{"67244177":["Na kraw\u0119dzi
Dostawca pizzy znajduje martwego motocyklist\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B uszkodzi\u0142 jego maszyn\u0119. Wychodzi te\u017C na jaw, \u017Ce denat by\u0142 zaanga\u017Cowany w nielegalne wy\u015Bcigi i skonfliktowany z przyw\u00F3dc\u0105 gangu motocyklowego. Maja Brzeska i Krzysztof Chroboci\u0144ski zast\u0119puj\u0105 w \u015Bledztwie Olgierda i Krystiana, kt\u00F3rzy wybieraj\u0105 si\u0119 na szkolenie. W drodze przez las psuje im si\u0119 samoch\u00F3d. Detektywi docieraj\u0105 do niewielkiego motelu, gdzie akurat grupa m\u0119\u017Cczyzn \u015Bwi\u0119tuje wiecz\u00F3r kawalerski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67244178":["Za wszelk\u0105 cen\u0119
\u017Bona genera\u0142a policji zostaje uprowadzona. Porywacze \u017C\u0105daj\u0105 okupu w zamian za \u017Cycie kobiety. Spraw\u0119 prowadz\u0105 Kuba i Natalia. Prze\u0142o\u017Ceni wywieraj\u0105 presj\u0119 na detektywach, a bezcenny czas ucieka. Relacje Roguza i Nowak po ostatnich wydarzeniach uleg\u0142y och\u0142odzeniu. Natalia skupia si\u0119 na zwi\u0105zku z Wojtkiem \u017Barskim i nagle zostaje postawiona przed dramatycznym wyborem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67244179":["Westerplatte - inna prawda
Za\u0142oga Wojskowej Sk\u0142adnicy Tranzytowej na Westerplatte broni\u0142a przez siedem dni pustych magazyn\u00F3w przed inwazj\u0105 hitlerowc\u00F3w. Zgin\u0119\u0142o oko\u0142o 15 obro\u0144c\u00F3w, cho\u0107 dok\u0142adna liczba poleg\u0142ych nie jest znana. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, jaki sens mia\u0142a ich \u015Bmier\u0107 i czy walka o Westerplatte by\u0142a tylko symbolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67244180":["\u015Aliwa wspomina czasy m\u0142odo\u015Bci. W\u0142adek, mimo \u017Ce mieszka na odludziu w domku pozbawiony elektryczno\u015Bci, uwa\u017Ca si\u0119 za szcz\u0119\u015Bciarza. Wazon nabra\u0142 szacunku do wilk\u00F3w. Kirim umie \u015Bpiewa\u0107 w kilku j\u0119zykach. \u017Bmiju opowiada o znajomym rze\u017Abiarzu, kt\u00F3ry chce porzuci\u0107 zgubny na\u0142\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"67244181":["Lolitka
Osiemnastolatka zostaje znaleziona martwa w swoim apartamencie. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce przyk\u0142adna uczennica prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, robi\u0105c karier\u0119 w amatorskim przemy\u015Ble film\u00F3w dla doros\u0142ych. Podejrzany staje si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel wytw\u00F3rni, od kt\u00F3rego dziewczyna chcia\u0142a odej\u015B\u0107. Tymczasem przysz\u0142a panna m\u0142oda zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego na kilka dni przed \u015Blubem. O uprowadzenie ukochanego podejrzewa swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, jednak prawda oka\u017Ce si\u0119 znacznie bardziej zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67244182":["Na\u0142\u00F3g
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna \u015Bwi\u0119tuje swoje wyj\u015Bcie z wi\u0119zienia, zostaje jednak brutalnie napadni\u0119ty i pobity. Ofiara odsiedzia\u0142a wyrok za handel narkotykami. Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Pr\u00F3buj\u0105 powi\u0105za\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z dawnymi wsp\u00F3lnikami i zag\u0142\u0119biaj\u0105 si\u0119 w narkotykowy p\u00F3\u0142\u015Bwiatek. Sprawca napa\u015Bci wydaje si\u0119 nieuchwytny. Policjanci ratuj\u0105 by\u0142ego cz\u0142onka sekty, kt\u00F3ry postanowi\u0142 z niej uciec. Przyw\u00F3dca wsp\u00F3lnoty wymaga bezgranicznego oddania i pos\u0142usze\u0144stwa wobec swoich poddanych. Krystian G\u00F3rski postanawia na w\u0142asnej sk\u00F3rze dowiedzie\u0107 si\u0119, na czym polega przynale\u017Cno\u015B\u0107 do sekty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67244183":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67244184":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67244185":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67244186":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67244187":["Car Mechanic Simulator","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"67244188":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67244189":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67244190":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67244191":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67244192":["Milcz\u0105ca barykada, cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67244193":["7 najlepszych gier, kt\u00F3re da\u0142y pocz\u0105tek anime","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67244194":["Ultraliga - Wiosna 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"67244195":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67244196":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"67244197":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67244198":["Widzowie przenios\u0105 si\u0119 do uniwersum \"Thief\". Wydana w 2014 roku gra by\u0142a rebootem kultowego cyklu skradanek z prze\u0142omu XX i XXI wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"67244199":["Ultraliga - Wiosna 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"67243992":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67243993":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67243994":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67243995":["Grzechy przesz\u0142o\u015Bci
Daniel K\u0119pa niedawno wr\u00F3ci\u0142 z misji w Afganistanie. Odt\u0105d dziwnie si\u0119 zachowuje. Jego \u017Cona Alicja jest przekonana, \u017Ce powodem tego nie s\u0105 wojenne prze\u017Cycia. Uwa\u017Ca, i\u017C m\u0105\u017C ma k\u0142opoty. Prosi detektyw\u00F3w, by dowiedzieli si\u0119 jakie. Magda, \u015Bledz\u0105c Daniela, dociera za nim do lombardu, w kt\u00F3rym \u017Co\u0142nierz sprzedaje swoje medale i pami\u0105tki po dziadku. Nast\u0119pnie zdobyte pieni\u0105dze przekazuje ci\u0119\u017Carnej Gabrieli Sok\u00F3\u0142. Alicja jest zaskoczona ustaleniami detektyw\u00F3w. Obawia si\u0119, \u017Ce Gabriela to kochanka Daniela. Tymczasem Tomek jest \u015Bwiadkiem napadu na niego. Wkr\u00F3tce po tym zdarzeniu m\u0119\u017Cczyzna oznajmia \u017Conie, \u017Ce odchodzi. Alicja zamierza walczy\u0107 o m\u0119\u017Ca. Postanawia rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z Gabriel\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67243996":["W sid\u0142ach strachu
P\u00F3\u017Anym wieczorem do biura agencji dzwoni roztrz\u0119siona Kornelia Mielcarz. Informuje detektyw\u00F3w, \u017Ce po posesji jej szwagra, Mariusza Kwa\u015Bnika, gdzie w\u0142a\u015Bnie przebywa, kr\u0119ci si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. Gdy Magda i Tomek przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na miejsce, po intruzie nie ma ju\u017C \u015Bladu. Przera\u017Cona Kornelia wyja\u015Bnia im, \u017Ce od kilku tygodni jest \u015Bledzona. Co wi\u0119cej, kto\u015B poluje na jej \u017Cycie. Tomek i Bronis\u0142aw rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo, a Magdzie zlecaj\u0105 ochron\u0119 kobiety. Nast\u0119pnego dnia kurier przywozi Kornelii tajemnicz\u0105 przesy\u0142k\u0119. D\u0119bska w ostatniej chwili orientuje si\u0119, \u017Ce w paczce jest bomba i ratuje swoj\u0105 klientk\u0119. Detektywi z pomoc\u0105 policji ustalaj\u0105, \u017Ce \u0142adunek prawdopodobnie skonstruowa\u0142 znany organom \u015Bcigania gangster. Trop prowadzi do jednej z warszawskich strzelnic.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67243997":["Witek nigdy nie pozna\u0142 swego ojca. Po \u015Bmierci matki dowiaduje si\u0119, \u017Ce tu\u017C przed jego narodzinami krewna wda\u0142a si\u0119 w romans z muzykiem, Witoldem Z\u0119bowskim. Osierocony nastolatek chwyta si\u0119 my\u015Bli, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 synem s\u0142ynnego artysty. Wkr\u00F3tce dociera do domniemanego ojca. M\u0119\u017Cczyzna pocz\u0105tkowo wszystkiemu zaprzecza, jednak potem potwierdza wersj\u0119 matki Witka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"67243998":["39-letnia kobieta odkrywa, \u017Ce jej syn jest uzale\u017Cniony od gier komputerowych do tego stopnia, \u017Ce zabija swojego ojca
Marta i Marcin s\u0105 szcz\u0119\u015Bliwym ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Ich c\u00F3rka Zuza w\u0142a\u015Bnie prze\u017Cywa swoj\u0105 pierwsz\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Syn Nikodem pasjonuje si\u0119 programowaniem gier i du\u017Co czasu sp\u0119dza przy komputerze. Matka jest do\u015B\u0107 pob\u0142a\u017Cliwa, to ojciec pilnuje przestrzegania regu\u0142 i zakaz\u00F3w. Niebawem rodzin\u0119 dotyka tragedia - Marcin ulega wypadkowi i umiera. Pocz\u0105tkowo winnym tej tragedii wydaje si\u0119 jego wsp\u00F3lnik Jacek. Badania wykazuj\u0105 jednak, \u017Ce Marcin przedawkowa\u0142 leki nasercowe i nieprzytomny wszed\u0142 wprost pod ko\u0142a jego samochodu. Policja musi ustali\u0107, kto poda\u0142 m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u015Bmierteln\u0105 dawk\u0119. Wynik \u015Bledztwa jest wstrz\u0105saj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"67243999":["W szpitalu
Lekarka zostaje zgwa\u0142cona zaraz po swoim dy\u017Curze. Podejrzenia padaj\u0105 na jednego z pacjent\u00F3w, kt\u00F3ry grozi\u0142 ofierze. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak solidne alibi. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop seryjnego gwa\u0142ciciela. Tymczasem Agnieszka zaczyna korzysta\u0107 z aplikacji randkowej i umawia si\u0119 na spotkanie z atrakcyjnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Randka nie jest jednak udana. Policjantka zastanawia si\u0119, czy jest ju\u017C gotowa na nowy zwi\u0105zek. Wci\u0105\u017C bowiem t\u0119skni za zmar\u0142ym m\u0119\u017Cem. Niebawem jednak policjantka poznaje koleg\u0119 Adama. Oboje wpadaj\u0105 sobie w oko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67244000":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67244001":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67244002":["K\u0142opotliwy lokator
Po \u015Bmierci rodzic\u00F3w Iga mieszka sama w mieszkaniu. Wkr\u00F3tce wprowadza si\u0119 do niej tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna Rafa\u0142, kt\u00F3ry odci\u0105ga j\u0105 od przyjaci\u00F3\u0142 i znajomych. Dziewczyna pod wp\u0142ywem nowego wsp\u00F3\u0142lokatora przestaje ucz\u0119szcza\u0107 do szko\u0142y, przez co popada w tarapaty. Okazuje si\u0119, \u017Ce mo\u017Ce straci\u0107 mieszkanie odziedziczone po rodzicach. Nagle pojawia si\u0119 jej wujek, brat matki, kt\u00F3ry nie interesowa\u0142 si\u0119 ni\u0105 i rodzin\u0105 od lat. Postanawia pom\u00F3c swojej siostrzenicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"67244003":["Niespodzianka z przesz\u0142o\u015Bci
Paulina zostawi\u0142a swojego narzeczonego dzie\u0144 przed planowanym \u015Blubem. Niespodziewanie spotyka go znowu - m\u0119\u017Cczyzna zostaje bowiem jej szefem. Paulina obawia si\u0119, \u017Ce dawny ukochany b\u0119dzie si\u0119 na niej m\u015Bci\u0142 za dawne upokorzenie. Niespodziewanie jednak wpada w tarapaty z powodu zachowania swojego m\u0119\u017Ca. Pomoc przychodzi z najmniej oczekiwanej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","",["N"]],"67244004":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67244005":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67244006":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67244007":["S\u0105siad z siekier\u0105
M\u0105\u017C Magdy od kilku lat pracuje w Norwegii. Pewnego dnia kobieta odkrywa, \u017Ce kto\u015B niszczy jej samoch\u00F3d. Syn Magdy postanawia zamontowa\u0107 na parkingu ukryt\u0105 kamer\u0119, by przy\u0142apa\u0107 wandala na gor\u0105cym uczynku. Okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest s\u0105siad kobiety, Karol. Rodziny jaki\u015B czas temu popad\u0142y w konflikt. M\u0119\u017Cczyzna ubzdura\u0142 sobie bowiem, \u017Ce jego \u017Cona i m\u0105\u017C Magdy, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w tym samym mie\u015Bcie w Norwegii, nawi\u0105zali romans. Proponuje Magdzie, by w ramach zemsty na niewiernych partnerach sp\u0119dzi\u0142a z nim noc. Kobieta jednak odmawia. Wkr\u00F3tce potem agresywny s\u0105siad wpada do jej mieszkania z siekier\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67244008":["Na z\u0142omowisku
W trakcie rutynowego patrolu Olgierd i Krystian znajduj\u0105 na wysypisku \u015Bmieci zw\u0142oki kobiety. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar jest znacznie wi\u0119cej. Wszystkie zamordowane osoby by\u0142y bezdomne. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z seryjnym morderc\u0105. W trakcie \u015Bledztwa dochodzi do tragedii. W wyniku b\u0142\u0119du Krystiana Olgierd zostaje ranny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67244009":["Marysia stara si\u0119 przekona\u0107 Piotrka, \u017Ce Dominika nie zrobi\u0142a niczego z\u0142ego. Wierzy, \u017Ce jej siostra nie jest morderczyni\u0105. Piotrek jednak jest pewien, \u017Ce win\u0119 za \u015Bmier\u0107 Mi\u0142ki ponosz\u0105 Edward lub jego niepokorna c\u00F3rka. Nie spocznie, dop\u00F3ki nie udowodni swoich racji. Szanta\u017Cuje Marysi\u0119 i zmusza j\u0105, by zaanga\u017Cowa\u0142a si\u0119 w jego plan. Grozi, \u017Ce w przypadku niepos\u0142usze\u0144stwa wyda Dominik\u0119 policji. Wenerski ma ju\u017C do\u015B\u0107 tajemnic. Zamierza dowiedzie\u0107 si\u0119, w co wpl\u0105ta\u0142a si\u0119 Marysia i czy grozi jej w zwi\u0105zku z tym jakie\u015B niebezpiecze\u0144stwo. Leon prosi Oskara o potajemne spotkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67244010":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244011":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67244012":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"67244013":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67244014":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Ludzie, kt\u00F3rzy nigdy wcze\u015Bniej nie mieszkali na wsi, porzucaj\u0105 wygodne \u017Cycie w mie\u015Bcie na rzecz sparta\u0144skich warunk\u00F3w panuj\u0105cych na po\u0142o\u017Conym z dala od cywilizacji ranczu. Czeka ich praca fizyczna i opieka nad zwierz\u0119tami. Uczestnicy b\u0119d\u0105 te\u017C musieli nauczy\u0107 si\u0119 dzieli\u0107 produkty \u017Cywno\u015Bciowe, by wystarczy\u0142o ich dla wszystkich. W tej edycji mieszka\u0144cy rancza zadbaj\u0105 o teren dwa razy wi\u0119kszy ni\u017C w poprzednim sezonie, na kt\u00F3rym b\u0119dzie jeszcze mniej udogodnie\u0144. Zmieni\u0105 si\u0119 te\u017C zasady - w ka\u017Cdym odcinku z programu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 odpa\u015B\u0107 wi\u0119cej ni\u017C jeden uczestnik. Ranczerzy zawr\u0105 przyja\u017Anie i sojusze, by\u0107 mo\u017Ce tak\u017Ce kto\u015B nawi\u0105\u017Ce romans. W tej przygodzie towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 prowadz\u0105ce, Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczy\u0144ska, i opiekun farmy, rolnik Szymon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258496.jpg","",[]],"67244015":["Re\u017C.: Seth Gordon.
Zamo\u017Cny ksi\u0119gowy Sandy Patterson prowadzi uporz\u0105dkowane, dostatnie \u017Cycie u boku ukochanej \u017Cony i dzieci. Zapracowa\u0142 sobie na opini\u0119 cz\u0142owieka godnego zaufania. Wszystko to si\u0119 zmienia, gdy pewnego dnia nieznajoma z drugiego kra\u0144ca Stan\u00F3w Zjednoczonych, Diana, kradnie jego to\u017Csamo\u015B\u0107. Zakompleksiona, osamotniona kobieta, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 jego danymi, spe\u0142nia wszystkie swoje marzenia i wydaje fortun\u0119 na rozmaite zbytki i atrakcje. Niestety ma te\u017C problemy z przestrzeganiem prawa. Nie\u015Bwiadomy k\u0142opot\u00F3w Patterson dowiaduje si\u0119 o wszystkim dopiero, gdy jego osob\u0105 zaczyna interesowa\u0107 si\u0119 policja. Konta bankowe zostaj\u0105 zablokowane, telewizja odci\u0119ta, a jemu grozi wyrok za przest\u0119pstwa, kt\u00F3rych nie pope\u0142ni\u0142. Za rad\u0105 detektywa Reilly'ego rusza na Floryd\u0119, by odnale\u017A\u0107 i sprowadzi\u0107 do Denver oszustk\u0119. Tylko wtedy uniknie konsekwencji i odzyska swoje dobre imi\u0119. Ma tydzie\u0144 na wykonanie zadania. Po wielu perypetiach dochodzi do spotkania Sandy'ego z kobiet\u0105, kt\u00F3ra zrujnowa\u0142a mu \u017Cycie. Pocz\u0105tkowo oboje czuj\u0105 do siebie niech\u0119\u0107. Z czasem zaczynaj\u0105 si\u0119 nawzajem rozumie\u0107.","","",[]],"67244016":["Re\u017C.: Dean Parisot.
Ma\u0142\u017Conkowie Dick (Jim Carrey) i Jane (T\u00E9a Leoni) Harperowie ci\u0119\u017Cko pracowali, by osi\u0105gn\u0105\u0107 status zamo\u017Cnej ameryka\u0144skiej rodziny. Maj\u0105 du\u017Cy dom, dwa luksusowe samochody i gospodyni\u0119 (Gloria Garayua), kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 ich synem Billym (Michael Drozin). Pewnego dnia Dick dowiaduje si\u0119, \u017Ce awansowa\u0142 na wiceprezesa jednej z wiod\u0105cych firm w bran\u017Cy medialnej. Rado\u015B\u0107 nie trwa jednak d\u0142ugo. Nast\u0119pnego dnia firma upada, a jej prezes znika z 400 milionami dolar\u00F3w. Dick nie tylko zostaje bez pracy, ale z powodu stanowiska, kt\u00F3re dopiero co obj\u0105\u0142, odpowiedzialno\u015B\u0107 za bankructwo przedsi\u0119biorstwa spada tak\u017Ce na niego. Bezskutecznie szuka nowego zaj\u0119cia. Zdruzgotane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo mo\u017Ce liczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie na siebie. Wraz ze wszystkimi pieni\u0119dzmi, domem i drogimi autami, z ich \u017Cycia znikaj\u0105 tak\u017Ce przyjaciele. W tej sytuacji Dick i Jane stawiaj\u0105 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119. Postanawiaj\u0105 dokona\u0107 serii napad\u00F3w, dzi\u0119ki kt\u00F3rym zn\u00F3w stan\u0105 na nogi. Pocz\u0105tki nie s\u0105 \u0142atwe, ale z dnia na dzie\u0144 Harperowie coraz lepiej radz\u0105 sobie z przest\u0119pczym fachem... Remake komedii z Jane Fond\u0105 oraz George'em Segalem z 1977 roku. Tym razem ma\u0142\u017Conk\u00F3w, kt\u00F3rzy nagle zostaj\u0105 bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia, zagrali Jim Carrey i Tea Leoni.","","",["N"]],"67244017":["Re\u017C.: Gore Verbinski.
Awanturnik Jack Sparrow (Johnny Depp) musi sp\u0142aci\u0107 d\u0142ug, kt\u00F3ry zaci\u0105gn\u0105\u0142 przed laty u okrutnego Davy'ego Jonesa (Bill Nighy), kapitana legendarnego \"Lataj\u0105cego Holendra\", w zamian za dowodzenie \"Czarn\u0105 Per\u0142\u0105\". Pirat \u017C\u0105da teraz, by Jack odda\u0142 swoj\u0105 dusz\u0119 i do\u0142\u0105czy\u0142 do jego za\u0142ogi. Je\u015Bli tego nie zrobi, stanie si\u0119 kolejny celem dla pot\u0119\u017Cnego Krakena. Sparrow postanawia unikn\u0105\u0107 tragicznego losu i odnale\u017A\u0107 \"skrzyni\u0119 umarlaka\", w kt\u00F3rej znajduje si\u0119 serce Davy'ego Jonesa. Tymczasem lord Cutler Beckett (Tom Hollander) z Kompanii Wschodnioindyjskiej przerywa ceremoni\u0119 \u015Blubn\u0105 Willa (Orlando Bloom) i Elizabeth (Keira Knightley) i aresztuje zakochanych. M\u0119\u017Cczyzna zawiera z nimi uk\u0142ad i proponuje, \u017Ce odzyskaj\u0105 wolno\u015B\u0107, je\u015Bli pomog\u0105 mu zdoby\u0107 kompas Jacka Sparrowa. Okazuje si\u0119, \u017Ce chce on wykorzysta\u0107 przedmiot, by znale\u017A\u0107 \"skrzyni\u0119 umarlaka\" i przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119 nad morzami i oceanami. Wkr\u00F3tce losy Jacka, Elizabeth i Willa ponownie si\u0119 krzy\u017Cuj\u0105. Produkcja zosta\u0142a nagrodzona Oscarem i BAFT\u0104 za efekty wizualne. Za rol\u0119 Sparrowa Johnny Depp by\u0142 nominowany do Z\u0142otego Globu. \u015Acie\u017Ck\u0119 d\u017Awi\u0119kow\u0105 stworzy\u0142 zdobywca Oscara, Hans Zimmer. Obraz odni\u00F3s\u0142 ogromny sukces i spotka\u0142 si\u0119 z entuzjastycznym przyj\u0119ciem widz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269466.jpg","",[]],"67244446":["Historia Igora Sikorskiego, narciarza alpejskiego, \u015Bwie\u017Co upieczonego medalisty paraolimpijskiego z Pjongczang. Dziennikarze towarzysz\u0105 mu podczas przygotowa\u0144 do Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie Niepe\u0142nosprawnych w Szczyrku. W odcinku pojawi si\u0119 te\u017C Maks Moroz, nastolatek, kt\u00F3ry po raz pierwszy zmierzy si\u0119 ze startem w mistrzostwach Polski. Kolejnym bohaterem b\u0119dzie Tomasz Karcz - fryzjer, projektant mody, model i dzia\u0142acz spo\u0142eczny. Prowadzi w Krakowie w\u0142asn\u0105 pracowni\u0119. Tomek urodzi\u0142 si\u0119 z zespo\u0142em Polanda - rzadkim zespo\u0142em wad wrodzonych jednej strony cia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67244447":["Pieski w d\u017Cemie\/Pieski ratuj\u0105 surfuj\u0105c\u0105 \u015Bwink\u0119
Mr\u00F3wki porywaj\u0105 owoce w trakcie corocznego konkursu na najlepszy d\u017Cem. Psi Patrol rusza na ratunek. Zuma wyrusza na akcj\u0119 wodn\u0105, podczas gdy Korneliusz odp\u0142ywa na desce surfingowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67244448":["Pieski i wielkie warzywa\/Pieski ratuj\u0105 kosmiczn\u0105 zabawk\u0119
Naw\u00F3z sprawi\u0142, \u017Ce ro\u015Bliny farmerki zacz\u0119\u0142y coraz szybciej rosn\u0105\u0107. Sytuacj\u0119 musi opanowa\u0107 Psi Patrol. Ryder i psiaki rysuj\u0105 wiadomo\u015B\u0107 o zagubionej zabawce ma\u0142ego kosmity na polu farmera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67244449":["Josh i Blue maluj\u0105 portret swoich przyjaci\u00F3\u0142. Dzieci musz\u0105 odkry\u0107, kogo brakuje na obrazie. Przy okazji ucz\u0105 si\u0119, jak miesza\u0107 kolory.","","",["N"]],"67244450":["Widzowie musz\u0105 odgadn\u0105\u0107, Blue chcia\u0142by robi\u0107 na pierwszym pi\u017Camowym przyj\u0119ciu.","","",["N"]],"67244451":["Uczestnicy programu z pewno\u015Bci\u0105 nie spodziewaj\u0105 si\u0119 takiego poranka. W apartamencie kucharzy pojawi si\u0119 Anna Lewandowska, kt\u00F3ra zadba o ich form\u0119. Po porannym treningu z \u017Con\u0105 najlepszego polskiego pi\u0142karza Roberta Lewandowskiego pasjonaci gotowania b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 dania dla sportowc\u00F3w. Ich walory oceni\u0105 szef Amaro wsp\u00F3lnie z Ann\u0105 Lewandowsk\u0105. Na najlepszych czeka nagroda - nauka robienia salt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67244452":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67244453":["Rodzina Matwiejczuk\u00F3w spod Zamo\u015Bcia mieszka w starym drewnianym domu. Przed rokiem pan Janusz mia\u0142 wylew, po kt\u00F3rym d\u0142ugo by\u0142 sparali\u017Cowany. Obecnie ma problemy z poruszaniem si\u0119, a dom, w dodatku pozbawiony \u0142azienki, nie jest przystosowany do potrzeb osoby niepe\u0142nosprawnej. Katarzyna Dowbor chce pom\u00F3c rodzinie, m.in. aby trzy nastoletnie c\u00F3rki mia\u0142y mia\u0142y miejsce do nauki z dala od pi\u0119cioletnich bli\u017Aniak\u00F3w. Maciek i Artur, s\u0105 przera\u017Ceni stanem domu, ale zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"67244454":["Re\u017C.: Rob Corn.
April uciek\u0142a z w\u0142asnego \u015Blubu z... Jacksonem. Meredith jest zazdrosna o karier\u0119 naukow\u0105 m\u0119\u017Ca, kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Derek otrzyma\u0142 od prezydenta Stan\u00F3w Zjednoczonych propozycj\u0119 prowadzenia bada\u0144 naukowych nad mapowaniem m\u00F3zgu. W ma\u0142\u017Ce\u0144stwie Bena i Mirandy te\u017C panuje kryzys. By by\u0107 bli\u017Cej \u017Cony, on zrezygnowa\u0142 z rezydentury na chirurgii w Kalifornii i \u017Ca\u0142uje tej decyzji. Mijaj\u0105 trzy tygodnie. Arizona i Callie zn\u00F3w s\u0105 razem. By umocni\u0107 zwi\u0105zek, postanawiaj\u0105 kupi\u0107 dom. Alex wci\u0105\u017C jest w\u015Bciek\u0142y na Shane'a i obwinia go o zaniedbanie, kt\u00F3re spowodowa\u0142o pogorszenie stanu zdrowia jego ojca (James Remar). Z kolei Owen prze\u015Bladuje rezydenta z zazdro\u015Bci o by\u0142\u0105 \u017Con\u0119. Cristina jako jedyna wspiera doktora Rossa, gdy\u017C dostrzega w nim talent i zadatki na wielkiego chirurga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"67244455":["Sto jaj
Kiepski znajduje za piecem schowany przed laty list. Jest to wiadomo\u015B\u0107 od nie\u017Cyj\u0105cej ju\u017C Rozalii Kiepskiej, kt\u00F3ra uczyni\u0142a Ferdka jedynym spadkobierc\u0105 kosztowno\u015Bci. Od bogactwa dzieli go jeden warunek - zjedzenie w obecno\u015Bci adwokata stu jaj ugotowanych na twardo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"67244456":["Cyceron
Helena Pa\u017Adziochowa wpada w pu\u0142apk\u0119 nieustannego d\u0105\u017Cenia do pi\u0119kna. Kobieta postanawia chirurgicznie poprawi\u0107 najwi\u0119ksze atuty swego kobiecego cia\u0142a. Pod jej wp\u0142ywem na kosztowne zmiany w wygl\u0105dzie decyduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Halina. Zrozpaczeni m\u0119\u017Cowie, by powstrzyma\u0107 swoje \u017Cony od marnotrawienia pieni\u0119dzy, s\u0105 zmuszeni si\u0119gn\u0105\u0107 po niezawodne narz\u0119dzie ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny: komplementy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"67244457":["Kamienny kr\u0105g
Marian Pa\u017Adzioch \u017Cali si\u0119 na b\u00F3l zwi\u0105zany z kamieniami nerkowymi. Babka twierdzi, \u017Ce zna bardzo dobry \u015Brodek na takie dolegliwo\u015Bci...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67244458":["Apartament kucharzy w kilka minut wype\u0142nia si\u0119 dymem. Na ratunek przybywaj\u0105 stra\u017Cacy, kt\u00F3rzy w ramach podzi\u0119kowania otrzymuj\u0105 zaproszenie na po\u017Cywny posi\u0142ek. Dania oceniaj\u0105 szef Amaro oraz sami stra\u017Cacy. W \"Hell's Kitchen\" pojawiaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce Kamil Kuroczko, tancerz uczestnicz\u0105cy w programie \"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami\", oraz aktorka Sylwia Juszczak-Arnesen. Spokojny wiecz\u00F3r w restauracji m\u0105ci jednak manager sali Pawe\u0142 Gruba, kt\u00F3ry zachowuje si\u0119 niezwykle niestosownie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67244459":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67244460":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67244461":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"67244462":["Pani Angelika wychowuje czw\u00F3rk\u0119 dzieci. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo kobiety rozpad\u0142o si\u0119, a jej by\u0142y m\u0105\u017C nie interesuje si\u0119 swoimi pociechami. Pani Angelice pomaga drugi partner, Piotr, kt\u00F3ry nie tylko kocha i wspiera ukochan\u0105, lecz tak\u017Ce opiekuje si\u0119 jej dzie\u0107mi. Jeden z syn\u00F3w kobiety, Oskar, cierpi na pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Ma problemy z oddychaniem i potrzebuje respiratora. Rodzina wynajmuje mieszkanie, nie sta\u0107 jej jednak na remont nale\u017C\u0105cej do pana Piotra po\u0142owy domu. M\u0119\u017Cczyzna stara si\u0119 wykonywa\u0107 niekt\u00F3re prace na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119, w czasie wolnym, nie ma go jednak zbyt wiele. Dzieci za\u015B marz\u0105 o w\u0142asnych pokojach. Ekipa programu pomo\u017Ce im spe\u0142ni\u0107 to marzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67244463":["Jedn\u0105 z gwiazd imprezy jest mistrzyni Europy w biegu na 100 m przez p\u0142otki Pia Skrzyszowska. Na dystansie 60 m b\u0119dzie \u015Bciga\u0107 si\u0119 np. z Britany Anderson i Luk\u0105 Kozak. Ostatnio w Berlinie Polka pobi\u0142a swoj\u0105 \u017Cyci\u00F3wk\u0119 na tym dystansie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218031.jpg","",[]],"67244464":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"67244465":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Danny Maccabee jest wzi\u0119tym chirurgiem plastycznym, kt\u00F3remu nieco gorzej wiedzie si\u0119 w \u017Cyciu prywatnym. M\u0119\u017Cczyzna jest \u015Bwi\u0119cie przekonany, \u017Ce kobiety s\u0105 zainteresowane \u017Conatymi facetami, dlatego gdy spotyka zjawiskowo pi\u0119kn\u0105 i du\u017Co od siebie m\u0142odsz\u0105 Palmer, ucieka si\u0119 do niewinnego k\u0142amstwa. Roztacza przed ni\u0105 dramatyczn\u0105 wizj\u0119 \u017Cycia u boku okrutnej \u017Cony, kt\u00F3ra go bije i zdradza. Nie bierze pod uwag\u0119, \u017Ce dziewczyna mo\u017Ce by\u0107 do b\u00F3lu uczciwa. Palmer uznaje bowiem, \u017Ce mimo wszelkich k\u0142opot\u00F3w ma\u0142\u017Ce\u0144skich nie chce rozbija\u0107 jego zwi\u0105zku. Zdesperowany Danny wmawia jej wi\u0119c, \u017Ce jest z \u017Con\u0105 w separacji, a ich rozw\u00F3d jest ju\u017C przes\u0105dzony i to tylko kwestia czasu. Na potwierdzenie tych s\u0142\u00F3w m\u0119\u017Cczyzna prosi swoj\u0105 asystentk\u0119 Katherine, by udawa\u0142a jego zo\u0142zowat\u0105 ma\u0142\u017Conk\u0119. W intryg\u0119 zostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C zaanga\u017Cowane dzieci kobiety oraz kuzyn lekarza. Wkr\u00F3tce wszyscy udaj\u0105 si\u0119 na Hawaje, gdzie maj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 uroczy weekend. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce d\u0142ugo go nie zapomn\u0105. Sytuacja bowiem coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Danny zr\u0119cznie lawiruje mi\u0119dzy swoimi kolejnymi wymy\u015Blonymi historyjkami. W ko\u0144cu jednak i jemu mo\u017Ce powin\u0105\u0107 si\u0119 noga.","","",["N"]],"67244466":["Re\u017C.: Benny Boom.
Do\u015Bwiadczony funkcjonariusz LAPD Paul Cutler (Gabriel Macht), ekspert w zakresie taktyk antyterrorystycznych, zostaje przeniesiony do Detroit. Ma za zadanie przeszkoli\u0107 dru\u017Cyn\u0119 S.W.A.T., specjaln\u0105 jednostk\u0119 policji, z najnowszych sposob\u00F3w uwalniania zak\u0142adnik\u00F3w. Cutler w ci\u0105gu dziesi\u0119ciu lat s\u0142u\u017Cby nie straci\u0142 ani jednego zak\u0142adnika. Wkr\u00F3tce ma si\u0119 to zmieni\u0107. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 treningi. Ju\u017C od samego pocz\u0105tku Cutler napotyka op\u00F3r ze strony zgranego zespo\u0142u. Z czasem jednak cz\u0142onkowie dru\u017Cyny doceniaj\u0105 zaanga\u017Cowanie i do\u015Bwiadczenie nowego dowodz\u0105cego. Tymczasem Paul nawi\u0105zuje romans z psycholog policyjn\u0105 Kim Byers (Carly Pope). Pewnego dnia grupa przyjmuje zg\u0142oszenie zwyk\u0142ego zak\u0142\u00F3cania spokoju. Policjanci jad\u0105 na miejsce zdarzenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce w jednym z biurowc\u00F3w by\u0142y agent rz\u0105dowy Walter Hatch (Robert Patrick) przetrzymuje swoj\u0105 partnerk\u0119 (Kristanna Loken). M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce k\u0142\u00F3tnia mi\u0119dzy nimi ma charakter prywatny, to po prostu zwyk\u0142a sprzeczka zakochanych. Sprawa wymyka si\u0119 spod kontroli. Dziewczyna zostaje uwolniona z r\u0105k Hatcha. Zak\u0142adniczka podnosi bro\u0144 jednego z cz\u0142onk\u00F3w S.W.A.T. i zaczyna mierzy\u0107 z niej do partnera. Cutler pr\u00F3buje j\u0105 uspokoi\u0107, ale bezskutecznie. Kobieta na oczach policjant\u00F3w i m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry j\u0105 przetrzymywa\u0142, odbiera sobie \u017Cycie. By\u0142y agent poprzysi\u0119ga zemst\u0119 na Cutlerze za \u015Bmier\u0107 ukochanej. Paul prze\u017Cywa utrat\u0119 pierwszego zak\u0142adnika w ca\u0142ej swojej karierze. Tymczasem Hatch wykrada dane na temat opracowanych taktyk uwalniania zak\u0142adnik\u00F3w oraz cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny S.W.A.T. Rozpoczyna polowanie na funkcjonariuszy. Jednak jego prawdziwym celem jest Paul. Wkr\u00F3tce porywa Kim. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. Cutler musi odszuka\u0107 Hatcha i uwolni\u0107 ukochan\u0105.","","",["N"]],"67244467":["Ziarno
Babk\u0119 Kiepsk\u0105 odwiedza niespodziewanie Archanio\u0142, kt\u00F3ry zamierza powierzy\u0107 jej niezwykle istotne zadanie. Okazuje si\u0119, \u017Ce Babka zosta\u0142a wybrana do opieki nad ziarnem, z kt\u00F3rego wkr\u00F3tce wyro\u015Bnie nowy anio\u0142. Po narodzinach Kiepska ma dopilnowa\u0107 by jej podopieczny otrzyma\u0142 w\u0142a\u015Bciwe wychowanie i nie dosta\u0142 si\u0119 przypadkiem w niepowo\u0142ane r\u0119ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67244468":["W\u0142adek t\u0142umaczy si\u0119 Monice z relacji z Ani\u0105. Kobieta mu nie wierzy i wychodzi z domu. Paulina my\u015Bli, \u017Ce Czarek chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Odkrywa jego tajemnic\u0119 i podejmuje pewn\u0105 decyzj\u0119. Wraca do pracy, a m\u0119\u017Cczyzna idzie na \"tacierzy\u0144ski\". Matylda z Jarkiem coraz bardziej zacie\u015Bniaj\u0105 swoje intrygi wok\u00F3\u0142 Tomasza. Jaro naciska Lilian\u0119 na dziecko. Zwi\u0105zek Eli i Bartka kwitnie, a Aleks coraz gorzej radzi sobie z zazdro\u015Bci\u0105.","","",["N"]],"67244469":["Monika postanawia si\u0119 wyprowadzi\u0107. Przychodzi z walizkami do pracy. W\u0142adek orientuje si\u0119, \u017Ce metody Aleksa nie pomog\u0105 mu odzyska\u0107 \u017Cony. Kiedy postanawia pojedna\u0107 si\u0119 z ukochan\u0105 i wyzna\u0107 jej swoje uczucia, na horyzoncie pojawia si\u0119 Karol. Jarek informuje rodzic\u00F3w o ci\u0105\u017Cy Liliany. Czuje na sobie coraz wi\u0119ksz\u0105 presj\u0119. Paulina wpada w wir pracy. W r\u0119ce Czarka niechc\u0105cy wpada lista kochanek Aleksa, na kt\u00F3rej jest jego ukochana. M\u0119\u017Cczyzna jest za\u0142amany. Matylda odkrywa siniaka na r\u0119ku wnuczki. Podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 jest Tomasz.","","",["N"]],"67244470":["Pani Kasia, jej m\u0105\u017C Mariusz i o\u015Bmioletni synek Kamil mieszkaj\u0105 we wsi Leszczyd\u00F3\u0142 Stary nieopodal Wyszkowa. Ch\u0142opiec choruje na autyzm. Rodzice chcieliby, aby mia\u0142 osobny pok\u00F3j. Marz\u0105, by ich teraz zrujnowany dom, sta\u0142 si\u0119 dla niego bezpiecznym schronieniem. Aby tak si\u0119 sta\u0142o, budynek musi zosta\u0107 odgrzybiony i osuszony, a \u0142azienka wyremontowana. Katarzyna Dowbor obiecuje pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835473.jpg","",["JM"]],"67244471":["Don Juan
Aneta postanawia wyjecha\u0107 na kilka miesi\u0119cy za granic\u0119, by podreperowa\u0107 sw\u00F3j bud\u017Cet. W Holandii znajduje nie tylko pieni\u0105dze, ale i mi\u0142o\u015B\u0107. Poznaje tam innego Polaka, Marka. Para planuje wsp\u00F3ln\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107 po powrocie do kraju. Niestety wszystko wskazuje na to, \u017Ce Marek zamierza zosta\u0107 w Holandii znacznie d\u0142u\u017Cej ni\u017C jego dziewczyna. Aneta postanawia wi\u0119c wprowadzi\u0107 si\u0119 do ukochanego. W jego mieszkaniu czeka j\u0105 jednak niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67244472":["Naczynia po\u0142\u0105czone
Znajduj\u0105c si\u0119 pod wp\u0142ywem alkoholu Ferdynand Kiepski dochodzi do wniosku, \u017Ce jego \u017Cycie w tajemniczy spos\u00F3b jest nierozerwalnie zwi\u0105zane z \u017Cyciem Mariana Pa\u017Adziocha. Jest przera\u017Cony swoim odkryciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"67244018":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","","",["JM"]],"67244019":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"67244020":["B\u0142\u0105d w sztuce
Magda przyjmuje na SOR-ze starsz\u0105 kobiet\u0119, Mariol\u0119. Pacjentce towarzyszy doros\u0142y syn, Konrad. Mi\u0119dzy m\u0142odymi lud\u017Ami nawi\u0105zuje si\u0119 ni\u0107 sympatii i zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o tym matka Konrada, robi parze awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia Magda zostaje zawieszona w pracy w zwi\u0105zku z oskar\u017Ceniem o b\u0142\u0105d w sztuce lekarskiej. Odkrywa, \u017Ce oskar\u017Cy\u0142a j\u0105 Mariola. M\u0142oda lekarka postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego starsza pani bojkotuje nowy zwi\u0105zek swojego syna.","","",["JM"]],"67244021":["Kierowca z Bombaju
Zostaje brutalnie pobity Hindus Harkid, kt\u00F3ry pracowa\u0142 jako dostawca jedzenia. Jednym z podejrzanych jest mieszkaj\u0105cy w okolicy neonazista, kt\u00F3ry ju\u017C wcze\u015Bnie zaczepia\u0142 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara mia\u0142a wi\u0119cej wrog\u00F3w. Harkid by\u0142 sk\u0142\u00F3cony z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 mieszkania, kt\u00F3re wynajmowa\u0142, grozi\u0142 mu tak\u017Ce by\u0142y partner jego dziewczyny. Natalia informuje Zar\u0119bskiego i Kub\u0119, \u017Ce spodziewa si\u0119 dziecka. Drugi z m\u0119\u017Cczyzn zastanawia si\u0119 nad powrotem do Gda\u0144ska.","","",["N"]],"67244022":["U G\u00F3rala zjawia si\u0119 Jagna. Ma nietypow\u0105 pro\u015Bb\u0119 do swojego s\u0105siada. Mi\u0142osz ma przez jeden dzie\u0144 udawa\u0107 jej ch\u0142opaka, by odstraszy\u0107 namolnego wielbiciela. Tymczasem dochodzi do pobicia m\u0119\u017Cczyzny w kryzysie bezdomno\u015Bci. Poszkodowany jest przytomny, ale zaprzecza, \u017Ce pad\u0142 ofiar\u0105 napa\u015Bci. Jest wystraszony i nie chce ujawni\u0107 szczeg\u00F3\u0142\u00F3w zaj\u015Bcia. Do za\u0142ogi dociera jednak \u015Bwiadek zdarzenia, dzi\u0119ki kt\u00F3remu udaje si\u0119 odkry\u0107 wa\u017Cny trop. Niebawem patrol natrafia na afer\u0119 i odkrywa grup\u0119 przest\u0119pcz\u0105 dzia\u0142aj\u0105c\u0105 na skal\u0119 ca\u0142ego miasta.","","",["N"]],"67244023":["Na oddziale pediatrycznym po raz kolejny zjawia si\u0119 Dominik, osierocony ch\u0142opiec z zaburzeniami neurologicznymi. Personel podejrzewa, \u017Ce malec ma padaczk\u0119. Opiekuj\u0105ca si\u0119 nim lekarka Agnieszka informuje o tym holenderskie ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, chc\u0105ce adoptowa\u0107 Dominika. Obcokrajowcy rezygnuj\u0105 i wyje\u017Cd\u017Caj\u0105. Tymczasem doktor postanawia sama przej\u0105\u0107 opiek\u0105 nad dzieckiem. Wkr\u00F3tce jedna z piel\u0119gniarek, odkrywa, \u017Ce lekarka dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 oszustwa. Mimo pr\u00F3\u015Bb, nie mo\u017Ce post\u0119powa\u0107 wbrew etyce zawodowej. Prosi doktor Agnieszk\u0119 o jak najszybsze wyja\u015Bnienie sytuacji.","","",[]],"67244024":["Re\u017C.: Mariusz Wojaczek.
Niewidoczny prze\u015Bladowca, cz\u0119\u015B\u0107 2
Detektywi udowadniaj\u0105 w\u0142a\u015Bcicielowi solarium, \u017Ce zainstalowa\u0142 w mieszkaniu ich klientki ukryt\u0105 kamer\u0119. Niestety wychodz\u0105 na jaw kolejne niepokoj\u0105ce fakty: kto\u015B wszed\u0142 noc\u0105 do mieszkania dziewczyny i sfilmowa\u0142 j\u0105 w trakcie snu, a w butelce wina, kt\u00F3r\u0105 da\u0142 jej w prezencie w\u0142a\u015Bciciel baru, znajduje si\u0119 \u015Brodek nasenny. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy detektywi dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce \u015Brodek m\u00F3g\u0142 doda\u0107 do wina tak\u017Ce Arek, zakochany w dziewczynie go\u015B\u0107 baru...","","",[]],"67244025":["Zab\u00F3jstwo na kolacj\u0119
Inwestor gie\u0142dowy zostaje zastrzelony w restauracji podczas rodzinnej kolacji. Detektywi s\u0105 \u015Bwiadkami jego \u015Bmierci, ale nie widzieli osoby, kt\u00F3ra do niego strzela\u0142a. Z restauracji udaje si\u0119 uciec dw\u00F3m gangsterom, kt\u00F3rzy wymuszali haracz od jej w\u0142a\u015Bciciela. Okazuje si\u0119, \u017Ce zastrzelony finansista by\u0142 cichym udzia\u0142owcem restauracji. Detektywi zatrzymuj\u0105 bandyt\u00F3w, ale szybko okazuje si\u0119, \u017Ce to nie oni zastrzelili inwestora. Tymczasem wychodz\u0105 na jaw niepokoj\u0105ce fakty dotycz\u0105ce syna zabitego m\u0119\u017Cczyzny. Detektywi docieraj\u0105 do \u015Bwiadka, kt\u00F3ry widzia\u0142 niedawno b\u00F3jk\u0119 mi\u0119dzy ojcem i synem...","","",[]],"67244026":["Pan Jacek wci\u0105\u017C \u017Cyje wspomnieniami dawnych zwi\u0105zk\u00F3w i nie opuszczaj\u0105 go my\u015Bli o dawnych partnerkach. Tymczasem bli\u017Aniacy z Malborka podbijaj\u0105 wirtualne serca na portalach randkowych. Z kolei Wojtek i pan Stasio maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce nadchodz\u0105ce miesi\u0105ce przynios\u0105 im d\u0142ugo oczekiwan\u0105 zmian\u0119 w \u017Cyciu - wreszcie spotkaj\u0105 kobiet\u0119 swojego \u017Cycia. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, dlaczego Ryszardowi wci\u0105\u017C udaje si\u0119 unikn\u0105\u0107 wi\u0119zienia.","","",["N"]],"67244027":["Pan Stasio cieszy si\u0119, \u017Ce jego syn Andrzej znowu si\u0119 zakocha\u0142. Z kolei Jarek szuka pocieszenia w gotowaniu po rozwodzie i nieudanym zwi\u0105zku z kobiet\u0105, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142 przez og\u0142oszenie matrymonialne. Natomiast bli\u017Aniacy nadal szukaj\u0105 szcz\u0119\u015Bcia w internecie. Jednak Adam coraz cz\u0119\u015Bciej pragnie realnych znajomo\u015Bci.","","",["N"]],"67244028":["Zaczadzony umys\u0142
Ferdek wypala bardzo du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 papieros\u00F3w. Traci przytomno\u015B\u0107. Lekarz stwierdza u niego zaczadzenie umys\u0142u. Pociesza, \u017Ce jest to powszechna choroba w naszym kraju. Cierpi\u0105 na ni\u0105 nawet ludzie z kr\u0119gu polityki i udaje im si\u0119 z tym \u017Cy\u0107. Zaczadzony Ferdek pr\u00F3buje wykorzysta\u0107 sw\u00F3j stan do \u017Cyciowych cel\u00F3w. Opracowuje w\u0142asn\u0105 koncepcj\u0119 produkcji biopaliw.","","",["N"]],"67244029":["Z\u0142ote kierpce
Kiepskich odwiedza rodzina Haliny. Przyjechali na festiwal piosenki ludowej, w kt\u00F3rym zamierzaj\u0105 wyst\u0105pi\u0107. Niestety, podczas pr\u00F3by stryjek ulega drobnemu wypadkowi. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 sytuacj\u0119, postanawia zaj\u0105\u0107 jego miejsce w zespole.","","",["N"]],"67244030":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"67244031":["Hubert zakochuje si\u0119 w studentce, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 oszustk\u0105 matrymonialn\u0105
Hubert, chocia\u017C doskonale zarabia jako informatyk, nie ma szcz\u0119\u015Bcia w mi\u0142o\u015Bci. Pewnego dnia poznaje Julk\u0119. Para zaczyna si\u0119 spotyka\u0107. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna proponuje partnerce, by razem zamieszkali. Znajomi odradzaj\u0105 jednak Hubertowi ten krok. Informuj\u0105 go, \u017Ce Julka spotyka si\u0119 z jeszcze jednym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Gdy informatyk konfrontuje si\u0119 z ukochan\u0105, ta wyjawia mu sw\u00F3j sekret. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0105, z kt\u00F3rym j\u0105 widywano, jest jej niepe\u0142nosprawny brat. Dziewczyna jest te\u017C prze\u015Bladowana przez cz\u0142owieka, kt\u00F3ry ma powi\u0105zania z mafi\u0105. Hubert pr\u00F3buje pom\u00F3c ukochanej, pada jednak ofiar\u0105 spisku.","","",["N"]],"67244032":["B\u0142\u0105d w sztuce
Magda przyjmuje na SOR-ze starsz\u0105 kobiet\u0119, Mariol\u0119. Pacjentce towarzyszy doros\u0142y syn, Konrad. Mi\u0119dzy m\u0142odymi lud\u017Ami nawi\u0105zuje si\u0119 ni\u0107 sympatii i zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o tym matka Konrada, robi parze awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia Magda zostaje zawieszona w pracy w zwi\u0105zku z oskar\u017Ceniem o b\u0142\u0105d w sztuce lekarskiej. Odkrywa, \u017Ce oskar\u017Cy\u0142a j\u0105 Mariola. M\u0142oda lekarka postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego starsza pani bojkotuje nowy zwi\u0105zek swojego syna.","","",["JM"]],"67244033":["Gdzie jest Filip?
W agencji Malanowskiego zjawia si\u0119 zrozpaczona matka. Po jednej z imprez przyjaciel jej syna zagin\u0105\u0142. Przera\u017Cony ch\u0142opak twierdzi, \u017Ce nie wie, co si\u0119 z nim sta\u0142o. Kobieta martwi si\u0119, \u017Ce m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 zamordowany. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo.","","",[]],"67244034":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67244035":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","","",["JM"]],"67244036":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"67244037":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"67244038":["Grzegorz Fedorowicz","","",["JM"]],"67244039":["Anonimowy nadawca wysy\u0142a pacjentom oddzia\u0142u kardiologicznego maile, w kt\u00F3rych wyznacza im dat\u0119 \u015Bmierci. Spraw\u0119 bada zesp\u00F3\u0142 Marii. Sprawca grozi w\u0142a\u015Bcicielowi \u017Cwirowni. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie traktuje powa\u017Cnie ostrze\u017Ce\u0144 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. We wskazanym w wiadomo\u015Bci dniu przestaje dzia\u0142a\u0107 defibrylator ofiary, co powoduje zgon. Piotr i Maria dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce na oddziale kto\u015B celowo uszkadza sprz\u0119t medyczny. Ordynator Adam Piasecki znajduje sobie adwokata. Wybiera matk\u0119 Piotra, gwiazd\u0119 palestry Aleksandr\u0119 Branick\u0105. Tymczasem kolejny pacjent otrzymuje wiadomo\u015B\u0107 zawieraj\u0105c\u0105 dat\u0119 swojej \u015Bmierci. Maria i Andrzej spieraj\u0105 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 Julka. Kobieta popada tak\u017Ce w konflikt z \u0141ukaszem i przerywa randk\u0119.","","",["N"]],"67244040":["Bezdzietne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo
Marzena i Fabian od niedawna s\u0105 szcz\u0119\u015Bliw\u0105 par\u0105. Po\u0142\u0105czy\u0142o ich przede wszystkim zami\u0142owanie do tucz\u0105cych potraw i odraza wobec sportu. Oboje zmagaj\u0105 si\u0119 z du\u017C\u0105 nadwag\u0105 i nie uznaj\u0105 \u017Cadnej formy aktywno\u015Bci fizycznej. Marzena ubolewa nad tym, \u017Ce nie mo\u017Ce zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119. Co gorsza, spostrzega, \u017Ce Fabian zacz\u0105\u0142 z dnia na dzie\u0144 uprawia\u0107 sport. Dochodzi do wniosku, \u017Ce jej ukochany znalaz\u0142 inn\u0105 kobiet\u0119, szczuplejsz\u0105.","","",["N"]],"67244041":["Zieli\u0144ski szuka pomocy na komendzie. Podczas rozprawy, w kt\u00F3rej uczestniczy\u0142, s\u0119dzia wypu\u015Bci\u0142 na wolno\u015B\u0107 dilera narkotykowego. To nie pierwszy taki przypadek. Prokurator jest przekonany, \u017Ce ma do czynienia z \u0142apownikiem, dlatego prosi funkcjonariuszy, by przyjrzeli si\u0119 jego kontaktom s\u0119dziego. Sprawa jest delikatna. Za\u0142oga rozpoczyna dochodzenie, podczas kt\u00F3rego przekonuje si\u0119, \u017Ce czasem zemsta jest silniejszym motorem dzia\u0142ania ni\u017C du\u017Ce pieni\u0105dze. Tego dnia str\u00F3\u017Ce prawa interweniuj\u0105 te\u017C w sprawie k\u0142\u00F3tni w szkole. Niezadowolona matka oskar\u017Ca higienistk\u0119 o k\u0142amstwo w kwestii wszawicy u dziecka. Tymczasem Wojtek jest w trudnej sytuacji. Coraz wi\u0119cej trop\u00F3w w sprawie wypadku prowadzi do niego.","","",["N"]],"67244042":["Dobry wujek
33-letnia Laura informuje policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 30-letniego brata, Rafa\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna jest urz\u0119dnikiem skarbowym i znikn\u0105\u0142 zupe\u0142nie niespodziewanie z placu zabaw, na kt\u00F3rym sp\u0119dza\u0142 czas ze swoim 6-letnim siostrze\u0144cem, Kubusiem. Poinformowa\u0142 on ch\u0142opca, \u017Ce udaje si\u0119 do toalety, ale ju\u017C z niej nie wr\u00F3ci\u0142. W trakcie przeszukania mieszkania zaginionego detektywi odnajduj\u0105 spor\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 przyjmowa\u0107 \u0142ap\u00F3wki od petent\u00F3w, ale Laura zdecydowanie zaprzecza tym insynuacjom. Wsp\u00F3\u0142pracownicy r\u00F3wnie\u017C za\u015Bwiadczaj\u0105 o jego uczciwo\u015Bci i s\u0105 zszokowani znikni\u0119ciem Rafa\u0142a. Nikt nie wie, co mog\u0142o si\u0119 wydarzy\u0107. Funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna systematycznie zabiera\u0142 Kubusia na r\u00F3\u017Cne place zabaw. To odkrycie rodzi kolejne w\u0105tpliwo\u015Bci.","","",["N"]],"67244043":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"67244044":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"67244045":["Salowa Edyta jest oburzona zachowaniem Filipa i jego podej\u015Bciem do wyznaczonych mu obowi\u0105zk\u00F3w. Kalina martwi si\u0119 o stan zdrowia siostry. Oskar zastanawia si\u0119, czy Magda by\u0142a \u015Bwiadoma swojego zachowania, czy te\u017C by\u0142 to nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek. Kacper postanawia zaj\u0105\u0107 si\u0119 leczeniem Magdy podczas jej pobytu w klinice. Leon, ojciec dziewczyny, ma wyrobione zdanie na temat tego, co si\u0119 sta\u0142o. Nie chce przyj\u0105\u0107 do wiadomo\u015Bci fakt\u00F3w medycznych. Kalina prze\u017Cywa trudny czas. Natomiast Piotrek chce odkry\u0107 prawd\u0119, kim by\u0142a ostatnia osoba, z kt\u00F3r\u0105 rozmawia\u0142a Mi\u0142ka. Bilingi wskazuj\u0105, \u017Ce dzwoniono do niej z numeru zarejestrowanego na Marysi\u0119.","","",["N"]],"67244046":["Pu\u0142apka na myszy
W kamienicy dochodzi do licznych kradzie\u017Cy. Ferdek, Boczek i Pa\u017Adzioch odkrywaj\u0105, \u017Ce stoi za tym Minister Wszystkich Finans\u00F3w. Zbulwersowani s\u0105siedzi nie maj\u0105 zamiaru pozwala\u0107 si\u0119 bezczynnie ograbia\u0107. Uciekaj\u0105c si\u0119 do wyszukanych metod, podejmuj\u0105 walk\u0119 z pustosz\u0105cym ich portfele przeciwnikiem.","","",["N"]],"67244047":["Alicja p\u00F3\u0142 roku po niebezpiecznym wypadku staje si\u0119 ponownie ofiar\u0105 sprawcy
Alicja dochodzi do siebie po wypadku samochodowym. Kobieta nie wie, kto j\u0105 potr\u0105ci\u0142 na przej\u015Bciu dla pieszych. Jej m\u0105\u017C, Tadeusz, namawia \u017Con\u0119, by pojedna\u0142a si\u0119 ze swoim m\u0142odszym bratem Sebastianem. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinna to zrobi\u0107, gdy\u017C on wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119 i nie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 jej pomaga\u0107. Alicja w ko\u0144cu si\u0119 zgadza. Niebawem jednak zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce sprawc\u0105 jej wypadku jest by\u0142a \u017Cona brata. Tymczasem Sebastian i jego nowa partnerka namawiaj\u0105 Alicj\u0119, by wesz\u0142a z nimi w biznes. Kobieta jednak ma w\u0105tpliwo\u015Bci.","","",["N"]],"67244048":["Dziecko w sieci
13-letnia Karolina ma spotka\u0107 si\u0119 w parku z poznanym w internecie Wojtkiem. Ma zachowa\u0107 to w tajemnicy. W um\u00F3wionym miejscu zjawia si\u0119 doros\u0142y m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry podszywa\u0142 si\u0119 pod ch\u0142opca. Nak\u0142ania dziewczynk\u0119, by uda\u0142a si\u0119 z nim w ustronne miejsce. W ko\u0144cu pr\u00F3buje si\u0142\u0105 zaci\u0105gn\u0105\u0107 j\u0105 w krzaki.","","",["N"]],"67244049":["Bezdzietne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo
Marzena i Fabian od niedawna s\u0105 szcz\u0119\u015Bliw\u0105 par\u0105. Po\u0142\u0105czy\u0142o ich przede wszystkim zami\u0142owanie do tucz\u0105cych potraw i odraza wobec sportu. Oboje zmagaj\u0105 si\u0119 z du\u017C\u0105 nadwag\u0105 i nie uznaj\u0105 \u017Cadnej formy aktywno\u015Bci fizycznej. Marzena ubolewa nad tym, \u017Ce nie mo\u017Ce zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119. Co gorsza, spostrzega, \u017Ce Fabian zacz\u0105\u0142 z dnia na dzie\u0144 uprawia\u0107 sport. Dochodzi do wniosku, \u017Ce jej ukochany znalaz\u0142 inn\u0105 kobiet\u0119, szczuplejsz\u0105.","","",["N"]],"67244050":["Zieli\u0144ski szuka pomocy na komendzie. Podczas rozprawy, w kt\u00F3rej uczestniczy\u0142, s\u0119dzia wypu\u015Bci\u0142 na wolno\u015B\u0107 dilera narkotykowego. To nie pierwszy taki przypadek. Prokurator jest przekonany, \u017Ce ma do czynienia z \u0142apownikiem, dlatego prosi funkcjonariuszy, by przyjrzeli si\u0119 jego kontaktom s\u0119dziego. Sprawa jest delikatna. Za\u0142oga rozpoczyna dochodzenie, podczas kt\u00F3rego przekonuje si\u0119, \u017Ce czasem zemsta jest silniejszym motorem dzia\u0142ania ni\u017C du\u017Ce pieni\u0105dze. Tego dnia str\u00F3\u017Ce prawa interweniuj\u0105 te\u017C w sprawie k\u0142\u00F3tni w szkole. Niezadowolona matka oskar\u017Ca higienistk\u0119 o k\u0142amstwo w kwestii wszawicy u dziecka. Tymczasem Wojtek jest w trudnej sytuacji. Coraz wi\u0119cej trop\u00F3w w sprawie wypadku prowadzi do niego.","","",["N"]],"67244051":["Kierowca z Bombaju
Zostaje brutalnie pobity Hindus Harkid, kt\u00F3ry pracowa\u0142 jako dostawca jedzenia. Jednym z podejrzanych jest mieszkaj\u0105cy w okolicy neonazista, kt\u00F3ry ju\u017C wcze\u015Bnie zaczepia\u0142 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara mia\u0142a wi\u0119cej wrog\u00F3w. Harkid by\u0142 sk\u0142\u00F3cony z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 mieszkania, kt\u00F3re wynajmowa\u0142, grozi\u0142 mu tak\u017Ce by\u0142y partner jego dziewczyny. Natalia informuje Zar\u0119bskiego i Kub\u0119, \u017Ce spodziewa si\u0119 dziecka. Drugi z m\u0119\u017Cczyzn zastanawia si\u0119 nad powrotem do Gda\u0144ska.","","",["N"]],"67244052":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"67244053":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"67244054":["Salowa Edyta jest oburzona zachowaniem Filipa i jego podej\u015Bciem do wyznaczonych mu obowi\u0105zk\u00F3w. Kalina martwi si\u0119 o stan zdrowia siostry. Oskar zastanawia si\u0119, czy Magda by\u0142a \u015Bwiadoma swojego zachowania, czy te\u017C by\u0142 to nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek. Kacper postanawia zaj\u0105\u0107 si\u0119 leczeniem Magdy podczas jej pobytu w klinice. Leon, ojciec dziewczyny, ma wyrobione zdanie na temat tego, co si\u0119 sta\u0142o. Nie chce przyj\u0105\u0107 do wiadomo\u015Bci fakt\u00F3w medycznych. Kalina prze\u017Cywa trudny czas. Natomiast Piotrek chce odkry\u0107 prawd\u0119, kim by\u0142a ostatnia osoba, z kt\u00F3r\u0105 rozmawia\u0142a Mi\u0142ka. Bilingi wskazuj\u0105, \u017Ce dzwoniono do niej z numeru zarejestrowanego na Marysi\u0119.","","",["N"]],"67244055":["Pu\u0142apka na myszy
W kamienicy dochodzi do licznych kradzie\u017Cy. Ferdek, Boczek i Pa\u017Adzioch odkrywaj\u0105, \u017Ce stoi za tym Minister Wszystkich Finans\u00F3w. Zbulwersowani s\u0105siedzi nie maj\u0105 zamiaru pozwala\u0107 si\u0119 bezczynnie ograbia\u0107. Uciekaj\u0105c si\u0119 do wyszukanych metod, podejmuj\u0105 walk\u0119 z pustosz\u0105cym ich portfele przeciwnikiem.","","",["N"]],"67244056":["Anonimowy nadawca wysy\u0142a pacjentom oddzia\u0142u kardiologicznego maile, w kt\u00F3rych wyznacza im dat\u0119 \u015Bmierci. Spraw\u0119 bada zesp\u00F3\u0142 Marii. Sprawca grozi w\u0142a\u015Bcicielowi \u017Cwirowni. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie traktuje powa\u017Cnie ostrze\u017Ce\u0144 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. We wskazanym w wiadomo\u015Bci dniu przestaje dzia\u0142a\u0107 defibrylator ofiary, co powoduje zgon. Piotr i Maria dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce na oddziale kto\u015B celowo uszkadza sprz\u0119t medyczny. Ordynator Adam Piasecki znajduje sobie adwokata. Wybiera matk\u0119 Piotra, gwiazd\u0119 palestry Aleksandr\u0119 Branick\u0105. Tymczasem kolejny pacjent otrzymuje wiadomo\u015B\u0107 zawieraj\u0105c\u0105 dat\u0119 swojej \u015Bmierci. Maria i Andrzej spieraj\u0105 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 Julka. Kobieta popada tak\u017Ce w konflikt z \u0141ukaszem i przerywa randk\u0119.","","",["N"]],"67244057":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67244058":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"67244059":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67244060":["Edward d\u0142ugo podr\u00F3\u017Cowa\u0142 wozem cyga\u0144skim po Bieszczadach. W ko\u0144cu osiad\u0142 w najlepszym miejscu. Bogdan \"Wazon\" obserwuje o \u015Bwicie wilki i kruki. W\u0142adkowi uciek\u0142y lata przy wyr\u0119bie las\u00F3w w Bieszczadach. So\u0142tys Roman jedzie do Krywego, sk\u0105d akcja \"Wis\u0142a\" wyp\u0119dzi\u0142a jego ojca. Na powitaniu wiosny w Chmielu Maryla z Hosem wspominaj\u0105, jak przetrwali zim\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67244061":["Na pocz\u0105tku programu Ewa Wachowicz przygotuje tradycyjn\u0105 sa\u0142atk\u0119 szwajcarsk\u0105 z sera, og\u00F3rk\u00F3w konserwowych, szynki i sosu winegret. Nast\u0119pnie poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 \u017Ceberka w sosie pieprzowym. Kluczem do sukcesu tego dania jest kefirowa marynata. Z kolei na deser prowadz\u0105ca upiecze tart\u0119 z owocami le\u015Bnymi i bia\u0142\u0105 czekolad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"67244062":["Najlepsza dieta cud
Przedszkolanka Barbara mieszka w Warszawie ze swoj\u0105 siostr\u0105 Luiz\u0105. Kobieta bardzo si\u0119 martwi swoj\u0105 nadwag\u0105. Poniewa\u017C nie uk\u0142ada jej si\u0119 w \u017Cyciu prywatnym, uwa\u017Ca, \u017Ce problem stanowi\u0105 dodatkowe kilogramy. Luiza przekonuje j\u0105, by przesz\u0142a na diet\u0119 i zacz\u0119\u0142a \u0107wiczy\u0107. Basia zaczyna korzysta\u0107 z porad dietetyka i uprawia\u0107 jogging. Pewnego dnia poznaje innego amatora biegania, Damiana, i zaczyna si\u0119 z nim spotyka\u0107. Przypadkowo dowiaduje si\u0119, \u017Ce Luiza zap\u0142aci\u0142a m\u0119\u017Cczy\u017Anie za to, by j\u0105 adorowa\u0142. Czuje si\u0119 ura\u017Cona. Tymczasem w otoczeniu kobiety od dawna przebywa zainteresowany ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry jednak nie ma odwagi wyzna\u0107 jej swoich uczu\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67244063":["Dobry wujek
33-letnia Laura informuje policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 30-letniego brata, Rafa\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna jest urz\u0119dnikiem skarbowym i znikn\u0105\u0142 zupe\u0142nie niespodziewanie z placu zabaw, na kt\u00F3rym sp\u0119dza\u0142 czas ze swoim 6-letnim siostrze\u0144cem, Kubusiem. Poinformowa\u0142 on ch\u0142opca, \u017Ce udaje si\u0119 do toalety, ale ju\u017C z niej nie wr\u00F3ci\u0142. W trakcie przeszukania mieszkania zaginionego detektywi odnajduj\u0105 spor\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 przyjmowa\u0107 \u0142ap\u00F3wki od petent\u00F3w, ale Laura zdecydowanie zaprzecza tym insynuacjom. Wsp\u00F3\u0142pracownicy r\u00F3wnie\u017C za\u015Bwiadczaj\u0105 o jego uczciwo\u015Bci i s\u0105 zszokowani znikni\u0119ciem Rafa\u0142a. Nikt nie wie, co mog\u0142o si\u0119 wydarzy\u0107. Funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna systematycznie zabiera\u0142 Kubusia na r\u00F3\u017Cne place zabaw. To odkrycie rodzi kolejne w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67244064":["Siostrzeniec
El\u017Cbieta niedawno przesz\u0142a na emerytur\u0119. Kobieta zostaje napadni\u0119ta i obrabowana w swoim w\u0142asnym mieszkaniu. Z\u0142odziej popycha seniork\u0119, kt\u00F3rej p\u0119ka szyjka ko\u015Bci udowej. Po operacji kobieta mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie siostrze\u0144ca, Adama. Pewnego dnia, po zjedzeniu nale\u015Bnik\u00F3w, El\u017Cbieta zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107. Napadom \u015Bmiechu towarzysz\u0105 ataki paniki. Gdy Adam wychodzi do kuchni, kobieta dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835330.jpg","",["N"]],"67244065":["Wyprowadzka
Podczas kolacji Przemek prowokuje k\u0142\u00F3tni\u0119, w wyniku kt\u00F3rej \u017Cona wyrzuca go z domu. Kobieta ma nadziej\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C przemy\u015Bli sobie ca\u0142\u0105 sytuacj\u0119 i wr\u00F3ci. Tak si\u0119 jednak nie dzieje. Przemek znika, a c\u00F3rka obwinia o zaistnia\u0142\u0105 sytuacj\u0119 matk\u0119. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Gosia dostaje pismo z banku w ramach wypowiedzenia kredytu hipotecznego. Wychodzi na jaw, \u017Ce Przemek od jakiego\u015B czasu ok\u0142amywa\u0142 \u017Con\u0119 i nie p\u0142aci\u0142 rat za dom. Sprawa komplikuje si\u0119, gdy kobieta odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie chodzi\u0142 te\u017C do pracy, a znajomi widywali go na mie\u015Bcie z inn\u0105 kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"67244066":["Dominika przyczynia si\u0119 do zagini\u0119cia m\u0142odszej siostry i odkrywa mroczne tajemnice swojej rodziny
Dominika ma dwie siostry, kt\u00F3re bardzo kocha. Popada jednak z konflikt z m\u0142odsz\u0105 z nich, Klaudi\u0105, kt\u00F3ra potrafi rani\u0107 bliskich. Dominika i Agnieszka postanawiaj\u0105 da\u0107 jej nauczk\u0119. Zabieraj\u0105 krewn\u0105 do lasu i tam zostawiaj\u0105. Z pozoru niewinna zabawa przeradza si\u0119 jednak w dramat, poniewa\u017C Klaudia nie wraca do domu. Niebawem policja znajduje cia\u0142o dziewczyny. Kto\u015B utopi\u0142 j\u0105 w stawie niedaleko miejsca, w kt\u00F3rym rozsta\u0142a si\u0119 z siostrami. Na jaw wychodz\u0105 rodzinne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67244067":["W Krzywow\u00F3lce, wsi w pobli\u017Cu Terespola, w jednym ze starych, drewnianych dom\u00F3w mieszka wielopokoleniowa rodzina: pani Anna, jej c\u00F3rka Patrycja z m\u0119\u017Cem i dwojgiem dzieci oraz dwaj synowie: 21-letni Mateusz i 3-letni Adam. M\u0105\u017C pani Anny niedawno zmar\u0142. Po jego \u015Bmierci Mateusz zrezygnowa\u0142 z wymarzonych studi\u00F3w i wr\u00F3ci\u0142 do rodzinnego domu, by pom\u00F3c mamie. Musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 niewielk\u0105 gospodark\u0105, z kt\u00F3rej wszyscy \u017Cyj\u0105. C\u00F3rka i zi\u0119\u0107 s\u0105 osobami niesamodzielnymi, po szkole specjalnej. Potrzebuj\u0105 wi\u0119c pomocy w wychowaniu dzieci. Warunki w jakich mieszka rodzina s\u0105 katastrofalne. Dom jest ciasny, zimny, z dziurawym dachem, a nieszczelne, dymi\u0105ce piece s\u0105 bardzo niebezpieczne. Mimo ci\u0119\u017Ckiej pracy Mateusza rodzina nie ma szans na to, by samodzielnie go wyremontowa\u0107 i poprawi\u0107 swoje warunki \u017Cyciowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67244068":["Balcyrewicz musi odej\u015B\u0107
Pewnego dnia Ferdek okrywa straszn\u0105 rzecz. Lod\u00F3wka jest ca\u0142kowicie pusta. Zwierza si\u0119 ze swego odkrycia Boczkowi. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce cierpi\u0105 n\u0119dz\u0119 i g\u0142\u00F3d. Wpadaj\u0105 na pomys\u0142, \u017Ce wszystkiemu winien jest minister Balcyrewicz. W ich g\u0142owach kie\u0142kuje pewien plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67244069":["Krypta
Ksi\u0105dz zach\u0119ca wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, w tym rodzin\u0119 Kiepskich, do wzi\u0119cia udzia\u0142u w parafiadzie. G\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0105 jest mo\u017Cliwo\u015B\u0107 poch\u00F3wku w parafialnej krypcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67244070":["Humor telewizyjny
Ferdynand Kiepski i jego s\u0105siedzi s\u0105 rozczarowani poziomem polskich seriali komediowych puszczanych w telewizji. Postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Sami b\u0119d\u0105 produkowa\u0107 programy rozrywkowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67244071":["Adios Amigos
65-letnia Hanna jest emerytowan\u0105 krawcow\u0105 i mieszka sama w kawalerce. Pewnego dnia wygrywa na loterii sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Radosn\u0105 nowin\u0105 dzieli si\u0119 z rodzin\u0105, jednak doznaje tylko rozczarowania, poniewa\u017C nagroda staje si\u0119 przedmiotem sporu. Wkr\u00F3tce c\u00F3rka Hanny, Aneta (43 l.), namawia j\u0105 na przeprowadzk\u0119 do jej domu, w kt\u00F3rym mieszka razem z m\u0119\u017Cem Robertem (45 l.) i synem Marcinem (21 l.). Niestety szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Aneta ma k\u0142opoty finansowe. Matka wspomaga j\u0105 dora\u017Anie, ale odkrywa te\u017C, \u017Ce bezrobotny Robert trwoni pieni\u0105dze. Postanawia wi\u0119c zako\u0144czy\u0107 dofinansowywanie rodziny c\u00F3rki. Prawdziwe k\u0142opoty jednak dopiero nadchodz\u0105, gdy\u017C rodzina planuje, jak odebra\u0107 65-latce wszystkie pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67244072":["Babiak to niewielkie miasteczko le\u017C\u0105ce w pobli\u017Cu Ko\u0142a. Mieszka tam pani Alicja oraz jej c\u00F3rka Agata wraz z dwoma synami. Obaj ch\u0142opcy wymagaj\u0105 szczeg\u00F3lnej troski. Zw\u0142aszcza 13-letni autystyczny Kacper, kt\u00F3ry nie kontroluje swoich emocji, ma napady agresji i nie potrafi komunikowa\u0107 si\u0119 z otoczeniem. Dom rodziny jest w fatalnym stanie. Prawie wszystkie \u015Bciany pokrywa grzyb. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, gdy\u017C drugi nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Z remontem zmierzy si\u0119 nowa ekipa pod przewodnictwem Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67244073":["21-letni Tomasz przypuszcza, \u017Ce kobieta kt\u00F3ra go wychowa\u0142a nie jest jego matk\u0105 i dowiaduje si\u0119 szokuj\u0105cej prawdy o biologicznych rodzicach
Ksi\u0119gowa Aneta trafia do szpitala. Syn kobiety, Tomek, odkrywa, \u017Ce jego grupa krwi i grupa krwi jego opiekunki wykluczaj\u0105 si\u0119, a wi\u0119c nie mo\u017Ce by\u0107 jej biologicznym dzieckiem. Ch\u0142opak wraz ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Anet\u0105 zaczyna grzeba\u0107 w przesz\u0142o\u015Bci. Odkrywa, \u017Ce na kilka miesi\u0119cy przed porodem matka i ciotka Tomka przebywa\u0142y w miejscowo\u015Bci na G\u00F3rnym \u015Al\u0105sku, kt\u00F3ra jest te\u017C wpisana do aktu urodzenia ch\u0142opaka. Niebawem student odkrywa, \u017Ce jego biologiczny ojciec wci\u0105\u017C \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67244074":["Ada\u015B
35-letni Tobiasz, w\u0142a\u015Bciciel wytw\u00F3rni muzycznej, zg\u0142asza znikni\u0119cie dziecka. 3-letni Ada\u015B sp\u0119dza\u0142 noc w domu ojca, jednak rano ju\u017C go nie by\u0142o. M\u0119\u017Cczyzna informuje policj\u0119, \u017Ce podejrzewa swoj\u0105 by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 i matk\u0119 ch\u0142opca, 35-letni\u0105 piosenkark\u0119 Edyt\u0119. Po rozwodzie to Tobiasz zaj\u0105\u0142 si\u0119 Adasiem, poniewa\u017C kobieta prowadzi rozrywkowy tryb \u017Cycia i nie wywi\u0105zywa\u0142a si\u0119 odpowiednio z obowi\u0105zk\u00F3w wobec dziecka. Policjanci udaj\u0105 si\u0119 do studia nagra\u0144, gdzie znajduj\u0105 Edyt\u0119, kt\u00F3ra jest zszokowana znikni\u0119ciem ch\u0142opca. Cho\u0107 matka ma alibi na czas zagini\u0119cia, to podejrzenia Jagody i Jurka nie s\u0142abn\u0105. Uwa\u017Caj\u0105 oni, \u017Ce mog\u0142a zleci\u0107 porwanie. Edyta wskazuje na rapera Kapiszona, czyli Marcina Kowalskiego. Muzyk nie realizowa\u0142 sesji nagraniowych i Tobiasz zerwa\u0142 z nim umow\u0119 na wydanie p\u0142yty. Na niekorzy\u015B\u0107 Kapiszona dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C jego obnoszenie si\u0119 ze znajomo\u015Bciami w \u015Bwiecie gangsterskim. Podczas dzia\u0142a\u0144 \u015Bledczych zostaje ujawniony tak\u017Ce w\u0105tek pedofilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67244075":["Podw\u00F3jny agent
Podczas nalotu na magazyn nielegalnego paliwa ginie szef oddzia\u0142u s\u0142u\u017Cby celno-skarbowej. Posiada\u0142 on ogromn\u0105 wiedz\u0119 na temat mafii paliwowej i bezcenne kontakty w \u015Brodowisku przest\u0119pczym. Olgierd i Krystian wpadaj\u0105 na trop sekretu, kt\u00F3ry ca\u0142kowicie zmienia tok \u015Bledztwa. Kole\u017Canka Eweliny prosi Krystiana, by przem\u00F3wi\u0142 do rozs\u0105dku jej synowi, kt\u00F3ry zaj\u0105\u0142 si\u0119 dilerk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67244076":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244077":["D\u0142uga droga
W podwarszawskim lesie zostaje \u015Bmiertelnie potr\u0105cony nastolatek. By\u0142 synem bliskiego przyjaciela Zar\u0119bskiego. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym w sprawie staje si\u0119 by\u0142y wi\u0119zie\u0144, kt\u00F3ry odsiedzia\u0142 wyrok za spowodowanie wypadku pod wp\u0142ywem alkoholu. Detektywi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do samos\u0105du. Filip przygotowuje kolacj\u0119 dla Natalii. W trakcie posi\u0142ku rozmawia z kobiet\u0105 na temat przysz\u0142o\u015Bci i sk\u0142ada jej pewn\u0105 propozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67244078":["Ch\u0142opak 26-letniej Darii znika podczas wieczoru kawalerskiego
Daria i Kamil planuj\u0105 \u015Blub. Czeka ich tak\u017Ce wiecz\u00F3r kawalerski oraz panie\u0144ski. Nast\u0119pnego dnia po imprezie m\u0119\u017Cczyzna nie pojawia si\u0119 w domu, nie odbiera te\u017C telefonu. Daria kontaktuje si\u0119 z przyjacielem Kamila, Marcinem, kt\u00F3ry wyznaje jej, \u017Ce poprzedni wiecz\u00F3r sp\u0119dzili w klubie ze striptizem. Kobieta obawia si\u0119, \u017Ce kto\u015B dosypa\u0142 co\u015B Kamilowi do drinka. Prosi o pomoc w poszukiwaniach narzeczonego swoich rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67244079":["Wiele ha\u0142asu o nic
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 niepokoj\u0105 nocne ha\u0142asy i dziwne d\u017Awi\u0119ki dobiegaj\u0105ce ze \u015Bmietnika. Na domiar z\u0142ego rano znajduj\u0105 porozbijane kontenery i rozrzucone \u015Bmieci. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce sprawcami mog\u0105 by\u0107 dzikie zwierz\u0119ta podchodz\u0105ce do miasta z pobliskiego lasu na \u017Cer. S\u0105siedzi powo\u0142uj\u0105 nocn\u0105 stra\u017C, kt\u00F3ra ma strzec \u015Bmietnika. Okazuje si\u0119, \u017Ce spustosze\u0144 dokonuje tajemniczy Mutant.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67244080":["Non profit
Mieszka\u0144cami kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wstrz\u0105sa wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci wieloletniego dozorcy, pana Kieliszkowskiego. S\u0105siedzi zastanawiaj\u0105 si\u0119, kto przejmie jego funkcj\u0119. Niespodziewanie i samozwa\u0144czo gospodarzem domu mianuje si\u0119 Boczek, kt\u00F3ry powo\u0142uje si\u0119 na protekcj\u0119 prezesa Koz\u0142owskiego. Ferdek jest pe\u0142en obaw. Wkr\u00F3tce jego z\u0142e proroctwa si\u0119 spe\u0142niaj\u0105. Boczek zaczyna terroryzowa\u0107 lokator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67244081":["Przeczucie
Syn pa\u0144stwa Wo\u0142owik\u00F3w zagin\u0105\u0142 kilka lat temu podczas zabawy nad jeziorem. Nigdy nie odnaleziono jego cia\u0142a. Matka, Renata Wo\u0142owik, jest pewna, \u017Ce ch\u0142opiec \u017Cyje. Jest tak\u017Ce przekonana, \u017Ce Jakub usi\u0142uje ostatnio nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 kontakt. Z t\u0105 w\u0142a\u015Bnie spraw\u0105 kobieta zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w. Zauwa\u017Cy\u0142a bowiem, \u017Ce od jakiego\u015B czasu pod jej okno przychodzi tajemniczy m\u0142odzieniec...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",[]],"67244082":["Umrze\u0107 z mi\u0142o\u015Bci
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel dobrze prosperuj\u0105cej firmy farmaceutycznej. M\u0119\u017Cczyzna jest nieuleczalnie chory. Prosi detektyw\u00F3w, aby obserwowali jego \u017Con\u0119, kt\u00F3r\u0105 niedawno po\u015Blubi\u0142, ale nie jest pewny jej uczu\u0107. Dochodzenie szybko wykazuje, \u017Ce kobieta spotyka si\u0119 z m\u0142odym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry by\u0142 kiedy\u015B jej ch\u0142opakiem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",[]],"67244083":["Wiktoria \u017Bechowska podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C, Mi\u0142osz, nie jest jej wierny. M\u0119\u017Cczyzna bardzo ma\u0142o czasu sp\u0119dza w domu, cz\u0119sto te\u017C wraca, b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu. Mi\u0142osz odziedziczy\u0142 po ojcu fundusz inwestycyjny i stara si\u0119 powi\u0119ksza\u0107 maj\u0105tek. P\u00F3\u017Ane powroty t\u0142umaczy wi\u0119c spotkaniami z potencjalnymi inwestorami. Wiktoria podejrzewa, \u017Ce Mi\u0142osz zdradza j\u0105 z hostessami - Oliwi\u0105 i Ewelin\u0105. Ekipa detektywa Petrowa ustala, \u017Ce pierwsza z kobiet faktycznie pr\u00F3buje uwie\u015B\u0107 Mi\u0142osza. On jednak nie ulega pokusie. Wkr\u00F3tce potem detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Oliwia i Ewelina s\u0105 kochankami innego m\u0119\u017Cczyzny, Dawida. M\u0119\u017Cczyzna ten romansuje tak\u017Ce z... klientk\u0105 detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"67244084":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244085":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67244086":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"67244087":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67244088":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67244089":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67244090":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"67244091":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67244224":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67244225":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"67244226":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67244227":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244228":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244229":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67244230":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244231":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244232":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67244233":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244234":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244235":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67244236":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67244237":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244238":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67244239":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244240":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244241":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67244242":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244243":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67244244":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67244245":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244246":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67244247":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67244248":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67244249":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67244250":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67244251":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"67244252":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244253":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67244254":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"67244255":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67244256":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244257":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67244258":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67244259":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67244260":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67244261":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67244262":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67244263":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244264":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67244265":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67244266":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244267":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67244268":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67244269":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"67244270":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244271":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67244272":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67244273":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67244274":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67244275":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67244276":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67244277":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67244278":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67244279":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"67244280":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"67244281":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67244282":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67244283":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67244284":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67244285":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67244286":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244287":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67244288":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67244289":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67244290":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67244291":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244292":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67244293":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67244294":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67244295":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67244092":["Agnieszka i Wojciech B\u0142achowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67244093":["Iwona Burnat-Benjamin, Reggie Benjamin","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67244094":["Tamara Arciuch, Bart\u0142omiej Kasprzykowski
Tamara Arciuch i Bart\u0142omiej Kasprzykowski zdradz\u0105, czym dla nich jest mi\u0142o\u015B\u0107 i dlaczego zrezygnowali z poprzednich zwi\u0105zk\u00F3w. Opowiedz\u0105 te\u017C, co ich \u0142\u0105czy i czy zdarza im si\u0119 odczuwa\u0107 zazdro\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67244095":["Uczestnicy przenios\u0105 si\u0119 na Daleki Wsch\u00F3d. W wyborze najlepiej przygotowanych da\u0144 Micha\u0142owi Brysiowi pomo\u017Ce go\u015B\u0107, specjalista w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Na najlepszych kucharzy czeka nagroda z nutk\u0105 pieprzu. Przegrani, jak zawsze, za kar\u0119 poczuj\u0105 gorzki smak pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"67244096":["Z\u0142otousty \/ Firmowa mi\u0142o\u015B\u0107
Bo\u017Cena i Mariusz s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od 19 lat. Maj\u0105 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Agat\u0119. Pewnego dnia Agata wraca do domu zap\u0142akana. Zdradza matce, \u017Ce ojciec ma romans z jej kole\u017Cank\u0105, Ewk\u0105. Mariusz jest oburzony oskar\u017Ceniami. Konfrontuje ze sob\u0105 Ew\u0119 i Bo\u017Cen\u0119. Dziewczyna przyznaje si\u0119, \u017Ce rozpowiada\u0142a nieprawdziwe plotki o trenerze. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci, Iwona Rudzka, jest producentk\u0105 telewizyjn\u0105. Jest adorowana przez swojego podw\u0142adnego, Igora. Ch\u0142opak pomaga jej naprawi\u0107 auto, a potem sk\u0142ada dwuznaczne propozycj\u0119. Iwona konsekwentnie odmawia. Ale zmienia zdanie, gdy Igor ratuje j\u0105 przed atakiem na ulicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67244097":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Strza\u0142kowa w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Mieszka tu pani Anna wraz z siedemnastoletnim wnukiem Marcinem. Warunki, w jakich \u017Cyj\u0105, zaskakuj\u0105 nawet do\u015Bwiadczon\u0105 ekip\u0119 programu. W pokoju nastolatka nie ma \u015Bwiat\u0142a ani ogrzewania. Starsza pani \u015Bpi na rozpadaj\u0105cym si\u0119 rozk\u0142adanym fotelu. W kuchni stoi koza, kt\u00F3ra zadymia wszystkie pomieszczenia. Brakuje \u0142azienki, a ze \u015Bcian wystaje s\u0142oma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"67244098":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67244099":["Anna samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina \u017Cyje w jednopokojowym mieszkaniu i korzysta ze wsp\u00F3lnej z s\u0105siadami toalety w korytarzu. Anna do\u015Bwiadczy\u0142a przemocy fizycznej i psychicznej ze strony by\u0142ego partnera, kt\u00F3ry obecnie nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. Rodzina utrzymuje si\u0119 z zasi\u0142k\u00F3w w \u0142\u0105cznej kwocie 2100 z\u0142otych. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w zostaje im 600 z\u0142otych. Ma\u0142\u017Conkowie Oliwia i Patryk wychowuj\u0105 roczne dziecko. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 12 tysi\u0119cy z\u0142otych. Para uwielbia podr\u00F3\u017Cowa\u0107, co umo\u017Cliwia jej praca. Oliwia i Patryk prowadz\u0105 bowiem w\u0142asn\u0105 firm\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67244100":["Prow.: Izabela Janachowska.
Niemal ka\u017Cda para marzy o tym, by mie\u0107 \u015Blub jak z bajki. Cz\u0119sto jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 przeszkody. Te najbardziej popularne to brak pieni\u0119dzy lub powa\u017Cne \u017Cyciowe problemy. W takich sytuacjach mo\u017Cna jednak liczy\u0107 na wsparcie Izabeli Janachowskiej. Prowadz\u0105ca wys\u0142ucha poruszaj\u0105cych historii i stanie si\u0119 nios\u0105cym wsparcie dobrym duchem. W ka\u017Cdym odcinku Izabela i jej ekipa wyruszy specjalnym r\u00F3\u017Cowym Wedding Busem do najdalszych zak\u0105tk\u00F3w Polski, aby spe\u0142nia\u0107 marzenia o pi\u0119knym weselu. W programie zobaczymy nie tylko szczer\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107, lecz tak\u017Ce skomplikowane relacje rodzinne i wspieraj\u0105cych przyjaci\u00F3\u0142. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C \u0142ez. Izabela zadba jednak o to, by ka\u017Cda historia sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dobrze.","","",["N"]],"67244101":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"67244102":["Uczestniczki tego odcinka to projektantka Aleksandra, aktywna na instagramie Angelika, maj\u0105ca holenderskie korzenie Natasza i przekonana, \u017Ce waga w modzie nie ma znaczenia, Klaudia. Czeka je trudne zadanie. B\u0119d\u0105 musia\u0142y przygotowa\u0107 dwie kreacje zgodne z tematami: \"Dziki Zach\u00F3d\" i \"Olejek r\u00F3\u017Cany\". Na ca\u0142o\u015B\u0107 dostan\u0105 jedynie dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych. Efekty ich stara\u0144 oceni\u0105 aktorka Ada Fija\u0142, krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w i stylistka Joanna Osiecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"67244103":["Inspiracj\u0105 do kolejnego zadania b\u0119dzie muzyka jamajska. Kucharze b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 dania, kt\u00F3re oceni Micha\u0142 Bry\u015B oraz cz\u0142onkowie zespo\u0142u Mesajah. Trudno\u015B\u0107 polega na tym, jak uj\u0105\u0107 w smaku energi\u0119 reggae. Dla przegranych wysoka temperatura i pal\u0105ce s\u0142o\u0144ce nie b\u0119d\u0105 nagrod\u0105, a raczej kar\u0105. Podczas serwisu dojdzie r\u00F3wnie\u017C do spotkania po latach. Micha\u0142 Bry\u015B b\u0119dzie go\u015Bci\u0142 Monik\u0119 Dryl, z kt\u00F3r\u0105 przed laty mia\u0142 okazj\u0119 pracowa\u0107 na planie serialu, kt\u00F3rego by\u0142 scenarzyst\u0105, re\u017Cyserem i producentem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"67244104":["Aleksandra i Piotr oraz ich dzieci mieszkaj\u0105 w przestronnym nowoczesnym domu. Kobieta jest prawniczk\u0105, a jaj m\u0105\u017C prowadzi firm\u0119 detektywistyczn\u0105. Dochody miesi\u0119czne ma\u0142\u017Conk\u00F3w si\u0119gaj\u0105 30000 z\u0142. Iwona samotnie wychowuje czworo dzieci. Obecnie kobieta przebywa na urlopie macierzy\u0144skim. Na dodatek ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem i d\u0142ugi w bankach. Rodzina mieszka w jednym pokoju z kuchni\u0105 i \u0142azienk\u0105. Po zap\u0142aceniu rachunk\u00F3w Iwonie zostaje do dyspozycji 600 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67244105":["W podlaskiej wsi Kuzie mieszka pani Danuta i jej c\u00F3rka Weronika. Dziewczyna jest ju\u017C doros\u0142a, cierpi jednak na pora\u017Cenie m\u00F3zgowe i wymaga sta\u0142ej opieki. M\u0105\u017C pani Danuty zmar\u0142, wcze\u015Bniej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo pochowa\u0142o troje dzieci. Dom kobiet jest w tragicznym stanie. Ca\u0142y budynek ogrzewa jedynie dymi\u0105cy kuchenny piecyk. Weronika nie jest tak\u017Ce w stanie korzysta\u0107 ze znajduj\u0105cej si\u0119 w \u0142azience wanny i matka musi my\u0107 j\u0105 w misce. Ekipa programu chce umo\u017Cliwi\u0107 m\u0142odej kobiecie samodzielne \u017Cycie. Metamorfoz\u0119 domu zaplanuje Maciek Pertkiewicz. Remont poprowadzi ekipa budowlana Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67244106":["W niewielkiej wsi Bucha\u0142owice na Lubelszczy\u017Anie stoi dom pani Agnieszki i jej m\u0119\u017Ca Piotra. Para wychowuje trzy c\u00F3rki - Patrycj\u0119, Oliwi\u0119 i Wiktori\u0119. Najwi\u0119kszym marzeniem kobiety, kt\u00F3ra sp\u0119dzi\u0142a dzieci\u0144stwo w sieroci\u0144cu, by\u0142o zawsze stworzenie licznej rodziny. Uda\u0142o si\u0119 je spe\u0142ni\u0107. Niestety, dom kobiety oraz jej bliskich jest w katastrofalnym stanie. Dach pokrywa rakotw\u00F3rczy eternit, w budynku brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Z powodu z\u0142ych warunk\u00F3w mieszkaniowych najstarsza c\u00F3rka musia\u0142a zmieni\u0107 szko\u0142\u0119. R\u00F3wie\u015Bnicy bowiem skutecznie uprzykrzali jej \u017Cycie. Rodzinie pomaga Katarzyna Dowbor, szef ekipy budowlanej Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Maciek Pertkiewicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["N"]],"67244107":["Listonoszka mi\u0142o\u015Bci
Mateusz ma atrakcyjn\u0105 \u017Con\u0119 Jowit\u0119, kt\u00F3ra pracuje jako listonoszka. Niestety, m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce ukochana go zdradza, poniewa\u017C SMS-owa\u0142a z kim\u015B w \u015Brodku nocy. Na dodatek us\u0142ysza\u0142 rozmow\u0119 mi\u0119dzy Jowit\u0105 a jednym z jej wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, z kt\u00F3rej wynika\u0142o, \u017Ce podczas pracy jego \u017Cona gdzie\u015B znika. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Szybko zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Jowit\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 za\u017Cy\u0142e relacje ze starszym od niej m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry kiedy\u015B by\u0142 jej nauczycielem, z Filipem, kt\u00F3ry mieszka na tym samym osiedlu, a tak\u017Ce z trzydziestoletnim Piotrem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67244108":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna ods\u0142ona walki o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w. W ka\u017Cdym odcinku cztery zafascynowane mod\u0105 kobiety maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By to osi\u0105gn\u0105\u0107, uczestniczki musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"67244109":["Szukaj\u0105ca swojej drugiej po\u0142\u00F3wki Tamara spotyka si\u0119 z trzema m\u0119\u017Cczyznami. Zar\u00F3wno Damian, jak i Wincenty czy Andrii b\u0119d\u0105 si\u0119 starali przekona\u0107 atrakcyjn\u0105 kobiet\u0119, \u017Ce s\u0105 singlami. Jednak tylko jeden z nich jest szczery. Tamara musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z jej nowych znajomych nie ma jeszcze \u017Cyciowej partnerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239196.jpg","",[]],"67244110":["Manipulacja
Narzeczeni Iwona i Szymon s\u0105 atrakcyjn\u0105 par\u0105, kt\u00F3rej zale\u017Cy na rozwoju osobistym i zdobyciu maj\u0105tku. Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 kobieta. Podejrzewa ona, \u017Ce ukochany zdradza j\u0105 ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, Majk\u0105. \u015Aledczy odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce znajoma m\u0119\u017Ca Iwony stara si\u0119 zapomnie\u0107 o dawnym uczuciu, a obecnie spotyka si\u0119 z kim\u015B innym. Wkr\u00F3tce ustalaj\u0105 jednak, \u017Ce w \u017Cyciu Szymona jest jeszcze jedna kobieta, pracuj\u0105ca w komisie Ola. Jest ona dawn\u0105 kochank\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra teraz usilnie stara si\u0119 sk\u0142\u00F3ci\u0107 ze sob\u0105 Iwon\u0119 i Majk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67244111":["Agnieszka, prezydent miasta i lekarka, samotnie wychowuje syna Leona i stara si\u0119 o reelekcj\u0119. Kampania wyborcza j\u0105 stresuje, a zbuntowany nastolatek dok\u0142ada kolejnych zmartwie\u0144. Na joggingu kobieta poznaje m\u0142odszego od niej o 15 lat Marka. Ich znajomo\u015B\u0107 rozwija si\u0119, ale Agnieszka nie jest gotowa, by ujawnia\u0107 sw\u00F3j nowy zwi\u0105zek w obawie o reakcje wyborc\u00F3w. Pewnego dnia dostaje kompromituj\u0105ce zdj\u0119cia z Markiem i \u017C\u0105danie 10 tysi\u0119cy z\u0142otych w zamian za milczenie. Jest pewna, \u017Ce szanta\u017Cuje j\u0105 m\u0142ody kochanek. Prawda jest du\u017Co bardziej skomplikowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67244112":["Dr Nassif i dr Dubrow zajmuj\u0105 si\u0119 pacjentami, kt\u00F3rzy chc\u0105 wszystko powi\u0119kszy\u0107 b\u0105d\u017A wygl\u0105da\u0107 jak s\u0142awne osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"67244115":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienno\u015B\u0107 najmaj\u0119tniejszych i najs\u0142awniejszych os\u00F3b na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Kamery zajrz\u0105 do ich luksusowych posiad\u0142o\u015Bci, zarejestruj\u0105 zaj\u0119cia, kt\u00F3rym si\u0119 oddaj\u0105 i poka\u017C\u0105, na co bogacze wydaj\u0105 pieni\u0105dze. Osobi\u015Bci asystenci gwiazd zdradz\u0105, co robi\u0107, by \u017Cy\u0107 jak celebryci.","","",[]],"67244116":["Program po\u015Bwi\u0119cony najnowszym modowym trendom. Nie zabraknie materia\u0142\u00F3w z festiwali, pokaz\u00F3w mody i najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 show-biznesu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak ubieraj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy, kt\u00F3re dodatki s\u0105 najistotniejsze w kreacji i co obecnie jest na czasie. Wypowiedz\u0105 si\u0119 eksperci od wizerunku, a tak\u017Ce same gwiazdy, kt\u00F3re wspomn\u0105 nie tylko o udanych stylizacjach, ale i o swoich wpadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239477.jpg","",[]],"67244117":["Prow.: Sian Williams, Stefan Gates.
Dziennikarz Sian Williams razem ze Stefanem Gatesem, pisarzem skupiaj\u0105cym si\u0119 na temacie jedzenia, ods\u0142aniaj\u0105 tajemnice produkcji i sprzeda\u017Cy \u017Cywno\u015Bci w supermarketach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266260.jpg","",[]],"67244296":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67244297":["Handlarze starociami ponownie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Moreno Valley. Darrell i Brandon przekonuj\u0105 si\u0119, jak smakuje prawdziwy sukces. Odwiedzaj\u0105 cukierni\u0119, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile jest warte niesamowite urz\u0105dzenie do dekorowania tort\u00F3w, znalezione przez nich w schowku. Tymczasem Mary Padian poszukuje mi\u0142o\u015Bci i... dobrych okazji na aukcji magazynowej. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 w swoim schowku na profesjonaln\u0105 kamer\u0119 do podgl\u0105dania dzikich zwierz\u0105t. Postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 sprz\u0119t w nieco innym celu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67244298":["Jarrod i Brandi decyduj\u0105 si\u0119 na dzia\u0142anie osobno. Nie ustalili jeszcze, czy to rozwi\u0105zanie wdro\u017C\u0105 na jaki\u015B czas, czy ju\u017C na sta\u0142e. Oboje chc\u0105 pozyska\u0107 towar, kt\u00F3ry zaspokoi potrzeby ich klient\u00F3w, wi\u0119c przyk\u0142adaj\u0105 si\u0119 do licytacji. Ivy Colin zatrudni\u0142 nowego cz\u0142owieka do jego sklepu w Palmdale. Teraz sprawdzi jego umiej\u0119tno\u015Bci i predyspozycje do tej pracy. Oka\u017Ce si\u0119, czy nadaje si\u0119 na pomocnika, czy tylko przyczyni si\u0119 do powstania dodatkowych k\u0142opot\u00F3w. Darellowi dopisuje szcz\u0119\u015Bcie w takcie licytacji. Zakup schowka za cen\u0119 2800 dolar\u00F3w, mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 dziesi\u0119ciokrotne przebicie. Podczas przegl\u0105dania towaru Rene znajduje rur\u0119 do ta\u0144ca. Stwierdza, \u017Ce j\u0105 zatrzyma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67244299":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie wyceniaj\u0105 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 bro\u0144 my\u015Bliwsk\u0105 wyprodukowan\u0105 przez niemieck\u0105 firm\u0119 J. P. Sauer & Sohn. Nast\u0119pnie w lombardzie zjawia si\u0119 klient ze zbiorem zabytkowych \u017Celiwnych \u015Bwinek-skarbonek, cenionych przez kolekcjoner\u00F3w. Rick chce zatrudni\u0107 now\u0105 osob\u0119, kt\u00F3ra b\u0119dzie pracowa\u0142a na nocnej zmianie. Rekrutacj\u0105 maj\u0105 si\u0119 zaj\u0105\u0107 Corey i Chumlee. Przekonamy si\u0119, czy zdo\u0142aj\u0105 wybra\u0107 odpowiedniego kandydata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",["N"]],"67244300":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 podziwia\u0107 s\u0142ynn\u0105 fotografi\u0119 Alberta Einsteina wykonan\u0105 przez Philippe'a Halsmana. Zdj\u0119cie pojawi\u0142o si\u0119 na ok\u0142adce \"Time\". Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 tajnych dokument\u00F3w Pentagonu z czas\u00F3w wojny wietnamskiej. P\u00F3\u017Aniej senior rodu Harrison\u00F3w bierze dzie\u0144 wolny, aby zobaczy\u0107 wn\u0119trze bombowca z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej - modelu boeinga B-17 Flying Fortress. Kierowc\u0105 starszego pana jest Chumlee. Przekonamy si\u0119, czy on i Richard b\u0119d\u0105 mieli do\u015B\u0107 odwagi, aby przelecie\u0107 si\u0119 zabytkow\u0105 maszyn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",["N"]],"67244301":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"67244302":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"67244303":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67244304":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67244305":["Po pierwszej rundzie dwaj najlepsi uczestnicy musz\u0105 wyku\u0107 legendarny kordelas, nazywany mieczem pirat\u00F3w. Na wykonanie zadania maj\u0105 zaledwie pi\u0119ciu dni. Zrobiona przez nich bro\u0144 zostanie poddana testom.","","",[]],"67244306":["Uczestnicy wykuwaj\u0105 bro\u0144 z czterech r\u00F3\u017Cnych metali, z kt\u00F3rych ka\u017Cdy sprawia innego rodzaju trudno\u015Bci. Nast\u0119pnie maj\u0105 zaledwie pi\u0119\u0107 dni, aby stworzy\u0107 kukri. Ten zakrzywiony nepalski n\u00F3\u017C u\u017Cywany jest jako bro\u0144, a tak\u017Ce narz\u0119dzie pe\u0142ni\u0105ce rol\u0119 maczety. Kukri posiada znaczenie religijne w hinduizmie.","","",[]],"67244307":["Tym razem handlarze starociami poszukuj\u0105 okazji na aukcji w Huntington Beach. Uczestnicy show s\u0105 zszokowani na widok powracaj\u0105cego do programu Dave'a Hestera. On z kolei nie zamierza spu\u015Bci\u0107 z tonu. Mi\u0119dzy nim a Laur\u0105 Dotson dochodzi do pot\u0119\u017Cnej awantury. Jarrod i Brandi znajduj\u0105 w swoim schowku niesamowity sprz\u0119t - odrzutowy trycykl wodny. Postanawiaj\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 go pod okiem profesjonalist\u00F3w. Kontuzja zmusza Ivy'ego do zmiany strategii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67244308":["Jarrod i Brandi nie chc\u0105 pozwoli\u0107 na to, \u017Ceby Dave zdekoncentrowa\u0142 ich i utrudni\u0142 im osi\u0105gni\u0119cie dobrego wyniku. Tymczasem Darrell obiera inn\u0105 strategi\u0119. Zamierza dowiedzie\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119cej o Hesterze, kt\u00F3ry tak wszystkich denerwuje. On z kolei pojawia si\u0119, robi\u0105c nawet wi\u0119cej szumu ni\u017C ostatnio. Darrell i Brandon odwiedzaj\u0105 nieco dziwaczne muzeum kr\u00F3liczk\u00F3w, aby da\u0107 do wyceny znalezione przez nich statuetki tych sympatycznych zwierz\u0105t. Ivy ma okazj\u0119 poczu\u0107 si\u0119 jak pirat, kiedy w\u015Br\u00F3d niewiele wartych grat\u00F3w w swoim schowku odkrywa oryginalne ko\u0142o sterowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67244309":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244310":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244311":["Bohaterowie programu mog\u0105 przez chwil\u0119 poczu\u0107 si\u0119 jak w szkole. Do sklepu trafia bowiem pierwsze wydanie zbioru esej\u00F3w filozoficznych \"Walden, czyli \u017Cycie w lesie\" Henry'ego Davida Thoreau. Nast\u0119pnie Corey ogl\u0105da dziewi\u0119tnastowieczny pistolet do wystrzeliwania liny. Tego typu bro\u0144 by\u0142a u\u017Cywana na statkach. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i jego przyjaciel przeprowadzaj\u0105 rozmowy z ch\u0119tnymi do pracy na nocnej zmianie. Przekonamy si\u0119, czy wybior\u0105 najlepszych kandydat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",["N"]],"67244312":["Tym razem klient przynosi do lombardu lalk\u0119 z lat 20. XX wieku wzorowan\u0105 na postaci Charlesa Lindbergha, s\u0142ynnego ameryka\u0144skiego pioniera lotnictwa. Nast\u0119pnie pracownicy sklepu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 zabytkowy plakat reklamuj\u0105cy wyst\u0119p po\u0142ykacza mieczy. Przekonamy si\u0119, czy Rick b\u0119dzie sk\u0142onny sfinalizowa\u0107 transakcj\u0119, czy te\u017C cena wyj\u015Bciowa oka\u017Ce si\u0119 zbyt wysoka. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z harmonijk\u0105, kt\u00F3ra kiedy\u015B nale\u017Ca\u0142a do lidera grupy Aerosmith, Stevena Tylera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",["N"]],"67244313":["Hawaje","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67244314":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67244315":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67244316":["Prototypowe pociski
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski udadz\u0105 si\u0119 na poszukiwania w Twierdzy Srebrna G\u00F3ra. W cz\u0119\u015Bci Fortu Rogowego spr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 \u015Blady po testach nowej broni, kt\u00F3re by\u0142y przeprowadzane w 1869 roku. Celem wyprawy jest odnalezienie fragment\u00F3w prototypowych pocisk\u00F3w, kt\u00F3rych masa wynosi\u0142a ponad 70 kilogram\u00F3w. W XIX wieku, podczas testowania mo\u017Adzierza, wystrzelono ich ponad 100. Dotychczas nie znaleziono \u017Cadnego w ca\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"67244317":["Srebrna G\u00F3ra - Wielka ucieczka
Pasjonaci historii Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne skarby. Tym razem miejscem poszukiwa\u0144 b\u0119d\u0105 Fort Ostr\u00F3g i Wysoka Ska\u0142a po\u0142o\u017Cone w miejscowo\u015Bci Srebrna G\u00F3ra. W czasie Drugiej Wojny \u015Awiatowej obydwa forty wchodzi\u0142y w sk\u0142ad Oflagu VIIIB, obozu, w kt\u00F3rym przetrzymywano polskich oficer\u00F3w. Prowadz\u0105cy rusz\u0105 \u015Bladem ucieczki z miejsca, z kt\u00F3rego wed\u0142ug Niemc\u00F3w nie da\u0142o si\u0119 uciec. Dowiedz\u0105 si\u0119, czy mo\u017Cna powiedzie\u0107 co\u015B wi\u0119cej i znale\u017A\u0107 co\u015B jeszcze na tym terenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"67244318":["Powr\u00F3t do Zb\u00F3jna
W zimie 1945 roku okolice Golubia Dobrzynia by\u0142y aren\u0105 bez\u0142adnego odwrotu armii niemieckiej. Naciskani przez Rosjan, bombardowani z powietrza, pozbawieni paliwa Niemcy masowo znaczyli opuszczonymi pojazdami sw\u00F3j szlak. Jaki\u015B czas temu prowadz\u0105cy poszukiwali jednego z takich pojazd\u00F3w zatopionego w zb\u00F3je\u0144skim jeziorze. Niestety, po dok\u0142adnym zbadaniu wskazanego miejsca nie potwierdzili opowie\u015Bci \u015Bwiadk\u00F3w. Teraz pojawi\u0142 si\u0119 nowy \u015Blad. Znaleziony przez zaprzyja\u017Anione stowarzyszenie fragment pancerza wskazuje na legendarn\u0105 Panter\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"67244319":["Blitzkrieg - zag\u0142ada 9 Dywizji
3 wrze\u015Bnia 1939 roku 9 Dywizja Piechoty by\u0142a ostatni\u0105 wielk\u0105 jednostk\u0105 Armii Pomorze. Chc\u0105c unikn\u0105\u0107 okr\u0105\u017Cenia dow\u00F3dca dywizji pu\u0142kownik Werobej prowadzi\u0142 swych ludzi szos\u0105 Tuchola-\u015Awiecie ku przeprawom na Wi\u015Ble. Tymczasem dow\u00F3dca niemieckiego XIX korpusu pancernego Heinz Guderian by\u0142 szybszy. Wyprzedzi\u0142 wycofuj\u0105ce si\u0119 wojska polskie i zamykaj\u0105c drog\u0119 odwrotu, uderzy\u0142 ze wszystkich stron. W ci\u0105gu czterech godzin 9 Dywizja Piechoty przesta\u0142a istnie\u0107. W\u00F3wczas zacz\u0119\u0142a si\u0119 kariera nowej taktyki, kt\u00F3ra zmieni\u0142a rozumienie wojny - Blitzkrieg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"67244320":["Kilku podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w udowadnia, \u017Ce mo\u017Cna zwiedza\u0107 \u015Bwiat bez wielkich koszt\u00F3w, korzystaj\u0105c z uprzejmo\u015Bci przypadkowo spotkanych kierowc\u00F3w r\u00F3\u017Cnego rodzaju pojazd\u00F3w. Ich \u015Brodkiem lokomocji bywa nawet hulajnoga. Podczas wypraw czeka ich wiele wyzwa\u0144 oraz nieoczekiwanych przyg\u00F3d.","","",["N"]],"67244321":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"67244322":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["N"]],"67244323":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67244324":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67244325":["Dalsze losy kobiet, kt\u00F3re wchodz\u0105 w zwi\u0105zki z nieodpowiednimi m\u0119\u017Cczyznami. Wybrani przez nie partnerzy cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni i miewaj\u0105 problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii usi\u0142uj\u0105 dotrze\u0107 do motyw\u00F3w, kt\u00F3re sk\u0142aniaj\u0105 kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236815.jpg","",["N"]],"67244326":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67244327":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67244328":["Ja szybko dochodz\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67244329":["Bo trzeba wiedzie\u0107 jak","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67244330":["Micha\u0142 Fajbusiewicz zdradza szczeg\u00F3\u0142y dw\u00F3ch spraw kryminalnych. Pierwsza dotyczy 19-letniej uczennicy z G\u0105bina, kt\u00F3ra pozna\u0142a 30 lat starszego urz\u0119dnika z P\u0142ocka. Po roku chcia\u0142a zerwa\u0107 znajomo\u015B\u0107 i od tamtej pory wszelki s\u0142uch po niej zagin\u0105\u0142. Przez p\u00F3\u0142 roku rodzina otrzymywa\u0142a SMS-y od zaginionej. Policja znalaz\u0142a jej telefon u kochanka z P\u0142ocka. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi\u0142, \u017Ce kupi\u0142 go na bazarze. Od 10 lat nic nie wiadomo o losach dziewczyny. Nast\u0119pnie dziennikarz \u015Bledczy prezentuje nowoczesne metody odtwarzania wygl\u0105du ofiar. W 2008 roku w pobli\u017Cu Rybnika znaleziono szkielet kobiety. Specjali\u015Bci odtworzyli wygl\u0105d jej g\u0142owy. Policjanci podejrzewali, \u017Ce zmar\u0142a by\u0142a bezdomna, wi\u0119c rozes\u0142ali jej portret do noclegowni i o\u015Brodk\u00F3w pomocy spo\u0142ecznej. Wkr\u00F3tce ustalono to\u017Csamo\u015B\u0107 zmar\u0142ej. Niestety wci\u0105\u017C nie znaleziono mordercy.","","",["N"]],"67244331":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67244332":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67244333":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67244334":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie niewyja\u015Bnione sprawy. Pierwsza z nich dotyczy zab\u00F3jstwa starszego m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry opiekowa\u0142 si\u0119 domem nale\u017C\u0105cym do pewnego g\u00F3rala czasowo przebywaj\u0105cego w USA. W 2009 roku w Lud\u017Amierzu ko\u0142o Nowego dosz\u0142o do podw\u00F3jnej zbrodni, pilnuj\u0105cy domu 76-letni Stefan Chowaniec by\u0142 jedn\u0105 z ofiar. Druga ze spraw dotyczy zab\u00F3jstwa prostytutki w okolicach Lutola Suchego. Sporz\u0105dzony portret pami\u0119ciowy podejrzanego zostanie opublikowany w programie.","","",["N"]],"67244335":["Andrzej Staszek znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu w 2002 roku. Nied\u0142ugo po tym zdarzeniu policja znalaz\u0142a pod Lublinem spalony samoch\u00F3d zaginionego. Nikt nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce mistrz Polski w judo zosta\u0142 zamordowany. Micha\u0142 Fajbusiewicz wraz z \u017Con\u0105 sportowca i policj\u0105 bada spraw\u0119. Nast\u0119pnie dziennikarz \u015Bledczy omawia spraw\u0119 zab\u00F3jstwa pracownicy sklepu przemys\u0142owego w Sosnowcu. Najprawdopodobniej dwaj bandyci zamordowali sprzedawczyni\u0119 dla skradzionych 400 z\u0142otych. Prowadz\u0105cy opublikuje portret pami\u0119ciowy jednego ze sprawc\u00F3w.","","",["N"]],"67244154":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67244155":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67244156":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67244157":["Pani El\u017Cbieta cierpi na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Z wiekiem jej stan si\u0119 pogarsza. Kobieta mieszka wraz z c\u00F3rk\u0105 Agnieszk\u0105 w domu, kt\u00F3ry pilnie wymaga remontu. Wszelkie plany przekre\u015Bli\u0142a \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Ca kobiety. Pani El\u017Cbiety nie sta\u0107 na wymian\u0119 dziurawego dachu, doprowadzenie kanalizacji ani budow\u0119 \u0142azienki. Budynek nale\u017Cy tak\u017Ce dostosowa\u0107 do potrzeb niepe\u0142nosprawnej kobiety, dla kt\u00F3rej wysokie progi i schody stanowi\u0105 przeszkod\u0119 nie do pokonania. Remont nadzoruje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego, a zmiany zaprojektuje architekt Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188348.jpg","",["N"]],"67244158":["Inga pod wp\u0142ywem ostatniej rozmowy z Maksem zastanawia si\u0119, czy powinna po raz kolejny zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119. Zuza i Dagmar poszukuj\u0105 pracy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ze wzgl\u0119du na ostatnie wydarzenia w ich banku nie maj\u0105 szans na zatrudnienie w bran\u017Cy finansowej. Pawe\u0142 na pro\u015Bb\u0119 matki jedzie ze Stasiem pod Warszaw\u0119. Ma pokaza\u0107 potencjalnemu kupcowi dzia\u0142k\u0119, kt\u00F3r\u0105 planuje sprzeda\u0107. W trakcie tej wyprawy m\u0119\u017Cczyzna godzi si\u0119 z synem. Detektyw, kt\u00F3rego zatrudni\u0142a Patrycja, dostarcza jej kolejnych informacji dotycz\u0105cych \u015Bledztwa. Kobieta postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67244159":["Mimo \u017Ce rodzina Strzeleckich wraca do normalno\u015Bci po \u015Bmierci Franka, Anka nadal codziennie odwiedza jego gr\u00F3b... Zuza nie wyobra\u017Ca sobie przysz\u0142o\u015Bci z Ja\u015Bkiem. Ze wzgl\u0119du na dzieci chce jednak rozsta\u0107 si\u0119 w cywilizowany spos\u00F3b. Najwi\u0119ksz\u0105 przeszkod\u0105 okazuj\u0105 si\u0119 jednak sprawy finansowe. Tymczasem na dom\u00F3wce Inga poznaje znajomych Maksa. Natomiast Patrycja podejmuje trudn\u0105 decyzj\u0119 - postanawia odej\u015B\u0107 od Wiktora. Du\u017Co trudniejsze okazuje si\u0119 jednak rozstanie z Klar\u0105. Nieoczekiwanie dziewczynka wypowiada swoje pierwsze s\u0142owo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67244160":["Rodzina zast\u0119pcza
Do Polski przybywa kr\u00F3lowa Anglii. Program jej wizyty przewiduje odwiedziny u przeci\u0119tnej rodziny. Komputerowo zostaj\u0105 wylosowani Kiepscy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67244161":["Przezorny zawsze ubezpieczony
W domu Kiepskich pojawia si\u0119 akwizytor firmy ubezpieczeniowej. Oferuje na niezwykle atrakcyjnych warunkach ubezpieczenie od wszelkich kl\u0119sk \u017Cyciowych. Po namy\u015Ble, Ferdek wykupuje pakiet ubezpieczenia dla ca\u0142ej rodziny. Postanawia stworzy\u0107 sytuacj\u0119 zagro\u017Cenia, aby wy\u0142udzi\u0107 wysokie odszkodowanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67244162":["Ostatni cham
Pewnego dnia rz\u0105d postanawia wprowadzi\u0107 podatek od chamstwa. Wszyscy obywatele s\u0105 zobowi\u0105zani do zdania pa\u0144stwowego egzaminu z kultury osobistej. Ferdek i Waldek s\u0105 powa\u017Cnie zaniepokojeni tym faktem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67244163":["Wata Mariana
Rodzina Kiepskich \u015Bledzi w telewizji wizyt\u0119 w Polsce s\u0142ynnej ameryka\u0144skiej aktorki polskiego pochodzenia. Tymczasem Pa\u017Adzioch nieoczekiwanie o\u015Bwiadcza zdumionym s\u0105siadom, \u017Ce zna gwiazd\u0119 z czas\u00F3w kiedy jeszcze mieszka\u0142a w Polsce. Mo\u017Cna si\u0119 jednak spodziewa\u0107, \u017Ce sama deklaracja nie zrobi wra\u017Cenia na Ferdku i jego rodzinie i pan Marian b\u0119dzie musia\u0142 jako\u015B udowodni\u0107, \u017Ce to, co m\u00F3wi jest prawd\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67244164":["Wizerunek
Na korytarzu kamienicy pojawi\u0142o si\u0119 du\u017Ce lustro. Nie wiadomo, kto je tam powiesi\u0142 i w jakim celu. Lokatorzy nie s\u0105 z tego zadowoleni. Przygl\u0105daj\u0105c si\u0119 swoim odbiciom, dochodz\u0105 bowiem do wniosku, \u017Ce nie s\u0105 zbyt atrakcyjni. Szczeg\u00F3lnie Arnold Boczek zdecydowanie odbiega od lansowanego powszechnie w mediach wizerunku wsp\u00F3\u0142czesnego Polaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67244165":["Waldemar
Ferdynand Kiepski zaczyna troszczy\u0107 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 swojego syna, Waldemara. Zach\u0119ca go do wyrobienia sobie znajomo\u015Bci, kt\u00F3re pomog\u0105 mu ustawi\u0107 si\u0119 w \u017Cyciu. Niestety, Waldemar ma powa\u017Cne k\u0142opoty z samodzielnym my\u015Bleniem. Podj\u0119cie jakiejkolwiek inicjatywy przychodzi mu z ogromnym wysi\u0142kiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"67244166":["Kiepska p\u0142e\u0107
Ferdek, wy\u015Bmiany przez Pa\u017Adziocha, postanawia zmieni\u0107 sw\u00F3j wygl\u0105d. Chc\u0105c zosta\u0107 fotomodelem, musi koniecznie poprawi\u0107 sw\u00F3j wizerunek. Maseczki kosmetyczne nie daj\u0105 jednak oczekiwanych rezultat\u00F3w. Za namow\u0105 Waldka, Ferdek decyduje si\u0119 podda\u0107 ma\u0142ej operacji plastycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67244167":["Re\u017C.: Bartosz Prokopowicz.
Karina pracuje przy produkcji telewizyjnego show. Od pewnego czasu spotyka si\u0119 z re\u017Cyserem programu Darkiem. Zamierza zabra\u0107 go na zbli\u017Caj\u0105ce si\u0119 wesele siostry Basi. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce za bardzo zaanga\u017Cowa\u0142a si\u0119 w t\u0119 relacj\u0119 i ze wsp\u00F3lnych plan\u00F3w nic nie wychodzi. Zawstydzona dziewczyna nie potrafi jednak przyzna\u0107 si\u0119 do uczuciowej pora\u017Cki. Nie zamierza i\u015B\u0107 na uroczysto\u015B\u0107 sama. Los stawia na jej drodze samotnego ojca Szymona, kt\u00F3ry zarabia na \u017Cycie jako kierowca taks\u00F3wki i zbiera pieni\u0105dze na ob\u00F3z pi\u0142karski syna. Pocz\u0105tki nowej znajomo\u015Bci nie s\u0105 najlepsze, gdy\u017C pierwsze spotkanie ma miejsce podczas kolizji drogowej. M\u0142odzi potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Po namy\u015Ble Karina postanawia z pomoc\u0105 nowego znajomego rozwi\u0105za\u0107 sw\u00F3j problem. Prosi go, by wybra\u0142 si\u0119 z ni\u0105 na \u015Blub. Przed jej rodzin\u0105 maj\u0105 udawa\u0107 par\u0119. Sytuacja jednak szybko wymyka si\u0119 spod kontroli. W rezultacie wszyscy, kt\u00F3rych Karina wci\u0105gn\u0119\u0142a w swoj\u0105 niewinn\u0105 mistyfikacj\u0119, maj\u0105 okazj\u0119 spojrze\u0107 na \u017Cycie z nieco innej perspektywy, a Szymon mo\u017Ce sta\u0107 si\u0119 dla samotnej dziewczyny kim\u015B wi\u0119cej ni\u017C przyjacielem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1878492.jpg","",["N"]],"67244168":["Re\u017C.: M. Night Shyamalan.
David Dunn (Bruce Willis) kiedy\u015B by\u0142 futbolist\u0105, lecz jego karier\u0119 przerwa\u0142 nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek samochodowy. Teraz pracuje jako ochroniarz na stadionie swojej dawnej dru\u017Cyny. Pewnego dnia wraca do domu po rozmowie w sprawie pracy. Poci\u0105g, kt\u00F3rym podr\u00F3\u017Cuje, ulega katastrofie. Gin\u0105 wszyscy pasa\u017Cerowie z wyj\u0105tkiem Dunna, kt\u00F3ry nie odnosi nawet najmniejszych obra\u017Ce\u0144. Wkr\u00F3tce kontaktuje si\u0119 z nim tajemniczy Elijah Price (Samuel L. Jackson), w\u0142a\u015Bciciel sklepu z komiksami. M\u0119\u017Cczyzna od urodzenia cierpi na chorob\u0119 ko\u015Bci, kt\u00F3ra skazuje go na nieustanne z\u0142amania. Nic wi\u0119c dziwnego, \u017Ce fascynuj\u0105 go postaci superbohater\u00F3w. Elijah pr\u00F3buje przekona\u0107 Davida, \u017Ce jest on jego przeciwie\u0144stwem - nale\u017Cy do nielicznego grona niezniszczalnych ludzi. Co wi\u0119cej twierdzi, \u017Ce z pewno\u015Bci\u0105 jest obdarzony niezwyk\u0142ymi zdolno\u015Bciami psychicznymi. Price jest te\u017C przekonany, \u017Ce David powinien wykorzystywa\u0107 swoj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 moc, by pomaga\u0107 ludziom i walczy\u0107 ze z\u0142em. Pocz\u0105tkowo David odnosi si\u0119 do tych rewelacji sceptycznie, jednak po pewnym czasie ulega perswazjom nowego znajomego. Dzi\u0119ki temu wychodzi na jaw przera\u017Caj\u0105ca tajemnica Elijaha. Dzie\u0142o tw\u00F3rcy \"Sz\u00F3stego zmys\u0142u\", cho\u0107 nie dor\u00F3wnuje tej produkcji, jest intryguj\u0105cym, \u015Bwietnie zrealizowanym filmem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2160846.jpg","",[]],"67244169":["Re\u017C.: Nimr\u00F3d Antal.
Ty Hackett (Columbus Short) po powrocie z wojny w Iraku pracuje jako ochroniarz w firmie Eagle Shield Security. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie od nowa. Po \u015Bmierci ojca potrzebuje pieni\u0119dzy. Wychowuje bowiem swojego m\u0142odszego brata Jimmy'ego (Andre Kinney). Pewnego dnia razem z kolegami ma chroni\u0107 furgonetki przewo\u017C\u0105ce 42 miliony dolar\u00F3w. Jego stary przyjaciel Mike Cochrane (Matt Dillon) namawia go do wzi\u0119cia udzia\u0142u w akcji przechwycenia samochod\u00F3w. Wszystko ma wygl\u0105da\u0107 jak napad. Wydaje si\u0119, \u017Ce plan jest doskona\u0142y i musi si\u0119 uda\u0107. Problemy pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce istnieje \u015Bwiadek kradzie\u017Cy - bezdomny m\u0119\u017Cczyzna. Mike zabija go. Zdenerwowany tym Ty barykaduje si\u0119 w jednej z ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Gdy pr\u00F3ba ucieczki si\u0119 nie udaje, w\u0142\u0105cza on alarm zamontowany w samochodzie, kt\u00F3ry informuje zast\u0119pc\u0119 lokalnego szeryfa Jake'a Eckeharta (Milo Ventimiglia). Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy policjant przybywa na miejsce postoju furgonetek.","","",["N"]],"67244170":["Re\u017C.: Scott Wiper.
B\u0119d\u0105cy na przepustce sier\u017Cant Jake Carter (Mike 'The Miz' Mizanin) przyje\u017Cd\u017Ca do rodzinnego miasta, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego siostra zosta\u0142a porwana przez grup\u0119 ekstremist\u00F3w. Aby j\u0105 uratowa\u0107, \u017Co\u0142nierz decyduje zaatakowa\u0107 ich baz\u0119 operacyjn\u0105. Przy okazji odkrywa spisek maj\u0105cy na celu przeprowadzenie brutalnego zamachu terrorystycznego. Postanawia pokrzy\u017Cowa\u0107 plany bandyt\u00F3w. \"W cywilu 3\" to kolejna ods\u0142ona serii film\u00F3w akcji, w kt\u00F3rych marines prowadz\u0105 nier\u00F3wn\u0105 walk\u0119 ze z\u0142oczy\u0144cami, aby ocali\u0107 kobiet\u0119. Cykl zapocz\u0105tkowa\u0142 zrealizowany w 2006 r. film Johna Bonito \"W cywilu\", kt\u00F3ry powsta\u0142 na motywach opowiadania Michelle'a Gallaghera. Obraz wyre\u017Cyserowa\u0142 Scott Wiper (\"Pot\u0119piony\", \"\u017By\u0107 nie umiera\u0107\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269120.jpg","",[]],"67244171":["Re\u017C.: Michael Bay.
Policjanci Mike Lowrey (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence) dzia\u0142aj\u0105 w specjalnej jednostce do spraw walki z narkotykami. Podejmuj\u0105 si\u0119 trudnej misji przej\u0119cia du\u017Cej partii \u015Brodk\u00F3w odurzaj\u0105cych, przemycanych z Amsterdamu na teren Miami. Kolejne etapy \u015Bledztwa prowadz\u0105 funkcjonariuszy do Kuba\u0144czyka Johnny'ego Tapii (Jordi Molla). Bezwzgl\u0119dny gangster doprowadzi\u0142 do wojny gang\u00F3w i pr\u00F3buje przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad handlem narkotykami w mie\u015Bcie. Policyjn\u0105 interwencj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce Mike zakocha\u0142 si\u0119 w Syd (Gabrielle Union) - pi\u0119kniej siostrze Marcusa - co jej nadopieku\u0144czego brata doprowadza do furii. Policjanci odkrywaj\u0105 wkr\u00F3tce, \u017Ce kobieta jest tajn\u0105 agentk\u0105 DEA i r\u00F3wnie\u017C rozpracowuje gang Tapii. Kiedy Syd wpada w tarapaty, Marcus i Mike ruszaj\u0105 jej z pomoc\u0105. Nie wahaj\u0105 si\u0119 stosowa\u0107 metod nie do ko\u0144ca zgodnych z prawem. Will Smith, Martin Lawrence i re\u017Cyser Michael Bay po o\u015Bmiu latach wracaj\u0105 do historii, kt\u00F3ra przynios\u0142a im s\u0142aw\u0119. Pe\u0142en efektownych scen akcji sequel zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla stylu Michaela Baya - zaskakuj\u0105ca i nie zawsze realistyczna fabu\u0142a, ciekawe efekty specjalne i \u015Bwietnie dobrani aktorzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269656.jpg","",["N"]],"67244172":["Czarne oczy
Znany fotograf zostaje oblany kwasem przez tajemnicz\u0105 kobiet\u0119. Sprawczyni wcze\u015Bniej wypisa\u0142a na jego lustrze imiona, kt\u00F3re - jak wykazuje \u015Bledztwo - pasuj\u0105 do kobiet z Ukrainy, zaginionych na terenie Polski. Wiele wskazuje na to, \u017Ce w studiu fotograficznym robiono co\u015B wi\u0119cej ni\u017C tylko zdj\u0119cia. Tymczasem Krystian stresuje si\u0119 nadchodz\u0105cym \u015Blubem. Niebawem przypadkowo s\u0142yszy rozmow\u0119 swojej narzeczonej, Eweliny. Dziewczyna twierdzi, \u017Ce nie jest pewna, czy chce po\u015Blubi\u0107 Krystiana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67244173":["To tylko kolega
Dosz\u0142o do zab\u00F3jstwa trzech uczni\u00F3w. Wszystkie ofiary w dniu \u015Bmierci odebra\u0142y SMS od kolegi z klasy, Krystiana Babika, z propozycj\u0105 spotkania. Zgin\u0119li dok\u0142adnie o tej samej godzinie, na kt\u00F3r\u0105 by\u0142o ono wyznaczone. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105 podejrzanego o dokonanie zbrodni Krystiana martwego. Wychodzi na jaw, \u017Ce czw\u00F3rka zabitych przyjaci\u00F3\u0142 k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 o pieni\u0105dze i dziewczyny. Wed\u0142ug \u015Bledczych Krystian za\u0142o\u017Cy\u0142 si\u0119 z kolegami, \u017Ce uwiedzie kole\u017Cank\u0119 z klasy, Krystyn\u0119 Steck\u0105. W zwi\u0105zku z tym policjanci przypuszczaj\u0105, ze ch\u0142opc\u00F3w zabi\u0142 jej ojciec. Okazuje si\u0119 jednak, ze to nie Krysia by\u0142a powodem konfliktu. Krystian uwi\u00F3d\u0142 jej m\u0142od\u0105 macoch\u0119. Zakochana w nim kole\u017Canka mog\u0142a chcie\u0107 zemsty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67244174":["Message in the Bottle
Grzegorz Szczepa\u0144ski zostaje otruty na przyj\u0119ciu z okazji rocznicy swojego \u015Blubu. Zab\u00F3jca natar\u0142 trucizn\u0105 wn\u0119trze jego kieliszka. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi w sprawie s\u0105 kelner, a tak\u017Ce mened\u017Cer restauracji ofiary. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona zamordowanego zdradza\u0142a m\u0119\u017Ca z jego 19-letnim synem. Ch\u0142opak zosta\u0142 wydziedziczony przez ojca. Wkr\u00F3tce wdowa r\u00F3wnie\u017C ginie. Zostaje uderzona butelk\u0105 w g\u0142ow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67244175":["Atak migreny
Katarzyna od lata cierpia\u0142a na migren\u0119. Po specjalnej terapii choroba ust\u0105pi\u0142a, a ona nareszcie mo\u017Ce prowadzi\u0107 normalne \u017Cycie. Zatrudnia si\u0119 u Eweliny i Piotra Jab\u0142o\u0144skich jako opiekunka do ich synka, Micha\u0142ka. Matka m\u0119\u017Cczyzny, Henryka, nie przepada za now\u0105 niani\u0105 i wci\u0105\u017C j\u0105 poucza. Pewnego wieczoru b\u0119d\u0105cy pod wp\u0142ywem alkoholu Piotr pr\u00F3buje poca\u0142owa\u0107 Katarzyn\u0119. Nast\u0119pnego dnia rozstrz\u0119siona kobieta dostaje ataku migreny. Dzwoni do Jab\u0142o\u0144skich, by poprosi\u0107 o pomoc. W tym czasie Micha\u0142ek ulega wypadkowi. Za\u0142amana opiekunka wybiera numer alarmowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67244176":["Syn operatora 112 ratowa\u0142 dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra przedawkowa\u0142a suplementy i sam znalaz\u0142 si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie
Hubert dorabia, pracuj\u0105c w si\u0142owni wujka. Zakochuje si\u0119 w Adriannie, instruktorce pilatesu i mistrzyni fitness bikini, kt\u00F3ra nieustannie jest na diecie. Nawi\u0105zuje z ni\u0105 romans, ale niebawem odkrywa, \u017Ce dziewczyna zdradza go z Danielem. Podczas jednego z trening\u00F3w Adrianna zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Hubert dzwoni pod numer alarmowy i kontaktuje si\u0119 ze swoim ojcem, kt\u00F3ry pracuje jako operator w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Instruktorka przyznaje, \u017Ce za\u017Cy\u0142a suplementy, kt\u00F3re nielegalnie dostarcza\u0142 jej Daniel. Tymczasem on zjawia si\u0119 w si\u0142owni i rani rywala no\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67244118":["W Warszawie policjant zatrzymuje do kontroli na mo\u015Bcie Poniatowskiego m\u0142od\u0105 lekark\u0119. Skuwa niewinn\u0105 osob\u0119 kajdankami i zatrzymuje w areszcie na 5 godzin. W Rybniku dyrektorka miejscowego oddzia\u0142u NFZ zastawia na parkingu auto interesanta, uniemo\u017Cliwiaj\u0105c mu wyjazd. Kobieta odmawia natychmiastowego przestawienia samochodu m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce to jej prywatny parking.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67244119":["Prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce policjanci z komendy w Wadowicach korzystaj\u0105 z nielegalnego sprz\u0119tu do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci. Nast\u0119pnie Emil udaje si\u0119 do Warszawy, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To w\u0142a\u015Bnie ta instytucja \u015Bciga jednego z widz\u00F3w z powodu kwoty 3 800 z\u0142otych za ubezpieczenie na samoch\u00F3d, kt\u00F3ry zosta\u0142 skradziony 5 lat temu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67244120":["W Sul\u0119cinie prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce tamtejsza policja mierzy odleg\u0142o\u015B\u0107 z dok\u0142adno\u015Bci\u0105 do 50 metr\u00F3w i pomiar pr\u0119dko\u015Bci dokonany poza terenem zabudowanym przedstawia kierowcy jako pomiar z obszaru zabudowy. Nast\u0119pnie Emil wyje\u017Cd\u017Ca na ulice Wroc\u0142awia. Tam m\u0142oda kobieta powoduje drobn\u0105, niegro\u017An\u0105 st\u0142uczk\u0119. Wzywa na miejsce zdarzenia policj\u0119. Przyby\u0142y policjant ocenia, \u017Ce nie zna ona przepis\u00F3w prawa, kieruje j\u0105 na badania i do ponownego egzaminu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67244121":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"67244122":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244123":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244124":["M\u0142odzi gniewni
Na szkolnym boisku zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki jednego z uczni\u00F3w. Ch\u0142opak zosta\u0142 zastrzelony. Adam i Agnieszka uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce zab\u00F3jstwo nastolatka mo\u017Ce by\u0107 zwi\u0105zane z wojn\u0105 narkotykow\u0105, kt\u00F3ra rozgrywa si\u0119 na osiedlu. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce zamordowany ch\u0142opak wcale nie by\u0142 przypadkow\u0105 ofiar\u0105 gangsterskich porachunk\u00F3w i sam mia\u0142 wiele na sumieniu. Choruj\u0105cy na stwardnienie m\u0105\u017C Agnieszki, Norbert, staje si\u0119 coraz trudniejszy we wsp\u00F3\u0142\u017Cyciu. Pozbawiona wsparcia kobieta jest bliska za\u0142amania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67244125":["Drugie \u017Cycie
Zostaje zamordowany w\u0119dkarz. \u015Alady zabezpieczone na miejscu zbrodni prowadz\u0105 do firmy, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 udzielaniem po\u017Cyczek. Okazuje si\u0119, \u017Ce denat by\u0142 zad\u0142u\u017Cony i otrzymywa\u0142 pogr\u00F3\u017Cki. \u015Aledztwo zostaje jednak skierowane na zupe\u0142nie inny tor pod wp\u0142ywem zezna\u0144 \u017Cony ofiary. Naczelnik wydzia\u0142u Monika Kruczkowska jest w doskona\u0142ym humorze. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce ich prze\u0142o\u017Cona nawi\u0105za\u0142a romans z celebryt\u0105, znanym z pierwszych stron plotkarskich gazet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67244126":["Cypr","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"67244127":["Sycylia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"67244128":["W\u0119druj\u0105cy garnizon
Olaf i Radek ruszaj\u0105 na poszukiwanie \u015Blad\u00F3w bitwy, kt\u00F3ra rozegra\u0142a si\u0119 pomi\u0119dzy Che\u0142mnem a Bydgoszcz\u0105. W starciu Niemcy stracili co najmniej 13 tysi\u0119cy \u017Co\u0142nierzy oraz niemal ca\u0142y sprz\u0119t zmechanizowany wraz z taborami i artyleri\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67244129":["Brze\u015B\u0107 Kujawski
Brze\u015B\u0107 Kujawski by\u0142 jednym z najwa\u017Cniejszych miast \u015Bredniowiecznej Polski. To tu urodzi\u0142 si\u0119 i wychowa\u0142 przysz\u0142y kr\u00F3l Polski W\u0142adys\u0142aw \u0141okietek. Olaf z Radkiem wyruszaj\u0105 na poszukiwania tajemniczego tunelu biegn\u0105cego pod miastem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67244130":["Prow.: Colby Donaldson.
Najlepsi strzelcy wyborowi pod czujnym okiem Colby'ego Donaldsona poddadz\u0105 morderczym testom egzemplarze legendarnej broni. Poka\u017C\u0105 ca\u0142y historyczny arsena\u0142 i militarne dziedzictwo Ameryki. Za\u0142aduj\u0105 i odpal\u0105 najbardziej znane pistolety, strzelby i karabiny. Zdradz\u0105 niesamowite historie s\u0142ynnych narz\u0119dzi walki, m.in. karabinu M14 czy s\u0142ynnego rewolweru colt 45. Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C od czas\u00F3w pirat\u00F3w, poprzez Dziki Zach\u00F3d i zawieruchy wojenne a\u017C do wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci. Rywalizuj\u0105cy ze sob\u0105 specjali\u015Bci oddadz\u0105 strza\u0142y do specjalnie skonstruowanych cel\u00F3w. W ostatecznej rozgrywce spr\u00F3buj\u0105 rozstrzygn\u0105\u0107, kt\u00F3ra bro\u0144 jest najlepsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260702.jpg","",[]],"67244131":["Prow.: Colby Donaldson.
Najlepsi strzelcy wyborowi pod czujnym okiem Colby'ego Donaldsona poddadz\u0105 morderczym testom egzemplarze legendarnej broni. Poka\u017C\u0105 ca\u0142y historyczny arsena\u0142 i militarne dziedzictwo Ameryki. Za\u0142aduj\u0105 i odpal\u0105 najbardziej znane pistolety, strzelby i karabiny. Zdradz\u0105 niesamowite historie s\u0142ynnych narz\u0119dzi walki, m.in. karabinu M14 czy s\u0142ynnego rewolweru colt 45. Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C od czas\u00F3w pirat\u00F3w, poprzez Dziki Zach\u00F3d i zawieruchy wojenne a\u017C do wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci. Rywalizuj\u0105cy ze sob\u0105 specjali\u015Bci oddadz\u0105 strza\u0142y do specjalnie skonstruowanych cel\u00F3w. W ostatecznej rozgrywce spr\u00F3buj\u0105 rozstrzygn\u0105\u0107, kt\u00F3ra bro\u0144 jest najlepsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260702.jpg","",[]],"67244132":["Krwawy nalot w Lubodzie\u017Cy
3 wrze\u015Bnia 1939 roku wie\u015B Lubodzie\u017C zosta\u0142a zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. Celem by\u0142y znajduj\u0105ce si\u0119 w miejscowo\u015Bci tabory wycofuj\u0105cej si\u0119 Armii Pomorze. Na pomniku upami\u0119tniaj\u0105cym to zdarzenie do dzi\u015B nie ma szczeg\u00F3\u0142owych informacji dotycz\u0105cych poleg\u0142ych \u017Co\u0142nierzy. Olaf z Radkiem pr\u00F3buj\u0105 to ustali\u0107, oraz znale\u017A\u0107 w ziemi pami\u0105tki po tym tragicznym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67244133":["Zakopany relikt linii Oderstellung
W czasach III Rzeszy G\u0142og\u00F3w le\u017Ca\u0142 w pasie niemieckiej linii obrony zwanej Oderstellung. Na zesp\u00F3\u0142 umocnie\u0144 sk\u0142ada\u0142o si\u0119 oko\u0142o 650 schron\u00F3w bojowych, zasiek\u00F3w i p\u00F3l minowych. Linia zbudowana w latach 1928-1939 mia\u0142a w za\u0142o\u017Ceniu broni\u0107 granic Niemiec przed atakiem wojsk Polskich, kilka lat p\u00F3\u017Aniej mia\u0142a zatrzyma\u0107 radzieck\u0105 nawa\u0142\u0119. Olaf z Radkiem wraz z grup\u0105 lokalnych poszukiwaczy ruszaj\u0105 na poszukiwania nieodkrytego od czas\u00F3w wojny schronu linii Oderstellung.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67244134":["Grudzi\u0105dz - twierdza czterech armii
Olaf i Radek udaj\u0105 si\u0119 do Feste Graudenz, Twierdzy Grudzi\u0105dz. To tu na przestrzeni lat stacjonowa\u0142y cztery armie. \u017Bo\u0142nierze pa\u0144stwa Pruskiego, polscy u\u0142ani, wojska hitlerowskie, a od 1945 roku Armia Wojska Polskiego. Pola wok\u00F3\u0142 twierdzy przez lata wykorzystywane by\u0142y jako plac \u0107wicze\u0144 dla stacjonuj\u0105cych w niej garnizon\u00F3w i do dzi\u015B skrywaj\u0105 przedmioty \u015Bwiadcz\u0105ce o historii tego obszaru. Jeden z sygna\u0142\u00F3w wskazuje zakopany w ziemi obiekt o powierzchni 20 metr\u00F3w kwadratowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67244135":["Od zarania dziej\u00F3w ludzie wymy\u015Blali coraz efektywniejsze sposoby zabijania. Najstraszliwsze bronie antycznego \u015Bwiata by\u0142y przyczyn\u0105 upadku pot\u0119\u017Cnych pa\u0144stw i umo\u017Cliwia\u0142y wielkie podboje. Oto lista najbardziej \u015Bmierciono\u015Bnych wynalazk\u00F3w zamierzch\u0142ych czas\u00F3w: od uwa\u017Canego za pierwowz\u00F3r napalmu ognia greckiego po \u0142uk kompozytowy, kt\u00F3ry pom\u00F3g\u0142 Mongo\u0142om stworzy\u0107 najwi\u0119ksze staro\u017Cytne imperium, od szybkiego rydwanu bojowego, kt\u00F3ry wymusi\u0142 zmian\u0119 taktyki bitewnej, po proste, lecz skuteczne kolczatki, do dzi\u015B u\u017Cywane przez wojsko. Dowiemy si\u0119, kt\u00F3ra z zaprezentowanych antycznych broni oka\u017Ce si\u0119 t\u0105, kt\u00F3ra mia\u0142a najwi\u0119kszy wp\u0142yw na bieg historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"67244136":["Tw\u00F3rcy dokumentu pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy bambusow\u0105 rurk\u0119 mo\u017Cna uzna\u0107 za pierwszy w historii pistolet. Z kolei w staro\u017Cytnym r\u0119kopisie opisano pociski smugowe.","","",[]],"67244137":["Podobnie jak dzi\u015B, r\u00F3wnie\u017C staro\u017Cytni komandosi walczyli na bardzo trudnym terenie daleko za liniami wroga.","","",[]],"67244138":["Henry J. Kaiser porzuci\u0142 edukacj\u0119 w wieku 13 lat. Nie posiada\u0142 \u017Cadnych umiej\u0119tno\u015Bci. Nikt nie przypuszcza\u0142, \u017Ce w przysz\u0142o\u015Bci zostanie jedn\u0105 z najbardziej wp\u0142ywowych postaci w historii przemys\u0142u morskiego.","","",[]],"67244139":["Stalin by\u0142 \u015Bwiadomy tego, \u017Ce Rosja upadnie, je\u015Bli dojdzie do ataku nazist\u00F3w. Pora\u017Cka r\u00F3wna\u0142aby si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z utrat\u0105 fabryk sprz\u0119tu wojennego. Rosjanie zostali zmuszeni do dokonania krwawego cudu.","","",[]],"67244140":["Rok 1945. Alianci przes\u0142uchuj\u0105 prominentnych cz\u0142onk\u00F3w partii, okrutnych zbrodniarzy wojennych, ale te\u017C ludzi ma\u0142o znacz\u0105cych w niemieckich strukturach. W tym odcinku dowiemy si\u0119, jak wed\u0142ug zezna\u0144 hitlerowc\u00F3w wygl\u0105da\u0142y pierwsze lata III Rzeszy. Tw\u00F3rcy serii opieraj\u0105 si\u0119 na zapisach przes\u0142ucha\u0144: organizatora agitacji antysemickiej, za\u0142o\u017Cyciela \"Der St\u00FCrmera\" Juliusa Streichera (Zenon Zeleniuch), architekta Hitlera i ministra uzbrojenia i amunicji Alberta Speera (Bradford How), komendanta Auschwitz Rudolfa H\u00F6ssa (Thomas Butler), liderki \u017Ce\u0144skiej sekcji Hitlerjugend Melity Maschmann (Jessica Krueger) oraz Karla Gephardta - lekarza, kt\u00F3ry dokonywa\u0142 zbrodniczych eksperyment\u00F3w na wi\u0119\u017Aniach oboz\u00F3w.","","",[]],"67244141":["Po zako\u0144czeniu drugiej wojny \u015Bwiatowej ka\u017Cdy doros\u0142y Niemiec jest przes\u0142uchiwany przez aliant\u00F3w. Albert Speer, architekt Hitlera i minister uzbrojenia i amunicji, prezentuje si\u0119 jako wykszta\u0142cony, mi\u0142y cz\u0142owiek, kt\u00F3rego zwiod\u0142a ambicja. Melita Maschmann, by\u0142a liderka \u017Ce\u0144skiej sekcji Hitlerjugend, m\u00F3wi o podsycaniu rasizmu w\u015Br\u00F3d m\u0142odych Niemc\u00F3w. Okultysta Karl Maria Wiligut wyja\u015Bnia obsesj\u0119 nazist\u00F3w na punkcie tajemnych si\u0142 i mistycznych ceremonii. M\u00F3wi te\u017C, w jakim celu organizowano takie imponuj\u0105ce widowiska jak wielkie zjazdy NSDAP czy Igrzyska Olimpijskie w Berlinie.","","",[]],"67244142":["Srebrna G\u00F3ra
Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zawitaj\u0105 do Srebrnej G\u00F3ry - mekki polskich poszukiwaczy. Jednak nie mityczne skarby b\u0119d\u0105 celem mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii, lecz realne zdarzenie - ucieczka polskich oficer\u00F3w ze srebrnog\u00F3rskiego obozu jenieckiego. Poszukiwacze spr\u00F3buj\u0105 potwierdzi\u0107 histori\u0119 tej brawurowej akcji i sprawdz\u0105, czy zagadkowy tunel na stoku g\u00F3ry m\u00F3g\u0142 pos\u0142u\u017Cy\u0107 oficerom podczas ucieczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67244143":["Pa\u0142ac Heymanna
Dolny \u015Al\u0105sk skrywa wiele tajemnic. Na jego terenie znajduje si\u0119 kilkadziesi\u0105t pa\u0142ac\u00F3w - bardzo cz\u0119sto opuszczonych i zaniedbanych. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zbadaj\u0105 dwa z nich. Pierwszy z mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii wejdzie do zrujnowanego obiektu, w kt\u00F3rym dokona zaskakuj\u0105cego odkrycia. Jego partner b\u0119dzie poszukiwa\u0142 \u015Blad\u00F3w po \u015Bredniowiecznych piwnicach pod XVIII-wiecznym pa\u0142acem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67244144":["Robert zauwa\u017Ca, \u017Ce \u017Cyj\u0105ce w okolicznych lasach nied\u017Awiedzie s\u0105 ostatnio wyj\u0105tkowo aktywne. Wyg\u0142odzone po d\u0142ugim \u015Bnie zdrapuj\u0105 kor\u0119 z drzew. Zapewnia im ona du\u017C\u0105 dawk\u0119 witamin i w\u0119glowodan\u00F3w. Wielu turyst\u00F3w odwiedza przyczep\u0119 Hosa. Samotnik ocenia ich pod k\u0105tem uprzejmo\u015Bci oraz ilo\u015Bci wypitego alkoholu. W Tarninie nie ma zasi\u0119gu ani internetu. Lilka prowadzi tam stadnin\u0119 koni i czuje si\u0119 wyj\u0105tkowo szcz\u0119\u015Bliwa - ma zapewnione czyste powietrze, spok\u00F3j i sympatycznych ludzi wok\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67244145":["Wypalanie drewna to praca dobra dla samotnik\u00F3w. Bywa\u0142o, \u017Ce Zbychu na przestrzeni czterech miesi\u0119cy spotyka\u0142 tylko kilku przypadkowych turyst\u00F3w. Stachu przepi\u0142 pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy z\u0142otych i ma jeszcze trzy tysi\u0105ce d\u0142ugu. Musi wr\u00F3ci\u0107 na wypa\u0142 i zarobi\u0107 troch\u0119 pieni\u0119dzy. Hos uleg\u0142 urokowi jednej z lokalnych policjantek. Chocia\u017C nie ceni str\u00F3\u017C\u00F3w prawa, wci\u0105\u017C ma erotyczne fantazje z kobiet\u0105 w roli g\u0142\u00F3wnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67244146":["Podr\u00F3\u017C po Laponii
Tw\u00F3rcy programu odwiedzaj\u0105 \u0142owiska w Laponii. \u0141owienie na much\u0119 i na klasyczny spinning w krystalicznie czystych wodach okazuje si\u0119 niezwykle skuteczne. Cz\u0142onkowie ekipy \u0142api\u0105 pstr\u0105gi potokowe i pi\u0119kne lipienie. Jednego z nich Jurek Biedrzycki postanawia zje\u015B\u0107 na surowo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67244147":["Brosma z Nordkappu
Ekipa programu wyrusza w podr\u00F3\u017C na Nordkapp, odwiedzaj\u0105c po drodze Litw\u0119, \u0141otw\u0119, Estoni\u0119 i Finlandi\u0119. Na norweskim przyl\u0105dku wita w\u0119dkarzy niego\u015Bcinna zimowa aura, co wydaje si\u0119 zupe\u0142nie nietypowe w drugiej po\u0142owie lipca. Mimo przeciwno\u015Bci losu na rozko\u0142ysanym Morzu Barentsa rozpoczyna si\u0119 polowanie na olbrzymie halibuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67244148":["Pa\u0144stwo Hitlera
W grudniu 1940 roku Hitler wyda\u0142 rozkaz wybudowania nowej kwatery - w Gier\u0142o\u017Cy. Kompleks ten jest nazywany Wilczym Sza\u0144cem. Dooko\u0142a schronu F\u00FChrera wyros\u0142y tajne kwatery jego najbli\u017Cszych wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, m.in. Hermanna G\u00F6ringa, Martina Bormanna, Joachima von Ribbentropa, Alberta Speera oraz Heinricha Himmlera. Ka\u017Cdy z tych obiekt\u00F3w ods\u0142ania ciekaw\u0105, dot\u0105d nieznan\u0105 histori\u0119 III Rzeszy. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 wszystkie tajemnice Wilczego Sza\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67244149":["Cz\u0142owiek, kt\u00F3ry chcia\u0142 zabi\u0107 Hitlera
Najs\u0142ynniejszym zamachowcem, kt\u00F3ry planowa\u0142 zabi\u0107 Hitlera, by\u0142 Claus von Stauffenberg. Pr\u00F3bowa\u0142 on zamordowa\u0107 F\u00FChrera w 1944 roku w Wilczym Sza\u0144cu. Jednak inicjatorem tego najbardziej znanego zamachu by\u0142 genera\u0142 Hellmuth Stieff, o kt\u00F3rym historia ca\u0142kowicie zapomnia\u0142a. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przypomni, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 Stieff podczas nieudanego ataku na przyw\u00F3dc\u0119 III Rzeszy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 zmieni\u0107 bieg wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67244150":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67244151":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67244152":["\u015Aliwa odwiedza drwala o nadzwyczajnej sile. Do nowego bohatera przyje\u017Cd\u017Ca Marta. Pan W\u0142adys\u0142aw rozwa\u017Ca, co si\u0119 z nim stanie, gdy przejdzie na emerytur\u0119. Robert oraz my\u015Bliwy Andrzej dyskutuj\u0105 o problemie wilk\u00F3w w Bieszczadach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67244153":["Marta wyjecha\u0142a w Bieszczady, gdy posypa\u0142o si\u0119 jej \u017Cycie prywatne. Robert przekonuje, \u017Ce w\u0119druj\u0105c po lasach, nie wolno zaskakiwa\u0107 nied\u017Awiedzi. Drwal Czes\u0142aw nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce pracuj\u0105cy przy wyr\u0119bach musz\u0105 by\u0107 twardzi i zawzi\u0119ci. \u015Aliwa nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce te czterdzie\u015Bci lat min\u0119\u0142o tak szybko. Marta uwa\u017Ca si\u0119 za przybran\u0105 c\u00F3rk\u0119 pana Krzysztofa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67244473":["Re\u017C.: Michael Preece.
Cordell Walker (Chuck Norris) to najs\u0142ynniejszy spo\u015Br\u00F3d teksa\u0144skich Ranger\u00F3w. Od wielu lat staje w obronie potrzebuj\u0105cych pomocy obywateli. Cho\u0107 spokojny, jest nieprzejednanym str\u00F3\u017Cem prawa i mistrzem sztuk walki. Kiedy kto\u015B porywa z pobliskiego szpitala nowo narodzone dzieci, zrozpaczona matka nie wie, do kogo zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 o pomoc. Walker postanawia odnale\u017A\u0107 porywacza i zwr\u00F3ci\u0107 pociechy za\u0142amanym rodzicom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",["JM"]],"67244474":["Re\u017C.: Mike Norris.
W Teksasie dochodzi do licznych napad\u00F3w, dokonywanych przez m\u0142odych ludzi pod wp\u0142ywem nieznanego \u015Brodka odurzaj\u0105cego. Policja dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest to nowy, niezwykle silny narkotyk o nazwie Bia\u0142y Bizon. Walker i Trivette staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107 kto go produkuje, jednak \u015Bledztwo idzie bardzo powoli. Do nieoczekiwanego prze\u0142omu dochodzi, kiedy \u017Cona Walkera jedzie na wycieczk\u0119 po prerii. Przypadkowo trafia na wytw\u00F3rni\u0119 narkotyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",["JM"]],"67244475":["Pani Dorota jest piel\u0119gniark\u0105. Przed kilku laty sama piel\u0119gnowa\u0142a w domu umieraj\u0105cego na nowotw\u00F3r m\u0119\u017Ca. Po tragedii zosta\u0142a sama z dw\u00F3jk\u0105 dzieci - 22-letni\u0105 Agat\u0105 i 17-letnim Jackiem. Nieco ponad rok temu na \u015Bwiat przysz\u0142a wnuczka pani Doroty - Tosia. Wszyscy mieszkaj\u0105 w niewielkim, trawionym wilgoci\u0105 i grzybem, bardzo ciasnym domku. Dorastaj\u0105cy Jacek nigdy nie mia\u0142 swojego pokoju, miejsca do wypoczynku brakuje dla ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105cej pani domu. Mimo wysi\u0142k\u00F3w ca\u0142ej rodziny, dom popada w ruin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"67244476":["Julita dostaje od ochroniarza Sebastiana specjaln\u0105 przesy\u0142k\u0119 oraz li\u015Bcik z wiadomo\u015Bci\u0105. Ola dziwi si\u0119, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142ka jest wierna komu\u015B, przez kogo tyle wycierpia\u0142a. Z pomoc\u0105 przychodzi Bia\u0142y, kt\u00F3ry pomaga Julicie postawi\u0107 bar na nogi. Filip jest pozytywnie zaskoczony decyzj\u0105 Kamila. Zdenerwowana ucieczk\u0105 siostry Marysia postanawia skonfrontowa\u0107 si\u0119 z Edwardem w sprawie nowych fakt\u00F3w, zwi\u0105zanych z morderstwem, o kt\u00F3re jest on podejrzany. Zaniepokojony sytuacj\u0105 Kacper chce towarzyszy\u0107 Marysi dla jej bezpiecze\u0144stwa. Niespodziewanie zaginiona Dominika daje zna\u0107, gdzie jest i co si\u0119 z ni\u0105 dzieje. Zaskoczony Wenerski odkrywa, jak wiele r\u00F3\u017Cni bli\u017Aniaczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67244477":["Mi\u0142o\u015B\u0107 bez granic
Barbara i Ryszard prowadz\u0105 sklep ogrodniczy. Ich 18-letnia c\u00F3rka, Ewa, uczy si\u0119 w liceum, a starsza, 30-letnia Aldona, od roku podr\u00F3\u017Cuje po \u015Bwiecie. Pewnego dnia niespodziewanie wraca ona do domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Ryszard namawia jej by\u0142ego ch\u0142opaka, by si\u0119 z ni\u0105 o\u017Ceni\u0142. Tymczasem dom Aldony obserwuj\u0105 tajemniczy m\u0119\u017Cczy\u017Ani, a kobieta otrzymuje od kogo\u015B drogie prezenty. Ojciec jest pewien, \u017Ce jego c\u00F3rka wpad\u0142a w tarapaty i ma zwi\u0105zek z nielegalnym biznesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"67244478":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244479":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244480":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244481":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","","",[]],"67244482":["Re\u017C.: Mike Norris.
W Teksasie dochodzi do licznych napad\u00F3w, dokonywanych przez m\u0142odych ludzi pod wp\u0142ywem nieznanego \u015Brodka odurzaj\u0105cego. Policja dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest to nowy, niezwykle silny narkotyk o nazwie Bia\u0142y Bizon. Walker i Trivette staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107 kto go produkuje, jednak \u015Bledztwo idzie bardzo powoli. Do nieoczekiwanego prze\u0142omu dochodzi, kiedy \u017Cona Walkera jedzie na wycieczk\u0119 po prerii. Przypadkowo trafia na wytw\u00F3rni\u0119 narkotyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",["JM"]],"67244483":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67244484":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67244485":["Mi\u0142osz pojawia si\u0119 u komendanta Witackiego z pro\u015Bb\u0105 o kr\u00F3tki urlop. Szuka sposobu, by pom\u00F3c Zieli\u0144skiemu osadzonemu w areszcie. Szef zgadza si\u0119 na jeden dzie\u0144 wolnego. Emilka i Jacek badaj\u0105 spraw\u0119 pary znanych influencer\u00F3w, kt\u00F3rzy dostaj\u0105 niepokoj\u0105ce listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Boj\u0105 si\u0119 oni o swoje \u017Cycie. Wsp\u00F3\u0142praca z celebrytami nie nale\u017Cy do \u0142atwych - ka\u017Cdy moment ich \u017Cycia jest nagrywany i trafia do medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych, r\u00F3wnie\u017C interwencja policji. Tego samego dnia do komendy dzwoni ma\u0142a dziewczynka z informacj\u0105, \u017Ce jej starszy brat razem z koleg\u0105 chce spali\u0107 w ognisku jej kole\u017Cank\u0119. Funkcjonariusze ruszaj\u0105 na sygnale na miejsce zg\u0142oszenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67244486":["Niezwyk\u0142e znalezisko, ikon\u0119 zamurowan\u0105 w schodach ponad stuletniej kamienicy, zaoferuje Arek z Kostrzyna. Odb\u0119dzie si\u0119 tak\u017Ce licytacja kompletu czterech w\u0142oskich krzese\u0142 z lat 80. nawi\u0105zuj\u0105cych do stylu Bauhaus. \u0141owc\u00F3w urzeknie r\u0119cznie malowany medalik z prze\u0142omu XIX i XX wieku, kt\u00F3ry jego w\u0142a\u015Bciciel, Adam, kupi\u0142 na pchlim targu za bezcen. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C Dominika, w\u0142a\u015Bciciela kolekcji bombek choinkowych, kt\u00F3ra liczy 3 tysi\u0105ce sztuk. Uczestnik programu wystawi na sprzeda\u017C kilka szczeg\u00F3lnych okaz\u00F3w z czas\u00F3w PRL-u pochodz\u0105cych z Milicza.","","",["N"]],"67244487":["Licytacje tego odcinka rozpocznie Kacper, kt\u00F3ry zaprezentuje obrazki reliefowe. O tym, w jaki spos\u00F3b zosta\u0142y wyt\u0142oczone oraz o powsta\u0142ej pod koniec XVIII wieku i dzia\u0142aj\u0105cej do dzi\u015B fabryce WMF, b\u0119d\u0105cej jednym najwi\u0119kszych wytw\u00F3rc\u00F3w wyrob\u00F3w metalowych na \u015Bwiecie, opowie Agnieszka Gniotek. Kolejny skarb to nietypowy \u017Cyrandol inspirowany nurtem space age, powsta\u0142 on w Sp\u00F3\u0142dzielni Pracy \"LUMET\" w Poznaniu. Wojtek przywiezie do programu figurk\u0119 porcelanow\u0105 z 1958 roku. Dama w zdobnej sukni powsta\u0142a w \u0106mielowie, a projekt ten stworzy\u0142a Eryka Trzewik-Drost. Odcinek zamknie Wojtek i jego szklana zielona butla, kt\u00F3ra zosta\u0142a wykonana metod\u0105 prasowania szk\u0142a.","","",["N"]],"67244488":["U dy\u017Curnego Nowaka pojawia si\u0119 dawna kole\u017Canka ze szko\u0142y, kt\u00F3ra szuka pomocy. Jej m\u0105\u017C zosta\u0142 pobity do nieprzytomno\u015Bci niedaleko miejsca, gdzie mieszkaj\u0105. Jacek osobi\u015Bcie anga\u017Cuje si\u0119 w \u015Bledztwo. Wyrusza wraz z Natali\u0105 i Markiem do miejscowo\u015Bci, w kt\u00F3rej dosz\u0142o do tej napa\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce we wsi panuje zmowa milczenia w sprawie tego i innych wypadk\u00F3w pobicia. Str\u00F3\u017Ce prawa udaj\u0105 si\u0119 do miejscowego posterunku. W trakcie s\u0142u\u017Cby Mr\u00F3z odbiera niepokoj\u0105cy telefon ze szpitala. Okazuje si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C Arek trafi\u0142 tam w ci\u0119\u017Ckim stanie. Kobieta wykorzystuje przerw\u0119, by sprawdzi\u0107 co si\u0119 sta\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67244489":["Dyrektorka liceum przypadkowo znajduje anonimowy list napisany przed laty przez jednego z podopiecznych. Jego tre\u015B\u0107 to lista przysz\u0142ych morderstw. Okazuje si\u0119, \u017Ce dwa z nich dosz\u0142y ju\u017C do skutku, a ofiarami byli uczniowie tej samej klasy. Tymczasem Janik oznajmia K\u0142osowi, \u017Ce Macher zgodzi\u0142 si\u0119 na spotkanie. Teoretycznie wszystko idzie zgodnie z planem. Sytuacja komplikuje si\u0119, gdy pod drzwiami S\u0142awka zjawia si\u0119 niespodziewany go\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67244490":["Re\u017C.: David Ayer.
Los Angeles. Do walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 zostaje powo\u0142ana specjalna jednostka policji Ad Vice. Dowodzi ni\u0105 do\u015Bwiadczony kapitan Jack Wander (Forest Whitaker). Jednym z priorytet\u00F3w tworz\u0105cych oddzia\u0142 funkcjonariuszy jest wzajemna ochrona. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 si\u0119 oni tak\u017Ce efektywno\u015Bci\u0105 dzia\u0142a\u0144 i brutalnymi metodami w egzekwowaniu prawa. Nale\u017C\u0105cy do grupy detektyw Tom Ludlow (Keanu Reeves) nadu\u017Cywa alkoholu. Za\u0142amany po \u015Bmierci \u017Cony, szuka ukojenia w pracy. Bez ostrze\u017Cenia strzela do \u015Bciganych, po czym pozoruje, \u017Ce dzia\u0142a\u0142 w obronie w\u0142asnej. Wander stara si\u0119 tuszowa\u0107 kolejne takie \"wypadki\". Mimo to funkcjonowaniem jednostki coraz bardziej interesuje si\u0119 kapitan wydzia\u0142u wewn\u0119trznego, James Biggs (Hugh Laurie). Tymczasem czarnosk\u00F3ry detektyw Terrence Washington (Terry Crews) oskar\u017Ca Ludlowa o rasizm. Wkr\u00F3tce potem ginie, zastrzelony przez zamaskowanych napastnik\u00F3w. Podejrzany o zlecenie zab\u00F3jstwa Tom usi\u0142uje przekona\u0107 wdow\u0119 po koledze, Lind\u0119 (Naomie Harris), \u017Ce jest niewinny. Podejmuje te\u017C prywatne \u015Bledztwo w tej sprawie. Wraz z detektywem Paulem Diskantem (Chris Evans) wpada na trop afery korupcyjnej w swojej jednostce. Scenariusz oparto na opowiadaniu Jamesa Ellroya.","","",["N"]],"67244491":["Re\u017C.: Simon West.
Po o\u015Bmiu latach sp\u0119dzonych w wi\u0119zieniu za spowodowanie nieumy\u015Blnego zab\u00F3jstwa Cameron Poe (Nicolas Cage), by\u0142y \u017Co\u0142nierz i bohater wojenny, ma wreszcie zosta\u0107 wypuszczony na wolno\u015B\u0107. Marzy o powrocie do ukochanej \u017Cony i c\u00F3reczki, kt\u00F3rej jeszcze nigdy nie widzia\u0142. Przypadek sprawia, \u017Ce w drodze do domu trafia na pok\u0142ad wi\u0119ziennego samolotu, kt\u00F3ry przewozi grup\u0119 najgro\u017Aniejszych przest\u0119pc\u00F3w w ca\u0142ych Stanach Zjednoczonych. Jest w\u015Br\u00F3d nich czarnosk\u00F3ry morderca Diamond Dog (Ving Rhames), a tak\u017Ce psychopatyczny gwa\u0142ciciel Johnny-23 (Danny Trejo). Zaraz po starcie dowodzeni przez szalonego Cyrusa \"Wirusa\" Grissoma (John Malkovich) bandyci przejmuj\u0105 kontrol\u0119 nad maszyn\u0105. Poe przekonuje przest\u0119pc\u00F3w, \u017Ce jest po ich stronie. W tajemnicy nawi\u0105zuje jednak kontakt z nadzoruj\u0105cym z ziemi lot agentem federalnym (John Cusack). Film otrzyma\u0142 dwie nominacje do Oscara - za najlepsz\u0105 piosenk\u0119 (Diane Warren - \"How Do I Live\") i d\u017Awi\u0119k. Na uwag\u0119 zas\u0142uguje r\u00F3wnie\u017C rola geniusza i maniaka zarazem, w kt\u00F3r\u0105 wcieli\u0142 si\u0119 znakomity John Malkovich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268776.jpg","",[]],"67244492":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263416.jpg","",[]],"67244493":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1881473.jpg","",["N"]],"67244494":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67244495":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67244496":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67244497":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67244498":["Surogatka\/Hydraulik
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra dostaje anonimowe maile. Kto\u015B dok\u0142adnie opisuje jej nagie cia\u0142o z wszelkimi szczeg\u00F3\u0142ami. Szanta\u017Cysta chce 10 tysi\u0119cy z\u0142otych albo przekona m\u0119\u017Ca klientki, \u017Ce ta ma kochanka. Zrozpaczona kobieta prosi detektyw\u00F3w o pomoc. Pierwsze tropy okazuj\u0105 si\u0119 myl\u0105ce. Przest\u0119pca pope\u0142nia jednak b\u0142\u0105d, kt\u00F3ry naprowadza jego \u015Blad. Detektywi Septagonu zajmuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem kobiety, kt\u00F3ra pragn\u0119\u0142a mie\u0107 dziecko i przy okazji pom\u00F3c zagubionej studentce. Zdecydowa\u0142a si\u0119 wi\u0119c na surogatk\u0119. Klientka postanowi\u0142a jednak upewni\u0107 si\u0119, czy zachowanie dziewczyny nie zagra\u017Ca ci\u0105\u017Cy. Detektywi odkrywaj\u0105 wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"67244499":["Re\u017C.: Peter H. Hunt.
Podczas \u0107wiczenia podwodnych technik ratownictwa Cody znajduje z\u0142oty medalion. Ch\u0142opak jest przekonany, \u017Ce na dnie morza musi by\u0107 wi\u0119cej takich skarb\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67244500":["Mitch i jego zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w poszukuj\u0105 rekina, kt\u00F3ry zaatakowa\u0142 Cody'ego. Tymczasem Logan postanawia nakr\u0119ci\u0107 film. Prac\u0119 w grupie rozpoczyna nowy ratownik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67244501":["Kapitan Samantha Thomas organizuje pla\u017Cowy konkurs pi\u0119kno\u015Bci, aby zdoby\u0107 pieni\u0105dze na cele charytatywne. Mitch zostaje jurorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67244502":["Re\u017C.: Peter Vogel.
W\u0119gierska prostytutka Katja zostaje znaleziona martwa na poboczu autostrady. W tym samym czasie kto\u015B morduje r\u00F3wnie\u017C kierowc\u0119 ci\u0119\u017Car\u00F3wki, Ricksa. Pocz\u0105tkowo Stolte i Gerkhan nie widz\u0105 \u017Cadnego zwi\u0105zku pomi\u0119dzy tymi dwiema sprawami. \u015Alady krwi Katji zostaj\u0105 jednak znalezione w samochodzie Ricksa, co czyni go jednym z podejrzanych o zab\u00F3jstwo kobiety. Policjanci musz\u0105 tak\u017Ce ustali\u0107, jaki zwi\u0105zek z tym wszystkim ma Anton, upo\u015Bledzony umys\u0142owo przyjaciel prostytutki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"67244503":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Z kolejnych wyda\u0144 magazynu dowiemy si\u0119, co ma wsp\u00F3lnego nowoczesny futbol ze Spidermanem i jak powstaj\u0105 perskie esencje. Tw\u00F3rcy magazynu wyrusz\u0105 na poszukiwania najstraszniejszych potwor\u00F3w na \u015Bwiecie. Przekonamy si\u0119, jak mieszkaj\u0105 Masajowie w Afryce, jak wygl\u0105da szkolenie w obozie legii cudzoziemskiej w Gujanie i jakie s\u0105 tajniki hipnozy. Autorzy poznaj\u0105 najwi\u0119kszego \u017Cyj\u0105cego wynalazc\u0119, odwiedz\u0105 kompleks bunkr\u00F3w przeciwatomowych, podejrz\u0105 metody dzia\u0142ania z\u0142odziei aut oraz pr\u00F3buj\u0105 zda\u0107 egzamin na prawo jazdy w Chinach. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C informacji o technologicznych gad\u017Cetach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",[]],"67244504":["P\u0142yn na porost w\u0142os\u00F3w
Naiwny Karol daje si\u0119 nabra\u0107 parze oszust\u00F3w, kt\u00F3rzy za tysi\u0105c z\u0142otych oferuj\u0105 mu wy\u0142\u0105czno\u015B\u0107 na sprzeda\u017C \"rewelacyjnego\" preparatu na porost w\u0142os\u00F3w. Od profesora z tajnego instytutu dostaje tajemnicz\u0105 receptur\u0119 i sk\u0142adniki. Postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 go na g\u0142owie swojego kierownika, Barczaka. Skutki tego s\u0105 dla obu op\u0142akane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67244505":["Karol \"Bombowiec\" Krawczyk
W sali bilardowej dochodzi do awantury. W jej wyniku Tadek, w imieniu Karola, wyzywa na pojedynek bokserski pot\u0119\u017Cnego osobnika o pseudonimie Myszka. Wie\u015B\u0107 o tym rozchodzi si\u0119 po ca\u0142ej zajezdni i kana\u0142ach. Wsp\u00F3\u0142pracownicy Krawczyka i Norka robi\u0105 zak\u0142ady. Tymczasem kiedy Karol dowiaduje si\u0119, kim jest jego przeciwnik, wpada w panik\u0119 i zamierza uciec. Wtedy Tadek wpada na wspania\u0142y jego zdaniem pomys\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67244506":["Mecz derbowy
Marsza\u0142ek prosi Karola Krawczyka, aby wprowadzi\u0142 go w tajniki polskiej ligi pi\u0142karskiej. Chcia\u0142by p\u00F3j\u015B\u0107 z nim na mecz Legii z Poloni\u0105 Warszawa. Karol i Tadzio, kt\u00F3rzy w rzeczywisto\u015Bci zupe\u0142nie nie maj\u0105 poj\u0119cia o polskiej lidze, zwracaj\u0105 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Kurskiego. Wyprawa na derby Warszawy dostarcza im niezapomnianych prze\u017Cy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67244507":["Policjant z drog\u00F3wki zostaje zatrzymany po te\u015Bcie narkotykowym. Funkcjonariusz ucieka jednak policjantom z patrolu pi\u0105tego, kt\u00F3rzy po niego przyje\u017Cd\u017Caj\u0105. Jaskowska surowo upomina swoich podw\u0142adnych. Wychodzi na jaw, \u017Ce zbieg\u0142y funkcjonariusz porzuci\u0142 rodzin\u0119 i skrywa mroczn\u0105 tajemnic\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci. Bia\u0142ach i Rachwa\u0142 zaczynaj\u0105 si\u0119 coraz lepiej dogadywa\u0107. Wok\u00F3\u0142 nich wci\u0105\u017C jednak kr\u0105\u017Cy cie\u0144 Borysa, kt\u00F3ry nie mo\u017Ce zapomnie\u0107 o Karolinie. Gdy pijany m\u0119\u017Cczyzna zostaje osaczony przez policj\u0119, w jego r\u0119kach pojawia si\u0119 bro\u0144. Borys celuje w by\u0142\u0105 partnerk\u0119 i towarzysz\u0105cego jej Bia\u0142acha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67244508":["Higiena ponad wszystko, ch\u0142opak wraca do swojej mi\u0142o\u015Bci, a ona go okrada
Rafa\u0142 jest za\u0142amany, gdy odkrywa drug\u0105 twarz Diany. Nie mo\u017Ce sobie darowa\u0107, \u017Ce da\u0142 si\u0119 jej oszuka\u0107. Razem z Mateuszem i Kacprem postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na dziewczynie. Tymczasem w apartamencie wynajmowanym wsp\u00F3lnie przez Paw\u0142a i Kasi\u0119 oraz Ani\u0119 i Dominika trwa walka o ucywilizowanie tej drugiej pary, kt\u00F3ra nadal nie stosuje si\u0119 do podstawowych zasad higieny osobistej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2106806.jpg","",["N"]],"67244509":["Re\u017C.: Wolfgang Dickmann.
In\u017Cynier Stolze pracuje w elektrowni atomowej. Nie chce zostawi\u0107 swojego psa samego w domu, wi\u0119c potajemnie zabiera go ze sob\u0105. Zwierzak prze\u015Blizguje si\u0119 przez \u015Bluzy w pobli\u017Ce reaktora. Gdy m\u0119\u017Cczyzna zdaje sobie z tego spraw\u0119, pr\u00F3buje go z\u0142apa\u0107. Niestety, przewraca si\u0119 i dostaje w strumie\u0144 gor\u0105cej pary, buchaj\u0105cej z p\u0119kni\u0119tego ruroci\u0105gu. Za\u0142oga Medicoptera ma problemy z dotarciem na miejsce wypadku, poniewa\u017C wska\u017Aniki informuj\u0105 o wysokim poziomie promieniowania w tej okolicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"67244510":["Szcz\u0119\u015Bliwe pude\u0142ka
Siostra Aliny, Agata, i jej przem\u0105drza\u0142y m\u0105\u017C Arkadiusz wybieraj\u0105 si\u0119 na wycieczk\u0119 zagraniczn\u0105, kt\u00F3r\u0105 wygrali, odpowiadaj\u0105c na pytania w konkursie. Karol nie potrafi ukry\u0107 zazdro\u015Bci podczas po\u017Cegnania na lotnisku. Jest tym bardziej w\u015Bciek\u0142y, kiedy \u017Cona przyznaje mu, \u017Ce te\u017C marzy o podr\u00F3\u017Cach. Karol zaczyna wi\u0119c kupowa\u0107 wszystkie produkty spo\u017Cywcze, na kt\u00F3rych umieszczono kupony promocyjne. Jego szczeg\u00F3lna uwag\u0119 przyci\u0105ga konkurs o fenomenalnych w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciach odchudzaj\u0105cych chleba. Zaintrygowany odpowiada na pytania. Problem w tym, \u017Ce musi schudn\u0105\u0107 w ci\u0105gu jednego dnia 25 kilogram\u00F3w, aby zdoby\u0107 g\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67244511":["Awans
Za oknem jest du\u017Cy mr\u00F3z, tymczasem z powodu awarii kot\u0142a przesta\u0142o dzia\u0142a\u0107 centralne ogrzewanie. Alinie jest bardzo zimno, tak\u017Ce Danusia i Tadzio cierpi\u0105 z powodu ch\u0142odu. Tylko Karol nie przejmuje si\u0119 tymi problemami, dosta\u0142 bowiem awans. Zaproponowano mu prac\u0119 w charakterze asystenta kasjera. Okazuje si\u0119, \u017Ce nowa posada niesie za sob\u0105 wiele pu\u0142apek. W kasie zagin\u0119\u0142o 300 z\u0142otych, a koledzy kasjerzy wydaj\u0105 si\u0119 tym nie przejmowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67244512":["Wr\u00F3\u017Cka
Alina postanawia zmieni\u0107 \u017Cycie rodziny Krawczyk\u00F3w. Chce urz\u0105dzi\u0107 wszystko za rad\u0105 wr\u00F3\u017Cki zgodnie z zasadami feng shui. Kobieta przestawia w mieszkaniu wszystkie meble, wiesza dzwoneczki, obrazki, gotuje zup\u0119 z bambusa. Karol jest w\u015Bciek\u0142y. Chce, aby wszystko wr\u00F3ci\u0142o do normy. Wieczorem zjawia si\u0119 Tadek z r\u00F3\u017Cd\u017Ck\u0105 radiestezyjn\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105siad te\u017C uleg\u0142 nowej modzie. Karol wpada na genialny pomys\u0142. Chce zmusi\u0107 wr\u00F3\u017Ck\u0119, aby zmieni\u0142a swoje przepowiednie i rady. W tej roli ma wyst\u0105pi\u0107 Tadek. Gdy nast\u0119pnego dnia Krawczykowie czekaj\u0105 na kobiet\u0119, Alinka stwierdza, \u017Ce jednak lepiej by\u0142o tak, jak dawniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67244513":["Tw\u00F3rcy odcinka przedstawi\u0105 trzy nowatorskie pojazdy. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C metody dzia\u0142ania STASI, czyli Ministerstwa Bezpiecze\u0144stwa Pa\u0144stwowego NRD. Opr\u00F3cz tego reporterzy przyjrz\u0105 si\u0119 wa\u017Cnemu czasowi w \u017Cyciu ka\u017Cdego cz\u0142owieka, jakim jest okres dojrzewania. W wielu regionach \u015Bwiata utylizacj\u0105 odpad\u00F3w wci\u0105\u017C zajmuj\u0105 si\u0119 mieszka\u0144cy slums\u00F3w. Jednym z takich miejsc jest kairska dzielnica Zebelin, gdzie dociera prawie po\u0142owa \u015Bmieci nale\u017C\u0105cych do o\u015Bmiu milion\u00F3w kairczyk\u00F3w. Kamery programu poka\u017C\u0105, w jakich warunkach musi \u017Cy\u0107 prawie 60 tysi\u0119cy os\u00F3b zamieszkuj\u0105cych t\u0119 dzielnic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67244514":["Re\u017C.: Frank Military.
Na podstawie informacji od Joelle funkcjonariusze ustalaj\u0105, \u017Ce agenci CIA s\u0105 mordowani, a wcze\u015Bniej tak\u017Ce torturowani. Kensi otrzymuje poczt\u00F3wk\u0119 z pogr\u00F3\u017Ckami od Davida Kesslera, socjopaty, kt\u00F3ry ma na jej punkcie obsesj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67244515":["Re\u017C.: John Peter Kousakis.
Wsp\u00F3\u0142pracownik Kirkina potrzebuje pomocy Deeksa, dlatego postanawia go porwa\u0107. Zesp\u00F3\u0142 NCIS bada spraw\u0119 postrzelenia wojskowego delfina wyposa\u017Conego w rosyjski mikrochip. Tymczasem Beale sk\u0142ada interesuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119 Nell.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67244516":["Na komendzie pojawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra przedstawia si\u0119 jako matka Celiny, zbuntowanej znajomej Agaty. Wach nie potrafi doj\u015B\u0107 ze swoim go\u015Bciem do porozumienia. Podejrzewa jednak, \u017Ce kobieta jest ofiar\u0105 przemocy ze strony sadystycznego m\u0119\u017Ca. Razem z Kub\u0105 zajmuje si\u0119 te\u017C spraw\u0105 samob\u00F3jstwa Mariusza Burzy\u0144skiego, kandydata w wyborach samorz\u0105dowych. Kryminalni podejrzewaj\u0105 politycznych rywali m\u0119\u017Cczyzny. Bolek znajduje jednak w telefonie denata po\u0142\u0105czenia od kolegi z podstaw\u00F3wki. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo dok\u0142adnie w takim sam spos\u00F3b jak Mariusz. Hieronim, ojciec Izy, nie ufa Kubie. Chce si\u0119 spotka\u0107 z Walczakiem, ale ten skutecznie go unika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192757.jpg","",["N"]],"67244517":["Re\u017C.: Sylvain White.
Terrory\u015Bci zamierzaj\u0105 przeprowadzi\u0107 zamach na Oahu. W r\u00F3\u017Cnych punktach wyspy planuj\u0105 umie\u015Bci\u0107 materia\u0142y wybuchowe i jednocze\u015Bnie je odpali\u0107. Oddzia\u0142 McGarretta musi wytropi\u0107 i powstrzyma\u0107 wszystkich cz\u0142onk\u00F3w organizacji, zanim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano. Danny wspomina spraw\u0119 sprzed 10 lat, kiedy to wraz ze swoj\u0105 policyjn\u0105 partnerk\u0105 tropi\u0142 w New Jersey mafi\u0119. Dzie\u0144 ten okaza\u0142 si\u0119 nie tylko jednym z najtragiczniejszych w jego \u017Cyciu, lecz tak\u017Ce w historii Ameryki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"67244518":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67244519":["Szesnastolatka prze\u017Cywa na wakacjach sw\u00F3j pierwszy raz
Szesnastoletnia Monika spotyka w Lloret de Mar W\u0142ocha Paola. Zakochana planuje prze\u017Cy\u0107 z nim sw\u00F3j pierwszy raz. Tymczasem Ola, chc\u0105c pokaza\u0107 Julii i jej siostrze, co to znaczy beztrosko \u017Cy\u0107, zaczyna flirtowa\u0107 z Paolem. Monika nie pozwala sobie odebra\u0107 ukochanego. Julia jest z\u0142a na Ol\u0119. Ma do niej pretensje, \u017Ce w tak perfidny spos\u00F3b chcia\u0142a skompromitowa\u0107 jej siostr\u0119 w oczach Paola. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna wyznaje nastolatce mi\u0142o\u015B\u0107 i obiecuje, \u017Ce wkr\u00F3tce zn\u00F3w si\u0119 z ni\u0105 spotka - tym razem w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"67244520":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"67244521":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67244522":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67244523":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67244369":["Wizerunek
Prezenter telewizyjny zostaje oblany kwasem siarkowym. Detektywi podejrzewaj\u0105 aktywistk\u0119 feministyczn\u0105, kt\u00F3ra oskar\u017Ca\u0142a dziennikarza o molestowanie oraz jego konkurenta ze stacji. Olgierd dowiaduje si\u0119 od Mai, \u017Ce znaleziono spalone zw\u0142oki kobiety, przy kt\u00F3rych by\u0142y dokumenty Pauliny. Detektywi postanawiaj\u0105 nie m\u00F3wi\u0107 o niczym Krystianowi, kt\u00F3ry ca\u0142y czas prze\u017Cywa ucieczk\u0119 swojej by\u0142ej dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67244370":["Terapia
Psychoterapeuta zostaje zastrzelony we w\u0142asnej sypialni. Policjanci podejrzewaj\u0105 jego \u017Con\u0119, jednak kobieta znikn\u0119\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna stosowa\u0142 kontrowersyjne metody leczenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie ma \u015Bladu po aktach jego pacjentek... U dziecka Stefana nie wykryto choroby genetycznej, kt\u00F3r\u0105 u niego podejrzewano. Funkcjonariusz cieszy si\u0119 z ojcostwa, ale jego szcz\u0119\u015Bcie nie trwa d\u0142ugo...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67244371":["Teraz si\u0119 policzymy
Ch\u0142opak trenuj\u0105cy boks znika bez \u015Bladu, a jego matka dostaje list z \u017C\u0105daniem okupu. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce porwany by\u0142 dilerem narkotyk\u00F3w i nie wywi\u0105za\u0142 si\u0119 z umowy. Piotr Zar\u0119bski sk\u0142ada Mai propozycj\u0119 powrotu do wydzia\u0142u. Policjantka obawia si\u0119, \u017Ce wsp\u00F3lna praca zaszkodzi jej zwi\u0105zkowi z Olgierdem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67244372":["Fatalny romans
M\u0119\u017Catka Ilona planuje rozw\u00F3d. Kobieta spotyka si\u0119 ju\u017C z nowym partnerem, Ma\u0107kiem. M\u0105\u017C Ilony, Robert, nie potrafi jednak zaakceptowa\u0107 jej decyzji. Z l\u0119ku przed jego reakcj\u0105 kobieta ukrywa przed nim sw\u00F3j zwi\u0105zek z Ma\u0107kiem. Spotyka si\u0119 z kochankiem w motelu. Pewnego dnia widzi przez okno, jak pod budynek podje\u017Cd\u017Ca jej m\u0105\u017C. Zakochani musz\u0105 ucieka\u0107. Po tym incydencie Maciek sugeruje Ilonie, \u017Ce powinni przesta\u0107 si\u0119 spotyka\u0107, dop\u00F3ki kobieta nie dostanie rozwodu. Kochanka nie umie jednak bez niego \u017Cy\u0107. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej odwiedza go w domu. Jej tropem pod\u0105\u017Ca Robert. Zaniepokojony zachowaniem rywala Maciek dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835330.jpg","",["N"]],"67244373":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Nowy zarz\u0105d szpitala wprowadza chaos w plac\u00F3wce. Lekarze zaczynaj\u0105 zastanawia\u0107 si\u0119 nad swoj\u0105 przysz\u0142o\u015Bci\u0105 w Seattle Grace. Tymczasem personel czeka trudne zadanie. W klinice r\u00F3wnocze\u015Bnie ma zosta\u0107 przeprowadzonych kilka przeszczep\u00F3w. Ka\u017Cda z operacji przynosi inne trudno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67244374":["Re\u017C.: David Greenspan.
Nowe kierownictwo szpitala kontynuuje wprowadzanie kolejnych zmian. Lekarze zaczynaj\u0105 u\u015Bwiadamia\u0107 sobie ile obowi\u0105zk\u00F3w i k\u0142opot\u00F3w wi\u0105\u017Ce si\u0119 z byciem w\u0142a\u015Bcicielem plac\u00F3wki medycznej. Meredith martwi si\u0119 stanem swojego nienarodzonego dziecka. Callie i Arizona pr\u00F3buj\u0105 zmieni\u0107 co\u015B w swoim zwi\u0105zku. Alex rywalizuje z nowym ch\u0142opakiem Jo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67244375":["Na autostradzie w Seattle wybucha cysterna z gazem. Zostaje rannych wiele os\u00F3b. W\u015Br\u00F3d poszkodowanych jest ratownik medyczny Matthew. Meredith i Jo pomagaj\u0105 zrozpaczonej matce, kt\u00F3rej dziecko cierpi na tajemnicz\u0105 chorob\u0119. Owen zaprzyja\u017Ania si\u0119 z ch\u0142opcem, kt\u00F3rego rodzice znajduj\u0105 si\u0119 w ci\u0119\u017Ckim krytycznym. Alex jest zmuszony do wsp\u00F3\u0142pracy z ch\u0142opakiem Jo. Prowadzi to do ujawnienia prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67244376":["Re\u017C.: Nicole Rubio.
Meredith i Derek dowiaduj\u0105 si\u0119 niepokoj\u0105cych rzeczy i postanawiaj\u0105 zabezpieczy\u0107 przysz\u0142o\u015Bci swoich dzieci. Do szpitala przyje\u017Cd\u017Ca grupa lekarzy z Syrii, aby wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w intensywnym kursie chirurgicznym. April chce by\u0107 uczciwa z Matthew. Tymczasem wielu pacjent\u00F3w oczekuj\u0105cych na operacj\u0119 ulega infekcji. Jedna z lekarek obawia si\u0119, \u017Ce mog\u0142a to by\u0107 jej wina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"67244377":["Kokosy z Wisienki
Mama Frani, Teresa (El\u017Cbieta Jarosik), zwyci\u0119\u017Ca z kole\u017Cankami w loterii. Postanawiaj\u0105 zainwestowa\u0107 wygran\u0105 w nowy film Skalskiego. Jednak pieni\u0105dze Teresy i jej kole\u017Canek nie wystarcz\u0105, by zrealizowa\u0107 projekt w ca\u0142o\u015Bci. Maks pr\u00F3buje zainteresowa\u0107 nim bogatego biznesmena, Lucjana Furmana (Andrzej Grabowski). Nie maj\u0105c o tym poj\u0119cia, Karolina nokautuje potencjalnego inwestora podczas walki o taks\u00F3wk\u0119. Aby go nie straci\u0107, Frania zamierza udawa\u0107 Karolin\u0119. Furman jest kobieciarzem i bardziej od interesu zajmuje go atrakcyjna negocjatorka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67244378":["Nie pami\u0119tam mamy
Maks co roku w Dzie\u0144 Matki organizuje swoim dzieciom mn\u00F3stwo atrakcji, aby nie my\u015Bla\u0142y o jego zmar\u0142ej \u017Conie, Annie. Tym razem zabiera je do klubu my\u015Bliwskiego pod Warszaw\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie odbywa si\u0119 tam konkurs pi\u0119kno\u015Bci. Frania chce wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142 razem z Zuzi\u0105. Podczas zabawy dziewczynka musi przyzna\u0107, \u017Ce Frania nie jest jej prawdziw\u0105 mam\u0105. Maks zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce nie powinien wymazywa\u0107 zmar\u0142ej \u017Cony z pami\u0119ci dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67244379":["Scenarzysta
Ada\u015B jest bardzo nieuprzejmy dla swojej nieatrakcyjnej kole\u017Canki z klasy, \u0141ucji. Frania robi mu z tego powodu wyrzuty. Przypadkowo spotyka na przystanku autobusowym dawnego koleg\u0119, Feliksa (Pawe\u0142 Burczyk). M\u0119\u017Cczyzna jest taks\u00F3wkarzem. Jak si\u0119 okazuje by\u0142 dr\u0119czony przez Frani\u0119 w latach szkolnych i przez to ma emocjonalne problemy. Kobieta czuje si\u0119 winna i umawia z nim na randk\u0119. Szcz\u0119\u015Bliwy Feliks prosi j\u0105 o r\u0119k\u0119. Gdy dostaje odmown\u0105 odpowied\u017A, chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Aby go od tego odwie\u015B\u0107, Frania pr\u00F3buje zainteresowa\u0107 Maksa scenariuszem filmowym, kt\u00F3ry napisa\u0142 Feliks.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67244380":["Kl\u0105twa Czerwonego Kapturka
Za kilka dni minie rok od podj\u0119cia przez niani\u0119 pracy u Skalskiego. Ma\u0142gosia i Adam szukaj\u0105 dla niej prezentu. Frania jest przekonana, \u017Ce z tej okazji dostanie upominek tak\u017Ce od Maksa, jednak m\u0119\u017Cczyzna nie pami\u0119ta o wydarzeniu i w uroczystym dniu wybiera si\u0119 do Krakowa po odbi\u00F3r nagrody. W mi\u0119dzyczasie niania podejmuje si\u0119 opieki nad \u017Ce\u0144skim zast\u0119pem zuch\u00F3w z klasy Zuzi, zwanym Czerwonymi Kapturkami. Zabiera dziewczynki do Domu Pogodnej Staro\u015Bci, gdzie ka\u017Cda ma opiekowa\u0107 si\u0119 jedn\u0105 z bab\u0107. Dwie kolejno wybrane przez Zuzi\u0119 staruszki umieraj\u0105. Zrozpaczona dziewczynka chce z tego powodu wyst\u0105pi\u0107 z zast\u0119pu. Dopiero przyja\u017A\u0144 z pani\u0105 Apoloni\u0105 (Maria G\u0142adkowska) odwodzi j\u0105 od tego pomys\u0142u. Nadchodzi dzie\u0144 rocznicy. Frania jest obra\u017Cona na Maksa, \u017Ce zlekcewa\u017Cy\u0142 tak wa\u017Cny dla nich dzie\u0144. Konrad u\u015Bwiadamia pracodawcy, jak du\u017Cy pope\u0142ni\u0142 b\u0142\u0105d. Podczas telewizyjnej transmisji z wr\u0119czenia nagr\u00F3d Skalski dzi\u0119kuje Frani. Towarzysz\u0105ca mu Karolina mdleje na scenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67244381":["Kocham biurokracj\u0119
Dalsze losy zwariowanych i przesympatycznych bohater\u00F3w tego serialu na pewno dostarcz\u0105 widzom wspania\u0142ej rozrywki i porcji dobrego humoru. Dowiemy si\u0119, kim naprawd\u0119 byli w przesz\u0142o\u015Bci Pa\u017Adzioch i Boczek oraz jak Ferdek, pr\u00F3buj\u0105c zaoszcz\u0119dzi\u0107 pieni\u0105dze na denty\u015Bcie, poradzi sobie z brakiem z\u0119b\u00F3w. Kiepski, jako ostatni bezrobotny w Polsce, w ko\u0144cu znajdzie prac\u0119, a Mariolka odkryje sw\u00F3j ukryty talent i trafi do \u015Bwiata medi\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67244382":["Flaszka niedopitka
Arnold Boczek w tajemniczych okoliczno\u015Bciach wchodzi w posiadanie legendarnej \"flaszki niedopitki\". Butelka ta jest wiecznie pe\u0142na bez wzgl\u0119du na to, ile by si\u0119 z niej wypi\u0142o. Pocz\u0105tkowo uszcz\u0119\u015Bliwiony Boczek, obserwuj\u0105c, jak wp\u0142ywa ona na jego \u017Cycie, dobrowolnie zrzeka si\u0119 jej na rzecz Pa\u017Adziocha. Flaszka zaczyna kr\u0105\u017Cy\u0107 od s\u0105siada do s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67244383":["L\u0105dek Zdr\u00F3j
Arnold Boczek, k\u0105pi\u0105c si\u0119 w mieszkaniu w dmuchanym basenie, zalewa mieszkanie Pa\u017Adzioch\u00F3w. Ferdynand Kiepski u\u015Bwiadamia mu, \u017Ce konsekwencje wyci\u0105gni\u0119te przez Pa\u017Adziocha mog\u0105 by\u0107 bardzo surowe - grozi mu nawet kara pozbawienia wolno\u015Bci. Tymczasem Pa\u017Adziochowie wracaj\u0105 z wczas\u00F3w w L\u0105dku Zdroju wypocz\u0119ci i zadowoleni. Nie przejmuj\u0105 si\u0119 skutkami zalania. Zaczynaj\u0105 g\u0142osi\u0107 zalety wypoczynku w tej miejscowo\u015Bci. Organizuj\u0105 prelekcj\u0119 o dobroczynnym wp\u0142ywie pobytu w s\u0142awnym uzdrowisku na system nerwowy cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67244384":["Papierowy motyl
Marian Pa\u017Adzioch proponuje Ferdynandowi Kiepskiemu, by razem za\u0142o\u017Cyli firm\u0119. Obaj z zapa\u0142em zaczynaj\u0105 szuka\u0107 odpowiedniego lokalu. Organizuj\u0105 wystr\u00F3j, gromadz\u0105 niezb\u0119dne akcesoria biurowe, zmieniaj\u0105 nawet sw\u00F3j wygl\u0105d, przeistaczaj\u0105c si\u0119 w biznesmen\u00F3w. Do pe\u0142ni sukcesu brakuje im tylko jednego - nadal nie wiedz\u0105, czym ma zajmowa\u0107 si\u0119 za\u0142o\u017Cona przez nich firma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67244385":["Z\u0142ota r\u0105czka
Ferdynand Kiepski dokonuje w domu szeregu wynalazk\u00F3w racjonalizacyjnych. Zyskuje miano zdolnego majsterkowicza - z\u0142otej r\u0105czki. Marian Pa\u017Adzioch otrzymuje spadek po jednym ze swoich krewnych. Dziedziczy tajemnicz\u0105 maszyn\u0119, kt\u00F3rej zastosowania nikt nie zna. Ferdek podejmuje si\u0119 rozwik\u0142ania tajemnicy zagadkowego aparatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67244386":["Wezyr
Marian Pa\u017Adzioch stwierdza, \u017Ce jego \u017Cona, Helena uzurpuje sobie prawo do dysponowania ich wsp\u00F3lnym maj\u0105tkiem oraz kierowania ich firm\u0105. Zbulwersowany m\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce uw\u0142acza to jego godno\u015Bci i ogranicza jego wolno\u015B\u0107. W tajemnicy przed \u017Con\u0105 podejmuje prac\u0119 zarobkow\u0105, z kt\u00F3rej dochody mo\u017Ce zachowa\u0107 tylko dla siebie. Halina namawia Ferdynanda, by, tak jak s\u0105siad, r\u00F3wnie\u017C znalaz\u0142 sobie zaj\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67244387":["Piotr postanawia pokaza\u0107 Nikodemowi swoj\u0105 firm\u0119. W salonie samochodowym zauwa\u017Ca, \u017Ce jeden ze sprzedawc\u00F3w pozostawi\u0142 na wierzchu wa\u017Cne dokumenty. Piotr ukrywa je i grozi pracownikowi zwolnieniem, je\u015Bli ich nie znajdzie. Nikodem uwa\u017Ca, \u017Ce ojciec zachowa\u0142 si\u0119 okrutnie. Anna przekonuje Henryka, by sp\u0119dzi\u0142 dzie\u0144 z Jankiem. M\u0119\u017Cczy\u017Ani jednak rozstaj\u0105 si\u0119 zaraz za progiem domu i ka\u017Cdy z nich idzie w swoj\u0105 stron\u0119. Po powrocie udaj\u0105 jednak, \u017Ce sp\u0119dzony wsp\u00F3lnie czas bardzo ich zbli\u017Cy\u0142. To wyznanie pogarsza samopoczucie Piotra, kt\u00F3rego wyj\u015Bcie z synem sko\u0144czy\u0142o si\u0119 awantur\u0105. Anna pokazuje Nikodemowi zdj\u0119cia Piotra z dzieci\u0144stwa. Na jednym z nich m\u0119\u017Cczyzna siedzi w dzieci\u0119cym samochodziku. Nikodem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce dok\u0142adnie taki sam model stoi w gara\u017Cu jego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67244388":["Nikodem podejmuje nauk\u0119 w tej samej klasie, co Janek. Piotr po\u017Cycza Henrykowi sw\u00F3j samoch\u00F3d, by zawi\u00F3z\u0142 syna do szko\u0142y. Po wykonaniu zadania m\u0119\u017Cczyzna postanawia zaprezentowa\u0107 elegancki pojazd swoim kolegom. Stefan prosi go, by zawi\u00F3z\u0142 go nim do \u015Blubu. Henryk, nie chc\u0105c przyzna\u0107 si\u0119 do k\u0142amstwa, zgadza si\u0119. Ela proponuje Nikodemowi, by usiad\u0142 z ni\u0105 w \u0142awce. Janek t\u0142umaczy ch\u0142opakowi, \u017Ce dziewczynie zale\u017Cy tylko na tym, by m\u00F3c od niego \u015Bci\u0105ga\u0107. Nikodem postanawia da\u0107 nauczk\u0119 interesownej kole\u017Cance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67244389":["Janek publicznie komentuje biust swojej nauczycielki. Dyrekcja domaga si\u0119 spotkania z rodzicami. Nastolatek uwa\u017Ca, \u017Ce tego typu spraw\u0119 najlepiej za\u0142atwi Henryk. Ostatecznie na spotkanie z wychowawczyni\u0105 przychodz\u0105 obaj ojcowie. Po powrocie do domu robi\u0105 Jankowi awantur\u0119. Ch\u0142opak znika z domu. Wk\u0142ada nadajnik GPS ze swojego zegarka do kie\u0142baski, kt\u00F3r\u0105 karmi bezdomnego psa. Piotr i Henryk wyruszaj\u0105 na poszukiwania. Anna pr\u00F3buje zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do Nikodema, ale nie potrafi znale\u017A\u0107 z nim wsp\u00F3lnego j\u0119zyka. Jadwiga proponuje, by zagra\u0142a z ch\u0142opakiem w szachy. Okazuje si\u0119, \u017Ce Anna jest doskona\u0142a szachistk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67244390":["Anna szuka w internecie eleganckiej bielizny. Nie\u015Bmia\u0142o do\u0142\u0105cza do niej Jadwiga. Kobiecie wpada w oko elegancka koszula nocna. Anna postanawia da\u0107 j\u0105 Jadwidze w prezencie. Piotr zabiera Nikodema na spotkanie ze swoimi zamo\u017Cnymi znajomymi. Jest w\u015Br\u00F3d nich Hamlet, kt\u00F3ry pokazuje kolegom zdj\u0119cia ze swoich egzotycznych wakacji. Gdy psuje mu si\u0119 telefon, Piotr wykorzystuje okazj\u0119, by pochwali\u0107 si\u0119 zdolnym synem. Nastolatek nie potrafi jednak usun\u0105\u0107 usterki. Piotr proponuje wi\u0119c, by zamieni\u0142 telefon Hamleta na jego w\u0142asny. W trakcie realizacji tego planu, Anna wysy\u0142a m\u0119\u017Cowi seksowne zdj\u0119cie w nowej bieli\u017Anie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67244391":["17-letnia Milena (Mila Jankowska) chce pozbawi\u0107 swoj\u0105 matk\u0119 praw rodzicielskich. Ewelinie (Natasza Urba\u0144ska) zaproponowano dobr\u0105 prac\u0119 w Hiszpanii, a dziewczyna nie zamierza wyje\u017Cd\u017Ca\u0107 z Polski. Ma w kraju ch\u0142opaka \u0141ukasza (Jakub G\u0105sior) i nie chce si\u0119 z nim rozstawa\u0107. Konserwatywny ojciec nastolatka nie zgadza si\u0119, by para zamieszka\u0142a razem bez \u015Blubu. Z kolei Ewelina nie chce, by c\u00F3rka tak m\u0142odo wychodzi\u0142a za m\u0105\u017C. W ko\u0144cu \u0141ukasz w ko\u0144cu zrywa z Milen\u0105. Tymczasem Kasia pr\u00F3buje pozby\u0107 si\u0119 Sebastiana, kt\u00F3ry nagle u\u015Bwiadomi\u0142 sobie, \u017Ce j\u0105 kocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180279.jpg","",["N"]],"67244392":["Prawniczka zajmuje si\u0119 spraw\u0105 R\u00F3\u017Cy, kt\u00F3rej m\u0105\u017C mia\u0142 gro\u017Any wypadek motocyklowy i zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Firma ubezpieczeniowa nie chce wyp\u0142aci\u0107 odszkodowania. Jej przedstawiciele twierdz\u0105, \u017Ce motocykl nie by\u0142 w pe\u0142ni sprawny, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna sam wymienia\u0142 niekt\u00F3re jego elementy. Kasia i Adi namierzaj\u0105 osoby, kt\u00F3re tak\u017Ce ucierpia\u0142y w tego typu wypadkach. Przyczyn\u0105 by\u0142y wadliwe amortyzatory. Porada namawia poszkodowanych do z\u0142o\u017Cenia pozwu zbiorowego przeciwko producentowi. W pewnym momencie cz\u0119\u015B\u0107 klient\u00F3w si\u0119 wycofuje i przechodzi do kancelarii Aleksandra. Wyrzykowski nie jest z Kasi\u0105 szczery ani prywatnie, ani zawodowo. Kobieta jest zawiedziona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180279.jpg","",["N"]],"67244393":["Re\u017C.: Nate Parker.
Po\u0142udnie Stan\u00F3w Zjednoczonych, tu\u017C przed wybuchem wojny secesyjnej. Nat Turner (Nate Parker) to niewolnik i domoros\u0142y kaznodzieja, kt\u00F3ry potrafi czyta\u0107 oraz pisa\u0107, w przeciwie\u0144stwie do swoich braci. Jego w\u0142a\u015Bciciel postanawia wykorzysta\u0107 umiej\u0119tno\u015Bci Nata, by ukr\u00F3ci\u0107 buntownicze nastroje w\u015Br\u00F3d niewolnik\u00F3w. W\u0119druj\u0105c po okolicznych plantacjach, staje si\u0119 on \u015Bwiadkiem niezliczonych przypadk\u00F3w okrucie\u0144stwa. W\u00F3wczas decyduje si\u0119 zorganizowa\u0107 zbrojne powstanie, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu wywalczy sobie upragnion\u0105 wolno\u015B\u0107.","","",["N"]],"67244394":["Do samej \u015Bmierci
Adwokat Tadeusz Milski nie odni\u00F3s\u0142 \u017Cadnych powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 podczas wypadku drogowego. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi\u0142 spraw\u0119 swojej kochanki oskar\u017Conej o spowodowanie samob\u00F3jstwa uczennicy. CW\u015A snuje przypuszczenia, \u017Ce zaj\u015Bcie na drodze nie by\u0142o dzie\u0142em przypadku, lecz zosta\u0142o zaplanowane przez ojca samob\u00F3jczyni. W dniu wypadku znika tak\u017Ce nastoletnia c\u00F3rka oskar\u017Conej Arlety, Ola. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, jak\u0105 rol\u0119 do odegrania mia\u0142 w tym wszystkim sam prawnik. W prywatnej korespondencji dziewczyny jego posta\u0107 pojawia si\u0119 w nietypowym kontek\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67244395":["Pogrzebowe gry
Detektyw z CW\u015A poszukuje Leny Rodowskiej, kt\u00F3ra jest c\u00F3rk\u0105 genera\u0142a policji. Zw\u0142oki dziewczyny zostaj\u0105 odkryte na cmentarzu, na kt\u00F3rym str\u00F3\u017Cowa\u0142 jej kochanek. Cz\u0142onek rodziny w\u0142a\u015Bciciela zak\u0142adu pogrzebowego by\u0142 \u015Bwiadkiem zdarzenia i chcia\u0142 zaszanta\u017Cowa\u0107 przest\u0119pc\u0119 nagraniem, co obr\u00F3ci\u0142o si\u0119 przeciwko niemu, poniewa\u017C po jakim\u015B czasie r\u00F3wnie\u017C i on zostaje znaleziony martwy. Sytuacja staje si\u0119 jeszcze bardziej zagmatwana, kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest w\u0142a\u015Bciciel firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67244396":["Ksi\u0105\u017C\u0119 na bia\u0142ym koniu
Trzyletnia dziewczynka, Eliza Roma\u0144czuk, ginie bez \u015Bladu w parku. Jej matka Maria jest kochank\u0105 eksperta w dziedzinie genetyki Gienka. Niebawem zostaje on zabity, a policja podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest eksm\u0105\u017C Marii. Detektywi sprawdzaj\u0105 te\u017C koleg\u0119 z pracy Gienka. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Maria i Eliza nie s\u0105 spokrewnione. \u015Aledczy analizuj\u0105 po\u0142\u0105czenia telefoniczne i docieraj\u0105 do pewnej kobiety, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 mie\u0107 ze spraw\u0105 wiele wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67244397":["Za\u015Bpiewam Wam
Maja bardzo si\u0119 anga\u017Cuje w aktywno\u015B\u0107 na portalach spo\u0142eczno\u015Bciowych. Jej filmiki nie zdobywaj\u0105 jednak uznania. Lajkuje je tylko tajemniczy Maks. Gwiazd\u0105 internetu, a tak\u017Ce idolem Mai jest Borys. Dziewczyna pisze do niego prywatn\u0105 wiadomo\u015B\u0107 i prosi, by polubi\u0142 jej filmiki. Tymczasem przyjaci\u00F3\u0142ka dziewczyny, Ola, radzi Mai, by nie wrzuca\u0142a nic wi\u0119cej do sieci. Ta jednak ignoruje jej rady. Wkr\u00F3tce potem pod filmikami Mai pojawiaj\u0105 si\u0119 okrutne komentarze, a najgorszy z nich pochodzi od Borysa. Maks zaprasza zrozpaczon\u0105 Maj\u0119 na spacer. Podczas spotkania pr\u00F3buje j\u0105 zgwa\u0142ci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67244398":["(Nie)proszony go\u015B\u0107
Maciek i Maja s\u0105 razem od dw\u00F3ch lat i w\u0142a\u015Bnie poszukuj\u0105 mieszkania. Wynajmuj\u0105 lokal od Dagmary. Kobieta bez uprzedzenia nachodzi m\u0142odych. W ko\u0144cu Maja zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielce mieszkania wpad\u0142 w oko Maciek. Poprzednia lokatorka u\u015Bwiadamia jej, \u017Ce Dagmara istotnie chce uwie\u015B\u0107 partnera Mai. Po kolejnej k\u0142\u00F3tni dziewczyna wyprowadza si\u0119 z mieszkania. Maciek prosi Dagmar\u0119, by przekona\u0142a jego dziewczyn\u0119, \u017Ce dochowa\u0142 jej wierno\u015Bci. Tymczasem kobieta post\u0119pem podaje m\u0119\u017Cczy\u017Anie pigu\u0142k\u0119 gwa\u0142tu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67244399":["Nag\u0142e wtargni\u0119cie na drog\u0119 dzikiego zwierz\u0119cia przyczyn\u0105 traumy nastoletniej kieruj\u0105cej i kolejnego wypadku
Rodzice nastoletniej Kariny, Remigiusz i Joanna, znajduj\u0105 samoch\u00F3d swojej c\u00F3rki porzucony przy bocznej drodze. Pojazd jest zdewastowany, a w \u015Brodku widniej\u0105 \u015Blady krwi. Ch\u0142opak nastolatki twierdzi, \u017Ce dziewczyna spowodowa\u0142a wypadek i nie udzieli\u0142a pomocy jego ofierze. Rodzice Kariny mu jednak nie wierz\u0105. Kiedy dziewczyna pojawia si\u0119 w domu w zakrwawionym i porwanym ubraniu, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce pad\u0142a ofiar\u0105 napa\u015Bci seksualnej ze strony swojego ch\u0142opaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67244400":["Tr\u00F3jk\u0105t
Maturzystka Olga opiekuje si\u0119 swoj\u0105 chor\u0105 matk\u0105, kt\u00F3ra niedawno przesz\u0142a zawa\u0142. Stan kobiety pogarsza si\u0119. Le\u017C\u0105c na \u0142o\u017Cu \u015Bmierci, Maria wyznaje, \u017Ce tak naprawd\u0119 jest babci\u0105 Olgi, a jej biologiczna matka zgin\u0119\u0142a tragicznie, gdy dziewczynka by\u0142a noworodkiem. Na pogrzebie kobiety pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. Przedstawia si\u0119 jako przyjaciel rodziny, kt\u00F3ry przez lata mieszka\u0142 za granic\u0105. Olga postanawia pozna\u0107 jego histori\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"67244200":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67244201":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67244202":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67244203":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67244204":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244205":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244206":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244207":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244208":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244209":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244210":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244211":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67244212":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67244213":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67244214":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67244215":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67244216":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67244217":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67244218":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67244219":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67244220":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67244221":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67244222":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67244223":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67243857":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243858":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"67243859":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243860":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"67243861":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243862":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67243863":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243864":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67243865":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67243866":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67243867":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243868":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67243869":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67243870":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67243871":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67243872":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67243873":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67243874":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243875":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67243876":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67243877":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243878":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67243879":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243880":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67243881":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243882":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67243883":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67243884":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67243887":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67243888":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67243889":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67243890":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67243891":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"67243892":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67243966":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67243967":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67243968":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67243969":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67243970":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67243971":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67243972":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67243973":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67243974":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67243975":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67243976":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67243977":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67243978":["Prow.: Wojtek Grodzki.
Charyzmatyczny prezenter Wojciech Grodzki przemierza wiele polskich miast, pytaj\u0105c przechodni\u00F3w o ich ulubione piosenki i artyst\u00F3w. W programie pojawi\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy sceny tanecznej oraz zabrzmi\u0105 najlepsze przeboje disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67243979":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"67243980":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67243981":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67243982":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67243983":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"67243984":["
Druga edycja talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y z r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bci Polski prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 czw\u00F3rk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, znanymi z wielu przeboj\u00F3w artystami, Shazz\u0105, Marcinem Millerem, Rados\u0142awem Liszewskim oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Jasionowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2262255.jpg","",[]],"67243985":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67243986":["W domu weselnym odbywa si\u0119 przyj\u0119cie Beaty i Bartka. Go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 na parkiecie. W pewnym momencie panna m\u0142oda postanawia przeliczy\u0107 pieni\u0105dze z prezent\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce wiele os\u00F3b da\u0142o w kopercie znacznie mniej, ni\u017C powinni. Beata oczekuje od rodziny i przyjaci\u00F3\u0142, \u017Ce do\u0142o\u017C\u0105 si\u0119, aby op\u0142aci\u0107 wesele. Tymczasem Marysia otrzymuje smutn\u0105 wiadomo\u015B\u0107 od hrabiego. Wsp\u00F3\u0142pracownicy dziewczyny wspieraj\u0105 za\u0142aman\u0105 kole\u017Cank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67243987":["Sebastian przygotowuje na wesele pa\u0144stwa Bocian\u00F3w zabawy tematyczne, czym Alinka chwali si\u0119 w internecie. Marysia po rozstaniu z hrabi\u0105 postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na m\u0119\u017Cczyznach. Zamierza ich uwodzi\u0107, a nast\u0119pnie porzuca\u0107. W czym wspiera j\u0105 Alinka, kt\u00F3ra znalaz\u0142a dla niej pierwsz\u0105 ofiar\u0119. Tymczasem kucharz Robson, kt\u00F3ry dopiero co si\u0119 zar\u0119czy\u0142, ma problemy z kontroluj\u0105c\u0105 go Balbin\u0105. Narzeczona urz\u0105dza mu te\u017C awantury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67243988":["Przypomnienie legendarnego festiwalu Disco Polo w Ostr\u00F3dzie. Najwi\u0119ksze gwiazdy estrady, niezapomniane muzyczne przeboje oraz gwarancja dobrej zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67243989":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67243990":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67243991":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67243835":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67243836":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67243837":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67243838":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67243839":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67243840":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67243841":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67243842":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67243843":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67243844":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67243845":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67243846":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67243847":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67243848":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67243849":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo, wspominaj\u0105c najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy oraz poznaj\u0105 \u015Bwiat artyst\u00F3w tej muzyki od zupe\u0142nie innej strony. Nie zabraknie te\u017C muzyki. W programie najnowsze klipy i przeboje, a tak\u017Ce wyst\u0119py gwiazd w ka\u017Cdym odcinku. Program prowadz\u0105 Kasia Morawska i Marcin Koty\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67243850":["W domu weselnym odbywa si\u0119 kolejne wesele. W trakcie, gdy matka b\u0142ogos\u0142awi nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w, zjawia si\u0119 policja i aresztuje pana m\u0142odego. M\u0119\u017Cczyzna zostaje skuty w kajdanki i wyprowadzony z sali. Okazuje si\u0119, \u017Ce Brajan ma kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Pracownicy lokalu staraj\u0105 si\u0119 uratowa\u0107 zabaw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"67243851":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67243852":["Dom weselny pani Alinki nieraz mierzy\u0142 si\u0119 ju\u017C z r\u00F3\u017Cnymi niebezpiecze\u0144stwami, ale ta sytuacja wykracza poza ich dotychczasowe do\u015Bwiadczenia. Na imprezie zamiast pa\u0144stwa m\u0142odych bawi si\u0119 dw\u00F3ch przest\u0119pc\u00F3w. Ich obecno\u015B\u0107 budzi przera\u017Cenie zar\u00F3wno go\u015Bci, jak i zespo\u0142u. Wkr\u00F3tce jednak nadchodzi ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67243853":["Zesp\u00F3\u0142 pani Alinki jest ju\u017C zaprawiony w weselnych bojach, ale teraz grozi im prawdziwa katastrofa. Rw\u0105cy si\u0119 do bitki g\u00F3rale za punkt honoru wzi\u0119li sobie urozmaicenie spokojnej zabawy. To niekoniecznie podoba si\u0119 pozosta\u0142ym go\u015Bciom, kt\u00F3rych wi\u0119kszo\u015B\u0107 to ksi\u0119gowi z miasta. W dodatku dom weselny pada ofiar\u0105 napadu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67243854":["W dniu \u015Blubu panna m\u0142oda powinna by\u0107 w centrum uwagi. Tego pragn\u0119\u0142a tak\u017Ce Jagoda. To marzenie przekre\u015Bla jednak m\u0142oda i pozbawiona jakichkolwiek hamulc\u00F3w Kinia. Dziewczyna robi wszystko, co tylko mo\u017Ce, by zainteresowa\u0107 sob\u0105 go\u015Bci. Jej kolejne ekscesy powoduj\u0105 ogromne spi\u0119cia w ju\u017C i tak sk\u0142\u00F3conej rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67243855":["Zb\u00F3je\/Go\u0142ecki","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"67243856":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67244524":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67244525":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67244526":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67244527":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67244528":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"67244529":["Prow.: Klaudia Bednarz.
Klaudia Bednarz spotyka si\u0119 z mieszka\u0144cami Warszawy. Uczestnicy muzycznego show musz\u0105 zdecydowa\u0107, czy odpowiedzie\u0107 szczerze na niewygodne pytanie. W zamian mog\u0105 podj\u0105\u0107 trudne wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67244530":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67244531":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67244532":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67244533":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67244534":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67244401":["Od czasu przegranej z Resovi\u0105 18 grudnia ubieg\u0142ego roku Projekt wygra\u0142 kolejno sze\u015B\u0107 spotka\u0144. O przed\u0142u\u017Cenie tej serii b\u0119dzie mu niezwykle trudno. Mierzy si\u0119 bowiem z mistrzami Polski, kt\u00F3ry w ostatniej serii gier pokonali w\u0142a\u015Bnie lidera PlusLigi Resovi\u0119 Rzesz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"67244402":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"67244403":["Pi\u0142karze Milanu ostatnio notowali s\u0142abe wyniki. Odpadli z Coppa Italia, w meczu o Superpuchar W\u0142och ulegli Interowi 0:3. Ich bol\u0105czk\u0105 by\u0142a gra obronna. Czy w derbach w ko\u0144cu zaprezentuj\u0105 si\u0119 jak na mistrza kraju przysta\u0142o?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219238.jpg","",[]],"67244404":["Wyniki uzyskane w grupach sprawi\u0142y, \u017Ce dwie polskie dru\u017Cyny zmierz\u0105 si\u0119 w walce o awans do \u0107wier\u0107fina\u0142u. Rywalizacja Zaksy i Warty w bie\u017C\u0105cym sezonie w PlusLidze wypada na razie na remis. Pierwszy mecz wygrali w czterech setach zawiercianie, w drugim g\u00F3r\u0105 byli k\u0119dzierzynianie, r\u00F3wnie\u017C pokonuj\u0105c rywali 3:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"67244405":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"67244406":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218031.jpg","",[]],"67244407":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218031.jpg","",[]],"67244408":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218043.jpg","",[]],"67244409":["Na zako\u0144czenie rywalizacji w grupie A Champions League Developres Rzesz\u00F3w spr\u00F3buje sprawi\u0107 niespodziank\u0119 i pokona\u0107 na wyje\u017Adzie wicemistrzynie rozgrywek, Imoco Conegliano. B\u0119dzie to bardzo trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"67244410":["Po zdobyciu Superpucharu Hiszpanii morale w ekipie Xaviego wzros\u0142o. Wzmocniona mentalnie Barca nie powinna mie\u0107 k\u0142opot\u00F3w z ograniem walcz\u0105cej o utrzymanie w La Lidze Sevilli. Polscy kibice licz\u0105 na strzeleckie popisy Roberta Lewandowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213222.jpg","",[]],"67244411":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"67244412":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67244413":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"67244414":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"67244415":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"67244416":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"67244417":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"67244418":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"67244419":["Jedn\u0105 z gwiazd imprezy jest mistrzyni Europy w biegu na 100 m przez p\u0142otki Pia Skrzyszowska. Na dystansie 60 m b\u0119dzie \u015Bciga\u0107 si\u0119 np. z Britany Anderson i Luk\u0105 Kozak. Ostatnio w Berlinie Polka pobi\u0142a swoj\u0105 \u017Cyci\u00F3wk\u0119 na tym dystansie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1926724.jpg","",[]],"67244420":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67244436":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom na ca\u0142ym \u015Bwiecie i przesz\u0142y do historii futbolu. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"67244437":["Program po\u015Bwi\u0119cony koszykarskiej ekstraklasie m\u0119\u017Cczyzn. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty spotka\u0144 ostatniej kolejki, analizy i zapowiedzi mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie te\u017C ciekawostek.","","",[]],"67244438":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67244439":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835404.jpg","",[]],"67244440":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67244441":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"67244442":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"67244443":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"67244444":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"67244445":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67244421":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67244422":["Niezwykle interesuj\u0105co zapowiada si\u0119 rywalizacja Michaela Rivery z Frankiem Martinem. Obaj bokserzy nie zaznali jeszcze smaku pora\u017Cki w zawodowej karierze. 24-letni Riveira mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 24 zwyci\u0119stwami, o trzy lata starszy Martin wygrywa\u0142 16 razy. Cz\u0119\u015Bciej walki przed czasem ko\u0144czy\u0142 Amerykanin, za to wi\u0119ksze do\u015Bwiadczenie w ringu i starciach co najmniej dziesi\u0119ciorundowych ma pi\u0119\u015Bciarz z Dominikany. Zakontraktowany na dwana\u015Bcie rund pojedynek jest oficjalnym eliminatorem federacji WBA. Jego zwyci\u0119zca b\u0119dzie walczy\u0142 o mistrzowski pas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"67244423":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67244424":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",[]],"67244425":["Wydarzeniem gali Rocky Boxin Night w St\u0119\u017Cycy ma by\u0107 fina\u0142owy pojedynek turnieju wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Stawk\u0105 walki jest 50 tysi\u0119cy z\u0142otych i zawodowy kontrakt z grup\u0105 Rocky Boxing Promotion. Kajetan Kalinowski sprawi\u0142 niespodziank\u0119 w p\u00F3\u0142finale, nokautuj\u0105c faworyzowanego medalist\u0119 amatorskich ME - Igora Jakubowskiego. Teraz jego rywalem b\u0119dzie Rafa\u0142 Rze\u017Anik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67244426":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim wydarzeniem wieczoru b\u0119dzie pojedynek Piotra Wawrzyniaka i Tymoteusza \u0141opaczyka. W karcie walk zaplanowano tak\u017Ce ciekawe starcia Filipa Stawowego z Marcinem Sianosem oraz Konrada Rusi\u0144skiego z Rafa\u0142em B\u0142achut\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"67244427":["23 lutego 2013 roku Andrzej Go\u0142ota stoczy\u0142 sw\u00F3j ostatni zawodowy pojedynek w karierze. Rywalem utytu\u0142owanego boksera by\u0142 w\u00F3wczas Przemys\u0142aw Saleta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67244428":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220899.jpg","",[]],"67253091":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"67244431":["W walce wieczoru gali FEN 35 w ostr\u00F3dzkim Amfiteatrze zmierzyli si\u0119 Adrian Zieli\u0144ski i Alexander Gorshechnik. Dla Polaka by\u0142 to powr\u00F3t do Ostr\u00F3dy, gdzie rok wcze\u015Bniej, podczas gali FEN 29, pokona\u0142 przez techniczny nokaut by\u0142ego zawodnika UFC, Danilo Belluardo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67244432":["Brytyjczyk wraca na ring po listopadowej pora\u017Cce z Joem Joyce'em. Stawk\u0105 potyczki z reprezentantem Rumunii jest pas tymczasowego mistrza \u015Bwiata federacji WBA w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Dubois zapowiada, \u017Ce rozprawi si\u0119 z Dinu w efektowny spos\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67244433":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"67244434":["W najciekawszej walce wieczoru Marcin Rekowski zmierzy si\u0119 z do\u015Bwiadczonym Oliverem McCallem, jedynym pi\u0119\u015Bciarzem, kt\u00F3ry do tej pory zdo\u0142a\u0142 go pokona\u0107 na zawodowym ringu. Polak przegra\u0142 z nim na lutowej gali w Opolu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"67244435":["Na zako\u0144czenie gali kibic\u00F3w czeka starcie o pas w wadze pi\u00F3rkowej, w kt\u00F3rym spotkaj\u0105 si\u0119 Salahdine Parnasse i Daniel Torres. Tytu\u0142 mistrzowski dzier\u017Cy Francuz, kt\u00F3ry ju\u017C raz go obroni\u0142 (w grudniu 2019 roku).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67244336":["Feministka w Ko\u015Bciele?
Ewa Kiedio i ks. prof. Witold Kawecki CSsR rozmawiaj\u0105 o tym, jakie miejsce w Ko\u015Bciele maj\u0105 kobiety o pogl\u0105dach feministycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67244337":["Mr\u00F3wkolew i termity
Termity wiod\u0105 spokojne \u017Cycie w spr\u00F3chnia\u0142ym drzewie. Nie maj\u0105 najmniejszego poj\u0119cia, \u017Ce czyha na nie z\u0142y mr\u00F3wkolew. Niespodziewanie zastawia on na nie pu\u0142apk\u0119. Maja, dowiedziawszy si\u0119 o zagro\u017Ceniu, spieszy termitom na pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67244338":["Turku\u0107 podjadek
Maja poznaje turkucia podjadka. Niespodziewanie sympatycznego szkodnika atakuje szersze\u0144. Dzielna pszcz\u00F3\u0142ka spieszy na pomoc swojemu nowemu przyjacielowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67244339":["Porwanie we mgle","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67244340":["Zawody narciarskie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67244341":["W przepi\u0119knej nadbu\u017Ca\u0144skiej wsi stoi ponadstuletni dom, w kt\u00F3rym mieszka pani Teresa, samotnie wychowuj\u0105ca szesnastoletniego wnuka Mariusza. Rozpadaj\u0105ca si\u0119 konstrukcja z\u0142o\u017Cona z ganku, pokoju i kuchni, brak \u0142azienki, dost\u0119p jedynie do zimnej wody - to codzienno\u015B\u0107, w jakiej musz\u0105 \u017Cy\u0107. Na zim\u0119 do jedynego pokoju wstawiany jest piec, kt\u00F3ry ogrzewa ca\u0142y dom. Ani pani Teresa, ani Mariusz nie maj\u0105 miejsca dla siebie. Gdy pojawia si\u0119 Katarzyna Dowbor, Mariusz ujmuje j\u0105 swoj\u0105 pasj\u0105 - ogrodnictwem. Na niewielkim skrawku ziemi za budynkiem ch\u0142opiec uprawia warzywa i zio\u0142a. Katarzyna nie zostawi tej rodziny bez pomocy - ekipa rusza do akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114020.jpg","",["JM"]],"67244342":["Honor Albatrosa
Zbli\u017Ca si\u0119 termin meczu Albatros\u00F3w z Or\u0142ami Otwocka. Norek i Krawczyk bardzo to prze\u017Cywaj\u0105. Ich \u017Cony zupe\u0142nie nie rozumiej\u0105, co jest tak bardzo fascynuj\u0105cego w pi\u0142ce no\u017Cnej. Dla dobra swoich ma\u0142\u017Ce\u0144stw postanawiaj\u0105 jednak zainteresowa\u0107 si\u0119 bli\u017Cej t\u0105 dyscyplin\u0105 sportu. Niestety, prowadzi do jedynie do gwa\u0142townych k\u0142\u00F3tni. Zwracaj\u0105 si\u0119 wi\u0119c o pomoc do doktora Zawiszy, a on kontaktuje Alin\u0119 i Dank\u0119 z zawodowym pi\u0142karzem. Ma to pom\u00F3c w poznaniu psychiki gracza. Efekt tego spotkania jest jednak zupe\u0142nie niespodziewany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67244343":["C2A Greyhound","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"67244344":["S\u0142ynny badacz dementuje krzywdz\u0105ce mity dotycz\u0105ce niekt\u00F3rych gatunk\u00F3w zwierz\u0105t. Opowiada o zwyczajach goryli oraz nietoperzy wampir\u00F3w, kt\u00F3re wci\u0105\u017C wywo\u0142uj\u0105 l\u0119k u sporych grup ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67244345":["Kiedy psycholog mo\u017Ce pom\u00F3c, kiedy zaszkodzi\u0107
Agata Pu\u015Bcikowska i ks. dr Marek Dziewiecki dyskutuj\u0105 o tym, w jakich sytuacjach \u017Cyciowych warto korzysta\u0107 z pomocy psychologa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67244346":["Licencja na wzorowego katolika","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67244347":["Pi\u0119kni czterdziestoletni
Alutka z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce J\u0119drula ma bardzo z\u0142\u0105 kondycj\u0119 fizyczn\u0105. M\u0119\u017Cczyzna podchodzi do problemu bardzo powa\u017Cnie. Zaczyna treningi si\u0142owe, spo\u017Cywa kulturystyczne od\u017Cywki i przechodzi na odpowiedni\u0105 diet\u0119. Tymczasem Zosia i Eliza stwierdzaj\u0105, \u017Ce s\u0105 za grube. Zaczynaj\u0105 si\u0119 odchudza\u0107. Wkr\u00F3tce do\u0142\u0105cza do nich Jacek, kt\u00F3ry zauwa\u017Cy\u0142, \u017Ce nie dopina si\u0119 w swoje spodnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"67244348":["Biedronka Herman, zawody si\u0142aczy
Aleksander zaprasza nowo poznanych przyjaci\u00F3\u0142 na pyszn\u0105 zup\u0119 kukurydzian\u0105. Kiedy po obiedzie wszyscy wybieraj\u0105 si\u0119 na zbi\u00F3r kukurydzy, spotykaj\u0105 olbrzymi\u0105 biedronk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce po zjedzeniu ogromnych warzyw Herman przybra\u0142 monstrualne rozmiary. Prawdopodobnie takie jedzenie mu zaszkodzi\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67244349":["Letni koncert
Tekli udaje si\u0119 uwi\u0119zi\u0107 \u015Bliczn\u0105 Klotyld\u0119, jest bowiem zazdrosna o to, \u017Ce ta ma bardzo pi\u0119kny g\u0142os. Paj\u0119czyca za\u015B nie \u017Cyczy sobie konkurencji. Na szcz\u0119\u015Bcie, w spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 Maja. Rezolutnej pszcz\u00F3\u0142ce szybko udaje si\u0119 wyja\u015Bnia nieporozumienie. Dzi\u0119ki niej Klotylda mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w letnim konkursie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67244350":["Wsz\u0119dzie dobrze, ale w domu najlepiej
W upalny letni dzie\u0144 Aleksander zaprasza mieszka\u0144c\u00F3w \u0142\u0105ki do swojego wuja, kt\u00F3ry mieszka w chacie pod lasem. Staruszek nie jest zadowolony z odwiedzin. Mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki te\u017C bardzo si\u0119 nudz\u0105 podczas wizyty i postanawiaj\u0105 wr\u00F3ci\u0107 do swoich dom\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67244351":["C2A Greyhound","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"67244352":["Stargazer L - 1011","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"67244353":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia odbitka miedziorytu \"Rycerz, \u015Bmier\u0107 i diabe\u0142\" renesansowego artysty Albrechta D\u00FCrera. Nast\u0119pnie Corey wycenia dwa trzyko\u0142owe motocykle. Oba pojazdy wyposa\u017Cone s\u0105 w silniki V8. P\u00F3\u017Aniej do sklepu przychodzi klient z du\u017C\u0105 maskotk\u0105 psa Spudsa MacKenziego - postaci wykorzystywanej w latach 80. XX wieku w kampanii reklamowej popularnej w USA marki piwa. Przekonamy si\u0119, czy Rick i Chumlee ulegn\u0105 urokowi tego imprezowego zwierzaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67244354":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w tym odcinku trafiaj\u0105 do lombardu, jest prototyp silnika elektrycznego pr\u0105du przemiennego - urz\u0105dzenie skonstruowane przez genialnego Nikol\u0119 Tesl\u0119. Przekonamy si\u0119, ile jest wart jeden z najwa\u017Cniejszych wynalazk\u00F3w XIX wieku. Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 volkswagena buga. Ten kabriolet z 1968 roku jest odremontowany, jego cen\u0119 obni\u017Ca jednak zepsuty silnik. P\u00F3\u017Aniej Chumlee traci mow\u0119 na widok pary but\u00F3w z limitowanej edycji Nike'a - takie same nosi\u0142 bohater \"Powrotu do przysz\u0142o\u015Bci 2\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67244355":["Re\u017C.: Zetna Fuentes.
Szpital odwiedza w\u0142a\u015Bnie szkolna wycieczka, gdy do izby przyj\u0119\u0107 zostaje przywiezionych dw\u00F3ch rannych policjant\u00F3w. Sytuacja staje si\u0119 trudna do opanowania. Stephanie wpada w oko jeden z opiekun\u00F3w. Callie operuje nog\u0119 kapitana policji. Amelia musi zmierzy\u0107 si\u0119 ze swoimi uczuciami do Owena.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67244356":["Re\u017C.: Paul McCrane.
Meredith odkrywa, \u017Ce Amelia i Owen maj\u0105 romans, kt\u00F3ry pr\u00F3buj\u0105 utrzyma\u0107 w sekrecie. W ostrych s\u0142owach daje kobiecie do zrozumienia, co o tym my\u015Bli. Amelia zaczyna zastanawia\u0107 si\u0119 nad swoim nowym zwi\u0105zkiem. Catherine zajmuje si\u0119 tymczasem m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry potrzebuje pomocy lekarskiej po tym, jak jego \u017Cona zem\u015Bci\u0142a si\u0119 na nim za niewierno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67244357":["Inow\u0142\u00F3dz to miasteczko po\u0142o\u017Cone nad Pilic\u0105. Mieszka tam pani Agnieszka, kt\u00F3ra samotnie wychowuje tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Po dramatycznych prze\u017Cyciach, kt\u00F3rych do\u015Bwiadczy\u0142a w swoim zwi\u0105zku, postanowi\u0142a po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 dzieciom. Kobieta podejmuje r\u00F3\u017Cne prace sezonowe, \u017Ceby jej pociechom niczego nie zabrak\u0142o. Nie sta\u0107 jej jednak na remont domu. Budynek jest zawilgocony, a na \u015Bcianach pojawia si\u0119 grzyb. Du\u017C\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 kuchni zajmuje ogromny, stary piec, kt\u00F3ry w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce wybuchn\u0105\u0107. Ch\u0142opcy nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki ani normalnego rozwoju. \u017Bycie tej rodziny zmieni wizyta Kasi Dowbor. Dom dla samotnej matki i jej syn\u00F3w zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67244358":["Ekipa programu odwiedza ma\u0142\u0105 miejscowo\u015B\u0107 nieopodal Wyszkowa. W niewielkim domku mieszka pani Hanna wraz ze swoim doros\u0142ym synem Mariuszem. Do rodzinnego domu chcia\u0142aby tak\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 c\u00F3rka pani Hani, Ewelina, wraz z dwoma synami. M\u0105\u017C Eweliny nadu\u017Cywa alkoholu i przemocy, kobieta chce wi\u0119c od niego odej\u015B\u0107. W domu jej matki nie ma jednak warunk\u00F3w do wychowywania ch\u0142opc\u00F3w. W budynku brakuje pod\u0142\u00F3g, wyk\u0142adzina le\u017Cy na go\u0142ej ziemi, a w kuchni cz\u0119sto pojawiaj\u0105 si\u0119 krety. Nie ma \u0142azienki ani kanalizacji, nie ma tak\u017Ce gdzie ustawi\u0107 \u0142\u00F3\u017Cek dla ch\u0142opc\u00F3w. Architekt Wojtek Strzelczyk staje przed powa\u017Cnym wyzwaniem, chc\u0105c znale\u017A\u0107 miejsce dla wszystkich domownik\u00F3w, a tak\u017Ce wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na \u0142azienk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67244359":["Re\u017C.: Thomas J. Wright.
Z powodu trz\u0119sienia ziemi Maggie zostaje uwi\u0119ziona w szpitalnej windzie. Z kolei przeprowadzany przez Meredith zabieg mo\u017Ce zako\u0144czy\u0107 si\u0119 katastrof\u0105. W mi\u0119dzyczasie Ben zwierza si\u0119 Jacksonowi, a Owen t\u0142umaczy dziecku przez telefon, co powinno zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67244360":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Ostatnie wydarzenia wytr\u0105caj\u0105 Meredith z r\u00F3wnowagi. Lekarka nie jest r\u00F3wnie\u017C pewna, jak powinna w tej sytuacji post\u0119powa\u0107 z Derekiem. Z kolei Owena czeka du\u017Ce zaskoczenie. Okazuje si\u0119, \u017Ce do szpitala trafi\u0142a jego matka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67244361":["Ewa Wachowicz odwiedzi restauracj\u0119 w Zatorze, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji przyj\u0119\u0107 imieninowych. Ugotuje krem dyniowy z mleczkiem kokosowym, upiecze paluchy dro\u017Cd\u017Cowe, a tak\u017Ce przyrz\u0105dzi tradycyjnego rosyjskiego strogonowa. Na deser natomiast upiecze kruche ciasteczka z kremem cytrynowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"67244362":["Ewa Wachowicz odwiedzi pasiek\u0119. Zdob\u0119dzie tam kilka przydatnych informacji na temat pszczelich produkt\u00F3w - miodu, py\u0142ku czy propolisu. W\u0142asnor\u0119cznie zbije tak\u017Ce ramk\u0119, w kt\u00F3rej znajdzie si\u0119 plaster miodu. W programie przyrz\u0105dzi r\u00F3wnie\u017C domowy syrop z miodu, imbiru i cytryny. Zrobi te\u017C owsiank\u0119 s\u0142odzon\u0105 miodem i okraszon\u0105 py\u0142kiem kwiatowym. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda natomiast bitki wo\u0142owe z sosem grzybowym na miodzie pitnym, a na deser upiecze miodownik z budyniem orzechowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"67244363":["Bohaterka pierwszego odcinka to Iwona Cichosz, kt\u00F3ra jest osob\u0105 g\u0142uch\u0105 od urodzenia. Nie przeszkodzi\u0142o jej to jednak w uko\u0144czeniu trzech kierunk\u00F3w studi\u00F3w, nauczeniu si\u0119 pi\u0119ciu j\u0119zyk\u00F3w oraz zaj\u0119ciu drugiego miejsca w ostatniej edycji \"Ta\u0144ca z Gwiazdami\". W dalszej cz\u0119\u015Bci programu widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Krzysztofa Sterna, za\u0142o\u017Cyciela stowarzyszenia organizuj\u0105cego obozy dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych - Iron Wheels.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"67244364":["Po raz kolejny bohaterem odcinka zostanie Krzysztof Stern, organizator oboz\u00F3w sportowych dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Autorzy programu odwiedz\u0105 grup\u0119 jego podopiecznych, kt\u00F3ra trenuje crossfit oraz wakeboard. W drugiej cz\u0119\u015Bci \"SuperLudzi\" widzowie poznaj\u0105 Vlodi Tafela - s\u0142ynnego perkusist\u0119 mog\u0105cego pochwali\u0107 si\u0119 wsp\u00F3\u0142prac\u0105 z takimi gwiazdami jak Patrycja Markowska, Robert Gawli\u0144ski czy Zbigniew Wodecki. Muzyk od dziecka marzy\u0142, aby zosta\u0107 profesjonalnym pi\u0142karzem, jednak jego plany pokrzy\u017Cowa\u0142 rak ko\u015Bci. Po amputacji nogi Vlodi postanowi\u0142 skupi\u0107 si\u0119 na karierze instrumentalisty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67244365":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67244366":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67244367":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"67244368":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67243893":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243894":["Kamienica pani Julii
Antek m\u00F3wi Basi, \u017Ce za\u0142atwi\u0142 jej posad\u0119 w \"London Daily\". Tymczasem Adam dowiaduje si\u0119 o morderstwie w\u0142a\u015Bcicielki starej kamienicy, o kt\u00F3rej kiedy\u015B pisa\u0142 artyku\u0142. Kobieta zgin\u0119\u0142a tu\u017C po sprzeda\u017Cy nieruchomo\u015Bci. Z domu ofiary znikn\u0119\u0142a bi\u017Cuteria, cenny obraz i pieni\u0105dze. Dora ustala, \u017Ce budynek zosta\u0142 w ci\u0105gu tygodnia sprzedana dwa razy. Marek zg\u0142\u0119bia mechanizm dzia\u0142ania oszust\u00F3w. Niebawem udaje si\u0119 zebra\u0107 dowody obci\u0105\u017Caj\u0105ce Krystiana Sawickiego i kancelari\u0119 notarialn\u0105. Wieczorem Ba\u015Bka postanawia zadzwoni\u0107 do Londynu, by pozna\u0107 warunki swojej nowej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"67243895":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243896":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"67243897":["W Ha\u0107kach gospodarze przygotowuj\u0105 si\u0119 na narodziny cielaka. Jedna z ich kr\u00F3w jest wysokocielna, co oznacza, \u017Ce por\u00F3d mo\u017Ce zacz\u0105\u0107 si\u0119 w ka\u017Cdej chwili. Nale\u017Cy mie\u0107 si\u0119 na baczno\u015Bci, poniewa\u017C ciel\u0119, kt\u00F3re przychodzi na \u015Bwiat p\u00F3\u017Ano, przysparza problem\u00F3w krowie. Do ocielenia si\u0119 dochodzi p\u00F3\u017Ano w nocy. Niedawno narodzone zwierz\u0119ta trzeba kolczykowa\u0107. W Pokaniewie ko\u0144cz\u0105 si\u0119 przygotowania Tomka i Moniki do aukcji byk\u00F3w i ja\u0142\u00F3wek. To pierwsza tego typu impreza, kt\u00F3r\u0105 gospodarze organizuj\u0105 na swoim podw\u00F3rku. W strzy\u017Ceniu kr\u00F3w pomaga Tomkowi i Monice Aneta, profesjonalna fitterka, kt\u00F3ra mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 du\u017Cym do\u015Bwiadczeniem w przygotowywaniu zwierz\u0105t na wystawy. Gienio wraz z synem i koleg\u0105, Bogdanem, oraz niejakim Kacperkiem zmagaj\u0105 si\u0119 tymczasem z problemem braku lod\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67243898":["Dan Dizio to dyrektor wykonawczy Philly Pretzel Factory, jednego z najszybciej si\u0119 rozwijaj\u0105cych producent\u00F3w precli na Wschodnim Wybrze\u017Cu. M\u0119\u017Cczyzna zajmuje si\u0119 sprzeda\u017C\u0105 wypiek\u00F3w, od kiedy sko\u0144czy\u0142 jedena\u015Bcie lat. P\u00F3\u017Aniej zosta\u0142 maklerem, ale znudzony tym postanowi\u0142 wraz przyjacielem za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asn\u0105 piekarni\u0119. Teraz, gdy Philly Pretzel przynosi czterdzie\u015Bci pi\u0119\u0107 milion\u00F3w dolar\u00F3w zysk\u00F3w rocznie, Dan nie ma ju\u017C bezpo\u015Bredniego kontaktu z klientami ani z wypiekiem precli. Dzi\u0119ki udzia\u0142owi w programie biznesmen ma nadziej\u0119 odkry\u0107, w jaki spos\u00F3b mo\u017Ce rozbudowa\u0107 swoje przedsi\u0119biorstwo. Przy okazji dobrze pozna ludzi, kt\u00F3rzy codziennie pracuj\u0105 na jego sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"67243899":["Fatalna pogoda sprawia, \u017Ce bohaterowie programu maj\u0105 coraz wi\u0119cej zlece\u0144. Thord i jego pracownik Andrzej ruszaj\u0105 na pomoc polskiemu kierowcy, kt\u00F3ry wiezie cenny \u0142adunek cukru. Nie ma jednak odpowiedniego sprz\u0119tu, by poradzi\u0107 sobie w trudnych warunkach norweskiej zimy. Thord sprzedaje mu \u0142a\u0144cuchy. Tymczasem w Eidfjord Bjoern musi zabawi\u0107 si\u0119 w MacGyvera. Gdy okazuje si\u0119, \u017Ce brakuje mu lejka, samotny wilk z powodzeniem improwizuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192455.jpg","",[]],"67243900":["Tw\u00F3rcy serii wracaj\u0105 do wydarze\u0144 z 1947 roku, kiedy to w Roswell mia\u0142o doj\u015B\u0107 do katastrofy lataj\u0105cego spodka. Teraz, ponad 70 lat p\u00F3\u017Aniej, naukowcy i ufolodzy odkrywaj\u0105 tajemnicze metalowe elementy z miejsca, w kt\u00F3rym rzekomo wyl\u0105dowa\u0142 statek obcych, zanim ostatecznie si\u0119 rozbi\u0142. By\u0107 mo\u017Ce badanie tych szcz\u0105tk\u00F3w wyka\u017Ce ich pozaziemskie pochodzenie. Autorzy programy przedstawiaj\u0105 te\u017C dowody na to, \u017Ce UFO wielokrotnie l\u0105dowa\u0142y na Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67243901":["Od setek lat na niebie nad tajemnicz\u0105 g\u00F3r\u0105 w p\u00F3\u0142nocnych W\u0142oszech pojawiaj\u0105 si\u0119 dziwne obiekty i zjawiska. W czwartym wieku nad Monte Musin\u00E9 Konstantyn I Wielki zobaczy\u0142 p\u0142on\u0105cy krzy\u017C. Legenda g\u0142osi, \u017Ce pobliski Turyn zosta\u0142 za\u0142o\u017Cony przez boga, kt\u00F3ry przyby\u0142 z nieba ognistym rydwanem. W okolicznych g\u00F3rach w ska\u0142ach wyryte s\u0105 postaci przypominaj\u0105ce wsp\u00F3\u0142czesnych astronaut\u00F3w. Zdumiewaj\u0105ce jest to, \u017Ce te rze\u017Aby powsta\u0142y przed tysi\u0105cami lat. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, dlaczego Monte Musin\u00E9 zdaje si\u0119 przyci\u0105ga\u0107 obcych i czy w jej skalistych zboczach ukryte s\u0105 zdobycze kosmicznej technologii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67243902":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"67243903":["Ukryte skarby przycz\u00F3\u0142ku sandomierskiego
Dawid, Kiler i Cichy powracaj\u0105 w regiony Sandomiarza i namierzaj\u0105 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry by\u0142 \u015Bwiadkiem potyczki mi\u0119dzy Niemcami i Rosjanami i jest w stanie wskaza\u0107 jej lokalizacj\u0119. Kiler i Cichy skupiaj\u0105 si\u0119 na poszukiwaniach, a Dawid kontynuuje wywiad. Odwiedza kilku \u015Bwiadk\u00F3w i w ko\u0144cu trafia na trop radzieckiego czo\u0142gu. Razem z ekip\u0105 bada sad, w kt\u00F3rym wed\u0142ug doniesie\u0144 zniszczona zosta\u0142a maszyna. Po przeci\u0105gaj\u0105cych si\u0119 poszukiwaniach wykopuje g\u0105sienice i inne elementy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67243904":["Staro\u017Cytne groby na Mazowszu
Po zaznajomieniu si\u0119 z relacj\u0105 dziewi\u0119\u0107dziesi\u0119cioletniego pana Albina, kt\u00F3ry na rozkaz wojsk niemieckich jako dziecko pomaga\u0142 kopa\u0107 drog\u0119 niedaleko miejscowo\u015Bci I\u0142\u00F3w i obserwowa\u0142, jak robotnicy natrafili na staro\u017Cytne urny, ekipa postanawia sprawdzi\u0107 to miejsce. Wed\u0142ug doniesie\u0144 starszego m\u0119\u017Cczyzny Niemcy zatrudnili do pracy archeolog\u00F3w, a nast\u0119pnie kazali zasypa\u0107 urny w tym samym miejscu. Ekipie udaje si\u0119 potwierdzi\u0107 obecno\u015B\u0107 nazist\u00F3w w tym miejscu w1940 roku, jednak nie odnajduje urn. Kiler postanawia zrobi\u0107 wywiad z kilkoma \u015Bwiadkami i natrafia na inspiruj\u0105c\u0105 opowie\u015B\u0107 na temat dawnych cmentarzy. Dzi\u0119ki niej ekipa odkrywa groby wczesnomazowieckie i zak\u0142ada nowe stanowisko archeologiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67243905":["Roy transportuje przedmioty na renesansowy jarmark. Czeka go konfrontacja z dwoma klientami. Tymczasem Jennifer dostaje zlecenie przewiezienia niezwykle cennego prototypu roweru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180848.jpg","",[]],"67243906":["Chris i Robbie maj\u0105 za zadanie przetransportowa\u0107 gigantycznego dmuchanego smoka. Tymczasem Marc zgadza si\u0119 przewie\u017A\u0107 ogromn\u0105 rze\u017Ab\u0119 wieloryba. Figur\u0119 wykonano ze \u015Bmieci. M\u0119\u017Cczyzna szybko traci panowanie nad sytuacj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180848.jpg","",[]],"67243907":["Darrell i Brandon s\u0105 podekscytowani faktem, \u017Ce dzisiejsza aukcja odbywa si\u0119 w miejscowo\u015Bci West Covina. To miejsce zawsze przynosi\u0142o im szcz\u0119\u015Bcie i licz\u0105, \u017Ce tak b\u0119dzie tym razem. W licytowanym schowku Brandi i jej partner znajduj\u0105 mi\u0119dzy innymi kije golfowe oraz kul\u0119 do kr\u0119gli. Jarrod postanawia natychmiast j\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107. Niestety, rzuca tak niefortunnie, \u017Ce Brandi zostaje poszkodowana. Dave natrafia na bardzo warto\u015Bciowy przedmiot.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67243908":["Dan Dotson, kt\u00F3ry przeszed\u0142 powa\u017Cn\u0105 operacj\u0119, powraca do programu. Bierze udzia\u0142 w aukcji magazynowej w Costa Mesa, czyli na terytorium Dave'a Hestera. W licytowanym przez siebie schowku Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 na mn\u00F3stwo komiks\u00F3w, p\u0142yt DVD oraz repliki gad\u017Cet\u00F3w ze \"Star Treka\". Okazuje si\u0119, \u017Ce dla kolekcjoner\u00F3w te przedmioty s\u0105 warte ok. 4 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Z kolei Darrell i Brandon maj\u0105 do wyceny st\u00F3\u0142 do si\u0142owania si\u0119 na r\u0119k\u0119. Odwiedzaj\u0105 klub sportowy, w kt\u00F3rym mog\u0105 przetestowa\u0107 sprz\u0119t i sprawdzi\u0107 si\u0119 w pojedynku z naprawd\u0119 mocn\u0105 kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67243909":["Tym razem handlarze starociami wybieraj\u0105 si\u0119 na wzg\u00F3rza Murriety. Na odbywaj\u0105cej si\u0119 tutaj aukcji napi\u0119cie jest niezno\u015Bne, a ceny id\u0105 w g\u00F3r\u0119. Sprowokowany przez Dave'a Darrell decyduje si\u0119 na drastyczne posuni\u0119cie. Ivy znajduje w swoim schowku wiele narz\u0119dzi, kabli i prze\u0142\u0105cznik\u00F3w. Natrafia r\u00F3wnie\u017C na walizk\u0119 pe\u0142n\u0105 starych \u017Ceton\u00F3w u\u017Cywanych w kolejce miejskiej oraz zabytkowy element autobusu. Okazuje si\u0119, \u017Ce mo\u017Cna to sprzeda\u0107 kolekcjonerom za prawie 1,5 tysi\u0105ca dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67243910":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia m.in. element pochodz\u0105cy z najszybszego samolotu wojskowego na \u015Bwiecie, R-71 Blackbird. Tytanowy panel z autografami pilot\u00F3w przynosi do sklepu syn jednego z in\u017Cynier\u00F3w, kt\u00F3ry pracowa\u0142 przy konstruowaniu maszyny. Nast\u0119pnie pojawia si\u0119 klient z szesnastowiecznym dzia\u0142em okr\u0119towym. P\u00F3\u017Aniej pracownicy lombardu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 gigantyczne d\u017Cinsy, kt\u00F3re by\u0142y umieszczane w witrynach sklepowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"67243911":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 rzadk\u0105 strzelb\u0119 tr\u00F3jlufow\u0105 marki Stevens. Nast\u0119pnie Corey i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 kamer\u0119, kt\u00F3ra by\u0142a na wyposa\u017Ceniu armii ameryka\u0144skiej podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej. Zosta\u0142a ona zaprojektowana tak, by mo\u017Cna jej by\u0142o u\u017Cywa\u0107 na polu bitwy. Pracuj\u0105ca na nocnej zmianie Olivia musi wyceni\u0107 gad\u017Cet z kampanii prezydenckiej Abrahama Lincolna z 1864 roku. Przekonamy si\u0119, czy nowa pracownica poradzi sobie sama, czy b\u0119dzie musia\u0142a poprosi\u0107 o pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"67243912":["Olbrzymia o\u015Bmioko\u0142owa przyczepa blokuje wyjazd na g\u0142\u00F3wn\u0105 drog\u0119, sprawiaj\u0105c, \u017Ce okoliczni mieszka\u0144cy s\u0105 odci\u0119ci \u015Bwiata. Na ratunek przybywaj\u0105 Thord i jego polski pomocnik Andrzej. Okazuje si\u0119, \u017Ce czeka ich wyj\u0105tkowo skomplikowane zadanie. Na szcz\u0119\u015Bcie udaje si\u0119 je wykona\u0107 z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych miejscowych. Tymczasem na p\u00F3\u0142nocy Kristoffer zostaje wezwany do brudnej roboty. Musi ustawi\u0107 \u015Bmieciark\u0119, kt\u00F3ra wywr\u00F3ci\u0142a si\u0119 na \u015Bliskiej drodze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192455.jpg","",[]],"67243913":["Zesp\u00F3\u0142 mierzy si\u0119 z przera\u017Caj\u0105c\u0105 katastrof\u0105 z powodu jednego z w\u0142asnych amortyzator\u00F3w. Dylan i Merv \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y, by wsp\u00F3lnie podnie\u015B\u0107 z autostrady ci\u0119\u017Cki \u0142adunek stalowych pali. Cam walczy z czasem, chc\u0105c pom\u00F3c innemu operatorowi pojazdu holowniczego, kt\u00F3ry utkn\u0105\u0142 w \u015Blepym zau\u0142ku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265403.jpg","",[]],"67243914":["Pearl Harbor
Szczeg\u00F3\u0142y planu i przebiegu japo\u0144skiego nalotu na ameryka\u0144skie bazy floty i lotnictwa w Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Po tym wydarzeniu Stany Zjednoczone oficjalnie przyst\u0105pi\u0142y do wojny. Plan zrodzi\u0142 si\u0119 w g\u0142owie admira\u0142a Isoroku Yamamoto wiosn\u0105 1940 roku. Tajne przygotowania trwa\u0142y miesi\u0105cami. Szkolono pilot\u00F3w, wprowadzono innowacyjne zmiany w konstrukcji torped i podst\u0119p maj\u0105cy zmyli\u0107 ameryka\u0144skich wywiad wojskowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179429.jpg","",[]],"67243915":["Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy tajemnicza Strefa Ciszy w Meksyku i p\u0142askowy\u017C Markawasi w Peru to pradawne bazy istot pozaziemskich na naszej planecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226355.jpg","",[]],"67243916":["Jastrz\u0105b chcia\u0142by kupi\u0107 od Gienka par\u0119 kurcz\u0105t i kacz\u0105t, kt\u00F3re niedawno si\u0119 wyl\u0119g\u0142y. Panowie zabieraj\u0105 dzieci Pauliny, Kasperka i Nin\u0119, na wycieczk\u0119 do gospodarstwa Dominika, kt\u00F3ry hoduje alpaki. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasza przeprowadzaj\u0105 ja\u0142owice na pastwisko. Stado wymaga zaszczepienia. Trzeba r\u00F3wnie\u017C upewni\u0107 si\u0119, czy elektryczny pastuch dzia\u0142a poprawnie. Sarny znowu uszkodzi\u0142y fragment ogrodzenia. Trzeba je naprawi\u0107. Deszcz utrudnia prac\u0119 rolnikom. W Laszkach Emilia i jej babcia karmi\u0105 dr\u00F3b, doj\u0105 owce i kozy. Nast\u0119pnie wyp\u0119dzaj\u0105 na pastwisko te ostatnie. Ma\u0142a Laurka towarzyszy im w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67243917":["Tim Kennedy i Gerrard Williams kontynuuj\u0105 \u015Bledztwo w Norwegii. Wchodz\u0105 do pomieszcze\u0144 elektrowni wodnej, w kt\u00F3rych trwa\u0142y prace nad stworzeniem broni j\u0105drowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce nazi\u015Bci byli niebezpiecznie blisko osi\u0105gni\u0119cia sukcesu. Tymczasem Mike Simpson i James Holland maj\u0105 okazj\u0119 zakosztowa\u0107 wspinaczki. Zwiedzaj\u0105 po\u0142o\u017Con\u0105 w austriackich Alpach chat\u0119, w kt\u00F3rej jeden z bliskich wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w Hitlera zdecydowa\u0142 si\u0119 na ostateczne po\u015Bwi\u0119cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267657.jpg","",[]],"67243918":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67243919":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67243920":["Jastrz\u0105b i Walek odwiedzaj\u0105 Gienka i Andrzeja, by pom\u00F3c im oszkli\u0107 kurnik. Gospodarze mog\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczy\u0107 na wsparcie go\u015Bci przy naprawie b\u0142otnika w ci\u0105gniku. W Ciemnoszyjach Justyna i jej wsp\u00F3\u0142pracownicy organizuj\u0105 nowe pomieszczenie dla ciel\u0105t, inspirowane czeskimi hodowlami. Zast\u0119puj\u0105 drewniane kojce nieco przestronniejszymi metalowymi klatkami. Jedno z ciel\u0105t jest chore. Weterynarz bada je i przepisuje kropl\u00F3wk\u0119 i antybiotyk. Bogdan, so\u0142tys Borowskich Cibor\u00F3w, wraz ze swoimi dzie\u0107mi sprowadza z pastwiska klacze. Zwierz\u0119ta jednak s\u0105 niesforne. Kiedy w ko\u0144cu udaje si\u0119 okie\u0142zna\u0107 stado, gospodarz podaje im lek odrobaczaj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67243921":["Dokumentali\u015Bci pod\u0105\u017Caj\u0105 \u015Bladami stra\u017Cak\u00F3w z r\u00F3\u017Cnych jednostek OSP, kt\u00F3rzy ka\u017Cdego dnia ca\u0142kiem bezinteresownie ryzykuj\u0105 w\u0142asne \u017Cycie w trosce o bezpiecze\u0144stwo zupe\u0142nie obcych ludzi. W tym odcinku zast\u0119p dowodzony przez Zbys\u0142awa mierzy si\u0119 z po\u017Carem zlokalizowanego na Jeziorze Bia\u0142ym katamaranu turystycznego. Tymczasem stra\u017Cacy z O\u017Carowa Mazowieckiego wyruszaj\u0105 do po\u017Caru, kt\u00F3ry wybuch\u0142 na strychu domu jednorodzinnego. Tym zast\u0119pem dowodzi Jarek. Tw\u00F3rcy dokumentu s\u0105 tak\u017Ce \u015Bwiadkami, jak ekipa wydobywa z Jeziora Liche\u0144skiego kajak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"67243922":["Spos\u00F3b na szczupaka, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ch\u0142opak, kt\u00F3ry wybra\u0142 si\u0119 na ryby do Szwecji, marzy\u0142 o tym, by z\u0142owi\u0107 metrowego szczupaka. Jako do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz opowie wraz z kolegami o tym, co trzeba zrobi\u0107, by odnie\u015B\u0107 sukces w \u0142owieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67243923":["Z w\u0119dk\u0105 przez \u015Bwiat - Kostaryka
Relacja z w\u0119dkarskiej wyprawy na Kostaryk\u0119, zorganizowanej przez cz\u0142onk\u00F3w \"Royal Fishing Club\". Podczas wyjazdu uczestnicy mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 z mniejszymi rybami kogucimi czy karanksami, a tak\u017Ce pot\u0119\u017Cnymi, jak chocia\u017Cby \u017Caglice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67243924":["Z\u0142ote krasnopi\u00F3rki
Adam wyrusza na wypraw\u0119 z dala od miejskiego zgie\u0142ku. Tam szuka wyj\u0105tkowo barwnej jak na nasze warunki ryby - wzdr\u0119gi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"67243925":["Sum na zrywk\u0119
Adam i jego towarzysz poluj\u0105 na najwi\u0119kszego drapie\u017Cnika w polskich wodach - suma. Po\u0142\u00F3w wymaga specjalnej techniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"67243926":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243927":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243928":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243929":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67243930":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67243931":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243932":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243933":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67243934":["Wyj\u015Bcie awaryjne
Zamaskowany m\u0119\u017Cczyzna porywa troje ludzi. Przesy\u0142a do komendy nagranie, w kt\u00F3rym grozi, \u017Ce ich zabije, je\u015Bli policjanci nie podejm\u0105 \u015Bledztwa w sprawie firmy oferuj\u0105cej szybkie po\u017Cyczki. Wychodzi na jaw, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielka parabanku ma powi\u0105zania z przest\u0119pczym p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem. Dok\u0142adna analiza wideo okazuje si\u0119 kluczowa dla rozwi\u0105zania zagadki. Detektywi maj\u0105 te\u017C kilka pyta\u0144 do informatora Okonia, ale m\u0119\u017Cczyzna robi uniki. Pr\u00F3buje ukry\u0107 fakt, \u017Ce zosta\u0142 zatrzymany za pobicie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67243935":["Dobry wujek
33-letnia Laura informuje policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 30-letniego brata, Rafa\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna jest urz\u0119dnikiem skarbowym i znikn\u0105\u0142 zupe\u0142nie niespodziewanie z placu zabaw, na kt\u00F3rym sp\u0119dza\u0142 czas ze swoim 6-letnim siostrze\u0144cem, Kubusiem. Poinformowa\u0142 on ch\u0142opca, \u017Ce udaje si\u0119 do toalety, ale ju\u017C z niej nie wr\u00F3ci\u0142. W trakcie przeszukania mieszkania zaginionego detektywi odnajduj\u0105 spor\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 przyjmowa\u0107 \u0142ap\u00F3wki od petent\u00F3w, ale Laura zdecydowanie zaprzecza tym insynuacjom. Wsp\u00F3\u0142pracownicy r\u00F3wnie\u017C za\u015Bwiadczaj\u0105 o jego uczciwo\u015Bci i s\u0105 zszokowani znikni\u0119ciem Rafa\u0142a. Nikt nie wie, co mog\u0142o si\u0119 wydarzy\u0107. Funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna systematycznie zabiera\u0142 Kubusia na r\u00F3\u017Cne place zabaw. To odkrycie rodzi kolejne w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67243936":["Wr\u00F3\u017Cka kradnie, zamiast wr\u00F3\u017Cy\u0107\/ Wnuczka zatruta oparami chloru, octu jab\u0142kowego
Kasia ma przyjecha\u0107 w odwiedziny do dziadk\u00F3w. Babcia wie, \u017Ce jej wnuczka jest astmatyczk\u0105, dlatego przed jej wizyt\u0105 robi gruntowne sprz\u0105tanie \u0142azienki z u\u017Cyciem wszelkich mo\u017Cliwych detergent\u00F3w. Zamyka drzwi do pomieszczenia i w po\u015Bpiechu idzie po zakupy. Tymczasem przychodzi dziewczynka. Korzysta z \u0142azienki, w kt\u00F3rej unosz\u0105 si\u0119 toksyczne opary. Po wyj\u015Bciu \u017Ale si\u0119 czuje, boli j\u0105 g\u0142owa, piecze j\u0105 w gardle i \u0142zawi\u0105 oczy. Anna to emerytowana sprzedawczyni. Pewnego dnia do drzwi jej mieszkania puka wr\u00F3\u017Cka, Stefania. Staruszka daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na wr\u00F3\u017Cb\u0119, ale Stefania stosuje do\u015B\u0107 niekonwencjonalne metody. Aby spowodowa\u0107 pomno\u017Cenie pieni\u0119dzy, prosi Ann\u0119 o przyniesienie wszystkich oszcz\u0119dno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67243937":["M\u0119\u017Cczyzna musi sam sobie poradzi\u0107 z zawa\u0142em \/ Ch\u0142opak ratuje swoj\u0105 dziewczyn\u0119 przed samob\u00F3jstwem
Tomek posprzecza\u0142 si\u0119 z Olg\u0105, kt\u00F3ra jest o niego bardzo zazdrosna. Dziewczyna symuluje pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105, aby ukara\u0107 ch\u0142opaka. Tymczasem leki, kt\u00F3re popi\u0142a alkoholem zaczynaj\u0105 dzia\u0142a\u0107. Tomek wzywa karetk\u0119. Antoni to starszy pan, ale dba o siebie i prowadzi zdrowy tryb \u017Cycia. Jego s\u0142abo\u015Bci\u0105 s\u0105 zdrapki. Pewnego dnia okazuje si\u0119, \u017Ce w ko\u0144cu uda\u0142o mu si\u0119 wygra\u0107. Podekscytowany m\u0119\u017Cczyzna nagle zaczyna czu\u0107 si\u0119 gorzej - boli go serce. Telefonuje do \u017Cony, kt\u00F3ra jest na zakupach. Niestety, jej telefon odzywa si\u0119 z kuchni. Postanawia zadzwoni\u0107 pod 112, ale m\u00F3wi z coraz wi\u0119kszym trudem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67243938":["Kilkuletni Ja\u015B cierpi na b\u00F3le brzucha, od d\u0142u\u017Cszego czasu ma te\u017C gor\u0105czk\u0119. Jego mama chce sama wystawi\u0107 diagnoz\u0119. Lekarze b\u0119d\u0105 musieli upora\u0107 si\u0119 nie tylko z dolegliwo\u015Bciami Jasia, ale tak\u017Ce z przekonan\u0105 o w\u0142asnej racji matk\u0105 ch\u0142opca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"67243939":["Degenerat
Pewien ch\u0142opak zostaje brutalnie zgwa\u0142cony. Twierdzi, \u017Ce nie pami\u0119ta, kto go skrzywdzi\u0142, ale policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce ukrywa prawd\u0119 z powodu wstydu lub strachu. Pocz\u0105tkowo podejrzanym jest by\u0142y partner dziewczyny poszkodowanego, kt\u00F3ry nie m\u00F3g\u0142 pogodzi\u0107 si\u0119 z jej odej\u015Bciem. Jednak oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce nale\u017Cy skierowa\u0107 domys\u0142y w zupe\u0142nie innym kierunku. \u0141ucja Wilk zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w z prywatn\u0105 spraw\u0105 - kto\u015B wymusza haracze na jej informatorce, prostytutce Darii, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie za\u0142o\u017Cy\u0142a biznes. Policjanci, by schwyta\u0107 bandyt\u00F3w na gor\u0105cym uczynku, wcielaj\u0105 si\u0119 w role ochroniarzy kobiety...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67243940":["Dobry wujek
33-letnia Laura informuje policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 30-letniego brata, Rafa\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna jest urz\u0119dnikiem skarbowym i znikn\u0105\u0142 zupe\u0142nie niespodziewanie z placu zabaw, na kt\u00F3rym sp\u0119dza\u0142 czas ze swoim 6-letnim siostrze\u0144cem, Kubusiem. Poinformowa\u0142 on ch\u0142opca, \u017Ce udaje si\u0119 do toalety, ale ju\u017C z niej nie wr\u00F3ci\u0142. W trakcie przeszukania mieszkania zaginionego detektywi odnajduj\u0105 spor\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 przyjmowa\u0107 \u0142ap\u00F3wki od petent\u00F3w, ale Laura zdecydowanie zaprzecza tym insynuacjom. Wsp\u00F3\u0142pracownicy r\u00F3wnie\u017C za\u015Bwiadczaj\u0105 o jego uczciwo\u015Bci i s\u0105 zszokowani znikni\u0119ciem Rafa\u0142a. Nikt nie wie, co mog\u0142o si\u0119 wydarzy\u0107. Funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna systematycznie zabiera\u0142 Kubusia na r\u00F3\u017Cne place zabaw. To odkrycie rodzi kolejne w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67243941":["Trzeba zabi\u0107 t\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107
Halina, Mariola i Helena s\u0105 wielkimi sympatyczkami telenoweli \"Przepis na mi\u0142o\u015B\u0107\". \u017Bona Ferdynanda, \u015Bledz\u0105c perypetie g\u0142\u00F3wnej bohaterki serialu, Danuty, dochodzi do wniosku, \u017Ce ma z ni\u0105 wiele wsp\u00F3lnego. Tymczasem rozchodzi si\u0119 plotka, \u017Ce Danuta ma umrze\u0107. Jej fanki popadaj\u0105 w rozpacz...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67243942":["Ch\u0142opi
Halina spotyka na korytarzu kamienicy znajomego lekarza (Krzysztof Dracz) z pracy. Jest zaskoczona, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce mieszka on u Pa\u017Adzioch\u00F3w. Kiepska zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Helena za plecami m\u0119\u017Ca romansuje z doktorem. Wkr\u00F3tce w mieszkaniu s\u0105siad\u00F3w pojawiaj\u0105 si\u0119 inni obcy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67243943":["Powi\u0119kszenie
Jolasia nie jest zadowolona ze swojego wygl\u0105du. Postanawia co\u015B z tym zrobi\u0107 i decyduje si\u0119 powi\u0119kszy\u0107 sobie biust. Niestety, zabieg jest bardzo kosztowny, dlatego te\u017C \u017Cona Waldka szuka r\u00F3\u017Cnych, nie zawsze legalnych sposob\u00F3w, by zdoby\u0107 fundusze. Wkr\u00F3tce zostaje aresztowana i trafia do wi\u0119zienia. Jej spraw\u0119 s\u0105dow\u0105 transmituje telewizja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67243944":["Czumulungma
W mediach pojawia si\u0119 informacja o wielkiej kumulacji w loterii pieni\u0119\u017Cnej. Ferdynand i jego s\u0105siedzi ruszaj\u0105 do kolektury wype\u0142ni\u0107 kupony. Okazuje si\u0119, \u017Ce g\u0142\u00F3wna wygrana pada we Wroc\u0142awiu, a zwyci\u0119zc\u0105 jest mieszkaniec ich osiedla. Kiepski, Pa\u017Adzioch, Boczek i pozostali s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 zastanawia\u0107 si\u0119, kto zosta\u0142 milionerem i nie chce si\u0119 do tego przyzna\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67243945":["Kampio postanowi\u0142 rozkr\u0119ci\u0107 w\u0142asny biznes. Sebastian uwa\u017Ca si\u0119 za znawc\u0119 p\u0142ci pi\u0119knej. Jaru\u015B i Genek ucz\u0105 si\u0119 ta\u0144czy\u0107 przed wizyt\u0105 w dyskotece. \u0141ukasz interesuje si\u0119 kobietami w mundurach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67243946":["Kamil \"Kampio\" uwa\u017Ca, \u017Ce by\u0142a dziewczyna chce do niego wr\u00F3ci\u0107, poniewa\u017C odros\u0142y mu w\u0142osy. \"Snajper\" rozwija biznes z iglakami. Sebastian naby\u0142 do\u015Bwiadczenie z kobietami w nocnych klubach. Jacka \"Toplesa\" chce odwiedzi\u0107 dziewczyna o wadze 120 kilogram\u00F3w. Mirek woli partnerk\u0119 o spokojnym uosobieniu zamiast dziewczyny w typie aktorki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67243947":["Agnieszka i Jarek przeprowadzaj\u0105 w swoim gospodarstwie wa\u017Cne zmiany. Inwestuj\u0105 w nowoczesn\u0105 technologi\u0119, licz\u0105c na zmniejszenie rachunk\u00F3w za pr\u0105d. Chc\u0105 r\u00F3wnie\u017C zatroszczy\u0107 si\u0119 o \u015Brodowisko. Du\u017Co pracy do wykonania maj\u0105 r\u00F3wnie\u017C Gienek i Andrzej z Plutycz. Czekaj\u0105 na nich kostki s\u0142omy, kt\u00F3re nast\u0119pnie musz\u0105 zosta\u0107 przetransportowane do gospodarstwa Emilki. Niestety na polu dochodzi do awarii, kt\u00F3ra mo\u017Ce popsu\u0107 plany rolnik\u00F3w. Bogdan wraz z rodzin\u0105 przeprowadza wykopy ziemniak\u00F3w. Po ci\u0119\u017Ckiej pracy czas na relaks przy ognisku. Bogdan rozwa\u017Ca strzy\u017Cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67243948":["Albania","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67243949":["Bezrobotny Pawe\u0142 ju\u017C od jakiego\u015B czasu nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 sobie zaj\u0119cia. Opiekuje si\u0119 wi\u0119c dzie\u0107mi, podczas gdy jego \u017Cona Emilia podejmuje si\u0119 dorywczych prac. Po op\u0142aceniu wszystkich rachunk\u00F3w rodzinie zostaje na \u017Cycie oko\u0142o 1000 z\u0142. Piotr prowadzi dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Nie ma go w domu ca\u0142ymi dniami. Jego partnerka Inez opiekuje si\u0119 dzie\u0107mi. Miesi\u0119czny bud\u017Cet pary to oko\u0142o 14000 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67243950":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67243951":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67243952":["48h. Zaginieni
Policyjne Centrum Poszukiwania Zaginionych wyja\u015Bnia, co dzieje si\u0119, gdy bliska osoba znika bez \u015Bladu. Najlepsi detektywi, psycholodzy i specjali\u015Bci z dziedziny kryminalistyki przeprowadzaj\u0105c czynno\u015Bci \u015Bledcze analizuj\u0105 czas tu\u017C przez incydentem, relacje \u015Bwiadk\u00F3w oraz potencjalne konflikty, aby rodzina mog\u0142a pozna\u0107 prawd\u0119 o losie nieobecnych. Fabu\u0142a zosta\u0142a osadzona na podstawie prawdziwych zdarze\u0144, a ka\u017Cdy odcinek stanowi ca\u0142\u0105 histori\u0119 48-godzinnego \u015Bledztwa zako\u0144czonego wyja\u015Bnieniem sprawy. Program jest inspirowany Centrum Poszukiwa\u0144 Os\u00F3b Zaginionych, kt\u00F3re dzia\u0142a przy Komendzie G\u0142\u00F3wnej Policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67243953":["Do detektyw\u00F3w zwraca si\u0119 o pomoc Wioleta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej brat, Kamil, ma romans. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry prowadzi warsztat samochodowy, ma \u017Con\u0119 i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Detektywi obserwuj\u0105 Kamila, kiedy ten jest w pracy. Jad\u0105 za nim, gdy bierze z kasy znaczn\u0105 kwot\u0119 i wychodzi z warsztatu. Pod kasynem Kamil spotyka si\u0119 z atrakcyjn\u0105 kobiet\u0105 imieniem Lena, kt\u00F3rej daje pieni\u0105dze i z kt\u00F3r\u0105 \u0142\u0105cz\u0105 go za\u017Cy\u0142e relacje. Sprawa zaskakuje detektyw\u00F3w, poniewa\u017C wydaje si\u0119, \u017Ce Kamil p\u0142aci du\u017Ce sumy pieni\u0119dzy za udzia\u0142 w tajemniczej grze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",[]],"67243954":["Re\u017C.: Rob Corn.
Cristina, Meredith, Derek, Mark, Lexie oraz Arizona lec\u0105 wyczarterowanym samolotem na konferencj\u0119. W trakcie podr\u00F3\u017Cy dochodzi do katastrofy. Maszyna rozbija si\u0119 na pustkowiu. Ci, kt\u00F3rzy prze\u017Cyli tragiczny lot, rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 o prze\u017Cycie. W Seattle nic nie wiedz\u0105 o ich wypadku i nie\u015Bwiadomi tragedii, jaka spotka\u0142a ich przyjaci\u00F3\u0142, przygotowuj\u0105 si\u0119 do uroczystej gali, kt\u00F3r\u0105 Richard wydaje na cze\u015B\u0107 rezydent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"67243955":["Kabaret \u0141owcy.B, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67243956":["Kabaret Ko\u0144 Polski, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Kabaretu Czesuaf i Kabaretu Chyba, cz\u0119\u015B\u0107 1
Kabaret Ko\u0144 Polski w programie przygotowanym specjalnie z my\u015Bl\u0105 o widzach Nowej TV. Pochodz\u0105ca z Koszalina grupa regularnie pojawia si\u0119 w telewizji. W swoich skeczach wy\u015Bmiewa aktualne wydarzenia polityczne i spo\u0142eczne. Satyrycy w ci\u0105gu swojej kariery stworzyli wiele charakterystycznych postaci, jednak najbardziej rozpoznawalni pozostaj\u0105 Marian i Hela - ulubione ma\u0142\u017Ce\u0144stwo fan\u00F3w kabaretu. Tym razem grupie towarzyszy Kabaret Czesuaf, zesp\u00F3\u0142 za\u0142o\u017Cony przez trzech poznaniak\u00F3w, kt\u00F3rzy w swoim repertuarze maj\u0105 zar\u00F3wno skecze, jak i przezabawne piosenki. Opr\u00F3cz tego na scenie pojawi si\u0119 Kabaret Chyba, zdobywca najwa\u017Cniejszych nagr\u00F3d w Polsce. Grupa wyst\u0105pi z programem \"Chyba sobie \u017Carty robi\". To okazja, by obejrze\u0107 s\u0142ynnego \"Organist\u0119\" i wyst\u0119p powolnego Pana Maczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67243957":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"67243958":["\u0141adunek
\u0141owcy przejmuj\u0105 spraw\u0119 tajemniczej eksplozji, do kt\u00F3rej dosz\u0142o na przystanku. Pirotechnik uznaje, \u017Ce bomba by\u0142a domowej roboty. Wkr\u00F3tce sto\u0142eczne komendy policji dostaj\u0105 anonimowe wiadomo\u015Bci ostrzegaj\u0105ce przed kolejnymi atakami. Mary\u015Bka i Patryk kontaktuj\u0105 si\u0119 z Harad\u0105, kt\u00F3ry przekazuje im informacje o Belgu, kt\u00F3rego Interpol powi\u0105za\u0142 z neonazistowskimi terrorystami. \u0141owcy wnikaj\u0105 w struktur\u0119 bojownik\u00F3w, ale okazuje si\u0119, \u017Ce to fa\u0142szywy trop. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce konstruktork\u0105 bomby jest chemiczka Wiktoria. Tym razem kobieta wzi\u0119\u0142a zak\u0142adnika i domaga si\u0119 okupu. Mary\u015Bka ko\u0144czy przygotowania do imprezy urodzinowej c\u00F3rki, ale przerywa jej telefon od Adama. Okazuje si\u0119, \u017Ce razem z matk\u0105 organizuj\u0105 konkurencyjn\u0105 imprez\u0119, kt\u00F3rej Kalinka i Igor nie mog\u0105 si\u0119 doczeka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"67243959":["Odzyska\u0107 zdrowy sen
Jedna z pacjentek oddzia\u0142u laryngologii zmaga si\u0119 z przewlek\u0142ym zapaleniem zatok. Katar i nasilaj\u0105cy si\u0119 b\u00F3l utrudniaj\u0105 jej normalne \u017Cycie. Zgadza si\u0119 na zabieg, kt\u00F3ry ma uwolni\u0107 j\u0105 od przykrego problemu. Tymczasem Krzysztof cierpi na bezdech senny. Zaniepokojona rodzina czuwa przy nim na zmian\u0119, pilnuj\u0105c, by nie przesta\u0142 oddycha\u0107. Jedyn\u0105 nadziej\u0105 dla niego jest wyci\u0119cie migda\u0142k\u00F3w i operacja podniebienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"67243960":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67243961":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67243962":["Kabaret na Koniec \u015Awiata
Kabaret na Koniec \u015Awiata to piwniczny kabaret literacki. Wyst\u0119puj\u0105 w nim aktorzy, kt\u00F3rych na co dzie\u0144 mo\u017Cna ogl\u0105da\u0107 m.in. w warszawskich teatrach Dramatycznym, Ateneum czy Narodowym. W swoich skeczach si\u0119gaj\u0105 po absurd, abstrakcj\u0119, purnonsens, a w repertuarze grupy znalaz\u0142y si\u0119 zar\u00F3wno liryczne piosenki, jak i improwizacje czy b\u0142azenady. Od niedawna arty\u015Bci prezentuj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C przed szersz\u0105 widowni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67243963":["KSM - Radio. Muzyka. \u017Barty., cz\u0119\u015B\u0107 1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267662.jpg","",[]],"67243964":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"67243965":["Prowadz\u0105cy przeprowadza eksperyment. Do\u015Bwiadczenie ma wykaza\u0107, kto ma bardziej podzieln\u0105 uwag\u0119 - kobiety czy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","","",[]]}