{"65484049":["Z\u0142odziej morderca
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna nied\u0142ugo po wyj\u015Bciu na wolno\u015B\u0107 zostaje ponownie aresztowany - w baga\u017Cniku samochodu, kt\u00F3rym si\u0119 porusza\u0142 odnalezione zostaj\u0105 zw\u0142oki dziewczyny. Przes\u0142uchuj\u0105cym go Olgierdowi Mazurowi i Krystianowi G\u00F3rskiemu zeznaje, \u017Ce zosta\u0142 wrobiony. Tragiczny splot wydarze\u0144 sprawia, \u017Ce \u015Bmier\u0107 na nowo po\u0142\u0105czy\u0142a dawnych przyjaci\u00F3\u0142. Zagin\u0105\u0142 zubo\u017Ca\u0142y m\u0119\u017Cczyzna. Zdarzenie zg\u0142asza jego syn, kt\u00F3ry martwi si\u0119 o ojca. M\u0119\u017Cczyzna odnajduje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwie, \u017Ceby szybko ponownie znikn\u0105\u0107 w tajemniczych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"65484050":["Wystrza\u0142owa dziewczyna
Warszawa. Nauczycielka znajduje w baga\u017Cniku samochodu \u0142adunek wybuchowy. Podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce sta\u0107 za tym jej by\u0142y m\u0105\u017C, nauczyciel chemii z tej samej szko\u0142y lub stroj\u0105cy sobie \u017Carty uczniowie. Spraw\u0119 wyja\u015Bnia Natalia, kt\u00F3rej pomaga detektyw z Lublina, Dawid Hawryluk. Jednocze\u015Bnie policja zajmuje si\u0119 te\u017C spraw\u0105 okaleczonego studenta. Podczas imprezy zosta\u0142 odurzony, a na twarzy kto\u015B wytatuowa\u0142 mu... kwiatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65484051":["Wazon \u015Bledzi nied\u017Awiedzie w dolinie Sanu. Wiking lubi si\u0119 przebiera\u0107 w zbroje rycerzy, aby poznawa\u0107 ludzi. Krzysztof Bross wyl\u0105dowa\u0142 w Bieszczadach cztery dni po wprowadzeniu stanu wojennego. J\u00F3zek zbiera owoce w sadach po Bojkach wysiedlonych w trakcie akcji \"Wis\u0142a\". Pustelnik Edward wywar\u0142 wp\u0142yw na wybory \u017Cyciowe Gniewka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65484052":["Kozacka dolina
Ju\u017C w XVII wieku miejscowa ludno\u015B\u0107 szuka\u0142a schronienia w tym niedost\u0119pnym zak\u0105tku Karkonoszy przed rabunkowymi oddzia\u0142ami lisowczyk\u00F3w, mylnie branych za kozak\u00F3w. St\u0105d nazwa doliny. Wydawa\u0142oby si\u0119, \u017Ce by\u0142 to idealny teren dla ukrycia skarb\u00F3w. Nie tylko dlatego w 1982 roku zajecha\u0142y tam wojska i ekipy MSW, aby poszukiwa\u0107 skarb\u00F3w, kt\u00F3re tam mieli zostawi\u0107 hitlerowcy w ostatnich tygodniach II wojny \u015Bwiatowej. Pomimo wielomiesi\u0119cznych poszukiwa\u0144 z u\u017Cyciem ci\u0119\u017Ckiego sprz\u0119tu nie znaleziono niczego. By\u0107 mo\u017Ce pozostawione kosztowno\u015Bci wci\u0105\u017C tam s\u0105?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65484053":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65484054":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65484055":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65484056":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65484057":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65484058":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65484059":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65484060":["Kozacka dolina
Ju\u017C w XVII wieku miejscowa ludno\u015B\u0107 szuka\u0142a schronienia w tym niedost\u0119pnym zak\u0105tku Karkonoszy przed rabunkowymi oddzia\u0142ami lisowczyk\u00F3w, mylnie branych za kozak\u00F3w. St\u0105d nazwa doliny. Wydawa\u0142oby si\u0119, \u017Ce by\u0142 to idealny teren dla ukrycia skarb\u00F3w. Nie tylko dlatego w 1982 roku zajecha\u0142y tam wojska i ekipy MSW, aby poszukiwa\u0107 skarb\u00F3w, kt\u00F3re tam mieli zostawi\u0107 hitlerowcy w ostatnich tygodniach II wojny \u015Bwiatowej. Pomimo wielomiesi\u0119cznych poszukiwa\u0144 z u\u017Cyciem ci\u0119\u017Ckiego sprz\u0119tu nie znaleziono niczego. By\u0107 mo\u017Ce pozostawione kosztowno\u015Bci wci\u0105\u017C tam s\u0105?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"65484061":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65484062":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65484063":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65484064":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"65484065":["Worlds 2021 - fina\u0142: EDG VS DK - mapa 1
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65484066":["Worlds 2021 - fina\u0142: EDG VS DK - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65484067":["Worlds 2021 - fina\u0142: EDG VS DK - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65484068":["Worlds 2021 - fina\u0142: EDG VS DK - mapa 4
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65484069":["Worlds 2021 - fina\u0142: EDG VS DK - mapa 5
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65484070":["7 najwi\u0119kszych transfer\u00F3w w historii League of Legends","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"65484071":["Worlds 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65484072":["Outriders","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"65484073":["Darksiders Genesis","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"65483865":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65483866":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65483867":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65483868":["Ob\u0142\u0105kany
Do agencji Malanowskiego przybiega m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce przed chwil\u0105 kto\u015B chcia\u0142 go zastrzeli\u0107. Rodzina m\u0119\u017Cczyzny s\u0105dzi, \u017Ce ma on halucynacje i nikt nie czyha na jego \u017Cycie. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65483869":["Zab\u00F3jcza eks
Marek Krupski ma problemy z natarczyw\u0105 adoratork\u0105. Kobieta ci\u0105gle do niego wydzwania, pisze esemesy i odwiedza go w pracy. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce osobiste k\u0142opoty m\u0119\u017Cczyzny maj\u0105 zwi\u0105zek z kolejn\u0105 spraw\u0105 detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65483870":["Szalony romans
Joanna i Mirek staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Niespodziewanie m\u0119\u017Cczyzna oznajmia, \u017Ce dosta\u0142 ciekaw\u0105 propozycj\u0119 pracy w innym mie\u015Bcie i musi wyjecha\u0107. Joanna podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje uciec od rodzinnych problem\u00F3w. Jej obawy szybko si\u0119 potwierdzaj\u0105. Za\u0142amana kobieta nawi\u0105zuje romans z s\u0105siadem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["N"]],"65483871":["30-letnia Sylwia pr\u00F3buje odkry\u0107, kim jest nowa partnerka jej ojca
Sylwia przejmuje rz\u0105dy w nale\u017C\u0105cym do jej ojca niewielkim pensjonacie. Okazuje si\u0119, \u017Ce o\u015Brodek tonie w d\u0142ugach. Kobieta mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na wsparcie narzeczonego i recepcjonisty, kt\u00F3ry skrycie si\u0119 w niej podkochuje. Gdy udaje mi si\u0119 wyprowadzi\u0107 o\u015Brodek na prost\u0105, na horyzoncie pojawia si\u0119 ojciec Sylwii wraz ze swoj\u0105 now\u0105 partnerk\u0105. Ekscentryczna kobieta szybko przejmuje dowodzenie w hotelu. Tymczasem pasierbica odkrywa, \u017Ce macocha by\u0142a kiedy\u015B prostytutk\u0105 i mo\u017Ce mie\u0107 powi\u0105zania ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65483872":["Instruktor
W wyniku strzelaniny na placu manewrowym ginie instruktor nauki jazdy. Wed\u0142ug detektyw\u00F3w morderstwo mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z niedawno zako\u0144czonym przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 romansem. Okazuje si\u0119, \u017Ce mia\u0142 on wiele mrocznych tajemnic, kt\u00F3re stopniowo wychodz\u0105 na jaw. Do Anety przyje\u017Cd\u017Ca kuzyn szukaj\u0105cy w Warszawie pracy. Kobieta ma o nim nienaganne zdanie, jednak Natalia nie podziela jej entuzjazmu. Przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 przyja\u017A\u0144 Anety i Natalii zostaje wystawiona na ci\u0119\u017Ck\u0105 pr\u00F3b\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65483873":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65483874":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65483875":["Adios Amigos
65-letnia Hanna jest emerytowan\u0105 krawcow\u0105 i mieszka sama w kawalerce. Pewnego dnia wygrywa na loterii sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Radosn\u0105 nowin\u0105 dzieli si\u0119 z rodzin\u0105, jednak doznaje tylko rozczarowania, poniewa\u017C nagroda staje si\u0119 przedmiotem sporu. Wkr\u00F3tce c\u00F3rka Hanny, Aneta (43 l.), namawia j\u0105 na przeprowadzk\u0119 do jej domu, w kt\u00F3rym mieszka razem z m\u0119\u017Cem Robertem (45 l.) i synem Marcinem (21 l.). Niestety szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Aneta ma k\u0142opoty finansowe. Matka wspomaga j\u0105 dora\u017Anie, ale odkrywa te\u017C, \u017Ce bezrobotny Robert trwoni pieni\u0105dze. Postanawia wi\u0119c zako\u0144czy\u0107 dofinansowywanie rodziny c\u00F3rki. Prawdziwe k\u0142opoty jednak dopiero nadchodz\u0105, gdy\u017C rodzina planuje, jak odebra\u0107 65-latce wszystkie pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225057.jpg","",[]],"65483876":["40-letnia Sabina obawia si\u0119, \u017Ce z jej matk\u0105 dzieje si\u0119 co\u015B niedobrego
Sabina nie ma dobrego kontaktu ze swoj\u0105 matk\u0105 Stanis\u0142aw\u0105. \u0141\u0105cz\u0105 je ch\u0142odne relacje. W ich rodzinie nie brakowa\u0142o k\u0142opot\u00F3w. Ojciec Sabiny \u017Ale traktowa\u0142 jej matk\u0119, co odbija\u0142o si\u0119 na tak\u017Ce na c\u00F3rce. Pewnego dnia kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce Stanis\u0142awa ma k\u0142opoty z pami\u0119ci\u0105. Nie rozpoznaje c\u00F3rki na ulicy, gdy ta spotyka j\u0105 w towarzystwie nieznajomego m\u0119\u017Cczyzny. Niebawem seniorka znika. Gdy si\u0119 odnajduje, okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa w komisariacie, oskar\u017Cona o oszustwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65483877":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65483878":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65483879":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65483880":["Sypiaj\u0105c z wrogiem
Klaudia Wo\u017Anicka po dziesi\u0119ciu latach sp\u0119dzonych na emigracji wraca do kraju. Spotyka si\u0119 z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 z czas\u00F3w szkolnych, Milen\u0105 Mackiewicz. Kobieta wyznaje, \u017Ce m\u0105\u017C Robert j\u0105 maltretuje. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Klaudia jedzie do domu kole\u017Canki. Znajduje j\u0105 martw\u0105 u podn\u00F3\u017Ca schod\u00F3w. Gdy na miejsce przybywa policja, kobieta dzieli si\u0119 swoimi podejrzeniami dotycz\u0105cymi m\u0119\u017Ca Mileny. \u015Aledztwo jednak zostaje umorzone, a ca\u0142a sprawa uznana za za nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek. Klaudia nie daje za wygran\u0105. Chce zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do Roberta i zdoby\u0107 obci\u0105\u017Caj\u0105ce go dowody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"65483881":["Porwano niemowl\u0119. Wkr\u00F3tce policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce rodzice ukrywaj\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 fakt\u00F3w. Zostaj\u0105 tak\u017Ce ujawnione szokuj\u0105ce informacje dotycz\u0105ce ich przesz\u0142o\u015Bci. Porywacze \u017C\u0105daj\u0105 okupu, na kt\u00F3ry nie sta\u0107 rodzic\u00F3w. Detektywi musz\u0105 dzia\u0142a\u0107 pod presj\u0105 czasu, aby rozwi\u0105za\u0107 spraw\u0119 zanim dziecko zostanie skrzywdzone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224695.jpg","",[]],"65483882":["Ka\u015Bka nadal nie wie, na co przeznaczy\u0107 pieni\u0105dze ze sprzeda\u017Cy Barbariana. Umawia si\u0119 na spotkanie z profesjonalnym doradc\u0105, kt\u00F3ry podpowie mu, w co inwestowa\u0107. Stasia powoli traci cierpliwo\u015B\u0107. Tosia i Dorota coraz bardziej dzia\u0142aj\u0105 jej na nerwy. W ko\u0144cu dziewczyna wpada na pomys\u0142, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 wyj\u0105tkowo lekkomy\u015Blny i niebezpieczny. Kinga jest oszo\u0142omiona zmianami, kt\u00F3re pod jej nieobecno\u015B\u0107 Lucynka wprowadzi\u0142a w King's Fitness. Na domiar z\u0142ego poznaje decyzj\u0119 producenta telewizyjnego w sprawie jej przysz\u0142o\u015Bci w programie \u015Bniadaniowym. Postanawia skonfrontowa\u0107 si\u0119 z Anit\u0105. Boi si\u0119, \u017Ce przez ni\u0105 Jankowi te\u017C grozi utrata stanowiska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",[]],"65483883":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65483884":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65483885":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"65483886":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65483887":["Ekipa odwiedza trzypokoleniow\u0105 rodzin\u0119 mieszkaj\u0105c\u0105 na jednym z ostr\u00F3dzkich osiedli. Pani Janina ma 82 lata i jest mocno schorowana, ale wci\u0105\u017C tryska energi\u0105 i dobrym humorem. Pomaga c\u00F3rce Magdzie, kt\u00F3ra wychowuje 15-letni\u0105 Wiktori\u0119. Dziewczyna wskutek wypadku samochodowego jest osob\u0105 le\u017C\u0105c\u0105. Choruje na padaczk\u0119 i wymaga rehabilitacji. Ojciec nastolatki odszed\u0142, a matka ca\u0142e \u017Cycie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a walce o jej zdrowie. Mieszkanie jest zupe\u0142nie nieprzystosowane do potrzeb rodziny. Problem stanowi\u0105 zbyt w\u0105skie wej\u015Bcie do \u0142azienki i wysoki brodzik Do tego w pokojach pojawi\u0142 si\u0119 grzyb. Zmiany w bloku z wielkiej p\u0142yty to prawdziwe wyzwanie. Podejm\u0105 si\u0119 go architekt Wojciech Strzelczyk i Wies\u0142aw Nowobilski ze swoim zespo\u0142em fachowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213622.jpg","",[]],"65483888":["Rafa\u0142 usi\u0142uje poprawi\u0107 swoje post\u0119powanie, by by\u0107 lepszym partnerem dla Ingi. Kobieta nawi\u0105zuje ni\u0107 porozumienia z Mart\u0105, kt\u00F3ra pr\u00F3buje sk\u0142oni\u0107 j\u0105 do pogodzenia si\u0119 z przyjaci\u00F3\u0142kami. Stanis\u0142aw nie daje oznak \u017Cycia. To bardzo niepokoi Paw\u0142a i Ank\u0119. Tym bardziej, \u017Ce nied\u0142ugo maj\u0105 si\u0119 przeprowadza\u0107. W stosunkach Zuzy i B\u0142a\u017Ceja nadal brakuje harmonii. Zuzanna wyje\u017Cd\u017Ca w podr\u00F3\u017C s\u0142u\u017Cbow\u0105. Na wyje\u017Adzie rozmawia z Konradem o dawnych czasach. Wiktor powiadamia Patrycj\u0119 o swoim krwiaku. Jego wybranka jest bardzo zaniepokojona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213624.jpg","",[]],"65483889":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65483890":["Re\u017C.: James Cameron.
\u0141owca skarb\u00F3w przeszukuje wrak \"Titanica\", chc\u0105c odnale\u017A\u0107 bezcenny brylant zwany \"Sercem Oceanu\". W spoczywaj\u0105cym na dnie morza sejfie natrafia jedynie na szkic przedstawiaj\u0105cy dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra ma na sobie naszyjnik z tym klejnotem. Informacja o tym dociera do wiekowej Rose Dawson Calvert (Gloria Stuart), kt\u00F3ra rozpoznaje siebie na rysunku. Kontaktuje si\u0119 z poszukiwaczami i opowiada im swoj\u0105 histori\u0119. W 1912 roku p\u0142yn\u0119\u0142a liniowcem jako 17-letnia dziewczyna - Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet), wraz z matk\u0105 (Frances Fisher) i swoim narzeczonym, bogatym Calem Hockleyem (Billy Zane). Znudzona towarzystwem ludzi z wy\u017Cszych sfer, z przyjemno\u015Bci\u0105 sp\u0119dza czas z podr\u00F3\u017Cuj\u0105cym trzeci\u0105 klas\u0105 Jackiem Dawsonem (Leonardo DiCaprio). Nowy znajomy nie podoba si\u0119 matce dziewczyny ani jej przysz\u0142emu m\u0119\u017Cowi. Rose za\u015B widzi dzi\u0119ki niemu, \u017Ce tkwi w skostnia\u0142ym \u015Bwiecie konwenans\u00F3w. Rodzi si\u0119 mi\u0119dzy nimi prawdziwe uczucie. Tymczasem w nocy za\u0142oga spostrzega w ma\u0142ej odleg\u0142o\u015Bci ogromn\u0105 g\u00F3r\u0119 lodow\u0105. Jest jednak zbyt p\u00F3\u017Ano na omini\u0119cie jej. Dochodzi do tragedii - \"Titanic\" zaczyna ton\u0105\u0107, a \u0142odzie ratunkowe mog\u0105 pomie\u015Bci\u0107 tylko cz\u0119\u015B\u0107 pasa\u017Cer\u00F3w... Wielkie widowisko filmowe, osza\u0142amiaj\u0105ce swym rozmachem. Jedno z najbardziej kasowych dzie\u0142 w historii kina, nagrodzone 11 Oscarami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038666.jpg","",["N"]],"65483891":["Re\u017C.: Roger Kumble.
Prequel przebojowej \"Szko\u0142y uwodzenia\", uwsp\u00F3\u0142cze\u015Bnionej adaptacji powie\u015Bci Pierre'a Choderlosa de Laclos \"Niebezpieczne zwi\u0105zki\". Szesnastoletni Sebastian Valmont (Robin Dunne) zostaje wyrzucony ze szko\u0142y. Zamieszkuje w rezydencji bogatego ojca (David McIlwraith), kt\u00F3ry powt\u00F3rnie si\u0119 o\u017Ceni\u0142. Tu poznaje swoj\u0105 now\u0105 siostr\u0119 Kathryn Merteuil (Amy Adams). R\u00F3\u017Cnice w ich wychowaniu s\u0105 przyczyn\u0105 wzajemnej nienawi\u015Bci i zaciek\u0142ej rywalizacji. Prawdziwe problemy pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak, kiedy ch\u0142opak zakochuje si\u0119 w jej rywalce, Danielle Sherman (Sarah Thompson). Kathryn chce za wszelk\u0105 cen\u0119 zniszczy\u0107 ich zwi\u0105zek. Cho\u0107 w filmie odczuwalny jest brak znanych z wcze\u015Bniejszej cz\u0119\u015Bci Sarah Michelle Gellar i Ryana Phillipe'a, a obraz zdegenerowania \"bananowej\" m\u0142odzie\u017Cy wydaje si\u0119 mniej frapuj\u0105cy, to zagorzali mi\u0142o\u015Bnicy pierwszej cz\u0119\u015Bci nie powinni si\u0119 rozczarowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932689.jpg","",["N"]],"65483892":["Perpetum mobile
Pa\u0144stwowa Akademia Nauk og\u0142asza konkurs na wymy\u015Blenie maszyny samonap\u0119dzaj\u0105cej si\u0119, czyli do stworzenia perpetuum mobile. Wysoko\u015B\u0107 nagrody kusi Ferdka do wzi\u0119cia udzia\u0142u w rywalizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65483893":["Operacja bobas
W mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 tajny agent s\u0142u\u017Cb bezpiecze\u0144stwa. Oznajmia, \u017Ce okna Kiepskich wychodz\u0105 dok\u0142adnie na okna mieszkania, w kt\u00F3rym ukrywa si\u0119 wr\u00F3g narodu polskiego. Rekwiruje ich mieszkanie w celu zorganizowania w nim punktu obserwacyjnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65484319":["W programie wizyta na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepe\u0142nosprawnych i Parasnowboardzie w Szczyrku. Dziennikarze b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Igorowi Sikorskiemu, medali\u015Bcie paraolimpijskiemu z Pjongczang oraz Maksowi Morozowi, najm\u0142odszemu zawodnikowi i debiutantowi. W programie zostanie te\u017C przedstawiona historia Roberta Zarzeckiego, kt\u00F3ry uprawia blind tenis. Jest te\u017C wyk\u0142adowc\u0105 akademickim, masa\u017Cyst\u0105 oraz aktorem, graj\u0105cym w amatorskim teatrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65484320":["Gwiazdy filmowe \/ Pieski ratuj\u0105 festiwal filmowy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65484321":["Pieski w d\u017Cemie\/ Pieski ratuj\u0105 surfuj\u0105c\u0105 \u015Bwink\u0119
Mr\u00F3wki porywaj\u0105 owoce w trakcie corocznego konkursu na najlepszy d\u017Cem. Psi Patrol rusza na ratunek. Zuma wyrusza na akcj\u0119 wodn\u0105, podczas gdy Korneliusz odp\u0142ywa na desce surfingowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65484322":["Pieski i wielkie warzywa\/ Pieski ratuj\u0105 kosmiczn\u0105 zabawk\u0119
Naw\u00F3z sprawi\u0142, \u017Ce ro\u015Bliny farmerki zacz\u0119\u0142y coraz szybciej rosn\u0105\u0107. Sytuacj\u0119 musi opanowa\u0107 Psi Patrol. Ryder i psiaki rysuj\u0105 wiadomo\u015B\u0107 o zagubionej zabawce ma\u0142ego kosmity na polu farmera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65484323":["Pieski i skunks\/ Pieski i wielorybek
Everest zostaje spryskana przez skunksa. Pieski pr\u00F3buj\u0105 jej powiedzie\u0107, \u017Ce powinna wzi\u0105\u0107 k\u0105piel. Ryder i jego przyjaciele wyruszaj\u0105 na pomoc uwi\u0119zionemu pod lodem wielorybkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65484324":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65484325":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65484326":["Pani Emilia mieszka w starej kamienicy w \u017Byrardowie z dw\u00F3jk\u0105 dzieci: pi\u0119tnastoletni\u0105 Julk\u0105 i dziewi\u0119cioletnim Kub\u0105. Przez internet pozna\u0142a pana Andrzeja, a dzieci nam\u00F3wi\u0142y j\u0105, by wzi\u0119\u0142a z nim \u015Blub. Emilia cierpi z powodu nieoperacyjnego garbu, za\u015B choroba Andrzeja nie pozwala mu pracowa\u0107 na pe\u0142en etat. Skromne dochody rodziny nie pozwalaj\u0105 na remont mieszkania, b\u0119d\u0105cego w fatalnym stanie. Pokoje dzieci s\u0105 zimne, \u0142azienka jest wydzielona niskimi \u015Bciankami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca bezpiecze\u0144stwu, ze starego pieca wydobywa si\u0119 dym do wn\u0119trza domu. Katarzyna Dowbor uratuje sytuacj\u0119 i zaprzyja\u017Ani si\u0119 z Kub\u0105, kt\u00F3ry chce zosta\u0107 policjantem, by pomaga\u0107 innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65484327":["Re\u017C.: Thomas J. Wright.
Z powodu trz\u0119sienia ziemi Maggie zostaje uwi\u0119ziona w szpitalnej windzie. Z kolei przeprowadzany przez Meredith zabieg mo\u017Ce zako\u0144czy\u0107 si\u0119 katastrof\u0105. W mi\u0119dzyczasie Ben zwierza si\u0119 Jacksonowi, a Owen t\u0142umaczy dziecku przez telefon, co powinno zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65484328":["Marato\u0144czyk
Do rodziny Kiepskich przychodzi z wizyt\u0105 prezes Koz\u0142owski. O\u015Bwiadcza, \u017Ce zamierza zorganizowa\u0107 wielki osiedlowy maraton. Bardzo zale\u017Cy mu na tym, aby z numerem pierwszym wystartowa\u0142 Ferdynand. Kiepski oficjalnie nie odmawia udzia\u0142u, ale prywatnie jest pe\u0142en w\u0105tpliwo\u015Bci, czy podo\u0142a wyzwaniu z powodu nie najlepszej kondycji fizycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65484329":["\u015Arubka
Zagini\u0119cie pewnej ma\u0142ej, niepozornej \u015Brubki mo\u017Ce sta\u0107 si\u0119 powodem powa\u017Cnego konfliktu mi\u0119dzy rodzinami Kiepskich i Pa\u017Adzioch\u00F3w. Z powodu tego przedmiotu niemo\u017Cliwe jest te\u017C posk\u0142adanie pi\u0119knego holenderskiego roweru. Na korytarzu wybucha prawdziwa s\u0105siedzka wojna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65484330":["Zimne n\u00F3\u017Cki
W kamienicy Kiepskich dochodzi do tajemniczych zdarze\u0144, kt\u00F3rych nie da si\u0119 wyt\u0142umaczy\u0107 w logiczny spos\u00F3b. Pod wp\u0142ywem sennej wizji Halina dochodzi do wniosku, \u017Ce zaistnia\u0142e wypadki s\u0105 zemst\u0105 zza grobu zmar\u0142ych wiele lat temu prababki i pradziadka. Chc\u0105c udobrucha\u0107 z\u0142o\u015Bliwe duchy, wysy\u0142a Ferdka z misj\u0105 zado\u015B\u0107uczynienia na ich gr\u00F3b do rodzinnego Kopcid\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65484331":["Wielki fina\u0142 kulinarnej rywalizacji. Do ostatecznej walki o 100 tysi\u0119cy z\u0142otych i prac\u0119 w Atelier Amaro stanie dwoje uczestnik\u00F3w, kt\u00F3rzy przez ostatnie dziesi\u0119\u0107 tygodni udowodnili, \u017Ce na sztuce kulinarnej znaj\u0105 si\u0119 najlepiej ze wszystkich. Finali\u015Bci b\u0119d\u0105 mieli za zadanie zaaran\u017Cowa\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 restauracji wed\u0142ug swojego uznania oraz wzbogaci\u0107 menu Hell's Kitchen o w\u0142asne potrawy. Zwyci\u0119zca mo\u017Ce by\u0107 tylko jeden. Przed szefem Wojciechem Modestem Amaro trudna decyzja. Pomog\u0105 mu j\u0105 podj\u0105\u0107 zaproszeni do restauracji go\u015Bcie, m.in. Anita Soko\u0142owska oraz Alan Andersz i Ada Fija\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65484332":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"65484333":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65484334":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65484335":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"65484336":["Wola Burzecka to niewielka wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. W starym domu bez \u0142azienki mieszkaj\u0105 tam Barbara i Piotr oraz ich wnuczka Oliwia. Mama dziewczynki nie interesuje si\u0119 wychowaniem dziecka, a jej ojciec zgin\u0105\u0142 w wypadku. Je\u015Bli warunki mieszkaniowe rodziny nie poprawi\u0105 si\u0119, dziadkowie mog\u0105 straci\u0107 prawo do opieki nad wnuczk\u0105. Piece w domu stanowi\u0105 zagro\u017Cenie dla dziecka, Oliwia nie ma te\u017C w\u0142asnego pokoju. Ekipa budowlana Artura Witkowskiego i Martyny Kupczyk prowadzi remont z ekstremalnych zimowych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65484337":["Pan Grzegorz samotnie wychowuje synka, Kub\u0119. Matka ch\u0142opca jaki\u015B czas temu zmar\u0142a na raka. Stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 ojciec z synem, popad\u0142 w ruin\u0119. Mieszka\u0144cy przenie\u015Bli si\u0119 wi\u0119c do lokalu zast\u0119pczego przy gminnym o\u015Brodku zdrowia. Nie mog\u0105 jednak zosta\u0107 tam na zawsze. W trakcie prac remontowych pojawia si\u0119 problem. Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Martyna Kupczyk stwierdzaj\u0105 bowiem, \u017Ce drewniany dom nie nadaje si\u0119 ju\u017C do remontu. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 inne rozwi\u0105zanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65484338":["Trudno powiedzie\u0107
Prezes Koz\u0142owski proponuje Ferdkowi Kiepskiemu powo\u0142anie nowej partii. Mia\u0142aby ona skupia\u0107 osoby niereprezentuj\u0105ce \u017Cadnych konkretnych pogl\u0105d\u00F3w politycznych. Do stronnictwa zaczynaj\u0105 garn\u0105\u0107 si\u0119 kolejni mieszka\u0144cy kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65484339":["Paco Rabaco
Halina wpada w na\u0142\u00F3g. Zaczyna kupowa\u0107 ogromne ilo\u015Bci ubra\u0144 w sklepach z u\u017Cywan\u0105 odzie\u017C\u0105. Odkrywa bowiem, \u017Ce mo\u017Cna zrobi\u0107 na nich dobry interes. Kupione w second handach markowe ubrania mo\u017Cna bowiem sprzedawa\u0107 o wiele dro\u017Cej. W dzia\u0142ania Kiepskiej anga\u017Cuje si\u0119 ca\u0142a rodzina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65484340":["Adrian wraca do Uroczyska i prosi Laur\u0119, by pomog\u0142a mu przygotowa\u0107 o\u015Bwiadczyny. Chce poprosi\u0107 Klar\u0119 o r\u0119k\u0119 w wyj\u0105tkowy spos\u00F3b. W tym celu planuje urz\u0105dzi\u0107 uroczysto\u015B\u0107 w barze Bia\u0142acha. Tu\u017C przed idzie na spacer, by si\u0119 wyciszy\u0107. Zachodzi do salonu pi\u0119kno\u015Bci, gdzie Zenek robi mu maseczk\u0119. Po zabiegu Adrian nie jest w stanie wr\u00F3ci\u0107 do baru i musi prze\u0142o\u017Cy\u0107 o\u015Bwiadczyny. Podczas lekcji Krzysztofa Ibisza Klub Kawalera pokazuje si\u0119 od najgorszej strony. Zrezygnowana Bogna zwraca si\u0119 do Kordasa, by ten nauczy\u0142 m\u0119\u017Cczyzn manier. Jednak i on ponosi pora\u017Ck\u0119. Mi\u0119dzy Bogn\u0105 a gospodyni\u0105 wybucha k\u0142\u00F3tnia. Micha\u0142 rozpoczyna nauk\u0119 p\u0142ywania. Stopniowo zaczyna prze\u0142amywa\u0107 l\u0119k. Po zaj\u0119ciach dzwoni do Czarnej. Do rozmowy w\u0142\u0105cza si\u0119 jej szef. S\u0142uchaj\u0105c go, Micha\u0142 robi si\u0119 wyra\u017Anie zazdrosny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219419.jpg","",[]],"65484341":["Re\u017C.: Po-Chih Leong.
Tajny agent CIA Sonni Griffith zostaje wys\u0142any z misj\u0105 do Rumunii. Ma tam zdemaskowa\u0107 handlarza broni\u0105 i zapobiec przygotowywanej transakcji. Gdy dociera na miejsce, zostaje zdradzony i trafia do wi\u0119zienia. Ameryka\u0144scy wsp\u00F3\u0142pracownicy szybko go jednak stamt\u0105d uwalniaj\u0105. Agencja ma bowiem wobec Sonniego konkretne plany. Dostaje on do wykonania kolejne zadanie. Tym razem agent ma eskortowa\u0107 do Stan\u00F3w Zjednoczonych Nadi\u0119 Cominski, wdow\u0119 po ksi\u0119gowym rumu\u0144skiej mafii. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce kobiet\u0119 chce uj\u0105\u0107 handlarz broni\u0105, kt\u00F3rego Griffith mia\u0142 zdemaskowa\u0107. M\u0119\u017Cczyzna jest zdecydowany na wszystko, aby wydoby\u0107 od Nadii informacj\u0119 o miejscu ukrycia trzydziestu milion\u00F3w dolar\u00F3w przeznaczonych na zakup bomby biologicznej. Tymczasem w\u015Br\u00F3d agent\u00F3w wywiadu kolejny raz kto\u015B dopuszcza si\u0119 zdrady. Ujawnione zostaj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 oraz miejsce pobytu Griffitha i Nadii. Sonni, ufaj\u0105c jedynie swojemu przyjacielowi Michaelowi Shepardowi, musi stoczy\u0107 dramatyczn\u0105 walk\u0119 z handlarzami broni\u0105. Stawk\u0105 jest nie tylko \u017Cycie jego i Nadii, ale przede wszystkim bezpiecze\u0144stwo ca\u0142ego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1853619.jpg","",["N"]],"65484342":["Re\u017C.: Michael Mann.
Los Angeles. Kierowca taks\u00F3wki Max (Jamie Foxx) pracuje na p\u00F3\u0142 etatu. Je\u017Adzi przede wszystkim na nocnej zmianie, poniewa\u017C wi\u0105\u017Ce si\u0119 to z mniejszym stresem, korkami, a wi\u0119kszymi napiwkami. Max lubi rozmawia\u0107 ze swoimi klientami. Zagaduje wi\u0119c jedn\u0105 z pasa\u017Cerek, prawniczk\u0119 Annie (Jada Pinkett Smith). Bezb\u0142\u0119dnie odgaduje jej profesj\u0119.. Po niej do jego taks\u00F3wki wsiada Vincent (Tom Cruise), kt\u00F3ry m\u00F3wi, \u017Ce zajmuje si\u0119 nieruchomo\u015Bciami. P\u0142aci Maksowi dodatkowe pieni\u0105dze, \u017Ceby na t\u0119 jedn\u0105 noc zosta\u0142 jego kierowc\u0105, gdy\u017C ma jeszcze par\u0119 spotka\u0144 przed odlotem. Kierowca szybko \u017Ca\u0142uje, \u017Ce si\u0119 zgodzi\u0142. Vincent jest p\u0142atnym zab\u00F3jc\u0105. Jego pracodawcy, zagraniczny kartel narkotykowy, zlecaj\u0105 mu zabicie paru os\u00F3b, kt\u00F3re maj\u0105 zeznawa\u0107 w procesie s\u0105dowym. Okazuje si\u0119, \u017Ce prokuratorem w tej sprawie jest Annie. Vincent musi j\u0105 zlikwidowa\u0107. Kiedy Max odkrywa, czym zajmuje si\u0119 jego pasa\u017Cer, Vincent porywa go i zmusza, aby poda\u0142 si\u0119 za niego i pojecha\u0142 do przest\u0119pcy Feliksa (Javier Bardem). Siedzib\u0119 gangstera obserwuj\u0105 agenci FBI. Bior\u0105 taks\u00F3wkarza za bandyt\u0119 i zaczynaj\u0105 ich \u015Bledzi\u0107. Scenariusz, kt\u00F3ry na papierze nie zapowiada\u0142 zbyt wiele, na ekranie zmieni\u0142 si\u0119 w doskona\u0142y film akcji. Film wyre\u017Cyserowany przez Michaela Manna, tw\u00F3rc\u0119 \"Gor\u0105czki\" i \"Informatora\", otrzyma\u0142 dwie nominacje do Oscara. Jedn\u0105 z nich dosta\u0142 odtw\u00F3rca jednej z r\u00F3l, Jamie Foxx.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195656.jpg","",["N"]],"65484343":["Genewa i Jezioro Bode\u0144skie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"65484344":["Tomasz jest przekonany, \u017Ce w okolicy grasuje truciciel zwierz\u0105t. Rozpoczyna \u015Bledztwo na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Podejrzewa Jara. Aleks traci klientk\u0119, jednak udaje mu si\u0119 pozby\u0107 Oliwii. Ta czuje si\u0119 oszukana i przygotowuje zemst\u0119. Natalia ma do\u015B\u0107 nadopieku\u0144czej matki. Postanawia z \u0141ukaszem za\u0142o\u017Cy\u0107 Teresie profil na portalu randkowym. Podczas test\u00F3w sportowych w szkole Filip dowiaduje si\u0119, \u017Ce najlepsza jest dla niego szermierka. W\u0142adek nie chce si\u0119 zgodzi\u0107, by syn trenowa\u0142 t\u0119 dyscyplin\u0119. Monika obiecuje, \u017Ce cos wymy\u015Bli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65484345":["Aleks jest w\u015Bciek\u0142y, \u017Ce Oliwia rozwiesi\u0142a plakaty informuj\u0105ce o jego \u015Bwierzbie. Tymczasem m\u0119\u017Cczyzn\u0119 coraz bardziej sw\u0119dzi sk\u00F3ra. Udaje si\u0119 on do przychodni dermatologicznej. Odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie go przyjmowa\u0107 lekarka, kt\u00F3r\u0105 kiedy\u015B porzuci\u0142. Tomasz kontynuuje poszukiwania truciciela zwierz\u0105t. M\u00F3wi Lilianie o swoich podejrzeniach wobec Jara. Niespodziewanie kobieta broni narzeczonego. Teresa idzie na pierwsz\u0105 randk\u0119 um\u00F3wiona przez internet. Monika w tajemnicy przed W\u0142adkiem zabiera syna na trening szermierki. Tam czeka j\u0105 niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65484346":["Inow\u0142\u00F3dz to miasteczko po\u0142o\u017Cone nad Pilic\u0105. Mieszka tam pani Agnieszka, kt\u00F3ra samotnie wychowuje tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Po dramatycznych prze\u017Cyciach, kt\u00F3rych do\u015Bwiadczy\u0142a w swoim zwi\u0105zku, postanowi\u0142a po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 dzieciom. Kobieta podejmuje r\u00F3\u017Cne prace sezonowe, \u017Ceby jej pociechom niczego nie zabrak\u0142o. Nie sta\u0107 jej jednak na remont domu. Budynek jest zawilgocony, a na \u015Bcianach pojawia si\u0119 grzyb. Du\u017C\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 kuchni zajmuje ogromny, stary piec, kt\u00F3ry w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce wybuchn\u0105\u0107. Ch\u0142opcy nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki ani normalnego rozwoju. \u017Bycie tej rodziny zmieni wizyta Kasi Dowbor. Dom dla samotnej matki i jej syn\u00F3w zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65484347":["Uwik\u0142any
Adam planuje zwi\u0105za\u0107 \u017Cycie z Nin\u0105. Niestety, para wci\u0105\u017C jest n\u0119kana przez by\u0142\u0105 partnerk\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Renata naprzykrza si\u0119 ukochanemu, a jej uczucie przeradza si\u0119 w obsesj\u0119. W dniu \u015Blubu Adama i Niny planuje ostateczny atak. Jej celem jest zabicie m\u0142odej pary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"65484348":["Bilans kwartalny
Ferdek dokonuje bilansu swojego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa z Halin\u0105. Dochodzi do wniosku, \u017Ce \u017Cona by\u0142aby szcz\u0119\u015Bliwsza z innym adoratorem z czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci. Postanawia by\u0107 lepszym m\u0119\u017Cem i sko\u0144czy\u0107 z piciem alkoholu. Pa\u017Adzioch i Boczek id\u0105 jego \u015Bladem i r\u00F3wnie\u017C wybieraj\u0105 abstynencj\u0119. Wkr\u00F3tce postanawiaj\u0105 to obla\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65483894":["Katarzyna Dowbor pomo\u017Ce rodzicom tr\u00F3jki dzieci. W ich domu nie ma toalety. Remont przeprowadz\u0105 architekt Marta Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","","",["N"]],"65483895":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"65483896":["Narzeczony z piek\u0142a rodem
Viola przedstawia matce swojego du\u017Co starszego kochanka. Renata oznajmia c\u00F3rce, \u017Ce powinna jak najszybciej zako\u0144czy\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107, poniewa\u017C Jakub nie jest odpowiednim m\u0119\u017Cczyzn\u0105 dla niej. Kobieta nie poprzestaje na sugestiach i pr\u00F3buje wszelkimi sposobami sk\u0142\u00F3ci\u0107 zakochanych. W ko\u0144cu decyduje si\u0119 wyzna\u0107 Violi pewn\u0105 szokuj\u0105c\u0105 histori\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci.","","",["N"]],"65483897":["W Pogoni za zemst\u0105
Zostaje uprowadzony synek aktywistki spo\u0142ecznej. Policja szybko odkrywa, \u017Ce dziecko porwa\u0142 ojciec, kt\u00F3ry jaki\u015B czas wcze\u015Bniej straci\u0142 prawa rodzicielskie. M\u0119\u017Cczyzna wysy\u0142a swojej by\u0142ej partnerce przesy\u0142ki z makabryczn\u0105 zawarto\u015Bci\u0105, kt\u00F3re sugeruj\u0105, \u017Ce zamierza zrobi\u0107 krzywd\u0119 dziecku. Ewelina stawia Krystianowi ultimatum. Informuje go, \u017Ce si\u0119 wyprowadzi, je\u015Bli m\u0105\u017C nie odstawi uzale\u017Cniaj\u0105cych lek\u00F3w. Olgierd t\u0142umaczy przyjacielowi, \u017Ce przez sw\u00F3j up\u00F3r mo\u017Ce straci\u0107 \u017Con\u0119.","","",["N"]],"65483898":["Micha\u0142
Na komisariat zg\u0142asza si\u0119 Krzysztof, by\u0142y m\u0105\u017C zmar\u0142ej policjantki El\u017Cbiety. Chce rozmawia\u0107 z Kamilem. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego syn Micha\u0142 znikn\u0105\u0142 z domu. Ch\u0142opak za kilka dni ko\u0144czy 18 lat. Ojciec ma nadziej\u0119, \u017Ce to jedynie m\u0142odzie\u0144czy wyskok, ale przez fakt, \u017Ce niedawno straci\u0142 \u017Con\u0119, martwi si\u0119 od syna. Jad\u0105 z Zo\u015Bk\u0105 do domu Krzy\u015Bka przeszuka\u0107 pok\u00F3j ch\u0142opaka. Na miejscu odkrywaj\u0105 bardzo niepokoj\u0105ce znaki - wida\u0107, \u017Ce Micha\u0142 szykowa\u0142 si\u0119 do ucieczki.","","",["N"]],"65483899":["Na oddzia\u0142 trafia Tomasz, 35-letni nauczyciel historii w liceum. Na skutek stresu dozna\u0142 on afazji ruchowej - s\u0142ysza\u0142 i rozumia\u0142, co si\u0119 do niego m\u00F3wi, ale nie potrafi\u0142 si\u0119 skomunikowa\u0107. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 oskar\u017Cony o molestowanie seksualne uczennicy. Jego ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wisi na w\u0142osku, \u017Cona omal nie traci ci\u0105\u017Cy, a na dodatek kto\u015B \u017C\u0105da od niego pieni\u0119dzy w zamian za wycofanie pozwu. Tymczasem piel\u0119gniarka Ma\u0142gosia szuka peruki dla swojej mamy, kt\u00F3ra przesz\u0142a chemioterapi\u0119. Pomaga jej Marta, \u017Cona Tomasza.","","",[]],"65483900":["Stan zagro\u017Cenia
Trwaj\u0105 poszukiwania. Cypriana Majewskiego. Jego siostra Adrianna prosi \u015Bledczych o pomoc. Twierdzi, \u017Ce brat by\u0142 \u015Bwiadkiem zab\u00F3jstwa, dlatego musi si\u0119 ukrywa\u0107 przed gangsterami. Tomek wpada na trop poszukiwanego. Niestety bandyci r\u00F3wnie\u017C trafiaj\u0105 na jego \u015Blad i osaczaj\u0105 detektywa wraz z bratem klientki. Tymczasem Magda dociera do dziewczyny Cypriana, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie on jest gwa\u0142cicielem i morderc\u0105.","","",["N"]],"65483901":["Sprawa Samuela
M\u0142oda Kenijka Zawadi Sambale prosi detektyw\u00F3w o pomoc. Klientka jest przekonana, \u017Ce jej brat zagin\u0105\u0142. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 podobno zwi\u0105zany z Polk\u0105. S\u0105siedzi widzieli, jak para opuszcza\u0142a jej mieszkanie. Prawdopodobnie wyjechali. Odkrywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 prze\u015Bladowany ze wzgl\u0119du na kolor sk\u00F3ry. Detektywom udaje si\u0119 skontaktowa\u0107 z ojcem Polki, z kt\u00F3r\u0105 widziano zaginionego. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce nigdy nie s\u0142ysza\u0142 o czarnosk\u00F3rym przyjacielu c\u00F3rki. Na dodatek dziewczyna przebywa obecnie w Szwecji ze swoim ch\u0142opakiem \u0141ukaszem. Sprawa okazuje si\u0119 bardziej skomplikowana, ni\u017C wydawa\u0142oby si\u0119 to na pocz\u0105tku.","","",["N"]],"65483902":["Jest szansa, \u017Ce Snajper i Patrycja wyjd\u0105 na prost\u0105. Pojawia si\u0119 tak\u017Ce ch\u0119tny na sfinansowanie operacji wzroku Zbyszka. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie to takie \u0142atwe. Tymczasem Rafa\u0142 postanawia wykorzysta\u0107 swoj\u0105 energi\u0119 do nauki sztuk walki. Chce w ten spos\u00F3b wzmocni\u0107 si\u0119 fizycznie i psychicznie. Ma nadziej\u0119, \u017Ce te umiej\u0119tno\u015Bci w przysz\u0142o\u015Bci zaimponuj\u0105 kobietom. Natomiast Motylek poznaje dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra obecnie mieszka w Japonii. Ilo\u015B\u0107 dokument\u00F3w i spraw potrzebnych do za\u0142atwienia przed wylotem do odleg\u0142ego kraju powstrzymuj\u0105 go przed wyjazdem.","","",["N"]],"65483903":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","","",["N"]],"65483904":["Wyjadacz
Malinowska - w\u0142a\u015Bcicielka warzywniaka - udaje si\u0119 do sanatorium dla nerwowo chorych. Na czas jej urlopu za lad\u0105 staje Arnold Boczek. Mieszka\u0144cy osiedla zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jako\u015B\u0107 sprzedawanych przez niego produkt\u00F3w bardzo si\u0119 pogorszy\u0142a, a niekt\u00F3re z nich sta\u0142y si\u0119 wr\u0119cz niejadalne. Ferdynand Kiepski rozpoczyna prywatne dochodzenie w tej sprawie.","","",["N"]],"65483905":["Ptaki ciernistych krzew\u00F3w
W parafii Kiepskich zwalnia si\u0119 stanowisko ko\u015Bcielnego. Poprzedni zakrystian przeszed\u0142 na emerytur\u0119. Ksi\u0105dz poszukuje na jego miejsce kogo\u015B m\u0142odszego i bardziej energicznego. Marian Pa\u017Adzioch jest bardzo zainteresowany ofert\u0105 pracy. Ferdek stwierdza jednak, \u017Ce s\u0105siad absolutnie nie jest godzien, aby sprawowa\u0107 tak\u0105 funkcj\u0119. Postanawia sam zosta\u0107 ko\u015Bcielnym.","","",["N"]],"65483906":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"65483907":["M\u0142oda kobieta pomaga starszemu partnerowi zapanowa\u0107 nad jego nastoletnimi dzie\u0107mi
M\u0142oda kobieta nawi\u0105zuje romans ze swoim szefem, kt\u00F3ry jest od niej du\u017Co starszy. Wkr\u00F3tce wprowadza si\u0119 do niego i zaczyna anga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w wychowanie jego nastoletnich, sprawiaj\u0105cych mn\u00F3stwo k\u0142opot\u00F3w dzieci. Pewnego dnia w okolicy ich domu samoch\u00F3d potr\u0105ca dziewczynk\u0119. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce za kierownic\u0105 auta siedzia\u0142 syn szefa kobiety.","","",["N"]],"65483908":["Narzeczony z piek\u0142a rodem
Viola przedstawia matce swojego du\u017Co starszego kochanka. Renata oznajmia c\u00F3rce, \u017Ce powinna jak najszybciej zako\u0144czy\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107, poniewa\u017C Jakub nie jest odpowiednim m\u0119\u017Cczyzn\u0105 dla niej. Kobieta nie poprzestaje na sugestiach i pr\u00F3buje wszelkimi sposobami sk\u0142\u00F3ci\u0107 zakochanych. W ko\u0144cu decyduje si\u0119 wyzna\u0107 Violi pewn\u0105 szokuj\u0105c\u0105 histori\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci.","","",["N"]],"65483909":["Niemy strach
Marta i Marek przechodz\u0105c obok internatu, zauwa\u017Caj\u0105 le\u017C\u0105c\u0105 w jego pobli\u017Cu m\u0142od\u0105 dziewczyn\u0119, Maj\u0119 Kornak. Dziewczyna jest wyzi\u0119biona, ma posinia\u0142e usta i patrzy na detektyw\u00F3w bez zrozumienia. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszka w internacie, ale wr\u00F3ci\u0142a p\u00F3\u017Ano i nie dosta\u0142a si\u0119 do \u015Brodka. Detektywi wnosz\u0105 dziewczyn\u0119 do budynku. Dwa dni p\u00F3\u017Aniej w biurze detektyw\u00F3w pojawia si\u0119 matka Mai i prosi o pomoc. Okazuje si\u0119, \u017Ce c\u00F3rka przesta\u0142a m\u00F3wi\u0107. Psychiatra, kt\u00F3ry si\u0119 ni\u0105 zajmuje, twierdzi, \u017Ce dziewczyna prze\u017Cywa jak\u0105\u015B traum\u0119 i \u017Ce tamtej nocy musia\u0142o si\u0119 jej przydarzy\u0107 co\u015B z\u0142ego. Aby jej pom\u00F3c trzeba si\u0119 najpierw dowiedzie\u0107, co si\u0119 sta\u0142o.","","",[]],"65483910":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65483911":["Katarzyna Dowbor pomo\u017Ce rodzicom tr\u00F3jki dzieci. W ich domu nie ma toalety. Remont przeprowadz\u0105 architekt Marta Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","","",["N"]],"65483912":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"65483913":["Pierwsza bitwa tomaszowska
Szukaj\u0105c \u015Blad\u00F3w historii Olaf i Sebastian wyruszaj\u0105 w okolice Tomaszowa Lubelskiego. Na tych terenach, we wrze\u015Bniu 1939 roku, mia\u0142a miejsce pierwsza bitwa tomaszowska. W starciu z si\u0142ami niemieckimi po stronie polskiej wzi\u0119\u0142o udzia\u0142 oko\u0142o 80 pojazd\u00F3w z Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Celem ekipy jest potwierdzenie przebiegu walk oraz odnalezienie element\u00F3w dokumentuj\u0105cych obecno\u015B\u0107 na tym terenie TKS-\u00F3w, vickers\u00F3w czy 7 TP. Wed\u0142ug historycznych \u017Ar\u00F3de\u0142 i map, natarcie WBPM opiera\u0142o si\u0119 na drogach utwardzonych, kt\u00F3re obecnie s\u0105 drogami krajowymi.","","",["JM"]],"65483914":["Tajemnica bagna w kotle chrostowskim
Olaf i Sebastian udaj\u0105 si\u0119 w pobli\u017Ce Chrostkowa. Chc\u0105 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 zatopionego w bagnie niemieckiego pojazdu g\u0105sienicowego. \u015Acigani przez czas wykopuj\u0105 z trudnego terenu cz\u0119\u015Bci i na ich podstawie pr\u00F3buj\u0105 zidentyfikowa\u0107 rodzaj maszyny. Pragn\u0105 tak\u017Ce ustali\u0107, z kt\u00F3rej niemieckiej jednostki pochodzi\u0142, zniszczony pod koniec II wojny \u015Bwiatowej w czasie dzia\u0142a\u0144 wojennych w \"kotle chrostkowskim\", pojazd.","","",["JM"]],"65483915":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","","",["N"]],"65483916":["Mamusia
Bogdan samotnie wychowuje nastoletni\u0105 Magd\u0119. Ich uporz\u0105dkowane \u017Cycie burzy pojawienie si\u0119 kobiety, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest matk\u0105 dziewczyny. Gdy Bogdan potwierdza te informacje, Magda przenosi ca\u0142e swoje uczucia na nowo odnalezion\u0105 rodzicielk\u0119. Pomaga jej nawet okra\u015B\u0107 Bogdana. Niebawem jednak sytuacja si\u0119 komplikuje.","","",["N"]],"65483917":["Na poboczu zostaje znaleziona dziewczyna, prawdopodobnie ofiara wypadku. Nie ma \u015Bwiadk\u00F3w zdarzenia. Poszkodowana jest w szoku i nie mo\u017Cna z niej wyci\u0105gn\u0105\u0107 \u017Cadnych informacji. Za\u0142oga pr\u00F3buje ustali\u0107 szczeg\u00F3\u0142y przy pomocy medialnego og\u0142oszenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce w przest\u0119pstwo zamieszani s\u0105 gangsterzy wy\u0142udzaj\u0105cy haracze od przedsi\u0119biorc\u00F3w. W dochodzenie w\u0142\u0105cza si\u0119 komisarz Tomasz Szulc. Tego samego dnia funkcjonariuszki interweniuj\u0105 w kwestii jednego pier\u015Bcionka zar\u0119czynowego oraz dw\u00F3ch potencjalnych narzeczonych.","","",["N"]],"65483918":["Podw\u00F3jne \u017Cycie Dominiki
Znika 21-letnia Dominika, kt\u00F3ra ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Barbara mieszka we W\u0142oszech, ale stara si\u0119 mie\u0107 ci\u0105g\u0142y kontakt z c\u00F3rk\u0105. Tymczasem dziewczyna od dw\u00F3ch dni nie odbiera telefonu. Policjanci trafiaj\u0105 na pewien trop. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce w zagini\u0119cie Dominiki jest zamieszany dawny przyjaciel kobiety, niepe\u0142nosprawny Rafa\u0142. \u015Aledztwo zmierza jednak w zupe\u0142nie innym kierunku.","","",["N"]],"65483919":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"65483920":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"65483921":["Julka bardzo prze\u017Cywa sytuacj\u0119 z Micha\u0142em. Marysia stara si\u0119 pocieszy\u0107 c\u00F3rk\u0119. Hubert przes\u0142uchuje Izabel\u0119, kt\u00F3ra do niczego si\u0119 nie przyznaje, mimo znalezionej przez policj\u0119 broni. Laura nie mo\u017Ce sobie znale\u017A\u0107 miejsca po wszystkim, co j\u0105 spotka\u0142o. Wenerski zabiera j\u0105 w pewne miejsce. Artur prosi Wekslera, \u017Ceby zrezygnowa\u0142 ze swoich plan\u00F3w deweloperskich zwi\u0105zanych z Wadlewem. Karol wydaje si\u0119 by\u0107 nieugi\u0119ty. Spotyka si\u0119 z w\u0142a\u015Bcicielem pobliskiego lasu. Na czas wyjazdu do Nowej Zelandii Kinga zostawia King's Fitness pod opiek\u0105 Lucynki. Pod jej nieobecno\u015B\u0107 Jolka tymczasowo wprowadza si\u0119 do Tomka. R\u00F3\u017Ca, Wiktoria i Emilka s\u0105 rozczarowane nieudan\u0105 akcj\u0105 wyci\u0105gni\u0119cia jakichkolwiek informacji w sprawie plan\u00F3w Sandry oraz Eryka. Z pomoc\u0105 przychodzi im \u015Amia\u0142ek.","","",["N"]],"65483922":["Jak ten czas leci
Marian Pa\u017Adzioch u\u015Bwiadamia Ferdkowi Kiepskiemu, \u017Ce zmarnowa\u0142 swoje \u017Cycie, przesiaduj\u0105c w fotelu przed telewizorem. Wkr\u00F3tce si\u0119 okazuje, \u017Ce Halina i Arnold Boczek maj\u0105 w tej sprawie podobne zdanie. Ferdek u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce wszyscy pr\u00F3buj\u0105 wywrze\u0107 na nim presj\u0119, by zmieni\u0142 co\u015B w swoim \u017Cyciu. Staje si\u0119 to dla niego niezno\u015Bne.","","",["N"]],"65483923":["Renata odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak zn\u0119ca si\u0119 nad najbli\u017Cszymi
45-latka z trudem dogaduje si\u0119 ze swoim nieokrzesanym i egoistycznym m\u0119\u017Cem. Kryzys pog\u0142\u0119bia si\u0119, gdy w okolicy zamieszkuje jej dawna rywalka z liceum. Nowa s\u0105siadka zakochuje si\u0119 w jej partnerze, co tylko pot\u0119guje konflikt. Wszystko zmienia si\u0119, kiedy kobieta odkrywa, \u017Ce znienawidzona znajoma jest ofiar\u0105 przemocy domowej.","","",["N"]],"65483924":["Bia\u0142e ma\u0142\u017Ce\u0144stwo
Monika zakochuje si\u0119 w Dawidzie. P\u00F3\u0142 roku p\u00F3\u017Aniej wychodzi za niego za m\u0105\u017C. W\u00F3wczas pojawiaj\u0105 si\u0119 komplikacje. M\u0119\u017Cczyzna nie chce bowiem skonsumowa\u0107 zwi\u0105zku. Religijna para czeka\u0142a ze wsp\u00F3\u0142\u017Cyciem do nocy po\u015Blubnej. W ko\u0144cu jednak Monika traci cierpliwo\u015B\u0107 i postanawia poda\u0107 m\u0119\u017Cowi tabletki na erekcj\u0119. Jej dzia\u0142ania prowadz\u0105 do k\u0142\u00F3tni, podczas kt\u00F3rej m\u0119\u017Cczyzna wyznaje partnerce, \u017Ce jest osob\u0105 aseksualn\u0105. Za\u0142amana dziewczyna nie chce opu\u015Bci\u0107 \u0142azienki, a przera\u017Cony Dawid dzwoni pod numer 112. Podczas rozmowy z operatorem zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Mo\u017Ce by\u0107 uczulony na lek, kt\u00F3ry poda\u0142a mu \u017Cona.","","",["N"]],"65483925":["Mamusia
Bogdan samotnie wychowuje nastoletni\u0105 Magd\u0119. Ich uporz\u0105dkowane \u017Cycie burzy pojawienie si\u0119 kobiety, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest matk\u0105 dziewczyny. Gdy Bogdan potwierdza te informacje, Magda przenosi ca\u0142e swoje uczucia na nowo odnalezion\u0105 rodzicielk\u0119. Pomaga jej nawet okra\u015B\u0107 Bogdana. Niebawem jednak sytuacja si\u0119 komplikuje.","","",["N"]],"65483926":["Na poboczu zostaje znaleziona dziewczyna, prawdopodobnie ofiara wypadku. Nie ma \u015Bwiadk\u00F3w zdarzenia. Poszkodowana jest w szoku i nie mo\u017Cna z niej wyci\u0105gn\u0105\u0107 \u017Cadnych informacji. Za\u0142oga pr\u00F3buje ustali\u0107 szczeg\u00F3\u0142y przy pomocy medialnego og\u0142oszenia. Okazuje si\u0119, \u017Ce w przest\u0119pstwo zamieszani s\u0105 gangsterzy wy\u0142udzaj\u0105cy haracze od przedsi\u0119biorc\u00F3w. W dochodzenie w\u0142\u0105cza si\u0119 komisarz Tomasz Szulc. Tego samego dnia funkcjonariuszki interweniuj\u0105 w kwestii jednego pier\u015Bcionka zar\u0119czynowego oraz dw\u00F3ch potencjalnych narzeczonych.","","",["N"]],"65483927":["W Pogoni za zemst\u0105
Zostaje uprowadzony synek aktywistki spo\u0142ecznej. Policja szybko odkrywa, \u017Ce dziecko porwa\u0142 ojciec, kt\u00F3ry jaki\u015B czas wcze\u015Bniej straci\u0142 prawa rodzicielskie. M\u0119\u017Cczyzna wysy\u0142a swojej by\u0142ej partnerce przesy\u0142ki z makabryczn\u0105 zawarto\u015Bci\u0105, kt\u00F3re sugeruj\u0105, \u017Ce zamierza zrobi\u0107 krzywd\u0119 dziecku. Ewelina stawia Krystianowi ultimatum. Informuje go, \u017Ce si\u0119 wyprowadzi, je\u015Bli m\u0105\u017C nie odstawi uzale\u017Cniaj\u0105cych lek\u00F3w. Olgierd t\u0142umaczy przyjacielowi, \u017Ce przez sw\u00F3j up\u00F3r mo\u017Ce straci\u0107 \u017Con\u0119.","","",["N"]],"65483928":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"65483929":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"65483930":["Julka bardzo prze\u017Cywa sytuacj\u0119 z Micha\u0142em. Marysia stara si\u0119 pocieszy\u0107 c\u00F3rk\u0119. Hubert przes\u0142uchuje Izabel\u0119, kt\u00F3ra do niczego si\u0119 nie przyznaje, mimo znalezionej przez policj\u0119 broni. Laura nie mo\u017Ce sobie znale\u017A\u0107 miejsca po wszystkim, co j\u0105 spotka\u0142o. Wenerski zabiera j\u0105 w pewne miejsce. Artur prosi Wekslera, \u017Ceby zrezygnowa\u0142 ze swoich plan\u00F3w deweloperskich zwi\u0105zanych z Wadlewem. Karol wydaje si\u0119 by\u0107 nieugi\u0119ty. Spotyka si\u0119 z w\u0142a\u015Bcicielem pobliskiego lasu. Na czas wyjazdu do Nowej Zelandii Kinga zostawia King's Fitness pod opiek\u0105 Lucynki. Pod jej nieobecno\u015B\u0107 Jolka tymczasowo wprowadza si\u0119 do Tomka. R\u00F3\u017Ca, Wiktoria i Emilka s\u0105 rozczarowane nieudan\u0105 akcj\u0105 wyci\u0105gni\u0119cia jakichkolwiek informacji w sprawie plan\u00F3w Sandry oraz Eryka. Z pomoc\u0105 przychodzi im \u015Amia\u0142ek.","","",["N"]],"65483931":["Jak ten czas leci
Marian Pa\u017Adzioch u\u015Bwiadamia Ferdkowi Kiepskiemu, \u017Ce zmarnowa\u0142 swoje \u017Cycie, przesiaduj\u0105c w fotelu przed telewizorem. Wkr\u00F3tce si\u0119 okazuje, \u017Ce Halina i Arnold Boczek maj\u0105 w tej sprawie podobne zdanie. Ferdek u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce wszyscy pr\u00F3buj\u0105 wywrze\u0107 na nim presj\u0119, by zmieni\u0142 co\u015B w swoim \u017Cyciu. Staje si\u0119 to dla niego niezno\u015Bne.","","",["N"]],"65483932":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","","",["N"]],"65483933":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65483934":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"65483935":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65483936":["Wazon \u015Bledzi nied\u017Awiedzie w dolinie Sanu. Wiking lubi si\u0119 przebiera\u0107 w zbroje rycerzy, aby poznawa\u0107 ludzi. Krzysztof Bross wyl\u0105dowa\u0142 w Bieszczadach cztery dni po wprowadzeniu stanu wojennego. J\u00F3zek zbiera owoce w sadach po Bojkach wysiedlonych w trakcie akcji \"Wis\u0142a\". Pustelnik Edward wywar\u0142 wp\u0142yw na wybory \u017Cyciowe Gniewka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65483937":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"65483938":["\u015Aciema z dzieckiem w tle
Ola ma z\u0142y wp\u0142yw na swojego ch\u0142opaka Kamila. Za namow\u0105 ukochanej ok\u0142amuje on swoj\u0105 babci\u0119. M\u00F3wi jej, \u017Ce Ola jest w ci\u0105\u017Cy. Starsza kobieta postanawia pom\u00F3c przysz\u0142ym rodzicom i kupi\u0107 im mieszkanie. Ola obawia si\u0119 jednak, \u017Ce mistyfikacja niebawem si\u0119 wyda. Prosi wi\u0119c Kamila, aby po\u017Cyczy\u0142 dziecko od swojej by\u0142ej dziewczyny i udawa\u0142 jego ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65483939":["Klub go-go
Krystyna zg\u0142asza zagini\u0119cie 45-letniego syna, Rafa\u0142a. Policjanci s\u0105 zaskoczeni, \u017Ce o znikni\u0119ciu m\u0119\u017Cczyzny nie powiadomi\u0142a ich jego \u017Cona, Paulina. Ta jednak twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza. Funkcjonariusze potwierdzaj\u0105 t\u0119 informacj\u0119, gdy docieraj\u0105 do kochanki poszukiwanego, 27-letniej tancerki erotycznej And\u017Celiki. \u015Aledztwo prowadzi ich tak\u017Ce do powi\u0105zanego ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym w\u0142a\u015Bciciela klubu ze striptizem, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 pozwoli\u0107 kobiecie na odej\u015Bcie z pracy. W dochodzeniu pojawia si\u0119 jednak tak\u017Ce drugi trop. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 o konflikcie, jaki niedawno powsta\u0142 mi\u0119dzy Rafa\u0142em a jego synem. Powodem by\u0142a zazdro\u015B\u0107 o And\u017Celik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65483940":["Porwane dzieci
Anielka poznaje w internecie sympatyczn\u0105 pani\u0105 fotograf. Kobieta proponuje, \u017Ce zrobi dziewczynce i jej przyjaci\u00F3\u0142ce Patrycji darmow\u0105 sesj\u0119 z kucykami. Dziewczynki daj\u0105 si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na spotkanie, udaremnia je jednak matka Anielki. Sprawa zostaje zg\u0142oszona policji, a profil rzekomej fotografki znika z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej wracaj\u0105c\u0105 ze szko\u0142y Anielk\u0119 atakuje nieznajomy m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222969.jpg","",["N"]],"65483941":["Rodzina z tradycj\u0105
Osierocona Asia, zgodnie z ostatni\u0105 wol\u0105 matki, pragnie zamieszka\u0107 z jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, Dari\u0105. Sprzeciwia si\u0119 temu babcia dziewczyny. W tej sytuacji nastolatka postanawia odszuka\u0107 biologicznego ojca. Trop wiedzie do klasztoru. Pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce Joanna jest c\u00F3rk\u0105 osoby duchownej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"65483942":["M\u0119\u017Cczyzna w \u015Brednim wieku odkrywa, \u017Ce jego by\u0142a \u017Cona cierpi na depresj\u0119 poporodow\u0105 i stanowi \u015Bmiertelne zagro\u017Cenie dla swoich dzieci
Pawe\u0142 kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej rozwi\u00F3d\u0142 si\u0119 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra zdradzi\u0142a go i zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119 z innym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Po jakim\u015B czasie poznaje Klaudi\u0119 i zamieszkuje z ni\u0105. Pewnego dnia syn Paw\u0142a, Patryk, ulega wypadkowi przed szko\u0142\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opiec nie dozna\u0142 powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144. Wychowawczyni Patryka informuje jednak Paw\u0142a, \u017Ce jego syn od pewnego czasu dziwnie si\u0119 zachowuje. Ch\u0142opiec coraz rzadziej bywa u ojca i coraz wi\u0119cej czasu sp\u0119dza w domu swojej matki. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zauwa\u017Ca na plecach syna siniaki. Jest pewien, \u017Ce nowy partner jego by\u0142ej \u017Cony dopuszcza si\u0119 tych akt\u00F3w przemocy. Okazuj si\u0119 jednak, \u017Ce to matka bije Patryka. Kobieta wyznaje Paw\u0142owi, \u017Ce jest w z\u0142ym stanie psychicznym i miewa my\u015Bli samob\u00F3jcze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65483943":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje czworo dzieci - King\u0119, Kacpra, Krystiana i Kamila. Dodatkowo musi opiekowa\u0107 si\u0119 swoim tat\u0105 po udarze. Rodzina \u017Cyje w bardzo trudnych warunkach - w ich starym domu nie ma odpowiedniego ogrzewania i \u0142azienki. Z powodu ciasnoty dzieci nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki. Architekt i budowla\u0144cy spr\u00F3buj\u0105 wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na pokoje dla rodze\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65483944":["Plajstejszyn
W mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura, kt\u00F3ry daje Ferdynandowi w prezencie gr\u0119 komputerow\u0105. Pocz\u0105tkowo nie jest on zainteresowany podarunkiem, wkr\u00F3tce jednak odkrywa jego zalety. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce gra staje si\u0119 pasjonuj\u0105ca dla wielu os\u00F3b. Ferdynand dochodzi te\u017C do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce ona zast\u0105pi\u0107 Halinie rozrywki, kt\u00F3rych on nie jest jej w stanie zapewni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65483945":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Kontener
Pa\u017Adzioch proponuje s\u0105siadom, by z\u0142o\u017Cyli si\u0119 na kontener, do kt\u00F3rego wyrzuc\u0105 wszystkie \u015Bmieci z domu i piwnicy. Gdy pojemnik pojawia si\u0119 pod kamienic\u0105, mieszka\u0144cy korzystaj\u0105 z okazji i pozbywaj\u0105 si\u0119 wszystkiego, co maj\u0105 pod r\u0119k\u0105. Wierz\u0105, \u017Ce wkr\u00F3tce kupi\u0105 sobie nowe i lepsze rzeczy. Problem pojawia si\u0119, gdy kobiety dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce to ich zaniedbani m\u0119\u017Cowie nie pasuj\u0105 do wyremontowanych wn\u0119trz kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65483946":["Kapelusz D\u017Ceksona
Arnold Boczek przez przypadek wchodzi w posiadanie kapelusza, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do Michaela Jacksona. W efekcie sam staje si\u0119 bardzo s\u0142awny. Jest zapraszany do program\u00F3w radiowych i telewizyjnych. Non stop kontaktuj\u0105 si\u0119 z nim tak\u017Ce potencjalni kupcy kapelusza. Boczek za rad\u0105 Pa\u017Adziocha stara si\u0119 jak najwi\u0119cej zarobi\u0107 na cennej pami\u0105tce i stale podbija cen\u0119. Wkr\u00F3tce jednak media o nim zapominaj\u0105 i znajduj\u0105 sobie nowy obiekt zainteresowania. On tymczasem, za\u0142amany faktem, \u017Ce nikogo ju\u017C nie obchodzi, popada w alkoholizm i melancholi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65483947":["Helena dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej ch\u0142opak wykonuje masa\u017Ce erotyczne
Helena dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej ch\u0142opak Tomasz zosta\u0142 zaatakowany. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wykonuje masa\u017Ce erotyczne, o czym nie poinformowa\u0142 swojej partnerki. Na domiar z\u0142ego w internecie pojawiaj\u0105 si\u0119 filmiki, na kt\u00F3rych zarejestrowano takie spotkania. Helena postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Kobieta ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 uratowa\u0107 zwi\u0105zek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65483948":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje 17-letniego wnuka Mateusza. Mieszkaj\u0105 w parterowym, wielorodzinnym budynku w gliwickiej dzielnicy \u0141ab\u0119dy. Lokal, kt\u00F3ry zajmuj\u0105, ma gnij\u0105ce pod\u0142ogi, odpadaj\u0105cy tynk i niebezpieczna instalacj\u0119 elektryczn\u0105. Kobieta pracuje jako dostawca pizzy i marzy o lepszej przysz\u0142o\u015Bci dla podopiecznego. Nastolatek jest zapalonym siatkarzem, czym zaskarbia sobie sympati\u0119 Katarzyny Dowbor. Podczas gdy specjali\u015Bci remontuj\u0105 dom ch\u0142opaka, prowadz\u0105ca organizuje dla niego wyj\u0105tkowe spotkanie - z Bartoszem Kurkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65483949":["Ci\u0119\u017Carna kobieta chce odkry\u0107, kto bestialsko zabi\u0142 jej m\u0119\u017Ca
Karolina i Mariusz oczekuj\u0105 narodzin swojego pierwszego dziecka. Pewnego dnia kobieta znajduje m\u0119\u017Ca le\u017C\u0105cego w pobli\u017Cu gara\u017Cu. Mariusz jest \u015Bmiertelnie ranny i niebawem umiera w szpitalu. \u015Aledztwo wykazuje, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 zaatakowany przez rabusi\u00F3w, kt\u00F3rych przy\u0142apa\u0142 w swoim domu. Karolin\u0119 wspiera przyjaciel rodziny, Patryk. Z czasem m\u0142odzi ludzie bardzo si\u0119 do siebie zbli\u017Caj\u0105. Tymczasem policja ustala, \u017Ce Mariusza nie zabili w\u0142amywacze, lecz kto\u015B, kogo prawdopodobnie zna\u0142. Nie czekaj\u0105c na dalsze ustalenia \u015Bledczych, Karolina rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65483950":["Totolotek
Irena zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0119\u017Ca, Edwarda. Kilka dni wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wygra\u0142 spor\u0105 kwot\u0119 na loterii. Poniewa\u017C dot\u0105d nie odebra\u0142 wygranej, a swoim szcz\u0119\u015Bciem pochwali\u0142 si\u0119 w lokalnym barze, Irena si\u0119 obawia, \u017Ce kto\u015B go porwa\u0142, \u017Ceby wymusi\u0107 na nim wyznanie, gdzie ukry\u0142 kupon. Funkcjonariusze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce podejrzanymi w tej sprawie s\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy wsi, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 ma\u0142\u017Conkowie. Trop prowadzi ich jednak najpierw do grupy miejscowych z\u0142odziei, a tak\u017Ce do syna Ireny i Edward.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65483951":["Pod przykrywk\u0105
Zostaje uprowadzona kobieta, kt\u00F3ra sprz\u0105ta\u0142a w willach zamo\u017Cnych warszawiak\u00F3w. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiona prawdopodobnie okrada\u0142a swoich pracodawc\u00F3w. Kolejne tropy prowadz\u0105 do pewnego biznesmena, kt\u00F3ry prowadzi niejasne interesy, a tak\u017Ce tajemniczej galerii jubilerskiej. Niebawem na Kabatach zostaj\u0105 znalezione zmasakrowane, cz\u0119\u015Bciowo zw\u0119glone zw\u0142oki. Wiele skazuje na to, \u017Ce ofiar\u0105 tego brutalnego morderstwa jest brata Adama, Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65483952":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65483953":["Pu\u0142apka
W prywatnej szkole dochodzi do strzelaniny, w wyniku kt\u00F3rej ginie kilka os\u00F3b. Policjanci szybko docieraj\u0105 do sprawcy masakry - by\u0142ego ucznia plac\u00F3wki. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ch\u0142opak nie dzia\u0142a\u0142 sam, a jego wsp\u00F3lnik planuje kolejne zamachy. Ewelina chce wr\u00F3ci\u0107 do pracy na cz\u0119\u015B\u0107 etatu. Wraz z Krystianem szuka opiekunki dla dziecka. Gdy wybrana przez par\u0119 kandydatka rezygnuje, pojawia si\u0119 nieoczekiwana oferta pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65483954":["M\u0119\u017Cczyzna ginie w dziwnych okoliczno\u015Bciach. Wdowa niebawem po\u015Blubia jego przyjaciela. Jej nowy partner okazuje si\u0119 hazardzist\u0105, kt\u00F3ry planuje przej\u0105\u0107 pieni\u0105dze matki swojej \u017Cony. Zabija wi\u0119c te\u015Bciow\u0105, a w zbrodni\u0119 pr\u00F3buje wrobi\u0107 czterdziestoletniego syna ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65483955":["Telewizor
Kto\u015B kradnie z mieszkania Kiepskich telewizor. Ferdek, pozbawiony ulubionej rozrywki, traci rado\u015B\u0107 \u017Cycia. Jego stan dodatkowo pogarsza decyzja Halinki, kt\u00F3ra nie chce kupi\u0107 nowego odbiornika. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce znikni\u0119cie telewizora jest elementem planu Zofii, kt\u00F3ra chce wyleczy\u0107 Kiepskiego z uzale\u017Cnienia. Nie\u015Bwiadom jej zamiar\u00F3w Ferdek postanawia skorzysta\u0107 z rady Badury i za\u0142atwi\u0107 spraw\u0119 w do\u015B\u0107 niekonwencjonalny spos\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225970.jpg","",["N"]],"65483956":["Erotikon
Pewnego dnia w mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura i daje Ferdynandowi w prezencie oryginalne radio tranzystorowe. Nie jest to jednak zwyczajny odbiornik, gdy\u017C ma kszta\u0142t... kobiecych piersi. Kiepski jest bardzo zadowolony z podarunku i staje si\u0119 gorliwym radios\u0142uchaczem. Halina jest przekonana, \u017Ce nowe hobby m\u0119\u017Ca nosi znamiona dewiacji seksualnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"65483957":["Spadek
Irena Rasiak oskar\u017Ca by\u0142ego szwagra o to, \u017Ce zamordowa\u0142 jej siostr\u0119 i nastoletni\u0105 siostrzenic\u0119. Kobieta zleca Malanowskiemu, \u017Ceby dostarczy\u0142 dowody na to, \u017Ce S\u0142awomir Brzozowski czyha\u0142 na spadek po \u017Conie i c\u00F3rce, poniewa\u017C jego gabinet dentystyczny jest na skraju bankructwa. Podczas \u015Bledztwa detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce klientka mia\u0142a romans z m\u0119\u017Cem siostry i by\u0107 mo\u017Ce chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na kochliwym stomatologu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65483958":["Apartament
Malanowski pomaga synowi swojego przyjaciela, Darkowi Kwieci\u0144skiemu, kt\u00F3ry obudzi\u0142 si\u0119 obok nie\u017Cywej kobiety. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza, \u017Ce zna ofiar\u0119. Twierdzi, \u017Ce noc sp\u0119dzi\u0142 z niedawno poznan\u0105 Monik\u0105. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 namierzy\u0107 jego kochank\u0119. Tymczasem badania toksykologiczne wykazuj\u0105, \u017Ce Darek zosta\u0142 odurzony. Natomiast Markowi udaje si\u0119 ustali\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 zamordowanej kobiety - to ekskluzywna prostytutka Laura Miciel. Sprawa komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy wychodzi na jaw, \u017Ce klient Malanowskiego sk\u0142ama\u0142, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce nie zna ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65483959":["Mistyfikacja
Karolina od roku jest \u017Con\u0105 Marka. Relacje pary nie s\u0105 \u0142atwe. Trudny charakter m\u0119\u017Ca kobieta t\u0142umaczy tym, \u017Ce wychowywa\u0142 si\u0119 w domu dziecka i rodzinie zast\u0119pczej. Teraz, gdy znalaz\u0142a w brudnej bieli\u017Anie m\u0119skie ubranie, kt\u00F3re nie nale\u017Cy do Marka, zacz\u0119\u0142a podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0105\u017C jest homoseksualist\u0105. Poproszeni o pomoc detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Marek namawia m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, Darka, \u017Ceby uwi\u00F3d\u0142 Karolin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65483960":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65483961":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65483962":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"65483963":["W tym odcinku publiczno\u015B\u0107 pozna histori\u0119 Jaros\u0142awa Kailinga. Jaros\u0142aw porusza si\u0119 na w\u00F3zku, odk\u0105d w spos\u00F3b tragiczny sko\u0144czy\u0142 si\u0119 dla niego jeden ze skok\u00F3w spadochronowych. Od tamtego czasu nie uprawia ju\u017C spadochroniarstwa, ale swoj\u0105 energi\u0119 ulokowa\u0142 w wio\u015Blarstwie. Dosta\u0142 si\u0119 do kadry narodowej. Drugim bohaterem odcinka jest Piotr Sza\u0142ajko, kt\u00F3rego niepe\u0142nosprawno\u015B\u0107 r\u00F3wnie\u017C wynik\u0142a z wypadku. Po tym wydarzeniu troch\u0119 si\u0119 zaniedba\u0142, lecz w ko\u0144cu postanowi\u0142 zrobi\u0107 co\u015B ze swoim \u017Cyciem i zacz\u0105\u0142 \u0107wiczy\u0107 na si\u0142owni. Obecnie odnosi sukcesy w kulturystyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"65483964":["Publiczno\u015B\u0107 pozna motocyklistk\u0119 Monik\u0119 Jaworsk\u0105. Kobieta jest nies\u0142ysz\u0105ca, ale to nie przeszkodzi\u0142o jej w odnoszeniu sukces\u00F3w w tym sporcie. Prowadzi r\u00F3wnie\u017C zaj\u0119cia dla m\u0142odzie\u017Cy po\u015Bwi\u0119cone tematowi bezpiecznej jazdy. Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka dotyczy\u0107 b\u0119dzie integracyjnego biegu os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych i sprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65483965":["Patrycja Gepner jest osob\u0105 niepe\u0142nosprawn\u0105, jednak nie przeszkadza jej to w uprawianiu parauje\u017Cd\u017Cania. Kobieta ma w sobie mn\u00F3stwo cierpliwo\u015Bci i determinacji, nie brakuje jej tak\u017Ce pozytywnego nastawienia do \u017Cycia. Jej celem jest udowodnienie, \u017Ce ograniczenia s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w naszych g\u0142owach. Drugim bohaterem odcinka jest J\u0119drzej Jaxa-Ro\u017Cen. M\u0119\u017Cczyzna uprawia paralotnictwo. Wydaje si\u0119 to paradoksalne, je\u015Bli si\u0119 we\u017Amie pod uwag\u0119, \u017Ce J\u0119drzej je\u017Adzi na w\u00F3zku inwalidzkim w\u0142a\u015Bnie wskutek wypadku, do kt\u00F3rego dosz\u0142o, kiedy uprawia\u0142 sport ekstremalny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65483966":["Igor Sikorski jest znany z poprzedniej serii programu. Wtedy zaprezentowa\u0142 swoj\u0105 pierwsz\u0105 pasj\u0119 - narciarstwo alpejskie. Obserwowali\u015Bmy jego przygotowania do udzia\u0142u w igrzyskach w Pjongczang, gdzie zdoby\u0142 trzecie miejsce. Dzi\u015B poznamy jego kolejn\u0105 pasj\u0119 - sitwake, czyli p\u0142ywanie na desce z lin\u0105 pod\u0142\u0105czon\u0105 do wyci\u0105gu. Drugim bohaterem odcinka jest Sebastian G\u00F3rniak, kt\u00F3ry znalaz\u0142 si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim wskutek wypadku samochodowego. Teraz uprawia spadochroniarstwo, boks i rugby i nurkuje, a ponadto prowadzi fundacj\u0119 pomagaj\u0105c\u0105 osoby b\u0119d\u0105ce w podobnej sytuacji \u017Cyciowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65483967":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65484098":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65484099":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"65484100":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65484101":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484102":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484103":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65484104":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484105":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484106":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65484107":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484108":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484109":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65484110":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65484111":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484112":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65484113":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484114":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484115":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65484116":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484117":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"65484118":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65484119":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484120":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65484121":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65484122":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484123":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65484124":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65484125":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"65484126":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484127":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65484128":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"65484129":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65484130":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484131":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65484132":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65484133":["Kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65484134":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65484135":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"65484136":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65484137":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484138":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65484139":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65484140":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484141":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65484142":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65484143":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"65484144":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484145":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65484146":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65484147":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65484148":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65484149":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65484150":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65484151":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65484152":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65484153":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65484154":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"65484155":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65484156":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65484157":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65484158":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65484159":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65484160":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484161":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65484162":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65484163":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65484164":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65484165":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484166":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65484167":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65484168":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65484169":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65483968":["Tamara Arciuch, Bart\u0142omiej Kasprzykowski
Tamara Arciuch i Bart\u0142omiej Kasprzykowski zdradz\u0105, czym dla nich jest mi\u0142o\u015B\u0107 i dlaczego zrezygnowali z poprzednich zwi\u0105zk\u00F3w. Opowiedz\u0105 te\u017C, co ich \u0142\u0105czy i czy zdarza im si\u0119 odczuwa\u0107 zazdro\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65483969":["Mateusz Banasiuk, Stanis\u0142aw Banasiuk
Stanis\u0142aw Banasiuk i jego syn Mateusz Banasiuk opowiedz\u0105 o swojej relacji i aktorskich karierach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65483970":["Piotr G\u0105sowski, Jakub G\u0105sowski
Piotr G\u0105sowski i jego syn Jakub G\u0105sowski opowiedz\u0105 o swojej relacji. M\u0142odszy aktor zdradzi, jak uk\u0142ada\u0142y mu si\u0119 stosunki z przyrodnim rodze\u0144stwem oraz co my\u015Bla\u0142 o rozwodzie rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65483971":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65483972":["Katarzyna, Anna, Dominika i Aleksandra maj\u0105 do wykonania zadanie w Markach. Dziewczyny musz\u0105 stworzy\u0107 dwie stylizacje, kt\u00F3rych tematem przewodnim s\u0105 \"groch z kapust\u0105\" oraz Hollywood. Jurorami w tym odcinku b\u0119d\u0105 Dorota Wr\u00F3blewska, Magdalena Kacalak oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65483973":["W Che\u0142mnie mieszka Patryk i jego rodzice, pani Jadwig\u0105 i pan Dariusz. Dziesi\u0119\u0107 lat temu siedemnastoletni w\u00F3wczas ch\u0142opak uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego dzisiaj jest sparali\u017Cowany. Chocia\u017C lekarze nie dawali mu \u017Cadnej szansy na odzyskanie cho\u0107by minimalnej sprawno\u015Bci, Patryk nigdy si\u0119 nie podda\u0142. Dzi\u015B je\u017Adzi na w\u00F3zku i wiele czynno\u015Bci wykonuje sam, wci\u0105\u017C jednak potrzebuje pomocy rodzic\u00F3w. Najwi\u0119kszym problemem dla ch\u0142opaka okazuje si\u0119 korzystanie z \u0142azienki. Zbyt w\u0105skie drzwi i wysoka wanna uniemo\u017Cliwiaj\u0105 mu mycie si\u0119. Stare kaflowe piece nie zapewniaj\u0105 ogrzewania, a Patryk potrzebuje ciep\u0142a. Walk\u0119 o przystosowanie mieszkania do potrzeb niepe\u0142nosprawnego nastolatka podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65483974":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211764.jpg","",["N"]],"65483975":["Prow.: Anna Luci\u0144ska.
W kolejnej serii programu pojawiaj\u0105 si\u0119 ciekawi bohaterowie, na kt\u00F3rych jak zwykle czekaj\u0105 ekscytuj\u0105ce spotkania z nowymi znajomymi. W ka\u017Cdym kolejnym odcinku uczestnicy id\u0105 na randk\u0119 przebrani i ucharakteryzowani przez specjalist\u00F3w. Dopiero po zako\u0144czeniu spotkania poznaj\u0105 prawdziwy wygl\u0105d osoby, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzili czas, i w\u00F3wczas b\u0119d\u0105 musieli zdecydowa\u0107, czy chc\u0105 utrzyma\u0107 t\u0119 znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211764.jpg","",["N"]],"65483976":["Kamila i Rafa\u0142 Ma\u015Blakowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"65483977":["Natalia Klimas","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"65483978":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186204.jpg","",[]],"65483979":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65483980":["Cztery mieszkanki \u0141odzi Ewa, Dominika, Agata i Marta b\u0119d\u0105 musia\u0142y w okre\u015Blonym czasie i za ograniczone \u015Brodki przygotowa\u0107 dwie stylizacje, kt\u00F3rych tematami przewodnimi s\u0105 \"lista przeboj\u00F3w\" oraz motyw \"od zmierzchu do \u015Bwitu\". Starania zawodniczek oceni\u0105 jurorzy: Dorota Wr\u00F3blewska, Monika Bielkiewicz-Kirschke oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65483981":["Marta, kt\u00F3ra zmaga si\u0119 z chorobami przewlek\u0142ymi, samotnie wychowuje troje dzieci. Kobieta ma tak\u017Ce za sob\u0105 bardzo trudny, pe\u0142en przemocy zwi\u0105zek. Wraca po nim powoli do r\u00F3wnowagi psychicznej, ale jest jej ci\u0119\u017Cko. Justyna i Grzegorz maj\u0105 jedn\u0105 c\u00F3rk\u0119. Oboje pracuj\u0105 w korporacji, a w czasie wolnym po\u015Bwi\u0119caj\u0105 si\u0119 swoim pasjom, m.in. fotografii. Para kocha podr\u00F3\u017Ce i cieszy si\u0119 \u017Cyciem. Po tym jak zamieni\u0105 si\u0119 na mieszkania z Mart\u0105, prawdopodobnie inaczej spojrz\u0105 na rzeczywisto\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65483982":["Pani Aneta samotnie wychowuje trzynastoletniego syna. Ojciec nie interesuje si\u0119 ch\u0142opcem. Pani Anecie pomaga\u0142 brat, kt\u00F3ry jednak zmar\u0142 dwa lata temu. Kobieta i jej syn zostali sami w domu, kt\u00F3ry jest ruin\u0105. Przez dziurawy dach leje si\u0119 woda, pod\u0142ogi r\u00F3wnie\u017C maj\u0105 liczne szczeliny, a kopc\u0105cy piec nie zapewnia odpowiedniego ogrzewania. Nie dzia\u0142a r\u00F3wnie\u017C kanalizacji i nie ma ciep\u0142ej wody. Pani Aneta marzy o tym, by spokojny i zdolny Marcin wreszcie mia\u0142 odpowiednie warunki do nauki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a zbuduje go ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65483983":["Pani Angelika uciek\u0142a od agresywnego m\u0119\u017Ca. Teraz samotnie wychowuje pi\u0119cioro dzieci. Rodzina mieszka w Karolowie, ich dom jednak jest w tragicznym stanie. W budynku nie ma \u017Cadnego ogrzewania, brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody, a dziurawy dach przecieka. Mimo trudnych warunk\u00F3w pani Angelika, kt\u00F3ra pracuje jako monterka mebli, stara si\u0119 nie traci\u0107 dobrego humoru. Katarzynie Dowbor towarzysz\u0105 architekt Martyna Kupczyk i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105. Pomog\u0105 oni pani Angelice spe\u0142ni\u0107 marzenie o ciep\u0142ym, rodzinnym domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65483984":["Piel\u0119gniarka Alicja jest \u017Con\u0105 Wojtka. Sympatyczny i spokojny m\u0119\u017Cczyzna pracuje jako architekt. Wojtek cz\u0119sto odwiedza swoj\u0105 siostr\u0119 Urszul\u0119, kt\u00F3ra z\u0142ama\u0142a nog\u0119 w wypadku samochodowym. Chocia\u017C kobieta wraca do zdrowia, m\u0119\u017Cczyzna nadal ch\u0119tnie j\u0105 odwiedza. Pe\u0142na z\u0142ych przeczu\u0107 Alicja postanawia \u015Bledzi\u0107 ma\u0142\u017Conka. W mieszkaniu Urszuli zastaje jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, atrakcyjn\u0105 Kamil\u0119. Widzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C otwarcie z ni\u0105 flirtuje. Kobieta podejrzewa, \u017Ce para ma romans. Zg\u0142asza si\u0119 do programu \"Zdrady\". Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Urszula nie lubi Alicji i namawia brata na rozw\u00F3d. Widz\u0105 te\u017C, jak m\u0119\u017Cczyzna flirtuje z Kamil\u0105. Niebawem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest... lesbijk\u0105 i \u0142\u0105cz\u0105 j\u0105 za\u017Cy\u0142e stosunki z Urszul\u0105. Kolejny trop prowadzi detektyw\u00F3w do tajemniczej nieznajomej, kt\u00F3r\u0105 Wojtek pozna\u0142 na solarium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",["N"]],"65483985":["Bohaterk\u0105 odcinka jest singielka, kt\u00F3ra odwiedza mieszkania trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dwaj z nich s\u0105 w zwi\u0105zku ma\u0142\u017Ce\u0144skim, jeden jest kawalerem. Podczas randek wszyscy trzej panowie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali przekona\u0107 kobiet\u0119, \u017Ce s\u0105 samotni. Zadaniem uczestniczki jest odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z nich m\u00F3wi prawd\u0119. Je\u015Bli uda jej si\u0119 tego dokona\u0107, otrzymuje nagrod\u0119, kt\u00F3r\u0105 dzieli si\u0119 z nowo poznanym kawalerem. Je\u015Bli jednak kobieta nie zgadnie, nagroda zostanie przyznana m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3remu uda\u0142o si\u0119 j\u0105 oszuka\u0107, oraz jego \u017Conie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"65483986":["Szukaj\u0105c\u0105 \u017Cyciowego partnera Emili\u0119 zapraszaj\u0105 na randk\u0119 Mateusz, Kacper i Rafa\u0142. Tylko jeden z m\u0119\u017Cczyzn jest singlem, ale dwaj pozostali b\u0119d\u0105 ich udawa\u0107. Zadaniem Emilii jest za\u015B odkry\u0107, kt\u00F3ry z nowych znajomych jest z ni\u0105 szczery i nie za\u0142o\u017Cy\u0142 jeszcze rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214093.jpg","",[]],"65483987":["Listonoszka mi\u0142o\u015Bci
Mateusz ma atrakcyjn\u0105 \u017Con\u0119 Jowit\u0119, kt\u00F3ra pracuje jako listonoszka. Niestety, m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce ukochana go zdradza, poniewa\u017C SMS-owa\u0142a z kim\u015B w \u015Brodku nocy. Na dodatek us\u0142ysza\u0142 rozmow\u0119 mi\u0119dzy Jowit\u0105 a jednym z jej wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, z kt\u00F3rej wynika\u0142o, \u017Ce podczas pracy jego \u017Cona gdzie\u015B znika. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Szybko zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Jowit\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 za\u017Cy\u0142e relacje ze starszym od niej m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry kiedy\u015B by\u0142 jej nauczycielem, z Filipem, kt\u00F3ry mieszka na tym samym osiedlu, a tak\u017Ce z trzydziestoletnim Piotrem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65483988":["Milioner \/ Ma\u0142olata
Magda jest kasjerk\u0105 w supermarkecie. Ca\u0142e doros\u0142e \u017Cycie \u017Cy\u0142a skromnie, jednak w\u0142a\u015Bnie dowiedzia\u0142a si\u0119, \u017Ce dosta\u0142a du\u017Cy spadek po zmar\u0142ej siostrze babci. Kobieta nikomu o tym nie m\u00F3wi, zwierza si\u0119 tylko najbli\u017Cszej przyjaci\u00F3\u0142ce, prosz\u0105c j\u0105 o dyskrecj\u0119. Sylwia proponuje uczci\u0107 tak\u0105 odmian\u0119 losu kolejnego dnia w klubie. Tam do dziewcz\u0105t podchodzi bardzo przystojny m\u0119\u017Cczyzna. Marek adoruje Magd\u0119. Para zaczyna si\u0119 spotyka\u0107. Po kr\u00F3tkim czasie znajomo\u015Bci Marek o\u015Bwiadcza si\u0119 Magdzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"65483990":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy chcieli uatrakcyjni\u0107 sw\u00F3j wygl\u0105d zewn\u0119trzny, lecz efekt ko\u0144cowy okaza\u0142 si\u0119 przera\u017Caj\u0105cy. W niecodziennym salonie pi\u0119kno\u015Bci dziesi\u0105tka m\u0142odych, ale do\u015Bwiadczonych fryzjer\u00F3w, kosmetolog\u00F3w i dietetyk\u00F3w udzieli im pomocy. Bohaterowie programu padli ofiar\u0105 nieudolnych zabieg\u00F3w, terapii i kuracji. Skutki niekt\u00F3rych z nich s\u0105 szokuj\u0105ce, inne nawet zabawne, ale tylko dla osoby postronnej. Widzowie zobacz\u0105, czy ekspertom uda si\u0119 pom\u00F3c ofiarom kosmetycznych fuszerek.","","",[]],"65483991":["Heather Locklear","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"65483992":["Natalia i Wojtek drodze do szko\u0142y zostaj\u0105 potr\u0105ceni przez samoch\u00F3d. Na oczach doktor Kocha\u0144skiej kierowca ucieka. Lekarka pr\u0119dko zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi. W szpitalu Zo\u015Bka wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 z oburzenia w zwi\u0105zku z zachowaniem prowadz\u0105cego. Po powrocie z pracy zastaje syna w z\u0142ym stanie; ch\u0142opak m\u00F3wi, \u017Ce zosta\u0142 napadni\u0119ty. Na swoim samochodzie kobieta odkrywa nowe wgniecenie - jej syn nie ma jednak prawa jazdy. Lekarka d\u0105\u017Cy do odkrycia prawdy o wypadku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65483993":["Sze\u015Bcioro pracownik\u00F3w medycznych - troje lekarzy i trzy piel\u0119gniarki - na co dzie\u0144 zmaga si\u0119 z trudnymi chorobami, ale tak\u017Ce bezmy\u015Blno\u015Bci\u0105 i niewiedz\u0105 swoich ma\u0142ych pacjent\u00F3w i ich rodzic\u00F3w. Opr\u00F3cz oddzia\u0142u i izby przyj\u0119\u0107 cz\u0119sto musz\u0105 odwiedza\u0107 miejsca, kt\u00F3re kryj\u0105 przyczyny schorze\u0144 ich podopiecznych. W ka\u017Cdym odcinku przedstawiona zostanie historia jednego pacjenta oraz dalszy ci\u0105g los\u00F3w sta\u0142ych bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65484170":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65484171":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65484172":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65484173":["W Zawierciu kierowcy musz\u0105 s\u0142ono zap\u0142aci\u0107 ju\u017C za sam przejazd po terenie pewnego parkingu, nawet je\u017Celi nie znajd\u0105 na nim ani jednego wolnego miejsca. Emil zbada te\u017C wzrok urz\u0119dnik\u00F3w z Inspekcji Ruchu Drogowego, kt\u00F3rzy zdaj\u0105 si\u0119 nie odr\u00F3\u017Cnia\u0107 kolor\u00F3w czerwonego i zielonego. Natomiast w Radomiu prowadz\u0105cy poszuka niewidocznego drogowskazu, kt\u00F3ry bez przerwy obserwuj\u0105 ukryci za krzakami policjanci. Przeoczenie tego znaku kosztuje kierowc\u00F3w wiele pieni\u0119dzy i punkt\u00F3w karnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65484174":["Emil sprawdzi, jak w r\u0119kach nieprzeszkolonego policjanta zachowuje si\u0119 urz\u0105dzenie do pomiaru pr\u0119dko\u015Bci ISKRA. Z jego pomoc\u0105 prowadz\u0105cy odkryje, \u017Ce jedna z urz\u0119dniczek gorzowskiego starostwa - nie ruszaj\u0105c si\u0119 z miejsca - wraz z biurkiem przemieszcza si\u0119 z pr\u0119dko\u015Bci\u0105 57km\/h. Opr\u00F3cz tego widzowi us\u0142ysz\u0105 te\u017C o b\u0142\u0119dzie policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy po wystawieniu mandatu z 6 punktami karnymi do systemu wpisali punkt\u00F3w 10. Kolejnym tematem b\u0119dzie fotoradar w \u0141odzi, kt\u00F3ry w opinii bieg\u0142ego jest nieprawid\u0142owo ustawiony. Urz\u0105dzenie zebra\u0142o ju\u017C \u017Cniwo w liczbie co najmniej 93 ofiar niezas\u0142u\u017Conych mandat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65484175":["Tym razem kupuj\u0105cy udaj\u0105 si\u0119 do przypominaj\u0105cego labirynt centrum samoobs\u0142ugowych schowk\u00F3w w kalifornijskim mie\u015Bcie Cerritos. Jarrod Schulz i Dave Hester zwracaj\u0105 uwag\u0119 na magazyn z r\u0119cznie wykonanymi bambusowymi w\u0119dkami. Brandi Passante pr\u00F3buje u\u017Cy\u0107 kobiecych sztuczek, \u017Ceby pokona\u0107 rywali. Tymczasem finansowa przysz\u0142o\u015B\u0107 wnuczki Darrella Sheeta, Zoe, jest w niebezpiecze\u0144stwie. Polowanie na magazynowe skarby jak zwykle przynosi wiele niespodzianek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65484176":["Tym razem kupuj\u0105cy przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na licytacj\u0119 do nadmorskiego miasteczka w po\u0142udniowej Kalifornii, Huntington Beach. Niestety, atmosfera nie jest najlepsza. Mi\u0119dzy Dave'em Hesterem a Darrellem Sheetsem dochodzi do konfliktu. Barry Weiss natrafia na 30-centymetrowy fortepian i podejrzewa, \u017Ce ta miniaturka to co\u015B znacznie cenniejszego ni\u017C banalna dzieci\u0119ca zabawka. Podczas emocjonuj\u0105cej licytacji pada rekordowa kwota w tym sezonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65484177":["Cannons and Klingons
Bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 na strzelnic\u0119, aby przetestowa\u0107 dzia\u0142ko, kt\u00F3rego u\u017Cywa\u0142 jeden z bohater\u00F3w \"Magnum\" - popularnego serialu kryminalnego z lat 80. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 zdj\u0119cia ze \u015Bci\u015Ble tajnego ameryka\u0144skiego programu pr\u00F3b j\u0105drowych z lat 50. ubieg\u0142ego wieku. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 imponuj\u0105c\u0105 kolekcj\u0119 pami\u0105tek, zwi\u0105zanych z kultow\u0105 seri\u0105 \"Star Trek\". Kolejny klient przynosi koszul\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142a nale\u017Ce\u0107 do aktora Roya Rogersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484178":["Making Cents
Chumlee jedzie obejrze\u0107 Western Express - dzieci\u0119cy bujak na monety z lat 50. ubieg\u0142ego wieku. Nast\u0119pnie Rick i Corey rozmawiaj\u0105 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra chce sprzeda\u0107 podpisany przez Ala Pacino egzemplarz scenariusza s\u0142ynnego filmu \"Ojciec chrzestny\". Pracownicy lombardu maj\u0105 jednak w\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci autografu. P\u00F3\u017Aniej do sklepu trafia zabytkowy akordeon marki Excelsior. Przekonamy si\u0119, czy bohaterowie programu zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 instrument.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484179":["Bruce otrzymuje zlecenie od kanadyjskiego pisarza i historyka Davida O'Keefe. Ma znale\u017A\u0107 przedmioty zwi\u0105zane z autorem Bonda, Ianem Flemingiem. Pisarz by\u0142 brytyjskim oficerem wywiadu podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej i cz\u0142onkiem wywiadu marynarki wojennej. Najpierw Bruce i Freddie umawiaj\u0105 si\u0119 na sekretne spotkanie z informatorem w hotelu Duke's w Londynie, gdzie kupuj\u0105 kawa\u0142ek wybuchaj\u0105cego w\u0119gla. Nast\u0119pnie wybieraj\u0105 si\u0119 do wojskowego muzeum w Essex, gdzie ogl\u0105daj\u0105 n\u00F3\u017C Iana Fleminga, podarowany mu w obozie szkoleniowym CIA w Kanadzie, gdzie odby\u0142 szkolenie szpiegowskie podczas wojny. Duet ma okazj\u0119 zobaczy\u0107 z bliska bro\u0144 nale\u017C\u0105c\u0105 do Petera Masona o numerze seryjnym 007. Kapitan mia\u0142 licencj\u0119 na zabijanie, wydan\u0105 przez rz\u0105d Jej Kr\u00F3lewskiej Mo\u015Bci i dobrze zna\u0142 Fleminga.","","",[]],"65484180":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"65484181":["W dzisiejszym odcinku zobaczymy licytacje schowk\u00F3w w porcie Long Beach. Okolica kojarzy si\u0119 z tanimi mieszkaniami i importowanymi luksusowymi towarami. Kupowanie zawarto\u015Bci magazyn\u00F3w w ciemno wi\u0105\u017Ce si\u0119 wi\u0119c ze sporym ryzykiem, cho\u0107 mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 te\u017C wielki zarobek. Dave Hester i Darrell Sheets maj\u0105 ochot\u0119 na schowek wype\u0142niony sprz\u0119tem do surfingu oraz kowbojskimi atrybutami. Jarrod i Brandi chc\u0105 kupi\u0107 magazyn, kt\u00F3rego zawarto\u015B\u0107 wype\u0142ni p\u00F3\u0142ki w ich sklepie z u\u017Cywanymi rzeczami. Z kolei Barry Weiss dowiaduje si\u0119 czego\u015B o strzelbach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65484182":["Tym razem aukcja odbywa si\u0119 w kalifornijskiej miejscowo\u015Bci Homeland, w kt\u00F3rej jest du\u017Ca spo\u0142eczno\u015B\u0107 zamo\u017Cnych emeryt\u00F3w. \u0141owcy okazji wiedz\u0105, \u017Ce mo\u017Cna tutaj natrafi\u0107 na prawdziwe skarby. Darrellowi Sheetsowi, weteranowi aukcji gara\u017Cowych, wpada w oko schowek wype\u0142niony meblami. Tymczasem Jarrod Schulz decyduje si\u0119 na hazard i podejmuje ryzyko kupna sejfu. Przekonamy si\u0119, czy uda\u0142o im si\u0119 naby\u0107 cenne przedmioty, czy bezu\u017Cyteczne graty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65484183":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65484184":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65484185":["Off the Wall
Do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 muszkiet z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Bro\u0144 nale\u017Ca\u0142a do przodka klienta. \u017Bo\u0142nierz mia\u0142 j\u0105 przy sobie podczas bitwy, w kt\u00F3rej zosta\u0142 ranny. P\u00F3\u017Aniej Rick wpada w z\u0142o\u015B\u0107 na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce syn sprzeda\u0142 wyj\u0105tkowo cenny plakat filmowy z jego osobistej kolekcji. Przekonamy si\u0119, czy Corey zdo\u0142a to jako\u015B wynagrodzi\u0107 zawiedzionemu ojcu. Pracownicy ogl\u0105daj\u0105 te\u017C zardzewia\u0142e dzieci\u0119ce auto na peda\u0142y. Zabawkowy pojazd pochodzi z lat 50. ubieg\u0142ego wieku i jest ozdobiony motywem rakiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484186":["Car 57, Where Are You?
Bohaterowie show przygotowuj\u0105 specjalny prezent dla dziadka z okazji jego siedemdziesi\u0105tych urodzin. Prosz\u0105 o pomoc uczestnik\u00F3w program\u00F3w \"Ameryka\u0144scy zbieracze\" i \"Akcja renowacja\". Z my\u015Bl\u0105 o seniorze znajduj\u0105 i remontuj\u0105 chevroleta z 1957 roku. Musz\u0105 si\u0119 spieszy\u0107, aby auto by\u0142o gotowe przed przyj\u0119ciem urodzinowym. Do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C rzadki XIX-wieczny pistolet na palec, kt\u00F3rego u\u017Cywali hazardzi\u015Bci. W sklepie pojawia si\u0119 te\u017C cz\u0142owiek z niewykorzystanym biletem na jeden z najs\u0142ynniejszych koncert\u00F3w wszech czas\u00F3w - wyst\u0119p Beatles\u00F3w na Shea Stadium w Queens.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484187":["Lima","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65484188":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65484189":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65484190":["Brze\u015B\u0107 Kujawski
Brze\u015B\u0107 Kujawski by\u0142 jednym z najwa\u017Cniejszych miast \u015Bredniowiecznej Polski. To tu urodzi\u0142 si\u0119 i wychowa\u0142 przysz\u0142y kr\u00F3l Polski W\u0142adys\u0142aw \u0141okietek. Olaf z Radkiem wyruszaj\u0105 na poszukiwania tajemniczego tunelu biegn\u0105cego pod miastem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65484191":["Krwawy nalot w Lubodzie\u017Cy
3 wrze\u015Bnia 1939 roku wie\u015B Lubodzie\u017C zosta\u0142a zbombardowana przez niemieckie lotnictwo. Celem by\u0142y znajduj\u0105ce si\u0119 w miejscowo\u015Bci tabory wycofuj\u0105cej si\u0119 Armii Pomorze. Na pomniku upami\u0119tniaj\u0105cym to zdarzenie do dzi\u015B nie ma szczeg\u00F3\u0142owych informacji dotycz\u0105cych poleg\u0142ych \u017Co\u0142nierzy. Olaf z Radkiem pr\u00F3buj\u0105 to ustali\u0107, oraz znale\u017A\u0107 w ziemi pami\u0105tki po tym tragicznym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65484192":["Zakopany relikt linii Oderstellung
W czasach III Rzeszy G\u0142og\u00F3w le\u017Ca\u0142 w pasie niemieckiej linii obrony zwanej Oderstellung. Na zesp\u00F3\u0142 umocnie\u0144 sk\u0142ada\u0142o si\u0119 oko\u0142o 650 schron\u00F3w bojowych, zasiek\u00F3w i p\u00F3l minowych. Linia zbudowana w latach 1928-1939 mia\u0142a w za\u0142o\u017Ceniu broni\u0107 granic Niemiec przed atakiem wojsk Polskich, kilka lat p\u00F3\u017Aniej mia\u0142a zatrzyma\u0107 radzieck\u0105 nawa\u0142\u0119. Olaf z Radkiem wraz z grup\u0105 lokalnych poszukiwaczy ruszaj\u0105 na poszukiwania nieodkrytego od czas\u00F3w wojny schronu linii Oderstellung.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65484193":["Grudzi\u0105dz - twierdza czterech armii
Olaf i Radek udaj\u0105 si\u0119 do Feste Graudenz, Twierdzy Grudzi\u0105dz. To tu na przestrzeni lat stacjonowa\u0142y cztery armie. \u017Bo\u0142nierze pa\u0144stwa Pruskiego, polscy u\u0142ani, wojska hitlerowskie, a od 1945 roku Armia Wojska Polskiego. Pola wok\u00F3\u0142 twierdzy przez lata wykorzystywane by\u0142y jako plac \u0107wicze\u0144 dla stacjonuj\u0105cych w niej garnizon\u00F3w i do dzi\u015B skrywaj\u0105 przedmioty \u015Bwiadcz\u0105ce o historii tego obszaru. Jeden z sygna\u0142\u00F3w wskazuje zakopany w ziemi obiekt o powierzchni 20 metr\u00F3w kwadratowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65484194":["Andrzej znajduje pozosta\u0142o\u015Bci po zwierzynie, kt\u00F3ra zosta\u0142a zaatakowana przez wilki. Spaceruje po \u0142\u0105kach, poszukuj\u0105c ro\u015Blin jadalnych, przydatnych do przyrz\u0105dzania posi\u0142k\u00F3w. Opowiada tak\u017Ce o w\u0142asnych do\u015Bwiadczeniach zwi\u0105zanych z za\u017Cywaniem grzybk\u00F3w halucynogennych. Wojtek przygotowuje si\u0119 do ocieplenia swojej przyczepy. Ma r\u00F3wnie\u017C zamiar doprowadzi\u0107 do niej pr\u0105d i sp\u0119dzi\u0107 w niej ca\u0142\u0105 zim\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65484195":["Adam oraz jego mi\u0119dzynarodowa ekipa wyruszaj\u0105 na trzydniow\u0105 w\u0119dr\u00F3wk\u0119 konn\u0105 na W\u0119gry. Wojtek zdradza, \u017Ce wszystkie jego ksi\u0105\u017Cki, wiersze i piosenki zosta\u0142y napisane pod wp\u0142ywem. M\u0119\u017Cczyzna ma nadzieje, w Bieszczadach to si\u0119 zmieni. Krzysztof zosta\u0142 sam. Hanka wytrze\u017Awia\u0142a i wyjecha\u0142a do Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65484196":["Arek tworzy projekt artystyczny. Chce po\u0142\u0105czy\u0107 tera\u017Aniejszo\u015B\u0107 Sanoka z histori\u0105 regionu i upami\u0119tni\u0107 dawnych mieszka\u0144c\u00F3w Bieszczad. Andrzej stara si\u0119 poradzi\u0107 sobie z nowo nabyt\u0105 s\u0142aw\u0105. Tymczasem Krzysztof nie mo\u017Ce otrz\u0105sn\u0105\u0107 si\u0119 po rozstaniu z Hank\u0105. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107 decyzj\u0119 kobiety, jednak przychodzi mu to z trudem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65484197":["Edward jest zadowolony ze swojego spokojnego \u017Cycia w Bieszczadach. Nie mo\u017Ce zrozumie\u0107, czemu niekt\u00F3rzy ludzie wybieraj\u0105 pogo\u0144 za karier\u0105. Opowiada, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy spacerowa\u0107, by w pe\u0142ni docenia\u0107 uroki g\u00F3r. Arek ko\u0144czy projekt artystyczny, upami\u0119tniaj\u0105cy dawnych mieszka\u0144c\u00F3w Sanoka. Ryszard odwiedza sw\u00F3j dawny dom i wspomina sp\u0119dzone w nim dzieci\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65484198":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"65484199":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65484200":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65484201":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65484202":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65484203":["Micha\u0142 Fajbusiewicz omawia ostatnie godziny \u017Cycia polskiego naukowca i prezentuje hipotezy dotycz\u0105ce jego morderstwa. Kilka lat temu w Warszawie zastrzelono znanego polskiego profesora fizyki Krzysztofa Osucha. Badacz na sta\u0142e mieszka\u0142 w RPA i kilka razy do roku przyje\u017Cd\u017Ca\u0142 do Polski na wyk\u0142ady na Politechnice Warszawskiej. Podczas ostatniego pobytu w ojczy\u017Anie naukowiec zosta\u0142 zamordowany. W programie r\u00F3wnie\u017C szczeg\u00F3\u0142y zatrzymania jednego z najbardziej poszukiwanych polskich przest\u0119pc\u00F3w Jana G. S. Podejrzany zosta\u0142 schwytany w Brazylii. O jego zbrodniczej dzia\u0142alno\u015Bci Micha\u0142 Fajbusiewicz opowiada\u0142 w poprzednim sezonie programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65484204":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie niewyja\u015Bnione sprawy. Pierwsza z nich dotyczy zab\u00F3jstwa starszego m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry opiekowa\u0142 si\u0119 domem nale\u017C\u0105cym do pewnego g\u00F3rala czasowo przebywaj\u0105cego w USA. W 2009 roku w Lud\u017Amierzu ko\u0142o Nowego dosz\u0142o do podw\u00F3jnej zbrodni, pilnuj\u0105cy domu 76-letni Stefan Chowaniec by\u0142 jedn\u0105 z ofiar. Druga ze spraw dotyczy zab\u00F3jstwa prostytutki w okolicach Lutola Suchego. Sporz\u0105dzony portret pami\u0119ciowy podejrzanego zostanie opublikowany w programie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65484205":["Andrzej Staszek znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu w 2002 roku. Nied\u0142ugo po tym zdarzeniu policja znalaz\u0142a pod Lublinem spalony samoch\u00F3d zaginionego. Nikt nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce mistrz Polski w judo zosta\u0142 zamordowany. Micha\u0142 Fajbusiewicz wraz z \u017Con\u0105 sportowca i policj\u0105 bada spraw\u0119. Nast\u0119pnie dziennikarz \u015Bledczy omawia spraw\u0119 zab\u00F3jstwa pracownicy sklepu przemys\u0142owego w Sosnowcu. Najprawdopodobniej dwaj bandyci zamordowali sprzedawczyni\u0119 dla skradzionych 400 z\u0142otych. Prowadz\u0105cy opublikuje portret pami\u0119ciowy jednego ze sprawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65484206":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski, Joanna Keszka.
Rafa\u0142owi Rutkowskiemu, prowadz\u0105cemu, b\u0119dzie towarzyszy\u0107 Joanna Keszka, nowa ekspertka w dziedzinie gad\u017Cet\u00F3w erotycznych. Program zosta\u0142 podzielony na cztery rundy: runda mi\u0142o\u015Bci, Keszki, jogi\u0144ska i martwa natura. W rundzie Keszki specjalista od sypialnianych zabawek zaprezentuje dwa gad\u017Cety i om\u00F3wi z obecnymi zawodnikami mo\u017Cliwo\u015Bci ich zastosowania. W rundzie jogi\u0144skiej pojawi\u0105 si\u0119 znani jogini, kt\u00F3rzy na \u017Cywo poka\u017C\u0105 pozycje idealne do nocnych igraszek, przygotowane dla zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170228.jpg","",["N"]],"65484207":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski, Joanna Keszka.
Rafa\u0142owi Rutkowskiemu, prowadz\u0105cemu, b\u0119dzie towarzyszy\u0107 Joanna Keszka, nowa ekspertka w dziedzinie gad\u017Cet\u00F3w erotycznych. Program zosta\u0142 podzielony na cztery rundy: runda mi\u0142o\u015Bci, Keszki, jogi\u0144ska i martwa natura. W rundzie Keszki specjalista od sypialnianych zabawek zaprezentuje dwa gad\u017Cety i om\u00F3wi z obecnymi zawodnikami mo\u017Cliwo\u015Bci ich zastosowania. W rundzie jogi\u0144skiej pojawi\u0105 si\u0119 znani jogini, kt\u00F3rzy na \u017Cywo poka\u017C\u0105 pozycje idealne do nocnych igraszek, przygotowane dla zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170228.jpg","",["N"]],"65484208":["Prow.: Rafa\u0142 Rutkowski, Joanna Keszka.
Rafa\u0142owi Rutkowskiemu, prowadz\u0105cemu, b\u0119dzie towarzyszy\u0107 Joanna Keszka, nowa ekspertka w dziedzinie gad\u017Cet\u00F3w erotycznych. Program zosta\u0142 podzielony na cztery rundy: runda mi\u0142o\u015Bci, Keszki, jogi\u0144ska i martwa natura. W rundzie Keszki specjalista od sypialnianych zabawek zaprezentuje dwa gad\u017Cety i om\u00F3wi z obecnymi zawodnikami mo\u017Cliwo\u015Bci ich zastosowania. W rundzie jogi\u0144skiej pojawi\u0105 si\u0119 znani jogini, kt\u00F3rzy na \u017Cywo poka\u017C\u0105 pozycje idealne do nocnych igraszek, przygotowane dla zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170228.jpg","",["N"]],"65484209":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65484210":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65484028":["Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 do\u017Cynki. Wszyscy mieszka\u0144cy wsi anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w ich organizacj\u0119. Pa\u0144stwo Pruszkowscy dbaj\u0105 o ekologi\u0119. Staraj\u0105 si\u0119 nie stosowa\u0107 oprysk\u00F3w, lecz korzystaj\u0105 z pomocy owad\u00F3w i zwierz\u0105t. To sadu zakrad\u0142o si\u0119 jednak stado dzik\u00F3w. Buchjaczykowie lubi\u0105 sp\u0119dza\u0107 czas wolny w rodzinnym gronie. Robi\u0105 wielkie ognisko, w trakcie kt\u00F3rego omawiaj\u0105 pomys\u0142y i plany na najbli\u017Csze miesi\u0105ce. Adam Kaczmarczyk szykuje si\u0119 do wieczornego udoju. Krowy ch\u0119tnie wracaj\u0105 do obory, gdzie czeka na nie byk. Adam dba o swoje zwierz\u0119ta. Funduje im niezb\u0119dne zabiegi piel\u0119gnacyjne, m.in. przycinanie rog\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65484029":["Pa\u0144stwo Olejniczak na co dzie\u0144 zajmuj\u0105 si\u0119 sortowaniem ziemniak\u00F3w. W gospodarstwie Ryszarda i Ma\u0142gorzaty na Podlasiu jest tak du\u017Co pracy, \u017Ce parze pomaga\u0107 musi 15-letnia c\u00F3rka Paulina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65484030":["Adamowi Kaczmarczykowi w obowi\u0105zkach pomaga kolega Tomek. Pracy jest okazuje si\u0119 jednak wyj\u0105tkowo du\u017Co. Kiedy g\u0142owa rodziny i jego syn bawi\u0105 si\u0119 ze swoimi psami, m\u0142odsi bracia, \u0141ukasz i Kuba Buchajczykowie, uruchamiaj\u0105 maszyny i ruszaj\u0105 na pole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65484031":["W starym domu we wsi Liskowate w Bieszczadach mieszka sze\u015Bcioosobowa rodzina: pani Ma\u0142gorzata, jej m\u0105\u017C, pan Adam, ich syn, dziewi\u0119cioletni Mateusz, oraz c\u00F3rka Mariola ze swoim rocznym synkiem Krystianem. Ca\u0142a rodzina ma do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j. W budynku nie ma \u0142azienki, a wod\u0119 do mycia trzeba podgrzewa\u0107 na kaflowej kuchni, s\u0142u\u017C\u0105cej te\u017C do ogrzewania domu. Mateusz marzy o spokojnym miejscu do nauki. Ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105ca i utrzymuj\u0105ca ca\u0142\u0105 rodzin\u0119 pani Ma\u0142gorzata nie ma miejsca do spokojnego wypoczynku. Pan Adam z powodu ci\u0119\u017Ckiej choroby nie mo\u017Ce pracowa\u0107. Sytuacja rodziny jest trudna, dlatego w ich domu pojawia si\u0119 Katarzyna Dowbor wraz z architektem Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i ekip\u0105 budowlan\u0105 Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65484032":["Pawe\u0142 zamierza by\u0107 lepszym m\u0119\u017Cem i ojcem. Stara si\u0119 wspiera\u0107 Ank\u0119 i okazywa\u0107 jej wi\u0119cej czu\u0142o\u015Bci. Kobieta na pocz\u0105tku nie ufa m\u0119\u017Cowi. Zuza zgadza si\u0119 wyjecha\u0107 z B\u0142a\u017Cejem za miasto. Przyjaciele coraz lepiej si\u0119 czuj\u0105 w swoim towarzystwie. \u017Badne z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, \u017Ce kto\u015B ich obserwuje. Inga prosi przyjaci\u00F3\u0142ki, by w trakcie jej nieobecno\u015Bci spotka\u0142y si\u0119 z Hani\u0105 i sprawdzi\u0142y, jak dziewczyna radzi sobie po rozstaniu z ukochanym. Patrycja wspiera Ew\u0119, kt\u00F3r\u0105 czeka trudny rozw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65484033":["Odnajduje si\u0119 w\u0142a\u015Bcicielka Cyrkusia. B\u0142a\u017Cej decyduje si\u0119 na rozw\u00F3d z Renat\u0105. Chce odebra\u0107 nieodpowiedzialnej kobiecie prawa rodzicielskie. Zuza pr\u00F3buje mu wyt\u0142umaczy\u0107, \u017Ceby tego nie robi\u0142, ale przyjaciel nie chce jej s\u0142ucha\u0107. Anka spotyka si\u0119 z Wiktorem, \u017Ceby dowiedzie\u0107 si\u0119, jakie ma intencje w stosunku do Patrycji. Inga wraca z USA. Okazuje si\u0119, \u017Ce wyjazd dobrze jej zrobi\u0142, gdy\u017C dzi\u0119ki niemu nabra\u0142a dystansu do \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65484034":["Rekord Men
Ferdynand postanawia zosta\u0107 prezenterem nowego talk-show, kt\u00F3rego go\u015Bcie b\u0119d\u0105 pokazywa\u0107 swoje dziwaczne uzdolnienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65484035":["Nasza klasa
Ferdek wpada na pomys\u0142 zorganizowania spotkania swojej klasy z podstaw\u00F3wki. Impreza ma si\u0119 odby\u0107 w jego mieszkaniu. Ferdek stara si\u0119 wypa\u015B\u0107 jak najlepiej przed przyjaci\u00F3\u0142mi sprzed lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65484036":["Hobby
Halina zarzuca Ferdkowi, \u017Ce zupe\u0142nie niczym si\u0119 nie interesuje. Wszyscy inni mieszka\u0144cy kamienicy maj\u0105 swoje hobby. Arnolda poch\u0142ania fotografia, a Marian uwielbia piel\u0119gnowa\u0107 ro\u015Bliny. Gdy Ferdek postanawia zaradzi\u0107 tej sytuacji, wychodzi na jaw, \u017Ce granica dziel\u0105ca pasj\u0119 i szale\u0144stwo jest bardzo cienka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65484037":["Kamansutra
Halina poddaje Ferdka testowi psychologicznemu z gazety. Wynika z niego, \u017Ce Kiepski jest zupe\u0142nym impotentem. Zdenerwowany tym m\u0119\u017Cczyzna postanawia pog\u0142\u0119bi\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 na temat seksu w sieci internetowej. Razem z Boczkiem wchodzi do Internetu - dos\u0142ownie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65484038":["Korze\u0144 piastowski
Po wypiciu du\u017Cej ilo\u015Bci alkoholu Ferdek z zadowoleniem stwierdza, \u017Ce wszystko, co najlepsze na \u015Bwiecie, pochodzi z Polski. Jego zdania oraz entuzjazmu nie podziela jednak Pa\u017Adzioch. Kiepski postanawia wi\u0119c najpierw jemu, a nast\u0119pnie \"ca\u0142emu \u015Bwiatu\" udowodni\u0107 s\u0142uszno\u015B\u0107 swojej teorii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"65484039":["Re\u017C.: Peter Hewitt.
Z\u0142e moce zagra\u017Caj\u0105 \u015Bwiatu. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce uratowa\u0107 ludzko\u015B\u0107 jest emerytowany superbohater Jack Shepard alias \"Kapitan Zoom\" (Tim Allen). Jest jednak jeden problem: Jack utraci\u0142 swoje niezwyk\u0142e moce. Genera\u0142 Larraby (Rip Torn) i doktor Grant (Chevy Chase) postanawiaj\u0105 wi\u0119c go przekona\u0107, by podj\u0105\u0142 si\u0119 wa\u017Cnego zadania. Ma wyszkoli\u0107 grup\u0119 niesfornych dzieciak\u00F3w, kt\u00F3rzy posiadaj\u0105 nadprzyrodzone moce, ale nie potrafi\u0105 z nich korzysta\u0107, w dru\u017Cyn\u0119 heros\u00F3w. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Marsha Holloway (Courteney Cox), z kt\u00F3r\u0105 ma przekona\u0107 nastolatk\u00F3w, \u017Ceby po\u0142\u0105czyli swoje si\u0142y i stan\u0119li do walki z wrogiem. Ale do tego musz\u0105 si\u0119 poczu\u0107, \u017Ce s\u0105 jedn\u0105 dru\u017Cyn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131578.jpg","",[]],"65484040":["Re\u017C.: Filip Zylber.
Daria i Filip przyja\u017Ani\u0105 od lat i wiedz\u0105 o sobie niemal wszystko. Mieszkaj\u0105 pod jednym dachem, bo oboje nie u\u0142o\u017Cyli sobie \u017Cycia i pozostaj\u0105 samotni. Ona - cicha i niepewna siebie - wci\u0105\u017C czeka na tego wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, u boku kt\u00F3rego znajdzie szcz\u0119\u015Bcie. On za\u015B jest niedojrza\u0142ym podrywaczem, kt\u00F3ry z\u0142ama\u0142 wiele serc i nigdy nie my\u015Bla\u0142 o \u015Blubie i dzieciach. Preferuje przelotne znajomo\u015Bci. Pewnego ranka budzi si\u0119 obok kolejnej dziewczyny. Dochodzi do wniosku, \u017Ce chce to zmieni\u0107, wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107 i zosta\u0107 ojcem. Przypomina przyjaci\u00F3\u0142ce obietnic\u0119, kt\u00F3r\u0105 z\u0142o\u017Cyli sobie kilka lat wcze\u015Bniej. Poprzysi\u0119gli w\u00F3wczas, \u017Ce je\u015Bli do uko\u0144czenia trzydziestego roku \u017Cycia nie znajd\u0105 sobie partner\u00F3w, to wezm\u0105 \u015Blub i za\u0142o\u017C\u0105 rodzin\u0119. Daria, na pocz\u0105tku niezbyt przychylnie nastawiona do pomys\u0142u przyjaciela, w ko\u0144cu jednak ulega. Oboje musz\u0105 odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 do siebie czuj\u0105. Decyzja o zostaniu rodzicami na zawsze bowiem zwi\u0105\u017Ce ich ze sob\u0105. Kibicuj\u0105 im przyjaciele. Niestety, gdy los pary \u017Cyciowych rozbitk\u00F3w zmienia si\u0119 na lepsze, zaskakuj\u0105ce wydarzenie krzy\u017Cuje ich plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1926722.jpg","",["N"]],"65484041":["Re\u017C.: Nimr\u00F3d Antal.
Ty Hackett (Columbus Short) po powrocie z wojny w Iraku pracuje jako ochroniarz w firmie Eagle Shield Security. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie od nowa. Po \u015Bmierci ojca potrzebuje pieni\u0119dzy. Wychowuje bowiem swojego m\u0142odszego brata Jimmy'ego (Andre Kinney). Pewnego dnia razem z kolegami ma chroni\u0107 furgonetki przewo\u017C\u0105ce 42 miliony dolar\u00F3w. Jego stary przyjaciel Mike Cochrane (Matt Dillon) namawia go do wzi\u0119cia udzia\u0142u w akcji przechwycenia samochod\u00F3w. Wszystko ma wygl\u0105da\u0107 jak napad. Wydaje si\u0119, \u017Ce plan jest doskona\u0142y i musi si\u0119 uda\u0107. Problemy pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce istnieje \u015Bwiadek kradzie\u017Cy - bezdomny m\u0119\u017Cczyzna. Mike zabija go. Zdenerwowany tym Ty barykaduje si\u0119 w jednej z ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Gdy pr\u00F3ba ucieczki si\u0119 nie udaje, w\u0142\u0105cza on alarm zamontowany w samochodzie, kt\u00F3ry informuje zast\u0119pc\u0119 lokalnego szeryfa Jake'a Eckeharta (Milo Ventimiglia). Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy policjant przybywa na miejsce postoju furgonetek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838904.jpg","",["N"]],"65484042":["Re\u017C.: P.J. Hogan.
Julianne Potter, znana krytyczka kulinarna, od szkolnych lat przyja\u017Ani si\u0119 z dziennikarzem sportowym Michaelem O'Nealem. Przez jaki\u015B czas byli nawet par\u0105. Gdy im nie wysz\u0142o, przyrzekli sobie, \u017Ce je\u017Celi do 28 roku \u017Cycia pozostan\u0105 samotni, pobior\u0105 si\u0119. W tym czasie ka\u017Cde z nich prze\u017Cy\u0142o wiele zwi\u0105zk\u00F3w, wymieniaj\u0105c wzajemnie uwagi na temat swoich partner\u00F3w. Tymczasem nieub\u0142aganie zbli\u017Ca si\u0119 termin realizacji ich umowy. Michael zaskakuje jednak Julianne. Przedstawia jej bowiem swoj\u0105 narzeczon\u0105. Jest ni\u0105 \u0142adna, pochodz\u0105ca z zamo\u017Cnej rodziny i na dodatek bardzo mi\u0142a Kimberly Wallace. Zdumiona Julianne dopiero teraz u\u015Bwiadamia sobie zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119, \u017Ce kocha Michaela. Postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 nie dopu\u015Bci\u0107 do jego \u015Blubu z Kimberly. Zdesperowana, prosi o pomoc swojego wydawc\u0119, homoseksualist\u0119 George'a Downesa. Przedstawia go ukochanemu jako narzeczonego, chc\u0105c w ten spos\u00F3b wzbudzi\u0107 jego zazdro\u015B\u0107. Usi\u0142uje go tak\u017Ce por\u00F3\u017Cni\u0107 z przysz\u0142ym te\u015Bciem. Kobieta ucieka si\u0119 do coraz bardziej wyrafinowanych sztuczek. Ma jednak bardzo ma\u0142o czasu, tylko cztery dni...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907366.jpg","",["N"]],"65484043":["Re\u017C.: Tate Taylor.
Missisipi, lata 60. XX w. Niepokorna dziewczyna z Po\u0142udnia, Skeeter, po zako\u0144czeniu studi\u00F3w pragnie realizowa\u0107 swoje pisarskie ambicje. Na przek\u00F3r konserwatywnemu otoczeniu nie widzi siebie w roli \u017Cony i matki. Z niech\u0119ci\u0105 obserwuje ma\u0142omiasteczkowy \u015Bwiat, w kt\u00F3rym obowi\u0105zuje segregacja rasowa. Czarnosk\u00F3re s\u0142u\u017C\u0105ce nie maj\u0105 prawa korzysta\u0107 z tych samych sztu\u0107c\u00F3w ani toalet co zatrudniaj\u0105ce je panie domu. Stoj\u0105 ni\u017Cej w hierarchii spo\u0142ecznej i bez cienia buntu musz\u0105 znosi\u0107 przez ca\u0142e \u017Cycie upokorzenia. Skeeter wpada na pomys\u0142, by przeprowadzi\u0107 wywiad z czarnosk\u00F3r\u0105 s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 jednej z najzamo\u017Cniejszych rodzin w okolicy. Pragnie pozna\u0107 \u015Bwiat kobiet, kt\u00F3rym odebrano godno\u015B\u0107 przez rasistowskie uprzedzenia. \u0141ami\u0105c tabu, wzbudza oburzenie wy\u017Cszych sfer. Aibileen i jej przyjaci\u00F3\u0142ki prze\u0142amuj\u0105 sw\u00F3j l\u0119k, a w ich opowie\u015Bciach znajduje odbicie narastaj\u0105cy latami gniew. Skeeter utrwala na kartach ksi\u0105\u017Cki ich bolesne do\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re stawiaj\u0105 w z\u0142ym \u015Bwietle bia\u0142ych pracodawc\u00F3w. Poruszaj\u0105c niebezpieczny temat, nara\u017Ca nie tylko swoje imi\u0119, ale i \u017Cycie wielu os\u00F3b. Skandal staje si\u0119 jednak pocz\u0105tkiem zmian, o kt\u00F3rych nikt wcze\u015Bniej nie \u015Bmia\u0142 marzy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224394.jpg","",[]],"65484044":["Re\u017C.: David O. Russell.
Koniec lat 70. Irving Rosenfeld spotyka intryguj\u0105c\u0105 Sydney Prosser. Oboje pragn\u0105 \u017Cy\u0107 dostatnio i wiedz\u0105, \u017Ce z ich inteligencj\u0105, pewno\u015Bci\u0105 siebie oraz talentem aktorskim mog\u0105 stworzy\u0107 perfekcyjny duet naci\u0105gaczy. Staj\u0105 si\u0119 kochankami i wsp\u00F3lnikami w biznesie. Dobra passa ko\u0144czy si\u0119 w chwili, gdy jedna z ich niedosz\u0142ych ofiar okazuje si\u0119 agentem FBI. Ambitny Richie DiMaso postanawia wykorzysta\u0107 umiej\u0119tno\u015Bci oszust\u00F3w, by zwie\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo swojego \u017Cycia. Wie, \u017Ce \u015Bwiaty wielkiej polityki, przest\u0119pczo\u015Bci i biznesu s\u0105 ze sob\u0105 splecione. Dzi\u0119ki sprytnym prowokacjom mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do spektakularnych aresztowa\u0144. Richie oferuje Irvingowi i Sydney uk\u0142ad. Je\u015Bli wezm\u0105 udzia\u0142 w tajnej operacji antykorupcyjnej, nie trafi\u0105 do wi\u0119zienia. Maj\u0105 zwabi\u0107 w pu\u0142apk\u0119 burmistrza miasteczka Camden w stanie New Jersey, Carmine'a Polita. Przedstawiaj\u0105 mu ofert\u0119 rzekomego szejka. Prowokacja wymyka si\u0119 spod kontroli. W dodatku nieobliczalna \u017Cona Richiego zaczyna zagra\u017Ca\u0107 powodzeniu akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224690.jpg","",["N"]],"65484045":["Automat dla pi\u0119knej pani
Kasia Nowak znika w drodze do pracy. M\u0105\u017C kobiety, Marcin, prosi o pomoc swojego te\u015Bcia Stanis\u0142awa Sielickiego, by\u0142ego \u017Co\u0142nierza. Pocz\u0105tkowo senior uwa\u017Ca obawy zi\u0119cia za nieuzasadnione, jednak kiedy c\u00F3rka po dw\u00F3ch dniach nie wraca, anga\u017Cuje si\u0119 w spraw\u0119. Wkr\u00F3tce on i Marcin r\u00F3wnie\u017C przepadaj\u0105, a matka zaginionej otrzymuje list z pogr\u00F3\u017Ckami. CW\u015A rozpoczyna \u015Bledztwo, kt\u00F3re ujawnia, \u017Ce Kasia nie stroni\u0142a od imprez i rozrywek. Mog\u0142a mie\u0107 te\u017C zwi\u0105zek z szajk\u0105 handluj\u0105c\u0105 nielegalna broni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"65484046":["Cyrkowcy
W jednym z salon\u00F3w sprzeda\u017Cy telefon\u00F3w kom\u00F3rkowych dochodzi do kolejnej kradzie\u017Cy. Na miejsce przybywa patrol policji. Przest\u0119pcy zabijaj\u0105 klienta. Funkcjonariusze nie mog\u0105 u\u017Cy\u0107 ognia. O organizacj\u0119 w\u0142ama\u0144 podejrzany jest kierownik jednego z lokali sieci, kt\u00F3ry ju\u017C dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 rabunku. W czasie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce kradzie\u017Ce to tylko cz\u0119\u015B\u0107 wi\u0119kszej, kryminalnej zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"65484047":["Nastolatka odnajduje biologiczn\u0105 matk\u0119 i przez przypadek doprowadza do zawa\u0142u jej babci\u0119
18-letnia Julia Wroniewicz po rozstaniu z ch\u0142opakiem sprawia problemy wychowawcze. Pewnego dnia przypadkowo pods\u0142uchuje rozmow\u0119 rodzic\u00F3w, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce zosta\u0142a adoptowana. Postanawia pozna\u0107 swoj\u0105 biologiczn\u0105 matk\u0119. Rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, kt\u00F3re prowadzi j\u0105 do prababci, Krystyny Ja\u015Bkiewicz. Dzi\u0119ki niej Julii udaje si\u0119 w ko\u0144cu spotka\u0107 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra przed laty zostawi\u0142a j\u0105 w sieroci\u0144cu. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma ona inn\u0105 rodzin\u0119 - m\u0119\u017Ca i dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Mi\u0119dzy Juli\u0105 a dwiema pozosta\u0142ymi kobietami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Zdenerwowana Krystyna doznaje zawa\u0142u serca. Domownicy dzwoni\u0105 pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65484048":["My\u015Bliwy
Henryk zabiera syna do lasu, by nauczy\u0107 go strzela\u0107. Natomiast w okolicy spaceruj\u0105 Tomasz, Aleksandra oraz c\u00F3rka kobiety, Ewa. Nagle pada strza\u0142 i dziewczyna osuwa si\u0119 na ziemi\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest powa\u017Cnie ranna. Tomasz jest pewien, \u017Ce jego pasierbica nie \u017Cyje. Wpada w furi\u0119 i rzuca si\u0119 na Henryka z pi\u0119\u015Bciami. Przera\u017Cony m\u0119\u017Cczyzna salwuje si\u0119 ucieczk\u0105. Tomasz rusza za nim. Na miejscu zjawia si\u0119 policja. Funkcjonariusze rozpoczynaj\u0105 poszukiwania my\u015Bliwego i ow\u0142adni\u0119tego morderczym sza\u0142em ojczyma niedosz\u0142ej ofiary. Istnieje bowiem ryzyko, \u017Ce niepanuj\u0105cy nad nerwami m\u0119\u017Cczyzna zrobi krzywd\u0119 my\u015Bliwemu lub jego synowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65483994":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65483995":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65483996":["W tym odcinku Emil bierze pod lup\u0119 klasyczn\u0105 postaw\u0119 funkcjonariuszy, kt\u00F3rzy ze wzgl\u0119du na swoja pozycj\u0119 nie boj\u0105 si\u0119 \u0142ama\u0107 przepis\u00F3w. Ukazuje jak pracownik Stra\u017Cy Miejskiej w Warszawie zawraca na zakazie, a tak\u017Ce jak by\u0142y policjant z Bytomia \u0142amie przepisy, gdy\u017C nawet po zrzuceniu munduru jest pewien \u017Ce wymiga si\u0119 od odpowiedzialno\u015Bci. Tymczasem pracownicy GiDT znowu wystawiaj\u0105 mandaty niewinnym ludziom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65483997":["Polscy obywatele marz\u0105, by policjanci nie zawalali bezsensown\u0105 prac\u0105 s\u0105d\u00F3w i bieg\u0142ych. Za\u015B Stra\u017Cnicy Miejscy \u015Bni\u0105 o eskapadach na sygna\u0142ach. Tymczasem Emil wymarzy\u0142 sobie, by znaki drogowe by\u0142y ustawione prawid\u0142owo. Prowadz\u0105cy spekuluje, czy kt\u00F3ra\u015B z zachcianek kiedy\u015B si\u0119 spe\u0142ni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65483998":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65483999":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65484000":["Desperacja
Zamaskowani sprawcy rabuj\u0105 dom, gro\u017C\u0105c rodzinie u\u017Cyciem przemocy. W trakcie \u015Bledztwa policjanci okrywaj\u0105, \u017Ce poszkodowane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zatai\u0142o przed nimi co\u015B wi\u0119cej ni\u017C tylko powa\u017Cne problemy finansowe. Nikodem, syn Danuty, wr\u00F3ci\u0142 do domu z podbitym okiem. Danuta i Staszek obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce to pocz\u0105tek kolejnych k\u0142opot\u00F3w. Zwracaj\u0105 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Natalii i Kuby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65484001":["Echa wojny
Do komendy przychodzi rozhisteryzowana starsza kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jej syn nie \u017Cyje. Olgierd i Krystian pr\u00F3buj\u0105 dociec prawdy - okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zagin\u0105\u0142 zesz\u0142ej nocy. Detektywi badaj\u0105, czy to, \u017Ce by\u0142 on na misji w Afganistanie mo\u017Ce mie\u0107 jakie\u015B znaczenie dla sprawy. W tym samym czasie z Olgierdem kontaktuje si\u0119 jego te\u015Bciowa - wygl\u0105da na to, \u017Ce dziadkowie jednak nie radz\u0105 sobie z Zosi\u0105 i prosz\u0105 go o pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65484002":["Rio de Janeiro","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65484003":["Tbilisi
Tym razem prowadz\u0105cy uda si\u0119 do stolicy Gruzji - Tbilisi. Pozna Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy odnale\u017Ali swoje miejsce w tym przepi\u0119knym mie\u015Bcie. Pozwol\u0105 oni zag\u0142\u0119bi\u0107 si\u0119 w tamtejszy styl \u017Cycia. Lidka przyje\u017Cd\u017Ca do tego kraju od 10 lat i prowadzi tu firm\u0119 turystyczn\u0105. W wolnych chwilach maluje obrazy. Uwielbia gruzi\u0144ski chleb, a Tomka Florkiewicza zaprowadzi na najwi\u0119kszy bazar. Tutaj za oko\u0142o 160 z\u0142 mo\u017Cna kupi\u0107 ca\u0142ego upieczonego prosiaczka. Zawitaj\u0105 te\u017C do restauracji z tradycyjnym gruzi\u0144skim jedzeniem. Kolejnym bohaterem jest Marcin, kt\u00F3ry tak\u017Ce pracuje w bran\u017Cy turystycznej. Poka\u017Ce prowadz\u0105cemu pomnik Matki Gruzji oraz Lecha Kaczy\u0144skiego. Wyt\u0142umaczy, dlaczego tak wiele samochod\u00F3w nie ma zderzak\u00F3w i jak zdoby\u0107 licencj\u0119 taks\u00F3wkarza. P\u00F3\u017Aniej widzowie poznaj\u0105 Paulin\u0119, kt\u00F3ra przyjecha\u0142a do Tbilisi na wakacje, a zosta\u0142a na ponad 4 lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"65484004":["Tajna kwatera Luftwafe
Rok 1941. Walki przenosz\u0105 si\u0119 na tereny Zwi\u0105zku Radzieckiego, wskutek czego zostaje podj\u0119ta decyzja o przeniesieniu najwy\u017Cszych niemieckich dow\u00F3dztw bli\u017Cej frontu. Wkr\u00F3tce k\u0119trzy\u0144ski Wilczy Szaniec zostaje wype\u0142niony kwaterami r\u00F3\u017Cnych rodzaj\u00F3w broni i administracji III Rzeszy. Powstaje tam r\u00F3wnie\u017C m.in. Oberkommando der Luftwaffe, czyli kwatera g\u0142\u00F3wna wojsk lotniczych. Poszukiwacze wyruszaj\u0105 w to niezwyk\u0142e miejsce, by odkry\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65484005":["Legenda bagna w Lipnie
Stycze\u0144, rok 1945. Pocz\u0105tek radzieckiej ofensywy styczniowej. Niespodziewany atak ponad dw\u00F3ch milion\u00F3w \u017Co\u0142nierzy w ci\u0105gu kilku dni dewastuje niemieck\u0105 obron\u0119 na linii Wis\u0142y i Narwi. Rozpoczyna si\u0119 chaotyczny odwr\u00F3t w stron\u0119 Odry i Lipna, gdzie wiele czo\u0142g\u00F3w zostaje porzuconych. Poszukiwacze Historii badaj\u0105 pozosta\u0142o\u015Bci z tych zdarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65484006":["Podczas II wojny \u015Bwiatowej klasztor na wzg\u00F3rzu Monte Cassino, z uwagi na swoje strategiczne po\u0142o\u017Cenie, zosta\u0142 zbombardowany. Dokument ukazuje polityczne i militarne t\u0142o dzia\u0142a\u0144 kampanii alianckiej we W\u0142oszech w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224396.jpg","",[]],"65484007":["Re\u017C.: Emma Stamp.
W odcinku, jak zawsze, widzowie zobacz\u0105 mro\u017C\u0105ce krew w \u017Cy\u0142ach relacje uczestnik\u00F3w z miejsc wypadk\u00F3w. Nie zabraknie analiz nieszcz\u0119\u015Bliwych kolizji z udzia\u0142em niezdyscyplinowanych kierowc\u00F3w b\u0105d\u017A przez skomplikowane skrzy\u017Cowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"65484008":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze statki \u015Bwiata. Widzowie mog\u0105 zajrze\u0107 do ich wn\u0119trza i zobaczy\u0107, jak \u017Cegluj\u0105 po najr\u00F3\u017Cniejszych morzach i oceanach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210480.jpg","",[]],"65484009":["Bernina Express","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195661.jpg","",[]],"65484010":["Viking","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170189.jpg","",[]],"65484011":["
Kolejna seria programu, dzi\u0119ki kt\u00F3remu widzowie mog\u0105 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da rejs luksusowym statkiem. Na pok\u0142adzie ekskluzywnych wycieczkowc\u00F3w cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 takie atrakcje jak np. kasyna, korty czy baseny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170189.jpg","",[]],"65484012":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222551.jpg","",[]],"65484013":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222551.jpg","",[]],"65484016":["Powr\u00F3t do Zb\u00F3jna
W zimie 1945 roku okolice Golubia Dobrzynia by\u0142y aren\u0105 bez\u0142adnego odwrotu armii niemieckiej. Naciskani przez Rosjan, bombardowani z powietrza, pozbawieni paliwa Niemcy masowo znaczyli opuszczonymi pojazdami sw\u00F3j szlak. Jaki\u015B czas temu prowadz\u0105cy poszukiwali jednego z takich pojazd\u00F3w zatopionego w zb\u00F3je\u0144skim jeziorze. Niestety, po dok\u0142adnym zbadaniu wskazanego miejsca nie potwierdzili opowie\u015Bci \u015Bwiadk\u00F3w. Teraz pojawi\u0142 si\u0119 nowy \u015Blad. Znaleziony przez zaprzyja\u017Anione stowarzyszenie fragment pancerza wskazuje na legendarn\u0105 Panter\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"65484017":["Blitzkrieg - zag\u0142ada 9 Dywizji
3 wrze\u015Bnia 1939 roku 9 Dywizja Piechoty by\u0142a ostatni\u0105 wielk\u0105 jednostk\u0105 Armii Pomorze. Chc\u0105c unikn\u0105\u0107 okr\u0105\u017Cenia dow\u00F3dca dywizji pu\u0142kownik Werobej prowadzi\u0142 swych ludzi szos\u0105 Tuchola-\u015Awiecie ku przeprawom na Wi\u015Ble. Tymczasem dow\u00F3dca niemieckiego XIX korpusu pancernego Heinz Guderian by\u0142 szybszy. Wyprzedzi\u0142 wycofuj\u0105ce si\u0119 wojska polskie i zamykaj\u0105c drog\u0119 odwrotu, uderzy\u0142 ze wszystkich stron. W ci\u0105gu czterech godzin 9 Dywizja Piechoty przesta\u0142a istnie\u0107. W\u00F3wczas zacz\u0119\u0142a si\u0119 kariera nowej taktyki, kt\u00F3ra zmieni\u0142a rozumienie wojny - Blitzkrieg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"65484018":["Andrzej \"Hos\" uratowa\u0142 psa, kt\u00F3rego pozby\u0142a si\u0119 pewna kobieta. Harna\u015B czasem korzysta z tego, co upolowa\u0142y wilki. Krzysztof \"Zb\u00F3j\" uciek\u0142 w Bieszczady, po zawale w kopalni w\u0119gla, gdzie cudem ocala\u0142. Andrzej \"\u017Bmiju\" staraj\u0105c si\u0119 o unijne dotacje pozna\u0142 Monik\u0119. Mariola nie mo\u017Ce zmniejszy\u0107 stada koni i kr\u00F3w, poniewa\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce zwierz\u0119ta s\u0105 z ni\u0105 zwi\u0105zane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65484019":["Andrzeja \"Hosa\" prze\u015Bladuje nied\u017Awied\u017A. Janek \"Samolot\" przebywa\u0142 na przymusowych \"wakacjach\". Mariola i Ferdek, dzi\u0119ki zwierz\u0119tom zbli\u017Cyli si\u0119 do siebie. Andrzej \"\u017Bmiju\" pr\u00F3buje wytropi\u0107 \u017Cbika. W\u0142a\u015Bciciele stada koni, Ewelina i Artur czuj\u0105 si\u0119 wolnymi i szcz\u0119\u015Bliwymi lud\u017Ami. Bogdan \"Wazon\" urz\u0105dzi\u0142 mobiln\u0105 czatowni\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65484020":["Skr\u00F3cony zestaw z gum\u0105
Jurek Biedrzycki zaprosi\u0142 do programu mistrz\u00F3w sp\u0142awika: Edmunda i Ernesta Gutkiewicz\u00F3w. W deszczowej aurze, przy wyj\u0105tkowo niskim ci\u015Bnieniu panowie wyruszaj\u0105 na kolejn\u0105 wypraw\u0119. Zamierzaj\u0105 przetestowa\u0107 metod\u0119 skr\u00F3conego zestawu. W odcinku nie zabraknie rad dotycz\u0105cych doboru sp\u0142awik\u00F3w, a widzowie us\u0142ysz\u0105 liczne anegdotki zwi\u0105zane z w\u0119dkarskimi eskapadami do Norwegii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65484021":["Biebrza\u0144ski raj
W dzisiejszym odcinku Jurek Biedrzycki odkrywa unikatow\u0105 i niepowtarzaln\u0105 przyrod\u0119 Biebrza\u0144skiego Parku Narodowego. W miejscach udost\u0119pnionych do w\u0119dkowania testuje woblery i gumowe wynalazki na szczupaka. Wkr\u00F3tce udaje mu si\u0119 z\u0142owi\u0107 barwne okazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65484022":["Umar\u0142e miasto
W dzisiejszym odcinku Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 tajemnic\u0119 Kostrzyna nad Odr\u0105, miasta niegdy\u015B zamo\u017Cnego i t\u0119tni\u0105cego \u017Cyciem. W 1945 roku broniono go do ostatniego \u017Co\u0142nierza, agonia miasta trwa\u0142a wiele tygodni. Mi\u0142o\u015Bnik zagadek historycznych zastanowi si\u0119, co zdecydowa\u0142o o zag\u0142adzie miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65484023":["Westerplatte - inna prawda
Za\u0142oga Wojskowej Sk\u0142adnicy Tranzytowej na Westerplatte broni\u0142a przez siedem dni pustych magazyn\u00F3w przed inwazj\u0105 hitlerowc\u00F3w. Zgin\u0119\u0142o oko\u0142o 15 obro\u0144c\u00F3w, cho\u0107 dok\u0142adna liczba poleg\u0142ych nie jest znana. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, jaki sens mia\u0142a ich \u015Bmier\u0107 i czy walka o Westerplatte by\u0142a tylko symbolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65484024":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65484025":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65484026":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["N"]],"65484027":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["N"]],"65484349":["Re\u017C.: Chuck Bowman.
Siostrzenica CD zostaje porwana przez swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, kt\u00F3ry zmusza j\u0105 do udzia\u0142u w napadach na bank. Czy Walker zd\u0105\u017Cy jej przyj\u015B\u0107 z pomoc\u0105?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65484350":["Re\u017C.: Michael Preece.
Walker chroni upo\u015Bledzonego psychicznie ch\u0142opca, oskar\u017Conego o zab\u00F3jstwo przez grup\u0119 za\u015Blepionych ch\u0119ci\u0105 zemsty cz\u0142onk\u00F3w stra\u017Cy obywatelskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65484351":["Pani Anna i pan Jacek wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki. Wiwiana ma ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 autyzmu, m\u0142odsza, Nikola, r\u00F3wnie\u017C uczy si\u0119 w szkole specjalnej. Pani Anna nie mo\u017Ce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 rodzinie tyle wysi\u0142ku i czasu, ile by chcia\u0142a, poniewa\u017C nie odzyska\u0142a pe\u0142nej sprawno\u015Bci po dw\u00F3ch udarach. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim mieszkaniu w W\u0105brze\u017Anie. \u0141azienka z wysok\u0105 wann\u0105 stanowi powa\u017Cne utrudnienie dla pani Anny, nie wszystkie pomieszczenia s\u0105 te\u017C ogrzewane. Ze wzgl\u0119du na niewielki rozmiar mieszkanka Wojtka Strzelczyka czeka trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65484352":["Emilka wybiera si\u0119 z Marcinem do Wadlewa. Namawia Mart\u0119, aby wraz z ni\u0105 odpocz\u0119\u0142a na wsi po traumatycznych wydarzeniach, jakie sta\u0142y si\u0119 ich udzia\u0142em. Stasia nie czuje si\u0119 komfortowo w nowej sytuacji i niech\u0119tnie spe\u0142nia pro\u015Bby Doroty. W ko\u0144cu dochodzi do sprzeczki. Artur stara si\u0119 studzi\u0107 nastroje. Fabian nie ukrywa, \u017Ce jest ciekawy, jak sytuacja w domu kolegi si\u0119 rozwinie, a Brian ocenia jego metody wychowawcze. Masza cieszy si\u0119 na odwiedziny matki, kt\u00F3ra zdecydowa\u0142a si\u0119 przyj\u015B\u0107 na widzenie z c\u00F3rk\u0105. U Eweliny za\u015B zjawia si\u0119 Bartek, kt\u00F3ry opowiada jej o najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w Wadlewie. Po powrocie do celi kobieta zastaje niepocieszon\u0105 towarzyszk\u0119, kt\u00F3ra nagle zostaje wezwana do naczelnika. W klinice We-Med prac\u0119 rozpoczyna nowy lekarz - Samuel. Okazuje si\u0119, \u017Ce on i Weronika dobrze si\u0119 znaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",["N"]],"65484353":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65484354":["Przeszczep
Kelnerka Anna pracuje na dwie zmiany, poniewa\u017C zbiera na w\u0142asn\u0105 kawiarni\u0119. Pewnego razu w lokalu pojawia si\u0119 wyk\u0142adowca Tomasz. Rodzi si\u0119 mi\u0119dzy nimi przyja\u017A\u0144. M\u0119\u017Cczyzna sugeruje, \u017Ce dziewczyna za du\u017Co pracuje. Anna opowiada mu o braku dotacji z urz\u0119du. Stwierdza, \u017Ce sama musi zebra\u0107 jeszcze 35 tysi\u0119cy, \u017Ceby przej\u0105\u0107 wymarzony lokal na swoim osiedlu. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kobieta znajduje torb\u0119 z dok\u0142adnie tak\u0105 kwot\u0105 pieni\u0119dzy i listem, \u017Ce to wsparcie jej przysz\u0142ego biznesu. Anna jest pewna, \u017Ce to prezent od Tomasza. Pr\u00F3buje go odnale\u017A\u0107. Kobieta podejrzewa, \u017Ce hojny m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce by\u0107 jej ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"65484355":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65484356":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65484357":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65484358":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65484359":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65484360":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65484361":["Str\u00F3\u017Ce prawa interweniuj\u0105 podczas napadu na bank. Marek i Natalia uczestnicz\u0105 w niebezpiecznej akcji przej\u0119cia zak\u0142adnik\u00F3w. Mr\u00F3z wyst\u0119puje w roli negocjatorki, ale to jednej z pracownic banku udaje si\u0119 unieszkodliwi\u0107 z\u0142odzieja. Niebawem znikaj\u0105 jednak wszystkie pieni\u0105dze z g\u0142\u00F3wnego sejfu. Okazuje si\u0119, \u017Ce odpowiada za to zorganizowana grupa przest\u0119pcza. Zadaniem z\u0142odzieja by\u0142o tylko odci\u0105gni\u0119cie uwagi policji. Marek i Natalia rozpoczynaj\u0105 poszukiwania pieni\u0119dzy. Marek zauwa\u017Ca na twarzy Natalii siniaka. Podpytuje dy\u017Curnego Jacka, co powinien zrobi\u0107, \u017Ceby pom\u00F3c swojej kole\u017Cance z pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65484362":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",[]],"65484363":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",[]],"65484364":["Bia\u0142ach organizuje dla c\u00F3rki wizyty u terapeutki. Ma nadziej\u0119, \u017Ce sesje pomog\u0105 jej upora\u0107 si\u0119 z traum\u0105. Tymczasem Ania, c\u00F3rka Leny, idzie odwiedzi\u0107 kole\u017Cank\u0119 ze szko\u0142y, kt\u00F3ra od jakiego\u015B czasu nie pojawia si\u0119 na lekcjach. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna jest ci\u0105\u017Cy. W tym samym czasie w domu znajomej pojawia si\u0119 jej agresywny ch\u0142opak. Ania zg\u0142asza spraw\u0119, poniewa\u017C uwa\u017Ca, \u017Ce nastolatce grozi niebezpiecze\u0144stwo. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej ci\u0119\u017Carna znika. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce zosta\u0142a porwana. Tego samego dnia Lena i Miko\u0142aj interweniuj\u0105 w sprawie porysowanego samochodu. O spowodowanie strat oskar\u017Cane jest zwierz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65484365":["Walczak rozpoczyna nowy etap w zawodowym \u017Cyciu. Zostaje przeniesiony na wie\u015B, na posterunek policji w Komarowie. Jest to efekt zakulisowych dzia\u0142a\u0144 ojca Kornelii. Wkr\u00F3tce dochodzi do niebezpiecznego wypadku. Kto\u015B rozci\u0105gn\u0105\u0142 na drodze stalow\u0105 link\u0119, wskutek czego przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cy tamt\u0119dy m\u0119\u017Cczyzna trafi\u0142 do szpitala. Pochodz\u0105cy z Wroc\u0142awia poszkodowany nie cieszy\u0142 si\u0119 sympati\u0105 miejscowej ludno\u015Bci. Kuba rozpoczyna \u015Bledztwo. Problem w tym, \u017Ce mieszka\u0144cy wsi nie maj\u0105 zaufania do nowego str\u00F3\u017Ca prawa. Inne podej\u015Bcie ma jednak jego gospodyni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65484366":["Re\u017C.: Stanley Tong.
Huating Tang (Jackie Chan) jest szefem tajnej firmy ochroniarskiej \"Szpica\". Zatrudniani przez niego elitarni \u017Co\u0142nierze, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych jest Kaixuan Zhang (Lun Ai), podejmuj\u0105 si\u0119 bronienia ludzi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 na celowniku najgro\u017Aniejszych najemnik\u00F3w na \u015Bwiecie. Kiedy celem zab\u00F3jc\u00F3w stanie si\u0119 ksi\u0119gowy i jego c\u00F3rka, Tang osobi\u015Bcie we\u017Amie udzia\u0142 w niezwykle trudnej akcji. Walki toczy\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 na kilku kontynentach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223633.jpg","",[]],"65484367":["Re\u017C.: Roger Spottiswoode.
Okupowane przez Japo\u0144czyk\u00F3w Chiny, lata 30. XX wieku. M\u0142ody angielski dziennikarz George Hogg (Jonathan Rhys Meyers) chce dotrze\u0107 do Nankin. W mie\u015Bcie trwaj\u0105 w\u0142a\u015Bnie krwawe walki mi\u0119dzy chi\u0144sk\u0105 partyzantk\u0105 a okupantami. W drodze George spotyka chi\u0144skiego \u017Co\u0142nierza Chen Hanshenga (Chow Yun Fat) i ameryka\u0144sk\u0105 piel\u0119gniark\u0119 Lee Pearson (Radha Mitchell). Razem ratuj\u0105 sze\u015B\u0107dziesi\u0119cioro sierot wojennych. Postanawiaj\u0105 przeprowadzi\u0107 dzieci w bezpieczne miejsce, do Mongolii. Rozpoczynaj\u0105 wyczerpuj\u0105c\u0105 w\u0119dr\u00F3wk\u0119 przez opanowane przez wroga, pe\u0142ne konfident\u00F3w tereny \u00F3wczesnych Chin. W drodze Hogg zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Hanshengiem i zakochuje si\u0119 w Lee. Pomaga im pani Wang (Michelle Yeoh), arystokratka, kt\u00F3r\u0105 wojna r\u00F3wnie\u017C zmusi\u0142a do tu\u0142aczki... Scenariusz filmu oparto na faktach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224694.jpg","",[]],"65484368":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"65484369":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65484370":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65484371":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65484372":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65484373":["Skuteczna terapia\/W potrzasku
35-letnia kobieta zleca detektywom obserwacj\u0119 swojego m\u0119\u017Ca, kt\u00F3rego podejrzewa o niewierno\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 ju\u017C wcze\u015Bniej przygody z kobietami i otwarcie przyznaje, \u017Ce jest seksoholikiem. Jednak \u017Cona postanowi\u0142a ratowa\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo ze wzgl\u0119du na dzieci. Jaki\u015B czas temu para rozpocz\u0119\u0142a terapi\u0119. Po roku psycholog stwierdzi\u0142a, \u017Ce nie potrzebuj\u0105 ju\u017C jej pomocy. Ale rado\u015B\u0107 klientki nie trwa\u0142a d\u0142ugo. Kilka dni temu znalaz\u0142a w samochodzie m\u0119\u017Ca bielizn\u0119 nale\u017C\u0105c\u0105 do innej kobiety i jest pewna, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wr\u00F3ci\u0142 do na\u0142ogu. Detektywi zaczynaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 Roberta. Prac\u0119 utrudnia im jednak sama klientka, kt\u00F3ra nie potrafi opanowa\u0107 zazdro\u015Bci. Najbardziej zaskakuj\u0105cych informacji dostarcza im jednak terapeutka pary. Kolejna sprawa, jakiej podejmuj\u0105 si\u0119 detektywi, r\u00F3wnie\u017C dotyczy niewierno\u015Bci. B\u0119d\u0105ca w 4-miesi\u0105cu ci\u0105\u017Cy kobieta uwa\u017Ca, \u017Ce ojciec dziecka chc\u0105 j\u0105 porzuci\u0107 dla innej. Od kiedy dosta\u0142 bowiem wymarzon\u0105 prac\u0119 w kancelarii prawnej, nie ma ochoty na zbli\u017Cenia i ci\u0105gle jest z czego\u015B niezadowolony. Teraz, kiedy znalaz\u0142a w jego rzeczach drog\u0105 damsk\u0105 bielizn\u0119, nie ma ju\u017C w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce w gr\u0119 wchodzi romans. Dzi\u0119ki kamerom zainstalowanym podst\u0119pem w kancelarii detektywi obserwuj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w pracy, nie dostrzegaj\u0105 jednak niczego podejrzanego. Znacznie bardziej podejrzane wydaje si\u0119 jego wyj\u015Bcie na \"spotkanie z klientem\", kt\u00F3rym okazuje si\u0119 kolega. Tym bardziej \u017Ce podczas dziwnej i niezrozumia\u0142ej rozmowy m\u0119\u017Cczyzna rozkleja si\u0119 i rzuca w obj\u0119cia znajomego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65484374":["W odwiedziny do Mitcha przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 rodzice. Al, jego ojciec, proponuje mu, aby powr\u00F3ci\u0142 do Phoenix i przej\u0105\u0142 rodzinny biznes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65484375":["CJ i Stephanie planuj\u0105 babski weekend na Catalinie. Poznaj\u0105 dw\u00F3ch przystojnych m\u0142odzie\u0144c\u00F3w, ale wyjazd nie spe\u0142nia ich oczekiwa\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65484376":["Re\u017C.: Alan Myerson.
Przemytnik brylant\u00F3w, kt\u00F3ry ukry\u0142 towar w desce surfingowej Slade'a, za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje go odzyska\u0107. Mi\u0142o\u015Bnicy UFO staj\u0105 si\u0119 utrapieniem ratownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65484377":["Re\u017C.: Robert Sigl.
Andr\u00E9 i Semir znajduj\u0105 cia\u0142o dziewczyny le\u017C\u0105ce obok rozbitego samochodu. Autopsja wykazuje, \u017Ce zosta\u0142a uduszona. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest Richter, kierowca ci\u0119\u017Car\u00F3wki, poniewa\u017C to jego widziano z ofiar\u0105 po raz ostatni. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 jednak do winy. Tymczasem siostra zamordowanej odkrywa, kto naprawd\u0119 jest zab\u00F3jc\u0105. To Richard, ojciec ich obu. Od tej chwili jej r\u00F3wnie\u017C grozi niebezpiecze\u0144stwo. W opuszczonej fabryce dochodzi do konfrontacji pomi\u0119dzy Andr\u00E9, Semirem, Richardem i jego c\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"65484378":["Reporterzy sprawdzaj\u0105, jak i gdzie uprawia si\u0119 karczochy, kt\u00F3re we Francji nazywane s\u0105 kr\u00F3lewskim warzywem. Pewien m\u0142ody architekt pr\u00F3buje wyprodukowa\u0107 popularne trampki zgodnie z zasadami fair trade - nie zanieczyszczaj\u0105c \u015Brodowiska, omijaj\u0105c koncerny i daj\u0105c zarobi\u0107 pracownikom. W odcinku spotkanie z projektantem okular\u00F3w w kamiennej oprawie oraz przegl\u0105d element\u00F3w, kt\u00F3re \u015Bwiec\u0105 w ciemno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65484379":["M\u0119ski idea\u0142
W kobiecym magazynie Tadzio znajduje ankiet\u0119 pt.: \"Czy tw\u00F3j partner jest m\u0119skim idea\u0142em?\". Postanawia wype\u0142ni\u0107 j\u0105 za Dank\u0119 i wys\u0142a\u0107. Liczy na to, \u017Ce uda mu si\u0119 wygra\u0107 wycieczk\u0119 do Wenecji. Tymczasem Karol r\u00F3wnie\u017C wype\u0142nia i wysy\u0142a kwestionariusz, uznaj\u0105c siebie za wz\u00F3r m\u0119\u017Cczyzny. Po kilku dniach w domu Krawczyk\u00F3w zjawia si\u0119 dziennikarka. Chce przeprowadzi\u0107 z Alin\u0105 wywiad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65484380":["Trup w szafie
Do zajezdni przychodzi kobieta, kt\u00F3ra chce odebra\u0107 odszkodowanie. Karol niechc\u0105cy uderza j\u0105 w g\u0142ow\u0119 drzwiami od szafki. Petentka przewraca si\u0119 i traci przytomno\u015B\u0107. Przera\u017Cony Krawczyk jest przekonany, \u017Ce zabi\u0142 kobiet\u0119. Nie maj\u0105c wiele czasu do namys\u0142u ukrywa \"zw\u0142oki\" w szafie, kt\u00F3r\u0105 postanawia zabra\u0107 ze sob\u0105 do domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65484381":["Ginie cenny ko\u0144 wy\u015Bcigowy. W\u0142a\u015Bciciel ogiera oskar\u017Ca stajennego. Rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo, w kt\u00F3rego toku policjanci stan\u0105 przed moralnym dylematem, za\u015B poszkodowany straci wiarygodno\u015B\u0107. Jacek Nowak nadal zajmuje si\u0119 odprawami pod nieobecno\u015B\u0107 Jaskowskiej. Prosi Zieli\u0144skiego, by odwiedzi\u0142 prze\u0142o\u017Con\u0105. Szymon odkrywa, \u017Ce Jaskowska jest w rozsypce. Tymczasem trzeba si\u0119 zaj\u0105\u0107 kolejnym zg\u0142oszeniem. Zieli\u0144ski i Zato\u0144ska jad\u0105 na wezwanie kobiety, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce zosta\u0142a pobita przez m\u0119\u017Ca. Problem w tym, \u017Ce sam oskar\u017Cony podczas owego zaj\u015Bcia przebywa\u0142 prawdopodobnie w delegacji... Joanna proponuje swojemu partnerowi, by odwiedzi\u0142 j\u0105 w domu. Szymon z przyjemno\u015Bci\u0105 przyjmuje zaproszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65484382":["Bohaterka skandalu\/ Babcia DJ
M\u0142oda gwiazda muzyki pop o pseudonimie Lejdi C. znajduje w garderobie \u0142adunek wybuchowy. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a to tylko \u015Bwieca dymna, ale roztrz\u0119siona artystka traci przytomno\u015B\u0107 i musi odwo\u0142a\u0107 wyst\u0119p. Wydarzenie staje si\u0119 medialn\u0105 sensacj\u0105, a wokalistka l\u0105duje na pierwszych stronach portali plotkarskich. Agent gwiazdy sugeruje, \u017Ce sprawc\u0105 m\u00F3g\u0142 by\u0107 jeden z psychofan\u00F3w. Detektywi ustalaj\u0105 adres jednego z nich, kt\u00F3ry grozi\u0142 celebrytce. Okazuje si\u0119, \u017Ce pod wskazanym adresem mieszka dziewi\u0119tnastolatek, kt\u00F3ry mia\u0142 wypadek na motocyklu i teraz porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Nast\u0119pnego dnia na pewnym portalu ukazuje si\u0119 zdj\u0119cie nieprzytomnej Lejdi C. Kto\u015B, kto je zrobi\u0142, musia\u0142 wiedzie\u0107 o ca\u0142ej akcji. W tym odcinku detektywi zajm\u0105 si\u0119 te\u017C zleceniem wnuk\u00F3w zaniepokojonych o swoj\u0105 babci\u0119. Staruszce wprawdzie nic nie dolega, ale jej zachowanie - nadmiar energii i dziwne tajemnice, niepokoj\u0105 rodze\u0144stwo. Kobieta nie jest typow\u0105 polsk\u0105 emerytk\u0105. Zawsze by\u0142a troch\u0119 \"zwariowana\" i nowoczesna - uprawia\u0142a jog\u0119, poszukiwa\u0142a duchowego rozwoju i lubi\u0142a przyja\u017Ani\u0107 si\u0119 z m\u0142odzie\u017C\u0105. Jednak ostatnio \u017Cwawa 71-latka znika gdzie\u015B na ca\u0142e wieczory i bez opami\u0119tanie wydaje pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65484383":["Nastolatka imieniem Natalia tafia do szpitala po po\u0142kni\u0119ciu tabletek nasennych. Jej stan jest ci\u0119\u017Cki, a policja nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce by\u0142a to pr\u00F3ba samob\u00F3jcza. Za\u0142amany ojciec dziewczyny nie wierzy jednak, \u017Ce jego c\u00F3rka chcia\u0142a odebra\u0107 sobie \u017Cycie. S\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B j\u0105 do tego nam\u00F3wi\u0142. Detektywom Septagonu, kt\u00F3rych wynajmuje, m\u00F3wi, \u017Ce jego zdaniem co\u015B z\u0142ego dzia\u0142o si\u0119 prywatnym liceum, do kt\u00F3rego dziewczyna ucz\u0119szcza\u0142a. Niestety, dyrektor szko\u0142y nie pozwala detektywom rozejrze\u0107 si\u0119 po plac\u00F3wce. Ci jednak si\u0119 nie zniech\u0119caj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879767.jpg","",["JM"]],"65484384":["Sven Berchtold przyje\u017Cd\u017Ca na lotnisko. Ma walizk\u0119 pe\u0142n\u0105 pieni\u0119dzy. Okazuje si\u0119, \u017Ce czekaj\u0105 na niego Mornau i Kulkikow. Svenowi udaje si\u0119 ukry\u0107 got\u00F3wk\u0119. Ucieka przed \u015Bledz\u0105cymi go m\u0119\u017Cczyznami. Aby ich powstrzyma\u0107, powoduje wypadek samochodowy. Na miejsce wydarzenia dociera Za\u0142oga A. Niestety, Kulkikow umiera. Sven po przewiezieniu do szpitala zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Tymczasem Murnau zauwa\u017Ca pust\u0105 walizk\u0119 Berchtolda. Jest przekonany, \u017Ce cz\u0142onkowie Medicoptera ukradli pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183434.jpg","",[]],"65484385":["Ubezpieczenie na \u017Cycie
Rodziny Krawczyk\u00F3w i Nork\u00F3w postanawiaj\u0105 zabezpieczy\u0107 sobie przysz\u0142o\u015B\u0107 i ubezpieczy\u0107 si\u0119. Jednak Karol nie chce czeka\u0107 do emerytury, aby wzbogaci\u0107 si\u0119. Opracowuje wi\u0119c genialny plan. Zamierza zosta\u0107 agentem ubezpieczeniowym i dosta\u0107 specjaln\u0105 premi\u0119 za rekord sprzedanych polis. Aby strategia by\u0142a skuteczniejsza, anga\u017Cuje do wsp\u00F3\u0142pracy Kurskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65484386":["Koniec \u015Bwiata
Karol i Tadek chc\u0105 pojecha\u0107 na bardzo wa\u017Cny mecz do Manchesteru. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak zdoby\u0107 na to fundusze. Krawczyk wpada na wspania\u0142y pomys\u0142 - chce wykorzysta\u0107 zapowiedzi ko\u0144ca \u015Bwiata, kt\u00F3re ukazuj\u0105 si\u0119 w prasie. Ma on nast\u0105pi\u0107 za tydzie\u0144. Alina, sceptycznie nastawiona do takich rewelacji, tym razem ulega sugestii i postanawia spe\u0142ni\u0107 swoje najwi\u0119ksze pragnienie. Jednak jej plany s\u0105 sprzeczne z planami Karola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65484387":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 przegl\u0105du element\u00F3w, kt\u00F3re \u015Bwiec\u0105 w ciemno\u015Bci. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich m.in. linie kraw\u0119dziowe jezdni i oczy zwierz\u0105t. Reporterzy odwiedzaj\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 myjni\u0119 \u015Bwiata, kt\u00F3ra mie\u015Bci si\u0119 w Stuttgarcie. Na 24 tysi\u0105cach metr\u00F3w kwadratowych mo\u017Cna umy\u0107 jednocze\u015Bnie nawet 400 pojazd\u00F3w. W odcinku przegl\u0105d najciekawszych ekologicznych rozwi\u0105za\u0144, takich jak przydomowa elektrownia wiatrowa czy nap\u00F3j warzywny w proszku. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 te\u017C, jak brzmi orkiestra graj\u0105ca na instrumentach zrobionych ze \u015Bniegu i lodu. Mo\u017Cna jej pos\u0142ucha\u0107 w p\u00F3\u0142nocnej Szwecji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65484388":["Zesp\u00F3\u0142 prowadzi \u015Bledztwo w sprawie morderstwa cz\u0142owieka, kt\u00F3ry sprzedawa\u0142 informacje wojskowe. W trakcie dzia\u0142a\u0144 zostaje uprowadzony lekarz, kt\u00F3ry prowadzi badania nad zaawansowan\u0105 technologi\u0105. Tymczasem Callen pr\u00F3buje przeprowadzi\u0107 wa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119 z Arkadym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65484389":["Funkcjonariusze badaj\u0105 spraw\u0119 zab\u00F3jstwa m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry mia\u0142 wyjawi\u0107 \u017Ar\u00F3d\u0142o szeroko zakrojonego fa\u0142szerstwa. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w tej sprawie staje si\u0119 osoba dobrze znana cz\u0142onkom oddzia\u0142u NCIS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65484390":["Re\u017C.: Johnny Martin.
Ray Archer (Al Pacino), detektyw z wydzia\u0142u zab\u00F3jstw, przebywa obecnie na zas\u0142u\u017Conej emeryturze. Kiedy jednak w mie\u015Bcie pojawia si\u0119 seryjny morderca, musi wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Razem z policyjnym profilerem Willemem Ruineymem (Karl Urban) podejmuje pr\u00F3b\u0119 schwytania gro\u017Anego przest\u0119pcy. Wkr\u00F3tce do\u0142\u0105cza do nich dziennikarka \u015Bledcza Christi Davies (Brittany Snow). Sprawa okazuje si\u0119 trudniejsza, ni\u017C pocz\u0105tkowo zak\u0142adali. Jedyne wskaz\u00F3wki, jakimi dysponuj\u0105, to pozostawione na miejscach zbrodni pojedyncze litery, kt\u00F3re uk\u0142adaj\u0105 si\u0119 w zaszyfrowan\u0105 fraz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2154808.jpg","",[]],"65484391":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65484392":["Dziewica zdobywa m\u0119\u017Cczyzn\u0119 swoich marze\u0144. Kontroluj\u0105cy ojciec zmienia wakacje w piek\u0142o. 24-latek zakochuje si\u0119 w dziewczynie swego przyjaciela. Zachowanie rodziny stawia \u015Blub c\u00F3rki pod znakiem zapytania
W tym odcinku widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak zako\u0144czy\u0142 si\u0119 romans Magdy i Sebastiana. Poznaj\u0105 tez histori\u0119 Piotra, jego \u017Cony Anny i dzieci: Ewy oraz Kuby. M\u0119\u017Cczyzna nawet podczas wakacji nie potrafi zrezygnowa\u0107 ze swojej manii kontrolowania wszystkiego i wszystkich. Ci\u0105gle na co\u015B narzeka, krytykuj\u0105c hotel, jedzenie w restauracji, basen i \u017Ale zaparkowane samochody. Gdy pewnego wieczoru wyprowadza c\u00F3rk\u0119 z imprezy, a na jej hiszpa\u0144skiego znajomego chce z\u0142o\u017Cy\u0107 zawiadomienie na policj\u0119, Anna traci cierpliwo\u015B\u0107 i postanawia sp\u0119dzi\u0107 ostatnie dni urlopu bez niego. Wkr\u00F3tce stawia mu ultimatum: albo si\u0119 zmieni, albo ona wyst\u0105pi o rozw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"65484393":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"65484394":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65484395":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65484396":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65484244":["Ukryte pi\u0119kno
Zostaje uprowadzona pocz\u0105tkuj\u0105ca modelka, c\u00F3rka znanego dziennikarza \u015Bledczego. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce ojciec dziewczyny otrzymywa\u0142 listy z pogr\u00F3\u017Ckami, dotycz\u0105ce prowadzonych przez siebie spraw. Wkr\u00F3tce przychodzi \u017C\u0105danie okupu. W trakcie przekazywania pieni\u0119dzy przest\u0119pcom sytuacja wymyka si\u0119 spod kontroli. W \u017Cyciu Wojtka, brata Adama, pojawiaj\u0105 si\u0119 dawni znajomi, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 do powrotu na drog\u0119 wyst\u0119pku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65484245":["\u0179li ludzie
W o\u015Brodku dla trudnej m\u0142odzie\u017Cy zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki dw\u00F3ch nastolatk\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce obaj byli podopiecznymi plac\u00F3wki, jednak przed laty znikn\u0119li bez \u015Bladu. Wkr\u00F3tce potem zostali uznani za martwych, chocia\u017C nigdy nie znaleziono ich zw\u0142ok. W g\u0142o\u015Bnym procesie poszlakowym za zab\u00F3jstwo ch\u0142opc\u00F3w skazano miejscowego pijaka. W trakcie przes\u0142uchania Olgierd stawia si\u0119 Szwarcowi. Tym samym popada w nie\u0142ask\u0119 u prze\u0142o\u017Conego. Szwarc planuje powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119 z podw\u0142adnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65484246":["Z\u0142ap mnie je\u015Bli potrafisz
Dochodzi do wypadku drogowego z udzia\u0142em policjanta. Sprawca zdarzenia ma jednak dobrego adwokata, kt\u00F3ry pomaga mu unikn\u0105\u0107 odpowiedzialno\u015Bci. Natalia postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 ukara\u0107 bezczelnego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. W tym celu zamierza przyjrze\u0107 si\u0119 jego przesz\u0142o\u015Bci. Niebawem odkrywa, \u017Ce ma on na sumienie tak\u017Ce inne grzeszki. Natalia i Kuba decyduj\u0105 si\u0119 na powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119. Musz\u0105 ustali\u0107, co dalej z ich zwi\u0105zkiem. Po rozmowie zdecyduj\u0105, czy da\u0107 sobie jeszcze jedn\u0105 szans\u0119, czy te\u017C pora na ostateczne rozstanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65484247":["Hejtowane nastolatki
Zagin\u0119\u0142y nastoletnie Maja i Kamila. Obie by\u0142y prze\u015Bladowane przez r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w z powodu kompromituj\u0105cego filmiku w sieci. Okazuje si\u0119, i\u017C podczas jednej z imprez, dwaj ch\u0142opcy dosypali dziewczynom co\u015B do drink\u00F3w, zgwa\u0142cili je, a ca\u0142e zdarzenie nagrali telefonami kom\u00F3rkowymi. Ch\u0142opcy wypieraj\u0105 si\u0119, \u017Ce dosz\u0142o do przest\u0119pstwa. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, i\u017C nastolatki planuj\u0105 pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Trwa walka z czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65484248":["Modelki
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie swojej c\u00F3rki Julii, aspiruj\u0105cej modelki. Chcieli zrobi\u0107 c\u00F3rce niespodziank\u0119 i bez zapowiedzi przyjechali do hotelu, w kt\u00F3rym odbywa\u0142 si\u0119 kurs modelingu. Okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce Julia nigdy tam nie dotar\u0142a. W tym samym czasie znikn\u0119\u0142a jej najlepsza kole\u017Canka Kasia. Wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyny od dawna nie mieszkaj\u0105 ju\u017C w akademiku. Zamiast tego wynajmuj\u0105 luksusowy apartament, jedna z nich naby\u0142a r\u00F3wnie\u017C sportowy samoch\u00F3d. Policja zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce studentki trudni\u0105 si\u0119 prostytucj\u0105. Nie wiadomo, dlaczego z dnia na dzie\u0144 zapad\u0142y si\u0119 pod ziemi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65484249":["Niepozorny dentysta
Julia zg\u0142osi\u0142a zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Mehdiego, kt\u00F3ry jest Syryjczykiem i od 10 lat mieszka w Polsce. M\u0119\u017Cczyzna pracuje jako dentysta i niebawem wraz z \u017Con\u0105 oczekuj\u0105 dziecka. Pierwsze przypuszczenia s\u0105 takie, \u017Ce Mehdi uciek\u0142 od \u017Cony. Policjanci trafiaj\u0105 na trop powi\u0105za\u0144 z islamskimi fundamentalistami, ale Julia zaprzecza, twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C by\u0142 daleki od radykalnych pogl\u0105d\u00F3w. Trwaj\u0105 poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65484250":["Niebezpieczna wyprawa
Joanna zg\u0142asza zagini\u0119cie syna, Gustawa. Kobieta od pocz\u0105tku utrzymuje, \u017Ce dziecko uprowadzi\u0142 jej by\u0142y m\u0105\u017C, Bartosz. Rok wcze\u015Bniej przeprowadzi\u0142 si\u0119 on do Niemiec i chcia\u0142 zabra\u0107 ze sob\u0105 syna. Nigdy nie zaakceptowa\u0142 decyzji polskiego s\u0105du, by ch\u0142opiec zosta\u0142 przy matce. Gdy policjanci namierzaj\u0105 telefon Bartosza, okazuje si\u0119, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie zmierza on do Niemiec. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wraz z synem by\u0142 widziany w Puszczy Kampinoskiej. Funkcjonariusze robi\u0105, co w ich mocy, by udaremni\u0107 wywiezienie Gustawa do Niemiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65484251":["Intercyza
Maks postanawia zawrze\u0107 intercyz\u0119 przedma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105. Frania czuje si\u0119 ura\u017Cona jego pomys\u0142em i dochodzi do powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. W kiepskim nastroju narzeczeni udaj\u0105 si\u0119 do ekscentrycznej fotografki, kt\u00F3ra ma dokumentowa\u0107 ich \u015Blub. Wszystko idzie nie tak, jak trzeba. Tymczasem Ada\u015B ulega wypadkowi podczas jazdy na rolkach i trafia do szpitala. Przera\u017Cona Frania chce go odwiedzi\u0107, ale nie zostaje wpuszczona do poszkodowanego, poniewa\u017C nie jest jego krewn\u0105. Maj jednak wie, jak przechytrzy\u0107 nadgorliwy personel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65484252":["Zdenka
Przygotowania do \u015Blubu Frani i Maksa zak\u0142\u00F3ca wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci ojca Skalskiego. Na dodatek okazuje si\u0119, \u017Ce zmar\u0142y mia\u0142 c\u00F3rk\u0119 Zdenk\u0119 (Katarzyna Skrzynecka), kt\u00F3rej zapisa\u0142 ca\u0142y maj\u0105tek. Maks jest zaskoczony, poniewa\u017C nie wiedzia\u0142 dot\u0105d, \u017Ce ma siostr\u0119. Na dodatek gro\u017C\u0105 mu k\u0142opoty finansowe. Frania postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Spotyka si\u0119 ze Zdenk\u0105 i dowiaduje, \u017Ce rodzin\u0119 Skalskich czekaj\u0105 wielkie zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65484253":["\u015Awiadek
Do Skalskich przyje\u017Cd\u017Ca brat Maksa - Aleks (Rafa\u0142 Kr\u00F3likowski). Frania nie jest zachwycona jego wizyt\u0105. Obawia si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna opowie bratu o tym, co zasz\u0142o mi\u0119dzy nimi rok temu. Aleks zakocha\u0142 si\u0119 w niani od pierwszego wejrzenia i poprosi\u0142 j\u0105 o r\u0119k\u0119. Tylko przypadek sprawi\u0142, \u017Ce Frania nie zosta\u0142a \u017Con\u0105 Aleksa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce obawy panny Maj by\u0142y uzasadnione.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65484254":["\u015Alub, cz\u0119\u015B\u0107 pierwsza
Do \u015Blubu Frani i Maksa zosta\u0142o ju\u017C bardzo ma\u0142o czasu. Na dob\u0119 przed ceremoni\u0105 panna Maj przenosi si\u0119 do domu rodzinnego, by narzeczony nie ogl\u0105da\u0142 jej a\u017C do momentu uroczysto\u015Bci. Frania i Jolka, poszukuj\u0105c seksownej bielizny, ruszaj\u0105 poza Warszaw\u0119. W drodze powrotnej, w niezamieszkanej okolicy, p\u0119ka im opona. Przysz\u0142a panna m\u0142oda zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce nie zd\u0105\u017Cy na w\u0142asny \u015Blub. Tymczasem Maks prze\u017Cywa niezwykle spotkanie z duchem swojej zmar\u0142ej \u017Cony, Anny (Agnieszka Wagner). Matka Jolki zawiadamia go, \u017Ce auto jej c\u00F3rki znaleziono porzucone w lesie. Skalski boi si\u0119, \u017Ce jego ukochanej sta\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65484255":["Opowie\u015B\u0107 wigilijna
Trwaj\u0105 przygotowania do Wigilii Bo\u017Cego Narodzenia. Mariola i Halina ubieraj\u0105 choink\u0119. Ferdek popija piwo i komenderuje z kanapy. W ko\u0144cu decyduje si\u0119 pom\u00F3c powiesi\u0107 pajacyka, wdrapuje si\u0119 na sto\u0142ek i spada na pod\u0142og\u0119. Wyeliminowany z prac porz\u0105dkowych i kuchennych, otrzymuje polecenie zakupienia karpia. Pomoc\u0105 s\u0142u\u017Cy mu Boczek, kt\u00F3ry sprzedaje ryby z w\u0142asnej hodowli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65484256":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Sylwester narod\u00F3w
Do Ferdka zg\u0142asza si\u0119 prezes sp\u00F3\u0142dzielni mieszkaniowej i proponuje, by Kiepski zorganizowa\u0142 mi\u0119dzynarodowy, osiedlowy sylwester, na kt\u00F3ry przewidziane s\u0105 spore fundusze unijne. Impreza b\u0119dzie transmitowana przez lokaln\u0105 telewizj\u0119. Ferdek bez wahania przyjmuje ofert\u0119. Z pomoc\u0105 \u015Bpieszy mu Pa\u017Adzioch, kt\u00F3ry proponuje, \u017Ce udost\u0119pni kontakty z obcokrajowcami, stopniowo te\u017C do organizacji zabawy w\u0142\u0105cza si\u0119 rodzina Kiepskich i pozostali s\u0105siedzi. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65484257":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wsp\u00F3lnota
Pewnego dnia Ferdynand Kiepski dowiaduje si\u0119 od prezesa sp\u00F3\u0142dzielni mieszkaniowej, \u017Ce mo\u017Cna uzyska\u0107 fundusze z Unii Europejskiej na remont kamienicy. Wiadomo\u015B\u0107 wywo\u0142uje w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w poruszenie - jedni odnosz\u0105 si\u0119 do niej z entuzjazmem, niekt\u00F3rzy nieufnie lub oboj\u0119tnie, jeszcze inni wietrz\u0105 osobiste korzy\u015Bci. Aby doj\u015B\u0107 do porozumienia, decyduj\u0105 si\u0119 na walne g\u0142osowanie i wybory osoby, kt\u00F3ra b\u0119dzie godnie reprezentowa\u0107 interesy wszystkich. Wskutek g\u0142osowania zupe\u0142nie nieoczekiwanie zostaje wybrany kto\u015B, kogo nikt si\u0119 nie spodziewa\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65484258":["Andromeda
Marian Pa\u017Adzioch ma nowe hobby - astronomi\u0119. Przez teleskop kosmiczny lubi obserwowa\u0107 rozliczne konstelacje gwiazd. Pewnego mglistego wieczoru, gdy nie wida\u0107 \u017Cadnego z gwiazdozbior\u00F3w, przypadkowo zaczyna podgl\u0105da\u0107 s\u0105siadk\u0119 mieszkaj\u0105c\u0105 w s\u0105siednim bloku. Naukowe obserwacje stopniowo przeradzaj\u0105 si\u0119 w fascynacj\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65484259":["Tamten \u015Bwiat
Pewnej nocy zaspany Ferdynand Kiepski odbiera telefon od wujka W\u0142adka. Z przera\u017Ceniem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce przecie\u017C wuj od kilku miesi\u0119cy ju\u017C nie \u017Cyje. Sytuacja staje si\u0119 dramatyczna, gdy niezwyk\u0142y rozm\u00F3wca zaczyna kategorycznie domaga\u0107 si\u0119 butelki w\u00F3dki, kt\u00F3r\u0105 Ferdek obieca\u0142 postawi\u0107 mu jeszcze za \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65484260":["Zaj\u0105c wielkanocny
W rodzinie Kiepskich powstaje sp\u00F3r na temat wy\u017Cszo\u015Bci \u015Bwi\u0105t Bo\u017Cego Narodzenia nad \u015Bwi\u0119tami Wielkiej Nocy. Podczas ma\u0142\u017Ce\u0144skiej sprzeczki Halina przy\u0142apuje Ferdka na tym, \u017Ce nie ma on kompletnie poj\u0119cia, co symbolizuje zaj\u0105c w tradycji wielkanocnej. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 wielkanocnego zaj\u0105ca. Jak si\u0119 okazuje niestety jest mu bardzo trudno sk\u0105dkolwiek uzyska\u0107 jednoznaczn\u0105 odpowied\u017A...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"65484261":["Re\u017C.: Rob Cohen.
Grupa profesjonalnych z\u0142odziei postanawia okra\u015B\u0107 skarbiec w po\u0142o\u017Conej na wybrze\u017Cu plac\u00F3wce militarnej. Ich celem ma pa\u015B\u0107 astronomiczna suma 600 milion\u00F3w dolar\u00F3w w got\u00F3wce. Dostanie si\u0119 na teren bazy nie b\u0119dzie jednak oznacza\u0142o sukcesu. Konieczne jest jeszcze otwarcie sejfu, do kt\u00F3rego kodu strze\u017Ce agentka rz\u0105dowa Casey (Maggie Grace). Kobieta jest zdeterminowana i zrobi wszystko aby udaremni\u0107 \u015Bmia\u0142y plan bandyt\u00F3w. Nied\u0142ugo oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce z\u0142odzieje nie s\u0105 jej jedynym zmartwieniem. Nad wybrze\u017Ce nadci\u0105ga pot\u0119\u017Cny huragan pi\u0105tego stopnia, kt\u00F3ry zaczyna niszczy\u0107 wszystko co stanie na jego drodze. Casey b\u0119dzie musia\u0142a skorzysta\u0107 z pomocy specjalisty od huragan\u00F3w - Willa (Toby Kebbell) oraz jego brata Breezea (Ryan Kwanten), by\u0142ego wojskowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073426.jpg","",[]],"65484262":["Re\u017C.: Daniel Zirilli.
Azja Po\u0142udniowo-Wschodnia. Dw\u00F3ch ameryka\u0144skich emigrant\u00F3w, Jack (John Edward Lee ) i Sam (Byron Gibson ), okrada banki. Podczas jednej z akcji nie\u015Bwiadomie przyw\u0142aszczaj\u0105 sobie pieni\u0105dze nale\u017C\u0105ce do barona narkotykowego. Tym samym staj\u0105 si\u0119 celem niebezpiecznych gangster\u00F3w, kt\u00F3rym przewodzi Gan Sirankiri (Steven Seagal). Wkr\u00F3tce Sam zostaje zabity, a Jake \u0142\u0105czy si\u0142y z Pon, mi\u0142o\u015Bci\u0105 swojego \u017Cycia. Razem stawiaj\u0105 czo\u0142a niebezpiecznym ludziom, kt\u00F3rzy czyhaj\u0105 na ich \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223630.jpg","",[]],"65484263":["Re\u017C.: Max Adams.
Bezwzgl\u0119dny boss mafii Eddie organizuje skok, kt\u00F3ry ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem. Orientuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 zdradzony. Poniewa\u017C mafia nie wybacza przejaw\u00F3w nielojalno\u015Bci, rusza w po\u015Bcig za uwodzicielsk\u0105 z\u0142odziejk\u0105 Karen, kt\u00F3ra pr\u00F3bowa\u0142a go przechytrzy\u0107. Aby unikn\u0105\u0107 \u015Bmierci, kobieta proponuje uprowadzenie dla \u017C\u0105dnego zemsty gangstera opancerzonego samochodu z \u0142adunkiem wartych trzydzie\u015Bci milion\u00F3w dolar\u00F3w klejnot\u00F3w. Do brawurowego przedsi\u0119wzi\u0119cia potrzebuje pomocy. Postanawia zmusi\u0107 swojego by\u0142ego ch\u0142opaka Jacka do wzi\u0119cia udzia\u0142u w skoku. M\u0119\u017Cczyzna zas\u0142u\u017Cy\u0142 sobie na opini\u0119 mistrza z\u0142odziejskiego fachu. Ma nadziej\u0119, \u017Ce uda mu si\u0119 przyw\u0142aszczy\u0107 zrabowane kosztowno\u015Bci za plecami wyrachowanej wsp\u00F3lniczki. Mo\u017Ce liczy\u0107 mi\u0119dzy innymi na pomoc Logan, kt\u00F3ra nigdy nie chybia, gdy celuje z broni palnej. Kolejne niepowodzenie Karen sprawia, \u017Ce wraz z Jackiem musi ona walczy\u0107 o swoje \u017Cycie. Ich sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce nie maj\u0105 poj\u0119cia, komu mog\u0105 zaufa\u0107 w p\u00F3\u0142\u015Bwiatku oszust\u00F3w i z\u0142odziei. W rozgrywce o wielkie pieni\u0105dze dochodzi do licznych strzelanin, pojedynk\u00F3w i brawurowych po\u015Bcig\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2025525.jpg","",[]],"65484264":["Sprzedawca \u015Bwiat\u0142a
Alpinista Sebastian Gajko ginie podczas pr\u00F3by kradzie\u017Cy obrazu z mieszkania artysty Ignacego Raciny. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego \u0142up jest bez warto\u015Bci. CW\u015A trafia na trop grupy oszust\u00F3w zajmuj\u0105cych si\u0119 podmian\u0105 dzie\u0142 sztuki. Malarz jest znan\u0105 postaci\u0105 w tym \u015Brodowisku. Wcze\u015Bniej nak\u0142oni\u0142 do wsp\u00F3\u0142pracy wsp\u00F3lnika Gajki, Witka Makarskiego. Dowiedziawszy si\u0119 o tym, Sebastian zacz\u0105\u0142 szanta\u017Cowa\u0107 ich obu. Nied\u0142ugo po \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny, zostaje zamordowany r\u00F3wnie\u017C Ignacy. Detektywi szukaj\u0105 sprawcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65484265":["Uroda mo\u017Ce zabi\u0107
Znikaj\u0105 kolejne kochanki Micha\u0142a Adamowicza. Wszystkie by\u0142y niezwykle pi\u0119kne i dba\u0142y o ka\u017Cdy szczeg\u00F3\u0142 wygl\u0105du. Detektywi odnajduj\u0105 zw\u0142oki dw\u00F3ch kobiet ze zniszczonymi twarzami. Irena Kolec i Olga Ma\u0142ecka zna\u0142y si\u0119 zawodowo. Twarz pierwszej z ofiar zosta\u0142a oszpecona poprzez nieudane zastrzyki przeprowadzone przez kosmetyczk\u0119 Aldon\u0119 w salonie pi\u0119kno\u015Bci. CW\u015A podejrzewa, \u017Ce zleci\u0142a to narzeczona Adamowicza, Maria Krajewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65484266":["Cudze pieni\u0105dze
Biznesmen Rybacki zostaje zastrzelony w swoim domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce mia\u0142o tu miejsce jeszcze jedno zab\u00F3jstwo. Kto\u015B pobiera z konta firmy zmar\u0142ego wszystkie pieni\u0105dze. CW\u015A podejrzewa band\u0119 recydywisty \u0141osia, ale nies\u0142usznie. Uwaga detektyw\u00F3w kieruje si\u0119 na prywatnego detektywa Kami\u0144skiego. Prawdopodobnie oba morderstwa zleci\u0142a m\u0119\u017Cczy\u017Anie ksi\u0119gowa Rybackiego, Regina, kt\u00F3ra nast\u0119pnie si\u0119 go pozby\u0142a i ukry\u0142a z pieni\u0119dzmi. Ruszaj\u0105 jej poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65484267":["Wstrz\u0105s anafilaktyczny po poca\u0142unku\/Kobieta traci przytomno\u015B\u0107 w dmuchanym basenie i ulega podtopieniu
Po pierwszym poca\u0142unku Pauliny i Marka u dziewczyny wyst\u0119puj\u0105 objawy wstrz\u0105su anafilaktycznego. Paulina jest uczulona na orzeszki ziemne, a Marek chwil\u0119 wcze\u015Bniej zjad\u0142 lody o tym smaku. Ch\u0142opak dzwoni pod 112 i udziela jej pierwszej pomocy. Katarzyna razem ze swoj\u0105 mam\u0105 Dorot\u0105 roz\u0142o\u017Cy\u0142y du\u017Cy dmuchany basen w ogrodzie. \u017Bar leje si\u0119 z nieba, wi\u0119c obie siedz\u0105 w nim i rozmawiaj\u0105. Katarzyna proponuje, \u017Ce zrobi lemoniad\u0119. Idzie do kuchni, aby j\u0105 przygotowa\u0107. Dorota przypomina sobie, \u017Ce maj\u0105 r\u00F3wnie\u017C lody. Kobieta szybko wstaje z basenu, robi jej si\u0119 s\u0142abo i kr\u0119ci w g\u0142owie, w ko\u0144cu si\u0119 przewraca. Po powrocie z kuchni Katarzyna zastaje nieprzytomn\u0105 matk\u0119 le\u017C\u0105c\u0105 twarz\u0105 w wodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65484268":["Przesiaduj\u0105cy pod blokiem nastolatkowie ratuj\u0105 narzekaj\u0105cego na nich starego m\u0119\u017Cczyzn\u0119\/ Wynaj\u0119\u0142a mieszkanie dawnej agencji towarzyskiej
Tomek i Artur - ch\u0142opcy z blokowiska - s\u0105 sol\u0105 w oku W\u0142adys\u0142awa, by\u0142ego wojskowego. Codziennie dochodzi mi\u0119dzy nimi do wi\u0119kszych i mniejszych sprzeczek. Jednak gdy W\u0142adys\u0142aw dozna udaru, pomocy udzieli mu w\u0142a\u015Bnie Tomek. Paulina niedawno wynaj\u0119\u0142a mieszkanie. Dziewczyna chce odmalowa\u0107 \u015Bciany w \u0142azience. Jej kole\u017Canka, Justyna, obiecuje podes\u0142a\u0107 swojego koleg\u0119, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by si\u0119 tym zaj\u0105\u0107. Wkr\u00F3tce w mieszkaniu pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry zachowuje si\u0119 dziwnie. Bierze k\u0105piel i domaga si\u0119 seksu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65484269":["Nieznajomy pies kieruje grzybiarza do nieprzytomnego w\u0142a\u015Bciciela \/ Lincz na m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry napad\u0142 na dziewczyn\u0119 i pr\u00F3bowa\u0142 j\u0105 zgwa\u0142ci\u0107
Irek podczas spaceru po lesie napotyka psa, kt\u00F3ry bardzo szczeka i robi wszystko, aby nieznajomy poszed\u0142 za nim. M\u0119\u017Cczyzna znajduje w zaro\u015Blach nieprzytomnego 60-letniego Karola, najwyra\u017Aniej w\u0142a\u015Bciciela czworonoga. Sprawdza, czy poszkodowany jest przytomny, jednak on nie wykazuje \u017Cadnych oznak \u017Cycia. Irek dzwoni pod 112, ale widzi, \u017Ce jego telefon ma s\u0142ab\u0105 bateri\u0119. Studentka Karolina odwiedza swoj\u0105 babci\u0119 mieszkaj\u0105c\u0105 w niewielkim miasteczku. Pod sklepem zaczepia j\u0105 kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej w lesie kto\u015B na ni\u0105 napada i chce zgwa\u0142ci\u0107. Ch\u0142opcy przychodz\u0105 jej z pomoc\u0105. Bij\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, co ko\u0144czy si\u0119 dla niego powa\u017Cnymi obra\u017Ceniami. Wybawicielom Karoliny grozi wi\u0119zienie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65484270":["Podczas rodzinnego spaceru 9-latka doznaje ci\u0119\u017Ckiego urazu oka \/ Motocyklistka \u0142amie nog\u0119 i uszkadza kr\u0119gos\u0142up w wypadku
Rodzina Malinowskich wybra\u0142a si\u0119 na niedzielny spacer. Podczas zabawy w czarodziei 7-letni Piotru\u015B rani 9-letni\u0105 siostr\u0119 Irenk\u0119 w oko. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzice nie wzi\u0119li ze sob\u0105 telefonu. Na szcz\u0119\u015Bcie ch\u0142opiec zauwa\u017Ca Wojtka, kt\u00F3ry akurat przebiega nieopodal, i prosi go o telefon. Matka Renata dzwoni pod 112. Dziewczynka krwawi i mo\u017Ce straci\u0107 oko. Joanna zawsze chcia\u0142a poprowadzi\u0107 motocykl. Pewnego dnia udaje jej si\u0119 przekona\u0107 swojego ch\u0142opaka do udzielenia jej szybkiej lekcji. Niestety, ta z pozoru niewinna przeja\u017Cd\u017Cka ko\u0144czy si\u0119 tragicznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65484271":["Maklerka
Klaudia i Damian Kucharscy bezskutecznie staraj\u0105 si\u0119 o kredyt. Marz\u0105 o kupnie w\u0142asnego mieszkania. Z pomoc\u0105 przychodzi siostra m\u0119\u017Cczyzny, Sylwia. Kobieta opowiada parze o internetowym portalu do obracania pieni\u0119dzmi na gie\u0142dach ca\u0142ego \u015Bwiata i handlu kryptowalutami. Damian decyduje si\u0119 zainwestowa\u0107 w ten spos\u00F3b wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci. Przekazuje pieni\u0105dze siostrze, kt\u00F3ra nied\u0142ugo potem znika bez \u015Bladu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"65484074":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65484075":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65484076":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65484077":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65484078":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484079":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484080":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484081":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484082":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484083":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484084":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484085":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65484086":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65484087":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65484088":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65484089":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65484090":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65484091":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65484092":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65484093":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65484094":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65484095":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65484096":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65484097":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65483735":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65483736":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65483737":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"65483738":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65483739":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65483740":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65483741":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65483742":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65483743":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"65483744":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65483746":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"65483748":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65483749":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65483750":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65483751":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65483752":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"65483753":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65483755":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65483756":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65483757":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65483758":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65483759":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65483760":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65483761":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65483762":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"65483763":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65483840":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65483841":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65483842":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65483843":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65483844":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65483845":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65483846":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65483847":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65483848":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65483849":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65483850":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65483851":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65483852":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65483853":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65483854":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"65483855":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65483856":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65483857":["Kolejna edycja kameralnych koncert\u00F3w najwi\u0119kszych gwiazd, kt\u00F3re zagraj\u0105 w nieoczekiwanych i zaskakuj\u0105cych miejscach, w lesie, na lotnisku, \u0142\u0105ce czy nad jeziorem. Zaprezentuj\u0105 si\u0119 m.in. D Bomb, Power Play, Discoboys, Eratox, Camasutra, Extazy, Top Girls, After Party, Mateusz Mijal, Monika Chwajo\u0142, Fanatic, Mr. Dex, Top One, Dejw, Bajera i wielu innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189104.jpg","",[]],"65483858":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"65483859":["Alina organizuje kolejne przyj\u0119cie. Tym razem dla pary influencer\u00F3w. Pan m\u0142ody relacjonuje wesele w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych. Jego internetowi fani krytykuj\u0105 jednak wodzireja zabawy, Krystiana. Mikrofon przejmuje Robson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65483860":["Na weselu zjawia si\u0119 niezapowiedziany i nikomu nieznany go\u015B\u0107, Rysiek. Tymczasem Alina pr\u00F3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Robsonem. Z\u0142oty szef kuchni nie odbiera telefonu, jedynie wysy\u0142a tajemnicze SMS-y. Szefowa podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 porwany. Kobieta wzywa na pomoc reszt\u0119 ekipy i wsp\u00F3lnie rozpoczynaj\u0105 dochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65483861":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65483862":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65483863":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65483864":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"65483713":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65483714":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65483715":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65483716":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65483717":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65483718":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65483719":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65483720":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65483721":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65483722":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65483723":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65483724":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65483725":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65483726":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65483727":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65483728":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170144.jpg","",[]],"65483729":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65483730":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65483731":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65483732":["Po wyje\u017Adzie Justyny ekip\u0119 pani Krysi wspiera Marysia. Podczas wesela Beaty i Konrada ma mn\u00F3stwo pracy. Na samym pocz\u0105tku zabawy wychodzi na jaw, \u017Ce panna m\u0142oda jest przy nadziei, co nie uszcz\u0119\u015Bliwia jej m\u0119\u017Ca. Konrad wci\u0105\u017C my\u015Bli o swojej poprzedniej partnerce, a Beat\u0119 po\u015Blubi\u0142, poniewa\u017C tak wypada\u0142o. Nam\u00F3wi\u0142a go do tego matka, kt\u00F3ra spiskuje z jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubion\u0105 \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"65483733":["Paw\u0142a i Judyt\u0119 po\u0142\u0105czy\u0142a mi\u0142o\u015B\u0107, jednak ich rodziny prowadz\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 zaciek\u0142\u0105 walk\u0119 biznesow\u0105. Par\u0119 m\u0142od\u0105 ma\u0142o obchodz\u0105 rodzinne spory. Wkr\u00F3tce po d\u0142ugim oczekiwaniu b\u0119d\u0105 mogli skonsumowa\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek. Nie wiadomo tylko czy nic im w tym nie przeszkodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"65483734":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65484397":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65484398":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65484399":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65484400":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65484401":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"65484402":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65484403":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"65484404":["Popo\u0142udniowa muzyczna uczta. Ka\u017Cdy mo\u017Ce zasi\u0105\u015B\u0107 po pracy przed telewizorem i zrelaksowa\u0107 si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c najnowsze polskie i zagraniczne przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65484405":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65484406":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65484407":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65484272":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"65507443":["Druga ods\u0142ona gali RBK Boxing Night. Atrakcj\u0105 wieczoru b\u0119dzie pojedynek w wadze superci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy niepokonanym dot\u0105d Damianem Knyb\u0105 i Knifem Didierem. Dla pi\u0119\u015Bciarza z Demokratycznej Republiki Konga to powr\u00F3t na ring po ubieg\u0142orocznej pora\u017Cce z Zabitem Samiedowem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["AD"]],"65484274":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"65484275":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"65484276":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"65484277":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65484278":["Bia\u0142o-Czerwone tu\u017C przed startem mistrzostw \u015Bwiata wzi\u0119\u0142y udzia\u0142 w silnie obsadzonym turnieju w Neapolu. Nauka p\u0142yn\u0105ca ze star\u0107 z Serbkami, W\u0142oszkami i Turczynkami ma zaprocentowa\u0107 podczas mundialu, kt\u00F3rego Polki s\u0105 wsp\u00F3\u0142gospodyniami. W tym spotkaniu w Gda\u0144sku Orlice chc\u0105 odegra\u0107 si\u0119 na ekipie Dominikany za pora\u017Cki w dw\u00F3ch ostatnich konfrontacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188351.jpg","",[]],"65484279":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"65484280":["Szlagier ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narod\u00F3w. Dla obu ekip mecz na Wembley b\u0119dzie wa\u017Cnym testem przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wielkimi krokami mundialem. Bardziej zmotywowani powinni wyj\u015B\u0107 na muraw\u0119 Niemcy, kt\u00F3rzy nie wygrali z Anglikami od pi\u0119ciu lat. Zwyci\u0119stwo w Londynie mo\u017Ce im zapewni\u0107 pierwszy w historii awans do turnieju fina\u0142owego LN.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181785.jpg","",[]],"65507444":["Pojedynek z Egine Kayange to dla Eweliny P\u0119kalskiej wa\u017Cny etap przygotowa\u0144 do walki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze muszej. Polka i Tanzanka zmierz\u0105 si\u0119 na dystansie dziesi\u0119ciu dwuminutowych rund. Podczas gali w \u017Byrardowie ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. konfrontacja Macieja Kiwiora i Sylwestra Zi\u0119by.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"65484282":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"65484283":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"65484284":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"65484285":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"65484286":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"65484287":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"65484288":["Ju\u017C w drugiej kolejce nowego sezonu dojdzie do starcia finalist\u00F3w poprzedniej edycji Energa Basket Ligi. Sto\u0142eczny zesp\u00F3\u0142 zamierza udowodni\u0107 mistrzom Polski, \u015Al\u0105skowi, \u017Ce wcale nie jest od nich gorszy. Na parkiecie Grzegorz Kulka i jego kompani b\u0119d\u0105 rywalizowa\u0107 m.in. z Jakubami Karolakiem i Nizio\u0142em, by\u0142ymi graczami Legii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222549.jpg","",[]],"65484289":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"65484290":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"65484307":["Prow.: Micha\u0142 \"Kr\u00F3lik\" Sitarski, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk, \u0141ukasz Jurkowski.
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. By\u0142y komandos JW GROM, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk oraz Micha\u0142 Sitarski i \u0141ukasz Jurkowski razem z zaproszonymi go\u015B\u0107mi scharakteryzuj\u0105 poszczeg\u00F3lne typy broni, a tak\u017Ce om\u00F3wi\u0105 r\u00F3\u017Cne kwestie zwi\u0105zane np. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu, m.in. Weronika Nowakowska, Zbigniew Boniek, Czes\u0142aw Lang, \u0141ukasz Kadziewicz, Renata Mauer czy Tomasz Hajto.","","",["N"]],"65484308":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"65484309":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"65484310":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"65484311":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217372.jpg","",[]],"65484312":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"65493618":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"65484314":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"65484315":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"65484317":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"65484318":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65484291":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218040.jpg","",["JM"]],"65484292":["Wojciech Nowicki
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",["N"]],"65484293":["Podczas gali w Radomiu w najciekawszej walce wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Piotr Kacprzak i Damian Zorczykowski. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji zdob\u0119dzie mistrzowski pas federacji Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej. Widzowie obejrz\u0105 tak\u017Ce m.in. pojedynek Tymoteusza \"Honey Badgera\" \u0141opaczyka z Kleversonem Sampaio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65484294":["Dotychczasowy posiadacz pasa WBC Silver w kategorii superp\u00F3\u0142\u015Bredniej Erickson Lubin skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z niepokonanym w zawodowej karierze Sebastianem Fundor\u0105. Stawk\u0105 ich pojedynku w Las Vegas jest tymczasowy tytu\u0142 mistrza federacji WBC World. O oddany przez Lubina laur powalcz\u0105 natomiast Tony Harrison i Sergio Garcia. Podczas gali zmierz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce m.in. Kevin Salgado Zambrano i Bryant Perrella oraz Jamontay Clark i Aaron Coley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"65484295":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65484296":["Stawk\u0105 starcia Remigiusza Woza z Tomaszem Gromadzkim b\u0119dzie nie tylko prymat na \u015Al\u0105sku, a przede wszystkim tytu\u0142 zawodowego mistrza Polski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W\u00F3z w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Serhija Szewczuka. Gromadzki natomiast wejdzie na ring po pora\u017Ckach z Sebastianem \u015Alusarczykiem i Stanis\u0142awem Gibad\u0142\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"65484297":["Zawody odb\u0119d\u0105 si\u0119 w londy\u0144skiej The O2 Arenie. W walce wieczoru w wadze ci\u0119\u017Ckiej zmierz\u0105 si\u0119 Curtis Blaydes i Tom Aspinall. Amerykanin spr\u00F3buje przerwa\u0107 pass\u0119 zwyci\u0119stw Anglika, kt\u00F3ra trwa od 18 czerwca 2016 roku. Ostatni\u0105 pora\u017Ck\u0119 Aspinall poni\u00F3s\u0142 w maju przed sze\u015Bcioma laty, a pokona\u0142 go \u0141ukasz Parobiec. Podczas gali w stolicy Anglii kibice zobacz\u0105 w akcji r\u00F3wnie\u017C m.in. Jacka Hermanssona i Chrisa Curtisa, a tak\u017Ce Paula Craiga i Volkana Oezdemira.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"65484298":["Niepokonanego Polaka czeka najtrudniejsze wyzwanie w dotychczasowej karierze pi\u0119\u015Bciarskiej. Pochodz\u0105cy z Legionowa bokser skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z by\u0142ym amatorskim mistrzem \u015Bwiata, uznawanym za jedn\u0105 z najwi\u0119kszych gwiazd boksu olimpijskiego w XXI wieku. Opr\u00F3cz nich podczas gali w Jaworznie wyst\u0105pi m.in. Micha\u0142 Syrowatka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"65484299":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"65484300":["Pierwszej obrony pasa w wadze pi\u00F3rkowej podejmie si\u0119 Kacper Formela, kt\u00F3ry w walce wieczoru zmierzy si\u0119 z Alexandrem Gorshechnikiem. Zawodnik z Ukrainy b\u0119dzie jedynym obcokrajowcem, kt\u00F3ry wyst\u0105pi na gali w Ostr\u00F3dzie. W zesz\u0142ym roku pokona\u0142 on Adriana Zieli\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218035.jpg","",["N"]],"65484301":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"65484302":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"65484303":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218030.jpg","",["N"]],"65484304":["Przypomnienie tego, co dzia\u0142o si\u0119 podczas jubileuszowej, czterdziestej gali KSW, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 22 pa\u017Adziernika 2017 roku w Dublinie. Mariusz Pudzianowski stoczy\u0142 w\u00F3wczas jeden z najci\u0119\u017Cszych pojedynk\u00F3w w swojej karierze, a jego rywalem by\u0142 urodzony w Angoli Amerykanin Jay Silva. Najwi\u0119cej emocji wzbudzi\u0142 jednak pojedynek Mateusza Gamrota i Normana Parke'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65484305":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65484306":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"65484211":["Krytyka mobilizuje czy parali\u017Cuje?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65484212":["Narodziny
Sympatyczni bohaterowie ujawniaj\u0105 tajemnice zap\u0142odnienia. M\u0142odzi widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da wy\u015Bcig plemnik\u00F3w do jajeczka, rozw\u00F3j p\u0142odu i narodziny. Poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C r\u00F3\u017Cnice mi\u0119dzy p\u0142ciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65484213":["Bia\u0142e krwinki
Sympatyczni bohaterowie opowiadaj\u0105 o bia\u0142ych krwinkach. To w\u0142a\u015Bnie one broni\u0105 cia\u0142a ludzkiego przed wszystkim tym, co mo\u017Ce wyrz\u0105dzi\u0107 mu szkod\u0119. Mistrz nazywa je stra\u017Cnikami organizmu. Gdyby ich nie by\u0142o, cz\u0142owiek chorowa\u0142by bez przerwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65484214":["Lata szale\u0144stwa
Mistrz opowiada o najwi\u0119kszym marzeniu cz\u0142owieka - lataniu. Zdradza, jak dosz\u0142o do tego, \u017Ce cz\u0142owiek zbudowa\u0142 pierwszy samolot.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65484215":["By\u0142a sobie Ziemia
Opowie\u015B\u0107 o tym, w jaki spos\u00F3b na Ziemi pojawi\u0142o si\u0119 \u017Cycie: od pierwszej kom\u00F3rki, poprzez dinozaury, do przodk\u00F3w cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65484216":["Ekipa programu jedzie do miejscowo\u015Bci Lisewo w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim, gdzie mieszkaj\u0105 14-letnia Zuzia i 12-letnia Dominika z rodzicami, Tadeuszem i Danut\u0105. M\u0142odsza z dziewcz\u0105t choruje na ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 cukrzycy i wymaga nieustannej opieki. Z tego powodu pani Danuta nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 pracy, wi\u0119c rodzina utrzymuje si\u0119 ze skromnej pensji pana Tadeusza. Ma\u0142\u017Conkowie chcieliby przeprowadzi\u0107 remont swojego domu, poniewa\u017C dach przecieka i \u015Bciany oraz sufit pokrywa grzyb. Nale\u017Ca\u0142oby tak\u017Ce rozdzieli\u0107 kot\u0142owni\u0119 z \u0142azienk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65484217":["Awans
Za oknem jest du\u017Cy mr\u00F3z, tymczasem z powodu awarii kot\u0142a przesta\u0142o dzia\u0142a\u0107 centralne ogrzewanie. Alinie jest bardzo zimno, tak\u017Ce Danusia i Tadzio cierpi\u0105 z powodu ch\u0142odu. Tylko Karol nie przejmuje si\u0119 tymi problemami, dosta\u0142 bowiem awans. Zaproponowano mu prac\u0119 w charakterze asystenta kasjera. Okazuje si\u0119, \u017Ce nowa posada niesie za sob\u0105 wiele pu\u0142apek. W kasie zagin\u0119\u0142o 300 z\u0142otych, a koledzy kasjerzy wydaj\u0105 si\u0119 tym nie przejmowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65484218":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 odrzutowy samolot szkoleniowy L-39 Albatros produkcji czechos\u0142owackiej. W czasach zimnej wojny na tym modelu szkolili si\u0119 piloci ze Zwi\u0105zku Radzieckiego, Czechos\u0142owacji i innych kraj\u00F3w Uk\u0142adu Warszawskiego. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kij i r\u0119kawica z autografem s\u0142ynnego bejsbolisty Babe'a Rutha. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zestaw zabytkowych dziewi\u0119tnastowiecznych bombek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484219":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu podobizn\u0119 prezydenta Abrahama Lincolna z jego podpisem. Rick ma jednak pewne w\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci autografu. Nast\u0119pnie bohaterowie programu wyceniaj\u0105 armat\u0119 z prze\u0142omu XIX i XX wieku, kt\u00F3rej u\u017Cywano do salw honorowych na cze\u015B\u0107 weteran\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Corey i jego dziadek ogl\u0105daj\u0105 sfatygowan\u0105 mandolin\u0119 z lat czterdziestych ubieg\u0142ego wieku. Przekonamy si\u0119, czy zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 instrument.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484220":["Orangutany przez wiele lat uwa\u017Cano tylko za zr\u0119cznych na\u015Bladowc\u00F3w. Zmieni\u0142o to dopiero odkrycie, kt\u00F3rego dokonali naukowcy na bagnach Sumatry. Ujawni\u0142o one potencja\u0142 tych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"65484221":["Czy egoistom jest lepiej w \u017Cyciu?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65484222":["Nowa mama, nowy tata, czyli dziecko w nowym zwi\u0105zku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65484223":["W\u0142a\u015Bciwa \u017Cona
Po \u015Blubie Eliza i Micha\u0142 zamieszkuj\u0105 razem z rodzin\u0105 dziewczyny. Nie jest to \u0142atwe zw\u0142aszcza dla \u015Bwie\u017Co upieczonego m\u0119\u017Ca. Wkr\u00F3tce jednak sytuacja jeszcze si\u0119 pogarsza. Micha\u0142 jest jedynakiem i jego nadopieku\u0144cza mama ca\u0142ymi dniami przesiaduje u Kwiatkowskich. Tymczasem Alutka zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza. Gdy zyskuje pewno\u015B\u0107, \u017Ce J\u0119drula jest jej niewierny, postanawia dzia\u0142a\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"65484224":["Co nas czeka jutro?
Stra\u017Cnicy Ziemi pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, co czeka cz\u0142owieka w przysz\u0142o\u015Bci. Mistrz prezentuje im pozytywne skutki i negatywne konsekwencje szybkiego rozwoju technologicznego i ci\u0105gle prowadzonych przez naukowc\u00F3w bada\u0144. T\u0142umaczy te\u017C, jakie zagro\u017Cenia czekaj\u0105 na ludzi w kolejnych dekadach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65484225":["Planeta kom\u00F3rek
Trzy i p\u00F3\u0142 miliarda lat temu powsta\u0142a pierwsza kom\u00F3rka. To z niej po wielu milionach lat i licznych etapach ewolucji powsta\u0142 cz\u0142owiek. Jego organizm sk\u0142ada si\u0119 z sze\u015Bciuset tysi\u0119cy miliard\u00F3w kom\u00F3rek. Mistrz opowiada o powstaniu \u017Cycia i pozwala zrozumie\u0107 og\u00F3ln\u0105 budow\u0119 organizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65484226":["W XVII wieku to Francja wyznacza\u0142a standardy w Europie. Kiedy Wiosna Lud\u00F3w zosta\u0142a krwawo st\u0142umiona, okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jeszcze zbyt wcze\u015Bnie na realizacj\u0119 europejskich marze\u0144 o pokoju i wolno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65484227":["Dzi\u0119ki przemys\u0142owi i koloniom Europa dominowa\u0142a na \u015Bwiecie do 1914 roku. Po 1945 wszystko leg\u0142o w gruzach, a nowymi supermocarstwami walcz\u0105cymi o dominacj\u0119 zosta\u0142y USA i ZSRR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65484228":["Bohaterowie programu s\u0105 bardzo podekscytowani, gdy w progach sklepu staje klient z pier\u015Bcieniem Super Bowl z 2004 roku, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do gracza New England Patriots. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z pami\u0119tnikiem swojego przodka, w kt\u00F3rym opisano wspomnienia z wielu bitew z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Niestety charakter pisma autora prawie uniemo\u017Cliwia odczytanie zapisk\u00F3w. Na koniec Rick rozwa\u017Ca zakup plakatu z filmu \"Bullitt\" z podpisami: Steve'a McQueena, Roberta Duvalla i Jacqueline Bisset.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484229":["Tym razem do lombardu Harrison\u00F3w trafia kolekcja niepublikowanych wcze\u015Bniej fotografii Jimiego Hendriksa. Przekonamy si\u0119, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 zbi\u00F3r zdj\u0119\u0107 wykonanych przez osobistego fotografa muzyka. Nast\u0119pnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 samoch\u00F3d typu buggy. P\u00F3\u017Aniej maj\u0105 wra\u017Cenie d\u00E9ja vu, gdy pojawia si\u0119 kolejny klient z bardzo podobnym gazikiem. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i dziadek wyceniaj\u0105 rzadki dziewi\u0119tnastowieczny przedmiot u\u017Cywany w eleganckich restauracjach do obr\u00F3bki drobiu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65484230":["Re\u017C.: Tony Phelan.
Lekarze wracaj\u0105 wspomnieniami do dnia, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do katastrofy lotniczej. Ci, kt\u00F3rzy byli na pok\u0142adzie pechowego samolotu i prze\u017Cyli, nie potrafi\u0105 odnale\u017A\u0107 si\u0119 w codziennym \u017Cyciu. To traumatyczne do\u015Bwiadczenie na zawsze odmieni\u0142o ich losy. Tylko Meredith wierzy, \u017Ce b\u0119dzie dobrze, pomimo i\u017C z powodu urazu r\u0119ki kariera naukowa jej m\u0119\u017Ca na Harvardzie leg\u0142a w gruzach. Cristinie nic nie dolega fizycznie, ale przesta\u0142a si\u0119 komunikowa\u0107 ze \u015Bwiatem. Arizona nie wyra\u017Ca zgody na amputacj\u0119 nogi, ale infekcja nie mija. Jej stan gwa\u0142townie pogarsza si\u0119. Callie jest zaj\u0119ta na sali operacyjnej. Ratuje wart\u0105 miliony dolar\u00F3w d\u0142o\u0144 Dereka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65484231":["Re\u017C.: Debbie Allen.
Prawnicy linii lotniczych oferuj\u0105 lekarzom ogromne pieni\u0105dze, je\u015Bli ci zgodz\u0105 si\u0119 na ugod\u0119. April wraca do pracy w Grace Seattle Hospital. Owen osobi\u015Bcie zabiega\u0142 o jej powr\u00F3t, ale zapomnia\u0142 uprzedzi\u0107 ekip\u0119 o swojej decyzji. Pierwsza rozmowa April z Jacksonem przybiera niepokoj\u0105c\u0105 form\u0119 - kobieta udaje, \u017Ce nigdy z nim nie spa\u0142a. Dla niego to zbyt wiele. Na oddzia\u0142 chirurgiczny trafia kobieta, kt\u00F3ra schud\u0142a ponad 50 kilogram\u00F3w i chce si\u0119 podda\u0107 zabiegowi usuni\u0119cia zb\u0119dnej sk\u00F3ry. Inna m\u0142oda pacjentka mia\u0142a wypadek na jachcie. Noga jest zmia\u017Cd\u017Cona, ale by\u0107 mo\u017Ce chirurgom uda si\u0119 j\u0105 uratowa\u0107. Arizona wci\u0105\u017C obwinia Callie o swoj\u0105 tragedi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65484232":["Pani Emilia mieszka w starej kamienicy w \u017Byrardowie z dw\u00F3jk\u0105 dzieci: pi\u0119tnastoletni\u0105 Julk\u0105 i dziewi\u0119cioletnim Kub\u0105. Przez internet pozna\u0142a pana Andrzeja, a dzieci nam\u00F3wi\u0142y j\u0105, by wzi\u0119\u0142a z nim \u015Blub. Emilia cierpi z powodu nieoperacyjnego garbu, za\u015B choroba Andrzeja nie pozwala mu pracowa\u0107 na pe\u0142en etat. Skromne dochody rodziny nie pozwalaj\u0105 na remont mieszkania, b\u0119d\u0105cego w fatalnym stanie. Pokoje dzieci s\u0105 zimne, \u0142azienka jest wydzielona niskimi \u015Bciankami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca bezpiecze\u0144stwu, ze starego pieca wydobywa si\u0119 dym do wn\u0119trza domu. Katarzyna Dowbor uratuje sytuacj\u0119 i zaprzyja\u017Ani si\u0119 z Kub\u0105, kt\u00F3ry chce zosta\u0107 policjantem, by pomaga\u0107 innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65484233":["Pani Izabela kilka miesi\u0119cy temu zosta\u0142a wdow\u0105. Samotnie wychowuje szesnastoletniego Szymona, dwunastoletni\u0105 Weronik\u0119, jedenastoletni\u0105 Wiktori\u0119 i niespe\u0142na trzyletni\u0105 Alicj\u0119. Zrozpaczona kobieta zacz\u0119\u0142a na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 remontowa\u0107 ich stary, zrujnowany dom. Przegni\u0142e pod\u0142ogi trzeba by\u0142o budowa\u0107 od pocz\u0105tku. Brak pieni\u0119dzy wymusi\u0142 zatrzymanie rob\u00F3t. Obecnie ca\u0142a pi\u0105tka mieszka w jednym pokoju, \u015Bpi na dw\u00F3ch \u0142\u00F3\u017Ckach. \u0141azienka s\u0142u\u017Cy im za kuchni\u0119. Z przera\u017Ceniem my\u015Bl\u0105 o zimie, bo stary piec zalewa dom wrz\u0105c\u0105 wod\u0105. Przed ekip\u0105 Artura Witkowskiego du\u017Ce wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65484234":["Re\u017C.: Rob Corn.
Cristina, Meredith, Derek, Mark, Lexie oraz Arizona lec\u0105 wyczarterowanym samolotem na konferencj\u0119. W trakcie podr\u00F3\u017Cy dochodzi do katastrofy. Maszyna rozbija si\u0119 na pustkowiu. Ci, kt\u00F3rzy prze\u017Cyli tragiczny lot, rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 o prze\u017Cycie. W Seattle nic nie wiedz\u0105 o ich wypadku i nie\u015Bwiadomi tragedii, jaka spotka\u0142a ich przyjaci\u00F3\u0142, przygotowuj\u0105 si\u0119 do uroczystej gali, kt\u00F3r\u0105 Richard wydaje na cze\u015B\u0107 rezydent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65484235":["Re\u017C.: Rob Corn.
Mija miesi\u0105c od katastrofy samolotu. Lekarze z Seattle staraj\u0105 si\u0119 wr\u00F3ci\u0107 do normalnego \u017Cycia. W szpitalu pojawiaj\u0105 si\u0119 nowi sta\u017Cy\u015Bci. Wszyscy przyzwyczajaj\u0105 si\u0119 do obj\u0119tych niedawno stanowisk. Cristina uk\u0142ada sobie na nowo \u017Cycie w Minnesocie. \u017Bycie jednego z lekarzy wisi tymczasem na w\u0142osku. Jest oczywiste, \u017Ce szpital Seattle Grace Mercy West nigdy nie b\u0119dzie ju\u017C taki sam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65484236":["Prowadz\u0105ca przybli\u017Cy kuchni\u0119 g\u00F3ralsk\u0105. Na pocz\u0105tek przygotuje \u017Cur z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 swojskich w\u0119dlin, czyli \u015Bwie\u017Cyzny. Potem upiecze golonk\u0119 wieprzow\u0105, nietypowo z piwem i sosem sojowym. Poda j\u0105 z grulami, tzn. ziemniakami, z pieca oraz kapust\u0105 zasma\u017Can\u0105. Na deser zrobi galaretk\u0119 na bazie zsiad\u0142ego mleka, z odrobin\u0105 orzech\u00F3w w\u0142oskich. Do tego ugotuje kisiel z bor\u00F3wek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"65484237":["Dzi\u015B Ewa Wachowicz odwiedzi gospodarstwo agroturystyczne na obrze\u017Cach Nowego Targu, a nast\u0119pnie przygotuje potrawy inspirowane kuchni\u0105 Podhala. Przyrz\u0105dzi krem z kiszonej kapusty z w\u0119dzonym pstr\u0105giem \u0142ososiowym. Nast\u0119pnie boczek duszony w piwie, kt\u00F3ry poda z t\u0142uczonymi ziemniakami i buraczkami na ciep\u0142o. Na deser za\u015B poda gruszki z syropu, zapiekane z pestkami dyni, ziarnami s\u0142onecznika, \u017Curawin\u0105 i serem kozim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"65484238":["Jako nastolatek Przemek Wieczorek sta\u0142 si\u0119 ofiar\u0105 wypadku, w kt\u00F3rego wyniku straci\u0142 obie r\u0119ce. Obecnie jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 o wielu zainteresowaniach. Twierdzi, \u017Ce to nieszcz\u0119\u015Bliwe zdarzenie sprawi\u0142o, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 warto\u015Bciowszym cz\u0142owiekiem. Lena G\u0142uch jest m\u0142od\u0105, tryskaj\u0105c\u0105 optymizmem kobiet\u0105, kt\u00F3ra pasjonuje si\u0119 \u0142ucznictwem. Mi\u0142o\u015B\u0107 do tego sportu zaszczepili w niej rodzice. Mimo wrodzonej niepe\u0142nosprawno\u015Bci dziewczyna pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce je\u015Bli czego\u015B si\u0119 naprawd\u0119 pragnie, to mo\u017Cna to osi\u0105gn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65484239":["W tym odcinku swoimi historiami podziel\u0105 si\u0119 Dominika i Artur. To ludzie, kt\u00F3rzy ci\u0105gle poszukuj\u0105 swojej prawdziwej pasji i w zwi\u0105zku z tym pr\u00F3buj\u0105 wielu mo\u017Cliwo\u015Bci. Dominika jest osob\u0105 niewidom\u0105, jednak stara si\u0119, aby to nie stanowi\u0142o dla niej ograniczenia. W pe\u0142ni anga\u017Cuje si\u0119 we wszystkie podj\u0119te wyzwania i czerpie z nich tyle przyjemno\u015Bci, ile tylko si\u0119 da. Kocha \u0142y\u017Cwiarstwo szybkie i figurowe, ale nie ogranicza si\u0119 wy\u0142\u0105cznie do niego. Oddaje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. \u017Ceglarstwu oraz muzyce, cho\u0107 to nie jedyne jej zainteresowania. Artur to prawdziwy \"bariero\u0142amacz\", poniewa\u017C udowadnia, \u017Ce ograniczenia s\u0105 jedynie w g\u0142owach. Jest bardzo otwartym i zdeterminowanym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry robi wszystko, aby zrealizowa\u0107 swoje postanowienia. Najbardziej pasjonuje si\u0119 sportem i jak dot\u0105d uprawia\u0142 ju\u017C szermierk\u0119, workout i koszyk\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65484240":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65484241":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65484242":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65484243":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65483764":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483765":["Mi\u0142o\u015B\u0107 w sieci
Z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Ba\u015Bki zg\u0142asza si\u0119 dziewczyna, kt\u00F3ra chce sprawdzi\u0107, czy jej matka pad\u0142a ofiar\u0105 oszusta z portalu randkowego. Kobieta dot\u0105d nie robi\u0142a przelew\u00F3w, ale kiedy nawi\u0105za\u0142a internetow\u0105 znajomo\u015B\u0107, z jej konta zacz\u0119\u0142y znika\u0107 pieni\u0105dze. Ba\u015Bka z Dor\u0105 postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 wirtualnemu adoratorowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"65483766":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483767":["Prowadz\u0105cy zdradzi fakty i mity o alkomatach. Opowie o nowych emotikonach i we\u017Amie pod lup\u0119 laser. Witold Tomaszewski zdradzi gad\u017Cety do obrony. Gospodarz programu przeprowadzi eksperyment z udzia\u0142em magnezu. Zmierzy si\u0119 te\u017C z pytaniami od widz\u00F3w. Wyja\u015Bni, jak odr\u00F3\u017Cni\u0107 metanol od etanolu, a tak\u017Ce czy spo\u017Cywanie du\u017Cej ilo\u015Bci cukru prowadzi do cukrzycy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65483768":["Kuba Marcinowicz zorganizuje pojedynek blondynek i brunetek, by sprawdzi\u0107, czy stereotypy zwi\u0105zane z kolorem w\u0142os\u00F3w maj\u0105 jakie\u015B podstawy. W cotygodniowym przegl\u0105dzie wiadomo\u015Bci naukowo-technologicznych znajd\u0105 si\u0119 foldoskop i aplikacja do nagra\u0144. Witold Tomaszewski opowie o kamerach 3D i 4K. Widzowie poznaj\u0105 kulisy pracy stra\u017Cy granicznej. Prowadz\u0105cy przeprowadzi te\u017C eksperyment z dwutlenkiem w\u0119gla i wyja\u015Bni, co oznacza skr\u00F3t SOS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65483769":["Fosa Twierdzy Kostrzyn
Opowie\u015B\u0107 o Twierdzy Kostrzyn. Ta po\u0142o\u017Cna nad Odr\u0105 budowla od XVI wieku broni\u0142a Berlina od strony wschodniej. Armia Czerwona, w lutym 1945 roku, przez oko\u0142o 60 dni usi\u0142owa\u0142a j\u0105 zdoby\u0107. Wskutek zaci\u0119tych walk ok 95% budynk\u00F3w w mie\u015Bcie zosta\u0142o zniszczonych. Poszukiwacze maj\u0105 okazj\u0119 zbada\u0107 tamtejsze fosy. Oka\u017Ce si\u0119, czy znajd\u0105 pozosta\u0142o\u015Bci po wydarzeniach, do jakich dosz\u0142o w czasie II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"65483770":["Checkers
Rick Silva - dyrektor wykonawczy sieci bar\u00F3w szybkiej obs\u0142ugi Checkers & Rallys - obj\u0105\u0142 swoje stanowisko pi\u0119\u0107 lat temu i natychmiast skoncentrowa\u0142 wszystkie si\u0142y na powi\u0119kszeniu pola dzia\u0142ania firmy. Zale\u017Cy mu na tym, aby przedsi\u0119biorstwo ci\u0105gle si\u0119 rozrasta\u0142o i stanowi\u0142o mocnego rywala dla konkurencji. Dzi\u0119ki udzia\u0142owi w programie Rick mo\u017Ce odkry\u0107 nowe sposoby na pomno\u017Cenie obrot\u00F3w i zadowolenie klient\u00F3w. Podczas pracy w restauracji Silva przekonuje si\u0119, \u017Ce personel lokalu nie zosta\u0142 odpowiednio przeszkolony, a dania serwowane go\u015Bciom s\u0105 niskiej jako\u015Bci. Rick zmaga si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z przygotowywaniem jedzenia i dowiaduje si\u0119, co o jego firmie my\u015Bl\u0105 klienci oraz pracownicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"65483771":["Pancerny \u015Blad II wojny \u015Bwiatowej
Kiler, Mario i Prospektor odwiedzaj\u0105 Muzeum Or\u0142a Bia\u0142ego w Skar\u017Cysku-Kamiennej. Pracownicy plac\u00F3wki otrzymali bowiem od rolnika mieszkaj\u0105cego w okolicznej wsi zdj\u0119cie fragmentu g\u0105sienicy pojazdu opancerzonego, wykopanego na polu. Wydaje si\u0119, i\u017C jest to pozosta\u0142o\u015B\u0107 po samochodzie pancernym typu RSO lub SDKFz. Po otrzymaniu zgody na rozpocz\u0119cie poszukiwa\u0144 Mario i jego koledzy udaj\u0105 si\u0119 na wskazane pole. Tam, po pokonaniu wielu trudno\u015Bci, wyci\u0105gaj\u0105 z ziemi ko\u0142o, kt\u00F3re prawdopodobnie pochodzi z innego jeszcze pojazdu - ameryka\u0144skiego half trucka. Ostatecznie ci\u0119\u017Cki sprz\u0119t wykopuje liczne fragmenty podwozia i nadwozia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"65483772":["Doniesienia o dziwnych istotach i tajemniczych obiektach na niebie pojawia\u0142y si\u0119 w wielu momentach naszej historii. Trzynastowieczne dzie\u0142o Gerwazego z Tilbury przynosi relacj\u0119 o stworzeniach schodz\u0105cych z lataj\u0105cego statku nad Bristolem. Dziennik Krzysztofa Kolumba z pierwszej podr\u00F3\u017Cy do Ameryki r\u00F3wnie\u017C zawiera wzmianki o niewyt\u0142umaczalnych \u015Bwiat\u0142ach na niebie. \u015Aredniowieczne dzie\u0142a sztuki ukazuj\u0105 unosz\u0105ce si\u0119 w niebiosach obiekty w kszta\u0142cie dysk\u00F3w. Podczas epidemii d\u017Cumy r\u00F3wnie\u017C obserwowano lataj\u0105ce statki. Autorzy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te relacje dotycz\u0105ce wszystkich kontynent\u00F3w i r\u00F3\u017Cnych okres\u00F3w - od czas\u00F3w biblijnych do dzi\u015B - dowodz\u0105, \u017Ce obcy ca\u0142y czas nam towarzysz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65483773":["Doniesienia o dziwnych istotach i tajemniczych obiektach na niebie pojawia\u0142y si\u0119 w wielu momentach naszej historii. Trzynastowieczne dzie\u0142o Gerwazego z Tilbury przynosi relacj\u0119 o stworzeniach schodz\u0105cych z lataj\u0105cego statku nad Bristolem. Dziennik Krzysztofa Kolumba z pierwszej podr\u00F3\u017Cy do Ameryki r\u00F3wnie\u017C zawiera wzmianki o niewyt\u0142umaczalnych \u015Bwiat\u0142ach na niebie. \u015Aredniowieczne dzie\u0142a sztuki ukazuj\u0105 unosz\u0105ce si\u0119 w niebiosach obiekty w kszta\u0142cie dysk\u00F3w. Podczas epidemii d\u017Cumy r\u00F3wnie\u017C obserwowano lataj\u0105ce statki. Autorzy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te relacje dotycz\u0105ce wszystkich kontynent\u00F3w i r\u00F3\u017Cnych okres\u00F3w - od czas\u00F3w biblijnych do dzi\u015B - dowodz\u0105, \u017Ce obcy ca\u0142y czas nam towarzysz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65483774":["Andrzej, Jastrz\u0105b i Gienek s\u0105 na \u0142\u0105ce, gdzie musz\u0105 uporz\u0105dkowa\u0107 skoszone siano. Pierwszy z pan\u00F3w zachwala now\u0105 maszyn\u0119 - rozstrz\u0105sark\u0119. Gienek opowiada o czasach, kiedy nie by\u0142o takich urz\u0105dze\u0144. Nast\u0119pnie wraz z Jastrz\u0119biem idzie do Walka, kt\u00F3remu trzeba pom\u00F3c przy produkcji preparatu do oprysk\u00F3w. Gienek ma okazj\u0119 nauczy\u0107 si\u0119 u\u017Cywa\u0107 opryskiwacza. W Ciemnoszyjach \u0141ukasz wykorzystuje okres przed \u017Cniwami. Przygotowuje si\u0119 do budowy nowej obory. Tymczasem Justyna zajmuje si\u0119 szczepieniem kr\u00F3w. Ten zabieg pozwala utrzymywa\u0107 zwierz\u0119ta w dobrym zdrowiu. Artur jedzie do Jurka, by pom\u00F3c mu z oczyszczaniem studni. Okazuje si\u0119, \u017Ce praca jest zbyt wyczerpuj\u0105ca i czasoch\u0142onna nawet dla dw\u00F3ch os\u00F3b. Panowie planuj\u0105 wykorzysta\u0107 pomp\u0119 przy innej okazji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65483775":["W Plutyczach Gienek i Jastrz\u0105b musz\u0105 napoi\u0107 krowy i przygotowa\u0107 siew rzepy oraz nawozy. Pierwszy z pan\u00F3w jest przyzwyczajony do tradycyjnych metod i postanawia sia\u0107 r\u0119cznie. W Laszkach Adrian odwiedza Emilk\u0119 i pomaga jej zaj\u0105\u0107 si\u0119 inwentarzem. W gospodarstwie pojawia si\u0119 te\u017C weterynarz Rafa\u0142, by sprawdzi\u0107 stan k\u00F3zki leczonej na zapalenie wymienia. W Ciemnoszyjach rolnicy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. \u0141ukasz zaprojektowa\u0142 urz\u0105dzenie do zgarniaka obornika i teraz musi wymieni\u0107 zniszczon\u0105 skrzynk\u0119 elektryczn\u0105. Justyna z jednym z pracownik\u00F3w r\u00F3wnie\u017C ma co robi\u0107. Gospodarze mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc najstarszego syna, Wojtka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65483776":["Zm\u0119czony upa\u0142em Andrzej przysypia i \u015Bni o wymarzonej partnerce. Gienek i Jastrz\u0105b dyskutuj\u0105 na temat roli kobiety w gospodarstwie. Panowie kibicuj\u0105 Andrzejowi w poszukiwaniu partnerki. Sprawa jest tak donios\u0142a, \u017Ce w domu trwa dobudowywanie \u0142azienki w domu. W Cie\u0142uszkach Wiesia i Jurek goszcz\u0105 do\u015Bwiadczonego pszczelarza Artura i Natali\u0119, Micha\u0142a i Olka z Haciek. M\u0119\u017Cczy\u017Ani rozpoczynaj\u0105 \u017Cniwa. Micha\u0142owi i Arturowi nie przychodzi to \u0142atwo. Natomiast panie zamierzaj\u0105 upiec chleb i przygotowa\u0107 jedzenie dla ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105cych pan\u00F3w. Podczas posi\u0142ku panuje przyjazna atmosfera. W Pokaniewie r\u00F3wnie\u017C \u017Cniwa. Tomek zamierza skosi\u0107 j\u0119czmie\u0144 kombajnem. Ziarno trafia do stod\u00F3\u0142. Plony z tego roku s\u0105 bardzo obiecuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65483777":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony czynnikowi decyduj\u0105cemu o wygranej lub przegranej - wycenie. Bohaterowie show pokazuj\u0105 rzeczoznawcom i kolekcjonerom przedmioty, z kt\u00F3rymi wi\u0105\u017C\u0105 najwi\u0119ksze nadzieje. Czasem eksperci potwierdzaj\u0105 przypuszczenia uczestnik\u00F3w programu. Bywa jednak, \u017Ce intryguj\u0105ce znaleziska okazuj\u0105 si\u0119 niewiele warte. Rzeczoznawcy zawsze jednak ch\u0119tnie dziel\u0105 si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105. Czasem wycena wi\u0105\u017Ce si\u0119 z niezapomnianymi prze\u017Cyciami. Takie w\u0142a\u015Bnie chwile zobaczymy w dzisiejszym odcinku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65483778":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w El Monte. Okazuje si\u0119, \u017Ce miejscowi kupuj\u0105cy mog\u0105 by\u0107 powa\u017Cn\u0105 konkurencj\u0105. Darrell i Brandon w swoim schowku przebijaj\u0105 si\u0119 przez mas\u0119 rupieci, ale trafiaj\u0105 na kilka interesuj\u0105cych przedmiot\u00F3w. Znajduj\u0105 m.in. stare japo\u0144skie strzemiona, kt\u00F3re dla kolekcjonera mog\u0105 by\u0107 warte nawet 900 dolar\u00F3w. Jarrod i Brandi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w swoim magazynie nie znajd\u0105 nic cennego. Natrafiaj\u0105 jednak na dwie gitary elektryczne firmy Gibson, za kt\u00F3re dostan\u0105 oko\u0142o 600 dolar\u00F3w. Ivy'emu dopisuje szcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65483779":["Tym razem uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji magazynowej odbywaj\u0105cej si\u0119 w Upland. Czeka ich niespodzianka: na licytacji pojawia si\u0119 Mary Padian, wyst\u0119puj\u0105ca w teksaskiej wersji programu. Jarrod i Brandi nie znajduj\u0105 w swoim magazynie nic ciekawego. Spore nadzieje wi\u0105\u017C\u0105 ze star\u0105 maszyn\u0105, kt\u00F3rej przeznaczenia nie s\u0105 pewni. Okazuje si\u0119, \u017Ce to zabytkowa kasa biletowa. Podobne przedmioty mo\u017Cna sprzeda\u0107 za 1000 dolar\u00F3w, ale ta jest warta o wiele mniej, gdy\u017C Jarrod przypadkowo j\u0105 uszkodzi\u0142. Darrell i Brandon odkrywaj\u0105 kawa\u0142ek historii, a z\u0142y dzie\u0144 Ivy'ego ko\u0144czy si\u0119 sukcesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65483780":["W dzisiejszym odcinku uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcjach w dw\u00F3ch kalifornijskich miejscowo\u015Bciach - Hemet i Palm Springs. Dan zmaga si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma dwa t\u0119tniaki, wymagaj\u0105ce natychmiastowej operacji. Laura bardzo martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca, ale wierzy, \u017Ce lekarzom uda si\u0119 go uratowa\u0107. Ivy przegl\u0105da mn\u00F3stwo grat\u00F3w w poszukiwaniu cennych przedmiot\u00F3w. Tymczasem Brandi pr\u00F3buje nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, \u017Ceby jej partner si\u0119 zdekoncentrowa\u0142. Mary Padian natyka si\u0119 na co\u015B, co wygl\u0105da jak nie z tego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65483781":["Handlarze starociami ponownie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Moreno Valley. Darrell i Brandon przekonuj\u0105 si\u0119, jak smakuje prawdziwy sukces. Odwiedzaj\u0105 cukierni\u0119, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile jest warte niesamowite urz\u0105dzenie do dekorowania tort\u00F3w, znalezione przez nich w schowku. Tymczasem Mary Padian poszukuje mi\u0142o\u015Bci i... dobrych okazji na aukcji magazynowej. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 w swoim schowku na profesjonaln\u0105 kamer\u0119 do podgl\u0105dania dzikich zwierz\u0105t. Postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 sprz\u0119t w nieco innym celu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65483782":["Danny Pihl zdaje si\u0119 na umiej\u0119tno\u015Bci do\u015Bwiadczonych drwali Dwayne'a i Chucka, kt\u00F3rym powierza zadanie \u015Bci\u0119cia pot\u0119\u017Cnych starych drzew. Craig Rygaard odkrywa, \u017Ce pomy\u0142ka jego syna Jasona mo\u017Ce mie\u0107 katastrofalne konsekwencje. Frank Harkness spieszy si\u0119 z transportem drewna, wartego 100 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Trzeba zwie\u017A\u0107 je w d\u00F3\u0142 zbocza po pokrytych lodem g\u00F3rskich drogach. Billy Ray Smith chroni si\u0119 przed burz\u0105 i znajduje zabytkow\u0105 pi\u0142\u0119 mechaniczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65483783":["Pracownicy Rygaard Logging \u015Bcigaj\u0105 si\u0119 z czasem, by doko\u0144czy\u0107 zlecenie na czas i zmie\u015Bci\u0107 si\u0119 w za\u0142o\u017Conym bud\u017Cecie. Maj\u0105 na to zaledwie jeden dzie\u0144. Tymczasem Frank Harkness stara si\u0119 nie wpa\u015B\u0107 w po\u015Blizg, co na pokrytej lodem drodze, prowadz\u0105cej do wyr\u0119bu, graniczy z cudem. Zaw\u00F3d drwala cz\u0119sto wi\u0105\u017Ce si\u0119 ze \u015Bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwem, o czym przekonuje si\u0119 za\u0142oga Pihl Logging, gdy spadaj\u0105ce drzewo przygniata jednego z jej cz\u0142onk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65483784":["Gwiazdy lombardu
Kolejny sezon odkrywaj\u0105cy kulisy pracy rodzinnego lombardu w Las Vegas. Biznesem zarz\u0105dza Rick Harrison, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 go od swojego ojca. W sklepie zatrudniony jest tak\u017Ce jego syn, Corey. Bohaterowie programu cz\u0119sto zaskakiwani s\u0105 przez klient\u00F3w, pragn\u0105cych spieni\u0119\u017Cy\u0107 najr\u00F3\u017Cniejsze przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",[]],"65483785":["Jenn dostaje zlecenie na transport wyposa\u017Cenia pola golfowego. Dochodzi do wniosku, \u017Ce okre\u015Blenie \"minigolf\" to zdecydowanie nieadekwatna nazwa. Tymczasem Todd i Tamera s\u0105 w szoku, gdy orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce za\u0142adowanie dzie\u0142a sztuki b\u0119dzie wymaga\u0142o zje\u017Cd\u017Cania na linie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65483786":["Jenn ma za zadanie przywie\u017A\u0107 na urodziny dziecka pi\u0119ciometrow\u0105 figur\u0119 Power Rangera. Tymczasem Todd i Tamera transportuj\u0105 wampirze rekwizyty do Nowego Orleanu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65483787":["Wiele staro\u017Cytnych konstrukcji odpowiada konstelacjom nocnego nieba i w wi\u0119kszo\u015Bci przypadk\u00F3w wida\u0107 to jedynie znad Ziemi. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by te budowle zosta\u0142y zaprojektowane jako wiadomo\u015Bci dla go\u015Bci z innych planet. A mo\u017Ce by\u0142o odwrotnie - to wskaz\u00F3wki pozostawione ludziom przez kosmit\u00F3w. W tym odcinku poznamy teorie na temat tzw. zodiaku z Glastonbury - czyli gigantycznej mapy gwiazd, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 tworzy\u0107 formacje geologiczne, strumienie, drogi i granice p\u00F3l w po\u0142udniowo-wschodniej Anglii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"65483788":["Dominik i jego mama to nowi bohaterowie programu. Razem prowadz\u0105 do\u015B\u0107 nietypowe gospodarstwo. Hoduj\u0105 alpaki. Dla dobra zwierz\u0105t musz\u0105 je co roku strzyc. W ten spos\u00F3b pozyskuj\u0105 we\u0142n\u0119, kt\u00F3ra jest bardzo droga, ale przy tym delikatna i ciep\u0142a. Uczestnicy programu pokazuj\u0105, jak wygl\u0105da strzy\u017Cenie alpak i wypas. Klacze Gienia czekaj\u0105 wiosenne spotkania z rumakami. Problem w tym, \u017Ce gospodarz nie zawsze potrafi dogada\u0107 si\u0119 z Andrzejem. Bogdan i jego dzieci pomagaj\u0105 im przetransportowa\u0107 konie do ogiernika Wienia. Gienio i Andrzej mierz\u0105 si\u0119 te\u017C z zadaniem ca\u0142kiem innego typu - musz\u0105 zorganizowa\u0107 zaj\u0119cia dla Kacperka i Ninki. U Agnieszki i Jarka trwa ma\u0142e zamieszanie. Aby wykona\u0107 korekcj\u0119 racic kr\u00F3w, nale\u017Cy przeprowadzi\u0107 je z obory na specjalne stanowisko. Nie jest to ca\u0142kiem bezpieczne, poniewa\u017C zwierz\u0119ta nie lubi\u0105 tego zabiegu i nie wahaj\u0105 si\u0119 okaza\u0107 niezadowolenia. Po pracy Agnieszka i Jarek wybieraj\u0105 si\u0119 na spacer na dostojnym karym ogierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"65483789":["Kronika \u017Cycia ikony okrucie\u0144stwa XX wieku. Portret Hitlera od chwil, kiedy uznano go za malarza-nieudacznika do momentu, w kt\u00F3rym \u015Bwi\u0119ci\u0142 tryumfy jako przyw\u00F3dca nazistowskiego pa\u0144stwa. Tw\u00F3rcy filmu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy ten ma\u0142y cz\u0142owiek, obdarzony niewiarygodn\u0105 charyzm\u0105 by\u0142 szale\u0144cem czy geniuszem. Poddaj\u0105 karier\u0119 wodze III Rzeszy wielostronnej analizie. Dope\u0142nieniem obrazu s\u0105 materia\u0142y filmowe pochodz\u0105ce z licznych archiw\u00F3w, w tym z prywatnego archiwum samego f\u00FChrera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215144.jpg","",[]],"65483790":["Modlin to jedna z najtrwalszych polskich twierdz. Jest bardzo dobrze zachowana. Ma r\u00F3wnie\u017C niezwykle interesuj\u0105c\u0105 histori\u0119, patrz\u0105c przez pryzmat toczonych w okolicy walk zbrojnych. Od czas\u00F3w Napoleona do roku 1939 odby\u0142o si\u0119 tu wiele star\u0107. Dawid, Kiler i Cichy zbadaj\u0105 to miejsce. By\u0107 mo\u017Ce znajd\u0105 jakie\u015B interesuj\u0105ce tropy prowadz\u0105ce do odkrycia tajemnic twierdzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"65483791":["W pierwszym odcinku programu wyzwaniem, z kt\u00F3rymi zmierz\u0105 si\u0119 pracownicy TPN, jest usuni\u0119cie nad\u0142amanych drzew. Odpowiada za to g\u00F3ral Grzegorz Bryniarski, le\u015Bniczy w Obwodzie Ochronnym Morskie Oko, kt\u00F3ry doskonale zdaje sobie spraw\u0119 z tego, jakim zagro\u017Ceniem mog\u0105 by\u0107 \u0142ami\u0105ce si\u0119 od wiatru konary. Tymczasem u st\u00F3p Kasprowego Wierchu w le\u015Bnicz\u00F3wce Marcin N\u0119dza Chotarski, ski-alpinista i pierwszy zdobywca Pucharu Polski, przygotowuje si\u0119 na patrol w trudnym terenie. Musi wytropi\u0107 nory \u015Bwistak\u00F3w - ten gatunek jest bowiem nadal zagro\u017Cony ze strony drapie\u017Cnik\u00F3w i wiejskich ps\u00F3w, a tak\u017Ce presja turystyczna. Dokumentali\u015Bci zaw\u0119druj\u0105 te\u017C do jedynego w Polsce schroniska g\u00F3rskiego, do kt\u00F3rego nie ma dojazdu. Prowadz\u0105 go siostry Krzeptowskie, Marta i Maria.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"65483792":["W Szczawnicy dochodzi do awarii. Elektrycy staraj\u0105 si\u0119 przywr\u00F3ci\u0107 pr\u0105d w schronisku i piekarni. Spiesz\u0105 si\u0119, poniewa\u017C nadchodzi pot\u0119\u017Cna burza, a w czasie deszczu nie wykonaj\u0105 zadania. W elektrowni w Jaworznie w\u0119giel jest transportowany do specjalnego kot\u0142a. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak powstaje energia oraz dlaczego synchronizacja poszczeg\u00F3lnych zespo\u0142\u00F3w jest tutaj tak wa\u017Cna. Tymczasem elektrycy z Chorzowa staraj\u0105 si\u0119 wymieni\u0107 transformator.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175148.jpg","",[]],"65483793":["Elektrycy ze Szczawnicy pracuj\u0105 przy skomplikowanej awarii stacji transformatorowej. Zmuszeni s\u0105 skorzysta\u0107 z pomocy jednostki stra\u017Cy po\u017Carnej. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak te dwie s\u0142u\u017Cby wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105 ze sob\u0105 w takich przypadkach. W odcinku r\u00F3wnie\u017C zdj\u0119cia lotnicze i termowizyjne wysokich napi\u0119\u0107 podczas powietrznej inspekcji. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bni\u0105, dlaczego analiza stanu linii jest wa\u017Cna i jak pomagaj\u0105 w jej przeprowadzaniu \u015Bmig\u0142owce. Na koniec elektrycy opowiedz\u0105 o ekologicznej energii, czyli zamianie si\u0142 natury w pr\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175148.jpg","",[]],"65483794":["Morskie \u0142owienie
Najwi\u0119ksze i najbardziej zasobne \u0142owisko w Polsce, Ba\u0142tyk, nadal pozostaje niedocenione. Tylko nieliczni w\u0119dkarze regularnie korzystaj\u0105 z jego walor\u00F3w. Program przybli\u017Ca zalety \u0142owienia z pla\u017Cy, a tak\u017Ce zach\u0119ca wszystkich do wybrania si\u0119 z w\u0119dk\u0105 zw\u0142aszcza w niezwykle malownicze okolice P\u00F3\u0142wyspu Helskiego. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce nie trzeba zabiera\u0107 specjalistycznego sprz\u0119tu, a techniki \u0142owienia wcale nie musz\u0105 by\u0107 skomplikowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65483795":["Spos\u00F3b na siej\u0119
Nie brakuje sporej grupy zapale\u0144c\u00F3w, kt\u00F3rzy tylko czekaj\u0105 a\u017C jeziora pokryj\u0105 si\u0119 grub\u0105 tafl\u0105 lodu. Nie patrz\u0105c na niesprzyjaj\u0105ce okoliczno\u015Bci przyrody, potrafi\u0105 oni sp\u0119dzi\u0107 na przer\u0119bl\u0105 ca\u0142y dzie\u0144. Aby selektywnie zapolowa\u0107 na konkretne gatunki ryb, trzeba by\u0107 naprawd\u0119 do\u015Bwiadczonym w\u0119dkarzem. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak skutecznie \u0142owi\u0107 sieje uznawane za najbardziej szlachetne ryby po\u015Br\u00F3d tych, kt\u00F3re mo\u017Cna upolowa\u0107 pod lodem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65483796":["P\u0142ocie z Czorsztyna
Wielu po\u0142awiaczy zaczyna\u0142o swoj\u0105 przygod\u0119 od \u0142owienia ma\u0142ych rybek na prost\u0105 w\u0119dk\u0119 sp\u0142awikow\u0105. Schwytanie wi\u0119kszej sztuki wcale nie jest \u0142atwe i wiele czynnik\u00F3w mo\u017Ce mie\u0107 wp\u0142yw na wyniki. Film jest lekcj\u0105 dla pocz\u0105tkuj\u0105cych oraz ciekawym od\u015Bwie\u017Ceniem wiedzy dla bardziej zaawansowanych w\u0119dkarzy. Przy okazji widzowie zobacz\u0105 przepi\u0119kne okolice Zalewu Czorszty\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65483797":["Sandacz szkoleniowy
P\u00F3\u017Ana jesie\u0144 to najlepszy czas na wodne drapie\u017Cniki i kolejn\u0105 wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105 w towarzystwie mistrz\u00F3w spinningu. Dwaj do\u015Bwiadczeni \u0142owcy zdradz\u0105, jak dobra\u0107 sprz\u0119t i przyn\u0119ty i jak je prowadzi\u0107 w wodzie. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, gdzie szuka\u0107 stanowisk ryb, by przechytrzy\u0107 jedne z najbardziej ostro\u017Cnych i nieufnych drapie\u017Cnik\u00F3w s\u0142odkowodnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65483798":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483799":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483800":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483801":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65483802":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65483803":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483804":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483805":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65483806":["Dora in Wonderland - Part 1
Dora i Butek przechodz\u0105 przez lustro, wkraczaj\u0105c do \u015Bwiata pe\u0142nego niezwyk\u0142ych istot i miejsc. Celem wyprawy jest uratowanie kociak\u00F3w, kt\u00F3re uda\u0142y si\u0119 na herbatk\u0119 do Kr\u00F3lowej Kier.","","",[]],"65483807":["Pieski ratuj\u0105 gejzer\/ Pieski ratuj\u0105 kucyka
Psi Patrol ma za zadanie odblokowa\u0107 gejzer, by woda nie zala\u0142a ca\u0142ego miasta. Pieski spiesz\u0105 r\u00F3wnie\u017C na pomoc sympatycznemu kucykowi, kt\u00F3ry utkn\u0105\u0142 w w\u0105wozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65483808":["Pieski ratuj\u0105 dzie\u0144 sportu \/ Pieski ratuj\u0105 robozaura
Gdy robot dinozaur nieoczekiwanie o\u017Cywa, Psi Patrol musi jak najszybciej go odnale\u017A\u0107 i powstrzyma\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65483809":["Tracker do\u0142\u0105cza do piesk\u00F3w
Ma\u0142pka Mandy ukrad\u0142a cenn\u0105 koron\u0119. Tracker i reszta dzielnych czworonog\u00F3w z psiego patrolu maj\u0105 za zadanie odnalezienie jej i odzyskanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65483810":["C\u00F3rka dyrektora
Dochodzi do zagini\u0119cia 17-letniej Ma\u0142gorzaty. Trop najpierw prowadzi policjant\u00F3w do jej ch\u0142opaka, Natana, kt\u00F3ry grozi\u0142 dziewczynie, gdy ta z nim zerwa\u0142a. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jest on niewinny. Kolejnym podejrzanym staje si\u0119 ojciec zaginionej, Waldemar. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuj\u0105cy jako dyrektor liceum m\u0119\u017Cczyzna ma sporo do ukrycia, w tym romans ze znacznie m\u0142odsz\u0105 od siebie kosmetyczk\u0105 Sandr\u0105. Policjanci \u015Bcigaj\u0105 si\u0119 z czasem, by odnale\u017A\u0107 nastolatk\u0119, nim zostanie skrzywdzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65483811":["Zestresowana panna m\u0142oda
Iza przygotowuje si\u0119 do \u015Blubu. M\u0142oda kobieta bardzo si\u0119 denerwuje, poniewa\u017C we wszystkie jej sprawy wtr\u0105ca si\u0119 w\u015Bcibska przysz\u0142a te\u015Bciowa. W dniu uroczysto\u015Bci, gdy Iza zak\u0142ada sukni\u0119 \u015Blubn\u0105, plami j\u0105. Przyjaci\u00F3\u0142ka i druhna dziewczyny, Pauliny, pomaga wyczy\u015Bci\u0107 kreacj\u0119. To jednak nie koniec pechowych zdarze\u0144. W trakcie nerwowych dzia\u0142a\u0144 Iza niszczy sobie makija\u017C, a jej te\u015Bciowa gubi bukiet \u015Blubny. Niespodziewanie przysz\u0142a panna m\u0142oda dostaje ataku. Nie mo\u017Ce zaczerpn\u0105\u0107 powietrza. Paulina dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224693.jpg","",[]],"65483812":["8-letni Igor uskar\u017Ca si\u0119 na gor\u0105czk\u0119 i b\u00F3l brzucha. Ojciec ch\u0142opca wzywa do niego pogotowie. Kiedy do domu wraca matka chorego, mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami wywi\u0105zuje si\u0119 k\u0142\u00F3tnia. W trakcie sprzeczki w szpitalu 8-latek odkrywa, \u017Ce jego tata zamierza opu\u015Bci\u0107 rodzin\u0119. Niebawem rodzice ch\u0142opca s\u0142ysz\u0105 diagnoz\u0119 - Igor cierpi na bia\u0142aczk\u0119. Do szpitala trafia r\u00F3wnie\u017C przywieziona przez ojca 12-letnia Gabrysia, kt\u00F3r\u0105 bardzo boli brzuch. Zachowanie jej rodzica niepokoi piel\u0119gniark\u0119 Ewelin\u0119. Kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce objawy Gabrysi zosta\u0142y wywo\u0142ane kamic\u0105 nerkow\u0105 i dziewczynka by\u0107 mo\u017Ce b\u0119dzie musia\u0142a przej\u015B\u0107 operacj\u0119, ona i jej ojciec znikaj\u0105 z oddzia\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"65483813":["Taki biznes
Z domu bogatego biznesmena zostaje uprowadzone dziecko. Porywacze \u017C\u0105daj\u0105 okupu. Podczas \u015Bledztwa detektywi musz\u0105 nie tylko stoczy\u0107 walk\u0119 z czasem, by odszuka\u0107 zaginione dziecko, ale i przekona\u0107 jedno z rodzic\u00F3w do wsp\u00F3\u0142pracy. R\u00F3wnocze\u015Bnie jeden z detektyw\u00F3w prowadzi konfrontacj\u0119 z now\u0105 policjantk\u0105. Pr\u00F3ba szanta\u017Cu wydarzeniami sprzed lat mo\u017Ce doprowadzi\u0107 jedno z policjant\u00F3w do rezygnacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"65483814":["C\u00F3rka dyrektora
Dochodzi do zagini\u0119cia 17-letniej Ma\u0142gorzaty. Trop najpierw prowadzi policjant\u00F3w do jej ch\u0142opaka, Natana, kt\u00F3ry grozi\u0142 dziewczynie, gdy ta z nim zerwa\u0142a. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jest on niewinny. Kolejnym podejrzanym staje si\u0119 ojciec zaginionej, Waldemar. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuj\u0105cy jako dyrektor liceum m\u0119\u017Cczyzna ma sporo do ukrycia, w tym romans ze znacznie m\u0142odsz\u0105 od siebie kosmetyczk\u0105 Sandr\u0105. Policjanci \u015Bcigaj\u0105 si\u0119 z czasem, by odnale\u017A\u0107 nastolatk\u0119, nim zostanie skrzywdzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65483815":["Marato\u0144czyk
Do rodziny Kiepskich przychodzi z wizyt\u0105 prezes Koz\u0142owski. O\u015Bwiadcza, \u017Ce zamierza zorganizowa\u0107 wielki osiedlowy maraton. Bardzo zale\u017Cy mu na tym, aby z numerem pierwszym wystartowa\u0142 Ferdynand. Kiepski oficjalnie nie odmawia udzia\u0142u, ale prywatnie jest pe\u0142en w\u0105tpliwo\u015Bci, czy podo\u0142a wyzwaniu z powodu nie najlepszej kondycji fizycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65483816":["\u015Arubka
Zagini\u0119cie pewnej ma\u0142ej, niepozornej \u015Brubki mo\u017Ce sta\u0107 si\u0119 powodem powa\u017Cnego konfliktu mi\u0119dzy rodzinami Kiepskich i Pa\u017Adzioch\u00F3w. Z powodu tego przedmiotu niemo\u017Cliwe jest te\u017C posk\u0142adanie pi\u0119knego holenderskiego roweru. Na korytarzu wybucha prawdziwa s\u0105siedzka wojna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65483817":["Zimne n\u00F3\u017Cki
W kamienicy Kiepskich dochodzi do tajemniczych zdarze\u0144, kt\u00F3rych nie da si\u0119 wyt\u0142umaczy\u0107 w logiczny spos\u00F3b. Pod wp\u0142ywem sennej wizji Halina dochodzi do wniosku, \u017Ce zaistnia\u0142e wypadki s\u0105 zemst\u0105 zza grobu zmar\u0142ych wiele lat temu prababki i pradziadka. Chc\u0105c udobrucha\u0107 z\u0142o\u015Bliwe duchy, wysy\u0142a Ferdka z misj\u0105 zado\u015B\u0107uczynienia na ich gr\u00F3b do rodzinnego Kopcid\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65483818":["Rafa\u0142 pracuje w barze przy pla\u017Cy. Uwa\u017Ca, \u017Ce to doskona\u0142e miejsce, by poznawa\u0107 kolejne dziewczyny. Zawsze stara si\u0119 by\u0107 pomocny, licz\u0105c na to, \u017Ce kt\u00F3ra\u015B znajomo\u015B\u0107 przerodzi si\u0119 w co\u015B wi\u0119cej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65483819":["Po wypadku Zuzia nie chce ju\u017C je\u017Adzi\u0107 na rowerze. Robert postanawia rozwi\u0105za\u0107 problem i kupi\u0107 \u017Conie u\u017Cywany samoch\u00F3d. Tymczasem Disco Frodo marzy o wyst\u0119pie na wielkiej scenie w niedalekiej przysz\u0142o\u015Bci. W tym celu pisze tekst piosenki, kt\u00F3r\u0105 planuje nagra\u0107. Natomiast Rafa\u0142 oddaje si\u0119 w r\u0119ce specjalistki. W sprawach sercowych i swataniu najlepsi s\u0105 zawodowcy, kt\u00F3rzy maj\u0105 do\u015Bwiadczenie i udzielaj\u0105 bezcennych rad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65483820":["Na zaproszenie Andrzeja Jarek odwiedza Plutycze. Pomaga koledze w zakolczykowaniu byd\u0142a. Jest to trudne, bo krowy nie wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105. Uciekaj\u0105 i wyrywaj\u0105 si\u0119 rolnikom. W Pokaniewie Tomek zajmuje si\u0119 sztucznym zap\u0142adnianiem swoich kr\u00F3w. Okazuje si\u0119, importowane od najlepszych byk\u00F3w nasienie trzeba przechowywa\u0107 w ciek\u0142ym azocie. Tomek i Monika opiekuj\u0105 si\u0119 nowo narodzonym cielakiem. W obawie przed zdeptaniem przez doros\u0142e krowy gospodarze zabieraj\u0105 malca w odosobnione miejsce. Gospodarz t\u0142umaczy r\u00F3wnie\u017C, jak wygl\u0105da u nich ud\u00F3j. Karol i Emilka z Laszek id\u0105 na pastwisko i za\u0142atwiaj\u0105 zaleg\u0142e sprawy. Podczas nieobecno\u015Bci gospodyni pewne rzeczy zosta\u0142y zaniedbane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"65483821":["Trynidad i Tobago","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"65483822":["Anna i Miros\u0142aw mieszkaj\u0105 z c\u00F3rk\u0105, jej partnerem i z dw\u00F3jk\u0105 wnucz\u0105t w Starogardzie Gda\u0144skim. Para pracuje w niewielkim gospodarstwie rolnym. Jej dom wymaga generalnego remontu, ale najwi\u0119kszym problemem jest wywo\u0142ana alkoholizmem przemoc, kt\u00F3r\u0105 stosuje m\u0119\u017Cczyzna. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wynosi oko\u0142o 1200 z\u0142otych. Rozalia i Maciej wraz z roczn\u0105 c\u00F3rk\u0105 mieszkaj\u0105 w Warszawie. Kobieta jest modelk\u0105, a jej m\u0105\u017C ma firm\u0119 z bran\u017Cy IT. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 13 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny na kilka dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65483823":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65483824":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65483825":["Zaginiona rodzina
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie Marcina swojego jedynego syna. Policjanci odkrywaj\u0105, i\u017C ch\u0142opak niedawno zmienia\u0142 nazwisko i sprzeda\u0142 mieszkanie. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce planowa\u0142 swoje znikni\u0119cie. Podczas poszukiwa\u0144 Ireneusz Zalewski i Antoni Godu\u0142a odnajduj\u0105 na parkingu w lesie jego porzucony samoch\u00F3d. Okazuje si\u0119, \u017Ce jecha\u0142 nim razem z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 \u0141ucj\u0105 i ich synkiem Emilem. Policja wpada na trop Deniza, z kt\u00F3rym kobieta zwi\u0105za\u0142a si\u0119 po rozstaniu z Marcinem. Podejrzany jest Niemcem tureckiego pochodzenia, ma powi\u0105zania z mafi\u0105 i nie pogodzi\u0142 si\u0119 z odej\u015Bciem \u0141ucji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65483826":["Trzy przyjaci\u00F3\u0142ki podejrzewaj\u0105 swoich m\u0119\u017C\u00F3w o niewierno\u015B\u0107. Ich niedawno odzyskany wigor, brak ochoty na seks, a jednocze\u015Bnie dba\u0142o\u015B\u0107 o wygl\u0105d wystarczy\u0142y, by zasia\u0107 w \u017Conach ziarno niepewno\u015Bci. Jakby tego by\u0142o ma\u0142o panowie coraz cz\u0119\u015Bciej wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 razem na m\u0119skie wyprawy. Za ka\u017Cdym razem wysy\u0142aj\u0105 \u017Conom wsp\u00F3lne zdj\u0119cia, ale kobiety s\u0105 przekonane, \u017Ce w ten spos\u00F3b tylko zapewniaj\u0105 sobie nawzajem alibi. W kolejny weekend m\u0119\u017Cowie zapowiedzieli, \u017Ce wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 w g\u00F3ry i ich \u017Cony s\u0105 pewne, \u017Ce ta wycieczka nie b\u0119dzie tak niewinna, jak twierdz\u0105. Damian Petrov i jego \u015Bledczy wyruszaj\u0105 to sprawdzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"65483827":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
This Is Why We Fight
Pog\u0142oski na temat finansowych problem\u00F3w Seattle Grace rozprzestrzeniaj\u0105 si\u0119. Sta\u017Cy\u015Bci boj\u0105 si\u0119 utraty pracy. Catherine zach\u0119ca Jacksona, by przeprowadzi\u0142 si\u0119 do Bostonu. Lekarze spotykaj\u0105 si\u0119 z potencjalnym inwestorem. Mo\u017Ce to by\u0107 jedyna szansa na uratowanie szpitala. Jo jest pod wra\u017Ceniem, widz\u0105c jak Alex zajmuje si\u0119 pacjentem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"65483828":["Kabaret Czesuaf & Kabaret Chyba
W sk\u0142ad kabaretu Czesuaf wchodz\u0105 trzej atrakcyjni m\u0119\u017Cczy\u017Ani z Poznania, kt\u00F3rzy potrafi\u0105 rozbawi\u0107 ka\u017Cd\u0105 publiczno\u015B\u0107. S\u0105 znani z b\u0142yskotliwych \u017Cart\u00F3w i pomys\u0142owych piosenek. Natomiast kabaret Chyba to by\u0107 mo\u017Ce najzdolniejsza grupa satyryk\u00F3w m\u0142odego pokolenia. Maj\u0105 na swoim koncie wszystkie najwa\u017Cniejsze nagrody na polskich festiwalach kabaretowych. W ich programie zatytu\u0142owanym \"Chyba sobie \u017Carty robi\" mo\u017Cna zale\u017A\u0107 zar\u00F3wno kultowego ju\u017C \"Organist\u0119\" oraz dobrze znanego widowni powolnego Pana Maczka, jak i ca\u0142kiem nowe skecze i piosenki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65483829":["Kabaret Czesuaf & Kabaret Chyba
W sk\u0142ad kabaretu Czesuaf wchodz\u0105 trzej atrakcyjni m\u0119\u017Cczy\u017Ani z Poznania, kt\u00F3rzy potrafi\u0105 rozbawi\u0107 ka\u017Cd\u0105 publiczno\u015B\u0107. S\u0105 znani z b\u0142yskotliwych \u017Cart\u00F3w i pomys\u0142owych piosenek. Natomiast kabaret Chyba to by\u0107 mo\u017Ce najzdolniejsza grupa satyryk\u00F3w m\u0142odego pokolenia. Maj\u0105 na swoim koncie wszystkie najwa\u017Cniejsze nagrody na polskich festiwalach kabaretowych. W ich programie zatytu\u0142owanym \"Chyba sobie \u017Carty robi\" mo\u017Cna zale\u017A\u0107 zar\u00F3wno kultowego ju\u017C \"Organist\u0119\" oraz dobrze znanego widowni powolnego Pana Maczka, jak i ca\u0142kiem nowe skecze i piosenki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65483830":["W 1991 roku Tara, m\u0142oda psychiatra, leczy\u0142a ameryka\u0144skich \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy walczyli w Iraku. Urz\u0105dzi\u0142a gabinet w swoim domu. Jeden z jej pacjent\u00F3w szczeg\u00F3lnie cierpia\u0142, a specjalistka nie umia\u0142a mu pom\u00F3c. Wkr\u00F3tce w domu lekarki zacz\u0119\u0142o dochodzi\u0107 do dziwnych, przera\u017Caj\u0105cych zdarze\u0144. W tym odcinku poznamy te\u017C histori\u0119 Caroline, kt\u00F3ra zamieszka\u0142a ze swoj\u0105 owdowia\u0142\u0105 ciotk\u0105 Beth. Starsza pani wiele czasu sp\u0119dza\u0142a, pisz\u0105c listy, tzw. \u0142a\u0144cuszki szcz\u0119\u015Bcia. Caroline zignorowa\u0142a taki list i od tego momentu zacz\u0119\u0142a do\u015Bwiadcza\u0107 strasznych wizji. Wydawa\u0142o si\u0119 jej, \u017Ce prze\u015Bladuje j\u0105 duch zmar\u0142ej matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213623.jpg","",[]],"65483831":["Peru
\u0141owcy dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o porwaniu syna by\u0142ego polityka, pos\u0142a Parlamentu Europejskiego, 20-letniego B\u0142a\u017Ceja. Rodzice dostali list z \u017C\u0105daniem okupu. Les\u0142aw i jego \u017Cona Daria s\u0105 za\u0142amani, twierdz\u0105, \u017Ce syn nie mia\u0142 wrog\u00F3w. Klaudia odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak by\u0142 atakowany w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych ze wzgl\u0119du na dzia\u0142alno\u015B\u0107 ojca. Wkr\u00F3tce wraz z Patrykiem wpadaj\u0105 na trop pary, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 porwaniami dla okupu. Berni i Oliwia wybieraj\u0105 \u0142owc\u0119 na swojego wsp\u00F3lnika, a on celowo udaremia plan uprowadzenia c\u00F3rki prezesa banku, co ma powa\u017Cne konsekwencje. Ojciec Patryka wychodzi z domu i gubi si\u0119 nowemu opiekunowi Olkowi. Na komisariacie grozi policjantom, \u017Ce jego syn jest w CB\u015AP. Robert, kt\u00F3ry dowiedzia\u0142 si\u0119 o incydencie, sugeruje podw\u0142adnemu, by odda\u0142 ojca do domu opieki. Staruszek mo\u017Ce bowiem zdemaskowa\u0107 \u0142owc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"65483832":["Chc\u0119 by\u0107 szczup\u0142a
Chirurgiczne zabiegi leczenia oty\u0142o\u015Bci staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej popularne. 28-letnia Angelika po raz kolejny zjawia si\u0119 w szpitalu. Wcze\u015Bniej z powodu infekcji nie zosta\u0142a zakwalifikowana do operacji zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka. Kobieta pr\u00F3bowa\u0142a bezskutecznie r\u00F3\u017Cnych diet. W ko\u0144cu postanowi\u0142a wykona\u0107 zdecydowany krok w walce z uci\u0105\u017Cliw\u0105 nadwag\u0105. Kamera b\u0119dzie towarzyszy\u0107 Angelice podczas zabiegu. Ekipa programu odwiedzi ponownie Artura, kt\u00F3ry ju\u017C przeszed\u0142 operacj\u0119. W odcinku tak\u017Ce s\u0142\u00F3w kilka na temat narz\u0119dzi chirurgicznych s\u0142u\u017C\u0105cych do operowania os\u00F3b skrajnie oty\u0142ych. Kamera zajrzy r\u00F3wnie\u017C do szpitalnej kuchni, gdzie codziennie przygotowywane s\u0105 posi\u0142ki w r\u00F3\u017Cnych wersjach dietetycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"65483833":["Drugi sezon cyklu kabaretowego. Program prezentuje polskie \u015Brodowisko kabaretowe z uwzgl\u0119dnieniem m\u0142odych, wchodz\u0105cych dopiero na scen\u0119 formacji, ale ju\u017C nagradzanych i utytu\u0142owanych, w towarzystwie uznanych gwiazd polskiej satyry. Ka\u017Cdy odcinek \u0142\u0105cz\u0105 osoby prowadz\u0105cych Marcina W\u00F3jcika, Katarzyny Bujakiewicz i Aleksandry Szwed. W\u015Br\u00F3d gwiazd cyklu znajd\u0105 si\u0119: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Paranienormalni, Projekt Ancla, Kabaret Rewers, Kabaret K2, Kabaret na Koniec \u015Awiata, Formacja Chatelet oraz soli\u015Bci: Szymon \u0141\u0105tkowski, Bartosz Gajda, Ewa Stasiewicz oraz Jabbar. Program z udzia\u0142em publiczno\u015Bci zosta\u0142 zarejestrowany w warszawskim Teatrze Capitol. Re\u017Cyserem cyklu jest Beata Harasimowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170256.jpg","",[]],"65483834":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65483835":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65483836":["Kabaret \u0141owcy.B
\u0141owcy.B maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C ponad trzyna\u015Bcie lat dzia\u0142alno\u015Bci scenicznej. Na samym pocz\u0105tku swojego istnienia kabaret zdobywa\u0142 nagrody i wyr\u00F3\u017Cnienia na niemal wszystkich licz\u0105cych si\u0119 festiwalach organizowanych w Polsce. Tym razem program przygotowany przez \u0141owc\u00F3w.B w du\u017Cej mierze sk\u0142ada si\u0119 z improwizacji, piosenek oraz - co jest rzadko\u015Bci\u0105 na rodzimej scenie kabaretowej - wykonywanej na \u017Cywo muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65483837":["KSM - Radio. Muzyka. \u017Barty., cz\u0119\u015B\u0107 2","","",[]],"65483838":["Kuba Marcinowicz zorganizuje pojedynek blondynek i brunetek, by sprawdzi\u0107, czy stereotypy zwi\u0105zane z kolorem w\u0142os\u00F3w maj\u0105 jakie\u015B podstawy. W cotygodniowym przegl\u0105dzie wiadomo\u015Bci naukowo-technologicznych znajd\u0105 si\u0119 foldoskop i aplikacja do nagra\u0144. Witold Tomaszewski opowie o kamerach 3D i 4K. Widzowie poznaj\u0105 kulisy pracy stra\u017Cy granicznej. Prowadz\u0105cy przeprowadzi te\u017C eksperyment z dwutlenkiem w\u0119gla i wyja\u015Bni, co oznacza skr\u00F3t SOS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65483839":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, jak wytrzyma\u0142y mo\u017Ce by\u0107 czepek k\u0105pielowy. Opowie o paralizatorze. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C gad\u017Cety samochodowe u\u0142atwiaj\u0105ce podr\u00F3\u017C. Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, jak dzia\u0142a dom autonomiczny. Przeprowadzi eksperyment, by zbada\u0107 zwi\u0105zek ci\u015Bnienia, obj\u0119to\u015Bci i temperatury dla gaz\u00F3w. Wyja\u015Bni, dlaczego studzienki kanalizacyjne s\u0105 okr\u0105g\u0142e.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}