{"65496307":["Wystrza\u0142owa dziewczyna
Warszawa. Nauczycielka znajduje w baga\u017Cniku samochodu \u0142adunek wybuchowy. Podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce sta\u0107 za tym jej by\u0142y m\u0105\u017C, nauczyciel chemii z tej samej szko\u0142y lub stroj\u0105cy sobie \u017Carty uczniowie. Spraw\u0119 wyja\u015Bnia Natalia, kt\u00F3rej pomaga detektyw z Lublina, Dawid Hawryluk. Jednocze\u015Bnie policja zajmuje si\u0119 te\u017C spraw\u0105 okaleczonego studenta. Podczas imprezy zosta\u0142 odurzony, a na twarzy kto\u015B wytatuowa\u0142 mu... kwiatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"65496308":["Fatalna pomy\u0142ka
Podczas pogrzebu okazuje si\u0119, \u017Ce podmieniono cia\u0142o zmar\u0142ego. W trumnie znalaz\u0142 si\u0119 martwy gangster. Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski ustalaj\u0105, kto jest zamieszany w spraw\u0119 i gdzie s\u0105 zw\u0142oki, kt\u00F3re podmieniono. W ko\u0144cu detektywi wpadaj\u0105 na trop gro\u017Anego gangstera. Policja przyjmuje tak\u017Ce spraw\u0119 ksi\u0119dza, kt\u00F3ry zg\u0142osi\u0142, \u017Ce kto\u015B ukrad\u0142 pieni\u0105dze przeznaczone na leczenie \u015Bmiertelnie chorego ch\u0142opca. Str\u00F3\u017Ce prawa szykuj przebieg\u0142y plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65496309":["Zabi\u0107 Ameryk\u0119 - cz\u0119\u015B\u0107 1
Hitler chcia\u0142 zaatakowa\u0107 USA, jednak Atlantyk okaza\u0142 si\u0119 skuteczn\u0105 ochron\u0105. Niemcy nie mieli bombowc\u00F3w o tak du\u017Cym zasi\u0119gu. Pomimo tego od 1943 roku rozwa\u017Cano plany ataku i przygotowywano uderzenie. Zamierzano ostrzela\u0107 Nowy Jork przez V-1 startuj\u0105ce z pok\u0142ad\u00F3w U-boot\u00F3w, a tak\u017Ce rakiet V-2, startuj\u0105cych z wyrzutni holowanych za okr\u0119tami podwodnymi. Obmys\u0142y te nie zosta\u0142y zrealizowane. Tak samo, jak budowa kosmicznego samolotu \"Silbervogel\" i odrzutowego bombowca braci Horten\u00F3w. W ko\u0144cu wojny zak\u0142ady Junkersa wyprodukowa\u0142y wielki samolot Ju-390, kt\u00F3ry dolecia\u0142 na odleg\u0142o\u015B\u0107 20 km od Nowego Jorku i zawr\u00F3ci\u0142 do Francji. Nazistom zabrak\u0142o czasu, aby plan ten zrealizowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65496310":["Wazon odkry\u0142, \u017Ce nied\u017Awiedzie nie lubi\u0105 miodu, a w pszczelich ulach szukaj\u0105 czego innego. Krzysztof zbudowa\u0142 osad\u0119 Wiking\u00F3w nad Zalewem Soli\u0144skim.Gniewko da\u0142 si\u0119 przkona\u0107 Edwardowi do jego filozofii \u017Cycia. Staszek udaje si\u0119 do ruin wsi spacyfikowanych w komunistycznej akcji \"Wis\u0142a\". Gabi wyciszy\u0142a si\u0119 w stadninie koni. Bross wychowuj\u0105c dzieci w Bieszczadach, nauczy\u0142 je samodzielno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65496311":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65496312":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65496313":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65496314":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65496315":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65496316":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65496317":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65496318":["Zabi\u0107 Ameryk\u0119 - cz\u0119\u015B\u0107 1
Hitler chcia\u0142 zaatakowa\u0107 USA, jednak Atlantyk okaza\u0142 si\u0119 skuteczn\u0105 ochron\u0105. Niemcy nie mieli bombowc\u00F3w o tak du\u017Cym zasi\u0119gu. Pomimo tego od 1943 roku rozwa\u017Cano plany ataku i przygotowywano uderzenie. Zamierzano ostrzela\u0107 Nowy Jork przez V-1 startuj\u0105ce z pok\u0142ad\u00F3w U-boot\u00F3w, a tak\u017Ce rakiet V-2, startuj\u0105cych z wyrzutni holowanych za okr\u0119tami podwodnymi. Obmys\u0142y te nie zosta\u0142y zrealizowane. Tak samo, jak budowa kosmicznego samolotu \"Silbervogel\" i odrzutowego bombowca braci Horten\u00F3w. W ko\u0144cu wojny zak\u0142ady Junkersa wyprodukowa\u0142y wielki samolot Ju-390, kt\u00F3ry dolecia\u0142 na odleg\u0142o\u015B\u0107 20 km od Nowego Jorku i zawr\u00F3ci\u0142 do Francji. Nazistom zabrak\u0142o czasu, aby plan ten zrealizowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"65496319":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65496320":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65496321":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65496322":["Skarb oboz\u00F3w
Obozy koncentracyjne by\u0142y nie tylko miejscem u\u015Bmiercania setek tysi\u0119cy ludzi. W nazistowskim pa\u0144stwie przynosi\u0142y ogromne dochody Bankowi Centralnemu, a tak\u017Ce oprawcom okradaj\u0105cym swoje ofiary. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105, jak funkcjonowa\u0142 system, kt\u00F3ry ze \u015Bmierci uczyni\u0142 tak dochodowe \u017Ar\u00F3d\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65496323":["Worlds 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65496324":["7 idiotycznych motyw\u00F3w z anime, kt\u00F3re i tak lubimy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"65496325":["Worlds 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65496326":["Valorant","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"65496327":["Ori and the Will of the Wisps","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"65496132":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65496133":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65496134":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65496135":["Spalisz si\u0119 w piekle
Do agencji Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Kamila Bajer, luksusowa prostytutka. Kobieta twierdzi, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3bowa\u0142 spali\u0107 j\u0105 \u017Cywcem w mieszkaniu. Detektywi podejrzewaj\u0105 Igora Sienkiewicza, jej by\u0142ego alfonsa. S\u0105 przekonani, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Kamili.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65496136":["Zap\u0142ata za stare grzechy
Do Malanowskiego zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 dwie siostry, kt\u00F3re twierdz\u0105, \u017Ce kto\u015B je prze\u015Bladuje. Kobiety dostaj\u0105 anonimowe listy z pogr\u00F3\u017Ckami i coraz bardziej boj\u0105 si\u0119 o w\u0142asne \u017Cycie. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce stoi za tym ich ojciec, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65496137":["Na cmentarzu
W niewielkiej miejscowo\u015Bci dochodzi do napadu na jubilera. Skradzion\u0105 bi\u017Cuteri\u0119 przypadkowo znajduj\u0105 Tymon i jego niewidoma kuzynka. M\u0142odzi postanawiaj\u0105 przeprowadzi\u0107 prywatne \u015Bledztwo. Kieruj\u0105 podejrzenia w stron\u0119 swojego wujka, Tadeusza. Nie wiedz\u0105 jednak, czy mog\u0105 poinformowa\u0107 o nich policj\u0119, poniewa\u017C nie maj\u0105 dowod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["N"]],"65496138":["39-letnia kwiaciarka pada ofiar\u0105 wyj\u0105tkowo perfidnego oszustwa matrymonialnego
Znajoma wy\u015Bmiewa w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 kawiarni, wytykaj\u0105c jej staropanie\u0144stwo. Kobieta postanawia zmieni\u0107 swoje \u017Cycie uczuciowe i zaczyna randkowa\u0107. Niebawem si\u0119 zakochuje. Wybranek cz\u0119sto po\u017Cycza od niej pieni\u0105dze. Twierdzi, \u017Ce zbiera fundusze na operacj\u0119 chorej c\u00F3rki. Gdy jego nowa partnerka poznaje dziewczynk\u0119, odkrywa, \u017Ce ukochany nie we wszystkim by\u0142 z ni\u0105 szczery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65496139":["Krwawy powr\u00F3t
Tu\u017C przed domem zostaje zastrzelony by\u0142y wi\u0119zie\u0144. Jego \u017Cona jest zrozpaczona. M\u0119\u017Cczyzna niedawno zako\u0144czy\u0142 odsiadk\u0119 wyroku za \u015Bmiertelne pobicie pewnej kobiety. Wed\u0142ug hipotezy \u015Bledczych jego zab\u00F3jc\u0105 mo\u017Ce by\u0107 m\u0105\u017C ofiary by\u0142ego skaza\u0144ca. Tymczasem Maja ma problem - kto\u015B podszywa si\u0119 pod ni\u0105 na portalach randkowych, podaj\u0105c jej prywatny numer telefonu. Poszkodowana prosi o pomoc Olgierda i Darka. Policjantom udaje si\u0119 dotrze\u0107 do jednego z m\u0119\u017Cczyzn, z kt\u00F3rym Maja si\u0119 umawia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65496140":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65496141":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65496142":["Szanta\u017C
Rodzina D\u0105browskich mieszka w \u015Awiecie. Maria jest nauczycielk\u0105 historii w szkole. Do tej samej plac\u00F3wki chodzi jej syn, Wac\u0142aw. Niedaleko mieszka te\u017C ojciec kobiety, S\u0142awomir, kt\u00F3ry jest na emeryturze. M\u0105\u017C Marii nie \u017Cyje od pi\u0119ciu lat. Niedawno spotka\u0142a ona Bogdana, w\u0142a\u015Bciciela kawiarni, i zacz\u0119\u0142a z nim na nowo budowa\u0107 swoje szcz\u0119\u015Bcie. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna wyra\u017Ca wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 opini\u0119, \u017Ce ludzie bior\u0105 \u015Blub wtedy, gdy przestaj\u0105 si\u0119 kocha\u0107. Pragnieniem Marii jest za\u0142o\u017Cenie rodziny, wi\u0119c po tej deklaracji planuje rozstanie. Bogdan jednak reflektuje si\u0119 i prosi o wybaczenie, ale wkr\u00F3tce urz\u0105dza scen\u0119 zazdro\u015Bci w miejscu publicznym. Maria jest zbulwersowana jego post\u0119powaniem i zrywa znajomo\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzna nie daje za wygran\u0105. Po romantycznych przeprosinach uzyskuje kolejn\u0105 szans\u0119. To jednak prowadzi do eskalacji jego zachowania. Szanta\u017Cuje kobiet\u0119, \u017Ce je\u015Bli do niego nie wr\u00F3ci, to opublikuje kompromituj\u0105ce nagranie z ich sypialni, kt\u00F3re zrobi\u0142 ukryt\u0105 kamer\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225057.jpg","",[]],"65496143":["Narzeczony 25-letniej Kai zostaje znaleziony martwy, a ona sama musi si\u0119 zmierzy\u0107 z oskar\u017Ceniami spo\u0142eczno\u015Bci przeciwko niej samej
Kaja jest zar\u0119czona z Robertem. Uchodz\u0105 za \u015Bwietnie dobran\u0105 par\u0119. Pewnego dnia dziewczyna znajduje w samochodzie narzeczonego damsk\u0105 bielizn\u0119. Urz\u0105dza mu awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zostaje znaleziony martwy w lesie, a ona staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105. Dziewczyn\u0119 wspieraj\u0105 matka, kole\u017Cnka i przyjaciel Roberta, kt\u00F3rych zdo\u0142a\u0142a przekona\u0107 o swojej niewinno\u015Bci. \u015Aledztwo jednak trwa, a ca\u0142a wiejska spo\u0142eczno\u015B\u0107 zwraca si\u0119 przeciwko Kai. Kto\u015B podsyca niech\u0119\u0107 s\u0105siad\u00F3w. Atmosfera g\u0119stnieje, a dziewczyna i jej matka zaczynaj\u0105 si\u0119 obawia\u0107 samos\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65496144":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65496145":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65496146":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65496147":["Dawca organ\u00F3w
Laura i Filip s\u0105 m\u0142odym i kochaj\u0105cym si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. \u015Awietnie im si\u0119 powodzi. Niedawno odziedziczyli dom po dziadkach. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna podczas prac na podw\u00F3rku spada z drabiny na beton. Traci przytomno\u015B\u0107. Jego \u017Cona natychmiast wzywa pomoc i rozpoczyna reanimacj\u0119. Nied\u0142ugo potem przyje\u017Cd\u017Ca pogotowie, kt\u00F3re zabiera poszkodowanego do szpitala. Wkr\u00F3tce lekarz informuje przera\u017Con\u0105 kobiet\u0119, \u017Ce m\u00F3zg jej m\u0119\u017Ca obumar\u0142. Prawdopodobnie nie uda si\u0119 go uratowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"65496148":["W s\u0105siaduj\u0105cej z Warszaw\u0105 miejscowo\u015Bci porwano c\u00F3rk\u0119 rolnika. Detektywi robi\u0105 wszystko co w ich mocy, aby uwolni\u0107 dziecko. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce sprawa ma drugie dno, a porwanie to tylko jeden z element\u00F3w rozgrywek pomi\u0119dzy miejscowymi przest\u0119pcami. Kuba i Natalia musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 zanim kto\u015B ucierpi. Po pracy Kuba umawia si\u0119 na kole\u017Ce\u0144sk\u0105 walk\u0119 z Arturem Kr\u00F3lem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224695.jpg","",[]],"65496149":["Emilka prosi Marcina, by pom\u00F3g\u0142 jej w przygotowaniach do uroczystej kolacji. Marysia zjawia si\u0119 w towarzystwie Wenerskiego, kt\u00F3ry nareszcie poznaje jej przyjaci\u00F3\u0142ki. Ma te\u017C dla ukochanej pewn\u0105 propozycj\u0119. Kinga chce zachowa\u0107 w sekrecie informacj\u0119, \u017Ce straci\u0142a prac\u0119 w telewizji. Przed wizyt\u0105 sugeruje Jankowi, by nie zdradzi\u0142 si\u0119 przed znajomymi. Kacper zajmuje si\u0119 m\u0142odym pacjentem. Ch\u0142opiec ma symptomy, kt\u00F3re nasilaj\u0105 si\u0119 w okre\u015Blonych sytuacjach. Lekarz domy\u015Bla si\u0119, co jest ich przyczyn\u0105. Brianowi przytrafia si\u0119 w banku niebezpieczna sytuacja. Z kolei Marta szlifuje swoje umiej\u0119tno\u015Bci na strzelnicy. Rozwa\u017Ca zakup broni i pyta instruktora o tak\u0105 mo\u017Cliwo\u015B\u0107. W odpowiedzi s\u0142yszy, \u017Ce sprzeda\u017C bez zezwolenia jest nielegalna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",[]],"65496150":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65496151":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65496152":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"65496153":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65496154":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Po raz siedemnasty b\u0119dziemy \u015Bwiadkami wokalno-tanecznego wyzwania. Jak zawsze mo\u017Cemy liczy\u0107 na silne emocje, nieoczekiwane metamorfozy, najwi\u0119ksze muzyczne hity oraz znanych i lubianych artyst\u00F3w w nowych aran\u017Cacjach. Do grona juror\u00F3w do\u0142\u0105czy zwyci\u0119zca 15. edycji programu Robert Janowski. Tym razem swoje umiej\u0119tno\u015Bci sceniczne i aktorskie zaprezentuj\u0105: wokalistka i kompozytorka Kasia Wilk, aktorka kabaretowa Ewa B\u0142achnio, gwiazda \"Dziewczyn ze Lwowa\" Katarzyna Ucherska, aktorka Akademii Sztuk Teatralnych Katarzyna Polewany, aktor i biznesmen Micha\u0142 Milowicz, wokalista i aktor Janusz Radek, aktor m\u0142odego pokolenia Jakub Zdr\u00F3jkowski i \u015Bpiewak operowy Robert Szpr\u0119giel. Ta barwna \u00F3semka zawalczy o Z\u0142ot\u0105 Twarz oraz czek na 100 tysi\u0119cy z\u0142otych, kt\u00F3ry zwyci\u0119zca przeka\u017Ce na wybrany cel charytatywny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214097.jpg","",[]],"65496155":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65496156":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
Mija trzysta lat od zako\u0144czenia konfliktu zbrojnego, nazywanego Upadkiem. Tragiczna w skutkach wojna doprowadzi\u0142a do zniszczenia B\u0142\u0119kitnej Planety. Tylko niekt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 przetrwa\u0107. W nowej, pe\u0142nej przemocy rzeczywisto\u015Bci rz\u0105dy sprawuj\u0105 najsilniejsi. Doktor Dyson Ido wybudza ze \u015Bpi\u0105czki uratowan\u0105 przez siebie dziewczyn\u0119 cyborga. Ta nie pami\u0119ta, kim jest. Nie wie r\u00F3wnie\u017C, gdzie si\u0119 obecnie znajduje. Naukowiec przeprowadza szereg eksperyment\u00F3w, kt\u00F3re wykazuj\u0105, \u017Ce ma ona wyj\u0105tkow\u0105 histori\u0119. Aby chroni\u0107 podopieczn\u0105, postanawia zatai\u0107 wa\u017Cne informacje na temat jej przesz\u0142o\u015Bci. Ponadto nadaje jej imi\u0119 Alita ku czci swojej ukochanej c\u00F3rki. M\u0142oda kobieta musi dostosowa\u0107 si\u0119 do brutalnych zasad \u017Cycia w Mie\u015Bcie Z\u0142omu. Pragnie tak\u017Ce pozna\u0107 prawd\u0119 o swoim pochodzeniu. Po jakim\u015B czasie odzyskuje pami\u0119\u0107 dzi\u0119ki pomocy m\u0142odego przyjaciela, Hugona. W\u00F3wczas orientuje si\u0119, \u017Ce dysponuje nieprawdopodobnymi zdolno\u015Bciami, kt\u00F3re mog\u0105 by\u0107 przydatne w walce. Wyposa\u017Cona jest bowiem w zaginione od trzech wiek\u00F3w technologie. Musi je wykorzysta\u0107 przeciwko w\u0142adzy, kt\u00F3ra pr\u00F3buje j\u0105 kontrolowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2121777.jpg","",[]],"65496157":["Re\u017C.: Luca Guadagnino.
P\u00F3\u0142nocne W\u0142ochy, rok 1983. Elio Perlman (nominowany do Oscara, Z\u0142otych Glob\u00F3w, BAFTA i in. Timoth\u00E9e Chalamet) jest utalentowanym muzycznie, wra\u017Cliwym siedemnastolatkiem o naturze intelektualisty. Wolny od obowi\u0105zk\u00F3w w wakacje, gra na pianinie, czyta i spotyka si\u0119 z atrakcyjn\u0105 kole\u017Cank\u0105 - Marzi\u0105 (Esther Garrel). Ch\u0142opak ma bardzo dobre relacje z matk\u0105, Annell\u0105 (Amira Casar), i ojcem (Michael Stuhlbarg) - wybitnym profesorem, kt\u00F3ry latem na sze\u015B\u0107 tygodni zaprasza do swojej siedemnastowiecznej willi ameryka\u0144skiego stypendyst\u0119 (Armie Hammer), aby ten pomaga\u0142 mu w pracy naukowej, zorientowanej na zg\u0142\u0119bianie kultury greckiej i roma\u0144skiej. Dwudziestoczteroletni atrakcyjny i elokwentny doktorant o imieniu Oliver przejmuje pok\u00F3j nastolatka, wi\u0119c Elio musi przenie\u015B\u0107 si\u0119 do s\u0105siedniej sypialni. Pocz\u0105tkowo zdaje si\u0119 nie pa\u0142a\u0107 sympati\u0105 do stypendysty i wszystko wskazuje na to, \u017Ce przyjezdny r\u00F3wnie\u017C nie przepada za nastolatkiem. Okoliczno\u015Bci zmuszaj\u0105 ich jednak do tego, by w upale lata sp\u0119dzali w swoim towarzystwie du\u017Co czasu i wkr\u00F3tce wychodzi na jaw homoerotyczna fascynacja mi\u0119dzy dwoma m\u0142odymi m\u0119\u017Cczyznami. Zmys\u0142owy film o pot\u0119\u017Cniej\u0105cym uczuciu, zrodzonym w sieci napi\u0119\u0107, subtelno\u015Bci i ukradkowych spojrze\u0144. Laureat Oscara (za najlepszy scenariusz adaptowany dla Jamesa Ivory'ego), zdobywca kilkudziesi\u0119ciu innych nagr\u00F3d i nominacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175925.jpg","",["N"]],"65496574":["W programie historie Micha\u0142a Pawlaka oraz Sebastiana Flisa. Micha\u0142 nale\u017Cy do kadry narodowej i jest wicemistrzem Europy w parataekwondo. Jest nie tylko zawodnikiem, ale tak\u017Ce trenerem oraz dyrektorem administracyjnym w warszawskim klubie. Jego sparingpartnerem jest inny utytu\u0142owany niepe\u0142nosprawny zawodnik - Przemys\u0142aw Wieczorek. Sylwester Flis uprawia hokej na sledgach. Jest jednym z najlepszych na \u015Bwiecie zawodnik\u00F3w w tej dyscyplinie. Reprezentowa\u0142 Stany Zjednoczone, dla kt\u00F3rych wywalczy\u0142 z\u0142oty medal podczas igrzysk paraolimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Obecnie promuje ten sport w Polsce, gdzie wci\u0105\u017C jest on bardzo ma\u0142o popularny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65496575":["Pieski i papuga\/ Psyrenki ratuj\u0105 Turbot\u00F3w
Rocky traci g\u0142os. Nie mo\u017Ce przez to szczeka\u0107 i uruchomi\u0107 swoich specjalistycznych narz\u0119dzi. Z pomoc\u0105 przychodzi mu papuga Matea.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65496576":["\u015Aniegowy Festiwal Piesk\u00F3w
\u015Aniegowy Festiwal jest zagro\u017Cony, gdy Humdinger porywa pingwiny. Psiaki musz\u0105 je odnale\u017A\u0107, poniewa\u017C w przeciwnym razie pokaz si\u0119 nie odb\u0119dzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65496577":["Pieski ratuj\u0105 lataj\u0105cych Turbot\u00F3w\/ Pieski ratuj\u0105 samolot
Rocky traci g\u0142os przez co nie mo\u017Ce uruchomi\u0107 narz\u0119dzia. Pom\u00F3c mu mo\u017Ce tylko papuga o imieniu Matea. Pojawienie si\u0119 Magicznego Ksi\u0119\u017Cyca oznacza powr\u00F3t psyrenek, kt\u00F3re pomog\u0105 Psiemu Patrolowi w kolejnej misji ratunkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65496578":["Pieski ratuj\u0105 wielk\u0105 ro\u015Blin\u0119\/ Pieski i elektromagnes
Ro\u015Blina nale\u017C\u0105ca do pani burmistrz, kt\u00F3ra zosta\u0142a posadzona w z\u0142ym miejscu zaczyna nagle rosn\u0105\u0107 jak szalona. Pom\u00F3c mo\u017Ce Psi Patrol.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65496579":["Wielki fina\u0142 kulinarnej rywalizacji. Do ostatecznej walki o 100 tysi\u0119cy z\u0142otych i prac\u0119 w Atelier Amaro stanie dwoje uczestnik\u00F3w, kt\u00F3rzy przez ostatnie dziesi\u0119\u0107 tygodni udowodnili, \u017Ce na sztuce kulinarnej znaj\u0105 si\u0119 najlepiej ze wszystkich. Finali\u015Bci b\u0119d\u0105 mieli za zadanie zaaran\u017Cowa\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 restauracji wed\u0142ug swojego uznania oraz wzbogaci\u0107 menu Hell's Kitchen o w\u0142asne potrawy. Zwyci\u0119zca mo\u017Ce by\u0107 tylko jeden. Przed szefem Wojciechem Modestem Amaro trudna decyzja. Pomog\u0105 mu j\u0105 podj\u0105\u0107 zaproszeni do restauracji go\u015Bcie, m.in. Anita Soko\u0142owska oraz Alan Andersz i Ada Fija\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65496580":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65496581":["Pani Swiet\u0142ana przyjecha\u0142a do Polski z Bia\u0142orusi w poszukiwaniu lepszego \u017Cycia. Pozna\u0142a pana Jacka, kt\u00F3rego po\u015Blubi\u0142a. Para dochowa\u0142a si\u0119 trojga dzieci. Dwunastoletni Pawe\u0142 cierpi na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe i padaczk\u0119. Ch\u0142opiec dzieli pok\u00F3j z rodzicami, czternastoletnim bratem Krzysztofem i siedmioletni\u0105 siostr\u0105 Natalk\u0105. Dom rodziny nie jest ocieplony, przez dziurawy dach leje si\u0119 woda, nie dzia\u0142a tak\u017Ce instalacja elektryczna. Niedawno pan Jacek uleg\u0142 wypadkowi w pracy, co mocno ogranicza jego mo\u017Cliwo\u015Bci zawodowe. Z pomoc\u0105 rodzinie przychodzi Katarzyna Dowbor wraz z architektem Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i kierownikiem budowy Wies\u0142awem Nowobilskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65496582":["Re\u017C.: Susan Vaill.
Pod wp\u0142ywem obserwacji stanu jednego z pacjent\u00F3w Richard i Maggie podejmuj\u0105 dyskusj\u0119 na temat choroby Alzheimera. April i Jackson musz\u0105 wr\u00F3ci\u0107 do normalnego \u017Cycia po niedawnych wydarzeniach. Arizona u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce Callie bardzo si\u0119 rozwin\u0119\u0142a. Meredith zdradza swoje najwi\u0119ksze obawy zwi\u0105zane z Derekiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65496583":["Diabelski m\u0142yn
Do pustostanu w kamienicy Kiepskich niespodziewanie wprowadza si\u0119 prezes Koz\u0142owski z \u017Con\u0105. Prezes znajduje si\u0119 w stanie \u015Bpi\u0105czki. W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w zaczynaj\u0105 kr\u0105\u017Cy\u0107 plotki, \u017Ce Koz\u0142owski na skutek malwersacji finansowych zosta\u0142 postawiony w stan oskar\u017Cenia przez prokuratur\u0119 i dlatego symuluje chorob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65496584":["Robak
Ferdek przy zakupie sze\u015Bciopaku piwa dostaje prezent w postaci ma\u0142ego lasera. Elektroniczny gad\u017Cet bardzo go bawi i inspiruje go do r\u00F3\u017Cnych psikus\u00F3w. Pojawiaj\u0105cy si\u0119 znik\u0105d i znikaj\u0105cy czerwony punkcik bardzo niepokoi Arnolda. S\u0105siad zaczyna on rozg\u0142asza\u0107 informacj\u0119 o istnieniu egzotycznego, jadowitego i nieznanego dot\u0105d nauce robaka, kt\u00F3ry zagra\u017Ca ca\u0142emu spo\u0142ecze\u0144stwu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65496585":["Tadeusz Surowy
Na skutek trudnego do wyt\u0142umaczenia zbiegu okoliczno\u015Bci Tadeusz Kopci\u0144ski zostaje obwo\u0142any kr\u00F3lem Polski. Bardzo szybko wczuwa si\u0119 w now\u0105 rol\u0119 i obwieszcza, \u017Ce jego rz\u0105dy b\u0119d\u0105 bardzo surowe, w zwi\u0105zku z czym zostaje mu nadany przydomek \"Tadeusz Surowy\". Wi\u0119kszo\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w osiedla przyjmuje ten fakt ze spokojem i podporz\u0105dkowuje si\u0119 w\u0142adcy. Jedynie Ferdynand Kiepski ma pewne w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65496586":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Po raz pierwszy w kuchennej rywalizacji wezm\u0105 udzia\u0142 gwiazdy telewizji, kt\u00F3re b\u0119d\u0105 wspiera\u0107 uczestnik\u00F3w kulinarnych zmaga\u0144. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225060.jpg","",["N"]],"65496587":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"65496588":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65496589":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65496590":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"65496591":["Pani Krystyna opiekuje si\u0119 wnuczk\u0105, siedmioletni\u0105 Dari\u0105. Poniewa\u017C rodzice nie po\u015Bwi\u0119cali dziewczynce uwagi, w ko\u0144cu zosta\u0142a jej opiekunem prawnym. Starsza pani nie ma jednak w\u0142asnego lokum i wraz z wnuczk\u0105 pomieszkuje k\u0105tem u swoich c\u00F3rek. Ogromnym wysi\u0142kiem ca\u0142ej rodziny uda\u0142o si\u0119 kupi\u0107 dla nich mieszkanie na jednym z \u0142ukowskich osiedli. Nie nadaje si\u0119 ono jednak do zamieszkania. Instalacja elektryczna jest w bardzo z\u0142ym stanie, w mieszkaniu brakuje pod\u0142\u00F3g, kuchni i jakichkolwiek mebli. Pani Krystyny nie sta\u0107 na remont. Pomog\u0105 architekt Maciej Pertkiewicz i Artur Witkowski z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65496592":["Pani Ania i jej m\u0105\u017C Grzegorz wychowywali trzech syn\u00F3w. W wolnych chwilach remontowali stary rodzinny dom. Pani Ania po raz czwarty zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Pewnego dnia pan Grzegorz niespodziewanie straci\u0142 przytomno\u015B\u0107 i ju\u017C nigdy jej nie odzyska\u0142. Od o\u015Bmiu miesi\u0119cy pozostaje w \u015Bpi\u0105czce i przebywa w specjalnym o\u015Brodku. Pani Ania \u0142\u0105czy prac\u0119 psychologa z wysi\u0142kiem, jakim jest samotne wychowanie czw\u00F3rki dzieci. Pomaga jej w tym matka, Longina. Dom rodziny jest jednak w fatalnym stanie. Matka wraz z synami gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, w kt\u00F3rym pod\u0142oga zieje dziurami. Z odsiecz\u0105 spiesz\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65496593":["Pa\u017A kr\u00F3lowej
Jolasia pod wp\u0142ywem obejrzanego w telewizji programu postanawia zosta\u0107 kr\u00F3low\u0105. Twierdzi, \u017Ce to stan umys\u0142u, nie funkcja. \u017Bona Waldemara zaczyna lansowa\u0107 w swoim otoczeniu nowy styl \u017Cycia. Rozpoczyna mod\u0119, kt\u00F3r\u0105 podchwytuj\u0105 inne znajome kobiety. Na jej drodze staje te\u017C Kr\u00F3lowa Weronika Babilona (Weronika Ksi\u0105\u017Ckiewicz) oraz Kat (Mariusz W\u0119g\u0142owski).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65496594":["Marian ma syna
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch dzieli si\u0119 z Ferdkiem szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma syna, o kt\u00F3rego istnieniu do tej pory nie wiedzia\u0142. Twierdzi, \u017Ce Janusz (S\u0142awomir Szcz\u0119\u015Bniak) jest owocem jego dawnego, przelotnego romansu z pewn\u0105 pi\u0119kn\u0105 Romk\u0105 (Edyta Herbu\u015B). \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny jest pe\u0142na najgorszych obaw. Szczeg\u00F3lnie martwi j\u0105 kwestia testamentu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"65496595":["Podczas gali kibice b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107 w akcji \u0141ukasza Staniocha. Niepokonany Polak w swojej dziewi\u0105tej walce w zawodowej karierze zmierzy si\u0119 z do\u015Bwiadczonym Khorenem Gevorem. Ormianin ma za sob\u0105 pojedynki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze \u015Bredniej z takimi pi\u0119\u015Bciarzami jak Felix Sturm czy Arthur Abraham","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",[]],"65496596":["Re\u017C.: David Koepp.
S\u0142awny pisarz Mort Rainey (Johnny Depp) w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwi\u00F3d\u0142 z Amy (Maria Bello). Prze\u017Cywa te\u017C kryzys tw\u00F3rczy. By zn\u00F3w zacz\u0105\u0107 pisa\u0107, przenosi si\u0119 na wie\u015B. Tam jednak przesypia ca\u0142e dnie. Niespodziewanie w jego domu zjawia si\u0119 tajemniczy nieznajomy, John Shooter (John Turturro) i oskar\u017Ca go o plagiat opowiadania pt. \"Sekretne okno\". Mort dyskutuje z nim, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce zosta\u0142o ono wydane znacznie wcze\u015Bniej, ni\u017C powsta\u0142 maszynopis, kt\u00F3ry pokaza\u0142 mu Shooter. Przybysz \u017C\u0105da jednak dowodu i grozi, \u017Ce je\u015Bli pisarz go nie przedstawi, wydarzy si\u0119 co\u015B strasznego. Mort postanawia zdoby\u0107 magazyn, w kt\u00F3rym opublikowa\u0142 utw\u00F3r. Wkr\u00F3tce Shooter zabija jego psa, a dom, w kt\u00F3rym mieszka Amy zostaje spalony. Przera\u017Cony Mort zatrudnia prywatnego detektywa. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce odnalezienie pisma z opowiadaniem nie b\u0119dzie \u0142atwe. Tymczasem gin\u0105 kolejni ludzie z otoczenia Morta. Do tego okazuje si\u0119, \u017Ce nikt inny nigdy nie widzia\u0142 Johna Shootera... Film powsta\u0142 na podstawie opowiadania Stephena Kinga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2119880.jpg","",["N"]],"65496597":["Monika jest w oszo\u0142omiona tym, \u017Ce jej syna b\u0119dzie trenowa\u0142 Karol. Teresa po pierwszej nieudanej randce poznaje Olafa, pasjonata ezoteryki i \u015Bwietnego masa\u017Cyst\u0119. Po schwytaniu truciciela Jaro wychodzi na bohatera. Tomasz przeprasza go za swoje podejrzenia, ale m\u0119\u017Cczyzna wykorzystuje t\u0119 sytuacj\u0119, by zdyskredytowa\u0107 go w oczach Liliany. Sprawa \u015Bwierzbu jeszcze ci\u0105\u017Cy Aleksowi. Piel\u0119gniarka z przychodni robi mu z\u0142o\u015Bliwy \u017Cart i ka\u017Ce sporz\u0105dzi\u0107 list\u0119 kochanek. W ten spos\u00F3b Ela dowiaduje si\u0119 szokuj\u0105cej rzeczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65496598":["W\u0142adek ust\u0119puje w sprawie szermierki i pozwala Filipowi chodzi\u0107 na treningi. Monika nie chce spotyka\u0107 si\u0119 z Karolem i, nie wiedz\u0105c, co zrobi\u0107, prosi Igora o nadgodziny. Jaro i Liliana zjawiaj\u0105 si\u0119 w pizzerii. Tomasz po raz kolejny przeprasza m\u0119\u017Cczyzn\u0119, ten na osobno\u015Bci zaczyna mu grozi\u0107. Teres\u0119 odwiedza w przedszkolu niedawno poznany masa\u017Cysta Olaf. Czarek zastaje ich w dwuznacznej sytuacji. Aleks dowiaduje si\u0119, \u017Ce przyczyn\u0105 jego dolegliwo\u015Bci nie jest \u015Bwierzb, lecz alergia. Postanawia odegra\u0107 si\u0119 na Oliwii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65496599":["Ekipa programu odwiedza ma\u0142\u0105 miejscowo\u015B\u0107 nieopodal Wyszkowa. W niewielkim domku mieszka pani Hanna wraz ze swoim doros\u0142ym synem Mariuszem. Do rodzinnego domu chcia\u0142aby tak\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 c\u00F3rka pani Hani, Ewelina, wraz z dwoma synami. M\u0105\u017C Eweliny nadu\u017Cywa alkoholu i przemocy, kobieta chce wi\u0119c od niego odej\u015B\u0107. W domu jej matki nie ma jednak warunk\u00F3w do wychowywania ch\u0142opc\u00F3w. W budynku brakuje pod\u0142\u00F3g, wyk\u0142adzina le\u017Cy na go\u0142ej ziemi, a w kuchni cz\u0119sto pojawiaj\u0105 si\u0119 krety. Nie ma \u0142azienki ani kanalizacji, nie ma tak\u017Ce gdzie ustawi\u0107 \u0142\u00F3\u017Cek dla ch\u0142opc\u00F3w. Architekt Wojtek Strzelczyk staje przed powa\u017Cnym wyzwaniem, chc\u0105c znale\u017A\u0107 miejsce dla wszystkich domownik\u00F3w, a tak\u017Ce wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na \u0142azienk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65496600":["Kochanek rani m\u0119\u017Ca, \u017Cona pozoruje napad
Piotr jedzie do pracy, ale z powodu alarmu przeciwpo\u017Carowego w firmie musi zawr\u00F3ci\u0107. Nie wie, \u017Ce w tym czasie jego \u017Cona sprowadza do ich domu kochanka. Ksi\u0119gowy na korytarzu spotyka gacha partnerki. Ten, spanikowany, uderza go w g\u0142ow\u0119 metalowa figurk\u0105. Piotr traci przytomno\u015B\u0107. Dawid chce dzwoni\u0107 na pogotowie, ale Monika mu zabrania. Sama wykr\u0119ca numer alarmowy, opowiadaj\u0105c operatorowi, \u017Ce dosz\u0142o do w\u0142amania i napa\u015Bci na m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"65496601":["Babski wiecz\u00F3r
Ferdek znajduje w lod\u00F3wce butelk\u0119 dobrego wina. Gdy przymierza si\u0119, by go spr\u00F3bowa\u0107, Halina zabrania mu tego kategorycznie. Postanowi\u0142a bowiem zaprosi\u0107 kole\u017Canki na babski wiecz\u00F3r. Na czas wizyty wysy\u0142a m\u0119\u017Ca do teatru razem z Pa\u017Adziochem. Okazuje si\u0119, \u017Ce sztuka wywar\u0142a na s\u0105siedzie Kiepskich niesamowite wra\u017Cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65496158":["Na obrze\u017Cach Radomia stoi niewielki budynek, kt\u00F3ry ma sta\u0107 si\u0119 domem dla pani Patrycji, pana S\u0142awomira oraz ich dzieci. C\u00F3rka pary, Alicja, jest niewidoma od urodzenia, zmaga si\u0119 tak\u017Ce z szeregiem innych dolegliwo\u015Bci. Pan S\u0142awomir w\u0142asnor\u0119cznie remontuje budynek. Uda\u0142o mu si\u0119 wygospodarowa\u0107 toalet\u0119 i prowizoryczn\u0105 kuchni\u0119. Ci\u0105g\u0142a walka o zdrowie Alicji i brak w\u0142asnego lokum odbiera rodzinie nadziej\u0119 na popraw\u0119 losu. W trakcie prac remontowych szef ekipy budowlanej, Artur Witkowski, idzie na zwolnienie chorobowe. Jego zadanie przejmuje brat, Adam.","","",["N"]],"65496159":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"65496160":["Izabelle
Zosia przyje\u017Cd\u017Ca do swoich rodzic\u00F3w wraz z narzeczonym, Dorianem. Ch\u0142opak chce w ko\u0144cu pozna\u0107 przysz\u0142ych te\u015Bci\u00F3w. W domu Zosi panuje jednak dziwna atmosfera. Ch\u0142opak obawia si\u0119, \u017Ce cz\u0142onkowie rodziny ukochanej b\u0119d\u0105 chcieli zniweczy\u0107 ich ma\u0142\u017Ce\u0144skie plany.","","",["N"]],"65496161":["Plebania
Nieznani sprawcy w\u0142amuj\u0105 si\u0119 na plebani\u0119 w jednej z podwarszawskich miejscowo\u015Bci. W trakcie tego zdarzenia zostaje ranna gosposia. W gronie podejrzanych znajduje si\u0119 sk\u0142\u00F3cony z siostr\u0105 brat ofiary, a tak\u017Ce tajemniczy nieznajomy, kt\u00F3ry pojawi\u0142 si\u0119 na plebanii, podaj\u0105c za proroka. Detektywi odkrywaj\u0105 tak\u017Ce, \u017Ce proboszcz feralnej parafii nie by\u0142 z nimi do ko\u0144ca szczery. W trakcie \u015Bledztwa podaj\u0105cy si\u0119 za proroka m\u0119\u017Cczyzna atakuje Natali\u0119. Kuba odwozi roztrz\u0119sion\u0105 kole\u017Cank\u0119 do domu.","","",["N"]],"65496162":["Ksi\u0105dz
Proboszcz ma\u0142ej parafii zg\u0142asza zagini\u0119cie ksi\u0119dza Bartka. Duchowny po odprawieniu wieczornej mszy wyszed\u0142 na spacer i znikn\u0105\u0142. Prowadz\u0105cy poszukiwania policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce wiejsk\u0105 spo\u0142eczno\u015B\u0107 niepokoi\u0142a za\u017Cy\u0142a znajomo\u015B\u0107 m\u0142odego ksi\u0119dza z jednym z ministrant\u00F3w. Ojciec ch\u0142opca publicznie oskar\u017Cy\u0142 go o pedofili\u0119 i grozi\u0142. Gospodyni z plebanii kieruje podejrzenia na jedn\u0105 z parafianek, Justyn\u0119, kt\u00F3ra kocha\u0142a si\u0119 w ksi\u0119dzu Bartku.","","",["N"]],"65496163":["Na oddziale dzieci\u0119cym przebywa 12-letnia Sabina, na kt\u00F3r\u0105 przewr\u00F3ci\u0142 si\u0119 rega\u0142 z ksi\u0105\u017Ckami. Matka dziewczynki, Lidia, s\u0105dzi, \u017Ce jej c\u00F3rka ma ADHD, dlatego \u017C\u0105da konsultacji z psychologiem. Po wizycie kole\u017Canki ze szko\u0142y ma\u0142a pacjentka znika. Okazuje si\u0119, \u017Ce ukrad\u0142a innemu pacjentowi laptop i zaszy\u0142a si\u0119 w kot\u0142owni. Z t\u0119sknoty za ojcem Sabina by\u0142a ju\u017C wcze\u015Bniej zdolna do podobnych, nawet gorszych rzeczy. Piel\u0119gniarka Ewa u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce ma do\u015B\u0107 pracy w szpitalu. Postanawia zosta\u0107 prywatn\u0105 piel\u0119gniark\u0105 i zajmowa\u0107 si\u0119 osobami starszymi.","","",[]],"65496164":["Modliszka
Malanowski przekazuje klientce Kamili Grzesiak dowody \u015Bwiadcz\u0105ce, \u017Ce jej m\u0105\u017C Damian ma romans ze swoj\u0105 szefow\u0105. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej w biurze detektyw\u00F3w zjawia si\u0119 niewierny ma\u0142\u017Conek, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce kocha \u017Con\u0119, a prze\u0142o\u017Cona zmusza go do seksu. Detektywi zaczynaj\u0105 obserwacj\u0119 agencji reklamowej, w kt\u00F3rej pracuje m\u0119\u017Cczyzna. Magda odkrywa, \u017Ce szefowa Damiana zna dobrze jego \u017Con\u0119. Tymczasem do Malanowskiego dzwoni przera\u017Cona Kamila, kt\u00F3ra boi si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C zrobi co\u015B z\u0142ego.","","",["N"]],"65496165":["Piekielna tajemnica
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Maria Rawecka. Kobiet\u0119 opu\u015Bci\u0142 m\u0105\u017C, a na po\u017Cegnanie zostawi\u0142 tylko lakoniczn\u0105 kartk\u0119, w kt\u00F3rej wyzna\u0142, \u017Ce nigdy jej nie kocha\u0142. Maria uwa\u017Ca, \u017Ce m\u00F3g\u0142 on znale\u017A\u0107 sobie kochank\u0119 na wyje\u017Adzie s\u0142u\u017Cbowym, ale jest przekonana, i\u017C po tylu latach ma\u0142\u017Ce\u0144stwa nale\u017Cy jej si\u0119 lepsze wyt\u0142umaczenie ni\u017C \u015Bwistek papieru. Wkr\u00F3tce Ania odkrywa, \u017Ce Karol Rawecki nie pojecha\u0142 na wyjazd s\u0142u\u017Cbowy, a swoim kolegom powiedzia\u0142, \u017Ce musi zosta\u0107 z chor\u0105 \u017Con\u0105. Marek odnajduje m\u0119\u017Ca klientki na dzia\u0142ce nale\u017C\u0105cej do jego rodzic\u00F3w. W ostatniej chwili detektyw udaremnia pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105 m\u0119\u017Cczyzny.","","",["N"]],"65496166":["W domu Kariny i Stefana pojawi\u0142a si\u0119 nowa ekscytuj\u0105ca maszyna. Kobieta nadaje jej imi\u0119. Do Jarka przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny dziewczyna. Ch\u0142opak bardzo si\u0119 stara godnie ugo\u015Bci\u0107 ukochan\u0105. Motylek odbiera z drukarni paczk\u0119 wizyt\u00F3wek, kt\u00F3re roznosi po knajpach. Ma nadziej\u0119, \u017Ce jedna z nich trafi w r\u0119ce jakiej\u015B fajnej kobiety.","","",["N"]],"65496167":["Piotrek i Maciek razem zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad przyczyn\u0105, dla kt\u00F3rej obaj nie mog\u0105 sobie nikogo znale\u017A\u0107. Rozmawiaj\u0105 tak\u017Ce na temat tr\u00F3jk\u0105ta mi\u0142osnego. Rozwa\u017Caj\u0105, czy zgodziliby si\u0119 na tak\u0105 propozycj\u0119, gdyby kiedykolwiek pad\u0142a. Natomiast Krzysiek szkoli Marcina w je\u017Adzie na motocyklu. M\u0119\u017Cczy\u017Ani wiedz\u0105, \u017Ce czar dw\u00F3ch k\u00F3\u0142ek dzia\u0142a na kobiety.","","",["N"]],"65496168":["Dziwad\u0142o
Halin\u0119 trapi problem znikaj\u0105cych ubra\u0144 m\u0119\u017Ca. Gdy Ferdkowi zostaje ju\u017C tylko pi\u017Cama, wychodzi na jaw, \u017Ce Kiepski wszystkie swoje rzeczy odda\u0142 w zamian za alkohol. Pozbycie si\u0119 starych dres\u00F3w oka\u017Ce si\u0119 dla niego swoistym oczyszczeniem, poniewa\u017C jego dotychczasowe nier\u00F3bstwo odziedziczy nowy nabywca garderoby.","","",["N"]],"65496169":["Sto jaj
Kiepski znajduje za piecem schowany przed laty list. Jest to wiadomo\u015B\u0107 od nie\u017Cyj\u0105cej ju\u017C Rozalii Kiepskiej, kt\u00F3ra uczyni\u0142a Ferdka jedynym spadkobierc\u0105 kosztowno\u015Bci. Od bogactwa dzieli go jeden warunek - zjedzenie w obecno\u015Bci adwokata stu jaj ugotowanych na twardo.","","",["N"]],"65496170":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"65496171":["Renata odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak zn\u0119ca si\u0119 nad najbli\u017Cszymi
45-latka z trudem dogaduje si\u0119 ze swoim nieokrzesanym i egoistycznym m\u0119\u017Cem. Kryzys pog\u0142\u0119bia si\u0119, gdy w okolicy zamieszkuje jej dawna rywalka z liceum. Nowa s\u0105siadka zakochuje si\u0119 w jej partnerze, co tylko pot\u0119guje konflikt. Wszystko zmienia si\u0119, kiedy kobieta odkrywa, \u017Ce znienawidzona znajoma jest ofiar\u0105 przemocy domowej.","","",["N"]],"65496172":["Izabelle
Zosia przyje\u017Cd\u017Ca do swoich rodzic\u00F3w wraz z narzeczonym, Dorianem. Ch\u0142opak chce w ko\u0144cu pozna\u0107 przysz\u0142ych te\u015Bci\u00F3w. W domu Zosi panuje jednak dziwna atmosfera. Ch\u0142opak obawia si\u0119, \u017Ce cz\u0142onkowie rodziny ukochanej b\u0119d\u0105 chcieli zniweczy\u0107 ich ma\u0142\u017Ce\u0144skie plany.","","",["N"]],"65496173":["Gra na \u015Bmier\u0107 i \u017Cycie
Osiemnastoletni Jan Wojciszko martwi si\u0119 o swojego koleg\u0119, Szymona Natowicza, kt\u00F3ry od d\u0142u\u017Cszego czasu nie daje znaku \u017Cycia. Jan boi si\u0119, \u017Ce Szymon m\u00F3g\u0142 sobie co\u015B zrobi\u0107. Mia\u0142 bowiem utrzymywany w \u015Bcis\u0142ej tajemnicy romans z nauczycielk\u0105 ze szko\u0142y, Iwon\u0105 Mackiewicz. Kobieta, w obawie, \u017Ce wszystko wyjdzie na jaw, przed dwoma dniami zerwa\u0142a z Szymonem. Spowodowa\u0142o to, \u017Ce ch\u0142opak si\u0119 za\u0142ama\u0142. Jan jest jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3rej zale\u017Cy na losie Szymona, wychowywanego przez matk\u0119 alkoholiczk\u0119. Prosi detektyw\u00F3w o pomoc w odnalezieniu przyjaciela.","","",[]],"65496174":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65496175":["Na obrze\u017Cach Radomia stoi niewielki budynek, kt\u00F3ry ma sta\u0107 si\u0119 domem dla pani Patrycji, pana S\u0142awomira oraz ich dzieci. C\u00F3rka pary, Alicja, jest niewidoma od urodzenia, zmaga si\u0119 tak\u017Ce z szeregiem innych dolegliwo\u015Bci. Pan S\u0142awomir w\u0142asnor\u0119cznie remontuje budynek. Uda\u0142o mu si\u0119 wygospodarowa\u0107 toalet\u0119 i prowizoryczn\u0105 kuchni\u0119. Ci\u0105g\u0142a walka o zdrowie Alicji i brak w\u0142asnego lokum odbiera rodzinie nadziej\u0119 na popraw\u0119 losu. W trakcie prac remontowych szef ekipy budowlanej, Artur Witkowski, idzie na zwolnienie chorobowe. Jego zadanie przejmuje brat, Adam.","","",["N"]],"65496176":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"65496177":["Rafix korzysta z pi\u0119knej pogody i kolejne dni sp\u0119dza beztrosko na pla\u017Cy. W jego \u017Cyciu co chwil\u0119 pojawiaj\u0105 si\u0119 nowe kobiety. Ta sytuacja sprawia, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 odrobin\u0119 wybredny i nie \u0142apie si\u0119 ka\u017Cdej, kt\u00F3ra si\u0119 trafi. Zuzia i Robert rozstali si\u0119 po raz pierwszy. To dla nich ogromna pr\u00F3ba zwi\u0105zku na odleg\u0142o\u015B\u0107. Tancerz liczy jednak na to, \u017Ce czas nieobecno\u015Bci dziewczyny minie b\u0142yskawicznie, a ona nied\u0142ugo wr\u00F3ci z Niemiec i znowu zamieszkaj\u0105 razem. Arek i Karina zdobywaj\u0105 si\u0119 na ogromn\u0105 szczero\u015B\u0107 wobec siebie i przeprowadzaj\u0105 ze sob\u0105 rozmow\u0119 na temat swoich mi\u0142osnych przyg\u00F3d, jak starzy dobrzy znajomi.","","",["N"]],"65496178":["Tu\u017C przed Dniem Kobiet Ewa Wachowicz odwiedzi g\u00F3rali w Beskidzie Makowskim, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, co le\u017Cy w zakresie obowi\u0105zk\u00F3w m\u0119\u017Cczyzny. Nast\u0119pnie poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 proste potrawy, kt\u00F3re dla ukochanej mo\u017Ce przyrz\u0105dzi\u0107 niezbyt wprawny w kulinarnych bojach wybranek. Zacznie od zaskakuj\u0105cej przystawki w postaci pieczonej cebuli. Nast\u0119pnie ugotuje zup\u0119 serow\u0105. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda udka indycze w warzywach i karmelowym piwie, a na deser pieczone banany.","","",["N"]],"65496179":["Patrycja martwi si\u0119 problemami Wiktora, kt\u00F3ry nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pe\u0142nej sprawno\u015Bci - nadal ma problemy z koordynacj\u0105 ruchow\u0105 i niewyra\u017Anie m\u00F3wi. M\u0119\u017Cczyzna planuje o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 fryzjerce. Inga nie chce, by Marta zamieszka\u0142a w tym samym bloku co ona. Rafa\u0142 stara si\u0119 dzia\u0142a\u0107 bardziej spontanicznie. Nad rodzin\u0105 Anki wisi powa\u017Cne zagro\u017Cenie, o kt\u00F3rym kobieta nie ma poj\u0119cia. Ze wzgl\u0119du na stan jej zdrowia Pawe\u0142 nie chce informowa\u0107 \u017Cony o sytuacji z obwodnic\u0105 ani o tym, \u017Ce mog\u0105 straci\u0107 dom. Maria pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, ale nie ma takiej mo\u017Cliwo\u015Bci. Sta\u015B bierze sprawy w swoje r\u0119ce i organizuje protest przed urz\u0119dem. Zuza i B\u0142a\u017Cej wci\u0105\u017C nie mog\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Kobieta nie potrafi przesta\u0107 kontrolowa\u0107 partnera. Chce jednak nad sob\u0105 pracowa\u0107.","","",["N"]],"65496180":["Okropni studenci
Marlena samotnie wychowuje nastoletniego syna, Hirka. Ch\u0142opak dobrze si\u0119 uczy i nie sprawia problem\u00F3w wychowawczych. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy do ich bloku wprowadza si\u0119 grupa student\u00F3w. Niebawem Marlena odkrywa, \u017Ce Hirek zacz\u0105\u0142 handlowa\u0107 narkotykami. Obawia si\u0119, \u017Ce p\u00F3jdzie w \u015Blady swojego ojca - kryminalisty. Postanawia rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z nowymi znajomymi syna. Niespodziewanie sama ulega urokowi jednego z nich.","","",["N"]],"65496181":["Trwaj\u0105 przygotowania do \u015Blubu Natalii i Arka. Druhna Matylda ma w\u0105tpliwo\u015Bci, co do \u017Cyciowej decyzji swojej siostry. Wojtek martwi si\u0119 o zaginion\u0105 Mari\u0119. Malej\u0105 szanse na to, \u017Ce kobieta \u017Cyje. Tymczasem na komend\u0119 wp\u0142ywa zg\u0142oszenie o m\u0119\u017Cczy\u017Anie biegaj\u0105cym po lesie z broni\u0105. Str\u00F3\u017Ce prawa przeczesuj\u0105 teren przy wsparciu psa Luny. Niebawem zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny i kobiety. Zbrodnia wygl\u0105da na egzekucj\u0119, a w kr\u0119gu podejrzanych, znajduje si\u0119 najbli\u017Csza rodzina ofiar. P\u00F3\u017Cniej Wojtek i Natalia uczestnicz\u0105 w akcji schwytania tajemniczego stworzenia.","","",["N"]],"65496182":["Franek
Urszula zg\u0142asza zagini\u0119cie syna, Franka. Pierwszym podejrzanym jest by\u0142y m\u0105\u017C Olgierd ojciec ch\u0142opca, kryminalista, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Kolejne tropy prowadz\u0105 do mieszkaj\u0105cego na odludziu starszego m\u0119\u017Cczyzny oraz dw\u00F3ch chuligan\u00F3w, kt\u00F3rzy napadaj\u0105 na prowadz\u0105cego poszukiwania detektywa - Antoniego Godul\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny. Policjanci s\u0105 coraz bli\u017Cej rozwik\u0142ania zagadki.","","",["N"]],"65496183":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","","",["N"]],"65496184":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"65496185":["Tomek i Jolka przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce \u017Cycie razem nie jest proste. Postanawiaj\u0105 zorganizowa\u0107 imprez\u0119, kt\u00F3ra jednak wymyka si\u0119 spod kontroli. Marysia pomaga Laurze spakowa\u0107 si\u0119 przed przeprowadzk\u0105 do mieszkania, kt\u00F3re zaoferowa\u0142 jej Wenerski. Jest zaskoczona ci\u0105g\u0142\u0105 trosk\u0105 i hojno\u015Bci\u0105 Jakuba wobec mamy Anki. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce nied\u0142ugo maj\u0105 sp\u0119dza\u0107 wi\u0119cej czasu razem. Dorota przychodzi z c\u00F3reczk\u0105 do King's Fitness. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do formy. Lucynka z ch\u0119ci\u0105 zajmuje si\u0119 Tosi\u0105. Tymczasem Kalina zauwa\u017Ca, \u017Ce Artur du\u017Co wie o ma\u0142ych dzieciach i o wiele cieplej wypowiada si\u0119 na temat Doroty.","","",["N"]],"65496186":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Koncert b\u0119dzie zwie\u0144czeniem festiwalu w Uniejowie. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 gwiazdy, kt\u00F3rym zagadnienia dotycz\u0105ce troski o \u015Brodowisko naturalne nie s\u0105 obce. Tego wieczoru za\u015Bpiewaj\u0105: Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bu\u0142ecka, Doda, Ma\u0142gorzata Ostrowska, Micha\u0142 Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszy\u0107 b\u0119dzie Grott Orkiestra. Koncert poprowadz\u0105 Ilona Krawczy\u0144ska i Marcelina Zawadzka.","","",[]],"65496187":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Koncert b\u0119dzie zwie\u0144czeniem festiwalu w Uniejowie. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 gwiazdy, kt\u00F3rym zagadnienia dotycz\u0105ce troski o \u015Brodowisko naturalne nie s\u0105 obce. Tego wieczoru za\u015Bpiewaj\u0105: Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa, Sebastian Karpiel-Bu\u0142ecka, Doda, Ma\u0142gorzata Ostrowska, Micha\u0142 Szpak, Sebastian Riedel, Ania Rusowicz, Pectus, Konin Gospel Choir. Artystom towarzyszy\u0107 b\u0119dzie Grott Orkiestra. Koncert poprowadz\u0105 Ilona Krawczy\u0144ska i Marcelina Zawadzka.","","",[]],"65496188":["Okropni studenci
Marlena samotnie wychowuje nastoletniego syna, Hirka. Ch\u0142opak dobrze si\u0119 uczy i nie sprawia problem\u00F3w wychowawczych. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy do ich bloku wprowadza si\u0119 grupa student\u00F3w. Niebawem Marlena odkrywa, \u017Ce Hirek zacz\u0105\u0142 handlowa\u0107 narkotykami. Obawia si\u0119, \u017Ce p\u00F3jdzie w \u015Blady swojego ojca - kryminalisty. Postanawia rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z nowymi znajomymi syna. Niespodziewanie sama ulega urokowi jednego z nich.","","",["N"]],"65496189":["Trwaj\u0105 przygotowania do \u015Blubu Natalii i Arka. Druhna Matylda ma w\u0105tpliwo\u015Bci, co do \u017Cyciowej decyzji swojej siostry. Wojtek martwi si\u0119 o zaginion\u0105 Mari\u0119. Malej\u0105 szanse na to, \u017Ce kobieta \u017Cyje. Tymczasem na komend\u0119 wp\u0142ywa zg\u0142oszenie o m\u0119\u017Cczy\u017Anie biegaj\u0105cym po lesie z broni\u0105. Str\u00F3\u017Ce prawa przeczesuj\u0105 teren przy wsparciu psa Luny. Niebawem zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny i kobiety. Zbrodnia wygl\u0105da na egzekucj\u0119, a w kr\u0119gu podejrzanych, znajduje si\u0119 najbli\u017Csza rodzina ofiar. P\u00F3\u017Cniej Wojtek i Natalia uczestnicz\u0105 w akcji schwytania tajemniczego stworzenia.","","",["N"]],"65496190":["Plebania
Nieznani sprawcy w\u0142amuj\u0105 si\u0119 na plebani\u0119 w jednej z podwarszawskich miejscowo\u015Bci. W trakcie tego zdarzenia zostaje ranna gosposia. W gronie podejrzanych znajduje si\u0119 sk\u0142\u00F3cony z siostr\u0105 brat ofiary, a tak\u017Ce tajemniczy nieznajomy, kt\u00F3ry pojawi\u0142 si\u0119 na plebanii, podaj\u0105c za proroka. Detektywi odkrywaj\u0105 tak\u017Ce, \u017Ce proboszcz feralnej parafii nie by\u0142 z nimi do ko\u0144ca szczery. W trakcie \u015Bledztwa podaj\u0105cy si\u0119 za proroka m\u0119\u017Cczyzna atakuje Natali\u0119. Kuba odwozi roztrz\u0119sion\u0105 kole\u017Cank\u0119 do domu.","","",["N"]],"65496191":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"65496192":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"65496193":["Tomek i Jolka przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce \u017Cycie razem nie jest proste. Postanawiaj\u0105 zorganizowa\u0107 imprez\u0119, kt\u00F3ra jednak wymyka si\u0119 spod kontroli. Marysia pomaga Laurze spakowa\u0107 si\u0119 przed przeprowadzk\u0105 do mieszkania, kt\u00F3re zaoferowa\u0142 jej Wenerski. Jest zaskoczona ci\u0105g\u0142\u0105 trosk\u0105 i hojno\u015Bci\u0105 Jakuba wobec mamy Anki. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce nied\u0142ugo maj\u0105 sp\u0119dza\u0107 wi\u0119cej czasu razem. Dorota przychodzi z c\u00F3reczk\u0105 do King's Fitness. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do formy. Lucynka z ch\u0119ci\u0105 zajmuje si\u0119 Tosi\u0105. Tymczasem Kalina zauwa\u017Ca, \u017Ce Artur du\u017Co wie o ma\u0142ych dzieciach i o wiele cieplej wypowiada si\u0119 na temat Doroty.","","",["N"]],"65496194":["Kamansutra
Halina poddaje Ferdka testowi psychologicznemu z gazety. Wynika z niego, \u017Ce Kiepski jest zupe\u0142nym impotentem. Zdenerwowany tym m\u0119\u017Cczyzna postanawia pog\u0142\u0119bi\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 na temat seksu w sieci internetowej. Razem z Boczkiem wchodzi do Internetu - dos\u0142ownie.","","",["N"]],"65496195":["Patrycja martwi si\u0119 problemami Wiktora, kt\u00F3ry nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pe\u0142nej sprawno\u015Bci - nadal ma problemy z koordynacj\u0105 ruchow\u0105 i niewyra\u017Anie m\u00F3wi. M\u0119\u017Cczyzna planuje o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 fryzjerce. Inga nie chce, by Marta zamieszka\u0142a w tym samym bloku co ona. Rafa\u0142 stara si\u0119 dzia\u0142a\u0107 bardziej spontanicznie. Nad rodzin\u0105 Anki wisi powa\u017Cne zagro\u017Cenie, o kt\u00F3rym kobieta nie ma poj\u0119cia. Ze wzgl\u0119du na stan jej zdrowia Pawe\u0142 nie chce informowa\u0107 \u017Cony o sytuacji z obwodnic\u0105 ani o tym, \u017Ce mog\u0105 straci\u0107 dom. Maria pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, ale nie ma takiej mo\u017Cliwo\u015Bci. Sta\u015B bierze sprawy w swoje r\u0119ce i organizuje protest przed urz\u0119dem. Zuza i B\u0142a\u017Cej wci\u0105\u017C nie mog\u0105 doj\u015B\u0107 do porozumienia. Kobieta nie potrafi przesta\u0107 kontrolowa\u0107 partnera. Chce jednak nad sob\u0105 pracowa\u0107.","","",["N"]],"65496196":["Rafix korzysta z pi\u0119knej pogody i kolejne dni sp\u0119dza beztrosko na pla\u017Cy. W jego \u017Cyciu co chwil\u0119 pojawiaj\u0105 si\u0119 nowe kobiety. Ta sytuacja sprawia, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 odrobin\u0119 wybredny i nie \u0142apie si\u0119 ka\u017Cdej, kt\u00F3ra si\u0119 trafi. Zuzia i Robert rozstali si\u0119 po raz pierwszy. To dla nich ogromna pr\u00F3ba zwi\u0105zku na odleg\u0142o\u015B\u0107. Tancerz liczy jednak na to, \u017Ce czas nieobecno\u015Bci dziewczyny minie b\u0142yskawicznie, a ona nied\u0142ugo wr\u00F3ci z Niemiec i znowu zamieszkaj\u0105 razem. Arek i Karina zdobywaj\u0105 si\u0119 na ogromn\u0105 szczero\u015B\u0107 wobec siebie i przeprowadzaj\u0105 ze sob\u0105 rozmow\u0119 na temat swoich mi\u0142osnych przyg\u00F3d, jak starzy dobrzy znajomi.","","",["N"]],"65496197":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","","",["N"]],"65496198":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65496199":["Wazon odkry\u0142, \u017Ce nied\u017Awiedzie nie lubi\u0105 miodu, a w pszczelich ulach szukaj\u0105 czego innego. Krzysztof zbudowa\u0142 osad\u0119 Wiking\u00F3w nad Zalewem Soli\u0144skim.Gniewko da\u0142 si\u0119 przkona\u0107 Edwardowi do jego filozofii \u017Cycia. Staszek udaje si\u0119 do ruin wsi spacyfikowanych w komunistycznej akcji \"Wis\u0142a\". Gabi wyciszy\u0142a si\u0119 w stadninie koni. Bross wychowuj\u0105c dzieci w Bieszczadach, nauczy\u0142 je samodzielno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65496200":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"65496201":["M\u0105\u017C uzna\u0142, \u017Ce dziecko zniszczy\u0142o ich mi\u0142o\u015B\u0107
Joanna dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Przekazuje radosn\u0105 nowin\u0119 m\u0119\u017Cowi. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie chce bra\u0107 na siebie odpowiedzialno\u015Bci za dziecko i porzuca \u017Con\u0119. Samotna kobieta rozpoczyna walk\u0119 o alimenty. Obawia si\u0119, \u017Ce z jednej pensji nie utrzyma siebie i dziecka. Joanna mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie swojego adwokata, Krzysztofa. Wsp\u00F3lna walka z czasem przeradza si\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65496202":["Totolotek
Irena zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0119\u017Ca, Edwarda. Kilka dni wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wygra\u0142 spor\u0105 kwot\u0119 na loterii. Poniewa\u017C dot\u0105d nie odebra\u0142 wygranej, a swoim szcz\u0119\u015Bciem pochwali\u0142 si\u0119 w lokalnym barze, Irena si\u0119 obawia, \u017Ce kto\u015B go porwa\u0142, \u017Ceby wymusi\u0107 na nim wyznanie, gdzie ukry\u0142 kupon. Funkcjonariusze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce podejrzanymi w tej sprawie s\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy wsi, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 ma\u0142\u017Conkowie. Trop prowadzi ich jednak najpierw do grupy miejscowych z\u0142odziei, a tak\u017Ce do syna Ireny i Edward.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65496203":["Trauma
Paulina jest \u017Con\u0105 starszego od siebie od 14 lat policjanta Adama. Jej \u017Cycie zmienia si\u0119, gdy ukochany ulega wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego zostaje inwalid\u0105. M\u0119\u017Cczyzna pogr\u0105\u017Ca si\u0119 w depresji i alkoholizmie. Kiedy Paulina odkrywa, \u017Ce partner zacz\u0105\u0142 za\u017Cywa\u0107 narkotyki, wyprowadza si\u0119 do siostry. Adam nachodzi \u017Con\u0119 w domu Barbary i grozi jej. Kiedy by\u0142y policjant zatrzaskuje si\u0119 z partnerk\u0105 w pokoju, jej siostra dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222969.jpg","",["N"]],"65496204":["Fatalna polisa
Lena Wieczorek prowadzi butik z odzie\u017C\u0105, kt\u00F3ry odziedziczy\u0142a po matce. Kobieta zmar\u0142a zaledwie rok wcze\u015Bniej. Tymczasem ojciec oznajmia Lenie, \u017Ce wkr\u00F3tce zamierza zn\u00F3w si\u0119 o\u017Ceni\u0107, ma te\u017C dla niej poka\u017An\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy z polisy ubezpieczeniowej pierwszej \u017Cony. M\u0142oda kobieta zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce jej matka nie zmar\u0142a \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105. Postanawia pozna\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"65496205":["Ci\u0119\u017Carna kobieta chce odkry\u0107, kto bestialsko zabi\u0142 jej m\u0119\u017Ca
Karolina i Mariusz oczekuj\u0105 narodzin swojego pierwszego dziecka. Pewnego dnia kobieta znajduje m\u0119\u017Ca le\u017C\u0105cego w pobli\u017Cu gara\u017Cu. Mariusz jest \u015Bmiertelnie ranny i niebawem umiera w szpitalu. \u015Aledztwo wykazuje, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 zaatakowany przez rabusi\u00F3w, kt\u00F3rych przy\u0142apa\u0142 w swoim domu. Karolin\u0119 wspiera przyjaciel rodziny, Patryk. Z czasem m\u0142odzi ludzie bardzo si\u0119 do siebie zbli\u017Caj\u0105. Tymczasem policja ustala, \u017Ce Mariusza nie zabili w\u0142amywacze, lecz kto\u015B, kogo prawdopodobnie zna\u0142. Nie czekaj\u0105c na dalsze ustalenia \u015Bledczych, Karolina rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65496206":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje 17-letniego wnuka Mateusza. Mieszkaj\u0105 w parterowym, wielorodzinnym budynku w gliwickiej dzielnicy \u0141ab\u0119dy. Lokal, kt\u00F3ry zajmuj\u0105, ma gnij\u0105ce pod\u0142ogi, odpadaj\u0105cy tynk i niebezpieczna instalacj\u0119 elektryczn\u0105. Kobieta pracuje jako dostawca pizzy i marzy o lepszej przysz\u0142o\u015Bci dla podopiecznego. Nastolatek jest zapalonym siatkarzem, czym zaskarbia sobie sympati\u0119 Katarzyny Dowbor. Podczas gdy specjali\u015Bci remontuj\u0105 dom ch\u0142opaka, prowadz\u0105ca organizuje dla niego wyj\u0105tkowe spotkanie - z Bartoszem Kurkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65496207":["Trzeba zabi\u0107 t\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107
Halina, Mariola i Helena s\u0105 wielkimi sympatyczkami telenoweli \"Przepis na mi\u0142o\u015B\u0107\". \u017Bona Ferdynanda, \u015Bledz\u0105c perypetie g\u0142\u00F3wnej bohaterki serialu, Danuty, dochodzi do wniosku, \u017Ce ma z ni\u0105 wiele wsp\u00F3lnego. Tymczasem rozchodzi si\u0119 plotka, \u017Ce Danuta ma umrze\u0107. Jej fanki popadaj\u0105 w rozpacz...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65496208":["Ch\u0142opi
Halina spotyka na korytarzu kamienicy znajomego lekarza (Krzysztof Dracz) z pracy. Jest zaskoczona, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce mieszka on u Pa\u017Adzioch\u00F3w. Kiepska zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Helena za plecami m\u0119\u017Ca romansuje z doktorem. Wkr\u00F3tce w mieszkaniu s\u0105siad\u00F3w pojawiaj\u0105 si\u0119 inni obcy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65496209":["Powi\u0119kszenie
Jolasia nie jest zadowolona ze swojego wygl\u0105du. Postanawia co\u015B z tym zrobi\u0107 i decyduje si\u0119 powi\u0119kszy\u0107 sobie biust. Niestety, zabieg jest bardzo kosztowny, dlatego te\u017C \u017Cona Waldka szuka r\u00F3\u017Cnych, nie zawsze legalnych sposob\u00F3w, by zdoby\u0107 fundusze. Wkr\u00F3tce zostaje aresztowana i trafia do wi\u0119zienia. Jej spraw\u0119 s\u0105dow\u0105 transmituje telewizja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65496210":["Tajemnica mamy
Ewa dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3rego uwa\u017Ca\u0142a za swojego ojca, nie jest jej biologicznym rodzicem. Pragn\u0105c pozna\u0107 prawd\u0119 o swoim pochodzeniu, odkrywa mroczny sekret matki. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta zosta\u0142a zgwa\u0142cona przed \u015Blubem. Mimo to nastolatka nadal chce si\u0119 dowiedzie\u0107, kim jest jej biologiczny ojciec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65496211":["Tym razem Katarzyna Dowbor odwiedzi Renat\u0119 i Wojciecha. Oboje po przej\u015Bciach - ona ma\u0142\u017Ce\u0144skich, on - zdrowotnych, poznali si\u0119 przypadkowo przez internet. Para doczeka\u0142a si\u0119 c\u00F3reczki, kt\u00F3ra ma dzi\u015B cztery lata. Kobieta nie pracuje, by m\u00F3c opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i niepe\u0142nosprawnym partnerem. \u0141azienka jest kompletnie nieprzystosowana do jego potrzeb, a stara kuchnia kaflowa zagra\u017Ca ma\u0142ej Ani. Na dodatek w domu panuje wilgo\u0107. Poza tym wymiany wymaga dach. Ekipa remontowa b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65496212":["Zamo\u017Cny biznesmen pr\u00F3buje odkry\u0107, kto stoi za porwaniem jego nastoletniej c\u00F3rki
Zamo\u017Cny biznesmen Damian samotnie wychowuje 16-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119. M\u0119\u017Cczyzna d\u0142ugo nie m\u00F3g\u0142 pogodzi\u0107 si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 swojej \u017Cony, kt\u00F3ra zmar\u0142a przy porodzie. Dopiero niedawno zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z Magd\u0105. Pewnego dnia jego c\u00F3rka nie wraca do domu z imprezy. Zjawia si\u0119 po kilku godzinach, jednak Damian uwa\u017Ca, \u017Ce dziwnie si\u0119 zachowuje. Wkr\u00F3tce potem m\u0119\u017Cczyzna staje si\u0119 przypadkowym \u015Bwiadkiem k\u0142\u00F3tni nastolatki i jej ch\u0142opaka. Gdy ten zaczyna grozi\u0107 jego c\u00F3rce, wyrzuca go z domu. Nast\u0119pnego dnia nauczycielka informuje go, \u017Ce dziewczyna przysz\u0142a do szko\u0142y pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w i uciek\u0142a przed przybyciem policji. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce nastolatka zosta\u0142a uprowadzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65496213":["Obcy bliski
Do policjant\u00F3w zajmuj\u0105cych si\u0119 zagini\u0119ciami zg\u0142asza si\u0119 architekt Piotr. M\u0119\u017Cczyzna utrzymuje, \u017Ce po powrocie do domu nie zasta\u0142 \u017Cony, Magdy. Jest przera\u017Cony, poniewa\u017C pracuj\u0105ca jako dziennikarka \u015Bledcza kobieta mia\u0142a wielu wrog\u00F3w. Tymczasem podczas przeszukania domu policjanci znajduj\u0105 test ci\u0105\u017Cowy, a w\u015Bcibska s\u0105siadka zaginionej rzuca podejrzenie na jej m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65496214":["Pod przykrywk\u0105
Zostaje uprowadzona kobieta, kt\u00F3ra sprz\u0105ta\u0142a w willach zamo\u017Cnych warszawiak\u00F3w. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiona prawdopodobnie okrada\u0142a swoich pracodawc\u00F3w. Kolejne tropy prowadz\u0105 do pewnego biznesmena, kt\u00F3ry prowadzi niejasne interesy, a tak\u017Ce tajemniczej galerii jubilerskiej. Niebawem na Kabatach zostaj\u0105 znalezione zmasakrowane, cz\u0119\u015Bciowo zw\u0119glone zw\u0142oki. Wiele skazuje na to, \u017Ce ofiar\u0105 tego brutalnego morderstwa jest brata Adama, Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65496215":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65496216":["Punkt zwrotny
Dochodzi do zagini\u0119cia policjantki. Jej partner podejrzewa, \u017Ce kole\u017Canka nawi\u0105za\u0142a wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z przest\u0119pcami. Wewn\u0119trzne \u015Bledztwo ujawnia wiele zaskakuj\u0105cych fakt\u00F3w, dotycz\u0105cych zaginionej. W trakcie tego \u015Bledztwa Natalia u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce nie mo\u017Cna \u017Cy\u0107 wy\u0142\u0105cznie prac\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65496217":["Doda nadal ucz\u0119szcza na terapi\u0119 do psychologa. Na wypraw\u0119 w poszukiwaniu prawdziwej mi\u0142o\u015Bci udaje si\u0119 podwarszawsk\u0105 kolejk\u0105. Z Matuszem zapoznaje si\u0119 w Podkowie Le\u015Bnej i razem id\u0105 na d\u0142ugi spacer. To jednak nie wszystko. Tego samego dnia artystkka ma tak\u017Ce drug\u0105 randk\u0119 na zamku w Czersku. Okazuje si\u0119, \u017Ce przystojny motocyklista jest z zawodu ginekologiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214469.jpg","",[]],"65496218":["Re\u017C.: W\u0142adys\u0142aw Pasikowski.
Ginie Soczek, partner Majamiego. Policjanci z wydzia\u0142u antyterrorystycznego rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo, kt\u00F3re ma bardziej osobisty wymiar, ni\u017C pozosta\u0142e sprawy. Funkcjonariusze s\u0105 gotowi zrobi\u0107 wszystko, by ukara\u0107 zab\u00F3jc\u0119 kolegi. Jednocze\u015Bnie pracownicy sto\u0142ecznej komendy zamierzaj\u0105 raz na zawsze rozwi\u0105za\u0107 problem gang\u00F3w z Pruszkowa i Wo\u0142omina, kt\u00F3re rywalizuj\u0105 o dominacj\u0119 nad miastem. Metyl (Krzysztof Stroi\u0144ski) oraz Nielat (Rafa\u0142 Mohr), obecnie zwany Quantico, sprowadzaj\u0105 Desperskiego (Marcin Doroci\u0144ski). Despero wnika w szeregi zaufanych ludzi gangstera Gawrona (Cezary Pazura) i jego brata Juniora (Adam Woronowicz). Wkr\u00F3tce \u017Cona Gawro\u0144skiego, Mira (Dorota Rabczewska), do\u0142\u0105cza do tej wojny przest\u0119pc\u00F3w. Kontynuacj\u0119 kultowego \"Pitbulla\" tym razem wyre\u017Cyserowa\u0142 W\u0142adys\u0142aw Pasikowski. Debiut piosenkarki Dody na wielkim ekranie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2094673.jpg","",["N"]],"65496219":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65496220":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65496221":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65496222":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"65496223":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65496224":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65496225":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65496226":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65496227":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65496352":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65496353":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"65496354":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65496355":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496356":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496357":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65496358":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496359":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496360":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65496361":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496362":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496363":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65496364":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65496365":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496366":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65496367":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496368":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496369":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65496370":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496371":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"65496372":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65496373":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496374":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65496375":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65496376":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"65496377":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65496378":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65496379":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"65496380":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496381":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65496382":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"65496383":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65496384":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496385":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65496386":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65496387":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65496388":["Kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65496389":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65496390":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65496391":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496392":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65496393":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65496394":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496395":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65496396":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65496397":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"65496398":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496399":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65496400":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65496401":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65496402":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65496403":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65496404":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65496405":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65496406":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65496407":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65496408":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"65496409":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65496410":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65496411":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65496412":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65496413":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65496414":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496415":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65496416":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65496417":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65496418":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65496419":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496420":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65496421":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65496422":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65496423":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65496228":["Milena Suszy\u0144ska, Zbigniew Suszy\u0144ski
Krzysztof Ibisz spotyka si\u0119 ze Zbigniewem Suszy\u0144skim i jego c\u00F3rk\u0105 Milen\u0105. Aktor znany m.in. z \"M\u0142odych wilk\u00F3w\" przyzna si\u0119, dlaczego nie lubi\u0142 ch\u0142opak\u00F3w Mileny, a ona zwierzy si\u0119 z tego, jak trudno by\u0107 c\u00F3rk\u0105 aktora, kt\u00F3ry rzadko bywa w domu. Razem za\u015B opowiedz\u0105 o najpi\u0119kniejszych chwilach, kt\u00F3re razem sp\u0119dzili, i o najwi\u0119kszych wyzwaniach, jakie stan\u0119\u0142y na drodze ich relacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65496229":["Dorota Landowska, Mariusz Bonaszewski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65496230":["Tomasz O\u015Bwieci\u0144ski z c\u00F3rk\u0105 Maj\u0105
Krzysztof Ibisz rozmawia z aktorem, trenerem personalnym i zawodnikiem MMA Tomaszem O\u015Bwieci\u0144skim i jego 11-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105, Maj\u0105. Mimo m\u0142odego wieku dziewczynka tak jak tata pr\u00F3buje ju\u017C swoich si\u0142 w aktorstwie. W swoim pierwszym wsp\u00F3lnym wywiadzie Tomasz i jego c\u00F3rka opowiedz\u0105 o tym, jak kino sta\u0142o si\u0119 ich \u017Cyciow\u0105 pasj\u0105 i jak tata zajmowa\u0142 si\u0119 ma\u0142\u0105 Maj\u0105 - nie tylko w domu, ale i na si\u0142owni. Zwierz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z najtrudniejszych moment\u00F3w w swoim wsp\u00F3lnym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65496231":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65496232":["Cztery mieszkanki \u0141odzi Ewa, Dominika, Agata i Marta b\u0119d\u0105 musia\u0142y w okre\u015Blonym czasie i za ograniczone \u015Brodki przygotowa\u0107 dwie stylizacje, kt\u00F3rych tematami przewodnimi s\u0105 \"lista przeboj\u00F3w\" oraz motyw \"od zmierzchu do \u015Bwitu\". Starania zawodniczek oceni\u0105 jurorzy: Dorota Wr\u00F3blewska, Monika Bielkiewicz-Kirschke oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65496233":["Wola Ucha\u0144ska to wie\u015B po\u0142o\u017Cona nieopodal granicy z Ukrain\u0105, w pobli\u017Cu Hrubieszowa. Mieszka tam pani Lucyna, kt\u00F3ra samotnie wychowuje czteroletniego Wojtusia i trzyletniego Micha\u0142ka. M\u0105\u017C kobiety by\u0142 alkoholikiem, nie leczy\u0142 si\u0119, zn\u0119ca\u0142 nad rodzin\u0105, a\u017C w ko\u0144cu odszed\u0142. Po kilku miesi\u0105cach wr\u00F3ci\u0142 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo w przedsionku, podczas gdy \u017Cona i dzieci byli w \u015Brodku. Mimo to kobieta pr\u00F3buje stworzy\u0107 synom normalny dom. Uprawia ogr\u00F3d warzywny, hoduje dr\u00F3b. Nie wystarcza to jednak na remont domu, kt\u00F3ry jest w tragicznym stanie. Prowizoryczny ganek i dwa pomieszczenia ogrzewa stara, dymi\u0105ca koza. W budynku nie ma wody ani kanalizacji, codziennie trzeba przynosi\u0107 kilkana\u015Bcie wiader ze studni. Katarzyna Dowbor zabiera kobiet\u0119 i jej syn\u00F3w na pierwsze w ich \u017Cyciu wakacje, a w tym czasie remontem zajmuj\u0105 si\u0119 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski ze swoj\u0105 ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65496234":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"65496235":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"65496236":["Nowa ods\u0142ona programu, w kt\u00F3rym dwie brytyjskie rodziny o diametralnie r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania, a tak\u017Ce bud\u017Cetami na siedem dni. Mniej zamo\u017Cni do\u015Bwiadcz\u0105 \u017Cycia w luksusie, bogaci za\u015B sprawdz\u0105, jak trudne jest codziennie funkcjonowanie, gdy brakuje pieni\u0119dzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.","","",[]],"65496237":["Beata Kawka z c\u00F3rk\u0105 Zuzann\u0105 Bernat
Go\u015B\u0107mi odcinka s\u0105 znana aktorka Beata Kawka i jej c\u00F3rka, Zuzanna Bernat, kt\u00F3ra zdecydowa\u0142a si\u0119 na karier\u0119 w tym samym zawodzie. Pani Beata szczerze opowiada o trudnej sytuacji \u017Cyciowej, w jakiej si\u0119 znalaz\u0142a po urodzeniu c\u00F3rki. Zuzanna za\u015B wspomina dorastanie w \u015Bwiecie, w kt\u00F3rym aktorstwo by\u0142o zawsze na pierwszym planie, a tak\u017Ce swoj\u0105 pierwsz\u0105 nieszcz\u0119\u015Bliw\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107 i czas sp\u0119dzony z tat\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"65496238":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65496239":["Tym razem widzowie przyjrz\u0105 si\u0119 zmaganiom mi\u0119dzy Natali\u0105, Agat\u0105, Laur\u0105 i Patrycj\u0105. W Poznaniu dziewczyny musz\u0105 wykona\u0107 dwie stylizacje, kt\u00F3rych tematem przewodnim jest \"ciemna strona mocy\" oraz \"Kopciuszek\". Jurorami w tym odcinku b\u0119d\u0105 Magdalena Kacalak, Macademian Girl oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65496240":["Agnieszka samotnie wychowuje dwie c\u00F3rki, poniewa\u017C m\u0105\u017C porzuci\u0142 j\u0105 i dzieci kilka lat temu. Kobieta stara si\u0119 zapewni\u0107 potomstwu dobry start, ale nie jest jej \u0142atwo. Rodzina nie mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107 dobrymi warunkami mieszkaniowymi. Do tego w okolicy jest du\u017Ce bezrobocie. Agnieszka jest zdana tylko na siebie. Honorata i Georg, kt\u00F3rzy wychowuj\u0105 syna, nie maj\u0105 takich problem\u00F3w. Nie brakuje im pieni\u0119dzy, wi\u0119c ciesz\u0105 si\u0119 \u017Cyciem. Po pracy pozwalaj\u0105 sobie na wiele ciekawych aktywno\u015Bci. Obie rodziny na kilka dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65496241":["Pani Agnieszka mieszka wraz z c\u00F3rkami w Zgierzu. Rodzina niedawno po\u017Cegna\u0142a rodzic\u00F3w kobiety, kt\u00F3rzy przez kilka ostatnich lat ci\u0119\u017Cko chorowali. Pani Agnieszka bardzo prze\u017Cy\u0142a \u015Bmier\u0107 bliskich i sama podupad\u0142a na zdrowiu. Mieszkanie, w kt\u00F3rym \u017Cyje wraz z c\u00F3rkami, jest bardzo stare. Instalacja elektryczna grozi zwarciem, r\u00F3wnie\u017C szczelno\u015B\u0107 rur gazowych i okien pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do tragedii. Pani Agnieszce i jej bliskim pomo\u017Ce ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65496242":["Pani Barbara i jej c\u00F3rka Amelia mieszkaj\u0105 w Mogielnicy. Kobieta jest piel\u0119gniark\u0105 z powo\u0142ania, uwielbia pomaga\u0107 ludziom, teraz jednak sama potrzebuje wsparcia. Zdiagnozowano u niej bowiem stwardnienie rozsiane. Kobieta chcia\u0142aby jak najd\u0142u\u017Cej zachowa\u0107 sprawno\u015B\u0107 i umo\u017Cliwi\u0107 nastoletniej c\u00F3rce dobry start w doros\u0142e \u017Cycie. Ich dom nie jest jednak bezpiecznym miejscem. Dziurawy dach przecieka, woda leje si\u0119 na instalacj\u0119 elektryczn\u0105, a okna i pod\u0142ogi ziej\u0105 dziurami. W budynku nie ma tak\u017Ce \u0142azienki ani toalety. Z pomoc\u0105 kobietom spieszy ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65496243":["Kucharz Pawe\u0142 mieszka ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Magd\u0105, studentk\u0105 pierwszego roku sportowej uczelni. Dziewczyna po\u015Bwi\u0119ca jednak ukochanemu ma\u0142o czasu. Najpierw intensywnie si\u0119 integruje z nowymi znajomymi, a nast\u0119pnie postanawia poprawi\u0107 swoj\u0105 technik\u0119 p\u0142ywack\u0105 i zaszywa na basenie. Ch\u0142opak podejrzewa jednak, \u017Ce dziewczyna go ok\u0142amuje. Prosi o pomoc ekip\u0119 detektywa Petrowa. Okazuje si\u0119, \u017Ce Magda w tajemnicy przed ukochanym bierze udzia\u0142 w rozbieranej sesji zdj\u0119ciowej. Wiele wskazuje na to, \u017Ce dziewczyn\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 wi\u0119cej ni\u017C przyjacielskie relacje z fotografem Konradem i jego szefem Romanem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",["N"]],"65496244":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211764.jpg","",["N"]],"65496245":["Singielka Darya spotyka si\u0119 z Filipem, Tomaszem i Bart\u0142omiejem. Pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn nie ma jeszcze partnerki, a dwaj pozostali \u017Cyj\u0105 w zwi\u0105zkach. Darya jednak o tym nie wie. Sama musi dociec prawdy. Je\u015Bli jej si\u0119 to uda, otrzyma nagrod\u0119, kt\u00F3r\u0105 podzieli si\u0119 z Filipem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214093.jpg","",[]],"65496246":["Mi\u0142o\u015B\u0107 i zemsta
Patrycja, kt\u00F3ra jest w 6 miesi\u0105cu ci\u0105\u017Cy, s\u0105dzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C, Zbyszek, ma kochank\u0119. Kobieta jest jego drug\u0105 \u017Con\u0105. Kiedy nawi\u0105zali romans w pracy, sama nauczy\u0142a go, jak ok\u0142amywa\u0107 ma\u0142\u017Conk\u0119. Teraz zauwa\u017Ca, \u017Ce Zbyszek korzysta z tych samych sposob\u00F3w, by j\u0105 oszuka\u0107. Zanim detektywom udaje si\u0119 ustali\u0107, z kim spotyka si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 jego wsp\u00F3lnikowi. Okazuje si\u0119, \u017Ce ten zamierza zrujnowa\u0107 Zbyszka i odebra\u0107 mu firm\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65496247":["Zaginiona \/ C\u00F3rka
C\u00F3rka Marioli, Justyna, zagin\u0119\u0142a trzy lata temu w Chile. M\u0105\u017C dziewczyny, Bartek, zjawia si\u0119 u Marioli i informuje, \u017Ce pojawi\u0142 si\u0119 jaki\u015B nowy trop w jej sprawie, ale trzeba b\u0119dzie na to pieni\u0119dzy. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej okazuje si\u0119, \u017Ce Bartek odk\u0142ada\u0142 zdobyte pieni\u0105dze dla siebie i innej kobiety, z kt\u00F3r\u0105 si\u0119 spotyka. Matka Pauliny zmar\u0142a kilka miesi\u0119cy temu. Dziewczyna dostaje pewnego dnia telefon od m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jest jej ojcem. Okazuje si\u0119, \u017Ce to znany celebryta. Po pewnym czasie Paulina zaczyna wierzy\u0107 w to, \u017Ce Piotr jest rzeczywi\u015Bcie jej ojcem. Pewnego dnia s\u0142yszy rozmow\u0119 managera ojca, kt\u00F3ry m\u00F3wi, \u017Ce ta ca\u0142a historia jest zmy\u015Blona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"65496248":["Po nieudanej operacji nosa, wykonanej w Meksyku, transseksualna kobieta szuka pomocy u dr. Nassifa. Terry poprawia sfuszerowan\u0105 podw\u00F3jn\u0105 mastektomi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170200.jpg","",[]],"65496249":["W programie nie istniej\u0105 tematy tabu. Problematyka serii dotyczy seksualno\u015Bci cz\u0142owieka. Przedstawione zostan\u0105 prawdziwe historie zwi\u0105zk\u00F3w.","","",[]],"65496250":["Sze\u015Bcioro m\u0142odych bohater\u00F3w jedzie do Hiszpanii, by zrozumie\u0107, jak dzia\u0142a przemys\u0142 film\u00F3w dla doros\u0142ych. Pomog\u0105 im w tym rozmowy z aktorami oraz producentami pracuj\u0105cymi w najwi\u0119kszych centrach produkcji pornografii w Europie. Dowiedz\u0105 si\u0119, jak przebiega proces tworzenia porno, dlaczego powstaje i jakie zyski przynosi.","","",[]],"65496253":["Sze\u015Bcioro pracownik\u00F3w medycznych - troje lekarzy i trzy piel\u0119gniarki - na co dzie\u0144 zmaga si\u0119 z trudnymi chorobami, ale tak\u017Ce bezmy\u015Blno\u015Bci\u0105 i niewiedz\u0105 swoich ma\u0142ych pacjent\u00F3w i ich rodzic\u00F3w. Opr\u00F3cz oddzia\u0142u i izby przyj\u0119\u0107 cz\u0119sto musz\u0105 odwiedza\u0107 miejsca, kt\u00F3re kryj\u0105 przyczyny schorze\u0144 ich podopiecznych. W ka\u017Cdym odcinku przedstawiona zostanie historia jednego pacjenta oraz dalszy ci\u0105g los\u00F3w sta\u0142ych bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65496424":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65496425":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65496426":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65496427":["Niestety, nawet na p\u0142atnych autostradach mo\u017Cna natkn\u0105\u0107 si\u0119 na dzikie zwierz\u0119ta czy za\u015Bmiecaj\u0105ce jezdni\u0119 \u015Bruby, wkr\u0119ty, opony i butelki. Te przedmioty mog\u0105 uszkodzi\u0107 przeje\u017Cd\u017Caj\u0105ce tras\u0105 samochody, a w efekcie sta\u0107 si\u0119 zagro\u017Ceniem dla zdrowia i \u017Cycia pasa\u017Cer\u00F3w. Ani ubezpieczyciel, ani zarz\u0105dca autostrady nie czuj\u0105 si\u0119 odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Emil odwiedzi r\u00F3wnie\u017C Szczecin, kt\u00F3rego w\u0142adze zarabiaj\u0105 na \u017Ale oznaczonej strefie p\u0142atnego parkowania. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 tak\u017Ce innym nieprawid\u0142owo\u015Bciom, kt\u00F3re maj\u0105 miejsce na ulicach tego miasta. R\u00F3wnie\u017C w Bydgoszczy panuje du\u017Cy ba\u0142agan. Mo\u017Cna tam znale\u017A\u0107 wykluczaj\u0105ce si\u0119 znaki drogowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65496428":["Drog\u00F3wka z Zamo\u015Bcia zatrzyma\u0142a pewnego kierowc\u0119 pod zarzutem jazdy z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 ponad 100 km\/h, podczas gdy licznik jego samochodu wy\u015Bwietla\u0142 niewiele ponad 50 km\/h. Badaj\u0105c t\u0119 spraw\u0119, Emil przekona si\u0119, \u017Ce zamojscy policjanci zawsze pozostaj\u0105 czujni i nawet po pracy lubi\u0105 gn\u0119bi\u0107 kierowc\u00F3w. W trakcie wizyty na tamtejszej komendzie prowadz\u0105cy padnie ofiar\u0105 fa\u0142szywych oskar\u017Ce\u0144 o nieprawid\u0142owe parkowanie. Emil uda si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do Warszawy, gdzie Stra\u017C Miejska wykorzystywa\u0142a z\u0142e oznaczenie drogi, by naci\u0105ga\u0107 w\u0142a\u015Bcicieli samochod\u00F3w na koszty holowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65496429":["W dzisiejszym odcinku zobaczymy licytacje schowk\u00F3w w porcie Long Beach. Okolica kojarzy si\u0119 z tanimi mieszkaniami i importowanymi luksusowymi towarami. Kupowanie zawarto\u015Bci magazyn\u00F3w w ciemno wi\u0105\u017Ce si\u0119 wi\u0119c ze sporym ryzykiem, cho\u0107 mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 te\u017C wielki zarobek. Dave Hester i Darrell Sheets maj\u0105 ochot\u0119 na schowek wype\u0142niony sprz\u0119tem do surfingu oraz kowbojskimi atrybutami. Jarrod i Brandi chc\u0105 kupi\u0107 magazyn, kt\u00F3rego zawarto\u015B\u0107 wype\u0142ni p\u00F3\u0142ki w ich sklepie z u\u017Cywanymi rzeczami. Z kolei Barry Weiss dowiaduje si\u0119 czego\u015B o strzelbach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65496430":["Tym razem aukcja odbywa si\u0119 w kalifornijskiej miejscowo\u015Bci Homeland, w kt\u00F3rej jest du\u017Ca spo\u0142eczno\u015B\u0107 zamo\u017Cnych emeryt\u00F3w. \u0141owcy okazji wiedz\u0105, \u017Ce mo\u017Cna tutaj natrafi\u0107 na prawdziwe skarby. Darrellowi Sheetsowi, weteranowi aukcji gara\u017Cowych, wpada w oko schowek wype\u0142niony meblami. Tymczasem Jarrod Schulz decyduje si\u0119 na hazard i podejmuje ryzyko kupna sejfu. Przekonamy si\u0119, czy uda\u0142o im si\u0119 naby\u0107 cenne przedmioty, czy bezu\u017Cyteczne graty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65496431":["Do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 muszkiet z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Bro\u0144 nale\u017Ca\u0142a do przodka klienta. \u017Bo\u0142nierz mia\u0142 j\u0105 przy sobie podczas bitwy, w kt\u00F3rej zosta\u0142 ranny. P\u00F3\u017Aniej Rick wpada w z\u0142o\u015B\u0107 na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce syn sprzeda\u0142 wyj\u0105tkowo cenny plakat filmowy z jego osobistej kolekcji. Przekonamy si\u0119, czy Corey zdo\u0142a to jako\u015B wynagrodzi\u0107 zawiedzionemu ojcu. Pracownicy ogl\u0105daj\u0105 te\u017C zardzewia\u0142e dzieci\u0119ce auto na peda\u0142y. Zabawkowy pojazd pochodzi z lat 50. ubieg\u0142ego wieku i jest ozdobiony motywem rakiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496432":["Bohaterowie show przygotowuj\u0105 specjalny prezent dla dziadka z okazji jego siedemdziesi\u0105tych urodzin. Prosz\u0105 o pomoc uczestnik\u00F3w program\u00F3w \"Ameryka\u0144scy zbieracze\" i \"Akcja renowacja\". Z my\u015Bl\u0105 o seniorze znajduj\u0105 i remontuj\u0105 chevroleta z 1957 roku. Musz\u0105 si\u0119 spieszy\u0107, aby auto by\u0142o gotowe przed przyj\u0119ciem urodzinowym. Do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C rzadki XIX-wieczny pistolet na palec, kt\u00F3rego u\u017Cywali hazardzi\u015Bci. W sklepie pojawia si\u0119 te\u017C cz\u0142owiek z niewykorzystanym biletem na jeden z najs\u0142ynniejszych koncert\u00F3w wszech czas\u00F3w - wyst\u0119p Beatles\u00F3w na Shea Stadium w Queens.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496433":["Historie wyj\u0105tkowych poci\u0105g\u00F3w, kt\u00F3re przemierzaj\u0105 malownicze, ale te\u017C bardzo niebezpieczne trasy. Inne z kolei zapewniaj\u0105 podr\u00F3\u017Cnym posmak luksusu i relaksuj\u0105ce doznania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195661.jpg","",[]],"65496434":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"65496435":["Tym razem licytacje opuszczonych schowk\u00F3w odbywaj\u0105 si\u0119 w kalifornijskim Riverside - mie\u015Bcie o bogatej historii i kulturze hiszpa\u0144sko-ameryka\u0144skiej. Kupuj\u0105cy odkrywaj\u0105 tu do\u015B\u0107 osobliwe przedmioty. Natrafiaj\u0105 mi\u0119dzy innymi na niecodzienny manekin z telefonem, aparatur\u0119 do p\u0119dzenia bimbru oraz ciekawy sprz\u0119t biurowy. Wszystko to robi niema\u0142e wra\u017Cenie, ale kupuj\u0105cy dopiero przekonaj\u0105 si\u0119, czy nabyli bezwarto\u015Bciowe \u015Bmieci, czy mo\u017Cna je sprzeda\u0107 z zyskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65496436":["Tym razem obserwujemy licytacje zawarto\u015Bci opuszczonych magazyn\u00F3w znajduj\u0105cych si\u0119 w Gardenie w Kalifornii. Przekonamy si\u0119, \u017Ce niekt\u00F3rzy kupuj\u0105cy s\u0105 w stanie si\u0119gn\u0105\u0107 po niekonwencjonalne metody, aby trafi\u0107 na trop skarb\u00F3w. Barry Weiss wynajmuje dw\u00F3ch jasnowidz\u00F3w, kt\u00F3rzy maj\u0105 ujawni\u0107, co kryje si\u0119 w schowkach. M\u00F3wi\u0105 oni, \u017Ce maj\u0105 z\u0142e przeczucia co do tych miejsc. To jednak nie zniech\u0119ca Jarroda i Brandi. Postanawiaj\u0105 oni zaryzykowa\u0107, aby ratowa\u0107 sw\u00F3j sklep.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65496437":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65496438":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65496439":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia wizyt\u00F3wka owianego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 rewolwerowca Johna Wesleya Hardina, kt\u00F3ry grasowa\u0142 na Dzikim Zachodzie. Zweryfikowanie autentyczno\u015Bci przedmiotu nastr\u0119cza jednak du\u017Ce trudno\u015Bci. P\u00F3\u017Aniej Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 mandolin\u0119 marki Gibson. Pochodz\u0105cy z wczesnych lat 30. ubieg\u0142ego wieku instrument jest w doskona\u0142ym stanie. Nast\u0119pnie Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 maszyn\u0119 stolarsk\u0105 marki Shopsmith z lat 50.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496440":["Bohaterowie programu s\u0105 przej\u0119ci, gdy\u017C do sklepu trafia ksi\u0119ga pami\u0105tkowa klasy Ronalda Reagana. Sprzedaj\u0105cy m\u00F3wi, \u017Ce rocznik nale\u017Ca\u0142 do jego dziadka, kt\u00F3ry chodzi\u0142 do szko\u0142y \u015Bredniej ze s\u0142ynnym prezydentem. Nast\u0119pny klient przynosi do lombardu lalki i rekwizyty, kt\u00F3re rzekomo pochodz\u0105 z oryginalnego show Buffalo Billa. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 zabytkow\u0105 budk\u0119 telefoniczn\u0105 z lat 50. i 60. wraz z wci\u0105\u017C dzia\u0142aj\u0105cym automatem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496441":["Buenos Aires","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65496442":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65496443":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65496444":["Tajemnica Legii Pozna\u0144skiej z 1807
Pod koniec wojny Napoleona z Prusami w 1807 roku do walki z Prusakami, broni\u0105cymi si\u0119 w Ko\u0142obrzegu skierowany zosta\u0142 1. Pu\u0142k Legii Pozna\u0144skiej pod dow\u00F3dztwem pu\u0142kownika Antoniego Paw\u0142a Su\u0142kowskiego. Olaf z Radkiem ruszaj\u0105 w stron\u0119 Ko\u0142obrzegu, aby odnale\u017A\u0107 miejsce obozowania polskich \u017Co\u0142nierzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65496445":["Tygrys z Przepa\u0142kowa
Profesjonalny archeolog razem z do\u015Bwiadczonym poszukiwaczem postaraj\u0105 si\u0119 potwierdzi\u0107 histori\u0119 walk w le\u017C\u0105cym ko\u0142o Bydgoszczy Przepa\u0142kowie. W 1997 roku odnaleziono tam pojazd bojowy Stug IV. Wed\u0142ug zapisk\u00F3w z dziennika bojowego niemieckiej 4 Dywizji Pancernej bagna otaczaj\u0105ce miejscowo\u015B\u0107 mog\u0105 kry\u0107 jeszcze trzy pojazdy, w tym s\u0142ynnego Tygrysa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65496446":["U-boot
W czasie wojny Niemcy wyprodukowali \u0142\u0105cznie 1153 U-boot\u00F3w, kt\u00F3re niszczycielsko zatopi\u0142y ponad 2 700 statk\u00F3w handlowych. Stocznia Schichau-Werft Danzig produkowa\u0142a takie okr\u0119ty podwodne. Po wojnie sta\u0142a si\u0119 cz\u0119\u015Bci\u0105 Stoczni Gda\u0144skiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65496447":["Zaginiona Kampfgruppe
23 stycznia 1945 roku armia niemiecka wycofuje 35 dywizj\u0119 Wehrmachtu w okolicach Golubia Dobrzynia. Z ostatnich element\u00F3w bojowych tej jednostki tworz\u0105 si\u0119 grupy bojowe. Jak wynika z raport\u00F3w niemieckich, jeden z takich oddzia\u0142\u00F3w zosta\u0142 uznany za zaginiony. Olaf z Radkiem i miejscow\u0105 grup\u0105 poszukiwaczy szukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w dotycz\u0105cych tego wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65496448":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65496449":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65496450":["Tomek jako DJ Kaczor mia\u0142 du\u017Ce powodzenie u dziewczyn, ale teraz zosta\u0142 sam. Jaru\u015B bierze \u015Blub. W przygotowaniach pomaga mu pani Ewa, kt\u00F3ra jest s\u0105siadk\u0105 jego przysz\u0142ej \u017Cony, Gosi. Tymczasem Sebastian dostaje mo\u017Cliwo\u015B\u0107 zamieszkania w drewnianym domku. Przywyk\u0142 do swojego starego, ma\u0142ego lokum i musi przystosowa\u0107 si\u0119 do \u017Cycia w luksusach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"65496451":["Pani Ewa i Gosia rozmawiaj\u0105 o Jarusiu oraz ich wsp\u00F3lnej przysz\u0142o\u015Bci. Sebastian postanawia wr\u00F3ci\u0107 na miejsce wypadku, w kt\u00F3rym zmieni\u0142o si\u0119 jego \u017Cycie. W tym czasie Zuzia wraca z Niemiec, gdzie pojecha\u0142a na zarobek, do Roberta. Chc\u0105 nacieszy\u0107 si\u0119 swoim towarzystwem. Po przerwie trzeba r\u00F3wnie\u017C zreperowa\u0107 samoch\u00F3d kobiety. Nie jest to jednak \u0142atwe zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"65496452":["Nastolatkowie, cho\u0107 w wielu kwestiach tak od siebie r\u00F3\u017Cni, objawiaj\u0105 si\u0119 wieloma podobie\u0144stwami. Wszyscy s\u0105 m\u0142odzi i wolni, podobnie te\u017C \u017Cyj\u0105 - zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce m\u0142ode pokolenie, urodzone w XXI wieku, zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170137.jpg","",["N"]],"65496453":["Na widok \u015Bpi\u0105cych na parkowych \u0142awkach czy siedz\u0105cych na ulicach bezdomnych, kt\u00F3rzy z regu\u0142y s\u0105 brudni, zaniedbani i brzydko pachn\u0105, wi\u0119kszo\u015B\u0107 os\u00F3b odwraca wzrok. Rzadko kto zastanawia si\u0119, jakie zdarzenia wyrzuci\u0142y ich na \u017Cyciowy margines i czy ludzie ci s\u0105 w stanie ponownie przej\u0105\u0107 kontrol\u0119 nad swoim losem. Wybitni polscy dokumentali\u015Bci Irena i Jerzy Morawscy zn\u00F3w postanowili p\u00F3j\u015B\u0107 pod pr\u0105d. Efektem ich uporu jest ten program, przedstawiaj\u0105cy historie os\u00F3b wykluczonych. Opowie\u015Bci te s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",["N"]],"65496454":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65496455":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65496456":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65496457":["Micha\u0142 Fajbusiewicz bada dwa zab\u00F3jstwa. Na pro\u015Bb\u0119 bliskich zamordowanej w Gliwicach lekarki dziennikarz \u015Bledczy powraca do wydarze\u0144 z 1999 roku. Przed tragedi\u0105 w gabinecie ofiary kilkakrotnie pojawia\u0142 si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3rego portret pami\u0119ciowy zostanie opublikowany w programie. Nast\u0119pnie Fajbusiewicz analizuje spraw\u0119 morderstwa kierowcy z bazy transportowej w Lublinie. Gdy kolega z pracy ofiary wyje\u017Cd\u017Ca\u0142 z rodzin\u0105 na urlop i poprosi\u0142 kierowc\u0119, by zaopiekowa\u0142 si\u0119 jego domem. Po kilku dniach w\u0142a\u015Bnie w tym budynku dokonano zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65496458":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy morderstwa 66-letnich bli\u017Aniak\u00F3w z ma\u0142ej wsi Marcinkowice w wojew\u00F3dztwie ma\u0142opolskim. Bracia prowadzili gospodarstwo i nie byli specjalnie lubiani w okolicy. W marcu 2005 roku s\u0105siad znalaz\u0142 ich zw\u0142oki. Dziennikarz \u015Bledczy pr\u00F3buje odtworzy\u0107 tragiczne wydarzenia. Druga sprawa dotyczy oszustwa. W 2015 roku w \u0141odzi w mieszkaniu 80-letniego emeryta zjawili si\u0119 fa\u0142szywi policjanci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65496459":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Na pocz\u0105tek omawia makabryczne morderstwo, dokonane w okolicach Warszawy. Le\u015Bnicy znale\u017Ali spalonego opla, a jego baga\u017Cniku zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny z przestrzelon\u0105 g\u0142ow\u0105. Policja ustali\u0142a to\u017Csamo\u015B\u0107 ofiary - by\u0142 to sto\u0142eczny dekarz, kt\u00F3ry prowadzi\u0142 dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119. Dziennikarz \u015Bledczy zastanawia si\u0119, dlaczego m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 ofiar\u0105 tak potwornej zbrodni. Nast\u0119pnie omawia spraw\u0119 morderstwa 58-letniej Stanis\u0142awy D\u0105browskiej, pracownicy salonu gier G\u00F3rze Kalwarii. W programie inscenizacja tych tragicznych zdarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65496460":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65496461":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65496462":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65496463":["Kolejna prowokacja Krzysztofa Dymkowskiego. Z pomoc\u0105 policji przygotowuje on zasadzk\u0119 na przest\u0119pc\u0119 seksualnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65496464":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65496284":["Zima. W D\u0142ugo\u0142\u0119ce w powiecie monieckim na Podlasiu rolnicy musz\u0105 ju\u017C my\u015Ble\u0107 o nadchodz\u0105cej wielkimi krokami wio\u015Bnie. Trzeba wi\u0119c zdoby\u0107 nawozy, a nast\u0119pnie rozsia\u0107 je na \u0142\u0105kach. Ryszardowi pomaga w pracy jego \u017Cona. Tymczasem gospodarstwem we wsi Monkinie w wojew\u00F3dztwie podlaskim zarz\u0105dza Micha\u0142 Suchocki. W codziennym obowi\u0105zkach wspieraj\u0105 go ojciec i m\u0142odszy brat. Zajmuj\u0105 si\u0119 mieleniem kukurydzy i zb\u00F3\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65496285":["Drawno w wojew\u00F3dztwie zachodniopomorskim. Tomek i Kasia Buhajczykowie wybieraj\u0105 si\u0119 na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 kajakiem. Zbigniew i Jolanta Bagi\u0144scy z gminy Jedwabne na co dzie\u0144 uprawiaj\u0105 pole, a tak\u017Ce hoduj\u0105 krowy. Ich stado liczy kilkadziesi\u0105t sztuk. Niebawem do\u0142\u0105cz\u0105 do nich kolejne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65496286":["Dwaj bracia, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 we wsi Monkinie, nawo\u017C\u0105 pole pod ziemniaki. W D\u0142ugo\u0142\u0119ce Ryszard robi sobie przerw\u0119 w opiece nad krowami. Na gospodarstwie zostaje jego \u017Cona Ma\u0142gorzata i c\u00F3rka Paulina, a m\u0119\u017Cczyzna wybiera si\u0119 na ryby. W Pie\u0144kach Borowych pa\u0144stwo Bagi\u0144scy - Zbigniew i Jolanta, hoduj\u0105 kilkadziesi\u0105t kr\u00F3w. Staraj\u0105 si\u0119 zdrowo je karmi\u0107. W Rgielsku pa\u0144stwo Olejniczakowie prowadz\u0105 bardzo zr\u00F3\u017Cnicowane gospodarstwo. W tym odcinku kamera odwiedzi domow\u0105 kuchni\u0119 gospodarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65496287":["Pani Renata mieszka\u0142a na warszawskiej Woli wraz z c\u00F3rk\u0105 Gabrysi\u0105 i wnuczkiem Filipem. Gdy Filip mia\u0142 kilka dni, w ich male\u0144kim mieszkaniu wybuch\u0142 po\u017Car. Podmuch ognia uniemo\u017Cliwi\u0142 ucieczk\u0119 Gabrysi. Stra\u017Cakom uda\u0142o si\u0119 j\u0105 uratowa\u0107, ale rodzina straci\u0142a wszystko. Teraz mieszka w pokoju u siostry pani Renaty. Przy ich skromnych dochodach nie mo\u017Ce by\u0107 mowy o remoncie doszcz\u0119tnie spalonego mieszkania. Wyzwanie podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego. Najtrudniejsze zadanie ma jednak architekt Wojtek Strzelczyk, kt\u00F3ry b\u0119dzie musia\u0142 tak rozplanowa\u0107 male\u0144k\u0105 przestrze\u0144, by ka\u017Cdy z cz\u0142onk\u00F3w rodziny mia\u0142 miejsce dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65496288":["Konrad odwiedza Ing\u0119 w barze. Poznaje Andrzeja i Roberta. Jest zaskoczony, gdy odkrywa, \u017Ce kobieta utrzymuje tak bliskie relacje z by\u0142ymi. Zachowanie dawnej kole\u017Canki irytuje go. Ewa jest bardzo wdzi\u0119czna Patrycji za wsparcie w trudnych chwilach. Chce co\u015B dla niej zrobi\u0107. Zaprasza fryzjerk\u0119 na lunch i sk\u0142ada jej pewn\u0105 propozycj\u0119. Anka umawia si\u0119 z Zuz\u0105 i B\u0142a\u017Cejem w kawiarni. B\u0119dzie reprezentowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w sprawie rozwodowej. Niespodziewanie dostrzega swojego m\u0119\u017Ca, ta\u0144cz\u0105cego z obc\u0105 kobiet\u0105 przed budynkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65496289":["Patrycja pomaga Wiktorowi w kryzysowej sytuacji. Wdzi\u0119czny m\u0119\u017Cczyzna przyje\u017Cd\u017Ca pod jej dom, by podzi\u0119kowa\u0107 za wsparcie. Wpada tam na Artura i Miko\u0142aja, z kt\u00F3rym nie widzia\u0142 si\u0119 od lat. Tymczasem Andrzej i Robert weszli na wojenn\u0105 \u015Bcie\u017Ck\u0119. Obydwaj zabiegaj\u0105 o wzgl\u0119dy Karoliny i, nie przebieraj\u0105c w s\u0142owach, oczerniaj\u0105 si\u0119 wzajemnie. Natomiast przyjaci\u00F3\u0142ki chc\u0105 zorganizowa\u0107 dla Patrycji spontaniczn\u0105, urodzinow\u0105 niespodziank\u0119. R\u00F3wnocze\u015Bnie Miko\u0142aj z pomoc\u0105 Artura przygotowuje dla mamy co\u015B specjalnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65496290":["Grunt to prund
Ferdek ogl\u0105daj\u0105c telewizj\u0119 dowiaduje si\u0119, \u017Ce przeci\u0119tna polska kobieta podczas prac domowych przemierza 50 km na darmo. Pora\u017Cony marnotrawstwem wytwarzanej energii, postanawia znale\u017A\u0107 dla niej zastosowanie. Halinka nie jest zachwycona jego pomys\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65496291":["Korzenie
Pewnego dnia rano Ferdek zauwa\u017Ca, \u017Ce zmieni\u0142 kolor sk\u00F3ry na czarny. Co wi\u0119cej, ca\u0142a rodzina i otoczenie r\u00F3wnie\u017C. Zaniepokojony tym zdarzeniem Ferdek postanawia wyja\u015Bni\u0107 zaistnia\u0142\u0105 sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"65496292":["Interes
Pewnego dnia u Kiepskich zjawia si\u0119 daleka rodzina z prowincji. Wizyta przebiega w mi\u0142ej atmosferze, jednak go\u015Bcie wcale si\u0119 nie kwapi\u0105 do odjazdu. Ferdek jest zaniepokojony, bo jego krewni zaczynaj\u0105 dopytywa\u0107 si\u0119 o mo\u017Cliwo\u015B\u0107 zamieszkania na sta\u0142e w jego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"65496293":["Jak ten czas leci
Marian Pa\u017Adzioch u\u015Bwiadamia Ferdkowi Kiepskiemu, \u017Ce zmarnowa\u0142 swoje \u017Cycie, przesiaduj\u0105c w fotelu przed telewizorem. Wkr\u00F3tce si\u0119 okazuje, \u017Ce Halina i Arnold Boczek maj\u0105 w tej sprawie podobne zdanie. Ferdek u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce wszyscy pr\u00F3buj\u0105 wywrze\u0107 na nim presj\u0119, by zmieni\u0142 co\u015B w swoim \u017Cyciu. Staje si\u0119 to dla niego niezno\u015Bne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65496294":["Lato w mie\u015Bcie
Waldek ogl\u0105da w telewizji reklamy biur podr\u00F3\u017Cy oferuj\u0105cych wakacje za granic\u0105 w egzotycznej scenerii. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna marzy\u0107 o wyje\u017Adzie do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Zwierza si\u0119 ze swych plan\u00F3w s\u0105siadowi. Ferdek jednak zachwala Polsk\u0119, kt\u00F3ra jest wed\u0142ug niego najpi\u0119kniejszym krajem na \u015Bwiecie. Ta rozmowa nasuwa mu pomys\u0142 otwarcia firmy turystycznej i organizacji wczas\u00F3w na du\u017C\u0105 skal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65496295":["Okaz zdrowia
Halina, po obejrzeniu w telewizji programu o zdrowiu, postanawia sk\u0142oni\u0107 m\u0119\u017Ca do zmiany stylu \u017Cycia. Powinien inaczej si\u0119 od\u017Cywia\u0107 i uprawia\u0107 sport. Ferdek nie zamierza jednak jej s\u0142ucha\u0107, poniewa\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce jego organizm lepiej wie, co dla niego jest w\u0142a\u015Bciwe. Popiera go w tym s\u0105siad Boczek, szczeg\u00F3lnie w sprawie diety. K\u0142opoty pojawiaj\u0105 si\u0119, kiedy po wsp\u00F3lnej uczcie s\u0105siad trafia do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65496296":["Portier
Na korytarzu kamienicy powstaje portiernia. Administracja decyduje, \u017Ce stanowisko portiera obejmie Arnold Boczek. Kiepski i Pa\u017Adzioch uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce nie nadaje si\u0119 on na t\u0119 funkcj\u0119. Wytykaj\u0105 mu brak kompetencji i niedbalstwo. Obaj uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce sami o wiele lepiej poradziliby sobie z wype\u0142nianiem tego rodzaju zadania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65496297":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Ma\u0142y John Dolittle posiada niezwyk\u0142y dar, kt\u00F3ry pozwala mu rozmawia\u0107 ze zwierz\u0119tami. Jednak ojciec przekonany, \u017Ce syna op\u0119ta\u0142y si\u0142y nieczyste, wzywa na pomoc egzorcyst\u0119. Po latach John (Eddie Murphy), kt\u00F3ry zosta\u0142 lekarzem weterynarii, nie pami\u0119ta, \u017Ce w dzieci\u0144stwie potrafi\u0142 porozumiewa\u0107 si\u0119 ze zwierz\u0119tami. Kiedy jednak potr\u0105ca na skrzy\u017Cowaniu psa, odkrywa, \u017Ce rozumie ka\u017Cde jego s\u0142owo. Wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce nareszcie znalaz\u0142 si\u0119 doktor, kt\u00F3ry potrafi porozumie\u0107 si\u0119 z czworono\u017Cnymi pacjentami rozchodzi si\u0119 lotem b\u0142yskawicy... Najnowsza adaptacja \"Doktora Dolittle\" przenosi bohatera znanego wszystkim z ksi\u0105\u017Cek Hugh Loftinga w czasy wsp\u00F3\u0142czesne. Odtw\u00F3rc\u0105 g\u0142\u00F3wnej roli jest Eddie Murphy (\"Nieoczekiwana zmiana miejsc\", \"Ksi\u0105\u017C\u0119 w Nowym Jorku\", \"Wampir w Brooklynie\", \"Gruby i chudszy\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205922.jpg","",["N"]],"65496298":["Re\u017C.: P.J. Hogan.
Julianne Potter, znana krytyczka kulinarna, od szkolnych lat przyja\u017Ani si\u0119 z dziennikarzem sportowym Michaelem O'Nealem. Przez jaki\u015B czas byli nawet par\u0105. Gdy im nie wysz\u0142o, przyrzekli sobie, \u017Ce je\u017Celi do 28 roku \u017Cycia pozostan\u0105 samotni, pobior\u0105 si\u0119. W tym czasie ka\u017Cde z nich prze\u017Cy\u0142o wiele zwi\u0105zk\u00F3w, wymieniaj\u0105c wzajemnie uwagi na temat swoich partner\u00F3w. Tymczasem nieub\u0142aganie zbli\u017Ca si\u0119 termin realizacji ich umowy. Michael zaskakuje jednak Julianne. Przedstawia jej bowiem swoj\u0105 narzeczon\u0105. Jest ni\u0105 \u0142adna, pochodz\u0105ca z zamo\u017Cnej rodziny i na dodatek bardzo mi\u0142a Kimberly Wallace. Zdumiona Julianne dopiero teraz u\u015Bwiadamia sobie zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119, \u017Ce kocha Michaela. Postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 nie dopu\u015Bci\u0107 do jego \u015Blubu z Kimberly. Zdesperowana, prosi o pomoc swojego wydawc\u0119, homoseksualist\u0119 George'a Downesa. Przedstawia go ukochanemu jako narzeczonego, chc\u0105c w ten spos\u00F3b wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107. Usi\u0142uje go tak\u017Ce por\u00F3\u017Cni\u0107 z przysz\u0142ym te\u015Bciem. Kobieta ucieka si\u0119 do coraz bardziej wyrafinowanych sztuczek. Ma jednak bardzo ma\u0142o czasu, tylko cztery dni...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907366.jpg","",["N"]],"65496299":["Re\u017C.: Bryan Singer.
W niedalekiej przysz\u0142o\u015Bci mutanci \u017Cyj\u0105 w ci\u0105g\u0142ym zagro\u017Ceniu. S\u0105 skutecznie \u015Bcigani przez stra\u017Cnik\u00F3w, 5,5-metrowe mordercze machiny, kt\u00F3re nie tylko wykrywaj\u0105 gen mutacji, ale tak\u017Ce przejmuj\u0105 moce i wygl\u0105d swoich ofiar. By przetrwa\u0107, mutanci musz\u0105 sprawi\u0107, \u017Ceby stra\u017Cnicy nigdy nie powstali. Jedynym, kt\u00F3ry dzi\u0119ki umiej\u0119tno\u015Bci regeneracji mo\u017Ce prze\u017Cy\u0107 podr\u00F3\u017C w czasie jest Woverine (Hugh Jackman). Jego zadaniem jest cofn\u0105\u0107 si\u0119 do lat 70. XX wieku, odnale\u017A\u0107 Charlesa Xaviera (James McAvoy) i Magneta (Michael Fassbender), nam\u00F3wi\u0107 ich do wsp\u00F3\u0142pracy i powstrzyma\u0107 dr. Bolivara Traska (Peter Dinklage) przed stworzeniem robot\u00F3w-zab\u00F3jc\u00F3w. Misja jest trudna, bowiem w latach 70. Xavier jest wrakiem cz\u0142owieka. Za\u0142amany po stracie uczennicy i przyjaci\u00F3\u0142ki Raven (Jennifer Lawrence) i po wypadku, w wyniku kt\u00F3rego zosta\u0142 sparali\u017Cowany, izoluje si\u0119 od \u015Bwiata, traci r\u00F3wnie\u017C swoje niezwyk\u0142e zdolno\u015Bci mentalne. Wsp\u00F3\u0142praca z Magneto, kt\u00F3ry odebra\u0142 mu Raven jest ostatni\u0105 rzecz\u0105, o kt\u00F3rej my\u015Bli. Tymczasem Raven, kt\u00F3ra przyj\u0119\u0142a imi\u0119 Mystique, zwr\u00F3ci\u0142a si\u0119 przeciw ludziom. Jej celem jest dr Trask, kt\u00F3rego \u015Bmier\u0107 na zawsze por\u00F3\u017Cni\u0142aby ludzi i mutant\u00F3w, przyczyniaj\u0105c si\u0119 do wprowadzenia programu budowy stra\u017Cnik\u00F3w. Wolverne i Xavier musz\u0105 j\u0105 powstrzyma\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1837552.jpg","",[]],"65496300":["Re\u017C.: David O. Russell.
Koniec lat 70. Irving Rosenfeld spotyka intryguj\u0105c\u0105 Sydney Prosser. Oboje pragn\u0105 \u017Cy\u0107 dostatnio i wiedz\u0105, \u017Ce z ich inteligencj\u0105, pewno\u015Bci\u0105 siebie oraz talentem aktorskim mog\u0105 stworzy\u0107 perfekcyjny duet naci\u0105gaczy. Staj\u0105 si\u0119 kochankami i wsp\u00F3lnikami w biznesie. Dobra passa ko\u0144czy si\u0119 w chwili, gdy jedna z ich niedosz\u0142ych ofiar okazuje si\u0119 agentem FBI. Ambitny Richie DiMaso postanawia wykorzysta\u0107 umiej\u0119tno\u015Bci oszust\u00F3w, by zwie\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo swojego \u017Cycia. Wie, \u017Ce \u015Bwiaty wielkiej polityki, przest\u0119pczo\u015Bci i biznesu s\u0105 ze sob\u0105 splecione. Dzi\u0119ki sprytnym prowokacjom mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do spektakularnych aresztowa\u0144. Richie oferuje Irvingowi i Sydney uk\u0142ad. Je\u015Bli wezm\u0105 udzia\u0142 w tajnej operacji antykorupcyjnej, nie trafi\u0105 do wi\u0119zienia. Maj\u0105 zwabi\u0107 w pu\u0142apk\u0119 burmistrza miasteczka Camden w stanie New Jersey, Carmine'a Polita. Przedstawiaj\u0105 mu ofert\u0119 rzekomego szejka. Prowokacja wymyka si\u0119 spod kontroli. W dodatku nieobliczalna \u017Cona Richiego zaczyna zagra\u017Ca\u0107 powodzeniu akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224690.jpg","",[]],"65496301":["Re\u017C.: Xavier Gens.
Agent 47 (Timothy Olyphant) to przystojny m\u0119\u017Cczyzna ubrany zawsze w czarny garnitur i bia\u0142\u0105 koszul\u0119 z czerwonym krawatem. Wyr\u00F3\u017Cnia go te\u017C g\u0142adko ogolona g\u0142owa i kod kreskowy wytatuowany nad karkiem. Od wczesnego dzieci\u0144stwa \u0107wiczy\u0142 pos\u0142ugiwanie si\u0119 no\u017Cem, strzelanie z broni palnej r\u00F3\u017Cnego kalibru i bezszelestne podkradanie si\u0119 do ofiary. Potem trafi\u0142 do mi\u0119dzynarodowej agencji ICA kszta\u0142c\u0105cej p\u0142atnych zab\u00F3jc\u00F3w. Precyzyjny, szybki i lojalny agent jest jednym z najlepszych w swoim fachu. Niemal\u017Ce pozbawiony ludzkich odruch\u00F3w, specjalizuje si\u0119 w cichych egzekucjach i potrafi wykona\u0107 najbardziej ryzykowne zadanie w ka\u017Cdym zak\u0105tku \u015Bwiata. 47 wymyka si\u0119 z kolejnych pu\u0142apek zastawianych przez Interpol, wywiady kilku pa\u0144stw i profesjonalnych najemnik\u00F3w. Tymczasem ICA zleca mu zlikwidowanie rosyjskiego prezydenta, Michai\u0142a Belikowa. Operacja w Sankt Petersburgu ko\u0144czy si\u0119 pomy\u015Blnie. Jednak ju\u017C po wykonaniu zadania 47 dowiaduje si\u0119, \u017Ce prostytutka Nika Boronina (Olga Kurylenko) widzia\u0142a, jak oddawa\u0142 strza\u0142 do ofiary. Spotkanie z kobiet\u0105 zmienia uporz\u0105dkowane \u017Cycie agenta. Tymczasem czeka go niebezpieczna rozgrywka, podczas kt\u00F3rej musi zmierzy\u0107 si\u0119 z w\u0142asn\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105. Przebojowa produkcja nakr\u0119cona w oparciu o popularn\u0105 gr\u0119 komputerow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835332.jpg","",["N"]],"65496302":["Miecz szatana
Przest\u0119pca o pseudonimie Fireman podpala samochody. W jednym z aut zgin\u0105\u0142 cz\u0142owiek. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce znalezione na budowie zw\u0142oki nale\u017C\u0105 do podpalacza. Brat jego ofiary, Tadeusz, zapowiada\u0142 zemst\u0119. Funkcjonariusze odnajduj\u0105 partnerk\u0119 Firemana, Neli. Dzi\u0119ki niej poznaj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 psychopaty - to student politechniki Filip Putka. Prawdopodobnie dziewczyna wyda\u0142a ukochanego Tadeuszowi i to on go zabi\u0142. Hipoteza jednak si\u0119 nie potwierdza i detektywi ponownie podejmuj\u0105 \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"65496303":["W parku miejskim
W K\u0105tach grasuje seryjny morderca uczennic. Pewnego dnia ginie tak\u017Ce lokalny policjant. \u015Aledczy znajduj\u0105 na miejscu zbrodni trop prowadz\u0105cy do Artura Mirskiego, za kt\u00F3rym rusza po\u015Bcig. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedn\u0105 z ofiar by\u0142a jego c\u00F3rka. Wkr\u00F3tce zostaje zamordowana by\u0142a \u017Cona poszukiwanego m\u0119\u017Cczyzny, a jej przyjaciel odnosi rany. W\u015Bciekli mieszka\u0144cy miasta chc\u0105 wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Mirski nie m\u00F3g\u0142 pope\u0142ni\u0107 zarzucanych mu czyn\u00F3w. Detektywi musz\u0105 przekierowa\u0107 \u015Bledztwo w inn\u0105 stron\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"65496304":["Faraon
Magdalena Lewicka zostaje zastrzelona we w\u0142asnym domu. Str\u00F3\u017Ce prawa typuj\u0105 kilku podejrzanych: m\u0119\u017Ca kobiety - egiptologa w podesz\u0142ym wieku, jego syn oraz ochroniarz, z kt\u00F3rym ofiara mia\u0142a romans. Ka\u017Cdy z nich ma jednak solidne alibi. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce sprawca wcale nie musia\u0142 znajdowa\u0107 si\u0119 na miejscu zbrodni, poniewa\u017C Magda zosta\u0142a zastrzelona z broni, ustawionej na automatyczny wystrza\u0142. Kobieta sama uruchomi\u0142a mechanizm, wchodz\u0105c do domu. W tej sytuacji dotarcie do mordercy okazuje si\u0119 jeszcze trudniejsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"65496305":["My\u015Bliwy
Henryk zabiera syna do lasu, by nauczy\u0107 go strzela\u0107. Natomiast w okolicy spaceruj\u0105 Tomasz, Aleksandra oraz c\u00F3rka kobiety, Ewa. Nagle pada strza\u0142 i dziewczyna osuwa si\u0119 na ziemi\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest powa\u017Cnie ranna. Tomasz jest pewien, \u017Ce jego pasierbica nie \u017Cyje. Wpada w furi\u0119 i rzuca si\u0119 na Henryka z pi\u0119\u015Bciami. Przera\u017Cony m\u0119\u017Cczyzna salwuje si\u0119 ucieczk\u0105. Tomasz rusza za nim. Na miejscu zjawia si\u0119 policja. Funkcjonariusze rozpoczynaj\u0105 poszukiwania my\u015Bliwego i ow\u0142adni\u0119tego morderczym sza\u0142em ojczyma niedosz\u0142ej ofiary. Istnieje bowiem ryzyko, \u017Ce niepanuj\u0105cy nad nerwami m\u0119\u017Cczyzna zrobi krzywd\u0119 my\u015Bliwemu lub jego synowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65496306":["Stop agresji na drodze
Marta i Dariusz St\u0119pniewscy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z 8-letnim sta\u017Cem. Po powrocie z wakacji w Egipcie kobieta zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pono\u0107 jest bezp\u0142odny, proponuje \u017Conie, by mimo wszystko zrobi\u0142a test ci\u0105\u017Cowy. Ten ma pozytywny wynik. Jad\u0105c do lekarza, kobieta wdaje si\u0119 w awantur\u0119 z furiatem, kt\u00F3ry brutalnie j\u0105 atakuje. Marta, czuj\u0105c narastaj\u0105cy b\u00F3l w klatce piersiowej, dzwoni pod 112. W trakcie tej rozmowy traci przytomno\u015B\u0107. Tymczasem do mieszkania wraca Dariusz. Widz\u0105c nieprzytomn\u0105 \u017Con\u0119 i kieruj\u0105c si\u0119 wskaz\u00F3wkami operatora, udziela jej pierwszej pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65496254":["W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie o odpowiedzialno\u015Bci. Przedstawi, jak Stra\u017C Miejska i Policja jej unikaj\u0105, a tak\u017Ce jak do odpowiedzialno\u015Bci poci\u0105gany niewinny obywatel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65496255":["Emil tropi absurdy na polskich drogach. W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie, jak Stra\u017C Graniczna karze za w\u0142asne przywidzenia. Uka\u017Ce te\u017C jak Stra\u017C Miejska \u0142apie za jazd\u0119 bez celu oraz zaprezentuje, jak nadle\u015Bnictwo zmienia cele dzia\u0142alno\u015Bci i zamienia si\u0119 w punkt poboru op\u0142at od kierowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65496256":["Odcinek zaczyna si\u0119 oburzaj\u0105c\u0105 histori\u0105 z okolic Tymbarku. GDDiA remontuje drog\u0119 i w rezultacie uniemo\u017Cliwia rolnikowi wjazd na w\u0142asn\u0105 posesj\u0119, maluj\u0105c mu przed bram\u0105 podw\u00F3jn\u0105 ci\u0105g\u0142\u0105 lini\u0119. Gdy ten protestuje, dyrektor radzi mu dyskretnie, by si\u0119 nie przejmowa\u0142 i \u0142ama\u0142 przepisy. Nast\u0119pnie widzowie obejrz\u0105 film z Krosna, gdzie Stra\u017C Graniczna zatrzymuje kierowc\u0119 do kontroli i z miejsca zaczyna ostr\u0105 wymian\u0119 zda\u0144. Emil postanawia dostarczy\u0107 stra\u017Cnikom podr\u0119cznik savoir vivre. Na koniec prowadz\u0105cy uda si\u0119 do Wroc\u0142awia, gdzie obywatel zostaje pozwany do s\u0105du przez Stra\u017C Miejsk\u0105. Przyczyn\u0105 sprawy jest donos, \u017Ce jego kot sika w ogr\u00F3dku s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65496257":["W Warszawie policjant zatrzymuje do kontroli na mo\u015Bcie Poniatowskiego m\u0142od\u0105 lekark\u0119. Skuwa niewinn\u0105 osob\u0119 kajdankami i zatrzymuje w areszcie na 5 godzin. W Rybniku dyrektorka miejscowego oddzia\u0142u NFZ zastawia na parkingu auto interesanta, uniemo\u017Cliwiaj\u0105c mu wyjazd. Kobieta odmawia natychmiastowego przestawienia samochodu m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce to jej prywatny parking.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65496258":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65496259":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65496260":["Ponad prawem
W jednej ze znanych warszawskich kancelarii prawnych dochodzi do pobicia kobiety. Ofiara w wyniku urazu g\u0142owy traci pami\u0119\u0107 - \u015Bwiadk\u00F3w brak. Informacje zebrane w\u015Br\u00F3d pracownik\u00F3w kancelarii rzucaj\u0105 cie\u0144 podejrze\u0144 na kuriera, wcze\u015Bniej skazanego za pobicie kobiety. R\u00F3wnolegle policjanci docieraj\u0105 do nast\u0119pnej ofiary, kt\u00F3rej zeznania mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 kluczowe dla \u015Bledztwa. Niestety kobieta znika... Po kolejnym spi\u0119ciu z naczelnik \u0141ucj\u0105 Wilk Natalia zastanawia si\u0119 nad przyj\u0119ciem oferty pracy w Komendzie G\u0142\u00F3wnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65496261":["Chemia
W\u0142a\u015Bciciel ma\u0142ej firmy znika bez \u015Bladu. Jego matka zg\u0142asza zagini\u0119cie. Podejrzany jest by\u0142y wsp\u00F3lnik m\u0119\u017Cczyzny, z kt\u00F3rym rozstali si\u0119 w niejasnych okoliczno\u015Bciach. Pozornie prosta sprawa oka\u017Ce si\u0119 mie\u0107 przera\u017Caj\u0105ce drugie dno, a w trakcie operacji m\u0142odszy aspirant Krzysztof Chroboci\u0144ski znajdzie si\u0119 w wielkim niebezpiecze\u0144stwie. Tymczasem Krystian kontynuuje terapi\u0119 psychologiczn\u0105 z doktor Alicj\u0105 Rosner. Gdy wszystko zmierza ku lepszemu, w jego \u017Cyciu ponownie pojawia si\u0119 Paulina. By\u0142a dziewczyna Krystiana ma mu do przekazania smutn\u0105 wiadomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65496262":["Stambu\u0142","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"65496263":["Reykjav\u00EDk","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"65496264":["Bitwa pod Poniecem
Historia gminy Poniec wi\u0105\u017Ce si\u0119 z bitw\u0105 z roku 1704, w kt\u00F3rej kawaleryjska armia szwedzka pod dow\u00F3dztwem kr\u00F3la Karola XII wyst\u0105pi\u0142a przeciwko korpusowi Saskiemu dowodzonemu przez Johanna Matthiasa von Schulenburga. W 2016 roku prawie 150 poszukiwaczy szuka\u0142o \u015Blad\u00F3w tej walki. Olaf i Sebastian, pasjonaci, kt\u00F3rzy brali udzia\u0142 w odnajdywaniu pozosta\u0142o\u015Bci po tym historycznym wydarzeniu, pr\u00F3bowali tak\u017Ce potwierdzi\u0107 legend\u0119 zbiorowej mogi\u0142y zwanej Szwedzk\u0105 G\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65496265":["Go\u0142dap 1944
Rok 1944. Wojska radzieckie wkraczaj\u0105 do Prus Wschodnich. Niemcy, zamieszkuj\u0105cy tamte tereny, przypominaj\u0105 sobie zdarzenia z roku 1914, gdy Rosjanie odnie\u015Bli ogromn\u0105 kl\u0119sk\u0119. Zaczynaj\u0105 przypuszcza\u0107, \u017Ce sukcesy Rosjan s\u0105 tylko chwilowe, zw\u0142aszcza gdy Wehrmacht przyst\u0119puje do kontrnatarcia. Poszukiwacze historii odwiedzaj\u0105 nadgraniczny Las Kumiecie i opowiadaj\u0105, co dzia\u0142o si\u0119 podczas walk w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65496266":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222551.jpg","",[]],"65496267":["W roku 1938 w nazistowskich Niemczech powsta\u0142a substancja o nazwie Pervetin, kt\u00F3ra by\u0142a dost\u0119pna bez recepty w ka\u017Cdej aptece. Sk\u0142ad stymuluj\u0105cej pigu\u0142ki opiera\u0142 si\u0119 na metamfetaminie, kt\u00F3ra niwelowa\u0142a odczuwanie b\u00F3lu i zm\u0119czenia. Substancj\u0119 t\u0105 dostarczano niemieckim \u017Co\u0142nierzom bior\u0105cym udzia\u0142 w operacji Blitzkriegu. Umo\u017Cliwia\u0142a im ona obycie si\u0119 bez snu i odpoczynku. Pervetin przyjmowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C sam Hitler, otrzymuj\u0105c go od osobistego lekarza Theodora Morella. Tw\u00F3rcy dokumentu zastanawiaj\u0105 si\u0119 jak du\u017Ce znaczenie dla przebiegu II wojny \u015Bwiatowej mog\u0142o mie\u0107 za\u017Cywanie przez \u017Co\u0142nierzy i samego F\u00FChrera \u015Brodk\u00F3w stymuluj\u0105cych opartych na amfetaminie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224395.jpg","",[]],"65496268":["Reinhard Heydrich przeszed\u0142 do historii jako ten, kt\u00F3ry oficjalnie zatwierdzi\u0142 deportacj\u0119 \u017Byd\u00F3w do oboz\u00F3w zag\u0142ady. Czechos\u0142owacki rz\u0105d na wygnaniu zach\u0119cany by\u0142 przez rz\u0105d brytyjski do zorganizowania zamachu na Heydricha. Do przeprowadzenia akcji wybrano dw\u00F3ch specjalnie wyszkolonych oficer\u00F3w brytyjskich Jan Kubi\u0161a i Jozefa Gab\u010D\u00EDka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"65496269":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"65496270":["Podczas II wojny \u015Bwiatowej klasztor na wzg\u00F3rzu Monte Cassino, z uwagi na swoje strategiczne po\u0142o\u017Cenie, zosta\u0142 zbombardowany. Dokument ukazuje polityczne i militarne t\u0142o dzia\u0142a\u0144 kampanii alianckiej we W\u0142oszech w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224396.jpg","",[]],"65496271":["Dzikie zwierz\u0119ta Australii zasiedlaj\u0105 najr\u00F3\u017Cniejsze ekosystemy kontynentu: od niego\u015Bcinnego, po\u0142udniowo-zachodniego wybrze\u017Ca, przez gor\u0105c\u0105 pustyni\u0119 w \u015Brodkowej cz\u0119\u015Bci, po tropikaln\u0105 puszcz\u0119 na p\u00F3\u0142nocy. Mo\u017Cna je spotka\u0107 na dziewiczych terenach, ale te\u017C na obszarach ucywilizowanych przez cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207603.jpg","",[]],"65496272":["Dzikie zwierz\u0119ta Australii zasiedlaj\u0105 najr\u00F3\u017Cniejsze ekosystemy kontynentu: od niego\u015Bcinnego, po\u0142udniowo-zachodniego wybrze\u017Ca, przez gor\u0105c\u0105 pustyni\u0119 w \u015Brodkowej cz\u0119\u015Bci, po tropikaln\u0105 puszcz\u0119 na p\u00F3\u0142nocy. Mo\u017Cna je spotka\u0107 na dziewiczych terenach, ale te\u017C na obszarach ucywilizowanych przez cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207603.jpg","",[]],"65496273":["Re\u017C.: Steffen Sailer, Herbert Ostwald.
Wi\u0119kszo\u015B\u0107 ludzi uwa\u017Ca, \u017Ce wie wszystko o krowach. S\u0105dzi, \u017Ce stoj\u0105 one na \u0142\u0105ce, ca\u0142y dzie\u0144 jedz\u0105 traw\u0119, mucz\u0105 i oczywi\u015Bcie daj\u0105 mleko. S\u0105 archetypowymi symbolami wsi oraz zwykle s\u0105 uwa\u017Cane za spokojne i troch\u0119 g\u0142upie. Wbrew pozorom krowy maj\u0105 osobowo\u015Bci, s\u0105 wra\u017Cliwe, potrafi\u0105 si\u0119 uczy\u0107 i s\u0105 zorientowane spo\u0142ecznie, ale tak\u017Ce potrafi\u0105 si\u0119 broni\u0107. Dokument w niecodzienny i ekscytuj\u0105cy spos\u00F3b opowiada o niekt\u00F3rych do\u015B\u0107 zaskakuj\u0105cych aspektach \u017Cycia tych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225058.jpg","",[]],"65496274":["Re\u017C.: Steffen Sailer, Herbert Ostwald.
Wi\u0119kszo\u015B\u0107 ludzi uwa\u017Ca, \u017Ce wie wszystko o krowach. S\u0105dzi, \u017Ce stoj\u0105 one na \u0142\u0105ce, ca\u0142y dzie\u0144 jedz\u0105 traw\u0119, mucz\u0105 i oczywi\u015Bcie daj\u0105 mleko. S\u0105 archetypowymi symbolami wsi oraz zwykle s\u0105 uwa\u017Cane za spokojne i troch\u0119 g\u0142upie. Wbrew pozorom krowy maj\u0105 osobowo\u015Bci, s\u0105 wra\u017Cliwe, potrafi\u0105 si\u0119 uczy\u0107 i s\u0105 zorientowane spo\u0142ecznie, ale tak\u017Ce potrafi\u0105 si\u0119 broni\u0107. Dokument w niecodzienny i ekscytuj\u0105cy spos\u00F3b opowiada o niekt\u00F3rych do\u015B\u0107 zaskakuj\u0105cych aspektach \u017Cycia tych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225058.jpg","",[]],"65496275":["Fascynuj\u0105cy \u015Bwiat dzikiej przyrody ukazuj\u0105cy wybrane zwierz\u0119ta, jak majestatyczne s\u0142onie, budz\u0105ce groz\u0119 wielkie koty, nieobliczalne krokodyle czy zaskakuj\u0105ce nied\u017Awiedzie. Widz mo\u017Ce je obserwowa\u0107 w ich naturalnym \u015Brodowisku, jak si\u0119 rodz\u0105 i dorastaj\u0105. Ka\u017Cdy aspekt ich \u017Cycia zosta\u0142 przeanalizowany - atrybuty fizyczne, percepcja sensoryczna, umiej\u0119tno\u015Bci komunikacyjne, a tak\u017Ce niezwyk\u0142e zachowania i pomys\u0142owe adaptacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207320.jpg","",[]],"65496276":["Najwi\u0119ksze kotowate tworz\u0105 elitarny klub, do kt\u00F3rego nale\u017C\u0105 tylko trzy gatunki: tygrysy, lwy i lamparty. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 si\u0119 umiej\u0119tno\u015Bci\u0105 wydawania dono\u015Bnego ryku. Poza tym zwracaj\u0105 uwag\u0119 wspania\u0142\u0105 sier\u015Bci\u0105 o r\u00F3\u017Cnorodnej barwie i wzorach. Mo\u017Cna je spotka\u0107 w Afryce, Azji i obu Amerykach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207320.jpg","",[]],"65496277":["\"Prze\u015Bladowany\" przez nied\u017Awiedzia Andrzej \"Hos\" postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 na niego pu\u0142apk\u0119. Kuracja odwykowa Janka pomog\u0142a mu. Mariola uwa\u017Ca, \u017Ce d\u0142ugotrwa\u0142e samotne przebywanie w g\u00F3rach z wielu wzgl\u0119d\u00F3w jest niebezpieczne. Andrzej \"\u017Bmiju\" znajduje \u017Cbika w najdzikszych i pierwotnych zak\u0105tkach Bieszczad. Wojtkowi uda\u0142o si\u0119 zrobi\u0107 sesj\u0119 fotograficzn\u0105 z watah\u0105 wilk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65496278":["Morska twierdza - cz\u0119\u015B\u0107 1
Hel mia\u0142 szczeg\u00F3lne znaczenie dla odradzaj\u0105cej si\u0119 Polski. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku udowodni\u0142a, jak wa\u017Cne znaczenie mia\u0142by wojenny port podczas ataku nieprzyjaciela. Tak w\u0142a\u015Bnie zacz\u0119\u0142a si\u0119 niezwyk\u0142a historia Helu, kt\u00F3r\u0105 pr\u00F3buje pozna\u0107 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski. W\u015Br\u00F3d drzew i krzak\u00F3w trudno dzi\u015B odkry\u0107 prawdziwy charakter tych pag\u00F3rk\u00F3w. Zdradzaj\u0105 go jedynie linie kolejki w\u0105skotorowej. W tych wzniesieniach ukryto bowiem magazyny amunicyjne Rejonu Umocnionego Hel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65496279":["Morska twierdza - cz\u0119\u015B\u0107 2
Rejon umocniony odegra\u0142 kluczow\u0105 rol\u0119 w polskiej historii wojen na morzu w XX wieku. W 1939 roku broni\u0142 si\u0119 on najd\u0142u\u017Cej, jego strategiczne po\u0142o\u017Cenie musia\u0142 doceni\u0107 nawet okupant, skoro zamontowa\u0142 na p\u00F3\u0142wyspie dzia\u0142a kal. 406 mm. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zaprezentuje unikatowy film ukazuj\u0105cy, jak funkcjonowa\u0142a wielka artyleria pancernika Schleswiga Holsteina. W bitwach morskich ogromne znaczenie mia\u0142y samoloty, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 najwi\u0119kszym postrachem okr\u0119t\u00F3w wojennych. Kiedy rankiem 1 wrze\u015Bnia 1939 roku opadaj\u0105ca mg\u0142a ods\u0142oni\u0142a lotnisko pod S\u0142upskiem, niemieccy piloci zaj\u0119li miejsca za sterami. Otrzymali rozkaz ostrzelania polskich port\u00F3w i okr\u0119t\u00F3w. W\u00F3wczas nikt jeszcze nie zna\u0142 niszczycielskiej si\u0142y bombowc\u00F3w. Tylko garstka teoretyk\u00F3w by\u0142a \u015Bwiadoma, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odegra lotnictwo w walce przeciwko morskim niszczycielom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"65496280":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65496281":["Kolejna prowokacja Krzysztofa Dymkowskiego. Z pomoc\u0105 policji przygotowuje on zasadzk\u0119 na przest\u0119pc\u0119 seksualnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65496282":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"65496283":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"65496602":["Re\u017C.: Michael Preece.
Umiera pracownik platformy wiertniczej. Walker analizuje pechowe zdarzenia z ostatnich kilku dni. Dokonuje infiltracji platformy, by pozna\u0107 szczeg\u00F3\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65496603":["Re\u017C.: Michael Preece.
Je\u017Adziec rodeo i by\u0142y ch\u0142opak Alex, a zarazem ostatni \u017Cyj\u0105cy \u015Bwiadek w mafijnym procesie, odmawia aresztu ochronnego. Os\u0142aniaj\u0105 go Walker i Trivette.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65496604":["Pani Aneta samotnie wychowuje trzynastoletniego syna. Ojciec nie interesuje si\u0119 ch\u0142opcem. Pani Anecie pomaga\u0142 brat, kt\u00F3ry jednak zmar\u0142 dwa lata temu. Kobieta i jej syn zostali sami w domu, kt\u00F3ry jest ruin\u0105. Przez dziurawy dach leje si\u0119 woda, pod\u0142ogi r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 liczne szczeliny, a kopc\u0105cy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Nie dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C kanalizacji i nie ma ciep\u0142ej wody. Pani Aneta marzy o tym, by spokojny i zdolny Marcin wreszcie mia\u0142 odpowiednie warunki do nauki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a zbuduje go ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65496605":["Ka\u015Bka nadal nie wie, na co przeznaczy\u0107 pieni\u0105dze ze sprzeda\u017Cy Barbariana. Umawia si\u0119 na spotkanie z profesjonalnym doradc\u0105, kt\u00F3ry podpowie mu, w co inwestowa\u0107. Stasia powoli traci cierpliwo\u015B\u0107. Tosia i Dorota coraz bardziej dzia\u0142aj\u0105 jej na nerwy. W ko\u0144cu dziewczyna wpada na pomys\u0142, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 wyj\u0105tkowo lekkomy\u015Blny i niebezpieczny. Kinga jest oszo\u0142omiona zmianami, kt\u00F3re pod jej nieobecno\u015B\u0107 Lucynka wprowadzi\u0142a w King's Fitness. Na domiar z\u0142ego poznaje decyzj\u0119 producenta telewizyjnego w sprawie jej przysz\u0142o\u015Bci w programie \u015Bniadaniowym. Postanawia skonfrontowa\u0107 si\u0119 z Anit\u0105. Boi si\u0119, \u017Ce przez ni\u0105 Jankowi te\u017C grozi utrata stanowiska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",["N"]],"65496606":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65496607":["Diler
Kacper to lekkoduch, kt\u00F3ry wolny czas po\u015Bwi\u0119ca na s\u0142uchanie muzyki, granie na konsoli i palenie trawy wraz ze swoim koleg\u0105, dilerem Czarkiem. Gdy matka ch\u0142opaka traci prac\u0119, musi on sam zarobi\u0107 na swoje utrzymanie. Chc\u0105c mu pom\u00F3c, znajomy proponuje mu handel narkotykami. Kacper ch\u0119tnie si\u0119 zgadza, jednak ich rozmow\u0119 s\u0142yszy matka i robi mu awantur\u0119. W trakcie k\u0142\u00F3tni kobieta doznaje zawa\u0142u serca. Przej\u0119ty Kacper obiecuje, \u017Ce znajdzie uczciw\u0105 prac\u0119. Dzi\u0119ki pomocy s\u0105siadki, Ani, zatrudnia si\u0119 w magazynie. Pomi\u0119dzy nim a dziewczyn\u0105 rodzi si\u0119 uczucie. Pewnego dnia para idzie na imprez\u0119. Ania niespodziewanie doznaje zapa\u015Bci i trafia na intensywn\u0105 terapi\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Kacper jest przekonany, \u017Ce sprzeda\u0142 je Czarek. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce w okolicy dzia\u0142a nowy diler.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"65496608":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65496609":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65496610":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65496611":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65496612":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"65496613":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65496614":["Bia\u0142ach organizuje dla c\u00F3rki wizyty u terapeutki. Ma nadziej\u0119, \u017Ce sesje pomog\u0105 jej upora\u0107 si\u0119 z traum\u0105. Tymczasem Ania, c\u00F3rka Leny, idzie odwiedzi\u0107 kole\u017Cank\u0119 ze szko\u0142y, kt\u00F3ra od jakiego\u015B czasu nie pojawia si\u0119 na lekcjach. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna jest ci\u0105\u017Cy. W tym samym czasie w domu znajomej pojawia si\u0119 jej agresywny ch\u0142opak. Ania zg\u0142asza spraw\u0119, poniewa\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce nastolatce grozi niebezpiecze\u0144stwo. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej ci\u0119\u017Carna znika. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce zosta\u0142a porwana. Tego samego dnia Lena i Miko\u0142aj interweniuj\u0105 w sprawie porysowanego samochodu. O spowodowanie strat oskar\u017Cane jest zwierz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65496615":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",[]],"65496616":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",["N"]],"65496617":["Nadia podczas wsp\u00F3lnego \u015Bniadania pokazuje Szymonowi aplikacj\u0119 randkow\u0105. Zach\u0119ca go do skorzystania z niej. Tego samego dnia do komendy wp\u0142ywaj\u0105 zg\u0142oszenia kobiet, kt\u00F3re zosta\u0142y napadni\u0119te podczas spotkania um\u00F3wionego przez t\u0119 sam\u0105 aplikacj\u0119. Nadia, nie wiedz\u0105c o zagro\u017Ceniu, planuje schadzk\u0119 z jakim\u015B ch\u0142opakiem. Zieli\u0144ski musi zapobiec tragedii. Ofiar przybywa, a za\u0142oga usilnie pr\u00F3buje namierzy\u0107 winowajc\u0119. Patrol udaje si\u0119 do biura firmy, w kt\u00F3rej pracuj\u0105 tw\u00F3rcy problematycznego programu internetowego. Niebawem Juliusz organizuje randk\u0119 w ciemno dla dy\u017Curnego Jacka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65496618":["Go\u015Bciem show b\u0119dzie Kabaret Chyba, kt\u00F3ry zaprezentuje skecze ze swojego najnowszego programu. Widzowie zobacz\u0105 m.in. parodi\u0119 telewizyjnego koncertu \u017Cycze\u0144, wyst\u0119pu wykonawcy poezji \u015Bpiewanej i telewizji \u015Bniadaniowej, do kt\u00F3rej trafi profesor Miodek. B\u0119dzie te\u017C mowa o parodii w muzyce oraz skecz wy\u015Bmiewaj\u0105cy niekt\u00F3re wakacyjne wyjazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214095.jpg","",["N"]],"65496619":["Go\u015B\u0107mi show s\u0105 arty\u015Bci z Kabaretu Nowaki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214095.jpg","",["N"]],"65496620":["Zrozpaczona kobieta twierdzi, \u017Ce jej c\u00F3rka pad\u0142a ofiar\u0105 gwa\u0142tu. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami dziewczyna zeznaje, \u017Ce napad\u0142 j\u0105 czarnosk\u00F3ry kierowca taks\u00F3wki. Latoszek i Wach wpadaj\u0105 na jego trop. M\u0119\u017Cczyzna trafia do aresztu. Wkr\u00F3tce pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak w\u0105tpliwo\u015Bci, a w kr\u0119gu podejrzanych znajduj\u0105 si\u0119 kolejne osoby. Nieoczekiwanie g\u0142\u00F3wnym problemem staje si\u0119 prokurator Janik. Obwiniaj\u0105c o utrat\u0119 r\u0119ki wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, na ka\u017Cdym kroku pr\u00F3buje uprzykrzy\u0107 im \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65496621":["Podczas napadu na konw\u00F3j z pieni\u0119dzmi zostaje zrabowanych 1,5 miliona z\u0142otych. Ginie jeden z ochroniarzy. Przed \u015Bmierci\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wypowiada dziwne s\u0142owa, kt\u00F3rych znaczenia nikt nie potrafi wyja\u015Bni\u0107. \u015Aledczy zak\u0142adaj\u0105, \u017Ce ich rozszyfrowanie pomo\u017Ce znale\u017A\u0107 napastnik\u00F3w. Za\u0142oga zwraca uwag\u0119 na osob\u0119 Boguckiego, kt\u00F3ry niedawno zwolni\u0142 si\u0119 z firmy ochroniarskiej odpowiadaj\u0105cej za transport pieni\u0119dzy. M\u0119\u017Cczyzna nie dogadywa\u0142 si\u0119 z szefem, domaga\u0142 si\u0119 m.in. podwy\u017Cki, kt\u00F3rej nigdy nie otrzyma\u0142. Z czasem liczba podejrzanych ro\u015Bnie, a tajemnicze s\u0142owa wypowiedziane przez umieraj\u0105cego ochroniarza nabieraj\u0105 nowego znaczenia. Ba\u015Bka ma problemy z siostr\u0105. \u017Beby upewni\u0107 si\u0119, czy Go\u015Bka faktycznie bierze narkotyki, Kalicka zmuszona jest uciec si\u0119 do podst\u0119pu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65496622":["Re\u017C.: Jon Watts.
Kent McCoy (Andy Powers) to kochaj\u0105cy m\u0105\u017C i ojciec. W dniu sz\u00F3stych urodzin swojego syna, chc\u0105c zrobi\u0107 mu niespodziank\u0119, przebiera si\u0119 za klauna. Po zako\u0144czeniu zabawy nie mo\u017Ce jednak zdj\u0105\u0107 stroju. Co gorsza, zmianom zaczyna ulega\u0107 jego osobowo\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce kostium jest ob\u0142o\u017Cony kl\u0105tw\u0105, kt\u00F3ra wywo\u0142uje w nosz\u0105cych go ludziach mordercze sk\u0142onno\u015Bci...","","",[]],"65496623":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","","",[]],"65496624":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65496625":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65496626":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65496627":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65496628":["Przesz\u0142o\u015B\u0107, kt\u00F3ra powraca\/Nie wywo\u0142uj wilka
Szef odbywa spotkanie z dawnym koleg\u0105, Jackiem, kt\u00F3ry niedawno za\u0142o\u017Cy\u0142 biuro detektywistyczne. M\u0119\u017Cczyzna nie mo\u017Ce si\u0119 nadziwi\u0107 nieoczekiwanej karierze znajomego, kt\u00F3ry kiedy\u015B obraca\u0142 si\u0119 w szemranym towarzystwie. Tymczasem w biurze zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3remu zagin\u0105\u0142 syn. Ch\u0142opak by\u0142 zakochany, a mi\u0142o\u015B\u0107 doprowadzi\u0142a do konfliktu z r\u00F3wie\u015Bnikami. Detektywi rozpoczynaj\u0105 poszukiwania od przes\u0142uchania kolegi zaginionego. Podczas rozmowy ch\u0142opak niespodziewanie wpada w furi\u0119 i rzuca si\u0119 na detektyw\u00F3w z pi\u0119\u015Bciami. Wkr\u00F3tce w Internecie pojawia si\u0119 tendencyjnie zmontowany materia\u0142 z opisem: \"Bandyci udaj\u0105 detektyw\u00F3w!\". Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce klient, kt\u00F3ry podawa\u0142 si\u0119 za notariusza, tak naprawd\u0119 jest przest\u0119pc\u0105 ukrywaj\u0105cym si\u0119 przed policj\u0105... Detektywi pomagaj\u0105 te\u017C kobiecie, kt\u00F3ra obawia si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Niedawno dowiedzieli si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma raka p\u0142uc i pozosta\u0142 mu najwy\u017Cej rok \u017Cycia. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna poszed\u0142 jak zwykle do pracy i nikomu nie powiedzia\u0142 o swojej chorobie. Detektywi zapoznaj\u0105 si\u0119 z terminarzem m\u0119\u017Ca klientki na najbli\u017Csze dni. Udaje im si\u0119 zaobserwowa\u0107 kilka bardzo dziwnych zachowa\u0144 m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65496629":["Re\u017C.: Gus Trikonis.
Ratownicy zostaj\u0105 zaproszeni do wzi\u0119cia udzia\u0142u w rejsie. W trakcie wyprawy okazuje si\u0119, \u017Ce kilku pasa\u017Cer\u00F3w ma zab\u00F3jcze zamiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65496630":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","","",[]],"65496631":["Re\u017C.: Gus Trikonis.
Mitch i Stephanie walcz\u0105 w wodzie o przetrwanie. Tymczasem sytuacja przebywaj\u0105cych wci\u0105\u017C na \u0142odzi pozosta\u0142ych ratownik\u00F3w staje si\u0119 dramatyczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65496632":["Re\u017C.: Gregory J. Bonann.
Z wi\u0119zienia ucieka gro\u017Any morderca. Kilmer jedzie ze Stephanie do wie\u017Cy ratowniczej Summer, gdzie podejmuje zaskakuj\u0105ce dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65496633":["Re\u017C.: Gabriele Heberling.
Andr\u00E9 i Semir wpadaj\u0105 na trop gangu m\u0142odocianych, kt\u00F3rego cz\u0142onkowie je\u017Cd\u017C\u0105 noc\u0105 kradzionymi samochodami. Zanim jednak policjanci docieraj\u0105 do \u0142obuz\u00F3w, ginie szef gangu Tom i kierowca ci\u0119\u017Car\u00F3wki. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B majstrowa\u0142 przy hamulcach. Najprawdopodobniej by\u0142 to Hajo, kt\u00F3rego dziewczyna zosta\u0142a zgwa\u0142cona przez Toma i jego przyjaciela. Andr\u00E9 i Semirowi grozi niebezpiecze\u0144stwo, gdy\u017C okazuje si\u0119, \u017Ce hamulce w ich samochodzie tak\u017Ce nie dzia\u0142aj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"65496634":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 przegl\u0105du element\u00F3w, kt\u00F3re \u015Bwiec\u0105 w ciemno\u015Bci. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich m.in. linie kraw\u0119dziowe jezdni i oczy zwierz\u0105t. Reporterzy odwiedzaj\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 myjni\u0119 \u015Bwiata, kt\u00F3ra mie\u015Bci si\u0119 w Stuttgarcie. Na 24 tysi\u0105cach metr\u00F3w kwadratowych mo\u017Cna umy\u0107 jednocze\u015Bnie nawet 400 pojazd\u00F3w. W odcinku przegl\u0105d najciekawszych ekologicznych rozwi\u0105za\u0144, takich jak przydomowa elektrownia wiatrowa czy nap\u00F3j warzywny w proszku. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 te\u017C, jak brzmi orkiestra graj\u0105ca na instrumentach zrobionych ze \u015Bniegu i lodu. Mo\u017Cna jej pos\u0142ucha\u0107 w p\u00F3\u0142nocnej Szwecji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65496635":["Obiecuj\u0105cy m\u0142ody cz\u0142owiek
Alina robi wielkie porz\u0105dki w szafie m\u0119\u017Ca. Zamierza wyrzuci\u0107 do piwnicy jego stare ubrania i pami\u0105tki, ale Karol nie chce do tego dopu\u015Bci\u0107. Wspomina swoj\u0105 m\u0142odo\u015B\u0107, kiedy by\u0142 obiecuj\u0105cym m\u0142odym cz\u0142owiekiem, oraz niespe\u0142nione marzenia. Tymczasem Krawczyk\u00F3w odwiedzaj\u0105 dawni lokatorzy ich mieszkania, pa\u0144stwo Lasakowie. S\u0105 bardzo zamo\u017Cni - Lasak (Jan Machulski) jest znanym biznesmenem, kt\u00F3ry znalaz\u0142 w\u0142asna recept\u0119 na sukces. Karol chcia\u0142by p\u00F3j\u015B\u0107 w jego \u015Blady, ale pewne cechy jego charakteru uniemo\u017Cliwiaj\u0105 mu to. Tadek marzy o tym, aby zosta\u0107 m\u0142odszym inspektorem urz\u0105dze\u0144 sanitarnych i przesta\u0107 wreszcie pracowa\u0107 w kana\u0142ach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65496636":["Egzorcysta
Danka jest poch\u0142oni\u0119ta lektur\u0105 pism po\u015Bwi\u0119conych wr\u00F3\u017Cbom i zjawiskom nadprzyrodzonym. Niespodziewanie stwierdza, \u017Ce Karol sta\u0142 si\u0119 bardzo gwa\u0142towny. Podejrzewa, \u017Ce zosta\u0142 op\u0119tany przez demony. Alinka dla spokoju godzi si\u0119 sprowadzi\u0107 egzorcyst\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65496637":["Dy\u017Curny Jacek przejmuje obowi\u0105zki nieobecnej Jaskowskiej. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce je\u015Bli pani komendant szybko nie wr\u00F3ci do formy, na jej stanowisko mo\u017Ce zosta\u0107 przys\u0142any kto\u015B z zewn\u0105trz. Bia\u0142acha bardziej poch\u0142aniaj\u0105 jednak jego w\u0142asne problemy - nie daje mu spokoju sytuacja z by\u0142ym narzeczonym Karoliny. Od kiedy Kamil pojawi\u0142 si\u0119 w ich \u017Cyciu, on nie do ko\u0144ca ufa Rachwa\u0142. Tymczasem przychodzi wezwanie do kobiety, kt\u00F3ra zg\u0142osi\u0142a zagini\u0119cie swojej wsp\u00F3\u0142lokatorki. Patrolowi pi\u0105temu szybko udaje si\u0119 namierzy\u0107 zaginion\u0105. Nic nie wskazuje jednak na to, \u017Ce zosta\u0142a uprowadzona. Kobieta zapewnia, \u017Ce po prostu wyjecha\u0142a na urlop. Wkr\u00F3tce jednak sprawa powraca. Tego dnia Wysocka i Bia\u0142ach zajmuj\u0105 si\u0119 te\u017C ma\u0142ym ch\u0142opcem, b\u0142\u0105kaj\u0105cym si\u0119 po parku. Szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce patologiczni rodzice zupe\u0142nie nie przejmuj\u0105 si\u0119 losem dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65496638":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65496639":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65496640":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65496641":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65496642":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65496643":["Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 fakty i mity dotycz\u0105ce bli\u017Ani\u0105t. Reporterzy sprawdzaj\u0105, jak dzia\u0142a platforma internetowa umo\u017Cliwiaj\u0105ca wystawienie na sprzeda\u017C u\u017Cywanych rzeczy. Odwiedzaj\u0105 te\u017C jedn\u0105 z najstarszych fabryk luster w Europie, kt\u00F3ra znajduje si\u0119 w Belgii. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce przyk\u0142ady zabawnego jedzenia z r\u00F3\u017Cnych stron \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65496644":["Re\u017C.: Eric Mirich.
Podczas wypadku samochodowego para pasa\u017Cer\u00F3w odnosi powa\u017Cne rany. Przypadkowy \u015Bwiadek tego zdarzenia, Victor Emparo (Pau Gasol) wzywa pomoc i z nara\u017Ceniem w\u0142asnego \u017Cycia \u015Bpieszy poszkodowanym na ratunek. Ekipa CSI przybywa na miejsce zdarzenia. Analiza \u015Blad\u00F3w wskazuje, \u017Ce to Victor kierowa\u0142 jednym z aut. M\u0119\u017Cczyzna staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Nie udaje si\u0119 jednak go przes\u0142ucha\u0107, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna nagle umiera. Wszyscy s\u0105 wstrz\u0105\u015Bni\u0119ci. Nic nie wskazywa\u0142o na to, \u017Ce Victor by\u0142 chory. Tymczasem Calleigh dociera do siostry zmar\u0142ego. Wkr\u00F3tce kobieta staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 o spowodowanie wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188660.jpg","",[]],"65496645":["Re\u017C.: Scott Lautanen.
Detektywi prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry spad\u0142 z balkonu do zbiornika pe\u0142nego jadowitych meduz. Autopsja wskazuje, \u017Ce zmar\u0142y przed \u015Bmierci\u0105 broni\u0142 si\u0119 przed przeciwnikiem, pr\u00F3buj\u0105cym pozbawi\u0107 go r\u00F3wnowagi. Podejrzenie morderstwa pada na firm\u0119, kt\u00F3ra po \u015Bmierci pracownik\u00F3w chce przej\u0105\u0107 ich polisy ubezpieczeniowe. Tymczasem Jesse musi upora\u0107 si\u0119 z problemami osobistymi: nagle pojawia si\u0119 tajemnicza kobieta z jego przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188660.jpg","",[]],"65496646":["Re\u017C.: Richard Kelly.
Richmond w stanie Virginia, rok 1976. Arthur (James Marsden) i Norma (Cameron Diaz) Lewisowie wychowuj\u0105 nies\u0142ysz\u0105cego synka, Waltera (Sam Oz Stone). Ma\u0142\u017Conkowie borykaj\u0105 si\u0119 z problemami finansowymi. Pewnego dnia pod drzwiami domu znajduj\u0105 tajemnicze pude\u0142ko z przyciskiem oraz za\u0142\u0105czon\u0105 wiadomo\u015B\u0107, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce jeszcze tego samego dnia po po\u0142udniu odwiedzi ich niejaki Arlington Steward. Tajemniczy go\u015B\u0107 (Frank Langella) istotnie zjawia si\u0119 u Lewis\u00F3w. Starszy m\u0119\u017Cczyzna o twarzy zniekszta\u0142conej przez blizny sk\u0142ada parze zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119. Jest got\u00F3w zap\u0142aci\u0107 im milion dolar\u00F3w za wci\u015Bni\u0119cia guzika na pude\u0142ku. Kiedy jednak to uczyni\u0105, kto\u015B poniesie \u015Bmier\u0107. Po d\u0142ugich rozmy\u015Blaniach Norma naciska przycisk. W tym samym momencie, w innym zak\u0105tku kraju, nieznany im m\u0119\u017Cczyzna morduje \u017Con\u0119. Wkr\u00F3tce Steward ponownie odwiedza Lewis\u00F3w, by wr\u0119czy\u0107 im pieni\u0105dze i odebra\u0107 pude\u0142ko. Na po\u017Cegnanie informuje par\u0119, \u017Ce nie wiadomo, kto nast\u0119pny otrzyma podobn\u0105 ofert\u0119 i czy w\u00F3wczas kt\u00F3re\u015B z nich nie zginie. Arthur i Norma musz\u0105 jak najszybciej odkry\u0107, na czym naprawd\u0119 polega ta bezwzgl\u0119dna gra. Scenariusz oparto na powie\u015Bci \"Button, Button\" Richarda Mathesona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1998417.jpg","",[]],"65496647":["Prezes, w dalszym ci\u0105gu przebywaj\u0105c w szpitalu, \u017Cywo zainteresowany jest sytuacj\u0105 w kraju i za granic\u0105. Mariusz dostarcza mu aktualne wiadomo\u015Bci, a siostrzenica Marta dba o samopoczucie wujka, przynosz\u0105c mu pyszno\u015Bci. Nad spokojem chorego czuwa te\u017C niez\u0142omna pani Basia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151992.jpg","",[]],"65496648":["Prezes wraca do swojego gabinetu po d\u0142ugiej rekonwalescencji. Mariusz zdaje mu relacj\u0119 z tego, co dzia\u0142o si\u0119 podczas jego nieobecno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147313.jpg","",[]],"65496649":["Prezes jest zaniepokojony dzia\u0142aniami Mateusza i musi da\u0107 mu nowe wytyczne. Do pomocy w anga\u017Cuje kilkoro zapomnianych polityk\u00F3w ze swojej partii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147313.jpg","",[]],"65496650":["Przej\u015Bcie do legendy mo\u017Ce by\u0107 w niekt\u00F3rych okoliczno\u015Bciach stanem przej\u015Bciowym. Kilka os\u00F3b wci\u0105\u017C si\u0119 o tym przekonuje, kilka mo\u017Ce przekona si\u0119 nied\u0142ugo, ale nikt nie mo\u017Ce si\u0119 z tym pogodzi\u0107. Prezes milczy na ten temat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147313.jpg","",[]],"65496651":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65496652":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65496653":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65496654":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65496497":["Kierowca
Zostaje zasztyletowany kierowca. \u015Aledztwo w tej sprawie prowadz\u0105 Adam i Weronika. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce zamordowany by\u0142 bardzo konfliktowym cz\u0142owiekiem i mia\u0142 wielu wrog\u00F3w. Szybko jednak okazuje si\u0119, \u017Ce to nie wady kierowcy doprowadzi\u0142y do jego \u015Bmierci. W spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 bowiem zamieszana mafia dzia\u0142aj\u0105ca w bran\u017Cy transportowej. Wojtek my\u015Bli o swojej przysz\u0142o\u015Bci. Nie chc\u0105c wr\u00F3ci\u0107 na drog\u0119 przest\u0119pstwa, rozwa\u017Ca przyj\u0119cie oferty, kt\u00F3ry z\u0142o\u017Cy\u0142 mu Adam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65496498":["Zak\u0142adnik
W siedzibie Centralnego Biura Policji zostaje pod\u0142o\u017Cona bomba. Na nagraniu pochodz\u0105cym z monitoringu wida\u0107, jak wnosi j\u0105 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry zarzuca\u0142 str\u00F3\u017Com prawa opiesza\u0142o\u015B\u0107 w poszukiwaniach jego zaginionej c\u00F3rki. Podczas pr\u00F3by zatrzymania podejrzany barykaduje si\u0119 w piwnicy. Jako zak\u0142adnika bierze Krystiana i grozi odpaleniem \u0142adunk\u00F3w wybuchowych. Olgierd i Maja usi\u0142uj\u0105 ratowa\u0107 koleg\u0119. W tym czasie Szwarc rozwa\u017Ca wzi\u0119cie budynku si\u0142\u0105. Ci\u0119\u017Carna \u017Cona Krystiana, Ewelina, trafia do szpitala. Kobiecie grozi poronienie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65496499":["Autobus
Kierowca szkolnego autobusu uprowadza pojazd wraz z kilkorgiem ma\u0142ych pasa\u017Cer\u00F3w. Porywacz \u017C\u0105da okupu. Sprawa trafia do medi\u00F3w. Presja ze strony okupuj\u0105cych komisariat rodzic\u00F3w uprowadzonych dzieci oraz dziennikarzy sprawia, \u017Ce \u015Bledztwo si\u0119 przed\u0142u\u017Ca. Krystian powoli dochodzi do siebie po wypadku. Kuba pyta Natali\u0119, czy mog\u0142aby da\u0107 mu jeszcze jedn\u0105 szans\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65496500":["W dalekim kraju
Adam i Ewa prowadz\u0105 \u015Bledztwo dotycz\u0105ce napadu na bukmachera. Sprawa na pocz\u0105tku nie wydaje si\u0119 trudna, kolejne dowody jednak komplikuj\u0105 j\u0105 coraz bardziej. Niebawem \u015Bledztwo nabiera mi\u0119dzynarodowego charakteru, anga\u017Cuje si\u0119 w nie tak\u017Ce pracownica Interpolu, \u0141ucja Wilk. \u017Bycie funkcjonariusza Potoka, kt\u00F3ry mia\u0142 ochrania\u0107 kilku wa\u017Cnych \u015Bwiadk\u00F3w, wkr\u00F3tce znajdzie si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie. Artur Kr\u00F3l odkrywa, \u017Ce Halny, Jarecki i Szwarc spiskuj\u0105 przeciwko niemu. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce wszystkiemu winien jest Adam. Przyja\u017A\u0144 \u0142\u0105cz\u0105ca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216834.jpg","",["N"]],"65496501":["Na z\u0142omowisku
W trakcie rutynowego patrolu Olgierd i Krystian znajduj\u0105 na wysypisku \u015Bmieci zw\u0142oki kobiety. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar jest znacznie wi\u0119cej. Wszystkie zamordowane osoby by\u0142y bezdomne. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z seryjnym morderc\u0105. W trakcie \u015Bledztwa dochodzi do tragedii. W wyniku b\u0142\u0119du Krystiana Olgierd zostaje ranny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216834.jpg","",["N"]],"65496502":["Kierowca z Bombaju
Zostaje brutalnie pobity Hindus Harkid, kt\u00F3ry pracowa\u0142 jako dostawca jedzenia. Jednym z podejrzanych jest mieszkaj\u0105cy w okolicy neonazista, kt\u00F3ry ju\u017C wcze\u015Bnie zaczepia\u0142 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara mia\u0142a wi\u0119cej wrog\u00F3w. Harkid by\u0142 sk\u0142\u00F3cony z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 mieszkania, kt\u00F3re wynajmowa\u0142, grozi\u0142 mu tak\u017Ce by\u0142y partner jego dziewczyny. Natalia informuje Zar\u0119bskiego i Kub\u0119, \u017Ce spodziewa si\u0119 dziecka. Drugi z m\u0119\u017Cczyzn zastanawia si\u0119 nad powrotem do Gda\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216834.jpg","",["N"]],"65496503":["Bilet w jedn\u0105 stron\u0119
Zostaje zamordowana m\u0142oda kobieta. Str\u00F3\u017Com prawa szybko udaje si\u0119 zatrzyma\u0107 pierwszego podejrzanego. Jego zeznania rzucaj\u0105 nowe \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 mroczne sekrety z \u017Cycia ofiary. Adam, kt\u00F3ry prowadzi to \u015Bledztwo, pr\u00F3buje dokona\u0107 niemo\u017Cliwego, by dopa\u015B\u0107 morderc\u0119. Artur Kr\u00F3l dzia\u0142a pod przykrywk\u0105, by wytropi\u0107 gangstera Halnego. Czuje si\u0119 coraz bardziej samotny. Niebawem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce jest w tej walce zupe\u0142nie sam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216834.jpg","",["N"]],"65496504":["\u015Awiadek
Do Skalskich przyje\u017Cd\u017Ca brat Maksa - Aleks (Rafa\u0142 Kr\u00F3likowski). Frania nie jest zachwycona jego wizyt\u0105. Obawia si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna opowie bratu o tym, co zasz\u0142o mi\u0119dzy nimi rok temu. Aleks zakocha\u0142 si\u0119 w niani od pierwszego wejrzenia i poprosi\u0142 j\u0105 o r\u0119k\u0119. Tylko przypadek sprawi\u0142, \u017Ce Frania nie zosta\u0142a \u017Con\u0105 Aleksa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce obawy panny Maj by\u0142y uzasadnione.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65496505":["\u015Alub, cz\u0119\u015B\u0107 pierwsza
Do \u015Blubu Frani i Maksa zosta\u0142o ju\u017C bardzo ma\u0142o czasu. Na dob\u0119 przed ceremoni\u0105 panna Maj przenosi si\u0119 do domu rodzinnego, by narzeczony nie ogl\u0105da\u0142 jej a\u017C do momentu uroczysto\u015Bci. Frania i Jolka, poszukuj\u0105c seksownej bielizny, ruszaj\u0105 poza Warszaw\u0119. W drodze powrotnej, w niezamieszkanej okolicy, p\u0119ka im opona. Przysz\u0142a panna m\u0142oda zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce nie zd\u0105\u017Cy na w\u0142asny \u015Blub. Tymczasem Maks prze\u017Cywa niezwykle spotkanie z duchem swojej zmar\u0142ej \u017Cony, Anny (Agnieszka Wagner). Matka Jolki zawiadamia go, \u017Ce auto jej c\u00F3rki znaleziono porzucone w lesie. Skalski boi si\u0119, \u017Ce jego ukochanej sta\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65496506":["\u015Alub, cz\u0119\u015B\u0107 druga
Frania i Maks sp\u0119dzaj\u0105 ostatni\u0105 noc przed \u015Blubem osobno - ona u matki, a on u siebie w domu. Teresa udziela c\u00F3rce rad dotycz\u0105cych ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Skalski zastanawia si\u0119, czy podo\u0142a oczekiwaniom przysz\u0142ej \u017Cony. W najwa\u017Cniejszym dniu w \u017Cyciu Frania jest bardzo zdenerwowana. Z r\u00F3wnowagi wyprowadza j\u0105 opowie\u015B\u0107 siostry Maksa, Joanny (Katarzyna Figura), o rych\u0142ym rozwodzie z m\u0119\u017Cem - kierowc\u0105 Jakubem. Panna Maj nabiera pewno\u015Bci, \u017Ce jej zwi\u0105zek ze Skalskim te\u017C jest skazany na niepowodzenie ze wzgl\u0119du na r\u00F3\u017Cnice klasowe. Za\u0142amana nie pojawia si\u0119 przed o\u0142tarzem. Maks musi wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65496507":["Cz\u0142owiek za burt\u0105
Frania i Maks wyp\u0142ywaj\u0105 w rejs jachtem. Oboje wypadaj\u0105 za burt\u0119. Udaje im si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem i dop\u0142yn\u0105\u0107 do bezludnej wyspy. S\u0105 przekonani, \u017Ce wkr\u00F3tce nadejdzie pomoc. Gdy czas oczekiwania na ratunek si\u0119 przed\u0142u\u017Ca, ma\u0142\u017Conkowie pr\u00F3buj\u0105 jako\u015B si\u0119 obej\u015B\u0107 bez miejskich wyg\u00F3d. Kiedy Maks buduje sza\u0142as, jego \u017Cona ci\u0105gle narzeka. Zaczynaj\u0105 si\u0119 k\u0142\u00F3ci\u0107. Nagle Skalski czuje, \u017Ce uk\u0105si\u0142o go jakie\u015B zwierz\u0119. Ugryzienie parali\u017Cuje m\u0119\u017Cczy\u017Anie po\u0142ow\u0119 cia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65496508":["Dwa Tysi\u0105ce Dwana\u015Bcie
Marian Pa\u017Adzioch po obejrzeniu filmu katastroficznego pt. \"2012\" popada w paranoj\u0119 l\u0119kow\u0105 na tle zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 ko\u0144ca \u015Bwiata. Wieszczy nadchodz\u0105cy kataklizm. Stopniowo wszyscy ulegaj\u0105 jego histerii. Zrozpaczeni s\u0105siedzi postanawiaj\u0105 zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do premiera Donalda Tuska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65496509":["Dla doros\u0142ych
Halina Kiepska wyje\u017Cd\u017Ca na dwa tygodnie do sanatorium. Podczas jej nieobecno\u015Bci do Ferdka zg\u0142asza si\u0119 Marian Pa\u017Adzioch, kt\u00F3ry namawia go, aby wynaj\u0105\u0142 swoje mieszkanie w charakterze planu filmowego. Ferdek zgadza si\u0119. Produkcja rusza, jednak w trakcie zdj\u0119\u0107 aktor graj\u0105cy g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 niespodziewanie zrywa kontrakt. Zrozpaczony re\u017Cyser proponuje Ferdkowi, by go zast\u0105pi\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65496510":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
\u00D3sme dziecko str\u00F3\u017Ca
Ferdek otrzymuje propozycj\u0119, aby zosta\u0107 ojcem chrzestnym nowo narodzonego dziecka kolegi z osiedla. Pr\u00F3buje wykr\u0119ci\u0107 si\u0119 od przyj\u0119cia tego zaszczytu z powodu niepotrzebnych wydatk\u00F3w. Halina natomiast bardzo go do tego zach\u0119ca, twierdz\u0105c, \u017Ce wychowywanie m\u0142odego pokolenia jest bardzo wa\u017Cn\u0105 i odpowiedzialn\u0105 funkcj\u0105 ka\u017Cdego porz\u0105dnego obywatela...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65496511":["Biedny kraj bogatych ludzi
Boczek zwierza si\u0119 Ferdkowi, \u017Ce znalaz\u0142 z\u0142oty zegarek nale\u017C\u0105cy do Mariana Pa\u017Adziocha. Uczciwo\u015B\u0107 nakazuje mu odda\u0107 zgub\u0119, ale w ko\u0144cu j\u0105 zatrzymuje, dochodz\u0105c do wniosku, \u017Ce Marian jest cz\u0142owiekiem zamo\u017Cnym i z pewno\u015Bci\u0105 nie zauwa\u017Cy straty zegarka. Jemu natomiast taki zegarek jest bardzo potrzebny. Ferdek wspiera go w tym przekonaniu i zapewnia, \u017Ce jego czyn jest w pe\u0142ni uzasadniony, a nawet, \u017Ce jest to sprawiedliwo\u015B\u0107 dziejowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65496512":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wielki konstruktjor
Ferdek jest znany na osiedlu jako autor wielu wynalazk\u00F3w. Zdaniem Kiepskiego jego pomys\u0142y s\u0105 innowacyjne i po\u017Cyteczne. Halina uwa\u017Ca jednak, \u017Ce wynalazki m\u0119\u017Ca s\u0105 zupe\u0142nie nieprzydatne. Chce, by wymy\u015Bli\u0142 spos\u00F3b, aby mogli pojecha\u0107 razem na wspania\u0142e wakacje do jakiego\u015B ciep\u0142ego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65496513":["Pan Ga\u0142ganek
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch zaczyna si\u0119 bardzo dziwnie zachowywa\u0107. Przy\u0142apany na kilku chuliga\u0144skich wybrykach t\u0142umaczy si\u0119, \u017Ce to nie on jest sprawc\u0105 tylko niejaki pan Ga\u0142ganek. \u017Bona Pa\u017Adziocha zwierza si\u0119 s\u0105siadom, \u017Ce Marian cierpia\u0142 w przesz\u0142o\u015Bci na rozdwojenie ja\u017Ani, a pan Ga\u0142ganek to jego gorsze, drugie ja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65496514":["Problemy nastolatki
Noc\u0105 16-letnia Ewa ucieka z domu. Matka nastolatki Izabela szaleje z rozpaczy. Dziewczyna ci\u0119\u017Cko choruje na serce i bez lek\u00F3w mo\u017Ce nawet umrze\u0107. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 gor\u0105czkowe poszukiwania. Trop prowadzi do ojca Ewy, Andre, z kt\u00F3rym jej matka jest rozwiedziona. Policjanci trafiaj\u0105 te\u017C na filmik w sieci nagrany przez influencera Remika, na kt\u00F3rych wida\u0107 jak zaginiona ucieka do lasu. Musz\u0105 przes\u0142ucha\u0107 ch\u0142opaka i jego koleg\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65496515":["Pomy\u0142ka \u017Cycia
Przed urz\u0119dem stanu cywilnego wybucha zamieszanie. Panna m\u0142oda, rodzina i pozostali go\u015Bcie weselni z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czekaj\u0105 na przybycie pana m\u0142odego. M\u0119\u017Cczyzna ju\u017C jest sp\u00F3\u017Aniony, ale nie odbiera telefonu i nikt nie wie, gdzie jest. Rodzice Julki podejrzewaj\u0105, \u017Ce jej wybranka przeros\u0142o zobowi\u0105zanie doros\u0142ego \u017Cycia. Jednak koledzy zeznaj\u0105 na policji, \u017Ce dwa dni wcze\u015Bniej, w czasie wieczoru kawalerskiego Maks dozna\u0142 urazu g\u0142owy. Obawiaj\u0105, \u017Ce wypadek mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z jego zagini\u0119ciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65496516":["Powr\u00F3t z za\u015Bwiat\u00F3w
Jan zg\u0142asza znikni\u0119cie syna Marcina. Zaniepokojony ojciec sugeruje, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 pa\u015B\u0107 ofiar\u0105 porwania UFO. Wsp\u00F3lnie bardzo interesuj\u0105 si\u0119 tematem obcych cywilizacji, a w okolicy widziano ostatnio dziwne \u015Bwiat\u0142a. Policjanci skupiaj\u0105 si\u0119 jednak na bardziej racjonalnych wariantach. Ostatnie \u015Blady logowania telefonu zaginionego urywaj\u0105 si\u0119 w domu Marcina. Policjanci jad\u0105 tam i pod drzwiami spotykaj\u0105 jego \u017Con\u0119, Mart\u0119, kt\u00F3ra wr\u00F3ci\u0142a z zagranicznego wyjazdu z kole\u017Cank\u0105. Nie wiedzia\u0142a o zagini\u0119ciu m\u0119\u017Ca, my\u015Bla\u0142a \u017Ce jest na targach w Poznaniu. Trop prowadzi do wsp\u00F3lnika Tomasza, z kt\u00F3rym poszukiwany by\u0142 w konflikcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65496517":["Bankowiec
Zagin\u0105\u0142 Marek, m\u0142ody bankowiec. Podczas poszukiwa\u0144 okazuje si\u0119, i\u017C zrezygnowa\u0142 z dobrze p\u0142atnej pracy w banku i zaj\u0105\u0142 si\u0119 modelingiem. Niestety, jego kariera si\u0119 za\u0142ama\u0142a i dorabia\u0142 te\u017C jako striptizer w nocnym klubie. Trop prowadzi do gangster\u00F3w, kt\u00F3rym Marek by\u0142 winny pieni\u0105dze. Podejrzanym jest r\u00F3wnie\u017C ojciec ch\u0142opaka, kt\u00F3ry nigdy nie pogodzi\u0142 si\u0119 z decyzj\u0105 syna o zmianie profesji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65496518":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Wikingowie przypuszczaj\u0105 drugi atak na Pary\u017C. Cesarz Karol staje w obliczu w niezwykle trudnej decyzji, widz\u0105c dramatyczn\u0105 sytuacj\u0119 obl\u0119\u017Conego miasta i jego mieszka\u0144c\u00F3w. Z r\u00F3wnie nie\u0142atwym wyborem musi zmierzy\u0107 si\u0119 Judith.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"65496519":["Chrzest ci\u0119\u017Cko rannego Ragnara wywo\u0142uje zdumienie jego pobratymc\u00F3w. Wojownik ucieka si\u0119 do \u015Bmia\u0142ego podst\u0119pu, by podbi\u0107 Pary\u017C. Jedynie Bjorn wie o jego zamiarach. Niebawem dochodzi do bitwy. Po zwyci\u0119skim starciu cz\u0119\u015B\u0107 wojownik\u00F3w odp\u0142ywa do domu. We Francji zostaje jedynie oddzia\u0142, kt\u00F3rym dowodzi Rollo. Cesarz Karol sk\u0142ada mu zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"65496520":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Ragnar dozna\u0142 powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 podczas obl\u0119\u017Cenia Pary\u017Ca. Rany zagra\u017Caj\u0105 jego \u017Cyciu. O obj\u0119ciu tronu my\u015Bl\u0105 Aslaug i Bj\u00F6rn. We Francji pozosta\u0142 Rollo, kt\u00F3remu cesarz Karol zaproponowa\u0142 nieoczekiwany sojusz, by chroni\u0107 swoich podw\u0142adnych przed dalszymi najazdami. Wiking dosta\u0142 ofert\u0119 po\u015Blubienia c\u00F3rki w\u0142adcy, niezwykle dumnej Giseli. Tymczasem Lagertha wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z faktem, \u017Ce zosta\u0142a zdradzona przez dawnego sojusznika, Kalfa. Z kolei Floki, kt\u00F3ry zabi\u0142 Athelstana, musi ponie\u015B\u0107 konsekwencje swojego okrutnego czynu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"65496521":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Bjorn decyduje si\u0119 opu\u015Bci\u0107 rodzinne Kattegatt. Wyrusza na nieznan\u0105 P\u00F3\u0142noc, by tam sprawdzi\u0107 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przetrwania w niesprzyjaj\u0105cych warunkach. Tymczasem obalona zostaje Kwentrith, ambitna kr\u00F3lowa Mercji w Anglii. Egbert organizuje wypraw\u0119, by uratowa\u0107 j\u0105 z opresji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"65496522":["Zawodowiec
W podmiejskim domu znaleziono zw\u0142oki biznesmena Mariusza Polakowskiego. Przed \u015Bmierci\u0105 by\u0142 torturowany. \u015Alady pozostawione na miejscu przest\u0119pstwa wskazuj\u0105 na napad na tle rabunkowym. W piwnicy znalezione zostaj\u0105 jednak kamery, kt\u00F3re rejestrowa\u0142y odbywaj\u0105ce si\u0119 tam orgie seksualne. Spotkania te organizowa\u0142 Polakowski. Wkr\u00F3tce potem jeden z jego koleg\u00F3w, Sznurowicz, ginie w wyniku wybuchu bomby, pod\u0142o\u017Conej w samochodzie. CW\u015A podejrzewa niepe\u0142nosprawnego Adama Karwowskiego. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Karwowski m\u015Bci si\u0119 na gwa\u0142cicielach swojej s\u0105siadki, Lili. Kobieta ma te\u017C siostr\u0119 Patrycj\u0119, kt\u00F3ra jest \u015Bmiertelnie chora i pilnie potrzebuje przeszczepu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65496523":["Nieznajomy pies kieruje grzybiarza do nieprzytomnego w\u0142a\u015Bciciela \/ Lincz na m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry napad\u0142 na dziewczyn\u0119 i pr\u00F3bowa\u0142 j\u0105 zgwa\u0142ci\u0107
Irek podczas spaceru po lesie napotyka psa, kt\u00F3ry bardzo szczeka i robi wszystko, aby nieznajomy poszed\u0142 za nim. M\u0119\u017Cczyzna znajduje w zaro\u015Blach nieprzytomnego 60-letniego Karola, najwyra\u017Aniej w\u0142a\u015Bciciela czworonoga. Sprawdza, czy poszkodowany jest przytomny, jednak on nie wykazuje \u017Cadnych oznak \u017Cycia. Irek dzwoni pod 112, ale widzi, \u017Ce jego telefon ma s\u0142ab\u0105 bateri\u0119. Studentka Karolina odwiedza swoj\u0105 babci\u0119 mieszkaj\u0105c\u0105 w niewielkim miasteczku. Pod sklepem zaczepia j\u0105 kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej w lesie kto\u015B na ni\u0105 napada i chce zgwa\u0142ci\u0107. Ch\u0142opcy przychodz\u0105 jej z pomoc\u0105. Bij\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, co ko\u0144czy si\u0119 dla niego powa\u017Cnymi obra\u017Ceniami. Wybawicielom Karoliny grozi wi\u0119zienie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65496524":["Podczas rodzinnego spaceru 9-ciolatka doznaje ci\u0119\u017Ckiego urazu oka \/ Motocyklistka \u0142amie nog\u0119 i uszkadza kr\u0119gos\u0142up w wypadku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65496525":["Poparzenie rozpa\u0142k\u0105 podczas grilla\/ M\u0142odzie\u017C truje si\u0119 czadem w domku nad jeziorem
Nastolatkowie Szymek i Wiktor wci\u0105gn\u0119li si\u0119 w pozornie niegro\u017An\u0105 gr\u0119. Zabawa polega na wykonywaniu brawurowych i niecodziennych zada\u0144 oraz wsp\u00F3\u0142zawodniczenia w sieci z innymi nastolatkami. Ka\u017Cda zaliczona \"sprawno\u015B\u0107\" nagrywana jest na video, a nast\u0119pnie wysy\u0142ana na adres mailowy przekazywany \"metod\u0105 \u0142a\u0144cuszkow\u0105\". Dzi\u0119ki zabawie ch\u0142opaki czuj\u0105 si\u0119 odwa\u017Cniejsi, sprawniejsi i bardziej m\u0119scy. Tym razem maj\u0105 wykona\u0107 polecenie o nazwie \"Pr\u00F3ba Tsurushi\". Polega ona na tym, aby wytrzyma\u0107 jak najd\u0142u\u017Cej, wisz\u0105c g\u0142ow\u0105 w d\u00F3\u0142. Ju\u017C minut\u0119 po tym, jak Szymek podwiesi\u0142 si\u0119 na dr\u0105\u017Cku dzieje si\u0119 co\u015B niedobrego. Marek, kt\u00F3ry jest astmatykiem, odwiedza swojego koleg\u0119 Jacka w domku na dzia\u0142ce. Gospodarz pokazuje mu gaz pieprzowy, kt\u00F3ry niedawno naby\u0142. Niestety Marek obchodzi si\u0119 nim nieumiej\u0119tnie i przypadkiem psika sobie nim po oczach i do gard\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna si\u0119 dusi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65496526":["Wypad\u0142 z okna na inn\u0105 osob\u0119 \/ Dwoje yappies pomaga bezdomnemu ze zmia\u017Cd\u017Con\u0105 ko\u0144czyn\u0105
Bartek siada w oknie na pierwszym pi\u0119trze i wychyla si\u0119, by pokaza\u0107 kole\u017Cance, \u017Ce si\u0119 nie boi. Przez niespodziewany d\u017Awi\u0119k klaksonu ch\u0142opak traci r\u00F3wnowag\u0119 i wypada z okna. Leci tak nieszcz\u0119\u015Bliwie, \u017Ce upada na m\u0142od\u0105 kobiet\u0119. Bezdomnego Ma\u0107ka przygniata belka. Jego kumpel, Nowy, prosi o pomoc dwoje przypadkowych ludzi. Bartek wzywa pogotowie i udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65496527":["Umowa
Udane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo 31-letnich Jaros\u0142awa i Marty prze\u017Cywa kryzys, gdy pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna w \u0142azience myli \u017Con\u0119 z jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, Juli\u0105. Wkr\u00F3tce m\u0105\u017C odkrywa jednak, \u017Ce zdarzenie nie by\u0142o przypadkowe. Znajoma wyra\u017Anie zabiega o jego wzgl\u0119dy, a partnerka zdaje si\u0119 co\u015B przed nim ukrywa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"65496328":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65496329":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65496330":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65496331":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65496332":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496333":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496334":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496335":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496336":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496337":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496338":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496339":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65496340":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65496341":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65496342":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65496343":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65496344":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65496345":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65496346":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496347":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496348":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496349":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496350":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496351":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496007":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65496008":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65496009":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"65496010":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65496011":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65496012":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65496013":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65496014":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65496015":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65496016":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65496017":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65496018":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65496019":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"65496020":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"65496021":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65496022":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65496023":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65496024":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"65496025":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65496027":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65496028":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65496029":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65496030":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65496031":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65496032":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65496033":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65496034":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"65496035":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65496110":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65496111":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65496112":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65496113":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65496114":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65496115":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65496116":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65496117":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496118":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65496119":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65496120":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65496121":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65496122":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496123":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65496124":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496125":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65496126":["Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65496127":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65496128":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"65496129":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170157.jpg","",[]],"65496130":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65496131":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"65495991":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65495992":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65495993":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65495994":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65495995":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65495996":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65495997":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65495998":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65495999":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65496000":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65496001":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496002":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65496003":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65496004":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65496005":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"65496006":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65496655":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65496656":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65496657":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496658":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65496659":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"65496660":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65496661":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496662":["Popo\u0142udniowa muzyczna uczta. Ka\u017Cdy mo\u017Ce zasi\u0105\u015B\u0107 po pracy przed telewizorem i zrelaksowa\u0107 si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c najnowsze polskie i zagraniczne przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65496663":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65496664":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65496665":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65496528":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"65507445":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"65496530":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"65496531":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"65496532":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65496533":["Rusza sezon PlusLigi. Do rywalizacji przyst\u0105pi szesna\u015Bcie dru\u017Cyn, czyli o dwie wi\u0119cej ni\u017C do tej pory. W gronie g\u0142\u00F3wnych kandydat\u00F3w do tytu\u0142u pozostaje Jastrz\u0119bski W\u0119giel. W pierwszej kolejce wicemistrzowie kraju podejm\u0105 Gieks\u0119, z kt\u00F3r\u0105 wygrali cztery mecze z rz\u0119du. .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225059.jpg","",[]],"65496534":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205198.jpg","",[]],"65496535":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"65507446":["W hali Orbita widzowie zobacz\u0105 sze\u015B\u0107 zawodowych pojedynk\u00F3w. Ca\u0142o\u015B\u0107 zwie\u0144czy potyczka dw\u00F3ch czo\u0142owych zawodnik\u00F3w wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Nikodem Je\u017Cewski przegra\u0142 tylko raz na zawodowym ringu, ulegaj\u0105c w 2020 roku Lawrence'owi Okoliemu. Z kolei Artur Mann ma na koncie dwie pora\u017Cki - obie poniesione w walkach, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski. W pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku Niemiec nie sprosta\u0142 posiadaczowi pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Mairisowi Briedisowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"65496537":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168131.jpg","",[]],"65496538":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168131.jpg","",[]],"65496539":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195654.jpg","",[]],"65496540":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168131.jpg","",[]],"65496541":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"65496542":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"65496543":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"65496544":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65496545":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"65496546":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65496547":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65496561":["Prow.: Micha\u0142 \"Kr\u00F3lik\" Sitarski, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk, \u0141ukasz Jurkowski.
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. By\u0142y komandos JW GROM, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk oraz Micha\u0142 Sitarski i \u0141ukasz Jurkowski razem z zaproszonymi go\u015B\u0107mi scharakteryzuj\u0105 poszczeg\u00F3lne typy broni, a tak\u017Ce om\u00F3wi\u0105 r\u00F3\u017Cne kwestie zwi\u0105zane np. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu, m.in. Weronika Nowakowska, Zbigniew Boniek, Czes\u0142aw Lang, \u0141ukasz Kadziewicz, Renata Mauer czy Tomasz Hajto.","","",["N"]],"65496562":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",[]],"65496563":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"65496564":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"65496565":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65496566":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"65496567":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218040.jpg","",["N"]],"65496568":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"65496569":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"65496570":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"65496571":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835404.jpg","",[]],"65496572":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217366.jpg","",[]],"65496573":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"65496548":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim w najciekawszej walce wieczoru na dystansie o\u015Bmiu rund zmierz\u0105 si\u0119 \u0141ukasz Stanioch i Hadillah Mohoumadi. Do\u015Bwiadczony francuski pi\u0119\u015Bciarz jest dobrze znany polskim kibicom. Przed laty pokona\u0142 bowiem Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego, pretendenta do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"65496549":["Paulina Chylewska
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",["N"]],"65496550":["Jubileuszowa, trzydziesta gala Babilon MMA odb\u0119dzie si\u0119 w amfiteatrze w Mi\u0119dzyzdrojach. W walce wieczoru o pas w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej zmierz\u0105 si\u0119 \u0141ukasz Sudolski i Przemys\u0142aw Mysiala. Kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Marcina Kalat\u0119 i Marcina Sianosa, a tak\u017Ce Eliz\u0119 Kuczy\u0144sk\u0105 i Weronik\u0119 Zygmunt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65496551":["Po kokainowej wpadce niepokonany na zawodowym ringu David Benavidez odbudowuje swoj\u0105 pozycj\u0119 w pi\u0119\u015Bciarskim \u015Bwiecie. By\u0142y mistrz \u015Bwiata organizacji WBC zmierzy si\u0119 tym razem z do\u015Bwiadczonym Davidem Lemieux. Kanadyjczyk stoczy\u0142 ju\u017C 43 walki, z czego 36 wygra\u0142 przed czasem. Ostatnio zanotowa\u0142 pi\u0119\u0107 wygranych pojedynk\u00F3w z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218030.jpg","",[]],"65496552":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"65496553":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65496554":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"65496555":["W pojedynku, kt\u00F3ry zamknie rywalizacj\u0119 podczas gali w Hard Rock Hotel & Casino stan\u0105 naprzeciw siebie byli mistrzowie \u015Bwiata w wadze lekkiej - Jose Pedraza i Richard Commey. Pedraza by\u0142 tak\u017Ce wielokrotnym czempionem w kategorii superpi\u00F3rkowej. Z kolei pi\u0119\u015Bciarz z Ghany cztery razy stawa\u0142 do starcia, kt\u00F3rego stawk\u0105 by\u0142 mistrzowski pas. Dwa razy Commey wykorzysta\u0142 swoj\u0105 szans\u0119. W 2019 roku najpierw zdoby\u0142 tytu\u0142 organizacji IBF, a potem go obroni\u0142. Zdetronizowa\u0142 go pod sam koniec roku Teofimo Lopez.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",[]],"65496556":["W zesz\u0142ym miesi\u0105cu Jairzinho Rozenstruik mia\u0142 skrzy\u017Cowa\u0107 r\u0119kawice z Marcinem Tybur\u0105. Na przeszkodzie stan\u0119\u0142a jednak kontuzja Polaka. W tej sytuacji zawodnik z Surinamu dosta\u0142 nowego przeciwnika. Jego rywalem b\u0119dzie Aleksandr Wo\u0142kow, kt\u00F3ry w swoim ostatnim pojedynku przegra\u0142 przez poddanie z Tomem Aspinallem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"65496557":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218040.jpg","",["AD"]],"65496558":["Przypomnienie zawod\u00F3w zorganizowanych przez najwi\u0119ksz\u0105 polsk\u0105 federacj\u0119 mieszanych sztuk walki. Pierwsza gala pod szyldem KSW odby\u0142a si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott. Imprezy z tego cyklu dzi\u0119ki udzia\u0142owi znakomitych zawodnik\u00F3w zar\u00F3wno z Polski, jak i zagranicy gwarantuj\u0105 wysoki poziom sportowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65496559":["Niepokonany na zawodowym ringu Nikodem Je\u017Cewski zmierzy si\u0119 w walce wieczoru z Tamasem Lodim. 30-letni przeciwnik polskiego pi\u0119\u015Bciarza ma na koncie 34 stoczone pojedynki, z czego 20 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego zwyci\u0119stwem. Je\u017Cewski boksowa\u0142 w osiemnastu walkach, z kt\u00F3rych dziewi\u0119\u0107 zako\u0144czy\u0142 przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"65496560":["Wydarzeniem zawod\u00F3w w Radomiu jest starcie Szymona Ko\u0142eckiego z \u0141ukaszem Borowskim. Dla mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ci\u0119\u017Car\u00F3w b\u0119dzie to pi\u0105ta walka w MMA. Cztery poprzednie wygra\u0142 przez nokaut. Podczas dzisiejszej gali jako zawodnik sport\u00F3w walki zadebiutuje zapa\u015Bnik Dawid Pep\u0142owski. Wyst\u0105pi\u0105 r\u00F3wnie\u017C m.in. Rafa\u0142 Haratyk i Micha\u0142 Orkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"65496465":["Czy egoistom jest lepiej w \u017Cyciu?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65496466":["Szpik kostny
Kolejna opowie\u015B\u0107 dotyczy... fabryki, jak\u0105 stanowi szpik kostny. Codziennie produkuje si\u0119 tu w ogromnych ilo\u015Bciach p\u0142ytki krwi. S\u0105 one odpowiedzialne za jej krzepni\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cyj\u0105 tylko 10 dni. Brak p\u0142ytek krwi przy nawet najdrobniejszym skaleczeniu mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65496467":["Krew
Dzieci odkrywaj\u0105 tajemnice krwi. Najm\u0142odsi widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b kr\u0105\u017Cy ona w organizmie, a tak\u017Ce jak zaopatruje serce i p\u0142uca. Profesor Globus i Mistrz wyja\u015Bni\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co dzieje si\u0119 z krwi\u0105, gdy organizm cz\u0142owieka atakuj\u0105 wirusy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65496468":["Planeta Omega","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"65496469":["Jaszczury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"65496470":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Strza\u0142kowa w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Mieszka tu pani Anna wraz z siedemnastoletnim wnukiem Marcinem. Warunki, w jakich \u017Cyj\u0105, zaskakuj\u0105 nawet do\u015Bwiadczon\u0105 ekip\u0119 programu. W pokoju nastolatka nie ma \u015Bwiat\u0142a ani ogrzewania. Starsza pani \u015Bpi na rozpadaj\u0105cym si\u0119 rozk\u0142adanym fotelu. W kuchni stoi koza, kt\u00F3ra zadymia wszystkie pomieszczenia. Brakuje \u0142azienki, a ze \u015Bcian wystaje s\u0142oma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65496471":["M\u0119ski idea\u0142
W kobiecym magazynie Tadzio znajduje ankiet\u0119 pt.: \"Czy tw\u00F3j partner jest m\u0119skim idea\u0142em?\". Postanawia wype\u0142ni\u0107 j\u0105 za Dank\u0119 i wys\u0142a\u0107. Liczy na to, \u017Ce uda mu si\u0119 wygra\u0107 wycieczk\u0119 do Wenecji. Tymczasem Karol r\u00F3wnie\u017C wype\u0142nia i wysy\u0142a kwestionariusz, uznaj\u0105c siebie za wz\u00F3r m\u0119\u017Cczyzny. Po kilku dniach w domu Krawczyk\u00F3w zjawia si\u0119 dziennikarka. Chce przeprowadzi\u0107 z Alin\u0105 wywiad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65496472":["Bohaterowie programu s\u0105 bardzo podekscytowani, gdy w progach sklepu staje klient z pier\u015Bcieniem Super Bowl z 2004 roku, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do gracza New England Patriots. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z pami\u0119tnikiem swojego przodka, w kt\u00F3rym opisano wspomnienia z wielu bitew z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Niestety charakter pisma autora prawie uniemo\u017Cliwia odczytanie zapisk\u00F3w. Na koniec Rick rozwa\u017Ca zakup plakatu z filmu \"Bullitt\" z podpisami: Steve'a McQueena, Roberta Duvalla i Jacqueline Bisset.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496473":["Tym razem do lombardu Harrison\u00F3w trafia kolekcja niepublikowanych wcze\u015Bniej fotografii Jimiego Hendriksa. Przekonamy si\u0119, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 zbi\u00F3r zdj\u0119\u0107 wykonanych przez osobistego fotografa muzyka. Nast\u0119pnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samoch\u00F3d typu buggy. P\u00F3\u017Aniej maj\u0105 wra\u017Cenie d\u00E9ja vu, gdy pojawia si\u0119 kolejny klient z bardzo podobnym gazikiem. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i dziadek wyceniaj\u0105 rzadki dziewi\u0119tnastowieczny przedmiot u\u017Cywany w eleganckich restauracjach do obr\u00F3bki drobiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496474":["Re\u017C.: Sharmila Choudhury.
David bada stworzenia, kt\u00F3re dzi\u0119ki umiej\u0119tno\u015Bci rozci\u0105gania si\u0119 potrafi\u0142y przetrwa\u0107 w \u015Bwiecie przyrody","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"65496475":["Nowa mama, nowy tata, czyli dziecko w nowym zwi\u0105zku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65496476":["Czy Ko\u015Bci\u00F3\u0142 nie mo\u017Ce si\u0119 zmienia\u0107?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65496477":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Pani Bukiet kupuje m\u0119\u017Cowi na urodziny narty, mimo \u017Ce Ryszard nie umie na nich je\u017Adzi\u0107. Wed\u0142ug Hiacynty wystarczy, \u017Ce b\u0119d\u0105 bardzo dobrze si\u0119 prezentowa\u0142y na dachu ich samochodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"65496478":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Pani Bukiet udaje si\u0119 na wyprzeda\u017C organizowan\u0105 w wiejskiej posiad\u0142o\u015Bci. Hiacynta kupuje butelk\u0119 lokalnego wina i, nie bacz\u0105c, co ludzie powiedz\u0105, upija si\u0119 nim w towarzystwie w\u0142a\u015Bciciela dworku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"65496479":["Narodziny
Sympatyczni bohaterowie ujawniaj\u0105 tajemnice zap\u0142odnienia. M\u0142odzi widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da wy\u015Bcig plemnik\u00F3w do jajeczka, rozw\u00F3j p\u0142odu i narodziny. Poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy p\u0142ciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65496480":["Bia\u0142e krwinki
Sympatyczni bohaterowie opowiadaj\u0105 o bia\u0142ych krwinkach. To w\u0142a\u015Bnie one broni\u0105 cia\u0142a ludzkiego przed wszystkim tym, co mo\u017Ce wyrz\u0105dzi\u0107 mu szkod\u0119. Mistrz nazywa je stra\u017Cnikami organizmu. Gdyby ich nie by\u0142o, cz\u0142owiek chorowa\u0142by bez przerwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65496481":["Dzi\u0119ki przemys\u0142owi i koloniom Europa dominowa\u0142a na \u015Bwiecie do 1914 roku. Po 1945 wszystko leg\u0142o w gruzach, a nowymi supermocarstwami walcz\u0105cymi o dominacj\u0119 zosta\u0142y USA i ZSRR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65496482":["Czasy oko\u0142o roku 90 n.e. s\u0142yn\u0105 z zapieraj\u0105cych dech w piersiach widowisk. Najpopularniejszym sportem zape\u0142niaj\u0105cym trybuny wielkich aren staro\u017Cytnego Rzymu by\u0142y wy\u015Bcigi rydwan\u00F3w. Najlepsi zawodnicy mieli status podobny do wsp\u00F3\u0142czesnych supergwiazd i celebryt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170179.jpg","",[]],"65496483":["Tym razem bohaterowie programu niespodziewanie dla nich samych zyskuj\u0105 dost\u0119p do \u015Bci\u015Ble tajnych informacji. Do lombardu trafia bowiem kolekcja przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y do by\u0142ego prokuratora generalnego Jamesa Howarda McGratha. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 fa\u0142szywe pieni\u0105dze, listy od Edgara Hoovera i legitymacja Secret Service. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 wojskowego d\u017Cipa M422 Mighty Mite z lat 60. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej dziadek podziwia urz\u0105dzenie z lat 70., kt\u00F3re mia\u0142o pomaga\u0107 w typowaniu zwyci\u0119zcy wy\u015Bcig\u00F3w konnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496484":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 dodge'a brothersa z 1924 roku. Zabytkowy sedan ma oryginalne drewniane ko\u0142a. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kula i \u0142a\u0144cuch, kt\u00F3re wed\u0142ug klienta pochodz\u0105 z dziewi\u0119tnastego wieku i by\u0142y na wyposa\u017Ceniu wi\u0119zienia stanowego w Kalifornii. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup tych przedmiot\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119 z motywem z \"Terminatora\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65496485":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta postanawia wyst\u0105pi\u0107 w sztuce wystawianej przez Emmeta. Chce za wszelk\u0105 cen\u0119 znale\u017A\u0107 si\u0119 w obsadzie. Kobieta zaprasza go wraz z El\u017Cbiet\u0105 na kaw\u0119. Podczas spotkania Hiacynta nieoczekiwanie improwizuje przeboje lat 20.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"65496486":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta idzie na pr\u00F3b\u0119 przedstawienia \"Ch\u0142opiec i przyjaciel\", z nadziej\u0105, \u017Ce uda si\u0119 jej nam\u00F3wi\u0107 Emmeta na obsadzenie jej w jednej z r\u00F3l. W domu Violetty odbywa si\u0119 luksusowe przyj\u0119cie z rusztem. Impreza okazuje si\u0119 totaln\u0105 klap\u0105, gdy\u017C gospodarze zaczynaj\u0105 si\u0119 przy wszystkich awanturowa\u0107. Hiacynta, by ratowa\u0107 sytuacj\u0119 i odwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 go\u015Bci od k\u0142\u00F3c\u0105cych si\u0119 ma\u0142\u017Conk\u00F3w, namawia przyby\u0142ych do wsp\u00F3lnego \u015Bpiewania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"65496487":["Re\u017C.: Frank Coraci.
40-letni Scott Voss uczy biologii w liceum. Kiedy\u015B by\u0142 pe\u0142en idea\u0142\u00F3w i mia\u0142 ch\u0119\u0107 do pracy, po latach straci\u0142 ju\u017C ca\u0142y zapa\u0142 i ambicj\u0119. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce szko\u0142a, w kt\u00F3rej pracuje, ma powa\u017Cne problemy finansowe. W przysz\u0142o\u015Bci mo\u017Ce jej grozi\u0107 nawet zamkni\u0119cie. Na razie dyrekcja, rozpaczliwie szukaj\u0105c oszcz\u0119dno\u015Bci, decyduje si\u0119 zwolni\u0107 przyjaciela m\u0119\u017Cczyzny, nauczyciela muzyki. Dobroduszny i nieco naiwny Marty Streb jest pedagogiem z powo\u0142ania, lecz nie potrafi zawalczy\u0107 o swoj\u0105 pozycj\u0119. Scott postanawia wi\u0119c mu pom\u00F3c. Biolog organizuje zbi\u00F3rk\u0119 pieni\u0119dzy, kt\u00F3re pozwol\u0105 wstrzyma\u0107 ci\u0119cia bud\u017Cetowe. Niestety, w akcj\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 tylko szkolna piel\u0119gniarka Bella Flores, w kt\u00F3rej nauczyciel skrycie si\u0119 podkochuje. Akcja ko\u0144czy si\u0119 wi\u0119c ca\u0142kowit\u0105 kl\u0119sk\u0105. Wtedy zdesperowany Voss wpada na szalony pomys\u0142. Postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w zawodach mieszanych sztuk walki. Pomimo pocz\u0105tkowych problem\u00F3w i sprzeciwu ze strony znajomych zdeterminowany pedagog zaczyna ci\u0119\u017Cko trenowa\u0107 pod okiem by\u0142ego zawodnika MMA znanego jako Niko. Zwie\u0144czeniem tych przygotowa\u0144 jest debiut Scotta w zawodowej federacji UFC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2108830.jpg","",["N"]],"65496488":["Re\u017C.: Nina Beliaeva, Jean-Pierre Bozon.
30 kwietnia 1945 roku armia rosyjska otoczy\u0142a Berlin. W\u00F3wczas Hitler pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo w swoim bunkrze. Jego cia\u0142o zosta\u0142o odkryte kilka dni p\u00F3\u017Aniej przez Sowiet\u00F3w. Podczas \u015Bci\u015Ble tajnego dochodzenia w identyfikacji mia\u0142 pom\u00F3c osobisty dentysta Hitlera. Nie wiadomo, co si\u0119 sta\u0142o z dwiema kobietami, kt\u00F3re tak\u017Ce bra\u0142y udzia\u0142 w ustaleniu to\u017Csamo\u015Bci znalezionego cia\u0142a. Tymczasem Stalin publicznie og\u0142osi\u0142, \u017Ce jego armia nie jest w stanie znale\u017A\u0107 zw\u0142ok F\u00FChrera. Posun\u0105\u0142 si\u0119 tak\u017Ce do oskar\u017Cenia niekt\u00F3rych swoich sojusznik\u00F3w o pomoc w ucieczce zbrodniarza. Po latach badacze staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, co si\u0119 wtedy wydarzy\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219420.jpg","",[]],"65496489":["Pani Teresa i jej pi\u0119tnastoletnia wnuczka Zuzia mieszkaj\u0105 w Z\u0142otej G\u00F3rze niedaleko Gr\u00F3jca. Dach ich domu zagra\u017Ca bezpiecze\u0144stwu, podobnie stary piec, a \u0142azienka kompletnie nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Zuzia nie ma, gdzie si\u0119 uczy\u0107, a jej babcia wypocz\u0105\u0107. Znaj\u0105c pasj\u0119 dziewczynki do \u015Bpiewu, Katarzyna Dowbor zabiera j\u0105 na spotkanie z Alicj\u0105 W\u0119gorzewsk\u0105. W tym czasie ekipa budowlana pod wodz\u0105 Artura Witkowskiego ci\u0119\u017Cko pracuje nad przystosowaniem pomieszcze\u0144 do potrzeb lokatorek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"65496490":["Tym razem Ewa Wachowicz uda si\u0119 na \u015Al\u0105sk. Przygotuje specja\u0142y tamtejszej kuchni. Na pocz\u0105tek b\u0119dzie zupa \"nic\", czyli wodzionka. Przygotowuje si\u0119 j\u0105 z pieczywa, wody, czosnku i smalcu. Na danie g\u0142\u00F3wne prowadz\u0105ca upiecze schab sztygarski, nadziewany kie\u0142bas\u0105. Poda go z modr\u0105 kapust\u0105 i bratkartoflami, czyli odsma\u017Canymi ziemniakami. Na deser przyrz\u0105dzi za\u015B kulki z p\u0142atk\u00F3w owsianych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"65496491":["W tym odcinku swoimi historiami podziel\u0105 si\u0119 Dominika i Artur. To ludzie, kt\u00F3rzy ci\u0105gle poszukuj\u0105 swojej prawdziwej pasji i w zwi\u0105zku z tym pr\u00F3buj\u0105 wielu mo\u017Cliwo\u015Bci. Dominika jest osob\u0105 niewidom\u0105, jednak stara si\u0119, aby to nie stanowi\u0142o dla niej ograniczenia. W pe\u0142ni anga\u017Cuje si\u0119 we wszystkie podj\u0119te wyzwania i czerpie z nich tyle przyjemno\u015Bci, ile tylko si\u0119 da. Kocha \u0142y\u017Cwiarstwo szybkie i figurowe, ale nie ogranicza si\u0119 wy\u0142\u0105cznie do niego. Oddaje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. \u017Ceglarstwu oraz muzyce, cho\u0107 to nie jedyne jej zainteresowania. Artur to prawdziwy \"bariero\u0142amacz\", poniewa\u017C udowadnia, \u017Ce ograniczenia s\u0105 jedynie w g\u0142owach. Jest bardzo otwartym i zdeterminowanym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry robi wszystko, aby zrealizowa\u0107 swoje postanowienia. Najbardziej pasjonuje si\u0119 sportem i jak dot\u0105d uprawia\u0142 ju\u017C szermierk\u0119, workout i koszyk\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"65496492":["Niepe\u0142nosprawna Weronika zajmuje si\u0119 podnoszeniem ci\u0119\u017Car\u00F3w oraz fotomodelingiem. Tomasz Kunecki to kierowca rajdowy, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 m.in. w zawodach motoryzacyjnych na torze w Modlinie. M\u0119\u017Cczyzna zdradzi swoj\u0105 recept\u0119 na to, jak cieszy\u0107 si\u0119 \u017Cyciem i spe\u0142nia\u0107 marzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65496493":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65496494":["Warcia\u0144skie klimaty
Adam i jego koledzy spotykaj\u0105 si\u0119 nad Wart\u0105 w okolicach Sierakowa Wielkopolskiego. M\u0119\u017Cczyzna pocz\u0105tkowo \u0142owi ryby z brzegu, ale postanawia wraz z \u0141ukaszem przesi\u0105\u015B\u0107 si\u0119 do \u0142\u00F3dki, by rozpocz\u0105\u0107 poszukiwania kleni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65496495":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"65496496":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65496036":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65496037":["Fundacja
Marek trafia na spraw\u0119 oszustwa jednej z fundacji. Z puszek znikn\u0119\u0142y pieni\u0105dze przeznaczone na operacj\u0119 ci\u0119\u017Cko chorego ch\u0142opca. Dziennikarz, wraz z Adamem i Ba\u015Bk\u0105, zamierza przeprowadzi\u0107 prowokacj\u0119. Liczy, \u017Ce dzi\u0119ki temu zdo\u0142a si\u0119 przyjrze\u0107 pracy wolontariuszy. Sytuacja si\u0119 komplikuje, a fina\u0142 tej sprawy oka\u017Ce si\u0119 dla wszystkich niezwykle zaskakuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"65496038":["30 wrze\u015Bnia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65496039":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, jak wytrzyma\u0142y mo\u017Ce by\u0107 czepek k\u0105pielowy. Opowie o paralizatorze. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C gad\u017Cety samochodowe u\u0142atwiaj\u0105ce podr\u00F3\u017C. Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, jak dzia\u0142a dom autonomiczny. Przeprowadzi eksperyment, by zbada\u0107 zwi\u0105zek ci\u015Bnienia, obj\u0119to\u015Bci i temperatury dla gaz\u00F3w. Wyja\u015Bni, dlaczego studzienki kanalizacyjne s\u0105 okr\u0105g\u0142e.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65496040":["Prowadz\u0105cy przeprowadzi eksperyment, by sprawdzi\u0107 skuteczno\u015B\u0107 metod relaksacyjnych. Odkryje sekrety batyskafu i opowie, czym jest superhe\u0142m. Witold Tomaszewski zdradzi gad\u017Cety dla fana gier komputerowych. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 ponadto, jak dzia\u0142a myjnia laserowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65496041":["Nie boimy si\u0119 sztormu
Tym razem prowadz\u0105cy b\u0119d\u0105 eksplorowa\u0107 pla\u017Ce. Ruszaj\u0105 do Ko\u0142obrzegu, a tam w mro\u017Any, zimowy dzie\u0144, poszukuj\u0105 artefakt\u00F3w, kt\u00F3re wyrzuci\u0142o morze. Wyb\u00F3r miejsca nie by\u0142 przypadkowy. Tu\u017C obok znajduje si\u0119 by\u0142e ko\u0142obrzeskie lotnisko Bagicz, kt\u00F3rego historia si\u0119ga lat 30-tych ubieg\u0142ego wieku. Po II wojnie \u015Bwiatowej, w miejsce Luftwaffe, teren przej\u0119\u0142a Armia Radziecka, tworz\u0105c z niego tajny kompleks. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co uda si\u0119 znale\u017A\u0107 poszukiwaczom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"65496042":["Pochodz\u0105cy z Norwegii Bernt Bodal zajmuje wysokie stanowisko w American Seafoods, jednej z najwi\u0119kszych w Stanach Zjednoczonych sieci restauracji serwuj\u0105cych owoce morza. Do Ameryki przyby\u0142 w 1978 roku. Jest dumny z tego, \u017Ce karier\u0119 zaczyna\u0142 jako rybak, a nie zawodowy biznesmen. Postanawia do\u0142\u0105czy\u0107 do szeregowych pracownik\u00F3w swojego przedsi\u0119biorstwa, aby odkry\u0107 nowe drogi rozwoju dla firmy. Chce podnie\u015B\u0107 wydajno\u015B\u0107 i tym samym zwi\u0119kszy\u0107 zyski. Ma r\u00F3wnie\u017C nadziej\u0119, \u017Ce znajdzie spos\u00F3b na to, by podnie\u015B\u0107 poziom zadowolenia w\u015Br\u00F3d podw\u0142adnych i pom\u00F3c im pogodzi\u0107 \u017Cycie zawodowe z prywatnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"65496043":["\u015Aladami J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego - Bitwa pod Konarami
Ekipa pod\u0105\u017Ca \u015Bladami J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. W tym odcinku wyruszy do regionu sandomierskiego, gdzie w 1915 roku dosz\u0142o do wa\u017Cnej bitwy pod Konarami z udzia\u0142em Legion\u00F3w Polskich. Jako \u017Ce z tych okolic pochodzi Dawid, to on pe\u0142ni rol\u0119 przewodnika i pokieruje poszukiwaczy do \u015Bwiadk\u00F3w, kt\u00F3rzy opowiedz\u0105 o kwaterze dowodzenia J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. Podczas bada\u0144 za\u0142oga natrafia na gruzy \u015Bredniowiecznego zamku oraz odnajduje par\u0119 artefakt\u00F3w z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"65496044":["Tw\u00F3rcy serii przedstawiaj\u0105 teorie m\u00F3wi\u0105ce, \u017Ce w XX wieku dosz\u0142o do kontaktu ludzi z kosmitami. Przypominaj\u0105 m.in. bitw\u0119 o Los Angeles, czyli incydentu z 1942 roku, gdy Amerykanie otworzyli ogie\u0144 do niezidentyfikowanych obiekt\u00F3w lataj\u0105cych nad Kaliforni\u0105. Podczas II wojny \u015Bwiatowej alianckie si\u0142y lotnicze mia\u0142y by\u0107 atakowane przez pociski obcych. Autorzy programu wracaj\u0105 te\u017C do tajemniczych wydarze\u0144 z 1947 roku, kiedy to w Roswell w Nowym Meksyku rzekomo rozbi\u0142 si\u0119 statek kosmit\u00F3w. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C nad tym, czy istniej\u0105 instrukcje na wypadek, gdyby przedstawiciele cywilizacji pozaziemskiej faktycznie postanowili si\u0119 z nami skontaktowa\u0107, i kto reprezentowa\u0142by Ziemi\u0119 w imieniu ludzko\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65496045":["Tw\u00F3rcy serii przedstawiaj\u0105 teorie m\u00F3wi\u0105ce, \u017Ce w XX wieku dosz\u0142o do kontaktu ludzi z kosmitami. Przypominaj\u0105 m.in. bitw\u0119 o Los Angeles, czyli incydentu z 1942 roku, gdy Amerykanie otworzyli ogie\u0144 do niezidentyfikowanych obiekt\u00F3w lataj\u0105cych nad Kaliforni\u0105. Podczas II wojny \u015Bwiatowej alianckie si\u0142y lotnicze mia\u0142y by\u0107 atakowane przez pociski obcych. Autorzy programu wracaj\u0105 te\u017C do tajemniczych wydarze\u0144 z 1947 roku, kiedy to w Roswell w Nowym Meksyku rzekomo rozbi\u0142 si\u0119 statek kosmit\u00F3w. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C nad tym, czy istniej\u0105 instrukcje na wypadek, gdyby przedstawiciele cywilizacji pozaziemskiej faktycznie postanowili si\u0119 z nami skontaktowa\u0107, i kto reprezentowa\u0142by Ziemi\u0119 w imieniu ludzko\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65496046":["Wies\u0142awa i Wojciech Paszkowscy to nowi bohaterowie programu. Ich syn odwiedza ich wraz ze swoj\u0105 narzeczon\u0105, Patrycj\u0105, kt\u00F3ra podczas tej wizyty pozna tajniki pracy w gospodarstwie przysz\u0142ych te\u015Bci\u00F3w. Wies\u0142awa poka\u017Ce jej, jak wyrabia si\u0119 sery podpuszczkowe. Paszkowscy zajmuj\u0105 si\u0119 hodowl\u0105 kr\u00F3w, owiec i k\u00F3z. Nast\u0119pnie Wiesia z m\u0142odszymi c\u00F3rkami \u015Bcina lawend\u0119. W Plutyczach rolnicy zwo\u017C\u0105 do dziadka Andrzeja resztki zbo\u017Ca. Panowie rozmawiaj\u0105 o kobietach i sposobach, aby je zdoby\u0107. Jarek z Bronowa zaprezentuje, jak nale\u017Cy wyklepa\u0107 kos\u0119. Jego kolega Marcin ma mu r\u00F3wnie\u017C pom\u00F3c z zamontowaniem szyby w ci\u0105gniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65496047":["W pierwszym odcinku programu powa\u017Cny so\u0142tys Borowskich Cibor\u00F3w, Bogdan Kubala, wraz z rodzin\u0105 przeniesie si\u0119 do Warszawy. Ich harmonogram dnia opracowali dziennikarka internetowa Daria Kostera i hutnik Grzegorz Markiewka. Oni tymczasem na trzy dni zamieszkaj\u0105 w Borowskich Ciborach. B\u0119d\u0105 musieli zrealizowa\u0107 bardzo wymagaj\u0105cy plan przygotowany dla nich przez Bogdana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"65496048":["Rodziny ze wsi i miasta zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami. Osoby na co dzie\u0144 pracuj\u0105ce na roli wierz\u0105, \u017Ce w ten spos\u00F3b odpoczn\u0105 wreszcie od swoich obowi\u0105zk\u00F3w. Opieka nad gospodarstwem trwa ca\u0142y dzie\u0144 i tylko w \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia rolnicy pozwalaj\u0105 sobie na chwil\u0119 wytchnienia. Miastowi, kt\u00F3rzy zast\u0105pi\u0105 ich w obowi\u0105zkach w kurniku, stajni itp., przekonaj\u0105 si\u0119 na w\u0142asnej sk\u00F3rze, \u017Ce zwierz\u0119tom nale\u017Cy okazywa\u0107 du\u017Co cierpliwo\u015Bci i uwagi. Zar\u00F3wno uczestnik\u00F3w programu, jak i widz\u00F3w przed telewizorami czeka wiele niespodzianek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"65496049":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami jad\u0105 do Montclair. Darrell i Brandon s\u0105 bardzo zadowoleni z tego, co odkrywaj\u0105 w swoim schowku. Obok nowego odkurzacza czy roweru natrafiaj\u0105 te\u017C na ramp\u0119 do akrobacji motocyklowych, wart\u0105 ponad 2000 dolar\u00F3w. Brandi martwi si\u0119, \u017Ce kiepska forma Jarroda, kt\u00F3ry poprzedniego dnia wypi\u0142 za du\u017Co alkoholu, zawa\u017Cy na ich interesach. Dave niewiele sobie robi z k\u0142\u00F3tni z Laur\u0105. W swoim schowku znajduje stary komputer, kt\u00F3ry jest w idealnym stanie. Taki sprz\u0119t mo\u017Cna sprzeda\u0107 kolekcjonerowi nawet za 1000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65496050":["Tym razem handlarze starociami poszukuj\u0105 okazji na aukcji w Huntington Beach. Uczestnicy show s\u0105 zszokowani na widok powracaj\u0105cego do programu Dave'a Hestera. On z kolei nie zamierza spu\u015Bci\u0107 z tonu. Mi\u0119dzy nim a Laur\u0105 Dotson dochodzi do pot\u0119\u017Cnej awantury. Jarrod i Brandi znajduj\u0105 w swoim schowku niesamowity sprz\u0119t - odrzutowy trycykl wodny. Postanawiaj\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 go pod okiem profesjonalist\u00F3w. Kontuzja zmusza Ivy'ego do zmiany strategii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65496051":["Jarrod i Brandi nie chc\u0105 pozwoli\u0107 na to, \u017Ceby Dave zdekoncentrowa\u0142 ich i utrudni\u0142 im osi\u0105gni\u0119cie dobrego wyniku. Tymczasem Darrell obiera inn\u0105 strategi\u0119. Zamierza dowiedzie\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119cej o Hesterze, kt\u00F3ry tak wszystkich denerwuje. On z kolei pojawia si\u0119, robi\u0105c nawet wi\u0119cej szumu ni\u017C ostatnio. Darrell i Brandon odwiedzaj\u0105 nieco dziwaczne muzeum kr\u00F3liczk\u00F3w, aby da\u0107 do wyceny znalezione przez nich statuetki tych sympatycznych zwierz\u0105t. Ivy ma okazj\u0119 poczu\u0107 si\u0119 jak pirat, kiedy w\u015Br\u00F3d niewiele wartych grat\u00F3w w swoim schowku odkrywa oryginalne ko\u0142o sterowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65496052":["Darrell i Brandon s\u0105 podekscytowani faktem, \u017Ce dzisiejsza aukcja odbywa si\u0119 w miejscowo\u015Bci West Covina. To miejsce zawsze przynosi\u0142o im szcz\u0119\u015Bcie i licz\u0105, \u017Ce tak b\u0119dzie tym razem. W licytowanym schowku Brandi i jej partner znajduj\u0105 mi\u0119dzy innymi kije golfowe oraz kul\u0119 do kr\u0119gli. Jarrod postanawia natychmiast j\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107. Niestety, rzuca tak niefortunnie, \u017Ce Brandi zostaje poszkodowana. Dave natrafia na bardzo warto\u015Bciowy przedmiot.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65496053":["Dan Dotson, kt\u00F3ry przeszed\u0142 powa\u017Cn\u0105 operacj\u0119, powraca do programu. Bierze udzia\u0142 w aukcji magazynowej w Costa Mesa, czyli na terytorium Dave'a Hestera. W licytowanym przez siebie schowku Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 na mn\u00F3stwo komiks\u00F3w, p\u0142yt DVD oraz repliki gad\u017Cet\u00F3w ze \"Star Treka\". Okazuje si\u0119, \u017Ce dla kolekcjoner\u00F3w te przedmioty s\u0105 warte ok. 4 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Z kolei Darrell i Brandon maj\u0105 do wyceny st\u00F3\u0142 do si\u0142owania si\u0119 na r\u0119k\u0119. Odwiedzaj\u0105 klub sportowy, w kt\u00F3rym mog\u0105 przetestowa\u0107 sprz\u0119t i sprawdzi\u0107 si\u0119 w pojedynku z naprawd\u0119 mocn\u0105 kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65496054":["W stanie Waszyngton Jason Rygaard walczy z \u017Cywio\u0142ami, ci\u0105gn\u0105c ci\u0119\u017Ckie, \u015Bliskie bale po wyj\u0105tkowo stromym terenie. Tymczasem Danny Pihl i jego do\u015Bwiadczona za\u0142oga, popisuj\u0105 si\u0119 precyzj\u0105, \u015Bcinaj\u0105c 80-metrowe stare cedry tu\u017C obok le\u015Bnych chat. W Indianie Wade Etienne ma problemy z operowaniem nowym sprz\u0119tem. Z kolei w G\u00F3rach Kaskadowych synowie Franka Harknessa, Jay R i Brandon, przeci\u0105\u017Caj\u0105 lin\u0119 przeci\u0105garki, co doprowadza do awarii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65496055":["W ostatnim odcinku dziesi\u0105tego sezonu zobaczymy, jak ekipa Jasona Rygaarda walczy z czasem, by dotrzyma\u0107 terminu i zape\u0142ni\u0107 drewnem cztery ci\u0119\u017Car\u00F3wki. B\u0119dziemy te\u017C \u015Bwiadkami, jak Jay R Harkness pr\u00F3buje zapanowa\u0107 nad ci\u0119\u017Ck\u0105 maszyn\u0105 na o\u015Bnie\u017Conym stromym zboczu. W Kolumbii Brytyjskiej Billy Ray Smith i jego syn Hogan wykonuj\u0105 zlecenie w owianym z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 lesie. Tymczasem Mike Pihl i jego syn Danny cierpi\u0105 z powodu ogromnej straty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65496056":["Gwiazdy lombardu
Kolejny sezon odkrywaj\u0105cy kulisy pracy rodzinnego lombardu w Las Vegas. Biznesem zarz\u0105dza Rick Harrison, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 go od swojego ojca. W sklepie zatrudniony jest tak\u017Ce jego syn, Corey. Bohaterowie programu cz\u0119sto zaskakiwani s\u0105 przez klient\u00F3w, pragn\u0105cych spieni\u0119\u017Cy\u0107 najr\u00F3\u017Cniejsze przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",[]],"65496057":["Jenn ma za zadanie przywie\u017A\u0107 na urodziny dziecka pi\u0119ciometrow\u0105 figur\u0119 Power Rangera. Tymczasem Todd i Tamera transportuj\u0105 wampirze rekwizyty do Nowego Orleanu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65496058":["Jarrett przewozi monstrualny \u0142adunek. Nie lada k\u0142opot\u00F3w przysparza mu poka\u017Anych rozmiar\u00F3w wieprz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65496059":["Stonehenge to nie tylko popularna atrakcja turystyczna, ale te\u017C jedna z najwi\u0119kszych tajemnic Anglii. Badania naukowc\u00F3w z Harvardu wykaza\u0142y, \u017Ce cywilizacja, kt\u00F3ra wznios\u0142a t\u0119 budowl\u0119 dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca lat przed nasz\u0105 er\u0105, wkr\u00F3tce potem znikn\u0119\u0142a w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Niekt\u00F3rzy zwolennicy teorii paleoastronautyki uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Stonehenge m\u00F3g\u0142 by\u0107 portalem, przez kt\u00F3ry jego budowniczowie wr\u00F3cili do domu swoich przodk\u00F3w - w innej galaktyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"65496060":["Tej wiosny w Plutyczach na \u015Bwiat przychodzi wiele ma\u0142ych zwierz\u0105t - ciel\u0119ta, koci\u0119ta i kaczki. To jednak dopiero pocz\u0105tek, poniewa\u017C wnuki Gienka zg\u0142aszaj\u0105 ch\u0119\u0107 opieki nad ma\u0142ymi kr\u00F3likami. Gienio chce skontaktowa\u0107 si\u0119 ze znajom\u0105, kt\u00F3r\u0105 zajmuje si\u0119 hodowl\u0105 tych zwierz\u0105t - Emili\u0105 z Laszek. Gienio i Andrzej zabieraj\u0105 Nink\u0119 i Kacperka na wycieczk\u0119 po kr\u00F3liki. W Ha\u0107kach gospodarze przygotowuj\u0105 si\u0119 do wypasu kr\u00F3w. W tym roku dojdzie do niego do\u015B\u0107 p\u00F3\u017Ano ze wzgl\u0119du na susz\u0119 i niskie temperatury. Teraz jednak nadszed\u0142 czas, by krowy zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pa\u015B\u0107 na \u015Bwie\u017Cym powietrzu. Dzi\u0119ki temu gospodarze maj\u0105 mniej pracy, a zwierz\u0119ta - okazj\u0119 do zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"65496061":["Tajwan jest pa\u0144stwem demokratycznym. Ma prezydenta, wiod\u0105c\u0105 gospodark\u0119 i wszystkie znamiona wolno\u015Bci. Problem polega na tym, \u017Ce Chiny zawsze uwa\u017Ca\u0142y Tajwan za swoje terytorium. Chi\u0144ski polityk, Xi Jinping, nie ukrywa, \u017Ce rozwa\u017Ca u\u017Cycie si\u0142y w celu przej\u0119cia Tajwanu. Tajwa\u0144czycy nie zamierzaj\u0105 jednak pozostawa\u0107 bierni. To wa\u017Cna zmiana w ich postawie. Wcze\u015Bniej bardzo uwa\u017Cali, by nie urazi\u0107 Chin. Od 2014 roku jednak coraz wi\u0119cej m\u0142odych os\u00F3b manifestuje swoje pogl\u0105dy niepodleg\u0142o\u015Bciowe i demokratyczne. Wiedz\u0105, \u017Ce muz\u0105 liczy\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce Pekin spr\u00F3buje zaanektowa\u0107 ma\u0142\u0105 wysp\u0119, nawet je\u015Bli naruszy to kruchy pok\u00F3j mi\u0119dzy pa\u0144stwami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223631.jpg","",[]],"65496062":["Tematem odcinka jest bezpiecze\u0144stwo turyst\u00F3w. Ze wzgl\u0119du na masowy nap\u0142yw podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w szlaki turystyczne ulegaj\u0105 nieustannej degradacji. Nie tylko jednak ludzie powoduj\u0105 zniszczenia, du\u017Cy wp\u0142yw na stan dr\u00F3g maj\u0105 erozje ska\u0142, opady, wy\u0142adowania atmosferyczne i wiatry. Marcin N\u0119dza-Chotarski udaje si\u0119 na Orl\u0105 Per\u0107, jeden z najtrudniejszych szlak\u00F3w w Tatrach. Tymczasem Wojtek G\u0105sienica-Roj i Grzegorz Bryniarski sprawdz\u0105 m.in. szlak na Rysy, kt\u00F3ry jest zniszczony po zimie. Maria Kr\u00F3l, Magda Sitarz i Micha\u0142 Stopka-Walkosz rozwa\u017Caj\u0105 puszczenie nowego szlaku na Niebiesk\u0105 Turni\u0119. W tym odcinku tak\u017Ce \u015Bwiadectwa le\u015Bniczego i kierowniczki schroniska, kt\u00F3rzy brali udzia\u0142 w akcji ratunkowej po tragedii na Giewoncie. Zmar\u0142y cztery osoby, a ponad sto zosta\u0142o rannych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"65496063":["Marcin G\u0105sienica-Kotelnicki, Andrzej G\u0105sienica-Roj, Magda Sitarz, Sebastian Szadkowski, a tak\u017Ce niepe\u0142nosprawna Anna Kr\u00F3l od dziecka pasjonowali si\u0119 wspinaczk\u0105. To zami\u0142owanie nie przesz\u0142o z czasem, lecz tylko sta\u0142o si\u0119 silniejsze. Stefan, kt\u00F3ry wraz z \u017Con\u0105 prowadzi schronisko w Dolinie Roztoki, ma do wspinaczki podobny stosunek. Swoj\u0105 pasj\u0119 chce zaszczepi\u0107 w dw\u00F3ch synach - starszy z nich ma 12 lat, m\u0142odszy 6 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"65496064":["W Gliwicach elektrycy naprawiaj\u0105 sieci wysokiego napi\u0119cia i linie przesy\u0142owe do kopalni Knur\u00F3w. Jest to niezwykle wa\u017Cne zadanie. Braki w dostawie pr\u0105du mog\u0142yby zagrozi\u0107 \u017Cyciu pracuj\u0105cych pod ziemi\u0105 ludzi. W Jaworznie bohaterowie programu opowiedz\u0105 widzom, jak istotne w procesie wytwarzania energii jest ch\u0142odzenie, w kt\u00F3rym wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odgrywa woda demineralizowana. W Szczawnicy elektrycy przeprowadzaj\u0105 inspekcj\u0119 sieci wysokiego i \u015Bredniego napi\u0119cia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak fundamentalne znaczenie przy du\u017Cej akcji ma wsp\u00F3\u0142praca wielu s\u0142u\u017Cb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175148.jpg","",[]],"65496065":["W odcinku powraca temat naprawy linii przesy\u0142owych w Gliwicach. W okolicach Szczawnicy lotnicza ekipa inspekcyjna zauwa\u017Cy\u0142a s\u0142up, kt\u00F3ry wkr\u00F3tce mo\u017Ce si\u0119 przewr\u00F3ci\u0107. Elektrycy musz\u0105 jak najszybciej go wymieni\u0107, inaczej mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do zerwaniem ca\u0142ej linii. Jest to trudne zadanie, poniewa\u017C obiekt stoi na prywatnej dzia\u0142ce, a jego naprawa wymaga u\u017Cycia ci\u0119\u017Ckiego sprz\u0119tu. W elektrowni w Jaworznie znajduje si\u0119 nowoczesny generator. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bni\u0105, dlaczego tak wa\u017Cne jest w energetyce inwestowanie w technologi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175148.jpg","",[]],"65496066":["Zimowy spinning
\u0141owcom troci nie s\u0105 straszne srogie mrozy i \u015Bniegi. Dla swoich ukochanych ryb potrafi\u0105 pojecha\u0107 na drugi koniec Polski i przedziera\u0107 si\u0119 przez g\u0142\u0119bokie zaspy, by tylko dotrze\u0107 nad wymarzony brzeg. Odcinek po\u015Bwi\u0119cono pasjonatom zimowego \u0142owienia, kt\u00F3rzy postanowili odwiedzi\u0107 kilka ma\u0142ych pomorskich rzek. Przed widzami: pi\u0119kne zimowe plenery i elementy w\u0119dkarstwa ekstremalnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65496067":["Boczny trok
Wielk\u0105 sztuk\u0105 jest z\u0142owi\u0107 ryb\u0119 wtedy, gdy inni wracaj\u0105 znad wody o kiju. Warto wi\u0119c pozna\u0107 jak najwi\u0119cej r\u00F3\u017Cnych trik\u00F3w i metod, kt\u00F3re sprowokuj\u0105 ryby do zaatakowania przyn\u0119ty. Jedn\u0105 z nich jest boczny trok. Widzowie poznaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142y jej stosowania, kt\u00F3re zostan\u0105 zaprezentowane podczas upalnego lata nad Zalewem Zegrzy\u0144skim. Znawcy powt\u00F3rz\u0105 wiedz\u0119, a grono nowicjuszy b\u0119dzie mia\u0142o doskona\u0142\u0105 lekcj\u0119 na temat finezyjnej metody \u0142owienia drapie\u017Cnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65496068":["Jesienne drapie\u017Cniki
Duet do\u015Bwiadczonych w\u0119dkarzy udaje si\u0119 na wypraw\u0119 nad skandynawskie jezioro. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna skutecznie zapolowa\u0107 jesienn\u0105 por\u0105 na wielkie szczupaki, sandacze i okonie. W programie nie zabraknie praktycznej wiedzy o zastosowaniu przyn\u0119t gumowych w \u0142owieniu jeziorowych drapie\u017Cnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65496069":["Ba\u0142tycki trolling
Odcinek po\u015Bwi\u0119cony sztuce \u0142owienia kr\u00F3la przybrze\u017Cnych w\u00F3d - \u0142ososia. Widzowie zobacz\u0105, na czym polega amatorski trolling morski. Dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, dlaczego na \u0142odzi niezb\u0119dny jest \"pies\" i do czego w\u0119dkarzowi s\u0142u\u017Cy winda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65496070":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65496071":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65496072":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65496073":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65496074":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65496075":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65496076":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65496077":["Dora in Wonderland - Part 2
Dora i Butek przechodz\u0105 przez lustro, wkraczaj\u0105c do \u015Bwiata pe\u0142nego niezwyk\u0142ych istot i miejsc. Celem wyprawy jest uratowanie kociak\u00F3w, kt\u00F3re uda\u0142y si\u0119 na herbatk\u0119 do Kr\u00F3lowej Kier.","","",[]],"65496078":["Pieski i nied\u017Awiedzie \/ Pieski ratuj\u0105 tulipany
Odwa\u017Cny Danny tym razem ucieka na drzewo przed nied\u017Awiedziem. Burmistrz Humdinger przed konkursem kwiat\u00F3w niszczy tulipany. Chase i Rocky musz\u0105 ruszy\u0107 na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65496079":["Gwiazdy filmowe \/ Pieski ratuj\u0105 festiwal filmowy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65496080":["Pieski w d\u017Cemie\/ Pieski ratuj\u0105 surfuj\u0105c\u0105 \u015Bwink\u0119
Mr\u00F3wki porywaj\u0105 owoce w trakcie corocznego konkursu na najlepszy d\u017Cem. Psi Patrol rusza na ratunek. Zuma wyrusza na akcj\u0119 wodn\u0105, podczas gdy Korneliusz odp\u0142ywa na desce surfingowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65496081":["Wschodz\u0105ca gwiazda
Na komend\u0119 przychodzi 46-letnia Klaudia. Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0142odszego o rok brata, Zygmunta, scenarzysty popularnej telenoweli. Twierdzi, \u017Ce s\u0105 bardzo z\u017Cyci, ale od kilku dni nie mo\u017Ce si\u0119 z krewnym skontaktowa\u0107. Policjanci zaczynaj\u0105 czynno\u015Bci \u015Bledcze od przeszukania biura produkcji serialu i przes\u0142uchania ekipy. Bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne scenariusze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65496082":["Na balkonie
Iza i Piotr wychowuj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie ma zbyt wiele czasu dla rodziny, poniewa\u017C poch\u0142ania go praca architekta. Po kolejnej awanturze z \u017Con\u0105, kt\u00F3ra czuje si\u0119 zaniedbywana, organizuje opiekunk\u0119 dla dzieci, by sp\u0119dzi\u0107 z ukochan\u0105 romantyczny wiecz\u00F3r. W ostatniej chwili jednak odwo\u0142uje spotkanie, poniewa\u017C musi zosta\u0107 d\u0142u\u017Cej w pracy. Zirytowana Iza pali na balkonie papierosa. Ma\u0142y Szymek dla \u017Cartu zamyka tam mam\u0119. Iza wpada w panik\u0119 i dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224693.jpg","",[]],"65496083":["Julka i Micha\u0142 s\u0105 w sobie zakochani. Aby m\u00F3c razem \u017Cy\u0107, zdecydowali si\u0119 na ucieczk\u0119: ona z domu, on z sieroci\u0144ca. Znale\u017Ali dla siebie opuszczony budynek, bez dost\u0119pu do czystej wody. Panuj\u0105ce tam warunki znacznie nadszarpn\u0119\u0142y zdrowie Julki, kt\u00F3ra w ko\u0144cu trafia do szpitala. Jej rodzice - od kilku miesi\u0119cy prowadz\u0105cy intensywne poszukiwania c\u00F3rki - o wszystkie jej problemy obwiniaj\u0105 Micha\u0142a. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak sam jest ci\u0119\u017Cko chory. Matka dziewczyny chce j\u0105 wyleczy\u0107 z tej mi\u0142o\u015Bci, co w efekcie prowadzi do dramatycznych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"65496084":["Odroczenie
Prokuratorka w drodze do s\u0105du zostaje oblana kwasem. Kobieta prowadzi\u0142a spraw\u0119 gro\u017Anego gangstera i to on jest g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. W trakcie \u015Bledztwa wychodz\u0105 jednak na jaw tajemnice skrywane przez pani\u0105 prokurator. \u017Bona naczelnika Piotra Zar\u0119bskiego sk\u0142ada pozew o rozw\u00F3d. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0105\u017C od dawna j\u0105 zaniedbywa\u0142, zajmuj\u0105c si\u0119 tylko prac\u0105. Naczelnik za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje przekona\u0107 \u017Con\u0119, by zmieni\u0142a zdanie. Olgierd i Krystian obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce ich szef wpakuje si\u0119 w k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"65496085":["Wschodz\u0105ca gwiazda
Na komend\u0119 przychodzi 46-letnia Klaudia. Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0142odszego o rok brata, Zygmunta, scenarzysty popularnej telenoweli. Twierdzi, \u017Ce s\u0105 bardzo z\u017Cyci, ale od kilku dni nie mo\u017Ce si\u0119 z krewnym skontaktowa\u0107. Policjanci zaczynaj\u0105 czynno\u015Bci \u015Bledcze od przeszukania biura produkcji serialu i przes\u0142uchania ekipy. Bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne scenariusze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65496086":["Diabelski m\u0142yn
Do pustostanu w kamienicy Kiepskich niespodziewanie wprowadza si\u0119 prezes Koz\u0142owski z \u017Con\u0105. Prezes znajduje si\u0119 w stanie \u015Bpi\u0105czki. W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w zaczynaj\u0105 kr\u0105\u017Cy\u0107 plotki, \u017Ce Koz\u0142owski na skutek malwersacji finansowych zosta\u0142 postawiony w stan oskar\u017Cenia przez prokuratur\u0119 i dlatego symuluje chorob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65496087":["Robak
Ferdek przy zakupie sze\u015Bciopaku piwa dostaje prezent w postaci ma\u0142ego lasera. Elektroniczny gad\u017Cet bardzo go bawi i inspiruje go do r\u00F3\u017Cnych psikus\u00F3w. Pojawiaj\u0105cy si\u0119 znik\u0105d i znikaj\u0105cy czerwony punkcik bardzo niepokoi Arnolda. S\u0105siad zaczyna on rozg\u0142asza\u0107 informacj\u0119 o istnieniu egzotycznego, jadowitego i nieznanego dot\u0105d nauce robaka, kt\u00F3ry zagra\u017Ca ca\u0142emu spo\u0142ecze\u0144stwu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65496088":["Tadeusz Surowy
Na skutek trudnego do wyt\u0142umaczenia zbiegu okoliczno\u015Bci Tadeusz Kopci\u0144ski zostaje obwo\u0142any kr\u00F3lem Polski. Bardzo szybko wczuwa si\u0119 w now\u0105 rol\u0119 i obwieszcza, \u017Ce jego rz\u0105dy b\u0119d\u0105 bardzo surowe, w zwi\u0105zku z czym zostaje mu nadany przydomek \"Tadeusz Surowy\". Wi\u0119kszo\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w osiedla przyjmuje ten fakt ze spokojem i podporz\u0105dkowuje si\u0119 w\u0142adcy. Jedynie Ferdynand Kiepski ma pewne w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65496089":["Marcin jest samotny, ale nie tylko z powodu bycia singlem. Odczuwa tak\u017Ce brak przyjaci\u00F3\u0142. Z pomoc\u0105 rusza mu Krzysztof, kt\u00F3ry mo\u017Ce zmotywowa\u0107 go do dzia\u0142ania. Tymczasem Snajper si\u0119 o\u015Bwiadcza, a Patrycja m\u00F3wi \"tak\". Teraz Zbyszek ma dodatkow\u0105 motywacj\u0119, by zmieni\u0107 swoje \u017Cycie i ostatecznie sko\u0144czy\u0107 z alkoholem. Do Henia przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 \u0141ukasz z Ul\u0105. Maj\u0105 konkretny cel wizyty. Chc\u0105 zagospodarowa\u0107 jego hektary i wykorzysta\u0107 ich potencja\u0142 na ekologiczne wioski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65496090":["Rafa\u0142, kt\u00F3ry jest zawsze pomocny na pla\u017Cy, zwr\u00F3ci\u0142 uwag\u0119 pewnej kobiety. Od tamtej pory s\u0105 w sta\u0142ym kontakcie. Wed\u0142ug niego to ju\u017C pocz\u0105tek zwi\u0105zku. W tym czasie Robert z Januszem pracuj\u0105 nad napraw\u0105 samochodu Zuzi. Ona i jej m\u0105\u017C znowu si\u0119 sprzeczaj\u0105. Krzysiek odwiedza Marcina i razem zastanawiaj\u0105 si\u0119 na tym, co trzeba zrobi\u0107, aby w ko\u0144cu zdoby\u0107 upragniona kobiet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65496091":["Andrzej, Gienek i S\u0142awek \u0142aduj\u0105 siano na przyczep\u0119. W drodze powrotnej spotyka ich niemi\u0142a przygoda - zakopuj\u0105 si\u0119 w piaszczystej drodze. Ta sytuacja wymaga u\u017Cycia silniejszego ci\u0105gnika. Andrzej bierze sprawy w swoje r\u0119ce. Gienek i S\u0142awek rozmawiaj\u0105 na temat dzieci. Kiedy Andrzej wraca z maszyn\u0105, uk\u0142adaj\u0105 bele w stodole. W Pokaniewie s\u0105siadka pomaga Monice w transporcie ciel\u0105t do budek. Nast\u0119pnie rolniczka poznaje dzia\u0142anie maszyny umo\u017Cliwiaj\u0105cej sprawniejsze pojenie zwierz\u0105t. Dzieli si\u0119 swoimi refleksjami na temat \u017Cycia kobiety na wsi. W Bronowie Agnieszka i Jarek robi\u0105 porz\u0105dki w stajni dla koni. Weterynarz odwiedza gospodarstwo i przeprowadza trudny zabieg wyci\u0119cia nowotworu u jednej z klaczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"65496092":["Teksas","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"65496093":["Ma\u0142\u017Conkowie Krzysztof i Noemi mieszkaj\u0105 wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci w \u0141odzi. Obydwoje s\u0105 bezrobotni. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 1000 z\u0142, do czego dochodzi 500 plus i zasi\u0142ek. Rodzina mieszka w starym drewnianym domu bez \u0142azienki. Budynek wymaga remontu. Mieszkaj\u0105cy w Warszawie Piotr i Dorota wychowuj\u0105 rocznego syna. Kobieta jest t\u0142umaczk\u0105, a jej partner prowadzi w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Ich praca pozwala na uzyskanie miesi\u0119cznego przychodu w wysoko\u015Bci oko\u0142o 14 tysi\u0119cy z\u0142. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65496094":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65496095":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65496096":["Najlepszy przyjaciel
Policyjna psycholog Zuza poznaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z amnezj\u0105. Nieznajomy nie ma przy sobie nic poza star\u0105 monet\u0105 w kieszeni. Na policji zeznaje, \u017Ce nie pami\u0119ta swojego nazwiska ani fakt\u00F3w z \u017Cycia, ma jednak dr\u0119cz\u0105ce prze\u015Bwiadczenie, \u017Ce wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego. Policja zapewnia choremu pomoc medyczn\u0105, organizuje mu tymczasowe lokum i prosi Zuz\u0119 o wsparcie psychologiczne. Jednocze\u015Bnie str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65496097":["Anna Wlaz\u0142o od trzech lat jest zwi\u0105zana z Berenik\u0105. Kobiety mieszkaj\u0105 razem w kawalerce, kt\u00F3r\u0105 Anna kupi\u0142a na kredyt. K\u0142opoty zacz\u0119\u0142y si\u0119, kiedy zosta\u0142a przeniesiona na gorzej p\u0142atne stanowisko i teraz ma problem ze sp\u0142at\u0105 rat. Co gorsza, nied\u0142ugo potem Anna zauwa\u017Cy\u0142a, \u017Ce jej ukochana si\u0119 zmieni\u0142a, inaczej si\u0119 ubiera, zacz\u0119\u0142a si\u0119 malowa\u0107, chocia\u017C kiedy\u015B tego nie lubi\u0142a. Anna boi si\u0119, \u017Ce partnerka ma kochank\u0119. Prosi detektyw\u00F3w, by to sprawdzili.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"65496098":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Transplant Wasteland
Nowy zarz\u0105d szpitala wprowadza chaos w plac\u00F3wce. Lekarze zaczynaj\u0105 zastanawia\u0107 si\u0119 nad swoj\u0105 przysz\u0142o\u015Bci\u0105 w Seattle Grace. Tymczasem personel czeka trudne zadanie. W klinice r\u00F3wnocze\u015Bnie ma zosta\u0107 przeprowadzonych kilka przeszczep\u00F3w. Ka\u017Cda z operacji przynosi inne trudno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"65496099":["Kabaret pod Wyrwigroszem
Wywodz\u0105cy si\u0119 z Krakowa Kabaret pod Wyrwigroszem to jedna z najbardziej znanych grup tego rodzaju w Polsce. Tym razem satyrycy wyst\u0105pi\u0105 w swoim najnowszym programie pod tytu\u0142em \"Variat\u00E9\". To przezabawna rewia stworzona zar\u00F3wno ze skeczy, jak i piosenek czy inteligentnych monolog\u00F3w. Satyrycy zaskakuj\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 skojarze\u0144 i przenikliwo\u015Bci\u0105 czynionych przez siebie spostrze\u017Ce\u0144. Program odni\u00F3s\u0142 sukces na estradach ca\u0142ego kraju - teraz czas, by poznali go tak\u017Ce telewidzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65496100":["Kabaret pod Wyrwigroszem
Wywodz\u0105cy si\u0119 z Krakowa Kabaret pod Wyrwigroszem to jedna z najbardziej znanych grup tego rodzaju w Polsce. Tym razem satyrycy wyst\u0105pi\u0105 w swoim najnowszym programie pod tytu\u0142em \"Variat\u00E9\". To przezabawna rewia stworzona zar\u00F3wno ze skeczy, jak i piosenek czy inteligentnych monolog\u00F3w. Satyrycy zaskakuj\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 skojarze\u0144 i przenikliwo\u015Bci\u0105 czynionych przez siebie spostrze\u017Ce\u0144. Program odni\u00F3s\u0142 sukces na estradach ca\u0142ego kraju - teraz czas, by poznali go tak\u017Ce telewidzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65496101":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"65496102":["Sprawa \u017Cycia i \u015Bmierci
Do \u0142owc\u00F3w trafia sprawa zab\u00F3jstwa Micha\u0142a Chomiaka, drobnego przest\u0119pcy gospodarczego. Jego cia\u0142o zawini\u0119te w dywan znaleziono w pobli\u017Cu \u015Bmietnika. Dzi\u0119ki zeznaniom narzeczonej zamordowanego detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna boryka\u0142 si\u0119 z problemami finansowymi. Nawi\u0105za\u0142 te\u017C kontakt z podejrzanym hakerem o pseudonimie Sindbad. Do przest\u0119pcy udaje si\u0119 dotrze\u0107 Tomkowi. Sindbad proponuje mu spotkanie. Informatyk przekonuje \u0142owc\u00F3w, \u017Ce poradzi sobie z prac\u0105 w terenie pod przykrywk\u0105, ale wpada w k\u0142opoty. Brunon odkrywa, \u017Ce nie ma \u015Brodk\u00F3w na koncie. Okazuje si\u0119, \u017Ce got\u00F3wk\u0119 wyp\u0142aci\u0142a z bankomatu Julia. M\u0119\u017Cczyzna konfrontuje si\u0119 z c\u00F3rk\u0105. Po raz pierwszy maj\u0105 okazj\u0119 szczerze ze sob\u0105 porozmawia\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"65496103":["Uratujcie m\u00F3j wzrok
Odcinek po\u015Bwi\u0119cono jaskrze, cz\u0119sto wyst\u0119puj\u0105cej chorobie oczu, kt\u00F3ra nieleczona prowadzi do utraty wzroku. Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Sylwii. Kobieta oczekuje na operacj\u0119 nowatorsk\u0105 metod\u0105 zwan\u0105 kanaloplastyk\u0105. Eksperci wyja\u015Bni\u0105, na czym polega ten zabieg i czym r\u00F3\u017Cni si\u0119 od powszechnie stosowanego. Kolejna bohaterka ma przej\u015B\u0107 bardzo skomplikowan\u0105 operacj\u0119. Podczas jednego zabiegu lekarze postaraj\u0105 si\u0119 wyleczy\u0107 jej jaskr\u0119 i usun\u0105\u0107 za\u0107m\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"65496104":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65496105":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65496106":["Kabaret pod Wyrwigroszem
Wywodz\u0105cy si\u0119 z Krakowa Kabaret pod Wyrwigroszem to jedna z najbardziej znanych grup tego rodzaju w Polsce. Tym razem satyrycy wyst\u0105pi\u0105 w swoim najnowszym programie pod tytu\u0142em \"Variat\u00E9\". To przezabawna rewia stworzona zar\u00F3wno ze skeczy, jak i piosenek czy inteligentnych monolog\u00F3w. Satyrycy zaskakuj\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 skojarze\u0144 i przenikliwo\u015Bci\u0105 czynionych przez siebie spostrze\u017Ce\u0144. Program odni\u00F3s\u0142 sukces na estradach ca\u0142ego kraju - teraz czas, by poznali go tak\u017Ce telewidzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65496107":["KSM - Radio. Muzyka. \u017Barty., cz\u0119\u015B\u0107 3","","",[]],"65496108":["Prowadz\u0105cy przeprowadzi eksperyment, by sprawdzi\u0107 skuteczno\u015B\u0107 metod relaksacyjnych. Odkryje sekrety batyskafu i opowie, czym jest superhe\u0142m. Witold Tomaszewski zdradzi gad\u017Cety dla fana gier komputerowych. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 ponadto, jak dzia\u0142a myjnia laserowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65496109":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy mo\u017Cna oszuka\u0107 radary na drogach. Przeprowadzi eksperyment, podczas kt\u00F3rego wytworzy sztuczny \u015Bnieg, a tak\u017Ce uda si\u0119 z wizyt\u0105 do sejmu. Witold Tomaszewski opowie o rowerach hybrydowych. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, czym si\u0119 r\u00F3\u017Cni osa od szerszenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}