{"63882164":["Lolitka
Osiemnastolatka zostaje znaleziona martwa w swoim apartamencie. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce przyk\u0142adna uczennica prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, robi\u0105c karier\u0119 w amatorskim przemy\u015Ble film\u00F3w dla doros\u0142ych. Podejrzany staje si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel wytw\u00F3rni, od kt\u00F3rego dziewczyna chcia\u0142a odej\u015B\u0107. Tymczasem przysz\u0142a panna m\u0142oda zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego na kilka dni przed \u015Blubem. O uprowadzenie ukochanego podejrzewa swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, jednak prawda oka\u017Ce si\u0119 znacznie bardziej zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"63882165":["Na\u0142\u00F3g
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna \u015Bwi\u0119tuje swoje wyj\u015Bcie z wi\u0119zienia, zostaje jednak brutalnie napadni\u0119ty i pobity. Ofiara odsiedzia\u0142a wyrok za handel narkotykami. Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Pr\u00F3buj\u0105 powi\u0105za\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z dawnymi wsp\u00F3lnikami i zag\u0142\u0119biaj\u0105 si\u0119 w narkotykowy p\u00F3\u0142\u015Bwiatek. Sprawca napa\u015Bci wydaje si\u0119 nieuchwytny. Policjanci ratuj\u0105 by\u0142ego cz\u0142onka sekty, kt\u00F3ry postanowi\u0142 z niej uciec. Przyw\u00F3dca wsp\u00F3lnoty wymaga bezgranicznego oddania i pos\u0142usze\u0144stwa wobec swoich poddanych. Krystian G\u00F3rski postanawia na w\u0142asnej sk\u00F3rze dowiedzie\u0107 si\u0119, na czym polega przynale\u017Cno\u015B\u0107 do sekty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63882166":["Grzesiek opowiada o tym, w jaki spos\u00F3b pojmuje wolno\u015B\u0107. Szukaj\u0105c jej, porzuca miasto i wyje\u017Cd\u017Ca w Bieszczady. Robert obja\u015Bnia, co powinno si\u0119 robi\u0107 w razie ataku nied\u017Awiedzia. Tymczasem Zdzichu, chc\u0105c pobi\u0107 rekord Guinessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105, zwi\u0119ksza cz\u0119stotliwo\u015B\u0107 swoich trening\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63882167":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0d75be6f617a30e1dcc6db617e36e066",["N"]],"63882168":["Prezentacja rozgrywki z \"LEGO Batman 3: Poza Gotham\". Przygod\u00F3wka studia Traveller's Tales ukaza\u0142a si\u0119 w roku 2014, m.in. na PlayStation 4, Android, Xbox One oraz Xbox 360.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63882169":["Prezentacja rozgrywki z LEGO Jurassic World. Przygod\u00F3wka wydana w 2015 roku m.in. na PS4 i Xbox One szybko zdoby\u0142a uznanie fan\u00F3w na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63882170":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63882171":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"63882172":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63882173":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63882174":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63882175":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0d75be6f617a30e1dcc6db617e36e066",["N"]],"63882176":["Rowery i ostrza
Rick ma okazj\u0119 naby\u0107 lunet\u0119, kt\u00F3ra wed\u0142ug jej w\u0142a\u015Bciciela pochodzi z wyposa\u017Cenia okr\u0119tu z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Z kolei Corey zastanawia si\u0119 nad kupnem wyko\u0144czonego na zam\u00F3wienie motocykla Harley Road King z 1996 roku. Pojazd ma jednak powa\u017Cn\u0105 wad\u0119 - s\u0105 na nim wymalowane kiczowate r\u00F3\u017Cowe p\u0142omienie. W lombardzie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 no\u017Ce przemycone przez jego dziadka podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882177":["Z\u0142y dzie\u0144 Ricka
Do lombardu zg\u0142asza si\u0119 osoba, kt\u00F3ra chce sprzeda\u0107 afisz teatralny z przedstawienia, podczas kt\u00F3rego zosta\u0142 zamordowany Abraham Lincoln. Trzeba jednak sprawdzi\u0107 autentyczno\u015B\u0107 plakatu. Corey i Chumlee spotykaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry sprzedaje im dwie w\u0142\u00F3cznie. Dziadek podejrzewa, \u017Ce nowe nabytki mog\u0105 by\u0107 bardzo cenne. Na zako\u0144czenie Rick podejmuje ryzykown\u0105 decyzj\u0119 i kupuje elegancki zegarek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882178":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63882179":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63882180":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63882181":["7 gier, kt\u00F3rych soundtrack rozpoznasz od razu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"63882182":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63882183":["Curse of the Dead Gods","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63882184":["The Beast Inside","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63882185":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"63882186":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"63882187":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63882188":["MSI 2022
Najlepsze profesjonalne zespo\u0142y \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o pul\u0119 nagr\u00F3d w wysoko\u015Bci 250 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. W europejskiej ekipie G2 Esports nie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 Marcina \"Jankosa\" Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63881981":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"63881982":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63881983":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63881984":["Zara\u017Aliwa mi\u0142o\u015B\u0107
Podczas spaceru z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 detektyw Ania Wilk musi sprawdzi\u0107 si\u0119 w roli ratownika medycznego. Podejmuje reanimacj\u0119 dziewczyny, kt\u00F3ra przy pomocy tabletek nasennych pr\u00F3bowa\u0142a odebra\u0107 sobie \u017Cycie. Fachowo udzielona pomoc ratuje \u017Cycie Ewie Suli\u0144skiej. Matka dziewczyny prosi detektyw\u00F3w o pomoc w ustaleniu, dlaczego jej c\u00F3rka zdecydowa\u0142a si\u0119 na taki krok. Ludzie Malanowskiego szybko odkrywaj\u0105 niechlubn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 c\u00F3rki klientki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8e86dce46231ffb6cc01eb361453582e",["N"]],"63881985":["Dawne grzechy
Tomek jest \u015Bwiadkiem brutalnego ataku na Roberta Sajd\u0119 w gara\u017Cu podziemnym. Napastnik, sp\u0142oszony przytomnym zachowaniem detektywa, gubi klucze. Dwa dni p\u00F3\u017Aniej do biura przychodzi Karolina Pi\u0105tek, narzeczona pobitego. Kobieta prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy, poniewa\u017C boi si\u0119, \u017Ce policja szybko umorzy post\u0119powanie. S\u0105dz\u0105c po dowodach, napastnik wcze\u015Bniej obserwowa\u0142 Roberta i skrupulatnie przygotowywa\u0142 si\u0119 do ataku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2291841e1f0b56190055ce22bf675dee",["N"]],"63881986":["K\u0142opoty matki
Ojciec Damiana popada w alkoholizm, a w dodatku, od kilku miesi\u0119cy jest bezrobotny. Domem zajmuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie matka, kt\u00F3ra pracuje na kilka etat\u00F3w. Syn stara si\u0119 j\u0105 wspiera\u0107, jednak nie jest w stanie wiele zrobi\u0107. Wkr\u00F3tce w domu omal nie dochodzi do wybuchu po\u017Caru, przez co ojciec z nadci\u015Bnieniem trafia do szpitala. Wtedy Damian dowiaduje si\u0119, \u017Ce za wszystkimi k\u0142opotami w domu sta\u0142a matka, a ojciec ukrywa\u0142 przed synem fakt, \u017Ce kobieta kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej zacz\u0119\u0142a pi\u0107. Damian chce za wszelk\u0105 cen\u0119 uratowa\u0107 zwi\u0105zek rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/142fb1a0ddae6d4f19d15f3e9f1d2c27",["N"]],"63881987":["By sta\u0142o si\u0119 zado\u015B\u0107
Sprzed domu zostaje porwana c\u00F3rka znanej prokurator. Sprawcy domagaj\u0105 si\u0119 uwolnienia cz\u0142onk\u00F3w gangu obcinaczy palc\u00F3w, kt\u00F3rych kobieta pos\u0142a\u0142a do wi\u0119zienia. Ojciec Krystiana kolejny raz daje mu si\u0119 we znaki - tym razem przyprowadza do domu syna podejrzanych znajomych. Po jednym z wybryk\u00F3w policjant nie chce zna\u0107 rodzica.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63881988":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63881989":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63881990":["Bibliotekarz
Basia Skowron pracuje jako bibliotekarka. M\u0105\u017C kobiety, Piotr, jest kierownikiem technicznym w piekarni. Ma\u0142\u017Conkowie dot\u0105d nie k\u0142\u00F3cili si\u0119, dochodzi jednak mi\u0119dzy nimi do sprzeczki, gdy kobieta odkrywa, \u017Ce m\u0105\u017C przela\u0142 trzy tysi\u0105ce z\u0142otych na konto nieznajomej. Piotr nie ma zamiaru t\u0142umaczy\u0107 si\u0119 \u017Conie. Basia zwierza si\u0119 ze swoich k\u0142opot\u00F3w koledze z pracy, Ma\u0107kowi. Wkr\u00F3tce potem tajemniczy nadawca wysy\u0142a Basi zdj\u0119cia, na kt\u00F3rych jej m\u0105\u017C jest w \u0142\u00F3\u017Cku z inn\u0105 kobiet\u0105. Tego samego dnia za\u0142amana Basia daje si\u0119 Ma\u0107kowi zaprosi\u0107 na kaw\u0119. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje j\u0105 poca\u0142owa\u0107. Wzburzona kobieta wychodzi z kawiarni. Tymczasem Piotr dostaje MMS-a, na kt\u00F3rym wida\u0107, jak jego \u017Cona ca\u0142uje si\u0119 z Ma\u0107kiem. Ma\u0142\u017Conkowie nie potrafi\u0105 si\u0119 dogada\u0107, chocia\u017C \u017Cadne z nich nie przyznaje si\u0119 do zdrady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879764.jpg","",["N"]],"63881991":["K\u0142\u00F3dka na lod\u00F3wce
Anna po powrocie z pracy znajduje swoj\u0105 matk\u0119 Lidi\u0119 nieprzytomn\u0105. Kobieta wyznaje c\u00F3rce, \u017Ce by\u0142 u niej jej m\u0142odszy syn Bartek, kt\u00F3ry ogo\u0142oci\u0142 lod\u00F3wk\u0119, a resztki jedzenia zabra\u0142 ze sob\u0105. Anna uwa\u017Ca, \u017Ce brat powinien w ko\u0144cu i\u015B\u0107 do pracy, a nie \u017Cerowa\u0107 na rodzinie. Jarek, przyjaciel Anny z pracy, uwa\u017Ca, \u017Ce paso\u017Cyta nale\u017Cy pozby\u0107 si\u0119 radykalnie. Anna przygotowuje matce posi\u0142ki na ca\u0142y dzie\u0144, a sama sto\u0142uje si\u0119 na mie\u015Bcie. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej pogotowie zabiera Lidi\u0119 do szpitala. Tam okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta zaniedba\u0142a leczenie cukrzycy. Lekarz grozi te\u017C Annie prokuratorem, poniewa\u017C przed ni\u0105 w szpitalu by\u0142 Bartek, kt\u00F3ry opowiada\u0142 o tym, jak siostra zn\u0119ca si\u0119 nad matk\u0105 - wydziela jej jedzenie i pozbawia emerytury. To jednak nie koniec z\u0142ych wiadomo\u015Bci...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163822.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2fb95b58aba52c71ee12203139b600f2",["N"]],"63881992":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63881993":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63881994":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63881995":["Dzieciaki z osiedla
Rodzina Burych wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 na prowincji. Marzy im si\u0119 jednak nowe mieszkanie lub nowoczesny dom w mie\u015Bcie, by mie\u0107 blisko do miejsc kultury i rozrywki czy chocia\u017Cby dobrej pracy. Jednak brak \u015Brodk\u00F3w finansowych uniemo\u017Cliwia spe\u0142nienie tego marzenia. Niebawem ich sytuacja nagle si\u0119 zmienia, gdy otrzymuj\u0105 spadek po stryju z Ameryki. Kupuj\u0105 nowy dom, przeprowadzaj\u0105 si\u0119 i rozpoczynaj\u0105 nowy rozdzia\u0142 w \u017Cyciu. Jednak nowa rzeczywisto\u015B\u0107 rodziny wkr\u00F3tce przestaje by\u0107 kolorowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1278b35e1e581f169363367ea1dd0b91",["N"]],"63881996":["Snajper
Uzbrojony w karabin snajperski m\u0119\u017Cczyzna zabija w lesie kobiet\u0119. Niebawem ginie kolejna osoba. Detektywi u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z doskonale wyszkolonym seryjnym morderc\u0105. Czeka ich trudna rozgrywka z psychopat\u0105, kt\u00F3ry zrobi wszystko, by kontynuowa\u0107 swoj\u0105 zbrodnicz\u0105 pasj\u0119. Olgierd i \u0141ucja s\u0105 coraz bardziej zm\u0119czeni prac\u0105 i maj\u0105 dla siebie coraz mniej czasu. Zaczynaj\u0105 nawet rozwa\u017Ca\u0107 rozstanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176385.jpg","",["N"]],"63881997":["Pani Halinka nie kryje swojego rozczarowania studentami pierwszego roku medycyny. Wenerski dowiaduje si\u0119 od niej o sytuacji Anki i nie mo\u017Ce wprost uwierzy\u0107 w to wszystko. Zamierza spotka\u0107 si\u0119 z Laur\u0105, by przynie\u015B\u0107 jej otuch\u0119. \u015Amia\u0142ek i Roman przyjmuj\u0105 nowych go\u015Bci, Sandr\u0119 i Eryka. Kobieta ma pewien pomys\u0142 na rozw\u00F3j Wadlewa. Emilka ma w\u0105tpliwo\u015Bci, czy to idzie w dobrym kierunku. Weksler jest niezadowolony, \u017Ce pracownicy w biurze okazuj\u0105 sobie czu\u0142o\u015B\u0107. Nie zamierza na to pozwala\u0107. Marysia traci prac\u0119. Za kilka dni musi opu\u015Bci\u0107 We-Med. Kacper sprawuje piecz\u0119 nad pobitym pacjentem. Marysia go rozpoznaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63881998":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63881999":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63882000":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"63882001":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63882002":["Re\u017C.: Tadeusz \u015Aliwa, Miko\u0142aj Cie\u015Blak.
Siedmioro przyjaci\u00F3\u0142 spotyka si\u0119 u Ewy (Kasia Smutniak) na kolacji. Pod wp\u0142ywem chwili Ola (Aleksandra Doma\u0144ska) proponuje z pozoru niewinn\u0105 zabaw\u0119. Podczas spotkania znajomi b\u0119d\u0105 czyta\u0107 na g\u0142os wszystkie otrzymane wiadomo\u015Bci, a rozmowy prze\u0142\u0105cza\u0107 na tryb g\u0142o\u015Bnom\u00F3wi\u0105cy. Wszyscy zgadzaj\u0105 si\u0119 na ten pomys\u0142, o\u015Bwiadczaj\u0105c, \u017Ce nie maj\u0105 nic do ukrycia. Przyjemna atmosfera znika jednak w tej samej chwili, gdy porzucaj\u0105 swoj\u0105 prywatno\u015B\u0107. Tre\u015B\u0107 kolejnych SMS-\u00F3w budzi przy stole prawdziwe zdumienie. Na jaw wychodz\u0105 g\u0142\u0119boko skrywane tajemnice. Ola, Ewa, Anna (Maja Ostaszewska), Tomek (Tomasz Kot), Czarek (Micha\u0142 \u017Burawski), Grzegorz (\u0141ukasz Simlat) i Wojtek (Wojciech \u017Bo\u0142\u0105dkowicz) nagle odkrywaj\u0105, \u017Ce mimo wielu lat znajomo\u015Bci kompletnie si\u0119 nie znaj\u0105. Co gorsza, pomi\u0119dzy poszczeg\u00F3lnymi partnerami ro\u015Bnie napi\u0119cie. Pojawiaj\u0105 si\u0119 oskar\u017Cenia o k\u0142amstwa i zdrady. Obna\u017Cone oszustwa ka\u017C\u0105 na nowo przewarto\u015Bciowa\u0107 wzajemne relacje. Polska wersja znanej w\u0142oskiej komedii \"Dobrze si\u0119 k\u0142amie w mi\u0142ym towarzystwie\". Kasia Smutniak i Aleksandra Doma\u0144ska zdradzi\u0142y w wywiadach, \u017Ce wiele ze scen dialogowych by\u0142o improwizacj\u0105, a re\u017Cyser pozostawia\u0142 aktorom spor\u0105 swobod\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2140999.jpg","",["N"]],"63882003":["Re\u017C.: Tate Taylor.
Missisipi, lata 60. XX w. Niepokorna dziewczyna z Po\u0142udnia, Skeeter, po zako\u0144czeniu studi\u00F3w pragnie realizowa\u0107 swoje pisarskie ambicje. Na przek\u00F3r konserwatywnemu otoczeniu nie widzi siebie w roli \u017Cony i matki. Z niech\u0119ci\u0105 obserwuje ma\u0142omiasteczkowy \u015Bwiat, w kt\u00F3rym obowi\u0105zuje segregacja rasowa. Czarnosk\u00F3re s\u0142u\u017C\u0105ce nie maj\u0105 prawa korzysta\u0107 z tych samych sztu\u0107c\u00F3w ani toalet co zatrudniaj\u0105ce je panie domu. Stoj\u0105 ni\u017Cej w hierarchii spo\u0142ecznej i bez cienia buntu musz\u0105 znosi\u0107 przez ca\u0142e \u017Cycie upokorzenia. Skeeter wpada na pomys\u0142, by przeprowadzi\u0107 wywiad z czarnosk\u00F3r\u0105 s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 jednej z najzamo\u017Cniejszych rodzin w okolicy. Pragnie pozna\u0107 \u015Bwiat kobiet, kt\u00F3rym odebrano godno\u015B\u0107 przez rasistowskie uprzedzenia. \u0141ami\u0105c tabu, wzbudza oburzenie wy\u017Cszych sfer. Aibileen i jej przyjaci\u00F3\u0142ki prze\u0142amuj\u0105 sw\u00F3j l\u0119k, a w ich opowie\u015Bciach znajduje odbicie narastaj\u0105cy latami gniew. Skeeter utrwala na kartach ksi\u0105\u017Cki ich bolesne do\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re stawiaj\u0105 w z\u0142ym \u015Bwietle bia\u0142ych pracodawc\u00F3w. Poruszaj\u0105c niebezpieczny temat, nara\u017Ca nie tylko swoje imi\u0119, ale i \u017Cycie wielu os\u00F3b. Skandal staje si\u0119 jednak pocz\u0105tkiem zmian, o kt\u00F3rych nikt wcze\u015Bniej nie \u015Bmia\u0142 marzy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2125802.jpg","",[]],"63882004":["Re\u017C.: Sean McNamara.","","",[]],"63882005":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63882429":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"63882430":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63882431":["Pieski ratuj\u0105 Walind\u0119
Pieski planuj\u0105 zorganizowa\u0107 przyj\u0119cie dla Wally'ego Morsa. Kiedy jednak Mors si\u0119 na nim pojawia, Psi Patrol dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma on now\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, Walind\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63882432":["Pieski ratuj\u0105 ton\u0105cego Francois
Kapitan Turbot oraz jego kuzyn Francois przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 wielorybom. Nagle ich \u0142\u00F3d\u017A uderza w ska\u0142\u0119 i zaczynaj\u0105 ton\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63882433":["Pieski ratuj\u0105 zawody snowboardowe
Everest i Jake bior\u0105 udzia\u0142 w zawodach jazdy na snowboardzie. Jednak w dniu konkursu okazuje si\u0119, \u017Ce \u015Bnieg ca\u0142kowicie zasypa\u0142 ca\u0142\u0105 tras\u0119. Kto\u015B musi j\u0105 teraz oczy\u015Bci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63882434":["Po, Tygrysica i Modliszka maj\u0105 eskortowa\u0107 ksi\u0119\u017Cniczk\u0119 Mei Li do kr\u00F3lestwa Qidanu. Nast\u0119pczyni tronu okazuje si\u0119 rozpieszczonym i samolubnym dzieckiem, kt\u00F3re wystawia cierpliwo\u015B\u0107 wojownik\u00F3w na pr\u00F3b\u0119. Podczas w\u0119dr\u00F3wki podr\u00F3\u017Cnicy zostaj\u0105 zaatakowani przez gang krokodyli. Udaje im si\u0119 obroni\u0107 Mei Li, ale trac\u0105 posiadane zapasy wody i jedzenia. Pomimo wielu problem\u00F3w w ko\u0144cu docieraj\u0105 na miejsce. W Qidanie dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce ksi\u0119\u017Cniczka ma zosta\u0107 niewolnic\u0105 kr\u00F3la i ci\u0119\u017Cko dla niego pracowa\u0107, aby zagwarantowa\u0107 pok\u00F3j mi\u0119dzy kr\u00F3lestwami. Po i jego przyjaciele postanawiaj\u0105 jej pom\u00F3c.","","",["N"]],"63882435":["Ginie klarnet Skalmara. Przyjaciel SpongeBoba zmienia si\u0119 w detektywa, by przeprowadzi\u0107 \u015Bledztwo w tej sprawie. Skalmar chce si\u0119 w ko\u0144cu pozby\u0107 SpongeBoba i Patryka. Wysy\u0142a ich na straszliw\u0105 misj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"63882436":["Carly bierze na siebie win\u0119 za jeden z dowcip\u00F3w Sam. Za kar\u0119 zostaje zmuszona do poprowadzenia castingu dla szkolnych talent\u00F3w. Panna Briggs odrzuca jednak wszystkie osoby, kt\u00F3re Carly wybra\u0142a.","","",["N"]],"63882438":["M\u0105\u017C pani Agnieszki 4 lata temu zgin\u0105\u0142 w wypadku samochodowym, zostawiaj\u0105c j\u0105 z dw\u00F3jk\u0105 dzieci. Jeden z syn\u00F3w, 8-letni Igor, urodzi\u0142 si\u0119 z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia i wymaga sta\u0142ej opieki. Tymczasem kobieta, by utrzyma\u0107 rodzin\u0119, musia\u0142a p\u00F3j\u015B\u0107 do pracy. \u015Amier\u0107 m\u0119\u017Ca pokrzy\u017Cowa\u0142a plany o remoncie starego, drewnianego domu, w kt\u00F3rym nie ma kanalizacji ani \u0142azienki, a dach jest dziurawy. Ch\u0142opcy chcieliby mie\u0107 w nim w\u0142asny pok\u00F3j. Ekipa programu postanawia spe\u0142ni\u0107 to marzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e686ef5e3ebd4513ce23dd268b30017b",["JM"]],"63882439":["
Pozornie dzieli ich mn\u00F3stwo rzeczy - temperament, wykonywana praca, podej\u015Bcie do \u017Cycia. \u0141\u0105czy - wsp\u00F3lne do\u015Bwiadczenie dojrza\u0142ych trzydziestolatk\u00F3w i to, \u017Ce ka\u017Cdy z nich jest ojcem, chocia\u017C nie ka\u017Cdy o tym wiedzia\u0142... Wydawa\u0107 by si\u0119 mog\u0142o, \u017Ce najbardziej szalone lata maj\u0105 ju\u017C za sob\u0105, jednak dopiero teraz czeka ich prawdziwy \u017Cyciowy rollercoaster - a to wszystko za spraw\u0105 dzieci, \u017Con i partnerek. Czterej ojcowie: zab\u00F3jczo przystojny prawnik Aleks (Marcin Rogacewicz), zabawny i momentami wybuchowy w\u0142a\u015Bciciel pizzerii W\u0142adek (Bartek Kasprzykowski), zapracowany pantoflarz Czarek (Kacper Kuszewski), nie\u015Bmia\u0142y romantyk Tomasz (Philippe T\u0142oki\u0144ski) codziennie staj\u0105 do nier\u00F3wnej walki z trudami \u017Cycia. Cztery zupe\u0142nie r\u00F3\u017Cne charaktery i odmienne spojrzenia na \u017Cycie. W kryzysowych sytuacjach \u0142\u0105cz\u0105 jednak si\u0142y i stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, a to zazwyczaj wyzwala lawin\u0119 zabawnych i nieprzewidywalnych zdarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"63882440":["Mama Micha\u0142a stara si\u0119 zniech\u0119ci\u0107 syna do wyjazdu na Karaiby. Niestety, bez skutku. Zrozpaczon\u0105 kobiet\u0119 niespodziewanie pociesza mama Czarnej. Wr\u00F3bel nie zostaje przyj\u0119ty do seminarium i szuka dla siebie nowego zaj\u0119cia. Organista proponuje, by zatrudni\u0142 si\u0119 w barze. Maryla zostaje poproszona o sprawdzenie wierno\u015Bci ch\u0142opaka kole\u017Canki. Patryk nie jest zachwycony. Dawid rozpoczyna prac\u0119 jako kierowca Julii. Przez k\u0142amstwo Tamary zadanie uwiedzenia kobiety staje si\u0119 trudniejsze. Luiza w\u015Bcieka si\u0119, \u017Ce brak jest post\u0119p\u00F3w. Kordas denerwuje si\u0119 na \u017Con\u0119, \u017Ce wydaje tyle pieni\u0119dzy. Julia jest oburzona jego zarzutami. Postanawia uniezale\u017Cni\u0107 si\u0119 finansowo. Pyta Laur\u0119, czy mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 na etat piel\u0119gniarki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63882441":["Czarna i Micha\u0142 wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na Karaiby. Bia\u0142ach zostaje w barze z Zenkiem i Zofi\u0105. Julia wraca do pracy u Laury. Kordas przeprasza \u017Con\u0119 za k\u0142\u00F3tni\u0119, ale ona jest nieugi\u0119ta. \u017Bbikowski radzi si\u0119 Bia\u0142acha, w co zainwestowa\u0107 pieni\u0105dze. W rozmow\u0119 w\u0142\u0105cza si\u0119 Bogna i proponuje, by sier\u017Cant zaj\u0105\u0142 si\u0119 patrolowaniem okolicy. Do Maryli przychodzi \u0141ukasz, kt\u00F3rego wierno\u015B\u0107 ma przetestowa\u0107. Podczas korepetycji kobieta stara si\u0119 z nim flirtowa\u0107. Ch\u0142opak przypadkiem dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a wynaj\u0119ta przez jego dziewczyn\u0119 i jest w\u015Bciek\u0142y. Luiza ma do\u015B\u0107 zamieszania zwi\u0105zanego z agencj\u0105 tester\u00F3w. Zakazuje wsp\u00F3\u0142lokatorom dzia\u0142alno\u015Bci w jej mieszkaniu. W Uroczysku pojawia si\u0119 inwestor, Andrzej Nowacki. Zamierza wybudowa\u0107 magazyn logistyczny, jednak napotyka trudno\u015Bci ze strony ekologa, Alexa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63882442":["Lepsza po\u0142owa
Ferdek, zagoniony przez Halin\u0119 do generalnych porz\u0105dk\u00F3w, odnajduje w piwnicy 25-letni\u0105 flaszk\u0119 piwa. Spragniony, postanawia napi\u0107 si\u0119 tego eliksiru, bo pozosta\u0142e butelki jego \u017Cona zamkn\u0119\u0142a pod klucz do czasu zako\u0144czenia sprz\u0105tania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4145",["N"]],"63882443":["O\u017Cenek
Mariola Kiepska dosz\u0142a do wniosku, \u017Ce czas ju\u017C opu\u015Bci\u0107 rodzinny dom. Dziewczyna bardzo pragnie znale\u017A\u0107 wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119 i wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C. Id\u0105c z duchem czasu, postanawia umie\u015Bci\u0107 swoj\u0105 ofert\u0119 matrymonialn\u0105 w internecie. Zainteresowanych jest sporo i wkr\u00F3tce w domu Kiepskich odbywa si\u0119 casting na m\u0119\u017Ca Marioli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4063",[]],"63882444":["Re\u017C.: Tony Phelan.
Kobieta, kt\u00F3rej samoch\u00F3d wpad\u0142 w rozpadlin\u0119 powsta\u0142\u0105 w wyniku podmycia ulicy wod\u0105 z p\u0119kni\u0119tego wodoci\u0105gu, wydosta\u0142a si\u0119 z pu\u0142apki. M\u0105\u017C uratowa\u0142 jej \u017Cycie, samodzielnie przeprowadzaj\u0105c amputacj\u0119 przygniecionej nogi. Pacjentka przebywa ju\u017C w szpitalu, ale wci\u0105\u017C jest w stanie krytycznym. Derek operuje, gdy zg\u0142asza si\u0119 do niego pracownica spo\u0142eczna w sprawie adoptowanej c\u00F3rki. Poniewa\u017C on i by\u0142a partnerka s\u0105 w separacji, procedura adopcyjna mo\u017Ce zosta\u0107 cofni\u0119ta. Meredith, kt\u00F3ra to przewidzia\u0142a, znikn\u0119\u0142a razem z Zan\u0105. Richard chce wszczepi\u0107 Henry'emu aparat antycukrzycowy. To prosty zabieg, ale Teddy martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca. Ordynator odrywa Mirand\u0119 od pracy na sali operacyjnej, by zabra\u0107 j\u0105 do... myszy laboratoryjnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"63882445":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",[]],"63882446":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63882447":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["JM"]],"63882448":["W male\u0144kim domu we wsi Pie\u0144ki Rzewi\u0144skie mieszka pani Ania wraz z synkiem Antosiem. Kobieta od pewnego czasu choruje, jednak lekarze nie s\u0105 w stanie ustali\u0107, co jej dolega. Rodzina \u017Cyje w bardzo trudnych warunkach. Drzwi frontowe nie domykaj\u0105 si\u0119, a wiatr hula mi\u0119dzy dziurami w drewnianych \u015Bcianach. W domku brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Do akcji, u boku Katarzyny Dowbor, wkraczaj\u0105 Martyna i Wiesiek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63882449":["Rozwiedziona Maria mieszka wraz z dw\u00F3jk\u0105 swoich dzieci w zrujnowanym domu w Trzci\u0144cu. By\u0142y m\u0105\u017C kobiety uton\u0105\u0142 rok temu na oczach swoich pociech. Rodze\u0144stwo wci\u0105\u017C jeszcze nie dosz\u0142o do siebie po tej tragedii. Maria pracuje i dba o to, by jej dzieciom niczego nie brakowa\u0142o, nie jest jednak w stanie zaj\u0105\u0107 si\u0119 remontem niszczej\u0105cego domu. W budynku nie ma \u0142azienki ani toalety, a przez dziurawe drewniane \u015Bciany do \u015Brodka wdziera si\u0119 zimno. Artur i Wojtek zabior\u0105 si\u0119 za remont, kt\u00F3ry nastr\u0119czy im sporo trudno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63882450":["Samouk
Badura przynosi Ferdkowi walizk\u0119 z tajemnicz\u0105 zawarto\u015Bci\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce Kiepski wszed\u0142 w posiadanie nowoczesnego urz\u0105dzenia do nauki j\u0119zyk\u00F3w obcych. Sprz\u0119t zostaje przetestowany na Boczku. Efekty jego dzia\u0142ania maj\u0105 zaskakuj\u0105ce konsekwencje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b728a9345e1f688f255edb784b02f27f",["N"]],"63882451":["Kalibaba
Prezes Koz\u0142owski traci popularno\u015B\u0107 w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w osiedla. Obawia si\u0119, \u017Ce doprowadzi to do jego pora\u017Cki w nadchodz\u0105cych wyborach. Pomoc oferuje mu naukowiec z Politechniki Wroc\u0142awskiej. Twierdzi on, \u017Ce Koz\u0142owski mo\u017Ce wygra\u0107, dzi\u0119ki wykorzystaniu zdobyczy nowoczesnych technologii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1f954e2aaa0e096bcd9f4f40debec122",["N"]],"63882452":["Ksi\u0105dz Marek ukrywa na plebanii tajemniczego go\u015Bcia, R\u00F3\u017C\u0119. Nie mog\u0105c d\u0142u\u017Cej tai\u0107 jej obecno\u015Bci, wynajmuje mieszkanie dla kobiety. Mimo to gospodyni domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce co\u015B jest nie tak. Inwestor ma do\u015B\u0107 problem\u00F3w, jakie przysparza mu ekolog. Zg\u0142asza spraw\u0119 na policji. Dodatkowo oznajmia, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mu grozi\u0142. \u017Bbikowski nakazuje Klubowi Kawalera obserwacj\u0119 budowy. Panowie ch\u0119tnie si\u0119 zgadzaj\u0105. Dawid powoli zbli\u017Ca si\u0119 do Julii. Kobieta zaczyna mu si\u0119 zwierza\u0107 z osobistych rzeczy. Kordas pragnie si\u0119 pogodzi\u0107 z \u017Con\u0105. By okaza\u0107 jej swoje zaufanie, upowa\u017Cnia j\u0105 do wszystkich kont, tak\u017Ce firmowych. Witacki m\u00F3wi Bia\u0142achowi, \u017Ce ma dla niego wa\u017Cne informacje dotycz\u0105ce sprawy Laury i Emila.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63882453":["Re\u017C.: Benny Boom.
Do\u015Bwiadczony funkcjonariusz LAPD Paul Cutler (Gabriel Macht), ekspert w zakresie taktyk antyterrorystycznych, zostaje przeniesiony do Detroit. Ma za zadanie przeszkoli\u0107 dru\u017Cyn\u0119 S.W.A.T., specjaln\u0105 jednostk\u0119 policji, z najnowszych sposob\u00F3w uwalniania zak\u0142adnik\u00F3w. Cutler w ci\u0105gu dziesi\u0119ciu lat s\u0142u\u017Cby nie straci\u0142 ani jednego zak\u0142adnika. Wkr\u00F3tce ma si\u0119 to zmieni\u0107. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 treningi. Ju\u017C od samego pocz\u0105tku Cutler napotyka op\u00F3r ze strony zgranego zespo\u0142u. Z czasem jednak cz\u0142onkowie dru\u017Cyny doceniaj\u0105 zaanga\u017Cowanie i do\u015Bwiadczenie nowego dowodz\u0105cego. Tymczasem Paul nawi\u0105zuje romans z psycholog policyjn\u0105 Kim Byers (Carly Pope). Pewnego dnia grupa przyjmuje zg\u0142oszenie zwyk\u0142ego zak\u0142\u00F3cania spokoju. Policjanci jad\u0105 na miejsce zdarzenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce w jednym z biurowc\u00F3w by\u0142y agent rz\u0105dowy Walter Hatch (Robert Patrick) przetrzymuje swoj\u0105 partnerk\u0119 (Kristanna Loken). M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce k\u0142\u00F3tnia mi\u0119dzy nimi ma charakter prywatny, to po prostu zwyk\u0142a sprzeczka zakochanych. Sprawa wymyka si\u0119 spod kontroli. Dziewczyna zostaje uwolniona z r\u0105k Hatcha. Zak\u0142adniczka podnosi bro\u0144 jednego z cz\u0142onk\u00F3w S.W.A.T. i zaczyna mierzy\u0107 z niej do partnera. Cutler pr\u00F3buje j\u0105 uspokoi\u0107, ale bezskutecznie. Kobieta na oczach policjant\u00F3w i m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry j\u0105 przetrzymywa\u0142, odbiera sobie \u017Cycie. By\u0142y agent poprzysi\u0119ga zemst\u0119 na Cutlerze za \u015Bmier\u0107 ukochanej. Paul prze\u017Cywa utrat\u0119 pierwszego zak\u0142adnika w ca\u0142ej swojej karierze. Tymczasem Hatch wykrada dane na temat opracowanych taktyk uwalniania zak\u0142adnik\u00F3w oraz cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny S.W.A.T. Rozpoczyna polowanie na funkcjonariuszy. Jednak jego prawdziwym celem jest Paul. Wkr\u00F3tce porywa Kim. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. Cutler musi odszuka\u0107 Hatcha i uwolni\u0107 ukochan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1971408.jpg","",["N"]],"63882454":["Afera kryminalna
Ferdek martwi si\u0119 d\u0142ug\u0105 nieobecno\u015Bci\u0105 Mariana Pa\u017Adziocha. Podejrzewa, \u017Ce mog\u0142o mu si\u0119 sta\u0107 co\u015B z\u0142ego. Swoimi przeczuciami dzieli si\u0119 z Arnoldem Boczkiem. Obaj dochodz\u0105 wreszcie do wniosku, \u017Ce ich s\u0105siad zosta\u0142 zamordowany przez \u017Con\u0119. Wybucha wielka afera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4003",["N"]],"63882455":["\u015Awiat oczami bohater\u00F3w poka\u017Ce, \u017Ce zawsze istnieje rozwi\u0105zanie korzystne dla obu stron, a mniejsze nie oznacza gorsze.","","",["N"]],"63882456":["Re\u017C.: Darren Aronofsky.
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo - ona (Jennifer Lawrence) i on (Javier Bardem) prowadz\u0105 spokojne \u017Cycie dalekie od wielkiego miasta. Pewnego dnia do ich domu puka dwoje nieznajomych (Ed Harris), (Michelle Pfeiffer). Po chwili pukaj\u0105 kolejni. Nast\u0119pne wydarzenia wystawi\u0105 na pr\u00F3b\u0119 wzajemne zaufanie oraz mi\u0142o\u015B\u0107 ma\u0142\u017Conk\u00F3w. Re\u017Cyserem filmu jest Darren Aronofsky, kt\u00F3ry by\u0142 nominowany do Oscara za film \"Czarny \u0142ab\u0119d\u017A\" oraz \"Requiem dla snu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1875496.jpg","",["N"]],"63882457":["Amant
Nadia i Adam pr\u00F3buj\u0105 odzyska\u0107 pieni\u0105dze, kt\u00F3re po\u017Cyczy\u0142a swojemu kochankowi ich zleceniodawczyni. Tymczasem policja, prowadz\u0105c \u015Bledztwo dotycz\u0105ce zagini\u0119cia Cichonia, natrafia na kolejne tropy prowadz\u0105ce do kancelarii i Mateusza. M\u0119\u017Cczyzna robi wszystko, by chroni\u0107 swoich wp\u0142ywowych klient\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63882458":["D\u0142ug w rodzinie
Podczas windykacji d\u0142ugu w\u0142a\u015Bcicieli domu weselnego pod Warszaw\u0105 dochodzi do tragedii. Bu\u017Aka i Kuba staraj\u0105 si\u0119 uchroni\u0107 ci\u0119\u017Carn\u0105 kobiet\u0119 od bankructwa. Mateusz czuje si\u0119 coraz mniej pewnie. Nie udaje mu si\u0119 odzyska\u0107 zaufania mocodawc\u00F3w, za to Marcus umacnia swoj\u0105 pozycj\u0119 jako prawa r\u0119ka Kajdanowicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63882459":["Pani Teresa i jej pi\u0119tnastoletnia wnuczka Zuzia mieszkaj\u0105 w Z\u0142otej G\u00F3rze niedaleko Gr\u00F3jca. Dach ich domu zagra\u017Ca bezpiecze\u0144stwu, podobnie stary piec, a \u0142azienka kompletnie nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Zuzia nie ma, gdzie si\u0119 uczy\u0107, a jej babcia wypocz\u0105\u0107. Znaj\u0105c pasj\u0119 dziewczynki do \u015Bpiewu, Katarzyna Dowbor zabiera j\u0105 na spotkanie z Alicj\u0105 W\u0119gorzewsk\u0105. W tym czasie ekipa budowlana pod wodz\u0105 Artura Witkowskiego ci\u0119\u017Cko pracuje nad przystosowaniem pomieszcze\u0144 do potrzeb lokatorek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/291e3e601bdbf3e1464139403ac923de",["JM"]],"63882460":["M\u0105\u017C ma romans z niani\u0105
Ania i Robert Koszewscy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z kilkuletnim sta\u017Cem. Dot\u0105d zajmowa\u0142a ich g\u0142\u00F3wnie praca i \u017Cycie towarzyskie, p\u00F3\u0142tora roku temu na \u015Bwiecie pojawi\u0142o si\u0119 jednak pierwsze dziecko. Ania z trudem wytrzymuje na urlopie macierzy\u0144skim. Para postanawia w ko\u0144cu znale\u017A\u0107 opiekunk\u0119 do dziecka. Ich wyb\u00F3r pada na 40-letni\u0105 kobiet\u0119 z doskona\u0142ymi referencjami. Niebawem opiekunka nawi\u0105zuje romans z Robertem. Pewnego dnia w domu pary zjawia si\u0119 nieznany cz\u0142owiek. Z no\u017Cem w r\u0119ku kieruje si\u0119 do sypialni kochank\u00F3w. Niania rozpoznaje w nim swojego m\u0119\u017Ca. Kobieta ukrywa si\u0119 i dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9cdc22c2f31544977270e99a2d1f5dce",["N"]],"63882461":["Kalendarz
Marian Pa\u017Adzioch wiesza na korytarzu kalendarz z przykuwaj\u0105cymi m\u0119sk\u0105 uwag\u0119 zdj\u0119ciami. S\u0105siedzi rozpoczynaj\u0105 dyskusje na temat jego zawarto\u015Bci i roli w \u017Cyciu cz\u0142owieka. Ka\u017Cdy z mieszka\u0144c\u00F3w ma inne zdanie na temat tego, jakie zdj\u0119cia chcieliby codziennie ogl\u0105da\u0107. Ferdek postanawia wzi\u0105\u0107 spraw\u0119 w swoje r\u0119ce. Zaczyna szuka\u0107 atrakcyjnych wizualnie, zawsze aktualnych i u\u017Cytecznych fotografii do w\u0142asnego kalendarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7ced2e5d0651626d2910301fa570c5d4",["N"]],"63882006":["W okolicach Sochaczewa mieszka pani Aleksandra, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Jeden z nich cierpi na Aspargera. P\u00F3\u017Ano zdiagnozowany i d\u0142ugo nieleczony ch\u0142opiec w og\u00F3le nie nawi\u0105zuje kontaktu z otoczeniem i \u017Cyje w swoim \u015Bwiecie. Pani Aleksandry nie sta\u0107 na remont domu. Do tej pory uda\u0142o jej si\u0119 jedynie naprawi\u0107 ciekn\u0105cy dach. Pop\u0119kane \u015Bciany i rozpadaj\u0105ce si\u0119 pod\u0142ogi wymagaj\u0105 jednak natychmiastowej uwagi. W kuchni stoi tak\u017Ce niebezpieczny dla domownik\u00F3w piec gazowy. Niezb\u0119dnych zmian, pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor, dokonaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","","",["N"]],"63882007":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"63882008":["Casanova
Fabian i Kasia planuj\u0105 \u015Blub i wsp\u00F3lne \u017Cycie. M\u0119\u017Cczyzna, chocia\u017C szczerze kocha swoj\u0105 narzeczon\u0105, ma problem z dochowaniem jej wierno\u015Bci. Kobieta ma ju\u017C do\u015B\u0107 wybaczania ukochanemu kolejnych zdrad. Tymczasem Fabian nie jest w stanie pozby\u0107 si\u0119 swoich kochanek, kt\u00F3re staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej natarczywe, a nawet niebezpieczne.","","",["N"]],"63882009":["Demony
W jednym z warszawskich park\u00F3w zostaje postrzelona opiekunka do dziecka. Gdy na miejsce zdarzenie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 str\u00F3\u017Ce prawa, snajper atakuje ponownie. Tym razem rani policyjnego technika. Tymczasem Kub\u0119 odwiedza by\u0142a dziewczyna, Magda. Kobieta ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 naprawi\u0107 stosunki z dawnym partnerem. Chce, by dali sobie jeszcze jedn\u0105 szans\u0119. Desperackie zachowanie Magdy niepokoi Kub\u0119.","","",["N"]],"63882010":["Fa\u0142szywy trop
16-letnia Julia zg\u0142asza zagini\u0119cie o dwa lata starszego brata Daniela. Oboje pochodz\u0105 z biednej rodziny, ich mama zmar\u0142a na raka, a ojciec po jej \u015Bmierci zacz\u0105\u0142 pi\u0107. Pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce Daniel by\u0142 zamieszany w handel narkotykami. By\u0107 mo\u017Ce narazi\u0142 si\u0119 niew\u0142a\u015Bciwym osobom.","","",["N"]],"63882011":["Sylwia przywozi do szpitala swojego synka Krzysia, kt\u00F3ry z\u0142ama\u0142 r\u0119k\u0119. Na oddziale zjawiaj\u0105 si\u0119 ojciec dziecka i jego partnerka Krystyna. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opiec by\u0142 bez opieki, kiedy dosz\u0142o do wypadku. Krystyna atakuje Sylwi\u0119 i nazywa j\u0105 nieodpowiedzialn\u0105 matk\u0105. Tymczasem piel\u0119gniarka Ania zauwa\u017Ca, \u017Ce partnerka Macieja nazywa ch\u0142opca Bartusiem. M\u0119\u017Cczyzna t\u0142umaczy, \u017Ce tak mia\u0142 na imi\u0119 jej syn, kt\u00F3rego straci\u0142a, a teraz czasem si\u0119 myli. Ani\u0119 coraz bardziej niepokoi zachowanie Krystyny, a Sylwia obawia si\u0119, \u017Ce kobieta chce odebra\u0107 jej dziecko. Tymczasem do piel\u0119gniarki Ani przychodzi jej przyrodni brat Pawe\u0142. Ch\u0142opak informuje j\u0105, \u017Ce b\u0119dzie stara\u0142 si\u0119 o zachowek po ojcu. Ania jest jedyn\u0105 spadkobierczyni\u0105, odziedziczy\u0142a dom. Boi si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie musia\u0142a si\u0119 zapo\u017Cyczy\u0107, \u017Ceby sp\u0142aci\u0107 brata.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c1fdb4eea76a38c380c17f630d2cc219",[]],"63882012":["Jej ostatnie s\u0142owo
Detektywi s\u0105 \u015Bwiadkami pr\u00F3by zab\u00F3jstwa. Ci\u0119\u017Cko ranna Marlena Pawlas, zanim traci przytomno\u015B\u0107, wypowiada pierwsze dwie g\u0142oski jakiego\u015B s\u0142owa. Wygl\u0105da na to, \u017Ce kobieta pr\u00F3bowa\u0142a wskaza\u0107 swojego niedosz\u0142ego zab\u00F3jc\u0119. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce jest nim jej m\u0105\u017C, Robert. \u015Aledczy szybko jednak ustalaj\u0105, \u017Ce o wiele bardziej prawdopodobny motyw zabicia Marleny mia\u0142a zakochana w Robercie Anna. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce nie tylko ta dw\u00F3jka mog\u0142a chcie\u0107 \u015Bmierci Marleny...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ab42c98dc5e55ec7ca42153ea8813d70",[]],"63882013":["Dajcie mi dow\u00F3d
Do detektyw\u00F3w Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Tatiana Cichocka. Kobieta podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C, Kuba - tragicznie zmar\u0142y miesi\u0105c temu - m\u00F3g\u0142 upozorowa\u0107 swoj\u0105 \u015Bmier\u0107. Tatiana chce, \u017Ceby detektywi dowiedzieli si\u0119, czy Kuba rzeczywi\u015Bcie nie \u017Cyje. Malanowski i jego asystenci odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna rzeczywi\u015Bcie mia\u0142 przed swoj\u0105 \u017Con\u0105 wiele tajemnic.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cbd610f2fd2b6976d01d31981c10d8ad",[]],"63882014":["Jaru\u015B kolejny ju\u017C raz wyrusza na wojn\u0119 z samotno\u015Bci\u0105. Zanurzony w samotno\u015Bci i otoczony g\u0142osami przesz\u0142o\u015Bci, Adrian, kre\u015Bli po \u015Bcianach cytaty, kt\u00F3re o\u017Cywiaj\u0105 nie tylko \u015Bciany, ale i jego samego. Jedyn\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 i towarzyszk\u0105 \u017Cycia \u0141ukasza jest mama. Zamieszczane w gazetach og\u0142oszenia matrymonialne przynios\u0142y Mariuszowi barwne esemesowe nieporozumienia.","","",["N"]],"63882015":["Jaru\u015B coraz pewniejszym krokiem zmierza ku mi\u0142o\u015Bci. Uczucie pani Anieli z Piotrem przetrwa\u0142o roz\u0142\u0105k\u0119 i up\u0142ywaj\u0105cy czas. Tymczasem Micha\u0142, kucharz z zawodu, a poeta z zami\u0142owania, wci\u0105\u017C cierpi na samotno\u015B\u0107, czeka, marzy i wspomina. Codzienno\u015B\u0107 Darka jest szara i przewidywalna w ka\u017Cdej minucie. Dlatego zamieszcza w gazetach anonse matrymonialne.","","",["N"]],"63882016":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Medalik
Kiepski ma powa\u017Cne k\u0142opoty finansowe. Postanawia odda\u0107 co\u015B w zastaw. Z rozpacz\u0105 u\u015Bwiadamia sobie jednak, \u017Ce ostatni\u0105 cenn\u0105 rzecz\u0105, jak\u0105 posiada, jest pami\u0105tkowy medalik. Ma go od czas\u00F3w Pierwszej Komunii \u015Awi\u0119tej.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777d28ed9dfba5de52dfad6774c0c79",["N"]],"63882017":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Chichot
Arnold Boczek od d\u0142u\u017Cszego czasu ma bardzo dobry humor. Pytany o cokolwiek, odpowiada g\u0142o\u015Bnym chichotem i sprawia wra\u017Cenie osoby bardzo zadowolonej z siebie. Pa\u017Adziocha i Ferdka wyra\u017Anie dra\u017Cni zachowanie s\u0105siada. Postanawiaj\u0105 zepsu\u0107 mu ten \"wiecznie\" dobry nastr\u00F3j.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77775477ce612e309800ccb867871a6e",["N"]],"63882018":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"63882019":["Nieplanowana ci\u0105\u017Ca
Ewa i Tomasz Mural s\u0105 par\u0105 40-latk\u00F3w. Nie my\u015Bl\u0105 o dzieciach i \u015Blubie. Nieoczekiwanie Ewa zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119. Relacje ma\u0142\u017Conk\u00F3w zaczynaj\u0105 si\u0119 psu\u0107, kiedy m\u0119\u017Cczyzna sugeruje przysz\u0142ej matce, by pozby\u0142a si\u0119 niechcianego dziecka. Wkr\u00F3tce Ewa zaczyna krwawi\u0107. Twierdzi, \u017Ce Tomasz podaje jej leki poronne. Kobieta podejmuje walk\u0119 o nienarodzone dziecko.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2a7bc5d61c5988e5e1a36ebb0a1eccdd",["N"]],"63882020":["Casanova
Fabian i Kasia planuj\u0105 \u015Blub i wsp\u00F3lne \u017Cycie. M\u0119\u017Cczyzna, chocia\u017C szczerze kocha swoj\u0105 narzeczon\u0105, ma problem z dochowaniem jej wierno\u015Bci. Kobieta ma ju\u017C do\u015B\u0107 wybaczania ukochanemu kolejnych zdrad. Tymczasem Fabian nie jest w stanie pozby\u0107 si\u0119 swoich kochanek, kt\u00F3re staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej natarczywe, a nawet niebezpieczne.","","",["N"]],"63882021":["Umrze\u0107 z mi\u0142o\u015Bci
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel dobrze prosperuj\u0105cej firmy farmaceutycznej. M\u0119\u017Cczyzna jest nieuleczalnie chory. Prosi detektyw\u00F3w, aby obserwowali jego \u017Con\u0119, kt\u00F3r\u0105 niedawno po\u015Blubi\u0142, ale nie jest pewny jej uczu\u0107. Dochodzenie szybko wykazuje, \u017Ce kobieta spotyka si\u0119 z m\u0142odym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry by\u0142 kiedy\u015B jej ch\u0142opakiem...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/45a017fa4bfceec3b8e6e91b53f3a69c",[]],"63882022":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63882023":["W okolicach Sochaczewa mieszka pani Aleksandra, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Jeden z nich cierpi na Aspargera. P\u00F3\u017Ano zdiagnozowany i d\u0142ugo nieleczony ch\u0142opiec w og\u00F3le nie nawi\u0105zuje kontaktu z otoczeniem i \u017Cyje w swoim \u015Bwiecie. Pani Aleksandry nie sta\u0107 na remont domu. Do tej pory uda\u0142o jej si\u0119 jedynie naprawi\u0107 ciekn\u0105cy dach. Pop\u0119kane \u015Bciany i rozpadaj\u0105ce si\u0119 pod\u0142ogi wymagaj\u0105 jednak natychmiastowej uwagi. W kuchni stoi tak\u017Ce niebezpieczny dla domownik\u00F3w piec gazowy. Niezb\u0119dnych zmian, pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor, dokonaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","","",["N"]],"63882024":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"63882025":["Odkopane w Brzegu
Sebastian Witkowski i Olaf Popkiewicz odwiedzaj\u0105 miasto Brzeg. Na pro\u015Bb\u0119 burmistrza weryfikuj\u0105 jedn\u0105 z legend. W tym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C go\u015Bcie. Pasjonaci historii docieraj\u0105 do ciekawych odkry\u0107.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d4bd642b4fe05c7eb33dd78c994a7957",["JM"]],"63882026":["Wa\u0142cz - \u015Bladem relacji Piwowara
W kolejnym odcinku programu Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski odwiedzaj\u0105 Wa\u0142 Pomorski. Cho\u0107 teren ten jest ju\u017C dok\u0142adnie przeszukany, bohaterowie serii udowodni\u0105, \u017Ce nadal mo\u017Cna znale\u017A\u0107 tam interesuj\u0105ce artefakty. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 \u015Blad\u00F3w walk w okolicach Wa\u0142cza. Sebastian poczuje si\u0119 jak w wehikule czasu.","","",["JM"]],"63882027":["Dwie pary czeka kilka randek. Swojego partnera poznaj\u0105 dopiero w trakcie pierwszego spotkania. Nie wiadomo, co ich czeka: mo\u017Ce by\u0107 to k\u0105piel w miodzie, walka w kisielu czy mycie wy\u015Bcigowego samochodu. Nieznaj\u0105ce si\u0119 w og\u00F3le osoby b\u0119d\u0105 musia\u0142y wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107, by sprosta\u0107 szalonym wyzwaniom.","","",["N"]],"63882028":["S\u0142uchaj m\u0119\u017Ca swego","","",["N"]],"63882029":["Za\u0142oga sprawdza doniesienie kobiety, kt\u00F3ra zauwa\u017Cy\u0142a zw\u0142oki w parku. Zieli\u0144ska i Kami\u0144ska odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna w krzakach zosta\u0142 pobity, ale \u017Cyje. Wkr\u00F3tce rozmawiaj\u0105 z ojcem poszkodowanego. Twierdzi on, \u017Ce syn dzie\u0144 wcze\u015Bniej wyszed\u0142 na si\u0142owni\u0119. Po sprawdzeniu monitoringu okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak nie dotar\u0142 na miejsce. Rodzic staje si\u0119 podejrzanym w sprawie. Tymczasem patrol dostaje drugie wezwanie. Ch\u0142opak na rowerze chcia\u0142 okra\u015B\u0107 przechodnia. Po przyje\u017Adzie na miejsce wychodzi na jaw, \u017Ce incydent by\u0142 zaplanowany, a z\u0142odziej zamierza\u0142 w ten spos\u00F3b chroni\u0107 blisk\u0105 mu osob\u0119. P\u00F3\u017Aniej Asia robi test ci\u0105\u017Cowy. Sfrustrowana prywatnymi problemami wy\u0142adowuje si\u0119 na Lenie. Mi\u0119dzy policjantkami dochodzi do k\u0142\u00F3tni.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/49c1c836db839119fba822fcd0b433c0",["N"]],"63882030":["Jowita
Zagini\u0119cie Jowity zg\u0142asza niespokrewniona z ni\u0105 osoba - Marzena Krzemi\u0144ska, u kt\u00F3rej dziewczyna pracuje jako niania. Dwudziestolatka dorasta\u0142a w domu dziecka, gdzie trafi\u0142a po \u015Bmierci matki. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce Jowita nie wr\u00F3ci\u0142a do domu od kilku dni. Ostatnie logowanie jej telefonu jest w mieszkaniu, w kt\u00F3rym by\u0142a na imprezie z Olkiem, koleg\u0105 z bidula. Str\u00F3\u017Ce prawa przes\u0142uchuj\u0105 ch\u0142opaka.","","",["N"]],"63882031":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"63882032":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"63882033":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","","",[]],"63882034":["Marta proponuje Ance, by pojecha\u0142a z ni\u0105 do Wadlewa i na chwil\u0119 oderwa\u0142a si\u0119 od my\u015Blenia o Kamilu. Dziewczyna musi jednak poza\u0142atwia\u0107 sporo spraw na uczelni. Okazuje si\u0119, \u017Ce Filip zgotowa\u0142 jej mas\u0119 problem\u00F3w. Zwierza si\u0119 kole\u017Cance, kt\u00F3ra oferuje pomoc. Wenerski dowiaduje si\u0119 o przyczynach wypadku Filipa. Postanawia powa\u017Cnie z nim porozmawia\u0107. Syn zaskakuje go swoj\u0105 decyzj\u0105. Emilka cieszy si\u0119 z przyjazdu Marty do Wadlewa. Tymczasem Marzena i Wiktoria przygotowuj\u0105 si\u0119 do pokazu mody i rozwieszaj\u0105 plakaty w Nowosi\u00F3\u0142kach. Tamtejsze krawcowe nie s\u0105 z tego zadowolone. Maj\u0105 plan, jak zaszkodzi\u0107 konkurencji.","","",[]],"63882035":["Kopernik
Na korytarzu pod drzwiami Kiepskich pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna z bukietem kwiat\u00F3w. Twierdzi, \u017Ce nazywa si\u0119 Miko\u0142aj Kopernik (Andrzej K\u0142ak) i kocha Mariol\u0119. Niestety dziewczyna nie podziela jego uczu\u0107 i u\u017Cywa wszelkich sposob\u00F3w, aby unikn\u0105\u0107 zalot\u00F3w natr\u0119tnego adoratora. M\u0119\u017Cczyzna nie rezygnuje jednak i podwaja starania, by podbi\u0107 serce c\u00F3rki Ferdynanda.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/19de6e71c76dcca57dc86547d744bda4",["N"]],"63882036":["Nigdy za niego nie wyjdziesz
Emeryt Jan odkrywa, \u017Ce jego c\u00F3rka, Marta, darzy uczuciem m\u0119\u017Cczyzn\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Jan nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia ukochanej c\u00F3rki z niepe\u0142nosprawnym cz\u0142owiekiem, dlatego stara si\u0119 rozdzieli\u0107 par\u0119 zakochanych, trac\u0105c przy tym zdrowie. Teraz Marta musi walczy\u0107 nie tylko o siebie, ale i o najwa\u017Cniejszych m\u0119\u017Cczyzn w jej \u017Cyciu.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/688db09ebc609e9d263008fa539a398a",["N"]],"63882037":["Dzika lokatorka
Paulina i Oskar zamierzaj\u0105 sprzeda\u0107 swoje mieszkanie i kupi\u0107 apartament. Pewnego dnia kobieta przypadkowo spotyka swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119 z liceum, Marzen\u0119, samotn\u0105 matk\u0119 dw\u00F3jki dzieci. Kobieta pilnie potrzebuje mieszkania pod wynajem. Paulina proponuje, by na jaki\u015B czas zamieszka\u0142a z ni\u0105 i Oskarem. Marzena wprowadza si\u0119 z dzie\u0107mi do mieszkania Radeckich. Szybko jednak okazuje si\u0119 wyj\u0105tkowo uci\u0105\u017Cliw\u0105 lokatork\u0105. Paulina musi wi\u0119c pozby\u0107 si\u0119 lokatorki. Daje jej tydzie\u0144 na znalezienie innego mieszkania, w tym czasie wraz z Oskarem wyje\u017Cd\u017Ca na wie\u015B. Kiedy para wraca, odkrywa, \u017Ce Marzena wymieni\u0142a zamki w mieszkaniu i nie zamierza wpu\u015Bci\u0107 do lokalu prawowitych w\u0142a\u015Bcicieli.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/248fb7ee6e2ff21f3fa942433ca27a8b",["N"]],"63882038":["S\u0142uchaj m\u0119\u017Ca swego","","",["N"]],"63882039":["Za\u0142oga sprawdza doniesienie kobiety, kt\u00F3ra zauwa\u017Cy\u0142a zw\u0142oki w parku. Zieli\u0144ska i Kami\u0144ska odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna w krzakach zosta\u0142 pobity, ale \u017Cyje. Wkr\u00F3tce rozmawiaj\u0105 z ojcem poszkodowanego. Twierdzi on, \u017Ce syn dzie\u0144 wcze\u015Bniej wyszed\u0142 na si\u0142owni\u0119. Po sprawdzeniu monitoringu okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak nie dotar\u0142 na miejsce. Rodzic staje si\u0119 podejrzanym w sprawie. Tymczasem patrol dostaje drugie wezwanie. Ch\u0142opak na rowerze chcia\u0142 okra\u015B\u0107 przechodnia. Po przyje\u017Adzie na miejsce wychodzi na jaw, \u017Ce incydent by\u0142 zaplanowany, a z\u0142odziej zamierza\u0142 w ten spos\u00F3b chroni\u0107 blisk\u0105 mu osob\u0119. P\u00F3\u017Aniej Asia robi test ci\u0105\u017Cowy. Sfrustrowana prywatnymi problemami wy\u0142adowuje si\u0119 na Lenie. Mi\u0119dzy policjantkami dochodzi do k\u0142\u00F3tni.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/49c1c836db839119fba822fcd0b433c0",["N"]],"63882040":["Demony
W jednym z warszawskich park\u00F3w zostaje postrzelona opiekunka do dziecka. Gdy na miejsce zdarzenie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 str\u00F3\u017Ce prawa, snajper atakuje ponownie. Tym razem rani policyjnego technika. Tymczasem Kub\u0119 odwiedza by\u0142a dziewczyna, Magda. Kobieta ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 naprawi\u0107 stosunki z dawnym partnerem. Chce, by dali sobie jeszcze jedn\u0105 szans\u0119. Desperackie zachowanie Magdy niepokoi Kub\u0119.","","",["N"]],"63882041":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"63882042":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"63882043":["Marta proponuje Ance, by pojecha\u0142a z ni\u0105 do Wadlewa i na chwil\u0119 oderwa\u0142a si\u0119 od my\u015Blenia o Kamilu. Dziewczyna musi jednak poza\u0142atwia\u0107 sporo spraw na uczelni. Okazuje si\u0119, \u017Ce Filip zgotowa\u0142 jej mas\u0119 problem\u00F3w. Zwierza si\u0119 kole\u017Cance, kt\u00F3ra oferuje pomoc. Wenerski dowiaduje si\u0119 o przyczynach wypadku Filipa. Postanawia powa\u017Cnie z nim porozmawia\u0107. Syn zaskakuje go swoj\u0105 decyzj\u0105. Emilka cieszy si\u0119 z przyjazdu Marty do Wadlewa. Tymczasem Marzena i Wiktoria przygotowuj\u0105 si\u0119 do pokazu mody i rozwieszaj\u0105 plakaty w Nowosi\u00F3\u0142kach. Tamtejsze krawcowe nie s\u0105 z tego zadowolone. Maj\u0105 plan, jak zaszkodzi\u0107 konkurencji.","","",[]],"63882044":["Kopernik
Na korytarzu pod drzwiami Kiepskich pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna z bukietem kwiat\u00F3w. Twierdzi, \u017Ce nazywa si\u0119 Miko\u0142aj Kopernik (Andrzej K\u0142ak) i kocha Mariol\u0119. Niestety dziewczyna nie podziela jego uczu\u0107 i u\u017Cywa wszelkich sposob\u00F3w, aby unikn\u0105\u0107 zalot\u00F3w natr\u0119tnego adoratora. M\u0119\u017Cczyzna nie rezygnuje jednak i podwaja starania, by podbi\u0107 serce c\u00F3rki Ferdynanda.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/19de6e71c76dcca57dc86547d744bda4",["N"]],"63882045":["Dwie pary czeka kilka randek. Swojego partnera poznaj\u0105 dopiero w trakcie pierwszego spotkania. Nie wiadomo, co ich czeka: mo\u017Ce by\u0107 to k\u0105piel w miodzie, walka w kisielu czy mycie wy\u015Bcigowego samochodu. Nieznaj\u0105ce si\u0119 w og\u00F3le osoby b\u0119d\u0105 musia\u0142y wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107, by sprosta\u0107 szalonym wyzwaniom.","","",["N"]],"63882046":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63882047":["Wa\u0142cz - \u015Bladem relacji Piwowara
W kolejnym odcinku programu Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski odwiedzaj\u0105 Wa\u0142 Pomorski. Cho\u0107 teren ten jest ju\u017C dok\u0142adnie przeszukany, bohaterowie serii udowodni\u0105, \u017Ce nadal mo\u017Cna znale\u017A\u0107 tam interesuj\u0105ce artefakty. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 \u015Blad\u00F3w walk w okolicach Wa\u0142cza. Sebastian poczuje si\u0119 jak w wehikule czasu.","","",["JM"]],"63882048":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835442.jpg","",[]],"63882049":["W Wielk\u0105 Sobot\u0119 Ewa doradzi, co przygotowa\u0107 na \u015Bwi\u0105teczny obiad. Ugotuje ros\u00F3\u0142 wo\u0142owy z w\u0105tr\u00F3bk\u0105, usma\u017Cy te\u017C kotlety schabowe. Na deser za\u015B poda ciasto orzechowe. Zaproszeni go\u015Bcie opowiedz\u0105 o tegorocznych trendach \u015Blubnych. Korzystaj\u0105c z ich rad, Ewa przygotowuje gustowny tort dla nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"63882050":["W tym odcinku Ewa Wachowicz przygotuje dania smaczne, ale przed wszystkim zdrowe. Najpierw porozmawia z dietetyczn\u0105, a nast\u0119pnie, kieruj\u0105c si\u0119 jej wskaz\u00F3wkami, przyrz\u0105dzi \u015Bniadanie, obiad i deser. B\u0119d\u0105 to: kasza z jarmu\u017Cem, orzechami, serem kozim i \u015Bliwkami, filet z indyka zapiekany z warzywami oraz delikatny pudding ry\u017Cowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"63882051":["Elwira ma wra\u017Cenie, \u017Ce jest prze\u015Bladowana przez s\u0105siada, kt\u00F3remu niechc\u0105cy zajecha\u0142a drog\u0119.
Elwira przeprowadza si\u0119 wraz z rodzin\u0105 do domu, kt\u00F3ry jej m\u0105\u017C Micha\u0142 odziedziczy\u0142 po zmar\u0142ych rodzicach. Wyje\u017Cd\u017Caj\u0105c ze swojej posesji, kobieta niechc\u0105cy zaje\u017Cd\u017Ca drog\u0119 Norbertowi. M\u0119\u017Cczyzna wyzywa Elwir\u0119 i opluwa jej samoch\u00F3d. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce agresywny m\u0119\u017Cczyzna jest przyjacielem jej m\u0119\u017Ca z liceum. Norbert przeprasza Elwir\u0119, a Micha\u0142 zaprasza dawnego znajomego na kolacj\u0119. W trakcie tego spotkania Elwira zakochuje si\u0119 w Norbercie , nie ujawnia si\u0119 jednak ze swoimi uczuciami. Niebawem Norbert ponownie upokarza Elwir\u0119. Kobieta \u017C\u0105da wyja\u015Bnie\u0144. W\u00F3wczas wychodzi na jaw sekret z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63882052":["Mecenas Janos
Policja poszukuje znanego i szanowanego w \u015Brodowisku mecenasa, kt\u00F3ry wiecz\u00F3r przed znikni\u0119ciem mia\u0142 odebra\u0107 nagrod\u0119 za dzia\u0142alno\u015B\u0107 pro publico bono. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop milionera, kt\u00F3rego zaginiony kiedy\u015B broni\u0142 w sprawie o gwa\u0142t. Okazuje si\u0119, i\u017C dziennikarz jednego z portali internetowych odkry\u0142 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 bogacza i doni\u00F3s\u0142 o tym jego dawnemu prawnikowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63882053":["Ma\u0142a kucharka
Gosia wychowuje 6-letni\u0105 Laur\u0119 i pracuje zdalnie. Pewnego dnia, przygotowuj\u0105c obiad, kobieta u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce nie kupi\u0142a pietruszki. Dzwoni w tej sprawie do m\u0119\u017Ca, po czym siada do pracy. Laura, chc\u0105c pom\u00F3c mamie, zrywa kilka listk\u00F3w difenbachii, kt\u00F3re wrzuca do zupy. Gosia nak\u0142ada sobie zaprawion\u0105 truj\u0105c\u0105 ro\u015Blin\u0105 potraw\u0119 i zjada j\u0105. Niebawem zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107. Resztkami si\u0142 dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63882054":["Rabu\u015B
Z restauracji Barbary W\u0142odkowskiej zaczynaj\u0105 znika\u0107 pieni\u0105dze. Kobieta jest pewna, \u017Ce okrada j\u0105 kt\u00F3ry\u015B z pracownik\u00F3w. Jej podejrzenia padaj\u0105 na 32-letniego Ukrai\u0144ca - Michai\u0142a Dow\u017Cenko. Kobieta jest za\u0142amana, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 jej bliski nie tylko na stopie zawodowej. W prywatnym \u015Bledztwie Barbar\u0119 wspiera c\u00F3rka Edyta. W trakcie poszukiwa\u0144 z\u0142odzieja kobiety odkrywaj\u0105 tak\u017Ce szokuj\u0105cy rodzinny sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63882055":["Pojednanie
Ann\u0119 Stasiak wychowali dziadkowie, Gra\u017Cyna i Mieczys\u0142aw. Dziewczyna nigdy nie pozna\u0142a swojego ojca, a matka porzuci\u0142a j\u0105, gdy by\u0142a jeszcze niemowl\u0119ciem. Pewnego dnia jednak Marzena ponownie pojawia si\u0119 w \u017Cyciu c\u00F3rki. Gra\u017Cyna nie wpuszcza jej do domu. \u015Awiadkiem tego zdarzenia jest Anna. Dziewczyna nie potrafi zapanowa\u0107 nad ciekawo\u015Bci\u0105, poniewa\u017C s\u0142ysza\u0142a o swojej matce wiele z\u0142ych rzecz. Dziadkowie opowiadali jej, \u017Ce Marzena pi\u0142a, krad\u0142a, a tak\u017Ce \u017Ale si\u0119 prowadzi\u0142a. W ko\u0144cu Anna decyduje si\u0119 spotka\u0107 z kobiet\u0105. Powoli nawi\u0105zuje si\u0119 mi\u0119dzy nimi ni\u0107 sympatii. Tak\u017Ce Gra\u017Cyna i Mieczys\u0142aw zastanawiaj\u0105 czy, nie powinni wybaczy\u0107 Marzenie. W\u00F3wczas jednak do ich domu wkracza policja. Okazuje si\u0119, \u017Ce Marzena jest poszukiwana listem go\u0144czym w zwi\u0105zku z licznymi oszustwami i wy\u0142udzeniami, jakich dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 na terenie ca\u0142ego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2017232.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/779ede82d67990117d295596168442ff",["N"]],"63882056":["Pani Aneta samotnie wychowuje trzynastoletniego syna. Ojciec nie interesuje si\u0119 ch\u0142opcem. Pani Anecie pomaga\u0142 brat, kt\u00F3ry jednak zmar\u0142 dwa lata temu. Kobieta i jej syn zostali sami w domu, kt\u00F3ry jest ruin\u0105. Przez dziurawy dach leje si\u0119 woda, pod\u0142ogi r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 liczne szczeliny, a kopc\u0105cy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Nie dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C kanalizacji i nie ma ciep\u0142ej wody. Pani Aneta marzy o tym, by spokojny i zdolny Marcin wreszcie mia\u0142 odpowiednie warunki do nauki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a zbuduje go ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164365.jpg","",["JM"]],"63882057":["Trudno powiedzie\u0107
Prezes Koz\u0142owski proponuje Ferdkowi Kiepskiemu powo\u0142anie nowej partii. Mia\u0142aby ona skupia\u0107 osoby niereprezentuj\u0105ce \u017Cadnych konkretnych pogl\u0105d\u00F3w politycznych. Do stronnictwa zaczynaj\u0105 garn\u0105\u0107 si\u0119 kolejni mieszka\u0144cy kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c8d09b79312713fa187cc642354e634f",["N"]],"63882058":["Paco Rabaco
Halina wpada w na\u0142\u00F3g. Zaczyna kupowa\u0107 ogromne ilo\u015Bci ubra\u0144 w sklepach z u\u017Cywan\u0105 odzie\u017C\u0105. Odkrywa bowiem, \u017Ce mo\u017Cna zrobi\u0107 na nich dobry interes. Kupione w second handach markowe ubrania mo\u017Cna bowiem sprzedawa\u0107 o wiele dro\u017Cej. W dzia\u0142ania Kiepskiej anga\u017Cuje si\u0119 ca\u0142a rodzina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ee45cbc3987cba1d2f487289df999f59",["N"]],"63882059":["Pa\u017A kr\u00F3lowej
Jolasia pod wp\u0142ywem obejrzanego w telewizji programu postanawia zosta\u0107 kr\u00F3low\u0105. Twierdzi, \u017Ce to stan umys\u0142u, nie funkcja. \u017Bona Waldemara zaczyna lansowa\u0107 w swoim otoczeniu nowy styl \u017Cycia. Rozpoczyna mod\u0119, kt\u00F3r\u0105 podchwytuj\u0105 inne znajome kobiety. Na jej drodze staje te\u017C Kr\u00F3lowa Weronika Babilona (Weronika Ksi\u0105\u017Ckiewicz) oraz Kat (Mariusz W\u0119g\u0142owski).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ca11bde72a0223e8871384e237b3c254",["N"]],"63882060":["Ania boi si\u0119, \u017Ce jej te\u015B\u0107 to pedofil
Ania niedawno wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Darka. W ich domu pojawia si\u0119 te\u015B\u0107 kobiety, Waldemar. M\u0119\u017Cczyzna nie by\u0142 obecny na \u015Blubie syna, lecz bardzo chce pozna\u0107 jego wybrank\u0119 oraz jej c\u00F3rk\u0119 z poprzedniego zwi\u0105zku, Basi\u0119. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Waldemar odsiadywa\u0142 w wi\u0119zieniu wyrok za pedofili\u0119. Darek pr\u00F3buje broni\u0107 ojca, Ania jednak boi si\u0119 o c\u00F3rk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce to nie jedyny sekret, jaki skrywa jej \u015Bwie\u017Co upieczony m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"63882061":["Pani Angelika uciek\u0142a od agresywnego m\u0119\u017Ca. Teraz samotnie wychowuje pi\u0119cioro dzieci. Rodzina mieszka w Karolowie, ich dom jednak jest w tragicznym stanie. W budynku nie ma \u017Cadnego ogrzewania, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody, a dziurawy dach przecieka. Mimo trudnych warunk\u00F3w pani Angelika, kt\u00F3ra pracuje jako monterka mebli, stara si\u0119 nie traci\u0107 dobrego humoru. Katarzynie Dowbor towarzysz\u0105 architekt Martyna Kupczyk i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105. Pomog\u0105 oni pani Angelice spe\u0142ni\u0107 marzenie o ciep\u0142ym, rodzinnym domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165345.jpg","",["JM"]],"63882062":["Parszywa przesz\u0142o\u015B\u0107
Micha\u0142 Majchrzyk i jego \u017Cona Danuta prowadz\u0105 hotel w podwarszawskiej miejscowo\u015Bci. M\u0119\u017Cczyzna postanawia kandydowa\u0107 na burmistrza. Niespodziewanie do biura Micha\u0142a przychodzi m\u0142oda, nieznajoma kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce ma dowody na to, \u017Ce 19 lat wcze\u015Bniej zgwa\u0142ci\u0142 kobiet\u0119. Pojawienie si\u0119 nieznajomej daje pocz\u0105tek serii wydarze\u0144, kt\u00F3re nie tylko zagra\u017Caj\u0105 sukcesowi wyborczemu Micha\u0142a, ale tak\u017Ce jego \u017Cyciu prywatnemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63882063":["Ci\u0119\u017Carna
25-letnia Kasia jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a do domu po ostatnim dniu pracy na stacji benzynowej. Jej m\u0105\u017C Daniel szuka\u0142 jej w szpitalu, ale \u015Blad po niej zagin\u0105\u0142. Policjanci w czasie \u015Bledztwa ustalaj\u0105, \u017Ce poszukiwana mia\u0142a romans i by\u0107 mo\u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy z kochankiem. Niepokoi ich te\u017C spok\u00F3j, jaki zachowuje Daniel. Zanim udaje im si\u0119 odkry\u0107, z kim Kasia si\u0119 spotyka\u0142a, jej m\u0105\u017C wyje\u017Cd\u017Ca z miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63882064":["Hasztag
Na policj\u0119 dzwoni kobieta, twierdz\u0105c, \u017Ce zosta\u0142a zgwa\u0142cona przez swojego pracodawc\u0119. Dowodem w sprawie ma by\u0107 sukienka ofiary z materia\u0142em genetycznym oprawcy. Niebawem na komisariacie zjawia si\u0119 popularna influencerka, informuj\u0105c funkcjonariuszy, \u017Ce ona tak\u017Ce by\u0142a przez tego m\u0119\u017Cczyzn\u0119 molestowana. Kobieta szczeg\u00F3\u0142owo opisuje to zdarzenie w internecie. Natalia podejrzewa, \u017Ce Edyta zmaga si\u0119 z depresj\u0105 z powodu wypadku samochodowego i niepe\u0142nosprawno\u015Bci. Kobieta stara si\u0119 pom\u00F3c przyjaci\u00F3\u0142ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63882065":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63882066":["Tragiczny fina\u0142
Na komendzie zjawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce zabi\u0142a swojego m\u0119\u017Ca. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 zamordowany, jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 pewne nie\u015Bcis\u0142o\u015Bci. Zeznania rzekomej morderczyni nie pokrywaj\u0105 si\u0119 ze \u015Bladami na broni, kt\u00F3r\u0105 zabezpieczono na miejscu zbrodni. S\u0105siadka Adama prosi m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o pomoc. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bciciel wynajmowanego przez ni\u0105 lokalu zacz\u0105\u0142 j\u0105 molestowa\u0107. Adam postanawia pom\u00F3c kobiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63882067":["Mamu\u015Bka
Natalia zostaje dyrektork\u0105 szko\u0142y. By to uczci\u0107, urz\u0105dza eleganck\u0105 kolacj\u0119, na kt\u00F3r\u0105 zaprasza swoj\u0105 siostr\u0119 i matk\u0119. Starsza pani dociera jednak sp\u00F3\u017Aniona, poniewa\u017C pomyli\u0142a adres. Natalia podejrzewa, \u017Ce matka choruje na alzheimera. Wraz z siostr\u0105 postanawia si\u0119 ni\u0105 zaopiekowa\u0107, nie jest to jednak \u0142atwe. Pomaga im s\u0105siad matki, Pawe\u0142. Szybko okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie robi\u0142 tego bezinteresownie. Natalia pr\u00F3buje uchroni\u0107 matk\u0119 przed konsekwencjami niekorzystnej znajomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/738a0cbbb1bb73d552852b5327a96829",["N"]],"63882068":["Dom kultury
Ferdynand Kiepski otrzymuje od rady osiedlowej propozycj\u0119 obj\u0119cia stanowiska kierownika osiedlowego domu kultury. Razem ze swoimi s\u0105siadami, Marianem Pa\u017Adziochem i Arnoldem Boczkiem, postanawiaj\u0105 opracowa\u0107 program edukacyjno-wychowawczy dla m\u0142odzie\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3947",[]],"63882069":["\u017By\u0107 kolorowo
Ferdek Kiepski ogl\u0105da telewizj\u0119 i stwierdza, \u017Ce w por\u00F3wnaniu z \u017Cyciem filmowych bohater\u00F3w, jego \u017Cycie jest nudne i szare. On r\u00F3wnie\u017C chcia\u0142by by\u0107 s\u0142awn\u0105 i barwn\u0105 postaci\u0105. O\u015Bwiadcza rodzinie, \u017Ce zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dowiedzia\u0142 si\u0119 o nim ca\u0142y \u015Bwiat. Tymczasem Pa\u017Adzioch skupuje ubrania z ubieg\u0142ego wieku. Jest przekonany, \u017Ce w ko\u0144cu wr\u00F3ci taka moda, a on zarobi wtedy mn\u00F3stwo pieni\u0119dzy. Dostawc\u0105 tych ciuch\u00F3w jest znana osoba, starszy m\u0119\u017Cczyzna. Ferdek postanawia wykorzysta\u0107 staruszka do swoich cel\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3946",[]],"63882070":["\u015Amiertelny strza\u0142
Policjanci \u017Cegnaj\u0105 koleg\u0119, kt\u00F3ry odchodzi na emerytur\u0119. W imprezie uczestniczy Marek. W\u015Br\u00F3d zebranych spotyka dawnego kumpla, Andrzeja. M\u0119\u017Cczyzna jest wyra\u017Anie przybity. Detektyw podejrzewa, \u017Ce prze\u017Cywa niedawny tragiczny po\u017Car, w kt\u00F3rym zgin\u0119\u0142y cztery osoby. Nagle na zewn\u0105trz budynku rozlega si\u0119 huk wystrza\u0142u. Po chwili funkcjonariusze znajduj\u0105 cia\u0142o Andrzeja. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zastrzeli\u0142 si\u0119 w swoim samochodzie. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej do agencji Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 owdowia\u0142a Ania. Kobieta twierdzi, \u017Ce jej m\u0119\u017Ca zamordowano, poniewa\u017C wpad\u0142 na trop afery korupcyjnej na wy\u017Cszych szczeblach policji. Bronis\u0142aw postanawia zaj\u0105\u0107 si\u0119 spraw\u0105. Marek postanawia porozmawia\u0107 z kole\u017Cank\u0105 Andrzeja. Tymczasem Anna razem z funkcjonariuszami wpada na trop gro\u017Anego przest\u0119pcy, kt\u00F3ry widziany by\u0142 w pobli\u017Cu samochodu denata. Podczas pr\u00F3by zatrzymania go dochodzi do strzelaniny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/dd81be6bfd282321008a3dd834ea949a",["N"]],"63882071":["Zab\u00F3jcze podejrzenia
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 Marianna, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest podtruwana przez m\u0119\u017Ca. Kobieta opowiada, \u017Ce w ostatnim czasie chorowa\u0142a, wi\u0119c posi\u0142ki przygotowywa\u0142 jej ma\u0142\u017Conek, Adam. Po tym czasie zacz\u0119\u0142a si\u0119 \u017Ale czu\u0107 i cierpie\u0107 na dolegliwo\u015Bci \u017Co\u0142\u0105dkowe. Obawia si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ju\u017C jej nie kocha, a nie mo\u017Ce si\u0119 z ni\u0105 rozwie\u015B\u0107 ze wzgl\u0119du na poka\u017Any maj\u0105tek, kt\u00F3rym musia\u0142by si\u0119 dzieli\u0107. Malanowski przyjmuje zlecenie i bierze od kobiety, przyniesione przez ni\u0105 pr\u00F3bki potraw. Omawia szczeg\u00F3\u0142y wsp\u00F3\u0142pracy. Nast\u0119pnego dnia w jego biurze zjawia si\u0119 podejrzany pan Adam. M\u0119\u017Cczyzna odwo\u0142uje zlecenie \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma ku temu dobry pow\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/598c23792bd261e10562d77fef8cddb6",["N"]],"63882072":["
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"63882073":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki, Agnieszka Mos\u00F3r.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"63882074":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63882075":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"63882076":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","",["N"]],"63882077":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","",["N"]],"63882078":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","",["N"]],"63882079":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","",["N"]],"63882080":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63882213":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63882214":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"63882215":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63882216":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882217":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882218":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63882219":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882220":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882221":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63882222":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882223":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882224":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63882225":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63882226":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882227":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63882228":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882229":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882230":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63882231":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882232":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"63882233":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"63882234":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882235":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63882236":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63882237":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63882238":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63882239":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63882240":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63882241":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63882242":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63882243":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"63882244":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63882246":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63882247":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63882248":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63882249":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63882250":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"63882251":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63882252":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63882253":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63882254":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63882255":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63882256":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63882257":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63882258":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63882259":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63882260":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63882261":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63882262":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63882263":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63882264":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63882265":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63882266":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63882267":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63882268":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63882269":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63882270":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63882271":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63882272":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63882273":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63882274":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63882275":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63882276":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63882081":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3e0001fe2c2703ae18caa8267aade7d2",["N"]],"63882082":["Ci\u0119\u017Cko chora Marta p\u0142aci lekarzowi za dost\u0119p do eksperymentalnej terapii, kt\u00F3ra jest dla niej jedyn\u0105 szans\u0105 na prze\u017Cycie. Gdy po chwilowej poprawie nast\u0119puje pogorszenie, za\u0142amana pacjentka spisuje testament. O swojej chorobie rozmawia z dawno niewidzian\u0105 siostr\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C jest medykiem. Kobieta odkrywa, \u017Ce Marta pad\u0142a ofiar\u0105 wy\u0142udzenia, a wyniki jej bada\u0144 sfa\u0142szowano. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 CB\u015AP. Agnieszka zatrudnia si\u0119 u projektantki mody Leny. Pracodawczyni i jej wsp\u00F3lnik Jakub wymagaj\u0105 od niej pe\u0142nej dyspozycyjno\u015Bci, ale nie daj\u0105 umowy o prac\u0119. Gdy przem\u0119czona obowi\u0105zkami Agnieszka ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem, chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 ma\u0142\u0105 rekompensat\u0119 i znale\u017A\u0107 kogo\u015B innego na jej miejsce. Podw\u0142adna postanawia nagra\u0107 rozmow\u0119 z Jakubem i nawi\u0105zuje kontakt ze swoimi poprzedniczkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170043.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1328d99528bb43a2827b265f2a98e8cc",["N"]],"63882083":["Randkowicz\u00F3w czeka turniej strzelenia z \u0142uku. Po tym wyzwaniu pojad\u0105 na farm\u0119 alpak i zaopiekuj\u0105 si\u0119 tymi niezwyk\u0142ymi zwierz\u0119tami. Nie pomo\u017Ce im fakt, \u017Ce b\u0119d\u0105 ubrani w jeden sweter.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170229.jpg","",["N"]],"63882084":["Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144\u015Bki
Krzysztof Ibisz ze wzgl\u0119du na trwaj\u0105c\u0105 kwarantann\u0119 tym razem po\u0142\u0105czy si\u0119 ze swoimi rozm\u00F3wcami za pomoc\u0105 internetu. O swojej mi\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144ski. Para wr\u00F3ci pami\u0119ci\u0105 do pocz\u0105tku zwi\u0105zku, wspomni o zazdro\u015Bci, kt\u00F3r\u0105 trzeba pokonywa\u0107, i poruszy trudny temat choroby kobiety. Doradzi r\u00F3wnie\u017C, jak zadba\u0107 o nami\u0119tno\u015B\u0107 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"63882085":["Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel
Krzysztof Ibisz po\u0142\u0105czy si\u0119 z rozta\u0144czon\u0105 par\u0105, czyli Katarzyn\u0105 Cichopek i Marcinem Hakielem. Tancerze zdradz\u0105, co o sobie pomy\u015Bleli podczas pierwszego spotkania. Opowiedz\u0105 o pierwszym poca\u0142unku, ale wspomn\u0105 te\u017C o trudnych chwilach w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"63882086":["Pani Krystyna opiekuje si\u0119 wnuczk\u0105, siedmioletni\u0105 Dari\u0105. Poniewa\u017C rodzice nie po\u015Bwi\u0119cali dziewczynce uwagi, w ko\u0144cu zosta\u0142a jej opiekunem prawnym. Starsza pani nie ma jednak w\u0142asnego lokum i wraz z wnuczk\u0105 pomieszkuje k\u0105tem u swoich c\u00F3rek. Ogromnym wysi\u0142kiem ca\u0142ej rodziny uda\u0142o si\u0119 kupi\u0107 dla nich mieszkanie na jednym z \u0142ukowskich osiedli. Nie nadaje si\u0119 ono jednak do zamieszkania. Instalacja elektryczna jest w bardzo z\u0142ym stanie, w mieszkaniu brakuje pod\u0142\u00F3g, kuchni i jakichkolwiek mebli. Pani Krystyny nie sta\u0107 na remont. Pomog\u0105 architekt Maciej Pertkiewicz i Artur Witkowski z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63882087":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170085.jpg","",[]],"63882088":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170085.jpg","",[]],"63882089":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"63882090":["Trzech finalist\u00F3w walczy o tytu\u0142 \"TOP Chef\" drugiej edycji programu. Ich ostatnim zadaniem b\u0119dzie przygotowanie pi\u0119ciodaniowego menu degustacyjnego. Zakupy do konkurencji b\u0119d\u0105 robi\u0107 sami, mog\u0105 wi\u0119c wybra\u0107 dowolne sk\u0142adniki i wspi\u0105\u0107 si\u0119 na wy\u017Cyny swojego kulinarnego talentu. Przy robieniu potraw asystowa\u0107 im b\u0119d\u0105 pomocnicy, kt\u00F3rych wybior\u0105 spo\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w programu, kt\u00F3rzy odpadli we wcze\u015Bniejszych odcinkach konkurencji. Go\u015Bciem specjalnym b\u0119dzie pierwszy zwyci\u0119zca polskiej edycji programu - Martin Gimenez Castro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170112.jpg","",["N"]],"63882091":["Rywalizowa\u0107 ze sob\u0105 b\u0119d\u0105 Aleksandra, Paulina, Oliwia oraz Julia. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich dwa tematy - \"Biwak\" i \"Pomieszanie z popl\u0105taniem\". Uczestniczki w ci\u0105gu godziny wyposa\u017Cone jedynie w 900 z\u0142 musz\u0105 przygotowa\u0107 pe\u0142ne stylizacje. Stworzone kreacje oceni\u0105 krytyk mody Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142 i fotografka Lidia Popiel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63882092":["O koron\u0119 zawalcz\u0105: Sandra, Patrycja, Julia oraz Monika. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dwa tematy przewodnie: \"Po kr\u00F3lewsku\" i \"Nic do ukrycia\". Uczestniczki wykonaj\u0105 pe\u0142ne kreacje, kt\u00F3re oceni\u0105 aktorka Ada Fija\u0142, modelka Lidia Popiel i krytyk modowy Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63882093":["Anna i Miros\u0142aw mieszkaj\u0105 z c\u00F3rk\u0105, jej partnerem i z dw\u00F3jk\u0105 wnucz\u0105t w Starogardzie Gda\u0144skim. Para pracuje w niewielkim gospodarstwie rolnym. Jej dom wymaga generalnego remontu, ale najwi\u0119kszym problemem jest wywo\u0142ana alkoholizmem przemoc, kt\u00F3r\u0105 stosuje m\u0119\u017Cczyzna. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wynosi oko\u0142o 1200 z\u0142otych. Rozalia i Maciej wraz z roczn\u0105 c\u00F3rk\u0105 mieszkaj\u0105 w Warszawie. Kobieta jest modelk\u0105, a jej m\u0105\u017C ma firm\u0119 z bran\u017Cy IT. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 13 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny na kilka dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b2c8a85ba194809f5fff90e47d6f9d44",["N"]],"63882094":["Pani Agnieszka odziedziczy\u0142a po babci stary drewniany dom. Kobieta niedawno odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca, by zapewni\u0107 lepsze warunki dw\u00F3m swoim synom. Podj\u0119\u0142a wiele stara\u0144, by ulepszy\u0107 wal\u0105cy si\u0119 budynek. Wci\u0105\u017C jednak nie ma w nim \u0142azienki, a jedyne \u017Ar\u00F3d\u0142o ogrzewania stanowi stary piec, kt\u00F3ry potwornie dymi. Katarzyna Dowbor postanawia pom\u00F3c pani Agnieszce. Martyna Kupczyk i Artur Witkowski zmieniaj\u0105 ich dom w ma\u0142y raj na ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63882095":["Pani Magda i pan S\u0142awomir oraz tr\u00F3jka ich dzieci zajmowa\u0142a poddasze starego drewnianego domu w J\u00F3zefowie. Jaki\u015B czas temu w ich mieszkaniu wybuch\u0142 po\u017Car. Dym zauwa\u017Cy\u0142a dziewi\u0119cioletnia Emilka i to ona zaalarmowa\u0142a rodzic\u00F3w. Nikt nie ucierpia\u0142, jednak ca\u0142y dorobek rodziny przepad\u0142 w p\u0142omieniach. Obecnie wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim pokoju w mieszkaniu mamy pani Magdy, kt\u00F3ra przyj\u0119\u0142a ich do siebie. Ekipa programu spr\u00F3buje stworzy\u0107 rodzinie ciep\u0142y i przyjazny, a przede wszystkim bezpieczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63882096":["Wojtek ma 40 lat, jest instruktorem fitness, prowadzi w\u0142asn\u0105 si\u0142owni\u0119 i od p\u00F3\u0142 roku pozostaje w zwi\u0105zku z 21-letni\u0105 Kasi\u0105. Dziewczyna nigdzie nie studiuje ani nie ma sta\u0142ej pracy. Du\u017Co czasu sp\u0119dza z Monik\u0105, swoj\u0105 starsz\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142a o wiele wcze\u015Bniej ni\u017C Wojtka. Gdy m\u0119\u017Cczyzna odkrywa, \u017Ce Kasia jest w ci\u0105\u017Cy, postanawia jej si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0107. Szybko jednak traci na to ochot\u0119. Dostaje bowiem od anonimowego nadawcy zdj\u0119cia, przedstawiaj\u0105ce Kasi\u0119 w intymnej sytuacji z innym - znacznie m\u0142odszym od niego m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Wojtek zaczyna nawet mie\u0107 w\u0105tpliwo\u015Bci, czy naprawd\u0119 jest ojcem dziecka, kt\u00F3rego spodziewa si\u0119 jego partnerka. Detektywi podejmuj\u0105 \u015Bledztwo. Montuj\u0105 kamery w domu Moniki. Wkr\u00F3tce dochodzi do konfrontacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63882097":["Bohaterk\u0105 odcinka jest singielka, kt\u00F3ra odwiedza mieszkania trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dwaj z nich s\u0105 w zwi\u0105zku ma\u0142\u017Ce\u0144skim, jeden jest kawalerem. Podczas randek wszyscy trzej panowie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali przekona\u0107 kobiet\u0119, \u017Ce s\u0105 samotni. Zadaniem uczestniczki jest odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z nich m\u00F3wi prawd\u0119. Je\u015Bli uda jej si\u0119 tego dokona\u0107, otrzymuje nagrod\u0119, kt\u00F3r\u0105 dzieli si\u0119 z nowo poznanym kawalerem. Je\u015Bli jednak kobieta nie zgadnie, nagroda zostanie przyznana m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 j\u0105 oszuka\u0107, oraz jego \u017Conie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",["AD"]],"63882098":["Kamil, \u0141ukasz i Mateusz zdecydowali si\u0119 zaprosi\u0107 na randk\u0119 singielk\u0119 Adriann\u0119. Szukaj\u0105ca swojej drugiej po\u0142\u00F3wki kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z jej nowych znajomych jest kawalerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",["N"]],"63882099":["Przedsi\u0119biorca Eryk prosi detektyw\u00F3w, by \u015Bledzili jego \u017Con\u0119. Twierdzi, \u017Ce Olga zdradza go z jednym z klient\u00F3w lokalu, w kt\u00F3rym pracuje w weekendy jako kelnerka. Obserwacja od pocz\u0105tku jest utrudniona, poniewa\u017C klient nie zgadza si\u0119 na zamontowanie kamer w mieszkaniu. Mimo to Petrow ustala, \u017Ce kobieta nie ma romansu z \u017Cadnym z m\u0119\u017Cczyzn, z kt\u00F3rymi rozmawia czy si\u0119 spotyka. Detektywa niepokoi natomiast zachowanie samego Eryka, kt\u00F3ry zdaje si\u0119 k\u0142ama\u0107. Na dodatek m\u0119\u017Cczyzn\u0119 pod nieobecno\u015B\u0107 \u017Cony odwiedza s\u0105siadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63882100":["Mam na imi\u0119 James \/ Lokal z niespodziank\u0105
Agnieszka, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwodzi, po poznaje w pracy Jamesa Novaka, Amerykanina polskiego pochodzenia. Kobieta ulega jego urokowi. W drugiej cz\u0119\u015Bci tego odcinka widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Ann\u0119 i Grzegorza, kt\u00F3rzy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od kilku miesi\u0119cy. Anna jest fryzjerk\u0105 i ma w\u0142asny zak\u0142ad, w\u0142a\u015Bnie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Grzegorz zajmuje si\u0119 wykonywaniem prac wyko\u0144czeniowych. Po miodowym miesi\u0105cu Anna zrobi\u0142a si\u0119 podejrzliwa. Pewnego dnia do mieszkania wszed\u0142 obcy m\u0119\u017Cczyzna. Przedstawi\u0142 si\u0119 jako nowy w\u0142a\u015Bciciel mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170160.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/edf3aa1f69eab9130db0bd91c3b777be",["N"]],"63882101":["Zesp\u00F3\u0142 znanych brytyjskich chirurg\u00F3w pomaga ofiarom nieudanych operacji plastycznych. Ich kr\u00F3lestwem jest sala operacyjna Chelsea and Westminster Hospital w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"63882102":["Prow.: Michael Salzhauer.
Tytu\u0142owy doktor Miami Michael Salzhauer, chirurg plastyczny, kt\u00F3ry filmuje dokonane przez siebie metamorfozy. Jego pacjentami s\u0105 naprawd\u0119 r\u00F3\u017Cni ludzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170103.jpg","",[]],"63882103":["Violet i Philip Walterowie","","",[]],"63882104":["Na oddziale pojawia si\u0119 ch\u0142opiec z duszno\u015Bciami. Do szpitala zostaje tak\u017Ce przyj\u0119ta dziewczyna z wysok\u0105 gor\u0105czk\u0105. Na jej ciele wida\u0107 \u015Bwie\u017Cy tatua\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0fffcece56d4835ac2f845af73b0295f",["N"]],"63882105":["Kilkuletni Ja\u015B cierpi na b\u00F3le brzucha, od d\u0142u\u017Cszego czasu ma te\u017C gor\u0105czk\u0119. Jego mama chce sama wystawi\u0107 diagnoz\u0119. Lekarze b\u0119d\u0105 musieli upora\u0107 si\u0119 nie tylko z dolegliwo\u015Bciami Jasia, ale tak\u017Ce z przekonan\u0105 o w\u0142asnej racji matk\u0105 ch\u0142opca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0a51656e3d88fff747b2abdad13022fb",["N"]],"63882277":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63882278":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/593d9e0eba5f5b01485217d2f1ddce40",["N"]],"63882279":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ffd0cfaf1add96a5b52e5139492e5553",["N"]],"63882280":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1954559.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e4657a2e048a273128998857dcbd1ab8",["N"]],"63882281":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1954559.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/493294688a968d5e081fb678f3c21401",["N"]],"63882282":["W Newport Beach do rywalizacji do\u0142\u0105cza nowy uczestnik. Licytuj\u0105cy b\u0119d\u0105 musieli stawi\u0107 czo\u0142a twardej zawodniczce, kt\u00F3ra mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107 najs\u0142awniejszym zakupem w dziejach aukcji magazynowych. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 na \"bardzo interesuj\u0105ce\" antyki. Barry idzie do doktora.","","",[]],"63882283":["W Gardenie pojawia si\u0119 rywalka Dave'a Hestera - Nabila Hannis. Jarrod i Brandi wracaj\u0105 do gry i od razu trafiaj\u0105 na schowek mi\u0142o\u015Bnika sport\u00F3w. Darell za du\u017Ce pieni\u0105dze kupuje magazyn zastawiony wyposa\u017Ceniem budowlanym. Barry Weiss postanawia si\u0119gn\u0105\u0107 po swoj\u0105 tajn\u0105 bro\u0144.","","",[]],"63882284":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w tym odcinku, jest niezwykle rzadki osiemnastowieczny muszkiet, zaprojektowany dla dziecka. Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 r\u00F3wnie\u017C kolekcj\u0119 eksponat\u00F3w z drugiej wojny \u015Bwiatowej, m.in. kurtk\u0119 pilota legendarnego ameryka\u0144skiego my\u015Bliwca P-38 Lightning. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry zamierza sprzeda\u0107 zbi\u00F3r magazyn\u00F3w \"Sports Illustrated\" z pierwszych trzech lat istnienia czasopisma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63882285":["Tym razem do lombardu trafia zaginione zdj\u0119cie autorstwa s\u0142ynnego ameryka\u0144skiego fotografa krajobraz\u00F3w, Ansela Adamsa. Nast\u0119pnie Rick i dziadek spotykaj\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 swojego jaguara XJ6. Luksusowe auto z 1987 roku podoba si\u0119 seniorowi rodu Harrison\u00F3w. Corey ogl\u0105da pi\u0142k\u0119 z autografami wszystkich zawodnik\u00F3w legendarnej dru\u017Cyny Chicago Bears z 1942 roku. W tym odcinku pojawia si\u0119 tak\u017Ce wydanie gazety \"Chicago Tribune\" z 3 listopada 1848 z nag\u0142\u00F3wkiem na pierwszej stronie b\u0142\u0119dnie og\u0142aszaj\u0105cym pora\u017Ck\u0119 Trumana w wyborach prezydenckich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63882287":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"63882288":["Wszyscy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Jarrod Schulz nie przyjecha\u0142 na aukcj\u0119 w Santa Ana. Pod nieobecno\u015B\u0107 m\u0119\u017Ca Brandi musi sama stawi\u0107 czo\u0142o reszcie kupuj\u0105cych. Udaje si\u0119 jej wylicytowa\u0107 magazyn, ale nie wie jeszcze, jak na t\u0119 zdobycz zareaguje Jarrod. Dave Hester kupuje stare automaty do gry, a Darell natrafia na ca\u0142\u0105 kolekcj\u0119 stylowych butelek.","","",[]],"63882289":["Kolejna aukcja ma miejsce w Hollywood. Darell Sheets ugina si\u0119 pod presj\u0105 tego miejsca. Zbli\u017Ca si\u0119 czas ponownego otwarcia sklepu Jarroda i Brandi, wi\u0119c obojgu bardzo zale\u017Cy na zape\u0142nieniu p\u00F3\u0142ek ciekawym towarem. Dave Hester zdobywa nowy rekord aukcji magazynowych. Barry Weiss ma nadziej\u0119, \u017Ce znaleziony przez niego stary cylinder oka\u017Ce si\u0119 wyj\u0105tkowy.","","",[]],"63882290":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63882291":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63882292":["Bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 ksi\u0105\u017Ck\u0119, kt\u00F3ra kiedy\u015B nale\u017Ca\u0142a do Isaaca Newtona. Na marginesach odkrywaj\u0105 zapiski i wzory. Nast\u0119pnie w lombardzie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, zamierzaj\u0105cy sprzeda\u0107 kurtk\u0119 wojskow\u0105, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do jego dziadka, uczestnika wojny wojna hiszpa\u0144sko-ameryka\u0144skiej 1898. Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 przedmiot\u00F3w zwi\u0105zanych z Johnem Wayne'em. Przekonamy si\u0119, czy zdecyduj\u0105 si\u0119 naby\u0107 pami\u0105tki po legendzie westernu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63882293":["W dzisiejszym odcinku klient lombardu przynosi akta g\u0142o\u015Bnej sprawy porwania i zamordowania synka lotnika Charlesa Lindbergha. Dokumenty nale\u017Ca\u0142y do prywatnego detektywa, wynaj\u0119tego przez rodzin\u0119 dziecka. Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 interesuj\u0105cy egzemplarz broni palnej, pochodz\u0105cej z XVII wieku - kr\u00F3tsz\u0105 wersj\u0119 muszkietu, u\u017Cywan\u0105 przez marynarzy i pirat\u00F3w. Kolejny klient chce sprzeda\u0107 sportowy samoch\u00F3d z 1974 roku - model Lotus Europa. Zobaczymy, czy Rick zdecyduje si\u0119 kupi\u0107 to auto.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63882294":["Toronto","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3806aab069b261c39fa7c9b43740d593",["N"]],"63882295":["Hongkong
Wzg\u00F3rze Victorii, Wan Chai i Aleja Gwiazd - to tylko niekt\u00F3re z miejsc pewnego azjatyckiego miasta. Nazwa tego miasta po kanto\u0144sku oznacza Pachn\u0105cy Port, a jeden z jego najs\u0142ynniejszych mieszka\u0144c\u00F3w, Bruce Lee powiedzia\u0142 kiedy\u015B: \"Nie m\u00F3dl si\u0119 o \u0142atwe \u017Cycie, tylko o si\u0142\u0119, \u017Ceby przetrwa\u0107 trudne\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b58b6f9662d6333bebaeb468797f30f3",["N"]],"63882296":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63882297":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63882298":["Bory Tucholskie
Rados\u0142aw Biczak i Olaf Popkiewicz tym razem odwiedz\u0105 Bory Tucholskie, obszar wielu niezbadanych dot\u0105d dzia\u0142a\u0144 zbrojnych w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Mi\u0142o\u015Bnicy historii poszukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w po przeprawie polskich oddzia\u0142\u00F3w przez rzek\u0119 Wd\u0119. \u017Bo\u0142nierze wycofywali si\u0119 w 1939 roku przed Niemcami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/631f2e68b579223e0ff173dd0996a9f3",["N"]],"63882299":["Ko\u015Bciuszkowcy
Mi\u0142o\u015Bnicy czas\u00F3w minionych zmierz\u0105 si\u0119 z tematem walk o Wa\u0142 Pomorski w 1945 roku. Ekipa programu uczestniczy w ekshumacji nieoznaczonej mogi\u0142y, pochodz\u0105cej z tamtych czas\u00F3w. Badacze pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kto zosta\u0142 w niej pogrzebany i w jakich okoliczno\u015Bciach zgin\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/03cb98eb5f70b516480ef08fa4b66b96",["N"]],"63882300":["Kultura pomorska
W lasach w okolicy Gdyni znaleziono prawdziwy skarb, kt\u00F3rym zachwycaj\u0105 si\u0119 specjali\u015Bci zajmuj\u0105cy si\u0119 epok\u0105 \u017Celaza. Olaf wraz z zespo\u0142em archeolog\u00F3w uczestniczy w poszukiwaniach \u015Blad\u00F3w po osadzie sprzed prawie 3000 lat. Tymczasem Radek bada zagadnienia historii nieco bli\u017Csze naszym czasom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/08f5f8cc721ba24859311f064cceee52",["N"]],"63882301":["Che\u0142m\u017Ca
Kiedy\u015B opowiadano historie o \u015Bwi\u0105tyniach zatopionych w jeziorach czy tajnych tunelach \u0142\u0105cz\u0105cych ko\u015Bci\u00F3\u0142 z dworem. Dzi\u015B niemal ka\u017Cde jezioro kryje czo\u0142g lub samolot zatopiony podczas ostatniej wojny. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zmierz\u0105 si\u0119 z jedn\u0105 z takich legend. Je\u015Bli wierzy\u0107 mieszka\u0144com Nowej Che\u0142m\u017Cy, to pobliska torfowa \u0142\u0105ka skrywa najprawdziwszego \"Tygrysa\" - czo\u0142g z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Podobno jeden z pancernych ukry\u0142 co\u015B w naro\u017Cniku stodo\u0142y. Poszukiwacze historii sprawdz\u0105, czy w miejscowej opowie\u015Bci tkwi cho\u0107by ziarnko prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/96bade187e027deb30d9fec00a727193",["N"]],"63882302":["Bieszczady wci\u0105gaj\u0105 jak narkotyk. Andrzej \"\u017Bmiju\" maluje wypalaczy, kt\u00F3rym pomagaj\u0105 \u0142adowa\u0107 piece dwa nied\u017Awiedzie. Czy takie towarzystwo sportretowanym drwalom b\u0119dzie si\u0119 podoba\u0142o? Adam przyst\u0119puje do wycinania drzewa pod okiem egzaminatora. Grzesiu \"\u015Aliwa\" z Hani\u0105 marz\u0105 o uroczystej kolacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835444.jpg","",["N"]],"63882303":["Czesiek zabrania \u017Conie m\u00F3wi\u0107 o niebezpiecze\u0144stwach, jakie czekaj\u0105 go w lesie. Jasiek i Grze\u015B \"\u015Aliwa\" surowo oceniaj\u0105 obraz namalowany przez Andrzeja \"\u017Bmiju\". Najszcz\u0119\u015Bliwszy dzie\u0144 w \u017Cyciu Piotrka. Bieszczady uratowa\u0142y Hani\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835444.jpg","",["N"]],"63882304":["Przy pomocy koni, Ferdek \u015Bci\u0105ga bale z bieszczadzkich ost\u0119p\u00F3w. Andrzej \"\u017Bmiju\" postanawia nie ingerowa\u0107 w \u015Bwiat wilk\u00F3w i poprzestaje jedynie na ich obserwacji. Po latach nieobecno\u015Bci, Kirim wraca w Bieszczady. Trzech amator\u00F3w bimbru rozpoczyna produkcj\u0119 trunku w zagubionej czatowni. Mariola, niegdy\u015B pracownica sejmu, odnajduje swoje miejsce na ziemi, kt\u00F3re znajduje si\u0119 niedaleko Cisnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"63882305":["W Bieszczady Zenek trafi\u0142 dawno temu, jako hippis. Fredek, Krzysiek \"P\u0142etwa\" i Jurek to amatorzy mocnych trunk\u00F3w, kt\u00F3rzy postanowili zrobi\u0107 calvados znad Sanu. Ca\u0142e swoje \u017Cycie Mariola po\u015Bwi\u0119ca zwierz\u0119tom. Staszek \"Pidor\" wycina drzewa i bada historie spalonych wsi. Kiedy przyby\u0142 w Bieszczady, Fredek my\u015Bla\u0142, \u017Ce nie znajdzie tam Boga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"63882306":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",[]],"63882307":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",[]],"63882308":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63882309":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63882310":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63882311":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy morderstwa 66-letnich bli\u017Aniak\u00F3w z ma\u0142ej wsi Marcinkowice w wojew\u00F3dztwie ma\u0142opolskim. Bracia prowadzili gospodarstwo i nie byli specjalnie lubiani w okolicy. W marcu 2005 roku s\u0105siad znalaz\u0142 ich zw\u0142oki. Dziennikarz \u015Bledczy pr\u00F3buje odtworzy\u0107 tragiczne wydarzenia. Druga sprawa dotyczy oszustwa. W 2015 roku w \u0141odzi w mieszkaniu 80-letniego emeryta zjawili si\u0119 fa\u0142szywi policjanci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f18a8b5032804d9cf76d3d562c206b55",["N"]],"63882312":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Na pocz\u0105tek omawia makabryczne morderstwo, dokonane w okolicach Warszawy. Le\u015Bnicy znale\u017Ali spalonego opla, a jego baga\u017Cniku zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny z przestrzelon\u0105 g\u0142ow\u0105. Policja ustali\u0142a to\u017Csamo\u015B\u0107 ofiary - by\u0142 to sto\u0142eczny dekarz, kt\u00F3ry prowadzi\u0142 dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119. Dziennikarz \u015Bledczy zastanawia si\u0119, dlaczego m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 ofiar\u0105 tak potwornej zbrodni. Nast\u0119pnie omawia spraw\u0119 morderstwa 58-letniej Stanis\u0142awy D\u0105browskiej, pracownicy salonu gier G\u00F3rze Kalwarii. W programie inscenizacja tych tragicznych zdarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7fca99dc88ad2e58aac849bae5ad824f",["N"]],"63882313":["Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawia dwie niewyja\u015Bnione sprawy. Pierwsza z nich dotyczy zagini\u0119cia Bo\u017Ceny \u015Awiderskiej. 52-letnia m\u0119\u017Catka przed sze\u015Bcioma laty znikn\u0119\u0142a w drodze do pracy z Tych\u00F3w do Katowic. W studiu go\u015Bci matka kobiety, kt\u00F3ra przedstawia swoj\u0105 wersj\u0119 wydarze\u0144 i podejrzenia. Druga sprawa dotyczy zab\u00F3jstwa 68-letniej mieszkanki \u0141odzi. Kobieta ka\u017Cdego dnia chodzi\u0142a pomaga\u0107 w ko\u015Bciele przy klasztorze w \u0141agiewnikach. 2 pa\u017Adziernika 2006 roku tu\u017C przy sanktuarium zosta\u0142a zamordowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/68196c689fd8cbcf22447942d26c668d",["N"]],"63882314":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"63882315":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"63882316":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"63882317":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63882318":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63882143":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63882144":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63882145":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63882146":["Babiak to niewielkie miasteczko le\u017C\u0105ce w pobli\u017Cu Ko\u0142a. Mieszka tam pani Alicja oraz jej c\u00F3rka Agata wraz z dwoma synami. Obaj ch\u0142opcy wymagaj\u0105 szczeg\u00F3lnej troski. Zw\u0142aszcza 13-letni autystyczny Kacper, kt\u00F3ry nie kontroluje swoich emocji, ma napady agresji i nie potrafi komunikowa\u0107 si\u0119 z otoczeniem. Dom rodziny jest w fatalnym stanie. Prawie wszystkie \u015Bciany pokrywa grzyb. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, gdy\u017C drugi nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Z remontem zmierzy si\u0119 nowa ekipa pod przewodnictwem Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63882147":["Zuza pr\u00F3buje si\u0119 dowiedzie\u0107 od Stefy, z kim zdradzi\u0142 j\u0105 Jasiek, ale ta nalega na zamkni\u0119cie tego tematu i skupienie si\u0119 na dobrych stronach ich zwi\u0105zku. Kobiet\u0119 nadal dr\u0119czy nie\u015Bwiadomo\u015B\u0107. Gdy w ko\u0144cu postanawia odpu\u015Bci\u0107 ten temat, wpada na trop. Inga wraca z Zakopanego z kontuzjowan\u0105 Hani\u0105. Andrzej jest pod wra\u017Ceniem jej nowych znajomo\u015Bci. Pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 od by\u0142ej \u017Cony, kto pom\u00F3g\u0142 jej za\u0142atwi\u0107 tak ekspresowy transport w g\u00F3ry. W kancelarii, w kt\u00F3rej pracuje Anka, rozpoczyna prac\u0119 nowa prawniczka, Aldona. Od pocz\u0105tku knuje intrygi. Wiktor odkrywa k\u0142amstwo Patrycji i oznajmia, \u017Ce ko\u0144czy ich zwi\u0105zek. Kobieta chce wszystko naprawi\u0107 i postanawia porozmawia\u0107 z Wik\u0105. Do spotkania jednak nie dochodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ad5fcfe7c9692d7dde8a59131191d6d2",["N"]],"63882148":["Anka jest coraz bardziej zm\u0119czona towarzystwem koleg\u00F3w z kancelarii. Maj\u0105c ju\u017C dosy\u0107 swojej pracy jako prawniczka, postanawia zapisa\u0107 si\u0119 na kurs dla stewardess. Podczas pierwszych zaj\u0119\u0107 musi pom\u00F3c instruktorowi, kt\u00F3ry dosta\u0142 udaru. Dorota radzi Indze, by spr\u00F3bowa\u0142a wzbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107 u Maksa. Kobieta wpl\u0105tuje nie\u015Bwiadomych by\u0142ych w intryg\u0119. Dawni partnerzy maj\u0105 odgrywa\u0107 role jej adorator\u00F3w. Patrycja liczy na popraw\u0119 stosunk\u00F3w z Wiktorem. Wykorzystuje okazj\u0119, gdy ukochany nie wie co zrobi\u0107, gdy Klara ma kolk\u0119. Jasiek jedzie z Dari\u0105 na targi bran\u017Cowe do Szczecina, by podpisa\u0107 lukratywny kontrakt. Zuza obawia si\u0119, \u017Ce mi\u0119dzy nimi znowu do czego\u015B dojdzie. Niespodziewanie Jasiek wraca do domu... Dorota chce pochwali\u0107 si\u0119 Marcinem przed przyjaci\u00F3\u0142kami. Przyprowadza go do salonu Patrycji. M\u0119\u017Cczyzna wydaje si\u0119 Indze znajomy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3acf205cfaff64a0f5df882450f72e24",["N"]],"63882149":["Korumpcja
Marian Pa\u017Adzioch organizuje Uni\u0119 S\u0105siedzk\u0105. Cz\u0142onkowie organizacji zamierzaj\u0105 mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czasu na korytarzu. Niestety, wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w miar\u0119 rozrastania si\u0119 organizacji potrzeba coraz wi\u0119cej przestrzeni na jej dzia\u0142alno\u015B\u0107. Pa\u017Adzioch usi\u0142uje podst\u0119pnie zaanektowa\u0107 mieszkanie Kiepskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4023",["N"]],"63882150":["\u015Amietnik historii
Marian Pa\u017Adzioch gromadzi w swoim mieszkaniu niepotrzebne rzeczy. Znajomum oznajmia, \u017Ce zamierza zorganizowa\u0107 magazyn i skup przedmiot\u00F3w odzyskanych. Zaniepokojona zachowaniem m\u0119\u017Ca Helena zwraca si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Kiepskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4022",["N"]],"63882151":["Bara-bara
Ferdek bierze si\u0119 za wychowanie dorastaj\u0105cej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca bowiem, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 czasu sp\u0119dza ona w nieodpowiednim towarzystwie. Mariolka dostaje zakaz wychodzenia z domu. Ferdek postanawia zorganizowa\u0107 jej czas i wype\u0142ni\u0107 go po\u017Cyteczn\u0105 nauk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4108",[]],"63882152":["Benefis
S\u0105siad Kiepskich, Marian Pa\u017Adzioch, odchodzi na emerytur\u0119. Pa\u017Adziochowa ma do Ferdka pewn\u0105 pro\u015Bb\u0119. Chcia\u0142aby, \u017Ceby Kiepski zorganizowa\u0142 jej m\u0119\u017Cowi po\u017Cegnalny benefis.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4044",[]],"63882153":["Betonowe po\u015Bladki
Artyku\u0142 w gazecie naprowadza Ferdka na pomys\u0142 urz\u0105dzenia w\u0142asnej \"Alei Gwiazd\". Planuje sporo zarobi\u0107 na biletach za ogl\u0105danie betonowych odcisk\u00F3w w korytarzu. Wraz z s\u0105siadami organizuj\u0105 casting.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4100",[]],"63882154":["Re\u017C.: Marek R\u0119bacz.
Wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. Stary kawaler Stasio Tucha\u0142a (Roman K\u0142osowski) trudni si\u0119 wyplataniem wiklinowych koszyk\u00F3w. Jego siostra zabra\u0142a ze sob\u0105 wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci i wyjecha\u0142a w celach zarobkowych do Ameryki. Stasio pocz\u0105tkowo cieszy si\u0119, \u017Ce wreszcie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 leniuchowa\u0107 do woli, ogl\u0105da\u0107 telewizj\u0119 i popija\u0107 z kolegami. Szybko jednak przekonuje si\u0119, \u017Ce nie umie poradzi\u0107 sobie z codziennymi problemami. Jedynym rozwi\u0105zaniem wydaje si\u0119 znalezienie odpowiedniej kandydatki na \u017Con\u0119. Stasio odrzuca jednak zaloty swoich s\u0105siadek El\u017Cuni (Irena Kownas) i Balbinki (Iwona Bielska) i marzy o pannie z miasta. Zdradza si\u0119 ze swoimi pragnieniami kolegom, Wac\u0142awowi (Andrzej Grabowski) i Henrykowi (Marek Perepeczko), kt\u00F3rzy wpadaj\u0105 na pomys\u0142 zamieszczenia w gazecie og\u0142oszenia matrymonialnego. Aby uatrakcyjni\u0107 wiejsk\u0105 rzeczywisto\u015B\u0107 i samego kawalera, sporo zmy\u015Blaj\u0105. Ale cel u\u015Bwi\u0119ca \u015Brodki... Debiut fabularny Marka R\u0119bacza, zrealizowany na motywach jego sztuki teatralnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1845280.jpg","",["N"]],"63882155":["Re\u017C.: Christopher Erskin.
Ekscentryczna rodzina Johnson\u00F3w przechodzi kryzys. Nieporozumienia i konflikty doprowadzaj\u0105 do tego, \u017Ce Dorothy (Vanessa L. Williams) wraz z c\u00F3rkami, Nikki (Solange Knowles) i Destiny (Gabby Soleil), wyprowadza si\u0119 z domu. Ojciec rodziny Nate (Cedric the Entertainer) zostaje w opustosza\u0142ym mieszkaniu z synem D.J.'em (Bow Wow). Aby ratowa\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, Nate wymy\u015Bla wsp\u00F3lny wyjazd na spotkanie rodzinne w Caruthersville w stanie Missouri. Dorothy zgadza si\u0119 na \"ostatni\u0105 szans\u0119\" i rodzina pakuje walizki. Od pocz\u0105tku jednak wszystko jest nie tak. Samoch\u00F3d bez przerwy si\u0119 psuje, a Johnsonowie wci\u0105\u017C gubi\u0105 drog\u0119. Sytuacj\u0119 dodatkowo pogarsza zabrana po drodze pon\u0119tna autostopowiczka Chrishelle (Shannon Elizabeth), kt\u00F3rej wdzi\u0119kom Nate nie do ko\u0144ca potrafi si\u0119 oprze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1893292.jpg","",[]],"63882156":["Re\u017C.: Jonathan Mostow.
Chocia\u017C Bruce Willis najbardziej znany jest z r\u00F3l twardzieli w mocno osadzonych we wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci filmach sensacyjnych, zaskakuj\u0105co dobrze wypada tak\u017Ce w kinie akcji spod znaku science fiction. Przyk\u0142adem tego jest jego udzia\u0142 w filmie \"12 ma\u0142p\" z 1995 roku czy te\u017C w powsta\u0142ym dwa lata p\u00F3\u017Aniej \"Pi\u0105tym elemencie\". Tym razem hollywoodzki gwiazdor stworzy\u0142 ciekawa kreacj\u0119 w produkcji re\u017Cysera Jonathana Mostowa, tw\u00F3rcy mi\u0119dzy innymi tak widowiskowych hit\u00F3w, jak \"U-71\" czy \"Terminator 3: Bunt maszyn\". Bli\u017Cej nieokre\u015Blona przysz\u0142o\u015B\u0107. Ludzie \u017Cyj\u0105 w zupe\u0142nej izolacji i utrzymuj\u0105 ze sob\u0105 kontakt jedynie za po\u015Brednictwem robot\u00F3w zwanych surogatami. Zosta\u0142y one stworzone jako doskonalsze wersje swoich ludzkich odpowiednik\u00F3w. W tym niemal idealnym \u015Bwiecie nie ma miejsca na przemoc, bowiem tw\u00F3rcy robot\u00F3w bardzo d\u0142ugo pracowali, aby j\u0105 wyeliminowa\u0107. Niespodziewanie jednak w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zostaj\u0105 zniszczone dwa surogaty, a nast\u0119pnie w wyniku obra\u017Ce\u0144 gin\u0105 ludzie, kt\u00F3rzy nimi kierowali. Agent FBI Tom Greer wraz ze swoj\u0105 partnerk\u0105 Jennifer Peters rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce zab\u00F3jstwa dokonano prototypowym rodzajem broni, kt\u00F3ra jest w stanie jednocze\u015Bnie pozbawi\u0107 \u017Cycia surogata i jego operatora. Nowoczesna technologia obraca si\u0119 przeciwko ludziom. Trop wiedzie do firmy, kt\u00F3ra stworzy\u0142a surogat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178985.jpg","",["N"]],"63882157":["Re\u017C.: Filip Zylber.
Daria i Filip przyja\u017Ani\u0105 od lat i wiedz\u0105 o sobie niemal wszystko. Mieszkaj\u0105 pod jednym dachem, bo oboje nie u\u0142o\u017Cyli sobie \u017Cycia i pozostaj\u0105 samotni. Ona - cicha i niepewna siebie - wci\u0105\u017C czeka na tego wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, u boku kt\u00F3rego znajdzie szcz\u0119\u015Bcie. On za\u015B jest niedojrza\u0142ym podrywaczem, kt\u00F3ry z\u0142ama\u0142 wiele serc i nigdy nie my\u015Bla\u0142 o \u015Blubie i dzieciach. Preferuje przelotne znajomo\u015Bci. Pewnego ranka budzi si\u0119 obok kolejnej dziewczyny. Dochodzi do wniosku, \u017Ce chce to zmieni\u0107, wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107 i zosta\u0107 ojcem. Przypomina przyjaci\u00F3\u0142ce obietnic\u0119, kt\u00F3r\u0105 z\u0142o\u017Cyli sobie kilka lat wcze\u015Bniej. Poprzysi\u0119gli w\u00F3wczas, \u017Ce je\u015Bli do uko\u0144czenia trzydziestego roku \u017Cycia nie znajd\u0105 sobie partner\u00F3w, to wezm\u0105 \u015Blub i za\u0142o\u017C\u0105 rodzin\u0119. Daria, na pocz\u0105tku niezbyt przychylnie nastawiona do pomys\u0142u przyjaciela, w ko\u0144cu jednak ulega. Oboje musz\u0105 odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 do siebie czuj\u0105. Decyzja o zostaniu rodzicami na zawsze bowiem zwi\u0105\u017Ce ich ze sob\u0105. Kibicuj\u0105 im przyjaciele. Niestety, gdy los pary \u017Cyciowych rozbitk\u00F3w zmienia si\u0119 na lepsze, zaskakuj\u0105ce wydarzenie krzy\u017Cuje ich plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176388.jpg","",["N"]],"63882158":["Re\u017C.: Steven Soderbergh.
Los Angeles, pocz\u0105tek lat 90. XX wieku. Erin Brockovich (Julia Roberts), dwukrotnie rozwiedziona, samotnie wychowuje troje dzieci - o\u015Bmioletniego Matthew, sze\u015Bcioletni\u0105 Katie i kilkumiesi\u0119czn\u0105 Beth. Jej sytuacja \u017Cyciowa jest rozpaczliwa. Nie ma wykszta\u0142cenia, jest bezrobotna i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Mimo to nie poddaje si\u0119. Pewnego dnia ulega wypadkowi samochodowemu. Mimo \u017Ce to nie ona spowodowa\u0142a kolizj\u0119, nie udaje jej si\u0119 wywalczy\u0107 w s\u0105dzie odszkodowania. Zdesperowana, wymusza na swoim adwokacie, Edzie Masrym (Albert Finney), by zatrudni\u0142 j\u0105 w swojej niedu\u017Cej kancelarii jako sekretark\u0119. Praca u prawnika okazuje si\u0119 punktem zwrotnym w jej \u017Cyciu. Porz\u0105dkuj\u0105c akta, Erin znajduje dokumenty \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce pot\u0119\u017Cny koncern Pacific Gas & Electric, znajduj\u0105cy si\u0119 w kalifornijskim miasteczku Hinkley, zatruwa \u015Brodowisko. Powoduje to bardzo ci\u0119\u017Ckie choroby u mieszkaj\u0105cych w pobli\u017Cu ludzi. Erin decyduje si\u0119 ujawni\u0107 \u015Bwiatu prawd\u0119. Wkr\u00F3tce dociera do os\u00F3b odpowiedzialnych za ska\u017Cenie. Za swoj\u0105 kreacj\u0119 Julia Roberts zosta\u0142a uhonorowana Oscarem i Z\u0142otym Globem. Nominacje do Oscara przyznano tak\u017Ce za najlepszy film, re\u017Cyseri\u0119, scenariusz i rol\u0119 drugoplanow\u0105 Alberta Finneya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170159.jpg","",[]],"63882159":["Re\u017C.: Christopher McQuarrie.
W Pittsburghu snajper zabija pi\u0119\u0107 przypadkowych os\u00F3b. Znalezione przez detektywa Emersona i jego wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w \u015Blady prowadz\u0105 ich do by\u0142ego strzelca wyborowego armii ameryka\u0144skiej, Jamesa Barra. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zostaje zatrzymany. Prokurator Alex Rodin proponuje mu uk\u0142ad: je\u015Bli zgodzi si\u0119 zeznawa\u0107 i przyzna do winy, to uniknie kary \u015Bmierci. By\u0142y \u017Co\u0142nierz stanowczo odmawia jednak wsp\u00F3\u0142pracy i chce, by zaaran\u017Cowano jego spotkanie z Jackiem Reacherem, by\u0142ym oficerem \u017Candarmerii wojskowej, mistrzem dedukcji i walki wr\u0119cz. M\u0119\u017Cczyzna zjawia si\u0119 w Pittsburghu. Dowiaduje, \u017Ce James zosta\u0142 pobity w areszcie i zapad\u0142 w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Adwokat strzelca wyborowego Helen Rodin prosi Reachera, by pom\u00F3g\u0142 jej udowodni\u0107 jego niewinno\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzna pocz\u0105tkowo sam w ni\u0105 nie wierzy. Jest przekonany, \u017Ce Barr naprawd\u0119 zamordowa\u0142 pi\u0119\u0107 niewinnych os\u00F3b. Prowadz\u0105c prywatne \u015Bledztwo, znajduje jednak dowody przecz\u0105ce tej tezie. Wkr\u00F3tce wpada na trop rosyjskiego bandyty Zeca i sam staje si\u0119 celem tajemniczych napastnik\u00F3w. Zrobi\u0105 oni wszystko, by odsun\u0105\u0107 go od sprawy. Nie zdaj\u0105 sobie sprawy, z kim zadarli...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002036.jpg","",[]],"63882160":["Zab\u00F3jcze selfie
We Wroc\u0142awiu zostaje zamordowana \u015Bpiewaczka operowa Irena Stawska. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce kobieta jest kolejn\u0105 ofiar\u0105 seryjnego mordercy o pseudonimie Fotograf. Po dokonaniu zbrodni m\u0119\u017Cczyzna fotografuje si\u0119 z cia\u0142em swojej ofiary, po czym wycina swoj\u0105 twarz ze zdj\u0119cia. Tego typu pami\u0105tk\u0119 pozostawia przy zw\u0142okach. Wytropienie mordercy utrudnia fakt, i\u017C str\u00F3\u017Ce prawa nie potrafi\u0105 odgadn\u0105\u0107 kryteri\u00F3w wyboru, jakim kieruje si\u0119 Fotograf. Jego ofiary to ludzie w r\u00F3\u017Cnym wieku, z r\u00F3\u017Cnych warstw spo\u0142ecznych, zajmuj\u0105cy si\u0119 bardzo r\u00F3\u017Cnymi rzeczami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63882161":["Najlepszy obro\u0144ca
Zostaje zamordowany nauczyciel geografii, Marek Skowron. M\u0119\u017Cczyzna otrzyma\u0142 wiele cios\u00F3w w g\u0142ow\u0119 pa\u0142k\u0105 teleskopow\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jaki\u015B czas temu mia\u0142o miejsce zdarzenie, w kt\u00F3rym r\u00F3wnie\u017C u\u017Cyto tego narz\u0119dzia. Student Kacper Nowak obroni\u0142 przy jej u\u017Cyciu dziewczynk\u0119 przed atakiem pedofila. Wkr\u00F3tce sta\u0142 si\u0119 bohaterem internetu, a na swoim vlogu otwarcie namawia\u0142 fan\u00F3w do walki z pedofilami. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Kacper ma solidne alibi. \u015Aledczy kieruj\u0105 w\u00F3wczas podejrzenia w stron\u0119 Igora, m\u0142odszego brata Marka. Ofiara opiekowa\u0142a si\u0119 bratem po \u015Bmierci rodzic\u00F3w i bardzo stara\u0142a zapewni\u0107 mu odpowiedni\u0105 edukacj\u0119. Nastolatek jednak nie mia\u0142 zamiaru si\u0119 uczy\u0107 i cz\u0119sto k\u0142\u00F3ci\u0142 z Markiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63882162":["Pogrzebowe gry
Detektyw z CW\u015A poszukuje Leny Rodowskiej, kt\u00F3ra jest c\u00F3rk\u0105 genera\u0142a policji. Zw\u0142oki dziewczyny zostaj\u0105 odkryte na cmentarzu, na kt\u00F3rym str\u00F3\u017Cowa\u0142 jej kochanek. Cz\u0142onek rodziny w\u0142a\u015Bciciela zak\u0142adu pogrzebowego by\u0142 \u015Bwiadkiem zdarzenia i chcia\u0142 zaszanta\u017Cowa\u0107 przest\u0119pc\u0119 nagraniem, co obr\u00F3ci\u0142o si\u0119 przeciwko niemu, poniewa\u017C po jakim\u015B czasie r\u00F3wnie\u017C i on zostaje znaleziony martwy. Sytuacja staje si\u0119 jeszcze bardziej zagmatwana, kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest w\u0142a\u015Bciciel firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63882163":["Wiecz\u00F3r panie\u0144ski - kobiety bior\u0105 policjanta za striptizera \/ M\u0142ody ch\u0142opak czuje, \u017Ce urodzi\u0142 si\u0119 w z\u0142ym ciele
Przed domem, w kt\u00F3rym odbywa si\u0119 wiecz\u00F3r panie\u0144ski, pojawia si\u0119 policja. Uczestniczki imprezy bior\u0105 stoj\u0105cego na zewn\u0105trz funkcjonariusza za striptizera i wci\u0105gaj\u0105 do \u015Brodka. Podczas szamotaniny wypala bro\u0144 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra rani go w udo. Panna m\u0142oda wpada w histeri\u0119 i grozi samob\u00F3jstwem. Druga historia: Licealista Kamil marzy o zmianie szko\u0142y i podj\u0119ciu pracy. Napotyka jednak na sprzeciw rodzic\u00F3w, szczeg\u00F3lnie ojca. Ch\u0142opak ucieka z domu i chroni si\u0119 w pustostanie. Tam zostaje pobity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/580937614e400cb16337a368ec421a41",["N"]],"63882106":["Polscy obywatele marz\u0105, by policjanci nie zawalali bezsensown\u0105 prac\u0105 s\u0105d\u00F3w i bieg\u0142ych. Za\u015B Stra\u017Cnicy Miejscy \u015Bni\u0105 o eskapadach na sygna\u0142ach. Tymczasem Emil wymarzy\u0142 sobie, by znaki drogowe by\u0142y ustawione prawid\u0142owo. Prowadz\u0105cy spekuluje, czy kt\u00F3ra\u015B z zachcianek kiedy\u015B si\u0119 spe\u0142ni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/287f7d11dda0663aefd9febc6d260836",["N"]],"63882107":["W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie o odpowiedzialno\u015Bci. Przedstawi, jak Stra\u017C Miejska i Policja jej unikaj\u0105, a tak\u017Ce jak do odpowiedzialno\u015Bci poci\u0105gany niewinny obywatel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/eb37953a71e2d1d5fac4a9b0f24bbad9",["N"]],"63882108":["Emil tropi absurdy na polskich drogach. W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie, jak Stra\u017C Graniczna karze za w\u0142asne przywidzenia. Uka\u017Ce te\u017C jak Stra\u017C Miejska \u0142apie za jazd\u0119 bez celu oraz zaprezentuje, jak nadle\u015Bnictwo zmienia cele dzia\u0142alno\u015Bci i zamienia si\u0119 w punkt poboru op\u0142at od kierowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7a725ae3f90e672a66faa7dd646c8fd5",["N"]],"63882109":["Odcinek zaczyna si\u0119 oburzaj\u0105c\u0105 histori\u0105 z okolic Tymbarku. GDDiA remontuje drog\u0119 i w rezultacie uniemo\u017Cliwia rolnikowi wjazd na w\u0142asn\u0105 posesj\u0119, maluj\u0105c mu przed bram\u0105 podw\u00F3jn\u0105 ci\u0105g\u0142\u0105 lini\u0119. Gdy ten protestuje, dyrektor radzi mu dyskretnie, by si\u0119 nie przejmowa\u0142 i \u0142ama\u0142 przepisy. Nast\u0119pnie widzowie obejrz\u0105 film z Krosna, gdzie Stra\u017C Graniczna zatrzymuje kierowc\u0119 do kontroli i z miejsca zaczyna ostr\u0105 wymian\u0119 zda\u0144. Emil postanawia dostarczy\u0107 stra\u017Cnikom podr\u0119cznik savoir vivre. Na koniec prowadz\u0105cy uda si\u0119 do Wroc\u0142awia, gdzie obywatel zostaje pozwany do s\u0105du przez Stra\u017C Miejsk\u0105. Przyczyn\u0105 sprawy jest donos, \u017Ce jego kot sika w ogr\u00F3dku s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4a0db0fc4636171bdf76ef744d23b007",["N"]],"63882110":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63882111":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63882112":["Przys\u0142uga
Klient sklepu jubilerskiego p\u0142aci got\u00F3wk\u0105 za bi\u017Cuteri\u0119 wart\u0105 tysi\u0105ce z\u0142otych. W\u0142a\u015Bcicielka orientuje si\u0119, \u017Ce banknoty s\u0105 fa\u0142szywe, jednak m\u0119\u017Cczy\u017Anie udaje si\u0119 uciec. Policja namierza niedosz\u0142ego z\u0142odzieja. Okazuje si\u0119, \u017Ce to nienotowany i niekarany ojciec rodziny. \u015Aledztwo komplikuje si\u0119, gdy m\u0119\u017Cczyzna b\u0142aga policjant\u00F3w o pomoc w odnalezieniu \u017Cony i c\u00F3rki, kt\u00F3re rzekomo zosta\u0142y uprowadzone. Koledzy z komendy podejrzewaj\u0105, \u017Ce Micha\u0142 planuje pozby\u0107 si\u0119 Agnieszki Walczak, korzystaj\u0105c z pomocy wydzia\u0142u wewn\u0119trznego. Wygl\u0105da na to, \u017Ce chce zaj\u0105\u0107 jej stanowisko. Detektywi zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy nie powinni interweniowa\u0107 u naczelnik wydzia\u0142u, Moniki Kruczkowskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63882113":["Starsza pani musi zgin\u0105\u0107
Staruszka zostaje zabita maczet\u0105 w piwnicy swojego domu. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce w dniu napadu ofiara wyp\u0142aci\u0142a z banku du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy, kt\u00F3r\u0105 mia\u0142a wr\u0119czy\u0107 nieznajomemu m\u0119\u017Cczy\u017Anie. Detektywi podejrzewaj\u0105 wi\u0119c motyw finansowy, prawda jednak okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inna. Rodzice Eweliny oraz ojciec Krystiana nalegaj\u0105, by para zalegalizowa\u0142a sw\u00F3j zwi\u0105zek. Daniela, matka Eweliny, sugeruje te\u017C, aby zacz\u0119li szuka\u0107 sali na wesele. Krystian uwa\u017Ca, \u017Ce rodzice jego ukochanej za bardzo ingeruj\u0105 w ich \u017Cycie. Coraz powa\u017Cniej my\u015Bli o zako\u0144czeniu zwi\u0105zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63882114":["Lizbona
Jedna z najbardziej s\u0142onecznych europejskich stolic - Lizbona. To miasto, w kt\u00F3rym melancholijne d\u017Awi\u0119ki fado koj\u0105 dusz\u0119 i nerwy, a s\u0142odkie porto rozgrzewa. Polacy, kt\u00F3rzy od lat mieszkaj\u0105 w tym cudownym mie\u015Bcie, zdradz\u0105 tajemnice stolicy Portugalii. Marek wyt\u0142umaczy, dlaczego Portugalczycy jadaj\u0105 akurat dorsza a\u017C na 365 sposob\u00F3w. Ola, w\u0142a\u015Bcicielka agencji \"Dom nad oceanem\", poka\u017Ce pa\u0142ac wart 6,5 miliona euro, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C jest na sprzeda\u017C. Micha\u0142 zaprowadzi ekip\u0119 programu na s\u0142ynne ciasteczka. Przepis na nie jest jedn\u0105 z najpilniej strze\u017Conych tajemnic, kt\u00F3r\u0105 znaj\u0105 tylko trzy osoby. Z kolei z Gosi\u0105 cz\u0142onkowie programu odwiedz\u0105 klimatyczn\u0105 knajpk\u0119 fado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2ffbf816e8f813e0bd91f8c6932fb0d8",["N"]],"63882115":["Kopenhaga
Tw\u00F3rcy udaj\u0105 si\u0119 do Danii, ojczyzny klock\u00F3w lego i najs\u0142ynniejszego autora ba\u015Bni - Hansa Christiana Andersena. Widzowie poznaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy na sta\u0142e mieszkaj\u0105 w Kopenhadze. Pawe\u0142, kt\u00F3ry nie uko\u0144czy\u0142 wprawdzie szko\u0142y gastronomiczne, jest piekarzem w jednej z najbardziej presti\u017Cowych piekarni w Danii. Ania natomiast zajmuje si\u0119 pomoc\u0105 socjaln\u0105. Opowie o dzia\u0142aniach du\u0144skiego rz\u0105du, kt\u00F3re maj\u0105 na celu odm\u0142odzi\u0107 spo\u0142ecze\u0144stwo. Z kolei Jakob, syn pierwszych polskich uchod\u017Ac\u00F3w politycznych, spojrzy na miasto dwojako - jako obcy i jednocze\u015Bnie sw\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/40d87eb0bc528f877a51326c62f1d334",["N"]],"63882116":["Sydney
Oko\u0142o 220 lat temu Sydney by\u0142o osad\u0105 skaza\u0144c\u00F3w. Obecnie to nowoczesna metropolia, do kt\u00F3rej przyby\u0142o dziesi\u0105tki tysi\u0119cy Polak\u00F3w. Irek pracuje jako ratownik na jednej z najs\u0142ynniejszych pla\u017C na \u015Bwiecie - Bondi Beach. Ola jest mened\u017Cerk\u0105 w jednej z najwi\u0119kszych firm telekomunikacyjnych w Australii. Oboje przybyli na antypody za mi\u0142o\u015Bci\u0105. Z kole Ewelina na pocz\u0105tku parzy\u0142a kaw\u0119, a dzi\u015B jest doradc\u0105 podatkowym, je\u017Adzi porsche i prowadzi bajeczne \u017Cycie. Widzowie poznaj\u0105 tych najszcz\u0119\u015Bliwszych spo\u015Br\u00F3d wszystkich \"zes\u0142a\u0144c\u00F3w\" z Sydney.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f54ab86cf905e5dee2f7c04cadbb3ff3",["N"]],"63882117":["Ostatnia bitwa o Mierzej\u0119 Wi\u015Blan\u0105
W maju 1945 roku w Berlinie powiewa\u0142y ju\u017C bia\u0142e flagi. By\u0142o jednak miejsce, gdzie nikt nie my\u015Bla\u0142 o kapitulacji. W r\u0119kach broni\u0105cej si\u0119 2 Armii Niemieckiej pozostawa\u0142 P\u00F3\u0142wysep Helski oraz Mierzeja Wi\u015Blana. Na tej obl\u0119\u017Conej cz\u0119\u015Bci Pomorza Gda\u0144skiego kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy niemieckich \u017Co\u0142nierzy czeka\u0142o na ewakuacj\u0119 drog\u0105 morsk\u0105 do Danii lub Szwecji. Byle dalej od Rosjan. 1 maja 1945 roku Armia Czerwona ruszy\u0142a z ostateczn\u0105 ofensyw\u0105. Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski rusz\u0105 \u015Bladem radzieckiej kroniki 48 Armii i poszukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w po tej jednej z ostatnich bitew II Wojny \u015Awiatowej. Ich droga b\u0119dzie prowadzi\u0107 od Piask\u00F3w do K\u0105t\u00F3w Rybackich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/aa91fa35389bfd285289ca89e2b58fc1",["JM"]],"63882118":["Ostatni rozkaz genera\u0142a von Sauckena
Mierzeja Wi\u015Blana by\u0142a pe\u0142na niemieckich odznacze\u0144. W dniu kapitulacji III Rzeszy by\u0142y to najmniej po\u017C\u0105dane \u015Bwiecide\u0142ka. Je\u015Bli do niewoli oddawa\u0142 si\u0119 Niemiec obwieszony odznakami, dla radzieckich bojc\u00F3w by\u0142 to znak, \u017Ce najprawdopodobniej zabi\u0142 wielu ich towarzyszy i wr\u00F3\u017Cy\u0142o mu to szans\u0119 na sp\u0119dzenie \u017Cycia w niewoli. 9 maja 1945 rozwi\u0105zywa\u0142y si\u0119 ca\u0142e sztaby niemieckich jednostek. Zmagazynowane, niewydane odznaczenia by\u0142y porzucane w ilo\u015Bciach hurtowych. Po wojnie takie hitlerowskie precjoza \u017Ale si\u0119 kojarzy\u0142y i ma\u0142o kto si\u0119 po nie schyla\u0142. Po kilkudziesi\u0119ciu latach to si\u0119 jednak zmieni\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d77464f790e9a146f6f1a71aa75f4464",["JM"]],"63882122":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63882123":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63882124":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63882125":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63882126":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179428.jpg","",[]],"63882127":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179428.jpg","",[]],"63882128":["Pr\u00F3ba odpowiedzi na pytanie, czy zakon rzeczywi\u015Bcie upad\u0142 w 1307 roku. Badacze analizuj\u0105, czy mo\u017Cliwe jest, aby rycerze nadal dzia\u0142ali, ale w ukryci. \u015Aledztwo zaczyna si\u0119 w Jerozolimie, gdzie sw\u00F3j pocz\u0105tek ma historia templariuszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"63882129":["Akka to jedno ze staro\u017Cytnych miast portowych. Naukowcy udaj\u0105 si\u0119 tam, aby zbada\u0107 kompleks tuneli powsta\u0142y przed wiekami. Nowe technologie pozwalaj\u0105 ujawni\u0107 ukryte pomieszczenie i dowody prowadz\u0105ce na wysp\u0119, gdzie templariusze udali si\u0119 z tajn\u0105 misj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"63882130":["Tajemnice Kamiennej G\u00F3ry
Sebastian Witkowski i Olaf Popkiewicz zg\u0142\u0119biaj\u0105 tajemnic\u0119 kompleksu \"Anton\u00F3wka\" z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63882131":["Bitwa wyrska
1 wrze\u015Bnia 1939 roku pod Tychami mia\u0142a miejsce nierozstrzygni\u0119ta bitwa graniczna. Niemcy mieli nadziej\u0119, \u017Ce uda im si\u0119 odnale\u017A\u0107 s\u0142aby punkt polskiej linii obrony. Poszukiwania przynios\u0142y rezultat. Na szcz\u0119\u015Bcie sztabowcy Wojska Polskiego w sam\u0105 por\u0119 zapobiegli zamiarom wroga. 2 wrze\u015Bnia w Lesie Wyrskim dosz\u0142o do krwawego pojedynku. Poszukiwacze Historii przyjrz\u0105 si\u0119 bli\u017Cej tej walce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63882132":["Tajna kwatera Luftwafe
Rok 1941. Walki przenosz\u0105 si\u0119 na tereny Zwi\u0105zku Radzieckiego, wskutek czego zostaje podj\u0119ta decyzja o przeniesieniu najwy\u017Cszych niemieckich dow\u00F3dztw bli\u017Cej frontu. Wkr\u00F3tce k\u0119trzy\u0144ski Wilczy Szaniec zostaje wype\u0142niony kwaterami r\u00F3\u017Cnych rodzaj\u00F3w broni i administracji III Rzeszy. Powstaje tam r\u00F3wnie\u017C m.in. Oberkommando der Luftwaffe, czyli kwatera g\u0142\u00F3wna wojsk lotniczych. Poszukiwacze wyruszaj\u0105 w to niezwyk\u0142e miejsce, by odkry\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63882133":["Robert odnajduje w jaskiniach nietoperze w stanie hibernacji. Hos rozpala nowy piec. Staszek Natanek wspomina, jak przed laty w knajpie w Lutowiskach bili si\u0119 drwale z wozakami. Arek zamienia bieszczadzkie zbocza w galerie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63882134":["Grzesiek opowiada o tym, w jaki spos\u00F3b pojmuje wolno\u015B\u0107. Szukaj\u0105c jej, porzuca miasto i wyje\u017Cd\u017Ca w Bieszczady. Robert obja\u015Bnia, co powinno si\u0119 robi\u0107 w razie ataku nied\u017Awiedzia. Tymczasem Zdzichu, chc\u0105c pobi\u0107 rekord Guinessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105, zwi\u0119ksza cz\u0119stotliwo\u015B\u0107 swoich trening\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63882135":["Sumowa corrida cz. 2
Odkrywaj\u0105c uroki katalo\u0144skiej rzeki Ebro, ekipa programu kontynuuje polowanie na olbrzymie w\u0105sate sumy. Dzi\u0119ki radom miejscowego przewodnika Jerzy Biedrzycki i jego towarzysze wyprawy \u0142owi\u0105 prawdziwe okazy tych ryb, mimo \u017Ce musz\u0105 w to w\u0142o\u017Cy\u0107 wiele wysi\u0142ku. Na brzegu l\u0105duj\u0105 sumy o wadze 54 kg i 80 kg. Jeden z nich ma d\u0142ugo\u015B\u0107 210 cm. Zgodnie z tradycj\u0105 wszystkie z\u0142owione ryby trafiaj\u0105 z powrotem do wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5daac9e5874d6173a843d93c1302a50d",["N"]],"63882136":["Mazurskie mi\u0119tusy
Ekipa \"Taaakiej ryby\" przemierza mazurskie bezdro\u017Ca w pogoni za s\u0142odkowodnym przedstawicielem ryb dorszowatych, mi\u0119tusem. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w eskapady znajduje si\u0119 czterokrotny indywidualny sp\u0142awikowy mistrz Polski Edmund Gutkiewicz, kt\u00F3ry podzieli si\u0119 z widzami swoj\u0105 wiedz\u0105. Tu\u017C przed zmrokiem w jednym z jeziorek le\u015Bnych udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 kilka przepi\u0119knych mozaikowych mi\u0119tus\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/eac5190d38c8ba32738ac248117e92f0",["N"]],"63882137":["Morska twierdza - cz\u0119\u015B\u0107 1
Hel mia\u0142 szczeg\u00F3lne znaczenie dla odradzaj\u0105cej si\u0119 Polski. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku udowodni\u0142a, jak wa\u017Cne znaczenie mia\u0142by wojenny port podczas ataku nieprzyjaciela. Tak w\u0142a\u015Bnie zacz\u0119\u0142a si\u0119 niezwyk\u0142a historia Helu, kt\u00F3r\u0105 pr\u00F3buje pozna\u0107 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski. W\u015Br\u00F3d drzew i krzak\u00F3w trudno dzi\u015B odkry\u0107 prawdziwy charakter tych pag\u00F3rk\u00F3w. Zdradzaj\u0105 go jedynie linie kolejki w\u0105skotorowej. W tych wzniesieniach ukryto bowiem magazyny amunicyjne Rejonu Umocnionego Hel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a47c983743fb920fa4013ee0f9f1047e",["JM"]],"63882138":["Morska twierdza - cz\u0119\u015B\u0107 2
Rejon umocniony odegra\u0142 kluczow\u0105 rol\u0119 w polskiej historii wojen na morzu w XX wieku. W 1939 roku broni\u0142 si\u0119 on najd\u0142u\u017Cej, jego strategiczne po\u0142o\u017Cenie musia\u0142 doceni\u0107 nawet okupant, skoro zamontowa\u0142 na p\u00F3\u0142wyspie dzia\u0142a kal. 406 mm. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zaprezentuje unikatowy film ukazuj\u0105cy, jak funkcjonowa\u0142a wielka artyleria pancernika Schleswiga Holsteina. W bitwach morskich ogromne znaczenie mia\u0142y samoloty, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 najwi\u0119kszym postrachem okr\u0119t\u00F3w wojennych. Kiedy rankiem 1 wrze\u015Bnia 1939 roku opadaj\u0105ca mg\u0142a ods\u0142oni\u0142a lotnisko pod S\u0142upskiem, niemieccy piloci zaj\u0119li miejsca za sterami. Otrzymali rozkaz ostrzelania polskich port\u00F3w i okr\u0119t\u00F3w. W\u00F3wczas nikt jeszcze nie zna\u0142 niszczycielskiej si\u0142y bombowc\u00F3w. Tylko garstka teoretyk\u00F3w by\u0142a \u015Bwiadoma, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odegra lotnictwo w walce przeciwko morskim niszczycielom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/52fe90c8850b20562e97fd54143f0a75",["N"]],"63882139":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ae6585307b1517ffcb957567733bf1bb",["N"]],"63882140":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3f95b30354b3c94f0178667d62991a1a",["N"]],"63882141":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2e0f2f7a74f7c7ee8ecd19a7dab9bf30",["N"]],"63882142":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777f04df0161056baf6ad4940f85edb",["N"]],"63882462":["
Str\u00F3\u017C prawa, Cordell Walker (Chuck Norris), walczy z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 w Teksasie i zawsze spieszy na pomoc potrzebuj\u0105cym. W jego misjach towarzyszy mu czarnosk\u00F3ry przyjaciel James Trivette (Clarence Gilyard). Mi\u0142o\u015Bci\u0105 \u017Cycia Walkera jest pe\u0142na uroku prokurator, Alex Cahill (Sheree J. Wilson).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63882463":["Re\u017C.: Michael Preece.
Podczas wyk\u0142adu znanego chi\u0144skiego uczonego, doktora Lee, Walker poznaje niezwyk\u0142\u0105 histori\u0119 staro\u017Cytnego pos\u0105gu z nefrytu. Nazywana \"Smokiem\" rze\u017Aba zagin\u0119\u0142a przed laty. Wed\u0142ug niepotwierdzonych informacji pozostaje w r\u0119kach gangu Tonga. Dochodzi do serii rytualnych zab\u00F3jstw, kt\u00F3re najprawdopodobniej maj\u0105 zwi\u0105zek z pos\u0105giem. Walker rozpoczyna \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63882464":["Mimo podesz\u0142ego wieku Jadwiga i Kazimierz podj\u0119li si\u0119 wychowania trzech wnuk\u00F3w, kt\u00F3rych matka po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca popad\u0142a w alkoholizm. Pi\u0119\u0107 os\u00F3b gnie\u017Adzi si\u0119 w ma\u0142ym, dwupokojowym mieszkaniu w bloku. Najstarszy ch\u0142opak, niepe\u0142nosprawny intelektualnie Damian, jak mo\u017Ce pomaga dziadkom. Marcin, kt\u00F3ry ma padaczk\u0119, potrzebuje osobnego k\u0105ta. Za\u015B najm\u0142odszy Kuba miejsca do odrabiania lekcji. \u0141azienka wymaga dostosowania do potrzeb schorowanej seniorki. Architekt Maciek Pertkiewicz g\u0142owi si\u0119 nad przygotowaniem projektu zagospodarowania tak ma\u0142ej przestrzeni. Ekipa budowla\u0144c\u00F3w pod wodz\u0105 Wie\u015Bka Nowobilskiego b\u0119dzie musia\u0142a zmierzy\u0107 si\u0119 z jego wykonaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b0b6915a68e2fc33c1a4798d83cfdb3",["JM"]],"63882465":["Bia\u0142y nie zastaje Anki w jej domu, wi\u0119c zostawia dla niej podarunek. Sebastian oznajmia mu, \u017Ce musi pilnie za\u0142atwi\u0107 za granic\u0105 interes, a Kamil ma mu towarzyszy\u0107. Marysia dowiaduje si\u0119 od Gra\u017Cyny o zebraniu udzia\u0142owc\u00F3w, kt\u00F3rzy chc\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, kto jest winny op\u00F3\u017Anieniu otwarcia nowego oddzia\u0142u. Ka\u017Cdy dzie\u0144 zw\u0142oki wi\u0105\u017Ce si\u0119 z du\u017Cymi stratami. Niewykluczone, \u017Ce Marysia zostanie zwolniona. Ka\u015Bka zatrudnia nowego pracownika w barze. Oskar wci\u0105\u017C przebywa na delegacji na Mazurach. Kalina nie mo\u017Ce doczeka\u0107 si\u0119 jego powrotu. Artur, Brian i Karol przygotowuj\u0105 co\u015B, co ma poprawi\u0107 jej humor. Olka chce pozna\u0107 koleg\u00F3w swojego ukochanego. Prosi Julit\u0119 o pomoc. Micha\u0142 jest wdzi\u0119czny przyjacielowi za nastr\u0119czenie problem\u00F3w Marysi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63882466":["Hejt
Aneta, mama 13-letniego Mi\u0142osza, odkrywa, \u017Ce znikn\u0119\u0142o 100 z\u0142otych, kt\u00F3re zostawi\u0142a na zakup podr\u0119cznik\u00F3w do angielskiego. Podejrzewa Kornela, koleg\u0119 z klasy syna. Ch\u0142opak zaprzecza. Aneta decyduje si\u0119 interweniowa\u0107 u jego matki Sylwii, jednak staje ona po stronie syna i odrzuca oskar\u017Cenie. Mi\u0142osz jest w\u015Bciek\u0142y na znajomego, poniewa\u017C przez kradzie\u017C got\u00F3wki nie dostaje obiecanego prezentu. Tymczasem na zebraniu w szkole rodzice niepokoj\u0105 si\u0119 faktem nasilaj\u0105cych si\u0119 kradzie\u017Cy. Aneta opowiada jednej z matek o swoich podejrzeniach w stosunku do Kornela. Dzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej robi jednak porz\u0105dki i znajduje zaginiony banknot. Wstydzi si\u0119, \u017Ce fa\u0142szywie oskar\u017Cy\u0142a Kornela, ale nie ma odwagi przyzna\u0107 si\u0119 do winy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"63882467":["Idealna macocha
Diana i Marek staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Niespodziewanie w ich domu ma zamieszka\u0107 Justyna, c\u00F3rka Marka z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Zbuntowana nastolatka nie ma zamiaru przyja\u017Ani\u0107 si\u0119 z ojcem, ani z jego now\u0105 partnerk\u0105. Kiedy z mieszkania znika bi\u017Cuteria Diany, Marek podejrzewa, \u017Ce kobieta robi wszystko, aby oskar\u017Cy\u0107 jego c\u00F3rk\u0119 o kradzie\u017C. Para prze\u017Cywa kryzys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007503.jpg","",["N"]],"63882468":["Zabawny wulkanizator
Magda mieszka z rodzicami, kt\u00F3rzy wyr\u0119czaj\u0105 j\u0105 we wszystkim poza prac\u0105 zawodow\u0105. Pewnego dnia kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce jej bliscy ukradkiem op\u0142acaj\u0105 mieszkaj\u0105cego w pobli\u017Cu mechanika samochodowego. Przera\u017Cona podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wykorzystuje jej rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007503.jpg","",["N"]],"63882469":["Zdrada z mi\u0142o\u015Bci","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",["JM"]],"63882470":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63882471":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63882472":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63882473":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63882474":["Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca. M\u0119\u017Cczyzna rano wyszed\u0142 do salonu masa\u017Cu, w kt\u00F3rym pracuje, ale do niego nie dotar\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszukiwany wybra\u0142 wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci ze wsp\u00F3lnego ma\u0142\u017Ce\u0144skiego konta. Str\u00F3\u017Ce prawa namierzaj\u0105 telefon zaginionego. Trop prowadzi do parku. Tam znajduj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 nieprzytomnego. Nic nie pami\u0119ta i nie potrafi powiedzie\u0107, co sta\u0142o si\u0119 z pieni\u0119dzmi. Wojtek i Natalia interweniuj\u0105 w salonie fryzjerskim, w kt\u00F3rym jedna klientka atakuje drug\u0105 no\u017Cycami. Tymczasem Siostra Natalii niespodziewanie wyprowadza si\u0119 z domu. Policjantka dzwoni do Matyldy, aby pozna\u0107 powody tej decyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["N"]],"63882475":["Re\u017C.: Larry Teng.
Oddzia\u0142 McGarretta prowadzi \u015Bledztwo w sprawie morderstwa Thomasa Hoapili, miejscowego przedsi\u0119biorcy i krewnego Kamekony. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 ci\u0119\u017Cko pobity, a nast\u0119pnie wepchni\u0119ty do baga\u017Cnika i zastrzelony. Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119 od c\u00F3rki denata, \u017Ce jej ojciec by\u0142 mistrzem lua - staro\u017Cytnej sztuki walki wr\u0119cz. W\u00F3wczas zaczynaj\u0105 bada\u0107 tropy zwi\u0105zane z t\u0105 spo\u0142eczno\u015Bci\u0105. Tymczasem McGarrett prosi swojego starego przyjaciela, Micka Logana, by \u015Bledzi\u0142 jego matk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63882476":["Re\u017C.: Jeffrey G. Hunt.
Scott Davis, jeden z czo\u0142owych mened\u017Cer\u00F3w firmy z bran\u017Cy nowych technologii, zostaje zamordowany podczas wyjazdu integracyjnego. W organizmie denata wykryto silny lek uspokajaj\u0105cy. McGarret i Danny udaj\u0105 si\u0119 do baru, w kt\u00F3rym zamordowany m\u0119\u017Cczyzna sp\u0119dzi\u0142 poprzedni wiecz\u00F3r. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce kto\u015B dosypa\u0142 mu \u015Brodek do drinka. Ochroniarz rzuca podejrzenie na Holly, kt\u00F3ra nie raz ju\u017C zwabia\u0142a m\u0119\u017Cczyzn, by potem ich okra\u015B\u0107. Detektywi szukaj\u0105 dziewczyny. W\u00F3wczas trafiaj\u0105 na zaskakuj\u0105ce nagranie oraz trop zwi\u0105zany z gwiazd\u0105 futbolu i maj\u0105cym si\u0119 odby\u0107 w mie\u015Bcie pokazowym meczem ligi NFL.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63882477":["Radny jednej z wroc\u0142awskich dzielnic chce podnie\u015B\u0107 bezpiecze\u0144stwo na ulicach i kontaktuje si\u0119 w tej sprawie z Witeckim. W spraw\u0119 zostaj\u0105 w\u0142\u0105czeni Bia\u0142ach i Kami\u0144ska. Na patrolu w tamtym rejonie policjanci natrafiaj\u0105 na m\u0142odzie\u017Cowy gang, kt\u00F3ry wykorzystuje nieletnich do kradzie\u017Cy. Lena i Miko\u0142aj zostaj\u0105 wpl\u0105tani w afer\u0119, co odbija si\u0119 g\u0142o\u015Bnym echem w mediach, stawiaj\u0105c policj\u0119 w z\u0142ym \u015Bwietle. Tymczasem jeden z funkcjonariuszy obchodzi i urodziny i zaprasza koleg\u00F3w na spotkanie po pracy. Wszyscy mu odmawiaj\u0105 z braku czasu. Do tego dochodz\u0105 k\u0142opoty z powodu przypadkowego zniszczenia wa\u017Cnych dokument\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["N"]],"63882478":["W lokalnej gazecie pojawia si\u0119 artyku\u0142, w kt\u00F3rym autor zarzuca w\u0142a\u015Bcicielowi budki z kebabem przyrz\u0105dzanie jedzenie z ludzkiego mi\u0119sa. Gdy w lokalu policja natrafia wkr\u00F3tce na po\u0107wiartowane zw\u0142oki, zaczyna traktowa\u0107 dziennikarskie zarzuty bardzo powa\u017Cnie. Funkcjonariusze przes\u0142uchaj\u0105 w\u0142a\u015Bciciela punktu gastronomicznego, Abdula, a tak\u017Ce jego wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w. Jeden z nich zwraca uwag\u0119, \u017Ce szef ma niepokoj\u0105ce zainteresowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",["N"]],"63882479":["Re\u017C.: J Blakeson.
Nieodleg\u0142a przysz\u0142o\u015B\u0107. Obcy, chc\u0105c przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119 nad Ziemi\u0105, w kolejnych uderzeniach eliminuj\u0105 jej mieszka\u0144c\u00F3w. Na pocz\u0105tek wysy\u0142aj\u0105 impuls elektromagnetyczny, kt\u00F3ry uniemo\u017Cliwia dzia\u0142anie wszystkich urz\u0105dze\u0144 wykorzystuj\u0105cych energi\u0119 elektryczn\u0105, w tym samochod\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej wywo\u0142uj\u0105 szereg kataklizm\u00F3w. Ziemianie musz\u0105 si\u0119 te\u017C zmierzy\u0107 z epidemi\u0105 zmutowanej ptasiej grypy oraz inwazj\u0105 - kosmici pod postaci\u0105 ludzi morduj\u0105 tych, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 dot\u0105d przetrwa\u0107. Nastoletnia Cassie (Chlo\u00EB Grace Moretz) razem z ojcem i m\u0142odszym bratem trafia do obozu dla ocala\u0142ych. Po kilku dniach ataku z siedmiu miliard\u00F3w ludzi przy \u017Cyciu pozosta\u0142a jedynie garstka; wszyscy oni w napi\u0119ciu oczekuj\u0105 na pi\u0105ty, ostateczny cios ze strony przybysz\u00F3w. Pewnego dnia do obozu przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 \u017Co\u0142nierze, kt\u00F3rzy zabieraj\u0105 tamtejsze dzieci, by w specjalnym o\u015Brodku przygotowa\u0107 je do walki z naje\u017Ad\u017Ac\u0105. Nikt nie wie, \u017Ce tak naprawd\u0119 dzieci maj\u0105 eliminowa\u0107 ocala\u0142ych ludzi - jako narz\u0119dzia w r\u0119kach kosmit\u00F3w same stan\u0105 si\u0119 pi\u0105t\u0105 fal\u0105. Cassie, kt\u00F3ra nie zd\u0105\u017Cy\u0142a na transport do o\u015Brodka, jest \u015Bwiadkiem rzezi pozostawionych w obozie doros\u0142ych. Dziewczyna samotnie przedziera si\u0119 do wojskowej bazy, gdzie w\u015Br\u00F3d szkolonych dzieci znajduje si\u0119 jej m\u0142odszy brat. Na swojej drodze spotyka Evana (Alex Roe). Tymczasem w trakcie swojej pierwszej misji oddzia\u0142 jej brata odkrywa prawd\u0119 na temat plan\u00F3w wojska. Za kamer\u0105 stan\u0105\u0142 J Blakeson, re\u017Cyser \"Uprowadzonej Alice Creed\" oraz autor scenariusza do filmu \"Zej\u015Bcie 2\". W g\u0142\u00F3wnych rolach wyst\u0105pili Chlo\u00EB Grace Moretz (Pozw\u00F3l mi wej\u015B\u0107, Hugo i jego wynalazek), Nick Robinson (Kr\u00F3lowie lata, Jurassic World), nominowany do Z\u0142otego Globu Ron Livingston (Kompania braci, Obecno\u015B\u0107), Maggie Siff (Synowie Anarchii, Wstrz\u0105s) oraz Alex Roe (Snajper: Dziedzictwo, Hot Summer Nights). Produkcja stanowi adaptacj\u0119 popularnej powie\u015Bci dla m\u0142odzie\u017Cy spod pi\u00F3ra Ricka Yanceya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111515.jpg","",[]],"63882480":["Re\u017C.: Oren Peli.
Katie (Katie Featherston) przeprowadza si\u0119 wraz z m\u0119\u017Cem Micahem (Micah Sloat) do nowego domu. Kobieta, kt\u00F3ra w dzieci\u0144stwie by\u0142a nawiedzana przez demona, jest przekonana, \u017Ce w budynku czaj\u0105 si\u0119 z\u0142e duchy. Gdy by\u0142a ma\u0142a, uda\u0142o si\u0119 je wyp\u0119dzi\u0107 dzi\u0119ki \u017Carliwej modlitwie. Teraz nawet ona nie pomaga. Micah, by znale\u017A\u0107 przyczyn\u0119 tajemniczych zjawisk, montuje w domu kamer\u0119. Nast\u0119pnego dnia razem z Katie przegl\u0105da nagrany noc\u0105 materia\u0142. Oboje nie mog\u0105 uwierzy\u0107 w to, co widz\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce w budynku faktycznie mieszkaj\u0105 pot\u0119\u017Cne demony... Por\u00F3wnywany do kultowego \"Blair Witch Project\" film zarobi\u0142 w USA ponad 100 mln dolar\u00F3w. Nie by\u0142oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, \u017Ce powsta\u0142 za niespe\u0142na 15 tysi\u0119cy. Re\u017Cyserem, autorem zdj\u0119\u0107 i scenariusza oraz monta\u017Cyst\u0105 jest pochodz\u0105cy z Izraela debiutant Oren Peli. Film otrzyma\u0142 nominacj\u0119 do presti\u017Cowej nagrody Independent Spirit oraz dwie statuetki na festiwalu horror\u00F3w Screamfest.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179427.jpg","",[]],"63882481":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"63882482":["Prezes dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie wszystko w kraju idzie po my\u015Bli jego i spo\u0142ecze\u0144stwa. Premier jednak nie ma sobie nic do zarzucenia. Partyjny w\u00F3dz musi rozwi\u0105za\u0107 ten problem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151992.jpg","",[]],"63882483":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63882484":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63882485":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63882486":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63882487":["Tw\u00F3j przyjaciel i pomocnik. Tylko na pokaz
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3rego dr\u0119czy podejrzenie, \u017Ce jego dziewczyna co\u015B przed nim ukrywa. Jest w niej po uszy zakochany i czuje, \u017Ce uczucie jest wzajemne, ale czasem ma wra\u017Cenie, \u017Ce mimo, i\u017C s\u0105 par\u0105 od pi\u0119ciu miesi\u0119cy, w og\u00F3le jej nie zna. Liczy, \u017Ce detektywi pomog\u0105 mu dowiedzie\u0107 si\u0119, jak jest naprawd\u0119. Z kolei Ruda i Bibi przyjmuj\u0105 zlecenie kobiety, kt\u00F3ra martwi si\u0119 o swojego 32- letniego syna. M\u0119\u017Cczyzna zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z poznan\u0105 podczas wakacji Ukraink\u0105 i twierdzi, \u017Ce po\u0142\u0105czy\u0142a ich wielka mi\u0142o\u015B\u0107. Chocia\u017C para zna si\u0119 dopiero od dw\u00F3ch miesi\u0119cy, dziewczyna ju\u017C przyjecha\u0142a do Polski, a on zarezerwowa\u0142 termin \u015Blubu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e58d18986efc5d02c9dad893ec071dd6",["N"]],"63882488":["Re\u017C.: Gus Trikonis.
Mitcha odwiedza przyjaciel z dzieci\u0144stwa, Steve Humboldt, ze swoim synem Michaelem. Nast\u0119pnego dnia ten ostatni wchodzi z poznanym na pla\u017Cy koleg\u0105 do kana\u0142u odp\u0142ywowego, kt\u00F3ry zalewa przyp\u0142yw. Ratownicy i policja gor\u0105czkowo poszukuj\u0105 zaginionych ch\u0142opc\u00F3w. Do akcji w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 dzieci z klubu m\u0142odych ratownik\u00F3w. W ostatniej chwili, kiedy ch\u0142opcy s\u0105 ju\u017C wyczerpani i kana\u0142 zostaje prawie ca\u0142kowicie zalany, ratownikom udaje si\u0119 ich odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178975.jpg","",[]],"63882489":["Re\u017C.: Scott Brazil.
Eddie spotyka dawnego przyjaciela, Jimmy'ego, lecz nie chce si\u0119 przyzna\u0107 do tego, \u017Ce go zna. Jimmy zaczyna go szanta\u017Cowa\u0107, \u017Ce zdradzi wszystkim szczeg\u00F3\u0142y z jego przesz\u0142o\u015Bci. Dochodzi do b\u00F3jki. Wkr\u00F3tce Eddie m\u00F3wi znajomym, \u017Ce pozna\u0142 Jimmy'ego w sieroci\u0144cu i bardzo si\u0119 polubili. Pewnego dnia ten napad\u0142 z broni\u0105 na w\u0142a\u015Bciciela sklepu. Eddie chcia\u0142 go powstrzyma\u0107. Jimmy trafi\u0142 do wi\u0119zienia na trzy lata i teraz szuka zemsty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178975.jpg","",[]],"63882490":["Re\u017C.: Kim Manners.
Hobie ucieka z domu, gdy Mitch k\u0142\u00F3ci si\u0119 z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 na temat wyjazdu syna do Ohio. Wkr\u00F3tce ch\u0142opiec nara\u017Ca si\u0119 piratom na pobliskiej wyspie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178975.jpg","",[]],"63882491":["Nieznany sprawca kradnie z koszar czo\u0142g. Semir i Andre podejrzewaj\u0105 Gerda Bauschniga. Prawdopodobnie zmierza on do pobliskiego wi\u0119zienia, gdzie przebywa Hubert Neuber oskar\u017Cony o zamordowanie jego c\u00F3rki. Niestety wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce detektywi mieli racj\u0119. Gerd strzela w kierunku budynku zak\u0142adu karnego i zabija cz\u0142owieka. \u017B\u0105da wydania Neubera w przeci\u0105gu godziny. Semir i Andre musz\u0105 szybko powstrzyma\u0107 szale\u0144ca, ale nie wiedz\u0105, jak si\u0119 do niego dosta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"63882492":["Ekipa przyjrzy si\u0119 z bliska specjalnym warunkom transportu medycznej marihuany. Pojawi si\u0119 quiz na temat kaloryczno\u015Bci potraw. Reporter odwiedzi zak\u0142ad produkuj\u0105cy znaki drogowe oraz tablice informacyjne. Widzowie us\u0142ysz\u0105 opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bniku lotnictwa, kt\u00F3ry postawi\u0142 sobie przed domem stary samolot i urz\u0105dza w nim ekskluzywny hotel. Nie zabraknie te\u017C r\u00F3\u017Cnych wersji zapiekanek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63882493":["Jedyny w swoim rodzaju
Danka opowiada Karolowi, \u017Ce jej znajomy ma ciekaw\u0105 teori\u0119 powodzenia finansowego. Zak\u0142ada ona, \u017Ce je\u015Bli wygl\u0105da si\u0119 na bogatego, wtedy mo\u017Cna takim si\u0119 sta\u0107. Karol oczywi\u015Bcie natychmiast przetwarza teori\u0119 w praktyk\u0119, przy czym czynnie wspomaga go Tadzio. Krawczyk zaprasza do domu bogatego biznesmena, \u017Ceby zawrze\u0107 z nim kontrakt stulecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/afcc17e6d44bed7fb1c3082d8b36bbca",[]],"63882494":["Sprawa dla dedektywa
Karol jest bardzo wzburzony. Opowiada \u017Conie, \u017Ce zauwa\u017Cy\u0142 w tramwaju Dank\u0119 ca\u0142uj\u0105c\u0105 si\u0119 z jakim\u015B nieznajomym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Przez to omal nie spowodowa\u0142 wypadku. Alina nie wierzy w opowie\u015Bci na temat swojej przyjaci\u00F3\u0142ki, tym bardziej, \u017Ce poprzedniego dnia hucznie obchodzi\u0142a rocznic\u0119 \u015Blubu. Wszystko wydaje si\u0119 jednak przemawia\u0107 na niekorzy\u015B\u0107 Danusi. W tej sytuacji Karol postanawia wr\u0119czy\u0107 przyjacielowi anonim. Nast\u0119pnie z Tadziem zatrudniaj\u0105 prywatnego detektywa, kt\u00F3ry ma wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/532e9c65cc1545db087d37d13ac9e079",[]],"63882495":["Mariusz opowiedzia\u0142 Karolinie o opuszczonej fabryce, w kt\u00F3rej widzia\u0142 siostr\u0119 kole\u017Canki, Ew\u0119. Teraz Rachwa\u0142 pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat tego tajemniczego miejsca. Dy\u017Curny otrzymuje wezwanie dotycz\u0105ce pr\u00F3by gwa\u0142tu w biurze projektowym. Podejrzany zeznaje, \u017Ce jest ofiar\u0105 prowokacji ze strony swojej pracownicy. Ma wiarygodnego \u015Bwiadka, kt\u00F3ry mo\u017Ce potwierdzi\u0107 jego niewinno\u015B\u0107 - inwestora, z kt\u00F3rym prowadzi\u0142 w tym czasie telekonferencj\u0119. Policjanci licz\u0105, \u017Ce przes\u0142uchanie poszkodowanej pomo\u017Ce wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119. Ta jednak przybiera zaskakuj\u0105cy obr\u00F3t. Tymczasem Bia\u0142ach ma do wykonania zadanie specjalne. Musi przekona\u0107 Profosa, by zatrudni\u0142 pomocnika. Na komendzie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry uwa\u017Ca, \u017Ce spotkanej w przychodzi kobiecie grozi niebezpiecze\u0144stwo ze strony m\u0119\u017Ca. Wyniki \u015Bledztwa w tej sprawie zaskocz\u0105 wszystkich zainteresowanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cb79bfcb4586cd1d8b932d6b9952f64c",["N"]],"63882496":["Bezdomno\u015B\u0107 z wyboru\/Manifest artystyczny
Klientka niepokoi si\u0119 o siostr\u0119 Natali\u0119, kt\u00F3ra spotyka si\u0119 z bezdomnym B\u0142a\u017Cejem. Chce, aby detektywi sprawdzili ch\u0142opaka. Zakochana dziewczyna zaproponowa\u0142a mu, \u017Ceby z ni\u0105 zamieszka\u0142, ale on odm\u00F3wi\u0142. Przychodzi do niej tylko, \u017Ceby co\u015B zje\u015B\u0107, wyk\u0105pa\u0107 si\u0119 i wyspa\u0107. Kiedy Natalia za\u0142atwi\u0142a mu prac\u0119 w pubie, w kt\u00F3rym sama pracuje, uciek\u0142 on na kilka dni. Do Septagonu przychodzi te\u017C elegancka starsza pani, Emilia Kijowska. Oznajmia, \u017Ce skradziono jej futro z norek i czapk\u0119 z lisa. Niebawem do agencji wpada zdenerwowana synowa kobiety i dementuje spraw\u0119. Twierdzi, \u017Ce nie by\u0142o \u017Cadnego w\u0142amania, a ubranie od 30 lat wisi w szafie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9c41f34a3f69602f5217409f7981ab80",["JM"]],"63882497":["Para idealna
Dominika przyjecha\u0142a z Londynu na rocznic\u0119 \u015Blubu swoich rodzic\u00F3w. Jest w ci\u0105\u017Cy, por\u00F3d zbli\u017Ca si\u0119 wielkimi krokami. Martwi j\u0105 fakt, \u017Ce na imprezie rodzinnej musi przedstawi\u0107 rodzicom ojca swojego dziecka. Mimo protest\u00F3w przyjaci\u00F3\u0142ki Kasi postanawia skorzysta\u0107 z biura Anki. Specjalistka znajduje kandydata spe\u0142niaj\u0105cego oczekiwania Dominiki. Sytuacja komplikuje si\u0119 jednak, gdy wybrany przez ni\u0105 ch\u0142opak nie mo\u017Ce wywi\u0105za\u0107 si\u0119 z zadania. Wtedy z pomoc\u0105 przychodzi Adek, m\u0142odszy brat Anki, kt\u00F3ry zjawi\u0142 si\u0119 u niej nieoczekiwanie kilka dni wcze\u015Bniej. Siostra nie jest zadowolona z jego wizyty. Jest jednak ch\u0119tny do pomocy, dlatego kolejnego dnia wyrusza z Dominik\u0105 do jej rodzinnej wsi. W\u00F3wczas u Anki zjawia si\u0119 zap\u0142akana Kasia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2149625.jpg","",["N"]],"63882498":["Hanno, Jens i jego dziewczyna, Vivian wybieraj\u0105 si\u0119 rowerami na wycieczk\u0119. M\u0142odzi m\u0119\u017Cczy\u017Ani \u015Bcigaj\u0105 si\u0119. Dochodzi do wypadku. Hanno przewraca si\u0119 na ska\u0142y. Wyznaje koledze, \u017Ce mia\u0142 romans z Vivian. Traci przytomno\u015B\u0107. W\u015Bciek\u0142y Jens zrywa z ukochan\u0105, pomimo \u017Ce spodziewa si\u0119 ona dziecka. Ch\u0142opak chce udowodni\u0107 rywalowi swoj\u0105 wy\u017Cszo\u015B\u0107. Wybiera si\u0119 na wspinaczk\u0119 po \u015Bcianach skalnych bez zabezpieczenia. Vivian bezskutecznie usi\u0142uje go powstrzyma\u0107. Niestety, oboje znajduj\u0105 si\u0119 w \u015Bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwie. Hanno wzywa za\u0142og\u0119 Medicoptera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63882499":["J\u0119zyk cia\u0142a
Karol wywo\u0142a\u0142 awantur\u0119 w pracy, kt\u00F3ra zako\u0144czy\u0142a si\u0119 wizyt\u0105 u psychiatry. Pr\u00F3buje za wszelk\u0105 cen\u0119 przekona\u0107 \u017Con\u0119, \u017Ce jest zdrowy na umy\u015Ble, poniewa\u017C w przeciwnym wypadku nie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 jecha\u0107 z Tadziem na ryby. Te\u015B\u0107 przekazuje mu sw\u00F3j spos\u00F3b na zachowanie spokoju: mo\u017Cna si\u0119 wy\u0142\u0105czy\u0107 i komunikowa\u0107 z otoczeniem tylko za pomoc\u0105 odczytywania j\u0119zyka cia\u0142a rozm\u00F3wcy. Alina z Norkiem zaniepokojeni dziwnym zachowaniem Karola, prosz\u0105 o rad\u0119 doktora Zawisz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/47caa2ecf4dafed5b3e3afb55ba07586",[]],"63882500":["Walka p\u0142ci
Karol namawia przyjaciela, by wreszcie sprzeciwi\u0142 si\u0119 \u017Conie, i pokaza\u0142, kto rz\u0105dzi w ich domu. Prowadzi do ogromnej awantury u Nork\u00F3w i Krawczyk\u00F3w. W efekcie Alina wyprowadza si\u0119 do Danki, a panowie zostaj\u0105 sami na gospodarstwie w mieszkaniu Krawczyk\u00F3w. Musz\u0105 radzi\u0107 sobie z prowadzeniem domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3d9e0c58db52a02184c35b8dee2a3e2e",[]],"63882501":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wykorzystywa\u0107 prastare gatunki zb\u00F3\u017C, np. do produkcji chleba. Poznaj\u0105 zalety i wady takiego rozwi\u0105zania. W programie pojawi si\u0119 w\u0142oska technologia budowania dom\u00F3w ze sk\u0142adanych modu\u0142\u00F3w. Monta\u017C trwa kilka dni, a obiekt jest gotowy do zamieszkania w ci\u0105gu miesi\u0105ca. Wyspy Owcze s\u0105 zaliczane do jednych z najpi\u0119kniejszych zak\u0105tk\u00F3w \u015Bwiata. Ekipa przedstawi kilka ciekawostek na ich temat. Pewna platforma internetowa zrzesza ludzi, kt\u00F3rzy chc\u0105 by\u0107 fit. Okazuje si\u0119, \u017Ce p\u0142ac\u0105c abonament i wykonuj\u0105c rzetelnie \u0107wiczenia, mo\u017Cna liczy\u0107 na zwrot pieni\u0119dzy a nawet finansowy bonus.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63882502":["Re\u017C.: David Barrett.
\u015Aledczy prowadz\u0105 dochodzenie w sprawie \u015Bmierci marynarza w nielegalnym wy\u015Bcigu ulicznym. Odkrywaj\u0105, \u017Ce do samochodu ofiary kto\u015B \u015Bwiadomie wprowadzi\u0142 usterki. Poza tym zamontowane w nim urz\u0105dzenia okazuj\u0105 si\u0119 tajnymi prototypami sprz\u0119tu z marynarki wojennej. Agent Callen jest zmuszony wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w kursach doszkalaj\u0105cych dla kierowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170208.jpg","",[]],"63882503":["Re\u017C.: Karen Gaviola.
\u017Bo\u0142nierz marynarki wojennej zostaje \u015Bmiertelnie postrzelony. Zab\u00F3jca celowa\u0142 do niego z przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cego samochodu. Agenci ustalaj\u0105, \u017Ce kolejn\u0105 ofiar\u0105 mo\u017Ce by\u0107 m\u0142odszy brat ofiary - osoba posiadaj\u0105ca wa\u017Cne informacje dla \u015Bledztwa. Podobnie jak ci\u0119\u017Cko chory ojciec zabitego, ch\u0142opak by\u0142 zale\u017Cny od brata. Agenci badaj\u0105 powi\u0105zania pomi\u0119dzy lokalnymi gangami a cz\u0142onkami marynarki wojennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170208.jpg","",[]],"63882504":["Re\u017C.: Randal Kleiser.
Z morskiej katastrofy uchodzi \u017Cyciem tylko tr\u00F3jka ludzi. Wszyscy l\u0105duj\u0105 na pi\u0119knej, tropikalnej i ca\u0142kowicie bezludnej wyspie. Wkr\u00F3tce umiera najstarszy z rozbitk\u00F3w, kucharz okr\u0119towy Paddy Button (Leo McKern ). Dzieci, kt\u00F3re razem z nim ocala\u0142y z katastrofy, zostaj\u0105 same. Emmeline (Brooke Shields) i Richard (Christopher Atkins) dorastaj\u0105 na wyspie. Musz\u0105 walczy\u0107 o przetrwanie w\u015Br\u00F3d pi\u0119knej, ale obcej i cz\u0119sto gro\u017Anej przyrody. Niebawem zaczynaj\u0105 prze\u017Cywa\u0107 wiele rozterek zwi\u0105zanych z okresem dojrzewania. W ko\u0144cu zakochuj\u0105 si\u0119 w sobie. Emmeline zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119. Rodzi ma\u0142ego Paddy'ego. Richard otacza oboje troskliw\u0105 opiek\u0105. Mimo braku jakiegokolwiek do\u015Bwiadczenia rodzice-rozbitkowie radz\u0105 sobie dobrze. Ca\u0142y czas jednak my\u015Bl\u0105 o powrocie do cywilizowanego \u015Bwiata. Film powsta\u0142 na podstawie s\u0142ynnej powie\u015Bci Henry'ego De Vere'a Stacpoole'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073910.jpg","",["N"]],"63882505":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63882506":["Imprezowiczka zaskoczona o\u015Bwiadczynami
Przyjaci\u00F3\u0142ki Joanna i Monika lec\u0105 na urlop na Ibiz\u0119. Do\u0142\u0105cza do nich Jagoda, kt\u00F3rej Monika nie cierpi. Nowa kole\u017Canka namawia dziewczyny do flirtowania z m\u0119\u017Cczyznami. Monice nie podoba si\u0119, \u017Ce A\u015Bka tak \u0142atwo zapomina o zostawionym w Polsce Michale. M\u0119\u017Cczyzna w tajemnicy kontaktuje si\u0119 z Monik\u0105, poniewa\u017C chce przylecie\u0107 i o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 Asi. Zawistna Jagoda opowiada jej jednak plotki o rzekomym romansie Moniki i Micha\u0142a. Nawina dziewczyna wierzy we wszystko, a\u017C w ko\u0144cu oskar\u017Ca przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 o zdrad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2113209.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c6f23236cab5b04f9ac25eda55e6b252",["N"]],"63882507":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",["N"]],"63882508":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63882509":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63882510":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63882353":["Wszystko b\u0119dzie dobrze
Zw\u0142oki zakonnicy zostaj\u0105 znalezione w pobli\u017Cu domu samotnej matki, w kt\u00F3rym ofiara pracowa\u0142a. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce to nie samob\u00F3jstwo - kobieta zosta\u0142a zamordowana. W jej telefonie policjanci odkrywaj\u0105 niedwuznaczne SMS-y od tajemniczego m\u0119\u017Cczyzny... Tymczasem \u017Cona Piotra Zar\u0119bskiego, pod wp\u0142ywem swojej chciwej siostry, zamierza podczas rozwodu odebra\u0107 mu mieszkanie i spor\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 maj\u0105tku. Policjanci obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce k\u0142opoty rodzinne naczelnika odbij\u0105 si\u0119 na pracy wydzia\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63882354":["Sekrety
Studentka znajduje w mieszkaniu zgwa\u0142con\u0105 wsp\u00F3\u0142lokatork\u0119. Dziewczyny nie mo\u017Cna przes\u0142ucha\u0107 ze wzgl\u0119du na z\u0142y stan psychiczny. Policjanci w toku \u015Bledztwa odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara pr\u00F3bowa\u0142a zako\u0144czy\u0107 romans z zazdrosnym wyk\u0142adowc\u0105. Tymczasem policjanci odkrywaj\u0105 na laptopie \u0141ucji e-maila, kt\u00F3ry wzbudza ich podejrzenia. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce policjantka utrzymuje regularny kontakt z poszukiwanym przest\u0119pc\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63882355":["Ma\u0142e ksi\u0119\u017Cniczki
Dwunastoletnia Ada zostaje znaleziona martwa. Jak si\u0119 okazuje, dziewczynka wkr\u00F3tce mia\u0142a wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w kolejnym dzieci\u0119cym konkursie pi\u0119kno\u015Bci. Istniej podejrzenie, \u017Ce za zbrodni\u0105 stoj\u0105 konkurentki, zazdroszcz\u0105ce jej urody i du\u017Cej szansy na wygran\u0105. Gosia zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107 w towarzystwie rodziny. Jej oparciem staje si\u0119 Olgierd, kt\u00F3ry zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce jego by\u0142a \u017Cona pragnie na moment zapomnie\u0107 o chorobie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63882356":["Po drugiej stronie
Na komend\u0119 telefonuje Wanda, kt\u00F3ra zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca, 70-letniego Mieczys\u0142awa. M\u0119\u017Cczyzna wyszed\u0142 rano na ryby i nie wr\u00F3ci\u0142. Komisarz Ireneusz Zalewski i sier\u017Cant Antoni Godula rozpoczynaj\u0105 poszukiwania od rzeki, poniewa\u017C dosz\u0142o tam do strzelaniny. Podejrzenie kieruj\u0105 na jednego z w\u0119dkarzy, kt\u00F3ry - jak si\u0119 okazuje - m\u00F3g\u0142 by\u0107 zazdrosny o \u017Con\u0119. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 jednak jeszcze jeden w\u0105tek - du\u017Co m\u0142odszej od zaginionego kobiety, z kt\u00F3r\u0105 kontaktowa\u0142 si\u0119 on w tajemnicy przed ma\u0142\u017Conk\u0105.","","",["N"]],"63882357":["Bibliotekarz
Funkcjonariusze Jagoda Strzelecka i Jerzy B\u0105kowski otrzymuj\u0105 zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu Jacka. Informacj\u0119 przekazuje im siostra m\u0119\u017Cczyzny, Marta. Pracuj\u0105cy jako bibliotekarz Jacek jest samotnikiem. Nie za\u0142o\u017Cy\u0142 rodziny. W czasie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znajduj\u0105 paczk\u0119 amfetaminy. Zar\u00F3wno siostra, jak i przes\u0142uchiwani s\u0105siedzi m\u0119\u017Cczyzny s\u0105 bardzo zdziwieni t\u0105 informacj\u0105. Tymczasem dochodzenie szybko doprowadza \u015Bledczych do jednego z s\u0105siad\u00F3w Jacka, handlarza narkotyk\u00F3w. Wydaje si\u0119, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 on zamieszany w znikni\u0119cie m\u0119\u017Cczyzny.","","",["N"]],"63882358":["Wariatka
Ze szpitala psychiatrycznego ucieka Weronika. Jaki\u015B czas temu kobieta zosta\u0142a ubezw\u0142asnowolniona przez s\u0105d na wniosek m\u0119\u017Ca, Darka. M\u0119\u017Cczyzna wykazywa\u0142 bowiem, \u017Ce Weronika jest agresywna i zn\u0119ca si\u0119 nad ich 6-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105, Nin\u0105. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce w ucieczce pom\u00F3g\u0142 kobiecie Mariusz, kt\u00F3ry pracuje jako sanitariusz. Zar\u00F3wno on, jak I znaj\u0105ca spraw\u0119 Weroniki reporterka utrzymuj\u0105, \u017Ce kobieta jest zdrowa, a do szpitala trafi\u0142a przez k\u0142amstwa m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry chce przej\u0105\u0107 jej maj\u0105tek. Tymczasem poszukiwana porywa c\u00F3rk\u0119. Zachodzi podejrzenie, \u017Ce mo\u017Ce zrobi\u0107 jej krzywd\u0119.","","",["N"]],"63882359":["Klub go-go
Krystyna zg\u0142asza zagini\u0119cie 45-letniego syna, Rafa\u0142a. Policjanci s\u0105 zaskoczeni, \u017Ce o znikni\u0119ciu m\u0119\u017Cczyzny nie powiadomi\u0142a ich jego \u017Cona, Paulina. Ta jednak twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza. Funkcjonariusze potwierdzaj\u0105 t\u0119 informacj\u0119, gdy docieraj\u0105 do kochanki poszukiwanego, 27-letniej tancerki erotycznej And\u017Celiki. \u015Aledztwo prowadzi ich tak\u017Ce do powi\u0105zanego ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym w\u0142a\u015Bciciela klubu ze striptizem, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 pozwoli\u0107 kobiecie na odej\u015Bcie z pracy. W dochodzeniu pojawia si\u0119 jednak tak\u017Ce drugi trop. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 o konflikcie, jaki niedawno powsta\u0142 mi\u0119dzy Rafa\u0142em a jego synem. Powodem by\u0142a zazdro\u015B\u0107 o And\u017Celik\u0119.","","",["N"]],"63882360":["Gdzie jest Edyta?
W domu Skalskich pojawia si\u0119 znana osobisto\u015B\u0107, kt\u00F3ra chcia\u0142aby wr\u00F3ci\u0107 do zdrowia z dala od blasku fleszy. Maks nabiera wody w usta i nie ma zamiaru zdradzi\u0107, kim jest tajemniczy go\u015B\u0107, poniewa\u017C boi si\u0119, \u017Ce Frani nie uda si\u0119 zachowa\u0107 dyskrecji. Przedsi\u0119biorcza niania potrafi jednak postawi\u0107 na swoim i szybko odkrywa tajemnic\u0119 s\u0142awnego go\u015Bcia. A razem z ni\u0105 poznaj\u0105 j\u0105 tak\u017Ce wszystkie media.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179433.jpg","",["N"]],"63882361":["Strajk
Zbli\u017Ca si\u0119 premiera najnowszego filmu Maksa zatytu\u0142owanego \"Bunt kasjera\". Historia dotyczy pracodawc\u00F3w, kt\u00F3rzy nieludzko traktuj\u0105 zatrudnianych przez siebie ludzi. Maks jest bardzo przej\u0119ty. Konrad i Frania co chwila prawi\u0105 mu komplementy. Film zbiera doskona\u0142e recenzje. Tymczasem przed wej\u015Bciem do hotelu, w kt\u00F3rym odbywa si\u0119 bankiet z okazji premierowego pokazu, strajkuj\u0105 kelnerzy. Frania nie ma zamiaru przepycha\u0107 si\u0119 przez t\u0142um. Kiedy d\u0142ugo opiera si\u0119 namowom Maksa, ten w ko\u0144cu postanawia si\u0142\u0105 zaci\u0105gn\u0105\u0107 j\u0105 na przyj\u0119cie. Nagle otaczaj\u0105 ich fotoreporterzy. Zdj\u0119cie Skalskiego i szamocz\u0105cej si\u0119 w jego r\u0119kach Frani trafia na ok\u0142adki gazet. Opatrzone zostaje tytu\u0142em \"Problemy Skalskiego z pracownikami\". Po tym skandalu Maksem i Frani\u0105 interesuje si\u0119 Ewa Drzyzga. Zaprasza ich do udzia\u0142u w swoim programie. Karolina sugeruje Maksowi, by przyj\u0105\u0142 to zaproszenie. Ma nadziej\u0119, \u017Ce w ten spos\u00F3b Frania ca\u0142kowicie si\u0119 skompromituje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179433.jpg","",["N"]],"63882362":["Ch\u0142opak na opak
Maks planuje nakr\u0119ci\u0107 serial. Musi jednak najpierw znale\u017A\u0107 odtw\u00F3rc\u0119 g\u0142\u00F3wnej roli - ch\u0142opca w wieku jego syna, Adasia. Karolina i Frania uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce idealnym kandydatem by\u0142by Jurek W\u0142odeczko, bohater znanego telewizyjnego serialu zatytu\u0142owanego \"Ch\u0142opak na opak\". Wkr\u00F3tce Jurek wprowadza si\u0119 do domu Skalskich. Pocz\u0105tkowy zachwyt Frani, stopniowo przeradza si\u0119 w rozczarowanie m\u0142odym aktorem. Okazuje si\u0119, \u017Ce posiada on cechy typowe dla gwiazdy - ma humory, uwa\u017Ca, \u017Ce za pieni\u0105dze mo\u017Cna wszystko zdoby\u0107 i za wszelk\u0105 cen\u0119 stara si\u0119 gra\u0107 doros\u0142ego. Frania pr\u00F3buje wyt\u0142umaczy\u0107 Jurkowi, \u017Ce s\u0142awa i pieni\u0105dze to nie wszystko, a szcz\u0119\u015Bliwe dzieci\u0144stwo mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 bez tego. Zrozumiawszy co jest w \u017Cyciu najwa\u017Cniejsze, W\u0142odeczko zrywa kontrakt ze Skalskim. W\u015Bciekli Maks i Karolina ka\u017C\u0105 Frani przekona\u0107 ch\u0142opca do zagrania w serialu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179433.jpg","",["N"]],"63882363":["Czarodziej parkietu
Karolina namawia Maksa na zakup domu w Sopocie, jednak m\u0119\u017Cczyzna nie chce podejmowa\u0107 decyzji bez konsultacji z doradc\u0105 finansowym. Tymczasem Frania poznaje w sklepie niezwykle przystojnego Igora. Maks nie szcz\u0119dzi niani z\u0142o\u015Bliwych uwag, jednak docinki natychmiast si\u0119 ko\u0144cz\u0105, gdy poznaje wybranka Frani osobi\u015Bcie. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani nadaj\u0105 na tych samych falach i od razu przypadaj\u0105 sobie do gustu. Niestety zafascynowany znajomo\u015Bci\u0105 ze znanym producentem amant zupe\u0142nie traci zainteresowanie Frani\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179433.jpg","",["N"]],"63882364":["Ten teges
Ferdynand i Halina s\u0105 zaniepokojeni faktem, \u017Ce Waldek i Jolasia nie maj\u0105 dzieci. Kiepska oskar\u017Ca o wszystko synow\u0105. Twierdzi, \u017Ce jest ma\u0142o wra\u017Cliwa i nie interesuje j\u0105 macierzy\u0144stwo. W opinii Ferdynanda brak potomstwa jeszcze bardziej pog\u0142\u0119bi kryzys gospodarczy w Polsce. W trosce o przysz\u0142o\u015B\u0107 ojczyzny i rodu Kiepskich oboje staraj\u0105 si\u0119 zach\u0119ci\u0107 m\u0142odych do powi\u0119kszenia rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77773951f90e63aeaa5209c3cfd8ed01",["N"]],"63882365":["I'm \u0142oczing you
Halina i Helena postanawiaj\u0105 przekszta\u0142ci\u0107 swoje rodziny w sprawnie funkcjonuj\u0105ce firmy. Korzystaj\u0105 przy tym z procedur stosowanych w najwi\u0119kszych korporacjach. Niebawem zatrudniaj\u0105 cz\u0142onk\u00F3w swoich familii jako pracownik\u00F3w etatowych. Ferdynand jest oburzony takim rozwi\u0105zaniem. Zw\u0142aszcza \u017Ce \u017Cona zaproponowa\u0142a mu jedynie umow\u0119 zlecenie...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/777707863aef25c6cbec4b33e40caa49",["N"]],"63882366":["Zemsta spo\u0142eczna
Marian Pa\u017Adzioch jest w fatalnym nastroju. Czuje si\u0119 bowiem wykluczony z \u017Cycia spo\u0142ecznego. Postanawia zwierzy\u0107 si\u0119 Ferdynandowi. W\u00F3wczas ten dochodzi do wniosku, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C jest marginalizowany. Obaj zaczynaj\u0105 opracowywa\u0107 plan zemsty na niewdzi\u0119cznym spo\u0142ecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777aed2c5db1c237fd72d17e3a9ecca",["N"]],"63882367":["Stan wyj\u0105tkowy
Kto\u015B regularnie zanieczyszcza Pa\u017Adziochowi wycieraczk\u0119. Wstrz\u0105\u015Bni\u0119ty m\u0119\u017Cczyzna oskar\u017Ca kolejno wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w. Ferdek u\u015Bwiadamia mu, \u017Ce nic nie dzieje si\u0119 bez przyczyny. Musz\u0105 by\u0107 jakie\u015B powody, skoro innym lokatorom nikt nie brudzi wycieraczek. Sfrustrowany Pa\u017Adzioch si\u0119ga po coraz bardziej radykalne \u015Brodki ostro\u017Cno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777e6d1b0203ecbe2dfbb8ee245b261",["N"]],"63882368":["Samotno\u015B\u0107 w sieci
Halina dostaje w promocji laptopa. Zaczyna zg\u0142\u0119bia\u0107 zupe\u0142nie dla niej nieznany \u015Bwiat internetu. Odwiedza r\u00F3\u017Cne fora i blogi. Pewnego dnia znajduje w sieci obra\u017Aliwe opinie o sobie i swojej rodzinie. Razem z Ferdynandem postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na z\u0142o\u015Bliwych internautach. Gdy wyczerpuj\u0105 im si\u0119 pomys\u0142y, z pomoc\u0105 przychodzi Jolasia. Synowa okazuje si\u0119 bardzo kreatywna w wymy\u015Blaniu obra\u017Aliwych komentarzy pod adresem innych u\u017Cytkownik\u00F3w internetu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777ba74aea55a3dcdec24872a9743ce",["N"]],"63882369":["Kanalia
Mieszka\u0144cy osiedla s\u0105 podekscytowani faktem, \u017Ce u Pa\u017Adzioch\u00F3w b\u0119dzie go\u015Bci\u0142 \u015Bwi\u0119ty obraz w\u0119druj\u0105cy. Przed drzwiami ich mieszkania ustawiaj\u0105 si\u0119 t\u0142umy. Ka\u017Cdy sk\u0142ada ofiar\u0119 do skarbonki wystawionej przez Mariana. Tymczasem Ferdynand dochodzi do wniosku, \u017Ce Pa\u017Adziochowie nie s\u0105 godni przyj\u0105\u0107 \u015Bwi\u0119tego obrazu. Du\u017Co bardziej zas\u0142uguj\u0105 na to Kiepscy, zw\u0142aszcza ze wzgl\u0119du na liczne zas\u0142ugi babki Rozalii dla Ko\u015Bcio\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77776836203480b377c6f9072dad05ce",["N"]],"63882370":["Re\u017C.: Rob Cohen.
Niedaleka przysz\u0142o\u015B\u0107. Troje pilot\u00F3w ameryka\u0144skiej marynarki wojennej zostaje wybranych przez dow\u00F3dztwo do tajnej misji. Specjaln\u0105 selekcj\u0119 z powodzeniem przeszli Ben Gannon, Kara Wade i Henry Purcell, kt\u00F3rzy s\u0105 wybitnymi specjalistami w swoim fachu. Dla m\u0142odych \u017Co\u0142nierzy to zaszczyt, ale te\u017C wyzwanie. Kapitan George Cummings prezentuje im najnowszy model samolotu bojowego. To niewidzialny dla radar\u00F3w, sterowany za pomoc\u0105 sztucznej inteligencji, bezza\u0142ogowy my\u015Bliwiec EDI. Piloci maj\u0105 za zadanie przetestowa\u0107 maszyn\u0119. Dostaj\u0105 do swoich r\u0105k konstrukcj\u0119 wart\u0105 miliony dolar\u00F3w. To wielka odpowiedzialno\u015B\u0107. Pierwsza faza lotu przebiega bez wi\u0119kszych zak\u0142\u00F3ce\u0144. Problem jednak pojawia si\u0119 podczas powrotu do bazy. Za\u0142oga trafia w \u015Brodek burzy. Nagle w samolot uderza piorun. Maszyna w jednym momencie przestaje reagowa\u0107 na polecenia i zaczyna realizowa\u0107 w\u0142asn\u0105 misj\u0119. Kieruje si\u0119 na Rosj\u0119, gdzie zamierza zaatakowa\u0107 zaprogramowany wcze\u015Bniej cel. Piloci za wszelk\u0105 cen\u0119 musz\u0105 odzyska\u0107 panowanie nad samolotem. W przeciwnym razie dojdzie do wojny. Losy ludzko\u015Bci znajduj\u0105 si\u0119 w r\u0119kach Bena, Kary i Henry'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120481.jpg","",["N"]],"63882371":["Re\u017C.: Steven C. Miller.
Grupa terroryst\u00F3w uprowadza emerytowanego pracownika ameryka\u0144skiego wywiadu Leonarda Turnera. Zawiadamiaj\u0105 CIA o swoich \u017C\u0105daniach. Nie wiedz\u0105 jednak, \u017Ce nikt nie zamierza ulec ich presji. W\u0142adze przedk\u0142adaj\u0105 bowiem spok\u00F3j na \u015Bwiecie nad \u017Cycie jednego ze swoich ludzi. Tymczasem o porwaniu dowiaduje si\u0119 syn zak\u0142adnika, Harry, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C jest zatrudniony w organizacji rz\u0105dowej. Dotychczas pe\u0142ni\u0142 funkcj\u0119 analityka i konsekwentnie by\u0142 odsuwany od pracy w terenie. Gdy m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna orientuje si\u0119, \u017Ce agenci nie podejm\u0105 pr\u00F3by ocalenia jego ojca, sam postanawia zorganizowa\u0107 akcj\u0119 ratunkow\u0105 i pokrzy\u017Cowa\u0107 plany przest\u0119pc\u00F3w. Nie do ko\u0144ca wie, w co si\u0119 wpl\u0105tuje. Harry ignoruje rozkazy swojego prze\u0142o\u017Conego Kena Robertsona. Wkr\u00F3tce staje do walki, w kt\u00F3rej jego \u017Cycie jest powa\u017Cnie zagro\u017Cone. Na szcz\u0119\u015Bcie podczas tej nier\u00F3wnej konfrontacji mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie doskonale wyszkolonej Victorii. Razem wik\u0142aj\u0105 si\u0119 w intryg\u0119, w kt\u00F3r\u0105 s\u0105 zamieszani zawodowi zab\u00F3jcy i mi\u0119dzynarodowi terrory\u015Bci. By wykona\u0107 swoj\u0105 misj\u0119 i uwolni\u0107 Leonarda, musz\u0105 zachowa\u0107 zimn\u0105 krew i wykaza\u0107 si\u0119 sprytem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2102658.jpg","",[]],"63882372":["Re\u017C.: Ernie Barbarash.
Dziennikarz kryminalny Lewis Hicks (Cuba Gooding Jr.), specjalizuj\u0105cy si\u0119 w artyku\u0142ach na temat brutalnych zbrodni, przyje\u017Cd\u017Ca do mieszkania swojej dziewczyny, Felicii (Veronica Berry). W \u015Brodku znajduje cia\u0142o ukochanej i spostrzega morderc\u0119 (Neal McDonough). Rozpoczyna po\u015Bcig za zbrodniarzem. Nie udaje mu si\u0119 schwyta\u0107 zab\u00F3jcy, lecz m\u0119\u017Cczyzna upuszcza ksi\u0105\u017Ck\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to dziennik, w kt\u00F3rym morderca opisa\u0142 wszystkie swoje zbrodnie oraz wymieni\u0142 nazwiska przysz\u0142ych ofiar. Hicks opowiada o dokumencie policjantom, lecz dla funkcjonariuszy to on jest g\u0142\u00F3wnym podejrzanym w sprawie \u015Bmierci Felicii. Reporter zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce jest jedynym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry mo\u017Ce za zapobiec kolejnym tragediom. Rozpoczyna wi\u0119c prywatne \u015Bledztwo. Musi znale\u017A\u0107 autora pami\u0119tnika, zanim b\u0119dzie za p\u00F3\u017Ano.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179432.jpg","",[]],"63882373":["Uk\u0105szenie kufii 3
CW\u015A w ko\u0144cu trafia na \u015Blad Organisty. Wygl\u0105da na to, \u017Ce psychopata zabija swoje ofiary, u\u017Cywaj\u0105c jadu pewnego gatunku w\u0119\u017Ca. Ten trop naprowadza \u015Bledczych na staro\u017Cytn\u0105 chi\u0144sk\u0105 legend\u0119. M\u00F3wi ona o tym, \u017Ce morderstwo 18 dzieci umo\u017Cliwi sprawcy osi\u0105gni\u0119cie wiecznego oczyszczenia. To oznacza, \u017Ce \u015Bcigany przest\u0119pca dokona jeszcze jednej zbrodni. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by ocali\u0107 \u017Cycie porwanej dziewczynki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63882374":["Sygna\u0142 z tamtego \u015Bwiata
M\u0142oda dziennikarka dzwoni na pogotowie i informuje o gro\u017C\u0105cej jej \u015Bmierci. P\u00F3\u0142 godziny p\u00F3\u017Aniej zostaje znaleziona martwa w wannie w swoim mieszkaniu. Dowody z miejsca zbrodni prowadz\u0105 do Marii Martynowicz - \u017Cony biznesmena, z kt\u00F3rym, jak si\u0119 okazuje, ofiara by\u0142a w ci\u0105\u017Cy. Sprawa wydaje si\u0119 oczywista, jednak wychodz\u0105 na jaw nowe fakty. \u015Aledczy badaj\u0105 relacje pana Martynowicza z innymi m\u0142odymi kobietami. W rozwik\u0142aniu tej zawik\u0142anej sprawy pomo\u017Ce przenikliwy umys\u0142 B\u0105czyka i... znak z za\u015Bwiat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63882375":["Bursztynowe koraliki
Pod jednym z gara\u017Cy pogrzebano cia\u0142a czterech kobiet. \u015Aledczy sprawdzaj\u0105 najpierw w\u0142a\u015Bciciela, Wac\u0142awa Iwa\u0144skiego. Podkomisarz Wrona poddaje w w\u0105tpliwo\u015B\u0107 jego win\u0119, gdy\u017C m\u0119\u017Cczyzna ma alibi na dzie\u0144 jednego z morderstw. Do policjant\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 \u015Bwiadek, chory psychicznie Waldu\u015B, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce widzia\u0142 tajemniczego mnicha w kapturze, kt\u00F3ry obuchem siekiery zamordowa\u0142 w parku dziewczyn\u0119. We wskazanym przez niego miejscu funkcjonariusze znajduj\u0105 krew, ale nie nale\u017Cy ona do \u017Cadnej z ofiar. Wkr\u00F3tce Waldu\u015B zostaje zamordowany. Jego \u015Bmier\u0107 sprawia, \u017Ce \u015Bledczy odkrywaj\u0105 nowe okoliczno\u015Bci badanej sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63882376":["Przeprowadzka
Nastoletni Maciek jest zakochany w swojej kole\u017Cance Beacie. Niestety jego rodzice planuj\u0105 przeprowadzk\u0119 do innego miasta. Dziewczyna bardzo prze\u017Cywa rozstanie. W nowej szkole Maciek poznaje Klaudi\u0119 i zakochuje si\u0119 w niej. Tymczasem we Wroc\u0142awiu pojawia si\u0119 Beata, kt\u00F3ra postanowi\u0142a zrobi\u0107 niespodziank\u0119 by\u0142emu ch\u0142opakowi. Gdy zastaje go w towarzystwie innej dziewczyny, zagniewana odchodzi. Wkr\u00F3tce potem Maciek dowiaduje si\u0119 od matki Beaty, \u017Ce dziewczyna uciek\u0142a z domu i szuka jej policja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63882377":["Niewygodna lokatorka
Pod drzwiami mieszkania Anity pojawia si\u0119 pobita kole\u017Canka, Karolina. Dziewczyna twierdzi, \u017Ce uciek\u0142a od brutalnego partnera. Po kilku tygodniach Karolina godzi si\u0119 z ch\u0142opakiem, a ten wprowadza si\u0119 do mieszkania Anity, aby by\u0107 bli\u017Cej ukochanej. Dziewczyna zamierza pozby\u0107 si\u0119 niechcianych lokator\u00F3w. Karolina jednak oznajmia, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy i nie zamierza si\u0119 wyprowadza\u0107. Wkr\u00F3tce potem Ania odkrywa, \u017Ce jej lokatorzy zmienili zamki z drzwiach. Udaje jej si\u0119 wej\u015B\u0107 do mieszkania, gdzie dzwoni pod 112. Wbrew radom operatora k\u0142\u00F3ci si\u0119 z partnerem Karoliny. Zostaje pchni\u0119ta przez niego no\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63882378":["Atak paniki
Kasia i Jarek marz\u0105 o w\u0142asnym mieszkaniu, nie maj\u0105 jednak zdolno\u015Bci kredytowej. Krewna chce zapisa\u0107 ch\u0142opakowi w spadku sw\u00F3j dom, je\u015Bli on zdecyduje si\u0119 zaopiekowa\u0107 ni\u0105 w ostatnich latach \u017Cycia. Para prowadza si\u0119 do domu Agaty. Z czasem Kasia zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119 i rodzi dziecko. Opieka nad starsz\u0105 pani\u0105 i noworodkiem przerasta jednak jej mo\u017Cliwo\u015Bci. Kasia coraz cz\u0119\u015Bciej si\u0119ga po leki uspokajaj\u0105ce. Pewnego dnia Jarek znajduje \u017Con\u0119 odurzon\u0105 medykamentami. Nigdzie za\u015B nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 Agaty. M\u0119\u017Cczyzna dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63882379":["Jak kamie\u0144 w wod\u0119
Katarzyna i Piotr spotykaj\u0105 si\u0119 od roku. Sp\u0119dzaj\u0105 wakacyjne miesi\u0105ce w oddalonym od miasta domku rodzic\u00F3w kobiety, sk\u0105d codziennie doje\u017Cd\u017Caj\u0105 do pracy. Towarzyszy im 22-letni syn Kasi, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie sko\u0144czy\u0142 odwyk. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 uzale\u017Cniony od narkotyk\u00F3w. Adam nie akceptuje nowego partnera matki, co prowadzi do licznych k\u0142\u00F3tni. Pewnego dnia ch\u0142opak s\u0142yszy niepokoj\u0105c\u0105 rozmow\u0119 pomi\u0119dzy Piotrem a nieznajom\u0105 kobiet\u0105. Wkr\u00F3tce potem tajemnicza dziewczyna znika bez \u015Bladu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"63882189":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63882190":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63882191":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63882192":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63882193":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882194":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882195":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882196":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882197":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882198":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882199":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882200":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63882201":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63882202":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63882203":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63882204":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63882205":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63882206":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63882207":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63882208":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63882209":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63882210":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63882211":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63882212":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63881852":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63881853":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63881854":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"63881855":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63881856":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63881857":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63881858":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63881859":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63881860":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"63881861":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63881863":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"63881865":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"63881866":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63881867":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63881868":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63881869":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"63881870":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63881871":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63881872":["Re\u017C.: Cyryl Zi\u0105ber.
Trzeci sezon imprezowego reality show. Uczestnicy wracaj\u0105 do Warszawy, by kolejny raz nieustannie bra\u0107 udzia\u0142 w w nocnym \u017Cyciu stolicy. Do dotychczasowej ekipy do\u0142\u0105czy\u0142y dwie osoby: tancerka Magda oraz mi\u0142o\u015Bnik tatua\u017Cy Damian.","","",[]],"63881873":["Re\u017C.: Cyryl Zi\u0105ber.
Trzeci sezon imprezowego reality show. Uczestnicy wracaj\u0105 do Warszawy, by kolejny raz nieustannie bra\u0107 udzia\u0142 w w nocnym \u017Cyciu stolicy. Do dotychczasowej ekipy do\u0142\u0105czy\u0142y dwie osoby: tancerka Magda oraz mi\u0142o\u015Bnik tatua\u017Cy Damian.","","",[]],"63881874":["Prow.: Pani Ekscelencja, Tomasz Torres, Wojciech \u0141ozo \u0141ozowski.
Gospodarze programu, Wojtek \"\u0141ozo\" \u0141ozowski, Tomasz Torres i Pani Ekscelencja, przedstawiaj\u0105 najzabawniejsze i najbardziej szokuj\u0105ce materia\u0142y wideo, kt\u00F3re mo\u017Cna znale\u017A\u0107 w zasobach internetu. Filmiki te komentuj\u0105 zaproszone do studia gwiazdy.","","",[]],"63881875":["Prow.: Pani Ekscelencja, Tomasz Torres, Wojciech \u0141ozo \u0141ozowski.
Gospodarze programu, Wojtek \"\u0141ozo\" \u0141ozowski, Tomasz Torres i Pani Ekscelencja, przedstawiaj\u0105 najzabawniejsze i najbardziej szokuj\u0105ce materia\u0142y wideo, kt\u00F3re mo\u017Cna znale\u017A\u0107 w zasobach internetu. Filmiki te komentuj\u0105 zaproszone do studia gwiazdy.","","",[]],"63881876":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63881877":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63881878":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63881879":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63881880":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"63881881":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63881957":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63881958":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63881959":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63881960":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63881961":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63881962":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63881963":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63881964":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63881965":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63881966":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63881967":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63881968":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63881969":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63881970":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63881971":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63881972":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63881973":["Kultowy program disco polo w zupe\u0142nie nowej ods\u0142onie. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170239.jpg","",[]],"63881974":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"63881975":["W domu weselnym Alinki organizowany jest wesele mecenasa. Na przyj\u0119ciu m\u0142odego prawnika zjawia si\u0119 kole\u017Canka z jego studi\u00F3w, kt\u00F3ra szanta\u017Cuje go, \u017Ce wyjawi wszystkim jego tajemnic\u0119. Pan m\u0142ody robi, co mo\u017Ce, aby jego ukochana nie odkry\u0142a prawdy o jego przekr\u0119cie. Tymczasem Marysia dowiaduje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142a dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63881976":["Panna m\u0142oda do z\u0142udzenia przypomina Marysi\u0119. Pracownica rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, chc\u0105c dowiedzie\u0107 si\u0119 czy kobieta jest jej krewn\u0105. Tymczasem na sali weselnej zjawia si\u0119 z niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0105 akwizytor. Przedstawiciel handlowy sprzedaje damsk\u0105 bielizn\u0119, kt\u00F3r\u0105 z ch\u0119ci\u0105 przymierzaj\u0105 bawi\u0105ce si\u0119 na przyj\u0119ciu kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63881977":["Autorski program Kuby Urba\u0144skiego i Norberta Bie\u0144kowskiego z zespo\u0142u Playboys, w kt\u00F3rym przedstawiaj\u0105 oni widzom swoje propozycje muzyczne. Zaprezentuj\u0105 utwory imprezowe, idealne na zbli\u017Caj\u0105cy si\u0119 taneczny weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170275.jpg","",[]],"63881978":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63881979":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63881980":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"63881843":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63881844":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63881845":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63881846":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63881847":["Paw\u0142a i Judyt\u0119 po\u0142\u0105czy\u0142a mi\u0142o\u015B\u0107, jednak ich rodziny prowadz\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 zaciek\u0142\u0105 walk\u0119 biznesow\u0105. Par\u0119 m\u0142od\u0105 ma\u0142o obchodz\u0105 rodzinne spory. Wkr\u00F3tce po d\u0142ugim oczekiwaniu b\u0119d\u0105 mogli skonsumowa\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek. Nie wiadomo tylko czy nic im w tym nie przeszkodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63881848":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63881849":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63881850":["Zesp\u00F3\u0142 pani Alinki jest ju\u017C zaprawiony w weselnych bojach, ale teraz grozi im prawdziwa katastrofa. Rw\u0105cy si\u0119 do bitki g\u00F3rale za punkt honoru wzi\u0119li sobie urozmaicenie spokojnej zabawy. To niekoniecznie podoba si\u0119 pozosta\u0142ym go\u015Bciom, kt\u00F3rych wi\u0119kszo\u015B\u0107 to ksi\u0119gowi z miasta. W dodatku dom weselny pada ofiar\u0105 napadu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63881851":["W dniu \u015Blubu panna m\u0142oda powinna by\u0107 w centrum uwagi. Tego pragn\u0119\u0142a tak\u017Ce Jagoda. To marzenie przekre\u015Bla jednak m\u0142oda i pozbawiona jakichkolwiek hamulc\u00F3w Kinia. Dziewczyna robi wszystko, co tylko mo\u017Ce, by zainteresowa\u0107 sob\u0105 go\u015Bci. Jej kolejne ekscesy powoduj\u0105 ogromne spi\u0119cia w ju\u017C i tak sk\u0142\u00F3conej rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63882511":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63882512":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63882513":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63882514":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63882515":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63882516":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"63882517":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63882518":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63882519":["Popo\u0142udniowa muzyczna uczta. Ka\u017Cdy mo\u017Ce zasi\u0105\u015B\u0107 po pracy przed telewizorem i zrelaksowa\u0107 si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c najnowsze polskie i zagraniczne przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63882520":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63882521":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63882522":["Prow.: Pawe\u0142 Doncbach.
Pawe\u0142 Doncbach odkrywa sekrety gwiazd, kt\u00F3re cieszy\u0142y si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w latach 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170124.jpg","",[]],"63882523":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63892163":["W najwa\u017Cniejszej walce gali w Gda\u0144sku pochodz\u0105cy z Konga pi\u0119\u015Bciarz zmierzy\u0142 si\u0119 z 31-letnim S\u0142owakiem, kt\u00F3ry w 2020 roku pokona\u0142 Igora Jakubowskiego. Stawk\u0105 tego pojedynku by\u0142o tzw. trofeum frankofo\u0144skie federacji WBC. Opr\u00F3cz Kalengi i Plesnika w ringu pojawili m.in. Ihosvany Garcia i Dominik Szalczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63882381":["Na pocz\u0105tek Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwone czeka batalia z 18. dru\u017Cyn\u0105 w rankingu FIVB. Rok temu Polki pokona\u0142y Kanadyjki 3:2. Tym meczem w Shreveport-Bossier City podopieczne Stefana Lavariniego oficjalnie rozpoczn\u0105 bardzo intensywny sezon. Jego punktem kulminacyjnym b\u0119d\u0105 jesienne mistrzostwa \u015Bwiata, kt\u00F3re Polska zorganizuje razem z Holandi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175505.jpg","",[]],"63882382":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63882383":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63882384":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63882385":["Trzy z czterech poprzednich star\u0107 tych reprezentacji ko\u0144czy\u0142y si\u0119 w tie-breaku. Dwukrotnie wi\u0119cej zimnej krwi zachowa\u0142y Bia\u0142o-Czerwone. Ich zwyci\u0119stwo w tym meczu Ligi Narod\u00F3w by\u0142oby jednak du\u017Cego kalibru niespodziank\u0105. Pokonanie Brazylijek, wicemistrzy\u0144 olimpijskich z Tokio, a zarazem srebrnych medalistek ubieg\u0142orocznej LN, zawsze jest bowiem wyczynem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175505.jpg","",[]],"63882386":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63882387":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63892164":["Fina\u0142 Turnieju Wagi Ci\u0119\u017Ckiej w St\u0119\u017Cycy. Stawk\u0105 pojedynku pomi\u0119dzy Mateuszem Cielepa\u0142\u0105 i Kacprem Meyn\u0105 jest zawodowy kontrakt z Rocky Boxing Promotions. Zwyci\u0119zca walki otrzyma tak\u017Ce nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63882389":["My\u015Blistwo
odcinek","","",["N"]],"63882390":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63892165":["Przypomnienie zawod\u00F3w, kt\u00F3re odby\u0142y si\u0119 7 wrze\u015Bnia 2019 roku na Rynku Ko\u015Bciuszki w Bia\u0142ymstoku. W walce wieczoru, kt\u00F3rej stawk\u0105 by\u0142 tytu\u0142 mi\u0119dzynarodowego mistrza Polski w wadze superlekkiej, Micha\u0142 Syrowatka zmierzy\u0142 si\u0119 z Rosjaninem Maksimem Czurbanowem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63882392":["Bro\u0144 czarnoprochowa
odcinek","","",["N"]],"63882393":["Konserwacja broni i rusznikarstwo
odcinek","","",["N"]],"63882394":["Do kalendarza pi\u0142karskiego wraca spotkanie mistrza Europy z najlepsz\u0105 dru\u017Cyn\u0105 Ameryki Po\u0142udniowej. Mecz nazwany Finalissima odb\u0119dzie si\u0119 na stadionie Wembley w Londynie. Wcze\u015Bniej ta konfrontacja nosi\u0142a nazw\u0119 Pucharu Artemia Franchiego. W 1985 roku Francja pokona\u0142a w niej Urugwaj. 8 lat p\u00F3\u017Aniej Argentyna wygra\u0142a po rzutach karnych z Dani\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63882395":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63882396":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63882397":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63890936":["odcinek","","",[]],"63882398":["Kulisy wielkiego tenisa. W programie m.in. informacje o turniejach - taktyczne analizy ekspert\u00F3w, podsumowania i zapowiedzi. Do tego wywiady i sylwetki najlepszych zawodnik\u00F3w oraz ciekawe historie z tenisowego \u015Bwiata. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek i najnowszych wiadomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835378.jpg","",[]],"63882399":["W hicie pierwszej kolejki Ligi Narod\u00F3w wicemistrz poprzedniej ods\u0142ony rozgrywek, Hiszpania, zmierzy si\u0119 w Sewilli ze zwyci\u0119zc\u0105 premierowej edycji, Portugali\u0105. Kibice maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce w odr\u00F3\u017Cnieniu od dw\u00F3ch ostatnich star\u0107 obu dru\u017Cyn zobacz\u0105 w tym meczu gole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120212.jpg","",[]],"63882400":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63882401":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63892166":["Najciekawsze fragmenty gali w Ostr\u00F3dzie. Kibice czekali zw\u0142aszcza na pojedynek o pas mistrzowski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Adamem Kowalskim i Marcinem \u0141azarzem. Podczas FEN 29 wyst\u0105pili tak\u017Ce Adrian Zieli\u0144ski, kt\u00F3ry zmierzy\u0142 si\u0119 z Danilo Belluardo, a tak\u017Ce Marcin Naruszczka i Marko Rodakovi\u0107 oraz Kacper Formela i Kamil \u0141ebkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63882418":["Program dla fan\u00F3w rodeo. Znajd\u0105 si\u0119 w nim relacje z zawod\u00F3w organizowanych przez organizacj\u0119 PBR (Professional Bull Riders), w kt\u00F3rych bior\u0105 udzia\u0142 kowboje m.in. z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170050.jpg","",[]],"63882419":["Na odnowionym obiekcie Alexander Stadium w Birmingham odb\u0119d\u0105 si\u0119 drugie w sezonie zawody z cyklu Diamentowej Ligi. Sw\u00F3j udzia\u0142 zapowiedzia\u0142o wiele gwiazd \u015Bwiatowej atletyki, m.in. mistrzowie olimpijscy: Andre De Grasse na 200 m, Hansle Parchment na 110 m pp\u0142. czy Gianmarco Tanberi w skoku wzwy\u017C. Z punktu widzenia polskiego kibica ciekawie zapowiada si\u0119 rywalizacja na 800 m m\u0119\u017Cczyzn, w kt\u00F3rej wezm\u0105 udzia\u0142 mistrz \u015Bwiata Donovan Brazier i medali\u015Bci z Tokio Ferguson Rotich i Patryk Dobek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63882420":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63895771":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895772":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali Babilon MMA 14 by\u0142o starcie Paw\u0142a Pawlaka z Filipem Tomczakiem. Dla drugiego z zawodnik\u00F3w by\u0142 to debiut w organizacji Babilon Promotion.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63906058":["Do kalendarza pi\u0142karskiego wraca spotkanie mistrza Europy z najlepsz\u0105 dru\u017Cyn\u0105 Ameryki Po\u0142udniowej. Mecz nazwany Finalissima odb\u0119dzie si\u0119 na stadionie Wembley w Londynie. Wcze\u015Bniej ta konfrontacja nosi\u0142a nazw\u0119 Pucharu Artemia Franchiego. W 1985 roku Francja pokona\u0142a w niej Urugwaj. 8 lat p\u00F3\u017Aniej Argentyna wygra\u0142a po rzutach karnych z Dani\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63882424":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63906059":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63882426":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"63882425":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"63895773":["Pierwotnie niepokonany od dziewi\u0119ciu walk Daniel Skibi\u0144ski mia\u0142 walczy\u0107 z Carlo Praterem. Niestety, u Brazylijczyka wykryto koronawirusa. Kilka dni przed gal\u0105 organizatorzy znale\u017Ali zast\u0119pstwo - Kirilla Medvedovskiego. Izraelski fighter ostatni sw\u00F3j pojedynek podczas gali Bellator 234 zako\u0144czy\u0142 efektownym poddaniem. Obchodz\u0105cy trzydzieste urodziny Skiba jest jednak zdecydowanym faworytem starcia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63882403":["Przeciwnikiem Przemys\u0142awa Runowskiego w walce wieczoru by\u0142 pi\u0119\u015Bciarz z Ukrainy. Sergiej Mo\u0142czanow do tego pojedynku nie przegra\u0142 na zawodowym ringu. Stoczy\u0142 dotychczas dziesi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w, a osiem z nich zako\u0144czy\u0142 przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63882404":["Podczas gali FEN 27 w Szczecinie Polak po raz trzeci broni\u0142 pasa mistrzowskiego w kategorii lekkiej. Rywal Mateusza R\u0119beckiego, Magomed Magomedov, wygra\u0142 pi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w z rz\u0119du i wszyscy kibice byli przekonani, \u017Ce postawi naszemu zawodnikowi trudne warunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63882405":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63882406":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63882407":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63882408":["W walce wieczoru niepokonany w zawodowej karierze \u0141ukasz Sudolski zmierzy si\u0119 z by\u0142ym zawodnikiem UFC, Joachimem Christensenem. Stawk\u0105 potyczki jest pas w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Wcze\u015Bniej debiut w gali Babilon MMA zaliczy Sylwester Ko\u0142ecki, m\u0142odszy brat Szymona, mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ci\u0119\u017Car\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce konfrontacj\u0119 Dawida \u015Amie\u0142owskiego i Krzysztofa Gutowskiego. Pojedynek ten wy\u0142oni pretendenta do tytu\u0142u mistrza wagi pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63882409":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63882410":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63882411":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63882412":["Po czterech zwyci\u0119stwach z rz\u0119du Rob Font musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Jose Aldo. Teraz ma na koncie 19 zwyci\u0119stw i pi\u0119\u0107 pora\u017Cek. Marlon Vera te\u017C przegra\u0142 z Aldo w 2020 roku, a p\u00F3\u017Aniej wygra\u0142 dwa starcia z Daveyem Grantem i Frankiem Edgarem. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja w wadze ci\u0119\u017Ckiej. W oktagonie spotkaj\u0105 si\u0119 niepokonany od trzech star\u0107 Andrei Arlovski i Jake Collier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63906057":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"63882414":["W szczeci\u0144skiej Netto Arenie dojdzie do dw\u00F3ch walk, kt\u00F3rych stawk\u0105 b\u0119dzie pas mistrzowski. Starciem wieczoru b\u0119dzie pojedynek w wadze lekkiej Mateusza R\u0119beckiego z Aigunem Akhmedovem. Wcze\u015Bniej do obrony tytu\u0142u w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej stanie Marcin W\u00F3jcik. Jego przeciwnikiem b\u0119dzie Brazylijczyk Eder De Souza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63882415":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63882416":["Kolejna ju\u017C gala KSW odb\u0119dzie si\u0119 w Zielonej G\u00F3rze. W karcie g\u0142\u00F3wnej awizowane jest dziewi\u0119\u0107 walk, w tym dwie kobiece. W hali CSR-u odb\u0119d\u0105 si\u0119 dwa pojedynki o pas federacji KSW. W kategorii do 93 kg Tomasz Narkun zmierzy si\u0119 z Rameau Sokoudjou. Natomiast w wadze do 70 kg czeka nas starcie Mateusza Gamrota i Renata Pezinho. W walce wieczoru zaprezentuj\u0105 si\u0119 Micha\u0142 Materla i Rousimar Palhares.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["AD"]],"63882417":["W Wembley Arenie w Londynie Joe Joyce b\u0119dzie broni\u0107 nale\u017C\u0105cych do niego pas\u00F3w WBC Silver i WBO International w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro w zawodowej karierze stoczy\u0142 do tej pory 12 walk. Wszystkie wygra\u0142. Weteran kr\u00F3lewskiej kategorii, Carlos Takam, postara si\u0119 zepsu\u0107 mu bilans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63882319":["Co robi\u0107, gdy ma\u0142\u017Ce\u0144stwo si\u0119 rozpada...
Dominika Szczawi\u0144ska i ks. Marek Dziewiecki dyskutuj\u0105 o tym, co robi\u0107, gdy widzimy, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo nasze, naszych bliskich lub znajomych si\u0119 rozpada. Radz\u0105, jak pom\u00F3c, a nie zaszkodzi\u0107. Podpowiadaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co zmieni\u0107 w swoim \u017Cyciu i relacjach, by kryzys si\u0119 nie powt\u00F3rzy\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63882320":["Lavoisier i chemia
Antoine Laurent Lavoisier z wykszta\u0142cenia by\u0142 prawnikiem. Jest uwa\u017Cany za wsp\u00F3\u0142tw\u00F3rc\u0119 wsp\u00F3\u0142czesnej chemii. Dysponowa\u0142 ogromnym maj\u0105tkiem, co pozwoli\u0142o mu na za\u0142o\u017Cenie \u015Bwietnie wyposa\u017Conego laboratorium. Udowodni\u0142 m.in., \u017Ce proces spalania polega na \u0142\u0105czeniu si\u0119 spalanej substancji z tlenem. Niezale\u017Cnie od \u0141omonosowa sformu\u0142owa\u0142 zasad\u0119 zachowania masy w reakcjach chemicznych. Zosta\u0142 mianowany generalnym dzier\u017Cawc\u0105 podatk\u00F3w. Oskar\u017Cony o nadu\u017Cycia zosta\u0142 skazany na \u015Bmier\u0107 i zgilotynowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63882321":["Robert Stephenson
Program po\u015Bwi\u0119cony Robertowi Stephensonowi. Angielski in\u017Cynier wni\u00F3s\u0142 wielki wk\u0142ad w rozw\u00F3j kolejnictwa i pojazd\u00F3w szynowych. Konstruktor jest tak\u017Ce projektantem wielu s\u0142awnych most\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63882322":["Sprawiedliwy handel
Mistrz opowiada o \"Sprawiedliwym Handlu\". Etykieta \"Fair Trade\" oznacza, \u017Ce znaczna cz\u0119\u015B\u0107 sumy ze sprzeda\u017Cy trafia do wytw\u00F3rc\u00F3w, a nie do sprzedawc\u00F3w i dystrybutor\u00F3w. Stra\u017Cnicy Ziemi dowiaduj\u0105 si\u0119 te\u017C o coraz wi\u0119kszym rozd\u017Awi\u0119ku mi\u0119dzy kosztami produkcji i zyskami tw\u00F3rc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63882323":["Morskie \u015Bmietnisko
Mistrz i jego uczniowie zajmuj\u0105 si\u0119 problemem zanieczyszczania m\u00F3rz i ocean\u00F3w. \u017Byj\u0105ca tam fauna i flora jest bardzo potrzebna do zachowania r\u00F3wnowagi na Ziemi i wymaga ochrony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63882324":["Pod\u0142\u0119\u017C to rolnicza wie\u015B nieopodal Pu\u0142aw. W zaadaptowanym na mieszkanie budynku gospodarczym \u017Cyje pani Janina wraz z wnukiem Robertem. Rodzice zaniedbywali syna, babcia stoczy\u0142a wi\u0119c batali\u0119 o prawo do opieki nad wnukiem. W ich domu panuje przenikliwy ch\u0142\u00F3d, sufity pokryte s\u0105 grzybem, a \u0142azienka znajduje si\u0119 w piwnicy i jest zawilgocona. Do akcji wkraczaj\u0105 Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski ze swoimi ekipami, a Katarzyna Dowbor zabiera babci\u0119 i wnuka na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63882325":["KiT Show
Tadzio instaluje u siebie lokaln\u0105 telewizj\u0119 kablow\u0105. W g\u0142owie Karola natychmiast rodzi si\u0119 genialny pomys\u0142. Poniewa\u017C nie uda\u0142o im si\u0119 zosta\u0107 gwiazdami telewizji og\u00F3lnokrajowych - zostan\u0105 prezenterami telewizji lokalnej. Proponuj\u0105 w\u0142a\u015Bcicielowi kabl\u00F3wki w\u0142asny talk-show na \u017Cywo, kt\u00F3rego pierwszymi go\u015B\u0107mi b\u0119d\u0105 Robert Korzeniowski i Andrzej Grabowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170139.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e651652bc1834612587328194e225b16",[]],"63882326":["Rick Harrison stara si\u0119 odrestaurowa\u0107 automat do sprzeda\u017Cy coca-coli. Zamierza sprzeda\u0107 pochodz\u0105c\u0105 z lat 50. ubieg\u0142ego wieku maszyn\u0119 jako przedmiot kolekcjonerski. Przekonamy si\u0119, czy ten plan wypali. Tymczasem Corey ma okazj\u0119 odkupi\u0107 osiemnastowieczny pistolet ska\u0142kowy, kt\u00F3ry by\u0142 ulubion\u0105 broni\u0105 pirat\u00F3w. Przed transakcj\u0105 trzeba jednak zweryfikowa\u0107 autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Do lombardu trafia r\u00F3wnie\u017C radio marki Philco z 1941 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882327":["M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna chce wymieni\u0107 gar\u0142acz z 1750 roku na pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 dokona\u0107 takiej transakcji. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 naby\u0107 fotel wyrzucany, kt\u00F3ry wed\u0142ug sprzedaj\u0105cego pochodzi z my\u015Bliwca z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. P\u00F3\u017Aniej cz\u0142owiek, potrzebuj\u0105cy pieni\u0119dzy na op\u0142acenie czynszu, chce zastawi\u0107 oryginalny rower Schwinn Stingray z 1966 roku. Pojazd budzi w Ricku wiele wspomnie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882328":["Jeden ze sta\u0142ych bywalc\u00F3w przynosi nale\u017C\u0105cy do jego ojca niemiecki bagnet z czas\u00F3w z drugiej wojny \u015Bwiatowej. W\u0142a\u015Bciciele lombardu nie maj\u0105 jednak zaufania do autentyczno\u015Bci opowie\u015Bci klienta. Do sklepu trafia r\u00F3wnie\u017C zardzewia\u0142a pompa paliwa z lat 30. ubieg\u0142ego wieku. Przekonamy si\u0119, czy Harrisonowie zdecyduj\u0105 si\u0119 odrestaurowa\u0107 przedmiot, kt\u00F3ry jest tak charakterystyczny dla Ameryki z tego okresu. Senior rodu ma okazj\u0119 naby\u0107 automat do gier Silent Bell, r\u00F3wnie\u017C pochodz\u0105cy z lat 30. XX w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882329":["Czy B\u00F3g nie m\u00F3g\u0142by zrobi\u0107 porz\u0105dku na Ziemi?
Mateusz Dzieduszycki i ks. Piotr Kieniewicz MIC dyskutuj\u0105 o tym, czy B\u00F3g nie m\u00F3g\u0142by zrobi\u0107 porz\u0105dku na Ziemi, gdy dzieje si\u0119 tyle z\u0142a. Pytaj\u0105, dlaczego nie interweniuje, tak jak w Starym Testamencie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63882330":["Jak rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu?
Weronika Kostrzewa i o. Micha\u0142 Legan OSPEE podpowiadaj\u0105, jak rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63882331":["Zast\u0119pcza ciotka
Alutka postanawia nawi\u0105za\u0107 kontakt ze \u015Bwiatem duch\u00F3w i urz\u0105dza u siebie seans spirytystyczny. W efekcie, zupe\u0142nie niespodziewanie, materializuje si\u0119 duch jej ciotki. Powoduje to wiele k\u0142opotliwych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7867",[]],"63882332":["Isaac Newton
Urodzony w XVII wieku angielski matematyk, fizyk i astronom Isaac Newton jest uznawany za jednego z najwybitniejszych uczonych wszech czas\u00F3w. Jego badania dotyczy\u0142y niemal wszystkich dzia\u0142\u00F3w fizyki. Do najs\u0142ynniejszych odkry\u0107 Newtona nale\u017Cy sformu\u0142owanie trzech praw dynamiki i prawa powszechnego ci\u0105\u017Cenia, dzi\u0119ki kt\u00F3rym uda\u0142o mu si\u0119 opracowa\u0107 m.in. teori\u0119 ruchu planet. Maestro przedstawia osi\u0105gni\u0119cia tego naukowca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63882333":["Ziemi\u0119 obiega ponad 4 tysi\u0105ce satelit\u00F3w. Ka\u017Cdego dnia odkrywaj\u0105 one nowe, zdumiewaj\u0105ce i niewyt\u0142umaczalne zjawiska. Serial zawiera przegl\u0105d najbardziej spektakularnych z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170290.jpg","",[]],"63882334":["Autorzy si\u0119gaj\u0105 do archiw\u00F3w program\u00F3w o historii naturalnej BBC, aby na nowo opowiedzie\u0107 najciekawsze historie dotycz\u0105ce Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178973.jpg","",[]],"63882335":["Autorzy si\u0119gaj\u0105 do archiw\u00F3w program\u00F3w o historii naturalnej BBC, aby na nowo opowiedzie\u0107 najciekawsze historie dotycz\u0105ce Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178973.jpg","",[]],"63882336":["Harrisonowie zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem forda coupe z 1929 roku. Negocjowanie ceny jest jednak wyj\u0105tkowo trudne. Tymczasem w lombardzie zjawia si\u0119 kowboj, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 maszyn\u0119 s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 do trenowania wi\u0105zania cielak\u00F3w. Rick i jego ojciec postanawiaj\u0105 w ko\u0144cu da\u0107 nauczk\u0119 swojej naj\u0142adniejszej pracownicy, kt\u00F3ra nieustannie si\u0119 sp\u00F3\u017Ania. Danielle Rainey, zwana Peaches, za kar\u0119 ma pracowa\u0107 na nocnej zmianie z zakochanym w niej Austinem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882337":["Podpis Johna Hancocka jest jednym z najcz\u0119\u015Bciej podrabianych przez fa\u0142szerzy. Do lombardu w Las Vegas trafia jednak autentyczny dokument z jego autografem. Przekonamy si\u0119, czy Harrisonowie b\u0119d\u0105 mieli problemy z wycen\u0105 tego nabytku. Nast\u0119pnie nadarza si\u0119 okazja kupna bicza, kt\u00F3ry rzekomo nale\u017Ca\u0142 do Indiany Jonesa. Tymczasem Corey mo\u017Ce mie\u0107 powa\u017Cne k\u0142opoty, poniewa\u017C jeden z jego podw\u0142adnych kupuje przedmiot, kt\u00F3ry zosta\u0142 skradziony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882338":["W\u0142a\u015Bciciele lombardu odbywaj\u0105 podr\u00F3\u017C w czasie i w przestrzeni - maj\u0105 bowiem okazj\u0119 naby\u0107 map\u0119 kolonialnego Bostonu pochodz\u0105c\u0105 z 1735 roku. Musz\u0105 dok\u0142adnie sprawdzi\u0107 jej autentyczno\u015B\u0107. Chumlee wydaje a\u017C 300 dolar\u00F3w na akwafort\u0119, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 podr\u00F3bk\u0105. Rick stara si\u0119 nauczy\u0107 ch\u0142opaka, jak ocenia\u0107 takie dzie\u0142a sztuki. Nast\u0119pnie Harrisonowie maj\u0105 szans\u0119 kupi\u0107 pierwszy w swojej karierze samolot - Piper PA-28 Cherokee z 1976 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63882339":["Re\u017C.: Steve Robin.
Thatcher Grey wraca do Seattle Grace. Ojciec Lexie i Meredith zg\u0142osi\u0142 si\u0119 do szpitala z powodu problem\u00F3w z przeszczepem w\u0105troby i nawet nie wspomnia\u0142 o tym c\u00F3rkom. Na domiar z\u0142ego zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z du\u017Co m\u0142odsz\u0105 od siebie kobiet\u0105, wytatuowan\u0105 Danielle. Callie i Owen usi\u0142uj\u0105 posk\u0142ada\u0107 m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego kumple dla \u017Cartu wystrzelili z ogromnej procy... Mark zaprasza Jacksona, by mu asystowa\u0142. W rzeczywisto\u015Bci jednak chce go wypyta\u0107 o to, jak Lexie przyj\u0119\u0142a wiadomo\u015B\u0107 o ci\u0105\u017Cy Callie. Tymczasem przysz\u0142a matka ma z\u0142y humor, gdy\u017C musia\u0142a zrezygnowa\u0107 z picia kawy. Alex popada w konflikt z now\u0105 szefow\u0105 na chirurgii dzieci\u0119cej, dr Lucy Fields. Przez to nie bierze udzia\u0142u w operacji przeszczepu serca nienarodzonemu dziecku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63882340":["Re\u017C.: Rob Corn.
Golden Hour
Meredith ma dy\u017Cur na oddziale urazowym. Pod jej opiek\u0119 trafia m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna, u kt\u00F3rego dwie godziny wcze\u015Bniej pojawi\u0142 si\u0119 b\u00F3l za mostkiem. Pacjent zlekcewa\u017Cy\u0142 te objawy, bo obieca\u0142 kilkuletniemu synkowi, \u017Ce p\u00F3jdzie z nim na mecz. Na izb\u0119 przyj\u0119\u0107 zostaje przywieziona te\u017C Adele Webber, \u017Cona Richarda. Kobieta b\u0142\u0105ka\u0142a si\u0119 po mie\u015Bcie i dozna\u0142a licznych uraz\u00F3w. Meredith od razu rozpoznaje znajome objawy choroby Alzheimera. Teddy umawia si\u0119 po pracy na kolacj\u0119 z Williamem, gdy w szpitalu zjawia si\u0119... jej m\u0105\u017C, Henry. Z kolei Miranda i jej nowy ch\u0142opak, piel\u0119gniarz, spotykaj\u0105 si\u0119 na romantyczn\u0105 randk\u0119 w... dy\u017Curce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63882341":["W dawnym PGR-ze na Pomorzu mieszka pani Renata z dzie\u0107mi - Agnieszk\u0105 i Tomkiem - kt\u00F3re cierpi\u0105 na zesp\u00F3\u0142 zahamowania wzrostu i wymagaj\u0105 drogiej kuracji hormonalnej. Ich ojciec wiele lat temu opu\u015Bci\u0142 bliskich. Rodzina mieszka w jednym, niewielkim pokoju w mieszkaniu rodzic\u00F3w pani Renaty. Kilka lat temu brat kobiety wyjecha\u0142 zagranic\u0119 i podarowa\u0142 jej mieszkanie w tym samym budynku. Lokum nie nadaje si\u0119 jednak do zamieszkania - s\u0105 tu go\u0142e \u015Bciany, brak pod\u0142\u00F3g, kanalizacji czy instalacji elektrycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ce5317755936bbefb7d63b47019fdcfe",["JM"]],"63882342":["Pani Agnieszka od urodzenia cierpi na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Mimo choroby uda\u0142o jej si\u0119 za\u0142o\u017Cy\u0107 rodzin\u0119 - ma m\u0119\u017Ca Wojtka i syna Szymona. Ch\u0142opiec ma uszkodzon\u0105 jedn\u0105 nerk\u0119. Rodzice wszystko podporz\u0105dkowali jego leczeniu. Pan Wojtek pracuje dorywczo, bo w ka\u017Cdym tygodniu kilka dni musi po\u015Bwi\u0119ci\u0107 synowi, niekiedy tak\u017Ce niepe\u0142nosprawnej \u017Conie. Rodzina mieszka w jednym, zagrzybionym pokoju, bez kanalizacji, bez \u0142azienki, dom ma tylko 27 metr\u00F3w kwadratowych. Na szcz\u0119\u015Bcie architektka Martyna ju\u017C z daleka wypatrzy\u0142a poddasze nadaj\u0105ce si\u0119 do adaptacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/56294214ab9b2d0bde3d238077be2d48",["JM"]],"63882343":["Re\u017C.: Allison Liddi.
Przyjaciele s\u0105 zaniepokojeni zachowaniem Cristiny. Derek postanawia zabra\u0107 j\u0105 na ryby, by odpocz\u0119\u0142a od codzienno\u015Bci, jednak Meredith uwa\u017Ca, \u017Ce to z\u0142y pomys\u0142. Od czasu tragicznej strzelaniny przyjaci\u00F3\u0142ki bardzo oddali\u0142y si\u0119 od siebie. Do szpitala trafia para, kt\u00F3ra szuka\u0142a w g\u00F3rach romantycznych plener\u00F3w do zdj\u0119\u0107 i spad\u0142a w przepa\u015B\u0107. Teddy szuka sposobu, by pom\u00F3c pacjentowi, kt\u00F3rego polisa ubezpieczeniowa nie mo\u017Ce pokry\u0107 dalszego leczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63882344":["Re\u017C.: Debbie Allen.
W pobliskim liceum dochodzi do strzelaniny. Ranni przez uzbrojonego szale\u0144ca uczniowie trafiaj\u0105 do Seattle Grace Mercy West. Lekarzom przypominaj\u0105 si\u0119 ich w\u0142asne traumatyczne do\u015Bwiadczenia, lecz musz\u0105 przezwyci\u0119\u017Cy\u0107 l\u0119ki i pom\u00F3c poszkodowanym. Alex w\u0142asnym cia\u0142em powstrzymuje Starka przed amputacj\u0105 nogi u postrzelonej dziewczyny. Cristina, Teddy i Jackson operuj\u0105 innego nastolatka. Richard informuje chirurg\u00F3w, \u017Ce ratuj\u0105 \u017Cycie... sprawcy masakry w szkole. Arizona powraca z Afryki. Przekonuje si\u0119, \u017Ce powr\u00F3t na poprzednie stanowisko mo\u017Ce nie by\u0107 prosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63882345":["W tym odcinku Ewa Wachowicz zdradzi, jak kisi\u0107 warzywa, m.in. kapust\u0119 czy og\u00F3rki. Przyrz\u0105dzi te\u017C pierogi z bia\u0142ej kie\u0142basy oraz brownie z czerwonej fasoli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"63882346":["W szk\u00F3\u0142ce le\u015Bnej Ewa Wachowicz wybierze sobie sadzonk\u0119 do ogrodu oraz zobaczy, jak wygl\u0105da prowadzenie takiej uprawy. Obiad b\u0119dzie si\u0119 sk\u0142ada\u0142 z zupy grzybowej z boczkiem i swojsk\u0105 kie\u0142bas\u0105 oraz kark\u00F3wki wieprzowej pieczonej z kapust\u0105 kiszon\u0105. Na deser poda placuszki owsiane z jagodami, przypominaj\u0105ce racuchy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63882347":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9399551296ed61600ce1595b3a904f2f",[]],"63882348":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3b6204b3d53ffa42a20867e33159a42d",["N"]],"63882349":["Miejskie sandacze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/84a6105cc03d27ec445b028298eb3a12",[]],"63882350":["Szczupak","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"63882351":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63882352":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63881882":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881883":["Dla dobra dzieci
Do redakcji \"Ekspresu Codziennego\" zg\u0142asza si\u0119 zrozpaczona Anita. Pracownicy O\u015Brodka Pomocy Spo\u0142ecznej odebrali jej dziecko, twierdz\u0105c, \u017Ce nie radzi sobie z obowi\u0105zkami. Ch\u0142opiec trafi\u0142 do rodziny zast\u0119pczej. Kobieta boi si\u0119 o syna, kt\u00F3ry jest chory. Dziennikarze anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"63881884":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881885":["Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, w jakim wieku ludzie zaczynaj\u0105 k\u0142ama\u0107, omawiaj\u0105 te\u017C wiadomo\u015Bci naukowe, m.in. o kanadyjskiej deskorolce do latania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/dfbfcb81db051d2bf1c253fbc41e8d78",[]],"63881886":["Tw\u00F3rcy serii ustalaj\u0105, czy wi\u0119kszy wp\u0142yw wywiera grupa na jednostk\u0119 czy odwrotnie. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C nowinki naukowe, m.in. aparat fotograficzny dla psa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4714f0cd821d57792e23caac9a354ba5",[]],"63881887":["Ostatni rozkaz genera\u0142a von Sauckena
Mierzeja Wi\u015Blana by\u0142a pe\u0142na niemieckich odznacze\u0144. W dniu kapitulacji III Rzeszy by\u0142y to najmniej po\u017C\u0105dane \u015Bwiecide\u0142ka. Je\u015Bli do niewoli oddawa\u0142 si\u0119 Niemiec obwieszony odznakami, dla radzieckich bojc\u00F3w by\u0142 to znak, \u017Ce najprawdopodobniej zabi\u0142 wielu ich towarzyszy i wr\u00F3\u017Cy\u0142o mu to szans\u0119 na sp\u0119dzenie \u017Cycia w niewoli. 9 maja 1945 rozwi\u0105zywa\u0142y si\u0119 ca\u0142e sztaby niemieckich jednostek. Zmagazynowane, niewydane odznaczenia by\u0142y porzucane w ilo\u015Bciach hurtowych. Po wojnie takie hitlerowskie precjoza \u017Ale si\u0119 kojarzy\u0142y i ma\u0142o kto si\u0119 po nie schyla\u0142. Po kilkudziesi\u0119ciu latach to si\u0119 jednak zmieni\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d77464f790e9a146f6f1a71aa75f4464",[]],"63881888":["Gdy pionierzy zasiedlali tereny Ameryki P\u00F3\u0142nocnej, wielu z nich chcia\u0142o stworzy\u0107 swoj\u0105 farm\u0119 w dzikich rejonach kontynentu. Celem osadnik\u00F3w by\u0142o zbudowanie domu, w kt\u00F3rym ich rodziny mog\u0142yby \u017Cy\u0107 w spokoju i dostatku. Wi\u0105za\u0142o si\u0119 to jednak z wieloma wyzwaniami. Brett i Cliff postaraj\u0105 si\u0119 udowodni\u0107, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C s\u0105 w stanie tego dokona\u0107. Przyjaciele nie tylko zbuduj\u0105 swoje domostwo od zera, ale te\u017C znajd\u0105 \u017Ar\u00F3d\u0142o wody, zadbaj\u0105 o zwierz\u0119ta gospodarskie i zgromadz\u0105 opa\u0142 na zim\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178145.jpg","",[]],"63881889":["Masajskie dzieci z rodziny Etisha id\u0105 do szko\u0142y w 30-stopniowym upale. Boso pokonuj\u0105 20 kilometr\u00F3w po rozpalonej sawannie Tanzanii, mijaj\u0105c po drodze dzikie i niebezpieczne zwierz\u0119ta. Nast\u0119pn\u0105 przeszkod\u0105 jest rzeka Pangai, w kt\u00F3rej czyhaj\u0105 4-metrowe krokodyle. Je\u015Bli prom nie kursuje, uczniowie musz\u0105 podj\u0105\u0107 \u015Bmiertelne ryzyko pokonania rzeki wp\u0142aw. W drog\u0119 do szko\u0142y wyruszaj\u0105 o \u015Bwicie, gdy s\u0142o\u0144ce jeszcze nie pali zbyt mocno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178976.jpg","",[]],"63881890":["W trakcie wojny na Pacyfiku kluczowe znaczenie mia\u0142a bitwa o wysp\u0119 Saipan. W przypadku nieutrzymania pozycji przez wojska cesarstwa, Japonia mia\u0142a znale\u017A\u0107 si\u0119 w zasi\u0119gu \u015Bmierciono\u015Bnych bombowc\u00F3w B-29, nowej broni Amerykan\u00F3w. Dow\u00F3dcy dalekowschodniego imperium wierzyli jednak w swoich odwa\u017Cnych \u017Co\u0142nierzy, gotowych na ka\u017Cde po\u015Bwi\u0119cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179429.jpg","",[]],"63881891":["Wielu badaczy jest zdania, \u017Ce w naj\u015Bwi\u0119tszych tekstach religijnych, a tak\u017Ce w formie i lokalizacji prastarych budowli ukryto tajne przes\u0142anie, kt\u00F3re wyja\u015Bnia cel naszego istnienia. Autorzy programu szukaj\u0105 dowod\u00F3w na to, \u017Ce dziwne i niezrozumia\u0142e komunikaty pozostawi\u0142y ludziom pozaziemskie istoty, kt\u00F3re tysi\u0105ce lat temu przyby\u0142y na Ziemi\u0119. By\u0107 mo\u017Ce jest to rodzaj testu dla ludzko\u015Bci. Je\u015Bli dowiemy si\u0119 wystarczaj\u0105co du\u017Co, z\u0142amiemy szyfr niezb\u0119dny do odczytania tych wiadomo\u015Bci i po\u0142\u0105czymy si\u0119 z naszymi kosmicznymi przodkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175929.jpg","",[]],"63881892":["Pochodz\u0105cy z Norwegii Bernt Bodal zajmuje wysokie stanowisko w American Seafoods, jednej z najwi\u0119kszych w Stanach Zjednoczonych sieci restauracji serwuj\u0105cych owoce morza. Do Ameryki przyby\u0142 w 1978 roku. Jest dumny z tego, \u017Ce karier\u0119 zaczyna\u0142 jako rybak, a nie zawodowy biznesmen. Postanawia do\u0142\u0105czy\u0107 do szeregowych pracownik\u00F3w swojego przedsi\u0119biorstwa, aby odkry\u0107 nowe drogi rozwoju dla firmy. Chce podnie\u015B\u0107 wydajno\u015B\u0107 i tym samym zwi\u0119kszy\u0107 zyski. Ma r\u00F3wnie\u017C nadziej\u0119, \u017Ce znajdzie spos\u00F3b na to, by podnie\u015B\u0107 poziom zadowolenia w\u015Br\u00F3d podw\u0142adnych i pom\u00F3c im pogodzi\u0107 \u017Cycie zawodowe z prywatnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"63881893":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia para work\u00F3w treningowych, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y do legendarnego pi\u0119\u015Bciarza Rocky'ego Marciano - mistrza wagi ci\u0119\u017Ckiej w latach 50. XX wieku, kt\u00F3ry zako\u0144czy\u0142 karier\u0119 niepokonany. Nast\u0119pnie Rick ogl\u0105da dziewi\u0119tnastowieczny szwajcarski zegarek kieszonkowy marki Doxa. P\u00F3\u017Aniej Corey montuje w magazynie worek treningowy. Na jego widok dziadek postanawia popisa\u0107 si\u0119 swoimi umiej\u0119tno\u015Bciami bokserskimi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63881894":["W lombardzie zapowiada si\u0119 prawdziwe pieskie popo\u0142udnie, gdy\u017C Corey przyprowadza ze sob\u0105 do pracy swojego pupila. Jednak najlepszy przyjaciel cz\u0142owieka to dla dziadka najgorszy koszmar. Jeden z klient\u00F3w sklepu przynosi miecz kawaleryjski, kt\u00F3rego John Wayne u\u017Cywa\u0142 w s\u0142ynnym westernie \"Rio Grande\". P\u00F3\u017Aniej bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 strzykawk\u0119, pochodz\u0105c\u0105 z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Przekonamy si\u0119, czy Rick i Chumlee zdecyduj\u0105 si\u0119 dobi\u0107 targu, czy raczej zwyci\u0119\u017Cy l\u0119k przed zastrzykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63881895":["Chumlee i Corey wybieraj\u0105 si\u0119 pogra\u0107 w paintball. Zabawa okazuje si\u0119 mie\u0107 nieprzyjemne konsekwencje dla m\u0142odego Harrisona, kt\u00F3ry zjawia si\u0119 w pracy z obola\u0142\u0105 r\u0119k\u0105 i kostk\u0105. Rick musi wykaza\u0107 si\u0119 znajomo\u015Bci\u0105 sztuki wsp\u00F3\u0142czesnej, gdy do sklepu trafia obraz olejny Jima Daly'ego. Tematyka prac tego artysty koncentruje si\u0119 wok\u00F3\u0142 klasycznej Ameryki. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 wykonanego na zam\u00F3wienie harleya-davidsona. To stary motocykl, kt\u00F3ry jest w bardzo z\u0142ym stanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63881896":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu bro\u0144 z czas\u00F3w wojny secesyjnej - popularny w tamtym okresie rewolwer, zaprojektowany przez Daniela Moore'a. Ten egzemplarz nale\u017Ca\u0142 do czarnosk\u00F3rego \u017Co\u0142nierza z Luizjany. Nast\u0119pnie bohaterowie programu zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem plakatu z listem go\u0144czym za Patty Hearst - dziedziczk\u0105 fortuny ameryka\u0144skiego magnata prasowego, a zarazem cz\u0142onkini\u0105 bandy rabuj\u0105cej banki. Nast\u0119pnie pracownicy lombardu kompletuj\u0105 dru\u017Cyn\u0119, kt\u00F3ra ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w quizie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63881897":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami jad\u0105 do Montclair. Darrell i Brandon s\u0105 bardzo zadowoleni z tego, co odkrywaj\u0105 w swoim schowku. Obok nowego odkurzacza czy roweru natrafiaj\u0105 te\u017C na ramp\u0119 do akrobacji motocyklowych, wart\u0105 ponad 2000 dolar\u00F3w. Brandi martwi si\u0119, \u017Ce kiepska forma Jarroda, kt\u00F3ry poprzedniego dnia wypi\u0142 za du\u017Co alkoholu, zawa\u017Cy na ich interesach. Dave niewiele sobie robi z k\u0142\u00F3tni z Laur\u0105. W swoim schowku znajduje stary komputer, kt\u00F3ry jest w idealnym stanie. Taki sprz\u0119t mo\u017Cna sprzeda\u0107 kolekcjonerowi nawet za 1000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63881898":["Tym razem handlarze starociami poszukuj\u0105 okazji na aukcji w Huntington Beach. Uczestnicy show s\u0105 zszokowani na widok powracaj\u0105cego do programu Dave'a Hestera. On z kolei nie zamierza spu\u015Bci\u0107 z tonu. Mi\u0119dzy nim a Laur\u0105 Dotson dochodzi do pot\u0119\u017Cnej awantury. Jarrod i Brandi znajduj\u0105 w swoim schowku niesamowity sprz\u0119t - odrzutowy trycykl wodny. Postanawiaj\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 go pod okiem profesjonalist\u00F3w. Kontuzja zmusza Ivy'ego do zmiany strategii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63881899":["Jarrod i Brandi nie chc\u0105 pozwoli\u0107 na to, \u017Ceby Dave zdekoncentrowa\u0142 ich i utrudni\u0142 im osi\u0105gni\u0119cie dobrego wyniku. Tymczasem Darrell obiera inn\u0105 strategi\u0119. Zamierza dowiedzie\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119cej o Hesterze, kt\u00F3ry tak wszystkich denerwuje. On z kolei pojawia si\u0119, robi\u0105c nawet wi\u0119cej szumu ni\u017C ostatnio. Darrell i Brandon odwiedzaj\u0105 nieco dziwaczne muzeum kr\u00F3liczk\u00F3w, aby da\u0107 do wyceny znalezione przez nich statuetki tych sympatycznych zwierz\u0105t. Ivy ma okazj\u0119 poczu\u0107 si\u0119 jak pirat, kiedy w\u015Br\u00F3d niewiele wartych grat\u00F3w w swoim schowku odkrywa oryginalne ko\u0142o sterowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63881900":["Marc transportuje ogromny trolejbus w niesprzyjaj\u0105cych warunkach pogodowych. Zachodzi podejrzenie, \u017Ce pojazd jest zbyt wysoki. Z kolei Jennifer ma do wykonania niezwykle trudne zlecenie. Musi przewie\u017A\u0107 200 kilogram\u00F3w \u017Cywych langust na otwarcie restauracji. Zadanie utrudnia panuj\u0105cy upa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63881901":["Chory na gryp\u0119 Chris wdaje si\u0119 w sp\u00F3r podczas przygotowywania do transportu schronu atomowego. Jarret dostaje najbardziej intratne zlecenie w swojej karierze. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest jednak dostarczenie \u0142adunku w ci\u0105gu czterech dni. Kierowca musi w tym czasie przemierzy\u0107 ca\u0142y kraj.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63881902":["Ekipa Poseidon Crew pr\u00F3buje poradzi\u0107 sobie z problemami finansowymi. Za\u0142oga Victoria Diggers niszczy sw\u00F3j drogi sprz\u0119t. Dru\u017Cyna Goldtimers stawia na szali przysz\u0142o\u015B\u0107 swoich rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"63881903":["Poszukiwacze z\u0142ota w Australii
Kolejna seria programu, kt\u00F3ry opowiada o zmaganiach trzech zespo\u0142\u00F3w poszukiwaczy. Udaj\u0105 si\u0119 oni do Australii Zachodniej i usi\u0142uj\u0105 tam odnale\u017A\u0107 z\u0142o\u017Ca cennego kruszcu. Podczas swojej pracy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o licznym problemom oraz awariom sprz\u0119tu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"63881904":["W g\u0142\u0119bi planety zachodz\u0105 gwa\u0142towne zjawiska, kt\u00F3rymi rezultatami s\u0105 trz\u0119sienia, tsunami czy pot\u0119\u017Cne erupcje wulkan\u00F3w. Naukowcy podj\u0119li si\u0119 wyj\u0105tkowego zadania. Si\u0119gn\u0105 po najnowsze badania, przeanalizuj\u0105 dane zebrane przez tysi\u0105ce czujnik\u00F3w oraz prze\u015Bledz\u0105 z uwag\u0105 skany powierzchni, aby prze\u015Bwietli\u0107 Ziemi\u0119. Specjali\u015Bci stworz\u0105 obraz jej wn\u0119trza, aby ujawni\u0107 \u015Bwiatu czyhaj\u0105ce tam zagro\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178981.jpg","",[]],"63881905":["W g\u0142\u0119bi planety zachodz\u0105 gwa\u0142towne zjawiska, kt\u00F3rymi rezultatami s\u0105 trz\u0119sienia, tsunami czy pot\u0119\u017Cne erupcje wulkan\u00F3w. Naukowcy podj\u0119li si\u0119 wyj\u0105tkowego zadania. Si\u0119gn\u0105 po najnowsze badania, przeanalizuj\u0105 dane zebrane przez tysi\u0105ce czujnik\u00F3w oraz prze\u015Bledz\u0105 z uwag\u0105 skany powierzchni, aby prze\u015Bwietli\u0107 Ziemi\u0119. Specjali\u015Bci stworz\u0105 obraz jej wn\u0119trza, aby ujawni\u0107 \u015Bwiatu czyhaj\u0105ce tam zagro\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178981.jpg","",[]],"63881906":["W tym odcinku analiza wyst\u0119puj\u0105cych w r\u00F3\u017Cnych kulturach legend o intymnych stosunkach ludzi i istot ze \u015Bwiata nadprzyrodzonego. Przyjrzymy si\u0119 opowie\u015Bciom o upad\u0142ych anio\u0142ach i greckim mitom o bogach, kt\u00F3rzy mieli dzieci ze \u015Bmiertelniczkami, oraz \u015Bredniowiecznym opisom inkub\u00F3w, czyli demon\u00F3w nawiedzaj\u0105cym kobiety we \u015Bnie, oraz sukkub\u00F3w kusz\u0105cych m\u0119\u017Cczyzn. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te historie mog\u0105 \u015Bwiadczy\u0107 o tym, \u017Ce obcy przybywali na Ziemie, by p\u0142odzi\u0107 potomstwo z lud\u017Ami. Szukaj\u0105 te\u017C dowod\u00F3w na potwierdzenie tej tezy w badaniach ludzkiego genomu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63881907":["Tym razem tw\u00F3rcy serii przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 wyst\u0119puj\u0105cym w popkulturze rasom obcych przypominaj\u0105cych inteligentne, humanoidalne gady. Mo\u017Cna ich spotka\u0107 nie tylko w powie\u015Bciach H.P. Lovercrafta czy \"Star Treku\". Legendy o w\u0119\u017Cowych istotach mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C odnale\u017A\u0107 w wielu tradycjach, m.in. w Biblii i Koranie. Z kolei w Chinach i Japonii cesarze twierdzili, \u017Ce s\u0105 potomkami smok\u00F3w. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy reptilianie odwiedzali Ziemi\u0119 od czas\u00F3w przedhistorycznych i czy wci\u0105\u017C \u017Cyj\u0105 w\u015Br\u00F3d nas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63881908":["W latach 20. XX wieku w ZSRR biolog Ilja Iwanowicz Iwanow prowadzi\u0142 eksperymenty, zmierzaj\u0105ce do skrzy\u017Cowania cz\u0142owieka i ma\u0142py. Hybrydy mia\u0142y stworzy\u0107 niezwyci\u0119\u017Con\u0105 armi\u0119. W roku 1943 Churchill desperacko chce odbi\u0107 Sycyli\u0119. Powstaje plan operacji \"Mincemeat\", kt\u00F3rej celem by\u0142o przekonanie Niemc\u00F3w, \u017Ce alianci zaatakuj\u0105 Sardyni\u0119 i Ba\u0142kany, nie Sycyli\u0119. W latach 70. XX wieku w Connecticut zacz\u0119\u0142a rozprzestrzenia\u0107 si\u0119 dziwna zaraza. Wed\u0142ug licznych plotek wirus mia\u0142 zwi\u0105zek z tajnymi eksperymentami i nazistowskimi naukowcami. W programie tak\u017Ce historia ameryka\u0144skiego sterowca, kt\u00F3ry podczas II wojny \u015Bwiatowej patrolowa\u0142 wody w pobli\u017Cu San Francisco. Za\u0142oga jednostki znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178149.jpg","",[]],"63881909":["Na pocz\u0105tku roku 1945 w Prusach Wschodnich dosz\u0142o do zaci\u0119tych walk, kt\u00F3re toczy\u0142y si\u0119 r\u00F3wnie\u017C w powietrzu. Armia ZSRR, by raz na zawsze rozprawi\u0107 si\u0119 z wojskami niemieckimi, zgromadzi\u0142a imponuj\u0105ce si\u0142y powietrze. Liczy\u0142y one kilka tysi\u0119cy samolot\u00F3w. Niemcy mierzy\u0142y si\u0119 z pot\u0119\u017Cnym wrogiem, a w dodatku mieli problem z zaopatrzeniem swoich wojsk m.in. w cz\u0119\u015Bci zamienne. Jedna z walk powietrznych mia\u0142a miejsce nad Braniewem. Poszukiwacze postaraj\u0105 si\u0119 odszuka\u0107 szcz\u0105tki rozbitego samolotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63881910":["Ekipa odwiedzi\u0142a ju\u017C okolice Baboszewa, ma\u0142ej miejscowo\u015Bci na Mazowszu. Poszukiwacze mieli tam odnale\u017A\u0107 ameryka\u0144ski bombowiec. Kiler doskonale orientuje w tym terenie, zna miejscow\u0105 ludno\u015B\u0107 i legendy. W tym odcinku \u015Bmia\u0142kowie podejmuj\u0105 trop ukrytego nazistowskiego depozytu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63881911":["Czym jest prepering?
Andrzej Meller, reporter, podr\u00F3\u017Cnik i korespondent wojenny, opowie o idei preperingu i wyja\u015Bni, na czym polega ten ruch. Odwiedzi Piotra Czury\u0142\u0142\u0119, mieszkaj\u0105cego z rodzin\u0105 w istnej twierdzy w okolicach Olsztyna. M\u0119\u017Cczyzna wybudowa\u0142 schron, kt\u00F3ry odpowiednio zaopatrzy\u0142. Andrzej Meller b\u0119dzie te\u017C go\u015Bciem Adolfa Kudli\u0144skiego - by\u0142ego \u017Co\u0142nierza, z wykszta\u0142cenia historyka, dla kt\u00F3rego wybuch w Czarnobylu by\u0142 impulsem, by zainteresowa\u0107 si\u0119 w\u0142asnym bezpiecze\u0144stwem. Nieopodal domu odkry\u0142 schron, kt\u00F3ry pami\u0119ta czasy powstania styczniowego. Prowadz\u0105cy zobaczy, co skrywa w sobie to historyczne miejsce. Z pomoc\u0105 Agnieszki Kordalewskiej, dyrektor finansowej, dowie si\u0119, na czym polega survival domowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"63881912":["Survival - kluczowy element preperingu
Andrzej Meller spotyka si\u0119 z emerytowanym \u017Co\u0142nierzem i policjantem, Jackiem Gajem. Sier\u017Cant od lat prowadzi szkolenia dla pasjonat\u00F3w survivalu i preperingu, na kt\u00F3rych uczy, jak radzi\u0107 sobie w ekstremalnych warunkach, sytuacjach niebezpiecznych czy zagra\u017Caj\u0105cych \u017Cyciu. Jacek Gaj jest r\u00F3wnie\u017C w\u0142a\u015Bcicielem du\u017Cego arsena\u0142u r\u00F3\u017Cnego typu broni. W odcinku go\u015Bci tak\u017Ce Marek Lewandowski, kt\u00F3ry ze swoim koleg\u0105, tak\u017Ce prepersem - Konradem Busz\u0105, zabiera Andrzeja na wypraw\u0119 w G\u00F3ry Izerskie. W przeciwie\u0144stwie do innych prepers\u00F3w m\u0119\u017Cczyzna nie gromadzi zapas\u00F3w, ale polega na tym, co umie i co sam znajdzie. W ka\u017Cdy weekend wyrusza z rodzin\u0105 do lasu, aby trenowa\u0107 sztuk\u0119 przetrwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"63881913":["Na tropie ludojada, cz\u0119\u015B\u0107 2
Dw\u00F3ch dzielnych w\u0119dkarzy kontynuuje \u015Bledztwo zwi\u0105zane z opowie\u015Bciami o atakowaniu ludzi przez tajemnicze stwory zamieszkuj\u0105ce jeziora i rzeki. Wodnymi potworami okaza\u0142y si\u0119 by\u0107 szczupaki, kt\u00F3re zacz\u0119\u0142y zagra\u017Ca\u0107 r\u00F3wnie\u017C w Skandynawii. Widzowie poczuj\u0105 mroczny klimat skandynawskich \u0142owisk w przybrze\u017Cnej cz\u0119\u015Bci Ba\u0142tyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63881914":["Wyprawa na t\u0119czaki
W\u0119dkarze wiedz\u0105, jak wielkie emocje towarzysz\u0105 po\u0142awianiu pstr\u0105g\u00F3w t\u0119czowych. Niekwestionowany autorytet, Pawe\u0142 Mirecki, oprowadza po arkanach sztuki \u0142owienia. Imponuj\u0105ce hole walecznych ryb na tle przepi\u0119knej scenerii szwedzkich \u0142owisk nie pozostawiaj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce ekipa specjalist\u00F3w znalaz\u0142a si\u0119 w w\u0119dkarskim raju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63881915":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63881916":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63881917":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881918":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881919":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881920":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63881921":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63881922":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881923":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881924":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881925":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63881926":["Punam i Anuj wierzyli, \u017Ce zakup wybudowanego w 1930 roku domu w Surrey jest dobrym pomys\u0142em. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce pope\u0142nili wielki b\u0142\u0105d. Dwoje architekt\u00F3w zaproponuje im rozwi\u0105zanie ich remontowych problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170040.jpg","",[]],"63881927":["My Cup Runeth Over
Okazuje si\u0119, \u017Ce receptura popularnych czekoladek z mas\u0142em orzechowym nie zmieni\u0142a si\u0119 od niemal wieku, a ka\u017Cdego roku w jednej fabryce wypieka si\u0119 a\u017C 5 milion\u00F3w suflet\u00F3w warzywnych. W programie r\u00F3wnie\u017C historia ciasteczek migda\u0142owych babci pewnego dyrygenta, kt\u00F3re trafi\u0142y do masowej produkcji. Mo\u017Cna po nie si\u0119gn\u0105\u0107 niemal bez wyrzut\u00F3w sumienia. Z kolei do tradycyjnego w\u0142oskiego sosu puttanesca ka\u017Cdego dnia potrzeba prawie 7 tysi\u0119cy kilogram\u00F3w pomidorowej pulpy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"63881928":["Najlepszy przyjaciel
Policyjna psycholog Zuza poznaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z amnezj\u0105. Nieznajomy nie ma przy sobie nic poza star\u0105 monet\u0105 w kieszeni. Na policji zeznaje, \u017Ce nie pami\u0119ta swojego nazwiska ani fakt\u00F3w z \u017Cycia, ma jednak dr\u0119cz\u0105ce prze\u015Bwiadczenie, \u017Ce wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego. Policja zapewnia choremu pomoc medyczn\u0105, organizuje mu tymczasowe lokum i prosi Zuz\u0119 o wsparcie psychologiczne. Jednocze\u015Bnie str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63881929":["Uk\u0142ad
Krzysztof traci posad\u0119 redaktora naczelnego uznanego w bran\u017Cy pisma o tematyce ekonomicznej. M\u0119\u017Cczyzna nie radzi sobie z problemami, zaczyna nadu\u017Cywa\u0107 alkoholu i zaniedbywa\u0107 swoj\u0105 \u017Con\u0119 Marzen\u0119. Za\u0142amana kobieta wdaje si\u0119 w romans z najlepszym przyjacielem m\u0119\u017Ca, Przemkiem. Gdy postanawia zako\u0144czy\u0107 ten zwi\u0105zek, kochanek zaczyna j\u0105 szanta\u017Cowa\u0107. Wychodzi na jaw, \u017Ce Przemek jest zakochany w Marzenie od czas\u00F3w studenckich i nie ma zamiaru jej traci\u0107. Je\u015Bli kobieta z nim zerwie, powie o wszystkim Krzy\u015Bkowi. Kobieta przechodzi za\u0142amanie nerwowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/40b2209768d4e75b2e64a1e0c73ec688",[]],"63881930":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e56d38302e416ef239727483e48ced2a",[]],"63881931":["W ciemno\u015Bci
Niewidoma kobieta zostaje napadni\u0119ta i okradziona we w\u0142asnym mieszkaniu. Gin\u0105 m.in. pieni\u0105dze, kt\u00F3re zaoszcz\u0119dzi\u0142a na operacj\u0119. Dzi\u0119ki zapami\u0119tanym przez poszkodowan\u0105 szczeg\u00F3\u0142om policjanci typuj\u0105 pierwszego podejrzanego - asystenta kobiety. Ten jednak twierdzi, \u017Ce ma czyste sumienie i zosta\u0142 wrobiony. Krystian i Ewelina, chocia\u017C w ich zwi\u0105zku coraz lepiej si\u0119 dzieje, postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 na temat swojej przysz\u0142o\u015Bci. Policjant musi odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 jest dla niego wa\u017Cne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"63881932":["Najlepszy przyjaciel
Policyjna psycholog Zuza poznaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z amnezj\u0105. Nieznajomy nie ma przy sobie nic poza star\u0105 monet\u0105 w kieszeni. Na policji zeznaje, \u017Ce nie pami\u0119ta swojego nazwiska ani fakt\u00F3w z \u017Cycia, ma jednak dr\u0119cz\u0105ce prze\u015Bwiadczenie, \u017Ce wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego. Policja zapewnia choremu pomoc medyczn\u0105, organizuje mu tymczasowe lokum i prosi Zuz\u0119 o wsparcie psychologiczne. Jednocze\u015Bnie str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 jego to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63881933":["Serce Chopina
Pewnego dnia Waldek i Boczek odkrywaj\u0105 w sobie niezwyk\u0142e talenty pianistyczne. Graj\u0105 i komponuj\u0105 na najwy\u017Cszym \u015Bwiatowym poziomie. Jedynie Pa\u017Adzioch zna prawdziwe \u017Ar\u00F3d\u0142o ich geniuszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4038",[]],"63881934":["Uk\u0142ad
Pewnego dnia Ferdynand Kiepski dochodzi do wniosku, \u017Ce jego relacje z Babk\u0105 nie uk\u0142adaj\u0105 si\u0119 najlepiej. Niewiele my\u015Bl\u0105c, postanawia si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4037",[]],"63881935":["Plastu\u015B
Do Ferdynanda Kiepskiego przychodzi w odwiedziny kolega z podstaw\u00F3wki. M\u00F3wi mu, \u017Ce prze\u015Bladuje go ich by\u0142y profesor o przezwisku Belfegor. Ferdynand Kiepski jest przera\u017Cony. Musi zda\u0107 egzamin, do kt\u00F3rego nie jest kompletnie przygotowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4036",[]],"63881936":["Pani Aniela niczym wytrawny \u015Bledczy sprawdza przysz\u0142\u0105 synow\u0105. Po pracy Radek pomknie skuterkiem te kilkadziesi\u0105t kilometr\u00F3w po mi\u0142o\u015B\u0107. Po wielu latach pan Piotr, cz\u0142owiek wolny jak ptak, zapragn\u0105\u0142 wydoby\u0107 si\u0119 z samotno\u015Bci. Wszyscy poznajdowali swoje panie na wsp\u00F3lne \u017Cycie, nawet Kapsel. Tylko Michalina wci\u0105\u017C czeka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63881937":["Po rozstaniu z Januszem t\u0119sknota i pustka rz\u0105dzi \u017Cyciem pani Anieli. \u0141ukasz ch\u0119tnie by pos\u0142ucha\u0142 mamy i si\u0119 ustatkowa\u0142. Fantasta Adrian te\u017C zmaga si\u0119 z samotno\u015Bci\u0105. Przed Iwon\u0105 i S\u0142awkiem ostatnia ju\u017C prosta do \u015Blubu. Kobieta, z kt\u00F3r\u0105 Jaru\u015B wi\u0105za\u0142 plany okaza\u0142a si\u0119 nie t\u0105, na kt\u00F3r\u0105 czeka\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63881938":["W Plutyczach trwaj\u0105 wykopki ziemniak\u00F3w. Andrzej, Gienek i S\u0142awek maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Podczas pracy rozmawiaj\u0105 na temat zwi\u0105zk\u00F3w. Aby odpocz\u0105\u0107, pod koniec dnia rozpalaj\u0105 ognisko. Piek\u0105c kartofle, rozmawiaj\u0105 na temat dawnych form prac. W Laszkach Emilka przyjmuje weterynarz Agnieszk\u0119, kt\u00F3ra musi przebada\u0107 \u017Arebi\u0119 z podejrzeniem przepukliny i ogiera pod k\u0105tem nadchodz\u0105cego zabiegu kastracji. Lekarka podaje lek na odrobaczenie wszystkim koniom. W Pokaniewie Tomek stara si\u0119 ustali\u0107 optymalny termin zbioru kukurydzy. Wraz z Monik\u0105 i pomocnikiem przygotowuje r\u00F3wnie\u017C namiot, gdzie zamieszka wkr\u00F3tce stado ja\u0142\u00F3wek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170182.jpg","",[]],"63881939":["Kuala Lumpur","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"63881940":["Rencista Eugeniusz, niegdy\u015B budowlaniec, zmaga si\u0119 z b\u00F3lami kr\u0119gos\u0142upa i kolan, dlatego nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 pracy. Swieta przenios\u0142a si\u0119 do Polski kilka lat temu, pochodzi z ukrai\u0144skiej Odessy. Na niej spoczywa utrzymanie partnera i Oli. Mieszkaj\u0105 w komunalnym mieszkaniu w otwockiej kamienicy. Miesi\u0119cznie dysponuj\u0105 bud\u017Cetem zaledwie tysi\u0105ca siedmiuset z\u0142otych. Ukrainka Gala i Rosjanin Wiktor to rodzice pi\u0119cioletniego Aleksa. M\u0119\u017Cczyzna jest w\u0142a\u015Bcicielem dw\u00F3ch firm; wytwarzaj\u0105cej torby ekologiczne oraz doradczej. Interesy id\u0105 tak dobrze, \u017Ce kobieta nie musi pracowa\u0107. Dziennie mog\u0105 wyda\u0107 na osob\u0119 dwie\u015Bcie z\u0142otych. Zamierzaj\u0105 pozosta\u0107 w Polsce na zawsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a80d2a5a7654cb4f7352f58743f833e0",[]],"63881941":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63881942":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63881943":["Franek
Urszula zg\u0142asza zagini\u0119cie syna, Franka. Pierwszym podejrzanym jest by\u0142y m\u0105\u017C Olgierd ojciec ch\u0142opca, kryminalista, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Kolejne tropy prowadz\u0105 do mieszkaj\u0105cego na odludziu starszego m\u0119\u017Cczyzny oraz dw\u00F3ch chuligan\u00F3w, kt\u00F3rzy napadaj\u0105 na prowadz\u0105cego poszukiwania detektywa - Antoniego Godul\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny. Policjanci s\u0105 coraz bli\u017Cej rozwik\u0142ania zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63881944":["Karina jest na ostatnim roku studi\u00F3w. Chcia\u0142aby wyjecha\u0107 potem za granic\u0119, by tam dalej si\u0119 uczy\u0107. Sk\u0142ania j\u0105 do tego tak\u017Ce fakt, i\u017C podejrzewa swojego ch\u0142opaka, Wojtka, o romans. Po tym, jak kobieta prosi o pomoc detektyw\u00F3w, ci \u015Bledz\u0105 jej partnera. Najpierw ustalaj\u0105, \u017Ce w mieszkaniu kolegi, Olesia, Wojtek korzysta z czatu erotycznego. Gdy opowiadaj\u0105 o tym klientce, ta zdaje si\u0119 bardziej zainteresowana osob\u0105 Olesia ni\u017C post\u0119powaniem Wojtka. Trwaj\u0105ce \u015Bledztwo ujawnia nowe zaskakuj\u0105ce fakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"63881945":["Grey's Anatomy: Chirurdzy 11
Lekarze z Grey Sloan Memorial wsp\u00F3lnie prze\u017Cywaj\u0105 zawodowe i osobiste problemy. Ich wzajemne relacje cz\u0119sto wykraczaj\u0105 poza zwyk\u0142e s\u0142u\u017Cbowe kontakty. Staraj\u0105 si\u0119 te\u017C pomaga\u0107 swoim pacjentom nie tylko w kwestiach medycznych. W szpitalu zjawia si\u0119 nowa lekarka, Maggie Pierce. Tymczasem w \u017Cyciu Dereka i Meredith szykuj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178984.jpg","",[]],"63881946":["Nowe odcinki popularnego show i pozycja obowi\u0105zkowa ka\u017Cdego mi\u0142o\u015Bnika dobrego humoru. Satyrycy przedstawiaj\u0105 swoje najwi\u0119ksze hity oraz przegl\u0105d absurdalnych i zaskakuj\u0105cych postaci, kt\u00F3re s\u0105 zabawnym komentarzem do naszej codzienno\u015Bci. W rolach g\u0142\u00F3wnych w nowej serii programu wyst\u0105pi\u0105 m.in. Kabaret Nowaki i K2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63881947":["Nowe odcinki popularnego show i pozycja obowi\u0105zkowa ka\u017Cdego mi\u0142o\u015Bnika dobrego humoru. Satyrycy przedstawiaj\u0105 swoje najwi\u0119ksze hity oraz przegl\u0105d absurdalnych i zaskakuj\u0105cych postaci, kt\u00F3re s\u0105 zabawnym komentarzem do naszej codzienno\u015Bci. W rolach g\u0142\u00F3wnych w nowej serii programu wyst\u0105pi\u0105 m.in. Kabaret Nowaki i K2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63881948":["Joey Lawrence, Gabrielle Carteris, John Ventimiglia, Paul Shaffer
Duch zamordowanej panny m\u0142odej nawiedza w hotelu Joeya Lawrence'a oraz jego rodzin\u0119. Gabrielle Carteris prze\u017Cywa trudne chwile. Pomaga jej duch zmar\u0142ego dziadka. John Ventimiglia jest prze\u015Bladowany przez zjaw\u0119, kt\u00F3ra uwa\u017Ca go za swojego syna. Paul Shaffer znajduje si\u0119 na \u017Cyciowym zakr\u0119cie. Odbywa spotkanie w akademiku ze swoim najwierniejszym i najbardziej lojalnym przyjacielem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170070.jpg","",[]],"63881949":["Neofita
Robert przekazuje \u0142owcom informacje o patrolu policji zmasakrowanym przez kierowc\u0119 zatrzymanego do rutynowej kontroli. Obaj funkcjonariusze s\u0105 w stanie krytycznym. Sprawc\u0105 okazuje si\u0119 poszukiwany przez Interpol terrorysta polskiego pochodzenia, kt\u00F3ry szkoli\u0142 si\u0119 w Syrii. Harada ustala, \u017Ce napastnikiem by\u0142 zawodowy \u017Co\u0142nierz, kt\u00F3ry kilka lat temu nawr\u00F3ci\u0142 si\u0119 na islam i do\u0142\u0105czy\u0142 do ISIS. Tomek odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna usi\u0142owa\u0142 skontaktowa\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 by\u0142\u0105 \u017Con\u0105. W tym czasie z Brunon dowiaduje si\u0119, \u017Ce Julia zosta\u0142a zatrzymana przez policj\u0119. Mia\u0142a przy sobie marihuan\u0119. Ojciec zostawia lekkomy\u015Bln\u0105 nastolatk\u0119 na noc w areszcie, by dosta\u0142a nauczk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"63881950":["Karolina zosta\u0142a przyj\u0119ta do szpitala warunkowo, bo znowu przyty\u0142a. Coraz bardziej dokucza jej b\u00F3l kr\u0119gos\u0142upa. Prof. Pa\u015Bnik kwalifikuje j\u0105 do operacji. Z kolei 40-letni Artur jest bohaterem pierwszej edycji \"Sali operacyjnej\", kiedy to jego waga wynosi\u0142a 150 kg. Po zabiegu schud\u0142 55 kg i nadal trzyma form\u0119. Artur stara si\u0119 wykorzysta\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 i do\u015Bwiadczenie, by pomaga\u0107 innym. Przyjecha\u0142 do szpitala na konsultacj\u0119 z dietetykiem, bo pomimo stara\u0144 przesta\u0142 chudn\u0105\u0107. Dodatkowym problemem jest wisz\u0105ca sk\u00F3ra - pami\u0105tka po utraconych kilogramach. Tymczasem Ela zdecydowa\u0142a si\u0119 wreszcie i\u015B\u0107 na zakupy po nowe ubrania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176840.jpg","",[]],"63881951":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63881952":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63881953":["Kabaret Nowaki
Dalsza cz\u0119\u015B\u0107 programu \"Moda na Nowaki\". Tym wyst\u0119pem grupa pokazuje, dlaczego jest jednym z najbardziej lubianych kabaret\u00F3w obecnie dzia\u0142aj\u0105cych w kraju. Tworzone przez nich - nieraz absurdalne i zaskakuj\u0105ce - postaci wywodz\u0105 si\u0119 wprost z codzienno\u015Bci ka\u017Cdego Polaka. Nowaki \u0142\u0105cz\u0105 w sobie m\u0142odo\u015B\u0107 i do\u015Bwiadczenie, dzi\u0119ki czemu ka\u017Cdy ich wyst\u0119p okazuje si\u0119 ogromnym sukcesem. Satyrycy z pewno\u015Bci\u0105 rozbawi\u0105 ka\u017Cdego do \u0142ez. Zapowiada si\u0119 wiecz\u00F3r pe\u0142en dobrego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63881954":["KSM - Radio. Muzyka. \u017Barty., cz\u0119\u015B\u0107 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63881955":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fe64a6ef0fb524cf95be308335fd3590",[]],"63881956":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/783880e193d639f1bdc23dfa2208b94d",[]]}