{"63868603":["Paparazzi
Znany warszawski paparazzo zostaje zamordowany. Prawdopodobnie zab\u00F3jstwo ma zwi\u0105zek z jego ostatnim dziennikarskim \u015Bledztwem. M\u0119\u017Cczyzna na zlecenie \u017Cony znanego biznesmena zrobi\u0142 mu kr\u0119puj\u0105ce zdj\u0119cia z m\u0142od\u0105 kochank\u0105. Nast\u0119pna sprawa dotyczy porwania dziewczyny. Udaje jej si\u0119 wys\u0142a\u0107 do rodzic\u00F3w wiadomo\u015B\u0107 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania, podczas kt\u00F3rych odkrywaj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o prawdziwych okoliczno\u015Bciach jej zagini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63868604":["Lolitka
Osiemnastolatka zostaje znaleziona martwa w swoim apartamencie. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce przyk\u0142adna uczennica prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, robi\u0105c karier\u0119 w amatorskim przemy\u015Ble film\u00F3w dla doros\u0142ych. Podejrzany staje si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel wytw\u00F3rni, od kt\u00F3rego dziewczyna chcia\u0142a odej\u015B\u0107. Tymczasem przysz\u0142a panna m\u0142oda zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego na kilka dni przed \u015Blubem. O uprowadzenie ukochanego podejrzewa swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, jednak prawda oka\u017Ce si\u0119 znacznie bardziej zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63868605":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 2
W II po\u0142owie XIX wieku wynaleziono proch bezdymny. Fakt ten zmieni\u0142 bieg historii i sprawi\u0142, \u017Ce dotychczasowa polityka militarna polegaj\u0105ca na blokowaniu mo\u017Cliwych kierunk\u00F3w ofensywy wrog\u00F3w straci\u0142a sens. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co tak niezwyk\u0142ego by\u0142o w tej substancji i dlaczego w\u0142adze Niemiec nie zauwa\u017Cy\u0142y nadci\u0105gaj\u0105cej zmiany i z uporem budowa\u0142y twierdze i instalowa\u0142y w nich armaty miotaj\u0105ce pociski si\u0142\u0105 prochu czarnego (dymnego).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63868606":["Robert odnajduje w jaskiniach nietoperze w stanie hibernacji. Hos rozpala nowy piec. Staszek Natanek wspomina, jak przed laty w knajpie w Lutowiskach bili si\u0119 drwale z wozakami. Arek zamienia bieszczadzkie zbocza w galerie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63868607":["Prezentacja rozgrywki z \"LEGO Batman 3: Poza Gotham\". Przygod\u00F3wka studia Traveller's Tales ukaza\u0142a si\u0119 w roku 2014, m.in. na PlayStation 4, Android, Xbox One oraz Xbox 360.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63868608":["Prezentacja rozgrywki z \"LEGO Batman 3: Poza Gotham\". Przygod\u00F3wka studia Traveller's Tales ukaza\u0142a si\u0119 w roku 2014, m.in. na PlayStation 4, Android, Xbox One oraz Xbox 360.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63868609":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63868610":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63868611":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63868612":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63868613":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63868614":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 2
W II po\u0142owie XIX wieku wynaleziono proch bezdymny. Fakt ten zmieni\u0142 bieg historii i sprawi\u0142, \u017Ce dotychczasowa polityka militarna polegaj\u0105ca na blokowaniu mo\u017Cliwych kierunk\u00F3w ofensywy wrog\u00F3w straci\u0142a sens. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co tak niezwyk\u0142ego by\u0142o w tej substancji i dlaczego w\u0142adze Niemiec nie zauwa\u017Cy\u0142y nadci\u0105gaj\u0105cej zmiany i z uporem budowa\u0142y twierdze i instalowa\u0142y w nich armaty miotaj\u0105ce pociski si\u0142\u0105 prochu czarnego (dymnego).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63868615":["\u015Awi\u0119ta w lombardzie
W Las Vegas panuje \u015Bwi\u0105teczna atmosfera, kt\u00F3ra udziela si\u0119 r\u00F3wnie\u017C bohaterom programu. Losuj\u0105 oni osoby, dla kt\u00F3rych przygotowuj\u0105 prezenty. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 banknoty z czas\u00F3w wojny o niepodleg\u0142o\u015B\u0107 Stan\u00F3w Zjednoczonych. Przekonamy si\u0119, czy ta transakcja dojdzie do skutku. Pewna kobieta przynosi do sklepu top\u00F3r bojowy, kt\u00F3ry ma pochodzi\u0107 z XV wieku. Do lombardu trafia r\u00F3wnie\u017C cz\u0119\u015B\u0107 wyposa\u017Cenia okr\u0119tu USS Wisconsin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868616":["W lombardzie niespodziewanie spadaj\u0105 zyski. By zmotywowa\u0107 wszystkich do bardziej intensywnej pracy, dziadek obiecuje najlepszemu sprzedawcy nagrod\u0119. Otrzyma on stek oraz 500 dolar\u00F3w premii. Niebawem bohaterowie programu zdobywaj\u0105 stuningowany motocykl, \"kalkulator\" z 1915 roku i dwustuletnie guziki, kt\u00F3re mog\u0142y nale\u017Ce\u0107 do samego George'a Washingtona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868617":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63868618":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63868619":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63868620":["7 powod\u00F3w, za kt\u00F3re kochamy i nienawidzimy Hideo Kojim\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"63868621":["Ultraliga - Lato 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63868622":["Guardians of the Galaxy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63868623":["Disco Elysium, Chernobylite, Doom Eternal","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63868624":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"63868625":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"63868626":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63868627":["Ultraliga - Lato 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63868423":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"63868424":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63868425":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63868426":["Wykorzystana i porzucona
Do biura detektyw\u00F3w przychodzi zaniepokojona Karolina Ma\u0142ecka, kt\u00F3ra od kilku dni nie ma kontaktu z ukochanym. Kobieta u\u015Bwiadamia sobie, jak ma\u0142o wie o m\u0119\u017Cczy\u017Anie, z kt\u00F3rym spotyka si\u0119 od kilku miesi\u0119cy. Nie wierzy, \u017Ce m\u00F3g\u0142by si\u0119 po prostu ulotni\u0107. Prosi ekip\u0119 Malanowskiego o odszukanie partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/63fd9a5b384474cbf1326571d654fda3",["N"]],"63868427":["Z\u0142y nauczyciel
Jaros\u0142aw Podg\u00F3rski, nauczyciel fizyki w jednym z warszawskich lice\u00F3w, zosta\u0142 oskar\u017Cany przez uczennic\u0119 o romans. M\u0119\u017Cczyzna prosi Malanowskiego o pomoc, poniewa\u017C nieletnia Sandra Matejczyk twierdzi, \u017Ce jest z nim w ci\u0105\u017Cy. Rodzice uczni\u00F3w domagaj\u0105 si\u0119 usuni\u0119cia go ze szko\u0142y. Na niekorzy\u015B\u0107 nauczyciela przemawia fakt, \u017Ce jego ma\u0142\u017Conka jest zarazem jego by\u0142\u0105 uczennic\u0105. Kariera i ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Jaros\u0142awa wisz\u0105 na w\u0142osku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ed762cc59937e26ffc2ff8eba10ccf76",["N"]],"63868428":["Podw\u00F3jna to\u017Csamo\u015B\u0107
Krysia przy\u0142apuje swojego narzeczonego, Wojtka, na k\u0142amstwie. M\u0119\u017Cczyzna dziwnie si\u0119 zachowuje i coraz cz\u0119\u015Bciej znika z domu, niczego nie wyja\u015Bniaj\u0105c. Kobieta rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo. Niebawem odkrywa, \u017Ce jej partner prowadzi podw\u00F3jne \u017Cycie i w pewnych kr\u0119gach znany jest jako Jerzy. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna kilka lat wcze\u015Bniej zosta\u0142 obj\u0119ty programem ochrony \u015Bwiadk\u00F3w. Spotka\u0142 jednak przypadkowo swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0119 i dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce ma syna. Chc\u0105c stan\u0105\u0107 na wysoko\u015Bci zadania, postanowi\u0142 pom\u00F3c kobiecie i dziecku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e49b5bbf7cde1e985d59925b241c48fa",["N"]],"63868429":["Widmo przesz\u0142o\u015Bci
Przed domem zostaje znaleziona zamordowana kobieta. Policjanci podejrzewaj\u0105 zwi\u0105zek tej sprawy z niewyja\u015Bnionym zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w tym miejscu pi\u0119tna\u015Bcie lat wcze\u015Bniej. W tym samym czasie do zespo\u0142u do\u0142\u0105cza nowy funkcjonariusz Micha\u0142 Rafalski. Zostaje przydzielony do pomocy Natalii i Kubie. Od pocz\u0105tku jednak kwestionuje ich metody pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63868430":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63868431":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63868432":["Intryga czy choroba
Gra\u017Cyna jest emerytowan\u0105 ksi\u0119gow\u0105, kt\u00F3ra dorabia drobnymi zleceniami. Pewnego dnia kobieta dzwoni do swojej c\u00F3rki Zofii i oznajmia jej, \u017Ce zosta\u0142a okradziona. Znikn\u0119\u0142a cenna bi\u017Cuteria po babci. W mieszkaniu Gra\u017Cyny nie ma jednak \u015Blad\u00F3w w\u0142amania. Kobieta zg\u0142asza spraw\u0119 na policj\u0119. Zaczyna nawet podejrzewa\u0107, \u017Ce jej m\u0105\u017C Adam zabra\u0142 kosztowno\u015Bci dla swojej kochanki. M\u0119\u017Cczyzna jednak do niczego si\u0119 nie przyznaje. Tymczasem rzekomo skradziona bi\u017Cuteria znajduje si\u0119 w bieli\u017Aniarce, znika natomiast... Gra\u017Cyna. Adam wyznaje w\u00F3wczas dzieciom, \u017Ce Gra\u017Cyna od dawna miewa problemy z pami\u0119ci\u0105, a poza tym bywa agresywna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879764.jpg","",["N"]],"63868433":["\u015Amier\u0107 w hotelu
Agnieszka Weso\u0142owska w\u0142a\u015Bnie sko\u0144czy\u0142a studia marketingowe i chce podj\u0105\u0107 prac\u0119 w zawodzie. Niebawem zostaje asystentk\u0105 w firmie Romana Rajskiego. Przed budynkiem firmy spotyka syna w\u0142a\u015Bciciela, Tomasza. Okazuje si\u0119, \u017Ce chodzili do tej samej klasie w podstaw\u00F3wce. Wkr\u00F3tce potem Agnieszka ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w wyjazdowym szkoleniu dla pracownik\u00F3w firmy. W hotelu Roman sk\u0142ada jej niemoralne propozycje. W ko\u0144cu zaczyna si\u0119 szarpa\u0107 z dziewczyn\u0105, kt\u00F3ra nie chce mu ulec. Zwabiony krzykami do pokoju wpada Tomasz. Wyprowadza ojca i przeprasza za jego zachowanie. Nast\u0119pnego dnia okazuje si\u0119, \u017Ce Roman zosta\u0142 zamordowany. Agnieszka staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w sprawie, poniewa\u017C Rajski dzie\u0144 wcze\u015Bniej chwali\u0142 si\u0119 wszystkim, \u017Ce sp\u0119dzi z ni\u0105 noc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163822.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2d29016a40ad73e3b28fec5e617e0ec3",["N"]],"63868434":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63868435":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63868436":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63868437":["Brudny uk\u0142ad
W\u0142a\u015Bciciele sieci aptek, Jan i Edyta, wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 18-letniego Antka. Para ma niebawem pozna\u0107 sympati\u0119 swojego syna. Rodzice prze\u017Cywaj\u0105 szok, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce Paulina ma dziecko. Co wi\u0119cej, ma\u0142y Tadzio jest synem Jana. M\u0119\u017Cczyzna nawi\u0105za\u0142 bowiem romans z Paulin\u0105, gdy by\u0142 w separacji z \u017Con\u0105, a p\u00F3\u017Aniej w tajemnicy przed rodzin\u0105 \u0142o\u017Cy\u0142 na utrzymanie obojga. Teraz chce zwi\u0119kszy\u0107 wyp\u0142ac\u0105 dziewczynie pensj\u0119, by tylko zerwa\u0142a z Antkiem. Gdy jednak syn dowiaduje si\u0119 o ca\u0142ej sprawie, wyprowadza si\u0119 z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9c7691a1003deafa03d1ac72ab9edfda",["N"]],"63868438":["Bractwo
Adam Bogusz i Weronika Grot prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie brutalnego pobicia licealistki. W drodze do szpitala dziewczyna doznaje dziwnych halucynacji. Jej ojciec, emerytowany \u017Co\u0142nierz szuka oprawc\u00F3w c\u00F3rki, by wymierzy\u0107 im sprawiedliwo\u015B\u0107. Detektywom udaje si\u0119 go powstrzyma\u0107. W trakcie \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw kolejne niepokoj\u0105ce fakty, dotycz\u0105ce \u017Cycia pokrzywdzonej nastolatki. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce pad\u0142a ona ofiar\u0105 niebezpiecznej sekty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176385.jpg","",["N"]],"63868439":["Bia\u0142y nie zastaje Anki w jej domu, wi\u0119c zostawia dla niej podarunek. Sebastian oznajmia mu, \u017Ce musi pilnie za\u0142atwi\u0107 za granic\u0105 interes, a Kamil ma mu towarzyszy\u0107. Marysia dowiaduje si\u0119 od Gra\u017Cyny o zebraniu udzia\u0142owc\u00F3w, kt\u00F3rzy chc\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, kto jest winny op\u00F3\u017Anieniu otwarcia nowego oddzia\u0142u. Ka\u017Cdy dzie\u0144 zw\u0142oki wi\u0105\u017Ce si\u0119 z du\u017Cymi stratami. Niewykluczone, \u017Ce Marysia zostanie zwolniona. Ka\u015Bka zatrudnia nowego pracownika w barze. Oskar wci\u0105\u017C przebywa na delegacji na Mazurach. Kalina nie mo\u017Ce doczeka\u0107 si\u0119 jego powrotu. Artur, Brian i Karol przygotowuj\u0105 co\u015B, co ma poprawi\u0107 jej humor. Olka chce pozna\u0107 koleg\u00F3w swojego ukochanego. Prosi Julit\u0119 o pomoc. Micha\u0142 jest wdzi\u0119czny przyjacielowi za nastr\u0119czenie problem\u00F3w Marysi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63868440":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868441":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63868442":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"63868443":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63868444":["Re\u017C.: Tadeusz Chmielewski.
Szeregowiec Dolas (Marian Kociniak), kt\u00F3rego prze\u015Bladuje pech, jest przekonany, \u017Ce rozpocz\u0105\u0142 II wojn\u0119 \u015Bwiatow\u0105 strza\u0142em na granicy polsko-niemieckiej. Wkr\u00F3tce trafia do hitlerowskiego obozu jenieckiego, sk\u0105d usi\u0142uje si\u0119 wydosta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170049.jpg","",["N"]],"63868445":["Re\u017C.: Jay Roach.
Sanitariusz Greg Focker (Ben Stiller) chce o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 swojej dziewczynie Pam (Teri Polo). Ma zamiar uczyni\u0107 to w czasie wizyty u rodzic\u00F3w Pam, tu\u017C przed \u015Blubem jej siostry. Mama jego wybranki, Dina (Blythe Danner), okazuje si\u0119 przychylna przysz\u0142emu zi\u0119ciowi. Jednak jej ojciec, rzekomo emerytowany ogrodnik, Jack Byrnes (Robert De Niro), uwa\u017Ca, \u017Ce nikt nie jest wystarczaj\u0105co dobry dla jego c\u00F3rki, a ju\u017C na pewno nie Greg. Lista zarzut\u00F3w wobec ch\u0142opaka jest d\u0142uga: nie przywi\u0105zuje wagi do wygl\u0105du, nie jest ambitny, pracuje w kobiecym zawodzie, ma wulgarnie brzmi\u0105ce nazwisko i na dodatek jest \u017Bydem. W przeciwie\u0144stwie do wybranka c\u00F3rki Jack jest wzorem dobrych manier, a swoje protestanckie pochodzenie mo\u017Ce udokumentowa\u0107 na wiele pokole\u0144 wstecz. Byrnes poddaje kandydata na swojego zi\u0119cia serii przer\u00F3\u017Cnych test\u00F3w. Chce zniech\u0119ci\u0107 amanta c\u00F3rki do siebie i rodziny. Jednym ze sposob\u00F3w na to jest badanie wykrywaczem k\u0142amstw. Greg robi wszystko, by wypa\u015B\u0107 jak najlepiej. Mimo stara\u0144 z ka\u017Cd\u0105 godzin\u0105 pogr\u0105\u017Ca si\u0119 coraz bardziej. Wkr\u00F3tce jednak odkrywa bardzo ciekaw\u0105 tajemnic\u0119 przysz\u0142ego te\u015Bcia...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1893613.jpg","",["JM"]],"63868446":["Re\u017C.: Greg Mottola.
Spokojny i grzeczny Evan (Michael Cera), oraz arogancki, wulgarny i nieprzewidywalny Seth (Jonah Hill), przyja\u017Ani\u0105 si\u0119 od czas\u00F3w liceum. Zawsze byli nieroz\u0142\u0105czni. Mimo r\u00F3\u017Cnic charakteru i temperamentu, \u015Bwietnie si\u0119 dogaduj\u0105. Jednak wkr\u00F3tce drogi nastolatk\u00F3w si\u0119 rozchodz\u0105. Decyduj\u0105 si\u0119 oni bowiem na studiowanie w dw\u00F3ch r\u00F3\u017Cnych college'ach. Przed rozstaniem czeka ich jednak jeszcze jedna szalona impreza, na kt\u00F3rej maj\u0105 nadziej\u0119 dobrze si\u0119 zabawi\u0107, poderwa\u0107 atrakcyjne dziewczyny i wypi\u0107 hektolitry alkoholu. Seth interesuje si\u0119 szczeg\u00F3lnie Jules (Emma Stone), a Evanowi podoba si\u0119 Becka (Martha MacIsaac). Przyjaciele zamierzaj\u0105 podczas imprezy prze\u017Cy\u0107 sw\u00F3j pierwszy raz. W przygotowaniach do tego ambitnego planu pomaga im kolega Fogell (Christopher Mintz-Plasse), kt\u00F3ry ma zdoby\u0107 dla nich alkohol, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 fa\u0142szywym dowodem osobistym. Nieoczekiwanie sytuacja si\u0119 komplikuje. Okazuje si\u0119, \u017Ce Fogell przepad\u0142 gdzie\u015B z patrolem policji. Seth i Evan robi\u0105 wi\u0119c wszystko, by dotrze\u0107 na imprez\u0119 z poka\u017Anym zapasem alkoholu... Nieg\u0142upia komedia tw\u00F3rcy \"Rodzinnej wyprawy\" nominowana do pi\u0119ciu nagr\u00F3d MTV: dla najlepszego filmu, najlepszej roli komediowej i aktor\u00F3w graj\u0105cych g\u0142\u00F3wne role, Jonathana Hilla, Michaela Cery i Christophera Mintz-Plasse'go - za najbardziej prze\u0142omowe kreacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2132575.jpg","",["N"]],"63868447":["Re\u017C.: Dennie Gordon.
Joe Dirt (David Spade) pracuje jako sprz\u0105tacz w jednej ze stacji radiowych w s\u0142onecznej Kalifornii. Jego oryginalny wygl\u0105d i nietypowe zachowanie zwracaj\u0105 uwag\u0119 Zandera Kelly'ego (Dennis Miller), znanego prezentera tej rozg\u0142o\u015Bni. Joe zostaje zaproszony jako go\u015B\u0107 do programu, w kt\u00F3rym cyniczny dziennikarz zamierza zrobi\u0107 z niego po\u015Bmiewisko. Kiedy jednak m\u0119\u017Cczyzna zaczyna opowiada\u0107 histori\u0119 swojego \u017Cycia, szybko staje si\u0119 ulubie\u0144cem s\u0142uchaczy. Zaczyna od wspomnie\u0144 z wycieczki do Wielkiego Kanionu, gdzie w wieku o\u015Bmiu lat zgubi\u0142 swoich rodzic\u00F3w. Od tego czasu zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C przejecha\u0107 ca\u0142e Stany Zjednoczone, pr\u00F3buj\u0105c ich odnale\u017A\u0107. Po drodze spotka\u0142 wielu dziwnych ludzi, m.in. seksown\u0105 Brandy - dziewczyn\u0119 o z\u0142otym sercu (Brittany Daniel), nieobliczalnego str\u00F3\u017Ca (Christopher Walken) i psychopatycznego kanibala (Brian Thompson). Prze\u017Cy\u0142 te\u017C mn\u00F3stwo rozczarowa\u0144. Ca\u0142y czas nie poddaje si\u0119 jednak i d\u0105\u017Cy do wyznaczonego celu. Wsp\u00F3\u0142producentem filmu jest Adam Sandler, jeden z najpopularniejszych ameryka\u0144skich aktor\u00F3w komediowych. Odtw\u00F3rcy g\u0142\u00F3wnej roli towarzysz\u0105 wyst\u0119puj\u0105ce w epizodach gwiazdy, mi\u0119dzy innymi Christopher Walken oraz muzyk rockowy Kid Rock. Przeci\u0119tne i troch\u0119 naiwne kino drogi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178971.jpg","",["N"]],"63868883":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"63868884":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63868885":["Pieski ratuj\u0105 przygod\u0119!
W czasie biwaku Marshall oraz Psi Patrol ucz\u0105 Alexa podstawowych zasad bezpiecze\u0144stwa przeciwpo\u017Carowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63868886":["Psiu-Fu
Pieski ucz\u0105 si\u0119 starodawnej sztuki walki Psiu-Fu. B\u0119dzie im ona potrzebna do odzyskania pradawnego zwoju mistrzyni Yumi, kt\u00F3ry skrad\u0142y kociaki z Kociej Katastrofy, wykorzystuj\u0105c do tego swoj\u0105 znajomo\u015B\u0107 Kot-Jitsu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63868887":["Pieski ratuj\u0105 wy\u015Bcig
Pan Burmistrz zamierza nieuczciwie wygra\u0107 doroczny Wy\u015Bcig Burmistrz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63868888":["Po przez przypadek demoluje sal\u0119 treningow\u0105. Zwraca si\u0119 o pomoc do Taotie, kt\u00F3ry przed laty stworzy\u0142 j\u0105 wraz z mistrzem Shifu. Z\u0142y guziec postanawia wykorzysta\u0107 okazj\u0119, aby zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na by\u0142ym przyjacielu i jego uczniach. Wkr\u00F3tce przy pomocy naiwnego pandy o\u017Cywia wielk\u0105 drewnian\u0105 zbroj\u0119.","","",["N"]],"63868889":["Pan Krab z powodu swojego \u015Bmiecenia wpada w powa\u017Cne tarapaty. Jednak do sprz\u0105tania miasta zmusza SpongeBoba i Skalmara. Tymczasem morski kr\u00F3liczek sieje spustoszenie w sklepie z warzywami nale\u017C\u0105cym do Skalmara. G\u0105bka uwa\u017Ca, \u017Ce zwierzak jest uroczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"63868890":["
Carly Shay (Miranda Cosgrove) to z pozoru zwyk\u0142a ameryka\u0144ska nastolatka. A\u017C do momentu, kiedy wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi - Sam (Jennette McCurdy) i Freddiem (Nathan Kress) - tworz\u0105 w\u0142asny, internetowy program \"iCarly\", kt\u00F3ry szybko przysparza im sporej popularno\u015Bci. Celem przy\u015Bwiecaj\u0105cym Carly w ca\u0142ym przedsi\u0119wzi\u0119ciu nie s\u0105 s\u0142awa ani pieni\u0105dze, a pozytywne wzorce i przes\u0142anie, jakie niesie produkowany przez ni\u0105 program. Czy uda jej si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 swoje nowe hobby ze szko\u0142\u0105 i innymi obowi\u0105zkami?","","",["N"]],"63868892":["Chora na raka Anna opiekuje si\u0119 9-letni\u0105 Sar\u0105. Mimo swojego stanu pragnie da\u0107 dziewczynce beztroskie dzieci\u0144stwo. Niestety nowotw\u00F3r uniemo\u017Cliwia kobiecie funkcjonowanie w ich trudnych domowych warunkach. Anna nie daje rady sama nosi\u0107 w\u0119gla do starego pieca, kt\u00F3ry ogrzewa mieszkanie. W budynku panuje wilgo\u0107 i nie ma kanalizacji. C\u00F3rka chcia\u0142by mie\u0107 w\u0142asny pok\u00F3j, a matka miejsce do odpoczynku. Ekipa programu przyst\u0119puje do pracy, ale na przeszkodzie staje jej zimowa aura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164363.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2d73172e91a5610f72ff12f0a73a7958",["JM"]],"63868893":["W\u0142adek mimo stara\u0144 nie potrafi poradzi\u0107 sobie w domu. Mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc Ani. Aleks po raz pierwszy w \u017Cyciu prze\u017Cywa sercowe rozterki. Chc\u0105c zapomnie\u0107 o Eli, umawia si\u0119 na randk\u0119. Ania organizuje w pizzerii kurs ta\u0144ca towarzyskiego. Ma poprowadzi\u0107 go pi\u0119kna Dominika. Instruktorka elektryzuje wszystkich pan\u00F3w. Paulina jest w\u015Bciek\u0142a, \u017Ce Czarek poprosi\u0142 Teres\u0119 o pomoc w za\u0142o\u017Ceniu firmy. Matylda utrudnia Tomaszowi kontakty z c\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"63868894":["Okazuje si\u0119, \u017Ce Weronika wykorzystuje Patryka, by zerwa\u0107 z Adamem. Wyprowadza Maryl\u0119 z r\u00F3wnowagi. Dawid chce si\u0119 wycofa\u0107 z planu uwiedzenia Julii. Tamara za\u0142atwia mu jednak posad\u0119 kierowcy. Na pielgrzymce Wr\u00F3bel zapobiega ucieczce Kacpra. Na plebanii zjawia si\u0119 kustoszka, Alicja. Bia\u0142ach demaskuje jej prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Wychodzi na jaw, \u017Ce Kacper pomaga\u0142 jej w przemycie ikon. Ksi\u0105dz, Laura i Wr\u00F3bel nie rezygnuj\u0105 z wizyty na Jasnej G\u00F3rze. Andrzej oznajmia, \u017Ce odnalaz\u0142 powo\u0142anie i chce wst\u0105pi\u0107 do seminarium. Ksi\u0105dz Marek otrzymuje tajemniczy list. Po jego przeczytaniu staje si\u0119 niesw\u00F3j. Gospodyni jest zaniepokojona zachowaniem kap\u0142ana. Tym bardziej, \u017Ce rezygnuje on z szybszego wylotu do Watykanu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63868895":["Mama Micha\u0142a stara si\u0119 zniech\u0119ci\u0107 syna do wyjazdu na Karaiby. Niestety, bez skutku. Zrozpaczon\u0105 kobiet\u0119 niespodziewanie pociesza mama Czarnej. Wr\u00F3bel nie zostaje przyj\u0119ty do seminarium i szuka dla siebie nowego zaj\u0119cia. Organista proponuje, by zatrudni\u0142 si\u0119 w barze. Maryla zostaje poproszona o sprawdzenie wierno\u015Bci ch\u0142opaka kole\u017Canki. Patryk nie jest zachwycony. Dawid rozpoczyna prac\u0119 jako kierowca Julii. Przez k\u0142amstwo Tamary zadanie uwiedzenia kobiety staje si\u0119 trudniejsze. Luiza w\u015Bcieka si\u0119, \u017Ce brak jest post\u0119p\u00F3w. Kordas denerwuje si\u0119 na \u017Con\u0119, \u017Ce wydaje tyle pieni\u0119dzy. Julia jest oburzona jego zarzutami. Postanawia uniezale\u017Cni\u0107 si\u0119 finansowo. Pyta Laur\u0119, czy mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 na etat piel\u0119gniarki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63868896":["Genialny Szopen
Ferdek i Waldek jak zwykle siedz\u0105 przed telewizorem. Panowie Kiepscy podziwiaj\u0105 tym razem wyst\u0119p m\u00F3wi\u0105cej ludzkim g\u0142osem papugi. Postanawiaj\u0105 tak\u017Ce zdoby\u0107 takiego ptaka, kt\u00F3rego maj\u0105 zamiar nauczy\u0107 m\u00F3wi\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce cena ptaka znacznie przekracza sk\u0105pe mo\u017Cliwo\u015Bci amator\u00F3w tresury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4148",["N"]],"63868897":["To\u017Csamo\u015B\u0107 Mariana
S\u0105siedzi s\u0105 zaniepokojeni dziwnym post\u0119powaniem Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 jak kobieta. Przebiera si\u0119 w damskie stroje i wsz\u0119dzie rozk\u0142ada kwiaty. Ferdynand wzywa ksi\u0119dza, by wyp\u0119dzi\u0142 z Mariana z\u0142ego ducha. Egzorcyzmy nie przynosz\u0105 jednak skutku. Kiepski razem z Boczkiem dochodzi do wniosku, \u017Ce s\u0105siadowi mo\u017Ce pom\u00F3c tylko terapia wstrz\u0105sowa. Po zabiegu Pa\u017Adzioch staje si\u0119 jednak agresywny. Kolejne pr\u00F3by jego uleczenia sprawiaj\u0105 z kolei, \u017Ce zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 on jak dziecko...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4070",[]],"63868898":["Re\u017C.: Rob Corn.
Meredith i Derek s\u0105 w separacji. Lekarka podmieni\u0142a dokumentacj\u0119, by wci\u0105gn\u0105\u0107 Adele do prowadzonej przez m\u0119\u017Ca terapii na alzheimera, a sprawa wysz\u0142a na jaw. Derek nie jest w stanie wybaczy\u0107 jej b\u0142\u0119du, kt\u00F3ry rujnuje jego karier\u0119 naukow\u0105. Zarz\u0105d szpitala zwalnia lekark\u0119 dyscyplinarnie, a Aleks, kt\u00F3ry doni\u00F3s\u0142 na kole\u017Cank\u0119, staje si\u0119 obiektem powszechnej niech\u0119ci. W Seattle dochodzi do katastrofy. P\u0119k\u0142a rura wodoci\u0105gowa i podmy\u0142o ziemi\u0119 w centrum miasta. Dwoje ludzi - sk\u0142\u00F3ceni ma\u0142\u017Conkowie - zostali uwi\u0119zieni w swoim samochodzie, kt\u00F3ry wpad\u0142 w ogromny lej. Kobieta nie potrafi si\u0119 wydosta\u0107, bo jej noga zosta\u0142a przytrza\u015Bni\u0119ta. Ratownicy s\u0105 bezradni. Tylko m\u0105\u017C, kt\u00F3ry nie jest lekarzem, mo\u017Ce j\u0105 ocali\u0107 - musi w\u0142asnymi r\u0119kami amputowa\u0107 zmia\u017Cd\u017Con\u0105 ko\u0144czyn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"63868899":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",[]],"63868900":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63868901":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["JM"]],"63868902":["Pani Anna wraz z m\u0119\u017Cem Andrzejem wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. M\u0142odszy z nich, Micha\u0142, cierpi na autyzm, jednak dzi\u0119ki ofiarnej pracy swojej mamy i specjalist\u00F3w rozwija si\u0119 prawid\u0142owo. Wymaga jednak sta\u0142ej opieki i uwagi. Niedawno wysz\u0142o na jaw, \u017Ce pan Andrzej urodzi\u0142 si\u0119 pozbawiony tarczycy. Z tego powodu nie wszystkie jego organy wewn\u0119trzne funkcjonuj\u0105 prawid\u0142owo. M\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce pracowa\u0107, nie jest jednak w stanie wyremontowa\u0107 domu. Tymczasem w budynku brakuje \u0142azienki, a wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pokoju. R\u00F3wnie\u017C kuchnia wymaga interwencji ekipy remontowej. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek, a prace remontowe b\u0119dzie nadzorowa\u0142 Przemek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63868903":["Wo\u017Cuczyn to niewielka wie\u015B nieopodal Tomaszowa Lubelskiego. Mieszka tam pan \u0141ukasz wraz z czw\u00F3rk\u0105 swoich dzieci. \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny zmar\u0142a kilka lat wcze\u015Bniej. Chorowa\u0142a na gru\u017Alic\u0119. Pan \u0141ukasz jest wzorowym ojcem, cieszy si\u0119 te\u017C szacunkiem lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci. Dom jego rodziny wymaga jednak pilnego remontu. Male\u0144kie zawilgocone pokoje ogrzewa mocno kopc\u0105cy piec, w budynku brakuje toalety, a wanna stoi w kuchni. Nowy dom dla bliskich pana \u0141ukasza zaprojektuje Marta Ko\u0142dej. Remontem zajmie si\u0119 natomiast ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63868904":["Cz\u0142owiek bez planu
Jolasia stwierdza, \u017Ce Waldek jest cz\u0142owiekiem nieprzystosowanym i niepouk\u0142adanym. Wed\u0142ug niej prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna powinien mie\u0107 pomys\u0142 na \u017Cycie. Aby zmusi\u0107 m\u0119\u017Ca do obmy\u015Blenia egzystencjalnego planu, grozi mu rozwodem. Waldek rozpaczliwie szuka wyj\u015Bcia z sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9e0c835f739d8d70cfbb2887bad038e4",["N"]],"63868905":["Latarenka
Podczas burzy Waldek zostaje trzykrotnie ra\u017Cony piorunem. Powszechne zaskoczenie wywo\u0142uje fakt, \u017Ce Kiepski wychodzi z wypadku bez szwanku. Wkr\u00F3tce mieszka\u0144cy kamienicy odkrywaj\u0105 nadprzyrodzone zdolno\u015Bci Waldka. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna je wykorzysta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8f92157fa5abe5abb03f97c988e6ff0b",["N"]],"63868906":["Czarna i Micha\u0142 wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na Karaiby. Bia\u0142ach zostaje w barze z Zenkiem i Zofi\u0105. Julia wraca do pracy u Laury. Kordas przeprasza \u017Con\u0119 za k\u0142\u00F3tni\u0119, ale ona jest nieugi\u0119ta. \u017Bbikowski radzi si\u0119 Bia\u0142acha, w co zainwestowa\u0107 pieni\u0105dze. W rozmow\u0119 w\u0142\u0105cza si\u0119 Bogna i proponuje, by sier\u017Cant zaj\u0105\u0142 si\u0119 patrolowaniem okolicy. Do Maryli przychodzi \u0141ukasz, kt\u00F3rego wierno\u015B\u0107 ma przetestowa\u0107. Podczas korepetycji kobieta stara si\u0119 z nim flirtowa\u0107. Ch\u0142opak przypadkiem dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a wynaj\u0119ta przez jego dziewczyn\u0119 i jest w\u015Bciek\u0142y. Luiza ma do\u015B\u0107 zamieszania zwi\u0105zanego z agencj\u0105 tester\u00F3w. Zakazuje wsp\u00F3\u0142lokatorom dzia\u0142alno\u015Bci w jej mieszkaniu. W Uroczysku pojawia si\u0119 inwestor, Andrzej Nowacki. Zamierza wybudowa\u0107 magazyn logistyczny, jednak napotyka trudno\u015Bci ze strony ekologa, Alexa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63868907":["Re\u017C.: Mike Robe.
Jednostka ameryka\u0144skiej piechoty morskiej, w kt\u00F3rej s\u0142u\u017Cy Jason Johnson (Mark-Paul Gosselaar), stacjonuje w Bahrajnie. Tam \u017Co\u0142nierz poznaje siedemnastoletni\u0105 ksi\u0119\u017Cniczk\u0119 Meriam Al-Khalif\u0119 (Marisol Nichols). Przypadkowe spotkanie wychowanej w tradycji islamu dziewczyny z kr\u00F3lewskiej rodziny i ch\u0142opaka z Zachodu staje si\u0119 pocz\u0105tkiem wielkiej mi\u0142o\u015Bci. Nie zwa\u017Caj\u0105c na r\u00F3\u017Cnice obyczajowe i zdaj\u0105c sobie spraw\u0119, \u017Ce ich uczucie nigdy nie znajdzie akceptacji, postanawiaj\u0105 by\u0107 razem. Meriam nie zamierza wbrew swej woli zosta\u0107 \u017Con\u0105 m\u0119\u017Cczyzny wybranego jej przez rodzic\u00F3w i decyduje si\u0119 na ucieczk\u0119 z ukochanym. Ten za\u015B - pragn\u0105c, by wyjecha\u0142a z nim do USA - dopuszcza si\u0119 fa\u0142szerstwa dokument\u00F3w. Meriam udaje si\u0119 przej\u015B\u0107 przez bahraj\u0144sk\u0105 kontrol\u0119. Na lotnisku w Chicago czeka j\u0105 jednak przykra niespodzianka... Oparta na faktach opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci Amerykanina i muzu\u0142manki. W 1999 roku ich zwi\u0105zek sta\u0142 si\u0119 przyczyn\u0105 ostrego konfliktu mi\u0119dzy Bahrajnem a Stanami Zjednoczonymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1890429.jpg","",["N"]],"63868908":["Re\u017C.: Denis Villeneuve.
Przysz\u0142o\u015B\u0107. \u015Awiat zosta\u0142 opanowany przez inteligentne maszyny skonstruowane do wykonywania niebezpiecznych zada\u0144. Trzy dekady temu \u0142owcy Rickowi Deckardowi zlecono wy\u015Bledzenie, a nast\u0119pnie wyeliminowanie android\u00F3w z terenu Los Angeles. Teraz role si\u0119 odwr\u00F3ci\u0142y i to on musi ucieka\u0107. Tymczasem do gry wkracza nowy blade runner. Oficer K ze specjalnej jednostki policji tropi ukrywaj\u0105ce si\u0119 w\u015Br\u00F3d ludzi humanoidalne roboty. Po powrocie do domu zawsze czeka na niego wygenerowana komputerowo towarzyszka, Joi. W trakcie kolejnego zadania K natrafia na szokuj\u0105ce znalezisko \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce replikatory mog\u0105 si\u0119 rozmna\u017Ca\u0107, co wcze\u015Bniej by\u0142o uwa\u017Cane za niemo\u017Cliwe. Jego prze\u0142o\u017Cony, porucznik Joshi, obawia si\u0119, \u017Ce odkrycie wstrz\u0105\u015Bnie spo\u0142ecze\u0144stwem, a nawet doprowadzi do wojny. Nakazuje mu zachowa\u0107 spraw\u0119 w tajemnicy.Zaintrygowany K nie zamierza jednak rezygnowa\u0107. Rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo. Ma \u015Bwiadomo\u015B\u0107, \u017Ce potrzebuje pomocy do\u015Bwiadczonego Deckarda. Samo jego odnalezienie jest jednak wyzwaniem. W dodatku po pi\u0119tach depcz\u0105 mu pot\u0119\u017Cni wrogowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002903.jpg","",["N"]],"63868909":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63868910":["P\u0119tla d\u0142ugu
Jowita i Bu\u017Aka dowiaduj\u0105 si\u0119 o k\u0142opotach syna w szkole. Ani rodzice, ani nauczyciele nie zdaj\u0105 sobie jednak sprawy, w co tak naprawd\u0119 wmiesza\u0142 si\u0119 Micha\u0142. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Bu\u017Aka ukrywa\u0142 przed \u017Con\u0105 wagary ch\u0142opaka. Mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami wzrasta napi\u0119cie. Mimo nieporozumie\u0144 oboje postanawiaj\u0105 od tej chwili wsp\u00F3lnie rozwi\u0105zywa\u0107 problemy. Nie jest to jednak takie proste do wykonania. Kolejne zlecenie bardziej ni\u017C zwykle anga\u017Cuje Aleksandra. Razem z Murkiem zajmuje si\u0119 spraw\u0105 d\u0142ugu, kt\u00F3ry nar\u00F3s\u0142 z niesp\u0142aconych chwil\u00F3wek. Niespodziewanie d\u0142u\u017Cniczka znika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63868911":["Kwiaciarnia
W\u0142a\u015Bcicielka znanej warszawskiej kwiaciarni z tradycjami popada w k\u0142opoty. Windykatorzy pr\u00F3buj\u0105 jej pom\u00F3c. W czasie interwencji Murek zostaje oskar\u017Cony o pobicie. Sprawa jest na r\u0119k\u0119 komisarzowi policji, bo wreszcie ma on okazj\u0119 wyr\u00F3wna\u0107 rachunki ze S\u0142awkiem. Mimo interwencji rodzic\u00F3w Micha\u0142 ma coraz wi\u0119ksze problemy. Marcus po raz kolejny odwiedza c\u00F3reczk\u0119 Nadii w szkole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63868912":["W Kurowie, niewielkiej wsi nieopodal Sandomierza, mieszkaj\u0105 dziadkowie: pani Alicja i z m\u0119\u017Cem Wies\u0142awem, mama Sylwia i sze\u015Bcioletnia Julka. Najwi\u0119kszym problemem w ich domu jest brak wody i kanalizacji. Rodzina \u017Cyje bez \u0142azienki, toalety i kuchni z prawdziwego zdarzenia. Wod\u0119 do picia, mycia, prania i gotowania trzeba przywozi\u0107 z oddalonego o kilka kilometr\u00F3w \u017Ar\u00F3d\u0142a. Na domiar z\u0142ego dach domu pokryty jest eternitem, przecieka, a na \u015Bcianach jest grzyb. Pokoje ogrzewaj\u0105 niebezpieczne piece. Rodzina utrzymuje si\u0119 z pensji, pracuj\u0105cej w sklepie pani Sylwii. Ma\u0142a Julka marzy o w\u0142asnym pokoju, \u0142\u00F3\u017Cku i biurku, jakie maj\u0105 jej r\u00F3wie\u015Bniczki. Marzenia ca\u0142ej rodziny spe\u0142ni\u0105 si\u0119 za spraw\u0105 Katarzyny Dowbor i doborowej ekipy budowlanej z Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i Arturem Witkowskim na czele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/118e11e870f3af00dd86b66fb4b5a82d",["JM"]],"63868913":["M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje przemyci\u0107 narkotyki w \u017Co\u0142\u0105dku
Tomasz Ruczaj i jego \u017Cona Agata id\u0105 na kolacj\u0119 do przyjaci\u00F3\u0142, Adama i Magdy. M\u0119\u017Cczy\u017Ani byli kiedy\u015B wsp\u00F3lnikami w interesach, w pewnym momencie Tomasz jednak stwierdzi\u0142, \u017Ce ich firma nie ma szans na sukces i odsprzeda\u0142 udzia\u0142y przyjacielowi. W trakcie kolacji Adam daje Tomkowi w prezencie dwa bilety lotnicze do Brazylii. M\u0119\u017Cczyzna nie chce przyj\u0105\u0107 prezentu, jego \u017Cona jednak nie ma takich skrupu\u0142\u00F3w. Par\u0119 ma odwie\u017A\u0107 na lotnisko kuzyn Tomka, Damian. Sugeruje on krewnemu, \u017Ce mo\u017Cna zarobi\u0107 du\u017Ce pieni\u0105dze, przewo\u017C\u0105c z Rio de Janeiro do Warszawy pewien przedmiot. Tomasz domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce chodzi o narkotyki i odmawia. Nast\u0119pnego dnia Agata pokazuje m\u0119\u017Cowi artyku\u0142 na portalu internetowym, w kt\u00F3rym opisane s\u0105 sukcesy Adama. M\u0119\u017Cczyzna nie potrafi zapanowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105. Oznajmia Damianowi, \u017Ce przyjmuje jego propozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a3402eb5044d1a4567488bdb28d2d3fa",["N"]],"63868914":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Niestabilno\u015B\u0107
Halina jest poirytowana bezczynno\u015Bci\u0105 i lenistwem swojego m\u0119\u017Ca. Nakazuje mu, by wzi\u0105\u0142 si\u0119 za siebie. Na pocz\u0105tek prosi go o naprawienie stolika. Ferdynand z niech\u0119ci\u0105 wykonuje zadanie. Wkr\u00F3tce spostrzega, \u017Ce wszystkie rzeczy wok\u00F3\u0142 niego si\u0119 chwiej\u0105, a on ma nieodparte wra\u017Cenie, \u017Ce grunt osuwa mu si\u0119 spod n\u00F3g. Problem w tym, \u017Ce tylko Kiepski widzi chybocz\u0105ce si\u0119 przedmioty. Pa\u017Adzioch stara si\u0119 pom\u00F3c s\u0105siadowi i pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 mu przyczyny jego z\u0142ego samopoczucia, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e0eee49ac38feb7cbc329a79edeca64f",["N"]],"63868448":["Ekipa programu go\u015Bci w Do\u0142ach Biskupich, niewielkiej wsi w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. W budynku, znajduj\u0105cym si\u0119 na terenie dawnych zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych, mieszka 5-osobowa rodzina. Pani Anna i pan Marek wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Dwoje z nich zmaga si\u0119 z cukrzyc\u0105, ma\u0142a Nina cierpi te\u017C na zesp\u00F3\u0142 Downa. Pan Marek, ze wzgl\u0119du na cz\u0119ste wizyty w szpitalach, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Najwi\u0119kszym problemem rodziny jest nieogrzewana \u0142azienka, w kt\u00F3rej nie ma ciep\u0142ej wody. Male\u0144kie mieszkanko nie zapewnia te\u017C swoim lokatorom niezb\u0119dnej przestrzeni do \u017Cycia ani prywatno\u015Bci. Na pomoc przybywaj\u0105 Katarzyna Dowbor, architekt Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","","",["N"]],"63868449":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"63868450":["Niezdrowa mi\u0142o\u015B\u0107
Czterdziestoletnia Barbara od roku jest wdow\u0105. Samotnie wychowuje syna Patryka i prowadzi odziedziczon\u0105 po m\u0119\u017Cu sie\u0107 si\u0142owni. Od niedawna spotyka si\u0119 te\u017C z Leszkiem, nauczycielem WF-u. Kiedy m\u0119\u017Cczyzna postanawia wprowadzi\u0107 si\u0119 do mieszkania swojej partnerki, Patryk nie jest z tego zadowolony. Ch\u0142opak, posuwaj\u0105c si\u0119 do licznych k\u0142amstw i manipulacji, robi wszystko, by sk\u0142\u00F3ci\u0107 zakochanych.","","",["N"]],"63868451":["Stracone szanse
Le\u015Bnicy znajduj\u0105 cia\u0142o kobiety. Po sekcji zw\u0142ok wychodzi na jaw, \u017Ce ofiara zosta\u0142a kilkana\u015Bcie razy pchni\u0119ta no\u017Cem, a na jej plecach morderca wyci\u0105\u0142 napis \"kocham ci\u0119\". Pierwszym podejrzanym jest by\u0142y ch\u0142opak zamordowanej, jednak \u015Bledztwo szybko si\u0119 komplikuje... W ma\u0142\u017Ce\u0144stwie rodzic\u00F3w Agnieszki dzieje si\u0119 coraz gorzej. Gabriela i Ryszard nie potrafi\u0105 si\u0119 porozumie\u0107. Gdy jednak kobieta odkrywa matactwa i k\u0142amstwa swojego m\u0119\u017Ca, nie potrafi d\u0142u\u017Cej patrze\u0107 na nie przez palce. Decyduje si\u0119 na desperacki krok.","","",["N"]],"63868452":["Pierwszy dzie\u0144 wolno\u015Bci
24-letnia Matylda zagin\u0119\u0142a pierwszego dnia po wyj\u015Bciu z wi\u0119zienia na wolno\u015B\u0107. Odbywa\u0142a tam kar\u0119 za zab\u00F3jstwo ojca, kt\u00F3ry zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad matk\u0105. Dziewczyna stan\u0119\u0142a w jej obronie. Zagini\u0119cie Matyldy zg\u0142asza narzeczony by\u0142ej skazanej, 33-letni Natan. Niestety, nie zna on jej wszystkich tajemnic. Tymczasem Irek z Antkiem odkrywaj\u0105, i\u017C znikni\u0119cie Matyldy ma zwi\u0105zek z jej przesz\u0142o\u015Bci\u0105 i prawdopodobnie pad\u0142a ona ofiar\u0105 wi\u0119ziennych porachunk\u00F3w.","","",["N"]],"63868453":["Na ostry dy\u017Cur trafia Dorota, kt\u00F3ra zas\u0142ab\u0142a. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce cierpi na zaburzenia rytmu serca i anemi\u0119. Specjali\u015Bci postanawiaj\u0105 j\u0105 zostawi\u0107 w szpitalu, lecz kobieta uwa\u017Ca, \u017Ce najlepiej b\u0119dzie jej pod opiek\u0105 Marii, osobistej lekarki, kt\u00F3ra j\u0105 leczy od miesi\u0119cy. Wkr\u00F3tce na oddziale pojawia si\u0119 specjalistka oraz m\u0105\u017C pacjentki. Zbigniew uwa\u017Ca, \u017Ce Maria jest odpowiedzialna za z\u0142y stan zdrowia Doroty i kryzys w ich zwi\u0105zku. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce lekarka zosta\u0142a pozbawiona prawa wykonywania zawodu anestezjologa. Piel\u0119gniarka Jadwiga spotyka w szpitalu swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119 Hann\u0119, kt\u00F3rej dwa lata temu po\u017Cyczy\u0142a sporo pieni\u0119dzy. Znajoma nigdy nie odda\u0142a d\u0142ugu, wi\u0119c Jadwiga zastanawia si\u0119, jak upomnie\u0107 si\u0119 o zwrot po\u017Cyczki.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a465142158934eb2784dc8a757987d9a",[]],"63868454":["Zaginiona siostra
Agencj\u0119 Malanowskiego wynajmuje Renata Kwiatkowska. Kobieta chce, \u017Ceby detektywi odnale\u017Ali jej siostr\u0119, Ann\u0119, kt\u00F3ra od kilku dni nie daje znaku \u017Cycia. Klientka detektyw\u00F3w obawia si\u0119, \u017Ce Anna po rozstaniu ze swoim ch\u0142opakiem b\u0119dzie chcia\u0142a targn\u0105\u0107 si\u0119 na swoje \u017Cycie. Wkr\u00F3tce z jeziora zostaj\u0105 wy\u0142owione zw\u0142oki kobiety. Renata rozpoznaje w zmar\u0142ej swoj\u0105 siostr\u0119. Wszystko wskazuje jednak na to, \u017Ce przyczyn\u0105 zgonu nie by\u0142o samob\u00F3jstwo. Detektywi zaczynaj\u0105 bada\u0107 okoliczno\u015Bci \u015Bmierci kobiety.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a34c24380dee06ff235b2a4ffbc5dc47",[]],"63868455":["Niewinny
Do agencji detektywistycznej zg\u0142asza si\u0119 40-letni Jaros\u0142aw Bandel, kt\u00F3ry zosta\u0142 oskar\u017Cony przez m\u0142od\u0105 kobiet\u0119, Iwon\u0119, o gwa\u0142t. Jaros\u0142aw zapewnia Malanowskiego o swojej niewinno\u015Bci i b\u0142aga, by ten pom\u00F3g\u0142 mu oczy\u015Bci\u0107 si\u0119 z zarzut\u00F3w. Detektywi szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce Iwona do sp\u00F3\u0142ki ze swoim ojcem zajmuj\u0105 si\u0119 wy\u0142udzaniem pieni\u0119dzy od r\u00F3\u017Cnych ludzi. Okazuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce klient detektyw\u00F3w wcale nie jest taki uczciwy, jakby si\u0119 mog\u0142o wydawa\u0107...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bb7ec106dce8c91869d5b236772d5012",[]],"63868456":["Pani Aniela poda\u0142a kolejny anons matrymonialny do gazety. Czeka na odpowiedzialny g\u0142os w telefonie. Jaru\u015B nie rozpacza\u0142 d\u0142ugo po odej\u015Bciu tej, kt\u00F3ra zabra\u0142a mu ko\u0142dr\u0119, mikrofal\u0119 i nadziej\u0119. Bandziorek czeka na mi\u0142o\u015B\u0107 i zajmuje si\u0119 sprawami przyziemnymi.","","",["N"]],"63868457":["Z\u0142oty kajdan odmieni\u0142 Jarusia niczym czarodziejska r\u00F3\u017Cd\u017Cka. Teraz kolej na zmian\u0119 \u017Cycia. Pani Aniela w ko\u0144cu doczeka\u0142a si\u0119 mi\u0142o\u015Bci. Radek obawia si\u0119, \u017Ce nadchodz\u0105ca zima zburzy jego wyczekiwany zwi\u0105zek. Asia opuszcza wi\u0119zienie po intymnym widzeniu z Ryszardem.","","",["N"]],"63868458":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Barek
Po powrocie z eleganckiego przyj\u0119cia Halina z zachwytem opowiada o barku z alkoholem, kt\u00F3ry widzia\u0142a u gospodarza. Jest te\u017C pod wra\u017Ceniem kultury go\u015Bci, kt\u00F3rzy z umiarem kosztowali drogich trunk\u00F3w. Twierdzi, \u017Ce u nich w domu nie by\u0142oby to mo\u017Cliwe, poniewa\u017C Ferdek zawsze bardzo szybko wypija ca\u0142y zakupiony alkohol. Oburzony jej oskar\u017Ceniami Kiepski proponuje, by zrobi\u0142a taki barek w domu. W\u00F3wczas udowodni \u017Conie, \u017Ce potrafi pi\u0107 alkohol w kulturalny spos\u00F3b.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/777787a2f4f15950d5b5e66b19450a9f",["N"]],"63868459":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Tatua\u017C
Kiepski zauwa\u017Ca, \u017Ce jego c\u00F3rka ma na plecach tatua\u017C. Mariola o\u015Bwiadcza, \u017Ce zdobienie w ten spos\u00F3b cia\u0142a to modny spos\u00F3b wyra\u017Cania swojej osobowo\u015Bci. Ferdek z niepokojem orientuje si\u0119, \u017Ce jego s\u0105siedzi albo ju\u017C maj\u0105 tatua\u017Ce, albo zamierzaj\u0105 je sobie zafundowa\u0107.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f614a79b581d5a08c6b7669d88c41fa3",["N"]],"63868460":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"63868461":["Porwanie
Agata jest z\u0142a na m\u0119\u017Ca jej siostry, Klary. M\u0119\u017Cczyzna wystraszy\u0142 bawi\u0105ce si\u0119 na kinderbalu dzieci. Agata nie wie co dzieje si\u0119 w zwi\u0105zku m\u0142odszej siostry. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce przyczyn\u0105 spor\u00F3w ma\u0142\u017Ce\u0144skich jest fakt, \u017Ce partner \u017Cyciowy Klary zacz\u0105\u0142 du\u017Co zarabia\u0107 i przez to m\u0142odzi przestali si\u0119 dogadywa\u0107. Dodatkowo zamaskowani sprawcy pr\u00F3bowali porwa\u0107 synka Klary, Pawe\u0142ka. Kobieta jest pewna, \u017Ce stoi za tym jej m\u0105\u017C.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6cbc2c4d30b8dbfb3dc4124c6eca191f",["N"]],"63868462":["Niezdrowa mi\u0142o\u015B\u0107
Czterdziestoletnia Barbara od roku jest wdow\u0105. Samotnie wychowuje syna Patryka i prowadzi odziedziczon\u0105 po m\u0119\u017Cu sie\u0107 si\u0142owni. Od niedawna spotyka si\u0119 te\u017C z Leszkiem, nauczycielem WF-u. Kiedy m\u0119\u017Cczyzna postanawia wprowadzi\u0107 si\u0119 do mieszkania swojej partnerki, Patryk nie jest z tego zadowolony. Ch\u0142opak, posuwaj\u0105c si\u0119 do licznych k\u0142amstw i manipulacji, robi wszystko, by sk\u0142\u00F3ci\u0107 zakochanych.","","",["N"]],"63868463":["Przeczucie
Syn pa\u0144stwa Wo\u0142owik\u00F3w zagin\u0105\u0142 kilka lat temu podczas zabawy nad jeziorem. Nigdy nie odnaleziono jego cia\u0142a. Matka, Renata Wo\u0142owik, jest pewna, \u017Ce ch\u0142opiec \u017Cyje. Jest tak\u017Ce przekonana, \u017Ce Jakub usi\u0142uje ostatnio nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 kontakt. Z t\u0105 w\u0142a\u015Bnie spraw\u0105 kobieta zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w. Zauwa\u017Cy\u0142a bowiem, \u017Ce od jakiego\u015B czasu pod jej okno przychodzi tajemniczy m\u0142odzieniec...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/67f98846f2eea748e9b3632617bd4787",[]],"63868464":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63868465":["Ekipa programu go\u015Bci w Do\u0142ach Biskupich, niewielkiej wsi w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. W budynku, znajduj\u0105cym si\u0119 na terenie dawnych zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych, mieszka 5-osobowa rodzina. Pani Anna i pan Marek wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Dwoje z nich zmaga si\u0119 z cukrzyc\u0105, ma\u0142a Nina cierpi te\u017C na zesp\u00F3\u0142 Downa. Pan Marek, ze wzgl\u0119du na cz\u0119ste wizyty w szpitalach, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Najwi\u0119kszym problemem rodziny jest nieogrzewana \u0142azienka, w kt\u00F3rej nie ma ciep\u0142ej wody. Male\u0144kie mieszkanko nie zapewnia te\u017C swoim lokatorom niezb\u0119dnej przestrzeni do \u017Cycia ani prywatno\u015Bci. Na pomoc przybywaj\u0105 Katarzyna Dowbor, architekt Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","","",["N"]],"63868466":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"63868467":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"63868468":["Grzegorz Fedorowicz","","",["JM"]],"63868469":["C\u00F3rka Marii, Eliza, nie wraca na noc do domu. Nad ranem pojawia si\u0119 pijana. Tymczasem w pracy kobieta musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 spraw\u0105 otrucia. Niedosz\u0142a ofiara jednak znika. Trop prowadzi Mari\u0119 i jej koleg\u00F3w do hurtowni alkoholu, kt\u00F3rej w\u0142a\u015Bciciel rozpija m\u0142odzie\u017C, by zwi\u0119kszy\u0107 swoje dochody. Policjantka dociera do pracownika firmy, a tak\u017Ce matki licealisty, kt\u00F3ry niedawno pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Maria oznajmia \u0141ukaszowi, \u017Ce bardzo jej si\u0119 podoba, ale nie powinni si\u0119 spieszy\u0107. Wbrew tej deklaracji nami\u0119tnie ca\u0142uje m\u0119\u017Cczyzn\u0119.","","",["N"]],"63868470":["Braterska niepomoc
Anna i jej m\u0105\u017C Tomasz kupuj\u0105 wymarzone mieszkanie. Tu\u017C przed przeprowadzk\u0105 kto\u015B kradnie m\u0119\u017Cczy\u017Anie aparat, przy pomocy kt\u00F3rego zarabia na \u017Cycie. W tej sytuacji para musi sprzeda\u0107 lokal. M\u0142odzi zamieszkuj\u0105 u brata Tomka, Marcina, kt\u00F3ry tak\u017Ce proponuje m\u0119\u017Cczy\u017Anie prac\u0119. Ten jednak \u017Ale si\u0119 czuje na stanowisku poni\u017Cej swoich kwalifikacji. Tymczasem Marcin zaczyna podrywa\u0107 Ann\u0119. Kobieta mu ulega. W tym czasie bratanica, Ada, pomaga Tomkowi wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 skradzionego aparatu.","","",["N"]],"63868471":["Ze szpitala zabrano zw\u0142oki. Patrol rozmawia z rodzin\u0105 zmar\u0142ej kobiety i ochroniarzem plac\u00F3wki. Nie ma \u015Bwiadk\u00F3w zdarzenia. Szymon i G\u00F3ral dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w prosektorium pracowa\u0142 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry ma podejrzane hobby. Funkcjonariusze udaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C na teren ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych, sk\u0105d zgin\u0119\u0142y drogie kwiaty. Z pozoru b\u0142aha sprawa ma zaskakuj\u0105cy fina\u0142. Tymczasem Zapa\u0142a stwierdza, \u017Ce w jego agencji detektywistycznej potrzebny jest remont. Roman oferuje swoj\u0105 pomoc. Zieli\u0144ski jest smutny, poniewa\u017C wszyscy zapomnieli o jego urodzinach. Dochodzi do niespodziewanej sytuacji.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/27924dc26f27f9c2edc657fce7799e18",["N"]],"63868472":["Zakonnica
Matka prze\u0142o\u017Cona zg\u0142asza zagini\u0119cie zakonnicy, 30-letniej Teresy, kt\u00F3ra pomaga\u0142a prostytutkom pracuj\u0105cym przy trasie. Policjanci odnajduj\u0105 rower i fragment habitu zaginionej w lesie. Siostra Teresa cieszy\u0142a si\u0119 sympati\u0105 innych mieszkanek klasztoru i kobiet, kt\u00F3rym udziela\u0142a wsparcia. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce Teresa narazi\u0142a si\u0119 alfonsowi, kt\u00F3ry uwa\u017Ca\u0142, \u017Ce mniszka odci\u0105ga jego dziewczyny od pracy. By\u0107 mo\u017Ce odpowiada on za jej znikni\u0119cie.","","",["N"]],"63868473":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"63868474":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"63868475":["Mi\u0142ka pozuje wraz z Robertem na \u015Bciance przed premier\u0105 filmu, zrealizowanego na podstawie jej ksi\u0105\u017Cki. Piotrkowi nie podoba si\u0119 ten widok i zainteresowanie fotoreporter\u00F3w. Denerwuj\u0105 go pytania o zwi\u0105zek Mi\u0142ki z aktorem. Wenerski dowiaduje si\u0119 o wypadku syna i jedzie z Marysi\u0105 do szpitala. Filip nie jest zadowolony z odwiedzin ojca. Jest jednak bardzo podekscytowany obecno\u015Bci\u0105 kogo\u015B innego. Fabian dba o pani\u0105 Gabrysie podczas seansu filmowego. Florianowi nie podoba si\u0119 to, \u017Ce jego \u017Cona wraca do domu w towarzystwie innego m\u0119\u017Cczyzny. Postanawia jasno powiedzie\u0107 rywalowi o swoim niezadowoleniu. Anka \u017Cali si\u0119 ojcu na przyt\u0142aczaj\u0105ca j\u0105 sytuacj\u0119 w \u017Cyciu i na uczelni. Grzegorz pociesza c\u00F3rk\u0119. Tymczasem Lucynka czyta artyku\u0142 na temat premiery filmowej i zastanawia si\u0119, czy Robert jest tajemniczym partnerem Szafra\u0144skiej.","","",[]],"63868476":["Allegretto
Helena Pa\u017Adzioch sk\u0142ada Halinie Kiepskiej niespodziewan\u0105 propozycj\u0119. Chce, by s\u0105siadka odp\u0142atnie przyj\u0119\u0142a pod sw\u00F3j dach i zaopiekowa\u0142a si\u0119 jej m\u0119\u017Cem Marianem. Kiepskiej taka oferta wydaje si\u0119 niestosowna, jednak na skutek trudnej sytuacji finansowej przystaje na ni\u0105. Marian Pa\u017Adzioch staje si\u0119 sta\u0142ym elementem codziennego \u017Cycia jej rodziny.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b07894e5e33e8d816602baedcdb4a84",["N"]],"63868477":["Nieplanowana ci\u0105\u017Ca
Ewa i Tomasz Mural s\u0105 par\u0105 40-latk\u00F3w. Nie my\u015Bl\u0105 o dzieciach i \u015Blubie. Nieoczekiwanie Ewa zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119. Relacje ma\u0142\u017Conk\u00F3w zaczynaj\u0105 si\u0119 psu\u0107, kiedy m\u0119\u017Cczyzna sugeruje przysz\u0142ej matce, by pozby\u0142a si\u0119 niechcianego dziecka. Wkr\u00F3tce Ewa zaczyna krwawi\u0107. Twierdzi, \u017Ce Tomasz podaje jej leki poronne. Kobieta podejmuje walk\u0119 o nienarodzone dziecko.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2a7bc5d61c5988e5e1a36ebb0a1eccdd",["N"]],"63868478":["Nosicielka
Patrycja Walczak udziela pomocy rannemu rowerzy\u015Bcie, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 nosicielem wirusa HIV. Dziewczyna po powrocie do domu zauwa\u017Ca, \u017Ce na d\u0142oni ma krew poszkodowanego. Jest przera\u017Cona. Jej \u017Cycie gwa\u0142townie si\u0119 zmienia. W pracy spotyka si\u0119 z ostracyzmem, a ukochany Szymon wyprowadza si\u0119 ze wsp\u00F3lnego mieszkania. Kobieta zaczyna odczuwa\u0107 coraz silniejsze b\u00F3le migrenowe. Podczas s\u0142u\u017Cbowego spotkania dostaje silnego ataku, kt\u00F3ry przypomina wylew. Jej koledzy dzwoni\u0105 pod numer 112. Ale nie chc\u0105 wykonywa\u0107 polece\u0144 operatora, boj\u0105c si\u0119 zaka\u017Cenia wirusem HIV.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/22819058689929c2be54d5d42aea5bce",["N"]],"63868479":["Braterska niepomoc
Anna i jej m\u0105\u017C Tomasz kupuj\u0105 wymarzone mieszkanie. Tu\u017C przed przeprowadzk\u0105 kto\u015B kradnie m\u0119\u017Cczy\u017Anie aparat, przy pomocy kt\u00F3rego zarabia na \u017Cycie. W tej sytuacji para musi sprzeda\u0107 lokal. M\u0142odzi zamieszkuj\u0105 u brata Tomka, Marcina, kt\u00F3ry tak\u017Ce proponuje m\u0119\u017Cczy\u017Anie prac\u0119. Ten jednak \u017Ale si\u0119 czuje na stanowisku poni\u017Cej swoich kwalifikacji. Tymczasem Marcin zaczyna podrywa\u0107 Ann\u0119. Kobieta mu ulega. W tym czasie bratanica, Ada, pomaga Tomkowi wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 skradzionego aparatu.","","",["N"]],"63868480":["Ze szpitala zabrano zw\u0142oki. Patrol rozmawia z rodzin\u0105 zmar\u0142ej kobiety i ochroniarzem plac\u00F3wki. Nie ma \u015Bwiadk\u00F3w zdarzenia. Szymon i G\u00F3ral dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w prosektorium pracowa\u0142 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry ma podejrzane hobby. Funkcjonariusze udaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C na teren ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych, sk\u0105d zgin\u0119\u0142y drogie kwiaty. Z pozoru b\u0142aha sprawa ma zaskakuj\u0105cy fina\u0142. Tymczasem Zapa\u0142a stwierdza, \u017Ce w jego agencji detektywistycznej potrzebny jest remont. Roman oferuje swoj\u0105 pomoc. Zieli\u0144ski jest smutny, poniewa\u017C wszyscy zapomnieli o jego urodzinach. Dochodzi do niespodziewanej sytuacji.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/27924dc26f27f9c2edc657fce7799e18",["N"]],"63868481":["Stracone szanse
Le\u015Bnicy znajduj\u0105 cia\u0142o kobiety. Po sekcji zw\u0142ok wychodzi na jaw, \u017Ce ofiara zosta\u0142a kilkana\u015Bcie razy pchni\u0119ta no\u017Cem, a na jej plecach morderca wyci\u0105\u0142 napis \"kocham ci\u0119\". Pierwszym podejrzanym jest by\u0142y ch\u0142opak zamordowanej, jednak \u015Bledztwo szybko si\u0119 komplikuje... W ma\u0142\u017Ce\u0144stwie rodzic\u00F3w Agnieszki dzieje si\u0119 coraz gorzej. Gabriela i Ryszard nie potrafi\u0105 si\u0119 porozumie\u0107. Gdy jednak kobieta odkrywa matactwa i k\u0142amstwa swojego m\u0119\u017Ca, nie potrafi d\u0142u\u017Cej patrze\u0107 na nie przez palce. Decyduje si\u0119 na desperacki krok.","","",["N"]],"63868482":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"63868483":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"63868484":["Mi\u0142ka pozuje wraz z Robertem na \u015Bciance przed premier\u0105 filmu, zrealizowanego na podstawie jej ksi\u0105\u017Cki. Piotrkowi nie podoba si\u0119 ten widok i zainteresowanie fotoreporter\u00F3w. Denerwuj\u0105 go pytania o zwi\u0105zek Mi\u0142ki z aktorem. Wenerski dowiaduje si\u0119 o wypadku syna i jedzie z Marysi\u0105 do szpitala. Filip nie jest zadowolony z odwiedzin ojca. Jest jednak bardzo podekscytowany obecno\u015Bci\u0105 kogo\u015B innego. Fabian dba o pani\u0105 Gabrysie podczas seansu filmowego. Florianowi nie podoba si\u0119 to, \u017Ce jego \u017Cona wraca do domu w towarzystwie innego m\u0119\u017Cczyzny. Postanawia jasno powiedzie\u0107 rywalowi o swoim niezadowoleniu. Anka \u017Cali si\u0119 ojcu na przyt\u0142aczaj\u0105ca j\u0105 sytuacj\u0119 w \u017Cyciu i na uczelni. Grzegorz pociesza c\u00F3rk\u0119. Tymczasem Lucynka czyta artyku\u0142 na temat premiery filmowej i zastanawia si\u0119, czy Robert jest tajemniczym partnerem Szafra\u0144skiej.","","",[]],"63868485":["Allegretto
Helena Pa\u017Adzioch sk\u0142ada Halinie Kiepskiej niespodziewan\u0105 propozycj\u0119. Chce, by s\u0105siadka odp\u0142atnie przyj\u0119\u0142a pod sw\u00F3j dach i zaopiekowa\u0142a si\u0119 jej m\u0119\u017Cem Marianem. Kiepskiej taka oferta wydaje si\u0119 niestosowna, jednak na skutek trudnej sytuacji finansowej przystaje na ni\u0105. Marian Pa\u017Adzioch staje si\u0119 sta\u0142ym elementem codziennego \u017Cycia jej rodziny.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b07894e5e33e8d816602baedcdb4a84",["N"]],"63868486":["C\u00F3rka Marii, Eliza, nie wraca na noc do domu. Nad ranem pojawia si\u0119 pijana. Tymczasem w pracy kobieta musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 spraw\u0105 otrucia. Niedosz\u0142a ofiara jednak znika. Trop prowadzi Mari\u0119 i jej koleg\u00F3w do hurtowni alkoholu, kt\u00F3rej w\u0142a\u015Bciciel rozpija m\u0142odzie\u017C, by zwi\u0119kszy\u0107 swoje dochody. Policjantka dociera do pracownika firmy, a tak\u017Ce matki licealisty, kt\u00F3ry niedawno pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Maria oznajmia \u0141ukaszowi, \u017Ce bardzo jej si\u0119 podoba, ale nie powinni si\u0119 spieszy\u0107. Wbrew tej deklaracji nami\u0119tnie ca\u0142uje m\u0119\u017Cczyzn\u0119.","","",["N"]],"63868487":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63868488":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"63868489":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835442.jpg","",[]],"63868490":["W tym odcinku Ewa Wachowicz odwiedza niewielkie bistro w Czernichowie pod Krakowem. Tam porozmawia z bywalcami lokalu o menu i ich kulinarnych upodobaniach. Nast\u0119pnie przygotuje szybkie potrawy. W\u015Br\u00F3d nich znajd\u0105 si\u0119 wytrawne babeczki z jajkiem i boczkiem oraz spor\u0105 porcj\u0105 zieleniny. P\u00F3\u017Aniej Ewa przyrz\u0105dzi pikantne kawa\u0142ki kurczaka z dodatkiem frytek z marchewki. Na deser za\u015B b\u0119d\u0105 placuszki bananowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"63868491":["W przeddzie\u0144 Niedzieli Palmowej Ewa Wachowicz odwiedzi gmin\u0119 Liszki, gdzie od lat powstaj\u0105 s\u0142ynne, produkowane wed\u0142ug tradycyjnej receptury w\u0119dliny. Po powrocie do domu skomponuje menu z my\u015Bl\u0105 o zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 \u015Bwi\u0119tach. Ugotuje klarowny \u017Curek na wiejskiej kie\u0142basie, poka\u017Ce te\u017C, jak samodzielnie przygotowa\u0107 domow\u0105 szynk\u0119. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C s\u0142odko\u015Bci, gdy\u017C prowadz\u0105ca upiecze babk\u0119 z makiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"63868492":["Wredna te\u015Bciowa
Katarzyna i Micha\u0142 postanawiaj\u0105 zamieszka\u0107 razem. Ju\u017C tydzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej ich spok\u00F3j zostaje zburzony. Do Micha\u0142a przenosi si\u0119 bowiem jego matka, Helena, kt\u00F3ra dochodzi do siebie po zawale. Starsza pani nie lubi potencjalnej synowej, a jej niech\u0119\u0107 dodatkowo si\u0119 pog\u0142\u0119bia, gdy odkrywa, \u017Ce dziewczyna ukry\u0142a przed partnerem swoj\u0105 c\u00F3reczk\u0119. Kasia jest samotn\u0105 matk\u0105, kt\u00F3ra uciek\u0142a przed brutalnym partnerem. Obecnie ma\u0142\u0105 Weronik\u0105 zajmuj\u0105 si\u0119 rodzice. Micha\u0142 wybacza ukochanej k\u0142amstwo i namawia j\u0105, by sprowadzi\u0142a do nich dziecko. Helena nie przestaje jednak intrygowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63868493":["Najlepsza impreza
Znika mieszkaniec podwarszawskiej wioski, 67-letni Andrzej. O sprawie informuje s\u0105siadka m\u0119\u017Cczyzny. Komisarze Jurek i Jagoda odwiedzaj\u0105 jego miejsce zamieszkania. Okazuje si\u0119, \u017Ce syn i synowa s\u0105 pijani i nawet nie zauwa\u017Cyli, \u017Ce jednego z domownik\u00F3w brakuje. Z relacji s\u0105siadki \u015Bledczy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce bliscy okropnie traktowali Andrzeja, zabierali mu emerytur\u0119, wydzielali jedzenie. Szybko wychodzi r\u00F3wnie\u017C na jaw, \u017Ce syn zaginionego ma d\u0142ug u mafii. Ponadto policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce starszy pan zdoby\u0142 kolekcj\u0119 cennych znaczk\u00F3w, kt\u00F3re mog\u0142y sprowadzi\u0107 na niego k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63868494":["Przyjaciel rodziny
Anna i Piotr wiod\u0105 szcz\u0119\u015Bliwe, dostatnie \u017Cycie. W trakcie spaceru kobieta zostaje okradziona. Pomaga jej przypadkowy przechodzie\u0144, kt\u00F3ry odbiera z\u0142odziejowi jej w\u0142asno\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 nim dawny kolega Anny z liceum, Grzegorz. Kobieta w ramach podzi\u0119kowania zaprasza go na kolacj\u0119. Piotr jednak traktuje dawnego znajomego bardzo ch\u0142odno. Grzegorz wyznaje Annie, \u017Ce straci\u0142 prac\u0119 i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 \u017Cadnej innej. Kobieta pomaga mu znale\u017A\u0107 posad\u0119 ochroniarza. Wkr\u00F3tce potem Grzegorz wyznaje Annie, \u017Ce w liceum Piotr i jego koledzy zn\u0119cali si\u0119 nad nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63868495":["Wypadek
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Sylwii i Tadeusza przechodzi powa\u017Cny kryzys. Ich c\u00F3rka Magda le\u017Cy w szpitalu w \u015Bpi\u0105czce po wypadku samochodowym, w kt\u00F3rym bra\u0142a udzia\u0142 wraz ze swoim ojcem. Tadeusz, kt\u00F3ry wyszed\u0142 z kolizji bez wi\u0119kszych obra\u017Ce\u0144, nie radzi sobie z wyrzutami sumienia. Cz\u0119sto zagl\u0105da do kieliszka, a niebawem kto\u015B zaczyna go szanta\u017Cowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63868496":["Niebezpieczny poryw serca
Anka marzy o pracy t\u0142umacza w renomowanej firmie. Ma du\u017C\u0105 szans\u0119, by zrealizowa\u0107 swoje plany. Marzenie niweczy jednak wypadek, w kt\u00F3rym ginie ch\u0142opak Anki, a jej matka zostaje powa\u017Cnie ranna. Dziewczyna wraca do rodzinnej miejscowo\u015Bci, by pom\u00F3c rodzinie. Podejmuje prac\u0119 anglistki w technikum samochodowym. Niebawem kobieta poznaje atrakcyjnego i wysportowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, z kt\u00F3rym wdaje si\u0119 w romans. Gdy rozpoczyna si\u0119 rok szkolny, odkrywa, \u017Ce tajemniczy Patryk jest tak\u017Ce jej uczniem. Mimo to para kontynuuje zakazany romans. Sielanka nie trwa jednak d\u0142ugo. Kto\u015B bowiem przesy\u0142a do szko\u0142y zdj\u0119cia, dokumentuj\u0105ce erotyczne spotkania nauczycielki z uczniem. Anka zostaje zwolniona. Niebawem prze\u017Cywa kolejny szok. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce kompromituj\u0105ce j\u0105 materia\u0142y zosta\u0142y wys\u0142ane z komputera Patryka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2017232.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b8d8bca29b26534ab993ec1c400e102d",["N"]],"63868497":["Pani Anna i pan Jacek wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki. Wiwiana ma ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 autyzmu, m\u0142odsza, Nikola, r\u00F3wnie\u017C uczy si\u0119 w szkole specjalnej. Pani Anna nie mo\u017Ce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 rodzinie tyle wysi\u0142ku i czasu, ile by chcia\u0142a, poniewa\u017C nie odzyska\u0142a pe\u0142nej sprawno\u015Bci po dw\u00F3ch udarach. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim mieszkaniu w W\u0105brze\u017Anie. \u0141azienka z wysok\u0105 wann\u0105 stanowi powa\u017Cne utrudnienie dla pani Anny, nie wszystkie pomieszczenia s\u0105 te\u017C ogrzewane. Ze wzgl\u0119du na niewielki rozmiar mieszkanka Wojtka Strzelczyka czeka trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164104.jpg","",["JM"]],"63868498":["Zmiana
W\u015Br\u00F3d lokator\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 we Wroc\u0142awiu rozchodzi si\u0119 plotka, jakoby w najbli\u017Cszej przysz\u0142o\u015Bci mia\u0142o doj\u015B\u0107 w Polsce do zasadniczych zmian. Gruntownym przeobra\u017Ceniom ma ulec wszystko, ale tak naprawd\u0119 nie wiadomo co. Poruszeni zas\u0142yszanymi rewelacjami s\u0105siedzi maj\u0105 r\u00F3\u017Cne hipotezy na ten temat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9c8026ff376417db7775330ed22bdab5",["N"]],"63868499":["Kto pierwszen, ten lepszen
Pewnego dnia Halina znajduje na \u015Bmietniku wystawion\u0105 tam kanap\u0119 typu naro\u017Cnik. Poniewa\u017C posiadanie takiego mebla by\u0142o jej marzeniem, Kiepska jest zachwycona. Zaczyna przeszukiwa\u0107 kontener w nadziei wydobycia kolejnych potrzebnych jej przedmiot\u00F3w codziennego u\u017Cytku. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce nie tylko ona ma chrapk\u0119 na te \"skarby\". \u015Amietnik jest czujnie obserwowany przez innych mieszka\u0144c\u00F3w osiedla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b6db8c4d5d8881c62cf5c03fd596a96a",["N"]],"63868500":["Bo\u017Ce skrawki
Prezes Koz\u0142owski uzmys\u0142awia Ferdkowi, \u017Ce dosz\u0142o ju\u017C do przekroczenia wszelkich norm w zanieczyszczeniu \u015Brodowiska naturalnego. Kiepski zaczyna czu\u0107 si\u0119 odpowiedzialny za los planety. Postanawia u\u015Bwiadomi\u0107 spo\u0142ecze\u0144stwu zagro\u017Cenie. Podejmuje szereg dzia\u0142a\u0144 maj\u0105cych na celu ustalenie stopnia degradacji otoczenia i poznania przyczyn powstawania szkodliwych dla zdrowia czynnik\u00F3w. W akcj\u0119 zostaje zaanga\u017Cowana nawet s\u0142ynna Gesslerowa (El\u017Cbieta Romanowska).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ae695cf8a7e2ac047787434cc6565638",["N"]],"63868501":["Zemsta by\u0142ego partnera niszczy \u017Cycie m\u0142odej nauczycielce
Julia i Grzegorz wracaj\u0105 do Polski po kilkumiesi\u0119cznym pobycie za granic\u0105. Ona podejmuje prac\u0119 nauczycielki w liceum, on dostaje g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w serialu. Gdy kobieta wraca ze szkolnej wycieczki, kto\u015B przesy\u0142a Grzegorzowi zdj\u0119cia, na kt\u00F3rych wida\u0107 jego narzeczon\u0105 w \u0142\u00F3\u017Cku z uczniem. M\u0119\u017Cczyzna nie chce s\u0142ucha\u0107 wyja\u015Bnie\u0144 Julii i zrywa z ni\u0105. Kobieta zostaje tak\u017Ce dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Zrozpaczona postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, kto chcia\u0142 jej zaszkodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"63868502":["Pani Aneta samotnie wychowuje trzynastoletniego syna. Ojciec nie interesuje si\u0119 ch\u0142opcem. Pani Anecie pomaga\u0142 brat, kt\u00F3ry jednak zmar\u0142 dwa lata temu. Kobieta i jej syn zostali sami w domu, kt\u00F3ry jest ruin\u0105. Przez dziurawy dach leje si\u0119 woda, pod\u0142ogi r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 liczne szczeliny, a kopc\u0105cy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Nie dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C kanalizacji i nie ma ciep\u0142ej wody. Pani Aneta marzy o tym, by spokojny i zdolny Marcin wreszcie mia\u0142 odpowiednie warunki do nauki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a zbuduje go ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164365.jpg","",["JM"]],"63868503":["Rabu\u015B
Z restauracji Barbary W\u0142odkowskiej zaczynaj\u0105 znika\u0107 pieni\u0105dze. Kobieta jest pewna, \u017Ce okrada j\u0105 kt\u00F3ry\u015B z pracownik\u00F3w. Jej podejrzenia padaj\u0105 na 32-letniego Ukrai\u0144ca - Michai\u0142a Dow\u017Cenko. Kobieta jest za\u0142amana, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 jej bliski nie tylko na stopie zawodowej. W prywatnym \u015Bledztwie Barbar\u0119 wspiera c\u00F3rka Edyta. W trakcie poszukiwa\u0144 z\u0142odzieja kobiety odkrywaj\u0105 tak\u017Ce szokuj\u0105cy rodzinny sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63868504":["Mecenas Janos
Policja poszukuje znanego i szanowanego w \u015Brodowisku mecenasa, kt\u00F3ry wiecz\u00F3r przed znikni\u0119ciem mia\u0142 odebra\u0107 nagrod\u0119 za dzia\u0142alno\u015B\u0107 pro publico bono. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop milionera, kt\u00F3rego zaginiony kiedy\u015B broni\u0142 w sprawie o gwa\u0142t. Okazuje si\u0119, i\u017C dziennikarz jednego z portali internetowych odkry\u0142 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 bogacza i doni\u00F3s\u0142 o tym jego dawnemu prawnikowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63868505":["Zab\u00F3jcze zlecenie
Na komendzie zjawia si\u0119 biznesmen, twierdz\u0105c, \u017Ce kto\u015B chce zabi\u0107 jego \u017Con\u0119. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce na kobiet\u0119 poluje p\u0142atny morderca. Wychodzi tak\u017Ce na jaw, \u017Ce ma\u0142\u017Conka biznesmena ma romans z koleg\u0105 ze swojej pracy. Tymczasem ojciec Krystiana dostaje ofert\u0119 pracy i oznajmia synowi, \u017Ce wraca do W\u0142och. Krystian pr\u00F3buje zmieni\u0107 jego decyzj\u0119. Obawia si\u0119, \u017Ce Andrzej zn\u00F3w wr\u00F3ci do przest\u0119pczo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63868506":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868507":["Hasztag
Na policj\u0119 dzwoni kobieta, twierdz\u0105c, \u017Ce zosta\u0142a zgwa\u0142cona przez swojego pracodawc\u0119. Dowodem w sprawie ma by\u0107 sukienka ofiary z materia\u0142em genetycznym oprawcy. Niebawem na komisariacie zjawia si\u0119 popularna influencerka, informuj\u0105c funkcjonariuszy, \u017Ce ona tak\u017Ce by\u0142a przez tego m\u0119\u017Cczyzn\u0119 molestowana. Kobieta szczeg\u00F3\u0142owo opisuje to zdarzenie w internecie. Natalia podejrzewa, \u017Ce Edyta zmaga si\u0119 z depresj\u0105 z powodu wypadku samochodowego i niepe\u0142nosprawno\u015Bci. Kobieta stara si\u0119 pom\u00F3c przyjaci\u00F3\u0142ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63868508":["Oskar\u017Cona narzeczona
Piotr o\u015Bwiadcza si\u0119 swojej ukochanej Matyldzie. Niebawem jednak kobieta zostaje aresztowana. Piotr nie wierzy w win\u0119 ukochanej. Niebawem odkrywa, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest jego ojciec, znany w mie\u015Bcie biznesmen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6628ceb7fa508bb2bc4dd5ef7c71ef63",["N"]],"63868509":["Z odzysku
Listonosz Edzio zostaje zwolniony z pracy. Nie przejmuje si\u0119 tym jednak. Postanawia zacz\u0105\u0107 zarabia\u0107 na \u017Cycie zbieraniem starzyzny. Na dobry pocz\u0105tek Ferdynand Kiepski sprzedaje mu po okazyjnej cenie k\u00F3\u0142ka od swojego starego saturatora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3949",[]],"63868510":["Podr\u00F3\u017Cnik
Arnold Boczek oznajmia s\u0105siadom, \u017Ce po dwudziestu latach ci\u0119\u017Ckiej pracy wreszcie udaje si\u0119 na zas\u0142u\u017Cony urlop. Ma by\u0107 to jednak urlop niezwyk\u0142y: daleka podr\u00F3\u017C do egzotycznego kraju. Ferdynand Kiepski stara si\u0119 u\u015Bwiadomi\u0107 jemu niebezpiecze\u0144stwa podr\u00F3\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3948",[]],"63868511":["Mi\u0142o\u015B\u0107 a\u017C po gr\u00F3b
Emil, kolega Marka, zwierza si\u0119 mu ze swoich problem\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna zakocha\u0142 si\u0119 od pierwszego wejrzenia w poznanej niedawno Martynie. Dziewczyna da\u0142a mu numer telefonu, kt\u00F3ry okaza\u0142 si\u0119 nieaktywny. Marek obiecuje, \u017Ce w wolnej chwili spr\u00F3buje namierzy\u0107 ukochan\u0105 kumpla. Tydzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej kontaktuje si\u0119 z nim i zawozi go do pracy dziewczyny. Martyna cieszy si\u0119 na widok Emila i t\u0142umaczy, \u017Ce przez pomy\u0142k\u0119 da\u0142a mu sw\u00F3j stary numer. Nast\u0119pnie umawia si\u0119 z nim na randk\u0119. Miesi\u0105c p\u00F3\u017Aniej Emil ponownie zjawia si\u0119 w agencji. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego Martyna znikn\u0119\u0142a i nie ma z ni\u0105 \u017Cadnego kontaktu. Ludzie Malanowskiego postanawiaj\u0105 mu pom\u00F3c. Po pewnym czasie Anna ustala, \u017Ce zaginiona kobieta otrzymywa\u0142a pogr\u00F3\u017Cki od swojego by\u0142ego ch\u0142opaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b6c331f7e70f945ff64bf0a4ed051fb3",["N"]],"63868512":["Szykanowany
Do biura detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Katarzyna. Kobieta kilkana\u015Bcie lat temu zosta\u0142a matk\u0105 Mateusza. Pozostawi\u0142a niemowl\u0119 pod opiek\u0105 ojca i wyjecha\u0142a z Polski. Teraz prosi Malanowskiego o pomoc w odnalezieniu syna. Zapewnia, \u017Ce nie zamierza ingerowa\u0107 w los nastolatka, ale chce wiedzie\u0107, co si\u0119 z nim dzieje. Detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie. Wkr\u00F3tce ustalaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opak jest pasjonatem pi\u0142ki no\u017Cnej. Tomasz obserwuje go podczas jednego z trening\u00F3w. Widzi, jak mi\u0119dzy Mateuszem i jego koleg\u0105 dochodzi do konfliktu. Po powrocie do agencji detektyw dzieli si\u0119 z klientk\u0105 wszystkimi informacjami i zamyka zlecenie. Nast\u0119pnego dnia Katarzyna ponownie dzwoni do Malanowskiego. Jest przera\u017Cona, twierdzi, \u017Ce jej synowi grozi niebezpiecze\u0144stwo. Gdy Magda i Tomek odnajduj\u0105 Mateusza, ch\u0142opak jest nieprzytomny, wszystko wskazuje na to, \u017Ce pr\u00F3bowa\u0142 pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e471ffb9cc7b5558e5f906a81432334d",["N"]],"63868513":["
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"63868514":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868515":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63868516":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"63868517":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63868518":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63868519":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63868520":["Powr\u00F3t z piek\u0142a
Na komend\u0119 trafia szesnastoletnia Agnieszka. Jest w szoku, nie chce rozmawia\u0107 z policjantami, a \u015Blady na jej ciele wskazuj\u0105, \u017Ce by\u0142a bita i wi\u0105zana. Okazuje si\u0119, \u017Ce to jedna z dw\u00F3ch zaginionych cztery lata wcze\u015Bniej uczennic. M\u0119\u017Cczyzna w \u015Brednim wieku zg\u0142asza, \u017Ce zosta\u0142 oszukany przez dilera eksperymentalnych lek\u00F3w na potencj\u0119. Cudowny preparat nie zadzia\u0142a\u0142, a on skompromitowa\u0142 si\u0119 w sypialni. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 z\u0142apa\u0107 na gor\u0105cym uczynku wyj\u0105tkowo sprytnego dilera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"63868521":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63868652":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63868653":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"63868654":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63868655":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868656":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868657":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63868658":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868659":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868660":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63868661":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868662":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868663":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63868664":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63868665":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868666":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63868667":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868668":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868669":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63868670":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868671":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"63868672":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"63868673":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868674":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63868675":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63868676":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868677":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63868678":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63868679":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63868680":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868681":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63868682":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"63868683":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63868684":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868685":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63868686":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63868687":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","",["N"]],"63868688":["Prow.: Jakub W\u0105t\u0142y, Jacek Balkan.
Jacek Balkan i Kuba W\u0105t\u0142y doradzaj\u0105, jak kupi\u0107 u\u017Cywany samoch\u00F3d i nie \u017Ca\u0142owa\u0107. Eksperci ruszaj\u0105 w Polsk\u0119 i w poszukiwaniu prawdziwych okazji odwiedzaj\u0105 komisy w ca\u0142ym kraju. Za pomoc\u0105 ukrytych kamer obna\u017Caj\u0105 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o handlu u\u017Cywanymi autami. Pokazuj\u0105, do jakich oszustw s\u0105 zdolni sprzedawcy, i demaskuj\u0105 ich nieuczciwe metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174220.jpg","",["N"]],"63868689":["Ekipa filmowa towarzyszy funkcjonariuszom w ich codziennej pracy w dbaniu o bezpiecze\u0144stwo na warszawskich drogach. Nieoznakowane i oznakowane wozy policyjne s\u0105 wyposa\u017Cone w nowoczesny sprz\u0119t - wideorejestratory. W programie nie zabraknie po\u015Bcig\u00F3w za piratami drogowymi, a z zespo\u0142em wypadkowym b\u0119d\u0105 dokumentowane tragiczne kolizje i wypadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835379.jpg","",["N"]],"63868690":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63868691":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868692":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63868693":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63868694":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868695":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63868696":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63868697":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"63868698":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868699":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63868700":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63868701":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63868702":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63868703":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63868704":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63868705":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63868706":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63868707":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63868708":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63868709":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63868710":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63868711":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63868712":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63868713":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63868714":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868715":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63868716":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63868717":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63868718":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63868719":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868720":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63868721":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63868722":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63868723":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63868522":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d30ccc51227cd37c6b6d424ce36c4fd9",["N"]],"63868523":["Najwi\u0119kszym marzeniem Emilii jest kariera modelki. Tych plan\u00F3w nie akceptuje jej ch\u0142opak Maciek. Pewnego dnia dziewczyna przypadkiem poznaje profesjonalnego fotografa Kamila, kt\u00F3ry uj\u0119ty jej urod\u0105 zaprasza j\u0105 na sesj\u0119 do swojego mieszkania. Na miejscu nalega, by pozowa\u0142a mu nago. Gdy ta odmawia, na szcz\u0119\u015Bcie bezskutecznie pr\u00F3buje uniemo\u017Cliwi\u0107 jej wyj\u015Bcie. Wkr\u00F3tce potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 j\u0105, \u017Ce przerobi zdj\u0119cia, by wygl\u0105da\u0142y na nagie i wy\u015Ble jej rodzinie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce to Maciek zatrudni\u0142 fotografa w nadziei, \u017Ce ukochana porzuci swoje plany. Nie wiedzia\u0142 jednak, \u017Ce Kamil posunie si\u0119 tak daleko. Ostatecznie szanta\u017Cysta umieszcza zdj\u0119cia w internecie. Emilia prosi o pomoc policj\u0119, a ta aresztuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Karolina i Jaros\u0142aw od dawna staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Kolejna wizyta w klinice leczenia niep\u0142odno\u015Bci za\u0142amuje kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znowu nie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. M\u0105\u017C pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105 do adopcji, ale taki proces trwa bardzo d\u0142ugo. Zdesperowana kobieta przez internet poznaje dziewi\u0119tnastoletni\u0105 Joann\u0119. Dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale chce odda\u0107 dziecko. Karolina prosi, by po urodzeniu poda\u0142a do dokumentacji nazwisko jej m\u0119\u017Ca jako ojca - w\u00F3wczas Jarek od razu otrzyma prawa do opieki nad dzieckiem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, co prowadzi do k\u0142\u00F3tni. W ko\u0144cu prosz\u0105 o rad\u0119 prawnika, kt\u00F3ry podsuwa inne rozwi\u0105zanie problemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170043.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c70d81b116b4b9690423c4066837fa00",["N"]],"63868524":["Tym razem randkowicze podejm\u0105 wyzwanie dotycz\u0105ce ekologicznej mody. Wykorzystuj\u0105c r\u00F3\u017Cne rodzaje li\u015Bci, przygotuj\u0105 sobie specjalne kreacje. Na drugiej randce najpierw zaprojektuj\u0105, a potem zrobi\u0105 sobie tatua\u017C. Druga para w tym odcinku zajrzy do ogrodu zoologicznego. Tam namaluje na swoich nagich cia\u0142ach zwierz\u0119ce wzory. Na kolejnym spotkaniu uwarz\u0105 eliksir mi\u0142o\u015Bci z nietypowych sk\u0142adnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170229.jpg","",[]],"63868525":["Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki
Z Krzysztofem Ibiszem spotkaj\u0105 si\u0119 Katarzyna Skrzynecka i Marcin \u0141opucki. Ci niezwykli ma\u0142\u017Conkowie zawsze potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 czas dla siebie nawzajem mimo chaosu i wymaga\u0144 show-biznesu. Para opowie o pocz\u0105tkach swojego zwi\u0105zku, przyja\u017Ani, kt\u00F3ra przemieni\u0142a si\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107. Nie ominie milczeniem r\u00F3\u017Cnych problem\u00F3w, z jakimi musia\u0142a si\u0119 zmierzy\u0107, i wyzna, jakie jest ich osobiste mi\u0142osne zakl\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"63868526":["Sylwia Made\u0144ska i Miko\u0142aj J\u0119druszczak
Krzysztof Ibisz powita znan\u0105 i lubian\u0105 par\u0119 polskiego show-biznesu - zwyci\u0119zc\u00F3w \"Love Island\", Sylwi\u0119 Made\u0144sk\u0105 i Miko\u0142aja J\u0119druszczaka. Para wr\u00F3ci pami\u0119ci\u0105 do pobytu na wyspie. Nie ob\u0119dzie si\u0119 bez trudnych wspomnie\u0144 z przesz\u0142o\u015Bci i tematu \"Ta\u0144ca z gwiazdami\". Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak wygl\u0105da koniec ich ka\u017Cdego dnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"63868527":["Pan Grzegorz samotnie wychowuje synka, Kub\u0119. Matka ch\u0142opca jaki\u015B czas temu zmar\u0142a na raka. Stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 ojciec z synem, popad\u0142 w ruin\u0119. Mieszka\u0144cy przenie\u015Bli si\u0119 wi\u0119c do lokalu zast\u0119pczego przy gminnym o\u015Brodku zdrowia. Nie mog\u0105 jednak zosta\u0107 tam na zawsze. W trakcie prac remontowych pojawia si\u0119 problem. Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Martyna Kupczyk stwierdzaj\u0105 bowiem, \u017Ce drewniany dom nie nadaje si\u0119 ju\u017C do remontu. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 inne rozwi\u0105zanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63868528":["Kamila wychowuje samotnie siedmioro dzieci, z czego troje uczy si\u0119 w szkole dla g\u0142uchoniemych. Kobieta utrzymuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie z zasi\u0142k\u00F3w, cho\u0107 stara si\u0119 te\u017C pracowa\u0107 dorywczo, a dzieci w sezonie zbieraj\u0105 na sprzeda\u017C jagody. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na wy\u017Cywienie o\u015Bmiorga os\u00F3b zostaje 2 tysi\u0105ce z\u0142otych. Filip i Diana mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0119cioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 w Bia\u0142ymstoku. Kobieta jest psychologiem, a jej partner ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119. Para ch\u0119tnie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc potrzebuj\u0105cym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 16 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["AD"]],"63868529":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["AD"]],"63868530":["Adrianna Biedrzy\u0144ska z c\u00F3rk\u0105 Michalin\u0105 Robakiewicz","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170264.jpg","",[]],"63868531":["Uczestnicy walcz\u0105 o udzia\u0142 w finale. Po ka\u017Cdej konkurencji do fina\u0142u trafia jeden kucharz. Na pocz\u0105tek wszyscy musz\u0105 ponownie przyrz\u0105dzi\u0107 dania, kt\u00F3re by\u0142y ich najwi\u0119kszymi pora\u017Ckami w poprzednich odcinkach. W kolejnym zadaniu uczestnicy odtwarzaj\u0105 dania, kt\u00F3rego pr\u00F3buj\u0105 w ciemno\u015Bci. Jego autorem jest mistrz kuchni molekularnej Jean Bos z Belgii. Ostatnia konkurencja stanowi dogrywk\u0119. Aby dosta\u0107 si\u0119 do fina\u0142u, trzeba jak najlepiej przygotowa\u0107 truskawki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170112.jpg","",[]],"63868532":["Tym razem w szranki stan\u0105 makija\u017Cystka Agata, animatorka zabaw Kasia, nauczycielka Paulina i tancerka Klaudia. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich dwa tematy przewodnie: \"Na pla\u017Cy\" oraz \"Pod napi\u0119ciem\". Zgodnie z nimi b\u0119d\u0105 musia\u0142y wykona\u0107 pe\u0142ne stylizacje i zachwyci\u0107 juror\u00F3w - krytyka mody Tomasza Jacykowa, fotografk\u0119 Lidi\u0119 Popiel oraz aktork\u0119 Ad\u0119 Fija\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63868533":["O koron\u0119 zawalcz\u0105 tym razem stylistka paznokci Ola, specjalistka od marketingu Marcelina, mama na pe\u0142en etat Ewelina i manager w sklepie odzie\u017Cowym Ula. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dwa tematy przewodnie: \"Burza piaskowa\" oraz \"Kolacja we dwoje\". Uczestniczki maj\u0105 jedynie 900 z\u0142 i godzin\u0119, by przygotowa\u0107 pe\u0142ne kreacje. Oceni\u0105 je recenzent Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142 oraz stylista Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63868534":["Ewelina samotnie wychowuje troje dzieci. Rodzina \u017Cyje w z\u0142ych warunkach, poniewa\u017C kobieta nie pracuje. Ca\u0142a czw\u00F3rka utrzymuje si\u0119 tylko z zasi\u0142k\u00F3w. Ewelina mo\u017Ce jedynie liczy\u0107 na pomoc siostry. \u0141ukasz i Karolina za\u015B maj\u0105 jednego syna. S\u0105 dobrze sytuowani. Oboje mog\u0105 si\u0119 pochwali\u0107 ciekawymi pasjami. Nie brakuje im bowiem czasu na ich realizacj\u0119. Karolina jest zatrudniona w bran\u017Cy IT, a \u0141ukasz poza prac\u0105 gra tak\u017Ce na perkusji. Obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na pi\u0119\u0107 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"63868535":["Po \u015Bmierci mamy pani Marta zachorowa\u0142a na depresj\u0119. Kobieta, szukaj\u0105c ukojenia w jedzeniu, popad\u0142a w oty\u0142o\u015B\u0107. Podda\u0142a si\u0119 jednak operacji zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka i schud\u0142a ju\u017C 30 kilogram\u00F3w. W walce wspieraj\u0105 j\u0105 m\u0105\u017C \u0141ukasz, te\u015Bciowa Bo\u017Cena oraz dw\u00F3jka dzieci. Rodzina mieszka w Elbl\u0105gu, w niewielkim mieszkanku, w kt\u00F3rym instalacja elektryczna stanowi \u015Bmiertelne zagro\u017Cenie, a \u015Bciany dziecinnego pokoju pokrywa grzyb. Przez znajduj\u0105cy si\u0119 w \u0142azience piecyk gazowy pan \u0141ukasz uleg\u0142 zaczadzeniu. Architekt Wojtek Strzelczyk spr\u00F3buje jako\u015B rozlokowa\u0107 trzypokoleniow\u0105 rodzin\u0119 na niewielkiej przestrzeni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63868536":["Adamowo-Osiedle to ma\u0142a wie\u015B na \u017Bu\u0142awach. Mieszka tam pi\u0119cioosobowa rodzina - pani Beata oraz pan Ireneusz wraz z trojgiem swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna kilka lat temu uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego straci\u0142 nog\u0119. Z tego powodu nie pracuje zawodowo, lecz zajmuje si\u0119 domem i dzie\u0107mi. Rodzin\u0119 utrzymuje pani Beata, pracuj\u0105c w pobliskiej fabryce. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pomieszczeniu. Ciasnota nie pozwala panu Irkowi porusza\u0107 si\u0119 po domu o kulach, a dzieci nie maj\u0105 gdzie si\u0119 uczy\u0107. Nie ka\u017Cdy ma te\u017C swoje w\u0142asne \u0142\u00F3\u017Cko. W budynku brakuje \u0142azienki, kt\u00F3ra jest najwi\u0119kszym marzeniem rodziny, a dach domu pokrywa szkodliwy eternit. Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje, a Maciek Pertkiewicz i Wiesiek Nowobilski rozpoczynaj\u0105 remont.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63868537":["Paulina Otr\u0119ba podejrzewa, \u017Ce ukochany J\u0119drzej j\u0105 zdradza. Para zacz\u0119\u0142a si\u0119 spotyka\u0107 jeszcze w liceum. Kiedy\u015B ch\u0142opak by\u0142 czu\u0142y i wra\u017Cliwy, w ci\u0105gu ostatnich dw\u00F3ch miesi\u0119cy jednak bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Nie ma czasu dla ukochanej i nie chce, aby do niego przychodzi\u0142a. Oczekuje te\u017C od dziewczyny odwa\u017Cnego seksu, jakiego wcze\u015Bniej nigdy nie uprawiali. Ekipa rozpoczyna \u015Bledztwo. Szybko wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opak odwa\u017Cnie flirtuje z kole\u017Cank\u0105 ze studi\u00F3w, Renat\u0105. Niespodziewanie J\u0119drzej pojawia si\u0119 w domu Pauliny. Tam czule wita go siostra ukochanej, Anna. Paulina jest zdruzgotana, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce ch\u0142opak ma romans z jej w\u0142asn\u0105 siostr\u0105. Detektywi pod\u0105\u017Caj\u0105 tym tropem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63868538":["Cztery uczestniczki walcz\u0105 o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By wygra\u0107, kobiety musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody, Ada Fija\u0142 i Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63868539":["Daria szuka swojego \u017Cyciowego partnera. Na randk\u0119 zaprosili j\u0105 Konrad, Miko\u0142aj i Marcin. Wszyscy trzej si\u0119 przekonaj\u0105, czy spotkanie z kobiet\u0105 b\u0119dzie spe\u0142nieniem ich najskrytszych marze\u0144, czy te\u017C ich onie\u015Bmieli. Daria za\u015B musi zgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z pan\u00F3w jest kawalerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",["N"]],"63868540":["Niechciana ci\u0105\u017Ca
Emil Filarowski piastuje stanowisko dyrektora w firmie, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 organizacj\u0105 szkole\u0144. M\u0119\u017Cczyzna s\u0105dzi, \u017Ce jego \u017Cona, Sylwia, ma kochanka. Kobieta jest menad\u017Cerk\u0105 w ekskluzywnej restauracji, a \u017Con\u0105 Emila od p\u00F3\u0142tora roku. Para \u015Bwiadomie podj\u0119\u0142a decyzj\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie mie\u0107 dzieci, by nic ich nie ogranicza\u0142o. Ostatnio Sylwia bardzo si\u0119 zmieni\u0142a. Nie chce sp\u0119dza\u0107 czasu z Emilem. Unika te\u017C z nim blisko\u015Bci. Jest skryta i zamy\u015Blona. M\u0119\u017Cczyzna tak\u017Ce dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona cz\u0119sto na godzin\u0119 lub dwie wychodzi z pracy. Zlecenie Emila przyjmuje detektyw Petrow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",["N"]],"63868541":["Podw\u00F3jny tatu\u015B \/ Uczciwy oszust
Ewa Janowicz jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 firmy kosmetycznej i od ponad pi\u0119ciu lat \u017Con\u0105 Norberta. M\u0119\u017Cczyzna jest przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej. Pewnego dnia Ewa zauwa\u017Ca na ulicy ma\u0142ego miasteczka niedaleko Wroc\u0142awia auto swojego m\u0119\u017Ca. Do samochodu na miejsce kierowcy wsiada obca kobieta. W drugiej cz\u0119\u015Bci tego odcinka historia Meli. Ta bizneswoman, handluj\u0105ca sprz\u0119tem fotograficznym, pozna\u0142a w centrum handlowym Darka, zadbanego biznesmena. Zacz\u0119li si\u0119 spotyka\u0107. Na przeszkodzie ich mi\u0142o\u015Bci stoi uczucie jej s\u0105siada, kt\u00F3ry od dawna kocha si\u0119 w niej. Mela wybiera jednak Darka. Udziela mu du\u017Cej po\u017Cyczki w pilnej dla niego sprawie. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Darek j\u0105 oszuka\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170160.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/49bf51254998d22e915a706b09e16424",["N"]],"63868542":["Widzowie \u015Bledz\u0105 prac\u0119 dr. Nassifa i dr. Dubrowa, kt\u00F3rzy pomagaj\u0105 osobom z deformacjami genetycznymi i naprawiaj\u0105 skutki traumatycznych do\u015Bwiadcze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"63868543":["Czterech profesjonalnych tatua\u017Cyst\u00F3w podejmie si\u0119 naprawienia b\u0142\u0119d\u00F3w swoich poprzednik\u00F3w. Dzi\u0119ki do\u015Bwiadczeniu i talentowi zmieniaj\u0105 nieudane tatua\u017Ce w prawdziwe dzie\u0142a sztuki.","","",[]],"63868544":["Prow.: Terry Dubrow.
Serial opowiada o lekarzach, kt\u00F3rzy pr\u00F3bowali zaszkodzi\u0107 swoim pacjentom. Przypadki przest\u0119pstw w szpitalach s\u0105 o wiele trudniejsze do wykrycia ni\u017C te maj\u0105ce miejsce na zewn\u0105trz. Personel medyczny wie zar\u00F3wno, jak leczy\u0107 chorych, ale tak\u017Ce jak pogorszy\u0107 ich stan. Decyzje i motywacje lekarzy bardzo rzadko s\u0105 kwestionowane.","","",[]],"63868545":["Do szpitala trafia nastolatka znaleziona za kierownic\u0105 rozbitego auta. Po kilku godzinach okazuje si\u0119, \u017Ce w samochodzie znajdowa\u0142 si\u0119 jeszcze m\u0142ody ch\u0142opak. Oboje zostali uratowani w ostatniej chwili. Teraz musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 nie tylko ze zdrowotnymi, ale i prawnymi konsekwencjami wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c7c92fa4caa97ee2de97590dacd77c26",["N"]],"63868546":["Czasami pediatra musi zabawi\u0107 si\u0119 w detektywa. Lekarze maj\u0105 problemy ze zdiagnozowaniem dolegliwo\u015Bci n\u0119kaj\u0105cych dwie nastolatki. Okazuje si\u0119, \u017Ce obie dziewczynki same wp\u0119dzi\u0142y si\u0119 w chorob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/821d112f580bfd1332323a091fb90c0b",["N"]],"63868724":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63868725":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/28aef7e252f778d02f98749cab078f4b",["N"]],"63868726":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/55c1990793743cb25099cb3995578d9f",["N"]],"63868727":["Prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce policjanci z komendy w Wadowicach korzystaj\u0105 z nielegalnego sprz\u0119tu do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci. Nast\u0119pnie Emil udaje si\u0119 do Warszawy, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To w\u0142a\u015Bnie ta instytucja \u015Bciga jednego z widz\u00F3w z powodu kwoty 3 800 z\u0142otych za ubezpieczenie na samoch\u00F3d, kt\u00F3ry zosta\u0142 skradziony 5 lat temu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8f0bc65a73cec78c44031c28f284c5e3",["N"]],"63868728":["W Sul\u0119cinie prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce tamtejsza policja mierzy odleg\u0142o\u015B\u0107 z dok\u0142adno\u015Bci\u0105 do 50 metr\u00F3w i pomiar pr\u0119dko\u015Bci dokonany poza terenem zabudowanym przedstawia kierowcy jako pomiar z obszaru zabudowy. Nast\u0119pnie Emil wyje\u017Cd\u017Ca na ulice Wroc\u0142awia. Tam m\u0142oda kobieta powoduje drobn\u0105, niegro\u017An\u0105 st\u0142uczk\u0119. Wzywa na miejsce zdarzenia policj\u0119. Przyby\u0142y policjant ocenia, \u017Ce nie zna ona przepis\u00F3w prawa, kieruje j\u0105 na badania i do ponownego egzaminu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5e2f024e598c75524285b2bcc6e0a4a9",["N"]],"63868729":["Handlarze po raz kolejny zjawiaj\u0105 si\u0119 na aukcji w Long Beach. To miejsce nigdy nie przynosi\u0142o szcz\u0119\u015Bcia Jarrodowi i Brandi, ale oboje licz\u0105, \u017Ce z\u0142a passa wreszcie si\u0119 odwr\u00F3ci. W trakcie poszukiwa\u0144 najbardziej warto\u015Bciowych rzeczy Barry Weiss natrafia na unikatowy samoch\u00F3d wy\u015Bcigowy. Dave Hester postanawia zaryzykowa\u0107 i za horrendaln\u0105 kwot\u0119 kupuje magazyn, kt\u00F3ry ostatnio otwierano ponad dwadzie\u015Bcia lat wcze\u015Bniej.","","",[]],"63868730":["Ontario okazuje si\u0119 pechowym miejscem. Jarrod Schulz postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swoich starych metod kupowania. Niestety, podejmuje b\u0142\u0119dn\u0105 decyzj\u0119 i teraz trudno mu b\u0119dzie odrobi\u0107 straty. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w aukcji pojawiaj\u0105 si\u0119 w\u0105tpliwo\u015Bci i konflikty.","","",[]],"63868731":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w tym odcinku, jest bia\u0142y kruk - osiemnastowieczna ksi\u0119ga z pierwszymi uchwa\u0142ami Kongresu. Ksi\u0105\u017Cka jest podpisana przez Jamesa Smitha, sygnatariusza Deklaracji niepodleg\u0142o\u015Bci Stan\u00F3w Zjednoczonych. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee natrafiaj\u0105 na wyj\u0105tkowo rzadk\u0105 mandolin\u0119 Gibsona, wykonan\u0105 r\u0119cznie w pierwszej dekadzie XX wieku. Ten zabytkowy instrument mo\u017Ce by\u0107 wart ponad 100 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi do lombardu robota z lat 80.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63868732":["Bohaterowie programu poznaj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry ma r\u0119kopis zaginionego wiersza legendy rocka, Jimiego Hendrixa. Nast\u0119pnie pracownicy lombardu ogl\u0105daj\u0105 szachownic\u0119 wykonan\u0105 z drewna, pochodz\u0105cego z jednego z najs\u0142ynniejszych statk\u00F3w w historii - Titanica. P\u00F3\u017Aniej Rick i Chumlee wyceniaj\u0105 klasyczny dzieci\u0119cy samoch\u00F3d na peda\u0142y, wyprodukowany w latach 50. XX wieku. W tym odcinku pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C adapter z 1978 roku z podobizn\u0105 Supermana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63868733":["Ziemi\u0119 obiega ponad 4 tysi\u0105ce satelit\u00F3w. Ka\u017Cdego dnia odkrywaj\u0105 one nowe, zdumiewaj\u0105ce i niewyt\u0142umaczalne zjawiska. Serial zawiera przegl\u0105d najbardziej spektakularnych z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170290.jpg","",[]],"63868734":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"63868735":["W Newport Beach do rywalizacji do\u0142\u0105cza nowy uczestnik. Licytuj\u0105cy b\u0119d\u0105 musieli stawi\u0107 czo\u0142a twardej zawodniczce, kt\u00F3ra mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107 najs\u0142awniejszym zakupem w dziejach aukcji magazynowych. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 na \"bardzo interesuj\u0105ce\" antyki. Barry idzie do doktora.","","",[]],"63868736":["W Gardenie pojawia si\u0119 rywalka Dave'a Hestera - Nabila Hannis. Jarrod i Brandi wracaj\u0105 do gry i od razu trafiaj\u0105 na schowek mi\u0142o\u015Bnika sport\u00F3w. Darell za du\u017Ce pieni\u0105dze kupuje magazyn zastawiony wyposa\u017Ceniem budowlanym. Barry Weiss postanawia si\u0119gn\u0105\u0107 po swoj\u0105 tajn\u0105 bro\u0144.","","",[]],"63868737":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63868738":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63868739":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w tym odcinku, jest niezwykle rzadki osiemnastowieczny muszkiet, zaprojektowany dla dziecka. Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 r\u00F3wnie\u017C kolekcj\u0119 eksponat\u00F3w z drugiej wojny \u015Bwiatowej, m.in. kurtk\u0119 pilota legendarnego ameryka\u0144skiego my\u015Bliwca P-38 Lightning. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry zamierza sprzeda\u0107 zbi\u00F3r magazyn\u00F3w \"Sports Illustrated\" z pierwszych trzech lat istnienia czasopisma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63868740":["Tym razem do lombardu trafia zaginione zdj\u0119cie autorstwa s\u0142ynnego ameryka\u0144skiego fotografa krajobraz\u00F3w, Ansela Adamsa. Nast\u0119pnie Rick i dziadek spotykaj\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 swojego jaguara XJ6. Luksusowe auto z 1987 roku podoba si\u0119 seniorowi rodu Harrison\u00F3w. Corey ogl\u0105da pi\u0142k\u0119 z autografami wszystkich zawodnik\u00F3w legendarnej dru\u017Cyny Chicago Bears z 1942 roku. W tym odcinku pojawia si\u0119 tak\u017Ce wydanie gazety \"Chicago Tribune\" z 3 listopada 1848 z nag\u0142\u00F3wkiem na pierwszej stronie b\u0142\u0119dnie og\u0142aszaj\u0105cym pora\u017Ck\u0119 Trumana w wyborach prezydenckich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63868741":["Chicago","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0d61306f2f84f1f6b8120cdcfcb9e347",["N"]],"63868742":["Meksyk","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1f852fe94e8ebd96000ce81343c460f8",["N"]],"63868743":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63868744":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63868745":["Na tropie Shermana Armii Czerwonej
Ekipa programu odwiedza Fitowo, aby zbada\u0107 intryguj\u0105cy temat. W ubieg\u0142ym roku poszukiwacze ju\u017C odwiedzili t\u0119 miejscowo\u015B\u0107 i z powodzeniem przeprowadzili swoj\u0105 misj\u0119, by\u0107 mo\u017Ce uda im si\u0119 powt\u00F3rzy\u0107 sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63868746":["Tajemnica dna Narwi
Prowadz\u0105cy program usi\u0142uj\u0105 rozwik\u0142a\u0107 tajemnic\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z legend\u0105 jeszcze z czas\u00F3w potopu szwedzkiego. Potrzebuj\u0105 dowod\u00F3w, a one mog\u0105 by\u0107 ukryte na dnie Narwi w pobli\u017Cu \u0141om\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63868747":["Mierzeja
Mierzeja Wi\u015Blana i dramatyczne wydarzenia, kt\u00F3re rozegra\u0142y si\u0119 w pobli\u017Cu niej podczas II wojny \u015Bwiatowej, to jeden z najwa\u017Cniejszych temat\u00F3w zainteresowa\u0144 badaczy zajmuj\u0105cych si\u0119 latami 1939-1945. Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak sprawdz\u0105, czy na tym przekopanym wzd\u0142u\u017C i wszerz niewielkim obszarze mo\u017Cna jeszcze znale\u017A\u0107 co\u015B ciekawego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6072c6211f3101036ef2ca3694800f66",["N"]],"63868748":["W\u0142oc\u0142awek
W wielu punktach skupu z\u0142omu we W\u0142oc\u0142awku pojawi\u0142y si\u0119 kule armatnie. Wygl\u0105daj\u0105 na bardzo stare. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak spr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kto dostarczy\u0142 dawne pociski na z\u0142om. Mi\u0142o\u015Bnicy historii ustalaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, z jakiego okresu pochodz\u0105 i w jaki spos\u00F3b znalaz\u0142y si\u0119 na dnie Wis\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a99d3fc28659606b716136998e58879d",["N"]],"63868749":["Intersport
Marek nale\u017Cy do trzyosobowego zarz\u0105du Intersportu, pod szyldem kt\u00F3rego dzia\u0142a prawie pi\u0119\u0107 i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca sklep\u00F3w na \u015Bwiecie. To w\u0142a\u015Bnie on we\u017Amie udzia\u0142 w programie. Wcieli si\u0119 w sta\u017Cyst\u0119 Adama i sprawdzi, co nale\u017Ca\u0142oby zrobi\u0107, by biznes dzia\u0142a\u0142 sprawniej. W firmowym salonie w stolicy zostanie mu powierzona m.in. obs\u0142uga zam\u00F3wie\u0144 ze sklepu internetowego.","","",[]],"63868750":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["AD"]],"63868751":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"63868752":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["AD"]],"63868753":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105da codzienna praca policjant\u00F3w. Kamera podgl\u0105da ich rutynowe czynno\u015Bci, towarzyszy im w czasie odpraw, zorganizowanych zasadzek, w zatrzymaniach, po\u015Bcigach i kontrolach. Widzowie obserwuj\u0105 sposoby planowania, obmy\u015Blania strategii, zarz\u0105dzania czasem i radzenia sobie ze stresem. Przekonuj\u0105 si\u0119, jak trudny jest to zaw\u00F3d.","","",["N"]],"63868754":["Konw\u00F3j gangu z\u0142odziei
Ekipa filmowa bierze udzia\u0142 w akcji zatrzymania zorganizowanej grupy przest\u0119pczej z okolic Szczecina. Gang z\u0142odziei dokonywa\u0142 kradzie\u017Cy samochod\u00F3w na terenie Niemiec. Policji udaje si\u0119 zaskoczy\u0107 przest\u0119pc\u00F3w w ich kryj\u00F3wce, zorganizowanej w starej masarni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f4429f049361c719ae8609b3de1244bf",["N"]],"63868755":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63868756":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63868757":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie niewyja\u015Bnione sprawy. Pierwsza z nich dotyczy zab\u00F3jstwa starszego m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry opiekowa\u0142 si\u0119 domem nale\u017C\u0105cym do pewnego g\u00F3rala czasowo przebywaj\u0105cego w USA. W 2009 roku w Lud\u017Amierzu ko\u0142o Nowego dosz\u0142o do podw\u00F3jnej zbrodni, pilnuj\u0105cy domu 76-letni Stefan Chowaniec by\u0142 jedn\u0105 z ofiar. Druga ze spraw dotyczy zab\u00F3jstwa prostytutki w okolicach Lutola Suchego. Sporz\u0105dzony portret pami\u0119ciowy podejrzanego zostanie opublikowany w programie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c816c8ae30360c6650bb576a2a8bb618",["N"]],"63868758":["Andrzej Staszek znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu w 2002 roku. Nied\u0142ugo po tym zdarzeniu policja znalaz\u0142a pod Lublinem spalony samoch\u00F3d zaginionego. Nikt nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce mistrz Polski w judo zosta\u0142 zamordowany. Micha\u0142 Fajbusiewicz wraz z \u017Con\u0105 sportowca i policj\u0105 bada spraw\u0119. Nast\u0119pnie dziennikarz \u015Bledczy omawia spraw\u0119 zab\u00F3jstwa pracownicy sklepu przemys\u0142owego w Sosnowcu. Najprawdopodobniej dwaj bandyci zamordowali sprzedawczyni\u0119 dla skradzionych 400 z\u0142otych. Prowadz\u0105cy opublikuje portret pami\u0119ciowy jednego ze sprawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e8776e804686fc7906ce4babffdbf4eb",["N"]],"63868759":["Micha\u0142 Fajbusiewicz bada dwa zab\u00F3jstwa. Na pro\u015Bb\u0119 bliskich zamordowanej w Gliwicach lekarki dziennikarz \u015Bledczy powraca do wydarze\u0144 z 1999 roku. Przed tragedi\u0105 w gabinecie ofiary kilkakrotnie pojawia\u0142 si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3rego portret pami\u0119ciowy zostanie opublikowany w programie. Nast\u0119pnie Fajbusiewicz analizuje spraw\u0119 morderstwa kierowcy z bazy transportowej w Lublinie. Gdy kolega z pracy ofiary wyje\u017Cd\u017Ca\u0142 z rodzin\u0105 na urlop i poprosi\u0142 kierowc\u0119, by zaopiekowa\u0142 si\u0119 jego domem. Po kilku dniach w\u0142a\u015Bnie w tym budynku dokonano zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a916be369d245785d61949ace0f55a0c",["N"]],"63868760":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"63868761":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"63868762":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"63868763":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63868764":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63868584":["Mama Ma\u0142gorzata i c\u00F3rka Paulina zagl\u0105daj\u0105 do stajni. Pa\u0144stwo Olejniczakowie prowadz\u0105cy swoje gospodarstwo w Wielkopolsce musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 m.in. pomidorami. W Kujbiedach w bocianim gnie\u017Adzie dorasta nowe pokolenie najbli\u017Cszych s\u0105siad\u00F3w rodziny Borys\u00F3w. Tymczasem w Drawnie Buchajczykowie b\u0119d\u0105 mie\u0107 okazj\u0119, by wypr\u00F3bowa\u0107 now\u0105 maszyn\u0119 przy koszeniu trawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63868585":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63868586":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63868587":["W Krzywow\u00F3lce, wsi w pobli\u017Cu Terespola, w jednym ze starych, drewnianych dom\u00F3w mieszka wielopokoleniowa rodzina: pani Anna, jej c\u00F3rka Patrycja z m\u0119\u017Cem i dwojgiem dzieci oraz dwaj synowie: 21-letni Mateusz i 3-letni Adam. M\u0105\u017C pani Anny niedawno zmar\u0142. Po jego \u015Bmierci Mateusz zrezygnowa\u0142 z wymarzonych studi\u00F3w i wr\u00F3ci\u0142 do rodzinnego domu, by pom\u00F3c mamie. Musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 niewielk\u0105 gospodark\u0105, z kt\u00F3rej wszyscy \u017Cyj\u0105. C\u00F3rka i zi\u0119\u0107 s\u0105 osobami niesamodzielnymi, po szkole specjalnej. Potrzebuj\u0105 wi\u0119c pomocy w wychowaniu dzieci. Warunki w jakich mieszka rodzina s\u0105 katastrofalne. Dom jest ciasny, zimny, z dziurawym dachem, a nieszczelne, dymi\u0105ce piece s\u0105 bardzo niebezpieczne. Mimo ci\u0119\u017Ckiej pracy Mateusza rodzina nie ma szans na to, by samodzielnie go wyremontowa\u0107 i poprawi\u0107 swoje warunki \u017Cyciowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63868588":["Indze coraz bardziej podoba si\u0119 Maks, ale nie daje mu tego po sobie pozna\u0107. Granie niedost\u0119pnej nie przynosi zamierzonego skutku. Pawe\u0142 proponuje Ance, by zmienili dom po to, by by\u0107 daleko od Marianny. Uwa\u017Ca, \u017Ce tylko tak uda mu si\u0119 przezwyci\u0119\u017Cy\u0107 nowe uczucie. \u017Bona jest w\u015Bciek\u0142a za jego samolubne podej\u015Bcie i odrzuca ten pomys\u0142. Niebawem s\u0105siedzi sk\u0142adaj\u0105 Strzeleckim wizyt\u0119. Chc\u0105 wsp\u00F3lnie z nimi \u015Bwi\u0119towa\u0107 rocznic\u0119 \u015Blubu. Anka niechc\u0105cy oblewa Mariann\u0119 barszczem. Pawe\u0142 uwa\u017Ca, \u017Ce zrobi\u0142a to z ch\u0119ci zemsty. Po upojnej nocy z Chrisem Zuza ma ogromne wyrzuty sumienia. Waha si\u0119, czy powiedzie\u0107 Ja\u015Bkowi prawd\u0119. Ku wielkiemu niezadowoleniu Patrycji Wika regularnie zabiera Klar\u0119 na spacery. Wiktor wci\u0105\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce niepotrzebnie si\u0119 martwi, tym bardziej, \u017Ce Wika, jako biologiczna matka, ma prawo widywa\u0107 si\u0119 z c\u00F3rk\u0105. W trakcie jednej z wizyt kobiety Klara nagle wybucha ogromnym p\u0142aczem. Doro\u015Bli zabieraj\u0105 niemowl\u0119 natychmiast do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4bf22f2946c0453e1d82c9537f0b390a",["N"]],"63868589":["Andrzej telefonicznie informuje Ing\u0119, \u017Ce Hania spad\u0142a ze ska\u0142ki na wycieczce szkolnej w g\u00F3rach. Kobieta decyduje si\u0119 natychmiast jecha\u0107 do Zakopanego. W drodze na dworzec natyka si\u0119 na Maksa, kt\u00F3ry oferuje swoj\u0105 pomoc w dotarciu na miejsce. Inga leci helikopterem pogotowia ratunkowego. Pawe\u0142 ma pretensje do Anki, \u017Ce pozwoli\u0142a Mariannie i To\u015Bce u nich nocowa\u0107. W ko\u0144cu jednak przyjmuje s\u0105siadki po kr\u00F3lewsku. Zniesmaczona jego zachowaniem Strzelecka postanawia po pracy nie wraca\u0107 do domu. Jasiek i Zuza czekaj\u0105 w szpitalu na wyniki tomografii. Spotykaj\u0105 Chrisa, kt\u00F3ry na kilka dni przyjecha\u0142 do Warszawy. Nie\u015Bwiadomy zasz\u0142o\u015Bci mi\u0119dzy nimi Jasiek zaprasza by\u0142ego lekarza \u017Cony na kolacj\u0119. Podczas przygotowa\u0144 Zuza usi\u0142uje sprawi\u0107, by Chris odwo\u0142a\u0142 wizyt\u0119. Patrycja znajduje na grobie by\u0142ej \u017Cony i synka Wiktora wieniec od Wiki. Jest zazdrosna o to, \u017Ce partner poinformowa\u0142 dawn\u0105 kochank\u0119, gdzie pochowana jest jego rodzina. M\u0119\u017Cczyzna jak zwykle bagatelizuje spraw\u0119. Wkr\u00F3tce mi\u0119dzy Patrycj\u0105 a Wik\u0105 dochodzi do sprzeczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/02d226a98f6451f99e3326ec06240095",["N"]],"63868590":["Szwondel
U Kiepskich zjawia si\u0119 Kupczyk. M\u0119\u017Cczyzna ma opini\u0119 wielkiego oszusta. Demonstruje Ferdkowi skonstruowane przez siebie urz\u0105dzenie. Jest to rondel do robienia szwindli, czyli szwondel. Podobno osoba, kt\u00F3rej w\u0142o\u017Cy si\u0119 go na g\u0142ow\u0119, spe\u0142ni wszystkie \u017Cyczenia osoby, kt\u00F3ra go tam umie\u015Bci\u0142a. Kupczyk zostawia Kiepskim szwondel do przetestowania. Ferdek z Waldusiem sprawdzaj\u0105 jego skuteczno\u015B\u0107 na Babce. Kobieta przekazuje im prawa do renty. Pa\u017Adzioch oddaje im sw\u00F3j bazarowy biznes. Halinka zobowi\u0105zuje si\u0119 biega\u0107 Ferdkowi po piwo ze \u015Bpiewem na ustach. Kiedy szcz\u0119\u015Bcie jest ju\u017C pe\u0142ne, pojawia si\u0119 Kupczyk z pewnym \u017C\u0105daniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4027",[]],"63868591":["Tyrtum Pyrtum
Ferdynand Kiepski wraz z s\u0105siadami postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 pierwsz\u0105 w Europie szko\u0142\u0119 kulturalnego spo\u017Cywania alkoholu. Kieruje nim ch\u0119\u0107 podniesienia poziomu polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce na \u015Bwiecie istnieje ju\u017C inna szko\u0142a tego typu. Plac\u00F3wki zaczynaj\u0105 ze sob\u0105 konkurowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4024",["N"]],"63868592":["Afera kryminalna
Ferdek martwi si\u0119 d\u0142ug\u0105 nieobecno\u015Bci\u0105 Mariana Pa\u017Adziocha. Podejrzewa, \u017Ce mog\u0142o mu si\u0119 sta\u0107 co\u015B z\u0142ego. Swoimi przeczuciami dzieli si\u0119 z Arnoldem Boczkiem. Obaj dochodz\u0105 wreszcie do wniosku, \u017Ce ich s\u0105siad zosta\u0142 zamordowany przez \u017Con\u0119. Wybucha wielka afera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4003",["N"]],"63868593":["Re\u017C.: Andrzej Konic, Janusz Morgenstern.
Kloss jedzie do Gda\u0144ska, by spotka\u0107 si\u0119 z nowym szefem siatki szpiegowskiej, tajemniczym Numerem 2. Najpierw musi jednak zebra\u0107 informacje na temat niewyja\u015Bnionej \u015Bmierci poprzedniego dow\u00F3dcy. Spotyka si\u0119 z Georgiem, kt\u00F3ry ma pom\u00F3c mu sprawdzi\u0107 pozosta\u0142ych cz\u0142onk\u00F3w siatki. Gdy upora si\u0119 ze swoim zadaniem, czeka go kolejna podr\u00F3\u017C, tym razem do Budapesztu. W poci\u0105gu spotyka W\u0119gierk\u0119 Mart\u0119 Kovacs, w kt\u00F3rej rozpoznaje w niej agentk\u0119 SS. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce ich spotkanie nie by\u0142o przypadkowe. Tymczasem Kloss otrzymuje rozkaz zlikwidowania angielskiego szpiega, kt\u00F3ry dzia\u0142a na terenie konsulatu w Istambule.","","",["N"]],"63868594":["Re\u017C.: Tom McGrath.
Pewnego dnia Timowi rodzi si\u0119 ma\u0142y braciszek. Ch\u0142opak od razu zauwa\u017Ca, \u017Ce maluch jest do\u015B\u0107 nietypowym dzieckiem. Nosi garnitur i teczk\u0119, zachowaniem przypomina typowego biznesmena, wreszcie przedstawia si\u0119 jako Szef. Bobas stanowi zagro\u017Cenie dla wypracowanej pozycji Tima w oczach rodzic\u00F3w. Kiedy pr\u00F3buje zmieni\u0107 uk\u0142ad si\u0142 w domu, poznaje szczeg\u00F3\u0142y spisku, kt\u00F3rego autorem jest jego m\u0142odszy brat. Aby uratowa\u0107 rodzic\u00F3w oraz ca\u0142y \u015Bwiat, Szef musi wtajemniczy\u0107 Tima w szczeg\u00F3\u0142y swojego planu. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osy postaciom u\u017Cyczyli m.in.: Krzysztof Banaszyk, Wojciech Paszkowski, Waldemar Barwi\u0144ski, Lidia Sadowa i Micha\u0142 Czernecki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848090.jpg","",[]],"63868595":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Mijaj\u0105 trzy lata od zwariowanego weekendu, kt\u00F3ry Lenny Feder sp\u0119dzi\u0142 w towarzystwie swoich najlepszych koleg\u00F3w z dzieci\u0144stwa - Marcusa, Roba, Erica i Kurta. Mimo \u017Ce spotkanie nast\u0105pi\u0142o w do\u015B\u0107 przykrych okoliczno\u015Bciach pogrzebu ulubionego trenera z czas\u00F3w szkolnych, m\u0119\u017Cczyzna wspomina je z rozrzewnieniem. W ko\u0144cu podejmuje decyzj\u0119 o opuszczeniu Los Angeles i przeprowadzce do rodzinnego miasteczka. Wkr\u00F3tce razem z \u017Con\u0105 Roxanne i dzie\u0107mi zamieszkuje na prowincji. Wreszcie jest bli\u017Cej przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy tak\u017Ce maj\u0105 swoje rodziny. Ponowne spotkanie zn\u00F3w budzi w Lennym i jego kolegach m\u0142odzie\u0144cz\u0105 fantazj\u0119. Kolejne szalone pomys\u0142y przyjaci\u00F3\u0142 na czele z imprezowaniem przy d\u017Awi\u0119kach hit\u00F3w z lat osiemdziesi\u0105tych, wyg\u0142upami na pla\u017Cy czy nieudolnymi flirtami nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak ich bliskim. Zar\u00F3wno \u017Cony, jak i dzieci jasno daj\u0105 im do zrozumienia, \u017Ce statecznym m\u0119\u017Com i ojcom nie przystoi takie niem\u0105dre zachowanie. W ko\u0144cu ostatniego dnia szko\u0142y Feder i jego lekkomy\u015Blni koledzy dostaj\u0105 gorzk\u0105 lekcj\u0119 \u017Cycia od swoich w\u0142asnych pociech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170063.jpg","",["N"]],"63868596":["Re\u017C.: Jonathan Mostow.
Chocia\u017C Bruce Willis najbardziej znany jest z r\u00F3l twardzieli w mocno osadzonych we wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci filmach sensacyjnych, zaskakuj\u0105co dobrze wypada tak\u017Ce w kinie akcji spod znaku science fiction. Przyk\u0142adem tego jest jego udzia\u0142 w filmie \"12 ma\u0142p\" z 1995 roku czy te\u017C w powsta\u0142ym dwa lata p\u00F3\u017Aniej \"Pi\u0105tym elemencie\". Tym razem hollywoodzki gwiazdor stworzy\u0142 ciekawa kreacj\u0119 w produkcji re\u017Cysera Jonathana Mostowa, tw\u00F3rcy mi\u0119dzy innymi tak widowiskowych hit\u00F3w, jak \"U-71\" czy \"Terminator 3: Bunt maszyn\". Bli\u017Cej nieokre\u015Blona przysz\u0142o\u015B\u0107. Ludzie \u017Cyj\u0105 w zupe\u0142nej izolacji i utrzymuj\u0105 ze sob\u0105 kontakt jedynie za po\u015Brednictwem robot\u00F3w zwanych surogatami. Zosta\u0142y one stworzone jako doskonalsze wersje swoich ludzkich odpowiednik\u00F3w. W tym niemal idealnym \u015Bwiecie nie ma miejsca na przemoc, bowiem tw\u00F3rcy robot\u00F3w bardzo d\u0142ugo pracowali, aby j\u0105 wyeliminowa\u0107. Niespodziewanie jednak w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zostaj\u0105 zniszczone dwa surogaty, a nast\u0119pnie w wyniku obra\u017Ce\u0144 gin\u0105 ludzie, kt\u00F3rzy nimi kierowali. Agent FBI Tom Greer wraz ze swoj\u0105 partnerk\u0105 Jennifer Peters rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce zab\u00F3jstwa dokonano prototypowym rodzajem broni, kt\u00F3ra jest w stanie jednocze\u015Bnie pozbawi\u0107 \u017Cycia surogata i jego operatora. Nowoczesna technologia obraca si\u0119 przeciwko ludziom. Trop wiedzie do firmy, kt\u00F3ra stworzy\u0142a surogat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178985.jpg","",["N"]],"63868597":["Re\u017C.: McG.
Ethan Renner z CIA to specjalista od zwalczania terroryzmu. Obecnie bierze udzia\u0142 w operacji maj\u0105cej zapobiec sprzeda\u017Cy bomby zamachowcom. Nie kryje zaskoczenia, gdy dowiaduje si\u0119 o chorobie. Specjali\u015Bci nie daj\u0105 mu szans na wyleczenie. Zosta\u0142o mu tylko kilka miesi\u0119cy \u017Cycia. W obliczu zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 \u015Bmierci Ethan postanawia wykorzysta\u0107 ostatni\u0105 szans\u0119 odbudowania relacji z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105, a tak\u017Ce dorastaj\u0105c\u0105 c\u00F3rk\u0105 Zoey, z kt\u00F3r\u0105 zerwa\u0142 kontakt, gdy\u017C nie chcia\u0142 jej nara\u017Ca\u0107. Niebawem nawi\u0105zuje z nim kontakt agentka Vivi Delay. Tajemnicza kole\u017Canka po fachu proponuje uk\u0142ad. Je\u015Bli w ci\u0105gu trzech dni namierzy on, a nast\u0119pnie zlikwiduje gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119 o pseudonimie Wilk, dostanie specyfik, dzi\u0119ki kt\u00F3remu ma szans\u0119 znacz\u0105co wyd\u0142u\u017Cy\u0107 swoje \u017Cycie. Renner zgadza si\u0119 na te warunki. Musi pogodzi\u0107 niebezpieczn\u0105 misj\u0119 w Pary\u017Cu z opiek\u0105 nad krn\u0105brn\u0105 c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3ra pod kilkudniow\u0105 nieobecno\u015B\u0107 matki zamierza zazna\u0107 wolno\u015Bci. Weterana agencji wywiadowczej czeka najwa\u017Cniejsza misja w \u017Cyciu, kt\u00F3ra sprawdzi zar\u00F3wno jego umiej\u0119tno\u015Bci zawodowe, jak i rodzicielskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178587.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6491fc9212be10137f3316040b2fc78f",[]],"63868598":["Re\u017C.: Steven Soderbergh.
Los Angeles, pocz\u0105tek lat 90. XX wieku. Erin Brockovich (Julia Roberts), dwukrotnie rozwiedziona, samotnie wychowuje troje dzieci - o\u015Bmioletniego Matthew, sze\u015Bcioletni\u0105 Katie i kilkumiesi\u0119czn\u0105 Beth. Jej sytuacja \u017Cyciowa jest rozpaczliwa. Nie ma wykszta\u0142cenia, jest bezrobotna i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Mimo to nie poddaje si\u0119. Pewnego dnia ulega wypadkowi samochodowemu. Mimo \u017Ce to nie ona spowodowa\u0142a kolizj\u0119, nie udaje jej si\u0119 wywalczy\u0107 w s\u0105dzie odszkodowania. Zdesperowana, wymusza na swoim adwokacie, Edzie Masrym (Albert Finney), by zatrudni\u0142 j\u0105 w swojej niedu\u017Cej kancelarii jako sekretark\u0119. Praca u prawnika okazuje si\u0119 punktem zwrotnym w jej \u017Cyciu. Porz\u0105dkuj\u0105c akta, Erin znajduje dokumenty \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce pot\u0119\u017Cny koncern Pacific Gas & Electric, znajduj\u0105cy si\u0119 w kalifornijskim miasteczku Hinkley, zatruwa \u015Brodowisko. Powoduje to bardzo ci\u0119\u017Ckie choroby u mieszkaj\u0105cych w pobli\u017Cu ludzi. Erin decyduje si\u0119 ujawni\u0107 \u015Bwiatu prawd\u0119. Wkr\u00F3tce dociera do os\u00F3b odpowiedzialnych za ska\u017Cenie. Za swoj\u0105 kreacj\u0119 Julia Roberts zosta\u0142a uhonorowana Oscarem i Z\u0142otym Globem. Nominacje do Oscara przyznano tak\u017Ce za najlepszy film, re\u017Cyseri\u0119, scenariusz i rol\u0119 drugoplanow\u0105 Alberta Finneya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170159.jpg","",["N"]],"63868599":["Gamer
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie Radka, mi\u0142o\u015Bnika gier komputerowych. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opakowi grozi\u0142 przedsi\u0119biorca, kt\u00F3ry nie darzy\u0142 go sympati\u0105, ale mimo to chcia\u0142 \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 do swojej dru\u017Cyny e-sportowej. Sprawa nabiera tempa, kiedy wychodzi na jaw, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie odbywa si\u0119 turniej, w kt\u00F3rym Radek mia\u0142 szans\u0119 zaj\u0105\u0107 pierwsze miejsce... W tym czasie z domu ucieka Zuza, c\u00F3rka Marty. Kuba ustala, \u017Ce dziewczyna wielokrotnie kontaktowa\u0142a si\u0119 z dilerem narkotyk\u00F3w. Nastolatka zapowiada, \u017Ce nie wr\u00F3ci do domu, dop\u00F3ki jej matka nie rozstanie si\u0119 z Kub\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"63868600":["Pierwsza kobieta
Zofia Makowska znajduje cia\u0142o swojego m\u0119\u017Ca, Igora. Wszystko wskazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 otruty w trakcie intymnego spotkania. \u015Aledczy ustaj\u0105 jednak, \u017Ce trucizna znajdowa\u0142a si\u0119 w whisky i wlano j\u0105 do alkoholu znacznie wcze\u015Bniej. Wszystkie tropy prowadz\u0105 do Olgi Krawczyk. Wkr\u00F3tce potem kobieta jednak r\u00F3wnie\u017C ginie. W\u00F3wczas g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Makowska. Agenci CW\u015A zak\u0142adaj\u0105, \u017Ce Zofii zale\u017Ca\u0142o na tym, aby zrzuci\u0107 podejrzenie na Olg\u0119. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Makowska tak\u017Ce by\u0142a ofiar\u0105 swojego partnera, Mariusza Klekota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",[]],"63868601":["Domek pod Palmami
CW\u015A prowadzi \u015Bledztwo w sprawie nag\u0142ej \u015Bmierci dw\u00F3ch studentek: Mai Solskiej i Diany Florek. Dziewczyny zosta\u0142y otrute, a substancj\u0119 dodano im do wina. Okazuje si\u0119, \u017Ce obie ofiary dorabia\u0142y jako prostytutki. Solska zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119 ze znanym w mie\u015Bcie imprezowiczem, Wiktorem Draganem. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 zleci\u0107 zab\u00F3jstwo kochanki szefowi ochrony ze swojej firmy, Klimczakowi. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ten mia\u0142 jedynie zap\u0142aci\u0107 kochance Wiktora za aborcj\u0119. Ochroniarz naprowadza jednak \u015Bledczych na trop drobnego oszusta Antoniego Bednarskiego, zwanego Banderasem. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce celem zab\u00F3jcy by\u0142a tylko Diana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",[]],"63868602":["Kierowca ze strachu przed drugim kierowc\u0105 przeje\u017Cd\u017Ca po nim samochodem \/ Czujnik czadu ratuje \u017Cycie mieszka\u0144com kamienicy
Marek spieszy si\u0119 do pracy, ale jazd\u0119 utrudniaj\u0105 mu korki i bezczelni kierowcy. Zdenerwowany m\u0119\u017Cczyzna postanawia wyprzedzi\u0107 jeden z samochod\u00F3w podczas zmiany pasa ruchu. M\u0119\u017Cczyzna za k\u00F3\u0142kiem zaczyna tr\u0105bi\u0107 i agresywnie jecha\u0107 za Markiem. W ko\u0144cu osi\u0142ek zaje\u017Cd\u017Ca mu drog\u0119 i wysiada z auta. Si\u0142\u0105 pr\u00F3buje dosta\u0107 si\u0119 do maszyny swojej ofiary. Aktorka amatorka Jagoda uczy si\u0119 tekstu na pami\u0119\u0107, podczas gdy zza okna zaczyna dobiega\u0107 g\u0142o\u015Bny, piskliwy d\u017Awi\u0119k. Kobieta ca\u0142kowicie go ignoruje, jednak s\u0105siedzi i jej ch\u0142opak postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107, co si\u0119 dzieje. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce mo\u017Ce to by\u0107 czujnik tlenku w\u0119gla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d5fcb3ab4a6f778ef5ab76ae3613bab7",["N"]],"63868547":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3f5e3f6c0540906014cbd30ea5adf780",["N"]],"63868548":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3d8ba38532d1a3245b560adfff9928bb",["N"]],"63868549":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/983e2f4514e1b3d577625455589ca5b4",["N"]],"63868550":["W tym odcinku Emil bierze pod lup\u0119 klasyczn\u0105 postaw\u0119 funkcjonariuszy, kt\u00F3rzy ze wzgl\u0119du na swoja pozycj\u0119 nie boj\u0105 si\u0119 \u0142ama\u0107 przepis\u00F3w. Ukazuje jak pracownik Stra\u017Cy Miejskiej w Warszawie zawraca na zakazie, a tak\u017Ce jak by\u0142y policjant z Bytomia \u0142amie przepisy, gdy\u017C nawet po zrzuceniu munduru jest pewien \u017Ce wymiga si\u0119 od odpowiedzialno\u015Bci. Tymczasem pracownicy GiDT znowu wystawiaj\u0105 mandaty niewinnym ludziom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ed38a1195d05637a6ffb96dd2a4fbb3a",["N"]],"63868551":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63868552":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63868553":["Pi\u0119kni i bogaci
Amatorka porannego joggingu zostaje zaatakowana przez trzech m\u0119\u017Cczyzn, b\u0119d\u0105cych pod wp\u0142ywem silnych \u015Brodk\u00F3w odurzaj\u0105cych. Przed gwa\u0142tem ratuje j\u0105 przypadkowy \u015Bwiadek, kt\u00F3ry p\u0142oszy sprawc\u00F3w. Niebawem dochodzi do kolejnego napadu na dziewczyn\u0119. Dowody prowadz\u0105 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa do znanego dilera narkotykowego. Policjanci staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiatkami spotkania Micha\u0142a z Dominik\u0105, policjantk\u0105 z wydzia\u0142u wewn\u0119trznego. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna chce j\u0105 wykorzysta\u0107 do w\u0142asnych cel\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63868554":["Twarde pi\u0119\u015Bci
Samoch\u00F3d potr\u0105ci\u0142 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry niebawem umiera w szpitalu z powodu ci\u0119\u017Ckich obra\u017Ce\u0144. Sekcja zw\u0142ok rzuca na spraw\u0119 nowe \u015Bwiat\u0142o. Okazuje si\u0119, \u017Ce przed wypadkiem ofiara zosta\u0142a skatowana. Detektywy rozpoczynaj\u0105 dochodzenie, w kt\u00F3re zamieszani b\u0119d\u0105 zar\u00F3wno bezdomni, jak i brutalni gangsterzy. Do sieci trafiaj\u0105 artyku\u0142y, kt\u00F3re oskar\u017Caj\u0105 Adama o \u0142ap\u00F3wkarstwo. Do m\u0119\u017Cczyzny zg\u0142asza si\u0119 dziennikarka, chc\u0105ca nawi\u0105za\u0107 z nim wsp\u00F3\u0142prac\u0119. Adam jest got\u00F3w zrobi\u0107 wszystko, by odzyska\u0107 swoje dobre imi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63868555":["Pary\u017C
O tym \u017Ce Pary\u017C ma dusz\u0119, nie trzeba nikogo przekonywa\u0107. Tylko \u017Ce duch tego miasta jest na tyle skomplikowany, \u017Ce przyje\u017Cd\u017Caj\u0105cy tu tury\u015Bci zapadaj\u0105 na tzw. syndrom paryski. Japo\u0144czyk\u00F3w stolica Francji w pe\u0142ni nie zadowala, W\u0142osi i tak uznaj\u0105, \u017Ce ich Rzym jest pi\u0119kniejszy, a Niemcy wytkn\u0105, \u017Ce miasto zakochanych jest wyj\u0105tkowo brudne. Tomasz Florkiewicz sprawdzi, czy syndrom ten dotkn\u0105\u0142 r\u00F3wnie\u017C mieszkaj\u0105cych tu Polak\u00F3w: hydraulika Rafa\u0142a, kt\u00F3ry przyjecha\u0142 do Pary\u017Ca, kiedy s\u0142ynny plakat z polskim hydraulikiem podbija\u0142 Europ\u0119; Ani\u0119, kt\u00F3rej m\u0105\u017C pracuje na wie\u017Cy Eiffla, dzi\u0119ki czemu ekipie programu uda\u0142o si\u0119 zobaczy\u0107 trzewia s\u0142ynnej metalowej konstrukcji; mikrobiologa Kamil\u0119, kt\u00F3ra wi\u0119cej wie o owocach morza ni\u017C Francuzi; oraz prezenterk\u0119 radiow\u0105 Agat\u0119, kt\u00F3ra tym razem stan\u0119\u0142a po drugiej stronie mikrofonu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f05ff1d6082f204b19f1a81db7ac268b",["N"]],"63868556":["Budapeszt
J\u0119zyk w\u0119gierski mo\u017Ce sprawia\u0107 trudno\u015Bci mieszka\u0144com Europy, poniewa\u017C - podobnie jak j\u0119zyk fi\u0144ski - nie nale\u017Cy do rodziny j\u0119zyk\u00F3w indoeuropejskich. A mimo to czworo bohater\u00F3w dzisiejszego odcinka: barman Pawe\u0142, manager w bran\u017Cy IT Jerzy, in\u017Cynier Emilia i nauczyciel Piotr zdecydowa\u0142o si\u0119 po\u0142ama\u0107 sobie j\u0119zyki i przeprowadzi\u0107 si\u0119 do Budapesztu. Mo\u017Ce jednak powiedzenie \"Polak, W\u0119gier - dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki\" ma w sobie ziarnko prawdy? W ko\u0144cu te dwa narody niegdy\u015B mia\u0142y jednego kr\u00F3la.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a83bbb65ada1b608fed33bcb4e4bd173",["N"]],"63868557":["Wiede\u0144
Wed\u0142ug wielu ranking\u00F3w najlepszym miejscem do \u017Cycia w Europie jest Wiede\u0144. By\u0107 mo\u017Ce stolica Austrii zdoby\u0142a uznanie za spraw\u0105 pysznej golonki, kt\u00F3ra kr\u00F3luje na wiede\u0144skich sto\u0142ach, a mo\u017Ce dzi\u0119ki muzyce, kt\u00F3ra \u0142agodzi obyczaje. Bohaterowie dzisiejszego odcinka przybyli do Wiednia, by spe\u0142ni\u0107 swoje marzenia. Tomek jest bas-barytonem, \u015Bpiewa w Operze Wiede\u0144skiej; Ania pracuje w galerii, gdzie mo\u017Cna kupi\u0107 obraz za 200 tys. euro; S\u0142awek prowadzi pensjonat; a Wojtek, dzi\u0119ki ci\u0119\u017Ckiej pracy, m\u00F3g\u0142 sobie kupi\u0107 harleya. Okazuje si\u0119, \u017Ce w stolicy Austrii naprawd\u0119 dobrze si\u0119 \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b3c67aec86bb2b0bf21f7ee512e0c4f",["N"]],"63868558":["Dublin
Podobno Irlandczyk\u00F3w i Polak\u00F3w wiele \u0142\u0105czy. Ekipa programu i Tomasz Florkiewicz sprawdzi, ile w tym stwierdzeniu jest prawdy. Po zielonej stolicy koniczynki oprowadz\u0105 ich Polacy, kt\u00F3rzy na stale mieszkaj\u0105 w Dublinie: motorniczy Tomek, ochroniarz Robert oraz kierowca Robert. Pierwszy z nich jest jednym w niewielu kierowc\u00F3w tramwaj\u00F3w w stolicy Irlandii, zw\u0142aszcza \u017Ce w Dublinie funkcjonuj\u0105 tylko dwie linie. Drugi z bohater\u00F3w zabra\u0142 ekip\u0119 programu na prawdopodobnie najbardziej kaloryczn\u0105 bu\u0142k\u0119 \u015Bwiata. Natomiast trzeci z pan\u00F3w pokaza\u0142 Tomaszowi Florkiewiczowi r\u00F3\u017Cne dzielnice Dublina, nie tylko te zielone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/88b69778740c4960904f368f53a07db1",["N"]],"63868559":["Blitzkrieg - zag\u0142ada 9 Dywizji
3 wrze\u015Bnia 1939 roku 9 Dywizja Piechoty by\u0142a ostatni\u0105 wielk\u0105 jednostk\u0105 Armii Pomorze. Chc\u0105c unikn\u0105\u0107 okr\u0105\u017Cenia dow\u00F3dca dywizji pu\u0142kownik Werobej prowadzi\u0142 swych ludzi szos\u0105 Tuchola-\u015Awiecie ku przeprawom na Wi\u015Ble. Tymczasem dow\u00F3dca niemieckiego XIX korpusu pancernego Heinz Guderian by\u0142 szybszy. Wyprzedzi\u0142 wycofuj\u0105ce si\u0119 wojska polskie i zamykaj\u0105c drog\u0119 odwrotu, uderzy\u0142 ze wszystkich stron. W ci\u0105gu czterech godzin 9 Dywizja Piechoty przesta\u0142a istnie\u0107. W\u00F3wczas zacz\u0119\u0142a si\u0119 kariera nowej taktyki, kt\u00F3ra zmieni\u0142a rozumienie wojny - Blitzkrieg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8fdd7a7696ade90e966c196817a84a80",["JM"]],"63868560":["Na tropie legionist\u00F3w marsza\u0142ka Pi\u0142sudskiego
I Wojna \u015Awiatowa dobiega\u0142a ko\u0144ca. W\u00F3wczas wykrwawieni zaborcy szukali sposobu na wzmocnienie swoich armii. Wiosn\u0105 1917 roku Niemcy zacz\u0119li organizowa\u0107 \"Polsk\u0105 Si\u0142\u0119 Zbrojn\u0105\" i postanowili w jej sk\u0142ad w\u0142\u0105czy\u0107 Legiony Polskie J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. Spowodowa\u0142o to konieczno\u015B\u0107 z\u0142o\u017Cenia przysi\u0119gi na wierno\u015B\u0107 cesarzowi Niemiec. Komendant Pi\u0142sudski wyda\u0142 tajne polecenie, aby legioni\u015Bci odmawiali sk\u0142adania tej przysi\u0119gi. Prawie 70 procent jego \u017Co\u0142nierzy zosta\u0142o internowanych. Szeregowcy trafili do obozu w Szczypiornie, a sam Pi\u0142sudski do twierdzy w Magdeburgu. Teren po obozie w Szczypiornie b\u0119d\u0105 eksplorowali prowadz\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a2ecac203ef16d0e7514512aa7aef976",["JM"]],"63868561":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63868562":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63868563":["Bob Blumer, pomys\u0142odawca kilku zadziwiaj\u0105cych kucharskich rekord\u00F3w Guinessa (m.in. przygotowanie 168 pizz w ci\u0105gu godziny i obranie 50 funt\u00F3w cebuli w niespe\u0142na trzy minuty), zabiera telewidz\u00F3w do oryginalnych i niekonwencjonalnych restauracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170106.jpg","",[]],"63868564":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177735.jpg","",[]],"63868565":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177735.jpg","",[]],"63868566":["Prow.: Yumi Araki.
Mieszkaj\u0105ca na co dzie\u0144 w Waszyngtonie dziennikarka Yumi Araki wraca do kraju, w kt\u00F3rym si\u0119 urodzi\u0142a. Obserwuje, jak wsp\u00F3\u0142czesna, patriarchalna Japonia odnajduje si\u0119 w rewolucyjnej erze prze\u0142amywania wielowiekowych wzorc\u00F3w kulturowych i spo\u0142ecznych. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107, co obecnie oznacza bycie Japo\u0144czykiem i jak niekt\u00F3rzy obywatele definiuj\u0105 swoj\u0105 przynale\u017Cno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177741.jpg","",[]],"63868567":["Prow.: Yumi Araki.
Mieszkaj\u0105ca na co dzie\u0144 w Waszyngtonie dziennikarka Yumi Araki wraca do kraju, w kt\u00F3rym si\u0119 urodzi\u0142a. Obserwuje, jak wsp\u00F3\u0142czesna, patriarchalna Japonia odnajduje si\u0119 w rewolucyjnej erze prze\u0142amywania wielowiekowych wzorc\u00F3w kulturowych i spo\u0142ecznych. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107, co obecnie oznacza bycie Japo\u0144czykiem i jak niekt\u00F3rzy obywatele definiuj\u0105 swoj\u0105 przynale\u017Cno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177741.jpg","",[]],"63868568":["31 sierpnia 1929 roku dosz\u0142o do prowokacji gliwickiej. 43-letni Franciszek Honiok zosta\u0142 odurzony zastrzykiem, przebrany w polski mundur i zastrzelony na terenie niemieckiej radiostacji - jego cia\u0142o mia\u0142o stanowi\u0107 dow\u00F3d, \u017Ce to Polacy stoj\u0105 za napadem. Jego \u015Bmier\u0107 pos\u0142u\u017Cy\u0142a jako stworzenie pretekstu do wybuchu konfliktu zbrojnego, kt\u00F3ry obj\u0105\u0142 wszystkie kontynenty opr\u00F3cz Antarktydy i kosztowa\u0142 \u017Cycie dziesi\u0105tk\u00F3w milion\u00F3w ludzi. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105 jednak, \u017Ce si\u0142y i liczby, kt\u00F3re doprowadzi\u0142y do wybuchu II wojny \u015Bwiatowej, powstawa\u0142y na d\u0142ugo wcze\u015Bniej i w odleg\u0142ych od granicy polsko-niemieckiej rejonach globu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178982.jpg","",[]],"63868569":["Gdy we wrze\u015Bniu 1939 roku Trzecia Rzesza napad\u0142a na Polsk\u0119, nikt - w\u0142\u0105czaj\u0105c w to Niemc\u00F3w - nie by\u0142 przygotowany do wojny. Hitler nie spodziewa\u0142 si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie zmuszony walczy\u0107 na dw\u00F3ch frontach. Jego genera\u0142owie jednak mieli plan na tak\u0105 ewentualno\u015B\u0107. Niemcy zaskoczyli \u015Bwiat now\u0105 strategi\u0105 - wojn\u0105 b\u0142yskawiczn\u0105. Zosta\u0142a ona opracowana jako spos\u00F3b zmuszenia wroga do szybkiej kapitulacji, tak aby si\u0142y niemieckie mog\u0142y przegrupowa\u0107 si\u0119, zanim zostan\u0105 zaatakowane z innej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178982.jpg","",[]],"63868570":["Dokument prezentuje zmieniaj\u0105c\u0105 si\u0119 rol\u0119 i pozycj\u0119 niemieckich kobiet w spo\u0142ecze\u0144stwie od p\u00F3\u017Anych lat 20. XX wieku do chwili doj\u015Bcia nazist\u00F3w do w\u0142adzy, kiedy w latach 1933-1939 sta\u0142y si\u0119 rodzicielkami czystej krwi niemieckich potomk\u00F3w. Kobiety zajmowa\u0142y si\u0119 g\u0142\u00F3wnie domem, wychowaniem i edukacj\u0105 dzieci oraz dbaniem o m\u0119\u017Ca. Nazistowski re\u017Cim przyni\u00F3s\u0142 jednak tymczasow\u0105 emancypacj\u0119 spo\u0142eczn\u0105 kobiet, gdy powierzono im niecodzienne obowi\u0105zki. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich wykonywa\u0142a powinno\u015Bci m\u0119\u017C\u00F3w, kt\u00F3rzy pojechali na front, a jeszcze inne uczestniczy\u0142y w zbrodniach III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178972.jpg","",[]],"63868571":["Dokument prezentuje zmieniaj\u0105c\u0105 si\u0119 rol\u0119 i pozycj\u0119 niemieckich kobiet w spo\u0142ecze\u0144stwie od p\u00F3\u017Anych lat 20. XX wieku do chwili doj\u015Bcia nazist\u00F3w do w\u0142adzy, kiedy w latach 1933-1939 sta\u0142y si\u0119 rodzicielkami czystej krwi niemieckich potomk\u00F3w. Kobiety zajmowa\u0142y si\u0119 g\u0142\u00F3wnie domem, wychowaniem i edukacj\u0105 dzieci oraz dbaniem o m\u0119\u017Ca. Nazistowski re\u017Cim przyni\u00F3s\u0142 jednak tymczasow\u0105 emancypacj\u0119 spo\u0142eczn\u0105 kobiet, gdy powierzono im niecodzienne obowi\u0105zki. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich wykonywa\u0142a powinno\u015Bci m\u0119\u017C\u00F3w, kt\u00F3rzy pojechali na front, a jeszcze inne uczestniczy\u0142y w zbrodniach III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178972.jpg","",[]],"63868572":["Tajemnica opuszczonej wioski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/065145a258ddb9274bed62aee70566b5",["JM"]],"63868573":["Bitwa pod Uzdowem
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski przeszukuj\u0105 pole bitwy pod Tannenbergiem, kt\u00F3rej przebieg zawa\u017Cy\u0142 na wyniku Wielkiej Wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e094dd00d1c0de8a403de6bb743b784b",["JM"]],"63868574":["W baraku razem z Hosem mieszka coraz wi\u0119cej ptak\u00F3w. Arek przegl\u0105da stare fotografie. Krzysztof Bross uwa\u017Ca za wspania\u0142e wszystkie kobiety, kt\u00F3re wytrwa\u0142y z nim w Bieszczadach. Robert szuka gawry nied\u017Awiedzi w skalistym zboczu poro\u015Bni\u0119tym lasem. Mariola lubi konne przeja\u017Cd\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63868575":["Robert sprawdza jaskinie w poszukiwaniu nied\u017Awiedzia. Czesi, kt\u00F3rzy ogl\u0105daj\u0105 serial, podarowali Hosowi nowy piecyk. Pani W\u0142adys\u0142awa przyjecha\u0142a w Bieszczady za m\u0119\u017Cem, kt\u00F3ry by\u0142 tu wozakiem i drwalem. Janek \"Samolot\" nie wycina starych buk\u00F3w. Uwa\u017Ca je za pomniki przyrody. J\u00F3zek Pola\u0144ski ponad 20 lat \u017Cy\u0142 w samotni na po\u0142oninach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63868576":["Morska Wigilia
Zaproszony do programu Przemys\u0142aw Saleta razem z autorami \"Taaakiej ryby\" wyrusza w rejs morski, aby zapolowa\u0107 na rybk\u0119 godn\u0105 wigilijnego sto\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f91a36ed312a57f4d032bd36728af4f3",["N"]],"63868577":["Sumowa corrida cz. 1
Jerzy Biedrzycki wyrusza do Hiszpanii nad rzek\u0119 Ebro, na po\u0142\u00F3w najwi\u0119kszych ryb s\u0142odkowodnych. Korzystaj\u0105c z pomocy miejscowego przewodnika, odkrywa tajemnice zwi\u0105zane z wyborem najkorzystniejszego \u0142owiska. Dowiaduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak przygotowa\u0107 sprz\u0119t na po\u0142\u00F3w suma. Ogromny dziki karp oraz wa\u017C\u0105cy 46 kg w\u0105sacz przekonuj\u0105, \u017Ce czas sp\u0119dzony w Katalonii jest pe\u0142en przyg\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a482c4110cef92c197e7bcb92e6036fb",["N"]],"63868578":["Umar\u0142e miasto
W dzisiejszym odcinku Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 tajemnic\u0119 Kostrzyna nad Odr\u0105, miasta niegdy\u015B zamo\u017Cnego i t\u0119tni\u0105cego \u017Cyciem. W 1945 roku broniono go do ostatniego \u017Co\u0142nierza, agonia miasta trwa\u0142a wiele tygodni. Mi\u0142o\u015Bnik zagadek historycznych zastanowi si\u0119, co zdecydowa\u0142o o zag\u0142adzie miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","",["JM"]],"63868579":["Westerplatte - inna prawda
Za\u0142oga Wojskowej Sk\u0142adnicy Tranzytowej na Westerplatte broni\u0142a przez siedem dni pustych magazyn\u00F3w przed inwazj\u0105 hitlerowc\u00F3w. Zgin\u0119\u0142o oko\u0142o 15 obro\u0144c\u00F3w, cho\u0107 dok\u0142adna liczba poleg\u0142ych nie jest znana. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, jaki sens mia\u0142a ich \u015Bmier\u0107 i czy walka o Westerplatte by\u0142a tylko symbolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b8eaeaa5736b55dbed084a70e0d38b3e",["JM"]],"63868580":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/449cfeadc00fd053fd9921d636c4b518",["N"]],"63868581":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/30bef5b2fec5c08a937c201d203e1c7d",["N"]],"63868582":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63868583":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63868915":["Gro\u017Any gangster, Vince Paig zostaje przedterminowo zwolniony z wi\u0119zienia. Psuje to plan Walkera, kt\u00F3ry chcia\u0142 sp\u0119dzi\u0107 romantyczny weekend z Alex. Obudzi\u0142y si\u0119 w nim wspomnienia z przesz\u0142o\u015Bci. Kiedy prowadzi\u0142 \u015Bledztwo w sprawie bandy Paiga, straci\u0142 w tragicznych okoliczno\u015Bciach ukochan\u0105 Ellen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63868916":["Niebezpieczny przest\u0119pca, Victor La Rue, trafi\u0142 przed oblicze s\u0105du. Alex i Trivette obserwuj\u0105 rozpraw\u0119, podczas kt\u00F3rej ma zosta\u0107 og\u0142oszony wyrok. Kiedy nadarza si\u0119 okazja, bandyta odbiera bro\u0144 jednemu ze stra\u017Cnik\u00F3w i zabija go. Wszyscy obecni na sali s\u0105dowej zostaj\u0105 zak\u0142adnikami. La Rue \u017C\u0105da okupu i mo\u017Cliwo\u015Bci bezpiecznego opuszczenia budynku. Mimo \u017Ce policjanci ochraniaj\u0105cy budynek wydaj\u0105 si\u0119 bezradni, Walker stawia czo\u0142a zab\u00F3jcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63868917":["M\u0142odzi ma\u0142\u017Conkowie, Ewelina i Grzegorz, wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Od kilku lat staraj\u0105 si\u0119 wyremontowa\u0107 stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105. Do wyko\u0144czenia pozosta\u0142a \u0142azienka. Nale\u017Cy te\u017C zabezpieczy\u0107 rury z wod\u0105, by nie zamarza\u0142y zim\u0105. Poza tym brakuje toalety i prawdziwego ogrzewania. Chory na hemofili\u0119 ojciec rodziny nie jest w stanie zrobi\u0107 tego wszystkiego sam. Na pomoc spieszy ekipa programu. Go\u015Bciem specjalnym odcinka jest dziennikarz Pawe\u0142 Loroch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9a36cd656896492e7b3deaab3fd2a74c",["JM"]],"63868918":["Kacper zajmuje oficjalnie stanowisko ordynatora nowego oddzia\u0142u w przychodni Gra\u017Cyny. Jest zadowolony i pe\u0142en pomys\u0142\u00F3w na rozw\u00F3j kliniki. Jego rado\u015B\u0107 nie trwa jednak d\u0142ugo, gdy\u017C jak si\u0119 okazuje, kto\u015B dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 sporego zaniedbania. Gra\u017Cyna obarcza o nie win\u0105 Marysi\u0119. Dorota powoli dochodzi do siebie po porodzie. Zaczyna nawet my\u015Ble\u0107 o powrocie do pracy, gdy\u017C podczas opieki nad dzieckiem nie ma kontaktu z doros\u0142ymi, czego bardzo jej brakuje. Postanawia wraz z Arturem rozpocz\u0105\u0107 poszukiwania niani. To nie lada wyzwanie. Ewelina stara si\u0119 pocieszy\u0107 Masz\u0119, kt\u00F3ra martwi si\u0119 o Bo\u017Cen\u0119, ca\u0142y czas b\u0119d\u0105c\u0105 pod wp\u0142ywem kata. Na widzenie przychodzi ona ze \u015Bladami pobicia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63868919":["Tulipan
Kinga jest zamo\u017Cna, ale nieszcz\u0119\u015Bliwa, poniewa\u017C robi\u0105c karier\u0119, przegapi\u0142a moment, by za\u0142o\u017Cy\u0107 rodzin\u0119. Zrozumia\u0142a, \u017Ce to ostatni dzwonek, je\u015Bli chce mie\u0107 dziecko. Problem w tym, \u017Ce nie ma partnera. Zwierza si\u0119 siostrze, ale nie otrzymuje od niej wsparcia. Rozumie j\u0105 tylko przyjaciel, Karol, kt\u00F3ry jest gejem i pracuje jako mened\u017Cer w jej agencji. Wkr\u00F3tce Kinga poznaje Filipa przez portal randkowy. Ma wra\u017Cenie, \u017Ce spotka\u0142a bratni\u0105 dusz\u0119. M\u0119\u017Cczyzna pracuje jako kurier. Kinga zatrudnia go w swojej firmie, obsypuje prezentami, kupuje drogi samoch\u00F3d. Edyta ostrzega siostr\u0119, \u017Ce ch\u0142opak j\u0105 wykorzystuje. Niebawem para zaczyna stara\u0107 si\u0119 o dziecko. Kt\u00F3rego\u015B dnia Kinga odkrywa, \u017Ce Filip dostaje dziwne telefony. M\u0119\u017Cczyzna t\u0142umaczy, \u017Ce n\u0119ka go by\u0142y wsp\u00F3lnik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"63868920":["Matczyna ciekawo\u015B\u0107
Alicja i Jan Kowalewscy przyja\u017Ani\u0105 si\u0119 z s\u0105siadami, Karolin\u0105 i jej partnerem Stefanem. Pewnego dnia syn Kowalewskich przynosi Karolinie egzemplarz swojej ksi\u0105\u017Cki z dedykacj\u0105. Stefan jest przekonany, \u017Ce jego wybranka ma romans z ch\u0142opakiem. Mi\u0119dzy kochankami dochodzi do k\u0142\u00F3tni, a nast\u0119pnego dnia Jan odkrywa krew na zderzaku samochodu s\u0105siadki. Podejrzewa, \u017Ce kobieta mog\u0142a zrobi\u0107 krzywd\u0119 m\u0119\u017Cowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007503.jpg","",["N"]],"63868921":["Ba\u0142agan z warzywami
Agnieszka od niedawna prowadzi w\u0142asny sklep z ekologiczn\u0105 \u017Cywno\u015Bci\u0105. Jej konkurentem jest Bogdan, kt\u00F3ry sprzedaje warzywa od 20 lat. Kobieta uwa\u017Ca jednak, \u017Ce jego produkty s\u0105 niezdrowe. Mi\u0119dzy sprzedawcami rodzi si\u0119 zaciek\u0142a rywalizacja. Sytuacja pogarsza si\u0119, kiedy oboje postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w wyborach do rady miejskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007503.jpg","",["N"]],"63868922":["Idzie kominiarz po drabinie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",["JM"]],"63868923":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63868924":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63868925":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63868926":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63868927":["Policjanci zostaj\u0105 wezwani do sprawy kradzie\u017Cy w sklepie spo\u017Cywczym. Sprawczyni\u0105 jest nastoletnia Nadia z o\u015Brodka dla m\u0142odzie\u017Cy. Zieli\u0144ski pr\u00F3buje z ni\u0105 porozmawia\u0107, aby pozna\u0107 motywy jej post\u0119powania. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy pijanego m\u0119\u017Cczyzny le\u017C\u0105cego w parku. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie \u017Cyje, ale nie ma to zwi\u0105zku z nadu\u017Cyciem alkoholu. Sprawdzaj\u0105c zapis monitoringu miejskiego, Zieli\u0144ski i G\u00F3ral odkrywaj\u0105, \u017Ce w pobli\u017Cu kr\u0119ci\u0142 si\u0119 znany policji miejscowy bezdomny, kt\u00F3ry obrabowa\u0142 denata. Funkcjonariusze ustalaj\u0105, \u017Ce w morderstwo mog\u0105 by\u0107 zamieszani cz\u0142onkowie rodziny denata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["N"]],"63868928":["Re\u017C.: Larry Teng.
Gubernator Denning zleca oddzia\u0142owi McGarretta dyskretne \u015Bledztwo w sprawie morderstwa prostytutki. Dziewczyn\u0119 znaleziono martw\u0105 w \u0142\u00F3\u017Cku kongresmena Chrisa Freeda. Polityk gdzie\u015B znikn\u0105\u0142. Tymczasem Danny idzie do s\u0105du, gdzie toczy si\u0119 sprawa o opiek\u0119 nad jego c\u00F3rk\u0105. Je\u015Bli uda mu si\u0119 uzyska\u0107 cz\u0119\u015Bciow\u0105 opiek\u0119 nad Grace, jej matka nie b\u0119dzie mog\u0142a wywie\u017A\u0107 dziewczynki z wyspy, na kt\u00F3r\u0105 funkcjonariusz przeprowadzi\u0142 si\u0119 z New Jersey tylko po to, by nie traci\u0107 kontaktu z dzieckiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63868929":["Re\u017C.: Peter Weller.
Hookman
W \u015Brodku dnia oficer hawajskiej policji zostaje zastrzelony przez snajpera. Ekipa \u015Bledczych rozpoczyna dochodzenie. Na miejscu zbrodni agenci znajduj\u0105 \u0142usk\u0119 z wygrawerowanym nazwiskiem ofiary. McGarrett jest przekonany, \u017Ce to dopiero pocz\u0105tek serii zaplanowanych zamach\u00F3w. Nie myli si\u0119. By\u0142y wi\u0119zie\u0144 w\u0142a\u015Bnie realizuje plan zemsty na policjantach, przez kt\u00F3rych straci\u0142 obie d\u0142onie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63868930":["Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca. M\u0119\u017Cczyzna rano wyszed\u0142 do salonu masa\u017Cu, w kt\u00F3rym pracuje, ale do niego nie dotar\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszukiwany wybra\u0142 wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci ze wsp\u00F3lnego ma\u0142\u017Ce\u0144skiego konta. Str\u00F3\u017Ce prawa namierzaj\u0105 telefon zaginionego. Trop prowadzi do parku. Tam znajduj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 nieprzytomnego. Nic nie pami\u0119ta i nie potrafi powiedzie\u0107, co sta\u0142o si\u0119 z pieni\u0119dzmi. Wojtek i Natalia interweniuj\u0105 w salonie fryzjerskim, w kt\u00F3rym jedna klientka atakuje drug\u0105 no\u017Cycami. Tymczasem Siostra Natalii niespodziewanie wyprowadza si\u0119 z domu. Policjantka dzwoni do Matyldy, aby pozna\u0107 powody tej decyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["N"]],"63868931":["Zamordowany zostaje student prawa, Darek. Wsp\u00F3\u0142lokator znalaz\u0142 go przypi\u0119tego do kaloryfera i pobrudzonego narkotykami. Siostra denata, Patrycja, twierdzi, \u017Ce Darek mia\u0142 powa\u017Cne problemy z sercem i stroni\u0142 od u\u017Cywek. Policja ustala, \u017Ce ch\u0142opak po\u017Cycza\u0142 du\u017Ce kwoty, kt\u00F3re inwestowa\u0142 w kryptowaluty. Jego niepowodzenia biznesowe rozz\u0142o\u015Bci\u0142y wierzycieli, co doprowadzi\u0142o do tragicznego fina\u0142u. Niebawem w podejrzanych okoliczno\u015Bciach znika Patrycja. Mo\u017Cliwe, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C ona zamieszana jest w \u015Bmier\u0107 brata. Tymczasem Daga i Lilka pr\u00F3buj\u0105 upora\u0107 si\u0119 z traum\u0105 zwi\u0105zan\u0105 ze spraw\u0105 Kasperskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",["N"]],"63868932":["W kolejnym odcinku programu widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak z ucieczk\u0105 przed po\u015Bcigiem Kuby, \u0141ukasza i Konrada poradz\u0105 sobie Micha\u0142 Wi\u015Bniewski, zaanga\u017Cowany w dzia\u0142alno\u015B\u0107 charytatywn\u0105 lider grupy Ich Troje, i jego c\u00F3rka Fabienne. Duet ubrany w uniform wi\u0119zienny bez pieni\u0119dzy czy telefon\u00F3w kom\u00F3rkowych b\u0119dzie musia\u0142 prosi\u0107 o pomoc przechodni\u00F3w. Jedn\u0105 z regu\u0142 gry jest zakaz poruszania si\u0119 jakimkolwiek \u015Brodkiem transportu d\u0142u\u017Cej ni\u017C 20 minut, dlatego wsparcie nieznajomych jest niezb\u0119dne. Micha\u0142 i Fabienne do\u015Bwiadcz\u0105 du\u017Co \u017Cyczliwo\u015Bci z ich strony. Piosenkarz b\u0119dzie zachwycony ich postaw\u0105. Dziewi\u0119tnastoletnia Fabienne ma bardzo dobre relacje z ojcem. To podobnie jak on artystyczna dusza. Po szkole chodzi na warsztaty taneczne i wyst\u0119puje u boku mamy, Marty Wi\u015Bniewskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165102.jpg","",[]],"63868933":["Re\u017C.: Jason Cabell.
Du\u017Ca partia kokainy przemycanej z Meksyku do Kanady przez Stany Zjednoczone zostaje zgubiona po drodze w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Przyw\u00F3dca kartelu przydziela do wyja\u015Bnienia tej sprawy swoich dw\u00F3ch zaufanych pracownik\u00F3w, Cooka oraz Mana. M\u0119\u017Cczy\u017Ani maj\u0105 za zadanie dowiedzie\u0107 si\u0119, na czym polega problem z prawid\u0142owym przekazem towaru i ustali\u0107, co sta\u0142o si\u0119 z zagubionym transportem kokainy. Udaj\u0105 si\u0119 w niebezpieczn\u0105 podr\u00F3\u017C. Przekraczaj\u0105 granice kolejnych pa\u0144stw, aby sprawdzi\u0107 funkcjonowanie skomplikowanego \u0142a\u0144cucha dostaw na rynku narkotykowym. Niebawem jednak sytuacja wymyka si\u0119 spod kontroli. Dwaj pos\u0142a\u0144cy mafii zostaj\u0105 bowiem namierzeni przez agent\u00F3w federalnych. Musz\u0105 zmyli\u0107 po\u015Bcig.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2044220.jpg","",[]],"63868934":["Prow.: Roman Awi\u0144ski.
Uczestnicy opowiadaj\u0105 kawa\u0142y, staraj\u0105c si\u0119 roz\u015Bmieszy\u0107 publiczno\u015B\u0107 w studiu i jury programu. Na jego czele stoi stand-uper Micha\u0142 Pa\u0142ubski, za\u015B pozostali cz\u0142onkowie zostaj\u0105 wybrani spo\u015Br\u00F3d widowni. Obok tytu\u0142u mistrza dowcipu, zwyci\u0119zca otrzyma nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105. Rywalizacja dzieli si\u0119 na trzy nast\u0119puj\u0105ce po sobie etapy. W pierwszym z nich mo\u017Cna zdoby\u0107 po 100 z\u0142 za ka\u017Cdy dowcip, w drugim 300 z\u0142, za\u015B w ostatniej cz\u0119\u015Bci 500 z\u0142 za ka\u017Cdy udany kawa\u0142. O ile w pierwszym i drugim etapie wystarczy przekona\u0107 do siebie wi\u0119kszo\u015B\u0107 juror\u00F3w, to w ostatnim wymagana jest jednog\u0142o\u015Bna aprobata wszystkich oceniaj\u0105cych. W roli prowadz\u0105cego wyst\u0119puje Roman Awi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145004.jpg","",["AD"]],"63868935":["Prow.: Roman Awi\u0144ski.
Uczestnicy opowiadaj\u0105 kawa\u0142y, staraj\u0105c si\u0119 roz\u015Bmieszy\u0107 publiczno\u015B\u0107 w studiu i jury programu. Na jego czele stoi stand-uper Micha\u0142 Pa\u0142ubski, za\u015B pozostali cz\u0142onkowie zostaj\u0105 wybrani spo\u015Br\u00F3d widowni. Obok tytu\u0142u mistrza dowcipu, zwyci\u0119zca otrzyma nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105. Rywalizacja dzieli si\u0119 na trzy nast\u0119puj\u0105ce po sobie etapy. W pierwszym z nich mo\u017Cna zdoby\u0107 po 100 z\u0142 za ka\u017Cdy dowcip, w drugim 300 z\u0142, za\u015B w ostatniej cz\u0119\u015Bci 500 z\u0142 za ka\u017Cdy udany kawa\u0142. O ile w pierwszym i drugim etapie wystarczy przekona\u0107 do siebie wi\u0119kszo\u015B\u0107 juror\u00F3w, to w ostatnim wymagana jest jednog\u0142o\u015Bna aprobata wszystkich oceniaj\u0105cych. W roli prowadz\u0105cego wyst\u0119puje Roman Awi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145004.jpg","",["N"]],"63868936":["Prow.: Roman Awi\u0144ski.
Uczestnicy opowiadaj\u0105 kawa\u0142y, staraj\u0105c si\u0119 roz\u015Bmieszy\u0107 publiczno\u015B\u0107 w studiu i jury programu. Na jego czele stoi stand-uper Micha\u0142 Pa\u0142ubski, za\u015B pozostali cz\u0142onkowie zostaj\u0105 wybrani spo\u015Br\u00F3d widowni. Obok tytu\u0142u mistrza dowcipu, zwyci\u0119zca otrzyma nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105. Rywalizacja dzieli si\u0119 na trzy nast\u0119puj\u0105ce po sobie etapy. W pierwszym z nich mo\u017Cna zdoby\u0107 po 100 z\u0142 za ka\u017Cdy dowcip, w drugim 300 z\u0142, za\u015B w ostatniej cz\u0119\u015Bci 500 z\u0142 za ka\u017Cdy udany kawa\u0142. O ile w pierwszym i drugim etapie wystarczy przekona\u0107 do siebie wi\u0119kszo\u015B\u0107 juror\u00F3w, to w ostatnim wymagana jest jednog\u0142o\u015Bna aprobata wszystkich oceniaj\u0105cych. W roli prowadz\u0105cego wyst\u0119puje Roman Awi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145004.jpg","",["N"]],"63868937":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"63868938":["Z jednej strony zwi\u0105zki zawodowe, prawa pracownicze, wy\u017Csze zarobki, z drugiej - nagrody dla ministr\u00F3w, trefne ustawy i konflikty w obozie rz\u0105dz\u0105cym. Prezes sam zap\u0119dzi\u0142 si\u0119 w kozi r\u00F3g. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy ma pomys\u0142 na rozwi\u0105zanie problem\u00F3w bia\u0142o-czerwonej dru\u017Cyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151992.jpg","",[]],"63868939":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63868940":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63868941":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63868942":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63868943":["Pod\u0142a zagrywka. Sklepik Paw\u0142a
Diablo i Serb zajmuj\u0105 si\u0119 zleceniem w\u0142a\u015Bciciela niewielkiego osiedlowego sklepiku, kt\u00F3rego kilkakrotnie obrabowano w ci\u0105gu ostatnich 4 tygodni. Po trzecim w\u0142amaniu firma ubezpieczeniowa wypowiedzia\u0142a umow\u0119 i w\u0142a\u015Bciciel nie mo\u017Ce ju\u017C liczy\u0107 na to, \u017Ce jego straty zostan\u0105 pokryte. Policji nie uda\u0142o si\u0119 dot\u0105d wpa\u015B\u0107 na \u017Caden \u015Blad. Tymczasem Ruda i Bibi pomagaj\u0105 rodzicom 15-latki, w imieniu kt\u00F3rej utworzono na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym publiczne wydarzenie maj\u0105ce si\u0119 odby\u0107 w jej domu. W efekcie tego zaproszenia na rzekom\u0105 imprez\u0119 przyby\u0142 blisko tysi\u0119czny t\u0142um, kt\u00F3ry zdemolowa\u0142 teren wok\u00F3\u0142 bloku. Policja stwierdzi\u0142a, \u017Ce nie dosz\u0142o do \u017Cadnego przest\u0119pstwa, a rodzice dziewczyny musz\u0105 pokry\u0107 koszt powsta\u0142ych szk\u00F3d, kt\u00F3ry wynosi 12 tysi\u0119cy z\u0142otych. C\u00F3rka zleceniodawc\u00F3w przysi\u0119ga, \u017Ce nie og\u0142asza\u0142a na portalu \u017Cadnej imprezy. Zobaczy\u0142a fa\u0142szywy post po dw\u00F3ch dniach i natychmiast go usun\u0119\u0142a, ale by\u0142o ju\u017C za p\u00F3\u017Ano. Rodzice podejrzewaj\u0105, \u017Ce stoi za tym osiedlowa banda nastolatek n\u0119kaj\u0105ca w ostatnim czasie ich c\u00F3rk\u0119 oraz jej kuzynk\u0119. Ruda i Bibi maja dowiedzie\u0107 si\u0119, kto tak naprawd\u0119 kryje si\u0119 za ca\u0142\u0105 spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1b1f3d01d6c2eb60e80cd1b30803cebb",["N"]],"63868944":["Kalifornia. M\u0142odzi, atrakcyjni ratownicy w Santa Monica pomagaj\u0105 potrzebuj\u0105cym i dbaj\u0105 o bezpiecze\u0144stwo k\u0105pi\u0105cych si\u0119 w tym miejscu os\u00F3b. Szefem zespo\u0142u jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), kt\u00F3ry samotnie wychowuje kilkunastoletniego syna, Hobiego. W jego \u017Cyciu osobistym nie brak atrakcyjnych m\u0142odych kobiet. Ozdob\u0105 jego grupy s\u0105 bowiem trzy wspania\u0142e dziewczyny: C.J. Parker (Pamela Anderson), Stephanie Holden (Alexandra Paul) i Caroline (Yasmine Bleeth). Do grupy nale\u017Cy te\u017C Matt Brody (David Charvet).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178975.jpg","",[]],"63868945":["Re\u017C.: Peter H. Hunt.
Hobie, syn Mitcha, marzy o skuterze wodnym. Ojciec nie chce mu go kupi\u0107, bo uwa\u017Ca, \u017Ce pojazdy te s\u0105 niebezpieczne. Tymczasem Hobie idzie na wagary na pla\u017C\u0119, gdzie dw\u00F3ch poznanych ch\u0142opak\u00F3w uczy go p\u0142ywa\u0107 na skuterze wodnym. Jeden z nich zderza si\u0119 z dziewczyn\u0105 na desce surfingowej, kt\u00F3ra w wyniku wypadku tonie. Sprawcy uciekaj\u0105. Hobie domy\u015Bla si\u0119, kim byli i idzie do nich. G\u0142\u00F3wny winowajca chce usun\u0105\u0107 niewygodnego \u015Bwiadka, kt\u00F3rego w ostatniej chwili ojciec ratuje z opresji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178975.jpg","",[]],"63868946":["Na treningu karate Andr\u00E9 walczy z uczniem o imieniu Olaf. Po pewnym czasie ch\u0142opiec umiera. Komendant oskar\u017Ca Andr\u00E9 o morderstwo i zawiesza w wykonywaniu obowi\u0105zk\u00F3w. Semir odkrywa, \u017Ce Olaf zmar\u0142 z powodu przedawkowania narkotyku o niewiadomym pochodzeniu. Okazuje si\u0119, \u017Ce \u015Bmier\u0107 ch\u0142opca by\u0142a zemst\u0105 Ungera - m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego Andr\u00E9 skaza\u0142 kiedy\u015B na wi\u0119zienie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"63868947":["W programie pojawi si\u0119 ciekawy projekt kuchni przemys\u0142owej na wynajem. To oferta skierowana do bloger\u00F3w, gastro-startup\u00F3w, kt\u00F3re zyskuj\u0105 miejsce do gotowania w rozs\u0105dnej cenie. Zaprezentowana zostanie kolejna ods\u0142ona quizu na temat poszczeg\u00F3lnych zwyczaj\u00F3w i zasad dobrego zachowania. Widzowie poznaj\u0105 sekrety bambusa - ro\u015Bliny, kt\u00F3ra ro\u015Bnie najszybciej na \u015Bwiecie i charakteryzuje si\u0119 wieloma przydatnymi w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciami. Obejrz\u0105 te\u017C reporta\u017C o 91-letnim policjancie, kt\u00F3ry by\u0142 jednym z pierwszych czarnosk\u00F3rych funkcjonariuszy w Stanach Zjednoczonych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63868948":["Partia
Krawczyk i Norek postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 parti\u0119 polityczn\u0105. Wpadli na taki pomys\u0142, poniewa\u017C ka\u017Cda zarejestrowana partia musi mie\u0107 w\u0142asny lokal s\u0142u\u017Cbowy. Ich plany jednak szybko si\u0119 komplikuj\u0105. Ich organizacja przyci\u0105ga podejrzanych i dziwacznych osobnik\u00F3w. Niekt\u00F3rzy z nich s\u0105 nawet niebezpieczni. Przyjaciele pr\u00F3buj\u0105 jako\u015B wybrn\u0105\u0107 z tej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/40ce9a957b97fc88289be1cec5b85b86",[]],"63868949":["Rendez-vous w ciemno
Krawczyk spotyka przypadkowo swojego dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y. Bolek jest bardzo nie\u015Bmia\u0142y i nie potrafi poderwa\u0107 \u017Cadnej dziewczyny. Bardzo cierpi z tego powodu. Karol postanawia mu pom\u00F3c. Jednak jego dzia\u0142ania wywo\u0142uj\u0105 zazdro\u015B\u0107 Aliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/38b4edc3ff586a464035d4c24bf24fca",[]],"63868950":["Zapa\u0142a nie odbiera telefon\u00F3w od Adama. Zdaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce kolega co\u015B przed nim ukrywa. Chce go wi\u0119c najpierw dobrze prze\u015Bwietli\u0107. Na komend\u0119 przychodzi zg\u0142oszenie dotycz\u0105ce pasa\u017Cera, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje z tajemnicz\u0105 walizk\u0105. Na dworcu okazuje si\u0119, \u017Ce w \u015Brodku podejrzanej torby znajduj\u0105 si\u0119 narkotyki. W drodze do aresztu policjanci zostaj\u0105 zaatakowani przez bandyt\u00F3w. Krzysztof zostaje poturbowany przez jednego z nich. Policjanci trac\u0105 towar i zatrzymanego. Jaskowska wzywa Wydzia\u0142 do Walki z Narkotykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4fbde5fcf846ba636ea8639275dd986d",["N"]],"63868951":["Dla dobra syna\/Kleryk w opa\u0142ach
Do biura Septagonu zg\u0142asza si\u0119 Marianna Nowak. Kobieta martwi si\u0119 o swojego nastoletniego wnuka Paw\u0142a, kt\u00F3rego nie ma w domu od dw\u00F3ch dni. Jej by\u0142a synowa, w og\u00F3le nie przejmuje si\u0119 tym znikni\u0119ciem. Diablo i Szef wybieraj\u0105 si\u0119 na osiedle, na kt\u00F3rym mieszka rodzina. Wypytuj\u0105 r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w o zaginionego ch\u0142opaka. Do detektyw\u00F3w przychodzi te\u017C ksi\u0105dz Jaros\u0142aw, kt\u00F3ry ma bardzo delikatn\u0105 spraw\u0119. Jego bratanek, Bartek, ma zosta\u0107 kap\u0142anem. Duchowny twierdzi, \u017Ce m\u0142ody cz\u0142owiek prowadzi bogate \u017Cycie towarzyskie i nie ma powo\u0142ania do tej s\u0142u\u017Cby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a076db149a2032f7bc245693e990b190",["JM"]],"63868952":["Mi\u0142o\u015B\u0107 nie zna wieku
49-letnia Kalina od czasu rozwodu zajmuje si\u0119 tylko prac\u0105, domem i nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0105. Perspektywa spotkania by\u0142ego m\u0119\u017Ca z atrakcyjn\u0105 i du\u017Co m\u0142odsz\u0105 partnerk\u0105 na imprezie u wsp\u00F3lnych przyjaci\u00F3\u0142 sprawia, \u017Ce kobieta postanawia pos\u0142ucha\u0107 rady przyjaci\u00F3\u0142ki i skorzysta\u0107 z pomocy biura Anki. Przy pomocy dziewczyn Kalina przechodzi metamorfoz\u0119 - od\u015Bwie\u017Ca garderob\u0119, ma nowy makija\u017C i zmienia fryzur\u0119. Dostaje te\u017C dyskretne wsparcie Niny w dziedzinie medycyny estetycznej. Pracowniczki biura znajduj\u0105 rozw\u00F3dce m\u0142odszego od niej partnera. Fabian jest absolwentem polonistyki oraz studentem wydzia\u0142u aktorskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2149625.jpg","",["N"]],"63868953":["Re\u017C.: Wolfgang Dickmann.
Dochodzi do pot\u0119\u017Cnej eksplozji samochodu. J\u00FCrgen Tirnhoff odnosi bardzo powa\u017Cne obra\u017Cenia. Policja prowadzi w tej sprawie \u015Bledztwo. Prawdopodobnie zamach by\u0142 dzie\u0142em rosyjskiej mafii. W tym samym czasie grupa lekarzy morduje w szpitalu Tirnhoffa. W jednym z napastnik\u00F3w L\u00FCdwitz rozpoznaje Sergeja Limova, kt\u00F3ry prowadzi\u0142 z ofiar\u0105 podejrzane interesy. Rozpoczyna si\u0119 dramatyczny po\u015Bcig.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63868954":["Jedyny w swoim rodzaju
Danka opowiada Karolowi, \u017Ce jej znajomy ma ciekaw\u0105 teori\u0119 powodzenia finansowego. Zak\u0142ada ona, \u017Ce je\u015Bli wygl\u0105da si\u0119 na bogatego, wtedy mo\u017Cna takim si\u0119 sta\u0107. Karol oczywi\u015Bcie natychmiast przetwarza teori\u0119 w praktyk\u0119, przy czym czynnie wspomaga go Tadzio. Krawczyk zaprasza do domu bogatego biznesmena, \u017Ceby zawrze\u0107 z nim kontrakt stulecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/afcc17e6d44bed7fb1c3082d8b36bbca",[]],"63868955":["Sprawa dla dedektywa
Karol jest bardzo wzburzony. Opowiada \u017Conie, \u017Ce zauwa\u017Cy\u0142 w tramwaju Dank\u0119 ca\u0142uj\u0105c\u0105 si\u0119 z jakim\u015B nieznajomym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Przez to omal nie spowodowa\u0142 wypadku. Alina nie wierzy w opowie\u015Bci na temat swojej przyjaci\u00F3\u0142ki, tym bardziej, \u017Ce poprzedniego dnia hucznie obchodzi\u0142a rocznic\u0119 \u015Blubu. Wszystko wydaje si\u0119 jednak przemawia\u0107 na niekorzy\u015B\u0107 Danusi. W tej sytuacji Karol postanawia wr\u0119czy\u0107 przyjacielowi anonim. Nast\u0119pnie z Tadziem zatrudniaj\u0105 prywatnego detektywa, kt\u00F3ry ma wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/532e9c65cc1545db087d37d13ac9e079",[]],"63868956":["Ekipa przyjrzy si\u0119 z bliska specjalnym warunkom transportu medycznej marihuany. Pojawi si\u0119 quiz na temat kaloryczno\u015Bci potraw. Reporter odwiedzi zak\u0142ad produkuj\u0105cy znaki drogowe oraz tablice informacyjne. Widzowie us\u0142ysz\u0105 opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bniku lotnictwa, kt\u00F3ry postawi\u0142 sobie przed domem stary samolot i urz\u0105dza w nim ekskluzywny hotel. Nie zabraknie te\u017C r\u00F3\u017Cnych wersji zapiekanek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63868957":["Trzeci sezon kryminalnej serii dokumentalnej badaj\u0105cej przypadki prawdziwych morderstw, kt\u00F3rych sprawcy pogrzebali szcz\u0105tki swoich ofiar w ogrodach i na podw\u00F3rkach. Ka\u017Cdy odcinek programu to \u015Bledzenie policyjnych dochodze\u0144 oraz bezpo\u015Brednie relacje funkcjonariuszy i najbli\u017Cszych ofiar. Celem jest odkrycie motywacji i impuls\u00F3w, kt\u00F3re doprowadzi\u0142y do tych z\u0142owieszczych poch\u00F3wk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170242.jpg","",[]],"63868958":["Trzeci sezon kryminalnej serii dokumentalnej badaj\u0105cej przypadki prawdziwych morderstw, kt\u00F3rych sprawcy pogrzebali szcz\u0105tki swoich ofiar w ogrodach i na podw\u00F3rkach. Ka\u017Cdy odcinek programu to \u015Bledzenie policyjnych dochodze\u0144 oraz bezpo\u015Brednie relacje funkcjonariuszy i najbli\u017Cszych ofiar. Celem jest odkrycie motywacji i impuls\u00F3w, kt\u00F3re doprowadzi\u0142y do tych z\u0142owieszczych poch\u00F3wk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170242.jpg","",[]],"63868959":["Wach zwierza si\u0119 Walczakowi, \u017Ce straci\u0142a kontakt z Jurkiem. Znikn\u0105\u0142 z jej \u017Cycia, jakby zapad\u0142 si\u0119 pod ziemi\u0119. Kuba radzi jej zam\u00F3wi\u0107 taks\u00F3wk\u0119 i poprosi\u0107 o kierowc\u0119, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by rzuci\u0107 nowe \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119. Paulinie udaje si\u0119 wyci\u0105gn\u0105\u0107 cenne informacje od jednego z koleg\u00F3w Jurka. M\u0119\u017Cczyzna pono\u0107 zrezygnowa\u0142 ze znajomo\u015Bci z policjantk\u0105 z powodu z\u0142amanego serca. Tymczasem na komendzie pojawia si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zaniepokojone znikni\u0119ciem c\u00F3rki. Dziewczyna mia\u0142a przylecie\u0107 z Tokio, gdzie pracowa\u0142a jako modelka, jednak kontakt z ni\u0105 si\u0119 urwa\u0142. Para podejrzewa, \u017Ce c\u00F3rk\u0119 skrzywdzi\u0142 szejk, z kt\u00F3rym ma dziecko. W niedalekiej przesz\u0142o\u015Bci bogacz nawi\u0105za\u0142 kontakt z rodzin\u0105 by\u0142ej partnerki za po\u015Brednictwem prawnika, chc\u0105c potwierdzi\u0107 swoje ojcostwo. W toku \u015Bledztwa na jaw wychodz\u0105 fakty, kt\u00F3re zmieniaj\u0105 jego bieg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170184.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cffed00b2691321060f8776ac01da471",["N"]],"63868960":["Re\u017C.: Bryan Spicer.
Steve poznaje 13-letniego Ethana, zatrzymanego za wywo\u0142anie rozr\u00F3by na komendzie policji. Ch\u0142opiec wyznaje McGarrettowi, \u017Ce bardzo martwi si\u0119 o swojego ojca, kt\u00F3ry znikn\u0105\u0142 bez wie\u015Bci. \u015Aledczy rozpoczyna poszukiwania m\u0119\u017Cczyzny. W toku dochodzenia trafia na trop powa\u017Cniejszej sprawy. McGarrett i Cahterine zaczynaj\u0105 si\u0119 obawia\u0107, czy ojciec Ethana w og\u00F3le jeszcze \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63868961":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63868962":["Zdradliwa chwila wolno\u015Bci od ma\u0142\u017Ce\u0144skich wi\u0119z\u00F3w
Zaprzyja\u017Anione ma\u0142\u017Ce\u0144stwa: Michalina i Robert oraz Tatiana i Jarek co roku sp\u0119dzaj\u0105 razem wakacje. Tym razem m\u0119\u017Cczy\u017Ani nie s\u0105 zadowoleni i wci\u0105\u017C narzekaj\u0105 na swoje \u017Cony. Kobiety proponuj\u0105, by sp\u0119dzili urlop oddzielnie. Tatiana i Jarek - cho\u0107 rozdzieleni - zachowuj\u0105 umiar, ale Michalina i Robert imprezuj\u0105 na ca\u0142ego. M\u0119\u017Cczyzna zakochuje si\u0119 w Esmeraldzie i wkr\u00F3tce o\u015Bwiadcza \u017Conie, \u017Ce chce rozwodu. Druga para postanawia zrobi\u0107 wszystko, aby nie dopu\u015Bci\u0107 do rozpadu zwi\u0105zku znajomych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2113209.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bbd08cf4d9d8c1e38fd30c9162547967",["N"]],"63868963":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"63868964":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63868965":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63868966":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63868799":["Na pe\u0142nych obrotach
Biznesmen zostaje napadni\u0119ty, a jego luksusowe auto - skradzione. Detektywi podejrzewaj\u0105 pr\u00F3b\u0119 wy\u0142udzenia pieni\u0119dzy z ubezpieczenia. Po kontakcie z Okoniem ustalaj\u0105, \u017Ce w mie\u015Bcie wznowi\u0142a dzia\u0142alno\u015B\u0107 szajka z\u0142odziei samochodowych. Jej cz\u0142onkowie niedawno zako\u0144czyli odsiadk\u0119 w wi\u0119zieniu. Wkr\u00F3tce zaanga\u017Cowany w spraw\u0119 Oko\u0144 znika, a detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce policyjny informator mo\u017Ce mie\u0107 powi\u0105zania z grup\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63868800":["Fotografia
Konwojent znika z kilkoma milionami z\u0142otych. Jego partner z pracy r\u0119czy za niego i podejrzewa porwanie, natomiast w\u0142a\u015Bciciel agencji ochrony oskar\u017Ca go o kradzie\u017C. W mieszkaniu uciekiniera Olgierd i Krystian znajduj\u0105 zdj\u0119cie kobiety. Sprawdzaj\u0105, czy ma ona jakikolwiek zwi\u0105zek ze zdarzeniem. Ze wzgl\u0119du na du\u017C\u0105 rang\u0119 sprawy dowodzenie przejmuje \u0141ucja, odsuwaj\u0105c Krystiana. Chocia\u017C pocz\u0105tkowo Olgierd nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw, mi\u0119dzy nim a \u0141ucj\u0105 nawi\u0105zuje si\u0119 ni\u0107 sympatii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63868801":["Milczenie
Na policj\u0119 dzwoni kobieta z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Detektywi znajduj\u0105 j\u0105 pobit\u0105 i nieprzytomn\u0105 w mieszkaniu. Ofiara jednak odmawia przyj\u0119cia pomocy - twierdzi, \u017Ce straci\u0142a przytomno\u015B\u0107 podczas wieszania firanek. Rozwi\u0105zanie sprawy komplikuje fakt, \u017Ce s\u0105siedzi kobiety nie chc\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z policj\u0105, a jej m\u0105\u017C nagle znika... Tymczasem Natalia chce zrobi\u0107 Kubie niespodziank\u0119 i przychodzi do jego mieszkania ze \u015Bniadaniem. Drzwi otwiera jej Natasza, kt\u00F3ra wygl\u0105da na zadomowion\u0105 w mieszkaniu Roguza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63868802":["Re\u017C.: Ron Underwood.
W \u015Brodku nocy, podczas gwa\u0142townej burzy karetka, kt\u00F3r\u0105 Meredith i Alex transportowali niemowl\u0119 w inkubatorze, popsu\u0142a si\u0119 na drodze. Z powodu fatalnej widoczno\u015Bci wjecha\u0142 w nich samoch\u00F3d z kilkuosobow\u0105 rodzin\u0105. Lekarzom nic si\u0119 nie sta\u0142o, ale kierowca i pasa\u017Cerowie z rozbitego auta s\u0105 powa\u017Cnie ranni. Na oddzia\u0142 ratunkowy zostaj\u0105 wezwani wszyscy lekarze ze szpitala Seattle Grace. Najstarsza c\u00F3rka musi sama podj\u0105\u0107 decyzj\u0119, od kt\u00F3rej mo\u017Ce zale\u017Ce\u0107 \u017Cycie jej najbli\u017Cszych. Teddy nie wie jeszcze o \u015Bmierci Henry'ego i wzywa Cristin\u0119 do pomocy w przed\u0142u\u017Caj\u0105cej si\u0119 operacji. Lexie prosi kochank\u0119 Marka, specjalistk\u0119 w dziedzinie okulistyki, by uratowa\u0142a wzrok m\u0142odej pacjentce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"63868803":["Re\u017C.: Steve Robin.
Ben namawia Mirand\u0119, by z nim zamieszka\u0142a. W szpitalu odbywa si\u0119 ryzykowna operacja rozdzielenia bli\u017Ani\u0105t syjamskich. Najwybitniejsi spo\u015Br\u00F3d chirurg\u00F3w rozpoczynaj\u0105 prac\u0119 na sali operacyjnej, pozostali obserwuj\u0105 z widowni. W\u015Br\u00F3d widz\u00F3w jest te\u017C Cristina, na kt\u00F3rej Teddy w ten spos\u00F3b m\u015Bci si\u0119 za \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Ca. Nastoletni rodzice operowanych niemowl\u0105t - ku zgorszeniu Lexie - nie kryj\u0105 si\u0119 z czu\u0142o\u015Bciami na szpitalnej poczekalni. Zabieg przebiega sprawnie i lekarze og\u0142aszaj\u0105 sukces, gdy po rozdzieleniu pojawiaj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne komplikacje u jednej z dziewczynek. Alex wpada na genialny spos\u00F3b na uratowanie s\u0142abszej siostry. W tym czasie na izb\u0119 przyj\u0119\u0107 trafia nastolatek z ran\u0105 postrza\u0142ow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"63868804":["Re\u017C.: Mark Jackson.
O\u015Bmiu wybitnych chirurg\u00F3w uzna\u0142o kolejnego pacjenta szpitala Seattle Grace za przypadek beznadziejny. Derek i Lexie podejmuj\u0105 jednak wyzwanie. Spraw\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce operowany ma dziesi\u0119\u0107 lat i matka nie powiedzia\u0142a mu o chorobie nowotworowej. Ch\u0142opiec jest du\u017Co dojrzalszy ni\u017C jego r\u00F3wie\u015Bnicy i wiele rozumie. Richard \u015Bwi\u0119tuje wykonanie dziesi\u0119ciotysi\u0119cznej operacji. Miranda przygotowa\u0142a z tej okazji imprez\u0119 dla ca\u0142ego oddzia\u0142u. Wtedy jednak w szpitalu zjawia si\u0119 jego \u017Cona, Adele, kt\u00F3ra zn\u00F3w ma powa\u017Cne problemy z pami\u0119ci\u0105. Owen naciska na Meredith, by wybra\u0142a specjalizacj\u0119. Ona nie mo\u017Ce si\u0119 zdecydowa\u0107, co woli: neurochirurgi\u0119 czy po\u0142o\u017Cnictwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"63868805":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
Alternatywna rzeczywisto\u015B\u0107. Grace \u017Cyje i nie jest chora na alzheimera, kieruje szpitalem Seattle Grace. C\u00F3rka, Meredith, traktuje jej m\u0119\u017Ca, Richarda, jak swojego ojca. Callie jest \u017Con\u0105 Owena i z powodzeniem \u0142\u0105cz\u0105 prac\u0119 zawodow\u0105 z wychowaniem kilkuletniej c\u00F3rki. Zakompleksiona Miranda pozwala, by wszyscy na oddziale wchodzili jej na g\u0142ow\u0119. Addison (Kate Walsh) te\u017C pracuje w tym szpitalu i jest nieszcz\u0119\u015Bliwa w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie z Derekiem. Nikt nie lubi Cristiny. Najbli\u017Csz\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Meredith jest April. Natomiast uzale\u017Cniona od narkotyk\u00F3w Lexie w ci\u0119\u017Ckim stanie trafia na izb\u0119 przyj\u0119\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"63868806":["Kokosy z Wisienki
Mama Frani, Teresa (El\u017Cbieta Jarosik), zwyci\u0119\u017Ca z kole\u017Cankami w loterii. Postanawiaj\u0105 zainwestowa\u0107 wygran\u0105 w nowy film Skalskiego. Jednak pieni\u0105dze Teresy i jej kole\u017Canek nie wystarcz\u0105, by zrealizowa\u0107 projekt w ca\u0142o\u015Bci. Maks pr\u00F3buje zainteresowa\u0107 nim bogatego biznesmena, Lucjana Furmana (Andrzej Grabowski). Nie maj\u0105c o tym poj\u0119cia, Karolina nokautuje potencjalnego inwestora podczas walki o taks\u00F3wk\u0119. Aby go nie straci\u0107, Frania zamierza udawa\u0107 Karolin\u0119. Furman jest kobieciarzem i bardziej od interesu zajmuje go atrakcyjna negocjatorka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63868807":["Nie pami\u0119tam mamy
Maks co roku w Dzie\u0144 Matki organizuje swoim dzieciom mn\u00F3stwo atrakcji, aby nie my\u015Bla\u0142y o jego zmar\u0142ej \u017Conie, Annie. Tym razem zabiera je do klubu my\u015Bliwskiego pod Warszaw\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie odbywa si\u0119 tam konkurs pi\u0119kno\u015Bci. Frania chce wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142 razem z Zuzi\u0105. Podczas zabawy dziewczynka musi przyzna\u0107, \u017Ce Frania nie jest jej prawdziw\u0105 mam\u0105. Maks zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce nie powinien wymazywa\u0107 zmar\u0142ej \u017Cony z pami\u0119ci dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63868808":["Scenarzysta
Ada\u015B jest bardzo nieuprzejmy dla swojej nieatrakcyjnej kole\u017Canki z klasy, \u0141ucji. Frania robi mu z tego powodu wyrzuty. Przypadkowo spotyka na przystanku autobusowym dawnego koleg\u0119, Feliksa (Pawe\u0142 Burczyk). M\u0119\u017Cczyzna jest taks\u00F3wkarzem. Jak si\u0119 okazuje by\u0142 dr\u0119czony przez Frani\u0119 w latach szkolnych i przez to ma emocjonalne problemy. Kobieta czuje si\u0119 winna i umawia z nim na randk\u0119. Szcz\u0119\u015Bliwy Feliks prosi j\u0105 o r\u0119k\u0119. Gdy dostaje odmown\u0105 odpowied\u017A, chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Aby go od tego odwie\u015B\u0107, Frania pr\u00F3buje zainteresowa\u0107 Maksa scenariuszem filmowym, kt\u00F3ry napisa\u0142 Feliks.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63868809":["Kl\u0105twa Czerwonego Kapturka
Za kilka dni minie rok od podj\u0119cia przez niani\u0119 pracy u Skalskiego. Ma\u0142gosia i Adam szukaj\u0105 dla niej prezentu. Frania jest przekonana, \u017Ce z tej okazji dostanie upominek tak\u017Ce od Maksa, jednak m\u0119\u017Cczyzna nie pami\u0119ta o wydarzeniu i w uroczystym dniu wybiera si\u0119 do Krakowa po odbi\u00F3r nagrody. W mi\u0119dzyczasie niania podejmuje si\u0119 opieki nad \u017Ce\u0144skim zast\u0119pem zuch\u00F3w z klasy Zuzi, zwanym Czerwonymi Kapturkami. Zabiera dziewczynki do Domu Pogodnej Staro\u015Bci, gdzie ka\u017Cda ma opiekowa\u0107 si\u0119 jedn\u0105 z bab\u0107. Dwie kolejno wybrane przez Zuzi\u0119 staruszki umieraj\u0105. Zrozpaczona dziewczynka chce z tego powodu wyst\u0105pi\u0107 z zast\u0119pu. Dopiero przyja\u017A\u0144 z pani\u0105 Apoloni\u0105 (Maria G\u0142adkowska) odwodzi j\u0105 od tego pomys\u0142u. Nadchodzi dzie\u0144 rocznicy. Frania jest obra\u017Cona na Maksa, \u017Ce zlekcewa\u017Cy\u0142 tak wa\u017Cny dla nich dzie\u0144. Konrad u\u015Bwiadamia pracodawcy, jak du\u017Cy pope\u0142ni\u0142 b\u0142\u0105d. Podczas telewizyjnej transmisji z wr\u0119czenia nagr\u00F3d Skalski dzi\u0119kuje Frani. Towarzysz\u0105ca mu Karolina mdleje na scenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63868810":["Eurokoko
Do mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 dociera smutna informacja. Sklep osiedlowy U Stasia ma zosta\u0107 zamkni\u0119ty. Ferdynand, kt\u00F3ry od lat kupowa\u0142 tam alkohol na kredyt, jest za\u0142amany. Postanawia zrobi\u0107 wszystko, co w jego mocy, by zapobiec likwidacji sklepu. W tym celu organizuje zbiorow\u0105 akcj\u0119 protestacyjn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77776cf985b7a6dfb5aa1b24d98783ed",["N"]],"63868811":["Stary ko\u0144
Prezes Koz\u0142owski spotyka w parku Mariol\u0119. M\u0119\u017Cczyzna jest pod wra\u017Ceniem jej urody i wdzi\u0119ku. Podczas wizyty w mieszkaniu Kiepskich odkrywa, \u017Ce dziewczyna jest nie tylko pi\u0119kna, ale tak\u017Ce uzdolniona wokalnie. Postanawia pom\u00F3c jej w karierze artystycznej. O wyst\u0119powaniu przed wielk\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 marzy tak\u017Ce niemniej utalentowana Jolasia, \u017Cona Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777fcf9c080169623ac669249c3d43e",["N"]],"63868812":["Jutro b\u0119dzie futro
Jolasia domaga si\u0119, by Waldek kupi\u0142 jej futro. Stawia mu ultimatum - je\u015Bli nie spe\u0142ni \u017Cyczenia \u017Cony, straci dost\u0119p do wsp\u00F3lnej sypialni. M\u0119\u017Cczyzna jest zrozpaczony. Na szcz\u0119\u015Bcie mo\u017Ce liczy\u0107 na Ferdynanda, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 prawdziwym znawc\u0105 kobiecej natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77776d2ea5d8571da2cfe38114da3bff",["N"]],"63868813":["Ciapciaki
Ferdynand i Halina jedz\u0105 chipsy przed telewizorem. W paczce znajduj\u0105 zdrapk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce los jest szcz\u0119\u015Bliwy i Kiepscy wygrywaj\u0105 spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Chc\u0105c jeszcze bardziej si\u0119 wzbogaci\u0107, kupuj\u0105 kolejne opakowania chips\u00F3w. Nak\u0142adaj\u0105 tak\u017Ce obowi\u0105zek ich spo\u017Cywania na Mariol\u0119 oraz Waldka i Jolasi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77776a6cbc5719dbcc2fb0ca4b045c42",["N"]],"63868814":["Kurze ziele
Arnold Boczek doznaje objawienia. Anio\u0142 rozkazuje mu porzuci\u0107 prac\u0119 rze\u017Anika i po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 pomocy cierpi\u0105cym. M\u0119\u017Cczyzna zostaje znachorem. Za wizyty nie pobiera od pacjent\u00F3w \u017Cadnej op\u0142aty. S\u0105siedzi, narzekaj\u0105cy na pa\u0144stwow\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 zdrowia, ch\u0119tnie korzystaj\u0105 wi\u0119c z jego us\u0142ug.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777461abfe9dedd57b4445d3576fdc1",["N"]],"63868815":["Widziad\u0142o
Pewnej nocy w mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 duch nieznajomego m\u0119\u017Cczyzny. Zaniepokojona rodzina opowiada o tym s\u0105siadom. Okazuje si\u0119, \u017Ce to samo widmo pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C u Pa\u017Adzioch\u00F3w. Ferdynand i Marian staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, kim jest zjawa i dlaczego zak\u0142\u00F3ca im spok\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/777723a32a0e3698bb63a410f2c76f45",["N"]],"63868816":["Piotr prze\u017Cywa inwazj\u0119 mr\u00F3wek w swoim \u015Bpiworze. Wywozi przyczep\u0119 na pustkowie, by przeprowadzi\u0107 w niej dezynsekcj\u0119. Hamlet p\u0142aci Zenonowi, by donosi\u0142 mu o kolejnych posuni\u0119ciach Piotra. Nie wierzy bowiem, \u017Ce przyjaciel naprawd\u0119 straci\u0142 ca\u0142y maj\u0105tek. Kiedy docieraj\u0105 do miejsca, w kt\u00F3rym stoi przyczepa, Hamlet dochodzi do wniosku, \u017Ce Piotr produkuje w \u015Brodku narkotyki. Zenon kupuje koz\u0119, kt\u00F3ra ma dostarcza\u0107 rodzinie mleka. Jadzia przechodzi metamorfoz\u0119 w salonie pi\u0119kno\u015Bci. Piotr rozpoczyna prac\u0119 menad\u017Cera w supermarkecie Hamleta. Janek chwali si\u0119 kolegom, \u017Ce spotyka si\u0119 ze starsz\u0105 kobiet\u0105. Zazdrosna Laura wynajmuje dresiarzy, kt\u00F3rzy maj\u0105 da\u0107 ch\u0142opakowi nauczk\u0119. Henryk zaczyna sprzedawa\u0107 kradzione ziemniaki. \u015Awietnie na nich zarabia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63868817":["Kierownik zaopatrzenia przekonuje Piotra, by oszukiwa\u0142 Hamleta. Kowalski nie zgadza si\u0119 na to i informuje o wszystkim przyjaciela. Rolnik, kt\u00F3rego okrad\u0142 Henryk, znajduje z\u0142odzieja na targu i robi mu awantur\u0119. W odwecie kradnie te\u017C ko\u0142a z samochodu Anny. Ostatecznie panowie zostaj\u0105 partnerami biznesowymi. Jadzia wraca do pracy po metamorfozie, kt\u00F3r\u0105 przesz\u0142a w salonie Milany. Prawie wszyscy s\u0105 pod wra\u017Ceniem nowego wizerunku Kowalskiej. Tylko Anna nie jest zadowolona, poniewa\u017C to na ni\u0105 spad\u0142a konieczno\u015B\u0107 zaj\u0119cia si\u0119 gospodarstwem. Zwi\u0105zek Nikodema i Diany przechodzi kryzys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63868818":["Nikodem oznajmia bliskim, \u017Ce po \u015Blubie zamierza rzuci\u0107 szko\u0142\u0119, znale\u017A\u0107 prac\u0119 i wyprowadzi\u0107 si\u0119 z domu. Jadwiga ka\u017Ce He\u0144kowi zacz\u0105\u0107 zarabia\u0107, by rodzin\u0119 by\u0142o sta\u0107 na wynaj\u0119cie m\u0142odym mieszkania. Anna wywozi do lasu przyczep\u0119 Piotra. W poje\u017Adzie ko\u0144czy si\u0119 jednak paliwo i ma\u0142\u017Conkowie s\u0105 na siebie skazani. Wsp\u00F3lna noc sp\u0119dzona w g\u0142uszy sprawia, \u017Ce Kowalscy ponowie si\u0119 do siebie zbli\u017Caj\u0105. Nikodem s\u0105dzi, \u017Ce Diana zmaga si\u0119 z depresj\u0105. Pr\u00F3buje pokaza\u0107 dziewczynie, jak bardzo mu na niej zale\u017Cy. Janek nadal spotyka si\u0119 z Laur\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63868819":["Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Diany i Nikodema. Trwaj\u0105 przygotowania do uroczysto\u015Bci. Jadzia przygotowuje elegancki obiad, a Anna zaprasza na wesele Alberta. M\u0119\u017Cczyzna proponuje, \u017Ce zap\u0142aci za przyj\u0119cie w restauracji i jedzie wraz z Kowalsk\u0105 wybra\u0107 odpowiedni lokal. Spotykaj\u0105 tam Piotra, kt\u00F3ry wpad\u0142 na dok\u0142adnie taki sam pomys\u0142. Sprowokowana drwinami Janka Diana wyznaje wszystkim, \u017Ce wcale nie chce wychodzi\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164359.jpg","",["N"]],"63868820":["Re\u017C.: Roger Kumble.
Trzy mieszkaj\u0105ce w Los Angeles przyjaci\u00F3\u0142ki - Christina Walters, Courtney Rockcliffe i Jane Burns s\u0105 samodzielne, niezale\u017Cne i wiedz\u0105, czego chc\u0105 - dobrej zabawy. W dzie\u0144 staraj\u0105 si\u0119 spe\u0142nia\u0107 swoje zawodowe ambicje, wieczorami za\u015B przemieniaj\u0105 si\u0119 w prawdziwe wampy, kt\u00F3re ruszaj\u0105 na podb\u00F3j nocnych klub\u00F3w. Ulubion\u0105 rozrywk\u0105 dziewczyn jest podrywanie, a nast\u0119pnie porzucanie facet\u00F3w. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, wierno\u015B\u0107 i stabilizacja s\u0105 nie dla nich. Boginie seksu interesuj\u0105 si\u0119 tylko niezobowi\u0105zuj\u0105cymi znajomo\u015Bciami. Najlepsza w podrywaniu jest atrakcyjna Christina, kt\u00F3ra nie zamierza biernie czeka\u0107 na swojego idealnego partnera i bez skrupu\u0142\u00F3w korzysta z przyjemno\u015Bci oferowanych przez r\u00F3\u017Cnych m\u0119\u017Cczyzn. Jednym z jej licznych kochank\u00F3w jest Peter Donahue. Pocz\u0105tkowo wydaje si\u0119 on kolejn\u0105 jednorazow\u0105 przygod\u0105 blond pi\u0119kno\u015Bci. Kiedy jednak po wsp\u00F3lnie sp\u0119dzonej nocy m\u0119\u017Cczyzna opuszcza miasto, Christina u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce zakocha\u0142a si\u0119 w nim. Uwodzicielka postanawia go odszuka\u0107. W szalonej podr\u00F3\u017Cy towarzyszy jej Courtney. Dziewczyny czeka wiele przyg\u00F3d, podczas kt\u00F3rych poznaj\u0105 one fascynuj\u0105ce osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178591.jpg","",["N"]],"63868821":["Re\u017C.: Roger Kumble.
Prequel przebojowej \"Szko\u0142y uwodzenia\", uwsp\u00F3\u0142cze\u015Bnionej adaptacji powie\u015Bci Pierre'a Choderlosa de Laclos \"Niebezpieczne zwi\u0105zki\". Szesnastoletni Sebastian Valmont (Robin Dunne) zostaje wyrzucony ze szko\u0142y. Zamieszkuje w rezydencji bogatego ojca (David McIlwraith), kt\u00F3ry powt\u00F3rnie si\u0119 o\u017Ceni\u0142. Tu poznaje swoj\u0105 now\u0105 siostr\u0119 Kathryn Merteuil (Amy Adams). R\u00F3\u017Cnice w ich wychowaniu s\u0105 przyczyn\u0105 wzajemnej nienawi\u015Bci i zaciek\u0142ej rywalizacji. Prawdziwe problemy pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak, kiedy ch\u0142opak zakochuje si\u0119 w jej rywalce, Danielle Sherman (Sarah Thompson). Kathryn chce za wszelk\u0105 cen\u0119 zniszczy\u0107 ich zwi\u0105zek. Cho\u0107 w filmie odczuwalny jest brak znanych z wcze\u015Bniejszej cz\u0119\u015Bci Sarah Michelle Gellar i Ryana Phillipe'a, a obraz zdegenerowania \"bananowej\" m\u0142odzie\u017Cy wydaje si\u0119 mniej frapuj\u0105cy, to zagorzali mi\u0142o\u015Bnicy pierwszej cz\u0119\u015Bci nie powinni si\u0119 rozczarowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091105.jpg","",["N"]],"63868822":["Szale\u0144stwo
Agent CW\u015A, Artur Kotowicz, spaceruje pod ambasad\u0105 Niemiec z transparentem \"Uwolni\u0107 ma\u0142\u017Ce!\". Gdy kilka os\u00F3b pr\u00F3buje go odgoni\u0107, wywi\u0105zuje si\u0119 b\u00F3jka, w wyniku kt\u00F3rej agent trafia do szpitala. Tam zostaje u niego zdiagnozowana schizofrenia. Pr\u00F3buj\u0105c zrozumie\u0107, dlaczego Kotowicz zachorowa\u0142, eksperci dowiaduj\u0105 si\u0119 o jego zwi\u0105zku z tajemnicz\u0105 kobiet\u0105. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna za\u017Cywa\u0142 bardzo silne \u015Brodki psychotropowe. Aby zapobiec zamachowi na jego \u017Cycie, Mazurek i Walczak porywaj\u0105 Kotowicza ze szpitala psychiatrycznego. W siedzibie CW\u015A okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3bowa\u0142 otru\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Agentom udaje si\u0119 jednak pom\u00F3c koledze. Musz\u0105 jeszcze tylko odkry\u0107, kto pr\u00F3bowa\u0142 go zabi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63868823":["Uk\u0105szenie kufii 1
We Wroc\u0142awiu dzia\u0142a seryjny porywacz i zab\u00F3jca dzieci, przez media nazwany Organist\u0105. Nie zostawia \u017Cadnych \u015Blad\u00F3w, czyni\u0105c policj\u0119 bezradn\u0105. Kiedy zostaje odnaleziona pi\u0119tnasta ofiara psychopaty, powstaje specjalna jednostka - Centralny Wydzia\u0142 \u015Aledczy (CW\u015A) - kt\u00F3ra ma przej\u0105\u0107 \u015Bledztwo. Na jej czele staje podinspektor Renata R\u00F3\u017Ca\u0144ska, wybitny biochemik i ekspert kryminalistyki. Rekrutuje ona do swojego zespo\u0142u ekspert\u00F3w z r\u00F3\u017Cnych dziedzin. Jest w\u015Br\u00F3d nich B\u0105czyk, haker, specjalista IT i by\u0142y wi\u0119zie\u0144. M\u0119\u017Cczyzna od razu wchodzi w konflikt z Walczakiem, zast\u0119pc\u0105 R\u00F3\u017Ca\u0144skiej. Tymczasem ginie kolejna dw\u00F3jka dzieci. Ostatnia, siedemnasta ofiara, zgin\u0119\u0142a z broni palnej, co daje nowy trop...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63868824":["Uk\u0105szenie kufii 2
Centralny Wydzia\u0142 \u015Aledczy pracuje nad spraw\u0105 zab\u00F3jstwa siedemna\u015Bciorga dzieci. Wszystkie zosta\u0142y wcze\u015Bniej porwane. Znana jest przyczyna \u015Bmierci tylko jednej z ofiar, ale okazuje si\u0119, \u017Ce to morderstwo nie by\u0142o dzie\u0142em Organisty. Dokona\u0142a go szajka handlarzy organami, kt\u00F3rzy wykorzystali sytuacj\u0119 i podszyli si\u0119 pod psychopat\u0119. Detektywi musz\u0105 wi\u0119c szuka\u0107 nowego punktu zaczepienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"63868825":["Z premedytacj\u0105
Ida i Hubert nie mog\u0105 mie\u0107 dzieci. Zamierzali zdecydowa\u0107 si\u0119 na adopcj\u0119, m\u0119\u017Cczyzna jednak wci\u0105\u017C odk\u0142ada\u0142 t\u0119 decyzj\u0119 na p\u00F3\u017Aniej. W domu ma\u0142\u017Conk\u00F3w pojawia si\u0119 zap\u0142akana przyjaci\u00F3\u0142ka Idy, Lena. Kobieta oznajmia, \u017Ce odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca i szuka mieszkania. Ida przyjmuje kole\u017Cank\u0119 pod sw\u00F3j dach. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Lena jest w ci\u0105\u017Cy, a m\u0105\u017C zarzuca jej zdrad\u0119. W ko\u0144cu kobieta postanawia wyzna\u0107 Idzie prawd\u0119 o sobie. Ta sprawia jednak, \u017Ce \u017Conie Huberta odechciewa si\u0119 \u017Cy\u0107. Pr\u00F3buje pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Ostatkiem si\u0142 dzwoni jednak pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63868826":["Ma\u0142\u017Ce\u0144ska pr\u00F3ba
Andrzej boi si\u0119 przyzna\u0107 \u017Conie, \u017Ce znowu zacz\u0105\u0142 pali\u0107. Kinga s\u0105dzi, \u017Ce nie powinien tego robi\u0107, poniewa\u017C jego ojciec i dziadek zmarli na raka p\u0142uc. M\u0119\u017Cczyzna jednak ignoruje uwagi \u017Cony. Pewnego dnia zaczyna kas\u0142a\u0107 krwi\u0105. Andrzej obawia si\u0119, \u017Ce faktycznie zachorowa\u0142 na raka, boi si\u0119 jednak podda\u0107 badaniom. Pewnego dnia Kinga znajduje testament partnera i dochodzi do wniosku, \u017Ce ten chce odebra\u0107 sobie \u017Cycie. Dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63868827":["Darowizna
Micha\u0142 studiuje prawo. Ch\u0142opak pochodzi z biednej rodziny i musi pracowa\u0107, by op\u0142aci\u0107 rachunki. Zarabia jako barman. Bardzo si\u0119 stara i przyk\u0142ada do nauki, bo w przypadku niepowodzenia czeka go powr\u00F3t do rodzinnej wsi. Nie jest jednak w stanie pogodzi\u0107 wymagaj\u0105cych studi\u00F3w z prac\u0105. Oblewa egzamin i traci szans\u0119 na uzyskanie stypendium. Pomaga mu przyjaci\u00F3\u0142ka, Ala, kt\u00F3ra po\u017Cycza Micha\u0142owi pieni\u0105dze. Gdy ch\u0142opak czeka na egzamin, na uczelni pojawia si\u0119 jego ojciec. Chce poinformowa\u0107 syna, \u017Ce zdiagnozowano u niego chorob\u0119 serca. Przekonuje te\u017C Micha\u0142a, by wr\u00F3ci\u0142 na wie\u015B. W trakcie egzaminu ch\u0142opak doznaje ataku paniki. Profesor dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63868828":["Przeprowadzka
Nastoletni Maciek jest zakochany w swojej kole\u017Cance Beacie. Niestety jego rodzice planuj\u0105 przeprowadzk\u0119 do innego miasta. Dziewczyna bardzo prze\u017Cywa rozstanie. W nowej szkole Maciek poznaje Klaudi\u0119 i zakochuje si\u0119 w niej. Tymczasem we Wroc\u0142awiu pojawia si\u0119 Beata, kt\u00F3ra postanowi\u0142a zrobi\u0107 niespodziank\u0119 by\u0142emu ch\u0142opakowi. Gdy zastaje go w towarzystwie innej dziewczyny, zagniewana odchodzi. Wkr\u00F3tce potem Maciek dowiaduje si\u0119 od matki Beaty, \u017Ce dziewczyna uciek\u0142a z domu i szuka jej policja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63868829":["Oddajcie mi moj\u0105 rodzin\u0119
Odnosz\u0105ca sukcesy zawodowe Zuzanna wraca z podr\u00F3\u017Cy s\u0142u\u017Cbowej. W domu zostaje zaatakowana przez roznegli\u017Cowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Udaje jej si\u0119 pozby\u0107 intruza. Niebawem jednak m\u0119\u017Cczyzna ponownie atakuje. Zuzanna rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, by pozna\u0107 motywy dzia\u0142ania swojego prze\u015Bladowcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"63868830":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["N"]],"63868628":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63868629":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63868630":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63868631":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63868632":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868633":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868634":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868635":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868636":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868637":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868638":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868639":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63868640":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63868641":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63868642":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63868643":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63868644":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63868645":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63868646":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868647":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868648":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868649":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868650":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868651":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868294":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63868295":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63868296":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"63868297":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63868298":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63868299":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63868300":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63868301":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63868303":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63868304":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63868305":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63868306":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"63868307":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"63868308":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63868309":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63868310":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63868311":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"63868312":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63868313":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63868314":["Podczas after party w Toruniu \u015Awierzak dostaje ksyw\u0119 \"kleszcz\". Eliza zbli\u017Ca si\u0119 do Du\u017Cej Ani, a Ma\u0142a znajduje w ko\u0144cu mi\u0142o\u015B\u0107 swojego \u017Cycia. Zaraz potem Ekipa wpada do Sopotu, a \u015Awierzak do... Ba\u0142tyku.","","",[]],"63868315":["Re\u017C.: Cyryl Zi\u0105ber.
Trzeci sezon imprezowego reality show. Uczestnicy wracaj\u0105 do Warszawy, by kolejny raz nieustannie bra\u0107 udzia\u0142 w w nocnym \u017Cyciu stolicy. Do dotychczasowej ekipy do\u0142\u0105czy\u0142y dwie osoby: tancerka Magda oraz mi\u0142o\u015Bnik tatua\u017Cy Damian.","","",[]],"63868316":["Dawid Kwiatkowski2","","",[]],"63868317":["Best off","","",[]],"63868318":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63868319":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63868320":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63868321":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63868322":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"63868323":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63868399":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63868400":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63868401":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63868402":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63868403":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63868404":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63868405":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63868406":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868407":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63868408":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63868409":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63868410":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63868411":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868412":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63868413":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63868414":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"63868415":["Niezwyk\u0142a muzyczna przygoda z Teres\u0105 Werner. Piosenkarka razem z Maciejem Smoli\u0144skim przedstawi \u017Cyczenia przys\u0142ane przez widz\u00F3w. Odbiorcy b\u0119d\u0105 mogli tak\u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0107 bliskim \u017Cyczenia w SMS-ach. Program pe\u0142en \u015Bwietnej muzyki. Nie zabraknie utwor\u00F3w m.in. Mariusza Kalagi czy Dona Wasyla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170209.jpg","",[]],"63868416":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"63868417":["Karolina przez lata by\u0142a zakochana po uszy w Arturze. Jednak jej ch\u0142opak nie chcia\u0142 wzi\u0105\u0107 \u015Blubu. Z powodu r\u00F3\u017Cnicy zda\u0144 para rozsta\u0142a si\u0119 p\u00F3\u0142 roku temu. Niebawem Karolina pozna\u0142a Rafa\u0142a. Ukochany niemal natychmiast jej si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0142, a ona bez przekonania zgodzi\u0142a si\u0119 za niego wyj\u015B\u0107. Matka kobiety, szefowa urz\u0119du stanu cywilnego, udziela im \u015Blubu cywilnego na sali weselnej. W trakcie ceremonii na sali nagle pojawia si\u0119 Artur, przerywaj\u0105c przysi\u0119g\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105. Karolina jest pozytywnie zaskoczona i zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce tak naprawd\u0119 nigdy nie przesta\u0142a go kocha\u0107. Go\u015Bcie weselni z zaskoczeniem obserwuj\u0105 rozw\u00F3j wydarze\u0144. Kobieta musi podj\u0105\u0107 decyzj\u0119, z kim sp\u0119dzi reszt\u0119 \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",[]],"63868418":["Matka panny m\u0142odej Anny jest redaktork\u0105 naczeln\u0105 znanego magazynu o bran\u017Cy \u015Blubnej. Alinka zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce ceremonia ta jest wielk\u0105 szans\u0105 dla niej i jej domu weselnego. Anna robi wszystko, co w jej mocy, by sprosta\u0107 wymaganiom te\u015Bciowej. W trakcie zabawy jeden z wujk\u00F3w panny m\u0142odej umiera. Alinka boi si\u0119 skandalu i z\u0142ej opinii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",[]],"63868419":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63868420":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63868421":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63868422":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"63868284":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63868285":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868286":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63868287":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868288":["Przez nieuczciw\u0105 kosmetyczk\u0119 matka panny m\u0142odej cierpi na pewn\u0105 dolegliwo\u015B\u0107. Odwraca ona uwag\u0119 go\u015Bci od jej c\u00F3rki. To nie koniec k\u0142opot\u00F3w na weselu Kasi i Kuanga. Ogromnym problemem okazuje si\u0119 bariera j\u0119zykowa mi\u0119dzy uczestnikami zabawy. Brat \u015Bwie\u017Co upieczonej m\u0119\u017Catki po pijanemu robi te\u017C kilka nieudanych dowcip\u00F3w. W efekcie Kasia tu\u017C po \u015Blubie musi walczy\u0107 o pokonanie kryzysu w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63868289":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63868290":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63868291":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63868292":["Tu\u017C po rozpocz\u0119ciu zabawy weselnej panna m\u0142oda nagle gdzie\u015B znika. Nie ona jedna - przepada tak\u017Ce Krystian. Nowa kucharka okazuje tymczasem zupe\u0142nie niekompetentna - nie potrafi w og\u00F3le gotowa\u0107. Pani Alinka musi zast\u0105pi\u0107 j\u0105 przy garnkach. Pan m\u0142ody wyrzuca z wesela swojego ojca. Dowiaduje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce by\u0142 ok\u0142amywany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63868293":["Nowo\u017Ce\u0144cy zaczynaj\u0105 nowe \u017Cycie od kl\u0105twy. \u017Bywi\u0105ca do nich uraz\u0119 Cyganka rzuca z\u0142y urok. Matka panny m\u0142odej tak\u017Ce nie wr\u00F3\u017Cy c\u00F3rce zbytniego szcz\u0119\u015Bcia. Obeznana z astrologi\u0105 zauwa\u017Ca problem z\u0142ych koniunkcji Saturna. Kucharz z kolei pr\u00F3buje uspokoi\u0107 uci\u0105\u017Cliw\u0105 te\u015Bciow\u0105 pewnymi zio\u0142ami, kt\u00F3re mog\u0105 budzi\u0107 kontrowersje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63868967":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63868968":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63868969":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868970":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63868971":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63868972":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"63868973":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63868974":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63868975":["Popo\u0142udniowa muzyczna uczta. Ka\u017Cdy mo\u017Ce zasi\u0105\u015B\u0107 po pracy przed telewizorem i zrelaksowa\u0107 si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c najnowsze polskie i zagraniczne przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63868976":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63868977":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63868978":["Prow.: Pawe\u0142 Doncbach.
Pawe\u0142 Doncbach odkrywa sekrety gwiazd, kt\u00F3re cieszy\u0142y si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w latach 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170124.jpg","",[]],"63868979":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63868831":["Stawk\u0105 walki Mateusza R\u0119beckiego z Jose Barriosem by\u0142 pas mistrzowski w kategorii lekkiej nale\u017C\u0105cy do Polaka. Faworytem starcia by\u0142 popularny Chi\u0144czyk, kt\u00F3ry ju\u017C po raz pi\u0105ty broni\u0142 tytu\u0142u. Zawodnik z Argentyny przed gal\u0105 wykazywa\u0142 si\u0119 jednak du\u017C\u0105 pewno\u015Bci\u0105 siebie i zapowiada\u0142 swoj\u0105 wygran\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63868832":["Pistolet szybkostrzelny
odcinek","","",["N"]],"63868833":["Karabin dowolny
odcinek","","",["N"]],"63868834":["Nasze zachodnie s\u0105siadki w poprzedniej edycji Ligi Narod\u00F3w zaj\u0119\u0142y dziesi\u0105te miejsce. Na wy\u017Cszy poziom niemieck\u0105 kadr\u0119 ma wznie\u015B\u0107 Vital Heynen. By\u0142y selekcjoner m\u0119skiej reprezentacji Polski wcze\u015Bniej nie prowadzi\u0142 \u017Cadnej kobiecej dru\u017Cyny. W meczu z Brazylijkami jego nowe podopieczne nie b\u0119d\u0105 faworytkami, ale sta\u0107 je na sprawienie niespodzianki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178589.jpg","",[]],"63868835":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63868836":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63868837":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63890935":["odcinek","","",[]],"63868838":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63868839":["Do kalendarza pi\u0142karskiego wraca spotkanie mistrza Europy z najlepsz\u0105 dru\u017Cyn\u0105 Ameryki Po\u0142udniowej. Mecz nazwany Finalissima odb\u0119dzie si\u0119 na stadionie Wembley w Londynie. Wcze\u015Bniej ta konfrontacja nosi\u0142a nazw\u0119 Pucharu Artemia Franchiego. W 1985 roku Francja pokona\u0142a w niej Urugwaj. 8 lat p\u00F3\u017Aniej Argentyna wygra\u0142a po rzutach karnych z Dani\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63868840":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63868841":["Na pocz\u0105tek Ligi Narod\u00F3w Bia\u0142o-Czerwone czeka batalia z 18. dru\u017Cyn\u0105 w rankingu FIVB. Rok temu Polki pokona\u0142y Kanadyjki 3:2. Tym meczem w Shreveport-Bossier City podopieczne Stefana Lavariniego oficjalnie rozpoczn\u0105 bardzo intensywny sezon. Jego punktem kulminacyjnym b\u0119d\u0105 jesienne mistrzostwa \u015Bwiata, kt\u00F3re Polska zorganizuje razem z Holandi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175505.jpg","",[]],"63868842":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63868843":["W walce wieczoru gali FEN 35 w ostr\u00F3dzkim Amfiteatrze zmierzyli si\u0119 Adrian Zieli\u0144ski i Alexander Gorshechnik. Dla Polaka by\u0142 to powr\u00F3t do Ostr\u00F3dy, gdzie rok wcze\u015Bniej, podczas gali FEN 29, pokona\u0142 przez techniczny nokaut by\u0142ego zawodnika UFC, Danilo Belluardo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63868844":["Karabiny precyzyjne
odcinek","","",["N"]],"63868845":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63892160":["W programie gali w Pruszkowie znalaz\u0142y si\u0119 walki bokserskie i w formule MMA. W pojedynku pi\u0119\u015Bciarskim o tytu\u0142 mi\u0119dzynarodowego mistrza Polski w kategorii junior ci\u0119\u017Ckiej niepokonany na zawodowym ringu Micha\u0142 Cie\u015Blak zmierzy\u0142 si\u0119 z Olanrewaju Durodol\u0105. By\u0142a to najtrudniejsze starcie w karierze zawodnika z Radomia. Z kolei fani MMA czekali na potyczki Micha\u0142a Kity i \u0141ukasza Brzeskiego oraz Daniela Rutkowskiego i Damiana Zorczykowskiego. Stawk\u0105 tej drugiej walki by\u0142 pas Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63868847":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63906053":["Zwyci\u0119zca tego spotkania zagra w przysz\u0142ym sezonie w Ekstraklasie. Mo\u017Ce wyst\u0105pi\u0107 w nim Korona Kielce, o ile w p\u00F3\u0142fina\u0142owym meczu bara\u017Cowym pokona Odr\u0119 Opole. Po raz ostatni Scyzoryki rywalizowa\u0142y w elicie w sezonie 2019\/2020. Ich fani licz\u0105 na to, \u017Ce w kolejnej kampanii na Suzuki Aren\u0119 ponownie zawitaj\u0105 Lech Pozna\u0144 i inne czo\u0142owe kluby w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63892161":["Niepokonany na zawodowym ringu Nikodem Je\u017Cewski zmierzy si\u0119 w walce wieczoru z Tamasem Lodim. 30-letni przeciwnik polskiego pi\u0119\u015Bciarza ma na koncie 34 stoczone pojedynki, z czego 20 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego zwyci\u0119stwem. Je\u017Cewski boksowa\u0142 w osiemnastu walkach, z kt\u00F3rych dziewi\u0119\u0107 zako\u0144czy\u0142 przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63868850":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63868851":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63868852":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63868853":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"63868854":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63868855":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63892162":["Najwa\u017Cniejsze wydarzenia gali z lutego 2019 roku. Micha\u0142 Chudecki nie wygra\u0142 \u017Cadnej z trzech ostatnich walk. W Poznaniu b\u0119dzie mu trudno przerwa\u0107 z\u0142\u0105 pass\u0119. Jego rywal, by\u0142y mistrz \u015Bwiata w kick boxingu, jest bowiem niepokonany na zawodowym ringu. W swoim poprzednim starciu Ukrainiec rozprawi\u0142 si\u0119 z Yauhenim Aleinikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63868871":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63906054":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dwie najs\u0142absze obecnie dru\u017Cyny w Konferencji Wschodniej MLS. Toronto FC w trzynastu dotychczas rozegranych meczach zdoby\u0142 dwana\u015Bcie punkt\u00F3w, a zesp\u00F3\u0142 Chicago Fire - o jeden mniej. Bli\u017Csza sercom polskich kibic\u00F3w jest dru\u017Cyna Stra\u017Cak\u00F3w, kt\u00F3rej bramki strze\u017Ce Gabriel S\u0142onina, a za strzelanie bramek odpowiada m.in. Kacper Przyby\u0142ko. Trudno jednak uzna\u0107 j\u0105 za faworyta konfrontacji na stadionie BMO Field.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63906055":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895769":["W biegu na 800 metr\u00F3w wyst\u0105pi br\u0105zowy medalista olimpijski z Tokio, Patryk Dobek. Ciekawie zapowiada si\u0119 rywalizacja sprinter\u00F3w z udzia\u0142em najszybszego w tym roku na \u015Bwiecie Ferdinanda Omanyali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63895770":["W I Memoriale Lucjana Treli organizowanym przez Dariusza Snarskiego i jego grup\u0119 Chorten Boxing Production Przemys\u0142aw \"Smile\" Gorgo\u0144 zmierzy si\u0119 z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u europejskiego federacji WBO, Gruzinem Malkhazem Sujashvilim. Wracaj\u0105cy po kontuzji 29-letni polski bokser liczy na pokonanie m\u0142odszego o osiem lat rywala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63868876":["W biegu na 800 metr\u00F3w wyst\u0105pi br\u0105zowy medalista olimpijski z Tokio, Patryk Dobek. Ciekawie zapowiada si\u0119 rywalizacja sprinter\u00F3w z udzia\u0142em najszybszego w tym roku na \u015Bwiecie Ferdinanda Omanyali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63868877":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63868878":["Kulisy wielkiego tenisa. W programie m.in. informacje o turniejach - taktyczne analizy ekspert\u00F3w, podsumowania i zapowiedzi. Do tego wywiady i sylwetki najlepszych zawodnik\u00F3w oraz ciekawe historie z tenisowego \u015Bwiata. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek i najnowszych wiadomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835378.jpg","",[]],"63868879":["Program po\u015Bwi\u0119cony koszykarskiej ekstraklasie m\u0119\u017Cczyzn. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty spotka\u0144 ostatniej kolejki, analizy i zapowiedzi mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie te\u017C ciekawostek.","","",[]],"63906056":["W biegu na 800 metr\u00F3w wyst\u0105pi br\u0105zowy medalista olimpijski z Tokio, Patryk Dobek. Ciekawie zapowiada si\u0119 rywalizacja sprinter\u00F3w z udzia\u0142em najszybszego w tym roku na \u015Bwiecie Ferdinanda Omanyali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63868881":["W drugim spotkaniu kwalifikacji do mundialu w Katarze Bia\u0142o-Czerwoni zagraj\u0105 na stadionie Legii w Warszawie ze 151. dru\u017Cyn\u0105 w rankingu FIFA. Poprzednio reprezentacja Polski rywalizowa\u0142a z Andor\u0105 w czerwcu 2012 roku, tak\u017Ce na obiekcie przy ulicy \u0141azienkowskiej. W\u00F3wczas w sparingu przed Euro, kt\u00F3rego by\u0142a wsp\u00F3\u0142gospodarzem, wygra\u0142a 4:0, a jedn\u0105 z bramek zdoby\u0142 Robert Lewandowski. Kibice kadry maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce teraz as Bayernu poprowadzi swoich koleg\u00F3w przynajmniej do r\u00F3wnie wysokiego zwyci\u0119stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",["N"]],"63868882":["Po wrze\u015Bniowych meczach Polacy nadal pozostaj\u0105 w grze o awans do mundialu. Cho\u0107 w\u00F3wczas Bia\u0142o-Czerwoni wygrali 4:1 w meczu z Albani\u0105 na PGE Narodowym, to wynik nie odzwierciedla przebiegu gry. Rywale postawili nam bardzo trudne warunki i przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 na pewno b\u0119d\u0105 gro\u017Aniejsi, co pokazali pokonuj\u0105c u siebie W\u0119gry 1:0. Podopieczni Paulo Sousy nie mog\u0105 sobie jednak pozwoli\u0107 na potkni\u0119cie w tym spotkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",["N"]],"63868857":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63868858":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["JM"]],"63868859":["38-letni Micha\u0142 ''Masakra'' Kita (17 zwyci\u0119stw, 10 pora\u017Cek) stanie do walki z 36-letnim Arturem G\u0142uchowskim (6 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek). Dla ''G\u0142uchego'' to pierwszy pojedynek w MMA od listopada 2015 roku, dla obu zawodnik\u00F3w, wyst\u0119puj\u0105cych w wadze ci\u0119\u017Ckiej, - debiut w organizacji Babilon MMA. [Pojedynek z 25 stycznia 2019 r.]","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63868860":["W walce wieczoru w hali Sokolnia Nikodem Je\u017Cewski zmierzy si\u0119 z czeskim pi\u0119\u015Bciarzem Markiem Prochazk\u0105. Stawk\u0105 zakontraktowanego na dziesi\u0119\u0107 rund pojedynku jest pas mi\u0119dzynarodowego mistrza Polski. Wcze\u015Bniej zobaczymy fina\u0142ow\u0105 walk\u0119 turnieju wagi ci\u0119\u017Ckiej, w kt\u00F3rej Mateusz Cielepa\u0142a skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z Kacprem Meyn\u0105. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tys. z\u0142 i podpisze zawodowy kontrakt z grup\u0105 promotorsk\u0105 Rocky. W ringu pojawi si\u0119 te\u017C m.in. Igor Jakubowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63868861":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"63868862":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim w najciekawszej walce wieczoru na dystansie o\u015Bmiu rund zmierz\u0105 si\u0119 \u0141ukasz Stanioch i Hadillah Mohoumadi. Do\u015Bwiadczony francuski pi\u0119\u015Bciarz jest dobrze znany polskim kibicom. Przed laty pokona\u0142 bowiem Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego, pretendenta do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63868863":["Na zako\u0144czenie zawod\u00F3w we Wroc\u0142awiu w klatce pojawi mistrz wagi lekkiej, Mateusz R\u0119becki. Wojownik o pseudonimie \"Chi\u0144czyk\" jest niepokonany w FEN. Statusu czempiona spr\u00F3buje go pozbawi\u0107 Arkadiy Osipyan, legitymuj\u0105cy si\u0119 bilansem 7-2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63868864":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["JM"]],"63868865":["Wielu ekspert\u00F3w zajmuj\u0105cych si\u0119 mieszanymi sztukami walki zarzuca\u0142o Kevinowi Szaflarskiemu, \u017Ce nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z naprawd\u0119 klasowym rywalem. 26-latek jest jednak przekonany o swoich umiej\u0119tno\u015Bciach i cho\u0107 traktuje Filipa Stawowego z nale\u017Cytym szacunkiem, zapowiada wygran\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63868866":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63868867":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63868868":["Pierwsza walka Bedorfa stoczona w obronie mistrzowskiego pasa KSW w wadze ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63868869":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63868870":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63868765":["Dlaczego m\u0142odzie\u017C rezygnuje z lekcji religii?
Agata Pu\u015Bcikowska i ks. Wojciech Szychowski dyskutuj\u0105 o tym, dlaczego m\u0142odzie\u017C coraz cz\u0119\u015Bciej rezygnuje z lekcji religii w szkole","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63868766":["Isaac Newton
Urodzony w XVII wieku angielski matematyk, fizyk i astronom Isaac Newton jest uznawany za jednego z najwybitniejszych uczonych wszech czas\u00F3w. Jego badania dotyczy\u0142y niemal wszystkich dzia\u0142\u00F3w fizyki. Do najs\u0142ynniejszych odkry\u0107 Newtona nale\u017Cy sformu\u0142owanie trzech praw dynamiki i prawa powszechnego ci\u0105\u017Cenia, dzi\u0119ki kt\u00F3rym uda\u0142o mu si\u0119 opracowa\u0107 m.in. teori\u0119 ruchu planet. Maestro przedstawia osi\u0105gni\u0119cia tego naukowca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63868767":["Buffon i odkrycie przesz\u0142o\u015Bci
W dzisiejszym odcinku poznamy posta\u0107 francuskiego przyrodnika i filozofa Georges'a Leclerca de Buffona, kt\u00F3ry by\u0142 prekursorem teorii ewolucji. Dowodzi\u0142 m.in., \u017Ce warstwy osadowe zawieraj\u0105ce skamieliny musia\u0142y si\u0119 gromadzi\u0107 przez co najmniej 70 tys. lat. To znacznie d\u0142u\u017Cej ni\u017C istnienie Ziemi, kt\u00F3re teolodzy okre\u015Blali zgodnie z tre\u015Bci\u0105 Biblii na 5 do 6 tys. lat. Herezje de Buffona spotka\u0142y si\u0119 z pot\u0119pieniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63868768":["Puszcza amazo\u0144ska
Mistrz oprowadza Stra\u017Cnik\u00F3w Ziemi po lesie tropikalnym. Opowiada o jego unikalnej i niezwyk\u0142ej faunie i florze. Prezentuje te\u017C zagro\u017Cenia jakie czyhaj\u0105 na ten niezwyk\u0142y ekosystem ze strony potrzebuj\u0105cego coraz wi\u0119cej miejsca na uprawy i domy cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63868769":["\u0179r\u00F3d\u0142a energii
Mistrz opowiada o marnotrawieniu energii i jej licznych \u017Ar\u00F3d\u0142ach na Ziemi. Obok tych wyczerpuj\u0105cych si\u0119 i powsta\u0142ych w wyniku rozwoju przemys\u0142u s\u0105 te\u017C te naturalne, jak chocia\u017Cby energia s\u0142oneczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63868770":["And\u017Celika i Dominik wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki, Julk\u0119 i Ad\u0119. W prezencie od rodzic\u00F3w otrzymali po\u0142ow\u0119 niewielkiego domu. Para planowa\u0142a \u015Blub i bajkowe \u017Cycie. Ich marzenia przerwa\u0142 jednak wypadek, w wyniku kt\u00F3rego Dominik dozna\u0142 powa\u017Cnego urazu g\u0142owy. Lekarze nie dawali mu du\u017Cych szans na prze\u017Cycie. M\u0119\u017Cczyzna wr\u00F3ci\u0142 do bliskich, nie jest jednak w stanie pracowa\u0107. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym male\u0144kim pokoju i nie ma nadziei na odmian\u0119 losu. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy do drzwi puka ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63868771":["M\u0119ski idea\u0142
W kobiecym magazynie Tadzio znajduje ankiet\u0119 pt.: \"Czy tw\u00F3j partner jest m\u0119skim idea\u0142em?\". Postanawia wype\u0142ni\u0107 j\u0105 za Dank\u0119 i wys\u0142a\u0107. Liczy na to, \u017Ce uda mu si\u0119 wygra\u0107 wycieczk\u0119 do Wenecji. Tymczasem Karol r\u00F3wnie\u017C wype\u0142nia i wysy\u0142a kwestionariusz, uznaj\u0105c siebie za wz\u00F3r m\u0119\u017Cczyzny. Po kilku dniach w domu Krawczyk\u00F3w zjawia si\u0119 dziennikarka. Chce przeprowadzi\u0107 z Alin\u0105 wywiad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170139.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/dac5df87eb84e9886502d79ddafeaadc",[]],"63868772":["Corey podpada swojemu i dziadkowi, kiedy kupuje \u0142\u00F3d\u017A Chris-Craft z 1984, kt\u00F3rej nie przetestowa\u0142. Przekonamy si\u0119, czy uda mu si\u0119 zarobi\u0107, czy te\u017C utopi\u0142 swoje pieni\u0105dze. Weteran przynosi do lombardu colta z 1984 roku. Okazuje si\u0119, \u017Ce klient zapomnia\u0142 roz\u0142adowa\u0107 bro\u0144. Zobaczymy, czy Rick zdecyduje si\u0119 do\u0142\u0105czy\u0107 ten zabytkowy rewolwer do swojej kolekcji. Wkr\u00F3tce Harrisonowie maj\u0105 szans\u0119 kupi\u0107 niewiarygodnie rzadki instrument - gitar\u0119 Gretsch z 1954 roku, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do Roberta Duvalla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868773":["Rick kupuje lincolna continentala z 1962 roku, ulubiony model mafios\u00F3w. Naprawa samochodu okazuje si\u0119 jednak bardzo droga, a to nie podoba si\u0119 Richardowi. Do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry sprz\u0105taj\u0105c gara\u017C, znalaz\u0142 portfel z 1857 roku. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on pe\u0142en konfederackich banknot\u00F3w. Harrisonowie maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 kupi\u0107 wyj\u0105tkowy instrument - gitar\u0119 Gibson L7 z 1942 roku. Grano na niej na przyj\u0119ciu urodzinowym Ala Capone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868774":["Senior rodu Harrison\u00F3w ma nadziej\u0119 na spory zysk, gdy do lombardu trafia pi\u0142eczka bejsbolowa z autografami cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny New York Yankees, zwyci\u0119zc\u00F3w rozgrywek World Series z 1951 roku. Zanim jednak Richard dokona transakcji, musi zweryfikowa\u0107 autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Z kolei Rick ma k\u0142opot z oszacowaniem zestawu mebli. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 kupi\u0107 kurtk\u0119 od munduru kadeta West Point, kt\u00F3ra na pocz\u0105tku XX wieku nale\u017Ca\u0142a do s\u0142ynnego genera\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868775":["Co robi\u0107, gdy ma\u0142\u017Ce\u0144stwo si\u0119 rozpada...
Dominika Szczawi\u0144ska i ks. Marek Dziewiecki dyskutuj\u0105 o tym, co robi\u0107, gdy widzimy, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo nasze, naszych bliskich lub znajomych si\u0119 rozpada. Radz\u0105, jak pom\u00F3c, a nie zaszkodzi\u0107. Podpowiadaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co zmieni\u0107 w swoim \u017Cyciu i relacjach, by kryzys si\u0119 nie powt\u00F3rzy\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63868776":["Czy B\u00F3g nie m\u00F3g\u0142by zrobi\u0107 porz\u0105dku na Ziemi?
Mateusz Dzieduszycki i ks. Piotr Kieniewicz MIC dyskutuj\u0105 o tym, czy B\u00F3g nie m\u00F3g\u0142by zrobi\u0107 porz\u0105dku na Ziemi, gdy dzieje si\u0119 tyle z\u0142a. Pytaj\u0105, dlaczego nie interweniuje, tak jak w Starym Testamencie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63868777":["Wczasy wewn\u0119trzne
Posterunkowy musi wykorzysta\u0107 zaleg\u0142y urlop. Niestety, dotkliwy brak pieni\u0119dzy nie pozwala mu na wyjazd nawet do Zegrza. W ko\u0144cu policjant postanawia, \u017Ce sp\u0119dzi ten urlop na biwaku... w ogr\u00F3dku Kwiatkowskich. Odrobin\u0119 jego plany utrudnia fakt, \u017Ce jest akurat listopad. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce pomys\u0142 ten jest wyj\u0105tkowo k\u0142opotliwy, zar\u00F3wno dla rodziny Kwiatkowskich, jak i dla samego wczasowicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7831",[]],"63868778":["Lekarze
Bohaterami dzisiejszego odcinka s\u0105 najwi\u0119ksi lekarze w dziejach. Poznamy Hipokratesa, nazywanego ojcem medycyny. Sformu\u0142owa\u0142 on zasad\u0119, kt\u00F3ra obowi\u0105zuje lekarzy do dzi\u015B - \"primum non nocere\". Jest r\u00F3wnie\u017C tw\u00F3rc\u0105 zasad etyki lekarskiej. Kolejnym medykiem, przedstawionym w filmie, jest \u017Cyj\u0105cy w XVI wieku Andreas Vesalius, kt\u00F3ry da\u0142 zacz\u0105tek nowo\u017Cytnej anatomii. Trzecim bohaterem odcinka jest Ambroise Par\u00E9, jeden z prekursor\u00F3w nowoczesnej chirurgii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63868779":["Ziemi\u0119 obiega ponad 4 tysi\u0105ce satelit\u00F3w. Ka\u017Cdego dnia odkrywaj\u0105 one nowe, zdumiewaj\u0105ce i niewyt\u0142umaczalne zjawiska. Serial zawiera przegl\u0105d najbardziej spektakularnych z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170290.jpg","",[]],"63868780":["Autorzy si\u0119gaj\u0105 do archiw\u00F3w program\u00F3w o historii naturalnej BBC, aby na nowo opowiedzie\u0107 najciekawsze historie dotycz\u0105ce Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178973.jpg","",[]],"63868781":["Autorzy si\u0119gaj\u0105 do archiw\u00F3w program\u00F3w o historii naturalnej BBC, aby na nowo opowiedzie\u0107 najciekawsze historie dotycz\u0105ce Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178973.jpg","",[]],"63868782":["Rick Harrison stara si\u0119 odrestaurowa\u0107 automat do sprzeda\u017Cy coca-coli. Zamierza sprzeda\u0107 pochodz\u0105c\u0105 z lat 50. ubieg\u0142ego wieku maszyn\u0119 jako przedmiot kolekcjonerski. Przekonamy si\u0119, czy ten plan wypali. Tymczasem Corey ma okazj\u0119 odkupi\u0107 osiemnastowieczny pistolet ska\u0142kowy, kt\u00F3ry by\u0142 ulubion\u0105 broni\u0105 pirat\u00F3w. Przed transakcj\u0105 trzeba jednak zweryfikowa\u0107 autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Do lombardu trafia r\u00F3wnie\u017C radio marki Philco z 1941 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868783":["M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna chce wymieni\u0107 gar\u0142acz z 1750 roku na pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 dokona\u0107 takiej transakcji. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 naby\u0107 fotel wyrzucany, kt\u00F3ry wed\u0142ug sprzedaj\u0105cego pochodzi z my\u015Bliwca z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. P\u00F3\u017Aniej cz\u0142owiek, potrzebuj\u0105cy pieni\u0119dzy na op\u0142acenie czynszu, chce zastawi\u0107 oryginalny rower Schwinn Stingray z 1966 roku. Pojazd budzi w Ricku wiele wspomnie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868784":["Jeden ze sta\u0142ych bywalc\u00F3w przynosi nale\u017C\u0105cy do jego ojca niemiecki bagnet z czas\u00F3w z drugiej wojny \u015Bwiatowej. W\u0142a\u015Bciciele lombardu nie maj\u0105 jednak zaufania do autentyczno\u015Bci opowie\u015Bci klienta. Do sklepu trafia r\u00F3wnie\u017C zardzewia\u0142a pompa paliwa z lat 30. ubieg\u0142ego wieku. Przekonamy si\u0119, czy Harrisonowie zdecyduj\u0105 si\u0119 odrestaurowa\u0107 przedmiot, kt\u00F3ry jest tak charakterystyczny dla Ameryki z tego okresu. Senior rodu ma okazj\u0119 naby\u0107 automat do gier Silent Bell, r\u00F3wnie\u017C pochodz\u0105cy z lat 30. XX w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63868785":["Re\u017C.: Allison Liddi.
Przyjaciele s\u0105 zaniepokojeni zachowaniem Cristiny. Derek postanawia zabra\u0107 j\u0105 na ryby, by odpocz\u0119\u0142a od codzienno\u015Bci, jednak Meredith uwa\u017Ca, \u017Ce to z\u0142y pomys\u0142. Od czasu tragicznej strzelaniny przyjaci\u00F3\u0142ki bardzo oddali\u0142y si\u0119 od siebie. Do szpitala trafia para, kt\u00F3ra szuka\u0142a w g\u00F3rach romantycznych plener\u00F3w do zdj\u0119\u0107 i spad\u0142a w przepa\u015B\u0107. Teddy szuka sposobu, by pom\u00F3c pacjentowi, kt\u00F3rego polisa ubezpieczeniowa nie mo\u017Ce pokry\u0107 dalszego leczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63868786":["Re\u017C.: Debbie Allen.
W pobliskim liceum dochodzi do strzelaniny. Ranni przez uzbrojonego szale\u0144ca uczniowie trafiaj\u0105 do Seattle Grace Mercy West. Lekarzom przypominaj\u0105 si\u0119 ich w\u0142asne traumatyczne do\u015Bwiadczenia, lecz musz\u0105 przezwyci\u0119\u017Cy\u0107 l\u0119ki i pom\u00F3c poszkodowanym. Alex w\u0142asnym cia\u0142em powstrzymuje Starka przed amputacj\u0105 nogi u postrzelonej dziewczyny. Cristina, Teddy i Jackson operuj\u0105 innego nastolatka. Richard informuje chirurg\u00F3w, \u017Ce ratuj\u0105 \u017Cycie... sprawcy masakry w szkole. Arizona powraca z Afryki. Przekonuje si\u0119, \u017Ce powr\u00F3t na poprzednie stanowisko mo\u017Ce nie by\u0107 prosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63868787":["W Jaroszewie Biskupim mieszka pani Hanna wraz z synem \u0141ukaszem, synow\u0105 Sabin\u0105 i sze\u015Bcioletni\u0105 wnuczk\u0105 Zuzi\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zachorowa\u0142 na stwardnienie rozsiane, a u jego \u017Cony stwierdzono genetyczn\u0105 chorob\u0119 prowadz\u0105c\u0105 do zwyrodnienia uk\u0142adu nerwowego. Kobieta przesta\u0142a ju\u017C chodzi\u0107 i coraz trudniej jej m\u00F3wi\u0107. Pan \u0141ukasz nie jest w stanie samodzielnie zajmowa\u0107 si\u0119 \u017Con\u0105. Cz\u0119sto musi korzysta\u0107 z pomocy matki. W dodatku dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, nie jest przystosowany do potrzeb rodziny. Dach zieje dziurami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca \u017Cyciu, a piec okropnie kopci. Zmiany wprowadz\u0105 Martyna Kupczyk i ekipa budowlana Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63868788":["Pani Edyta samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci - Kacpra i Nikol\u0119. Ca\u0142a tr\u00F3jka przesz\u0142a przez piek\u0142o \u017Cycia z m\u0119\u017Cem i ojcem alkoholikiem, kt\u00F3ry zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad rodzin\u0105 fizycznie i psychicznie. Najbardziej pal\u0105c\u0105 potrzeb\u0105 rodziny jest remont starego, drewnianego domu. Nie ma w nim ogrzewania, ani ciep\u0142ej wody. Ogromnym wysi\u0142kiem doprowadzono kanalizacj\u0119 tylko do \u015Bciany budynku, sedes stoi w sieni. Nie s\u0105 to warunki do \u017Cycia i wychowywania dzieci. Katarzyna Dowbor podejmuje decyzj\u0119 o remoncie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/95f3e8c362c19d10c28af6b212bf50d9",["JM"]],"63868789":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
Cristina odchodzi z pracy. Callie po wyje\u017Adzie Arizony do Afryki zosta\u0142a sama w Seattle. Obie nie maj\u0105 zaj\u0119cia, wi\u0119c postanawiaj\u0105 przynajmniej korzysta\u0107 z \u017Cycia. Do szpitala trafia wa\u017Cny przyw\u00F3dca polityczny, od kt\u00F3rego zale\u017Cy pok\u00F3j na Bliskim Wschodzie. W\u0142adze kliniki musz\u0105 dopilnowa\u0107, by informacja o tym nie rozprzestrzeni\u0142a si\u0119, a oddzia\u0142 chirurgii przejmuj\u0105 agenci Secret Service. Na pediatrii pojawia si\u0119 nowy asystent - dr Robert Stark. April i Alex ju\u017C na pierwszym wsp\u00F3lnym dy\u017Curze naprawiaj\u0105 jego b\u0142\u0105d i ratuj\u0105 \u017Cycie niemowl\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63868790":["Re\u017C.: Rob Bailey.
Dotacje zostaj\u0105 przyznane Derekowi. M\u0119\u017Cczyzna ma wykorzysta\u0107 je na badania nad chorob\u0105 Alzheimera. Lekarze \u015Bwi\u0119tuj\u0105 przyznanie grant\u00F3w w barze Joego. S\u0105 w szoku, gdy odkrywaj\u0105, kim jest barmanka. Nocny dy\u017Cur w szpitalu pe\u0142ni\u0105 tymczasem Meredith i Alex. W\u015Br\u00F3d pacjent\u00F3w znajduje si\u0119 dziewi\u0119cioletnie dziecko cierpi\u0105ce z powodu powik\u0142a\u0144 po operacji. Matka ch\u0142opca, piel\u0119gniarka, domaga si\u0119 wezwania doktora Starka, kt\u00F3ry wyszed\u0142 na kolacj\u0119. Gdy m\u0119\u017Cczyzna wraca, wywi\u0105zuje si\u0119 awantura. Owen, Jackson i Lexie w tym czasie walcz\u0105 o \u017Cycie dw\u00F3ch nastoletnich braci, kt\u00F3rzy mieli koszmarny wypadek samochodowy na przeje\u017Adzie kolejowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63868791":["Ewa Wachowicz jedzie w Beskidy. Zabiera ze sob\u0105 rower, aby zadba\u0107 o form\u0119. W tym odcinku przygotuje orzechowy krem z dodatkiem batat\u00F3w oraz podudzia kurczaka na ry\u017Cu i warzywach. Na deser natomiast upiecze ciasteczka kokosowe z nasionami chia i \u017Curawin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"63868792":["W tym odcinku Ewa Wachowicz zdradzi, jak kisi\u0107 warzywa, m.in. kapust\u0119 czy og\u00F3rki. Przyrz\u0105dzi te\u017C pierogi z bia\u0142ej kie\u0142basy oraz brownie z czerwonej fasoli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63868793":["Renata \u015Aliwi\u0144ska uprawia lekkoatletyk\u0119. Marcin Grabi\u0144ski nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez biegania. Uko\u0144czy\u0142 ju\u017C w \u017Cyciu wiele maraton\u00F3w, dzi\u0119ki czemu uda\u0142o mu si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie i reprezentowa\u0107 kraj w tej dyscyplinie. Wielu ludzi mog\u0142oby si\u0119 od niego uczy\u0107 determinacji i czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cf3338749556035c1086574658d79c46",[]],"63868794":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9399551296ed61600ce1595b3a904f2f",["N"]],"63868795":["Lipienie z Regi","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4ed2d9cf1e83f3e05bcdb60737f2df4f",[]],"63868796":["Miejskie sandacze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/84a6105cc03d27ec445b028298eb3a12",[]],"63868797":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63868798":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63868324":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868325":["Polisa na \u017Cycie
W p\u0142omieniach ginie 32-letnia kobieta wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci. \u015Aledczy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce dosz\u0142o do tragicznego wypadku, ale rodzice zmar\u0142ej s\u0105 innego zdania. Zwracaj\u0105 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Marka. Uwa\u017Caj\u0105 bowiem, \u017Ce dom podpali\u0142 ich zi\u0119\u0107. Dziennikarz obiecuje przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie, w kt\u00F3r\u0105 w\u0142\u0105cza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Adam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"63868326":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868327":["Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 przebiegowi eksperymentu, kt\u00F3rego celem jest ustalenie sposobu, w jaki konsumenci s\u0105 omamiani przez koncerny spo\u017Cywcze. Widzowie uzyskaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowied\u017A na nades\u0142ane pytania, kt\u00F3re ich nurtuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3adc1a1ac3c2a7a8b8b9442fa74d67df",[]],"63868328":["Tw\u00F3rcy zadaj\u0105 sobie pytanie, czy da si\u0119 przej\u015B\u0107 przez Warszaw\u0119, omijaj\u0105c wszystkie kamery monitoringu. Z wiadomo\u015Bci naukowych autorzy serii opowiedz\u0105 o mobilnym gad\u017Cecie \u0142agodz\u0105cym b\u00F3l za pomoc\u0105 impuls\u00F3w elektrycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/163a471f689b0806d413855b5d939126",[]],"63868329":["Ostatnia bitwa o Mierzej\u0119 Wi\u015Blan\u0105
W maju 1945 roku w Berlinie powiewa\u0142y ju\u017C bia\u0142e flagi. By\u0142o jednak miejsce, gdzie nikt nie my\u015Bla\u0142 o kapitulacji. W r\u0119kach broni\u0105cej si\u0119 2 Armii Niemieckiej pozostawa\u0142 P\u00F3\u0142wysep Helski oraz Mierzeja Wi\u015Blana. Na tej obl\u0119\u017Conej cz\u0119\u015Bci Pomorza Gda\u0144skiego kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy niemieckich \u017Co\u0142nierzy czeka\u0142o na ewakuacj\u0119 drog\u0105 morsk\u0105 do Danii lub Szwecji. Byle dalej od Rosjan. 1 maja 1945 roku Armia Czerwona ruszy\u0142a z ostateczn\u0105 ofensyw\u0105. Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski rusz\u0105 \u015Bladem radzieckiej kroniki 48 Armii i poszukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w po tej jednej z ostatnich bitew II Wojny \u015Awiatowej. Ich droga b\u0119dzie prowadzi\u0107 od Piask\u00F3w do K\u0105t\u00F3w Rybackich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/aa91fa35389bfd285289ca89e2b58fc1",[]],"63868330":["\u017Beglarze w czasach wielkich odkry\u0107 geograficznych podejmowali ogromne ryzyko. Jeden na czterech \u015Bmia\u0142k\u00F3w stawa\u0142 si\u0119 rozbitkiem na jakim\u015B odleg\u0142ym skrawku l\u0105du. Brett Rogers i Cliff Quinn maj\u0105 okazj\u0119 do\u015Bwiadczy\u0107 podobnej katastrofy. I cho\u0107 rejon Karaib\u00F3w mo\u017Ce wydawa\u0107 si\u0119 tropikalnym rajem, wielu marynarzy spotka\u0142a tam samotna \u015Bmier\u0107. Mistrzowie surwiwalu s\u0105 jednak zdeterminowani, aby znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na wydostanie si\u0119 z bezludnej wyspy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178145.jpg","",[]],"63868331":["Droga do szko\u0142y przez g\u00F3ry Tybetu jest \u015Bmiertelnie niebezpieczna. Pokonanie trasy licz\u0105cej 100 kilometr\u00F3w zajmuje prawie tydzie\u0144. Dolkar i Chosing musz\u0105 przej\u015B\u0107 po zamarzni\u0119tej rzece i stromych zboczach g\u00F3r, a ka\u017Cdy ich krok to ryzyko. W\u0119dr\u00F3wka rozpoczyna si\u0119 w regionie Zanskar, w p\u00F3\u0142nocnych Indiach. Ka\u017Cdego roku srogie zimy pozbawiaj\u0105 miejscow\u0105 ludno\u015B\u0107 kontaktu z reszt\u0105 \u015Bwiata na d\u0142ugie 5 miesi\u0119cy. Gdy nadchodzi wiosna, dzieci wracaj\u0105 do szko\u0142y. B\u0119d\u0105 musia\u0142y wspina\u0107 si\u0119, maszerowa\u0107 i budowa\u0107 obozowiska, w kt\u00F3rych sp\u0119dz\u0105 noc na szlaku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178976.jpg","",[]],"63868332":["Arktyczna twierdza Hitlera
Oto historia jednej z najbardziej dalekosi\u0119\u017Cnych operacji drugiej wojny \u015Bwiatowej - niemieckiej okupacji i ufortyfikowania Norwegii. Mia\u0142a si\u0119 ona sta\u0107 arktyczn\u0105 twierdz\u0105, z kt\u00F3rej nazi\u015Bci mogliby zaatakowa\u0107 Zwi\u0105zek Radziecki. Hitler zwr\u00F3ci\u0142 uwag\u0119 r\u00F3wnie\u017C na inny aspekt: zasoby naturalne tego kraju by\u0142y wa\u017Cne dla kolejnego strategicznego celu - zbudowania wojny atomowej, kt\u00F3ra zapewni\u0142aby mu zwyci\u0119stwo w wojnie. Gdy w 1940 roku Niemcy zaj\u0119li Norwegi\u0119, zacz\u0119li budowa\u0107 tam bazy lotnicze, umocnienia oraz o\u015Brodki szkoleniowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175928.jpg","",[]],"63868333":["Przez tysi\u0105ce lat w r\u00F3\u017Cnych kulturach na ca\u0142ym \u015Bwiecie stosowano sposoby konserwowania cia\u0142 zmar\u0142ych. Staro\u017Cytni Egipcjanie wierzyli, \u017Ce mumifikacja zapewnia przej\u015Bcie do \u017Cycia po \u015Bmierci, a Inkowie konsultowali z mumiami swych kr\u00F3l\u00F3w sprawy pa\u0144stwowe. Zwolennicy teorii staro\u017Cytnych astronaut\u00F3w wierz\u0105, \u017Ce znany na ca\u0142ym \u015Bwiecie obyczaj mumifikacji jest dowodem na to, i\u017C w odleg\u0142ej przesz\u0142o\u015Bci Ziemi\u0119 odwiedzili obcy. By\u0107 mo\u017Ce nasi przodkowie ogl\u0105dali jak\u0105\u015B form\u0119 hibernacji biologicznej, kt\u00F3r\u0105 nast\u0119pnie pr\u00F3bowali na\u015Bladowa\u0107 w procesie mumifikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175929.jpg","",[]],"63868334":["Checkers
Rick Silva - dyrektor wykonawczy sieci bar\u00F3w szybkiej obs\u0142ugi Checkers & Rallys - obj\u0105\u0142 swoje stanowisko pi\u0119\u0107 lat temu i natychmiast skoncentrowa\u0142 wszystkie si\u0142y na powi\u0119kszeniu pola dzia\u0142ania firmy. Zale\u017Cy mu na tym, aby przedsi\u0119biorstwo ci\u0105gle si\u0119 rozrasta\u0142o i stanowi\u0142o mocnego rywala dla konkurencji. Dzi\u0119ki udzia\u0142owi w programie Rick mo\u017Ce odkry\u0107 nowe sposoby na pomno\u017Cenie obrot\u00F3w i zadowolenie klient\u00F3w. Podczas pracy w restauracji Silva przekonuje si\u0119, \u017Ce personel lokalu nie zosta\u0142 odpowiednio przeszkolony, a dania serwowane go\u015Bciom s\u0105 niskiej jako\u015Bci. Rick zmaga si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z przygotowywaniem jedzenia i dowiaduje si\u0119, co o jego firmie my\u015Bl\u0105 klienci oraz pracownicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"63868335":["Chumlee, Corey i dziadek udaj\u0105, \u017Ce zapomnieli o urodzinach Ricka. Wreszcie robi\u0105 mu niespodziank\u0119, wr\u0119czaj\u0105c bilet na Rock and Roll Fantasy Camp, gdzie jubilat ma okazj\u0119 wyst\u0105pi\u0107 ze swoim idolem, legend\u0105 rocka Rogerem Daltreyem z The Who. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i senior ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 miniaturowych zabawek z pocz\u0105tk\u00F3w XX wieku. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C XIX-wieczny instrument medyczny do usuwania migda\u0142k\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63868336":["W dzisiejszym odcinku Rick sprawdza nagranie rozmowy telefonicznej, kt\u00F3r\u0105 w latach 60. z klientem lombardu przeprowadzi\u0142 prezydent John Fitzgerald Kennedy. S\u0142ycha\u0107 na nim jeden z rzadkich moment\u00F3w, gdy s\u0142ynny polityk da\u0142 si\u0119 ponie\u015B\u0107 gniewowi. Aby potwierdzi\u0107 autentyczno\u015B\u0107 ta\u015Bmy, Harrison musi poprosi\u0107 o pomoc eksperta. Nast\u0119pnie pracownicy sklepu ogl\u0105daj\u0105 kombinezon pilota F-16. P\u00F3\u017Aniej Chumlee pr\u00F3buje potajemnie nagra\u0107 krzycz\u0105cego na niego dziadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63868337":["W dzisiejszym odcinku jeden z klient\u00F3w lombardu przynosi na sprzeda\u017C z\u0142ot\u0105 p\u0142yt\u0119 z autografami cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u Kiss. Przekonamy si\u0119, czy w sklepie znajd\u0105 si\u0119 fani tej rockowej grupy. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 model rewolweru u\u017Cywany przez konfederat\u00F3w. Ten rodzaj broni znany by\u0142 z awaryjnego mechanizmu spustowego. Przekonamy si\u0119 te\u017C, czy Chumlee da si\u0119 nabra\u0107 Coreyowi, kt\u00F3ry podsuwa mu zdrapk\u0119 z nieistniej\u0105cej loterii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63868338":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, jakie trafiaj\u0105 do sklepu w dzisiejszym odcinku, jest czek podpisany przez Aarona Burra, wiceprezydenta Stan\u00F3w Zjednoczonych w latach 1801-1805. Zobaczymy, na ile zostanie wyceniony ten zabytkowy dokument. Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 chevroleta corvair z lat 60. XX wieku - auto, kt\u00F3re Ralph Nader w swojej ksi\u0105\u017Cce uzna\u0142 za niebezpieczne przy ka\u017Cdej pr\u0119dko\u015Bci. Tymczasem pojedynek na g\u0142upie \u017Carty mi\u0119dzy Coreyem a Chumleem zaczyna si\u0119 rozkr\u0119ca\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"63868339":["Tym razem uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji magazynowej odbywaj\u0105cej si\u0119 w Upland. Czeka ich niespodzianka: na licytacji pojawia si\u0119 Mary Padian, wyst\u0119puj\u0105ca w teksaskiej wersji programu. Jarrod i Brandi nie znajduj\u0105 w swoim magazynie nic ciekawego. Spore nadzieje wi\u0105\u017C\u0105 ze star\u0105 maszyn\u0105, kt\u00F3rej przeznaczenia nie s\u0105 pewni. Okazuje si\u0119, \u017Ce to zabytkowa kasa biletowa. Podobne przedmioty mo\u017Cna sprzeda\u0107 za 1000 dolar\u00F3w, ale ta jest warta o wiele mniej, gdy\u017C Jarrod przypadkowo j\u0105 uszkodzi\u0142. Darrell i Brandon odkrywaj\u0105 kawa\u0142ek historii, a z\u0142y dzie\u0144 Ivy'ego ko\u0144czy si\u0119 sukcesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63868340":["W dzisiejszym odcinku uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcjach w dw\u00F3ch kalifornijskich miejscowo\u015Bciach - Hemet i Palm Springs. Dan zmaga si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma dwa t\u0119tniaki, wymagaj\u0105ce natychmiastowej operacji. Laura bardzo martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca, ale wierzy, \u017Ce lekarzom uda si\u0119 go uratowa\u0107. Ivy przegl\u0105da mn\u00F3stwo grat\u00F3w w poszukiwaniu cennych przedmiot\u00F3w. Tymczasem Brandi pr\u00F3buje nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, \u017Ceby jej partner si\u0119 zdekoncentrowa\u0142. Mary Padian natyka si\u0119 na co\u015B, co wygl\u0105da jak nie z tego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63868341":["Handlarze starociami ponownie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Moreno Valley. Darrell i Brandon przekonuj\u0105 si\u0119, jak smakuje prawdziwy sukces. Odwiedzaj\u0105 cukierni\u0119, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile jest warte niesamowite urz\u0105dzenie do dekorowania tort\u00F3w, znalezione przez nich w schowku. Tymczasem Mary Padian poszukuje mi\u0142o\u015Bci i... dobrych okazji na aukcji magazynowej. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 w swoim schowku na profesjonaln\u0105 kamer\u0119 do podgl\u0105dania dzikich zwierz\u0105t. Postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 sprz\u0119t w nieco innym celu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63868342":["Marc trafia na z\u0142\u0105 pogod\u0119, kt\u00F3ra utrudnia prowadzenie pojazdu. Tymczasem Jarrett ma problem z za\u0142adunkiem du\u017Cej ilo\u015Bci kurczak\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63868343":["Roy ujawnia swoje drugie oblicze. Chce zabra\u0107 na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 ch\u0142opca, kt\u00F3remu niedawno zmar\u0142 ojciec. Chris i Robbie wpadaj\u0105 w powa\u017Cne tarapaty, gdy zostaj\u0105 zatrzymani w Arizonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63868344":["Ekipa Victoria Diggers kontynuuje poszukiwania z\u0142otych samorodk\u00F3w. Zesp\u00F3\u0142 Dust Devils nie radzi sobie z dmuchaw\u0105. Gold Gypsies musz\u0105 upora\u0107 si\u0119 z tragedi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"63868345":["Poszukiwacze z\u0142ota w Australii
Kolejna seria programu, kt\u00F3ry opowiada o zmaganiach trzech zespo\u0142\u00F3w poszukiwaczy. Udaj\u0105 si\u0119 oni do Australii Zachodniej i usi\u0142uj\u0105 tam odnale\u017A\u0107 z\u0142o\u017Ca cennego kruszcu. Podczas swojej pracy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o licznym problemom oraz awariom sprz\u0119tu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"63868346":["Uczestnikami czwartego odcinka s\u0105 Magda i Marek Tacikowscy z Warszawy i troje ich dzieci oraz czteroosobowa rodzina Wojtka i Wiesi Paszkowskich z Kolonii Nowe Miasto. Prawniczka i informatyk ze stolicy odwiedz\u0105 wie\u015B, gdzie zaopiekuje si\u0119 nimi syn Paszkowskich, dziewi\u0119tnastoletni Szymon, pasjonat pracy w gospodarstwie i ucze\u0144 technikum rolniczego. Warszawiacy b\u0119d\u0105 musieli wydoi\u0107 krowy, zrobi\u0107 sery i zaj\u0105\u0107 si\u0119 przygotowaniem przetwor\u00F3w. Tymczasem Paszkowscy wraz ze swoimi sze\u015Bcioletnimi c\u00F3reczkami naucz\u0105 si\u0119 gotowa\u0107 i je\u017Adzi\u0107 na \u0142y\u017Cwach. Podejm\u0105 r\u00F3wnie\u017C wyzwanie cukiernicze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63868347":["W g\u0142\u0119bi planety zachodz\u0105 gwa\u0142towne zjawiska, kt\u00F3rymi rezultatami s\u0105 trz\u0119sienia, tsunami czy pot\u0119\u017Cne erupcje wulkan\u00F3w. Naukowcy podj\u0119li si\u0119 wyj\u0105tkowego zadania. Si\u0119gn\u0105 po najnowsze badania, przeanalizuj\u0105 dane zebrane przez tysi\u0105ce czujnik\u00F3w oraz prze\u015Bledz\u0105 z uwag\u0105 skany powierzchni, aby prze\u015Bwietli\u0107 Ziemi\u0119. Specjali\u015Bci stworz\u0105 obraz jej wn\u0119trza, aby ujawni\u0107 \u015Bwiatu czyhaj\u0105ce tam zagro\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178981.jpg","",[]],"63868348":["Ziemi\u0119 zamieszkuje niewyobra\u017Calna liczba owad\u00F3w. W wielu kulturach na ca\u0142ym \u015Bwiecie niekt\u00F3re gatunki otaczano boskim kultem. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy staro\u017Cytni Egipcjanie mieli kontakt z istotami z kosmosu przypominaj\u0105cymi wygl\u0105dem insekty. Analizuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C opis szara\u0144czy z Apokalipsy \u015Bw. Jana. Niekt\u00F3rzy zwolennicy koncepcji paleoastronautyki sugeruj\u0105, \u017Ce owady s\u0105 spokrewnione z obcymi. By\u0107 mo\u017Ce ich obecno\u015B\u0107 na Ziemi ma jaki\u015B cel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63868349":["W tym odcinku analiza wyst\u0119puj\u0105cych w r\u00F3\u017Cnych kulturach legend o intymnych stosunkach ludzi i istot ze \u015Bwiata nadprzyrodzonego. Przyjrzymy si\u0119 opowie\u015Bciom o upad\u0142ych anio\u0142ach i greckim mitom o bogach, kt\u00F3rzy mieli dzieci ze \u015Bmiertelniczkami, oraz \u015Bredniowiecznym opisom inkub\u00F3w, czyli demon\u00F3w nawiedzaj\u0105cym kobiety we \u015Bnie, oraz sukkub\u00F3w kusz\u0105cych m\u0119\u017Cczyzn. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te historie mog\u0105 \u015Bwiadczy\u0107 o tym, \u017Ce obcy przybywali na Ziemie, by p\u0142odzi\u0107 potomstwo z lud\u017Ami. Szukaj\u0105 te\u017C dowod\u00F3w na potwierdzenie tej tezy w badaniach ludzkiego genomu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63868350":["W 1941 r. armia Hitlera w b\u0142yskawicznym tempie zajmowa\u0142a ZSRR. W walce z niemieckimi czo\u0142gami Sowieci si\u0119gn\u0119li po swoj\u0105 tajn\u0105 bro\u0144 - psy wytresowane do przenoszenia materia\u0142\u00F3w wybuchowych. W dzisiejszym odcinku b\u0119dzie r\u00F3wnie\u017C mowa o z\u0142ocie Rommla - skarbie, kt\u00F3ry ma spoczywa\u0107 u wybrze\u017Cy Korsyki, ukryty tam przez za\u0142ogi U-Boot\u00F3w. Podczas II wojny \u015Bwiatowej Brytyjczycy wpadli w paranoj\u0119, wsz\u0119dzie spodziewaj\u0105c si\u0119 niemieckich szpieg\u00F3w. Wi\u0105zali z ich aktywno\u015Bci\u0105 pojawienie si\u0119 tajemniczych kr\u0119g\u00F3w zbo\u017Cowych. Ponadto w programie - og\u0142oszenie, kt\u00F3re ukaza\u0142o si\u0119 w \"New Yorkerze\" kilka tygodni przed atakiem na Pearl Harbor. P\u00F3\u017Aniej wiele os\u00F3b uwa\u017Ca\u0142o, \u017Ce reklama by\u0142a sygna\u0142em dla japo\u0144skich agent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178149.jpg","",[]],"63868351":["Ekipa odwiedza ziemi\u0119 \u015Bwi\u0119tokrzysk\u0105, gdzie ma odszuka\u0107 dzia\u0142o artyleryjskie z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Dawid, Kiler i Cichy mierzyli si\u0119 ju\u017C z zadaniem odnajdywania ci\u0119\u017Ckiego sprz\u0119tu na przycz\u00F3\u0142ku baranowskim, ale po raz pierwszy celem ich poszukiwa\u0144 jest dzia\u0142o bojowe. W misj\u0119 zaanga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C prawie stuletni \u015Bwiadek, kt\u00F3rego zeznania i wskaz\u00F3wki maj\u0105 doprowadzi\u0107 ekip\u0119 do skarbu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63868352":["Na pocz\u0105tku roku 1945 w Prusach Wschodnich dosz\u0142o do zaci\u0119tych walk, kt\u00F3re toczy\u0142y si\u0119 r\u00F3wnie\u017C w powietrzu. Armia ZSRR, by raz na zawsze rozprawi\u0107 si\u0119 z wojskami niemieckimi, zgromadzi\u0142a imponuj\u0105ce si\u0142y powietrze. Liczy\u0142y one kilka tysi\u0119cy samolot\u00F3w. Niemcy mierzy\u0142y si\u0119 z pot\u0119\u017Cnym wrogiem, a w dodatku mieli problem z zaopatrzeniem swoich wojsk m.in. w cz\u0119\u015Bci zamienne. Jedna z walk powietrznych mia\u0142a miejsce nad Braniewem. Poszukiwacze postaraj\u0105 si\u0119 odszuka\u0107 szcz\u0105tki rozbitego samolotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63868353":["Na wysoko\u015Bci
Tym razem ekipa ze Szczawnicy ma przed sob\u0105 wspinaczk\u0119 na s\u0142upach w celu zrzucenia starych przewod\u00F3w. Praca na wysoko\u015Bci zawsze niesie za sob\u0105 du\u017Ce ryzyko dla zdrowia i \u017Cycia, jednak dzi\u0119ki widokom bywa przyjemna, o ile tylko pogoda dopisuje. Na \u015Al\u0105sku elektrycy tak\u017Ce pracuj\u0105 na wysokich s\u0142upach na ha\u0142dach. Widoki na sw\u00F3j spos\u00F3b s\u0105 imponuj\u0105ce. Dzi\u0119ki sprzyjaj\u0105cym warunkom pogodowym praca idzie dobrze. Ekipa z Chorzowa musi wymieni\u0107 s\u0142up o\u015Bwietleniowy, z\u0142amany przez auto, kt\u00F3re wpad\u0142o w po\u015Blizg z powodu go\u0142oledzi. Miejsce pracy, tu\u017C przy czynnej drodze szybkiego ruchu, jest zatem bardzo niebezpieczne. Podczas realizacji zadania musz\u0105 korzysta\u0107 z podno\u015Bnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63868354":["Wsp\u00F3lnie w pracy, wsp\u00F3lnie odpoczywamy
Ekipa ze Szczawnicy wymienia stary, gro\u017C\u0105cy z\u0142amaniem s\u0142up niskiego napi\u0119cia na nowy i l\u017Cejszy s\u0142up kompozytowy. Po wykonaniu tej nie\u0142atwej pracy elektryk\u00F3w czeka wsp\u00F3lna impreza integracyjna i kulig. W Chorzowie ekipa stoi przed wykonaniem ryzykownego zadania - napraw\u0105 kabla niskiego napi\u0119cia. Je\u015Bli co\u015B p\u00F3jdzie nie tak, mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do wybuchu i wytworzenia \u0142uku elektrycznego. Dlatego te\u017C do pracy niezb\u0119dny jest specjalistyczny sprz\u0119t, laboratorium pomiarowe na k\u00F3\u0142kach. Elektrycy z Gliwic konserwuj\u0105 tymczasem s\u0142upy wysokiego napi\u0119cia. Warunki nie s\u0105 sprzyjaj\u0105ce, a regulacja zwisu przewod\u00F3w odbywa si\u0119 r\u0119cznie. Praca jest trudna z wielu wzgl\u0119d\u00F3w. \u0141ukasz stara si\u0119 jednak widzie\u0107 te\u017C jasne strony pracy na wysoko\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63868355":["Spos\u00F3b na bolenia
Bole\u0144 to ryba, kt\u00F3ra bywa ha\u0142a\u015Bliwa i niemal ka\u017Cdy w\u0119dkarz potrafi rozpozna\u0107 oznaki jej \u017Cerowania. Jednocze\u015Bnie jest niezwykle p\u0142ochliwa i trudna do z\u0142owienia. Tylko nieliczni \u0142owcy potrafi\u0105 przechytrzy\u0107 rzecznego bolenia. Prawdziwy pasjonat w\u0119dkarstwa i znakomity \u0142owca odrza\u0144skich boleni zdradzi widzom swoje sekrety i oprowadzi po najlepszych \u0142owiskach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63868356":["Na tropie ludojada, cz\u0119\u015B\u0107 1
Coraz cz\u0119\u015Bciej s\u0142ycha\u0107 o atakowaniu ludzi przez tajemnicze stwory zamieszkuj\u0105ce jeziora i rzeki. Wodnymi potworami okaza\u0142y si\u0119 by\u0107 szczupaki, kt\u00F3re zacz\u0119\u0142y zagra\u017Ca\u0107 r\u00F3wnie\u017C w Skandynawii. Dw\u00F3ch dzielnych w\u0119dkarzy z Polski postanowi\u0142o zbada\u0107 to niebezpieczne zjawisko i na w\u0142asne oczy zobaczy\u0107 szczupaka ludojada. Widzowie poczuj\u0105 mroczny klimat skandynawskich \u0142owisk w przybrze\u017Cnej cz\u0119\u015Bci Ba\u0142tyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63868357":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63868358":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63868359":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868360":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868361":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868362":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63868363":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63868364":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868365":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868366":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868367":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63868368":["Architekci Robert Jamison i Laura Jane Clark tworz\u0105 konkurencyjne projekty przebudowy domu Silvii i Juliana. Para kupi\u0142a t\u0119 nieruchomo\u015B\u0107, po\u0142o\u017Con\u0105 nieopodal Brighton, cztery lata wcze\u015Bniej, poniewa\u017C zakocha\u0142a si\u0119 w pi\u0119knym ogrodzie. Silvia i Julian od pocz\u0105tku wiedzieli, \u017Ce sam dom - ciasny i niefunkcjonalny - nie spe\u0142nia ich wymaga\u0144 i b\u0119dzie musia\u0142 zosta\u0107 przebudowany. Teraz, zm\u0119czeni uci\u0105\u017Cliwym rozmieszczeniem pomieszcze\u0144, a tak\u017Ce brakiem drugiej sypialni i malutk\u0105 kuchni\u0105, s\u0105 zdeterminowani, by dokona\u0107 zmian. Nie mog\u0105 si\u0119 jednak porozumie\u0107. R\u00F3wnie\u017C parze architekt\u00F3w nie pomo\u017Ce fakt, i\u017C w\u0142a\u015Bciciele domu maj\u0105 odmienne wyobra\u017Cenia na temat ostatecznego kszta\u0142tu wn\u0119trza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170040.jpg","",[]],"63868369":["Green with Envy
Dzi\u015B b\u0119dzie mo\u017Cna si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da r\u0119czna i maszynowa produkcja wyj\u0105tkowych cukierk\u00F3w tutti frutti. Ponadto wizyta w fabryce plack\u00F3w ziemniaczano-szpinakowych, kt\u00F3rych powstaje a\u017C 300 tysi\u0119cy sztuk. Nast\u0119pnie widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce wytwarzanie bezglutenowego makaronu shirataki wymaga precyzji, a tak\u017Ce pewnego niezwyk\u0142ego sk\u0142adnika. Na koniec kulisy produkcji zdrowej przek\u0105ski - chips\u00F3w z fasoli pinto i warzyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"63868370":["Zaginiona rodzina
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie Marcina swojego jedynego syna. Policjanci odkrywaj\u0105, i\u017C ch\u0142opak niedawno zmienia\u0142 nazwisko i sprzeda\u0142 mieszkanie. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce planowa\u0142 swoje znikni\u0119cie. Podczas poszukiwa\u0144 Ireneusz Zalewski i Antoni Godu\u0142a odnajduj\u0105 na parkingu w lesie jego porzucony samoch\u00F3d. Okazuje si\u0119, \u017Ce jecha\u0142 nim razem z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 \u0141ucj\u0105 i ich synkiem Emilem. Policja wpada na trop Deniza, z kt\u00F3rym kobieta zwi\u0105za\u0142a si\u0119 po rozstaniu z Marcinem. Podejrzany jest Niemcem tureckiego pochodzenia, ma powi\u0105zania z mafi\u0105 i nie pogodzi\u0142 si\u0119 z odej\u015Bciem \u0141ucji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63868371":["Sekrety i \u017C\u0105dze
Pawe\u0142 zostaje zwolniony z pracy. M\u0119\u017Cczyzna postanawia si\u0119 przebran\u017Cowi\u0107. Nie radzi sobie z obs\u0142ug\u0105 komputera, mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na pomoc znajomej, Anny. \u017Bona Paw\u0142a, Monika, obawia si\u0119, \u017Ce kobieta pr\u00F3buje uwie\u015B\u0107 jej m\u0119\u017Ca. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna dostaje prac\u0119 w agencji ubezpieczeniowej, mimo to nadal spotyka si\u0119 z Ann\u0105. W trakcie kolejnej k\u0142\u00F3tni z \u017Con\u0105 Pawe\u0142 przypadkowo oblewa si\u0119 gor\u0105c\u0105 zup\u0105. Monika, kt\u00F3ra pr\u00F3buje przyj\u015B\u0107 mu z pomoc\u0105, uderza si\u0119 w g\u0142ow\u0119. Rozmow\u0119 z ratownikiem kontynuuje kilkuletni syn pary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/914a78d4f3cd5df91bcfc5c6c900746f",[]],"63868372":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/512d338f177f5aac7451f8432c255c18",[]],"63868373":["Trudna mi\u0142o\u015B\u0107
Kto\u015B wrzuca pod\u0142\u0105czon\u0105 do pr\u0105du suszark\u0119 do w\u0142os\u00F3w do wanny, w kt\u00F3rej k\u0105pie si\u0119 m\u0142oda dziewczyna. Studentka umiera na miejscu. Dochodzenie wykazuje, \u017Ce ofiara w rzeczywisto\u015Bci prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, a niekt\u00F3re z trop\u00F3w prowadz\u0105 nawet za granic\u0119. Detektywi postanawiaj\u0105 zaplanowa\u0107 prowokacj\u0119, w kt\u00F3rej g\u0142\u00F3wn\u0105 role odegra Natalia. Tymczasem \u0141ukasz przekazuje Natalii pewn\u0105 wiadomo\u015B\u0107, a Magda planuje niespodziank\u0119 dla Kuby. Detektyw\u00F3w czekaj\u0105 powa\u017Cne zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"63868374":["Zaginiona rodzina
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie Marcina swojego jedynego syna. Policjanci odkrywaj\u0105, i\u017C ch\u0142opak niedawno zmienia\u0142 nazwisko i sprzeda\u0142 mieszkanie. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce planowa\u0142 swoje znikni\u0119cie. Podczas poszukiwa\u0144 Ireneusz Zalewski i Antoni Godu\u0142a odnajduj\u0105 na parkingu w lesie jego porzucony samoch\u00F3d. Okazuje si\u0119, \u017Ce jecha\u0142 nim razem z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 \u0141ucj\u0105 i ich synkiem Emilem. Policja wpada na trop Deniza, z kt\u00F3rym kobieta zwi\u0105za\u0142a si\u0119 po rozstaniu z Marcinem. Podejrzany jest Niemcem tureckiego pochodzenia, ma powi\u0105zania z mafi\u0105 i nie pogodzi\u0142 si\u0119 z odej\u015Bciem \u0141ucji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63868375":["Odlot
Nieopodal kamienicy Kiepskich sw\u00F3j namiot rozbijaj\u0105 cyrkowcy. Cz\u0119\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w jest bardzo zadowolona z tego faktu. Niekt\u00F3rzy s\u0105 niech\u0119tni klaunom i ich towarzyszom. Sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce arty\u015Bci postanowili korzysta\u0107 z toalety znajduj\u0105cej si\u0119 w kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4041",[]],"63868376":["Wniebowzi\u0119ci
Pomi\u0119dzy Ferdkiem, Pa\u017Adziochem i Boczkiem toczy si\u0119 dyskusja na temat obcych cywilizacji. Marian upiera si\u0119 przy zdaniu, \u017Ce kosmici \u017Cyj\u0105 w\u015Br\u00F3d ziemian. Ferdek kpi z jego pomys\u0142\u00F3w. Nagle wszyscy zostaj\u0105 uprowadzeni przez UFO.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4040",[]],"63868377":["Zatruta strza\u0142a
Ferdynand Kiepski podziela fascynacj\u0119 Polak\u00F3w pewnym niezwyk\u0142ym skoczkiem narciarskim. Przypadkowa rozmowa z Pa\u017Adziochem zmienia jego stosunek do sportowca. Zaczyna w\u0105tpi\u0107 w jego talent.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4039",[]],"63868378":["Jaru\u015B wybaczy\u0142 mamie dzieci\u0119c\u0105 poniewierk\u0119 po domach dziecka i wszelkie k\u0142\u00F3tnie. Cho\u0107 Ryszard jest zamkni\u0119ty na d\u0142ugie miesi\u0105ce, Asia cieszy si\u0119 szcz\u0119\u015Bciem, kt\u00F3re jej podarowa\u0142. Radek skoczy\u0142 na g\u0142\u0119bok\u0105 wod\u0119, rzuci\u0142 prac\u0119 i podj\u0105\u0142 now\u0105, a potem pozna\u0142 dziewczyn\u0119. Mi\u0142o\u015B\u0107 Iwony i S\u0142awka prowadzi ju\u017C tylko do \u015Blubu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63868379":["\u0141ukasz, nowy bohater, to ch\u0142opak wolny, zdolny i na zwi\u0105zek gotowy. Bandziorek snuje si\u0119 przez \u017Cycie ze swym jednym pragnieniem. Wobec braku kobiety pan Janek koncentruje si\u0119 na domowym \u017Cyciu z czworono\u017Cnymi rezydentami. Aniela nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107, kiedy wreszcie prze\u015Bwietli przysz\u0142\u0105 synow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63868380":["Jastrz\u0105b i Walek odwiedzaj\u0105 Gienka i Andrzeja, by pom\u00F3c im oszkli\u0107 kurnik. Gospodarze mog\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczy\u0107 na wsparcie go\u015Bci przy naprawie b\u0142otnika w ci\u0105gniku. W Ciemnoszyjach Justyna i jej wsp\u00F3\u0142pracownicy organizuj\u0105 nowe pomieszczenie dla ciel\u0105t, inspirowane czeskimi hodowlami. Zast\u0119puj\u0105 drewniane kojce nieco przestronniejszymi metalowymi klatkami. Jedno z ciel\u0105t jest chore. Weterynarz bada je i przepisuje kropl\u00F3wk\u0119 i antybiotyk. Bogdan, so\u0142tys Borowskich Cibor\u00F3w, wraz ze swoimi dzie\u0107mi sprowadza z pastwiska klacze. Zwierz\u0119ta jednak s\u0105 niesforne. Kiedy w ko\u0144cu udaje si\u0119 okie\u0142zna\u0107 stado, gospodarz podaje im lek odrobaczaj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170182.jpg","",[]],"63868381":["Hanoi","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"63868382":["Agnieszka i Pawe\u0142 maj\u0105 sze\u015Bcioro dzieci. Mieszkaj\u0105 we wsi Lubomino. Dziennie mog\u0105 wyda\u0107 na osob\u0119 pi\u0119\u0107 z\u0142otych. Ich dom jest w fatalnym stanie. Gdy go zajmowali, brakowa\u0142o nawet elektryczno\u015Bci. Tymczasem And\u017Celika, zajmuj\u0105ca si\u0119 marketingiem w internecie, i Piotr, pracj\u0105cy w bran\u017Cy informatycznej, rodzice Soni i Ksawerego, mog\u0105 pochwali\u0107 si\u0119 bud\u017Cetem stu trzydziestu z\u0142otych na osob\u0119 na dzie\u0144. Na pi\u0119\u0107 dni rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/56586091135b070ea395c521ac1ca566",[]],"63868383":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63868384":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63868385":["Podw\u00F3jne \u017Cycie Dominiki
Znika 21-letnia Dominika, kt\u00F3ra ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Barbara mieszka we W\u0142oszech, ale stara si\u0119 mie\u0107 ci\u0105g\u0142y kontakt z c\u00F3rk\u0105. Tymczasem dziewczyna od dw\u00F3ch dni nie odbiera telefonu. Policjanci trafiaj\u0105 na pewien trop. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce w zagini\u0119cie Dominiki jest zamieszany dawny przyjaciel kobiety, niepe\u0142nosprawny Rafa\u0142. \u015Aledztwo zmierza jednak w zupe\u0142nie innym kierunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63868386":["Micha\u0142 Forty\u015B zacz\u0105\u0142 podejrzewa\u0107 \u017Con\u0119, Dari\u0119, o zdrad\u0119, gdy znalaz\u0142 prezerwatywy w jej torebce. Para ich nie u\u017Cywa. Ju\u017C pierwszego dnia obserwacji \u015Bledczy montuj\u0105 kamery w miejscu pracy kobiety. Prowadzi ona biuro nieruchomo\u015Bci, cz\u0119sto spotyka si\u0119 z klientami i wychodzi na kolacje biznesowe. Detektywi do\u015B\u0107 szybko si\u0119 orientuj\u0105, \u017Ce Daria pr\u00F3buje uwie\u015B\u0107 kontrahenta. Tego samego dnia pods\u0142uchuj\u0105 jej rozmow\u0119 telefoniczn\u0105, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce um\u00F3wi\u0142a si\u0119 z kochankiem. Wkr\u00F3tce udaje im si\u0119 zarejestrowa\u0107 intymne spotkanie kobiety z m\u0142odym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Poniewa\u017C jednak jest nieostre, Micha\u0142 nie wierzy, \u017Ce jest na nim jego \u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"63868387":["Grey's Anatomy: Chirurdzy 11
Lekarze z Grey Sloan Memorial wsp\u00F3lnie prze\u017Cywaj\u0105 zawodowe i osobiste problemy. Ich wzajemne relacje cz\u0119sto wykraczaj\u0105 poza zwyk\u0142e s\u0142u\u017Cbowe kontakty. Staraj\u0105 si\u0119 te\u017C pomaga\u0107 swoim pacjentom nie tylko w kwestiach medycznych. W szpitalu zjawia si\u0119 nowa lekarka, Maggie Pierce. Tymczasem w \u017Cyciu Dereka i Meredith szykuj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178984.jpg","",[]],"63868388":["Kabaret K2 z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Kabaretu Czesuaf
Podczas ka\u017Cdego wyst\u0119pu cz\u0142onkowie Kabaretu K2 chc\u0105 nie tylko rozbawi\u0107 swoich widz\u00F3w, ale tak\u017Ce opowiedzie\u0107 im jak\u0105\u015B histori\u0119. Satyrycy uwa\u017Cnie obserwuj\u0105 \u015Bwiat i otaczaj\u0105cych ich ludzi, nigdy nie ustaj\u0105c w poszukiwaniach uniwersalnych temat\u00F3w. W swoich skeczach podkre\u015Blaj\u0105 absurdalno\u015B\u0107 zwyk\u0142ych, codziennych sytuacji. Tym razem wyst\u0105pi\u0105 w towarzystwie trzech przedstawicieli pozna\u0144skiego Kabaretu Czesuaf.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63868389":["Kabaret K2 z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Kabaretu Czesuaf
Podczas ka\u017Cdego wyst\u0119pu cz\u0142onkowie Kabaretu K2 chc\u0105 nie tylko rozbawi\u0107 swoich widz\u00F3w, ale tak\u017Ce opowiedzie\u0107 im jak\u0105\u015B histori\u0119. Satyrycy uwa\u017Cnie obserwuj\u0105 \u015Bwiat i otaczaj\u0105cych ich ludzi, nigdy nie ustaj\u0105c w poszukiwaniach uniwersalnych temat\u00F3w. W swoich skeczach podkre\u015Blaj\u0105 absurdalno\u015B\u0107 zwyk\u0142ych, codziennych sytuacji. Tym razem wyst\u0105pi\u0105 w towarzystwie trzech przedstawicieli pozna\u0144skiego Kabaretu Czesuaf.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63868390":["Don Most, Gina Lee Nolin, Fred Willard, Lolita Davidovitch
Don Most spotyka zjaw\u0119, kt\u00F3ra nawiedza dom jego dziewczyny. Podczas drastycznych egzorcyzm\u00F3w Gena Lee Nolin widzi ducha zamordowanej kobiety. Przyjazne moce z za\u015Bwiat\u00F3w ostrzegaj\u0105 Freda Willarda i jego rodzin\u0119 o zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 tragedii. Lolita Davidovich nawi\u0105zuje kontakt z duchem swojej przedwcze\u015Bnie zmar\u0142ej kole\u017Canki i modelki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170070.jpg","",[]],"63868391":["Odnaleziona, cz\u0119\u015B\u0107 1
Po o\u015Bmiu latach Kornelia ucieka gangowi handlarzy lud\u017Ami. Dziewczyna zeznaje, \u017Ce by\u0142a przetrzymywana razem z innymi dzie\u0107mi. Najprawdopodobniej mia\u0142a trafi\u0107 do domu publicznego. Trop prowadzi do dawnego znajomego rodzic\u00F3w nastolatki, ale okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna znikn\u0105\u0142. \u0141owcy przeszukuj\u0105 jego mieszkanie. Znajduj\u0105 tam materia\u0142y pedofilskie i zdj\u0119cia Kornelii zrobione ju\u017C po porwaniu. Pod blokiem zauwa\u017Caj\u0105 podejrzanie zachowuj\u0105cego si\u0119 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Jagna, kt\u00F3ra wci\u0105\u017C prze\u017Cywa zagini\u0119cie brata, traci nad sob\u0105 panowanie i bije zatrzymanego. Zostaje odsuni\u0119ta od \u015Bledztwa. Tymczasem Brunon wyjawia Julii, \u017Ce jej nowy ch\u0142opak, Mariusz, jest synem gangstera. Zszokowana c\u00F3rka pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, sk\u0105d ojciec to wie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"63868392":["Olga w ko\u0144cu zostaje zakwalifikowana do operacji. W domu El\u017Cbiety trwaj\u0105 przygotowania do uroczystego obiadu z okazji 50. urodzin Waldka. Emil mo\u017Ce za\u0142o\u017Cy\u0107 spodnie, kt\u00F3rych nie nosi\u0142 od kilku lat z powodu swojej nadwagi. To dla ch\u0142opaka ogromny sukces. Dziewczyny w szpitalu zjadaj\u0105 sw\u00F3j ostatni \"normalny\" posi\u0142ek przed operacj\u0105. Ela odbywa wizyt\u0119 u pani psycholog. Przyznaje si\u0119, \u017Ce ma du\u017Ce wahania nastroju. Olga i Bo\u017Cena budz\u0105 si\u0119 po operacji. Ela z dum\u0105 opowiada dietetyczce o swoich nowych nawykach \u017Cywieniowych. Niestety, otrzymuje reprymend\u0119. Karolina znowu staje na wadze. Prze\u017Cywa szok, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce przyty\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176840.jpg","",[]],"63868393":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63868394":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63868395":["Kabaret Nowaki
Dalsza cz\u0119\u015B\u0107 programu \"Moda na Nowaki\". Tym wyst\u0119pem grupa pokazuje, dlaczego jest jednym z najbardziej lubianych kabaret\u00F3w obecnie dzia\u0142aj\u0105cych w kraju. Tworzone przez nich - nieraz absurdalne i zaskakuj\u0105ce - postaci wywodz\u0105 si\u0119 wprost z codzienno\u015Bci ka\u017Cdego Polaka. Nowaki \u0142\u0105cz\u0105 w sobie m\u0142odo\u015B\u0107 i do\u015Bwiadczenie, dzi\u0119ki czemu ka\u017Cdy ich wyst\u0119p okazuje si\u0119 ogromnym sukcesem. Satyrycy z pewno\u015Bci\u0105 rozbawi\u0105 ka\u017Cdego do \u0142ez. Zapowiada si\u0119 wiecz\u00F3r pe\u0142en dobrego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63868396":["KSM - Radio. Muzyka. \u017Barty., cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63868397":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/35787ddaec77ca61b5ea6a875220c80b",[]],"63868398":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/02249524d06cd5cc9729f5f0e86acdc2",[]]}