{"68849651":["Dla dobra dziecka
Agnieszka i Adam poszukuj\u0105 zaginionej p\u00F3\u0142rocznej dziewczynki. W mieszkaniu znajduj\u0105 nieprzytomn\u0105 matk\u0119 dziecka. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce kobieta znajduje si\u0119 pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Niebawem detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce w bliskim otoczeniu matki zaginionego dziecka by\u0142a osoba gotowa na wiele, \u017Ceby mie\u0107 dziecko. Tymczasem Adam nadal pomaga dziennikarce Julii Soboci\u0144skiej przy artykule o skorumpowanych policjantach. Para nawi\u0105zuje romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68849652":["Trudna mi\u0142o\u015B\u0107
Kto\u015B wrzuca pod\u0142\u0105czon\u0105 do pr\u0105du suszark\u0119 do w\u0142os\u00F3w do wanny, w kt\u00F3rej k\u0105pie si\u0119 m\u0142oda dziewczyna. Studentka umiera na miejscu. Dochodzenie wykazuje, \u017Ce ofiara w rzeczywisto\u015Bci prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, a niekt\u00F3re z trop\u00F3w prowadz\u0105 nawet za granic\u0119. Detektywi postanawiaj\u0105 zaplanowa\u0107 prowokacj\u0119, w kt\u00F3rej g\u0142\u00F3wn\u0105 role odegra Natalia. Tymczasem \u0141ukasz przekazuje Natalii pewn\u0105 wiadomo\u015B\u0107, a Magda planuje niespodziank\u0119 dla Kuby. Detektyw\u00F3w czekaj\u0105 powa\u017Cne zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"68849653":["Marta wyjecha\u0142a w Bieszczady, gdy posypa\u0142o si\u0119 jej \u017Cycie prywatne. Robert przekonuje, \u017Ce w\u0119druj\u0105c po lasach, nie wolno zaskakiwa\u0107 nied\u017Awiedzi. Drwal Czes\u0142aw nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce pracuj\u0105cy przy wyr\u0119bach musz\u0105 by\u0107 twardzi i zawzi\u0119ci. \u015Aliwa nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce te czterdzie\u015Bci lat min\u0119\u0142o tak szybko. Marta uwa\u017Ca si\u0119 za przybran\u0105 c\u00F3rk\u0119 pana Krzysztofa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"68849654":["Genera\u0142 W\u0142asow
Program zdradza, jakie tajemnice kryje MRU (Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony) i jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 on podczas II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest Kostrzyn nad Odr\u0105 - miasto kt\u00F3rego nie ma i poznaj\u0105 tajn\u0105 histori\u0119 Westerplatte. Odcinek pokazuje, co naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w Wilczym Sza\u0144cu i opowiada tajn\u0105 histori\u0119 ORP Orze\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"68849655":["Bez przebaczenia
Dochodzi do morderstwa zamo\u017Cnego menad\u017Cera. Kolejnego dnia zostaje znalezione cia\u0142o hydraulika. Detektywi podejrzewaj\u0105 seryjnego zab\u00F3jc\u0119, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej dzia\u0142a\u0142 w Berlinie. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce ofiary mia\u0142y wsp\u00F3lnego znajomego. W trakcie \u015Bledztwa \u017Cycie Kuby staje si\u0119 zagro\u017Cone. Roguz podejrzewa, \u017Ce Natasza ponownie zacz\u0119\u0142a si\u0119 prostytuowa\u0107. Te przypuszczenia mog\u0105 zako\u0144czy\u0107 ich przyja\u017A\u0144. W komendzie policjanci \u015Bwi\u0119tuj\u0105 awans jednego z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68849656":["Wszystko dla dziecka
Roczny ch\u0142opiec zostaje porwany, a jego opiekunka trafia do szpitala. Wkr\u00F3tce potem w podobnych okoliczno\u015Bciach ginie kolejne dziecko. Obaj ch\u0142opcy maj\u0105 t\u0119 sam\u0105 grup\u0119 krwi. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszani s\u0105 handlarze organ\u00F3w. Kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do komputera Leny. Kobieta czuje si\u0119 obserwowana. Policjanci musz\u0105 znale\u017A\u0107 stalkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68849657":["Krillin i Hogan ratuj\u0105 ma\u0142ego, namekia\u0144skiego ch\u0142opca imieniem Dende, kt\u00F3rego zaatakowa\u0142 Dodoria. Ca\u0142ej tr\u00F3jce udaje si\u0119 uciec i ukry\u0107 w bezpiecznym miejscu. Tymczasem Dodoria musi zmierzy\u0107 si\u0119 z Veget\u0105. Bardzo szybko staje si\u0119 jasne, \u017Ce przegra pojedynek. B\u0142aga o darowanie mu \u017Cycia, a w zamian oferuje zdradzenie prawdziwych przyczyn zag\u0142ady jego planety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68849658":["W trakcie przed\u0142u\u017Caj\u0105cego si\u0119 pobytu na Ziemi Vegeta nauczy\u0142 si\u0119 wykrywa\u0107 pole elektryczne bez pomocy urz\u0105dze\u0144. Dzi\u0119ki temu wyczuwa z daleka Krillina, Gohana i Dend\u0119. Zaniepokojeni tym Hohan i Krillin obni\u017Caj\u0105 moc swojego ki, aby nikt ich nie wykry\u0142. Niestety, Dende nie potrafi tego zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68849659":["Krillin i Dende kontynuuj\u0105 podr\u00F3\u017C do domu Wielkiego Starca. W tym samym czasie Vegeta stacza b\u00F3j z Zarbonem, kt\u00F3ry jest praw\u0105 r\u0119k\u0105 Friezy. Szala zwyci\u0119stwa wydaje si\u0119 przechyla\u0107 na stron\u0119 Vegety, gdy nagle Zarbon przechodzi transformacj\u0119, kt\u00F3ra w spos\u00F3b niebywa\u0142y zwi\u0119ksza jego moc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68849660":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68849661":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68849662":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"68849663":["Widzowie wyrusz\u0105 w fascynuj\u0105c\u0105 podr\u00F3\u017C do uniwersum Harry'ego Pottera. Akcja \"Dziedzictwa Hogwartu\" rozgrywa si\u0119 ponad sto lat przed wydarzeniami znanymi z ksi\u0105\u017Cek J.K. Rowling.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"68849664":["W trakcie przed\u0142u\u017Caj\u0105cego si\u0119 pobytu na Ziemi Vegeta nauczy\u0142 si\u0119 wykrywa\u0107 pole elektryczne bez pomocy urz\u0105dze\u0144. Dzi\u0119ki temu wyczuwa z daleka Krillina, Gohana i Dend\u0119. Zaniepokojeni tym Hohan i Krillin obni\u017Caj\u0105 moc swojego ki, aby nikt ich nie wykry\u0142. Niestety, Dende nie potrafi tego zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68849665":["Krillin i Dende kontynuuj\u0105 podr\u00F3\u017C do domu Wielkiego Starca. W tym samym czasie Vegeta stacza b\u00F3j z Zarbonem, kt\u00F3ry jest praw\u0105 r\u0119k\u0105 Friezy. Szala zwyci\u0119stwa wydaje si\u0119 przechyla\u0107 na stron\u0119 Vegety, gdy nagle Zarbon przechodzi transformacj\u0119, kt\u00F3ra w spos\u00F3b niebywa\u0142y zwi\u0119ksza jego moc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"68849666":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"68849667":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"68849668":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68849669":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"68849670":["Prezentacja rozgrywki z Mass Effect, kultowego erpega autorstwa studia BioWare.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"68849671":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"68849483":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68849484":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68849485":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68849486":["Re\u017C.: Chris Williams, Don Hall.
Czternastoletni Hiro Hamada, mi\u0142o\u015Bnik robotyki, mieszka razem z bratem, ambitnym studentem Tadashim, cioci\u0105 Cass i kotem Moherem w futurystycznym San Fransokyo. Zarabia na nielegalnych walkach robot\u00F3w, do kt\u00F3rych wystawia w\u0142asne konstrukcje. Brat zach\u0119ca go, by porzuci\u0142 to zaj\u0119cie i zaj\u0105\u0142 si\u0119 ambitniejszymi projektami. Sam na swojej uczelni pracuje nad stworzeniem Baymaksa - empatycznego robota, kt\u00F3ry ma pomaga\u0107 chorym i potrzebuj\u0105cym. Pewnego dnia na terenie budynku dochodzi do zaskakuj\u0105cych wydarze\u0144 i katastrofy, w kt\u00F3rej Tadashi ginie. Hiro pogr\u0105\u017Ca si\u0119 w rozpaczy. Kiedy jednak dowiaduje si\u0119, \u017Ce bezpiecze\u0144stwo miasta i jego mieszka\u0144c\u00F3w jest zagro\u017Cone, razem z Baymaksem i czworgiem przyjaci\u00F3\u0142 zmar\u0142ego brata pr\u00F3buje ocali\u0107 metropoli\u0119. Dzielna sz\u00F3stka wpada na trop tajemniczego m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry ma niszczycielskie zamiary. Oryginalne zderzenie ameryka\u0144skich animacji inspirowanych komiksami i filmami o superbohaterach z japo\u0144skimi anime. Przepe\u0142niony doskona\u0142ymi efektami wizualnymi film o przyja\u017Ani, dorastaniu i stracie bliskiej osoby zosta\u0142 nagrodzony Oscarem jako najlepszy d\u0142ugometra\u017Cowy film animowany 2015 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2006758.jpg","",[]],"68849487":["Re\u017C.: Rod Daniel.
Rodzice Kevina McCallistera (Mike Weinberg) si\u0119 rozwiedli. Jego ojciec Peter (Jason Beghe) mieszka teraz ze swoj\u0105 now\u0105 narzeczon\u0105 Natalie (Joanna Going) w jej imponuj\u0105cej rezydencji. Kevin korzysta z jego zaproszenia na \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia. Dom nowej partnerki ojca robi na nim ogromne wra\u017Cenie. Tymczasem Natalie i Peter przygotowuj\u0105 si\u0119 do przyj\u0119cia, na kt\u00F3re zaprosili rodzin\u0119 kr\u00F3lewsk\u0105, w tym jedenastoletni\u0105 ksi\u0119\u017Cniczk\u0119. Gdy jad\u0105 na lotnisko odebra\u0107 znamienitych go\u015Bci, zostawiaj\u0105 Kevina pod opiek\u0105 kamerdynera Prescotta (Erick Avari) i s\u0142u\u017C\u0105cej Molly (Barbara Babcock). Ch\u0142opiec spostrzega przed domem swojego dawnego wroga, z\u0142odzieja Marva (French Stewart), i jego now\u0105 wsp\u00F3lniczk\u0119 Ver\u0119 (Missi Pyle). Informuje o tym Prescotta i Molly, ale ci mu nie wierz\u0105. Tymczasem nadchodzi dzie\u0144 przyj\u0119cia. Kevin niespodziewanie zauwa\u017Ca na nim Marva i Ver\u0119 przebranych za kelner\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce chc\u0105 oni porwa\u0107 ksi\u0119\u017Cniczk\u0119. Ch\u0142opiec z pomoc\u0105 elektronicznych gad\u017Cet\u00F3w, w kt\u00F3re wyposa\u017Cony jest dom Natalie, postanawia im przeszkodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2007500.jpg","",["N"]],"68849488":["Re\u017C.: Michael Rianda, Jeff Rowe.
Utalentowana Katie Mitchell dostaje si\u0119 do wymarzonej szko\u0142y filmowej. Wprost nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107 rozpocz\u0119cia nauki. Jej ojciec, Rick, postanawia odwie\u017A\u0107 c\u00F3rk\u0119 na uczelni\u0119. Uwa\u017Ca, \u017Ce w wyprawie powinna uczestniczy\u0107 ca\u0142a rodzina. Do Katie i Ricka do\u0142\u0105cza wi\u0119c optymistycznie nastawiona do \u015Bwiata Linda (mama Katie i \u017Cona Ricka), Aaron, brat Katie, oraz ich pies. Niespodziewanie dochodzi do prawdziwego przewrotu w \u015Bwiecie nowoczesnych technologii. Smartfony odchodz\u0105 do lamusa, a ich miejsce zajmuj\u0105 spersonalizowane roboty, kt\u00F3re szybko opanowuj\u0105 ca\u0142y glob. Mitchellowie i dwa nieco przestarza\u0142e roboty stan\u0105 w obliczu wielkiego wyzwania - b\u0119d\u0105 musieli ocali\u0107 siebie i ca\u0142\u0105 ludzko\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2241731.jpg","",["N"]],"68849489":["Re\u017C.: Shawn Levy.
Stra\u017Cnik Larry Daley podczas nocnej zmiany pilnuje nowej wystawy w nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej. Odkrywa, \u017Ce staro\u017Cytna tablica, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce po zachodzie s\u0142o\u0144ca eksponaty o\u017Cywaj\u0105, zaczyna traci\u0107 swoje magiczne w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci. Nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do tego, by jego przyjaciele na zawsze zastygli w martwych pozach. By\u0142y str\u00F3\u017C Cecil zdradza mu kilka wa\u017Cnych fakt\u00F3w dotycz\u0105cych magicznego przedmiotu. Tropy w tej sprawie kieruj\u0105 Larry'ego za ocean - do Londynu. Przekonuje on kuratora wystawy, by udzieli\u0142 mu zgody na podr\u00F3\u017C do s\u0142ynnego muzeum w stolicy Wielkiej Brytanii. Na Wyspy wyruszaj\u0105 zaprzyja\u017Anione z Daleyem historyczne postacie, mi\u0119dzy innymi prezydent romantyk Teddy Roosevelt i porywczy Attyla. Towarzysz\u0105 im syn stra\u017Cnika, psotna kapucynka oraz poczciwy neandertalczyk Laaa - \u0142udz\u0105co podobny do Larry'ego. W desperackiej walce o przysz\u0142o\u015B\u0107 przybyszom pomagaj\u0105 nowi znajomi - o\u017Cywieni mieszka\u0144cy brytyjskiego muzeum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307989.jpg","",["N"]],"68849490":["Najlepsi polscy wykonawcy zaprezentuj\u0105 przeboje z takich animacji jak \"Kraina lodu\", \"Aladyn\", \"Kr\u00F3l Lew\" czy \"Pi\u0119kna i Bestia\". Wyst\u0105pi\u0105 m.in. Micha\u0142 Szpak, Beata Kozidrak i Justyna Steczkowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2289765.jpg","",[]],"68849491":["Prow.: Kacper Kuszewski, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Na scenie pojawi\u0105 si\u0119 m.in.: Micha\u0142 Szpak, Beata Kozidrak, Edyta G\u00F3rniak, Justyna Steczkowska, Kayah, Cleo, Igor Herbut. Podczas koncertu us\u0142yszymy najwi\u0119ksze przeboje z takich film\u00F3w Disneya, jak: \"Kraina lodu\", \"Aladyn\", \"Kr\u00F3l Lew\" czy \"Pi\u0119kna i Bestia\". Wykonawcom b\u0119dzie towarzyszy\u0142a Grott Orkiestra. Koncert poprowadz\u0105 Paulina Sykut-Je\u017Cyna i Kacper Kuszewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2289765.jpg","",[]],"68849492":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68849493":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68849494":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"68849495":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68849496":["Re\u017C.: Filip Zylber.
Skromna nauczycielka Monika prowadzi sekretne drugie \u017Cycie jako rozchwytywana modelka Klaudia. Dzi\u0119ki dochodowemu zaj\u0119ciu dziewczyna usi\u0142uje sp\u0142aci\u0107 d\u0142ugi swojego ojca, gdy\u017C niewielka pensja ze szko\u0142y wystarcza jej tylko na utrzymanie. Gdy tylko zwr\u00F3ci ca\u0142\u0105 nale\u017Cno\u015B\u0107, zamierza sko\u0144czy\u0107 z metamorfozami i wr\u00F3ci\u0107 do normalno\u015Bci. Podczas jednej z sesji zdj\u0119ciowych los stawia na jej drodze popularnego dziennikarza i kobieciarza Enza, kt\u00F3rego do udzia\u0142u w reklamie zmusi\u0142a jego szefowa i kochanka, Alicja. Dw\u00F3jka rywali od razu staje si\u0119 zaci\u0119tymi wrogami. Monika nie mo\u017Ce pozwoli\u0107 na to, by Enzo odkry\u0142 jej pilnie strze\u017Cony sekret. Pech chce, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna poznaje obydwa jej wcielenia. Po pewnym czasie sytuacj\u0119 komplikuje rodz\u0105ce si\u0119 mi\u0119dzy nimi uczucie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2290094.jpg","",[]],"68849497":["Re\u017C.: Douglas McGrath.
Boston. Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) jest finansistk\u0105 w du\u017Cej korporacji. Jej m\u0105\u017C, architekt Richard (Greg Kinnear), pracuje w domu. Para wychowuje dwoje dzieci: sze\u015Bcioletni\u0105 Emily (Emma Rayne Lyle) i m\u0142odszego Bena. Kate lubi swoj\u0105 prac\u0119 i sp\u0119dza w niej du\u017Co czasu. Mimo to, bez problemu godzi obowi\u0105zki zawodowe z \u017Cyciem rodzinnym. W sprawy dotycz\u0105ce swojej c\u00F3rki anga\u017Cuje si\u0119 nie mniej, ni\u017C niepracuj\u0105ce matki. Wszyscy wok\u00F3\u0142 zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak ona to robi. Nie mo\u017Ce tego poj\u0105\u0107 nawet jej najlepsza przyjaci\u00F3\u0142ka i kole\u017Canka z pracy, Allison Henderson (Christina Hendricks), kt\u00F3ra te\u017C jest matk\u0105. Tymczasem opracowany przez Kate projekt funduszu powierniczego zyskuje uznanie w nowojorskiej centrali. Jej szef, przystojny wdowiec Jack Abelhammer (Pierce Brosnan), zamierza dzi\u0119ki niemu sfinalizowa\u0107 umow\u0119 z wa\u017Cnym klientem. Kate ma osobi\u015Bcie nadzorowa\u0107 negocjacje, co oznacza tymczasowe przenosiny do Nowego Jorku. Z kolei Richard zdobywa zlecenie, kt\u00F3rego realizacja umo\u017Cliwi mu dalsz\u0105 zawodow\u0105 egzystencj\u0119. Pouk\u0142adane \u017Cycie Reddych stopniowo obraca si\u0119 w ruin\u0119... Scenariusz filmu oparto na bestsellerowej powie\u015Bci Allison Pearson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293820.jpg","",["N"]],"68849498":["Re\u017C.: Roxann Dawson.
John (Marcel Ruiz), adoptowany syn Joyce Smith (Chrissy Metz), bawi si\u0119 na odmarzaj\u0105cym jeziorze. L\u00F3d zarywa si\u0119 pod nim i ch\u0142opiec wpada do wody. Znajduje si\u0119 pod ni\u0105 ca\u0142y kwadrans, zanim zostaje wyci\u0105gni\u0119ty. Ratownicy walcz\u0105 jego o jego \u017Cycie. Transportuj\u0105 go helikopterem do szpitala. Wygl\u0105da jednak na to, \u017Ce nie uda si\u0119 go uratowa\u0107. Zatrzymanie akcji serca trwa\u0142o za d\u0142ugo. Mimo specjalistycznej opieki lekarze nie daj\u0105 \u017Cadnych nadziei. Matka nie godzi si\u0119 z prognozami i wci\u0105\u017C wierzy, \u017Ce z Bo\u017C\u0105 pomoc\u0105 ch\u0142opiec wr\u00F3ci do zdrowia. Jej zaanga\u017Cowanie i determinacja sprawiaj\u0105, \u017Ce mn\u00F3stwo os\u00F3b przy\u0142\u0105cza si\u0119 do modlitwy w intencji dziecka. Film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z 2015 roku, kt\u00F3re mia\u0142y miejsce przy Lake St. Louis. To pe\u0142nometra\u017Cowy debiut Roxann Dawson, kt\u00F3ra do tej pory re\u017Cyserowa\u0142a jedynie odcinki seriali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307990.jpg","",[]],"68849499":["Pani Barbara i jej c\u00F3rka Amelia mieszkaj\u0105 w Mogielnicy. Kobieta jest piel\u0119gniark\u0105 z powo\u0142ania, uwielbia pomaga\u0107 ludziom, teraz jednak sama potrzebuje wsparcia. Zdiagnozowano u niej bowiem stwardnienie rozsiane. Kobieta chcia\u0142aby jak najd\u0142u\u017Cej zachowa\u0107 sprawno\u015B\u0107 i umo\u017Cliwi\u0107 nastoletniej c\u00F3rce dobry start w doros\u0142e \u017Cycie. Ich dom nie jest jednak bezpiecznym miejscem. Dziurawy dach przecieka, woda leje si\u0119 na instalacj\u0119 elektryczn\u0105, a okna i pod\u0142ogi ziej\u0105 dziurami. W budynku nie ma tak\u017Ce \u0142azienki ani toalety. Z pomoc\u0105 kobietom spieszy ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68849500":["Pan Jacek wraz z \u017Con\u0105 i tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka na jednym z cz\u0119stochowskich osiedli. Ma\u0142\u017Conkowie s\u0105 osobami niepe\u0142nosprawnymi, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie o za\u0142o\u017Ceniu rodziny. Ich mieszkanie nie nadaje si\u0119 jednak dla pi\u0119ciu os\u00F3b. Na \u015Bcianach pojawia si\u0119 grzyb, a pr\u0105d doprowadzono tylko do jednego pomieszczenia. Kuchnia i \u0142azienka tak\u017Ce pilnie wymagaj\u0105 remontu. Podczas gdy rodzina wypoczywa na wakacjach, ich dom odmieni\u0105 Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski wraz z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68849917":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Mi\u0142osza Krawczyka - cz\u0142owieka, kt\u00F3ry tak bardzo kocha adrenalin\u0119, \u017Ce nawet po urazie, jakiego dozna\u0142 w wyniku powa\u017Cnego wypadu na motocyklu, postanowi\u0142 z niej nie rezygnowa\u0107. Mi\u0142osz je\u017Adzi na quadzie, skacze na bungee i wraz ze swoim psem-opiekunem podr\u00F3\u017Cuje w najdalsze zak\u0105tki \u015Bwiata. Stworzy\u0142 tak\u017Ce wynalazek, specjalny w\u00F3zek, kt\u00F3ry bardzo u\u0142atwi\u0142 \u017Cycie jemu, a tak\u017Ce innym niepe\u0142nosprawnym na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C relacj\u0119 z zawod\u00F3w na ergometrach wio\u015Blarskich, w kt\u00F3rych bra\u0142y udzia\u0142 osoby sprawne i niepe\u0142nosprawne. Celem zawod\u00F3w by\u0142 zakup sprz\u0119tu sportowego dostosowanego dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawnych. Powr\u00F3ci tak\u017Ce Rafa\u0142 Gr\u0119likowski, niepe\u0142nosprawny podr\u00F3\u017Cnik, kt\u00F3ry przemierza \u015Bwiat na rowerze w poszukiwaniu ruin \u015Bredniowiecznych zamk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68849918":["Cleo pr\u00F3buje przekona\u0107 Olliego do skorzystania z Czasozap\u0119tlaczki, by poprawi\u0107 nieudany dowcip. Ollie, inspiruj\u0105c si\u0119 filmem o Inspektorze Walu, rozpoczyna dochodzenie w Neonowym Grajdo\u0142ku Minigolfa.","","",["N"]],"68849919":["Ollie chce odnale\u017A\u0107 ojca. Ch\u0142opiec robi w swoim plecaku dziur\u0119, czym otwiera portal do Multiwersum. Wskakuje do niego, przez co dochodzi do zaburzenia czasoprzestrzeni.","","",["N"]],"68849920":["Dochodzi do wybuchu klozetki pana Kraba. Przeprowadza on \u015Bledztwo, by ustali\u0107, jak mog\u0142o doj\u015B\u0107 do tego wydarzenia.","","",["N"]],"68849921":["Opiekunowie opowiadaj\u0105 swoim podopiecznym straszne historyjki. Niespodziewanie na obozie pojawia si\u0119 prawdziwy duch.","","",["N"]],"68849922":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 wokalista Kamil Mokrzycki, aktor Micha\u0142 Malinowski, rajdowiec Kajetan Kajetanowicz oraz bloger, znany jako Modny Tata. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3re dania zasmakuj\u0105 wymagaj\u0105cemu szefowi kuchni Micha\u0142owi Brysiowi oraz zaproszonym do studia go\u015Bciom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"68849923":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68849924":["Pani Halina mieszka z synem w ma\u0142ej bieszczadzkiej wsi. Ich drewniany dom posiada kanalizacji ani \u0142azienki, pod\u0142ogi s\u0105 zniszczone, a ogrzewania w\u0142a\u015Bciwie nie ma. Trudne warunki utrudniaj\u0105 niepe\u0142nosprawnemu ch\u0142opcu rozw\u00F3j i kontakt z r\u00F3wie\u015Bnikami. Ekipa programu z zapa\u0142em przyst\u0119puje do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"68849925":["Rodzinne wi\u0119zi
16-letni Patryk ukrad\u0142 ojcu kr\u00F3tk\u0105 sportow\u0105 bro\u0144 z sejfu i uciek\u0142 z domu. Rodzice boj\u0105 si\u0119, \u017Ce chce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Irek z Antkiem jad\u0105 do klubu taekwondo, gdzie ch\u0142opak trenowa\u0142. Podejrzanym jest Kornel, kt\u00F3ry mia\u0142 do Patryka pretensje o zachowanie podczas zawod\u00F3w. Uwa\u017Ca\u0142, \u017Ce specjalnie przegrywa\u0142 on sparingi, przez co jako dru\u017Cyna stracili wiele punkt\u00F3w w og\u00F3lnej klasyfikacji. Uwag\u0119 policjant\u00F3w zwraca te\u017C dziwnie zachowanie rodzic\u00F3w zaginionego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68849926":["Ja to za\u0142atwi\u0119
Mieszka\u0144cy kamienicy zawsze mog\u0105 polega\u0107 na prezesie Koz\u0142owskim (Andrzej Ga\u0142\u0142a), Przewodnicz\u0105cym Rady Osiedla. Wyznaje on zasad\u0119, \u017Ce dla niego nie ma spraw nie do za\u0142atwienia. Kiepscy i ich s\u0105siedzi s\u0105 przyzwyczajeni, \u017Ce niezawodny Koz\u0142owski rozwi\u0105\u017Ce ka\u017Cdy problem. Stopniowo prezes zaczyna si\u0119 ugina\u0107 pod ci\u0119\u017Carem ich coraz wi\u0119kszych oczekiwa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"68849927":["Baba Jaga
Ferdynand jest coraz bardziej zaniepokojony dziwnym zachowaniem swojej \u017Cony. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Halinka od pewnego czasu praktykuje czarn\u0105 magi\u0119. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Pa\u017Adzioch r\u00F3wnie\u017C jest przekonany, \u017Ce jego \u017Cona sta\u0142a si\u0119 wied\u017Am\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"68849928":["Kiepski prezydent
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Za namowa Waldka Ferdek postanawia kandydowa\u0107 na g\u0142ow\u0119 pa\u0144stwa. Zaczynaj\u0105 si\u0119 \u017Cmudne przygotowania do kampanii wyborczej, ostra rywalizacja z innymi kandydatami i... wybory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"68849929":["Pasjonaci gotowania maj\u0105 ostatni\u0105 szans\u0119, aby zdoby\u0107 uznanie Micha\u0142a Brysia. Czeka ich pe\u0142na emocji walka o wyst\u0119p w p\u00F3\u0142fina\u0142owym starciu. Przed uczestnikami rywalizacji pozornie proste zadanie - przygotowanie obiadu kojarz\u0105cego si\u0119 z rodzinnym domem. Na tym etapie szefowi kuchni z pewno\u015Bci\u0105 nie umknie \u017Caden b\u0142\u0105d. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kto zapewni sobie miejsce w p\u00F3\u0142finale, a kto pozna smak przegranej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"68849930":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68849931":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"68849932":["W \u0142\u00F3dzkiej dzielnicy Ba\u0142uty mieszka pani Ania, kt\u00F3ra samotnie wychowuje wnuczk\u0119 Gabrysi\u0119. C\u00F3rka kobiety zmar\u0142a kilka miesi\u0119cy temu na nowotw\u00F3r. Pani Ania zosta\u0142a z d\u0142ugami i wnuczk\u0105, kt\u00F3r\u0105 musi wychowa\u0107. Dom, w kt\u00F3rym mieszka rodzina, jest w bardzo z\u0142ym stanie. Brakuje w nim rynien, wiec \u015Bciany pokrywa grzyb. Stary, zlokalizowany z piwnicy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Pani Ania codziennie nosi do niego w\u0119giel i wdycha py\u0142, co rujnuje jej zdrowie. Starsza pani nie ma szans na dodatkowe zatrudnienie. Na ratunek spieszy ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68849933":["W Nowej Wsi mieszka wielopokoleniowa rodzina - rodzice, ich c\u00F3rka z m\u0119\u017Cem, a tak\u017Ce dwoje dzieci m\u0142odszej z par. Ma\u0142y Olek porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Kanciasty dom dziadk\u00F3w, cho\u0107 pe\u0142en mi\u0142o\u015Bci i ciep\u0142a, nie jest odpowiednim miejscem dla niepe\u0142nosprawnego dziecka. W dodatku budynek jest bardzo ma\u0142y, co wyklucza jak\u0105kolwiek prywatno\u015B\u0107. Najwi\u0119kszy problem dla wszystkich stanowi brak \u0142azienki. Ekip\u0119 programu czeka trudne zadanie, kt\u00F3re dodatkowo komplikuje zimowa aura. Mimo to Maciek Pertkiewicz postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie matki i c\u00F3rki, kt\u00F3re \u015Bni\u0105 o oddzielnych kuchniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68849934":["Dzie\u0144 Wszystkich Kiepskich
We Wszystkich \u015Awi\u0119tych Ferdka prze\u015Bladuje g\u0142os, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C proponuje mu \"browara albo psikusa\". Odnosi wra\u017Cenie, \u017Ce przemawia do niego Waldu\u015B, jednak nie ma poj\u0119cia, gdzie syn mo\u017Ce si\u0119 znajdowa\u0107. Zofia Strzygo\u0144 odnajduje szczelin\u0119 w czasoprzestrzeni, przez kt\u00F3r\u0105 Ferdek b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 przedosta\u0107 w za\u015Bwiaty i po raz ostatni spotka\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 zmar\u0142a rodzin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"68849935":["Z\u0142oty poci\u0105g
Na skutek sensacyjnych doniesie\u0144 medialnych o rzekomym istnieniu niemieckiego poci\u0105gu wy\u0142adowanego z\u0142otem Ferdynand Kiepski i inni mieszka\u0144cy kamienicy podejmuj\u0105 desperackie pr\u00F3by odnalezienia skarbu. Z\u0142oty poci\u0105g rozpali serca i umys\u0142y poszukiwaczy, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych zapanuje prawdziwa gor\u0105czka z\u0142ota ze wszelkimi tego konsekwencjami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"68849936":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2045260.jpg","",["N"]],"68849937":["Re\u017C.: Mel Gibson.
Mel Gibson podj\u0105\u0142 pr\u00F3b\u0119 rekonstrukcji ostatnich 12 godzin z \u017Cycia Chrystusa. Film przedstawia wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy do \u015Bmierci na krzy\u017Cu. Jezus (James Caviezel) modli si\u0119 w ogrodzie Getsemani. Zdradzony przez Judasza (Luca Lionello) zostaje aresztowany i postawiony przed obliczem arcykap\u0142an\u00F3w. Ci, niech\u0119tni jego naukom, oskar\u017Caj\u0105 go o blu\u017Anierstwo i \u017C\u0105daj\u0105 jego \u015Bmierci przez ukrzy\u017Cowanie. Namiestnik rzymski, Poncjusz Pi\u0142at (Hristo Shopov), uchyla si\u0119 od wydania wyroku. Zgodnie z obyczajem chce wypu\u015Bci\u0107 jednego z wi\u0119\u017Ani\u00F3w. Nakazuje t\u0142umowi wybra\u0107, kogo ma u\u0142askawi\u0107 - Jezusa czy Barabasza (Pietro Sarubbi), skazanego za zab\u00F3jstwo. Podburzeni przez starszyzn\u0119, zebrani \u017C\u0105daj\u0105 uwolnienia Barabasza. Pi\u0142at skazuje Jezusa na kar\u0119 ch\u0142osty, a p\u00F3\u017Aniej na \u015Bmier\u0107. W drodze krzy\u017Cowej towarzyszy mu jego matka (Maia Morgenstern) i nawr\u00F3cona grzesznica Maria Magdalena (Monica Bellucci)... Scenariusz oparty zosta\u0142 na czterech Ewangeliach oraz objawieniach katolickich \u015Bwi\u0119tych. Obraz jest wierny przekazom historycznym i teologicznym. Aktorzy pos\u0142uguj\u0105 si\u0119 dwoma j\u0119zykami: aramejskim i \u0142acin\u0105. Operator, Caleb Deschanel, czerpa\u0142 inspiracj\u0119 z malarstwa Caravaggia, mistrza \u015Bwiat\u0142ocienia, a specyficzny klimat filmu podkre\u015Blaj\u0105 kostiumy utrzymane w kolorach br\u0105zowym, czarnym i be\u017Cowym, r\u0119cznie szyte. Film otrzyma\u0142 trzy nominacje do Oscara.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116305.jpg","",[]],"68849938":["Re\u017C.: Marc Webb.
Frank Adler (Chris Evans) mieszka w niewielkim miasteczku na Florydzie. M\u0119\u017Cczyzna wychowuje siedmioletni\u0105 siostrzenic\u0119. Mary (Mckenna Grace) przejawia niezwyk\u0142e zdolno\u015Bci matematyczne. Dot\u0105d uczy\u0142a si\u0119 w domu, pod okiem wuja. Frank nie chce jednak, \u017Ceby wyros\u0142a na samotniczk\u0119, wi\u0119c wysy\u0142a j\u0105 do publicznej szko\u0142y. Dziewczynka nie jest zadowolona z poziomu nauczania w plac\u00F3wce. Babcia Evelyn (Lindsay Duncan) pragnie zatem zapisa\u0107 wnuczk\u0119 do specjalnej szko\u0142y dla wybitnie uzdolnionych dzieci. Wkr\u00F3tce ona i Frank wchodz\u0105 na drog\u0119 s\u0105dow\u0105, walcz\u0105c o prawo do opieki nad Mary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307994.jpg","",["N"]],"68849939":["Sytuacja w domu Moniki i W\u0142adka staje si\u0119 coraz bardziej napi\u0119ta. Ojcowie szykuj\u0105 stroje na bal przebiera\u0144c\u00F3w, jedynie Tomasz kategorycznie odmawia Julce swojego udzia\u0142u. Czarek nadal nie przyznaje si\u0119 Paulinie, \u017Ce straci\u0142 prac\u0119, co wykorzystuje ma\u0142a Wiktoria i szanta\u017Cem wymusza na ojcu wyj\u0105tkowo niem\u0119ski str\u00F3j balowy. Matka Liliany sugeruje Jarkowi, \u017Ceby pilnowa\u0142 narzeczonej. Na balu m\u0119\u017Cczy\u017Ani stawiaj\u0105 si\u0119 w komplecie. Jest tam r\u00F3wnie\u017C Tomasz, kt\u00F3ry decyduje si\u0119 sprawi\u0107 rado\u015B\u0107 Julce. Niestety dziewczynka zdradza niewygodn\u0105 dla Liliany tajemnic\u0119. Mi\u0119dzy Jarem a Tomaszem dochodzi do konfliktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"68849940":["Po b\u00F3jce w przedszkolu Teresa nakazuje Lilianie rozwi\u0105za\u0107 problem Jara i Tomasza, kt\u00F3rzy dostaj\u0105 zakaz wst\u0119pu na teren przedszkola. Dziewczyna wyznaje Jarowi, \u017Ce kocha Tomasza, ale ten nie chce s\u0142ucha\u0107 i o\u015Bwiadcza, \u017Ce wszystko jej wybacza. Tymczasem z Matyld\u0105 poprzysi\u0119gaj\u0105 sobie zniszczenie Tomasza. Monika z W\u0142adkiem oddalaj\u0105 si\u0119 od siebie coraz bardziej, cho\u0107 mieszkaj\u0105 znowu pod jednym dachem. Kobieta jest \u015Bwiadkiem sceny, kt\u00F3ra utwierdza j\u0105 w przekonaniu, \u017Ce W\u0142adek ma romans z Ani\u0105. Z kolei Paulina podejrzewa Czarka o zdrad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"68849941":["Wola Burzecka to niewielka wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. W starym domu bez \u0142azienki mieszkaj\u0105 tam Barbara i Piotr oraz ich wnuczka Oliwia. Mama dziewczynki nie interesuje si\u0119 wychowaniem dziecka, a jej ojciec zgin\u0105\u0142 w wypadku. Je\u015Bli warunki mieszkaniowe rodziny nie poprawi\u0105 si\u0119, dziadkowie mog\u0105 straci\u0107 prawo do opieki nad wnuczk\u0105. Piece w domu stanowi\u0105 zagro\u017Cenie dla dziecka, Oliwia nie ma te\u017C w\u0142asnego pokoju. Ekipa budowlana Artura Witkowskiego i Martyny Kupczyk prowadzi remont z ekstremalnych zimowych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68849942":["Znieczulica
Id\u0105cego do pracy Piotra zaczepia nieznajomy m\u0119\u017Cczyzna. Poniewa\u017C wygl\u0105da na pijanego, nagabywany dzwoni pod numer 112. Mimo pr\u00F3\u015Bb operatora nie udziela pomocy nieznajomemu i oddala si\u0119, gro\u017C\u0105c pijakowi policj\u0105. Dzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej, przegl\u0105daj\u0105c lokalne wiadomo\u015Bci, Piotra trafia na artyku\u0142, z kt\u00F3rego wynika, \u017Ce chory na cukrzyc\u0119 m\u0119\u017Cczyzna zmar\u0142 w parku, poniewa\u017C nikt nie udzieli\u0142 mu pomocy. Dr\u0119czony wyrzutami sumienia postanawia odwiedzi\u0107 i przeprosi\u0107 jego rodzin\u0119. Poznaje c\u00F3rk\u0119 swojej mimowolnej ofiary, Majk\u0119, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje. Nie ma jednak odwagi wyzna\u0107 jej prawdy. Pewnego dnia dziewczyna przypadkowo wszystkiego si\u0119 dowiaduje. Z p\u0142aczem wybiega z mieszkania. Piotr rusza na poszukiwanie ukochanej. Zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2053714.jpg","",["N"]],"68849943":["Stan wyj\u0105tkowy
Kto\u015B regularnie zanieczyszcza Pa\u017Adziochowi wycieraczk\u0119. Wstrz\u0105\u015Bni\u0119ty m\u0119\u017Cczyzna oskar\u017Ca kolejno wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w. Ferdek u\u015Bwiadamia mu, \u017Ce nic nie dzieje si\u0119 bez przyczyny. Musz\u0105 by\u0107 jakie\u015B powody, skoro innym lokatorom nikt nie brudzi wycieraczek. Sfrustrowany Pa\u017Adzioch si\u0119ga po coraz bardziej radykalne \u015Brodki ostro\u017Cno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"68849501":["Katarzyna Dowbor tym razem chce pom\u00F3c tr\u00F3jce rodze\u0144stwa. Micha\u0142, Filip i Roksana wychowywali si\u0119 w domu pe\u0142nym przemocy i alkoholu. Po \u015Bmierci matki ich ojciec odszed\u0142 do innej kobiety. Najstarszy Micha\u0142, kt\u00F3ry by\u0142 ju\u017C wtedy pe\u0142noletni, uzyska\u0142 od s\u0105du zgod\u0119 na opiek\u0119 nad siostr\u0105 i bratem. Niestety, wkr\u00F3tce potem w ich domu dosz\u0142o do zwarcia instalacji elektrycznej i po\u017Car zniszczy\u0142 wszystkie pomieszczenia. Pozbawione dachu nad g\u0142ow\u0105 dzieci zamieszka\u0142y osobno u rodziny i przyjaci\u00F3\u0142. Chcia\u0142yby by\u0107 znowu razem.","","",["JM"]],"68849502":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",[]],"68849503":["Barbara przypadkiem odrywa, \u017Ce jej ukochany syn Adam nie dochowuje wierno\u015Bci \u017Conie. Matka nie kryje swej z\u0142o\u015Bci. Uwa\u017Ca, \u017Ce wychowywa\u0142a go inaczej, lecz niestety nie mo\u017Ce ca\u0142e \u017Cycie mu doradza\u0107. Wkr\u00F3tce odkrywa zdrad\u0119 synowej. Na domiar z\u0142ego niewierni sobie ma\u0142\u017Conkowie popadaj\u0105 w d\u0142ugi.","","",["JM"]],"68849504":["\u015Acigaj\u0105c zwierzyn\u0119
Kierowca znajduje kobiet\u0119 z ci\u0119\u017Ckimi obra\u017Ceniami. Pokrzywdzona opowiada, \u017Ce uciek\u0142a przed tropi\u0105cym j\u0105 my\u015Bliwym. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop podejrzanego klubu nocnego. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce poszkodowana nie jest jedyn\u0105 ofiar\u0105. Przyja\u017A\u0144 Olgierda i Dominiki rozwija si\u0119. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 denerwuj\u0105 szerz\u0105ce si\u0119 na komendzie insynuacje.","","",["N"]],"68849505":["Tomasz jest \u015Bwiadkiem porannego napadu na sklep. Sprawcy udaje si\u0119 uciec. Do pomocy w tej sprawie ruszaj\u0105 Natalia i Marek. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej bandyta uprowadza lekarza z prywatnej kliniki. Aby zrozumie\u0107 intencje sprawcy, funkcjonariusze staraj\u0105 si\u0119 odkry\u0107 motywy jego dzia\u0142a\u0144. Tego samego dnia za\u0142oga interweniuje w sprawie ma\u0142\u017Ce\u0144skiej k\u0142\u00F3tni. Przyczyn\u0105 sprzeczki s\u0105 umieszczone w sieci nagie zdj\u0119cia kobiety, kt\u00F3ra podejrzewa \u017Ce stoi za tym jej m\u0105\u017C. Jednak Natalia odkrywa inny trop. Tymczasem do Emilki docieraj\u0105 niepokoj\u0105ce plotki. Udaje si\u0119 ona z nimi do Witackiego, gdzie czeka j\u0105 niespodzianka.","","",["N"]],"68849506":["Ponad 40-letnia Joanna zas\u0142ab\u0142a podczas zakup\u00F3w. M\u0105\u017C Szymon natychmiast przywi\u00F3z\u0142 j\u0105 do szpitala. M\u0119\u017Cczyzna jest wyra\u017Anie zaniepokojony, poniewa\u017C jego partnerka jest w ci\u0105\u017Cy. Kobieta krwawi. W szpitalu odwiedza j\u0105 matka, kt\u00F3ra ma pretensje do c\u00F3rki, \u017Ce tak p\u00F3\u017Ano zdecydowa\u0142a si\u0119 na dziecko. Joanna, kt\u00F3r\u0105 ci\u0105\u017Ca wyra\u017Anie zaskoczy\u0142a, nie potrafi si\u0119 jeszcze ni\u0105 cieszy\u0107. Po wielu badaniach okazuje si\u0119, \u017Ce ci\u0105\u017Ca nie jest zagro\u017Cona, ale Joanna ma raka jelita grubego, a jej stan utrudnia leczenie. Lekarze zapewniaj\u0105 j\u0105 jednak, \u017Ce kobieta mo\u017Ce zwalczy\u0107 raka i urodzi\u0107 zdrowe dziecko. Diagnoza jest wstrz\u0105sem dla Szymona. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pragn\u0105\u0142 zosta\u0107 ojcem, namawia \u017Con\u0119 do usuni\u0119cia ci\u0105\u017Cy. Boi si\u0119, \u017Ce nowotw\u00F3r zabierze mu nie tylko dziecko, lecz tak\u017Ce i \u017Con\u0119. R\u00F3wnie\u017C matka namawia Joann\u0119 na aborcj\u0119. Ona natomiast po raz pierwszy poczu\u0142a, \u017Ce wkr\u00F3tce zostanie matk\u0105. Wbrew bliskim postanawia walczy\u0107 o nienarodzone dziecko. Piel\u0119gniarka z ginekologii Hania b\u0142\u0119dnie uznaje, \u017Ce jej kole\u017Canka Lucyna spotyka si\u0119 z \u017Conatym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Z furi\u0105 atakuje przyjaci\u00F3\u0142k\u0119. Wkr\u00F3tce Lucyna poznaje przyczyny jej gwa\u0142townej reakcji.","","",[]],"68849507":["Wyznanie
W biurze agencji Malanowskiego zjawia si\u0119 Robert Iwaniec. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce wie, kto jest sprawc\u0105 czterech morderstw kobiet, o kt\u00F3rych rozpisuje si\u0119 prasa. To jego brat. Bronis\u0142aw wypytuje Roberta o szczeg\u00F3\u0142y. Ten rozsiada si\u0119 w fotelu i rozpoczyna opowie\u015B\u0107. Zdradza te\u017C, \u017Ce zna tajemnic\u0119 pi\u0105tej ofiary, o kt\u00F3rej nie wie jeszcze policja. Tymczasem Malanowski wysy\u0142a swoim wsp\u00F3\u0142pracownikom tajny sygna\u0142, by jak najszybciej zjawili si\u0119 w biurze. Czeka ich bowiem bardzo pracowity dzie\u0144...","","",["N"]],"68849508":["Publicznie upokorzona
Kto\u015B zamieszcza na portalu randkowym nagie zdj\u0119cia nauczycielki Kariny Biernackiej-Trusek i wysy\u0142a link do wszystkich m\u0119\u017Cczyzn pracuj\u0105cych w szkole. Kobieta prosi Malanowskiego, by dowiedzia\u0142 si\u0119, kto za to odpowiada. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce zdj\u0119cia wykona\u0142 m\u0105\u017C klientki, Jacek, z kt\u00F3rym Karina jest w separacji. Ten twierdzi, \u017Ce nie zrobi\u0142by \u017Conie czego\u015B takiego. Chce te\u017C, by wybaczy\u0142a mu zdrad\u0119 i do niego wr\u00F3ci\u0142a. Tymczasem Marek ustala, \u017Ce Jacek nie by\u0142 jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra by\u0142a w posiadaniu fotografii. By wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119, Ania, udaj\u0105c sta\u017Cystk\u0119, rozpoczyna \u015Bledztwo w szkole.","","",["N"]],"68849509":["Krzysiek \"Macho\" sam zaprojektowa\u0142 i zrobi\u0142 traktorek, kt\u00F3rym je\u017Adzi po okolicy, wzbudzaj\u0105c zainteresowanie w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w i s\u0142uchaj\u0105c g\u0142o\u015Bnej muzyki. Rafa\u0142 zdecydowa\u0142, \u017Ce spr\u00F3buje swoich si\u0142 w muzyce, cho\u0107 przy mikrofonie nie czuje si\u0119 jeszcze swobodnie. Zaczyna od hip-hopu i rymowania. Darek w Internecie pozna\u0142 Ani\u0119. Teraz w oczekiwaniu na pierwsze spotkanie wymieniaj\u0105 si\u0119 wiadomo\u015Bciami. Grzegorz bardzo ci\u0119\u017Cko znosi samotno\u015B\u0107, ale si\u0119 nie poddaje i nadal szuka mi\u0142o\u015Bci. Ma swoje wymagania wobec przysz\u0142ej partnerki.","","",["N"]],"68849510":["Wielkie zmiany w \u017Cyciu Bandziorka odciskaj\u0105 swoje pi\u0119tno nie tylko na nim, ale tak\u017Ce na jego bliskich. Najbardziej przyczynia si\u0119 do nich Danusia, kt\u00F3ra ma na niego bardzo pozytywny wp\u0142yw i wr\u0119cz go odmieni\u0142a. Darek uwa\u017Ca, \u017Ce nikt nie potrafi zaspokoi\u0107 jego kulinarnych oczekiwa\u0144, wi\u0119c omija restauracje i sam sobie gotuje. Sebastian nazywany \"Jezusem\" sprawdza mo\u017Cliwo\u015Bci jakie daje Internet. Wbrew temu co mo\u017Ce si\u0119 wydawa\u0107, znalezienie partnerki w aplikacjach randkowych wcale nie jest \u0142atwe.","","",["N"]],"68849511":["Pograbek
Bezrobotny od lat Ferdek, znajduje zatrudnienie na cmentarzu. Jest bardzo zadowolony z nowego zaj\u0119cia i ch\u0119tnie dzieli si\u0119 z domownikami oraz s\u0105siadami swoimi wra\u017Ceniami z pracy. Niebawem znajomi i bliscy Kiepskiego, znudzeni i zniesmaczeni jego opowie\u015Bciami o zgonach i pogrzebach, zaczynaj\u0105 go unika\u0107.","","",["N"]],"68849512":["Poku\u0107
Pewnego dnia Ferdynand wchodzi w posiadanie niepokoj\u0105cych go informacji. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce Jolasia nale\u017Cy do sekty Kopciarzy z Pokucia. Zaniepokojony, rozpoczyna prywatne dochodzenie. Po jakim\u015B czasie stwierdza, \u017Ce coraz wi\u0119cej podejrze\u0144 dotycz\u0105cych przynale\u017Cno\u015Bci synowej do tajemniczej grupy religijnej znajduje pokrycie w rzeczywisto\u015Bci.","","",["N"]],"68849513":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"68849514":["Lidia zatrudnia si\u0119 w hurtowni owoc\u00F3w i kawy, poddaje si\u0119 urokowi swojego szefa i zostaje wpl\u0105tana narkotykow\u0105 afer\u0119 przemytnicz\u0105
Lidia traci posad\u0119 kierowniczki w eleganckiej drogerii. M\u0105\u017C i syn namawiaj\u0105 j\u0105, by przyj\u0119\u0142a prac\u0119 w lokalnej hurtowni owoc\u00F3w. Kobieta ulega, chocia\u017C nie szanuje swojego nowego szefa. W okolicy kr\u0105\u017C\u0105 bowiem plotki, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie jest uczciwy. Z czasem jednak Lidia zaprzyja\u017Ania si\u0119 z prze\u0142o\u017Conym, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 czaruj\u0105cym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Wkr\u00F3tce kobieta awansuje - ma nadzorowa\u0107 import kawy z Ameryki Po\u0142udniowej. Niebawem jednak w\u0142a\u015Bciciel hurtowi znika, a w biurze Lidii pojawia si\u0119 policja, kt\u00F3ra szuka narkotyk\u00F3w.","","",["N"]],"68849515":["Barbara przypadkiem odrywa, \u017Ce jej ukochany syn Adam nie dochowuje wierno\u015Bci \u017Conie. Matka nie kryje swej z\u0142o\u015Bci. Uwa\u017Ca, \u017Ce wychowywa\u0142a go inaczej, lecz niestety nie mo\u017Ce ca\u0142e \u017Cycie mu doradza\u0107. Wkr\u00F3tce odkrywa zdrad\u0119 synowej. Na domiar z\u0142ego niewierni sobie ma\u0142\u017Conkowie popadaj\u0105 w d\u0142ugi.","","",["JM"]],"68849516":["Sekret fryzjera
Bronis\u0142aw udaje klienta salonu fryzjerskiego Stefana Kubiaka. Obs\u0142ugiwane w\u0142a\u015Bnie prostytutki zachowuj\u0105 si\u0119 tak ha\u0142a\u015Bliwie i prowokuj\u0105co, \u017Ce c\u00F3rka w\u0142a\u015Bciciela, Alicja, traci cierpliwo\u015B\u0107 i wygania je z zak\u0142adu. Dziewczyna obwinia ojca o rujnowanie reputacji salonu. Zarzuca mu tak\u017Ce, \u017Ce zamiast inwestowa\u0107 zyski, trwoni je na rozrywki. Na jej pro\u015Bb\u0119 Malanowski postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 zwyczajom seniora rodu. Szybko odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest cz\u0119stym klientem jednej z agencji towarzyskich. Co wi\u0119cej, straci\u0142 g\u0142ow\u0119 dla niejakiej D\u017Coany, kt\u00F3r\u0105 sowicie op\u0142aca za prawo wy\u0142\u0105czno\u015Bci na jej us\u0142ugi.","","",["N"]],"68849517":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"68849518":["Katarzyna Dowbor tym razem chce pom\u00F3c tr\u00F3jce rodze\u0144stwa. Micha\u0142, Filip i Roksana wychowywali si\u0119 w domu pe\u0142nym przemocy i alkoholu. Po \u015Bmierci matki ich ojciec odszed\u0142 do innej kobiety. Najstarszy Micha\u0142, kt\u00F3ry by\u0142 ju\u017C wtedy pe\u0142noletni, uzyska\u0142 od s\u0105du zgod\u0119 na opiek\u0119 nad siostr\u0105 i bratem. Niestety, wkr\u00F3tce potem w ich domu dosz\u0142o do zwarcia instalacji elektrycznej i po\u017Car zniszczy\u0142 wszystkie pomieszczenia. Pozbawione dachu nad g\u0142ow\u0105 dzieci zamieszka\u0142y osobno u rodziny i przyjaci\u00F3\u0142. Chcia\u0142yby by\u0107 znowu razem.","","",["JM"]],"68849519":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",[]],"68849520":["Acht komma acht
Sebastian i Olaf ruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po Wielkopolsce. Sprawdzaj\u0105 kilka namiar\u00F3w i miejsc wys\u0142anych przez widz\u00F3w. To co odkrywaj\u0105, przechodzi ich naj\u015Bmielsze oczekiwanie. Wszystko jest nietypowe: spos\u00F3b informacji, miejsce znaleziska i sam przedmiot. Flak 18 to niemieckie dzia\u0142o przeciwlotnicze i przeciwpancerne z okresu II wojny \u015Bwiatowej, jest jednym z najbardziej znanych dzia\u0142 z tego okresu.","","",["N"]],"68849521":["Tajemnica ameryka\u0144skiego bombowca
Sebastian i Olaf na zaproszenie jednego ze stowarzysze\u0144 z zachodniopomorskiego trafili w okolice Ko\u0142obrzegu. Oka\u017Ce si\u0119, czy tajemnica ameryka\u0144skiego bombowca zostanie odkryta przez ekip\u0119.","","",["N"]],"68849522":["Ewelina samotnie wychowuje troje dzieci. Rodzina \u017Cyje w z\u0142ych warunkach, poniewa\u017C kobieta nie pracuje. Ca\u0142a czw\u00F3rka utrzymuje si\u0119 tylko z zasi\u0142k\u00F3w. Ewelina mo\u017Ce jedynie liczy\u0107 na pomoc siostry. \u0141ukasz i Karolina za\u015B maj\u0105 jednego syna. S\u0105 dobrze sytuowani. Oboje mog\u0105 si\u0119 pochwali\u0107 ciekawymi pasjami. Nie brakuje im bowiem czasu na ich realizacj\u0119. Karolina jest zatrudniona w bran\u017Cy IT, a \u0141ukasz poza prac\u0105 gra tak\u017Ce na perkusji. Obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na pi\u0119\u0107 dni.","","",[]],"68849523":["Jak dwie krople wody
Ewa i Kamil razem z bli\u017Aniaczkami wprowadzaj\u0105 si\u0119 do wymarzonego domu. Niebawem jedna z dziewczynek ulega powa\u017Cnemu wypadkowi na rowerze. Umiera mimo stara\u0144 lekarzy. Po tragedii matka pogr\u0105\u017Ca si\u0119 w \u017Ca\u0142obie. Zaczyna chodzi\u0107 na terapi\u0119, ale wci\u0105\u017C my\u015Bli tylko o zmar\u0142ej c\u00F3rce. Pewnego dnia ma wra\u017Cenie, \u017Ce widzi j\u0105 na placu zabaw.","","",["N"]],"68849524":["Szulc w drodze do pracy spotyka na ulicy potrzebuj\u0105c\u0105 pomocy dziewczynk\u0119. Zabiera zaniedbane dziecko do komendy. Lena i Miko\u0142aj bezskutecznie pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 od ma\u0142ej czego\u015B na temat jej rodzic\u00F3w. Z ogl\u0119dzin lekarskich wynika, \u017Ce dziewczynka by\u0142a bita i g\u0142odzona. Tymczasem informacja przekazana do publikacji w mediach dociera do babci ofiary, kt\u00F3ra niezw\u0142ocznie przyje\u017Cd\u017Ca po wnuczk\u0119. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 rodzic\u00F3w, ale s\u0105 w bardzo ci\u0119\u017Ckim stanie. Niebawem w pokoju str\u00F3\u017C\u00F3w prawa pojawia si\u0119 niespodziewany go\u015B\u0107, by\u0142y policjant. Pojawiaj\u0105 si\u0119 liczne plotki na jego temat. Juliusz te\u017C ma swoj\u0105 teori\u0119. Uwa\u017Ca, \u017Ce sprawa dotyczy powi\u0105za\u0144 ze \u015Bwiatem gangsterskim.","","",["N"]],"68849525":["Mecenas Janos
Policja poszukuje znanego i szanowanego w \u015Brodowisku mecenasa, kt\u00F3ry wiecz\u00F3r przed znikni\u0119ciem mia\u0142 odebra\u0107 nagrod\u0119 za dzia\u0142alno\u015B\u0107 pro publico bono. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop milionera, kt\u00F3rego zaginiony kiedy\u015B broni\u0142 w sprawie o gwa\u0142t. Okazuje si\u0119, i\u017C dziennikarz jednego z portali internetowych odkry\u0142 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 bogacza i doni\u00F3s\u0142 o tym jego dawnemu prawnikowi.","","",["N"]],"68849526":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"68849527":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"68849528":["Adam pr\u00F3buje szczerze porozmawia\u0107 z Jakubem o jego relacjach z Laur\u0105. Sugeruje, \u017Ce chcia\u0142by si\u0119 on z ni\u0105 zwi\u0105za\u0107 pomimo deklaracji z\u0142o\u017Conych Marysi. Oburzony Wenerski sprzeciwia si\u0119 tym insynuacjom. Niebawem Iga zbiera si\u0119 na odwag\u0119 i m\u00F3wi Biernackiemu, \u017Ce jest jego c\u00F3rk\u0105. Adam jednak - przekonany, \u017Ce dziewczyna jest zwyk\u0142\u0105 naci\u0105gaczk\u0105 - stanowczo zaprzecza. M\u0142oda kobieta bardzo to prze\u017Cywa. Anka przylatuje z Londynu. Jej mama chce, aby dziewczyna pozna\u0142a wreszcie m\u0119\u017Cczyzn\u0119, z kt\u00F3rym ona obecnie si\u0119 spotyka. W tym celu organizuje wsp\u00F3lny obiad. Marta namawia Arka, aby opisa\u0142 histori\u0119 Natalii w prasie. Tymczasem Brian i Adelajda postanawiaj\u0105 zorganizowa\u0107 debat\u0119, w kt\u00F3rej kandydaci na stanowisko w\u00F3jta Wadlewa b\u0119d\u0105 odpowiada\u0107 na przygotowane dla nich pytania.","","",[]],"68849529":["Salto
Marian Pa\u017Adzioch zauwa\u017Ca, \u017Ce Ferdynand Kiepski dysponuje ogromnym, lecz niewykorzystanym talentem aktorskim. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinien on zaj\u0105\u0107 si\u0119 sztuk\u0105. \u017Beby pom\u00F3c mu zaistnie\u0107 w \u015Bwiecie kultury, przedstawia mu osiedlowego dzia\u0142acza - Krzysztofa Krawczyka. Razem rozpoczynaj\u0105 przygotowania do specjalnego pokazu artystycznego.","","",["N"]],"68849530":["38-letnia prokuratorka Joanna postanawia porzuci\u0107 dotychczasow\u0105 prac\u0119. Pr\u00F3buj\u0105c si\u0119 przebran\u017Cowi\u0107 - wpada w sie\u0107 intryg skierowanych przeciwko niej
Joanna rzuca prac\u0119 prokuratora i postanawia otworzy\u0107 butik z odzie\u017C\u0105. Mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie m\u0119\u017Ca. Nic jednak nie idzie po jej my\u015Bli. W lokalu p\u0119ka rura, a niebawem kto\u015B wypisuje gro\u017Aby na \u015Bcianach butiku. Kobieta podejrzewa dzia\u0142ania gro\u017Anego przest\u0119pcy, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny. S\u0105dzi, \u017Ce chce si\u0119 on zem\u015Bci\u0107 za to, \u017Ce przed laty pos\u0142a\u0142a go za kratki. Kobieta mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na pomoc swojego dawnego wsp\u00F3\u0142pracownika, policjantka Mirka.","","",["N"]],"68849531":["Zaw\u00F3d
Przedszkolanka Sara spotyka si\u0119 z Micha\u0142em. Pewnego dnia zostaje zaczepiona przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3remu niedawno sprzeda\u0142a samoch\u00F3d. Domaga si\u0119 on zwrotu pieni\u0119dzy, oskar\u017Caj\u0105c kobiet\u0119 o oszustwo. W trakcie k\u0142\u00F3tni dochodzi do szarpaniny. Micha\u0142 dzwoni pod numer alarmowy 112. Sara jest rozczarowana zachowaniem swojego ch\u0142opaka, kt\u00F3ry nie stan\u0105\u0142 w jej obronie.","","",["N"]],"68849532":["Jak dwie krople wody
Ewa i Kamil razem z bli\u017Aniaczkami wprowadzaj\u0105 si\u0119 do wymarzonego domu. Niebawem jedna z dziewczynek ulega powa\u017Cnemu wypadkowi na rowerze. Umiera mimo stara\u0144 lekarzy. Po tragedii matka pogr\u0105\u017Ca si\u0119 w \u017Ca\u0142obie. Zaczyna chodzi\u0107 na terapi\u0119, ale wci\u0105\u017C my\u015Bli tylko o zmar\u0142ej c\u00F3rce. Pewnego dnia ma wra\u017Cenie, \u017Ce widzi j\u0105 na placu zabaw.","","",["N"]],"68849533":["Szulc w drodze do pracy spotyka na ulicy potrzebuj\u0105c\u0105 pomocy dziewczynk\u0119. Zabiera zaniedbane dziecko do komendy. Lena i Miko\u0142aj bezskutecznie pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 od ma\u0142ej czego\u015B na temat jej rodzic\u00F3w. Z ogl\u0119dzin lekarskich wynika, \u017Ce dziewczynka by\u0142a bita i g\u0142odzona. Tymczasem informacja przekazana do publikacji w mediach dociera do babci ofiary, kt\u00F3ra niezw\u0142ocznie przyje\u017Cd\u017Ca po wnuczk\u0119. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 rodzic\u00F3w, ale s\u0105 w bardzo ci\u0119\u017Ckim stanie. Niebawem w pokoju str\u00F3\u017C\u00F3w prawa pojawia si\u0119 niespodziewany go\u015B\u0107, by\u0142y policjant. Pojawiaj\u0105 si\u0119 liczne plotki na jego temat. Juliusz te\u017C ma swoj\u0105 teori\u0119. Uwa\u017Ca, \u017Ce sprawa dotyczy powi\u0105za\u0144 ze \u015Bwiatem gangsterskim.","","",["N"]],"68849534":["\u015Acigaj\u0105c zwierzyn\u0119
Kierowca znajduje kobiet\u0119 z ci\u0119\u017Ckimi obra\u017Ceniami. Pokrzywdzona opowiada, \u017Ce uciek\u0142a przed tropi\u0105cym j\u0105 my\u015Bliwym. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop podejrzanego klubu nocnego. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce poszkodowana nie jest jedyn\u0105 ofiar\u0105. Przyja\u017A\u0144 Olgierda i Dominiki rozwija si\u0119. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 denerwuj\u0105 szerz\u0105ce si\u0119 na komendzie insynuacje.","","",["N"]],"68849535":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"68849536":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"68849537":["Adam pr\u00F3buje szczerze porozmawia\u0107 z Jakubem o jego relacjach z Laur\u0105. Sugeruje, \u017Ce chcia\u0142by si\u0119 on z ni\u0105 zwi\u0105za\u0107 pomimo deklaracji z\u0142o\u017Conych Marysi. Oburzony Wenerski sprzeciwia si\u0119 tym insynuacjom. Niebawem Iga zbiera si\u0119 na odwag\u0119 i m\u00F3wi Biernackiemu, \u017Ce jest jego c\u00F3rk\u0105. Adam jednak - przekonany, \u017Ce dziewczyna jest zwyk\u0142\u0105 naci\u0105gaczk\u0105 - stanowczo zaprzecza. M\u0142oda kobieta bardzo to prze\u017Cywa. Anka przylatuje z Londynu. Jej mama chce, aby dziewczyna pozna\u0142a wreszcie m\u0119\u017Cczyzn\u0119, z kt\u00F3rym ona obecnie si\u0119 spotyka. W tym celu organizuje wsp\u00F3lny obiad. Marta namawia Arka, aby opisa\u0142 histori\u0119 Natalii w prasie. Tymczasem Brian i Adelajda postanawiaj\u0105 zorganizowa\u0107 debat\u0119, w kt\u00F3rej kandydaci na stanowisko w\u00F3jta Wadlewa b\u0119d\u0105 odpowiada\u0107 na przygotowane dla nich pytania.","","",[]],"68849538":["Salto
Marian Pa\u017Adzioch zauwa\u017Ca, \u017Ce Ferdynand Kiepski dysponuje ogromnym, lecz niewykorzystanym talentem aktorskim. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinien on zaj\u0105\u0107 si\u0119 sztuk\u0105. \u017Beby pom\u00F3c mu zaistnie\u0107 w \u015Bwiecie kultury, przedstawia mu osiedlowego dzia\u0142acza - Krzysztofa Krawczyka. Razem rozpoczynaj\u0105 przygotowania do specjalnego pokazu artystycznego.","","",["N"]],"68849539":["Ewelina samotnie wychowuje troje dzieci. Rodzina \u017Cyje w z\u0142ych warunkach, poniewa\u017C kobieta nie pracuje. Ca\u0142a czw\u00F3rka utrzymuje si\u0119 tylko z zasi\u0142k\u00F3w. Ewelina mo\u017Ce jedynie liczy\u0107 na pomoc siostry. \u0141ukasz i Karolina za\u015B maj\u0105 jednego syna. S\u0105 dobrze sytuowani. Oboje mog\u0105 si\u0119 pochwali\u0107 ciekawymi pasjami. Nie brakuje im bowiem czasu na ich realizacj\u0119. Karolina jest zatrudniona w bran\u017Cy IT, a \u0141ukasz poza prac\u0105 gra tak\u017Ce na perkusji. Obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na pi\u0119\u0107 dni.","","",[]],"68849540":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"68849541":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"68849542":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"68849543":["Bimbrownicy oceniaj\u0105 zacier przygotowywany do destylacji. Tosia przyjecha\u0142a konno na odludzie, gdzie mieszka Majsterek. Andrzej \"Ma\u0142y\" i Wiesiek \"Siwy\" na chwil\u0119 porzucaj\u0105 drwalski fach. Kamil wyprowadza na pastwiska najwi\u0119kszy bieszczadzki redyk. Zenek to pierwszy b\u0119bniarz w ca\u0142ej okolicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"68849544":["Tym razem Ewa zaprezentuje przepisy, kt\u00F3re u\u0142atwi\u0105 widzom dbanie o odporno\u015B\u0107. Zacznie od przygotowania napoju cytrynowego z imbirem i kurkum\u0105. Nast\u0119pnie przyrz\u0105dzi domowy sos pesto, do kt\u00F3rego zamiast bazylii doda jednak czosnku nied\u017Awiedziego. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda kasz\u0119 jaglan\u0105 z grillowanym filetem z kurczaka marynowanym w curry. Na deser Ewa zaserwuje nale\u015Bniki przyrz\u0105dzane na bazie m\u0105ki gryczanej. Poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, jak zasia\u0107 rze\u017Cuch\u0119 i przygotowa\u0107 nalewk\u0119 na propolisie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68849545":["33-letnia Ewelina oddaje pod opiek\u0119 swoj\u0105 c\u00F3reczk\u0119 siostrze i odkrywa, \u017Ce jej dziecko sta\u0142o si\u0119 powodem fatalnej zazdro\u015Bci
Ewelina postanawia zako\u0144czy\u0107 urlop rodzicielski i wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Ta decyzja nie podoba si\u0119 m\u0119\u017Cowi kobiety, informatykowi Paw\u0142owi. M\u0119\u017Cczyzna denerwuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy Ewelina zatrudnia swoj\u0105 m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119, Agat\u0119, w roli opiekunki do dziecka. Pocz\u0105tkowo m\u0142oda matka jest zadowolona z tego, jak krewna wykonuje swoje obowi\u0105zki, a kolejne przytyki m\u0119\u017Ca traktuje jako uci\u0105\u017Cliw\u0105 wojn\u0119 w rodzinie. Jednak z czasem dostrzega, \u017Ce jej c\u00F3reczka staje si\u0119 coraz bardziej nerwowa i p\u0142aczliwa. W ko\u0144cu daje si\u0119 przekona\u0107 Paw\u0142owi i zwalnia Agat\u0119. W zamian zatrudnia s\u0105siadk\u0119, kt\u00F3ra ma do\u015Bwiadczenie w opiece nad dzie\u0107mi. Nied\u0142ugo po tych wydarzeniach Ewelina znajduje na laptopie m\u0119\u017Ca obrazek z mi\u0142osn\u0105 tre\u015Bci\u0105. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Pawe\u0142 ma romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303551.jpg","",["N"]],"68849546":["Alzheimer
Dochodzi do zagini\u0119cia 70-letniej Stanis\u0142awy, dawnej nauczycielki, cierpi\u0105cej na chorob\u0119 Alzheimera. Syn kobiety, Krzysztof, i jego \u017Cona Edyta sugeruj\u0105, \u017Ce za znikni\u0119ciem starszej pani mo\u017Ce sta\u0107 jej opiekunka, kt\u00F3r\u0105 ostatnio zwolnili. Policjanci bior\u0105 pod uwag\u0119 tak\u017Ce innego podejrzanego, Grzegorza, dawnego ucznia kobiety, kt\u00F3ry uleg\u0142 wypadkowi i od tamtego czasu cierpi na nawracaj\u0105ce ataki agresji. Ca\u0142y czas maj\u0105 na uwadze tak\u017Ce potencjaln\u0105 win\u0119 bliskich zaginionej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68849547":["Serwis
Arkadiusz uwielbia komputery. Po studiach informatycznych pr\u0119\u017Cnie dzia\u0142a w bran\u017Cy IT. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry niedawno rozsta\u0142 si\u0119 z partnerk\u0105, ca\u0142y sw\u00F3j wolny czas po\u015Bwi\u0119ca siostrze, kt\u00F3ra samotnie wychowuje 8-letni\u0105 Amelk\u0119. Pewnego dnia, podczas rodzinnej zabawy, Magda d\u0142awi si\u0119 popcornem. Arek natychmiast dzwoni pod numer alarmowy 112. Poniewa\u017C stan siostry jest powa\u017Cny, kobieta trafia do szpitala. Arek za\u015B musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 siostrzenic\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68849548":["Nowe \u017Cycie
Zgodnie z ostatni\u0105 wol\u0105 Henryka Kwietnia cz\u0119\u015B\u0107 udzia\u0142\u00F3w w rodzinnej firmie ma przej\u0105\u0107 jego ukochana synowa, Joanna. Z decyzj\u0105 nieboszczyka nie zgadza si\u0119 jego c\u00F3rka Alina. Kobieta nie wierzy w idealizowany przez ojca obraz szwagierki i za wszelk\u0105 cen\u0119 stara si\u0119 udowodni\u0107, \u017Ce Joanna nie jest osob\u0105, za kt\u00F3r\u0105 pragnie uchodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"68849549":["40-letnia Ewa pr\u00F3buje ratowa\u0107 c\u00F3rk\u0119, kt\u00F3ra wpada w narkotyki i zmienia si\u0119 nie do poznania
Ewa zauwa\u017Ca, \u017Ce jej c\u00F3rka wpad\u0142a w z\u0142e towarzystwo i zacz\u0119\u0142a za\u017Cywa\u0107 narkotyki. Odkrywa, \u017Ce kto\u015B szanta\u017Cuje nastolatk\u0119 intymnymi zdj\u0119ciami, zmuszaj\u0105c j\u0105 do za\u017Cywania dopalaczy. Niebawem dziewczyna pr\u00F3buje pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo, a gdy jej si\u0119 nie udaje, znika z domu. Matka wyrusza na poszukiwanie c\u00F3rki. Jednocze\u015Bnie pr\u00F3buje namierzy\u0107 jej oprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68849550":["Patrycja po udarze ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Wcze\u015Bniej pomaga\u0142a wszystkim w okolicy i pracowa\u0142a w o\u015Brodku, gdzie zajmowa\u0142a si\u0119 le\u017C\u0105cymi chorymi. Teraz z trudem przychodzi jej zajmowanie si\u0119 w\u0142asnym domem. Kobieta wraz z m\u0119\u017Cem Janem i dzie\u0107mi, dwunastoletnim Miko\u0142ajem i trzyletni\u0105 Ani\u0105, mieszka w male\u0144kim domu w wielkopolskiej wsi Kujawiec. Rodzina ma do dyspozycji jeden ogrzewany koz\u0105 pok\u00F3j oraz zimne i zawilgocone pomieszczenie, b\u0119d\u0105ce sypialni\u0105 dla Patrycji i jej partnera. W budynku brakuje \u0142azienki i kuchni z prawdziwego zdarzenia, a nawet ciep\u0142ej wody. Jest za to instalacja elektryczna, kt\u00F3r\u0105 Jan zrobi\u0142 sam. Ekipa programu zjawia si\u0119 na miejscu i od razu zabiera si\u0119 do pracy. Na dokonanie ca\u0142kowitej metamorfozy budynku ma tylko kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68849551":["Tapczan
Pewnego wieczoru podczas tradycyjnej ju\u017C sprzeczki pod Kiepskimi rozpada si\u0119 stary tapczan. Halinka traktuje to jako znak opatrzno\u015Bci. O\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce widocznie nadszed\u0142 ju\u017C czas, by ich drogi si\u0119 rozesz\u0142y. Ferdek usi\u0142uje za\u0142atwi\u0107 nowy mebel, kt\u00F3ry scementuje ju\u017C na zawsze ich szcz\u0119\u015Bliwy zwi\u0105zek ma\u0142\u017Ce\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"68849552":["Kajfasz
Ferdek i Halina ogl\u0105daj\u0105 w telewizji film historyczny o tematyce biblijnej. Aktor kreuj\u0105cy w filmie rol\u0119 Kajfasza jest \u0142udz\u0105co podobny do Mariana Pa\u017Adziocha. Ferdek nie mo\u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 z tego wra\u017Cenia. Zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 go my\u015Bl, \u017Ce Pa\u017Adzioch jest wsp\u00F3\u0142czesnym Kajfaszem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"68849553":["Gdzie jest Karolak
Ferdek i Halina k\u0142\u00F3c\u0105 si\u0119 o Tomasza Karolaka. Pierwsze z ma\u0142\u017Conk\u00F3w jest zagorza\u0142ym fanem aktora - ogl\u0105da wszystkie filmy i programy z jego udzia\u0142em, z kolei drugie zupe\u0142nie nie rozumie tej fascynacji. Sp\u00F3r pomi\u0119dzy Kiepskimi najpierw przenosi si\u0119 na innych lokator\u00F3w kamienicy, w ko\u0144cu dzieli te\u017C mieszka\u0144c\u00F3w osiedla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"68849554":["Pomoc po latach
Jowita kilka lat temu prze\u017Cy\u0142a \u015Bmier\u0107 syna, kt\u00F3ry przedawkowa\u0142 narkotyki. Kobieta obwinia o tragedi\u0119 swojego by\u0142ego m\u0119\u017Ca, co doprowadzi\u0142o do rozwodu. Pewnego dnia Arkadiusz ponownie zjawia si\u0119 w \u017Cyciu dawnej partnerki. Prosi o pomoc dla dziecka, kt\u00F3re ma z drug\u0105 \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"68849555":["Pani El\u017Cbieta cierpi na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Z wiekiem jej stan si\u0119 pogarsza. Kobieta mieszka wraz z c\u00F3rk\u0105 Agnieszk\u0105 w domu, kt\u00F3ry pilnie wymaga remontu. Wszelkie plany przekre\u015Bli\u0142a \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Ca kobiety. Pani El\u017Cbiety nie sta\u0107 na wymian\u0119 dziurawego dachu, doprowadzenie kanalizacji ani budow\u0119 \u0142azienki. Budynek nale\u017Cy tak\u017Ce dostosowa\u0107 do potrzeb niepe\u0142nosprawnej kobiety, dla kt\u00F3rej wysokie progi i schody stanowi\u0105 przeszkod\u0119 nie do pokonania. Remont nadzoruje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego, a zmiany zaprojektuje architekt Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"68849556":["34-letnia Ewa odkrywa, \u017Ce odnaleziona c\u00F3rka jej m\u0119\u017Ca nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje
Ewa i jej m\u0105\u017C zamieszkuj\u0105 w domu schorowanego te\u015Bcia. Para zatrudnia te\u017C do pomocy studentk\u0119 piel\u0119gniarstwa. Niebawem Ewa zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce jej m\u0105\u017C romansuje z dziewczyn\u0105. Gdy pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 dowody zdrady, odkrywa, \u017Ce m\u0142oda kobieta jest... c\u00F3rk\u0105 jej partnera. Stara si\u0119 j\u0105 zaakceptowa\u0107. Z czasem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie przestaje k\u0142ama\u0107. Nawet nie studiuje piel\u0119gniarstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68849557":["Laboratorium
O zagini\u0119ciu pracownika laboratorium firmy kosmetycznej, 36-letniego Lucjana, informuje policjant\u00F3w jego matka. Podejrzenie funkcjonariuszy pada najpierw na dw\u00F3ch koleg\u00F3w z pracy Lucjana, zazdrosnych o jego osi\u0105gni\u0119cia. Potem jednak szef laboratorium zeznaje, \u017Ce zaginiony produkowa\u0142 po godzinach narkotyki. Brak zg\u0142oszenia tego faktu policji usprawiedliwia napi\u0119tymi terminami i grafikami. \u015Aledztwo na w\u0142a\u015Bciwe tory kieruje dopiero znaleziony w mieszkaniu zaginionego pami\u0119tnik. Jest w nim wiele wpis\u00F3w, kt\u00F3re przedstawiaj\u0105 szefa laboratorium jako oszusta. Policjanci u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce to on odpowiada za znikni\u0119cie Lucjana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"68849558":["Najg\u0142\u0119bsze z ran
Znika nastolatek. Wszystkie \u015Blady wskazuj\u0105 na porwanie. Mimo zakrojonych na szerok\u0105 skal\u0119 poszukiwa\u0144 nie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 ch\u0142opaka. Pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C kto\u015B, kto pr\u00F3buje wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Pod nieobecno\u015B\u0107 Ewy Adam pracuje z Majk\u0105. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem. Dzia\u0142aj\u0105cy pod przykrywk\u0105 Adam Kr\u00F3l wpada w tarapaty. Pozbawiony wsparcia Komendy G\u0142\u00F3wnej, opuszczony przez przyjaci\u00F3\u0142 i okradziony decyduje si\u0119 postawi\u0107 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303550.jpg","",["N"]],"68849559":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68849560":["Przypadkowa ofiara
Znany adwokat i jego sekretarka zostaj\u0105 zamordowani przez zawodowego zab\u00F3jc\u0119. Trop prowadzi do by\u0142ego klienta mecenasa, kt\u00F3rego nie uda\u0142o si\u0119 wybroni\u0107. M\u0119\u017Cczyzna trafi\u0142 na wiele lat do wi\u0119zienia. Detektywi uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce sprawa ma drugie dno. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieli racj\u0119 i zagro\u017Cone jest \u017Cycie kolejnych os\u00F3b. Dominik\u0119 stalkuje zmagaj\u0105cy si\u0119 z problemami psychicznymi by\u0142y pacjent. Profilerka prosi Olgierda, by pom\u00F3g\u0142 jej namierzy\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303550.jpg","",["N"]],"68849561":["30-letni m\u0119\u017Cczyzna za spraw\u0105 powrotu swojej siostry odkrywa, \u017Ce jego \u017Cona to oszustka
W \u017Cyciu 30-latka niespodziewanie zn\u00F3w pojawia si\u0119 siostra, z kt\u00F3ra utraci\u0142 kontakt. Kobieta mia\u0142a problemy z narkotykami. Brat z pocz\u0105tku nie wierzy, \u017Ce uporz\u0105dkowa\u0142a swoje \u017Cycie, ale z czasem przekonuje si\u0119 i pr\u00F3buje odbudowa\u0107 z ni\u0105 dawne relacje. Wtedy w tajemniczych okoliczno\u015Bciach znikaj\u0105 jego \u017Cona i c\u00F3reczka. Siostra jest g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303559.jpg","",["N"]],"68849562":["Lulu cz\u0119sto pracuje po nocach, bo wtedy ma spok\u00F3j i mo\u017Ce ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ci\u0107 pracy. Tym razem robi miodownik. Niestety, klient okazuje si\u0119 bardzo wybredny i tort mu nie smakuje. Olga bierze niechciany wypiek do pracy. W studiu nagraniowym go\u015Bci w\u0142a\u015Bnie znana piosenkarka, Pola Lojola. Celebrytce bardzo smakuje tort upieczony przez Lulu. Olga i Tadek wpadaj\u0105 na pomys\u0142, jak wypromowa\u0107 biznes kobiety. Tymczasem dziadek chce podst\u0119pem zwr\u00F3ci\u0107 na siebie uwag\u0119 Elki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68849563":["Internetowa k\u0142\u00F3tnia z celebrytk\u0105 Pol\u0105 Lojol\u0105 przynosi szokuj\u0105cy skutek. Lulu ma teraz tak du\u017Co zam\u00F3wie\u0144, \u017Ce ledwo nad\u0105\u017Ca z ich realizacj\u0105. Przepracowanie odbija si\u0119 na stanie jej zdrowia, mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na pomoc Jacka, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C ma nadziej\u0119, \u017Ce \u017Cona wybaczy mu zdrad\u0119. Dziadek, kt\u00F3ry pracuje w firmie c\u00F3rki jako dostawca, czuje si\u0119 niedoceniony i odchodzi, co prowadzi do katastrofy. Tadek wci\u0105\u017C pr\u00F3buje zwr\u00F3ci\u0107 na siebie uwag\u0119 Olgi. Kobieta jednak nie jest zainteresowana. Dziadek postanawia wesprze\u0107 wysi\u0142ki m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68849564":["Agnieszka jest roztrz\u0119siona. Dzieli si\u0119 z Rafa\u0142em szczeg\u00F3\u0142ami swojego kolejnego odkrycia. M\u0119\u017Cczyzna szykuje si\u0119 do rozprawy, po kt\u00F3rej ma szanse w ko\u0144cu opu\u015Bci\u0107 zak\u0142ad karny. Agnieszka chce zabi\u0107 Szymona. Marczak pr\u00F3buje j\u0105 odwie\u015B\u0107 od tego pomys\u0142u. Kobieta odkrywa, \u017Ce Damian pracowa\u0142 jako naganiacz dla grupy pedofil\u00F3w. Tymczasem Lena zaczyna pali\u0107 papierosy i staje si\u0119 agresywna w stosunku do kole\u017Canek. Okazuje si\u0119, \u017Ce jej cichym wsp\u00F3lnikiem jest Szymon. Agnieszka nie potrafi ju\u017C d\u0142u\u017Cej panowa\u0107 nad emocjami. Mi\u0119dzy ni\u0105 a m\u0119\u017Cczyzn\u0105 dochodzi do spi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303560.jpg","",["N"]],"68849565":["Karol Majewski podejrzewa, \u017Ce jego \u017Cona Iza, masa\u017Cystka i rehabilitantka, ma romans. Od jakiego\u015B czasu kobieta zajmuje si\u0119 zawodnikami dru\u017Cyny siatkarskiej. Zlecenie to bardzo j\u0105 zmieni\u0142o. Detektywi szybko zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Iza ma bliskie relacje ze sportowcami, ale nic nie wskazuje na to, by z kt\u00F3rym\u015B z nich by\u0142a w zwi\u0105zku. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce niepok\u00F3j Karola dotycz\u0105cy ewentualnej zdrady \u017Cony podsyca jej kole\u017Canka z pracy, Beata. Kobieta ma bowiem interes w tym, aby para si\u0119 rozsta\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68849566":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68849567":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68849568":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"68849569":["Igor Sikorski jest znany z poprzedniej serii programu. Wtedy zaprezentowa\u0142 swoj\u0105 pierwsz\u0105 pasj\u0119 - narciarstwo alpejskie. Obserwowali\u015Bmy jego przygotowania do udzia\u0142u w igrzyskach w Pjongczang, gdzie zdoby\u0142 trzecie miejsce. Dzi\u015B poznamy jego kolejn\u0105 pasj\u0119 - sitwake, czyli p\u0142ywanie na desce z lin\u0105 pod\u0142\u0105czon\u0105 do wyci\u0105gu. Drugim bohaterem odcinka jest Sebastian G\u00F3rniak, kt\u00F3ry znalaz\u0142 si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim wskutek wypadku samochodowego. Teraz uprawia spadochroniarstwo, boks i rugby i nurkuje, a ponadto prowadzi fundacj\u0119 pomagaj\u0105c\u0105 osoby b\u0119d\u0105ce w podobnej sytuacji \u017Cyciowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68849570":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68849571":["Kamila Kubas trenowa\u0142a kajakarstwo jeszcze przed wypadkiem samochodowym, w kt\u00F3rym mia\u0142a nieszcz\u0119\u015Bcie uczestniczy\u0107. Jej pasja i zdeterminowanie okaza\u0142y si\u0119 jednak wystarczaj\u0105co silne, by dosz\u0142a do poziomu mistrzowskiego w tym sporcie w kategorii os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Drugim bohaterem odcinka jest Tadeusz Kruszelnicki. Tadeusz marzy\u0142 o karierze sportowej, ale jako nastolatek straci\u0142 nog\u0119. Mimo to uprawia\u0142 szermierk\u0119 i koszyk\u00F3wk\u0119, a w tenisie na w\u00F3zku zdoby\u0142 ju\u017C wiele tytu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68849572":["Historia Sebastiana Grzywacza, kt\u00F3ry jest ociemnia\u0142y, ale radzi sobie lepiej ni\u017C niejedna w pe\u0142ni sprawna osoba. Fascynuj\u0105 go sporty walki - trenuje m.in krav mag\u0119 i jiu-jitsu. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w fundacji i prowadzi w szko\u0142ach warsztaty dla dzieci - pokazuje im, \u017Ce niepe\u0142nosprawni mo\u017Cna \u017Cy\u0107 normalnie. Uwielbia adrenalin\u0119, a przez \u017Cycie idzie wraz ze swoim ukochanym synkiem, Frankiem, oraz psem przewodnikiem, Rolkiem. Kolejnym bohaterem programu jest Grzegorz Papis. Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku porusza si\u0119 on na w\u00F3zku inwalidzkim. Sport towarzyszy mu od zawsze. Aktualnie skupia si\u0119 na trenowaniu tenisa sto\u0142owego, gra z osobami sprawnymi i niepe\u0142nosprawnymi. To cz\u0142owiek o wielkiej woli walki, kt\u00F3ry motywuje innych do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68849573":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68849696":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68849698":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"68849699":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849700":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849701":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68849702":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849703":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849704":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68849705":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"68849706":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849707":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68849708":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849709":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849710":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"68849711":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849712":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"68849713":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849714":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"68849715":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"68849716":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68849717":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68849718":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68849720":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68849721":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68849722":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"68849723":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"68849724":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68849725":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68849726":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68849727":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68849728":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68849729":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68849730":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68849731":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68849732":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68849733":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68849734":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68849735":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68849736":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68849737":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227872.jpg","",[]],"68849738":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68849739":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"68849740":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68849741":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68849742":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"68849743":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68849744":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68849745":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68849746":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68849747":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"68849748":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"68849749":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68849750":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68849751":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"68849752":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"68849753":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"68849754":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"68849755":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"68849756":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"68849757":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"68849758":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68849759":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68849760":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68849761":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"68849762":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"68849763":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"68849574":["Iwona Pavlovi\u0107","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170115.jpg","",[]],"68849575":["Ewa Minge","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170115.jpg","",[]],"68849576":["\u015Alub \/ Przebieg\u0142y plan
Sylwia Michalik bierze kameralny \u015Blub cywilny w plenerze, tak jak wymarzyli sobie z ukochanym Marcinem. Po nami\u0119tnej nocy po\u015Blubnej Marcin nagle znika, zabiera tak\u017Ce wszystkie swoje rzeczy. Sylwia odnajduje wreszcie dom te\u015Bci\u00F3w i okazuje si\u0119, \u017Ce mieszka tam kto\u015B inny. Kasia i Marek prowadz\u0105 wsp\u00F3lnie stadnin\u0119 koni. W ich zwi\u0105zku pojawi\u0142 si\u0119 kryzys. Kobieta pr\u00F3buje wzbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107 w m\u0119\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68849577":["Na oczach Yany Sokolenko porwana zostaje jej 17-letnia c\u00F3rka, Alina. Zdruzgotana matka jest przekonana, \u017Ce jednym z porywaczy jest jej by\u0142y m\u0105\u017C, Pavel. Policja jednak informuje kobiet\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma mocne alibi i na pewno nie jest zamieszany w uprowadzenie nastolatki. Yana kontaktuje si\u0119 z szeptunk\u0105, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce pomo\u017Ce jej ona w znalezieniu Aliny.","","",[]],"68849578":["Vadim Gritsenko zakochuje si\u0119 w starszej od siebie Oksanie. Para ukrywa sw\u00F3j zwi\u0105zek przed wszystkimi. Kiedy po p\u00F3\u0142 roku matka m\u0119\u017Cczyzny wreszcie dowiaduje si\u0119 o starszej partnerce syna, rzuca na ni\u0105 kl\u0105tw\u0119. Oksana wkr\u00F3tce trafia do szpitala. Vadim martwi si\u0119 o \u017Cycie i zdrowie ukochanej. Zamierza zrobi\u0107, co tylko si\u0119 da, aby j\u0105 uratowa\u0107.","","",[]],"68849579":["Teresa i Miros\u0142aw wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w Katowicach. M\u0119\u017Cczyzna cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca do Niemiec, gdzie pracuje. Teresa jest bezrobotna, cho\u0107 chcia\u0142aby znale\u017A\u0107 zatrudnienie. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wraz ze \u015Bwiadczeniami socjalnymi wynosi 2900 z\u0142otych. We Wroc\u0142awiu wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 Natalia i Andrea. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi swoje restauracje. R\u00F3wnie\u017C kobieta ma w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. \u0141\u0105cznie zarabiaj\u0105 oko\u0142o 16 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala im wie\u015B\u0107 luksusowe \u017Cycie. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"68849580":["Babiak to niewielkie miasteczko le\u017C\u0105ce w pobli\u017Cu Ko\u0142a. Mieszka tam pani Alicja oraz jej c\u00F3rka Agata wraz z dwoma synami. Obaj ch\u0142opcy wymagaj\u0105 szczeg\u00F3lnej troski. Zw\u0142aszcza 13-letni autystyczny Kacper, kt\u00F3ry nie kontroluje swoich emocji, ma napady agresji i nie potrafi komunikowa\u0107 si\u0119 z otoczeniem. Dom rodziny jest w fatalnym stanie. Prawie wszystkie \u015Bciany pokrywa grzyb. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, gdy\u017C drugi nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Z remontem zmierzy si\u0119 nowa ekipa pod przewodnictwem Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"68849581":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"68849582":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["AD"]],"68849583":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["AD"]],"68849584":["Inga jest zdenerwowana z powodu telefon\u00F3w od nieznajomych m\u0119\u017Cczyzn, przekonanych, \u017Ce dzwoni\u0105 na numer sekstelefonu. Kole\u017Canki wspieraj\u0105 Ank\u0119, kt\u00F3ra ma pierwsz\u0105 rozpraw\u0119 rozwodow\u0105. Adwokat Paw\u0142a ujawnia przed s\u0105dem, \u017Ce kobieta ma sk\u0142onno\u015Bci do nadu\u017Cywania alkoholu. Za\u0142amana Strzelecka s\u0105dzi, \u017Ce zostan\u0105 jej odebrane prawa rodzicielskie. Postanawia wst\u0105pi\u0107 do baru. Podczas zebrania \u0141ukasz staje w obronie Zuzy. Kobieta dzi\u0119kuje mu przyjacielskim poca\u0142unkiem. Przypadkowym \u015Bwiadkiem tej sceny jest \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny. Przyjaci\u00F3\u0142ki Anki pr\u00F3buj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 kochanki Paw\u0142a, Ew\u0119 i Sylwi\u0119, aby zeznawa\u0142y przeciwko niemu w s\u0105dzie. Inga po raz kolejny k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Szymonem. Postanawia da\u0107 nauczk\u0119 uci\u0105\u017Cliwemu s\u0105siadowi. Zainteresowany Patrycj\u0105 Sebo chce, by kobieta towarzyszy\u0142a mu podczas kolejnego zlecenia, jakim jest reklama bi\u017Cuterii. Skacowana Anka zastaje w salonie Krzysztofa i pr\u00F3buje go wyprosi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2144669.jpg","",["N"]],"68849585":["Monika pragnie poprawi\u0107 sw\u00F3j wygl\u0105d. Kobiecie przeszkadzaj\u0105 zmarszczki. Poza tym nie lubi swojej fryzury i nie ma poj\u0119cia, jak powinna si\u0119 ubiera\u0107. Agnieszka za\u015B, kt\u00F3ra jest urz\u0119dniczk\u0105 pa\u0144stwow\u0105, ma za sob\u0105 trudne do\u015Bwiadczenia osobiste i od pewnego czasu zupe\u0142nie przesta\u0142a o siebie dba\u0107. Obie panie pod okiem Mai Sablewskiej przejd\u0105 prawdziw\u0105 metamorfoz\u0119. Dzi\u0119ki niej zyskaj\u0105 znacznie m\u0142odszy wygl\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"68849586":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"68849587":["Rozw\u00F3dka, pani Iza, samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina mieszka w J\u0119drzejowie, ich lokum pozostawia jednak wiele do \u017Cyczenia. Wewn\u0105trz strasz\u0105 pokryte grzybem \u015Bciany, niedoko\u0144czona \u0142azienka i zniszczone po nieudolnych pr\u00F3bach samodzielnego remontu pokoje. Syn kobiety, Dawid, mieszka w internacie. Chocia\u017C przyje\u017Cd\u017Ca do domu na weekendy, stara si\u0119 sp\u0119dza\u0107 w budynku jak najmniej czasu. Pani Iza wraz z c\u00F3rk\u0105 wynajmuje mikroskopijne mieszkanie. Kobiecie i jej dzieciom pomog\u0105 architekt Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68849588":["Pani Maria mieszka wraz z synem Tomaszem i wnuczk\u0105 Len\u0105 w 100-letniej kamienicy w Lubartowie. Mama dziewczynki rok wcze\u015Bniej wyjecha\u0142a z kraju i postanowi\u0142a ju\u017C nie wraca\u0107. Lenka dorasta otoczona mi\u0142o\u015Bci\u0105, jednak lokum, w kt\u00F3rym \u017Cyje rodzina, pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W mieszkaniu brakuje ogrzewania, a \u0142azienka jest w bardzo z\u0142ym stanie. Na ratunek rusza ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"68849589":["Szanowany chirurg Dariusz Bugajski trzy lata temu wr\u00F3ci\u0142 wraz z \u017Con\u0105 Ma\u0142gorzat\u0105 z USA do Polski. Za granic\u0105 zosta\u0142y doros\u0142e dzieci pary. M\u0119\u017Cczyzna obj\u0105\u0142 stanowisko dyrektora renomowanego szpitala, ale jego sukcesy zawodowe nie id\u0105 w parze z udanym \u017Cyciem prywatnym. Dariusz podejrzewa, \u017Ce \u017Cona ma kochanka. Ma\u0142gorzata, kt\u00F3ra przed laty rzuci\u0142a studia, by zaj\u0105\u0107 si\u0119 dzie\u0107mi, nie pracuje. Czas up\u0142ywa jej g\u0142\u00F3wnie na zakupach, wizytach w salonach kosmetycznych i spotkaniach z przyjaci\u00F3\u0142kami. Poza tym jednak Bugajski dostrzega u niej niepokoj\u0105ce zachowania, np. zamykanie si\u0119 z telefonem w \u0142azience. Po zamontowaniu kamer w domu klienta detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119 jego \u017Cony. Ewidentnie rozmawia przez internet z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, z kt\u00F3rym \u0142\u0105czy j\u0105 intymna relacja. R\u00F3wnie\u017C podczas spotkania z przyjaci\u00F3\u0142kami opowiada o 23-letnim studencie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68849590":["Pi\u0119cioro specjalist\u00F3w spotyka si\u0119 z osobami pragn\u0105cymi zmieni\u0107 sw\u00F3j wizerunek. Zdarza si\u0119, \u017Ce uczestnicy s\u0105 ju\u017C zm\u0119czeni tatua\u017Cami b\u0105d\u017A piercingiem lub ich wygl\u0105d nie jest akceptowany w szkole czy miejscu pracy. Bywa jednak te\u017C tak, \u017Ce kto\u015B pragnie pokaza\u0107 swoje prawdziwe oblicze, wzmocni\u0107 wizerunek. Wszystkimi osobami z podobnymi problemami w programie profesjonalnie zajmuj\u0105 si\u0119 lekarz Marcin Ambroziak, stomatolog Emma Kiworkowa, stylistka Aleksandra Kasprzyk-D\u0105browska, fryzjerka Agnieszka Kober oraz makija\u017Cysta Sta\u015B Wo\u0142osz. Zadbaj\u0105 oni o to, by na twarzach uczestnik\u00F3w na trwa\u0142e zago\u015Bci\u0142 u\u015Bmiech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191546.jpg","",[]],"68849591":["Angelika, kt\u00F3ra nadal szuka swojej drugiej po\u0142\u00F3wki, um\u00F3wi\u0142a si\u0119 na randki z Adamem, \u0141ukaszem i Fabianem. Po zako\u0144czeniu spotka\u0144 kobieta musi zgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z nowo poznanych pan\u00F3w jest kawalerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"68849592":["Para architekt\u00F3w, Bartek i Agnieszka, mieszka razem. Kobieta pracuje w biurze projektowym i du\u017Co zarabia, a jej partner otworzy\u0142 w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107, ale nadal nie znalaz\u0142 klient\u00F3w. Poprosi\u0142 detektyw\u00F3w o pomoc, gdy zauwa\u017Cy\u0142, jak jego dziewczyna wychodzi z pracy razem z szefem, Kamilem. Ich relacja wygl\u0105da\u0142a na blisk\u0105. Po zamontowaniu kamer w biurze projektowym detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce prze\u0142o\u017Conego Agnieszki \u0142\u0105czy romans z sekretark\u0105. Nadal \u015Bledz\u0105 jednak partnerk\u0119 klienta. Ustalaj\u0105, \u017Ce spotyka si\u0119 ona z przystojnym deweloperem Olkiem. Poniewa\u017C nic jednak nie wskazuje na to, \u017Ce s\u0105 w zwi\u0105zku, \u015Bledczy musz\u0105 ustali\u0107, co kobieta ukrywa przed Bartkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"68849593":["Garnitur na miar\u0119 \/ Romans, kt\u00F3rego nie by\u0142o
Instruktorka aerobiku, Paulina poznaje Arka w klubie fitness. Menad\u017Cerka klubu nie ma o nim najlepszego zdania, ale Paulina zakochuje si\u0119. Sielank\u0119 zak\u0142\u00F3ca niespodziewana wizyta kolegi Arka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jego siostra jest z Arkiem w ci\u0105\u017Cy, a Arek ma u niego d\u0142ugi. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci jest Marlena, urz\u0119dniczka w urz\u0119dzie miasta. Na bankiecie poznaje Adama. Przez nast\u0119pnych kilka tygodni m\u0119\u017Cczyzna zdobywa jej serce. Pewnego dnia Adam ma pro\u015Bb\u0119 - znajomy chce kupi\u0107 kawa\u0142ek gruntu, ale miasto nie chce go odsprzeda\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68849594":["Z\u0142otousty \/ Firmowa mi\u0142o\u015B\u0107
Bo\u017Cena i Mariusz s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od 19 lat. Maj\u0105 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Agat\u0119. Pewnego dnia Agata wraca do domu zap\u0142akana. Zdradza matce, \u017Ce ojciec ma romans z jej kole\u017Cank\u0105, Ewk\u0105. Mariusz jest oburzony oskar\u017Ceniami. Konfrontuje ze sob\u0105 Ew\u0119 i Bo\u017Cen\u0119. Dziewczyna przyznaje si\u0119, \u017Ce rozpowiada\u0142a nieprawdziwe plotki o trenerze. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci, Iwona Rudzka, jest producentk\u0105 telewizyjn\u0105. Jest adorowana przez swojego podw\u0142adnego, Igora. Ch\u0142opak pomaga jej naprawi\u0107 auto, a potem sk\u0142ada dwuznaczne propozycj\u0119. Iwona konsekwentnie odmawia. Ale zmienia zdanie, gdy Igor ratuje j\u0105 przed atakiem na ulicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"68849595":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy chcieli uatrakcyjni\u0107 sw\u00F3j wygl\u0105d zewn\u0119trzny, lecz efekt ko\u0144cowy okaza\u0142 si\u0119 przera\u017Caj\u0105cy. W niecodziennym salonie pi\u0119kno\u015Bci dziesi\u0105tka m\u0142odych, ale do\u015Bwiadczonych fryzjer\u00F3w, kosmetolog\u00F3w i dietetyk\u00F3w udzieli im pomocy. Bohaterowie programu padli ofiar\u0105 nieudolnych zabieg\u00F3w, terapii i kuracji. Skutki niekt\u00F3rych z nich s\u0105 szokuj\u0105ce, inne nawet zabawne, ale tylko dla osoby postronnej. Widzowie zobacz\u0105, czy ekspertom uda si\u0119 pom\u00F3c ofiarom kosmetycznych fuszerek.","","",[]],"68849596":["W programie poruszany jest temat rzadkich przypad\u0142o\u015Bci, z kt\u00F3rymi musi zmaga\u0107 si\u0119 odsetek ludzi na \u015Bwiecie. Te nietypowe schorzenia zagra\u017Caj\u0105 niekiedy \u017Cyciu i zdrowiu ludzi, kt\u00F3rzy szukaj\u0105 pomocy lekarzy. Tw\u00F3rcy dokumentu \u015Bledz\u0105 ich walk\u0119 z chorob\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"68849597":["Spotkania z najbardziej zadziwiaj\u0105cymi kolekcjonerami z USA, kt\u00F3rzy mog\u0105 si\u0119 pochwali\u0107 nietuzinkowymi zbiorami. Ludzie ci potrafi\u0105 po\u015Bwi\u0119ci\u0107 wiele czasu, energii i pieni\u0119dzy, aby piel\u0119gnowa\u0107 swoj\u0105 pasj\u0119 i wyszukiwa\u0107 kolejne egzemplarze r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w do swoich kolekcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278683.jpg","",[]],"68849598":["Nowe niewiarygodne historie ludzi uzale\u017Cnionych od bardzo dziwnych zachowa\u0144, nawyk\u00F3w i produkt\u00F3w. Poznamy r\u00F3wnie\u017C ich rodziny i znajomych, kt\u00F3rzy za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buj\u0105 pom\u00F3c im zwalczy\u0107 te niezrozumia\u0142e przyzwyczajenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"68849599":["Widzowie zobacz\u0105 co si\u0119 wydarzy, je\u015Bli wybierzemy partnera na podstawie ubra\u0144, jakie dla nas przygotowa\u0142. W programie singiel lub singielka, kt\u00F3rzy chc\u0105 odnale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107, oddadz\u0105 w r\u0119ce trzech nieznajomych wyb\u00F3r swojej garderoby. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, kto trafi w ich gusta, a kto zdecyduje si\u0119 na co\u015B zupe\u0142nie niepasuj\u0105cego do danej osoby.","","",[]],"68849764":["Rene kupuje zawarto\u015B\u0107 trzech schowk\u00F3w, wydaj\u0105c ponad dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca dolar\u00F3w. Jest przekonany, \u017Ce dzi\u0119ki temu posuni\u0119ciu zdominuje rywalizacj\u0119. W tym samym czasie Ivy Calvin dostaje lekcj\u0119, kt\u00F3ra zmienia jego podej\u015Bcie do licytacji magazyn\u00F3w. Darrell r\u00F3wnie\u017C stara si\u0119 wypr\u00F3bowa\u0107 nowe metody prowadzenia biznesu. W efekcie wydaje najwi\u0119cej pieni\u0119dzy w ca\u0142ej swojej karierze. Przekonamy si\u0119, czy ta inwestycja to b\u0119dzie wielki sukces, czy spektakularna pora\u017Cka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"68849765":["Kolejna aukcja odbywa si\u0119 bardzo niedaleko od magazynu Darrella. W zwi\u0105zku z tym Sheets wraz z synem zamierza wyczy\u015Bci\u0107 schowki. Ivy i Rene zawieraj\u0105 sojusz, by pokrzy\u017Cowa\u0107 plany Darrella. Calvin w kupionym przez siebie sk\u0142adzie odkrywa mn\u00F3stwo sprz\u0119tu u\u017Cywanego w laboratoriach naukowych. Nie ma poj\u0119cia, do czego dok\u0142adnie s\u0142u\u017C\u0105 te przedmioty, ale ma nadziej\u0119, \u017Ce s\u0105 wiele warte. Jarrod i Brandi wybieraj\u0105 si\u0119 na randk\u0119 i ponownie zakochuj\u0105 si\u0119 w... kupowaniu staroci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"68849766":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68849767":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"68849768":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"68849769":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. Wi\u0105\u017Ce si\u0119 m.in. z trudnymi zleceniami i szybkimi terminami wykonania. Widzowie zobacz\u0105, jak na co dzie\u0144 wygl\u0105da zaw\u00F3d budowla\u0144ca. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 pozna\u0107 m.in. Czipsa i Franka, wi\u0119\u017Ani\u00F3w, kt\u00F3rzy strzeg\u0105 elektryczno\u015Bci w zak\u0142adzie karnym oraz amator\u00F3w, kt\u00F3rzy uwierzyli, \u017Ce dzi\u0119ki ci\u0119\u017Ckiej pracy uda im si\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jaka atmosfera panuje na placu budowy oraz odkryj\u0105, czym s\u0105 szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",[]],"68849770":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"68849771":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"68849772":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",[]],"68849773":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",[]],"68849774":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"68849775":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata. Dzi\u0119ki temu poznaj\u0105 wielu interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68849776":["Na miejsce dzisiejszej licytacji Rene i Casey przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 wraz z karawan\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wek, jasno pokazuj\u0105c, \u017Ce s\u0105 przygotowani na wielkie zakupy. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119d\u0105 mieli do\u015B\u0107 towaru, aby za\u0142adowa\u0107 pojazdy. Darrell zamierza zdekoncentrowa\u0107 swoich konkurent\u00F3w, cz\u0119stuj\u0105c ich p\u0105czkami. Sheetsowie w swoim schowku znajduj\u0105 maski wygl\u0105daj\u0105ce jak te noszone przez cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u Kiss. S\u0105dz\u0105, \u017Ce przedmioty mog\u0105 by\u0107 sporo warte. Jarrod i Brandi planuj\u0105 imprez\u0119 z okazji czwartej rocznicy otwarcia sklepu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"68849777":["Tym razem kupuj\u0105cy przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na licytacj\u0119 do Fontany. Rene ma nadziej\u0119, \u017Ce to miejsce oka\u017Ce si\u0119 dla niego r\u00F3wnie szcz\u0119\u015Bliwe jak poprzednio. Przekonamy si\u0119, czy podej\u015Bcie nieco przes\u0105dnego m\u0119\u017Cczyzny oka\u017Ce si\u0119 pomocne. Ivy postanawia zaufa\u0107 swoim przeczuciom. W swoim schowku znajduje zabytkowe urz\u0105dzenie do naprawy po\u0144czoch i rajstop. Wybiera si\u0119 do pobliskiego sklepu z bielizn\u0105, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, czy przedmiot ma jak\u0105\u015B warto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"68849778":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68849779":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68849780":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68849781":["Tym razem do lombardu Harrison\u00F3w trafia kolekcja niepublikowanych wcze\u015Bniej fotografii Jimiego Hendriksa. Przekonamy si\u0119, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 zbi\u00F3r zdj\u0119\u0107 wykonanych przez osobistego fotografa muzyka. Nast\u0119pnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samoch\u00F3d typu buggy. P\u00F3\u017Aniej maj\u0105 wra\u017Cenie d\u00E9ja vu, gdy pojawia si\u0119 kolejny klient z bardzo podobnym gazikiem. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i dziadek wyceniaj\u0105 rzadki dziewi\u0119tnastowieczny przedmiot u\u017Cywany w eleganckich restauracjach do obr\u00F3bki drobiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68849782":["Tym razem bohaterowie programu niespodziewanie dla nich samych zyskuj\u0105 dost\u0119p do \u015Bci\u015Ble tajnych informacji. Do lombardu trafia bowiem kolekcja przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y do by\u0142ego prokuratora generalnego Jamesa Howarda McGratha. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 fa\u0142szywe pieni\u0105dze, listy od Edgara Hoovera i legitymacja Secret Service. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 wojskowego d\u017Cipa M422 Mighty Mite z lat 60. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej dziadek podziwia urz\u0105dzenie z lat 70., kt\u00F3re mia\u0142o pomaga\u0107 w typowaniu zwyci\u0119zcy wy\u015Bcig\u00F3w konnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68849783":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 dodge'a brothersa z 1924 roku. Zabytkowy sedan ma oryginalne drewniane ko\u0142a. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kula i \u0142a\u0144cuch, kt\u00F3re wed\u0142ug klienta pochodz\u0105 z dziewi\u0119tnastego wieku i by\u0142y na wyposa\u017Ceniu wi\u0119zienia stanowego w Kalifornii. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup tych przedmiot\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119 z motywem z \"Terminatora\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"68849784":["Panama","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68849785":["700 lat historii wsi Wogenap
Pierwsze wzmianki o wsi Wogenap, obecnie Jagodno, po\u0142o\u017Conej 5 kilometr\u00F3w od Pr\u00F3chnika, pochodz\u0105 z 1332 roku. W\u0142a\u015Bcicielem by\u0142 Heinrich Horden, zobowi\u0105zany do s\u0142u\u017Cby ludno-zbrojnej w armii Zakonu Krzy\u017Cackiego. W \u017Ar\u00F3d\u0142ach z ostatnich 25 lat XIV wieku pojawia si\u0119 informacja o m\u0142ynie. W wieku XVIII staje tu ku\u017Ania, a w czasie II wojny \u015Bwiatowej stacjonuj\u0105 na tych terenach oddzia\u0142y niemieckich wojsk. Przez stulecia przez Wogenap przewin\u0119\u0142o si\u0119 wielu w\u0142a\u015Bcicieli, kupc\u00F3w i \u017Co\u0142nierzy. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski razem z kilkudziesi\u0119cioma poszukiwaczami z okolicznych stowarzysze\u0144 pr\u00F3buj\u0105 przywr\u00F3ci\u0107 pami\u0119\u0107 o tej cz\u0119\u015Bci Polski i odnale\u017A\u0107 pami\u0105tki dokumentuj\u0105ce histori\u0119 tego zapomnianego po 1945 roku miejsca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68849786":["IS2 - Zwieraboj
W styczniu 1945 roku w ramach ofensywy Armii Czerwonej w okolicach Rypina dochodzi do przeprawy przez bagna czo\u0142g\u00F3w IS2, kt\u00F3re s\u0105 zagro\u017Ceniem dla niemieckich panter i tygrys\u00F3w. Dwa z nich ulegaj\u0105 zatopieniu. Zadaniem poszukiwaczy Olafa Popkiewicza oraz Sebastiana Witkowskiego jest sprawdzi\u0107, czy przetrwa\u0142y w grz\u0119zawisku do dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68849787":["Tajemnica Hammerstein
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski natrafiaj\u0105 na cz\u0119\u015Bci spalonego pojazdu bojowego na by\u0142ym poligonie Hammerstein. Ustalaj\u0105 jego mark\u0119 i pochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68849788":["Tajemnica p\u00F3l pod Husynnem
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 \u015Blady po szar\u017Cy szwadronu Policji Pa\u0144stwowej, kt\u00F3ra mia\u0142a odby\u0107 si\u0119 23 wrze\u015Bnia 1939 roku. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy uda si\u0119 potwierdzi\u0107 to wydarzenie znaleziskami oraz jak\u0105 wyj\u0105tkow\u0105 niespodziank\u0119 skrywa\u0142o husy\u0144skie pole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68849789":["Ca\u0142e swoje \u017Cycie Zbychu sp\u0119dzi\u0142 daleko od cywilizacji na wypale w Bieszczadach. Nie zna wi\u0119c wielu element\u00F3w \u017Cycia codziennego, o kt\u00F3rych opowiadaj\u0105 mu tury\u015Bci. Jednym z nich jest Internet, z kt\u00F3rym m\u0119\u017Cczyzna nie mia\u0142 \u017Cadnej styczno\u015Bci, a na jego temat wie tylko tyle, \u017Ce s\u0142u\u017Cy do komunikacji. Micha\u0142 opowiada, \u017Ce na szcz\u0119\u015Bcie czasy si\u0119 zmieniaj\u0105 i k\u0142usownictwo jest bardzo \u017Ale odbierane przez lokalnych mieszka\u0144c\u00F3w i my\u015Bliwych. W zwi\u0105zku z tym ma zamiar \u015Bci\u0105ga\u0107 wszystkie wnyki zak\u0142adane w lasach prze k\u0142usownik\u00F3w. Edward w pobli\u017Cu swojego domu buduje specjaln\u0105 chat\u0119. To miejsca ma s\u0142u\u017Cy\u0107 mu jako przestrze\u0144 do medytacji oraz prac artystycznych. Wewn\u0105trz planuje r\u00F3wnie\u017C zrobi\u0107 saun\u0119 dla oczyszczenia duszy i cia\u0142a. Czeka go mn\u00F3stwo roboty, bo zak\u0142ada, \u017Ce wszystko zrobi samodzielnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68849790":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68849791":["Wed\u0142ug Antka to ludzka dzia\u0142alno\u015B\u0107 zaburzy\u0142a gospodark\u0119 wodn\u0105 Bieszczad. Wysoki stan wody w rzekach spowodowany jest brakiem du\u017Cych drzew, kt\u00F3re masowo wycinane nie odprowadzaj\u0105 ju\u017C jej nadmiaru. Pandemia na szcz\u0119\u015Bcie nie wp\u0142yn\u0119\u0142a negatywnie na obroty w sklepie Zbycha. Nadal wielu turyst\u00F3w odwiedza te rejony, a od czasu gdy m\u0119\u017Cczyzna pobi\u0142 rekord Guinnessa, sam te\u017C stanowi lokaln\u0105 atrakcj\u0119 turystyczn\u0105. Ludzie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do niego, aby zrobi\u0107 sobie wsp\u00F3lne zdj\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68849792":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"68849793":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236103.jpg","",[]],"68849794":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",[]],"68849795":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"68849796":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"68849797":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"68849798":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68849799":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"68849800":["Fajbusiewicz przedstawi list\u0119 najbardziej tajemniczych zagini\u0119\u0107 w Polsce. Powr\u00F3ci te\u017C do sprawy \"Inkasenta\" - seryjnego mordercy, kt\u00F3ry zabi\u0142 pi\u0119\u0107 os\u00F3b. Przest\u0119pca nigdy nie zosta\u0142 schwytany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68849801":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68849802":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68849803":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"68849804":["W maju 2012 roku w tajemniczych okoliczno\u015Bciach znikn\u0119\u0142a \u0142\u00F3dzka projektantka mody, 40-letnia Agata Juszczak. Jeszcze rano odwioz\u0142a do szko\u0142y swoje c\u00F3rki, wr\u00F3ci\u0142a do domu i oko\u0142o 09:30 znikn\u0119\u0142a. Kolejna sprawa to niewyja\u015Bnione dot\u0105d okoliczno\u015Bci zab\u00F3jstwa 52-letniej Barbary Lebiedzi\u0144skiej w Sura\u017Cu na Podlasiu. W programie tak\u017Ce rekonstrukcja podw\u00F3jnego zab\u00F3jstwa w Hutce ko\u0142o K\u0142obucka, kt\u00F3rego ofiarami byli staruszkowie Mieczys\u0142aw i Stanis\u0142awa Majkowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68849805":["W programie m.in. top lista najbardziej poszukiwanych polskich przest\u0119pc\u00F3w, rekonstrukcja tajemniczej zbrodni dokonanej we W\u0142oszech, kt\u00F3rej ofiar\u0105 by\u0142a 25-letnia Polka, Anna Stanosz z Chyrowej oraz potworna zbrodnia dokonana w obecno\u015Bci ma\u0142ego dziecka w Poznaniu. Jego ofiar\u0105 by\u0142a nauczycielka, matka dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"68849634":["Maciek jest tat\u0105 Weroniki i Patryka. Dzisiaj wraz z Mateuszem pojedzie na pole, by zebra\u0107 siano, a nast\u0119pnie zgromadzi\u0107 je w stodole. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce gdy dzieci pracuj\u0105 w polu, to nie maj\u0105 czasu na wymy\u015Blanie niem\u0105drych rzeczy. Staszek w towarzystwie swojej nieod\u0142\u0105cznej owieczki, Peci, zajmuje si\u0119 pracami gospodarskimi. Wychowany przez g\u00F3rala zwierzak nie odst\u0119puje go nawet na krok. Pan Jan wraz ze swoim wnuczkiem, Klimkiem, udaje si\u0119 do Henryka Trebuni-Tutki, znanego artysty rze\u017Abiarza w szkle. W drodze dziadek przeka\u017Ce ch\u0142opcu swoj\u0105 wiedz\u0119 na temat tego, jak nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107, aby okazywa\u0107 szacunek drugiemu cz\u0142owiekowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68849635":["Staszek udaje si\u0119 do Tadeusza Kluski, by zakupi\u0107 owies dla swoich owiec. Spr\u00F3buje te\u017C nam\u00F3wi\u0107 znajomego, aby odwi\u00F3z\u0142 go potem do domu razem z workami. Nast\u0119pnie przygotowuje ogiera, Czifa, do pokrycia klaczy. Nie jest to \u0142atwe zadanie, poniewa\u017C ko\u0144 jest obdarzony porywczym charakterem. Irenka i Karolina ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105 przy wykopkach. Stosuj\u0105 star\u0105, dok\u0142adn\u0105 metod\u0119, kt\u00F3ra niestety jest czasoch\u0142onna. Po zako\u0144czeniu zbior\u00F3w wszyscy odpoczywaj\u0105 i jedz\u0105 na \u0142onie natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68849636":["W Piwnicznej w gospodarstwie Johnny'ego inwentarz powi\u0119kszy\u0142 si\u0119 o cielaka. Dumny w\u0142a\u015Bciciel opowiada o przebiegu porodu oraz stara si\u0119 zapozna\u0107 malucha z nowymi smakami. Zaczyna od siana. U Irenki wykopki si\u0119 jeszcze nie sko\u0144czy\u0142y. To okres wyt\u0119\u017Conego wysi\u0142ki, ale te\u017C mo\u017Cliwo\u015B\u0107 mi\u0142ego sp\u0119dzenia czasu. Po pracy tradycyjnie rozpalane jest ognisko, by upiec w nim ziemniaki do jedzenia. Rze\u017Abiarz Marek podejmuje si\u0119 kolejnego wyzwania. Opowie tak\u017Ce widzom o tym, dlaczego wykonanie niekt\u00F3rych z jego dzie\u0142 mo\u017Ce potrwa\u0107 nawet do kilku miesi\u0119cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"68849637":["We Strzy\u017Cynie na Mazowszu w male\u0144kim domku letniskowym mieszka pan Wojciech, kt\u00F3ry od \u015Bmierci \u017Cony samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w: Kamila i Damiana. Rodzin\u0119 czeka pierwsza zima w domu bez ogrzewania i \u0142azienki, za to z niestabilnym dachem. Ekipa programu postara si\u0119 zd\u0105\u017Cy\u0107 z remontem przed pierwszym \u015Bniegiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835345.jpg","",["JM"]],"68849638":["Tomek zaprasza Patrycj\u0119 na zawody w szkole, w kt\u00F3rej jest dyrektorem. Gdy wywi\u0105zuje si\u0119 przyjazna rozmowa, wychodzi na jaw, \u017Ce Tomek nak\u0142ama\u0142 znajomym z pracy, \u017Ce Patrycja jest znan\u0105 stylistk\u0105 gwiazd. Inga postanawia w imieniu wszystkich przyjaci\u00F3\u0142ek przeprosi\u0107 Zuz\u0119 za to, \u017Ce ukrywa\u0142y przed ni\u0105 ci\u0105\u017C\u0119. Gdy spotyka Zuz\u0119, wpadaj\u0105 sobie w ramiona. Wiktor chce, by Anka pojecha\u0142a z nim do s\u0105du na rozpraw\u0119, w kt\u00F3rej po przeciwnej stronie wyst\u0119puje Pawe\u0142. Anka za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje si\u0119 wykr\u0119ci\u0107, ale Wiktor nie zamierza s\u0142ucha\u0107 jej argument\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["AD"]],"68849639":["Re\u017C.: Carlos Saldanha.
Animowana opowie\u015B\u0107 podejmuje wa\u017Cny temat niezbywalnego prawa do bycia sob\u0105 bez wzgl\u0119du na przypisane role p\u0142ciowe czy spo\u0142eczne. Fernando to m\u0142ody byczek r\u00F3\u017Cni\u0105cy si\u0119 charakterem od innych. Fernando zamiast walczy\u0107 woli le\u017Ce\u0107 pod drzewem i w\u0105cha\u0107 kwiatki. Pewnego dnia byczek staje si\u0119 ofiar\u0105 pomy\u0142ki, gdy pi\u0119ciu m\u0119\u017Cczyzn, poszukuj\u0105c najwaleczniejszego i najodwa\u017Cniejszego byka, kt\u00F3ry we\u017Amie udzia\u0142 w walkach w Madrycie, wybiera Fernando.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307991.jpg","",[]],"68849640":["Re\u017C.: Stefen Fangmeier.
Nastolatek Eragon (Edward Speleers) mieszka wraz z wujem na wsi. Podczas polowania znajduje tajemniczy niebieski kamie\u0144, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 smoczym jajem. Po nied\u0142ugim czasie wykluwa si\u0119 z niego smoczyca. Ch\u0142opak daje jej na imi\u0119 Saphira i postanawia opiekowa\u0107 si\u0119 ni\u0105, nikomu nie m\u00F3wi\u0105c o jej istnieniu. Niestety informacji tej nie da si\u0119 d\u0142ugo ukry\u0107. Gdy wuj Eragona zostaje zamordowany, ch\u0142opak wraz z Saphir\u0105 ucieka z wioski. Pomaga im bajarz Brom (Jeremy Irons). Eragon dowiaduje si\u0119 o historii smoczego rodu i Smoczych Je\u017Ad\u017Acach, kt\u00F3rzy niegdy\u015B opiekowali si\u0119 krain\u0105 Alagaesia. Panuj\u0105cy spok\u00F3j zak\u0142\u00F3ci\u0142 Galbatorix (John Malkovich), zabijaj\u0105c swoich towarzyszy i w ten spos\u00F3b obejmuj\u0105c tron. Przeciwko zdrajcy spiskuj\u0105 Vardeni, pok\u0142adaj\u0105c teraz nadziej\u0119 w Eragonie. Ch\u0142opak podejmuje wyzwanie i udaje si\u0119 w pe\u0142n\u0105 przyg\u00F3d podr\u00F3\u017C, podczas kt\u00F3rej spotyka urocz\u0105 elfk\u0119 Ary\u0119 (Sienna Guillory). Film jest adaptacj\u0105 pierwszej cz\u0119\u015Bci trylogii fantasy autorstwa Christophera Paoliniego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1890807.jpg","",["N"]],"68849641":["Re\u017C.: Jerry Zucker.
Po zako\u0144czeniu d\u0142ugotrwa\u0142ych wojen m\u0105dry i szlachetny kr\u00F3l Artur (Sean Connery), w\u0142adca Camelotu, postanawia si\u0119 o\u017Ceni\u0107. Wybrank\u0105 jego serca zostaje urocza Ginewra (Julia Ormond). Tymczasem jeden z rycerzy Okr\u0105g\u0142ego Sto\u0142u, ksi\u0105\u017C\u0119 Malagant (Ben Cross), zazdroszcz\u0105c Arturowi s\u0142awy, zamierza przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119. Wkr\u00F3tce dochodzi do walk mi\u0119dzy sprzymierze\u0144cami zdrajcy a wiernymi poddanymi kr\u00F3la. Pewnego dnia orszak, w kt\u00F3rym podr\u00F3\u017Cuje Ginewra, zostaje zaatakowany przez Malaganta. \u017Bycie przysz\u0142ej kr\u00F3lowej ratuje dzielny rycerz Lancelot (Richard Gere), kt\u00F3ry z wzajemno\u015Bci\u0105 si\u0119 w niej zakochuje. Pragn\u0105c dochowa\u0107 wierno\u015Bci w\u0142adcy, nieszcz\u0119\u015Bliwi kochankowie musz\u0105 si\u0119 podda\u0107 niezwykle ci\u0119\u017Ckiej pr\u00F3bie. Niebawem Lancelot zostaje pasowany na rycerza Okr\u0105g\u0142ego Sto\u0142u i zajmuje miejsce opuszczone przez Malaganta. Jedna z wielu wariacji na temat legendarnej opowie\u015Bci o kr\u00F3lu Arturze i jego wojownikach sprawnie opowiedziana przez Jerry'ego Zuckera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993767.jpg","",["N"]],"68849642":["Re\u017C.: David S. Ward.
Dow\u00F3dztwo marynarki wojennej USA dowiaduje si\u0119, \u017Ce Rosjanie sprzedaj\u0105 krajom Trzeciego \u015Awiata okr\u0119ty podwodne. Admira\u0142 Dean Winslow (Rip Torn) zamierza sprawdzi\u0107, czy istnieje zagro\u017Cenie z ich strony. W tym celu zarz\u0105dza manewry i zleca oficerowi Thomasowi Dodge'owi (Kelsey Grammer) tajn\u0105 misj\u0119 - ma on niezauwa\u017Calnie dla ultranowoczesnej obrony wybrze\u017Ca dop\u0142yn\u0105\u0107 do wyznaczonego portu. Mianuje go dow\u00F3dc\u0105 \u0142odzi podwodnej. Rado\u015B\u0107 Dodge'a nie trwa jednak d\u0142ugo, gdy\u017C otrzyma\u0142 najgorszy - mocno zdezelowany - okr\u0119t i za\u0142og\u0119 z\u0142o\u017Con\u0105 z nicponi, obibok\u00F3w, \u017Cyciowych pechowc\u00F3w i nieudacznik\u00F3w, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rej jest jedna kobieta, porucznik Emily Lake (Lauren Holly). Mimo to wszyscy ruszaj\u0105 w morze, by przechytrzy\u0107 kontrwywiad. Okazuje si\u0119, \u017Ce razem mog\u0105 wiele zdzia\u0142a\u0107... Udana parodia film\u00F3w, kt\u00F3rych akcja rozgrywa si\u0119 na \u0142odzi podwodnej, m.in. \"Polowania na Czerwony Pa\u017Adziernik\" i \"Karmazynowego przyp\u0142ywu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858478.jpg","",["N"]],"68849643":["Re\u017C.: Paul Weiland.
Tom wiedzie beztroskie \u017Cycie. Jest zamo\u017Cny, odni\u00F3s\u0142 sukces zawodowy i ma powodzenie u p\u0142ci przeciwnej. Nie my\u015Bli jednak o stabilizacji i interesuj\u0105 go wy\u0142\u0105cznie przelotne znajomo\u015Bci. Jedyn\u0105 kobiet\u0105, kt\u00F3ra jest przy nim bez wzgl\u0119du na okoliczno\u015Bci, jest jego przyjaci\u00F3\u0142ka, malarka Hannah. Tom wie, \u017Ce zawsze mo\u017Ce na niej polega\u0107. Uk\u0142ad jest idealny do chwili, kiedy wyje\u017Cd\u017Ca ona do Szkocji w sze\u015Bciotygodniow\u0105 podr\u00F3\u017C s\u0142u\u017Cbow\u0105, a m\u0119\u017Cczyzna nagle u\u015Bwiadamia sobie, jak puste jest bez niej jego \u017Cycie. Wtedy podejmuje decyzj\u0119, \u017Ce gdy dziewczyna wr\u00F3ci, poprosi j\u0105 o r\u0119k\u0119. Niestety, musi zmieni\u0107 plany, gdy\u017C okazuje si\u0119, \u017Ce Hannah w czasie swojej nieobecno\u015Bci zar\u0119czy\u0142a si\u0119 z bogatym Szkotem, a po \u015Blubie zamierza przeprowadzi\u0107 si\u0119 za granic\u0119. Tom z ci\u0119\u017Ckim serce zgadza si\u0119 zosta\u0107 jej dru\u017Cb\u0105. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce uda mu si\u0119 odwie\u015B\u0107 ukochan\u0105 od zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bcia. W przeciwnym razie straci mi\u0142o\u015B\u0107 swojego \u017Cycia. Dotychczasowy playboy musi szybko obmy\u015Bli\u0107 taktyk\u0119 zatrzymania przy sobie artystki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307992.jpg","",["N"]],"68849644":["Re\u017C.: Yorgos Lanthimos.
Pocz\u0105tek XVIII wieku. Trwa wojna pomi\u0119dzy Angli\u0105 a Francj\u0105. Brytyjska kr\u00F3lowa Anna (Olivia Colman) jest kobiet\u0105 w s\u0119dziwym wieku i o z\u0142ym zdrowiu. Nie radzi sobie ze spoczywaj\u0105cymi na niej obowi\u0105zkami i zupe\u0142nie nie panuje nad swoimi podw\u0142adnymi. W pa\u0142acu dworzanie zajmuj\u0105 si\u0119 coraz to dziwniejszymi rozrywkami; urz\u0105dzaj\u0105 wy\u015Bcigi kaczek, objadaj\u0105 si\u0119 bez opami\u0119tania, oddaj\u0105 si\u0119 rozpu\u015Bcie i okrucie\u0144stwu. Prawdziwa w\u0142adza spoczywa w r\u0119kach wieloletniej przyjaci\u00F3\u0142ki monarchini, Lady Sarah (Rachel Weisz). Przybycie na dw\u00F3r nowej s\u0142u\u017C\u0105cej, Abigail (Emma Stone), pozwala jej w pe\u0142ni zaj\u0105\u0107 si\u0119 polityk\u0105. Tymczasem sama Abigail stara si\u0119 o wzgl\u0119dy monarchini, \u017Ceby odzyska\u0107 wysoki status spo\u0142eczny. W\u0142adczyni nie ma poj\u0119cia o prawdziwych pobudkach dziewczyny. Mi\u0119dzy Abigail a Lady Sarah rozpoczyna si\u0119 walka o pozycj\u0119 ulubienicy kr\u00F3lowej. Do swojej roli Olivia Colman przybra\u0142a na wadze kilkana\u015Bcie kilogram\u00F3w. Dosta\u0142a Oscara w kategorii \"Najlepsza aktorka pierwszoplanowa\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131579.jpg","",[]],"68849645":["Re\u017C.: Paul Greengrass.
Ministerstwo Obrony przejmuje tajny program Treadstone nadaj\u0105c mu nazw\u0119 Blackbriar. By\u0142y agent, Jason Bourne (Matt Damon), dalej musi walczy\u0107 o przetrwanie. Znaj\u0105cy tajemnice projektu stanowi ogromne zagro\u017Cenie dla dawnych zwierzchnik\u00F3w. Po \u015Bmierci ukochanej kobiety, z wymazan\u0105 pami\u0119ci\u0105 musi zmaga\u0107 si\u0119 z wewn\u0119trznymi demonami. Mimo \u015Bmiertelnego ryzyka, Bourne postanawia pozna\u0107 prawd\u0119 o sobie. Tymczasem londy\u0144ski dziennikarz, Simon Ross (Paddy Considine), wpada na trop operacji Blackbriar i chce skontaktowa\u0107 si\u0119 z Jasonem, kt\u00F3ry by\u0142by cennym informatorem. W trakcie pr\u00F3by spotkania, Bourne zostaje namierzony przez CIA. Tylko dzi\u0119ki niezwyk\u0142ym umiej\u0119tno\u015Bciom udaje mu si\u0119 uciec. Jego jedyn\u0105 sojuszniczk\u0105 okazuje si\u0119 dawna znajoma, rz\u0105dowa analityczka Nicky Parsons (Julia Stiles). Z kolei szef operacji Blackbriar, Noah Vosen (David Strathairn), wszelkimi sposobami usi\u0142uje pozby\u0107 si\u0119 niewygodnego agenta. Uciekaj\u0105c przed po\u015Bcigiem Jason trafia wreszcie do Nowego Jorku, gdzie mia\u0142a pocz\u0105tek jego historia. Trzecia cz\u0119\u015B\u0107 serii o przygodach Jasona Bourne'a - postaci wykreowanej przez Roberta Ludluma. Film otrzyma\u0142 trzy Oscary, w tym za monta\u017C i d\u017Awi\u0119k.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2291851.jpg","",[]],"68849646":["Terminator
Obok w\u0142asnego samochodu zostaje zabita 29-letnia wroc\u0142awianka - Emilia Konarska. Pocz\u0105tkowo detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce morderstwo by\u0142o zemst\u0105 w\u0142a\u015Bciciela psa za potr\u0105cenie jego pupila. Trwa w tej sprawie \u015Bledztwo, jednak niebawem ginie kolejna kobieta o takich samych personaliach oraz jej m\u0105\u017C Dawid. Siostra m\u0119\u017Cczyzny, r\u00F3wnie\u017C Emilia Konarska, twierdzi, \u017Ce by\u0142a \u015Bwiadkiem zbrodni. Uciekaj\u0105c, zgubi\u0142a co\u015B, co mo\u017Ce naprowadzi\u0107 szale\u0144ca na jej trop. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce sprawca morduje kolejne Emilie Konarskie, kt\u00F3re maj\u0105 konta na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68849647":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Mariusz Palej.
Syn gangstera
Oddzia\u0142 policji zajmuj\u0105cy si\u0119 przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 zorganizowan\u0105 zatrzymuje Tymona Kubasi\u0144skiego, 23-letniego studenta AWF-u i dobrze zapowiadaj\u0105cego si\u0119 karatek\u0119. Jego ojcem jest J\u00F3zef Kubasi\u0144ski, pseudonim \"Kuba\", szef zorganizowanej grupy przest\u0119pczej specjalizuj\u0105cej si\u0119 przemycie narkotyk\u00F3w. Gangster d\u0142ugo rz\u0105dzi\u0142 przest\u0119pczym podziemiem, w ko\u0144cu jednak trafi\u0142 za kratki. Przepad\u0142 w\u00F3wczas jego maj\u0105tek, kt\u00F3ry zosta\u0142 zaj\u0119ty przez Skarb Pa\u0144stwa. Tymon od pi\u0119ciu lat mieszka\u0142 sam i wi\u00F3d\u0142 skromne \u017Cycie. Jednak policja podejrzewa, \u017Ce by\u0142a to tylko przykrywka. \u017Beby zdoby\u0107 got\u00F3wk\u0119, ch\u0142opak mia\u0142 zaplanowa\u0107 zab\u00F3jstwo babci swojej dziewczyny, pani Leokadii. Kobieta zapisa\u0142a wnuczce w testamencie star\u0105 will\u0119, jednak dziewczyna mia\u0142a j\u0105 otrzyma\u0107 dopiero po \u015Bmierci babki. Tymon zaprzecza tym pog\u0142oskom, jednak policja trafia na tropy, kt\u00F3re stawiaj\u0105 ch\u0142opaka w z\u0142ym \u015Bwietle.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"68849648":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Maciej Migas.
Jackpot
Gin\u0105 kolejni uczestnicy obozu przetrwania dla doros\u0142ych. CW\u015A pr\u00F3buje si\u0119 zorientowa\u0107, czy morderca polowa\u0142 na kogo\u015B szczeg\u00F3lnego, czy te\u017C planowa\u0142 zlikwidowa\u0107 wszystkich. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce jeden z organizator\u00F3w obozu, Eryk, by\u0142 kochankiem \u017Cony zabitego trenera, Micha\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna zostaje zatrzymany. W czasie stypy dochodzi do kolejnego ataku. Kto\u015B dodaje trucizn\u0119 do kruszonu. Umiera te\u015Bciowa denata, powa\u017Cnemu zatruciu ulegaj\u0105 te\u017C jego zi\u0119\u0107 i c\u00F3rka. Okazuje si\u0119, \u017Ce Micha\u0142 dzie\u0144 przed obozem wygra\u0142 dziewi\u0119\u0107 milion\u00F3w z\u0142otych w loterii. O jego upodobaniu do gier liczbowych wiedzia\u0142o wiele os\u00F3b. Opr\u00F3cz Eryka podejrzana jest te\u017C niewierna \u017Cona Micha\u0142a i jego te\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"68849649":["Alzheimer
Rozwiedziona Barbara mieszka wraz z c\u00F3rk\u0105 Nin\u0105 i matk\u0105 Jadwig\u0105, kt\u00F3ra pomaga w opiece nad wnuczk\u0105. Gdy starsza pani zaczyna zapomina\u0107 r\u00F3\u017Cne rzeczy, pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce cierpi na alzheimera. W dniu, w kt\u00F3rym Basia planowa\u0142a zabra\u0107 matk\u0119 do lekarza, musi odby\u0107 wa\u017Cne spotkanie w pracy i odwo\u0142uje wizyt\u0119. Gdy wraca do domu kilka godzin p\u00F3\u017Aniej, zastaje Jadwig\u0119 niemal nieprzytomn\u0105, po Ninie nie ma za\u015B \u015Bladu. Barbara dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68849650":["Bli\u017Aniaki
Nina urodzi\u0142a dwoje dzieci. Karmienie ich negatywnie wp\u0142yn\u0119\u0142o na stan jej piersi, z kt\u00F3rych kiedy\u015B by\u0142a bardzo dumna. Kobieta zaczyna rozwa\u017Ca\u0107 implanty. Gdy w ko\u0144cu decyduje si\u0119 na ten krok, jest bardzo zadowolona z efektu. Z czasem jednak zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107, wypadaj\u0105 jej w\u0142osy i miewa migreny. Pewnego dnia jej m\u0105\u017C Antek znajduje \u017Con\u0119 prawie nieprzytomn\u0105. Przera\u017Cony natychmiast dzwoni pod numer 112. Operator wysy\u0142a Nin\u0119 na badania. Kobieta nie ma jednak na nie czasu. Dwa tygodnie p\u00F3\u017Aniej zaczyna odczuwa\u0107 silne duszno\u015Bci. Dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"68849600":["W Warszawie policjant zatrzymuje do kontroli na mo\u015Bcie Poniatowskiego m\u0142od\u0105 lekark\u0119. Skuwa niewinn\u0105 osob\u0119 kajdankami i zatrzymuje w areszcie na 5 godzin. W Rybniku dyrektorka miejscowego oddzia\u0142u NFZ zastawia na parkingu auto interesanta, uniemo\u017Cliwiaj\u0105c mu wyjazd. Kobieta odmawia natychmiastowego przestawienia samochodu m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce to jej prywatny parking.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68849601":["Prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce policjanci z komendy w Wadowicach korzystaj\u0105 z nielegalnego sprz\u0119tu do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci. Nast\u0119pnie Emil udaje si\u0119 do Warszawy, do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To w\u0142a\u015Bnie ta instytucja \u015Bciga jednego z widz\u00F3w z powodu kwoty 3 800 z\u0142otych za ubezpieczenie na samoch\u00F3d, kt\u00F3ry zosta\u0142 skradziony 5 lat temu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68849602":["W Sul\u0119cinie prowadz\u0105cy odkrywa, \u017Ce tamtejsza policja mierzy odleg\u0142o\u015B\u0107 z dok\u0142adno\u015Bci\u0105 do 50 metr\u00F3w i pomiar pr\u0119dko\u015Bci dokonany poza terenem zabudowanym przedstawia kierowcy jako pomiar z obszaru zabudowy. Nast\u0119pnie Emil wyje\u017Cd\u017Ca na ulice Wroc\u0142awia. Tam m\u0142oda kobieta powoduje drobn\u0105, niegro\u017An\u0105 st\u0142uczk\u0119. Wzywa na miejsce zdarzenia policj\u0119. Przyby\u0142y policjant ocenia, \u017Ce nie zna ona przepis\u00F3w prawa, kieruje j\u0105 na badania i do ponownego egzaminu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"68849603":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"68849604":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68849605":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"68849606":["Wi\u0119zi
Instruktor wspinaczki zostaje dotkliwie pobity. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 w ostrym konflikcie ze swoim wsp\u00F3lnikiem. W toku \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na inny trop. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce powodem ataku by\u0142o tragiczne wydarzenie z przesz\u0142o\u015Bci. W mi\u0119dzyczasie Stefan nabiera podejrze\u0144 co do relacji \u0142\u0105cz\u0105cej Kub\u0119 z policyjn\u0105 informatork\u0105 Natasz\u0105. Odkrywa, \u017Ce mieszkaj\u0105 razem. Zastanawia si\u0119, czy powiedzie\u0107 o tym Natalii, czy by\u0107 lojalnym wobec Kuby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68849607":["Warszawski wampir
Z Wis\u0142y zostaj\u0105 wy\u0142owione po\u0107wiartowane zw\u0142oki kobiety. Ofiara by\u0142a ukrai\u0144sk\u0105 studentk\u0105, a zagin\u0119\u0142a kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej. Wkr\u00F3tce dochodzi do kolejnych zbrodni. Policjanci musz\u0105 schwyta\u0107 sprawc\u0119, zanim zn\u00F3w zaatakuje. By\u0142y partner dziewczyny Krzy\u015Bka wychodzi z wi\u0119zienia. Olgierd i Krystian obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie pr\u00F3bowa\u0142 wyeliminowa\u0107 konkurenta i odzyska\u0107 Klaudi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"68849608":["Zanzibar","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68849609":["Chorwacja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"68849610":["Port w \u015Awibnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski udaj\u0105 si\u0119 do portu rybackiego przy uj\u015Bciu Wis\u0142y. Tamtejszy port stanowi\u0142 wa\u017Cny punkt ewakuacyjny podczas ucieczki Niemc\u00F3w pod koniec II wojny \u015Bwiatowej. Wiele jednostek po ataku szturmowc\u00F3w wrogich armii spocz\u0119\u0142o w wodach uj\u015Bcia Wis\u0142y. Wed\u0142ug okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w - nadal tam s\u0105. Poszukiwacze weryfikuj\u0105 te przekazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"68849611":["Zagadka wielkiego arsena\u0142u
I Wojna \u015Awiatowa przynios\u0142a nowe metody walki i wykorzystanie artylerii na masow\u0105 skal\u0119. Do jej prowadzenia potrzebne by\u0142y olbrzymie ilo\u015Bci amunicji. Armia Niemiecka utworzy\u0142a trzy centralne arsena\u0142y obs\u0142uguj\u0105ce ich machin\u0119 wojenn\u0105. Jednym z nich by\u0142 \"Nahkampfmitteldepot Bentschen\" ulokowany w okolicach dzisiejszego Rogozi\u0144ca. Sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 274 magazyn\u00F3w po\u0142o\u017Conych na powierzchni 4 kilometr\u00F3w kwadratowych. Przechowywano w nim ponad 7 milion\u00F3w sztuk \u015Brodk\u00F3w bojowych. Po wojnie, na mocy traktatu wersalskiego, zosta\u0142 zlikwidowany w 1922 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski ruszaj\u0105 na poszukiwania pami\u0105tek po tym olbrzymim sk\u0142adzie amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68849612":["Adolf Eichmann by\u0142 oficerem SS odpowiedzialnym za transport \u017Byd\u00F3w do oboz\u00F3w zag\u0142ady. Wed\u0142ug jego raportu dla Hitlera, sporz\u0105dzonego w sierpniu 1944 roku zg\u0142adzono cztery miliony \u017Byd\u00F3w w obozach \u015Bmierci, a dwa miliony zosta\u0142o zastrzelonych lub zagazowanych w przewo\u017Anych komorach gazowych. W 1945 roku Eichmann zosta\u0142 zaaresztowany przez aliant\u00F3w, ale w nast\u0119pnym roku uda\u0142o mu si\u0119 uciec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"68849613":["Go\u0142dap 1944
Rok 1944. Wojska radzieckie wkraczaj\u0105 do Prus Wschodnich. Niemcy, zamieszkuj\u0105cy tamte tereny, przypominaj\u0105 sobie zdarzenia z roku 1914, gdy Rosjanie odnie\u015Bli ogromn\u0105 kl\u0119sk\u0119. Zaczynaj\u0105 przypuszcza\u0107, \u017Ce sukcesy Rosjan s\u0105 tylko chwilowe, zw\u0142aszcza gdy Wehrmacht przyst\u0119puje do kontrnatarcia. Poszukiwacze historii odwiedzaj\u0105 nadgraniczny Las Kumiecie i opowiadaj\u0105, co dzia\u0142o si\u0119 podczas walk w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"68849614":["Legnica 1241, czyli nie wierzcie dziejopisom
Rok 1241. Mongo\u0142owie atakuj\u0105 Europ\u0119 \u015Arodkow\u0105. Wkraczaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C do Polski. Przeciwko nim staje \u015Bl\u0105ski ksi\u0105\u017C\u0119 Henryk. Wskutek najazdu ginie w miejscu zwanym Legnickim Polem, wytwarzaj\u0105c wok\u00F3\u0142 siebie niezwyk\u0142\u0105 legend\u0119. Poszukiwacze historii postanawiaj\u0105 si\u0119 z ni\u0105 zmierzy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"68849615":["Na pocz\u0105tku I wojny \u015Bwiatowej stosowano strategi\u0119 znan\u0105 w poprzednich konfliktach zbrojnych. Okaza\u0142o si\u0119 jednak, \u017Ce \u017Co\u0142nierze piechoty nie mieli szans w starciu z przeciwnikiem wyposa\u017Conym w nowoczesn\u0105 bro\u0144 zmechanizowan\u0105. Karabiny maszynowe czy szybkostrzelne dzia\u0142a stanowi\u0142y dla nich \u015Bmiertelne zagro\u017Cenie. Ukazany zostanie szybki rozw\u00F3j technologii wojskowej z tamtego okresu - od pionierskich fotografii z powietrza, a\u017C po pierwszy czo\u0142g.","","",[]],"68849616":["Prezentacja maszyn bojowych, w tym brytyjskiego czo\u0142gu piechoty Matilda II i samochodu pancernego rolls-royce, wykorzystywanych w walkach przez aliant\u00F3w. Analizie zostanie r\u00F3wnie\u017C poddana taktyka Erwina Rommla. Legendarny dow\u00F3dca Afrika Korps u\u017Cywa\u0142 czo\u0142g\u00F3w Panzerkampfwagen III i dzia\u0142 przeciwlotniczych kalibru 88 mm w roli broni przeciwpancernej. W programie r\u00F3wnie\u017C charakterystyka ameryka\u0144skiego wozu bojowego M3 Grant, dzi\u0119ki kt\u00F3remu szala zwyci\u0119stwa zacz\u0119\u0142a przechyla\u0107 si\u0119 na stron\u0119 sprzymierzonych. U\u017Cycie tego pojazdu odegra\u0142o du\u017C\u0105 rol\u0119 w bitwie pod El Alamein.","","",[]],"68849617":["Nazi\u015Bci nienawidzili kapitalizmu i gardzili handlem, jednak\u017Ce pragn\u0119li bogactwa Ameryki. Symbolem dobrobytu w latach 30. by\u0142 samoch\u00F3d. Podczas gdy Amerykanie je\u017Adzili Fordami, Chryslerami czy Buickami, Hitler postanowi\u0142 stworzy\u0107 w\u0142asn\u0105 mark\u0119. Wkr\u00F3tce na niemieckim rynku motoryzacyjnym pojawi\u0142 si\u0119 Volkswagen, czyli auto dla ka\u017Cdego. Dyktator planowa\u0142 wyprodukowa\u0107 ich a\u017C milion. Ostatecznie \u017Caden z pojazd\u00F3w nie zosta\u0142 jednak dostarczony cywilnemu klientowi, poniewa\u017C trafia\u0142y one do nazistowskich urz\u0119dnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"68849618":["6 sierpnia 1945 Stany Zjednoczone zrzuci\u0142y na Hiroszim\u0119 pierwsz\u0105 na \u015Bwiecie bomb\u0119 atomow\u0105. Trzy dni p\u00F3\u017Aniej USA zaatakowa\u0142o tak\u017Ce inne japo\u0144skie miasto - Nagasaki. Od tej chwili by\u0142o wiadomo, \u017Ce jedyn\u0105 skuteczn\u0105 i siej\u0105c\u0105 strach broni\u0105 jest bomba nuklearna. Eksperci przedstawiaj\u0105 fakty dotycz\u0105ce wy\u015Bcigu zbroje\u0144, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do powstania ameryka\u0144skich fabryk broni atomowej. Stawk\u0105 by\u0142y bezpiecze\u0144stwo i status mocarstwa. Ameryka po zako\u0144czeniu II wojny \u015Bwiatowej postawi\u0142a sobie za cel wyprodukowanie dziesi\u0105tek tysi\u0119cy pocisk\u00F3w nuklearnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"68849619":["W programie najwi\u0119ksze statki, jakie p\u0142ywa\u0142y tysi\u0105ce lat temu. Widzowie zobacz\u0105, jak wygl\u0105da\u0142 najwi\u0119kszy okr\u0119t wojenny \u015Bwiata antycznego - grecka trirema.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"68849620":["Staro\u017Cytni potrafili przeprawi\u0107 wojska przez rzek\u0119 o szeroko\u015Bci kilometra, wydobywa\u0107 rop\u0119 z ziemi bez u\u017Cycia nowoczesnych technik wiertniczych i zbudowa\u0107 zbiornik na wod\u0119 o pojemno\u015Bci prawie 100 mln litr\u00F3w. Autorzy serii t\u0142umacz\u0105, jak by\u0142o to mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"68849621":["Latem 1939 roku odkryto trzy nadzwyczajne skarby. Znaleziska te zweryfikowa\u0142y wyobra\u017Cenie o pochodzeniu i r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci ludzkiej kultury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176383.jpg","",[]],"68849622":["Latem 1939 roku odkryto trzy nadzwyczajne skarby. Znaleziska te zweryfikowa\u0142y wyobra\u017Cenie o pochodzeniu i r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci ludzkiej kultury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176383.jpg","",[]],"68849623":["Poligon toru\u0144ski - ostatnia szansa
W Podg\u00F3rzu, dzielnicy Torunia, pierwsze opisane \u0107wiczenia artyleryjskie odby\u0142y si\u0119 w XVII wieku. W kolejnych latach obszar ten by\u0142 miejscem dzia\u0142a\u0144 wojsk Napoleona, a tak\u017Ce lokalizacj\u0105 koszar\u00F3w armii niemieckiej czy te\u017C siedzib\u0105 Centralnej Szko\u0142y Strzelniczej Wojska Polskiego. Do dzi\u015B teren ten wielokrotnie by\u0142 eksplorowany przez poszukiwaczy relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Tym razem Olaf i Sebastian wraz ze stowarzyszeniami poszukiwawczo-historycznymi ruszaj\u0105 do poszukiwa\u0144 ostatniej szansy. Wkr\u00F3tce obszar ten zostanie przekazany pod inwestycj\u0119 dla miasta. Poszukiwacze historii tym razem jako pierwsi wjad\u0105 kopark\u0105 na plac przysz\u0142ej budowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68849624":["Tajemnice \"strefy ciszy\" - historia BON Koronowo
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski odwiedz\u0105 Koronowo, gdzie w pierwszych dniach II Wojny \u015Awiatowej bohatersko walczyli \u017Co\u0142nierze legendarnego Batalionu Obrony Narodowej \"Koronowo\". Poszukiwacze, wsp\u00F3lnie z lokalnymi pasjonatami historii, wr\u00F3c\u0105 do wydarze\u0144 z 1939 roku i przeszukaj\u0105 teren mi\u0119dzy umocnieniami linii obrony, na kt\u00F3rym oficjalnie nie rozegra\u0142y si\u0119 \u017Cadne odnotowane w kronikach dzia\u0142ania wojenne. Sprawdz\u0105, jakie tajemnice kryje wci\u0105\u017C \"strefa ciszy\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"68849625":["Arek tworzy projekt artystyczny. Chce po\u0142\u0105czy\u0107 tera\u017Aniejszo\u015B\u0107 Sanoka z histori\u0105 regionu i upami\u0119tni\u0107 dawnych mieszka\u0144c\u00F3w Bieszczad. Andrzej stara si\u0119 poradzi\u0107 sobie z nowo nabyt\u0105 s\u0142aw\u0105. Tymczasem Krzysztof nie mo\u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 po rozstaniu z Hank\u0105. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107 decyzj\u0119 kobiety, jednak przychodzi mu to z trudem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68849626":["Edward jest zadowolony ze swojego spokojnego \u017Cycia w Bieszczadach. Nie mo\u017Ce zrozumie\u0107, czemu niekt\u00F3rzy ludzie wybieraj\u0105 pogo\u0144 za karier\u0105. Opowiada, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy spacerowa\u0107, by w pe\u0142ni docenia\u0107 uroki g\u00F3r. Arek ko\u0144czy projekt artystyczny, upami\u0119tniaj\u0105cy dawnych mieszka\u0144c\u00F3w Sanoka. Ryszard odwiedza sw\u00F3j dawny dom i wspomina sp\u0119dzone w nim dzieci\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68849627":["Atlantyckie rekiny i kongery
Ekipa Jurka Biedrzyckiego odwiedza du\u017Ce oceanarium w Irlandii, kt\u00F3re szczyci si\u0119 wielk\u0105 kolekcj\u0105 rekin\u00F3w. Zabieraj\u0105c odpowiednia przyn\u0119t\u0119 pop\u0142yn\u0105 tak\u017Ce na \u0142owiska tych niebezpiecznych ryb. Ca\u0142a wyprawa ko\u0144czy si\u0119 w Irlandzkim pubie, gdzie za\u0142oga rozmawia delektuj\u0105c si\u0119 sch\u0142odzonym, regionalnym piwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"68849628":["Bro\u0144 do zada\u0144 specjalnych","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68849629":["Niechciana forteca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"68849630":["Sylwester z Polsatem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68849631":["Dziadyga","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"68849632":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["N"]],"68849633":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["N"]],"68849944":["Re\u017C.: Michael Preece.
Grupa terroryst\u00F3w ukrywa gdzie\u015B w Dallas pojemnik z bakteri\u0105 w\u0105glika, do kt\u00F3rego pod\u0142\u0105czona jest bomba. Ilo\u015B\u0107 niebezpiecznej substancji wystarczy, \u017Ceby zgin\u0119\u0142o milion mieszka\u0144c\u00F3w miasta. W\u0142adze metropolii maj\u0105 tylko 48 godzin na spe\u0142nienie \u017C\u0105da\u0144 terroryst\u00F3w. Walker podejrzewa jednak, \u017Ce spe\u0142nienie tych warunk\u00F3w nie oddali gro\u017Aby zag\u0142ady. Wraz z Trivette'em postawia na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 powstrzyma\u0107 zamachowc\u00F3w. Z pomoc\u0105 przychodz\u0105 im nowi cz\u0142onkowie oddzia\u0142u, Sydney Cooke (Nia Peeples) i Francis Gage (Judson Mills), kt\u00F3rzy uko\u0144czyli niedawno akademi\u0119 policyjn\u0105 w Quantico. Gage ma ju\u017C spore do\u015Bwiadczenie w pracy w policji, natomiast Sidney jest absolutn\u0105 nowicjuszk\u0105, ale za to niezwykle ambitn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"68849945":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
Przeciwko bezkarnemu do tej pory szefowi mafii, Vince'owi Terminowi, zgadza si\u0119 zeznawa\u0107 jego dawny ksi\u0119gowy, Lloyd Allen. Policja dostaje odpowiedzialne zadanie ochrony koronnego \u015Bwiadka. Podczas przewo\u017Cenia go w bezpieczne miejsce konw\u00F3j zostaje napadni\u0119ty przez ludzi Termina. Na miejscu pojawiaj\u0105 si\u0119 Gage oraz Sidney i ratuj\u0105 Lloyda. Teraz to oni maj\u0105 zadba\u0107 o bezpiecze\u0144stwo jego i rodziny do czasu procesu. Umieszczaj\u0105 ksi\u0119gowego w nowej kryj\u00F3wce. Jednak wkr\u00F3tce na ich \u015Blad trafiaj\u0105 bandyci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"68849946":["Re\u017C.: Michael Preece.
W rezerwacie Indian dochodzi do morderstwa. Nieuczciwy przedsi\u0119biorca budowlany zabija dziennikarza lokalnej gazety, kt\u00F3ry planowa\u0142 ujawni\u0107 wszystkie nadu\u017Cycia, do jakich dochodzi na budowie. Zab\u00F3jca zwala win\u0119 na Indianina, Johna Wolfa. Kiedy podejrzanego otacza policja, Cordell Walker decyduje si\u0119 na rozmow\u0119 z nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"68849947":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Jack Sadelstein (Adam Sandler) i jego siostra bli\u017Aniczka Jill (Adam Sandler) fizycznie s\u0105 do siebie bardzo podobni, ale ich charaktery r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 zasadniczo. Mieszkaj\u0105cy w Los Angeles Jack pracuje w bran\u017Cy reklamowej. Spe\u0142nia si\u0119 te\u017C jako m\u0105\u017C uroczej Erin (Katie Holmes) i ojciec dw\u00F3jki dzieci. Natomiast nieobliczalna Jill wiedzie szalone \u017Cycie na nowojorskim Bronksie. Rodze\u0144stwo od wielu lat nie potrafi si\u0119 ze sob\u0105 porozumie\u0107. W tym roku jednak kobieta postanawia odwiedzi\u0107 brata z okazji \u015Awi\u0119ta Dzi\u0119kczynienia. Gdy tylko przekracza pr\u00F3g domu Jacka, atmosfera robi si\u0119 napi\u0119ta. Niezra\u017Cona tym Jill chce zosta\u0107 w Kalifornii na d\u0142u\u017Cej. Wojna mi\u0119dzy bli\u017Aniakami wydaje si\u0119 nieunikniona... Kolejne dzie\u0142o zabawnego duetu: Adam Sandler i Dennis Dugan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1860010.jpg","",["N"]],"68849948":["Re\u017C.: Gabor Csupo.
Trzynastoletnia Maria Merryweather (Dakota Blue Richards) zgodnie z wol\u0105 swojego zmar\u0142ego ojca ma zamieszka\u0107 u swojego wuja Benjamina (Ioan Gruffudd) w jego posiad\u0142o\u015Bci o nazwie \"Ksi\u0119\u017Cycowy Dw\u00F3r\". Dziewczynka dostaje w spadku star\u0105 ksi\u0119g\u0119, w kt\u00F3rej opisane s\u0105 burzliwe losy rodu Merryweather\u00F3w i De Noir\u00F3w. Wkr\u00F3tce Maria odkrywa pradawn\u0105 tajemnic\u0119, si\u0119gaj\u0105c\u0105 feralnego \u015Blubu sprzed prawie 500 lat. Niebawem zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce czeka j\u0105 wa\u017Cne zadanie - ma zdj\u0105\u0107 kl\u0105tw\u0119 ci\u0105\u017C\u0105c\u0105 od wiek\u00F3w nad jej famili\u0105. Z pomoc\u0105 swoich nowych przyjaci\u00F3\u0142: Marmaduka (Andy Linden), Digweeda (Michael Webber), Ksi\u0119\u017Cycowej Kr\u00F3lewny (Natascha McElhone) oraz olbrzymiego psa Wrolfa i bia\u0142ego rumaka ucieka z dworu wuja Benjamina, by stawi\u0107 czo\u0142o wyzwaniu i uratowa\u0107 dolin\u0119 Moonacre oraz swoj\u0105 rodzin\u0119 przed katastrof\u0105. Adaptacja powie\u015Bci \"The Little White Horse\" Elizabeth Goudge, kt\u00F3ra zainspirowa\u0142a J.K. Rowling do napisania sagi o Harrym Potterze. Re\u017Cyserem filmu jest G\u00E1bor Csup\u00F3, tw\u00F3rca \"Mostu do Terabithii\".","","",[]],"68849949":["Re\u017C.: Angel Gracia.
Los Angeles. Nora (Camilla Belle) i Mary (Alexa Vega) Dominguez pochodz\u0105 z dobrze sytuowanej latynoskiej rodziny. Pierwsza z nich studiuje prawo i marzy o zrobieniu kariery, jej m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119 za\u015B poch\u0142aniaj\u0105 g\u0142\u00F3wnie zakupy i dbanie o wygl\u0105d. Pewnego dnia ich \u017Cycie diametralnie si\u0119 zmienia. Nagle umiera ojciec dziewcz\u0105t. Co gorsza, podczas odczytania testamentu dowiaduj\u0105 si\u0119 one, \u017Ce zmar\u0142y pozostawi\u0142 po sobie jedynie d\u0142ugi. Siostry s\u0105 zmuszone sprzeda\u0107 dom w Beverly Hills i przeprowadzi\u0107 si\u0119 do ubogiej dzielnicy. W obliczu finansowych problem\u00F3w Nora jest gotowa rzuci\u0107 studia, by umo\u017Cliwi\u0107 dalsz\u0105 nauk\u0119 Mary. Ta w college'u od razu zwraca uwag\u0119 na Rodriga Fuentesa (Kuno Becker), zam\u0119\u017Cnego wyk\u0142adowc\u0119 literatury. Sama za\u015B wpada w oko ch\u0142opakowi z s\u0105siedztwa, Brunonowi (Wilmer Valderrama). Nora z kolei staje si\u0119 obiektem westchnie\u0144 swego nowego pracodawcy, szefa kancelarii Edwarda Ferrisa (Nicholas D'Agosto). Z czasem t\u0119skni\u0105ce za dawnymi luksusami siostry zaczynaj\u0105 rozumie\u0107, \u017Ce liczy si\u0119 tylko mi\u0142o\u015B\u0107. Swobodna wariacja na temat \"Rozwa\u017Cnej i romantycznej\", klasycznej powie\u015Bci Jane Austen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2231776.jpg","",[]],"68849950":["Re\u017C.: Terry Jones.
Neil Clarke (Simon Pegg) jest zwyczajnym nauczycielem gimnazjalnym. Pewnego dnia odkrywa w sobie magiczne moce. Wystarczy, \u017Ce poruszy ma\u0142ym palcem, a wszystko, o czym pomy\u015Bli, natychmiast staje si\u0119 faktem. Dzi\u0119ki swoim nowym umiej\u0119tno\u015Bciom mo\u017Ce m.in. uciszy\u0107 grupk\u0119 dzieci, a tak\u017Ce sprawi\u0107, \u017Ce przyjaciel - niezbyt przystojny nudziarz - zmieni si\u0119 w obiekt kobiecych westchnie\u0144. Dot\u0105d skromny i niepozorny Neil zostanie prawdziw\u0105 gwiazd\u0105. Wkr\u00F3tce odkryje jednak, \u017Ce maj\u0105c magiczne moce, powinien by\u0107 bardziej ostro\u017Cny. Film Terry'ego Jonesa, jednego z cz\u0142onk\u00F3w legendarnego Monty Pythona, tw\u00F3rcy m.in. \"\u017Bywotu Briana\" czy \"Lataj\u0105cego cyrku Monty Pythona\". W roli g\u0142\u00F3wnej wyst\u0105pi\u0142 jeden z najpopularniejszych brytyjskich komik\u00F3w - Simon Pegg (\"Wysyp \u017Cywych trup\u00F3w\", \"Jak straci\u0107 przyjaci\u00F3\u0142 i zrazi\u0107 do siebie ludzi\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307993.jpg","",["N"]],"68849951":["Re\u017C.: Hal Needham.
Zawodowy kierowca, zwany Bandziorem (Burt Reynolds), przyjmuje propozycj\u0119 ekscentrycznego teksa\u0144skiego milionera. Za godziw\u0105 op\u0142at\u0105 zgadza si\u0119 w rekordowo kr\u00F3tkim czasie 28 godzin przeszmuglowa\u0107 400 karton\u00F3w piwa \"Coors\" z miasteczka Texarkana w stanie Teksas do Atlanty w Georgii, gdzie panuje prohibicja. Wielk\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119 poprowadzi do\u015Bwiadczony kierowca, Cledus Snow (Jerry Reed). Jego pilotem jest w\u0142a\u015Bnie Bandzior, kt\u00F3ry ma ostrzega\u0107 przyjaciela o wszystkich drogowych i policyjnych pu\u0142apkach na trasie i odwraca\u0107 od niego uwag\u0119 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Po drodze Bandzior zabiera autostopowiczk\u0119 Carrie (Sally Field), kt\u00F3ra chwil\u0119 wcze\u015Bniej porzuci\u0142a przed o\u0142tarzem syna miejscowego szeryfa, niezdarnego Juniora (Mike Henry). Ojciec pana m\u0142odego, Buford T. Justice (Jackie Gleason), postanawia zrobi\u0107 wszystko, by schwyta\u0107 pirata drogowego i jego towarzyszk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939129.jpg","",[]],"68849952":["Re\u017C.: J.J. Abrams.
Agent jednostki Impossible Missions Force, Ethan Hunt (Tom Cruise), postanawia zmieni\u0107 swoje \u017Cycie i wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107. W dniu zar\u0119czyn z Juli\u0105 (Michelle Monaghan) dostaje jednak wiadomo\u015B\u0107 o zagini\u0119ciu funkcjonariuszki Lindsey Farris (Kerri Russell). W tajemnicy przed narzeczon\u0105 Ethan podejmuje si\u0119 misji ratunkowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce Lindsey zosta\u0142a porwana przez handlarza broni\u0105 OwenaDaviana (Philip Seymour Hoffman). Wydaje si\u0119, \u017Ce operacja tajnego agenta ma szans\u0119 powodzenia. Rzeczywi\u015Bcie, Huntowi szybko udaje si\u0119 znale\u017A\u0107 i odbi\u0107 Farris. Wkr\u00F3tce dochodzi jednak do tragedii. Przest\u0119pcy wszczepili bowiem w g\u0142ow\u0119 kobiety \u0142adunek wybuchowy. Uwolniona agentka ginie na skutek jego eksplozji. Hunt rusza do Watykanu, gdzie ma przej\u0105\u0107 bro\u0144 chemiczn\u0105, a tak\u017Ce schwyta\u0107 przebywaj\u0105cego tam Daviana, odpowiedzialnego za \u015Bmier\u0107 Lindsey. Udaje mu si\u0119 aresztowa\u0107 gangstera, lecz jego sukces jest kr\u00F3tkotrwa\u0142y. W drodze do Ameryki przebieg\u0142y handlarz zostaje uwolniony przez swoich ludzi. Wkr\u00F3tce porywa Juli\u0119. W zamian za darowanie jej \u017Cycia \u017C\u0105da, aby Hunt wykrad\u0142 dla niego pot\u0119\u017Cn\u0105 bro\u0144. Atutem brawurowo zrealizowanego filmu s\u0105 znakomite efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1945609.jpg","",[]],"68849953":["Re\u017C.: Eli Roth.
Doktor Paul Kersey jest cenionym chirurgiem, kt\u00F3ry prowadzi uporz\u0105dkowane \u017Cycie. Pewnego dnia jego \u017Cona Lucy i nastoletnia c\u00F3rka Jordan zostaj\u0105 zaatakowane we w\u0142asnym domu. Tylko m\u0142odszej z kobiet udaje si\u0119 prze\u017Cy\u0107 spotkanie z w\u0142amywaczami. Miejscowa policja nie jest w stanie schwyta\u0107 sprawc\u00F3w. Wdowiec nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z faktem, \u017Ce zawi\u00F3d\u0142 swoich bliskich, kiedy go najbardziej potrzebowali. Kupuje bro\u0144 z postanowieniem, \u017Ce samodzielnie wymierzy sprawiedliwo\u015B\u0107 bandytom terroryzuj\u0105cym mieszka\u0144c\u00F3w Chicago. Pod\u0105\u017Caj\u0105c tropem z\u0142oczy\u0144c\u00F3w, lekarz zmienia si\u0119 w bezwzgl\u0119dnego egzekutora nazywanego Anio\u0142em Str\u00F3\u017Cem. Wkr\u00F3tce uwag\u0119 przedstawicieli medi\u00F3w przyci\u0105gaj\u0105 zab\u00F3jstwa kolejnych cz\u0142onk\u00F3w mafii. Realizuj\u0105c prywatn\u0105 wendet\u0119, Kersey odkrywa, \u017Ce swoimi dzia\u0142aniami mo\u017Ce pom\u00F3c innym ludziom. Ustala, \u017Ce kryminali\u015Bci zmuszaj\u0105 do wsp\u00F3\u0142pracy nawet nieletnich. Nie ka\u017Cdy jednak aprobuje jego bezkompromisowe metody walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105. Tymczasem str\u00F3\u017Ce prawa s\u0105 coraz bli\u017Cej ustalenia to\u017Csamo\u015Bci m\u015Bciciela. M\u0119\u017Cczyzna nie zamierza porzuca\u0107 swojej misji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283543.jpg","",[]],"68849954":["Re\u017C.: John Moore.
Policjant John McClane ma na koncie spektakularne akcje. Wyszed\u0142 bez szwanku z konfrontacji z terrorystami zagra\u017Caj\u0105cymi przed laty jego \u017Conie, a potem nastoletniej c\u00F3rce. Dzi\u015B John ma ju\u017C swoje lata, ale nie jest mu dane przej\u015B\u0107 na emerytur\u0119. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce tendencj\u0119 do wik\u0142ania si\u0119 w sytuacje bez wyj\u015Bcia przekaza\u0142 w dziedzictwie synowi, Jackowi. Mimo \u017Ce wydaj\u0105 si\u0119 ulepieni z tej samej gliny, od lat nie utrzymuj\u0105 ze sob\u0105 kontakt\u00F3w. Po latach milczenia John dostaje wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce syn przebywa w moskiewskim wi\u0119zieniu. Bez wahania udaje si\u0119 do Rosji, mimo \u017Ce jest ona dla niego obcym terenem dzia\u0142ania. Na miejscu policjant odkrywa, \u017Ce Jack jest wyszkolonym agentem CIA. Uczestniczy w tajnej misji polegaj\u0105cej na ochronie niejakiego Komarova - wsp\u00F3\u0142pracownika ameryka\u0144skiego wywiadu, kt\u00F3ry w czasach zimnej wojny wraz ze wsp\u00F3lnikiem Chagarinem planowa\u0142 kradzie\u017C plutonu. Okazuje si\u0119, \u017Ce dawny partner podopiecznego Jacka nadal planuje atak nuklearny na \u015Bwiatowe mocarstwa. McClane'owie musz\u0105 przezwyci\u0119\u017Cy\u0107 animozje i po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0142y w akcji, kt\u00F3rej stawk\u0105 jest przysz\u0142o\u015B\u0107 ca\u0142ego globu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2050337.jpg","",[]],"68849955":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68849956":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68849957":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68849958":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68849959":["Tw\u00F3j przyjaciel i pomocnik. Tylko na pokaz
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3rego dr\u0119czy podejrzenie, \u017Ce jego dziewczyna co\u015B przed nim ukrywa. Jest w niej po uszy zakochany i czuje, \u017Ce uczucie jest wzajemne, ale czasem ma wra\u017Cenie, \u017Ce mimo, i\u017C s\u0105 par\u0105 od pi\u0119ciu miesi\u0119cy, w og\u00F3le jej nie zna. Liczy, \u017Ce detektywi pomog\u0105 mu dowiedzie\u0107 si\u0119, jak jest naprawd\u0119. Z kolei Ruda i Bibi przyjmuj\u0105 zlecenie kobiety, kt\u00F3ra martwi si\u0119 o swojego 32- letniego syna. M\u0119\u017Cczyzna zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z poznan\u0105 podczas wakacji Ukraink\u0105 i twierdzi, \u017Ce po\u0142\u0105czy\u0142a ich wielka mi\u0142o\u015B\u0107. Chocia\u017C para zna si\u0119 dopiero od dw\u00F3ch miesi\u0119cy, dziewczyna ju\u017C przyjecha\u0142a do Polski, a on zarezerwowa\u0142 termin \u015Blubu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["N"]],"68849960":["Gwiazd\u0105 wieczoru b\u0119dzie Kabaret Nowaki, czyli tr\u00F3jka pe\u0142nych energii artyst\u00F3w - Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Pir\u00F3g - kt\u00F3rych poczucie humoru i komiczna ekspresja s\u0105 gwarancj\u0105 doskona\u0142ego humoru. Widzowie zobacz\u0105 te\u017C kolejne perypetie znanej i lubianej przez fan\u00F3w bohaterki - najbardziej nietuzinkowej, nieobliczalnej i zakr\u0119conej parafialnej gospodyni - oraz nieszcz\u0119\u015Bnik\u00F3w, kt\u00F3rzy mieli pecha spotka\u0107 j\u0105 na swojej drodze. Jako Gwiazda Jutra, czyli Jutrzenka, wyst\u0105pi Kabaret Ka\u0142asznikof, kt\u00F3ry sprawi, \u017Ce widzowie z zupe\u0142nie innej perspektywy spojrz\u0105 na niekt\u00F3rych przedstawicieli homo sapiens. Z kolei Robert Kor\u00F3lczyk przyjrzy si\u0119 fenomenowi celebryt\u00F3w i spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce ludzie tak bardzo interesuj\u0105 si\u0119 prywatnym \u017Cyciem swoich idoli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188668.jpg","",["JM"]],"68849961":["Podczas upa\u0142\u00F3w Mitch i Samantha pr\u00F3buj\u0105 upora\u0107 si\u0119 z agentem s\u0142u\u017Cb specjalnych, kt\u00F3ry zarz\u0105dza pla\u017C\u0105 w trakcie wizyty prezydenta w mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976868.jpg","",[]],"68849962":["Mitch i jego koledzy bior\u0105 udzia\u0142 w transmitowanych na \u017Cywo zawodach ratownik\u00F3w. Cody wprowadza si\u0119 do mieszkania C.J. i Caroline.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976868.jpg","",[]],"68849963":["Bandyta Gebhardt chce zabi\u0107 Ann\u0119 Engelhardt. Ona jednak wymyka si\u0119 mu i ucieka jego samochodem. P\u00F3\u017Aniej Andre i Semir znajduj\u0105 tam cia\u0142o prawowitego w\u0142a\u015Bciciela. Okazuje si\u0119, \u017Ce Gebhardt i pani Ebertsh\u00E4user handluj\u0105 narkotykami z polecenia dealera Enzo. Ten nie wie o incydencie z Ann\u0105, gdy\u017C Gebhardt postanowi\u0142 sam rozwi\u0105za\u0107 problem. Teraz policjanci b\u0119d\u0105 musieli stawi\u0107 czo\u0142a bezwzgl\u0119dnemu zab\u00F3jcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"68849964":["\u015Acigaj\u0105ca przest\u0119pc\u0119 Anna Engelhardt powoduje wypadek, w kt\u00F3rym gin\u0105 kobieta z ma\u0142ym dzieckiem. M\u0105\u017C ofiary poprzysi\u0119ga zemst\u0119. Chce zabi\u0107 przyjaciela Anny, Thomasa, i jego ma\u0142ego synka Jonathana. Na szcz\u0119\u015Bcie pierwsza pr\u00F3ba morderstwa si\u0119 nie udaje. Semir ma bardzo niewiele czasu, aby powstrzyma\u0107 zdesperowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"68849965":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 dlaczego szampon si\u0119 pieni, a odkurzacz jest g\u0142o\u015Bny. W programie r\u00F3wnie\u017C opowie\u015B\u0107 o tym, z czego zrobione s\u0105 kapiszony, a tak\u017Ce podr\u00F3\u017C tropem dziwnej fotografii, na kt\u00F3rej widnieje czarna kura. Ma ona czarne pi\u00F3ra, nogi, dzi\u00F3b i oczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",[]],"68849966":["Wspania\u0142y kumpel
Mi\u0119dzy Tadziem i Karolem dochodzi do powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. Przyjaciele obra\u017Caj\u0105 si\u0119 na siebie. Krawczyk postanawia znale\u017A\u0107 sobie innego koleg\u0119. Sprowadza wi\u0119c do domu Zenka. Nowy kumpel m\u0119\u017Ca natychmiast nara\u017Ca si\u0119 Alinie. Wydaje si\u0119, \u017Ce przyja\u017A\u0144 Tadzia i Karola zosta\u0142a definitywnie zako\u0144czona. Wkr\u00F3tce Norek ulega wypadkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68849967":["Wielka szansa
Prezes Marsza\u0142ek zaprasza Karola Krawczyka do swojego domu. S\u0142ysza\u0142, \u017Ce gra on dobrze w bilard, a w\u0142a\u015Bnie dosta\u0142 od \u017Cony st\u00F3\u0142 do tej gry. Karol jest zadowolony, poniewa\u017C s\u0105dzi, \u017Ce zaprzyja\u017Anienie si\u0119 z prezesem jest najlepsz\u0105 drog\u0105 do awansu. Niestety, jak si\u0119 okazuje zaproszenie dotyczy tak\u017Ce Tadzia Norka, a on ju\u017C sam\u0105 swoj\u0105 obecno\u015Bci\u0105 przy stole bilardowym przynosi Karolowi pot\u0119\u017Cnego pecha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68849968":["M\u00F3j braciszek Karol
Karol zostaje czasowo zawieszony w wykonywaniu swoich obowi\u0105zk\u00F3w. Musi zgodzi\u0107 si\u0119, by Alina posz\u0142a do pracy. Jego \u017Cona, by dosta\u0107 posad\u0119 sekretarki w prywatnej firmie, udaje, \u017Ce wci\u0105\u017C jest wolna. M\u00F3wi szefowi, \u017Ce mieszka z bratem. Jej prze\u0142o\u017Cony jest ni\u0105 wyra\u017Anie zainteresowany. Przychodzi do niej z wizyt\u0105, zamierzaj\u0105c poprosi\u0107 jej brata o zgod\u0119 na randk\u0119 z Alin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68849969":["Bia\u0142ach s\u0142abnie na odprawie. Na Patrol jedzie Emilka z Ol\u0105. Komendant zadecydowa\u0142, \u017Ce b\u0119dzie im towarzyszy\u0142 dziennikarz, kt\u00F3ry realizuje program o funkcjonariuszach. Policjantki b\u0119d\u0105 musia\u0142y odnale\u017A\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry opanowa\u0142 do perfekcji \u017Cycie na cudzy koszt. Zmierz\u0105 si\u0119 te\u017C ze sprytnymi z\u0142odziejkami stosuj\u0105cymi metod\u0119 kradzie\u017Cy na tak zwany parawan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305454.jpg","",["N"]],"68849970":["Artur wychodzi na wolno\u015B\u0107. Monika jest szcz\u0119\u015Bliwa i umiera z ciekawo\u015Bci, kto stoi za darowizn\u0105, kt\u00F3ra uratowa\u0142a nadzieje na operacj\u0119 Franka. Tymczasem przychodzi zg\u0142oszenie o kilku pobiciach. Wkr\u00F3tce udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 domniemanego sprawc\u0119 jednak pobicia nie ustaj\u0105. W mi\u0119dzyczasie policjanci dostaj\u0105 wezwanie do nietypowo zachowuj\u0105cej si\u0119 starszej pani. Na miejscu jest c\u00F3rka staruszki oraz jej dziwnie przestraszony wnuk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305454.jpg","",["N"]],"68849971":["Policjanci wsp\u00F3lne z agentk\u0105 Jenn\u0105 Kaye zbieraj\u0105 informacje o poczynaniach Wo Fata. Podczas po\u015Bcigu za podejrzanym Danny znajduje zw\u0142oki. Ulega przy tym zatruciu toksycznym gazem. Podczas gdy dochodzi do siebie, zesp\u00F3\u0142 pr\u00F3buje ustali\u0107, kto stoi za tym atakiem. Kono wpada na trop rosyjskiego terrorysty. \u015Aledztwo w sprawie Wo Fata zostaje odsuni\u0119te na dalszy plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233363.jpg","",["N"]],"68849972":["Chin Ho odrzuca propozycj\u0119 powrotu do oddzia\u0142u. Danny i Rachel o\u017Cywiaj\u0105 sw\u00F3j zwi\u0105zek i planuj\u0105 wr\u00F3ci\u0107 razem do New Jersey. Tymczasem w wybuchu samochodu pu\u0142apki ginie Laura Hills. McGarrett i Danny przeszukuj\u0105 dom kobiety. Z zaskoczeniem odkrywaj\u0105, \u017Ce to ona wysy\u0142a\u0142a policjantowi anonimowe przesy\u0142ki ze wskaz\u00F3wkami. Wkr\u00F3tce staje si\u0119 jasne, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3buje wrobi\u0107 McGarretta w zab\u00F3jstwo Laury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2233363.jpg","",["N"]],"68849973":["Dzia\u0142aj\u0105ca w grupie przest\u0119pczej agentka FBI zostaje zdemaskowana i ginie. Policja urz\u0105dza zasadzk\u0119 na zab\u00F3jc\u00F3w. Ko\u0144czy si\u0119 ona fiaskiem, gdy\u017C do akcji wkracza brat zabitej. Chce on wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Zatrzymany przez policj\u0119, ucieka z aresztu, po czym usi\u0142uje powt\u00F3rzy\u0107 sw\u00F3j czyn. Tym razem anga\u017Cuje reszt\u0119 swojego rodze\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941324.jpg","",["JM"]],"68849974":["Ubezpieczenie na \u017Cycie
Rodziny Krawczyk\u00F3w i Nork\u00F3w postanawiaj\u0105 zabezpieczy\u0107 sobie przysz\u0142o\u015B\u0107 i ubezpieczy\u0107 si\u0119. Jednak Karol nie chce czeka\u0107 do emerytury, aby wzbogaci\u0107 si\u0119. Opracowuje wi\u0119c genialny plan. Zamierza zosta\u0107 agentem ubezpieczeniowym i dosta\u0107 specjaln\u0105 premi\u0119 za rekord sprzedanych polis. Aby strategia by\u0142a skuteczniejsza, anga\u017Cuje do wsp\u00F3\u0142pracy Kurskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68849975":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, dlaczego Berlin widziany z kosmosu w po\u0142owie \u015Bwieci na bia\u0142o, a w po\u0142owie na \u017C\u00F3\u0142to. Odb\u0119d\u0105 fascynuj\u0105ca podr\u00F3\u017C do... ludzkiego \u017Co\u0142\u0105dka dzi\u0119ki niezwyk\u0142emu eksperymentowi reportera programu. Poznaj\u0105 te\u017C dziwactwa Indonezyjczyk\u00F3w, kt\u00F3rych nie szokuj\u0105 masa\u017Ce na dr\u017C\u0105cych po przeje\u017Adzie poci\u0105gu torach, \u015Bmiej\u0105cy si\u0119 kogut warty 10 tysi\u0119cy euro ani nawet psy podr\u00F3\u017Cuj\u0105ce na skuterach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"68849976":["Re\u017C.: Eric A. Pot.
Zesp\u00F3\u0142 zdobywa twardy dysk z nagraniami martwego terrorysty. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105 one spreparowane. Podczas misji kto\u015B przejmuje kontrol\u0119 nad systemem komunikacji mi\u0119dzy agentami. Jeden z nich wpada w pu\u0142apk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"68849977":["Re\u017C.: Dennis Smith.
Kto\u015B kradnie nowoczesn\u0105 technologi\u0119 wojskow\u0105. Cz\u0142onkowie NCIS musz\u0105 j\u0105 wy\u015Bledzi\u0107, zanim zostanie wywieziona z kraju. Pomaga im in\u017Cynier Sienna Marchione.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"68849978":["Szymon Ba\u0142ka odsiedzia\u0142 w wi\u0119zieniu dwana\u015Bcie lat za napad na jubilera. Po sko\u0144czonym wyroku m\u0119\u017Cczyzna wychodzi na wolno\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego by\u0142a \u017Cona zd\u0105\u017Cy\u0142a u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie, a siostra nie ma dla niego miejsca. Dawny kumpel sk\u0142ada mu propozycj\u0119 nie do odrzucenia. Przyj\u0119cie jej oznacza jednak powr\u00F3t do przest\u0119pczego \u017Cycia. Anka i Janek szukaj\u0105 kryminalisty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879763.jpg","",["N"]],"68849979":["Paulina idzie \u015Bladem, kt\u00F3ry podsun\u0119\u0142a jej Agata. Dzi\u0119ki c\u00F3rce odkrywa nowe tropy w sprawie Artura Jarczoka. Prokurator Jagie\u0142\u0142o traktuje spraw\u0119 jako zamkni\u0119t\u0105. Wach i Walczak badaj\u0105 okoliczno\u015Bci napa\u015Bci na Agnieszk\u0119 Kulis. Zamaskowany m\u0119\u017Cczyzna wtargn\u0105\u0142 do jej mieszkania. Kobiet\u0119 uratowa\u0142 s\u0105siad. Ofiara twierdzi, \u017Ce napastnikiem by\u0142 jej by\u0142y m\u0105\u017C, z kt\u00F3rym od lat toczy wojn\u0119 o alimenty. Funkcjonariusze wykluczaj\u0105 go jednak z grona podejrzanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879763.jpg","",["N"]],"68849980":["Osiemnastu uczestnik\u00F3w zostaje wyposa\u017Conych w mapy i porzuconych w odludnym zak\u0105tku u wybrze\u017Cy Nikaragui. Tam mierz\u0105 si\u0119 z wyzwaniami \u017Cycia poza cywilizacj\u0105 i przygotowanymi dla nich zadaniami. By przetrwa\u0107 w surowych warunkach, musz\u0105 ze sob\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 Zawodnicy tego sezonu zostaj\u0105 podzieleni na trzy plemiona wed\u0142ug wykonywanego zaj\u0119cia i podej\u015Bcia do \u017Cycia. W pierwszej grupie znajduj\u0105 si\u0119 ludzie pracuj\u0105cy na r\u00F3\u017Cnych kierowniczych stanowiskach, w drugiej pracownicy fizyczni, za\u015B w ostatniej ci, kt\u00F3rzy nie pasuj\u0105 do \u017Cadnej z tych frakcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1994289.jpg","",[]],"68849981":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"68849982":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"68849983":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68849984":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"68849985":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"68849836":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Pawe\u0142 Orwat.
Niebezpieczna mi\u0142o\u015B\u0107
Zostaje zgwa\u0142cona asystentka szefa jednej z najwi\u0119kszych warszawskich korporacji. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna molestowa\u0142 seksualnie wiele kobiet. Niebawem pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak nowe dowody, kt\u00F3re komplikuj\u0105 \u015Bledztwo. Dzia\u0142aj\u0105cy pod przykrywk\u0105 Wojciech zaczyna si\u0119 czu\u0107 zagro\u017Cony. Podejrzewa, \u017Ce zosta\u0142 rozpracowany. Prosi o pomoc swojego brata Adama.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68849837":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Tomasz Olejarczyk.
Zap\u0142ata
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci zostaje zastrzelony policjant. Detektywi wpadaj\u0105 na trop lokalnego przest\u0119pcy, kt\u00F3ry niedawno grozi\u0142 zamordowanemu. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara mia\u0142a wi\u0119cej wrog\u00F3w. Krystian i Ewelina padaj\u0105 ze zm\u0119czenia, poniewa\u017C ich synek od kilku dni cierpi na wyczerpuj\u0105ce kolki i nie przesypia nocy. W ko\u0144cu kobieta postanawia zabra\u0107 dziecko do lekarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68849838":["Re\u017C.: Jacek Majewski.
Gra
Detektywi musz\u0105 interweniowa\u0107 w sprawie porachunk\u00F3w mi\u0119dzy przest\u0119pcami. Okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 s\u0105 zamieszani znani politycy. Niespodziewanie znika partnerka jednego z obserwowanych m\u0119\u017Cczyzn. Stan zdrowia Rafalskiego, kt\u00F3ry zosta\u0142 postrzelony, stabilizuje si\u0119. Pracownicy posterunku u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie przy okazji, \u017Ce mimo licznych nieporozumie\u0144 lubi\u0105 konfliktowego koleg\u0119 i troch\u0119 za nim t\u0119skni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"68849839":["Matka i c\u00F3rka
64-letnia Bo\u017Cena w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego zg\u0142asza komisarzom znikni\u0119cie swojej 44-letniej c\u00F3rki Iwony i 17-letniej wnuczki Sary. Podczas ogl\u0119dzin w domu kobiet funkcjonariusze ujawniaj\u0105 wiele \u015Blad\u00F3w krwi oraz odnajduj\u0105 zakrwawiony n\u00F3\u017C. Dowody wskazuj\u0105 na to, \u017Ce matka i c\u00F3rka mog\u0142y zosta\u0107 zamordowane. Roztrz\u0119siona i za\u0142amana kobieta oskar\u017Ca 46-letiego by\u0142ego m\u0119\u017Ca Iwony, Andrzeja. M\u0119\u017Cczyzna niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia i jej grozi\u0142. Kolejny trop prowadzi dochodzenie do s\u0105siada, 37-letniego niepe\u0142nosprawnego intelektualnie Krzysztofa. Policjanci sprawdzaj\u0105 tak\u017Ce bar, kt\u00F3ry potajemnie odwiedza\u0142a Sara. Mo\u017Cliwe, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie stamt\u0105d wywodzi\u0142 si\u0119 kto\u015B kto zagra\u017Ca\u0142 rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"68849840":["Gdzie jest Sta\u015B
Matka 9-letiego Stasia, 35-letnia Irena, zg\u0142asza si\u0119 na policj\u0119. Kobieta posz\u0142a do szko\u0142y odebra\u0107 ch\u0142opca po zaj\u0119ciach i odkry\u0142a, \u017Ce uciek\u0142 on z ostatniej lekcji i przepad\u0142. Irena obawia si\u0119, \u017Ce mog\u0142o doj\u015B\u0107 do porwania. Sara, 14-letnia przybrana siostra malca, ujawnia, \u017Ce od zawsze fascynowa\u0142y go samoloty, a dzisiaj na Ok\u0119ciu l\u0105duje olbrzymi transportowiec. Sta\u015B koniecznie chcia\u0142 go zobaczy\u0107. Detektywi jad\u0105 na miejsce, kt\u00F3re umo\u017Cliwia obserwowanie l\u0105duj\u0105cych samolot\u00F3w, nazywane g\u00F3rk\u0105 spottersk\u0105, lecz nikt z przebywaj\u0105cych tam os\u00F3b go nie widzia\u0142. Nieoczekiwanie pojawia si\u0119 nowy trop. Koledzy Stasia ze szko\u0142y informuj\u0105, \u017Ce od jakiego\u015B czasu pod budynkiem plac\u00F3wki kr\u0119ci si\u0119 dziwny typ i zaczepia dzieci. Str\u00F3\u017Ce prawa przypuszczaj\u0105, \u017Ce to pedofil m\u00F3g\u0142 porwa\u0107 malca. Mironowi i \u0141ukaszowi udaje si\u0119 zlokalizowa\u0107 podejrzanego. Jest nim 28-letni Dawid, kt\u00F3ry niedawno zbieg\u0142 ze szpitala psychiatrycznego. Ku zaskoczeniu wszystkich przyznaje si\u0119 on do zabicia ch\u0142opca, jednak fakty nie potwierdzaj\u0105 jego wersji. Nie wiadomo, czy dziecko jeszcze \u017Cyje ani kto odpowiada za jego znikni\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"68849841":["Paolo
60-letnia Bernadetta przyby\u0142a do Polski, poniewa\u017C nie mog\u0142a si\u0119 skontaktowa\u0107 ze swoim 30-letnim synem Paolo. Pe\u0142na z\u0142ych przeczu\u0107 chcia\u0142a sprawdzi\u0107, co si\u0119 z nim dzieje. Zg\u0142aszaj\u0105c zagini\u0119cie, kobieta kieruje podejrzenia na 30-letni\u0105 Justyn\u0119, now\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107 m\u0142odego W\u0142ocha. Uwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna jest prostytutk\u0105. Policjanci udaj\u0105 si\u0119 do mieszkania m\u0119\u017Cczyzny. W trakcie rozmowy, Justyna informuje str\u00F3\u017C\u00F3w prawa, \u017Ce nie pracuje jako pani do towarzystwa, a opinia matki Paola umotywowana jest jedynie tym, \u017Ce Bernadetta jej nie lubi i woli jego poprzedni\u0105 dziewczyn\u0119. Dzieli si\u0119 tak\u017Ce wiadomo\u015Bci\u0105, \u017Ce jej ukochany pojecha\u0142 dostarczy\u0107 pizz\u0119 na wiecz\u00F3r panie\u0144ski i od tamtej pory si\u0119 nie odzywa. Nie ma wi\u0119c pewno\u015Bci, czy m\u0142ody W\u0142och przy\u0142\u0105czy\u0142 si\u0119 do imprezy i jeszcze nie jest w stanie wr\u00F3ci\u0107, czy rzeczywi\u015Bcie co\u015B mu grozi. Jednak w czasie przeprowadzania czynno\u015Bci \u015Bledczych, kto\u015B \u015Bledzi detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"68849842":["Krwawy dow\u00F3d
Znikn\u0119\u0142a 40-letnia Ola, zamo\u017Cna lekarka. Jej nieobecno\u015B\u0107 zg\u0142asza przyjaci\u00F3\u0142ka, 40-letnia Agnieszka. Prowadzone dochodzenie poszukiwawcze ujawnia, \u017Ce m\u0105\u017C zaginionej, 40-letni Mirek, ma romans, kt\u00F3ry przed ni\u0105 ukrywa\u0142. Rozpoczynaj\u0105c wsp\u00F3lne \u017Cycie para spisa\u0142a intercyz\u0119, wi\u0119c w przypadku rozwodu niewierny partner nie dosta\u0142by ani grosza. Jednak w przypadku \u015Bmierci Oli zosta\u0142by jedynym spadkobierc\u0105 znacznego maj\u0105tku. W trakcie przeszukania domku letniskowego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa ekipa policyjna odkrywa du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 niedok\u0142adnie startej krwi. Uzyskane w efekcie przeprowadzonych bada\u0144 wyniki potwierdzaj\u0105, \u017Ce to krew lekarki. Mirek otwarcie przyznaje, \u017Ce ma romans, jednak zdecydowanie zaprzecza jakoby przyczyni\u0142 si\u0119 do znikni\u0119cia \u017Cony. Chocia\u017C dowody znalezione a domku dzia\u0142aj\u0105 na jego niekorzy\u015B\u0107, to jednak nie ma cia\u0142a. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce Mirek pozby\u0142 si\u0119 Oli, aby rozpocz\u0105\u0107 nowe \u017Cycie z m\u0142odsz\u0105 kochank\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"68849843":["U rodziny na urodziny
W nowej produkcji Skalskiego ma zagra\u0107 Anna Przybylska. Okazuje si\u0119, \u017Ce aktorka chodzi\u0142a z Frani\u0105 do liceum. W szkolnych latach dziewczyny rywalizowa\u0142y ze sob\u0105. Podczas wizyty dawnej znajomej, Frania chowa si\u0119 przed ni\u0105, a nast\u0119pnie udaje, \u017Ce jest \u017Con\u0105 Maksa. Po tym niefortunnym spotkaniu Maj idzie do mamy na imieniny. Po powrocie znowu natyka si\u0119 na aktork\u0119, kt\u00F3ra nie szcz\u0119dzi jej z\u0142o\u015Bliwo\u015Bci. Tymczasem Ma\u0142gosia skar\u017Cy si\u0119, \u017Ce nie da rady przygotowa\u0107 si\u0119 do matury mi\u0119dzynarodowej. Przybylska pociesza j\u0105, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce wiele wybitnych osobowo\u015Bci nie sko\u0144czy\u0142o studi\u00F3w i proponuje jej posad\u0119 swojej asystentki. Ma\u0142gosia jest zachwycona. Natychmiast rozpoczyna przygotowania do wyjazdu do Stan\u00F3w. Maks jest tym za\u0142amany. Zapowiada, \u017Ce je\u015Bli Ma\u0142gosia nie zmieni zdania, b\u0119dzie musia\u0142 zrobi\u0107 aktorce awantur\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68849844":["Moje per\u0142y
Maks czeka na bardzo wa\u017Cnego go\u015Bcia. Producenta filmowego ma odwiedzi\u0107 sama Krystyna Janda. Zawodz\u0105 chytre pr\u00F3by pozbycia si\u0119 Frani z domu. Niania zostaje i na dodatek zmusza gwiazd\u0119 do d\u0142ugiej konwersacji. Nieoczekiwanie zjawia si\u0119 tak\u017Ce Teresa, kt\u00F3ra, by spotka\u0107 si\u0119 ze s\u0142awn\u0105 aktork\u0105, schowa\u0142a si\u0119 w szafie. Tymczasem Janda powierza Frani naszyjnik z pere\u0142, kt\u00F3ry ta ma odes\u0142a\u0107 za po\u015Brednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres. Frania, za namow\u0105 matki, postanawia sama zawie\u017A\u0107 go taks\u00F3wk\u0105. Tymczasem samoch\u00F3d, kt\u00F3ry prowadzi Czes\u0142awa (Katarzyna Bujakiewicz), ma wypadek. W wyniku kraksy Frania uderza si\u0119 w g\u0142ow\u0119 i traci pami\u0119\u0107. Naszyjnik za\u015B gubi si\u0119 w aucie mi\u0119dzy licznymi \u015Bmieciami. Po kr\u00F3tkim pobycie w szpitalu Frania wraca do domu. Niczego nie pami\u0119ta, ale jednego jest pewna - tego, \u017Ce Maks jest jej m\u0119\u017Cem. Robi mu niespodziank\u0119 i wchodzi do jacuzzi, w kt\u00F3rym przebywa Skalski. Wszyscy licz\u0105 na to, \u017Ce odzyskanie pami\u0119ci przez Frani\u0119 rozwik\u0142a zagadk\u0119 zaginionych pere\u0142. Ostatecznie Maj szcz\u0119\u015Bliwie powraca do zdrowia, dzi\u0119ki czemu Maks dowiaduje si\u0119, \u017Ce per\u0142y przepad\u0142y na zawsze...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68849845":["Frania na aukcji
Maks organizuje aukcj\u0119, z kt\u00F3rej doch\u00F3d zostanie przeznaczony na pomoc sierotom. Imprez\u0119 prowadzi Gabriela Kownacka. Frania r\u00F3wnie\u017C chce ofiarowa\u0107 co\u015B na ten szczytny cel. Postanawia wi\u0119c wystawi\u0107 na sprzeda\u017C swoje us\u0142ugi jako niania. Kupuje j\u0105 Igna\u015B, 6-letni syn bogatego biznesmena Paw\u0142a (Przemys\u0142aw Sadowski). Ch\u0142opiec ma du\u017Cy talent muzyczny i Frania ma dopilnowa\u0107, by \u0107wiczy\u0142 na pianinie. Igna\u015B ma zagra\u0107 na spotkaniu klubu seniora, kt\u00F3re zosta\u0142o zorganizowane specjalnie dla Apolonii w mieszkaniu Teresy. Podczas wyst\u0119pu umiera emeryt, pan Stanis\u0142aw. Dziecko doznaje szoku i twierdzi, \u017Ce ju\u017C nigdy wi\u0119cej nie nie b\u0119dzie gra\u0107. Maks jest wyj\u0105tkowo z\u0142y na Frani\u0119. Sytuacj\u0119 ratuje Zuzia, kt\u00F3ra swoim kobiecym czarem przekonuje Ignasia, aby jednak wr\u00F3ci\u0142 do muzyki. Konrad r\u00F3wnie\u017C ofiarowuje swoje us\u0142ugi na aukcji. Kupuje go Karolina i wysy\u0142a do Teresy, by zrobi\u0142 jej masa\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68849846":["Francuski numer
Ada\u015B ma problemy w szkole z j\u0119zykiem francuskim. Maks postanawia zatrudni\u0107 korepetytora. Ostatecznego wyboru kandydata dokonuje Frania. Decyduje si\u0119 na przystojnego Francuza Philippe'a. Niania zabiega o jego wzgl\u0119dy. Philippe tak\u017Ce zwraca uwag\u0119 na niani\u0119. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Nie podoba si\u0119 to Maksowi, kt\u00F3ry jest zazdrosny. Philippe po kilku dniach o\u015Bwiadcza si\u0119 Frani. Wybranek niani podoba si\u0119 jej matce. Urz\u0119dniczka ze Urz\u0119du Stanu Cywilnego robi wywiad \u015Brodowiskowy i jest pod wielkim wra\u017Ceniem ich mi\u0142o\u015Bci. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Philippe ma jednak jedn\u0105 wad\u0119 - jest wyj\u0105tkowo kochliwy. Pod nieobecno\u015B\u0107 Frani ca\u0142uje si\u0119 z Karolin\u0105, co zauwa\u017Ca wsz\u0119dobylski Konrad. Zmusza Karolin\u0119, \u017Ceby powiedzia\u0142a o zaj\u015Bciu Frani jeszcze przed \u015Blubem. Karolina wietrz\u0105c w tym szans\u0119 na zbli\u017Cenie si\u0119 do Maksa, wyjawia konkurentce prawd\u0119. Philippe nie zaprzecza. Frania wyrzuca go z domu, a Maks zabiera j\u0105 na kolacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",["N"]],"68849847":["Allegretto
Helena Pa\u017Adzioch sk\u0142ada Halinie Kiepskiej niespodziewan\u0105 propozycj\u0119. Chce, by s\u0105siadka odp\u0142atnie przyj\u0119\u0142a pod sw\u00F3j dach i zaopiekowa\u0142a si\u0119 jej m\u0119\u017Cem Marianem. Kiepskiej taka oferta wydaje si\u0119 niestosowna, jednak na skutek trudnej sytuacji finansowej przystaje na ni\u0105. Marian Pa\u017Adzioch staje si\u0119 sta\u0142ym elementem codziennego \u017Cycia jej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"68849848":["Kopernik
Na korytarzu pod drzwiami Kiepskich pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna z bukietem kwiat\u00F3w. Twierdzi, \u017Ce nazywa si\u0119 Miko\u0142aj Kopernik (Andrzej K\u0142ak) i kocha Mariol\u0119. Niestety dziewczyna nie podziela jego uczu\u0107 i u\u017Cywa wszelkich sposob\u00F3w, aby unikn\u0105\u0107 zalot\u00F3w natr\u0119tnego adoratora. M\u0119\u017Cczyzna nie rezygnuje jednak i podwaja starania, by podbi\u0107 serce c\u00F3rki Ferdynanda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68849849":["Trzy siostry
Pewnego dnia bez zapowiedzi do domu Kiepskich przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 trzy ciotki z Pu\u0142aw. Nag\u0142a wizyta dawno niewidzianych krewniaczek jest dla Ferdka powodem g\u0142\u0119bokiego niezadowolenia. Gospodarz robi wszystko, by niechciani go\u015Bcie jak najszybciej opu\u015Bcili jego mieszkanie. Niespodziewanie Kazimierz Badura sugeruje mu mo\u017Cliwe korzy\u015Bci z odwiedzin ciotek. Pod wp\u0142ywem rozmowy z nim Kiepski nagle ca\u0142kowicie zmienia sw\u00F3j stosunek do rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68849850":["Czekolada
Halina jest obra\u017Cona i ura\u017Cona, poniewa\u017C wszyscy z Ferdkiem na czele zapomnieli o jej urodzinach, kt\u00F3re by\u0142y wczoraj. O\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce w takim razie tak\u017Ce ich po\u017Cycie ma\u0142\u017Ce\u0144skie w jej odczuciu dobieg\u0142o ko\u0144ca. Kiepski staje na g\u0142owie, aby si\u0119 zrehabilitowa\u0107 i znale\u017A\u0107 odpowiedni prezent dla \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68849851":["Zmiana czasu
W kraju nast\u0119puje zmiana czasu z zimowego na letni. Ferdynand Kiepski nie ma zamiaru respektowa\u0107 tego rozporz\u0105dzenia. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ono idiotyczne i przysparza ludziom wielu niepotrzebnych k\u0142opot\u00F3w. Wed\u0142ug niego cz\u0142owiek powinien \u017Cy\u0107 w zgodzie z rytmem natury i czterech p\u00F3r roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68849852":["Dusseldorf
Boczek otrzymuje bardzo intratn\u0105 propozycj\u0119 pracy w D\u00FCsseldorfie. Waha si\u0119, czy j\u0105 przyj\u0105\u0107, poniewa\u017C z jednej strony jest korzystna finansowo, ale z drugiej wi\u0105\u017Ce si\u0119 z przeprowadzk\u0105 i radykaln\u0105 zmian\u0105 dotychczasowego \u017Cycia. Ferdek robi wszystko, aby nak\u0142oni\u0107 s\u0105siada do wyjazdu, bo to oznacza\u0142oby pozbycie si\u0119 go na zawsze z kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"68849853":["Jacek rozpoczyna negocjacje w sprawie zakupu lokalu na cukierni\u0119 dla Lucyny, a Andrzej zaprasza j\u0105 na romantyczny wypad do Pary\u017Ca. Wcze\u015Bniej kobieta chce jednak zrealizowa\u0107 zlecenia. Dostaje zam\u00F3wienie na tort weselny. Matka panny m\u0142odej wybra\u0142a jednak bardziej znanego cukiernika i w tajemnicy przed c\u00F3rk\u0105 prosi Lulu, by zepsu\u0142a tort degustacyjny. Olga mieszka z Tadkiem i jego matk\u0105. Nie potrafi jednak dogada\u0107 si\u0119 z przysz\u0142\u0105 te\u015Bciow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68849854":["Lucyna przypadkowo spotyka znajomych ze studi\u00F3w. To daje pocz\u0105tek serii niespodziewanych i niezbyt przyjemnych zdarze\u0144. Lulu poznaje fakty z przesz\u0142o\u015Bci, kt\u00F3re mog\u0105 zawa\u017Cy\u0107 na ca\u0142ym jej \u017Cyciu. Jacek ma problemy w pracy. Zapija smutki. Dziadek podwozi go do baru, a nast\u0119pnie wraz z Zenkiem jedzie za miasto nowoczesnym autem zi\u0119cia. Panowie czuj\u0105 si\u0119 jak za czas\u00F3w swojej m\u0142odo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68849855":["Lulu decyduje si\u0119 wyjecha\u0107 do Pary\u017Ca i do\u0142\u0105czy\u0107 do Andrzeja. Jacek, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie sp\u0119dzi\u0142 noc w mieszkaniu Mai, czuje, \u017Ce przez ten wyjazd mo\u017Ce ostatecznie utraci\u0107 \u017Con\u0119. Kochanka chce, by w ko\u0144cu powiedzia\u0142 Lulu prawd\u0119. Dziadek szuka skarb\u00F3w przy pomocy wykrywacza metalu. Przy okazji pr\u00F3buje wzbudzi\u0107 zainteresowanie Elki. Tadek podejrzewa u siebie ci\u0119\u017Ck\u0105 chorob\u0119. Poddaje si\u0119 r\u00F3\u017Cnym badaniom i powoli \u017Cegna si\u0119 z \u017Cyciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68849856":["Lulu budzi si\u0119 u boku Andrzeja. W ko\u0144cu czuje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa. Niestety, pojawiaj\u0105 si\u0119 niespodziewane komplikacje, kt\u00F3re mog\u0105 powa\u017Cnie zagrozi\u0107 relacji pary. Tadek przygotowuje si\u0119 do uroczystego rozdania nagr\u00F3d w konkursie \"M\u00F3zgobitwa\". Ma zamiar nie tylko odebra\u0107 swoj\u0105 nagrod\u0119, lecz tak\u017Ce zrobi\u0107 Oldze niespodziank\u0119. Tymczasem Dziadek jak zwykle wpada w tarapaty. Przy okazji te\u017C sprowadza problemy na Lulu. Maj\u0105 one zwi\u0105zek z lokalem, w kt\u00F3rym Lucyna urz\u0105dza swoj\u0105 cukierni\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304057.jpg","",["N"]],"68849857":["Dziennikarka \u015Bledcza Agnieszka (Olga Bo\u0142\u0105d\u017A) pr\u00F3buje zapomnie\u0107 o tragedii, kt\u00F3ra j\u0105 spotka\u0142a. Dwunastoletni syn kobiety pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kilka lat po tragedii m\u0105\u017C Agnieszki, Jacek (\u0141ukasz Simlat), dostaje prac\u0119 w Holandii. Para zamierza podj\u0105\u0107 wyzwanie i zacz\u0105\u0107 wszystko od nowa. Niespodziewanie jednak w \u017Cyciu kobiety pojawia si\u0119 Rafa\u0142 (Marcin Kowalczyk), kt\u00F3ry kiedy\u015B by\u0142 bohaterem jednego z reporta\u017Cy Agnieszki, a teraz odsiaduje wyrok za morderstwo. M\u0119\u017Cczyzna prosi dziennikark\u0119 o pomoc w rozwik\u0142aniu pewnej zagadki kryminalnej. Kobieta decyduje si\u0119 zaanga\u017Cowa\u0107 w spraw\u0119. Nie wie, \u017Ce prawda, kt\u00F3r\u0105 odkryje, poruszy j\u0105 do g\u0142\u0119bi. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce morderstwo, o kt\u00F3re by\u0142 oskar\u017Cony Rafa\u0142, jest powi\u0105zane ze \u015Bmierci\u0105 jej syna. Kobieta rezygnuje z wyjazdu za granic\u0119 i rusza na poszukiwanie sprawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303560.jpg","",["N"]],"68849858":["Agnieszka powoli dochodzi do siebie po rozmowie z Marczakiem. Asystent przekazuje jej informacje o \u015Bwiadku, kt\u00F3rego wskaza\u0142 wi\u0119zie\u0144. Kobieta dociera do Janusza Pawlickiego i poznaje jego sekret. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce syn m\u0119\u017Cczyzny bra\u0142 udzia\u0142 w wypadku, w wyniku kt\u00F3rego zosta\u0142 sparali\u017Cowany. Jedyn\u0105 szans\u0105 na powr\u00F3t do sprawno\u015Bci okaza\u0142a si\u0119 kosztowna operacja, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna by\u0142o przeprowadzi\u0107 tylko w wiede\u0144skim szpitalu. Agnieszka zastanawia si\u0119, sk\u0105d m\u0119\u017Cczyzna wzi\u0105\u0142 pieni\u0105dze na ten zabieg. Instynkt \u015Bledczy prowadzi j\u0105 do matki dziewczyny, kt\u00F3ra zgin\u0119\u0142a w tym samym wypadku. Swoim odkryciem dzieli si\u0119 z Marczakiem. Rafa\u0142 twierdzi, \u017Ce odsiaduje wyrok za morderstwo, kt\u00F3rego nie pope\u0142ni\u0142. Przyznaje jednak, \u017Ce zabi\u0142 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry skrzywdzi\u0142 jego dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303560.jpg","",["N"]],"68849859":["Re\u017C.: James Foley.
Dziennikarka \u015Bledcza Rowena Price spotyka swoj\u0105 dawno niewidzian\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, kt\u00F3ra namawia j\u0105, by zaj\u0119\u0142a si\u0119 spraw\u0105 pewnego szefa agencji reklamowej, Harrisona Hilla. Kiedy tydzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej dziewczyna zostaje znaleziona martwa, dziennikarka rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo. S\u0105dzi, \u017Ce za \u015Bmierci\u0105 kobiety stoi w\u0142a\u015Bnie Hill. Rowena postanawia zdoby\u0107 dowody przeciwko niemu. Z pomoc\u0105 b\u0142yskotliwego asystenta Milesa Haleya przenika do \u015Brodowiska Harrisona. Jako Katherina zatrudnia si\u0119 w jego agencji, a jako Weronika prowadzi z nim internetowy flirt. Sytuacja si\u0119 komplikuje, gdy Rowena odkrywa, \u017Ce nie tylko ona podaje si\u0119 za kogo\u015B innego. Od tej chwili jej \u017Cycie jest w niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2121551.jpg","",["N"]],"68849860":["Sprzedawca \u015Bwiat\u0142a
Alpinista Sebastian Gajko ginie podczas pr\u00F3by kradzie\u017Cy obrazu z mieszkania artysty Ignacego Raciny. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego \u0142up jest bez warto\u015Bci. CW\u015A trafia na trop grupy oszust\u00F3w zajmuj\u0105cych si\u0119 podmian\u0105 dzie\u0142 sztuki. Malarz jest znan\u0105 postaci\u0105 w tym \u015Brodowisku. Wcze\u015Bniej nak\u0142oni\u0142 do wsp\u00F3\u0142pracy wsp\u00F3lnika Gajki, Witka Makarskiego. Dowiedziawszy si\u0119 o tym, Sebastian zacz\u0105\u0142 szanta\u017Cowa\u0107 ich obu. Nied\u0142ugo po \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny, zostaje zamordowany r\u00F3wnie\u017C Ignacy. Detektywi szukaj\u0105 sprawcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68849861":["Uroda mo\u017Ce zabi\u0107
Znikaj\u0105 kolejne kochanki Micha\u0142a Adamowicza. Wszystkie by\u0142y niezwykle pi\u0119kne i dba\u0142y o ka\u017Cdy szczeg\u00F3\u0142 wygl\u0105du. Detektywi odnajduj\u0105 zw\u0142oki dw\u00F3ch kobiet ze zniszczonymi twarzami. Irena Kolec i Olga Ma\u0142ecka zna\u0142y si\u0119 zawodowo. Twarz pierwszej z ofiar zosta\u0142a oszpecona poprzez nieudane zastrzyki przeprowadzone przez kosmetyczk\u0119 Aldon\u0119 w salonie pi\u0119kno\u015Bci. CW\u015A podejrzewa, \u017Ce zleci\u0142a to narzeczona Adamowicza, Maria Krajewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68849862":["Cudze pieni\u0105dze
Biznesmen Rybacki zostaje zastrzelony w swoim domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce mia\u0142o tu miejsce jeszcze jedno zab\u00F3jstwo. Kto\u015B pobiera z konta firmy zmar\u0142ego wszystkie pieni\u0105dze. CW\u015A podejrzewa band\u0119 recydywisty \u0141osia, ale nies\u0142usznie. Uwaga detektyw\u00F3w kieruje si\u0119 na prywatnego detektywa Kami\u0144skiego. Prawdopodobnie oba morderstwa zleci\u0142a m\u0119\u017Cczy\u017Anie ksi\u0119gowa Rybackiego, Regina, kt\u00F3ra nast\u0119pnie si\u0119 go pozby\u0142a i ukry\u0142a z pieni\u0119dzmi. Ruszaj\u0105 jej poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"68849863":["Depresja
Tomasz traci prac\u0119 po tym, jak przy\u0142apuje ukochan\u0105 w intymnej sytuacji ze swoim szefem. Zosia odchodzi do kochanka, zabieraj\u0105c ze sob\u0105 3-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 pary. Tomek przestaje o siebie dba\u0107, zaczyna pi\u0107 i nie za\u017Cywa insuliny, chocia\u017C cierpi na cukrzyc\u0119. Z depresji pr\u00F3buje go wyci\u0105gn\u0105\u0107 s\u0105siadka, Emilia. M\u0119\u017Cczyzna jednak zbywa kobiet\u0119. My\u015Bli o samob\u00F3jstwie. W dniu swoich urodzin Tomasz przyjmuje du\u017C\u0105 dawk\u0119 insuliny. Niespodziewanie w drzwiach jego mieszkania pojawia si\u0119 Zosia, kt\u00F3ra chce si\u0119 pogodzi\u0107. Tomasz dochodzi do wniosku, \u017Ce nie chce pope\u0142nia\u0107 samob\u00F3jstwa i dzwoni pod numer 112. W trakcie rozmowy z operatork\u0105 traci przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68849864":["Zestresowana panna m\u0142oda
Iza przygotowuje si\u0119 do \u015Blubu. M\u0142oda kobieta bardzo si\u0119 denerwuje, poniewa\u017C we wszystkie jej sprawy wtr\u0105ca si\u0119 w\u015Bcibska przysz\u0142a te\u015Bciowa. W dniu uroczysto\u015Bci, gdy Iza zak\u0142ada sukni\u0119 \u015Blubn\u0105, plami j\u0105. Przyjaci\u00F3\u0142ka i druhna dziewczyny, Pauliny, pomaga wyczy\u015Bci\u0107 kreacj\u0119. To jednak nie koniec pechowych zdarze\u0144. W trakcie nerwowych dzia\u0142a\u0144 Iza niszczy sobie makija\u017C, a jej te\u015Bciowa gubi bukiet \u015Blubny. Niespodziewanie przysz\u0142a panna m\u0142oda dostaje ataku. Nie mo\u017Ce zaczerpn\u0105\u0107 powietrza. Paulina dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68849865":["Na balkonie
Iza i Piotr wychowuj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie ma zbyt wiele czasu dla rodziny, poniewa\u017C poch\u0142ania go praca architekta. Po kolejnej awanturze z \u017Con\u0105, kt\u00F3ra czuje si\u0119 zaniedbywana, organizuje opiekunk\u0119 dla dzieci, by sp\u0119dzi\u0107 z ukochan\u0105 romantyczny wiecz\u00F3r. W ostatniej chwili jednak odwo\u0142uje spotkanie, poniewa\u017C musi zosta\u0107 d\u0142u\u017Cej w pracy. Zirytowana Iza pali na balkonie papierosa. Ma\u0142y Szymek dla \u017Cartu zamyka tam mam\u0119. Iza wpada w panik\u0119 i dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68849866":["Wiecz\u00F3r zapoznawczy
Patrycja i Marek planuj\u0105 \u015Blub. Urz\u0105dzaj\u0105 oficjalne przyj\u0119cie zar\u0119czynowe dla swoich rodzin. Pojawia si\u0119 na nim matka Patrycji, kt\u00F3ra pracuje w Niemczech. Na widok ojca Marka prze\u017Cywa szok. Wyznaje c\u00F3rce, \u017Ce Zbigniew jest r\u00F3wnie\u017C jej biologicznym rodzicem, a Marek - przyrodnim bratem. Za\u0142amana Patrycja, kt\u00F3ra niedawno odkry\u0142a, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, postanawia pozby\u0107 si\u0119 p\u0142odu. Bierze tabletki wczesnoporonne. Kiedy pojawiaj\u0105 si\u0119 niepokoj\u0105ce objawy, dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212513.jpg","",["N"]],"68849867":["Wnuczek
Nastoletni Kuba nie mo\u017Ce wytrzyma\u0107 w domu rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy nie potrafi\u0105 doj\u015B\u0107 ze sob\u0105 do porozumienia. Ch\u0142opak w ko\u0144cu przeprowadza si\u0119 do swojego dziadka, Romana. M\u0119\u017Cczyzna wraz z \u017Con\u0105 wspiera wnuka w realizacji hobby, kt\u00F3re - zdaniem rodzic\u00F3w ch\u0142opaka - kolidowa\u0142o z nauk\u0105. Tymczasem Roman jest podekscytowany, \u017Ce Kuba jest rozpoznawany przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w i intensywnie dzia\u0142a w Internecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["N"]],"68849672":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68849673":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68849674":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68849675":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"68849676":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849677":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849678":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849679":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849680":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849681":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849682":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849683":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"68849684":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68849685":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68849686":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68849687":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68849688":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68849689":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"68849690":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68849691":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68849692":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68849693":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68849694":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849695":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849357":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849358":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"68849359":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849360":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"68849361":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849362":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68849363":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849364":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68849365":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68849366":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68849367":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849368":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68849369":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68849371":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"68849373":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"68849374":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849375":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"68849376":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"68849377":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849378":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68849379":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849380":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"68849381":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849382":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68849383":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"68849384":["Prow.: Karolina Gilon.
Si\u00F3dma edycja programu. W malowniczej scenerii Andaluzji i nowej, luksusowej willi rozegraj\u0105 si\u0119 kolejne romantyczne przygody pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli i singielek, kt\u00F3rzy maj\u0105 szans\u0119 zdoby\u0107 nie tylko drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0119, ale tak\u017Ce popularno\u015B\u0107 oraz nagrod\u0119 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277351.jpg","",[]],"68849385":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"68849387":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68849388":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68849389":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68849390":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"68849391":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"68849392":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68849464":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68849465":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68849466":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68849467":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68849468":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"68849469":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"68849470":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"68849471":["Przebojowa Maj\u00F3wka w St\u0119\u017Cycy odb\u0119dzie si\u0119 ju\u017C po raz pi\u0105ty. Wyst\u0105pi wiele znanych gwiazd muzyki disco polo. Na deskach st\u0119\u017Cyckiego amfiteatru za\u015Bpiewaj\u0105 m.in.: Mig, Classic, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Andre, Boys, Power Play, Playboys, Defis, M-Power, Czadoman, Jorrgus, Extazy, Top Girls, Jesica i Mi\u0142y Pan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68849472":["Przebojowa Maj\u00F3wka w St\u0119\u017Cycy odb\u0119dzie si\u0119 ju\u017C po raz pi\u0105ty. Wyst\u0105pi wiele znanych gwiazd muzyki disco polo. Na deskach st\u0119\u017Cyckiego amfiteatru za\u015Bpiewaj\u0105 m.in.: Mig, Classic, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Andre, Boys, Power Play, Playboys, Defis, M-Power, Czadoman, Jorrgus, Extazy, Top Girls, Jesica i Mi\u0142y Pan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849473":["Przebojowa Maj\u00F3wka w St\u0119\u017Cycy odb\u0119dzie si\u0119 ju\u017C po raz pi\u0105ty. Wyst\u0105pi wiele znanych gwiazd muzyki disco polo. Na deskach st\u0119\u017Cyckiego amfiteatru za\u015Bpiewaj\u0105 m.in.: Mig, Classic, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Andre, Boys, Power Play, Playboys, Defis, M-Power, Czadoman, Jorrgus, Extazy, Top Girls, Jesica i Mi\u0142y Pan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68849474":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68849475":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849476":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299634.jpg","",[]],"68849477":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2299634.jpg","",[]],"68849478":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"68849479":["Halina ma przej\u015B\u0107 okresowe badania. Zostaje na jaki\u015B czas w szpitalu. W tym czasie Ferdek czuje si\u0119 samotny. Przychodz\u0105 mu do g\u0142owy my\u015Bli o kupnie nowej kanapy. Jego marzenie si\u0119 niebawem spe\u0142nia, ale przynosi to niecodzienne konsekwencje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",[]],"68849480":["Ferdkowi pojawia si\u0119 we \u015Bnie demoniczna strzyga. M\u0119\u017Cczyzna d\u0142ugo prze\u017Cywa sw\u00F3j koszmar senny i z czasem zaczyna wierzy\u0107, \u017Ce kamienica jest nawiedzona. Postanawia wi\u0119c wezwa\u0107 na pomoc Strzygbusters\u00F3w, czyli pogromc\u00F3w strzyg. Tymczasem w domu Oskara i Mariolki zjawia si\u0119 pewna tajemnicza kobieta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1948099.jpg","",[]],"68849481":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68849482":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"68849331":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68849332":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68849333":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"68849334":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849335":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68849336":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68849337":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68849338":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849339":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68849340":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"68849341":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849342":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68849343":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"68849344":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"68849345":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68849346":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"68849347":["Kr\u00F3lowie duet\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"68849348":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68849349":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"68849350":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68849351":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68849352":["Od pocz\u0105tku wesela Alinka jest z\u0142a na Mary\u015Bk\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142a romans z Krystianem. Kochanka zastanawia si\u0119, kto jej o tym powiedzia\u0142. Pan m\u0142ody Czarek w trakcie studi\u00F3w za granic\u0105 spotyka\u0142 si\u0119 z wieloma dziewczynami i nie by\u0142 sta\u0142y w uczuciach. Jednak po powrocie do Polski pozna\u0142 kobiet\u0119, w kt\u00F3rej zakocha\u0142 si\u0119 na zab\u00F3j. Inne zdanie w tej sprawie maj\u0105 jednak jego znajomi z uczelni, kt\u00F3rzy zjawiaj\u0105 si\u0119 na jego \u015Blubie. Koledzy postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 si\u0119 o to, kt\u00F3ry z nich szybciej rozbije ma\u0142\u017Ce\u0144stwo przyjaciela. Jeden z nich ucieka si\u0119 do pr\u00F3by skompromitowania pana m\u0142odego w oczach jego nowej \u017Cony oraz rodziny. Drugi kumpel z kolei na przyj\u0119cie weselne przychodzi z wynaj\u0119t\u0105 prostytutk\u0105, kt\u00F3ra ma spr\u00F3bowa\u0107 uwie\u015B\u0107 Czarka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"68849353":["W trakcie wesela okazuje si\u0119, \u017Ce znacznie starszy od swojej ukochanej pan m\u0142ody Edward, postanowi\u0142 spe\u0142ni\u0107 marzenie wybranki i zaprosi\u0142 na zabaw\u0119 jej ulubionego piosenkarza - Andre z zespo\u0142em. Fankami artysty s\u0105 r\u00F3wnie\u017C Marysia i Alinka, kt\u00F3re tak\u017Ce ogromnie ucieszy\u0142y si\u0119 z wyst\u0119pu gwiazdy. Na sali weselnej zjawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C syn pana m\u0142odego. Niezapowiedziany go\u015B\u0107 postanawia przedstawi\u0107 wszystkim dowody na to, \u017Ce jego ojciec zachorowa\u0142 i jest bezp\u0142odny. Sprawa okazuje si\u0119 dziwna z uwagi na to, \u017Ce \u017Cona Edwarda jest w zaawansowanej w ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"68849354":["W domu weselnym odbywa si\u0119 kolejne wesele. W trakcie, gdy matka b\u0142ogos\u0142awi nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w, zjawia si\u0119 policja i aresztuje pana m\u0142odego. M\u0119\u017Cczyzna zostaje skuty w kajdanki i wyprowadzony z sali. Okazuje si\u0119, \u017Ce Brajan ma kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107. Pracownicy lokalu staraj\u0105 si\u0119 uratowa\u0107 zabaw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"68849355":["Mig","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"68849356":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"68849986":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68849987":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68849988":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"68849989":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68849990":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68849991":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68849992":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"68849993":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68849994":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"68849995":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"68849996":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"68849997":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68849998":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"68849999":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"68849868":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"68849869":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"68849871":["Drugim przeciwnikiem Bia\u0142o-Czerwonych w japo\u0144skiej Nagoi b\u0119dzie Iran. Podczas mecz\u00F3w tych dru\u017Cyn zawsze iskrzy pomi\u0119dzy zawodnikami zar\u00F3wno na boisku, jak i poza nim. W ubieg\u0142ym roku Polacy dwukrotnie pokonali siatkarzy z Bliskiego Wschodu, a raz musieli uzna\u0107 ich wy\u017Cszo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307576.jpg","",[]],"68849873":["Starciem z mistrzami olimpijskimi Polacy rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 w tegorocznej edycji Ligi Narod\u00F3w. W ubieg\u0142ym sezonie Bia\u0142o-Czerwoni pokonali Francuz\u00F3w 3:1, co by\u0142o rewan\u017Cem za pora\u017Ck\u0119 na IO w Tokio. Podopieczni Nikoli Grbicia w Nagoi nie wyst\u0105pi\u0105 w najsilniejszym sk\u0142adzie. Wolne dostali zawodnicy Zaksy K\u0119dzierzyn-Ko\u017Ale i Jastrz\u0119bskiego W\u0119gla, kt\u00F3rzy musz\u0105 odpocz\u0105\u0107 po walce w finale PlusLigi i Ligi Mistrz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307576.jpg","",[]],"68849874":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"68849875":["Drugim przeciwnikiem Bia\u0142o-Czerwonych w japo\u0144skiej Nagoi b\u0119dzie Iran. Podczas mecz\u00F3w tych dru\u017Cyn zawsze iskrzy pomi\u0119dzy zawodnikami zar\u00F3wno na boisku, jak i poza nim. W ubieg\u0142ym roku Polacy dwukrotnie pokonali siatkarzy z Bliskiego Wschodu, a raz musieli uzna\u0107 ich wy\u017Cszo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307576.jpg","",[]],"68849876":["W Ottawie zmierz\u0105 si\u0119 dru\u017Cyny, kt\u00F3re tradycyjnie znajduj\u0105 si\u0119 w gronie faworyt\u00F3w Ligi Narod\u00F3w. Mistrzowie \u015Bwiata W\u0142osi maj\u0105 z Amerykanami rachunki do wyr\u00F3wnania. Azzurri przegrali z nimi dwa poprzednie spotkania, jeden towarzyski w ubieg\u0142ym roku i w 2021 w Lidze Nard\u00F3w. W obu meczach nie wygrali nawet seta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213082.jpg","",[]],"68849877":["Na ringu w Warszawie pojawi si\u0119 m.in. Radomir Obru\u015Bniak, kt\u00F3ry b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej. Podczas tych zawod\u00F3w kibice zobacz\u0105 w akcji r\u00F3wnie\u017C Kewina Gibasa. Dziewi\u0119tnastoletni podopieczny Grzegorza Proksy stoczy swoj\u0105 trzeci\u0105 walk\u0119 w zawodowej karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"68849878":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"68849879":["30-letni pi\u0119\u015Bciarz z Radomia, nazywany Polskim Ksi\u0119ciem, podczas gali w warszawskim Torwarze zadebiutuje w kategorii junior ci\u0119\u017Ckiej. Jego rywalem b\u0119dzie do\u015Bwiadczony Ukrainiec, kt\u00F3ry mia\u0142 okazj\u0119 walczy\u0107 o pas federacji WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Opr\u00F3cz nich podczas zawod\u00F3w w stolicy wyst\u0105pi\u0105 m.in. Micha\u0142 Cie\u015Blak i Pawe\u0142 Rumi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"68849880":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307321.jpg","",[]],"68849881":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68849882":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68849883":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentowali si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka\u0142o w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy\u0142 si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi\u0142 te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"68849884":["Odnosz\u0105c zwyci\u0119stwo na Estadio Bala\u00EDdos, Barcelona mo\u017Ce przypiecz\u0119towa\u0107 spadek Celty do ni\u017Cszej klasy rozgrywkowej. B\u0142\u0119kitni z pewno\u015Bci\u0105 postawi\u0105 przyjezdnym trudne warunki i utrudni\u0105 Robertowi Lewandowskiemu wy\u015Brubowanie dorobku strzeleckiego w LaLidze. Na dystansie 37. kolejek RL9 zdoby\u0142 dla Dumy Katalonii 23 gole, co daje mu pewne prowadzenie w wy\u015Bcigu o Trofeo Pichichi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307575.jpg","",[]],"68849885":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"68849886":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68849887":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307321.jpg","",[]],"68849888":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"68849889":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"68849890":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"68849891":["Pierwszej obrony pasa w wadze pi\u00F3rkowej podejmie si\u0119 Kacper Formela, kt\u00F3ry w walce wieczoru zmierzy si\u0119 z Alexandrem Gorshechnikiem. Zawodnik z Ukrainy b\u0119dzie jedynym obcokrajowcem, kt\u00F3ry wyst\u0105pi na gali w Ostr\u00F3dzie. W zesz\u0142ym roku pokona\u0142 on Adriana Zieli\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68849907":["Najlepsi zawodnicy \u015Bwiata konkuruj\u0105 ze sob\u0105 podczas zawod\u00F3w w uje\u017Cd\u017Caniu byk\u00F3w.","","",[]],"68849908":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"68849909":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"68849910":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"68849911":["Przygotowuj\u0105ca si\u0119 do wyst\u0119pu w pierwszym turnieju eliminacyjnym Ligi Narod\u00F3w kadra Polski rozegra dwa spotkania sparingowe z Japo\u0144czykami. Mecz Bia\u0142o-Czerwonych z reprezentacj\u0105 Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni w ramach rozgrywek LN zaplanowany jest na 9 lipca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"68849912":["Pojedynek z Egine Kayange to dla Eweliny P\u0119kalskiej wa\u017Cny etap przygotowa\u0144 do walki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze muszej. Polka i Tanzanka zmierz\u0105 si\u0119 na dystansie dziesi\u0119ciu dwuminutowych rund. Podczas gali w \u017Byrardowie ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. konfrontacja Macieja Kiwiora i Sylwestra Zi\u0119by.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"68849913":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"68849914":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"68849915":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"68849916":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"68849892":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"68849893":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"68849894":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim w najciekawszej walce wieczoru na dystansie o\u015Bmiu rund zmierzyli si\u0119 \u0141ukasz Stanioch i Hadillah Mohoumadi. Do\u015Bwiadczony francuski pi\u0119\u015Bciarz jest dobrze znany polskim kibicom. Przed laty pokona\u0142 bowiem Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego, pretendenta do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"68849895":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"68849896":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"68849897":["Podczas gali w Radomiu w najciekawszej walce wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Piotr Kacprzak i Damian Zorczykowski. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji zdob\u0119dzie mistrzowski pas federacji Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej. Widzowie obejrz\u0105 tak\u017Ce m.in. pojedynek Tymoteusza \"Honey Badgera\" \u0141opaczyka z Kleversonem Sampaio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"68849898":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"68849899":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"68849900":["Muhammad Ali nieca\u0142e dwa miesi\u0105ce po zdobyciu mistrzowskiego pasa WBA stan\u0105\u0142 do jego pierwszej obrony. Pretendentem by\u0142 do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z USA, kt\u00F3ry mia\u0142 na koncie ju\u017C 85 stoczonych pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",[]],"68849901":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153048.jpg","",[]],"68849902":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"68849903":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"68849904":["Przypomnienie najciekawszych moment\u00F3w gali, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 9 czerwca 2018 roku w tr\u00F3jmiejskiej Ergo Arenie. Zwyci\u0119zca pojedynku wieczoru pomi\u0119dzy Karolem Bedorfem a Mariuszem Pudzianowskim m\u00F3g\u0142 ubiega\u0107 si\u0119 o mistrzowski pas KSW w wadze ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"68849905":["Pojedynkiem wieczoru na organizowanej w Legionowie gali b\u0119dzie konfrontacja Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego z Maciejem Miszkinem o pas WBC Baltic w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Pierwszy z nich w grudniu ubieg\u0142ego roku rywalizowa\u0142 z Juergenem Braehmerem o tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata, przegra\u0142 jednak z bardziej do\u015Bwiadczonym Niemiec ju\u017C w pierwszej rundzie. Mimo spektakularnej pora\u017Cki w Oldenburgu, w walce z Miszkinem pochodz\u0105cy z Podlasia pi\u0119\u015Bciarz b\u0119dzie zdecydowanym faworytem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"68849906":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"68849806":["Jak po\u017Cegna\u0107 si\u0119 z kompleksami i pokocha\u0107 siebie
Agata Pu\u015Bcikowska i ks. Piotr Kieniewicz MIC rozmawiaj\u0105 o tym, jak skutecznie pozby\u0107 si\u0119 kompleks\u00F3w i pokocha\u0107 samego siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68849807":["Kim ja jestem?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68849808":["Wypadek na pikniku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"68849809":["Budowniczowie katedr
Epoka \u015Bredniowiecza to nie tylko czasy krucjat. Powstawa\u0142y w\u00F3wczas r\u00F3wnie\u017C pierwsze uniwersytety, a tak\u017Ce katedry, kt\u00F3re wsp\u00F3\u0142cze\u015Bnie uchodz\u0105 za cuda architektury. W\u015Br\u00F3d budowniczych s\u0142ynnych \u015Bredniowiecznych \u015Bwi\u0105ty\u0144 by\u0142a rodzina Pierre'a. Mistrz opowiada, na czym polega wyj\u0105tkowo\u015B\u0107 katedr, kt\u00F3re powsta\u0142y w epoce wiek\u00F3w \u015Brednich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68849810":["Podr\u00F3\u017Ce Marco Polo
W XIII wieku pochodz\u0105cy z Wenecji Marco Polo odby\u0142 d\u0142ug\u0105 podr\u00F3\u017C na Daleki Wsch\u00F3d. Z opisu tej wyprawy Europa dowiedzia\u0142a si\u0119 po raz pierwszy o papierowym pieni\u0105dzu u\u017Cywanym w Chinach, najwi\u0119kszej rzece \u015Bwiata i wielu innych osobliwo\u015Bciach Pa\u0144stwa \u015Arodka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"68849811":["Adamowo-Osiedle to ma\u0142a wie\u015B na \u017Bu\u0142awach. Mieszka tam pi\u0119cioosobowa rodzina - pani Beata oraz pan Ireneusz wraz z trojgiem swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna kilka lat temu uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego straci\u0142 nog\u0119. Z tego powodu nie pracuje zawodowo, lecz zajmuje si\u0119 domem i dzie\u0107mi. Rodzin\u0119 utrzymuje pani Beata, pracuj\u0105c w pobliskiej fabryce. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pomieszczeniu. Ciasnota nie pozwala panu Irkowi porusza\u0107 si\u0119 po domu o kulach, a dzieci nie maj\u0105 gdzie si\u0119 uczy\u0107. Nie ka\u017Cdy ma te\u017C swoje w\u0142asne \u0142\u00F3\u017Cko. W budynku brakuje \u0142azienki, kt\u00F3ra jest najwi\u0119kszym marzeniem rodziny, a dach domu pokrywa szkodliwy eternit. Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje, a Maciek Pertkiewicz i Wiesiek Nowobilski rozpoczynaj\u0105 remont.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243732.jpg","",["JM"]],"68849812":["Szefowa z kana\u0142\u00F3w
Tadzio jest podejrzany o wsp\u00F3\u0142udzia\u0142 w napadzie na bank. Okazuje si\u0119, \u017Ce dow\u00F3d jego niewinno\u015Bci jest w r\u0119kach jego szefowej. Norek prosi Karola o pomoc w przeszukaniu jej gabinetu. Norek z Krawczykiem, przebranym za kobiet\u0119, penetruj\u0105 pomieszczenie. Przeszkadza im w tym nadgorliwa sekretarka prze\u0142o\u017Conej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"68849813":["Prowadz\u0105cy program, podr\u00F3\u017Cnik i spo\u0142ecznik Jan Mela oraz historyk i dominikanin o. \u0141ukasz Popko, udaj\u0105 si\u0119 do za\u0142o\u017Conej ponad 130 lat temu Francuskiej Szko\u0142y Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Znana jako Ecole Biblique uczelnia s\u0142ynie z niecodziennych bada\u0144, wykonywanych z zastosowaniem najnowocze\u015Bniejszych technologii. Korzystaj\u0105c z przeprowadzonych przez jej pracownik\u00F3w analiz opowiadaj\u0105 widzom o ostatnich dniach i godzinach \u017Cycia Jezusa z Nazaretu, pocz\u0105wszy od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy po z\u0142o\u017Cenie Jego cia\u0142a do grobu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257805.jpg","",["AD"]],"68849814":["Bohaterowie programu czuj\u0105 si\u0119, jakby wyp\u0142ywali na wzburzone morze, gdy zg\u0142asza si\u0119 do nich cz\u0142owiek, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C platform\u0119 w kszta\u0142cie pirackiego statku. Pojazd zosta\u0142 skonstruowany z my\u015Bl\u0105 o wielkich ulicznych paradach. Nast\u0119pnie klientka lombardu przynosi kurtk\u0119, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do pilota bombowca z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej, oraz dziennik lot\u00F3w. Wynika z niego, \u017Ce lotnik bra\u0142 udzia\u0142 w 29 misjach, z l\u0105dowaniem w Normandii w\u0142\u0105cznie. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zabytkowy osiemnastowieczny w\u00F3zek z pancern\u0105 skrzyni\u0105, w kt\u00F3rej podr\u00F3\u017Cni chronili sw\u00F3j dobytek przed z\u0142odziejami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",["N"]],"68849815":["B\u0142ogos\u0142awiona wina - jak ze z\u0142a B\u00F3g wyprowadza dobro
Gospodarze odcinka, Katarzyna Supe\u0142-Zaboklicka i ks. prof. Witold Kawecki CSsR, rozmawiaj\u0105 na temat tego, czym jest b\u0142ogos\u0142awiona wina, czyli jak to si\u0119 dzieje, \u017Ce ze z\u0142ych wydarze\u0144 B\u00F3g potrafi wyci\u0105gn\u0105\u0107 dobro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68849816":["Cuda eucharystyczne - co o nich wiemy
Mateusz Dzieduszycki i ks. Piotr Kieniewicz MIC rozmawiaj\u0105 o cudach eucharystycznych. T\u0142umacz\u0105, czym s\u0105, co o nich m\u00F3wi nauczanie Ko\u015Bcio\u0142a i jakie maj\u0105 znaczenie dla chrze\u015Bcijan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"68849817":["D\u0142ugo\u015B\u0107 smyczy
Kuba, kt\u00F3ry wkr\u00F3tce po raz pierwszy zostanie ojcem, i \u015Bwie\u017Co upieczony m\u0105\u017C, Micha\u0142, zaczynaj\u0105 zastanawia\u0107 si\u0119 nad powa\u017Cnymi zmianami, jaki zasz\u0142y w ich \u017Cyciu. Kuba jest wyra\u017Anie przygn\u0119biony. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, a tym bardziej ojcostwo, to nie tylko kamienie milowe w \u017Cyciu m\u0119\u017Cczyzny, ale te\u017C wyra\u017Any sygna\u0142 ko\u0144ca m\u0142odo\u015Bci i beztroskiej egzystencji bez zobowi\u0105za\u0144. Micha\u0142 przekonuje go jednak, \u017Ce to oni sami decyduj\u0105, gdzie ko\u0144czy si\u0119 ich wolno\u015B\u0107. Postanawiaj\u0105 udowodni\u0107 to swoim \u017Conom. Wywo\u0142uje to powa\u017Cny rodzinny kryzys - awantura i podw\u00F3jny rozw\u00F3d wisz\u0105 w powietrzu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"68849818":["Rozbitkowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"68849819":["Olbrzymy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"68849820":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"68849821":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"68849822":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 odrzutowy samolot szkoleniowy L-39 Albatros produkcji czechos\u0142owackiej. W czasach zimnej wojny na tym modelu szkolili si\u0119 piloci ze Zwi\u0105zku Radzieckiego, Czechos\u0142owacji i innych kraj\u00F3w Uk\u0142adu Warszawskiego. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kij i r\u0119kawica z autografem s\u0142ynnego bejsbolisty Babe'a Rutha. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zestaw zabytkowych dziewi\u0119tnastowiecznych bombek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",["N"]],"68849823":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu podobizn\u0119 prezydenta Abrahama Lincolna z jego podpisem. Rick ma jednak pewne w\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci autografu. Nast\u0119pnie bohaterowie programu wyceniaj\u0105 armat\u0119 z prze\u0142omu XIX i XX wieku, kt\u00F3rej u\u017Cywano do salw honorowych na cze\u015B\u0107 weteran\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Corey i jego dziadek ogl\u0105daj\u0105 sfatygowan\u0105 mandolin\u0119 z lat czterdziestych ubieg\u0142ego wieku. Przekonamy si\u0119, czy zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 instrument.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",["N"]],"68849824":["Re\u017C.: Michael Pressman.
Doktor Webber dowiaduje si\u0119, \u017Ce od czasu strzelaniny Alex ma l\u0119ki zwi\u0105zane z je\u017Cd\u017Ceniem wind\u0105. R\u00F3wnie\u017C Cristinie musi zwalczy\u0107 traum\u0119, by powr\u00F3ci\u0107 na sal\u0119 operacyjn\u0105. Po incydencie w trakcie zabiegu psychiatra radzi, by zarz\u0105d szpitala przydzieli\u0142 lekarce mniej stresuj\u0105ce zaj\u0119cie. Derek sprzeciwia si\u0119 zawodowej degradacji i grozi odej\u015Bciem z pracy. Niespodziewanie odwiedza jego m\u0142odsza siostra Amelia. Rodze\u0144stwu wreszcie udaje si\u0119 doj\u015B\u0107 do porozumienia w kilku spornych kwestiach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243035.jpg","",["N"]],"68849825":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Lekarze ze szpitala Seattle Grace rywalizuj\u0105 o milionow\u0105 nadwy\u017Ck\u0119 bud\u017Cetow\u0105 na badania. Szefowie r\u00F3\u017Cnych specjalizacji musz\u0105 jak najlepiej zaprezentowa\u0107 si\u0119 przed dyrektorem Webberem, do kt\u00F3rego nale\u017Cy ostateczna decyzja w sprawie przyznania pieni\u0119dzy. Tymczasem los pacjent\u00F3w spoczywa w r\u0119kach rezydent\u00F3w, kt\u00F3rzy przez jeden dzie\u0144 musz\u0105 samodzielnie decydowa\u0107 o ich leczeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243035.jpg","",["N"]],"68849826":["Re\u017C.: Andrew Hyatt.
Niegdy\u015B zaci\u0119ty przeciwnik Chrystusa, p\u00F3\u017Aniej za\u015B jego oddany przyjaciel i jeden z najwa\u017Cniejszych aposto\u0142\u00F3w - Pawe\u0142 (James Faulkner) sp\u0119dza swoje ostatnie dni w mrocznej celi w oczekiwaniu na egzekucj\u0119. Skaza\u0144cowi przygl\u0105da si\u0119 prefekt wi\u0119zienny Mauritius (Olivier Martinez), kt\u00F3ry nie potrafi zrozumie\u0107, dlaczego Neron uwa\u017Ca tego niepozornego m\u0119drca za zagro\u017Cenie. Tymczasem przyjaciel Paw\u0142a, \u0141ukasz, wyrusza do Rzymu, ryzykuj\u0105c \u017Cycie, aby dotrzyma\u0107 mu towarzystwa w tym trudnym okresie. Kiedy przybywa na miejsce, aposto\u0142 postanawia stworzy\u0107 z nim dzie\u0142o, kt\u00F3re opowie o pocz\u0105tkach chrze\u015Bcija\u0144stwa. Film zosta\u0142 nakr\u0119cony na Malcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304384.jpg","",[]],"68849827":["Re\u017C.: Rob Corn.
Doktor Perkins ocenia stan psychiczny cz\u0142onk\u00F3w personelu, dla kt\u00F3rych niedawna strzelanina by\u0142a du\u017Cym wstrz\u0105sem. Meredith nie otrzymuje zgody na operowanie. Kobieta cierpi w milczeniu, nie m\u00F3wi m\u0119\u017Cowi, \u017Ce wtedy poroni\u0142a. Derek rezygnuje z posady szefa na rzecz Richarda, gdy\u017C kariera straci\u0142a dla niego sens. Cristina przygotowuje si\u0119 do \u015Blubu z Owenem. Z kolei Miranda i Ben rozstaj\u0105 si\u0119. Kobieta wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pozbiera\u0107 si\u0119 po prze\u017Cytej traumie. Alex zrywa z Lexie. W jego piersi wci\u0105\u017C tkwi pocisk. M\u0119\u017Cczyzna wykorzystuje to, by budzi\u0107 zainteresowanie p\u0142ci przeciwnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243035.jpg","",[]],"68849828":["Re\u017C.: Tom Verica.
Po wielu tygodniach Meredith wyznaje Derekowi, \u017Ce poroni\u0142a. Pomaga jej to w osi\u0105gni\u0119ciu r\u00F3wnowagi, dzi\u0119ki czemu jest gotowa wr\u00F3ci\u0107 do swoich chirurgicznych obowi\u0105zk\u00F3w. Cristina do\u015Bwiadcza silnego stresu podczas zabiegu na sali operacyjnej. Bailey zapowiada Alexowi, \u017Ce nie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 uczestniczy\u0107 w operacjach, je\u015Bli nie podda si\u0119 zabiegowi usuni\u0119cia kuli, kt\u00F3ra utkwi\u0142a w jego piersi podczas strzelaniny w szpitalu. W tym czasie na ostry dy\u017Cur trafia ca\u0142a dru\u017Cyna futbolowa. Siedmiu zawodnik\u00F3w oraz ich trenerka zostali na boisku w trakcie meczu pora\u017Ceni piorunem. Jeden z poszkodowanych zaczyna odczuwa\u0107 przemo\u017Cne pragnienie po\u015Blubienia pi\u0119knej dziewczyny, kt\u00F3rej dot\u0105d ba\u0142 si\u0119 wyzna\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243035.jpg","",[]],"68849829":["Prowadz\u0105ca poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 dyni\u0119 pi\u017Cmow\u0105. Upiecze j\u0105 w piekarniku \u00AD\u00AD\u00AD- wedle receptury na szwedzkie ziemniaki Hasselback, i poda z g\u0119stym sosem ugotowanym na \u017Curawinie. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje chorwacki kotlet z Zagrzebia, kt\u00F3ry przypomina troch\u0119 \u015Bl\u0105sk\u0105 rolad\u0119. Nauczy te\u017C widz\u00F3w, jak zakisi\u0107 korze\u0144 i natk\u0119 pietruszki. Na deser natomiast b\u0119d\u0105 babeczki jogurtowo-cytrynowe, udekorowane lukrem i plastrami cytryny w karmelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"68849830":["Renata \u015Aliwi\u0144ska uprawia lekkoatletyk\u0119. Marcin Grabi\u0144ski nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez biegania. Uko\u0144czy\u0142 ju\u017C w \u017Cyciu wiele maraton\u00F3w, dzi\u0119ki czemu uda\u0142o mu si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie i reprezentowa\u0107 kraj w tej dyscyplinie. Wielu ludzi mog\u0142oby si\u0119 od niego uczy\u0107 determinacji i czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"68849831":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"68849832":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68849833":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68849834":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"68849835":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"68849393":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849394":["Kamienica pani Julii
Antek m\u00F3wi Basi, \u017Ce za\u0142atwi\u0142 jej posad\u0119 w \"London Daily\". Tymczasem Adam dowiaduje si\u0119 o morderstwie w\u0142a\u015Bcicielki starej kamienicy, o kt\u00F3rej kiedy\u015B pisa\u0142 artyku\u0142. Kobieta zgin\u0119\u0142a tu\u017C po sprzeda\u017Cy nieruchomo\u015Bci. Z domu ofiary znikn\u0119\u0142a bi\u017Cuteria, cenny obraz i pieni\u0105dze. Dora ustala, \u017Ce budynek zosta\u0142 w ci\u0105gu tygodnia sprzedana dwa razy. Marek zg\u0142\u0119bia mechanizm dzia\u0142ania oszust\u00F3w. Niebawem udaje si\u0119 zebra\u0107 dowody obci\u0105\u017Caj\u0105ce Krystiana Sawickiego i kancelari\u0119 notarialn\u0105. Wieczorem Ba\u015Bka postanawia zadzwoni\u0107 do Londynu, by pozna\u0107 warunki swojej nowej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"68849395":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849396":["Browar, protezy, klocki hamulcowe
Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 przebiegowi eksperymentu, kt\u00F3rego celem jest ustalenie sposobu, w jaki konsumenci s\u0105 omamiani przez koncerny spo\u017Cywcze. Widzowie uzyskaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C odpowied\u017A na nades\u0142ane pytania, kt\u00F3re ich nurtuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"68849397":["Walek przyje\u017Cd\u017Ca do Plutycz, by pomalowa\u0107 bram\u0119. Andrzej podejmuje temat nowego domu. W Laszkach Emilia i Karol musz\u0105 zatroszczy\u0107 si\u0119 o byd\u0142o, kt\u00F3re trzeba przep\u0119dzi\u0107 z pastwisk do ob\u00F3r w zwi\u0105zku z nadchodz\u0105cym zimnym okresem. Strzyg\u0105 r\u00F3wnie\u017C owce. W Pokaniewie Tomek sprawdza, jak dzia\u0142a nowy traktor. Wraz z bratem zbiera te\u017C kukurydz\u0119 i poszatkowan\u0105 zrzuca do silos\u00F3w. Monika ze swoj\u0105 mam\u0105 tymczasem robi obiad. Jak si\u0119 okazuje, nie zawsze potrafi\u0142a dobrze gotowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68849398":["Tematem odcinka jest przygotowywanie si\u0119 zwierz\u0105t do nadchodz\u0105cej zimy - cz\u0119\u015B\u0107 z nich zapada w sen zimowy, niekt\u00F3re radzi\u0107 musz\u0105 sobie inaczej - oraz testowanie sprz\u0119tu przez turyst\u00F3w z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czekaj\u0105cych na sezon narciarski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304733.jpg","",[]],"68849399":["Tw\u00F3rcy serii w tym odcinku przyjrz\u0105 si\u0119 pe\u0142nym opuszczonych budynk\u00F3w wymar\u0142ym obszarom miejskim, kt\u00F3re skrywaj\u0105 wiele nierozwi\u0105zanych do tej pory tajemnic i pyta\u0144, na kt\u00F3re nikt nie zna odpowiedzi. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, dlaczego zrujnowana baza lotnicza z czas\u00F3w zimnej wojny zosta\u0142a stref\u0105 zakazan\u0105 i w jaki spos\u00F3b ma\u0142a japo\u0144ska wyspa g\u00F3rnicza Hashima sta\u0142a si\u0119 najbardziej przeludnionym miejscem na \u015Bwiecie. Eksperci opowiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C o stworzonym przez nazist\u00F3w ogromnym o\u015Brodku kontroli umys\u0142u w kurorcie wypoczynkowym oraz o Prypeci na Ukrainie, gdzie czas zatrzyma\u0142 si\u0119 po katastrofie w Czarnobylu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304053.jpg","",[]],"68849400":["Wielu ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie twierdzi, \u017Ce uprowadzili ich obcy. Du\u017Ca liczba tego typu doniesie\u0144 sugeruje, \u017Ce nale\u017Cy powa\u017Cnie potraktowa\u0107 te opowie\u015Bci. Eksperci zajmuj\u0105cy si\u0119 paleoastronautyk\u0105 uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce porwania dokonywane przez kosmit\u00F3w zdarzaj\u0105 si\u0119 od tysi\u0119cy lat. Zastanawiaj\u0105ce jest jednak to, \u017Ce notuje si\u0119 wzrost wyst\u0119powania tego typu incydent\u00F3w. Specjali\u015Bci z r\u00F3\u017Cnych dziedzin pos\u0142uguj\u0105 si\u0119 nowoczesnymi narz\u0119dziami psychologicznymi i kryminalistycznymi, aby zweryfikowa\u0107 relacje ofiar. Autorzy programu dociekaj\u0105, jaki cel mia\u0142by przy\u015Bwieca\u0107 obcym porywaj\u0105cym ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"68849401":["Tym razem Giorgio A. Tsoukalos i David Hatcher Childress, ameryka\u0144ski pisarz i wydawca, wybieraj\u0105 si\u0119 na strze\u017Cony przez kamienne giganty odleg\u0142y l\u0105d na Pacyfiku. Europejczycy odkryli Wysp\u0119 Wielkanocn\u0105 w XVIII wieku, ale dot\u0105d niewiele wiemy o ludziach, kt\u00F3rzy tu kiedy\u015B \u017Cyli, i ich pochodzeniu. Najbardziej tajemnicze jest jednak 887 pos\u0105g\u00F3w moai. Wykute w tufie wulkanicznym rze\u017Aby wa\u017C\u0105 po kilkadziesi\u0105t ton, a najwy\u017Csza z nich ma ponad 9 metr\u00F3w. Znakomita wi\u0119kszo\u015B\u0107 moai spogl\u0105da w g\u0142\u0105b wyspy, tylko siedem z nich odwr\u00F3conych jest w stron\u0119 morza. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te siedem pos\u0105g\u00F3w mia\u0142o upami\u0119tnia\u0107 aktywno\u015B\u0107 obcych na Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"68849402":["Bruce przyjmuje zlecenie od najwi\u0119kszego w Europie muzeum czo\u0142g\u00F3w. Ekspert ma uzupe\u0142ni\u0107 kolekcj\u0119 o wyj\u0105tkowo trudny do zdobycia eksponat - Panzerkampfwagen I. Jego zakup jest praktycznie niemo\u017Cliwy, gdy\u017C jedynie trzyna\u015Bcie egzemplarzy przetrwa\u0142o wojn\u0119. Zbudowanie takiego wozu bojowego wymaga skompletowania tysi\u0119cy oryginalnych cz\u0119\u015Bci. Crompton jedzie do Czech, gdzie znajdowa\u0142y si\u0119 niemieckie fabryki, w kt\u00F3rych wytwarzano te czo\u0142gi. Dzielni S\u0142owianie, zmuszani do pracy przymusowej, sabotowali produkcj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170150.jpg","",[]],"68849403":["Trwa ostatni tydzie\u0144 sezonu. Ekipa Dust Devils nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce by\u0142 to dla niej fatalny czas. Jake i Mike odchodz\u0105 z zespo\u0142u, a wyciek toksycznego cyjanku nara\u017Ca syna Paula na ogromne niebezpiecze\u0144stwo. Tymczasem Shane i Russell walcz\u0105 z upa\u0142em i silnym wiatrem. Pr\u00F3buj\u0105c za wszelk\u0105 cen\u0119 osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel i dotrze\u0107 zwyci\u0119sko do mety, wzywaj\u0105 na pomoc swoj\u0105 rodzin\u0119. Cz\u0142onkowie Poseidon Crew odkrywaj\u0105 w Victorii ogromny samorodek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"68849404":["Notowanie dziesi\u0119ciu najlepszych i najciekawszych znalezisk ostatnich pi\u0119ciu sezon\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 najdziwniejsze i najtrudniejsze prace wykopaliskowe, a tak\u017Ce wzloty, jak i upadki ekip poszukiwaczy z\u0142ota, kt\u00F3rzy nie osiadaj\u0105 na laurach i d\u0105\u017C\u0105 do odnalezienia coraz to wi\u0119kszych z\u0142\u00F3\u017C cennego kruszcu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2307995.jpg","",[]],"68849405":["W tym odcinku widzowie odkryj\u0105, w jaki spos\u00F3b urz\u0105dzenie do walki z niechcianymi owadami pomaga w przygotowaniu przepysznej, kremowej zupy. Kamery odwiedz\u0105 te\u017C fabryk\u0119, gdzie ka\u017Cdej minuty z ta\u015Bmy schodzi dwie\u015Bcie czterdzie\u015Bci puszek bitej \u015Bmietany w sprayu. Opr\u00F3cz tego tw\u00F3rcy programu wyt\u0142umacz\u0105, dlaczego pr\u00F3\u017Cnia jest kluczowym elementem w produkcji lizak\u00F3w oraz co maj\u0105 ze sob\u0105 wsp\u00F3lnego bele papieru i krabowe paluszki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205197.jpg","",[]],"68849406":["Nowy uczestnik staje si\u0119 posiadaczem magazynu, kt\u00F3rego wn\u0119trza skrywaj\u0105 wiele cennych przedmiot\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna rzuca innym prawdziwe wyzwanie. Tymczasem Barry znajduje kufer, a Herb i Mike natrafiaj\u0105 na saturator.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"68849407":["W Costa Mesa do uczestnik\u00F3w programu do\u0142\u0105czaj\u0105 nowi kupuj\u0105cy. Sytuacja staje si\u0119 napi\u0119ta, kiedy Darrell zaczyna broni\u0107 swojego terytorium. Ivy Calvin znajduje co\u015B, czego jeszcze nigdy nie widzia\u0142. P\u00F3\u0142ki w sklepie Jarroda i Brandi \u015Bwiec\u0105 pustkami, wi\u0119c ma\u0142\u017Conkom zale\u017Cy na wygranej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"68849408":["Wszyscy jad\u0105 do malowniczej miejscowo\u015Bci Laguna Niguel. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 na kilka ciekawych okaz\u00F3w, a Jarrod stara si\u0119 zdoby\u0107 mistrzostwo. Bracia Harris ruszaj\u0105 poszukiwania gwiazdy w hollywoodzkiej Alei S\u0142aw. Cho\u0107 startuje z ostatniej pozycji, Ivy Calvin pr\u00F3buje dogoni\u0107 pozosta\u0142ych kupuj\u0105cych. Barry ma nadziej\u0119 na du\u017Ce zyski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"68849409":["Do lombardu Harrison\u00F3w trafia koszulka z autografem Dana Foutsa, zawodnika NFL, kt\u00F3ry gra\u0142 na pozycji rozgrywaj\u0105cego San Diego Chargers. W sklepie zjawia si\u0119 tak\u017Ce Gay Blackstone, wdowa po znanym magiku. Sprzedaje znikaj\u0105c\u0105 klatk\u0119 dla ptak\u00F3w ze s\u0142ynnego numeru wykonywanego przez jej m\u0119\u017Ca i jego ojca, Harry'ego Blackstone'a Seniora, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C by\u0142 popularnym iluzjonist\u0105. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee namawiaj\u0105 Ricka, \u017Ceby do\u0142\u0105czy\u0142 do nich w rozgrywkach ligi Fantasy Football.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303166.jpg","",[]],"68849410":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafiaj\u0105 \u0142uski z ostatniego skoku dokonanego przez gangu Johna Dillingera. Nies\u0142awny przest\u0119pca napada\u0142 na banki w czasach wielkiego kryzysu. Przekonamy si\u0119, czy Rick kupi pami\u0105tk\u0119 po bandycie. Nast\u0119pnie Corey i jego ojciec maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 zabytkowy rower z silnikiem schwinn whizzer z 1947 roku. P\u00F3\u017Aniej Chumlee wraca do czas\u00F3w dzieci\u0144stwa, gdy klient przynosi do sklepu rozci\u0105gliw\u0105 lalk\u0119 w kszta\u0142cie umi\u0119\u015Bnionego blondyna, zwanego Stretchem Armstrongiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303166.jpg","",[]],"68849411":["Eksperci tym razem wyja\u015Bni\u0105, jak zsuwaj\u0105ce si\u0119 wzg\u00F3rze w Peak District i wydmy w Kalifornii sprawi\u0142y, \u017Ce zamkni\u0119to dwie drogi. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, dlaczego w 2003 roku zamkni\u0119to drog\u0119, z kt\u00F3rej korzysta\u0142a jeszcze francuska partyzantka i czemu jedna z najwi\u0119kszych atrakcji turystycznych Francji jest obecnie zbyt niebezpieczna, by j\u0105 odwiedza\u0107. Nie zabraknie te\u017C fascynuj\u0105cej opowie\u015Bci o tym, jak pewien ameryka\u0144ski biznesmen wygra\u0142 zak\u0142ad, buduj\u0105c na pustyni drog\u0119 wy\u0142\u0105cznie z drewna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304053.jpg","",[]],"68849412":["Micha\u0142 i Natalia, gospodarze z Haciek, chc\u0105 wiedzie\u0107, jak sprawdza si\u0119 ich nowa talerz\u00F3wka. Jak tylko si\u0119 pojawia, rolnik od razu przyst\u0119puje do dzia\u0142ania. Gienio i Andrzej buduj\u0105 przy wsparciu znajomego ze Strabli nowe ogrodzenie. Musz\u0105 te\u017C wykona\u0107 swoje codzienne obowi\u0105zki. Ma\u0107ka odwiedza s\u0105siad Kuba. Panowie zaplanowali wsp\u00F3lne \u015Bcinanie suszek w lesie oraz karmienie byd\u0142a. Gospodarze bardzo ceni\u0105 wzajemn\u0105 pomoc. Po wykonanej pracy Maciek pomaga Kubie w naprawie dachu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2304735.jpg","",[]],"68849413":["Tatrza\u0144skie trasy turystyczne charakteryzuj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142\u0105 z\u0142o\u017Cono\u015Bci\u0105, s\u0105 r\u00F3wnie\u017C bardzo rozleg\u0142e. Za ich utrzymanie w dobrym stanie odpowiadaj\u0105 przede wszystkim pracownicy TPN. W tym odcinku Grzegorz Bryniarski i Wojciech Roj musz\u0105 obejrze\u0107 m.in. stuletni most mieszcz\u0105cy si\u0119 przy Wodogrzmotach Mickiewicza. Marcin Chotarski oczyszcza tymczasem szlak zarastany przez kos\u00F3wki. Z\u0142a dro\u017Cno\u015B\u0107 trasy sk\u0142ania turyst\u00F3w do rozdeptywania poboczy. Tw\u00F3rcy serii poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C przygotowania do z\u0142o\u017Conej operacji remontu zniszczonych \u015Bcie\u017Cek w odleg\u0142ym miejscu Tatr.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"68849414":["Tw\u00F3rcy serii poszukuj\u0105 \u015Blad\u00F3w kosmit\u00F3w na Ziemi, kt\u00F3re zostawiali przez ostatnie 75 milion\u00F3w lat: od epoki dinozaur\u00F3w, przez staro\u017Cytny Egipt, po wsp\u00F3\u0142czesn\u0105 Ameryk\u0119. Zbadaj\u0105 dokumenty historyczne i dzie\u0142a sztuki sugeruj\u0105ce spotkania z pozaziemsk\u0105 cywilizacj\u0105, a tak\u017Ce wsp\u00F3\u0142czesne doniesienia o obserwacjach tajemniczych obiekt\u00F3w na niebie. Spr\u00F3buj\u0105 potwierdzi\u0107 wiarygodno\u015B\u0107 tych \u017Ar\u00F3de\u0142 i zbadaj\u0105 ich wp\u0142yw na nasz \u015Bwiat, szczeg\u00F3lnie na rozw\u00F3j techniki. Pierwszy odcinek nowej serii po\u015Bwi\u0119cony b\u0119dzie humanoidalnym robotom, kt\u00F3re w 21 wieku zajmuj\u0105 umys\u0142y badaczy. Coraz wi\u0119cej dziedzin nauki jest przez nie zdominowane. Zdalnie sterowane maszyny ju\u017C teraz przeprowadzaj\u0105 operacje i uczestnicz\u0105 w misjach kosmicznych. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy obsesja tworzenia sztucznej inteligencji wskazuje drog\u0119 ku przysz\u0142o\u015Bci cywilizacji czy raczej odsy\u0142a nas do jej przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183013.jpg","",[]],"68849415":["Bruce Crompton wraz ze swoim zespo\u0142em robi\u0105 przegl\u0105d najbardziej imponuj\u0105cych i post\u0119powych mundur\u00F3w, kt\u00F3re noszono w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 w zdobywaniu przewagi nad wrogiem maj\u0105 odpowiedni ubi\u00F3r oraz ekwipunek \u017Co\u0142nierzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191543.jpg","",[]],"68849416":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68849417":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"68849418":["W Plutyczach trwa sadzenie ziemniak\u00F3w. Andrzej, Gienek i Jastrz\u0105b przygotowuj\u0105 sadzeniaki. Poniewa\u017C Andrzej nie zabezpieczy\u0142 bunkra, cz\u0119\u015B\u0107 przechowywanych tam ziemniak\u00F3w zamok\u0142a. Rolnicy planuj\u0105 sadzi\u0107 na pr\u00F3b\u0119 przyniesione przez siostr\u0119 Andrzeja ziemniaki z Ugandy, kt\u00F3re s\u0105 fioletowe po przekrojeniu. W Bronowie Jarek w asy\u015Bcie Agnieszki i te\u015Bcia osadza now\u0105 os\u0142on\u0119 komina na dachu. Poprzednia uleg\u0142a zniszczeniu w wyniku wichury. Musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 te\u017C wywiezieniem obornika na pole pod kukurydz\u0119. W tej pracy Jarkowi pomog\u0105 s\u0105siedzi z wioski. W Laszkach Emilka nastawia g\u0119sie jaja w zakupionym niedawno inkubatorze. P\u00F3\u017Aniej rolniczka wraz z matk\u0105 i Karolem ogradza plantacj\u0119 porzeczek na polu, kt\u00F3re dzier\u017Cawi pod pastwisko dla kr\u00F3w. Na koniec musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 oczyszczeniem klatki z m\u0142odymi kacz\u0119tami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68849419":["W Plutyczach Andrzejowi udaje si\u0119 przezwyci\u0119\u017Cy\u0107 najwi\u0119kszy l\u0119k. M\u0119\u017Cczyzna jedzie do Bielska Podlaskiego i zostaje honorowym krwiodawc\u0105. Przemek, zi\u0119\u0107 Gienka, z pomoc\u0105 te\u015Bcia, swoich dzieci i Jastrz\u0119bia uk\u0142ada chodnik prowadz\u0105cy do domu. Andrzej rozdaje dzieciom czekolad\u0119, kt\u00F3r\u0105 otrzyma\u0142 po oddaniu krwi. W Borowskich Ciborach Agnieszka przebiera ziemniaki do sadzenia. Bogdan wspomagany przez dzieci przypina konia do nowej bryczki. P\u00F3\u017Aniej sprawdza na \u0142\u0105ce star\u0105 ambon\u0119 dla my\u015Bliwych. Poniewa\u017C konstrukcja si\u0119 trzyma, postanawia jej nie \u015Bcina\u0107. W drodze powrotnej tnie i zabiera zwalone drzewo. W Ciemnoszyjach Justyna przygotowuje ziarno kukurydzy na siew. Zaprawia je chili, by zabezpieczy\u0107 je przed dzikami. W tym czasie \u0141ukasz wraz z synem ko\u0144cz\u0105 przygotowywa\u0107 pole pod wysiewanie. Po sko\u0144czonym sianiu Justyna wraz z pomocnikiem Dawidem rozpina na kukurydzianych polach kolorowe sznurki, kt\u00F3re maj\u0105 odstrasza\u0107 \u017Curawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68849420":["Stra\u017Cacy z OSP Swarz\u0119dz otrzymuj\u0105 wezwanie do po\u017Caru opuszczonych pomieszcze\u0144 magazynowo-biurowych. W akcji bierze udzia\u0142 jeden zesp\u00F3\u0142, dowodzony przez Piotra Skrzypczaka. Efektywne zako\u0144czenie akcji uniemo\u017Cliwia silny mr\u00F3z. Problemem staje si\u0119 pobieranie wody z hydrantowej sieci podziemnej. Na dodatek zaczynaj\u0105 zamarza\u0107 automaty oddechowe u\u0142atwiaj\u0105ce poruszanie si\u0119 podczas akcji. Wkr\u00F3tce z powodu bardzo wysokiej temperatury pochyla si\u0119 jedna ze \u015Bcian budynku. Ca\u0142a akcja trwa ponad 3 godziny. Tymczasem stra\u017Cacy z OSP O\u017Car\u00F3w Mazowiecki trwaj\u0105 w gotowo\u015Bci, by pomaga\u0107 kierowcom zaskoczonym atakiem zimy. W wyniku pot\u0119\u017Cnej \u015Bnie\u017Cycy dochodzi do zderzenia trzech aut, z kt\u00F3rych jedno wpada do rowu. Chc\u0105c jak najszybciej odblokowa\u0107 ulic\u0119, stra\u017Cacy przejmuj\u0105 rol\u0119 pomocy drogowej. Na szcz\u0119\u015Bcie obywa si\u0119 bez poszkodowanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"68849421":["Pancerny \u015Blad II wojny \u015Bwiatowej
Kiler, Mario i Prospektor odwiedzaj\u0105 Muzeum Or\u0142a Bia\u0142ego w Skar\u017Cysku-Kamiennej. Pracownicy plac\u00F3wki otrzymali bowiem od rolnika mieszkaj\u0105cego w okolicznej wsi zdj\u0119cie fragmentu g\u0105sienicy pojazdu opancerzonego, wykopanego na polu. Wydaje si\u0119, i\u017C jest to pozosta\u0142o\u015B\u0107 po samochodzie pancernym typu RSO lub SDKFz. Po otrzymaniu zgody na rozpocz\u0119cie poszukiwa\u0144 Mario i jego koledzy udaj\u0105 si\u0119 na wskazane pole. Tam, po pokonaniu wielu trudno\u015Bci, wyci\u0105gaj\u0105 z ziemi ko\u0142o, kt\u00F3re prawdopodobnie pochodzi z innego jeszcze pojazdu - ameryka\u0144skiego half trucka. Ostatecznie ci\u0119\u017Cki sprz\u0119t wykopuje liczne fragmenty podwozia i nadwozia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"68849422":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68849423":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"68849424":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849425":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849426":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849427":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68849428":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68849429":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849430":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849431":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"68849432":["Ruletka
W wynajmowanym przez studentki domu padaj\u0105 strza\u0142y. Dziewczyny relacjonuj\u0105, \u017Ce zosta\u0142y napadni\u0119te, ale nikomu nic si\u0119 nie sta\u0142o. Technik policyjny Jan W\u00F3jcik znajduje jednak \u015Blady morderstwa... Adwokat kontaktuje si\u0119 z Olgierdem i donosi, \u017Ce ma informacje mog\u0105ce pom\u00F3c w jednym ze \u015Bledztw. Okazuje si\u0119, \u017Ce intencje m\u0119\u017Cczyzny nie s\u0105 czyste.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"68849433":["Fotografka
Dorota zg\u0142asza na policj\u0119 znikni\u0119cie osiemnastoletniej c\u00F3rki Sary . Dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a na noc do domu i nie ma z ni\u0105 kontaktu. Ostatnie logowanie jej telefonu zarejestrowano wieczorem w lesie, gdzie mia\u0142a zaplanowan\u0105 sesj\u0119 zdj\u0119ciow\u0105. Sara amatorsko zajmowa\u0142a si\u0119 fotografi\u0105. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 od matki, \u017Ce zaginiona niedawno zerwa\u0142a z ch\u0142opakiem Kajetanem. On jednak utrzymuje, \u017Ce od czasu rozstania nie mia\u0142 z ni\u0105 kontaktu. Rzuca jednak podejrzenia na ojca by\u0142ej dziewczyny Ryszarda. Utrzymuje, \u017Ce jej rodzic dopuszcza\u0142 si\u0119 molestowania seksualnego. Ryszard trafia na przes\u0142uchanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68849434":["Zaprosili dziewczyn\u0119 na wiecz\u00F3r kawalerski, a ona zadzwoni\u0142a po koleg\u00F3w \/ Wypadek na torze gokardowym
Podczas wieczoru kawalerskiego Wojtka koledzy zapraszaj\u0105 do jego domu tancerk\u0119. Nie wiedz\u0105, \u017Ce jest ona wsp\u00F3lniczk\u0105 z\u0142odziei. Aneta podaje uczestnikom pigu\u0142k\u0119 gwa\u0142tu. Gdy wszyscy zasypiaj\u0105, wpuszcza swoich kompan\u00F3w, kt\u00F3rzy wynosz\u0105 z mieszkania cenne rzeczy. Po wszystkim kobieta wsiada z nimi do samochodu, ale przypomina sobie, \u017Ce zostawi\u0142a torebk\u0119 z napiwkami. Wraca i widzi, \u017Ce Wojtek dosta\u0142 ataku drgawek i dusi si\u0119 wymiocinami. Postanawia mimo wszystko zadzwoni\u0107 pod 112. Szymon zaprasza swoich przyjaci\u00F3\u0142 na tor gokartowy, gdzie pracuje. W czasie wy\u015Bcigu dochodzi do wypadku. Wystraszona m\u0142odzie\u017C dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","",[]],"68849435":["Buszkrafterowicz ugryziony przez nietoperza \/ M\u0142oda dziennikarka daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na suplement, wsiada za k\u00F3\u0142ko i powoduje wypadek
Czterech w\u0119drowc\u00F3w zwiedza opuszczony budynek. Zostaj\u0105 obrzuceni przez bezdomnego pustymi butelkami, kt\u00F3re p\u0142osz\u0105 nietoperza. Zwierz\u0119 gryzie jednego z m\u0119\u017Cczyzn. Drobny wypadek mo\u017Ce zako\u0144czy\u0107 si\u0119 \u015Bmierci\u0105 poszkodowanego. 28-letnia Agnieszka nie wie, \u017Ce suplement polecony przez kole\u017Cank\u0119 to \u015Brodek odurzaj\u0105cy. Za\u017Cywa go i wsiada do samochodu, powoduj\u0105c wypadek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","",[]],"68849436":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"68849437":["Porzucone nadzieje
Kontrowersyjna dziennikarka \u015Bledcza zostaje ostrzelana i cudem uchodzi z \u017Cyciem. Kuba i Natalia szukaj\u0105 sprawcy, ale okazuje si\u0119, \u017Ce reporterka mia\u0142a wielu wrog\u00F3w. W ostatnich artyku\u0142ach porusza\u0142a temat polityczno-biznesowego uk\u0142adu. Natalia ukrywa przed Kub\u0105, \u017Ce spotyka si\u0119 z \u0141ukaszem. Dzia\u0142ania kobiety mog\u0105 tylko pogorszy\u0107 jej sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"68849438":["Fotografka
Dorota zg\u0142asza na policj\u0119 znikni\u0119cie osiemnastoletniej c\u00F3rki Sary . Dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a na noc do domu i nie ma z ni\u0105 kontaktu. Ostatnie logowanie jej telefonu zarejestrowano wieczorem w lesie, gdzie mia\u0142a zaplanowan\u0105 sesj\u0119 zdj\u0119ciow\u0105. Sara amatorsko zajmowa\u0142a si\u0119 fotografi\u0105. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 od matki, \u017Ce zaginiona niedawno zerwa\u0142a z ch\u0142opakiem Kajetanem. On jednak utrzymuje, \u017Ce od czasu rozstania nie mia\u0142 z ni\u0105 kontaktu. Rzuca jednak podejrzenia na ojca by\u0142ej dziewczyny Ryszarda. Utrzymuje, \u017Ce jej rodzic dopuszcza\u0142 si\u0119 molestowania seksualnego. Ryszard trafia na przes\u0142uchanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68849439":["UFO
Marian Pa\u017Adzioch oznajmia s\u0105siadom, \u017Ce wszed\u0142 w bezpo\u015Bredni kontakt z obc\u0105 cywilizacj\u0105. Twierdzi ponadto, \u017Ce g\u0142\u00F3wn\u0105 bol\u0105czk\u0105 UFO jest ich poga\u0144stwo i brak wiary w wy\u017Csze warto\u015Bci. Kompletuje wi\u0119c ekwipunek, aby wyruszy\u0107 w kosmos z misj\u0105 nawr\u00F3cenia wszech\u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",[]],"68849440":["Bilans kwartalny
Ferdek dokonuje bilansu swojego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa z Halin\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce \u017Cona by\u0142aby szcz\u0119\u015Bliwsza z innym adoratorem z czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci. Postanawia by\u0107 lepszym m\u0119\u017Cem i sko\u0144czy\u0107 z piciem alkoholu. Pa\u017Adzioch i Boczek id\u0105 jego \u015Bladem i r\u00F3wnie\u017C wybieraj\u0105 abstynencj\u0119. Wkr\u00F3tce postanawiaj\u0105 to obla\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",[]],"68849441":["Babski wiecz\u00F3r
Ferdek znajduje w lod\u00F3wce butelk\u0119 dobrego wina. Gdy przymierza si\u0119, by go spr\u00F3bowa\u0107, Halina zabrania mu tego kategorycznie. Postanowi\u0142a bowiem zaprosi\u0107 kole\u017Canki na babski wiecz\u00F3r. Na czas wizyty wysy\u0142a m\u0119\u017Ca do teatru razem z Pa\u017Adziochem. Okazuje si\u0119, \u017Ce sztuka wywar\u0142a na s\u0105siedzie Kiepskich niesamowite wra\u017Cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",[]],"68849442":["Kape\u0107
Pewnej niedzieli Ferdek wstaje z \u0142\u00F3\u017Cka i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 swojego lewego kapcia. Wyprowadza go to kompletnie z r\u00F3wnowagi. Przeszukuje ca\u0142e mieszkanie, obwinia rodzin\u0119, a najbardziej m\u0119czy Halin\u0119, kt\u00F3ra nie pojmuje, jak zagini\u0119cie kapcia mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do takiej frustracji. Stopniowo w spraw\u0119 zostaj\u0105 zaanga\u017Cowani nie tylko domownicy, ale i s\u0105siedzi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",[]],"68849443":["Jaru\u015B idzie z mam\u0105 do zoo na spotkanie z nieznajom\u0105. Ryszard \"Szczena\" szuka mi\u0142o\u015Bci swojego \u017Cycia przez og\u0142oszenia i ju\u017C prawie mu si\u0119 uda\u0142o. Tymczasem zawodowy kucharz Micha\u0142 przesta\u0142 wierzy\u0107, \u017Ce w pracy spotka przysz\u0142\u0105 \u017Con\u0119. Z kolei \u017Cycie Andrzeja straci\u0142o sens, odk\u0105d Basia go porzuci\u0142a. Pan Stasio nie szcz\u0119dzi synowi cierpkich s\u0142\u00F3w. Natomiast w \u017Cyciu Wojtka co\u015B si\u0119 zmieni\u0142o. M\u0119\u017Cczyzna musi o tym opowiedzie\u0107 mamie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"68849444":["Ryszard snuje refleksje na temat picia alkoholu i swojego \u017Cycia w trze\u017Awo\u015Bci. Jaru\u015B zabra\u0142 mam\u0119 na randk\u0119 do warszawskiego zoo. Micha\u0142 przywi\u0105zuje si\u0119 do miejsca, w kt\u00F3rym pracuje, jednocze\u015Bnie czuje si\u0119 coraz bardziej samotny. Andrzej jest otwarty na now\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. A pan Stasio jak zawsze udziela synowi cennych rad. Kapsel czeka na prawdziw\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Ma ju\u017C do\u015B\u0107 kr\u00F3tkich, dyskotekowych epizod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"68849445":["Do Andrzeja do Plutycz przyje\u017Cd\u017Ca zam\u00F3wiony kombajn. Gienek zaczyna \u017Cniwa przy u\u017Cyciu kosy. Ma\u0142o kto potrafi robi\u0107 tradycyjny snopek. Nowoczesna maszyna tymczasem sprawdza si\u0119 znakomicie. Tomek z Pokaniewa pokazuje Monice, jak pos\u0142ugiwa\u0107 si\u0119 belark\u0105. Natomiast kobieta uczy go prac kuchennych takich, jak zagniatanie ciasta, przygotowanie potraw. W Cie\u0142uszkach Artur ods\u0142ania przed Wiesi\u0105 i Jurkiem tajemnice pozyskiwania miodu. Nast\u0119pnie gospodarze jad\u0105 na pole, by zrobi\u0107 wi\u0105zank\u0119 ro\u015Blink\u0105 z okazji zako\u0144czenia \u017Cniw. Wiesia udaje si\u0119 te\u017C na pr\u00F3b\u0119 zespo\u0142u wokalnego. Zabiera ze sob\u0105 Artura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"68849446":["Hawaje","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"68849447":["Dorota, Krystian, Piotru\u015B, Kacper i Julia \u017Cyj\u0105 skromnie w domu, kt\u00F3ry wymaga remontu. Zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Wspomagaj\u0105 si\u0119 zasi\u0142kiem i 500+. Izabela, Adrian, Oliwier, Aleksander i Estera maj\u0105 zupe\u0142nie inne warunki. Miesi\u0119cznie zarabiaj\u0105 ponad 15 000 z\u0142otych, ciesz\u0105 si\u0119 pi\u0119kn\u0105 posiad\u0142o\u015Bci\u0105 i nie narzekaj\u0105 na problemy finansowe. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"68849448":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"68849449":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"68849450":["Czelend\u017Cmafia
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ewa, matka Alana, kt\u00F3ry w nocy znikn\u0105\u0142 z domu. Kobieta ostatni raz widzia\u0142a syna, kiedy k\u0142ad\u0142a si\u0119 spa\u0107. Nast\u0119pnego dnia rano ch\u0142opaka ju\u017C nie by\u0142o. Nie odbiera te\u017C telefonu. Alan nigdy wcze\u015Bniej nie sprawia\u0142 k\u0142opot\u00F3w wychowawczych. Zosia i Kamil namierzaj\u0105 aparat kom\u00F3rkowy nastolatka i jad\u0105 na miejsce ostatniego logowania. Na poboczu drogi pod Warszaw\u0105 znajduj\u0105 rozbite urz\u0105dzenie, a tak\u017Ce \u015Blady but\u00F3w ch\u0142opaka i opon furgonetki. \u015Aledczy bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne warianty m.in. porwanie lub wypadek samochodowy. Przede wszystkim jednak musz\u0105 ustali\u0107, co robi\u0142 szesnastolatek w \u015Brodku nocy na obrze\u017Cach Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"68849451":["Mateusz Kowalewski, kt\u00F3ry prowadzi sklep ogrodniczy, spotyka si\u0119 z o 11 lat starsz\u0105 od siebie Elwir\u0105 Wo\u017Aniak. Kobieta wychowuje 5-letni\u0105 Ma\u0142gosi\u0119. Mateusz planuje wsp\u00F3lne \u017Cycie z Elwir\u0105, dlatego te\u017C wyda\u0142 bardzo du\u017Co pieni\u0119dzy na leczenie jej c\u00F3rki, kiedy ta ci\u0119\u017Cko zachorowa\u0142a. Jednak od pewnego czasu m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce jest zdradzany. Kobieta cz\u0119sto wychodzi z domu, zostawiaj\u0105c Mateusza z dzieckiem. M\u00F3wi, \u017Ce chodzi na fitness, ale m\u0119\u017Cczyzna ustali\u0142, \u017Ce to nie do ko\u0144ca prawda. Poniewa\u017C Mateusz podejrzewa, \u017Ce Elwira mo\u017Ce si\u0119 spotyka\u0107 z instruktorem fitnessu, Hubertem, zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"68849452":["Prezent na wiecz\u00F3r
Zamordowana zostaje studentka Ela Malinowska. Przy jej ciele znaleziony zostaje \u015Blad but\u00F3w sportowych. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a ekskluzywn\u0105 prostytutk\u0105. Niedawno zosta\u0142a wynaj\u0119ta do \"obs\u0142ugi\" m\u0142odego, dobrze zapowiadaj\u0105cego si\u0119 lekkoatlety, Mi\u0144skiego. Do spotkania mia\u0142o doj\u015B\u0107 dzie\u0144 przed jego pr\u00F3b\u0105 biegow\u0105, tak \u017Ceby nie dosta\u0142 si\u0119 on do kadry sztafety. Mi\u0144ski poszukuje cz\u0142owieka, kt\u00F3ry \"sprezentowa\u0142\" dziewczyn\u0119. CW\u015A wpada na trop dzi\u0119ki butom sportowym, kt\u00F3rych \u015Blad zosta\u0142 zabezpieczony przy ofierze. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce obuwie nale\u017Cy do menad\u017Cera dru\u017Cyny, Nowickiego, kt\u00F3remu zale\u017Cy, aby sportowiec zosta\u0142 w dru\u017Cynie i nadal przyci\u0105ga\u0142 sponsor\u00F3w. CW\u015A ustala jednak, \u017Ce prostytutk\u0119 dla niego zam\u00F3wi\u0142 kto\u015B inny, kto mia\u0142 prywatny interes w tym, by Mi\u0144ski nie awansowa\u0142 do kadry. Mi\u0144ski zdemaskowa\u0142 jednak Malinowsk\u0105, a ta zagrozi\u0142a, \u017Ce mo\u017Ce on znale\u017A\u0107 si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie. W obliczu gro\u017Aby kto\u015B postanowi\u0142 pozby\u0107 si\u0119 Eli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"68849453":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"68849454":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"68849455":["Andy Dick ma problem ze zjaw\u0105 pioniera, kt\u00F3ra nie lubi obcych w swoim dawnym domu. Justin Henry jest dr\u0119czony przez duchy dzieci. R\u00F3wnie\u017C Nick Turturro i Betsey Johnson do\u015Bwiadczaj\u0105 spotka\u0144 z duszami zmar\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193149.jpg","",[]],"68849456":["Dow\u00F3d \u017Cycia
Narkomanka Ewa trafia do szpitala. Okazuje si\u0119, \u017Ce pos\u0142uguje si\u0119 dowodem na nazwisko Heleny, kobiety zaginionej kilka lat wcze\u015Bniej w Gda\u0144sku. Brunon wraca do tej sprawy. Okazuje si\u0119, \u017Ce bezdomna dziewczyna dosta\u0142a dokumenty od nieznajomej zamieszkuj\u0105cej squat. \u0141owcy usi\u0142uj\u0105 namierzy\u0107 kobiet\u0119, ale wszystko wskazuje na to, \u017Ce trafi\u0142a ona do agencji towarzyskiej. Jagna jako striptizerka zatrudnia si\u0119 w nocnym klubie, by dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B o losach zaginionej. Brunon odkrywa w pokoju c\u00F3rki nierozpakowany test ci\u0105\u017Cowy. Przygotowuje si\u0119 do powa\u017Cnej rozmowy z Julk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"68849457":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68849458":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"68849459":["Kabaret K2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"68849460":["Cuts Like a Knife
Ekipa Papac Alaska Logging musi zrealizowa\u0107 najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne zadanie w tym sezonie. Atmosfera w za\u0142odze Rygaarda jest nie najlepsza. Gabe w\u015Bcieka si\u0119 na Jeremy'ego, kt\u00F3ry nie radzi sobie z obs\u0142ug\u0105 specjalistycznego sprz\u0119tu. Ethan z ekipy Zitterkopfa prze\u017Cy\u0142 gro\u017An\u0105 sytuacj\u0119 i zastanawia si\u0119, czy zaw\u00F3d drwala to praca dla niego. Tymczasem do Triack Resources do\u0142\u0105cza syn Dave'a, Cory. Ma niezbyt udany pocz\u0105tek. Ju\u017C pierwszego dnia nara\u017Ca swojego brata na \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. Na bagnach Luizjany Stephanie spotyka wujka Shelby'ego. Bobby ma informacje o miejscu bogatym w cenne drewno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2286296.jpg","",[]],"68849461":["Tiny Honolulu Bachelor Pad
Jon urodzi\u0142 si\u0119 i wychowa\u0142 w Honolulu. Na studia wyjecha\u0142 do miejscowo\u015Bci Ithaca w stanie Nowy Jork, ale po szkole od razu wr\u00F3ci\u0142 do swojego raju na Oceanie Spokojnym. To fizjoterapeuta, triatlonista i ciesz\u0105cy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w\u015Br\u00F3d pa\u0144 kawaler prowadz\u0105cy szalony tryb \u017Cycia. W wieku 30 lat jest got\u00F3w na zakup swojego pierwszego domu. Problem w tym, \u017Ce w Honolulu ceny nieruchomo\u015Bci s\u0105 niebotycznie wysokie. W zwi\u0105zku z tym Jon postanowi\u0142 poszuka\u0107 taniej, ale stylowej mikrokawalerki. Poniewa\u017C to jego pierwsze polowanie na dom, do pomocy zwerbowa\u0142 swojego kumpla, Scotta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68849462":["Tiny 2nd Home In Honolulu
Jako steward Jeff wi\u0119kszo\u015B\u0107 swojego czasu sp\u0119dza w powietrzu. \u017Bycie na walizkach nauczy\u0142o go ogranicza\u0107 si\u0119 do minimum, co wida\u0107 w jego 27-metrowym mieszkaniu w San Francisco. W ramach pracy Jeff odwiedzi\u0142 Hawaje niezliczon\u0105 ilo\u015B\u0107 razy, a teraz postanowi\u0142 zapolowa\u0107 na miniaturowy, cichy domek w Honolulu, gdzie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 prowadzi\u0107 spokojne \u017Cycie i sp\u0119dza\u0107 czas w towarzystwie mieszkaj\u0105cych tam przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]],"68849463":["Tiny Retreat In Kansas City
Jako menad\u017Cerka muzyczna Angela sp\u0119dza osiem miesi\u0119cy w roku w autobusie przewo\u017C\u0105cym j\u0105 z jednego koncertu na drugi. Ka\u017Cdego dnia odwiedza inne miasto, organizuje sobie biuro, czuwa nad przygotowaniami do wyst\u0119pu oraz jego przebiegiem, a nast\u0119pnie znowu si\u0119 pakuje i rusza w drog\u0119. Kiedy trasa koncertowa dobiega ko\u0144ca, zazwyczaj wraca do rodzinnego Kansas City, gdzie zatrzymuje si\u0119 u swojej mamy. Po o\u015Bmiu latach takiego \u017Cycia Angela chce wyda\u0107 oszcz\u0119dno\u015Bci na mikrodomek, kt\u00F3ry b\u0119dzie mog\u0142a nazywa\u0107 w\u0142asnym k\u0105tem. W polowaniu na wymarzone lokum pomo\u017Ce jej Jill, kole\u017Canka ze szkolnej \u0142awy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305792.jpg","",[]]}