{"73946870":["Skarb Gauleitera
W marcu 1945 roku na g\u00F3rze Grodna wyl\u0105dowa\u0142 niewielki samolot, kt\u00F3ry wystartowa\u0142 z wroc\u0142awskiego lotniska. Wed\u0142ug zezna\u0144 \u015Bwiadk\u00F3w wiosn\u0105 tego roku hitlerowcy ukryli tam z\u0142oto wywiezione z Wroc\u0142awia. Jest to bardzo prawdopodobna wersja wydarze\u0144. Warto pami\u0119ta\u0107 o rozkazie Hitlera dotycz\u0105cym obrony miasta i okolic do ostatniej kropli krwi. Co wi\u0119cej, Karl August Hanke, gauleiter NSDAP Dolnego \u015Al\u0105ska, zosta\u0142 we Wroc\u0142awiu do samego ko\u0144ca walk. Mo\u017Cliwe, \u017Ce decyzja lokalnego przyw\u00F3dcy niemieckiej partii mia\u0142a zwi\u0105zek z bogactwem zgromadzonym we wroc\u0142awskim Prezydium Policji. Dodatkowo w latach 80. pracownicy MSW prowadzili tam poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73946871":["Powr\u00F3t do Czochy
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski powraca do zamku Czocha. Obronna budowla nad Kwis\u0105 kryje wiele tajemnic. Tym razem popularyzator historii z wykorzystaniem georadaru sprawdzi, czy to prawda, \u017Ce pod posadzk\u0105 piwnicy kryj\u0105 si\u0119 dodatkowe pomieszczenia. Prowadz\u0105cy i jego ekipa poszukaj\u0105 tunelu, kt\u00F3ry mia\u0142 \u0142\u0105czy\u0107 zamek z miasteczkiem Le\u015Bna, oddalonym o 3 km.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73946872":["Tajemnica Dirksena
Herbert von Dirksen zosta\u0142 uprowadzony przez niemieckich oficer\u00F3w z jego zamku w Grod\u017Acu, kt\u00F3ry ju\u017C wcze\u015Bniej by\u0142 zaj\u0119ty przez radzieckich \u017Co\u0142nierzy. Tw\u00F3rcy programu postaraj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 dlaczego do tego dosz\u0142o oraz jakiej tajemnicy strzeg\u0142 by\u0142y ambasador.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"73946873":["Z\u0142oto Wroc\u0142awia
Gigantyczny maj\u0105tek, kt\u00F3ry mia\u0142o tworzy\u0107 z\u0142oto wroc\u0142awskich bank\u00F3w jest mitem. W bankach tego miasta nie by\u0142o sztab z\u0142ota, gdy\u017C te przechowywano tylko w banku centralnym lub terenowych oddzia\u0142ach. Dokumenty i realia tamtego czasu pozwalaj\u0105 na jednoznaczne okre\u015Blenie tej sensacyjnej historii jako wymys\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"73946874":["Program pokazuje przygody oraz biwakowe \u017Cycie charyzmatycznych w\u0119dkarzy. Mi\u0142o\u015Bnicy \u0142owienia spotykaj\u0105 si\u0119 nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. W rzeczywisto\u015Bci ryby to tylko pretekst, by przedstawi\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"73946875":["Gdy opada bitewny py\u0142, okazuje si\u0119, \u017Ce Android 20 znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Wszyscy zak\u0142adaj\u0105, \u017Ce powr\u00F3ci\u0142 do laboratorium, aby obudzi\u0107 Androidy 18 i 17, kt\u00F3re to odpowiadaj\u0105 za chaos, jaki zapanowa\u0142 na linii czasu Trunksa. Ten za\u015B ratuje swoj\u0105 matk\u0119 oraz siebie z m\u0142odo\u015Bci. Nast\u0119pnie wymy\u015Bla Veget\u0119, kt\u00F3ry nie umia\u0142 ochroni\u0107 jego rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946876":["Doktorowi Gero, kt\u00F3rego \u015Bciga Krillina, w ko\u0144cu udaje si\u0119 dotrze\u0107 do laboratorium. Niebawem Tien, Szatan Serduszko, Vegeta i Trunks namierzaj\u0105 go i w\u0142amuj\u0105 si\u0119 do centrum badawczego. Okazuje si\u0119, \u017Ce doktor zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C obudzi\u0107 Androidy 17 i 18.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946877":["Z\u0142ote krasnopi\u00F3rki
Adam wyrusza na wypraw\u0119 z dala od miejskiego zgie\u0142ku. Tam szuka wyj\u0105tkowo barwnej jak na nasze warunki ryby - wzdr\u0119gi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",["JM"]],"73946878":["Sum na zrywk\u0119
Adam i jego towarzysz poluj\u0105 na najwi\u0119kszego drapie\u017Cnika w polskich wodach - suma. Po\u0142\u00F3w wymaga specjalnej techniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",["JM"]],"73946879":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946880":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946881":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"73946882":["Podczas trwaj\u0105cej miesi\u0105c podr\u00F3\u017Cy do Namek, Goku i Krillin po\u015Bwi\u0119caj\u0105 si\u0119 treningom. Z kolei Vegeta l\u0105duje na planecie Frieza Nr 79. Gdy zostaje uleczony z ran, kt\u00F3re zadano mu na Ziemi, Kui informuje go, \u017Ce Frieza przebywa obecnie na Namek, gdzie poszukuje smoczych kul.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946883":["Frieza wci\u0105\u017C zbiera namekia\u0144skie smocze kule. W tym samym czasie Vegeta udaje si\u0119 do jego statku i zabija Kui. Z kolei Krillin i Gohan nadal walcz\u0105 ze s\u0142ugusami Friezy. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zniszczy\u0107 statek, na kt\u00F3rego pok\u0142adzie przybyli na planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946884":["Goku przybywa do siedziby Capsule Corporation. To tu ojciec Bulmy, dr Briefs, skonstruowa\u0142 specjalnie dla niego statek kosmiczny. Pojazd, kt\u00F3ry przewiezie go na Namek w sze\u015B\u0107 dni, posiada w swoim wyposa\u017Ceniu zaawansowany sprz\u0119t treningowy oraz urz\u0105dzenie do zmieniania grawitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946885":["Religia Heinricha Himmlera
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski rozwi\u0105zuje zagadk\u0119 tajemniczego kompleksu Riese. Heinrich Himmler mia\u0142 obsesj\u0119 na punkcie stworzenia aryjskiej religii. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy w\u0142a\u015Bnie temu mia\u0142o s\u0142u\u017Cy\u0107 mauzoleum w Wa\u0142brzychu. Tw\u00F3rca SS uwa\u017Ca\u0142, \u017Ce dzi\u0119ki legendarnej relikwii - \u015Awi\u0119temu Graalowi - Niemcom uda si\u0119 wygra\u0107 wojn\u0119. Co wi\u0119cej, wierzy\u0142, \u017Ce w poprzednim wcieleniu by\u0142 kr\u00F3lem Henrykiem I Ptasznikiem oraz szuka\u0142 wej\u015Bcia w g\u0142\u0105b planety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73946886":["Najwi\u0119ksza tajemnica
Tw\u00F3rcy odkryj\u0105 tajemnic\u0119 zamku Czocha, kt\u00F3rego tak za\u017Carcie bronili Niemcy ju\u017C po kapitulacji swojego kraju. 30 kwietnia 1945 r. Hitler pope\u0142nia samob\u00F3jstwo, 2 maja Berlin og\u0142asza kapitulacj\u0119, 6 maja - Breslau (dzisiejszy Wroc\u0142aw), 8-9 maja Niemcy kapituluj\u0105. A mimo to w Lubaniu \u015Al\u0105skim na Dolnym \u015Al\u0105sku nadal tocz\u0105 si\u0119 brutalne walki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73946887":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"73946888":["Gdy opada bitewny py\u0142, okazuje si\u0119, \u017Ce Android 20 znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Wszyscy zak\u0142adaj\u0105, \u017Ce powr\u00F3ci\u0142 do laboratorium, aby obudzi\u0107 Androidy 18 i 17, kt\u00F3re to odpowiadaj\u0105 za chaos, jaki zapanowa\u0142 na linii czasu Trunksa. Ten za\u015B ratuje swoj\u0105 matk\u0119 oraz siebie z m\u0142odo\u015Bci. Nast\u0119pnie wymy\u015Bla Veget\u0119, kt\u00F3ry nie umia\u0142 ochroni\u0107 jego rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946889":["Doktorowi Gero, kt\u00F3rego \u015Bciga Krillina, w ko\u0144cu udaje si\u0119 dotrze\u0107 do laboratorium. Niebawem Tien, Szatan Serduszko, Vegeta i Trunks namierzaj\u0105 go i w\u0142amuj\u0105 si\u0119 do centrum badawczego. Okazuje si\u0119, \u017Ce doktor zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C obudzi\u0107 Androidy 17 i 18.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946890":["11 najlepszych transformacji w Dragon Ballu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"73946891":["11 polskich gwiazd, kt\u00F3re kochaj\u0105 gry","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"73946892":["7 gier, kt\u00F3rych soundtrack rozpoznasz od razu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"73946893":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"73946894":["Korz\u00F3h, mleczarka i korek do rzaby
Ca\u0142a szko\u0142a zostaje sterroryzowana przez pani\u0105 mleczark\u0119. Akcja \"Pij mleko\" odci\u015Bnie swe pi\u0119tno na psychice dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",["AD"]],"73946895":["Higieniczny blues
Higienistka jest nieszcz\u0119\u015Bliwa i \u015Bpiewa smutnego bluesa. Konieczko, Ma\u015Blana, Anusiak i Czesio zamierzaj\u0105 modli\u0107 si\u0119 o jej szcz\u0119\u015Bcie. Wywo\u0142uj\u0105 w \u017Cyciu kobiety du\u017Cy zam\u0119t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",[]],"73946896":["Pranie m\u00F3zg\u00F3w
Konieczko, Ma\u015Blana, Anusiak i Czesio s\u0105 w kropce. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, kim lepiej by\u0107: Hitlerem, Stalinem czy ameryka\u0144skim pilotem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",[]],"73946897":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"73946898":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73946899":["7 gier, kt\u00F3rych soundtrack rozpoznasz od razu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"73946686":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73946687":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73946688":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Marek Kacprzak, Bartosz Kurek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73946689":["K\u0142opoty prawniczki
Do biura detektyw\u00F3w przychodzi m\u0142oda prawniczka Kamila Bauer. Kobieta w\u0142a\u015Bnie zosta\u0142a wsp\u00F3lniczk\u0105 w du\u017Cej kancelarii. W tym samym czasie zacz\u0119\u0142a dostawa\u0107 SMS-y z pogr\u00F3\u017Ckami. Tropy s\u0105 dwa: zazdrosny kolega z pracy, albo te\u017C by\u0142y, niezadowolony klient. Spraw\u0119 przejmuj\u0105 Ania i Marek. Wkr\u00F3tce Tomek znajduje na drzwiach mieszkania Kamili klepsydr\u0119 - jest to dow\u00F3d, \u017Ce sprawca zna jej adres. Malanowski ustala adres podejrzanego i wraz z Kamil\u0105 udaje si\u0119 na spotkanie. Dochodzi do konfrontacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"73946690":["Amnezja detektywa
Tomek i Magda prowadz\u0105 spraw\u0119 zagini\u0119cia dziewczyny. W domu na peryferiach Warszawy Magda znajduje zw\u0142oki poszukiwanej. Detektyw zobaczy\u0142a sprawc\u0119, dlatego zosta\u0142a przez niego og\u0142uszona, w wyniku czego traci pami\u0119\u0107. Tomek i Bronek pomagaj\u0105 policji w znalezieniu sprawcy. Podczas spotkania z matk\u0105 potencjalnego podejrzanego Tomek dokonuje prze\u0142omowego odkrycia. Najbardziej zagro\u017Cona jest teraz Magda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"73946691":["Wojna na g\u00F3rze
Wojtek po studiach wraca do rodzinnego miasteczka, by rozpocz\u0105\u0107 prac\u0119 w rodzinnej spalarni \u015Bmieci. Niespodziewanie jego matka wycofuje si\u0119 z biznesu, ca\u0142\u0105 odpowiedzialno\u015B\u0107 sk\u0142adaj\u0105c na barki syna. Wojtek szybko odkrywa, \u017Ce zarz\u0105dzanie w\u0142asn\u0105 firm\u0105 nie jest \u0142atwe. W dodatku odnosi wra\u017Cenie, \u017Ce jest \u015Bledzony. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"73946692":["M\u0142oda fryzjerka wprowadza si\u0119 do domu jak z horroru
20-letnia Marlena decyduje si\u0119 wprowadzi\u0107 do mieszkania 66-letniej Ireny. Ju\u017C pierwszego dnia dochodzi do nietypowej sytuacji. Inna lokatorka, Sabina, oskar\u017Ca syna w\u0142a\u015Bcicielki, 32-letniego Micha\u0142a o to, \u017Ce w\u0142ama\u0142 si\u0119 do jej pokoju i grozi\u0142 jej. Mimo to Marlena podpisuje umow\u0119 najmu. Wkr\u00F3tce poznaje rzekomego napastnika, kt\u00F3ry bardzo jej si\u0119 podoba. Tymczasem, chc\u0105c odebra\u0107 swoje rzeczy, Sabina wdaje si\u0119 w k\u0142\u00F3tni\u0119 z dozorc\u0105. Zostaje wyp\u0119dzona, ale wcze\u015Bniej ostrzega Marlen\u0119 przed Iren\u0105 i jej synem. Wkr\u00F3tce znika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2408653.jpg","",["N"]],"73946693":["Lepsze jutro
Majka, biegaj\u0105c po parku, spotyka pobit\u0105 i zgwa\u0142con\u0105 nielegaln\u0105 imigrantk\u0119. Detektywi namierzaj\u0105 miejsce, w kt\u00F3rym kobieta by\u0142a wi\u0119ziona. Trafiaj\u0105 na trop niebezpiecznego gangu, zajmuj\u0105cego si\u0119 handlem lud\u017Ami. W skomplikowanym \u015Bledztwie pomaga Interpol. Relacje mi\u0119dzy detektywami nadal s\u0105 bardzo napi\u0119te. Dominika stara si\u0119 pom\u00F3c Olgierdowi odzyska\u0107 pewno\u015B\u0107 siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212511.jpg","",["N"]],"73946694":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",["N"]],"73946695":["Hrabianka
Ewelina, kt\u00F3ra prowadzi firm\u0119 sprz\u0105taj\u0105c\u0105, poznaje przystojnego arystokrat\u0119, Jeremiego. Zapewnia go, \u017Ce jest c\u00F3rk\u0105 wp\u0142ywowego cz\u0142owieka. Pewnego dnia podczas randki kobieta zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107, boli j\u0105 brzuch i ma wysok\u0105 gor\u0105czk\u0119. Kiedy traci przytomno\u015B\u0107, ukochany dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293824.jpg","",["N"]],"73946696":["Nie zapomnij o mnie
Lech zosta\u0142 porzucony przed \u015Blubem przez Helen\u0119. Ci\u0119\u017Cko to prze\u017Cy\u0142. Na szcz\u0119\u015Bcie ca\u0142y czas wspiera\u0142a go s\u0105siadka, Zofia. Po roku od tamtych wydarze\u0144 m\u0119\u017Cczyzna zakocha\u0142 si\u0119 w Natalii. O\u015Bwiadczy\u0142by si\u0119 jej, gdyby nie dziwny telefon, kt\u00F3ry odebra\u0142. W s\u0142uchawce us\u0142ysza\u0142 g\u0142os Heleny, kt\u00F3ra prosi\u0142a, by o niej nie zapomina\u0142. W ko\u0144cu Lech wynajmuje prywatnego detektywa. Ten odnajduje Helen\u0119. Kobieta, kt\u00F3ra jest ju\u017C zar\u0119czona z kim\u015B innym, twierdzi jednak, \u017Ce do niego nie dzwoni\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73946697":["40-letnia Ma\u0142gorzata odkrywa mroczn\u0105 prawd\u0119 na temat swojego szwagra
Ekspedientka dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej ojciec zmaga si\u0119 z rakiem i zosta\u0142o mu zaledwie kilka miesi\u0119cy \u017Cycia. Do rodzinnego domu przyje\u017Cd\u017Ca siostra kobiety wraz z m\u0119\u017Cem. Wkr\u00F3tce stan chorego m\u0119\u017Cczyzny bardzo si\u0119 pogarsza. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce sprawa nie ma zwi\u0105zku z nowotworem. Kto\u015B podtruwa\u0142 starszego pana, stopniowo zwi\u0119kszaj\u0105c dawk\u0119 specyfiku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283526.jpg","",["N"]],"73946698":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73946699":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73946700":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73946701":["Operatorka pomog\u0142a nastolatce
W mieszkaniu Weroniki i jej matki zamieszkuje nowy partner drugiej z nich, Wiktor. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna obserwowa\u0107 nastolatk\u0119 i prawi\u0107 jej niestosowne komplementy. Dziewczyna podejrzewa nawet, \u017Ce podgl\u0105da j\u0105 przy pomocy ukrytej kamery. Kiedy matka Weroniki wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119, Wiktor staje si\u0119 natarczywy. Nastolatka dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"73946702":["Idealna kobieta
Trenerka fitness zostaje pobita przed klubem, w kt\u00F3rym pracuje. Sprawca kradnie jej torb\u0119. Niebawem dochodzi do napadu na jej kole\u017Cank\u0119. Obra\u017Cenia kobiety s\u0105 powa\u017Cne. Dzi\u0119ki nagraniu z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych Natalia i Kuba docieraj\u0105 do m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry kilka dni wcze\u015Bniej obserwowa\u0142 jedn\u0105 z ofiar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",[]],"73946703":["Basia wywozi Kacpra z miasta. Edward pomaga Marysi w poszukiwaniach m\u0119\u017Cczyzny. Julka waha si\u0119, czy jecha\u0107 do Berlina z Nikodemem. Influencer przekonuje dziewczyn\u0119, \u017Ce wycieczka jej si\u0119 po prostu nale\u017Cy. Ona jednak martwi si\u0119 o mam\u0119. Iga przygotowuje dla swojej mamy prezent, kt\u00F3ry ma jej pom\u00F3c zauroczy\u0107 Jakuba Wenerskiego. Niebawem Paulina decyduje si\u0119 wykona\u0107 krok w stron\u0119 lekarza. W\u00F3wczas jednak poznaje bolesn\u0105 prawd\u0119 na jego temat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2417747.jpg","",[]],"73946704":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73946705":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73946706":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"73946707":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73946708":["Re\u017C.: Jay Roach.
Gregowi Fockerowi (Ben Stiller) uda\u0142o si\u0119 ju\u017C zdoby\u0107 przychylno\u015B\u0107 ojca swojej narzeczonej Pam Byrnes (Teri Polo). Nadszed\u0142 czas, by poznali si\u0119 rodzice pary. Zawsze przestrzegaj\u0105ca etykiety Dina (Blythe Danner) i by\u0142y agent CIA Jack (Robert De Niro) postanawiaj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 weekend w towarzystwie przysz\u0142ych te\u015Bci\u00F3w swojej c\u00F3rki. W tym celu jad\u0105 na Floryd\u0119, gdzie mieszkaj\u0105 Rozalin (Barbra Streisand) i Bernie (Dustin Hoffman) - byli hipisi, ludzie o liberalnych pogl\u0105dach, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 otwarty dom. Skrajnie odmienne charaktery i style \u017Cycia nie zapowiadaj\u0105 owocnej wizyty. Pa\u0144stwo Byrnesowie s\u0105 zaskoczeni bezpo\u015Brednio\u015Bci\u0105 i spontaniczno\u015Bci\u0105 Focker\u00F3w. Ju\u017C pierwsze wra\u017Cenie jest niekorzystne, a pogarsza je jeszcze pasmo nieszcz\u0119\u015Bliwych wypadk\u00F3w: niezwykle niebezpieczny mecz, zdarzenie w toalecie, problem z niegrzecznym siostrze\u0144cem Pam czy wreszcie wstydliwy rodzinny sekret, z kt\u00F3rym ma co\u015B wsp\u00F3lnego pojawienie si\u0119 tajemniczej Kubanki. Wzajemna akceptacja rodzin jest wi\u0119c bardzo trudnym procesem, kt\u00F3ry wymaga wiele cierpliwo\u015Bci i po\u015Bwi\u0119cenia z obu stron... Kontynuacja znanej komedii \"Poznaj mojego tat\u0119\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2132694.jpg","",[]],"73946709":["Re\u017C.: Frank Coraci.
Michael Newman jest architektem, kt\u00F3ry wszystkie si\u0142y i ca\u0142\u0105 uwag\u0119 skupia na pracy. Niestety, zupe\u0142nie oddany zawodowym obowi\u0105zkom zaniedbuje swoj\u0105 rodzin\u0119 - kochaj\u0105c\u0105 \u017Con\u0119 Donn\u0119 oraz dwoje dzieci. M\u0119\u017Cczyzna \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym stresie. Wci\u0105\u017C jednak liczy, \u017Ce jego po\u015Bwi\u0119cenie si\u0119 op\u0142aci i wkr\u00F3tce otrzyma za nie wynagrodzenie. Newman ma bowiem nadziej\u0119, \u017Ce szef Ammer w ko\u0144cu zaproponuje mu sp\u00F3\u0142k\u0119. Niebawem \u017Cycie pracoholika rzeczywi\u015Bcie si\u0119 zmienia. Dzieje si\u0119 to jednak w zupe\u0142nie nieoczekiwany spos\u00F3b. Pewnego dnia ekscentryczny sprzedawca Morty daje Michaelowi elektronicznego pilota. Okazuje si\u0119, \u017Ce urz\u0105dzenie posiada magiczn\u0105 moc. Dzi\u0119ki niemu Newman zyskuje niezwyk\u0142\u0105 w\u0142adz\u0119 nad czasem - mo\u017Ce zobaczy\u0107 wydarzenia ze swojej przesz\u0142o\u015Bci i pozna\u0107 przysz\u0142o\u015B\u0107. Pocz\u0105tkowo jest zachwycony cudownym wynalazkiem. Ma nadziej\u0119, \u017Ce pozwoli mu on pogodzi\u0107 obowi\u0105zki rodzinne i zawodowe. Czar jednak szybko pryska. Wkr\u00F3tce bowiem pojawiaj\u0105 si\u0119 problemy. Okazuje si\u0119, \u017Ce pilot nie zawsze dzia\u0142a zgodnie z \u017Cyczeniem swojego w\u0142a\u015Bciciela, kt\u00F3ry stopniowo traci kontrol\u0119 nad swoim \u017Cyciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2033766.jpg","",["AD"]],"73946710":["Re\u017C.: Edward Zwick.
Po tragicznej w skutkach misji w Afganistanie major Susan Turner zostaje oskar\u017Cana o zdrad\u0119 kraju. Jack Reacher jest przekonany, \u017Ce wrobiono j\u0105 w przest\u0119pstwo, aby zatai\u0107 prawd\u0119 o ci\u0119\u017Cszych zbrodniach pope\u0142nionych przez innych \u017Co\u0142nierzy. M\u0119\u017Cczyzna ma du\u017Ce do\u015Bwiadczenie w ujawnianiu spisk\u00F3w w\u015Br\u00F3d wysoko postawionych przedstawicieli armii. Nigdy nie daje si\u0119 zastraszy\u0107 wrogom, nie opuszcza r\u00F3wnie\u017C zaufanych ludzi w potrzebie. Na pocz\u0105tek opracowuje zuchwa\u0142y plan odbicia z wi\u0119zienia Susan, kt\u00F3rej grozi \u015Bmier\u0107 ze strony chc\u0105cych j\u0105 uciszy\u0107 zbrodniarzy. W \u017Cyciu prywatnym poch\u0142oni\u0119tego \u015Bledztwem Jacka nast\u0119puj\u0105 wa\u017Cne zmiany. Okazuje si\u0119, \u017Ce wniesiono przeciwko niemu spraw\u0119 o alimenty, gdy\u017C rzekomo jest on ojcem dorastaj\u0105cej Samanthy. Konsekwentnie zaprzecza swojemu rodzicielstwu, ale obserwacja zbuntowanej nastolatki rodzi w nim pewne w\u0105tpliwo\u015Bci. Zaczyna mu zale\u017Ce\u0107 na dziewczynie, co postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 jego przeciwnicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2033250.jpg","",[]],"73946711":["Rozw\u00F3dka, pani Iza, samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina mieszka w J\u0119drzejowie, ich lokum pozostawia jednak wiele do \u017Cyczenia. Wewn\u0105trz strasz\u0105 pokryte grzybem \u015Bciany, niedoko\u0144czona \u0142azienka i zniszczone po nieudolnych pr\u00F3bach samodzielnego remontu pokoje. Syn kobiety, Dawid, mieszka w internacie. Chocia\u017C przyje\u017Cd\u017Ca do domu na weekendy, stara si\u0119 sp\u0119dza\u0107 w budynku jak najmniej czasu. Pani Iza wraz z c\u00F3rk\u0105 wynajmuje mikroskopijne mieszkanie. Kobiecie i jej dzieciom pomog\u0105 architekt Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73947161":["Bohater odcinka to Bartek Osta\u0142owski, kt\u00F3ry w wieku 19 lat straci\u0142 obie r\u0119ce w wypadku komunikacyjnym. Mimo wszystko, zosta\u0142 pierwszym na \u015Bwiecie zawodowym kierowc\u0105 prowadz\u0105cym samoch\u00F3d za pomoc\u0105 st\u00F3p. Poza driftem, Bartek zajmuje si\u0119 tak\u017Ce malarstwem i tworzy przepi\u0119kne obrazy. W kolejnej cz\u0119\u015Bci programu autorzy przygotowali relacj\u0119 z konkursu Miss \u015Awiata na W\u00F3zku, w kt\u00F3rym udzia\u0142 wzi\u0119\u0142a Adrianna Zawadzi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73947162":["Robotnik pracuj\u0105cy na czarno ulega gro\u017Anemu wypadkowi
Studentki Iga i Beata decyduj\u0105 si\u0119 wynaj\u0105\u0107 pok\u00F3j Ukrai\u0144cowi Borysowi. M\u0119\u017Cczyzna niedawno przyjecha\u0142 do Polski i szuka pracy. Niebawem dostaje szans\u0119 na zatrudnienie w niewielkiej firmie budowlanej. Jej w\u0142a\u015Bciciel nie ma jednak zamiaru podpisywa\u0107 z Borysem umowy. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna przebywa w Polsce nielegalnie, przyjmuje warunki. W trakcie pracy Borys spada z rusztowania. Szef postanawia nie zg\u0142asza\u0107 wypadku. Kilka godzin p\u00F3\u017Aniej Iga odbiera niepokoj\u0105cy telefon od Borysa. Wraz z Beat\u0105 jedzie na plac budowy. Dziewczyny znajduj\u0105 wsp\u00F3\u0142lokatora w ci\u0119\u017Ckim stanie. Dzwoni\u0105 pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73947163":["\u0141atwa praca
Do urz\u0119du gminy przychodzi agresywny Jaros\u0142aw Wilczek. Jednej z urz\u0119dniczek, Joannie udaje si\u0119 uspokoi\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 i rozwi\u0105za\u0107 jego problem. Po kilku dniach Jaros\u0142aw zn\u00F3w pojawia si\u0119 w urz\u0119dzie. Prosi o spotkanie z Joann\u0105. Ochroniarz Krzysztof Milec prowadzi go do pokoju urz\u0119dniczki. Gdy Jaros\u0142aw zostaje z kobiet\u0105 sam na sam, atakuje j\u0105. Do pokoju wchodzi kole\u017Canka pechowej urz\u0119dniczki, Monika. Widzi, jak napastnik grozi Joannie, \u017Ce obleje j\u0105 kwasem. Monika rozpoczyna negocjacje z agresorem, by zyska\u0107 na czasie. Tymczasem Krzysztof dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73947164":["\u017Bona wyrzuca m\u0119\u017Ca na bruk,m\u0119\u017Cczyzna pada ofiar\u0105 mroz\u00F3w
Marian od 6 lat jest niepij\u0105cym alkoholikiem. Jego pasierb, Jacek, postanawia sprawdzi\u0107, jak ojczym reaguje na alkohol. Dolewa mu potajemnie w\u00F3dki do napoju. Marian, gdy znowu czuje smak alkoholu, ponownie wpada w ci\u0105g. Niebawem traci prac\u0119, a wkr\u00F3tce potem \u017Cona wyrzuca go na bruk. M\u0119\u017Cczy\u017Anie pomaga kolega, Andrzej. Kiedy jednak odkrywa, \u017Ce Marian wr\u00F3ci\u0142 do na\u0142ogu, wyrzuca go z domu. M\u0119\u017Cczyzna zostaje bez dachu nad g\u0142ow\u0105. Pr\u00F3buj\u0105c przetrwa\u0107 zim\u0119, nocuje w baraku. Niebawem znajduje go pasierb i kilku jego koleg\u00F3w. Marian jest w stanie ci\u0119\u017Ckiej hipotermii. Jacek dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73947165":["Le\u015Bnicz\u00F3wka
Do le\u015Bnicz\u00F3wki Huberta i Hanny przyje\u017Cd\u017Ca Bartosz, brat m\u0119\u017Cczyzny. W\u0142a\u015Bnie rozsta\u0142 si\u0119 z dziewczyn\u0105, prze\u017Cywa za\u0142amanie nerwowe i potrzebuje wsparcia. Hanna pr\u00F3buje pocieszy\u0107 szwagra, kt\u00F3ry zaczyna j\u0105 podrywa\u0107. Niebawem Hubert dowiaduje si\u0119 o uczuciach brata, przy okazji wychodzi te\u017C na jaw rodzinna tajemnica z przesz\u0142o\u015Bci. Hubert k\u0142oci si\u0119 z \u017Con\u0105. Niebawem zostaje postrzelony. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym w sprawie jest Bartosz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73947166":["W Piekielnej Kuchni zjawiaj\u0105 si\u0119 Agnieszka W\u0142odarczyk i Miko\u0142aj Krawczyk. Aktorka para tym razem za\u0142o\u017Cy kuchenny fartuch i stanie do rywalizacji na \u0142y\u017Cki i no\u017Ce. Gwiazda, kt\u00F3ra oka\u017Ce si\u0119 lepszym kucharzem, wygra nagrod\u0119 - b\u0119dzie mia\u0142a szans\u0119 wyjecha\u0107 wraz z pozosta\u0142ymi uczestnikami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"73947167":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"73947168":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268373.jpg","",["N"]],"73947169":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony Monice Kuszy\u0144skiej. Kobieta zdradzi, jak wypadek, o kt\u00F3rym by\u0142o g\u0142o\u015Bno w ca\u0142ej Polsce, wp\u0142yn\u0105\u0142 na jej \u017Cycie. Opowie r\u00F3wnie\u017C, w jaki spos\u00F3b zosta\u0142a pierwsz\u0105 wokalistk\u0105 w historii Eurowizji poruszaj\u0105c\u0105 si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421026.jpg","",["N"]],"73947170":["Klimakterium
Ferdek zauwa\u017Ca, \u017Ce od pewnego czasu \u017Cona sta\u0142a si\u0119 wobec niego jeszcze bardziej nieprzyjemna, jest wyj\u0105tkowo wrogo do niego nastawiona. Po kolejnej awanturze Kiepski zwierza si\u0119 ze swoich problem\u00F3w Pa\u017Adziochowi. S\u0105siad u\u015Bwiadamia mu, \u017Ce Halina przechodzi po prostu klimakterium. To proces, kt\u00F3ry trwa jaki\u015B czas, lecz na szcz\u0119\u015Bcie mija. Marian radzi Ferdkowi cierpliwo\u015B\u0107 i udziela mu kilku rad, jak przetrwa\u0107 ten trudny okres. Niestety dobre rady s\u0105siada powoduj\u0105 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie Kiepskich skutek odwrotny do zamierzonego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["N"]],"73947171":["Jubel
Nieoczekiwanie okazuje si\u0119, \u017Ce Halina Kiepska i Helena Pa\u017Adziochowa tego samego dnia wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Warszawy. Obie musz\u0105 za\u0142atwi\u0107 wa\u017Cne sprawy w stolicy. Ferdek i Marian zostaj\u0105 sami. Przed odjazdem \u017Cony pouczaj\u0105 ich, \u017Ce podczas ich nieobecno\u015Bci w domu ma panowa\u0107 spok\u00F3j i porz\u0105dek. Panowie obiecuj\u0105 zastosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00F3wek \u017Con. Niestety na skutek nieprzewidzianych okoliczno\u015Bci sytuacja wymyka si\u0119 im spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["N"]],"73947172":["Bolero
Mieszka\u0144cy kamienicy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce najwy\u017Cszy czas, by w budynku zosta\u0142a zainstalowana winda. Okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie to mo\u017Cliwe w\u00F3wczas, gdy toaleta na korytarzu zostanie zlikwidowana. Wsp\u00F3lnota mieszkaniowa postanawia wybudowa\u0107 now\u0105, luksusow\u0105 ubikacj\u0119 w piwnicy. Niestety szybko zaczynaj\u0105 z niej korzysta\u0107 osoby do tego nieuprawnione. Pa\u017Adzioch sk\u0142ada wniosek o powo\u0142anie obywatelskich dy\u017Cur\u00F3w we wsp\u00F3lnym WC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["N"]],"73947173":["Kobieta za lad\u0105
Mieszka\u0144cy osiedla stwierdzaj\u0105, \u017Ce zachowanie pani Malinowskiej, ekspedientki sklepu U Stasia, sta\u0142o si\u0119 skandaliczne. Sprzedawczyni jest nieuprzejma wobec klient\u00F3w, a nawet ich obra\u017Ca i poni\u017Ca. Oburzony Ferdek postanawia napisa\u0107 petycj\u0119 w sprawie odwo\u0142ania jej ze stanowiska. Szybko okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie wszyscy s\u0105 tego samego zdania co on.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["N"]],"73947174":["Matrioszka
Marian Pa\u017Adzioch, skuszony perspektyw\u0105 \u0142atwego zysku, zawiera na bazarze znajomo\u015B\u0107 z podejrzanym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niestety, szybko traci kontrol\u0119 nad ca\u0142ym przedsi\u0119wzi\u0119ciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73947175":["Przed mi\u0142o\u015Bnikami gotowania nie lada wyzwanie. Kucharze b\u0119d\u0105 musieli podbi\u0107 wymagaj\u0105ce podniebienia... dzieciak\u00F3w! Zawodnicy opuszcz\u0105 restauracj\u0119, by przygotowa\u0107 piknik dla 50 kilkuletnich g\u0142odomor\u00F3w. To w\u0142a\u015Bnie najm\u0142odsi oceni\u0105 potrawy. Na przegranych czeka \"smakowita\" kara - oryginalne koktajle, natomiast wygrani b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 nauczy\u0107 si\u0119 wakeboardingu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"73947176":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"73947177":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73947178":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"73947179":["To Catch a Tief, Part 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73947180":["To Catch a Tief, Part 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73947181":["Magister jego ma\u0107
Po latach bezczynno\u015Bci Ferdynand zamierza podj\u0105\u0107 sta\u0142\u0105 prac\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce potrzebuje do tego tytu\u0142u magistra, najlepiej z presti\u017Cowej uczelni. Niezra\u017Cony tym faktem, Ferdynand postanawia kupi\u0107 odpowiedni papier na pobliskim bazarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73947182":["S\u0142uchacz przysi\u0119g\u0142y
Ferdek Kiepski ma ju\u017C serdecznie do\u015B\u0107 opowie\u015Bci, kt\u00F3rymi zanudzaj\u0105 go wszyscy s\u0105siedzi. Wpada na pomys\u0142, \u017Ce mo\u017Ce na tym zarobi\u0107. Postanawia zosta\u0107 profesjonalnym powiernikiem ludzkich sekret\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73947183":["Mocne uderzenie
Kazimierz Badura w odruchu s\u0105siedzkiej sympatii obdarowuje Ferdynanda znalezion\u0105 na \u015Bmietniku perkusj\u0105. Nieoczekiwanie instrument budzi ogromne zainteresowanie w\u015Br\u00F3d rodziny Kiepskich i ich s\u0105siad\u00F3w. Pos\u0142u\u017Cy do roz\u0142adowania spo\u0142ecznych napi\u0119\u0107 i frustracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"73947184":["Wysokie obcasy
Jolasia \u017C\u0105da od Waldka, \u017Ceby kupi\u0142 jej nowe buty. Waldemar o\u015Bwiadcza jej, \u017Ce w tym momencie nie sta\u0107 go na taki wydatek, wi\u0119c Jolasia wpada w sza\u0142. Zrozpaczony m\u0119\u017Cczyzna ucieka z domu i b\u0142\u0105ka si\u0119 po parku. Niespodziewanie z pomoc\u0105 przychodzi mu napotkany tam Kazimierz Badura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"73947185":["Madryt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423070.jpg","",["N"]],"73947186":["Londyn","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423070.jpg","",["N"]],"73947187":["Niewa\u017Cny cz\u0142owiek
Zuza Kr\u00F3l jest psycholo\u017Ck\u0105 w \"Fundacji Zuzy Kr\u00F3l\". Kobieta informuje policj\u0119 o znikni\u0119ciu 40-letniego bezdomnego Marka, kt\u00F3ry codziennie pojawia\u0142 si\u0119 na jej osiedlu i grzeba\u0142 w \u015Bmietniku. Wsp\u00F3\u0142czuje mu i \u017Ca\u0142uje, \u017Ce tak \u017Ale potoczy\u0142o si\u0119 jego \u017Cycie. Cz\u0119sto wspiera m\u0119\u017Cczyzn\u0119 finansowo i dzieli si\u0119 z mim jedzeniem. Uwa\u017Ca, \u017Ce co\u015B mu si\u0119 sta\u0142o, gdy\u017C od jakiego\u015B czasu nie przychodzi na osiedle. Detektywi udaj\u0105 si\u0119 do znanego im pobliskiego squotu, aby rozpyta\u0107 na temat zaginionego. Niestety wszyscy unikaj\u0105 rozm\u00F3w z nimi. Gdy prowadz\u0105cy spraw\u0119 \u0141ukasz i Miron daj\u0105 za wygran\u0105 i odchodz\u0105, pod\u0105\u017Ca za nimi jeden z bezdomnych. Powiadamia on komisarzy, \u017Ce Marek by\u0142 nieustannie skonfliktowany z 40-letnim Grubym, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C tutaj mieszka. Mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami cz\u0119sto dochodzi\u0142o do awantur, a nawet kilka razy do b\u00F3jek. Podejrzenie pada na Grubego, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 pozby\u0107 si\u0119 wrogo nastawionego wsp\u00F3\u0142lokatora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"73947188":["Re\u017C.: Peter Segal.
Przystojny weterynarz Henry Roth mieszka na Hawajach. Prowadzi beztroski tryb \u017Cycia. Sprzyjaj\u0105 temu panuj\u0105cy na wyspie wakacyjny klimat i liczne atrakcyjne turystki. Henry nie stroni od przelotnych romans\u00F3w. Nie ma te\u017C ochoty na sta\u0142y zwi\u0105zek, gdy\u017C ceni sobie niezale\u017Cno\u015B\u0107. Pewnego dnia jednak jego \u017Cycie zupe\u0142nie si\u0119 zmienia. Roth poznaje urocz\u0105 Lucy Whitmore, kt\u00F3rej nie potrafi si\u0119 oprze\u0107. Niefrasobliwy podrywacz zakochuje si\u0119 w niej niemal od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna odwzajemnia jego uczucie. Wszystko by\u0142oby idealnie, gdyby nie jedna powa\u017Cna przeszkoda - Lucy cierpi na zanik pami\u0119ci kr\u00F3tkotrwa\u0142ej i jak tylko traci kontakt z Henrym, zupe\u0142nie o nim zapomina. Jest to efekt bardzo powa\u017Cnego urazu, jakiego dozna\u0142a w wypadku samochodowym. W efekcie Roth musi ka\u017Cdego dnia zdobywa\u0107 uczucie swojej wybranki na nowo. Wymaga to od niego anielskiej cierpliwo\u015Bci, ogromnej pomys\u0142owo\u015Bci i wielu powa\u017Cnych wyrzecze\u0144. Na dodatek pojawienie si\u0119 adoratora wzbudza czujno\u015B\u0107 ojca i brata kobiety, kt\u00F3rzy boj\u0105 si\u0119, \u017Ce kto\u015B j\u0105 skrzywdzi. Przed Henrym prawdziwe wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2252069.jpg","",["AD"]],"73947189":["Re\u017C.: Ric Roman Waugh.
Wade Porter wiedzie spokojne \u017Cycie u boku ukochanej Laury i syna Michaela. Pewnej nocy nakrywa w swoim domu z\u0142odzieja. Uderza go, chc\u0105c chroni\u0107 najbli\u017Cszych. Napastnik umiera, a Wade zostaje oskar\u017Cony o morderstwo drugiego stopnia. W wyniku uk\u0142adu z prokuratorem dostaje kar\u0119 trzech lata pozbawienia wolno\u015Bci. Podczas transportu do wi\u0119zienia dochodzi do incydentu, po kt\u00F3rym Porter trafia do cz\u0119\u015Bci zak\u0142adu o podwy\u017Cszonym rygorze, podlegaj\u0105cej skorumpowanemu i sadystycznego porucznikowi Jacksonowi. Wade rozpoczyna walk\u0119 o \u017Cycie w miejscu, gdzie przetrwa\u0107 mog\u0105 tylko najtwardsi. Odnale\u017A\u0107 si\u0119 w nowym \u015Brodowisku pomaga mu kolega z celi, skazany za wielokrotne morderstwa John Smith, kt\u00F3ry staje si\u0119 jego przewodnikiem w brutalnym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179833.jpg","",["N"]],"73947190":["Matrioszka
Marian Pa\u017Adzioch, skuszony perspektyw\u0105 \u0142atwego zysku, zawiera na bazarze znajomo\u015B\u0107 z podejrzanym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Niestety, szybko traci kontrol\u0119 nad ca\u0142ym przedsi\u0119wzi\u0119ciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73947191":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dwa Tysi\u0105ce Dwana\u015Bcie
Marian Pa\u017Adzioch po obejrzeniu filmu katastroficznego pt. \"2012\" popada w paranoj\u0119 l\u0119kow\u0105 na tle zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 ko\u0144ca \u015Bwiata. Wieszczy nadchodz\u0105cy kataklizm. Stopniowo wszyscy ulegaj\u0105 jego histerii. Zrozpaczeni s\u0105siedzi postanawiaj\u0105 zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do premiera Donalda Tuska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73947192":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dla doros\u0142ych
Halina Kiepska wyje\u017Cd\u017Ca na dwa tygodnie do sanatorium. Podczas jej nieobecno\u015Bci do Ferdka zg\u0142asza si\u0119 Marian Pa\u017Adzioch, kt\u00F3ry namawia go, aby wynaj\u0105\u0142 swoje mieszkanie w charakterze planu filmowego. Ferdek zgadza si\u0119. Produkcja rusza, jednak w trakcie zdj\u0119\u0107 aktor graj\u0105cy g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 niespodziewanie zrywa kontrakt. Zrozpaczony re\u017Cyser proponuje Ferdkowi, by go zast\u0105pi\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"73947193":["Pani Barbara i jej c\u00F3rka Amelia mieszkaj\u0105 w Mogielnicy. Kobieta jest piel\u0119gniark\u0105 z powo\u0142ania, uwielbia pomaga\u0107 ludziom, teraz jednak sama potrzebuje wsparcia. Zdiagnozowano u niej bowiem stwardnienie rozsiane. Kobieta chcia\u0142aby jak najd\u0142u\u017Cej zachowa\u0107 sprawno\u015B\u0107 i umo\u017Cliwi\u0107 nastoletniej c\u00F3rce dobry start w doros\u0142e \u017Cycie. Ich dom nie jest jednak bezpiecznym miejscem. Dziurawy dach przecieka, woda leje si\u0119 na instalacj\u0119 elektryczn\u0105, a okna i pod\u0142ogi ziej\u0105 dziurami. W budynku nie ma tak\u017Ce \u0142azienki ani toalety. Z pomoc\u0105 kobietom spieszy ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73947194":["Pan Jacek wraz z \u017Con\u0105 i tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka na jednym z cz\u0119stochowskich osiedli. Ma\u0142\u017Conkowie s\u0105 osobami niepe\u0142nosprawnymi, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie o za\u0142o\u017Ceniu rodziny. Ich mieszkanie nie nadaje si\u0119 jednak dla pi\u0119ciu os\u00F3b. Na \u015Bcianach pojawia si\u0119 grzyb, a pr\u0105d doprowadzono tylko do jednego pomieszczenia. Kuchnia i \u0142azienka tak\u017Ce pilnie wymagaj\u0105 remontu. Podczas gdy rodzina wypoczywa na wakacjach, ich dom odmieni\u0105 Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski wraz z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73946712":["Pani Beata mieszka wraz z synem Dawidem w Boczkach Che\u0142mo\u0144skich obok \u0141owicza. Ojciec ch\u0142opca po d\u0142ugiej batalii przegra\u0142 walk\u0119 z nowotworem. Pani Beata zbiera\u0142a pieni\u0105dze na lek, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by uratowa\u0107 m\u0119\u017Cowi \u017Cycie, jednak nie starczy\u0142o jej czasu. W domu, kt\u00F3ry zajmuj\u0105 matka i syn, nie ma kuchni, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Dawid, kt\u00F3ry marzy o karierze kucharza, nie ma miejsca na nauk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C mama ch\u0142opca posiada pewien talent, kt\u00F3ry mo\u017Ce zapewni\u0107 schorowanej kobiecie sta\u0142e \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu.","","",["N"]],"73946713":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"73946714":["Dorot\u0119 odwiedza kole\u017Canka. Mariola przypadkowo zauwa\u017Ca na telefonie m\u0119\u017Ca swojej gospodyni aplikacj\u0119 randkow\u0105. Dorota jest w szoku, poniewa\u017C nie podejrzewa\u0142a, \u017Ce jej partner jest zdolny do zdrady. Zak\u0142ada konto na tym samym portalu, lecz pod zmienionym nazwiskiem, \u017Ceby da\u0107 partnerowi nauczk\u0119. Poznaje tam niejakiego Wiktora. Przekonana, \u017Ce rozmawia z m\u0119\u017Cem, umawia si\u0119 z nim na spotkanie. Na miejscu pojawia si\u0119 jednak... jej te\u015B\u0107.","","",["JM"]],"73946715":["Zostaje zgwa\u0142cona m\u0142oda kobieta. Detektywi szybko wpadaj\u0105 na trop chorego psychicznie s\u0105siada ofiary. Jego posta\u0107 wida\u0107 na nagraniu z monitoringu w pobli\u017Cu miejsca zdarzenia. Sprawa okazuje si\u0119 jednak bardziej skomplikowana. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B prawdopodobnie pr\u00F3buje wrobi\u0107 chorego cz\u0142owieka w przest\u0119pstwo, kt\u00F3rego nie pope\u0142ni\u0142. Tymczasem Adam ratuje z opresji modelk\u0119 Martyn\u0119 Bojkowsk\u0105. Dziewczyna zosta\u0142a napadni\u0119ta. Niedosz\u0142a ofiara zaprasza str\u00F3\u017Ca prawa na kolacj\u0119. Mi\u0119dzy ni\u0105 a Adamem wyra\u017Anie iskrzy.","","",["N"]],"73946716":["W komendzie trwa ma\u0142y remont, kt\u00F3ry dezorganizuje prac\u0119 za\u0142ogi. Do dy\u017Curnego dzwoni kilkuletni ch\u0142opiec, kt\u00F3ry zauwa\u017Cy\u0142 u s\u0105siad\u00F3w po\u017Car. Na miejscu funkcjonariusze wywa\u017Caj\u0105 drzwi. Dzi\u0119ki szybkiej interwencji Marek i Natalia ratuj\u0105 \u017Cycie kobiety. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara nie zatru\u0142a si\u0119 dymem, tylko zosta\u0142a zaatakowana no\u017Cem. Podejrzenie pada na jej m\u0119\u017Ca, z kt\u00F3rym jest w trakcie rozwodu. Patrol pr\u00F3buje go namierzy\u0107. W ko\u0144cu udaj\u0119 si\u0119 go przechwyci\u0107 w autokarze jad\u0105cym do Niemiec. M\u0119\u017Cczyzna do niczego si\u0119 nie przyznaje, ale zwraca uwag\u0119 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa na jednego z s\u0105siad\u00F3w. Igor, syn Marka, odwiedza w szpitalu swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119 Maj\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczynka jest bardzo chora.","","",["N"]],"73946717":["Na oddzia\u0142 trafia 15-letni Emil Paczkowski, kt\u00F3ry mia\u0142 wypadek na quadzie. Ch\u0142opiec dosta\u0142 pojazd od Bartka, narzeczonego mamy - Karoliny. Ojciec ch\u0142opca, Witek, przed laty zostawi\u0142 rodzin\u0119 i wyjecha\u0142 za granic\u0119. Emil jest bardzo przywi\u0105zany do ojczyma. Biologiczny ojciec ch\u0142opca nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z utrat\u0105 syna, dlatego uknu\u0142 intryg\u0119. Podst\u0119pem podsun\u0105\u0142 Bartkowi kradziony quad, by go nast\u0119pnie zdemaskowa\u0107 i oczerni\u0107 w oczach Karoliny i Emila. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Bartek r\u00F3wnie\u017C nie by\u0142 do ko\u0144ca szczery - ukry\u0142 przed przysz\u0142\u0105 rodzin\u0105 swoj\u0105 kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107.","","",[]],"73946718":["Trwaj\u0105 poszukiwania. Cypriana Majewskiego. Jego siostra Adrianna prosi \u015Bledczych o pomoc. Twierdzi, \u017Ce brat by\u0142 \u015Bwiadkiem zab\u00F3jstwa, dlatego musi si\u0119 ukrywa\u0107 przed gangsterami. Tomek wpada na trop poszukiwanego. Niestety bandyci r\u00F3wnie\u017C trafiaj\u0105 na jego \u015Blad i osaczaj\u0105 detektywa wraz z bratem klientki. Tymczasem Magda dociera do dziewczyny Cypriana, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie on jest gwa\u0142cicielem i morderc\u0105.","","",["N"]],"73946719":["M\u0142oda Kenijka Zawadi Sambale prosi detektyw\u00F3w o pomoc. Klientka jest przekonana, \u017Ce jej brat zagin\u0105\u0142. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 podobno zwi\u0105zany z Polk\u0105. S\u0105siedzi widzieli, jak para opuszcza\u0142a jej mieszkanie. Prawdopodobnie wyjechali. Odkrywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 prze\u015Bladowany ze wzgl\u0119du na kolor sk\u00F3ry. Detektywom udaje si\u0119 skontaktowa\u0107 z ojcem Polki, z kt\u00F3r\u0105 widziano zaginionego. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce nigdy nie s\u0142ysza\u0142 o czarnosk\u00F3rym przyjacielu c\u00F3rki. Na dodatek dziewczyna przebywa obecnie w Szwecji ze swoim ch\u0142opakiem \u0141ukaszem. Sprawa okazuje si\u0119 bardziej skomplikowana, ni\u017C wydawa\u0142oby si\u0119 to na pocz\u0105tku.","","",["N"]],"73946720":["Wreszcie nadszed\u0142 moment na \u015Blub Jarusia, a Robert i jego brat s\u0105 bardzo ciekawi wra\u017Ce\u0144 Zuzi, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie wr\u00F3ci\u0142a z Niemiec. Wypytuj\u0105 j\u0105 o szczeg\u00F3\u0142y pracy za granic\u0105. Tymczasem Sebastian wci\u0105\u017C uczy si\u0119 \u017Cycia w nowym miejscu. Wykorzystuje dost\u0119p do Internetu do poszukiwa\u0144 kobiet. Jednak pierwsze kontakty szybko si\u0119 urywaj\u0105. M\u0119\u017Cczyzna nie znajduje akceptacji w\u015Br\u00F3d p\u0142ci pi\u0119knej.","","",["N"]],"73946721":["Sebastian jest niepokorny. Wci\u0105\u017C szuka swojego miejsca w \u017Cyciu i dziewczyny, kt\u00F3ra go pokocha. Zdarza\u0142o mu si\u0119 pope\u0142nia\u0107 b\u0142\u0119dy, ale teraz chce wyj\u015B\u0107 na prost\u0105. Weselna impreza Jarusia trwa w najlepsze. Nowo\u017Ce\u0144cy wraz z najbli\u017Cszymi wsp\u00F3lnie \u015Bwi\u0119tuj\u0105 jeden z najwa\u017Cniejszych moment\u00F3w w ich \u017Cyciu. Natomiast pasj\u0105 Tadeusza jest hodowla kur. Szuka kobiety, kt\u00F3ra zrozumie jego mi\u0142o\u015B\u0107 do tych zwierz\u0105t i pomo\u017Ce w ich codziennym dogl\u0105daniu. Arek zaprzyja\u017Ani\u0142 si\u0119 z Karin\u0105 i Stefanem. Gdy tylko jest w Polsce, zawsze ich odwiedza. Wcze\u015Bniejsze dwuznaczne sytuacje, do kt\u00F3rych dochodzi\u0142o z dziewczyn\u0105 mu nie przeszkadzaj\u0105. Nadal lubi\u0105 swoje towarzystwo.","","",["N"]],"73946722":["Pewnego dnia bez zapowiedzi do domu Kiepskich przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 trzy ciotki z Pu\u0142aw. Nag\u0142a wizyta dawno niewidzianych krewniaczek jest dla Ferdka powodem g\u0142\u0119bokiego niezadowolenia. Gospodarz robi wszystko, by niechciani go\u015Bcie jak najszybciej opu\u015Bcili jego mieszkanie. Niespodziewanie Kazimierz Badura sugeruje mu mo\u017Cliwe korzy\u015Bci z odwiedzin ciotek. Pod wp\u0142ywem rozmowy z nim Kiepski nagle ca\u0142kowicie zmienia sw\u00F3j stosunek do rodziny.","","",["N"]],"73946723":["Halina jest obra\u017Cona i ura\u017Cona, poniewa\u017C wszyscy z Ferdkiem na czele zapomnieli o jej urodzinach, kt\u00F3re by\u0142y wczoraj. O\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce w takim razie tak\u017Ce ich po\u017Cycie ma\u0142\u017Ce\u0144skie w jej odczuciu dobieg\u0142o ko\u0144ca. Kiepski staje na g\u0142owie, aby si\u0119 zrehabilitowa\u0107 i znale\u017A\u0107 odpowiedni prezent dla \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo trudne zadanie.","","",["N"]],"73946724":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"73946725":["Kasia przeprowadzi\u0142a si\u0119 do Warszawy, gdzie zosta\u0142a instruktork\u0105 w studiu jogi. Osamotnionej dziewczynie zale\u017Cy na nawi\u0105zaniu nowych znajomo\u015Bci. Kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce kole\u017Canka z pracy, Marta, ma problemy sercowe, pr\u00F3buje j\u0105 pocieszy\u0107. W tym celu udaje wr\u00F3\u017Ck\u0119. Wkr\u00F3tce na imprezie firmowej szefowa og\u0142asza, \u017Ce bierze rozw\u00F3d, poniewa\u017C jest zdradzana. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej trafia do szpitala. Okazuje si\u0119, \u017Ce do jej kawy celowo dodano mleko migda\u0142owe, na kt\u00F3re jest uczulona. Podejrzenia padaj\u0105 na Kasi\u0119. Traci posad\u0119, a wszyscy s\u0105 przekonani, \u017Ce to ona ma romans z m\u0119\u017Cem swojej prze\u0142o\u017Conej.","","",["N"]],"73946726":["Dorot\u0119 odwiedza kole\u017Canka. Mariola przypadkowo zauwa\u017Ca na telefonie m\u0119\u017Ca swojej gospodyni aplikacj\u0119 randkow\u0105. Dorota jest w szoku, poniewa\u017C nie podejrzewa\u0142a, \u017Ce jej partner jest zdolny do zdrady. Zak\u0142ada konto na tym samym portalu, lecz pod zmienionym nazwiskiem, \u017Ceby da\u0107 partnerowi nauczk\u0119. Poznaje tam niejakiego Wiktora. Przekonana, \u017Ce rozmawia z m\u0119\u017Cem, umawia si\u0119 z nim na spotkanie. Na miejscu pojawia si\u0119 jednak... jej te\u015B\u0107.","","",["JM"]],"73946727":["Do biura Malanowskiego przychodzi Karolina Sok\u00F3\u0142. Kobieta \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym strachu, poniewa\u017C ma wra\u017Cenie, \u017Ce kto\u015B j\u0105 obserwuje. Kto\u015B wybi\u0142 w jej domu szyb\u0119, a po kilku dniach zamordowa\u0142 psa, zostawiaj\u0105c informacj\u0119 \"W ramach odsetek\". Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce stary przyjaciel rodziny, fotograf, mo\u017Ce \u017Ale jej \u017Cyczy\u0107. Podejmuj\u0105 obserwacj\u0119. Na potrzeby \u015Bledztwa Ania zostaje modelk\u0105, a Marek czuwa nad bezpiecze\u0144stwem klient\u00F3w.","","",["N"]],"73946728":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"73946729":["Pani Beata mieszka wraz z synem Dawidem w Boczkach Che\u0142mo\u0144skich obok \u0141owicza. Ojciec ch\u0142opca po d\u0142ugiej batalii przegra\u0142 walk\u0119 z nowotworem. Pani Beata zbiera\u0142a pieni\u0105dze na lek, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by uratowa\u0107 m\u0119\u017Cowi \u017Cycie, jednak nie starczy\u0142o jej czasu. W domu, kt\u00F3ry zajmuj\u0105 matka i syn, nie ma kuchni, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Dawid, kt\u00F3ry marzy o karierze kucharza, nie ma miejsca na nauk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C mama ch\u0142opca posiada pewien talent, kt\u00F3ry mo\u017Ce zapewni\u0107 schorowanej kobiecie sta\u0142e \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu.","","",["N"]],"73946730":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"73946731":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"73946732":["Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, przybli\u017Ca swoj\u0105 rodzinn\u0105 histori\u0119 o psie, kt\u00F3ry ocali\u0142 jej dziadka. Prezentuje tak\u017Ce plany na przysz\u0142o\u015B\u0107. W zoo powstaje specjalny pawilon przeznaczony dla zwierz\u0105t krytycznie zagro\u017Conych wygini\u0119ciem. Ewa Rumi\u0144ska przedstawia najs\u0142awniejszego mieszka\u0144ca O\u015Brodka Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Buchwa\u0142dzie, ko\u0142o Olsztyna. Jest to kruk, kt\u00F3ry potrafi m\u00F3wi\u0107 ludzkim g\u0142osem.","","",["N"]],"73946733":["Brygida dostaje list z Hollywood adresowany do And\u017Celi. Sprytny Zenon tak konstruuje intryg\u0119, aby jego c\u00F3rka zrobi\u0142a karier\u0119 za oceanem. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu termin \u015Blubu b\u0119dzie si\u0119 odwleka\u0107 w niesko\u0144czono\u015B\u0107. And\u017Cela \u017Cyje wyjazdem do fabryki sn\u00F3w i m\u00F3wi o swoich planach Luckowi. Ten jednak nie jest zachwycony pomys\u0142em. Na uroczyste odczytanie listu z Ameryki do domu Nag\u00F3rskich przyje\u017Cd\u017Ca babcia Bo\u017Cena. Kobieta u\u015Bwiadamia jednak domownikom, \u017Ce w najbli\u017Cszym czasie nikt nigdzie nie pojedzie.","","",["N"]],"73946734":["Pati i Lolek wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na urlop. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie umie prowadzi\u0107 elektrycznego auta. Musz\u0105 wr\u00F3ci\u0107 do domu, poniewa\u017C kobieta nie ma prawa jazdy. Tymczasem Roman poszukuje w ca\u0142ym mie\u015Bcie ko\u015Bcio\u0142a, w kt\u00F3rym by\u0142by wolny termin, nie udaje mu si\u0119 jednak takiego znale\u017A\u0107. Jak zawsze z pomoc\u0105 przychodzi doktor Niski. Zenon wpada na kolejny desperacki pomys\u0142, jak nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu c\u00F3rki ze znienawidzonym Luckiem.","","",["N"]],"73946735":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","","",["JM"]],"73946736":["Para m\u0142odych ludzi zostaje napadni\u0119ta podczas powrotu z kina. Atak ma charakter rabunkowy. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje si\u0119 postawi\u0107 przest\u0119pcy i tym samym zostaje zaatakowany jakim\u015B t\u0119pym narz\u0119dziem. Trafia on do szpitala. Patrol poszukuje trop\u00F3w. Mi\u0142osz znajduje portfel poszkodowanego. Brakuje pieni\u0119dzy, ale w jednej z przegr\u00F3dek funkcjonariusze znajduj\u0105 amfetamin\u0119. Za\u0142oga wraca do szpitala, aby przepyta\u0107 w\u0142a\u015Bciciela znaleziska. Jednak chwil\u0119 wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wypisa\u0142 si\u0119 na w\u0142asne \u017C\u0105danie i znikn\u0105\u0142. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Tymczasem w komendzie str\u00F3\u017Ce prawa \u015Bwi\u0119tuj\u0105 ma\u0142y sukces jednego z koleg\u00F3w.","","",["N"]],"73946737":["Podczas surfowania w sieci Zosia i Kamil natrafiaj\u0105 na nagranie przedstawiaj\u0105ce scen\u0119 ataku na kobiet\u0119, filmuj\u0105c\u0105 relacj\u0119 na \u017Cywo. Sprawcy napa\u015Bci brutalnie bij\u0105 i uprowadzaj\u0105 swoj\u0105 ofiar\u0119. Okazuje si\u0119 ni\u0105 popularna i tajemnicza vlogerka, wyst\u0119puj\u0105ca w sieci pod pseudonimem \"Pani Prawda\". Jej misj\u0105 by\u0142o ujawnianie przekr\u0119t\u00F3w i romans\u00F3w w\u0142odarzy z miasteczka, w kt\u00F3rym mieszka\u0142a. Dzia\u0142alno\u015B\u0107 spo\u0142eczna przysporzy\u0142a jej wrog\u00F3w. W podobnym czasie funkcjonariusze dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu 26-letniej Karoliny, asystentki burmistrza podwarszawskiej miejscowo\u015Bci. W jej mieszkaniu zostaj\u0105 ujawnione dowody wskazuj\u0105ce na to, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie zaginiona by\u0142a tajemnicz\u0105 vlogerk\u0105. Zosia i Kamil odkrywaj\u0105, \u017Ce w przerwanym przez napa\u015B\u0107 materiale filmowym Pani Prawda mia\u0142a zamiar zdemaskowa\u0107 burmistrza, sprawcy mobbingu na swoich podw\u0142adnych.","","",["N"]],"73946738":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","","",["N"]],"73946739":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"73946740":["Janek pomaga Lilce ratowa\u0107 syna. Teresa pr\u00F3buje u\u015Bwiadomi\u0107 c\u00F3rce, \u017Ce wkr\u00F3tce mo\u017Ce straci\u0107 m\u0119\u017Ca, ale Kinga jej nie s\u0142ucha. Tymczasem relacja Janka i Lilki rzeczywi\u015Bcie si\u0119 zacie\u015Bnia. Ania przekonuje Kamila, \u017Ce nies\u0142usznie pos\u0105dza j\u0105 o zdrad\u0119. Szanta\u017Cowana przez Damiana i Konrada decyduje si\u0119 ukra\u015B\u0107 dla nich drogi alkohol. Okazuje si\u0119 to bardzo ryzykowne. Arek nie cieszy si\u0119 zbyt d\u0142ugo sukcesem swojego \u015Bledztwa. W ataku choroby Jerzy niszczy jego notatki. Dziennikarz traci materia\u0142 na artyku\u0142 i k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Mart\u0105, przej\u0119t\u0105 stanem ojca.","","",[]],"73946741":["Ferdek martwi si\u0119 d\u0142ug\u0105 nieobecno\u015Bci\u0105 Mariana Pa\u017Adziocha. Podejrzewa, \u017Ce mog\u0142o mu si\u0119 sta\u0107 co\u015B z\u0142ego. Swoimi przeczuciami dzieli si\u0119 z Arnoldem Boczkiem. Obaj dochodz\u0105 wreszcie do wniosku, \u017Ce ich s\u0105siad zosta\u0142 zamordowany przez \u017Con\u0119. Wybucha wielka afera.","","",["N"]],"73946742":["Karolina wynajmuje po okazyjnej cenie mieszkanie, w kt\u00F3rym ma zamiar przygotowa\u0107 si\u0119 do sesji. Po przeprowadzce prze\u017Cywa koszmar. W\u0142a\u015Bcicielka ma nierealistyczne oczekiwania, za\u015B w s\u0105siedztwie kto\u015B nocami gra na rozstrojonym fortepianie. Na domiar z\u0142ego okazuje si\u0119, \u017Ce lokal zajmuje r\u00F3wnie\u017C Jerzy. Studentka nie ma warunk\u00F3w do nauki, grozi jej wydalenie z uczelni. Kiedy pr\u00F3buje interweniowa\u0107 w sprawie ha\u0142as\u00F3w, poznaj\u0119 niedos\u0142ysz\u0105c\u0105 staruszk\u0119 - by\u0142\u0105 pianistk\u0119 Gabriel\u0119. Rodzi si\u0119 mi\u0119dzy nimi przyja\u017A\u0144. Kiedy w\u0142a\u015Bcicielka kamienicy podst\u0119pnie pr\u00F3buje pozby\u0107 si\u0119 seniorki, Karolina wraz ze wsp\u00F3\u0142lokatorem staje w obronie artystki.","","",["N"]],"73946743":["Wiktor Grabski zwi\u0105za\u0142 si\u0119 ze starsz\u0105 do siebie Marzen\u0105. Gdy zachodzi ona w ci\u0105\u017C\u0119, prosi j\u0105 o r\u0119k\u0119. Kobieta jest skonfliktowana z rodzicami, dlatego nie chce ich zaprosi\u0107 na \u015Blub. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Marzena przedwcze\u015Bnie rodzi dziecko. Dochodzi te\u017C u niej do powa\u017Cnych komplikacji medycznych. W szpitalu lekarz pyta Wiktora o choroby w rodzinie ma\u0142\u017Conki. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna nie potrafi odpowiedzie\u0107, postanawia odnale\u017A\u0107 matk\u0119 partnerki. W trakcie rozmowy z te\u015Bciow\u0105 Wiktor zauwa\u017Ca, \u017Ce kobieta ma o c\u00F3rce bardzo z\u0142e zdanie.","","",["N"]],"73946744":["Joanna od dw\u00F3ch lat \u017Cyje w zwi\u0105zku ze starszym od siebie Mariuszem, kt\u00F3ry porzuci\u0142 dla niej \u017Con\u0119. Czuje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa, poniewa\u017C spodziewa si\u0119 dziecka, a ukochany jej si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0142. Jednak pewnego dnia ci\u0119\u017Carna dostrzega w telefonie narzeczonego dwuznacznego SMS-a od tajemniczej Patrycji. Niebawem s\u0142yszy te\u017C fragment jego rozmowy ze wsp\u00F3ln\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, Mariann\u0105, co wydaje jej si\u0119 dziwne. Kobieta zaczyna si\u0119 ba\u0107 o przysz\u0142o\u015B\u0107 swojego zwi\u0105zku.","","",["N"]],"73946745":["Para m\u0142odych ludzi zostaje napadni\u0119ta podczas powrotu z kina. Atak ma charakter rabunkowy. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje si\u0119 postawi\u0107 przest\u0119pcy i tym samym zostaje zaatakowany jakim\u015B t\u0119pym narz\u0119dziem. Trafia on do szpitala. Patrol poszukuje trop\u00F3w. Mi\u0142osz znajduje portfel poszkodowanego. Brakuje pieni\u0119dzy, ale w jednej z przegr\u00F3dek funkcjonariusze znajduj\u0105 amfetamin\u0119. Za\u0142oga wraca do szpitala, aby przepyta\u0107 w\u0142a\u015Bciciela znaleziska. Jednak chwil\u0119 wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wypisa\u0142 si\u0119 na w\u0142asne \u017C\u0105danie i znikn\u0105\u0142. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Tymczasem w komendzie str\u00F3\u017Ce prawa \u015Bwi\u0119tuj\u0105 ma\u0142y sukces jednego z koleg\u00F3w.","","",["N"]],"73946746":["Zostaje zgwa\u0142cona m\u0142oda kobieta. Detektywi szybko wpadaj\u0105 na trop chorego psychicznie s\u0105siada ofiary. Jego posta\u0107 wida\u0107 na nagraniu z monitoringu w pobli\u017Cu miejsca zdarzenia. Sprawa okazuje si\u0119 jednak bardziej skomplikowana. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B prawdopodobnie pr\u00F3buje wrobi\u0107 chorego cz\u0142owieka w przest\u0119pstwo, kt\u00F3rego nie pope\u0142ni\u0142. Tymczasem Adam ratuje z opresji modelk\u0119 Martyn\u0119 Bojkowsk\u0105. Dziewczyna zosta\u0142a napadni\u0119ta. Niedosz\u0142a ofiara zaprasza str\u00F3\u017Ca prawa na kolacj\u0119. Mi\u0119dzy ni\u0105 a Adamem wyra\u017Anie iskrzy.","","",["N"]],"73946747":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"73946748":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"73946749":["Janek pomaga Lilce ratowa\u0107 syna. Teresa pr\u00F3buje u\u015Bwiadomi\u0107 c\u00F3rce, \u017Ce wkr\u00F3tce mo\u017Ce straci\u0107 m\u0119\u017Ca, ale Kinga jej nie s\u0142ucha. Tymczasem relacja Janka i Lilki rzeczywi\u015Bcie si\u0119 zacie\u015Bnia. Ania przekonuje Kamila, \u017Ce nies\u0142usznie pos\u0105dza j\u0105 o zdrad\u0119. Szanta\u017Cowana przez Damiana i Konrada decyduje si\u0119 ukra\u015B\u0107 dla nich drogi alkohol. Okazuje si\u0119 to bardzo ryzykowne. Arek nie cieszy si\u0119 zbyt d\u0142ugo sukcesem swojego \u015Bledztwa. W ataku choroby Jerzy niszczy jego notatki. Dziennikarz traci materia\u0142 na artyku\u0142 i k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Mart\u0105, przej\u0119t\u0105 stanem ojca.","","",[]],"73946750":["Ferdek martwi si\u0119 d\u0142ug\u0105 nieobecno\u015Bci\u0105 Mariana Pa\u017Adziocha. Podejrzewa, \u017Ce mog\u0142o mu si\u0119 sta\u0107 co\u015B z\u0142ego. Swoimi przeczuciami dzieli si\u0119 z Arnoldem Boczkiem. Obaj dochodz\u0105 wreszcie do wniosku, \u017Ce ich s\u0105siad zosta\u0142 zamordowany przez \u017Con\u0119. Wybucha wielka afera.","","",["N"]],"73946751":["Brygida dostaje list z Hollywood adresowany do And\u017Celi. Sprytny Zenon tak konstruuje intryg\u0119, aby jego c\u00F3rka zrobi\u0142a karier\u0119 za oceanem. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu termin \u015Blubu b\u0119dzie si\u0119 odwleka\u0107 w niesko\u0144czono\u015B\u0107. And\u017Cela \u017Cyje wyjazdem do fabryki sn\u00F3w i m\u00F3wi o swoich planach Luckowi. Ten jednak nie jest zachwycony pomys\u0142em. Na uroczyste odczytanie listu z Ameryki do domu Nag\u00F3rskich przyje\u017Cd\u017Ca babcia Bo\u017Cena. Kobieta u\u015Bwiadamia jednak domownikom, \u017Ce w najbli\u017Cszym czasie nikt nigdzie nie pojedzie.","","",["N"]],"73946752":["Pati i Lolek wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na urlop. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie umie prowadzi\u0107 elektrycznego auta. Musz\u0105 wr\u00F3ci\u0107 do domu, poniewa\u017C kobieta nie ma prawa jazdy. Tymczasem Roman poszukuje w ca\u0142ym mie\u015Bcie ko\u015Bcio\u0142a, w kt\u00F3rym by\u0142by wolny termin, nie udaje mu si\u0119 jednak takiego znale\u017A\u0107. Jak zawsze z pomoc\u0105 przychodzi doktor Niski. Zenon wpada na kolejny desperacki pomys\u0142, jak nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu c\u00F3rki ze znienawidzonym Luckiem.","","",["N"]],"73946753":["Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, przybli\u017Ca swoj\u0105 rodzinn\u0105 histori\u0119 o psie, kt\u00F3ry ocali\u0142 jej dziadka. Prezentuje tak\u017Ce plany na przysz\u0142o\u015B\u0107. W zoo powstaje specjalny pawilon przeznaczony dla zwierz\u0105t krytycznie zagro\u017Conych wygini\u0119ciem. Ewa Rumi\u0144ska przedstawia najs\u0142awniejszego mieszka\u0144ca O\u015Brodka Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Buchwa\u0142dzie, ko\u0142o Olsztyna. Jest to kruk, kt\u00F3ry potrafi m\u00F3wi\u0107 ludzkim g\u0142osem.","","",["N"]],"73946754":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"73946755":["Prowadz\u0105ca przygotowuje zup\u0119 cytrynow\u0105. Potrawa ta, kt\u00F3rej baz\u0119 stanowi bulion mi\u0119sny wzbogacony sokiem z cytryny, cho\u0107 kojarzona z kuchni\u0105 greck\u0105 lub arabsk\u0105, zosta\u0142a prawdopodobnie wymy\u015Blona przez Francuz\u00F3w. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119dzie ryba na parze, podana z sosem ma\u015Blanym i szparagami. Po obiedzie Ewa Wachowicz zaprosi na deser - torcik biszkoptowy z mas\u0105 \u015Bmietanowo-malinow\u0105, udekorowany sezonowymi owocami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",["N"]],"73946756":["W starym domku w D\u0119blinie mieszka pani Ola wraz z c\u00F3rkami, Oliwk\u0105 i Al\u0105. Kobieta wychowa\u0142a si\u0119 w sieroci\u0144cu. Przez lata odk\u0142ada\u0142a ka\u017Cdy grosz, by w ko\u0144cu kupi\u0107 zrujnowany budynek przy pasie startowym. Bie\u017C\u0105ca woda jest tylko w jednym kranie. Pani Ola ca\u0142y wolny czas po\u015Bwi\u0119ca na r\u0105banie drewna i grzanie wody, praktycznie nie ma czasu dla c\u00F3rek. Oliwia jest niezwykle zdolna, nie ma jednak warunk\u00F3w, by rozwija\u0107 swoje pasje. Ekipa Polsatu spr\u00F3buje wygospodarowa\u0107 dodatkow\u0105 przestrze\u0144 w budynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"73946757":["Powt\u00F3rka z rozrywki
Eryk wychodzi z wi\u0119zienia. Wkr\u00F3tce potem zakochuje si\u0119 w Dorocie. Nie przyznaje si\u0119 jednak ukochanej do swojej kryminalnej przesz\u0142o\u015Bci. Pewnego dnia na ulicy Eryka zaczepia dawny znajomy, Grzegorz. M\u0119\u017Cczyzna proponuje by\u0142emu wi\u0119\u017Aniowi kolejne nielegalne zlecenie. Gdy Eryk odmawia, zaczyna go szanta\u017Cowa\u0107, twierdz\u0105c, \u017Ce zrobi krzywd\u0119 Dorocie. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kobieta niemal ginie pod ko\u0142ami auta nieostro\u017Cnego kierowcy. Eryk domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce za kierownic\u0105 siedzia\u0142 Grzegorz. Postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w zorganizowanym przez znajomego napadzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835330.jpg","",["N"]],"73946758":["Przyrodni brat
Marta udost\u0119pnia pok\u00F3j swojej krewnej, Paulinie, kt\u00F3ra przyjecha\u0142a na studia do miasta. Nie bierze od niej pieni\u0119dzy, poniewa\u017C dziewczyna jest w trudnej sytuacji materialnej. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Paulina pyta swoj\u0105 gospodyni\u0119, czy mo\u017Ce si\u0119 do nich wprowadzi\u0107 jej ukochany, Oskar. M\u0119\u017Cczyzna okazuje si\u0119 osob\u0105 aroganck\u0105, w dodatku cz\u0119sto organizuje g\u0142o\u015Bne imprezy. Gdy Marta zaczyna protestowa\u0107, zamyka j\u0105 w kom\u00F3rce. Kobieta doznaje ataku klaustrofobii i dzwoni pod numer 112. Paulina pr\u00F3buje uwolni\u0107 krewn\u0105. W\u00F3wczas Oskar atakuje tak\u017Ce ukochan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835330.jpg","",["N"]],"73946759":["Zaginiony syn
Rehabilitantka Paulina i jej m\u0105\u017C Jacek wychowuj\u0105 14-letniego Leona. Kobieta nie mo\u017Ce zapomnie\u0107 o tragedii sprzed lat, kiedy to jej pierworodny 3-miesi\u0119czny syn zosta\u0142 porwany. Dziecka nie uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107. Pewnego dnia w gabinecie Pauliny zjawia si\u0119 17-letni Kacper. Ch\u0142opak ma na plecach znami\u0119 takie samo jak Leon. Cho\u0107 Jacek uwa\u017Ca, \u017Ce to absurd, kobieta jest pewna, \u017Ce odnalaz\u0142a zaginionego syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73946760":["Julka
Maria Brzoska kilka miesi\u0119cy temu wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Piotra. M\u0119\u017Cczyzna ma c\u00F3reczk\u0119 Julk\u0119, kt\u00F3ra mieszka ze swoj\u0105 matk\u0105 Dominik\u0105 w innym mie\u015Bcie. Pewnego dnia kobieta zaczyna si\u0119 domaga\u0107 wy\u017Cszych aliment\u00F3w. Maria zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Julia wcale nie jest c\u00F3rk\u0105 Piotra. Zazdrosna \u017Cona zaczyna szpera\u0107 w \u017Cyciu Dominiki i dowiaduje si\u0119 znacznie wi\u0119cej, ni\u017C chcia\u0142aby wiedzie\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73946761":["Kochanka
Marzena i Krzysztof s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od dwunastu lat. Pewnego dnia kobieta zaczyna podejrzewa\u0107 m\u0119\u017Ca o zdrad\u0119. Sytuacja szybko si\u0119 jednak komplikuje. Niebawem kobieta b\u0119dzie zmuszona pozna\u0107 przesz\u0142o\u015B\u0107 partnera, o kt\u00F3rej wcale nie chcia\u0142a wiedzie\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73946762":["M\u0142oda kobieta pr\u00F3buje odkry\u0107 prawd\u0119 o zamordowanym narzeczonym
Narzeczony znika kilka dni przed planowanym \u015Blubem. Wkr\u00F3tce cia\u0142o m\u0119\u017Cczyzny zostaje znalezione w pobliskim lesie. Okazuje si\u0119, \u017Ce niedosz\u0142y m\u0105\u017C skrywa\u0142 liczne sekrety. Nie dochowywa\u0142 wierno\u015Bci partnerce i mia\u0142 liczne d\u0142ugi. Tymczasem pechowa panna m\u0142oda dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej matka spodziewa si\u0119 dziecka. Odkrywa te\u017C, \u017Ce krewna w\u0142ama\u0142a si\u0119 do jej mieszkania. Pr\u00F3buje si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283526.jpg","",["N"]],"73946763":["Rozw\u00F3dka, pani Iza, samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina mieszka w J\u0119drzejowie, ich lokum pozostawia jednak wiele do \u017Cyczenia. Wewn\u0105trz strasz\u0105 pokryte grzybem \u015Bciany, niedoko\u0144czona \u0142azienka i zniszczone po nieudolnych pr\u00F3bach samodzielnego remontu pokoje. Syn kobiety, Dawid, mieszka w internacie. Chocia\u017C przyje\u017Cd\u017Ca do domu na weekendy, stara si\u0119 sp\u0119dza\u0107 w budynku jak najmniej czasu. Pani Iza wraz z c\u00F3rk\u0105 wynajmuje mikroskopijne mieszkanie. Kobiecie i jej dzieciom pomog\u0105 architekt Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73946764":["Bilans kwartalny
Ferdek dokonuje bilansu swojego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa z Halin\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce \u017Cona by\u0142aby szcz\u0119\u015Bliwsza z innym adoratorem z czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci. Postanawia by\u0107 lepszym m\u0119\u017Cem i sko\u0144czy\u0107 z piciem alkoholu. Pa\u017Adzioch i Boczek id\u0105 jego \u015Bladem i r\u00F3wnie\u017C wybieraj\u0105 abstynencj\u0119. Wkr\u00F3tce postanawiaj\u0105 to obla\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73946765":["Babski wiecz\u00F3r
Ferdek znajduje w lod\u00F3wce butelk\u0119 dobrego wina. Gdy przymierza si\u0119, by go spr\u00F3bowa\u0107, Halina zabrania mu tego kategorycznie. Postanowi\u0142a bowiem zaprosi\u0107 kole\u017Canki na babski wiecz\u00F3r. Na czas wizyty wysy\u0142a m\u0119\u017Ca do teatru razem z Pa\u017Adziochem. Okazuje si\u0119, \u017Ce sztuka wywar\u0142a na s\u0105siedzie Kiepskich niesamowite wra\u017Cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73946766":["Kape\u0107
Pewnej niedzieli Ferdek wstaje z \u0142\u00F3\u017Cka i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 swojego lewego kapcia. Wyprowadza go to kompletnie z r\u00F3wnowagi. Przeszukuje ca\u0142e mieszkanie, obwinia rodzin\u0119, a najbardziej m\u0119czy Halin\u0119, kt\u00F3ra nie pojmuje, jak zagini\u0119cie kapcia mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do takiej frustracji. Stopniowo w spraw\u0119 zostaj\u0105 zaanga\u017Cowani nie tylko domownicy, ale i s\u0105siedzi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73946767":["Kochaj albo ta\u0144cz
Ferdek spotyka na korytarzu Pa\u017Adzioch\u00F3w wracaj\u0105cych z lekcji ta\u0144ca towarzyskiego. Kiedy po powrocie do domu zaczyna z nich \u017Cartowa\u0107, Halina o\u015Bwiadcza mu, \u017Ce ona r\u00F3wnie\u017C zapisa\u0142a si\u0119 na kurs ta\u0144ca i Ferdek - czy chce, czy nie - musi jej towarzyszy\u0107. Ferdek kategorycznie odmawia, ale kiedy \u017Cona u\u017Cywa argument\u00F3w ostatecznych, zgadza si\u0119 p\u00F3j\u015B\u0107 na lekcj\u0119. Nieoczekiwanie nauczyciel dostrzega u niego ogromne predyspozycje i talent. Wr\u00F3\u017Cy mu karier\u0119 tancerza i proponuje udzia\u0142 w presti\u017Cowych zawodach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73946768":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Niestabilno\u015B\u0107
Halina jest poirytowana bezczynno\u015Bci\u0105 i lenistwem swojego m\u0119\u017Ca. Nakazuje mu, by wzi\u0105\u0142 si\u0119 za siebie. Na pocz\u0105tek prosi go o naprawienie stolika. Ferdynand z niech\u0119ci\u0105 wykonuje zadanie. Wkr\u00F3tce spostrzega, \u017Ce wszystkie rzeczy wok\u00F3\u0142 niego si\u0119 chwiej\u0105, a on ma nieodparte wra\u017Cenie, \u017Ce grunt osuwa mu si\u0119 spod n\u00F3g. Problem w tym, \u017Ce tylko Kiepski widzi chybocz\u0105ce si\u0119 przedmioty. Pa\u017Adzioch stara si\u0119 pom\u00F3c s\u0105siadowi i pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 mu przyczyny jego z\u0142ego samopoczucia, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73946769":["30-latka odkrywa, \u017Ce jej partner wynaj\u0105\u0142 student\u00F3w, by wykurzyli z mieszkania jej babci\u0119
M\u0142oda kobieta opiekuje si\u0119 babci\u0105. Niebawem starsza pani przenosi si\u0119 do mieszkania wnuczki. Szybko popada w konflikt z narzeczonym dziewczyny, a tak\u017Ce z grup\u0105 niesfornych student\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w s\u0105siednim bloku. Wkr\u00F3tce mieszkanie seniorki zostaje okradzione, znika te\u017C jej ukochany kot. Wnuczka pr\u00F3buje odkry\u0107, kto za tym stoi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283526.jpg","",["N"]],"73946770":["Szko\u0142a \u017Cycia
W podwarszawskim liceum od dw\u00F3ch dni nie pojawi\u0142 si\u0119 w pracy nauczyciel historii Arkadiusz. Nie odbiera telefon\u00F3w, nie ma go w mieszkaniu, ale nic nie wskazuje, by wyjecha\u0142. Podejrzenie zagini\u0119cia zg\u0142asza zaniepokojona dyrekcja szko\u0142y. Policja ustala, \u017Ce historyk mieszka sam, ale mia\u0142 za\u017Cy\u0142e relacje z jedn\u0105 ze swoich uczennic, 18-letni\u0105 Monik\u0105, prymusk\u0105 klasy humanistycznej. Wkr\u00F3tce nad rzek\u0105 zostaje znalezione cia\u0142o Arkadiusza. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 ustali\u0107, czy Monika ma zwi\u0105zek z t\u0105 tragedi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"73946771":["Gra o wszystko
Pa\u0144stwo Nowiccy zg\u0142aszaj\u0105 znikni\u0119cie c\u00F3rki Asi. Dziewczyna by\u0142a na osiemnastce kole\u017Canki z klasy i nie wr\u00F3ci\u0142a z imprezy do domu. Podejrzanym jest s\u0105siad rodziny, kt\u00F3ry w noc zagini\u0119cia Asi zaatakowa\u0142 grupk\u0119 m\u0142odych ludzi na osiedlu. W trakcie \u015Bledztwa Irek i Antek ustalaj\u0105, \u017Ce znikn\u0119\u0142a nie tylko c\u00F3rka Marii i Piotra, lecz tak\u017Ce jej najlepsza przyjaci\u00F3\u0142ka Julia. Dziewczyny kontaktowa\u0142y si\u0119 z Kacprem Drozdem - fotografem, kt\u00F3ry w przesz\u0142o\u015Bci odsiadywa\u0142 wyrok za gwa\u0142t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"73946772":["Gangster
Dochodzi do porwania kobiety i jej dziecka. Matka zaginionej m\u00F3wi Olgierdowi i Krystianowi, \u017Ce odpowiedzialno\u015B\u0107 za t\u0119 sytuacj\u0119 na pewno ponosi zi\u0119\u0107, kt\u00F3ry prowadzi klub nocny. Policjanci nie wykluczaj\u0105 tego w\u0105tku, tym bardziej \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna od samego pocz\u0105tku dochodzenia k\u0142amie. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z w\u0105tk\u00F3w tego \u015Bledztwa jest ju\u017C przedmiotem dochodzenia policjant\u00F3w kryminalnych z komendy, w kt\u00F3rej pracuje Lilka. Olgierd podejmuj\u0105 z ni\u0105 oficjaln\u0105 wsp\u00F3\u0142prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",[]],"73946773":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73946774":["Handlarz \u015Bmierci\u0105
Dochodzi do napadu na konw\u00F3j s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej. Wolno\u015B\u0107 odzyskuje niebezpieczny kryminalista. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce jeden ze stra\u017Cnik\u00F3w by\u0142 w zmowie z przest\u0119pcami. Podczas gdy Olgierd i Krystian pr\u00F3buj\u0105 namierzy\u0107 zbiega i innych cz\u0142onk\u00F3w jego gangu, dochodzi do porwania rodziny konwojenta. Do \u015Bledztwa do\u0142\u0105cza Interpol.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"73946775":["W pale si\u0119 nie mie\u015Bci
Listonosz przynosi wezwanie od komornika za niezap\u0142acony rachunek za mieszkanie. Ferdek ustala, \u017Ce pieni\u0105dze przeznaczone na ten cel Waldek wyda\u0142 na piwo. Kiepski postanawia w tej sytuacji upozorowa\u0107 porwanie Babki dla okupu, \u017Ceby unikn\u0105\u0107 awantury ze strony swojej \u017Cony Haliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73946776":["Waldek Tour
Waldek znu\u017Cony codzienno\u015Bci\u0105 postanawia zmieni\u0107 co\u015B w swoim \u017Cyciu i wyruszy\u0107 w \u015Bwiat. Zaniepokojony tym faktem Ferdek, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia \u017Cyciowe, stanowczo mu odradza ten pomys\u0142. Jednak Waldek nie daje si\u0119 przekona\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73946777":["Waldemar
Ferdynand Kiepski zaczyna troszczy\u0107 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 swojego syna, Waldemara. Zach\u0119ca go do wyrobienia sobie znajomo\u015Bci, kt\u00F3re pomog\u0105 mu ustawi\u0107 si\u0119 w \u017Cyciu. Niestety, Waldemar ma powa\u017Cne k\u0142opoty z samodzielnym my\u015Bleniem. Podj\u0119cie jakiejkolwiek inicjatywy przychodzi mu z ogromnym wysi\u0142kiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",[]],"73946778":["Wizerunek
Na korytarzu kamienicy pojawi\u0142o si\u0119 du\u017Ce lustro. Nie wiadomo, kto je tam powiesi\u0142 i w jakim celu. Lokatorzy nie s\u0105 z tego zadowoleni. Przygl\u0105daj\u0105c si\u0119 swoim odbiciom, dochodz\u0105 bowiem do wniosku, \u017Ce nie s\u0105 zbyt atrakcyjni. Szczeg\u00F3lnie Arnold Boczek zdecydowanie odbiega od lansowanego powszechnie w mediach wizerunku wsp\u00F3\u0142czesnego Polaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402925.jpg","",["N"]],"73946779":["Pechowy romans
Znikn\u0119\u0142a Julia. Jej zagini\u0119cie zg\u0142asza matka, Iwona. Kobiety dopiero od niedawna odnowi\u0142y relacj\u0119, Nast\u0105pi\u0142o to z inicjatywy Julii, kt\u00F3ra, gdy dowiedzia\u0142a si\u0119, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, zacz\u0119\u0142a szuka\u0107 wsparcia u rodzicielki. Policjanci szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiona wykorzystywa\u0142a sw\u00F3j stan i pr\u00F3bowa\u0142a wm\u00F3wi\u0107 ojcostwo kilku m\u0119\u017Cczyznom. W tym swojemu szefowi, Przemkowi, z kt\u00F3rym mia\u0142a romans. Podczas przes\u0142uchania m\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce nie ma nic wsp\u00F3lnego ze znikni\u0119ciem by\u0142ej kochanki. To jednak naprowadza detektyw\u00F3w na \u015Blad c\u00F3rki Przemka, Gabrysi. Dziewczyna grozi\u0142a Julii, \u017Ce j\u0105 zabije, je\u017Celi nie usunie ci\u0105\u017Cy. Wszystko z obawy, \u017Ce b\u0119dzie musia\u0142a podzieli\u0107 si\u0119 dziedziczonym po ojcu maj\u0105tkiem z jego drugim dzieckiem. Policjanci b\u0142yskawicznie ustalaj\u0105, \u017Ce Gabrysia jest chora psychicznie i istnieje mo\u017Cliwo\u015B\u0107, \u017Ce wcieli\u0142a w \u017Cycie swoje gro\u017Aby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"73946780":["Krawiec
Ma\u0142\u017Conkowie Wiola i Romek poznali si\u0119 w liceum. Od dawna s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem i wychowuj\u0105 dwoje dzieci. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi zak\u0142ad krawiecki, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 po matce. Jego \u017Cona za\u015B pracuje w banku. Kobieta zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w, poniewa\u017C czuje zmian\u0119 w zachowaniu m\u0119\u017Ca. Na dodatek znalaz\u0142a w jego marynarce paragon z kwiaciarni, a sama bukietu od niego nie dosta\u0142a. Wiola s\u0105dzi, \u017Ce Romek nawi\u0105za\u0142 romans z jedn\u0105 ze swoich klientek. \u015Aledczy ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest zaprzyja\u017Aniony z wieloma kobietami, dla kt\u00F3rych szyje ubrania. Wydaje si\u0119 jednak, \u017Ce z \u017Cadn\u0105 nie \u0142\u0105czy go romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73946781":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73946782":["Przed weekendem majowym prowadz\u0105ca otwiera sezon grillowy. Zanim jednak co\u015B trafi na ruszt, Ewa przedstawi hit tego sezonu - desk\u0119 mas\u0142a. Nast\u0119pnie zaproponuje lekk\u0105 zup\u0119 z fasol\u0105 szparagow\u0105. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego prowadz\u0105ca przygotuje pieczon\u0105 na ruszcie w\u0105tr\u00F3bk\u0119 ciel\u0119c\u0105, kt\u00F3r\u0105 zamarynuje w dresingu z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 sza\u0142wii. Na deser poda tart\u0119 z bia\u0142\u0105 czekolad\u0105 i nasionami granatu. Go\u015Bciem odcinka b\u0119dzie Anna Dereszowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"73946783":["Na przystawk\u0119 Ewa Wachowicz proponuje podp\u0142omyki. Nast\u0119pnie jako danie g\u0142\u00F3wne serwuje pieczonego \u0142ososia z sosem jogurtowym oraz cienko pokrojony schab z mas\u0142em aromatyzowanym czosnkiem nied\u017Awiedzim. Na koniec co\u015B s\u0142odkiego, czyli pave. Jest to brazylijski deser, kt\u00F3ry stanowi wariacj\u0119 na temat w\u0142oskiego tiramisu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"73946784":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73946785":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73946786":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73946787":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73946788":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73946924":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73946925":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Dariusz Ociepa, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142ecznych i politycznych. Widzowie us\u0142ysz\u0105 opinie i komentarze go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392411.jpg","",[]],"73946926":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73946927":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946928":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946929":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73946930":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946931":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946932":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73946933":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946934":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946935":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73946936":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",["N"]],"73946937":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73946938":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946939":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73946940":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946941":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946942":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73946943":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73946944":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73946945":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73946946":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"73946947":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73946948":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73946949":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392407.jpg","",[]],"73946950":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73946951":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73946952":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73946953":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"73946954":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"73946955":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73946956":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73946957":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73946958":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"73946959":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"73946960":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73946961":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73946962":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73946998":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73946999":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73947000":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73947001":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73947002":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73947003":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73947004":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73947005":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"73947006":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73947007":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73947008":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73947009":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73947010":["Prow.: Jerzy Biedrzycki.
Prowadz\u0105cy program Jerzy Biedrzycki zaprasza na wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105. Dzi\u0119ki niej widzowie, lubi\u0105cy w\u0119dkowanie, poznaj\u0105 liczne nowe \u0142owiska i zwiedz\u0105 wiele ciekawych zak\u0105tk\u00F3w Polski i \u015Bwiata. W kolejnych odcinkach nie zabraknie informacji dotycz\u0105cych fauny, flory i walor\u00F3w turystycznych ka\u017Cdego z region\u00F3w, w jakie dotar\u0142a ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73947011":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386101.jpg","",[]],"73947012":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73947013":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73947014":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73947015":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73947016":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73946963":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73946964":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73946965":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73946966":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73946967":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73946968":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73946969":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73946970":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73946971":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73946972":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73946973":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73946974":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73946975":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73946976":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73946977":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73946978":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73946979":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"73946980":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"73946981":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73946982":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73946983":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73946984":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73946985":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73946986":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73946987":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73946988":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73946989":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73946990":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73946991":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73946992":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73946993":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73946994":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73946995":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73946996":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73946997":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73946789":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"73946790":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"73946791":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"73946792":["Z\u0142a matka
Marcin samotnie wychowuje Ma\u0107ka i Agatk\u0119. Ostatnio mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc swojej nowej partnerki, Sandry. Matka rodze\u0144stwa by\u0142a uzale\u017Cniona od alkoholu. Z tego powodu ograniczono jej prawo do opieki nad dzie\u0107mi, z kt\u00F3rymi d\u0142ugo nie utrzymywa\u0142a kontaktu. Pewnego dnia Maciek i Agata znikaj\u0105. Zrozpaczony Marcin uwa\u017Ca, \u017Ce zosta\u0142y uprowadzone przez swoj\u0105 matk\u0119 i grozi im powa\u017Cne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"73946793":["Uk\u0142adanka
Melania i jej znajomi jak co roku otwieraj\u0105 sezon wiosenno-letni podczas wsp\u00F3lnego wyjazdu za miasto. Funkcj\u0119 gospodarza pe\u0142ni Janek, kt\u00F3ry jednak wprowadza atmosfer\u0119 niepokoju. M\u0119\u017Cczyzna opowiada wszystkim sw\u00F3j sen, kt\u00F3ry ma by\u0107 zapowiedzi\u0105 jakiej\u015B tragedii. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on proroczy. Jeden z uczestnik\u00F3w wyjazdu zostaje znaleziony martwy, a podejrzani s\u0105 wszyscy uczestnicy wyjazdu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"73946794":["Na pierwszej randce uczestnicy udekoruj\u0105 babeczki i sprawdz\u0105, czy przeciwie\u0144stwa si\u0119 przyci\u0105gaj\u0105. Nast\u0119pnie stworz\u0105 idealnie wygl\u0105daj\u0105cego partnera. Po metamorfozach mo\u017Ce by\u0107 trudno rozpozna\u0107 samego siebie. Druga para zajrzy do \u0142a\u017Ani tureckiej i wykona w niej na sobie masa\u017Ce z b\u0142otem. Uczestnik\u00F3w czeka te\u017C spacer po roz\u017Carzonych w\u0119glach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170229.jpg","",["N"]],"73946795":["Maja i Krzysztof Rutkowscy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383093.jpg","",["N"]],"73946796":["Wielki fina\u0142 kulinarnych zmaga\u0144. Najlepsi z najlepszych staj\u0105 do ostatecznej walki na widelce i no\u017Ce. Troje uczestnik\u00F3w b\u0119dzie musia\u0142o przygotowa\u0107 menu degustacyjne. Liczy si\u0119 nie tylko smak, lecz tak\u017Ce wygl\u0105d serwowanych da\u0144. Ten kto dopie\u015Bci wymagaj\u0105ce podniebienia juror\u00F3w doskona\u0142ym smakiem i sprawi, \u017Ce wybredni s\u0119dziowie b\u0119d\u0105 mieli ochot\u0119 po\u017Cre\u0107 wzrokiem przygotowane potrawy, wygra 100 tysi\u0119cy z\u0142otych i zdob\u0119dzie presti\u017Cowy tytu\u0142. Zwyci\u0119zca mo\u017Ce by\u0107 tylko jeden.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2418363.jpg","",["N"]],"73946797":["Po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca Jolanta przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe, a teraz s\u0105dzi, \u017Ce wygl\u0105da na starsz\u0105, ni\u017C jest w rzeczywisto\u015Bci. O metamorfoz\u0119 kobiety zadbaj\u0105 chirurg i dermatolog, a tak\u017Ce Maja Sablewska z pomoc\u0105 fryzjera i specjalistki od makija\u017Cu. Drug\u0105 bohaterk\u0105 odcinka jest Ma\u0142gorzata. Od dziecka mia\u0142a ona nadwag\u0119. Dwa lata temu schud\u0142a 60 kg, ale odbi\u0142o si\u0119 to na jej urodzie. Odchudzanie przyspieszy\u0142o proces starzenia. Poza tym kobieta nie wie, jak powinna si\u0119 teraz ubiera\u0107. Specjali\u015Bci jak zwykle maj\u0105 10 dni, by jej pom\u00F3c i przywr\u00F3ci\u0107 pewno\u015B\u0107 siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"73946798":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"73946799":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji ceremonii \u015Blubnych i wesel, spotyka si\u0119 ze znanymi osobami z polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","","",[]],"73946800":["W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, a druga funkcjonuje na granicy ub\u00F3stwa. Ich cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami, a tak\u017Ce bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by porozmawia\u0107 o swoich do\u015Bwiadczeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"73946801":["Dzi\u015B dowiemy si\u0119, kto odb\u0119dzie sta\u017C w restauracji Mateusza Gesslera . W tej edycji programu uczestnicy zostali poddani wielu pr\u00F3bom. Przygotowali m.in. dania inspirowane kuchni\u0105 PRL.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2309498.jpg","",["AD"]],"73946802":["Pani Ewa mieszka wraz z 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 i 10-letnim Patrykiem w Siedlcu, ma\u0142ej wsi w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Kobieta odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca. Dzieci czuj\u0105 si\u0119 wykluczone spo\u0142ecznie z powodu ojca, kt\u00F3ry ma problemy z prawem. Rodzina mieszka w domu, do kt\u00F3rego nie mo\u017Cna nikogo zaprosi\u0107. Dziurawy i przeciekaj\u0105cy dach, niedzia\u0142aj\u0105ca instalacja elektryczna, brak \u015Bwiat\u0142a czy nawet ciep\u0142ej wody, to warunki, w kt\u00F3rych zmuszeni s\u0105 \u017Cy\u0107 domownicy. Brakuje mebli, dzieci nie maj\u0105 zabawek, a z wilgotnych \u015Bcian odpada farba. Ekipa programu ma przed sob\u0105 nie lada wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73946803":["Ekipa wybiera si\u0119 do \u015Alubowa, po\u0142o\u017Conego na Mazowszu. Mieszka tam sze\u015Bcioosobowa rodzina, pani Agnieszka, wraz z 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Klaudi\u0105, 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 oraz trzema synami - Dawidem, Kacprem oraz Dominikiem. Uzale\u017Cniony od alkoholu m\u0105\u017C i ojciec dzieci pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, by odci\u0105\u0107 si\u0119 od trudnej przesz\u0142o\u015Bci, postanowi\u0142a kupi\u0107 i wyremontowa\u0107 stary dom. Jednak renowacja i jej koszty ostatecznie j\u0105 przyt\u0142oczy\u0142y. Rodzina \u017Cyje wiec w skromnych warunkach. W domu jest wilgotno, zimno, brakuje miejsca zar\u00F3wno do nauki, jak i odpoczynku. Ich lokum wymaga natychmiastowego remontu. Do\u015Bwiadczony architekt Wojtek Strzelczyk staje wi\u0119c przed nie lada wyzwaniem. Musi zastosowa\u0107 niedrogie i bezpieczne ogrzewanie budynku. Na dachu z kolei umieszczone zostan\u0105 panele fotowoltaiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73946804":["Niespodziewana zdrada
Kuratorka do spraw nieletnich, Anna, podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C ma romans. Powodem podejrze\u0144 s\u0105 bardzo p\u00F3\u017Ane powroty W\u0142adys\u0142awa do domu. Za ka\u017Cdym razem m\u0119\u017Cczyzna t\u0142umaczy, \u017Ce by\u0142 w pracy. Tymczasem od godziny 21:00 jego biurowy telefon milczy i nikt go nie odbiera. W dodatku W\u0142adys\u0142aw zacz\u0105\u0142 wypomina\u0107 Annie wydatki i namawia ja do robienia zakup\u00F3w w ta\u0144szych sklepach. Za\u0142amana kobieta zg\u0142asza si\u0119 do Damiana Pietrowa. Detektyw przyst\u0119puje do obserwacji. Wkr\u00F3tce odkrywa kilka ciekawych fakt\u00F3w z \u017Cycia obojga ma\u0142\u017Conk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",["N"]],"73946805":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"73946806":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"73946807":["Micha\u0142, Szymon i Ameur zaprosili na randki singielk\u0119 Milen\u0119. Postaraj\u0105 si\u0119 sprawi\u0107, by uwierzy\u0142a, \u017Ce nadal s\u0105 kawalerami. By wygra\u0107 nagrod\u0119, kobieta nie mo\u017Ce da\u0107 si\u0119 oszuka\u0107. Musi odkry\u0107, kt\u00F3rzy panowie maj\u0105 \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"73946808":["Nikola ma za sob\u0105 trudne do\u015Bwiadczenia z m\u0119\u017Cczyznami. Obecnie \u017Cyje w zwi\u0105zku z Filipem, ale pomimo rocznej znajomo\u015Bci prawie nic o nim nie wie. Zauwa\u017Ca te\u017C, \u017Ce ukochany spotyka si\u0119 z tajemnicz\u0105 kobiet\u0105, czemu on jednak zaprzecza. Ekipa instaluje kamery w domu i w biurze Filipa i ustala, \u017Ce kobieta, z kt\u00F3r\u0105 on si\u0119 spotyka, Majka, jest policjantk\u0105. Wkr\u00F3tce \u015Bledczy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Filipa zaczyna \u015Bledzi\u0107 kolejna kobieta. Gdy Nikola idzie do pracy, puka ona do drzwi. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, kim jest Filip.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"73946809":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"73946810":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"73946811":["Rockandrollowiec, kt\u00F3ry ma problem z opadaj\u0105cym okiem, chce wr\u00F3ci\u0107 na scen\u0119. Transgenderowa kobieta zach\u0119ca lekarzy do udzia\u0142u w tanecznej imprezie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"73946813":["Du\u0144ski \u0142\u0105cznik. Plener
Historia pierwsza. Grzegorz Kondracki jest zaniepokojony zmian\u0105 w zachowaniu \u017Cony, Moniki. Z jednej strony kobieta sta\u0142a si\u0119 bardzo pobo\u017Cna i wiele czasu sp\u0119dza w ko\u015Bciele, a z drugiej strony w sekrecie przed m\u0119\u017Cem zak\u0142ada seksown\u0105 bielizn\u0119. Ich \u017Cycie seksualne zawsze by\u0142o wyj\u0105tkowo spokojne. Grzegorz prosi \u015Bledczych o zbadanie sprawy. Detektywi \u015Bledz\u0105 kobiet\u0119. Monika spotyka si\u0119 z obcokrajowcem, rzekomo pracownikiem Interpolu do spraw narkotyk\u00F3w, w drogiej restauracji. P\u0142aci za wsp\u00F3lny obiad i po\u017Cycza mu poka\u017An\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Nast\u0119pnie razem jad\u0105 do mieszkania m\u0119\u017Cczyzny i l\u0105duj\u0105 w \u0142\u00F3\u017Cku. Historia druga. Adam Czarnecki powa\u017Cnie my\u015Bli o zwi\u0105zaniu si\u0119 z Marlen\u0105 Wypych na sta\u0142e. Jednak zanim si\u0119 o\u015Bwiadczy, chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce partnerka jest mu wierna. Prosi detektyw\u00F3w o pomoc. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce Marlena, pod nieobecno\u015B\u0107 partnera, ubiera si\u0119 w seksowne ciuchy i wsiada do drogiego auta. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105 szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o podw\u00F3jnym \u017Cyciu, jakie prowadzi m\u0142oda kobieta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835373.jpg","",["N"]],"73946814":["Inne potrzeby. Cudowny dotyk
Pierwsza historia. Tadeusz Kurowski prowadzi agencj\u0119 nieruchomo\u015Bci. Jego \u017Cona podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C ma romans. Znalaz\u0142a w jego rzeczach paragon ze sklepu z damsk\u0105 bielizn\u0105. Jest pewna, \u017Ce prezent nie jest przeznaczony dla niej. Kobieta prosi detektyw\u00F3w o pomoc. Podejrzewa, \u017Ce Tadeusz zdradza j\u0105 ze swoj\u0105 sekretark\u0105. \u015Aledczy instaluj\u0105 w biurze m\u0119\u017Cczyzny ukryt\u0105 kamer\u0119. Z nagrania wynika, \u017Ce m\u0142oda asystentka pr\u00F3buje uwie\u015B\u0107 szefa, lecz bezskutecznie. Nie \u015Bwiadczy to jednak o niewinno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzny. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce seksowna bielizna, kt\u00F3r\u0105 kupi\u0142 Tadeusz, by\u0142a prezentem dla gosposi pa\u0144stwa Kurowskich. Druga historia. Ilona Makowicz i Piotr Krzysztoniem s\u0105 par\u0105. Mieszkaj\u0105 w razem w lokum m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry z zawodu jest masa\u017Cyst\u0105. Piotr urz\u0105dzi\u0142 w swoim mieszkaniu gabinet, w kt\u00F3rym przyjmuje wiele zauroczonych nim pacjentek. Ilona jest pewna, \u017Ce z jedn\u0105 z nich j\u0105 zdradza. Prosi \u015Bledczych, by pomogli ustali\u0107 jej prawd\u0119. Detektywi instaluj\u0105 w gabinecie ukryt\u0105 kamer\u0119. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej okazuje si\u0119, \u017Ce Piotr faktycznie ma romans. Ilona prze\u017Cywa prawdziwy szok, gdy odkrywa, z kim Piotr j\u0105 zdradza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835373.jpg","",["N"]],"73947017":["Pi\u0119kno\u015Bci oceaniczne
Kolejne wyp\u0142yni\u0119cie w Ocean Atlantycki z irlandzkiego wybrze\u017Ca ekipa zaplanowa\u0142a na \u0142owiska, w kt\u00F3rych bryluj\u0105 pi\u0119kne dorsze, rdzawce i molwy. Pierwsze na w\u0119dziskach zawis\u0142y zestawy przywieszkowe, dzi\u0119ki czemu na haczykach mo\u017Cna by\u0142o podziwia\u0107 niewielkie, ale pi\u0119knie zabarwione ryby oceaniczne. Niekorzystne warunki pogodowe zmusi\u0142y w\u0119dkarzy do dozbrojenia sprz\u0119tu \u015Bwie\u017Cymi filetami. Wkr\u00F3tce na w\u0119dkach pojawi\u0142y si\u0119 du\u017Ce rdzawce, dublety dorszy i z\u0119bate molwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73947018":["Irlandzkie rekiny
Ekipa programu wyp\u0142yn\u0119\u0142a na Ocean Atlantycki w poszukiwaniu w\u0119dkarskich przyg\u00F3d. Po wybraniu odpowiedniej przyn\u0119ty - makreli atlantyckich - i w\u0142a\u015Bciwego \u0142owiska rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 oczekiwanie na pierwsze brania \u017Car\u0142aczy. Na pocz\u0105tku pojawi\u0142y si\u0119 niemile widziane rekiny psie, jednak potem zacz\u0119\u0142y przyp\u0142ywa\u0107 wymarzone \u017Car\u0142acze b\u0142\u0119kitne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73947019":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73947020":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73947021":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"73947022":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"73947023":["Program pokazuje przygody oraz biwakowe \u017Cycie charyzmatycznych w\u0119dkarzy. Mi\u0142o\u015Bnicy \u0142owienia spotykaj\u0105 si\u0119 nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. W rzeczywisto\u015Bci ryby to tylko pretekst, by przedstawi\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"73947024":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403585.jpg","",[]],"73947025":["Tym razem Rene i Casey zamierzaj\u0105 wyda\u0107 du\u017Co i zape\u0142ni\u0107 ca\u0142\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119. W swoim schowku znajduj\u0105 interesuj\u0105ce akcesoria do \u017Conglowania - specjalne no\u017Ce i maczugi. Przedmioty wydaj\u0105 si\u0119 warto\u015Bciowe, wi\u0119c ma\u0142\u017Conkowie decyduj\u0105 si\u0119 da\u0107 je do wyceny. Z kolei Darrell i Brandon kupuj\u0105 zawarto\u015B\u0107 magazynu, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do kolekcjonera pami\u0105tek z liniowca \"Queen Mary\". Ojciec i syn zastanawiaj\u0105 si\u0119, ile warte s\u0105 te przedmioty. W\u015Br\u00F3d handlarzy kr\u0105\u017C\u0105 plotki o sklepie Brandi i Jarroda w Long Beach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"73947026":["Tym razem handlarze starociami wybieraj\u0105 si\u0119 na terytorium Renego w nadziei, \u017Ce uda im si\u0119 go pokona\u0107. Darrell i Brandon daj\u0105 do wyceny znaleziony w schowku detonator, kt\u00F3ry by\u0142 u\u017Cywany przez poszukiwaczy cennego kruszcu w czasach gor\u0105czki z\u0142ota. Ekspert ma sprawdzi\u0107 te\u017C, czy z urz\u0105dzenia nadal mo\u017Cna bezpiecznie korzysta\u0107. Jarrod decyduje si\u0119 wyda\u0107 1300 dolar\u00F3w, aby kupi\u0107 zawarto\u015B\u0107 magazynu, w kt\u00F3rym zauwa\u017Cy\u0142 miniaturowy motocykl. Brandi nie podziela entuzjazmu swojego partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"73947027":["Rene kupuje zawarto\u015B\u0107 trzech schowk\u00F3w, wydaj\u0105c ponad dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca dolar\u00F3w. Jest przekonany, \u017Ce dzi\u0119ki temu posuni\u0119ciu zdominuje rywalizacj\u0119. W tym samym czasie Ivy Calvin dostaje lekcj\u0119, kt\u00F3ra zmienia jego podej\u015Bcie do licytacji magazyn\u00F3w. Darrell r\u00F3wnie\u017C stara si\u0119 wypr\u00F3bowa\u0107 nowe metody prowadzenia biznesu. W efekcie wydaje najwi\u0119cej pieni\u0119dzy w ca\u0142ej swojej karierze. Przekonamy si\u0119, czy ta inwestycja to b\u0119dzie wielki sukces, czy spektakularna pora\u017Cka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"73947028":["Kolejna aukcja odbywa si\u0119 bardzo niedaleko od magazynu Darrella. W zwi\u0105zku z tym Sheets wraz z synem zamierza wyczy\u015Bci\u0107 schowki. Ivy i Rene zawieraj\u0105 sojusz, by pokrzy\u017Cowa\u0107 plany Darrella. Calvin w kupionym przez siebie sk\u0142adzie odkrywa mn\u00F3stwo sprz\u0119tu u\u017Cywanego w laboratoriach naukowych. Nie ma poj\u0119cia, do czego dok\u0142adnie s\u0142u\u017C\u0105 te przedmioty, ale ma nadziej\u0119, \u017Ce s\u0105 wiele warte. Jarrod i Brandi wybieraj\u0105 si\u0119 na randk\u0119 i ponownie zakochuj\u0105 si\u0119 w... kupowaniu staroci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"73947029":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73947030":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73947031":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73947032":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73947033":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu kawa\u0142ek marmuru pochodz\u0105cy rzekomo z grobowca Abrahama Lincolna. Nie ma jednak \u017Cadnych dowod\u00F3w na autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Przekonamy si\u0119, jak potraktuje go Rick. Nast\u0119pnie do sklepu trafia zabytkowy afryka\u0144ski miecz, kt\u00F3ry prawdopodobnie by\u0142 u\u017Cywany do wykonywania egzekucji przez \u015Bci\u0119cie. P\u00F3\u017Aniej dziadkowi i Chumlee'emu odbiera mow\u0119 na widok stuletniej nakr\u0119canej lalki wzorowanej na Charliem Chaplinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947034":["Bohaterowie programu staraj\u0105 si\u0119 nie okazywa\u0107 emocji na widok srebrnej \u0142y\u017Cki, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do konfederackiego genera\u0142a Roberta Lee, oraz fajki z pianki morskiej genera\u0142a Ulyssesa Granta. Zobaczymy, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 te historyczne przedmioty. Nast\u0119pnie Corey i dziadek ogl\u0105daj\u0105 podkow\u0119, kt\u00F3r\u0105 by\u0142 podkuty jeden z najlepszych koni wy\u015Bcigowych wszech czas\u00F3w - Secretariat - podczas gonitw zaliczaj\u0105cych si\u0119 do Potr\u00F3jnej Korony. Przekonamy si\u0119, czy eksponat przyniesie szcz\u0119\u015Bcie kupuj\u0105cym. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi klient ze starym wykrywaczem metalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947035":["Do lombardu w Las Vegas przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C silnik z modelu Porsche Carrera 911. Cz\u0119\u015B\u0107 pochodzi ze z\u0142omu. Kolejny klient przynosi do sklepu dziewi\u0119tnastowieczny pistolet u\u017Cywany do pojedynk\u00F3w. Niestety, to jedynie po\u0142owa oryginalnego zestawu. P\u00F3\u017Aniej Rick jest mocno podekscytowany, poniewa\u017C ma okazj\u0119 naby\u0107 kapelusz, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 kiedy\u015B do lidera zespo\u0142u Lynyrd Skynyrd, Ronniego Van Zanta. Przekonamy si\u0119, czy Harrisonowi uda si\u0119 kupi\u0107 ten kawa\u0142ek historii muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947036":["Tym razem do lombardu trafiaj\u0105 dwa niemieckie he\u0142my z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej - to tzw. pikielhauby, czyli sk\u00F3rzane nakrycia g\u0142owy zako\u0144czone charakterystycznym szpikulcem. Kolejny klient chce zastawi\u0107 imponuj\u0105c\u0105 kolekcj\u0119 ponad dwustu zabytkowych matchboks\u00F3w. Samochodziki pochodz\u0105 z lat 50., 60 i 70. Oczekuje w zamian sporej kwoty, wi\u0119c Harrisonowie musz\u0105 dobrze przekalkulowa\u0107 t\u0119 transakcj\u0119. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie zjawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra ma na sprzeda\u017C z\u0142oty naszyjnik. Twierdzi, \u017Ce da\u0142 go jej sam kr\u00F3l rock and rolla, Elvis Presley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947037":["Kuala Lumpur","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73947038":["D\u017Cakarta i Bali","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73947039":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata, by poznawa\u0107 interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73947040":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403585.jpg","",[]],"73947041":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947042":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947043":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"73947044":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947045":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947046":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73947047":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73947048":["33-letnia Dorota Ka\u017Amierska z Bydgoszczy zastrzeli\u0142a swojego m\u0119\u017Ca biznesmena. Dosta\u0142a za to 25 lat pozbawienia wolno\u015Bci. Po niespe\u0142na 5 latach uciek\u0142a, korzystaj\u0105c z przepustki. Policja szuka jej od dw\u00F3ch lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"73947049":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 si\u0119 nagimnastykowa\u0107, aby odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej, hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144 odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347379.jpg","",["N"]],"73947050":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 si\u0119 nagimnastykowa\u0107, aby odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej, hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144 odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347379.jpg","",["N"]],"73947051":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 si\u0119 nagimnastykowa\u0107, aby odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej, hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144 odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347379.jpg","",["N"]],"73947052":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 si\u0119 nagimnastykowa\u0107, aby odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej, hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144 odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347379.jpg","",["N"]],"73946849":["Wazon odkry\u0142, \u017Ce nied\u017Awiedzie nie lubi\u0105 miodu, a w pszczelich ulach szukaj\u0105 czego innego. Krzysztof zbudowa\u0142 osad\u0119 Wiking\u00F3w nad Zalewem Soli\u0144skim.Gniewko da\u0142 si\u0119 przkona\u0107 Edwardowi do jego filozofii \u017Cycia. Staszek udaje si\u0119 do ruin wsi spacyfikowanych w komunistycznej akcji \"Wis\u0142a\". Gabi wyciszy\u0142a si\u0119 w stadninie koni. Bross wychowuj\u0105c dzieci w Bieszczadach, nauczy\u0142 je samodzielno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73946850":["Bross od zawsze stara\u0142 przyzwyczaja\u0107 w\u0142asne dzieci do samodzielno\u015Bci w Bieszczadach. Staszek odnajduje ruiny domostw spalonych w akcji \"Wis\u0142a\". Kto\u015B zwraca si\u0119 do niego o pomoc. Waldek ma \"\u0142aza\", kt\u00F3rego u\u017Cywali bohaterowie filmu \"Czterech pancernych i pies\". Gabriela wygra\u0142a pogo\u0144 za lisem na \u015Bwi\u0119cie Hubertusa. Pszczelarz W\u0142adys\u0142aw walczy z nied\u017Awiedziami, kt\u00F3re atakuj\u0105 jego pasiek\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73946851":["Marta \u017Cegna si\u0119 z Bieszczadami, gdy\u017C si\u0142 jej ju\u017C nie starcza na zmaganie si\u0119 z surow\u0105 przyrod\u0105. Wazon tropi samotnego \u017Cubra, kt\u00F3ry b\u0142\u0105ka si\u0119 w jego okolicy. Edward wtapia si\u0119 w przyrod\u0119, gra na flecie dla dzikich zwierz\u0105t. Janek od roku nie pije alkoholu. Wolny czas sp\u0119dza w sklepie ze Zdzichem, m.in. graj\u0105c w warcaby. Robert pomaga pszczelarzowi zbudowa\u0107 ogrodzenie pasieki, aby nie przedar\u0142y si\u0119 przez ni\u0105 nied\u017Awiedzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73946852":["Re\u017C.: Axel Barth.
Elfriede, matka Hotte, przypadkowo wchodzi w posiadanie schematu po\u0142\u0105cze\u0144 alarmowych, nale\u017C\u0105cego do z\u0142odziejki Seliny. Zdeterminowana kobieta robi wszystko, aby odzyska\u0107 swoj\u0105 w\u0142asno\u015B\u0107. Nie zawaha si\u0119 nawet przed morderstwem. Niejaki Garber udziela detektywom nieprawdziwych informacji dotycz\u0105cych plan\u00F3w Seliny. Intuicja podpowiada jednak Elfriedzie, \u017Ce nie wszystko jest tak, jak by\u0107 powinno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73946853":["Zuza awansuje i czeka na gratulacje od Francesca. Tymczasem Jasiek proponuje jej, by zamieszkali razem. Anka broni prac\u0119 magistersk\u0105 z wyr\u00F3\u017Cnieniem. Po egzaminie jeden z jej profesor\u00F3w, Wiktor (Pawe\u0142 Del\u0105g), oznajmia, \u017Ce ma dla niej pewn\u0105 propozycj\u0119. El\u017Cbieta pr\u00F3buje przekona\u0107 Patrycj\u0119, by nie rozwodzi\u0142a si\u0119 z Micha\u0142em, ale ona nie chce nawet s\u0142ysze\u0107 o swoim m\u0119\u017Cu. Podczas k\u0142\u00F3tni z Andrzejem Inga dowiaduje si\u0119, \u017Ce nast\u0119pnego dnia bierze on \u015Blub z Anit\u0105. Anka nie mo\u017Ce porozumie\u0107 si\u0119 z Paw\u0142em, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie, \u017Ceby rozpocz\u0119\u0142a aplikacj\u0119. W drodze do spa przyjaci\u00F3\u0142ki spotykaj\u0105 w poci\u0105gu Wiktora. Maszynista gwa\u0142townie hamuje i w efekcie Inga, Zuza i Wiktor trafiaj\u0105 do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["N"]],"73946854":["Zuza udaje przed dziewczynami, \u017Ce nie robi na niej wra\u017Cenia fakt, \u017Ce po wypadku mo\u017Ce mie\u0107 trudno\u015Bci z zaj\u015Bciem w ci\u0105\u017C\u0119. Inga jest z\u0142a na Roberta, kt\u00F3ry bez jej wiedzy \u015Bci\u0105gn\u0105\u0142 do mieszkania Wiol\u0119. Kobieta panoszy si\u0119 w jej domu, kiedy ona chce odpocz\u0105\u0107. Anka rozpoczyna aplikacj\u0119 w kancelarii. Pawe\u0142 jest z\u0142y na \u017Con\u0119 za to, \u017Ce porzuca opiek\u0119 nad domem. Patrycja podczas spaceru z Miko\u0142ajem wpada na rowerzyst\u0119. Tomek (Micha\u0142 Czarnecki) okazuje si\u0119 sympatycznym dyrektorem pobliskiego liceum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["N"]],"73946855":["Kiepski magnes
Ferdek zdenerwowany meczem pi\u0142ki no\u017Cnej, nie mo\u017Ce opanowa\u0107 b\u00F3lu g\u0142owy i nerwowych tik\u00F3w. Dobra rada s\u0105siada dotycz\u0105ca pozbycia si\u0119 owych dolegliwo\u015Bci powoduje powstawanie wok\u00F3\u0142 Ferdka dziwnych zjawisk metafizycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73946856":["Eros i medycyna
Halina w radiowym quizie wygrywa 40 work\u00F3w soli kuchennej. Ferdek, Pa\u017Adzioch i Boczek zastanawiaj\u0105 si\u0119, jaki zrobi\u0107 z niej u\u017Cytek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73946857":["Proca Amora
W nocy przez otwarte okno do mieszkania Kiepskich trafia Amor z uszkodzonym skrzyd\u0142em. Naprawa uszkodze\u0144 i rozmowa z Ferdkiem powoduj\u0105 powa\u017Cne op\u00F3\u017Anienia w realizacji mi\u0142osnych zlece\u0144. Zagubiony Amor oddala si\u0119 po\u015Bpiesznie, pozostawiaj\u0105c w r\u0119kach gospodarza swoj\u0105 bro\u0144. Ferdek, korzystaj\u0105c z okazji, postanawia j\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 i wywo\u0142uje w ten spos\u00F3b pot\u0119\u017Cne zamieszanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73946858":["Kiepski prezydent
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Za namowa Waldka Ferdek postanawia kandydowa\u0107 na g\u0142ow\u0119 pa\u0144stwa. Zaczynaj\u0105 si\u0119 \u017Cmudne przygotowania do kampanii wyborczej, ostra rywalizacja z innymi kandydatami i... wybory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73946859":["W pale si\u0119 nie mie\u015Bci
Listonosz przynosi wezwanie od komornika za niezap\u0142acony rachunek za mieszkanie. Ferdek ustala, \u017Ce pieni\u0105dze przeznaczone na ten cel Waldek wyda\u0142 na piwo. Kiepski postanawia w tej sytuacji upozorowa\u0107 porwanie Babki dla okupu, \u017Ceby unikn\u0105\u0107 awantury ze strony swojej \u017Cony Haliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"73946860":["Re\u017C.: Piotr Fiedziukiewicz.
Maks Rocki (J\u00F3zef Paw\u0142owski) jest mistrzem snowboardu, jednym z kandydat\u00F3w do medalu na zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 igrzyskach olimpijskich. Jego b\u0142yskotliw\u0105 karier\u0119 przerywa kontuzja. Ch\u0142opak traci wszystko - sport, kt\u00F3ry kocha\u0142, sponsor\u00F3w, mened\u017Cera i dziewczyn\u0119. Sens \u017Cycia odzyskuje dopiero dzi\u0119ki pianistce Shu Young (Selina Lo). To ona motywuje go, by zawalczy\u0142 o swoje marzenia. Maks wraca wi\u0119c do rodzinnej miejscowo\u015Bci w Tatrach, gdzie pod okiem J\u00F3zefa (Miros\u0142aw Baka), swojego ojca i pierwszego trenera, rozpoczyna nietypowe przygotowania do zawod\u00F3w ostatniej szansy. Podczas tej arcywa\u017Cnej imprezy przyjdzie mu si\u0119 zmierzy\u0107 z dawnym przyjacielem, a teraz g\u0142\u00F3wnym rywalem - Antonim \"Tonym\" Szmitem (Sebastian Fabija\u0144ski). W realizacji celu, kt\u00F3rym jest wyjazd na olimpiad\u0119, Maksa wspieraj\u0105 m.in. jego matka Maria (Ma\u0142orzata Ko\u017Cuchowska) oraz kolega ze szko\u0142y Janek (Piotr Bondyra).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2338413.jpg","",["N"]],"73946861":["Re\u017C.: Kevin Reynolds.
Poncjusz Pi\u0142at (Peter Firth) chce wyja\u015Bni\u0107 wydarzenia, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w jednej z rzymskich prowincji. Na jego pro\u015Bb\u0119 trybun Clavius (Joseph Fiennes) rozpoczyna \u015Bledztwo w sprawie Jezusa z Nazaretu (Cliff Curtis). Ma zbada\u0107 pog\u0142oski dotycz\u0105ce rzekomego zmartwychwstania Chrystusa i odnale\u017A\u0107 jego zaginione zw\u0142oki. Tymczasem w\u0142adze robi\u0105 wszystko, by ostudzi\u0107 emocje, kt\u00F3re opanowa\u0142y lud. Czterdzie\u015Bci dni po tym, jak Jezus wsta\u0142 z grobu, w Jeruzalem dochodzi do powstania. Kevin Reynolds, tw\u00F3rca film\u00F3w takich jak \"Robin Hood: Ksi\u0105\u017C\u0119 z\u0142odziei\" czy \"Wodny \u015Bwiat\", w konwencji opowie\u015Bci detektywistycznej przedstawia wydarzenia, kt\u00F3re da\u0142y pocz\u0105tek religii chrze\u015Bcija\u0144skiej. W g\u0142\u00F3wnych rolach nominowany do BAFT-y Joseph Fiennes (Zakochany Szekspir, Elizabeth), Tom Felton (Harry Potter, Geneza planety ma\u0142p), kandydat do Oscara Peter Firth (Je\u017Adziec, Tajniacy) oraz Cliff Curtis (\u015Acigani, Czarny ko\u0144). Zdj\u0119cia do filmu powstawa\u0142y na Malcie i w Hiszpanii, a ich autorem jest Lorenzo Senatore (Saga Wiking\u00F3w).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156076.jpg","",["N"]],"73946862":["Re\u017C.: Elizabeth Banks.
In\u017Cynier Elena Houghlin zarz\u0105dza nowatorskim projektem Calisto zwi\u0105zanym z odnawialnym \u017Ar\u00F3d\u0142em energii. Jest \u015Bwiadoma powa\u017Cnej usterki w programie - konstruowane przez ni\u0105 urz\u0105dzenie mo\u017Cna u\u017Cy\u0107 jako bro\u0144. Kiedy to odkrywa, postanawia poinformowa\u0107 o tym fakcie swojego prze\u0142o\u017Conego. Ku jej zaskoczeniu pracodawca zupe\u0142nie lekcewa\u017Cy zagro\u017Cenie. Elena decyduje si\u0119 wi\u0119c samodzielnie ujawni\u0107 prawd\u0119 o niebezpiecze\u0144stwie. W\u00F3wczas staje si\u0119 celem ataku - kto\u015B pr\u00F3buje j\u0105 zlikwidowa\u0107. M\u0142oda badaczka cudem unika \u015Bmierci. Sabina Wilson i Jane Kano nale\u017C\u0105 do Anio\u0142k\u00F3w Charliego, mi\u0119dzynarodowej organizacji ochroniarsko-\u015Bledczej. Bior\u0105 Elen\u0119 pod swoj\u0105 opiek\u0119. Musz\u0105 namierzy\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry pr\u00F3buje j\u0105 uciszy\u0107. Jednocze\u015Bnie maj\u0105 odzyska\u0107 urz\u0105dzenie, zanim wpadnie ono w niepowo\u0142ane r\u0119ce. Trop prowadzi do opuszczonego kamienio\u0142omu w Stambule. Tam okazuje si\u0119, \u017Ce Calisto jest przedmiotem nielegalnej transakcji. Agentki wkraczaj\u0105 do akcji, ale ko\u0144czy si\u0119 ona fiaskiem - prototyp znika. Kobiety domy\u015Blaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w ich organizacji pojawi\u0142 si\u0119 szpieg, kt\u00F3ry wsp\u00F3\u0142pracuje z wrogiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2129983.jpg","",["N"]],"73946863":["Re\u017C.: Christian Duguay.
W jednym z kontener\u00F3w w nowojorskim porcie zostaj\u0105 znalezione cia\u0142a kilkudziesi\u0119ciu uciekinier\u00F3w z Wietnamu. Wu (James Hong), ambasador Chin, dementuje pog\u0142oski, jakoby przedstawiciele jego kraju byli odpowiedzialni za ten czyn. Innego zdania jest pracuj\u0105ca w elitarnej jednostce specjalnej Eleanor Hooks (Anne Archer). Zleca ona agentowi Neilowi Shawowi (Wesley Snipes) \u015Bledzenie dyplomaty. Od powodzenia jego misji zale\u017Cy podpisanie umowy handlowej, kt\u00F3ra zniesie ostatnie bariery mi\u0119dzy Chinami a reszt\u0105 \u015Bwiata. Kiedy Wu zostaje zastrzelony na przyj\u0119ciu u miliardera z Hongkongu, Shaw rusza w po\u015Bcig za snajperem. Zostaje jednak uj\u0119ty przez policj\u0119, kt\u00F3ra bierze go za zab\u00F3jc\u0119. Aby oczy\u015Bci\u0107 si\u0119 z zarzut\u00F3w, agent pr\u00F3buje na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 odnale\u017A\u0107 winnych. Wie, \u017Ce nie mo\u017Ce przy tym zaufa\u0107 nawet swojej prze\u0142o\u017Conej. Uciekaj\u0105c przed \u015Bcigaj\u0105cymi go funkcjonariuszami FBI oraz cz\u0142onkami chi\u0144skiej triady, Shaw znajduje oparcie w tajemniczej kobiecie pracuj\u0105cej jako t\u0142umaczka. Atutami filmu Christiana Duguaya, tw\u00F3rcy \"Tajemnicy Syriusza\" i \"Misji specjalnej\", s\u0105 niew\u0105tpliwie szybka akcja, spektakularne sceny walk oraz kaskaderskie wyczyny Snipesa. Film powinien spodoba\u0107 si\u0119 wielbicielom thriller\u00F3w szpiegowskich oraz fanom Wesleya Snipesa, znanego z \"Blade'a - wiecznego \u0142owcy\" i jego sequeli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240006.jpg","",[]],"73946864":["Re\u017C.: Edgar Wright.
Baby (Ansel Elgort) to zdolny kierowca, kt\u00F3ry uwik\u0142a\u0142 si\u0119 we wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gangsterami i od tego czasu pozostaje na ich us\u0142ugach. Jego zadanie jest proste - ma jak najszybciej zabra\u0107 ca\u0142\u0105 ekip\u0119 z miejsca napadu. Opr\u00F3cz jazdy samochodem wielk\u0105 pasj\u0105 ch\u0142opaka jest muzyka. Pewnego dnia poznaje on wymarzon\u0105 dziewczyn\u0119 - Deborah (Lily James). Postanawia zerwa\u0107 z przest\u0119pczym p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem i rozpocz\u0105\u0107 nowe, normalne \u017Cycie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie to wcale \u0142atwe. Mafijny boss (Kevin Spacey) zmusza ch\u0142opaka do udzia\u0142u w kolejnym skoku, kt\u00F3ry mo\u017Ce wp\u0142yn\u0105\u0107 na ca\u0142\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107 m\u0142odego kierowcy. Dzie\u0142o Edgara Wrighta w niepowtarzalny spos\u00F3b \u0142\u0105czy cechy heist movie z filmem muzycznym. W tytu\u0142ow\u0105 posta\u0107 wcieli\u0142 si\u0119 nominowany za ten wyst\u0119p do Z\u0142otego Globu Ansel Elgort. Na ekranie towarzysz\u0105 mu m.in. dwukrotny laureat Oscara Kevin Spacey oraz nagrodzony dwoma Z\u0142otymi Globami Jon Hamm. Niew\u0105tpliwym atutem obrazu jest starannie dobrana \u015Bcie\u017Cka d\u017Awi\u0119kowa, kt\u00F3ra nadaje rytm ca\u0142ej historii. Produkcja otrzyma\u0142a trzy nominacje do Nagrody Akademii - za d\u017Awi\u0119k, monta\u017C oraz monta\u017C d\u017Awi\u0119ku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1865480.jpg","",["N"]],"73946865":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Pawe\u0142 Orwat.
Niebezpieczna mi\u0142o\u015B\u0107
Zostaje zgwa\u0142cona asystentka szefa jednej z najwi\u0119kszych warszawskich korporacji. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna molestowa\u0142 seksualnie wiele kobiet. Niebawem pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak nowe dowody, kt\u00F3re komplikuj\u0105 \u015Bledztwo. Dzia\u0142aj\u0105cy pod przykrywk\u0105 Wojciech zaczyna si\u0119 czu\u0107 zagro\u017Cony. Podejrzewa, \u017Ce zosta\u0142 rozpracowany. Prosi o pomoc swojego brata Adama.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"73946866":["Nadzwyczajne \u015Brodki
Zastrzelono Leszka Iwa\u0144skiego. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 podejrzany o wsp\u00F3\u0142udzia\u0142 w zab\u00F3jstwie \u017Cony biznesmena. Z braku wystarczaj\u0105cych dowod\u00F3w dosta\u0142 jedynie zakaz opuszczania kraju i doz\u00F3r. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105 zemst\u0119 m\u0119\u017Ca zabitej kobiety. Niebawem ginie tak\u017Ce adwokat Iwa\u0144skiego. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce prawnik da\u0142 s\u0119dziemu \u0142ap\u00F3wk\u0119 w zamian za wypuszczenie jego klienta. Niebawem znajduj\u0105 si\u0119 dowody na win\u0119 Leszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73946867":["Byczek
Z kostnicy znikaj\u0105 zw\u0142oki studenta Akademii Medycznej, Daniela Murka. Jego cia\u0142o i jeszcze jednego m\u0119\u017Cczyzny zostaj\u0105 odnalezione w ruinach spalonej szopy za miastem. W krwi denat\u00F3w znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady steryd\u00F3w anabolicznych. Trop prowadzi do klubu fitness, w kt\u00F3rym trenowa\u0142 Daniel. Wychodzi na jaw, \u017Ce drugi z nieboszczyk\u00F3w handlowa\u0142 zakazanymi specyfikami. Rywalizuj\u0105cy z Murkiem o dziewczyn\u0119 Tadek poda\u0142 mu steryd, licz\u0105c, \u017Ce obni\u017Cy on konkurentowi poziom testosteronu. Nie s\u0105dzi\u0142 jednak, \u017Ce dojdzie do jego \u015Bmierci. Sam Tadek pad\u0142 ofiar\u0105 zemsty nieznanej osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73946868":["Le\u017C\u0105ca luzem butelka rani pasa\u017Cerk\u0119 podczas hamowania \/ Parkurowiec doznaje urazu miednicy
W\u015Br\u00F3d grupy ch\u0142opc\u00F3w uprawiaj\u0105cych parkour pojawia si\u0119 nowy w okolicy Grzesiek. Ch\u0142opak chce pokaza\u0107 si\u0119 od jak najlepszej strony i podejmuje si\u0119 przej\u015Bcia przez tras\u0119, kt\u00F3rej za dobrze nie zna. Jego brawura ko\u0144czy si\u0119 wypadkiem. Ela i Radek wybrali si\u0119 w podr\u00F3\u017C. Gdy w pewnym momencie Radek musi ostro zahamowa\u0107, le\u017C\u0105ca luzem szklana butelka rani dziewczyn\u0119 w g\u0142ow\u0119, powoduj\u0105c powa\u017Cny uraz m\u00F3zgu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73946869":["Nastolatek chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo, relacjonuj\u0105c wszystko przez internet \/ 18-latek dostaje udaru, ojciec ignoruje to, bo my\u015Bli, \u017Ce syn jest zm\u0119czony po imprezie
Nastolatek po\u0142yka opakowanie tabletek, relacjonuj\u0105c wszystko przez internet. Jego dwie kole\u017Canki, ogl\u0105daj\u0105ce streaming, dzwoni\u0105 pod numer 112. Niestety, nie znaj\u0105 adresu swojego kolegi, wi\u0119c operatorka nie mo\u017Ce wys\u0142a\u0107 na miejsce karetki pogotowia. Wraz z dziewczynami pr\u00F3buj\u0105 skontaktowa\u0107 si\u0119 z ch\u0142opcem. 17-letni Kamil idzie na urodziny kolegi. Obiecuje jednak swojemu ojcu, \u017Ce nie wr\u00F3ci p\u00F3\u017Ano i rano pomo\u017Ce mu w pracach ogrodowych. Mimo wcze\u015Bniejszych zapewnie\u0144 nie wstaje jednak na \u015Bniadanie. Ojciec idzie go obudzi\u0107, ale Kamil nie jest w stanie podnie\u015B\u0107 si\u0119 z \u0142\u00F3\u017Cka. Mamrocze co\u015B nie\u015Bwiadomie. M\u0119\u017Cczyzna jest przekonany, \u017Ce to efekt niewyspania i zostawia go samego. Kiedy dwie godziny p\u00F3\u017Aniej ch\u0142opak nadal nie wstaje, ponownie idzie do jego pokoju. Orientuje si\u0119, \u017Ce z Kamilem dzieje si\u0119 co\u015B z\u0142ego i dzwoni po pogotowie. Okazuje si\u0119, \u017Ce 17-latek mia\u0142 udar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73946815":["Zaginiony listonosz
M\u0105\u017C Zofii Jakubek znikn\u0105\u0142 bez wie\u015Bci. M\u0119\u017Cczyzna jest listonoszem. \u017Bona znalaz\u0142a w jego rzeczach paragon od jubilera, jednak nie dosta\u0142a od niego \u017Cadnego prezentu. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce zaginiony odszed\u0142 do kochanki. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce rewir, w kt\u00F3rym pracuje poszukiwany, nie jest bezpieczny. Tomek jest \u015Bwiadkiem chuliga\u0144skiej napa\u015Bci na innego dor\u0119czyciela. Niespodziewanie Magda odkrywa, \u017Ce m\u0105\u017C klientki wygra\u0142 na loterii 10 milion\u00F3w z\u0142otych i nikomu o tym nie powiedzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73946816":["Przekl\u0119ty film
Re\u017Cyser Karol Marciniak prosi detektyw\u00F3w o pomoc. Niedawno w swoim dokumencie zasugerowa\u0142, \u017Ce biznesmen Damian Grodzki jest gangsterem. Od tej pory kto\u015B go \u015Bledzi i mu grozi. Filmowiec wierzy, \u017Ce za wszystkim stoi Grodzki. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce klient ma racj\u0119, gdy z Wis\u0142y zostaje wy\u0142owione cia\u0142o jedynego z bohater\u00F3w filmu, kt\u00F3ry zgodzi\u0142 si\u0119 szczerze rozmawia\u0107 o brudnych interesach biznesmena.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73946817":["Trudna ci\u0105\u017Ca
Na zlecenie Krzysztofa D\u0105bka \u015Bledczy obserwuj\u0105 jego ci\u0119\u017Carn\u0105 \u017Con\u0119. Klient twierdzi, \u017Ce jest bezp\u0142odny. Chce si\u0119 wi\u0119c dowiedzie\u0107, kto jest ojcem dziecka, kt\u00F3re nosi Wioletta. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta spotyka si\u0119 ze swoim by\u0142ym partnerem. \u017Bona klienta zaprzecza jednak jakoby zdradzi\u0142a m\u0119\u017Ca. Jest w szoku, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Krzysztof nie mo\u017Ce mie\u0107 dzieci. Sama zadaje sobie pytanie, jak wi\u0119c mog\u0142o doj\u015B\u0107 do zap\u0142odnienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73946818":["Szale\u0144stwo ojca
Iga i Marcin martwi\u0105 si\u0119 o swojego ojca. Stanis\u0142aw Roki\u015B jest bogatym biznesmenem. Od pewnego czasu ma problemy z kr\u0119gos\u0142upem i zatrudni\u0142 do pomocy piel\u0119gniark\u0119 Ewelin\u0119 Klimkiewicz. Rodze\u0144stwo podejrzewa, \u017Ce m\u0142oda kobieta oczarowa\u0142a Stanis\u0142awa i b\u0119dzie pr\u00F3bowa\u0142a przej\u0105\u0107 jego pieni\u0105dze. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119 rzekomej oszustki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73946819":["Zakonnica
Matka prze\u0142o\u017Cona zg\u0142asza zagini\u0119cie zakonnicy, 30-letniej Teresy, kt\u00F3ra pomaga\u0142a prostytutkom pracuj\u0105cym przy trasie. Policjanci odnajduj\u0105 rower i fragment habitu zaginionej w lesie. Siostra Teresa cieszy\u0142a si\u0119 sympati\u0105 innych mieszkanek klasztoru i kobiet, kt\u00F3rym udziela\u0142a wsparcia. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce Teresa narazi\u0142a si\u0119 alfonsowi, kt\u00F3ry uwa\u017Ca\u0142, \u017Ce mniszka odci\u0105ga jego dziewczyny od pracy. By\u0107 mo\u017Ce odpowiada on za jej znikni\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"73946820":["Solidna firma
Podczas imprezy integracyjnej zostaje zgwa\u0142cona jedna z pracownic firmy. Kobieta nie pami\u0119ta sprawcy, ale wed\u0142ug monitoringu by\u0142 to jej mened\u017Cer. Detektywi stwierdzaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna molestowa\u0142 tak\u017Ce inne kobiety. Nieoczekiwanie do gwa\u0142tu przyznaje si\u0119 kto\u015B inny. Mimo to policjanci nie rezygnuj\u0105 ze \u015Bledztwa. Tymczasem dawna przyjaci\u00F3\u0142ka Anety proponuje jej wsp\u00F3lne za\u0142o\u017Cenie nowoczesnego solarium. Pomaga im matka Stefana, Wiktoria. Anet\u0119 zaczynaj\u0105 dr\u0119czy\u0107 w\u0105tpliwo\u015Bci dotycz\u0105ce uczciwo\u015Bci wsp\u00F3lniczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"73946821":["Portret dziadka
Policjanci z drog\u00F3wki znajduj\u0105 pobit\u0105 kobiet\u0119. Nieznajoma m\u00F3wi z ameryka\u0144skim akcentem i ma objawy amnezji. Detektywi ustalaj\u0105 hotel, w kt\u00F3rym si\u0119 zatrzyma\u0142a. W pokoju znajduj\u0105 kartk\u0119, na kt\u00F3rej zapisany jest pewien warszawski adres. Jan dowiaduje si\u0119, ze jego matka nie kwalifikuje si\u0119 do ratuj\u0105cej \u017Cycie operacji. Na szcz\u0119\u015Bcie Olgierd ma pewien pomys\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"73946822":["Bukareszt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73946823":["Jamajka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73946824":["Zakopany relikt linii Oderstellung
W czasach III Rzeszy G\u0142og\u00F3w le\u017Ca\u0142 w pasie niemieckiej linii obrony zwanej Oderstellung. Na zesp\u00F3\u0142 umocnie\u0144 sk\u0142ada\u0142o si\u0119 oko\u0142o 650 schron\u00F3w bojowych, zasiek\u00F3w i p\u00F3l minowych. Linia zbudowana w latach 1928-1939 mia\u0142a w za\u0142o\u017Ceniu broni\u0107 granic Niemiec przed atakiem wojsk Polskich, kilka lat p\u00F3\u017Aniej mia\u0142a zatrzyma\u0107 radzieck\u0105 nawa\u0142\u0119. Olaf z Radkiem wraz z grup\u0105 lokalnych poszukiwaczy ruszaj\u0105 na poszukiwania nieodkrytego od czas\u00F3w wojny schronu linii Oderstellung.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"73946825":["Grudzi\u0105dz - twierdza czterech armii
Olaf i Radek udaj\u0105 si\u0119 do Feste Graudenz, Twierdzy Grudzi\u0105dz. To tu na przestrzeni lat stacjonowa\u0142y cztery armie. \u017Bo\u0142nierze pa\u0144stwa Pruskiego, polscy u\u0142ani, wojska hitlerowskie, a od 1945 roku Armia Wojska Polskiego. Pola wok\u00F3\u0142 twierdzy przez lata wykorzystywane by\u0142y jako plac \u0107wicze\u0144 dla stacjonuj\u0105cych w niej garnizon\u00F3w i do dzi\u015B skrywaj\u0105 przedmioty \u015Bwiadcz\u0105ce o historii tego obszaru. Jeden z sygna\u0142\u00F3w wskazuje zakopany w ziemi obiekt o powierzchni 20 metr\u00F3w kwadratowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"73946826":["Spojrzenie na transportowe wyzwania, w tym przewiezienie stutonowych anten nale\u017C\u0105cych do najwi\u0119kszego systemu teleskopowego na \u015Bwiecie czy szczeg\u00F3\u0142owa logistyka w przypadku przewozu statkiem 10 tysi\u0119cy samochod\u00F3w i olbrzymich maszyn na drugi koniec \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"73946827":["Spojrzenie na transportowe wyzwania, w tym przewiezienie stutonowych anten nale\u017C\u0105cych do najwi\u0119kszego systemu teleskopowego na \u015Bwiecie czy szczeg\u00F3\u0142owa logistyka w przypadku przewozu statkiem 10 tysi\u0119cy samochod\u00F3w i olbrzymich maszyn na drugi koniec \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"73946828":["Szczeg\u00F3\u0142owa analiza tragicznych wypadk\u00F3w, w kt\u00F3rych uczestniczy\u0142y samoloty Boeinga. W ci\u0105gu pi\u0119ciu lat mia\u0142o miejsce pi\u0119\u0107 katastrof. Wypadki zachwia\u0142y zaufanie pasa\u017Cer\u00F3w i pilot\u00F3w wobec ameryka\u0144skiego koncernu. Tw\u00F3rcy filmu pr\u00F3buj\u0105 wyja\u015Bni\u0107, dlaczego zawiod\u0142o oprogramowanie, kt\u00F3re mia\u0142o pomaga\u0107 pilotom w stabilizacji lotu, i jakie mog\u0142y by\u0107 inne przyczyny tych katastrof.","","",[]],"73946829":["W styczniu 2009 roku airbus 320 kilka minut po starcie z nowojorskiego lotniska uderzy\u0142 w stado dzikich g\u0119si, uszkadzaj\u0105c oba silniki. Pilot postanowi\u0142 spr\u00F3bowa\u0107 wyl\u0105dowa\u0107 na rzece Hudson, by zapobiec katastrofie. Film pokazuje, jak uda\u0142o si\u0119 przeprowadzi\u0107 ten manewr.","","",[]],"73946830":["W listopadzie 2018 roku w Marsylii zawali\u0142y si\u0119 dwa budynki mieszkalne. W katastrofie zgin\u0119\u0142o osiem os\u00F3b. Wcze\u015Bniej mieszka\u0144cy zg\u0142aszali do w\u0142adz miasta informacje o z\u0142ym stanie technicznym budowli. Szczeg\u00F3\u0142owa analiza ma wyja\u015Bni\u0107 przyczyny dramatycznych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379221.jpg","",[]],"73946831":["Sze\u015Bciocz\u0119\u015Bciowy serial przedstawia histori\u0119 najwi\u0119kszej zbrodni w historii - realizacji hitlerowskiego planu \"ostatecznego rozwi\u0105zania kwestii \u017Cydowskiej\". Kluczow\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 w nim ob\u00F3z koncentracyjny Auschwitz na terenie O\u015Bwi\u0119cimia. W pierwszym odcinku realizatorzy przedstawiaj\u0105 jego pocz\u0105tki. Pierwotnym celem obozu by\u0142o uwi\u0119zienie i sterroryzowanie polskich patriot\u00F3w walcz\u0105cych z okupacj\u0105. W ci\u0105gu pierwszych 20 miesi\u0119cy istnienia obozu zgin\u0119\u0142a tam ponad po\u0142owa z 23 tysi\u0119cy polskich wi\u0119\u017Ani\u00F3w. Gdy na terenie ZSRR Niemcy zacz\u0119li mordowa\u0107 ludno\u015B\u0107 \u017Cydowsk\u0105, szybko okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce masowe rozstrzeliwanie \u017Ale wp\u0142ywaj\u0105 na psychik\u0119 \u017Co\u0142nierzy. Hitlerowcy postanowili wykorzysta\u0107 do u\u015Bmiercania gaz - tlenek w\u0119gla. Pierwsze eksperymenty w Auschwitz z wykorzystaniem do zagazowania ludzi cyklonu B, silnego \u015Brodka do dezynfekcji odzie\u017Cy, przeprowadzono w sierpniu 1941 roku na radzieckich je\u0144cach wojennych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376933.jpg","",[]],"73946832":["Jesieni\u0105 1941 roku hitlerowcy rozpocz\u0119li ostatnie przygotowania do eksterminacji \u017Byd\u00F3w. Rudolf H\u00F6ss, komendant obozu koncentracyjnego w Auschwitz, mia\u0142 za zadanie zorganizowa\u0107 masowe mordy ludno\u015Bci cywilnej, w tym kobiet i dzieci. Wraz ze wsp\u00F3\u0142pracownikami musia\u0142 wykaza\u0107 si\u0119 inicjatyw\u0105 w wynajdowaniu nowych, bardziej efektywnych metod zabijania. W pa\u017Adzierniku 1941 roku rozpocz\u0119to prace nad budow\u0105 nowego obozu, nazwanego Birkenau, le\u017C\u0105cego oko\u0142o 2,5 km od Auschwitz we wsi Brzezinka. Pierwotnie nie by\u0142 on przeznaczony dla \u017Byd\u00F3w, lecz dla radzieckich je\u0144c\u00F3w wojennych i mia\u0142 pomie\u015Bci\u0107 oko\u0142o 130 tysi\u0119cy ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2376933.jpg","",[]],"73946833":["Tw\u00F3rcy serii udowadniaj\u0105, \u017Ce za przedmiotami zwi\u0105zanymi z by\u0142ym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zag\u0142ady Auschwitz-Birkenau kryj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142e historie. Opowiadaj\u0105 koleje losu znanego napisu \"Arbeit macht frei\", znajduj\u0105cego si\u0119 nad bram\u0105 wej\u015Bciow\u0105. Wchodz\u0105 tak\u017Ce do zamkni\u0119tego dla zwiedzaj\u0105cych bloku eksperyment\u00F3w pseudomedycznych. Widzowie poznaj\u0105 opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci zwi\u0105zan\u0105 z dwoma wyj\u0105tkowymi puklami w\u0142os\u00F3w. Zajrz\u0105 do jednej z najnowocze\u015Bniejszych na \u015Bwiecie pracowni konserwatorskich. Wys\u0142uchaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C wspomnie\u0144 by\u0142ych wi\u0119\u017Ani\u00F3w i wi\u0119\u017Aniarek obozu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",["AD"]],"73946834":["Niemcy mieli plany rozbudowy O\u015Bwi\u0119cimia i Auschwitz, kt\u00F3re si\u0119ga\u0142y a\u017C do 1950 roku. Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 oryginalne szkice i makiet\u0119 stworzon\u0105 przez wi\u0119\u017Ani\u00F3w na rozkaz SS. Eksperci opisuj\u0105, jak wygl\u0105da\u0142oby miasto i ob\u00F3z, gdyby Niemcy nie przegrali wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",["AD"]],"73946835":["Opowie\u015B\u0107 o niesamowitej ucieczce z obozu. Czterej wi\u0119\u017Aniowie wykradli esesma\u0144skie auto i przebrali si\u0119 w mundury \u017Co\u0142nierzy niemieckich. Zaryzykowali wszystko, poniewa\u017C chcieli odzyska\u0107 upragnion\u0105 wolno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",[]],"73946836":["W tym odcinku historia rampy z obozu. Specjali\u015Bci z Muzeum Auschwitz-Birkenau badaj\u0105 nowo odkryte dokumenty na jej temat. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce Album Lili Jacob, kt\u00F3ra odnalaz\u0142a ten cenny przedmiot tu\u017C po opuszczeniu obozu. Na zdj\u0119ciach s\u0105 ludzie, kt\u00F3rzy w nim przebywali. W\u0142a\u015Bcicielka znaleziska rozpozna\u0142a na nich siebie oraz swoich bliskich. Autorzy opowiedz\u0105, jak mog\u0142o doj\u015B\u0107 do ich powstania. Ogl\u0105daj\u0105cy poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C histori\u0119 pary, kt\u00F3ra wzi\u0119\u0142a \u015Blub w Auschwitz. To jedyny taki znany przypadek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",["AD"]],"73946837":["Tajemnica lasu Go\u0142ys
Dok\u0142adnie w 75. rocznic\u0119 zestrzelenia samolotu North American B25 Mitchell Olaf i Sebastian przeprowadzaj\u0105 poszukiwania niedaleko wsi Bojszowy. Historia m\u00F3wi o \u015Bmierci czterech radzieckich cz\u0142onk\u00F3w za\u0142ogi i ocalonym dow\u00F3dcy Aleksieju Boczinie. Pozosta\u0142e informacje to podania przekazywane przez mieszka\u0144c\u00F3w z pokolenia na pokolenie. Za\u0142o\u017Cony cel dzia\u0142a\u0144 to zbadanie miejsca upadku i uzupe\u0142nienie historii. Pr\u00F3buj\u0105c znale\u017A\u0107 tropy Olaf i Sebastian, wraz z innymi poszukiwaczami, dokonuj\u0105 niespodziewanego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"73946838":["Tajemniczy ob\u00F3z w \u015Brodku miasta
Pocz\u0105tek I wojny \u015Bwiatowej to pasmo niemieckich sukces\u00F3w. Po bitwie pod Tannenbergiem i kampanii zimowej w r\u0119ce Niemc\u00F3w wpad\u0142y kolosalne ilo\u015Bci rosyjskich je\u0144c\u00F3w. Pod koniec 1915 roku by\u0142o ich prawie p\u00F3\u0142tora miliona. Niemcy nie byli absolutnie przygotowani na tak\u0105 ewentualno\u015B\u0107, pospiesznie zacz\u0119to organizowa\u0107 obozy jenieckie i tak m.in. powsta\u0142 ob\u00F3z w mie\u015Bcie Heilsberg, czyli dzisiejszym Lidzbarku Warmi\u0144skim. Do dzisiejszych czas\u00F3w nie zachowa\u0142a si\u0119 ani dokumentacja, ani \u017Cadne pami\u0105tki po jego mieszka\u0144cach. Na pro\u015Bb\u0119 burmistrza Lidzbarka nasi poszukiwacze ruszaj\u0105 w teren, aby pozyska\u0107 eksponaty do nowo powstaj\u0105cego miejsca pami\u0119ci po\u015Bwi\u0119conego temu obozowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"73946839":["Zbyszek \"Bosman\" mia\u0142 w trakcie pracy w lesie wiele wypadk\u00F3w. Edward uwa\u017Ca, \u017Ce gdy bieda przyciska cz\u0142owieka w Bieszczadach, pozostaje mu jego w\u0142asny cie\u0144. Stanis\u0142aw i jego dzieci musieli nauczy\u0107 si\u0119 \u017Cy\u0107 w bieszczadzkich b\u0142otach. Mariola z pomoc\u0105 Fredka zagania stado koni. \"Hos\" i \"\u017Bmiju\" s\u0105 przekonani, \u017Ce w budkach szybko zamieszkaj\u0105 ptaki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73946840":["Edward znalaz\u0142 kwiat paproci. Mariola i Fredek stale si\u0119 przekomarzaj\u0105 i nie ukrywaj\u0105 wzajemnej sympatii. Stanis\u0142aw i jego rodzina wygospodarowali mieszkanie w cz\u0119\u015Bci owczarni. \u015Aliwa wybiera\u0142 szczeniaka z kilku m\u0142odych piesk\u00F3w, kt\u00F3rymi opiekuje si\u0119 Hanka. Wazon tropi rysie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73946841":["Leszcze ze s\u0142onej wody
Wykorzystuj\u0105c sprzyjaj\u0105c\u0105 aur\u0119 ekipa programu rusza na po\u0142\u00F3w na pla\u017C\u0119 w Dar\u0142\u00F3wku. Celem w\u0119dkarzy s\u0105 leszcze. Specjali\u015Bci podpowiedz\u0105 pocz\u0105tkuj\u0105cym, jaki sprz\u0119t przygotowa\u0107 na t\u0119 dorodn\u0105 ryb\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73946842":["Rybnickie liny
Ekipa programu wybiera si\u0119 nad jezioro Rybnickie. Celem w\u0119dkarzy s\u0105 leszcze. \u017Bywe przyn\u0119ty i odpowiednia zan\u0119ta maj\u0105 zach\u0119ci\u0107 je do aktywniejszego \u017Cerowania. Po pewnym czasie okazuje si\u0119, \u017Ce zamiast leszczy na haczyk ch\u0119tniej \u0142api\u0105 si\u0119 pi\u0119kne okonie i z\u0142ociste liny. Te ryby s\u0105 potwierdzeniem bogactwa odwiedzanego akwenu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73946843":["Lekcja z historii
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski ustala, co wydarzy\u0142o si\u0119 w 1914 roku, kiedy do Piszu wjecha\u0142y wojska rosyjskie. Przysz\u0142o im to z zadziwiaj\u0105c\u0105 \u0142atwo\u015Bci\u0105, gdy\u017C miasto nie by\u0142o dostatecznie chronione. Dow\u00F3dztwo Wehrmachtu wynios\u0142o m\u0105dro\u015B\u0107 z tej historii i pod koniec lat 30. zbudowa\u0142o m.in. schrony bojowe. Jednak w latach 40. wr\u00F3g nadci\u0105gn\u0105\u0142 z innej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73946844":["Twierdza Osowiec
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przyjrzy si\u0119 sekretom twierdzy Osowiec, kt\u00F3r\u0105 zamierzano zlikwidowa\u0107 na rozkaz cara. Ten plan nie zosta\u0142 jednak zrealizowany, a genera\u0142, kt\u00F3ry namawia\u0142 do tego w\u0142adc\u0119, Suchomlinow, zosta\u0142 skazany na katorg\u0119 za malwersacje. W 1917 roku twierdza zosta\u0142a zaatakowana przez armie niemieckie. Na Osowiec spad\u0142o wg raport\u00F3w oko\u0142o 120 tys. pocisk\u00F3w. Zagadk\u0105 pozostaje, jak twierdza wytrzyma\u0142a takie natarcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73946845":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73946846":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73946847":["Czes\u0142aw ocenia ten rok jako wyj\u0105tkowo niebezpieczny, gdy\u017C zgin\u0119\u0142o ju\u017C kilku drwali. Robert w starym drzewostanie poszukuje nied\u017Awiedzi. Zdzichu, zwany Pelem z Bieszczad, zaczyna\u0142 od sma\u017Calni ryb w Ustrzykach G\u00F3rnych. J\u00F3zek przed laty wybra\u0142 wypa\u0142y drewna zamiast pracy w Hucie Katowice. Bosmana na swoje urodziny zaprasza tajemnicza kobieta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73946848":["\u015Aliwa urz\u0105dza skansen piec\u00F3w do wypa\u0142u w\u0119gla drzewnego. Robert tropi nied\u017Awiedzie w gawrach. Waldka w latach 80. powo\u0142ano do wojska w Bieszczadach i od tego czasu nigdzie si\u0119 nie przenosi\u0142. J\u00F3zek odnalaz\u0142 spok\u00F3j w okolicznych lasach. Bosman idzie na uroczyst\u0105 kolacj\u0119. Drwal Czes\u0142aw po\u015Bwi\u0119ca rodzinie tylko niedziele. Edward przekonuje, \u017Ce hoduje koniki polne i gra dla nich na flecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"73947195":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"73947196":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Pierwszym go\u015Bciem b\u0119dzie Marcin, kt\u00F3ry przywiezie kupiony na gie\u0142dzie staroci walizkowy gramofon z 1928 roku. Chocia\u017C obs\u0142ugiwany jest korbk\u0105, nie potrzebuje on charakterystycznej zewn\u0119trznej tuby. Pawe\u0142 wraz z ekspertem b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zademonstrowa\u0107, \u017Ce obiekt jest dalej sprawny i odtwarza 100-letnie p\u0142yty. Na drugiej aukcji wyst\u0105pi Jaros\u0142aw oraz jego kolorowy serwis do kawy z \u0106mielowa dla 12 os\u00F3b. Model \"Feston\" powsta\u0142 w latach 60. i by\u0142 prezentem \u015Blubnym. Jako kolejny sw\u00F3j skarb zaprezentuje Jacek, do kt\u00F3rego nale\u017Cy wieczny kalendarz biurkowy. Ostatnim uczestnikiem b\u0119dzie Pawe\u0142, kt\u00F3ry zaprezentuje \u0142owcom zestaw kryszta\u0142owych naczy\u0144, kt\u00F3re przez lata sta\u0142y w meblo\u015Bciance u mamy. Misa, dzbanek, wazon i bomboniera pochodz\u0105 z nieistniej\u0105cej ju\u017C huty szk\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420081.jpg","",["AD"]],"73947197":["Magdalena i Leszek wraz z pi\u0105tk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w Glinojecku. M\u0119\u017Cczyzna cierpi na depresj\u0119, a z powodu nowotworu i jaskry jest niezdolny do pracy. Kobieta utrzymuje rodzin\u0119 za 1800 z\u0142, kt\u00F3re zarabia na uboju kurcz\u0105t. Mimo niskich dochod\u00F3w para chcia\u0142aby zapewni\u0107 dzieciom dobry \u017Cyciowy start. Marta i Marek s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Ona jest pracownikiem biurowym, a on jest zatrudniony w salonie samochodowym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 14 tysi\u0119cy z\u0142, co pozwala na stabilne \u017Cycie. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"73947198":["Ojciec nastolatki kocha by\u0142\u0105 dziewczyn\u0119 do towarzystwa
Ojciec 16-letniej Hanny Nowickiej pi\u0119\u0107 miesi\u0119cy temu zostawi\u0142 j\u0105 i swoj\u0105 \u017Con\u0119 Beat\u0119 dla 32-letniej Anety Laskowskiej. Dziewczyna poznaje now\u0105 partnerk\u0119 Marka i dochodzi do wniosku, \u017Ce nie jest to odpowiednia dla niego kobieta. Pr\u00F3buje przekona\u0107 matk\u0119, by poszuka\u0142y na to dowod\u00F3w. Jej podejrzenia wzbudza dziwne zachowanie Anety: tajemnicze telefony, spotkania z wyuzdanymi kobietami i k\u0142amstwa na temat swojej przesz\u0142o\u015Bci. Hanna i jej przyjaci\u00F3\u0142ka s\u0105dz\u0105, \u017Ce Laskowska jest prostytutk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1882379.jpg","",["N"]],"73947199":["J\u0119ki rozkoszy
Podczas \u015Blubu Mai i Damiana kto\u015B ujawnia kompromituj\u0105ce pana m\u0142odego nagranie. Ceremonia zostaje natychmiast przerwana. Wszyscy obecni na uroczysto\u015Bci chcieliby pozna\u0107 sprawc\u0119 tego szokuj\u0105cego czynu. Maja podejrzewa, \u017Ce winna jest obecna kochanka jej narzeczonego albo by\u0142a zazdrosna partnerka. Tym bardziej, \u017Ce w\u015Br\u00F3d zaproszonych go\u015Bci w ko\u015Bciele jest eksdziewczyna Damiana, Agata, kt\u00F3ra d\u0142ugo nachodzi\u0142a par\u0119. Ta jednak zaprzecza, jakoby podmiana p\u0142yt by\u0142a jej dzie\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1882379.jpg","",["N"]],"73947200":["Ania boi si\u0119, \u017Ce jej te\u015B\u0107 to pedofil
Ania niedawno wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Darka. W ich domu pojawia si\u0119 te\u015B\u0107 kobiety, Waldemar. M\u0119\u017Cczyzna nie by\u0142 obecny na \u015Blubie syna, lecz bardzo chce pozna\u0107 jego wybrank\u0119 oraz jej c\u00F3rk\u0119 z poprzedniego zwi\u0105zku, Basi\u0119. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Waldemar odsiadywa\u0142 w wi\u0119zieniu wyrok za pedofili\u0119. Darek pr\u00F3buje broni\u0107 ojca, Ania jednak boi si\u0119 o c\u00F3rk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzina jej m\u0119\u017Ca skrywa wi\u0119cej sekret\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73947201":["Hip-hop staje si\u0119 powodem na poderwanie dziewczyny przez maturzyst\u0119
Osiemnastoletni Janek Wo\u015Bniak jest wychowywany przez matk\u0119 oraz babci\u0119. Wci\u0105\u017C nie ma dziewczyny, dlatego koledzy z niego szydz\u0105. Matka zastanawia si\u0119, czy syn jest homoseksualist\u0105. Prawda okazuje si\u0119 jednak du\u017Co bardziej skomplikowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73947202":["Podczas odprawy Jaskowska nie potrafi ukry\u0107 zatroskania losami Zapa\u0142y. Wci\u0105\u017C nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107, co go spotka\u0142o. Mazurek jedzie na patrol z J\u00F3\u017Awiakiem. Julia i Borys szybko \u0142api\u0105 dobry kontakt. Pierwsze zg\u0142oszenie pochodzi od \u015Bwiadka w\u0142amania. Patrol zatrzymuje z\u0142odzieja na miejscu zdarzenia. Policjanci sprawdzaj\u0105 jego mieszkanie, kt\u00F3re okazuje si\u0119 sk\u0142adem skradzionych przedmiot\u00F3w. Przest\u0119pca trafi\u0142 tam jednak przez przypadek, a ustalenie to\u017Csamo\u015Bci prawdziwego w\u0142amywacza jest znacznie trudniejsze. Tego samego dnia patrol otrzymuje zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu dziecka w parku. Matka nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 c\u00F3reczki od d\u0142u\u017Cszego czasu. Julia i Borys licz\u0105, \u017Ce znikni\u0119cie dziecka nie ma nic wsp\u00F3lnego z niedawnym wyj\u015Bciem na wolno\u015B\u0107 miejscowego pedofila. Na komendzie zjawia si\u0119 elegancko ubrany Mariusz. Pokazuje Juliuszowi pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy, kt\u00F3ry chce ofiarowa\u0107 Zosi. Jednak Juliusz sprawi, \u017Ce sprawa o\u015Bwiadczyn nieco si\u0119 skomplikuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["AD"]],"73947203":["D\u0142uga noc
Zostaje zgwa\u0142cona m\u0142oda kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara nielegalnie prowadzi\u0142a taks\u00F3wk\u0119 i zaatakowano j\u0105 podczas jednego z kurs\u00F3w. Krystian pojawia si\u0119 na komendzie. Ma nadziej\u0119, \u017Ce ju\u017C nied\u0142ugo b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Musi jednak uzyska\u0107 zgod\u0119 lekarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"73947204":["Sekrety i \u017C\u0105dze
Pawe\u0142 zostaje zwolniony z pracy. M\u0119\u017Cczyzna postanawia si\u0119 przebran\u017Cowi\u0107. Nie radzi sobie z obs\u0142ug\u0105 komputera, mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na pomoc znajomej, Anny. \u017Bona Paw\u0142a, Monika, obawia si\u0119, \u017Ce kobieta pr\u00F3buje uwie\u015B\u0107 jej m\u0119\u017Ca. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna dostaje prac\u0119 w agencji ubezpieczeniowej, mimo to nadal spotyka si\u0119 z Ann\u0105. W trakcie kolejnej k\u0142\u00F3tni z \u017Con\u0105 Pawe\u0142 przypadkowo oblewa si\u0119 gor\u0105c\u0105 zup\u0105. Monika, kt\u00F3ra pr\u00F3buje przyj\u015B\u0107 mu z pomoc\u0105, uderza si\u0119 w g\u0142ow\u0119. Rozmow\u0119 z ratownikiem kontynuuje kilkuletni syn pary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73947205":["Uk\u0142ad
Krzysztof traci posad\u0119 redaktora naczelnego uznanego w bran\u017Cy pisma o tematyce ekonomicznej. M\u0119\u017Cczyzna nie radzi sobie z problemami, zaczyna nadu\u017Cywa\u0107 alkoholu i zaniedbywa\u0107 swoj\u0105 \u017Con\u0119 Marzen\u0119. Za\u0142amana kobieta wdaje si\u0119 w romans z najlepszym przyjacielem m\u0119\u017Ca, Przemkiem. Gdy postanawia zako\u0144czy\u0107 ten zwi\u0105zek, kochanek zaczyna j\u0105 szanta\u017Cowa\u0107. Wychodzi na jaw, \u017Ce Przemek jest zakochany w Marzenie od czas\u00F3w studenckich i nie ma zamiaru jej traci\u0107. Je\u015Bli kobieta z nim zerwie, powie o wszystkim Krzy\u015Bkowi. Kobieta przechodzi za\u0142amanie nerwowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"73947206":["Mieszkaniec jednego z osiedli znajduje na klatce schodowej nieprzytomn\u0105 kobiet\u0119. W szpitalu okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowana ma wysokie st\u0119\u017Cenie alkoholu we krwi, liczne otarcia i zasinienia. Bachleda oraz Zieli\u0144ski odkrywaj\u0105 te\u017C, \u017Ce ofiara mieszka pod Wroc\u0142awiem. Zagadk\u0105 pozostaje, dlaczego przebywa\u0142a na tym osiedlu. Tymczasem G\u00F3ral i Szymon interweniuj\u0105 podczas k\u0142\u00F3tni dw\u00F3ch kobiet o papier toaletowy. Wychodzi na jaw, \u017Ce sprzedawca z pobliskiego sklepu rozpu\u015Bci\u0142 plotk\u0119 o pojawieniu si\u0119 nowego wirusa. Ka\u015Bka opowiada Mi\u0142oszowi o swojej trudnej sytuacji. M\u0105\u017C zablokowa\u0142 jej karty p\u0142atnicze. Kobieta prosi G\u00F3rala o po\u017Cyczk\u0119. Komendant Jaskowska dostaje niepokoj\u0105cy telefon z wi\u0119zienia. Jej syn, Mariusz, zosta\u0142 pobity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011728.jpg","",["N"]],"73947207":["Podczas porannego patrolu do Leny dzwoni jej przyjaci\u00F3\u0142ka, Monika. M\u00F3wi Kami\u0144skiej, \u017Ce martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca. Parol jedzie do jej domu, by sprawdzi\u0107, co si\u0119 sta\u0142o. M\u0119\u017Cczyzna zamkn\u0105\u0142 si\u0119 na strychu z broni\u0105. Niebawem w ci\u0119\u017Ckim stanie trafia do szpitala. Poszkodowany jest str\u00F3\u017Cem prawa, kt\u00F3ry rozpracowywa\u0142 niebezpiecznych przest\u0119pc\u00F3w. W tajemnicy przekazuje Lenie niepokoj\u0105ce informacje. W dochodzenie w\u0142\u0105cza si\u0119 naczelnik wydzia\u0142u narkotykowego oraz komendant Jaskowska. Tymczasem Zapa\u0142a prowadzi obserwacj\u0119 m\u0119\u017Ca klientki. Udaje si\u0119 do warsztatu samochodowego, w kt\u00F3rym pracuje m\u0119\u017Cczyzna. Funkcjonariusz dokonuje zaskakuj\u0105cego odkrycia. Tymczasem Jaskowska obawia si\u0119 o \u017Cycie syna. Zamierza mu pom\u00F3c wyj\u015B\u0107 z wi\u0119zienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011728.jpg","",["N"]],"73947208":["W odcinku prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza jako pierwszy wyst\u0105pi pan Dariusz, kt\u00F3ry przyni\u00F3s\u0142 przedmiot o tajemniczej nazwie latarnia magiczna lub latarnia czarnoksi\u0119\u017Cnika. O zasadzie dzia\u0142ania urz\u0105dzenia, zabytkowej \u017Car\u00F3wce i innych szczeg\u00F3\u0142ach opowie Adam \u015Amia\u0142ek. Potem sw\u00F3j skarb zaprezentuje pan Maciej. Ma do zaoferowania figurk\u0119 \u017Cyrafy z Zak\u0142ad\u00F3w Porcelany Sto\u0142owej \"Krzysztof\" w Wa\u0142brzychu. Na jej temat wypowie si\u0119 Kora Tea Kowalska. Jako trzeci na licytacji stawi si\u0119 pan Jakub z kola\u017Cem zawieraj\u0105cym autografy tw\u00F3rc\u00F3w i stron\u0119 scenariusza filmu \"Gwiezdne Wojny: Nowa Nadzieja\" z 1977 r. Na koniec pojawi si\u0119 pani Marta, kt\u00F3ra jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 porcelanowego serwisu \"Joanna\" z lat 60. pochodz\u0105cego z zak\u0142ad\u00F3w \"Karolina\" w Jaworzynie \u015Al\u0105skiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420081.jpg","",["AD"]],"73947209":["Patrol otrzymuje pilne wezwanie w sprawie podpalenia. Na miejscu funkcjonariusze zastaj\u0105 zw\u0142oki zamordowanego m\u0119\u017Cczyzny. Policj\u0119 zawiadomi\u0142 jego przyjaciel, kt\u00F3ry przyszed\u0142 do niego w odwiedziny. Kolega ten jako g\u0142\u00F3wnego podejrzanego wskazuje by\u0142\u0105 \u017Con\u0119 denata, dopominaj\u0105c\u0105 si\u0119 o alimenty. Patrol musi sprawdzi\u0107 ten trop. Podczas \u015Bledztwa wychodzi na jaw jeszcze jeden szczeg\u00F3\u0142. Zmar\u0142y by\u0142 w posiadaniu dzia\u0142ki wartej du\u017Ce pieni\u0105dze. Miko\u0142aj i Mi\u0142osz podejrzewaj\u0105, \u017Ce to mog\u0142o by\u0107 przyczyn\u0105 zbrodni. Tymczasem Bachleda ma te\u017C inne zadanie do wykonania. Usi\u0142uje sprosta\u0107 gruzi\u0144skiej tradycji, aby jego \u015Blub z Tamar\u0105 m\u00F3g\u0142 doj\u015B\u0107 do skutku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["AD"]],"73947210":["Pawe\u0142 znika. S\u0142awek obawia si\u0119, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 on kolejn\u0105 ofiar\u0105 porywacza dzieci. Kowalski odkrywa, \u017Ce telefon zaginionego ostatni raz logowa\u0142 si\u0119 w starym domu pod miastem. \u015Aledczy jad\u0105 do tego miejsca i dochodzi tam do spotkania z w\u0142a\u015Bcicielami budynku. Od tego momentu \u015Bledztwo przebiera zaskakuj\u0105cy obr\u00F3t, bo nic nie jest takie, jakim si\u0119 z pozoru wydawa\u0142o. Tymczasem Kopernik zapoznaje si\u0119 ze znaczeniem tajemniczych symboli, kt\u00F3re towarzyszy\u0142y porwaniom wszystkich ch\u0142opc\u00F3w, a tak\u017Ce pojawi\u0142y si\u0119 w sprawie sprzed 30 lat, gdy matka zamordowa\u0142a w\u0142asnego syna. Prawda, jak\u0105 odkrywa, jest bardziej przera\u017Caj\u0105ca ni\u017C ktokolwiek m\u00F3g\u0142 przypuszcza\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",[]],"73947211":["Re\u017C.: John Woo.
W laboratorium firmy farmaceutycznej stworzono wirus nowej generacji, Chimer\u0119. Cz\u0142owiek zaka\u017Cony nim umiera przed up\u0142ywem doby. Inna firma opracowa\u0142a antidotum, jednak p\u00F3ki wirus si\u0119 nie rozprzestrzenia, specyfik nie ma \u017Cadnej warto\u015Bci. By\u0142y agent Sean Ambrose kradnie Chimer\u0119, by odsprzeda\u0107 j\u0105 tym, kt\u00F3rzy maj\u0105 na ni\u0105 lekarstwo. \u017B\u0105da udzia\u0142\u00F3w w zyskach z produkcji leku. Komandor Swanbeck (Anthony Hopkins) zleca agentowi specjalnemu Ethanowi Huntowi (Tom Cruise) odnalezienie i zniszczenie wszystkich istniej\u0105cych pr\u00F3bek wirusa. Hunt werbuje do wsp\u00F3\u0142pracy z\u0142odziejk\u0119 Nyah (Thandie Newton), by\u0142\u0105 kochank\u0119 Seana. Ma ona by\u0107 wtyczk\u0105 w ekipie Ambrose'a. Niestety, przest\u0119pca dowiaduje si\u0119 o planach agenta i jego znajomo\u015Bci z Nyah. Ethan zostaje zaatakowany w laboratorium, gdy niszczy pr\u00F3bki wirusa. Ostatni\u0105 z nich zostaje zara\u017Cona Nyah. Teraz Ambrose zamierza wykorzysta\u0107 dziewczyn\u0119 jako \u017Cyw\u0105 bomb\u0119 biologiczn\u0105 - chce porzuci\u0107 j\u0105 w centrum miasta, aby doprowadzi\u0107 do wybuchu epidemii. Hunt musi zdoby\u0107 antidotum i poda\u0107 je chorej, zanim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano. Pomaga mu genialny haker Luther (Ving Rhames).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2100314.jpg","",[]],"73947212":["Re\u017C.: Peter Chelsom.
Zapracowany prawnik z Chicago - John Clark (Richard Gere) - wiedzie pouk\u0142adane i spokojne \u017Cycie. Ma kochaj\u0105c\u0105 \u017Con\u0119 Beverly (Susan Sarandon) oraz dw\u00F3jk\u0119 wspania\u0142ych dzieci. Coraz cz\u0119\u015Bciej jednak odczuwa, \u017Ce ta monotonna codzienno\u015B\u0107 zaczyna go nu\u017Cy\u0107 i \u017Ce brakuje mu jakiej\u015B pasji. Ka\u017Cdego dnia, wracaj\u0105c z pracy, m\u0119\u017Cczyzna obserwuje w oknie szko\u0142y ta\u0144ca m\u0142od\u0105 nauczycielk\u0119 - Paulin\u0119 (Jennifer Lopez). Coraz bardziej zaintrygowany pi\u0119kn\u0105 dziewczyn\u0105, pod wp\u0142ywem impulsu zapisuje si\u0119 na lekcje. Dla nie\u015Bmia\u0142ego i zakompleksionego m\u0119\u017Cczyzny taniec staje si\u0119 wkr\u00F3tce sensem \u017Cycia. Spotkania z pi\u0119kn\u0105 instruktork\u0105 sprawiaj\u0105, \u017Ce Clark z nudnego urz\u0119dnika zmienia si\u0119 w przebojowego, b\u0142yskotliwego przystojniaka. Tymczasem Beverly niepokoi si\u0119 tym, \u017Ce m\u0119\u017Ca coraz cz\u0119\u015Bciej nie ma w domu. Wkr\u00F3tce zaczyna podejrzewa\u0107 go o romans. Postanawia wi\u0119c skorzysta\u0107 z us\u0142ug prywatnego detektywa i zdoby\u0107 dowody niewierno\u015Bci m\u0119\u017Ca. Hollywoodzki remake japo\u0144skiego przeboju z 1996 roku pod tym samym tytu\u0142em. Atutem filmu jest obsada oraz \u015Bwietna choreografia scen ta\u0144ca - \u017Ceby j\u0105 opanowa\u0107, zar\u00F3wno Richard Gere, jak i Jennifer Lopez musieli trenowa\u0107 przez kilka miesi\u0119cy. Na szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 zas\u0142uguje rola Stanleya Tucciego - okrzykni\u0119tego przez krytyk\u00F3w mistrzem drugiego planu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288955.jpg","",["N"]],"73947213":["Prow.: Karolina Gilon.
Karolina Gilon b\u0119dzie obserwowa\u0107 zmagania kolejnych atrakcyjnych singli, kt\u00F3rzy szukaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci w pi\u0119knych okoliczno\u015Bciach przyrody. Uczestnik\u00F3w rywalizacji czekaj\u0105 nowe gry, zabawy, a tak\u017Ce zadania. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C licznych wzrusze\u0144 i skrajnych emocji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107280.jpg","",[]],"73947214":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"73947215":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73947216":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73947217":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73947218":["Re\u017C.: Michael Preece.
Walker, Cahill, Trivette i Carlos Lopez wybieraj\u0105 si\u0119 na wycieczk\u0119 w g\u00F3ry. Podczas zakup\u00F3w w miasteczku pani prokurator natyka si\u0119 na braci Trammel, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w odludnej okolicy. Jeden z nich postanawia porwa\u0107 Alex i zaci\u0105gn\u0105\u0107 j\u0105 do swojej g\u00F3rskiej kryj\u00F3wki, gdzie przebywaj\u0105 ju\u017C inne kobiety. Walker, Trivette i Lopez wyruszaj\u0105 w po\u015Bcig, unikaj\u0105c po drodze wielu pu\u0142apek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73947219":["Re\u017C.: Michael Preece.
Z o\u015Brodka badawczego ucieka ch\u0142opiec o zdolno\u015Bciach telekinetycznych, kt\u00F3rego komputer ostrzeg\u0142 przed niebezpiecze\u0144stwem ze strony g\u0142\u00F3wnego naukowca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73947220":["So\u0142tys, Nowak i Szulc ruszaj\u0105 na pierwsze wezwanie. W lesie spacerowicz znalaz\u0142 kobiet\u0119 z no\u017Cem w brzuchu. Kobieta umiera. Rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo w sprawie morderstwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce \u015Bwiadek zna\u0142 ofiar\u0119, a w\u0142a\u015Bciwie j\u0105 stalkowa\u0142. Zostaje on zabrany do komendy na przes\u0142uchanie. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do winy. Jednym z trop\u00F3w jest karteczka znaleziona w kieszeni denatki z obra\u017Aliwym wobec niej tekstem. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej pojawia si\u0119 te\u017C sekretarz znanej pani polityk, ubiegaj\u0105cej si\u0119 o w\u0142adz\u0119 w mie\u015Bcie. Kto\u015B doda\u0142 jej narkotyk\u00F3w do napoju. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce te dwie sprawy maj\u0105 ze sob\u0105 co\u015B wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["AD"]],"73947221":["
Losy niemieckich policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73947222":["
Losy niemieckich policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73947223":["
Losy niemieckich policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73947224":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947225":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947226":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947227":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947228":["Na komend\u0119 przychodzi nauczycielka. Ojciec jednej z dziewczynek nie odebra\u0142 c\u00F3rki z wycieczki, nie mo\u017Cna si\u0119 do niego dodzwoni\u0107 i nie ma go w domu. M\u0119\u017Cczyzna wychowuje dziecko samotnie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zaginiony mia\u0142 kontakt z agencj\u0105 towarzysk\u0105. Szymon jedzie do lokalu. Udaje klienta, by dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B od pracuj\u0105cych tam prostytutek. W barze Miko\u0142aja zjawia si\u0119 Juliusz z Lun\u0105. Prosi Bia\u0142acha, by zaj\u0105\u0142 si\u0119 jego psem. Jaskowska rozmawia z prokuratorem Zieli\u0144skim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"73947229":["W mieszkaniu Zuzy zjawia si\u0119 Wojtek. Wypytuje kole\u017Cank\u0119 o jej relacj\u0119 z Krzy\u015Bkiem. W pracy Kowal i Zapa\u0142a jad\u0105 do zak\u0142adu mi\u0119snego, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bciciel zg\u0142osi\u0142 pr\u00F3b\u0119 szpiegostwa przemys\u0142owego. Z\u0142apana przez niego kobieta jest dziennikark\u0105 \u015Bledcz\u0105. Zatrudni\u0142a si\u0119 w firmie, \u017Ceby dowie\u015B\u0107 fatalnych warunk\u00F3w sanitarnych, w jakich powstaj\u0105 produkty. Niebawem kobieta znika bez \u015Bladu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880536.jpg","",["N"]],"73947230":["
Losy niemieckich policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73947231":["Re\u017C.: Krishna Rao.
Thomas prowadzi \u015Bledztwo w sprawie zab\u00F3jstwa m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry ju\u017C przed \u015Bmierci\u0105 zleci\u0142 mu odnalezienie swojego mordercy. Tymczasem Kumu od\u015Bwie\u017Ca pewn\u0105 dawn\u0105 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"73947232":["Re\u017C.: Michael Preece.
Alex zostaje poproszona o pomoc w uwolnieniu c\u00F3rki zdesperowanego m\u0119\u017Cczyzny z r\u0105k tajemniczej i gro\u017Anej sekty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"73947233":["Re\u017C.: Tony Mordente.
\u017Bona zwolnionego warunkowo wi\u0119\u017Ania zawiadamia Walkera, \u017Ce jej m\u0105\u017C sp\u00F3\u017Ania si\u0119 do domu. Rozmowa z kuratorem m\u0119\u017Cczyzny prowadzi do szokuj\u0105cego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"73947234":["Re\u017C.: Steve Boyum.
Jedna z tajnych to\u017Csamo\u015Bci Callena zostaje zdekonspirowana. W tym samym czasie hakerzy w\u0142amuj\u0105 si\u0119 do bazy danych NCIS. Zdemaskowany agent dla bezpiecze\u0144stwa operacji musi ca\u0142kowicie zerwa\u0107 kontakt z biurem. Reszta zespo\u0142u pr\u00F3buje ustali\u0107, kto stoi za ujawnieniem tajnych informacji. W trakcie \u015Bledztwa agenci natrafiaj\u0105 na dowody sugeruj\u0105ce, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest organizacja przest\u0119pcza z Europy Wschodniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270297.jpg","",[]],"73947235":["Re\u017C.: Tony Wharmby.
Pewne tajne archiwa, zawieraj\u0105ce akta na nazwisko Callen, zostaj\u0105 zdalnie zniszczone. Wiadomo, \u017Ce sprawca pos\u0142u\u017Cy\u0142 si\u0119 w tym celu telefonem kom\u00F3rkowym. Ze wzgl\u0119du na dobro \u015Bledztwa Hetty oficjalnie odsuwa Callena od sprawy. Zapisy rozm\u00F3w telefonicznych prowadz\u0105 agent\u00F3w do kobiety o nazwisku Amy Taylor. Niebawem agenci trafiaj\u0105 na trop afery, w kt\u00F3r\u0105 zamieszany jest ira\u0144ski islamista, Karim Akbari.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270297.jpg","",[]],"73947236":["Radziwi\u0142\u0142 dostaje zadanie przetransportowania wi\u0119\u017Ania Wani. Po drodze dochodzi do odbicia aresztowanego, a funkcjonariusz trafia w r\u0119ce bandyt\u00F3w. Nieoczekiwanie z pomoc\u0105 przychodzi mu herszt grupy - Kiri\u0142. W toku \u015Bledztwa za\u0142oga odkrywa, \u017Ce w intryg\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany znany z miejskich legend zawodowy morderca o pseudonimie Diabe\u0142. Z policyjnych informacji wynika jednak, \u017Ce kto\u015B taki nigdy nie istnia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384763.jpg","",["N"]],"73947237":["Kuba i Magda prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci \u0141ukasza Barycza, kt\u00F3ry zosta\u0142 uduszony. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 w zarz\u0105dzie dobrze prosperuj\u0105cej firmy. Mia\u0142 jednak d\u0142ugi. W innej cz\u0119\u015Bci miasta dochodzi do podobnego zab\u00F3jstwa. Tym razem umiera kobieta, kt\u00F3ra dzia\u0142a\u0142a w specyficznym segmencie bran\u017Cy seksualnej. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 szczeg\u00F3\u0142y, kt\u00F3re wskazuj\u0105, \u017Ce obie ofiary skrywa\u0142y sekret. Jednocze\u015Bnie trwa dochodzenie w sprawie zbrodni dokonanych przez tajemniczego \"Chirurga\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384763.jpg","",["N"]],"73947238":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947239":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"73947240":["Janek stara si\u0119 odzyska\u0107 Luiz\u0119. Maluje dla niej mural. Gdy przyprowadza j\u0105 na miejsce, okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jego dzie\u0142o zosta\u0142o oszpecone. Ch\u0142opak podejrzewa, \u017Ce stoi za tym Patryk. W mieszkaniu Luizy pojawia si\u0119 Prank, kt\u00F3ry ma filmowa\u0107 \u017Cycie codzienne wsp\u00F3\u0142lokator\u00F3w. Laura ma bardzo du\u017Co pracy. Do przychodni w Uroczysku przyje\u017Cd\u017Ca nowa piel\u0119gniarka. Rosi\u0144ska skar\u017Cy si\u0119 na zapach dochodz\u0105cy z przetw\u00F3rni i zbiera podpisy pod petycj\u0105 o zamkni\u0119cie zak\u0142adu. Kordas ma odwie\u017A\u0107 Tamar\u0119 na lotnisko. Po drodze odwiedzaj\u0105 jeszcze jej matk\u0119, Karolin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107277.jpg","",["N"]],"73947241":["Luiza przeprasza Janka za nieprzyjemn\u0105 sytuacj\u0119, ale ch\u0142opak stwierdza, \u017Ce nie pasuje do jej \u015Bwiata. Kordas i Karolina budz\u0105 si\u0119 zwi\u0105zani przy stole wigilijnym. Tamara ka\u017Ce biznesmenowi zadzwoni\u0107 do firmy i powiedzie\u0107, \u017Ce jest na urlopie. Podczas spaceru \u017Bbikowski spotyka cz\u0142onk\u00F3w krajowego ko\u0142a naturyst\u00F3w - Mieszka i Wiktori\u0119. Tymczasem kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do ko\u015Bcio\u0142a. Po przyje\u017Adzie policjant\u00F3w okazuje si\u0119, \u017Ce sprawca wci\u0105\u017C jest w \u015Brodku. Posterunkowemu udaje si\u0119 go aresztowa\u0107. Kuba dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie dzia\u0142a sam i jest niebezpieczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107277.jpg","",["N"]],"73947242":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"73947243":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"73947244":["Nadopieku\u0144cza matka
37-letnia Eliza tylko raz w \u017Cyciu by\u0142a naprawd\u0119 zakochana. Mia\u0142a wtedy 17 lat, a jej ch\u0142opak Emil zostawi\u0142 j\u0105 bez s\u0142owa wyja\u015Bnienia. Eliza nigdy nie przesta\u0142a o tym my\u015Ble\u0107. Jej matka Jadwiga bardzo si\u0119 niepokoi panie\u0144skim stanem c\u00F3rki. Bezskutecznie usi\u0142uje znale\u017A\u0107 jej partnera. Nieoczekiwanie Eliza wpada pewnego dnia na Emila. Wracaj\u0105 jej m\u0142odzie\u0144cze uczucia. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Emil jest ju\u017C \u017Conaty. Kobieta pr\u00F3buje o nim zapomnie\u0107. W\u00F3wczas dawny ukochany zjawia si\u0119 u niej i prosi o rozmow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"73947245":["Mroczny sekret
S\u0105siedzi Tymoteusz i Matylda s\u0105 w sobie zakochani. Musz\u0105 jednak ukrywa\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek przez matk\u0105 dziewczyny, kt\u00F3ra nie \u017Cyczy sobie, by jej c\u00F3rka po\u015Bwi\u0119ca\u0142a czas na cokolwiek innego poza nauk\u0105. Pewnego dnia Matylda nie pojawia si\u0119 ani w szkole, ani na um\u00F3wionym spotkaniu. Zaniepokojony Tymoteusz dowiaduje si\u0119 od matki dziewczyny, \u017Ce nastolatka wyjecha\u0142a na studia do USA. Nie daj\u0105c wiary tym informacjom, ch\u0142opak uparcie \u015Bledzi dom s\u0105siad\u00F3w. Wkr\u00F3tce dostrzega zaskakuj\u0105c\u0105 scen\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"73947246":["Mi\u0142o\u015B\u0107 i fejm
Dwudziestoletnia Hanka przeprowadza si\u0119 z ma\u0142ego miasta do Warszawy. Studiuje pedagogik\u0119 i razem z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 wynajmuje ma\u0142e mieszkanie. Zatrudnia si\u0119 jako asystentka celebrytki Zuzy. Kobieta \u017Ale j\u0105 traktuje. By podo\u0142a\u0107 obowi\u0105zkom, Hanka musi wzi\u0105\u0107 urlop dzieka\u0144ski na uczelni. Dziewczyna zaczyna sp\u0119dza\u0107 coraz wi\u0119cej czasu z nowym ch\u0142opakiem Zuzy, Micha\u0142em. Powoli zakochuje si\u0119 w przystojnym celebrycie. Wydaje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak te\u017C zaczyna co\u015B do niej czu\u0107. Hanka musi wybra\u0107 mi\u0119dzy mi\u0142o\u015Bci\u0105 a prac\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"73947247":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73947086":["Ocalona
W \u015Brodku nocy dochodzi do masakry - zamaskowany m\u0119\u017Cczyzna w\u0142amuje si\u0119 do domu i zabija ma\u0142\u017Ce\u0144stwo oraz ich siedmioletniego synka. C\u00F3rka pary zostaje uznana za zaginion\u0105. Robert Barcz i Natalia Nowak prowadz\u0105 \u015Bledztwo, kt\u00F3rego fina\u0142 szokuje wszystkich, nawet twardych gliniarzy wydzia\u0142u kryminalnego. Detektywi ratuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie niedosz\u0142emu samob\u00F3jcy. To z\u0142amane serce pchn\u0119\u0142o m\u0119\u017Cczyzn\u0119 do tak desperackiego czynu. Detektywi w trakcie \u015Bledztwa odkrywaj\u0105, \u017Ce mi\u0142o\u015B\u0107 faktycznie nie jedno ma imi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73947087":["Ratujcie moj\u0105 mam\u0119
Dziesi\u0119ciolatka zostaje znaleziona na jednym z warszawskich osiedli - dziewczynka jest w szoku, ca\u0142y czas powtarza \"ratujcie moj\u0105 mam\u0119\". Okazuje si\u0119, \u017Ce jej matka zosta\u0142a porwana przez tajemniczego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta mia\u0142a d\u0142ugi i wpad\u0142a w podejrzane towarzystwo. Pi\u0119\u0107dziesi\u0119ciolatek zg\u0142asza zagini\u0119cie ukochanej \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta bra\u0142a udzia\u0142 w tak zwanym botoks party w domu jednego z warszawskich chirurg\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73947088":["Jaki ojciec, taki syn
Dwudziestoletnia dziewczyna zostaje napadni\u0119ta i zamordowana przez zamaskowanego sprawc\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a w konflikcie z ojcem, ale r\u00F3wnocze\u015Bnie prze\u015Bladowa\u0142 j\u0105 tajemniczy stalker. Jednak, ku zaskoczeniu policjant\u00F3w, do zbrodni przyznaje si\u0119 kto\u015B zupe\u0142nie inny... Na ulicy zostaje znaleziony ci\u0119\u017Cko pobity m\u0119\u017Cczyzna. Przes\u0142uchanie go jest niemo\u017Cliwe - skutkiem pobicia dozna\u0142 amnezji. Poszukuj\u0105c sprawc\u00F3w napadu, policjanci dochodz\u0105 do zaskakuj\u0105cych wniosk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73947089":["Egzekucja
Policja znajduje nad Wis\u0142\u0105 zw\u0142oki znanego gangstera z przestrzelon\u0105 g\u0142ow\u0105. Podejrzenia padaj\u0105 najpierw na jednego z jego \"\u017Co\u0142nierzy\". W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce sprawc\u0105 mo\u017Ce by\u0107... detektyw Olgierd Mazur. Przed Krystianem G\u00F3rskim stoi trudne zadanie oczyszczenia z zarzut\u00F3w przyjaciela i partnera. Czasu jest bardzo ma\u0142o, tym bardziej, \u017Ce policjant musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C spraw\u0105 swojej babci, kt\u00F3ra pad\u0142a ofiar\u0105 kradzie\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73947090":["Re\u017C.: Michael Preece.
Maltretowana \u017Cona barona narkotykowego, Rudy'ego Mendozy, prosi Trenta o pomoc. Nara\u017Caj\u0105c swoje \u017Cycie, pomaga Walkerowi i Alex w \u015Bledztwie przeciw jej m\u0119\u017Cowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73947091":["Re\u017C.: Joao Fernandes.
Lekarka zostaje uprowadzona przez gang swojego ch\u0142opaka, aby przy pomocy posiadanej wiedzy genetycznej stworzy\u0107 ras\u0119 ponadludzkich wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73947092":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
Trivette pomaga swojej dawnej dziewczynie odszuka\u0107 jej ojca. Dziewczyna chce go zabi\u0107. Wszcz\u0119te dochodzenie wskazuje, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest gang narkotykowy z Jamajki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73947093":["Re\u017C.: Michael Preece.
Roscoe Jones, kt\u00F3ry zaj\u0105\u0142 miejsce ojca Trenta, staje si\u0119 celem atak\u00F3w by\u0142ego towarzysza broni, obecnie zwolennika teorii o wy\u017Cszo\u015Bci rasy bia\u0142ej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"73947094":["\u017Baden z harleyowc\u00F3w nie m\u00F3g\u0142 przypuszcza\u0107, \u017Ce w miasteczku sko\u0144czy si\u0119 podr\u00F3\u017C jednego z nich. Dochodzi do tragedii. To tzw. zbrodnia \"overkill\". Patolo\u017Cka doktor Laura K\u0142ys nie ma co do tego w\u0105tpliwo\u015Bci, badaj\u0105c cia\u0142o ofiary. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, jaki motyw mia\u0142 sprawca. Ziomecki i Wilczewska s\u0105 o krok od jego uj\u0119cia, ale kolejny trup krzy\u017Cuje im plany zamkni\u0119cia dochodzenia. Tymczasem wi\u0119zi mi\u0119dzy Agat\u0105 a posterunkow\u0105 Zuz\u0105 si\u0119 zacie\u015Bniaj\u0105. Gdy m\u0142oda policjantka przychodzi do szefowej ze \u0142zami w oczach, ta \u015Bpieszy jej z pomoc\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"73947095":["Ziomecki i Wilczewska kontynuuj\u0105 \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci harleyowca. Autopsja cia\u0142a martwego m\u0119\u017Cczyzny daje jednoznaczny wynik. Patolog Laura jest przekonana, \u017Ce zab\u00F3jca z furi\u0105 zaatakowa\u0142 ofiar\u0119 t\u0119pym narz\u0119dziem. Czarna daje jednak g\u0142ow\u0119, \u017Ce \u017Caden z podejrzanych nie by\u0142by w stanie zabi\u0107. Ekipa pr\u00F3buje odkry\u0107, kim dla sprawcy jest dziewczynka z paszportowego zdj\u0119cia. Policjanci maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce zabezpieczona pami\u0105tka z bierzmowania pomo\u017Ce w rozwi\u0105zaniu tej zagadki kryminalnej. Filip obiecuje Kordasowi sprzeda\u017C swojego rodzinnego domu. Targaj\u0105 nim silne emocje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"73947096":["Czekolada
Halina jest obra\u017Cona i ura\u017Cona, poniewa\u017C wszyscy z Ferdkiem na czele zapomnieli o jej urodzinach, kt\u00F3re by\u0142y wczoraj. O\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce w takim razie tak\u017Ce ich po\u017Cycie ma\u0142\u017Ce\u0144skie w jej odczuciu dobieg\u0142o ko\u0144ca. Kiepski staje na g\u0142owie, aby si\u0119 zrehabilitowa\u0107 i znale\u017A\u0107 odpowiedni prezent dla \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"73947097":["Zmiana czasu
W kraju nast\u0119puje zmiana czasu z zimowego na letni. Ferdynand Kiepski nie ma zamiaru respektowa\u0107 tego rozporz\u0105dzenia. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ono idiotyczne i przysparza ludziom wielu niepotrzebnych k\u0142opot\u00F3w. Wed\u0142ug niego cz\u0142owiek powinien \u017Cy\u0107 w zgodzie z rytmem natury i czterech p\u00F3r roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"73947098":["Dusseldorf
Boczek otrzymuje bardzo intratn\u0105 propozycj\u0119 pracy w D\u00FCsseldorfie. Waha si\u0119, czy j\u0105 przyj\u0105\u0107, poniewa\u017C z jednej strony jest korzystna finansowo, ale z drugiej wi\u0105\u017Ce si\u0119 z przeprowadzk\u0105 i radykaln\u0105 zmian\u0105 dotychczasowego \u017Cycia. Ferdek robi wszystko, aby nak\u0142oni\u0107 s\u0105siada do wyjazdu, bo to oznacza\u0142oby pozbycie si\u0119 go na zawsze z kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"73947099":["Wiele ha\u0142asu o nic
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 niepokoj\u0105 nocne ha\u0142asy i dziwne d\u017Awi\u0119ki dobiegaj\u0105ce ze \u015Bmietnika. Na domiar z\u0142ego rano znajduj\u0105 porozbijane kontenery i rozrzucone \u015Bmieci. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce sprawcami mog\u0105 by\u0107 dzikie zwierz\u0119ta podchodz\u0105ce do miasta z pobliskiego lasu na \u017Cer. S\u0105siedzi powo\u0142uj\u0105 nocn\u0105 stra\u017C, kt\u00F3ra ma strzec \u015Bmietnika. Okazuje si\u0119, \u017Ce spustosze\u0144 dokonuje tajemniczy Mutant.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"73947100":["Non profit
Mieszka\u0144cami kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wstrz\u0105sa wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci wieloletniego dozorcy, pana Kieliszkowskiego. S\u0105siedzi zastanawiaj\u0105 si\u0119, kto przejmie jego funkcj\u0119. Niespodziewanie i samozwa\u0144czo gospodarzem domu mianuje si\u0119 Boczek, kt\u00F3ry powo\u0142uje si\u0119 na protekcj\u0119 prezesa Koz\u0142owskiego. Ferdek jest pe\u0142en obaw. Wkr\u00F3tce jego z\u0142e proroctwa si\u0119 spe\u0142niaj\u0105. Boczek zaczyna terroryzowa\u0107 lokator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"73947101":["Arcyfakt
Marian Pa\u017Adzioch od jakiego\u015B czasu zachowuje si\u0119 w spos\u00F3b bardzo tajemniczy. Nie wytrzymuje i podczas nocnej rozmowy z Ferdkiem zdradza mu, \u017Ce jest w posiadaniu pewnych informacji na temat dzia\u0142ania Zakonu Templariuszy na Dolnym \u015Al\u0105sku. S\u0105siad twierdzi, \u017Ce jest o krok od niecodziennego odkrycia. Natrafi\u0142 na \u015Blad mitycznego \u015Awi\u0119tego Graala, kt\u00F3ry pomo\u017Ce mu zdoby\u0107 w\u0142adz\u0119 nad ca\u0142\u0105 planet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"73947102":["Re\u017C.: Axel Barth.
Tom i Semir aresztuj\u0105 przest\u0119pc\u0119 Pereza, kt\u00F3ry przebra\u0142 si\u0119 za ksi\u0119dza. W baga\u017Cniku jego samochodu znajduj\u0105 klatk\u0119, a w niej ocelota. Bandyta m\u00F3wi tylko po hiszpa\u0144sku i nie potrafi wyja\u015Bni\u0107, jak uda\u0142o mu si\u0119 przej\u015B\u0107 odpraw\u0119 celn\u0105. Policjanci przepytuj\u0105 szefa urz\u0119du celnego, Kappmanna. Ten jednak twardo broni swoich podw\u0142adnych. Dopiero w momencie, gdy Tom pokazuje mu dokumenty, na kt\u00F3rych widnieje podpis jednego z urz\u0119dnik\u00F3w, wszystko staje si\u0119 jasne. W czasie, gdy doktor F\u00F6rster wiezie ocelota do zoo, przemytnicy planuj\u0105, jak odzyska\u0107 zwierz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73947103":["Re\u017C.: Carmen Kurz.
G\u00FCnther Fallada to w\u0142a\u015Bciciel firmy autobusowej i dawny przyjaciel Dietera Bonratha, policjanta patroluj\u0105cego autostrad\u0119. Str\u00F3\u017C prawa postanowi\u0142 wynaj\u0105\u0107 firm\u0119 kumpla do przewozu dru\u017Cyny Cobry na turniej gry w kr\u0119gle. W trasie hamulce autobusu zawodz\u0105 i dochodzi do powa\u017Cnego wypadku. Fallada podejrzewa, \u017Ce jego konkurent, Timo Bresser, celowo uszkodzi\u0142 pojazd, gdy\u017C chce przej\u0105\u0107 firm\u0119. Zamierza wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 spraw\u0119. Sk\u0142ada konkurentowi niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0119 i z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce ten nie \u017Cyje. Niefortunnego go\u015Bcia zastaje na miejscu zbrodni \u017Cona Bressera. Fallada traci kontrol\u0119 nad sytuacj\u0105 i ucieka. Prosi o pomoc w wyja\u015Bnieniu sprawy Bonratha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"73947104":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Na rozkaz kr\u00F3la Horika Ragnar wraz z niewielkim oddzia\u0142em, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 jego najbardziej zaufani ludzie, udaje si\u0119 do szwedzkiego miasta G\u00F6taland, by zako\u0144czy\u0107 konflikt o sporn\u0105 ziemi\u0119, jaki wikingowie maj\u0105 z tamtejszym w\u0142adc\u0105, jarlem Borgiem. M\u0142ody wojownik zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C zyska\u0107 s\u0142aw\u0119, kt\u00F3ra dotar\u0142a r\u00F3wnie\u017C do jego rywali i przeciwnik\u00F3w. Ragnar wywiera pozytywne wra\u017Cenie na Borgu, jarl zastanawia si\u0119 jednak, w jaki spos\u00F3b powinien traktowa\u0107 swojego go\u015Bcia i czy stanie si\u0119 on jego nowym sojusznikiem, czy te\u017C jest tylko bezwoln\u0105 marionetk\u0105 w r\u0119kach kr\u00F3la. Tymczasem w Kattegat panuje zaraza, kt\u00F3ra zbiera obfite \u017Cniwo w pobliskich wsiach. Umiera wielu m\u0142odych i zdolnych do walki i pracy ludzi. Zrozpaczeni i przera\u017Ceni mieszka\u0144cy prosz\u0105 Lagerth\u0119, by wyb\u0142aga\u0142a dla nich \u0142ask\u0119 u bog\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099811.jpg","",[]],"73947105":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Sprzymierzony z kr\u00F3lem Horikiem Ragnar rozpoczyna bitw\u0119 z jarlem Borgiem. Do przeciwnika postanawia do\u0142\u0105czy\u0107 Rollo. Tymczasem ksi\u0119\u017Cniczka Aslaug udaje si\u0119 do Kattegat z niespodziank\u0105, kt\u00F3ra postawi Ragnara w k\u0142opotliwej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177736.jpg","",[]],"73947106":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Mijaj\u0105 cztery lata pod rz\u0105dami jarla Ragnara. Okres ten cechuje si\u0119 nadzwyczajnym spokojem. W ko\u0144cu nadchodzi czas, by zawrze\u0107 nowy sojusz. Wszystko po to, aby uda\u0107 si\u0119 na wypraw\u0119 do Anglii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177736.jpg","",[]],"73947107":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Wikingowie przypuszczaj\u0105 atak na Wessex. Kr\u00F3l Egbert znajduje zupe\u0142nie nowego przeciwnika. Kiedy Ragnar usi\u0142uje zdoby\u0107 dominacj\u0119 na Zachodzie, jarl Borg ma w\u0142asne plany dotycz\u0105ce przysz\u0142o\u015Bci Kattegat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177736.jpg","",[]],"73947108":["Ksi\u0105\u017C\u0119 na bia\u0142ym koniu
Trzyletnia dziewczynka, Eliza Roma\u0144czuk, ginie bez \u015Bladu w parku. Jej matka Maria jest kochank\u0105 eksperta w dziedzinie genetyki Gienka. Niebawem zostaje on zabity, a policja podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest eksm\u0105\u017C Marii. Detektywi sprawdzaj\u0105 te\u017C koleg\u0119 z pracy Gienka. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Maria i Eliza nie s\u0105 spokrewnione. \u015Aledczy analizuj\u0105 po\u0142\u0105czenia telefoniczne i docieraj\u0105 do pewnej kobiety, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 mie\u0107 ze spraw\u0105 wiele wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"73947109":["Nocna przygoda
Szyma\u0144ska znajduje w swoim domu martwego m\u0119\u017Ca oraz \u015Blady napadu rabunkowego. W pobliskim lesie detektywi odkrywaj\u0105 zw\u0142oki Barbary Trojeckiej. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce za oba zab\u00F3jstwa odpowiada \u017Cona zabitego m\u0119\u017Cczyzny. Trop wiedzie jednak do niejakiego Grzegorza Czabatora. \u015Aledczy udaj\u0105 si\u0119 do jego domku my\u015Bliwskiego, gdzie znajduj\u0105 przykut\u0105 do \u015Bciany c\u00F3rk\u0119 Trojeckiej, cia\u0142a podejrzanego i znajomego Agnieszki - Kamila Wilczy\u0144skiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a \u015Bwiadkiem ich w\u0142amania do willi Szyma\u0144skich. Zeznaje, \u017Ce widzia\u0142a \u015Bmier\u0107 tr\u00F3jki os\u00F3b i przyznaje si\u0119 do zab\u00F3jstwa Czabatora w obronie w\u0142asnej. \u015Aledczy nie wierz\u0105 jednak w jej wersj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"73947110":["N\u0119dzne usprawiedliwienie
Podczas wyprawy do lasu student Wojtek Szmit zostaje oskar\u017Cony o zgwa\u0142cenie i zamordowanie swojej kole\u017Canki, Ewy \u0141azarskiej. Ch\u0142opak nie przyznaje si\u0119 do winy. Chc\u0105c wyja\u015Bni\u0107 ca\u0142\u0105 sytuacj\u0119, bierze na zak\u0142adnik\u00F3w pozosta\u0142ych uczestnik\u00F3w wycieczki. Na miejsce zjawia si\u0119 Lisowski. Przypuszcza, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest inny student, kt\u00F3ry zem\u015Bci\u0142 si\u0119 w ten spos\u00F3b za to, \u017Ce dziewczyna odkry\u0142a plagiat w jego pracy zaliczeniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"73947111":["Nie chcesz wiedzie\u0107
Oksana pracuje w biurze hurtowni. Kobieta wpada w oko szefowi, Bogdanowi. Ona jednak wybiera innego pracownika firmy, Marcina. Gdy Bogdan przy\u0142apuje zakochanych na czu\u0142o\u015Bciach, wyrzuca oboje z pracy. Tego samego dnia Oksana ulega wypadkowi na terenie firmy. Do zdarzenia przypadkowo doprowadzi\u0142 jej ukochany, Marcin. M\u0119\u017Cczyzna dzwoni pod numer 112. Bogdan jednak przerywa po\u0142\u0105czenie i przenosi Oksan\u0119 do piwnicy. Marcin raz jeszcze dzwoni pod numer alarmowy. Przy okazji jednak sam ulega wypadkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73947112":["Znieczulica
Id\u0105cego do pracy Piotra zaczepia nieznajomy m\u0119\u017Cczyzna. Poniewa\u017C wygl\u0105da na pijanego, nagabywany dzwoni pod numer 112. Mimo pr\u00F3\u015Bb operatora nie udziela pomocy nieznajomemu i oddala si\u0119, gro\u017C\u0105c pijakowi policj\u0105. Dzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej, przegl\u0105daj\u0105c lokalne wiadomo\u015Bci, Piotra trafia na artyku\u0142, z kt\u00F3rego wynika, \u017Ce chory na cukrzyc\u0119 m\u0119\u017Cczyzna zmar\u0142 w parku, poniewa\u017C nikt nie udzieli\u0142 mu pomocy. Dr\u0119czony wyrzutami sumienia postanawia odwiedzi\u0107 i przeprosi\u0107 jego rodzin\u0119. Poznaje c\u00F3rk\u0119 swojej mimowolnej ofiary, Majk\u0119, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje. Nie ma jednak odwagi wyzna\u0107 jej prawdy. Pewnego dnia dziewczyna przypadkowo wszystkiego si\u0119 dowiaduje. Z p\u0142aczem wybiega z mieszkania. Piotr rusza na poszukiwanie ukochanej. Zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73947113":["Lokator
Ewelina i Oliwia wynajmuj\u0105 wsp\u00F3lnie mieszkanie. Z dziewczynami zamieszkuje tak\u017Ce Wiktor. Ewelina nie ufa nowemu lokatorowi, tymczasem Oliwia od razu si\u0119 w nim zakochuje. Pierwszej z kobiet co\u015B jednak nie daje spokoju. Niebawem odkrywa, \u017Ce Wiktor jest poszukiwanym przez policj\u0119 pedofilem. Gdy dziewczyna dzwoni pod numer 112, zostaje zaatakowana. Na ratunek spieszy jej Oliwia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73947114":["M\u0119\u017Cczyzna pada ofiar\u0105 intryganta, kt\u00F3ry odbiera mu ukochan\u0105
Igor i Zuzanna wynajmuj\u0105 pok\u00F3j lokatorowi, Karolowi. M\u0119\u017Cczyzna na pocz\u0105tku wydaje si\u0119 bardzo sympatyczny. Z czasem jednak zaczyna knu\u0107 intryg\u0119 maj\u0105c\u0105 na celu rozdzielenie Zuzanny i Igora. Kiedy m\u0119\u017Cczyzna u\u015Bwiadamia sobie, co chce zrobi\u0107 wsp\u00F3\u0142lokator, ten go atakuje. W trakcie b\u00F3jki Igor \u0142amie Karolowi nos, dodatkowo upadaj\u0105cemu na pod\u0142og\u0119 m\u0119\u017Cczy\u017Anie wypada dysk. Przera\u017Cona Zuzanna dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73947115":["Powr\u00F3t z misji
Mariusz Konopka jest zawodowym \u017Co\u0142nierzem. Wraca do swojej \u017Cony Joanny z kolejnej misji wojskowej. Kobieta zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zachowuje si\u0119 inaczej ni\u017C zwykle, w dodatku spotyka si\u0119 z osobami, kt\u00F3re nie wzbudzaj\u0105 jej zaufania. Joanna postanawia pozna\u0107 jego sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73946900":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73946901":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73946902":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73946903":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73946904":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946905":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946906":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946907":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946908":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946909":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946910":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946911":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73946912":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73946913":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73946914":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73946915":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73946916":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73946917":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73946918":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"73946919":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73946920":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73946921":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73946922":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73946923":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73946553":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946554":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"73946555":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946556":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73946557":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946558":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73946559":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946560":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"73946561":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946562":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"73946563":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946565":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946566":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"73946567":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946568":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"73946569":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946570":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"73946571":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73946572":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73946573":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73946574":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73946575":["Re\u017C.: James Burrows.
Niespodziewanie dochodzi do przerwy w dostawie pr\u0105du. Chandler, kt\u00F3ry przez przypadek w tym momencie znalaz\u0142 si\u0119 w towarzystwie czaruj\u0105cej modelki, mo\u017Ce cieszy\u0107 si\u0119 d\u0142u\u017Cej jej obecno\u015Bci\u0105. Phoebe i Rachel poszukuj\u0105 w\u0142a\u015Bciciela zab\u0142\u0105kanego kociaka. Ross marzy, by zaprosi\u0107 Rachel na randk\u0119, ale nie mo\u017Ce zebra\u0107 si\u0119 na odwag\u0119. Joey dowiaduje si\u0119, \u017Ce Monica interesowa\u0142a si\u0119 nim od chwili, gdy tylko wprowadzi\u0142 si\u0119 do ich budynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73946576":["Re\u017C.: James Burrows.
Umiera babcia Moniki i Rossa. Na jej pogrzeb przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 wszyscy przyjaciele obojga rodze\u0144stwa. W trakcie uroczysto\u015Bci Ross bierze za du\u017Co tabletek przeciwb\u00F3lowych i zachowuje si\u0119 jakby by\u0142 pijany. Joey, kt\u00F3ry przyni\u00F3s\u0142 na styp\u0119 przeno\u015Bny telewizor, ogl\u0105da mecz. Przy\u0142\u0105cza si\u0119 do niego wi\u0119kszo\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzn. Jeden ze wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w Chandlera ma zamiar zaaran\u017Cowa\u0107 dla niego randk\u0119 w ciemno. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to spotkanie... z innym m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73946577":["Re\u017C.: James Burrows.
Monica przygotowuje obiad na \u015Awi\u0119to Dzi\u0119kczynienia. Zaprasza na niego swoich przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy tego dnia nie maj\u0105 innych plan\u00F3w. Ojciec Rachel odmawia pokrycia koszt\u00F3w wyjazdu c\u00F3rki na doroczn\u0105, rodzinn\u0105 wycieczk\u0119 na narty. Mo\u017Ce to zrobi\u0107 pod warunkiem, \u017Ce dziewczyna wr\u00F3ci z powrotem do domu. Podobizna Joeya zostaje umieszczona na plakatach kampanii przeciwko chorobom przenoszonych drog\u0105 p\u0142ciow\u0105. W zwi\u0105zku z tym pi\u0119kna modelka nie chce um\u00F3wi\u0107 si\u0119 z nim na randk\u0119, a rodzina nie \u017Cyczy sobie obecno\u015Bci Joeya na \u015Bwi\u0105tecznym obiedzie. Chandler nie zamierza w og\u00F3le obchodzi\u0107 \u015Bwi\u0119ta, poniewa\u017C \u017Ale mu si\u0119 ono kojarzy. Wiele lat temu jego rodzice w\u0142a\u015Bnie tego dnia oznajmili, \u017Ce si\u0119 rozwodz\u0105. W ko\u0144cu przyjaciele spotykaj\u0105 si\u0119 u Moniki, ale w wyniku zabawnego splotu wydarze\u0144 pechowej gospodyni nie udaje si\u0119 poda\u0107 obiadu. Zamiast tego wszyscy zajadaj\u0105 si\u0119 popisowymi daniami Chandlera - kanapkami z serem i zup\u0105 pomidorow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73946578":["Re\u017C.: Peter Bonerz.
Przyjaciele postanowili sp\u0119dzi\u0107 sylwestra tylko w swoim gronie. Jednak okazuje si\u0119, \u017Ce wsp\u00F3lne plany s\u0105 trudne do zrealizowania. Phoebe nie wyobra\u017Ca sobie powitania Nowego Roku bez ukochanego - wybitnie uzdolnionego fizyka. Monica zaprasza swojego dawnego adoratora z liceum, Chandler przychodzi w towarzystwie by\u0142ej dziewczyny, a Joey zjawia si\u0119 z atrakcyjn\u0105 m\u0142od\u0105 matk\u0105. W dodatku Rachel dowiaduje si\u0119, \u017Ce Paolo wraca z Rzymu wcze\u015Bniej specjalnie po to, aby sp\u0119dzi\u0107 z ni\u0105 sylwestra. W tej sytuacji Ross zaskakuje wszystkich, przynosz\u0105c ze sob\u0105 ma\u0142pk\u0119 o imieniu Marcel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73946579":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73946580":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"73946581":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"73946582":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon i Leonard zamawiaj\u0105 wyst\u0119p Profesora Protona, kt\u00F3ry by\u0142 ich ulubion\u0105 postaci\u0105 telewizyjn\u0105 z dzieci\u0144stwa. Raj zostawia swojego psa pod opiek\u0105 Howarda i Bernadette. Ma\u0142\u017Conkowie gubi\u0105 go...","","",[]],"73946583":["Re\u017C.: Anthony Rich.
Planowana podr\u00F3\u017C dziewczyn do Las Vegas nie dochodzi do skutku. W zwi\u0105zku z tym ch\u0142opcy zapraszaj\u0105 je do wsp\u00F3lnej gry w Dungeons & Dragons. Raj i Lucy id\u0105 na bardzo dziwn\u0105 randk\u0119.","","",[]],"73946584":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73946585":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73946586":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Leonard, Sheldon i Raj walcz\u0105 o etat na uczelni. Temperatura rywalizacji wzrasta, gdy do walki w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 dziewczyny.","","",[]],"73946587":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon za\u0142amuje si\u0119, gdy jeden z jego ulubionych seriali zostaje przedwcze\u015Bnie zdj\u0119ty z anteny. Amy pr\u00F3buje pom\u00F3c mu wyleczy\u0107 si\u0119 z kompulsywnej potrzeby zaka\u0144czania czynno\u015Bci. Raj odkrywa sekret swojej nowej sympatii, Lucy.","","",[]],"73946588":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73946589":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73946590":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73946591":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73946592":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73946593":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"73946594":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73946664":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73946665":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73946666":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73946667":["Od dawna wiadomo, \u017Ce do tanga trzeba dwojga. W programie fani zobacz\u0105 muzyczne wsp\u00F3\u0142prace i znane po\u0142\u0105czenie, w jakie wchodzi\u0142y gwiazdy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399346.jpg","",[]],"73946668":["Najlepsze polskie przeboje lat 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399352.jpg","",[]],"73946669":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399796.jpg","",[]],"73946670":["Najlepsze przeboje taneczne z r\u00F3\u017Cnych stron kraju dla wszystkich pokole\u0144. Nie zabraknie piosenek i teledysk\u00F3w g\u00F3ralskich, \u015Bl\u0105skich, kaszubskich i cyga\u0144skich gwiazd. Swoje klipy zaprezentuj\u0105 tacy arty\u015Bci jak Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Kapela Ciupaga, Zb\u00F3je czy Don Vasyl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399350.jpg","",[]],"73946671":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399354.jpg","",[]],"73946672":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73946673":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73946674":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"73946675":["W programie poznamy taneczne nowo\u015Bci. Tu wybrzmi\u0105 tylko najlepsze przeboje. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C muzyczne zapowiedzi prezenter\u00F3w, kt\u00F3rzy razem z widzami b\u0119d\u0105 testowa\u0107 nowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399348.jpg","",[]],"73946676":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73946677":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73946678":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73946679":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73946680":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73946681":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73946682":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"73946683":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"73946684":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"73946685":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73946528":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73946529":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73946530":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"73946531":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73946532":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"73946533":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73946534":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"73946535":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"73946536":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73946537":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"73946538":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73946539":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73946540":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73946541":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73946542":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73946543":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73946544":["Snajperowi nie daje spokoju dziewczyna, kt\u00F3ra wieczorami spaceruje wok\u00F3\u0142 jego przyczepy. \u017Bycie pod jednym dachem z synem i jego partnerk\u0105 okazuje si\u0119 niema\u0142ym wyzwaniem dla matki Kampia. Mimo usilnych stara\u0144 \u0141ukasza jego kolejne znajomo\u015Bci z kobietami ko\u0144cz\u0105 si\u0119 niepowodzeniami. Andelek i Toples maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce potencjalne partnerki zainteresuj\u0105 si\u0119 nimi ze wzgl\u0119du na umiej\u0119tno\u015Bci wokalne i taneczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73946545":["Mirek d\u0142ugo czeka\u0142 na kobiet\u0119, kt\u00F3ra si\u0119 nim zainteresuje, chocia\u017C posiada wiele zalet. Rodzina Kampia nie potrafi zaakceptowa\u0107 jego partnerki. Jarek marzy o spacerach po pla\u017Cy w towarzystwie ukochanej. Mama Roberta twierdzi, \u017Ce dziewczyny s\u0105 gorsze od ch\u0142opak\u00F3w. Kuba nie ma nic przeciwko znajomo\u015Bci nawet z bardzo puszyst\u0105 kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73946546":["Mirek wspomina by\u0142\u0105 \u017Con\u0119, kt\u00F3ra wyjecha\u0142a z kraju i ju\u017C nie wr\u00F3ci\u0142a. Jaru\u015B opowiada, \u017Ce \u015Bwietnie bawi\u0142 si\u0119 na dyskotece. Snajper pokazuje koledze sw\u00F3j spos\u00F3b na podryw, natomiast Pan Heniek przygarnia ci\u0119\u017Carn\u0105 dziewczyn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73946547":["Snajper zobaczy\u0142 szans\u0119 na zapoznanie dziewczyny spaceruj\u0105cej z psem. Grzegorz stara si\u0119 wzbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107 w Agnieszce i celowo opowiada o kobietach w jego otoczeniu. Kamil zacz\u0105\u0142 my\u015Ble\u0107 przysz\u0142o\u015Bciowo i zamiast planowanej limuzyny kupi\u0142 rodzinne auto. Mirek marzy, aby jego przysz\u0142a partnerka lubi\u0142a podr\u00F3\u017Cowanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73946548":["Agata i Tomasz s\u0105 razem od czterech lat, a zar\u0119czyli si\u0119 rok temu. Od pewnego czasu kobieta odczuwa niepok\u00F3j, poniewa\u017C od kiedy narzeczony pozna\u0142 w nowej pracy niejak\u0105 Ramon\u0119, jego zachowanie uleg\u0142o zmianie. Nocami pisze SMS-y i potajemnie rozmawia przez telefon. Na domiar z\u0142ego Agata znalaz\u0142a w plecaku Tomasza paczk\u0119 prezerwatyw. Podejrzewa, \u017Ce ukochany j\u0105 zdradza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"73946549":["Dominika od pi\u0119ciu lat jest m\u0119\u017Catk\u0105. Razem z m\u0119\u017Cem Mariuszem planuj\u0105 powi\u0119kszenie rodziny, jednak zachowanie m\u0119\u017Cczyzny od jakiego\u015B czasu jest co najmniej zastanawiaj\u0105ce. M\u0105\u017C odsun\u0105\u0142 si\u0119 od niej i jest wiecznie zm\u0119czony. Dominika znalaz\u0142a w jego kurtce paragon ze sklepu jubilerskiego, w kt\u00F3rym kupi\u0142 bransoletk\u0119. Kobieta by\u0142a przekonana, \u017Ce to jej prezent urodzinowy, ale bransoletki nigdy nie dosta\u0142a. Dominika s\u0105dzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C j\u0105 zdradza, dlatego do wyja\u015Bnienia sprawy anga\u017Cuje ekip\u0119 Petrova.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2100905.jpg","",["N"]],"73946550":["Eryk od trzech lat jest m\u0119\u017Cem Basi. Jego zdaniem tworz\u0105 udan\u0105 i dobran\u0105 par\u0119. M\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce cieszy\u0107 si\u0119 swobod\u0105 i bez przeszk\u00F3d realizowa\u0107 swoje r\u00F3\u017Cnorodne pasje. Jednak po rozmowie z koleg\u0105 stwierdza, \u017Ce jego \u017Cona daje mu chyba zbyt du\u017Co wolno\u015Bci i by\u0107 mo\u017Ce co\u015B si\u0119 za tym kryje. Po incydencie z tabletem nabra\u0142 podejrze\u0144 o niewierno\u015B\u0107 \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2100905.jpg","",["N"]],"73946551":["Luiza Gawe\u0142 ma 26 lat i rok temu po\u015Blubi\u0142a Jacka. Pierwsza \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny odesz\u0142a z kochankiem. Luiza okaza\u0142a si\u0119 lekiem na jego z\u0142amane serce i od kilku miesi\u0119cy para stara si\u0119 o dziecko. Jednak od jakiego\u015B czasu Jacek dziwnie si\u0119 zachowuje - odsun\u0105\u0142 si\u0119 od niej i nie ma mi\u0119dzy nimi blisko\u015Bci. Luiza jest przekonana, \u017Ce jej m\u0105\u017C j\u0105 zdradza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2100905.jpg","",["N"]],"73946552":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73947248":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73947249":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947250":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947251":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947252":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947253":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947254":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947255":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947256":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73947257":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73947258":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"73947259":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"73947260":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73947261":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73947262":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73947263":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73947116":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373027.jpg","",[]],"73947117":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"73947118":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"73947119":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"73947120":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373027.jpg","",[]],"73947121":["Drugi turniej Ligi Narod\u00F3w z udzia\u0142em reprezentacji Polski odb\u0119dzie si\u0119 w Fukuoce. Na pocz\u0105tek Bia\u0142o-Czerwoni zmierz\u0105 si\u0119 z dru\u017Cyn\u0105 z Ba\u0142kan\u00F3w, kt\u00F3ra w \u015Bwiatowym rankingu FIVB zajmuje dwudzieste miejsce - najni\u017Csze spo\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w tegorocznej edycji rozgrywek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2371349.jpg","",[]],"73947122":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"73947123":["Czas na mecz fina\u0142owy numer trzy. King Szczecin od pocz\u0105tku fazy play-off gra\u0142, jak na mistrza Polski przysta\u0142o. O jego sile przekona\u0142 si\u0119 najpierw zesp\u00F3\u0142 Legii, zdobywca krajowego pucharu, a p\u00F3\u017Aniej Sp\u00F3jnia. Dru\u017Cyna ze Stargardu nie mia\u0142a wiele do powiedzenia w serii p\u00F3\u0142fina\u0142owej, w kt\u00F3rej uleg\u0142a szczecinianom do zera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379560.jpg","",["AD"]],"73947124":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"73947125":["Drugi turniej Ligi Narod\u00F3w z udzia\u0142em reprezentacji Polski odb\u0119dzie si\u0119 w Fukuoce. Na pocz\u0105tek Bia\u0142o-Czerwoni zmierz\u0105 si\u0119 z dru\u017Cyn\u0105 z Ba\u0142kan\u00F3w, kt\u00F3ra w \u015Bwiatowym rankingu FIVB zajmuje dwudzieste miejsce - najni\u017Csze spo\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w tegorocznej edycji rozgrywek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2371349.jpg","",[]],"73947126":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"73947127":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"73947128":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"73947129":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"73947130":["Polski pi\u0119\u015Bciarz ma na koncie tylko trzy zawodowe walki, ale wszystkie wygra\u0142 w znakomitym stylu. Kajetan Kalinowski pos\u0142a\u0142 swoich rywali na deski, w tym dw\u00F3ch ju\u017C w pierwszej rundzie. Jego przeciwnikiem podczas gali w Gda\u0144sku by\u0142 utalentowany Cristian Lopez, kt\u00F3ry ma na koncie dwa zwyci\u0119stwa. Kuba\u0144czyk w ostatnim boju okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Damiana Smagie\u0142a, ko\u0144cz\u0105c pojedynek nokautuj\u0105cym ciosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"73947131":["Po dw\u00F3ch latach przerwy Real Madryt ponownie zagra w finale Champions League. Zesp\u00F3\u0142 ze stolicy Hiszpanii stanie przed szans\u0105 wy\u015Brubowania rekordu zwyci\u0119stw w tych rozgrywkach. Obecnie ma na koncie a\u017C czterna\u015Bcie triumf\u00F3w. Naprzeciw Kr\u00F3lewskich stanie Borussia Dortmund. Dru\u017Cyna, kt\u00F3ra w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowa\u0142a Paris Saint-Germain, zawalczy o sw\u00F3j drugi Puchar Mistrz\u00F3w. Aren\u0105 batalii ju\u017C po raz \u00F3smy w historii b\u0119dzie stadion Wembley. Zesp\u00F3\u0142 z Dortmundu spr\u00F3buje go odczarowa\u0107. W 2013 roku przegra\u0142 tu bowiem w finale Ligi Mistrz\u00F3w z Bayernem Monachium. Zadanie stoj\u0105ce przed podopiecznymi Edina Terzicia jest jednak r\u00F3wnie trudne jak misje Toma Cruise'a w serii film\u00F3w o przygodach agenta Ethana Hunta. W tej edycji rozgrywek ekipy Carla Ancelottiego nie by\u0142y w stanie pokona\u0107 nawet takie tuzy europejskiego futbolu jak Manchester City czy wspomniany Bayern.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421870.jpg","",[]],"73947132":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"73974270":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"73947134":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"73947135":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73947136":["Gwo\u017Adziem programu gali w Ostrowie Wielkopolskim b\u0119dzie walka Marcina \u0141azarza z Bartoszem Szewczykiem o pas w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W klatce zmierz\u0105 si\u0119 te\u017C m.in. Kamil Kraska i debiutant w federacji FEN Aslambek Arsamikov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"73947137":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"73947138":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"73947139":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"73947140":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"73947141":["Na ringu w Warszawie pojawi si\u0119 m.in. Radomir Obru\u015Bniak, kt\u00F3ry b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej. Podczas tych zawod\u00F3w kibice zobacz\u0105 w akcji r\u00F3wnie\u017C Kewina Gibasa. Dziewi\u0119tnastoletni podopieczny Grzegorza Proksy stoczy swoj\u0105 trzeci\u0105 walk\u0119 w zawodowej karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2419276.jpg","",["N"]],"73947142":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"73975360":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"73947144":["Po kilku chudych latach utytu\u0142owani reprezentanci Serbii chcieliby wreszcie osi\u0105gn\u0105\u0107 znacz\u0105cy sukces w imprezie du\u017Cej rangi. Siatkarze z Ba\u0142kan\u00F3w nie s\u0105 jednak faworytami tegorocznej Ligi Narod\u00F3w. Problem\u00F3w mog\u0105 im narobi\u0107 r\u00F3wnie\u017C ambitnie graj\u0105cy Holendrzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423069.jpg","",[]],"73947145":["Piotr Kacprzak przyst\u0119puje do drugiej w karierze obrony pasa Babilon MMA. Tym razem pr\u00F3b\u0119 zdetronizowania mistrza wagi pi\u00F3rkowej podejmie Szymon Rakowicz. Podczas gali w Radomiu zmierz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce m.in. Oliwier Przerwa i Jakub B\u0142achowicz oraz Said-Magomed \"Wolf\" Abdulkadirov i Fabiano \"Jacarezinho\" Silva.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"73947146":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73947147":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387500.jpg","",["N"]],"73947148":["Starcie w wadze lekkiej pomi\u0119dzy Filipem Lamparskim a W\u0142ochem Davide Martinezem b\u0119dzie wydarzeniem wieczoru podczas gali w Jaworznie. W karcie walk znalaz\u0142o si\u0119 jeszcze osiem innych pojedynk\u00F3w, m.in. Micha\u0142a Pietrzaka z Joelem Kouadj\u0105 oraz Jaros\u0142awa Lecha z Mariuszem Krzeszowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"73947149":["Najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali w York Hall b\u0119dzie pojedynek o mistrzostwo Europy w wadze lekkiej. Naprzeciw siebie stan\u0105 niepokonany w zawodowej karierze Sam Noakes oraz francuski weteran ringu, by\u0142y czempion Starego Kontynentu Yvan Mendy. W programie zawod\u00F3w w Londynie znajdzie si\u0119 tak\u017Ce inna potyczka o tytu\u0142.. O pas WBC International Silver powalcz\u0105 Henry Turner i Maykol Mendoza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",["N"]],"73947150":["Po raz trzeci Aljamain Sterling wychodzi do klatki, by broni\u0107 pasa zdobytego w 2021 roku. Jego przeciwnikiem jest by\u0142y mistrz UFC w wadze pi\u00F3rkowej i koguciej. Henry Cejudo odszed\u0142 od czynnego uprawienia sportu w 2020 roku jako kr\u00F3l obu wag. Teraz mistrz olimpijski w zapasach w stylu wolnym powraca, by jeszcze raz pokaza\u0107 kibicom sw\u00F3j kunszt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2401935.jpg","",[]],"73947151":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2410036.jpg","",["N"]],"73947152":["Podczas gali Fight Exclusive Night w Z\u0105bkach Cezary Oleksiejczuk b\u0119dzie broni\u0142 pasa mistrzowskiego w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Tytu\u0142 spr\u00F3buje mu odebra\u0107 niepokonany w pi\u0119ciu kolejnych walkach Mansur Abdurzakov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"73947153":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73947154":["Tym razem gal\u0119 UFC w Atlantic City zwie\u0144czy pojedynek pa\u0144 w kategorii muszej. 24-letnia Amerykanka Erin Blanchfield mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 znakomitym rekordem. Przegra\u0142a w klatce tylko jedn\u0105 walk\u0119, a by\u0142o to pi\u0119\u0107 lat temu. Jej przeciwniczka r\u00F3wnie\u017C ponios\u0142a jedn\u0105 pora\u017Ck\u0119, podobnie jak Blanchfield w pocz\u0105tkach kariery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2401162.jpg","",[]],"73947155":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2419276.jpg","",["N"]],"73947156":["Daniel Skibi\u0144ski, po latach sp\u0119dzonych za granic\u0105, wraca na polski rynek MMA. Podczas gali w Lesznie by\u0142y mistrz kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z Alissonem Marreir\u0105. Brazylijczyk pragnie powetowa\u0107 sobie ostatnie niepowodzenie w konfrontacji z Artursem Leisansem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388870.jpg","",["N"]],"73947157":["Pocz\u0105tkowo w walce wieczoru mieli zmierzy\u0107 si\u0119 Nikodem Je\u017Cewski i Youri Kalenga. Polak dosta\u0142 jednak propozycj\u0119 zast\u0105pienia Krzysztofa G\u0142owackiego w pojedynku z Lawrencem Okoliem o wakuj\u0105cy pas WBO w kategorii cruiser. W efekcie najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali w Wielkim Klinczu b\u0119dzie starcie Igora Jakubowskiego i Michala Plesnika. Potyczka z sze\u015Bciokrotnym mistrzem S\u0142owacji w boksie amatorskim to dla pi\u0119\u015Bciarza z \u017Bor trzecia walka w zawodowej karierze. Poprzednie dwie wygra\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389776.jpg","",["N"]],"73947158":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73947159":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73947160":["Przypomnienie zawod\u00F3w z 7 grudnia 2019 roku. Na zako\u0144czenie imprezy powr\u00F3t legendy KSW, Mameda Khalidova. Reprezentant Polski niespodziewanie w grudniu 2018 roku, po pora\u017Cce z Tomaszem Narkunem, zako\u0144czy\u0142 karier\u0119. Teraz wraca do klatki. Przed nim ci\u0119\u017Ckie zadanie. Jego rywalem jest Scott Askham, kt\u00F3ry w maju 2019 roku wywalczy\u0142 pas mistrzowski dywizji \u015Bredniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"73947053":["B\u0142ogos\u0142awiona wina - jak ze z\u0142a B\u00F3g wyprowadza dobro
Gospodarze odcinka, Katarzyna Supe\u0142-Zaboklicka i ks. prof. Witold Kawecki CSsR, rozmawiaj\u0105 na temat tego, czym jest b\u0142ogos\u0142awiona wina, czyli jak to si\u0119 dzieje, \u017Ce ze z\u0142ych wydarze\u0144 B\u00F3g potrafi wyci\u0105gn\u0105\u0107 dobro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"73947054":["Dwie rodziny wymieni\u0105 si\u0119 bud\u017Cetami i mieszkaniami. Monika i Robert to rodzice Wiktorii i cierpi\u0105cego na zesp\u00F3\u0142 Aspergera Paw\u0142a. Ca\u0142a czw\u00F3rka mieszka w jednym pokoju. Znajduj\u0105 si\u0119 w nie\u0142atwej sytuacji finansowej i czasem korzystaj\u0105 z pomocy wsp\u00F3lnoty dzia\u0142aj\u0105cej przy klasztorze Franciszkan\u00F3w. Dorota i Dawid natomiast maj\u0105 jednego syna - o\u015Bmioletniego Kryspina. Dorota ma w\u0142asny salon fryzjerski, a Dawid pracuje w bran\u017Cy bankowej. Warto\u015B\u0107 ich willi wynosi p\u00F3\u0142tora miliona z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"73947055":["Mieszkaj\u0105cy na Powi\u015Blu Dominik i Julia to rodzice dw\u00F3ch c\u00F3rek. Kobieta dorywczo pracuje jako sprz\u0105taczka, a jej partner d\u0142ugo pozostawa\u0142 na bezrobociu. Straci\u0142 posad\u0119 magazyniera w zwi\u0105zku z powa\u017Cnym wypadkiem w zak\u0142adzie. Para mo\u017Ce dziennie wyda\u0107 sze\u015B\u0107 z\u0142otych na jedn\u0105 osob\u0119. Zajmuj\u0105 socjalne mieszkanie w starej kamienicy. Tymczasem Joanna i Tomasz, tak\u017Ce maj\u0105cy dwie c\u00F3rki, mieszkaj\u0105 w willi w Nowej Iwicznej. M\u0119\u017Cczyzna du\u017Co zarabia jako analityk biznesowy, a jego ukochana zatrudni\u0142a si\u0119 w agencji eventowo-reklamowej wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105cej z celebrytami. Ich miesi\u0119czne pensje razem wynosz\u0105 oko\u0142o dwudziestu tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala im przeznaczy\u0107 czterysta z\u0142otych dziennie na ka\u017Cdego cz\u0142onka rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"73947056":["Do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 muszkiet z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Bro\u0144 nale\u017Ca\u0142a do przodka klienta. \u017Bo\u0142nierz mia\u0142 j\u0105 przy sobie podczas bitwy, w kt\u00F3rej zosta\u0142 ranny. P\u00F3\u017Aniej Rick wpada w z\u0142o\u015B\u0107 na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce syn sprzeda\u0142 wyj\u0105tkowo cenny plakat filmowy z jego osobistej kolekcji. Przekonamy si\u0119, czy Corey zdo\u0142a to jako\u015B wynagrodzi\u0107 zawiedzionemu ojcu. Pracownicy ogl\u0105daj\u0105 te\u017C zardzewia\u0142e dzieci\u0119ce auto na peda\u0142y. Zabawkowy pojazd pochodzi z lat 50. ubieg\u0142ego wieku i jest ozdobiony motywem rakiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947057":["Bohaterowie show przygotowuj\u0105 specjalny prezent dla dziadka z okazji jego siedemdziesi\u0105tych urodzin. Prosz\u0105 o pomoc uczestnik\u00F3w program\u00F3w \"Ameryka\u0144scy zbieracze\" i \"Akcja renowacja\". Z my\u015Bl\u0105 o seniorze znajduj\u0105 i remontuj\u0105 chevroleta z 1957 roku. Musz\u0105 si\u0119 spieszy\u0107, aby auto by\u0142o gotowe przed przyj\u0119ciem urodzinowym. Do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C rzadki XIX-wieczny pistolet na palec, kt\u00F3rego u\u017Cywali hazardzi\u015Bci. W sklepie pojawia si\u0119 te\u017C cz\u0142owiek z niewykorzystanym biletem na jeden z najs\u0142ynniejszych koncert\u00F3w wszech czas\u00F3w - wyst\u0119p Beatles\u00F3w na Shea Stadium w Queens.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947058":["Ka\u017Cdego dnia budzimy si\u0119 na innej planecie. Do kolejnego zachodu s\u0142o\u0144ca z kosmosu spadaj\u0105 ca\u0142e tony ska\u0142, chmura py\u0142\u00F3w znad Sahary u\u017Cy\u017Ania Amazoni\u0119, a Biegun P\u00F3\u0142nocny przesuwa si\u0119 o 150 metr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414710.jpg","",[]],"73947059":["Zawody w lataniu
Mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki postanowili zorganizowa\u0107 wielkie zawody sportowe. Niestety, ci\u0105gle kto\u015B im przeszkadza w realizacji tego pomys\u0142u. Rezolutna Maja z pomoc\u0105 Gucia postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 zagadkow\u0105 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73947060":["Z\u0142oty \u017Cuk, Pow\u00F3d\u017A
Na \u0142\u0105ce pojawia si\u0119 z\u0142oty \u017Cuk Feliks. Wszyscy si\u0119 ciesz\u0105, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce jego obecno\u015B\u0107 przynosi szcz\u0119\u015Bcie. Niestety, wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce jest odwrotnie - mieszka\u0144c\u00F3w zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 niezwyk\u0142y pech. S\u0105 bardzo rozczarowani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73947061":["Niech \u017Cyje Meksyk
Autorzy prezentuj\u0105 histori\u0119 cywilizacji Aztek\u00F3w i dzieje wsp\u00F3\u0142czesnego Meksyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"73947062":["Pizzaro i Imperium Ink\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"73947063":["Jacques Cartier
Jacques Cartier by\u0142 francuskim korsarzem, podr\u00F3\u017Cnikiem i odkrywc\u0105, znanym z licznych, wczesnych odkry\u0107 na terytorium dzisiejszej Kanady. Maestro opowiada o podr\u00F3\u017Cach tego odwa\u017Cnego \u017Ceglarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"73947064":["Zen i sztuka obs\u0142ugi komputera
Alutka bierze udzia\u0142 w konkursie na napisanie przygn\u0119biaj\u0105cego poematu. Bardzo przejmuje si\u0119 tym zadaniem i okazuje skrajny pesymizm. U\u015Bwiadamia Jadzi, jak bezsensowne, bezcelowe i p\u0142ytkie jest jej \u017Cycie. Niebawem tak\u017Ce J\u0119drula popada w depresj\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105siadka ma wp\u0142yw na rodzin\u0119 pa\u0144stwa Kwiatkowskich, poniewa\u017C Filip i Romek tak\u017Ce odkryli beznadziej\u0119 egzystencji. Z\u0142y nastr\u00F3j syn\u00F3w bardzo martwi Ank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"73947065":["Zack Giffin i John Weisbarth odwiedzaj\u0105 singla z Massachussets, aby obejrze\u0107 jego dzie\u0142o. M\u0119\u017Cczyzna zbudowa\u0142 mobilny dom, kt\u00F3rego powierzchnia mieszkalna wynosi zaledwie 14 m kw. Fasada lokum jest utrzymana w wyspiarskim stylu, a wn\u0119trze nowoczesne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"73947066":["Na wschodzie stanu Tennessee John i Zack projektuj\u0105 dom dla czteroosobowej rodziny. Specjali\u015Bci maj\u0105 zaaran\u017Cowa\u0107 przestrze\u0144 do spania dla rodzic\u00F3w i dwojga nastolatk\u00F3w. Ka\u017Cdy z domownik\u00F3w b\u0119dzie mia\u0142 do dyspozycji przestrze\u0144 mniejsz\u0105 ni\u017C 10 metr\u00F3w kwadratowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"73947067":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia wizyt\u00F3wka owianego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 rewolwerowca Johna Wesleya Hardina, kt\u00F3ry grasowa\u0142 na Dzikim Zachodzie. Zweryfikowanie autentyczno\u015Bci przedmiotu nastr\u0119cza jednak du\u017Ce trudno\u015Bci. P\u00F3\u017Aniej Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 mandolin\u0119 marki Gibson. Pochodz\u0105cy z wczesnych lat 30. ubieg\u0142ego wieku instrument jest w doskona\u0142ym stanie. Nast\u0119pnie Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 maszyn\u0119 stolarsk\u0105 marki Shopsmith z lat 50.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947068":["Bohaterowie programu s\u0105 przej\u0119ci, gdy\u017C do sklepu trafia ksi\u0119ga pami\u0105tkowa klasy Ronalda Reagana. Sprzedaj\u0105cy m\u00F3wi, \u017Ce rocznik nale\u017Ca\u0142 do jego dziadka, kt\u00F3ry chodzi\u0142 do szko\u0142y \u015Bredniej ze s\u0142ynnym prezydentem. Nast\u0119pny klient przynosi do lombardu lalki i rekwizyty, kt\u00F3re rzekomo pochodz\u0105 z oryginalnego show Buffalo Billa. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 zabytkow\u0105 budk\u0119 telefoniczn\u0105 z lat 50. i 60. wraz z wci\u0105\u017C dzia\u0142aj\u0105cym automatem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"73947069":["W kolejnym odcinku dokumentali\u015Bci przedstawiaj\u0105, jak wygl\u0105da jesie\u0144 w Laszkach. Dwie krowy Emilii niebawem si\u0119 ociel\u0105, a gospodyni obawia si\u0119, \u017Ce krew porodowa zwabi drapie\u017Cniki. Aby zapewni\u0107 bezpiecze\u0144stwo zwierz\u0119tom, musi przy nich by\u0107 w momencie narodzin ciel\u0105t. Kobiet\u0119 odwiedza Krzysztof, hodowca byd\u0142a, kt\u00F3ry opowie o ataku wilk\u00F3w na jego w\u0142asne stado. Jeszcze przed zachodem s\u0142o\u0144ca Emilia musi ustali\u0107 przyczyn\u0119 awarii elektrycznego pastucha i naprawi\u0107 go. W Strabli tymczasem dzieci Wioli i Marcina powracaj\u0105 do szko\u0142y. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce je\u015Bli rodzice nie zbior\u0105 dodatkowych funduszy na jej utrzymanie, plac\u00F3wka zostanie zamkni\u0119ta. Wiola jest matk\u0105 czworga dzieci, wi\u0119c taki przebieg wydarze\u0144 by\u0142by dla niej bardzo niekorzystny. Gienio i Andrzej wywo\u017C\u0105 obornik, co jest bardzo ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0105. Spraw\u0119 utrudnia fakt, \u017Ce Gienio ma kontuzj\u0119 plec\u00F3w. Z odsiecz\u0105 przybywaj\u0105 jednak jego koledzy - Jastrz\u0105b, Marek i Ramzes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181365.jpg","",["N"]],"73947070":["Koszmar koszmar\u00F3w
Poszukiwania kuzynki Alutki nie przynosz\u0105 rezultat\u00F3w. Jej c\u00F3reczka Alinka nadal mieszka w domu ciotki. J\u0119drula niespodziewanie odkrywa w sobie ojcowskie instynkty i nie widzi \u015Bwiata poza ma\u0142\u0105. Nie dostrzega r\u00F3wnie\u017C udr\u0119ki Alutki, a na niej dziecko praktykuje swoje paranormalne zdolno\u015Bci, zdarzaj\u0105ce si\u0119 czasem u dziewczynek w jej wieku. Kiedy\u015B takie cechy wykazywa\u0142a Eliza, wi\u0119c Alutka prosi j\u0105 o pomoc. Dziewczynki staczaj\u0105 ze sob\u0105 swoisty pojedynek czarownic, kt\u00F3ry wygrywa Alinka, a Eliza musi si\u0119 ratowa\u0107 ucieczk\u0105. Po tym wydarzeniu dalsze przebywanie Alutki ze strasznym dzieckiem pod jednym dachem staje si\u0119 niemo\u017Cliwe, co nie oznacza jednak wcale, \u017Ce to dziecko musi odej\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","",[]],"73947071":["S\u0105siedzi
Karol i Tadzio zdemolowali mieszkanie w trakcie malowania. Ich \u017Cony staraj\u0105 si\u0119 po nich posprz\u0105ta\u0107. Nagle w domu pojawia si\u0119 s\u0105siadka - Agnieszka. Gospodarze podejmuj\u0105 j\u0105 kompotem. Staraj\u0105 si\u0119 by\u0107 bardzo go\u015Bcinni. Pr\u00F3buj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 nowej znajomej, czym si\u0119 zajmuj\u0105. Wkr\u00F3tce na miejscu pojawiaj\u0105 si\u0119 Alina i Danka. Agnieszka wychodzi, jednak Karol i Tadzio nie mog\u0105 o niej zapomnie\u0107. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak mogliby jej zaimponowa\u0107. Karol wybiera si\u0119 do Rafa\u0142a, \u017Ceby przedstawi\u0107 mu sw\u00F3j pomys\u0142 wynalazku - nowej kom\u00F3rki wieloczynno\u015Bciowej. Rafa\u0142 przyjmuje go w swoim domu - przy basenie. Karol, przedstawiaj\u0105c s\u0105siadowi swoj\u0105 wizj\u0119 pomys\u0142, wpada do wody. Po powrocie do domu o\u015Bwiadcza Alinie, \u017Ce rzuca prac\u0119. Jego \u017Cona jest przera\u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"73947072":["Przybysz z kosmosu
Na doroczny bal przebiera\u0144c\u00F3w Karol postanawia wyst\u0105pi\u0107 w wyj\u0105tkowym kostiumie. Jest jednak jeden problem - Alina nie chce mu da\u0107 pieni\u0119dzy na jego wypo\u017Cyczenie. Karol musi sam zaprojektowa\u0107 i uszy\u0107 sw\u00F3j str\u00F3j na bal.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73947073":["SMS
Do Karola przychodzi Tadzio i oznajmia mu, \u017Ce kupi\u0142 w promocji telefon kom\u00F3rkowy. Krawczyk bezlito\u015Bnie go wy\u015Bmiewa, wkr\u00F3tce jednak musi przeprosi\u0107 przyjaciela, gdy\u017C chce zadzwoni\u0107 z jego kom\u00F3rki do Poldka Misiaka. Niestety, myli numer. Dodzwania si\u0119 do jakiej\u015B kobiety, kt\u00F3ra za chwil\u0119 przysy\u0142a mu prowokacyjny SMS. Niespodziewany flirt rozwija si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1896503.jpg","",[]],"73947074":["W niewielkim budynku wielorodzinnym w Ursusie znajduje si\u0119 puste, zdewastowane mieszkanie. Chcia\u0142aby w nim zamieszka\u0107 pani Sylwia, kt\u00F3ra samotnie wychowuje syna Oliwiera. W mieszkaniu tym min\u0119\u0142a m\u0142odo\u015B\u0107 kobiety, jednak jej nadu\u017Cywaj\u0105cy alkoholu ojciec doprowadzi\u0142 lokal do ruiny. W \u015Brodku brakuje ciep\u0142ej wody, a \u0142azienka straszy grzybem na \u015Bcianach. Kobieta i jej syn wynajmuj\u0105 mieszkanie, co poch\u0142ania wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich dochod\u00F3w. W cudzym mieszkaniu Oliwier nie mo\u017Ce te\u017C mie\u0107 wymarzonego psa. Architekt Wojtek Strzelczyk i jego ekipa podejmuj\u0105 si\u0119 naprawd\u0119 trudnego zadania, jakim jest remont. Katarzyna Dowbor pomaga te\u017C ch\u0142opcu spe\u0142ni\u0107 marzenie o czworonogu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"73947075":["Iryna i Krzysztof poznali si\u0119, gdy kobieta przyjecha\u0142a do Polski z Ukrainy w celach zarobkowych. Maj\u0105 szesnastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Ani\u0119. Ich dom, po\u0142o\u017Cony w podwarszawskim J\u00F3zefowie, jest w bardzo z\u0142ym stanie. Nie ma odpowiedniej wentylacji ani systemu ogrzewania, pe\u0142no w nim wilgoci, a piec stanowi zagro\u017Cenie. Takie warunki wp\u0142ywaj\u0105 na stan zdrowia ma\u0142\u017Conk\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna ma problemy z uk\u0142adem kr\u0105\u017Cenia, natomiast jego \u017Cona zmaga si\u0119 z astm\u0105, przesz\u0142a r\u00F3wnie\u017C udar. Architekt Maciek Pertkiewicz podejmie si\u0119 remontu i zapewni rodzinie bezpiecze\u0144stwo oraz ciep\u0142o. Zostan\u0105 r\u00F3wnie\u017C zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu, kt\u00F3re ogranicz\u0105 znacznie wydatki na pr\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"73947076":["Poznajmy nieznan\u0105 bro\u0144 z najdalszych zak\u0105tk\u00F3w staro\u017Cytnego Wschodu. Specjali\u015Bci badaj\u0105, czy mo\u017Cna wykona\u0107 z papieru zbroj\u0119, kt\u00F3rej nie przebij\u0105 strza\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227873.jpg","",[]],"73947077":["Podobnie jak dzi\u015B, r\u00F3wnie\u017C staro\u017Cytni komandosi walczyli na bardzo trudnym terenie daleko za liniami wroga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228648.jpg","",[]],"73947078":["Ramen w ostatnich latach podbija polski rynek. Ewa poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b przygotowa\u0107 go w domu. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego prowadz\u0105ca zaserwuje makaron z sosem na bazie gotowanych burak\u00F3w cukrowych. Na deser poda za\u015B ciasto koksowe. Poka\u017Ce te\u017C, jak przygotowa\u0107 bia\u0142y ser w oliwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"73947079":["Ewa Wachowicz serwuje pasztet z cukinii oraz marchewki. Na deser r\u00F3wnie\u017C proponuje danie z dodatkiem warzyw. S\u0105 nim bu\u0142eczki z dyniowym pur\u00E9e udekorowane g\u0119stym lukrem pomara\u0144czowym. Prowadz\u0105ca prezentuje tak\u017Ce spos\u00F3b na marynowanie imbiru, kt\u00F3ry stanowi doskona\u0142y dodatek do sushi i wielu innych potraw kuchni dalekowschodniej. W menu nie zabraknie dania mi\u0119snego. Francuska zapiekanka o nazwie \"cassoulet\" stworzona jest na podudziach indyka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"73947080":["W tym odcinku swoimi historiami podziel\u0105 si\u0119 Dominika i Artur. To ludzie, kt\u00F3rzy ci\u0105gle poszukuj\u0105 swojej prawdziwej pasji i w zwi\u0105zku z tym pr\u00F3buj\u0105 wielu mo\u017Cliwo\u015Bci. Dominika jest osob\u0105 niewidom\u0105, jednak stara si\u0119, aby to nie stanowi\u0142o dla niej ograniczenia. W pe\u0142ni anga\u017Cuje si\u0119 we wszystkie podj\u0119te wyzwania i czerpie z nich tyle przyjemno\u015Bci, ile tylko si\u0119 da. Kocha \u0142y\u017Cwiarstwo szybkie i figurowe, ale nie ogranicza si\u0119 wy\u0142\u0105cznie do niego. Oddaje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. \u017Ceglarstwu oraz muzyce, cho\u0107 to nie jedyne jej zainteresowania. Artur to prawdziwy \"bariero\u0142amacz\", poniewa\u017C udowadnia, \u017Ce ograniczenia s\u0105 jedynie w g\u0142owach. Jest bardzo otwartym i zdeterminowanym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry robi wszystko, aby zrealizowa\u0107 swoje postanowienia. Najbardziej pasjonuje si\u0119 sportem i jak dot\u0105d uprawia\u0142 ju\u017C szermierk\u0119, workout i koszyk\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"73947081":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73947082":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73947083":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73947084":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73947085":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73946595":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946596":["
Bohaterami programu s\u0105 pracownicy biura detektywistycznego Septagon. Zdrady, intrygi, oszustwa, rodzinne tajemnice i nietypowe problemy w pracy to sytuacje, z jakimi stykaj\u0105 si\u0119 ka\u017Cdego dnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",[]],"73946597":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946598":["W dzisiejszym odcinku dowiemy si\u0119 mi\u0119dzy innymi, \u017Ce sekretem wyj\u0105tkowego smaku musztardy di\u017Co\u0144skiej jest du\u017Ca ilo\u015B\u0107 chardonnay. Ponadto w programie wizyta w zak\u0142adzie, w kt\u00F3rym produkuje si\u0119 koszerne makaroniki kokosowe. Przyjrzymy si\u0119 te\u017C procesowi uzyskiwania koszernego sosu teriyaki, kt\u00F3rego rocznie wytwarza si\u0119 a\u017C osiem milion\u00F3w butelek. Dowiemy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, ile sekund powinna trwa\u0107 obr\u00F3bka termiczna wafli z kremem orzechowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2422846.jpg","",[]],"73946599":["Wi\u015Blica
Ekipa programu odwiedza Wi\u015Blic\u0119 w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim, nieopodal kt\u00F3rej mo\u017Ce znajdowa\u0107 si\u0119 zakopane dzia\u0142o. Radek i Olaf natychmiast wyruszaj\u0105 w to miejsce i pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 zapomnian\u0105 armat\u0119. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C, czy mo\u017Ce by\u0107 to pozosta\u0142o\u015B\u0107 z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej, po ostrzale, kt\u00F3ry uszkodzi\u0142 m.in. wi\u015Blick\u0105 kolegiat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",[]],"73958468":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73946601":["Z powodu wojen i niestabilno\u015Bci w regionie badacze nie mog\u0105 dotrze\u0107 do wielu miejsc, w kt\u00F3rych niszczone s\u0105 bezcenne staro\u017Cytne przedmioty, zawieraj\u0105ce informacje o pochodzeniu i historii ludzko\u015Bci. W Iraku i Syrii przepad\u0142o tysi\u0105ce takich artefakt\u00F3w. Wielokrotnie pl\u0105drowano egipskie muzea i wykopaliska. W tybeta\u0144skich g\u00F3rach i lasach Ameryki \u015Arodkowej systematycznie niszczono \u015Bwi\u0119te teksty. By\u0107 mo\u017Ce wszystko to nie by\u0142o przypadkowe, lecz istoty pozaziemskie realizuj\u0105 plan zniszczenia informacji, kt\u00F3re chc\u0105 ukry\u0107 przed ludzko\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",[]],"73946602":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, wyst\u0105pi Monika z secesyjn\u0105 bieli\u017Aniark\u0105. Mebel nazywany jest r\u00F3wnie\u017C pensonark\u0105. Renata przyjedzie z dwoma parami okular\u00F3w, pochodz\u0105cych z lat 70. Nast\u0119pny skarb to nale\u017C\u0105cy do pani Izabeli zestaw do likieru b\u0105d\u017A nalewek. Szk\u0142o, pochodz\u0105ce z lat 30. z Czechos\u0142owacji, zosta\u0142o kupione na targach w \u015Awidnicy. W finale wyst\u0105pi\u0105 dwie uczestniczki - Marzena i Karin, czyli mama z c\u00F3rk\u0105. Zaoferuj\u0105 \u0142owcom porcelanowy serwis do kawy z lat 60.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414844.jpg","",[]],"73958469":["Zaprzyja\u017Aniony szef kuchni jest przekonany, \u017Ce 8 na 10 os\u00F3b nie zauwa\u017Cy r\u00F3\u017Cnicy mi\u0119dzy klasyczn\u0105 jajecznic\u0105 na bekonie a jej ro\u015Blinn\u0105 wersj\u0105. Ekipa to sprawdzi. Uda si\u0119 te\u017C z wizyt\u0105 do Dubaju i poka\u017Ce kilka niezb\u0119dnych w codziennym \u017Cyciu przedmiot\u00F3w. Inteligentny kask, minisejf i lokalizator roweru - to gad\u017Cety, kt\u00F3re reporterzy poddadz\u0105 surowym testom przydatno\u015Bci i jako\u015Bci. Tw\u00F3rcy programu odwiedz\u0105 niebanalny dom. Pewna rodzina zaadaptowa\u0142a stary obiekt stra\u017Cacki na cele mieszkalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"73946603":["W Victorville na jaw wychodzi z\u0142o\u015Bliwo\u015B\u0107 Brandi i Jarroda. Ivy wygrywa licytacj\u0119 grat\u00F3w, na kt\u00F3re nikt inny nawet nie chce spojrze\u0107. Tymczasem Mary daje si\u0119 we znaki nowemu uczestnikowi aukcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"73946604":["W Lancasterze Ivy ubija \u015Bwietny interes. Bliskie relacje z nim wykorzystuje Dave. Tymczasem Justin wychodzi na prost\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"73946605":["W dzisiejszym odcinku Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 chevroleta camaro Z28 z 1969 roku. Samoch\u00F3d jest w doskona\u0142ym stanie. Nast\u0119pnie do lombardu trafia pierwsze wydanie rocznika z wynikami rozgrywek bejsbolowych. Edycja z 1878 roku zosta\u0142a opublikowana przez \"ojca profesjonalnego bejsbolu\" Harry'ego Wrighta - s\u0142ynnego zawodnika i mened\u017Cera. P\u00F3\u017Aniej Corey odwiedza swojego doradc\u0119 finansowego. Przekonamy si\u0119, czy rozrzutny m\u0119\u017Cczyzna b\u0119dzie musia\u0142 sprzeda\u0107 jedn\u0105 ze swoich zabawek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"73946606":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 automat do gry w kr\u0119gle. W latach 50. tego rodzaju maszyny mo\u017Cna by\u0142o spotka\u0107 w wielu barach. Zobaczymy, czy pracownicy lombardu zdecyduj\u0105 si\u0119 na zakup zabytkowego automatu. Nast\u0119pnie Rick i Corey maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 rekwizyt pochodz\u0105cy z planu kultowego \"Ojca chrzestnego\". Stosunki mi\u0119dzy Chumleem a dziadkiem mocno si\u0119 pogarszaj\u0105. Senior odkrywa \u015Bwietny spos\u00F3b na krn\u0105brnego pracownika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"73946607":["W dzisiejszym odcinku klient lombardu przynosi p\u0142aszcz uszyty specjalnie dla kr\u00F3la rock and rolla Elvisa Presleya. Przekonamy si\u0119, czy bohaterowie programu kupi\u0105 t\u0119 jedyn\u0105 w swoim rodzaju cz\u0119\u015B\u0107 garderoby. Nast\u0119pnie Chumlee ogl\u0105da w\u00F3zek golfowy marki Mercedes-Benz. Cena pojazdu mo\u017Ce jednak okaza\u0107 si\u0119 zbyt wysoka. P\u00F3\u017Aniej pracownicy lombardu kpi\u0105 z \u0142ysiny Ricka. Niewinne \u017Carty szybko mog\u0105 doprowadzi\u0107 do niezbyt przyjemnej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"73946608":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 wyj\u0105tkowy instrument. Ogl\u0105daj\u0105 gitar\u0119 Gibsona, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do Peggy Eames, aktorki filmowej z lat 20. ubieg\u0142ego wieku. Nast\u0119pnie Corey i dziadek wyceniaj\u0105 zabawkow\u0105 rakiet\u0119 wykonan\u0105 na wz\u00F3r tej, kt\u00F3r\u0105 podr\u00F3\u017Cowa\u0142 Buck Rogers - posta\u0107 z popularnej serii science fiction. P\u00F3\u017Aniej Chumlee postanawia ozdobi\u0107 front lombardu graffiti. Przekonamy si\u0119, czy uda mu si\u0119 zrealizowa\u0107 ten pomys\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"73946609":["Za\u0142oga Posejdona uruchamia sw\u00F3j wart milion dolar\u00F3w przesiewacz z nadziej\u0105, \u017Ce uda im si\u0119 uratowa\u0107 drugi tydzie\u0144 sezonu. Shane i Russell ponownie udaj\u0105 si\u0119 na odludzie. Zako\u0144czone pierwszego dnia sukcesem poszukiwania motywuj\u0105 ich do wyznaczenia sobie nowego celu. Tymczasem ekipa Dust Devils odnosi kl\u0119sk\u0119, gdy w trakcie realizowania swojego najwi\u0119kszego i najdro\u017Cszego do tej pory projektu, ich kruszarka nagle ulega powa\u017Cnej awarii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"73946610":["W roku 2016 naukowcy odkryli, \u017Ce na ewolucj\u0119 cz\u0142owieka znaczny wp\u0142yw mia\u0142y wirusy. Zwolennicy teorii paleoastronautyki zauwa\u017Cyli, \u017Ce ludzko\u015B\u0107 wielokrotnie atakowa\u0142y zarazy o nieznanym pochodzeniu. Czasami, jak by\u0142o to w przypadku hiszpanki w 1918 roku, epidemie wybucha\u0142y w tym samym czasie w wielu odleg\u0142ych lokalizacjach. Niekt\u00F3rzy s\u0105dz\u0105, \u017Ce cz\u0119\u015B\u0107 wirus\u00F3w przybywa spoza Ziemi. Doktor Richard Hoover uwa\u017Ca, \u017Ce obce zarazy trafiaj\u0105 na nasz\u0105 planet\u0119 za spraw\u0105 komet. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce kosmici kszta\u0142tuj\u0105 ludzi i ich histori\u0119 przy pomocy wirus\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"73946611":["W 2019 roku znaleziono szcz\u0105tki kolejnego gatunku archaicznego cz\u0142owieka - Homo luzonensis. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, dlaczego jedynie Homo sapiens przetrwa\u0142, podczas gdy pozosta\u0142e inteligentne gatunki wymar\u0142y. By\u0107 mo\u017Ce rasa ludzka jest efektem eksperyment\u00F3w, w kt\u00F3rych obcy u\u017Cyli wielu rodzaj\u00F3w prototyp\u00F3w. Zwolennicy tej teorii twierdz\u0105, \u017Ce mo\u017Cna znale\u017A\u0107 na to dowody w mitach i dzie\u0142ach sztuki staro\u017Cytnych cywilizacji na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"73946612":["Podczas wyprowadzania kr\u00F3w na pastwisko w Plutyczach Gienek, Andrzej i Jastrz\u0105b maj\u0105 problem z niesforn\u0105 niebiesk\u0105. Kiedy jednak udaje si\u0119 poskromi\u0107 zwierz\u0119, panowie mog\u0105 odpocz\u0105\u0107. Paulina i Andrzej wraz z dzie\u0107mi szykuj\u0105 tort z okazji 67. urodzin dziadka Gienka. W Laszkach Karol i Emilka reaguj\u0105 na brak paszy na pastwisku, przewo\u017C\u0105c przyczepk\u0105 krowy na inne pole. Wykonuj\u0105 a\u017C pi\u0119tna\u015Bcie rund, gdy\u017C ka\u017Cde zwierz\u0119 musi zosta\u0107 przetransportowane osobno. To ca\u0142y dzie\u0144 ci\u0119\u017Ckiej pracy przy niesprzyjaj\u0105cej pogodzie. W Pokaniewie Monika i Tomek zastanawiaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3re ja\u0142\u00F3wki pokaza\u0107 na wystawie. Rolnicy pr\u00F3buj\u0105 si\u0119 nauczy\u0107 obs\u0142ugi koparki. Spotyka ich niemi\u0142a przygoda - maszyna grz\u0119\u017Anie w gruncie. Do wyci\u0105gania jej z b\u0142ota przyda si\u0119 ci\u0105gnik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2254905.jpg","",[]],"73946613":["Paulina z okazji Dnia Ojca zabiera Gienka do fryzjera. Towarzyszy im Jastrz\u0105b. Dla m\u0119\u017Cczyzny jest to pierwsza od wielu lat wizyta w profesjonalnym zak\u0142adzie. Do tej pory strzyg\u0142a go c\u00F3rka lub Przemek. Gienka czeka nie tylko \u015Bci\u0119cie w\u0142os\u00F3w, ale tak\u017Ce koloryzacja, dzi\u0119ki kt\u00F3rej pozb\u0119dzie si\u0119 siwizny. Nast\u0119pnie ca\u0142a tr\u00F3jka wybierze si\u0119 do salonu kosmetycznego, gdzie Gienek i Jastrz\u0105b przejd\u0105 zabiegi na sk\u00F3r\u0119 oraz masa\u017C twarzy. Tymczasem w Bronowie Agnieszka wraz z Jarkiem zbieraj\u0105 siano. Najpierw jednak musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 napraw\u0105 zgrabiarki. Kiedy wreszcie udaje im si\u0119 z tym upora\u0107, wsiadaj\u0105 za stery ci\u0105gnik\u00F3w i jad\u0105 na pole nad Narwi\u0105. Z kolei w Ciemnoszyjach trwa mycie oraz bielenie obory. \u0141ukasz przywozi kolejn\u0105 krow\u0119 wraz z cielakiem, kt\u00F3re do\u0142\u0105czaj\u0105 do stada. Kobieta umieszcza malucha w boksie, a nast\u0119pnie daje mu specjalny priobiotyk, kt\u00F3ry ma uchroni\u0107 przed chorobami. Nast\u0119pnie rolnicy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z przedstawicielami firmy, kt\u00F3ra ma wybra\u0107 najlepsze genetycznie buhaje do ich stada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2254905.jpg","",[]],"73946614":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, wyst\u0105pi Leszek z wazonem o nazwie \"Kie\u0142\" z 1957 roku, wykonanym wed\u0142ug projektu Zofii Palowej przez Fabryk\u0119 Porcelany w \u0106mielowie. Nast\u0119pny skarb to nale\u017C\u0105ca do Dominika srebrna figurka fiata pochodz\u0105ca z Mediolanu z lat 60. Joanna zaoferuje \u0142owcom naszyjnik z pere\u0142 ze z\u0142otym zapi\u0119ciem, kt\u00F3ry otrzyma\u0142a niegdy\u015B w prezencie. Ostatnim licytowanym przedmiotem b\u0119dzie nale\u017C\u0105cy do Anny zestaw sze\u015Bciu kufelk\u00F3w my\u015Bliwskich pochodz\u0105cych z Huty Szk\u0142a Gospodarczego \"Z\u0105bkowice\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414844.jpg","",[]],"73958470":["Przedstawiony zostanie szwedzki pomys\u0142 zrealizowany przez Amerykan\u00F3w dotycz\u0105cy przewozu towar\u00F3w autonomiczn\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0105 kontrolowan\u0105 zdalnie z biura. Ekipa odwiedzi restauracj\u0119 w USA serwuj\u0105c\u0105 wy\u0142\u0105cznie dania na bazie produkt\u00F3w stosowanych przez rdzennych mieszka\u0144c\u00F3w Ameryki. Widzowie poznaj\u0105 trzy r\u00F3\u017Cne \u017Cyciorysy m\u0142odych mieszka\u0144c\u00F3w Kapsztadu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"73946615":["Mike i James odwiedzaj\u0105 po\u0142o\u017Cony w odludnej okolicy alpejski hotel, w kt\u00F3rym mo\u017Ce si\u0119 znajdowa\u0107 skrytka nazist\u00F3w. W Rzymie Lenny i Gerrard dokonuj\u0105 szokuj\u0105cego odkrycia zwi\u0105zanego z najpot\u0119\u017Cniejszymi lud\u017Ami na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420451.jpg","",[]],"73946616":["W urugwajskiej lagunie Tim i Mike trafiaj\u0105 na trop wodnop\u0142atu, kt\u00F3rym nazi\u015Bci podr\u00F3\u017Cowali po ca\u0142ym kontynencie. Z kolei w Buenos Aires Tim i Gerrard przekonuj\u0105 informatora, by udost\u0119pni\u0142 im wybuchowe materia\u0142y na temat sieci zwanej Die Spinne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420451.jpg","",[]],"73946617":["Eksperci szukaj\u0105 odpowiedzi na pytanie, czemu spotkania z kosmitami nie nale\u017C\u0105 do nowych zjawisk. Ponadto autorzy programu zastanawiaj\u0105, czy obcy odpowiadaj\u0105 za tajemnicze porwania i znikni\u0119cia ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390409.jpg","",[]],"73946618":["Andrzej i Gienek jako nieliczni w Plutyczach zajmuj\u0105 si\u0119 jeszcze upraw\u0105 ziemniak\u00F3w. Musz\u0105 za\u0142adowa\u0107 worki kartofli i zsypa\u0107 je do bunkra, gdzie panuj\u0105 idealne warunki do przechowywania tych warzyw - jest to sucha piwnica o niewysokiej temperaturze. Jarka i Agnieszk\u0119 odwiedza pan Kazimierz. Chce sprawdzi\u0107, czy przywieziona przez niego klacz b\u0119dzie mia\u0142a potomstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce prawdopodobnie tak. Aby to potwierdzi\u0107, nale\u017Cy przeprowadzi\u0107 badanie weterynaryjne. Kiepskie warunki pogodowe uniemo\u017Cliwiaj\u0105 rolnikom koszenie kukurydzy. Aby jednak nie marnowa\u0107 czasu, Jarek i Agnieszka decyduj\u0105 si\u0119 na wybetonowanie nowego podjazdu do obory. Mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc Ma\u0107ka. Po pracy gospodarze odwiedzaj\u0105 pana Kazimierza, kt\u00F3ry z kolei potrzebuje ich wsparcia przy \u017Arebaczku, kt\u00F3rego nie chce matka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2314891.jpg","",[]],"73946619":["W Plutyczach pada \u015Bnieg. Gienek i Andrzej szykuj\u0105 si\u0119 do \u015Bwi\u0105t Bo\u017Cego Narodzenia, przygotowuj\u0105 niespodziank\u0119 dla najbli\u017Cszych, ale nie oznacza to rezygnacji z codziennych obowi\u0105zk\u00F3w. Musz\u0105 nakarmi\u0107 krowy. P\u00F3\u017Aniej zasiadaj\u0105 do \u015Bwi\u0105tecznej kolacji. W Laszkach Emilka urz\u0105dza w swojej oborze stajenk\u0119. Ustawia przywiezione od ksi\u0119dza figury, dekoracje i \u017C\u0142obek, a tak\u017Ce przyprowadza w\u0142asne zwierz\u0119ta. Efekty swojej pracy pokazuje zaproszonym dzieciom, daje im upominki, a nast\u0119pnie wraz z nimi \u015Bpiewa kol\u0119dy. Po\u015Bwi\u0119tne to wie\u015B, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 \u0141ukasz i Kamil. Bli\u017Aniacy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty, ale udaje im si\u0119 znale\u017A\u0107 czas na udekorowanie obory lampkami. Tymczasem \u017Cona jednego z braci przygotowuje Wigili\u0119. Niebawem wszyscy zbieraj\u0105 si\u0119 przy \u015Bwi\u0105tecznym stole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2314891.jpg","",[]],"73946620":["Bruce Crompton to prawdziwy mi\u0142o\u015Bnik historii i militari\u00F3w. W jego zbiorach znajduj\u0105 si\u0119 m.in. zestawy radiowe czy czo\u0142gi z okresu II wojny \u015Bwiatowej. W wynajdywaniu sprz\u0119tu pomagaj\u0105 mu najlepsi specjali\u015Bci z bran\u017Cy. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Ian - ekspert od militari\u00F3w, a tak\u017Ce bli\u017Aniacy, Nick i Phil, kt\u00F3rzy potrafi\u0105 naprawi\u0107 dos\u0142ownie wszystko. Bruce Crompton wraz z nimi podr\u00F3\u017Cuje po ca\u0142ej Europie, poluj\u0105c na wojskowe trofea. Ekipa zrobi wszystko, aby zdoby\u0107 okazyjny egzemplarz i jeszcze na nim zarobi\u0107. \"Handlarze histori\u0105\" to serial o szalonych zapale\u0144cach, a tak\u017Ce oryginalne i pe\u0142ne \u015Bwie\u017Co\u015Bci spojrzenie na histori\u0119 militari\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197741.jpg","",[]],"73946621":["Tajemnice genera\u0142a
Wok\u00F3\u0142 \u015Bmierci za\u0142o\u017Cyciela formacji wojskowej GROM - gen. S\u0142awomira Petelickiego - powsta\u0142o wiele teorii spiskowych. Obraca\u0142 si\u0119 w\u015Br\u00F3d elit, do kt\u00F3rych sam nale\u017Ca\u0142. Ludziom z jego kr\u0119gu trudno uwierzy\u0107, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. \u015Amier\u0107 t\u0142umaczono na wiele sposob\u00F3w: zaczynaj\u0105c od depresji, poprzez problemy biznesowe i rodzinne, na k\u0142opotach zdrowotnych ko\u0144cz\u0105c. Pojawia\u0142y si\u0119 tak\u017Ce teorie m\u00F3wi\u0105ce o tym, \u017Ce albo zosta\u0142 zabity, albo kto\u015B zmusi\u0142 go do pope\u0142nienia samob\u00F3jstwa. \u015Aledczy wykluczyli jednak takie wersje wydarze\u0144. Tomasz Sekielski bada, dlaczego oficjalna wersja prokuratury dla wielu os\u00F3b nie jest przekonuj\u0105ca i komu mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 na \u015Bmierci gen. S\u0142awomira Petelickiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180283.jpg","",[]],"73946622":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73946623":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73946624":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946625":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946626":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946627":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73946628":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73946629":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946630":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946631":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946632":["W poszukiwaniu kulinarnych inspiracji Ewa Wachowicz zaw\u0119druje do malowniczej gminy S\u0119kowa w Beskidzie Niskim. Przed laty tereny te zamieszkane by\u0142y przez \u0141emk\u00F3w. Prowadz\u0105ca si\u0119gnie po ich tradycyjne receptury. Zacznie od wyj\u0105tkowo smacznej zupy o nazwie ciurka, gotowanej na wywarze wo\u0142owym, a zag\u0119szczonej twarogiem i \u015Bmietan\u0105. Na danie g\u0142\u00F3wne poda gicz ciel\u0119c\u0105, pieczon\u0105 w warzywach i podpiwku. Natomiast na deser b\u0119d\u0105 pampuszki z nadzieniem serowym, \u015Bmietan\u0105 i bor\u00F3wkami w cukrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835459.jpg","",[]],"73946633":["Tym razem tematem programu b\u0119d\u0105 r\u00F3\u017Cnego rodzaju sery. Pierwsza potrawa powstanie na bazie sera koziego. Ewa wybierze ten w stylu greckiej fety i przyrz\u0105dzi sa\u0142atk\u0119 greck\u0105. Na danie g\u0142\u00F3wne poda bak\u0142a\u017Cany zapiekane z sosem pomidorowym, mozzarell\u0105 oraz parmezanem, czyli w\u0142osk\u0105 parmigian\u0119. Deser te\u017C b\u0119dzie serowy, bowiem autorka programu przygotuje dietetyczny sernik z polew\u0105 cytrynow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835459.jpg","",[]],"73946634":["Przed wybuchem
Na policyjnym parkingu zostaje znaleziony \u0142adunek wybuchowy. W tym samym czasie do instytucji w ca\u0142ym mie\u015Bcie wp\u0142ywaj\u0105 informacje o planowanym kolejnym zamachu bombowym. S\u0105 podpisane nazwiskiem warszawskiej bizneswoman. Kobieta twierdzi jednak, \u017Ce nie ma z tym nic wsp\u00F3lnego. Krystian w tajemnicy przed Olgierdem pomaga Paulinie stan\u0105\u0107 na nogi po utracie pracy i mieszkania. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce naprawd\u0119 si\u0119 zmieni\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"73946635":["Tajemnica matki
Bogata kobieta zostaje utopiona w wannie w swojej willi. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara odda\u0142a nie\u015Blubn\u0105 c\u00F3rk\u0119 do adopcji, a kr\u00F3tko przed \u015Bmierci\u0105 odnalaz\u0142a nastolatk\u0119 i pr\u00F3bowa\u0142a si\u0119 z ni\u0105 skontaktowa\u0107. Kuba i Natalia przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 rodzinie, kt\u00F3ra przygarn\u0119\u0142a dziewczynk\u0119. Tymczasem Jana W\u00F3jcika nachodzi jego nadopieku\u0144cza matka, dezorganizuj\u0105c tym samym prac\u0119 w komendzie. Jej cz\u0119ste wizyty s\u0105 przyczyn\u0105 \u017Cart\u00F3w i zabawnych sytuacji, ale tak\u017Ce powodem powa\u017Cnej pomy\u0142ki funkcjonariusza, kt\u00F3ra mo\u017Ce mie\u0107 fatalne skutki dla \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"73946636":["Strach
Anna zg\u0142asza zagini\u0119cie sze\u015Bcioletniego synka Grzesia i jego opiekunki Wali. Oboje nie pojawili si\u0119 o um\u00F3wionej godzinie przy galerii handlowej. Pierwszym podejrzanym jest Borys, ojciec ch\u0142opca, z kt\u00F3rym Anna jest w trakcie rozstania M\u0119\u017Cczyzna jest bezrobotny, domaga si\u0119 od \u017Cony aliment\u00F3w, a tak\u017Ce rozwodu z orzeczeniem o jej winie. Policjanci jad\u0105 do mieszkania Borysa, ale zastaj\u0105 tam tylko jego kochank\u0119. Maria rzuca podejrzenie na Natana, du\u017Co m\u0142odszego nowego partnera Anny. Twierdzi, \u017Ce s\u0142ysza\u0142a, jak Grze\u015B m\u00F3wi\u0142, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna go bije.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"73946637":["Paparazzi
23-letni Marek zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego wsp\u00F3\u0142lokatora z akademika, 23-letniego Grze\u015Bka studenta dziennikarstwa. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna od dw\u00F3ch dni nie pojawia si\u0119 w pokoju, cho\u0107 zostawi\u0142 tam laptopa, i nie ma te\u017C z nim \u017Cadnego kontaktu. Marek dzwoni\u0142 ju\u017C do jego rodzic\u00F3w, jednak syn do nich tak\u017Ce si\u0119 nie odzywa\u0142. Grzegorz w dniu znikni\u0119cia planowa\u0142 przeprowadzenie wywiadu z bokserem. Chcia\u0142 tym posuni\u0119ciem zaimponowa\u0107 redaktorowi naczelnemu z portalu internetowego. Detektywi sprawdzaj\u0105 logowania jego telefonu i okazuje si\u0119, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie ostatnie z nich mia\u0142o miejsce w rejonie, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 klub bokserski. Na laptopie studenta policja znajduje materia\u0142y ujawniaj\u0105ce hipokryzj\u0119 25-letniej influencerki Pauliny, kt\u00F3ra w Internecie udziela porad dotycz\u0105cych zwi\u0105zk\u00F3w, a sama zdradza partnera. Jagoda i Jurek postanawiaj\u0105 spotka\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105. Podczas rozmowy, celebrytka informuje ich, \u017Ce to by\u0142 eksperyment, a ona sprawdza\u0142a w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 portale randkowe. Po sprawdzeniu monitoringu sprzed klubu bokserskiego, okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z pi\u0119\u015Bciarzy dusi\u0142 Grze\u015Bka. Na szcz\u0119\u015Bcie uda\u0142o mu si\u0119 uciec. Poszukiwania trwaj\u0105, a detektywi staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czy sprawa dotycz\u0105ca m\u0142odej kobiety i wydarzenie spod klubu bokserskiego maj\u0105 ze sob\u0105 co\u015B wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"73946638":["M\u0142oda ochroniarka
Zagin\u0119\u0142a 24-letnia Karina, ochroniarka w sklepie wielobran\u017Cowym. Po pracy uda\u0142a si\u0119 na trening do klubu szermierki, ale nigdy nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. M\u0142oda kobieta jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla tr\u00F3jki swojego rodze\u0144stwa. Samodzielnie zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi od \u015Bmierci mamy. Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 jej 13-letnia siostra, Klaudia, kt\u00F3ra informuje o znikni\u0119ciu Kariny. Powiadamia r\u00F3wnie\u017C \u015Bledczych o tym, \u017Ce pod drzwiami znalaz\u0142a anonim z pogr\u00F3\u017Ckami kierowanymi do jej starszej siostry. Irek i Antek udaj\u0105 si\u0119 do szko\u0142y szermierki, aby przes\u0142ucha\u0107 jego w\u0142a\u015Bcicielk\u0119, 45-letni\u0105 Dorot\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Karina mia\u0142a problemy w pracy, jednak nie zna szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Kolejny trop wskazuje na m\u0142odszego brata Kariny, 17-letniego Ja\u015Bka, kt\u00F3ry staje si\u0119 podejrzany. Ch\u0142opak robi z koleg\u0105 nielegalne graffiti, a siostra by\u0142a temu przeciwna. Detektywi w poszukiwaniu dalszych wskaz\u00F3wek udaj\u0105 si\u0119 do sklepu wielobran\u017Cowego, w kt\u00F3rym zatrudniona jest dziewczyna oraz przes\u0142uchuj\u0105 Ja\u015Bka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"73946639":["Gienek i Andrzej sprawdzaj\u0105, czy elektryczny pastuch rozstawiony na pastwisku dla koni dobrze dzia\u0142a. Musz\u0105 porusza\u0107 si\u0119 po podmokni\u0119tym gruncie. Naprawiaj\u0105 poprzerywane druty i powywracane ko\u0142ki. Po wykonanej pracy wracaj\u0105 do domu, by nakarmi\u0107 swoje konie i krowy. W Pokaniewie Tomek ocenia jako\u015B\u0107 tegorocznego pokosu trawy. Monika tymczasem przymierza si\u0119 do zrobienia syropu ze \u015Bwie\u017Cych p\u0119d\u00F3w sosnowych. Zbiera je w towarzystwie dw\u00F3ch kobiet. Trzy panie podejmuj\u0105 bardzo \u017Cyciowe tematy. Agnieszka i Jarek z Bronowa wraz z obiema babciami zak\u0142adaj\u0105 niedu\u017Cy warzywnik. Aby go przeora\u0107, Jarek korzysta z tradycyjnego p\u0142uga z zaprz\u0119giem konnym. Po wszystkim odbywa si\u0119 sianie i sadzenie warzyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2314891.jpg","",[]],"73946640":["Edzio O\u015Bmiornica
Listonosz Edzio przynosi coraz wi\u0119cej wezwa\u0144 do zap\u0142aty. Pa\u017Adzioch s\u0142usznie zauwa\u017Ca, \u017Ce dor\u0119czyciel ma tym lepszy humor, im wy\u017Csza jest warto\u015B\u0107 rachunk\u00F3w, kt\u00F3re ma torbie. Twierdzi, \u017Ce czerpie on rado\u015B\u0107 z ludzkiego nieszcz\u0119\u015Bcia. Zasypani rachunkami mieszka\u0144cy kamienicy planuj\u0105 zemst\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",[]],"73946641":["Egzekucja
Pa\u017Adzioch sprzedaje arabskiemu szejkowi Dworzec G\u0142\u00F3wny we Wroc\u0142awiu. Oszukany przybysz odnajduje go i chce zaprowadzi\u0107 na policj\u0119. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 s\u0105siada, inscenizuje proces s\u0105dowy. Dalszy przebieg wydarze\u0144 wymyka mu si\u0119 jednak spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"73946642":["Ekolodzy
Tu\u017C obok kamienicy Kiepskich rozpoczyna si\u0119 budowa. Mieszka\u0144cy zastanawiaj\u0105 si\u0119, co to za budynek powstanie obok nich. Kiepski i Pa\u017Adzioch postanawiaj\u0105 zaprotestowa\u0107 przeciwko temu, gdy\u017C uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce cokolwiek by to nie by\u0142o, na pewno zagrozi \u015Brodowisku naturalnemu ich osiedla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402925.jpg","",[]],"73946643":["Fryzjer
Ferdynand Kiepski dotkliwie odczuwa brak got\u00F3wki. Proponuje wi\u0119c swojemu s\u0105siadowi Arnoldowi Boczkowi, \u017Ce zupe\u0142nie niedrogo go ostrzy\u017Ce. Boczek, bardzo zadowolony ze swojej nowej fryzury, poleca us\u0142ugi Kiepskiego koledze z pracy. Zach\u0119cony tym Ferdek postanawia otworzy\u0107 zak\u0142ad fryzjerski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402925.jpg","",[]],"73946644":["Golaska
Pewnego dnia niespodziewanie w mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 tajemnicza, naga pi\u0119kno\u015B\u0107. Fakt ten staje si\u0119 przyczyn\u0105 wielkiego zamieszania w domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"73946645":["Podw\u00F3jne ubezpieczenie
Karol ma kolejny genialny pomys\u0142 na rozkr\u0119cenie wielkiego biznesu. Tym razem postanawia zacz\u0105\u0107 wypycha\u0107 ptaki. Jak zwykle jednak potrzebuje pieni\u0119dzy na inwestycje. Szcz\u0119\u015Bliwym zbiegiem okoliczno\u015Bci Alinka wygra\u0142a w\u0142a\u015Bnie w zdrapk\u0119 \"malucha\". Karol od razu zaczyna wi\u0119c kombinowa\u0107 jak spieni\u0119\u017Cy\u0107 wygran\u0105. Z pomoc\u0105 przychodzi mu przypadkiem kumpel Kurskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1896503.jpg","",[]],"73946646":["Wywiad\u00F3wka
Do mieszkania Krawczyk\u00F3w przychodzi c\u00F3rka nowej s\u0105siadki, Sabrinka. Dziewczyna chce po\u017Cyczy\u0107 wa\u0142ek do ciasta. Przy okazji zwierza si\u0119 Karolowi i Tadziowi ze swoich problem\u00F3w. Przyjaciele dowiaduj\u0105 si\u0119 wi\u0119c, \u017Ce Sabrinka ma k\u0142opoty w szkole i wychowawczyni wezwa\u0142a jej ojca na rozmow\u0119. Tymczasem dziewczyna nie ma ojca, matki natomiast nie chce martwi\u0107. Karol postanawia pom\u00F3c Sabrince i decyduje, \u017Ce odegra rol\u0119 jej ojca. W szkole okazuje si\u0119, \u017Ce wychowawczyni\u0105 dziewczyny jest pani Kuczek, dawna wychowawczyni Krawczyka i Norka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1896503.jpg","",[]],"73946647":["Wsp\u00F3lny wr\u00F3g
Karol z Tadziem zn\u00F3w strasznie si\u0119 pok\u0142\u00F3cili. Przyzwyczajone do ich star\u0107 Alina i Danka oceniaj\u0105 t\u0119 k\u0142\u00F3tni\u0119 na jakie\u015B pi\u0119\u0107, sze\u015B\u0107 \"cichych dni\". Tym razem jednak sytuacja jest tak napi\u0119ta, \u017Ce nie mog\u0105 tego wytrzyma\u0107. Dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce trzeba ich jako\u015B pogodzi\u0107. Postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 wroga, kt\u00F3ry zjednoczy Karola i Tadzia - zamierzaj\u0105 znale\u017A\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry b\u0119dzie je adorowa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1896503.jpg","",[]],"73946648":["Idol
Znika m\u0142ody raper, kt\u00F3ry mia\u0142 wielu wrog\u00F3w w bran\u017Cy. Dzi\u0119ki monitoringowi z hotelu, w kt\u00F3rym muzyk si\u0119 zatrzyma\u0142, szybko wychodzi na jaw, \u017Ce zosta\u0142 porwany. Poszukiwania prowadz\u0105 policjant\u00F3w do hiphopowc\u00F3w, kt\u00F3rzy grozili zaginionemu i psychofanki, kt\u00F3ra nie potrafi\u0142a przyj\u0105\u0107 do wiadomo\u015Bci, \u017Ce idol nie jest ni\u0105 zainteresowany. W tle pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C tajemnicza posta\u0107 by\u0142ego menad\u017Cera artysty, kt\u00F3ry ma osobiste powody do zemsty. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego klient uwi\u00F3d\u0142 mu ukochan\u0105, a nast\u0119pnie zerwa\u0142 wsp\u00F3\u0142prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73946649":["Pozory
75-letnia Jadwiga zg\u0142asza zagini\u0119cie wnuczki, Ady. Poprzedniego dnia dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a z pracy do domu, ale babcia za\u0142o\u017Cy\u0142a, \u017Ce spotka\u0142a si\u0119 ona ze swoim ch\u0142opakiem Mariuszem i nocowa\u0142a u niego. Kiedy jednak nie pojawi\u0142a si\u0119, \u017Ceby zawie\u017A\u0107 j\u0105 do lekarza, a jej telefon jest wy\u0142\u0105czony, zacz\u0119\u0142a si\u0119 martwi\u0107. Policjanci nie wykluczaj\u0105, \u017Ce Ada mog\u0142a mie\u0107 do\u015B\u0107 opiekowania si\u0119 starsz\u0105 kobiet\u0105 i zwyczajnie j\u0105 porzuci\u0142a, ale musz\u0105 sprawdzi\u0107 wszystkie tropy. Bior\u0105 pod lup\u0119 by\u0142ego ch\u0142opaka Ady, Paw\u0142a, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z odwyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"73946650":["Marta \u0141o\u015B \u017Cyje na wsi razem z m\u0119\u017Cem Markiem, c\u00F3rk\u0105 z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, Kasi\u0105, oraz siostr\u0105 Kamil\u0105 i jej m\u0119\u017Cem Krzysztofem. W ma\u0142\u017Ce\u0144stwie Marty nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. Kobieta podejrzewa partnera o romans z atrakcyjn\u0105, m\u0142od\u0105 s\u0105siadk\u0105. Podczas obserwacji detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Marka rzeczywi\u015Bcie \u0142\u0105czy dziwny uk\u0142ad - ale z w\u0142asn\u0105 pasierbic\u0105... Dodatkowo, w skomplikowan\u0105 spraw\u0119 zamieszani s\u0105 te\u017C inni cz\u0142onkowie jej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1856132.jpg","",[]],"73946651":["Zamek z piasku
Z sejfu w kantorze skradziono du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki. Policjanci namierzaj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry niedawno straci\u0142 prac\u0119. Ponadto ekspertyza techniczna naprowadza \u015Bledczych na trop emerytowanego w\u0142amywacza, kt\u00F3ry przed laty dokona\u0142 podobnego napadu. Tymczasem by\u0142a dziewczyna prosi Micha\u0142a o interwencj\u0119. Jej obecnego partnera wrobiono w posiadanie du\u017Cej ilo\u015Bci narkotyk\u00F3w. Funkcjonariusz odmawia udzielenia pomocy. W ramach zemsty kobieta oskar\u017Ca go o molestowanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"73946652":["Uk\u0105szenie kufii 3
CW\u015A w ko\u0144cu trafia na \u015Blad Organisty. Wygl\u0105da na to, \u017Ce psychopata zabija swoje ofiary, u\u017Cywaj\u0105c jadu pewnego gatunku w\u0119\u017Ca. Ten trop naprowadza \u015Bledczych na staro\u017Cytn\u0105 chi\u0144sk\u0105 legend\u0119. M\u00F3wi ona o tym, \u017Ce morderstwo 18 dzieci umo\u017Cliwi sprawcy osi\u0105gni\u0119cie wiecznego oczyszczenia. To oznacza, \u017Ce \u015Bcigany przest\u0119pca dokona jeszcze jednej zbrodni. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by ocali\u0107 \u017Cycie porwanej dziewczynki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"73946653":["Sygna\u0142 z tamtego \u015Bwiata
M\u0142oda dziennikarka dzwoni na pogotowie i informuje o gro\u017C\u0105cej jej \u015Bmierci. P\u00F3\u0142 godziny p\u00F3\u017Aniej zostaje znaleziona martwa w wannie w swoim mieszkaniu. Dowody z miejsca zbrodni prowadz\u0105 do Marii Martynowicz - \u017Cony biznesmena, z kt\u00F3rym, jak si\u0119 okazuje, ofiara by\u0142a w ci\u0105\u017Cy. Sprawa wydaje si\u0119 oczywista, jednak wychodz\u0105 na jaw nowe fakty. \u015Aledczy badaj\u0105 relacje pana Martynowicza z innymi m\u0142odymi kobietami. W rozwik\u0142aniu tej zawik\u0142anej sprawy pomo\u017Ce przenikliwy umys\u0142 B\u0105czyka i... znak z za\u015Bwiat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"73946654":["Sprawa honoru
Wi\u0119\u017Aniarka Kinga zostaje odbita z transportu sanitarnego wioz\u0105cego j\u0105 do szpitala. Kobieta zosta\u0142a skazana na 5 lat za defraudacj\u0119 pieni\u0119dzy unijnych. Jak najszybciej musi wr\u00F3ci\u0107 do zak\u0142adu, bo jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Ojcem dziecka jest jeden ze stra\u017Cnik\u00F3w, Pawe\u0142, wydalony ze s\u0142u\u017Cby po tym, jak wyszed\u0142 na jaw jego romans z osadzon\u0105. Gdy \u0142owcy namierzaj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, ten rzuca podejrzenia na brata Kingi - Bernarda. W tym czasie detektywi znajduj\u0105 w internecie zbi\u00F3rk\u0119 na innowacyjne leczenie Tomka. Sam zainteresowany nic nie wie o akcji, podejrzewa, \u017Ce to pr\u00F3ba wy\u0142udzenia pieni\u0119dzy. \u0141owcy maj\u0105 wra\u017Cenie, \u017Ce informatyk domy\u015Bla si\u0119, kto jest autorem wpisu, ale nie chce zdradzi\u0107 jego to\u017Csamo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"73946655":["Mordercze dzia\u0142ki
Dora przekonuje redaktor\u00F3w, by zaj\u0119li si\u0119 spraw\u0105 wykupywania teren\u00F3w ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych pod budow\u0119 osiedla. Jedna z dzia\u0142kowiczek jest zastraszana, jednak policja przyst\u0119puje do \u015Bledztwa dopiero, gdy Dora znajduje zw\u0142oki swojej informatorki. M\u0142oda fotoreporterka ma szanse wykaza\u0107 si\u0119 w roli dziennikarki \u015Bledczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"73946656":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73946657":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73946658":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946659":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73946660":["W ostatnim odcinku uczestnicy zaprezentuj\u0105 si\u0119 na scenie w blasku \u015Bwiate\u0142 i fleszy. Niespodziank\u0119 t\u0119 przygotowa\u0142a dla nich Karolina, uczestniczka programu, kt\u00F3ra zawodowo zajmuje si\u0119 pokazami mody. Metamorfoz\u0105 bohater\u00F3w zajmie si\u0119 stylista Bj\u00F6rn Svenson. Ka\u017Cdy z pacjent\u00F3w prof. Pa\u015Bnika przeszed\u0142 zabieg zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka. Najm\u0142odszy z nich, Emil, schud\u0142 ju\u017C 70 kg, a jego mama Ela zmieni\u0142a si\u0119 nie do poznania. Z kolei Ola, kt\u00F3rej uby\u0142o 28 kg, cieszy si\u0119, \u017Ce teraz \u0142atwiej jej uprawia\u0107 sport. Bo\u017Cenie, mamie Oli, bardzo poprawi\u0142y si\u0119 wyniki bada\u0144. Gal\u0119 pokazu mody w wykonaniu uczestnik\u00F3w poprowadzi Artur, kt\u00F3ry przeszed\u0142 operacj\u0119 1,5 roku temu i schud\u0142 55 kg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"73946661":["Serce na warsztat!
Gdy Joanna mia\u0142a 26 lat, zdiagnozowano u niej astm\u0119. Przez nast\u0119pnych 15 lat kobieta by\u0142a poddawana leczeniu sterydami, co spowodowa\u0142o u niej przyrost wagi do 145 kg. Opr\u00F3cz tego chora przesz\u0142a liczne zabiegi: operacj\u0119 p\u0119kni\u0119tego p\u0142uca oraz wszczepienie i usuni\u0119cie rozrusznika serca. Po ostatniej interwencji chirurgicznej lekarze nie dawali Joannie wi\u0119kszych szans na prze\u017Cycie. Rok po zabiegu pacjentka schud\u0142a 40 kg, jednak na jej ciele pozosta\u0142y fa\u0142dy sk\u00F3ry; nadmiar cia\u0142a uciska przepon\u0119 i utrudnia oddychanie. W dodatku sk\u00F3ra jest niezwykle wra\u017Cliwa, p\u0119ka przy nawet delikatnym poci\u0105gni\u0119ciu. Ze wzgl\u0119du na du\u017Ce ryzyko lekarze odmawiali Joannie przeprowadzenia kolejnej operacji. W ko\u0144cu kobiecie uda\u0142o si\u0119 znale\u017A\u0107 specjalist\u0119, kt\u00F3ry mo\u017Ce pom\u00F3c jej wr\u00F3ci\u0107 do normalnego \u017Cycia. W przygotowaniach do zabiegu wspieraj\u0105 j\u0105 ukochany m\u0105\u017C i dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"73946662":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73946663":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73947264":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947265":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947266":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947267":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947268":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947269":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947270":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947271":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947272":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",["N"]],"73947273":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947274":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947275":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947276":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947277":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73947278":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",["N"]],"73947279":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73947280":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947281":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947282":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947283":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947284":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73947285":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73947286":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73947287":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"73947288":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947289":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947290":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947291":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947292":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73947293":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73947294":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73947295":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947296":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947297":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947298":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73947299":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73947300":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73947301":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947302":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947303":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947304":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947305":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73947306":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73947307":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73947308":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"73947309":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73947310":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73947311":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73947312":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73947313":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"73947314":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73947315":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}