{"71337141":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71337142":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71337143":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71337144":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"71337145":["Zdzichu kolejny raz podchodzi do pr\u00F3by bicia rekordu Guinnessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105 siedz\u0105c. Wszystko przebiega zgodnie z regulaminem przy obecno\u015Bci oficjalnego s\u0119dziego, kt\u00F3ry rejestruje ten wyczyn za pomoc\u0105 kamery. Hos wymy\u015Bli\u0142 nowy spos\u00F3b na zarabianie. Planuje otworzy\u0107 z bratem galeri\u0119 i sprzedawa\u0107 w niej rze\u017Aby, kt\u00F3re sam wykona. Ola jest nowo\u017Cytn\u0105 wied\u017Am\u0105. Wyja\u015Bnia, jak post\u0119powa\u0107 z ro\u015Blinami, aby wykorzysta\u0107 ich walory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71337146":["Sprawa komandora K\u0142oczkowskiego, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka, w kt\u00F3rym prowadz\u0105cy prezentuje spraw\u0119 dow\u00F3dcy okr\u0119tu podwodnego ORP Orze\u0142 komandora podporucznika Henryka K\u0142oczkowskiego. Zosta\u0142 on zdegradowany do stopnia marynarza przez Polski S\u0105d Morski w Londynie. Oficera r\u00F3wnie\u017C wydalono z marynarki i skazano na cztery lata wi\u0119zienia za najci\u0119\u017Csze przest\u0119pstwo - dezercj\u0119. Dzi\u015B ju\u017C wiadomo, \u017Ce ca\u0142y proces zosta\u0142 upozorowany, za\u015B K\u0142oczkowski pad\u0142 ofiar\u0105 spisku oficer\u00F3w. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, jak dosz\u0142o do tego ha\u0144bi\u0105cego procesu, b\u0119d\u0105cego obraz\u0105 prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71337147":["Genera\u0142 W\u0142asow
Program zdradza, jakie tajemnice kryje MRU (Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony) i jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 on podczas II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest Kostrzyn nad Odr\u0105 - miasto kt\u00F3rego nie ma i poznaj\u0105 tajn\u0105 histori\u0119 Westerplatte. Odcinek pokazuje, co naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w Wilczym Sza\u0144cu i opowiada tajn\u0105 histori\u0119 ORP Orze\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71337148":["Prow.: Patryk Rojewski.
Patryk Rojewski jest popularnym tw\u00F3rc\u0105 na platformie YouTube. Wyr\u00F3\u017Cnia si\u0119 swoim poczuciem humoru, pozytywnym nastawianiem oraz wiedz\u0105 z zakresu gier. Ten zapalony gracz opowie widzom ciekawe historie dotycz\u0105ce ogrywanych tytu\u0142\u00F3w oraz przedstawi ich mechaniki i zwi\u0105zane z nimi gameplay-owe niuanse.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"71337149":["Prow.: Patryk Rojewski.
Patryk Rojewski jest popularnym tw\u00F3rc\u0105 na platformie YouTube. Wyr\u00F3\u017Cnia si\u0119 swoim poczuciem humoru, pozytywnym nastawianiem oraz wiedz\u0105 z zakresu gier. Ten zapalony gracz opowie widzom ciekawe historie dotycz\u0105ce ogrywanych tytu\u0142\u00F3w oraz przedstawi ich mechaniki i zwi\u0105zane z nimi gameplay-owe niuanse.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"71337150":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",[]],"71337151":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337152":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337153":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337154":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337155":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337156":["Lolitka
Osiemnastolatka zostaje znaleziona martwa w swoim apartamencie. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce przyk\u0142adna uczennica prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, robi\u0105c karier\u0119 w amatorskim przemy\u015Ble film\u00F3w dla doros\u0142ych. Podejrzany staje si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel wytw\u00F3rni, od kt\u00F3rego dziewczyna chcia\u0142a odej\u015B\u0107. Tymczasem przysz\u0142a panna m\u0142oda zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego na kilka dni przed \u015Blubem. O uprowadzenie ukochanego podejrzewa swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, jednak prawda oka\u017Ce si\u0119 znacznie bardziej zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71337157":["Zakazane strefy
Z powodu wojen i niestabilno\u015Bci w regionie badacze nie mog\u0105 dotrze\u0107 do wielu miejsc, w kt\u00F3rych niszczone s\u0105 bezcenne staro\u017Cytne przedmioty, zawieraj\u0105ce informacje o pochodzeniu i historii ludzko\u015Bci. W Iraku i Syrii przepad\u0142o tysi\u0105ce takich artefakt\u00F3w. Wielokrotnie pl\u0105drowano egipskie muzea i wykopaliska. W tybeta\u0144skich g\u00F3rach i lasach Ameryki \u015Arodkowej systematycznie niszczono \u015Bwi\u0119te teksty. By\u0107 mo\u017Ce wszystko to nie by\u0142o przypadkowe, lecz istoty pozaziemskie realizuj\u0105 plan zniszczenia informacji, kt\u00F3re chc\u0105 ukry\u0107 przed ludzko\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"71337158":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"71337159":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"71337160":["Goku przybywa do siedziby Capsule Corporation. To tu ojciec Bulmy, dr Briefs, skonstruowa\u0142 specjalnie dla niego statek kosmiczny. Pojazd, kt\u00F3ry przewiezie go na Namek w sze\u015B\u0107 dni, posiada w swoim wyposa\u017Ceniu zaawansowany sprz\u0119t treningowy oraz urz\u0105dzenie do zmieniania grawitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337161":["Krillin i Hogan ratuj\u0105 ma\u0142ego, namekia\u0144skiego ch\u0142opca imieniem Dende, kt\u00F3rego zaatakowa\u0142 Dodoria. Ca\u0142ej tr\u00F3jce udaje si\u0119 uciec i ukry\u0107 w bezpiecznym miejscu. Tymczasem Dodoria musi zmierzy\u0107 si\u0119 z Veget\u0105. Bardzo szybko staje si\u0119 jasne, \u017Ce przegra pojedynek. B\u0142aga o darowanie mu \u017Cycia, a w zamian oferuje zdradzenie prawdziwych przyczyn zag\u0142ady jego planety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337162":["W trakcie przed\u0142u\u017Caj\u0105cego si\u0119 pobytu na Ziemi Vegeta nauczy\u0142 si\u0119 wykrywa\u0107 pole elektryczne bez pomocy urz\u0105dze\u0144. Dzi\u0119ki temu wyczuwa z daleka Krillina, Gohana i Dend\u0119. Zaniepokojeni tym Hohan i Krillin obni\u017Caj\u0105 moc swojego ki, aby nikt ich nie wykry\u0142. Niestety, Dende nie potrafi tego zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337163":["Krillin i Dende kontynuuj\u0105 podr\u00F3\u017C do domu Wielkiego Starca. W tym samym czasie Vegeta stacza b\u00F3j z Zarbonem, kt\u00F3ry jest praw\u0105 r\u0119k\u0105 Friezy. Szala zwyci\u0119stwa wydaje si\u0119 przechyla\u0107 na stron\u0119 Vegety, gdy nagle Zarbon przechodzi transformacj\u0119, kt\u00F3ra w spos\u00F3b niebywa\u0142y zwi\u0119ksza jego moc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337164":["Krillin i Dende docieraj\u0105 wreszcie do miejsca, w kt\u00F3rym przebywa Wielki Starzec. Okazuje si\u0119 nim bardzo charakterystyczna wie\u017Ca, stoj\u0105ca na pustkowiu. Tam przybysze zostaj\u0105 powitani przez Naila, jednego z najpot\u0119\u017Cniejszych Namekia\u0144skich wojownik\u00F3w i zarazem ochroniarza Starca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71337165":["Poch\u00F3t
Konieczko i Anusiak przygotowuj\u0105 si\u0119 do pochodu, kt\u00F3ry ma odby\u0107 si\u0119 podczas zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 d\u0142ugiego weekendu majowego. Z kolei And\u017Celika i Ma\u015Blana postanawiaj\u0105 uczci\u0107 rocznic\u0119 uchwalenia konstytucji. Okazuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce higienistka organizuje demonstracj\u0119 alternatywn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"71337166":["Mel
\u015Awiat znalaz\u0142 si\u0119 w powa\u017Cnym niebezpiecze\u0144stwie, kiedy ogromny, galaretowaty potw\u00F3r zacz\u0105\u0142 sia\u0107 spustoszenie. Jedynie czw\u00F3rka przyjaci\u00F3\u0142 - Anusiak, Konieczko, Ma\u015Blana i Czesio - potrafi pokona\u0107 monstrum. W walce z besti\u0105 pomog\u0105 ch\u0142opcom ich pluszaki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"71337167":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"71337168":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71337169":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"71337170":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"71337171":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71337172":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71337173":["7 gier, kt\u00F3rych nie sko\u0144czysz w wakacje","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"71337174":["Genera\u0142 W\u0142asow
Program zdradza, jakie tajemnice kryje MRU (Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony) i jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 on podczas II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest Kostrzyn nad Odr\u0105 - miasto kt\u00F3rego nie ma i poznaj\u0105 tajn\u0105 histori\u0119 Westerplatte. Odcinek pokazuje, co naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w Wilczym Sza\u0144cu i opowiada tajn\u0105 histori\u0119 ORP Orze\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71336965":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71336966":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71336967":["Re\u017C.: Richard Rich.
Brytyjska guwernantka Anna Leonowens przybywa do Syjamu, aby uczy\u0107 dzieci w\u0142adcy tego egzotycznego kraju. Monarcha jest pewny siebie i bardzo uparty. W przygodach dzieci, ich nauczycielki i kr\u00F3la bierze tak\u017Ce udzia\u0142 tr\u00F3jka wyj\u0105tkowych zwierz\u0105t: s\u0142oni\u0105tko Tusker, swawolna ma\u0142pka Moonshee i dostojna czarna pantera Rama. Do\u015Bwiadczenia Anny Leonowens w nauczaniu dzieci rodziny kr\u00F3lewskiej sta\u0142y si\u0119 podwalin\u0105 ksi\u0105\u017Cki Margaret Landon pod tytu\u0142em \"Anna i kr\u00F3l Syjamu\". Ksi\u0105\u017Cka pos\u0142u\u017Cy\u0142a za podstaw\u0119 \u015Bwiatowej s\u0142awy musicalu \"Kr\u00F3l i ja\", a tak\u017Ce filmu obyczajowego z 1956 roku, kt\u00F3ry otrzyma\u0142 pi\u0119\u0107 Oscar\u00F3w. Po kilkudziesi\u0119ciu latach wytw\u00F3rnie filmowe postanowi\u0142y w przepi\u0119knej oprawie muzycznej przypomnie\u0107 najm\u0142odszym widzom wyj\u0105tkow\u0105 histori\u0119 Anny Leonowens. Powsta\u0142a jej wersja animowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2242597.jpg","",["N"]],"71336968":["Wraz z go\u015Bciem odcinka, restauratorem i szefem kuchni Mateuszem Gesslerem, Ewa Wachowicz przygotowuje zup\u0119 rybn\u0105. W potrawie znajdzie si\u0119 te\u017C sporo warzyw. Na danie g\u0142\u00F3wne prowadz\u0105ca przyrz\u0105dzi bigos cyga\u0144ski, w kt\u00F3rego sk\u0142adzie wyj\u0105tkowo zabraknie kiszonej kapusty. Na deser za\u015B Ewa Wachowicz upiecze sernik. Wykorzysta jednak w tym celu nowatorski przepis, w kt\u00F3rym nie ma wzmianki o serze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",[]],"71336969":["Ewelina samotnie wychowuje troje dzieci. Rodzina \u017Cyje w z\u0142ych warunkach, poniewa\u017C kobieta nie pracuje. Ca\u0142a czw\u00F3rka utrzymuje si\u0119 tylko z zasi\u0142k\u00F3w. Ewelina mo\u017Ce jedynie liczy\u0107 na pomoc siostry. \u0141ukasz i Karolina za\u015B maj\u0105 jednego syna. S\u0105 dobrze sytuowani. Oboje mog\u0105 si\u0119 pochwali\u0107 ciekawymi pasjami. Nie brakuje im bowiem czasu na ich realizacj\u0119. Karolina jest zatrudniona w bran\u017Cy IT, a \u0141ukasz poza prac\u0105 gra tak\u017Ce na perkusji. Obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na pi\u0119\u0107 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"71336970":["Marta i Jacek mieszkaj\u0105 wraz z synem w \u017Byrardowie. Kobieta jest prawniczk\u0105 zatrudnion\u0105 w MSW, a m\u0119\u017Cczyzna in\u017Cynierem pracuj\u0105cym jako windykator bankowy. Sw\u00F3j miesi\u0119czny bud\u017Cet w wysoko\u015Bci 20000 z\u0142otych para ch\u0119tnie przeznacza na podr\u00F3\u017Ce i rozwijanie pasji, takich jak malowanie, fotografia i sport. Agnieszka i Piotr wraz z dwoma synami mieszkaj\u0105 w \u0141odzi. Kobieta po\u015Bwi\u0119ci\u0142a si\u0119 wychowaniu dzieci, a m\u0119\u017Cczyzna pracuje jako brukarz. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi 3500 z\u0142otych. Na kilka dni te tak r\u00F3\u017Cne rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania, a tak\u017Ce bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71336971":["Tw\u00F3rcy programu odwiedzaj\u0105 Jerzego Gar\u0119. W prowadzonym przez niego O\u015Brodku Rehabilitacji Je\u017Cy ucz\u0105 si\u0119, na czym polega codzienna opieka nad tymi ssakami. Nast\u0119pnie udaj\u0105 si\u0119 do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie wraz z dyrektor Ew\u0105 Zgrabczy\u0144sk\u0105 staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami przybycia kolejnych lw\u00F3w ewakuowanych z Doniecka. Transport organizuje Natalia Popowa. Koty docelowo trafi\u0105 do azylu w po\u0142udniowej Afryce. Prowadz\u0105cy poznaj\u0105 tak\u017Ce mieszka\u0144c\u00F3w O\u015Brodka Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Buchwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna, a tak\u017Ce za\u0142o\u017Cycielk\u0119 plac\u00F3wki Ew\u0119 Rumi\u0144sk\u0105. O pocz\u0105tkach swojej dzia\u0142alno\u015Bci charytatywnej opowiada tak\u017Ce Scarlett Szy\u0142ogalis, kt\u00F3ra ratuje stare konie w swoim schronisku o nazwie \"Tara\" w Piskorzynie.","","",["N"]],"71336972":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71336973":["Seul","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["N"]],"71336974":["W Plutyczach Genek i S\u0142awek, siedz\u0105c na schodkach przed domem, ogl\u0105daj\u0105 stare zdj\u0119cia rodzinne Genka. Przychodzi Andrzej i zabiera ich do pracy. Razem z dzie\u0107mi, Kacperkiem i Ninusi\u0105, przewracaj\u0105 siano przy brzegu rowu z wod\u0105. Andrzej narzeka na susz\u0119. Potem wszyscy id\u0105 nad Orlank\u0119, gdzie Andrzej \u0142owi ryby. W Ha\u0107kach Olek, Micha\u0142 i Natalia oczyszczaj\u0105 pole pszenicy z k\u0142os\u00F3w \u017Cyta i pszen\u017Cyta. Gdy ziarno b\u0119dzie zmieszane, skup nie przyjmie go jako konsumpcyjnego, tylko zaliczy do ni\u017Cszej klasy. Nast\u0119pnie Olek z Micha\u0142em poj\u0105 ja\u0142\u00F3wki na otwartym pastwisku, korzystaj\u0105c ze starej studni. P\u00F3\u017Aniej Micha\u0142 wysiewa r\u0119cznie naw\u00F3z, a Olek wspomina dawne sposoby siewu. W Laszkach Emilka z mam\u0105 wyganiaj\u0105 stado k\u00F3z na pastwisko. Potem jad\u0105 ci\u0105gnikiem na \u0142\u0105ki. Emilka ma po raz pierwszy w \u017Cyciu roztrz\u0105sa\u0107 maszynowo siano. Przed rozpocz\u0119ciem pracy musi dopompowa\u0107 ko\u0142a w maszynie i odpowiednio j\u0105 ustawi\u0107. Udaje jej si\u0119 to zrobi\u0107, mimo k\u0142opot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365075.jpg","",["N"]],"71336975":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71336976":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71336977":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71336978":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71336979":["Karina kolejny raz przekonuje si\u0119, jaka jest cena rozpoznawalno\u015Bci. Nie ka\u017Cdy radzi sobie z presj\u0105, a zawi\u015B\u0107 i hejt s\u0105 w stanie zniszczy\u0107 nawet bardzo obiecuj\u0105cy zwi\u0105zek. Kamil ma za sob\u0105 wiele do\u015Bwiadcze\u0144 w zwi\u0105zkach i kilka uczuciowych pora\u017Cek. Ch\u0119tnie dzieli si\u0119 z otoczeniem swoimi przemy\u015Bleniami na temat tego, co obecnie poci\u0105ga kobiety. Stefan cz\u0119sto przemieszcza si\u0119 mi\u0119dzy Polsk\u0105 i Niemcami. Daje mu to czas na przeprowadzenie bilansu swojego \u017Cycia. Jego przemy\u015Blenia zwi\u0105zane s\u0105 z perspektyw\u0105 za\u0142o\u017Cenia rodziny i narodzin potomka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"71336980":["Andelek stara si\u0119 zeswata\u0107 Marka. Wpada na pewien pomys\u0142, kt\u00F3ry jego zdaniem mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 owocny. Krzysztof jest przekonany, \u017Ce dobre jedzenie, tak samo jak kwiaty, to dobry spos\u00F3b na oczarowanie kobiety. Aby jednak jej zaimponowa\u0107, trzeba posi\u0142ek przygotowa\u0107 samodzielnie. Robert i Zuzia planuj\u0105 wakacje. Wyj\u015Bcie do kawiarni na ciastko to doskona\u0142y czas, by porozmawia\u0107. Tak\u017Ce o codziennej t\u0119sknocie, kt\u00F3ra towarzyszy obojgu podczas roz\u0142\u0105ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"71336981":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71336982":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"71336983":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"71336984":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71336985":["Re\u017C.: Steve Martino, Mike Thurmeier.
Rozpaczliwy po\u015Bcig Scrata za upragnionym \u017Co\u0142\u0119dziem po raz kolejny sprowadza k\u0142opoty na wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w Ziemi. Ma\u0142a wiewi\u00F3rka zn\u00F3w doprowadza do globalnej katastrofy, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce B\u0142\u0119kitna Planeta ulega powa\u017Cnym przeobra\u017Ceniom. Mi\u0119dzykontynentalny kataklizm rzuca trzech wiernych przyjaci\u00F3\u0142: mamuta Ma\u0144ka, leniwca Sida i tygrysa szabloz\u0119bnego Diega w wir niesamowitych przyg\u00F3d. W trakcie podr\u00F3\u017Cy b\u0119d\u0105 musieli stan\u0105\u0107 do walki z niebezpiecznymi piratami, a Sid spotka swoj\u0105 zrz\u0119dliw\u0105, zupe\u0142nie niepoprawn\u0105 babci\u0119. W\u015Br\u00F3d z\u0142oczy\u0144c\u00F3w znajdzie si\u0119 r\u00F3wnie\u017C pi\u0119kna Shira, kt\u00F3ra zawr\u00F3ci w g\u0142owie Diegowi... Dalsze przygody sympatycznych zwierzak\u00F3w z krainy lodu i \u015Bniegu. Doskona\u0142a rozrywka dla ma\u0142ych i du\u017Cych, kt\u00F3rej najwi\u0119kszym atutem jest polski dubbing. Jak ka\u017Cda ods\u0142ona, tak i ta sta\u0142a si\u0119 kinowym i telewizyjnym hitem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2049762.jpg","",[]],"71336986":["Re\u017C.: Tony Gilroy.
Dubaj, rok 2003. Konsulat ameryka\u0144ski organizuje bankiet z okazji \u015Awi\u0119ta 4 lipca. Na przyj\u0119ciu poznaj\u0105 si\u0119: agent MI6, Ray Koval (Clive Owen), i Claire Stenwick (Julia Roberts). Atrakcyjna pracowniczka CIA wykorzystuj\u0105c zainteresowanie m\u0119\u017Cczyzny podaje mu \u015Brodki nasenne i wykrada dokumenty, zawieraj\u0105ce tajne kody egipskiego systemu obrony powietrznej. Mijaj\u0105 trzy lata. Podczas romantycznego spotkania w Rzymie Ray i Claire postanawiaj\u0105 porzuci\u0107 tajn\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 i podj\u0105\u0107 prac\u0119 w lepiej p\u0142atnym sektorze prywatnym. Koval zatrudnia si\u0119 wi\u0119c w kierowanym przez Dicka Garsika (Paul Giamatti) koncernie Eguikrom, tymczasem Claire w konkurencyjnej, zarz\u0105dzanej przez Howarda Tully'ego (Tom Wilkinson), korporacji Burkett & Randle. Walka mi\u0119dzy dwoma potentatami jest niezwykle zaci\u0119ta. Byli agenci maj\u0105 za zadanie zdobywa\u0107 supertajne informacje o planach i recepturach konkurent\u00F3w. Przy okazji wprowadzania na rynek najnowszej generacji preparatu na porost w\u0142os\u00F3w, kochankowie postanawiaj\u0105 tak\u017Ce skorzysta\u0107 na transakcji. Jednak oszukanie korporacji okazuje si\u0119 znacznie trudniejsze, ni\u017C im si\u0119 wydawa\u0142o. Re\u017Cyserem i autorem scenariusza filmu jest Tony Gilroy - autor g\u0142o\u015Bnego \"Michaela Claytona\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366814.jpg","",[]],"71336987":["Re\u017C.: Juliusz Machulski.
Aga (Aleksandra Doma\u0144ska) przez ca\u0142y czas jest pilnowana przez \"Dych\u0119\" (Micha\u0142 \u017Burawski), ochroniarza o \u0142agodnej twarzy. Pewnego dnia jak zawsze przemierzaj\u0105 wytworn\u0105 limuzyn\u0105 ulice Lublina. Nic nie wskazuje na to, \u017Ceby mia\u0142 on w jakikolwiek spos\u00F3b r\u00F3\u017Cni\u0107 si\u0119 od pozosta\u0142ych. Tymczasem, ku zaskoczeniu obojga pasa\u017Cer\u00F3w, niespodziewanie spod k\u00F3\u0142 samochodu dos\u0142ownie wyrasta Wiki (Olga Bo\u0142\u0105d\u017A). Dziewczyna cudem unika powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144. Twierdzi, \u017Ce szuka\u0142a w kana\u0142ach niefortunnie upuszczonych kluczy. Aga szybko si\u0119 z ni\u0105 zaprzyja\u017Ania. Nowa znajoma partnerki nie podoba si\u0119 Brunonowi Volcie (Andrzej Zieli\u0144ski), kt\u00F3ry kontroluje ca\u0142\u0105 okolic\u0119. Dzi\u0119ki przebieg\u0142o\u015Bci, umiej\u0119tno\u015Bci radzenia sobie w ka\u017Cdej sytuacji, a tak\u017Ce rozwini\u0119temu zmys\u0142owi kombinowania potrafi nawet uczyni\u0107 prezydentem kompletnego nieudacznika. Zreszt\u0105, takie w\u0142a\u015Bnie ma teraz zadanie. Pomaga Kazimierzowi Dolnemu (Jacek Braciak), przewodnicz\u0105cemu Polskiej Partii Socjalistyczno-Narodowej \"Godno\u015B\u0107 i Duma\". Nie zdaje sobie sprawy, \u017Ce tym razem nie wszystko p\u00F3jdzie po jego my\u015Bli... Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Wiki znajduje w \u015Bcianie swojego mieszkania, mieszcz\u0105cego si\u0119 w starej kamienicy, skarb warty miliony euro - zaginion\u0105 koron\u0119 Kazimierza Wielkiego. Volta jest zainteresowy tym znaleziskiem. Przebieg\u0142y oszust uk\u0142ada plan doskona\u0142y, dzi\u0119ki kt\u00F3remu zdob\u0119dzie bezcenny przedmiot. Organizowa\u0142 podobne przedsi\u0119wzi\u0119cia ju\u017C dziesi\u0105tki razy, wi\u0119c jest pewien sukcesu. Problem w tym, dot\u0105d jego przeciwnikami byli wy\u0142\u0105cznie m\u0119\u017Cczy\u017Ani, za\u015B teraz wypowiada wojn\u0119 kobietom i nie wie, co to w\u0142a\u015Bciwie znaczy. Odpowied\u017A okazuje si\u0119 do\u015B\u0107 bolesna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347924.jpg","",[]],"71336988":["M\u0142odzi ma\u0142\u017Conkowie, Ewelina i Grzegorz, wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Od kilku lat staraj\u0105 si\u0119 wyremontowa\u0107 stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105. Do wyko\u0144czenia pozosta\u0142a \u0142azienka. Nale\u017Cy te\u017C zabezpieczy\u0107 rury z wod\u0105, by nie zamarza\u0142y zim\u0105. Poza tym brakuje toalety i prawdziwego ogrzewania. Chory na hemofili\u0119 ojciec rodziny nie jest w stanie zrobi\u0107 tego wszystkiego sam. Na pomoc spieszy ekipa programu. Go\u015Bciem specjalnym odcinka jest dziennikarz Pawe\u0142 Loroch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"71336989":["Kazachsta\u0144skie Wieczera
Do Kiepskich przyje\u017Cd\u017Ca rodzina z Dalekiego Wschodu zaproszona przez Babk\u0119. Go\u015Bcie postanawiaj\u0105 na sta\u0142e pozosta\u0107 w Polsce i polepszy\u0107 nieco sw\u00F3j los. Chwilowo zamieszkuj\u0105 u Kiepskich, pr\u00F3buj\u0105c jak najszybciej zorganizowa\u0107 sobie dobrobyt. Chc\u0105c si\u0119 pozby\u0107 niewygodnej rodziny - a przy okazji zarobi\u0107 troch\u0119 grosza - Ferdek pomaga im w rzekomo intratnym przedsi\u0119wzi\u0119ciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71337400":["W programie historie Micha\u0142a Pawlaka oraz Sebastiana Flisa. Micha\u0142 nale\u017Cy do kadry narodowej i jest wicemistrzem Europy w parataekwondo. Jest nie tylko zawodnikiem, ale tak\u017Ce trenerem oraz dyrektorem administracyjnym w warszawskim klubie. Jego sparingpartnerem jest inny utytu\u0142owany niepe\u0142nosprawny zawodnik - Przemys\u0142aw Wieczorek. Sylwester Flis uprawia hokej na sledgach. Jest jednym z najlepszych na \u015Bwiecie zawodnik\u00F3w w tej dyscyplinie. Reprezentowa\u0142 Stany Zjednoczone, dla kt\u00F3rych wywalczy\u0142 z\u0142oty medal podczas igrzysk paraolimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Obecnie promuje ten sport w Polsce, gdzie wci\u0105\u017C jest on bardzo ma\u0142o popularny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71337401":["Ewa Trzebi\u0144ska i Martyna Swatowska-Wenglarczyk
odcinek","","",[]],"71337402":["
Interaktywna seria animowana dla dzieci nawi\u0105zuj\u0105ca do oryginalnego serialu telewizyjnego \"Blue Clues\" z 1996 roku, z nowym gospodarzem, Joshu\u0105 Dela Cruzem. Zawiera innowacyjne projekty produkcyjne, a postacie s\u0105 animowane cyfrowo. Tw\u00F3rcy zapraszaj\u0105 najm\u0142odszych do wsp\u00F3lnej zabawy i gier oraz rozwi\u0105zywania minitajemnic.","","",["N"]],"71337403":["
Interaktywna seria animowana dla dzieci nawi\u0105zuj\u0105ca do oryginalnego serialu telewizyjnego \"Blue Clues\" z 1996 roku, z nowym gospodarzem, Joshu\u0105 Dela Cruzem. Zawiera innowacyjne projekty produkcyjne, a postacie s\u0105 animowane cyfrowo. Tw\u00F3rcy zapraszaj\u0105 najm\u0142odszych do wsp\u00F3lnej zabawy i gier oraz rozwi\u0105zywania minitajemnic.","","",["N"]],"71337404":["Dochodzi do wybuchu klozetki pana Kraba. Przeprowadza on \u015Bledztwo, by ustali\u0107, jak mog\u0142o doj\u015B\u0107 do tego wydarzenia.","","",["N"]],"71337405":["Opiekunowie opowiadaj\u0105 swoim podopiecznym straszne historyjki. Niespodziewanie na obozie pojawia si\u0119 prawdziwy duch.","","",["N"]],"71337406":["W dniu, w kt\u00F3rym ma odby\u0107 si\u0119 szkolna dyskoteka, okazuje si\u0119, \u017Ce siostry zorganizowa\u0142y Hirkowi randki z czterema dziewczynami jednocze\u015Bnie. Hirek zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Robertem, a Hania \u017Ale si\u0119 z tym czuje. Postanawia wzbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107, umawiaj\u0105c si\u0119 z Czarkiem.","","",["N"]],"71337407":["Hirek marzy, by zamiast dziesi\u0119ciu si\u00F3str mie\u0107 dziesi\u0119cioro braci. Hala daj\u0119 mu szans\u0119 przekona\u0107 si\u0119 jakby to by\u0142o. Hola chcia\u0142aby pozna\u0107 tajemnic\u0119 swojego rodze\u0144stwa.","","",["N"]],"71337408":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",[]],"71337409":["Finlandia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"71337410":["Mocne uderzenie
Kazimierz Badura w odruchu s\u0105siedzkiej sympatii obdarowuje Ferdynanda znalezion\u0105 na \u015Bmietniku perkusj\u0105. Nieoczekiwanie instrument budzi ogromne zainteresowanie w\u015Br\u00F3d rodziny Kiepskich i ich s\u0105siad\u00F3w. Pos\u0142u\u017Cy do roz\u0142adowania spo\u0142ecznych napi\u0119\u0107 i frustracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71337411":["Wysokie obcasy
Jolasia \u017C\u0105da od Waldka, \u017Ceby kupi\u0142 jej nowe buty. Waldemar o\u015Bwiadcza jej, \u017Ce w tym momencie nie sta\u0107 go na taki wydatek, wi\u0119c Jolasia wpada w sza\u0142. Zrozpaczony m\u0119\u017Cczyzna ucieka z domu i b\u0142\u0105ka si\u0119 po parku. Niespodziewanie z pomoc\u0105 przychodzi mu napotkany tam Kazimierz Badura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71337412":["Heca ko\u0142o pieca
Boczek ostrzega mieszka\u0144c\u00F3w osiedla, \u017Ce w nied\u0142ugim czasie zostanie wy\u0142\u0105czony dop\u0142yw wody i pr\u0105du. Wszyscy ignoruj\u0105 jego ostrze\u017Cenia. Wkr\u00F3tce przepowiednie Boczka si\u0119 sprawdzaj\u0105. Niebawem zostaje wy\u0142\u0105czone r\u00F3wnie\u017C ogrzewanie. Mieszka\u0144cy osiedla zostaj\u0105 bez wody, w ch\u0142odzie i w ciemno\u015Bciach. Halina i Ferdek szukaj\u0105 sposobu na przetrwanie kryzysu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71337413":["Lalka
Halina znajduje w piwnicy star\u0105 lalk\u0119. Przypomina jej o \u015Blubie z Ferdkiem, gdy\u017C ozdabia\u0142a mask\u0119 samochodu, kt\u00F3rym jechali na ceremoni\u0119. Z czasem okazuje si\u0119, \u017Ce obecno\u015B\u0107 lalki w tajemniczy spos\u00F3b zaczyna niekorzystnie wp\u0142ywa\u0107 na psychik\u0119 Haliny. Ferdek chce si\u0119 pozby\u0107 zabawki, lecz nie jest to wcale proste.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71337414":["Janusz z Sikor, Ma\u0142gosia z Ziel\u0105tkowa, Maciej z Chocho\u0142owa oraz Emil z Henrykowa troszcz\u0105 si\u0119 o porz\u0105dek we wsi. Kamery towarzysz\u0105 im w wykonywaniu codziennych obowi\u0105zk\u00F3w. So\u0142tys z Henrykowa dba wraz z mieszka\u0144cami o schludny wygl\u0105d nowego dworca. Janusz wraz z w\u00F3jtem o\u015Bwiadczaj\u0105, \u017Ce kolejna droga zostanie utwardzona. So\u0142tys Chocho\u0142owa zbiera podpisy pod wnioskiem dotycz\u0105cym infrastruktury. So\u0142tyska Ma\u0142gosia zamierza wybudowa\u0107 wiat\u0119 we wsi. Dokumentali\u015Bci poka\u017C\u0105 te\u017C, jak bohaterowie odcinka sp\u0119dzaj\u0105 wolny czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362487.jpg","",["N"]],"71337415":["Re\u017C.: Harold Ramis.
Phil Connors (Bill Murray) jest egocentrycznym i cynicznym prezenterem pogody w jednej z filadelfijskich stacji telewizyjnych. Co roku, 2 lutego, Phil osobi\u015Bcie odpowiada za relacj\u0119 z Dnia \u015Awistaka, obchodzonego w prowincjonalnym miasteczku Punxsutawney. Zgodnie z tradycj\u0105, tego dnia wychodz\u0105cy z nory \u015Bwistak przepowiada pogod\u0119 na nadchodz\u0105cych sze\u015B\u0107 tygodni. Phil nie znosi tego \u015Bwi\u0119ta i kolejna podr\u00F3\u017C - mimo \u017Ce odbywa j\u0105 w towarzystwie pi\u0119knej producentki Rity (Andie MacDowell) - wywo\u0142uje w nim w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107. Tym razem los szykuje mu niemi\u0142\u0105 niespodziank\u0119 - Phil wpada w pu\u0142apk\u0119 czasu. Znienawidzony przez niego Dzie\u0144 \u015Awistaka powtarza si\u0119 od nowa - budzi go ta sama melodia w radiu, spotyka tych samych ludzi. Desperacko pr\u00F3buj\u0105c wyrwa\u0107 si\u0119 z czasowej p\u0119tli, pr\u00F3buje nawet pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Na pr\u00F3\u017Cno. Wci\u0105\u017C budzi si\u0119 w hotelu rankiem, drugiego lutego. Czas ruszy z miejsca dopiero wtedy, gdy Phil zmieni sw\u00F3j charakter i podej\u015Bcie do \u015Bwiata. Wtedy tez uda mu si\u0119 zdoby\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 uroczej Rity. Film otrzyma\u0142 Nagrod\u0119 BAFTA i Nagrod\u0119 Londy\u0144skiego Stowarzyszenia Krytyk\u00F3w Filmowych za scenariusz, zosta\u0142 tak\u017Ce uznany w Wielkiej Brytanii za najlepsz\u0105 komedi\u0119 1993 roku. Andie MacDowell zdoby\u0142a Nagrod\u0119 Saturna, a Bill Murray by\u0142 nominowany do Nagrody MTV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166696.jpg","",["N"]],"71337416":["Re\u017C.: Fred Wolf.
Shelley Darlingson (Anna Faris) wychowywa\u0142a si\u0119 w domu dziecka. Teraz jest cenion\u0105 modelk\u0105 \"Playboya\". W dniu swoich 27 urodzin do\u015Bwiadcza wielkiego rozczarowania. Zostaje wyrzucona ze s\u0142awnej rezydencji Hugh Hefnera i nie ma gdzie si\u0119 podzia\u0107. Przez przypadek trafia do studenckiego campusu i przy\u0142\u0105cza si\u0119 do grupy niezbyt urodziwych dziewcz\u0105t z \u017Ce\u0144skiego zgromadzenia \"Zeta Alpha Zeta\", kt\u00F3re s\u0105 po\u015Bmiewiskiem uczelni. Shelley, wykorzystuj\u0105c swoje liczne talenty, robi wszystko, by poprawi\u0107 wizerunek nowych przyjaci\u00F3\u0142ek i nauczy\u0107 je prawdziwej rado\u015Bci \u017Cycia. Wkr\u00F3tce przekszta\u0142ca wy\u015Bmiewan\u0105 organizacj\u0119 w najbardziej gor\u0105c\u0105 grup\u0119 na kampusie. Niestety, w\u0142adze uniwersytetu usilnie pr\u00F3buj\u0105 doprowadzi\u0107 do jej zamkni\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365080.jpg","",["N"]],"71337417":["Allegretto
Helena Pa\u017Adzioch sk\u0142ada Halinie Kiepskiej niespodziewan\u0105 propozycj\u0119. Chce, by s\u0105siadka odp\u0142atnie przyj\u0119\u0142a pod sw\u00F3j dach i zaopiekowa\u0142a si\u0119 jej m\u0119\u017Cem Marianem. Kiepskiej taka oferta wydaje si\u0119 niestosowna, jednak na skutek trudnej sytuacji finansowej przystaje na ni\u0105. Marian Pa\u017Adzioch staje si\u0119 sta\u0142ym elementem codziennego \u017Cycia jej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71337418":["Kopernik
Na korytarzu pod drzwiami Kiepskich pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna z bukietem kwiat\u00F3w. Twierdzi, \u017Ce nazywa si\u0119 Miko\u0142aj Kopernik (Andrzej K\u0142ak) i kocha Mariol\u0119. Niestety dziewczyna nie podziela jego uczu\u0107 i u\u017Cywa wszelkich sposob\u00F3w, aby unikn\u0105\u0107 zalot\u00F3w natr\u0119tnego adoratora. M\u0119\u017Cczyzna nie rezygnuje jednak i podwaja starania, by podbi\u0107 serce c\u00F3rki Ferdynanda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"71337419":["Re\u017C.: Shawn Levy.
Stra\u017Cnik Larry Daley podczas nocnej zmiany pilnuje nowej wystawy w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej. Odkrywa, \u017Ce staro\u017Cytna tablica, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce po zachodzie s\u0142o\u0144ca eksponaty o\u017Cywaj\u0105, zaczyna traci\u0107 swoje magiczne w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci. Nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do tego, by jego przyjaciele na zawsze zastygli w martwych pozach. By\u0142y str\u00F3\u017C Cecil zdradza mu kilka wa\u017Cnych fakt\u00F3w dotycz\u0105cych magicznego przedmiotu. Tropy w tej sprawie kieruj\u0105 Larry'ego za ocean - do Londynu. Przekonuje on kuratora wystawy, by udzieli\u0142 mu zgody na podr\u00F3\u017C do s\u0142ynnego muzeum w stolicy Wielkiej Brytanii. Na Wyspy wyruszaj\u0105 zaprzyja\u017Anione z Daleyem historyczne postacie, mi\u0119dzy innymi prezydent romantyk Teddy Roosevelt i porywczy Attyla. Towarzysz\u0105 im syn stra\u017Cnika, psotna kapucynka oraz poczciwy neandertalczyk Laaa - \u0142udz\u0105co podobny do Larry'ego. W desperackiej walce o przysz\u0142o\u015B\u0107 przybyszom pomagaj\u0105 nowi znajomi - o\u017Cywieni mieszka\u0144cy brytyjskiego muzeum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271104.jpg","",["N"]],"71337420":["Re\u017C.: Tsui Hark.
Jack Quinn (Jean-Claude Van Damme), do\u015Bwiadczony tajny agent pracuj\u0105cy dla CIA, chcia\u0142by zako\u0144czy\u0107 s\u0142u\u017Cb\u0119 i wyjecha\u0107 z \u017Con\u0105 do Hongkongu. Zostaje jednak zmuszony przez pracodawc\u00F3w do wykonania jeszcze jednego zadania. Jack ma odnale\u017A\u0107 i unieszkodliwi\u0107 gro\u017Anego mi\u0119dzynarodowego terroryst\u0119 Stavrosa (Mickey Rourke). Jego misja ko\u0144czy si\u0119 niestety kl\u0119sk\u0105, a niebezpieczny przest\u0119pca ucieka. Gin\u0105 jednak dziewczyna Stavrosa i jego syn. Terrorysta o ich \u015Bmier\u0107 obwinia Quinna. Jack, kt\u00F3ry nie wype\u0142ni\u0142 zadania, za kar\u0119 zostaje zamkni\u0119ty w \"Kolonii\" - azylu dla tajnych agent\u00F3w zbyt cennych, by ich zabi\u0107, ale jednocze\u015Bnie zbyt gro\u017Anych, by mogli \u017Cy\u0107 na wolno\u015Bci. Kiedy Stavros porywa, ci\u0119\u017Carn\u0105 \u017Con\u0119 Jacka, Kathryn (Natacha Lindinger), ten ucieka CIA i staje do walki z przest\u0119pc\u0105. Nieoczekiwanie pomaga mu Yaz (Dennis Rodman) - ekscentryczny handlarz broni\u0105, geniusz pirotechniki i szalony wynalazca, kt\u00F3ry w rzeczywisto\u015Bci jest znakomitym agentem i mistrzem kamufla\u017Cu... Hollywoodzki debiut Tsui Harka, re\u017Cysera z Hongkongu, uznawanego obok Johna Woo i Ringo Lama za mistrza tamtejszego kina akcji. Solidny dramat sensacyjny z elementami komicznymi. Uwag\u0119 przykuwa gwiazda koszyk\u00F3wki Dennis Rodman, dla kt\u00F3rego film jest debiutem aktorskim. Ekscentryczny sportowiec przy\u0107mi\u0142 kreacje Van Damme'a czy Rourke.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153447.jpg","",["N"]],"71337421":["Re\u017C.: Harold Ramis.
Jaskiniowcy Zed (Jack Black) i Oh (Michael Cera), cz\u0142onkowie zgromadzenia \u0142owieckiego, z powodu swojego lenistwa i braku zaanga\u017Cowania w sprawy wioski zostaj\u0105, decyzj\u0105 starszyzny, wygnani ze swej spo\u0142eczno\u015Bci. Pope\u0142nili oni powa\u017Cne przest\u0119pstwo - zjedli owoce z drzewa poznania dobra i z\u0142a. Musieli wi\u0119c ponie\u015B\u0107 najsurowsz\u0105 kar\u0119. Niezra\u017Ceni tym przyjaciele rozpoczynaj\u0105 szalon\u0105, pe\u0142n\u0105 niesamowitych przyg\u00F3d podr\u00F3\u017C. Podczas swojej w\u0119dr\u00F3wki ci dwaj niezdarni my\u015Bliwi nieoczekiwanie bior\u0105 udzia\u0142 w najbardziej kluczowych momentach w dziejach ludzko\u015Bci. Na swojej drodze spotykaj\u0105 patriarch\u0119 Abrahama i powstrzymuj\u0105 go przed zabiciem swojego syna Izaaka, poznaj\u0105 braci Kaina i Abla, a tak\u017Ce trafiaj\u0105 do biblijnej Sodomy. Tam na ich drodze staje pot\u0119\u017Cny arcykap\u0142an. Ich g\u0142\u00F3wnym celem jest uwolni\u0107 May\u0119 (June Diane Raphael) i Eem\u0119 (Juno Temple), kobiety kt\u00F3re kochaj\u0105. W tym celu Zed pr\u00F3buje zawi\u0105za\u0107 sojusz z ksi\u0119\u017Cniczk\u0105 Innan\u0105 (Olivia Wilde). Niestety, wsp\u00F3\u0142praca ta przynosi zupe\u0142nie odwrotny od zamierzonego skutek. Zabawny, pe\u0142en gag\u00F3w obraz wyre\u017Cyserowa\u0142 mistrz komedii - Harold Ramis, autor \"Dnia \u015Bwistaka\" czy \"Depresji gangstera\". W rolach g\u0142\u00F3wnych wyst\u0105pili, nominowany do Z\u0142otego Globu Jack Black, znany z \"Przeboj\u00F3w i podboj\u00F3w\", oraz Michael Cera, kt\u00F3rego widzowie mog\u0105 pami\u0119ta\u0107 z \"Supersamca\" i \"Juno\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240815.jpg","",["N"]],"71337422":["Transmisja jedynego w swoim rodzaju koncertu, podczas kt\u00F3rego publiczno\u015B\u0107 b\u0119dzie bawi\u0107 si\u0119 przy najwi\u0119kszych hitach polskich wesel. Nie ma chyba osoby, kt\u00F3ra chocia\u017C raz nie zata\u0144czy\u0142a w rytm takich utwor\u00F3w, jak: \"Bia\u0142y Mi\u015B\", \"Daj mi t\u0119 noc\", \"\u017Bono moja\" czy \"Hej, soko\u0142y\". Na scenie amfiteatru nad jeziorem Czos te i inne wyj\u0105tkowe przeboje za\u015Bpiewaj\u0105 popularne gwiazdy m.in.: Krzysztof Krawczyk, Top One, Dwa Plus Jeden, Masters, Wojciech G\u0105ssowski, Weekend i Milano.","","",["N"]],"71337423":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Strza\u0142kowa w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Mieszka tu pani Anna wraz z siedemnastoletnim wnukiem Marcinem. Warunki, w jakich \u017Cyj\u0105, zaskakuj\u0105 nawet do\u015Bwiadczon\u0105 ekip\u0119 programu. W pokoju nastolatka nie ma \u015Bwiat\u0142a ani ogrzewania. Starsza pani \u015Bpi na rozpadaj\u0105cym si\u0119 rozk\u0142adanym fotelu. W kuchni stoi koza, kt\u00F3ra zadymia wszystkie pomieszczenia. Brakuje \u0142azienki, a ze \u015Bcian wystaje s\u0142oma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"71337424":["Zdrada
Malwina i Franciszek od kilku miesi\u0119cy s\u0105 zar\u0119czeni. W pobli\u017Cu zamieszkuje siostra dziewczyny, Kalina, kt\u00F3ra niedawno wr\u00F3ci\u0142a z zagranicy. Krewne cz\u0119sto si\u0119 spotykaj\u0105. Pewnego dnia Malwina czuje b\u00F3l w podbrzuszu, a na jej ubraniu pojawia si\u0119 krew. Kalina dzwoni pod numer 112. Objawy wskazuj\u0105 na poronienie. Przybyli na miejsce ratownicy zabieraj\u0105 Malwin\u0119 do szpitala. Tam okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna faktycznie straci\u0142a dziecko. W dodatku choruje na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, kt\u00F3re by\u0142o przyczyn\u0105 poronienia. Malwina popada w depresj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"71337425":["Pan Ga\u0142ganek
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch zaczyna si\u0119 bardzo dziwnie zachowywa\u0107. Przy\u0142apany na kilku chuliga\u0144skich wybrykach t\u0142umaczy si\u0119, \u017Ce to nie on jest sprawc\u0105 tylko niejaki pan Ga\u0142ganek. \u017Bona Pa\u017Adziocha zwierza si\u0119 s\u0105siadom, \u017Ce Marian cierpia\u0142 w przesz\u0142o\u015Bci na rozdwojenie ja\u017Ani, a pan Ga\u0142ganek to jego gorsze, drugie ja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71336990":["Pani Franciszka samotnie wychowuje swojego wnuka Franka. Matka opu\u015Bci\u0142a ch\u0142opca, gdy by\u0142 jeszcze bardzo ma\u0142y, a jego ojciec za\u0142o\u017Cy\u0142 kolejn\u0105 rodzin\u0119 i syn z poprzedniego zwi\u0105zku przesta\u0142 si\u0119 dla niego liczy\u0107. Przera\u017Cona opowie\u015Bciami o alkoholizmie m\u0119\u017Cczyzny seniora postanowi\u0142a walczy\u0107 o prawo do opieki nad dzieckiem. Warunki, jakie panuj\u0105 w jej domu, nie sprzyjaj\u0105 jednak wychowaniu Franka. Brakuje tam \u0142azienki, kanalizacji, pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105, a dach przecieka. Rodzin\u0119 do programu zg\u0142osi\u0142y troskliwe s\u0105siadki.","","",["N"]],"71336991":["G\u00F3rale to najbardziej niezwyk\u0142a i odr\u0119bna grupa etniczna w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. W programie przedstawiono losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","","",["N"]],"71336992":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"71336993":["Bartosz, na wie\u015B\u0107 o wypadku Arlety, natychmiast jedzie do szpitala. Od lekarza dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobieta straci\u0142a pami\u0119\u0107 - my\u015Bli, \u017Ce jest rok 2007 i ma 20 lat. Doktor zaleca, by na si\u0142\u0119 nie przypomina\u0107 jej przesz\u0142o\u015Bci, gdy\u017C mo\u017Ce mie\u0107 to destrukcyjne skutki dla jej m\u00F3zgu. Tymczasem policjanci w komisariacie zajmuj\u0105 si\u0119 Ani\u0105. Dziewczynka zyskuje ich sympati\u0119. Rosi\u0144ska i sklepowa przepraszaj\u0105 gospodyni\u0119 za nies\u0142uszne podejrzenia. Wkr\u00F3tce zjawia si\u0119 ksi\u0105dz Wincenty. Okazuje si\u0119, \u017Ce to panie po przeczytani listu \u015Bci\u0105gn\u0119\u0142y go z sanatorium. Jolanta i jej kole\u017Canki przygotowuj\u0105 spotkanie dla najwa\u017Cniejszych ludzi w Uroczysku. Bia\u0142ach dziwnie si\u0119 zachowuje podczas \u015Bniadania u Laury. Ma podejrzenia wobec Emila, ale nie zdradza ich narzeczonej. Kobieta zawozi ukochanemu obiad do komendy we Wroc\u0142awiu. Przypadkowo s\u0142yszy rozmow\u0119 Miko\u0142aja z Witackim. Jest przestraszona jej tre\u015Bci\u0105. Bia\u0142ach wraca do domu Laury, gdzie szuka Emila. Po ch\u0142opaku jednak nie ma \u015Bladu.","","",["N"]],"71336994":["Bartosz martwi si\u0119, poniewa\u017C Arleta nie pami\u0119ta o istnieniu Ani. Odwozi c\u00F3rk\u0119 do swojej mamy. Decyduje si\u0119 udawa\u0107 przed by\u0142\u0105 \u017Con\u0105, \u017Ce wci\u0105\u017C jest 2007 rok. Magda nie jest przekonana, czy to dobry pomys\u0142. Wr\u00F3bel przychodzi do Laury na konsultacj\u0119 wynik\u00F3w. Z zachowania lekarki wnioskuje, \u017Ce nie jest z nim najlepiej. W gabinecie niespodziewanie zjawia si\u0119 Emil, kt\u00F3ry \u017Cegna si\u0119 z siostr\u0105 przed wyjazdem. Witacki jest z\u0142y z powodu jego ucieczki. Zaczyna \u017Ca\u0142owa\u0107, \u017Ce Bia\u0142ach zosta\u0142 zaanga\u017Cowany do sprawy. Miko\u0142aj dowiaduje si\u0119 o wizycie Laury w komendzie i \u017C\u0105da od niej wyja\u015Bnie\u0144. Luiza jest przybita romansem ojca. Na popraw\u0119 humoru robi internetowe zakupy. Tamarze nie podoba si\u0119 jej zachowanie. Patryk przed komputerem odpowiada na pytania swoich fanek. Od jednej z nich dostaje zaproszenie do private roomu. Prawie rozpoznaje dziewczyn\u0119.","","",["N"]],"71336995":["Klara i Miko\u0142aj maj\u0105 nieco ponad 20 lat, a zar\u0119czyli si\u0119 ju\u017C po 9 miesi\u0105cach zwi\u0105zku. Wiele os\u00F3b z ich otoczenia krytykowa\u0142o tak powa\u017Cny krok. Zakochani s\u0105 jednak pewni swoich uczu\u0107 i nie dali si\u0119 zniech\u0119ci\u0107. Mi\u0142o\u015B\u0107 jest dla nich lekarstwem na rany z przesz\u0142o\u015Bci, a \u015Blub stanowi symbol rozpocz\u0119cia nowego rozdzia\u0142u. Dzi\u0119ki wsparciu finansowym rodziny narzeczeni wynaj\u0119li sal\u0119, kt\u00F3ra podkre\u015Bla ich wsp\u00F3lne zami\u0142owanie do natury. Izabela Janachowska pomo\u017Ce w zrealizowaniu pozosta\u0142ych marze\u0144.","","",["N"]],"71336996":["Strzygbusters
Ferdkowi pojawia si\u0119 we \u015Bnie demoniczna strzyga. M\u0119\u017Cczyzna d\u0142ugo prze\u017Cywa sw\u00F3j koszmar senny i z czasem zaczyna wierzy\u0107, \u017Ce kamienica jest nawiedzona. Postanawia wi\u0119c wezwa\u0107 na pomoc Strzygbusters\u00F3w, czyli pogromc\u00F3w strzyg. Tymczasem w domu Oskara i Mariolki zjawia si\u0119 pewna tajemnicza kobieta.","","",["N"]],"71336997":["Przetarg na kota
Do Kidlera przybywa Samuel Bia\u0142ystok, wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bciciel kancelarii \"Bia\u0142ystok i Bia\u0142ystok\". Przekonuje doktora, \u017Ce jego wsp\u00F3lnik dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 oszustwa. W jego wyniku Kidler mia\u0142 straci\u0107 spadek po ciotce ze Szwajcarii na rzecz drugiego spadkobiercy - kota. Pan Bia\u0142ystok namawia Kidlera do podpisania odpowiednich papier\u00F3w, dzi\u0119ki kt\u00F3rym ma odzyska\u0107 swoj\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 spadku. Tymczasem Kra\u015Bnik wci\u0105\u017C prze\u017Cywa swoj\u0105 nieudan\u0105 randk\u0119 z Karink\u0105. Wykorzystuje to Basia. Namawia lekarza, aby g\u0142o\u015Bno opowiedzia\u0142 z\u0142e rzeczy o lekarce.","","",[]],"71336998":["Udr\u0119czona
Mieszkaj\u0105ca w Londynie Kinga przyje\u017Cd\u017Ca do Polski w odwiedziny do siostry. Pocz\u0105tkowo jest urzeczona \u017Cyciem, jakie prowadzi \u017Baneta. Kobieta mieszka bowiem w ma\u0142ej miejscowo\u015Bci z m\u0119\u017Cem Tomaszem i dw\u00F3jk\u0105 dzieci i wydaje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa. Kinga szybko zdaje sobie jednak spraw\u0119, \u017Ce to tylko pozory. Tomasz ca\u0142e dnie sp\u0119dza w pracy, a wieczorem wychodzi na piwo. U \u017Banety za\u015B daje si\u0119 zaobserwowa\u0107 objawy powa\u017Cnej depresji. Pewnego dnia Kinga odkrywa, \u017Ce Tomasz ma romans. Robi mu zdj\u0119cia z kochank\u0105 i pokazuje je siostrze. Jest zaskoczona, gdy \u017Baneta przyznaje, \u017Ce wie o romansach m\u0119\u017Ca. Boi si\u0119 jednak rozwodu.","","",["N"]],"71336999":["\u017Bona jak zwykle mia\u0142a racj\u0119
Bartek Ku\u017Aniar, kt\u00F3ry mieszka z \u017Con\u0105 Monik\u0105 i dwiema c\u00F3rkami - 13-letni\u0105 Zosi\u0105 i 10-letni\u0105 Zuz\u0105, postanawia sprzeda\u0107 nale\u017C\u0105ce do rodziny grunty. Monika nie jest jednak zadowolona ze sposobu, w jaki m\u0105\u017C przeprowadzi\u0142 transakcj\u0119. Cz\u0119\u015B\u0107 got\u00F3wki ma\u0142\u017Conkowie maj\u0105 dosta\u0107 na konto, a reszt\u0119 do r\u0119ki, by unikn\u0105\u0107 p\u0142acenia podatku. Dziewczynki staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami awantury rodzic\u00F3w, po kt\u00F3rej Bartek wychodzi z domu. W \u015Brodku nocy siostry budz\u0105 podejrzane ha\u0142asy.","","",["N"]],"71337000":["Re\u017C.: Szymon Jakubowski.
Nietutejsza
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 Renata Papiernik, samotna matka, kt\u00F3ra obawia si\u0119, \u017Ce jej c\u00F3rce mo\u017Ce grozi\u0107 niebezpiecze\u0144stwo. Prosi detektyw\u00F3w, by \u015Bledzili s\u0105siada Leona Flisa, kt\u00F3rego podejrzewa o otrucie psa i obra\u017Aliwe napisy na p\u0142ocie. Detektywi badaj\u0105 spraw\u0119.","","",[]],"71337001":["Upragnione dziecko
Narzeczona klienta detektyw\u00F3w jest w drugim miesi\u0105cu ci\u0105\u017Cy. Niestety m\u0119\u017Cczyzna straci\u0142 pewno\u015B\u0107, \u017Ce to jest jego dziecko. Dosta\u0142 w\u0142a\u015Bnie anonim sugeruj\u0105cy, \u017Ce ojcem mo\u017Ce by\u0107 inny m\u0119\u017Cczyzna. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta rozwa\u017Ca dokonanie aborcji. I docieraj\u0105 do jej internetowej korespondencji. Wynika z niej, \u017Ce szuka\u0142a kiedy\u015B m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry za pieni\u0105dze zgodzi si\u0119 j\u0105 zap\u0142odni\u0107. Detektywi postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107.","","",[]],"71337002":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"71337003":["Marysia wzbudza u Henia silne emocje. Jedn\u0105 z nich jest zazdro\u015B\u0107. Kobieta jednak wie jak z nim post\u0119powa\u0107, wi\u0119c kr\u00F3tko trzyma m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z jego emocjami i nie daje sobie wej\u015B\u0107 na g\u0142ow\u0119. Karina ma nowego ch\u0142opaka. Jest nim Grzesiek, kt\u00F3ry jako jeden z niewielu jest w stanie dotrzyma\u0107 jej kroku podczas \u0107wicze\u0144 na si\u0142owni. Dziewczyna m\u00F3wi otwarcie, \u017Ce jest to jego ogromna zaleta. Do Stefana w ko\u0144cu dociera, \u017Ce czas szybko mija i nadchodzi ju\u017C najwy\u017Cszy czas na zmiany. Musi spowa\u017Cnie\u0107. Andelek i Marek poszukuj\u0105 rzeczy wyj\u0105tkowych i niedost\u0119pnych dla szerokiego grona odbiorc\u00F3w. Chc\u0105 upi\u0119kszy\u0107 swoje domy i nada\u0107 im charakteru. Wiedz\u0105, \u017Ce dziewczyny lubi\u0105 \u0142adne dodatki.","","",["N"]],"71337004":["Marysia wzbudza u Henia silne emocje. Jedn\u0105 z nich jest zazdro\u015B\u0107. Kobieta jednak wie jak z nim post\u0119powa\u0107, wi\u0119c kr\u00F3tko trzyma m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z jego emocjami i nie daje sobie wej\u015B\u0107 na g\u0142ow\u0119. Karina ma nowego ch\u0142opaka. Jest nim Grzesiek, kt\u00F3ry jako jeden z niewielu jest w stanie dotrzyma\u0107 jej kroku podczas \u0107wicze\u0144 na si\u0142owni. Dziewczyna m\u00F3wi otwarcie, \u017Ce jest to jego ogromna zaleta. Do Stefana w ko\u0144cu dociera, \u017Ce czas szybko mija i nadchodzi ju\u017C najwy\u017Cszy czas na zmiany. Musi spowa\u017Cnie\u0107. Andelek i Marek poszukuj\u0105 rzeczy wyj\u0105tkowych i niedost\u0119pnych dla szerokiego grona odbiorc\u00F3w. Chc\u0105 upi\u0119kszy\u0107 swoje domy i nada\u0107 im charakteru. Wiedz\u0105, \u017Ce dziewczyny lubi\u0105 \u0142adne dodatki.","","",["N"]],"71337005":["Bohaterowie tej serii to mi\u0119dzy innymi znani ju\u017C: Bandziorek, Pan Henio i Robert \"Tancerz\", ale tak\u017Ce znajdzie si\u0119 miejsce dla nowych kawaler\u00F3w. \u0141\u0105czy ich to, \u017Ce pochodz\u0105 z ma\u0142ych wsi i miasteczek, pracuj\u0105 dorywczo, nie s\u0105 zamo\u017Cni i maj\u0105 niewielkie perspektywy, ale przepe\u0142nieni niez\u0142omn\u0105 wiar\u0105 poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Licz\u0105, \u017Ce ich marzenia w ko\u0144cu si\u0119 spe\u0142ni\u0105.","","",["N"]],"71337006":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. By\u0142y komandos JW GROM, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk oraz Micha\u0142 Sitarski i \u0141ukasz Jurkowski razem z zaproszonymi go\u015B\u0107mi scharakteryzuj\u0105 poszczeg\u00F3lne typy broni, a tak\u017Ce om\u00F3wi\u0105 r\u00F3\u017Cne kwestie zwi\u0105zane np. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu, m.in. Weronika Nowakowska, Zbigniew Boniek, Czes\u0142aw Lang, \u0141ukasz Kadziewicz, Renata Mauer czy Tomasz Hajto.","","",[]],"71337007":["Mariusz i Kasia opowiadaj\u0105 o \u015Bcie\u017Cce \u017Cyciowej, jak\u0105 wybrali. S\u0142awomir i jego bliscy wyruszaj\u0105 na wycieczk\u0119 melexem. Zamierzaj\u0105 zwiedzi\u0107 okoliczne atrakcje. Oleg i Ola wraz z c\u00F3rk\u0105 Dian\u0105 sp\u0119dzaj\u0105 wakacje we W\u0142adys\u0142awowie. Dla ukrai\u0144skiej rodziny mieszkaj\u0105cej w Polsce jest to pierwsze spotkanie z Ba\u0142tykiem.","","",["N"]],"71337008":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 zwierz\u0119ta i zajmuj\u0105 si\u0119 pomaganiem im. Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, pomaga\u0142a m.in. w ewakuacji dzikich zwierz\u0105t z ogarni\u0119tej wojn\u0105 Ukrainy. Katarzyna Trotzek za\u0142o\u017Cy\u0142a Azyl dla \u015Awi\u0144 Chrumkowo. Scarlett Szy\u0142ogalis prowadzi schronisko dla koni ocalonych przed \u015Bmierci\u0105 w rze\u017Ani - o nazwie Tara, Jerzy Gara stworzy\u0142 o\u015Brodek rehabilitacji dla je\u017Cy o nazwie Jerzy dla Je\u017Cy. S\u0142awomir Prochocki jako wolontariusz ratuje psy, Tw\u00F3rcy serii odwiedzaj\u0105 tak\u017Ce schronisko dla bezdomnych zwierz\u0105t w J\u00F3zefowie ko\u0142o Legionowa oraz Fundacj\u0119 Albatros - O\u015Brodek Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Bukwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna","","",["N"]],"71337009":["Czadoman","","",[]],"71337010":["Powerplay","","",[]],"71337011":["Szpilki","","",[]],"71337012":["Tatarzy","","",["N"]],"71337013":["Test
Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie nieletniej c\u00F3rki. Dziewczyna choruje na ci\u0119\u017Cki typ cukrzycy i stale powinna za\u017Cywa\u0107 odpowiednie leki. Podejrzenie pada na by\u0142ego ch\u0142opaka nastolatki oraz jej bliskiego koleg\u0119. By\u0107 mo\u017Ce wszystkiemu winne jest z\u0142amane serce... Do Krystiana przychodzi przera\u017Cona Alicja, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest \u015Bledzona przez Paulin\u0119, jego by\u0142\u0105 partnerk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce chorobliwie zazdrosna kobieta ma problemy psychiczne.","","",["N"]],"71337014":["Fitinfluencerzy
38-letni Oskar sp\u0119dzi\u0142 weekend u swojej mamy. Po powrocie do domu nie mo\u017Ce nigdzie znale\u017A\u0107 37-letniej \u017Cony Blanki. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo prowadzi w sieci kana\u0142, kt\u00F3ry ma kilkaset tysi\u0119cy subskrybent\u00F3w, gdy\u017C oboje s\u0105 fitinfluencerami. S\u0105 r\u00F3wnie\u017C w\u0142a\u015Bcicielami klubu fitness. Oskar zawiadamia policj\u0119 o zagini\u0119ciu Blanki. Wkr\u00F3tce funkcjonariusze dokonuj\u0105 niespodziewanego odkrycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce wysportowani, zdrowi i prowadz\u0105cy pozornie doskona\u0142e \u017Cycie vlogerzy w rzeczywisto\u015Bci ukrywaj\u0105 wiele tajemnic. Jedn\u0105 z nich jest skrywany od kilku miesi\u0119cy nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek. Podczas prywatnego treningu podopieczny pary dozna\u0142 kontuzji, w wyniku kt\u00F3rej wyl\u0105dowa\u0142 na w\u00F3zku inwalidzkim. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo stara\u0142o si\u0119 zatuszowa\u0107 spraw\u0119, aby zachowa\u0107 dobre imi\u0119. To jednak nie koniec. Dalsze dochodzenie ods\u0142ania kolejne tajemnice, kt\u00F3re Oskar i Blanka starannie zatajaj\u0105 przed \u015Bwiatem. Jagoda i Jurek musz\u0105 odnale\u017A\u0107 i uratowa\u0107 kobiet\u0119.","","",["N"]],"71337015":["49-letni Pawe\u0142 J\u00F3\u017Awiak stoi na czele firmy FEN MMA organizuj\u0105cej walki w oktagonie. Czasami sam bierze w nich udzia\u0142. W tym odcinku wraz ze swoj\u0105 22-letni\u0105 partnerk\u0105 Ani\u0105 wyr\u0119cz\u0105 w obowi\u0105zkach w gospodarstwie trzy doros\u0142e c\u00F3rki Eleonory i Leszka Horosz\u00F3w z Podlasia. Dziewczyny postanowi\u0142y przeprowadzi\u0107 si\u0119 do Warszawy. Tymczasem Pawe\u0142 i Ania spodziewaj\u0105 si\u0119 nie lada wyzwa\u0144 w programie.","","",[]],"71337016":["Ma\u0142gorzata i jej syn Adam mieszkaj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach. Dach ich domu przecieka, a miejscami si\u0119 zapada. Mimo to oboje pr\u00F3buj\u0105 sobie radzi\u0107, jak mog\u0105. Pawe\u0142 i Anzhela za\u015B, kt\u00F3rzy wychowuj\u0105 c\u00F3rk\u0119, mieszkaj\u0105 w willi. Nie narzekaj\u0105 na brak pieni\u0119dzy. Wydaj\u0105 je m.in. na swoje liczne pasje. Obie rodziny na pi\u0119\u0107 dni zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania.","","",[]],"71337017":["Po wyprowadzce Anki Pawe\u0142 r\u00F3wnie\u017C opuszcza dom. Twierdzi, \u017Ce musi pom\u00F3c znajomemu, kt\u00F3ry prowadzi kancelari\u0119 w Poznaniu. Tak naprawd\u0119 ucieka jednak od Anki, poniewa\u017C nie wie, jak\u0105 decyzj\u0119 podj\u0105\u0107 w sprawie ich zwi\u0105zku. Zamierza jednak pojawi\u0107 si\u0119 na \u015Blubie Wiktoria i Patrycji, o czym nie informuje \u017Cony. Inga wys\u0142a\u0142a do \u0141ukasza SMS-a z wyznaniem mi\u0142o\u015Bci. Niebawem para pada sobie w ramiona. M\u0119\u017Cczyzna zapomnia\u0142 o \u015Blubie Patrycji i zaplanowa\u0142 ju\u017C na ten dzie\u0144 wycieczk\u0119 w g\u00F3ry. Niezra\u017Cona Inga zamierza pojawi\u0107 si\u0119 na uroczysto\u015Bci solo. Marta przeprowadzi\u0142a si\u0119 na Bia\u0142o\u0142\u0119k\u0119. Unika ludzi. Anka ma nadziej\u0119, \u017Ce kobieta pojawi si\u0119 na \u015Blubie. W ko\u0144cu udaje si\u0119 j\u0105 przekona\u0107. Wiktor osobi\u015Bcie zaprasza Paw\u0142a na sw\u00F3j \u015Blub. Zuza przylatuje na t\u0119 uroczysto\u015B\u0107 z Berlina. W trakcie przygotowa\u0144 do ceremonii dochodzi do wielu niefortunnych zdarze\u0144, Patrycja jednak nie traci pogody ducha.","","",["N"]],"71337018":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","",["N"]],"71337019":["Zenon nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu swojej c\u00F3rki z Luckiem. Prosi o pomoc Brygid\u0119, siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 swojej \u017Cony. Kobieta znajduje fantastyczne miejsce, w kt\u00F3rym mo\u017Cna urz\u0105dzi\u0107 wesele, ale pierwszy wolny termin wypada dopiero... za trzy lata. Zenon liczy na to, \u017Ce do tego czasu m\u0142odzi dawno si\u0119 rozstan\u0105. W domu Ledwoni\u00F3w Roman wprowadza nowe nawyki \u017Cywieniowe. Zamierza schudn\u0105\u0107 na \u015Blub syna przy pomocy diety-cud. Sen z powiek obu rodzinom sp\u0119dzaj\u0105 koszty i organizacja wesela. Zenon wci\u0105\u017C si\u0119 obawia kontroli skarbowej. W domu Nag\u00F3rskich pojawia si\u0119 kolejny m\u0142ody cz\u0142owiek. Tym razem jednak na intrydze m\u0119\u017Cczyzny kto\u015B skorzysta.","","",["N"]],"71337020":["Podczas obiadu u Doroty dr Niski wspomina o nowym programie rz\u0105dowym \"Plus si\u0119 rodzi\". Za zaj\u015Bcie w ci\u0105\u017C\u0119 mo\u017Cna otrzyma\u0107 bezzwrotn\u0105 dotacj\u0119 - nawet sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Bliscy zakochanych dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce Lucek i And\u017Cela powinni z niego skorzysta\u0107. Doktor Niski postanawia wystawi\u0107 dziewczynie za\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re potwierdzi, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Ledwoni\u00F3w przechodzi kryzys. Roman odwiedza doktora Niskiego w gabinecie, a ten radzi mu, aby zorganizowa\u0142 dla Doroty romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Zenon postanawia wynaj\u0105\u0107 detektywa, kt\u00F3ry \u015Bledzi\u0142by Lucka. Tymczasem ch\u0142opak spotyka na pla\u017Cy pewn\u0105 interesuj\u0105c\u0105 nieznajom\u0105.","","",["N"]],"71337021":["Komendant Jaskowska dowiaduje si\u0119, \u017Ce z konwoju uciek\u0142 gro\u017Any przest\u0119pca. Na porannej odprawie przekazuje t\u0105 informacj\u0119 podw\u0142adnym. Ca\u0142a policja zostaje postawiona w stan najwy\u017Cszej gotowo\u015Bci. Podczas patrolu Natalia i Wojtek dostaj\u0105 zawiadomienie od Jacka, \u017Ce podejrzany mo\u017Ce znajdowa\u0107 si\u0119 w pobli\u017Cu niewielkiej stacji kolejowej. Kolejne zg\u0142oszenie otrzymuj\u0105 od emerytki. Starsza kobieta zosta\u0142a prawdopodobnie pobita, cho\u0107 zaprzecza temu. Policjanci s\u0105dz\u0105, \u017Ce co\u015B przed nimi ukrywa. Natalia zaczyna si\u0119 niepokoi\u0107 nieobecno\u015Bci\u0105 Matyldy. Juliusz jest za\u0142amany, gdy\u017C zn\u00F3w uciek\u0142a mu Luna. Nagle dostaje telefon od Darka, trenera ps\u00F3w policyjnych. Ma dla niego niespodziank\u0119.","","",["N"]],"71337022":["Iwona Pavlovic z m\u0119\u017Cem","","",[]],"71337023":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",[]],"71337024":["Klara i Miko\u0142aj maj\u0105 nieco ponad 20 lat, a zar\u0119czyli si\u0119 ju\u017C po 9 miesi\u0105cach zwi\u0105zku. Wiele os\u00F3b z ich otoczenia krytykowa\u0142o tak powa\u017Cny krok. Zakochani s\u0105 jednak pewni swoich uczu\u0107 i nie dali si\u0119 zniech\u0119ci\u0107. Mi\u0142o\u015B\u0107 jest dla nich lekarstwem na rany z przesz\u0142o\u015Bci, a \u015Blub stanowi symbol rozpocz\u0119cia nowego rozdzia\u0142u. Dzi\u0119ki wsparciu finansowym rodziny narzeczeni wynaj\u0119li sal\u0119, kt\u00F3ra podkre\u015Bla ich wsp\u00F3lne zami\u0142owanie do natury. Izabela Janachowska pomo\u017Ce w zrealizowaniu pozosta\u0142ych marze\u0144.","","",["N"]],"71337025":["T\u0142uszcz","","",["N"]],"71337026":["Wszystkie tajemnice kolei, parowoz\u00F3w, szyn i pasa\u017Cer\u00F3w. Informacje o dzia\u0142aniu poci\u0105gu oraz osobach, kt\u00F3ra go prowadzi. Kulisy pracy konduktor\u00F3w, a tak\u017Ce sekrety ostatniej czynnej parowozowni na \u015Bwiecie. Ma\u0142o znane wiadomo\u015Bci na temat kolei wysokich pr\u0119dko\u015Bci, klasycznych ekspres\u00F3w i niuans\u00F3w regionalnych przewoz\u00F3w.","","",["N"]],"71337027":["Lulu budzi si\u0119 u boku Andrzeja. W ko\u0144cu czuje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa. Niestety, pojawiaj\u0105 si\u0119 niespodziewane komplikacje, kt\u00F3re mog\u0105 powa\u017Cnie zagrozi\u0107 relacji pary. Tadek przygotowuje si\u0119 do uroczystego rozdania nagr\u00F3d w konkursie \"M\u00F3zgobitwa\". Ma zamiar nie tylko odebra\u0107 swoj\u0105 nagrod\u0119, lecz tak\u017Ce zrobi\u0107 Oldze niespodziank\u0119. Tymczasem Dziadek jak zwykle wpada w tarapaty. Przy okazji te\u017C sprowadza problemy na Lulu. Maj\u0105 one zwi\u0105zek z lokalem, w kt\u00F3rym Lucyna urz\u0105dza swoj\u0105 cukierni\u0119.","","",["N"]],"71337028":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"71337029":["Po wyprowadzce Anki Pawe\u0142 r\u00F3wnie\u017C opuszcza dom. Twierdzi, \u017Ce musi pom\u00F3c znajomemu, kt\u00F3ry prowadzi kancelari\u0119 w Poznaniu. Tak naprawd\u0119 ucieka jednak od Anki, poniewa\u017C nie wie, jak\u0105 decyzj\u0119 podj\u0105\u0107 w sprawie ich zwi\u0105zku. Zamierza jednak pojawi\u0107 si\u0119 na \u015Blubie Wiktoria i Patrycji, o czym nie informuje \u017Cony. Inga wys\u0142a\u0142a do \u0141ukasza SMS-a z wyznaniem mi\u0142o\u015Bci. Niebawem para pada sobie w ramiona. M\u0119\u017Cczyzna zapomnia\u0142 o \u015Blubie Patrycji i zaplanowa\u0142 ju\u017C na ten dzie\u0144 wycieczk\u0119 w g\u00F3ry. Niezra\u017Cona Inga zamierza pojawi\u0107 si\u0119 na uroczysto\u015Bci solo. Marta przeprowadzi\u0142a si\u0119 na Bia\u0142o\u0142\u0119k\u0119. Unika ludzi. Anka ma nadziej\u0119, \u017Ce kobieta pojawi si\u0119 na \u015Blubie. W ko\u0144cu udaje si\u0119 j\u0105 przekona\u0107. Wiktor osobi\u015Bcie zaprasza Paw\u0142a na sw\u00F3j \u015Blub. Zuza przylatuje na t\u0119 uroczysto\u015B\u0107 z Berlina. W trakcie przygotowa\u0144 do ceremonii dochodzi do wielu niefortunnych zdarze\u0144, Patrycja jednak nie traci pogody ducha.","","",["N"]],"71337030":["Pani Sylwia od urodzenia zmaga si\u0119 z toksoplazmoz\u0105. W wyniku tego schorzenia nie widzi na jedno oko, a drugie jest mocno uszkodzone. Strach przed ca\u0142kowit\u0105 utrat\u0105 wzroku doprowadzi\u0142 m\u0142od\u0105 kobiet\u0119 do ci\u0119\u017Ckiej depresji. W szpitalu, w kt\u00F3rym si\u0119 leczy\u0142a, pozna\u0142a sanitariusza, pana Paw\u0142a. Za\u0142o\u017Cyli rodzin\u0119, maj\u0105 dwuletniego syna Frania. Wynajmuj\u0105 mieszkanie, ale marz\u0105 o tym, by zamieszka\u0107 w domu, kt\u00F3ry pani Sylwia dosta\u0142a od rodzic\u00F3w. W \u015Brodku nie ma dos\u0142ownie nic - \u015Bcian, pod\u0142\u00F3g, wody, kanalizacji ani pr\u0105du. Pan Pawe\u0142 bardzo du\u017Co pracuje, ale jego skromne dochody nie wystarcz\u0105 na remont. Nowy dom dla rodziny stworzy ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka.","","",["N"]],"71337031":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","","",[]],"71337032":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"71337033":["Pani Maria i jej m\u0105\u017C Jan postanowili zosta\u0107 rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla swoich wnuk\u00F3w: Huberta, Patryka i Marcela. Ch\u0142opcy z powodu awantur i przemocy ze strony rodzic\u00F3w mieli trafi\u0107 do domu dziecka lub obcych ludzi. Dziadkowie do tej pory mieszkali w niewielkim mieszkaniu wraz z c\u00F3rk\u0105 i jeszcze jednym wnukiem. Nagle na 37 metrach kwadratowych musia\u0142o si\u0119 zmie\u015Bci\u0107 7 os\u00F3b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nakaza\u0142o poprawi\u0107 dzieciom warunki lokalowe. Rozwi\u0105zaniem jest dom po rodzicach pana Jana, niezbyt du\u017Cy, ale mog\u0105cy pomie\u015Bci\u0107 wszystkich. Niestety, budynek nie kwalifikuje si\u0119 jako dom rodziny zast\u0119pczej - dach z eternitu przecieka, \u0142azienka jest prowizoryczna, a pod\u0142ogi pozapadane. Ekipa programu przyst\u0119puje do remontu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114020.jpg","",["JM"]],"71337034":["Prowadz\u0105ca zacznie od przygotowania atrakcyjnego posi\u0142ku dla dzieci, kt\u00F3re w\u0142a\u015Bnie wracaj\u0105 do szko\u0142y. Z kolei na lunch b\u0119d\u0105 popularne misy szcz\u0119\u015Bcia, znane te\u017C jako miski obfito\u015Bci lub budda bowl. Przy okazji Ewa wyja\u015Bni, sk\u0105d wzi\u0119\u0142a si\u0119 ta ostatnia nazwa. Na deser autorka programu upiecze sezonowy placek z rabarbarem. Ciasto poda z kompotem, kt\u00F3ry przygotuje jej kulinarny asystent, Adam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"71337035":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"71337036":["Po powrocie z wczas\u00F3w w Tunezji Weronika niespodziewanie zrywa ze swoim ch\u0142opakiem. Dziewczyna przechodzi niebywa\u0142\u0105 przemian\u0119, z kt\u00F3r\u0105 id\u0105 w parze powodzenie i szcz\u0119\u015Bcie w realizowaniu marze\u0144. Okazuje si\u0119, \u017Ce za tym wszystkim stoi tajemniczy talizman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71337037":["Monika zgadza si\u0119 przypilnowa\u0107 domu milionera i podaje si\u0119 przed przypadek za jego narzeczon\u0105, a przez to \u015Bci\u0105ga na siebie zagro\u017Cenie
Ogrodniczka Monika przyjmuje propozycj\u0119 bogatego klienta Andrzeja. Pod nieobecno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny ma zaopiekowa\u0107 si\u0119 jego domem. Wzbudza to gwa\u0142town\u0105 niech\u0119\u0107 jej partnera Krystiana i jego matki Doroty. Gdy milioner wyje\u017Cd\u017Ca, w rezydencji zjawiaj\u0105 si\u0119 nieznajomi. Monika podaje si\u0119 za narzeczon\u0105 gospodarza. Niebawem zaczyna wydawa\u0107 si\u0119 jej, \u017Ce jest \u015Bledzona. Kiedy urz\u0105dza kolacj\u0119 dla Krystiana i Doroty, w willi zn\u00F3w zjawiaj\u0105 si\u0119 ci sami m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Towarzyszy im tajemnicza kobieta. Przybysze maj\u0105 bro\u0144. Terroryzuj\u0105 Monik\u0119 i jej bliskich. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a partnerka Andrzeja chce wzi\u0105\u0107 na niej odwet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71337038":["Czterdziestopi\u0119cioletnia Sylwia odkrywa, \u017Ce jest porwanym przed laty dzieckiem
Matka Sylwii umiera po d\u0142ugiej chorobie. Kobieta wraz z c\u00F3rk\u0105 porz\u0105dkuje jej rzeczy. Znajduje swoj\u0105 star\u0105 ksi\u0105\u017Ceczk\u0119 zdrowia. Pami\u0119ta jednak, \u017Ce mia\u0142a inn\u0105. Zapisy w obu dokumentach r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie. Gdy Sylwia pyta o t\u0119 spraw\u0119 ojca, J\u00F3zefa, ten reaguje nerwowo. Kobieta dr\u0105\u017Cy spraw\u0119 i robi test DNA. Odkrywa, \u017Ce nie jest c\u00F3rk\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego ca\u0142e \u017Cycie uwa\u017Ca\u0142a za swojego tat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71337039":["40-letnia Sabina obawia si\u0119, \u017Ce z jej matk\u0105 dzieje si\u0119 co\u015B niedobrego
Sabina nie ma dobrego kontaktu ze swoj\u0105 matk\u0105 Stanis\u0142aw\u0105. \u0141\u0105cz\u0105 je ch\u0142odne relacje. W ich rodzinie nie brakowa\u0142o k\u0142opot\u00F3w. Ojciec Sabiny \u017Ale traktowa\u0142 jej matk\u0119, co odbija\u0142o si\u0119 na tak\u017Ce na c\u00F3rce. Pewnego dnia kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce Stanis\u0142awa ma k\u0142opoty z pami\u0119ci\u0105. Nie rozpoznaje c\u00F3rki na ulicy, gdy ta spotyka j\u0105 w towarzystwie nieznajomego m\u0119\u017Cczyzny. Niebawem seniorka znika. Gdy si\u0119 odnajduje, okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa w komisariacie, oskar\u017Cona o oszustwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71337040":["Narzeczony 25-letniej Kai zostaje znaleziony martwy, a ona sama musi si\u0119 zmierzy\u0107 z oskar\u017Ceniami lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci
Kaja jest zar\u0119czona z Robertem. Uchodz\u0105 za \u015Bwietnie dobran\u0105 par\u0119. Pewnego dnia dziewczyna znajduje w samochodzie narzeczonego damsk\u0105 bielizn\u0119. Urz\u0105dza mu awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zostaje znaleziony martwy w lesie, a ona staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105. Dziewczyn\u0119 wspieraj\u0105 matka, kole\u017Cnka i przyjaciel Roberta, kt\u00F3rych zdo\u0142a\u0142a przekona\u0107 o swojej niewinno\u015Bci. \u015Aledztwo jednak trwa, a ca\u0142a wiejska spo\u0142eczno\u015B\u0107 zwraca si\u0119 przeciwko Kai. Kto\u015B podsyca niech\u0119\u0107 s\u0105siad\u00F3w. Atmosfera g\u0119stnieje, a dziewczyna i jej matka zaczynaj\u0105 si\u0119 obawia\u0107 samos\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71337041":["25-letnia Anka s\u0105dzi, \u017Ce zosta\u0142a oszukana przez ch\u0142opaka, z kt\u00F3rym jest w ci\u0105\u017Cy
Anka poznaje Tomka, w kt\u00F3rym szale\u0144czo si\u0119 zakochuje. Zamieszkuj\u0105 razem, ale wkr\u00F3tce sielanka si\u0119 ko\u0144czy. M\u0119\u017Cczyzna zostaje potr\u0105cony przez samoch\u00F3d i trafia do szpitala. W\u00F3wczas wychodzi na jaw, \u017Ce ma \u017Con\u0119 i dziecko. Matka Tomka robi wszystko, by Anka znikn\u0119\u0142a z jego \u017Cycia. Dziewczyna jednak jest w ci\u0105\u017Cy i pr\u00F3buje za wszelk\u0105 cen\u0119 skontaktowa\u0107 si\u0119 z ukochanym. Gdy on wychodzi ze szpitala, okazuje si\u0119, \u017Ce cierpi na amnezj\u0119. Wypadek, kt\u00F3remu uleg\u0142, m\u00F3g\u0142 nie by\u0107 nieszcz\u0119\u015Bliwym zrz\u0105dzeniem losu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71337042":["Koszmarny sen
Weronika Umi\u0144ska niedawno opu\u015Bci\u0142a wi\u0119zienie. Odsiadywa\u0142a wyrok za zab\u00F3jstwo matki. Nie pami\u0119ta wydarze\u0144 feralnej nocy. Jej ojciec Tomasz w\u00F3wczas wyjecha\u0142, a ona mia\u0142a w\u00F3wczas 16 lat i spa\u0142a w swoim pokoju. Gdy nagle si\u0119 ockn\u0119\u0142a, by\u0142a pokryta krwi\u0105, w r\u0119ku mia\u0142a n\u00F3\u017C, a na \u0142\u00F3\u017Cku le\u017Ca\u0142a martwa matka. Wszystkie dowody \u015Bwiadczy\u0142y przeciwko nastolatce, kt\u00F3ra zosta\u0142a skazana na sze\u015B\u0107 lat pozbawienia wolno\u015Bci. Teraz Weronika wraca do domu. Pr\u00F3buje u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie, ale przyjaciele si\u0119 od niej odwr\u00F3cili, s\u0105siedzi jej unikaj\u0105, a do tego nie ma \u017Cadnych szans na znalezienie pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71337043":["Porzucony przez \u017Con\u0119 Janusz sam wychowa\u0142 syna Macieja, kt\u00F3ry urodzi\u0142 si\u0119 z przepuklin\u0105 oponowo-rdzeniow\u0105. Obecnie w opiece nad doros\u0142ym ju\u017C ch\u0142opakiem pomaga mu serdeczny przyjaciel, Patryk. Trzej m\u0119\u017Cczy\u017Ani zajmuj\u0105 niewielkie mieszkanie w bloku, kt\u00F3re jest w bardzo z\u0142ym stanie. Na remont nie pozwala jednak sytuacja finansowa Janusza. Prowadz\u0105cy zak\u0142ad wulkanizacji m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 kilka lat temu ofiar\u0105 kradzie\u017Cy. By m\u00F3c nadal przyjmowa\u0107 klient\u00F3w, zaci\u0105gn\u0105\u0142 du\u017C\u0105 po\u017Cyczk\u0119, kt\u00F3r\u0105 do dzi\u015B sp\u0142aca. Martyna Kupczyk oraz Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa b\u0119d\u0105 mieli mn\u00F3stwo pracy w jego mieszkaniu. Ch\u0119tnie si\u0119 jednak do niej zabieraj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357358.jpg","",["N"]],"71337044":["Klara i Miko\u0142aj maj\u0105 nieco ponad 20 lat, a zar\u0119czyli si\u0119 ju\u017C po 9 miesi\u0105cach zwi\u0105zku. Wiele os\u00F3b z ich otoczenia krytykowa\u0142o tak powa\u017Cny krok. Zakochani s\u0105 jednak pewni swoich uczu\u0107 i nie dali si\u0119 zniech\u0119ci\u0107. Mi\u0142o\u015B\u0107 jest dla nich lekarstwem na rany z przesz\u0142o\u015Bci, a \u015Blub stanowi symbol rozpocz\u0119cia nowego rozdzia\u0142u. Dzi\u0119ki wsparciu finansowym rodziny narzeczeni wynaj\u0119li sal\u0119, kt\u00F3ra podkre\u015Bla ich wsp\u00F3lne zami\u0142owanie do natury. Izabela Janachowska pomo\u017Ce w zrealizowaniu pozosta\u0142ych marze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345679.jpg","",["N"]],"71337045":["Zenon nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu swojej c\u00F3rki z Luckiem. Prosi o pomoc Brygid\u0119, siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 swojej \u017Cony. Kobieta znajduje fantastyczne miejsce, w kt\u00F3rym mo\u017Cna urz\u0105dzi\u0107 wesele, ale pierwszy wolny termin wypada dopiero... za trzy lata. Zenon liczy na to, \u017Ce do tego czasu m\u0142odzi dawno si\u0119 rozstan\u0105. W domu Ledwoni\u00F3w Roman wprowadza nowe nawyki \u017Cywieniowe. Zamierza schudn\u0105\u0107 na \u015Blub syna przy pomocy diety-cud. Sen z powiek obu rodzinom sp\u0119dzaj\u0105 koszty i organizacja wesela. Zenon wci\u0105\u017C si\u0119 obawia kontroli skarbowej. W domu Nag\u00F3rskich pojawia si\u0119 kolejny m\u0142ody cz\u0142owiek. Tym razem jednak na intrydze m\u0119\u017Cczyzny kto\u015B skorzysta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365923.jpg","",["N"]],"71337046":["Podczas obiadu u Doroty dr Niski wspomina o nowym programie rz\u0105dowym \"Plus si\u0119 rodzi\". Za zaj\u015Bcie w ci\u0105\u017C\u0119 mo\u017Cna otrzyma\u0107 bezzwrotn\u0105 dotacj\u0119 - nawet sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Bliscy zakochanych dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce Lucek i And\u017Cela powinni z niego skorzysta\u0107. Doktor Niski postanawia wystawi\u0107 dziewczynie za\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re potwierdzi, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Ledwoni\u00F3w przechodzi kryzys. Roman odwiedza doktora Niskiego w gabinecie, a ten radzi mu, aby zorganizowa\u0142 dla Doroty romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Zenon postanawia wynaj\u0105\u0107 detektywa, kt\u00F3ry \u015Bledzi\u0142by Lucka. Tymczasem ch\u0142opak spotyka na pla\u017Cy pewn\u0105 interesuj\u0105c\u0105 nieznajom\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365923.jpg","",["N"]],"71337047":["Szukam mi\u0142o\u015Bci
Amelia i jej siostra Matylda, chocia\u017C s\u0105 ju\u017C doros\u0142e, wci\u0105\u017C mieszkaj\u0105 z rodzicami. Pewnego dnia Amelia odkrywa, \u017Ce krewna spotyka si\u0119 z du\u017Co starszym od siebie m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Zaczyna si\u0119 niepokoi\u0107 o przysz\u0142o\u015B\u0107 siostry. Niebawem dowiaduje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce partner Matyldy skrywa pewien mroczny sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"71337048":["Anka i Pawe\u0142 na czas wyjazdu Julki i Antka musz\u0105 si\u0119 zaj\u0105\u0107 Oliwierem. Prawniczka wci\u0105\u017C prowadzi sw\u00F3j program w telewizji. Inga zosta\u0142a sama, bo \u0141ukasz wyjecha\u0142 z Nis\u0105 do Kanady. Kobieta nie \u017Ca\u0142uje jednak rozpadu tego zwi\u0105zku. Robert popad\u0142 w d\u0142ugi, a teraz komornik zajmuje bar Ingi. Kobieta postanawia rozkr\u0119ci\u0107 nowy biznes. Patrycja przygotowuje si\u0119 do swojej pierwszej wystawy fotograficznej. Wci\u0105\u017C zmaga si\u0119 z bulimi\u0105. Zuza ukrywa przed przyjaci\u00F3\u0142kami, \u017Ce zn\u00F3w zmaga si\u0119 z rakiem. Marcie uda\u0142o si\u0119 odzyska\u0107 Brunona. Kobieta \u015Bwiadczy obecnie us\u0142ugi remontowe w Pary\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","",["N"]],"71337049":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71337050":["Re\u017C.: Lexi Alexander.
By\u0142y oficer jednostek specjalnych Frank Castle p\u0142aci najwy\u017Csz\u0105 cen\u0119 za swoj\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119. W wyniku porachunk\u00F3w mafijnych traci rodzin\u0119. Na dodatek bliscy zostaj\u0105 zamordowani na jego oczach. M\u0119\u017Cczyzna czuje, \u017Ce nie ma ju\u017C po co \u017Cy\u0107. Tylko jedno mobilizuje go do dzia\u0142ania. Odnalezienie przest\u0119pc\u00F3w i pomszczenie bliskich staje si\u0119 celem jego \u017Cycia. Tym sposobem Frank przyjmuje pseudonim Punisher i rozpoczyna bezwzgl\u0119dn\u0105 rozpraw\u0119 z przest\u0119pcami. Dla nikogo nie ma lito\u015Bci i realizuje sw\u00F3j plan punkt po punkcie, znacz\u0105c go krwawymi \u015Bladami. Wkr\u00F3tce dopada szefa nowojorskiej mafii Billy'ego Russotiego i potwornie go oszpeca. Jego twarz jest pokawa\u0142kowana. Rozw\u015Bcieczony gangster te\u017C nie my\u015Bli ju\u017C o niczym innym jak o wendecie. Przybiera imi\u0119 Jigsaw i kompletuje gang, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 najwi\u0119ksi kryminali\u015Bci. Jedyne na czym im naprawd\u0119 zale\u017Cy, to uj\u0105\u0107 i zlikwidowa\u0107 znienawidzonego przez nich Punishera. W ten spos\u00F3n Castle musi teraz stawi\u0107 czo\u0142o nie tylko agentom federalnym, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 powstrzyma\u0107 samozwa\u0144czego bojownika sprawiedliwo\u015Bci, lecz tak\u017Ce gro\u017Anej armii Jigsawa. Spirala nienawi\u015Bci nakr\u0119ca si\u0119 i wojna trwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013214.jpg","",["N"]],"71337051":["Re\u017C.: Ringo Lam.
Bezkompromisowy francuski policjant Alain Moreau (Jean-Claude Van Damme) przybywa na miejsce zab\u00F3jstwa. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pad\u0142 ofiar\u0105 zbrodni, jest do niego \u0142udz\u0105co podobny. Okazuje si\u0119, \u017Ce Alain mia\u0142 brata bli\u017Aniaka. Detektyw pr\u00F3buje pozna\u0107 przesz\u0142o\u015B\u0107 zmar\u0142ego. Okazuje si\u0119, \u017Ce przed laty adoptowa\u0142a go rosyjska rodzina. Nazywa\u0142 si\u0119 Michai\u0142 Suwerow i wychowywa\u0142 si\u0119 w Ma\u0142ej Odessie, dzielnicy Nowego Jorku zamieszkanej przez imigrant\u00F3w ze Wschodu. Alain postanawia odnale\u017A\u0107 morderc\u00F3w brata. W tym celu przybywa do ameryka\u0144skiej metropolii. Na miejscu wszyscy bior\u0105 go za nie\u017Cyj\u0105cego Michai\u0142a. Niebawem Alain poznaje pi\u0119kn\u0105 dziewczyn\u0119 swojego brata, Alex (Natasha Henstridge). Pracuje ona w lokalu zarz\u0105dzanym przez rosyjsk\u0105 mafi\u0119. Funkcjonariusz postanawia pod\u0105\u017Cy\u0107 tym tropem. Pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, co jeszcze \u0142\u0105czy\u0142o Michai\u0142a z bezwzgl\u0119dnymi gangsterami. Podejrzewa, \u017Ce mog\u0105 oni mie\u0107 co\u015B wsp\u00F3lnego z jego zab\u00F3jstwem. Wkr\u00F3tce Moreau odkrywa, \u017Ce Michai\u0142 wszed\u0142 w posiadanie znacznej sumy pieni\u0119dzy. Tym samym narazi\u0142 si\u0119 zar\u00F3wno cz\u0142onkom mafii, jak i agentom FBI. Teraz tak\u017Ce Alainowi grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. Widowiskowe kino akcji zrealizowane przez specjalist\u0119 z Hongkongu, Ringo Lama.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055829.jpg","",["N"]],"71337052":["Barmanka Ewa s\u0105dzi, \u017Ce jej narzeczony, gitarzysta Micha\u0142, mo\u017Ce mie\u0107 kochank\u0119. M\u0119\u017Cczyzna zmieni\u0142 ostatnio fryzur\u0119 - \u015Bci\u0105\u0142 d\u0142ugie w\u0142osy, i zacz\u0105\u0142 ubiera\u0107 si\u0119 eleganckie. Na dodatek Ewa w rzeczach narzeczonego znalaz\u0142a damsk\u0105 bielizn\u0119. Micha\u0142 t\u0142umaczy\u0142 si\u0119, \u017Ce to gad\u017Cety z oczepin, kt\u00F3re przez przypadek znalaz\u0142y si\u0119 u niego, ale Ewa mimo wszystko zdecydowa\u0142a si\u0119 zg\u0142osi\u0107 do detektyw\u00F3w. Petrow zak\u0142ada pods\u0142uch zar\u00F3wno w domu pary, jak i w sali, w kt\u00F3rej zesp\u00F3\u0142 Micha\u0142a ma pr\u00F3by. Z pocz\u0105tku detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce mie\u0107 romans z wokalistk\u0105 Marzen\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"71337053":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71337054":["W Wielk\u0105 Sobot\u0119 Ewa Wachowicz zademonstruje, jak przygotowa\u0107 \u015Bwi\u0105teczn\u0105 ozdob\u0119 z ga\u0142\u0119zi przybran\u0105 ptaszkami z kolorowych pi\u00F3r oraz wydmuszkami - drzewko wielkanocne. W dalszej cz\u0119\u015Bci przyrz\u0105dzi \u017Curek benedykty\u0144ski na bezglutenowym zakwasie z p\u0142atk\u00F3w owsianych. Wyj\u0105tkowo podany z twarogiem, a nie tradycyjnie z jajkiem. Jako danie g\u0142\u00F3wne autorka programu zaproponuje klops z papryk\u0105 z dodatkiem sa\u0142atki ziemniaczanej z marynowanymi karczochami. Ukoronowaniem posi\u0142ku b\u0119dzie deser. Ewa przyszykuje sernik z bia\u0142\u0105 czekolad\u0105 udekorowany w\u0142asnor\u0119cznie usma\u017Con\u0105 przez siebie sk\u00F3rk\u0105 cytrynow\u0105 na wz\u00F3r wielkanocnych mazurk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"71337055":["Tym razem Ewa ugotuje krupnik, czerpi\u0105c z tradycyjnej podlaskiej receptury. Zupa powstanie na wywarze z ko\u015Bci wo\u0142owych, uzupe\u0142ni j\u0105 kasza p\u0119czak, a miejsce tradycyjnie posiekanych ziemniak\u00F3w zajm\u0105 gugle, czyli ziemniaczane kluseczki. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego gospodyni programu zaserwuje odwr\u00F3con\u0105 tart\u0119 tatin. Zamiast owoc\u00F3w znajd\u0105 si\u0119 w niej jednak warzywa. Na deser Ewa ulepi pierogi z suszonymi \u015Bliwkami i migda\u0142ami. Poka\u017Ce tak\u017Ce, jak przygotowa\u0107 klarowane mas\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"71337056":["Tym razem Ewa Wachowicz si\u0119gnie do ostatnich jesiennych zapas\u00F3w, by ugotowa\u0107 zaskakuj\u0105c\u0105 w smaku zup\u0119. Poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, w jaki spos\u00F3b wykorzysta\u0107 pozosta\u0142e z wczorajszego obiadu ziemniaki, zapiekaj\u0105c je z klopsikami. Na deser poda za\u015B ciasto z mro\u017Conymi bor\u00F3wkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"71337057":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71337058":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71337059":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71337060":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"71337061":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71337199":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71337200":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337201":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337202":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71337203":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337204":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337205":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"71337206":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337207":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71337208":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337209":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337210":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71337211":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337212":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"71337213":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"71337214":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71337215":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71337216":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71337217":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"71337218":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"71337220":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71337221":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71337222":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"71337223":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71337224":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71337225":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"71337227":["Prow.: Marek Markiewicz.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","","",[]],"71337228":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"71337229":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"71337230":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71337231":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71337232":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71337233":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71337234":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71337235":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71337236":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71337237":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228214.jpg","",[]],"71337238":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71337239":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"71337240":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71337241":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71337242":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"71337243":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71337244":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71337245":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71337246":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71337247":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71337248":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71337249":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71337250":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71337251":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71337252":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"71337253":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71337254":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",["N"]],"71337255":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71337256":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71337257":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71337258":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71337259":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71337260":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71337261":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71337262":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71337263":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71337062":["Dorota Chotecka, Rados\u0142aw Pazura
Rados\u0142aw Pazura i Dorota Chotecka opowiedz\u0105 w programie o pocz\u0105tkach swojej znajomo\u015Bci, momentach zwrotnych, gdy byli o krok od rozstania, o wypadku, kt\u00F3ry wszystko zmieni\u0142 i o szalonej mi\u0142o\u015Bci, kt\u00F3ra trwa do dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"71337063":["Agnieszka i Wojciech B\u0142achowie
Agnieszka i Wojciech B\u0142achowie zdradz\u0105 Krzysztofowi Ibiszowi, jak od wsp\u00F3lnej pracy przeszli do zwi\u0105zku, jak wygl\u0105da\u0142a ich pierwsza randka, jak radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnic\u0105 wieku i z\u0142o\u015Bliwymi komentarzami na ten temat oraz co ich w sobie najbardziej poci\u0105ga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"71337066":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"71337067":["Pani Ma\u0142gorzata samotnie wychowuje trzy c\u00F3rki: dziesi\u0119cioletni\u0105 Gabrysi\u0119, o\u015Bmioletni\u0105 Weronik\u0119 i siedmioletnia Zosi\u0119. Kobieta kilka lat wcze\u015Bniej zosta\u0142a wdow\u0105. Kobieta wraz z c\u00F3rkami gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju w mieszkaniu matki pani Ma\u0142gorzaty. Zosia dodatkowo cierpi na padaczk\u0119 nasenn\u0105. Rodzina marzy o tym, by przeprowadzi\u0107 si\u0119 do niewielkiego wiejskiego domku, kt\u00F3ry odziedziczy\u0142y po zmar\u0142ym m\u0119\u017Cu i tacie. Niestety, budynek nie nadaje si\u0119 do zamieszkania. Nie ma w nim \u0142azienki ani toalety, wanna stoi w pomieszczeniu gospodarczym, brakuje te\u017C kuchni. Ca\u0142y budynek ogrzewa jedynie ma\u0142y piecyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360128.jpg","",["JM"]],"71337068":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343198.jpg","",[]],"71337069":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
W kolejnej ods\u0142onie popularnego talk-show Krzysztof Ibisz zaprasza do studia znane osoby, ale te\u017C ich bliskich i przyjaci\u00F3\u0142. Nikodem Rozbicki i Anna Smo\u0142owik, gwiazdy serialu \"Rodzina na Maxa\", wyjawi\u0105, czy przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy kobiet\u0105 a m\u0119\u017Cczyzn\u0105 jest mo\u017Cliwa, a Zuzanna i Katarzyna Grabowskie opowiedz\u0105 o tym, jak naprawd\u0119 wygl\u0105da\u0142o ich dzieci\u0144stwo u boku s\u0142awnego taty, aktora Andrzeja Grabowskiego. Majka Je\u017Cowska i Joanna Kurowska zdradz\u0105, jaki jest warunek wsp\u00F3lnych udanych wakacji, a Milena Suszy\u0144ska i Karol Dziuba przyznaj\u0105, \u017Ce mieli mie\u0107 tylko romans - a ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wysz\u0142o przypadkiem. \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski i Jerzy Mielewski po raz pierwszy szczerze opowiedz\u0105, co \u0142\u0105czy ich partnerki, a Marianna Janczarska wyjawi, co jest najtrudniejsze w \u017Cyciu z jej mam\u0105, Ew\u0105 B\u0142aszczyk. Wszyscy go\u015Bcie tej serii programu podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem poka\u017C\u0105, kim s\u0105, kiedy gasn\u0105 kamery i opada kurtyna, a zaczyna si\u0119 prawdziwe \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"71337070":["Anonimowy nadawca wysy\u0142a pacjentom oddzia\u0142u kardiologicznego maile, w kt\u00F3rych wyznacza im dat\u0119 \u015Bmierci. Spraw\u0119 bada zesp\u00F3\u0142 Marii. Sprawca grozi w\u0142a\u015Bcicielowi \u017Cwirowni. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie traktuje powa\u017Cnie ostrze\u017Ce\u0144 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. We wskazanym w wiadomo\u015Bci dniu przestaje dzia\u0142a\u0107 defibrylator ofiary, co powoduje zgon. Piotr i Maria dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce na oddziale kto\u015B celowo uszkadza sprz\u0119t medyczny. Ordynator Adam Piasecki znajduje sobie adwokata. Wybiera matk\u0119 Piotra, gwiazd\u0119 palestry Aleksandr\u0119 Branick\u0105. Tymczasem kolejny pacjent otrzymuje wiadomo\u015B\u0107 zawieraj\u0105c\u0105 dat\u0119 swojej \u015Bmierci. Maria i Andrzej spieraj\u0105 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 Julka. Kobieta popada tak\u017Ce w konflikt z \u0141ukaszem i przerywa randk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"71337071":["Maria i jej ludzie prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie zab\u00F3jstwa by\u0142ego grafficiarza, a obecnie w\u0142a\u015Bciciela firmy sprz\u0105taj\u0105cej, Paw\u0142a Stasika. Jego zw\u0142oki znaleziono pod mostem, tu\u017C obok dzie\u0142a, kt\u00F3re przed laty stworzy\u0142. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zosta\u0142 zrzucony z wysoko\u015Bci przez grafficiarza o pseudonimie KOT. W \u015Bledztwie pomaga infiltruj\u0105cy \u015Brodowisko ulicznych malarzy Eryk Glinka. Zdradza on Marii histori\u0119 trzech przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rych drogi rozesz\u0142y si\u0119 po latach. Jednym z nich by\u0142 Pawe\u0142. Dawni kompani uznali m\u0119\u017Cczyzn\u0119 za zdrajc\u0119, poniewa\u017C w ramach dzia\u0142alno\u015Bci swojej firmy niszczy\u0142 tworzone przez innych graffiti. W \u017Cyciu prywatnym Maria ma problemy wychowawcze z Eliz\u0105. Nastolatka do\u0142\u0105cza do grupy buntownik\u00F3w i zostaje zatrzymana przez policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"71337072":["We wsi Stok mieszka trzypokoleniowa rodzina, z\u0142o\u017Cona z samych kobiet. Pani Bogusia samotnie wychowuje male\u0144k\u0105 c\u00F3rk\u0119, poniewa\u017C jej m\u0105\u017C nie interesowa\u0142 si\u0119 rodzin\u0105. Pomaga jej mama, pani Wies\u0142awa. Dom rodziny jest w bardzo z\u0142ym stanie. Pod\u0142oga kruszy si\u0119 pod stopami, a rura odprowadzaj\u0105ca dym z ogrzewaj\u0105cego budynek pieca niemal wypada ze \u015Bciany. Brakuje tak\u017Ce \u0142azienki, a dach zieje dziurami. Katarzyna Dowbor zbiera wszystkie trzy panie na wakacje, a do akcji wkracza ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365077.jpg","",["JM"]],"71337073":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"71337074":["Trzydziestoletnia Maja planuje sw\u00F3j drugi \u015Blub. Marzy o prostym i eleganckim stroju, w kt\u00F3rym wygl\u0105da\u0142aby zwiewnie. Sukienka, w kt\u00F3rej po raz pierwszy z\u0142o\u017Cy\u0142a przysi\u0119g\u0119, by\u0142a kupowana na wariackich papierach. Tym razem kobieta chcia\u0142aby dokona\u0107 przemy\u015Blanego wyboru. Pomog\u0105 jej w tym mama, siostra, a tak\u017Ce pi\u0119cioletnia c\u00F3rka Zosia. Na zakup kreacji przysz\u0142a panna m\u0142oda planuje przeznaczy\u0107 maksymalnie 3 000 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"71337075":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["AD"]],"71337076":["Natalia Siwiec
Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z Natali\u0105 Siwiec. Modelka wysz\u0142a za m\u0105\u017C ju\u017C kilka lat temu, ale poniewa\u017C ceremonia odby\u0142a si\u0119 w Las Vegas, w Polsce nadal jest pann\u0105. Cho\u0107 decyzj\u0119 o zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bciu kobieta podj\u0119\u0142a spontanicznie, uroczysto\u015B\u0107 okaza\u0142a si\u0119 spe\u0142nieniem jej marze\u0144. Tak\u017Ce ona sama w urz\u0119dzie stanu cywilnego w s\u0142ynnym ameryka\u0144skim mie\u015Bcie zrobi\u0142a niema\u0142\u0105 furor\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261981.jpg","",["N"]],"71337077":["W czwartym odcinku programu zawodnik\u00F3w czeka zaskoczenie. Do\u0142\u0105czy do nich nowa osoba. Ju\u017C na pocz\u0105tku, razem ze wszystkimi, b\u0119dzie musia\u0142a poradzi\u0107 sobie z przygotowaniem domowego obiadu. By\u0107 mo\u017Ce przyczyni si\u0119 do wygranej swojej dru\u017Cyny. Nagrod\u0105 odcinka jest wizyta w SPA oraz odwiedziny w laboratorium Wojciecha Modesta Amaro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360454.jpg","",["N"]],"71337078":["Pan Grzegorz samotnie wychowuje synka, Kub\u0119. Matka ch\u0142opca jaki\u015B czas temu zmar\u0142a na raka. Stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 ojciec z synem, popad\u0142 w ruin\u0119. Mieszka\u0144cy przenie\u015Bli si\u0119 wi\u0119c do lokalu zast\u0119pczego przy gminnym o\u015Brodku zdrowia. Nie mog\u0105 jednak zosta\u0107 tam na zawsze. W trakcie prac remontowych pojawia si\u0119 problem. Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Martyna Kupczyk stwierdzaj\u0105 bowiem, \u017Ce drewniany dom nie nadaje si\u0119 ju\u017C do remontu. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 inne rozwi\u0105zanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71337079":["Monika wzbudza u Sary nieufno\u015B\u0107. Pozosta\u0142e panie s\u0105 zdania, \u017Ce uczestniczka nie pasuje do ich stylu \u017Cycia. Go\u017Adzialska odczuwa niech\u0119\u0107 kole\u017Canek, gdy nie otrzymuje zaproszenia na urodziny Ani. Na przyj\u0119ciu jej wpadki staj\u0105 si\u0119 g\u0142\u00F3wnym tematem rozm\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336113.jpg","",[]],"71337080":["W tym odcinku b\u0119dziemy obserwowa\u0107 poczynania singielki Karoliny, kt\u00F3ra szuka swojej drugiej po\u0142\u00F3wki. Na randk\u0119 zaprosz\u0105 j\u0105 Adam, Marcin i Jakub.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204316.jpg","",["AD"]],"71337081":["Szukaj\u0105c\u0105 \u017Cyciowego partnera Monik\u0119 zapraszaj\u0105 na randk\u0119 \u0141ukasz, Krystian i Sebastian. Tylko jeden z nich jest jednak kawalerem. Zadaniem kobiety jest wskazanie w\u0142a\u015Bciwego m\u0119\u017Cczyzny. Je\u015Bli jej si\u0119 to uda, otrzyma nagrod\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204316.jpg","",["N"]],"71337082":["Para architekt\u00F3w, Bartek i Agnieszka, mieszka razem. Kobieta pracuje w biurze projektowym i du\u017Co zarabia, a jej partner otworzy\u0142 w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107, ale nadal nie znalaz\u0142 klient\u00F3w. Poprosi\u0142 detektyw\u00F3w o pomoc, gdy zauwa\u017Cy\u0142, jak jego dziewczyna wychodzi z pracy razem z szefem, Kamilem. Ich relacja wygl\u0105da\u0142a na blisk\u0105. Po zamontowaniu kamer w biurze projektowym detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce prze\u0142o\u017Conego Agnieszki \u0142\u0105czy romans z sekretark\u0105. Nadal \u015Bledz\u0105 jednak partnerk\u0119 klienta. Ustalaj\u0105, \u017Ce spotyka si\u0119 ona z przystojnym deweloperem Olkiem. Poniewa\u017C nic jednak nie wskazuje na to, \u017Ce s\u0105 w zwi\u0105zku, \u015Bledczy musz\u0105 ustali\u0107, co kobieta ukrywa przed Bartkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"71337083":["Opiekun naci\u0105gacz i niewierna siostra
Bo\u017Cena i Mariusz s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od blisko 19 lat. Maj\u0105 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Agat\u0119. Pewnego dnia Agata wraca do domu zap\u0142akana. Zdradza matce, i\u017C dowiedzia\u0142a si\u0119, \u017Ce ojciec ma romans z jej kole\u017Cank\u0105, Ewk\u0105. Mariusz jest oburzony oskar\u017Ceniami \u017Cony. Konfrontuje ze sob\u0105 Ew\u0119 i Bo\u017Cen\u0119. Dziewczyna przyznaje si\u0119, \u017Ce rozpowiada\u0142a nieprawdziwe plotki o trenerze. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci, Iwona, jest producentk\u0105 telewizyjn\u0105. Jest adorowana przez podw\u0142adnego, Igora. Ch\u0142opak pomaga jej naprawi\u0107 auto, a potem sk\u0142ada dwuznaczne propozycj\u0119. Iwona konsekwentnie odmawia. Ale zmienia zdanie, gdy Igor ratuje j\u0105 przed atakiem na ulicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71337084":["Garnitur na miar\u0119\/Romans, kt\u00F3rego nie by\u0142o
23-letnia Martyna jest studentk\u0105 czwartego roku prawa na prywatnej wy\u017Cszej uczelni. Na bran\u017Cowej imprezie poznaje 42-letniego Ariela. Sp\u0119dzaj\u0105 razem mi\u0142y wiecz\u00F3r. Niewiele brakuje, by dosz\u0142o mi\u0119dzy nimi do zbli\u017Cenia. Dziewczyna nie wraca na noc, czym wzbudza niepok\u00F3j swojej wsp\u00F3\u0142lokatorki Soni. Nast\u0119pnego dnia kole\u017Canki udaj\u0105 si\u0119 na uczelni\u0119. W wydzia\u0142owym bufecie Martyna wpada na... Ariela. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest od niedawna pracownikiem wydzia\u0142u, habilitowa\u0142 si\u0119 za granic\u0105. Ich relacje zacie\u015Bniaj\u0105 si\u0119, ale oboje umawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce na uczelni musz\u0105 zachowywa\u0107 pozory. Niestety po pewnym czasie Ariel zrywa z Martyn\u0105. Pewnego dnia dziewczyna nakrywa go z Soni\u0105 w \u0142\u00F3\u017Cku...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71337085":["Re\u017C.: Chris Alcock.
Znana dziennikarka i prezenterka Billie JD Porter tym razem udaje si\u0119 do Argentyny. Mieszka\u0144cy tego po\u0142udniowoameryka\u0144skiego pa\u0144stwa s\u0105 rozdarci pomi\u0119dzy targaj\u0105cymi nimi nami\u0119tno\u015Bciami a tradycyjnymi, surowymi warto\u015Bciami wynikaj\u0105cymi z ich oddania wierze katolickiej. \u017Bycie wielu Argenty\u0144czyk\u00F3w toczy si\u0119 nieprzerwanie na granicy beztroskiej zabawy i wyrzut\u00F3w sumienia.","","",[]],"71337087":["Single konkuruj\u0105 o znalezienie drugiej po\u0142\u00F3wki na Majorce. Uczestnicy marz\u0105 zar\u00F3wno o mi\u0142o\u015Bci, jak i o pieni\u0105dzach. G\u0142\u00F3wn\u0105 wygran\u0105 jest 50 tysi\u0119cy funt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343200.jpg","",[]],"71337088":["Leah","","",[]],"71337264":["Marlin pasiasty
Jurek Biedrzycki i jego towarzysze kontynuuj\u0105 wypraw\u0119 po Czarnym L\u0105dzie, przemierzaj\u0105 afryka\u0144sk\u0105 sawann\u0119 i podziwiaj\u0105 z bliska dzikie zwierz\u0119ta. W\u0119dkarze zamierzaj\u0105 wyp\u0142yn\u0105\u0107 na Ocean Indyjski, lecz wzburzone wody nie wr\u00F3\u017C\u0105 pomy\u015Blnych po\u0142ow\u00F3w. Uczestnicy podr\u00F3\u017Cy \u0142owi\u0105 m.in. tu\u0144czyki bonito - idealn\u0105 przyn\u0119t\u0119 na ryby miecznikowate, snappera bia\u0142ego, wahoo i tu\u0144czyka \u017C\u00F3\u0142top\u0142etwego. Pod koniec rejsu spe\u0142nia si\u0119 marzenie Jurka Biedrzyckiego - udaje mu si\u0119 z\u0142apa\u0107 marlina pasiastego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"71337265":["Warmi\u0144ska rzeka Wel
Tym razem ekipa programu wybiera si\u0119 na Warmi\u0119. W\u0119dkarze bardzo chc\u0105 pozna\u0107 dzikie odcinki rzeki Wel, kt\u00F3ra ma wyj\u0105tkowo g\u00F3rski charakter. Udaje im si\u0119 z\u0142owi\u0107 m.in. welskie pstr\u0105gi potokowe, klenie, jazie i jelce. Rzeka ta przep\u0142ywa przez kilka jezior, dlatego podr\u00F3\u017Cnicy decyduj\u0105 si\u0119 na w\u0119dkarstwo jeziorowe - udaje im si\u0119 z\u0142apa\u0107 z\u0142ocistego lina. Pod koniec dnia uczestnicy wyprawy przyrz\u0105dzaj\u0105 przy ognisku ma\u0142e rybki jeziorowe, a na przystawk\u0119 podaj\u0105 pstr\u0105ga t\u0119czowego na surowo z ostrymi przyprawami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"71337268":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"71337269":["Re\u017C.: Paul Kittel.
Chris Tarrant przemierza \u015Bwiat za pomoc\u0105 kolei i odkrywa histori\u0119 poci\u0105g\u00F3w. Tym razem wybierze si\u0119 w podr\u00F3\u017C w wyj\u0105tkowym celu - chce zbada\u0107, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142a kolej w Holokau\u015Bcie. Podr\u00F3\u017Cuje wi\u0119c przez Niemcy, Czechy i Polsk\u0119. Obiera szlaki, kt\u00F3rymi miliony \u017Byd\u00F3w by\u0142o transportowanych do oboz\u00F3w koncentracyjnych i zag\u0142ady w czasie II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"71337271":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 nowe spojrzenie na bitw\u0119 o Atlantyk - najwa\u017Cniejsz\u0105 kampani\u0119 militarn\u0105 II wojny \u015Bwiatowej. W okupowanej Francji Hitler zarz\u0105dzi\u0142 budow\u0119 pi\u0119ciu ogromnych baz, kt\u00F3re wed\u0142ug niego by\u0142y kluczem do zwyci\u0119stwa. Imponuj\u0105ce podwodne konstrukcje stanowi\u0142y schronienie dla U-Boot\u00F3w, wracaj\u0105cych po rajdach na brytyjskie statki zaopatrzeniowe. Historycy Luc i Marc Braueurowie, korzystaj\u0105c z nieznanych wcze\u015Bniej niemieckich dokument\u00F3w archiwalnych, odkrywaj\u0105 sekrety tych budowli po raz pierwszy od 75 lat. Pokazuj\u0105 ponadto, jak alianci wykorzystywali informacje pozyskiwane poprzez szpiegostwo i \u0142amanie kod\u00F3w wroga, by zorganizowa\u0107 obron\u0119 przeciwko niemieckim okr\u0119tom podwodnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234536.jpg","",[]],"71337272":["Walka wr\u0119cz
Przez wieki wynajdywano coraz skuteczniejsze bronie do walki w zwarciu. Rzymski kr\u00F3tki miecz czy \u015Bredniowieczny m\u0142ot bojowy powodowa\u0142y najwi\u0119ksze obra\u017Cenia. Natomiast bagnety dzia\u0142a\u0142y odstraszaj\u0105co.","","",[]],"71337273":["\u0141atwa w obs\u0142udze bro\u0144 daje istotn\u0105 przewag\u0119 w czasie wojny. Eksperci opowiadaj\u0105 o trzech or\u0119\u017Cach, kt\u00F3rymi ka\u017Cdy potrafi si\u0119 pos\u0142ugiwa\u0107. S\u0105 to kusza, pika i karabin Ka\u0142asznikowa.","","",[]],"71337274":["W tym odcinku obejrzymy histori\u0119 po\u015Bcigu za Hermannem Goeringiem, kt\u00F3ry ostatecznie zosta\u0142 schwytany w Bawarii przez Amerykan\u00F3w. Przez Mi\u0119dzynarodowy Trybuna\u0142 Wojskowy w Norymberdze by\u0142 s\u0105dzony, jako najwy\u017Cszy rang\u0105 dygnitarz nazistowski, m.in. pod zarzutami deportacji milion\u00F3w robotnik\u00F3w przymusowych do Rzeszy Niemieckiej, udzia\u0142u w intensywnej i wyniszczaj\u0105cej eksploatacji ekonomicznej okupowanych kraj\u00F3w i grabie\u017Cy dzie\u0142 sztuki z ca\u0142ej Europy na wielk\u0105 skal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"71337275":["8 maja 1945 roku Heinrich Himmler wraz z 14 innymi esesmanami, wyposa\u017Cony w dokumenty na nazwisko Heinricha Scherzingera wyruszy\u0142 na po\u0142udnie Niemiec. Grupa ta mia\u0142a przypomina\u0107 zdemobilizowan\u0105 jednostk\u0119 \u017Candarmerii polowej. Himmler zosta\u0142 jednak aresztowany przez Brytyjczyk\u00F3w, zidentyfikowany i osadzony w obozie Westertimke. Prawdopodobnie pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo poprzez po\u0142kni\u0119cie cyjanku potasu w czasie pr\u00F3by przes\u0142uchania 23 maja 1945 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"71337276":["Pa\u0142ac Heymanna
Dolny \u015Al\u0105sk skrywa wiele tajemnic. Na jego terenie znajduje si\u0119 kilkadziesi\u0105t pa\u0142ac\u00F3w - bardzo cz\u0119sto opuszczonych i zaniedbanych. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zbadaj\u0105 dwa z nich. Pierwszy z mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii wejdzie do zrujnowanego obiektu, w kt\u00F3rym dokona zaskakuj\u0105cego odkrycia. Jego partner b\u0119dzie poszukiwa\u0142 \u015Blad\u00F3w po \u015Bredniowiecznych piwnicach pod XVIII-wiecznym pa\u0142acem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"71337277":["Zb\u00F3jno
Ka\u017Cda miejscowo\u015B\u0107 na szlaku walk z 1945 roku ma swoj\u0105 legend\u0119. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak postanawiaj\u0105 na pro\u015Bb\u0119 widza zbada\u0107 jedn\u0105 z nich. Sprawdzaj\u0105, ile jest prawdy w historii o dw\u00F3ch niemieckich pojazdach. Przeprowadz\u0105 r\u00F3wnie\u017C poszukiwania na jeziorze w \u015Brodku niedu\u017Cego miasteczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"71337278":["Adamowi Kaczmarczykowi w obowi\u0105zkach pomaga kolega Tomek. Pracy jest okazuje si\u0119 jednak wyj\u0105tkowo du\u017Co. Kiedy g\u0142owa rodziny i jego syn bawi\u0105 si\u0119 ze swoimi psami, m\u0142odsi bracia, \u0141ukasz i Kuba Buchajczykowie, uruchamiaj\u0105 maszyny i ruszaj\u0105 na pole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337279":["Zima. W D\u0142ugo\u0142\u0119ce w powiecie monieckim na Podlasiu rolnicy musz\u0105 ju\u017C my\u015Ble\u0107 o nadchodz\u0105cej wielkimi krokami wio\u015Bnie. Trzeba wi\u0119c zdoby\u0107 nawozy, a nast\u0119pnie rozsia\u0107 je na \u0142\u0105kach. Ryszardowi pomaga w pracy jego \u017Cona. Tymczasem gospodarstwem we wsi Monkinie w wojew\u00F3dztwie podlaskim zarz\u0105dza Micha\u0142 Suchocki. W codziennym obowi\u0105zkach wspieraj\u0105 go ojciec i m\u0142odszy brat. Zajmuj\u0105 si\u0119 mieleniem kukurydzy i zb\u00F3\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337280":["Drawno w wojew\u00F3dztwie zachodniopomorskim. Tomek i Kasia Buhajczykowie wybieraj\u0105 si\u0119 na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 kajakiem. Zbigniew i Jolanta Bagi\u0144scy z gminy Jedwabne na co dzie\u0144 uprawiaj\u0105 pole, a tak\u017Ce hoduj\u0105 krowy. Ich stado liczy kilkadziesi\u0105t sztuk. Niebawem do\u0142\u0105cz\u0105 do nich kolejne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337281":["Dwaj bracia, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 we wsi Monkinie, nawo\u017C\u0105 pole pod ziemniaki. W D\u0142ugo\u0142\u0119ce Ryszard robi sobie przerw\u0119 w opiece nad krowami. Na gospodarstwie zostaje jego \u017Cona Ma\u0142gorzata i c\u00F3rka Paulina, a m\u0119\u017Cczyzna wybiera si\u0119 na ryby. W Pie\u0144kach Borowych pa\u0144stwo Bagi\u0144scy - Zbigniew i Jolanta, hoduj\u0105 kilkadziesi\u0105t kr\u00F3w. Staraj\u0105 si\u0119 zdrowo je karmi\u0107. W Rgielsku pa\u0144stwo Olejniczakowie prowadz\u0105 bardzo zr\u00F3\u017Cnicowane gospodarstwo. W tym odcinku kamera odwiedzi domow\u0105 kuchni\u0119 gospodarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337282":["Staszek w dalszym ci\u0105gu stara si\u0119 ujarzmi\u0107 m\u0142od\u0105 klacz. Pr\u00F3buje tak\u017Ce naprawi\u0107 sw\u00F3j nowy telefon kom\u00F3rkowy. Irena i jej c\u00F3rka robi\u0105 porz\u0105dki w piwnicy. Kobiety pozbywaj\u0105 si\u0119 zepsutych zapas\u00F3w zimowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",["N"]],"71337283":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",[]],"71337284":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"71337285":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"71337286":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata. Dzi\u0119ki temu poznaj\u0105 wielu interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71337287":["Wellington","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["N"]],"71337288":["Amsterdam
Amsterdam - miasto nieograniczonych mo\u017Cliwo\u015Bci, gdzie mo\u017Cna zacz\u0105\u0107 od zera nowe \u017Cycie, bez znajomo\u015Bci j\u0119zyka i grosza przy duszy. Wystarczy tylko pomys\u0142, charyzma i determinacja. Udowodnili to Radek i Przemek, bohaterowie dzisiejszego odcinka, kt\u00F3rzy opowiedz\u0105, jak rozkr\u0119cili swoje biznesy. Zdradz\u0105 r\u00F3wnie\u017C, czy miasto s\u0142yn\u0105ce z wolno\u015Bci ma jakie\u015B ograniczenia i limity. W\u0142a\u015Bnie one z pewno\u015Bci\u0105 najbardziej zainteresuj\u0105 tych, kt\u00F3rzy do stolicy Holandii przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 g\u0142\u00F3wnie po to, by z tej swobody skorzysta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71337289":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71337290":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71337291":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje historie dw\u00F3ch dziewcz\u0105t, kt\u00F3re marzy\u0142y o \u017Cyciu w wielkim mie\u015Bcie. Obie opu\u015Bci\u0142y swoje ma\u0142e, rodzinne miejscowo\u015Bci, by szuka\u0107 szcz\u0119\u015Bciach w wielkich aglomeracjach. Wpad\u0142y w r\u0119ce morderc\u00F3w. Pierwsza ofiara uciek\u0142a z ma\u0142ej wioski do Szczecina, a druga przyjecha\u0142a do stolicy. Obie sko\u0144czy\u0142y tragicznie. Sprawcy zbrodni do tej pory nie zostali schwytani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"71337292":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71337293":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71337294":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71337295":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71337123":["Wszyscy cz\u0142onkowie rodziny Buchajczyk\u00F3w doskonale znaj\u0105 swoje obowi\u0105zki. Staraj\u0105 si\u0119 jednak wspiera\u0107 i pomaga\u0107 sobie wzajemnie. Aleksander Olejniczak jest zwolennikiem uprawy biodynamicznej. M\u0119\u017Cczyzna pomaga kobietom z ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich w przygotowaniu do\u017Cynek. Pani Ludmi\u0142a jedzie na wycieczk\u0119 rowerow\u0105. Po drodze odwiedza cioci\u0119. J\u00F3zef Andrusi\u00F3w lubi pomaga\u0107 innym. Teraz anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad zaniedbanymi zwierz\u0119tami. M\u0119\u017Cczy\u017Anie pomaga syn, Micha\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337124":["Aleksander Olejniczak pomaga gospodyniom wiejskim. Trzeba jednak przygotowa\u0107 te\u017C w\u0142asne specja\u0142y na zbli\u017Caj\u0105ce si\u0119 do\u017Cynki. Rodzina Buchajczyk\u00F3w ma poka\u017Ane stado kr\u00F3w znane na ca\u0142\u0105 wie\u015B. W\u015Br\u00F3d nich znajduj\u0105 si\u0119 te\u017C niesforne zwierz\u0119ta, kt\u00F3re nie daj\u0105 si\u0119 wydoi\u0107. Bogdan na szcz\u0119\u015Bcie wie, jak sobie z tym poradzi\u0107. Pruszkowscy potrzebuj\u0105 pomocy wielu os\u00F3b przy zbiorach owoc\u00F3w. Adam Kaczmarczyk ma problem w postaci uszkodzonego przez jelenie ogrodzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337125":["Aleksander Olejniczak szykuje si\u0119 na do\u017Cynki. W tym celu musi przygotowa\u0107 stoiska z regionalnymi specja\u0142ami. Pani Ma\u0142gorzata przekonuje si\u0119 na w\u0142asnej sk\u00F3rze, jak niebezpieczne mo\u017Ce by\u0107 bliskie spotkanie z bykiem. Pa\u0144stwo Pruszkowscy prowadz\u0105 zbiory w swoich sadach. Utrzymanie wysokich norm owoc\u00F3w jest wa\u017Cnym aspektem ich uprawy. Adam Kaczmarski musi naprawi\u0107 leciwy ci\u0105gnik. Kiedy maszyna jest ju\u017C sprawna zajmuje si\u0119 odkwaszaniem ziemi. Po ci\u0119\u017Ckim dniu pracy rekompensat\u0105 jest relaksuj\u0105ca jazda na koniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337126":["Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 do\u017Cynki. Wszyscy mieszka\u0144cy wsi anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w ich organizacj\u0119. Pa\u0144stwo Pruszkowscy dbaj\u0105 o ekologi\u0119. Staraj\u0105 si\u0119 nie stosowa\u0107 oprysk\u00F3w, lecz korzystaj\u0105 z pomocy owad\u00F3w i zwierz\u0105t. To sadu zakrad\u0142o si\u0119 jednak stado dzik\u00F3w. Buchjaczykowie lubi\u0105 sp\u0119dza\u0107 czas wolny w rodzinnym gronie. Robi\u0105 wielkie ognisko, w trakcie kt\u00F3rego omawiaj\u0105 pomys\u0142y i plany na najbli\u017Csze miesi\u0105ce. Adam Kaczmarczyk szykuje si\u0119 do wieczornego udoju. Krowy ch\u0119tnie wracaj\u0105 do obory, gdzie czeka na nie byk. Adam dba o swoje zwierz\u0119ta. Funduje im niezb\u0119dne zabiegi piel\u0119gnacyjne, m.in. przycinanie rog\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71337127":["Pierwsze imperia
Historia pierwszych pot\u0119\u017Cnych pa\u0144stw na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"71337128":["Re\u017C.: Walt Dohrn, Raman Hui.
Shrek, jego rodzina i znajomi z innych bajek wsp\u00F3lnie sp\u0119dzaj\u0105 Wigili\u0119. Wymieniaj\u0105 si\u0119 zabawnymi opowie\u015Bciami i \u015Bpiewaj\u0105 piosenki oraz kol\u0119dy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1926280.jpg","",["N"]],"71337129":["Re\u017C.: Phil Lord, Chris Miller.
Flint Lockwood jest zwariowanym naukowcem z ma\u0142ej miejscowo\u015Bci Chewandswallow. Pewnego dnia wpada na pomys\u0142 urz\u0105dzenia, kt\u00F3re rozwi\u0105za\u0142oby problem g\u0142odu na Ziemi. Gdy pr\u00F3buje je przetestowa\u0107, ono odlatuje, doprowadzaj\u0105c go do rozpaczy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce maszyna dzia\u0142a. Pewnego dnia z nieba zaczyna pada\u0107 deszcz jedzenia. \u015Anieg zamienia si\u0119 w ziemniaczane pur\u00E9e albo spaghetti, a grad spada w postaci pysznych hamburger\u00F3w. Pocz\u0105tkowo mieszka\u0144cy Chewandswallow s\u0105 zachwyceni wynalazkiem. Z czasem ca\u0142e miasteczko zostaje zasypane przez ogromne ilo\u015Bci \u017Cywno\u015Bci. Flint musi wy\u0142\u0105czy\u0107 urz\u0105dzenie, inaczej okolic\u0119 czeka katastrofa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2295889.jpg","",["N"]],"71337130":["Re\u017C.: Rod Daniel.
Rodzice Kevina McCallistera (Mike Weinberg) si\u0119 rozwiedli. Jego ojciec Peter (Jason Beghe) mieszka teraz ze swoj\u0105 now\u0105 narzeczon\u0105 Natalie (Joanna Going) w jej imponuj\u0105cej rezydencji. Kevin korzysta z jego zaproszenia na \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia. Dom nowej partnerki ojca robi na nim ogromne wra\u017Cenie. Tymczasem Natalie i Peter przygotowuj\u0105 si\u0119 do przyj\u0119cia, na kt\u00F3re zaprosili rodzin\u0119 kr\u00F3lewsk\u0105, w tym jedenastoletni\u0105 ksi\u0119\u017Cniczk\u0119. Gdy jad\u0105 na lotnisko odebra\u0107 znamienitych go\u015Bci, zostawiaj\u0105 Kevina pod opiek\u0105 kamerdynera Prescotta (Erick Avari) i s\u0142u\u017C\u0105cej Molly (Barbara Babcock). Ch\u0142opiec spostrzega przed domem swojego dawnego wroga, z\u0142odzieja Marva (French Stewart), i jego now\u0105 wsp\u00F3lniczk\u0119 Ver\u0119 (Missi Pyle). Informuje o tym Prescotta i Molly, ale ci mu nie wierz\u0105. Tymczasem nadchodzi dzie\u0144 przyj\u0119cia. Kevin niespodziewanie zauwa\u017Ca na nim Marva i Ver\u0119 przebranych za kelner\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce chc\u0105 oni porwa\u0107 ksi\u0119\u017Cniczk\u0119. Ch\u0142opiec z pomoc\u0105 elektronicznych gad\u017Cet\u00F3w, w kt\u00F3re wyposa\u017Cony jest dom Natalie, postanawia im przeszkodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2126060.jpg","",["N"]],"71337131":["Re\u017C.: Kriv Stenders.
Jedenastoletni Mick (Levi Miller) zostaje wys\u0142any na farm\u0119 do dziadka (Bryan Brown), kt\u00F3ra znajduje si\u0119 w odleg\u0142ym regionie Pilbara w zachodniej Australii. Ch\u0142opak nie jest tym faktem zachwycony. Obawia si\u0119, \u017Ce na miejscu b\u0119dzie si\u0119 nudzi\u0142 lub b\u0119dzie zmuszany do ci\u0119\u017Ckiej pracy. Szybko jednak okazuje si\u0119, jak bardzo si\u0119 myli\u0142. W \u017Cyciu Micka niespodziewanie pojawia si\u0119 Blue - pies o oryginalnym kolorze sier\u015Bci. Nastolatek i jego nowy przyjaciel staj\u0105 si\u0119 nieroz\u0142\u0105czni i prze\u017Cywaj\u0105 wsp\u00F3lnie coraz to nowe przygody. Sequel kinowego hitu z 2011 roku. M\u0105dre kino familijne z przes\u0142aniem pokazuje, jak pi\u0119kna mo\u017Ce by\u0107 przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy cz\u0142owiekiem a jego pupilem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317495.jpg","",["N"]],"71337132":["Re\u017C.: Richard Benjamin.
Wdowiec Steven Mills (Dan Aykroyd) jest ekscentrycznym naukowcem. Marzy o tym, \u017Ceby nawi\u0105za\u0107 kontakt z obc\u0105 cywilizacj\u0105. Pewnego dnia wys\u0142ana przez niego wi\u0105zka energii dociera do odleg\u0142ej planety. Okazuje si\u0119, \u017Ce jej mieszka\u0144cy s\u0105 zagro\u017Ceni zag\u0142ad\u0105. Ratunek dla nich stanowi\u0107 mo\u017Ce wi\u0119ksza dawka promieniowania, kt\u00F3re emituje urz\u0105dzenie nale\u017C\u0105ce do badacza. Kosmici postanawiaj\u0105 zrobi\u0107 wszystko, by Steven kontynuowa\u0142 swoje eksperymenty. Z tak\u0105 misj\u0105 przybywa na Ziemi\u0119 przedstawicielka obcych. Przybiera ona posta\u0107 pi\u0119knej Celeste (Kim Basinger). Zadanie, kt\u00F3re ma wykona\u0107, nie jest proste, a wiedza wys\u0142anniczki na ziemskie tematy cz\u0119sto pozostawia wiele do \u017Cyczenia. Steven szybko si\u0119 w niej zakochuje. Jego c\u00F3rka, nastoletnia Jessie (Alyson Hannigan), zaczyna jednak podejrzewa\u0107, \u017Ce Celeste co\u015B przed nimi ukrywa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352056.jpg","",["N"]],"71337133":["Re\u017C.: Carlos Saldanha.
Rosn\u0105ca temperatura zwiastuje kres epoki lodowcowej i koniec beztroskiego \u017Cycia mieszka\u0144c\u00F3w lodowej doliny. Jedynym ratunkiem jest wielka \u0142\u00F3d\u017A, o kt\u00F3rej zwierz\u0119ta dowiaduj\u0105 si\u0119 od stada wyg\u0142odnia\u0142ych s\u0119p\u00F3w. Tr\u00F3jka przyjaci\u00F3\u0142: mamut Manfred (g\u0142os Wojciech Malajkat), niezbyt rozgarni\u0119ty leniwiec Sid (g\u0142os Cezary Pazura) i tygrys Diego (g\u0142os Piotr Fronczewski) wyrusza wi\u0119c we wskazanym kierunku. Manfreda bardziej ni\u017C zbli\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 zag\u0142ada martwi fakt, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 ostatnim ze swojego gatunku. Boi si\u0119, \u017Ce musi po\u017Cegna\u0107 si\u0119 z cichym marzeniem o za\u0142o\u017Ceniu rodziny. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jego obawy by\u0142y bezpodstawne. W do\u015B\u0107 niezwyk\u0142ych okoliczno\u015Bciach poznaje bowiem m\u0142od\u0105 mamuci\u0105 samic\u0119, nieco ekscentryczn\u0105 El\u0119 (g\u0142os Karina Szafra\u0144ska). Ela w dzieci\u0144stwie straci\u0142a rodzin\u0119 i wychowywa\u0142a si\u0119 dwoma oposami, Zdzichem (g\u0142os Jacek Kawalec) i Edkiem (Krzysztof Szczerbi\u0144ski), jest wi\u0119c przekonana, \u017Ce urodzi\u0142a si\u0119 oposem i zachowuje si\u0119 do\u015B\u0107 nietypowo. Na dalsze poszukiwania \u0142odzi wyruszaj\u0105 w powi\u0119kszonym sk\u0142adzie. Od czasu do czasu przecina im drog\u0119 Wiewi\u00F3rka, kt\u00F3ra histerycznie stara si\u0119 gromadzi\u0107 zapasy \u017Cywno\u015Bci. Tymczasem w otch\u0142aniach wody, kt\u00F3rej z powodu odwil\u017Cy wci\u0105\u017C przybywa czyhaj\u0105 zahibernowane niezwykle gro\u017Ane prehistoryczne bestie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2076774.jpg","",[]],"71337134":["Re\u017C.: McG.
Rok 2018. \u015Awiatem rz\u0105dz\u0105 zbuntowane maszyny. Ludzie pr\u00F3buj\u0105 przetrwa\u0107 w rozproszonych na Ziemi grupkach. S\u0142uchaj\u0105 za po\u015Brednictwem radia przekazu od jednego z dow\u00F3dc\u00F3w ruchu oporu, Johna Connora. Matka m\u0119\u017Cczyzny, Sarah, wiele lat temu stoczy\u0142a walk\u0119 z przys\u0142anymi z przysz\u0142o\u015Bci terminatorami. Nagra\u0142a synowi wskaz\u00F3wki. To, co si\u0119 stanie wkr\u00F3tce, wci\u0105\u017C pozostaje zagadk\u0105. John ustala, \u017Ce maszyny obra\u0142y sobie za g\u0142\u00F3wny cel zlikwidowanie jego ojca, Kyle'a Reese'a. Nigdy go nie spotka\u0142. Od jego ocalenia zale\u017Cy jednak przysz\u0142o\u015B\u0107 ludzi. W tym czasie nastoletni Kyle z ma\u0142\u0105 Star usi\u0142uj\u0105 przetrwa\u0107, ukrywaj\u0105c si\u0119 na zgliszczach dawnego \u015Bwiata. Do\u0142\u0105cza do nich tajemniczy przybysz, Marcus. Podczas wsp\u00F3lnej w\u0119dr\u00F3wki atakuj\u0105 ich maszyny. Kyle i jego towarzyszka trafiaj\u0105 do niewoli. Marcusowi udaje si\u0119 uciec i dotrze\u0107 do kwatery g\u0142\u00F3wnej ruchu oporu. Wychodzi na jaw zaskakuj\u0105cy fakt o przybyszu. Mo\u017Ce on okaza\u0107 si\u0119 zar\u00F3wno wrogiem, jak i sojusznikiem. Nieznajomy, kt\u00F3ry sam nie wie, jak si\u0119 znalaz\u0142 w \u015Bwiecie przysz\u0142o\u015Bci, obiecuje Connorowi pomoc w ocaleniu ojca. John musi zaufa\u0107 intuicji i podj\u0105\u0107 decyzj\u0119, kt\u00F3ra zawa\u017Cy na losie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1999027.jpg","",["N"]],"71337135":["Re\u017C.: Francis Lawrence.
Dominika Jegorowa (Jennifer Lawrence) jest obiecuj\u0105c\u0105 baletnic\u0105. Ze swoich zarobk\u00F3w utrzymuje chor\u0105 matk\u0119. Niestety, pewnego dnia na skutek wypadku jej kariera dobiega ko\u0144ca. Wuj Iwan (Matthias Schoenaerts) sk\u0142ada kobiecie pewn\u0105 propozycj\u0119. Zachowa mieszkanie i otrzyma wsparcie finansowe na leczenie rodzicielki, je\u015Bli uwiedzie rosyjskiego gangstera. W ten spos\u00F3b werbuje Dominik\u0119 do \"jask\u00F3\u0142ek\" - wytrenowanych uwodzicielek, kt\u00F3re maj\u0105 zdobywa\u0107 dla rosyjskich s\u0142u\u017Cb specjalnych \u015Bci\u015Ble tajne informacje. Odt\u0105d jej cia\u0142o staje si\u0119 broni\u0105. Podczas szkolenia rekrutka robi wszystko, by nie utraci\u0107 swojej godno\u015Bci, mimo \u017Ce jest poddawana najci\u0119\u017Cszym pr\u00F3bom. Wkr\u00F3tce otrzymuje pierwsz\u0105 misj\u0119. Musi unieszkodliwi\u0107 agenta CIA, Nate'a Nasha (Joel Edgerton), kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 infiltrowaniem rosyjskich struktur. Dwoje agent\u00F3w wpada w pu\u0142apk\u0119 nami\u0119tno\u015Bci. To z kolei grozi zerwaniem sojuszy oraz destabilizacj\u0105 sytuacji mi\u0119dzynarodowej. Ekranizacja bestsellerowej powie\u015Bci by\u0142ego agenta CIA Jasona Matthewsa pod tym samym tytu\u0142em. W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0105pi\u0142a laureatka Oscara za \"Poradnik pozytywnego my\u015Blenia\" - Jennifer Lawrence.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2128274.jpg","",[]],"71337136":["Re\u017C.: Steven Spielberg.
Lata 50. XX wieku. Relacje mi\u0119dzy globalnymi mocarstwami s\u0105 coraz bardziej napi\u0119te. Aresztowany w Nowym Jorku przez FBI szpieg Rudolf Abel oczekuje na rozpraw\u0119. Brookli\u0144ski prawnik James Donovan, by\u0142y oskar\u017Cyciel w procesach norymberskich, postanawia zosta\u0107 jego obro\u0144c\u0105. W obliczu zimnowojennej paranoi to odwa\u017Cna decyzja, kt\u00F3ra nara\u017Ca go na krytyk\u0119. Adwokat wierzy jednak, \u017Ce ka\u017Cdy cz\u0142owiek zas\u0142uguje na rzetelny proces. Jego relacje z klientem oparte s\u0105 na szacunku. Na sali s\u0105dowej podkre\u015Bla, \u017Ce Abel wykonywa\u0142 swoje obowi\u0105zki jak honorowy \u017Co\u0142nierz. Niebawem Sowieci zestrzeliwuj\u0105 ameryka\u0144sk\u0105 maszyn\u0119. Pilot Francis Gary Powers trafia do niewoli. CIA obawia si\u0119, \u017Ce zdradzi on poufne informacje. Agent Hoffman prosi Donovana o pomoc z uwagi na jego do\u015Bwiadczenie w sprawach szpiegowskich. Mecenas trafia do Berlina, \u017Ceby negocjowa\u0107 wymian\u0119 mi\u0119dzy Stanami Zjednoczonymi a Zwi\u0105zkiem Radzieckim. Dowiaduje si\u0119 w\u00F3wczas, \u017Ce w Berlinie Wschodnim zatrzymano studenta, kt\u00F3ry wraca\u0142 do Berlina Zachodniego. Anga\u017Cuje si\u0119 w uwolnienie zar\u00F3wno wojskowego, jak i ch\u0142opaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962920.jpg","",[]],"71337137":["B\u0119kart
Podczas obiadu lokalny polityk, w\u0142a\u015Bciciel du\u017Cego zak\u0142adu chemicznego, Jerzy Wielorzewski, i jego rodzina zostaj\u0105 otruci. Umiera tylko m\u0119\u017Cczyzna, jego bliskim udaje si\u0119 unikn\u0105\u0107 \u015Bmierci. CW\u015A dochodzi do wniosku, \u017Ce dzia\u0142anie sprawcy mia\u0142o na celu zamaskowa\u0107 fakt, \u017Ce rzeczywistym celem by\u0142 tylko przedsi\u0119biorca. Pocz\u0105tkowo dowody obarczaj\u0105 win\u0105 niejak\u0105 Mart\u0119 Siero\u0144, aktywistk\u0119 pewnej organizacji ochrony \u015Brodowiska, kt\u00F3ra by\u0142a przeciwniczk\u0105 dzia\u0142a\u0144 firmy denata. Kobieta ma jednak alibi. Drug\u0105 podejrzan\u0105 jest nie\u015Blubna c\u00F3rka Jerzego. W tym czasie syn m\u0119\u017Cczyzny pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Badaj\u0105c spraw\u0119 jego \u015Bmierci, detektywi odkrywaj\u0105 morderc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71337138":["Terminator
Obok w\u0142asnego samochodu zostaje zabita 29-letnia wroc\u0142awianka - Emilia Konarska. Pocz\u0105tkowo detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce morderstwo by\u0142o zemst\u0105 w\u0142a\u015Bciciela psa za potr\u0105cenie jego pupila. Trwa w tej sprawie \u015Bledztwo, jednak niebawem ginie kolejna kobieta o takich samych personaliach oraz jej m\u0105\u017C Dawid. Siostra m\u0119\u017Cczyzny, r\u00F3wnie\u017C Emilia Konarska, twierdzi, \u017Ce by\u0142a \u015Bwiadkiem zbrodni. Uciekaj\u0105c, zgubi\u0142a co\u015B, co mo\u017Ce naprowadzi\u0107 szale\u0144ca na jej trop. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce sprawca morduje kolejne Emilie Konarskie, kt\u00F3re maj\u0105 konta na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71337139":["\u015Amier\u0107 kliniczna
Andrzej jest bogatym przedsi\u0119biorc\u0105, kt\u00F3ry nie zawaha si\u0119 przed niczym, by osi\u0105gn\u0105\u0107 zamierzony cel. Nie traktuje dobrze nawet w\u0142asnej \u017Cony Magdy. Pewnego dnia, podczas kolejnej awantury, kobieta wyznaje mu, \u017Ce ma romans. \u017B\u0105da te\u017C rozwodu. Wybucha kolejna k\u0142\u00F3tnia, w trakcie kt\u00F3rej m\u0119\u017Cczyzna dostaje zawa\u0142u serca. Magda dzwoni pod numer alarmowy 112. Andrzej prze\u017Cywa w szpitalu \u015Bmier\u0107 kliniczn\u0105. Wraca do domu odmieniony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71337140":["Niedob\u00F3r
Grzegorz pi\u0119\u0107 lat wcze\u015Bniej rozsta\u0142 si\u0119 ze swoj\u0105 pierwsz\u0105 \u017Con\u0105 Magdalen\u0105 z powodu d\u0142ug\u00F3w hazardowych i romansu. Po terapii porzuci\u0142 na\u0142\u00F3g, o\u017Ceni\u0142 si\u0119 ze swoj\u0105 kochank\u0105 Katarzyn\u0105 i sp\u0142aca d\u0142ugi. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce rata jego kredytu mieszkaniowego wzro\u015Bnie. Po namy\u015Ble postanawia zaproponowa\u0107 matce, by przeprowadzi\u0142a si\u0119 do niego, i sprzeda\u0107 jej mieszkanie. Mimo protest\u00F3w \u017Cony przedstawia seniorce sw\u00F3j pomys\u0142. Jadwiga skar\u017Cy si\u0119 synowi na b\u00F3l g\u0142owy i os\u0142abienie. Do tych dolegliwo\u015Bci dochodzi te\u017C ostry b\u00F3l w l\u0119d\u017Awiach. Przera\u017Cony Grzegorz dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71337089":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o spowodowanie wypadku. Policjant stwierdzi\u0142, \u017Ce brak oznakowania pierwsze\u0144stwa przejazdu to problem kierowcy. Poszkodowany skierowa\u0142 spraw\u0119 do s\u0105du. Natomiast kierowca z Zielonej G\u00F3ry uchroni\u0142 si\u0119 przed mandatem dzi\u0119ki kamerce zainstalowanej w samochodzie. Na koniec tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 nielegaln\u0105 strefa p\u0142atnego parkowania zorganizowan\u0105 w polu kukurydzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71337090":["Emil zbada, czy stra\u017Cnicy miejscy podejmuj\u0105 dzia\u0142anie, nawet je\u017Celi nie spodziewaj\u0105 si\u0119 zarobi\u0107 na kierowcy. Odwiedzi m.in. Wroc\u0142aw, gdzie przekona si\u0119, na jakich zasadach wybierane s\u0105 samochody przeznaczone do odholowania. Z kolei w Legnicy funkcjonariusze wykazuj\u0105 si\u0119 du\u017C\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w interpretacji znak\u00F3w drogowych. Prowadz\u0105cy sprawdzi te\u017C, co si\u0119 dzieje z fotoradarami, kt\u00F3re nie przynosz\u0105 wysokich dochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71337091":["Widzowie poznaj\u0105 warszawskiego kierowc\u0119, kt\u00F3ry dosta\u0142 mandat, cho\u0107 zap\u0142aci\u0142 za miejsce parkingowe - na w\u0142asne nieszcz\u0119\u015Bcie nie dokona\u0142 tego \"niezw\u0142ocznie\". Emil spr\u00F3buje te\u017C wyja\u015Bni\u0107, kto i dlaczego utrudnia zdanie egzaminu osobom staraj\u0105cym si\u0119 uzyska\u0107 kategori\u0119 A. Poza tym prowadz\u0105cy odwiedzi Pozna\u0144, gdzie zbada spraw\u0119 miejsca parkingowego, kt\u00F3re czasem niespodziewanie zostaje oznakowane jako miejsce dla niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71337092":["W Zawierciu kierowcy musz\u0105 s\u0142ono zap\u0142aci\u0107 ju\u017C za sam przejazd po terenie pewnego parkingu, nawet je\u017Celi nie znajd\u0105 na nim ani jednego wolnego miejsca. Emil zbada te\u017C wzrok urz\u0119dnik\u00F3w z Inspekcji Ruchu Drogowego, kt\u00F3rzy zdaj\u0105 si\u0119 nie odr\u00F3\u017Cnia\u0107 kolor\u00F3w czerwonego i zielonego. Natomiast w Radomiu prowadz\u0105cy poszuka niewidocznego drogowskazu, kt\u00F3ry bez przerwy obserwuj\u0105 ukryci za krzakami policjanci. Przeoczenie tego znaku kosztuje kierowc\u00F3w wiele pieni\u0119dzy i punkt\u00F3w karnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71337093":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"71337094":["Grundmann
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa kolejne tajemnice historii minionego stulecia. Mimo i\u017C fascynuj\u0105ca historia XX wieku, powsta\u0142a na naszych oczach, wci\u0105\u017C pozostaje tajna. Do tej pory historykom nie uda\u0142o si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 wielu zagadek II wojny \u015Bwiatowej. Prowadz\u0105cy w tym odcinku opowie o niemieckim konserwatorze - G\u00FCntherze Grundmannie. M\u0119\u017Cczyzna pozostawi\u0142 list\u0119 sk\u0142adnic znajduj\u0105cych si\u0119 na Dolnym \u015Al\u0105sku, do kt\u00F3rych zwo\u017Cono najcenniejsze zabytki niemieckiej kultury. Tw\u00F3rcy programu pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107, czy lista ta by\u0142a zaszyfrowana, aby uniemo\u017Cliwi\u0107 jej odczytanie i odnalezienie niezwykle warto\u015Bciowych magazyn\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71337095":["Wehrwolf
Przez 10 powojennych lat Urz\u0105d Bezpiecze\u0144stwa Publicznego \u015Bciga\u0142 oddzia\u0142y niemieckiej partyzantki Wehrwolf, dzia\u0142aj\u0105cej na terenie Dolnego \u015Alaska. Tw\u00F3rcy programu staraj\u0105 si\u0119 dowiedzie\u0107, czy rzeczywi\u015Bcie by\u0142a to tak gro\u017Ana organizacja, \u017Ce broni\u0142a si\u0119 do 1956 roku o czym \u015Bwiadcz\u0105 meldunki UB.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71337096":["Wozy bojowe
Po raz pierwszy czo\u0142gi na polu bitwy pojawi\u0142y si\u0119 podczas I wojny \u015Bwiatowej. W 1916 roku podczas starcia nad Somm\u0105 Brytyjczycy, chc\u0105c wesprze\u0107 piechot\u0119, u\u017Cyli woz\u00F3w bojowych oznaczonych jako Mark 1. To wydarzenie na zawsze zmieni\u0142o oblicze konflikt\u00F3w zbrojnych i sta\u0142o si\u0119 pocz\u0105tkiem wieku innowacji technologicznych w pojazdach pancernych. W programie zobaczymy ranking woz\u00F3w bojowych, kt\u00F3re mia\u0142y najwi\u0119kszy wp\u0142yw na losy dwudziestowiecznych wojen. Zaprezentowane zostan\u0105 m.in. ameryka\u0144skie M4 Sherman i M1 Abrams, niemieckie PzKpfw IV i sowieckie T-34.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366813.jpg","",[]],"71337097":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"71337098":["David zastanawia si\u0119, czy zwierz\u0119ta potrafi\u0105 liczy\u0107. Ponad sto lat temu ko\u0144 w Niemczech o imieniu Hans zosta\u0142 og\u0142oszony matematycznym geniuszem. By\u0142 jednak pewien haczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"71337099":["Attenborough przygl\u0105da si\u0119 konstrukcji dw\u00F3ch zwierz\u0119cych twor\u00F3w, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 wyj\u0105tkowo trwa\u0142e w procesie ewolucji. S\u0105 to ptasie jajo oraz twarda skorupa \u017C\u00F3\u0142wia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"71337100":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony wojownikom ze \u015Bwiata zwierz\u0105t. David Attenborough przygl\u0105da si\u0119 mi\u0119dzy innymi bojownikowi wspania\u0142emu - rybie, kt\u00F3ra do upad\u0142ego mo\u017Ce walczy\u0107 ze swoim odbiciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"71337101":["Re\u017C.: Hilary Jeffkins.
Rozci\u0105gni\u0119te do granic mo\u017Cliwo\u015Bci
David Attenborough przygl\u0105da si\u0119 dw\u00F3m stworzeniom, kt\u00F3re wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 si\u0119 w \u015Bwiecie natury. Omawia budow\u0119 \u017Cyrafy, kt\u00F3ra s\u0142ynie ze swojej d\u0142ugiej szyi, a tak\u017Ce kameleona, kt\u00F3ry dysponuje wyj\u0105tkowo d\u0142ugim j\u0119zykiem. Oba zwierz\u0119ta wykorzystuj\u0105 swoje cechy charakterystyczne na co dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366543.jpg","",[]],"71337102":["Oman jest najstarszym niepodleg\u0142ym pa\u0144stwem w \u015Bwiecie arabskim. To tak\u017Ce osza\u0142amiaj\u0105ca wizualnie mieszanka kontrastuj\u0105cych krajobraz\u00F3w - od pusty\u0144 po skaliste g\u00F3ry, ciche zatoki i kurorty rozsiane wzd\u0142u\u017C 3000-kilometrowego wybrze\u017Ca kraju. Lotnicza podr\u00F3\u017C ukazuje ponad 50 miejsc, w tym m.in. Wielki Meczet w Maskacie, p\u00F3\u0142nocny region Musandam i ciemnoczerwone wydmy Sharqiya Sands.","","",[]],"71337103":["Bory Tucholskie
Rados\u0142aw Biczak i Olaf Popkiewicz tym razem odwiedz\u0105 Bory Tucholskie, obszar wielu niezbadanych dot\u0105d dzia\u0142a\u0144 zbrojnych w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Mi\u0142o\u015Bnicy historii poszukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w po przeprawie polskich oddzia\u0142\u00F3w przez rzek\u0119 Wd\u0119. \u017Bo\u0142nierze wycofywali si\u0119 w 1939 roku przed Niemcami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"71337104":["Rytua\u0142y zwi\u0105zane ze \u015Bmierci\u0105, od ukrzy\u017Cowania po mumifikacj\u0119 zw\u0142ok.","","",[]],"71337105":["Cz\u0142owiek staro\u017Cytno\u015Bci odkrywa\u0142 wci\u0105\u017C nowe wynalazki, kt\u00F3re pozwala\u0142y mu przemierza\u0107 morza i toczy\u0107 wojny na wodzie.","","",[]],"71337106":["Autorzy programu udowadniaj\u0105, \u017Ce wielkich zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych wcale nie wymy\u015Blono w XIX wieku. Istnia\u0142y znacznie wcze\u015Bniej. W programie widzowie zobacz\u0105 niesamowicie pomys\u0142owe rozwi\u0105zania techniczne, kt\u00F3re pozwala\u0142y staro\u017Cytnym budowa\u0107 w\u0142asne megafabryki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71337107":["Olbrzymie narz\u0119dzia nie s\u0105 wsp\u00F3\u0142czesnym wynalazkiem. Ju\u017C staro\u017Cytni cz\u0119sto konstruowali takie maszyny. P\u00F3\u017Aniej jednak o wi\u0119kszo\u015Bci z nich na d\u0142ugo jednak zapomniano. W programie autorzy ujawni\u0105 kulisy ich powstawania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71337108":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"71337109":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"71337110":["Zestawienie najwi\u0119kszych katastrof uzupe\u0142nione relacj\u0105 bezpo\u015Brednich \u015Bwiadk\u00F3w i uznanych ekspert\u00F3w po\u0142\u0105czone z archiwalnymi materia\u0142ami filmowymi oraz animacjami 3D.","","",[]],"71337111":["Zestawienie najwi\u0119kszych katastrof uzupe\u0142nione relacj\u0105 bezpo\u015Brednich \u015Bwiadk\u00F3w i uznanych ekspert\u00F3w po\u0142\u0105czone z archiwalnymi materia\u0142ami filmowymi oraz animacjami 3D.","","",[]],"71337112":["Odkopane w Brzegu
Sebastian Witkowski i Olaf Popkiewicz odwiedzaj\u0105 miasto Brzeg. Na pro\u015Bb\u0119 burmistrza weryfikuj\u0105 jedn\u0105 z legend. W tym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C go\u015Bcie. Pasjonaci historii docieraj\u0105 do ciekawych odkry\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71337113":["Dla Marioli jazda ko\u0144mi huculskimi to nieod\u0142\u0105czna cz\u0119\u015B\u0107 \u017Cycia w Bieszczadach. Trzech bimbrownik\u00F3w szykuje ju\u017C szklanki. Andrzej \"\u017Bmiju\" udaje si\u0119 do starego tartaku, gdzie szuka w\u0119\u017Cy. Zdaniem Majsterka za \u015Bmier\u0107 jego \u017Cony mog\u0142o by\u0107 odpowiedzialne u\u017C\u0105dlenie przez pszczo\u0142\u0119. W\u0142adek przyjecha\u0142 w g\u00F3ry po wojsku i nigdzie si\u0119 nie wybiera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"71337114":["Wazon prze\u017Cy\u0142 koszmarne spotkanie z nied\u017Awiedziem. Siwy i Ma\u0142y wycinaj\u0105 drzewo. Kirym uwa\u017Ca si\u0119 za cz\u0142owieka wolnego, ale zaznacza przy tym, \u017Ce w Bieszczadach bardziej ni\u017C gdziekolwiek indziej musi dba\u0107 o sw\u00F3j wygl\u0105d. W\u0142adkowi tylko raz uda\u0142o si\u0119 spotka\u0107 kobiet\u0119 dla siebie. Wazon w ko\u0144cu wybudowa\u0142 czatowni\u0119, z kt\u00F3rej mo\u017Cna z bliska obserwowa\u0107 nied\u017Awiedzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"71337115":["Dorsz i halibut
Ekipa programu wyp\u0142ywa na morze Barentsa, by zapolowa\u0107 na du\u017Ce dorsze i i g\u0142\u0119binowe halibuty. Korzystaj\u0105c z wiedzy specjalist\u00F3w, zapoznaje si\u0119 z tajnikami dotycz\u0105cymi doboru odpowiedniego sprz\u0119tu w\u0119dkarskiego i przyn\u0119t. W przepi\u0119knej scenerii przyl\u0105dka Nordkapp, po\u0142\u00F3w udaje si\u0119 nadzwyczajnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71337116":["Ba\u0142tycka belona
Jurek Biedrzycki wraz z morskimi w\u0119dkarzami wyrusza na polskie wybrze\u017Ce. Celem ca\u0142ej ekipy jest egzotyczna belona. Chwile oczekiwania na pierwsze brania ubarwiaj\u0105 opowie\u015Bci uczestnik\u00F3w wyprawy o biologii i zwyczajach tych w\u0119drownych ryb. W nied\u0142ugim czasie okazuje si\u0119, \u017Ce odpowiednio dobrany sprz\u0119t i b\u0142ystka wahad\u0142owa, przynosi szcz\u0119\u015Bcie gospodarzowi programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71337117":["Skarb oboz\u00F3w
Obozy koncentracyjne by\u0142y nie tylko miejscem u\u015Bmiercania setek tysi\u0119cy ludzi. W nazistowskim pa\u0144stwie przynosi\u0142y ogromne dochody Bankowi Centralnemu, a tak\u017Ce oprawcom okradaj\u0105cym swoje ofiary. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105, jak funkcjonowa\u0142 system, kt\u00F3ry ze \u015Bmierci uczyni\u0142 tak dochodowe \u017Ar\u00F3d\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71337118":["Kozacka dolina
Ju\u017C w XVII wieku miejscowa ludno\u015B\u0107 szuka\u0142a schronienia w tym niedost\u0119pnym zak\u0105tku Karkonoszy przed rabunkowymi oddzia\u0142ami lisowczyk\u00F3w, mylnie branych za kozak\u00F3w. St\u0105d nazwa doliny. Wydawa\u0142oby si\u0119, \u017Ce by\u0142 to idealny teren dla ukrycia skarb\u00F3w. Nie tylko dlatego w 1982 roku zajecha\u0142y tam wojska i ekipy MSW, aby poszukiwa\u0107 skarb\u00F3w, kt\u00F3re tam mieli zostawi\u0107 hitlerowcy w ostatnich tygodniach II wojny \u015Bwiatowej. Pomimo wielomiesi\u0119cznych poszukiwa\u0144 z u\u017Cyciem ci\u0119\u017Ckiego sprz\u0119tu nie znaleziono niczego. By\u0107 mo\u017Ce pozostawione kosztowno\u015Bci wci\u0105\u017C tam s\u0105?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71337119":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71337120":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71337121":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"71337122":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, \u017Cyj\u0105cych po drugiej stronie wi\u0119ziennego muru. Dzi\u0119ki niej widzowie poznaj\u0105 \u015Bwiat obcy tym, kt\u00F3rzy przebywaj\u0105 na wolno\u015Bci. Ka\u017Cdy odcinek to historia kilku os\u00F3b, kt\u00F3re wesz\u0142y w konflikt z prawem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170234.jpg","",[]],"71337426":["Reporterzy opowiedz\u0105 o tym, jakie zwierz\u0105tka wyst\u0119puj\u0105c masowo naprawd\u0119 potrafi\u0105 uprzykrzy\u0107 \u017Cycie cz\u0142owiekowi. W programie tak\u017Ce niebezpiecze\u0144stwa wirtualnej bankowo\u015Bci. Prowadz\u0105cy udadz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z wizyt\u0105 do stolicy rosyjskiego gazu, czyli do syberyjskiego miasta Nowy Urengoj. To st\u0105d pochodzi gaz p\u0142yn\u0105cy m.in. do Polski. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak si\u0119 go wydobywa i jakimi kana\u0142ami jest transportowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",["N"]],"71337427":["Tym razem reporterzy programu wizytuj\u0105 rosyjski okr\u0119t, kt\u00F3ry jest jednocze\u015Bnie p\u0142ywaj\u0105c\u0105 elektrowni\u0105 atomow\u0105. Cho\u0107 w\u0142adze pa\u0144stwowe zachwalaj\u0105 go, twierdz\u0105c, \u017Ce jest w pe\u0142ni bezpieczny, to ekolodzy s\u0105 innego zdania. Nast\u0119pnie kamery towarzysz\u0105 biolo\u017Cce, kt\u00F3r\u0105 przeprowadza ca\u0142e kolonie mr\u00F3wek, chroni\u0105c je przed r\u00F3\u017Cnymi zagro\u017Ceniami. Ekipa programu wybiera si\u0119 tak\u017Ce do Utrechtu, gdzie wybudowano najwi\u0119kszy na \u015Bwiecie parking dla rower\u00F3w. Przy okazji dowiedz\u0105 si\u0119, sk\u0105d tak du\u017Ca popularno\u015B\u0107 jedno\u015Blad\u00F3w w tym holenderskim mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835523.jpg","",["N"]],"71337428":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 praktyczne porady na zim\u0119 w formie quizu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak zaimpregnowa\u0107 buty czy otworzy\u0107 zamarzni\u0119ty zamek. Przedstawiony zostanie reporta\u017C o kobiecie, kt\u00F3ra potrafi wyczu\u0107 po zapachu chorob\u0119 Parkinsona. Przybli\u017Cona zostanie r\u00F3wnie\u017C historia s\u0142ynnego meksyka\u0144skiego przysmaku i sp\u00F3r o to, kto go wymy\u015Bli\u0142. Dwie rodziny twierdz\u0105, \u017Ce to one stworzy\u0142y burrito z tortilli i mi\u0119sa. Nie zabraknie propozycji na urz\u0105dzenie sobie k\u0105cika do pracy. Jedn\u0105 z opcji jest biurowy box, kt\u00F3ry mo\u017Cna postawi\u0107 np. w przydomowym ogr\u00F3dku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835523.jpg","",["N"]],"71337429":["W odcinku pojawi si\u0119 japo\u0144skie r\u0119kodzie\u0142o warte nawet 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. Ekipa towarzyszy m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry zachowa\u0142 jedynie 2% zdolno\u015Bci widzenia, w spe\u0142nianiu marzenia. Jedzie samochodem wy\u015Bcigowym po torze F1. Reporterzy udaj\u0105 si\u0119 z wizyt\u0105 w azjatyckiej restauracji serwuj\u0105cej zup\u0119, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna samemu przyrz\u0105dzi\u0107. Nie zabraknie te\u017C obiecuj\u0105cego projektu hodowli koralowc\u00F3w, kt\u00F3ry mo\u017Ce pom\u00F3c w odbudowie raf. Ekspert opowie o historii but\u00F3w na obcasach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71337430":["W programie pojawi si\u0119 reporta\u017C z Londynu dotycz\u0105cy mo\u017Cliwo\u015Bci ta\u0144szego wynajmu lokalu pod warunkiem, \u017Ce zostaje si\u0119 stra\u017Cnikiem nieruchomo\u015Bci. Oka\u017Ce si\u0119, czy grill i barbecue to to samo. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, sk\u0105d si\u0119 bior\u0105 pomara\u0144cze i orzechy, kt\u00F3re trafiaj\u0105 do paczek od \u015Bw. Miko\u0142aja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71337431":["Piotr Stramowski nie unika trudnych zada\u0144. W programie wcieli\u0142 si\u0119 ju\u017C m.in. w Cher. Pr\u00F3bowa\u0142 na\u015Bladowa\u0107 jej manier\u0119 wokaln\u0105, za\u0142o\u017Cy\u0142 tak\u017Ce peruk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345149.jpg","",["N"]],"71337432":["Zawodnicy mierz\u0105 si\u0119 z wymagaj\u0105cym torem przeszk\u00F3d w emocjonuj\u0105cym finale. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy wysportowanym uczestnikom wystarczy determinacji, by zdoby\u0107 legendarn\u0105 g\u00F3r\u0119 Midoriyama. Poczynania \u015Bmia\u0142k\u00F3w b\u0119dzie komentowa\u0107 m.in. Karolina Gilon .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366816.jpg","",[]],"71337433":["Sylwetki czterech os\u00F3b, kt\u00F3rych historie s\u0105 przyk\u0142adami na to, \u017Ce ka\u017Cda zmiana mo\u017Ce w ogromnym stopniu wp\u0142yn\u0105\u0107 na jako\u015B\u0107 \u017Cycia. Z pozoru zwyczajni ludzie poka\u017C\u0105, jak ich codzienno\u015B\u0107 nabra\u0142a barw dzi\u0119ki odrobinie motywacji i determinacji, by \u017Cy\u0107 lepiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362736.jpg","",[]],"71337434":["Goszcz\u0105ce w programie panie szybko znalaz\u0142y wsp\u00F3lny j\u0119zyk. \u0141\u0105czy je w ko\u0144cu podobny styl \u017Cycia. Zrobi\u0142o si\u0119 troch\u0119 niezr\u0119cznie, gdy do\u0142\u0105czy\u0142a do nich nowa uczestniczka, Monika. Oka\u017Ce si\u0119, czy odnajdzie si\u0119 ona w grupie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336113.jpg","",[]],"71337435":["Pani Ania samotnie wychowuje trzynastoletniego Kacpra, kt\u00F3ry jest dzieckiem w spektrum autyzmu, wymagaj\u0105cym sta\u0142ej opieki. Matka stara si\u0119 zapewni\u0107 mu wszystko, czego potrzebuje, walcz\u0105c jednocze\u015Bnie z chorob\u0105 nowotworow\u0105. Pani Ania przesz\u0142a ju\u017C trzy operacje, czeka j\u0105 kolejna. Stara si\u0119 \u017Cy\u0107 normalnie, ale parali\u017Cuj\u0105cy strach o przysz\u0142o\u015B\u0107 swoj\u0105 i syna praktycznie to uniemo\u017Cliwia. Ich mieszkanie w bloku na koni\u0144skim osiedlu od lat nie by\u0142o remontowane. Po mastektomii r\u0119ce pani Ani s\u0105 niemal niesprawne. Trzeba dostosowa\u0107 do potrzeb kobiety \u0142azienk\u0119. Do Konina przyje\u017Cd\u017Ca Ela Romanowska, kt\u00F3ra nie tylko przeka\u017Ce rodzinie radosn\u0105 wiadomo\u015B\u0107 o remoncie, ale te\u017C dopilnuje, by mieszkanie spe\u0142nia\u0142o wszystkie pok\u0142adane w nim nadzieje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357358.jpg","",["N"]],"71337436":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"71337437":["Ginie obraz przeznaczony na aukcj\u0119 dla chorej dziewczynki. Do Leny dzwoni organizatorka wydarzenia, jej dawna kole\u017Canka, kt\u00F3ra odpowiada\u0142a za cenne dzie\u0142o. Patrol rusza do studia telewizyjnego, gdzie mia\u0142a si\u0119 odby\u0107 impreza. Na miejscu str\u00F3\u017Ce prawa spotykaj\u0105 rodzic\u00F3w potrzebuj\u0105cej wsparcia dziewczynki. Natrafiaj\u0105 te\u017C na \u015Blad prowadz\u0105cy do reportera z pasma sportowego i go przes\u0142uchuj\u0105. W komendzie pojawia si\u0119 kolekcjoner, kt\u00F3ry ofiarowa\u0142 na aukcj\u0119 obraz. M\u0119\u017Cczyzna jest roz\u017Calony, \u017Ce do licytacji w og\u00F3le nie dosz\u0142o, a dzie\u0142o sztuki przepad\u0142o i zamierza z\u0142o\u017Cy\u0107 zawiadomienie do prokuratora o pope\u0142nieniu przest\u0119pstwa przez organizatork\u0119 wydarzenia. Tymczasem Lena prowadzi prywatne \u015Bledztwo. S\u0105dzi, \u017Ce w domu opieki, gdzie znajduje si\u0119 jej mama, dochodzi do powa\u017Cnych nadu\u017Cy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71337438":["Natalia i Marek dostaj\u0105 zg\u0142oszenie, \u017Ce na poboczu zosta\u0142 znaleziony ci\u0119\u017Cko pobity ch\u0142opak. Na miejscu za\u0142oga odkrywa, \u017Ce poszkodowany ma na przedramieniu piecz\u0105tk\u0119 klubu. Patrol jedzie tam, ale pracownicy i w\u0142a\u015Bciciel nie chc\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z policjantami. Do komendy trafia kobieta poszukuj\u0105ca nastoletniej c\u00F3rki. W trakcie rozmowy okazuje si\u0119, \u017Ce zaginiona to siostra poszkodowanego ch\u0142opaka. \u015Aledztwo nabiera rozp\u0119du. Funkcjonariusze s\u0105 przekonani, \u017Ce odpowiedzi na pytania w tej sprawie nale\u017Cy szuka\u0107 w klubie, dlatego udaj\u0105 si\u0119 tam ponownie. Teraz priorytetem jest odnalezienie nastolatki. Matylda rozmawia z siostr\u0105. Wyjawia Natalii, kto jest ojcem jej dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71337439":["Za\u0142oga zajmuje si\u0119 spraw\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego znaleziono w parku z ran\u0105 k\u0142ut\u0105 brzucha. Podczas patrolu str\u00F3\u017Ce prawa natykaj\u0105 si\u0119 te\u017C na napadni\u0119t\u0105 i pobit\u0105 kobiet\u0119, a potem dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o samob\u00F3jstwie - m\u0142oda kobieta skoczy\u0142a z mostu. Okazuje si\u0119, \u017Ce ugodzony w brzuch dzia\u0142a\u0142 jako samozwa\u0144czy str\u00F3\u017C prawa i z tego powodu mia\u0142 wielu wrog\u00F3w, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych prawdopodobnie nale\u017Cy szuka\u0107 podejrzanych. Napadni\u0119ta dziewczyna by\u0142a dzie\u0144 wcze\u015Bniej na podw\u00F3jnej randce i policjanci musz\u0105 znale\u017A\u0107 ch\u0142opak\u00F3w, z kt\u00F3rymi si\u0119 spotka\u0142a. Natomiast m\u0142oda samob\u00F3jczyni to dawna kole\u017Canka ze studi\u00F3w Idy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71337440":["Jacek przez policyjne radio przekazuje zg\u0142oszenie o potr\u0105conym rowerzy\u015Bcie. Lena i Krzysztof ruszaj\u0105 na miejsce wypadku. Nie ma tam jednak \u017Cadnych \u015Blad\u00F3w zdarzenia. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej pojawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra by\u0142a \u015Bwiadkiem wypadku, ale uzyskane od niej informacje niewiele wnosz\u0105 do sprawy. Dzi\u0119ki starannemu przeszukaniu okolicy funkcjonariusze trafiaj\u0105 na trop, kt\u00F3rym jest uszkodzony rower. Dzi\u0119ki oznakowaniu pojazdu, za\u0142odze udaje si\u0119 zlokalizowa\u0107 w\u0142a\u015Bciciela. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza, \u017Ce by\u0142 uczestnikiem wypadku. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej zostaje on postrzelony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71337441":["Latoszek i Lipka zostaj\u0105 pilnie wezwane w teren. Podczas pr\u00F3by wypo\u017Cyczenia samochodu na minuty pan Marek, niedosz\u0142y kierowca, odkry\u0142, \u017Ce w jego baga\u017Cniku le\u017Cy cz\u0142owiek - zakrwawiony i z wyra\u017Anymi \u015Bladami tortur. Kiedy poszed\u0142 zawiadomi\u0107 s\u0142u\u017Cby, kto\u015B najwyra\u017Aniej wypo\u017Cyczy\u0142 auto i odjecha\u0142. Za\u0142oga rozpoczyna po\u015Bcig po mie\u015Bcie. Kiedy udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 auto, baga\u017Cnik jest ju\u017C pusty. W tym samym czasie komenda otrzymuje informacj\u0119, \u017Ce Adrianna wr\u00F3ci\u0142a do kraju. Ola widzi, \u017Ce ten temat dalej jest dra\u017Cliwy dla Ka\u015Bki. Dziewczyny spotykaj\u0105 si\u0119 po pracy, \u017Ceby o tym porozmawia\u0107. Lipka skrywa przed kole\u017Cank\u0105 pewien sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",["N"]],"71337442":["Lektor radiowy Ireneusz Su\u0142ek zostaje znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Wygl\u0105da na to, \u017Ce kto\u015B zmusi\u0142 go do wypicia sporej ilo\u015Bci \u015Brodka dezynfekcyjnego. Spraw\u0119 prowadz\u0105 Wach i Walczak. Policjantom udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 na monitoringu wizerunek m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry prawdopodobnie by\u0142 w nocy w mieszkaniu ofiary. Kiedy ekipy kryminalistyczne opuszczaj\u0105 ju\u017C miejsce przest\u0119pstwa, do mieszkania Su\u0142ka, kto\u015B si\u0119 w\u0142amuje. Przest\u0119pca ewidentnie szuka tam czego\u015B wa\u017Cnego. Zbli\u017Ca si\u0119 osiemnastka Agaty. Kuba, poczuwaj\u0105c si\u0119 do roli wujka, zobowi\u0105zuje si\u0119 sfinansowa\u0107 imprez\u0119 dziewczyny. Spodziewa si\u0119 odzyska\u0107 spor\u0105 kwot\u0119 od swojego d\u0142u\u017Cnika. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna bankrutuje i mo\u017Ce przekaza\u0107 Kubie tylko swoj\u0105 furgonetk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",["N"]],"71337443":["Grupa atrakcyjnych singli mieszka w willi. Sp\u0119dzaj\u0105 czas na poznawaniu si\u0119 bli\u017Cej i ostatecznie dobieraj\u0105 si\u0119 w pary.","","",[]],"71337444":["Grupa atrakcyjnych singli mieszka w willi. Sp\u0119dzaj\u0105 czas na poznawaniu si\u0119 bli\u017Cej i ostatecznie dobieraj\u0105 si\u0119 w pary.","","",[]],"71337445":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71337446":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"71337447":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71337448":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71337449":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71337450":["Spos\u00F3b na z\u0142odzieja\/Danse macabre
Diablo i Serb dostaj\u0105 zlecenie od bogatego restauratora. Maj\u0105 przechytrzy\u0107 z\u0142odzieja, kt\u00F3ry ukrad\u0142 postawion\u0105 na dachu samochodu teczk\u0119 z dokumentami. Ten jednak nieoczekiwanie znika. Tymczasem Bury wraz z Rud\u0105 prowadz\u0105 obserwacj\u0119 cmentarza ewangelickiego, z kt\u00F3rego zgin\u0119\u0142o kilka zabytkowych p\u0142yt nagrobnych. Dzi\u0119ki pomocy okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w, a tak\u017Ce miejskim legendom udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 z\u0142odziei.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"71337451":["W imi\u0119 mi\u0142o\u015Bci\/Szwagier godny zaufania
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 ojciec pi\u0119ciolatka, kt\u00F3ry zosta\u0142 uprowadzony. M\u0119\u017Cczyzna jest przekonany, \u017Ce za porwaniem synka stoi \u017Cona, z kt\u00F3r\u0105 w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwodzi, oraz jej niebezpieczny kochanek. Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem 48-letniego biznesmena, w\u0142a\u015Bciciela sieci restauracji, kt\u00F3ry podejrzewa, \u017Ce jego \u017Cona nie jest mu wierna. Przed \u015Blubem podpisali intercyz\u0119, ale od pewnego czasu kobieta domaga si\u0119, \u017Ceby m\u0105\u017C przepisa\u0142 na ni\u0105 restauracj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"71337452":["Re\u017C.: Glenn Harmon.
Bli\u017Aniacy Dak i Leyla posiadaj\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 zdolno\u015B\u0107 komunikowania si\u0119 ze smokami. Rodze\u0144stwo przewodzi dru\u017Cynie pi\u0119ciu smok\u00F3w, kt\u00F3ra ratuje inne smoki i pomaga mieszka\u0144com miasta Huttsgalor.","","",[]],"71337453":["Re\u017C.: Glenn Harmon.
Bli\u017Aniacy Dak i Leyla posiadaj\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 zdolno\u015B\u0107 komunikowania si\u0119 ze smokami. Rodze\u0144stwo przewodzi dru\u017Cynie pi\u0119ciu smok\u00F3w, kt\u00F3ra ratuje inne smoki i pomaga mieszka\u0144com miasta Huttsgalor.","","",[]],"71337454":["Re\u017C.: Glenn Harmon.
Bli\u017Aniacy Dak i Leyla posiadaj\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 zdolno\u015B\u0107 komunikowania si\u0119 ze smokami. Rodze\u0144stwo przewodzi dru\u017Cynie pi\u0119ciu smok\u00F3w, kt\u00F3ra ratuje inne smoki i pomaga mieszka\u0144com miasta Huttsgalor.","","",[]],"71337455":["Re\u017C.: Glenn Harmon.
Bli\u017Aniacy Dak i Leyla posiadaj\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 zdolno\u015B\u0107 komunikowania si\u0119 ze smokami. Rodze\u0144stwo przewodzi dru\u017Cynie pi\u0119ciu smok\u00F3w, kt\u00F3ra ratuje inne smoki i pomaga mieszka\u0144com miasta Huttsgalor.","","",[]],"71337456":["Re\u017C.: Ian Gilmore.
Doktor Peter Shepherd (Xander Berkeley), wulkanolog z uniwersytetu Mount Raven w stanie Nowy Jork, wyrusza z grup\u0105 swoich student\u00F3w w rejon erupcji wulkanu Trollsvotin na Islandii, aby zbada\u0107 jej przyczyny. W ostatniej chwili do\u0142\u0105cza do nich studentka Brianna Chapman (Amy Jo Johnson). Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce nieczynny od 700 lat wulkan w\u0142a\u015Bnie si\u0119 uaktywni\u0142. Grupa natychmiast zostaje ewakuowana. Doktor Shepherd analizuj\u0105c dane o tym, gdzie ostatnio mia\u0142y miejsce erupcje wulkaniczne, dochodzi do wniosku, \u017Ce jest to pocz\u0105tek procesu, kt\u00F3ry mo\u017Ce mie\u0107 powa\u017Cne skutki dla \u017Cycia na B\u0142\u0119kitnej Planecie. Prawdopodobnie w j\u0105drze Ziemi z jakiego\u015B powodu dosz\u0142o do gwa\u0142townego wzrostu ci\u015Bnienia, co spowoduje eksplozj\u0119 wszystkich sto\u017Ck\u00F3w wulkanicznych na naszej planecie. Jego obawy potwierdza doktor Oskar Valenteen (Valentin Ganev). Shepherd i jego podopieczni spotykaj\u0105 si\u0119 w Waszyngtonie z osobami odpowiedzialnymi za bezpiecze\u0144stwo USA i przedstawiaj\u0105 im plan zapobie\u017Cenia tragedii. Nikt jednak nie wierzy w ich teorie. Tymczasem z r\u00F3\u017Cnych rejon\u00F3w \u015Bwiata Afryki, Azji i Ameryki Po\u0142udniowej zaczynaj\u0105 nap\u0142ywa\u0107 informacje o kolejnych erupcjach.","","",[]],"71337457":["Re\u017C.: Roger Young.
Poncjusz Pi\u0142at (Filippo Nigro) pyta lud Jerozolimy, kt\u00F3rego z wi\u0119\u017Ani\u00F3w ma uwolni\u0107 - Jezusa czy Barabasza (Billy Zane). T\u0142um wskazuje drugiego z m\u0119\u017Cczyzn. Uwolniony przest\u0119pca, kt\u00F3ry nieoczekiwanie otrzyma\u0142 od losu drug\u0105 szans\u0119, wspomina swoje dotychczasowe \u017Cycie i wydarzenia, kt\u00F3re doprowadzi\u0142y do jego uwi\u0119zienia. Opowie\u015B\u0107 o \u017Cyciu biblijnego Barabasza na motywach powie\u015Bci szwedzkiego noblisty P\u00E4ra Lagerkvista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194435.jpg","",["N"]],"71337458":["Re\u017C.: Peter Weller.
Thomas i Higgins pracuj\u0105 nad odzyskaniem cennych trufli, kt\u00F3re skradziono z restauracji. Jednocze\u015Bnie musz\u0105 zaopiekowa\u0107 si\u0119 niemowl\u0119ciem porzuconym przy bramie ich posiad\u0142o\u015Bci. Pomoc w namierzeniu matki dziecka otrzymuj\u0105 od Kumu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"71337459":["Re\u017C.: Peter Weller.
Jasnowidzka maj\u0105ca wizj\u0119 morderstwa zwraca si\u0119 do Magnuma i Higgins z pro\u015Bb\u0105 o jego powstrzymanie. Juliet zastanawia si\u0119, czy powinna wyjawi\u0107 fakt ze swojej przesz\u0142o\u015Bci. Kumu jest przes\u0142uchiwana przez Katsumoto. Jej dane zostaj\u0105 znalezione na odzyskanych po kradzie\u017Cy kosztowno\u015Bciach nale\u017C\u0105cych kiedy\u015B do popularnej Imeldy Marcos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"71337460":["Re\u017C.: Vincent McEveety.
Jeden z cmentarzy Los Angeles. Porucznik Columbo (Peter Falk) \u017Cegna swoj\u0105 zamordowan\u0105 \u017Con\u0119. Detektyw nie podejrzewa, \u017Ce w\u015Br\u00F3d os\u00F3b, kt\u00F3re op\u0142akuj\u0105 zmar\u0142\u0105, jest chora psychicznie wdowa Vivian Dimitri (Helen Shaver), kt\u00F3ra pragnie pom\u015Bci\u0107 \u015Bmier\u0107 swojego m\u0119\u017Ca. Pan Dimitri zmar\u0142 w wi\u0119zieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"71337461":["Re\u017C.: Alan J. Levi.
Inspektor Columbo (Peter Falk) prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Jeden z nich jest by\u0142ym m\u0119\u017Cem, a drugi kochankiem Lydii Corman (Jo Anderson). Kobieta staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w tej spawie. Niebawem uwag\u0119 ekscentrycznego porucznika zwraca drugi m\u0105\u017C kobiety, dentysta Wesley Corman (James Read), kt\u00F3ry zdaje si\u0119 ukrywa\u0107 jaki\u015B sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"71337462":["Re\u017C.: Deran Sarafian.
Na poboczu autostrady porzucono zw\u0142oki nastolatki. Nie udaje jej si\u0119 zidentyfikowa\u0107, ale jej wygl\u0105d wskazuje, \u017Ce by\u0142a modelk\u0105. Dzi\u0119ki \u015Bladom opon detektywi ustalaj\u0105 mark\u0119 samochodu, kt\u00F3rym j\u0105 przywieziono. Trop prowadzi do pobliskiego o\u015Brodka dla trudnej m\u0142odzie\u017Cy. Jednak podczas wizyty w nim Horatio i jego ekipa nadal nie ustalaj\u0105 to\u017Csamo\u015Bci zamordowanej dziewczyny. W zwi\u0105zku z tym \u015Bledczy postanawiaj\u0105 zbada\u0107 powietrze, kt\u00F3re ofiara wdycha\u0142a tu\u017C przed \u015Bmierci\u0105. Tymczasem Megan od pewnego czasu nie daje znaku \u017Cycia. Delko i Speedle prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zmar\u0142 z powodu poparze\u0144 dr\u00F3g oddechowych. Delka zastanawiaj\u0105 nieodebrane po\u0142\u0105czenia na telefonie kom\u00F3rkowym zmar\u0142ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"71337463":["Re\u017C.: David Grossman.
Para kochank\u00F3w znajduje pod \u0142\u00F3\u017Ckiem w pokoju hotelowym nagie zw\u0142oki m\u0142odej kobiety. Na ciele nie ma \u015Blad\u00F3w napa\u015Bci seksualnej. Na pasku ofiary \u015Bledczy znajduj\u0105 odcisk palca domniemanego zab\u00F3jcy. Horatio i Speedle docieraj\u0105 do m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry by\u0142 ju\u017C karany za tego typu przest\u0119pstwo. Podejrzany zostaje aresztowany. Horatia zastanawia mikroskopijnych rozmiar\u00F3w ple\u015B\u0144, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C zosta\u0142a znaleziona na miejscu zbrodni. Tymczasem Calleigh i Delko badaj\u0105 spraw\u0119 napa\u015Bci na par\u0119 niemieckich turyst\u00F3w na stacji benzynowej. Przest\u0119pca by\u0142 w zamaskowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"71337464":["Re\u017C.: Charles Correll.
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buj\u0105c z\u0142apa\u0107 swojego kota, wchodzi za nim do domu w s\u0105siedztwie. Wkr\u00F3tce potem umiera w wyniku zatrucia mieszank\u0105 opar\u00F3w z chemikali\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce wszed\u0142 do laboratorium do produkcji narkotyk\u00F3w, kt\u00F3re zosta\u0142o radioaktywnie napromieniowane. Prowadz\u0105cy \u015Bledztwo detektywi musz\u0105 si\u0119 stamt\u0105d b\u0142yskawicznie ewakuowa\u0107. Tymczasem Calleigh i Delko badaj\u0105 spraw\u0119 brutalnego morderstwa kobiety przebywaj\u0105cej w domu starc\u00F3w. W ca\u0142ym jej mieszkaniu widoczne s\u0105 \u015Blady krwi. Na miejscu zbrodni \u015Bledczy znajduj\u0105 list, kt\u00F3ry mo\u017Ce pom\u00F3c w znalezieniu mordercy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"71337465":["Re\u017C.: Simon Kaijser.
Przystojny i czaruj\u0105cy profesor Birch (Guy Pearce) jest ulubie\u0144cem student\u00F3w. Z pozoru prowadzi normalne \u017Cycie. Pod mask\u0105 powa\u017Cnego naukowca m\u0119\u017Cczyzna skrywa jednak drugie oblicze - kobieciarza wdaj\u0105cego si\u0119 w liczne romanse ze studentkami. \u015Amier\u0107 jednej z nich sprawia, \u017Ce jego nieetyczne post\u0119powanie wychodzi na jaw. Wyk\u0142adowca staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Prowadz\u0105cemu \u015Bledztwo detektywowi Robertowi Malloyowi (Pierce Brosnan) udaje si\u0119 dowie\u015B\u0107 z\u0142ej reputacji wyk\u0142adowcy i znale\u017A\u0107 obci\u0105\u017Caj\u0105ce go dowody. Prawda o przesz\u0142o\u015Bci Bircha wskazuje na to, \u017Ce by\u0142by on zdolny do zbrodni. Z czasem w jego niewinno\u015B\u0107 wiar\u0119 traci nawet jego \u017Cona, Ellen (Minnie Driver).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366815.jpg","",[]],"71337466":["
Seria improwizowanych skecz\u00F3w, w kt\u00F3rych arty\u015Bci kabaretowi wcielaj\u0105 si\u0119 w role bohater\u00F3w telenoweli. Knuj\u0105 przebieg\u0142e intrygi, wdaj\u0105 si\u0119 w nami\u0119tne romanse i odkrywaj\u0105 rodzinne tajemnice. Na scenie zobaczymy Roberta G\u00F3rskiego, Dariusza Kamysa, Joann\u0119 Ko\u0142aczkowsk\u0105, Marcina W\u00F3jcika, Micha\u0142a W\u00F3jcika, Wojciecha Kami\u0144skiego, Artura Andrusa, Agnieszk\u0119 Litwin-Soba\u0144sk\u0105, Wojciecha Tremiszewskiego, Piotra Ba\u0142troczyka i Janusza Rewersa. W skeczach wyst\u0105pi\u0105 te\u017C go\u015Bcie specjalni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358370.jpg","",["AD"]],"71337467":["
Seria improwizowanych skecz\u00F3w, w kt\u00F3rych arty\u015Bci kabaretowi wcielaj\u0105 si\u0119 w role bohater\u00F3w telenoweli. Knuj\u0105 przebieg\u0142e intrygi, wdaj\u0105 si\u0119 w nami\u0119tne romanse i odkrywaj\u0105 rodzinne tajemnice. Na scenie zobaczymy Roberta G\u00F3rskiego, Dariusza Kamysa, Joann\u0119 Ko\u0142aczkowsk\u0105, Marcina W\u00F3jcika, Micha\u0142a W\u00F3jcika, Wojciecha Kami\u0144skiego, Artura Andrusa, Agnieszk\u0119 Litwin-Soba\u0144sk\u0105, Wojciecha Tremiszewskiego, Piotra Ba\u0142troczyka i Janusza Rewersa. W skeczach wyst\u0105pi\u0105 te\u017C go\u015Bcie specjalni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358370.jpg","",["AD"]],"71337468":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"71337469":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71337470":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71337471":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71337324":["Smak zemsty
Natalia i Kuba badaj\u0105 spraw\u0119 otrucia panny m\u0142odej. Odkrywaj\u0105, \u017Ce te\u015Bciowa kobiety robi\u0142a wszystko, by nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu. Klucz do rozwi\u0105zania tej zagadki mo\u017Ce jednak znajdowa\u0107 si\u0119 w przesz\u0142o\u015Bci pana m\u0142odego. Aneta zamierza napisa\u0107 doktorat. Decyzja ta nie podoba si\u0119 Wiktorii, kt\u00F3ra uwa\u017Ca, \u017Ce synowa zamiast na karierze powinna skupi\u0107 si\u0119 na rodzinie. Stefan popiera swoj\u0105 matk\u0119, co stanowi \u017Ar\u00F3d\u0142o konfliktu w rodzinie Dobosz\u00F3w. Natalia prosi Kub\u0119, by porozmawia\u0142 ze Stefanem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71337325":["Uk\u0142adanka
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo staruszk\u00F3w znajduje w parku odci\u0119t\u0105 g\u0142ow\u0119 kobiety, a przy niej kartk\u0119 z tajemnicz\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105. Dzi\u0119ki niej policjanci natrafiaj\u0105 na kolejn\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 cia\u0142a zamordowanej i nast\u0119pn\u0105 wskaz\u00F3wk\u0119. Pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 szale\u0144ca, kt\u00F3ry prowadzi z nimi makabryczn\u0105 gr\u0119. Technik Jan W\u00F3jcik chce znale\u017A\u0107 opiekunk\u0119 dla Stasia. Klara, matka m\u0119\u017Cczyzny, nie zgadza si\u0119 na to. Chce sama zaj\u0105\u0107 si\u0119 wnukiem, mimo \u017Ce niedawno przesz\u0142a ci\u0119\u017Ck\u0105 chorob\u0119 i jest os\u0142abiona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71337326":["Trik
Porwany zostaje m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry mia\u0142 zeznawa\u0107 przeciwko szefowi gangu zajmuj\u0105cego si\u0119 kradzie\u017Cami samochod\u00F3w. Wszystkie tropy prowadz\u0105 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa do tej grupy przest\u0119pczej. Agnieszka i Adam pr\u00F3buj\u0105 przechytrzy\u0107 mafios\u00F3w, kt\u00F3rzy staraj\u0105 si\u0119 na wszelkie sposoby zmyli\u0107 detektyw\u00F3w. Tymczasem narzeczona Wojciecha staje si\u0119 coraz bardziej napastliwa i roszczeniowa w stosunku do Adama. Policjant odkrywa, \u017Ce kobieta prowadzi podw\u00F3jn\u0105 gr\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71337327":["Odnosz\u0105cy sukcesy architekt Grigorij znany jest ze swoich podboj\u00F3w mi\u0142osnych. Ostatnio jednak przydarzy\u0142o mu si\u0119 co\u015B dziwnego. Po raz pierwszy w \u017Cyciu nie odni\u00F3s\u0142 sukcesu w \u0142\u00F3\u017Cku. Sta\u0142o si\u0119 to po tym, jak ukaza\u0142a mu si\u0119 w lustrze blondynka. M\u0119\u017Cczyzna spotyka si\u0119 w tej sprawie z Bab\u0105 Lub\u0105.","","",[]],"71337328":["Lekarz Artur zaczyna do\u015Bwiadcza\u0107 strasznych wizji, w kt\u00F3rych widzi wo\u0142aj\u0105c\u0105 go czarownic\u0119. Po ka\u017Cdym takim omamie m\u0119\u017Cczyzna czuje, \u017Ce traci si\u0142y i zdrowie. Szeptunka m\u00F3wi, \u017Ce czarownica kradnie jego czas na ziemi. Jest to mo\u017Cliwe, poniewa\u017C wzi\u0119\u0142a od niego jak\u0105\u015B osobist\u0105 rzecz. Artur b\u0119dzie w stanie unikn\u0105\u0107 przedwczesnej \u015Bmierci tylko wtedy, gdy odkryje, kto spo\u015Br\u00F3d jego najbli\u017Cszych jest t\u0105 czarownic\u0105.","","",[]],"71337329":["Maria \u017Cyje z Jurijem w zwi\u0105zku pe\u0142nym mi\u0142o\u015Bci i harmonii. Jej problem polega jednak na tym, \u017Ce nikt opr\u00F3cz niej samej nie widzi m\u0119\u017Cczyzny. Siostra kobiety, Julia, twierdzi np., \u017Ce m\u0105\u017C opu\u015Bci\u0142 j\u0105 dwa miesi\u0105ce temu i od tamtej pory si\u0119 nie pojawi\u0142. Szeptunka m\u00F3wi kobiecie, \u017Ce Jurij naprawd\u0119 odszed\u0142 i nigdy do niej nie wr\u00F3ci. Dodaje jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie przez przypadek si\u0119 jej ukazuje. Jurij nie opu\u015Bci\u0142 jej z w\u0142asnej woli, ale zosta\u0142 do tego zmuszony.","","",[]],"71337330":["\u017Benia zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce ma zdolno\u015B\u0107 rzucania zakl\u0119\u0107. Szeptunka ostrzega j\u0105, \u017Ce wykorzystywanie tego daru mo\u017Ce si\u0119 bardzo \u017Ale sko\u0144czy\u0107 zar\u00F3wno dla niej, jak i dla jej c\u00F3rki. Kobiecie jednak trudno jest zrezygnowa\u0107 ze z\u0142ego nawyku, zw\u0142aszcza \u017Ce zaczyna rozumie\u0107, i\u017C pomaga on jej spe\u0142nia\u0107 wszystkie pragnienia. W ko\u0144cu \u017Beni\u0119 dosi\u0119ga zemsta. Tylko od niej zale\u017Cy teraz, czy zdo\u0142a uratowa\u0107 swoj\u0105 jedyn\u0105 c\u00F3rk\u0119.","","",[]],"71337331":["M\u0119ska przyja\u017A\u0144
Tomek i Agata s\u0105 zadowoleni, gdy\u017C Kamil wreszcie ma dziewczyn\u0119. Gdy ch\u0142opak nie radzi sobie z zaproszeniem Oli do kina, pomaga mu rodzina, kt\u00F3ra udziela porad na temat zapraszania na randki. Lekcja op\u0142aca si\u0119. Nast\u0119pnego dnia Kamil, Ola i Tomek wracaj\u0105 z kina razem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"71337332":["Wakacje z fina\u0142em cz. 1
Agata wyrusza z ca\u0142\u0105 rodzin\u0105 na wakacje, ale obawia si\u0119, czy firma poradzi sobie bez niej. Dzi\u0119ki namowom Tomka w ko\u0144cu docieraj\u0105 do SPA. Tutaj jednak Agata nie zamierza leniuchowa\u0107 i pracuje nawet podczas opalania. Analizuje dane komputerowe, ale by nie dra\u017Cni\u0107 Tomka, udaje, \u017Ce czyta ksi\u0105\u017Ck\u0119. Marta dzielnie wspiera j\u0105 w tej mistyfikacji, ale prawda szybko wychodzi na jaw...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"71337333":["Tomek nagrywa na kaset\u0119 wyznanie, w kt\u00F3rym przyznaje si\u0119 Agacie, \u017Ce to przez niego straci\u0142a prac\u0119. Z bukietem kwiat\u00F3w, osobi\u015Bcie zapewnia j\u0105, \u017Ce zrobi\u0142 to dla jej dobra. Agata wybacza mu i zaczyna szuka\u0107 nowej posady. Dwa tygodnie p\u00F3\u017Aniej ca\u0142a rodzinka z szampanem czeka na jej powr\u00F3t. S\u0105 ciekawi, czy zdoby\u0142a now\u0105 prac\u0119. Barbara i Tomek wpadaj\u0105 na \u015Bmia\u0142y pomys\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"71337334":["R\u0119k\u0105 \u015Bciany nie przebijesz
Nauczycielka Kamila w li\u015Bcie do Agaty radzi, by ch\u0142opiec zacz\u0105\u0142 uprawia\u0107 sport. Rodzina zastanawia si\u0119, jaka dyscyplina by\u0142aby dla niego najlepsza. Tomek proponuje d\u017Cudo i przekonuje do tego pomys\u0142u Agat\u0119. Jako osobisty trener Kamila rozpoczyna z ch\u0142opcem ci\u0119\u017Ckie treningi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"71337335":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Perypetie dw\u00F3ch rodzin, kt\u00F3re \u0142\u0105czy to samo nazwisko, lecz poza tym dzieli w zasadzie wszystko - wykszta\u0142cenie, status spo\u0142eczny i finansowy. Przed laty w szpitalu dosz\u0142o do pomy\u0142ki, w wyniku kt\u00F3rej do zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w trafi\u0142 syn ubogiej i skromnej pary. Tymczasem oni zabieraj\u0105 do siebie dziecko przedsi\u0119biorc\u00F3w. Mija 17 lat. Piotr (Piotr Adamczyk) wraz z \u017Con\u0105 Ann\u0105 (Marieta \u017Bukowska) i synem Jankiem (Patryk Cebulski) mieszka w luksusowej willi, naszpikowanej nowinkami technologicznymi. Henryk natomiast (Wojciech Mecwaldowski) \u017Cyje z \u017Con\u0105 Jadwig\u0105 (Katarzyna Kwiatkowska), synem Nikodemem (Jakub Zdr\u00F3jkowski) i ojcem Zenonem (Pawe\u0142 Wawrzecki) w rozpadaj\u0105cej si\u0119 cha\u0142upie z wychodkiem na zewn\u0105trz. Rodzina utrzymuje si\u0119 z handlu fajerwerkami. Gdy prawda o zamianie dzieci wychodzi na jaw, ch\u0142opcy wracaj\u0105 do swoich biologicznych rodzic\u00F3w. Prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"71337336":["Obie rodziny spotykaj\u0105 si\u0119 na obiedzie zapoznawczym. Wszyscy s\u0105 bardzo zestresowani. Sytuacj\u0119 pogarsza Henryk, kt\u00F3ry pr\u00F3buje roz\u0142adowa\u0107 atmosfer\u0119 niesmacznymi \u017Cartami. Piotr wr\u0119cza Nikodemowi nowoczesny komputer, kt\u00F3ry mia\u0142 by\u0107 prezentem dla Janka. Mi\u0119dzy rodzinami do\u015B\u0107 szybko rodzi si\u0119 konflikt na tle \u015Bwiatopogl\u0105dowym. Ostatecznie Nikodem zostaje w eleganckiej willi, a Janek wraca do domu z Jadwig\u0105 i Henrykiem. Rozpieszczony ch\u0142opak prze\u017Cywa szok, gdy odkrywa, w jakich warunkach \u017Cyje jego prawdziwa rodzina. Wa\u0142\u0119saj\u0105c si\u0119 po domu ze \u015Bwiec\u0105 w d\u0142oni, wywo\u0142uje po\u017Car. Wraz z rodzicami i dziadkiem w milczeniu patrzy na p\u0142on\u0105cy dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"71337337":["Henryk i Zenon postanawiaj\u0105 dobrze wykorzysta\u0107 pobyt w domu bogaczy. Po k\u0105pieli w basenie pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn zauwa\u017Ca zanikni\u0119cie \u0142a\u0144cuszka. Jego ojciec spuszcza wod\u0119, by go znale\u017A\u0107. W\u00F3wczas pojawia si\u0119 nie\u015Bwiadomy niczego Piotr, kt\u00F3ry marzy o k\u0105pieli. Skacze do pustego basenu. Anna i Jadwiga wybieraj\u0105 si\u0119 z synami na zakupy. Wyj\u015Bcie ko\u0144czy si\u0119 k\u0142\u00F3tni\u0105 mi\u0119dzy kobietami. Po powrocie do domu pojawia si\u0119 tak\u017Ce konflikt mi\u0119dzy ch\u0142opcami, kt\u00F3rzy walcz\u0105 o laptopa. Zenon rozdziela wnuk\u00F3w, zabiera im komputer, po czym... dzieli go na p\u00F3\u0142 siekier\u0105. Piotr ka\u017Ce rodzinie wynie\u015B\u0107 si\u0119 ze swojego domu. Pozwala zosta\u0107 jedynie Nikodemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"71337338":["Anna i Piotr zapraszaj\u0105 par\u0119 przyjaci\u00F3\u0142 wraz z c\u00F3rk\u0105 El\u0105. Wstydz\u0105 si\u0119 przyzna\u0107 do tego, co ich ostatnio spotka\u0142o, namawiaj\u0105 wi\u0119c Jadwig\u0119 i Henryka, by udawali ich dalekich krewnych. Kowalski bryluje w towarzystwie, opowiadaj\u0105c niestworzone historie. Zirytowany zachowaniem go\u015Bcia Piotr zamyka go w piwniczce na wina. Ela wykrada ojcu kluczyki do jeepa. Mimo sprzeciw\u00F3w Nikodema postanawia zabra\u0107 ch\u0142opc\u00F3w na wycieczk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"71337339":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Po kilku miesi\u0105cach sp\u0119dzonych w codziennym towarzystwie \u017Cony Ryszard zaczyna marzy\u0107 o samotnej wyprawie \u017Ceglarskiej przez ocean. Tymczasem Hiacynta postanawia znale\u017A\u0107 m\u0119\u017Cowi odpowiednie hobby. Kupuje kamer\u0119 wideo i decyduje, \u017Ce Ryszard zajmie si\u0119 robieniem artystycznych film\u00F3w. Szybko jednak zaczyna \u017Ca\u0142owa\u0107 swojego posuni\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"71337340":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta i Ryszard zostali zaproszeni na wernisa\u017C. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci ma by\u0107 r\u00F3wnie\u017C burmistrz. Tymczasem ojciec pani Bukiet postanowi\u0142 uciec z domu do legii cudzoziemskiej. W akcji szukania staruszka uczestniczy najnowszy przyjaciel R\u00F3\u017Cy. Okazuje si\u0119, \u017Ce tatu\u015B ukry\u0142 si\u0119 w galerii sztuki. Rodzina kompromituje Hiacynt\u0119 po raz kolejny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"71337341":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta i jej m\u0105\u017C zamierzaj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 weekend na wypo\u017Cyczonym jachcie. Pani Bukiet chce jak najlepiej przygotowa\u0107 si\u0119 do marynarskiej przygody. Postanawia zaopatrzy\u0107 si\u0119 w \u017Ceglarsk\u0105 prognoz\u0119 pogody, odpowiednie stroje dla siebie oraz Ryszarda. Nie zapomina tak\u017Ce o organizacji przyj\u0119cia na pok\u0142adzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170119.jpg","",[]],"71337342":["Moda na zbrodnie
Rodzice niepokoj\u0105 si\u0119 o c\u00F3rk\u0119, kt\u00F3ra nie pojawi\u0142a si\u0119 na lotnisku. Dziewczyna wcze\u015Bniej obieca\u0142a ich z niego odebra\u0107. Para znajduje w mieszkaniu pobojowisko i \u015Blady krwi. Policja ustala, \u017Ce dziewczyna mog\u0142a zosta\u0107 uprowadzona. Trop prowadzi do starszego partnera zaginionej, kt\u00F3ry zarz\u0105dza nie do ko\u0144ca legalnie dzia\u0142aj\u0105c\u0105 firm\u0105. Sprawa jednak komplikuje si\u0119, gdy detektywi zostaj\u0105 wezwani do jednego z park\u00F3w. Tymczasem Adam martwi si\u0119 o Darka, kt\u00F3ry wygl\u0105da na zm\u0119czonego i pracuje o dziwnych porach. By przekona\u0107 koleg\u0119 do zwierze\u0144, proponuje mu wsp\u00F3lny trening judo. Informacje, kt\u00F3re uzyskuje od Darka, zaskocz\u0105 wszystkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"71337343":["Impreza
Pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w nastolatka organizuje imprez\u0119. W trakcie zabawy zostaje brutalnie pobita przez nieznanych sprawc\u00F3w. Policja znajduje w mieszkaniu poszkodowanej narkotyki, jednak ona zarzeka si\u0119, \u017Ce nie nale\u017C\u0105 do niej. Str\u00F3\u017Ce prawa postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 synowi s\u0105siadki, z kt\u00F3rym poturbowana nastolatka wesz\u0142a w konflikt. Niebawem jednak sprawa komplikuje si\u0119, gdy zostaje uprowadzona matka poszkodowanej. W\u00F3wczas wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyna nie powiedzia\u0142a str\u00F3\u017Com ca\u0142ej prawdy. Tymczasem ojciec Krystiana - Andrzej - m\u00F3wi synowi, \u017Ce zasta\u0142 matk\u0119 Eweliny w biurze w niedwuznacznej sytuacji z ksi\u0119gowym. Andrzej waha si\u0119, czy powinien porozmawia\u0107 na ten temat z m\u0119\u017Cem kobiety. Krystian odradza mu taki krok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"71337344":["Romka
24-letnia Romka Vadoma zostaje napadni\u0119ta w drodze z pracy do domu. Kobieta walczy o \u017Cycie w szpitalu. W\u015Br\u00F3d podejrzanych o napa\u015B\u0107 jest rasista, kt\u00F3ry szykanowa\u0142 ofiar\u0119 oraz jej m\u0119\u017Ca. Tropy prowadz\u0105 tak\u017Ce do grupy Rom\u00F3w, kt\u00F3rzy nie wybaczyli Vadomie, \u017Ce ta opu\u015Bci\u0142a ich spo\u0142eczno\u015B\u0107. Za namow\u0105 Anety Natalia umawia si\u0119 na spotkanie z ch\u0142opakiem poznanym przez aplikacj\u0119 randkow\u0105. Policjantka ma w\u0105tpliwo\u015Bci, czy powinna decydowa\u0107 si\u0119 na to spotkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"71337345":["Rodzinne sprawy
Kobieta zostaje zasztyletowana we w\u0142asnej sypialni. Policjanci podejrzewaj\u0105 m\u0119\u017Ca ofiary. Ten niemal od razu przyznaje si\u0119 do winy, jego zeznania s\u0105 jednak bardzo niesp\u00F3jne. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje chroni\u0107 swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119, kt\u00F3ra nienawidzi\u0142a macochy. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce zamordowana mia\u0142a wielu wrog\u00F3w. Tymczasem ochroniarz zatrzymuje za kradzie\u017C 9-letni\u0105 Emilk\u0119. Agnieszka, kt\u00F3ra jest \u015Bwiadkiem tej sytuacji, postanawia interweniowa\u0107. Policjantka mocno si\u0119 anga\u017Cuje w pomoc dziecku, kt\u00F3rego historia bardzo j\u0105 wzrusza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"71337346":["Spos\u00F3b dzia\u0142ania
Zostaje uprowadzona siostrzenica bogatego przedsi\u0119biorcy. Detektywi uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jej znikni\u0119cie ma stanowi\u0107 ostrze\u017Cenie dla biznesmena, a tak\u017Ce pr\u00F3b\u0119 zdobycia okupu. Okazuje si\u0119, \u017Ce w podobny spos\u00F3b dzia\u0142a\u0142 niedawno wypuszczony z wi\u0119zienia przest\u0119pca. Wkr\u00F3tce rodzina dostaje przesy\u0142k\u0119, w kt\u00F3rej znajduje si\u0119 odci\u0119ty palec. Tymczasem Ewelina coraz bardziej martwi si\u0119 o Krystiana, kt\u00F3rego praca nie jest bezpieczna. M\u0119\u017Cczyzna nie wie, jak uspokoi\u0107 \u017Con\u0119. Nieoczekiwanie z odsiecz\u0105 spieszy Jan. M\u0119\u017Cczyzna prosi o pomoc w opiece nad synem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"71337347":["Osadnicy wraz z Ubbe na otwartym morzu zdani s\u0105 ju\u017C jedynie na wyroki natury. Tymczasem pomi\u0119dzy Ubbe i Othere narasta konflikt, gdy Ragnar, syn Ubbe oraz Torvi, zaczyna s\u0142abn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71337348":["Alfred, kr\u00F3l Wesseksu, dowiaduje si\u0119, \u017Ce synowie Ragnara zjawili si\u0119 z pot\u0119\u017Cn\u0105 armi\u0105. Zdaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce musi jak najszybciej podj\u0105\u0107 w\u0142a\u015Bciwe kroki. Wojska wiking\u00F3w postanawiaj\u0105 rozbi\u0107 ob\u00F3z i zaczeka\u0107 z atakiem na najlepszy moment.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71337349":["Ubbe wraz z osadnikami dop\u0142ywaj\u0105 do l\u0105du. Gdy rozpoczynaj\u0105 przeczesywanie teren\u00F3w, nagle zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce nie s\u0105 sami. Tymczasem w Wesseksie kr\u00F3l Alfred organizuje pot\u0119\u017Cne si\u0142y przeciwko zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wikingom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71337350":["Gdy Ubbe i osadnicy zostaj\u0105 okr\u0105\u017Ceni przez niebezpiecznych tubylc\u00F3w, musz\u0105 bez zastanowienia rozpocz\u0105\u0107 z nimi ostro\u017Cn\u0105 gr\u0119 dyplomatyczn\u0105. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce s\u0105 jednymi z wielu obcych przybysz\u00F3w na tym l\u0105dzie. Tymczasem w Wesseksie wikingowie szykuj\u0105 zasadzk\u0119 na wojska saskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71337351":["W fina\u0142owym odcinku na nowym l\u0105dzie oraz w Anglii dochodzi do ostatecznych star\u0107 i wielkiej tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71337352":["Podw\u00F3jna gra
CW\u015A bada spraw\u0119 zagini\u0119cia adwokata Baranowicza. Jego samoch\u00F3d zosta\u0142 znaleziony w lesie ze \u015Bladami po kulach. Dzie\u0144 przed tym wydarzeniem Baranowicz wygra\u0142 spraw\u0119 kierowcy Szpakowskiego, kt\u00F3ry \u015Bmiertelnie potr\u0105ci\u0142 dziewczyn\u0119. By\u0142a ona siostrzenic\u0105 mieszkaj\u0105cego w okolicy Karbowskiego. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie Karbowski zabi\u0142 Baranowicza, a nast\u0119pnie si\u0119 utopi\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dziewczyn\u0119 potr\u0105ci\u0142 nie Szpakowski, lecz c\u00F3rka biznesmena Niewiarkowskiego, dla kt\u00F3rego podejrzany pracowa\u0142, Inga. Dziewczyna zostaje zatrzymana. Sprawa komplikuje si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce Baranowicz nadal \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71337353":["Nastolatka ukrywa ci\u0105\u017C\u0119, obwi\u0105zuj\u0105c brzuch banda\u017Cami i dostaje rzucawki ci\u0105\u017Cowej \/ Student z b\u00F3lem z\u0119ba truje si\u0119 toksyczn\u0105 substancj\u0105
17-letnia Renata dostaje napadu drgawek. Przera\u017Ceni rodzice dzwoni\u0105 pod 112. Podczas udzielania c\u00F3rce pierwszej pomocy odkrywaj\u0105, \u017Ce obwi\u0105zywa\u0142a brzuch banda\u017Cami, aby ukry\u0107 ci\u0105\u017C\u0119. Dziewczyna nie wie, \u017Ce w ten spos\u00F3b narazi\u0142a siebie i dziecko na tragiczne konsekwencje. 22-letniego Micha\u0142a bardzo boli z\u0105b. Ch\u0142opak jednak boi si\u0119 i\u015B\u0107 do dentysty. Prosi o pomoc s\u0105siada, kt\u00F3ry do leczenia dolegliwo\u015Bci stosuje sproszkowany jad \u017Caby amazo\u0144skiej. Gdy wraca dziewczyna Micha\u0142a, Ania, widzi p\u00F3\u0142przytomnego partnera z objawami silnego zatrucia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71337354":["M\u0142oda dziewczyna zostaje podst\u0119pem zwabiona do domu publicznego
Pochodz\u0105ca z prowincji 18-letnia Kasia po sko\u0144czeniu liceum i zdanej maturze nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Postanawia wyjecha\u0107 do du\u017Cego miasta. Do czasu znalezienia czego\u015B ma zatrzyma\u0107 si\u0119 u ciotki, za kt\u00F3r\u0105 jednak nie przepada. Na dworcu zagubion\u0105 dziewczyn\u0119 zagaduje mi\u0142y ch\u0142opak. Gdy poznaje cel jej przyjazdu, proponuje jej prac\u0119 w ekskluzywnym butiku znajomego. Kasia nawet nie podejrzewa, w jakie k\u0142opoty wpl\u0105cze j\u0105 nowy znajomy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71337355":["Anonim
Do niewielkiego miasteczka przyje\u017Cd\u017Ca ambitna dziennikarka Wiktoria. Kobieta chce przeprowadzi\u0107 wywiad z w\u0142a\u015Bcicielem lokalnej spalarni. Na miejscu odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie \u017Cyje. Wiktoria jest za\u0142amana z powodu utraty tematu. Szuka sposobu, by artyku\u0142 jednak powsta\u0142. Nieoczekiwanie dostaje anonim, z kt\u00F3rego wynika, \u017Ce powinna bli\u017Cej si\u0119 przyjrze\u0107 sprawie \u015Bmierci w\u0142a\u015Bciciela spalarni. Rozpoczyna dziennikarskie \u015Bledztwo. Szybko wpada w tarapaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"71337175":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71337176":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71337177":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71337178":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71337179":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337180":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337181":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337182":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337183":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337184":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337185":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337186":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71337187":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71337188":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71337189":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71337190":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71337191":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71337192":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71337193":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71337194":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71337195":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71337196":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71337197":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71337198":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71336830":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336831":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"71336832":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336833":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71336834":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336835":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71336836":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336838":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336839":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"71336840":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336841":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"71336842":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336843":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"71336844":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336845":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"71336846":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336847":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"71336848":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71336849":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71336850":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71336851":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71336852":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"71336853":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71336854":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71336855":["Re\u017C.: Andrew Tsao.
Joey ma pi\u0119kny sen, w kt\u00F3ry to on, a nie Chandler, jest ch\u0142opakiem Moniki. Po przebudzeniu g\u0142\u0119boko wierzy w to, \u017Ce naprawd\u0119 jest w niej zakochany. Pocz\u0105tkowo m\u0119czy si\u0119 my\u015Bl\u0105, \u017Ce zauroczy\u0142 si\u0119 w dziewczynie najlepszego kolegi. Po jakim\u015B czasie jednak zwierza si\u0119 Monice i opowiada jej sw\u00F3j sen. Ta jest kompletnie rozbawiona histori\u0105 i zapewnia go, \u017Ce tak naprawd\u0119 nie jest w niej zakochany. Przekonuje go, \u017Ce jedynie pod\u015Bwiadomie marzy o powa\u017Cnym zwi\u0105zku. Taka teoria bardzo odpowiada Joeyowi. Przekonany o s\u0142uszno\u015Bci s\u0142\u00F3w Moniki postanawia nak\u0142oni\u0107 Rachel, aby si\u0119 z nim um\u00F3wi\u0142a. Ta jednak odmawia. Joey nie poddaje si\u0119 i szuka szcz\u0119\u015Bcia gdzie indziej. Szybko dochodzi do wniosku, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna poszukuj\u0105cy sta\u0142ej partnerki staje si\u0119 w oczach samotnych kobiet niesamowicie atrakcyjny. Tymczasem Rachel pomaga Rossowi kupi\u0107 now\u0105 kanap\u0119. Wniesienie jej do mieszkania okazuje si\u0119 trudnym zadaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71336856":["Re\u017C.: Shelley Jensen.
Rachel stara si\u0119 o prac\u0119 w popularnym domu mody Ralpha Laurena. Zadanie nie jest jednak \u0142atwe. W trakcie pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej odruchowo cmoka w policzek rozmawiaj\u0105cego z ni\u0105 pana Zelnera, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce on chcia\u0142 j\u0105 poca\u0142owa\u0107 w usta. Ten jednak nie mia\u0142 wcale takiego zamiaru. Nachyli\u0142 si\u0119 w jej stron\u0119 tylko po to, \u017Ceby otworzy\u0107 jej drzwi do biura. Za\u0142amana Rachel jest przekonana, \u017Ce ten incydent przekre\u015Bli\u0142 jej szanse na karier\u0119 w tej firmie. Dostaje jednak zaproszenie na drug\u0105 rozmow\u0119 z panem Zelnerem. Tym razem postanawia kontrolowa\u0107 ka\u017Cdy sw\u00F3j ruch. Ze zdenerwowania jednak brudzi sobie usta atramentem. W momencie, kiedy pan Zelner usi\u0142uje delikatnie pokaza\u0107 kobiecie, \u017Ce si\u0119 ubrudzi\u0142a, ta wybucha i oznajmia, \u017Ce nie zamierza i\u015B\u0107 z nim do \u0142\u00F3\u017Cka, aby dosta\u0107 posad\u0119. Kiedy orientuje si\u0119, jaka niefortunn\u0105 pomy\u0142k\u0119 pope\u0142ni\u0142a, ponownie wybiera si\u0119 do biura Zelnera, aby usprawiedliwi\u0107 swoje aroganckie zachowanie. Ostatecznie dostaje wymarzon\u0105 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71336857":["Re\u017C.: Peter Chakos.
Sheldon ma pecha. M\u00F3g\u0142by osobi\u015Bcie pozna\u0107 Stana Lee - legendarnego tw\u00F3rc\u0119 komiks\u00F3w, ale z powodu Penny dosta\u0142 mandat i w tym czasie musi si\u0119 stawi\u0107 w s\u0105dzie.","","",[]],"71336858":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
W r\u0119ce przyjaci\u00F3\u0142 wpada oryginalny pier\u015Bcie\u0144 u\u017Cywany w filmowej trylogii \"W\u0142adca Pier\u015Bcieni\". Ju\u017C wkr\u00F3tce jednak cenny gad\u017Cet doprowadza do k\u0142\u00F3tni naukowc\u00F3w, kt\u00F3ra mo\u017Ce powa\u017Cnie zagrozi\u0107 ich przyja\u017Ani.","","",[]],"71336859":["Re\u017C.: Michael Lembeck.
Ross chce wynaj\u0105\u0107 apartament, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 w budynku naprzeciwko mieszkania Moniki i Rachel. Na ogl\u0105danie nowego lokum zabiera ze sob\u0105 Phoebe. Ta dostrzega przez okno, jak Monica ca\u0142uje si\u0119 z Chandlerem. Opowiada o tym Rachel. Przyjaci\u00F3\u0142ka wprowadza j\u0105 w sekrety romansu Chandlera i Moniki i prosi, aby nikomu o tym nie m\u00F3wi\u0142a. Jedynie Ross nie ma poj\u0119cia o zwi\u0105zku swojej siostry. Rachel i Phoebe wpadaj\u0105 na pomys\u0142, aby za\u017Cartowa\u0107 sobie z ukrywaj\u0105cej si\u0119 pary. Phoebe zupe\u0142nie nieoczekiwanie zaczyna interesowa\u0107 si\u0119 Chandlerem. Obserwuj\u0105ca j\u0105 Monica podejrzewa, \u017Ce Phoebe zna ju\u017C prawd\u0119. Natomiast Phoebe domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce Monica odkry\u0142a sprytny plan Rachel. Obie strony jednak dalej odgrywaj\u0105 swoje role. Ostatecznie Chandler przerywa ca\u0142\u0105 intryg\u0119 i oznajmia wszystkim, \u017Ce nie mo\u017Ce by\u0107 z Phoebe, gdy\u017C tak naprawd\u0119 kocha Monic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71336860":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Ross wprowadza si\u0119 do nowego mieszkania. Niestety, w og\u00F3le nie mo\u017Ce si\u0119 dogada\u0107 z s\u0105siadami. Zaraz po przeprowadzce dostaje propozycj\u0119, aby dorzuci\u0107 si\u0119 do prezentu dla jednego z mieszka\u0144c\u00F3w, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie przeszed\u0142 na emerytur\u0119. Odmawia i tym samym przysparza sobie w\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w wrog\u00F3w. Chc\u0105c naprawi\u0107 b\u0142\u0105d, organizuje dla nich specjaln\u0105 imprez\u0119. Nikt jednak na ni\u0105 nie przychodzi. Tymczasem Joey usi\u0142uje zako\u0144czy\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek z Katie. Dziewczyna bowiem w bardzo nietypowy spos\u00F3b okazuje swoj\u0105 rado\u015B\u0107. Zawsze, kiedy sytuacja wydaje jej si\u0119 zabawna, uderza swojego wybranka w rami\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71336861":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon prze\u017Cywa kryzys - nie potrafi sobie poradzi\u0107 z pewnym naukowym zagadnieniem. Pr\u00F3buje wi\u0119c odblokowa\u0107 sw\u00F3j umys\u0142 i zaczyna prac\u0119 w cukierni Penny.","","",[]],"71336862":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Leonard otrzymuje niezwyk\u0142\u0105 propozycj\u0119 - ma okazj\u0119 zobaczy\u0107 wielki zderzacz hadron\u00F3w, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 o\u015Brodku CERN niedaleko Genewy. W podr\u00F3\u017C do Szwajcarii, kt\u00F3ra przypada w walentynki, mo\u017Ce zabra\u0107 tylko jedn\u0105 osob\u0119. Zastanawia si\u0119 wi\u0119c, czy pojecha\u0107 z Shledonem, czy mo\u017Ce z Penny.","","",[]],"71336863":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71336864":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71336865":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71336866":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71336867":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71336868":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71336869":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"71336870":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71336949":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71336950":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"71336951":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Muzyczna podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo. Tw\u00F3rcy programu przypomn\u0105 najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy. W programie tak\u017Ce aktualno\u015Bci ze sceny disco. Prowadz\u0105cy porozmawiaj\u0105 z gwiazdami na ciekawe i wa\u017Cne tematy oraz wybior\u0105 si\u0119 z kamer\u0105 do ich \u015Bwiata, by pozna\u0107 \u017Cycie artyst\u00F3w od kulis. Nie zabraknie oczywi\u015Bcie najnowszych klip\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357250.jpg","",[]],"71336952":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71336953":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71336954":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"71336955":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71336956":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71336957":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71336958":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71336959":["Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71336960":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71336961":["Zbi\u00F3r najwi\u0119kszych imprezowych przeboj\u00F3w. W trakcie programu widzowie mog\u0105 przesy\u0142a\u0107 SMS-y z pozdrowieniami dla rodziny i przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170157.jpg","",[]],"71336962":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71336963":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"71336964":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71336811":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71336812":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71336813":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"71336814":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"71336815":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71336816":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71336817":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"71336818":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Muzyczna podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo. Tw\u00F3rcy programu przypomn\u0105 najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy. W programie tak\u017Ce aktualno\u015Bci ze sceny disco. Prowadz\u0105cy porozmawiaj\u0105 z gwiazdami na ciekawe i wa\u017Cne tematy oraz wybior\u0105 si\u0119 z kamer\u0105 do ich \u015Bwiata, by pozna\u0107 \u017Cycie artyst\u00F3w od kulis. Nie zabraknie oczywi\u015Bcie najnowszych klip\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357250.jpg","",[]],"71336819":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71336820":["Prow.: Justyna Adamczak.
Tw\u00F3rcy programu zapraszaj\u0105 artyst\u00F3w do nowoczesnego studia, w kt\u00F3rym zapoznaj\u0105 si\u0119 z ich prawdziw\u0105 drug\u0105 stron\u0105. Prowadz\u0105cy show przeka\u017Ce widzom smaczki z \u017Cycia prywatnego oraz zawodowego zaproszonych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",[]],"71336821":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71336822":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71336823":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"71336824":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71336825":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71336826":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71336827":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"71336828":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"71336829":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71337472":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71337473":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71337474":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71337475":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy program, Wojtek Kaczmarczyk, b\u0119dzie mia\u0142 wiele wyzwa\u0144 dla gwiazd, kt\u00F3re zmierz\u0105 si\u0119 w trzech konkurencjach. Liczy\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 odwaga, refleks i przede wszystkim dystans do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71337476":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71337477":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"71337478":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71337479":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71337480":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71337356":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Pucharu Polski. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty oraz analizy mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund, a tak\u017Ce zapowiedzi najciekawszych spotka\u0144. Zwyci\u0119zca PP otrzymuje prawo gry w eliminacjach Ligi Europy i w meczu o Superpuchar Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71337357":["Prow.: Krzysztof Wanio, Marek Magiera.
W programie poruszane s\u0105 tematy zwi\u0105zane z rozgrywkami PlusLigi, TAURON Ligi i Champions League. Znajd\u0105 si\u0119 w nim tak\u017Ce materia\u0142y po\u015Bwi\u0119cone reprezentacji Polski kobiet oraz m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3ra w 2018 roku obroni\u0142a tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata. Fani siatk\u00F3wki mog\u0105 liczy\u0107 na fachowe komentarze i analizy, a tak\u017Ce wiele ciekawostek o jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w naszym kraju. W roli gospodarza programu wyst\u0119puj\u0105 Marek Magiera oraz Krzysztof Wanio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",["JM"]],"71337358":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"71337359":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"71337360":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"71337361":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354214.jpg","",[]],"71337362":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365921.jpg","",[]],"71337363":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364513.jpg","",[]],"71337364":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"71337365":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"71337366":["Stawk\u0105 walki wieczoru podczas gali w \u017Bukowie b\u0119dzie pas WBC Francophone w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Zawalcz\u0105 o niego Kacper Meyna, aktualny mistrz Polski w tej kategorii, oraz Krzysztof Twardowski maj\u0105cy na koncie m.in. zwyci\u0119stwo nad Krzysztofem Zimnochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["AD"]],"71337367":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71337368":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237042.jpg","",[]],"71337369":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"71337370":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"71337371":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"71337372":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71337373":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362331.jpg","",[]],"71337374":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"71337375":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217372.jpg","",[]],"71337376":["Przypomnienie zawod\u00F3w, kt\u00F3re pod koniec sierpnia 2023 roku odby\u0142y si\u0119 w amfiteatrze w Mr\u0105gowie. Kibice zobaczyli dziewi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w. W najwa\u017Cniejszym z nich, w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej, Adrian Zieli\u0144ski zmierzy\u0142 si\u0119 z Kamilem Krask\u0105. Obu wojownik\u00F3w \u0142\u0105czy fakt, \u017Ce maj\u0105 za sob\u0105 przegrane walki mistrzowskie z Cezarym Oleksiejczukiem. Podczas gali FEN 49 naprzeciw siebie stan\u0119li tak\u017Ce Bartosz Szewczyk i Cristian Macedo, Robert Maruszak i Damian Bujkowski, a tak\u017Ce Piotr Kami\u0144ski i Witalij Jakimienko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"71337392":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2030503.jpg","",[]],"71346216":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248445.jpg","",[]],"71346217":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143171.jpg","",[]],"71337394":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301592.jpg","",[]],"71337395":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114018.jpg","",[]],"71337396":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283516.jpg","",[]],"71337397":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114018.jpg","",[]],"71337398":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237315.jpg","",[]],"71337399":["\u0141ukasz Sudolski powraca na ring po pierwszej pora\u017Cce w karierze. Na gali Dana White's Contender Series pokona\u0142 go Ihor Potieria. 28-latek b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 powetowa\u0107 to niepowodzenie w walce wieczoru z Micha\u0142em Pasternakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"71337377":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"71337378":["Po raz drugi gala FEN zawita do Ostrowa Wielkopolskiego. Kibice zobacz\u0105 mi\u0119dzy innymi starcie pochodz\u0105cego z tego miasta Kamila Kraski z Kamilem Do\u0142gowskim. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy si\u0119 z Marcinem Filipczakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"71347063":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"71347064":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"71347065":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"71347066":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227871.jpg","",[]],"71337381":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w St\u0119\u017Cycy b\u0119dzie pojedynek o pas mistrza Polski w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Broni\u0105cy tytu\u0142u Kacper Meyna pierwotnie mia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z Jakubem Sosi\u0144skim w pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku, jednak walka zosta\u0142a prze\u0142o\u017Cona z powodu kontuzji pretendenta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"71347067":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"71347068":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227871.jpg","",[]],"71347069":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"71347070":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"71347071":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"71337385":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"71337386":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"71337387":["Podczas gali Fight Exclusive Night w Z\u0105bkach Cezary Oleksiejczuk b\u0119dzie broni\u0142 pasa mistrzowskiego w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Tytu\u0142 spr\u00F3buje mu odebra\u0107 niepokonany w pi\u0119ciu kolejnych walkach Mansur Abdurzakov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"71337388":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"71337389":["Najciekawsze fragmenty gali, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 23 marca 2019 roku w Atlas Arenie w \u0141odzi. Stawk\u0105 pojedynku Philipa De Friesa z Tomaszem Narkunem by\u0142 mistrzowski pas KSW w wadze ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"71337390":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"71337391":["Pierwszy z dw\u00F3ch bezpo\u015Brednich pojedynk\u00F3w tych pi\u0119\u015Bciarzy, kt\u00F3ry odby\u0142 si\u0119 12 grudnia 2015 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"71337296":["Poranny program o charakterze poradnikowym dedykowany wszystkim generacjom: dzieciom, rodzicom i dziadkom. Zawiera on wskaz\u00F3wki dotycz\u0105ce budowania relacji, zw\u0142aszcza rodzinnych. W programie znajdziemy odpowied\u017A na pytanie, w jaki spos\u00F3b porozumiewa\u0107 si\u0119 ze sob\u0105 mimo przepa\u015Bci pokoleniowej. Jak wesprze\u0107 najbli\u017Cszych, zadba\u0107 o nich i okaza\u0107 im trosk\u0119, by nie zosta\u0142a ona odrzucona. Poza wskaz\u00F3wkami odnosz\u0105cymi si\u0119 do psychologii i zdrowego trybu \u017Cycia nie zabraknie tak\u017Ce porad w zakresie planowania bud\u017Cetu i r\u00F3\u017Cnych prawnych rozwi\u0105za\u0144 pomagaj\u0105cych upora\u0107 si\u0119 z k\u0142opotliwymi sytuacjami. Program b\u0119dzie nastawiony na interakcj\u0119 z odbiorcami, poprowadz\u0105 go: prezenter Radia Z\u0142ote Przeboje Kamil Baleja wraz z dziennikarkami Katarzyn\u0105 Supe\u0142-Zaboklick\u0105 i Magdalen\u0105 Tacik oraz publicyst\u0105 Markiem Zaj\u0105cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"71337297":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",[]],"71337298":["Mila i Nocu\u015B
Maja i Gucio poznaj\u0105 motyla nocnego Nocusia oraz pann\u0119 motylk\u00F3wn\u0119 imieniem Mila. Kiedy ich nowa kole\u017Canka wpada w sid\u0142a paj\u0105ka, dzielny Nocu\u015B ratuje j\u0105 z opresji. Motyl zakochuje si\u0119 w niej. Niestety, Mila jest niezbyt sta\u0142a w uczuciach i ostatecznie odlatuje z innym wielbicielem, motylem dziennym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71337299":["Mr\u00F3wki i mszyce
Mszyce wydzielaj\u0105 ros\u0119 miodow\u0105, kt\u00F3r\u0105 zbieraj\u0105. Pilnie strzeg\u0105 swoich zapas\u00F3w. Ta rosa stanowi prawdziwy przysmak mr\u00F3wek. Ich wrogie oddzia\u0142y atakuj\u0105 mszyce, by zdoby\u0107 smako\u0142yk. Maja i Gucio ruszaj\u0105 na ratunek ofiarom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71337300":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"71337301":["Re\u017C.: Rob Minkoff.
Kilkuletni George Malutki (Jonathan Lipnicki) mieszka wraz z rodzicami w komfortowo urz\u0105dzonym domu niedaleko nowojorskiego Central Parku. Ch\u0142opiec ma wszystko, czego zapragnie. Mimo to marzy o rodze\u0144stwie. Rodzice George'a - Eleanor (Geena Davis) i Fredrick (Hugh Laurie) - postanawiaj\u0105 adoptowa\u0107 dziecko. Niestety, zamiast upragnionego braciszka lub siostrzyczki, przynosz\u0105 do domu mysz - Stuarta. George ma k\u0142opoty z zaakceptowaniem nowego cz\u0142onka rodziny. Jeszcze wi\u0119kszy problem ma kot \u015Anie\u017Cek, kt\u00F3ry nie ukrywa w\u015Bciek\u0142o\u015Bci z faktu, \u017Ce mysz zosta\u0142a jego panem. Aby wykurzy\u0107 z domu uwielbianego przez ludzi Stuarta, czworon\u00F3g prosi o pomoc Mu\u0144ka, powi\u0105zanego z kocim \u015Bwiatem przest\u0119pczym. Id\u0105c za rad\u0105 gangster\u00F3w, \u015Anie\u017Cek wynajmuje par\u0119 myszy oszust\u00F3w, kt\u00F3re podaj\u0105 si\u0119 za cudownie odnalezionych rodzic\u00F3w Stuarta i domagaj\u0105 si\u0119 oddania im dziecka. I tak biedny Stuart zostaje zmuszony do opuszczenia domu Malutkich. Film jest po\u0142\u0105czeniem gry aktorskiej i komputerowej animacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835777.jpg","",["N"]],"71337302":["Kino
Romek pyta Ank\u0119, czy mo\u017Ce p\u00F3j\u015B\u0107 do kina z kole\u017Cank\u0105, ale bez Zosi, Elizy i Filipa. Matka naturalnie si\u0119 zgadza. Ch\u0142opcu udaje si\u0119 tak\u017Ce przekupi\u0107 Filipa, jedynie dziewczyny nie s\u0105 wyrozumia\u0142e i postanawiaj\u0105 mu towarzyszy\u0107. Zdesperowanemu Romkowi przychodzi z pomoc\u0105 Majka, kt\u00F3ra sugeruje, \u017Ceby poszed\u0142 na film dozwolony od lat pi\u0119tnastu. Eliza i Zosia nie wchodz\u0105 do \u015Brodka, jednak ich ciekawo\u015B\u0107 zostaje zaspokojona - poznaj\u0105 now\u0105 dziewczyn\u0119 brata, Monik\u0119. Niestety, wybranka Romka nie przypada im do gustu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"71337303":["Talent kulinarny
W szkole Filipa zostaje og\u0142oszony konkurs kulinarny, w kt\u00F3rym mo\u017Cna zdoby\u0107 konsol\u0119 do gier PlayStation. Ch\u0142opiec jest roz\u017Calony, poniewa\u017C on nie ma \u017Cadnych szans, by wygra\u0107 tak cenn\u0105 nagrod\u0119. Mimo to decyduje si\u0119 upiec ciasto. Niestety, jest ono bardzo niesmaczne. Tymczasem Majka z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce w domu grasuje mysz. Rodzice pr\u00F3buj\u0105 uspokoi\u0107 c\u00F3rk\u0119 i zapewniaj\u0105, \u017Ce rozrzuc\u0105 trutk\u0119 lub rozstawi\u0105 pu\u0142apki. Dzieci kategorycznie protestuj\u0105 przeciwko takiemu post\u0119powaniu. Jacek zatem w tajemnicy tropi mysz, a dzieciaki po kryjomu zatrzaskuj\u0105 pu\u0142apki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"71337304":["Ciemna strona Ojca
Czytaj\u0105c gazet\u0119, Romek znajduje artyku\u0142 o bigami\u015Bcie poszukiwanym przez policj\u0119. Obok zamieszczone jest zdj\u0119cie Jacka. Dzieci postanawiaj\u0105 zatem przeprowadzi\u0107 prywatne dochodzenie w tej sprawie. Przeszukuj\u0105 stare rzeczy ojca i znajduj\u0105 zdj\u0119cie taty z pi\u0119kn\u0105 blondynk\u0105 na pla\u017Cy. O winie Jacka \u015Bwiadczy tak\u017Ce jego zachowanie - liczne delegacje in\u017Cyniera oraz fakt, \u017Ce ukrywa si\u0119 przed policjantem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835382.jpg","",[]],"71337305":["Fatum, los, przeznaczenie
Karol i Tadzio dostaj\u0105 przez przypadek bilety na wa\u017Cny mecz pi\u0142karski. Aby m\u00F3c si\u0119 tam wybra\u0107, Karol udaje w pracy chorego. Podczas meczu Krawczykowi dopisuje szcz\u0119\u015Bcie. M\u0119\u017Cczyzna wygrywa na loterii nagrod\u0119. Niestety, przyj\u0119cie jej \u0142\u0105czy si\u0119 z ryzykiem utraty pracy - w ten spos\u00F3b jego prze\u0142o\u017Ceni dowiedz\u0105 si\u0119, \u017Ce symulowa\u0142 chorob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71337306":["Le\u015Bne zacisze
Karol i Tadek, pod wp\u0142ywem reklamy, postanawiaj\u0105 kupi\u0107 po bardzo niskiej cenie letni domek po\u0142o\u017Cony w lesie. Ich \u017Cony s\u0105 temu przeciwne, ale w ko\u0144cu ust\u0119puj\u0105. We czw\u00F3rk\u0119 udaj\u0105 si\u0119 do sklepu, gdzie sprzedawca (Rados\u0142aw Pazura) przekonuje ich do skorzystania ze wspania\u0142ej okazji. Kiedy Krawczykowie i Norkowie razem przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na miejsce, okazuje si\u0119, \u017Ce sprzedawca ich oszuka\u0142, a wymarzony domek jest zupe\u0142n\u0105 ruin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71337307":["Stargazer L - 1011","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71337308":["Twin Otter","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71337309":["Sen Krzysztofa Kolumba
Brodaty Maestro opowiada o kulisach wielkich podr\u00F3\u017Cy Krzysztofa Kolumba. M\u0142odzi widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co sprawi\u0142o, \u017Ce w\u0142oski \u017Ceglarz ruszy\u0142 na nieznane wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"71337310":["Ameryka!
Widzowie poznaj\u0105 kulisy odkry\u0107 geograficznych, jakich dokona\u0142 Krzysztof Kolumb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"71337311":["Cort\u00E9s i Aztekowie
M\u0142odzi widzowie poznaj\u0105 okoliczno\u015Bci historycznego wydarzenia, jakim by\u0142o spotkanie hiszpa\u0144skich konkwistador\u00F3w z rdzenn\u0105 ludno\u015Bci\u0105 Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"71337312":["Re\u017C.: Steve Carr.
Dwaj pracownicy agencji reklamowej, Charlie i Phil, zostaj\u0105 zwolnieni z powodu nieudanej kampanii p\u0142atk\u00F3w \u015Bniadaniowych. Ich ma\u0142\u017Conki musz\u0105 zarabia\u0107 na utrzymanie, a oni szukaj\u0105c pracy, musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 dzie\u0107mi, poniewa\u017C nie sta\u0107 ich ju\u017C na ekskluzywne przedszkola - Chapman Academy. Pomys\u0142owi koledzy postanawiaj\u0105 wi\u0119c po\u0142\u0105czy\u0107 nowe obowi\u0105zki z prac\u0105 zarobkow\u0105 - otwieraj\u0105 przedszkole o nazwie \"Ma\u0142olaty u taty\". Na pocz\u0105tek musz\u0105 zapomnie\u0107 o swojej m\u0119skiej ambicji. Zadanie okazuje si\u0119 trudniejsze ni\u017C przypuszczali. Poniewa\u017C nie maj\u0105 poj\u0119cia o profesjonalnej opiece nad dzie\u0107mi, \u017Cadna mama nie chce im powierzy\u0107 swoich pociech. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel, musz\u0105 pokona\u0107 wiele przeszk\u00F3d. Na szcz\u0119\u015Bcie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc Marvina. Dzi\u0119ki niemu udaje im si\u0119 nawi\u0105za\u0107 porozumienie ze swoimi ma\u0142ymi podopiecznymi. Maluchy s\u0105 zachwycone opiekunami. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Charlie i Phil stworzyli wzorowe przedszkole. Tymczasem snobistyczne Chapman Academy powoli traci klient\u00F3w. Dyrektorka tej plac\u00F3wki zaczyna wi\u0119c knu\u0107 intrygi, aby zaszkodzi\u0107 reputacji konkurencji i szybko si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2135176.jpg","",["N"]],"71337313":["Kanalersi
Norek i Krawczyk spotykaj\u0105 si\u0119 z kompozytorem, u kt\u00F3rego zam\u00F3wili muzyk\u0119 do hymnu Klubu Sier\u017Canta. Z zaskoczeniem dowiaduj\u0105 si\u0119, ile mo\u017Cna zarobi\u0107 na takiej tw\u00F3rczo\u015Bci. Postanawiaj\u0105 sami zaj\u0105\u0107 si\u0119 tworzeniem piosenek. Zak\u0142adaj\u0105 zesp\u00F3l o nazwie Kanalersi. Tadek ma pisa\u0107 muzyk\u0119, a Karol s\u0142owa piosenek. Musz\u0105 jednak kupi\u0107 jaki\u015B instrument. W mieszkaniu Krawczyk\u00F3w pojawia si\u0119 wkr\u00F3tce wielkie pud\u0142o. Uszcz\u0119\u015Bliwiona Alina my\u015Bli, \u017Ce jest to nowa lod\u00F3wka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71337314":["Re\u017C.: Harold Ramis.
Phil Connors (Bill Murray) jest egocentrycznym i cynicznym prezenterem pogody w jednej z filadelfijskich stacji telewizyjnych. Co roku, 2 lutego, Phil osobi\u015Bcie odpowiada za relacj\u0119 z Dnia \u015Awistaka, obchodzonego w prowincjonalnym miasteczku Punxsutawney. Zgodnie z tradycj\u0105, tego dnia wychodz\u0105cy z nory \u015Bwistak przepowiada pogod\u0119 na nadchodz\u0105cych sze\u015B\u0107 tygodni. Phil nie znosi tego \u015Bwi\u0119ta i kolejna podr\u00F3\u017C - mimo \u017Ce odbywa j\u0105 w towarzystwie pi\u0119knej producentki Rity (Andie MacDowell) - wywo\u0142uje w nim w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107. Tym razem los szykuje mu niemi\u0142\u0105 niespodziank\u0119 - Phil wpada w pu\u0142apk\u0119 czasu. Znienawidzony przez niego Dzie\u0144 \u015Awistaka powtarza si\u0119 od nowa - budzi go ta sama melodia w radiu, spotyka tych samych ludzi. Desperacko pr\u00F3buj\u0105c wyrwa\u0107 si\u0119 z czasowej p\u0119tli, pr\u00F3buje nawet pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Na pr\u00F3\u017Cno. Wci\u0105\u017C budzi si\u0119 w hotelu rankiem, drugiego lutego. Czas ruszy z miejsca dopiero wtedy, gdy Phil zmieni sw\u00F3j charakter i podej\u015Bcie do \u015Bwiata. Wtedy tez uda mu si\u0119 zdoby\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 uroczej Rity. Film otrzyma\u0142 Nagrod\u0119 BAFTA i Nagrod\u0119 Londy\u0144skiego Stowarzyszenia Krytyk\u00F3w Filmowych za scenariusz, zosta\u0142 tak\u017Ce uznany w Wielkiej Brytanii za najlepsz\u0105 komedi\u0119 1993 roku. Andie MacDowell zdoby\u0142a Nagrod\u0119 Saturna, a Bill Murray by\u0142 nominowany do Nagrody MTV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2166696.jpg","",["N"]],"71337315":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"71337316":["Mosad, izraelska agencja wywiadowcza, to jedna z najskuteczniejszych tajnych s\u0142u\u017Cb. Prowadzi niewidzialne wojny, potajemne inwigilacje i akcje sabota\u017Cu. Od wielu lat ma ogromny wp\u0142yw na \u015Bwiatow\u0105 polityk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257803.jpg","",[]],"71337317":["Tym razem Ewa przygotuje zielony koktajl z czosnkiem nied\u017Awiedzim, kt\u00F3ry pomaga uzupe\u0142ni\u0107 p\u0142yny, minera\u0142y i witaminy. Przedstawi te\u017C zalety kiszonek, kt\u00F3re dzia\u0142aj\u0105 jak naturalne probiotyki. Tydzie\u0144 wcze\u015Bniej prowadz\u0105ca zaprawi\u0142a og\u00F3rki. Teraz ugotuje zup\u0119 jarzynow\u0105 z dodatkiem kaszy jaglanej i kiszonych og\u00F3rk\u00F3w. Potraw\u0105 odcinka b\u0119dzie papryka faszerowana z ry\u017Cem szafranowym i broku\u0142ami. Na deser Ewa poda sernik bezglutenowy, robiony na ksylitolu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71337318":["Historia Wojtka Makowskiego, kt\u00F3ry swoje \u017Cycie dzieli mi\u0119dzy dwie pasje - p\u0142ywanie i muzyk\u0119. Wojtek we wczesnym dzieci\u0144stwie ca\u0142kowicie utraci\u0142 wzrok. W\u00F3wczas ojciec postanowi\u0142 zarazi\u0107 go mi\u0142o\u015Bci\u0105 do wody. Obecnie Wojtek jest wicemistrzem paraolimpijskim z Rio. Ponadto nagrywa materia\u0142 na w\u0142asn\u0105 p\u0142yt\u0119. Arkadiusz Pilch wskutek wypadku, kt\u00F3remu uleg\u0142 w dzieci\u0144stwie, porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Zaczyna\u0142 od szermierki, obecnie za\u015B gra w koszyk\u00F3wk\u0119 na w\u00F3zkach, je\u017Adzi na rowerze, uprawia crossfit, bierze udzia\u0142 w Wheelmageddonie i zawodach na ergometrach wio\u015Blarskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"71337319":["Relacja z I Integracyjnego Turnieju w Pi\u0142ce Siatkowej Granej na Siedz\u0105co, kt\u00F3ry odby\u0142 si\u0119 w Kazimierzu. Do walki stan\u0119\u0142o osiem dru\u017Cyn. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce histori\u0119 Joanny i Dariusza Pop\u0142awskich. Joanna jest osob\u0105 niedowidz\u0105ca, natomiast Dariusz straci\u0142 wzrok ca\u0142kowicie. Mimo swoich problem\u00F3w ze wzrokiem trenuj\u0105 taniec towarzyski i z sukcesami bior\u0105 udzia\u0142 w turniejach. S\u0105 nie tylko partnerami na parkiecie, ale tak\u017Ce w \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71337320":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71337321":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"71337322":["Janek wycina drzewa mi\u0119dzy liniami wysokiego napi\u0119cia. Bogdan tropi z kamer\u0105 rysie, cho\u0107 wie, \u017Ce musi mie\u0107 wyj\u0105tkowe szcz\u0119\u015Bcie, by spotka\u0107 je w Bieszczadach. W\u0142adek przy pomocy odg\u0142os\u00F3w z radia odgania nied\u017Awiedzie od pszczelej pasieki. Czesiek nigdy nie wybierze si\u0119 do lasu na wyr\u0119b w spodniach dresowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"71337323":["Adam 'Rudy' nie odczuwa ju\u017C w Bieszczadach tej wsp\u00F3lnoty, kt\u00F3ra by\u0142a dawniej. Bogdan 'Wazon' w ko\u0144cu uchwyci\u0142 na zdj\u0119ciu rysia. Zdarza si\u0119, \u017Ce Andrzej 'Hos' suszy pranie przez kilka miesi\u0119cy. Janek 'Samolot' od momentu, gdy sta\u0142 si\u0119 abstynentem, zacz\u0105\u0142 gra\u0107 w warcaby. Hania z Krzysztofem Brossem chc\u0105 \u017Cy\u0107 zgodnie z wymogami cywilizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71336871":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71336872":["Poszukiwany
Pawe\u0142 Ruczaj jest oskar\u017Cony o zabicie swojej \u017Cony, jednak zdaniem Marka to nie on pope\u0142ni\u0142 t\u0119 zbrodni\u0119. Dziennikarz postanawia pom\u00F3c rzekomemu mordercy. Alicja daje mu zaledwie dwa dni na rozwi\u0105zanie tej zagadki. Basia chce pozna\u0107 tajemnicze losy przyjaciela Marka. Wed\u0142ug zebranych przez ni\u0105 informacji Tomasz Rudnicki pracowa\u0142 z Markiem w \"G\u0142osie Pomorza\". Wsp\u00F3lnie tworzyli dzia\u0142 \u015Bledczy gazety, uda\u0142o im si\u0119 zdemaskowa\u0107 wiele du\u017Cych afer. Przed kilku laty Tomasz zgin\u0105\u0142 w wypadku samochodowym. W jego krwi wykryto obecno\u015B\u0107 narkotyk\u00F3w, a w baga\u017Cniku znaleziono kilkaset gram amfetaminy i ecstasy. Podobno nale\u017Ca\u0142 do mafii z wybrze\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71336873":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71336874":["\u017Bywop\u0142ot","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336875":["Trezor","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336876":["B\u0142otnik","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336877":["Modelarze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336878":["Windsurfing","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336879":["Dekarze
C\u00F3\u017C pocz\u0105\u0107, kiedy kapi\u0105ca z sufitu woda nie pozwala za\u017Cy\u0107 popo\u0142udniowego odpoczynku. W tej sytuacji Pat postanawia zajrze\u0107 na dach. Okazuje si\u0119, \u017Ce trzeba zmieni\u0107 kilka dach\u00F3wek. Pat szybko rozpoczyna przygotowania do naprawy, jednak tym razem b\u0119dzie potrzebowa\u0142 pomocy Mata oraz jego zdalnie sterowanego balonu. Kiedy ju\u017C wydaje si\u0119, \u017Ce wszystko przebiega zgodnie oczekiwaniami, nast\u0119puje prawdziwa katastrofa. Ostatecznie przyjaciele musz\u0105 zmieni\u0107 swoje plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336880":["Domowe grillowanie
Mat zaprasza Pata na pieczone kie\u0142baski. Nie b\u0119d\u0105 ich jednak, jak m\u00F3g\u0142by si\u0119 kto\u015B spodziewa\u0107, przygotowywa\u0107 w ogrodzie ani w parku, tylko w domu. Na pocz\u0105tku garnek z \u017Carz\u0105cymi si\u0119 w\u0119glami stoi na kuchence, ale dla w\u0142asnej wygody przyjaciele przenosz\u0105 go na st\u00F3\u0142 w salonie, gdzie mog\u0105 sobie spokojnie usi\u0105\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce garnek przepala na wylot zar\u00F3wno st\u00F3\u0142, jak i znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 pod nim pod\u0142og\u0119, a nast\u0119pnie l\u0105duje w piwnicy. Mimo tych przeciwno\u015Bci koledzy nadal maj\u0105 nadziej\u0119 upiec swoje kie\u0142baski. Ostatecznie decyduj\u0105 si\u0119 jednak na budow\u0119 paleniska, dzi\u0119ki kt\u00F3remu b\u0119d\u0105 mogli w ka\u017Cdej chwili cieszy\u0107 si\u0119 pieczonymi smako\u0142ykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336881":["Hu\u015Btawka
Mat ma dla Pata prezent - magiczne pude\u0142ko z ukryt\u0105 wewn\u0105trz hu\u015Btawk\u0105. Niestety, mechanizm zabawki szybko si\u0119 psuje i przyjaciele musz\u0105 go naprawi\u0107. Co oczywiste, naprawianie rzeczy nie jest najmocniejsz\u0105 stron\u0105 \u017Cadnego z nich, wi\u0119c koledzy decyduj\u0105 si\u0119 stworzy\u0107 w\u0142asn\u0105, pe\u0142nowymiarow\u0105 hu\u015Btawk\u0119. Umieszczenie jej w domu okazuje si\u0119 nie najlepszym pomys\u0142em. Urz\u0105dzenie znacznie lepiej sprawdza si\u0119 na zewn\u0105trz. Koledzy nie mog\u0105 jednak cieszy\u0107 si\u0119 zabawk\u0105 w tym samym czasie. Szukaj\u0105c rozwi\u0105zania, zauwa\u017Caj\u0105 pilark\u0119 tarczow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336882":["Malowanie pod\u0142ogi
Podczas sprz\u0105tania Pat i Mat niechc\u0105cy zarysowuj\u0105 szaf\u0119. Na pocz\u0105tek pr\u00F3buj\u0105 to zamalowa\u0107, ale farba okazuje si\u0119 z\u0142ego koloru. Co gorsza, kilka kropel upada na pod\u0142og\u0119. Kiedy nie udaje si\u0119 zmy\u0107 farby, przyjaciele postanawiaj\u0105 zamalowa\u0107 ca\u0142\u0105 posadzk\u0119. U\u0142atwi\u0107 ma im to specjalne urz\u0105dzenie zrobione z czajnika. Nagle u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce Pat utkn\u0105\u0142 w k\u0105cie. Pr\u00F3buj\u0105c ochroni\u0107 \u015Bwie\u017Co pomalowan\u0105 pod\u0142og\u0119, Mat wycina kawa\u0142ki dywanu i uk\u0142ada je przed Patem, \u017Ceby umo\u017Cliwi\u0107 mu bezpieczne wyj\u015Bcie. Nie wie jeszcze, \u017Ce wsz\u0119dzie zostawia za sob\u0105 pi\u0119kne, czerwone \u015Blady but\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356044.jpg","",[]],"71336883":["Autorzy serii zajrz\u0105 do kolejnych nowoczesnych fabryk. Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da produkcja szwajcarskiego scyzoryka marki Victorinox, uwielbianej na ca\u0142ym \u015Bwiecie fasolki po breto\u0144sku Heinz, a tak\u017Ce dost\u0119pnych cz\u0119sto w niecodziennych wersjach smakowych japo\u0144skich batonik\u00F3w KitKat. Oka\u017Ce si\u0119 te\u017C, jak powstaj\u0105 produkowane przez NASA rakiety kosmiczne SLS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2319623.jpg","",[]],"71336884":["Handlarze udaj\u0105 si\u0119 do kalifornijskiego miasta Costa Mesa. Rene trafia na nieoczekiwane nowinki techniczne, a Darrell wyrusza w podr\u00F3\u017C na prze\u0142aj. Z kolei Kenny dostaje szans\u0119 zrobienia kariery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71336885":["Ivy nie mo\u017Ce si\u0119 rozsta\u0107 z Montebello. Z kolei Dave odkrywa uroki karnawa\u0142u, a Brandi i Jarrod zwracaj\u0105 si\u0119 ku przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71336886":["Kenny odczuwa ulg\u0119. Brandi i Mary zawi\u0105zuj\u0105 sojusz, a Dave dokonuje historycznego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71336887":["Zaprojektowane w Pa\u0144stwie \u015Arodka - Moda, cz\u0119\u015B\u0107 1
Tym razem tw\u00F3rcy przyjrz\u0105 si\u0119 modzie w Pa\u0144stwie \u015Arodka. Poznaj\u0105 historie projektant\u00F3w, kt\u00F3rzy okazali si\u0119 wyj\u0105tkowo kreatywni. Dzi\u0119ki nim powsta\u0142 unikalny styl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225469.jpg","",[]],"71336888":["Paulina Kondracka wraz z m\u0119\u017Cem i dzie\u0107mi pomaga w pracy na gospodarstwie w Plutyczach swojemu ojcu. Tym razem wyjedzie do miasta. Jej obowi\u0105zki przejm\u0105 Robert Nash, ochroniarz artyst\u00F3w, i jego partnerka, fotomodelka i kosmetolo\u017Cka Katarzyna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288194.jpg","",[]],"71336889":["Paulina z okazji Dnia Ojca zabiera Gienka do fryzjera. Towarzyszy im Jastrz\u0105b. Dla m\u0119\u017Cczyzny jest to pierwsza od wielu lat wizyta w profesjonalnym zak\u0142adzie. Do tej pory strzyg\u0142a go c\u00F3rka lub Przemek. Gienka czeka nie tylko \u015Bci\u0119cie w\u0142os\u00F3w, ale tak\u017Ce koloryzacja, dzi\u0119ki kt\u00F3rej pozb\u0119dzie si\u0119 siwizny. Nast\u0119pnie ca\u0142a tr\u00F3jka wybierze si\u0119 do salonu kosmetycznego, gdzie Gienek i Jastrz\u0105b przejd\u0105 zabiegi na sk\u00F3r\u0119 oraz masa\u017C twarzy. Tymczasem w Bronowie Agnieszka wraz z Jarkiem zbieraj\u0105 siano. Najpierw jednak musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 napraw\u0105 zgrabiarki. Kiedy wreszcie udaje im si\u0119 z tym upora\u0107, wsiadaj\u0105 za stery ci\u0105gnik\u00F3w i jad\u0105 na pole nad Narwi\u0105. Z kolei w Ciemnoszyjach trwa mycie oraz bielenie obory. \u0141ukasz przywozi kolejn\u0105 krow\u0119 wraz z cielakiem, kt\u00F3re do\u0142\u0105czaj\u0105 do stada. Kobieta umieszcza malucha w boksie, a nast\u0119pnie daje mu specjalny priobiotyk, kt\u00F3ry ma uchroni\u0107 przed chorobami. Nast\u0119pnie rolnicy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z przedstawicielami firmy, kt\u00F3ra ma wybra\u0107 najlepsze genetycznie buhaje do ich stada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"71336890":["W Plutyczach Andrzej ma przygotowa\u0107 w stodole miejsce, aby da\u0142o si\u0119 do niej swobodnie wjecha\u0107 ci\u0105gnikiem. W zwi\u0105zku z tym rolnik musi zlikwidowa\u0107 drewniano-betonowe progi. Z pomoc\u0105 Gienka, Jastrz\u0119bia i Ma\u0107ka przywozi specjalistyczny sprz\u0119t do kruszenia betonu. Po pracy Paulina zaprasza m\u0119\u017Cczyzn na domowy bigos. Podczas posi\u0142ku zgromadzeni rozmawiaj\u0105 o szkodach, jakie regularnie czyni\u0105 wilki w gospodarstwie Ma\u0107ka. Tymczasem w Borowskich Ciborach Bogdan zamierza odrestaurowa\u0107 ganek. W prace remontowe anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce dzieci. M\u0119\u017Cczyzna chce wymieni\u0107 okna, jednak\u017Ce nie znajduje nowych o takich samych wymiarach. Ostatecznie rolnik decyduje si\u0119 na oszklenie starych ram. Z kolei w Ciemnoszyjach Justyna oraz \u0141ukasz pracuj\u0105 w nowej dojarni, kt\u00F3r\u0105 uda\u0142o si\u0119 postawi\u0107 dzi\u0119ki funduszom unijnym. Budynek jest nowoczesny i skomputeryzowany. Minie jednak troch\u0119 czasu, zanim krowy przyzwyczaj\u0105 si\u0119 do zupe\u0142nie nowych warunk\u00F3w \u017Cycia. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwu pomaga ich syn Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"71336891":["Jastrz\u0105b chcia\u0142by kupi\u0107 od Gienka par\u0119 kurcz\u0105t i kacz\u0105t, kt\u00F3re niedawno si\u0119 wyl\u0119g\u0142y. Panowie zabieraj\u0105 dzieci Pauliny, Kasperka i Nin\u0119, na wycieczk\u0119 do gospodarstwa Dominika, kt\u00F3ry hoduje alpaki. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasza przeprowadzaj\u0105 ja\u0142owice na pastwisko. Stado wymaga zaszczepienia. Trzeba r\u00F3wnie\u017C upewni\u0107 si\u0119, czy elektryczny pastuch dzia\u0142a poprawnie. Sarny znowu uszkodzi\u0142y fragment ogrodzenia. Trzeba je naprawi\u0107. Deszcz utrudnia prac\u0119 rolnikom. W Laszkach Emilia i jej babcia karmi\u0105 dr\u00F3b, doj\u0105 owce i kozy. Nast\u0119pnie wyp\u0119dzaj\u0105 na pastwisko te ostatnie. Ma\u0142a Laurka towarzyszy im w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"71336892":["Do\u015Bwiadczeni drwale, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 odzyska\u0107 prawie wszystkie drzewa powalone przez burz\u0119 Vaia, stawiaj\u0105 czo\u0142a zupe\u0142nie nowemu wrogowi - kornikowi. Pozornie ma\u0142y owad mo\u017Ce wyrz\u0105dzi\u0107 znacznie wi\u0119cej szk\u00F3d w ekosystemie, ni\u017C sama nawa\u0142nica, je\u015Bli nie zostanie powstrzymany na czas. Do walki z paso\u017Cytem do\u0142\u0105cza m\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo drwali, ekipa Z-Holz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2323765.jpg","",[]],"71336893":["Andrew ma przeczucie, \u017Ce w historycznej kopalni z\u0142ota Mountain Maid czeka na nich jeszcze kilka niespodzianek. Szybko wychodzi na jaw, \u017Ce weterani pozostawili po sobie jedynie nikomu niepotrzebne \u015Bmieci. Za\u0142oga Poseidon Crew rozpoczyna prace na nowej dzia\u0142ce. Niespodziewane okrycie krzy\u017Cuje ich plany. Poszukiwacze obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce wyrzucili tysi\u0105ce dolar\u00F3w w b\u0142oto. Shane oraz Russell przemierzaj\u0105 australijskie pustkowia w poszukiwaniu nowych teren\u00F3w. Martwi\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce trac\u0105 jedynie czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"71336894":["Kim przekazuje ekipie Ferals niewymiarow\u0105 kopark\u0119, za spraw\u0105 kt\u00F3rej Rob rozwa\u017Ca odej\u015Bcie z zespo\u0142u w po\u0142owie sezonu. Marcus i Linden walcz\u0105 z czasem. Na dodatek musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z gro\u017Anym rywalem. Tymczasem Geolog Kristy O'Conner oferuje ekipie Gold Timers pomoc. Ekspert daje im nadziej\u0119 na to, \u017Ce na terenie ich dzia\u0142ki mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 cenne klejnoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"71336895":["(Nie)Ziemskie tajemnice
Kolejna seria programu, kt\u00F3rego tw\u00F3rcy odkrywaj\u0105 fascynuj\u0105ce tajemnice naszej planety i atmosfery. Dzi\u0119ki najnowocze\u015Bniejszej technologii naukowcom uda\u0142o si\u0119 zbada\u0107 niesamowite zjawiska i ujawni\u0107 zapieraj\u0105ce dech w piersiach sekrety przesz\u0142o\u015Bci. W tym sezonie widzowie wyrusz\u0105 w podr\u00F3\u017C do m.in. Chin, Peru, Polski, a nawet Walii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345678.jpg","",[]],"71336896":["Re\u017C.: Matt Margrett.
Miasto jaski\u0144 - Pary\u017C
Pod powierzchni\u0105 stolicy Francji znajduje si\u0119 labirynt tuneli i staro\u017Cytnych kamienio\u0142om\u00F3w, ci\u0105gn\u0105cy si\u0119 przez oko\u0142o 300 kilometr\u00F3w. Niegdy\u015B czerpano st\u0105d materia\u0142y do budowy Pary\u017Ca, teraz te podziemne przestrzenie stanowi\u0105 zagro\u017Cenie dla metropolii. W programie poznamy sekrety fachowc\u00F3w, kt\u00F3rzy wznosili wie\u017C\u0119 Eiffla, katedr\u0119 Notre Dame i bazylik\u0119 Sacr\u00E9-Coeur. W grotach pod miastem spotykamy in\u017Cynier\u00F3w i geolog\u00F3w, kt\u00F3rzy pracuj\u0105, by zabezpieczy\u0107 znajduj\u0105ce si\u0119 nad nimi ulice. Zobaczymy te\u017C, jak wygl\u0105da budowa kolejnej linii paryskiego metra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170205.jpg","",[]],"71336897":["Porzucone konstrukcje
Na \u015Bwiecie znajduje si\u0119 mn\u00F3stwo niezwyk\u0142ych in\u017Cynieryjnych projekt\u00F3w, kt\u00F3re z r\u00F3\u017Cnych przyczyn zosta\u0142 porzucone. Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 historie tych konstrukcji i ludzi, kt\u00F3rzy je stworzyli. Za ka\u017Cd\u0105 z nich kryj\u0105 si\u0119 pasjonuj\u0105ce i wyj\u0105tkowe dzieje. Widzowie poznaj\u0105 najbardziej spektakularne przyk\u0142ady opuszczonych budowli z ca\u0142ego globu. Dowiedz\u0105 si\u0119 m.in. dlaczego powsta\u0142y, jak by\u0142y finansowane, co doprowadzi\u0142o do ich upadku oraz jak wp\u0142yn\u0119\u0142o to na lokaln\u0105 spo\u0142eczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356046.jpg","",[]],"71336898":["Prow.: William Shatner.
Niewyja\u015Bnione tajemnice 2
William Shatner prezentuje najciekawsze historie o op\u0119taniach i spotkaniach UFO. Relacje naocznych \u015Bwiadk\u00F3w w po\u0142\u0105czeniu z rekonstrukcjami, a tak\u017Ce wypowiedziami ekspert\u00F3w, zapewni\u0105 du\u017Ce emocje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360452.jpg","",[]],"71336899":["Rok 1944. Alianci l\u0105duj\u0105 we W\u0142oszech, ale ich marsz zostaje zatrzymany przez oddzia\u0142y Wehrmachtu. Dzi\u0119ki pomocy Amerykan\u00F3w si\u0142y koalicji antyhitlerowskiej przeprowadzaj\u0105 dwa najwi\u0119ksze desanty w historii - w Normandii i Saipan na Oceanie Spokojnym. 20 lipca Hitler cudem uchodzi z \u017Cyciem z zamachu. SS przejmuje ca\u0142kowit\u0105 w\u0142adz\u0119 w Niemczech. Hitler podejmuje ostatni\u0105 ofensyw\u0119 w Ardenach, licz\u0105c \u017Ce w ten spos\u00F3b odmieni bieg historii. Na froncie wschodnim Armia Czerwona kontynuuje sw\u00F3j przemarsz. Dociera do Berlina. F\u00FChrer pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Trwa wojna na Pacyfiku. Japo\u0144scy kamikaze n\u0119kaj\u0105 ameryka\u0144sk\u0105 flot\u0119. Stany Zjednoczone zrzucaj\u0105 bomby ma Hiroszim\u0119 i Nagasaki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353903.jpg","",[]],"71336900":["Kombinezon sapera, karabin szturmowy Colt C7, motor\u00F3wka Zodiac Hurricane, mo\u017Adzierz M252
W tym odcinku zobaczymy, jak z trzykilogramowego stalowego pr\u0119ta powstaje lufa karabinu automatycznego Colt C7, kt\u00F3ry jest na wyposa\u017Ceniu \u017Co\u0142nierzy na ca\u0142ym \u015Bwiecie. T\u0119 bro\u0144 mia\u0142y oddzia\u0142y w Zatoce Perskiej, Rwandzie i Afganistanie. Odwiedzimy te\u017C fabryk\u0119 w Andover w Wielkiej Brytanii, gdzie wytwarzane s\u0105 kombinezony snajperskie. Przyjrzymy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C procesowi produkcyjnemu M252 - mo\u017Adzierza kalibru 81 mm, efektywnej i zab\u00F3jczo prostej broni wywodz\u0105cej si\u0119 z okresu pierwszej wojny \u015Bwiatowej. Na koniec zobaczymy, z jakich materia\u0142\u00F3w konstruowane s\u0105 \u0142odzie hybrydowe Zodiac Hurricane, wykorzystywane przez wojskowe jednostki specjalne, m.in. US Navy SEALs, oraz s\u0142u\u017Cby ratownicze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170046.jpg","",[]],"71336901":["Motolotnia, poduszkowiec, bluza z kamufla\u017Cem CADPAT, przeno\u015Bny punkt dowodzenia
W tym odcinku zobaczymy, jak powstaj\u0105 lataj\u0105ce maszyny firmy Parajet. U\u017Cywaj\u0105 ich m.in. wojskowi, agenci narkotykowi i funkcjonariusze s\u0142u\u017Cb ratowniczych. Zajrzymy te\u017C do fabryki poduszkowc\u00F3w - hybrydowych pojazd\u00F3w, kt\u00F3re poruszaj\u0105 si\u0119 na wodzie i na l\u0105dzie, co sprawia, \u017Ce s\u0105 ch\u0119tnie wykorzystywane przez oddzia\u0142y desantowe oraz ekipy poszukiwawczo-ratownicze. Autorzy serii ukazuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C proces produkcyjny odzie\u017Cy maskuj\u0105cej z printem CADPAT - kanadyjskim kamufla\u017Cem cyfrowym. Ponadto w programie kulisy wytwarzania olbrzymich namiot\u00F3w wojskowych. Z\u0142o\u017Cone wygl\u0105daj\u0105 one jak pud\u0142a, ale w ci\u0105gu 30 minut mo\u017Cna je rozstawi\u0107, tworz\u0105c w pe\u0142ni wyposa\u017Con\u0105 baz\u0119, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna podzieli\u0107 na 27 pomieszcze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170046.jpg","",[]],"71336902":["W programie staro\u017Cytna katapulta, kt\u00F3ra wystrzeliwa\u0142a pocisk, wykorzystuj\u0105c pot\u0119g\u0119 pary. Ponadto staro\u017Cytny okr\u0119t wi\u0119kszy od lotniskowca i promienie \u015Bmierci, kt\u00F3rymi mo\u017Cna by\u0142o spali\u0107 statki wroga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71336903":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"71336904":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"71336905":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"71336906":["Infrastruktura - miejsce ewakuacji
Trzeci odcinek po\u015Bwi\u0119cono tematyce schronienia. Andrzej Meller ponownie spotka si\u0119 z Piotrem Czury\u0142\u0142o, kt\u00F3ry opowie o preperingu w kontek\u015Bcie wydarze\u0144 geopolitycznych. Wybior\u0105 si\u0119 na zwiedzanie okolicznych bunkr\u00F3w. Razem z innymi prepersami spr\u00F3buj\u0105 zaadaptowa\u0107 wybrany bunkier na sytuacj\u0119 niebezpieczn\u0105. Andrzej b\u0119dzie te\u017C \u015Bwiadkiem ewakuacji. Nast\u0119pnie przeniesie si\u0119 do Poznania, gdzie pozna Bartka Twersa. Jego dzia\u0142alno\u015B\u0107 preperska koncentruje si\u0119 na pozyskiwaniu alternatywnych \u017Ar\u00F3de\u0142 energii. Konstruuje te\u017C gad\u017Cety, kt\u00F3re dzia\u0142aj\u0105 bez pr\u0105du, jak r\u00F3wnie\u017C specjalizuje si\u0119 w przygotowywaniu dr\u00F3g ewakuacyjnych z zagro\u017Conych miejsc. Andrzej i Bartek wyrusz\u0105 w poszukiwaniu schronienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2351684.jpg","",[]],"71336907":["Bro\u0144 i sztuki walki
Andrzej Meller sprawdzi, jak\u0105 broni\u0105 dysponuj\u0105 prepersi, a tak\u017Ce jakie trzeba spe\u0142ni\u0107 warunki, by otrzyma\u0107 na ni\u0105 pozwolenie. Noe to my\u015Bliwy, strzelec sportowy i majsterkowicz. Ma wiedz\u0119 z zakresu elektroniki, mechaniki i alternatywnych \u017Ar\u00F3de\u0142 energii. Noe zaprosi ekip\u0119 programu na strzelnic\u0119 i poka\u017Ce bogat\u0105 kolekcj\u0119 broni. Specjalno\u015Bci\u0105 kolejnego bohatera, Miko\u0142aja Kawalca, jest samoobrona, sporty walki, budownictwo i schronienia d\u0142ugoterminowe. Po po\u017Carze w\u0142asnego domu i zak\u0142adu pracy, teraz dba o to, aby ju\u017C nigdy wi\u0119cej nie da\u0107 si\u0119 zaskoczy\u0107 nieprzewidzianym sytuacjom. Andrzej b\u0119dzie towarzyszy\u0142 Miko\u0142ajowi podczas jego \u0107wicze\u0144. Przyjrzy si\u0119 m.in. technikom obezw\u0142adniania przeciwnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2351684.jpg","",[]],"71336908":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71336909":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71336910":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71336911":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71336912":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71336913":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71336914":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71336915":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71336916":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"71336917":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"71336918":["Kasjopeja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"71336919":["Wielki Wybuch","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"71336920":["Rozbitkowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"71336921":["Olbrzymy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"71336922":["Zupa rybna
W dzisiejszym odcinku tw\u00F3rcy serii przedstawiaj\u0105 kulisy produkcji kulinarnych skarb\u00F3w Nowej Anglii. Odwiedzimy za\u0142o\u017Con\u0105 w 1950 roku palarni\u0119 kawy, kt\u00F3ra zaopatruje Dunkin' Donuts. W lokalach tej sieci serwowanych jest trzydzie\u015Bci kubk\u00F3w kawy na sekund\u0119, co daje 1,8 miliarda kubk\u00F3w rocznie. Zobaczymy r\u00F3wnie\u017C, jak przygotowywana jest zupa z owoc\u00F3w morza, z kt\u00F3rej s\u0142ynie ten region. Zajrzymy tak\u017Ce do bosto\u0144skiej fabryki, w kt\u00F3rej produkowane s\u0105 kolorowe lizaki Slap Stix o smaku karmelowo-bananowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360750.jpg","",[]],"71336923":["Superfood
W dzisiejszym odcinku odwiedzamy zak\u0142ady Babybel w Dakocie Po\u0142udniowej. To firma o francuskich korzeniach produkuj\u0105ca miniaturowe serki w sam raz na jeden k\u0119s. W fabryce ka\u017Cdego dnia powstaje milion sztuk tych wytrawnych przysmak\u00F3w. Zobaczymy te\u017C, jak przyrz\u0105dzana jest zupa z soczewicy, oraz jak wygl\u0105da przygotowywanie slawsy, czyli pikantnej wersji sur\u00F3wki z bia\u0142ej kapusty. Jedna partia tego produktu wystarcza, by nape\u0142ni\u0107 prawie pi\u0119\u0107 tysi\u0119cy s\u0142oik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360750.jpg","",[]],"71336924":["Pyszna kanapka
W tym odcinku odwiedzamy zak\u0142ady, w kt\u00F3rych wypiekane s\u0105 bu\u0142ki do kanapek, sprzedawanych w sieci fast food\u00F3w Quiznos. Zobaczymy te\u017C, jak wygl\u0105da praca na jednej z farm na Florydzie. Ka\u017Cdego dnia zbiera si\u0119 tam prawie dwa tysi\u0105ce ton zielonych pomidor\u00F3w. Owoce s\u0105 umieszczane w specjalnym silosie, w kt\u00F3rym dojrzewaj\u0105 dwa razy szybciej. Poznamy r\u00F3wnie\u017C tajniki wyrobu chrupi\u0105cych paluch\u00F3w z mozzarell\u0105, kt\u00F3re wypiekane s\u0105 w fabryce w Georgii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360750.jpg","",[]],"71336925":["Ruth i Lindsey mieszkaj\u0105 z c\u00F3rkami w domu z lat 90. w pobli\u017Cu Middelsbrough. Nieruchomo\u015B\u0107 nie spe\u0142nia oczekiwa\u0144 rodziny. W\u0105ski przedpok\u00F3j, ma\u0142a kuchnia, w kt\u00F3rej brakuje miejsc do przechowywania i niewielki salon to g\u0142\u00F3wne bol\u0105czki w\u0142a\u015Bcicieli. Przez niefortunny rozk\u0142ad pomieszcze\u0144 domownicy nie mog\u0105 przebywa\u0107 ze sob\u0105 w jednym pokoju w tym samym czasie. W poszukiwaniu dodatkowej przestrzeni Ruth chce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 gara\u017C, z kolei Lindsey - podw\u00F3rze. Laura sprytnie \u0142\u0105czy cz\u0119\u015B\u0107 reprezentacyjn\u0105 domu z zapomnianym nieco ogrodem, z kolei Robert proponuje rozwi\u0105zania oparte na naturalnych materia\u0142ach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170040.jpg","",[]],"71336926":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",[]],"71336927":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",[]],"71336928":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",[]],"71336929":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028810.jpg","",[]],"71336930":["Gienek i Andrzej potrzebuj\u0105, by Walek zmajstrowa\u0142 zamkni\u0119cie do obory. Kolega stawia czo\u0142o wyzwaniu. Wkr\u00F3tce zamkni\u0119cie jest gotowe. Trzeba je zamontowa\u0107. Rolnicy musz\u0105 te\u017C przywie\u017A\u0107 siano - niestety Andrzeja nie ma, a Gienek i Jastrz\u0105b nie potrafi\u0105 obs\u0142ugiwa\u0107 ci\u0105gnika. Na pomoc ruszaj\u0105 ch\u0142opcy z Moniek. Monika i Tomek z Pokaniewa ustawiaj\u0105 betonowe bloczki s\u0142u\u017C\u0105ce do budowy przegrody, nast\u0119pnie oczyszczaj\u0105 ziarna s\u0142onecznika, by przygotowa\u0107 je do t\u0142oczenia. Planuj\u0105 mie\u0107 sw\u00F3j w\u0142asny olej s\u0142onecznikowy. W Borowskich Ciborach Bogdan, Krzysiek, Micha\u0142 i Kinga sprawdzaj\u0105 klacze w zaprz\u0119gu. Dyszel jest jednak nieodpowiedni, a uprz\u0119\u017Ce - niekompletne. W ko\u0144cu mo\u017Cna rusza\u0107. Bogdan pokazuje Micha\u0142owi, na czym polega praca furmana. Rolnik musi pochyli\u0107 si\u0119 te\u017C nad zdrowiem jednego z ciel\u0105t, kt\u00F3re kaszle. Obawia si\u0119, \u017Ce to zapalenie p\u0142uc. Kinga mierzy zwierz\u0119ciu temperatur\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie nie jest podwy\u017Cszona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365075.jpg","",[]],"71336931":["Gospodarze z Plutycz zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad harmonogramem dnia. Panowie z Moniek maj\u0105 im pom\u00F3c w usuwaniu fundamentu ob\u00F3rki, gdzie ma by\u0107 zorganizowane miejsce dla byd\u0142a z otwartego pastwiska. Planuj\u0105c prac\u0119, rolnicy \u017Cywo ze sob\u0105 dyskutuj\u0105. Ostatecznie decyduj\u0105 si\u0119 na najszybsze rozwi\u0105zanie. W Laszkach Emilka i jej babcia wymieniaj\u0105 \u015Bci\u00F3\u0142k\u0119 w klatkach kr\u00F3lik\u00F3w. Widzowie poznaj\u0105 zasady chowu tych zwierz\u0105t. Nast\u0119pnie Emilka i jej mama udaj\u0105 si\u0119 na pastwisko hereford\u00F3w i wywo\u017C\u0105 naw\u00F3z po kr\u00F3likach. Po przepaleniu stanie si\u0119 on obornikiem. Agnieszka i Jarek z Bronowa musz\u0105 wysterylizowa\u0107 swoj\u0105 suczk\u0119 Szanaj\u0119. Rolniczka odrobin\u0119 si\u0119 martwi. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat tego zabiegu i jego zaletach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365075.jpg","",[]],"71336932":["Podczas wizyty Walka i Jastrz\u0119bia Andrzej rozpala w piecu. W jednym z pomieszcze\u0144 brakuje oszklonego okna. Walek postanawia temu zaradzi\u0107. Zabiera ram\u0119 do warsztatu, by j\u0105 oszkli\u0107. Z gotowym oknem wracaj\u0105 do sypialni Gienka i rozpoczynaj\u0105 monta\u017C. Kondraciuk\u00F3w odwiedzaj\u0105 Agnieszka i Jarek z dzie\u0107mi. Jurek zabiera wnucz\u0119ta pod las, by przybi\u0107 krzy\u017Cyk na studni i odm\u00F3wi\u0107 modlitw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce on i jego \u017Cona i c\u00F3rka s\u0105 prawos\u0142awni, z kolei Jarek jest katolikiem. Nast\u0119pnie Wiesia i Agnieszka musz\u0105 sparzy\u0107 i oskuba\u0107 g\u0119si. Zdradzaj\u0105 tajniki przygotowywania pierzyn i poduszek puchowych. W Ciemnoszyjach Justyna opracowa\u0142a plan nowej inwestycji. Chce przekona\u0107 do niej m\u0119\u017Ca. Dotyczy ona urz\u0105dzenia s\u0142u\u017C\u0105cego do piel\u0119gnacji krowich racic. Sprz\u0119t produkuje specjaln\u0105 pian\u0119. Krowy na pocz\u0105tku s\u0105 bardzo nieufne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365075.jpg","",[]],"71336933":["Gienek z pomoc\u0105 Jastrz\u0119bia i swojego zi\u0119cia, Przemka, ociepla fundament domu. Najpierw musi przywie\u017A\u0107 od s\u0105siada ciuki ze s\u0142om\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to sprawdzony spos\u00F3b ocieplania budynk\u00F3w na Podlasiu i nazywa si\u0119 \"pryzba\". W innej metodzie wykorzystuje si\u0119 igliwie. C\u00F3rka Gienka przygotowuje dla rolnik\u00F3w ciep\u0142y posi\u0142ek. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasz wybieraj\u0105 byczki przeznaczone do rozrodu i kolczykuj\u0105 je. Rolnik nie jest zadowolony z dostawcy paszy, kt\u00F3ry jest nierzetelny i sp\u00F3\u017Ania si\u0119 z dowozem. W Bolestach pszczelarz Artur odwiedza Beat\u0119 i Janusza, by sprawdzi\u0107, czy ule w\u0142a\u015Bciwie zabezpieczone s\u0105 na zim\u0119. Chce te\u017C nauczy\u0107 Antosia, wnuka gospodarzy, robienia woskowych dekoracji i \u015Bwiec. Nie ka\u017Cdy wie, \u017Ce wosk ma lecznicze w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365075.jpg","",[]],"71336934":["Emil
Pod komisariatem protestuje grupa m\u0142odych ludzi, kt\u00F3rzy \u017C\u0105daj\u0105 wypuszczenia z aresztu ich kolegi - 22-letniego Emila, graficiarza. S\u0105 przekonani, \u017Ce zosta\u0142 aresztowany przez policj\u0119. Jagoda i Jurek nie znajduj\u0105 go jednak w\u015Br\u00F3d zatrzymanych. Dziewczyna zaginionego ma z\u0142e przeczucia. Rzuca oskar\u017Cenia pod adresem matki ch\u0142opaka, Gra\u017Cyny, dzia\u0142aczki spo\u0142ecznej, kt\u00F3ra nie akceptowa\u0142a pogl\u0105d\u00F3w syna. Kobieta w\u0142a\u015Bnie startuje w wyborach na burmistrza rodzinnego miasteczka Emila. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, czy to matka przetrzymuje zbuntowanego syna, \u017Ceby uciszy\u0107 go w czasie kampanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71336935":["Zaginiony klient
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Roxy, prostytutka, kt\u00F3ra martwi si\u0119 o swojego klienta, Ma\u0107ka. M\u0119\u017Cczyzna jest niepe\u0142nosprawny i porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Od kilku miesi\u0119cy przyje\u017Cd\u017Ca do Roxy regularnie, o sta\u0142ej porze, raz w tygodniu. Dzisiaj jednak si\u0119 nie pojawi\u0142 i nie odpisuje na wiadomo\u015Bci. Kobieta nie zawsze przejmuje si\u0119 tak swoimi klientami, ale do Ma\u0107ka ma s\u0142abo\u015B\u0107, bo spotka\u0142a w \u017Cyciu tragedia. W wypadku, w kt\u00F3rym zosta\u0142 kalek\u0105, zgin\u0119\u0142a jego \u017Cona. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce w domu zaginionego wy\u0142\u0105czono monitoring, a w toalecie natrafiaj\u0105 na \u015Blady narkotyk\u00F3w. Maciek jest zamo\u017Cny, dlatego policjanci podejrzewaj\u0105 porwanie dla okupu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71336936":["Bez \u015Bladu
Zygmunt zg\u0142asza zagini\u0119cie Remigiusza Majerana zwanego \"Profesorem\" - kolegi z sanatorium komisarza Ireneusza Zalewskiego. To sta\u0142y bywalec \u0142aweczki na osiedlu, \u017Cyj\u0105cy z dorywczych zlece\u0144 jako z\u0142ota r\u0105czka, kt\u00F3ry nie stroni od alkoholu. Remigiusz wybra\u0142 si\u0119 na ryby nad Wis\u0142\u0119 i znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Koledzy boj\u0105 si\u0119, \u017Ce zrobili mu co\u015B z\u0142ego m\u0142odzi chuligani z osiedla. Policjanci sprawdzaj\u0105 ten trop, a r\u00F3wnolegle Zygmunt szuka Profesora na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 mu wr\u0119czy\u0107 co\u015B wa\u017Cnego, ale nie zd\u0105\u017Cy\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71336937":["Nie szukajcie nas
Na komend\u0119 przychodzi przestraszony dwunastolatek, Janek. Jego rodzice, Dariusz i Basia, zagin\u0119li. Po powrocie ze szko\u0142y ch\u0142opiec i jego starsza siostra, Agnieszka, znale\u017Ali list, w kt\u00F3rym ma\u0142\u017Conkowie prosili, by ich nie szuka\u0107. Jacek wbrew siostrze poinformowa\u0142 policj\u0119. Dziewczyna uwa\u017Ca, \u017Ce rodzice chc\u0105 im jedynie da\u0107 nauczk\u0119 i niebawem sami wr\u00F3c\u0105 do domu. Policjanci szybko dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce rodze\u0144stwo sprawia\u0142o du\u017Ce problemy wychowawcze. Musz\u0105 ustali\u0107, czy rodzice faktycznie postanowili porzuci\u0107 w\u0142asne dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71336938":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Genetyczna bomba
W Darknecie pojawia si\u0119 zlecenie zab\u00F3jstwa m\u0142odej pani genetyk - Zofii Soko\u0142owskiej. \u015Aledczy, chc\u0105c zapobiec tragedii, pozoruj\u0105 zab\u00F3jstwo dziewczyny. Trwa dochodzenie, kto i z jakiego powodu zleci\u0142 morderstwo. W toku \u015Bledztwa pojawia si\u0119 kilka trop\u00F3w, a wszystkie one maj\u0105 zwi\u0105zek z genetyk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",[]],"71336939":["Symbol niewinno\u015Bci
We Wroc\u0142awiu grasuje seryjny morderca. Zabija g\u0142\u00F3wnie drobne brunetki, a w ich w\u0142osach zostawia lilie. Jedna z denatek by\u0142a w konflikcie z niejak\u0105 Olg\u0105 Chwistek, poniewa\u017C mia\u0142a romans z jej m\u0119\u017Cem. Pojawia si\u0119 hipoteza, \u017Ce ka\u017Cda z zamordowanych mog\u0142a by\u0107 kochank\u0105 Chwistka, jednak szybko okazuje si\u0119 to nieprawd\u0105. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce ofiary, nie licz\u0105c Ingi \u015Anie\u017Cko, za\u0142o\u017Cy\u0142y konta w serwisach randkowych. Eksperci CW\u015A ustalaj\u0105 numer tabletu, za pomoc\u0105 kt\u00F3rego morderca przesy\u0142a\u0142 kobietom wiadomo\u015Bci. Urz\u0105dzenie zosta\u0142o wyrzucone, ale znalaz\u0142 je bezdomny. Dzi\u0119ki historii transakcji zapisanej w aplikacji randkowej \u015Bledczy namierzaj\u0105 prawdopodobnego sprawc\u0119 zbrodni - chorego na raka Antoniego Gruszk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",[]],"71336940":["Dla dobra dzieci
Do redakcji \"Ekspresu Codziennego\" zg\u0142asza si\u0119 zrozpaczona Anita. Pracownicy O\u015Brodka Pomocy Spo\u0142ecznej odebrali jej dziecko, twierdz\u0105c, \u017Ce nie radzi sobie z obowi\u0105zkami. Ch\u0142opiec trafi\u0142 do rodziny zast\u0119pczej. Kobieta boi si\u0119 o syna, kt\u00F3ry jest chory. Dziennikarze anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71336941":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71336942":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71336943":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71336944":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71336945":["Makabryczna sk\u00F3ra, cz\u0119\u015B\u0107 2
Dalsze losy Joanny, u kt\u00F3rej w wieku 26 lat zdiagnozowano astm\u0119. Przez sterydy przyty\u0142a 145 kg. Dodatkowo przesz\u0142a kilka powa\u017Cnych zabieg\u00F3w - operacj\u0119 p\u0142uca, wszczepienie rozrusznika serca i jego usuni\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192759.jpg","",[]],"71336946":["M\u00F3j grzech ob\u017Carstwo
40-letni ksi\u0105dz Marcin to klasyczny przypadek osoby uzale\u017Cnionej od jedzenia. Wiele razy podejmowa\u0142 pr\u00F3b\u0119 walki z oty\u0142o\u015Bci\u0105. Niestety, ob\u017Carstwo zawsze wygrywa\u0142o ze zdrowym rozs\u0105dkiem. Pierwsz\u0105 operacj\u0119 zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka przeszed\u0142 par\u0119 lat temu. Zrzuci\u0142 wtedy kilkadziesi\u0105t kilogram\u00F3w. Odzyska\u0142 kondycj\u0119 i sprawno\u015B\u0107 fizyczn\u0105. Szans\u0119 jednak na normalne \u017Cycie straci\u0142 na w\u0142asne \u017Cyczenie. Powoli przyzwyczaja\u0142 \u017Co\u0142\u0105dek do chorobliwego objadania si\u0119, co doprowadzi\u0142o do jeszcze wi\u0119kszej nadwagi. Marcin zdecydowa\u0142 si\u0119 na kolejn\u0105 operacj\u0119. Za jaki\u015B czas r\u00F3wnie\u017C wr\u00F3ci\u0142 do na\u0142ogu jedzenia. Podj\u0105\u0142 trzecia pr\u00F3b\u0119. Kamera towarzyszy Marcinowi i lekarzom podczas przygotowa\u0144 i samej operacji zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192759.jpg","",[]],"71336947":["Eksperyment wyja\u015Bni sekrety k\u0142amstwa. Prowadz\u0105cy opowie te\u017C o deskorolkach do latania. Jerzy \u0141abuda wyja\u015Bni ide\u0119 inteligentnego domu. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 codziennym czynno\u015Bciom pracownik\u00F3w poczty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71336948":["Eksperyment ujawni, kto wywiera wi\u0119kszy wp\u0142yw - grupa czy jednostka. Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 ponadto aparat fotograficzny dla psa z obro\u017C\u0105 monitoruj\u0105c\u0105 t\u0119tno, a tak\u017Ce zaprezentuj\u0105 przebieg prac nad sztuczn\u0105 sk\u00F3r\u0105 wytwarzan\u0105 za pomoc\u0105 biodrukarki 3D. Poka\u017C\u0105 te\u017C gad\u017Cet uzupe\u0142niaj\u0105cy inteligentne zegarki. Nast\u0119pnie go\u015B\u0107 Adam \u017Belazko opowie o unifikacji urz\u0105dze\u0144, a widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak dzia\u0142a Teatr Wielki. Pan Korek z kolei przeprowadzi do\u015Bwiadczenie z d\u017Awi\u0119kiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}