{"68862129":["Trudna mi\u0142o\u015B\u0107
Kto\u015B wrzuca pod\u0142\u0105czon\u0105 do pr\u0105du suszark\u0119 do w\u0142os\u00F3w do wanny, w kt\u00F3rej k\u0105pie si\u0119 m\u0142oda dziewczyna. Studentka umiera na miejscu. Dochodzenie wykazuje, \u017Ce ofiara w rzeczywisto\u015Bci prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, a niekt\u00F3re z trop\u00F3w prowadz\u0105 nawet za granic\u0119. Detektywi postanawiaj\u0105 zaplanowa\u0107 prowokacj\u0119, w kt\u00F3rej g\u0142\u00F3wn\u0105 role odegra Natalia. Tymczasem \u0141ukasz przekazuje Natalii pewn\u0105 wiadomo\u015B\u0107, a Magda planuje niespodziank\u0119 dla Kuby. Detektyw\u00F3w czekaj\u0105 powa\u017Cne zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68862130":["W ciemno\u015Bci
Niewidoma kobieta zostaje napadni\u0119ta i okradziona we w\u0142asnym mieszkaniu. Gin\u0105 m.in. pieni\u0105dze, kt\u00F3re zaoszcz\u0119dzi\u0142a na operacj\u0119. Dzi\u0119ki zapami\u0119tanym przez poszkodowan\u0105 szczeg\u00F3\u0142om policjanci typuj\u0105 pierwszego podejrzanego - asystenta kobiety. Ten jednak twierdzi, \u017Ce ma czyste sumienie i zosta\u0142 wrobiony. Krystian i Ewelina, chocia\u017C w ich zwi\u0105zku coraz lepiej si\u0119 dzieje, postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 na temat swojej przysz\u0142o\u015Bci. Policjant musi odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 jest dla niego wa\u017Cne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68862131":["Strace\u0144cy
W grudniu 1930 r. Niemcy przeprowadzili pr\u00F3by nowej broni. Pozosta\u0142o\u015Bci\u0105 po tych wydarzeniach s\u0105 tajemnicze otwory widoczne na kopu\u0142ach pancernych polskich schron\u00F3w Obszaru Warownego \u015Al\u0105sk. Ta sama technologia zosta\u0142a u\u017Cyta podczas ataku na twierdz\u0119 Eben Emael w maju 1940 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"68862132":["Czes\u0142aw ocenia ten rok jako wyj\u0105tkowo niebezpieczny, gdy\u017C zgin\u0119\u0142o ju\u017C kilku drwali. Robert w starym drzewostanie poszukuje nied\u017Awiedzi. Zdzichu, zwany Pelem z Bieszczad, zaczyna\u0142 od sma\u017Calni ryb w Ustrzykach G\u00F3rnych. J\u00F3zek przed laty wybra\u0142 wypa\u0142y drewna zamiast pracy w Hucie Katowice. Bosmana na swoje urodziny zaprasza tajemnicza kobieta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"68862133":["Wszystko dla dziecka
Roczny ch\u0142opiec zostaje porwany, a jego opiekunka trafia do szpitala. Wkr\u00F3tce potem w podobnych okoliczno\u015Bciach ginie kolejne dziecko. Obaj ch\u0142opcy maj\u0105 t\u0119 sam\u0105 grup\u0119 krwi. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszani s\u0105 handlarze organ\u00F3w. Kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do komputera Leny. Kobieta czuje si\u0119 obserwowana. Policjanci musz\u0105 znale\u017A\u0107 stalkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68862134":["R\u0119ka sprawiedliwo\u015Bci
W\u0142a\u015Bciciel firmy transportowej zostaje skatowany. Natalia i Kuba prowadz\u0105 \u015Bledztwo. Podejrzewany jeden z pracownik\u00F3w okazuje si\u0119 niewinny. Dochodzenie ujawnia mi\u0119dzynarodowy trop w sprawie. Funkcjonariuszy wydzia\u0142u kryminalnego czekaj\u0105 powa\u017Cne zmiany. Obcy ludzie w komendzie i kolejne tajemnice \u0141ucji niepokoj\u0105 jej koleg\u00F3w. Nie przypuszczaj\u0105 oni jednak, \u017Ce jest to element planu, w kt\u00F3ry zaanga\u017Cowany jest sam Piotr Zar\u0119bski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68862135":["W trakcie przed\u0142u\u017Caj\u0105cego si\u0119 pobytu na Ziemi Vegeta nauczy\u0142 si\u0119 wykrywa\u0107 pole elektryczne bez pomocy urz\u0105dze\u0144. Dzi\u0119ki temu wyczuwa z daleka Krillina, Gohana i Dend\u0119. Zaniepokojeni tym Hohan i Krillin obni\u017Caj\u0105 moc swojego ki, aby nikt ich nie wykry\u0142. Niestety, Dende nie potrafi tego zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68862136":["Krillin i Dende kontynuuj\u0105 podr\u00F3\u017C do domu Wielkiego Starca. W tym samym czasie Vegeta stacza b\u00F3j z Zarbonem, kt\u00F3ry jest praw\u0105 r\u0119k\u0105 Friezy. Szala zwyci\u0119stwa wydaje si\u0119 przechyla\u0107 na stron\u0119 Vegety, gdy nagle Zarbon przechodzi transformacj\u0119, kt\u00F3ra w spos\u00F3b niebywa\u0142y zwi\u0119ksza jego moc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68862137":["Krillin i Dende docieraj\u0105 wreszcie do miejsca, w kt\u00F3rym przebywa Wielki Starzec. Okazuje si\u0119 nim bardzo charakterystyczna wie\u017Ca, stoj\u0105ca na pustkowiu. Tam przybysze zostaj\u0105 powitani przez Naila, jednego z najpot\u0119\u017Cniejszych Namekia\u0144skich wojownik\u00F3w i zarazem ochroniarza Starca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68862138":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68862139":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68862140":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68862141":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68862142":["Krillin i Dende kontynuuj\u0105 podr\u00F3\u017C do domu Wielkiego Starca. W tym samym czasie Vegeta stacza b\u00F3j z Zarbonem, kt\u00F3ry jest praw\u0105 r\u0119k\u0105 Friezy. Szala zwyci\u0119stwa wydaje si\u0119 przechyla\u0107 na stron\u0119 Vegety, gdy nagle Zarbon przechodzi transformacj\u0119, kt\u00F3ra w spos\u00F3b niebywa\u0142y zwi\u0119ksza jego moc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68862143":["Krillin i Dende docieraj\u0105 wreszcie do miejsca, w kt\u00F3rym przebywa Wielki Starzec. Okazuje si\u0119 nim bardzo charakterystyczna wie\u017Ca, stoj\u0105ca na pustkowiu. Tam przybysze zostaj\u0105 powitani przez Naila, jednego z najpot\u0119\u017Cniejszych Namekia\u0144skich wojownik\u00F3w i zarazem ochroniarza Starca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68862144":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"68862145":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68862146":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68862147":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68862148":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68862149":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68862150":["Prow.: Marcin Szmidt, Piotr Augustyniak.
Piotr Augustyniak i Marcin Szmidt opowiadaj\u0105 o godnych uwagi karciankach i plansz\u00F3wkach. W programie nie zabraknie humoru, b\u0142yskotliwych dygresji oraz efektownie zmontowanych scenek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301173.jpg","",[]],"68862151":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"68862152":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68862153":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68862154":["Prezentacja rozgrywki z Mass Effect, kultowego erpega autorstwa studia BioWare.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",["AD"]],"68862155":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"68861950":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68861951":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68861952":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68861953":["\u015Amiertelny wyb\u00F3r
Tomka Orlika odwiedza Karol Litwin, dawny kolega, z kt\u00F3rym kiedy\u015B pracowa\u0142 w policji. Pokazuje mu nagranie z jednego z przes\u0142ucha\u0144 \u015Bwiadka koronnego. Dotyczy ono \u015Bmierci \u017Cony Tomka. Kobieta zosta\u0142a zamordowana, a sprawca nigdy nie zosta\u0142 z\u0142apany. \u015Awiadek koronny ujawnia nazwisko zab\u00F3jcy. Tomek w emocjach opuszcza biuro i na drugi dzie\u0144 nie pojawia si\u0119 w pracy. Malanowski i Magda nie mog\u0105 si\u0119 z nim skontaktowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"68861954":["G\u0142owa rodziny
Malanowski szykuje si\u0119 do urlopu. Pod jego nieobecno\u015B\u0107 Tomek ma przej\u0105\u0107 obowi\u0105zki szefa. W biurze zjawia si\u0119 Iga Wola\u0144ska, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jej partner Janusz zagin\u0105\u0142. Tomek ustala, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna trafi\u0142 do szpitala, z kt\u00F3rego odebra\u0142a go inna kobieta - jego kochanka And\u017Celika Janik. W tym samym czasie Magda dowiaduje si\u0119, \u017Ce poszukiwany m\u0119\u017Cczyzna ma jeszcze \u017Con\u0119 i doros\u0142ego syna. Detektyw jedzie do mieszkania And\u017Celiki. Zastaje w nim zwi\u0105zan\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce Janusz zosta\u0142 porwany przez zamaskowanych napastnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"68861955":["Cena s\u0142awy
20-letnia Paulina marzy o tym, by zosta\u0107 aktork\u0105. Jej decyzja nie znajduje uznania w oczach rodziny. Budzi sprzeciw zw\u0142aszcza dziadka Stanis\u0142awa, kt\u00F3ry grozi wnuczce wydziedziczeniem. Paulina nie rozumie, dlaczego nestor zareagowa\u0142 w ten spos\u00F3b. Niebawem odkrywa, \u017Ce dziadek skrywa pewien sekret, kt\u00F3rego pocz\u0105tk\u00F3w nale\u017Cy szuka\u0107 w odleg\u0142ej przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"68861956":["40-letnia Weronika konfliktuje si\u0119 ze swoimi przyjaci\u00F3\u0142kami, kt\u00F3re pr\u00F3buj\u0105 wyko\u0144czy\u0107 jej faceta
Samotna 40-letnie Weronika zaczyna si\u0119 spotyka\u0107 z przystojnym majstrem. M\u0119\u017Cczyzna nie przypada do gustu jej przyjaci\u00F3\u0142kom - zgorzknia\u0142ej wdowie i wiecznej imprezowiczce. Kobiety postanawiaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 partnera kole\u017Canki i odkrywaj\u0105, \u017Ce zajmuje si\u0119 on handlem lud\u017Ami. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zostaje ci\u0119\u017Cko pobity. Nie wiadomo, czy pad\u0142 ofiar\u0105 gangsterskich porachunk\u00F3w, czy te\u017C zaatakowa\u0142y go przyjaci\u00F3\u0142ki Weroniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68861957":["Pan s\u0119dzia
Znika s\u0119dzia s\u0105du okr\u0119gowego. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zostaje odnaleziony. Jest nagi i kto\u015B przywi\u0105za\u0142 go do latarni. Poszkodowany nie chce jednak rozmawia\u0107 o tym zdarzeniu. Tymczasem Klara poznaje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Olgierd, kt\u00F3ry wpad\u0142 z wizyt\u0105 do syna kobiety, Jana, odnosi wra\u017Cenie, \u017Ce gdzie\u015B ju\u017C spotka\u0142 partnera jego matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"68861958":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"68861959":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68861960":["Zdj\u0119cie przystojnego m\u0119\u017Cczyzny
Agnieszka odwiedza matk\u0119 dziewczyny swojego syna Mi\u0142osza. Podczas tej wizyty Kasia pokazuje jej zdj\u0119cia zmar\u0142ego przed laty ojca. Agnieszka rozpoznaje w nim swojego m\u0119\u017Ca W\u0142odzimierza. Kobieta u\u015Bwiadamia sobie z przera\u017Ceniem, \u017Ce jej syn i jego dziewczyna s\u0105 przyrodnim rodze\u0144stwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303551.jpg","",["N"]],"68861961":["44-letnia Irmina musi zmierzy\u0107 si\u0119 z szokuj\u0105cymi informacjami dotycz\u0105cymi jej nastoletniego syna i jej ojca
Irmina po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca samotnie wychowuje syna Tobiasza. Kobieta doskonale sobie radzi, prowadz\u0105c butik odzie\u017Cowy, mo\u017Ce tak\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie rodzic\u00F3w. Pewnego dnia znajduje pozytywny test ci\u0105\u017Cowy. Okazuje si\u0119, \u017Ce nale\u017Cy on do sprz\u0105taczki Leny, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 jej domem. Ojcem dziecka dziewczyny jest Tobiasz. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce Lena mia\u0142a romans r\u00F3wnie\u017C z ojcem Irminy. M\u0142oda kobieta \u017C\u0105da od swojej pracodawczyni pieni\u0119dzy w zamian za to, by znikn\u0105\u0107 z \u017Cycia jej bliskich. W\u0142a\u015Bcicielka butiku zgadza si\u0119. Wpada w pu\u0142apk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68861962":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68861963":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68861964":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68861965":["Ma\u0142\u017Ce\u0144ska pr\u00F3ba
Andrzej boi si\u0119 przyzna\u0107 \u017Conie, \u017Ce znowu zacz\u0105\u0142 pali\u0107. Kinga s\u0105dzi, \u017Ce nie powinien tego robi\u0107, poniewa\u017C jego ojciec i dziadek zmarli na raka p\u0142uc. M\u0119\u017Cczyzna jednak ignoruje uwagi \u017Cony. Pewnego dnia zaczyna kas\u0142a\u0107 krwi\u0105. Andrzej obawia si\u0119, \u017Ce faktycznie zachorowa\u0142 na raka, boi si\u0119 jednak podda\u0107 badaniom. Pewnego dnia Kinga znajduje testament partnera i dochodzi do wniosku, \u017Ce ten chce odebra\u0107 sobie \u017Cycie. Dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2053714.jpg","",["N"]],"68861966":["Grube ryby
W jednej z warszawskich restauracji zostaje postrzelony pose\u0142. Sprawa mo\u017Ce mie\u0107 pod\u0142o\u017Ce polityczne. \u015Aledztwo utrudniaj\u0105 media. Na domiar z\u0142ego, znika pocisk, kt\u00F3ry rani\u0142 polityka. ABW odkrywa, \u017Ce parlamentarzysta mia\u0142 niebezpieczne i nielegalne powi\u0105zania. Natalia jest negatywnie zaskoczona wsp\u00F3\u0142prac\u0105 ze swoj\u0105 now\u0105 partnerk\u0105, Agat\u0105. Narastaj\u0105cy konflikt mi\u0119dzy policjantkami utrudnia \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"68861967":["Wszystkie przyjaci\u00F3\u0142ki wiedz\u0105 ju\u017C o chorobie nowotworowej Kingi. Deklaruj\u0105 swoj\u0105 pomoc. Kobieta nie chce jednak rozmawia\u0107 na ten temat, prosi kole\u017Canki, by opowiedzia\u0142y jej o czym\u015B przyjemnym. Emilka wyznaje, \u017Ce sp\u0119dzi\u0142a upojn\u0105 noc z Bartkiem. Leon opowiada o specjalnej karcie p\u0142atniczej Magdy - dzi\u0119ki kolejnym transakcjom mo\u017Ce sprawdza\u0107 jej lokalizacj\u0119. Marysia i Wenerski pr\u00F3buj\u0105 sobie wyja\u015Bni\u0107 ostatnie nieporozumienia. Emilka przypadkowo dowiaduje si\u0119, \u017Ce kto\u015B sprzedaje krem produkowany w jej fabryce, kt\u00F3ry nigdy nie mia\u0142 trafi\u0107 na ta\u015Bm\u0119. Prosi Seweryna i Melis\u0119 o szczero\u015B\u0107. Czuje si\u0119 zdradzona i oszukana. Tymczasem do Wadlewa wraca Ewelina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303557.jpg","",[]],"68861968":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68861969":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68861970":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"68861971":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68861972":["Re\u017C.: Piotr Were\u015Bniak.
Karol G\u00F3rski wiedzie \u017Cycie, kt\u00F3rego pozazdro\u015Bci\u0142by mu niejeden m\u0119\u017Cczyzna. Ma intratn\u0105 posad\u0119, luksusowy dom i oddan\u0105, atrakcyjn\u0105 narzeczon\u0105 Marysi\u0119. Maniery d\u017Centelmena i wrodzony urok sprawiaj\u0105, \u017Ce dzia\u0142a na kobiety jak magnes. A poniewa\u017C nie potrafi odm\u00F3wi\u0107 sobie flirtu czy upojnej nocy, ma trzy kochanki: zmys\u0142ow\u0105 Iren\u0119, wyuzdan\u0105 Wand\u0119 i obdarzon\u0105 niewinnym urokiem Paulin\u0119. Cho\u0107 ka\u017Cda z nich jest z innej bajki, wszystkie w Karolu widz\u0105 swojego ksi\u0119cia. On za\u015B zr\u0119cznie lawiruje, dbaj\u0105c o to, by \u017Cadna z nich nie dowiedzia\u0142a si\u0119 o pozosta\u0142ych. Pewnego dnia Marysia odkrywa niewierno\u015B\u0107 ukochanego. Postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107. W realizacji planu maj\u0105 jej pom\u00F3c wszystkie kochanki Karola. Razem obmy\u015Blaj\u0105, jak uprzykrzy\u0107 mu \u017Cycie i zademonstrowa\u0107, do czego jest zdolna zraniona kobieta. Gdy G\u00F3rski jak co dzie\u0144 wraca do domu, witaj\u0105 go od progu narzeczona i trzy kochanki w komplecie. Wszystkie pozornie zadowolone, wci\u0105\u017C pe\u0142ne zachwytu nad nim i ch\u0119tne sp\u0119dzi\u0107 razem ka\u017Cd\u0105 chwil\u0119. Przera\u017Cony Karol szuka miejsca wytchnienia, lecz sojusz zdradzonych kobiet nie zamierza tak \u0142atwo odpu\u015Bci\u0107 wiaro\u0142omcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2308329.jpg","",[]],"68861973":["Re\u017C.: Micha\u0142 W\u0119grzyn.
Lata 70. XX wieku. Edward Gierek przejmuje funkcj\u0119 pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ambitny polityk zamierza wcieli\u0107 w \u017Cycie swoj\u0105 \u015Bmia\u0142\u0105 wizj\u0119 i zmieni\u0107 Rzeczpospolit\u0105 Ludow\u0105 w przemys\u0142ow\u0105 pot\u0119g\u0119. Wychowany w robotniczej rodzinie wie, czym jest ci\u0119\u017Cka praca. Umie te\u017C rozmawia\u0107 ze zwyk\u0142ymi lud\u017Ami. Z kolei znajomo\u015Bci\u0105 j\u0119zyka francuskiego imponuje elitom. Czuje si\u0119 odpowiedzialny za przysz\u0142o\u015B\u0107 kraju. Prominenci powi\u0105zani ze Zwi\u0105zkiem Radzieckim widz\u0105 w nim zagro\u017Cenie dla swoich interes\u00F3w w Polsce. Nie zamierzaj\u0105 pozwoli\u0107 na rozw\u00F3j gospodarczy i kontakty z Zachodem w obawie przed utrat\u0105 wp\u0142yw\u00F3w. O to, by pierwszemu sekretarzowi powin\u0119\u0142a si\u0119 noga, maj\u0105 zadba\u0107 genera\u0142 KGB i jego podw\u0142adni. Seria b\u0142\u0119dnych decyzji finansowych, oszustwa wsp\u00F3lnik\u00F3w oraz dzia\u0142anie radzieckiej agentury sprawiaj\u0105, \u017Ce Edward Gierek z czasem traci popularno\u015B\u0107 i staje si\u0119 wrogiem ludu. W trudnych chwilach, gdy wa\u017C\u0105 si\u0119 losy jego kariery, mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie bliskich os\u00F3b, mi\u0119dzy innymi matki Pauliny oraz \u017Cony Stanis\u0142awy, kt\u00F3ra zamierza trwa\u0107 przy nim bez wzgl\u0119du na wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307107.jpg","",[]],"68861974":["Re\u017C.: Len Wiseman.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. Wojny, podczas kt\u00F3rych u\u017Cywano broni chemicznej, doprowadzi\u0142y do drastycznego pogorszenia si\u0119 warunk\u00F3w \u017Cycia na ca\u0142ej Ziemi. Ludzie zamieszkuj\u0105 ju\u017C tylko dwa obszary: Zjednoczon\u0105 Federacj\u0119 Brytanii i Koloni\u0119. Oba terytoria po\u0142\u0105czone s\u0105 tzw. Zjazdem. Robotnik Douglas Quaid (Colin Farrell) codziennie przemierza t\u0119 tras\u0119 jad\u0105c do swojej fabryki. M\u0119\u017Cczyzna, mimo i\u017C wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie u boku \u015Blicznej \u017Cony Lori (Kate Beckinsale), jest spragniony nowych wra\u017Ce\u0144. Wydaje si\u0119, \u017Ce us\u0142uga oferowana przez firm\u0119 Rekall spe\u0142ni jego marzenia i zapewni mu wytchnienie od trud\u00F3w codzienno\u015Bci. Procedura wszczepienia wspomnie\u0144, kt\u00F3rej Douglas si\u0119 poddaje, nie idzie jednak zgodnie z planem. W rezultacie Quaid staje si\u0119 poszukiwanym przez policj\u0119 renegatem. Aby si\u0119 ratowa\u0107, musi przy\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 do ruchu oporu, na czele kt\u00F3rego stoi charyzmatyczny Matthias (Bill Nighy), i odzyska\u0107 swoj\u0105 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Widowiskowy remake kinowego przeboju w re\u017Cyserii Paula Verhoevena z 1990 roku to oparta na prozie Philipa K. Dicka opowie\u015B\u0107 o \u015Bwiecie, w kt\u00F3rym sny staj\u0105 si\u0119 rzeczywisto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1850044.jpg","",["N"]],"68861975":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"68862400":["W programie pojawi si\u0119 Marcin Ryszka, zawodnik i za\u0142o\u017Cyciel dru\u017Cyny pi\u0142karskiej Tyniecka Nie Widz\u0119 Przeszk\u00F3d z Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna wcze\u015Bniej uprawia\u0142 p\u0142ywanie i ma na swoim koncie wiele sukces\u00F3w w tej dyscyplinie, jest m.in. trzykrotnym mistrzem \u015Bwiata. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C zesp\u00F3\u0142 November Project. Ten niezwyk\u0142y projekt powsta\u0142 spontanicznie, podczas zaj\u0119\u0107 z muzykoterapii dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Cz\u0142onkowie zespo\u0142u pokazuj\u0105, \u017Ce niepe\u0142nosprawni, wsp\u00F3lnie z osobami w pe\u0142ni sprawnymi, mog\u0105 tworzy\u0107 niesamowite rzeczy. Na zako\u0144czenie, w cyklu \"Kontakt bez napi\u0119\u0107\", Iwona Cichosz wyja\u015Bni, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w towarzystwie os\u00F3b nies\u0142ysz\u0105cych, aby ich nie urazi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68862401":["Entuzjazm kapitana Wowskiego wzgl\u0119dem szko\u0142y nie podoba si\u0119 Olliemu. Niebawem by\u0142a podopieczna dow\u00F3dcy powoduje konflikt mi\u0119dzy Olliem, Berniem i Cleo.","","",["N"]],"68862402":["Z plecaka wydostaje si\u0119 Major Snooch, aby sprawdzi\u0107, czy kapitan Wowski ma umiej\u0119tno\u015Bci mentorski. Ollie przygotowuje si\u0119 do udzia\u0142u w konkursie muzycznym i \u015Bci\u0105ga grup\u0119 muzykalnych potwor\u00F3w.","","",["N"]],"68862403":["M\u0142ody SpongeBob chce z\u0142apa\u0107 pierwsz\u0105 w \u017Cyciu meduz\u0119. Jego przyjaciele mobilizuj\u0105 si\u0119, by mu pom\u00F3c.","","",["N"]],"68862404":["Deszczowa pogoda sprawia, \u017Ce obozowicze bardzo si\u0119 nudz\u0105. Dzieci postanawiaj\u0105 pobawi\u0107 si\u0119 w berka pod dachem.","","",["N"]],"68862405":["Pasjonaci gotowania maj\u0105 ostatni\u0105 szans\u0119, aby zdoby\u0107 uznanie Micha\u0142a Brysia. Czeka ich pe\u0142na emocji walka o wyst\u0119p w p\u00F3\u0142fina\u0142owym starciu. Przed uczestnikami rywalizacji pozornie proste zadanie - przygotowanie obiadu kojarz\u0105cego si\u0119 z rodzinnym domem. Na tym etapie szefowi kuchni z pewno\u015Bci\u0105 nie umknie \u017Caden b\u0142\u0105d. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kto zapewni sobie miejsce w p\u00F3\u0142finale, a kto pozna smak przegranej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"68862406":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68862407":["W niewielkiej wsi nieopodal Wyszkowa mieszka pan Pawe\u0142 z dorastaj\u0105cymi c\u00F3rkami - Kasi\u0105 i Natali\u0105. Sam stara\u0142 si\u0119 utrzyma\u0107 rodzin\u0119 z pensji mechanika i powoli remontowa\u0107 dom. Prace post\u0119powa\u0142y niespiesznie. Pewnego dnia rodzin\u0119 spotka\u0142a tragedia. Wracaj\u0105c ze szko\u0142y, Kasia wpad\u0142a pod poci\u0105g. Po wielu z\u0142amaniach nie bardzo mo\u017Ce porusza\u0107 si\u0119 o kulach, wi\u0119c pomieszczenia wymagaj\u0105 dostosowania do potrzeb osoby na w\u00F3zku. Wszystkie pieni\u0105dze, jakie zarabia pan Pawe\u0142, odk\u0142adane s\u0105 na kosztown\u0105 protez\u0119. Ta potrzeba odsun\u0119\u0142a na dalszy plan wszelkie my\u015Bli o remoncie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"68862408":["G\u0142owa rodziny
Regina zg\u0142asza zagini\u0119cie syna Stefana, w\u0142a\u015Bciciela sieci komis\u00F3w samochodowych. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 w\u00F3jtem gminy i cieszy si\u0119 powszechnym szacunkiem we wsi. Jego \u017Cona Hanna choruje na raka, ich doros\u0142e dzieci Marianna i Marek mieszkaj\u0105 z rodzicami i opiekuj\u0105 si\u0119 schorowan\u0105 matk\u0105. W komisariacie Marek m\u00F3wi policjantom, \u017Ce matka przesadza, bo nie raz wyci\u0105ga\u0142 pijanego ojca z baru czy domu publicznego. Str\u00F3\u017Ce prawa bacznie obserwuj\u0105 rodzin\u0119 i pr\u00F3buj\u0105 dociec, kto jest kim w tej uk\u0142adance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68862409":["Szalona lokomotywa
Prezes Koz\u0142owski oznajmia mieszka\u0144com, \u017Ce ich kamienica nale\u017Cy do kolei pa\u0144stwowych. Wkr\u00F3tce budynek zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie nowoczesny dworzec. Lokatorzy za\u015B mog\u0105 przeprowadzi\u0107 si\u0119 do lokali zast\u0119pczych. S\u0105siedzi podejmuj\u0105 obywatelski protest.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"68862410":["Magiel
Kazimierz Badura namawia Ferdka do kupienia po okazyjnej cenie starego magla, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 u niego na z\u0142omowisku. Kiepski obmy\u015Bla kolejny b\u0142yskotliwy plan, dzi\u0119ki kt\u00F3remu zarobi fortun\u0119. Pe\u0142en entuzjazmu zach\u0119ca swoj\u0105 \u017Con\u0119 do zakupu urz\u0105dzenia. Przekonuje Halink\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki niemu rozkr\u0119c\u0105 rodzinny, intratny interes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"68862411":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"68862412":["W pierwszej cz\u0119\u015Bci 10. odcinka uczestnicy rozegraj\u0105 p\u00F3\u0142fina\u0142owe starcie. W ostatecznej rozgrywce udzia\u0142 wezm\u0105 tylko dwie osoby. Dw\u00F3jka finalist\u00F3w b\u0119dzie mia\u0142a za zadanie wzbogaci\u0107 menu restauracji Hell's Kitchen o w\u0142asne dania i wyda\u0107 najwa\u017Cniejszy serwis sz\u00F3stej edycji \"Piekielnej Kuchni\". Oczekiwania szefa Micha\u0142a Brysia s\u0105 ogromne. Najwa\u017Cniejsze to smak i zadowolenie go\u015Bci. Nie b\u0119dzie taryfy ulgowej. Szef nie toleruje bylejako\u015Bci. Nie umknie mu nawet najmniejszy kulinarny b\u0142\u0105d, bo stawk\u0105 jest 100 tysi\u0119cy z\u0142otych i praca w jego autorskiej restauracji - L'enfant Terrible. Widzowie ponownie zobacz\u0105 wszystkich uczestnik\u00F3w sz\u00F3stej edycji, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 pomaga\u0107 finalistom. O tym, kto zwyci\u0119\u017Cy, zdecyduje Micha\u0142 Bry\u015B oraz go\u015Bcie restauracji, kt\u00F3rzy wype\u0142ni\u0105 ankiety po degustacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"68862413":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68862414":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68862415":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"68862416":["Pan Robert prowadzi podupadaj\u0105ce gospodarstwo rolne, kt\u00F3re odziedziczy\u0142 po rodzicach. M\u0119\u017Cczyzna i jego \u017Cona Aleksandra wychowuj\u0105 troje dzieci. Pani Ola pracuje na stacji paliw, ale obecnie przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Rodzinie brakuje pieni\u0119dzy. Ich dom ogrzewa stara koza, kt\u00F3ra dymi i grozi zatruciem. Na \u015Bcianach \u0142azienki widnieje grzyb, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68862417":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68862418":["Mocne uderzenie
Kazimierz Badura w odruchu s\u0105siedzkiej sympatii obdarowuje Ferdynanda znalezion\u0105 na \u015Bmietniku perkusj\u0105. Nieoczekiwanie instrument budzi ogromne zainteresowanie w\u015Br\u00F3d rodziny Kiepskich i ich s\u0105siad\u00F3w. Pos\u0142u\u017Cy do roz\u0142adowania spo\u0142ecznych napi\u0119\u0107 i frustracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"68862419":["Wysokie obcasy
Jolasia \u017C\u0105da od Waldka, \u017Ceby kupi\u0142 jej nowe buty. Waldemar o\u015Bwiadcza jej, \u017Ce w tym momencie nie sta\u0107 go na taki wydatek, wi\u0119c Jolasia wpada w sza\u0142. Zrozpaczony m\u0119\u017Cczyzna ucieka z domu i b\u0142\u0105ka si\u0119 po parku. Niespodziewanie z pomoc\u0105 przychodzi mu napotkany tam Kazimierz Badura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"68862420":["Re\u017C.: Denis Villeneuve.
Wielokrotnie nagradzana ekranizacja opowiadania Teda Chianga. Zesp\u00F3\u0142 ekspert\u00F3w pomaga w\u0142adzom nawi\u0105za\u0107 dialog z przybyszami z kosmosu. Na Ziemi l\u0105duj\u0105 bli\u017Cej niezidentyfikowane obiekty, kt\u00F3rych pasa\u017Cerami prawdopodobnie s\u0105 obcy. 12 statk\u00F3w kosmicznych zostaje rozrzuconych w przypadkowych rejonach Ziemi. Nikt nie wie, dlaczego przyby\u0142y w\u0142a\u015Bnie w te miejsca. Najazd obcych jest owiany tajemnic\u0105, kt\u00F3r\u0105 pr\u00F3buje rozwik\u0142a\u0107 ameryka\u0144skie wojsko W tym celu \u017Co\u0142nierze buduj\u0105 obok jednego ze statk\u00F3w ob\u00F3z. Si\u0142y obronne kraju \u015Bci\u0105gaj\u0105 do niego zdoln\u0105 lingwistk\u0119, doktor Louise Banks (Amy Adams). W rozwi\u0105zaniu zagadki kobiecie pomaga pu\u0142kownik Weber (Forest Whitaker) i utalentowany fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Wsp\u00F3lnie pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, jakie s\u0105 rzeczywiste zamiary przybyszy z kosmosu. Wszystkie kraje, w kt\u00F3rych wyl\u0105dowa\u0142o UFO, staraj\u0105 si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 w celu rozwik\u0142ania zagadki, jednak poszlak jest niewiele. Louise zostaje wys\u0142ana do statku kosmicznego, by przeprowadzi\u0107 rozmow\u0119 z przedstawicielami obcej cywilizacji. Film w re\u017Cyserii Denisa Villeneuvego, kt\u00F3ry zosta\u0142 nominowany do Oscara oraz BAFT-y w kategorii najlepszy monta\u017C d\u017Awi\u0119ku. W g\u0142\u00F3wnej roli wielokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams, znany z \"The Hurt Locker. W pu\u0142apce wojny\" Jeremy Renner oraz zdobywca z\u0142otej statuetki, Forest Whitaker.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2159123.jpg","",["JM"]],"68862421":["Re\u017C.: Luis Llosa.
Grupa antropolog\u00F3w, kierowana przez Terri Flores (Jennifer Lopez) i Danny'ego Richa (Ice Cube), wyrusza do brazylijskiej d\u017Cungli, gdzie ma nakr\u0119ci\u0107 film po\u015Bwi\u0119cony \u017Cyciu nieznanego plemienia Indian. Sze\u015Bcioosobowa ekipa, w sk\u0142ad kt\u00F3rej wchodzi m.in. narzeczony Terri, antropolog Steve Cale (Eric Stoltz), udaje si\u0119 bark\u0105 w podr\u00F3\u017C w g\u00F3r\u0119 rzeki. Za\u0142oga ratuje z ton\u0105cej \u0142odzi \u0142owc\u0119 przyg\u00F3d i my\u015Bliwego PaulaSarone'a (Jon Voight). Rozbitek twierdzi, \u017Ce doskonale zna zwyczaje Indian i mo\u017Ce doprowadzi\u0107 filmowc\u00F3w do ich osady. Flores zgadza si\u0119, by zosta\u0142 ich przewodnikiem. Po drodze naukowcy natrafiaj\u0105 na opuszczon\u0105 \u0142\u00F3d\u017A. W nadziei, \u017Ce znajd\u0105 tam beczki z paliwem, schodz\u0105 na pok\u0142ad. W tym czasie w tajemniczych okoliczno\u015Bciach gin\u0105 sternik i d\u017Awi\u0119kowiec. Sarone terroryzuje pozosta\u0142\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 za\u0142ogi i wyjawia im swoje prawdziwe zamiary. Okazuje si\u0119, \u017Ce my\u015Bliwy chce schwyta\u0107 ogromn\u0105, wart\u0105 fortun\u0119 anakond\u0119. Niebawem gigantyczny gad ponownie atakuje. Pozostali, dot\u0105d sk\u0142\u00F3ceni cz\u0142onkowie ekipy, by przetrwa\u0107, musz\u0105 ze sob\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107. Film, okre\u015Blany czasem jako parodia \"Szcz\u0119k\" i \"Czasu apokalipsy\", to typowe krwawe kino klasy B. W produkcji wyst\u0105pi\u0142a latynoska gwiazda Jennifer Lopez, kt\u00F3ra za swoj\u0105 rol\u0119 by\u0142a nominowana do Saturna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205524.jpg","",["N"]],"68862422":["Re\u017C.: Evan Goldberg, Seth Rogen.
W Los Angeles ma miejsce seria paranormalnych wydarze\u0144, przywodz\u0105cych na my\u015Bl koniec \u015Bwiata. W tym czasie grupa nie\u015Bwiadomych zagro\u017Cenia przyjaci\u00F3\u0142 bawi si\u0119 na przyj\u0119ciu. Impreza trwa w najlepsze, gdy Miasto Anio\u0142\u00F3w niszczy trz\u0119sienie ziemi, a mieszka\u0144c\u00F3w uprowadzaj\u0105 obcy. Z minuty na minut\u0119 sytuacja staje si\u0119 coraz bardziej dramatyczna. Dopiero jednak gdy na posesji gospodarza przyj\u0119cia pojawia si\u0119 olbrzymia rozpadlina, go\u015Bcie zostaj\u0105 zmuszeni do podj\u0119cia walki o \u017Cycie. Ograniczone zapasy jedzenia i nerwowe oczekiwanie na to, co jeszcze przyniesie los, rodz\u0105 konflikty. Opuszczenie bezpiecznego na poz\u00F3r schronienia nie jest jednak dobrym pomys\u0142em, gdy na ulicach zaczyna grasowa\u0107 tajemnicze, \u017C\u0105dne krwi monstrum. W ko\u0144cu z\u0142e moce dostaj\u0105 si\u0119 do domu przyjaci\u00F3\u0142. Jeden z uczestnik\u00F3w zabawy zostaje op\u0119tany przez szatana. Nie maj\u0105c innego wyj\u015Bcia, pozostali decyduj\u0105 si\u0119 opu\u015Bci\u0107 budynek, by stawi\u0107 czo\u0142a chaosowi panuj\u0105cemu na zewn\u0105trz. Nie podejrzewaj\u0105 przy tym, \u017Ce starcie z band\u0105 wyg\u0142odnia\u0142ych kanibali b\u0119dzie ich najmniejszym problemem.","","",["N"]],"68862423":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",["N"]],"68862424":["W\u0142adek t\u0142umaczy si\u0119 Monice z relacji z Ani\u0105. Kobieta mu nie wierzy i wychodzi z domu. Paulina my\u015Bli, \u017Ce Czarek chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Odkrywa jego tajemnic\u0119 i podejmuje pewn\u0105 decyzj\u0119. Wraca do pracy, a m\u0119\u017Cczyzna idzie na \"tacierzy\u0144ski\". Matylda z Jarkiem coraz bardziej zacie\u015Bniaj\u0105 swoje intrygi wok\u00F3\u0142 Tomasza. Jaro naciska Lilian\u0119 na dziecko. Zwi\u0105zek Eli i Bartka kwitnie, a Aleks coraz gorzej radzi sobie z zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"68862425":["Pan Grzegorz samotnie wychowuje synka, Kub\u0119. Matka ch\u0142opca jaki\u015B czas temu zmar\u0142a na raka. Stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 ojciec z synem, popad\u0142 w ruin\u0119. Mieszka\u0144cy przenie\u015Bli si\u0119 wi\u0119c do lokalu zast\u0119pczego przy gminnym o\u015Brodku zdrowia. Nie mog\u0105 jednak zosta\u0107 tam na zawsze. W trakcie prac remontowych pojawia si\u0119 problem. Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Martyna Kupczyk stwierdzaj\u0105 bowiem, \u017Ce drewniany dom nie nadaje si\u0119 ju\u017C do remontu. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 inne rozwi\u0105zanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68862426":["Lokator
Ewelina i Oliwia wynajmuj\u0105 wsp\u00F3lnie mieszkanie. Z dziewczynami zamieszkuje tak\u017Ce Wiktor. Ewelina nie ufa nowemu lokatorowi, tymczasem Oliwia od razu si\u0119 w nim zakochuje. Pierwszej z kobiet co\u015B jednak nie daje spokoju. Niebawem odkrywa, \u017Ce Wiktor jest poszukiwanym przez policj\u0119 pedofilem. Gdy dziewczyna dzwoni pod numer 112, zostaje zaatakowana. Na ratunek spieszy jej Oliwia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2053714.jpg","",["N"]],"68862427":["Samotno\u015B\u0107 w sieci
Halina dostaje w promocji laptopa. Zaczyna zg\u0142\u0119bia\u0107 zupe\u0142nie dla niej nieznany \u015Bwiat internetu. Odwiedza r\u00F3\u017Cne fora i blogi. Pewnego dnia znajduje w sieci obra\u017Aliwe opinie o sobie i swojej rodzinie. Razem z Ferdynandem postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na z\u0142o\u015Bliwych internautach. Gdy wyczerpuj\u0105 im si\u0119 pomys\u0142y, z pomoc\u0105 przychodzi Jolasia. Synowa okazuje si\u0119 bardzo kreatywna w wymy\u015Blaniu obra\u017Aliwych komentarzy pod adresem innych u\u017Cytkownik\u00F3w internetu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"68861976":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje czworo dzieci - King\u0119, Kacpra, Krystiana i Kamila. Dodatkowo musi opiekowa\u0107 si\u0119 swoim tat\u0105 po udarze. Rodzina \u017Cyje w bardzo trudnych warunkach - w ich starym domu nie ma odpowiedniego ogrzewania i \u0142azienki. Z powodu ciasnoty dzieci nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki. Architekt i budowla\u0144cy spr\u00F3buj\u0105 wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na pokoje dla rodze\u0144stwa.","","",["JM"]],"68861977":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","","",["N"]],"68861978":["Dariusz Mietras jest w\u0142a\u015Bcicielem dobrze prosperuj\u0105cej firmy, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w produkcji system\u00F3w grzewczych. M\u0119\u017Cczyzna wi\u0105\u017Ce wielkie nadzieje z projektem opracowanym przez jego syna i bratanka. Dla autor\u00F3w, Kuby i Adama, to tak\u017Ce szansa na stypendium w Mediolanie i \u015Bwietlan\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce dzie\u0144 przed prezentacj\u0105 przed komisj\u0105 \u00F3w projekt znika bez \u015Bladu. Zdesperowany Dariusz postanawia odnale\u017A\u0107 go w ci\u0105gu doby. Tak odkrywa prawd\u0119 o swoich krewnych.","","",["JM"]],"68861979":["Zbieg
Dochodzi do ataku na konw\u00F3j przewo\u017C\u0105cy gro\u017Anego gangstera na rozpraw\u0119. Przest\u0119pcy udaje si\u0119 zbiec. Pierwszym podejrzanym zostaje kierowca furgonetki. Detektywi uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z gangsterem i podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o jego obserwacji. Mimo powzi\u0119tych krok\u00F3w m\u0119\u017Cczyzna ginie zastrzelony przez nieznanego napastnika. Podczas dalszego dochodzenia policjanci wpadaj\u0105 na trop by\u0142ej kochanki gangstera, kt\u00F3r\u0105 podejrzewaj\u0105 z zaplanowanie ca\u0142ej akcji. Wkr\u00F3tce jednak kobieta zostaje zabita. Poszukiwania odbitego kryminalisty nadal trwaj\u0105.","","",["N"]],"68861980":["Szulc w drodze do pracy spotyka na ulicy potrzebuj\u0105c\u0105 pomocy dziewczynk\u0119. Zabiera zaniedbane dziecko do komendy. Lena i Miko\u0142aj bezskutecznie pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 od ma\u0142ej czego\u015B na temat jej rodzic\u00F3w. Z ogl\u0119dzin lekarskich wynika, \u017Ce dziewczynka by\u0142a bita i g\u0142odzona. Tymczasem informacja przekazana do publikacji w mediach dociera do babci ofiary, kt\u00F3ra niezw\u0142ocznie przyje\u017Cd\u017Ca po wnuczk\u0119. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 rodzic\u00F3w, ale s\u0105 w bardzo ci\u0119\u017Ckim stanie. Niebawem w pokoju str\u00F3\u017C\u00F3w prawa pojawia si\u0119 niespodziewany go\u015B\u0107, by\u0142y policjant. Pojawiaj\u0105 si\u0119 liczne plotki na jego temat. Juliusz te\u017C ma swoj\u0105 teori\u0119. Uwa\u017Ca, \u017Ce sprawa dotyczy powi\u0105za\u0144 ze \u015Bwiatem gangsterskim.","","",["N"]],"68861981":["Na oddzia\u0142 pediatryczny trafia pobita nastolatka. Dziewczyna pocz\u0105tkowo nie chce wyjawi\u0107, kto na ni\u0105 napad\u0142. W ko\u0144cu wyznaje, \u017Ce to nowy partner matki podni\u00F3s\u0142 na ni\u0105 r\u0119k\u0119. Pocz\u0105tkowo kobieta nie wierzy c\u00F3rce, ale w ko\u0144cu zrywa z agresywnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niebawem pacjentk\u0119 odwiedzaj\u0105 kole\u017Canki ze szko\u0142y. Chc\u0105 si\u0119 upewni\u0107, czy ofiara napa\u015Bci nadal b\u0119dzie podtrzymywa\u0107 wersj\u0119, \u017Ce pobi\u0142 j\u0105 konkubent matki. Dziewczyny j\u0105 zastraszaj\u0105. Nastolatka ma wyrzuty sumienia, \u017Ce oskar\u017Cy\u0142a niewinnego cz\u0142owieka. Piel\u0119gniarka Ewa przekonuje j\u0105, \u017Ce powinna wyzna\u0107 prawd\u0119. Tymczasem pracownica szpitala boryka si\u0119 z w\u0142asnymi problemami. Niedawno do Polski wr\u00F3ci\u0142a dawna przyjaci\u00F3\u0142ka Huberta. Od tamtej pory starzy znajomi sp\u0119dzaj\u0105 du\u017Co czasu, a ona czuje si\u0119 przy nich jak pi\u0105te ko\u0142o u wozu. W ko\u0144cu nie wytrzymuje nerwowo i urz\u0105dza Hubertowi scen\u0119 zazdro\u015Bci.","","",[]],"68861982":["Bez pami\u0119ci
Magda i Tomek znajduj\u0105 na podziemnym parkingu pobitego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Nic nie pami\u0119ta, nie wie, kim jest, ani co si\u0119 z nim sta\u0142o. W r\u0119ku trzyma zdj\u0119cie kobiety. Wkr\u00F3tce udaje mu si\u0119 przypomnie\u0107 jej imi\u0119 - Weronika. Kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma do czynienia z prywatnymi detektywami, prosi ich, by pomogli mu ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015B\u0107. Magda i Tomek, podczas ponownego przeszukania parkingu, spotykaj\u0105 bezdomnego. Ten daje im klucz, kt\u00F3ry znalaz\u0142 tu\u017C po tym, jak ich klienta zabra\u0142a karetka. Okazuje si\u0119, \u017Ce pasuje on do drzwi pokoju jednego z warszawskich hoteli. Detektywi postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107 ten trop.","","",["N"]],"68861983":["Zemsta zmar\u0142ej
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Edyta Cichomska, kt\u00F3ra prowadzi tor gokartowy. Kobieta jest \u015Bledzona przez nieznanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Jej m\u0105\u017C bagatelizuje spraw\u0119. Cichomska podejrzewa, \u017Ce nie jest on z ni\u0105 do ko\u0144ca szczery. Ania \u015Bledzi m\u0119\u017Ca klientki. Okazuje si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna ok\u0142amuje j\u0105 co do swoich plan\u00F3w. Jedzie do restauracji, gdzie spotyka si\u0119 ze znajomym, kt\u00F3ry wr\u0119cza mu kopert\u0119. Gdy tamten wychodzi, udaje si\u0119 do toalety, gdzie zostaje zaatakowany przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej \u015Bledzi\u0142 Cichomsk\u0105. Ania udaremnia napa\u015B\u0107. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pochodzi z Kalabrii, gdzie mieszka\u0142 m\u0105\u017C Cichomskiej.","","",["N"]],"68861984":["Rafa\u0142 dostrzega, \u017Ce alkohol u kobiet zdecydowanie przeszkadza mu w u\u0142o\u017Ceniu sobie \u017Cycia na nowo. Na zarobek do Niemiec pojecha\u0142a Zuzia, m\u0142oda \u017Cona Roberta. M\u0119\u017Cczyzna \u017Ale to znosi i codziennie pr\u00F3buje z ni\u0105 chocia\u017C porozmawia\u0107 przez telefon. Portale internetowe nie zawsze s\u0105 dobrym sposobem na znalezienie uczciwej i ciekawej osoby. Przekona\u0142 si\u0119 o tym Artur, kt\u00F3ry ma z\u0142e do\u015Bwiadczenia z poszukiwaniem partnerki w Internecie. \u017Bycie towarzyskie Rafa\u0142a rozkr\u0119ci\u0142o si\u0119 po jego wyst\u0119pie w programie. Sta\u0142 si\u0119 rozpoznawalny i nie skar\u017Cy si\u0119 na brak zainteresowania ze strony p\u0142ci pi\u0119knej.","","",["N"]],"68861985":["Rafix jest w pe\u0142ni \u015Bwiadomy swoich fizycznych atut\u00F3w. Wie, \u017Ce dopracowana klatka piersiowa i wyrze\u017Abione mi\u0119\u015Bnie brzucha dzia\u0142aj\u0105 na niejedn\u0105 kobiet\u0119. Robert rozwa\u017Ca sprzeda\u017C auta i powr\u00F3t do jazdy na skuterze. Nie chce trzyma\u0107 bezu\u017Cytecznego pojazdu, kt\u00F3ry od wyjazdu Zuzi tylko zajmuje miejsce na podw\u00F3rzu. Rafa\u0142 ma wiele pasji. Cho\u0107 muzyka nie jest jego najwa\u017Cniejszym hobby, to pr\u00F3buje swoich si\u0142 w hip-hopie. Wspiera go Dawid, kt\u00F3ry pomaga mu w nauce trudnej sztuki rymowania.","","",["N"]],"68861986":["Ma\u0142a matura
Arnold zdaje egzamin maturalny i powi\u0119ksza grono osiedlowych inteligent\u00F3w. Halina jest z niego dumna. Stawia go Ferdkowi za przyk\u0142ad. Boczek przechwala si\u0119, \u017Ce po maturze p\u00F3jdzie na studia, zrobi doktorat, a w przysz\u0142o\u015Bci zostanie profesorem. Naukowe zap\u0119dy s\u0105siada bardzo niepokoj\u0105 Kiepskiego.","","",["N"]],"68861987":["Easy rajder
Halina kupuje samoch\u00F3d. Nie mo\u017Ce jednak usi\u0105\u015B\u0107 za kierownic\u0105, poniewa\u017C nie ma prawa jazdy. Ferdek posiada wprawdzie taki dokument, jednak \u017Cona zabrania mu wypr\u00F3bowa\u0107 auto. T\u0142umaczy m\u0119\u017Cowi, \u017Ce od trzech dekad nie je\u017Adzi\u0142, a poza tym zbyt cz\u0119sto pije alkohol i nie nadaje si\u0119 na kierowc\u0119. Z czasem samoch\u00F3d staje si\u0119 powodem s\u0105siedzkich kpin i rodzinnych niesnasek.","","",["N"]],"68861988":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"68861989":["38-letnia prokuratorka Joanna postanawia porzuci\u0107 dotychczasow\u0105 prac\u0119. Pr\u00F3buj\u0105c si\u0119 przebran\u017Cowi\u0107 - wpada w sie\u0107 intryg skierowanych przeciwko niej
Joanna rzuca prac\u0119 prokuratora i postanawia otworzy\u0107 butik z odzie\u017C\u0105. Mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie m\u0119\u017Ca. Nic jednak nie idzie po jej my\u015Bli. W lokalu p\u0119ka rura, a niebawem kto\u015B wypisuje gro\u017Aby na \u015Bcianach butiku. Kobieta podejrzewa dzia\u0142ania gro\u017Anego przest\u0119pcy, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny. S\u0105dzi, \u017Ce chce si\u0119 on zem\u015Bci\u0107 za to, \u017Ce przed laty pos\u0142a\u0142a go za kratki. Kobieta mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na pomoc swojego dawnego wsp\u00F3\u0142pracownika, policjantka Mirka.","","",["N"]],"68861990":["Dariusz Mietras jest w\u0142a\u015Bcicielem dobrze prosperuj\u0105cej firmy, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w produkcji system\u00F3w grzewczych. M\u0119\u017Cczyzna wi\u0105\u017Ce wielkie nadzieje z projektem opracowanym przez jego syna i bratanka. Dla autor\u00F3w, Kuby i Adama, to tak\u017Ce szansa na stypendium w Mediolanie i \u015Bwietlan\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce dzie\u0144 przed prezentacj\u0105 przed komisj\u0105 \u00F3w projekt znika bez \u015Bladu. Zdesperowany Dariusz postanawia odnale\u017A\u0107 go w ci\u0105gu doby. Tak odkrywa prawd\u0119 o swoich krewnych.","","",["JM"]],"68861991":["\u015Awiadek z przypadku
Bronis\u0142aw pr\u00F3buje dodzwoni\u0107 si\u0119 do Teresy Koseckiej, kt\u00F3ra chcia\u0142a zleci\u0107 mu pewne zadanie. Niespodziewanie telefon odbiera policjant. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta nie \u017Cyje. Malanowski jest pewien, \u017Ce jej \u015Bmier\u0107 ma zwi\u0105zek z niedosz\u0142ym zleceniem i postanawia wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym o morderstwo staje si\u0119 by\u0142y m\u0105\u017C Teresy, kt\u00F3ry ostatnie lata sp\u0119dzi\u0142 w wi\u0119zieniu za zn\u0119canie si\u0119 nad \u017Con\u0105 i c\u00F3rk\u0105. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce na osiedlu, gdzie mieszka\u0142a Kosecka, od jakiego\u015B czasu grasuje w\u0142amywacz. On te\u017C do\u0142\u0105cza do grona podejrzanych. Tymczasem uwag\u0119 Tomka zwraca dziwne zachowanie jednego z s\u0105siad\u00F3w Teresy. Detektyw jest przekonany, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie by\u0142 szczery podczas rozmowy z policj\u0105.","","",["N"]],"68861992":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"68861993":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje czworo dzieci - King\u0119, Kacpra, Krystiana i Kamila. Dodatkowo musi opiekowa\u0107 si\u0119 swoim tat\u0105 po udarze. Rodzina \u017Cyje w bardzo trudnych warunkach - w ich starym domu nie ma odpowiedniego ogrzewania i \u0142azienki. Z powodu ciasnoty dzieci nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki. Architekt i budowla\u0144cy spr\u00F3buj\u0105 wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na pokoje dla rodze\u0144stwa.","","",["JM"]],"68861994":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","","",["N"]],"68861995":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","","",["JM"]],"68861996":["Ewa sp\u0119dza czas w pi\u0119knie o\u015Bnie\u017Conej scenerii polskich g\u00F3r. To w\u0142a\u015Bnie tam przygotuje dania typowe dla p\u00F3\u0142wyspu skandynawskiego. Najpierw ugotuje fi\u0144sk\u0105 zup\u0119 z pora i \u0142ososia, kt\u00F3r\u0105 wzbogaci rodzimym pstr\u0105giem. Na drugie danie poda szwedzk\u0105 zapiekank\u0119 ziemniaczan\u0105 z kurczakiem w sosie curry. Na deser za\u015B zaserwuje mus jab\u0142kowy z kruszonk\u0105 i bit\u0105 \u015Bmietan\u0105.","","",["N"]],"68861997":["Patrycja martwi si\u0119 problemami Wiktora, kt\u00F3ry nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pe\u0142nej sprawno\u015Bci - nadal ma problemy z koordynacj\u0105 ruchow\u0105 i niewyra\u017Anie m\u00F3wi. M\u0119\u017Cczyzna planuje o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 fryzjerce. Inga nie chce, by Marta zamieszka\u0142a w tym samym bloku co ona. Rafa\u0142 stara si\u0119 dzia\u0142a\u0107 bardziej spontanicznie. Nad rodzin\u0105 Anki wisi powa\u017Cne zagro\u017Cenie, o kt\u00F3rym kobieta nie ma poj\u0119cia. Ze wzgl\u0119du na stan jej zdrowia Pawe\u0142 nie chce informowa\u0107 \u017Cony o sytuacji z obwodnic\u0105 ani o tym, \u017Ce mog\u0105 straci\u0107 dom. Maria pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, ale nie ma takiej mo\u017Cliwo\u015Bci. Sta\u015B bierze sprawy w swoje r\u0119ce i organizuje protest przed urz\u0119dem. Zuza i B\u0142a\u017Cej wci\u0105\u017C nie mog\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Kobieta nie potrafi przesta\u0107 kontrolowa\u0107 partnera. Chce jednak nad sob\u0105 pracowa\u0107.","","",["N"]],"68861998":["Regina
Regina bardzo szybko zosta\u0142a matk\u0105. Z tego powodu nie uko\u0144czy\u0142a szko\u0142y. Ponadto rodzice wyrzucili j\u0105 z domu. Mog\u0142a liczy\u0107 jedynie na wsparcie ciotki, kt\u00F3ra cierpi obecnie na starcz\u0105 demencj\u0119. Wymaga ona pomocy w codziennych sprawach. Dzieci chorej mieszkaj\u0105 z dala od domu i nie interesuj\u0105 si\u0119 jej losem.","","",["N"]],"68861999":["Mi\u0142osz pojawia si\u0119 u komendanta Witackiego z pro\u015Bb\u0105 o kr\u00F3tki urlop. Szuka sposobu, by pom\u00F3c Zieli\u0144skiemu osadzonemu w areszcie. Szef zgadza si\u0119 na jeden dzie\u0144 wolnego. Emilka i Jacek badaj\u0105 spraw\u0119 pary znanych influencer\u00F3w, kt\u00F3rzy dostaj\u0105 niepokoj\u0105ce listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Boj\u0105 si\u0119 oni o swoje \u017Cycie. Wsp\u00F3\u0142praca z celebrytami nie nale\u017Cy do \u0142atwych - ka\u017Cdy moment ich \u017Cycia jest nagrywany i trafia do medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych, r\u00F3wnie\u017C interwencja policji. Tego samego dnia do komendy dzwoni ma\u0142a dziewczynka z informacj\u0105, \u017Ce jej starszy brat razem z koleg\u0105 chce spali\u0107 w ognisku jej kole\u017Cank\u0119. Funkcjonariusze ruszaj\u0105 na sygnale na miejsce zg\u0142oszenia.","","",["N"]],"68862000":["Ci\u0119\u017Carna
25-letnia Kasia jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a do domu po ostatnim dniu pracy na stacji benzynowej. Jej m\u0105\u017C Daniel szuka\u0142 jej w szpitalu, ale \u015Blad po niej zagin\u0105\u0142. Policjanci w czasie \u015Bledztwa ustalaj\u0105, \u017Ce poszukiwana mia\u0142a romans i by\u0107 mo\u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy z kochankiem. Niepokoi ich te\u017C spok\u00F3j, jaki zachowuje Daniel. Zanim udaje im si\u0119 odkry\u0107, z kim Kasia si\u0119 spotyka\u0142a, jej m\u0105\u017C wyje\u017Cd\u017Ca z miasta.","","",["N"]],"68862001":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","","",["N"]],"68862002":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"68862003":["Teresa daje zaskoczonemu Jankowi rad\u0119, aby ten po\u015Bwi\u0119ci\u0142 nieco wi\u0119cej uwagi \u017Conie. Sugeruje, \u017Ce Kinga mo\u017Ce poszuka\u0107 oparcia w kim\u015B innym. M\u0119\u017Cczyzna postanawia spyta\u0107 Marysi\u0119, czy rzeczywi\u015Bcie ma si\u0119 czego obawia\u0107. Marta ma mieszane uczucia co do tego, co zasz\u0142o pomi\u0119dzy ni\u0105 a Arkiem. Zwierza si\u0119 Laurze ze swych rozterek. Anka rozwa\u017Ca, czy powinna powiedzie\u0107 mamie o tym, czego dowiedzia\u0142a si\u0119 na temat Adama. Nie chce, by spotyka\u0142a si\u0119 ona z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry wypiera si\u0119 c\u00F3rki. Celina wyczuwa, \u017Ce Bartek i Emilka ukrywaj\u0105 przed otoczeniem fakt, i\u017C odrodzi\u0142o si\u0119 \u0142\u0105cz\u0105ce ich niegdy\u015B uczucie. Zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce oboje zawdzi\u0119czaj\u0105 to wsp\u00F3lnej opiece nad Tosi\u0105. Tymczasem do Artura dzwoni Stasia. Dziewczyna jest przekonana, \u017Ce widzia\u0142a Dorot\u0119.","","",[]],"68862004":["Lulu nie potrafi wybra\u0107 mi\u0119dzy Jackiem a Andrzejem. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani intensywnie zabiegaj\u0105 o jej wzgl\u0119dy. Jacek mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie Julki, kt\u00F3ra bardzo chce pogodzi\u0107 zwa\u015Bnionych rodzic\u00F3w. Olga doradza Andrzejowi, co powinien zrobi\u0107, by wywrze\u0107 wra\u017Cenie na jej siostrze. Dziadek wci\u0105\u017C zaleca si\u0119 do Elki. W tajemnicy proponuje, \u017Ce b\u0119dzie rozwozi\u0142 r\u00F3wnie\u017C jej zam\u00F3wienia. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie \u0142atwo pogodzi\u0107 tego zaj\u0119cia z wspieraniem c\u00F3rki.","","",["N"]],"68862005":["Rodzice 20-letniego Felka nie maj\u0105 pomys\u0142u, jak na niego wp\u0142yn\u0105\u0107, \u017Ceby zmieni\u0142 swoje zachowanie
Felek jest m\u0142odym, rozrywkowym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry lubi imprezowa\u0107. Pewnego dnia, gdy kupuje marihuan\u0119, zostaje zatrzymany przez policj\u0119. W ramach kary za posiadanie narkotyk\u00F3w s\u0105d skazuje go na prace spo\u0142eczne w wymiarze 60 godzin. Ch\u0142opak nie ma jednak zamiaru poddawa\u0107 si\u0119 wyrokowi. Nied\u0142ugo potem powoduje wypadek w pobli\u017Cu domu rodzic\u00F3w i potr\u0105ca s\u0105siada, Janusza. Z problemu zwierza si\u0119 swojemu ojcu, Markowi, kt\u00F3ry pomaga zatrze\u0107 \u015Blady, by syn nie poszed\u0142 do wi\u0119zienia. To jednak nie koniec. Marek daje Felkowi ultimatum: musi si\u0119 zmieni\u0107 i sko\u0144czy\u0107 z u\u017Cywkami. Ch\u0142opak kolejny raz \u0142amie obietnic\u0119. Niespodziewanie w drzwiach domu znajduje list o tre\u015Bci: \"Wiem, co zrobi\u0142e\u015B\".","","",["N"]],"68862006":["Rodzina, jakich wiele
Marta i Micha\u0142 wychowuj\u0105 nastoletnie bli\u017Aniaki. Rodzinie dobrze si\u0119 powodzi. Tomek martwi si\u0119 o siostr\u0119, pr\u00F3buje porozmawia\u0107 na jej temat z rodzicami. Oni jednak bagatelizuj\u0105 obawy syna. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Tomek znajduje w telefonie siostry przera\u017Caj\u0105ce wpisy dotycz\u0105ce planowanego samob\u00F3jstwa. Ch\u0142opak dzwoni pod numer alarmowy 112. P\u00F3\u017Aniej raz jeszcze zagaduje rodzic\u00F3w, oni jednak wci\u0105\u017C jeszcze lekcewa\u017C\u0105 spraw\u0119.","","",["N"]],"68862007":["Regina
Regina bardzo szybko zosta\u0142a matk\u0105. Z tego powodu nie uko\u0144czy\u0142a szko\u0142y. Ponadto rodzice wyrzucili j\u0105 z domu. Mog\u0142a liczy\u0107 jedynie na wsparcie ciotki, kt\u00F3ra cierpi obecnie na starcz\u0105 demencj\u0119. Wymaga ona pomocy w codziennych sprawach. Dzieci chorej mieszkaj\u0105 z dala od domu i nie interesuj\u0105 si\u0119 jej losem.","","",["N"]],"68862008":["Mi\u0142osz pojawia si\u0119 u komendanta Witackiego z pro\u015Bb\u0105 o kr\u00F3tki urlop. Szuka sposobu, by pom\u00F3c Zieli\u0144skiemu osadzonemu w areszcie. Szef zgadza si\u0119 na jeden dzie\u0144 wolnego. Emilka i Jacek badaj\u0105 spraw\u0119 pary znanych influencer\u00F3w, kt\u00F3rzy dostaj\u0105 niepokoj\u0105ce listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Boj\u0105 si\u0119 oni o swoje \u017Cycie. Wsp\u00F3\u0142praca z celebrytami nie nale\u017Cy do \u0142atwych - ka\u017Cdy moment ich \u017Cycia jest nagrywany i trafia do medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych, r\u00F3wnie\u017C interwencja policji. Tego samego dnia do komendy dzwoni ma\u0142a dziewczynka z informacj\u0105, \u017Ce jej starszy brat razem z koleg\u0105 chce spali\u0107 w ognisku jej kole\u017Cank\u0119. Funkcjonariusze ruszaj\u0105 na sygnale na miejsce zg\u0142oszenia.","","",["N"]],"68862009":["Zbieg
Dochodzi do ataku na konw\u00F3j przewo\u017C\u0105cy gro\u017Anego gangstera na rozpraw\u0119. Przest\u0119pcy udaje si\u0119 zbiec. Pierwszym podejrzanym zostaje kierowca furgonetki. Detektywi uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z gangsterem i podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o jego obserwacji. Mimo powzi\u0119tych krok\u00F3w m\u0119\u017Cczyzna ginie zastrzelony przez nieznanego napastnika. Podczas dalszego dochodzenia policjanci wpadaj\u0105 na trop by\u0142ej kochanki gangstera, kt\u00F3r\u0105 podejrzewaj\u0105 z zaplanowanie ca\u0142ej akcji. Wkr\u00F3tce jednak kobieta zostaje zabita. Poszukiwania odbitego kryminalisty nadal trwaj\u0105.","","",["N"]],"68862010":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"68862011":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"68862012":["Teresa daje zaskoczonemu Jankowi rad\u0119, aby ten po\u015Bwi\u0119ci\u0142 nieco wi\u0119cej uwagi \u017Conie. Sugeruje, \u017Ce Kinga mo\u017Ce poszuka\u0107 oparcia w kim\u015B innym. M\u0119\u017Cczyzna postanawia spyta\u0107 Marysi\u0119, czy rzeczywi\u015Bcie ma si\u0119 czego obawia\u0107. Marta ma mieszane uczucia co do tego, co zasz\u0142o pomi\u0119dzy ni\u0105 a Arkiem. Zwierza si\u0119 Laurze ze swych rozterek. Anka rozwa\u017Ca, czy powinna powiedzie\u0107 mamie o tym, czego dowiedzia\u0142a si\u0119 na temat Adama. Nie chce, by spotyka\u0142a si\u0119 ona z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry wypiera si\u0119 c\u00F3rki. Celina wyczuwa, \u017Ce Bartek i Emilka ukrywaj\u0105 przed otoczeniem fakt, i\u017C odrodzi\u0142o si\u0119 \u0142\u0105cz\u0105ce ich niegdy\u015B uczucie. Zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce oboje zawdzi\u0119czaj\u0105 to wsp\u00F3lnej opiece nad Tosi\u0105. Tymczasem do Artura dzwoni Stasia. Dziewczyna jest przekonana, \u017Ce widzia\u0142a Dorot\u0119.","","",[]],"68862013":["Lulu nie potrafi wybra\u0107 mi\u0119dzy Jackiem a Andrzejem. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani intensywnie zabiegaj\u0105 o jej wzgl\u0119dy. Jacek mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie Julki, kt\u00F3ra bardzo chce pogodzi\u0107 zwa\u015Bnionych rodzic\u00F3w. Olga doradza Andrzejowi, co powinien zrobi\u0107, by wywrze\u0107 wra\u017Cenie na jej siostrze. Dziadek wci\u0105\u017C zaleca si\u0119 do Elki. W tajemnicy proponuje, \u017Ce b\u0119dzie rozwozi\u0142 r\u00F3wnie\u017C jej zam\u00F3wienia. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie \u0142atwo pogodzi\u0107 tego zaj\u0119cia z wspieraniem c\u00F3rki.","","",["N"]],"68862014":["Patrycja martwi si\u0119 problemami Wiktora, kt\u00F3ry nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pe\u0142nej sprawno\u015Bci - nadal ma problemy z koordynacj\u0105 ruchow\u0105 i niewyra\u017Anie m\u00F3wi. M\u0119\u017Cczyzna planuje o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 fryzjerce. Inga nie chce, by Marta zamieszka\u0142a w tym samym bloku co ona. Rafa\u0142 stara si\u0119 dzia\u0142a\u0107 bardziej spontanicznie. Nad rodzin\u0105 Anki wisi powa\u017Cne zagro\u017Cenie, o kt\u00F3rym kobieta nie ma poj\u0119cia. Ze wzgl\u0119du na stan jej zdrowia Pawe\u0142 nie chce informowa\u0107 \u017Cony o sytuacji z obwodnic\u0105 ani o tym, \u017Ce mog\u0105 straci\u0107 dom. Maria pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, ale nie ma takiej mo\u017Cliwo\u015Bci. Sta\u015B bierze sprawy w swoje r\u0119ce i organizuje protest przed urz\u0119dem. Zuza i B\u0142a\u017Cej wci\u0105\u017C nie mog\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Kobieta nie potrafi przesta\u0107 kontrolowa\u0107 partnera. Chce jednak nad sob\u0105 pracowa\u0107.","","",["N"]],"68862015":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","","",["JM"]],"68862016":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","","",["N"]],"68862017":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68862018":["Trunek z jab\u0142ek ju\u017C nie d\u0142ugo b\u0119dzie gotowy. Andrzej \"\u017Bmiju\" nie boi si\u0119 miejscowych w\u0119\u017Cy. Niezale\u017Cnie od innych Mariola prowadzi takie \u017Cycie, jakie jej odpowiada. Wed\u0142ug Kiryma kobiety wol\u0105 zakapior\u00F3w. Majsterek wierzy, \u017Ce jest z niego wspania\u0142y artysta, brakuje mu tylko ch\u0119ci do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"68862019":["Ewa Wachowicz upiecze domowy chleb na dro\u017Cd\u017Cach i zdrowej m\u0105ce orkiszowej. Do pieczywa przygotuje past\u0119 jajeczn\u0105 z rze\u017Cuch\u0105 i lekko solone mas\u0142o czosnkowo-rze\u017Cuchowe. Zrobi te\u017C wytrawn\u0105 tart\u0119 z cebul\u0105 i serem ple\u015Bniowym. Na deser b\u0119d\u0105 dwukolorowe ciasteczka idealne do kawy. W programie tak\u017Ce przepis na og\u00F3rki ma\u0142osolne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68862020":["Kochany Maks
Weronika niedawno pochowa\u0142a syna, Maksa. Nieoczekiwanie zjawia si\u0119 u niej dawna partnerka ch\u0142opaka, Beata. Twierdzi, \u017Ce jest z Maksem w ci\u0105\u017Cy. Wkr\u00F3tce potem jednak Weronika dowiaduje si\u0119, \u017Ce Beata mia\u0142a romans z przyjacielem jej syna, Szymonem. Po porodzie m\u0142oda matka podrzuca dziecko niedosz\u0142ej te\u015Bciowej i ucieka. Policja odnajduje Beat\u0119. Zostaj\u0105 jej odebrane prawa rodzicielskie, dziewczyna dostaje te\u017C kuratora. Badania DNA wykazuj\u0105 jednak, \u017Ce Maks faktycznie jest ojcem dziecka dziewczyny. Weronika idzie do s\u0105du, by zapewni\u0107 sobie prawo do opieki nad wnukiem. Po kilku latach jednak Beata powraca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303551.jpg","",["N"]],"68862021":["Laboratorium
O zagini\u0119ciu pracownika laboratorium firmy kosmetycznej, 36-letniego Lucjana, informuje policjant\u00F3w jego matka. Podejrzenie funkcjonariuszy pada najpierw na dw\u00F3ch koleg\u00F3w z pracy Lucjana, zazdrosnych o jego osi\u0105gni\u0119cia. Potem jednak szef laboratorium zeznaje, \u017Ce zaginiony produkowa\u0142 po godzinach narkotyki. Brak zg\u0142oszenia tego faktu policji usprawiedliwia napi\u0119tymi terminami i grafikami. \u015Aledztwo na w\u0142a\u015Bciwe tory kieruje dopiero znaleziony w mieszkaniu zaginionego pami\u0119tnik. Jest w nim wiele wpis\u00F3w, kt\u00F3re przedstawiaj\u0105 szefa laboratorium jako oszusta. Policjanci u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce to on odpowiada za znikni\u0119cie Lucjana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68862022":["Wstrz\u0105s
Nastoletni \u0141ukasz wyrusza na zawody sportowe, kt\u00F3re odbywaj\u0105 si\u0119 w jego szkole. W tym czasie jego rodzice jad\u0105 do dziadk\u00F3w. Wieczorem zaniepokojony przed\u0142u\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 nieobecno\u015Bci\u0105 matki i ojca ch\u0142opak dzwoni do babci. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzice w og\u00F3le do niej nie dojechali. Zaniepokojony \u0141ukasz dzwoni pod numer alarmowy 112. Prosi operatora, by sprawdzi\u0142, czy jego bliscy nie brali udzia\u0142u w wypadku drogowym. Ten radzi mu, by skontaktowa\u0142 si\u0119 z najbli\u017Cej mieszkaj\u0105cymi krewnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68862023":["I'm Sorry
Do 25-letniej Nadii przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 w odwiedziny rodzice, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 mieszkaj\u0105 w USA. Zatrzymuj\u0105 si\u0119 w domu ch\u0142opaka c\u00F3rki, Bartka. Spotkanie nie przebiega jednak tak, jak wymarzy\u0142a to sobie Nadia. Bliscy dziewczyny dziwnie si\u0119 zachowuj\u0105, a Bartek zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce ukochana skrywa przed nim jaki\u015B sekret z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"68862024":["34-letnia Ewa odkrywa, \u017Ce odnaleziona c\u00F3rka jej m\u0119\u017Ca nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje
Ewa i jej m\u0105\u017C zamieszkuj\u0105 w domu schorowanego te\u015Bcia. Para zatrudnia te\u017C do pomocy studentk\u0119 piel\u0119gniarstwa. Niebawem Ewa zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce jej m\u0105\u017C romansuje z dziewczyn\u0105. Gdy pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 dowody zdrady, odkrywa, \u017Ce m\u0142oda kobieta jest... c\u00F3rk\u0105 jej partnera. Stara si\u0119 j\u0105 zaakceptowa\u0107. Z czasem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie przestaje k\u0142ama\u0107. Nawet nie studiuje piel\u0119gniarstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68862025":["Pani El\u017Cbieta cierpi na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Z wiekiem jej stan si\u0119 pogarsza. Kobieta mieszka wraz z c\u00F3rk\u0105 Agnieszk\u0105 w domu, kt\u00F3ry pilnie wymaga remontu. Wszelkie plany przekre\u015Bli\u0142a \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Ca kobiety. Pani El\u017Cbiety nie sta\u0107 na wymian\u0119 dziurawego dachu, doprowadzenie kanalizacji ani budow\u0119 \u0142azienki. Budynek nale\u017Cy tak\u017Ce dostosowa\u0107 do potrzeb niepe\u0142nosprawnej kobiety, dla kt\u00F3rej wysokie progi i schody stanowi\u0105 przeszkod\u0119 nie do pokonania. Remont nadzoruje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego, a zmiany zaprojektuje architekt Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68862026":["\u017B\u0105d\u0142o
W\u0142a\u015Bciciel osiedlowego z\u0142omowiska Kazimierz Badura zwraca si\u0119 do Ferdynanda z propozycj\u0105 za\u0142o\u017Cenia kabaretu. Mieszka\u0144cy osiedla podchodz\u0105 do tego pomys\u0142u z wielkim entuzjazmem. Jedyn\u0105 osob\u0105 przeciwn\u0105 jest Halina, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C nie ma \u017Cadnych zdolno\u015Bci artystycznych, a przede wszystkim brakuje mu poczucia humoru, wi\u0119c nie powinien pod \u017Cadnym pozorem zajmowa\u0107 si\u0119 przemys\u0142em rozrywkowym. Kiepski postanawia udowodni\u0107 \u017Conie, \u017Ce si\u0119 myli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"68862027":["Ma\u0142pia grypa
We Wroc\u0142awiu rozprzestrzenia si\u0119 nowy wirus tzw. ma\u0142piej grypy. Z powodu epidemii wybucha panika w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w. Ludzie stopniowo bowiem zaczynaj\u0105 si\u0119 zamienia\u0107 w ma\u0142py. Wszelkie antybiotyki okazuj\u0105 si\u0119 nieskuteczne. Ferdek jako jedyny wydaje si\u0119 odporny na dzia\u0142anie wirusa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"68862028":["Ram D\u017Cam D\u017Cam
Prezes Koz\u0142owski staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym bohaterem plotek. Kr\u0105\u017C\u0105 opowie\u015Bci na temat jego w\u0105tpliwej moralno\u015Bci. Podobno prezes jest erotomanem. Na dodatek \u017Cona Koz\u0142owskiego \u017C\u0105da rozwodu. Po jej stronie staj\u0105 wszystkie kobiety z osiedla. Osamotniony prezes znajduje wsparcie i zrozumienie u Ferdynanda Kiepskiego i Mariana Pa\u017Adziocha, kt\u00F3rzy r\u00F3wnie\u017C nie ciesz\u0105 si\u0119 najlepsz\u0105 opini\u0105 u swoich partnerek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"68862029":["Zesp\u00F3\u0142 Downa
Anna jest instruktork\u0105 fitness, a tak\u017Ce szcz\u0119\u015Bliw\u0105 \u017Con\u0105 i matk\u0105. Pewnego dnia odkrywa, \u017Ce zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Chocia\u017C na pocz\u0105tku bardzo si\u0119 cieszy, kolejne badania przynosz\u0105 coraz to nowe w\u0105tpliwo\u015Bci. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce dziecko mo\u017Ce si\u0119 urodzi\u0107 z zespo\u0142em Downa. M\u0105\u017C kobiety nie potrafi si\u0119 z tym pogodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"68862030":["Pani Jadwiga i pan Krzysztof wychowuj\u0105 swojego wnuka, Wiktora. Rodzice ch\u0142opca nie interesowali si\u0119 synem, decyzj\u0105 s\u0105du zamieszka\u0142 on wi\u0119c z dziadkami. Budynek, kt\u00F3ry zajmuje rodzina, wymaga jednak pilnego remontu. Trzeba go dostosowa\u0107 do potrzeb pana Krzysztofa, kt\u00F3ry po amputacji stopy porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Wiktor potrzebuje osobnego pokoju, w kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 nauce czy pasjom. Remontem zajmie si\u0119 ekipa Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68862031":["27-letnia Magda odkrywa, \u017Ce jej m\u0105\u017C jest hazardzist\u0105
Magda i jej m\u0105\u017C wracaj\u0105 z wakacji. Odkrywaj\u0105, \u017Ce podczas ich nieobecno\u015Bci dosz\u0142o do w\u0142amania. Z tego powodu para popada w problemy finansowe. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce w kradzie\u017C by\u0142 zamieszany szwagier Magdy. Kobieta postanawia go \u015Bledzi\u0107. Widzi, jak m\u0119\u017Cczyzna celowo rozje\u017Cd\u017Ca autem cz\u0142owieka. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce zar\u00F3wno szwagier, jak r\u00F3wnie\u017C m\u0105\u017C Magdy maj\u0105 powi\u0105zania ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68862032":["Spisek
Alicja zg\u0142asza na komisariacie zagini\u0119cie swojego ch\u0142opaka, Karola, studenta chemii. Wygl\u0105da na to, i\u017C m\u0119\u017Cczyzna wpad\u0142 na trop afery deweloperskiej zwi\u0105zanej z rakotw\u00F3rczymi odpadami. Kto\u015B nawet grozi\u0142 mu \u015Bmierci\u0105. Uwag\u0119 funkcjonariuszy zwraca jednak te\u017C ojciec Alicji, kt\u00F3ry nie akceptuje Karola. Sprawa staje si\u0119 jeszcze bardziej powa\u017Cna, gdy znika te\u017C Alicja. Mog\u0142a zosta\u0107 porwana przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry obserwowa\u0142 jej dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68862033":["Najg\u0142\u0119bsze z ran
Znika nastolatek. Wszystkie \u015Blady wskazuj\u0105 na porwanie. Mimo zakrojonych na szerok\u0105 skal\u0119 poszukiwa\u0144 nie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 ch\u0142opaka. Pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C kto\u015B, kto pr\u00F3buje wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Pod nieobecno\u015B\u0107 Ewy Adam pracuje z Majk\u0105. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem. Dzia\u0142aj\u0105cy pod przykrywk\u0105 Adam Kr\u00F3l wpada w tarapaty. Pozbawiony wsparcia Komendy G\u0142\u00F3wnej, opuszczony przez przyjaci\u00F3\u0142 i okradziony decyduje si\u0119 postawi\u0107 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303550.jpg","",["N"]],"68862034":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68862035":["W\u0142a\u015Bciciel
W hotelu zostaje zastrzelony m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przyszed\u0142 tam na schadzk\u0119. Ofiara wielokrotnie mia\u0142a problemy z prawem. Detektywi szukaj\u0105 os\u00F3b, z kt\u00F3rymi zamordowany m\u00F3g\u0142 wej\u015B\u0107 w konflikt. W grupie podejrzanych znajduje si\u0119 kochanka ofiary, kt\u00F3ra by\u0142a \u015Bwiadkiem zab\u00F3jstwa. Natalia i Kuba pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 jej rol\u0119 w sprawie, jednak kobieta znika. Partnerzy ruszaj\u0105 na poszukiwania zaginionej i wypadaj\u0105 w tarapaty. Potrzebuj\u0105 pomocy koleg\u00F3w po fachu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303550.jpg","",["N"]],"68862036":["Kamil wyznaje Agnieszce, \u017Ce Rafa\u0142 uciek\u0142 z s\u0105du. Podejrzewa, \u017Ce dziennikarka wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142a z Marczakiem. Kobieta odwiedza dom rodzic\u00F3w Daniela i nie\u017Cyj\u0105cego Damiana. Ojciec ch\u0142opc\u00F3w zgadza si\u0119 na rozmow\u0119 w nadziei, \u017Ce dziennikarce uda si\u0119 dowiedzie\u0107 czego\u015B na temat zab\u00F3jc\u00F3w syna. Daniel wspomina o Szymonie, potwierdzaj\u0105c tym samym podejrzenia Agnieszki. M\u00F3wi r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce Damian mia\u0142 koleg\u0119, by\u0142ego mieszka\u0144ca domu dziecka, kt\u00F3ry mo\u017Ce wiedzie\u0107 co\u015B wi\u0119cej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303560.jpg","",["N"]],"68862037":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
John Cale (Channing Tatum) pracuje obecnie w Stra\u017Cy Kapitolu i chroni przewodnicz\u0105cego Izby Reprezentant\u00F3w Raphelsona (Richard Jenkins). M\u0119\u017Cczyzna stara si\u0119 tak\u017Ce odbudowa\u0107 relacj\u0119 ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105, Emily (Joey King). Cale postanawia zg\u0142osi\u0107 si\u0119 do Secret Service, agencji odpowiadaj\u0105cej za ochron\u0119 prezydenta Sawyera (Jamie Foxx). Niestety jego kandydatur\u0119 odrzuca agentka Finnerty (Maggie Gyllenhaal). By nie zasmuca\u0107 dziewczynki t\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105, John zabiera j\u0105 na wycieczk\u0119 do Bia\u0142ego Domu. Tymczasem grupa uzbrojonych, \u015Bwietnie wyszkolonych terroryst\u00F3w, dowodzonych przez bezwzgl\u0119dnego Stenza (Jason Clarke), przejmuje kontrol\u0119 nad budynkiem i bierze zak\u0142adnik\u00F3w. Atak wywo\u0142uje ogromne zamieszanie, a s\u0142u\u017Cby nie s\u0105 w stanie zapewni\u0107 bezpiecze\u0144stwa g\u0142owie pa\u0144stwa. John wkracza do akcji - musi ocali\u0107 swojego dziecko, przetrzymywane przez przest\u0119pc\u00F3w, zapewni\u0107 bezpiecze\u0144stwo g\u0142owie pa\u0144stwa, a tak\u017Ce uwolni\u0107 uwi\u0119zionych ludzi, przebywaj\u0105cych w budynku. Sytuacj\u0119 komplikuje dodatkowo fakt, \u017Ce prawdziwym przyw\u00F3dc\u0105 bandyt\u00F3w jest Walker (James Woods), wieloletni szef Secret Service. Na barkach Cale'a spoczywa nie tylko bezpiecze\u0144stwo przyw\u00F3dcy Stan\u00F3w Zjednoczonych i \u017Cycie przetrzymywanych, lecz tak\u017Ce przysz\u0142o\u015B\u0107 ca\u0142ego kraju. W filmie Rolanda Emmericha (\"Dzie\u0144 Niepodleg\u0142o\u015Bci\", \"Pojutrze\") wyst\u0105pili: Channing Tatum (\"Magic Mike\", \"I \u017Ce ci\u0119 nie opuszcz\u0119\"), laureat Oscara Jamie Foxx (\"Ray\", \"Django\"), Maggie Gyllenhaal (Szalone serce\", \"Histeria\") oraz Joey King (\"Obecno\u015B\u0107\", \"Kocham, lubi, szanuje\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1857413.jpg","",["JM"]],"68862038":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"68862039":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68862040":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68862041":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"68862042":["Pistolety maszynowe
odcinek","","",["N"]],"68862043":["Andrzej Wrona
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243349.jpg","",["N"]],"68862044":["Tym razem histori\u0119 swojego \u017Cycia zaprezentuje Krzysztof Jarz\u0119bski, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po \u015Bwiecie na rowerze. Odnosi\u0142 tak\u017Ce liczne sukcesy w dziesi\u0119cioboju. Jest cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry ci\u0105gle stara si\u0119 przezwyci\u0119\u017Ca\u0107 w\u0142asne ograniczenia i nieustannie rzuca sobie nowe wyzwania. Bartosz Bierowiec za spraw\u0105 wypraw w towarzystwie ojca od dziecka pasjonuje si\u0119 \u017Ceglarstwem, obecnie jednak trenuje biegi narciarskie. Jest optymist\u0105, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68862045":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68862180":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68862181":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"68862182":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68862183":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862184":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862185":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68862186":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862187":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862188":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68862189":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862190":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862191":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68862192":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"68862193":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862194":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68862195":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862196":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862197":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68862198":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862199":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68862200":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68862201":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862202":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68862203":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"68862204":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"68862205":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68862206":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68862208":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68862209":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68862210":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"68862211":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"68862212":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68862213":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68862214":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68862215":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68862216":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68862217":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68862218":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68862219":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68862220":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68862221":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68862222":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68862223":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68862224":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68862225":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227872.jpg","",[]],"68862226":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68862227":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"68862228":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68862229":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68862230":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"68862231":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68862232":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68862233":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68862234":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68862235":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"68862236":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"68862237":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68862238":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68862239":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68862240":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68862241":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"68862242":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68862243":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68862244":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68862245":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68862246":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68862247":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68862248":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68862249":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68862250":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68862251":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68862046":["Kamilla Baar-Kocha\u0144ska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170115.jpg","",[]],"68862047":["Ewa Farna","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"68862048":["Taks\u00F3wka do piek\u0142a \/ Zemsta bez granic
Teresa pozna\u0142a Kazimierza, przystojnego i wygadanego taks\u00F3wkarza. M\u0119\u017Cczyzna jest wdowcem i utrzymuje dziewi\u0119tnastoletniego Cypriana. Gdy jego syn mia\u0142 wypadek Teresa pomog\u0142a Kazikowi, przekazuj\u0105c jednorazowo du\u017C\u0105 kwot\u0119 pieni\u0119dzy. Kiedy odm\u00F3wi\u0142a kolejnych po\u017Cyczek, Kazik wpad\u0142 we w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107 i zerwa\u0142 kontakt. Kolejna historia opowiada o Marzenie, kt\u00F3ra rok temu pozna\u0142a przez internet lekarza z kliniki neurochirurgii w Wiedniu. Marzena przekazuje do\u015B\u0107 znaczne sumy pieni\u0119dzy na sierociniec, kt\u00F3ry wspomaga Tomasz. Kiedy chce si\u0119 z nim spotka\u0107, ale on odwleka termin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",[]],"68862049":["Vadim Gritsenko zakochuje si\u0119 w starszej od siebie Oksanie. Para ukrywa sw\u00F3j zwi\u0105zek przed wszystkimi. Kiedy po p\u00F3\u0142 roku matka m\u0119\u017Cczyzny wreszcie dowiaduje si\u0119 o starszej partnerce syna, rzuca na ni\u0105 kl\u0105tw\u0119. Oksana wkr\u00F3tce trafia do szpitala. Vadim martwi si\u0119 o \u017Cycie i zdrowie ukochanej. Zamierza zrobi\u0107, co tylko si\u0119 da, aby j\u0105 uratowa\u0107.","","",[]],"68862050":["Sprzedawczyni Maria dowiaduje si\u0119, \u017Ce odziedziczy\u0142a diament. Niestety, kobieta nie mo\u017Ce go nigdzie odnale\u017A\u0107. Kamie\u0144 rzekomo zosta\u0142 ukryty gdzie\u015B w mieszkaniu. Wybiera si\u0119 wi\u0119c do szeptunki, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce wska\u017Ce ona jej miejsce, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 drogocenny klejnot. Baba Lyuba jednak nie jest w stanie jej pom\u00F3c. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedynie c\u00F3rka Marii wie, co sta\u0142o si\u0119 z diamentem.","","",[]],"68862051":["Ma\u0142\u017Conkowie Teresa i Miros\u0142aw mieszkaj\u0105 wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci w Katowicach. Kobieta ma za sob\u0105 trudn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Jako nastolatka uciek\u0142a z domu i przez to nie uko\u0144czy\u0142a szko\u0142y. M\u0119\u017Cczyzna za\u015B je\u017Adzi do pracy za granic\u0119. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 2900 z\u0142otych, cho\u0107 potrzebuj\u0105 pieni\u0119dzy na leczenie cierpi\u0105cego na ADHD syna. Natalia wraz z m\u0119\u017Cem, W\u0142ochem Andre\u0105, i dw\u00F3jk\u0105 nastoletnich dzieci mieszka we Wroc\u0142awiu. Obydwoje zajmuj\u0105 si\u0119 marketingiem i wsp\u00F3lnie zarabiaj\u0105 oko\u0142o 16 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny na 5 dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"68862052":["Wola Burzecka to niewielka wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. W starym domu bez \u0142azienki mieszkaj\u0105 tam Barbara i Piotr oraz ich wnuczka Oliwia. Mama dziewczynki nie interesuje si\u0119 wychowaniem dziecka, a jej ojciec zgin\u0105\u0142 w wypadku. Je\u015Bli warunki mieszkaniowe rodziny nie poprawi\u0105 si\u0119, dziadkowie mog\u0105 straci\u0107 prawo do opieki nad wnuczk\u0105. Piece w domu stanowi\u0105 zagro\u017Cenie dla dziecka, Oliwia nie ma te\u017C w\u0142asnego pokoju. Ekipa budowlana Artura Witkowskiego i Martyny Kupczyk prowadzi remont z ekstremalnych zimowych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68862053":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"68862054":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"68862055":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",[]],"68862056":["Inga i Patrycja pr\u00F3buj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 kochanki Paw\u0142a, aby zeznawa\u0142y przeciwko Strzeleckiemu. Dzi\u0119ki nim Anka ma szans\u0119 poprawi\u0107 sw\u00F3j wizerunek podczas rozprawy rozwodowej i najwa\u017Cniejsze - zatrzyma\u0107 przy sobie dzieci. Stefa przyje\u017Cd\u017Ca do warszawskiego szpitala na chemioterapi\u0119. Po spotkaniu z matk\u0105 Zuza stwierdza, \u017Ce blisko\u015B\u0107 i czu\u0142o\u015B\u0107 w zwi\u0105zku jest bardzo wa\u017Cna. Nieoczekiwanie dla siebie samej prosi Wojtka, aby pom\u00F3g\u0142 jej popracowa\u0107 nad stworzeniem takich w\u0142a\u015Bnie relacji. Patrycja i Stempel szykuj\u0105 si\u0119 do wyj\u015Bcia. Sebo zn\u00F3w zaprosi\u0142 ich, aby towarzyszyli mu podczas sesji. Patrycja nie zauwa\u017Ca, jak bardzo podoba si\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Anie. S\u0105dzi, \u017Ce s\u0142ynny fryzjer jest partnerem Jerry'ego. Z kolei Jerry'emu wpad\u0142 w oko Stempel. Anka nie radzi sobie z Julk\u0105, kt\u00F3ra ignoruje zakazy matki. C\u00F3rka informuje j\u0105, \u017Ce po rozwodzie zamieszka z ojcem. Wojtek odwiedza Stef\u0119 w szpitalu. Kobieta jest lekko zdziwiona, gdy\u017C nie wiedzia\u0142a, \u017Ce Zuza ma partnera. Szybko orientuje si\u0119 z jakiego powodu Wojtek j\u0105 odwiedzi\u0142... Inga czeka w swoim nowym mieszkaniu na hydraulika. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest nim jeden z m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy do niej wydzwaniaj\u0105 z erotycznej infolinii. M\u0119\u017Cczyzna nieoczekiwanie sk\u0142ada Gruszewskiej dosy\u0107 nietypow\u0105 propozycj\u0119. Julka nie odbiera telefon\u00F3w od matki. Zaniepokojona Anka prosi o pomoc Krzysztofa. Okazuje si\u0119, \u017Ce nauczyciel us\u0142ysza\u0142, jak nastolatki umawia\u0142y si\u0119 na imprez\u0119. Oboje wyruszaj\u0105 na poszukiwania c\u00F3rki Strzeleckiej. Inga przychodzi do Andrzeja i Doroty po Hani\u0119. Ju\u017C w drzwiach dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej by\u0142y m\u0105\u017C wda\u0142 si\u0119 w romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2144669.jpg","",["N"]],"68862057":["\u017Bona i syn Borysa znikaj\u0105 bez \u015Bladu z parku. Poszukiwania nie przynosz\u0105 oczekiwanych efekt\u00F3w. Za\u0142amany m\u0119\u017Cczyzna postanawia zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 o pomoc do Baby Lyuby. Dodaje te\u017C, \u017Ce jego partnerka przewidzia\u0142a swoje znikni\u0119cie. Na dodatek powiedzia\u0142a m\u0119\u017Cowi, \u017Ce musi przeprowadzi\u0107 pewien rytua\u0142, aby mog\u0142a wr\u00F3ci\u0107. O p\u00F3\u0142nocy ma zakopa\u0107 w ziemi z\u0142oto. Szeptunka o\u015Bwiadcza Borysowi, \u017Ce jej syn m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 porwany, ale nie \u017Cona.","","",[]],"68862058":["Dwudziestoletnia studentka Jana pada ofiar\u0105 kradzie\u017Cy. Z opresji ratuje j\u0105 nieznajomy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3remu udaje si\u0119 dogoni\u0107 przest\u0119pc\u0119. Wkr\u00F3tce dziewczyna zakochuje si\u0119 w swoim przystojnym wybawcy. Jegor odwzajemnia uczucie Jany i wkr\u00F3tce zostaj\u0105 par\u0105. Studentka jednak zaczyna niepokoi\u0107 si\u0119 o sw\u00F3j nowy zwi\u0105zek. Podczas wizyty u Baby Lyuby dowiaduje si\u0119 od staruszki, \u017Ce jej ukochany jest z\u0142odziejem, kt\u00F3ry skrad\u0142 Janie nie tylko serce. Dziewczyna nie wie, czy powinna kontynuowa\u0107 t\u0119 relacj\u0119.","","",[]],"68862059":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"68862060":["Pani Anna wraz z m\u0119\u017Cem Andrzejem wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. M\u0142odszy z nich, Micha\u0142, cierpi na autyzm, jednak dzi\u0119ki ofiarnej pracy swojej mamy i specjalist\u00F3w rozwija si\u0119 prawid\u0142owo. Wymaga jednak sta\u0142ej opieki i uwagi. Niedawno wysz\u0142o na jaw, \u017Ce pan Andrzej urodzi\u0142 si\u0119 pozbawiony tarczycy. Z tego powodu nie wszystkie jego organy wewn\u0119trzne funkcjonuj\u0105 prawid\u0142owo. M\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce pracowa\u0107, nie jest jednak w stanie wyremontowa\u0107 domu. Tymczasem w budynku brakuje \u0142azienki, a wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pokoju. R\u00F3wnie\u017C kuchnia wymaga interwencji ekipy remontowej. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek, a prace remontowe b\u0119dzie nadzorowa\u0142 Przemek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68862061":["Wo\u017Cuczyn to niewielka wie\u015B nieopodal Tomaszowa Lubelskiego. Mieszka tam pan \u0141ukasz wraz z czw\u00F3rk\u0105 swoich dzieci. \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny zmar\u0142a kilka lat wcze\u015Bniej. Chorowa\u0142a na gru\u017Alic\u0119. Pan \u0141ukasz jest wzorowym ojcem, cieszy si\u0119 te\u017C szacunkiem lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci. Dom jego rodziny wymaga jednak pilnego remontu. Male\u0144kie zawilgocone pokoje ogrzewa mocno kopc\u0105cy piec, w budynku brakuje toalety, a wanna stoi w kuchni. Nowy dom dla bliskich pana \u0141ukasza zaprojektuje Marta Ko\u0142dej. Remontem zajmie si\u0119 natomiast ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68862062":["Donata ma 27 lat i wykonuje zaw\u00F3d motorniczej. Razem ze swoim pot\u0119\u017Cnym m\u0119\u017Cem, Romkiem, kt\u00F3ry pracuje w firmie zajmuj\u0105cej si\u0119 produkcj\u0105 i monta\u017Cem ogrodze\u0144, wychowuje dwoje ma\u0142ych dzieci. Kobieta decyduje si\u0119 wynaj\u0105\u0107 detektyw\u00F3w, poniewa\u017C martwi j\u0105 zachowanie partnera, kt\u00F3re mo\u017Ce wskazywa\u0107 na zdrad\u0119. Uwag\u0119 obserwuj\u0105cych go detektyw\u00F3w zwraca elegancka 38-letnia Halina. Kobieta adoruje Romka i zaprasza go do siebie. Okazuje si\u0119, \u017Ce wraz ze swoim m\u0119\u017Cem, psychiatr\u0105 Aleksandrem Dola\u0144skim, praktykuje ona otwarty zwi\u0105zek. Podczas jednak gdy m\u0119\u017Cczyzna ma ju\u017C oficjaln\u0105 kochank\u0119, ona nadal pr\u00F3buje zdoby\u0107 wzgl\u0119dy Romka. W ko\u0144cu udaje jej si\u0119 zaprosi\u0107 m\u0119\u017Ca Donaty na spotkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68862063":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["AD"]],"68862064":["W ka\u017Cdym odcinku singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",[]],"68862065":["Mi\u0142osz zamierza si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0107 Zuzannie, z kt\u00F3r\u0105 mieszka od dw\u00F3ch lat. Niepokoi go jednak, \u017Ce ostatnio jego dziewczyna cz\u0119sto znika z domu i wyra\u017Anie co\u015B ukrywa. Prosi o sprawdzenie, czy jest mu wierna, kiedy on wyje\u017Cd\u017Ca s\u0142u\u017Cbowo. Detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce pod nieobecno\u015B\u0107 partnera kobiet\u0119 pr\u00F3buje poderwa\u0107 jego kolega. Jego kolejne pr\u00F3by ko\u0144cz\u0105 si\u0119 jednak fiaskiem. Poza tym \u015Bledczy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Zuzanna pracuje nie tylko w domu, ale te\u017C jako opiekunka. Poza tym wynajmuje za pieni\u0105dze mieszkanie na godziny swojej m\u0142odszej siostrze i jej ch\u0142opakowi. Wydaje si\u0119, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 zgromadzonych w ten spos\u00F3b \u015Brodk\u00F3w wydaje na ubrania. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce uzale\u017Cnienie od zakup\u00F3w jest tym, co Zuzanna ukrywa przed partnerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68862066":["Oszust habilitowany \/ Opiekun naci\u0105gacz
Martyna studiuje prawo na prywatnej wy\u017Cszej uczelni. Na bran\u017Cowej imprezie poznaje Ariela. Sp\u0119dzaj\u0105 razem mi\u0142y wiecz\u00F3r. Dziewczyna nie wraca na noc, czym wzbudza niepok\u00F3j swojej wsp\u00F3\u0142lokatorki Soni. Nast\u0119pnego dnia dziewczyna spotyka na uczelni Ariela. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on od niedawna pracownikiem wydzia\u0142u. Ich relacje zacie\u015Bniaj\u0105 si\u0119. Ale umawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce na uczelni musz\u0105 zachowywa\u0107 pozory. Ariel po pewnym czasie zrywa z Martyn\u0105. Pewnego dnia Martyna nakrywa Ariela i Soni\u0119 w \u0142\u00F3\u017Cku. Druga historia opowiada o \u017Cyciu Jadwigi, owdowia\u0142ej emerytki. Kobieta na przej\u015Bciu dla pieszych ulega wypadkowi. Jadwiga trafia do szpitala, przez pewien czas jest w \u015Bpi\u0105czce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68862067":["Kocham, ale kogo\u015B innego \/ Fa\u0142szywa diagnoza
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Julia i Mi\u0142osz nie maj\u0105 dzieci. Julia ci\u0119\u017Cko znosi to, \u017Ce ostatnio jej m\u0105\u017C unika blisko\u015Bci. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Mi\u0142osz ma romans. W\u0105tpliwo\u015Bciami dzieli si\u0119 ze swoim trenerem osobistym. Prosi go, by sprawdzi\u0142 czy jej m\u0105\u017C rzeczywi\u015Bcie ma romans. W drugiej opowie\u015Bci widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 kobiety i jej m\u0119\u017Ca. S\u0105 kilkana\u015Bcie lat w zwi\u0105zku, oddalili si\u0119 od siebie. S\u0105 bezdzietni, ale jak dot\u0105d specjalnie nie starali si\u0119 o dziecko. Kobieta nie wie, \u017Ce m\u0105\u017C zakocha\u0142 si\u0119 w innej i chce odej\u015B\u0107. Ale \u017Ce jest bardzo wierz\u0105cy, chce doprowadzi\u0107 do ko\u015Bcielnego uniewa\u017Cnienia \u015Blubu i to z winy \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68862069":["Film po\u015Bwi\u0119cony czterdziestoletnim matkom, kt\u00F3re zaprzeczaj\u0105 obiegowym, stereotypowym wyobra\u017Ceniom dotycz\u0105cym kobiet w \u015Brednim wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2308328.jpg","",[]],"68862070":["Spotkania z najbardziej zadziwiaj\u0105cymi kolekcjonerami z USA, kt\u00F3rzy mog\u0105 si\u0119 pochwali\u0107 nietuzinkowymi zbiorami. Ludzie ci potrafi\u0105 po\u015Bwi\u0119ci\u0107 wiele czasu, energii i pieni\u0119dzy, aby piel\u0119gnowa\u0107 swoj\u0105 pasj\u0119 i wyszukiwa\u0107 kolejne egzemplarze r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w do swoich kolekcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278683.jpg","",[]],"68862071":["Nowe niewiarygodne historie ludzi uzale\u017Cnionych od bardzo dziwnych zachowa\u0144, nawyk\u00F3w i produkt\u00F3w. Poznamy r\u00F3wnie\u017C ich rodziny i znajomych, kt\u00F3rzy za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buj\u0105 pom\u00F3c im zwalczy\u0107 te niezrozumia\u0142e przyzwyczajenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"68862072":["Jakob
Jakob, elektryk i zawodnik rugby, od roku jest samotny. Styl to dla niego bardzo wa\u017Cna kwestia. Starannie wybiera nowe ubrania i ma okre\u015Blony gust. Dla uczestniczek ma dwa zadania - przygotowanie stroju koktajlowego oraz czego\u015B oryginalnego. Wyzwanie podejmie asystentka klienta Samanta, kosmetyczka Jasmine oraz lubi\u0105ca lumpeksy Lucy.","","",[]],"68862252":["Na miejsce dzisiejszej licytacji Rene i Casey przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 wraz z karawan\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wek, jasno pokazuj\u0105c, \u017Ce s\u0105 przygotowani na wielkie zakupy. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119d\u0105 mieli do\u015B\u0107 towaru, aby za\u0142adowa\u0107 pojazdy. Darrell zamierza zdekoncentrowa\u0107 swoich konkurent\u00F3w, cz\u0119stuj\u0105c ich p\u0105czkami. Sheetsowie w swoim schowku znajduj\u0105 maski wygl\u0105daj\u0105ce jak te noszone przez cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u Kiss. S\u0105dz\u0105, \u017Ce przedmioty mog\u0105 by\u0107 sporo warte. Jarrod i Brandi planuj\u0105 imprez\u0119 z okazji czwartej rocznicy otwarcia sklepu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"68862253":["Tym razem kupuj\u0105cy przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na licytacj\u0119 do Fontany. Rene ma nadziej\u0119, \u017Ce to miejsce oka\u017Ce si\u0119 dla niego r\u00F3wnie szcz\u0119\u015Bliwe jak poprzednio. Przekonamy si\u0119, czy podej\u015Bcie nieco przes\u0105dnego m\u0119\u017Cczyzny oka\u017Ce si\u0119 pomocne. Ivy postanawia zaufa\u0107 swoim przeczuciom. W swoim schowku znajduje zabytkowe urz\u0105dzenie do naprawy po\u0144czoch i rajstop. Wybiera si\u0119 do pobliskiego sklepu z bielizn\u0105, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, czy przedmiot ma jak\u0105\u015B warto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"68862254":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68862255":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68862256":["Re\u017C.: Daniel Banaczek.
Marek i Mirek rozpoczynaj\u0105 dzie\u0144 od porz\u0105dnego \u015Bniadania. Radek nadzoruje napraw\u0119 \u017Ale postawionego ogrodzenia. Z kolei Wojtek z ekip\u0105 tworz\u0105 szalunki pod stropy nowo powstaj\u0105cego budynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68862257":["Marek i Teges w dalszym ci\u0105gu wymieniaj\u0105 pap\u0119 na dachu. Dru\u017Cyna Wojtka pracuje nad nowym budynkiem. Za\u0142og\u0119 Artura niespodziewanie odwiedza przedstawicielka zleceniodawcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68862258":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"68862259":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"68862260":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["JM"]],"68862261":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["JM"]],"68862262":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68862263":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68862264":["GPR Guma i Plastik Recycling
Andrzej Kubik, prezes firmy GPR Guma i Plastik, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 recyklingiem, wciela si\u0119 w rol\u0119 Jurka. W drodze wyj\u0105tku przyje\u017Cd\u017Ca do firmy rowerem, nie luksusowym samochodem. Udaj\u0105c szeregowego pracownika firmy uzmys\u0142awia sobie, jak ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0119 wykonuj\u0105 jego podw\u0142adni. Ustala te\u017C, co mo\u017Cna by by\u0142o zrobi\u0107, aby zwi\u0119kszy\u0107 wydajno\u015B\u0107 firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"68862265":["Tym razem licytacja odbywa si\u0119 w Lancaster, czyli na terytorium Ivy'ego. Darrell chce jednak udowodni\u0107, \u017Ce to on jest prawdziwym kr\u00F3lem magazynowych aukcji. Przekonamy si\u0119, czy Calvin podejmie wyzwanie. W\u015Br\u00F3d zakupionych rzeczy znajduje kolekcj\u0119 bardzo starych kart z opakowa\u0144 po papierosach. Postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, ile s\u0105 warte. Rene i Casey kupuj\u0105 schowek wype\u0142niony po sufit pude\u0142kami. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105 w nich pieluchy jednorazowe, kt\u00F3re bez problemu mo\u017Cna sprzeda\u0107 ze sporym zyskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"68862266":["Tym razem handlarze starociami wyruszaj\u0105 na poszukiwanie okazji do miasta Moreno Valley w po\u0142udniowej Kalifornii. Ivy poluje na przedmioty ekskluzywne i kolekcjonerskie. Jarrod ujawnia Brandi swoje alter ego - skazanego na sukces Maxa Profita. Darrell i Brandon znajduj\u0105 w swoim schowku strojne kostiumy u\u017Cywane przez tancerki egzotyczne. Aby pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107, udaj\u0105 si\u0119 do zawodowych tancerek brzucha. Z kolei Rene ociera si\u0119 o \u015Bmier\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"68862267":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68862268":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68862269":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68862270":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 dodge'a brothersa z 1924 roku. Zabytkowy sedan ma oryginalne drewniane ko\u0142a. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kula i \u0142a\u0144cuch, kt\u00F3re wed\u0142ug klienta pochodz\u0105 z dziewi\u0119tnastego wieku i by\u0142y na wyposa\u017Ceniu wi\u0119zienia stanowego w Kalifornii. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup tych przedmiot\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119 z motywem z \"Terminatora\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68862271":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 lamborghini murci\u00E9lago, kt\u00F3re w 2003 roku kosztowa\u0142o 400 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Przekonamy si\u0119, jak Corey poprowadzi negocjacje cenowe. Nast\u0119pnie klient prezentuje Rickowi zestaw odcisk\u00F3w palc\u00F3w Saddama Husajna. Zosta\u0142y one pozyskane przez FBI w Bagdadzie. P\u00F3\u017Aniej Rick i Corey zachwycaj\u0105 si\u0119 srebrnym walkmanem, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do cz\u0142onka grupy The Who Johna Entwsitle'a. Odtwarzacz przynios\u0142a do lombardu by\u0142a \u017Cona muzyka, Maxine.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68862272":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 oldsmobile'a z 1937 roku. W\u0142a\u015Bcicielem auta mia\u0142 by\u0107 Bugsy Siegel, gangster urodzony na Brooklynie, kt\u00F3ry w latach 40. XX wieku robi\u0142 w Las Vegas milionowe interesy. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C pochodni\u0119 olimpijsk\u0105 z letnich igrzysk w 1984 roku. P\u00F3\u017Aniej Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 najmniejszy pistolet \u015Bwiata. Przekonamy si\u0119, czy miniaturowa austriacka bro\u0144 trafi na p\u00F3\u0142k\u0119 w lombardzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68862273":["Bruksela
Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz jad\u0105 do Sardynii. Chc\u0105 pozna\u0107 mieszkaj\u0105cych tu Polak\u00F3w, ich codzienne \u017Cycie i pasje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68862274":["Drzycim. Od s\u0142owia\u0144skich do XX-wiecznych znalezisk
W miejscowo\u015Bci Drzycim 5 kwietnia 1091 roku wojska ksi\u0119cia W\u0142adys\u0142awa Hermana stoczy\u0142y krwaw\u0105 bitw\u0119 z Pomorzanami. Tysi\u0105c lat p\u00F3\u017Aniej, we wrze\u015Bniu 1939 roku pod naporem armii Trzeciej Rzeszy przez te tereny cofaj\u0105 si\u0119 jednostki Wojska Polskiego, pozostawiaj\u0105c militarne \u015Blady swojej obecno\u015Bci. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, trafi\u0105 na pozosta\u0142o\u015Bci tamtych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68862275":["Skarby poligonu w Czarnem
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 obszary dawnego poligonu Hammerstein. S\u0105 tam ukryte tajemnice uzbrojenia I i II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68862276":["Bitwa pod Szczytnem
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski tym razem wybior\u0105 si\u0119 w okolice Szczytna. Tutaj rozegra\u0142a si\u0119 jedna z najbardziej zapomnianych bitew kampanii wrze\u015Bniowej 1939 roku. \u017Bo\u0142nierze polscy Armii Pomorze oraz 15 Dywizji Piechoty Armii Pozna\u0144, wspierani oddzia\u0142em Obrony Narodowej \"Nak\u0142o\", przez trzy dni krwawych walk skutecznie powstrzymali wrogie wojska w marszu na Warszaw\u0119. Dzi\u0119ki temu genera\u0142 Tadeusz Kutrzeba zyska\u0142 bezcenny czas na przegrupowanie i wydanie Niemcom Bitwy nad Bzur\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68862277":["Poszukiwania \u015Blad\u00F3w Bitwy pod Kaliszem
Po \u015Bmierci kr\u00F3la Jana III Sobieskiego Rzeczpospolita by\u0142a ju\u017C jedynie cieniem dawnej \u015Bwietno\u015Bci. Ci\u0105g\u0142e wojny doprowadzi\u0142y pa\u0144stwo do ruiny. Dosz\u0142o do ca\u0142kowitego upadku w\u0142adzy i autorytetu pa\u0144stwa. I tak, dzi\u0119ki wp\u0142ywom i pieni\u0105dzom tron obj\u0105\u0142 elektor sakso\u0144ski August II Mocny Sas. Sasi na tronie polskim wci\u0105gn\u0119li Rzeczpospolit\u0105 w wojny, kt\u00F3re w ostateczno\u015Bci spowodowa\u0142y jej upadek. Jedn\u0105 z nich by\u0142a III wojna p\u00F3\u0142nocna, konflikt mi\u0119dzy Szwecj\u0105 a Rosj\u0105, kt\u00F3ry toczy\u0142 si\u0119 g\u0142\u00F3wnie na obszarze Rzeczpospolitej. W tym odcinku tw\u00F3rcy opowiedz\u0105 o jednym z najwi\u0119kszych star\u0107 tej wojny - bitw\u0105 pod Kaliszem. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jakie znaleziska zachowa\u0142a ziemia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68862278":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"68862279":["Leszek \"Prezes\" dzi\u0119ki \u0107wiczeniu pompek mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 doskona\u0142\u0105 sprawno\u015Bci\u0105 fizyczn\u0105 i wspania\u0142\u0105 sylwetk\u0105. Bart\u0142omiej i jego tata wsp\u00F3lnie ogl\u0105daj\u0105 stare \u015Blubne fotografie. Ch\u0142opak znajduje tak\u017Ce wiele zdj\u0119\u0107 jego by\u0142ych dziewczyn. Robert jest praktycznie samowystarczalny. W jego kr\u00F3lestwie brakuje jedynie kobiety, z kt\u00F3r\u0105 m\u00F3g\u0142by cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"68862280":["Sebastian udaje si\u0119 do lasu po czerwone muchomory. Te grzyby s\u0105 dla niego bardzo wa\u017Cne i stanowi\u0105 \u017Ar\u00F3d\u0142o nowych dozna\u0144. Bartek odkrywa, \u017Ce jego tata idealnie wpisuje si\u0119 w okre\u015Blenie \"cicha woda brzegi rwie\". Kolekcja zdj\u0119\u0107 dziewczyn, kt\u00F3re zna\u0142, jest imponuj\u0105ca. Pawe\u0142 jest wiernym kibicem Wis\u0142y P\u0142ock. Jako dow\u00F3d prezentuje koszulki, szaliki i czapki z emblematami swojej ulubionej dru\u017Cyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"68862281":["M\u0142odzi ludzie r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie w wielu kwestiach, jednak s\u0105 r\u00F3wnie\u017C bardzo do siebie podobni: zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z przeciwno\u015Bciami, kt\u00F3re niesie \u017Cycie. Kamery \u015Bledz\u0105 ich losy i pokazuj\u0105, \u017Ce pokolenie urodzone w XXI wieku zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236105.jpg","",[]],"68862282":["Irena i Jerzy Morawscy przedstawiaj\u0105 historie os\u00F3b wykluczonych, na widok kt\u00F3rych wi\u0119kszo\u015B\u0107 ludzi odwraca wzrok i nie zastanawia si\u0119, co sprawi\u0142o, \u017Ce znalaz\u0142y si\u0119 w kryzysie bezdomno\u015Bci. Opowie\u015Bci o ich losach s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",["N"]],"68862283":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"68862284":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"68862285":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"68862286":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68862287":["Galerianka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68862288":["Prowadz\u0105cy przedstawi m.in. TOP list\u0119 Komendy G\u0142\u00F3wnej Policji Najbardziej Poszukiwanych Morderc\u00F3w. Powr\u00F3ci tak\u017Ce do potr\u00F3jnego mordu w Jurczycach, kt\u00F3rego sprawc\u00F3w nie ustalono do dzi\u015B. W inscenizacji filmowej przedstawi brutalne gwa\u0142ty dokonane na dziewczynach na Podlasiu. W tej sprawie \u015Bcigany jest listem go\u0144czym 37- letni Krzysztof Wasilczuk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68862289":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68862290":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68862291":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68862292":["Fajbusiewicz przedstawi list\u0119 najbardziej tajemniczych zagini\u0119\u0107 w Polsce. Powr\u00F3ci te\u017C do sprawy \"Inkasenta\" - seryjnego mordercy, kt\u00F3ry zabi\u0142 pi\u0119\u0107 os\u00F3b. Przest\u0119pca nigdy nie zosta\u0142 schwytany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68862293":["Prowadz\u0105cy przedstawi m.in. TOP list\u0119 Komendy G\u0142\u00F3wnej Policji Najbardziej Poszukiwanych Morderc\u00F3w. Powr\u00F3ci tak\u017Ce do potr\u00F3jnego mordu w Jurczycach, kt\u00F3rego sprawc\u00F3w nie ustalono do dzi\u015B. W inscenizacji filmowej przedstawi brutalne gwa\u0142ty dokonane na dziewczynach na Podlasiu. W tej sprawie \u015Bcigany jest listem go\u0144czym 37- letni Krzysztof Wasilczuk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68862106":["Stanis\u0142awa ze Szczawnicy odwiedza znajomy baca W\u0142adys\u0142aw. M\u0119\u017Cczyzna jaki\u015B czas temu zostawi\u0142 Staszkowi swoj\u0105 suczk\u0119 i teraz j\u0105 odbiera. Maciek, tata Weroniki, pomaga c\u00F3rce w nauce jazdy traktorem. Dziewczyna marzy o tym ju\u017C od dawna, gdy\u017C interesuje si\u0119 wszystkim, co jest przydatne w pracy na gazd\u00F3wce. Pan Jan oraz jego wnuk Klimek przygl\u0105daj\u0105 si\u0119, jak Henryk Trebuni-Tutka z Poronina rze\u017Abi w szkle. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest to \u0142atwa praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68862107":["Ca\u0142a rodzina Stanis\u0142awa udaje si\u0119 do lasu, by zbiera\u0107 li\u015Bcie, kt\u00F3re zostan\u0105 wykorzystane jako \u015Bci\u00F3\u0142ka dla kr\u00F3w w oborze. Sam g\u00F3ral opowie widzom jak wygl\u0105da jego dzie\u0144 na gospodarstwie. Irenka wraz z Karolin\u0105 zbieraj\u0105 p\u0119dy z m\u0142odej sosny. Robi\u0105 z nich syrop, kt\u00F3ry leczy wszelkie przezi\u0119bienia i choroby. W czasie zbior\u00F3w kobieta podpytuje Karolin\u0119, czy ma adoratora. Bracia Marek i Marcin postanawiaj\u0105 zdj\u0105\u0107 z domu star\u0105 p\u0142askorze\u017Ab\u0119, kt\u00F3r\u0105 wykona\u0142 ich wujek. Planuj\u0105 od\u015Bwie\u017Cy\u0107 dzie\u0142o, aby przywr\u00F3ci\u0107 mu dawn\u0105 \u015Bwietno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68862108":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68862109":["Pan Tadeusz z Nowego Modlina samotnie wychowuje o\u015Bmioletni\u0105 Martynk\u0119. Oboje mieszkaj\u0105 w nieremontowanym od dwudziestu lat mieszkaniu. Fatalna sytuacja materialna nie pozwala m\u0119\u017Cczy\u017Anie na wymian\u0119 okien, kaloryfer\u00F3w czy napraw\u0119 zrujnowanej \u0142azienki. Ekipa programu pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor ma pi\u0119\u0107 dni na poprawienie warunk\u00F3w \u017Cycia tej rodziny","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835345.jpg","",["JM"]],"68862110":["Inga przygotowuje Hani\u0119 do wyjazdu do Nowego Jorku. Jest szcz\u0119\u015Bliwa, poniewa\u017C c\u00F3rka wyje\u017Cd\u017Ca tylko na 2 tygodnie, a nie, jak chcia\u0142 Andrzej, na ca\u0142y rok. Z okazji podr\u00F3\u017Cy za ocean organizuje po\u017Cegnaln\u0105 imprez\u0119. Po przegranej przez Paw\u0142a sprawie Anka sk\u0142ada wym\u00F3wienie w kancelarii Wiktora. Zale\u017Cy jej na tym, by jej by\u0142y m\u0105\u017C zrozumia\u0142, \u017Ce nie mia\u0142a nic wsp\u00F3lnego z machlojkami jej dawnego szefa. Jerzy proponuje Indze wsparcie finansowe. Zuza pojawia si\u0119 na po\u017Cegnalnej imprezie u Ingi. Jest zestresowana, poniewa\u017C wie, \u017Ce spotka Jerzego. Do salonu Patrycji wpada \u0142adna, m\u0142oda dziewczyna, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce spotyka si\u0119 z Micha\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["N"]],"68862111":["Zuza zostawia rano pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy w \u0142azience. Jest potem przekonana, \u017Ce go zgubi\u0142a. Patrycja i Micha\u0142 przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozprawy rozwodowej. Od znajomych przyjaci\u00F3\u0142ki wiedz\u0105, jakie padn\u0105 pytania i chc\u0105 wsp\u00F3lnie ustali\u0107 odpowiedzi. Tomek tymczasem pragnie udobrucha\u0107 Patrycj\u0119 po wpadce podczas szkolnego meczu. Anka, za\u0142amana zdrad\u0105 Paw\u0142a, samotnie wychodzi do klubu. Z trudem opiera si\u0119 ch\u0119ci zam\u00F3wienia alkoholu. Gdy smutna popija sok, przy\u0142\u0105cza si\u0119 do niej Artur. Inga bardzo t\u0119skni za Hani\u0105, kt\u00F3ra wyjecha\u0142a z ojcem i Anit\u0105 do Nowego Jorku. Gdy w ko\u0144cu udaje si\u0119 jej po\u0142\u0105czy\u0107 z c\u00F3rk\u0105 na komunikatorze, Hania o\u015Bwiadcza, \u017Ce w Stanach jest wspaniale i nie wie, kiedy wr\u00F3ci do Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",[]],"68862112":["Menda
Ferdynand Kiepski kolejny raz dochodzi do wniosku, \u017Ce jego s\u0105siad Marian Pa\u017Adzioch to odra\u017Caj\u0105cy cz\u0142owiek, kt\u00F3rego moralno\u015B\u0107 pozostawia wiele do \u017Cyczenia. Halina sugeruje, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce negatywne cechy charakteru s\u0105siada wynikaj\u0105 z jego trudnego dzieci\u0144stwa. Ferdek postanawia pozna\u0107 tajniki duszy Pa\u017Adziocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"68862113":["Grza\u0142ka
W \u015Brodku nocy Pa\u017Adzioch niespodziewanie przychodzi do Kiepskich. \u017B\u0105da od Ferdka, aby odda\u0142 mu grza\u0142k\u0119 turystyczn\u0105, kt\u00F3r\u0105 po\u017Cyczy\u0142 przed laty. Kiepski nie wie, o czym s\u0105siad m\u00F3wi, ale Halinka przypomina sobie, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie, dawno temu korzystali z w\u0142asno\u015Bci Mariana. Ka\u017Ce m\u0119\u017Cowi odszuka\u0107 zaginion\u0105 grza\u0142k\u0119 i zwr\u00F3ci\u0107 prawowitemu w\u0142a\u015Bcicielowi. Ferdek nie mo\u017Ce jej jednak nigdzie znale\u017A\u0107, a Pa\u017Adzioch staje si\u0119 coraz bardziej natarczywy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"68862114":["Browary Hils
Ferdek postanawia pom\u00F3c zrozpaczonej c\u00F3rce, kt\u00F3r\u0105 porzuci\u0142 \u0141ysy. Pisze list do Mariolki w imieniu przystojnego ale fikcyjnego ch\u0142opaka ze zdj\u0119cia w gazecie. Zadowolenie Mariolki i jej kole\u017Canek sprawiaj\u0105, \u017Ce Ferdek wpada na pomys\u0142 otworzenia biura narzeczonych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68862115":["Lato w mie\u015Bcie
Waldek ogl\u0105da w telewizji reklamy biur podr\u00F3\u017Cy oferuj\u0105cych wakacje za granic\u0105 w egzotycznej scenerii. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna marzy\u0107 o wyje\u017Adzie do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Zwierza si\u0119 ze swych plan\u00F3w s\u0105siadowi. Ferdek jednak zachwala Polsk\u0119, kt\u00F3ra jest wed\u0142ug niego najpi\u0119kniejszym krajem na \u015Bwiecie. Ta rozmowa nasuwa mu pomys\u0142 otwarcia firmy turystycznej i organizacji wczas\u00F3w na du\u017C\u0105 skal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68862116":["Marian ma\u0142pa pl
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch zaczyna w osza\u0142amiaj\u0105cym tempie cofa\u0107 si\u0119 w rozwoju. Zaniepokojona tym faktem \u017Cona Pa\u017Adziocha prosi o pomoc rodzin\u0119 Kiepskich. Razem postanawiaj\u0105 jako\u015B zaradzi\u0107 temu nietypowemu problemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68862117":["Matka jest tylko jedna
Pa\u017Adziocha pierwszy raz w \u017Cyciu ma odwiedzi\u0107 matka. Marian jest tym zaniepokojony. Okazuje si\u0119, \u017Ce przez wiele lat ukrywa\u0142 przed ni\u0105 prawd\u0119 o swoim \u017Cyciu osobistym. Prosi s\u0105siad\u00F3w o udzia\u0142 w wielkiej mistyfikacji, kt\u00F3r\u0105 chce przygotowa\u0107 dla matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"68862118":["Grzech
Arnold Boczek wpada w panik\u0119. Jest przekonany, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 w \u017Cyciu grzechy, za kt\u00F3re niechybnie spotka go straszna kara. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Kiepski. Razem z s\u0105siadami proponuje mu za niewielk\u0105 op\u0142at\u0105 ca\u0142kowite oczyszczenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"68862119":["Re\u017C.: Paul Weiland.
Tom wiedzie beztroskie \u017Cycie. Jest zamo\u017Cny, odni\u00F3s\u0142 sukces zawodowy i ma powodzenie u p\u0142ci przeciwnej. Nie my\u015Bli jednak o stabilizacji i interesuj\u0105 go wy\u0142\u0105cznie przelotne znajomo\u015Bci. Jedyn\u0105 kobiet\u0105, kt\u00F3ra jest przy nim bez wzgl\u0119du na okoliczno\u015Bci, jest jego przyjaci\u00F3\u0142ka, malarka Hannah. Tom wie, \u017Ce zawsze mo\u017Ce na niej polega\u0107. Uk\u0142ad jest idealny do chwili, kiedy wyje\u017Cd\u017Ca ona do Szkocji w sze\u015Bciotygodniow\u0105 podr\u00F3\u017C s\u0142u\u017Cbow\u0105, a m\u0119\u017Cczyzna nagle u\u015Bwiadamia sobie, jak puste jest bez niej jego \u017Cycie. Wtedy podejmuje decyzj\u0119, \u017Ce gdy dziewczyna wr\u00F3ci, poprosi j\u0105 o r\u0119k\u0119. Niestety, musi zmieni\u0107 plany, gdy\u017C okazuje si\u0119, \u017Ce Hannah w czasie swojej nieobecno\u015Bci zar\u0119czy\u0142a si\u0119 z bogatym Szkotem, a po \u015Blubie zamierza przeprowadzi\u0107 si\u0119 za granic\u0119. Tom z ci\u0119\u017Ckim serce zgadza si\u0119 zosta\u0107 jej dru\u017Cb\u0105. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce uda mu si\u0119 odwie\u015B\u0107 ukochan\u0105 od zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bcia. W przeciwnym razie straci mi\u0142o\u015B\u0107 swojego \u017Cycia. Dotychczasowy playboy musi szybko obmy\u015Bli\u0107 taktyk\u0119 zatrzymania przy sobie artystki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307992.jpg","",["N"]],"68862120":["Re\u017C.: Pete Travis.
W Hiszpanii zostaje zorganizowana konferencja, kt\u00F3rej tematem przewodnim jest walka z terroryzmem. Jednym z g\u0142\u00F3wnych uczestnik\u00F3w sesji jest prezydent Stan\u00F3w Zjednoczonych, Ashton (William Hurt). Polityk wyg\u0142asza przem\u00F3wienie na placu w Salamance, gdzie gromadz\u0105 si\u0119 t\u0142umy ludzi. Nagle rozlegaj\u0105 si\u0119 dwa strza\u0142y. Ranny przyw\u00F3dca pada na ziemi\u0119. Szybko wybucha panika. Chaos wzmaga jeszcze wybuch bomby. Wydarzenia te ukazane zostaj\u0105 z perspektywy o\u015Bmiu os\u00F3b: od agent\u00F3w ochrony, przez przypadkowych widz\u00F3w, po sprawc\u00F3w zamachu. W\u015Br\u00F3d \u015Bwiadk\u00F3w dramatycznego ataku znajduj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze s\u0142u\u017Cb specjalnych Thomas Barnes (Dennis Quaid) i Kent Taylor (Matthew Fox), kt\u00F3rzy ochraniali g\u0142ow\u0119 pa\u0144stwa, ameryka\u0144ski turysta Howard Lewis (Forest Whitaker), kt\u00F3ry nakr\u0119ci\u0142 ca\u0142e wydarzenie za pomoc\u0105 kamery wideo i s\u0105dzi, \u017Ce uda\u0142o mu si\u0119 zarejestrowa\u0107 r\u00F3wnie\u017C zab\u00F3jc\u0119, oraz producentka wiadomo\u015Bci telewizyjnych Rex (Sigourney Weaver), kt\u00F3ra na \u017Cywo relacjonuje milionom widz\u00F3w przebieg zdarze\u0144. Pr\u00F3buj\u0105 oni na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 odnale\u017A\u0107 i zidentyfikowa\u0107 zamachowca. Niespodziewanie odkrywaj\u0105 szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119. Dynamiczny thriller polityczny w gwiazdorskiej obsadzie i z pomys\u0142ow\u0105 fabu\u0142\u0105, w kt\u00F3rej to samo wydarzenie zostaje ukazane oczami o\u015Bmiu os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1875850.jpg","",["N"]],"68862121":["Re\u017C.: Jan de Bont.
Annie (Sandra Bullock) rozsta\u0142a si\u0119 lubi\u0105cym ryzyko agentem Jackiem. T\u0119skni\u0105c za spokojem i \u017Cyciow\u0105 stabilizacj\u0105, zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Aleksem (Jason Patric). On r\u00F3wnie\u017C jest policjantem, ale w przeciwie\u0144stwie do Jacka nie bierze udzia\u0142u w ryzykownych akcjach. Tak przynajmniej s\u0105dzi Annie, kt\u00F3ra nie ma poj\u0119cia, \u017Ce jej ukochany w rzeczywisto\u015Bci jest cz\u0142onkiem elitarnego oddzia\u0142u do zada\u0144 specjalnych. Przez przypadek jednak kobieta odkrywa prawd\u0119. W ramach przeprosin Alex kupuje dwa bilety na rejs luksusowym statkiem po Karaibach. Sielankowy rejs jednak szybko zamienia si\u0119 w koszmar. Kontrol\u0119 nad statkiem przejmuje bowiem John Geiger (Willem Dafoe), projektant systemu komputerowego jednostki. Zwolniony przez swoj\u0105 firm\u0119, chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Zamierza zrabowa\u0107 klejnoty nale\u017C\u0105ce do cz\u0119\u015Bci pasa\u017Cer\u00F3w - cz\u0142onk\u00F3w stowarzyszenia handlarzy diamentami, a potem skierowa\u0107 statek na zakotwiczony w jednym z karaibskich port\u00F3w tankowiec. Annie i Alex pr\u00F3buj\u0105 pokrzy\u017Cowa\u0107 jego plany. Kontynuacja kasowego hitu z udzia\u0142em Sandry Bullock. Spektakularne kino akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1910029.jpg","",[]],"68862122":["Re\u017C.: John Herzfeld.
Mansfield w stanie Ohio. Daya Zhang (Malese Jow), c\u00F3rka pochodz\u0105cego z Hongkongu biznesmena, prezesa Zhang Innovations, Wu (Russell Wong), przybywa s\u0142u\u017Cbowo do USA. Ma skontrolowa\u0107 dzia\u0142anie rodzinnej sieci fabryk. Kobieta zostaje jednak uprowadzona. Jej ochroniarz, Bao Yung (Harry Shum Jr.), staje do walki z napastnikami, zostaje jednak pokonany. Porywacze nie zabijaj\u0105, go lecz porzucaj\u0105 nieprzytomnego. Ma bowiem przekaza\u0107 swoich szefom dysk USB, na kt\u00F3rym zapisano informacje dotycz\u0105ce miejsca i czasu przekazania okupu. W tym samym czasie w Los Angeles Ray Breslin (Sylvester Stallone) spotyka si\u0119 z Shen Lo (Max Zhang), by\u0142ym ochroniarzem Zhang Innovations. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani \u015Bcigaj\u0105 ojca Dayi, kt\u00F3rego firma skonstruowa\u0142a sie\u0107 tajnych wi\u0119zie\u0144 na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Niebawem w r\u0119ce speca od zabezpiecze\u0144 wi\u0119ziennych trafia dysk USB, zawieraj\u0105cy wiadomo\u015B\u0107 od Lestera Clarka Jr. (Devon Sawa), porywacza Dayi i syna by\u0142ego partnera Breslina. Lester Senior zdradzi\u0142 dawnych wsp\u00F3lnik\u00F3w i zosta\u0142 skazany na \u015Bmier\u0107. \u017B\u0105dny zemsty za upadek ojca Junior chce 700 milion\u00F3w dolar\u00F3w okupu. Je\u015Bli ich nie otrzyma, zabije zak\u0142adnik\u00F3w, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych znajduje si\u0119 nie tylko c\u00F3rka Zhanga, lecz tak\u017Ce by\u0142a partnerka Breslina, Abigail (Jaime King). Trop prowadzi Raya i jego ludzi do \u0142otewskiego wi\u0119zienia, znanego jako \"Stacja Diab\u0142a\". By si\u0119 do niego dosta\u0107 i uratowa\u0107 kobiety, musz\u0105 pokona\u0107 szereg trudnych zabezpiecze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2292978.jpg","",[]],"68862123":["Re\u017C.: Jonathan Mostow.
John Connor, przyw\u00F3dca ludzi w walce z maszynami, cudem unikn\u0105\u0142 \u015Bmierci. Mimo \u017Ce od dramatycznych wydarze\u0144 up\u0142yn\u0119\u0142o dziesi\u0119\u0107 lat, on wci\u0105\u017C \u017Cyje w ukryciu. By nie zosta\u0107 namierzonym, zrezygnowa\u0142 z domu, samochodu i telefonu. Czujnie zaciera \u015Blady swojej obecno\u015Bci. S\u0142usznie podejrzewa, \u017Ce jego prze\u015Bladowcy nie dadz\u0105 za wygran\u0105. Nadchodzi dzie\u0144, gdy z przysz\u0142o\u015Bci przybywa kolejna, udoskonalona wersja cybernetycznego mordercy - robot T-X. Maj\u0105cy posta\u0107 atrakcyjnej kobiety Terminatrix posiada ogromne mo\u017Cliwo\u015Bci techniczne, jest praktycznie niezniszczalny i dysponuje ca\u0142ym arsena\u0142em zab\u00F3jczych gad\u017Cet\u00F3w. Jego zadaniem jest zlikwidowanie kilku os\u00F3b, mi\u0119dzy innymi m\u0142odej weterynarz Kate Brewster. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta ma w przysz\u0142o\u015Bci po\u015Blubi\u0107 Connora. Na razie jednak \u017Cadne z nich o tym nie wie. \u015Acie\u017Cki Kate i Johna krzy\u017Cuj\u0105 si\u0119 w dramatycznym momencie. Pocz\u0105tkowo nieufna kobieta przy\u0142\u0105cza si\u0119 do przyw\u00F3dcy ruchu oporu i razem pr\u00F3buj\u0105 unieszkodliwi\u0107 Terminatrix. Na pomoc przybywa im T-800, ten sam model robota, kt\u00F3ry dziesi\u0119\u0107 lat temu ocali\u0142 \u017Cycie nastoletniemu Connorowi i jego matce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183421.jpg","",["N"]],"68862124":["Inne warto\u015Bci
Trwa \u015Bledztwo w sprawie zab\u00F3jstwa Marii Krasickiej, kt\u00F3rej \u015Bmier\u0107 upozorowano na wypadek samochodowy. M\u0105\u017C kobiety zarzeka si\u0119, \u017Ce w czasie zdarzenia by\u0142 ze swoj\u0105 kochank\u0105 Katarzyn\u0105 P\u0142o\u0144sk\u0105. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jego \u017Cona wynaj\u0119\u0142a sobowt\u00F3ra. Sama za\u015B \u015Bledzi\u0142a partnera. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zabito niew\u0142a\u015Bciw\u0105 kobiet\u0119. Ofiar\u0105 sta\u0142a si\u0119 podstawiona Anita Turska. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracuje z band\u0105 fa\u0142szerzy pieni\u0119dzy, do kt\u00F3rej nale\u017Cy tak\u017Ce jego kochanka. Maria zosta\u0142a porwana przez ich grup\u0119. CW\u015A udaje si\u0119 rozpracowa\u0107 organizacj\u0119 i uwolni\u0107 kobiet\u0119. Ustala r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z przest\u0119pcami, by uratowa\u0107 \u017Con\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862125":["Wybawiciel
W zat\u0142oczonym miejscu publicznym kto\u015B porzuca trzymiesi\u0119cznego ch\u0142opczyka. Na ubranku dziecka znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady krwi. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 wi\u0105za\u0107 spraw\u0119 niemowl\u0119cia z innym pope\u0142nionym w tym dniu przest\u0119pstwem. Wkr\u00F3tce ustalaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opca pozostawi\u0142 Jacek Kami\u0144ski, kt\u00F3ry nast\u0119pnie zosta\u0142 \u015Bmiertelnie otruty. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 jest jego \u017Cona, Ewa. W toku dochodzenia wychodz\u0105 na jaw fakty dotycz\u0105ce matki dziecka, osiemnastoletniej Izabeli Mirskiej. Cztery lata wcze\u015Bniej wraz ze swoim wsp\u00F3lnikiem Jakubem Michalakiem szanta\u017Cowa\u0142a ona zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w. Uwodzi\u0142a ich i filmowa\u0142a spotkania z ukrycia. Po aresztowaniu kompana kobieta uciek\u0142a do Wroc\u0142awia i wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Grzegorza. Teraz Jakub wychodzi z wi\u0119zienia i \u017C\u0105da od niej pieni\u0119dzy. Iza obmy\u015Bla perfidny plan pozbycia si\u0119 niewygodnego \u015Bwiadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862126":["Na prawo i lewo
Znaleziono zw\u0142oki studenta Marcina Rybackiego. Od znajomego zamordowanego detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119 o wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Dwie kobiety, kt\u00F3re go tam odwiedza\u0142y, staj\u0105 si\u0119 g\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi. Okazuje si\u0119, \u017Ce Rybacki w zmowie z wyk\u0142adowczyni\u0105 Kalinowsk\u0105 szanta\u017Cowa\u0142 swoj\u0105 kochank\u0119 - \u017Con\u0119 dziekana - nagraniami, na kt\u00F3rych uprawiaj\u0105 seks. Marcin zdoby\u0142 od zastraszonej Krajewskiej kopie dokument\u00F3w \u015Bwiadcz\u0105cych o machinacjach Kalinowskiej z wydatkami uczelni. W rezultacie obie panie mia\u0142y wystarczaj\u0105cy pow\u00F3d, by si\u0119 go pozby\u0107. Stopniowo wychodz\u0105 na jaw inne mroczne tajemnice si\u0119gaj\u0105ce najwy\u017Cszych w\u0142adz uniwersytetu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862127":["Witryna
Niespodziewanie znika w\u0142a\u015Bcicielka butiku - Inga Zimi\u0144ska. Przest\u0119pcy \u017C\u0105daj\u0105 od jej rodziny okupu. M\u0105\u017C odbiera w nocy telefon z numeru swojej \u017Cony. Gruby m\u0119ski g\u0142os chce dwustu tysi\u0119cy euro za uwolnienie zak\u0142adniczki. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kochanek Ingi, projektant Micha\u0142owski, znalaz\u0142 jej zw\u0142oki na witrynie butiku, a nast\u0119pnie ukry\u0142. Policja podejrzewa o morderstwo i szanta\u017C Olafa Zimi\u0144skiego i jego kochank\u0119. Gdy \u015Bledczy planuj\u0105 schwytanie ich w czasie przekazywania okupu, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce jednak winien jest kto inny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862128":["Niechciana ci\u0105\u017Ca
Licealistka Nikola nie ma dobrych relacji z rodzicami, kt\u00F3rzy nie po\u015Bwi\u0119caj\u0105 jej czasu. Nastolatka zakochuje si\u0119 w rok starszym od siebie Antku. Matka dziewczyny uwa\u017Ca jednak, \u017Ce c\u00F3rka nie powinna jeszcze zaczyna\u0107 wsp\u00F3\u0142\u017Cycia. Gdy jednak Nikola odkrywa, \u017Ce kobieta ma romans z s\u0105siadem, decyduje si\u0119 i\u015B\u0107 z Antkiem do \u0142\u00F3\u017Cka. Wkr\u00F3tce u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Kiedy dociera do niej, \u017Ce nie mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie rodzic\u00F3w, usi\u0142uje pozby\u0107 si\u0119 p\u0142odu domowymi sposobami. Matka znajduje Nikol\u0119 nieprzytomn\u0105. Dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68862073":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68862074":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68862075":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68862076":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68862077":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68862078":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68862079":["Krwawa zemsta
Staruszka odkrywa zmasakrowane cia\u0142o m\u0142odej s\u0105siadki - studentki informatyki. Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a n\u0119kana przez wyk\u0142adowc\u0119, od kt\u00F3rego odesz\u0142a po burzliwym romansie. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nadzorowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C wsp\u00F3\u0142tworzony przez ofiar\u0119 projekt z szans\u0105 na pozyskanie du\u017Cego dofinansowania. Ponadto jego zazdrosna \u017Cona szanta\u017Cowa\u0142a zamordowan\u0105. Jan W\u00F3jcik wspiera funkcjonariuszy podczas \u015Bledztwa. Jednak z powodu ra\u017C\u0105cych b\u0142\u0119d\u00F3w zostaje odsuni\u0119ty od sprawy. Na jego miejsce \u0141ucja przydziela zespo\u0142owi nowego technika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68862080":["Jak w filmie
Krystian odbiera dziwny telefon - s\u0142yszy, jak kto\u015B torturuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar\u0105 by\u0142 gro\u017Any gangster. Numer nale\u017Ca\u0142 do niego. Zdarzenie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek ze spraw\u0105, kt\u00F3r\u0105 G\u00F3rski prowadzi\u0142 przed wyjazdem do Stan\u00F3w. W tym samym czasie matka Jana, Klara W\u00F3jcik, zostaje okradziona - gin\u0105 jej dokumenty oraz wyniki bada\u0144, a za kilka dni czeka j\u0105 wa\u017Cna operacja. Policjanci postanawiaj\u0105 pom\u00F3c odnale\u017A\u0107 z\u0142odzieja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68862081":["Kenia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68862082":["Wyspy Owcze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68862083":["Historia ameryka\u0144skich nalot\u00F3w
Tym razem Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pojad\u0105 na teren, kt\u00F3ry w czasie drugiej wojny \u015Bwiatowej by\u0142 miejscem lokalizacji pier\u015Bcienia niemieckiej obrony przeciwlotniczej, dla znajduj\u0105cych si\u0119 niedaleko miejscowo\u015Bci Ujazd trzech zak\u0142ad\u00F3w produkuj\u0105cych benzyn\u0119 syntetyczn\u0105. W roku 1944 ameryka\u0144skie si\u0142y powietrzne wielokrotnie pr\u00F3bowa\u0142y doprowadzi\u0107 do zniszczenia tych fabryk, kt\u00F3re zapewnia\u0142y Niemcom 30% ca\u0142ego zapotrzebowania na paliwo. Odnaleziony sygna\u0142 wskazuje na du\u017Cy pojazd. Ca\u0142a przedsi\u0119wzi\u0119cie musi si\u0119 odby\u0107 w ci\u0105gu kr\u00F3tkiego dnia i przy dwunastostopniowym mrozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68862084":["Prototypowe pociski
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski udadz\u0105 si\u0119 na poszukiwania w Twierdzy Srebrna G\u00F3ra. W cz\u0119\u015Bci Fortu Rogowego spr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 \u015Blady po testach nowej broni, kt\u00F3re by\u0142y przeprowadzane w 1869 roku. Celem wyprawy jest odnalezienie fragment\u00F3w prototypowych pocisk\u00F3w, kt\u00F3rych masa wynosi\u0142a ponad 70 kilogram\u00F3w. W XIX wieku, podczas testowania mo\u017Adzierza, wystrzelono ich ponad 100. Dotychczas nie znaleziono \u017Cadnego w ca\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68862085":["Staro\u017Cytni potrafili przeprawi\u0107 wojska przez rzek\u0119 o szeroko\u015Bci kilometra, wydobywa\u0107 rop\u0119 z ziemi bez u\u017Cycia nowoczesnych technik wiertniczych i zbudowa\u0107 zbiornik na wod\u0119 o pojemno\u015Bci prawie 100 mln litr\u00F3w. Autorzy serii t\u0142umacz\u0105, jak by\u0142o to mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"68862086":["Zakazane pole
Olaf Popkiewicz razem z Sebastianem Witkowskim jad\u0105 do wsi Wi\u015Bniewko po\u0142o\u017Conej nieopodal M\u0142awy. Informacje, jakie dostali, s\u0105 do\u015B\u0107 szcz\u0105tkowe. B\u0119d\u0105 sprawdza\u0107 fragment pola, z kt\u00F3rego mieszka\u0144cy nie korzystaj\u0105 z obawy, \u017Ce kryje si\u0119 na nim bro\u0144 z II wojny \u015Bwiatowej. Wkr\u00F3tce udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce w styczniu 1945 roku wojsko rosyjskie odnios\u0142o tu zwyci\u0119stwo nad Niemcami. Przegrani porzucili pojazdy 249 i 276 brygady dzia\u0142 szturmowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"68862087":["Dokument prezentuje zmieniaj\u0105c\u0105 si\u0119 rol\u0119 i pozycj\u0119 niemieckich kobiet w spo\u0142ecze\u0144stwie od p\u00F3\u017Anych lat 20. XX wieku do chwili doj\u015Bcia nazist\u00F3w do w\u0142adzy, kiedy w latach 1933-1939 sta\u0142y si\u0119 rodzicielkami czystej krwi niemieckich potomk\u00F3w. Kobiety zajmowa\u0142y si\u0119 g\u0142\u00F3wnie domem, wychowaniem i edukacj\u0105 dzieci oraz dbaniem o m\u0119\u017Ca. Nazistowski re\u017Cim przyni\u00F3s\u0142 jednak tymczasow\u0105 emancypacj\u0119 spo\u0142eczn\u0105 kobiet, gdy powierzono im niecodzienne obowi\u0105zki. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich wykonywa\u0142a powinno\u015Bci m\u0119\u017C\u00F3w, kt\u00F3rzy pojechali na front, a jeszcze inne uczestniczy\u0142y w zbrodniach III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178972.jpg","",[]],"68862088":["Dokument prezentuje zmieniaj\u0105c\u0105 si\u0119 rol\u0119 i pozycj\u0119 niemieckich kobiet w spo\u0142ecze\u0144stwie od p\u00F3\u017Anych lat 20. XX wieku do chwili doj\u015Bcia nazist\u00F3w do w\u0142adzy, kiedy w latach 1933-1939 sta\u0142y si\u0119 rodzicielkami czystej krwi niemieckich potomk\u00F3w. Kobiety zajmowa\u0142y si\u0119 g\u0142\u00F3wnie domem, wychowaniem i edukacj\u0105 dzieci oraz dbaniem o m\u0119\u017Ca. Nazistowski re\u017Cim przyni\u00F3s\u0142 jednak tymczasow\u0105 emancypacj\u0119 spo\u0142eczn\u0105 kobiet, gdy powierzono im niecodzienne obowi\u0105zki. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich wykonywa\u0142a powinno\u015Bci m\u0119\u017C\u00F3w, kt\u00F3rzy pojechali na front, a jeszcze inne uczestniczy\u0142y w zbrodniach III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178972.jpg","",[]],"68862089":["Reinhard Heydrich przeszed\u0142 do historii jako ten, kt\u00F3ry oficjalnie zatwierdzi\u0142 deportacj\u0119 \u017Byd\u00F3w do oboz\u00F3w zag\u0142ady. Czechos\u0142owacki rz\u0105d na wygnaniu zach\u0119cany by\u0142 przez rz\u0105d brytyjski do zorganizowania zamachu na Heydricha. Do przeprowadzenia akcji wybrano dw\u00F3ch specjalnie wyszkolonych oficer\u00F3w brytyjskich Jan Kubi\u0161a i Jozefa Gab\u010D\u00EDka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"68862090":["Adolf Eichmann by\u0142 oficerem SS odpowiedzialnym za transport \u017Byd\u00F3w do oboz\u00F3w zag\u0142ady. Wed\u0142ug jego raportu dla Hitlera, sporz\u0105dzonego w sierpniu 1944 roku zg\u0142adzono cztery miliony \u017Byd\u00F3w w obozach \u015Bmierci, a dwa miliony zosta\u0142o zastrzelonych lub zagazowanych w przewo\u017Anych komorach gazowych. W 1945 roku Eichmann zosta\u0142 zaaresztowany przez aliant\u00F3w, ale w nast\u0119pnym roku uda\u0142o mu si\u0119 uciec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"68862091":["Attenborough przygl\u0105da si\u0119 konstrukcji dw\u00F3ch zwierz\u0119cych twor\u00F3w, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 wyj\u0105tkowo trwa\u0142e w procesie ewolucji. S\u0105 to ptasie jajo oraz twarda skorupa \u017C\u00F3\u0142wia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68862092":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony wojownikom ze \u015Bwiata zwierz\u0105t. David Attenborough przygl\u0105da si\u0119 mi\u0119dzy innymi bojownikowi wspania\u0142emu - rybie, kt\u00F3ra do upad\u0142ego mo\u017Ce walczy\u0107 ze swoim odbiciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"68862093":["Re\u017C.: Mike Birkhead.
Bezgrzebieniowce to ptaki, kt\u00F3re nie s\u0105 w stanie lata\u0107. W\u015Br\u00F3d nich znajduj\u0105 si\u0119 m.in. kiwi, emu oraz wymar\u0142e mamutaki z Madagaskaru. David Attenborough przygl\u0105da si\u0119 tym niesamowitym gatunkom, kt\u00F3re stanowi\u0105 zagadk\u0119 \u015Bwiata przyrody, ale tak\u017Ce potrafi\u0105 poradzi\u0107 sobie w niesprzyjaj\u0105cych warunkach.","","",[]],"68862094":["Z bada\u0144 wynika, \u017Ce koty charakterem przypominaj\u0105 afryka\u0144skie lwy. Maj\u0105 z nimi wiele wsp\u00F3lnych cech. Mi\u0119dzy innymi instynkt zab\u00F3jcy. Gdyby koty by\u0142y wi\u0119ksze, prawdopodobnie pr\u00F3bowa\u0142by zje\u015B\u0107 swoich w\u0142a\u015Bcicieli. Kevin Richardson jest znany jako zaklinacz lw\u00F3w. Prowadzi schronisko dla wielkich kot\u00F3w. Cho\u0107 rocznie oko\u0142o siedmiuset os\u00F3b pada ofiarami lw\u00F3w, m\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce \u0142\u0105czy go z nimi bliska wi\u0119\u017A. Po dwudziestu latach pracy twierdzi, \u017Ce potrafi si\u0119 z nimi komunikowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191187.jpg","",[]],"68862095":["Koty s\u0105 z natury skomplikowane. Pow\u015Bci\u0105gliwe, ale uczuciowe. Pogodne, ale agresywne. Oswojone, ale niedaj\u0105ce si\u0119 wyszkoli\u0107. Jest tak, poniewa\u017C pod wieloma wzgl\u0119dami wci\u0105\u017C s\u0105 dzikimi zwierz\u0119tami. Kot\u00F3w jest na \u015Bwiecie trzy razy wi\u0119cej ni\u017C ps\u00F3w. To najpopularniejsze zwierz\u0119ta domowe. Ma\u0142e koci\u0119ta s\u0105 ca\u0142kowicie zale\u017Cne od matki. Przez pierwszy tydzie\u0144 s\u0105 niemal g\u0142uche i \u015Blepe. Do przetrwania potrzebny jest im tylko jeden zmys\u0142 - w\u0119ch. Czuj\u0105 zapach matczynego mleka i znajduj\u0105 miejsce, w kt\u00F3rym ono p\u0142ynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191187.jpg","",[]],"68862096":["Koty niczego nie lubi\u0105 bardziej, ni\u017C grzania si\u0119 przy p\u0142on\u0105cym kominku. Odczuwaj\u0105 one ciep\u0142o inaczej ni\u017C ludzie. Maj\u0105 mniej receptor\u00F3w i nie reaguj\u0105 tak mocno na wysokie temperatury. Cz\u0142owiek czuje dyskomfort przy oko\u0142o 44 stopniach Celsjusza. Dla kot\u00F3w ta granica wynosi 50 stopni. Z przyjemno\u015Bci\u0105 grzej\u0105 si\u0119 wi\u0119c przy ogniu nawet wtedy, gdy dla ludzi jest ju\u017C o wiele za gor\u0105co. Koty pragn\u0105 ciep\u0142a. Jednak w ameryka\u0144skich G\u00F3rach Skalistych temperatury spadaj\u0105 zim\u0105 do minus czterdziestu stopni, a pewien dziki kot mieszka tam przez ca\u0142y rok. Jest to ry\u015B kanadyjski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191187.jpg","",[]],"68862097":["Od kultury wielbarskiej do kultury Luftwaffe
W Ko\u0142obrzegu w 1945 by\u0142y za\u015Blubiny Polski z morzem, cho\u0107 przed wojn\u0105 by\u0142y to tereny niemieckie. W podmiejskich lasach by\u0142o tu lotnisko Luftwaffe. Tereny le\u015Bne skrywaj\u0105 tak\u017Ce histori\u0119 pradziejowej kultury wielbarskiej z pocz\u0105tku I w. n. e. Archeolodzy natrafili tu na obszar cmentarzyska kurhanowego. Poszukiwania id\u0105 wi\u0119c dwutorowo, a znalezione artefakty mo\u017Ce dzieli\u0107 tysi\u0105c lat. Przeczesywanie lasu z ekspertami i stowarzyszeniem \"Pars\u0119ta\" odkrywa niezwyk\u0142\u0105 histori\u0119 tego miejsca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68862098":["Janusz i Magda dziel\u0105 si\u0119 powodami, dla kt\u00F3rych przeprowadzili si\u0119 w Bieszczady. Odnale\u017Ali si\u0119 w do\u015B\u0107 oryginalnej turystyce. Oferuj\u0105 przeja\u017Cd\u017Cki drezynami po nieu\u017Cytkowanych liniach kolejowych. Krzysztof jest bardzo przywi\u0105zany do swoich zwierz\u0105t. Pr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego nigdy nie utrzyma\u0142 bli\u017Cszej relacji z kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68862099":["Andrzej odwiedza brata, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 wypasem kr\u00F3w i podobnie jak on \u017Cyje w barakowozie w samym \u015Brodku bieszczadzki las\u00F3w i \u0142\u0105k. Magda i Janusz opowiadaj\u0105 o sukcesie swojego nietypowego projektu turystycznego, czyli o przejazdach drezynami po nieu\u017Cytkowanych liniach kolejowych. Rysio i Staszek podczas kolejnej przechadzki trafiaj\u0105 na \u015Bwie\u017Cy trop du\u017Cego nied\u017Awiedzia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68862100":["\u017Bo\u0142nierze Himmlera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68862101":["Historia jednego karabinu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68862102":["Wci\u0105ganie bia\u0142ego w\u0119gorza","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68862103":["Pok\u00F3j 109","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68862104":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"68862105":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"68862428":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
W Dallas ma si\u0119 odby\u0107 rodeo, z kt\u00F3rego doch\u00F3d zostanie przeznaczony na cele dobroczynne. Zapowiedziane s\u0105 wyst\u0119py najwi\u0119kszych gwiazd. W czasie przygotowa\u0144 dochodzi do szamotaniny z policj\u0105, w wyniku kt\u00F3rej ginie jeden z pracownik\u00F3w, Buddy. Ojciec zmar\u0142ego postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Jimmym, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w bijatyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"68862429":["Re\u017C.: Michael Preece.
Siostra oficera Gage'a, Julie, jest dziennikark\u0105. Kiedy wpada na trop mafijnych machlojek, postanawia zatrudni\u0107 si\u0119 w barze, gdzie spotykaj\u0105 si\u0119 cz\u0142onkowie mafii. Udaje jej si\u0119 zdoby\u0107 dowody, kt\u00F3re obci\u0105\u017Caj\u0105 samego szefa. Zanim udaje jej si\u0119 przekaza\u0107 je policji, zostaje zdemaskowana. Chc\u0105c ratowa\u0107 siostr\u0119, Gage zatrudnia si\u0119 w tym samym barze jako ochroniarz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"68862430":["Ekipa programu odwiedza ma\u0142\u0105 miejscowo\u015B\u0107 nieopodal Wyszkowa. W niewielkim domku mieszka pani Hanna wraz ze swoim doros\u0142ym synem Mariuszem. Do rodzinnego domu chcia\u0142aby tak\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 c\u00F3rka pani Hani, Ewelina, wraz z dwoma synami. M\u0105\u017C Eweliny nadu\u017Cywa alkoholu i przemocy, kobieta chce wi\u0119c od niego odej\u015B\u0107. W domu jej matki nie ma jednak warunk\u00F3w do wychowywania ch\u0142opc\u00F3w. W budynku brakuje pod\u0142\u00F3g, wyk\u0142adzina le\u017Cy na go\u0142ej ziemi, a w kuchni cz\u0119sto pojawiaj\u0105 si\u0119 krety. Nie ma \u0142azienki ani kanalizacji, nie ma tak\u017Ce gdzie ustawi\u0107 \u0142\u00F3\u017Cek dla ch\u0142opc\u00F3w. Architekt Wojtek Strzelczyk staje przed powa\u017Cnym wyzwaniem, chc\u0105c znale\u017A\u0107 miejsce dla wszystkich domownik\u00F3w, a tak\u017Ce wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na \u0142azienk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"68862431":["W klinice Gra\u017Cyny znowu dochodzi do ucieczki z oddzia\u0142u psychiatrii dzieci\u0119cej. Tym razem Kacper nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 Magdy. Wydaje si\u0119, \u017Ce nastoletnia pacjentka wszystko zaplanowa\u0142a z wyprzedzeniem. Ojciec dziewczynki jest oburzony faktem, \u017Ce szpital nie potrafi zapewni\u0107 nale\u017Cytej ochrony pacjentom. Okazuje si\u0119, \u017Ce Kornel r\u00F3wnie\u017C uciek\u0142 ze swojej plac\u00F3wki. Wygl\u0105da na to, \u017Ce zakochani zaplanowali to wsp\u00F3lnie. Laura nie potrafi wybaczy\u0107 Adamowi oskar\u017Ce\u0144, kt\u00F3re kierowa\u0142 w jej stron\u0119. Biernackiego irytuje obecna sytuacja. Kulas nadal \u017Ceruje na zdolno\u015Bciach swojej c\u00F3rki i pr\u00F3buje zarabia\u0107 na kolejnych turniejach szachowych, w kt\u00F3rych dziewczynka bierze udzia\u0142. Kinga przyznaje si\u0119 Marcie do tego, \u017Ce jest ci\u0119\u017Cko chora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303557.jpg","",[]],"68862432":["\u0141ukasz z Wodzis\u0142awa \u015Al\u0105skiego przedstawi platerowany kosz na owoce, wyprodukowany w warszawskiej fabryce Norblina. Drugim uczestnikiem jest Piotr z Krasznika, kt\u00F3ry przywiezie maszynk\u0119 do golenia z 1954 roku firmy Rolls. Damian z Zakrzewa zaoferuje \u0142owcom projektor z lat 70. lub 80. Wyprodukowa\u0142a go firma OMO. Ostatni skarb zaprezentuje pan Janusz. Przywiezie on do programu gwasz. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co to za technika malarska, kiedy obraz zosta\u0142 wykonany i jaka jest warto\u015B\u0107 materialna oraz artystyczna tego dzie\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"68862433":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68862434":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68862435":["Miko\u0142aj i Ola zostaj\u0105 wezwani przez Hann\u0119, kt\u00F3ra zg\u0142asza pr\u00F3b\u0119 w\u0142amania. Okoliczno\u015Bci zdarzenia, kt\u00F3re podaje im kobieta, okazuj\u0105 si\u0119 jednak w\u0105tpliwe. Na dodatek jej m\u0105\u017C twierdzi, \u017Ce Hanna ma problemy psychiczne. Nast\u0119pnie funkcjonariusze musz\u0105 schwyta\u0107 haker\u00F3w, kt\u00F3rzy przymocowali do bankomatu urz\u0105dzenie skanuj\u0105ce dane z kart kredytowych. Ola I Miko\u0142aj wkr\u00F3tce trafiaj\u0105 na pewien trop. Tymczasem wyja\u015Bnia si\u0119 te\u017C sprawa tajemniczego w\u0142amania do domu Hanny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287552.jpg","",["N"]],"68862436":["W imieniu prawa\/Podw\u00F3jne \u017Cycie
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 o pomoc wiceprezes kancelarii notarialnej, twierdz\u0105c, \u017Ce od jakiego\u015B czasu jest \u015Bledzony. Podejrzewa kierowc\u0119 srebrnego volkswagena polo, kt\u00F3rego numer\u00F3w rejestracyjnych niestety nie uda\u0142o mu si\u0119 spisa\u0107. Tymczasem Ruda i Diablo udaj\u0105 si\u0119 do klienta, kt\u00F3rym jest emerytowany pu\u0142kownik zatroskany o losy syna. 24-letni student zawsze by\u0142 \u015Bwietnie zorganizowany, zdyscyplinowany i ambitny. Tymczasem kilka dni temu ojciec zobaczy\u0142 go na ulicy, zaniedbanego, wystraszonego, zupe\u0142nie odmienionego w ci\u0105gu zaledwie kilku tygodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68862437":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"68862438":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"68862439":["Studenci robi\u0105 w bloku imprez\u0119 i s\u0105siedzi skar\u017C\u0105 si\u0119 na ha\u0142as. Marek i Natalia przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce nie m\u0142odzi ludzie s\u0105 powodem ha\u0142as\u00F3w, ale rodzina, kt\u00F3ra trafi\u0142a sz\u00F3stk\u0119 na loterii. Okazuje si\u0119, \u017Ce podczas \u015Bwi\u0119towania szcz\u0119\u015Bliwy kupon przepad\u0142 bez \u015Bladu. Trwaj\u0105 poszukiwania zagubionego losu po\u0142\u0105czone z wzajemnymi oskar\u017Ceniami o jego kradzie\u017C. Str\u00F3\u017Ce prawa usi\u0142uj\u0105 rozwik\u0142a\u0107 zagadk\u0119. Tymczasem w \u017Cyciu prywatnym Natalia nadal zmaga si\u0119 z trudn\u0105 sytuacj\u0105 w domu, zwi\u0105zan\u0105 z jej m\u0119\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303554.jpg","",["AD"]],"68862440":["Pierwszy skarb to \u0107mielowski serwis kawowy Kula z lat 30., autorstwa Bogdana Wendorfa, o kt\u00F3rym niewiele wiadomo, mimo \u017Ce zaprojektowa\u0142 ikoniczne przyk\u0142ady polskiego wzornictwa art d\u00E9co. Jego dzie\u0142a uwa\u017Cane s\u0105 za jedne z najpi\u0119kniejszych i najbardziej reprezentatywnych porcelanowych projekt\u00F3w mi\u0119dzywojennych. Mariusz przywiezie do programu pami\u0105tk\u0119 po babci, kt\u00F3ra pracowa\u0142a w hucie szk\u0142a Z\u0105bkowice. Chodzi o czerwon\u0105 bombonier\u0119 w kszta\u0142cie jaja. O szkle prasowanym, za kt\u00F3rym dzi\u015B pasjonaci szalej\u0105, cho\u0107 niegdy\u015B jako szk\u0142o gospodarcze by\u0142o ma\u0142o popularne, opowie Maciej Szymaniak. Kolejnym prezentowanym przedmiotem b\u0119dzie nale\u017C\u0105ce do Barbary drewniane polichromowane jajo, stylizowane na ikon\u0119. Program zako\u0144czy licytacja zaj\u0105ca ze szk\u0142a prasowanego z huty Z\u0105bkowice. Edycie s\u0142u\u017Cy\u0142 on jako bomboniera i dekoracja wielkanocna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303552.jpg","",["N"]],"68862441":["Pan Fasola kupuje telewizor. Kiedy pr\u00F3buje pod\u0142\u0105czy\u0107 anten\u0119, okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest to wcale takie proste. Po wielu eksperymentach dochodzi do wniosku, \u017Ce aby m\u00F3c ogl\u0105da\u0107 telewizj\u0119, musi... rozebra\u0107 si\u0119 do naga. Nast\u0119pnie, podczas spaceru po parku, prosi przypadkowego przechodnia o zrobienie zdj\u0119cia. Ten jednak ucieka z jego aparatem. Ja\u015B Fasola dogania go jednak i postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na z\u0142odzieju. Wieczorem wybiera si\u0119 ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 do nocnego klubu. Wyst\u0119puj\u0105cy tam iluzjonista wybiera go do pomocy przy pokazie magicznych sztuczek. Nie zdaje sobie sprawy, na co si\u0119 nara\u017Ca...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1943191.jpg","",["AD"]],"68862442":["Re\u017C.: Terry Gilliam.
Niemcy, XIX wiek. Dwaj sprytni oszu\u015Bci, Jakub (Heath Ledger) i Wilhelm Grimm (Matt Damon), w\u0119druj\u0105 od wioski do wioski, przekonuj\u0105c zabobonnych mieszka\u0144c\u00F3w, \u017Ce w ich domach grasuj\u0105 demony, wied\u017Amy i inne potwory rodem nie z tego \u015Bwiata. Bracia oferuj\u0105 ludziom pomoc, przekonuj\u0105c, \u017Ce dzi\u0119ki egzorcyzmom potrafi\u0105 odprawi\u0107 z\u0142e moce. Oczywi\u015Bcie, pomoc ta nie jest bezinteresowna. Jakub i Wilhelm oczekuj\u0105 bowiem w zamian niewielkiej op\u0142aty. Proceder trwa bez przeszk\u00F3d a\u017C do chwili, gdy trafiaj\u0105 oni do nawiedzonej osady Marbaden. Mieszka\u0144cy miasteczka twierdz\u0105, \u017Ce od pewnego czasu w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach gin\u0105 tu m\u0142ode dziewcz\u0119ta. Ma to by\u0107 wynikiem kl\u0105twy, rzuconej niegdy\u015B na ca\u0142\u0105 okolic\u0119 przez z\u0142\u0105 kr\u00F3low\u0105. Bracia Grimm pocz\u0105tkowo przekonani s\u0105, \u017Ce to \u017Cart, kt\u00F3ry dotychczas sami wykorzystywali do wy\u0142udzania od ludzi pieni\u0119dzy. Z czasem jednak przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z czarn\u0105 magi\u0105 i si\u0142ami nadprzyrodzonymi.","","",[]],"68862443":["Go\u015Bciem odcinka jest Kabaret Moralnego Niepokoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303558.jpg","",["N"]],"68862444":["W \u015Bmietniku zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki m\u0142odej kobiety. Kto\u015B pomalowa\u0142 jej cia\u0142o czarn\u0105 farb\u0105, a nast\u0119pnie owin\u0105\u0142 foli\u0105 malarsk\u0105. G\u00F3rska i Kropelka odkrywaj\u0105, \u017Ce zamordowana dziewczyna pracowa\u0142a w bran\u017Cy dla doros\u0142ych. Natomiast Jawor, oczekuj\u0105c na opini\u0119 psychiatry, kt\u00F3ra pozwoli mu wr\u00F3ci\u0107 do pracy, odnajduje si\u0119 w nowej, do\u015B\u0107 zaskakuj\u0105cej profesji. Jednak jego natura w \u017Cadnych okoliczno\u015Bciach nie pozwala mu przesta\u0107 by\u0107 policjantem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303555.jpg","",["N"]],"68862445":["Do komendy trafia nietypowe zg\u0142oszenie z mieszkania, w kt\u00F3rym z sufitu s\u0105czy si\u0119 krew. Lokal, w kt\u00F3rym mog\u0142o doj\u015B\u0107 do przest\u0119pstwa, pozostaje zamkni\u0119ty. Za\u0142oga trafia na \u015Blad w\u0142a\u015Bciciela, ale wtedy sytuacja si\u0119 komplikuje, bo do gry w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 zamo\u017Cni rodzice podejrzanego. Jednocze\u015Bnie \u015Bledczy zajmuj\u0105 si\u0119 inn\u0105 spraw\u0105 - w pijackiej melinie odnaleziono cia\u0142o m\u0119\u017Cczyzny. Pierwszy trop wskazuje na jego kompana od kieliszka. Tymczasem Paulina zmaga si\u0119 z doznan\u0105 traum\u0105. Nikomu jednak nie zdradza, co naprawd\u0119 j\u0105 spotka\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303555.jpg","",["N"]],"68862446":["Re\u017C.: Alexandre Aja.
By\u0142y policjant, Bob Carter (Ted Levine) i jego niezwykle rozmowna \u017Cona Ethel (Kathleen Quinlan) \u015Bwi\u0119tuj\u0105 w\u0142a\u015Bnie 25. rocznic\u0119 \u015Blubu. Uznaj\u0105, \u017Ce jest to doskona\u0142a okazja, by podreperowa\u0107 nadszarpni\u0119te rodzinne wi\u0119zi. Zabieraj\u0105 wi\u0119c na wycieczk\u0119 do Kalifornii wszystkie swoje dzieci. \u017Badne z nich nie ma ochoty na t\u0119 wypraw\u0119. Najstarsza c\u00F3rka, Lynn (Vinessa Shaw), martwi si\u0119 o bezpiecze\u0144stwo swojego ma\u0142ego dziecka, a jej m\u0105\u017C ma z te\u015Bciami nie najlepszy kontakt. Nastoletnia Brenda (Emilie de Ravin) buntuje si\u0119 przeciwko wakacjom z rodzicami, za\u015B najm\u0142odszy Bobby (Dan Byrd) nie chce zajmowa\u0107 si\u0119 owczarkami ojca. Wszystko jednak idzie zgodnie z planem do chwili, gdy w\u0142a\u015Bciciel stacji benzynowej namawia rodzin\u0119 do skorzystania ze skr\u00F3tu przez pustyni\u0119. Maj\u0105 jecha\u0107 drog\u0105 przez wzg\u00F3rza. Zanim jednak do nich docieraj\u0105, psuje si\u0119 samoch\u00F3d. Okazuje si\u0119, \u017Ce znale\u017Ali si\u0119 tu nieprzypadkowo - w\u0142a\u015Bciciel stacji, w obawie o w\u0142asne \u017Cycie, kieruje w to miejsce nie\u015Bwiadomych niebezpiecze\u0144stwa turyst\u00F3w. Maj\u0105 oni pa\u015B\u0107 ofiar\u0105 okrutnych kanibali - potomk\u00F3w g\u00F3rnik\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkali w tym miejscu, gdy rz\u0105d przeprowadza\u0142 tu liczne pr\u00F3by nuklearne. Remake horroru Wesa Cravena z 1977 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1900453.jpg","",[]],"68862447":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68862448":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68862449":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68862450":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68862451":["Poltergeist\/Oszukany ojciec
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 w\u0142a\u015Bcicielka poniemieckiej kamienicy. Twierdzi, \u017Ce w jej domu zadomowi\u0142y si\u0119 duchy. Ruda, Diablo i Szef z rozbawieniem przyjmuj\u0105 jej opowie\u015Bci, ale postanawiaj\u0105 pomoc przera\u017Conej kobiecie. Tymczasem Francuzka i Novy zajmuj\u0105 si\u0119 zleceniem W\u0142ocha, kt\u00F3ry podejrzewa swoj\u0105 \u017Con\u0119 o zdrad\u0119. Dwa lata temu o\u017Ceni\u0142 si\u0119 z urodziw\u0105 Polk\u0105, bo zawsze chcia\u0142 mie\u0107 \u0142adne i zdrowe dzieci. Niestety spotka\u0142o go ogromne rozczarowanie, poniewa\u017C jego c\u00F3rka i syn, w og\u00F3le nie s\u0105 podobni ani do niego, ani do matki. W\u015Bciek\u0142y klient jest przekonany, \u017Ce dzieci nie s\u0105 jego, a \u017Cona przez ca\u0142y czas mia\u0142a kochanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68862452":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263416.jpg","",[]],"68862453":["Gangster, z kt\u00F3rym Shelly mia\u0142a romans, pr\u00F3buje odzyska\u0107 oczerniaj\u0105ce go dowody. C.J. i jej matka nara\u017Cone zostaj\u0105 na powa\u017Cne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976868.jpg","",[]],"68862454":["Mitch i Cody bior\u0105 udzia\u0142 w mi\u0119dzynarodowych zawodach Ironman. Okazuje si\u0119, \u017Ce uczestniczy w nich r\u00F3wnie\u017C by\u0142y ch\u0142opak C.J.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976868.jpg","",[]],"68862455":["Pierwsza z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci odcinka. Policjanci rozpoczynaj\u0105 dochodzenie w sprawie zab\u00F3jstwa ma\u0142ego ch\u0142opca i jego matki, Olivii Berger. Trop prowadzi na Majork\u0119. Rezyduje tam Berger, szef gangster\u00F3w. Zajmuje si\u0119 sutenerstwem, handlem broni\u0105 i porwaniami. Andre i Semir lec\u0105 na Majork\u0119, gdzie do\u0142\u0105czaj\u0105 do tamtejszej jednostki specjalnej. Andre dla dobra \u015Bledztwa stara si\u0119 zyska\u0107 sympati\u0119 z Bergera. Zostaje jednak zdemaskowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"68862456":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka. Semir pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 swojego partnera. Wie, gdzie jest sk\u0142ad broni, niestety nic nie mo\u017Ce zrobi\u0107. Andre rozpoznaje w\u015Br\u00F3d bandyt\u00F3w morderc\u0119 ch\u0142opca z autostrady. Berger natomiast dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona i syn nie \u017Cyj\u0105. Jest zszokowany t\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105 i dopiero po jakim\u015B czasie zauwa\u017Ca nieobecno\u015B\u0107 Andre. Rzuca si\u0119 w po\u015Bcig, ale zostaje postrzelony. R\u00F3wnie\u017C dla Andre ta akcja \u017Ale si\u0119 ko\u0144czy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"68862457":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, dlaczego Berlin widziany z kosmosu w po\u0142owie \u015Bwieci na bia\u0142o, a w po\u0142owie na \u017C\u00F3\u0142to. Odb\u0119d\u0105 fascynuj\u0105ca podr\u00F3\u017C do... ludzkiego \u017Co\u0142\u0105dka dzi\u0119ki niezwyk\u0142emu eksperymentowi reportera programu. Poznaj\u0105 te\u017C dziwactwa Indonezyjczyk\u00F3w, kt\u00F3rych nie szokuj\u0105 masa\u017Ce na dr\u017C\u0105cych po przeje\u017Adzie poci\u0105gu torach, \u015Bmiej\u0105cy si\u0119 kogut warty 10 tysi\u0119cy euro ani nawet psy podr\u00F3\u017Cuj\u0105ce na skuterach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",[]],"68862458":["Sier\u017Cant Roku
Tadzio i Karol s\u0105 cz\u0142onkami elitarnego klubu zrzeszaj\u0105cego by\u0142ych sier\u017Cant\u00F3w jednostek desantowych. Krawczyk jest przekonany, \u017Ce w tym roku to on zdob\u0119dzie zaszczytny tytu\u0142 Sier\u017Canta Roku. Postanawia przygotowa\u0107 si\u0119 do ceremonii wr\u0119czenia nagr\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68862459":["Odmienny stan
Karol widzi, jak Alina wychodzi z kliniki po\u0142o\u017Cniczej. Dochodzi do wniosku, \u017Ce jego \u017Cona zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce prawda jest znacznie mniej radosna. Alina postanowi\u0142a po prostu zarobi\u0107 troch\u0119 dodatkowych pieni\u0119dzy i w tajemnicy zatrudni\u0142a si\u0119 jako recepcjonistka na p\u00F3\u0142 etatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68862460":["M\u0119ska duma
Karol spotyka dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y, kt\u00F3ry podkochiwa\u0142 si\u0119 w Alinie. Kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u015Bwietnie si\u0119 wiedzie, zaczyna udawa\u0107, \u017Ce jest dyrektorem przedsi\u0119biorstwa, w kt\u00F3rym pracuje. Problem w tym, \u017Ce dawny kolega postanawia odwiedzi\u0107 go w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68862461":["Bia\u0142ach odbiera wyniki u lekarza. Musi si\u0119 wzi\u0105\u0107 za siebie, lepiej si\u0119 od\u017Cywia\u0107 i mniej denerwowa\u0107. Tymczasem w lesie znaleziono p\u00F3\u0142przytomnego ch\u0142opaka. Policjanci znajduj\u0105 przy nim tajemnicz\u0105 odznak\u0119, kt\u00F3ra sugeruje, \u017Ce nale\u017Cy do jakie\u015B jednostki paramilitarnej. W drugiej sprawie policjanci b\u0119d\u0105 musieli si\u0119 zmierzy\u0107 z kieszonkowcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305454.jpg","",["N"]],"68862462":["Na ulicy zostaje potr\u0105cona dziewczyna. Sprawca ucieka na motocyklu. Dziewczyna jest kompletnie za\u0142amana. Prawdopodobnie ma skr\u0119con\u0105 nog\u0119, a za dwa dni mia\u0142a bra\u0107 udzia\u0142 w wa\u017Cnych zawodach tanecznych. Policjanci interweniuj\u0105 te\u017C w sprawie m\u0142odej modelki, kt\u00F3r\u0105 odwo\u017C\u0105 do domu po tym, jak zas\u0142ab\u0142a na ulicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305454.jpg","",["N"]],"68862463":["Re\u017C.: Steve Boyum.
Mija tydzie\u0144 od aresztowania McGarretta pod zarzutem morderstwa. Danny i jego koledzy pr\u00F3buj\u0105 oczy\u015Bci\u0107 go z zarzut\u00F3w. Kono zostaje zawieszona w obowi\u0105zkach, lecz nie przestaje pomaga\u0107 w \u015Bledztwie. Tymczasem Wo Fat rozkazuje jednemu ze swoich ludzi, by zabi\u0142 policjanta. Pchni\u0119ty no\u017Cem McGarrett ucieka z karetki w drodze do szpitala. Tymczasem policjanci zdobywaj\u0105 dow\u00F3d, kt\u00F3ry \u015Bwiadczy o niewinno\u015Bci dow\u00F3dcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253953.jpg","",["N"]],"68862464":["Re\u017C.: Duane Clark.
Do zespo\u0142u Five-0 zostaje przeniesiona Lori Weston, kt\u00F3ra ma dopilnowa\u0107, by policjanci dostosowali si\u0119 do nowych regu\u0142. Pierwsze dochodzenie, w kt\u00F3rym uczestniczy, dotyczy uprowadzenia nastoletniej wio\u015Blarki Jenn Hassley. Dziewczyna musi regularnie przyjmowa\u0107 lekarstwo, od kt\u00F3rego zale\u017Cy jej \u017Cycie. Zesp\u00F3\u0142 musi odnale\u017A\u0107 j\u0105 w ci\u0105gu 24 godzin. Okazuje si\u0119, \u017Ce Jenn mia\u0142a powi\u0105zania z lokaln\u0105 sekt\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253953.jpg","",["N"]],"68862465":["Z o\u015Brodka badawczego ucieka ch\u0142opiec o zdolno\u015Bciach telekinetycznych, kt\u00F3rego komputer ostrzeg\u0142 przed niebezpiecze\u0144stwem ze strony g\u0142\u00F3wnego naukowca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",["JM"]],"68862466":["Rendez-vous w ciemno
Krawczyk spotyka przypadkowo swojego dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y. Bolek jest bardzo nie\u015Bmia\u0142y i nie potrafi poderwa\u0107 \u017Cadnej dziewczyny. Bardzo cierpi z tego powodu. Karol postanawia mu pom\u00F3c. Jednak jego dzia\u0142ania wywo\u0142uj\u0105 zazdro\u015B\u0107 Aliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68862467":["Reporter programu przez tydzie\u0144 b\u0119dzie stosowa\u0142 zasady diety wega\u0144skiej, by sprawdzi\u0107, czy taki spos\u00F3b \u017Cywienia korzystnie wp\u0142ywa na zdrowie. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, na czym polega rozszczepienie j\u0105dra atomowego i odwiedz\u0105 niesamowicie wyposa\u017Cony, pot\u0119\u017Cny bunkier dla bogaczy w USA, w kt\u00F3rym mo\u017Cna przetrwa\u0107 najwi\u0119kszy kataklizm. Autorzy magazynu spr\u00F3buj\u0105 te\u017C pozna\u0107 tajemnice znalezionego w internecie nagrania, na kt\u00F3rym pewien m\u0119\u017Cczyzna wyrzuca spod swojego nadgarstka... ogniste pi\u0142ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68862468":["Re\u017C.: Eric Mirich.
Nastolatka Kim Walderman ginie w wybuchu, przymierzaj\u0105c ubrania w eleganckim butiku. Horatio Caine i jego zesp\u00F3\u0142 musz\u0105 zbada\u0107 przyczyny eksplozji. Okazuje si\u0119, \u017Ce materia\u0142 wybuchowy by\u0142 wszyty w sukienk\u0119, kt\u00F3r\u0105 przymierza\u0142a Kim. W torebce dziewczyny \u015Bledczy znajduj\u0105 pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy dolar\u00F3w w got\u00F3wce oraz narz\u0119dzia u\u017Cywane przy kradzie\u017Cy ze sklep\u00F3w. Odciski palc\u00F3w na banknotach nale\u017C\u0105 do chirurga plastycznego Roberta Langleya. Ten jednak zaprzecza, \u017Ce ma zwi\u0105zek z t\u0105 spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170165.jpg","",["N"]],"68862469":["Re\u017C.: Joe Chappelle.
William Campbell ma zeznawa\u0107 jako \u015Bwiadek koronny przeciw gro\u017Anemu gangsterowi, Joemu Salucciemu. Mafioso zleci\u0142 morderstwo, kt\u00F3re by\u0142o zemst\u0105 za \u015Bmier\u0107 c\u00F3rki. Dziewczyna zgin\u0119\u0142a pod ko\u0142ami quada na pla\u017Cy. Policja nie ustali\u0142a sprawcy wypadku. Campbell i jego najbli\u017Csza rodzina zostaj\u0105 obj\u0119ci programem ochrony. Calleigh i Delko eskortuj\u0105 \u015Bwiadka na miejsce spotkania z Caine'em. Do z\u0142o\u017Cenia zezna\u0144 dochodzi w specjalnie wynaj\u0119tym wie\u017Cowcu, kt\u00F3rego budowa zosta\u0142a wstrzymana. Podczas spotkania ogromny d\u017Awig niszczy ca\u0142e pi\u0119tro budynku. Delko zostaje uwi\u0119ziony mi\u0119dzy blokami betonu, a Campbell ginie spadaj\u0105c w przepa\u015B\u0107. Horatio Caine pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 jego \u015Bmier\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170165.jpg","",["N"]],"68862470":["Re\u017C.: J.J. Abrams.
Agent jednostki Impossible Missions Force, Ethan Hunt (Tom Cruise), postanawia zmieni\u0107 swoje \u017Cycie i wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107. W dniu zar\u0119czyn z Juli\u0105 (Michelle Monaghan) dostaje jednak wiadomo\u015B\u0107 o zagini\u0119ciu funkcjonariuszki Lindsey Farris (Kerri Russell). W tajemnicy przed narzeczon\u0105 Ethan podejmuje si\u0119 misji ratunkowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce Lindsey zosta\u0142a porwana przez handlarza broni\u0105 OwenaDaviana (Philip Seymour Hoffman). Wydaje si\u0119, \u017Ce operacja tajnego agenta ma szans\u0119 powodzenia. Rzeczywi\u015Bcie, Huntowi szybko udaje si\u0119 znale\u017A\u0107 i odbi\u0107 Farris. Wkr\u00F3tce dochodzi jednak do tragedii. Przest\u0119pcy wszczepili bowiem w g\u0142ow\u0119 kobiety \u0142adunek wybuchowy. Uwolniona agentka ginie na skutek jego eksplozji. Hunt rusza do Watykanu, gdzie ma przej\u0105\u0107 bro\u0144 chemiczn\u0105, a tak\u017Ce schwyta\u0107 przebywaj\u0105cego tam Daviana, odpowiedzialnego za \u015Bmier\u0107 Lindsey. Udaje mu si\u0119 aresztowa\u0107 gangstera, lecz jego sukces jest kr\u00F3tkotrwa\u0142y. W drodze do Ameryki przebieg\u0142y handlarz zostaje uwolniony przez swoich ludzi. Wkr\u00F3tce porywa Juli\u0119. W zamian za darowanie jej \u017Cycia \u017C\u0105da, aby Hunt wykrad\u0142 dla niego pot\u0119\u017Cn\u0105 bro\u0144. Atutem brawurowo zrealizowanego filmu s\u0105 znakomite efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1945609.jpg","",[]],"68862471":["Wysocka zgadza si\u0119 wynaj\u0105\u0107 pok\u00F3j Konstantemu, kt\u00F3ry straci\u0142 dach nad g\u0142ow\u0105. Anna pada ofiar\u0105 z\u0142odzieja. Niebawem poznaje Ad\u0119. Dziewczyna pomaga jej doj\u015B\u0107 do siebie po kradzie\u017Cy. Tymczasem prokuratura zajmuje si\u0119 spraw\u0105 molestowania w pracy. Oskar\u017Conym jest profesor Zawadka, kt\u00F3remu jedna ze studentek zarzuca, \u017Ce proponowa\u0142 jej udzia\u0142 w projekcie badawczym w zamian za seks. Profesor wszystkiemu zaprzecza i zwraca si\u0119 o pomoc do kancelarii Zakrzewskiego-Witta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2297421.jpg","",["N"]],"68862472":["Kostek wci\u0105\u017C mieszka u Anny, ale robi wszystko, by przeprowadzi\u0107 si\u0119 do Izy. Maciej wyznaje by\u0142ej \u017Conie i dzieciom, \u017Ce rozsta\u0142 si\u0119 z Natali\u0105, kt\u00F3ra udawa\u0142a, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Prokurator Wysocki nadal prowadzi \u015Bledztwo w sprawie profesora Zawadki. Szuka os\u00F3b, kt\u00F3re pr\u00F3bowa\u0142y wrobi\u0107 naukowca w molestowanie. Szlaban zatrzymuje na polecenie szefa Igora, ch\u0142opaka, kt\u00F3ry n\u0119ka\u0142 Zuz\u0119. Tymczasem Zakrzewski-Witt pozwala Annie wybra\u0107 now\u0105 asystentk\u0119. Prawniczka postanawia zatrudni\u0107 Ad\u0119. Nie wie, \u017Ce dziewczyna potajemnie wsp\u00F3\u0142pracuje z jej szefem i ma na jego polecenie szpiegowa\u0107 prze\u0142o\u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2297421.jpg","",["N"]],"68862473":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68862474":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68862475":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68862322":["Re\u017C.: Anna Strzy\u017Cewska, Jacek Majewski.
Pieni\u0105dze to nie wszystko
Patrol przyjmuje zg\u0142oszenie dotycz\u0105ce awantury domowej. M\u0119\u017Cczyzna zg\u0142asza, \u017Ce udusi\u0142 te\u015Bciow\u0105, jednak str\u00F3\u017Ce prawa, kt\u00F3rzy przybywaj\u0105 na miejsce zdarzenia, odkrywaj\u0105, \u017Ce kobieta \u017Cyje. Detektywom nie daje jednak spokoju tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pono\u0107 nachodzi\u0142 rzekom\u0105 ofiar\u0119. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta by\u0142a zamieszana w afer\u0119, kt\u00F3ra wybuch\u0142a przed laty w jednej ze \u015Bl\u0105skich kopalni. Osaczona przez Mrockiego Weronika znowu si\u0119ga po narkotyki. Dzi\u0119ki wsparciu Adama udaje jej si\u0119 jednak zerwa\u0107 z na\u0142ogiem i pozby\u0107 si\u0119 k\u0142opotliwego znajomego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68862323":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Piotr Kuci\u0144ski.
Z\u0142a krew
W domu na uboczu przetrzymywani s\u0105 uprowadzeni Ukrai\u0144cy. Zmusza si\u0119 ich do oddawania krwi. Detektywi docieraj\u0105 do ludzi, kt\u00F3rzy odbieraj\u0105 p\u0142ynne dostawy, s\u0105 oni jednak tylko po\u015Brednikami i nie znaj\u0105 personali\u00F3w swojego zleceniodawcy. Po kolejnej akcji Krystian u\u015Bwiadamia sobie, jak bardzo niebezpieczna jest jego praca. Boi si\u0119, \u017Ce kt\u00F3rego\u015B dnia osieroci syna. Dzieli si\u0119 swoimi obawami z Janem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68862324":["Re\u017C.: Jacek Majewski.
Remiza
Zostaje zamordowany stra\u017Cak. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce by\u0142 prze\u015Bladowany przez niezr\u00F3wnowa\u017Con\u0105 emocjonalnie dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra utrzymywa\u0142a, \u017Ce jest w nim zakochana. Od s\u0105siad\u00F3w dowiaduj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna odsiedzia\u0142 wyrok w wi\u0119zieniu i mia\u0142 wiele kochanek. Natalia zaprasza na kolacj\u0119 Edyt\u0119 wraz z nowym ch\u0142opakiem. Na spotkaniu ma by\u0107 r\u00F3wnie\u017C obecny Kuba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68862325":["Boski gniew
Na warszawskiej Woli m\u0119\u017Cczyzna atakuje ratownik\u00F3w medycznych. Wezwany na miejsce patrol policji zatrzymuje agresora, ten jednak niebawem traci przytomno\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce potem umiera w szpitalu. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Sprawa jednak bardzo szybko si\u0119 komplikuje. Brat Adama, Wojtek, dostaje ultimatum od cz\u0142onk\u00F3w gangu, do kt\u00F3rego nale\u017Cy. Str\u00F3\u017C prawa przy wsparciu przyjaci\u00F3\u0142 z CBP usi\u0142uje pom\u00F3c krewnemu. Rozpoczyna si\u0119 gra, w kt\u00F3rej stawk\u0105 jest \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"68862326":["Ostateczna zemsta
Kilkuletni Tymek zostaje uprowadzony sprzed swojego domu przez nieznanego sprawc\u0119. Poniewa\u017C ojciec ch\u0142opca jest znanym prokuratorem, g\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 by\u0142y przest\u0119pca, do aresztowania kt\u00F3rego m\u0119\u017Cczyzna si\u0119 przyczyni\u0142. Str\u00F3\u017Ce prawa sprawdzaj\u0105 jednocze\u015Bnie, czy dziecko mog\u0142o zosta\u0107 porwane przez kogo\u015B ze swojego najbli\u017Cszego otoczenia. Alicja przeprasza Krystiana za to, \u017Ce przed laty go zaniedbywa\u0142a. Prosi syna o jeszcze jedn\u0105 szans\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"68862327":["Osiedle strachu
W trakcie porannego joggingu Kuba spotyka w parku ofiar\u0119 gwa\u0142tu. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta dostawa\u0142a listy z pogr\u00F3\u017Ckami od m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego nie przyj\u0119\u0142a do pracy. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce szef ofiary w trakcie przes\u0142uchania zatai\u0142 kilka istotnych fakt\u00F3w. Niebawem na osiedlu Kuby zostaje zgwa\u0142cona kolejna kobieta. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 policyjna profilerka. Szwarc obiecuje Rafalskiemu awans pod warunkiem, \u017Ce b\u0119dzie informowa\u0142 go o tym, co m\u00F3wi\u0105 na jego temat pracownicy komendy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"68862328":["Jestem zab\u00F3jc\u0105
Na komendzie zjawia si\u0119 znany lekarz z zakrwawionym m\u0142otkiem w d\u0142oni. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce przed chwil\u0105 zabi\u0142 swojego szwagra. Szybko jednak okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara mia\u0142a jeszcze jednego wroga. Poniewa\u017C sprawa coraz bardziej si\u0119 komplikuje, do akcji wkracza policyjna profilerka. Krzysztof poznaje w zaskakuj\u0105cych okoliczno\u015Bciach niezwykle czaruj\u0105c\u0105 kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce skrywa ona pewien sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"68862329":["Frania na aukcji
Maks organizuje aukcj\u0119, z kt\u00F3rej doch\u00F3d zostanie przeznaczony na pomoc sierotom. Imprez\u0119 prowadzi Gabriela Kownacka. Frania r\u00F3wnie\u017C chce ofiarowa\u0107 co\u015B na ten szczytny cel. Postanawia wi\u0119c wystawi\u0107 na sprzeda\u017C swoje us\u0142ugi jako niania. Kupuje j\u0105 Igna\u015B, 6-letni syn bogatego biznesmena Paw\u0142a (Przemys\u0142aw Sadowski). Ch\u0142opiec ma du\u017Cy talent muzyczny i Frania ma dopilnowa\u0107, by \u0107wiczy\u0142 na pianinie. Igna\u015B ma zagra\u0107 na spotkaniu klubu seniora, kt\u00F3re zosta\u0142o zorganizowane specjalnie dla Apolonii w mieszkaniu Teresy. Podczas wyst\u0119pu umiera emeryt, pan Stanis\u0142aw. Dziecko doznaje szoku i twierdzi, \u017Ce ju\u017C nigdy wi\u0119cej nie nie b\u0119dzie gra\u0107. Maks jest wyj\u0105tkowo z\u0142y na Frani\u0119. Sytuacj\u0119 ratuje Zuzia, kt\u00F3ra swoim kobiecym czarem przekonuje Ignasia, aby jednak wr\u00F3ci\u0142 do muzyki. Konrad r\u00F3wnie\u017C ofiarowuje swoje us\u0142ugi na aukcji. Kupuje go Karolina i wysy\u0142a do Teresy, by zrobi\u0142 jej masa\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68862330":["Francuski numer
Ada\u015B ma problemy w szkole z j\u0119zykiem francuskim. Maks postanawia zatrudni\u0107 korepetytora. Ostatecznego wyboru kandydata dokonuje Frania. Decyduje si\u0119 na przystojnego Francuza Philippe'a. Niania zabiega o jego wzgl\u0119dy. Philippe tak\u017Ce zwraca uwag\u0119 na niani\u0119. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Nie podoba si\u0119 to Maksowi, kt\u00F3ry jest zazdrosny. Philippe po kilku dniach o\u015Bwiadcza si\u0119 Frani. Wybranek niani podoba si\u0119 jej matce. Urz\u0119dniczka ze Urz\u0119du Stanu Cywilnego robi wywiad \u015Brodowiskowy i jest pod wielkim wra\u017Ceniem ich mi\u0142o\u015Bci. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Philippe ma jednak jedn\u0105 wad\u0119 - jest wyj\u0105tkowo kochliwy. Pod nieobecno\u015B\u0107 Frani ca\u0142uje si\u0119 z Karolin\u0105, co zauwa\u017Ca wsz\u0119dobylski Konrad. Zmusza Karolin\u0119, \u017Ceby powiedzia\u0142a o zaj\u015Bciu Frani jeszcze przed \u015Blubem. Karolina wietrz\u0105c w tym szans\u0119 na zbli\u017Cenie si\u0119 do Maksa, wyjawia konkurentce prawd\u0119. Philippe nie zaprzecza. Frania wyrzuca go z domu, a Maks zabiera j\u0105 na kolacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68862331":["Mi\u0142o\u015B\u0107 w Pary\u017Cu
Maks wyje\u017Cd\u017Ca do Pary\u017Ca. Jego m\u0142odszy brat kupi\u0142 tam klub nocny. Wskutek zbiegu okoliczno\u015Bci Frania trafia razem ze Skalskim do samolotu, a potem do hotelu. Na miejscu zjawia si\u0119 brat Maksa. Mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Maks i Frania id\u0105 razem na zakupy, a wieczorem do lokalu brata. Maks skrycie zazdro\u015Bci lekkomy\u015Blnemu bratu jego energii i pasji \u017Cycia. Ucieka wi\u0119c i razem z Frani\u0105 w ostatniej chwili wsiada do samolotu lec\u0105cego do domu. Maszyna wpada w turbulencje i wszystko wskazuje na to, \u017Ce dojdzie do katastrofy. Maks i Frania wyznaj\u0105 sobie mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68862332":["Ta rzecz
Maks w drodze powrotnej z Pary\u017Ca wyzna\u0142 Frani mi\u0142o\u015B\u0107. Gdy jednak emocje opad\u0142y, wszystko odwo\u0142a\u0142. Maj jest zdruzgotana. Dochodzi do wniosku, \u017Ce Skalski nie traktuje jej powa\u017Cnie ze wzgl\u0119du na wygl\u0105d. Frania postanawia wi\u0119c um\u00F3wi\u0107 si\u0119 z niewidomym Jackiem, by pokaza\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry nie widzi, mo\u017Ce si\u0119 ni\u0105 zainteresowa\u0107. Tymczasem Konrad za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czym jest \"ta rzecz\" odwo\u0142ana przez Maksa. Zuzia przygotowuje do szko\u0142y referat o kobietach robi\u0105cych karier\u0119 i wybiera za przyk\u0142ad Karolin\u0119. Jest to wielki cios dla Frani. W tym czasie Jacek u\u015Bwiadamia niani, \u017Ce spotyka si\u0119 z nim tylko po to by odegra\u0107 si\u0119 na Maksie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68862333":["Wiele ha\u0142asu o nic
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 niepokoj\u0105 nocne ha\u0142asy i dziwne d\u017Awi\u0119ki dobiegaj\u0105ce ze \u015Bmietnika. Na domiar z\u0142ego rano znajduj\u0105 porozbijane kontenery i rozrzucone \u015Bmieci. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce sprawcami mog\u0105 by\u0107 dzikie zwierz\u0119ta podchodz\u0105ce do miasta z pobliskiego lasu na \u017Cer. S\u0105siedzi powo\u0142uj\u0105 nocn\u0105 stra\u017C, kt\u00F3ra ma strzec \u015Bmietnika. Okazuje si\u0119, \u017Ce spustosze\u0144 dokonuje tajemniczy Mutant.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68862334":["Non profit
Mieszka\u0144cami kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wstrz\u0105sa wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci wieloletniego dozorcy, pana Kieliszkowskiego. S\u0105siedzi zastanawiaj\u0105 si\u0119, kto przejmie jego funkcj\u0119. Niespodziewanie i samozwa\u0144czo gospodarzem domu mianuje si\u0119 Boczek, kt\u00F3ry powo\u0142uje si\u0119 na protekcj\u0119 prezesa Koz\u0142owskiego. Ferdek jest pe\u0142en obaw. Wkr\u00F3tce jego z\u0142e proroctwa si\u0119 spe\u0142niaj\u0105. Boczek zaczyna terroryzowa\u0107 lokator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68862335":["Arcyfakt
Marian Pa\u017Adzioch od jakiego\u015B czasu zachowuje si\u0119 w spos\u00F3b bardzo tajemniczy. Nie wytrzymuje i podczas nocnej rozmowy z Ferdkiem zdradza mu, \u017Ce jest w posiadaniu pewnych informacji na temat dzia\u0142ania Zakonu Templariuszy na Dolnym \u015Al\u0105sku. S\u0105siad twierdzi, \u017Ce jest o krok od niecodziennego odkrycia. Natrafi\u0142 na \u015Blad mitycznego \u015Awi\u0119tego Graala, kt\u00F3ry pomo\u017Ce mu zdoby\u0107 w\u0142adz\u0119 nad ca\u0142\u0105 planet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68862336":["Fachowiec
W mieszkaniu Kiepskich kolejno dochodzi do powa\u017Cnych awarii. Zawodzi system hydrauliczny, elektryczny i grzewczy. Ferdek czuje si\u0119 bezradny i twierdzi, \u017Ce nie ma kwalifikacji, by naprawi\u0107 usterki. Szybko jednak \u017Ca\u0142uje tych deklaracji, gdy\u017C Halina zwraca si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Boczka. Ku niezadowoleniu Kiepskiego s\u0105siad przedstawia si\u0119 jako sprawdzony fachowiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68862337":["Orinoko
Marian Pa\u017Adzioch zdradza Ferdkowi w tajemnicy, \u017Ce od wielu lat jest kolekcjonerem egzotycznych odmian motyli. Prezentuje s\u0105siadowi swoje zbiory i oznajmia, \u017Ce do pe\u0142ni szcz\u0119\u015Bcia brakuje mu jeszcze tylko jednego niezwyk\u0142ego okazu o nazwie Orinoko. Proponuje Kiepskiemu wypraw\u0119 do Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68862338":["Kalafior
W domu Kiepskich z nieoczekiwan\u0105 wizyt\u0105 pojawia si\u0119 prezes Koz\u0142owski. Informuje Ferdka, \u017Ce zbli\u017Ca si\u0119 wielki jubileusz 50-lecia osiedla Kosmonaut\u00F3w, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142oby godnie uczci\u0107. Prezes sk\u0142ada Ferdkowi propozycj\u0119 stworzenia oryginalnego pomys\u0142u na uroczyste obchody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68862339":["Bezdomna
Znika 43-letnia Alina, bezdomna, od kt\u00F3rej Antek kupi\u0142 kiedy\u015B szaliki. Kobieta mieszka\u0142a na dzia\u0142kach w jednym z domk\u00F3w. Jej bliski znajomy, Bogus\u0142aw, tak\u017Ce bezdomny, twierdzi, \u017Ce za jej zagini\u0119ciem stoi para degenerat\u00F3w - kobieta i m\u0119\u017Cczyzna - kt\u00F3rzy zbieraj\u0105 haracze od mieszka\u0144c\u00F3w dzia\u0142ek. Podejrzany jest tak\u017Ce nieznajomy, kt\u00F3ry grozi\u0142 Alinie na bazarze, gdzie sprzedawa\u0142a rysunki, akwarelki i wyroby rzemie\u015Blnicze. Niespodziewanie, podczas poszukiwa\u0144 pojawia si\u0119 podejrzenie, i\u017C zaginiona to ukochana Irka, kt\u00F3ra zagin\u0119\u0142a ponad 25 lat temu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68862340":["Micha\u0142
Na komisariat zg\u0142asza si\u0119 Krzysztof, by\u0142y m\u0105\u017C zmar\u0142ej policjantki El\u017Cbiety. Chce rozmawia\u0107 z Kamilem. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego syn Micha\u0142 znikn\u0105\u0142 z domu. Ch\u0142opak za kilka dni ko\u0144czy 18 lat. Ojciec ma nadziej\u0119, \u017Ce to jedynie m\u0142odzie\u0144czy wyskok, ale przez fakt, \u017Ce niedawno straci\u0142 \u017Con\u0119, martwi si\u0119 od syna. Jad\u0105 z Zo\u015Bk\u0105 do domu Krzy\u015Bka przeszuka\u0107 pok\u00F3j ch\u0142opaka. Na miejscu odkrywaj\u0105 bardzo niepokoj\u0105ce znaki - wida\u0107, \u017Ce Micha\u0142 szykowa\u0142 si\u0119 do ucieczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68862341":["Uk\u0105szenie kufii 1
We Wroc\u0142awiu dzia\u0142a seryjny porywacz i zab\u00F3jca dzieci, przez media nazwany Organist\u0105. Nie zostawia \u017Cadnych \u015Blad\u00F3w, czyni\u0105c policj\u0119 bezradn\u0105. Kiedy zostaje odnaleziona pi\u0119tnasta ofiara psychopaty, powstaje specjalna jednostka - Centralny Wydzia\u0142 \u015Aledczy (CW\u015A) - kt\u00F3ra ma przej\u0105\u0107 \u015Bledztwo. Na jej czele staje podinspektor Renata R\u00F3\u017Ca\u0144ska, wybitny biochemik i ekspert kryminalistyki. Rekrutuje ona do swojego zespo\u0142u ekspert\u00F3w z r\u00F3\u017Cnych dziedzin. Jest w\u015Br\u00F3d nich B\u0105czyk, haker, specjalista IT i by\u0142y wi\u0119zie\u0144. M\u0119\u017Cczyzna od razu wchodzi w konflikt z Walczakiem, zast\u0119pc\u0105 R\u00F3\u017Ca\u0144skiej. Tymczasem ginie kolejna dw\u00F3jka dzieci. Ostatnia, siedemnasta ofiara, zgin\u0119\u0142a z broni palnej, co daje nowy trop...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862342":["Uk\u0105szenie kufii 2
Centralny Wydzia\u0142 \u015Aledczy pracuje nad spraw\u0105 zab\u00F3jstwa siedemna\u015Bciorga dzieci. Wszystkie zosta\u0142y wcze\u015Bniej porwane. Znana jest przyczyna \u015Bmierci tylko jednej z ofiar, ale okazuje si\u0119, \u017Ce to morderstwo nie by\u0142o dzie\u0142em Organisty. Dokona\u0142a go szajka handlarzy organami, kt\u00F3rzy wykorzystali sytuacj\u0119 i podszyli si\u0119 pod psychopat\u0119. Detektywi musz\u0105 wi\u0119c szuka\u0107 nowego punktu zaczepienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862343":["Uk\u0105szenie kufii 3
CW\u015A w ko\u0144cu trafia na \u015Blad Organisty. Wygl\u0105da na to, \u017Ce psychopata zabija swoje ofiary, u\u017Cywaj\u0105c jadu pewnego gatunku w\u0119\u017Ca. Ten trop naprowadza \u015Bledczych na staro\u017Cytn\u0105 chi\u0144sk\u0105 legend\u0119. M\u00F3wi ona o tym, \u017Ce morderstwo 18 dzieci umo\u017Cliwi sprawcy osi\u0105gni\u0119cie wiecznego oczyszczenia. To oznacza, \u017Ce \u015Bcigany przest\u0119pca dokona jeszcze jednej zbrodni. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by ocali\u0107 \u017Cycie porwanej dziewczynki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862344":["Sygna\u0142 z tamtego \u015Bwiata
M\u0142oda dziennikarka dzwoni na pogotowie i informuje o gro\u017C\u0105cej jej \u015Bmierci. P\u00F3\u0142 godziny p\u00F3\u017Aniej zostaje znaleziona martwa w wannie w swoim mieszkaniu. Dowody z miejsca zbrodni prowadz\u0105 do Marii Martynowicz - \u017Cony biznesmena, z kt\u00F3rym, jak si\u0119 okazuje, ofiara by\u0142a w ci\u0105\u017Cy. Sprawa wydaje si\u0119 oczywista, jednak wychodz\u0105 na jaw nowe fakty. \u015Aledczy badaj\u0105 relacje pana Martynowicza z innymi m\u0142odymi kobietami. W rozwik\u0142aniu tej zawik\u0142anej sprawy pomo\u017Ce przenikliwy umys\u0142 B\u0105czyka i... znak z za\u015Bwiat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862345":["Zawodowiec
W podmiejskim domu znaleziono zw\u0142oki biznesmena Mariusza Polakowskiego. Przed \u015Bmierci\u0105 by\u0142 torturowany. \u015Alady pozostawione na miejscu przest\u0119pstwa wskazuj\u0105 na napad na tle rabunkowym. W piwnicy znalezione zostaj\u0105 jednak kamery, kt\u00F3re rejestrowa\u0142y odbywaj\u0105ce si\u0119 tam orgie seksualne. Spotkania te organizowa\u0142 Polakowski. Wkr\u00F3tce potem jeden z jego koleg\u00F3w, Sznurowicz, ginie w wyniku wybuchu bomby, pod\u0142o\u017Conej w samochodzie. CW\u015A podejrzewa niepe\u0142nosprawnego Adama Karwowskiego. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Karwowski m\u015Bci si\u0119 na gwa\u0142cicielach swojej s\u0105siadki, Lili. Kobieta ma te\u017C siostr\u0119 Patrycj\u0119, kt\u00F3ra jest \u015Bmiertelnie chora i pilnie potrzebuje przeszczepu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862346":["Warto\u015B\u0107 nadrz\u0119dna
CW\u015A zajmuje si\u0119 spraw\u0105 zab\u00F3jstwa programisty Marka Nowackiego. Funkcjonariusze s\u0105dz\u0105, \u017Ce zastrzeli\u0142 go Igor Rudzki. Motywem mia\u0142aby by\u0107 zemsta za romans denata z \u017Con\u0105 odsiaduj\u0105cego w tym czasie wyrok za gwa\u0142t i morderstwo m\u0119\u017Cczyzny. Przypuszczenia okazuj\u0105 si\u0119 jednak mylne. Wkr\u00F3tce ginie r\u00F3wnie\u017C Igor. \u015Aledztwo ujawnia, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna siedzia\u0142 w wi\u0119zieniu niewinnie, a zabi\u0142y go osoby, kt\u00F3re na co dzie\u0144 stoj\u0105 na stra\u017Cy prawa...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68862347":["Wilki
Tu\u017C przed swoimi 50. urodzinami Wiktoria Tomczak w tajemnicy przed rodzin\u0105 wychodzi za m\u0105\u017C za 15 lat m\u0142odszego Mi\u0142osza. Trzy dni po \u015Blubie kobieta zostaje zamordowana. C\u00F3rka ofiary wini jej nowego m\u0119\u017Ca. Detektywi typuj\u0105 czterech podejrzanych: ma\u0142\u017Conka Tomczak - \u017Cigolaka z Opola, Iren\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142a osobiste zatargi z zabit\u0105, a tak\u017Ce c\u00F3rk\u0119 Wiki i jej zi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"68862348":["Na balkonie
Iza i Piotr wychowuj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie ma zbyt wiele czasu dla rodziny, poniewa\u017C poch\u0142ania go praca architekta. Po kolejnej awanturze z \u017Con\u0105, kt\u00F3ra czuje si\u0119 zaniedbywana, organizuje opiekunk\u0119 dla dzieci, by sp\u0119dzi\u0107 z ukochan\u0105 romantyczny wiecz\u00F3r. W ostatniej chwili jednak odwo\u0142uje spotkanie, poniewa\u017C musi zosta\u0107 d\u0142u\u017Cej w pracy. Zirytowana Iza pali na balkonie papierosa. Ma\u0142y Szymek dla \u017Cartu zamyka tam mam\u0119. Iza wpada w panik\u0119 i dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68862349":["Wiecz\u00F3r zapoznawczy
Patrycja i Marek planuj\u0105 \u015Blub. Urz\u0105dzaj\u0105 oficjalne przyj\u0119cie zar\u0119czynowe dla swoich rodzin. Pojawia si\u0119 na nim matka Patrycji, kt\u00F3ra pracuje w Niemczech. Na widok ojca Marka prze\u017Cywa szok. Wyznaje c\u00F3rce, \u017Ce Zbigniew jest r\u00F3wnie\u017C jej biologicznym rodzicem, a Marek - przyrodnim bratem. Za\u0142amana Patrycja, kt\u00F3ra niedawno odkry\u0142a, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, postanawia pozby\u0107 si\u0119 p\u0142odu. Bierze tabletki wczesnoporonne. Kiedy pojawiaj\u0105 si\u0119 niepokoj\u0105ce objawy, dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68862350":["Porzucony
Kamil zrywa ze swoj\u0105 partnerk\u0105 Ew\u0105, poniewa\u017C kobieta jest bardzo zazdrosna. Niebawem zakochuje si\u0119 w Zosi. Para planuje \u015Blub. W dniu ceremonii kobieta oznajmia Kamilowi, \u017Ce nie mo\u017Ce za niego wyj\u015B\u0107. Bez s\u0142owa wyja\u015Bnienia znika. Ewa postanawia zaj\u0105\u0107 si\u0119 dawnym partnerem i pocieszy\u0107 go. Kamil, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C t\u0119skni za Zosi\u0105, ignoruje objawy grypy i nie leczy si\u0119. Pewnego dnia traci przytomno\u015B\u0107 na \u0142awce w parku. Znajduje go Zosia. Kobieta dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68862351":["Pomylona zdrada
Anna i Micha\u0142 kupuj\u0105 mieszkanie na poddaszu kamienicy. Kobieta zaprasza do siebie siostr\u0119. Krewniaczki chc\u0105 sp\u0119dzi\u0107 mi\u0142y wiecz\u00F3r, pij\u0105c wino i plotkuj\u0105c. Gosia postanawia te\u017C zaprosi\u0107 swoj\u0105 sympati\u0119 poznan\u0105 na portalu randkowym. Gdy pojawia si\u0119 Darek, Ania idzie spa\u0107. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej budz\u0105 j\u0105 krzyki. Widzi m\u0119\u017Cczyzn\u0119, biegn\u0105cego do \u0142azienki. Okazuje si\u0119, \u017Ce Darek dozna\u0142 wstrz\u0105su anafilaktycznego. Ania dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68862352":["Chrzest
M\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, Agata i Piotr, po wielu latach stara\u0144 mo\u017Ce si\u0119 w ko\u0144cu cieszy\u0107 upragnionym potomkiem. Na \u015Bwiat przychodzi ma\u0142y Grze\u015B. W czasie przyj\u0119cia, zorganizowanego z okazji chrztu ch\u0142opca, jego rodzice otrzymuj\u0105 tajemniczy list. Autorem pisma okazuje si\u0119 anonimowy szanta\u017Cysta, kt\u00F3ry \u017C\u0105da pieni\u0119dzy w zamian za nieujawnianie prawdy zwi\u0105zanej z przesz\u0142o\u015Bci\u0105 m\u0142odych rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["N"]],"68862156":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68862157":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68862158":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68862159":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68862160":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862161":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862162":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862163":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862164":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862165":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862166":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862167":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68862168":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68862169":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68862170":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68862171":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68862172":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68862173":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68862174":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68862175":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68862176":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68862177":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68862178":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68862179":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68861820":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861821":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"68861822":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861823":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"68861824":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861825":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68861826":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861827":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68861828":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68861829":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68861830":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861831":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68861832":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68861833":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"68861834":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"68861835":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"68861836":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"68861837":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861838":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"68861840":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861841":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68861842":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861843":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68861844":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861846":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68861848":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"68861850":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68861851":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68861852":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68861853":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68861854":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"68861855":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68861927":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68861928":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68861929":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68861930":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68861931":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68861932":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68861933":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68861934":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68861935":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68861936":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68861937":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"68861938":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68861939":["Prow.: Wojtek Grodzki.
Charyzmatyczny prezenter Wojciech Grodzki przemierza wiele polskich miast, pytaj\u0105c przechodni\u00F3w o ich ulubione piosenki i artyst\u00F3w. W programie pojawi\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy sceny tanecznej oraz zabrzmi\u0105 najlepsze przeboje disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68861940":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"68861941":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"68861942":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68861943":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"68861944":["Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68861945":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68861946":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"68861947":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306151.jpg","",[]],"68861948":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68861949":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68861800":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68861801":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68861802":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"68861803":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68861804":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68861805":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68861806":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68861807":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68861808":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68861809":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68861810":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68861811":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68861812":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68861813":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68861814":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68861815":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68861816":["Ju\u017C po raz 23 w Ostr\u00F3dzie zaprezentuj\u0105 si\u0119 najpopularniejsi arty\u015Bci polskiej sceny muzycznej. Wyst\u0105pi\u0105 najwi\u0119ksze gwiazdy disco i disco polo, a w\u015Br\u00F3d nich m.in. Weekend, Boys, Akcent, After Party, Classic, Czadoman, D-Bomb, Milano, Mig, Exaited, Jorrgus, Etna, Extazy, Skaner i Power Play. Go\u015B\u0107mi specjalnymi festiwalu b\u0119d\u0105: S\u0142awomir i Mandaryna. Organizatorzy przygotowali te\u017C prawdziw\u0105 gratk\u0119 dla fan\u00F3w bigbitowego brzmienia lat 60-tych - wyj\u0105tkowy recital zespo\u0142u Czerwone Gitary. W cyklu Young Stage zaprezentuj\u0105 si\u0119 m\u0142odzi wykonawcy, b\u0119d\u0105cy na pocz\u0105tku swojej muzycznej kariery, za\u015B podczas koncert\u00F3w Debiut\u00F3w wyst\u0105pi\u0105 arty\u015Bci i zespo\u0142y, dla kt\u00F3rych festiwal w Ostr\u00F3dzie jest pierwszym wa\u017Cnym krokiem w muzycznym \u015Bwiecie. Nie zabraknie te\u017C koncertu Premier, podczas kt\u00F3rego znani wykonawcy zaprezentuj\u0105 swoje nowe utwory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229440.jpg","",[]],"68861817":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"68861818":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68861819":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68862476":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68862477":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68862478":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68862479":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68862480":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68862481":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68862482":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"68862483":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68862484":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68862485":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68862486":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68862487":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68862488":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68862353":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"68862354":["Kolejnym rywalem Bia\u0142o-Czerwonych b\u0119dzie reprezentacja Bu\u0142garii. Podopieczni Nikoli Grbicia s\u0105 zdecydowanymi faworytami tego starcia. Ostatni raz przegrali z tym rywalem w czerwcu 2017 roku. Od tego czasu ekipy te rozegra\u0142y sze\u015B\u0107 spotka\u0144 i ze wszystkich Polacy wychodzili zwyci\u0119sko. Poprzednie mia\u0142o miejsce na ubieg\u0142orocznych mistrzostwach \u015Bwiata i nasi reprezentanci wygrali bez straty seta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307576.jpg","",[]],"68862355":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"68862356":["Kolejnym rywalem Bia\u0142o-Czerwonych b\u0119dzie reprezentacja Bu\u0142garii. Podopieczni Nikoli Grbicia s\u0105 zdecydowanymi faworytami tego starcia. Ostatni raz przegrali z tym rywalem w czerwcu 2017 roku. Od tego czasu ekipy te rozegra\u0142y sze\u015B\u0107 spotka\u0144 i ze wszystkich Polacy wychodzili zwyci\u0119sko. Poprzednie mia\u0142o miejsce na ubieg\u0142orocznych mistrzostwach \u015Bwiata i nasi reprezentanci wygrali bez straty seta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307576.jpg","",[]],"68862357":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"68862358":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68862359":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68862360":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68862361":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"68862362":["Przeciwnik Nikodema Je\u017Cewskiego na pocz\u0105tku tego roku walczy\u0142 z Adamem Balskim. Wojownik z Detroit przegra\u0142, ale polski pi\u0119\u015Bciarz mia\u0142 z nim du\u017Ce problemy. W Ko\u015Bcierzynie zobaczymy ponadto prawdopodobnie ostatni pojedynek w karierze Marcina Rekowskiego. By\u0142y mistrz Polski w wadze ci\u0119\u017Ckiej zmierzy si\u0119 z Andrasem Csomorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"68862363":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"68862364":["Pojedynek Kuba\u0144czyka i Egipcjanina b\u0119dzie najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali Polsat Boxing Promotions w W\u0119gierskiej G\u00F3rce niedaleko \u017Bywca. Niepokonany Ihosvany Garcia wejdzie na ring po raz pi\u0105ty. Z kolei Nabil Zaky ma za sob\u0105 osiem walk stoczonych w swojej ojczy\u017Anie. Wszystkie wygra\u0142, w tym pi\u0119\u0107 przed czasem. Podczas zawod\u00F3w r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 tak\u017Ce m.in. Konrad Kaczmarkiewicz i Iago Gedenidze, Kewin Gibas i Kamil Zychniewicz oraz Gracjan Kr\u00F3likowski i Grzegorz Radtke.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",["N"]],"68862365":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307321.jpg","",[]],"68862366":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68862367":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68862368":["Stawk\u0105 pojedynku w Karlinie jest mi\u0119dzynarodowy tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superlekkiej. Na ringu zawalcz\u0105 o niego niepokonany dot\u0105d Mateusz Polski i do\u015Bwiadczony Adam Ngange z Tanzanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["AD"]],"68862369":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307321.jpg","",[]],"68862370":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68862371":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68862372":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"68862373":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307321.jpg","",[]],"68862374":["Kibic\u00F3w rozgrzeje rywalizacja sprinter\u00F3w. Na bie\u017Cni w stolicy Francji stan\u0105 m.in. z\u0142oty medalista olimpijski Marcell Jacobs oraz Noah Lyles dwukrotny mistrz \u015Bwiata w biegu na 200 m. W wy\u015Bcigu na dystansie dw\u00F3ch mil wyst\u0105pi natomiast Jakob Ingebrigtsen, najlepszy obecnie specjalista w biegach \u015Bredniodystansowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2308330.jpg","",[]],"68862375":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307321.jpg","",[]],"68862376":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"68862391":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68862392":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"68862393":["Najlepsi zawodnicy \u015Bwiata konkuruj\u0105 ze sob\u0105 podczas zawod\u00F3w w uje\u017Cd\u017Caniu byk\u00F3w.","","",[]],"68862394":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"68862395":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"68862396":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"68862397":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"68862398":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"68862399":["Kibice mogli podziwia\u0107 w akcji m.in. Micha\u0142a Piwowarskiego. Mistrz Europy w grapplingu i jiu-jitsu, a zarazem zawodowy \u017Co\u0142nierz zmierzy\u0142 si\u0119 z Filipem Toe. W walce wieczoru wyst\u0105pili natomiast mistrz Babilon MMA i FEN w kategorii pi\u00F3rkowej Daniel Rutkowski oraz reprezentant Niemiec Rene Runge.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"68862377":["Stawk\u0105 pojedynku w Karlinie jest mi\u0119dzynarodowy tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superlekkiej. Na ringu zawalcz\u0105 o niego niepokonany dot\u0105d Mateusz Polski i do\u015Bwiadczony Adam Ngange z Tanzanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"68862378":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"68862379":["Wydarzeniem gali w Manchesterze b\u0119dzie pojedynek by\u0142ego zawodnika polskiej organizacji KSW, Yanna Liasse, z George'em Hardwickiem o pas mistrzowski w kategorii lekkiej. Podczas zawod\u00F3w b\u0119dzie wi\u0119cej bia\u0142o-czerwonych akcent\u00F3w. Walki stocz\u0105 bowiem reprezentanci naszego kraju. \u0141ukasz Kopera zmierzy si\u0119 z Jamesem Powerem, a Micha\u0142 Folc - z Chrisem Price'em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"68862380":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"68862381":["Amatorski mistrz i wicemistrz \u015Bwiata, Domenico Valentino, by\u0142 rywalem Jana Lodzika w walce wieczoru podczas gali w Jaworznie. W 2019 roku W\u0142och walczy\u0142 o tytu\u0142 zawodowego mistrza Europy. W starciu z tak do\u015Bwiadczonym rywalem popularny Iron musia\u0142 zaprezentowa\u0107 pe\u0142ni\u0119 swoich umiej\u0119tno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"68862382":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"68862383":["Po raz drugi gala FEN zawita do Ostrowa Wielkopolskiego. Kibice zobacz\u0105 mi\u0119dzy innymi starcie pochodz\u0105cego z tego miasta Kamila Kraski z Kamilem Do\u0142gowskim. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy si\u0119 z Marcinem Filipczakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68862384":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"68862385":["W Jaworzanie Piotr Wawrzyniak stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii \u015Bredniej. Jego rywalem b\u0119dzie Adrian B\u0142eszy\u0144ski, kt\u00F3rego znokautowa\u0142 w 2021 roku podczas gali Babilon 22. Liczy na powt\u00F3rk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"68862386":["Po tym, jak Shakur Stevenson przeni\u00F3s\u0142 si\u0119 do kategorii lekkiej, w wadze superpi\u00F3rkowej panuje bezkr\u00F3lewie. W Alamodome o wakuj\u0105cy pas WBC World powalcz\u0105 niepokonany w zawodowej karierze Rey Vargas oraz O'Shaquie Foster. Faworytem potyczki jest reprezentant Meksyku, mistrz kategorii superkoguciej i pi\u00F3rkowej. W swoim ostatnim pojedynku pokona\u0142 on Marka Magsayo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"68862387":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"68862388":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"68862389":["To by\u0142 pierwszy pojedynek Piotra \u015Awierczewskiego w formule MMA. By\u0142y kapitan reprezentacji Polski w pi\u0142ce no\u017Cnej rozpocz\u0105\u0142 swoj\u0105 przygod\u0119 z mieszanymi sztukami walki od konfrontacji z Gregiem Collinsem. Jego rywal mia\u0142 ju\u017C za sob\u0105 wygrane starcie podczas premierowej gali Free Fight Federation.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68862390":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"68862294":["B\u0142ogos\u0142awiona wina - jak ze z\u0142a B\u00F3g wyprowadza dobro
Gospodarze odcinka, Katarzyna Supe\u0142-Zaboklicka i ks. prof. Witold Kawecki CSsR, rozmawiaj\u0105 na temat tego, czym jest b\u0142ogos\u0142awiona wina, czyli jak to si\u0119 dzieje, \u017Ce ze z\u0142ych wydarze\u0144 B\u00F3g potrafi wyci\u0105gn\u0105\u0107 dobro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68862295":["Re\u017C.: Genndy Tartakovsky.
Obraz tw\u00F3rcy popularnych kresk\u00F3wek \"Laboratorium Dextera\" i \"Samuraj Jack\", kt\u00F3ry wyr\u00F3\u017Cniono nominacj\u0105 do Z\u0142otego Globu. W hotelu prowadzonym przez Drakul\u0119 i jego wygl\u0105daj\u0105c\u0105 na nastoletni\u0105 (w rzeczywisto\u015Bci ponadstuletni\u0105) c\u00F3rk\u0119 Mavis mieszkaj\u0105 klasyczne potwory. m.in. Frankenstein, Mumia i Wilko\u0142ak, kt\u00F3rych istnienie w XXI wieku nie ma ju\u017C wi\u0119kszego znaczenia. Nadopieku\u0144czy ojciec stara si\u0119 zniech\u0119ci\u0107 Mavis do przyg\u00F3d i woja\u017Cy po \u015Bwiecie ludzi. Udaje mu si\u0119 to do dnia, w kt\u00F3rym do hotelu Transylwania przypadkowo trafia pewien m\u0142ody cz\u0142owiek, Jonathan... W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu bohaterom u\u017Cyczyli m.in. Tomasz Borkowski, Agnieszka Mrozi\u0144ska, Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Piotr Warszawski i Krzysztof Dracz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1843060.jpg","",["N"]],"68862296":["Pani Agnieszka odziedziczy\u0142a po babci stary drewniany dom. Kobieta niedawno odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca, by zapewni\u0107 lepsze warunki dw\u00F3m swoim synom. Podj\u0119\u0142a wiele stara\u0144, by ulepszy\u0107 wal\u0105cy si\u0119 budynek. Wci\u0105\u017C jednak nie ma w nim \u0142azienki, a jedyne \u017Ar\u00F3d\u0142o ogrzewania stanowi stary piec, kt\u00F3ry potwornie dymi. Katarzyna Dowbor postanawia pom\u00F3c pani Agnieszce. Martyna Kupczyk i Artur Witkowski zmieniaj\u0105 ich dom w ma\u0142y raj na ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243732.jpg","",["JM"]],"68862297":["Odmienne stany \u015Bwiadomo\u015Bci
Karol nie ma pieni\u0119dzy na wyjazd z dru\u017Cyn\u0105 Albatros\u00F3w. Namawia wi\u0119c doktora Zawisz\u0119, aby zahipnotyzowa\u0142 Alin\u0119 i wyci\u0105gn\u0105\u0142 od niej informacje, gdzie schowa\u0142a pieni\u0105dze na now\u0105 kanap\u0119. Doktor zgadza si\u0119 na to, ale realizacja planu wymyka si\u0119 spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68862298":["Historyk arcybiskup Grzegorz Ry\u015B przybli\u017Ca widzom tajemnice ikony i sanktuarium maryjnego na Jasnej G\u00F3rze. Pocz\u0105tkowo ma\u0142a drewniana kaplica z czasem sta\u0142a si\u0119 twierdz\u0105 i narodowym skarbcem, kt\u00F3ry przyci\u0105ga miliony pielgrzym\u00F3w z ca\u0142ego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257805.jpg","",["N"]],"68862299":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia mechanizm, kt\u00F3ry bohaterowie programu bior\u0105 za celownik bombowy z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to inna cz\u0119\u015B\u0107 samolotu z tamtego okresu. Nast\u0119pnie Corey i dziadek ogl\u0105daj\u0105 telegraf drukuj\u0105cy ceny akcji. Maszyna pochodzi z lat 30. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej ochroniarz Antwaun deklaruje, \u017Ce chcia\u0142by dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o pracy w lombardzie. Chumlee zgadza si\u0119 uczy\u0107 go fachu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",["N"]],"68862300":["Cuda eucharystyczne - co o nich wiemy
Mateusz Dzieduszycki i ks. Piotr Kieniewicz MIC rozmawiaj\u0105 o cudach eucharystycznych. T\u0142umacz\u0105, czym s\u0105, co o nich m\u00F3wi nauczanie Ko\u015Bcio\u0142a i jakie maj\u0105 znaczenie dla chrze\u015Bcijan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68862301":["Jak \u017Cy\u0107 ze wsp\u00F3\u0142ma\u0142\u017Conkiem, kt\u00F3rego nie kocham?
Dominika Szczawi\u0144ska i ks. Marek Koty\u0144ski CSsR dyskutuj\u0105 o dylematach wielu katolickich rodzin - jak dzieli\u0107 \u017Cycie ze wsp\u00F3\u0142ma\u0142\u017Conkiem, gdy mi\u0142o\u015B\u0107 ju\u017C wygas\u0142a i wi\u0119cej spraw dzieli, ni\u017C \u0142\u0105czy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68862302":["Moda na przeprowadzki
Kuba i Majka prze\u017Cywaj\u0105 kryzys w zwi\u0105zku z ich maj\u0105cym si\u0119 narodzi\u0107 dzieckiem. Z kolei Eliza i Micha\u0142 nie mog\u0105 porozumie\u0107 si\u0119 w sprawie podej\u015Bcia do \u017Cycia i kariery zawodowej. Ich pogl\u0105dy na ten temat zupe\u0142nie si\u0119 od siebie r\u00F3\u017Cni\u0105. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce najci\u0119\u017Csze chwile prze\u017Cywaj\u0105 rodzice Micha\u0142a, kt\u00F3rzy po ponad dwudziestu latach troskliwej opieki nad jedynakiem nagle zostali sami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"68862303":["W krainie Ink\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"68862304":["W krainie dinozaur\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"68862305":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"68862306":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"68862307":["Bohaterowie programu s\u0105 bardzo podekscytowani, gdy w progach sklepu staje klient z pier\u015Bcieniem Super Bowl z 2004 roku, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do gracza New England Patriots. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z pami\u0119tnikiem swojego przodka, w kt\u00F3rym opisano wspomnienia z wielu bitew z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Niestety charakter pisma autora prawie uniemo\u017Cliwia odczytanie zapisk\u00F3w. Na koniec Rick rozwa\u017Ca zakup plakatu z filmu \"Bullitt\" z podpisami: Steve'a McQueena, Roberta Duvalla i Jacqueline Bisset.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",["N"]],"68862308":["Tym razem do lombardu Harrison\u00F3w trafia kolekcja niepublikowanych wcze\u015Bniej fotografii Jimiego Hendriksa. Przekonamy si\u0119, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 zbi\u00F3r zdj\u0119\u0107 wykonanych przez osobistego fotografa muzyka. Nast\u0119pnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samoch\u00F3d typu buggy. P\u00F3\u017Aniej maj\u0105 wra\u017Cenie d\u00E9ja vu, gdy pojawia si\u0119 kolejny klient z bardzo podobnym gazikiem. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i dziadek wyceniaj\u0105 rzadki dziewi\u0119tnastowieczny przedmiot u\u017Cywany w eleganckich restauracjach do obr\u00F3bki drobiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183018.jpg","",["N"]],"68862309":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2045260.jpg","",["N"]],"68862310":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2045260.jpg","",["N"]],"68862311":["Re\u017C.: Kriv Stenders.
Historia bezpa\u0144skiego psa, kt\u00F3ry trafia do robotniczej miejscowo\u015Bci Dampier. Zwierz\u0119 zjednuje sobie sympati\u0119 za\u0142ogi. Mieszka\u0144cy nadaj\u0105 mu imi\u0119 Red Dog. Pochodzi ono od charakterystycznego koloru tamtejszej ziemi. Pies jest dobrem wsp\u00F3lnym, nie nale\u017Cy do nikogo. Gdy do miasteczka przyje\u017Cd\u017Ca John (Josh Lucas), m\u0119\u017Cczyzna zostaje zaakceptowany przez zwierz\u0119 i wkr\u00F3tce mianowany jego w\u0142a\u015Bcicielem. Film oparto na prawdziwych wydarzeniach, kt\u00F3re do dzi\u015B stanowi\u0105 australijsk\u0105 legend\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2306789.jpg","",["N"]],"68862312":["Re\u017C.: Michael Pressman.
Doktor Webber dowiaduje si\u0119, \u017Ce od czasu strzelaniny Alex ma l\u0119ki zwi\u0105zane z je\u017Cd\u017Ceniem wind\u0105. R\u00F3wnie\u017C Cristinie musi zwalczy\u0107 traum\u0119, by powr\u00F3ci\u0107 na sal\u0119 operacyjn\u0105. Po incydencie w trakcie zabiegu psychiatra radzi, by zarz\u0105d szpitala przydzieli\u0142 lekarce mniej stresuj\u0105ce zaj\u0119cie. Derek sprzeciwia si\u0119 zawodowej degradacji i grozi odej\u015Bciem z pracy. Niespodziewanie odwiedza jego m\u0142odsza siostra Amelia. Rodze\u0144stwu wreszcie udaje si\u0119 doj\u015B\u0107 do porozumienia w kilku spornych kwestiach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243035.jpg","",[]],"68862313":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Lekarze ze szpitala Seattle Grace rywalizuj\u0105 o milionow\u0105 nadwy\u017Ck\u0119 bud\u017Cetow\u0105 na badania. Szefowie r\u00F3\u017Cnych specjalizacji musz\u0105 jak najlepiej zaprezentowa\u0107 si\u0119 przed dyrektorem Webberem, do kt\u00F3rego nale\u017Cy ostateczna decyzja w sprawie przyznania pieni\u0119dzy. Tymczasem los pacjent\u00F3w spoczywa w r\u0119kach rezydent\u00F3w, kt\u00F3rzy przez jeden dzie\u0144 musz\u0105 samodzielnie decydowa\u0107 o ich leczeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243035.jpg","",[]],"68862314":["Prowadz\u0105ca poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 dyni\u0119 pi\u017Cmow\u0105. Upiecze j\u0105 w piekarniku \u00AD\u00AD\u00AD- wedle receptury na szwedzkie ziemniaki Hasselback, i poda z g\u0119stym sosem ugotowanym na \u017Curawinie. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje chorwacki kotlet z Zagrzebia, kt\u00F3ry przypomina troch\u0119 \u015Bl\u0105sk\u0105 rolad\u0119. Nauczy te\u017C widz\u00F3w, jak zakisi\u0107 korze\u0144 i natk\u0119 pietruszki. Na deser natomiast b\u0119d\u0105 babeczki jogurtowo-cytrynowe, udekorowane lukrem i plastrami cytryny w karmelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"68862315":["Ramen w ostatnich latach podbija polski rynek. Ewa poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b przygotowa\u0107 go w domu. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego prowadz\u0105ca zaserwuje makaron z sosem na bazie gotowanych burak\u00F3w cukrowych. Na deser poda za\u015B ciasto koksowe. Poka\u017Ce te\u017C, jak przygotowa\u0107 bia\u0142y ser w oliwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68862316":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"68862317":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68862318":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68862319":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68862320":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"68862321":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68861856":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861857":["Jasnowidz
Jasnowidz Filip Czapski twierdzi, \u017Ce zna miejsce ukrycia zw\u0142ok zaginionego maturzysty Kornela Szpaka. Dzi\u0119ki jego wskaz\u00F3wkom dziennikarze znajduj\u0105 nad Wis\u0142\u0105 szcz\u0105tki ch\u0142opaka. Dora dociera do interesuj\u0105cych nagra\u0144. Jeden materia\u0142 pochodzi z telewizyjnego programu Czapskiego sprzed kilku miesi\u0119cy. Drugie to zapis z monitoringu, na kt\u00F3rym wida\u0107, jak siostra zamordowanego Kornela dosypuje czego\u015B jasnowidzowi do drinka. Pojawia si\u0119 coraz wi\u0119cej znak\u00F3w zapytania. Nast\u0119pnie Ba\u015Bka przeprowadza szczer\u0105 rozmow\u0119 z narzeczonym. Pocz\u0105tkowo ch\u0142opak udaje, \u017Ce nie wiedzia\u0142 o charakterze jej pracy w \"London Daily\". Potem jednak wyznaje prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"68861858":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861859":["Rower, ceramika z Boles\u0142awca, pralki
Tw\u00F3rcy zadaj\u0105 sobie pytanie, czy da si\u0119 przej\u015B\u0107 przez Warszaw\u0119, omijaj\u0105c wszystkie kamery monitoringu. Z wiadomo\u015Bci naukowych autorzy serii opowiedz\u0105 o mobilnym gad\u017Cecie \u0142agodz\u0105cym b\u00F3l za pomoc\u0105 impuls\u00F3w elektrycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"68861860":["Armatura, bi\u017Cuteria, kawa
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, w jakim wieku ludzie zaczynaj\u0105 k\u0142ama\u0107, omawiaj\u0105 te\u017C wiadomo\u015Bci naukowe, m.in. o kanadyjskiej deskorolce do latania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"68861861":["Mleko, szminka, szkolenie pilot\u00F3w
Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, czy wi\u0119kszy wp\u0142yw wywiera grupa na jednostk\u0119 czy odwrotnie. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C nowinki naukowe, m.in. aparat fotograficzny dla psa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"68861862":["Tatrza\u0144skie trasy turystyczne charakteryzuj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142\u0105 z\u0142o\u017Cono\u015Bci\u0105, s\u0105 r\u00F3wnie\u017C bardzo rozleg\u0142e. Za ich utrzymanie w dobrym stanie odpowiadaj\u0105 przede wszystkim pracownicy TPN. W tym odcinku Grzegorz Bryniarski i Wojciech Roj musz\u0105 obejrze\u0107 m.in. stuletni most mieszcz\u0105cy si\u0119 przy Wodogrzmotach Mickiewicza. Marcin Chotarski oczyszcza tymczasem szlak zarastany przez kos\u00F3wki. Z\u0142a dro\u017Cno\u015B\u0107 trasy sk\u0142ania turyst\u00F3w do rozdeptywania poboczy. Tw\u00F3rcy serii poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C przygotowania do z\u0142o\u017Conej operacji remontu zniszczonych \u015Bcie\u017Cek w odleg\u0142ym miejscu Tatr.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"68861863":["Eksperci tym razem wyja\u015Bni\u0105, jak zsuwaj\u0105ce si\u0119 wzg\u00F3rze w Peak District i wydmy w Kalifornii sprawi\u0142y, \u017Ce zamkni\u0119to dwie drogi. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, dlaczego w 2003 roku zamkni\u0119to drog\u0119, z kt\u00F3rej korzysta\u0142a jeszcze francuska partyzantka i czemu jedna z najwi\u0119kszych atrakcji turystycznych Francji jest obecnie zbyt niebezpieczna, by j\u0105 odwiedza\u0107. Nie zabraknie te\u017C fascynuj\u0105cej opowie\u015Bci o tym, jak pewien ameryka\u0144ski biznesmen wygra\u0142 zak\u0142ad, buduj\u0105c na pustyni drog\u0119 wy\u0142\u0105cznie z drewna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304053.jpg","",[]],"68861864":["Dziwaczne pos\u0105gi, tajemnicze piramidy, gigantyczne konstrukcje - staro\u017Cytne ruiny na Sardynii mog\u0105 kry\u0107 wskaz\u00F3wki na temat pozaziemskiego pochodzenia dawnych gospodarzy tego l\u0105du. Poszukiwacz skarb\u00F3w Marty Lagina i Giorgio A. Tsoukalos razem badaj\u0105 antyczne pozosta\u0142o\u015Bci, jakie zachowa\u0142y si\u0119 w tym niezwyk\u0142ym miejscu. Obecnie ta pi\u0119kna wyspa na Morzu \u015Ar\u00F3dziemnym znana jest jako kurort, w kt\u00F3rym bawi\u0105 bogaci i s\u0142awni. Dwa tysi\u0105ce lat temu Sardynia by\u0142a o\u015Brodkiem jednej z najbardziej tajemniczych kultur na Ziemi. Niekt\u00F3rzy wierz\u0105 nawet, \u017Ce mieszkali tu giganci. Autorzy programu sprawdzaj\u0105, czy na wyspie naprawd\u0119 \u017Cy\u0142y istoty nadnaturalnych rozmiar\u00F3w i czy mog\u0142y one pochodzi\u0107 z kosmosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"68861865":["Amerykanie i Rosjanie od dziesi\u0119cioleci s\u0105 na czele wy\u015Bcigu, w kt\u00F3rym stawk\u0105 jest podb\u00F3j kosmosu. Autorzy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy USA i ZSRR naprawd\u0119 ze sob\u0105 rywalizowa\u0142y, czy te\u017C sekretnie wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142y. Osoby zajmuj\u0105ce si\u0119 paleoastronautyk\u0105 uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce w\u0142adze obu pa\u0144stw od czasu zako\u0144czenia drugiej wojny ukrywaj\u0105 fakt, \u017Ce wymieniaj\u0105 si\u0119 informacjami na temat obcych. Potwierdzeniem tej tezy mog\u0105 by\u0107 takie programy jak Sojuz-Apollo czy wsp\u00F3\u0142praca w ramach Mi\u0119dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wielu dopatruje si\u0119 te\u017C drugiego dna w tym, \u017Ce kr\u00F3tko po og\u0142oszeniu zamiaru stworzenia dow\u00F3dztwa si\u0142 kosmicznych USA prezydent Donald Trump spotka\u0142 si\u0119 z W\u0142adimirem Putinem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"68861866":["Milioner z Teksasu przylatuje do Anglii, \u017Ceby kupi\u0107 od Bruce'a unikatowy niemiecki lekki pojazd wielozadaniowy WW2 German Sd.Kfz.2. Ta maszyna, b\u0119d\u0105ca skrzy\u017Cowaniem motocykla z miniaturowym czo\u0142giem, mo\u017Ce by\u0107 warta nawet 130 tysi\u0119cy funt\u00F3w, ale tylko je\u015Bli b\u0119dzie na chodzie. Dlatego Nick i Phil robi\u0105 wszystko co w ich mocy, by w ci\u0105gu tygodnia odrestaurowa\u0107 to cacko. Bogacz zza oceanu jest r\u00F3wnie\u017C zainteresowany pami\u0105tkami z l\u0105dowania w Normandii, dlatego Bruce i Freddy jad\u0105 do p\u00F3\u0142nocnej Francji w poszukiwaniu cennych eksponat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"68861867":["Pustynny region Outback w Australii to miejsce szczeg\u00F3lnie niebezpieczne dla niedo\u015Bwiadczonych i nieprzygotowanych poszukiwaczy z\u0142ota. Widzowie zobacz\u0105, jak nieustraszeni tropiciele cennego kruszcu pracuj\u0105 w warunkach, kt\u00F3re zagra\u017Caj\u0105 \u017Cyciu cz\u0142owieka. Zaczynaj\u0105c od spotkania z jadowitymi w\u0119\u017Cami, przez po\u017Cary i przeprawy przez pustyni\u0119, a ko\u0144cz\u0105c na upa\u0142ach i burzach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307995.jpg","",[]],"68861868":["Gor\u0105czka z\u0142ota, kt\u00F3ra towarzyszy poszukiwaczom tego kruszcu, cz\u0119sto popycha ich do ekstremalnych wysi\u0142k\u00F3w oraz sytuacji, kiedy \u0142ami\u0105 prawo lub nara\u017Caj\u0105 swoje \u017Cycie i zdrowie. Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 przyk\u0142ady niebezpiecznych i ryzykownych decyzji, kt\u00F3re podj\u0119\u0142y zespo\u0142y pr\u00F3buj\u0105ce dotrze\u0107 do imponuj\u0105cych z\u0142\u00F3\u017C z\u0142ota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307995.jpg","",[]],"68861869":["Tym razem tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bni\u0105, dlaczego bez szklarni nie da si\u0119 wyhodowa\u0107 smacznych, s\u0142odkich pomidor\u00F3w. Wyt\u0142umacz\u0105 r\u00F3wnie\u017C, w jaki spos\u00F3b piekarnik przypominaj\u0105cy prawie czterokilometrowy tunel to najlepsze urz\u0105dzenie do wypieku muffinek, i zdradz\u0105 sekretn\u0105 receptur\u0119, wed\u0142ug kt\u00F3rej produkowane s\u0105 mi\u0119tusy. W odcinku b\u0119dzie tak\u017Ce mowa o maszynach b\u0119d\u0105cych w stanie w zaledwie dziesi\u0119\u0107 minut stworzy\u0107 doskona\u0142e piero\u017Cki gnocchi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"68861870":["Podczas aukcji Barry'emu poprawia humor niespodziewana wizyta legendarnego zawodnika wrestlingu Rowdy'ego Roddy'ego Pipera. Nowi uczestnicy programu, Rene i Casey, zdobywaj\u0105 pos\u0105\u017Cek, kt\u00F3rego warto\u015B\u0107 mo\u017Ce wynosi\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Darell Sheets trafia na niezwyk\u0142e znalezisko zwi\u0105zane z kotami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"68861871":["Kolejna aukcja ma miejsce w kalifornijskim El Monte. Bracia Harris korzystaj\u0105 z podst\u0119pu. Jarrod i Brandi odkrywaj\u0105 w sobie nowe pok\u0142ady mi\u0142osierdzia. Znaleziona przez Barry'ego torba zawiedzie go na g\u00F3rskie stoki. Darrell odkrywa co\u015B ciekawego i ma nadziej\u0119, \u017Ce to znalezisko oka\u017Ce si\u0119 bardzo dochodowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"68861872":["Handlarze udaj\u0105 si\u0119 do Compton. Na miejscu Jarrod zyskuje nowy przydomek, a tak\u017Ce dokonuje niezwyk\u0142ego odkrycia. W mi\u0119dzyczasie Mike kupuje magazyn, z kt\u00F3rego wcze\u015Bniej zrezygnowa\u0142 Herb. Z kolei Barry zawi\u0105zuje sojusz ze swoim dawnym przyjacielem, Kennym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"68861873":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia pami\u0105tka po seksbombie wszech czas\u00F3w. Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 identyfikator wojskowy z podpisem samej Marilyn Monroe. Najpierw jednak musi zweryfikowa\u0107 jego autentyczno\u015B\u0107. Nast\u0119pnie zjawia si\u0119 klient, kt\u00F3ry sprzedaje pierwsze wydanie VI symfonii F-dur op. 68 \"Pastoralnej\" Ludwiga van Beethovena. Corey i Antwaun planuj\u0105 imprez\u0119 urodzinow\u0105 Austina. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 zaskoczy\u0107 jubilata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303166.jpg","",[]],"68861874":["Tym razem Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 kurtk\u0119 ze s\u0142ynnego filmu Quentina Tarantino \"Pulp Fiction\". Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 r\u0119kawiczki operowe podpisane przez jednego z najwi\u0119kszych gwiazdor\u00F3w Hollywoodu, Clarka Gable'a. P\u00F3\u017Aniej Rick wybiera si\u0119 do domu Lonniego Hammargrena, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 swoich niezwyk\u0142ych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciel lombardu jest pod wra\u017Ceniem niezwyk\u0142ej kolekcji, w kt\u00F3rej jest mi\u0119dzy innymi silnik samolotowy - cz\u0119\u015B\u0107 \u0142odzi lataj\u0105cej Hughes H-4 Hercules.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303166.jpg","",[]],"68861875":["Tw\u00F3rcy serii opowiedz\u0105 mi\u0119dzy innymi o zbudowanej w 1937 roku fabryce benzyny syntetycznej w Policach w Niemczech. Osiem lat p\u00F3\u017Aniej zak\u0142ad ten zosta\u0142 zniszczony wskutek nalotu aliant\u00F3w. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C histori\u0119 latarni morskiej Rubjerg Knude, wzg\u00F3rza Teufelsberg w Berlinie znanego jako Diabelska G\u00F3ra, a tak\u017Ce wie\u017Cy Phoenix Shot Tower w Baltimore.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305935.jpg","",[]],"68861876":["W Laszkach w gospodarstwie Emilki na \u015Bwiat przychodz\u0105 kolejne ma\u0142e k\u00F3zki. Rolniczka musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 przych\u00F3wkiem. Rozmawia r\u00F3wnie\u017C z babci\u0105 i matk\u0105 o swojej ci\u0105\u017Cy. B\u0142oto u Gienka i Andrzeja w Plutyczach uniemo\u017Cliwia uruchomienie ci\u0105gnika. Dla rolnik\u00F3w oznacza to dodatkow\u0105, ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0119. S\u0142om\u0119 dla kr\u00F3w gospodarze zmuszeni s\u0105 przenosi\u0107 samodzielnie. W Pokaniewie Tomek r\u00F3wnie\u017C ma r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Rozsiewa naw\u00F3z uzyskanym z w\u0142asnej biogazowni. Musi robi\u0107 to rankiem i po zmierzchu, kiedy ziemia jest twarda, aby zapobiec zakopywaniu si\u0119 ci\u0105gnik\u00F3w. Natalia i jej znajome bior\u0105 udzia\u0142 w konkursie na danie regionalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304735.jpg","",[]],"68861877":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony zwi\u0105zkowi pasterstwa z Tatrami, tradycjom g\u00F3ralskim i sposobom ich kultywowania. Tw\u00F3rcy programu poprosz\u0105 o zabranie g\u0142osu J\u00F3zka Bobaka, hodowcy podhala\u0144skich owczark\u00F3w, i bacy Jasionka. Wyja\u015Bni\u0105 oni, na czym polegaj\u0105 najistotniejsze r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy psem wystawowym a opiekunem stada owczego. Grzegorz Bryniarski i Stanis\u0142aw Zi\u0119ba ods\u0142oni\u0105 kulisy wypasu i powiedz\u0105, czym charakteryzuje si\u0119 pasterstwo w trudniej dost\u0119pnych miejscach w Tatrach. Do g\u0142osu dojd\u0105 r\u00F3wnie\u017C osoby wyrabiaj\u0105ce oscypki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"68861878":["Archeologowie ci\u0105gle odkrywaj\u0105 przedmioty i budowle, kt\u00F3re zdaj\u0105 si\u0119 zaprzecza\u0107 chronologii dziej\u00F3w ludzko\u015Bci. Na ca\u0142ym \u015Bwiecie znajdowane s\u0105 megalityczne konstrukcje, kt\u00F3rych wzniesienie przypisywane jest tajemniczym przodkom, dziwne figury o humanoidalnych kszta\u0142tach oraz pozosta\u0142o\u015Bci staro\u017Cytnych podziemnych schron\u00F3w wykutych w litej skale. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy s\u0105 to dowody na to, \u017Ce tysi\u0105ce, a nawet dziesi\u0105tki tysi\u0119cy lat temu na naszej planecie \u017Cy\u0142a wysoko rozwini\u0119ta rasa. By\u0107 mo\u017Ce w mitycznych opowie\u015Bciach o bogach, kt\u00F3rzy niegdy\u015B mieli \u017Cy\u0107 na ziemi, jest ziarno prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183013.jpg","",[]],"68861879":["Bruce Crompton wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 tym razem postanawiaj\u0105 dowie\u015B\u0107, czy bardziej zaawansowan\u0105 i post\u0119pow\u0105 stron\u0105 podczas II wojny \u015Bwiatowej byli alianci, czy jednak nazi\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191543.jpg","",[]],"68861880":["Co roku pi\u0119\u0107dziesi\u0105t tysi\u0119cy Europejczyk\u00F3w umiera przedwcze\u015Bnie wskutek zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego nadu\u017Cywaniem przez wiele pa\u0144stw w\u0119gla. Obywatele ca\u0142ego \u015Bwiata ca\u0142y czas walcz\u0105 o popraw\u0119 tej dramatycznej sytuacji. Jednak ich wezwania do poprawy jako\u015Bci powietrza s\u0105 regularnie ignorowane. Naukowcy wraz z dziennikarzami rozpoczynaj\u0105 wi\u0119c poszukiwania namacalnych dowod\u00F3w na ska\u017Cenie powietrza. W Polsce 75% energii elektrycznej jest produkowane w\u0142a\u015Bnie z w\u0119gla. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w ca\u0142ej Europie jest po\u0142o\u017Cony w wojew\u00F3dztwie \u015Bl\u0105skim Rybnik. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa mieszkaj\u0105ce tam dzieci nosi\u0142y maski ochronne w trakcie zabawy na dworze, a wszystkim zalecano sp\u0119dzanie czasu w pomieszczeniach, aby unikn\u0105\u0107 oddychania toksycznym powietrzem. Przeprowadzone w Rybniku badanie pokaza\u0142o, \u017Ce mieszkaj\u0105ce tam dzieci maj\u0105 w organizmie 425% wi\u0119cej w\u0119gla ni\u017C ich r\u00F3wie\u015Bnicy w Strasburgu. Ponadto dochodzenie to wykaza\u0142o, \u017Ce ci najm\u0142odsi Francuzi, mieszkaj\u0105cy w mie\u015Bcie o \u015Brednim poziomie zanieczyszczenia powietrza dla europejskiej metropolii, maj\u0105 w moczu prawie milion cz\u0105stek w\u0119gla na mililitr.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174643.jpg","",[]],"68861881":["Paulina z Plutycz potrzebuje pomocy ojca, Gienka, oraz Jastrz\u0119bia w przygotowaniu gruntu pod sadzenie pomidor\u00F3w i og\u00F3rk\u00F3w. Rolnicy uprzyjemniaj\u0105 sobie prac\u0119 rozmowami. W Pokaniewie Monika postanowi\u0142a umie\u015Bci\u0107 swoje rozsady w nieu\u017Cywanych oponach z ci\u0105gnik\u00F3w. Tomek i Wiesiek maj\u0105 przygotowa\u0107 \"donice\", ale nie jest to \u0142atwe. Nast\u0119pnie pierwszy z pan\u00F3w plantuje grunt, a Monika wreszcie mo\u017Ce posadzi\u0107 ro\u015Bliny. Wkr\u00F3tce wizyt\u0119 sk\u0142ada jej treserka ps\u00F3w. T\u0142umaczy Monice i Tomkowi, jak u\u0142o\u017Cy\u0107 Bell\u0119, kt\u00F3ra dotychczas zachowywa\u0142a si\u0119 bardzo krn\u0105brnie, nieraz nara\u017Caj\u0105c sam\u0105 siebie na niebezpiecze\u0144stwo. Emilka przenosi do klatek piskl\u0119ta przepi\u00F3rcze. Laszki odwiedza weterynarz, by odrobaczy\u0107 zwierz\u0119ta. Emilka, Karol i lekarz musz\u0105 r\u00F3wnie\u017C obejrze\u0107 jedn\u0105 z kr\u00F3w limusin na pastwisku. Najpierw jednak trzeba j\u0105 schwyta\u0107. Gdy wreszcie si\u0119 to udaje, okazuje si\u0119, \u017Ce krowa jest cielna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68861882":["Gienek z Plutycz sk\u0142ada wizyt\u0119 Jastrz\u0119biowi w Strabli. Gospodarz pokazuje mu koci\u0119ta, kt\u00F3re niedawno przysz\u0142y na \u015Bwiat, go\u0142\u0119bie i kr\u00F3lic\u0119. Udaj\u0105 si\u0119 do Walka, by pom\u00F3c mu z sadzeniem bobu. Nast\u0119pnie panowie piek\u0105 ziemniaki, rozmawiaj\u0105c o swoich potrzebach towarzyskich. W Ha\u0107kach Olek i Micha\u0142 chc\u0105 wiedzie\u0107, jak sprawdza si\u0119 specjalna maszyna do rozdrabiania pniak\u00F3w po karczunku. Rolnicy musz\u0105 te\u017C sprowadzi\u0107 krowy z pastwiska i posia\u0107 dyni\u0119. Bogdan ze wsi Borowskie Cibory ma now\u0105 pomocnic\u0119 - Ewelin\u0119 z miasta, kt\u00F3ra z ogromn\u0105 przyjemno\u015Bci\u0105 pracuje ze zwierz\u0119tami. Trzeba wyprowadzi\u0107 konie na pastwisko i zdemontowa\u0107 wys\u0142u\u017Con\u0105 furmank\u0119, gdy\u017C potrzebuj\u0105 osi z opon do bryczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68861883":["Dwa zast\u0119py s\u0142u\u017C\u0105cych w OSP O\u017Car\u00F3w Mazowiecki stra\u017Cak\u00F3w bior\u0105 udzia\u0142 w gaszeniu po\u017Caru domu jednorodzinnego. Na miejscu Marcin, Jarek, Patryk, Maciek i ich koledzy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce ogie\u0144 rozprzestrzeni\u0142 si\u0119 pod pod\u0142og\u0105, poniewa\u017C zainstalowano tam wadliw\u0105 instalacj\u0119 ogrzewania. Doj\u015Bcie do po\u017Caru jest mo\u017Cliwe tylko przez niewielki otw\u00F3r w pod\u0142odze. Na szcz\u0119\u015Bcie kamery termowizyjne pozwalaj\u0105 ochotnikom dok\u0142adnie namierzy\u0107 jego \u017Ar\u00F3d\u0142o i ugasi\u0107 ogie\u0144. Tymczasem m\u0142odzi stra\u017Cacy ze Swarz\u0119dza bior\u0105 udzia\u0142 w trudnym szkoleniu po\u017Carniczym. B\u0119d\u0105 musieli wej\u015B\u0107 do po\u017Caru przygotowanego przez organizator\u00F3w. Ogie\u0144 p\u0142onie w imituj\u0105cej dom jednorodzinny konstrukcji z kilku kontener\u00F3w. Temperatura wok\u00F3\u0142 i wewn\u0105trz jest ogromna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"68861884":["\u015Aladami J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego - Bitwa pod Konarami
Ekipa pod\u0105\u017Ca \u015Bladami J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. W tym odcinku wyruszy do regionu sandomierskiego, gdzie w 1915 roku dosz\u0142o do wa\u017Cnej bitwy pod Konarami z udzia\u0142em Legion\u00F3w Polskich. Jako \u017Ce z tych okolic pochodzi Dawid, to on pe\u0142ni rol\u0119 przewodnika i pokieruje poszukiwaczy do \u015Bwiadk\u00F3w, kt\u00F3rzy opowiedz\u0105 o kwaterze dowodzenia J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. Podczas bada\u0144 za\u0142oga natrafia na gruzy \u015Bredniowiecznego zamku oraz odnajduje par\u0119 artefakt\u00F3w z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"68861885":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68861886":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68861887":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861888":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861889":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861890":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68861891":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68861892":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861893":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861894":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68861895":["Porzucone nadzieje
Kontrowersyjna dziennikarka \u015Bledcza zostaje ostrzelana i cudem uchodzi z \u017Cyciem. Kuba i Natalia szukaj\u0105 sprawcy, ale okazuje si\u0119, \u017Ce reporterka mia\u0142a wielu wrog\u00F3w. W ostatnich artyku\u0142ach porusza\u0142a temat polityczno-biznesowego uk\u0142adu. Natalia ukrywa przed Kub\u0105, \u017Ce spotyka si\u0119 z \u0141ukaszem. Dzia\u0142ania kobiety mog\u0105 tylko pogorszy\u0107 jej sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"68861896":["Czelend\u017Cmafia
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ewa, matka Alana, kt\u00F3ry w nocy znikn\u0105\u0142 z domu. Kobieta ostatni raz widzia\u0142a syna, kiedy k\u0142ad\u0142a si\u0119 spa\u0107. Nast\u0119pnego dnia rano ch\u0142opaka ju\u017C nie by\u0142o. Nie odbiera te\u017C telefonu. Alan nigdy wcze\u015Bniej nie sprawia\u0142 k\u0142opot\u00F3w wychowawczych. Zosia i Kamil namierzaj\u0105 aparat kom\u00F3rkowy nastolatka i jad\u0105 na miejsce ostatniego logowania. Na poboczu drogi pod Warszaw\u0105 znajduj\u0105 rozbite urz\u0105dzenie, a tak\u017Ce \u015Blady but\u00F3w ch\u0142opaka i opon furgonetki. \u015Aledczy bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne warianty m.in. porwanie lub wypadek samochodowy. Przede wszystkim jednak musz\u0105 ustali\u0107, co robi\u0142 szesnastolatek w \u015Brodku nocy na obrze\u017Cach Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68861897":["Zlekcewa\u017Cona cukrzyca podczas wyjazdu wakacyjnego \/ Poparzenie na stacji LPG
Jonasz bierze zbyt ma\u0142y zapas lek\u00F3w przeciwcukrzycowych na zagraniczny wyjazd. Podczas urlopu ma z\u0142e samopoczucie, ale nie wi\u0105\u017Ce tego ze swoj\u0105 przypad\u0142o\u015Bci\u0105. Tymczasem s\u0105 to pierwsze objawy cukrzycowej choroby nerek. Po powrocie do domu m\u0119\u017Cczyzna dostaje ostrego zapalenia, kt\u00F3re mo\u017Ce skutkowa\u0107 nieodwracalnym uszkodzeniem narz\u0105d\u00F3w i w konsekwencji konieczno\u015Bci\u0105 przeszczepu. Grupa przyjaci\u00F3\u0142 zaje\u017Cd\u017Ca na stacj\u0119 LPG, by zatankowa\u0107 samoch\u00F3d. Poniewa\u017C nie ma nikogo z obs\u0142ugi, Kasia chce to zrobi\u0107 sama. Pod\u0142\u0105cza pistolet i uruchamia dystrybutor, ale nic si\u0119 nie dzieje. Schyla si\u0119 nad zaworem i wtedy dostaje chmur\u0119 gazu prosto w twarz. Doznaje poparzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","",[]],"68861898":["Sprzeda\u0142a nerk\u0119, \u017Ceby poprawi\u0107 urod\u0119 \/ Siatkarka
Monika jest nieszcz\u0119\u015Bliwa z powodu ma\u0142ych piersi. W tym problemie upatruje wszystkich swoich \u017Cyciowych niepowodze\u0144. W akcie desperacji decyduje si\u0119 sprzeda\u0107 nerk\u0119, by zdoby\u0107 pieni\u0105dze na wymarzony implant. 18-letnia Julia jest bardzo aktywna fizycznie. Pewnego dnia zaczyna odczuwa\u0107 dr\u0119twienie w nodze. Mimo to nam\u00F3wiona przez ch\u0142opaka idzie z nim na randk\u0119. W drodze do kina zaczyna bole\u0107 j\u0105 tak\u017Ce r\u0119ka, a po jakim\u015B czasie dziewczyna traci mow\u0119 i mdleje. Operator 112 podejrzewa udar z afazj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","",[]],"68861899":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188658.jpg","",[]],"68861900":["Skarb
Staruszek zostaje zamordowany siekier\u0105. W czasie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 milionerem, ale ukrywa\u0142 ten fakt przed rodzin\u0105. W testamencie zapisa\u0142 ca\u0142y maj\u0105tek gosposi. Tymczasem kilka os\u00F3b zatruwa si\u0119 jedzeniem z foodtrucka ojca Krystiana. M\u0119\u017Cczyzna jest przekonany, \u017Ce kto\u015B chce go zniszczy\u0107. Prosi syna o wyja\u015Bnienie sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"68861901":["Czelend\u017Cmafia
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ewa, matka Alana, kt\u00F3ry w nocy znikn\u0105\u0142 z domu. Kobieta ostatni raz widzia\u0142a syna, kiedy k\u0142ad\u0142a si\u0119 spa\u0107. Nast\u0119pnego dnia rano ch\u0142opaka ju\u017C nie by\u0142o. Nie odbiera te\u017C telefonu. Alan nigdy wcze\u015Bniej nie sprawia\u0142 k\u0142opot\u00F3w wychowawczych. Zosia i Kamil namierzaj\u0105 aparat kom\u00F3rkowy nastolatka i jad\u0105 na miejsce ostatniego logowania. Na poboczu drogi pod Warszaw\u0105 znajduj\u0105 rozbite urz\u0105dzenie, a tak\u017Ce \u015Blady but\u00F3w ch\u0142opaka i opon furgonetki. \u015Aledczy bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne warianty m.in. porwanie lub wypadek samochodowy. Przede wszystkim jednak musz\u0105 ustali\u0107, co robi\u0142 szesnastolatek w \u015Brodku nocy na obrze\u017Cach Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68861902":["Kochaj albo ta\u0144cz
Ferdek spotyka na korytarzu Pa\u017Adzioch\u00F3w wracaj\u0105cych z lekcji ta\u0144ca towarzyskiego. Kiedy po powrocie do domu zaczyna z nich \u017Cartowa\u0107, Halina o\u015Bwiadcza mu, \u017Ce ona r\u00F3wnie\u017C zapisa\u0142a si\u0119 na kurs ta\u0144ca i Ferdek - czy chce, czy nie - musi jej towarzyszy\u0107. Ferdek kategorycznie odmawia, ale kiedy \u017Cona u\u017Cywa argument\u00F3w ostatecznych, zgadza si\u0119 p\u00F3j\u015B\u0107 na lekcj\u0119. Nieoczekiwanie nauczyciel dostrzega u niego ogromne predyspozycje i talent. Wr\u00F3\u017Cy mu karier\u0119 tancerza i proponuje udzia\u0142 w presti\u017Cowych zawodach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",[]],"68861903":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Niestabilno\u015B\u0107
Halina jest poirytowana bezczynno\u015Bci\u0105 i lenistwem swojego m\u0119\u017Ca. Nakazuje mu, by wzi\u0105\u0142 si\u0119 za siebie. Na pocz\u0105tek prosi go o naprawienie stolika. Ferdynand z niech\u0119ci\u0105 wykonuje zadanie. Wkr\u00F3tce spostrzega, \u017Ce wszystkie rzeczy wok\u00F3\u0142 niego si\u0119 chwiej\u0105, a on ma nieodparte wra\u017Cenie, \u017Ce grunt osuwa mu si\u0119 spod n\u00F3g. Problem w tym, \u017Ce tylko Kiepski widzi chybocz\u0105ce si\u0119 przedmioty. Pa\u017Adzioch stara si\u0119 pom\u00F3c s\u0105siadowi i pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 mu przyczyny jego z\u0142ego samopoczucia, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",[]],"68861904":["Kalendarz
Marian Pa\u017Adzioch wiesza na korytarzu kalendarz z przykuwaj\u0105cymi m\u0119sk\u0105 uwag\u0119 zdj\u0119ciami. S\u0105siedzi rozpoczynaj\u0105 dyskusje na temat jego zawarto\u015Bci i roli w \u017Cyciu cz\u0142owieka. Ka\u017Cdy z mieszka\u0144c\u00F3w ma inne zdanie na temat tego, jakie zdj\u0119cia chcieliby codziennie ogl\u0105da\u0107. Ferdek postanawia wzi\u0105\u0107 spraw\u0119 w swoje r\u0119ce. Zaczyna szuka\u0107 atrakcyjnych wizualnie, zawsze aktualnych i u\u017Cytecznych fotografii do w\u0142asnego kalendarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",[]],"68861905":["Skok w bok
Marian Pa\u017Adzioch odwiedza w nocy Ferdka i namawia go na skok w bok, czyli \"wypad na dziewczyny\". Ferdek nie podziela entuzjazmu Pa\u017Adziocha, ale w ko\u0144cu decyduje si\u0119 mu towarzyszy\u0107. Wyruszaj\u0105 samochodem do nocnego klubu. Wszystko idzie jak z p\u0142atka do momentu, a\u017C natykaj\u0105 si\u0119 na Boczka...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",[]],"68861906":["W \u017Cyciu kawaler\u00F3w do wzi\u0119cia nast\u0105pi\u0142 prze\u0142om. Samotni panowie zacz\u0119li budzi\u0107 zainteresowanie: kobiety do nich dzwoni\u0105, pisz\u0105, zostawiaj\u0105 swoje numery telefon\u00F3w, a niekiedy ich odwiedzaj\u0105. Nawet Ryszardem jest zainteresowana pewna pani... tym razem nie wirtualna. Pani Aniela towarzyszy synowi podczas randki w zoo. Matka Jarusia jest ciekawa, jak wygl\u0105da dziewczyna, kt\u00F3ra zaproponowa\u0142a tak osobliwe miejsce na pierwsze spotkanie. Tomek jest przekonany, \u017Ce gdyby urodzi\u0142 si\u0119 w mie\u015Bcie by\u0142by ju\u017C przyk\u0142adnym m\u0119\u017Cem i ojcem. Tymczasem Bandziorek postanowi\u0142 zmieni\u0107 swoje \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"68861907":["Panu Stasiowi marzy si\u0119, nie tylko pi\u0119kna synowa, lecz tak\u017Ce by Andrzej naby\u0142 nowe umiej\u0119tno\u015Bci. Pan Zenek, nowy bohater, skrywa jak\u0105\u015B tajemnic\u0119. Mieszka samotnie na odludziu. M\u0119\u017Cczyzna chcia\u0142by zmieni\u0107 swoje \u017Cycie. Wojtek nie chce zapesza\u0107, lecz wierzy, \u017Ce w tym roku spotka prawdziw\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Jerry'emu r\u00F3wnie\u017C znudzi\u0142o si\u0119 \u017Cycie w pojedynk\u0119. Wci\u0105\u017C jednak nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 partnerki do ta\u0144ca i na ca\u0142e \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"68861908":["Rolnicy z Plutycz zwo\u017C\u0105 \u017Cyto na skup. Plony poddawane s\u0105 badaniu czysto\u015Bci, wa\u017Ceniu, a nast\u0119pnie zostaj\u0105 wykupione. Andrzej jest zadowolony z transakcji, cho\u0107 wi\u0119kszo\u015B\u0107 pieni\u0119dzy musi przeznaczy\u0107 za us\u0142ug\u0119 kombajnu. W Pokaniewie \u017Cniwa zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 ku ko\u0144cowi. Prac\u0119 przerywa awaria belarki. Gospodarstwo Tomka odwiedza te\u017C weterynarz, kt\u00F3ry ma odgazowa\u0107 \u017Co\u0142\u0105dek jednej z kr\u00F3w. Monika i jej kole\u017Canki tworz\u0105 wieniec do\u017Cynkowy. W Laszkach Emila i Adrian kolczykuj\u0105 na pastwisku m\u0142odego cielaka. Rolnik\u00F3w czeka te\u017C praca remontowa w serowarni. Ko\u0144 Zefirek natomiast ma by\u0107 dzisiaj oswajany z r\u00F3\u017Cnymi niepokoj\u0105cymi d\u017Awi\u0119kami i przedmiotami, kt\u00F3re mog\u0105 go przestraszy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68861909":["Bukareszt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"68861910":["Martyna, Kamil, Kacper, Amelia i Kinga zmagaj\u0105 si\u0119 ze sporymi trudno\u015Bciami finansowymi. Mieszkaj\u0105 w fatalnych warunkach, na \u015Bcianach jest grzyb, a na \u017Cycie pozostaje im 12 z\u0142otych dziennie. Eryk, Matylda, Max i Bruno mieszkaj\u0105 w bardzo \u0142adnym, zadbanym budynku, miesi\u0119cznie dysponuj\u0105 kwot\u0105 16 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"68861911":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"68861912":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"68861913":["Grzybobranie
Irek z Antkiem jad\u0105 do wsi oddalonej 40 kilometr\u00F3w od Warszawy. Podczas grzybobrania zagin\u0119\u0142a tam 53-letnia Halina - miejscowa so\u0142tyska. Kobieta oddali\u0142a si\u0119 od grupy i znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. Jej przyjaci\u00F3\u0142ka Lucyna wraz z m\u0119\u017Cem znale\u017Ali w lesie wnyki ze \u015Bladami krwi, koszyk z grzybami oraz but. Trop prowadzi do k\u0142usownik\u00F3w, kt\u00F3rym Halina wypowiedzia\u0142a wojn\u0119. Tymczasem Anna, c\u00F3rka zaginionej, rzuca podejrzenie na biznesmena Witolda Karskiego, kt\u00F3ry planuje w okolicy budow\u0119 spalarni. Halina by\u0142a przeciwna tej inwestycji i sta\u0142a na czele protestu mieszka\u0144c\u00F3w. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, kto naprawd\u0119 odpowiada za znikni\u0119cie so\u0142tyski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68861914":["Do detektyw\u00F3w zwraca si\u0119 o pomoc Wioleta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej brat, Kamil, ma romans. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry prowadzi warsztat samochodowy, ma \u017Con\u0119 i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Detektywi obserwuj\u0105 Kamila, kiedy ten jest w pracy. Jad\u0105 za nim, gdy bierze z kasy znaczn\u0105 kwot\u0119 i wychodzi z warsztatu. Pod kasynem Kamil spotyka si\u0119 z atrakcyjn\u0105 kobiet\u0105 imieniem Lena, kt\u00F3rej daje pieni\u0105dze i z kt\u00F3r\u0105 \u0142\u0105cz\u0105 go za\u017Cy\u0142e relacje. Sprawa zaskakuje detektyw\u00F3w, poniewa\u017C wydaje si\u0119, \u017Ce Kamil p\u0142aci du\u017Ce sumy pieni\u0119dzy za udzia\u0142 w tajemniczej grze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"68861915":["Niebezpieczna mi\u0142o\u015B\u0107
W baga\u017Cniku samochodu zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki elektryka Roberta Kazimierskiego. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 og\u0142uszono i pobito, a nast\u0119pnie porzucono w aucie w lesie, gdzie zamarz\u0142 w mro\u017An\u0105 noc. Kazimierski mia\u0142 bardzo dobr\u0105 opini\u0119. By\u0142 przyk\u0142adnym ojcem i solidnym fachowcem. Niedawno dosta\u0142 intratn\u0105 ofert\u0119 pracy w Niemczech, ale ze wzgl\u0119du na rodzin\u0119 odrzuci\u0142 j\u0105. \u015Aledczy trafiaj\u0105 na trop zwi\u0105zany z konfliktem. Kilka tygodni wcze\u015Bniej Kazimierski robi\u0142 instalacj\u0119 elektryczn\u0105 w gara\u017Cu swojego s\u0105siada. Z niewiadomych przyczyn dosz\u0142o do zap\u0142onu i dom omal nie sp\u0142on\u0105\u0142. S\u0105siad oskar\u017Cy\u0142 go jednak o fuszerk\u0119, \u017C\u0105da\u0142 pieni\u0119dzy i zastrasza\u0142 c\u00F3rk\u0119 elektryka. Wkr\u00F3tce CW\u015A wpada na kolejny trop. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce c\u00F3rka Kazimierskiego - Sylwia by\u0142a niegdy\u015B zwi\u0105zana z drobnym dilerem narkotyk\u00F3w. Ch\u0142opak trafi\u0142 do aresztu, ale za\u0142ama\u0142 si\u0119 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Matka zmar\u0142ego oskar\u017Cy\u0142a ojca dziewczyny o to, \u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0142 donos na policji. Kolejny zaskakuj\u0105cy w\u0105tek prowadzi do m\u0142odego studenta ASP, kt\u00F3ry by\u0142 wychowankiem \u017Cony Kazimierskiego - Darii. S\u0105siedzi plotkowali, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna si\u0119 w \"pani z domu kultury\". Policjanci z CW\u015A dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ka\u017Cdy mia\u0142 motyw do zab\u00F3jstwa Roberta, nawet jego c\u00F3rka i \u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"68861916":["Propozycja dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w dobrego humoru. Do wsp\u00F3lnej zabawy zaprasza Marcin \"Jabbar\" W\u00F3jcik, wsp\u00F3\u0142tw\u00F3rca kabaretu Ani Mru-Mru i programu \"Nowa Rewia Kabaretowa\". Artysta zas\u0142yn\u0105\u0142 skeczami, w kt\u00F3rych wy\u015Bmiewa si\u0119 zar\u00F3wno ze zjawisk spo\u0142ecznych, jak i politycznych. Zaskarbi\u0142 sobie sympati\u0119 widz\u00F3w takimi scenkami jak \"Koniec \u015Bwiata\" czy \"Jabbar wr\u00F3\u017Cy\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188662.jpg","",[]],"68861917":["Propozycja dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w dobrego humoru. Do wsp\u00F3lnej zabawy zaprasza Marcin \"Jabbar\" W\u00F3jcik, wsp\u00F3\u0142tw\u00F3rca kabaretu Ani Mru-Mru i programu \"Nowa Rewia Kabaretowa\". Artysta zas\u0142yn\u0105\u0142 skeczami, w kt\u00F3rych wy\u015Bmiewa si\u0119 zar\u00F3wno ze zjawisk spo\u0142ecznych, jak i politycznych. Zaskarbi\u0142 sobie sympati\u0119 widz\u00F3w takimi scenkami jak \"Koniec \u015Bwiata\" czy \"Jabbar wr\u00F3\u017Cy\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188662.jpg","",[]],"68861918":["W pewnym hotelu w Las Vegas komik Jim Norton do\u015Bwiadcza kontaktu ze zjaw\u0105, kt\u00F3ra niegdy\u015B pad\u0142a ofiar\u0105 mafijnych porachunk\u00F3w. Aktork\u0119 Penny Johnson atakuje duch dr\u0119cz\u0105cy szczeg\u00F3lnie wra\u017Cliwe kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193149.jpg","",[]],"68861919":["\u015Acigana
\u0141owcy dostaj\u0105 spraw\u0119 Natalii, instagramerki i c\u00F3rki prezesa banku - policja od tygodni nie potrafi wykry\u0107 jej prze\u015Bladowcy, a ostatnie ataki przybra\u0142y na sile, dostaje pogr\u00F3\u017Cki, w kt\u00F3rych stalker grozi jej \u015Bmierci\u0105. Ekipa przydziela dziewczynie ochron\u0119. Klaudia namierza IP, z kt\u00F3rego dokonano w\u0142amania na komputer. Trafia na trop przest\u0119pcy ukrywaj\u0105cego si\u0119 pod pseudonimem \"Ron\". Nagle informatyczka orientuje si\u0119, \u017Ce haker jest o w\u0142os od zdemaskowania tajnego biura \u0142owc\u00F3w. S\u0105siadka informuje Patryka, \u017Ce jego chory ojciec wyszed\u0142 z domu. Po d\u0142ugich poszukiwaniach syn odnajduje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Lekarz radzi mu, by odda\u0142 tat\u0119 do domu opieki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"68861920":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68861921":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68861922":["Kabaret Czesuaf","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"68861923":["Fall of A Legend
Ekipa Rygaarda nie mo\u017Ce si\u0119 pozbiera\u0107 po straszliwym wypadku. Sytuacja jest powa\u017Cna i grozi przerwaniem wyr\u0119bu. W Luizjanie Shelby wyrusza na niezwyk\u0142e polowanie. Drwale z Triack Resources chc\u0105 wykorzysta\u0107 do maksimum czas, jaki pozosta\u0142 do wyga\u015Bni\u0119cia pozwolenia. Posuwaj\u0105 si\u0119 przy tym troch\u0119 za daleko. Na Florydzie w ekipie Chapmana dochodzi do konfliktu, wskutek kt\u00F3rego Swilley opuszcza dru\u017Cyn\u0119. Tymczasem nowy pracownik w zespole Dreadknots szybko pomaga zwi\u0119kszy\u0107 produkcj\u0119. W Wyoming Zitterkopfowie s\u0105 zm\u0119czeni d\u0142ugim i ci\u0119\u017Ckim sezonem. Podczas gdy David jedzie z transportem, Zane i Khaymon postanawiaj\u0105 troch\u0119 si\u0119 odpr\u0119\u017Cy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2286296.jpg","",[]],"68861924":["Tiny Honeymoon Home In San Diego
Bianca i Sara pozna\u0142y si\u0119 w szkole wy\u017Cszej i szybko zosta\u0142y przyjaci\u00F3\u0142kami. Po semestrze nauki za granic\u0105 jeszcze bardziej zbli\u017Cy\u0142y si\u0119 do siebie i w ko\u0144cu u\u015Bwiadomi\u0142y sobie, \u017Ce \u0142\u0105czy je co\u015B wi\u0119cej ni\u017C tylko sympatia. Teraz, ju\u017C zar\u0119czone, dziewczyny jednocze\u015Bnie poluj\u0105 na w\u0142asne lokum i planuj\u0105 sw\u00F3j \u015Blub. Chc\u0105 dalej mieszka\u0107 w modnej, ale drogiej cz\u0119\u015Bci San Diego, dlatego zdecydowa\u0142y si\u0119 na ma\u0142y metra\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68861925":["Tiny Pasedena Starter Home
Chris i Maggie, mieszka\u0144cy Pasadeny w Kalifornii, poznali si\u0119 w sz\u00F3stej klasie i s\u0105 ze sob\u0105 od czas\u00F3w liceum. Po zako\u0144czeniu nauki wr\u00F3cili do swoich rodzinnych dom\u00F3w po\u0142o\u017Conych o kilka blok\u00F3w od siebie. Teraz, jako dwudziestokilkulatkowie, s\u0105 gotowi spr\u00F3bowa\u0107 czego\u015B ca\u0142kiem nowego - mieszkania pod jednym dachem. Mama Chrisa, kt\u00F3ra jest po\u015Brednikiem handlu nieruchomo\u015Bciami, dowodzi polowaniem na mikrodomek dla m\u0142odej pary. Pe\u0142ni te\u017C funkcj\u0119 mediatora, kiedy zakochani nie do ko\u0144ca s\u0105 w stanie zdoby\u0107 si\u0119 na kompromis.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68861926":["Tiny Home Of The Kitchen Nomads
\u015Awie\u017Co upieczeni ma\u0142\u017Conkowie Nash i Sophie pracuj\u0105 jako kucharze w ekskluzywnej restauracji w Salt Lake. Je\u017Celi chc\u0105 osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces w pe\u0142nym rywalizacji \u015Bwiecie kulinari\u00F3w, musz\u0105 by\u0107 elastyczni. Czasami oznacza to konieczno\u015B\u0107 postawienia wszystkiego na jedn\u0105 kart\u0119 i szybkiej przeprowadzki do nowego miasta. Postanowili kupi\u0107 mobilny domek od wytw\u00F3rcy z Nampy w stanie Idaho. Jest on specjalist\u0105 w dziedzinie budynk\u00F3w, kt\u00F3re mo\u017Cna bez problemu przetransportowa\u0107 w inne miejsce. Podczas urz\u0105dzania swojego nowego gniazdka Sophie i Nash od razu przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce w \u015Bwiecie ma\u0142ych budynk\u00F3w ka\u017Cdy centymetr kwadratowy ma znaczenie, a pomys\u0142owo\u015B\u0107 stanowi klucz do sukcesu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]]}