{"67230433":["Strach
W piwnicy zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki pracownika socjalnego. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do mieszkania ofiary i dok\u0142adnie je przeszuka\u0142. Trop prowadzi do brata m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry podejrzewa\u0142 go o romans ze swoj\u0105 \u017Con\u0105. Prawda okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inna. Tymczasem Kuba w tajemnicy sprawdza podejrzane transakcje na kontach bankowych \u017Barskiego. Natalia go przy\u0142apuje, ale Roguz przekonuje j\u0105, \u017Ceby bli\u017Cej przyjrza\u0142a si\u0119 sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67230434":["Na kraw\u0119dzi
Dostawca pizzy znajduje martwego motocyklist\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B uszkodzi\u0142 jego maszyn\u0119. Wychodzi te\u017C na jaw, \u017Ce denat by\u0142 zaanga\u017Cowany w nielegalne wy\u015Bcigi i skonfliktowany z przyw\u00F3dc\u0105 gangu motocyklowego. Maja Brzeska i Krzysztof Chroboci\u0144ski zast\u0119puj\u0105 w \u015Bledztwie Olgierda i Krystiana, kt\u00F3rzy wybieraj\u0105 si\u0119 na szkolenie. W drodze przez las psuje im si\u0119 samoch\u00F3d. Detektywi docieraj\u0105 do niewielkiego motelu, gdzie akurat grupa m\u0119\u017Cczyzn \u015Bwi\u0119tuje wiecz\u00F3r kawalerski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67230435":["Za kilka miesi\u0119cy \u015Aliwa przejdzie na emerytur\u0119, a wtedy, by\u0107 mo\u017Ce, bieszczadzki wypa\u0142 w\u0119gla przestanie istnie\u0107. W przerwach podczas pracy Siwy i Ma\u0142y jak zwykle rozmawiaj\u0105 o kobietach i dzikich zwierz\u0119tach. \u017Bmiju opowiada o znikni\u0119ciu Baranka. Staszek przestrzega, by nie zatraci\u0107 si\u0119 w odkrywaniu zapomnianych wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"67230436":["Umar\u0142e miasto
W dzisiejszym odcinku Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 tajemnic\u0119 Kostrzyna nad Odr\u0105, miasta niegdy\u015B zamo\u017Cnego i t\u0119tni\u0105cego \u017Cyciem. W 1945 roku broniono go do ostatniego \u017Co\u0142nierza, agonia miasta trwa\u0142a wiele tygodni. Mi\u0142o\u015Bnik zagadek historycznych zastanowi si\u0119, co zdecydowa\u0142o o zag\u0142adzie miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67230437":["Paparazzi
Znany warszawski paparazzo zostaje zamordowany. Prawdopodobnie zab\u00F3jstwo ma zwi\u0105zek z jego ostatnim dziennikarskim \u015Bledztwem. M\u0119\u017Cczyzna na zlecenie \u017Cony znanego biznesmena zrobi\u0142 mu kr\u0119puj\u0105ce zdj\u0119cia z m\u0142od\u0105 kochank\u0105. Nast\u0119pna sprawa dotyczy porwania dziewczyny. Udaje jej si\u0119 wys\u0142a\u0107 do rodzic\u00F3w wiadomo\u015B\u0107 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania, podczas kt\u00F3rych odkrywaj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o prawdziwych okoliczno\u015Bciach jej zagini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67230438":["Lolitka
Osiemnastolatka zostaje znaleziona martwa w swoim apartamencie. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce przyk\u0142adna uczennica prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie, robi\u0105c karier\u0119 w amatorskim przemy\u015Ble film\u00F3w dla doros\u0142ych. Podejrzany staje si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel wytw\u00F3rni, od kt\u00F3rego dziewczyna chcia\u0142a odej\u015B\u0107. Tymczasem przysz\u0142a panna m\u0142oda zg\u0142asza zagini\u0119cie narzeczonego na kilka dni przed \u015Blubem. O uprowadzenie ukochanego podejrzewa swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, jednak prawda oka\u017Ce si\u0119 znacznie bardziej zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67230439":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67230440":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67230441":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67230442":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67230443":["Assassin's Creed Valhalla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"67230444":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67230445":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67230446":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67230447":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67230448":["Morze, nasze morze...
Pod koniec lat 30-tych XX w. Kierownictwo Marynarki Wojennej przyst\u0105pi\u0142o do modernizacji polskiej floty. Zakupiono dwa wielkie oceaniczne okr\u0119ty podwodne Orze\u0142 i S\u0119p, z kt\u00F3rych ka\u017Cdy kosztowa\u0142 20 mln z\u0142. Planowano zakupienie trzech r\u00F3wnie wielkich. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy te jednostki by\u0142y potrzebne naszej marynarce operuj\u0105cej na Ba\u0142tyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67230449":["7 aktor\u00F3w, kt\u00F3rych kojarzymy tylko z jedn\u0105 rol\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67230450":["Ultraliga - Wiosna 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"67230451":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67230452":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67230453":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67230454":["Widzowie przenios\u0105 si\u0119 do uniwersum \"Thief\". Wydana w 2014 roku gra by\u0142a rebootem kultowego cyklu skradanek z prze\u0142omu XX i XXI wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"67230455":["Ultraliga - Wiosna 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"67230250":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67230251":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67230252":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67230253":["Na ratunek Milence
Na parkingu przed centrum handlowym Bronis\u0142aw i Anna spotykaj\u0105 roztrz\u0119sion\u0105 Celin\u0119 Mi\u0142ob\u0119dzk\u0105. Zagin\u0119\u0142a jej chora na mukowiscydoz\u0119 c\u00F3reczka Milena. Niestety, ani na parkingu, ani w galerii handlowej nie ma po niej \u015Bladu. Momentu uprowadzenia nie zarejestrowa\u0142y tak\u017Ce kamery monitoringu. Mijaj\u0105 kolejne godziny, a porywacze nie dzwoni\u0105 z \u017C\u0105daniem okupu. Detektywi zastanawiaj\u0105 si\u0119, po co kto\u015B uprowadzi\u0142 dziewczynk\u0119. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce Celina co\u015B przed nimi ukrywa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67230254":["Spadaj\u0105ce gwiazdy
Osiemnastoletnia Weronika Gasi\u0144ska razem ze swoj\u0105 kole\u017Cank\u0105 Paulin\u0105 tworzy zesp\u00F3\u0142 Shooting Stars. Matka tej pierwszej, Klaudia, podejrzewa, \u017Ce producent ich p\u0142yty, Artur Szklarski, ma wobec jej c\u00F3rki z\u0142e zamiary. Prosi Malanowskiego, by go sprawdzi\u0142. Magda, podaj\u0105c si\u0119 za dziennikark\u0119, przeprowadza z nim wywiad. Rozmow\u0119 przerywa pojawienie si\u0119 Daniela K\u0119dziory. Ch\u0142opak atakuje Szklarskiego i ka\u017Ce mu trzyma\u0107 si\u0119 z daleka od Weroniki. Okazuje si\u0119, \u017Ce to by\u0142y partner Gasi\u0144skiej. Nied\u0142ugo potem Tomek pods\u0142uchuje jego rozmow\u0119 z kolegami. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce Szklarski i Weronika maj\u0105 romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67230255":["Eliza Kobierska jest pasjonatk\u0105 historii, zw\u0142aszcza tej odleg\u0142ej. Nic wi\u0119c dziwnego, \u017Ce gdy znajduje czarno-bia\u0142\u0105 fotografi\u0119, postanawia odkry\u0107 tajemnic\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci. Kobieta nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, \u017Ce rozdrapuj\u0105c stare rany, mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do rodzinnej tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"67230256":["43-latek dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego c\u00F3rka zarabia na seks kamerce i dzi\u0119ki temu odkrywa tajemnic\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci swojej \u017Cony
Jerzy jest agentem ubezpieczeniowym. Razem z \u017Con\u0105 Magd\u0105 wychowuje 18-letni\u0105 Laur\u0119. Dostaje propozycj\u0119 awansu, ale by obj\u0105\u0107 stanowisko, musi sko\u0144czy\u0107 drogie studia podyplomowe. Ca\u0142a rodzina musi oszcz\u0119dza\u0107, co nie podoba si\u0119 Laurze. Zaniepokojony m\u0119\u017Cczyzna niebawem odkrywa, \u017Ce c\u00F3rka dorabia na portalu pornograficznym. Wybucha awantura. Nast\u0119pnego dnia dziewczyna znika z domu. Rodzice zawiadamiaj\u0105 policj\u0119. Niebawem Jerzy znajduje w komputerze nastolatki informacj\u0119, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce nie jest jej biologicznym ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"67230257":["Odrzucona
Zostaje uprowadzona 10-letnia Malwina. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce ojciec dziewczynki kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej zmar\u0142 na wylew. W gronie podejrzanych znajduj\u0105 si\u0119 wierzyciel zmar\u0142ego, a tak\u017Ce dziadkowie dziewczynki. Tymczasem Natalia przerywa swoj\u0105 rekonwalescencj\u0119 i wraca do pracy. W trakcie \u015Bledztwa, w kt\u00F3re si\u0119 zaanga\u017Cowa\u0142a, jej samopoczucie ulega pogorszeniu. Tym razem Kuba nie mo\u017Ce jednak pom\u00F3c przyjaci\u00F3\u0142ce. W domu czeka bowiem na niego niespodzianka, kt\u00F3ra ca\u0142kowicie odmieni jego \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67230258":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67230259":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67230260":["Magda my\u015Bli, \u017Ce biznesmen zakocha\u0142 si\u0119 w jej c\u00F3rce
Magda jest dumn\u0105 mam\u0105 17-letniej Niny, kt\u00F3ra wygrywa konkurs fotograficzny i zostaje zaproszona na obiad przez jednego ze sponsor\u00F3w, Grzegorza. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kobieta oraz jej partner zauwa\u017Caj\u0105 pod domem Grzegorza wraz z bukietem kwiat\u00F3w. Zdenerwowana Magda zakazuje m\u0119\u017Cczy\u017Anie kontaktowania si\u0119 z c\u00F3rk\u0105. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zasponsorowa\u0142 on nastolatce warsztatu fotograficznego w Norwegii. Matka spotyka si\u0119 z biznesmenem, by pozna\u0107 jego prawdziwe zamiary wobec Niny. Chc\u0105c chroni j\u0105, sama zaczyna zakochiwa\u0107 si\u0119 w Grzegorzu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"67230261":["Wypadek
Z Katarzyn\u0105 niespodziewanie zrywa narzeczony. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna spowodowa\u0142 wypadek, w wyniku kt\u00F3rego pewien cz\u0142owiek straci\u0142 czucie w nogach. Przera\u017Cony sprawca zbieg\u0142 z miejsca zdarzenia, a teraz jest szanta\u017Cowany przez matk\u0119 ofiary. Katarzyna postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142 odkrywa, kim naprawd\u0119 jest ofiara wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","",["N"]],"67230262":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67230263":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67230264":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67230265":["Hipochondria
Ela doskonale si\u0119 odnajduje w roli matki. Po zako\u0144czeniu urlopu macierzy\u0144skiego kobieta wraca do pracy. Oddaje c\u00F3reczk\u0119 do \u017C\u0142obka. Dziecko jednak \u017Ale znosi zmian\u0119 otoczenia i zaczyna chorowa\u0107. W trakcie kolejnej wizyty u lekarza kobieta i jej m\u0105\u017C dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce dziewczynka mo\u017Ce by\u0107 podtruwana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67230266":["W dalekim kraju
Adam i Ewa prowadz\u0105 \u015Bledztwo dotycz\u0105ce napadu na bukmachera. Sprawa na pocz\u0105tku nie wydaje si\u0119 trudna, kolejne dowody jednak komplikuj\u0105 j\u0105 coraz bardziej. Niebawem \u015Bledztwo nabiera mi\u0119dzynarodowego charakteru, anga\u017Cuje si\u0119 w nie tak\u017Ce pracownica Interpolu, \u0141ucja Wilk. \u017Bycie funkcjonariusza Potoka, kt\u00F3ry mia\u0142 ochrania\u0107 kilku wa\u017Cnych \u015Bwiadk\u00F3w, wkr\u00F3tce znajdzie si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie. Artur Kr\u00F3l odkrywa, \u017Ce Halny, Jarecki i Szwarc spiskuj\u0105 przeciwko niemu. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce wszystkiemu winien jest Adam. Przyja\u017A\u0144 \u0142\u0105cz\u0105ca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67230267":["Julita dostaje od ochroniarza Sebastiana specjaln\u0105 przesy\u0142k\u0119 oraz li\u015Bcik z wiadomo\u015Bci\u0105. Ola dziwi si\u0119, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142ka jest wierna komu\u015B, przez kogo tyle wycierpia\u0142a. Z pomoc\u0105 przychodzi Bia\u0142y, kt\u00F3ry pomaga Julicie postawi\u0107 bar na nogi. Filip jest pozytywnie zaskoczony decyzj\u0105 Kamila. Zdenerwowana ucieczk\u0105 siostry Marysia postanawia skonfrontowa\u0107 si\u0119 z Edwardem w sprawie nowych fakt\u00F3w, zwi\u0105zanych z morderstwem, o kt\u00F3re jest on podejrzany. Zaniepokojony sytuacj\u0105 Kacper chce towarzyszy\u0107 Marysi dla jej bezpiecze\u0144stwa. Niespodziewanie zaginiona Dominika daje zna\u0107, gdzie jest i co si\u0119 z ni\u0105 dzieje. Zaskoczony Wenerski odkrywa, jak wiele r\u00F3\u017Cni bli\u017Aniaczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67230268":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230269":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67230270":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"67230271":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67230272":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Ludzie, kt\u00F3rzy nigdy wcze\u015Bniej nie mieszkali na wsi, porzucaj\u0105 wygodne \u017Cycie w mie\u015Bcie na rzecz sparta\u0144skich warunk\u00F3w panuj\u0105cych na po\u0142o\u017Conym z dala od cywilizacji ranczu. Czeka ich praca fizyczna i opieka nad zwierz\u0119tami. Uczestnicy b\u0119d\u0105 te\u017C musieli nauczy\u0107 si\u0119 dzieli\u0107 produkty \u017Cywno\u015Bciowe, by wystarczy\u0142o ich dla wszystkich. W tej edycji mieszka\u0144cy rancza zadbaj\u0105 o teren dwa razy wi\u0119kszy ni\u017C w poprzednim sezonie, na kt\u00F3rym b\u0119dzie jeszcze mniej udogodnie\u0144. Zmieni\u0105 si\u0119 te\u017C zasady - w ka\u017Cdym odcinku z programu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 odpa\u015B\u0107 wi\u0119cej ni\u017C jeden uczestnik. Ranczerzy zawr\u0105 przyja\u017Anie i sojusze, by\u0107 mo\u017Ce tak\u017Ce kto\u015B nawi\u0105\u017Ce romans. W tej przygodzie towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 prowadz\u0105ce, Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczy\u0144ska, i opiekun farmy, rolnik Szymon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258496.jpg","",[]],"67230273":["Re\u017C.: Gore Verbinski.
Awanturnik Jack Sparrow (Johnny Depp) musi sp\u0142aci\u0107 d\u0142ug, kt\u00F3ry zaci\u0105gn\u0105\u0142 przed laty u okrutnego Davy'ego Jonesa (Bill Nighy), kapitana legendarnego \"Lataj\u0105cego Holendra\", w zamian za dowodzenie \"Czarn\u0105 Per\u0142\u0105\". Pirat \u017C\u0105da teraz, by Jack odda\u0142 swoj\u0105 dusz\u0119 i do\u0142\u0105czy\u0142 do jego za\u0142ogi. Je\u015Bli tego nie zrobi, stanie si\u0119 kolejny celem dla pot\u0119\u017Cnego Krakena. Sparrow postanawia unikn\u0105\u0107 tragicznego losu i odnale\u017A\u0107 \"skrzyni\u0119 umarlaka\", w kt\u00F3rej znajduje si\u0119 serce Davy'ego Jonesa. Tymczasem lord Cutler Beckett (Tom Hollander) z Kompanii Wschodnioindyjskiej przerywa ceremoni\u0119 \u015Blubn\u0105 Willa (Orlando Bloom) i Elizabeth (Keira Knightley) i aresztuje zakochanych. M\u0119\u017Cczyzna zawiera z nimi uk\u0142ad i proponuje, \u017Ce odzyskaj\u0105 wolno\u015B\u0107, je\u015Bli pomog\u0105 mu zdoby\u0107 kompas Jacka Sparrowa. Okazuje si\u0119, \u017Ce chce on wykorzysta\u0107 przedmiot, by znale\u017A\u0107 \"skrzyni\u0119 umarlaka\" i przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119 nad morzami i oceanami. Wkr\u00F3tce losy Jacka, Elizabeth i Willa ponownie si\u0119 krzy\u017Cuj\u0105. Produkcja zosta\u0142a nagrodzona Oscarem i BAFT\u0104 za efekty wizualne. Za rol\u0119 Sparrowa Johnny Depp by\u0142 nominowany do Z\u0142otego Globu. \u015Acie\u017Ck\u0119 d\u017Awi\u0119kow\u0105 stworzy\u0142 zdobywca Oscara, Hans Zimmer. Obraz odni\u00F3s\u0142 ogromny sukces i spotka\u0142 si\u0119 z entuzjastycznym przyj\u0119ciem widz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269466.jpg","",[]],"67230274":["Re\u017C.: Elliott Lester.
Detektyw Tom Brant wsp\u00F3lnie ze swoim partnerem Porterem Nashem prowadzi \u015Bledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Dzia\u0142aj\u0105 pod presj\u0105, poniewa\u017C zbrodniarz na swoje ofiary wybiera policjant\u00F3w. Funkcjonariusze kilka razy byli ju\u017C bliscy uj\u0119cia zab\u00F3jcy, za ka\u017Cdym razem jednak udawa\u0142o mu si\u0119 uciec. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce mordercy bardzo zale\u017Cy na rozg\u0142osie. Kontaktuje si\u0119 wi\u0119c z dziennikarzem poczytnego magazynu Haroldem Dunlopem i ujawnia mu szczeg\u00F3\u0142y swoich zbrodni. Zdradza tak\u017Ce sw\u00F3j pseudonim - Blitz. Niewiele to pomaga funkcjonariuszom. Tom i Nash wiedz\u0105, \u017Ce nie maj\u0105 wiele czasu. Je\u015Bli chc\u0105 zapobiec kolejnym mordom, musz\u0105 szybko pozna\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 psychopaty, kt\u00F3ry prowadzi z nimi okrutn\u0105 gr\u0119. Trzymaj\u0105ca w napi\u0119ciu adaptacja ksi\u0105\u017Cki Kena Bruena. W jednej z g\u0142\u00F3wnych r\u00F3l Aidan Gillen nominowany do nagrody BAFTA za kreacj\u0119 w serialu \"Queer as Folk\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239478.jpg","",["JM"]],"67230275":["Re\u017C.: Anna Foerster.
Krwawy sp\u00F3r mi\u0119dzy wampirami a wilko\u0142akami wybucha na nowo. Zwyci\u0119stwo jednej ze stron mo\u017Ce zale\u017Ce\u0107 od Eve, ukochanej c\u00F3rki Selene (Kate Beckinsale). Dziewczynka jest pierwsz\u0105 w dziejach hybryd\u0105 obu zwa\u015Bnionych ras. Aby zdoby\u0107 jej krew, Marius (Tobias Menzies) posunie si\u0119 do wszystkiego. Przyw\u00F3dca lyka\u0144skiej watahy pragnie zdoby\u0107 nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107 i w ten spos\u00F3b zapewni\u0107 sobie triumf w wojnie z gro\u017Anym przeciwnikiem. Po stronie Selene staj\u0105 jedynie nale\u017C\u0105cy do grupy wampir\u00F3w David (Theo James) i jego ojciec Thomas (Charles Dance). To ju\u017C pi\u0105ta ods\u0142ona serii zapocz\u0105tkowanej przez Lena Wisemana w 2003 roku. Za kamer\u0105 tym razem stan\u0119\u0142a debiutantka, Anna Foerster, a w jednej z r\u00F3l wyst\u0105pi\u0142 nominowany do Z\u0142otego Globu Tobias Menzies. Zdj\u0119cia do filmu powstawa\u0142y w Pradze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088462.jpg","",["N"]],"67230700":["W programie pojawi si\u0119 Marcin Ryszka, zawodnik i za\u0142o\u017Cyciel dru\u017Cyny pi\u0142karskiej Tyniecka Nie Widz\u0119 Przeszk\u00F3d z Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna wcze\u015Bniej uprawia\u0142 p\u0142ywanie i ma na swoim koncie wiele sukces\u00F3w w tej dyscyplinie, jest m.in. trzykrotnym mistrzem \u015Bwiata. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C zesp\u00F3\u0142 November Project. Ten niezwyk\u0142y projekt powsta\u0142 spontanicznie, podczas zaj\u0119\u0107 z muzykoterapii dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Cz\u0142onkowie zespo\u0142u pokazuj\u0105, \u017Ce niepe\u0142nosprawni, wsp\u00F3lnie z osobami w pe\u0142ni sprawnymi, mog\u0105 tworzy\u0107 niesamowite rzeczy. Na zako\u0144czenie, w cyklu \"Kontakt bez napi\u0119\u0107\", Iwona Cichosz wyja\u015Bni, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w towarzystwie os\u00F3b nies\u0142ysz\u0105cych, aby ich nie urazi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67230701":["Pieski i nied\u017Awiedzie\/Pieski ratuj\u0105 tulipany
Odwa\u017Cny Danny tym razem ucieka na drzewo przed nied\u017Awiedziem. Burmistrz Humdinger przed konkursem kwiat\u00F3w niszczy tulipany. Chase i Rocky musz\u0105 ruszy\u0107 na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67230702":["Gwiazdy filmowe\/Pieski ratuj\u0105 festiwal filmowy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67230703":["Widzowie tym razem maj\u0105 za zadanie odnale\u017A\u0107 psie \u0142apki, aby pozna\u0107, jak\u0105 piosenk\u0119 chce za\u015Bpiewa\u0107 Blue na koncercie. W\u015Br\u00F3d zaproszonych gwiazd wieczoru b\u0119d\u0105 Magenta oraz Ally Brooke.","","",["N"]],"67230704":["W trakcie zabawy w superbohater\u00F3w s\u0142ycha\u0107 dziwne ha\u0142asy. By pozna\u0107, co stanowi jego \u017Ar\u00F3d\u0142o, nale\u017Cy zagra\u0107 w \u015Aladem Blue, a tak\u017Ce u\u017Cy\u0107 supermocy.","","",["N"]],"67230705":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Czterna\u015Bcioro zawodnik\u00F3w, odizolowanych od \u015Bwiata, bez telefon\u00F3w i dost\u0119pu do internetu, staje w szranki na kulinarnej arenie. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w jest Ania Aleksandrzak, znana z reality-show \"Warsaw Shore\". G\u0142\u00F3wnego jurora b\u0119d\u0105 wspiera\u0107 zwyci\u0119zcy konkursu \"Top Chef\", Sebastian Olma i Marcin Przybysz. Na najlepszych czekaj\u0105 wyj\u0105tkowe nagrody, natomiast przegrani zmierz\u0105 si\u0119 nieoczekiwanymi wyzwaniami. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w Atelier Amaro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67230706":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67230707":["Pani Alicja samotnie wychowuje dwoje dzieci, z kt\u00F3rych jedno jest niepe\u0142nosprawne. Kilka lat temu rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem tyranem. Stary dom po rodzicach nie ma bie\u017C\u0105cej wody, kanalizacji i ogrzewania, a instalacja elektryczna to prowizorka. W dodatku zim\u0105 pod\u0142ogi pokrywaj\u0105 si\u0119 lodem, a z powodu dziury w dachu ca\u0142y dom nasi\u0105ka wod\u0105. Katarzyna Dowbor jest wstrz\u0105\u015Bni\u0119ta opowie\u015Bci\u0105 kobiety, kt\u00F3ra nigdy nie mia\u0142a \u0142azienki ani toalety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835345.jpg","",["JM"]],"67230708":["Re\u017C.: Tony Phelan.
Nast\u0119pnego dnia ma si\u0119 odby\u0107 \u015Blub April i Matthew, ale lekarze ze szpitala Grey Sloan Memorial w Seattle wydaj\u0105 si\u0119 o tym nie pami\u0119ta\u0107, tak s\u0105 poch\u0142oni\u0119ci w\u0142asnymi sprawami. Meredith i Cristina nadal ze sob\u0105 nie rozmawiaj\u0105. Zmuszone do przymiarki sukien jako druhen, ostro si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105. Wydaje si\u0119, \u017Ce nic ju\u017C nie naprawi ich relacji. Meredith wybra\u0142a rodzin\u0119, Cristina - karier\u0119 zawodow\u0105, dla kt\u00F3rej zdecydowa\u0142a si\u0119 na aborcj\u0119. Alex w gniewie m\u00F3wi ojcu, co o nim my\u015Bli. Wkr\u00F3tce \u017Ca\u0142uje tych s\u0142\u00F3w. Jackson i Stephanie maj\u0105 operowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry w nast\u0119pstwie tego zabiegu mo\u017Ce na sta\u0142e straci\u0107 zdolno\u015B\u0107 mowy. W drodze na sal\u0119 operacyjn\u0105 pacjent wyznaje \u017Conie mi\u0142o\u015B\u0107. Derek otrzymuje telefonicznie ofert\u0119, kt\u00F3ra odmieni jego \u017Cycie. Po dniu pe\u0142nym obaw i rozterek April i Matthew spotykaj\u0105 si\u0119 w ko\u015Bciele, by w gronie przyjaci\u00F3\u0142 i rodziny z\u0142o\u017Cy\u0107 przysi\u0119g\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"67230709":["Ptaki ciernistych krzew\u00F3w
W parafii Kiepskich zwalnia si\u0119 stanowisko ko\u015Bcielnego. Poprzedni zakrystian przeszed\u0142 na emerytur\u0119. Ksi\u0105dz poszukuje na jego miejsce kogo\u015B m\u0142odszego i bardziej energicznego. Marian Pa\u017Adzioch jest bardzo zainteresowany ofert\u0105 pracy. Ferdek stwierdza jednak, \u017Ce s\u0105siad absolutnie nie jest godzien, aby sprawowa\u0107 tak\u0105 funkcj\u0119. Postanawia sam zosta\u0107 ko\u015Bcielnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["AD"]],"67230710":["Dziwad\u0142o
Halin\u0119 trapi problem znikaj\u0105cych ubra\u0144 m\u0119\u017Ca. Gdy Ferdkowi zostaje ju\u017C tylko pi\u017Cama, wychodzi na jaw, \u017Ce Kiepski wszystkie swoje rzeczy odda\u0142 w zamian za alkohol. Pozbycie si\u0119 starych dres\u00F3w oka\u017Ce si\u0119 dla niego swoistym oczyszczeniem, poniewa\u017C jego dotychczasowe nier\u00F3bstwo odziedziczy nowy nabywca garderoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"67230711":["Ferdek widzi na podw\u00F3rku emeryt\u00F3w graj\u0105cych w chi\u0144czyka, kt\u00F3rzy marzn\u0105, nie maj\u0105c gdzie si\u0119 podzia\u0107. Rzekomo wzruszony ich dol\u0105, wpada na pomys\u0142 zorganizowania Osiedlowego Klubu Seniora w swoim mieszkaniu. Anga\u017Cuje do urz\u0105dzania Waldka i s\u0105siad\u00F3w. Tak naprawd\u0119 liczy na niema\u0142y zarobek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230712":["Uczestnicy programu z pewno\u015Bci\u0105 nie spodziewaj\u0105 si\u0119 takiego poranka. W apartamencie kucharzy pojawi si\u0119 Anna Lewandowska, kt\u00F3ra zadba o ich form\u0119. Po porannym treningu z \u017Con\u0105 najlepszego polskiego pi\u0142karza Roberta Lewandowskiego pasjonaci gotowania b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 dania dla sportowc\u00F3w. Ich walory oceni\u0105 szef Amaro wsp\u00F3lnie z Ann\u0105 Lewandowsk\u0105. Na najlepszych czeka nagroda - nauka robienia salt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67230713":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67230714":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67230715":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"67230716":["Pani Wioleta i pan Dariusz s\u0105 rodzicami Zosi i Patryka. Od lat pr\u00F3buj\u0105 wyremontowa\u0107 stary dom, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po swoich bliskich. Te plany leg\u0142y w gruzach rok temu, gdy pani Wioleta dozna\u0142a rozleg\u0142ego wylewu. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 pieni\u0119dzy z domowego bud\u017Cetu poch\u0142ania teraz rehabilitacja kobiety. Rodzina mieszka w wynaj\u0119tym mieszkaniu i bardzo chcia\u0142aby zaoszcz\u0119dzi\u0107 pieni\u0105dze, kt\u00F3re musi co miesi\u0105c przeznacza\u0107 na czynsz. Jego wn\u0119trze nie jest te\u017C dostosowane do potrzeb osoby niepe\u0142nosprawnej. Pensja pana Darka z trudem wystarcza na wszystkie wydatki. Na ratunek spiesz\u0105 Katarzyna Dowbor, Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67230717":["Wie\u015B Prusy w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. Pani Katarzyna niedawno pochowa\u0142a m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zmar\u0142 na nowotw\u00F3r m\u00F3zgu. Teraz kobieta samotnie wychowuje 12-letniego Adama. Na ich dom sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 dwa pomieszczenia - pok\u00F3j i kuchnia. Brakuje \u0142azienki i toalety, a dach pokrywa eternit. Stary piec ci\u0105gle si\u0119 psuje i nie jest w stanie ogrza\u0107 ca\u0142ego budynku. W 200. jubileuszowym odcinku spotkaj\u0105 si\u0119 wszyscy wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105cy z programem architekci i obaj szefowie ekip budowlanych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67230718":["Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z rozs\u0105dku
Mariola g\u0142o\u015Bno deklaruje, \u017Ce nie zamierza wychodzi\u0107 za m\u0105\u017C. Ferdek obawia si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 jedynej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna m\u00F3wi tak, bo po prostu nie pozna\u0142a jeszcze odpowiedniego m\u0119\u017Cczyzny dla siebie. Troskliwy ojciec zaczyna organizowa\u0107 jej randki. Aby zach\u0119ci\u0107 Mariol\u0119 do spotka\u0144, roztacza przed ni\u0105 wizj\u0119 szcz\u0119\u015Bliwego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67230719":["Pies ogrodnika
Marian Pa\u017Adzioch nie ust\u0119puje w walce z Arnoldem Boczkiem, kt\u00F3ry mimo pr\u00F3\u015Bb i gr\u00F3\u017Ab nadal bezprawnie korzysta ze wsp\u00F3lnej toalety na pi\u0119trze. Postanawia raz na zawsze uniemo\u017Cliwi\u0107 s\u0105siadowi wst\u0119p do tego miejsca. W tym celu zamierza u\u017Cy\u0107 najnowocze\u015Bniejszych zabezpiecze\u0144. W dzia\u0142ania Pa\u017Adziocha anga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ca\u0142a rodzina Kiepskich. Przeciwnik okazuje si\u0119 jednak niezwykle przebieg\u0142y...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67230720":["Dwaj bracia, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 we wsi Monkinie, nawo\u017C\u0105 pole pod ziemniaki. W D\u0142ugo\u0142\u0119ce Ryszard robi sobie przerw\u0119 w opiece nad krowami. Na gospodarstwie zostaje jego \u017Cona Ma\u0142gorzata i c\u00F3rka Paulina, a m\u0119\u017Cczyzna wybiera si\u0119 na ryby. W Pie\u0144kach Borowych pa\u0144stwo Bagi\u0144scy - Zbigniew i Jolanta, hoduj\u0105 kilkadziesi\u0105t kr\u00F3w. Staraj\u0105 si\u0119 zdrowo je karmi\u0107. W Rgielsku pa\u0144stwo Olejniczakowie prowadz\u0105 bardzo zr\u00F3\u017Cnicowane gospodarstwo. W tym odcinku kamera odwiedzi domow\u0105 kuchni\u0119 gospodarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67230721":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67230722":["Re\u017C.: Chris Columbus.
Rok 1982. Amerykanie wysy\u0142aj\u0105 w przestrze\u0144 kosmiczn\u0105 kapsu\u0142\u0119 czasu z przedmiotami, kt\u00F3re maj\u0105 pom\u00F3c w lepszym zrozumieniu kultury Ziemian i nawi\u0105zaniu kontaktu z innymi formami \u017Cycia. W paczce przeznaczonej dla przedstawicieli obcej cywilizacji znajduj\u0105 si\u0119 m.in. kostka Rubika, kaseta z retransmisj\u0105 mistrzostw \u015Bwiata w \"Pac-Manie\", gra komputerowa o perypetiach ogromnego goryla zatytu\u0142owana \"Donkey Kong\" oraz japo\u0144ska zr\u0119czno\u015Bci\u00F3wka \"Galaga\". W za\u0142o\u017Ceniu ekspert\u00F3w NASA ma to by\u0107 pokojowa wiadomo\u015B\u0107, ale kosmici traktuj\u0105 przekaz jak wypowiedzenie wojny. Mija trzydzie\u015Bci lat. Obcy rozpoczynaj\u0105 inwazj\u0119 na B\u0142\u0119kitn\u0105 Planet\u0119. Atakuj\u0105 Ziemian pod postaci\u0105 bohater\u00F3w gier komputerowych, kt\u00F3re poznali z nagra\u0144. Ludzko\u015Bci grozi zag\u0142ada. Prezydent Stan\u00F3w Zjednoczonych, Cooper, dawniej zapalony gracz, powo\u0142uje do walki z naje\u017Ad\u017Acami grup\u0119 znawc\u00F3w gier komputerowych. W gronie \u015Bmia\u0142k\u00F3w znajduj\u0105 si\u0119 jego znajomi sprzed lat m.in. monter telewizji Sam Brenner, wierz\u0105cy w teorie spiskowe Ludlow Lamonsoff oraz oszust Eddie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2207004.jpg","",["N"]],"67230723":["Re\u017C.: Nicole Holofcener.
Cztery przyjaci\u00F3\u0142ki - Franny (Joan Cusack), Jane (Frances McDormand), Christine (Catherine Keener) i Olivia (Jennifer Aniston) - wkr\u00F3tce wkrocz\u0105 w wiek \u015Bredni. Franny, Jane i Christine s\u0105 m\u0119\u017Catkami, wychowuj\u0105 dzieci, uczestnicz\u0105 w przyj\u0119ciach charytatywnych i prowadz\u0105 spokojne, dostatnie \u017Cycie. Jane jest s\u0142ynn\u0105 projektantk\u0105 mody, partnerk\u0105 Aarona (Simon McBurney). Franny to multimilionerka, szcz\u0119\u015Bliwa \u017Cona Matta (Greg Germann) i matka. Christine i jej m\u0105\u017C David (Jason Isaacs) wsp\u00F3lnie pisz\u0105 scenariusz i buduj\u0105 dom swoich marze\u0144. Najm\u0142odsza z nich, Olivia, jest sprz\u0105taczk\u0105, kt\u00F3ra nie ma szcz\u0119\u015Bcia w mi\u0142o\u015Bci i, obserwuj\u0105c zwi\u0105zki przyjaci\u00F3\u0142ek, stale wypatruje m\u0119\u017Cczyzny odpowiedniego dla siebie. Rozmaite okoliczno\u015Bci sprawiaj\u0105, \u017Ce kobiety spogl\u0105daj\u0105 na swoje \u017Cycie od innej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095650.jpg","",["N"]],"67230724":["D\u017Cakarta i Bali","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67230725":["Sytuacja w domu Moniki i W\u0142adka staje si\u0119 coraz bardziej napi\u0119ta. Ojcowie szykuj\u0105 stroje na bal przebiera\u0144c\u00F3w, jedynie Tomasz kategorycznie odmawia Julce swojego udzia\u0142u. Czarek nadal nie przyznaje si\u0119 Paulinie, \u017Ce straci\u0142 prac\u0119, co wykorzystuje ma\u0142a Wiktoria i szanta\u017Cem wymusza na ojcu wyj\u0105tkowo niem\u0119ski str\u00F3j balowy. Matka Liliany sugeruje Jarkowi, \u017Ceby pilnowa\u0142 narzeczonej. Na balu m\u0119\u017Cczy\u017Ani stawiaj\u0105 si\u0119 w komplecie. Jest tam r\u00F3wnie\u017C Tomasz, kt\u00F3ry decyduje si\u0119 sprawi\u0107 rado\u015B\u0107 Julce. Niestety dziewczynka zdradza niewygodn\u0105 dla Liliany tajemnic\u0119. Mi\u0119dzy Jarem a Tomaszem dochodzi do konfliktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67230726":["Po b\u00F3jce w przedszkolu Teresa nakazuje Lilianie rozwi\u0105za\u0107 problem Jara i Tomasza, kt\u00F3rzy dostaj\u0105 zakaz wst\u0119pu na teren przedszkola. Dziewczyna wyznaje Jarowi, \u017Ce kocha Tomasza, ale ten nie chce s\u0142ucha\u0107 i o\u015Bwiadcza, \u017Ce wszystko jej wybacza. Tymczasem z Matyld\u0105 poprzysi\u0119gaj\u0105 sobie zniszczenie Tomasza. Monika z W\u0142adkiem oddalaj\u0105 si\u0119 od siebie coraz bardziej, cho\u0107 mieszkaj\u0105 znowu pod jednym dachem. Kobieta jest \u015Bwiadkiem sceny, kt\u00F3ra utwierdza j\u0105 w przekonaniu, \u017Ce W\u0142adek ma romans z Ani\u0105. Z kolei Paulina podejrzewa Czarka o zdrad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67230727":["Pani Agnieszka mieszka ze swoj\u0105 trzyletni\u0105 c\u00F3reczk\u0105 Maj\u0105 i niepe\u0142nosprawnymi rodzicami - mam\u0105 po wylewie i g\u0142uchoniemym ojcem. Z powodu braku podstawowych wyg\u00F3d w domu kobieta nie mo\u017Ce nale\u017Cycie si\u0119 nimi zajmowa\u0107. Przed wszystkim nie ma ciep\u0142ej wody i kanalizacji. Brakuje prawdziwej \u0142azienki, a ubikacja jest na zewn\u0105trz. Rodzinie uda\u0142o si\u0119 wymieni\u0107 dach, jednak nie orynnowano budynku, kt\u00F3ry w czasie deszczu nasi\u0105ka wod\u0105. Ekipa zajmuje si\u0119 remontem, a Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835473.jpg","",["JM"]],"67230728":["Ma\u0142a c\u00F3reczka
Alicja \u015Bwi\u0119tuje 10. rocznic\u0119 \u015Blubu z Tomaszem. M\u0119\u017Cczyzna pracuje jako nauczyciel. Niebawem Alicja dowiaduje si\u0119, \u017Ce partner jest oskar\u017Cony o molestowanie seksualne jednej z uczennic. Nie wierzy tym zarzutom i postanawia wspiera\u0107 ukochanego. Z czasem dochodzi jednak do wniosku, \u017Ce Tomasz nie m\u00F3wi jej ca\u0142ej prawdy i postanawia go \u015Bledzi\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna idzie do domu oskar\u017Caj\u0105cej go nastolatki. Nie chc\u0105c dopu\u015Bci\u0107 do tragedii, Alicja dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67230729":["Buty z Kalkuty
Pewnego dnia Arnold Boczek przynosi Ferdkowi par\u0119 prawie nieu\u017Cywanych but\u00F3w. Oznajmia s\u0105siadowi, \u017Ce z przyjemno\u015Bci\u0105 mu je odst\u0105pi, poniewa\u017C uros\u0142a mu stopa i s\u0105 na niego za ciasne. Gdy Ferdek odmawia, Boczek staje si\u0119 coraz bardziej natarczywy. Zaczyna nalega\u0107, by Kiepski przyj\u0105\u0142 prezent. Sytuacja przeradza si\u0119 niespodziewanie w powa\u017Cny konflikt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"67230276":["Pani Wanda wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w okropnych warunkach. \u015Aciany domu s\u0105 zagrzybione i okopcone sadz\u0105, a wilgotne pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105. Brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Rodzina prze\u017Cy\u0142a niedawno chwile grozy, zatruwaj\u0105c si\u0119 tlenkiem w\u0119gla z dymi\u0105cego pieca. Cudem ich uratowano. Dzieci pani Wandy, siedmioletnia Oliwka, Wiktor i Adam, s\u0105 bardzo pogodne i kochaj\u0105ce zwierz\u0119ta. Nie maj\u0105 jednak przytulnego i bezpiecznego miejsca do \u017Cycia jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Ekipa programu bierze si\u0119 do pracy, chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie zazna\u0107 \u017Cycia w normalnych warunkach. Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa maj\u0105 przed sob\u0105 bardzo du\u017Co pracy.","","",["JM"]],"67230277":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"67230278":["Terapeuta
Grzegorz prowadzi gabinet psychoterapii. Pomieszczenie obok zajmuje Jacek, kt\u00F3ry para si\u0119 podobn\u0105 dzia\u0142alno\u015Bci\u0105, ale nie ma fachowego przygotowania. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zwierza si\u0119 Grzegorzowi, \u017Ce kto\u015B z\u0142o\u017Cy\u0142 na niego w prokuraturze doniesienie dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci pope\u0142nienia przest\u0119pstwa. Terapeuta cieszy si\u0119 nieszcz\u0119\u015Bciem rywala. Wkr\u00F3tce jednak kto\u015B zaczyna niszczy\u0107 r\u00F3wnie\u017C jego reputacj\u0119. M\u0119\u017Cczy\u017Ani zawieraj\u0105 sojusz, by si\u0119 dowiedzie\u0107, kto pr\u00F3buje ich zniszczy\u0107.","","",["JM"]],"67230279":["Na z\u0142omowisku
W trakcie rutynowego patrolu Olgierd i Krystian znajduj\u0105 na wysypisku \u015Bmieci zw\u0142oki kobiety. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar jest znacznie wi\u0119cej. Wszystkie zamordowane osoby by\u0142y bezdomne. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z seryjnym morderc\u0105. W trakcie \u015Bledztwa dochodzi do tragedii. W wyniku b\u0142\u0119du Krystiana Olgierd zostaje ranny.","","",["N"]],"67230280":["Lena bierze si\u0119 za porz\u0105dki w mieszkaniu Tomka. Doprowadza to do powa\u017Cnych k\u0142opot\u00F3w. Wolski zaprasza wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w na spotkanie, podczas kt\u00F3rego zabawi si\u0119 z uczestnikami w niebezpieczn\u0105 gr\u0119. Jaskowska przekona si\u0119, z jak nieobliczalnym cz\u0142owiekiem ma do czynienia. Tymczasem patrol wkracza w sam \u015Brodek k\u0142\u00F3tni pomi\u0119dzy agentem nieruchomo\u015Bci a niezadowolon\u0105 klientk\u0105. Ich sp\u00F3r dotyczy domu, kt\u00F3ry niedawno zakupi\u0142a rozz\u0142oszczona kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce w pomieszczeniach piwnicznych panuje smr\u00F3d, kt\u00F3rego nie da si\u0119 niczym zneutralizowa\u0107. Funkcjonariusze wzywaj\u0105 na pomoc technika, \u017Ceby znalaz\u0142 \u017Ar\u00F3d\u0142o uci\u0105\u017Cliwego zapachu. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej dochodzi do makabrycznego odkrycia w \u015Bcianie budynku. Do akcji wkracza komisarz Szulc.","","",["N"]],"67230281":["Mateusz podst\u0119pem przywozi swoj\u0105 ci\u0119\u017Carn\u0105 \u017Con\u0119, Milen\u0119 na badania USG do szpitala. Kobieta zamierza rodzi\u0107 w domu, naturalnie bez ingerencji lekarzy. Po pierwszym badaniu zostaje skierowana na dalsze. Okazuje si\u0119, \u017Ce i ona, i jej m\u0105\u017C s\u0105 nosicielami wirusa HIV. Pracownicy szpitala wzywaj\u0105 Aldon\u0119 psycholog, kt\u00F3ra ma przekaza\u0107 ma\u0142\u017Conkom z\u0142e wie\u015Bci. Oboje z trudem przyjmuj\u0105 informacj\u0119 o tym, \u017Ce s\u0105 seropozytywni. P\u00F3\u017Aniej Milena wyznaje piel\u0119gniarce Ma\u0142gosi, \u017Ce raz zdradzi\u0142a m\u0119\u017Ca. W\u0142a\u015Bnie wtedy musia\u0142a si\u0119 zarazi\u0107. Pech chce, \u017Ce rozmow\u0119 s\u0142yszy Mateusz. W\u015Bciek\u0142y odchodzi od Mileny. Zrozpaczona kobieta pr\u00F3buje odebra\u0107 sobie \u017Cycie. Na szcz\u0119\u015Bcie Aldona i Ma\u0142gorzata zd\u0105\u017Caj\u0105 zapobiec tragedii. Mateusz wraca. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce dziecko, kt\u00F3rego si\u0119 spodziewaj\u0105, mo\u017Ce urodzi\u0107 si\u0119 zdrowe.","","",[]],"67230282":["Re\u017C.: Szymon Jakubowski.
Tajemnica matki
W agencji pojawia si\u0119 Kinga Sikora. Dziewczyna pods\u0142ucha\u0142a rozmow\u0119 telefoniczn\u0105 matki, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce chce ona przerwa\u0107 ci\u0105\u017C\u0119. Kobieta nie m\u00F3wi\u0142a nikomu o tym, \u017Ce spodziewa si\u0119 dziecka, wi\u0119c c\u00F3rka podejrzewa, \u017Ce matka ma kochanka i to jest jego dziecko. Dziewczyna prosi detektyw\u00F3w, aby j\u0105 obserwowali.","","",[]],"67230283":["Re\u017C.: Mariusz Wojaczek.
Niewidoczny prze\u015Bladowca
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 dziewczyna, kt\u00F3ra otrzyma\u0142a przesy\u0142k\u0119 z p\u0142yt\u0105 DVD, na kt\u00F3rej wida\u0107, \u017Ce kto\u015B j\u0105 filmowa\u0142. Podejrzanymi s\u0105 w\u0142a\u015Bciciel baru, w kt\u00F3rym klientka pracuje i cz\u0119sty bywalec tego lokalu, Arek. Obydwaj panowie pr\u00F3buj\u0105 bez powodzenia poderwa\u0107 dziewczyn\u0119. W mieszkaniu klientki detektywi znajduj\u0105 ukryt\u0105 kamer\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce tylko w\u0142a\u015Bciciel solarium, gdzie dziewczyna dorabia, mia\u0142 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 zainstalowania kamery w mieszkaniu. Magda udaje si\u0119 do solarium i znajduje tam ukryte kamery, z pomoc\u0105 kt\u00F3rych w\u0142a\u015Bciciel podgl\u0105da klientki...","","",[]],"67230284":["Serce Bandziorka wci\u0105\u017C pozostaje zranione, m\u0119\u017Cczyzna nadal jest samotny i bez perspektyw na zwi\u0105zek w najbli\u017Cszym czasie. Zamiast dziewczyny w jego \u017Cyciu pojawi\u0142 si\u0119 Maciek, dawno niewidziany kolega. Z kolei Adam, fan wirtualnych znajomo\u015Bci, nie ma szcz\u0119\u015Bcia w realnym \u015Bwiecie. Mimo stara\u0144 oraz licznych wizyt w biurach matrymonialnych wci\u0105\u017C nie znalaz\u0142 wymarzonej partnerki. Ca\u0142e nadzieje pok\u0142ada w internetowych randkach. Niespodziewanie pani Krystyna, mama Wojtka, podupada na zdrowiu. W tym czasie Ryszard nie pr\u00F3\u017Cnuje - nie ustaje w poszukiwaniach przysz\u0142ej \u017Cony. Z kolei Jarek liczy na poznanie dziewczyny z w\u0142asnym mieszkaniem. Tymczasem Bogdan, kt\u00F3ry dawniej by\u0142 grabarzem, a w wi\u0119zieniu zosta\u0142 celebryt\u0105, wiedzie spokojne \u017Cycie.","","",["N"]],"67230285":["Pani Teresa czuje si\u0119 bezradna, gdy Ryszard, jej syn, mimo obietnicy przyk\u0142adnego \u017Cycia, znika bez \u015Bladu. Z kolei pani Krystyna, matka Wojtka, mimo s\u0142abego zdrowia dopinguje syna w poszukiwaniu partnerki na ca\u0142e \u017Cycie. Tymczasem pan Jacek, kt\u00F3ry d\u0142ugo odzyskiwa\u0142 r\u00F3wnowag\u0119 w \u017Cyciu po nieudanym zwi\u0105zku, postanawia raz na zawsze zerwa\u0107 z bolesn\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105. Natomiast Jarek, ogrodnik z wojew\u00F3dztwa \u0142\u00F3dzkiego, zamierza zamie\u015Bci\u0107 og\u0142oszenia matrymonialne.","","",["N"]],"67230286":["Wizerunek
Na korytarzu kamienicy pojawi\u0142o si\u0119 du\u017Ce lustro. Nie wiadomo, kto je tam powiesi\u0142 i w jakim celu. Lokatorzy nie s\u0105 z tego zadowoleni. Przygl\u0105daj\u0105c si\u0119 swoim odbiciom, dochodz\u0105 bowiem do wniosku, \u017Ce nie s\u0105 zbyt atrakcyjni. Szczeg\u00F3lnie Arnold Boczek zdecydowanie odbiega od lansowanego powszechnie w mediach wizerunku wsp\u00F3\u0142czesnego Polaka.","","",["N"]],"67230287":["Wszystko dla Ciebie
Halina ogl\u0105da w telewizji program o m\u0119\u017Cczyznach, kt\u00F3rzy dokonuj\u0105 niezwyk\u0142ych czyn\u00F3w, by okaza\u0107 swoim kobietom mi\u0142o\u015B\u0107. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce od lat Ferdek nie pokaza\u0142 jej, \u017Ce j\u0105 kocha.","","",["N"]],"67230288":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"67230289":["55-letnia Krystyna Bizo\u0144 musi si\u0119 broni\u0107 przed utrat\u0105 interesu swojego \u017Cycia
Krystyna prowadzi niewielk\u0105 gospod\u0119 w ma\u0142ym miasteczku. Zatrudnia w niej syna swojej siostry, Damiana, kt\u00F3ry nie dosta\u0142 si\u0119 na aplikacj\u0119 prawnicz\u0105. Nowatorskie pomys\u0142y ch\u0142opaka nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak ani Krystynie ani jej kucharzowi, Sebastianowi. Tymczasem Damian informuje ciotk\u0119, \u017Ce w jej lokalu ma si\u0119 niebawem zjawi\u0107 mafia. W dodatku kto\u015B demoluje zaplecze i kradnie pieni\u0105dze z kasy. Krystyna podejrzewa Sebastiana. Po k\u0142\u00F3tni z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 kucharz rzuca prac\u0119. Tymczasem Damian namawia ciotk\u0119, by odsprzeda\u0142a sw\u00F3j lokal tajemniczemu inwestorowi.","","",["N"]],"67230290":["Terapeuta
Grzegorz prowadzi gabinet psychoterapii. Pomieszczenie obok zajmuje Jacek, kt\u00F3ry para si\u0119 podobn\u0105 dzia\u0142alno\u015Bci\u0105, ale nie ma fachowego przygotowania. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zwierza si\u0119 Grzegorzowi, \u017Ce kto\u015B z\u0142o\u017Cy\u0142 na niego w prokuraturze doniesienie dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci pope\u0142nienia przest\u0119pstwa. Terapeuta cieszy si\u0119 nieszcz\u0119\u015Bciem rywala. Wkr\u00F3tce jednak kto\u015B zaczyna niszczy\u0107 r\u00F3wnie\u017C jego reputacj\u0119. M\u0119\u017Cczy\u017Ani zawieraj\u0105 sojusz, by si\u0119 dowiedzie\u0107, kto pr\u00F3buje ich zniszczy\u0107.","","",["JM"]],"67230291":["Siostrzana mi\u0142o\u015B\u0107
Do agencji Malanowskiego przychodzi Anna Pilawska. Niepokoi si\u0119 o swoj\u0105 siostr\u0119 Mari\u0119, kt\u00F3ra od jakiego\u015B czasu sp\u0119dza ca\u0142e noce poza domem i sprawia wra\u017Cenie, jakby si\u0119 czego\u015B ba\u0142a. Detektywi szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce Maria pracuje w agencji towarzyskiej jako prostytutka. Wkr\u00F3tce Maria znika bez wie\u015Bci. Detektywi szukaj\u0105 dziewczyny.","","",[]],"67230292":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67230293":["Pani Wanda wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w okropnych warunkach. \u015Aciany domu s\u0105 zagrzybione i okopcone sadz\u0105, a wilgotne pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105. Brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Rodzina prze\u017Cy\u0142a niedawno chwile grozy, zatruwaj\u0105c si\u0119 tlenkiem w\u0119gla z dymi\u0105cego pieca. Cudem ich uratowano. Dzieci pani Wandy, siedmioletnia Oliwka, Wiktor i Adam, s\u0105 bardzo pogodne i kochaj\u0105ce zwierz\u0119ta. Nie maj\u0105 jednak przytulnego i bezpiecznego miejsca do \u017Cycia jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Ekipa programu bierze si\u0119 do pracy, chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie zazna\u0107 \u017Cycia w normalnych warunkach. Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa maj\u0105 przed sob\u0105 bardzo du\u017Co pracy.","","",["JM"]],"67230294":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"67230295":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",[]],"67230296":["Rowerzysta
11 czerwca 2016 roku na zboczu g\u00F3ry Klimczok w Beskidzie \u015Al\u0105skim dochodzi do wypadku rowerzysty. Ratownik\u00F3w o zdarzeniu informuje kolega poszkodowanego. Pomoc nadchodzi z Centralnej Stacji Beskidzkiej Grupy GOPR w Szczyrku. Po dotarciu na miejsce ekipa orientuje si\u0119, \u017Ce sytuacja jest bardzo powa\u017Cna. Rozpoczyna si\u0119 skomplikowana akcja przetransportowania rannego do szpitala.","","",["AD"]],"67230297":["Roboty
Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy roboty mog\u0105 kiedy\u015B zast\u0105pi\u0107 ludzi. Sztuczna inteligencja jest teraz wszechobecna. Elektronika pomaga dzieciom odrabia\u0107 lekcje, rodzicom gotowa\u0107, a chorym przypomina o lekach. Prowadz\u0105ce pytaj\u0105, czy robotyzacja stanowi zagro\u017Cenie.","","",["N"]],"67230298":["Pani z opieki
Pracownica opieki spo\u0142ecznej El\u017Cbieta ma zweryfikowa\u0107 sytuacj\u0119 \u0141ucji, matki opiekuj\u0105cej si\u0119 dwojgiem ma\u0142ych dzieci. Kto\u015B z\u0142o\u017Cy\u0142 bowiem doniesienie, \u017Ce w jej domu nie dzieje si\u0119 najlepiej i dochodzi tam nawet do maltretowania. Okazuje si\u0119, \u017Ce autork\u0105 anonimowego zg\u0142oszenia jest s\u0105siadka \u0141ucji. El\u017Cbieta spostrzega, \u017Ce m\u0142odsze dziecko \u0141ucji nosi na ciele znamiona przemocy fizycznej. Postanawia zbada\u0107 spraw\u0119. Przypuszcza, \u017Ce winna jest matka, kt\u00F3r\u0105 nietrudno wyprowadzi\u0107 z r\u00F3wnowagi.","","",["N"]],"67230299":["U G\u00F3rala zjawia si\u0119 Jagna. Ma nietypow\u0105 pro\u015Bb\u0119 do swojego s\u0105siada. Mi\u0142osz ma przez jeden dzie\u0144 udawa\u0107 jej ch\u0142opaka, by odstraszy\u0107 namolnego wielbiciela. Tymczasem dochodzi do pobicia m\u0119\u017Cczyzny w kryzysie bezdomno\u015Bci. Poszkodowany jest przytomny, ale zaprzecza, \u017Ce pad\u0142 ofiar\u0105 napa\u015Bci. Jest wystraszony i nie chce ujawni\u0107 szczeg\u00F3\u0142\u00F3w zaj\u015Bcia. Do za\u0142ogi dociera jednak \u015Bwiadek zdarzenia, dzi\u0119ki kt\u00F3remu udaje si\u0119 odkry\u0107 wa\u017Cny trop. Niebawem patrol natrafia na afer\u0119 i odkrywa grup\u0119 przest\u0119pcz\u0105 dzia\u0142aj\u0105c\u0105 na skal\u0119 ca\u0142ego miasta.","","",["N"]],"67230300":["M\u0142oda ochroniarka
Zagin\u0119\u0142a 24-letnia Karina, ochroniarka w sklepie wielobran\u017Cowym. Po pracy uda\u0142a si\u0119 na trening do klubu szermierki, ale nigdy nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. M\u0142oda kobieta jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla tr\u00F3jki swojego rodze\u0144stwa. Samodzielnie zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi od \u015Bmierci mamy. Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 jej 13-letnia siostra, Klaudia, kt\u00F3ra informuje o znikni\u0119ciu Kariny. Powiadamia r\u00F3wnie\u017C \u015Bledczych o tym, \u017Ce pod drzwiami znalaz\u0142a anonim z pogr\u00F3\u017Ckami kierowanymi do jej starszej siostry. Irek i Antek udaj\u0105 si\u0119 do szko\u0142y szermierki, aby przes\u0142ucha\u0107 jego w\u0142a\u015Bcicielk\u0119, 45-letni\u0105 Dorot\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Karina mia\u0142a problemy w pracy, jednak nie zna szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Kolejny trop wskazuje na m\u0142odszego brata Kariny, 17-letniego Ja\u015Bka, kt\u00F3ry staje si\u0119 podejrzany. Ch\u0142opak robi z koleg\u0105 nielegalne graffiti, a siostra by\u0142a temu przeciwna. Detektywi w poszukiwaniu dalszych wskaz\u00F3wek udaj\u0105 si\u0119 do sklepu wielobran\u017Cowego, w kt\u00F3rym zatrudniona jest dziewczyna oraz przes\u0142uchuj\u0105 Ja\u015Bka.","","",["N"]],"67230301":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"67230302":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"67230303":["Roman cieszy si\u0119 z powrotu Eweliny do Wadlewa. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce c\u00F3rka jest odmieniona i martwi go jej zachowanie. Dziewczyna przyznaje, \u017Ce nie jest jeszcze gotowa, \u017Ceby pokaza\u0107 si\u0119 we wsi. Lucynka cieszy si\u0119, \u017Ce mama Lusi dochodzi do siebie w szpitalu. Niepokoi j\u0105 jednak powolny przebieg aukcji. Niespodziewanie w fitness klubie pojawia si\u0119 klient, kt\u00F3ry nie jest zainteresowany \u0107wiczeniami, a jednym z przedmiot\u00F3w wystawionych na licytacj\u0119. Ka\u015Bka przynosi z\u0142e wie\u015Bci - mieszkanie Lusi nie nadaje si\u0119 do remontu.","","",["N"]],"67230304":["Wrota piekie\u0142
Ferdynand i Pa\u017Adzioch informuj\u0105 Boczka, \u017Ce nie \u017Cycz\u0105 sobie, \u017Ceby nadal korzysta\u0142 z ich toalety. M\u00F3wi\u0105 s\u0105siadowi, \u017Ce na jego pi\u0119trze jest przecie\u017C identyczna \u0142azienka. Boczek jednak przyznaje si\u0119, \u017Ce boi si\u0119 tam chodzi\u0107. Twierdzi, \u017Ce podobno tam straszy.","","",["N"]],"67230305":["Hubert zakochuje si\u0119 w m\u0142odej studentce, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 oszustk\u0105 matrymonialn\u0105","","",["N"]],"67230306":["Julia
Grafik Kuba lubi flirtowa\u0107 z pi\u0119knymi kobietami. Zakochuje si\u0119 w Judycie, kt\u00F3ra wydaje si\u0119 odporna na jego awanse. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna odkrywa, dlaczego wybranka nie chce si\u0119 z nikim zwi\u0105za\u0107 - powodem jest jej c\u00F3rka, Basia, kt\u00F3r\u0105 samotnie wychowuje. Kubie udaje si\u0119 zaprosi\u0107 Judyt\u0119 wraz z dzieckiem do letniego domku swoich rodzic\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna, obieraj\u0105c awokado, wbija sobie n\u00F3\u017C w d\u0142o\u0144 i traci przytomno\u015B\u0107. Judyta dzwoni pod numer 112. Gdy udziela m\u0119\u017Cczy\u017Anie pomocy zgodnie z instrukcjami operatora, jej c\u00F3rka ulega powa\u017Cnemu wypadkowi.","","",["N"]],"67230307":["Pani z opieki
Pracownica opieki spo\u0142ecznej El\u017Cbieta ma zweryfikowa\u0107 sytuacj\u0119 \u0141ucji, matki opiekuj\u0105cej si\u0119 dwojgiem ma\u0142ych dzieci. Kto\u015B z\u0142o\u017Cy\u0142 bowiem doniesienie, \u017Ce w jej domu nie dzieje si\u0119 najlepiej i dochodzi tam nawet do maltretowania. Okazuje si\u0119, \u017Ce autork\u0105 anonimowego zg\u0142oszenia jest s\u0105siadka \u0141ucji. El\u017Cbieta spostrzega, \u017Ce m\u0142odsze dziecko \u0141ucji nosi na ciele znamiona przemocy fizycznej. Postanawia zbada\u0107 spraw\u0119. Przypuszcza, \u017Ce winna jest matka, kt\u00F3r\u0105 nietrudno wyprowadzi\u0107 z r\u00F3wnowagi.","","",["N"]],"67230308":["U G\u00F3rala zjawia si\u0119 Jagna. Ma nietypow\u0105 pro\u015Bb\u0119 do swojego s\u0105siada. Mi\u0142osz ma przez jeden dzie\u0144 udawa\u0107 jej ch\u0142opaka, by odstraszy\u0107 namolnego wielbiciela. Tymczasem dochodzi do pobicia m\u0119\u017Cczyzny w kryzysie bezdomno\u015Bci. Poszkodowany jest przytomny, ale zaprzecza, \u017Ce pad\u0142 ofiar\u0105 napa\u015Bci. Jest wystraszony i nie chce ujawni\u0107 szczeg\u00F3\u0142\u00F3w zaj\u015Bcia. Do za\u0142ogi dociera jednak \u015Bwiadek zdarzenia, dzi\u0119ki kt\u00F3remu udaje si\u0119 odkry\u0107 wa\u017Cny trop. Niebawem patrol natrafia na afer\u0119 i odkrywa grup\u0119 przest\u0119pcz\u0105 dzia\u0142aj\u0105c\u0105 na skal\u0119 ca\u0142ego miasta.","","",["N"]],"67230309":["Na z\u0142omowisku
W trakcie rutynowego patrolu Olgierd i Krystian znajduj\u0105 na wysypisku \u015Bmieci zw\u0142oki kobiety. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar jest znacznie wi\u0119cej. Wszystkie zamordowane osoby by\u0142y bezdomne. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z seryjnym morderc\u0105. W trakcie \u015Bledztwa dochodzi do tragedii. W wyniku b\u0142\u0119du Krystiana Olgierd zostaje ranny.","","",["N"]],"67230310":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"67230311":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"67230312":["Roman cieszy si\u0119 z powrotu Eweliny do Wadlewa. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce c\u00F3rka jest odmieniona i martwi go jej zachowanie. Dziewczyna przyznaje, \u017Ce nie jest jeszcze gotowa, \u017Ceby pokaza\u0107 si\u0119 we wsi. Lucynka cieszy si\u0119, \u017Ce mama Lusi dochodzi do siebie w szpitalu. Niepokoi j\u0105 jednak powolny przebieg aukcji. Niespodziewanie w fitness klubie pojawia si\u0119 klient, kt\u00F3ry nie jest zainteresowany \u0107wiczeniami, a jednym z przedmiot\u00F3w wystawionych na licytacj\u0119. Ka\u015Bka przynosi z\u0142e wie\u015Bci - mieszkanie Lusi nie nadaje si\u0119 do remontu.","","",["N"]],"67230313":["Wrota piekie\u0142
Ferdynand i Pa\u017Adzioch informuj\u0105 Boczka, \u017Ce nie \u017Cycz\u0105 sobie, \u017Ceby nadal korzysta\u0142 z ich toalety. M\u00F3wi\u0105 s\u0105siadowi, \u017Ce na jego pi\u0119trze jest przecie\u017C identyczna \u0142azienka. Boczek jednak przyznaje si\u0119, \u017Ce boi si\u0119 tam chodzi\u0107. Twierdzi, \u017Ce podobno tam straszy.","","",["N"]],"67230314":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. By\u0142y komandos JW GROM, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk oraz Micha\u0142 Sitarski i \u0141ukasz Jurkowski razem z zaproszonymi go\u015B\u0107mi scharakteryzuj\u0105 poszczeg\u00F3lne typy broni, a tak\u017Ce om\u00F3wi\u0105 r\u00F3\u017Cne kwestie zwi\u0105zane np. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu, m.in. Weronika Nowakowska, Zbigniew Boniek, Czes\u0142aw Lang, \u0141ukasz Kadziewicz, Renata Mauer czy Tomasz Hajto.","","",[]],"67230315":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. Scharakteryzowane zostan\u0105 typy broni i om\u00F3wione kwestie zwi\u0105zane m.in. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu.","","",[]],"67230316":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",[]],"67230317":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67230318":["Wczesnym rankiem Wazon wyrusza fotografowa\u0107 wilki. \u017Bmiju i Hos rozwieszaj\u0105 budki dla ptak\u00F3w. U so\u0142tysa Romana na powitaniu wiosny zbieraj\u0105 si\u0119 bieszczadnicy. Bosman po wojsku przyjecha\u0142 tu na wczasy i pracowa\u0142 przez 40 lat jako drwal. Wojtek szuka odpoczynku od Bieszczad w Nepalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67230319":["Gospodyni programu zdradzi przepis na regionaln\u0105 zup\u0119 gulaszow\u0105 z \u017Celiwnego kocio\u0142ka. Na Warmii i Mazurach nazywana jest karmuszk\u0105. Danie \u0142\u0105czy w sobie tradycj\u0119 kuchni pruskiej i polskiej. Kolejna propozycja to sztuka mi\u0119sa w warzywach, kt\u00F3ra najpierw zostanie zamkni\u0119ta w s\u0142oikach, a potem ugotowana w du\u017Cym garnku ustawionym na starej kuchence. Na deser Ewa Wachowicz zaserwuje galaretki z owocami i ptasim mleczkiem, podane w du\u017Cych kieliszkach do wina. Ponadto poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 pikle z cukinii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"67230320":["Ludzie nie zapominaj\u0105
Joanna jest \u017Con\u0105 S\u0142awomira, kt\u00F3ry odsiedzia\u0142 w wi\u0119zieniu wyrok za kradzie\u017Ce. Gdy opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny, obieca\u0142 \u017Conie, \u017Ce ju\u017C nigdy wi\u0119cej nie wr\u00F3ci do nieuczciwego \u017Cycia. Niespodziewanie jednak s\u0105siadka oskar\u017Ca go o kradzie\u017C w\u0119gla. S\u0142awek zaprzecza jej zarzutom, traci jednak zlecenie, a znajomi zaczynaj\u0105 odwraca\u0107 si\u0119 od pary. Wkr\u00F3tce potem zostaje zatrzymany przez policj\u0119, kt\u00F3ra chce wyja\u015Bni\u0107 z nim spraw\u0119 kradzie\u017Cy laptop\u00F3w. Joanna nie wie, co my\u015Ble\u0107. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C ma solidne alibi. M\u0119\u017Cczyzna chce wiedzie\u0107, kto rozpuszcza na jego temat fa\u0142szywe plotki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67230321":["M\u0142oda ochroniarka
Zagin\u0119\u0142a 24-letnia Karina, ochroniarka w sklepie wielobran\u017Cowym. Po pracy uda\u0142a si\u0119 na trening do klubu szermierki, ale nigdy nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. M\u0142oda kobieta jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla tr\u00F3jki swojego rodze\u0144stwa. Samodzielnie zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi od \u015Bmierci mamy. Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 jej 13-letnia siostra, Klaudia, kt\u00F3ra informuje o znikni\u0119ciu Kariny. Powiadamia r\u00F3wnie\u017C \u015Bledczych o tym, \u017Ce pod drzwiami znalaz\u0142a anonim z pogr\u00F3\u017Ckami kierowanymi do jej starszej siostry. Irek i Antek udaj\u0105 si\u0119 do szko\u0142y szermierki, aby przes\u0142ucha\u0107 jego w\u0142a\u015Bcicielk\u0119, 45-letni\u0105 Dorot\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Karina mia\u0142a problemy w pracy, jednak nie zna szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Kolejny trop wskazuje na m\u0142odszego brata Kariny, 17-letniego Ja\u015Bka, kt\u00F3ry staje si\u0119 podejrzany. Ch\u0142opak robi z koleg\u0105 nielegalne graffiti, a siostra by\u0142a temu przeciwna. Detektywi w poszukiwaniu dalszych wskaz\u00F3wek udaj\u0105 si\u0119 do sklepu wielobran\u017Cowego, w kt\u00F3rym zatrudniona jest dziewczyna oraz przes\u0142uchuj\u0105 Ja\u015Bka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67230322":["Wypadek
Pawe\u0142 jest \u015Bwiadkiem wypadku samochodowego, w kt\u00F3rym zostaje ranna jego \u017Cona. Wzywa pogotowie i udziela kobiecie pierwszej pomocy. W szpitalu u Iwony zostaje zdiagnozowana amnezja, kt\u00F3ra nie ust\u0119puje mimo leczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"67230323":["Umowa do\u017Cywocia
Teresa i Marek mieszkaj\u0105 na przedmie\u015Bciach Warszawy. Bardzo anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w wychowanie c\u00F3rek, R\u00F3\u017Cy i Weroniki. Druga z nich niespodziewanie oznajmia, \u017Ce chcia\u0142aby znowu zamieszka\u0107 z rodzicami. Para jest zdziwiona decyzj\u0105 Weroniki, kt\u00F3ra dot\u0105d by\u0142a bardzo samodzielna. Dziewczyna nie chce wyjawi\u0107 powod\u00F3w swojej decyzji, jednak jej rodzice odkrywaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany starszy m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"67230324":["Alicja p\u00F3\u0142 roku po niebezpiecznym wypadku staje si\u0119 ponownie ofiar\u0105 sprawcy
Alicja dochodzi do siebie po wypadku samochodowym. Kobieta nie wie, kto j\u0105 potr\u0105ci\u0142 na przej\u015Bciu dla pieszych. Jej m\u0105\u017C, Tadeusz, namawia \u017Con\u0119, by pojedna\u0142a si\u0119 ze swoim m\u0142odszym bratem Sebastianem. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinna to zrobi\u0107, gdy\u017C on wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119 i nie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 jej pomaga\u0107. Alicja w ko\u0144cu si\u0119 zgadza. Niebawem jednak zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce sprawc\u0105 jej wypadku jest by\u0142a \u017Cona brata. Tymczasem Sebastian i jego nowa partnerka namawiaj\u0105 Alicj\u0119, by wesz\u0142a z nimi w biznes. Kobieta jednak ma w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67230325":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67230326":["Zamianka
Pa\u017Adzioch zwierza si\u0119 Ferdkowi ze swoich problem\u00F3w. M\u0119\u017Cczy\u017Anie bardzo nudzi si\u0119 w \u017Cyciu. Proponuje swemu przyjacielowi, by, za niewielk\u0105 op\u0142at\u0105, zamieni\u0142 si\u0119 z nim na \u017Cycie. Z mieszkania do mieszkania przenosz\u0105 si\u0119 ca\u0142e rodziny wraz z meblami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67230327":["Andropauza
Pewnego dnia Ferdynand budzi si\u0119 w pod\u0142ym nastroju. Nie chce mu si\u0119 nawet wsta\u0107 z \u0142\u00F3\u017Cka. Odmawia wykonywania jakichkolwiek czynno\u015Bci. Powa\u017Cnie zaniepokojona Halina za wszelk\u0105 cen\u0119 chce mu przywr\u00F3ci\u0107 ch\u0119\u0107 do \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67230328":["Zbrodnia i kara
Pa\u017Adzioch urz\u0105dza sobie suto zakrapian\u0105 kolacj\u0119. Wkr\u00F3tce znika bez wie\u015Bci. Jego \u017Cona obawia si\u0119 najgorszego. Ferdek i Waldek nie bez powodu czuj\u0105 si\u0119 winni zaistnia\u0142ej sytuacji. Prawda okazuje si\u0119 bardzo trywialna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67230329":["Dziewczyna mojego narzeczonego
Narzeczony Natalii \u0141ukasik (30 l.), Sebastian Szyma\u0144ski (33 l.), po powrocie z trzymiesi\u0119cznej podr\u00F3\u017Cy s\u0142u\u017Cbowej do Krakowa przedstawia rodzicom Karolin\u0119 Sikorsk\u0105 (27 l.) i og\u0142asza, \u017Ce jest ona jego now\u0105 narzeczon\u0105. Zraniona do \u017Cywego Natalia nie potrafi przebaczy\u0107 m\u0119\u017Cczy\u017Anie, pomimo jego przeprosin. Pewnego dnia przypadkowo spotyka by\u0142ego koleg\u0119 z klasy - Bart\u0142omieja Kowalskiego (30 l.). Czas sp\u0119dzony z Bartkiem koj\u0105co wp\u0142ywa na Natali\u0119 i dzi\u0119ki niemu zapomina ona o swoich problemach. Sebastian i Karolina przygotowuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu, ale kobieta \u017Ale si\u0119 czuje i trafia do szpitala, w kt\u00F3rym Natalia pracuje jako radiolog. Podczas badania USG dziewczyna odkrywa, \u017Ce jej by\u0142y narzeczony nie mo\u017Ce by\u0107 ojcem dziecka Karoliny, jednak nie mo\u017Ce z\u0142ama\u0107 tajemnicy lekarskiej i wyjawi\u0107 Sebastianowi oszustwa nowej partnerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67230330":["W Krzywow\u00F3lce, wsi w pobli\u017Cu Terespola, w jednym ze starych, drewnianych dom\u00F3w mieszka wielopokoleniowa rodzina: pani Anna, jej c\u00F3rka Patrycja z m\u0119\u017Cem i dwojgiem dzieci oraz dwaj synowie: 21-letni Mateusz i 3-letni Adam. M\u0105\u017C pani Anny niedawno zmar\u0142. Po jego \u015Bmierci Mateusz zrezygnowa\u0142 z wymarzonych studi\u00F3w i wr\u00F3ci\u0142 do rodzinnego domu, by pom\u00F3c mamie. Musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 niewielk\u0105 gospodark\u0105, z kt\u00F3rej wszyscy \u017Cyj\u0105. C\u00F3rka i zi\u0119\u0107 s\u0105 osobami niesamodzielnymi, po szkole specjalnej. Potrzebuj\u0105 wi\u0119c pomocy w wychowaniu dzieci. Warunki w jakich mieszka rodzina s\u0105 katastrofalne. Dom jest ciasny, zimny, z dziurawym dachem, a nieszczelne, dymi\u0105ce piece s\u0105 bardzo niebezpieczne. Mimo ci\u0119\u017Ckiej pracy Mateusza rodzina nie ma szans na to, by samodzielnie go wyremontowa\u0107 i poprawi\u0107 swoje warunki \u017Cyciowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67230331":["Dominika przyczynia si\u0119 do zagini\u0119cia m\u0142odszej siostry i odkrywa mroczne tajemnice swojej rodziny
Dominika ma dwie siostry, kt\u00F3re bardzo kocha. Popada jednak z konflikt z m\u0142odsz\u0105 z nich, Klaudi\u0105, kt\u00F3ra potrafi rani\u0107 bliskich. Dominika i Agnieszka postanawiaj\u0105 da\u0107 jej nauczk\u0119. Zabieraj\u0105 krewn\u0105 do lasu i tam zostawiaj\u0105. Z pozoru niewinna zabawa przeradza si\u0119 jednak w dramat, poniewa\u017C Klaudia nie wraca do domu. Niebawem policja znajduje cia\u0142o dziewczyny. Kto\u015B utopi\u0142 j\u0105 w stawie niedaleko miejsca, w kt\u00F3rym rozsta\u0142a si\u0119 z siostrami. Na jaw wychodz\u0105 rodzinne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67230332":["Dobry wujek
33-letnia Laura informuje policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 30-letniego brata, Rafa\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna jest urz\u0119dnikiem skarbowym i znikn\u0105\u0142 zupe\u0142nie niespodziewanie z placu zabaw, na kt\u00F3rym sp\u0119dza\u0142 czas ze swoim 6-letnim siostrze\u0144cem, Kubusiem. Poinformowa\u0142 on ch\u0142opca, \u017Ce udaje si\u0119 do toalety, ale ju\u017C z niej nie wr\u00F3ci\u0142. W trakcie przeszukania mieszkania zaginionego detektywi odnajduj\u0105 spor\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 przyjmowa\u0107 \u0142ap\u00F3wki od petent\u00F3w, ale Laura zdecydowanie zaprzecza tym insynuacjom. Wsp\u00F3\u0142pracownicy r\u00F3wnie\u017C za\u015Bwiadczaj\u0105 o jego uczciwo\u015Bci i s\u0105 zszokowani znikni\u0119ciem Rafa\u0142a. Nikt nie wie, co mog\u0142o si\u0119 wydarzy\u0107. Funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna systematycznie zabiera\u0142 Kubusia na r\u00F3\u017Cne place zabaw. To odkrycie rodzi kolejne w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67230333":["Wymiar sprawiedliwo\u015Bci
Micha\u0142 jest pacjentem psychiatrycznym. Znajduje swojego lekarza rannego w gabinecie. Znika tak\u017Ce syn emerytowanego s\u0119dziego, kt\u00F3ry by\u0142 pod opiek\u0105 tego samego specjalisty. Wiele wskazuje, \u017Ce to zaginiony dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 ataku, a nast\u0119pnie si\u0119 ukry\u0142. Niebawem jednak str\u00F3\u017Ce prawa wpadaj\u0105 na nowy trop. Adam znajduje p\u0142yt\u0119 z dedykacj\u0105, nale\u017C\u0105c\u0105 do nieznajomej kobiety. Postanawia odnale\u017A\u0107 adresatk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67230334":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230335":["Podw\u00F3jny agent
Podczas nalotu na magazyn nielegalnego paliwa ginie szef oddzia\u0142u s\u0142u\u017Cby celno-skarbowej. Posiada\u0142 on ogromn\u0105 wiedz\u0119 na temat mafii paliwowej i bezcenne kontakty w \u015Brodowisku przest\u0119pczym. Olgierd i Krystian wpadaj\u0105 na trop sekretu, kt\u00F3ry ca\u0142kowicie zmienia tok \u015Bledztwa. Kole\u017Canka Eweliny prosi Krystiana, by przem\u00F3wi\u0142 do rozs\u0105dku jej synowi, kt\u00F3ry zaj\u0105\u0142 si\u0119 dilerk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67230336":["W domu 37-letniej Agaty i jej m\u0119\u017Ca zjawia si\u0119 niespodziewany go\u015B\u0107, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie opu\u015Bci\u0142 przedterminowo wi\u0119zienie
W domu Ma\u0107ka i Agaty pojawia si\u0119 Karol, brat m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej mieszka\u0142 w Australii. Zatrzymuje si\u0119 u pary, chocia\u017C nikt nie spodziewa\u0142 si\u0119 jego wizyty. Wkr\u00F3tce jednak Agata odkrywa, \u017Ce Maciek j\u0105 ok\u0142ama\u0142 - Karol wcale nie mieszka\u0142 na antypodach, lecz siedzia\u0142 w wi\u0119zieniu na kradzie\u017C i zab\u00F3jstwo. Jej partner broni krewnego. Kobieta zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce przybysz grozi Ma\u0107kowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67230337":["Zmiana czasu
W kraju nast\u0119puje zmiana czasu z zimowego na letni. Ferdynand Kiepski nie ma zamiaru respektowa\u0107 tego rozporz\u0105dzenia. Uwa\u017Ca, \u017Ce jest ono idiotyczne i przysparza ludziom wielu niepotrzebnych k\u0142opot\u00F3w. Wed\u0142ug niego cz\u0142owiek powinien \u017Cy\u0107 w zgodzie z rytmem natury i czterech p\u00F3r roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67230338":["Dusseldorf
Boczek otrzymuje bardzo intratn\u0105 propozycj\u0119 pracy w D\u00FCsseldorfie. Waha si\u0119, czy j\u0105 przyj\u0105\u0107, poniewa\u017C z jednej strony jest korzystna finansowo, ale z drugiej wi\u0105\u017Ce si\u0119 z przeprowadzk\u0105 i radykaln\u0105 zmian\u0105 dotychczasowego \u017Cycia. Ferdek robi wszystko, aby nak\u0142oni\u0107 s\u0105siada do wyjazdu, bo to oznacza\u0142oby pozbycie si\u0119 go na zawsze z kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67230339":["Dzie\u0144 zapomnienia
Tomek Orlik i Magda D\u0119bska zauwa\u017Caj\u0105 przy drodze samoch\u00F3d, kt\u00F3ry wpad\u0142 w po\u015Blizg i wyl\u0105dowa\u0142 w rowie. W aucie znajduje si\u0119 ranna kobieta, kt\u00F3ra odzyskuje przytomno\u015B\u0107. Niestety, nie wie jak si\u0119 nazywa, ani sk\u0105d i dok\u0105d jecha\u0142a. Nie umie te\u017C poda\u0107 swojego adresu, nie ma przy sobie telefonu ani dokument\u00F3w. Detektywi ustalaj\u0105 jednak, \u017Ce samoch\u00F3d jest zarejestrowany na m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o nazwisku Michalik...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",[]],"67230340":["Nasza tajemnica
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C wpl\u0105ta\u0142 si\u0119 w afer\u0119 kryminaln\u0105. Klientka znalaz\u0142a w ich domu bro\u0144, kt\u00F3r\u0105 przynios\u0142a do biura detektyw\u00F3w. Martwi si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C Mateusz wda\u0142 si\u0119 w podejrzane interesy, chc\u0105c zapewni\u0107 rodzinie utrzymanie. Detektywi jad\u0105 z klientk\u0105 do jej domu i dokonuj\u0105 tam makabrycznego odkrycia...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",[]],"67230341":["Modelka Natalia bardzo dba o sw\u00F3j wizerunek. Kobieta by\u0142a wielokrotnie zdradzana przez by\u0142ych partner\u00F3w. Wierzy, \u017Ce uda jej si\u0119 unikn\u0105\u0107 takich historii, je\u015Bli b\u0119dzie nieskazitelna. Natalia rok wcze\u015Bniej po\u015Blubi\u0142a Tomka. M\u0119\u017Cczyzna nie jest atrakcyjny fizycznie, lecz to w\u0142a\u015Bnie przyci\u0105gn\u0119\u0142o w nim kobiet\u0119. Ma ona nadziej\u0119, \u017Ce nieatrakcyjny partner b\u0119dzie jej wierny. M\u0119\u017Cczyzna jednak ostatnio bardzo si\u0119 zmieni\u0142, a tak\u017Ce straci\u0142 zainteresowanie seksem. Natalia jest przekonana, \u017Ce pozna\u0142 kogo\u015B innego. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce Tomek po pracy spotyka si\u0119 z tajemnicz\u0105 kobiet\u0105 oraz jej c\u00F3rk\u0105. We troje \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny dziecka. Okazuje si\u0119, \u017Ce nieznajom\u0105 jest kuzynka Natalii, Ka\u015Bka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"67230342":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230343":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67230344":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"67230345":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67230346":["Historia Sebastiana Grzywacza, kt\u00F3ry jest ociemnia\u0142y, ale radzi sobie lepiej ni\u017C niejedna w pe\u0142ni sprawna osoba. Fascynuj\u0105 go sporty walki - trenuje m.in krav mag\u0119 i jiu-jitsu. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w fundacji i prowadzi w szko\u0142ach warsztaty dla dzieci - pokazuje im, \u017Ce niepe\u0142nosprawni mo\u017Cna \u017Cy\u0107 normalnie. Uwielbia adrenalin\u0119, a przez \u017Cycie idzie wraz ze swoim ukochanym synkiem, Frankiem, oraz psem przewodnikiem, Rolkiem. Kolejnym bohaterem programu jest Grzegorz Papis. Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku porusza si\u0119 on na w\u00F3zku inwalidzkim. Sport towarzyszy mu od zawsze. Aktualnie skupia si\u0119 na trenowaniu tenisa sto\u0142owego, gra z osobami sprawnymi i niepe\u0142nosprawnymi. To cz\u0142owiek o wielkiej woli walki, kt\u00F3ry motywuje innych do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67230347":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"67230348":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67230480":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67230481":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"67230482":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67230483":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230484":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230485":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67230486":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230487":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230488":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67230489":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230490":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230491":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67230492":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67230493":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230494":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67230495":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230496":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230497":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67230498":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230499":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67230500":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67230501":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230502":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67230503":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67230504":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67230505":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67230506":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67230507":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"67230508":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230509":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67230510":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"67230511":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67230512":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230513":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67230514":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67230515":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67230516":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67230517":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67230518":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67230519":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230520":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67230521":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67230522":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230523":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67230524":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67230525":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"67230526":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230527":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67230528":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67230529":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67230530":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67230531":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67230532":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67230533":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67230534":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67230535":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"67230536":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"67230537":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67230538":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67230539":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67230540":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67230541":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67230542":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230543":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67230544":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67230545":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67230546":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67230547":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230548":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67230549":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67230550":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67230551":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67230349":["Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel
Krzysztof Ibisz po\u0142\u0105czy si\u0119 z rozta\u0144czon\u0105 par\u0105, czyli Katarzyn\u0105 Cichopek i Marcinem Hakielem. Tancerze zdradz\u0105, co o sobie pomy\u015Bleli podczas pierwszego spotkania. Opowiedz\u0105 o pierwszym poca\u0142unku, ale wspomn\u0105 te\u017C o trudnych chwilach w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67230350":["Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona
Krzysztof Ibisz tym razem porozmawia z Zosi\u0105 Zborowsk\u0105-Wron\u0105 oraz Andrzejem Wron\u0105. Para po\u0142\u0105czy si\u0119 ze swojego mazurskiego domu. To w\u0142a\u015Bnie tutaj czekaj\u0105 na koniec narodowej kwarantanny. Para zdradzi nieco swoich zwi\u0105zkowych tajemnic. Opowie, jak wygl\u0105da\u0142o ich pierwsze spotkanie, co im si\u0119 w sobie nawzajem najbardziej podoba i co by\u0142o powodem wzi\u0119cia tak szybkiego \u015Blubu. Podzieli si\u0119 tak\u017Ce swoimi sposobami na radzenie sobie z zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67230351":["Dorota Chotecka, Rados\u0142aw Pazura","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67230352":["Prow.: Micha\u0142 Bry\u015B.
Nowa ods\u0142ona popularnego programu kulinarnego. W tej edycji Wojciecha Modesta Amaro zast\u0105pi Micha\u0142 Bry\u015B, szef kuchni w restauracji L'Enfant Terrible. Pod jego okiem 16 \u015Bmia\u0142k\u00F3w zmierzy si\u0119 z wyj\u0105tkowo trudnymi zadaniami. Surowy juror oceni ich zdolno\u015Bci kulinarne, kreatywno\u015B\u0107, szybko\u015B\u0107 i umiej\u0119tno\u015B\u0107 pracy w zespole. Zwyci\u0119zca 10-tygodniowych zmaga\u0144 otrzyma 100 tys. z\u0142 oraz posad\u0119 w L'Enfant Terrible. Restauracj\u0119 Hell's Kitchen odwiedz\u0105 rozmaici go\u015Bcie, m.in. Ewa Farna, Kamil Mokrzycki czy Kajetan Kajetanowicz. Jako zast\u0119pcy Micha\u0142a Brysia pojawi\u0105 si\u0119 kucharze znani z programu \"Top Chef\": \u0141ukasz Budzik i Marcin Piotrowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"67230353":["Garnitur na miar\u0119 \/ Romans, kt\u00F3rego nie by\u0142o
Instruktorka aerobiku, Paulina poznaje Arka w klubie fitness. Menad\u017Cerka klubu nie ma o nim najlepszego zdania, ale Paulina zakochuje si\u0119. Sielank\u0119 zak\u0142\u00F3ca niespodziewana wizyta kolegi Arka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jego siostra jest z Arkiem w ci\u0105\u017Cy, a Arek ma u niego d\u0142ugi. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci jest Marlena, urz\u0119dniczka w urz\u0119dzie miasta. Na bankiecie poznaje Adama. Przez nast\u0119pnych kilka tygodni m\u0119\u017Cczyzna zdobywa jej serce. Pewnego dnia Adam ma pro\u015Bb\u0119 - znajomy chce kupi\u0107 kawa\u0142ek gruntu, ale miasto nie chce go odsprzeda\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67230354":["Ekipa programu jedzie do miejscowo\u015Bci Lisewo w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim, gdzie mieszkaj\u0105 14-letnia Zuzia i 12-letnia Dominika z rodzicami, Tadeuszem i Danut\u0105. M\u0142odsza z dziewcz\u0105t choruje na ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 cukrzycy i wymaga nieustannej opieki. Z tego powodu pani Danuta nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 pracy, wi\u0119c rodzina utrzymuje si\u0119 ze skromnej pensji pana Tadeusza. Ma\u0142\u017Conkowie chcieliby przeprowadzi\u0107 remont swojego domu, poniewa\u017C dach przecieka i \u015Bciany oraz sufit pokrywa grzyb. Nale\u017Ca\u0142oby tak\u017Ce rozdzieli\u0107 kot\u0142owni\u0119 z \u0142azienk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"67230355":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"67230356":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"67230357":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188663.jpg","",["N"]],"67230358":["Agnieszka Radwa\u0144ska
Agnieszka Radwa\u0144ska opowie o swoim pe\u0142nym blichtru \u015Blubie oraz weselu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261981.jpg","",["N"]],"67230359":["Fotografka Paulina, pracowniczka ekskluzywnego domu mody Klaudia, uwielbiaj\u0105ca ogie\u0144 Maria oraz pracuj\u0105ca w klubie \u017Cu\u017Clowym Paulina przygotuj\u0105 dwie stylizacje. Ich bud\u017Cet to dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych, a czasu maj\u0105 tylko godzin\u0119. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a tematy kreacji: \"Bia\u0142e noce\" oraz \"Warstwy. Jedno na drugim\". Efekty stara\u0144 uczestniczek oceni\u0105 aktorka Ada Fija\u0142, krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w i blogger modowy Milex.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"67230360":["Uczestnicy przenios\u0105 si\u0119 na Daleki Wsch\u00F3d. W wyborze najlepiej przygotowanych da\u0144 Micha\u0142owi Brysiowi pomo\u017Ce go\u015B\u0107, specjalista w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Na najlepszych kucharzy czeka nagroda z nutk\u0105 pieprzu. Przegrani, jak zawsze, za kar\u0119 poczuj\u0105 gorzki smak pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"67230361":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67230362":["W niewielkiej wsi nad rzek\u0105 Liwiec mieszka pan Zbigniew z siedemnastoletni\u0105 Paulin\u0105 i szesnastoletnim Kacprem. Wsp\u00F3lnie opiekuj\u0105 si\u0119 babci\u0105, wiekow\u0105 pani\u0105 Barbar\u0105. \u017Bona pana Zbyszka zmar\u0142a niedawno po d\u0142ugiej chorobie. Dom rodziny jest w bardzo z\u0142ym stanie. Paulina \u015Bpi w kuchni, pan Zbyszek musi zajmowa\u0107 pok\u00F3j wraz z synem. W domu nie ma \u0142azienki, a schorowana pani Barbara ma do dyspozycji tylko jedno s\u0142abo ogrzewane pomieszczenie. Ekipa programu robi wszystko, by stworzy\u0107 rodzinie lepsze warunki do \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67230363":["Ekipa programu odwiedza pi\u0119cioosobow\u0105 rodzin\u0119, kt\u00F3ra mieszka nieopodal Radomia. Pani Izabela i pan Waldemar wychowuj\u0105 troje dzieci, Rafa\u0142a, Ma\u0107ka i Karolin\u0119. Rafa\u0142 cierpi na pora\u017Cenie m\u00F3zgowe, jest osob\u0105 niepe\u0142nosprawn\u0105 fizycznie i intelektualnie. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ca si\u0119 choremu synowi. Dom, w kt\u00F3rym mieszka rodzina, nie jest jednak przystosowany do jej potrzeb. Rodzice i chory syn mieszkaj\u0105 w jednym pokoju. Karolina i Maciek w og\u00F3le nie maj\u0105 miejsca do nauki czy wypoczynku, \u015Bpi\u0105 w kuchni na niewielkich rozk\u0142adanych fotelach. Dom ogrzewa stary piec kaflowy, a dach pokrywa rakotw\u00F3rczy eternit. Katarzyna Dowbor przybywa na pomoc wraz z Martyn\u0105 Kupczyk i Wie\u015Bkiem Nowobilskim oraz ich ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67230364":["Fryzjerka
Maciej Kolubi\u0144ski pracuje jako t\u0142umacz przysi\u0119g\u0142y. Jego \u017Cona Natalia, fryzjerka i manikiurzystka, od niedawna \u015Bwiadczy swoje us\u0142ugi w domach klientek, odwiedzaj\u0105c je osobi\u015Bcie. Od pewnego czasu Maciej podejrzewa, \u017Ce kobieta ma romans. W ko\u0144cu prosi o pomoc detektyw\u00F3w. Ci decyduj\u0105 si\u0119 za\u0142o\u017Cy\u0107 kamery w domach tych ludzi, kt\u00F3rych Natalia odwiedza regularnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67230365":["Anna samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina \u017Cyje w jednopokojowym mieszkaniu i korzysta ze wsp\u00F3lnej z s\u0105siadami toalety w korytarzu. Anna do\u015Bwiadczy\u0142a przemocy fizycznej i psychicznej ze strony by\u0142ego partnera, kt\u00F3ry obecnie nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. Rodzina utrzymuje si\u0119 z zasi\u0142k\u00F3w w \u0142\u0105cznej kwocie 2100 z\u0142otych. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w zostaje im 600 z\u0142otych. Ma\u0142\u017Conkowie Oliwia i Patryk wychowuj\u0105 roczne dziecko. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 12 tysi\u0119cy z\u0142otych. Para uwielbia podr\u00F3\u017Cowa\u0107, co umo\u017Cliwia jej praca. Oliwia i Patryk prowadz\u0105 bowiem w\u0142asn\u0105 firm\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67230366":["Singielka Darya spotyka si\u0119 z Filipem, Tomaszem i Bart\u0142omiejem. Pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn nie ma jeszcze partnerki, a dwaj pozostali \u017Cyj\u0105 w zwi\u0105zkach. Darya jednak o tym nie wie. Sama musi dociec prawdy. Je\u015Bli jej si\u0119 to uda, otrzyma nagrod\u0119, kt\u00F3r\u0105 podzieli si\u0119 z Filipem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239196.jpg","",[]],"67230367":["Gotowanie dla kochank\u00F3w
Prawnik Wojtek s\u0105dzi, \u017Ce jest zdradzany przez swoj\u0105 \u017Con\u0119, blogerk\u0119 kulinarn\u0105 Justyn\u0119. Jaki\u015B czas temu kobieta zacz\u0119\u0142a prowadzi\u0107 sesje wyjazdowe swoich warsztat\u00F3w. Gdy jednak m\u0105\u017C, chc\u0105c zrobi\u0107 jej niespodziank\u0119, pojecha\u0142 do hotelu, gdzie mia\u0142a przebywa\u0107, przekona\u0142 si\u0119, \u017Ce nie ma tam jego ukochanej. Detektywi zamierzaj\u0105 zbada\u0107 t\u0119 spraw\u0119. Najpierw instaluj\u0105 kamery w domu, poniewa\u017C tam na co dzie\u0144 Justyna prowadzi warsztaty. Od razu zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce kobiet\u0119 i jednego z kursant\u00F3w co\u015B \u0142\u0105czy. Odkrywaj\u0105 tak\u017Ce, \u017Ce prowadzi ona lekcje erotycznego gotowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67230368":["Ci\u0119\u017Cko chora Marta p\u0142aci lekarzowi za dost\u0119p do eksperymentalnej terapii, kt\u00F3ra jest dla niej jedyn\u0105 szans\u0105 na prze\u017Cycie. Gdy po chwilowej poprawie nast\u0119puje pogorszenie, za\u0142amana pacjentka spisuje testament. O swojej chorobie rozmawia z dawno niewidzian\u0105 siostr\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C jest medykiem. Kobieta odkrywa, \u017Ce Marta pad\u0142a ofiar\u0105 wy\u0142udzenia, a wyniki jej bada\u0144 sfa\u0142szowano. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 CB\u015AP. Agnieszka zatrudnia si\u0119 u projektantki mody Leny. Pracodawczyni i jej wsp\u00F3lnik Jakub wymagaj\u0105 od niej pe\u0142nej dyspozycyjno\u015Bci, ale nie daj\u0105 umowy o prac\u0119. Gdy przem\u0119czona obowi\u0105zkami Agnieszka ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem, chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 ma\u0142\u0105 rekompensat\u0119 i znale\u017A\u0107 kogo\u015B innego na jej miejsce. Podw\u0142adna postanawia nagra\u0107 rozmow\u0119 z Jakubem i nawi\u0105zuje kontakt ze swoimi poprzedniczkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67230369":["Pacjentka chce zmniejszy\u0107 wielko\u015B\u0107 otoczek wok\u00F3\u0142 brodawek piersi. Tymczasem dr Nassif przeprowadza operacj\u0119 nosa, wykorzystuj\u0105c rewolucyjn\u0105 technik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"67230371":["Mo\u017Cna za\u0142o\u017Cy\u0107, \u017Ce najcz\u0119\u015Bciej to dojrzewaj\u0105ce dzieci s\u0105 atrakcyjniejsze od swoich rodzic\u00F3w. Dokument opowiada o przypadkach takich relacji, gdzie jest ca\u0142kiem na odwr\u00F3t i to w\u0142a\u015Bnie matki i ojcowie pragn\u0105 podkre\u015Bli\u0107 swoj\u0105 urod\u0119, spychaj\u0105 przy tym swoje dzieci w cie\u0144.","","",[]],"67230372":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienno\u015B\u0107 najmaj\u0119tniejszych i najs\u0142awniejszych os\u00F3b na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Kamery zajrz\u0105 do ich luksusowych posiad\u0142o\u015Bci, zarejestruj\u0105 zaj\u0119cia, kt\u00F3rym si\u0119 oddaj\u0105 i poka\u017C\u0105, na co bogacze wydaj\u0105 pieni\u0105dze. Osobi\u015Bci asystenci gwiazd zdradz\u0105, co robi\u0107, by \u017Cy\u0107 jak celebryci.","","",[]],"67230373":["Program po\u015Bwi\u0119cony najnowszym modowym trendom. Nie zabraknie materia\u0142\u00F3w z festiwali, pokaz\u00F3w mody i najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 show-biznesu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak ubieraj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy, kt\u00F3re dodatki s\u0105 najistotniejsze w kreacji i co obecnie jest na czasie. Wypowiedz\u0105 si\u0119 eksperci od wizerunku, a tak\u017Ce same gwiazdy, kt\u00F3re wspomn\u0105 nie tylko o udanych stylizacjach, ale i o swoich wpadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239477.jpg","",[]],"67230374":["Prow.: Sian Williams, Stefan Gates.
Dziennikarz Sian Williams razem ze Stefanem Gatesem, pisarzem skupiaj\u0105cym si\u0119 na temacie jedzenia, ods\u0142aniaj\u0105 tajemnice produkcji i sprzeda\u017Cy \u017Cywno\u015Bci w supermarketach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266260.jpg","",[]],"67230552":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67230553":["Tym razem uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji magazynowej odbywaj\u0105cej si\u0119 w Upland. Czeka ich niespodzianka: na licytacji pojawia si\u0119 Mary Padian, wyst\u0119puj\u0105ca w teksaskiej wersji programu. Jarrod i Brandi nie znajduj\u0105 w swoim magazynie nic ciekawego. Spore nadzieje wi\u0105\u017C\u0105 ze star\u0105 maszyn\u0105, kt\u00F3rej przeznaczenia nie s\u0105 pewni. Okazuje si\u0119, \u017Ce to zabytkowa kasa biletowa. Podobne przedmioty mo\u017Cna sprzeda\u0107 za 1000 dolar\u00F3w, ale ta jest warta o wiele mniej, gdy\u017C Jarrod przypadkowo j\u0105 uszkodzi\u0142. Darrell i Brandon odkrywaj\u0105 kawa\u0142ek historii, a z\u0142y dzie\u0144 Ivy'ego ko\u0144czy si\u0119 sukcesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67230554":["W dzisiejszym odcinku uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcjach w dw\u00F3ch kalifornijskich miejscowo\u015Bciach - Hemet i Palm Springs. Dan zmaga si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma dwa t\u0119tniaki, wymagaj\u0105ce natychmiastowej operacji. Laura bardzo martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca, ale wierzy, \u017Ce lekarzom uda si\u0119 go uratowa\u0107. Ivy przegl\u0105da mn\u00F3stwo grat\u00F3w w poszukiwaniu cennych przedmiot\u00F3w. Tymczasem Brandi pr\u00F3buje nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, \u017Ceby jej partner si\u0119 zdekoncentrowa\u0142. Mary Padian natyka si\u0119 na co\u015B, co wygl\u0105da jak nie z tego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67230555":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia odbitka miedziorytu \"Rycerz, \u015Bmier\u0107 i diabe\u0142\" renesansowego artysty Albrechta D\u00FCrera. Nast\u0119pnie Corey wycenia dwa trzyko\u0142owe motocykle. Oba pojazdy wyposa\u017Cone s\u0105 w silniki V8. P\u00F3\u017Aniej do sklepu przychodzi klient z du\u017C\u0105 maskotk\u0105 psa Spudsa MacKenziego - postaci wykorzystywanej w latach 80. XX wieku w kampanii reklamowej popularnej w USA marki piwa. Przekonamy si\u0119, czy Rick i Chumlee ulegn\u0105 urokowi tego imprezowego zwierzaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67230556":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w tym odcinku trafiaj\u0105 do lombardu, jest prototyp silnika elektrycznego pr\u0105du przemiennego - urz\u0105dzenie skonstruowane przez genialnego Nikol\u0119 Tesl\u0119. Przekonamy si\u0119, ile jest wart jeden z najwa\u017Cniejszych wynalazk\u00F3w XIX wieku. Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 volkswagena buga. Ten kabriolet z 1968 roku jest odremontowany, jego cen\u0119 obni\u017Ca jednak zepsuty silnik. P\u00F3\u017Aniej Chumlee traci mow\u0119 na widok pary but\u00F3w z limitowanej edycji Nike'a - takie same nosi\u0142 bohater \"Powrotu do przysz\u0142o\u015Bci 2\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67230557":["Zw\u0142oki Hitlera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"67230558":["Ameryka\u0144ski wirus","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"67230559":["Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne zapomniane skarby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"67230560":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"67230561":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"67230562":["Handlarze starociami ponownie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Moreno Valley. Darrell i Brandon przekonuj\u0105 si\u0119, jak smakuje prawdziwy sukces. Odwiedzaj\u0105 cukierni\u0119, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile jest warte niesamowite urz\u0105dzenie do dekorowania tort\u00F3w, znalezione przez nich w schowku. Tymczasem Mary Padian poszukuje mi\u0142o\u015Bci i... dobrych okazji na aukcji magazynowej. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 w swoim schowku na profesjonaln\u0105 kamer\u0119 do podgl\u0105dania dzikich zwierz\u0105t. Postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 sprz\u0119t w nieco innym celu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67230563":["Jarrod i Brandi decyduj\u0105 si\u0119 na dzia\u0142anie osobno. Nie ustalili jeszcze, czy to rozwi\u0105zanie wdro\u017C\u0105 na jaki\u015B czas, czy ju\u017C na sta\u0142e. Oboje chc\u0105 pozyska\u0107 towar, kt\u00F3ry zaspokoi potrzeby ich klient\u00F3w, wi\u0119c przyk\u0142adaj\u0105 si\u0119 do licytacji. Ivy Colin zatrudni\u0142 nowego cz\u0142owieka do jego sklepu w Palmdale. Teraz sprawdzi jego umiej\u0119tno\u015Bci i predyspozycje do tej pracy. Oka\u017Ce si\u0119, czy nadaje si\u0119 na pomocnika, czy tylko przyczyni si\u0119 do powstania dodatkowych k\u0142opot\u00F3w. Darellowi dopisuje szcz\u0119\u015Bcie w takcie licytacji. Zakup schowka za cen\u0119 2800 dolar\u00F3w, mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 dziesi\u0119ciokrotne przebicie. Podczas przegl\u0105dania towaru Rene znajduje rur\u0119 do ta\u0144ca. Stwierdza, \u017Ce j\u0105 zatrzyma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67230564":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230565":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230566":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie wyceniaj\u0105 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 bro\u0144 my\u015Bliwsk\u0105 wyprodukowan\u0105 przez niemieck\u0105 firm\u0119 J. P. Sauer & Sohn. Nast\u0119pnie w lombardzie zjawia si\u0119 klient ze zbiorem zabytkowych \u017Celiwnych \u015Bwinek-skarbonek, cenionych przez kolekcjoner\u00F3w. Rick chce zatrudni\u0107 now\u0105 osob\u0119, kt\u00F3ra b\u0119dzie pracowa\u0142a na nocnej zmianie. Rekrutacj\u0105 maj\u0105 si\u0119 zaj\u0105\u0107 Corey i Chumlee. Przekonamy si\u0119, czy zdo\u0142aj\u0105 wybra\u0107 odpowiedniego kandydata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",["N"]],"67230567":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 podziwia\u0107 s\u0142ynn\u0105 fotografi\u0119 Alberta Einsteina wykonan\u0105 przez Philippe'a Halsmana. Zdj\u0119cie pojawi\u0142o si\u0119 na ok\u0142adce \"Time\". Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 tajnych dokument\u00F3w Pentagonu z czas\u00F3w wojny wietnamskiej. P\u00F3\u017Aniej senior rodu Harrison\u00F3w bierze dzie\u0144 wolny, aby zobaczy\u0107 wn\u0119trze bombowca z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej - modelu boeinga B-17 Flying Fortress. Kierowc\u0105 starszego pana jest Chumlee. Przekonamy si\u0119, czy on i Richard b\u0119d\u0105 mieli do\u015B\u0107 odwagi, aby przelecie\u0107 si\u0119 zabytkow\u0105 maszyn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263784.jpg","",["N"]],"67230568":["Lazurowe Wybrze\u017Ce","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67230569":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67230570":["Codzienno\u015B\u0107 skazanych osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 te\u017C kulisy pracy stra\u017Cnik\u00F3w i personelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67230571":["Po pas w bagnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 najciekawsze wydarzenia z okresu II wojny \u015Bwiatowej, do jakich dosz\u0142o w okolicach \u015Awiecia. Od lokalnych mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w bagnie zaton\u0105\u0142 czo\u0142g. Postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67230572":["Port w \u015Awibnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski udaj\u0105 si\u0119 do portu rybackiego przy uj\u015Bciu Wis\u0142y. Tamtejszy port stanowi\u0142 wa\u017Cny punkt ewakuacyjny podczas ucieczki Niemc\u00F3w pod koniec II wojny \u015Bwiatowej. Wiele jednostek po ataku szturmowc\u00F3w wrogich armii spocz\u0119\u0142o w wodach uj\u015Bcia Wis\u0142y. Wed\u0142ug okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w - nadal tam s\u0105. Poszukiwacze weryfikuj\u0105 te przekazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67230573":["Zagadka wielkiego arsena\u0142u
I Wojna \u015Awiatowa przynios\u0142a nowe metody walki i wykorzystanie artylerii na masow\u0105 skal\u0119. Do jej prowadzenia potrzebne by\u0142y olbrzymie ilo\u015Bci amunicji. Armia Niemiecka utworzy\u0142a trzy centralne arsena\u0142y obs\u0142uguj\u0105ce ich machin\u0119 wojenn\u0105. Jednym z nich by\u0142 \"Nahkampfmitteldepot Bentschen\" ulokowany w okolicach dzisiejszego Rogozi\u0144ca. Sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 274 magazyn\u00F3w po\u0142o\u017Conych na powierzchni 4 kilometr\u00F3w kwadratowych. Przechowywano w nim ponad 7 milion\u00F3w sztuk \u015Brodk\u00F3w bojowych. Po wojnie, na mocy traktatu wersalskiego, zosta\u0142 zlikwidowany w 1922 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski ruszaj\u0105 na poszukiwania pami\u0105tek po tym olbrzymim sk\u0142adzie amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"67230574":["Historia ameryka\u0144skich nalot\u00F3w
Tym razem Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pojad\u0105 na teren, kt\u00F3ry w czasie drugiej wojny \u015Bwiatowej by\u0142 miejscem lokalizacji pier\u015Bcienia niemieckiej obrony przeciwlotniczej, dla znajduj\u0105cych si\u0119 niedaleko miejscowo\u015Bci Ujazd trzech zak\u0142ad\u00F3w produkuj\u0105cych benzyn\u0119 syntetyczn\u0105. W roku 1944 ameryka\u0144skie si\u0142y powietrzne wielokrotnie pr\u00F3bowa\u0142y doprowadzi\u0107 do zniszczenia tych fabryk, kt\u00F3re zapewnia\u0142y Niemcom 30% ca\u0142ego zapotrzebowania na paliwo. Odnaleziony sygna\u0142 wskazuje na du\u017Cy pojazd. Ca\u0142a przedsi\u0119wzi\u0119cie musi si\u0119 odby\u0107 w ci\u0105gu kr\u00F3tkiego dnia i przy dwunastostopniowym mrozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"67230575":["Mitsubishi
Japonia stworzy\u0142a jeden z najlepszych i najwi\u0119kszych my\u015Bliwc\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej - Mitsubishi Zero. Niestety, wkr\u00F3tce samolot sta\u0142 si\u0119 maszyn\u0105 s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 jedynie do samob\u00F3jczych atak\u00F3w kamikaze. Eksperci opowiedz\u0105 o m.in. imponuj\u0105cych zasobach amunicji Japonii i wybitnym projektancie samolot\u00F3w - Jiro Horikoshi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"67230576":["Jakub z Kobylan","","",[]],"67230577":["Don odwiedza Smithsonian Institution - najwi\u0119ksze muzeum i o\u015Brodek badawczy na \u015Bwiecie.","","",[]],"67230578":["Luba\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["N"]],"67230579":["Butryny","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["N"]],"67230580":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["N"]],"67230581":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67230582":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67230583":["\"Prawdziwy przyjaciel\" z Poznania cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67230584":["\"Prawdziwy przyjaciel\" z Poznania cz. 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67230585":["Dziennikarz \u015Bledczy prezentuje dwie nierozwi\u0105zane zagadki kryminalne. Pierwsza sprawa dotyczy zab\u00F3jstwa rencisty Leszka P. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 zamordowany w D\u0105browie G\u00F3rniczej, podczas libacji alkoholowej, kt\u00F3r\u0105 sam zorganizowa\u0142. \u017Badna z trzech os\u00F3b, kt\u00F3re go odwiedzi\u0142y po ucieczce przest\u0119pc\u00F3w, nie wezwa\u0142a pomocy. M\u0119\u017Cczyzna kona\u0142 przez godzin\u0119. Sprawcy wci\u0105\u017C s\u0105 na wolno\u015Bci. Druga sprawa dotyczy zagini\u0119cia Kingi. Ostatni raz widziano j\u0105 w Krakowie w 2008 roku. Dziewczyna przyjecha\u0142a do stolicy Ma\u0142opolski, by studiowa\u0107. Szybko porzuci\u0142a uczelni\u0119 dla ok. 20 lat starszego m\u0119\u017Cczyzny. Do dzi\u015B nie wiadomo, co si\u0119 z ni\u0105 sta\u0142o. Policja podejrzewa, \u017Ce Kinga zosta\u0142a zamordowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67230586":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67230587":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67230588":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67230589":["Dziennikarz \u015Bledczy prezentuje list go\u0144czy za zab\u00F3jc\u0105 - obywatelem Armenii od lat mieszkaj\u0105cym w Polsce - oraz dwie niewyja\u015Bnione sprawy. Pierwsza z nich dotyczy morderstwa 18-letniej uczennicy z wojew\u00F3dztwa \u015Bwi\u0119tokrzyskiego. Dziewczyna pojecha\u0142a na spotkanie ze swoim ch\u0142opakiem i w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zosta\u0142a zamordowana. Druga sprawa dotyczy napadu na rodzin\u0119 w domku jednorodzinnym ko\u0142o Pabianic. Dokonali go przest\u0119pcy przebrani za policjant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67230590":["Micha\u0142 Fajbusiewicz omawia ostatnie godziny \u017Cycia polskiego naukowca i prezentuje hipotezy dotycz\u0105ce jego morderstwa. Kilka lat temu w Warszawie zastrzelono znanego polskiego profesora fizyki Krzysztofa Osucha. Badacz na sta\u0142e mieszka\u0142 w RPA i kilka razy do roku przyje\u017Cd\u017Ca\u0142 do Polski na wyk\u0142ady na Politechnice Warszawskiej. Podczas ostatniego pobytu w ojczy\u017Anie naukowiec zosta\u0142 zamordowany. W programie r\u00F3wnie\u017C szczeg\u00F3\u0142y zatrzymania jednego z najbardziej poszukiwanych polskich przest\u0119pc\u00F3w Jana G. S. Podejrzany zosta\u0142 schwytany w Brazylii. O jego zbrodniczej dzia\u0142alno\u015Bci Micha\u0142 Fajbusiewicz opowiada\u0142 w poprzednim sezonie programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67230410":["Irenka i Karolina przygotowuj\u0105 sok z p\u0119d\u00F3w sosny. Rozmawiaj\u0105 tak\u017Ce o tym, jak uszcz\u0119\u015Bliwi\u0107 swojego partnera. Marek z Marcinem wioz\u0105 wyrze\u017Abione przez wujka anio\u0142ki, by powiesi\u0107 je w s\u0142ynnej kaplicy na Seweryn\u00F3wce. Weronika, m\u0142oda ga\u017Adzina, jedzie pom\u00F3c swojej babci w u\u0142o\u017Ceniu siana na ostrewki. Towarzysz\u0105 jej ojciec, Patryk i Mateuszem. Wszyscy sp\u00F3\u017Aniaj\u0105 si\u0119 na pole. Seniorka Janinka wspomina czasy, kiedy dzieci wstawa\u0142y o pi\u0105tej rano, aby pomaga\u0107 w pracach gospodarskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67230411":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67230412":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67230413":["Patrycja po udarze ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Wcze\u015Bniej pomaga\u0142a wszystkim w okolicy i pracowa\u0142a w o\u015Brodku, gdzie zajmowa\u0142a si\u0119 le\u017C\u0105cymi chorymi. Teraz z trudem przychodzi jej zajmowanie si\u0119 w\u0142asnym domem. Kobieta wraz z m\u0119\u017Cem Janem i dzie\u0107mi, dwunastoletnim Miko\u0142ajem i trzyletni\u0105 Ani\u0105, mieszka w male\u0144kim domu w wielkopolskiej wsi Kujawiec. Rodzina ma do dyspozycji jeden ogrzewany koz\u0105 pok\u00F3j oraz zimne i zawilgocone pomieszczenie, b\u0119d\u0105ce sypialni\u0105 dla Patrycji i jej partnera. W budynku brakuje \u0142azienki i kuchni z prawdziwego zdarzenia, a nawet ciep\u0142ej wody. Jest za to instalacja elektryczna, kt\u00F3r\u0105 Jan zrobi\u0142 sam. Ekipa programu zjawia si\u0119 na miejscu i od razu zabiera si\u0119 do pracy. Na dokonanie ca\u0142kowitej metamorfozy budynku ma tylko kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188348.jpg","",["N"]],"67230414":["Inga nie potrafi zrozumie\u0107 \u015Bwiata swojej c\u00F3rki. Przypadkiem odkrywa, \u017Ce Hania cz\u0119sto kontaktuje si\u0119 przez telefon z nieznajom\u0105 osob\u0105. Kobieta postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, kto wysy\u0142a jej c\u00F3rce coraz bardziej niepokoj\u0105ce tre\u015Bci. W \u015Bledztwie pomaga jej Maks. Anka postanawia pom\u00F3c Paw\u0142owi w skomplikowanej sprawie s\u0105dowej. Patrycja zwierza si\u0119 Eli ze swoich podejrze\u0144. Jest w szoku, gdy by\u0142a te\u015Bciowa bagatelizuje sytuacj\u0119, a nawet doszukuje si\u0119 w niej pozytyw\u00F3w. Zuza po traumatycznym prze\u017Cyciu nie wraca do domu. Kobieta znajduje schronienie u Patrycji. Jasiek jest w\u015Bciek\u0142y na \u017Con\u0119. My\u015Bli, \u017Ce nie wr\u00F3ci\u0142a do domu, poniewa\u017C wieczorem zabalowa\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67230415":["Do Andrzeja i Ingi dociera, \u017Ce Hania ich oszuka\u0142a. Ka\u017Cdemu z nich powiedzia\u0142a, \u017Ce nocuje u drugiego z rodzic\u00F3w. Gdy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce nie ma jej w szkole i nikt nie wie, gdzie si\u0119 znajduje, wpadaj\u0105 w panik\u0119. W strukturach zarz\u0105du banku trwa kontrola ludzi z wydzia\u0142u przest\u0119pstw gospodarczych. Dagmar nie rozumie, dlaczego Zuza jest na to oboj\u0119tna. Pod naciskiem Wiktora Patrycja zgadza si\u0119, by odwi\u00F3z\u0142 j\u0105 do domu. Wtedy m\u0105\u017C sk\u0142ada kobiecie niespodziewan\u0105 propozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67230416":["\u017B\u0142opu\u015B
Z Instytutu Genetyki uciek\u0142 stw\u00F3r \u017B\u0142opu\u015B. Zwierzak znajduje sobie bezpieczne schronienie u Kiepskich w domu, niestety bez ich wiedzy. Gdy Ferdkowi w tajemniczych okoliczno\u015Bciach znika piwo z puszki, zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce co\u015B zagnie\u017Adzi\u0142o si\u0119 u niego w domu. Rozpoczyna si\u0119 polowanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230417":["Eksperyment sen
Halina przynosi ze szpitala og\u0142oszenie o poszukiwaniu kandydat\u00F3w do eksperymentu, kt\u00F3ry ma polega\u0107 na u\u015Bpieniu na 72 godziny. Gdy Ferdek dowiaduje si\u0119, \u017Ce za udzia\u0142 w do\u015Bwiadczeniu otrzyma 1500 z\u0142otych, natychmiast decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230418":["Krwawy sport
Ferdynand i Waldek wpadaj\u0105 w szpony oryginalnej gry hazardowej. Niestety, przedmiot po\u017C\u0105dania i bezsenno\u015Bci obu pan\u00F3w jest nie tylko narz\u0119dziem do zdobycia fortuny, ale tak\u017Ce rozrywk\u0105 nielegaln\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230419":["U\u015Bmiech losu
Wydaje si\u0119, \u017Ce tym razem rodzinie Kiepskich w ko\u0144cu dopisa\u0142o szcz\u0119\u015Bcie. Wieczni pechowcy, niespodziewanie dostaj\u0105 w spadku okr\u0105g\u0142y milion dolar\u00F3w. Przed oszo\u0142omionymi Kiepskimi otwieraj\u0105 si\u0119 praktycznie nieograniczone mo\u017Cliwo\u015Bci. Jednak wielkie pieni\u0105dze to, jak si\u0119 okazuje, r\u00F3wnie\u017C wielkie k\u0142opoty. Zaskoczeni wysoko\u015Bci\u0105 otrzymanej kwoty Kiepscy nie bardzo wiedza, co zrobi\u0107 z tak ogromnymi pieni\u0119dzmi. Ciekawe, jak Ferdynand i jego rodzina zdecyduj\u0105 si\u0119 je spo\u017Cytkowa\u0107?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230420":["Waldek Tour
Waldek znu\u017Cony codzienno\u015Bci\u0105 postanawia zmieni\u0107 co\u015B w swoim \u017Cyciu i wyruszy\u0107 w \u015Bwiat. Zaniepokojony tym faktem Ferdek, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia \u017Cyciowe, stanowczo mu odradza ten pomys\u0142. Jednak Waldek nie daje si\u0119 przekona\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230421":["W pale si\u0119 nie mie\u015Bci
Listonosz przynosi wezwanie od komornika za niezap\u0142acony rachunek za mieszkanie. Ferdek ustala, \u017Ce pieni\u0105dze przeznaczone na ten cel Waldek wyda\u0142 na piwo. Kiepski postanawia w tej sytuacji upozorowa\u0107 porwanie Babki dla okupu, \u017Ceby unikn\u0105\u0107 awantury ze strony swojej \u017Cony Haliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230422":["Mistrz podrob\u00F3w
Ferdek ogl\u0105da w telewizji reporta\u017C na temat tw\u00F3rcy, kt\u00F3rego obrazy sta\u0142y si\u0119 kulturaln\u0105 sensacj\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce tak naprawd\u0119 s\u0105 to zwyk\u0142e bohomazy. Jednak my\u015Bl o sztuce nie daje mu spokoju. Postanawia stworzy\u0107 w\u0142asne prymitywistyczne dzie\u0142a i sta\u0107 si\u0119 \u015Bwiatowej s\u0142awy artyst\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67230423":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
Jedenastoletni \u0141ukasz (Dominik Kowalczyk) i jego mama (Magdalena Nie\u0107) uczestnicz\u0105 w wypadku drogowym. Kobieta zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119, a jej syn trafia do swojej jedynej krewnej. Ekscentryczna, a przy tym osch\u0142a i apodyktyczna ciotka Agata (Ewa B\u0142aszczyk) zabiera ch\u0142opca do swojego pensjonatu nad morzem. \u0141ukasz zajmuje pok\u00F3j, w kt\u00F3rym przed laty mieszka\u0142a jego matka. Pewnego dnia ch\u0142opak znajduje w nim drzwi wiod\u0105ce do innego wymiaru. Szybko staje si\u0119 jasne, \u017Ce ten niezwyk\u0142y \u015Bwiat potrafi by\u0107 r\u00F3wnie czaruj\u0105cy, co niebezpieczny. Inspirowana m.in. \"Opowie\u015Bciami z Narnii\" produkcja zosta\u0142a wyr\u00F3\u017Cniona Nagrod\u0105 Krajowej Izby Producent\u00F3w Audiowizualnych (KIPA) na festiwalu Netia Off Camera. Cz\u0119\u015B\u0107 wp\u0142yw\u00F3w z filmu przekazano prowadzonej przez Ew\u0119 B\u0142aszczyk fundacji Akogo?, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 pomoc\u0105 dzieciom pogr\u0105\u017Conym w \u015Bpi\u0105czce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206189.jpg","",[]],"67230424":["Re\u017C.: Steven Spielberg.
Rok 1935. W nocnym klubie w Szanghaju Indiana Jones (Harrison Ford) przeprowadza transakcj\u0119 z Lao Che (Roy Chiao), szefem chi\u0144skiego gangu. Przest\u0119pca do podanego na zgod\u0119 kieliszka szampana wrzuca trucizn\u0119. Dzi\u0119ki pomocy ameryka\u0144skiej piosenkarki Willie Scott (Kate Capshaw) archeologowi udaje si\u0119 zdoby\u0107 antidotum i uciec przed bandytami. Wkr\u00F3tce wraz z ni\u0105 i sprytnym Chi\u0144czykiem Shortem Roundem (Jonathan Ke Quan) Jones dociera na lotnisko i dostaje si\u0119 na pok\u0142ad samolotu lec\u0105cego do Indii. Niestety, piloci - na polecenie Lao Che - wyskakuj\u0105 na spadochronach. Indianie i jego towarzyszom udaje si\u0119 jednak szcz\u0119\u015Bliwie wyl\u0105dowa\u0107. Trafiaj\u0105 do indyjskiej wioski, w kt\u00F3rej spotykaj\u0105 przedstawicieli tajemniczego plemienia. Prosz\u0105 oni s\u0142ynnego awanturnika o odnalezienie \u015Bwi\u0119tego kamienia, skradzionego im przez wyznawc\u00F3w okrutnej bogini Kali. Archeolog z przyjaci\u00F3\u0142mi wyrusza na poszukiwania. Nagrodzony Oscarem za efekty specjalne prequel przebojowych \"Poszukiwaczy zaginionej Arki\" z 1981 roku. Powo\u0142any do \u017Cycia przez Stevena Spielberga i George'a Lucasa Indiana Jones sta\u0142 si\u0119 bohaterem masowej wyobra\u017Ani i pierwowzorem takich postaci jak Lara Croft czy Rick O'Connell.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2009548.jpg","",["N"]],"67230425":["Re\u017C.: Frank Coraci.
Michael Newman jest architektem, kt\u00F3ry wszystkie si\u0142y i ca\u0142\u0105 uwag\u0119 skupia na pracy. Niestety, zupe\u0142nie oddany zawodowym obowi\u0105zkom zaniedbuje swoj\u0105 rodzin\u0119 - kochaj\u0105c\u0105 \u017Con\u0119 Donn\u0119 oraz dwoje dzieci. M\u0119\u017Cczyzna \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym stresie. Wci\u0105\u017C jednak liczy, \u017Ce jego po\u015Bwi\u0119cenie si\u0119 op\u0142aci i wkr\u00F3tce otrzyma za nie wynagrodzenie. Newman ma bowiem nadziej\u0119, \u017Ce szef Ammer w ko\u0144cu zaproponuje mu sp\u00F3\u0142k\u0119. Niebawem \u017Cycie pracoholika rzeczywi\u015Bcie si\u0119 zmienia. Dzieje si\u0119 to jednak w zupe\u0142nie nieoczekiwany spos\u00F3b. Pewnego dnia ekscentryczny sprzedawca Morty daje Michaelowi elektronicznego pilota. Okazuje si\u0119, \u017Ce urz\u0105dzenie posiada magiczn\u0105 moc. Dzi\u0119ki niemu Newman zyskuje niezwyk\u0142\u0105 w\u0142adz\u0119 nad czasem - mo\u017Ce zobaczy\u0107 wydarzenia ze swojej przesz\u0142o\u015Bci i pozna\u0107 przysz\u0142o\u015B\u0107. Pocz\u0105tkowo jest zachwycony cudownym wynalazkiem. Ma nadziej\u0119, \u017Ce pozwoli mu on pogodzi\u0107 obowi\u0105zki rodzinne i zawodowe. Czar jednak szybko pryska. Wkr\u00F3tce bowiem pojawiaj\u0105 si\u0119 problemy. Okazuje si\u0119, \u017Ce pilot nie zawsze dzia\u0142a zgodnie z \u017Cyczeniem swojego w\u0142a\u015Bciciela, kt\u00F3ry stopniowo traci kontrol\u0119 nad swoim \u017Cyciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2033766.jpg","",["N"]],"67230426":["Re\u017C.: Piotr Were\u015Bniak.
W centrum wielkiego miasta, gdzie ceny metra kwadratowego ziemi por\u00F3wnywalne s\u0105 do tych ze \u015Bwiatowych metropolii, Maniek (Andrzej Grabowski) i Gienia (Joanna \u017B\u00F3\u0142kowska) Koselowie uprawiaj\u0105 pomidory. Chocia\u017C ch\u0119tnych do zakupu plantacji nie brakuje, Kosela nie zamierza sprzeda\u0107 ani skrawka gruntu. Marzy, by wychowa\u0142y si\u0119 tu jego wnuki. Jednak dw\u00F3jka doros\u0142ych dzieci Ma\u0144ka - Zosia (Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska) i Janek (Pawe\u0142 Del\u0105g) - wcale nie zamierza si\u0119 ustatkowa\u0107. Co wi\u0119cej, ani on - wzi\u0119ty ginekolog, kt\u00F3ry s\u0142ynie z licznych romans\u00F3w - ani ona - zasadnicza specjalistka od public relations - nie chc\u0105 przej\u0105\u0107 interesu rodzic\u00F3w. Oboje maj\u0105 jednak powa\u017Cne k\u0142opoty finansowe. Ich d\u0142ugi przejmuje w ko\u0144cu, za po\u015Brednictwem podstawionego prawnika Gustawa Mytnika (Zbigniew Zamachowski), grecki milioner Papas, kt\u00F3ry ma zamiar wykupi\u0107 grunty Kosel\u00F3w. Rodze\u0144stwo przyje\u017Cd\u017Ca wi\u0119c do rodzinnego domu, by sk\u0142oni\u0107 ojca do sprzeda\u017Cy ziemi Grekowi. Nie wiedz\u0105, \u017Ce zorientowany w sytuacji Maniek ma w\u0142asny plan. Scenariusz filmu powsta\u0142 na podstawie sztuki Marka R\u0119bacza \"Dwie morgi utrapienia\". Jego autor, Piotr Were\u015Bniak, jest do\u015Bwiadczonym tw\u00F3rc\u0105 kina komediowego, autorem m.in. scenariusza do \"Kilera\" Juliusza Machulskiego i re\u017Cyserem komedii romantycznej \"Zakochani\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268778.jpg","",[]],"67230427":["Re\u017C.: Steven Soderbergh.
Los Angeles, pocz\u0105tek lat 90. XX wieku. Erin Brockovich (Julia Roberts), dwukrotnie rozwiedziona, samotnie wychowuje troje dzieci - o\u015Bmioletniego Matthew, sze\u015Bcioletni\u0105 Katie i kilkumiesi\u0119czn\u0105 Beth. Jej sytuacja \u017Cyciowa jest rozpaczliwa. Nie ma wykszta\u0142cenia, jest bezrobotna i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Mimo to nie poddaje si\u0119. Pewnego dnia ulega wypadkowi samochodowemu. Mimo \u017Ce to nie ona spowodowa\u0142a kolizj\u0119, nie udaje jej si\u0119 wywalczy\u0107 w s\u0105dzie odszkodowania. Zdesperowana, wymusza na swoim adwokacie, Edzie Masrym (Albert Finney), by zatrudni\u0142 j\u0105 w swojej niedu\u017Cej kancelarii jako sekretark\u0119. Praca u prawnika okazuje si\u0119 punktem zwrotnym w jej \u017Cyciu. Porz\u0105dkuj\u0105c akta, Erin znajduje dokumenty \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce pot\u0119\u017Cny koncern Pacific Gas & Electric, znajduj\u0105cy si\u0119 w kalifornijskim miasteczku Hinkley, zatruwa \u015Brodowisko. Powoduje to bardzo ci\u0119\u017Ckie choroby u mieszkaj\u0105cych w pobli\u017Cu ludzi. Erin decyduje si\u0119 ujawni\u0107 \u015Bwiatu prawd\u0119. Wkr\u00F3tce dociera do os\u00F3b odpowiedzialnych za ska\u017Cenie. Za swoj\u0105 kreacj\u0119 Julia Roberts zosta\u0142a uhonorowana Oscarem i Z\u0142otym Globem. Nominacje do Oscara przyznano tak\u017Ce za najlepszy film, re\u017Cyseri\u0119, scenariusz i rol\u0119 drugoplanow\u0105 Alberta Finneya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838908.jpg","",["N"]],"67230428":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Piotr Kuci\u0144ski.
Polowanie na kreta
Str\u00F3\u017Ce prawa przeprowadzaj\u0105 nalot na magazyn, z kt\u00F3rego korzysta gang handlarzy broni\u0105. Wpadaj\u0105 w pu\u0142apk\u0119. W trakcie strzelaniny, kt\u00F3ra si\u0119 wywi\u0105zuje, ginie jeden z policjant\u00F3w. Spraw\u0119 przejmuje wydzia\u0142 kryminalny. \u015Aledztwo prowadz\u0105 Olgierd i Krystian. Sprawa szybko si\u0119 komplikuje. Dagmarze sen zak\u0142\u00F3caj\u0105 odg\u0142osy dobiegaj\u0105ce z pobliskiego placu budowy. Olgierd proponuje kole\u017Cance, by na czas remontu przenios\u0142a si\u0119 do niego. Dagmara z rado\u015Bci\u0105 przyjmuje zaproszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"67230429":["Re\u017C.: Aleksandra Panisko, Jacek Majewski.
Sprawa rodzinna
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci robotnicy odkopuj\u0105 ludzkie ko\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce nale\u017C\u0105 one do zaginionego trzy lata wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzny. Tu\u017C przed zagini\u0119ciem ofiara odkry\u0142a romans swojej \u017Cony. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce kobieta zamordowa\u0142a partnera, by zatuszowa\u0107 zdrad\u0119. Kuba i Krzysztof chc\u0105 zacz\u0105\u0107 trenowa\u0107 w klubie Adama. Drugi z nich zastanawia si\u0119, czy jego wyjazd do Chin nie by\u0142 b\u0142\u0119dem i czy uda mu si\u0119 nadrobi\u0107 stracony czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"67230430":["Z dostaw\u0105 do domu
W progu w\u0142asnego mieszkania zostaje zamordowany m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna, a samo zab\u00F3jstwo wygl\u0105da na bezlitosn\u0105 egzekucj\u0119. Dowody wskazuj\u0105, \u017Ce ofiara handlowa\u0142a narkotykami, a pierwszym podejrzanym staje si\u0119 konkuruj\u0105cy z nim diler, jednak on r\u00F3wnie\u017C zostaje zastrzelony. Wkr\u00F3tce detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce obu m\u0119\u017Cczyzn \u0142\u0105czy\u0142y tragiczne wydarzenia z ich przesz\u0142o\u015Bci... Tymczasem Adam coraz bardziej martwi si\u0119 znikni\u0119ciem Julii Soboci\u0144skiej. Pr\u00F3buj\u0105c ustali\u0107, co takiego sta\u0142o si\u0119 z dziennikark\u0105. Kiedy w ko\u0144cu wpada na jej trop, jest zmuszony podj\u0105\u0107 ostateczn\u0105 decyzj\u0119, co do \u0142\u0105cz\u0105cych ich relacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67230431":["Czarne oczy
Znany fotograf zostaje oblany kwasem przez tajemnicz\u0105 kobiet\u0119. Sprawczyni wcze\u015Bniej wypisa\u0142a na jego lustrze imiona, kt\u00F3re - jak wykazuje \u015Bledztwo - pasuj\u0105 do kobiet z Ukrainy, zaginionych na terenie Polski. Wiele wskazuje na to, \u017Ce w studiu fotograficznym robiono co\u015B wi\u0119cej ni\u017C tylko zdj\u0119cia. Tymczasem Krystian stresuje si\u0119 nadchodz\u0105cym \u015Blubem. Niebawem przypadkowo s\u0142yszy rozmow\u0119 swojej narzeczonej, Eweliny. Dziewczyna twierdzi, \u017Ce nie jest pewna, czy chce po\u015Blubi\u0107 Krystiana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67230432":["Atak migreny
Katarzyna od lata cierpia\u0142a na migren\u0119. Po specjalnej terapii choroba ust\u0105pi\u0142a, a ona nareszcie mo\u017Ce prowadzi\u0107 normalne \u017Cycie. Zatrudnia si\u0119 u Eweliny i Piotra Jab\u0142o\u0144skich jako opiekunka do ich synka, Micha\u0142ka. Matka m\u0119\u017Cczyzny, Henryka, nie przepada za now\u0105 niani\u0105 i wci\u0105\u017C j\u0105 poucza. Pewnego wieczoru b\u0119d\u0105cy pod wp\u0142ywem alkoholu Piotr pr\u00F3buje poca\u0142owa\u0107 Katarzyn\u0119. Nast\u0119pnego dnia rozstrz\u0119siona kobieta dostaje ataku migreny. Dzwoni do Jab\u0142o\u0144skich, by poprosi\u0107 o pomoc. W tym czasie Micha\u0142ek ulega wypadkowi. Za\u0142amana opiekunka wybiera numer alarmowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67230375":["Polscy obywatele marz\u0105, by policjanci nie zawalali bezsensown\u0105 prac\u0105 s\u0105d\u00F3w i bieg\u0142ych. Za\u015B Stra\u017Cnicy Miejscy \u015Bni\u0105 o eskapadach na sygna\u0142ach. Tymczasem Emil wymarzy\u0142 sobie, by znaki drogowe by\u0142y ustawione prawid\u0142owo. Prowadz\u0105cy spekuluje, czy kt\u00F3ra\u015B z zachcianek kiedy\u015B si\u0119 spe\u0142ni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67230376":["W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie o odpowiedzialno\u015Bci. Przedstawi, jak Stra\u017C Miejska i Policja jej unikaj\u0105, a tak\u017Ce jak do odpowiedzialno\u015Bci poci\u0105gany niewinny obywatel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67230377":["Emil tropi absurdy na polskich drogach. W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie, jak Stra\u017C Graniczna karze za w\u0142asne przywidzenia. Uka\u017Ce te\u017C jak Stra\u017C Miejska \u0142apie za jazd\u0119 bez celu oraz zaprezentuje, jak nadle\u015Bnictwo zmienia cele dzia\u0142alno\u015Bci i zamienia si\u0119 w punkt poboru op\u0142at od kierowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67230378":["Odcinek zaczyna si\u0119 oburzaj\u0105c\u0105 histori\u0105 z okolic Tymbarku. GDDiA remontuje drog\u0119 i w rezultacie uniemo\u017Cliwia rolnikowi wjazd na w\u0142asn\u0105 posesj\u0119, maluj\u0105c mu przed bram\u0105 podw\u00F3jn\u0105 ci\u0105g\u0142\u0105 lini\u0119. Gdy ten protestuje, dyrektor radzi mu dyskretnie, by si\u0119 nie przejmowa\u0142 i \u0142ama\u0142 przepisy. Nast\u0119pnie widzowie obejrz\u0105 film z Krosna, gdzie Stra\u017C Graniczna zatrzymuje kierowc\u0119 do kontroli i z miejsca zaczyna ostr\u0105 wymian\u0119 zda\u0144. Emil postanawia dostarczy\u0107 stra\u017Cnikom podr\u0119cznik savoir vivre. Na koniec prowadz\u0105cy uda si\u0119 do Wroc\u0142awia, gdzie obywatel zostaje pozwany do s\u0105du przez Stra\u017C Miejsk\u0105. Przyczyn\u0105 sprawy jest donos, \u017Ce jego kot sika w ogr\u00F3dku s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67230379":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230380":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230381":["Obr\u0105czka
Kto\u015B kradnie luksusowy samoch\u00F3d, nale\u017C\u0105cy do zamo\u017Cnego biznesmena. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop szajki zajmuj\u0105cej si\u0119 kradzie\u017C\u0105 wysokiej klasy aut. Wkr\u00F3tce potem \u017Cona poszkodowanego otrzymuje anonimowe pogr\u00F3\u017Cki i zdj\u0119cia kompromituj\u0105ce jej m\u0119\u017Ca. Policjanci wpadaj\u0105 na pomys\u0142, jak namierzy\u0107 przest\u0119pc\u00F3w. Kontaktuj\u0105 si\u0119 ze swoim informatorem, Tomaszem \"Okoniem\" Oko\u0144skim. M\u0119\u017Cczyzna informuje ich, \u017Ce postanowi\u0142 zacz\u0105\u0107 uczciwe \u017Cycie. Str\u00F3\u017Ce prawa zamierzaj\u0105 to sprawdzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67230382":["Skok na kas\u0119
Dw\u00F3ch zamaskowanych bandyt\u00F3w okrada kantor. Przest\u0119pcy wynosz\u0105 z niego sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych. Pierwsz\u0105 podejrzan\u0105 jest by\u0142a kasjerka, kt\u00F3ra zosta\u0142a zwolniona w atmosferze skandalu. Kobieta ma jednak alibi. Policyjnym technikom udaje si\u0119 wpa\u015B\u0107 na inny trop. Na zostawionym przez przest\u0119pc\u00F3w li\u015Bcie znajduj\u0105 niepe\u0142ny odcisk palca. Str\u00F3\u017Ce prawa maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce ten doprowadzi ich do bandyt\u00F3w. Tymczasem Ewelina i Krystian sp\u0119dzaj\u0105 poranek w nowym domu. Sielank\u0119 przerywa niezapowiedziana wizyta rodzic\u00F3w dziewczyny. Krystian nie kryje niezadowolenia. Mi\u0119dzy partnerami wybucha k\u0142\u00F3tnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67230383":["Reykjav\u00EDk","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"67230384":["Edynburg","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"67230385":["Ostatni prom z Mierzei
Mikoszewo na pocz\u0105tku 1945 roku sta\u0142o si\u0119 kluczowym punktem wielkiej ewakuacji Niemc\u00F3w z Mierzei Wi\u015Blanej. Na brzegu zgromadzi\u0142y si\u0119 wtedy tysi\u0105ce ludzi. Sytuacj\u0119 wykorzysta\u0142o radzieckie lotnictwo, kt\u00F3re zdziesi\u0105tkowa\u0142o czekaj\u0105cych na prom uciekinier\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67230386":["W poszukiwaniu V2
Rakieta V2 by\u0142a najbardziej zaawansowan\u0105 technologicznie broni\u0105 II Wojny \u015Awiatowej. Prace nad ni\u0105 mia\u0142y w hitlerowskich Niemczech najwy\u017Csz\u0105 klauzul\u0119 tajno\u015Bci. Testy rakiet odbywa\u0142y w kilku miejscach Europy w \u015Bcis\u0142ej tajemnicy. Nasi poszukiwacze ruszaj\u0105 na najwi\u0119kszy poligon do\u015Bwiadczalny tych rakiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67230387":["Podobnie jak dzi\u015B, r\u00F3wnie\u017C staro\u017Cytni komandosi walczyli na bardzo trudnym terenie daleko za liniami wroga.","","",[]],"67230388":["W poszukiwaniu V2
Rakieta V2 by\u0142a najbardziej zaawansowan\u0105 technologicznie broni\u0105 II Wojny \u015Awiatowej. Prace nad ni\u0105 mia\u0142y w hitlerowskich Niemczech najwy\u017Csz\u0105 klauzul\u0119 tajno\u015Bci. Testy rakiet odbywa\u0142y w kilku miejscach Europy w \u015Bcis\u0142ej tajemnicy. Nasi poszukiwacze ruszaj\u0105 na najwi\u0119kszy poligon do\u015Bwiadczalny tych rakiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67230389":["W\u0119druj\u0105cy garnizon
Olaf i Radek ruszaj\u0105 na poszukiwanie \u015Blad\u00F3w bitwy, kt\u00F3ra rozegra\u0142a si\u0119 pomi\u0119dzy Che\u0142mnem a Bydgoszcz\u0105. W starciu Niemcy stracili co najmniej 13 tysi\u0119cy \u017Co\u0142nierzy oraz niemal ca\u0142y sprz\u0119t zmechanizowany wraz z taborami i artyleri\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67230390":["Brze\u015B\u0107 Kujawski
Brze\u015B\u0107 Kujawski by\u0142 jednym z najwa\u017Cniejszych miast \u015Bredniowiecznej Polski. To tu urodzi\u0142 si\u0119 i wychowa\u0142 przysz\u0142y kr\u00F3l Polski W\u0142adys\u0142aw \u0141okietek. Olaf z Radkiem wyruszaj\u0105 na poszukiwania tajemniczego tunelu biegn\u0105cego pod miastem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67230391":["Ka\u017Cdego roku na \u015Bwiecie sprzedawanych jest prawie 56 milion\u00F3w ton odzie\u017Cy. Dzi\u0119ki przyst\u0119pnym cenom klienci mog\u0105 nieustannie wymienia\u0107 garderob\u0119. Wytwarzanie tanich ubra\u0144 w b\u0142yskawicznym tempie odbywa si\u0119 jednak kosztem \u015Brodowiska. Bran\u017Ca tekstylna jest druga - po przemy\u015Ble naftowym - na li\u015Bcie najwi\u0119kszych trucicieli. Najbardziej cierpi\u0105 jej pracownicy, kt\u00F3rzy sp\u0119dzaj\u0105 w fabrykach od 12 do 15 godzin za mniej ni\u017C po\u0142ow\u0119 stawki minimalnej. Pracuj\u0105 w strasznych warunkach. Chemikalia, u\u017Cywane w zak\u0142adach, szkodz\u0105 nie tylko zatrudnionym, lecz tak\u017Ce okolicznym mieszka\u0144com. W tym tempie nie ma te\u017C czasu na tworzenie swoich projekt\u00F3w; coraz cz\u0119\u015Bciej kopiuje si\u0119 produkty konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180834.jpg","",[]],"67230392":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"67230393":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"67230394":["Prow.: Colby Donaldson.
Najlepsi strzelcy wyborowi pod czujnym okiem Colby'ego Donaldsona poddadz\u0105 morderczym testom egzemplarze legendarnej broni. Poka\u017C\u0105 ca\u0142y historyczny arsena\u0142 i militarne dziedzictwo Ameryki. Za\u0142aduj\u0105 i odpal\u0105 najbardziej znane pistolety, strzelby i karabiny. Zdradz\u0105 niesamowite historie s\u0142ynnych narz\u0119dzi walki, m.in. karabinu M14 czy s\u0142ynnego rewolweru colt 45. Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C od czas\u00F3w pirat\u00F3w, poprzez Dziki Zach\u00F3d i zawieruchy wojenne a\u017C do wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci. Rywalizuj\u0105cy ze sob\u0105 specjali\u015Bci oddadz\u0105 strza\u0142y do specjalnie skonstruowanych cel\u00F3w. W ostatecznej rozgrywce spr\u00F3buj\u0105 rozstrzygn\u0105\u0107, kt\u00F3ra bro\u0144 jest najlepsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260702.jpg","",[]],"67230395":["Prow.: Colby Donaldson.
Najlepsi strzelcy wyborowi pod czujnym okiem Colby'ego Donaldsona poddadz\u0105 morderczym testom egzemplarze legendarnej broni. Poka\u017C\u0105 ca\u0142y historyczny arsena\u0142 i militarne dziedzictwo Ameryki. Za\u0142aduj\u0105 i odpal\u0105 najbardziej znane pistolety, strzelby i karabiny. Zdradz\u0105 niesamowite historie s\u0142ynnych narz\u0119dzi walki, m.in. karabinu M14 czy s\u0142ynnego rewolweru colt 45. Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C od czas\u00F3w pirat\u00F3w, poprzez Dziki Zach\u00F3d i zawieruchy wojenne a\u017C do wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci. Rywalizuj\u0105cy ze sob\u0105 specjali\u015Bci oddadz\u0105 strza\u0142y do specjalnie skonstruowanych cel\u00F3w. W ostatecznej rozgrywce spr\u00F3buj\u0105 rozstrzygn\u0105\u0107, kt\u00F3ra bro\u0144 jest najlepsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260702.jpg","",[]],"67230396":["Historia starcia z 1961 roku z berli\u0144skiego Checkpoint Charlie, gdy radzieckie T-54 stan\u0119\u0142y naprzeciw ameryka\u0144skich M-48 Patton. Gdyby ta utarczka przerodzi\u0142a si\u0119 w otwarty konflikt z zaanga\u017Cowaniem wszystkich si\u0142, na placu boju z pewno\u015Bci\u0105 pojawi\u0142by si\u0119 radziecki bojowy w\u00F3z piechoty BWP-1, najmniejszy ameryka\u0144ski taktyczny \u0142adunek nuklearny oraz eksperymentalny lataj\u0105cy jeep.","","",[]],"67230397":["Przegl\u0105d pojazd\u00F3w od najwi\u0119kszego samolotu towarowego na \u015Bwiecie do najwi\u0119kszej ruchomej maszyny. W serialu zaprezentowano wybitne osi\u0105gni\u0119cia technologiczne oraz przyk\u0142ady, gdy kreatywni in\u017Cynierowie znale\u017Ali rozwi\u0105zania skomplikowanych problem\u00F3w technicznych.","","",[]],"67230398":["V2
Mi\u0142o\u015Bnicy historii Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak docieraj\u0105 do naocznego \u015Bwiadka tajemniczej katastrofy, kt\u00F3ra mia\u0142a miejsce w Lubodzie\u017Cu pod koniec wojny. Badacze musz\u0105 zweryfikowa\u0107 zeznania pana W\u0142adys\u0142awa. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy uda im si\u0119 znale\u017A\u0107 miejsce tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67230399":["Boston
Jesieni\u0105 2014 roku z dna Ba\u0142tyku zosta\u0142 podniesiony wrak samolotu Douglas A-20 w wersji Boston. Mi\u0142o\u015Bnicy historii Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak wraz z pasjonatami z fundacji Latebra bli\u017Cej przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142emu znalezisku i szukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w baterii przeciwlotniczej, kt\u00F3ra mog\u0142a by\u0107 odpowiedzialna za str\u0105cenie bombowca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67230400":["Lilka jest szcz\u0119\u015Bliwa, poniewa\u017C uda\u0142o jej si\u0119 zmieni\u0107 pasj\u0119 w zaw\u00F3d. Prowadzi w Bieszczadach stadnin\u0119 koni. Nigdy nie narzeka na brak zaj\u0119cia. Grzegorz chcia\u0142by doprowadzi\u0107 do swojej dzia\u0142ki wod\u0119. Wykopanie studni i jej udro\u017Cnienie okazuje si\u0119 jednak bardzo trudne. Grzesiek nie traci jednak wiary w to, \u017Ce pojawi si\u0119 w niej woda z podziemnych \u017Ar\u00F3de\u0142. Zbychu pracuje przy wypalaniu w\u0119g\u0142a drzewnego. Razem z przyjacielem wspomina czasy, w kt\u00F3rych w okolicy by\u0142o o wiele wi\u0119cej kobiet. M\u0119\u017Cczyzna nie planuje z nikim si\u0119 wi\u0105za\u0107 na staro\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67230401":["Jacek rze\u017Abi w drewnie, a jego specjalizacj\u0105 s\u0105 waginy. Artysta uwa\u017Ca, \u017Ce w ten spos\u00F3b wyra\u017Ca sw\u00F3j szacunek w stosunku do kobiet. Znajomi zainstalowali drzwi wej\u015Bciowe w przyczepie Hosa. M\u0119\u017Cczyzna jednak szybko zgubi\u0142 klucz do k\u0142\u00F3dki i wszystko wr\u00F3ci\u0142o do starego porz\u0105dku. Ola twierdzi, \u017Ce zawar\u0142a uk\u0142ad z Bogiem, gdy zachorowa\u0142a na raka. Obieca\u0142a, \u017Ce je\u015Bli ocali j\u0105 przed \u015Bmierci\u0105, ona po\u015Bwi\u0119ci swoje dalsze \u017Cycie pomaganiu innym. Wyzdrowia\u0142a i realizuje si\u0119 jako zielarka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67230402":["Fi\u0144ski trolling
\"Taaaka ryba\" odwiedza Finlandi\u0119. Tu Jurek Biedrzycki, wyposa\u017Cony w profesjonalny sprz\u0119t, stanie oko w oko ze szczupakami, aby sprawdzi\u0107, czy trolling jest dobr\u0105 metod\u0105 na te ryby. Opr\u00F3cz tego zmierzy si\u0119 z upartymi i niezwykle walecznymi \u0142ososiami, \u0142owionymi na niewielkie sielawki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67230403":["Jeziorowe smako\u0142yki
Pasjonaci w\u0119dkowania wci\u0105\u017C przebywaj\u0105 w Finlandii. Na terenie Laponii, w okolicach miasta Kuusamo, prowadz\u0105cy i jego kompani poznaj\u0105 lokalne jeziora. Testuj\u0105 r\u00F3\u017Cne metody po\u0142owu, w tym technik\u0119 \u017Cywcow\u0105 i klasyczny spinning. Niespodziank\u0119 wyprawy stanowi\u0105 r\u00F3\u017Cne regionalne potrawy z ryb, przyrz\u0105dzane i spo\u017Cywane nawet na \u015Brodku jeziora. Opr\u00F3cz wielu szczupak\u00F3w ekipie udaje si\u0119 te\u017C z\u0142owi\u0107 pi\u0119kne miejscowe jazie na niewielkie spinningowe przyn\u0119ty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67230404":["Morska twierdza, cz\u0119\u015B\u0107 1
Hel mia\u0142 szczeg\u00F3lne znaczenie dla odradzaj\u0105cej si\u0119 Polski. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku udowodni\u0142a, jak wa\u017Cne znaczenie mia\u0142by wojenny port podczas ataku nieprzyjaciela. Tak w\u0142a\u015Bnie zacz\u0119\u0142a si\u0119 niezwyk\u0142a historia Helu, kt\u00F3r\u0105 pr\u00F3buje pozna\u0107 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski. W\u015Br\u00F3d drzew i krzak\u00F3w trudno dzi\u015B odkry\u0107 prawdziwy charakter tych pag\u00F3rk\u00F3w. Zdradzaj\u0105 go jedynie linie kolejki w\u0105skotorowej. W tych wzniesieniach ukryto bowiem magazyny amunicyjne Rejonu Umocnionego Hel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67230405":["Morska twierdza, cz\u0119\u015B\u0107 2
Rejon umocniony odegra\u0142 kluczow\u0105 rol\u0119 w polskiej historii wojen na morzu w XX wieku. W 1939 roku broni\u0142 si\u0119 on najd\u0142u\u017Cej, jego strategiczne po\u0142o\u017Cenie musia\u0142 doceni\u0107 nawet okupant, skoro zamontowa\u0142 na p\u00F3\u0142wyspie dzia\u0142a kal. 406 mm. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski zaprezentuje unikatowy film ukazuj\u0105cy, jak funkcjonowa\u0142a wielka artyleria pancernika Schleswiga Holsteina. W bitwach morskich ogromne znaczenie mia\u0142y samoloty, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 najwi\u0119kszym postrachem okr\u0119t\u00F3w wojennych. Kiedy rankiem 1 wrze\u015Bnia 1939 roku opadaj\u0105ca mg\u0142a ods\u0142oni\u0142a lotnisko pod S\u0142upskiem, niemieccy piloci zaj\u0119li miejsca za sterami. Otrzymali rozkaz ostrzelania polskich port\u00F3w i okr\u0119t\u00F3w. W\u00F3wczas nikt jeszcze nie zna\u0142 niszczycielskiej si\u0142y bombowc\u00F3w. Tylko garstka teoretyk\u00F3w by\u0142a \u015Bwiadoma, jak wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 odegra lotnictwo w walce przeciwko morskim niszczycielom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67230406":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67230407":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67230408":["\u0141owca pedofil\u00F3w, cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67230409":["\u0141owca pedofil\u00F3w, cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67230730":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Nadchodzi dzie\u0144 \u015Blubu Alex i Walkera. Narzeczeni przygotowuj\u0105 si\u0119 do ceremonii. Tymczasem do Dallas wraca Michael Westmoreland, bezwzgl\u0119dny p\u0142atny, zab\u00F3jca. Przest\u0119pca zamierza teraz zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na swoim dawnym wrogu, Walkerze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67230731":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Cordell Walker i Jimmi Trivette s\u0105 przekonani, \u017Ce p\u0142atny zab\u00F3jca, Michael Westmoreland, nie \u017Cyje. Zbli\u017Ca si\u0119 godzina \u015Blubu Alex i Walkera. Narzeczeni pobieraj\u0105 si\u0119 i wyruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po\u015Blubn\u0105 do Pary\u017Ca. Ich tropem pod\u0105\u017Ca Westmoreland. Przebiera si\u0119 za stewarda i wsiada na pok\u0142ad samolotu, kt\u00F3rym leci m\u0142oda para.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67230732":["Katarzyna Dowbor odwiedza dom wyj\u0105tkowej rodziny. Babcia, pani Marianna, wychowa\u0142a wnuczk\u0119 Monik\u0119. Teraz pani Monika opiekuje si\u0119 babci\u0105, jednocze\u015Bnie wychowuj\u0105c dwoje swoich dzieci. M\u0105\u017C zgin\u0105\u0142 w tragicznym wypadku. Ich dom pami\u0119ta czasy przedwojenne, nie ma porz\u0105dnej kanalizacji, ogrzewany jest niebezpiecznie usytuowanym piecem, na dachu jest rakotw\u00F3rczy eternit.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"67230733":["Julita ma problem z Jolk\u0105, kt\u00F3ra niezbyt przyk\u0142ada si\u0119 do swojej pracy w barze, a w dodatku wychodzi bez zapowiedzi w ci\u0105gu dnia. Tomek t\u0142umaczy zirytowanej szefowej, \u017Ce to ze wzgl\u0119du na poszukiwanie mieszkania, do kt\u00F3rego chc\u0105 si\u0119 przeprowadzi\u0107. Piotrek podejrzewa, \u017Ce to Dominika jest morderczyni\u0105, kt\u00F3rej szuka\u0142. Przera\u017Cona oskar\u017Ceniami siostra Marysi zaprzecza i t\u0142umaczy mu swoj\u0105 wersj\u0119 wydarze\u0144. Sytuacja komplikuje si\u0119, gdy Dominika ucieka i wykorzystuje do tego Wenerskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67230734":["Zbi\u00F3rka
Adam dostaje w spadku 50 tysi\u0119cy z\u0142otych. Pieni\u0105dze chce od\u0142o\u017Cy\u0107 dla swoich syn\u00F3w - Micha\u0142a i Olka. Pewnego dnia odkrywa, \u017Ce cz\u0119\u015B\u0107 z nich znik\u0142a. Jest przekonany, \u017Ce zabra\u0142 je Micha\u0142, kt\u00F3ry -marzy o motorze. Okazuje si\u0119, \u017Ce za znikni\u0119ciem pieni\u0119dzy stoi jego \u017Cona Ela, kt\u00F3ra przekaza\u0142a spor\u0105 sum\u0119 koledze syna na leki dla chorego dziecka. Jego \u017Cycie zale\u017Cy od nierefundowanej operacji, dlatego kobieta anga\u017Cuje si\u0119 w zbi\u00F3rk\u0119 potrzebnej kwoty. W pomoc dla ch\u0142opca w\u0142\u0105cza si\u0119 tak\u017Ce Micha\u0142. Eli udaje si\u0119 znale\u017A\u0107 sponsora drogiej operacji. Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119, gdy ma doj\u015B\u0107 do poznania darczy\u0144cy z rodzicami i chorym dzieckiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"67230735":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230736":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230737":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230738":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67230739":["Re\u017C.: Michael Preece.
Cordell Walker (Chuck Norris) to najs\u0142ynniejszy spo\u015Br\u00F3d teksa\u0144skich Ranger\u00F3w. Od wielu lat staje w obronie potrzebuj\u0105cych pomocy obywateli. Cho\u0107 spokojny, jest nieprzejednanym str\u00F3\u017Cem prawa i mistrzem sztuk walki. Kiedy kto\u015B porywa z pobliskiego szpitala nowo narodzone dzieci, zrozpaczona matka nie wie, do kogo zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 o pomoc. Walker postanawia odnale\u017A\u0107 porywacza i zwr\u00F3ci\u0107 pociechy za\u0142amanym rodzicom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",["JM"]],"67230740":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67230741":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67230742":["Szulc w drodze do pracy spotyka na ulicy potrzebuj\u0105c\u0105 pomocy dziewczynk\u0119. Zabiera zaniedbane dziecko na komend\u0119. Lena i Miko\u0142aj bezskutecznie pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 od ma\u0142ej czego\u015B na temat jej rodzic\u00F3w. Z ogl\u0119dzin lekarskich wynika, \u017Ce dziewczynka by\u0142a bita i g\u0142odzona. Tymczasem informacja przekazana do publikacji w mediach dociera do babci ofiary, kt\u00F3ra niezw\u0142ocznie przyje\u017Cd\u017Ca po wnuczk\u0119. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 rodzic\u00F3w, ale s\u0105 w bardzo ci\u0119\u017Ckim stanie. Niebawem w pokoju str\u00F3\u017C\u00F3w prawa pojawia si\u0119 niespodziewany go\u015B\u0107, by\u0142y policjant. Pojawiaj\u0105 si\u0119 liczne plotki na jego temat. Juliusz te\u017C ma swoj\u0105 teori\u0119. Uwa\u017Ca, \u017Ce sprawa dotyczy powi\u0105za\u0144 ze \u015Bwiatem gangsterskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67230743":["Widzowie poznaj\u0105 adeptk\u0119 szermierki samurajskiej, Justyn\u0119, kt\u00F3ra pojawi si\u0119 w studiu z japo\u0144skim drzeworytem z XIX wieku autorstwa tw\u00F3rcy pochodz\u0105cego ze znanego rodu artyst\u00F3w. O tym, na czym polega\u0142a ich wyj\u0105tkowo\u015B\u0107 oraz o przedstawionej na obrazku dzielnicy uciech Yoshiwara, zamieszkanej przez gejsze, opowie Agnieszka Gniotek. W pojawi si\u0119 te\u017C per\u0142a polskiego designu, mebel wystawiany w najlepszych muzeach - przywiezione przez pana Piotra krzes\u0142o stolarskie projektu Wandy Gengi z ko\u0144ca lat 50. XX wieku. Patryk zaprezentuje star\u0105 srebrn\u0105 tac\u0119 z zagadkowym monogramem. Nie zabraknie tak\u017Ce stylowej porcelany, kt\u00F3r\u0105 reprezentowa\u0107 b\u0119dzie przywieziony przez pana Micha\u0142a serwis kawowy \"Iza\" z Chodzie\u017Cy zaprojektowany przez J\u00F3zefa Wrze\u015Bnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67230744":["Niezwyk\u0142e znalezisko, ikon\u0119 zamurowan\u0105 w schodach ponad stuletniej kamienicy, zaoferuje Arek z Kostrzyna. Odb\u0119dzie si\u0119 tak\u017Ce licytacja kompletu czterech w\u0142oskich krzese\u0142 z lat 80. nawi\u0105zuj\u0105cych do stylu Bauhaus. \u0141owc\u00F3w urzeknie r\u0119cznie malowany medalik z prze\u0142omu XIX i XX wieku, kt\u00F3ry jego w\u0142a\u015Bciciel, Adam, kupi\u0142 na pchlim targu za bezcen. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C Dominika, w\u0142a\u015Bciciela kolekcji bombek choinkowych, kt\u00F3ra liczy 3 tysi\u0105ce sztuk. Uczestnik programu wystawi na sprzeda\u017C kilka szczeg\u00F3lnych okaz\u00F3w z czas\u00F3w PRL-u pochodz\u0105cych z Milicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67230745":["Mi\u0142osz pojawia si\u0119 u komendanta Witackiego z pro\u015Bb\u0105 o kr\u00F3tki urlop. Szuka sposobu, by pom\u00F3c Zieli\u0144skiemu osadzonemu w areszcie. Szef zgadza si\u0119 na jeden dzie\u0144 wolnego. Emilka i Jacek badaj\u0105 spraw\u0119 pary znanych influencer\u00F3w, kt\u00F3rzy dostaj\u0105 niepokoj\u0105ce listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Boj\u0105 si\u0119 oni o swoje \u017Cycie. Wsp\u00F3\u0142praca z celebrytami nie nale\u017Cy do \u0142atwych - ka\u017Cdy moment ich \u017Cycia jest nagrywany i trafia do medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych, r\u00F3wnie\u017C interwencja policji. Tego samego dnia do komendy dzwoni ma\u0142a dziewczynka z informacj\u0105, \u017Ce jej starszy brat razem z koleg\u0105 chce spali\u0107 w ognisku jej kole\u017Cank\u0119. Funkcjonariusze ruszaj\u0105 na sygnale na miejsce zg\u0142oszenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67230746":["Na placu budowy ginie w\u0142a\u015Bciciel firmy deweloperskiej. Zosta\u0142 nadziany na metalowy pr\u0119t. W jego telefonie znajduj\u0105 si\u0119 wiadomo\u015Bci z pogr\u00F3\u017Ckami. Wynika z nich, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 winien komu\u015B pieni\u0105dze. Podejrzenie pada na jego wsp\u00F3lnika, kt\u00F3ry z powodu finansowych problem\u00F3w kolegi zosta\u0142 bankrutem. Lista os\u00F3b, kt\u00F3re s\u0105 z\u0142e na w\u0142a\u015Bciciela firmy, jest d\u0142uga. Tymczasem Jawor prowadzi \u015Bledztwo w sprawie tajemniczej \u015Bmierci tr\u00F3jki psychiatr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67230747":["Re\u017C.: Dwight H. Little.
Grupa m\u0142odych naukowc\u00F3w pod przewodnictwem dr Jacka Byrona (Matthew Marsden) i jego wsp\u00F3\u0142pracownika Gordona Mitchella (Morris Chestnut) wyrusza na ekspedycj\u0119 w tropikalne rejony deszczowych las\u00F3w Borneo. Ich celem jest odnalezienie legendarnej \"krwawej orchidei\", tajemniczej ro\u015Bliny o niezwyk\u0142ym sk\u0142adzie chemicznym, kt\u00F3ry ma zapewnia\u0107 d\u0142ugowieczno\u015B\u0107. M\u0142odzi ludzie pe\u0142ni zapa\u0142u maj\u0105 zamiar dzi\u0119ki swemu odkryciu wzbogaci\u0107 si\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znalezienie ro\u015Bliny nie jest takie \u0142atwe. Kiedy ich \u0142\u00F3d\u017A zostaje zatopiona, ekipa musi pokonywa\u0107 bagniste tereny pieszo, co nie jest \u0142atwe ani przyjemne. Zw\u0142aszcza, \u017Ce czyha na nich wiele przykrych niespodzianek. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce drogocenna ro\u015Blina ma swojego stra\u017Cnika, \u015Bmiertelnie niebezpieczn\u0105 besti\u0119 - olbrzymich rozmiar\u00F3w w\u0119\u017Ca. Dwight H. Little re\u017Cyserowa\u0142 te\u017C m.in. \"Halloween 4: Powr\u00F3t Michaela Myersa\", \"Upiora w operze\" i serial \"Z Archiwum X\". Film nawi\u0105zuje do obrazu \"Anakonda\" z 1997 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143987.jpg","",[]],"67230748":["Re\u017C.: Bruce Hunt.
Czasy zimnej wojny, Rumunia. Kilku \u015Bmia\u0142k\u00F3w dociera do ukrytego w g\u00F3rskich lasach XIII-wiecznego ko\u015Bcio\u0142a. Postanawiaj\u0105 go okra\u015B\u0107, przeczuwaj\u0105c, \u017Ce budynek sakralny zbudowany w tak niezwyk\u0142ym miejscu musi skrywa\u0107 jak\u0105\u015B tajemnic\u0119. Postawiona na jaskini budowla zawala si\u0119, grzebi\u0105c intruz\u00F3w pod gruzami. Mija 30 lat. Speleolog Nicolai zamierza udowodni\u0107, \u017Ce rumu\u0144ska jaskinia jest najwi\u0119ksz\u0105 na planecie. Zaawansowany technologicznie sprz\u0119t pozwala mu ustali\u0107, \u017Ce pod ziemi\u0105 p\u0142ynie ogromna rzeka. Do naukowca do\u0142\u0105czaj\u0105 m.in. biolog Kathryn, p\u0142etwonurkowie Jack i jego brat oraz alpinistka Charlie. Wszyscy cz\u0142onkowie ekipy maj\u0105 du\u017Ce do\u015Bwiadczenie w niebezpiecznych wyprawach i dysponuj\u0105 nowatorskim sprz\u0119tem. Eksploruj\u0105c odci\u0119ty od \u015Bwiata ekosystem, czuj\u0105 dreszcz emocji. Ekscytacja ust\u0119puje miejsca przera\u017Ceniu, gdy droga wyj\u015Bcia z jaskini zawala si\u0119, a tkwi\u0105cy w podziemnej pu\u0142apce ludzie przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce poluje na nich nieznany gatunek stworze\u0144. Jack uchodzi z \u017Cyciem z pierwszego pojedynku. Niebawem jego towarzysze zaczynaj\u0105 dostrzega\u0107 w nim niepokoj\u0105ce zmiany. Tymczasem ko\u0144cz\u0105 si\u0119 zapasy tlenu, a \u017C\u0105dne krwi bestie szykuj\u0105 kolejny atak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177309.jpg","",["N"]],"67230749":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263416.jpg","",[]],"67230750":["Dzi\u015B b\u0119dzie mo\u017Cna si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da r\u0119czna i maszynowa produkcja wyj\u0105tkowych cukierk\u00F3w tutti frutti. Ponadto wizyta w fabryce plack\u00F3w ziemniaczano-szpinakowych, kt\u00F3rych powstaje a\u017C 300 tysi\u0119cy sztuk. Nast\u0119pnie widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce wytwarzanie bezglutenowego makaronu shirataki wymaga precyzji, a tak\u017Ce pewnego niezwyk\u0142ego sk\u0142adnika. Na koniec kulisy produkcji zdrowej przek\u0105ski - chips\u00F3w z fasoli pinto i warzyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"67230751":["Przest\u0119pcy
W dzisiejszym odcinku tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 histori\u0119 porachunk\u00F3w mi\u0119dzy gangami w Mazowieckiem. Znaleziono cia\u0142o zmaltretowanej dziewczyny jednego z gangster\u00F3w. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C spraw\u0119 zorganizowanej grupy przest\u0119pczej, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w okradaniu i porywaniu tir\u00F3w w ca\u0142ej Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269117.jpg","",["AD"]],"67230752":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67230753":["Historia dw\u00F3ch niezwyk\u0142ych os\u00F3b. Pierwszym z nich jest Rafa\u0142 Wilk. To jeden z najbardziej utytu\u0142owanych polskich niepe\u0142nosprawnych sportowc\u00F3w oraz kilkukrotny paraolimpijczyk. Rafa\u0142 by\u0142 zawodnikiem \u017Cu\u017Cla, jednak po wypadku na torze musia\u0142 przesi\u0105\u015B\u0107 si\u0119 na w\u00F3zek inwalidzki. Postanowi\u0142 jednak nie porzuca\u0107 sportu, kt\u00F3ry by\u0142 ca\u0142ym jego \u017Cyciem. Zacz\u0105\u0142 trenowa\u0107 jazd\u0119 na handbike'u. Natomiast Marcin Suwart cierpi na powa\u017Cn\u0105 dysfunkcj\u0105 wzroku. M\u0119\u017Cczyzna uprawia jedn\u0105 z najtrudniejszych dyscyplin, paratriathlon. Jest jego prekursorem w kraju. Udaje mu si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 \u017Cycie prywatne oraz sportowe zaj\u0119cia, poniewa\u017C pomaga mu \u017Cona, Monika. Widzowie zobacz\u0105 ich wsp\u00F3lne treningi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"67230754":["Sebastian Luty jest kierowc\u0105 rajdowym. Od zawsze kocha\u0142 sport i nawet po wypadku, kt\u00F3ry uczyni\u0142 go osob\u0105 niepe\u0142nosprawn\u0105, spe\u0142nia swoje marzenia na torze wy\u015Bcigowym. Za\u0142o\u017Cy\u0142 te\u017C fundacj\u0119. Natomiast Piotr Truszkowski jest siatkarzem i hokeist\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"67230755":["Bohaterem odcinka jest Bartek Mr\u00F3z, kt\u00F3ry jest pierwszym polskim parabadmintonist\u0105 i osi\u0105ga znacz\u0105ce sukcesy w tej dyscyplinie. Z determinacj\u0105 zach\u0119ca osoby, kt\u00F3re s\u0105 w takim samym po\u0142o\u017Ceniu co on, do spe\u0142niania marze\u0144. W odcinku zostanie tak\u017Ce zaprezentowana relacja z Avalon Extreme Race Day Cup, zawod\u00F3w motoryzacyjnych, w kt\u00F3rych do rywalizacji stan\u0119\u0142y zar\u00F3wno osoby sprawne, jak i niepe\u0142nosprawne. Bra\u0142 w nich udzia\u0142 m.in. znany z programu Sebastian Luty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"67230756":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67230757":["Okno \u017Cycia\/Zbuntowany ksi\u0105\u017C\u0119
Szef powierza Serbowi i Diablowi delikatn\u0105 spraw\u0119. Chodzi o adoptowan\u0105 c\u00F3rk\u0119 jego przyjaciela, kt\u00F3ra chce wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C, ale wcze\u015Bniej zapragn\u0119\u0142a pozna\u0107 swoje prawdziwe korzenie. Dziewczyna obawia si\u0119, \u017Ce jej rodzice mogli by\u0107 na co\u015B chorzy i potencjalne dziecko odziedziczy genetycne obci\u0105\u017Cenia. Sytuacj\u0119 utrudnia fakt, \u017Ce dziewczynka zosta\u0142a znaleziona w Oknie \u017Bycia. Niestety \u017Cadna z os\u00F3b, kt\u00F3re mog\u0142yby okaza\u0107 si\u0119 przydatne, niczego nie pami\u0119ta, a wszystkie dokumenty z tego czasu przepad\u0142y. Detektywi zajm\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem studentki, kt\u00F3ra martwi si\u0119 o swojego czarnosk\u00F3rego ch\u0142opaka. Poznali si\u0119 rok wcze\u015Bniej na imprezie u wsp\u00F3lnych znajomych. Wydawa\u0142o si\u0119, \u017Ce oboje s\u0105 w sobie bardzo zakochani, jednak on od jakiego\u015B czasu zacz\u0105\u0142 dziwnie si\u0119 zachowywa\u0107. Unika\u0142 ukochanej, wci\u0105\u017C wymy\u015Blaj\u0105c nowe wym\u00F3wki. Sprawia\u0142 r\u00F3wnie\u017C wra\u017Cenie, jakby co\u015B przed ni\u0105 ukrywa\u0142. Tydzie\u0144 temu znikn\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"67230758":["Re\u017C.: Douglas Schwartz.
Ca\u0142y zesp\u00F3\u0142 udaje si\u0119 na dodatkowe szkolenie, kt\u00F3re odbywa si\u0119 na Hawajach. Stephanie wdaje si\u0119 w romans. Matt i Mitch wpadaj\u0105 w tarapaty \u0142owi\u0105c ryby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67230759":["Re\u017C.: Douglas Schwartz.
Mitch i Matt zostaj\u0105 uratowani przez mieszka\u0144c\u00F3w wyspy. Stephanie pomaga obcemu m\u0119\u017Cczy\u017Anie odzyska\u0107 wiar\u0119 w mi\u0142o\u015B\u0107, a Logan w ko\u0144cu o\u015Bwiadcza si\u0119 Caroline.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67230760":["Re\u017C.: Reza Badiyi.
Chora na raka Stephanie poddaje si\u0119 leczeniu. Spotkanie Kaye z jej dawnym ch\u0142opakiem ko\u0144czy si\u0119 katastrof\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67230761":["Re\u017C.: Peter Vogel.
Ingo Fischer ginie podczas akcji. Szefowa Franka Stolte, Katharina Lamprecht, przydziela mu nowego partnera - detektywa Semira Gerkhana (Erdogan Atalay). Pomimo wielu r\u00F3\u017Cnic policjanci rozpoczynaj\u0105 wsp\u00F3\u0142prac\u0119 przy sprawie dotycz\u0105cej kradzie\u017Cy luksusowych samochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"67230762":["W odcinku kr\u00F3tki przewodnik po Jerozolimie, jednym z naj\u015Bwi\u0119tszych a zarazem najbardziej n\u0119kanych konfliktami miejsc \u015Bwiata oraz porady dla tych, kt\u00F3rzy zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad podr\u00F3\u017C\u0105 do Argentyny. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce najnowsze trendy w recyklingu. Dowiedz\u0105 si\u0119, jak zrobi\u0107 le\u017Cank\u0119 z lin do wspinaczki, taboret z klosza starej lampy ulicznej oraz buty z w\u0119\u017Cy stra\u017Cackich. Reporterzy przedstawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C ranking najciekawszych prac wakacyjnych, takich jak pasterz owiec na Nowej Zelandii, krupier w kasynie, albo badacz waleni na Teneryfie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67230763":["Idol
Do kamienicy wprowadza si\u0119 12-letni Tomek z matk\u0105. Ch\u0142opiec, kt\u00F3ry nie ma ojca, jest zapatrzony w Karola. Krawczyk jest dumny z tego, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 dla Tomka wzorem do na\u015Bladowania. Wykorzystuj\u0105c jego naiwno\u015B\u0107, podbudowuje swoje ego. Opowiada ma\u0142emu s\u0105siadowi o swoich sukcesach w pracy i sportowych osi\u0105gni\u0119ciach. Ch\u0142opiec opisuje to wszystko w szkolnym wypracowaniu pod tytu\u0142em \"Bohater moich marze\u0144\". Nauczycielka Tomka, pani Halska, postanawia porozmawia\u0107 z Karolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67230764":["Obiecuj\u0105cy m\u0142ody cz\u0142owiek
Alina robi wielkie porz\u0105dki w szafie m\u0119\u017Ca. Zamierza wyrzuci\u0107 do piwnicy jego stare ubrania i pami\u0105tki, ale Karol nie chce do tego dopu\u015Bci\u0107. Wspomina swoj\u0105 m\u0142odo\u015B\u0107, kiedy by\u0142 obiecuj\u0105cym m\u0142odym cz\u0142owiekiem, oraz niespe\u0142nione marzenia. Tymczasem Krawczyk\u00F3w odwiedzaj\u0105 dawni lokatorzy ich mieszkania, pa\u0144stwo Lasakowie. S\u0105 bardzo zamo\u017Cni - Lasak (Jan Machulski) jest znanym biznesmenem, kt\u00F3ry znalaz\u0142 w\u0142asna recept\u0119 na sukces. Karol chcia\u0142by p\u00F3j\u015B\u0107 w jego \u015Blady, ale pewne cechy jego charakteru uniemo\u017Cliwiaj\u0105 mu to. Tadek marzy o tym, aby zosta\u0107 m\u0142odszym inspektorem urz\u0105dze\u0144 sanitarnych i przesta\u0107 wreszcie pracowa\u0107 w kana\u0142ach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67230765":["Napad
Karol, aby przypodoba\u0107 si\u0119 swojemu szefowi, postanawia zebra\u0107 pieni\u0105dze od ca\u0142ej za\u0142ogi i kupi\u0107 prezent \u015Blubny c\u00F3rce prze\u0142o\u017Conego. Zapomina jednak o imieninach swojej \u017Cony. Kiedy Alina znajduje w domu kosztowny zegarek, my\u015Bli, \u017Ce to prezent dla niej. Krawczyk nie wie, jak wybrn\u0105\u0107 z tej sytuacji. W ko\u0144cu wpada na wspania\u0142y jego zdaniem pomys\u0142. Postanawia wynaj\u0105\u0107 kogo\u015B, kto udaj\u0105c przest\u0119pc\u0119, napadnie na Alin\u0119 i ukradnie zegarek. Jego rozmow\u0119 z Tadkiem pods\u0142uchuje prawdziwy kryminalista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67230766":["M\u0142ody cz\u0142owiek, je\u017Cd\u017C\u0105cy wyczynowo na rolkach, ulega powa\u017Cnemu wypadkowi. Policjanci z patrolu sz\u00F3stego nie maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce kto\u015B uszkodzi\u0142 rolki. Pierwszym podejrzanym staje si\u0119 rywal poszkodowanego. Sprawa jednak przybiera zupe\u0142nie nieoczekiwany obr\u00F3t. Nied\u017Awiecki jedzie na patrol z Drawsk\u0105, kt\u00F3ra jednak ma do niego wiele pretensji. Gdy pojawia si\u0119 napastnik z no\u017Cem, Nied\u017Awiecki ma szans\u0119 si\u0119 zrehabilitowa\u0107. Na komendzie kto\u015B kradnie par\u00F3wki. Okazuje si\u0119, \u017Ce mi\u0119so zabiera policyjny pies, kt\u00F3ry nie nadaje si\u0119 do s\u0142u\u017Cby. Juliusz chce zaopiekowa\u0107 si\u0119 zwierz\u0119ciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67230767":["Higiena ponad wszystko, ch\u0142opak wraca do swojej mi\u0142o\u015Bci, a ona go okrada
Diana broni si\u0119 przed zarzutami o kradzie\u017C. Rafa\u0142 staje w jej obronie. Po sp\u0119dzonej razem nocy kobieta niespodziewanie wychodzi, jako pretekst podaj\u0105c spotkanie w sprawie pracy. Mateusz i Kacper staraj\u0105 si\u0119 u\u015Bwiadomi\u0107 Rafa\u0142owi, \u017Ce Diana nim manipuluje. Wszyscy trzej wyruszaj\u0105 na jej poszukiwania. Zamierzaj\u0105 j\u0105 \u015Bledzi\u0107, by pozna\u0107 prawd\u0119. Wkr\u00F3tce Rafa\u0142 nakrywa Dian\u0119 nami\u0119tnie ca\u0142uj\u0105c\u0105 si\u0119 z nieznajomym Hiszpanem. Tymczasem sytuacja w mieszkaniu Kasi, Paw\u0142a, Dominika i Ani poprawia si\u0119. Kasia, widz\u0105c wysprz\u0105tan\u0105 kuchni\u0119, dochodzi do wniosku, \u017Ce jej apele o przestrzeganie zasad higieny przynosz\u0105 skutek. Niestety, gdy zauwa\u017Ca, co Dominik zrobi\u0142 z jej bielizn\u0105, zmienia zdanie. Pawe\u0142 bezskutecznie pr\u00F3buje za\u0142agodzi\u0107 narastaj\u0105cy mi\u0119dzy Kasi\u0105 a Dominikiem i Ani\u0105 konflikt. Po \u015Bniadaniu zabiera dziewczyn\u0119 na zakupy. Kiedy wracaj\u0105, Kasia zastaje Dominika i Ani\u0119 w swoim \u0142\u00F3\u017Cku. Zdenerwowana wyrzuca ich z mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2106806.jpg","",["N"]],"67230768":["Hanno, Jens i jego dziewczyna, Vivian wybieraj\u0105 si\u0119 rowerami na wycieczk\u0119. M\u0142odzi m\u0119\u017Cczy\u017Ani \u015Bcigaj\u0105 si\u0119. Dochodzi do wypadku. Hanno przewraca si\u0119 na ska\u0142y. Wyznaje koledze, \u017Ce mia\u0142 romans z Vivian. Traci przytomno\u015B\u0107. W\u015Bciek\u0142y Jens zrywa z ukochan\u0105, pomimo \u017Ce spodziewa si\u0119 ona dziecka. Ch\u0142opak chce udowodni\u0107 rywalowi swoj\u0105 wy\u017Cszo\u015B\u0107. Wybiera si\u0119 na wspinaczk\u0119 po \u015Bcianach skalnych bez zabezpieczenia. Vivian bezskutecznie usi\u0142uje go powstrzyma\u0107. Niestety, oboje znajduj\u0105 si\u0119 w \u015Bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwie. Hanno wzywa za\u0142og\u0119 Medicoptera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"67230769":["P\u0142yn na porost w\u0142os\u00F3w
Naiwny Karol daje si\u0119 nabra\u0107 parze oszust\u00F3w, kt\u00F3rzy za tysi\u0105c z\u0142otych oferuj\u0105 mu wy\u0142\u0105czno\u015B\u0107 na sprzeda\u017C \"rewelacyjnego\" preparatu na porost w\u0142os\u00F3w. Od profesora z tajnego instytutu dostaje tajemnicz\u0105 receptur\u0119 i sk\u0142adniki. Postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 go na g\u0142owie swojego kierownika, Barczaka. Skutki tego s\u0105 dla obu op\u0142akane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67230770":["Karol \"Bombowiec\" Krawczyk
W sali bilardowej dochodzi do awantury. W jej wyniku Tadek, w imieniu Karola, wyzywa na pojedynek bokserski pot\u0119\u017Cnego osobnika o pseudonimie Myszka. Wie\u015B\u0107 o tym rozchodzi si\u0119 po ca\u0142ej zajezdni i kana\u0142ach. Wsp\u00F3\u0142pracownicy Krawczyka i Norka robi\u0105 zak\u0142ady. Tymczasem kiedy Karol dowiaduje si\u0119, kim jest jego przeciwnik, wpada w panik\u0119 i zamierza uciec. Wtedy Tadek wpada na wspania\u0142y jego zdaniem pomys\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67230771":["Mecz derbowy
Marsza\u0142ek prosi Karola Krawczyka, aby wprowadzi\u0142 go w tajniki polskiej ligi pi\u0142karskiej. Chcia\u0142by p\u00F3j\u015B\u0107 z nim na mecz Legii z Poloni\u0105 Warszawa. Karol i Tadzio, kt\u00F3rzy w rzeczywisto\u015Bci zupe\u0142nie nie maj\u0105 poj\u0119cia o polskiej lidze, zwracaj\u0105 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Kurskiego. Wyprawa na derby Warszawy dostarcza im niezapomnianych prze\u017Cy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67230772":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Z kolejnych wyda\u0144 magazynu dowiemy si\u0119, co ma wsp\u00F3lnego nowoczesny futbol ze Spidermanem i jak powstaj\u0105 perskie esencje. Tw\u00F3rcy magazynu wyrusz\u0105 na poszukiwania najstraszniejszych potwor\u00F3w na \u015Bwiecie. Przekonamy si\u0119, jak mieszkaj\u0105 Masajowie w Afryce, jak wygl\u0105da szkolenie w obozie legii cudzoziemskiej w Gujanie i jakie s\u0105 tajniki hipnozy. Autorzy poznaj\u0105 najwi\u0119kszego \u017Cyj\u0105cego wynalazc\u0119, odwiedz\u0105 kompleks bunkr\u00F3w przeciwatomowych, podejrz\u0105 metody dzia\u0142ania z\u0142odziei aut oraz pr\u00F3buj\u0105 zda\u0107 egzamin na prawo jazdy w Chinach. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C informacji o technologicznych gad\u017Cetach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67230773":["Re\u017C.: Eric A. Pot.
Zesp\u00F3\u0142 zdobywa twardy dysk z nagraniami martwego terrorysty. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105 one spreparowane. Podczas misji kto\u015B przejmuje kontrol\u0119 nad systemem komunikacji mi\u0119dzy agentami. Jeden z nich wpada w pu\u0142apk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67230774":["Re\u017C.: Dennis Smith.
Kto\u015B kradnie nowoczesn\u0105 technologi\u0119 wojskow\u0105. Cz\u0142onkowie NCIS musz\u0105 j\u0105 wy\u015Bledzi\u0107, zanim zostanie wywieziona z kraju. Pomaga im in\u017Cynier Sienna Marchione.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67230775":["Jawor i G\u00F3rska badaj\u0105 nietypow\u0105 spraw\u0119. Z domu pogrzebowego znika cia\u0142o w\u0142a\u015Bciciela zak\u0142adu. Rodzina odkrywa brak tu\u017C przed uroczysto\u015Bci\u0105 pogrzebow\u0105. Pan Leon stanowczo zastrzeg\u0142, \u017Ce jego testament mo\u017Ce zosta\u0107 otwarty dopiero wtedy, kiedy on sam spocznie ju\u017C w ziemi. Jawor i G\u00F3rska szybko wpadaj\u0105 na trop nietypowego z\u0142odzieja. Lilka, przyjaci\u00F3\u0142ka G\u00F3rskiej, szuka mieszkania dla Huberta Wawerskiego. W ko\u0144cu znajduje stosowny lokal i urz\u0105dza parapet\u00F3wk\u0119. Zjawia si\u0119 na niej Tomek Jawor. M\u0119\u017Cczyzna ma ochot\u0119 szczerze z kim\u015B porozmawia\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192757.jpg","",["N"]],"67230776":["Re\u017C.: Christine Moore.
Oddzia\u0142 McGarretta prowadzi \u015Bledztwo w sprawie tajemniczej \u015Bmierci Billy'ego Keatsa, zawodnika polo, kt\u00F3ry zmar\u0142 w siodle podczas treningu przed meczem. \u015Aci\u0119to mu g\u0142ow\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce sportowiec zgin\u0105\u0142 prawdopodobnie przez przypadek, a celem ataku mia\u0142 by\u0107 jego kolega z dru\u017Cyny James Madsen, z kt\u00F3rym Billy zamieni\u0142 si\u0119 na godziny treningu. Sprawca zabi\u0142 niew\u0142a\u015Bciw\u0105 osob\u0119. Tymczasem Doris niespodziewanie wraca do miasta. Steve boi si\u0119 o jej \u017Cycie, na kt\u00F3re czyha Wo Fat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"67230777":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67230778":["Trzech Warszawiak\u00F3w zak\u0142ada si\u0119 o to, kt\u00F3ry zaci\u0105gnie najwi\u0119cej kobiet do \u0142\u00F3\u017Cka. Nieudany urlop dziewcz\u0105t, zderzenie dw\u00F3ch r\u00F3\u017Cnych \u015Bwiat\u00F3w. 16-latka prze\u017Cywa na wakacjach sw\u00F3j pierwszy raz.
Przemek opowiada Annie o zak\u0142adzie z Markiem, kt\u00F3rego by\u0142a przedmiotem. Dziewczyna jest oburzona. Marek stara si\u0119 j\u0105 przekona\u0107, \u017Ce jest dla niego wa\u017Cna, ale kolejne pr\u00F3by ko\u0144cz\u0105 si\u0119 fiaskiem. Tu\u017C przed powrotem do Polski udaje mu si\u0119 jednak nam\u00F3wi\u0107 Ann\u0119 na spotkanie w kraju. Tymczasem Anna i Renata dochodz\u0105 do porozumienia po k\u0142\u00F3tni o ch\u0142opaka. Julia i Ola planuj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 szalony tydzie\u0144 w Lloret de Mar. Musz\u0105 jednak zabra\u0107 ze sob\u0105 Monik\u0119, m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119 Julii, co nie podoba si\u0119 Oli. Mi\u0119dzy nastolatk\u0105 a kole\u017Cank\u0105 jej siostry dochodzi do cz\u0119stych k\u0142\u00F3tni. Monika czuje si\u0119 odtr\u0105cona przez starsze dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"67230779":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"67230780":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67230781":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67230782":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67230624":["R\u0119ka sprawiedliwo\u015Bci
W\u0142a\u015Bciciel firmy transportowej zostaje skatowany. Natalia i Kuba prowadz\u0105 \u015Bledztwo. Podejrzewany jeden z pracownik\u00F3w okazuje si\u0119 niewinny. Dochodzenie ujawnia mi\u0119dzynarodowy trop w sprawie. Funkcjonariuszy wydzia\u0142u kryminalnego czekaj\u0105 powa\u017Cne zmiany. Obcy ludzie w komendzie i kolejne tajemnice \u0141ucji niepokoj\u0105 jej koleg\u00F3w. Nie przypuszczaj\u0105 oni jednak, \u017Ce jest to element planu, w kt\u00F3ry zaanga\u017Cowany jest sam Piotr Zar\u0119bski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67230625":["Poza kontrol\u0105
Kontroler bilet\u00F3w zostaje pobity przez nieznanych sprawc\u00F3w. Wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna w przesz\u0142o\u015Bci by\u0142 kibolem. Policjanci podejrzewaj\u0105 fanatyk\u00F3w z konkurencyjnej grupy, ale ca\u0142a sprawa wydaje si\u0119 mie\u0107 drugie dno. Detektywi korzystaj\u0105 z pomocy nowego informatora, by dotrze\u0107 do podejrzanych. By\u0142y partner Klaudii, dziewczyny Krzysztofa, ma dla nich cenne informacje, ale nie za darmo...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67230626":["Niezdrowy sport
Zamordowana zostaje w\u0142a\u015Bcicielka klubu fitness. Kuba i Natalia odkrywaj\u0105, \u017Ce kobieta by\u0142a w bardzo za\u017Cy\u0142ych stosunkach z \u017Conami warszawskich gangster\u00F3w. Pomi\u0119dzy Roguzem i Natasz\u0105 dochodzi do kolejnych nieporozumie\u0144. Policjant przestaje ufa\u0107 swojej wsp\u00F3\u0142lokatorce. Na dodatek o ich relacji dowiaduje si\u0119 Piotr. Stawia to Kub\u0119 w trudnym po\u0142o\u017Ceniu. Policjant musi podj\u0105\u0107 wa\u017Cn\u0105 decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 swojej przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67230627":["Dru\u017Cyna Marii bada spraw\u0119 zw\u0119glonych zw\u0142ok, kt\u00F3re znaleziono na rozbitej motor\u00F3wce. \u015Awiadek twierdzi, \u017Ce widzia\u0142 na \u0142odzi dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Jeden z nich mo\u017Ce by\u0107 morderc\u0105. Motor\u00F3wka jest zarejestrowana na \u017Co\u0142nierza elitarnej jednostki spadochroniarzy, Lewickiego, kt\u00F3ry znikn\u0105\u0142 jaki\u015B czas temu. Piotr i Maria odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna szpiegowa\u0142 \u017Con\u0119 i c\u00F3rk\u0119 przy pomocy zamontowanych na posesji kamer. Udaje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ustali\u0107, \u017Ce \u0142\u00F3d\u017A rozbito specjalnie, by zatuszowa\u0107 fakt, i\u017C zamordowany m\u0119\u017Cczyzna umar\u0142 od strza\u0142u w serce. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce c\u00F3rka Lewickiego pracuje jako prostytutka. W trakcie akcji zdesperowany ojciec strzela do Piotra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"67230628":["Ranny Piotr nadal przebywa w szpitalu. Lekarze wprowadzaj\u0105 go w stan \u015Bpi\u0105czki farmakologicznej. Patrycja pr\u00F3buje odwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 Marii, przydzielaj\u0105c jej kolejn\u0105 spraw\u0119. W amatorskim teatrze zosta\u0142a zamordowana aktorka, Natasza Mirga. Kobieta przyjecha\u0142a z Ukrainy, by studiowa\u0107 fizjoterapi\u0119. Dziewczyna zgin\u0119\u0142a od uderzenia mosi\u0119\u017Cnym \u015Bwiecznikiem - rekwizytem w sztuce, w kt\u00F3rej gra\u0142a g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce Natasza mia\u0142a romans z re\u017Cyserem przedstawienia. \u015Aledztwo jednak szybko si\u0119 komplikuje. Maria ka\u017Cd\u0105 woln\u0105 chwil\u0119 sp\u0119dza przy \u0142\u00F3\u017Cku Piotra. M\u0119\u017Cczyzna w ko\u0144cu odzyskuje przytomno\u015B\u0107. Smutn\u0105 Mari\u0119 pociesza Krzysztof D\u0119bski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"67230629":["Zesp\u00F3\u0142 Marii zmaga si\u0119 z problemami kadrowymi: \u017Beromski nie wr\u00F3ci\u0142 jeszcze do pracy, a Jan zrezygnowa\u0142. Tymczasem policjantka nawi\u0105za\u0142a romans z D\u0119bskim, kt\u00F3ry starannie ukrywa. W godzinach pracy wraz z Rom\u0105 bada okoliczno\u015Bci \u015Bmierci Jacka Brylewskiego. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 otruty strychnin\u0105. Na komendzie pojawia si\u0119 ojciec ofiary. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 przekonany, \u017Ce syn pracuje na Kubie. Piotr, kt\u00F3ry wbrew zaleceniom lekarzy wr\u00F3ci\u0142 do pracy, zdobywa cenne dla \u015Bledztwa informacje. Brylewski nale\u017Ca\u0142 do grupy freegan i mieszka\u0142 w opuszczonym pa\u0142acyku w Herbinowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"67230630":["Zesp\u00F3\u0142 Marii prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci Laury Lasockiej. Ofiara nie mia\u0142a oficjalnego partnera, jednak komisarz Matejko uwa\u017Ca, \u017Ce znaleziona w domu kobiety zwi\u0119d\u0142a dalia pochodzi od jakiego\u015B m\u0119\u017Cczyzny. Trop prowadzi do pewnego mi\u0142o\u015Bnika ro\u015Blin - by\u0142ego wi\u0119\u017Ania, kt\u00F3remu Laura pomaga\u0142a w ramach swoich obowi\u0105zk\u00F3w zawodowych. Jest nim Robert Barecki, kt\u00F3ry przebywa\u0142 w zak\u0142adzie karnym za zab\u00F3jstwo \u017Cony. Twierdzi on, \u017Ce mia\u0142 romans z Laur\u0105, ale rozstali si\u0119 w zgodzie. D\u0119bski wierzy w niewinno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny i przekonuje do niej tak\u017Ce Mari\u0119. Niebawem jednak na ubraniu ofiary zostaj\u0105 znalezione \u015Blady DNA Bareckiego, a on sam ucieka podczas pr\u00F3by zatrzymania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"67230631":["Wyb\u00F3r Frani
Frania dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej by\u0142y ch\u0142opak, Daniel Jarosi\u0144ski (Artur Dziurman), rozsta\u0142 si\u0119 w\u0142a\u015Bnie ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105. Kole\u017Canka Jolka namawia j\u0105, by odwiedzi\u0142a go w dawnym miejscu pracy. Niania wybiera si\u0119 wi\u0119c do salonu sukien \u015Blubnych. Zachwycony ni\u0105 Daniel od razu si\u0119 o\u015Bwiadcza. Frania nie wie, co mu odpowiedzie\u0107. Nie chce zosta\u0107 star\u0105 pann\u0105, ale te\u017C ci\u0119\u017Cko by\u0142oby jej rozsta\u0107 si\u0119 z rodzin\u0105 Skalskich. Pod presj\u0105 matki przyjmuje o\u015Bwiadczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67230632":["Pani od WF-u
Ma\u0142gosia nie posz\u0142a do szko\u0142y. Udaje, \u017Ce jest niedysponowana i nie mo\u017Ce uczestniczy\u0107 w zaj\u0119ciach wychowania fizycznego. Niania radzi nastolatce, by stawi\u0142a czo\u0142a swoim l\u0119kom. Frania opowiada jej o swojej srogiej nauczycielce WF-u. Mina jej rzednie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta uczy teraz c\u00F3rk\u0119 Skalskiego. Tymczasem Maks obawia si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy z gwiazdorem Tadeuszem Kolasi\u0144skim (Cezary Pazura), zatrudnionym przy nowej produkcji. Skalski by\u0142 kiedy\u015B jego asystentem i wspomina to z gorycz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67230633":["Kokosy z Wisienki
Mama Frani, Teresa (El\u017Cbieta Jarosik), zwyci\u0119\u017Ca z kole\u017Cankami w loterii. Postanawiaj\u0105 zainwestowa\u0107 wygran\u0105 w nowy film Skalskiego. Jednak pieni\u0105dze Teresy i jej kole\u017Canek nie wystarcz\u0105, by zrealizowa\u0107 projekt w ca\u0142o\u015Bci. Maks pr\u00F3buje zainteresowa\u0107 nim bogatego biznesmena, Lucjana Furmana (Andrzej Grabowski). Nie maj\u0105c o tym poj\u0119cia, Karolina nokautuje potencjalnego inwestora podczas walki o taks\u00F3wk\u0119. Aby go nie straci\u0107, Frania zamierza udawa\u0107 Karolin\u0119. Furman jest kobieciarzem i bardziej od interesu zajmuje go atrakcyjna negocjatorka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67230634":["Nie pami\u0119tam mamy
Maks co roku w Dzie\u0144 Matki organizuje swoim dzieciom mn\u00F3stwo atrakcji, aby nie my\u015Bla\u0142y o jego zmar\u0142ej \u017Conie, Annie. Tym razem zabiera je do klubu my\u015Bliwskiego pod Warszaw\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie odbywa si\u0119 tam konkurs pi\u0119kno\u015Bci. Frania chce wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142 razem z Zuzi\u0105. Podczas zabawy dziewczynka musi przyzna\u0107, \u017Ce Frania nie jest jej prawdziw\u0105 mam\u0105. Maks zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce nie powinien wymazywa\u0107 zmar\u0142ej \u017Cony z pami\u0119ci dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67230635":["Zerwane wi\u0119zi
Arnold Boczek oznajmia z dum\u0105 swoim s\u0105siadom, \u017Ce wybiera si\u0119 na uroczysty zjazd licznej rodziny Boczk\u00F3w. Maj\u0105 na niego przyby\u0107 jego krewni z ca\u0142ego \u015Bwiata. Ferdynand Kiepski postanawia, \u017Ce odszuka cz\u0142onk\u00F3w swojej rodziny, z kt\u00F3rymi do tej pory nie utrzymywa\u0142 kontaktu, i spr\u00F3buje si\u0119 z nimi skontaktowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67230636":["Impreza
Mariola chcia\u0142aby zorganizowa\u0107 dla swoich przyjaci\u00F3\u0142 i znajomych imprez\u0119. \u017B\u0105da od Haliny i Ferdka, by udost\u0119pnili jej w tym celu ca\u0142e mieszkanie. Oboje rodzice maj\u0105 wyj\u015B\u0107 gdzie\u015B na ca\u0142\u0105 noc, inaczej popsuj\u0105 ca\u0142\u0105 zabaw\u0119. Ferdek za nic nie chce si\u0119 na to zgodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67230637":["Ferdynand K.
Ferdynanda odwiedza dw\u00F3ch tajemniczych m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy informuj\u0105 go, \u017Ce jest oskar\u017Cony. Kiepski nie ma poj\u0119cia, czego dotycz\u0105 zarzuty. Tymczasem atmosfera wok\u00F3\u0142 niego coraz bardziej si\u0119 zag\u0119szcza, a proces zbli\u017Ca si\u0119 nieuchronnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67230638":["U\u015Bmiech z\u0119biczny
Podczas imprezy Ferdek prezentuje umiej\u0119tno\u015B\u0107 otwierania butelek przy pomocy w\u0142asnych z\u0119b\u00F3w. Podczas pokazu \u0142ami\u0105 mu si\u0119 dwa siekacze. Halina jest przera\u017Cona i \u017C\u0105da, aby za zaoszcz\u0119dzone na now\u0105 pralk\u0119 pieni\u0105dze uda\u0142 si\u0119 do dentysty. Ferdkowi szkoda pieni\u0119dzy, wi\u0119c zaczyna poszukiwania ta\u0144szego sposobu na obstalowanie sobie nowych z\u0119b\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67230639":["Redaktorka
Mariola otrzymuje intratn\u0105 propozycj\u0119 wzi\u0119cia udzia\u0142u w sesji fotograficznej kolorowego pisma dla m\u0119\u017Cczyzn. Ferdek jest bardzo dumny z proponowanych jej wysokich zarobk\u00F3w. S\u0105dzi, \u017Ce skoro Mariola otrzyma\u0142a prac\u0119 w gazecie, to b\u0119dzie tam pracowa\u0142a w charakterze dziennikarki. Kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce ma wyst\u0105pi\u0107 jako roznegli\u017Cowana modelka stanowczo si\u0119 temu sprzeciwia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67230640":["Szczupak
Arnold Boczek lubi zbiera\u0107 grzyby. Namawia s\u0105siad\u00F3w na wycieczk\u0119 do lasu. Marian Pa\u017Adzioch o\u015Bwiadcza jednak, \u017Ce grzybobranie to nie jest zaj\u0119cie godne prawdziwego m\u0119\u017Cczyzny. Sam woli w\u0119dkowanie. Zaprasza Ferdynanda Kiepskiego na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 na szczupaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"67230641":["Adrian twierdzi, \u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0142 si\u0119 ju\u017C po rozstaniu z Klar\u0105, lecz to tylko pozory. M\u0119\u017Cczyzna chce wzbudzi\u0107 zazdro\u015B\u0107 by\u0142ej dziewczyny. Nie\u015Bwiadomie powoduje komplikacje w zwi\u0105zku Laury i Bia\u0142acha. Nieporozumienia mi\u0119dzy tymi dwojgiem staj\u0105 si\u0119 coraz cz\u0119stsze. R\u00F3\u017Ca odrabia sw\u00F3j d\u0142ug po imprezie. Dziewczyna podsuwa Miko\u0142ajowi pomys\u0142 na zwi\u0119kszenie obrot\u00F3w w barze. Jolant\u0119 odwiedza kole\u017Canka Lucyna. Oferuje pomoc, gdy gospodyni jedzie do Wroc\u0142awia za\u0142atwi\u0107 swoje sprawy. Podczas sprz\u0105tania Lucyna pods\u0142uchuje rozmow\u0119 organisty i Zenka. Wysnuwa mylne wnioski, co ko\u0144czy si\u0119 wezwaniem policji na plebani\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230642":["Gospodyni chce wyegzekwowa\u0107 od Bogny swoj\u0105 wygran\u0105 w ich zak\u0142adzie. Zenek ma s\u0142u\u017Cy\u0107 do mszy, jednak pojawiaj\u0105 si\u0119 komplikacje. Ostatecznie Jolanta i ksi\u0105dz ustalaj\u0105, \u017Ce zajmie si\u0119 sprz\u0105taniem ko\u015Bcio\u0142a. Niestety i to nie wychodzi m\u0119\u017Cczy\u017Anie. Przypadkowo Zenek trafia do konfesjona\u0142u. Bia\u0142ach i Laura s\u0105 przygn\u0119bieni z powodu k\u0142\u00F3tni. Pr\u00F3buj\u0105 sobie wszystko wyja\u015Bni\u0107, lecz ponownie dochodzi mi\u0119dzy nimi do nieporozumie\u0144. W barze odbywa si\u0119 zorganizowany przez R\u00F3\u017C\u0119 speed dating. Bierze w nim udzia\u0142 Luiza, kt\u00F3ra szuka drugiej po\u0142\u00F3wki. Ku jej niezadowoleniu zjawia si\u0119 Kordas, by oceni\u0107 kandydat\u00F3w na partnera dla c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230643":["Magda daje Bartoszowi do zrozumienia, \u017Ce wizyta jego matki zbytnio si\u0119 przed\u0142u\u017Ca. Po wyje\u017Adzie seniorki para ma dom dla siebie. Jednak niebawem jej miejsce zajmuj\u0105 zwierz\u0119ta. Kordas organizuje c\u00F3rkom spotkanie z Marcinem, od kt\u00F3rego Luiza i Tamara dowiaduj\u0105 si\u0119 o ukrytych zamiarach ich ojca. Gospodyni jest zaniepokojona konsekwencjami mi\u0142osnych podboj\u00F3w R\u00F3\u017Cy. Planuje powstrzyma\u0107 jej dalsze dzia\u0142ania. W mi\u0119dzyczasie pods\u0142uchuje, \u017Ce kobieta szykuje w barze jakie\u015B wydarzenie. Jolanta wraz z matk\u0105 Czarnej udaj\u0105 si\u0119 na miejsce, by zdemaskowa\u0107 Ro\u017C\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230644":["Bia\u0142ach nie jest w najlepszej formie. R\u00F3\u017Ca proponuje mu rozci\u0105ganie. Podczas \u0107wicze\u0144 Miko\u0142aj doznaje kontuzji. Po porad\u0119 medyczn\u0105 udaje si\u0119 do Bartosza. Kordas organizuje kolejne spotkanie z Marcinem oraz z jego ojcem. Tamara i Luiza zjawiaj\u0105 si\u0119 nietypowo ubrane i dziwnie si\u0119 zachowuj\u0105. Kordas jest z\u0142y, gdy\u017C odstraszaj\u0105 tym go\u015Bci. Magda i Laura sp\u0119dzaj\u0105 wsp\u00F3lnie dzie\u0144 na kursie ceramiki. Gdy chc\u0105 wraca\u0107, okazuje si\u0119, \u017Ce ich auta nie ma na parkingu. Pi\u0105tkowska od razu podejrzewa instruktora z zaj\u0119\u0107. Jednak przyczyna znikni\u0119cia samochodu jest o wiele prostsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230645":["Kordas ma og\u0142osi\u0107 nowego kierownika produkcji w przetw\u00F3rni. Luiza jest pewna, \u017Ce to ona dostanie awans. W \u017Cyciu Magdy nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. Komendantka martwi si\u0119 o relacj\u0119 z Bartoszem. Podczas wizyty w salonie pi\u0119kno\u015Bci Bogna udziela jej porad mi\u0142osnych. W trakcie patrolu \u017Bbikowski i Kuba s\u0142ysz\u0105 strza\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce odg\u0142os pochodzi z t\u0142umika motocykla Jasyra. W trakcie rozmowy posterunkowy dostaje wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany. Policjanci zatrzymuj\u0105 go. Planuj\u0105 te\u017C aresztowa\u0107 jego wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w. By to zrobi\u0107, \u017Bbikowski ma wyruszy\u0107 na akcj\u0119 pod przykrywk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230646":["\u017Bbikowski udaje si\u0119 na spotkanie z przemytnikami narkotyk\u00F3w. Niestety zostaje zdemaskowany. Teraz bandyci \u017C\u0105daj\u0105 wymiany sier\u017Canta na Jasyra. Magda dowiaduje si\u0119 o wszystkim dopiero, gdy ju\u017C akcja trwa. Komendantka znajduje spos\u00F3b na wyj\u015Bcie z sytuacji. W sw\u00F3j plan schwytania przest\u0119pc\u00F3w anga\u017Cuje Zenka. Tymczasem po Uroczysku rozchodz\u0105 si\u0119 wie\u015Bci o rzekomej \u015Bmierci \u017Bbikowskiego. Matka Czarnej odnajduje nawet w jego mieszkaniu testament. Mieszka\u0144cy pogr\u0105\u017Caj\u0105 si\u0119 w \u017Ca\u0142obie. W przetw\u00F3rni pojawiaj\u0105 si\u0119 karaluchy. Z tego powodu Luiza dostaje wolny dzie\u0144. Postanawia i\u015B\u0107 na kaw\u0119 z Marcinem. Spotkanie zak\u0142\u00F3ca inwazja insekt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230647":["Tamara korzysta z przywilej\u00F3w kierowniczego stanowiska. Sp\u0119dza te\u017C coraz wi\u0119cej czasu z Marcinem. Natomiast stara si\u0119 ograniczy\u0107 jego kontakt z Luiz\u0105. Do Uroczyska przyje\u017Cd\u017Ca audytor. W sklepie wybucha panika z powodu mo\u017Cliwej kontroli. Jednak celem wizyty m\u0119\u017Cczyzny jest inne miejsce. Okazuje si\u0119, \u017Ce podczas akcji \u017Bbikowski dosta\u0142 ataku paniki. Nie przyznaje si\u0119 do tego i odrzuca propozycj\u0119 opieki od Laury. Jego stan si\u0119 pogarsza, gdy widzi urz\u0105dzon\u0105 dla siebie ceremoni\u0119 pogrzebow\u0105. Prze\u0142amuje jednak dum\u0119 i zwraca si\u0119 do lekarki po porad\u0119. Zenek otrzymuje medal za pomoc w zatrzymaniu przest\u0119pc\u00F3w. Bogna jest rozczarowana, \u017Ce nie zosta\u0142a przewidziana nagroda pieni\u0119\u017Cna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230648":["Ksi\u0105dz sporz\u0105dza list\u0119 rzeczy, kt\u00F3re chcia\u0142by zrobi\u0107 przed nominacj\u0105 na biskupa. Gospodyni sceptycznie patrzy na jego pomys\u0142y. Z przera\u017Ceniem obserwuje, jak R\u00F3\u017Ca uczy Wincentego zumby. Ksi\u0105dz dostaje wezwanie do kurii z powodu wynik\u00F3w audytu. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B z plebanii nie przeszed\u0142 kontroli. \u017Bbikowski obawia si\u0119, \u017Ce po \u015Bmierci niczego po sobie nie zostawi. Organista proponuje mu, by napisa\u0142 ksi\u0105\u017Ck\u0119. Sier\u017Cant jednak sobie nie radzi. Tymczasem Zenek wykorzystuje udzia\u0142 w akcji policji do reklamy kosmetyk\u00F3w z salonu. Bognie podoba si\u0119 ta inicjatywa i umieszcza medal w widocznym miejscu. Magda odbiera odznaczenie, gdy dowiaduje si\u0119 o wszystkim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265117.jpg","",["N"]],"67230649":["Re\u017C.: Peter Berg.
Pracuj\u0105cy dla wp\u0142ywowego szefa mafii Walkera (William Lucking) cz\u0142owiek do zada\u0144 specjalnych, Beck (Dwayne \"The Rock\" Johnson), chce porzuci\u0107 sw\u00F3j przest\u0119pczy fach. Planuje otworzy\u0107 ma\u0142\u0105 restauracj\u0119 i wie\u015B\u0107 spokojne \u017Cycie. Walker obiecuje, \u017Ce pozwoli mu odej\u015B\u0107, je\u015Bli Beck wype\u0142ni jeszcze jedn\u0105 misj\u0119. Ma sprowadzi\u0107 do domu jego syna, Travisa (Seann William Scott), kt\u00F3ry pojecha\u0142 do brazylijskiej d\u017Cungli, by odnale\u017A\u0107 niezwykle cenny z\u0142oty pos\u0105\u017Cek. Na miejscu Beck dowiaduje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak wcale nie zamierza wraca\u0107 do domu bez statuetki. W poszukiwaniach pomaga mu pi\u0119kna i tajemnicza Mariana (Rosario Dawson). Do tego na wyjazd Travisa nie chce zgodzi\u0107 si\u0119 Hatcher (Christopher Walken), szalony tyran, kt\u00F3ry dzi\u0119ki niewolniczej pracy okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w zbudowa\u0142 w d\u017Cungli w\u0142asn\u0105 kopalni\u0119 z\u0142ota. Podejrzewa on, \u017Ce ch\u0142opak wie, gdzie znajduje si\u0119 bezcenny pos\u0105\u017Cek. W tej sytuacji Beck musi pozosta\u0107 w d\u017Cungli i u\u017Cy\u0107 wszystkich swoich umiej\u0119tno\u015Bci, by pom\u00F3c Travisowi w poszukiwaniach i jednocze\u015Bnie ochroni\u0107 go przed niebezpiecznym Hatcherem i jego lud\u017Ami... Efektowne kino przygodowe z hollywoodzk\u0105 obsad\u0105 aktorsk\u0105: popularnym wrestlerem The Rockiem, gwiazd\u0105 \"Sin City\" Rosario Dawson i znanym z serii film\u00F3w \"American Pie\", Seannem Williamem Scottem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902615.jpg","",["N"]],"67230650":["Pisarz
W willi znanego pisarza Jerzego Tarnowskiego brutalnie zamordowano jego m\u0142od\u0105 \u017Con\u0119 Weronik\u0119 i jej kochanka, psychiatr\u0119 Micha\u0142a Nowaka. Literat od roku leczy\u0142 si\u0119 w klinice denata. W dniu morderstwa m\u0119\u017Cczyzna w tajemnicy zosta\u0142 na chwil\u0119 wypuszczony z oddzia\u0142u przez \u017Con\u0119 Nowaka, kt\u00F3ra akurat mia\u0142a dy\u017Cur. Ona te\u017C znalaz\u0142a pacjenta w jego domu i odkry\u0142a cia\u0142a ofiar. Szybko sprz\u0105tn\u0119\u0142a \u015Blady krwi i wr\u00F3ci\u0142a z Tarnowskim do szpitala. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce kochankowie rok wstecz zainscenizowali przed nie\u015Bwiadomym Tarnowskim takie samo jak teraz zab\u00F3jstwo. Dzi\u0119ki temu zrobili z niego osob\u0119 niepoczytaln\u0105 i umie\u015Bcili w klinice psychiatrycznej, sami za\u015B korzystali z jego pieni\u0119dzy. Okazuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce pisarz pracuje nad krymina\u0142em, w kt\u00F3rym ze szczeg\u00F3\u0142ami opisuje podobn\u0105 zbrodni\u0119. Wgl\u0105d do niej mia\u0142 za po\u015Brednictwem swojej kochanki, asystentki pisarza, jego syn z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa i to on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym w sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67230651":["Kozio\u0142 ofiarny
Dochodzi do porwania dyrektora finansowego przetw\u00F3rni mi\u0119snej, Paw\u0142a Lebienia. Sprawca \u017C\u0105da okupu w wysoko\u015Bci pi\u0119ciuset tysi\u0119cy z\u0142otych w got\u00F3wce. Gro\u017Aby wydaj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne. CW\u015A podejrzewa te\u015Bcia ofiary i jednocze\u015Bnie prezesa firmy, Marka Wolskiego. Zesp\u00F3\u0142 zmienia zdanie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona Paw\u0142a, Eliza, zdradza\u0142a go z niejakim Emilem Milewskim. Teraz to para znajduje si\u0119 na celowniku detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67230652":["Rozb\u00F3j w bia\u0142y dzie\u0144
Dwoje tajemniczych os\u00F3b przypuszcza atak na ochroniarzy, kt\u00F3rzy uzupe\u0142niaj\u0105 zasoby finansowe w bankomacie. Po kilku dniach od napadu ginie \u015Bwiadek przest\u0119pstwa. CW\u015A analizuje morderstwo kuriera, Mateusza Rybickiego. Oficer Lipski uwa\u017Ca, \u017Ce Rybickiego zabili ci sami z\u0142odzieje, kt\u00F3rzy napadli na ochroniarzy. Policjanci maj\u0105 jednak co do tego w\u0105tpliwo\u015Bci, poniewa\u017C cia\u0142o Rybickiego znaleziono w jego rodzinnej wsi. Wersja o wyeliminowaniu \u015Bwiadk\u00F3w zyskuje na prawdopodobie\u0144stwie, kiedy dochodzi do kolejnej (nieudanej tym razem) pr\u00F3by zamordowania drugiego \u015Bwiadka, Olgi Nowackiej. Jednak wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zeznania Nowackiej i Rybickiego nieco k\u0142\u00F3c\u0105 si\u0119 z tym, co ustali\u0142a policja. Funkcjonariusze bior\u0105 pod uwag\u0119, \u017Ce ochroniarze sami zorganizowali skok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67230653":["Uzdrowiciel
Dorota i Marek to nowoczesne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, kt\u00F3re na pierwszym miejscu stawia karier\u0119 i na razie nie my\u015Bli o potomstwie. Gdy para w ko\u0144cu decyduje si\u0119 na dziecko, pojawiaj\u0105 si\u0119 problemy. Dorota dopiero po terapii hormonalnej zachodzi w ci\u0105\u017Cy, dochodzi jednak do poronienia. Kolejna ci\u0105\u017Ca tak\u017Ce jest zagro\u017Cona. Ostatecznie na \u015Bwiat przychodzi Zosia. Niebawem jednak dziewczynka zaczyna chorowa\u0107. Zm\u0119czeni nieskutecznym leczeniem rodzice decyduj\u0105 si\u0119 skorzysta\u0107 z pomocy uzdrowiciela. Pomys\u0142 ten okazuje si\u0119 fatalny w skutkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67230654":["Dziewczyna pada ofiar\u0105 porywacza
Jacek, Marta, Sonia i \u0141ukasz wybieraj\u0105 si\u0119 w Bieszczady. Sonia k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Jackiem i wychodzi, by och\u0142on\u0105\u0107 na motelowym parkingu. Gdy otwiera drzwi samochodu, zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika, kt\u00F3ry obezw\u0142adnia j\u0105 paralizatorem. M\u0119\u017Cczyzna zaci\u0105gn\u0105 nieprzytomn\u0105 dziewczyn\u0119 do furgonetki. Po pewnym czasie przyjaciele zaczynaj\u0105 martwi\u0107 si\u0119 o Soni\u0119 i wyruszaj\u0105 na poszukiwania. Na parkingu znajduj\u0105 telefon i inhalator dziewczyny. Postanawiaj\u0105 powiadomi\u0107 policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67230655":["M\u0142oda hejterka nara\u017Ca si\u0119 kryminali\u015Bcie
Patrycja w niewybredny spos\u00F3b komentuje zdj\u0119cia i filmy innych internaut\u00F3w. Ch\u0119tnie hejtuje zw\u0142aszcza wschodz\u0105c\u0105 gwiazd\u0119 medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych, Samant\u0119. Ch\u0142opak Patrycji, Jarek, uwa\u017Ca, \u017Ce nikt nie jest w sieci anonimowy ani bezpieczny i ukochana powinna zrezygnowa\u0107 ze swojej aktywno\u015Bci. Patrycja nie wie, \u017Ce Samanta niedawno zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z bokserem o kryminalnej przesz\u0142o\u015Bci, Sylwestrem. M\u0119\u017Cczyzna postanawia namierzy\u0107 hejterk\u0119 swojej partnerki. Poprosi o pomoc znajomego hakera. Wkr\u00F3tce potem Patrycja dostaje maila z pogr\u00F3\u017Ckami. Przera\u017Cona dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67230656":["Za\u015Bpiewam Wam
Maja bardzo si\u0119 anga\u017Cuje w aktywno\u015B\u0107 na portalach spo\u0142eczno\u015Bciowych. Jej filmiki nie zdobywaj\u0105 jednak uznania. Lajkuje je tylko tajemniczy Maks. Gwiazd\u0105 internetu, a tak\u017Ce idolem Mai jest Borys. Dziewczyna pisze do niego prywatn\u0105 wiadomo\u015B\u0107 i prosi, by polubi\u0142 jej filmiki. Tymczasem przyjaci\u00F3\u0142ka dziewczyny, Ola, radzi Mai, by nie wrzuca\u0142a nic wi\u0119cej do sieci. Ta jednak ignoruje jej rady. Wkr\u00F3tce potem pod filmikami Mai pojawiaj\u0105 si\u0119 okrutne komentarze, a najgorszy z nich pochodzi od Borysa. Maks zaprasza zrozpaczon\u0105 Maj\u0119 na spacer. Podczas spotkania pr\u00F3buje j\u0105 zgwa\u0142ci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67230657":["Stracone dzieci\u0144stwo
Jan umiera we w\u0142asnym domu. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowywa\u0142 dwie nastoletnie c\u00F3rki, kt\u00F3re teraz trafiaj\u0105 pod opiek\u0119 jego matki, Haliny. Niebawem morderca zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 kobiet\u0119, sugeruj\u0105c, \u017Ce jej syn nie umar\u0142 \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105. Je\u015Bli starsza pani nie zap\u0142aci 200 tysi\u0119cy okupu, taki sam los spotka wnuczki. Halina podejrzewa macoch\u0119 dziewczynek, kt\u00F3ra znikn\u0119\u0142a zaraz po \u015Bmierci Jana. Wkr\u00F3tce starsza pani odkrywa mroczn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 zmar\u0142ego syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"67230456":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67230457":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67230458":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67230459":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67230460":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230461":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230462":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230463":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230464":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230465":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230466":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230467":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67230468":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67230469":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67230470":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67230471":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67230472":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67230473":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67230474":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67230475":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67230476":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67230477":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67230478":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67230479":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67230115":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230116":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"67230117":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230118":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"67230119":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230120":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67230121":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230122":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67230123":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67230124":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67230125":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230126":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67230127":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67230128":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"67230130":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"67230131":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67230132":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230133":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67230134":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67230135":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230136":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67230137":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230138":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67230139":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230140":["Doda ma ju\u017C za sob\u0105 12 randek. Piosenkarka porozmawia z psychologiem, kt\u00F3ry pomo\u017Ce jej ocenia\u0107 wszystkie spotkania i wybra\u0107 czterech kandydat\u00F3w, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 mieli szans\u0119 pozna\u0107 gwiazd\u0119 lepiej. Doda poka\u017Ce wybrankom cz\u0119\u015B\u0107 swojego \u015Bwiata. Wcze\u015Bniej jednak b\u0119dzie musia\u0142a przeanalizowa\u0107 swoje zachowania i wyci\u0105gn\u0105\u0107 wnioski z pope\u0142nionych b\u0142\u0119d\u00F3w. Pozwoli to zrozumie\u0107 mechanizmy, kt\u00F3re w przesz\u0142o\u015Bci nie pozwala\u0142y jej budowa\u0107 szcz\u0119\u015Bliwej relacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260413.jpg","",[]],"67230141":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67230142":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67230143":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67230145":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67230146":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67230147":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67230148":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67230149":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"67230150":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67230224":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67230225":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67230226":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67230227":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67230228":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67230229":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67230230":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67230231":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67230232":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67230233":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67230234":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67230235":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67230236":["Prow.: Wojtek Grodzki.
Charyzmatyczny prezenter Wojciech Grodzki przemierza wiele polskich miast, pytaj\u0105c przechodni\u00F3w o ich ulubione piosenki i artyst\u00F3w. W programie pojawi\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy sceny tanecznej oraz zabrzmi\u0105 najlepsze przeboje disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67230237":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"67230238":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"67230239":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67230240":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67230241":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67230242":["Niezwyk\u0142a muzyczna przygoda z Teres\u0105 Werner. Piosenkarka razem z Maciejem Smoli\u0144skim przedstawi \u017Cyczenia przys\u0142ane przez widz\u00F3w. Odbiorcy b\u0119d\u0105 mogli tak\u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0107 bliskim \u017Cyczenia w SMS-ach. Program pe\u0142en \u015Bwietnej muzyki. Nie zabraknie utwor\u00F3w m.in. Mariusza Kalagi czy Dona Wasyla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170209.jpg","",[]],"67230243":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67230244":["Pann\u0119 m\u0142od\u0105 oraz jej siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 wychowuje babcia. Wnuczkom kobiety jednak nie spieszy si\u0119 do ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Zamo\u017Cna emerytka marzy o wnukach. Postanawia wi\u0119c postawi\u0107 dziewczynom ultimatum. Je\u017Celi siostry do 26. roku \u017Cycia nie wyjd\u0105 za m\u0105\u017C, to ona je wydziedziczy. Bli\u017Aniaczki postanawiaj\u0105 spe\u0142ni\u0107 wol\u0119 babci. Nie zamierzaj\u0105 jednak rezygnowa\u0107 z wolno\u015Bci. Zawieraj\u0105 uk\u0142ad. Zamierzaj\u0105 wykorzysta\u0107 swoje podobie\u0144stwo. Na \u015Blubie panny m\u0142odej siostry przebieraj\u0105 si\u0119 w takie same suknie. W trakcie, gdy jedna b\u0119dzie bawi si\u0119 w towarzystwie go\u015Bci, druga ob\u015Bciskuje si\u0119 na zapleczu z obcym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Nagle nakrywa ich Alinka. Chce jak najszybciej powiedzie\u0107 o tym Marysi, ale zauwa\u017Ca, \u017Ce panna m\u0142oda ta\u0144czy na parkiecie z m\u0119\u017Cem. Kobieta zaczyna si\u0119 martwi\u0107, \u017Ce ma problemy z g\u0142ow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268770.jpg","",[]],"67230245":["Marita mia\u0142a przyjemno\u015B\u0107 uczestniczy\u0107 w weselu organizowanym przez Alink\u0119. Dobrze wspomina atmosfer\u0119, a tak\u017Ce obs\u0142ug\u0119. Pracownicy bawili si\u0119 w\u00F3wczas wraz z go\u015B\u0107mi. Jednak od jakiego\u015B czasu w\u0142a\u015Bcicielka lokalu zabroni\u0142a ekipie bawi\u0107 si\u0119 na sali. Gdy panna m\u0142oda Marita si\u0119 o tym dowiaduje, wpada w z\u0142o\u015B\u0107. Wybra\u0142a ten dom weselny z uwagi na zabawow\u0105 i mi\u0142\u0105 obs\u0142ug\u0119. Ponadto w czasie wesela wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta obieca\u0142a \u015Blub trzem narzeczonym, a ostatecznie bierze \u015Blub z kim\u015B jeszcze innym. Wkr\u00F3tce dochodzi do zamieszania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268770.jpg","",[]],"67230246":["Przypomnienie legendarnego festiwalu Disco Polo w Ostr\u00F3dzie. Najwi\u0119ksze gwiazdy estrady, niezapomniane muzyczne przeboje oraz gwarancja dobrej zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67230247":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67230248":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67230249":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67230093":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67230094":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67230095":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67230096":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67230097":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67230098":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67230099":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67230100":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67230101":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67230102":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67230103":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67230104":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67230105":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67230106":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67230107":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67230108":["Robson pod wp\u0142ywem Artura zak\u0142ada konto na portalu randkowym. Pracownicy domu weselnego tym razem organizuj\u0105 przyj\u0119cie dla pary, kt\u00F3ra wykluczy\u0142a z weselnego menu mi\u0119so oraz produkty odzwierz\u0119ce. Kucharz ma nie lada wyzwanie i nie wie, z czego przygotowa\u0107 swoje popisowe danie, kt\u00F3re zadowoli wymagaj\u0105cych wegan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"67230109":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67230110":["Przez nieuczciw\u0105 kosmetyczk\u0119 matka panny m\u0142odej cierpi na pewn\u0105 dolegliwo\u015B\u0107. Odwraca ona uwag\u0119 go\u015Bci od jej c\u00F3rki. To nie koniec k\u0142opot\u00F3w na weselu Kasi i Kuanga. Ogromnym problemem okazuje si\u0119 bariera j\u0119zykowa mi\u0119dzy uczestnikami zabawy. Brat \u015Bwie\u017Co upieczonej m\u0119\u017Catki po pijanemu robi te\u017C kilka nieudanych dowcip\u00F3w. W efekcie Kasia tu\u017C po \u015Blubie musi walczy\u0107 o pokonanie kryzysu w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67230111":["Tu\u017C po rozpocz\u0119ciu zabawy weselnej panna m\u0142oda nagle gdzie\u015B znika. Nie ona jedna - przepada tak\u017Ce Krystian. Nowa kucharka okazuje tymczasem zupe\u0142nie niekompetentna - nie potrafi w og\u00F3le gotowa\u0107. Pani Alinka musi zast\u0105pi\u0107 j\u0105 przy garnkach. Pan m\u0142ody wyrzuca z wesela swojego ojca. Dowiaduje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce by\u0142 ok\u0142amywany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67230112":["Nowo\u017Ce\u0144cy zaczynaj\u0105 nowe \u017Cycie od kl\u0105twy. \u017Bywi\u0105ca do nich uraz\u0119 Cyganka rzuca z\u0142y urok. Matka panny m\u0142odej tak\u017Ce nie wr\u00F3\u017Cy c\u00F3rce zbytniego szcz\u0119\u015Bcia. Obeznana z astrologi\u0105 zauwa\u017Ca problem z\u0142ych koniunkcji Saturna. Kucharz z kolei pr\u00F3buje uspokoi\u0107 uci\u0105\u017Cliw\u0105 te\u015Bciow\u0105 pewnymi zio\u0142ami, kt\u00F3re mog\u0105 budzi\u0107 kontrowersje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67230113":["S\u0142awomir","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"67230114":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67230783":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67230784":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67230785":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67230786":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67230787":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"67230788":["Widzowie VOX Music TV ruszaj\u0105 w po\u015Bcig za \u015Awi\u0119tym Miko\u0142ajem. Jego z\u0142apanie zapewni szcz\u0119\u015Bliwcom wyj\u0105tkowe, muzyczne prezenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2247722.jpg","",[]],"67230789":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67230790":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"67230791":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"67230792":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67230793":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67230794":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67230658":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"67230659":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"67230660":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"67230661":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"67230662":["Od czasu przegranej z Resovi\u0105 18 grudnia ubieg\u0142ego roku Projekt wygra\u0142 kolejno sze\u015B\u0107 spotka\u0144. O przed\u0142u\u017Cenie tej serii b\u0119dzie mu niezwykle trudno. Mierzy si\u0119 bowiem z mistrzami Polski, kt\u00F3ry w ostatniej serii gier pokonali w\u0142a\u015Bnie lidera PlusLigi Resovi\u0119 Rzesz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"67230663":["Wyniki uzyskane w grupach sprawi\u0142y, \u017Ce dwie polskie dru\u017Cyny zmierz\u0105 si\u0119 w walce o awans do \u0107wier\u0107fina\u0142u. Rywalizacja Zaksy i Warty w bie\u017C\u0105cym sezonie w PlusLidze wypada na razie na remis. Pierwszy mecz wygrali w czterech setach zawiercianie, w drugim g\u00F3r\u0105 byli k\u0119dzierzynianie, r\u00F3wnie\u017C pokonuj\u0105c rywali 3:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"67230665":["Pi\u0142karze Milanu ostatnio notowali s\u0142abe wyniki. Odpadli z Coppa Italia, w meczu o Superpuchar W\u0142och ulegli Interowi 0:3. Ich bol\u0105czk\u0105 by\u0142a gra obronna. Czy w derbach w ko\u0144cu zaprezentuj\u0105 si\u0119 jak na mistrza kraju przysta\u0142o?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219238.jpg","",[]],"67239277":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"67230666":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"67230667":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67230668":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",[]],"67230669":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67230670":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"67239278":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67230671":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"67256942":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217357.jpg","",[]],"67239280":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835404.jpg","",[]],"67230675":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom na ca\u0142ym \u015Bwiecie i przesz\u0142y do historii futbolu. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"67230676":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67230690":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67230691":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"67230692":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67230693":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",[]],"67230694":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67230695":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67230696":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom na ca\u0142ym \u015Bwiecie i przesz\u0142y do historii futbolu. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"67230697":["Program po\u015Bwi\u0119cony koszykarskiej ekstraklasie m\u0119\u017Cczyzn. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty spotka\u0144 ostatniej kolejki, analizy i zapowiedzi mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie te\u017C ciekawostek.","","",[]],"67230698":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom na ca\u0142ym \u015Bwiecie i przesz\u0142y do historii futbolu. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"67230699":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67230677":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67230678":["Przypomnienie gali, kt\u00F3ra mia\u0142a miejsce 17 grudnia 2021 roku w hali MOSiR w Radomiu. Jej najwa\u017Cniejszym punktem by\u0142o starcie Daniela Rutkowskiego z ulubie\u0144cem miejscowej publiczno\u015Bci, Damianem Kiwiorem. Faworytem walki by\u0142 ten drugi, ale znany z wyst\u0119p\u00F3w w MMA wojownik nic sobie z tego nie robi\u0142. Zanim obaj pi\u0119\u015Bciarze weszli na ring, r\u0119kawice skrzy\u017Cowali m.in. Micha\u0142 Syrowatka i Lukas Dekys oraz Patrik Balaz i Maksim Hardzeika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67230679":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67230680":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"67230681":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",[]],"67230682":["Marcin Skrzek powraca do oktagonu po p\u00F3\u0142rocznej przerwie. Jego rywalem podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim b\u0119dzie do\u015Bwiadczony Gracjan Wyro\u015Blak. Reprezentanci wagi lekkiej zawalcz\u0105 na dystansie trzech pi\u0119ciominutowych rund. Pierwotnie atrakcj\u0105 wieczoru Babilon MMA 33 mia\u0142a by\u0107 konfrontacja Izabeli Badurek z Klaudi\u0105 Sygu\u0142\u0105. Plany organizator\u00F3w pokrzy\u017Cowa\u0142a jednak kontuzja jednej z zawodniczek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67230683":["Polski pi\u0119\u015Bciarz ma na koncie tylko trzy zawodowe walki, ale wszystkie wygra\u0142 w znakomitym stylu. Kajetan Kalinowski pos\u0142a\u0142 swoich rywali na deski, w tym dw\u00F3ch ju\u017C w pierwszej rundzie. Jego przeciwnikiem podczas gali w Gda\u0144sku by\u0142 utalentowany Cristian Lopez, kt\u00F3ry ma na koncie dwa zwyci\u0119stwa. Kuba\u0144czyk w ostatnim boju okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Damiana Smagie\u0142a, ko\u0144cz\u0105c pojedynek nokautuj\u0105cym ciosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"67230684":["Na zako\u0144czenie zawod\u00F3w we Wroc\u0142awiu w klatce pojawi mistrz wagi lekkiej, Mateusz R\u0119becki. Wojownik o pseudonimie \"Chi\u0144czyk\" jest niepokonany w FEN. Statusu czempiona spr\u00F3buje go pozbawi\u0107 Arkadiy Osipyan, legitymuj\u0105cy si\u0119 bilansem 7-2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67230685":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"67230686":["Najwa\u017Cniejszym pojedynkiem gali KSW 54 by\u0142o starcie Mateusza Gamrota z Marianem Zi\u00F3\u0142kowskim o pas mistrzowski w kategorii lekkiej. Pocz\u0105tkowo rywalem niepokonanego Gamera mia\u0142 by\u0107 Szamil Musajew, ale dozna\u0142 kontuzji kolana eliminuj\u0105cej go z udzia\u0142u w pojedynku. Zi\u00F3\u0142kowski bez wahania przyj\u0105\u0142 propozycj\u0119 zast\u0105pienia Rosjanina. Jest bowiem w rytmie treningowym, gdy\u017C podczas tych zawod\u00F3w mia\u0142 walczy\u0107 z Maciejem Kazieczk\u0105. Nazywany Z\u0142otym Ch\u0142opcem polskiego MMA wojownik stan\u0105\u0142 przed ogromn\u0105 szans\u0105 na to, by jego kariera nabra\u0142a tempa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67230687":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67230688":["Niepokonany \u0141ukasz Stanioch powraca na ring po pi\u0119ciu miesi\u0105cach od zwyci\u0119stwa nad Robertem Talarkiem. Tym razem 26-letni pi\u0119\u015Bciarz z Gryfic zmierzy si\u0119 z do\u015Bwiadczonym Rayanem Fordem z Kanady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"67230689":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"67230591":["Dziewice, \u015Bwi\u0119te i... - rola kobiety w Ko\u015Bciele
Dominika Szczawi\u0144ska i o. Jacek Szymczak OP rozmawiaj\u0105 o tym, jak\u0105 rol\u0119 pe\u0142ni\u0105, a jak\u0105 maj\u0105 do spe\u0142nienia kobiety w Ko\u015Bciele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67230592":["Czarna osa
Maja poznaje os\u0119 i much\u0119. Obie one s\u0105 matkami i dbaj\u0105 o dzieci. Ka\u017Cda jednak robi to w zupe\u0142nie inny spos\u00F3b. Kiedy mucha podrzuca swoje maluchy osie, Maja i Gucio musz\u0105 zaopiekowa\u0107 si\u0119 jajeczkami osy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67230593":["Karaluch \u0142asuch
Maja poznaje karalucha. Opowiada on pszcz\u00F3\u0142ce, jak wspania\u0142e \u017Cycie wiedzie w\u015Br\u00F3d ludzi. Zaciekawieni jego histori\u0105 Maja i Gucio postanawiaj\u0105 si\u0119 przekona\u0107, czy jest to prawda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67230594":["Dobre i z\u0142e maniery","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67230595":["Wizyta kr\u00F3lowej","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67230596":["W niewielkim domku w mazowieckiej wsi Cybulice mieszka wielopokoleniowa rodzina z\u0142o\u017Cona z babci Gra\u017Cyny, mamy Miros\u0142awy i dzieci: Agnieszki, Ma\u0142gosi, Weroniki i Dawida. M\u0105\u017C pani Miros\u0142awy odszed\u0142 do innej kobiety, pozostawiaj\u0105c rodzin\u0119 bez wsparcia. Ich sytuacja materialna jest dramatyczna - najstarsza c\u00F3rka czasami nie ma na bilet do szko\u0142y. R\u00F3wnie\u017C dom rodziny jest w katastrofalnym stanie. Przeciekaj\u0105cy dach sprawia, \u017Ce grzyb pokrywa wi\u0119kszo\u015B\u0107 \u015Bcian i sufit\u00F3w. Dwie dziewczynki \u015Bpi\u0105 na prowizorycznym poddaszu, kt\u00F3rego pod\u0142oga mo\u017Ce si\u0119 zarwa\u0107 w ka\u017Cdej chwili. Dzieci nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki i normalnego rozwoju. Katarzyna Dowbor kompletuje ekip\u0119, kt\u00F3ra ma tylko 5 dni na zrealizowanie planu przebudowy domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114020.jpg","",["JM"]],"67230597":["List z Nigerii
Karol otrzymuje list z Nigerii. Dowiaduje si\u0119 z niego, \u017Ce mo\u017Ce \u0142atwo zarobi\u0107 du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy, pomagaj\u0105c w dokonaniu transferu miliona dolar\u00F3w za granic\u0119. Alina i Danka usi\u0142uj\u0105 przekona\u0107 Tadzia, \u017Ce tylko jego pomoc mo\u017Ce odwie\u015B\u0107 Karola od stracenia kolejnych pieni\u0119dzy. Tadzio z pocz\u0105tku nie jest przekonany do tego pomys\u0142u. Jednak po rozmowie z Karolem dochodzi do wniosku, \u017Ce tylko on mo\u017Ce go powstrzyma\u0107. Przebiera si\u0119 za przybysza z Nigerii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67230598":["Boeing 747","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"67230599":["Re\u017C.: Sharmila Choudhury.
David Attenborough przygl\u0105da si\u0119 pingwinom cesarskim i \u017Cabom le\u015Bnym. Gatunki te potrafi\u0105 przetrwa\u0107 w ekstremalnie niskich temperaturach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67230600":["Feministka w Ko\u015Bciele?
Ewa Kiedio i ks. prof. Witold Kawecki CSsR rozmawiaj\u0105 o tym, jakie miejsce w Ko\u015Bciele maj\u0105 kobiety o pogl\u0105dach feministycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67230601":["Kiedy psycholog mo\u017Ce pom\u00F3c, kiedy zaszkodzi\u0107
Agata Pu\u015Bcikowska i ks. dr Marek Dziewiecki dyskutuj\u0105 o tym, w jakich sytuacjach \u017Cyciowych warto korzysta\u0107 z pomocy psychologa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67230602":["Lans
Spokojny wiecz\u00F3r u Alutki i J\u0119druli zak\u0142\u00F3ca niespodziewana wizyta Lesia, kt\u00F3ry wpad\u0142 na \u015Bwietny pomys\u0142, jak zarobi\u0107 w stolicy wielkie pieni\u0105dze. Zamierza za\u0142o\u017Cy\u0107 hodowl\u0119 boczniak\u00F3w. Jest przekonany, \u017Ce znajdzie mn\u00F3stwo nabywc\u00F3w i liczy, \u017Ce J\u0119drula mu w tym pomo\u017Ce. Jacek jest zaniepokojony nowym hobby Zosi i Elizy. Dziewczyny zaczytuj\u0105 si\u0119 w plotkarskich pismach i wymieniaj\u0105 si\u0119 plotkami na temat gwiazd. Kiedy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce Anka otrzyma\u0142a zaproszenie na imprez\u0119, na kt\u00F3rej b\u0119dzie mn\u00F3stwo osobisto\u015Bci z pierwszych stron gazet, zamierzaj\u0105 zrobi\u0107 wszystko, \u017Ceby tylko si\u0119 na niej znale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"67230603":["Szerszenie, cz\u0119\u015B\u0107 1
Maja zostaje uwi\u0119ziona przez szerszenie. Dzielna pszcz\u00F3\u0142ka planuje ucieczk\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce wcale nie jest \u0142atwo wydosta\u0107 si\u0119 z pu\u0142apki. Maj\u0119 czeka bardzo trudne zadanie. Kiedy pszcz\u00F3\u0142ka dowiaduje si\u0119 o planowanym przez szerszenie ataku na ul, jest przera\u017Cona. Musi natychmiast uprzedzi\u0107 inne pszczo\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67230604":["Szerszenie, cz\u0119\u015B\u0107 2
Maja najszybciej, jak mo\u017Ce wraca do ula, \u017Ceby ostrzec pozosta\u0142e pszczo\u0142y przed planowanym atakiem szerszeni. Kr\u00F3lowa pszcz\u00F3\u0142 zarz\u0105dza przygotowania do obrony. Po zwyci\u0119stwie Maja decyduje si\u0119 zosta\u0107 w ulu, \u017Ceby uczy\u0107 ma\u0142e pszcz\u00F3\u0142ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67230605":["Wiosna, poszukiwanie Filipa
Maja s\u0142yszy opowie\u015B\u0107 o tym, jak Filip uratowa\u0142 ma\u0142e chrz\u0105szcze z po\u017Caru i sam przepad\u0142 bez \u015Bladu. Przej\u0119ta pszcz\u00F3\u0142ka razem z Guciem wyrusza na jego poszukiwania. Okazuje si\u0119, \u017Ce Aleksander Wielki znalaz\u0142 Filipa i zaopiekowa\u0142 si\u0119 nim podczas zimy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67230606":["Boeing 747","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"67230607":["C2A Greyhound","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"67230608":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 lamborghini murci\u00E9lago, kt\u00F3re w 2003 roku kosztowa\u0142o 400 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Przekonamy si\u0119, jak Corey poprowadzi negocjacje cenowe. Nast\u0119pnie klient prezentuje Rickowi zestaw odcisk\u00F3w palc\u00F3w Saddama Husajna. Zosta\u0142y one pozyskane przez FBI w Bagdadzie. P\u00F3\u017Aniej Rick i Corey zachwycaj\u0105 si\u0119 srebrnym walkmanem, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do cz\u0142onka grupy The Who Johna Entwsitle'a. Odtwarzacz przynios\u0142a do lombardu by\u0142a \u017Cona muzyka, Maxine.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67230609":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 oldsmobile'a z 1937 roku. W\u0142a\u015Bcicielem auta mia\u0142 by\u0107 Bugsy Siegel, gangster urodzony na Brooklynie, kt\u00F3ry w latach 40. XX wieku robi\u0142 w Las Vegas milionowe interesy. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C pochodni\u0119 olimpijsk\u0105 z letnich igrzysk w 1984 roku. P\u00F3\u017Aniej Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 najmniejszy pistolet \u015Bwiata. Przekonamy si\u0119, czy miniaturowa austriacka bro\u0144 trafi na p\u00F3\u0142k\u0119 w lombardzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67230610":["Re\u017C.: Thomas J. Wright.
Z powodu trz\u0119sienia ziemi Maggie zostaje uwi\u0119ziona w szpitalnej windzie. Z kolei przeprowadzany przez Meredith zabieg mo\u017Ce zako\u0144czy\u0107 si\u0119 katastrof\u0105. W mi\u0119dzyczasie Ben zwierza si\u0119 Jacksonowi, a Owen t\u0142umaczy dziecku przez telefon, co powinno zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67230611":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Ostatnie wydarzenia wytr\u0105caj\u0105 Meredith z r\u00F3wnowagi. Lekarka nie jest r\u00F3wnie\u017C pewna, jak powinna w tej sytuacji post\u0119powa\u0107 z Derekiem. Z kolei Owena czeka du\u017Ce zaskoczenie. Okazuje si\u0119, \u017Ce do szpitala trafi\u0142a jego matka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67230612":["Pani Emilia mieszka w starej kamienicy w \u017Byrardowie z dw\u00F3jk\u0105 dzieci: pi\u0119tnastoletni\u0105 Julk\u0105 i dziewi\u0119cioletnim Kub\u0105. Przez internet pozna\u0142a pana Andrzeja, a dzieci nam\u00F3wi\u0142y j\u0105, by wzi\u0119\u0142a z nim \u015Blub. Emilia cierpi z powodu nieoperacyjnego garbu, za\u015B choroba Andrzeja nie pozwala mu pracowa\u0107 na pe\u0142en etat. Skromne dochody rodziny nie pozwalaj\u0105 na remont mieszkania, b\u0119d\u0105cego w fatalnym stanie. Pokoje dzieci s\u0105 zimne, \u0142azienka jest wydzielona niskimi \u015Bciankami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca bezpiecze\u0144stwu, ze starego pieca wydobywa si\u0119 dym do wn\u0119trza domu. Katarzyna Dowbor uratuje sytuacj\u0119 i zaprzyja\u017Ani si\u0119 z Kub\u0105, kt\u00F3ry chce zosta\u0107 policjantem, by pomaga\u0107 innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67230613":["Pani Izabela kilka miesi\u0119cy temu zosta\u0142a wdow\u0105. Samotnie wychowuje szesnastoletniego Szymona, dwunastoletni\u0105 Weronik\u0119, jedenastoletni\u0105 Wiktori\u0119 i niespe\u0142na trzyletni\u0105 Alicj\u0119. Zrozpaczona kobieta zacz\u0119\u0142a na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 remontowa\u0107 ich stary, zrujnowany dom. Przegni\u0142e pod\u0142ogi trzeba by\u0142o budowa\u0107 od pocz\u0105tku. Brak pieni\u0119dzy wymusi\u0142 zatrzymanie rob\u00F3t. Obecnie ca\u0142a pi\u0105tka mieszka w jednym pokoju, \u015Bpi na dw\u00F3ch \u0142\u00F3\u017Ckach. \u0141azienka s\u0142u\u017Cy im za kuchni\u0119. Z przera\u017Ceniem my\u015Bl\u0105 o zimie, bo stary piec zalewa dom wrz\u0105c\u0105 wod\u0105. Przed ekip\u0105 Artura Witkowskiego du\u017Ce wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67230614":["Re\u017C.: Mark Jackson.
Przypadek doktor Herman budzi du\u017Ce zainteresowanie w\u015Br\u00F3d lekarzy ze szpitala Grey Sloan Memorial. Amelia stara si\u0119 zgromadzi\u0107 jak najwi\u0119cej wskaz\u00F3wek dotycz\u0105cych maj\u0105cej si\u0119 odby\u0107 operacji. Zanim do niej dojdzie, doktor Herman chce wsp\u00F3lnie z Arizon\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119kszej liczbie przypadk\u00F3w. Kobiety pracuj\u0105 bez wytchnienia. Bailey pragnie tymczasem pom\u00F3c b\u0119d\u0105cej w trudnej sytuacji ci\u0119\u017Carnej kobiecie, kt\u00F3ra jest jej wyj\u0105tkowo bliska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67230615":["Re\u017C.: Eric Laneuville.
Amelia przeprowadza operacj\u0119 dr Herman. Asystuje jej Stephanie, a zabieg obserwuje t\u0142um lekarzy. Niestety, operacja okazuje si\u0119 o wiele bardziej skomplikowana, ni\u017C wcze\u015Bniej przypuszcza\u0142a. Tymczasem Bailey sceptycznie podchodzi do faktu, \u017Ce Arizona decyduje si\u0119 na leczenie jednego z przypadk\u00F3w prowadzonych przez dr Herman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67230616":["Ewa Wachowicz doradzi, jak ubra\u0107 si\u0119 na jesienny spacer. Podpowie te\u017C jak z octu jab\u0142kowego, czosnku, cebuli, imbiru, chrzanu i papryczki chili przygotowa\u0107 domowy antybiotyk, kt\u00F3ry wzmacnia odporno\u015B\u0107. Nast\u0119pnie ugotuje krem czosnkowy. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda makaron z sosem cebulowym, a na deser b\u0119d\u0105 gruszki zapiekane z kruszonk\u0105 z p\u0142atk\u00F3w owsianych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"67230617":["Ewa Wachowicz odwiedzi restauracj\u0119 w Zatorze, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji przyj\u0119\u0107 imieninowych. Ugotuje krem dyniowy z mleczkiem kokosowym, upiecze paluchy dro\u017Cd\u017Cowe, a tak\u017Ce przyrz\u0105dzi tradycyjnego rosyjskiego strogonowa. Na deser natomiast upiecze kruche ciasteczka z kremem cytrynowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"67230618":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"67230619":["Bohaterka pierwszego odcinka to Iwona Cichosz, kt\u00F3ra jest osob\u0105 g\u0142uch\u0105 od urodzenia. Nie przeszkodzi\u0142o jej to jednak w uko\u0144czeniu trzech kierunk\u00F3w studi\u00F3w, nauczeniu si\u0119 pi\u0119ciu j\u0119zyk\u00F3w oraz zaj\u0119ciu drugiego miejsca w ostatniej edycji \"Ta\u0144ca z Gwiazdami\". W dalszej cz\u0119\u015Bci programu widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 Krzysztofa Sterna, za\u0142o\u017Cyciela stowarzyszenia organizuj\u0105cego obozy dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych - Iron Wheels.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67230620":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67230621":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67230622":["Robert zabiera ekip\u0119 programu w wyj\u0105tkowe miejsce. Zamierza pokaza\u0107 widzom prawdziw\u0105 per\u0142\u0119 bieszczadzkiego drzewostanu - Lasumi\u0142\u0119 - najgrubsz\u0105 jod\u0142\u0119 w Polsce. Dom Zbyszka zosta\u0142 wybudowany jeszcze przez jego rodzic\u00F3w. Ma ju\u017C 60 lat i znajduje si\u0119 daleko od cywilizacji, wi\u0119c nie ma w nim elektryczno\u015Bci ani nowoczesnych udogodnie\u0144. Za to wed\u0142ug m\u0119\u017Cczyzna nadal swoje miejsce maj\u0105 w nim duchy jego przodk\u00F3w. Tadeusz i Witek przegl\u0105daj\u0105 pozosta\u0142o\u015Bci po dawno opuszczonych wsiach, kt\u00F3re znikn\u0119\u0142y z mapy Polski przez wysiedlenia miejscowej ludno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"67230623":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67230151":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230152":["Dom starc\u00F3w
W redakcji \"Expressu Codziennego\" zjawia si\u0119 Maria. Prosi Basi\u0119 o pomoc w odnalezieniu przyjaci\u00F3\u0142ki Lusi, kt\u00F3ra po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca przeprowadzi\u0142a si\u0119 do domu seniora. Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej b\u0142aga\u0142a o ratunek, ale po\u0142\u0105czenie zosta\u0142o przerwane. Dziennikarka jedzie do mieszkania zaginionej. Od s\u0105siadki dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego nowym w\u0142a\u015Bcicielem jest Roman Kowalczyk - geriatra pracuj\u0105cy w o\u015Brodku spokojnej staro\u015Bci. Reporterzy docieraj\u0105 do podobnych przypadk\u00F3w. W ko\u0144cu odkrywaj\u0105, \u017Ce Ludwika jest przetrzymywana wbrew swojej woli i spotyka si\u0119 z brutalnym traktowaniem przez sprz\u0105taczki i lekarza. Basia dzwoni na policj\u0119, by ocali\u0107 \u017Cycie kobiecie. Po zako\u0144czeniu akcji musi upora\u0107 si\u0119 z problemami osobistymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"67230153":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230154":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"67230155":["Gienio i Andrzej musz\u0105 jecha\u0107 do miasta, aby zakupi\u0107 now\u0105 talerz\u00F3wk\u0119. Zanim to zrobi\u0105, nale\u017Cy jeszcze jak co dzie\u0144 zadba\u0107, aby byd\u0142o mia\u0142o co pi\u0107. W oborze jest wiele ciel\u0105t, kt\u00F3re skore s\u0105 do ucieczki. W Ha\u0107kach gospodarze przygotowuj\u0105 maszyny do prac rolniczych. Gdyby sprz\u0119t zawi\u00F3d\u0142 w ci\u0105gu roku, nastr\u0119czy\u0142oby to rolnikom wielu problem\u00F3w. Tw\u00F3rcy odcinka udokumentuj\u0105 zdejmowania ko\u0142a z ci\u0105gnika i proces wulkanizacji. Natalia i Micha\u0142 musz\u0105 tak\u017Ce poradzi\u0107 sobie w sytuacji domowego konfliktu. Emilia rozpoczyna sezon od przebadania zwierz\u0105t pod k\u0105tem cielno\u015Bci. Jeszcze zanim do akcji wkroczy weterynarz, musi z\u0142apa\u0107 krowy i je unieruchomi\u0107. Nie jest to zbyt proste. Lekarz weterynarii przeprowadzi badanie usg, na kt\u00F3rym mo\u017Cna b\u0119dzie zobaczy\u0107 ciel\u0119ta w r\u00F3\u017Cnym stopniu rozwoju. Nast\u0119pnie Emilia zaprowadzi specjalist\u0119 do swojej chorej kozy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67230156":["Tym razem pod przykrywk\u0105 b\u0119dzie dzia\u0142a\u0142 Chad Hallock, wsp\u00F3\u0142za\u0142o\u017Cyciel Budget Blinds, jednej z najwi\u0119kszych w Stanach Zjednoczonych firm produkuj\u0105cych \u017Caluzje, rolety itp. Biznesmen udaje bezrobotnego artyst\u0119, kt\u00F3ry pragnie znale\u017A\u0107 now\u0105 prac\u0119. Budget Blinds powsta\u0142o w 1992 roku dzi\u0119ki inicjatywie Chada, jego brata bli\u017Aniaka i ich trzech przyjaci\u00F3\u0142. Obecnie firma ma ponad 800 sklep\u00F3w rozrzuconych na terenie ca\u0142ego kraju. Zdaniem Hallocka du\u017Cym atutem przedsi\u0119biorstwa jest dobra komunikacja. W trakcie programu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 si\u0119 przekona\u0107, czy w\u0142a\u015Bciciele wszystkich sklep\u00F3w rzeczywi\u015Bcie darz\u0105 firm\u0119 sympati\u0105 i szacunkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"67230157":["Thord przygotowuje si\u0119 do pracowitej zimy. Przed nadchodz\u0105cym sezonem musi zdecydowa\u0107 si\u0119 na kosztown\u0105 inwestycj\u0119 - kupno nowego wozu. Bjoern wyrusza na ratunek niedo\u015Bwiadczonemu obcokrajowcowi, kt\u00F3ry zablokowa\u0142 g\u0142\u00F3wn\u0105 drog\u0119, biegn\u0105c\u0105 przez g\u00F3rsk\u0105 prze\u0142\u0119cz. Z kolei na p\u00F3\u0142nocy pracownicy pomocy drogowej musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o bardzo trudnym warunkom pogodowym - na szosie jest wyj\u0105tkowo \u015Blisko, a Kristoffer i Erik musz\u0105 wyci\u0105gn\u0105\u0107 przyczep\u0119 na ruchliwej trasie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192455.jpg","",[]],"67230158":["Giorgio Tsoukalos i David Childress odwiedzaj\u0105 odleg\u0142\u0105 wysp\u0119 Pohnpei w Mikronezji, gdzie znajduj\u0105 si\u0119 ruiny Nan Madol - pozosta\u0142o\u015B\u0107 po wymar\u0142ej cywilizacji, o kt\u00F3rej niewiele wiadomo. Dla archeolog\u00F3w pozostaje zagadk\u0105, jak lud ten zdo\u0142a\u0142 wznie\u015B\u0107 imponuj\u0105ce megalitycznego miasto, nie dysponuj\u0105c nowoczesn\u0105 technologi\u0105. Wed\u0142ug legendy Nan Madol powsta\u0142o na szcz\u0105tkach starszego miasta, kt\u00F3re teraz spoczywa pod wod\u0105. \u015Awiadczy to o tym, \u017Ce rejon ten by\u0142 zamieszkany tysi\u0105ce lat wcze\u015Bniej, ni\u017C s\u0105dzono. Bior\u0105c pod uwag\u0119 rozmiar bazaltowych kolumn, niekt\u00F3rzy badacze doszli do wniosku, \u017Ce budowniczowie musieli dysponowa\u0107 technologi\u0105 pochodz\u0105c\u0105 spoza Ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67230159":["Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy rz\u0105dy na ca\u0142ym \u015Bwiecie przygotowuj\u0105 obywateli do ujawnienia informacji o obecno\u015Bci kosmit\u00F3w na Ziemi. W roku 2017 ameryka\u0144ska marynarka opublikowa\u0142a nagrania zarejestrowane przez pilot\u00F3w z lotniskowca \"Nimitz\", ukazuj\u0105ce niezidentyfikowane obiekty lataj\u0105ce nad Pacyfikiem. Pentagon poinformowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C o tajnym programie badania UFO. Nawet prezydent Trump w wywiadzie, przeprowadzonym przez Tuckera Carlsona, odpowiedzia\u0142 na pytanie o statki obcych i zdawa\u0142 si\u0119 traktowa\u0107 temat z pe\u0142n\u0105 powag\u0105. W programie dociekamy, dlaczego po dekadach zaprzeczania istnieniu UFO w\u0142adze w\u0142a\u015Bnie teraz zdecydowa\u0142y si\u0119 na zmian\u0119 taktyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67230160":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"67230161":["Tajemnice Pa\u0142acu w Gorzanowie
Pa\u0142ac w Gorzanowie to imponuj\u0105cy, pi\u0119tnastowieczny kompleks zamkowy, o kt\u00F3rym m\u00F3wi si\u0119, \u017Ce jest wi\u0119kszy ni\u017C Wawel. Obecny w\u0142a\u015Bciciel pa\u0142acu chce go odrestaurowa\u0107 i prosi ekip\u0119, aby zweryfikowali zapisan\u0105 w archiwach austriackiego miasta legend\u0119 o ukrytych kosztowno\u015Bciach. Wed\u0142ug tej opowie\u015Bci precjoza powinny by\u0107 w podziemnym tunelu. Wraz z zaprzyja\u017Anionym archeologiem ekipa bada pa\u0142ac i odnajduje co\u015B, co pozwala uzna\u0107 misj\u0119 za udan\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67230162":["Zaginiony bombowiec z II wojny \u015Bwiatowej
Tym razem ekipa ma okazj\u0119 pos\u0142ucha\u0107 historii rozbitego samolotu z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Opowiada j\u0105 dziadek znajomego Kilera. Poszukiwacze pr\u00F3buj\u0105 wi\u0119c odnale\u017A\u0107 miejsce, w kt\u00F3rym rozbi\u0142a si\u0119 maszyna. W trakcie swojej misji przeszukuj\u0105 staw, rozmawiaj\u0105 ze \u015Bwiadkami tego zdarzenia i badaj\u0105 ca\u0142kiem rozleg\u0142y obszar pola. Kiedy udaje im si\u0119 odnale\u017A\u0107 fragmenty maszyny, zawo\u017C\u0105 je do krakowskiego muzeum, gdzie znajduje si\u0119 zrekonstruowany samolot, i por\u00F3wnuj\u0105 znalezione cz\u0119\u015Bci do modelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67230163":["Jennifer zmaga si\u0119 z kolejnym niecodziennym zadaniem. Tym razem ma przewie\u017A\u0107 \u017Cywe robaki. Szybko zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce stworzenia te wymagaj\u0105 jednak nale\u017Cytej opieki. Tymczasem Marc przyjmuje do pracy na praktyk\u0119 swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119. Rodzinny duet podejmuje si\u0119 pierwszego wsp\u00F3lnego zlecenia - transportu kilka autobus\u00F3w marki Volkswagen.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180848.jpg","",[]],"67230164":["Chris i Robbie postanawiaj\u0105 pojecha\u0107 tam, gdzie nie dotar\u0142 jeszcze \u017Caden przewo\u017Anik. Duet dociera na zjazd fan\u00F3w \"Star Treka\" i ich pozaziemskich przyjaci\u00F3\u0142. Tymczasem Jarrett ma do przetransportowania \u0142adunek ci\u0119\u017Ckich dy\u0144. Zlecenie to okazuje si\u0119 trudniejsze, ni\u017C my\u015Bla\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180848.jpg","",[]],"67230165":["Jarrod i Brandi decyduj\u0105 si\u0119 na dzia\u0142anie osobno. Nie ustalili jeszcze, czy to rozwi\u0105zanie wdro\u017C\u0105 na jaki\u015B czas, czy ju\u017C na sta\u0142e. Oboje chc\u0105 pozyska\u0107 towar, kt\u00F3ry zaspokoi potrzeby ich klient\u00F3w, wi\u0119c przyk\u0142adaj\u0105 si\u0119 do licytacji. Ivy Colin zatrudni\u0142 nowego cz\u0142owieka do jego sklepu w Palmdale. Teraz sprawdzi jego umiej\u0119tno\u015Bci i predyspozycje do tej pracy. Oka\u017Ce si\u0119, czy nadaje si\u0119 na pomocnika, czy tylko przyczyni si\u0119 do powstania dodatkowych k\u0142opot\u00F3w. Darellowi dopisuje szcz\u0119\u015Bcie w takcie licytacji. Zakup schowka za cen\u0119 2800 dolar\u00F3w, mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 dziesi\u0119ciokrotne przebicie. Podczas przegl\u0105dania towaru Rene znajduje rur\u0119 do ta\u0144ca. Stwierdza, \u017Ce j\u0105 zatrzyma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67230166":["Tym razem handlarze starociami poszukuj\u0105 okazji na aukcji w Huntington Beach. Uczestnicy show s\u0105 zszokowani na widok powracaj\u0105cego do programu Dave'a Hestera. On z kolei nie zamierza spu\u015Bci\u0107 z tonu. Mi\u0119dzy nim a Laur\u0105 Dotson dochodzi do pot\u0119\u017Cnej awantury. Jarrod i Brandi znajduj\u0105 w swoim schowku niesamowity sprz\u0119t - odrzutowy trycykl wodny. Postanawiaj\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 go pod okiem profesjonalist\u00F3w. Kontuzja zmusza Ivy'ego do zmiany strategii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67230167":["Jarrod i Brandi nie chc\u0105 pozwoli\u0107 na to, \u017Ceby Dave zdekoncentrowa\u0142 ich i utrudni\u0142 im osi\u0105gni\u0119cie dobrego wyniku. Tymczasem Darrell obiera inn\u0105 strategi\u0119. Zamierza dowiedzie\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119cej o Hesterze, kt\u00F3ry tak wszystkich denerwuje. On z kolei pojawia si\u0119, robi\u0105c nawet wi\u0119cej szumu ni\u017C ostatnio. Darrell i Brandon odwiedzaj\u0105 nieco dziwaczne muzeum kr\u00F3liczk\u00F3w, aby da\u0107 do wyceny znalezione przez nich statuetki tych sympatycznych zwierz\u0105t. Ivy ma okazj\u0119 poczu\u0107 si\u0119 jak pirat, kiedy w\u015Br\u00F3d niewiele wartych grat\u00F3w w swoim schowku odkrywa oryginalne ko\u0142o sterowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67230168":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 luksusow\u0105 limuzyn\u0119, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a kiedy\u015B do komika i aktora Jackiego Gleasona. Przed sklep zaje\u017Cd\u017Ca wykonany na zam\u00F3wienie lincoln continental z 1978 roku. Do lombardu trafia tak\u017Ce pi\u0142ka do futbolu ameryka\u0144skiego z autografami cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny Green Bay Packers, zwyci\u0119zc\u00F3w pierwszego Super Bowl. Widnieje tam mi\u0119dzy innymi podpis samego trenera Vince'a Lombardiego. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec wyceniaj\u0105 srebrn\u0105 tablic\u0119 pami\u0105tkow\u0105, pochodz\u0105c\u0105 z g\u00F3ry Rushmore.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"67230169":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 mi\u0119dzy innymi pikapa z 1955 roku. Sprzedaj\u0105cy chevroleta kupi\u0142 go od pierwszego w\u0142a\u015Bciciela 46 lat wcze\u015Bniej. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi klient z rewolwerem Smith & Wesson z 1871 roku, broni\u0105 u\u017Cywan\u0105 przez policjant\u00F3w pod koniec XIX wieku. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 telefon admira\u0142a pochodz\u0105cy z okr\u0119tu ameryka\u0144skiej marynarki wojennej. Aparat jest z lat 50. ubieg\u0142ego wieku i wyposa\u017Cony by\u0142 w lini\u0119, s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 do wydawania rozkazu ataku atomowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"67230170":["Fatalna pogoda sprawia, \u017Ce bohaterowie programu maj\u0105 coraz wi\u0119cej zlece\u0144. Thord i jego pracownik Andrzej ruszaj\u0105 na pomoc polskiemu kierowcy, kt\u00F3ry wiezie cenny \u0142adunek cukru. Nie ma jednak odpowiedniego sprz\u0119tu, by poradzi\u0107 sobie w trudnych warunkach norweskiej zimy. Thord sprzedaje mu \u0142a\u0144cuchy. Tymczasem w Eidfjord Bjoern musi zabawi\u0107 si\u0119 w MacGyvera. Gdy okazuje si\u0119, \u017Ce brakuje mu lejka, samotny wilk z powodzeniem improwizuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192455.jpg","",[]],"67230171":["Wir polarny zaskakuje kierowc\u00F3w ci\u0119\u017Car\u00F3wek i operator\u00F3w holownik\u00F3w na autostradzie Coquihalla, kt\u00F3rzy musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z trudnymi warunkami pracy. Colin zmaga si\u0119 z zamarzni\u0119t\u0105 platform\u0105. Cam ma dylemat z powodu jednego z pojazd\u00F3w Jamiego. Dobrze zapowiadaj\u0105cy si\u0119 operator staje jednak na kraw\u0119dzi katastrofy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265403.jpg","",[]],"67230172":["Opowie\u015B\u0107 o tym, jaki przebieg mia\u0142y walki na Pacyfiku pod koniec drugiej wojny \u015Bwiatowej. Japo\u0144skie wyspy zmieniono w twierdze, gdy ameryka\u0144ska inwazja by\u0142a ju\u017C nieunikniona. Jednocze\u015Bnie zacz\u0119\u0142y si\u0119 samob\u00F3jcze ataki kamikaze. Nie by\u0142o mowy o og\u0142oszeniu kapitulacji, przygotowywano si\u0119 wi\u0119c do konfrontacji. W tym celu mobilizowano ca\u0142e spo\u0142ecze\u0144stwo, \u017C\u0105daj\u0105c od cywili zaanga\u017Cowania w walk\u0119 z wrogiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179429.jpg","",[]],"67230173":["Mity i legendy od dawna s\u0105 uwa\u017Cane za fikcyjne historie opisuj\u0105ce przera\u017Caj\u0105ce potwory oraz pot\u0119\u017Cnych bog\u00F3w, mutant\u00F3w i olbrzym\u00F3w. Co ciekawe, r\u00F3\u017Cne kultury, cz\u0119sto oddalone od siebie o tysi\u0105ce kilometr\u00F3w, stworzy\u0142y podobne opowie\u015Bci. By\u0107 mo\u017Ce wszystkie te mity i legendy to w rzeczywisto\u015Bci staro\u017Cytne relacje z przybycia na nasz\u0105 planet\u0119 istot pozaziemskich. Antyczne teksty s\u0105 pe\u0142ne historii o bogach komunikuj\u0105cych si\u0119 z lud\u017Ami, przekazuj\u0105cych im m\u0105dro\u015B\u0107 i wiedz\u0119 techniczn\u0105, a nawet zap\u0142adniaj\u0105cych ludzkie kobiety. Niewykluczone, \u017Ce to kosmici umo\u017Cliwili nam ewolucj\u0119 i rozw\u00F3j cywilizacji, a bez ich ingerencji nasz \u015Bwiat wygl\u0105da\u0142by dzi\u015B zupe\u0142nie inaczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226355.jpg","",[]],"67230174":["W Plutyczach Andrzej ma przygotowa\u0107 w stodole miejsce, aby da\u0142o si\u0119 do niej swobodnie wjecha\u0107 ci\u0105gnikiem. W zwi\u0105zku z tym rolnik musi zlikwidowa\u0107 drewniano-betonowe progi. Z pomoc\u0105 Gienka, Jastrz\u0119bia i Ma\u0107ka przywozi specjalistyczny sprz\u0119t do kruszenia betonu. Po pracy Paulina zaprasza m\u0119\u017Cczyzn na domowy bigos. Podczas posi\u0142ku zgromadzeni rozmawiaj\u0105 o szkodach, jakie regularnie czyni\u0105 wilki w gospodarstwie Ma\u0107ka. Tymczasem w Borowskich Ciborach Bogdan zamierza odrestaurowa\u0107 ganek. W prace remontowe anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce dzieci. M\u0119\u017Cczyzna chce wymieni\u0107 okna, jednak\u017Ce nie znajduje nowych o takich samych wymiarach. Ostatecznie rolnik decyduje si\u0119 na oszklenie starych ram. Z kolei w Ciemnoszyjach Justyna oraz \u0141ukasz pracuj\u0105 w nowej dojarni, kt\u00F3r\u0105 uda\u0142o si\u0119 postawi\u0107 dzi\u0119ki funduszom unijnym. Budynek jest nowoczesny i skomputeryzowany. Minie jednak troch\u0119 czasu, zanim krowy przyzwyczaj\u0105 si\u0119 do zupe\u0142nie nowych warunk\u00F3w \u017Cycia. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwu pomaga ich syn Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67230175":["Lenny i Gerrard dokonuj\u0105 zaskakuj\u0105cego odkrycia w hangarze lotniczym znajduj\u0105cym si\u0119 w p\u00F3\u0142nocnych Niemczech. Z kolei Mike i James przeszukuj\u0105 austriackie jezioro. Ich celem jest skrytka z nazistowskimi dokumentami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267657.jpg","",[]],"67230176":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67230177":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67230178":["W Plutyczach pada \u015Bnieg. Gienek i Andrzej szykuj\u0105 si\u0119 do \u015Bwi\u0105t Bo\u017Cego Narodzenia, przygotowuj\u0105 niespodziank\u0119 dla najbli\u017Cszych, ale nie oznacza to rezygnacji z codziennych obowi\u0105zk\u00F3w. Musz\u0105 nakarmi\u0107 krowy. P\u00F3\u017Aniej zasiadaj\u0105 do \u015Bwi\u0105tecznej kolacji. W Laszkach Emilka urz\u0105dza w swojej oborze stajenk\u0119. Ustawia przywiezione od ksi\u0119dza figury, dekoracje i \u017C\u0142obek, a tak\u017Ce przyprowadza w\u0142asne zwierz\u0119ta. Efekty swojej pracy pokazuje zaproszonym dzieciom, daje im upominki, a nast\u0119pnie wraz z nimi \u015Bpiewa kol\u0119dy. Po\u015Bwi\u0119tne to wie\u015B, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 \u0141ukasz i Kamil. Bli\u017Aniacy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty, ale udaje im si\u0119 znale\u017A\u0107 czas na udekorowanie obory lampkami. Tymczasem \u017Cona jednego z braci przygotowuje Wigili\u0119. Niebawem wszyscy zbieraj\u0105 si\u0119 przy \u015Bwi\u0105tecznym stole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67230179":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"67230180":["Wielka maj\u00F3wka, cz\u0119\u015B\u0107 2
Gdy zbli\u017Ca si\u0119 majowy weekend nad polskie rzeki przybywaj\u0105 t\u0142umy w\u0119dkarzy. To jest doskona\u0142a okazja, by wyby\u0107 z kraju. W taki spos\u00F3b zrodzi\u0142 si\u0119 pomys\u0142 na wypraw\u0119 do Bo\u015Bni...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67230181":["Spos\u00F3b na szczupaka, cz\u0119\u015B\u0107 1
Ch\u0142opak, kt\u00F3ry wybra\u0142 si\u0119 na ryby do Szwecji, marzy\u0142 o tym, by z\u0142owi\u0107 metrowego szczupaka. Jako do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz opowie wraz z kolegami o tym, co trzeba zrobi\u0107, by odnie\u015B\u0107 sukces w \u0142owieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67230182":["Le\u015Bne oczko
Adam udaje si\u0119 na tajemnicze bagno, kt\u00F3re rozpala wyobra\u017Ani\u0119 ka\u017Cdego w\u0119dkarza. Tw\u00F3rcy serii przybli\u017Caj\u0105 ciekawostki z biologii ryb i na temat wiedzy \u015Brodowiskowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"67230183":["Nad Bugiem z Dyjakiem
Adam i jego go\u015B\u0107, Marek Dyjak, prze\u017Cyj\u0105 w\u0119dkarsk\u0105 przygod\u0119 nad letnim Bugiem w wyj\u0105tkowych okoliczno\u015Bciach tamtejszej przyrody. Panowie b\u0119d\u0105 \u0142owi\u0107 ryby od rana do zmierzchu, dyskutowa\u0107 o przyrodzie i obcowaniu z natur\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"67230184":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230185":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230186":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230187":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67230188":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67230189":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230190":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230191":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67230192":["Czystka
W kamienicy dochodzi do uszkodzenia instalacji gazowej. Mieszka\u0144cy trafiaj\u0105 do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem w\u0119gla. Wygl\u0105da na to, \u017Ce nie by\u0142 to wypadek, a celowe dzia\u0142anie. Policjanci sprawdzaj\u0105, czy za wszystkim stoi w\u0142a\u015Bciciel nieruchomo\u015Bci, kt\u00F3ry postanowi\u0142 \"wyczy\u015Bci\u0107\" lokale. Krystian nie potrafi wybaczy\u0107 swojemu ojcu. Psycholog Alicja Rosner pr\u00F3buje wp\u0142yn\u0105\u0107 na decyzj\u0119 detektywa. To jednak tylko pogarsza sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67230193":["M\u0142oda ochroniarka
Zagin\u0119\u0142a 24-letnia Karina, ochroniarka w sklepie wielobran\u017Cowym. Po pracy uda\u0142a si\u0119 na trening do klubu szermierki, ale nigdy nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. M\u0142oda kobieta jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla tr\u00F3jki swojego rodze\u0144stwa. Samodzielnie zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi od \u015Bmierci mamy. Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 jej 13-letnia siostra, Klaudia, kt\u00F3ra informuje o znikni\u0119ciu Kariny. Powiadamia r\u00F3wnie\u017C \u015Bledczych o tym, \u017Ce pod drzwiami znalaz\u0142a anonim z pogr\u00F3\u017Ckami kierowanymi do jej starszej siostry. Irek i Antek udaj\u0105 si\u0119 do szko\u0142y szermierki, aby przes\u0142ucha\u0107 jego w\u0142a\u015Bcicielk\u0119, 45-letni\u0105 Dorot\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Karina mia\u0142a problemy w pracy, jednak nie zna szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Kolejny trop wskazuje na m\u0142odszego brata Kariny, 17-letniego Ja\u015Bka, kt\u00F3ry staje si\u0119 podejrzany. Ch\u0142opak robi z koleg\u0105 nielegalne graffiti, a siostra by\u0142a temu przeciwna. Detektywi w poszukiwaniu dalszych wskaz\u00F3wek udaj\u0105 si\u0119 do sklepu wielobran\u017Cowego, w kt\u00F3rym zatrudniona jest dziewczyna oraz przes\u0142uchuj\u0105 Ja\u015Bka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67230194":["Dziewczyna po raz pierwszy w \u017Cyciu zak\u0142ada szpilki i spada ze schod\u00F3w \/ Niedob\u00F3r witaminy B12 przyczyn\u0105 tajemniczego znikni\u0119cia i niepokoj\u0105cego powrotu weganki
Magda - mi\u0142o\u015Bniczka boj\u00F3wek i traper\u00F3w - postanowi\u0142a zmieni\u0107 na jeden dzie\u0144 styl ubierania dla swojego ch\u0142opaka Jarka. Zak\u0142ada sukienk\u0119 mini i wysokie szpilki. Nieprzyzwyczajona do chodzenia wysokich obcasach dziewczyna, potyka si\u0119 i spada ze schod\u00F3w. Po upadku traci przytomno\u015B\u0107. Operator pogotowia podejrzewa uraz kr\u0119gos\u0142upa. Beata Stelmach po przedwczesnej \u015Bmierci m\u0119\u017Ca przechodzi z c\u00F3rkami na diet\u0119 wega\u0144sk\u0105 w nadziei na zachowanie dobrego zdrowia. Przez pierwszych kilka lat czuje si\u0119 bardzo dobrze, jednak od jakiego\u015B czasu jej samopoczucie nie jest najlepsze. Jest os\u0142abiona, ma wahania nastroj\u00F3w, ale te nieprzyjemne objawy przypisuje nielubianej przed siebie zimowej aurze. Pewnego poranka przekonuje si\u0119 w tragicznych okoliczno\u015Bciach, co jest prawdziw\u0105 przyczyn\u0105 jej s\u0142abej kondycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67230195":["M\u0119\u017Cczyzna chce zaimponowa\u0107 s\u0105siadce i doznaje urazu g\u0142owy \/ Podrywacz w \u015Brednim wieku okazuje si\u0119 oszustem
Gabrysia to atrakcyjna kobieta. Zauroczony ni\u0105 s\u0105siad Stefan oferuje jej swoj\u0105 pomoc w drobnych pracach remontowych. Niestety, m\u0119\u017Cczyzna kompletnie nie zna si\u0119 na majsterkowaniu, co szybko wychodzi na jaw. W trakcie nieumiej\u0119tnego u\u017Cywania wiertarki razi go pr\u0105d. Kinga spotyka si\u0119 z Bogdanem, kt\u00F3rego pozna\u0142a przez internet. M\u0119\u017Cczyzna mieszka w innym mie\u015Bcie, ale z ochot\u0105 przyjmuje zaproszenie na obiad u niej w domu. Pojawia si\u0119 z bukietem kwiat\u00F3w i prezentem. Romantyczny nastr\u00F3j przerywa telefon. M\u0119\u017Cczyzna musi nagle pojecha\u0107 na bardzo wa\u017Cne spotkanie z klientem. Kinga po\u017Cycza mu sw\u00F3j samoch\u00F3d. W drodze Bogdan ma st\u0142uczk\u0119. Dzwoni do Kingi z pro\u015Bb\u0105 o finansowe wsparcie na pokrycie szk\u00F3d. Kobieta zaczyna nabiera\u0107 podejrze\u0144 i dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67230196":["Na oddziale pojawia si\u0119 ch\u0142opiec z duszno\u015Bciami. Do szpitala zostaje tak\u017Ce przyj\u0119ta dziewczyna z wysok\u0105 gor\u0105czk\u0105. Na jej ciele wida\u0107 \u015Bwie\u017Cy tatua\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"67230197":["Wyj\u015Bcie awaryjne
Zamaskowany m\u0119\u017Cczyzna porywa troje ludzi. Przesy\u0142a do komendy nagranie, w kt\u00F3rym grozi, \u017Ce ich zabije, je\u015Bli policjanci nie podejm\u0105 \u015Bledztwa w sprawie firmy oferuj\u0105cej szybkie po\u017Cyczki. Wychodzi na jaw, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielka parabanku ma powi\u0105zania z przest\u0119pczym p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem. Dok\u0142adna analiza wideo okazuje si\u0119 kluczowa dla rozwi\u0105zania zagadki. Detektywi maj\u0105 te\u017C kilka pyta\u0144 do informatora Okonia, ale m\u0119\u017Cczyzna robi uniki. Pr\u00F3buje ukry\u0107 fakt, \u017Ce zosta\u0142 zatrzymany za pobicie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67230198":["M\u0142oda ochroniarka
Zagin\u0119\u0142a 24-letnia Karina, ochroniarka w sklepie wielobran\u017Cowym. Po pracy uda\u0142a si\u0119 na trening do klubu szermierki, ale nigdy nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. M\u0142oda kobieta jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla tr\u00F3jki swojego rodze\u0144stwa. Samodzielnie zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi od \u015Bmierci mamy. Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 jej 13-letnia siostra, Klaudia, kt\u00F3ra informuje o znikni\u0119ciu Kariny. Powiadamia r\u00F3wnie\u017C \u015Bledczych o tym, \u017Ce pod drzwiami znalaz\u0142a anonim z pogr\u00F3\u017Ckami kierowanymi do jej starszej siostry. Irek i Antek udaj\u0105 si\u0119 do szko\u0142y szermierki, aby przes\u0142ucha\u0107 jego w\u0142a\u015Bcicielk\u0119, 45-letni\u0105 Dorot\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Karina mia\u0142a problemy w pracy, jednak nie zna szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Kolejny trop wskazuje na m\u0142odszego brata Kariny, 17-letniego Ja\u015Bka, kt\u00F3ry staje si\u0119 podejrzany. Ch\u0142opak robi z koleg\u0105 nielegalne graffiti, a siostra by\u0142a temu przeciwna. Detektywi w poszukiwaniu dalszych wskaz\u00F3wek udaj\u0105 si\u0119 do sklepu wielobran\u017Cowego, w kt\u00F3rym zatrudniona jest dziewczyna oraz przes\u0142uchuj\u0105 Ja\u015Bka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67230199":["Glonojad
Boczek daje Ferdynandowi w prezencie rybk\u0119 glonojada. Kiepski bardzo anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad stworzeniem, do kt\u00F3rego mocno si\u0119 przywi\u0105zuje. Rodzina nie podziela jednak jego fascynacji rybk\u0105. Jolasia uwa\u017Ca wr\u0119cz, \u017Ce glonojad jest brzydki i postanawia zapewni\u0107 mu bardziej atrakcyjne towarzystwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67230200":["Plajstejszyn
W mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura, kt\u00F3ry daje Ferdynandowi w prezencie gr\u0119 komputerow\u0105. Pocz\u0105tkowo nie jest on zainteresowany podarunkiem, wkr\u00F3tce jednak odkrywa jego zalety. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce gra staje si\u0119 pasjonuj\u0105ca dla wielu os\u00F3b. Ferdynand dochodzi te\u017C do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce ona zast\u0105pi\u0107 Halinie rozrywki, kt\u00F3rych on nie jest jej w stanie zapewni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67230201":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Kontener
Pa\u017Adzioch proponuje s\u0105siadom, by z\u0142o\u017Cyli si\u0119 na kontener, do kt\u00F3rego wyrzuc\u0105 wszystkie \u015Bmieci z domu i piwnicy. Gdy pojemnik pojawia si\u0119 pod kamienic\u0105, mieszka\u0144cy korzystaj\u0105 z okazji i pozbywaj\u0105 si\u0119 wszystkiego, co maj\u0105 pod r\u0119k\u0105. Wierz\u0105, \u017Ce wkr\u00F3tce kupi\u0105 sobie nowe i lepsze rzeczy. Problem pojawia si\u0119, gdy kobiety dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce to ich zaniedbani m\u0119\u017Cowie nie pasuj\u0105 do wyremontowanych wn\u0119trz kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67230202":["Kapelusz D\u017Ceksona
Arnold Boczek przez przypadek wchodzi w posiadanie kapelusza, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do Michaela Jacksona. W efekcie sam staje si\u0119 bardzo s\u0142awny. Jest zapraszany do program\u00F3w radiowych i telewizyjnych. Non stop kontaktuj\u0105 si\u0119 z nim tak\u017Ce potencjalni kupcy kapelusza. Boczek za rad\u0105 Pa\u017Adziocha stara si\u0119 jak najwi\u0119cej zarobi\u0107 na cennej pami\u0105tce i stale podbija cen\u0119. Wkr\u00F3tce jednak media o nim zapominaj\u0105 i znajduj\u0105 sobie nowy obiekt zainteresowania. On tymczasem, za\u0142amany faktem, \u017Ce nikogo ju\u017C nie obchodzi, popada w alkoholizm i melancholi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",[]],"67230203":["Piotr chce mie\u0107 jednak kobiet\u0119 na sta\u0142e. Przygody ju\u017C go nie interesuj\u0105. Mi\u0142o\u015B\u0107 do dziewczyny przez internet nie sko\u0144czy\u0142a si\u0119 dla Adama szcz\u0119\u015Bliwie. Snajper po problemach ze wzrokiem przesta\u0142 gra\u0107 w pi\u0142k\u0119, ale pasji do niej nie porzuci\u0142. Do Jarka zg\u0142osi\u0142a si\u0119 kolejna dziewczyna. Grzegorz przygotowa\u0142 dla Agnieszki niespodziank\u0119. By\u0107 mo\u017Ce nowa pasja Adriana pomo\u017Ce mu pozna\u0107 jak\u0105\u015B dziewczyn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67230204":["Grzegorz z Agnieszk\u0105 postanowili obejrze\u0107 sal\u0119 weseln\u0105, kt\u00F3r\u0105 poleci\u0142 im znajomy. Robert nie my\u015Bli juz o Kindze. S\u0105dzi, \u017Ce nadszed\u0142 czas, by pozna\u0107 kogo\u015B nowego. W sercu Jacka kwitnie mi\u0142o\u015B\u0107. Piotr spaceruj\u0105c po swojej okolicy, marzy o kobiecie, kt\u00F3ra tak jak on uwielbia\u0142aby dobr\u0105 zabaw\u0119 i humor. Bujna czupryna Kamila jest teraz tematem nr 1 w jego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67230205":["Emilk\u0119 czeka dzie\u0144 pe\u0142en wyzwa\u0144. Gospodyni zamierza nakarmi\u0107 byczka Mandata, nowego mieszka\u0144ca swojego rancza, kt\u00F3ry swoje imi\u0119 zawdzi\u0119cza nieprzyjemnemu spotkaniu z funkcjonariuszem policji. Musi te\u017C na nieodleg\u0142ym pastwisku zbudowa\u0107 zagrod\u0119 dla koni. Praca rozpoczyna si\u0119 od wbijania w ziemi\u0119 drewnianych s\u0142up\u00F3w. R\u00F3wnie\u017C Gienio i Andrzej maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Rolnicy musz\u0105 zbudowa\u0107 s\u0142awojk\u0119, poniewa\u017C ta, kt\u00F3ra s\u0142u\u017Cy\u0142a im ju\u017C kilkadziesi\u0105t lat, jest w ruinie. Z pomoc\u0105 przychodz\u0105 Bogdan i jego synowie. Maciek mierzy si\u0119 z nie\u0142atwym zadaniem - najpierw musi z\u0142apa\u0107 swojego barana Virusa, a potem go ostrzyc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67230206":["Macedonia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67230207":["Katarzyna samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w, odk\u0105d zosta\u0142a opuszczona przez partnera. Kobieta mieszka z dzie\u0107mi w starej kamienicy, kt\u00F3ra wymaga remontu i w kt\u00F3rej nie ma centralnego ogrzewania. Natalia i Jaros\u0142aw pochodz\u0105 z Ukrainy. Tam wiod\u0142o im si\u0119 \u017Ale, ale sze\u015B\u0107 lat ci\u0119\u017Ckiej pracy w Polsce zaowocowa\u0142o otworzeniem pierwszego - z planowanych trzech - w\u0142asnego sklepu. Para wychowuje syna. Na pi\u0119\u0107 dni zamieni si\u0119 z Katarzyn\u0105 i jej dzie\u0107mi miejscem zamieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67230208":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67230209":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67230210":["48h. Zaginieni
Policyjne Centrum Poszukiwania Zaginionych wyja\u015Bnia, co dzieje si\u0119, gdy bliska osoba znika bez \u015Bladu. Najlepsi detektywi, psycholodzy i specjali\u015Bci z dziedziny kryminalistyki przeprowadzaj\u0105c czynno\u015Bci \u015Bledcze analizuj\u0105 czas tu\u017C przez incydentem, relacje \u015Bwiadk\u00F3w oraz potencjalne konflikty, aby rodzina mog\u0142a pozna\u0107 prawd\u0119 o losie nieobecnych. Fabu\u0142a zosta\u0142a osadzona na podstawie prawdziwych zdarze\u0144, a ka\u017Cdy odcinek stanowi ca\u0142\u0105 histori\u0119 48-godzinnego \u015Bledztwa zako\u0144czonego wyja\u015Bnieniem sprawy. Program jest inspirowany Centrum Poszukiwa\u0144 Os\u00F3b Zaginionych, kt\u00F3re dzia\u0142a przy Komendzie G\u0142\u00F3wnej Policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67230211":["Mateusz Kowalewski, kt\u00F3ry prowadzi sklep ogrodniczy, spotyka si\u0119 z o 11 lat starsz\u0105 od siebie Elwir\u0105 Wo\u017Aniak. Kobieta wychowuje 5-letni\u0105 Ma\u0142gosi\u0119. Mateusz planuje wsp\u00F3lne \u017Cycie z Elwir\u0105, dlatego te\u017C wyda\u0142 bardzo du\u017Co pieni\u0119dzy na leczenie jej c\u00F3rki, kiedy ta ci\u0119\u017Cko zachorowa\u0142a. Jednak od pewnego czasu m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce jest zdradzany. Kobieta cz\u0119sto wychodzi z domu, zostawiaj\u0105c Mateusza z dzieckiem. M\u00F3wi, \u017Ce chodzi na fitness, ale m\u0119\u017Cczyzna ustali\u0142, \u017Ce to nie do ko\u0144ca prawda. Poniewa\u017C Mateusz podejrzewa, \u017Ce Elwira mo\u017Ce si\u0119 spotyka\u0107 z instruktorem fitnessu, Hubertem, zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",[]],"67230212":["Re\u017C.: Stephen Cragg.
Migration
Meredith, Cristina. Jackson i April jednak zdali egzamin Ameryka\u0144skiego Towarzystwa Chirurgicznego. Teraz najlepsze szpitale w USA staraj\u0105 si\u0119 \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 lekarzy do siebie. Meredith woli zosta\u0107 w Seattle Grace Hospital, ale Derek nalega na wyjazd do Waszyngtonu. Miranda i Ben mieli sp\u0119dzi\u0107 romantyczny weekend razem, ale jej przywi\u0105zanie do pracy zn\u00F3w wygrywa z \u017Cyciem prywatnym. Na oddzia\u0142 chirurgii trafia para, kt\u00F3ra wr\u00F3ci\u0142a z trzeciego miesi\u0105ca miodowego w Tajlandii. M\u0119\u017Cczyzna z powodu problem\u00F3w \u017Co\u0142\u0105dkowych pilnie potrzebuje operacji. Alex nie zaliczy\u0142 egzaminu, ale zrobi\u0142 tak dobre wra\u017Cenie na jednym z czo\u0142owych ameryka\u0144skich chirurg\u00F3w, \u017Ce oferuje mu on prac\u0119 w swoim zespole. Ten jednak woli szanta\u017Cowa\u0107 Owena o podwy\u017Ck\u0119, zamiast odej\u015B\u0107 do znacznie lepszego szpitala. April jest bliska depresji, bo otrzymuje same telefoniczne odmowy. Cristina stara si\u0119 poprawi\u0107 jej samopoczucie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"67230213":["Kabaret pod Wyrwigroszem, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67230214":["Kabaret \u0141owcy.B, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67230215":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"67230216":["Na tropie wampira
Graficiarze znajduj\u0105 cia\u0142o nastolatki. Dziewczyna zosta\u0142a brutalnie pobita i otrzyma\u0142a kilkana\u015Bcie cios\u00F3w no\u017Cem. Sprawa zab\u00F3jstwa nastolatki trafia do \u0142owc\u00F3w. Okoliczno\u015Bci zbrodni wskazuj\u0105 bowiem na seryjnego zab\u00F3jc\u0119, kt\u00F3ry grasowa\u0142 w mie\u015Bcie kilkana\u015Bcie lat temu - \"Wampira z Mokotowa\". Problem w tym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna trafi\u0142 do wi\u0119zienia, w kt\u00F3rym pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. \u015Aledczy docieraj\u0105 do syna zab\u00F3jcy, czterdziestoletniego Micha\u0142a. Okazuje si\u0119, \u017Ce cz\u0119sto dostaje on listy od fan\u00F3w jego ojca - zazwyczaj os\u00F3b niezr\u00F3wnowa\u017Conych psychicznie. \u0141owcy postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107 ten trop. Po identyfikacji zw\u0142ok i podejrzeniu, \u017Ce jej brat nie \u017Cyje, Jagna jest rozbita. Rozwa\u017Ca nawet odej\u015Bcie z pracy. Gdy Brunon odwozi kobiet\u0119 do domu, dochodzi mi\u0119dzy nimi do poca\u0142unku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"67230217":["Biodro do wymiany
60-letni Krzysztof uskar\u017Ca si\u0119 na b\u00F3le w biodrze. M\u0119\u017Cczyzna lekcewa\u017Cy\u0142 problem, twierdz\u0105c, \u017Ce to na pewno skutek przetrenowania. Kiedy jednak \u015Brodki przeciwb\u00F3lowe przesta\u0142y pomaga\u0107, zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 po fachow\u0105 porad\u0119. Lekarze uznali, \u017Ce musz\u0105 wszczepi\u0107 mu endoprotez\u0119 - sztuczny staw biodrowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"67230218":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67230219":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67230220":["Kabaret Nowaki
Dalsza cz\u0119\u015B\u0107 programu \"Moda na Nowaki\". Tym wyst\u0119pem grupa pokazuje, dlaczego jest jednym z najbardziej lubianych kabaret\u00F3w obecnie dzia\u0142aj\u0105cych w kraju. Tworzone przez nich - nieraz absurdalne i zaskakuj\u0105ce - postaci wywodz\u0105 si\u0119 wprost z codzienno\u015Bci ka\u017Cdego Polaka. Nowaki \u0142\u0105cz\u0105 w sobie m\u0142odo\u015B\u0107 i do\u015Bwiadczenie, dzi\u0119ki czemu ka\u017Cdy ich wyst\u0119p okazuje si\u0119 ogromnym sukcesem. Satyrycy z pewno\u015Bci\u0105 rozbawi\u0105 ka\u017Cdego do \u0142ez. Zapowiada si\u0119 wiecz\u00F3r pe\u0142en dobrego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67230221":["Kabaret Czesuaf - Best off, cz\u0119\u015B\u0107 2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267662.jpg","",[]],"67230222":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"67230223":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]]}