{"71323537":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 1. runda: AB vs MSFK - mapa 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71323538":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 1. runda: AB vs MSFK - mapa 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"71323539":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 1. runda: AB vs MSFK - mapa 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"71323540":["Najwi\u0119ksza tajemnica twierdzy Boyen
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkryje tajemnice twierdzy Boyen pod Gi\u017Cyckiem. Ten XIX-wieczny kompleks odegra\u0142 szczeg\u00F3ln\u0105 rol\u0119 podczas I wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce obrona starej ceglanej fortecy mog\u0142a mie\u0107 tak ogromny wp\u0142yw na przebieg wojennych zmaga\u0144 i walki toczone przez milionowe armie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71323541":["Grzesiek bardzo si\u0119 zmieni\u0142 odk\u0105d kupi\u0142 ziemi\u0119 i zamieszka\u0142 w Bieszczadach. Nawet jego bliscy twierdz\u0105, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 bardziej spokojny i radosny od czasu gdy wr\u00F3ci\u0142 z Islandii. Sam te\u017C m\u00F3wi o tym, \u017Ce czuje si\u0119 spe\u0142niony. Roman chce zachowa\u0107 wspomnienia o swoich przodkach i aby ich upami\u0119tni\u0107 planuje zrobi\u0107 na swojej stodole mural. Hos obmy\u015Bla w jakie udogodnienia wyposa\u017Cy\u0107 na lato swoj\u0105 bud\u0119. Nosi si\u0119 z zamiarem cha\u0142upniczego przygotowania jacuzzi i sauny. Przede wszystkim wyczekuje na wizyty turystek w czasie wakacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"71323542":["Grzesiek dzieli si\u0119 swoimi prze\u017Cyciami. Opowiada o tym, jak wataha wilk\u00F3w zaatakowa\u0142a i pr\u00F3bowa\u0142a po\u017Cre\u0107 jego psa. Musia\u0142 si\u0119 z nimi skonfrontowa\u0107 w obronie przyjaciela i cho\u0107 wszystko sko\u0144czy\u0142o si\u0119 dobrze, to zwierz\u0119ta d\u0142ugo nie chcia\u0142y odpu\u015Bci\u0107 wybranej ofiary, a on najad\u0142 si\u0119 strachu. Do Polski w 1945 roku przyjechali uciekaj\u0105cy przed wojn\u0105 domow\u0105 rodzice Eleni. Ulokowano ich w Bieszczadach. Zima w g\u00F3rach by\u0142a dla nich szokiem, bo dot\u0105d przyzwyczajeni byli do ciep\u0142ego klimatu. Edward opowiada o walorach m\u0142odych pokrzyw i ich wp\u0142ywie na ludzkie cia\u0142o oraz psychik\u0119. Arek decyduje si\u0119 zrealizowa\u0107 pomys\u0142 Romana. Maluje na drzwiach jego stodo\u0142y portret rodzinny m\u0119\u017Cczyzny. Arek jest specjalist\u0105 w tej dziedzinie, wi\u0119c efekt ko\u0144cowy przerasta oczekiwania Romana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71323543":["Sprawa komandora K\u0142oczkowskiego, cz\u0119\u015B\u0107 1
Dow\u00F3dca okr\u0119tu podwodnego ORP Orze\u0142 komandor podporucznik Henryk K\u0142oczkowski zosta\u0142 zdegradowany do stopnia marynarza przez Polski S\u0105d Morski w Londynie. Oficera r\u00F3wnie\u017C wydalono z marynarki i skazano na cztery lata wi\u0119zienia za najci\u0119\u017Csze przest\u0119pstwo - dezercj\u0119. Dzi\u015B ju\u017C wiadomo, \u017Ce ca\u0142y proces zosta\u0142 upozorowany, za\u015B K\u0142oczkowski pad\u0142 ofiar\u0105 spisku oficer\u00F3w. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, jak dosz\u0142o do tego haniebnego procesu, b\u0119d\u0105cego obraz\u0105 prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71323544":["Sprawa komandora K\u0142oczkowskiego, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka, w kt\u00F3rym prowadz\u0105cy prezentuje spraw\u0119 dow\u00F3dcy okr\u0119tu podwodnego ORP Orze\u0142 komandora podporucznika Henryka K\u0142oczkowskiego. Zosta\u0142 on zdegradowany do stopnia marynarza przez Polski S\u0105d Morski w Londynie. Oficera r\u00F3wnie\u017C wydalono z marynarki i skazano na cztery lata wi\u0119zienia za najci\u0119\u017Csze przest\u0119pstwo - dezercj\u0119. Dzi\u015B ju\u017C wiadomo, \u017Ce ca\u0142y proces zosta\u0142 upozorowany, za\u015B K\u0142oczkowski pad\u0142 ofiar\u0105 spisku oficer\u00F3w. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, jak dosz\u0142o do tego ha\u0144bi\u0105cego procesu, b\u0119d\u0105cego obraz\u0105 prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71323545":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323546":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323547":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323548":["Wojownicy kontynuuj\u0105 zaci\u0119t\u0105 walk\u0119. Wszystko wskazuje jednak na to, \u017Ce \u017Caden z przeciwnik\u00F3w nie zd\u0105\u017Cy odnie\u015B\u0107 zwyci\u0119stwa przed wybuchem i zag\u0142ad\u0105 planety. W pewnym momencie Goku orientuje si\u0119, \u017Ce 100% mocy Friezy pr\u0119dko si\u0119 wyczerpuje, gdy\u017C takie zu\u017Cycie energii znacznie os\u0142abia jego organizm. Upatruje w tym swojej szansy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323549":["Wielki Starzec przebywa na Ziemi i to tu umiera ponownie. Tu\u017C przed \u015Bmierci\u0105 przekazuje jednak ca\u0142\u0105 swoj\u0105 moc starszemu synowi, Mooriemu. Tym samym czyni go swoim nast\u0119pc\u0105. Moori mo\u017Ce dzi\u0119ki temu utrzyma\u0107 pot\u0119g\u0119 nameckich smoczych kul.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323550":["Na planecie Namek dochodzi do wybuchu. King Kai informuje Bulm\u0119 i wszystkich wojownik\u00F3w na Ziemi o \u015Bmierci Goku. Tylko nameckie smocze kule mog\u0142yby wskrzesi\u0107 Goku i Krillina, zostaj\u0105 one jednak zabrane tam, gdzie dotychczas by\u0142a planeta Namek, i maj\u0105 by\u0107 zniszczone w pr\u00F3\u017Cni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323551":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323552":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"71323553":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"71323554":["Wielki Starzec przebywa na Ziemi i to tu umiera ponownie. Tu\u017C przed \u015Bmierci\u0105 przekazuje jednak ca\u0142\u0105 swoj\u0105 moc starszemu synowi, Mooriemu. Tym samym czyni go swoim nast\u0119pc\u0105. Moori mo\u017Ce dzi\u0119ki temu utrzyma\u0107 pot\u0119g\u0119 nameckich smoczych kul.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323555":["Na planecie Namek dochodzi do wybuchu. King Kai informuje Bulm\u0119 i wszystkich wojownik\u00F3w na Ziemi o \u015Bmierci Goku. Tylko nameckie smocze kule mog\u0142yby wskrzesi\u0107 Goku i Krillina, zostaj\u0105 one jednak zabrane tam, gdzie dotychczas by\u0142a planeta Namek, i maj\u0105 by\u0107 zniszczone w pr\u00F3\u017Cni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323556":["Paparazzi
Znany warszawski paparazzo zostaje zamordowany. Prawdopodobnie zab\u00F3jstwo ma zwi\u0105zek z jego ostatnim dziennikarskim \u015Bledztwem. M\u0119\u017Cczyzna na zlecenie \u017Cony znanego biznesmena zrobi\u0142 mu kr\u0119puj\u0105ce zdj\u0119cia z m\u0142od\u0105 kochank\u0105. Nast\u0119pna sprawa dotyczy porwania dziewczyny. Udaje jej si\u0119 wys\u0142a\u0107 do rodzic\u00F3w wiadomo\u015B\u0107 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania, podczas kt\u00F3rych odkrywaj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o prawdziwych okoliczno\u015Bciach jej zagini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71323557":["Wojny kosmit\u00F3w
W marcu 2002 roku szkocki specjalista IT i haker Gary McKinnon zosta\u0142 aresztowany pod zarzutem w\u0142amania si\u0119 do 97 komputer\u00F3w, nale\u017C\u0105cych do NASA i ameryka\u0144skiej armii. Twierdzi\u0142, \u017Ce znalaz\u0142 dowody na to, \u017Ce USA maj\u0105 flot\u0119 kosmiczn\u0105. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mo\u017Ce to \u015Bwiadczy\u0107 o tym, \u017Ce Ameryka przygotowuje si\u0119 do wojny z obcymi. Zwolennicy paleoastronautyki sugeruj\u0105, \u017Ce znane z wielu mitologii walki bog\u00F3w tak naprawd\u0119 by\u0142y konfliktami mi\u0119dzy przedstawicielami cywilizacji pozaziemskich. By\u0107 mo\u017Ce obcy tocz\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 boje, kt\u00F3rych stawk\u0105 jest... Ziemia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"71323558":["Guardians of the Galaxy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"71323559":["Po \u015Bmierci Zarbona Krillin dobrowolnie oddaje swoj\u0105 smocz\u0105 kul\u0119 Vegecie, gdy\u017C zdaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce nie ma szans w walce z nim. Wracaj\u0105c do starannie ukrytych kul, Vegeta wyczuwa obecno\u015B\u0107 Gohana. Ten r\u00F3wnie\u017C wyczuwa przeciwnika, dlatego ukrywa swoje ki, aby schowa\u0107 siebie i swoj\u0105 smocz\u0105 kul\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323560":["Krillin zabiera Gohana przed oblicze Wielkiego Starca, aby wyzwoli\u0142 jego wewn\u0119trzne moce. Niestety, Vegeta wyczuwa ich, gdy zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 do wie\u017Cy i wychodzi im naprzeciw. Tymczasem Nail informuje ich, \u017Ce nad planet\u0119 nadci\u0105ga wielka, z\u0142a si\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323561":["Vegeta, Krillin i Gohan usi\u0142uj\u0105 dotrze\u0107 do pi\u0119ciu pozosta\u0142ych smoczych kul, kt\u00F3re ukry\u0142 wcze\u015Bniej pierwszy z nich. Wojownicy s\u0105 przekonani, \u017Ce dzi\u0119ki tym magicznym przedmiotom uda si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie Vegety o nie\u015Bmiertelno\u015B\u0107, kt\u00F3ra pomog\u0142aby mu w starciu z nadci\u0105gaj\u0105cymi Si\u0142ami Ginyu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323562":["The Nightmare Recoome! Come Out and Play, Vegeta!
Vegeta podejmuje starcie z Recoome, ogromnym i niezwykle brutalnym wojownikiem z Si\u0142 Ginyu. Udaje mu si\u0119 zada\u0107 przeciwnikowi kilka pot\u0119\u017Cnych cios\u00F3w, lecz na Recoome zdaj\u0105 si\u0119 one w og\u00F3le nie robi\u0107 wra\u017Cenia. Gdy Vegeta zostaje ci\u0119\u017Cko ranny, Gohan i Krillin w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 do walki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71323563":["Motorynka i myszykiszki
Dziadek obiecuje Anusiakowi w spadku po nim motorynk\u0119. Problem w tym, \u017Ce dziadek czuje si\u0119 \u015Bwietnie i nie zamierza wybiera\u0107 na tamten \u015Bwiat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"71323564":["Fluder
W klasie pojawia si\u0119 nowy kolega - Fluder. Ch\u0142opak jest bardzo du\u017Cy i silny. Przy pomocy strzykawki i ig\u0142y postanawia wyleczy\u0107 wszystkich ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"71323565":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"71323566":["Piure dla s\u0142onia
Podczas wycieczki do ogrodu zoologicznego Ma\u015Blana, Konieczko i Anusiak odkrywaj\u0105 straszn\u0105 prawd\u0119 o dzikich zwierz\u0119tach. Natomiast Czesio musi nakarmi\u0107 s\u0142onia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2351680.jpg","",[]],"71323567":["Jase\u0142ki
Nadchodz\u0105 \u015Bwi\u0119ta. Klasa II b ma zaprezentowa\u0107 w szkole swoj\u0105 wersj\u0119 jase\u0142ek. Niestety, nikt nie chce by\u0107 J\u00F3zefem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2351680.jpg","",[]],"71323568":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",[]],"71323569":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 1. runda: AB vs MSFK - mapa 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71323570":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 2. runda: GRP vs Z10 - mapa 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71323571":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 2. runda: GRP vs Z10 - mapa 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71323572":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 2. runda: GRP vs Z10 - mapa 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71323573":["Ultraliga - Wiosna 2023 - 2. runda: GRP vs Z10 - mapa 4","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71323574":["Paparazzi
Znany warszawski paparazzo zostaje zamordowany. Prawdopodobnie zab\u00F3jstwo ma zwi\u0105zek z jego ostatnim dziennikarskim \u015Bledztwem. M\u0119\u017Cczyzna na zlecenie \u017Cony znanego biznesmena zrobi\u0142 mu kr\u0119puj\u0105ce zdj\u0119cia z m\u0142od\u0105 kochank\u0105. Nast\u0119pna sprawa dotyczy porwania dziewczyny. Udaje jej si\u0119 wys\u0142a\u0107 do rodzic\u00F3w wiadomo\u015B\u0107 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania, podczas kt\u00F3rych odkrywaj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o prawdziwych okoliczno\u015Bciach jej zagini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71323361":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"71323362":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71323363":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71323364":["Zaginiony m\u0105\u017C
Znikn\u0105\u0142 m\u0105\u017C Marzeny Bryga\u0142owicz, Mirek. Bronis\u0142aw i Tomek jad\u0105 do sklepu ze sprz\u0119tem fotograficznym, gdzie pracuje m\u0119\u017Cczyzna. Znajduj\u0105 tam zwi\u0105zanych w\u0142a\u015Bcicieli, Darka i Karolin\u0119 G\u0119bi\u0144skich. Okazuje si\u0119, \u017Ce poprzedniego wieczora dosz\u0142o do napadu na sklep. Napastnik mia\u0142 zakryt\u0105 twarz, ale Karolina jest pewna, \u017Ce to by\u0142 Mirek. Tymczasem Magda spotyka si\u0119 z Ludwik\u0105 Zakrzewsk\u0105, emerytowan\u0105 nauczycielk\u0105 gry na pianinie, kt\u00F3ra wynajmuje mieszkanie od Bryga\u0142owicz\u00F3w. Kilka dni temu kobieta pods\u0142ucha\u0142a rozmow\u0119 Mirka z tajemnicz\u0105 kobiet\u0105. Jej zdaniem mog\u0142a by\u0107 to jego kochanka. Nied\u0142ugo potem Malanowski otrzymuje telefon od zaprzyja\u017Anionego komisarza policji. Przekazane przez niego informacje powoduj\u0105 zwrot w sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"71323365":["Wiecz\u00F3r kawalerski
Zesp\u00F3\u0142 Malanowskiego poszukuje dw\u00F3ch uczestnik\u00F3w szalonej zabawy. Dzie\u0144 wcze\u015Bniej Tomek, Bogdan i Mateusz urz\u0105dzili wiecz\u00F3r kawalerski dla Karola. W pewnej chwili w domku, w kt\u00F3rym trwa\u0142a zabawa, zjawi\u0142a si\u0119 policjantka, chc\u0105ca aresztowa\u0107 pana m\u0142odego. Na szcz\u0119\u015Bcie okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jest striptizerk\u0105. Nast\u0119pnego dnia Tomek, kt\u00F3ry musia\u0142 opu\u015Bci\u0107 koleg\u00F3w przed ko\u0144cem imprezy, odbiera telefon od zaniepokojonego Karola. Kolega prosi go o pomoc. Okazuje si\u0119, \u017Ce dla \u017Cartu zosta\u0142 zamkni\u0119ty nago w pobliskim gara\u017Cu. M\u0119\u017Cczy\u017Ani szukaj\u0105 Bogdana i Mateusza, ale po obu nie ma \u015Bladu. W domku Tomek znajduje plamy krwi. Poproszeni o pomoc detektywi rozpoczynaj\u0105 dochodzenie. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce podczas imprezy dosz\u0142o do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283588.jpg","",["N"]],"71323366":["Pod powierzchni\u0105
Asia i Pawe\u0142 uczestnicz\u0105 w pogrzebie swojej matki Renaty. Podczas uroczysto\u015Bci dochodzi do awantury. Doprowadza do niej Pawe\u0142, kt\u00F3remu nie spodoba\u0142o si\u0119 zachowanie s\u0105siadki. M\u0119\u017Cczyzna nie chce zdradzi\u0107 siostrze, co zasz\u0142o. Tymczasem Asia dostaje anonimow\u0105 wiadomo\u015B\u0107, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce jej matka nie zmar\u0142a \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105. Dzieli si\u0119 t\u0105 rewelacj\u0105 z bratem. Rodze\u0144stwo postanawia wszcz\u0105\u0107 \u015Bledztwo. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 jest s\u0105siadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"71323367":["40-letnia Ma\u0142gorzata odkrywa, \u017Ce jej jedyny syn jest gejem i kto\u015B go n\u0119ka
18-latek zaczyna sprawia\u0107 k\u0142opoty - cz\u0119sto nie wraca na noc do domu. Matka postanawia go \u015Bledzi\u0107. Tak odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak odwiedza kluby gejowskie. Nie potrafi si\u0119 pogodzi\u0107 z orientacj\u0105 seksualn\u0105 syna. Ignoruje fakt, \u017Ce jest on n\u0119kany. Jej up\u00F3r mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do tragedii. Oka\u017Ce si\u0119, czy sprawcy prze\u015Bladowa\u0144 zostan\u0105 ukarani za swoje czyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71323368":["Anio\u0142owie \u015Bmierci
W trakcie rutynowego przes\u0142uchania m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna wyrywa policjantowi bro\u0144 i pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Przed \u015Bmierci\u0105 zapowiada nadej\u015Bcie tajemniczych \"Anio\u0142\u00F3w \u015Amierci\". Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara interesowa\u0142a si\u0119 okultyzmem. Niebawem dochodzi do kolejnych makabrycznych zdarze\u0144. Detektywi wpadaj\u0105 na trop tajemniczej sekty. Na komendzie pojawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce Marcin Potok pr\u00F3bowa\u0142 j\u0105 zgwa\u0142ci\u0107 w klubie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"71323369":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"71323370":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71323371":["Pomoc po latach
Jowita kilka lat temu prze\u017Cy\u0142a \u015Bmier\u0107 syna, kt\u00F3ry przedawkowa\u0142 narkotyki. Kobieta obwinia o tragedi\u0119 swojego by\u0142ego m\u0119\u017Ca, co doprowadzi\u0142o do rozwodu. Pewnego dnia Arkadiusz ponownie zjawia si\u0119 w \u017Cyciu dawnej partnerki. Prosi o pomoc dla dziecka, kt\u00F3re ma z drug\u0105 \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",["N"]],"71323372":["37-letnia Dorota dzi\u0119ki pomocy emerytowanego policjanta ratuje ma\u0142ego ch\u0142opca
Dorota pracuje jako sprz\u0105taczka. W\u015Br\u00F3d jej klient\u00F3w s\u0105 Leon i Kamila Iwa\u0144scy. Pewnego dnia kobieta dostrzega w oknie na pi\u0119trze domu ch\u0142opca, kt\u00F3ry robi dziwny gest. Ma jednak wra\u017Cenie, \u017Ce co\u015B si\u0119 jej przewidzia\u0142o. Do tego Iwa\u0144scy twierdz\u0105, \u017Ce nie mieszka z nimi \u017Cadne dziecko. Par\u0119 dni p\u00F3\u017Aniej Dorota widzi ten sam gest na filmiku, kt\u00F3ry ogl\u0105da jej c\u00F3rka - okazuje si\u0119, \u017Ce w ten spos\u00F3b mo\u017Cna dyskretnie wezwa\u0107 pomoc. Mimo w\u0105tpliwo\u015Bci, idzie jednak na policj\u0119. Iwa\u0144scy wyrzucaj\u0105 j\u0105 z pracy i gro\u017C\u0105 pozwem. Funkcjonariusze nie ma podstaw do zaj\u0119cia si\u0119 spraw\u0105, ale pomoc Dorocie oferuje pewien emerytowany str\u00F3\u017C prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71323373":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71323374":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71323375":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71323376":["Hejter
16-letni Micha\u0142 prowadzi kana\u0142 na YouTubie. Ch\u0142opaka zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 hejter, kt\u00F3ry zostawia niewybredne komentarze pod jego filmami. Z czasem niezr\u00F3wnowa\u017Cony psychicznie internauta zdobywa prywatny numer nastolatka i wysy\u0142a mu obra\u017Aliwe SMS-y. W ko\u0144cu posuwa si\u0119 jeszcze dalej, informuj\u0105c tat\u0119 Micha\u0142a, \u017Ce jego syn zgin\u0105\u0142 w wypadku. M\u0119\u017Cczyzna trafia do szpitala ze stanem przedzawa\u0142owym. Za\u0142amany Micha\u0142 postanawia zrezygnowa\u0107 z prowadzenia kana\u0142u. Udaje mu si\u0119 tak\u017Ce namierzy\u0107 hejtera. Postanawia si\u0119 z nim skonfrontowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363611.jpg","",["N"]],"71323377":["Pech
Dochodzi do napa\u015Bci. Dwaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani atakuj\u0105 kobiet\u0119 i pr\u00F3buj\u0105 j\u0105 okra\u015B\u0107. Niespodziewanie ofiara wyci\u0105ga bro\u0144 i oddaje strza\u0142. Dwa dni p\u00F3\u017Aniej matka jednego z bandyt\u00F3w zg\u0142asza zagini\u0119cie syna. Funkcjonariusze prowadz\u0105cy \u015Bledztwo dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce sprawa jest o wiele bardziej zawi\u0142a, ni\u017C przypuszczali na pocz\u0105tku. Olgierd jest bardzo rozczarowany swoj\u0105 znajomo\u015Bci\u0105 z Iz\u0105 i wydarzeniami, do kt\u00F3rych ta doprowadzi\u0142a. Pr\u00F3buje zapomnie\u0107 o ukochanej, ale wie, \u017Ce nie przyjdzie mu to z \u0142atwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363610.jpg","",["N"]],"71323378":["Przy\u0142apany na przyjmowaniu silnych lek\u00F3w przeciwb\u00F3lowych Filip zas\u0142ania si\u0119 k\u0142amstwem. Tymczasem Kacper martwi si\u0119, \u017Ce terapia, kt\u00F3r\u0105 zastosowa\u0142 wobec ch\u0142opaka, nie daje spodziewanych efekt\u00F3w. Marysia pr\u00F3buje wyt\u0142umaczy\u0107 Jakubowi, \u017Ce sytuacja jest powa\u017Cna. On jednak nie s\u0142ucha rad kobiety, z\u0142y, \u017Ce w spraw\u0119 zaanga\u017Cowany jest jej obecny partner. Oskara zaskakuje decyzja Kaliny o odej\u015Bciu z firmy Karola i fakt, \u017Ce ukochana ju\u017C zd\u0105\u017Cy\u0142a si\u0119 um\u00F3wi\u0107 na rozmow\u0119 kwalifikacyjn\u0105 w innym miejscu. Weksler stara si\u0119 przekona\u0107 \u015Amia\u0142ka do planowanej przez jego firm\u0119 inwestycji w Wadlewie. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna podchodzi do tego sceptycznie, znajduje mocny argument.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366275.jpg","",[]],"71323379":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71323380":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71323381":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"71323382":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71323383":["Re\u017C.: Juliusz Machulski.
Aga (Aleksandra Doma\u0144ska) przez ca\u0142y czas jest pilnowana przez \"Dych\u0119\" (Micha\u0142 \u017Burawski), ochroniarza o \u0142agodnej twarzy. Pewnego dnia jak zawsze przemierzaj\u0105 wytworn\u0105 limuzyn\u0105 ulice Lublina. Nic nie wskazuje na to, \u017Ceby mia\u0142 on w jakikolwiek spos\u00F3b r\u00F3\u017Cni\u0107 si\u0119 od pozosta\u0142ych. Tymczasem, ku zaskoczeniu obojga pasa\u017Cer\u00F3w, niespodziewanie spod k\u00F3\u0142 samochodu dos\u0142ownie wyrasta Wiki (Olga Bo\u0142\u0105d\u017A). Dziewczyna cudem unika powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144. Twierdzi, \u017Ce szuka\u0142a w kana\u0142ach niefortunnie upuszczonych kluczy. Aga szybko si\u0119 z ni\u0105 zaprzyja\u017Ania. Nowa znajoma partnerki nie podoba si\u0119 Brunonowi Volcie (Andrzej Zieli\u0144ski), kt\u00F3ry kontroluje ca\u0142\u0105 okolic\u0119. Dzi\u0119ki przebieg\u0142o\u015Bci, umiej\u0119tno\u015Bci radzenia sobie w ka\u017Cdej sytuacji, a tak\u017Ce rozwini\u0119temu zmys\u0142owi kombinowania potrafi nawet uczyni\u0107 prezydentem kompletnego nieudacznika. Zreszt\u0105, takie w\u0142a\u015Bnie ma teraz zadanie. Pomaga Kazimierzowi Dolnemu (Jacek Braciak), przewodnicz\u0105cemu Polskiej Partii Socjalistyczno-Narodowej \"Godno\u015B\u0107 i Duma\". Nie zdaje sobie sprawy, \u017Ce tym razem nie wszystko p\u00F3jdzie po jego my\u015Bli... Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Wiki znajduje w \u015Bcianie swojego mieszkania, mieszcz\u0105cego si\u0119 w starej kamienicy, skarb warty miliony euro - zaginion\u0105 koron\u0119 Kazimierza Wielkiego. Volta jest zainteresowy tym znaleziskiem. Przebieg\u0142y oszust uk\u0142ada plan doskona\u0142y, dzi\u0119ki kt\u00F3remu zdob\u0119dzie bezcenny przedmiot. Organizowa\u0142 podobne przedsi\u0119wzi\u0119cia ju\u017C dziesi\u0105tki razy, wi\u0119c jest pewien sukcesu. Problem w tym, dot\u0105d jego przeciwnikami byli wy\u0142\u0105cznie m\u0119\u017Cczy\u017Ani, za\u015B teraz wypowiada wojn\u0119 kobietom i nie wie, co to w\u0142a\u015Bciwie znaczy. Odpowied\u017A okazuje si\u0119 do\u015B\u0107 bolesna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347924.jpg","",[]],"71323384":["Re\u017C.: Luc Besson.
Odleg\u0142a przysz\u0142o\u015B\u0107. Na statku kosmicznym Alfa \u017Cyj\u0105 obok siebie w zgodzie zar\u00F3wno przedstawiciele r\u00F3\u017Cnych ziemskich narod\u00F3w, jak i pozaziemskie istoty. Na co dzie\u0144 wymieniaj\u0105 si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105 i szanuj\u0105 zwyczaje innych grup. W ko\u0144cu dochodzi jednak do niepokoj\u0105cych incydent\u00F3w. Kosmiczni agenci - Valerian i jego partnerka Laureline, kt\u00F3rzy odpowiadaj\u0105 za utrzymanie porz\u0105dku na terytoriach zamieszkanych przez ludzi - zostaj\u0105 wyznaczeni do zbadania sprawy i zaprowadzenia pokoju. Na zlecenie ministerstwa obrony wyruszaj\u0105 do Miasta Tysi\u0105ca Planet - kulturowego i politycznego centrum galaktyki, przez wieki zamieszkiwanego przez r\u00F3\u017Cne gatunki. Para agent\u00F3w nie ma \u015Bwiadomo\u015Bci, z jak pot\u0119\u017Cn\u0105 z\u0142owrog\u0105 si\u0142\u0105, kt\u00F3ra zaw\u0142adn\u0119\u0142a Alf\u0105, przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107. Wkr\u00F3tce jednak zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce ciemne moce zagra\u017Caj\u0105 bezpiecze\u0144stwu ca\u0142ego wszech\u015Bwiata. W r\u0119kach Valeriana i Laureline le\u017Cy los wszystkich istot, kt\u00F3re dot\u0105d pragn\u0119\u0142y pokoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2296510.jpg","",[]],"71323385":["Re\u017C.: Michael Bay.
Ju\u017C jako dzieci przyjaciele, Rafe McCawley (Ben Affleck) i Danny Walker (Josh Hartnett), s\u0105 zafascynowani samolotami. Po latach obaj zostaj\u0105 pilotami ameryka\u0144skiej armii. Jest stycze\u0144 1941 roku. W Europie trwa wojna, kt\u00F3ra jeszcze nie dotyka Stan\u00F3w Zjednoczonych. Rafe zakochuje si\u0119 w piel\u0119gniarce Evelyn Johnson (Kate Beckinsale). Wkr\u00F3tce jako ochotnik wst\u0119puje do elitarnego oddzia\u0142u, Orlego Szwadronu, kt\u00F3ry bierze udzia\u0142 w powietrznej bitwie o Angli\u0119. Podczas akcji jego maszyna zostaje zestrzelona, a on sam uznany za zmar\u0142ego. Zrozpaczona Evelyn znajduje pocieszenie w ramionach Danny'ego, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C cierpi po \u015Bmierci przyjaciela. Oboje trafiaj\u0105 do bazy w Pearl Harbor na Hawajach. Nieoczekiwanie okazuje si\u0119, \u017Ce Rafe \u017Cyje. Po powrocie do Ameryki dowiaduje si\u0119, \u017Ce kolega zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z jego ukochan\u0105. Czuje si\u0119 tym bole\u015Bnie dotkni\u0119ty. Tymczasem zbli\u017Ca si\u0119 7 grudnia. O \u015Bwicie Japo\u0144czycy dokonuj\u0105 ataku na Pearl Harbor, a ich celem jest zniszczenie ameryka\u0144skiej floty. Ginie prawie dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca ludzi, a ponad tysi\u0105c zostaje ci\u0119\u017Cko rannych. W bohaterskiej obronie udzia\u0142 bior\u0105 m.in. obaj przyjaciele, a tak\u017Ce marynarz Doris Miller (Cuba Gooding Jr.) W odwecie dow\u00F3dztwo ameryka\u0144skie przygotowuje nalot na Tokio. W\u015Br\u00F3d pilot\u00F3w, kt\u00F3rzy zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do udzia\u0142u w misji, s\u0105 Rafe i Danny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092283.jpg","",["N"]],"71323816":["W programie wizyta na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepe\u0142nosprawnych i Parasnowboardzie w Szczyrku. Dziennikarze b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Igorowi Sikorskiemu, medali\u015Bcie paraolimpijskiemu z Pjongczang oraz Maksowi Morozowi, najm\u0142odszemu zawodnikowi i debiutantowi. W programie zostanie te\u017C przedstawiona historia Roberta Zarzeckiego, kt\u00F3ry uprawia blind tenis. Jest te\u017C wyk\u0142adowc\u0105 akademickim, masa\u017Cyst\u0105 oraz aktorem, graj\u0105cym w amatorskim teatrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71323817":["Kucek z niewiadomego dla Annie powodu co\u015B \u015Bwi\u0119tuje. Ona pr\u00F3buje pozna\u0107 pow\u00F3d jego celebrowania. P\u00F3\u017Aniej Kucek staje si\u0119 zwierz\u0105tkiem klasowym i w ko\u0144cu ma szans\u0119 wybra\u0107 si\u0119 z Annie do jej szko\u0142y.","","",["N"]],"71323818":["Bramleyowie zastanawiaj\u0105 si\u0119, co powinni zrobi\u0107, by m\u00F3c sp\u0119dzi\u0107 nadchodz\u0105ce \u015Bwi\u0119ta razem i jednocze\u015Bnie zrealizowa\u0107 swoje doroczne zimowe tradycje.","","",["N"]],"71323819":["Smarkatek nabiera og\u0142ady. Jego siostra Narlena postanawia temu zaradzi\u0107. Romcio i Henio, kt\u00F3rzy regularnie dostarczaj\u0105 obozowiczom najnowsze wiadomo\u015Bci, niespodziewanie napotykaj\u0105 co\u015B bardzo podejrzanego.","","",["N"]],"71323820":["Na koralowym obozie zorganizowany zostaje wiecz\u00F3r stand-upu. Sponge i jego przyjaciele s\u0105 gotowi na du\u017C\u0105 dawk\u0119 \u015Bmiechu.Tymczasem Patryk niespodziewanie zostaje wzi\u0119ty za m\u0142odego Morstwora.","","",["N"]],"71323821":["W \"Piekielnej Kuchni\" pojawiaj\u0105 si\u0119 uznani za najpi\u0119kniejszych: Miss Polski 2015 Magdalena Bie\u0144kowska, Miss Polski Widz\u00F3w Polsatu 2015 Kamila Wenderlich, Mister Polski 2014 Rafa\u0142 Ma\u015Blak oraz Mister Polski 2015 Rafa\u0142 Jonkisz. Oni oraz kilka innych os\u00F3b b\u0119d\u0105 gotowa\u0107 wsp\u00F3lnie z uczestnikami zmaga\u0144 pod okiem Wojciecha Modesta Amaro. Jak zwykle przegranych czeka kara, a zwyci\u0119zc\u00F3w - radosne \u015Bwi\u0119towanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"71323822":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71323823":["W po\u0142o\u017Conej na Dolnym \u015Al\u0105sku Jedlinie-Zdroju mieszka pani Marta z dwoma synami. Konrad i Mateusz s\u0105 niepe\u0142nosprawni intelektualnie. Matka ca\u0142e dnie sp\u0119dza z dzie\u0107mi, a sytuacja materialna rodziny jest bardzo trudna. Ich mieszkanie w starym poniemieckim budynku od lat wymaga remontu. Nie ma w nim prawdziwej kuchni, okna, ze wzgl\u0119du na ogromne szpary, pozas\u0142aniane s\u0105 ko\u0142drami, a ogrzewanie zapewnia niebezpieczna koza stoj\u0105ca w rogu pokoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","",["JM"]],"71323824":["C\u00F3rka dyrektora
Dochodzi do zagini\u0119cia 17-letniej Ma\u0142gorzaty. Trop najpierw prowadzi policjant\u00F3w do jej ch\u0142opaka, Natana, kt\u00F3ry grozi\u0142 dziewczynie, gdy ta z nim zerwa\u0142a. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jest on niewinny. Kolejnym podejrzanym staje si\u0119 ojciec zaginionej, Waldemar. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuj\u0105cy jako dyrektor liceum m\u0119\u017Cczyzna ma sporo do ukrycia, w tym romans ze znacznie m\u0142odsz\u0105 od siebie kosmetyczk\u0105 Sandr\u0105. Policjanci \u015Bcigaj\u0105 si\u0119 z czasem, by odnale\u017A\u0107 nastolatk\u0119, nim zostanie skrzywdzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"71323825":["odcinek","","",[]],"71323826":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"71323827":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"71323828":["Fina\u0142 pi\u0105tej polskiej edycji kulinarnego reality show. W ostatecznej rozgrywce bior\u0105 udzia\u0142 tylko dwie osoby. Para finalist\u00F3w ma za zadanie wzbogaci\u0107 menu restauracji \"Hell's Kitchen\" o w\u0142asne dania i wyda\u0107 najwa\u017Cniejszy serwis pi\u0105tej edycji \"Piekielnej Kuchni\". Stawk\u0105 jest 100 tys. z\u0142 i praca w Atelier Amaro. Finalistom pomagaj\u0105 wszyscy uczestnicy tej edycji. O zwyci\u0119stwie decyduje szef Amaro oraz go\u015Bcie restauracji, kt\u00F3rzy po degustacji wype\u0142ni\u0105 ankiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"71323829":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71323830":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71323831":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"71323832":["Pani Agnieszka mieszka w drewnianym domu wybudowanym przez jej pradziadka ponad 100 lat temu. Kobieta samotnie wychowuje trzynastoletni\u0105 Ol\u0119. Panie \u017Cyj\u0105 w dramatycznych warunkach. Elewacja budynku odpada, sufity krusz\u0105 si\u0119 i sypi\u0105, stary piec nie ogrzewa budynku, a pod\u0142ogi \u0142ami\u0105 si\u0119 pod stopami. Rok temu dzi\u0119ki pomocy s\u0105siad\u00F3w w domu powsta\u0142a \u0142azienka. Pani Agnieszka od urodzenia ma problemy z biodrami, nieustannie towarzyszy jej b\u00F3l. Powinna podda\u0107 si\u0119 operacji, jednak warunki, w jakich mieszka, nie sprzyjaj\u0105 rekonwalescencji. Kobieta marzy tak\u017Ce o tym, by znale\u017A\u0107 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"71323833":["Pani Franciszka samotnie wychowuje swojego wnuka Franka. Matka opu\u015Bci\u0142a ch\u0142opca, gdy by\u0142 jeszcze bardzo ma\u0142y, a jego ojciec za\u0142o\u017Cy\u0142 kolejn\u0105 rodzin\u0119 i syn z poprzedniego zwi\u0105zku przesta\u0142 si\u0119 dla niego liczy\u0107. Przera\u017Cona opowie\u015Bciami o alkoholizmie m\u0119\u017Cczyzny seniora postanowi\u0142a walczy\u0107 o prawo do opieki nad dzieckiem. Warunki, jakie panuj\u0105 w jej domu, nie sprzyjaj\u0105 jednak wychowaniu Franka. Brakuje tam \u0142azienki, kanalizacji, pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105, a dach przecieka. Rodzin\u0119 do programu zg\u0142osi\u0142y troskliwe s\u0105siadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"71323834":["T\u0142usty czwartek
Zbli\u017Ca si\u0119 t\u0142usty czwartek i wszyscy czuj\u0105 przymus zakupienia i zjedzenia jak najwi\u0119kszej ilo\u015Bci p\u0105czk\u00F3w. Ferdek stwierdza, \u017Ce nie przepada za nimi, a kupowanie ich w du\u017Cych ilo\u015Bciach uwa\u017Ca za marnowanie pieni\u0119dzy, kt\u00F3re mo\u017Cna przeznaczy\u0107 na po\u017Cyteczniejsze artyku\u0142y, jak na przyk\u0142ad alkohol. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest odosobniony w swoich przekonaniach. W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w rozpocznie si\u0119 powa\u017Cna debata na temat znaczenia p\u0105czk\u00F3w w tradycji narodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71323835":["\u015Aledzik
Pewnego dnia Kiepskich odwiedza prezes Koz\u0142owski. Wyznaje Ferdkowi, \u017Ce \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym strachu, poniewa\u017C s\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B usi\u0142uje z\u0142ama\u0107 jego karier\u0119 zawodow\u0105. Podejrzenia m\u0119\u017Cczyzny staj\u0105 si\u0119 jego obsesj\u0105. Ferdynand Kiepski szuka sposobu, aby wesprze\u0107 prezesa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71323836":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"71323837":["Re\u017C.: Scott Stewart.
B\u00F3g zsy\u0142a na ziemi\u0119 Apokalips\u0119, postanawiaj\u0105c po\u0142o\u017Cy\u0107 kres s\u0142abemu i grzesznemu rodzajowi ludzkiemu. Dzie\u0142a zniszczenia maj\u0105 dokona\u0107 zast\u0119py anio\u0142\u00F3w. Tymczasem na pustyni Mojave klienci przydro\u017Cnego baru trac\u0105 wszelk\u0105 \u0142\u0105czno\u015B\u0107 ze \u015Bwiatem zewn\u0119trznym. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuj\u0105ca w kafejce ci\u0119\u017Carna Charlie (Adrianne Palicki) jest matk\u0105 mesjasza, kt\u00F3ry jako jedyny mo\u017Ce ocali\u0107 \u015Bwiat od zag\u0142ady. Z decyzj\u0105 Stworzyciela nie zgadza si\u0119 \u015Awi\u0119ty Micha\u0142 (Paul Bettany), kt\u00F3ry staje w obronie ludzko\u015Bci i nienarodzonego dziecka. Zbuntowany anio\u0142 wraz z w\u0142a\u015Bcicielem knajpy, Bobem Hansonem (Dennis Quaid), jego wsp\u00F3\u0142pracownikiem Percym (Charles S. Dutton) oraz ocala\u0142ymi klientami staj\u0105 do walki z legionem anio\u0142\u00F3w, kt\u00F3ry pr\u00F3buje ich unicestwi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365079.jpg","",["N"]],"71323838":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"71323839":["Widzowie w tym odcinku przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce perswazja jest skuteczna, dzi\u0119ki dobrej argumentacji, a w zawodzie fryzjera najwa\u017Cniejsza jest wyobra\u017Ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"71323840":["Monika postanawia si\u0119 wyprowadzi\u0107. Przychodzi z walizkami do pracy. W\u0142adek orientuje si\u0119, \u017Ce metody Aleksa nie pomog\u0105 mu odzyska\u0107 \u017Cony. Kiedy postanawia pojedna\u0107 si\u0119 z ukochan\u0105 i wyzna\u0107 jej swoje uczucia, na horyzoncie pojawia si\u0119 Karol. Jarek informuje rodzic\u00F3w o ci\u0105\u017Cy Liliany. Czuje na sobie coraz wi\u0119ksz\u0105 presj\u0119. Paulina wpada w wir pracy. W r\u0119ce Czarka niechc\u0105cy wpada lista kochanek Aleksa, na kt\u00F3rej jest jego ukochana. M\u0119\u017Cczyzna jest za\u0142amany. Matylda odkrywa siniaka na r\u0119ku wnuczki. Podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 jest Tomasz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"71323841":["Ekipa programu jedzie do miejscowo\u015Bci Lisewo w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim, gdzie mieszkaj\u0105 14-letnia Zuzia i 12-letnia Dominika z rodzicami, Tadeuszem i Danut\u0105. M\u0142odsza z dziewcz\u0105t choruje na ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 cukrzycy i wymaga nieustannej opieki. Z tego powodu pani Danuta nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 pracy, wi\u0119c rodzina utrzymuje si\u0119 ze skromnej pensji pana Tadeusza. Ma\u0142\u017Conkowie chcieliby przeprowadzi\u0107 remont swojego domu, poniewa\u017C dach przecieka i \u015Bciany oraz sufit pokrywa grzyb. Nale\u017Ca\u0142oby tak\u017Ce rozdzieli\u0107 kot\u0142owni\u0119 z \u0142azienk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"71323842":["Telefon do pizzerii
Operatorka numeru 112 odbiera telefon od kobiety, kt\u00F3ra chce... zam\u00F3wi\u0107 pizz\u0119. Pracownica linii alarmowej kontaktuje si\u0119 z dyspozytorem policji i podaje adres, z kt\u00F3rego przysz\u0142o zg\u0142oszenie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta, kt\u00F3ra zadzwoni\u0142a pod numer alarmowy, zosta\u0142a sterroryzowana przez dw\u00F3ch przest\u0119pc\u00F3w. Zamierzali oni okra\u015B\u0107 i zgwa\u0142ci\u0107 Magd\u0119, jednak szybka interwencja policji udaremni\u0142a tragedi\u0119. Jednemu z kryminalist\u00F3w udaje si\u0119 jednak uciec. Magda chce podzi\u0119kowa\u0107 operatorce za pomoc i raz jeszcze dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"71323843":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wielki konstruktjor
Ferdek jest znany na osiedlu jako autor wielu wynalazk\u00F3w. Zdaniem Kiepskiego jego pomys\u0142y s\u0105 innowacyjne i po\u017Cyteczne. Halina uwa\u017Ca jednak, \u017Ce wynalazki m\u0119\u017Ca s\u0105 zupe\u0142nie nieprzydatne. Chce, by wymy\u015Bli\u0142 spos\u00F3b, aby mogli pojecha\u0107 razem na wspania\u0142e wakacje do jakiego\u015B ciep\u0142ego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71323386":["Pani Agnieszka mieszka w drewnianym domu wybudowanym przez jej pradziadka ponad 100 lat temu. Kobieta samotnie wychowuje trzynastoletni\u0105 Ol\u0119. Panie \u017Cyj\u0105 w dramatycznych warunkach. Elewacja budynku odpada, sufity krusz\u0105 si\u0119 i sypi\u0105, stary piec nie ogrzewa budynku, a pod\u0142ogi \u0142ami\u0105 si\u0119 pod stopami. Rok temu dzi\u0119ki pomocy s\u0105siad\u00F3w w domu powsta\u0142a \u0142azienka. Pani Agnieszka od urodzenia ma problemy z biodrami, nieustannie towarzyszy jej b\u00F3l. Powinna podda\u0107 si\u0119 operacji, jednak warunki, w jakich mieszka, nie sprzyjaj\u0105 rekonwalescencji. Kobieta marzy tak\u017Ce o tym, by znale\u017A\u0107 prac\u0119.","","",["N"]],"71323387":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","","",["N"]],"71323388":["Sz\u00F3sty zmys\u0142
Rodzice nastoletniego Tymona coraz cz\u0119\u015Bciej si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105. Ch\u0142opak bardzo si\u0119 martwi, \u017Ce para planuje rozw\u00F3d. Postanawia zbada\u0107 spraw\u0119. Niebawem odkrywa, \u017Ce rodzice pr\u00F3buj\u0105 zatai\u0107 przed nim pewien sekret z przesz\u0142o\u015Bci.","","",["JM"]],"71323389":["Na zakr\u0119cie
Przed komisem samochodowym zostaje znalezione cia\u0142o w\u0142a\u015Bciciela. Dowody wskazuj\u0105 na to, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna prowadzi\u0142 \"dziupl\u0119\", w kt\u00F3rej rozk\u0142adano na cz\u0119\u015Bci kradzione samochody. Detektywi wpadaj\u0105 na trop z\u0142odzieja aut, kt\u00F3remu ofiara by\u0142a winna pieni\u0105dze. Prawda okazuje si\u0119 jednak du\u017Co bardziej szokuj\u0105ca. CBP otrzymuje zg\u0142oszenie od \u015Bwiadka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce posiada informacje na temat seryjnego zab\u00F3jcy.","","",["N"]],"71323390":["Dochodzi do uprowadzenia ch\u0142opca. Matka podejrzewa, \u017Ce porwania dokona\u0142 jego ojciec, kt\u00F3ry do tej pory mia\u0142 ograniczony kontakt ze swoim synem. M\u0119\u017Cczyzna mieszka poza stref\u0105 Schengen, wi\u0119c wywiezienie dziecka komplikuje sytuacj\u0119. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. Patrolowi udaje si\u0119 namierzy\u0107 samoch\u00F3d podejrzanego. W mi\u0119dzyczasie zostaje wys\u0142any list go\u0144czy za sprawc\u0105. Chwil\u0119 potem w komendzie pojawia si\u0119 adwokat \u015Bciganego m\u0119\u017Cczyzny i przedstawia inn\u0105 wersj\u0119 zdarze\u0144. Szulc potrzebuje obstawy, aby rozwi\u0105za\u0107 spraw\u0119 ze swoim krn\u0105brnym informatorem. Chocia\u017C Krzysztof sprzeciwia si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy z Tomaszem, wkr\u00F3tce ruszaj\u0105 oni na wsp\u00F3ln\u0105 akcj\u0119.","","",["N"]],"71323391":["Na oddzia\u0142 trafia 27-letnia Katarzyna. Kobieta skar\u017Cy si\u0119 na b\u00F3le brzucha i zgag\u0119. Badanie USG pokazuje, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Katarzyna nie chce powiedzie\u0107 o tym swojemu ch\u0142opakowi Damianowi. Zwierza si\u0119 przyjaci\u00F3\u0142ce, \u017Ce seks nigdy nie sprawia\u0142 jej przyjemno\u015Bci. \u015Awiadkiem rozm\u00F3w jest le\u017C\u0105ca w szpitalu psychoterapeutka Marzena. Sugeruje Kasi, \u017Ceby poczyta\u0142a o ludziach, kt\u00F3rzy s\u0105 pozbawieni poci\u0105gu seksualnego. Tymczasem piel\u0119gniarka Jadwiga martwi si\u0119 zachowaniem Ry\u015Bka. M\u0119\u017Cczyzna ma swoje tajemnice i sp\u0119dza noce poza domem. Kobieta podejrzewa, \u017Ce ma on kontakty z przest\u0119pczym p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem.","","",[]],"71323392":["Ostatnia noc
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Kinga Konarska. Jej ojciec, Marian Konarski, w\u0142a\u015Bciciel z\u0142omowiska samochodowego, nie wr\u00F3ci\u0142 na noc do domu i nie odbiera telefonu. Dziewczyna podejrzewa, \u017Ce jego zagini\u0119cie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z propozycj\u0105 nielegalnych interes\u00F3w, kt\u00F3r\u0105 niedawno odrzuci\u0142. Detektywi postanawiaj\u0105 zrekonstruowa\u0107 wydarzenia ostatniej nocy i prze\u015Bwietli\u0107 \u015Brodowisko handlarzy kradzionymi autami.","","",[]],"71323393":["Zaginiony pan m\u0142ody
Malanowski i jego ekipa zostaj\u0105 zaproszeni na \u015Blub c\u00F3rki znajomej. Niestety pan m\u0142ody nie pojawia si\u0119 w ko\u015Bciele. Detektywi rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w trakcie wieczoru kawalerskiego m\u0119\u017Cczyzna spotka\u0142 si\u0119 z prostytutk\u0105, a w jego mieszkaniu znajduj\u0105 rozk\u0142ad jazdy poci\u0105g\u00F3w do Krakowa. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce niedosz\u0142y pan m\u0142ody znikn\u0105\u0142, aby unikn\u0105\u0107 \u015Blubu...","","",[]],"71323394":["Snajper jest bez pami\u0119ci zakochany w Patrycji. Para planuje \u015Blub. R\u00F3wnie\u017C Rafa\u0142 wpad\u0142 w sid\u0142a mi\u0142o\u015Bci. Gdy kosi\u0142 traw\u0119 u siebie na polu, zauwa\u017Cy\u0142a go jedna z s\u0105siadek. Niebawem otrzyma\u0142 od niej ciekaw\u0105 propozycj\u0119. Krzysio prowadzi sw\u00F3j kana\u0142 na youtubie. Chce zainspirowa\u0107 osoby niepe\u0142nosprawne, aby spe\u0142nia\u0142y swoje marzenia.","","",["N"]],"71323395":["Zwi\u0105zek Rafa\u0142a z bardziej do\u015Bwiadczon\u0105 kobiet\u0105 trwa\u0142 zaledwie tydzie\u0144. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce powodem rozstania by\u0142 alkohol, kt\u00F3rego nadu\u017Cywa\u0142a jego partnerka. S\u0105siadka uczy Jarusia, jak powinien post\u0119powa\u0107 z dziewczynami. Kobieta wyja\u015Bnia mu, \u017Ce nie powinien dawa\u0107 prezent\u00F3w kobietom ju\u017C na pierwszej randce. Ostrzega r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce warto poczeka\u0107 z cielesnym zbli\u017Ceniem.","","",["N"]],"71323396":["Cz\u0105stki elementarne
Marian Pa\u017Adzioch obsesyjnie szuka pewnej matematycznej formu\u0142y. Twierdzi, \u017Ce pozwoli mu ona okre\u015Bli\u0107 regu\u0142y rz\u0105dz\u0105ce wszech\u015Bwiatem. Ku zdumieniu wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, kt\u00F3rzy pocz\u0105tkowo uwa\u017Caj\u0105 go za idiot\u0119, udaje mu si\u0119 dokona\u0107 pewnego bardzo interesuj\u0105cego odkrycia.","","",["N"]],"71323397":["Marsz
Po jednej z wielu ma\u0142\u017Ce\u0144skich k\u0142\u00F3tni Ferdynand Kiepski oznajmia swojej \u017Conie Halinie, \u017Ce wychodzi z domu i nie wie, kiedy wr\u00F3ci. Halina jest przyzwyczajona do takich pogr\u00F3\u017Cek m\u0119\u017Ca i nic sobie z jego s\u0142\u00F3w nie robi. Jak co dzie\u0144 czeka na niego z obiadem. Jednak Ferdek nie wraca ani tego dnia, ani nast\u0119pnego. Co gorsza, Halina dowiaduje si\u0119, \u017Ce widziano go w innym mie\u015Bcie.","","",["N"]],"71323398":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"71323399":["Piel\u0119gniarka zostaje wrobiona w morderstwo
Starsza pacjentka umiera niespodziewanie mimo dobrych rokowa\u0144. Okazuje si\u0119, \u017Ce przedawkowa\u0142a leki na arytmi\u0119 serca. Rodzina seniorki oskar\u017Ca o nieumy\u015Blne spowodowanie \u015Bmierci m\u0142od\u0105 piel\u0119gniark\u0119, kt\u00F3ra opiekowa\u0142a si\u0119 chor\u0105. Preparuje dowody przeciwko niej. Oskar\u017Cona podejrzewa, \u017Ce dzieci jej podopiecznej chcia\u0142y si\u0119 pozby\u0107 matki. Zwraca te\u017C uwag\u0119 na dziwne zachowanie swojego narzeczonego.","","",["N"]],"71323400":["Sz\u00F3sty zmys\u0142
Rodzice nastoletniego Tymona coraz cz\u0119\u015Bciej si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105. Ch\u0142opak bardzo si\u0119 martwi, \u017Ce para planuje rozw\u00F3d. Postanawia zbada\u0107 spraw\u0119. Niebawem odkrywa, \u017Ce rodzice pr\u00F3buj\u0105 zatai\u0107 przed nim pewien sekret z przesz\u0142o\u015Bci.","","",["JM"]],"71323401":["Zgrana paczka
Do Ani zg\u0142asza si\u0119 Ernest Adamski - przyjaciel z domu dziecka, w kt\u00F3rym razem si\u0119 wychowywali. Prosi detektyw o pomoc w odszukaniu Staszka - ich wsp\u00F3lnego znajomego, kt\u00F3ry zapad\u0142 si\u0119 pod ziemi\u0119. Prosi\u0142 Ernesta o rad\u0119 w pewnej wa\u017Cnej sprawie, lecz przyjaciel by\u0142 poza krajem. Po powrocie Ernest nie mo\u017Ce si\u0119 z nim skontaktowa\u0107. Tomek i Marek postanawiaj\u0105 jej pom\u00F3c. Marek w\u0105tpi w uczciwo\u015B\u0107 kolegi Ani. Obawia si\u0119, \u017Ce Ernest pr\u00F3buje wci\u0105gn\u0105\u0107 j\u0105 w niebezpieczn\u0105 spraw\u0119.","","",["N"]],"71323402":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"71323403":["Pani Agnieszka mieszka w drewnianym domu wybudowanym przez jej pradziadka ponad 100 lat temu. Kobieta samotnie wychowuje trzynastoletni\u0105 Ol\u0119. Panie \u017Cyj\u0105 w dramatycznych warunkach. Elewacja budynku odpada, sufity krusz\u0105 si\u0119 i sypi\u0105, stary piec nie ogrzewa budynku, a pod\u0142ogi \u0142ami\u0105 si\u0119 pod stopami. Rok temu dzi\u0119ki pomocy s\u0105siad\u00F3w w domu powsta\u0142a \u0142azienka. Pani Agnieszka od urodzenia ma problemy z biodrami, nieustannie towarzyszy jej b\u00F3l. Powinna podda\u0107 si\u0119 operacji, jednak warunki, w jakich mieszka, nie sprzyjaj\u0105 rekonwalescencji. Kobieta marzy tak\u017Ce o tym, by znale\u017A\u0107 prac\u0119.","","",["N"]],"71323404":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","","",["N"]],"71323405":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","","",["N"]],"71323406":["Prowadz\u0105ca zacznie od przygotowania atrakcyjnego posi\u0142ku dla dzieci, kt\u00F3re w\u0142a\u015Bnie wracaj\u0105 do szko\u0142y. Z kolei na lunch b\u0119d\u0105 popularne misy szcz\u0119\u015Bcia, znane te\u017C jako miski obfito\u015Bci lub budda bowl. Przy okazji Ewa wyja\u015Bni, sk\u0105d wzi\u0119\u0142a si\u0119 ta ostatnia nazwa. Na deser autorka programu upiecze sezonowy placek z rabarbarem. Ciasto poda z kompotem, kt\u00F3ry przygotuje jej kulinarny asystent, Adam.","","",["N"]],"71323407":["Po wyprowadzce Anki Pawe\u0142 r\u00F3wnie\u017C opuszcza dom. Twierdzi, \u017Ce musi pom\u00F3c znajomemu, kt\u00F3ry prowadzi kancelari\u0119 w Poznaniu. Tak naprawd\u0119 ucieka jednak od Anki, poniewa\u017C nie wie, jak\u0105 decyzj\u0119 podj\u0105\u0107 w sprawie ich zwi\u0105zku. Zamierza jednak pojawi\u0107 si\u0119 na \u015Blubie Wiktoria i Patrycji, o czym nie informuje \u017Cony. Inga wys\u0142a\u0142a do \u0141ukasza SMS-a z wyznaniem mi\u0142o\u015Bci. Niebawem para pada sobie w ramiona. M\u0119\u017Cczyzna zapomnia\u0142 o \u015Blubie Patrycji i zaplanowa\u0142 ju\u017C na ten dzie\u0144 wycieczk\u0119 w g\u00F3ry. Niezra\u017Cona Inga zamierza pojawi\u0107 si\u0119 na uroczysto\u015Bci solo. Marta przeprowadzi\u0142a si\u0119 na Bia\u0142o\u0142\u0119k\u0119. Unika ludzi. Anka ma nadziej\u0119, \u017Ce kobieta pojawi si\u0119 na \u015Blubie. W ko\u0144cu udaje si\u0119 j\u0105 przekona\u0107. Wiktor osobi\u015Bcie zaprasza Paw\u0142a na sw\u00F3j \u015Blub. Zuza przylatuje na t\u0119 uroczysto\u015B\u0107 z Berlina. W trakcie przygotowa\u0144 do ceremonii dochodzi do wielu niefortunnych zdarze\u0144, Patrycja jednak nie traci pogody ducha.","","",["N"]],"71323408":["Czyje to s\u0105 dzieci?
Teresa i Mateusz mieszkaj\u0105 na przedmie\u015Bciach Gda\u0144ska. Przebywaj\u0105 z nimi dzieci z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa m\u0119\u017Cczyzny - Szymon i Julia. Ich matka, Gra\u017Cyna, dziesi\u0119\u0107 lat wcze\u015Bniej zostawi\u0142a rodzin\u0119 i uciek\u0142a z kochankiem. Pewnego dnia Teresa wraca do domu i zastaje Mateusza w \u0142\u00F3\u017Cku z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta postanawia wr\u00F3ci\u0107 do m\u0119\u017Ca i dzieci. S\u0105d staje po jej stronie. Teresa popada w depresj\u0119. Wspiera j\u0105 kolega z pracy, Wojciech, kt\u00F3ry od dawna jest w niej zakochany. W ko\u0144cu m\u0119\u017Cczyzna o\u015Bwiadcza si\u0119 Teresie, ona jednak odrzuca go. Nieoczekiwanie Gra\u017Cyna zn\u00F3w znika. Mateusz prosi porzucon\u0105 partnerk\u0119, by zaj\u0119\u0142a si\u0119 dzie\u0107mi i wyrusza na poszukiwanie zaginionej. Adwokat informuje \u017Con\u0119 Mateusza, \u017Ce s\u0105d ch\u0119tniej przekazuje opiek\u0119 nad dzie\u0107mi ma\u0142\u017Ce\u0144stwom.","","",["N"]],"71323409":["Dochodzi do kradzie\u017Cy w mieszkaniu m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Na miejscu str\u00F3\u017Ce prawa dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce opr\u00F3cz drobnych rzeczy, zgin\u0119\u0142a najcenniejsza kolekcjonerska figurka z zestaw\u00F3w klock\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciel ma podejrzenia, \u017Ce z\u0142odziej doskonale wiedzia\u0142, czego szuka\u0142. Kr\u0105g podejrzanych zaw\u0119\u017Ca si\u0119 do znajomych poszkodowanego lub tych kt\u00F3rzy niedawno odwiedzili jego mieszkanie. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce okradzionych dom\u00F3w w okolicy jest wi\u0119cej. Zawsze w pobli\u017Cu tych miejsc znajduje si\u0119 bus ekipy urz\u0105dzaj\u0105cej castingi do film\u00F3w. Dla Miko\u0142aja i Mi\u0142osza to wa\u017Cny trop. Tego samego dnia patrol zatrzymuje pojazd jad\u0105cy w spos\u00F3b zagra\u017Caj\u0105cy innym autom. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej okazuje si\u0119, \u017Ce jest to sprawa \u017Cycia i \u015Bmierci, bo na tylnym siedzeniu zatrzymanego auta znajduje si\u0119 cz\u0142owiek w trakcie zawa\u0142u serca. Bachleda ca\u0142y dzie\u0144 czeka na rozmow\u0119 telefoniczn\u0105 z Jagn\u0105.","","",["N"]],"71323410":["Klaun
Zdruzgotani rodzice informuj\u0105 policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 6-letniego synka, Rysia. Wygl\u0105da na to, \u017Ce kto\u015B porwa\u0142 go z podw\u00F3rka podczas zabawy. Pierwsze podejrzenia padaj\u0105 na chorego na schizofreni\u0119 Jaros\u0142awa, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 szpital. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna od jakiego\u015B czasu nie za\u017Cywa lek\u00F3w i jego choroba si\u0119 nasili\u0142a. Uwag\u0119 Irka i Antka zwraca r\u00F3wnie\u017C zachowanie ojca ch\u0142opca, B\u0142a\u017Ceja. M\u0119\u017Cczyzna sprawia wra\u017Cenie niezainteresowanego poszukiwaniami. Kolejny trop prowadzi policjant\u00F3w do m\u0142odej dziewczyny. Pojawi\u0142a si\u0119 ona wraz z tajemniczym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 pod domem Rysia. Funkcjonariusze musz\u0105 jak najszybciej rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119, kto i dlaczego porwa\u0142 dziecko, gdy\u017C jego \u017Cycie i zdrowie mo\u017Ce by\u0107 powa\u017Cnie zagro\u017Cone.","","",["N"]],"71323411":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","","",["N"]],"71323412":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"71323413":["Jakub i Julita, kt\u00F3rzy sp\u0119dzili razem noc, postanawiaj\u0105 zachowa\u0107 wszystko w tajemnicy. Filip pr\u00F3buje zdoby\u0107 recept\u0119 na silne leki przeciwb\u00F3lowe. Prosi te\u017C, \u017Ceby Kacper poprowadzi\u0142 jego terapi\u0119. Jakub nie jest zadowolony, \u017Ce to nowy partner Marysi ma opiekowa\u0107 si\u0119 jego w\u0142asnym synem. Pracownicy Karola Wekslera czekaj\u0105 na osob\u0119, kt\u00F3ra ma obj\u0105\u0107 stanowisko Doroty. Okazuje si\u0119, \u017Ce zajmie je Olka. Arka cieszy sukces artyku\u0142u, kt\u00F3ry napisa\u0142 o Darewiczu i o tym, jak m\u0119\u017Cczyzna wykorzystywa\u0142 swoich wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w. Julita wyjawia Olce, \u017Ce sp\u0119dzi\u0142a noc z ojcem Filipa.","","",[]],"71323414":["Lulu budzi si\u0119 u boku Andrzeja. W ko\u0144cu czuje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa. Niestety, pojawiaj\u0105 si\u0119 niespodziewane komplikacje, kt\u00F3re mog\u0105 powa\u017Cnie zagrozi\u0107 relacji pary. Tadek przygotowuje si\u0119 do uroczystego rozdania nagr\u00F3d w konkursie \"M\u00F3zgobitwa\". Ma zamiar nie tylko odebra\u0107 swoj\u0105 nagrod\u0119, lecz tak\u017Ce zrobi\u0107 Oldze niespodziank\u0119. Tymczasem Dziadek jak zwykle wpada w tarapaty. Przy okazji te\u017C sprowadza problemy na Lulu. Maj\u0105 one zwi\u0105zek z lokalem, w kt\u00F3rym Lucyna urz\u0105dza swoj\u0105 cukierni\u0119.","","",["N"]],"71323415":["24-letnia Gabriela zostaje sta\u017Cystk\u0105 w firmie, z kt\u00F3rej kto\u015B pr\u00F3buje j\u0105 usun\u0105\u0107
\u015Awie\u017Co upieczona absolwentka studi\u00F3w wy\u017Cszych, Gabriela, rozpoczyna sta\u017C w agencji reklamowej. Zaczyna odnosi\u0107 sukcesy. Nie podoba si\u0119 to narzeczonemu dziewczyny, kt\u00F3ry chcia\u0142by, aby jego partnerka siedzia\u0142a w domu. R\u00F3wnie\u017C w pracy Gabrysia musi mierzy\u0107 si\u0119 z konkurentk\u0105, kt\u00F3ra rzuca jej k\u0142ody pod nogi. Dziewczyna znajduje oparcie w koledze z podstaw\u00F3wki, kt\u00F3ry pracuje w tej samej firmie.","","",["N"]],"71323416":["Zatrucie metalami
Maja samotnie wychowuje Piotrka. W przydomowym parku zostaje napadni\u0119ta przez z\u0142odzieja, kt\u00F3ry kradnie jej torebk\u0119. \u015Awiadkiem zdarzenia jest bezdomny Adam. M\u0119\u017Cczy\u017Anie udaje si\u0119 odzyska\u0107 torebk\u0119, zostaje jednak pobity przez rabusia. Maja, w ramach podzi\u0119kowania za pomoc, zaprasza swojego wybawc\u0119 do mieszkania, by opatrze\u0107 jego rany. Trzy dni p\u00F3\u017Aniej znajduje Adama niemal nieprzytomnego w namiocie, w kt\u00F3rym koczuje. Kobieta proponuje mu pomoc.","","",["N"]],"71323417":["Czyje to s\u0105 dzieci?
Teresa i Mateusz mieszkaj\u0105 na przedmie\u015Bciach Gda\u0144ska. Przebywaj\u0105 z nimi dzieci z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa m\u0119\u017Cczyzny - Szymon i Julia. Ich matka, Gra\u017Cyna, dziesi\u0119\u0107 lat wcze\u015Bniej zostawi\u0142a rodzin\u0119 i uciek\u0142a z kochankiem. Pewnego dnia Teresa wraca do domu i zastaje Mateusza w \u0142\u00F3\u017Cku z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta postanawia wr\u00F3ci\u0107 do m\u0119\u017Ca i dzieci. S\u0105d staje po jej stronie. Teresa popada w depresj\u0119. Wspiera j\u0105 kolega z pracy, Wojciech, kt\u00F3ry od dawna jest w niej zakochany. W ko\u0144cu m\u0119\u017Cczyzna o\u015Bwiadcza si\u0119 Teresie, ona jednak odrzuca go. Nieoczekiwanie Gra\u017Cyna zn\u00F3w znika. Mateusz prosi porzucon\u0105 partnerk\u0119, by zaj\u0119\u0142a si\u0119 dzie\u0107mi i wyrusza na poszukiwanie zaginionej. Adwokat informuje \u017Con\u0119 Mateusza, \u017Ce s\u0105d ch\u0119tniej przekazuje opiek\u0119 nad dzie\u0107mi ma\u0142\u017Ce\u0144stwom.","","",["N"]],"71323418":["Dochodzi do kradzie\u017Cy w mieszkaniu m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Na miejscu str\u00F3\u017Ce prawa dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce opr\u00F3cz drobnych rzeczy, zgin\u0119\u0142a najcenniejsza kolekcjonerska figurka z zestaw\u00F3w klock\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciel ma podejrzenia, \u017Ce z\u0142odziej doskonale wiedzia\u0142, czego szuka\u0142. Kr\u0105g podejrzanych zaw\u0119\u017Ca si\u0119 do znajomych poszkodowanego lub tych kt\u00F3rzy niedawno odwiedzili jego mieszkanie. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce okradzionych dom\u00F3w w okolicy jest wi\u0119cej. Zawsze w pobli\u017Cu tych miejsc znajduje si\u0119 bus ekipy urz\u0105dzaj\u0105cej castingi do film\u00F3w. Dla Miko\u0142aja i Mi\u0142osza to wa\u017Cny trop. Tego samego dnia patrol zatrzymuje pojazd jad\u0105cy w spos\u00F3b zagra\u017Caj\u0105cy innym autom. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej okazuje si\u0119, \u017Ce jest to sprawa \u017Cycia i \u015Bmierci, bo na tylnym siedzeniu zatrzymanego auta znajduje si\u0119 cz\u0142owiek w trakcie zawa\u0142u serca. Bachleda ca\u0142y dzie\u0144 czeka na rozmow\u0119 telefoniczn\u0105 z Jagn\u0105.","","",["N"]],"71323419":["Na zakr\u0119cie
Przed komisem samochodowym zostaje znalezione cia\u0142o w\u0142a\u015Bciciela. Dowody wskazuj\u0105 na to, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna prowadzi\u0142 \"dziupl\u0119\", w kt\u00F3rej rozk\u0142adano na cz\u0119\u015Bci kradzione samochody. Detektywi wpadaj\u0105 na trop z\u0142odzieja aut, kt\u00F3remu ofiara by\u0142a winna pieni\u0105dze. Prawda okazuje si\u0119 jednak du\u017Co bardziej szokuj\u0105ca. CBP otrzymuje zg\u0142oszenie od \u015Bwiadka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce posiada informacje na temat seryjnego zab\u00F3jcy.","","",["N"]],"71323420":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"71323421":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"71323422":["Jakub i Julita, kt\u00F3rzy sp\u0119dzili razem noc, postanawiaj\u0105 zachowa\u0107 wszystko w tajemnicy. Filip pr\u00F3buje zdoby\u0107 recept\u0119 na silne leki przeciwb\u00F3lowe. Prosi te\u017C, \u017Ceby Kacper poprowadzi\u0142 jego terapi\u0119. Jakub nie jest zadowolony, \u017Ce to nowy partner Marysi ma opiekowa\u0107 si\u0119 jego w\u0142asnym synem. Pracownicy Karola Wekslera czekaj\u0105 na osob\u0119, kt\u00F3ra ma obj\u0105\u0107 stanowisko Doroty. Okazuje si\u0119, \u017Ce zajmie je Olka. Arka cieszy sukces artyku\u0142u, kt\u00F3ry napisa\u0142 o Darewiczu i o tym, jak m\u0119\u017Cczyzna wykorzystywa\u0142 swoich wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w. Julita wyjawia Olce, \u017Ce sp\u0119dzi\u0142a noc z ojcem Filipa.","","",[]],"71323423":["Lulu budzi si\u0119 u boku Andrzeja. W ko\u0144cu czuje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwa. Niestety, pojawiaj\u0105 si\u0119 niespodziewane komplikacje, kt\u00F3re mog\u0105 powa\u017Cnie zagrozi\u0107 relacji pary. Tadek przygotowuje si\u0119 do uroczystego rozdania nagr\u00F3d w konkursie \"M\u00F3zgobitwa\". Ma zamiar nie tylko odebra\u0107 swoj\u0105 nagrod\u0119, lecz tak\u017Ce zrobi\u0107 Oldze niespodziank\u0119. Tymczasem Dziadek jak zwykle wpada w tarapaty. Przy okazji te\u017C sprowadza problemy na Lulu. Maj\u0105 one zwi\u0105zek z lokalem, w kt\u00F3rym Lucyna urz\u0105dza swoj\u0105 cukierni\u0119.","","",["N"]],"71323424":["Po wyprowadzce Anki Pawe\u0142 r\u00F3wnie\u017C opuszcza dom. Twierdzi, \u017Ce musi pom\u00F3c znajomemu, kt\u00F3ry prowadzi kancelari\u0119 w Poznaniu. Tak naprawd\u0119 ucieka jednak od Anki, poniewa\u017C nie wie, jak\u0105 decyzj\u0119 podj\u0105\u0107 w sprawie ich zwi\u0105zku. Zamierza jednak pojawi\u0107 si\u0119 na \u015Blubie Wiktoria i Patrycji, o czym nie informuje \u017Cony. Inga wys\u0142a\u0142a do \u0141ukasza SMS-a z wyznaniem mi\u0142o\u015Bci. Niebawem para pada sobie w ramiona. M\u0119\u017Cczyzna zapomnia\u0142 o \u015Blubie Patrycji i zaplanowa\u0142 ju\u017C na ten dzie\u0144 wycieczk\u0119 w g\u00F3ry. Niezra\u017Cona Inga zamierza pojawi\u0107 si\u0119 na uroczysto\u015Bci solo. Marta przeprowadzi\u0142a si\u0119 na Bia\u0142o\u0142\u0119k\u0119. Unika ludzi. Anka ma nadziej\u0119, \u017Ce kobieta pojawi si\u0119 na \u015Blubie. W ko\u0144cu udaje si\u0119 j\u0105 przekona\u0107. Wiktor osobi\u015Bcie zaprasza Paw\u0142a na sw\u00F3j \u015Blub. Zuza przylatuje na t\u0119 uroczysto\u015B\u0107 z Berlina. W trakcie przygotowa\u0144 do ceremonii dochodzi do wielu niefortunnych zdarze\u0144, Patrycja jednak nie traci pogody ducha.","","",["N"]],"71323425":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","","",["N"]],"71323426":["Druga cz\u0119\u015B\u0107 perypetii wsp\u00F3\u0142czesnej m\u0142odzie\u017Cy. Uczestnicy pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, maj\u0105 r\u00F3\u017Cne zainteresowania i pogl\u0105dy na \u017Cycie. Poza znanymi ju\u017C i lubianymi postaciami pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nowe osoby. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105: Julka, kt\u00F3ra nagrywa filmiki na Tik Toka, rozrywkowa ekipa Dopka oraz Kuba, kt\u00F3ry wprowadzi widz\u00F3w w nocne, imprezowe \u017Cycie Mielna.","","",["N"]],"71323427":["W niewielkiej kaszubskiej wsi mieszka pani Regina, piel\u0119gniarka. Samotnie wychowuje pi\u0119cioro dzieci. Najstarszy Karol jest osob\u0105 powa\u017Cnie upo\u015Bledzon\u0105, wymaga ca\u0142odobowej opieki. R\u00F3wnie\u017C 23-letni Jan jest niepe\u0142nosprawny, ale samodzielny. Mimo bardzo z\u0142ej sytuacji materialnej i braku miejsca w domu, kobieta przyj\u0119\u0142a pod dach jeszcze jedn\u0105 osob\u0119 - Ilon\u0119, narzeczon\u0105 Jana, kt\u00F3r\u0105 jej bliscy oddali do o\u015Brodka opieku\u0144czego. Ca\u0142a rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w trzech pokojach, wi\u0119kszo\u015B\u0107 pomieszcze\u0144 jest przechodnia. Pani Regina nie ma miejsca, w kt\u00F3rym mog\u0142aby odpocz\u0105\u0107 po nocnych dy\u017Curach w szpitalu. 9-letnia Magda r\u00F3wnie\u017C nie ma w\u0142asnego k\u0105cika w domu zdominowanym przez starszych braci. Ponadto ca\u0142y budynek pe\u0142en jest wilgoci. Katarzyna Dowbor natychmiast podejmuje decyzj\u0119, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie im ekipa programu wyremontuje dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114020.jpg","",["JM"]],"71323428":["Pierwsze dni wiosny to doskona\u0142y czas na aktywno\u015B\u0107 fizyczn\u0105. Mo\u017Cna wtedy zar\u00F3wno poje\u017Adzi\u0107 na nartach, jak i pobiega\u0107. Ewa Wachowicz zrobi tak jedno i drugie, a jej go\u015Bciem b\u0119dzie ultramarato\u0144czyk Roman Ficek. Prowadz\u0105ca przygotuje te\u017C potrawy bezmi\u0119sne i lekkostrawne. Na \u015Bniadanie poda zapiekank\u0119 jajeczn\u0105 z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 warzyw, natomiast na obiad ugotuje makaronowe wst\u0105\u017Cki z sosem z suszonych pomidor\u00F3w i groszku cukrowego w towarzystwie parmezanu i bazylii, mozzarelli oraz mi\u0119ty. Na deser b\u0119dzie natomiast ciasto czekoladowe z kajmakiem i s\u0142onecznikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71323429":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71323430":["Niegro\u017Any upadek
Anna i Rados\u0142aw wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 Kacpra. Pewnego dnia, gdy kobieta wraca z apteki, spotyka przed drzwiami swojego mieszkania s\u0105siada Tadeusza, kt\u00F3ry dzwoni pod numer 112, by zg\u0142osi\u0107 pozostawienie ma\u0142oletniego bez opieki. Okazuje si\u0119, \u017Ce syn Anny zanosi si\u0119 od p\u0142aczu. Kiedy zdenerwowana kobieta wchodzi do mieszkania, zauwa\u017Ca, \u017Ce jej m\u0105\u017C straci\u0142 przytomno\u015B\u0107. Operator wysy\u0142a karetk\u0119, kt\u00F3ra zabiera Radka do szpitala. M\u0119\u017Cczyzna ma wstrz\u0105s m\u00F3zgu. Po powrocie do domu Radek wci\u0105\u017C ma problemy z koncentracj\u0105. Gdy pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zapomina odprowadzi\u0107 syna do przedszkola, mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Niespodziewanie Radek staje si\u0119 agresywny w stosunku do \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71323431":["Pomimo wszystko
Jerzy jest studentem. W trakcie wakacji dowiaduje si\u0119, \u017Ce nauczycielka, w kt\u00F3rej kiedy\u015B by\u0142 zakochany, wychodzi za m\u0105\u017C. Prosi Iren\u0119, aby odwo\u0142a\u0142a ceremoni\u0119 i da\u0142a szans\u0119 jemu. Ich rozmow\u0119 s\u0142yszy jednak narzeczony kobiety. M\u0119\u017Cczyzna jest pewien, \u017Ce kobieta sypia\u0142a ze swoim by\u0142ym uczniem i - nie wierz\u0105c w jej zapewnienia - obra\u017Ca si\u0119. Irena domaga si\u0119 przeprosin. Poniewa\u017C ich nie otrzymuje, zrywa zar\u0119czyny. W ramach odreagowania kobieta sp\u0119dza noc z Jerzym. Niebawem odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",["N"]],"71323432":["S\u0142awne dzieci
Dziewi\u0119tnastoletnia Hania zg\u0142asza, \u017Ce jej m\u0142odszy brat Leon prawdopodobnie zosta\u0142 porwany. Ich rodzice, Marta i Jan, prowadz\u0105 popularny kana\u0142 w Internecie i wykorzystuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 swoich dzieci do stwarzania pozor\u00F3w szcz\u0119\u015Bliwego domu. Nie przejmuj\u0105 si\u0119 tym, \u017Ce niekt\u00F3re filmy naruszaj\u0105 godno\u015B\u0107 pociech i nara\u017Caj\u0105 je na hejt, a nawet pedofilskie zaczepki. Hania wyznaje policjantom, \u017Ce j\u0105 te\u017C pr\u00F3bowano kiedy\u015B uprowadzi\u0107. Marta i Jan bagatelizuj\u0105 obawy c\u00F3rki. Uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jedenastolatek wszed\u0142 w okres buntu. Tymczasem policjanci znajduj\u0105 nagranie z monitoringu miejskiego, na kt\u00F3rym wida\u0107, jak zaginiony Leon wsiada do bia\u0142ej furgonetki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71323433":["Wilcza mi\u0142o\u015B\u0107
Pawe\u0142 odbiera swoj\u0105 \u017Con\u0119 z o\u015Brodka leczenia uzale\u017Cnie\u0144. Wkr\u00F3tce potem m\u0119\u017Cczyzna odkrywa, \u017Ce partnerka znowu si\u0119gn\u0119\u0142a po narkotyki. Pawe\u0142 podejrzewa, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest siostra jego \u017Cony. Postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Niebawem dochodzi do dramatycznych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"71323434":["Tajemnicza s\u0105siadka
Beata jest piel\u0119gniark\u0105. Pewnego dnia zauwa\u017Ca, \u017Ce jej s\u0105siadka si\u0142uje si\u0119 z kartonami, a jej twarz pokrywaj\u0105 opatrunki. Beata pr\u00F3buje jej pom\u00F3c, kobieta jednak odrzuca propozycj\u0119. Nast\u0119pnego dnia piel\u0119gniarka widzi, jak nieznany m\u0119\u017Cczyzna popycha Ank\u0119 na klatce schodowej. Beata nabiera podejrze\u0144, \u017Ce s\u0105siadka jest ofiar\u0105 przemocy. Za wszelk\u0105 cen\u0119 usi\u0142uje interweniowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335427.jpg","",["N"]],"71323435":["Pani Monika i jej m\u0105\u017C wychowuj\u0105 dw\u00F3ch syn\u00F3w. Kilka lat temu pan Piotr mia\u0142 powa\u017Cny wypadek, po kt\u00F3rym wci\u0105\u017C jeszcze nie powr\u00F3ci\u0142 do pe\u0142nej sprawno\u015Bci. Na dodatek zdiagnozowano u niego schizofreni\u0119. Rodzina musia\u0142a sprzeda\u0107 swoje mieszkanie i przenie\u015B\u0107 si\u0119 do starego, zrujnowanego domku na wsi. W budynku nie ma \u0142azienki ani sta\u0142ego ogrzewania, a wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pokoju. Starszy z syn\u00F3w uczy si\u0119 i pracuje, a wszystkie zarobione pieni\u0105dze oddaje matce, by wspom\u00F3c skromny bud\u017Cet rodziny. Mimo to dom popada w ruin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71323436":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Mecz
Pewnego dnia prezes Koz\u0142owski proponuje Ferdkowi, aby utworzy\u0142 osiedlow\u0105 dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i zosta\u0142 trenerem reprezentacji. Oferuje du\u017Ce dotacje na ten szczytny cel. Ferdek honorowo przyjmuje propozycj\u0119. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 eliminacje, a potem treningi do decyduj\u0105cego meczu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71323437":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wampiry s\u0105 w\u015Br\u00F3d nas
Halina po przeczytaniu artyku\u0142u w kolorowej prasie kobiecej dochodzi do wniosku, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch i jego \u017Cona mog\u0105 by\u0107 wampirami. Zaniepokojona tym odkryciem rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo i o\u015Bwiadcza, \u017Ce je\u017Celi oka\u017Ce si\u0119 to prawd\u0105 nale\u017Cy przebi\u0107 ich serca drewnianym ko\u0142kiem. Ferdek stwierdza, \u017Ce Halina jest nietolerancyjna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71323438":["Po prostu by\u0107
Ferdek i Pa\u017Adzioch s\u0105 zaniepokojeni przed\u0142u\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 nieobecno\u015Bci\u0105 ich s\u0105siada, Arnolda Boczka. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105siad wyjecha\u0142. Kr\u0105\u017C\u0105 plotki, \u017Ce wst\u0105pi\u0142 do seminarium duchownego. Marian jest przera\u017Cony. Uwa\u017Ca, \u017Ce to mo\u017Ce grozi\u0107 upadkiem polskiego Ko\u015Bcio\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71323439":["Drugi syn
Alina od niedawna prowadzi dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119. Pomaga jej w tym syn, Franek, student marketingu, z kt\u00F3rego kobieta jest bardzo dumna. Spokojne \u017Cycie kobiety m\u0105ci pojawienie si\u0119 w nim 26-letniego Mateusza. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna podaje si\u0119 za jej syna, kt\u00F3rego wiele lat temu porzuci\u0142a zaraz po urodzeniu. Za spraw\u0105 ch\u0142opaka do kobiety wracaj\u0105 z\u0142e wspomnienia. Kieruj\u0105c si\u0119 wyrzutami sumienia, robi wszystko, by pozna\u0107 Mateusza jak najlepiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"71323440":["Pani Kasia samotnie wychowywa\u0142a Patryka, kt\u00F3ry cierpi na rzadk\u0105 i nieuleczaln\u0105 chorob\u0119 genetyczn\u0105. Kilka lat temu pozna\u0142a pana Arkadiusza i za\u0142o\u017Cy\u0142a z nim rodzin\u0119. Niedawno na \u015Bwiat przyszed\u0142 syn pary, Franek. Pan Arek dorabia na r\u00F3\u017Cne sposoby, jednak nie ma sta\u0142ego zatrudnienia, gdy\u017C musi pomaga\u0107 w opiece nad Patrykiem. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 dochod\u00F3w rodziny poch\u0142ania kosztowna rehabilitacja ch\u0142opca. W domu, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, najwi\u0119kszy problem stanowi \u0142azienka - nieprzystosowana dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. Pary nie sta\u0107 jednak na remont z prawdziwego zdarzenia. Ekipa programu pomo\u017Ce to zmieni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71323441":["Dzi\u0119ki skrusze Aleksandra W\u00F3jtowicza, Wandzie udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 prawdziwego ojca dla jej osieroconego siostrze\u0144ca
Po tragicznej \u015Bmierci siostry Wanda przejmuje opiek\u0119 prawn\u0105 nad jej siostrze\u0144cem, Marcinem. Nie chc\u0105c nara\u017Ca\u0107 ch\u0142opca na stres zwi\u0105zany z przeprowadzk\u0105, sama wraca do rodzinnego Jawora. Nastolatek by\u0142 \u015Bwiadkiem \u015Bmierci matki - widzia\u0142, jak zosta\u0142a potr\u0105cona przez samoch\u00F3d. Kierowca zbieg\u0142 z miejsca wypadku. Wkr\u00F3tce Marcin zostaje oskar\u017Cony o atak na miejscowego dentyst\u0119. W trakcie \u015Bledztwa na jaw wychodz\u0105 szokuj\u0105ce fakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335427.jpg","",["N"]],"71323442":["Arabski adorator
Piotr i Sabina zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie swojej jedynej c\u00F3rki Sylwii. Z dziewczyn\u0105 nie ma kontaktu od dw\u00F3ch dni. Sylwia jest modelk\u0105 i w Warszawie bra\u0142a udzia\u0142 w kolejnym etapie programu talent show \"Jak z ok\u0142adki\". Policjanci Jagoda i Jurek jad\u0105 do hotelu, w kt\u00F3rym zatrzyma\u0142a si\u0119 dziewczyna. Tam wpadaj\u0105 na trop szejka z Dubaju, Ahmeda, kt\u00F3remu Sylwia wpad\u0142a w oko. Odwiedzaj\u0105cy Warszaw\u0119 w interesach cudzoziemiec pr\u00F3bowa\u0142 nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 intymn\u0105 relacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71323443":["Dobry brat
Para biegaczy znajduje w lesie zw\u0142oki uczennicy pobliskiej szko\u0142y z internatem. Ofiara zosta\u0142a powieszona. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce zwi\u0105zek ze \u015Bmierci\u0105 m\u0142odej kobiety m\u00F3g\u0142 mie\u0107 jej by\u0142y ch\u0142opak. W toku \u015Bledztwa wychodz\u0105 jednak na jaw fakty, kt\u00F3re kieruj\u0105 ich uwag\u0119 w stron\u0119 grupy kryminalist\u00F3w. Okazuje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce zagro\u017Cone jest \u017Cycie kole\u017Canki ofiary. W tym samym czasie Natalia, kt\u00F3ra przebywa na urlopie, otrzymuje pismo od prawnika biologicznej matki Antosia. Kobieta chce si\u0119 stara\u0107 o przywr\u00F3cenie jej pe\u0142ni praw rodzicielskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366273.jpg","",["N"]],"71323444":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71323445":["Matczyne serce
Zostaje zamordowana pracownica stadniny, kobieta w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Podejrzenia padaj\u0105 na jej kochanka, w\u0142a\u015Bciciela firmy. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 powi\u0105za\u0107 morderstwo z faktem, i\u017C m\u0119\u017Cczyzna jest powa\u017Cnie zad\u0142u\u017Cony. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce ofiara zamierza\u0142a sprzeda\u0107 dziecko. Olga, kt\u00F3ra pr\u00F3buje pom\u00F3c Adamowi, oskar\u017Conemu przez wydzia\u0142 spraw wewn\u0119trznych o zabicie Kiki, pada ofiar\u0105 napa\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce przest\u0119pca dzia\u0142a\u0142 na zlecenie poszukiwanego gangstera, Rakiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366273.jpg","",["N"]],"71323446":["Uczestniczki, m.in. Magdalena Py\u0107-Leszczuk , odnios\u0142y sukces, a na swoj\u0105 pozycj\u0119 zapracowa\u0142y same. Dzia\u0142aj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych bran\u017Cach. \u0141\u0105cz\u0105 je pasja, z jak\u0105 podchodz\u0105 do spraw zawodowych, i zami\u0142owanie do drogich rzeczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336113.jpg","",[]],"71323447":["Re\u017C.: Lexi Alexander.
By\u0142y oficer jednostek specjalnych Frank Castle p\u0142aci najwy\u017Csz\u0105 cen\u0119 za swoj\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119. W wyniku porachunk\u00F3w mafijnych traci rodzin\u0119. Na dodatek bliscy zostaj\u0105 zamordowani na jego oczach. M\u0119\u017Cczyzna czuje, \u017Ce nie ma ju\u017C po co \u017Cy\u0107. Tylko jedno mobilizuje go do dzia\u0142ania. Odnalezienie przest\u0119pc\u00F3w i pomszczenie bliskich staje si\u0119 celem jego \u017Cycia. Tym sposobem Frank przyjmuje pseudonim Punisher i rozpoczyna bezwzgl\u0119dn\u0105 rozpraw\u0119 z przest\u0119pcami. Dla nikogo nie ma lito\u015Bci i realizuje sw\u00F3j plan punkt po punkcie, znacz\u0105c go krwawymi \u015Bladami. Wkr\u00F3tce dopada szefa nowojorskiej mafii Billy'ego Russotiego i potwornie go oszpeca. Jego twarz jest pokawa\u0142kowana. Rozw\u015Bcieczony gangster te\u017C nie my\u015Bli ju\u017C o niczym innym jak o wendecie. Przybiera imi\u0119 Jigsaw i kompletuje gang, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 najwi\u0119ksi kryminali\u015Bci. Jedyne na czym im naprawd\u0119 zale\u017Cy, to uj\u0105\u0107 i zlikwidowa\u0107 znienawidzonego przez nich Punishera. W ten spos\u00F3n Castle musi teraz stawi\u0107 czo\u0142o nie tylko agentom federalnym, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 powstrzyma\u0107 samozwa\u0144czego bojownika sprawiedliwo\u015Bci, lecz tak\u017Ce gro\u017Anej armii Jigsawa. Spirala nienawi\u015Bci nakr\u0119ca si\u0119 i wojna trwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013214.jpg","",["N"]],"71323448":["Detektyw\u00F3w prosi o pomoc 41-letnia Danuta Ko\u0142odziejska. Kobieta od 22 lat jest \u017Con\u0105 dentysty Leszka. Po tym, jak ich dzieci wyjecha\u0142y na studia, m\u0119\u017Cczyzna bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Rzadko bywa w domu, chodzi na si\u0142owni\u0119, kupuje du\u017Co ubra\u0144, kosmetyk\u00F3w i modnych gad\u017Cet\u00F3w. Danuta jest przekonana, \u017Ce stoi za tym jaka\u015B kobieta. Detektywi zaczynaj\u0105 obserwowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce wynaj\u0105\u0142 on specjalist\u0119 od podrywania, kt\u00F3ry ma go nauczy\u0107 tej sztuki. Do \u017Cadnej zdrady jednak nie dochodzi. Gdy \u015Bledczy nabieraj\u0105 pewno\u015Bci, \u017Ce Leszek nie ma kochanki, okazuje si\u0119, \u017Ce dla niego do Polski przylatuje Alicja, mieszkaj\u0105ca obecnie w Szwecji dawna kole\u017Canka z liceum, z kt\u00F3r\u0105 od dawna flirtowa\u0142 przez Internet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"71323449":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71323450":["Tym razem Ewa Wachowicz przygotuje proste wegetaria\u0144skie potrawy. Zaproponuje mi\u0119dzy innymi b\u0142yskawiczn\u0105 sa\u0142atk\u0119 z kalafiora, orzech\u00F3w w\u0142oskich i majonezu. P\u00F3\u017Aniej upiecze domowy chleb na m\u0105ce orkiszowej, aromatyzowany zio\u0142ami i suszonymi pomidorami. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda za\u015B ziemniaki z rozmarynem z \u0142atwym do przygotowania sosem pomidorowym. Na deser zaserwuje bezglutenowy chlebek szpinakowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"71323451":["Tym razem Ewa Wachowicz przygotuje proste wegetaria\u0144skie potrawy. Zaproponuje mi\u0119dzy innymi b\u0142yskawiczn\u0105 sa\u0142atk\u0119 z kalafiora, orzech\u00F3w w\u0142oskich i majonezu. P\u00F3\u017Aniej upiecze domowy chleb na m\u0105ce orkiszowej, aromatyzowany zio\u0142ami i suszonymi pomidorami. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda za\u015B ziemniaki z rozmarynem z \u0142atwym do przygotowania sosem pomidorowym. Na deser zaserwuje bezglutenowy chlebek szpinakowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"71323452":["Konserwacja broni i rusznikarstwo
odcinek","","",["N"]],"71323453":["\u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2243349.jpg","",["N"]],"71323454":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"71323455":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71323599":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71323600":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"71323601":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71323602":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323603":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323604":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71323605":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323606":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323607":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71323608":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323609":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323610":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71323611":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"71323612":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323613":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71323614":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323615":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323616":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71323617":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71323618":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71323619":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71323620":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"71323621":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"71323622":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71323623":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71323625":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71323626":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71323627":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"71323628":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"71323629":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71323630":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71323631":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71323632":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71323633":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"71323634":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71323635":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71323636":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71323637":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71323638":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71323639":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71323640":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71323641":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71323642":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228214.jpg","",[]],"71323643":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71323644":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"71323645":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71323646":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71323647":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"71323648":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71323649":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71323650":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71323651":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71323652":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"71323653":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"71323654":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71323655":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71323656":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71323657":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71323658":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"71323659":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71323660":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71323661":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71323662":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71323663":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71323664":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71323665":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71323666":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71323667":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71323668":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71323456":["Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona
Krzysztof Ibisz tym razem porozmawia z Zosi\u0105 Zborowsk\u0105-Wron\u0105 oraz Andrzejem Wron\u0105. Para po\u0142\u0105czy si\u0119 ze swojego mazurskiego domu. To w\u0142a\u015Bnie tutaj czekaj\u0105 na koniec narodowej kwarantanny. Para zdradzi nieco swoich zwi\u0105zkowych tajemnic. Opowie, jak wygl\u0105da\u0142o ich pierwsze spotkanie, co im si\u0119 w sobie nawzajem najbardziej podoba i co by\u0142o powodem wzi\u0119cia tak szybkiego \u015Blubu. Podzieli si\u0119 tak\u017Ce swoimi sposobami na radzenie sobie z zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"71323457":["Po tragicznej \u015Bmierci siostry Aneta Rozbicka pomaga jej m\u0119\u017Cowi w opiece nad czteroletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Marysi\u0105. Od jakiego\u015B czasu podkochuje si\u0119 w szwagrze i w g\u0142\u0119bi duszy liczy, \u017Ce on odwzajemni jej uczucie. Tymczasem m\u0119\u017Cczyzna wi\u0105\u017Ce si\u0119 z Judyt\u0105. Zaskoczona pojawieniem si\u0119 rywalki Aneta postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119 o niej jak najwi\u0119cej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71323458":["Agnieszka nie ma szcz\u0119\u015Bcia w mi\u0142o\u015Bci. Podczas wyjazdu do SPA poznaje pracuj\u0105cego tam Gruzina. Cz\u0119\u015Bci rodzinie i znajomym nie podoba si\u0119 jej nowy partner. S\u0105dz\u0105, \u017Ce zale\u017Cy mu jedynie na wizie. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak ma przed Agnieszk\u0105 wiele tajemnic i dotycz\u0105 one, o dziwo, jej babci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71323459":["Wielki fina\u0142 kulinarnej rywalizacji. Do ostatecznej walki o 100 tysi\u0119cy z\u0142otych i prac\u0119 w Atelier Amaro stanie dwoje uczestnik\u00F3w, kt\u00F3rzy przez ostatnie dziesi\u0119\u0107 tygodni udowodnili, \u017Ce na sztuce kulinarnej znaj\u0105 si\u0119 najlepiej ze wszystkich. Finali\u015Bci b\u0119d\u0105 mieli za zadanie zaaran\u017Cowa\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 restauracji wed\u0142ug swojego uznania oraz wzbogaci\u0107 menu Hell's Kitchen o w\u0142asne potrawy. Zwyci\u0119zca mo\u017Ce by\u0107 tylko jeden. Przed szefem Wojciechem Modestem Amaro trudna decyzja. Pomog\u0105 mu j\u0105 podj\u0105\u0107 zaproszeni do restauracji go\u015Bcie, m.in. Anita Soko\u0142owska oraz Alan Andersz i Ada Fija\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334306.jpg","",["N"]],"71323460":["Na obrze\u017Cach Kalisza stoi stary dom. Mieszka w nim pani Jadwiga wraz z c\u00F3rk\u0105 i wnukiem. Do niedawna w budynku nie by\u0142o wody. Gdy na \u015Bwiecie pojawi\u0142 si\u0119 ch\u0142opiec, jego babcia wyda\u0142a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci, by j\u0105 doprowadzi\u0107. Du\u017Ce zagro\u017Cenie stanowi\u0105 piece, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 w zasi\u0119gu r\u0105czek dziecka. Panie martwi te\u017C zimna, zagrzybiona \u0142azienka. Ekipa programu postanawia wybudowa\u0107 rodzinie ciep\u0142y, ekologiczny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71323461":["Kornelia i Mateusz mieszkaj\u0105 w Siemianowicach \u015Al\u0105skich wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Jedynie m\u0119\u017Cczyzna pracuje. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet, po odliczeniu rachunk\u00F3w, wynosi oko\u0142o 1500 z\u0142otych. Izabela wraz z tr\u00F3jk\u0105 swojego potomstwa mieszka w okolicach Poznania. Kobieta jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 sporego salonu urody oraz opiekunk\u0105 dzieci na planach film\u00F3w reklamowych. Cieszy si\u0119 miesi\u0119cznymi zarobkami w wysoko\u015Bci 17 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71323462":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226353.jpg","",["N"]],"71323463":["Joanna Horody\u0144ska i Tomasz Jacyk\u00F3w
Go\u015B\u0107mi tego odcinka b\u0119d\u0105 Joanna Horody\u0144ska i Tomasz Jacyk\u00F3w, najlepsi przyjaciele i cz\u0142onkowie Najwy\u017Cszego S\u0105du Modowego. Krzysztofowi Ibiszowi opowiedz\u0105 o momentach, w kt\u00F3rych najbardziej siebie potrzebowali, a tak\u017Ce tym, dlaczego Joanna nie znosi, kiedy Tomasz publikuje swoje nagie zdj\u0119cia. Wska\u017C\u0105 te\u017C najwi\u0119ksze potkni\u0119cia modowe Polak\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"71323464":["Do rywalizacji tym razem stan\u0105: marz\u0105ca o w\u0142asnym sklepie odzie\u017Cowym specjalistka podatkowa Natalia, dzia\u0142aj\u0105ca w social mediach posiadaczka w\u0142asnej marki modowej Atina, uwielbiaj\u0105ca taniec wychowawczyni przedszkolna Ania i pasjonatka muzyki finansistka Marta. Joanna Horody\u0144ska przygotowa\u0142a dla nich dwa tematy stylizacji \"Niewidzialna\" oraz \"Idol\". Na wykonanie kreacji uczestniczki otrzymaj\u0105 dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych i zaledwie godzin\u0119 na ca\u0142o\u015B\u0107 zadania. Nast\u0119pnie czeka je pokaz pod krytycznym okiem kole\u017Canek. Stylizacje oceni\u0105 tak\u017Ce modowi specjali\u015Bci - Tomasz Jacyk\u00F3w, Jarek Szado i aktorka Ada Fija\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"71323465":["O Koron\u0119 zawalcz\u0105: boksuj\u0105ca projektantka modowa Anna, kochaj\u0105ca horrory pedago\u017Cka Natalia, uwielbiaj\u0105ca tajsk\u0105 kuchni\u0119 projektantka most\u00F3w Marta i edukatorka Zero Waste Zuzanna. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich motywy przewodnie kreacji - \"Narodziny gwiazdy\" i \"Pod parasolk\u0105\". Uczestniczki otrzymaj\u0105 jedynie dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych i godzin\u0119 na wykonanie tematycznych stylizacji. P\u00F3\u017Aniej zaprezentuj\u0105 je na pokazie. Oceni\u0105 je modowy ekspert Jarek Szado, aktorka Ada Fija\u0142 i krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w. Stawk\u0105, pr\u00F3cz tytu\u0142u Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w, jest te\u017C dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"71323466":["Renata marzy o muzycznej karierze, ale na przeszkodzie stoi jej wygl\u0105d. Opieka nad czworgiem dzieci sprawi\u0142a, \u017Ce nie mia\u0142a czasu zadba\u0107 o siebie. Beata szuka pracy po tym, jak postanowi\u0142a zmieni\u0107 zaw\u00F3d. Chce \u0142adniej wygl\u0105da\u0107, aby by\u0107 lepiej postrzegan\u0105 przez przysz\u0142ego pracodawc\u0119. Obie zostan\u0105 odm\u0142odzone w 10 dni pod okiem Mai Sablewskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"71323467":["Na pocz\u0105tku uczestnicy zostali podzieleni na dwie dru\u017Cyny - \u017Ce\u0144sk\u0105 i m\u0119sk\u0105. W pierwszej konkurencji poszcz\u0119\u015Bci\u0142o si\u0119 paniom. W nagrod\u0119 mog\u0142y skosztowa\u0107 przysmak\u00F3w serwowanych w restauracji Mateusza Gesslera. Panowie, kt\u00F3rych zdolno\u015Bci kulinarne nie przypad\u0142y do gustu surowemu jurorowi, musieli posprz\u0105ta\u0107 kuchni\u0119. W ramach w\u0142a\u015Bciwej rywalizacji obie dru\u017Cyny przyrz\u0105dza\u0142y dania z menu, kt\u00F3re dostali poprzedniej nocy. Poszczeg\u00F3lne potrawy wybierali ludzie zasiadaj\u0105cy na widowni. \u017Badna z dru\u017Cyn nie sprosta\u0142a jednak wymaganiom Mateusza Gesslera. W efekcie wszyscy uczestnicy musieli opu\u015Bci\u0107 kuchni\u0119. Na zako\u0144czenie panie i panowie typowali po 2 osoby, kt\u00F3re na zawsze po\u017Cegnaj\u0105 si\u0119 z programem. Ostatecznie jednak Mateusz Gessler pozwoli\u0142 zosta\u0107 wszystkim uczestnikom. Do kolejnej rywalizacji przyst\u0105pi wi\u0119c ca\u0142a 14 w niezmienionym sk\u0142adzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2309498.jpg","",["N"]],"71323468":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"71323469":["Pan Sylwester samotnie wychowuje syna i c\u00F3rk\u0119. Ich matka nadu\u017Cywa alkoholu i nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. M\u0119\u017Cczyzna chce pozbawi\u0107 kobiet\u0119 praw rodzicielskich. Warunki, w jakich \u017Cyje rodzina, pozostawiaj\u0105 jednak wiele do \u017Cyczenia. Pan Sylwester i jego pociechy maj\u0105 do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j i kuchni\u0119. W budynku brakuje \u0142azienki, nie ma te\u017C ogrzewania. Gdy Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski pracuj\u0105 nad nowym domem, Katarzyna Dowbor zabiera dzieci na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"71323470":["Bystra Dagmara
Rafa\u0142 Stolarski od 3 lat spotyka si\u0119 z Dagmar\u0105 Soboci\u0144sk\u0105. Od niedawna niepokoj\u0105 go p\u00F3\u017Ane powroty ukochanej do domu, jej zbyt za\u017Cy\u0142a znajomo\u015B\u0107 z trenerem fitness oraz dwuznaczne SMS-y od r\u00F3\u017Cnych m\u0119\u017Cczyzn. Na dodatek znalaz\u0142 w jej rzeczach \u015Bpioszki i materia\u0142y na temat ci\u0105\u017Cy. M\u0119\u017Cczyzna prosi o pomoc \u015Bledczych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"71323471":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["AD"]],"71323472":["W tym odcinku swojej drugiej po\u0142\u00F3wki szuka\u0107 b\u0119dzie singielka Justyna. Na randk\u0119 zaprosz\u0105 j\u0105 Pawe\u0142, Paulina i Dawid.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204316.jpg","",[]],"71323473":["Karolina niedawno si\u0119 rozwiod\u0142a po tym, jak odkry\u0142a, \u017Ce Darek, jej drugi m\u0105\u017C, ma kochank\u0119. Ostatnio spotka\u0142a Roberta, pierwszego m\u0119\u017Ca. Twierdzi, \u017Ce uczucia mi\u0119dzy nimi od\u017Cy\u0142y, ale mimo to - nauczona z\u0142ym do\u015Bwiadczeniem - prosi detektyw\u00F3w, by sprawdzili, czy m\u0119\u017Cczyzna z kim\u015B jeszcze si\u0119 nie umawia. Ku zaskoczeniu detektyw\u00F3w, okazuje si\u0119, \u017Ce Robert jest podrywany tak\u017Ce przez 20-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Karoliny i Darka, Aldon\u0119. W jego \u017Cyciu jest te\u017C obecna jeszcze trzecia kobieta, z kt\u00F3r\u0105 telefonicznie umawia si\u0119 na spotkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"71323474":["Niewierna siostra\/Oszust w sieci
Historia \u017Banety, kt\u00F3ra pracuje w firmie turystycznej, prowadzonej przez jej narzeczonego. Tydzie\u0144 przed \u015Blubem \u017Baneta i Staszek organizuj\u0105 swoje wieczorki: panie\u0144ski i kawalerski. \u017Baneta z kole\u017Cankami wybiera si\u0119 do spa, jedynego w mie\u015Bcie. Okazuje si\u0119, \u017Ce narzeczony planowa\u0142 zabra\u0107 \u017Banet\u0119 do spa w przeddzie\u0144 \u015Blubu, to mia\u0142a by\u0107 niespodzianka. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci - Iza Ma\u015Blak jest fryzjerk\u0105, w\u0142a\u015Bnie rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem. Izabela jest wielk\u0105 mi\u0142o\u015Bniczk\u0105 pers\u00F3w. Du\u017Co czasu sp\u0119dza na forach internetowych dla fan\u00F3w kot\u00F3w. Tam poznaje Grzegorza. Zaprzyja\u017Aniaj\u0105 si\u0119, zaczynaj\u0105 wymienia\u0107 e-maile.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71323475":["Garnitur na miar\u0119\/Romans, kt\u00F3rego nie by\u0142o
Instruktorka aerobiku, Paulina poznaje Arka w klubie fitness. Menad\u017Cerka klubu nie ma o nim najlepszego zdania, ale Paulina zakochuje si\u0119. Sielank\u0119 zak\u0142\u00F3ca niespodziewana wizyta kolegi Arka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jego siostra jest z Arkiem w ci\u0105\u017Cy, a Arek ma u niego d\u0142ugi. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci jest Marlena, urz\u0119dniczka w urz\u0119dzie miasta. Na bankiecie poznaje Adama. Przez nast\u0119pnych kilka tygodni m\u0119\u017Cczyzna zdobywa jej serce. Pewnego dnia Adam ma pro\u015Bb\u0119 - znajomy chce kupi\u0107 kawa\u0142ek gruntu, ale miasto nie chce go odsprzeda\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71323477":["Re\u017C.: Chris Alcock.
Znana dziennikarka i prezenterka Billie JD Porter tym razem udaje si\u0119 do Argentyny. Mieszka\u0144cy tego po\u0142udniowoameryka\u0144skiego pa\u0144stwa s\u0105 rozdarci pomi\u0119dzy targaj\u0105cymi nimi nami\u0119tno\u015Bciami a tradycyjnymi, surowymi warto\u015Bciami wynikaj\u0105cymi z ich oddania wierze katolickiej. \u017Bycie wielu Argenty\u0144czyk\u00F3w toczy si\u0119 nieprzerwanie na granicy beztroskiej zabawy i wyrzut\u00F3w sumienia.","","",[]],"71323478":["Single konkuruj\u0105 o znalezienie drugiej po\u0142\u00F3wki na Majorce. Uczestnicy marz\u0105 zar\u00F3wno o mi\u0142o\u015Bci, jak i o pieni\u0105dzach. G\u0142\u00F3wn\u0105 wygran\u0105 jest 50 tysi\u0119cy funt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343200.jpg","",[]],"71323479":["Widzowie zobacz\u0105 co si\u0119 wydarzy, je\u015Bli wybierzemy partnera na podstawie ubra\u0144, jakie dla nas przygotowa\u0142. W programie singiel lub singielka, kt\u00F3rzy chc\u0105 odnale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107, oddadz\u0105 w r\u0119ce trzech nieznajomych wyb\u00F3r swojej garderoby. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, kto trafi w ich gusta, a kto zdecyduje si\u0119 na co\u015B zupe\u0142nie niepasuj\u0105cego do danej osoby.","","",[]],"71323669":["W Riverside Kenny bierze udzia\u0142 w emocjonuj\u0105cej licytacji ogromnego magazynu. Rene i Casey wydaj\u0105 zaledwie kilka dolar\u00F3w, a tajemnicza skrzynia Shany i Edwiny zostaje \u017Ale oznakowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",[]],"71323670":["Darrell szkoli nowego uczestnika w miasteczku Hawaiian Gardens. Z kolei Brandi i Jarrod dokonuj\u0105 zaskakuj\u0105cego odkrycia w kupionym przez siebie schowku. Justin przegl\u0105da obiecuj\u0105cy magazyn.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",[]],"71323671":["Kupcy trafiaj\u0105 na 10 schowk\u00F3w jednego w\u0142a\u015Bciciela. Dave kupuje niemal po\u0142ow\u0119 z nich, a Ivy'emu udaje si\u0119 ca\u0142kiem dobrze zarobi\u0107. Najwi\u0119cej pracy czeka jednak Mary i Kenny'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",[]],"71323672":["Przysz\u0142a te\u015Bciowa Asi, pani Tereska, prze\u015Bwietla narzeczon\u0105 syna lepiej ni\u017C promienie rentgenowskie. Jaru\u015B przemierza Polsk\u0119, kolekcjonuj\u0105c kobiece serca. Sylwia, czekaj\u0105ca na mi\u0142o\u015B\u0107 siostra Kampia, nie zostawia suchej nitki na m\u0119\u017Cczyznach. Bandziorek zmienia sw\u00F3j image. Samotnych braci \u0141ukasza i S\u0142awka prze\u015Bladuje pech, ale nie do ko\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71323673":["Gospodarstwo Janka Pszczelarza odwiedza kobieta. Elvis czuje si\u0119 gotowy na mi\u0142o\u015B\u0107 i sta\u0142y zwi\u0105zek. Papuga mia\u0142a tylko ubarwi\u0107 smutne \u017Cycie Jarusia, a przynios\u0142a prawdziw\u0105 rado\u015B\u0107. Pani\u0105 Aniel\u0119 spotyka dotkliwa przykro\u015B\u0107. Porzucony Kampio koncentruje si\u0119 na w\u0142asnej urodzie. S\u0142awek i Iwona wiedz\u0105, \u017Ce czekali na siebie ca\u0142e \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71323674":["Sylwia, siostra Kampia, tak samo jak on mierzy si\u0119 z samotno\u015Bci\u0105. Kapsel nareszcie si\u0119 ustatkowa\u0142. Kampio potrafi zaskoczy\u0107 dziewczyn\u0119 nie tylko poezj\u0105. Asia nie potrafi utrzyma\u0107 si\u0119 w \u017Cadnej pracy, za to Ryszard postanawia sprawdzi\u0107 swoje mo\u017Cliwo\u015Bci w wi\u0119zieniu. Czas pozornego lenistwa doprowadza Radka do \u017Cyciowych postanowie\u0144. Bandziorek t\u0119skni za dziewczyn\u0105, mi\u0142o\u015Bci\u0105 i \u017Cyciow\u0105 stabilizacj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71323675":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"71323676":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"71323677":["Poligon toru\u0144ski - ostatnia szansa
W Podg\u00F3rzu, dzielnicy Torunia, pierwsze opisane \u0107wiczenia artyleryjskie odby\u0142y si\u0119 w XVII wieku. W kolejnych latach obszar ten by\u0142 miejscem dzia\u0142a\u0144 wojsk Napoleona, a tak\u017Ce lokalizacj\u0105 koszar\u00F3w armii niemieckiej czy te\u017C siedzib\u0105 Centralnej Szko\u0142y Strzelniczej Wojska Polskiego. Do dzi\u015B teren ten wielokrotnie by\u0142 eksplorowany przez poszukiwaczy relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Tym razem Olaf i Sebastian wraz ze stowarzyszeniami poszukiwawczo-historycznymi ruszaj\u0105 do poszukiwa\u0144 ostatniej szansy. Wkr\u00F3tce obszar ten zostanie przekazany pod inwestycj\u0119 dla miasta. Poszukiwacze historii tym razem jako pierwsi wjad\u0105 kopark\u0105 na plac przysz\u0142ej budowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71323678":["Tajemnice \"strefy ciszy\" - historia BON Koronowo
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski odwiedz\u0105 Koronowo, gdzie w pierwszych dniach II Wojny \u015Awiatowej bohatersko walczyli \u017Co\u0142nierze legendarnego Batalionu Obrony Narodowej \"Koronowo\". Poszukiwacze, wsp\u00F3lnie z lokalnymi pasjonatami historii, wr\u00F3c\u0105 do wydarze\u0144 z 1939 roku i przeszukaj\u0105 teren mi\u0119dzy umocnieniami linii obrony, na kt\u00F3rym oficjalnie nie rozegra\u0142y si\u0119 \u017Cadne odnotowane w kronikach dzia\u0142ania wojenne. Sprawdz\u0105, jakie tajemnice kryje wci\u0105\u017C \"strefa ciszy\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71323679":["Od kultury wielbarskiej do kultury Luftwaffe
W Ko\u0142obrzegu w 1945 by\u0142y za\u015Blubiny Polski z morzem, cho\u0107 przed wojn\u0105 by\u0142y to tereny niemieckie. W podmiejskich lasach by\u0142o tu lotnisko Luftwaffe. Tereny le\u015Bne skrywaj\u0105 tak\u017Ce histori\u0119 pradziejowej kultury wielbarskiej z pocz\u0105tku I w. n. e. Archeolodzy natrafili tu na obszar cmentarzyska kurhanowego. Poszukiwania id\u0105 wi\u0119c dwutorowo, a znalezione artefakty mo\u017Ce dzieli\u0107 tysi\u0105c lat. Przeczesywanie lasu z ekspertami i stowarzyszeniem \"Pars\u0119ta\" odkrywa niezwyk\u0142\u0105 histori\u0119 tego miejsca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71323680":["Inna Ziemia
Aby znale\u017A\u0107 \"drug\u0105 Ziemi\u0119\", wydano miliardy dolar\u00F3w. Od czasu uruchomienia teleskopu Keplera w roku 2009, naukowcy zidentyfikowali tysi\u0105ce planet, na kt\u00F3rych mog\u0142oby powsta\u0107 \u017Cycie. Jedn\u0105 z nich nazwano nawet Ziemi\u0105 2.0. By\u0107 mo\u017Ce wreszcie znajdziemy ostateczn\u0105 odpowied\u017A na pytanie o to, czy jeste\u015Bmy sami we Wszech\u015Bwiecie. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy w przesz\u0142o\u015Bci nasza planeta nie by\u0142a obiektem podobnych obserwacji i ekspedycji przedstawicieli innych, bardziej zaawansowanych cywilizacji. Na dow\u00F3d przywo\u0142uj\u0105 m.in. obecny w mitologiach na ca\u0142ym \u015Bwiecie motyw bog\u00F3w schodz\u0105cych na ziemi\u0119 z nieba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"71323681":["Handlarze przenosz\u0105 si\u0119 do Stanton. Dave u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce czasem trzeba podj\u0105\u0107 du\u017Cy wysi\u0142ek, aby zarobi\u0107. Mary z trudem udaje si\u0119 wyj\u015B\u0107 na swoje, a Ivy ma problem ze schowkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",["N"]],"71323682":["Uczestnicy licytacji wracaj\u0105 do Riverside. Shana i Edwina nie przyk\u0142adaj\u0105 si\u0119 do pracy. Dave jest zainteresowany pozornie nieciekawym magazynem. Rene nie mo\u017Ce nic kupi\u0107, wi\u0119c zamiast tego sprzedaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",["N"]],"71323683":["Mary zmaga si\u0119 z czarn\u0105 magi\u0105 Dave'a. Kenny udaje si\u0119 na wykopaliska, a Brandi i Jarrod natrafiaj\u0105 na ciekawostk\u0119 z okresu wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181358.jpg","",["N"]],"71323684":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71323685":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71323686":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71323687":["Do lombardu w Las Vegas przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C silnik z modelu Porsche Carrera 911. Cz\u0119\u015B\u0107 pochodzi ze z\u0142omu. Kolejny klient przynosi do sklepu dziewi\u0119tnastowieczny pistolet u\u017Cywany do pojedynk\u00F3w. Niestety, to jedynie po\u0142owa oryginalnego zestawu. P\u00F3\u017Aniej Rick jest mocno podekscytowany, poniewa\u017C ma okazj\u0119 naby\u0107 kapelusz, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 kiedy\u015B do lidera zespo\u0142u Lynyrd Skynyrd, Ronniego Van Zanta. Przekonamy si\u0119, czy Harrisonowi uda si\u0119 kupi\u0107 ten kawa\u0142ek historii muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71323688":["Tym razem do lombardu trafiaj\u0105 dwa niemieckie he\u0142my z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej - to tzw. pikielhauby, czyli sk\u00F3rzane nakrycia g\u0142owy zako\u0144czone charakterystycznym szpikulcem. Kolejny klient chce zastawi\u0107 imponuj\u0105c\u0105 kolekcj\u0119 ponad dwustu zabytkowych matchboks\u00F3w. Samochodziki pochodz\u0105 z lat 50., 60 i 70. Oczekuje w zamian sporej kwoty, wi\u0119c Harrisonowie musz\u0105 dobrze przekalkulowa\u0107 t\u0119 transakcj\u0119. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie zjawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra ma na sprzeda\u017C z\u0142oty naszyjnik. Twierdzi, \u017Ce da\u0142 go jej sam kr\u00F3l rock and rolla, Elvis Presley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71323689":["Tym razem do lombardu trafia pistolet kapiszonowy z lat 30. XIX wieku. Nast\u0119pnie Corey staje w obliczu powa\u017Cnej transakcji, gdy klient przynosi do sklepu powie\u015B\u0107 \"Drakula\" Brama Stokera. Egzemplarz jest podpisany przez autora, wi\u0119c w\u0142a\u015Bciciel ksi\u0105\u017Cki podaje niebotyczn\u0105 cen\u0119 wyj\u015Bciow\u0105. P\u00F3\u017Aniej Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 pier\u015Bcie\u0144 mistrzowski z rozgrywek futbolu ameryka\u0144skiego Orange Bowl z 1973 roku. Przekonamy si\u0119, czy trofeum dla najbardziej warto\u015Bciowego gracza zmieni w\u0142a\u015Bciciela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71323690":["Lizbona
Jedna z najbardziej s\u0142onecznych europejskich stolic - Lizbona. To miasto, w kt\u00F3rym melancholijne d\u017Awi\u0119ki fado koj\u0105 dusz\u0119 i nerwy, a s\u0142odkie porto rozgrzewa. Polacy, kt\u00F3rzy od lat mieszkaj\u0105 w tym cudownym mie\u015Bcie, zdradz\u0105 tajemnice stolicy Portugalii. Marek wyt\u0142umaczy, dlaczego Portugalczycy jadaj\u0105 akurat dorsza a\u017C na 365 sposob\u00F3w. Ola, w\u0142a\u015Bcicielka agencji \"Dom nad oceanem\", poka\u017Ce pa\u0142ac wart 6,5 miliona euro, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C jest na sprzeda\u017C. Micha\u0142 zaprowadzi ekip\u0119 programu na s\u0142ynne ciasteczka. Przepis na nie jest jedn\u0105 z najpilniej strze\u017Conych tajemnic, kt\u00F3r\u0105 znaj\u0105 tylko trzy osoby. Z kolei z Gosi\u0105 cz\u0142onkowie programu odwiedz\u0105 klimatyczn\u0105 knajpk\u0119 fado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71323691":["Kopenhaga
Tw\u00F3rcy udaj\u0105 si\u0119 do Danii, ojczyzny klock\u00F3w lego i najs\u0142ynniejszego autora ba\u015Bni - Hansa Christiana Andersena. Widzowie poznaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy na sta\u0142e mieszkaj\u0105 w Kopenhadze. Pawe\u0142, kt\u00F3ry nie uko\u0144czy\u0142 wprawdzie szko\u0142y gastronomiczne, jest piekarzem w jednej z najbardziej presti\u017Cowych piekarni w Danii. Ania natomiast zajmuje si\u0119 pomoc\u0105 socjaln\u0105. Opowie o dzia\u0142aniach du\u0144skiego rz\u0105du, kt\u00F3re maj\u0105 na celu odm\u0142odzi\u0107 spo\u0142ecze\u0144stwo. Z kolei Jakob, syn pierwszych polskich uchod\u017Ac\u00F3w politycznych, spojrzy na miasto dwojako - jako obcy i jednocze\u015Bnie sw\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71323692":["Lizbona
Jedna z najbardziej s\u0142onecznych europejskich stolic - Lizbona. To miasto, w kt\u00F3rym melancholijne d\u017Awi\u0119ki fado koj\u0105 dusz\u0119 i nerwy, a s\u0142odkie porto rozgrzewa. Polacy, kt\u00F3rzy od lat mieszkaj\u0105 w tym cudownym mie\u015Bcie, zdradz\u0105 tajemnice stolicy Portugalii. Marek wyt\u0142umaczy, dlaczego Portugalczycy jadaj\u0105 akurat dorsza a\u017C na 365 sposob\u00F3w. Z kolei Micha\u0142 zaprowadzi ekip\u0119 programu na s\u0142ynne ciasteczka. Przepis na nie jest jedn\u0105 z najpilniej strze\u017Conych tajemnic, kt\u00F3r\u0105 znaj\u0105 tylko trzy osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71323693":["Tropem legendy statku Moniuszko
Co roku Wis\u0142a odkrywa wraki czterech statk\u00F3w zatopionych w okolicach W\u0142oc\u0142awka. Okoliczni mieszka\u0144cy s\u0105 sk\u0142onni ka\u017Cdy z nich uzna\u0107 za legendarnego \"Moniszk\u0119\", kt\u00F3ry zaton\u0105\u0142 14 sierpnia 1920 na skutek dzia\u0142a\u0144 Bolszewik\u00F3w. Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 cechom charakterystycznym statk\u00F3w, by ustali\u0107, jakie jednostki spoczywaj\u0105 na dnie. W badaniach pomo\u017Ce specjalistyczny sprz\u0119t nurkowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"71323694":["Krynica Morska
Krynica Morska jest prawdziw\u0105 mekk\u0105 badaczy historii. Olaf i Radek rozpoczn\u0105 prace archeologiczne przy drodze nazywanej Bal\u00F3wk\u0105. W 1945 roku stanowi\u0142a ona szlak ewakuacji ludno\u015Bci cywilnej i niemieckiego wojska. W \u015Brodowisku poszukiwaczy m\u00F3wi si\u0119, \u017Ce niedaleko pla\u017Cy wykryto bardzo silny sygna\u0142. Prowadz\u0105cy maj\u0105 szans\u0119 trafi\u0107 na jedno z najwi\u0119kszych znalezisk w historii programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"71323695":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",[]],"71323696":["Henio zabiera Marysi\u0119 na randk\u0119 z prawdziwego zdarzenia. W kawiarni przy kawie i ciastku pojawia si\u0119 temat zar\u0119czyn. Bartek i jego tata podczas pracy w ogrodzie prowadz\u0105 dyskusj\u0119 o dziewczynach. Ojciec namawia syna do podj\u0119cia odwa\u017Cniejszych krok\u00F3w. Wojtek zapisuje si\u0119 na si\u0142owni\u0119. Przy wsparciu trenera personalnego rozpoczyna zmian\u0119 swojej sylwetki. Robert \"Tancerz\" i jego przyjaciel Daniel obejrzeli w internecie film z krokami tanecznymi i teraz ucz\u0105 si\u0119 walca samodzielnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"71323697":["Robert i Daniel zapisuj\u0105 si\u0119 do szko\u0142y ta\u0144ca. M\u0119\u017Cczy\u017Ani chc\u0105 nauczy\u0107 si\u0119 klasycznego walca. Ich trenerk\u0105 zostaje pani Ani. Bartek uwa\u017Ca, \u017Ce jego najlepszym przyjacielem jest tata. To on mu doradza, motywuje go i pe\u0142ni rol\u0119 trenera osobistego. Irek Je\u017C zostaje modelem. Kolega przygotowuje dla niego specjalny portret. M\u0119\u017Cczyzna b\u0119dzie jednak bardzo zaskoczony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",[]],"71323698":["M\u0142odzi ludzie r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie w wielu kwestiach, jednak s\u0105 r\u00F3wnie\u017C bardzo do siebie podobni: zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z przeciwno\u015Bciami, kt\u00F3re niesie \u017Cycie. Kamery \u015Bledz\u0105 ich losy i pokazuj\u0105, \u017Ce pokolenie urodzone w XXI wieku zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236105.jpg","",["AD"]],"71323699":["Irena i Jerzy Morawscy przedstawiaj\u0105 historie os\u00F3b wykluczonych, na widok kt\u00F3rych wi\u0119kszo\u015B\u0107 ludzi odwraca wzrok i nie zastanawia si\u0119, co sprawi\u0142o, \u017Ce znalaz\u0142y si\u0119 w kryzysie bezdomno\u015Bci. Opowie\u015Bci o ich losach s\u0105 pe\u0142ne smutku, cierpienia, nie s\u0105 jednak wolne od anegdot i czarnego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170100.jpg","",["N"]],"71323700":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"71323701":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71323702":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71323703":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71323704":["Kolejna prowokacja Krzysztofa Dymkowskiego. Z pomoc\u0105 policji przygotowuje on zasadzk\u0119 na przest\u0119pc\u0119 seksualnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71323705":["Zab\u00F3jstwo w Lublinie w latach 90. Na miejscu zbrodni zosta\u0142o zgubione przez morderc\u0119 zdj\u0119cie. Do dzi\u015B nie ustalono personali\u00F3w z\u0142oczy\u0144cy. W drugiej cz\u0119\u015Bci programu o zab\u00F3jstwie w\u0142a\u015Bcicielki sklepu na Mazowszu. Sprawcy zbrodni chcia\u0142 upozorowa\u0107 samob\u00F3jstwo ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"71323706":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71323707":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71323708":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71323709":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71323515":["Re\u017C.: Daniel Banaczek.
J\u00F3zef udaje si\u0119 na poranny obch\u00F3d. Zauwa\u017Ca, \u017Ce owce uciek\u0142y z \u0142\u0105ki. Stwierdza z przykro\u015Bci\u0105, \u017Ce jedn\u0105 z nich upolowa\u0142y wilki. Krzysztof \u017Bebrowski wraz z synem kontynuuje koszenie trawy. Zanim odpocznie, musi jeszcze nakarmi\u0107 krowy. Po nocnym po\u017Carze stra\u017Cak Pawe\u0142 odwiedza poszkodowan\u0105 rodzin\u0119. Do zagrody kr\u00F3w nale\u017C\u0105cych do Buchajczyk\u00F3w trafia \u0142ania wraz z potomstwem. Aleksander Olejniczak, jego \u017Cona i s\u0105siedzi rozpoczynaj\u0105 zbi\u00F3r og\u00F3rk\u00F3w. Cho\u0107 gospodarz s\u0142ynie z dorodnych upraw, tym razem z powodu suszy plony nie s\u0105 satysfakcjonuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71323516":["Nadchodzi czas \u017Cniw. Senior rodu Buchajczyk\u00F3w, Bogdan, przemierza swoje pola kombajnem. Jego synowie spieraj\u0105 si\u0119, jaka b\u0119dzie w tym roku wilgotno\u015B\u0107 zbo\u017Ca, a co za tym idzie - jego jako\u015B\u0107. Po zbiorach og\u00F3rk\u00F3w Aleksander Olejniczak i jego \u017Cona przygotowuj\u0105 warzywa do kiszenia, przede wszystkim dok\u0142adnie je myj\u0105c. Krzysztof i Maria \u017Bebrowscy zajmuj\u0105 si\u0119 krowami. Musz\u0105 je nakarmi\u0107 i wydoi\u0107. Do J\u00F3zefa przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 inspektorzy ochrony \u015Brodowiska, by om\u00F3wi\u0107 spraw\u0119 zabitej owcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71323517":["Bogdan i jego \u017Cona kontynuuj\u0105 \u017Cniwa. Zebrane zbo\u017Ce szybko znajduje kupca i trafia do nowoczesnego silosu. Aleksander Olejniczak po fachowym okiem wybranki pracuje przy kiszeniu og\u00F3rk\u00F3w. J\u00F3zef i jego syn Micha\u0142 rozpoczynaj\u0105 proces golenia owiec. Przygotowuj\u0105 zebran\u0105 we\u0142n\u0119 do sprzeda\u017Cy. Martwi\u0105 si\u0119 tym, \u017Ce handel we\u0142n\u0105 jest z roku na rok mniej op\u0142acalny. Pani Ludmi\u0142a zajmuje si\u0119 swoimi zwierz\u0119tami: kurami, kotami, krowami i wiernym psem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"71323518":["And\u017Celika i Dominik wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki, Julk\u0119 i Ad\u0119. W prezencie od rodzic\u00F3w otrzymali po\u0142ow\u0119 niewielkiego domu. Para planowa\u0142a \u015Blub i bajkowe \u017Cycie. Ich marzenia przerwa\u0142 jednak wypadek, w wyniku kt\u00F3rego Dominik dozna\u0142 powa\u017Cnego urazu g\u0142owy. Lekarze nie dawali mu du\u017Cych szans na prze\u017Cycie. M\u0119\u017Cczyzna wr\u00F3ci\u0142 do bliskich, nie jest jednak w stanie pracowa\u0107. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym male\u0144kim pokoju i nie ma nadziei na odmian\u0119 losu. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy do drzwi puka ekipa Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365077.jpg","",["JM"]],"71323519":["Inga dowiaduje si\u0119 od lekarzy, \u017Ce musi rodzi\u0107 w Nowym Jorku - lot do Polski w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy zagra\u017Ca\u0142by \u017Cyciu jej i dziecka. Podczas rozmowy z Ing\u0105 na skypie Zuza dowiaduje si\u0119, \u017Ce do Nowego Jorku przyjecha\u0142 Jerzy. Jest tam ze swoj\u0105 now\u0105 partnerk\u0105, Agat\u0105. Robert po wypadku swojej siostry, Wioli, zajmuje si\u0119 jej synami - Kub\u0105 i Ignacym. \u0141ukasz jest przera\u017Cony drogimi zakupami Doroty. Zuza po utracie pracy wolny czas zape\u0142nia sportem i rozrywk\u0105. Wybiera si\u0119 samotnie do kina, gdzie spotyka Ja\u015Bka z atrakcyjn\u0105 blondynk\u0105 - Beat\u0105. Anka organizuje kolacj\u0119 z okazji rocznicy \u015Blubu Julki i Czarka. Ku rozczarowaniu Paw\u0142a postanawia wr\u00F3ci\u0107 do pracy... Od momentu, gdy Micha\u0142 otworzy\u0142 w\u0142asny gabinet, nie ma czasu na \u017Cycie prywatne, ca\u0142e dnie sp\u0119dza w pracy. Patrycji brakuje blisko\u015Bci z m\u0119\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2096462.jpg","",["N"]],"71323520":["Anka i Zuza wspieraj\u0105 Patrycj\u0119 po stracie m\u0119\u017Ca. Inga bardzo \u017Ca\u0142uje, \u017Ce w tej trudnej chwili nie mo\u017Ce by\u0107 z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105. Patrycja odwiedza rodzic\u00F3w Micha\u0142a. Namawia jego matk\u0119, \u017Ceby wsta\u0142a z \u0142\u00F3\u017Cka i pr\u00F3bowa\u0142a normalnie funkcjonowa\u0107. Ela kompletnie nie reaguje na jej obecno\u015B\u0107. Wszyscy traktuj\u0105 Patrycj\u0119 z dystansem. Kobieta w ko\u0144cu wybucha i prosi, \u017Ceby post\u0119powali z ni\u0105 normalnie. Jedzie w miejsce, w kt\u00F3rym mia\u0142a sp\u0119dzi\u0107 mi\u0142e chwile z Micha\u0142em. Dziewczyny nie poinformowa\u0142y Doroty o \u015Bmierci Micha\u0142a. Ona, niczego nie \u015Bwiadoma, szuka pracy dla swojego m\u0119\u017Ca. Na pogrzebie Micha\u0142a ku zaskoczeniu Patrycji pojawia si\u0119 Edyta...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2096462.jpg","",["N"]],"71323521":["Marcysia maus
W mieszkaniu Kiepskich zagnie\u017Adzi\u0142a si\u0119 mysz. Polowanie na ni\u0105 nie przynosi skutku z powodu zbyt mi\u0119kkiego serca Ferdka i Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71323522":["Marian ma\u0142pa pl
Pewnego dnia Marian Pa\u017Adzioch zaczyna w osza\u0142amiaj\u0105cym tempie cofa\u0107 si\u0119 w rozwoju. Zaniepokojona tym faktem \u017Cona Pa\u017Adziocha prosi o pomoc rodzin\u0119 Kiepskich. Razem postanawiaj\u0105 jako\u015B zaradzi\u0107 temu nietypowemu problemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71323523":["Zatruta strza\u0142a
Ferdynand Kiepski podziela fascynacj\u0119 Polak\u00F3w pewnym niezwyk\u0142ym skoczkiem narciarskim. Przypadkowa rozmowa z Pa\u017Adziochem zmienia jego stosunek do sportowca. Zaczyna w\u0105tpi\u0107 w jego talent.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71323524":["Serce Chopina
Pewnego dnia Waldek i Boczek odkrywaj\u0105 w sobie niezwyk\u0142e talenty pianistyczne. Graj\u0105 i komponuj\u0105 na najwy\u017Cszym \u015Bwiatowym poziomie. Jedynie Pa\u017Adzioch zna prawdziwe \u017Ar\u00F3d\u0142o ich geniuszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71323525":["Pow\u00F3z zajecha\u0142
Ferdek otrzymuje zaproszenie na zjazd arystokratycznej rodziny Badziwi\u0142\u0142\u00F3w. Wietrzy podst\u0119p. Kpiny Listonosza sprawiaj\u0105 jednak, \u017Ce unosi si\u0119 ambicj\u0105 i zaczyna przypomina\u0107 sobie swoich przodk\u00F3w. \u0106wiczy arystokratyczne gesty i wybiera si\u0119 na spotkanie. Ma nadziej\u0119 zapewni\u0107 sobie pomy\u015Blno\u015B\u0107 finansow\u0105. Nadchodzi czas wyjazdu. Przed domem pojawia si\u0119 stangret z powozem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71323526":["Re\u017C.: Phil Traill.
Matka 19-letniej Kim Matthews (Felicity Jones) ginie w wypadku samochodowym. Dziewczyna, kt\u00F3rej wielk\u0105 pasj\u0105 jest jazda na deskorolce, musi porzuci\u0107 sportow\u0105 karier\u0119. Aby pom\u00F3c bezrobotnemu ojcu Billowi (Bill Bailey), podejmuje prac\u0119 w barze szybkiej obs\u0142ugi. Niespodziewanie nastolatka otrzymuje szans\u0119 na podreperowanie domowego bud\u017Cetu. Agencja rekrutuj\u0105ca dziewczyny do pracy w ekskluzywnym kurorcie w Alpach zatrudnia j\u0105 na kilka miesi\u0119cy. W Austrii Kim ma pomaga\u0107 w prowadzeniu zimowej rezydencji nale\u017C\u0105cej do pewnej zamo\u017Cnej rodziny. Na miejscu Angielka poznaje antypatyczn\u0105 Georgie (Tamsin Egerton), z kt\u00F3r\u0105 musi pracowa\u0107 i dzieli\u0107 pok\u00F3j. Zagubiona w nowej rzeczywisto\u015Bci Kim wybiera si\u0119 na pobliski stok, gdzie po raz pierwszy pr\u00F3buje jazdy na snowboardzie. Po trudnych pocz\u0105tkach okazuje si\u0119, \u017Ce przychodzi jej to z naturaln\u0105 \u0142atwo\u015Bci\u0105. Dodatkow\u0105 motywacj\u0105 do trening\u00F3w s\u0105 zbli\u017Caj\u0105ce si\u0119 zawody, w kt\u00F3rych mo\u017Cna wygra\u0107 spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Tymczasem Kim zaczyna interesowa\u0107 si\u0119 jej przystojny szef, Jonny (Ed Westwick).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859026.jpg","",["N"]],"71323527":["Re\u017C.: Piotr Were\u015Bniak.
Zosia (Magdalena Cielecka) jest pi\u0119kn\u0105 i inteligentn\u0105 dziewczyn\u0105. \u017Baden m\u0119\u017Cczyzna nie mo\u017Ce si\u0119 oprze\u0107 jej urokowi. M\u0142oda kobieta zr\u0119cznie wykorzystuje uwodzicielski dar, cz\u0119sto s\u0142uchaj\u0105c rad i wskaz\u00F3wek eleganckiej ciotki Neli (Beata Tyszkiewicz). Rozkochuje w sobie bogatych m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy kupuj\u0105 jej drogie prezenty. Sama jednak nie zazna\u0142a jeszcze uczucia, jakim jest obdarzana przez adorator\u00F3w. Z powodzeniem zastawia swoje sid\u0142a na kolejnego biznesmena, Alfreda Bobickiego (Jan Frycz). Pewnego dnia w ekskluzywnej perfumerii zauwa\u017Ca j\u0105 Mateusz (Bartosz Opania), m\u0142ody fotograf, kt\u00F3ry towarzyszy podczas zakup\u00F3w \u017Conie Bobickiego. Wkr\u00F3tce Zosia idzie z Bobickim na wystaw\u0119 fotograficzn\u0105. Poznaje tam Mateusza, jej autora. Jest zaintrygowana przystojnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. S\u0105dz\u0105c, \u017Ce artysta jest bogaty, postanawia zainteresowa\u0107 go swoj\u0105 osob\u0105. Wkr\u00F3tce zakochuje si\u0119 w nim, nie przypuszczaj\u0105c, \u017Ce zajmuje si\u0119 on tym samym co ona - jest utrzymankiem bogatych, spragnionych uczucia kobiet. Debiut re\u017Cyserski Piotra Were\u015Bniaka, autora scenariuszy do film\u00F3w \"Kiler\" i \"Pan Tadeusz\". Aktorzy Magdalena Cielecka, Katarzyna Figura i Jan Frycz otrzymali za role w obrazie w 2002 roku nominacje do Or\u0142\u00F3w - Polskich Nagr\u00F3d Filmowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193598.jpg","",[]],"71323528":["Re\u017C.: Nimr\u00F3d Antal.
Ty Hackett (Columbus Short) po powrocie z wojny w Iraku pracuje jako ochroniarz w firmie Eagle Shield Security. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie od nowa. Po \u015Bmierci ojca potrzebuje pieni\u0119dzy. Wychowuje bowiem swojego m\u0142odszego brata Jimmy'ego (Andre Kinney). Pewnego dnia razem z kolegami ma chroni\u0107 furgonetki przewo\u017C\u0105ce 42 miliony dolar\u00F3w. Jego stary przyjaciel Mike Cochrane (Matt Dillon) namawia go do wzi\u0119cia udzia\u0142u w akcji przechwycenia samochod\u00F3w. Wszystko ma wygl\u0105da\u0107 jak napad. Wydaje si\u0119, \u017Ce plan jest doskona\u0142y i musi si\u0119 uda\u0107. Problemy pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce istnieje \u015Bwiadek kradzie\u017Cy - bezdomny m\u0119\u017Cczyzna. Mike zabija go. Zdenerwowany tym Ty barykaduje si\u0119 w jednej z ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Gdy pr\u00F3ba ucieczki si\u0119 nie udaje, w\u0142\u0105cza on alarm zamontowany w samochodzie, kt\u00F3ry informuje zast\u0119pc\u0119 lokalnego szeryfa Jake'a Eckeharta (Milo Ventimiglia). Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy policjant przybywa na miejsce postoju furgonetek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838904.jpg","",["N"]],"71323529":["Re\u017C.: Gordon Chan.
B\u0142yskotliwy detektyw z Hongkongu, Eddie Yang (Jackie Chan) i jego partner, agent Interpolu Arthur Watson (Lee Evans), prowadz\u0105 dochodzenie w sprawie tajemniczego medalionu. W trakcie \u015Bledztwa Eddie cudem unika \u015Bmierci. Z czasem odkrywa, \u017Ce amulet posiada niezwyk\u0142\u0105 moc. Dzi\u0119ki niemu Eddie staje si\u0119 du\u017Co silniejszy, sprawniejszy i szybszy. W walce z nim nikt nie ma szans na wygran\u0105. W poznawaniu kolejnych tajnik\u00F3w magicznego medalionu pomaga policjantowi brytyjska agentka pracuj\u0105ca dla Interpolu, Nicole James (Claire Forlani). Eddie za wszelk\u0105 cen\u0119 pragnie pozna\u0107 sekret amuletu i zmierzy\u0107 si\u0119 z szefem przest\u0119pczego \u015Bwiata (Julian Sands), kt\u00F3ry chce przej\u0105\u0107 niezwyk\u0142y przedmiot i wykorzysta\u0107 jego moc do swoich w\u0142asnych cel\u00F3w. Jackie Chan, weteran kina sensacyjnego, pojawia si\u0119 na ekranie nieprzerwanie od lat 60. Ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107 przyni\u00F3s\u0142 mu film \"Godziny szczytu\", kt\u00F3ry doczeka\u0142 si\u0119 dw\u00F3ch kontynuacji. Tym razem tak\u017Ce mi\u0142o\u015Bnicy bieg\u0142ego w sztukach walki aktora b\u0119d\u0105 mogli podziwia\u0107 efektowne sceny pojedynk\u00F3w z jego udzia\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1860972.jpg","",["N"]],"71323530":["Re\u017C.: Edgar Wright.
Baby (Ansel Elgort) to zdolny kierowca, kt\u00F3ry uwik\u0142a\u0142 si\u0119 we wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gangsterami i od tego czasu pozostaje na ich us\u0142ugach. Jego zadanie jest proste - ma jak najszybciej zabra\u0107 ca\u0142\u0105 ekip\u0119 z miejsca napadu. Opr\u00F3cz jazdy samochodem wielk\u0105 pasj\u0105 ch\u0142opaka jest muzyka. Pewnego dnia poznaje on wymarzon\u0105 dziewczyn\u0119 - Deborah (Lily James). Postanawia zerwa\u0107 z przest\u0119pczym p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem i rozpocz\u0105\u0107 nowe, normalne \u017Cycie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie to wcale \u0142atwe. Mafijny boss (Kevin Spacey) zmusza ch\u0142opaka do udzia\u0142u w kolejnym skoku, kt\u00F3ry mo\u017Ce wp\u0142yn\u0105\u0107 na ca\u0142\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107 m\u0142odego kierowcy. Dzie\u0142o Edgara Wrighta w niepowtarzalny spos\u00F3b \u0142\u0105czy cechy heist movie z filmem muzycznym. W tytu\u0142ow\u0105 posta\u0107 wcieli\u0142 si\u0119 nominowany za ten wyst\u0119p do Z\u0142otego Globu Ansel Elgort. Na ekranie towarzysz\u0105 mu m.in. dwukrotny laureat Oscara Kevin Spacey oraz nagrodzony dwoma Z\u0142otymi Globami Jon Hamm. Niew\u0105tpliwym atutem obrazu jest starannie dobrana \u015Bcie\u017Cka d\u017Awi\u0119kowa, kt\u00F3ra nadaje rytm ca\u0142ej historii. Produkcja otrzyma\u0142a trzy nominacje do Nagrody Akademii - za d\u017Awi\u0119k, monta\u017C oraz monta\u017C d\u017Awi\u0119ku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1865480.jpg","",[]],"71323531":["Re\u017C.: Robert Rodriguez.
El Mariachi, w\u0119drowny muzyk podr\u00F3\u017Cuj\u0105cy z ca\u0142ym arsena\u0142em broni schowanym w futerale od gitary, zyska\u0142 s\u0142aw\u0119. Teraz jednak owiany legend\u0105 m\u015Bciciel pragnie spokoju. Zrozpaczony po stracie ukochanej \u017Cony Caroliny oraz c\u00F3rki ukrywa si\u0119 przed lud\u017Ami. Tymczasem nad Meksykiem zawis\u0142a gro\u017Aba zamachu stanu. Kartel narkotykowy, na czele kt\u00F3rego stoi baron Barrillo, planuje zlikwidowa\u0107 prezydenta, by przej\u0105\u0107 w\u0142adz\u0119. Do swych cel\u00F3w zamierza wykorzysta\u0107 okrytego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 genera\u0142a Marqueza. Skorumpowany agent CIA, Sands, widzi w tym wielk\u0105 szans\u0119 dla siebie. Pragnie ob\u0142owi\u0107 si\u0119 na politycznym przewrocie. Poniewa\u017C to w\u0142a\u015Bnie Marquez stoi za \u015Bmierci\u0105 bliskich El Mariachi, Sands sk\u0142ada gitarzy\u015Bcie propozycj\u0119. Aby intryga agenta w pe\u0142ni si\u0119 powiod\u0142a, genera\u0142 musi zgin\u0105\u0107 tu\u017C po tym, jak sam zabije prezydenta. El Mariachi ma okazj\u0119 do wyr\u00F3wnania rachunk\u00F3w. Wyrusza w drog\u0119 razem z swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi Lorenzem i Fideo. Do\u0142\u0105czaj\u0105 do nich gangster Billy i by\u0142y agent FBI Ramirez, kt\u00F3ry chce si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na Barillo za \u015Bmier\u0107 partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2289374.jpg","",["N"]],"71323532":["Sk\u0105piec
Milioner Eugeniusz Kucharski zostaje zasztyletowany. Dzie\u0144 przed \u015Bmierci\u0105 kaza\u0142 notariuszowi wykre\u015Bli\u0107 ze swojego testamentu jednego z syn\u00F3w. Podejrzenie o zbrodni\u0119 pada na m\u0142odszego - Micha\u0142a, kt\u00F3ry okrada\u0142 biznes ojca, a tak\u017Ce starszego - Grzegorza, b\u0119d\u0105cego w d\u0142ugach. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 prawdziwego sprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323533":["Z\u0142e geny
CW\u015A dostaje zadanie odnalezienia zaginionego siedemnastolatka, Tymona Tarkowskiego. Wychowany we wp\u0142ywowej rodzinie adopcyjnej ch\u0142opak zosta\u0142 uprowadzony dla okupu. W otoczeniu oddzia\u0142\u00F3w specjalnych bliscy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z szanta\u017Cyst\u0105, by przekaza\u0107 pieni\u0105dze. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest nim znajomy c\u00F3rki Tarkowskich, a jednocze\u015Bnie ojciec jej dziecka, kt\u00F3re usun\u0119\u0142a. Wychodzi na jaw, \u017Ce doros\u0142y Tarkowski podejrzewa\u0142 Tymona o gwa\u0142t na nastolatce i chcia\u0142 si\u0119 go pozby\u0107. Wkr\u00F3tce zostaje odnaleziona jego biologiczna matka. Alkoholiczka bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia mog\u0142a chcie\u0107 zarobi\u0107 na porwaniu syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323534":["To si\u0119 nazywa pech
Na drodze pod miastem dochodzi do eksplozji samochodu, w wyniku kt\u00F3rej ginie kobieta, a jej syn - seryjny gwa\u0142ciciel - doznaje jedynie poparze\u0144 i drobnych st\u0142ucze\u0144. Ocalony Adrian sze\u015B\u0107 lat wcze\u015Bniej zosta\u0142 skazany za zgwa\u0142cenie dw\u00F3ch dziewcz\u0105t, podejrzewano go natomiast o zamordowanie trzech innych w Wa\u0142brzychu. O pod\u0142o\u017Cenie \u0142adunku podejrzewany jest ch\u0142opak siostry zwyrodnialca, Sabiny. Detektywi bior\u0105 te\u017C pod uwag\u0119 ojca jednej z jego ofiar. Sprawy przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t, kiedy Adrian ucieka ze szpitala i jak podejrzewa policja jedzie do Wa\u0142brzycha, by zlikwidowa\u0107 kobiety, kt\u00F3re obci\u0105\u017Cy\u0142y go zeznaniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323535":["Czysty przypadek
W parku znaleziono zw\u0142oki uduszonej tydzie\u0144 wcze\u015Bniej dziewczyny. Bliscy i znajomi denatki s\u0105 w szoku, gdy\u017C ca\u0142y czas kontaktowali si\u0119 z ni\u0105 na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym. Wychodzi na jaw, \u017Ce wiadomo\u015Bci wysy\u0142a\u0142 ojczym Anny, kt\u00F3ry tego feralnego dnia j\u0105 pobi\u0142 i zabra\u0142 telefon. Pod paznokciami zamordowanej specjali\u015Bci znajduj\u0105 cz\u0105steczki materia\u0142u budowlanego - betonu polimerowego. Trop prowadzi na politechnik\u0119, gdzie kobieta studiowa\u0142a. \u015Aledczy chc\u0105 porozmawia\u0107 z jej ch\u0142opakiem. Niestety, on te\u017C zostaje zabity. Ich uwaga kieruje si\u0119 wi\u0119c w stron\u0119 profesora, kt\u00F3ry wynalaz\u0142 rewolucyjny materia\u0142 budowlany...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323536":["\u015Amier\u0107 kliniczna
Andrzej jest bogatym przedsi\u0119biorc\u0105, kt\u00F3ry nie zawaha si\u0119 przed niczym, by osi\u0105gn\u0105\u0107 zamierzony cel. Nie traktuje dobrze nawet w\u0142asnej \u017Cony Magdy. Pewnego dnia, podczas kolejnej awantury, kobieta wyznaje mu, \u017Ce ma romans. \u017B\u0105da te\u017C rozwodu. Wybucha kolejna k\u0142\u00F3tnia, w trakcie kt\u00F3rej m\u0119\u017Cczyzna dostaje zawa\u0142u serca. Magda dzwoni pod numer alarmowy 112. Andrzej prze\u017Cywa w szpitalu \u015Bmier\u0107 kliniczn\u0105. Wraca do domu odmieniony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71323480":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71323481":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71323482":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71323483":["W Warszawie Emil \u015Bciga urz\u0119dnik\u00F3w, kt\u00F3rzy za cichym przyzwoleniem Stra\u017Cy Miejskiej parkuj\u0105 swoje auta, gdzie im si\u0119 podoba. Z kolei w \u0141odzi natrafia na absurdalne ustawienie znak\u00F3w znajduj\u0105ce si\u0119 tu\u017C pod siedzib\u0105 miejscowej policji. Nie do\u015B\u0107, \u017Ce rozmieszczenie drogowskaz\u00F3w wprowadza kierowc\u00F3w w b\u0142\u0105d, to jeszcze stwarza dodatkowe niebezpiecze\u0144stwo na jezdni. Emil odwiedza r\u00F3wnie\u017C Wroc\u0142aw, gdzie stra\u017Cnicy miejscy potrafi\u0105 wezwa\u0107 stra\u017C po\u017Carn\u0105 do plamki oleju ro\u015Blinnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71323484":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71323485":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71323486":["Dziewczyna z prowincji
Przedsi\u0119biorca zg\u0142asza zagini\u0119cie pracownicy. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0142oda kobieta mog\u0142a zosta\u0107 zabita. Podejrzanymi w sprawie s\u0105 by\u0142y ch\u0142opak dziewczyny, jej ojciec, a nawet pracodawca. R\u00F3wnocze\u015Bnie policjanci prowadz\u0105 spraw\u0119 staruszki, kt\u00F3ra pracuje jako pomoc domowa i zosta\u0142a oskar\u017Cona przez jednego z klient\u00F3w o kradzie\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"71323487":["Zabita prostytutka
Przy apartamentowcu zostaje znaleziona martwa kobieta - prostytutka. W trakcie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce oszukiwa\u0142a ona alfonsa, zapraszaj\u0105c do swojego apartamentu luksusowych klient\u00F3w. Podejrzenia padaj\u0105 na znanego biznesmena. Tego dnia Natalia i Robert prowadz\u0105 te\u017C dochodzenie w sprawie m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry niszczy samochody na pobliskim parkingu, obklejaj\u0105c je papierem toaletowym. Okazuje si\u0119, \u017Ce wandal swoje cele wybiera\u0142 nieprzypadkowo...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"71323488":["Teksas","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"71323489":["Wyspa Jersey","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"71323490":["Kr\u0119gi z Osia
Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski zabieraj\u0105 si\u0119 za poszukiwania skarb\u00F3w wykorzystuj\u0105c metod\u0119 Lidar (Light Detection and Ranging). Dzi\u0119ki niej mo\u017Cna \"zobaczy\u0107\" map\u0119 terenu bez szaty ro\u015Blinnej i zabudowa\u0144. Mo\u017Cliwo\u015Bci tej technologii \u015Bci\u0105gn\u0119\u0142y ekip\u0119 programu w Bory Tucholskie. Eksperci odkryli na tamtejszych ziemiach obraz wielkiego kr\u0119gu, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 \u015Bladem kultury Got\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71323491":["Szlakiem 3 dywizji strzelc\u00F3w karpackich pod Monte Cassino
W 1944 roku poch\u00F3d aliant\u00F3w na Rzym zatrzyma\u0142y silnie umocnione pozycje niemieckie wok\u00F3\u0142 klasztoru Monte Cassino. Obsadza\u0142y j\u0105 elitarne jednostki niemieckie - strzelcy g\u00F3rscy i spadochroniarze. Przed pojawianiem si\u0119 pod Monte Cassino Polak\u00F3w, na linii Gustawa zamordowano wielu Amerykan\u00F3w, Francuz\u00F3w, Hindus\u00F3w, Nowozelandczyk\u00F3w i Brytyjczyk\u00F3w. Atak wojsk polskich rozpocz\u0105\u0142 si\u0119 w nocy 12 maja 1944 roku. Poprzedzi\u0142y go artyleryjskie natarcie i bombardowanie. Pierwsze uderzenie naszych rodak\u00F3w zako\u0144czy\u0142o si\u0119 kl\u0119sk\u0105, a atakuj\u0105ce bataliony zosta\u0142y zdziesi\u0105tkowane. Drugi atak za\u015B odni\u00F3s\u0142 powodzenie, a na klasztorze Monte Cassino za\u0142opota\u0142a polska flaga. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wyposa\u017Ceni w odpowiednie pozwolenia ruszaj\u0105 z wykrywaczami na poszukiwania \u015Blad\u00F3w po tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny \u015Awiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71323492":["Olbrzymie narz\u0119dzia nie s\u0105 wsp\u00F3\u0142czesnym wynalazkiem. Ju\u017C staro\u017Cytni cz\u0119sto konstruowali takie maszyny. P\u00F3\u017Aniej jednak o wi\u0119kszo\u015Bci z nich na d\u0142ugo jednak zapomniano. W programie autorzy ujawni\u0105 kulisy ich powstawania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71323493":["W\u0142oc\u0142awek
W wielu punktach skupu z\u0142omu we W\u0142oc\u0142awku pojawi\u0142y si\u0119 kule armatnie. Wygl\u0105daj\u0105 na bardzo stare. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak spr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kto dostarczy\u0142 dawne pociski na z\u0142om. Mi\u0142o\u015Bnicy historii ustalaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, z jakiego okresu pochodz\u0105 i w jaki spos\u00F3b znalaz\u0142y si\u0119 na dnie Wis\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"71323494":["Podczas wojny korea\u0144skiej armia USA ma twardy orzech do zgryzienia. Aby wygra\u0107 starcie z komunistycznym re\u017Cimem, konieczne staje si\u0119 zwi\u0119kszenie mobilno\u015Bci na polu walki. Na pocz\u0105tku lat 50. jednak helikoptery wojskowe nie s\u0105 wystarczaj\u0105co szybkie. Zaczynaj\u0105 si\u0119 gor\u0105czkowe poszukiwania nowego sprz\u0119tu. W firmie Bell Aerosystems wyobra\u017Ani\u0119 in\u017Cynier\u00F3w rozpala paliwo rakietowe. Powstaje ikona ameryka\u0144skiej technologii militarnej - podobny do plecaka sprz\u0119t do latania o nap\u0119dzie odrzutowym. Aby zwi\u0119kszy\u0107 potencja\u0142 bojowy, zaprojektowano nawet miniaturowy silnik odrzutowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365924.jpg","",[]],"71323495":["Widzowie zobacz\u0105 \"lataj\u0105cy kosz na \u015Bmieci\" i dowiedz\u0105 si\u0119 jak\u0105 rol\u0119 spe\u0142ni\u0142y p\u0142ywaj\u0105ce przystanie podczas alianckiej inwazji na Normandi\u0119 w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365924.jpg","",[]],"71323496":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"71323497":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"71323498":["David zastanawia si\u0119, czy zwierz\u0119ta potrafi\u0105 liczy\u0107. Ponad sto lat temu ko\u0144 w Niemczech o imieniu Hans zosta\u0142 og\u0142oszony matematycznym geniuszem. By\u0142 jednak pewien haczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"71323499":["Attenborough przygl\u0105da si\u0119 konstrukcji dw\u00F3ch zwierz\u0119cych twor\u00F3w, kt\u00F3re okaza\u0142y si\u0119 wyj\u0105tkowo trwa\u0142e w procesie ewolucji. S\u0105 to ptasie jajo oraz twarda skorupa \u017C\u00F3\u0142wia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"71323500":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony wojownikom ze \u015Bwiata zwierz\u0105t. David Attenborough przygl\u0105da si\u0119 mi\u0119dzy innymi bojownikowi wspania\u0142emu - rybie, kt\u00F3ra do upad\u0142ego mo\u017Ce walczy\u0107 ze swoim odbiciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2194046.jpg","",[]],"71323501":["Re\u017C.: Hilary Jeffkins.
Rozci\u0105gni\u0119te do granic mo\u017Cliwo\u015Bci
David Attenborough przygl\u0105da si\u0119 dw\u00F3m stworzeniom, kt\u00F3re wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 si\u0119 w \u015Bwiecie natury. Omawia budow\u0119 \u017Cyrafy, kt\u00F3ra s\u0142ynie ze swojej d\u0142ugiej szyi, a tak\u017Ce kameleona, kt\u00F3ry dysponuje wyj\u0105tkowo d\u0142ugim j\u0119zykiem. Oba zwierz\u0119ta wykorzystuj\u0105 swoje cechy charakterystyczne na co dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366543.jpg","",[]],"71323502":["Po\u0142o\u017Cona na skrzy\u017Cowaniu Europy i Azji Gruzja to kraj r\u00F3\u017Cnorodnych kultur. Dodatkowo skrywa on niezwyk\u0142e historyczne ruiny oraz bogactwo przepi\u0119knej przyrody - od cud\u00F3w architektury starego miasta w Tbilisi po wysublimowane krajobrazy o\u015Bnie\u017Conych g\u00F3r Kaukazu. Podniebna podr\u00F3\u017C ukazuje spektakularne widoki i niezwyk\u0142e dziedzictwo narodu, znajduj\u0105cego si\u0119 na styku Wschodu i Zachodu.","","",[]],"71323503":["Oman jest najstarszym niepodleg\u0142ym pa\u0144stwem w \u015Bwiecie arabskim. To tak\u017Ce osza\u0142amiaj\u0105ca wizualnie mieszanka kontrastuj\u0105cych krajobraz\u00F3w - od pusty\u0144 po skaliste g\u00F3ry, ciche zatoki i kurorty rozsiane wzd\u0142u\u017C 3000-kilometrowego wybrze\u017Ca kraju. Lotnicza podr\u00F3\u017C ukazuje ponad 50 miejsc, w tym m.in. Wielki Meczet w Maskacie, p\u00F3\u0142nocny region Musandam i ciemnoczerwone wydmy Sharqiya Sands.","","",[]],"71323504":["Czy mo\u017Cna znale\u017A\u0107 tygrysa?
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski otrzymuj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce w okolicach M\u0142awy mo\u017Cna znale\u017A\u0107 Tygrysa. Poszukiwacze podejmuj\u0105 trop, jednak bez przekonania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71323505":["Trunek z jab\u0142ek ju\u017C nie d\u0142ugo b\u0119dzie gotowy. Andrzej \"\u017Bmiju\" nie boi si\u0119 miejscowych w\u0119\u017Cy. Niezale\u017Cnie od innych Mariola prowadzi takie \u017Cycie, jakie jej odpowiada. Wed\u0142ug Kiryma kobiety wol\u0105 zakapior\u00F3w. Majsterek wierzy, \u017Ce jest z niego wspania\u0142y artysta, brakuje mu tylko ch\u0119ci do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"71323506":["Hodowca owiec Damian nie umia\u0142by \u017Cy\u0107 nigdzie poza Bieszczadami, cho\u0107 rok temu jego stado zdziesi\u0105tkowa\u0142y wilki. Bimber ju\u017C prawie gotowy. Andrzej \"\u017Bmiju\" opowiada, jak kiedy\u015B uwolni\u0142 mieszkaj\u0105cego w zoo kruka. Pan W\u0142odek jest ostatnim wozakiem \u017Cyj\u0105cym bez \u015Bwiat\u0142a na odludziu. Chc\u0105c uniezale\u017Cni\u0107 si\u0119 od zakup\u00F3w, Mariola zajmuje si\u0119 serowarstwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"71323507":["\u0141owy na ko\u0144cu \u015Bwiata
Ekipa programu wybiera si\u0119 na przyl\u0105dek p\u00F3\u0142nocny Nordkapp w Norwegii. W niesamowitej scenerii, w\u015Br\u00F3d wy\u0142aniaj\u0105cych si\u0119 z morza o\u015Bnie\u017Conych g\u00F3rskich szczyt\u00F3w, uczestnicy ekspedycji poluj\u0105 na ogromne ryby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71323508":["Wilcze z\u0119by
Kontynuuj\u0105c norwesk\u0105 przygod\u0119 na przyl\u0105dku Nordkapp rozpoczynamy poszukiwania \u0142owisk, w kt\u00F3rych wyst\u0119puj\u0105 prehistoryczne wolffishe, znane w Polsce jako z\u0119bacze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71323509":["Pa\u0142ac na uboczu
Daleko od g\u0142\u00F3wnych szlak\u00F3w do Morawy na Dolnym \u015Al\u0105sku hitlerowcy zwozili bezcenne dzie\u0142a sztuki rabowane w polskich muzeach i prywatnych kolekcjach. C\u00F3rka w\u0142a\u015Bcicieli pa\u0142acu Mellita von Wietersheim-Kramsta opowiada o tamtym czasie. W\u00F3wczas w salonie jej domu sta\u0142y obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta oraz Rubensa. Znajdowa\u0142 si\u0119 tam tak\u017Ce obraz Rafaela Santi \"Portret m\u0142odzie\u0144ca\", kt\u00F3ry do dzi\u015B nie zosta\u0142 odnaleziony. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa tajemnice zwi\u0105zane z ta zagadk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71323510":["Tajemnica Herberta K.
Przez wiele lat Niemiec Herbert Klose, mieszkaniec Dolnego \u015Al\u0105ska, podejrzewany przez UB o dzia\u0142alno\u015B\u0107 antypolsk\u0105 i dowodzenie grup\u0105 niemieckich partyzant\u00F3w \"Wehrwolf\" zwodzi\u0142 organy bezpiecze\u0144stwa twierdz\u0105c, \u017Ce zna tajemnic\u0119 ukrycia z\u0142ota. Nigdy nie odnaleziono legendarnych bogactw, o kt\u00F3rych tak ch\u0119tnie on opowiada\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce jeszcze w latach 70-tych MSW wierzy\u0142o w k\u0142amstwa Klose'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71323511":["Wybudowana nad Odr\u0105 Twierdza Kostrzyn od XVI w. broni\u0142a dost\u0119pu do Berlina od wschodu. W lutym 1945 roku oddzia\u0142y Armii Czerwonej przez oko\u0142o 60 dni pr\u00F3bowa\u0142y zdoby\u0107 Festung Kustrin. W czasie tych walk zniszczeniu uleg\u0142o ok 95% budynk\u00F3w miasta. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii - Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, staj\u0105 przed okazj\u0105, by podj\u0105\u0107 si\u0119 eksploracji fosy Twierdzy. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tamtych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71323512":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71323513":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"71323514":["Magazyn kryminalny, opowiadaj\u0105cy o zbrodniach, kt\u00F3re os\u0105dzono prawomocnym wyrokiem. Ka\u017Cdy odcinek to trzy historie ilustrowane archiwalnymi materia\u0142ami policji. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 o dzia\u0142aniu zorganizowanych grup przest\u0119pczych, napadach rabunkowych, porwaniach, przest\u0119pstwach na tle seksualnym i obyczajowym.","","",[]],"71323844":["Re\u017C.: Mike Norris.
Do Jimmi'ego Trivette'a zg\u0142asza si\u0119 Erica, kt\u00F3ra twierdzi, i\u017C jej ojciec, skazany za zab\u00F3jstwo, jest niewinny. Jedyny \u015Bwiadek, kt\u00F3ry mo\u017Ce potwierdzi\u0107 jej wersj\u0119 wydarze\u0144, mieszka na odludziu. Erica i Trivette postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107. Prawdziwi zab\u00F3jcy nie chc\u0105 do tego dopu\u015Bci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71323845":["Re\u017C.: Michael Preece.
M\u0142oda dziewczyna prosi Trivette'a o pomoc. Jej ojciec zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o morderstwo, a ona chce udowodni\u0107 jego niewinno\u015B\u0107. Tymczasem Alex spogl\u0105da na Walkera z zupe\u0142nie innej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71323846":["Rodzina Kowalskich nigdy nie mia\u0142a swojego domu. Rodzice w czw\u00F3rk\u0105 dzieci mieszkali u dziadk\u00F3w, potem w wynaj\u0119tym pomieszczeniu przy sklepie. W ko\u0144cu uda\u0142o im si\u0119 kupi\u0107 na kredyt niewielki, zrujnowany dom. Budynek mia\u0142 przeciekaj\u0105cy dach i nie by\u0142o w nim pod\u0142\u00F3g. Pomimo remontu w domu wci\u0105\u017C nie ma \u0142azienki. Ekipa Katarzyny Dowbor wkracza do akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"71323847":["Paulina si\u0119 cieszy, \u017Ce wreszcie mo\u017Ce pozna\u0107 ch\u0142opaka swojej c\u00F3rki. Iga du\u017Co opowiada\u0142a jej bowiem o Kamilu. Jednocze\u015Bnie kobiet\u0119 martwi relacja, kt\u00F3r\u0105 dziewczyna buduje z Adamem Biernackim. Zbyt dobrze pami\u0119ta powody, dla kt\u00F3rych nie chcia\u0142a, \u017Ceby Iga mia\u0142a kontakt z biologicznym ojcem. Filip wyra\u017Anie cierpi i potrzebuje tabletek przeciwb\u00F3lowych. Ma\u0142gosi\u0119 martwi stan ch\u0142opaka, a on wykorzystuje niepok\u00F3j matki, aby nam\u00F3wi\u0107 j\u0105 do wypisania kolejnej recepty. Adam dostaje wezwanie na policj\u0119. Boi si\u0119, \u017Ce fakt, i\u017C zgodzi\u0142 si\u0119 przeprowadzi\u0107 operacj\u0119 plastyczn\u0105 gangstera, po\u0142o\u017Cy kres jego karierze. Ku zaskoczeniu Kaliny i Oskara Karol nie tylko nie zwalnia Olki, ale jeszcze j\u0105 awansuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366275.jpg","",[]],"71323848":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Grono kolekcjoner\u00F3w i dealer\u00F3w antyk\u00F3w, przedmiot\u00F3w vintage, designu i sztuki licytuje mi\u0119dzy sob\u0105 przyniesione do studia przedmioty uczestnik\u00F3w programu. W pierwszych odcinkach nowej serii w roli prowadz\u0105cego pojawi si\u0119 Krzysztof Ibisz, kt\u00F3ry obok Paw\u0142a Orlea\u0144skiego b\u0119dzie gospodarzem show.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",["N"]],"71323849":["Zosia zaczyna prac\u0119 na recepcji. Jej pojawienie si\u0119 wywo\u0142uje zamieszanie w\u015Br\u00F3d m\u0119skiej cz\u0119\u015Bci personelu, a zaistnia\u0142a sytuacja szybko zaczyna dzia\u0142a\u0107 Krzy\u015Bkowi na nerwy. Zapa\u0142a razem z Morawsk\u0105 jad\u0105 do ma\u0142ej, podwroc\u0142awskiej wsi, gdzie kto\u015B majstrowa\u0142 przy kamerze monitoruj\u0105cej fili\u0119 banku. Policjanci rozmawiaj\u0105 z podejrzanym, kt\u00F3ry przyznaje si\u0119 do zarzucanego mu czynu, ale nie potrafi powiedzie\u0107, dlaczego to zrobi\u0142. Wkr\u00F3tce policjanci odkrywaj\u0105, ze w ca\u0142ej wiosce panuje do\u015B\u0107 niepokoj\u0105ca atmosfera. Dochodzi tam do kradzie\u017Cy, kt\u00F3rych dokonuj\u0105 ludzie do tej pory nienotowani. Kolejne wezwanie dotyczy awantury domowej. Tego dnia psycholog pr\u00F3buje naci\u0105gn\u0105\u0107 Zapa\u0142\u0119 na zwierzenia. M\u0119\u017Cczyzna, w kt\u00F3rego \u017Cyciu ostatnio sporo si\u0119 dzia\u0142o, zastanawia si\u0119 nad rozmow\u0105 ze specjalist\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316965.jpg","",["N"]],"71323850":["Miko\u0142aj zaczyna prac\u0119 z now\u0105 partnerk\u0105. Pocz\u0105tek ich znajomo\u015Bci jest do\u015B\u0107 niefortunny. Partnerzy nie maj\u0105 jednak czasu na spory, poniewa\u017C musz\u0105 si\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 z do\u015Bwiadczonym przest\u0119pc\u0105, kt\u00F3ry zachowuje si\u0119 w spos\u00F3b ca\u0142kowicie nielogiczny. Policjanci b\u0119d\u0105 te\u017C musieli pom\u00F3c dzieciom, kt\u00F3rych matka urz\u0105dzi\u0142a libacj\u0119 alkoholow\u0105. Podczas tej interwencji dojdzie do konfrontacji z gro\u017Anym przest\u0119pc\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316965.jpg","",["N"]],"71323851":["Poca\u0142unek
Mieszkaj\u0105ca w internacie nastolatka zostaje zgwa\u0142cona przez zamaskowanego napastnika. Wkr\u00F3tce kto\u015B atakuje kolejn\u0105 dziewczyn\u0119, mieszkaj\u0105c\u0105 w tym samym budynku. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z seryjnym gwa\u0142cicielem, wybieraj\u0105cym ofiary losowo. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce motywacja sprawcy jest zupe\u0142nie inna. Zostaje tak\u017Ce pobity jeden z nastoletnich podopiecznych Adama z klubu judo. Ch\u0142opak uparcie twierdzi, \u017Ce obra\u017Cenia spowodowa\u0142 upadek na rowerze. Adam, kt\u00F3ry mu nie wierzy, postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 te\u017C Agnieszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71323852":["Kobieta ucieka od m\u0119\u017Ca tyrana \/ Nastolatki zrobi\u0142y sobie domowe SPA
Agnieszka jest terroryzowana przez m\u0119\u017Ca. Po ostatniej k\u0142\u00F3tni postanawia si\u0119 wyprowadzi\u0107 wraz z dzie\u0107mi. Pakuje walizki i ucieka do domu kole\u017Canki. Jednak jej syn Pawe\u0142 chce wr\u00F3ci\u0107 do ojca. Dzwoni pod 112 i informuje konsultanta, \u017Ce matka go porwa\u0142a. Trzy kole\u017Canki Agnieszka, Paulina i Wiola przed balem maturalnym postanawiaj\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 kupiony przez Internet wysoko st\u0119\u017Cony kwas glikolowy. Agnieszce specyfik dostaje si\u0119 do oka i powoduje ogromne pieczenie. Pozosta\u0142e dziewczyny r\u00F3wnie\u017C do\u015Bwiadczaj\u0105 bolesnego pieczenia. Dzwoni\u0105 po pomoc na 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"71323853":["Wsp\u00F3lnicy
Do Malanowskiego i jego detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 zamo\u017Cny biznesmen, Mateusz. M\u0119\u017Cczyzna poprzedniego dnia zosta\u0142 zaatakowany przez tajemniczego napastnika. Przyznaje si\u0119, \u017Ce od d\u0142u\u017Cszego czasu otrzymuje pogr\u00F3\u017Cki. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Tymczasem na oczach Malanowskiego kto\u015B kradnie samoch\u00F3d jego zleceniodawcy. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce za ostatnimi wydarzeniami stoi wsp\u00F3lnik Mateusza, Krzysztof. Jego motywy dzia\u0142ania na razie pozostaj\u0105 jednak nieznane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71323854":["Krn\u0105brna lolita
Detektywi odnajduj\u0105 18-letni\u0105 Daniel\u0119, kt\u00F3ra dwa tygodnie wcze\u015Bniej uciek\u0142a z domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z du\u017Co starszym zamo\u017Cnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, Henrykiem. Detektywom udaje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 j\u0105 do powrotu do domu. Nast\u0119pnego dnia Daniela jednak ponownie znika. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce ostatnie dwa tygodnie Daniela i Henryk sp\u0119dzili w Hiszpanii. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce pobyt w Hiszpanii i znikni\u0119cie Danieli maj\u0105 ze sob\u0105 \u015Bcis\u0142y zwi\u0105zek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71323855":["Zesp\u00F3\u0142 podejmuje \u015Bledztwo w sprawie kolejnego zab\u00F3jstwa. Na ciele ofiary odnaleziono g\u0142\u0119bokie rany. Policjanci staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czym by\u0142y zadane. W kieszeni za\u015B natrafiaj\u0105 na przedmiot, kt\u00F3ry mo\u017Ce pom\u00F3c w rozwik\u0142aniu zagadki. W rozwi\u0105zywaniu sprawy przeszkadza Filipowi jego dziewczyna, kt\u00F3ra ma zupe\u0142nie inne spojrzenie na \u0142\u0105cz\u0105c\u0105 ich relacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71323856":["Patrol dostaje informacj\u0119 o m\u0119\u017Cczy\u017Anie potr\u0105conym na pasach. Kami\u0144ska i Zapa\u0142a pojawiaj\u0105 si\u0119 na miejscu zdarzenia jeszcze przed pogotowiem. Pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B o sprawcy od m\u0142odej dziewczyny, kt\u00F3ra by\u0142a \u015Bwiadkiem wypadku. Zawiadamiaj\u0105 te\u017C rodzin\u0119 poszkodowanego, dzi\u0119ki dokumentom, kt\u00F3re mia\u0142 przy sobie. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej zjawia si\u0119 jego narzeczona, kt\u00F3ra kieruje podejrzenia na znanego w mie\u015Bcie dewelopera. Poszkodowany jest bowiem inspektorem budowlanym i niedawno posprzecza\u0142 si\u0119 z inwestorem. Lena i Szulc, sprowokowani przez matk\u0119 kobiety, rozmawiaj\u0105 na temat \u015Blubu. Nie mog\u0105 wybra\u0107 daty tego wa\u017Cnego wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356982.jpg","",["N"]],"71323857":["Matka 38-letniego Tomasza Ma\u0107kowiaka, El\u017Cbieta, mieszka po drugiej stronie miasta wraz c\u00F3rk\u0105 Jolant\u0105. M\u0119\u017Cczyzna podczas jednej z wizyt odkrywa, \u017Ce stan zdrowia starszej pani si\u0119 pogarsza. Jednocze\u015Bnie czuje, \u017Ce kobieta nie chce mu czego\u015B powiedzie\u0107. Jej up\u00F3r mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71323858":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, wyst\u0105pi Leszek z wazonem o nazwie \"Kie\u0142\" z 1957 roku, wykonanym wed\u0142ug projektu Zofii Palowej przez Fabryk\u0119 Porcelany w \u0106mielowie. Nast\u0119pny skarb to nale\u017C\u0105ca do Dominika srebrna figurka fiata pochodz\u0105ca z Mediolanu z lat 60. Joanna zaoferuje \u0142owcom naszyjnik z pere\u0142 ze z\u0142otym zapi\u0119ciem, kt\u00F3ry otrzyma\u0142a niegdy\u015B w prezencie. Ostatnim licytowanym przedmiotem b\u0119dzie nale\u017C\u0105cy do Anny zestaw sze\u015Bciu kufelk\u00F3w my\u015Bliwskich pochodz\u0105cych z Huty Szk\u0142a Gospodarczego \"Z\u0105bkowice\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343197.jpg","",["N"]],"71323859":["Zostaje obrabowany dom w bogatej dzielnicy. Z\u0142odziej zabra\u0142 ca\u0142\u0105 bi\u017Cuteri\u0119 z tajemnej skrytki w\u0142a\u015Bcicielki, a tak\u017Ce intymne nagrania zrobione podczas zbli\u017Cenia z m\u0119\u017Cem. Poszkodowani oskar\u017Caj\u0105 zwolnion\u0105 niedawno pomoc domow\u0105. Krzysztof i Lena pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa ona nielegalnie w kraju, a w jej mieszkaniu znajduje si\u0119 cz\u0119\u015B\u0107 poszukiwanej bi\u017Cuterii. Tymczasem zapewnia ona o swojej niewinno\u015Bci. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej pojawia si\u0119 nagranie z \u017C\u0105daniem okupu. Policjanci ruszaj\u0105 z poszkodowan\u0105 w miejsce wyznaczone przez szanta\u017Cyst\u0119. Zapa\u0142a przez ca\u0142y czas trwania s\u0142u\u017Cby ma wra\u017Cenie, \u017Ce jest przez kogo\u015B obserwowany. Nie podejrzewa jednak \u017Cadnego zagro\u017Cenia i umawia si\u0119 z Emilk\u0105 na spotkanie przy kawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71323860":["Po zawodzie mi\u0142osnym m\u0142oda komisarz, Agata Wilczewska, chce spali\u0107 za sob\u0105 mosty. Ucieka na drugi koniec Polski do niewielkiego Uroczyska. Sielska okolica okazuje si\u0119 miejscem szokuj\u0105cej zbrodni. W miejscowym muzeum na zamku znalezione zosta\u0142o cia\u0142o nieznajomego. \u015Aledztwo prowadzi policyjny zesp\u00F3\u0142 dowodzony przez komisarza Ziomeckiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71323861":["Po przes\u0142uchaniu kr\u0119gu os\u00F3b, kt\u00F3re mog\u0105 mie\u0107 zwi\u0105zek z morderstwem w muzeum, policjanci nie s\u0105 zadowoleni z post\u0119p\u00F3w w \u015Bledztwie. Ze sprzecznych zezna\u0144 nie spos\u00F3b wywnioskowa\u0107, kto m\u00F3wi prawd\u0119. Na domiar z\u0142ego morderca nie zostawi\u0142 \u017Cadnych \u015Blad\u00F3w biologicznych, a sekcja zw\u0142ok r\u00F3wnie\u017C nie wnios\u0142a \u017Cadnych nowych informacji do sprawy. Dzi\u0119ki eksperymentowi komisarza Ziomeckiego pojawia si\u0119 jednak nowy trop. Wkr\u00F3tce w miasteczku dochodzi do kolejnego szokuj\u0105cego zdarzenia. W\u00F3wczas dochodzenie wkracza na nowe tory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71323862":["Do Uroczyska przyje\u017Cd\u017Ca grupa m\u0142odych sportowc\u00F3w z Krakowa. Wkr\u00F3tce ginie jedna z przyby\u0142ych, 17-letnia Iza. Wychodzi na jaw, \u017Ce nastolatkowie, kt\u00F3rzy znali zaginion\u0105, skrywaj\u0105 wiele tajemnic. Filip znajduje pami\u0119tnik dziewczyny, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 cenn\u0105 wskaz\u00F3wk\u0105 w \u015Bledztwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71323863":["Zesp\u00F3\u0142 podejmuje \u015Bledztwo w sprawie kolejnego zab\u00F3jstwa. Na ciele ofiary odnaleziono g\u0142\u0119bokie rany. Policjanci staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czym by\u0142y zadane. W kieszeni za\u015B natrafiaj\u0105 na przedmiot, kt\u00F3ry mo\u017Ce pom\u00F3c w rozwik\u0142aniu zagadki. W rozwi\u0105zywaniu sprawy przeszkadza Filipowi jego dziewczyna, kt\u00F3ra ma zupe\u0142nie inne spojrzenie na \u0142\u0105cz\u0105c\u0105 ich relacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71323864":["Ba\u015Bka w asy\u015Bcie Kopernika i Bolka przeprowadza operacj\u0119, kt\u00F3rej celem jest aresztowanie znanego im gangstera Mieczys\u0142awa. Policjanci korzystaj\u0105 z pomocy Krzywego, bandyty, kt\u00F3ry zgodzi\u0142 si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowokacji. Jest on jednak przygotowany na taki podst\u0119p - znika Kalickiej z oczu razem z reszt\u0105 policjant\u00F3w. Ba\u015Bka mo\u017Ce tylko zastanawia\u0107 si\u0119, czy Krzywy nie wr\u00F3ci\u0142 na ich stron\u0119. Martwi si\u0119 te\u017C o \u017Cycie Kopernika i Kowalskiego. \u015Aledcza prowadzi r\u00F3wnie\u017C poszukiwania S\u0142awka K\u0142osa. Podobno przebywa\u0142 jaki\u015B czas w o\u015Brodku odwykowym. Udaje jej si\u0119 te\u017C ustali\u0107, \u017Ce kupowa\u0142 znaczne ilo\u015Bci narkotyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",["N"]],"71323865":["Daga przechodzi testy psychologiczne i sprawno\u015Bciowe, poniewa\u017C chce zmieni\u0107 prac\u0119. Aplikuje do Agencji Bezpiecze\u0144stwa Wewn\u0119trznego. Kiedy wieczorem spotyka si\u0119 ze swoim przyjacielem, Paszkowskim, \u017Ceby \u015Bwi\u0119towa\u0107 sukces, podchodzi do nich kobieta wygl\u0105daj\u0105ca na prostytutk\u0119. Prosi m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o piln\u0105 rozmow\u0119, a potem oboje znikaj\u0105, zostawiaj\u0105c G\u00F3rsk\u0105 sam\u0105. Paszkowski odzywa si\u0119 kilka godzin p\u00F3\u017Aniej. Znalaz\u0142 cia\u0142o swojej kuzynki, Moniki Witkowskiej. Toksykologia wskazuje, \u017Ce przedawkowa\u0142a ona leki. Prokurator Kubiak, kt\u00F3ry prowadzi spraw\u0119, kieruje j\u0105 do zamkni\u0119cia, ale Dag\u0119 co\u015B niepokoi. Kropelka ma imprez\u0119 rodzinn\u0105, na kt\u00F3rej nieoczekiwanie spotyka prawdziwego hrabiego, Maksymiliana Grocholskiego. Nast\u0119pnego dnia do komendy trafia adresowany do niej bukiet kwiat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",["N"]],"71323866":["Grupa atrakcyjnych singli mieszka w willi. Sp\u0119dzaj\u0105 czas na poznawaniu si\u0119 bli\u017Cej i ostatecznie dobieraj\u0105 si\u0119 w pary.","","",[]],"71323867":["Grupa atrakcyjnych singli mieszka w willi. Sp\u0119dzaj\u0105 czas na poznawaniu si\u0119 bli\u017Cej i ostatecznie dobieraj\u0105 si\u0119 w pary.","","",[]],"71323868":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71323869":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"71323870":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71323871":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71323872":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71323873":["Zdrada po \u015Bmierci\/Sum i koguty
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 rolnik, kt\u00F3remu ginie ozdobny dr\u00F3b. Bliscy m\u0119\u017Cczyzny uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce kury, skubi\u0105ce traw\u0119 nad poblisk\u0105 rzek\u0105, porywa ogromny sum. Przed laty wielka ryba budzi\u0142a postrach w\u015Br\u00F3d okolicznych rolnik\u00F3w. Jednak prawda okazuje si\u0119 du\u017Co bardziej prozaiczna. Detektywi pomagaj\u0105 te\u017C pewnej zrozpaczonej wdowie. Kobieta prze\u017Cy\u0142a najgorszy dzie\u0144 swojego \u017Cycia, kiedy po remoncie nagrobka odkry\u0142a, \u017Ce trumna jej tragicznie zmar\u0142ego m\u0119\u017Ca jest pusta. Detektywi pomagaj\u0105 jej zmierzy\u0107 si\u0119 z demonami przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"71323874":["Matka Kami\u0144skiej wyjawia skrywany od \u015Blubu sekret. Ma dla m\u0142odego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa wyj\u0105tkow\u0105 niespodziank\u0119. Tymczasem Lena zaczyna s\u0142u\u017Cb\u0119. Podczas patrolu pieszego z Krzy\u015Bkiem spotyka niepe\u0142nosprawnego intelektualnie ch\u0142opaka, kt\u00F3ry chce im co\u015B przekaza\u0107. Str\u00F3\u017Ce prawa zabieraj\u0105 go do komendy i dzi\u0119ki pomocy pani psycholog wkr\u00F3tce udaje im si\u0119 zrozumie\u0107 wa\u017Cne informacje i dotrze\u0107 do miejsca potencjalnego przest\u0119pstwa. \u015Aledczy znajduj\u0105 nieprzytomn\u0105 i zakrwawion\u0105 kobiet\u0119. Poszkodowana trafia do szpitala i po badaniach lekarskich okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie urodzi\u0142a. Na miejscu nie ma jednak noworodka. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce patrol ma do czynienia okrutnym i wyrafinowanym przest\u0119pc\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71323875":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Gang Johanna Matuciniego obrabowa\u0142 furgonetk\u0119 z pieni\u0119dzmi. Zainstalowali w niej materia\u0142y wybuchowe. Ochroniarz wzywa pogotowie i jest zaskoczony, gdy karetka pojawia si\u0119 dos\u0142ownie za kilka minut. Jednak w \u015Brodku, zamiast lekarzy, jest Johann i jego ludzie. Szef gangster\u00F3w s\u0105dzi, \u017Ce zd\u0105\u017C\u0105 uciec, zanim przyjedzie prawdziwa karetka. Kiedy pojawia si\u0119 Medicopter, przest\u0119pcy nie kryj\u0105 zaskoczenia. Jeden z nich przejmuje kontrol\u0119 nad helikopterem, a Johann i Andrea zaczynaj\u0105 strzela\u0107 do zak\u0142adnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197269.jpg","",[]],"71323876":["Re\u017C.: Sebastian Vigg.
Semir nie zdo\u0142a\u0142 zapobiec eksplozji samochodu dostawczego. Zgin\u0105\u0142 niewinny cz\u0142owiek, a pe\u0142en poczucia winy detektyw postanowi\u0142 odej\u015B\u0107 z drog\u00F3wki. Wkr\u00F3tce z policj\u0105 skontaktowa\u0142 si\u0119 \"Mr. Black\", przest\u0119pca, kt\u00F3ry pod\u0142o\u017Cy\u0142 bomb\u0119 pod ci\u0119\u017Car\u00F3wk\u0119. Za\u017C\u0105da\u0142 diament\u00F3w i kilku milion\u00F3w euro, gro\u017C\u0105c kolejnymi eksplozjami. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra kiedykolwiek widzia\u0142a szanta\u017Cyst\u0119, jest Tom. I to w\u0142a\u015Bnie on ma dostarczy\u0107 Mr. Blackowi pieni\u0105dze i diamenty. Semir postanawia ubezpiecza\u0107 przyjaciela i potajemnie idzie za nim na miejsce przekazania okupu. Niestety, przest\u0119pca przejrza\u0142 zamiary Semira i do wymiany nie dosz\u0142o. Teraz rozw\u015Bcieczony terrorysta zapowiada, \u017Ce w ci\u0105gu godziny zabije setki ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"71323877":["Re\u017C.: Axel Sand.
Tom i Semir aresztuj\u0105 kierowc\u0119, kt\u00F3ry \u015Bciga\u0142 kogo\u015B na autostradzie, znacznie przekraczaj\u0105c dozwolon\u0105 pr\u0119dko\u015B\u0107. Domniemany pirat drogowy twierdzi, \u017Ce nazywa si\u0119 Lambertz i jest emerytowanym detektywem, a obecnie tropi gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119, niejakiego Kramera. Tom i Semir nie daj\u0105 wiary tym wyja\u015Bnieniom i sprawdzaj\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 zatrzymanego. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce kilka lat temu Lambertz zosta\u0142 zawieszony w wykonywaniu obowi\u0105zk\u00F3w s\u0142u\u017Cbowych, a rzekomo niebezpieczny Kramer jest jego s\u0105siadem. Nowe fakty rzucaj\u0105 jednak zupe\u0142nie inne \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119. Podczas drugiej wizyty w magazynie Kramera policjanci znajduj\u0105 na pod\u0142odze nieprzytomnego Lambertza, a na \u015Bcianie szczeg\u00F3\u0142owy plan dotycz\u0105cy kradzie\u017Cy cennego rosyjskiego dzie\u0142a sztuki. Dopiero w\u00F3wczas komisarze poznaj\u0105 prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 rzekomego Kramera, kt\u00F3ry tak naprawd\u0119 nazywa si\u0119 Lederer.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"71323878":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71323879":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71323880":["Bar szybkiej obs\u0142ugi
Karol i Tadek postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 wsp\u00F3lny interes. Ma to by\u0107 bar szybkiej obs\u0142ugi w bardzo atrakcyjnym punkcie miasta. Ich \u017Cony s\u0105 temu przeciwne, ale pe\u0142ni entuzjazmu panowie nie zwa\u017Caj\u0105 na ich protesty. Udaje im si\u0119 dosta\u0107 kredyt bankowy. Wszystko uk\u0142ada si\u0119 \u015Bwietnie, ale tylko do czasu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71323881":["Eksperyment medyczny
Zbli\u017Ca si\u0119 planowany wyjazd cz\u0142onk\u00F3w Klubu Sier\u017Canta. Karol i Tadek nie maj\u0105 jednak na niego pieni\u0119dzy. Niespodziewanie nadarza si\u0119 okazja zarobienia sporej sumy - mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w eksperymencie medycznym doktora Zawiszy i uczestniczy\u0107 w testowaniu nowego leku. Wymaga to jednak ca\u0142kowitej izolacji od otoczenia. Lek mo\u017Ce te\u017C powodowa\u0107 niezwyk\u0142e wizje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71323882":["U Bia\u0142acha ukrywa si\u0119 Janka, dziewczyna Edka. Okazuje si\u0119 \u017Ce przest\u0119pca terroryzuje nie tylko ca\u0142\u0105 wiosk\u0119, ale r\u00F3wnie\u017C swoich bliskich. Miko\u0142aj decyduje si\u0119 pom\u00F3c poszkodowanym. Tymczasem na komendzie pojawia si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra zg\u0142asza porwanie dziecka. Ojciec ch\u0142opca zmieni\u0142 adres zamieszkania i matka nie ma z nim kontaktu. Dopiero rozmowa z te\u015Bciem poszkodowanej rzuca inne \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119. Kobieta porzuci\u0142a syna tu\u017C po porodzie i wyjecha\u0142a za granic\u0119. Ch\u0142opca wychowa\u0142 ojciec przy wsparciu dziadka. Powr\u00F3t matki oznacza problemy. Dy\u017Curnego Jacka niespodziewanie odwiedza kole\u017Canka dziennikarka z wa\u017Cn\u0105 informacj\u0105. Do wszystkich redakcji w mie\u015Bcie wydzwania m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry grozi podpaleniami. Policjanci jad\u0105 na miejsce wskazane przez dziennikark\u0119 i znajduj\u0105 tam \u015Bwiadka, dzi\u0119ki kt\u00F3remu zapobiegaj\u0105 katastrofie. Juliusz i Profos dobrze si\u0119 czuj\u0105 w swoim towarzystwie. Jaskowska postanawia chwilowo rozdzieli\u0107 t\u0119 par\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["N"]],"71323883":["Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nie wr\u00F3ci\u0142 z porannej wyprawy na grzyby. Jest pewna, \u017Ce przytrafi\u0142o mu si\u0119 co\u015B z\u0142ego, bo nie pojawi\u0142 si\u0119 na treningu na dzie\u0144 przed wa\u017Cnym meczem. To zachowanie zupe\u0142nie nie pasuje do najlepszego bramkarza w dru\u017Cynie. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Pojawia si\u0119 te\u017C sprawa zniszczenia samochodu, kt\u00F3ry kto\u015B spryska\u0142 sprayem. W\u0142a\u015Bciciel, kt\u00F3remu od jakiego\u015B czasu przytrafiaj\u0105 si\u0119 same przykre rzeczy, jest przekonany, \u017Ce ci\u0105\u017Cy na nim kl\u0105twa. Do tego podupad\u0142 na zdrowiu i tylko dzi\u0119ki opiece brata mo\u017Ce w miar\u0119 normalnie funkcjonowa\u0107. Zapa\u0142a martwi si\u0119 o Mazurek, kt\u00F3ra unika posi\u0142k\u00F3w. Dziewczyna wyznaje mu, co tak naprawd\u0119 kryj\u0119 si\u0119 za jej nietypowym zachowaniem. Krzysztof postanawia wesprze\u0107 Juli\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["N"]],"71323884":["Re\u017C.: Avi Youabian.
Chloe Dawson (Grace Victoria Cox) odkrywa, \u017Ce kto\u015B j\u0105 \u015Bledzi. Thomas i Juliet poszukuj\u0105 jej stalkera. Okazuje si\u0119, \u017Ce sprawa jest bardziej skomplikowana, ni\u017C wygl\u0105da\u0142o to na pierwszy rzut oka. Ethan wybacza Higgins i proponuje jej wyjazd na misj\u0119 Lekarzy bez Granic. Wydarzenie to zbiega si\u0119 w czasie z ch\u0119ci\u0105 Magnuma, by otworzy\u0107 si\u0119 na nowe mo\u017Cliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"71323885":["Re\u017C.: Justin Lin.
By\u0142y komandos Thomas Magnum po powrocie z Afganistanu rozpoczyna prac\u0119 prywatnego detektywa na Hawajach. Kiedy zostaje zamordowany jego dawny towarzysz z czas\u00F3w wojny, Thomas trafia w sam \u015Brodek intrygi zwi\u0105zanej z pragnieniem zemsty i poszukiwaniem zaginionego z\u0142ota z Iraku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"71323886":["Re\u017C.: Mike Norris.
Do Jimmi'ego Trivette'a zg\u0142asza si\u0119 Erica, kt\u00F3ra twierdzi, i\u017C jej ojciec, skazany za zab\u00F3jstwo, jest niewinny. Jedyny \u015Bwiadek, kt\u00F3ry mo\u017Ce potwierdzi\u0107 jej wersj\u0119 wydarze\u0144, mieszka na odludziu. Erica i Trivette postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107. Prawdziwi zab\u00F3jcy nie chc\u0105 do tego dopu\u015Bci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71323887":["Re\u017C.: Michael Preece.
M\u0142oda dziewczyna prosi Trivette'a o pomoc. Jej ojciec zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o morderstwo, a ona chce udowodni\u0107 jego niewinno\u015B\u0107. Tymczasem Alex spogl\u0105da na Walkera z zupe\u0142nie innej strony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71323888":["Re\u017C.: Dick Pearce.
Po ulicy b\u0142\u0105ka si\u0119 kilkunastomiesi\u0119czna dziewczynka w pi\u017Camce poplamionej krwi\u0105. Jest wystraszona, ale nie ranna. Oznacza to, \u017Ce musia\u0142a opu\u015Bci\u0107 miejsce zbrodni. Horatio Caine przemierza przedmie\u015Bcia Miami, chc\u0105c znale\u017A\u0107 dom, w kt\u00F3rym pope\u0142niono morderstwo. Gdy w ko\u0144cu mu si\u0119 to udaje, wszyscy s\u0105 zaskoczeni, \u017Ce w tak spokojnej okolicy dosz\u0142o do takiej rzezi. Detektywi odkrywaj\u0105 kilka cia\u0142 z ranami postrza\u0142owymi i brak jakichkolwiek \u015Blad\u00F3w, kt\u00F3re by wskazywa\u0142y, \u017Ce kto\u015B obcy zaatakowa\u0142 rodzin\u0119 w jej domu. Sprawa jest bardzo skomplikowana, dowody wzajemnie si\u0119 wykluczaj\u0105, a najbardziej prawdopodobna wersja wypadk\u00F3w wydaje si\u0119 zbyt oczywista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"71323889":["Re\u017C.: Daniel Attias.
W centrum Miami w \u015Brodku dnia kto\u015B strzela do przechodni\u00F3w. Zabija trzy osoby celnym strza\u0142em w czo\u0142o. Wkr\u00F3tce policja znajduje jeszcze czwart\u0105 ofiar\u0119 - turystk\u0119, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C znalaz\u0142a si\u0119 na linii strza\u0142u. Horatio i Calleigh rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo od ogl\u0119dzin miejsca zbrodni. Nabieraj\u0105 przekonania, \u017Ce morderc\u0119 nale\u017Cy znale\u017A\u0107 jak najszybciej. Musz\u0105 zd\u0105\u017Cy\u0107, zanim snajper zaatakuje po raz kolejny i zn\u00F3w zabije niewinne osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"71323890":["Re\u017C.: Greg Yaitanes.
Zostaje zamordowany profesor antropologii z lokalnego uniwersytetu. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on kontrowersyjn\u0105 postaci\u0105, poniewa\u017C wprowadzi\u0142 nietypowe metody nauczania. Ostatnio interesowa\u0142 go temat linczu. Horatio Caine i detektyw Bernstein ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 okaleczony, zamordowany, a na koniec powieszony na sznurze zawieszonym na konarze drzewa. Dodatkowo na jego ciele wida\u0107 wiele ran. Z pocz\u0105tku detektywi podejrzewaj\u0105 dzia\u0142anie sekty, ale wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce ten trop jest b\u0142\u0119dny. Tymczasem Delko jest obecny przy wyci\u0105ganiu z wody samochodu z cia\u0142em w baga\u017Cniku. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce auto zosta\u0142o zepchni\u0119te.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"71323891":["Re\u017C.: Michael Oblowitz.
Jonathan Cold przez lata pracowa\u0142 w CIA. Podj\u0105\u0142 jednak decyzj\u0119 o odej\u015Bciu z agencji, poniewa\u017C nie m\u00F3g\u0142 zaakceptowa\u0107 metod pracy, jakimi pos\u0142ugiwali si\u0119 jego zwierzchnicy. By\u0142y agent zacz\u0105\u0142 wi\u0119c dzia\u0142a\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 - jako cz\u0142owiek do zada\u0144 specjalnych. Jona-than sprawnie pos\u0142uguje si\u0119 kilkunastoma j\u0119zykami obcymi, jest mistrzem wschodnich sztuk walki i na dodatek potrafi zastosowa\u0107 w walce ka\u017Cdy rodzaj broni. Mijaj\u0105 lata. Obecnie Jonathan mieszka w Pary\u017Cu. Coraz powa\u017Cniej zastanawia si\u0119 nad przej\u015Bciem na emerytur\u0119. Jego wieloletni mocodawca i przyjaciel, Alexander Morquest, aprobuje t\u0119 decyzj\u0119. Prosi jednak Colda, aby wcze\u015Bniej wy\u015Bwiadczy\u0142 mu ostatni\u0105 przys\u0142ug\u0119. Jonathan zgadza si\u0119. Jego zadanie nie wydaje si\u0119 zbyt skomplikowane. Cold ma bowiem dostarczy\u0107 tajemnicz\u0105 paczk\u0119 z Francji do adresata mieszkaj\u0105cego na niemieckiej prowincji. Przy okazji odwiedza Polsk\u0119, by wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w pogrzebie ojca, kt\u00F3ry by\u0142 ameryka\u0144skim ambasadorem w Warszawie. Kurier nie wie, co jest w \u015Brodku. Szybko przekonuje si\u0119 jednak, \u017Ce wielu ludzi jest gotowych na wszystko, by odebra\u0107 mu przesy\u0142k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1845669.jpg","",["N"]],"71323892":["Rano Jurek pojawia si\u0119 w domu Leny z niespodziank\u0105. Jest ni\u0105 nieco sp\u00F3\u017Aniony, ale za to wyj\u0105tkowo efektowny prezent urodzinowy dla A\u015Bki. Dziewczyna jest zachwycona, czego nie da si\u0119 powiedzie\u0107 o Lenie, kt\u00F3ra jako jedyna przeczuwa, co si\u0119 niebawem wydarzy. Postanawia jednak sprawi\u0107, by Jurek odczu\u0142 konsekwencje swoich dzia\u0142a\u0144 na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Ci\u0105g zdarze\u0144 prowadzi do nieoczekiwanego spotkania z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry by\u0142 mi\u0142o\u015Bci\u0105 \u017Cycia Leny. Tymczasem w kancelarii pojawia si\u0119 Weronika, mama 6-letniego Antosia. Ojciec dziecka, Rafa\u0142, kt\u00F3ry namawia\u0142 by\u0142\u0105 partnerk\u0119 do aborcji, teraz nagle domaga si\u0119 kontaktu z synem. Weronika, kt\u00F3ra bardzo ci\u0119\u017Cko prze\u017Cy\u0142a zaw\u00F3d, jaki sprawi\u0142 jej Rafa\u0142, nie wierzy, \u017Ce m\u00F3g\u0142 si\u0119 zmieni\u0107 i nie chce nara\u017Ca\u0107 syna na podobny zaw\u00F3d. Rafa\u0142 zaklina si\u0119 jednak, \u017Ce jest ju\u017C innym cz\u0142owiekiem i b\u0142aga by\u0142\u0105 partnerk\u0119, by da\u0142a mu jeszcze jedn\u0105 szans\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315559.jpg","",["N"]],"71323893":["Znajomo\u015B\u0107 Leny i Ma\u0107ka nabiera rumie\u0144c\u00F3w. Nie umyka to uwadze Wojtka i A\u015Bki. Za spraw\u0105 Wojtka - kt\u00F3ry robi, co mo\u017Ce, by pokrzy\u017Cowa\u0107 plany matki co do spotkania ze znienawidzonym matematykiem - oraz Jurka - niezawodnego je\u015Bli chodzi o zjawianie si\u0119 w najmniej odpowiednim momencie - sytuacja jednak mocno si\u0119 komplikuje. Tymczasem Lena musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 spraw\u0105 wymagaj\u0105c\u0105 du\u017Cej delikatno\u015Bci. Naprzeciw siebie staj\u0105 dwie kobiety, kt\u00F3re kocha\u0142y tego samego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Ten jednak niedawno zgin\u0105\u0142 w wypadku. S\u0105 to: \u017Cona Beata, chora na stwardnienie rozsiane, oraz klientka mecenas Barskiej, Ewa, kt\u00F3ra mia\u0142a z nim romans. M\u0119\u017Cczyzna w tajemnicy przed swoj\u0105 rodzin\u0105 \u0142o\u017Cy\u0142 na utrzymanie c\u00F3rki, kt\u00F3r\u0105 mia\u0142 z kochank\u0105, Helenki, jednak po jego \u015Bmierci, pozbawiona wsparcia finansowego Ewa znalaz\u0142a si\u0119 w bardzo trudnym po\u0142o\u017Ceniu. Sytuacj\u0119 kobiety pogarsza fakt, \u017Ce ojcostwo zmar\u0142ego bardzo trudno udowodni\u0107, poniewa\u017C nikt nie wiedzia\u0142, \u017Ce dziewczynka jest jego c\u00F3rk\u0105, a jego zw\u0142oki ju\u017C skremowano. Syn Beaty, 19-letni Radek, robi wszystko, by pozna\u0107 prawd\u0119. Ch\u0142opak od razu wpada w oko A\u015Bce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315559.jpg","",["N"]],"71323894":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"71323895":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71323896":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71323897":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71323739":["Nie igraj z ogniem
Ginie pracownik korporacji. Zosta\u0142 uduszony. W jego mieszkaniu policjanci znajduj\u0105 narkotyki i sporo got\u00F3wki. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 kolejne tajemnice m\u0119\u017Cczyzny. Okazuje si\u0119, \u017Ce prawda o nim znacznie r\u00F3\u017Cni si\u0119 od jego publicznego wizerunku. Natalia musi natychmiast przerwa\u0107 wyjazd z \u0141ukaszem. Nie jest jednak z tego powodu zmartwiona. Aneta zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce mi\u0119dzy ni\u0105 a narzeczonym nie wszystko jest w porz\u0105dku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71323740":["Wielki sekret
Pobito m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry wraca\u0142 do domu. Pocz\u0105tkowo podejrzanymi s\u0105 osiedlowi chuligani. Olgierd i Krystian dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce poszkodowany m\u00F3g\u0142 mie\u0107 na sumieniu powa\u017Cne przest\u0119pstwa, a za napadem mog\u0105 sta\u0107 gangsterzy. Niebawem Olgierd dostaje list od notariusza. Z jego tre\u015Bci wynika, \u017Ce pewien zmar\u0142y niedawno m\u0119\u017Cczyzna zapisa\u0142 detektywowi w spadku du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71323741":["Za plecami
Zgwa\u0142cono masa\u017Cystk\u0119. Policja odkrywa, \u017Ce ofiara by\u0142a wcze\u015Bniej molestowana przez m\u0119\u017Ca w\u0142a\u015Bcicielki salonu masa\u017Cu. M\u0119\u017Cczyzna jednak nie jest sprawc\u0105. W tym samym miejscu wkr\u00F3tce dochodzi do podobnego przest\u0119pstwa. Policjanci wpadaj\u0105 na trop grupy odpowiedzialnej za gwa\u0142ty. Agnieszka dowiaduje si\u0119 od koleg\u00F3w z pracy, \u017Ce ma otrzyma\u0107 awans i ma by\u0107 przeniesiona do Komendy G\u0142\u00F3wnej Policji. Policjantka s\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B pr\u00F3buje jej zaszkodzi\u0107. Pog\u0142oski o rzekomej nobilitacji okazuj\u0105 si\u0119 fa\u0142szywe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71323742":["Nielegalne \u015Bledztwo
Szef CBP Robert Szwarc budzi si\u0119 rano u boku martwej nastolatki. \u015Aledztwo w sprawie jego porwania prowadzi Wydzia\u0142 Wewn\u0119trzny, a podw\u0142adni uprowadzonego zostaj\u0105 odsuni\u0119ci od sprawy. Mimo to Natalia i Kuba przy pomocy swoich koleg\u00F3w prowadz\u0105 nielegalnie prywatne \u015Bledztwo. Z ramienia Komendy G\u0142\u00F3wnej w spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 Beata - funkcjonariusz, kt\u00F3ra wcze\u015Bniej popad\u0142a w konflikt z podw\u0142adnymi Szwarca. Kobieta ma nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, by CBP mia\u0142o dost\u0119p do informacji dotycz\u0105cych \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363610.jpg","",["N"]],"71323743":["Lepiej nie patrz
Zostaje uprowadzony mieszkaniec podwarszawskiej wsi. Szybko udaje si\u0119 go odnale\u017A\u0107, m\u0119\u017Cczyzna jest jednak brutalnie okaleczony. Adam i Ewa ustalaj\u0105, \u017Ce kto\u015B rozpocz\u0105\u0142 polowanie na pracownik\u00F3w pobliskiej dyskoteki, a trop prowadzi do imprezy, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 tam kilka tygodni wcze\u015Bniej. Ewa wci\u0105\u017C nie potrafi doj\u015B\u0107 do siebie po tragicznej \u015Bmierci m\u0119\u017Ca. Ona i jej dzieci pr\u00F3buj\u0105 odbudowa\u0107 dawne relacje, nie jest to jednak \u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363610.jpg","",["N"]],"71323744":["To koniec
Umiera m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry prowadzi\u0142 nielegalne zak\u0142ady bukmacherskie. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce zosta\u0142 zamordowany. Tropy prowadz\u0105 do ludzi z najbli\u017Cszego otoczenia denata. Prawda oka\u017Ce si\u0119 jednak zaskakuj\u0105ca nawet dla do\u015Bwiadczonych str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Policjanci prowadz\u0105 te\u017C \u015Bledztwo w sprawie wydarze\u0144, do kt\u00F3rych dosz\u0142o w mieszkaniu Olgierda. Jego dziewczynie Idze prawdopodobnie zostan\u0105 postawione powa\u017Cne zarzuty. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o jej przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363610.jpg","",["N"]],"71323745":["Esteta
Na jednej z ekspozycji z wyposa\u017Ceniem wn\u0119trz zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki celebrytki. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej dochodzi do kolejnego zab\u00F3jstwa. Sprawca bardzo podobnie u\u0142o\u017Cy\u0142 cia\u0142a obu ofiar. Trop prowadzi do cz\u0142owieka, kt\u00F3ry ju\u017C kiedy\u015B dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 zab\u00F3jstwa. Badaj\u0105c spraw\u0119 Szwarca, Beata analizuje dawne \u015Bledztwa CBP. Nie podoba si\u0119 to Natalii. Kuba pr\u00F3buje zapobiec konfliktowi, jednak atmosfera mi\u0119dzy policjantkami staje si\u0119 bardzo napi\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363610.jpg","",["N"]],"71323746":["Na obczy\u017Anie
Maks zostaje zaproszony do wsp\u00F3\u0142pracy przez producenta ze Stan\u00F3w Zjednoczonych. Skalski, Frania, Konrad i Karolina lec\u0105 do Hollywood podpisa\u0107 kontrakt. Chc\u0105 r\u00F3wnie\u017C poszuka\u0107 nowego domu dla rodziny, bo prawdopodobnie zostan\u0105 tam d\u0142u\u017Cej. Frania martwi si\u0119, jak jej matka zniesie rozstanie i namawia Maksa, \u017Ceby zabra\u0107 swoich rodzic\u00F3w do Ameryki. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Teresa nie chce nigdzie wyje\u017Cd\u017Ca\u0107. Nikt nie zna przyczyny dziwnego zachowania matki Frani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71323747":["Ekscesy Teresy
Frania wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce jej matka ma romans. Postanawia odwiedzi\u0107 kochanka Teresy, doktora G\u0142\u0105bskiego. M\u0119\u017Cczyzna okazuje si\u0119 kulturalnym wdowcem, wci\u0105\u017C ciep\u0142o wspominaj\u0105cym nie\u017Cyj\u0105c\u0105 \u017Con\u0119. Jest czaruj\u0105cy i szarmancki, czym wyra\u017Anie r\u00F3\u017Cni si\u0119 od ojca Frani, Stefana. Kiedy Teresa dowiaduje si\u0119, \u017Ce c\u00F3rka pozna\u0142a jej ukochanego, wpada w sza\u0142 i zrywa z ni\u0105 kontakty. Frania jednak nie rezygnuje - namawia ojca na wyj\u015Bcie we czworo do eleganckiej restauracji w dniu, w kt\u00F3rym przypada 40. rocznica jego \u015Blubu z Teres\u0105. Niestety, atmosfera podczas kolacji od pocz\u0105tku nie ma nic wsp\u00F3lnego z romantyzmem. Na domiar z\u0142ego na spotkanie niespodziewanie przychodzi G\u0142\u0105bski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71323748":["Producenci
Konrad chce nam\u00F3wi\u0107 Maksa, by wystawi\u0142 sztuk\u0119 jego znajomego. Niestety, Skalski odmawia. Zmartwiony kamerdyner zwierza si\u0119 Frani, \u017Ce chcia\u0142 w ten spos\u00F3b zaimponowa\u0107 Karolinie, kt\u00F3ra jest mi\u0142o\u015Bci\u0105 jego \u017Cycia. Przyjaci\u00F3\u0142ka postanawia mu pom\u00F3c. U\u017Cywaj\u0105c nazwisk Maksa i Karoliny wynajmuj\u0105 teatr i anga\u017Cuj\u0105 aktor\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu nieznajomo\u015Bci przepis\u00F3w dotycz\u0105cych wynajmu, nara\u017Caj\u0105 sp\u00F3\u0142k\u0119 na wysok\u0105 grzywn\u0119. Frania m\u00F3wi m\u0119\u017Cowi, co zrobi\u0142a. Skalski postanawia ratowa\u0107 sytuacj\u0119 i doprowadza do wystawienia sztuki, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 hitem. Skalska namawia Konrada, by powiedzia\u0142 Karolinie, co do niej czuje. Niespodziewanie kamerdyner o\u015Bwiadcza si\u0119 ukochanej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71323749":["Prawie jak rodzice
Frania i Maks zjawiaj\u0105 si\u0119 u pani ginekolog (Magdalena R\u00F3\u017Cczka), aby sprawdzi\u0107, jak przebiega ci\u0105\u017Ca Skalskiej. Lekarka proponuje im udzia\u0142 w do\u015Bwiadczeniu przygotowuj\u0105cym do roli rodzic\u00F3w. Ma\u0142\u017Conkowie wypo\u017Cyczaj\u0105 z gabinetu gumowe lalki, kt\u00F3re jak prawdziwe dzieci p\u0142acz\u0105 i mocz\u0105 pieluszki. Okazuje si\u0119, \u017Ce robi\u0105 to tak\u017Ce w nocy, co doprowadza do sza\u0142u Maksa. Zm\u0119czony m\u0119\u017Cczyzna rezygnuje z uczestnictwa w eksperymencie. Jego \u017Cona, cho\u0107 sama sobie nie radzi\u0142a, jest oburzona. Odrzucony przez Karolin\u0119 Konrad prze\u017Cywa gorzk\u0105 pora\u017Ck\u0119. Frania namawia go, by jeszcze raz spr\u00F3bowa\u0142 o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 ukochanej na kolacji we dwoje. Kamerdyner zostaje jednak powt\u00F3rnie upokorzony i postanawia porzuci\u0107 swoj\u0105 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71323750":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dzieje grzechu
W czasie imprezy imieninowej Ferdek upija si\u0119 i obra\u017Ca go\u015Bci. Halina jest oburzona i stwierdza, \u017Ce m\u0105\u017C przekroczy\u0142 wszelkie granice przyzwoito\u015Bci. Na skutek przejedzenia i przedawkowania alkoholu Kiepski dostaje zapa\u015Bci. Odwiedza go \u015Amier\u0107, kt\u00F3ra przypomina mu wszystkie grzechy z jego przesz\u0142o\u015Bci. Zach\u0119ca go r\u00F3wnie\u017C do zrobienia rachunku sumienia oraz odbycia pokuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71323751":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Pampeluna
Helena Pa\u017Adziochowa razem z m\u0119\u017Cem organizuj\u0105 prezentacj\u0119 eleganckich ko\u0142der. Obiecuj\u0105, \u017Ce ka\u017Cdy nabywca do\u0142\u0105czy do elitarnej grupy klient\u00F3w. Halina bardzo chcia\u0142aby mie\u0107 ten produkt, ale nie sta\u0107 jej na niego. Namawia Ferdka, by sprzedali niepotrzebne dobra rodzinne, a za zarobione pieni\u0105dze kupili ko\u0142dr\u0119. Gdy w ko\u0144cu udaje im si\u0119 zebra\u0107 odpowiedni\u0105 sum\u0119 i naby\u0107 towar, okazuje si\u0119, \u017Ce do grupy elitarnych klient\u00F3w do\u0142\u0105czy\u0142 kto\u015B, kogo na drog\u0105 ko\u0142dr\u0119 zupe\u0142nie nie by\u0142o sta\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71323752":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Nim poleje si\u0119 krew
Marian Pa\u017Adzioch chce kupi\u0107 od Ferdka jego cz\u0119\u015B\u0107 piwnicy. Zamierza w niej bowiem trzyma\u0107 elementy zamienne do swojego motoru. S\u0105siad oferuje wysok\u0105 kwot\u0119, wi\u0119c Kiepski bez zastanowienia si\u0119 zgadza. Dopiero po rozmowie z Jolasi\u0105 odkrywa, \u017Ce Pa\u017Adzioch go oszuka\u0142. Synowa t\u0142umaczy mu, \u017Ce w piwnicy odkryto poka\u017Ane pok\u0142ady gazu \u0142upkowego, z kt\u00F3rego wydobywania ca\u0142a rodzina mog\u0142aby czerpa\u0107 ogromne korzy\u015Bci. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 anulowa\u0107 niekorzystn\u0105 dla siebie transakcj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71323753":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dolczewita
Waldek i Jolasia niespodziewanie zjawiaj\u0105 si\u0119 noc\u0105 w mieszkaniu Kiepskich i prosz\u0105 rodzic\u00F3w o nocleg. Twierdz\u0105, \u017Ce nie maj\u0105 gdzie si\u0119 podzia\u0107 po tym, jak ich mieszkanie zosta\u0142o zalane. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Jolasia ma konkretny plan zwi\u0105zany z mieszkaniem te\u015Bci\u00F3w. Ferdynand, ostrze\u017Cony przez s\u0105siad\u00F3w, postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 je pokrzy\u017Cowa\u0107. Rozpoczyna si\u0119 przebieg\u0142a gra o dominacj\u0119 w rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71323754":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Portfel
Ferdynand obchodzi urodziny. Waldek i Jolasia daj\u0105 mu w prezencie portfel, \u017Cycz\u0105c mu przy okazji, by wype\u0142ni\u0142 si\u0119 on pieni\u0119dzmi, kt\u00F3re uczyni\u0105 go zamo\u017Cnym i szanowanym obywatelem. Wzruszaj\u0105ca sytuacja sk\u0142ania Kiepskiego i jego \u017Con\u0119 do wspomnie\u0144. Ma\u0142\u017Conkowie przypominaj\u0105 sobie chwile z m\u0142odo\u015Bci, analizuj\u0105c przy tym, jak zmienia\u0142a si\u0119 zawarto\u015B\u0107 ich portfeli w ci\u0105gu ca\u0142ego ich \u017Cycia. Wkr\u00F3tce Ferdynand znajduje spos\u00F3b, dzi\u0119ki kt\u00F3remu \u017Cyczenia syna i synowej si\u0119 spe\u0142ni\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71323755":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Happy New Year
Ferdynand i Halina przygotowuj\u0105 si\u0119 do zabawy sylwestrowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce wieczorowe kreacje sta\u0142y si\u0119 dla nich za ciasne, a na nowe niestety ich nie sta\u0107. Ze smutkiem stwierdzaj\u0105, \u017Ce po raz kolejny sp\u0119dz\u0105 sylwestra w domu. Wkr\u00F3tce jednak dostaj\u0105 zaproszenie od tajemniczego Goldenmana do Hollywood, gdzie maj\u0105 przywita\u0107 Nowy Rok w towarzystwie gwiazd show-biznesu. Ferdynand nie mo\u017Ce w to uwierzy\u0107, Halina z kolei rozpoczyna przygotowania do wyjazdu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71323756":["Zemsta
El\u017Cbieta i Piotr prosz\u0105 o odnalezienie ich przysposobionego syna, jedenastoletniego Tymka. Od roku s\u0105 dla niego rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105. Jego biologiczna matka nie \u017Cyje, a ojciec jest nieznany. Piotr sugeruje, \u017Ce Tymek m\u00F3g\u0142 pojecha\u0107 na gr\u00F3b swojej mamy na cmentarz. W obliczu k\u0142opot\u00F3w zdarza\u0142o mu si\u0119 tam ucieka\u0107. Niestety, ch\u0142opca tam nie ma. Tymczasem podejrzanym staje si\u0119 pi\u0119tnastoletni Kacper - starszy syn ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Nie lubi\u0142 m\u0142odszego Tymka i traktowa\u0142 go jak przyb\u0142\u0119d\u0119. Policja musi ustali\u0107, czy zazdrosny nastolatek odpowiada za zagini\u0119cie przybranego brata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71323757":["Szko\u0142a \u017Cycia
W podwarszawskim liceum od dw\u00F3ch dni nie pojawi\u0142 si\u0119 w pracy nauczyciel historii Arkadiusz. Nie odbiera telefon\u00F3w, nie ma go w mieszkaniu, ale nic nie wskazuje, by wyjecha\u0142. Podejrzenie zagini\u0119cia zg\u0142asza zaniepokojona dyrekcja szko\u0142y. Policja ustala, \u017Ce historyk mieszka sam, ale mia\u0142 za\u017Cy\u0142e relacje z jedn\u0105 ze swoich uczennic, 18-letni\u0105 Monik\u0105, prymusk\u0105 klasy humanistycznej. Wkr\u00F3tce nad rzek\u0105 zostaje znalezione cia\u0142o Arkadiusza. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 ustali\u0107, czy Monika ma zwi\u0105zek z t\u0105 tragedi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71323758":["W\u0119drowna szajka
W czasie w\u0142amania do domu Adama Kisielewskiego ginie jego syn, Staszek. Spos\u00F3b dzia\u0142ania przest\u0119pc\u00F3w przypomina metody tzw. w\u0119drownej szajki, specjalizuj\u0105cej si\u0119 w okradaniu bogatych dom\u00F3w. Jednak ta ofiara \u015Bmiertelna wydaje si\u0119 ich wypadkiem przy pracy. Grupa pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce nie ma ze spraw\u0105 nic wsp\u00F3lnego i wydaje CW\u015A swojego informatora. Dochodzi do zatrzymania bandy. Funkcjonariusze pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, czy \u015Bmier\u0107 Staszka by\u0142a celowa i kto m\u00F3g\u0142 jej chcie\u0107. Pewnym tropem jest wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce ch\u0142opaka \u0142\u0105czy\u0142a z macoch\u0105 skomplikowana relacja, co ten skrupulatnie udokumentowa\u0142. Na dodatek kobieta romansowa\u0142a z naczelnikiem policji. By\u0107 mo\u017Ce dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 morderstwa ze strachu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323759":["Zapomnie\u0107
Ania Borkowska znajduje swoj\u0105 matk\u0119 Lucyn\u0119 powieszon\u0105 w gara\u017Cu. W przeddzie\u0144 zdarzenia dziewczyna i jej partner zosta\u0142a zaatakowana przez nieznanego sprawc\u0119, za\u015B jej ojciec znikn\u0105\u0142. CW\u015A dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a ona adoptowana, a niedawno odziedziczy\u0142a spadek po biologicznych rodzicach. Wtedy to ojczym Ani, Jan, pr\u00F3bowa\u0142 j\u0105 zabi\u0107. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce on tak\u017Ce przyczyni\u0142 si\u0119 do \u015Bmierci Lucyny, jednak wkr\u00F3tce zostaje znaleziony martwy. CW\u015A odkrywa kolejne wstrz\u0105saj\u0105ce fakty - ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Borkowskich w 1995 roku dopu\u015Bci\u0142o si\u0119 zab\u00F3jstwa prawdziwych rodzic\u00F3w Ani. Motywem by\u0142y pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323760":["Sk\u0105piec
Milioner Eugeniusz Kucharski zostaje zasztyletowany. Dzie\u0144 przed \u015Bmierci\u0105 kaza\u0142 notariuszowi wykre\u015Bli\u0107 ze swojego testamentu jednego z syn\u00F3w. Podejrzenie o zbrodni\u0119 pada na m\u0142odszego - Micha\u0142a, kt\u00F3ry okrada\u0142 biznes ojca, a tak\u017Ce starszego - Grzegorza, b\u0119d\u0105cego w d\u0142ugach. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 prawdziwego sprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323761":["Z\u0142e geny
CW\u015A dostaje zadanie odnalezienia zaginionego siedemnastolatka, Tymona Tarkowskiego. Wychowany we wp\u0142ywowej rodzinie adopcyjnej ch\u0142opak zosta\u0142 uprowadzony dla okupu. W otoczeniu oddzia\u0142\u00F3w specjalnych bliscy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z szanta\u017Cyst\u0105, by przekaza\u0107 pieni\u0105dze. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest nim znajomy c\u00F3rki Tarkowskich, a jednocze\u015Bnie ojciec jej dziecka, kt\u00F3re usun\u0119\u0142a. Wychodzi na jaw, \u017Ce doros\u0142y Tarkowski podejrzewa\u0142 Tymona o gwa\u0142t na nastolatce i chcia\u0142 si\u0119 go pozby\u0107. Wkr\u00F3tce zostaje odnaleziona jego biologiczna matka. Alkoholiczka bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia mog\u0142a chcie\u0107 zarobi\u0107 na porwaniu syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"71323762":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Rozbudzona nadzieja
Zostaje zamordowany student Daniel Luba\u0144ski. Ch\u0142opak zgin\u0105\u0142 w trakcie rejsu statkiem wycieczkowym po rzece. Na miejscu zbrodni agenci CW\u015A znajduj\u0105 odciski palc\u00F3w, nale\u017C\u0105ce do jednego z kelner\u00F3w. Podejrzany zeznaje, \u017Ce Daniel zap\u0142aci\u0142 mu, \u017Ceby dosta\u0107 si\u0119 na pok\u0142ad statku tego dnia. CW\u015A ustala r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce Daniel bezskutecznie pr\u00F3bowa\u0142 skontaktowa\u0107 z podr\u00F3\u017Cuj\u0105cym tym samym statkiem biznesmenem Lechem Koneckim. Tymczasem na nale\u017C\u0105cy do ofiary komputer w\u0142amuje si\u0119 haker, kt\u00F3ry niszczy znajduj\u0105ce si\u0119 tam pliki. Wkr\u00F3tce potem zostaje zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71323763":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
Ognista furia
Zostaje zastrzelona jedna z uczestniczek konkursu pi\u0119kno\u015Bci. Wychodzi na jaw, \u017Ce miejsce kandydatki zaj\u0119\u0142a oszustka. CW\u015A podejrzewa, \u017Ce zab\u00F3jstwo dziewczyny zleci\u0142 kryminalista Gadkowski, kt\u00F3ry by\u0142 sk\u0142\u00F3cony z organizatorami konkursu. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 za\u015B dziewczyna, kt\u00F3ra pojawi\u0142a si\u0119 na imprezie w rudej peruce. Szybko jednak okazuje si\u0119, \u017Ce Gadkowski ma mocne alibi. Ustalona zostaje tak\u017Ce to\u017Csamo\u015B\u0107 ofiary. Okazuje si\u0119, \u017Ce nazywa\u0142a si\u0119 Marianna Lima\u0144ska i mia\u0142a m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry si\u0119 nad ni\u0105 zn\u0119ca\u0142. Para by\u0142a sk\u0142\u00F3cona, a jedna z ich awantur niemal zako\u0144czy\u0142a si\u0119 \u015Bmierci\u0105 kobiety. Pojawia si\u0119 tak\u017Ce hipoteza, \u017Ce morderca pomyli\u0142 osoby...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71323764":["\u015Amiertelna fantazja
W pomieszczeniu pe\u0142nym p\u0142atk\u00F3w r\u00F3\u017C zostaje znalezione cia\u0142o Kariny Siwiec. Kobieta zosta\u0142a otruta. Ofiara by\u0142a \u0142udz\u0105co podobna do Marilyn Monroe. Mimo to prowadzi\u0142a zupe\u0142nie zwyczajne \u017Cycie, pracuj\u0105c jako kasjerka w supermarkecie. Pierwszym podejrzanym staje si\u0119 s\u0105siad Siwiec, kt\u00F3ry pracuje jako ochroniarz w sklepie, w kt\u00F3rym by\u0142a zatrudniona Siwiec. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce jedna z kole\u017Canek podejrzewa\u0142a Karin\u0119 o szpiegostwo. W ko\u0144cu str\u00F3\u017Ce prawa docieraj\u0105 do bardziej istotnych informacji. Okazuje si\u0119, \u017Ce Karina by\u0142a wa\u017Cnym \u015Bwiadkiem w pewnej aferze korupcyjnej i zosta\u0142a obj\u0119ta programem ochrony \u015Bwiadk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71323765":["Zaka\u017Cenie t\u0119\u017Ccem psuje walentynkow\u0105 randk\u0119\/Matka i dziecko ulegaj\u0105 zaczadzeniu
Z okazji Walentynek Arek umawia si\u0119 ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Laur\u0105 w jej mieszkaniu. Randk\u0119 psuje wsp\u00F3\u0142lokatorka Joanna. Tymczasem m\u0119\u017Cczyzna dostaje niekontrolowanych skurcz\u00F3w mi\u0119\u015Bni i szcz\u0119ko\u015Bcisku. Patrycja wraz z rodzin\u0105 od kilku miesi\u0119cy zamieszkuje domek jednorodzinny. M\u0105\u017C, kt\u00F3ry przebywa za granic\u0105, przypomina jej o konieczno\u015Bci konserwacji piecyka. Kobieta bagatelizuje jego s\u0142owa. W nocy dochodzi do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71323766":["W\u0142a\u015Bcicielka zak\u0142adu pogrzebowego odkrywa, \u017Ce bandyci chc\u0105 spali\u0107 \u017Cywego cz\u0142owieka\/Nastolatka na kacu rani si\u0119 st\u0142uczonym szk\u0142em
Przest\u0119pcy chc\u0105 spali\u0107 w piecu kremacyjnym cz\u0142owieka. W\u0142a\u015Bcicielka zak\u0142adu pogrzebowego odkrywa ich plany i zamierza do tego nie dopu\u015Bci\u0107. Nie wie, do czego zdolni s\u0105 bandyci. W drugiej cz\u0119\u015Bci tego odcinka: Kinga sprz\u0105ta mieszkanie po swojej hucznej osiemnastce. Zmywaj\u0105c, niechc\u0105cy t\u0142ucze szklank\u0119, a od\u0142amek wbija jej si\u0119 w szyj\u0119. Dziewczyna dostaje krwotoku i dzwoni do rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71323767":["Zatrucie oraz kradzie\u017C podczas spotkania biznesowego\/Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo pomaga uwi\u0119zionej w baga\u017Cniku kobiecie
Uczestnicy spotkania biznesowego zaczynaj\u0105 si\u0119 \u017Ale czu\u0107. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce udzieli\u0107 im pomocy, jest 11-letnia Kasia, c\u00F3rka gospodarzy. Dziewczynka dzwoni pod 112. Operatorka podejrzewa zatrucie. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowanym kto\u015B poda\u0142 \u015Brodki nasenne. Witold i Judyta pakuj\u0105 zakupy do samochodu, gdy nagle s\u0142ysz\u0105 wo\u0142anie o pomoc dobiegaj\u0105ce z auta obok. Orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce w baga\u017Cniku przetrzymywana jest m\u0142oda kobieta. Postanawiaj\u0105 jej pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71323768":["Kobieta wpuszcza do mieszkania fa\u0142szywych policjant\u00F3w \/ Dziewczyna bez powodu awanturuje si\u0119 w domu
Do domu Anety przychodzi policja, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce syn kobiety handluje narkotykami. Funkcjonariusze przeprowadzaj\u0105 rewizj\u0119. Aneta jest nieufna, dlatego dzwoni pod 112. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce grasuj\u0105 u niej przebiera\u0144cy. Anita od pewnego czasu robi swojemu partnerowi Micha\u0142owi awantury bez powodu. Po kolejnej k\u0142\u00F3tni ukochany odchodzi. Kobieta dostaje ataku paniki. Gdy kto\u015B wchodzi do jej mieszkania, oszo\u0142omiona 27-latka my\u015Bli, \u017Ce to napastnik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71323769":["Niewinna
Nastoletnia Matylda idzie na wagary, by pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w sp\u0119dzi\u0107 troch\u0119 czasu za swoim ch\u0142opakiem. W domu zastaje jednak nieznajom\u0105 kobiet\u0119, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest jej kuzynk\u0105. Matylda jest wobec go\u015Bcia podejrzliwa, poniewa\u017C nigdy wcze\u015Bniej nie s\u0142ysza\u0142a o takiej krewnej. Przy wsparciu swojego ch\u0142opaka pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat Anny. Odkrywa, \u017Ce rodzice zataili przed ni\u0105 istnienie tej krewnej. Za ich k\u0142amstwem kryje si\u0119 rodzinna tajemnica.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"71323575":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71323576":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71323577":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71323578":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71323579":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323580":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323581":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323582":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323583":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323584":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323585":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323586":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71323587":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71323588":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71323589":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71323590":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71323591":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71323592":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71323593":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71323594":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71323595":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71323596":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71323597":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71323598":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71323233":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323234":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"71323235":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323236":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71323237":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323238":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71323239":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323240":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71323241":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323242":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71323243":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323244":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71323245":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323246":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"71323247":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323248":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"71323249":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323250":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"71323251":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71323252":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71323253":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71323254":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71323255":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"71323256":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71323257":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71323258":["Re\u017C.: Michael Lembeck.
Ross chce wynaj\u0105\u0107 apartament, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 w budynku naprzeciwko mieszkania Moniki i Rachel. Na ogl\u0105danie nowego lokum zabiera ze sob\u0105 Phoebe. Ta dostrzega przez okno, jak Monica ca\u0142uje si\u0119 z Chandlerem. Opowiada o tym Rachel. Przyjaci\u00F3\u0142ka wprowadza j\u0105 w sekrety romansu Chandlera i Moniki i prosi, aby nikomu o tym nie m\u00F3wi\u0142a. Jedynie Ross nie ma poj\u0119cia o zwi\u0105zku swojej siostry. Rachel i Phoebe wpadaj\u0105 na pomys\u0142, aby za\u017Cartowa\u0107 sobie z ukrywaj\u0105cej si\u0119 pary. Phoebe zupe\u0142nie nieoczekiwanie zaczyna interesowa\u0107 si\u0119 Chandlerem. Obserwuj\u0105ca j\u0105 Monica podejrzewa, \u017Ce Phoebe zna ju\u017C prawd\u0119. Natomiast Phoebe domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce Monica odkry\u0142a sprytny plan Rachel. Obie strony jednak dalej odgrywaj\u0105 swoje role. Ostatecznie Chandler przerywa ca\u0142\u0105 intryg\u0119 i oznajmia wszystkim, \u017Ce nie mo\u017Ce by\u0107 z Phoebe, gdy\u017C tak naprawd\u0119 kocha Monic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71323259":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Ross wprowadza si\u0119 do nowego mieszkania. Niestety, w og\u00F3le nie mo\u017Ce si\u0119 dogada\u0107 z s\u0105siadami. Zaraz po przeprowadzce dostaje propozycj\u0119, aby dorzuci\u0107 si\u0119 do prezentu dla jednego z mieszka\u0144c\u00F3w, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie przeszed\u0142 na emerytur\u0119. Odmawia i tym samym przysparza sobie w\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w wrog\u00F3w. Chc\u0105c naprawi\u0107 b\u0142\u0105d, organizuje dla nich specjaln\u0105 imprez\u0119. Nikt jednak na ni\u0105 nie przychodzi. Tymczasem Joey usi\u0142uje zako\u0144czy\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek z Katie. Dziewczyna bowiem w bardzo nietypowy spos\u00F3b okazuje swoj\u0105 rado\u015B\u0107. Zawsze, kiedy sytuacja wydaje jej si\u0119 zabawna, uderza swojego wybranka w rami\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71323260":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon prze\u017Cywa kryzys - nie potrafi sobie poradzi\u0107 z pewnym naukowym zagadnieniem. Pr\u00F3buje wi\u0119c odblokowa\u0107 sw\u00F3j umys\u0142 i zaczyna prac\u0119 w cukierni Penny.","","",[]],"71323261":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Leonard otrzymuje niezwyk\u0142\u0105 propozycj\u0119 - ma okazj\u0119 zobaczy\u0107 wielki zderzacz hadron\u00F3w, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 o\u015Brodku CERN niedaleko Genewy. W podr\u00F3\u017C do Szwajcarii, kt\u00F3ra przypada w walentynki, mo\u017Ce zabra\u0107 tylko jedn\u0105 osob\u0119. Zastanawia si\u0119 wi\u0119c, czy pojecha\u0107 z Shledonem, czy mo\u017Ce z Penny.","","",[]],"71323262":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Monica odkrywa, \u017Ce Chandler w towarzystwie swojego szefa, Douga (Sam McMurray), zachowuje si\u0119 bardzo nienaturalnie. Podczas wsp\u00F3lnej gry w tenisa z Dougiem i jego \u017Con\u0105 Kar\u0105 (Lise Simms), Monica gra ofensywnie, nie pozostawiaj\u0105c przeciwnikom \u017Cadnych szans na wygran\u0105. Chandler b\u0142aga j\u0105, aby pozwoli\u0142a wygra\u0107 Dougowi chocia\u017C jeden set. Tymczasem Rachel pragnie pozna\u0107 szczeg\u00F3\u0142y ich potajemnego zwi\u0105zku. Nie mo\u017Ce zrozumie\u0107, dlaczego przyjaci\u00F3\u0142ka nie zwierzy\u0142a jej si\u0119 z tego sekretu. Ross dowiaduje si\u0119, \u017Ce Emily wychodzi za m\u0105\u017C za kogo\u015B innego. Rozczarowany, rzuca si\u0119 w ramiona Janice (Maggie Wheeler), by\u0142ej narzeczonej Chandlera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71323263":["Re\u017C.: Gail Mancuso.
Umiera babcia Phoebe. Podczas pogrzebu, ku wielkiemu zaskoczeniu, Phoebe spotyka swojego biologicznego ojca, Franka Seniora (Bob Balaban). Przez lata bezskutecznie pr\u00F3bowa\u0142a go odnale\u017A\u0107. Pocz\u0105tkowo nie zdradza mu, \u017Ce jest jego c\u00F3rk\u0105. P\u00F3\u017Aniej jednak domaga si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzny wyja\u015Bnie\u0144, dlaczego zostawi\u0142 j\u0105 i jej matk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71323264":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Wr\u00F3\u017Cka przepowiedzia\u0142a Penny, \u017Ce je\u015Bli zetnie ona w\u0142osy, to wyst\u0105pi w reklamie. Mi\u0119dzy dziewczyn\u0105 a Leonardem dochodzi do k\u0142\u00F3tni, gdy\u017C naukowcowi trudno jest zaakceptowa\u0107 fakt, \u017Ce Penny wierzy we wr\u00F3\u017Cby. Tymczasem Raj przekonuje Sheldona, by wybra\u0142 si\u0119 z nim na podw\u00F3jn\u0105 randk\u0119.","","",[]],"71323265":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Po powrocie do mieszkania Sheldon i Leonard u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce kto\u015B si\u0119 do nich w\u0142ama\u0142. Zwracaj\u0105 si\u0119 wi\u0119c do przyjaci\u00F3\u0142 z pro\u015Bb\u0105, by pomogli im opracowa\u0107 system alarmowy.","","",[]],"71323266":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71323267":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71323268":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71323269":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71323270":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71323271":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71323272":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"71323273":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71323345":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71323346":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71323347":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71323348":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71323349":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"71323350":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71323351":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71323352":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71323353":["Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"71323354":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71323355":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71323356":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71323357":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362332.jpg","",[]],"71323358":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71323359":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"71323360":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71323214":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71323215":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71323216":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"71323217":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"71323218":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71323219":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71323220":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"71323221":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"71323222":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71323223":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71323224":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"71323225":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"71323226":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"71323227":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71323228":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71323229":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71323230":["Program z najlepszymi przebojami, przy kt\u00F3rych ka\u017Cda dom\u00F3wka nabierze rozp\u0119du. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 w rytmach disco polo, disco oraz dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170140.jpg","",[]],"71323231":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"71323232":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71323898":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71323899":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71323900":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71323901":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71323902":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"71323903":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71323904":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy program, Wojtek Kaczmarczyk, b\u0119dzie mia\u0142 wiele wyzwa\u0144 dla gwiazd, kt\u00F3re zmierz\u0105 si\u0119 w trzech konkurencjach. Liczy\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 odwaga, refleks i przede wszystkim dystans do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71323905":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71323906":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71323907":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71323908":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71323909":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71323770":["Druga ods\u0142ona pucharowej rywalizacji kielczan z Legi\u0105. W 1\/16 fina\u0142u Korona po rzutach karnych wyeliminowa\u0142a rezerwy Wojskowych. O \u0107wier\u0107fina\u0142 powalczy z pierwsz\u0105 dru\u017Cyn\u0105, kt\u00F3ra broni tytu\u0142u. W PKO BP Ekstraklasie przegra\u0142a z ni\u0105 przy \u0141azienkowskiej 0:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365922.jpg","",[]],"71323771":["Polski pi\u0119\u015Bciarz ma na koncie tylko trzy zawodowe walki, ale wszystkie wygra\u0142 w znakomitym stylu. Kajetan Kalinowski pos\u0142a\u0142 swoich rywali na deski, w tym dw\u00F3ch ju\u017C w pierwszej rundzie. Jego przeciwnikiem jest utalentowany Cristian Lopez, kt\u00F3ry ma na koncie dwa zwyci\u0119stwa. Kuba\u0144czyk w ostatnim boju okaza\u0142 si\u0119 lepszy od Damiana Smagie\u0142a, ko\u0144cz\u0105c pojedynek nokautuj\u0105cym ciosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"71323772":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357590.jpg","",[]],"71323773":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71323774":["Na lodowisku w Capital Indoor Stadium o z\u0142oty medal ca\u0142ego cyklu Grand Prix walczy sze\u015B\u0107 solistek. W tym gronie znalaz\u0142y si\u0119 m.in. Kaori Sakamoto i Loena Hendrickx, triumfatorka tegorocznego Skate America.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366542.jpg","",[]],"71323775":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357590.jpg","",[]],"71323776":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Pucharu Polski. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty oraz analizy mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund, a tak\u017Ce zapowiedzi najciekawszych spotka\u0144. Zwyci\u0119zca PP otrzymuje prawo gry w eliminacjach Ligi Europy i w meczu o Superpuchar Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71323777":["Prow.: Krzysztof Wanio, Marek Magiera.
W programie poruszane s\u0105 tematy zwi\u0105zane z rozgrywkami PlusLigi, TAURON Ligi i Champions League. Znajd\u0105 si\u0119 w nim tak\u017Ce materia\u0142y po\u015Bwi\u0119cone reprezentacji Polski kobiet oraz m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3ra w 2018 roku obroni\u0142a tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata. Fani siatk\u00F3wki mog\u0105 liczy\u0107 na fachowe komentarze i analizy, a tak\u017Ce wiele ciekawostek o jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w naszym kraju. W roli gospodarza programu wyst\u0119puj\u0105 Marek Magiera oraz Krzysztof Wanio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",["JM"]],"71323778":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"71323779":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363313.jpg","",[]],"71323780":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71323781":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"71323782":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"71333753":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195654.jpg","",[]],"71323788":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","","",[]],"71323789":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"71323790":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"71323791":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"71323792":["Podczas gali Fight Exclusive Night w Z\u0105bkach Cezary Oleksiejczuk b\u0119dzie broni\u0142 pasa mistrzowskiego w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Tytu\u0142 spr\u00F3buje mu odebra\u0107 niepokonany w pi\u0119ciu kolejnych walkach Mansur Abdurzakov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"71323806":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222465.jpg","",[]],"71346214":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71323807":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2249337.jpg","",[]],"71323809":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301592.jpg","",[]],"71346215":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217364.jpg","",[]],"71323812":["Zmagania w Arenie Lodowej b\u0119d\u0105 dla \u0142y\u017Cwiarzy i \u0142y\u017Cwiarek ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy na Dystansach, kt\u00F3re na pocz\u0105tku stycznia odb\u0119d\u0105 si\u0119 w holenderskim Heerenveen. Polscy kibice maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce w Tomaszowie Mazowieckim udanie zaprezentuj\u0105 si\u0119 nasi reprezentanci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366544.jpg","",[]],"71323813":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"71323814":["Prow.: Krzysztof Wanio, Marek Magiera.
W programie poruszane s\u0105 tematy zwi\u0105zane z rozgrywkami PlusLigi, TAURON Ligi i Champions League. Znajd\u0105 si\u0119 w nim tak\u017Ce materia\u0142y po\u015Bwi\u0119cone reprezentacji Polski kobiet oraz m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3ra w 2018 roku obroni\u0142a tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata. Fani siatk\u00F3wki mog\u0105 liczy\u0107 na fachowe komentarze i analizy, a tak\u017Ce wiele ciekawostek o jednej z najbardziej popularnych dyscyplin sportu w naszym kraju. W roli gospodarza programu wyst\u0119puj\u0105 Marek Magiera oraz Krzysztof Wanio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",["JM"]],"71323815":["Fani MMA z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czekaj\u0105 na walk\u0119 wieczoru radomskiej gali, czyli pojedynek Konrada Rusi\u0144skiego i \u0141ukasza Siwieca. Stawka ich konfrontacji jest mistrzowski pas wagi p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C debiut Bart\u0142omieja \"Bio\u0142y\" Nowaka, kt\u00F3ry stoczy b\u00F3j z Krystianem Szcz\u0119snym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"71323793":["Stawk\u0105 pojedynku w Karlinie jest mi\u0119dzynarodowy tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superlekkiej. Na ringu zawalcz\u0105 o niego niepokonany dot\u0105d Mateusz Polski i do\u015Bwiadczony Adam Ngange z Tanzanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"71323794":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"71323795":["Stawk\u0105 walki wieczoru podczas gali w Che\u0142mie, w kt\u00F3rej zmierz\u0105 si\u0119 Tymoteusz \"Miodo\u017Cer\" \u0141opaczyk i Marek \"Grizzly\" Jakimowicz b\u0119dzie tymczasowy mistrzowski pas w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Dla Jakimowicza, kt\u00F3ry dot\u0105d wyst\u0119powa\u0142 za granic\u0105, b\u0119dzie to pierwsza okazja do zaprezentowania si\u0119 polskiej publiczno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"71323796":["Po raz pierwszy w historii dojdzie do pojedynku niekwestionowanych mistrz\u00F3w, kt\u00F3rzy wchodz\u0105c na ring, b\u0119d\u0105 w posiadaniu a\u017C czterech pas\u00F3w i tytu\u0142u The Ring w swoich kategoriach wagowych. Dla Saula Alvareza b\u0119dzie to pierwsza walka w ramach kontraktu z Premier Boxing Champions, kt\u00F3ry opiewa pono\u0107 na zawrotn\u0105 kwot\u0119 150 milion\u00F3w dolar\u00F3w. Meksykanin po raz ostatni walczy\u0142 w maju tego roku. W\u00F3wczas w Zapopan wygra\u0142 na punkty z Johnem Ryderem. Od poprzedniej potyczki z udzia\u0142em Jermella Charlo, bli\u017Aniaka czempiona w kategorii do 69 kg, jermalla, min\u0119\u0142o za to ju\u017C blisko p\u00F3\u0142tora roku. W maju 2022 roku Amerykanin pokona\u0142 przez nokat Briana Carlosa Castano.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"71346213":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"71323797":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"71323798":["Stawk\u0105 pojedynku reprezentanta Brazylii, Edera da Souzy, z pochodz\u0105cym z Bia\u0142ogardu Marcinem \u0141azarzem b\u0119dzie pas mistrzowski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Podczas jubileuszowej, pi\u0119\u0107dziesi\u0105tej gali FEN, kt\u00F3ra odb\u0119dzie si\u0119 w Gliwicach, kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce ciekawie zapowiadaj\u0105ce si\u0119 walki Paw\u0142a Biernata z Marcinem Sianosem czy Mansura Abdurzakova z faworytem lokalnej publiczno\u015Bci, Piotrem Poniedzia\u0142kiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"71323799":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["AD"]],"71323800":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"71323801":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"71323802":["W walce wieczoru niepokonany w zawodowej karierze \u0141ukasz Sudolski zmierzy si\u0119 z by\u0142ym zawodnikiem UFC, Joachimem Christensenem. Stawk\u0105 potyczki jest pas w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Wcze\u015Bniej debiut w gali Babilon MMA zaliczy Sylwester Ko\u0142ecki, m\u0142odszy brat Szymona, mistrza olimpijskiego w podnoszeniu ci\u0119\u017Car\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce konfrontacj\u0119 Dawida \u015Amie\u0142owskiego i Krzysztofa Gutowskiego. Pojedynek ten wy\u0142oni pretendenta do tytu\u0142u mistrza wagi pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"71323803":["We wroc\u0142awskiej hali Orbita Diablo broni pasa mistrzowskiego IBF Inter-Continental w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej, kt\u00F3ry zdoby\u0142 w maju dzi\u0119ki wygranej przez techniczny nokaut z Kaiem Kurzaw\u0105. Dla rywala Polaka dzisiejsza walka jest najwa\u017Cniejsz\u0105 w karierze. Niemiec stoczy\u0142 do tej pory pi\u0119tna\u015Bcie pojedynk\u00F3w, tylko raz schodz\u0105c z ringu pokonanym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"71323804":["Przypomnienie zawod\u00F3w zorganizowanych przez najwi\u0119ksz\u0105 polsk\u0105 federacj\u0119 mieszanych sztuk walki. Pierwsza gala pod szyldem KSW odby\u0142a si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott. Imprezy z tego cyklu dzi\u0119ki udzia\u0142owi znakomitych zawodnik\u00F3w zar\u00F3wno z Polski, jak i zagranicy gwarantuj\u0105 wysoki poziom sportowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"71323805":["Stawk\u0105 starcia Remigiusza Woza z Tomaszem Gromadzkim by\u0142 nie tylko prymat na \u015Al\u0105sku, a przede wszystkim tytu\u0142 zawodowego mistrza Polski w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W\u00F3z w swojej poprzedniej walce pokona\u0142 Serhija Szewczuka. Gromadzki natomiast wyszed\u0142 na ring po pora\u017Ckach z Sebastianem \u015Alusarczykiem i Stanis\u0142awem Gibad\u0142\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"71323710":["Kim kobieta jest w Ko\u015Bciele?
Dominika Szczawi\u0144ska i ks. Wojciech Szychowski rozmawiaj\u0105 o tym, jak\u0105 realnie rol\u0119 maj\u0105 kobiety w Ko\u015Bciele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"71323711":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71323712":["Anna samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina \u017Cyje w jednopokojowym mieszkaniu i korzysta ze wsp\u00F3lnej z s\u0105siadami toalety w korytarzu. Anna do\u015Bwiadczy\u0142a przemocy fizycznej i psychicznej ze strony by\u0142ego partnera, kt\u00F3ry obecnie nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. Rodzina utrzymuje si\u0119 z zasi\u0142k\u00F3w w \u0142\u0105cznej kwocie 2100 z\u0142otych. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w zostaje im 600 z\u0142otych. Ma\u0142\u017Conkowie Oliwia i Patryk wychowuj\u0105 roczne dziecko. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 12 tysi\u0119cy z\u0142otych. Para uwielbia podr\u00F3\u017Cowa\u0107, co umo\u017Cliwia jej praca. Oliwia i Patryk prowadz\u0105 bowiem w\u0142asn\u0105 firm\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71323713":["Bohaterowie programu maj\u0105 przed sob\u0105 jeden z najbardziej rozchwytywanych przedmiot\u00F3w w ameryka\u0144skiej historii - plakat z listem go\u0144czym wystawionym za Johnem Wilkesem Boothem, zab\u00F3jc\u0105 prezydenta Abrahama Lincolna. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, chc\u0105cy sprzeda\u0107 skafander przeciwprzeci\u0105\u017Ceniowy pilota my\u015Bliwca F-18, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w wojnie nad Zatok\u0105 Persk\u0105 1991. P\u00F3\u017Aniej Rick ogl\u0105da odznak\u0119 policyjn\u0105 z Chicago z ery Ala Capone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71323714":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia element wyposa\u017Cenia ameryka\u0144skich \u017Co\u0142nierzy z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej - to pierwszy metalowy he\u0142m, wykorzystywany przez armi\u0119 USA. Nast\u0119pnie Corey i Rick ogl\u0105daj\u0105 kabur\u0119, kt\u00F3ra by\u0142a rekwizytem w popularnym serialu \"Gunsmoke\", emitowanym od po\u0142owy lat 50. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej Rick dochodzi do wniosku, \u017Ce pracownicy powinni zadba\u0107 o form\u0119. Wynajmuje wi\u0119c trenera personalnego, kt\u00F3ry ma zach\u0119ci\u0107 ich do \u0107wicze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71323715":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364316.jpg","",[]],"71323716":["Duszek kwiatowy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71323717":["Osa, Magda i doktor Henryk
Niespodziewanie Maja zostaje zaatakowana przez gro\u017An\u0105 os\u0119. Na odsiecz pszcz\u00F3\u0142ce spieszy d\u017Cd\u017Cownica Magda. Sama jednak pada ofiar\u0105 niebezpiecznego owada. Wdzi\u0119czna za pomoc Maja sprowadza do niej doktora Henryka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71323718":["Epoka wiking\u00F3w
Tym razem widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 podboj\u00F3w, jakich dokonali wojowniczy wikingowie - dru\u017Cyny wywodz\u0105ce si\u0119 ze Skandynawii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"71323719":["Budowniczowie katedr
Epoka \u015Bredniowiecza to nie tylko czasy krucjat. Powstawa\u0142y w\u00F3wczas r\u00F3wnie\u017C pierwsze uniwersytety, a tak\u017Ce katedry, kt\u00F3re wsp\u00F3\u0142cze\u015Bnie uchodz\u0105 za cuda architektury. W\u015Br\u00F3d budowniczych s\u0142ynnych \u015Bredniowiecznych \u015Bwi\u0105ty\u0144 by\u0142a rodzina Pierre'a. Mistrz opowiada, na czym polega wyj\u0105tkowo\u015B\u0107 katedr, kt\u00F3re powsta\u0142y w epoce wiek\u00F3w \u015Brednich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"71323720":["Niezdrowe talenty
Filip zaczyna si\u0119 interesowa\u0107 polityk\u0105. Zamierza nawet bra\u0107 w niej aktywny udzia\u0142. Wszystko to dlatego, \u017Ce ma nadziej\u0119 w ten spos\u00F3b zrobi\u0107 wielk\u0105 karier\u0119. Kwiatkowscy pr\u00F3buj\u0105 wszelkimi sposobami przekona\u0107 go do zmiany decyzji. Tymczasem posterunkowy odkrywa w sobie talent poetycki. Postanawia porzuci\u0107 s\u0142u\u017Cb\u0119 w policji, by po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 pisaniu wierszy. Jego r\u00F3wnie\u017C bardzo trudno przekona\u0107, \u017Ceby nie post\u0119powa\u0142 tak pochopnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","",[]],"71323721":["Boeing 747","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71323722":["C2A Greyhound","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71323723":["Dyskusja o tym, jak uczy\u0107 dzieci wybacza\u0107 i godzi\u0107 si\u0119 z osob\u0105, kt\u00F3ra wyrz\u0105dzi\u0142a krzywd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228648.jpg","",[]],"71323724":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia klamra od paska, b\u0119d\u0105cego cz\u0119\u015Bci\u0105 konfederackiego munduru. W klamrze tkwi pocisk karabinowy typu Mini\u00E9, u\u017Cywanego podczas wojny secesyjnej. Bohaterowie programu nabywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C egzemplarz pierwszego wydania powie\u015Bci \"Komu bije dzwon\" Ernesta Hemingwaya. Ksi\u0105\u017Ck\u0119 kupuje nast\u0119pnie znany dziennikarz i prezenter telewizyjny George Stephanopoulos. Kolejny klient lombardu ma na sprzeda\u017C lincolna roadstera z 1932 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71323725":["Bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 na strzelnic\u0119, aby przetestowa\u0107 dzia\u0142ko, kt\u00F3rego u\u017Cywa\u0142 jeden z bohater\u00F3w \"Magnum\" - popularnego serialu kryminalnego z lat 80. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 zdj\u0119cia ze \u015Bci\u015Ble tajnego ameryka\u0144skiego programu pr\u00F3b j\u0105drowych z lat 50. ubieg\u0142ego wieku. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 imponuj\u0105c\u0105 kolekcj\u0119 pami\u0105tek, zwi\u0105zanych z kultow\u0105 seri\u0105 \"Star Trek\". Kolejny klient przynosi koszul\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142a nale\u017Ce\u0107 do aktora Roya Rogersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71323726":["W Laszkach Emilka i Karol doj\u0105 kozy i owce. M\u0119\u017Cczyzna nie jest jeszcze zbyt dobrze zaznajomiony ze stadem i prac\u0105 nad nim. Czeka go jeszcze wywo\u017Cenie nieczysto\u015Bci z koziarni. Mama i babcia Emilki sprawuj\u0105 tymczasem piecz\u0119 nad Laur\u0105. Nast\u0119pnie rolniczka musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 napraw\u0105 lon\u017Cownika. W Bronowicach Agnieszka i Jarek zabezpieczaj\u0105 foli\u0105 bele \u015Bwie\u017Cego siana. Cho\u0107 nara\u017Ca ich to na koszty, zapobiega utracie paszy. W pracy towarzyszy im mama rolnika. Wkr\u00F3tce ma zosta\u0107 dostarczony nowy silos. W Plutyczach Andrzej montuje poid\u0142a dla kr\u00F3w w oborach. Mimo i\u017C takie jest polecenie nadzoru weterynaryjnego, gospodarz nie jest przekonany do tego pomys\u0142u. Podobnie jak Gienek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",["AD"]],"71323727":["Bezsenno\u015B\u0107
Alutka cierpi na bezsenno\u015B\u0107. Z tego powodu uduchowiona s\u0105siadka Kwiatkowskich zaczyna widzie\u0107 tajemnicze zjawy o zwiewnej postaci. Dla poetki jest to wielka szansa, aby jej tw\u00F3rczo\u015B\u0107 uzyska\u0142a nowy, uduchowiony wymiar. W wykorzystaniu nowego \u017Ar\u00F3d\u0142a natchnienia przeszkadzaj\u0105 jej niestety racjonalne i przyziemne pr\u00F3by t\u0142umaczenia jej wizji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","",[]],"71323728":["Mocne plecy
Alina chce, by Karol odwiedzi\u0142 jej rodzin\u0119. Niestety, jej m\u0105\u017C nie znosi te\u015Bciowej, a poza tym ma inne plany na wiecz\u00F3r. Karol musi wymy\u015Bli\u0107 spos\u00F3b, jak wyprowadzi\u0107 w\u0142asn\u0105 \u017Con\u0119 w pole. Jego przyjaciel Tadzio gotowy jest zosta\u0107 w tym celu lunatykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71323729":["Golfista
Wraz z pojawieniem si\u0119 nowego szefa, po zajezdni kr\u0105\u017C\u0105 plotki, \u017Ce Karol awansowa\u0142 na zast\u0119pc\u0119 kierownika ruchu. \u015Awie\u017Co mianowany kierownik Barczak nic nie wie jednak o jego istnieniu. Aby zadba\u0107 o sw\u00F3j wizerunek, Karol wymy\u015Bla, \u017Ce interesuje si\u0119 golfem. Nowy kierownik jest pasjonatem golfa i zaprasza Karola do wsp\u00F3lnej gry. Krawczyk zaczyna trening pod okiem Tadzia i zgodnie z zaleceniami poradnika - \"Nauka golfa w weekend\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71323730":["P\u0142yn na porost w\u0142os\u00F3w
Naiwny Karol daje si\u0119 nabra\u0107 parze oszust\u00F3w, kt\u00F3rzy za tysi\u0105c z\u0142otych oferuj\u0105 mu wy\u0142\u0105czno\u015B\u0107 na sprzeda\u017C \"rewelacyjnego\" preparatu na porost w\u0142os\u00F3w. Od profesora z tajnego instytutu dostaje tajemnicz\u0105 receptur\u0119 i sk\u0142adniki. Postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 go na g\u0142owie swojego kierownika, Barczaka. Skutki tego s\u0105 dla obu op\u0142akane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71323731":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Lata 50. XX wieku. Francuzi przeprowadzaj\u0105 pr\u00F3by nuklearne na po\u0142udniowym Pacyfiku. W wyniku eksperymentu napromieniowaniu ulegaj\u0105 jaja \u017Cyj\u0105cych tam gad\u00F3w. Czterdzie\u015Bci lat p\u00F3\u017Aniej nieznane monstrum atakuje japo\u0144ski statek. M\u0142ody ameryka\u0144ski naukowiec, dr Niko Tatopoulos (Matthew Broderick), wraz z par\u0105 paleontolog\u00F3w, maj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 przyczyn\u0119 tragedii. Tymczasem z jedynym ocala\u0142ym rybakiem rozmawia tajemniczy Francuz, Philippe Roach\u00E9 (Jean Reno). Zszokowany m\u0119\u017Cczyzna powtarza s\u0142owo \"Godzilla\" - imi\u0119 legendarnego gada morskiego. S\u0142owa rybaka potwierdzaj\u0105 fakty - badacze odnale\u017Ali bowiem na l\u0105dzie i burcie zniszczonego statku \u015Blady ogromnych pazur\u00F3w. Tymczasem Godzilla atakuje Nowy Jork, szerz\u0105c zniszczenie i ogromn\u0105 panik\u0119 w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w. Akcja wojska ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem. Potw\u00F3r pozostaje w ukryciu, got\u00F3w w ka\u017Cdej chwili znowu zaatakowa\u0107. Tymczasem przyby\u0142y do Nowego Jorku Tatopoulos rusza razem z Roach\u00E9m tropem jaszczura. Nie wiedz\u0105, \u017Ce \u015Bledzi ich by\u0142a dziewczyna Niko, reporterka Audrey (Maria Pitillo). Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w ruinach Madison Square Garden znajduje si\u0119 kilkaset jaj Godzilli. Naukowiec, wspierany przez Philippe'a, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 by\u0107 tajnym agentem, pr\u00F3buje zapobiec najgorszemu. Spektakularne katastroficzne widowisko. Pierwsza filmowa wersja Godzilli\" w re\u017Cyserii Ishir\u00F4 Hondy powsta\u0142a w 1954 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196054.jpg","",["N"]],"71323732":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"71323733":["Mosad, izraelska agencja wywiadowcza, to jedna z najskuteczniejszych tajnych s\u0142u\u017Cb. Prowadzi niewidzialne wojny, potajemne inwigilacje i akcje sabota\u017Cu. Od wielu lat ma ogromny wp\u0142yw na \u015Bwiatow\u0105 polityk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176151.jpg","",[]],"71323734":["Historia Wojtka Makowskiego, kt\u00F3ry swoje \u017Cycie dzieli mi\u0119dzy dwie pasje - p\u0142ywanie i muzyk\u0119. Wojtek we wczesnym dzieci\u0144stwie ca\u0142kowicie utraci\u0142 wzrok. W\u00F3wczas ojciec postanowi\u0142 zarazi\u0107 go mi\u0142o\u015Bci\u0105 do wody. Obecnie Wojtek jest wicemistrzem paraolimpijskim z Rio. Ponadto nagrywa materia\u0142 na w\u0142asn\u0105 p\u0142yt\u0119. Arkadiusz Pilch wskutek wypadku, kt\u00F3remu uleg\u0142 w dzieci\u0144stwie, porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Zaczyna\u0142 od szermierki, obecnie za\u015B gra w koszyk\u00F3wk\u0119 na w\u00F3zkach, je\u017Adzi na rowerze, uprawia crossfit, bierze udzia\u0142 w Wheelmageddonie i zawodach na ergometrach wio\u015Blarskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71323735":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71323736":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"71323737":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"71323738":["Janek wycina drzewa mi\u0119dzy liniami wysokiego napi\u0119cia. Bogdan tropi z kamer\u0105 rysie, cho\u0107 wie, \u017Ce musi mie\u0107 wyj\u0105tkowe szcz\u0119\u015Bcie, by spotka\u0107 je w Bieszczadach. W\u0142adek przy pomocy odg\u0142os\u00F3w z radia odgania nied\u017Awiedzie od pszczelej pasieki. Czesiek nigdy nie wybierze si\u0119 do lasu na wyr\u0119b w spodniach dresowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71323274":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323275":["\u017Bycie na pokaz
W jednym z dom\u00F3w jednorodzinnych stoj\u0105cych na przedmie\u015Bciach wybuch\u0142 po\u017Car. W \u015Brodku znajdowa\u0142a si\u0119 trzyosobowa rodzina Pawelc\u00F3w. Doro\u015Bli wyszli z katastrofy ca\u0142o, jednak ich pi\u0119cioletni synek zosta\u0142 powa\u017Cnie poparzony i teraz walczy o \u017Cycie. Policja uwa\u017Ca, \u017Ce dosz\u0142o do podpalenia. Gdy rodzina spa\u0142a, kto\u015B wrzuci\u0142 przez okno kilka butelek z benzyn\u0105. Podejrzanymi s\u0105 byli pracownicy Pawelc\u00F3w, kt\u00F3rzy nie otrzymuj\u0105 nale\u017Cnej im zap\u0142aty. Tymczasem Dora jest zazdrosna o now\u0105 znajom\u0105 Grzegorza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71323276":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323277":["W ramach eksperymentu widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3re desery s\u0105 kuloodporne. Poznaj\u0105 te\u017C szczeg\u00F3\u0142y projektu Uniwersytetu w Waszyngtonie i Google'a, kt\u00F3re po\u0142\u0105czy\u0142y miliony zdj\u0119\u0107 r\u00F3\u017Cnych miejsc z internetu. Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C interaktywny obraz z laserowego rzutnika. Go\u015B\u0107 Witold Tomaszewski opowie o projektorach, a pan Korek przeprowadzi do\u015Bwiadczenie z \u017Car\u00F3wk\u0105 i o\u0142\u00F3wkiem. Tw\u00F3rcy serii zdradz\u0105 r\u00F3wnie\u017C kulisy dzia\u0142ania \"Super Expressu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71323278":["Prowadz\u0105cy odkryje sekrety ziewania. Opowie o dost\u0119pnych w sprzeda\u017Cy komercyjnych dronach, a tak\u017Ce odwiedzi Baz\u0119 Lotnictwa Taktycznego w \u0141asku. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, czy mo\u017Cna pod\u0142\u0105czy\u0107 m\u00F3zg do komputera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71323279":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy wygl\u0105d ma wp\u0142yw na to, jak odbiera nas spo\u0142ecze\u0144stwo. Joanna Sosnowska opowie o gad\u017Cetach pomagaj\u0105cych uprawia\u0107 sport. Ekipa programu odwiedzi afrykanarium we Wroc\u0142awiu. Widzowie b\u0119d\u0105 tez \u015Bwiadkami wy\u015Bcigu pojazd\u00F3w odrzutowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71323280":["Liczba dwana\u015Bcie pojawia si\u0119 w wielu aspektach naszej rzeczywisto\u015Bci - jest dwana\u015Bcie miesi\u0119cy w roku, dwana\u015Bcie nerw\u00F3w czaszkowych i dwana\u015Bcie oktaw w muzyce, a w religii: dwana\u015Bcie plemion Izraela, dwunastu aposto\u0142\u00F3w Jezusa, dwunastu imam\u00F3w uznawanych w szyityzmie, dwana\u015Bcie g\u0142\u00F3wnych greckich b\u00F3stw i dwunastu tytan\u00F3w. Matematycy sugerowali, \u017Ce dwunastkowy system liczbowy jest doskonalszy od dziesi\u0119tnego, a najnowsze odkrycia naukowe wskazuj\u0105, \u017Ce Wszech\u015Bwiat mo\u017Ce mie\u0107 kszta\u0142t dwunasto\u015Bcianu. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy wszechobecno\u015B\u0107 liczby dwana\u015Bcie w naszej historii i kulturze ma zwi\u0105zek z kosmosem. By\u0107 mo\u017Ce to kod, kt\u00F3ry - odszyfrowany - otworzy nasz\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107 poza Ziemi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"71323281":["W odcinku zostan\u0105 przedstawione najwi\u0119ksze umys\u0142y staro\u017Cytno\u015Bci i ich osi\u0105gni\u0119cia - Archimedes i jego s\u0142ynne prawo, Filon i pierwszy robot, Kresibios i jego eksperymenty z pneumatyk\u0105 oraz Heron z Aleksandrii i silnik parowy, automatyczne drzwi i automaty do sprzeda\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71323282":["Widzowie zobacz\u0105 proces produkcji walizek. Odb\u0119dzie si\u0119 test gad\u017Cet\u00F3w do wypiek\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C prezentacji technologii, dzi\u0119ki kt\u00F3rej powstaje sztuczne mi\u0119so drobiowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71323283":["Po raz pierwszy w historii programu pod przykrywk\u0105 b\u0119d\u0105 dzia\u0142a\u0107 nie szefowie, ale ich podw\u0142adni. Pracownicy Menchie's, Twin Peaks oraz jeszcze jednej firmy w zast\u0119pstwie swoich prze\u0142o\u017Conych - kt\u00F3rzy ju\u017C kiedy\u015B wzi\u0119li udzia\u0142 w telewizyjnym eksperymencie, przez co stali si\u0119 zbyt rozpoznawalni - sprawdz\u0105, jak wygl\u0105da codzienno\u015B\u0107 w ich przedsi\u0119biorstwach. Wsp\u00F3\u0142za\u0142o\u017Cyciel pierwszej z wymienionych firm, Amit Kleinberger, martwi si\u0119, \u017Ce jego klienci ka\u017Cdego dnia spotykaj\u0105 si\u0119 z niew\u0142a\u015Bciwym zachowaniem obs\u0142ugi. Aby to sprawdzi\u0107, po raz kolejny zg\u0142osi\u0142 si\u0119 do udzia\u0142u w programie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189605.jpg","",[]],"71323284":["Z okazji \u015Awi\u0119ta Dzi\u0119kczynienia tw\u00F3rcy programu odkrywaj\u0105 sekrety produkcji przysmak\u00F3w zwi\u0105zanych z tym wyj\u0105tkowym dniem. Na pocz\u0105tek odwiedz\u0105 fabryk\u0119, w kt\u00F3rej ka\u017Cdego tygodnia przygotowuje si\u0119 500 tys. opakowa\u0144 tradycyjnych ciasteczek. Kolejny produkt to bezglutenowe ciasto dyniowe inspirowane rodzinn\u0105 receptur\u0105. Nast\u0119pnie filmowcy przyjrz\u0105 si\u0119 powstawania chrupi\u0105cych pianek w kszta\u0142cie serca, a na deser wybior\u0105 si\u0119 do zak\u0142adu produkuj\u0105cego sos na bazie \u017Curawiny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198817.jpg","",[]],"71323285":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wracaj\u0105 do Koreatown, dzielnicy Los Angeles, w kt\u00F3rej kiedy\u015B dominowa\u0142a ludno\u015B\u0107 pochodzenia korea\u0144skiego. Obecnie mieszkaj\u0105 tam g\u0142\u00F3wnie Latynosi. Brandi nie chce, by przez b\u0142azenad\u0119 Jarroda przesz\u0142a im ko\u0142o nosa korzystna okazja. Ivy Calvin i Mary Padian nieoczekiwanie staj\u0105 si\u0119 sojusznikami, podczas gdy Rene Nezhoda daje si\u0119 ponie\u015B\u0107 zakupowemu szale\u0144stwu. Przekonamy si\u0119, czy takie post\u0119powanie mu si\u0119 op\u0142aci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71323286":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami poluj\u0105 na okazje w centrum Los Angeles. Bohaterowie programu bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji nieop\u0142acanych schowk\u00F3w magazynowych mieszcz\u0105cych si\u0119 w wielopi\u0119trowym budynku. Darrell i jego syn s\u0105 zdeterminowani, \u017Ceby zdoby\u0107 towar do ich ca\u0142odobowego sklepu. Aby jednak osi\u0105gn\u0105\u0107 cel, musz\u0105 pokona\u0107 Dave'a. Ivy Calvin chce wylicytowa\u0107 magazyn z narz\u0119dziami. Mary jest zmuszona stawi\u0107 czo\u0142o mocnej konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71323287":["Tym razem bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 do miasteczka uniwersyteckiego Rancho Dominguez. Handlarze maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce w tamtejszych opuszczonych magazynach znajd\u0105 wiele modnych rzeczy, kt\u00F3re b\u0119dzie mo\u017Cna odsprzeda\u0107 z zyskiem. Brandon poszukuje dobrych jako\u015Bciowo towar\u00F3w do sklepu, kt\u00F3ry prowadzi z ojcem. Z kolei Rene stawia na ilo\u015B\u0107. Mary pokazuje, \u017Ce potrafi by\u0107 wredna, podczas gdy Jarrod i Brandi witaj\u0105 w swoim zespole nowego cz\u0142onka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71323288":["W lombardzie zjawia si\u0119 sprzedawca z rysunkiem podpisanym przez s\u0142ynnego ameryka\u0144skiego muzyka Toma Petty'ego. Do zak\u0142adu trafia tak\u017Ce tablica Ouija do przywo\u0142ywania i kontaktowania si\u0119 z duchami. Innym razem Rick i Chum rozwa\u017Caj\u0105 kupno zabytkowego urz\u0105dzenia do odchudzania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"71323289":["Szamani
Szamani s\u0105 w stanie wp\u0142ywa\u0107 na natur\u0119, maj\u0105 dost\u0119p do wymiar\u00F3w niewidzialnych dla zwyk\u0142ych \u015Bmiertelnik\u00F3w i mog\u0105 kontaktowa\u0107 si\u0119 z istotami z za\u015Bwiat\u00F3w. Od wiek\u00F3w uzdrawiaj\u0105 i chroni\u0105 cz\u0142onk\u00F3w swoich spo\u0142eczno\u015Bci oraz doradzaj\u0105 w najwa\u017Cniejszych kwestiach. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy plemienni przyw\u00F3dcy duchowi jedynie odprawiaj\u0105 staro\u017Cytne rytua\u0142y, czy mo\u017Ce pozostaj\u0105 w kontakcie z przedstawicielami cywilizacji pozaziemskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"71323290":["Ziemi\u0119 zamieszkuje niewyobra\u017Calna liczba owad\u00F3w. W wielu kulturach na ca\u0142ym \u015Bwiecie niekt\u00F3re gatunki otaczano boskim kultem. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy staro\u017Cytni Egipcjanie mieli kontakt z istotami z kosmosu przypominaj\u0105cymi wygl\u0105dem insekty. Analizuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C opis szara\u0144czy z Apokalipsy \u015Bw. Jana. Niekt\u00F3rzy zwolennicy koncepcji paleoastronautyki sugeruj\u0105, \u017Ce owady s\u0105 spokrewnione z obcymi. By\u0107 mo\u017Ce ich obecno\u015B\u0107 na Ziemi ma jaki\u015B cel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"71323291":["W Laszkach w gospodarstwie Emilki na \u015Bwiat przychodz\u0105 kolejne ma\u0142e k\u00F3zki. Rolniczka musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 przych\u00F3wkiem. Rozmawia r\u00F3wnie\u017C z babci\u0105 i matk\u0105 o swojej ci\u0105\u017Cy. B\u0142oto u Gienka i Andrzeja w Plutyczach uniemo\u017Cliwia uruchomienie ci\u0105gnika. Dla rolnik\u00F3w oznacza to dodatkow\u0105, ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0119. S\u0142om\u0119 dla kr\u00F3w gospodarze zmuszeni s\u0105 przenosi\u0107 samodzielnie. W Pokaniewie Tomek r\u00F3wnie\u017C ma r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Rozsiewa naw\u00F3z uzyskanym z w\u0142asnej biogazowni. Musi robi\u0107 to rankiem i po zmierzchu, kiedy ziemia jest twarda, aby zapobiec zakopywaniu si\u0119 ci\u0105gnik\u00F3w. Natalia i jej znajome bior\u0105 udzia\u0142 w konkursie na danie regionalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"71323292":["U Andrzeja i Gienka w domu wreszcie powstanie \u0142azienka. Hydraulik zamontuje instalacje i bojler. Rolnicy udaj\u0105 si\u0119 na zakupy po sprz\u0119ty niezb\u0119dne do wyposa\u017Cenia \u0142azienki. Weterynarz odwiedza gospodarstwo Justyny i \u0141ukasza w Ciemnoszyjach. Rolnicy dowiedz\u0105 si\u0119, kt\u00F3ra krowa urodzi m\u0142ode. Gospodyni musi obci\u0105\u0107 rogi ciel\u0119tom. W Laszkach Emilia opowiada o pozytywnych skutkach przebywania w\u015Br\u00F3d k\u00F3z. Jej babcia Helena jest tego samego zdania. M\u0142oda gospodyni jak zawsze ma mn\u00F3stwo pracy - musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 codziennym obrz\u0105dkiem, ale tym razem nale\u017Cy zadba\u0107 r\u00F3wnie\u017C o profilaktyk\u0119 zdrowotn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"71323293":["W programie pojawi si\u0119 prezentacja japo\u0144skich pa\u0142eczek do jedzenia, kt\u00F3re wykorzystuj\u0105 impulsy elektryczne do wzmacniania odczucia s\u0142onego smaku. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C z USA dotycz\u0105cy szk\u0142a uranowego oraz sposob\u00F3w jego wytwarzania. Oka\u017Ce si\u0119, kt\u00F3ry kraj tworzy korzenne ciasteczka o nazwie spekulatius kojarz\u0105ce si\u0119 z Bo\u017Cym Narodzeniem. Ekipa uda si\u0119 do Izraela, by odwiedzi\u0107 ultranowoczesn\u0105 farm\u0119 specjalizuj\u0105c\u0105 si\u0119 w uprawie konopi do cel\u00F3w leczniczych. Nie zabraknie naukowego wyja\u015Bnienia faktu odporno\u015Bci kaczek na mr\u00F3z.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71323294":["Port w \u015Awibnie
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski udaj\u0105 si\u0119 do portu rybackiego przy uj\u015Bciu Wis\u0142y. Tamtejszy port stanowi\u0142 wa\u017Cny punkt ewakuacyjny podczas ucieczki Niemc\u00F3w pod koniec II wojny \u015Bwiatowej. Wiele jednostek po ataku szturmowc\u00F3w wrogich armii spocz\u0119\u0142o w wodach uj\u015Bcia Wis\u0142y. Wed\u0142ug okolicznych mieszka\u0144c\u00F3w - nadal tam s\u0105. Poszukiwacze weryfikuj\u0105 te przekazy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"71323295":["Zagadka wielkiego arsena\u0142u
I Wojna \u015Awiatowa przynios\u0142a nowe metody walki i wykorzystanie artylerii na masow\u0105 skal\u0119. Do jej prowadzenia potrzebne by\u0142y olbrzymie ilo\u015Bci amunicji. Armia Niemiecka utworzy\u0142a trzy centralne arsena\u0142y obs\u0142uguj\u0105ce ich machin\u0119 wojenn\u0105. Jednym z nich by\u0142 \"Nahkampfmitteldepot Bentschen\" ulokowany w okolicach dzisiejszego Rogozi\u0144ca. Sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 274 magazyn\u00F3w po\u0142o\u017Conych na powierzchni 4 kilometr\u00F3w kwadratowych. Przechowywano w nim ponad 7 milion\u00F3w sztuk \u015Brodk\u00F3w bojowych. Po wojnie, na mocy traktatu wersalskiego, zosta\u0142 zlikwidowany w 1922 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski ruszaj\u0105 na poszukiwania pami\u0105tek po tym olbrzymim sk\u0142adzie amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"71323296":["Autorzy programu udowadniaj\u0105, \u017Ce wielkich zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych wcale nie wymy\u015Blono w XIX wieku. Istnia\u0142y znacznie wcze\u015Bniej. W programie widzowie zobacz\u0105 niesamowicie pomys\u0142owe rozwi\u0105zania techniczne, kt\u00F3re pozwala\u0142y staro\u017Cytnym budowa\u0107 w\u0142asne megafabryki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71323297":["Samob\u00F3jcze oddzia\u0142y
W\u0142ochy, Niemcy oraz Japonia podczas wojny pr\u00F3bowa\u0142y formowa\u0107 oddzia\u0142y \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy dokonywaliby samob\u00F3jczych zamach\u00F3w. Pa\u0144stwa chcia\u0142y w ten spos\u00F3b odwr\u00F3ci\u0107 bieg historii, ale cen\u0119 ponosili m\u0142odzi, niewinni ludzie. Rz\u0105dowi japo\u0144skiemu nie chodzi\u0142o jednak o wynik bitew. W ka\u017Cdej japo\u0144skiej rodzinie mia\u0142 si\u0119 znale\u017A\u0107 bohater, o kt\u00F3rym pami\u0119\u0107 pozwoli\u0142aby zachowa\u0107 tradycj\u0119, kultur\u0119 i religi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",[]],"71323298":["Jak zabi\u0107 Hitlera, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",[]],"71323299":["Re\u017C.: Charles Comiti, Julien Boluen, V\u00E9ronique de Viguerie.
Mimo \u017Ce kobiety s\u0105 zwolnione ze s\u0142u\u017Cby wojskowej w Ukrainie, to jednak wiele z nich postanowi\u0142o pozosta\u0107 w kraju po rosyjskiej inwazji, by walczy\u0107 o swoj\u0105 ojczyzn\u0119. Przez lata nie anga\u017Cowa\u0142y si\u0119 w sprawy publiczne, ale wszystko zmieni\u0142o si\u0119 w 2014 roku. Maroussia, matka dw\u00F3jki dzieci, by\u0142a jedn\u0105 z pierwszych kobiet, kt\u00F3ra wst\u0105pi\u0142a w\u00F3wczas do armii, by walczy\u0107 z prorosyjskimi separatystami. Sta\u0142a si\u0119 inspiracj\u0105 dla wielu innych Ukrainek, kt\u00F3re posz\u0142y w jej \u015Blady. Widzowie poznaj\u0105 30-letni\u0105 Ian\u0119, kt\u00F3ra walczy na pierwszej linii frontu. Tw\u00F3rcy dokumentu przedstawiaj\u0105 te\u017C losy ukrywaj\u0105cej si\u0119 w ostrzeliwanym Charkowie 20-letniej Sophii, kt\u00F3ra musi troszczy\u0107 si\u0119 nie tylko o siebie, ale r\u00F3wnie\u017C o swojego rocznego synka. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C opowie\u015Bci o Nataszy i jej c\u00F3rce Vice, kt\u00F3re przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zniszczonej Buczy po tym, jak sp\u0119dzi\u0142y a\u017C 40 dni w piwnicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365078.jpg","",[]],"71323300":["Emilka zamierza wymieni\u0107 m\u0142odego byka, Amigo, na niebiesk\u0105 ja\u0142\u00F3wk\u0119. Najpierw jednak trzeba z\u0142apa\u0107 skorego do figli samca. Nie jest to takie proste, wi\u0119c gospodyni przygotowuje lasso. W ca\u0142ym przedsi\u0119wzi\u0119ciu pomaga jej mama. Byk okazuje si\u0119 jeszcze bardziej niesforny, ni\u017C obie mog\u0142y przypuszcza\u0107. Kiedy wreszcie Amigo jest z\u0142apany, trzeba go przetransportowa\u0107. Emilce pomaga kolega, Karol, kt\u00F3ry jest \u015Bwietnym kierowc\u0105. Podczas wizyty u Gienia i Andrzeja okazuje si\u0119, \u017Ce roz\u0142adunek r\u00F3wnie\u017C nastr\u0119cza nie lada problem\u00F3w, a Amigo ponownie nie jest skory do wsp\u00F3\u0142pracy. Po tej przygodzie czas na \u015Bwi\u0119towani urodzin Emilii. Gienek cz\u0119stuje go\u015Bci kiszonymi og\u00F3rkami i kie\u0142bas\u0105, a Emilia daje posmakowa\u0107 nalewki. Nale\u017Cy te\u017C opi\u0107 zakup krowy. Nast\u0119pnie Andrzej przynosi gospodyni kwiaty. Sielank\u0119 przerywa odkrycie, \u017Ce kilka ciel\u0105t uciek\u0142o. Gospodarze wyruszaj\u0105 na poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361076.jpg","",[]],"71323301":["W gospodarstwie Tomka w Pokaniewie stawia si\u0119 przede wszystkim na nowoczesne rozwi\u0105zania. Dotyczy to nie tylko budynk\u00F3w i sprz\u0119tu, ale tak\u017Ce cyfryzacji. Gospodarz wprowadza innowacyjny system zarz\u0105dzania stadem. Teraz kolczykuje wszystkie swoje dojne krowy za pomoc\u0105 czujnik\u00F3w, kt\u00F3re maj\u0105 zbiera\u0107 dane na temat temperatury cia\u0142a zwierz\u0119cia. To pomaga ustali\u0107, kiedy zwierz\u0119 ma ruj\u0119. Jest to wa\u017Cna informacja dla gospodarza, kt\u00F3ry musi dopilnowa\u0107, by krowy regularnie wydawa\u0142y na \u015Bwiat potomstwo. Po pracy Tomek idzie na spacer z Monik\u0105. Gienek wyprowadza konie na pastwisko. Na uwi\u0119zi trzyma za kantar tylko przewodniczk\u0119 stada. Spacer gospodarza z czterema ko\u0144mi budzi zainteresowanie mieszka\u0144c\u00F3w wioski. Emilka wchodzi w posiadania stada owiec. Po raz pierwszy je doi i ma okazj\u0119 skosztowa\u0107 owczego mleka. Nast\u0119pnie wraz z mam\u0105 zajmuje si\u0119 kozami. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich po raz pierwszy ma do czynienia z dojark\u0105. Po wszystkim gospodyni przygotowuje pierwsze w tym roku serki typu koryci\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361076.jpg","",[]],"71323302":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"71323303":["Skarb boratynek
Bohaterowie programu \"Misja Skarb\" - Kiler, Mario i Prospektor, otrzymuj\u0105 zlecenie od pracuj\u0105cego w Sandomierzu konserwatora zabytk\u00F3w, dr. hab. Marka Florka. Prosi on o przeszukanie okolic miejscowo\u015Bci Brzezie, gdzie kiedy\u015B znajdowa\u0142 si\u0119 \u015Bredniowieczny dw\u00F3r. Po ca\u0142ym dniu bada\u0144 Kiler i jego wsp\u00F3\u0142pracownicy natrafiaj\u0105 na skarb. S\u0105 to monety: kilkaset miedzianych boratynek z XVII w., a tak\u017Ce kilka sztuk sz\u00F3stak\u00F3w oraz ort\u00F3w - srebrnych numizmat\u00F3w z tego samego okresu. Dawid odnajduje nawet niezwykle rzadk\u0105 z\u0142ot\u0105 monet\u0119 - dukat holenderski z 1758 roku. Nast\u0119pnego dnia poszukiwacze wpadaj\u0105 na nowy trop. Dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce po wojnie okoliczni mieszka\u0144cy znale\u017Ali tu trzy z\u0142ote monety pochodz\u0105ce prawdopodobnie z czas\u00F3w rzymskich. Kontynuuj\u0105 badania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"71323304":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71323305":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71323306":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323307":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323308":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323309":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71323310":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71323311":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323312":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323313":["Zm\u0119czony upa\u0142em Andrzej przysypia i \u015Bni o wymarzonej partnerce. Gienek i Jastrz\u0105b dyskutuj\u0105 na temat roli kobiety w gospodarstwie. Panowie kibicuj\u0105 Andrzejowi w poszukiwaniu partnerki. Sprawa jest tak donios\u0142a, \u017Ce w domu trwa dobudowywanie \u0142azienki w domu. W Cie\u0142uszkach Wiesia i Jurek goszcz\u0105 do\u015Bwiadczonego pszczelarza Artura i Natali\u0119, Micha\u0142a i Olka z Haciek. M\u0119\u017Cczy\u017Ani rozpoczynaj\u0105 \u017Cniwa. Micha\u0142owi i Arturowi nie przychodzi to \u0142atwo. Natomiast panie zamierzaj\u0105 upiec chleb i przygotowa\u0107 jedzenie dla ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105cych pan\u00F3w. Podczas posi\u0142ku panuje przyjazna atmosfera. W Pokaniewie r\u00F3wnie\u017C \u017Cniwa. Tomek zamierza skosi\u0107 j\u0119czmie\u0144 kombajnem. Ziarno trafia do stod\u00F3\u0142. Plony z tego roku s\u0105 bardzo obiecuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"71323314":["Koszmar matki
El\u017Cbieta, matka kilkumiesi\u0119cznej c\u00F3reczki, znajduje w pokoju dzieci\u0119cym zakrwawion\u0105 zabawk\u0119 i listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Wszystkie \u015Blady prowadz\u0105 do jej m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia i domaga si\u0119 prawa do widywania si\u0119 z c\u00F3rk\u0105. Gdy jednak pogr\u00F3\u017Cki powtarzaj\u0105 si\u0119 po jego aresztowaniu, policjanci zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce z\u0142apali niew\u0142a\u015Bciwego cz\u0142owieka. Do Polski przylatuje z Londynu by\u0142a \u017Cona Olgierda, Ma\u0142gorzata. Okazuje si\u0119, \u017Ce taks\u00F3wkarz, kt\u00F3ry zabra\u0142 j\u0105 z lotniska, wiezie j\u0105 w nieznanym kierunku. Olgierd z pomoc\u0105 Mai musi odnale\u017A\u0107 Ma\u0142gosi\u0119, zanim dojdzie do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"71323315":["S\u0142awne dzieci
Dziewi\u0119tnastoletnia Hania zg\u0142asza, \u017Ce jej m\u0142odszy brat Leon prawdopodobnie zosta\u0142 porwany. Ich rodzice, Marta i Jan, prowadz\u0105 popularny kana\u0142 w Internecie i wykorzystuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 swoich dzieci do stwarzania pozor\u00F3w szcz\u0119\u015Bliwego domu. Nie przejmuj\u0105 si\u0119 tym, \u017Ce niekt\u00F3re filmy naruszaj\u0105 godno\u015B\u0107 pociech i nara\u017Caj\u0105 je na hejt, a nawet pedofilskie zaczepki. Hania wyznaje policjantom, \u017Ce j\u0105 te\u017C pr\u00F3bowano kiedy\u015B uprowadzi\u0107. Marta i Jan bagatelizuj\u0105 obawy c\u00F3rki. Uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jedenastolatek wszed\u0142 w okres buntu. Tymczasem policjanci znajduj\u0105 nagranie z monitoringu miejskiego, na kt\u00F3rym wida\u0107, jak zaginiony Leon wsiada do bia\u0142ej furgonetki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71323316":["Dominika przyczynia si\u0119 do zagini\u0119cia m\u0142odszej siostry i odkrywa mroczne tajemnice swojej rodziny
Dominika ma dwie siostry, kt\u00F3re bardzo kocha. Popada jednak z konflikt z m\u0142odsz\u0105 z nich, Klaudi\u0105, kt\u00F3ra potrafi rani\u0107 bliskich. Dominika i Agnieszka postanawiaj\u0105 da\u0107 jej nauczk\u0119. Zabieraj\u0105 krewn\u0105 do lasu i tam zostawiaj\u0105. Z pozoru niewinna zabawa przeradza si\u0119 jednak w dramat, poniewa\u017C Klaudia nie wraca do domu. Niebawem policja znajduje cia\u0142o dziewczyny. Kto\u015B utopi\u0142 j\u0105 w stawie niedaleko miejsca, w kt\u00F3rym rozsta\u0142a si\u0119 z siostrami. Na jaw wychodz\u0105 rodzinne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",[]],"71323317":["21-letni Tomasz przypuszcza, \u017Ce kobieta kt\u00F3ra go wychowa\u0142a nie jest jego matk\u0105 i dowiaduje si\u0119 szokuj\u0105cej prawdy o biologicznych rodzicach
Ksi\u0119gowa Aneta trafia do szpitala. Syn kobiety, Tomek, odkrywa, \u017Ce jego grupa krwi i grupa krwi jego opiekunki wykluczaj\u0105 si\u0119, a wi\u0119c nie mo\u017Ce by\u0107 jej biologicznym dzieckiem. Ch\u0142opak wraz ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Anet\u0105 zaczyna grzeba\u0107 w przesz\u0142o\u015Bci. Odkrywa, \u017Ce na kilka miesi\u0119cy przed porodem matka i ciotka Tomka przebywa\u0142y w miejscowo\u015Bci na G\u00F3rnym \u015Al\u0105sku, kt\u00F3ra jest te\u017C wpisana do aktu urodzenia ch\u0142opaka. Niebawem student odkrywa, \u017Ce jego biologiczny ojciec wci\u0105\u017C \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",[]],"71323318":["Nie powinnam Ci\u0119 kocha\u0107
Beata w dramatycznych okoliczno\u015Bciach rozstaje si\u0119 z narzeczonym i zamieszkuje ze swoj\u0105 schorowan\u0105 matk\u0105, Wiol\u0105. Kobietom pomagaj\u0105 lekarka Anna oraz jej m\u0105\u017C Jacek. M\u0119\u017Cczyzna zakochuje si\u0119 w Beacie z wzajemno\u015Bci\u0105. Pocz\u0105tkowo broni si\u0119 przed tym uczuciem, poniewa\u017C jest \u017Conaty. Gdy w ko\u0144cu decyduje si\u0119 wyzna\u0107 kochance mi\u0142o\u015B\u0107, zostaje przy\u0142apany przez swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119. Beata nie chce rozbija\u0107 rodziny i postanawia zerwa\u0107 z Jackiem. Nagle u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Niebawem odkrywa, \u017Ce kochanek oszukiwa\u0142 zar\u00F3wno j\u0105, jak i \u017Con\u0119, prowadz\u0105c podw\u00F3jne \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",[]],"71323319":["Malinowe ciasto
Olga Skulska pracuje jako cukierniczka i jednocze\u015Bnie jest w\u0142a\u015Bcicielka ma\u0142ej knajpy, w kt\u00F3rej serwuje swoje wyroby. Od tygodnia jej lokal odwiedza bardzo przystojny Mariusz. M\u0119\u017Cczyzna prawi jej komplementy i chwali ciasto malinowe. Wkr\u00F3tce Olga i Mariusz zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Kobieta ma jednak problem. Na pocz\u0105tku znajomo\u015Bci przedstawi\u0142a si\u0119 jako m\u0142odsza i teraz ma obawy, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna rzuci j\u0105, gdy prawda wyjdzie na jaw. Olga zaprasza Mariusza do domu, a swojego syna, Adama, przedstawia jako ucznia cukiernictwa. Nied\u0142ugo po tym spotkaniu okazuje si\u0119, \u017Ce jej wybranek ma \u017Con\u0119, a tego samego dnia kobieta odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Teraz ju\u017C nie wiadomo, co w ich zwi\u0105zku jest prawd\u0105, gdy\u017C oboje k\u0142amali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",[]],"71323320":["Urlop pe\u0142nop\u0142atny
Wszyscy pracownicy szpitala przygotowuj\u0105 si\u0119 do bliskiego ju\u017C sezonu urlopowego. Doktor Kidler i Kalinka chc\u0105 jecha\u0107 w g\u00F3ry, a siostry Basen i Basia Es zamierzaj\u0105 razem sp\u0119dzi\u0107 wolny czas na Mazurach. Jednak do szpitala przychodzi zarz\u0105dzenie z ministerstwa, \u017Ce urlopy mo\u017Ce sp\u0119dza\u0107 jedynie w miejscu zatrudnienia. Plac\u00F3wka s\u0142u\u017Cby zdrowia zamienia si\u0119 wi\u0119c w letnisko. Kidler i Kalinka wspinaj\u0105 si\u0119 po schodach, siostry opalaj\u0105 si\u0119 pod lampami na sali operacyjnej, a dr Basen \u0142owi ryby w szpitalnej sadzawce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71323321":["Linie papilarne
W szpitalu pojawia si\u0119 gangster, kt\u00F3ry pozostawi\u0142 w miejscu przest\u0119pstwa swoje odciski palc\u00F3w. Gro\u017C\u0105c pistoletem, zmusza ordynatora, aby ten wymieni\u0142 mu opuszki palc\u00F3w. Na szcz\u0119\u015Bcie dla bandyty w szpitalu przebywa w\u0142a\u015Bnie znana pianistka, kt\u00F3ra cierpi na b\u00F3l w opuszkach palc\u00F3w. Ordynator przekonuje j\u0105, \u017Ce musi przej\u015B\u0107 specjalny zabieg chirurgiczny. Maj\u0105 go przeprowadzi\u0107 doktorzy Wstrz\u0105s i Kidler. Jego konsekwencje s\u0105 bardzo powa\u017Cne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71323322":["Niebezpieczna zguba
Do szpitala trafia nieprzytomny \u0141owca - wielki podr\u00F3\u017Cnik. Kiedy odzyskuje przytomno\u015B\u0107, m\u00F3wi, \u017Ce w jego baga\u017Cach by\u0142 ukryty w\u0105\u017C grzechotnik. W\u015Br\u00F3d personelu wybucha panika. Rozpoczyna si\u0119 polowanie na gro\u017Anego gada. Informacja o nim nie dociera jednak do wszystkich. Doktor Kidler bierze grzechotnika za wyro\u015Bni\u0119t\u0105 d\u017Cd\u017Cownic\u0119, a Karinka s\u0105dzi, \u017Ce jest to materia\u0142 na buty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71323323":["Bli\u017Aniak Kidlera
Doktor Kidler ma powa\u017Cne k\u0142opoty finansowe, gdy\u017C przegra\u0142 w karty du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Pr\u00F3buje wszelkimi sposobami zdoby\u0107 got\u00F3wk\u0119 na sp\u0142at\u0119 d\u0142ugu. Nie cofa si\u0119 nawet przed wy\u0142udzaniem. W tym czasie do szpitala trafia bardzo zamo\u017Cny cz\u0142owiek, Muczy\u0144ski. Doktor rozpoznaje w nim swojego brata bli\u017Aniaka. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki niemu uda mu si\u0119 zdoby\u0107 fortun\u0119. Kiedy jednak Muczy\u0144ski rozpoznaje Kidlera, przypomina sobie r\u00F3wnie\u017C okoliczno\u015Bci jego znikni\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71323324":["Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak
W kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 trwa remont elewacji. Ekip\u0119 nadzoruje majster Kurdzielak. Wok\u00F3\u0142 budynku zostaj\u0105 rozstawione rusztowania. Odt\u0105d robotnicy zaczynaj\u0105 bezczelnie wtr\u0105ca\u0107 si\u0119 w prywatne \u017Cycie mieszka\u0144c\u00F3w. W efekcie mi\u0119dzy nimi a lokatorami dochodzi licznych nieporozumie\u0144 i konflikt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",[]],"71323325":["Z\u0142odziejka
Z mieszkania Kiepskich zaczynaj\u0105 znika\u0107 r\u00F3\u017Cne przedmioty. Ferdynand jest przekonany, \u017Ce za kradzie\u017C odpowiada Jolasia. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w z\u0142odziejski proceder zamieszani s\u0105 r\u00F3wnie\u017C Waldek, Mariola i Halina. Kiepski jest przera\u017Cony ogromn\u0105 skal\u0105 zjawiska. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce on tak\u017Ce ma na sumieniu przyw\u0142aszczenie sobie cudzego mienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",[]],"71323326":["Gorzkie gody
Ferdynand i Halina obchodz\u0105 40. rocznic\u0119 \u015Blubu. Jubileusz staje si\u0119 okazj\u0105 do podsumowania zwi\u0105zku. Halina ocenia ten czas bardzo negatywnie. Wkr\u00F3tce oboje dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce to dobry moment, by si\u0119 rozsta\u0107. Tymczasem rodzina i s\u0105siedzi przygotowuj\u0105 dla nich huczne przyj\u0119cie. Kiepskim trudno przyzna\u0107 si\u0119 przed nimi do decyzji o rozwodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",[]],"71323327":["Badurka
Ferdynand i Halina chc\u0105 zrobi\u0107 co\u015B dobrego dla innych. Postanawiaj\u0105 odda\u0107 niepotrzebne im rzeczy biednym. Obdarowanym ma by\u0107 m.in. lokalny bezdomny Kazimierz Badura. Zachowanie s\u0105siad\u00F3w powoduje, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C Pa\u017Adziochowie w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 do akcji charytatywnej. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 rywalizowa\u0107 z Kiepskimi o miano najwi\u0119kszych dobroczy\u0144c\u00F3w na osiedlu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",[]],"71323328":["Wyspy Owcze","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"71323329":["S\u0142awne dzieci
Dziewi\u0119tnastoletnia Hania zg\u0142asza, \u017Ce jej m\u0142odszy brat Leon prawdopodobnie zosta\u0142 porwany. Ich rodzice, Marta i Jan, prowadz\u0105 popularny kana\u0142 w Internecie i wykorzystuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 swoich dzieci do stwarzania pozor\u00F3w szcz\u0119\u015Bliwego domu. Nie przejmuj\u0105 si\u0119 tym, \u017Ce niekt\u00F3re filmy naruszaj\u0105 godno\u015B\u0107 pociech i nara\u017Caj\u0105 je na hejt, a nawet pedofilskie zaczepki. Hania wyznaje policjantom, \u017Ce j\u0105 te\u017C pr\u00F3bowano kiedy\u015B uprowadzi\u0107. Marta i Jan bagatelizuj\u0105 obawy c\u00F3rki. Uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jedenastolatek wszed\u0142 w okres buntu. Tymczasem policjanci znajduj\u0105 nagranie z monitoringu miejskiego, na kt\u00F3rym wida\u0107, jak zaginiony Leon wsiada do bia\u0142ej furgonetki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71323330":["48h. Zaginieni 3
Funkcjonariusze Policyjnego Centrum Poszukiwania Zaginionych zajmuj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bnianiem tajemnic dotycz\u0105cych tego, co dzieje si\u0119 z cz\u0142owiekiem, gdy znika bez \u015Bladu. Najwa\u017Cniejsze jest pierwsze 48 godzin i w tym czasie specjalna grupa operacyjna musi przeprowadzi\u0107 dochodzenie oraz ustali\u0107, czy by\u0142 to wypadek, ucieczka, a mo\u017Ce zab\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71323331":["Piel\u0119gniarka Alicja jest \u017Con\u0105 Wojtka. Sympatyczny i spokojny m\u0119\u017Cczyzna pracuje jako architekt. Wojtek cz\u0119sto odwiedza swoj\u0105 siostr\u0119 Urszul\u0119, kt\u00F3ra z\u0142ama\u0142a nog\u0119 w wypadku samochodowym. Chocia\u017C kobieta wraca do zdrowia, m\u0119\u017Cczyzna nadal ch\u0119tnie j\u0105 odwiedza. Pe\u0142na z\u0142ych przeczu\u0107 Alicja postanawia \u015Bledzi\u0107 ma\u0142\u017Conka. W mieszkaniu Urszuli zastaje jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, atrakcyjn\u0105 Kamil\u0119. Widzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C otwarcie z ni\u0105 flirtuje. Kobieta podejrzewa, \u017Ce para ma romans. Zg\u0142asza si\u0119 do programu \"Zdrady\". Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Urszula nie lubi Alicji i namawia brata na rozw\u00F3d. Widz\u0105 te\u017C, jak m\u0119\u017Cczyzna flirtuje z Kamil\u0105. Niebawem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest... lesbijk\u0105 i \u0142\u0105cz\u0105 j\u0105 za\u017Cy\u0142e stosunki z Urszul\u0105. Kolejny trop prowadzi detektyw\u00F3w do tajemniczej nieznajomej, kt\u00F3r\u0105 Wojtek pozna\u0142 na solarium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",[]],"71323332":["Z\u0142amane marzenia
Utalentowana baletnica zostaje potr\u0105cona przez samoch\u00F3d. Po odzyskaniu przytomno\u015Bci zeznaje, \u017Ce zosta\u0142a potr\u0105cona celowo. Policjanci podejrzewaj\u0105 jej by\u0142ego ch\u0142opaka i konkurentk\u0119 z teatru ta\u0144ca, jednak wszystko wskazuje na to, \u017Ce dziewczyn\u0119 zaatakowa\u0142 kto\u015B zupe\u0142nie inny. R\u00F3wnocze\u015Bnie Olgierd i Krystian dostaj\u0105 zg\u0142oszenie od kobiety, kt\u00F3ra pad\u0142a ofiar\u0105 stalkingu. Podejrzanym o przesy\u0142anie gr\u00F3\u017Ab pod jej adresem jest szef korporacji, szanowany biznesmen. W trakcie \u015Bledztwa Natalia z pomoc\u0105 Leny pr\u00F3buje rozgry\u017A\u0107 swojego nowego partnera i pozna\u0107 jego tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"71323333":["Ostatni raz
Grupka nastolatk\u00F3w - rodze\u0144stwo Micha\u0142 i Ola oraz ich przyjaci\u00F3\u0142ka \u017Baneta - odpoczywa nad jeziorem. Dziewcz\u0119ta zostaj\u0105 uprowadzone w czasie chwilowej nieobecno\u015Bci ch\u0142opaka. Micha\u0142owi udaje si\u0119 umkn\u0105\u0107 porywaczom i poinformowa\u0107 o ca\u0142ym zdarzeniu rodzic\u00F3w swoich oraz \u017Banety. W trakcie przekazywania okupu porywacz zamierza uwolni\u0107 Ol\u0119. Sp\u0142oszony przez przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cy samoch\u00F3d oddaje jednak strza\u0142 w kierunku dziewczyny oraz jej matki Sylwii. Agenci CW\u015A poszukuj\u0105 \u017Banety. Tymczasem Micha\u0142 nie zamierza bezczynnie czeka\u0107 na rozw\u00F3j wydarze\u0144. Wykrada bro\u0144 swojego ojca i rusza na poszukiwanie napastnik\u00F3w. \u015Aledczy tropi\u0105 ch\u0142opaka. Udaje im si\u0119 uwolni\u0107 go tu\u017C przed planowan\u0105 przez bandyt\u00F3w egzekucj\u0105. Niebawem z jeziora zostaje wy\u0142owione cia\u0142o \u017Banety. Sekcja zw\u0142ok wykazuje, \u017Ce dziewczyna zmar\u0142a zanim jeszcze dosz\u0142o do przekazania okupu. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce rodziny ofiar nie m\u00F3wi\u0105 im ca\u0142ej prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",[]],"71323334":["Faraon
Magdalena Lewicka zostaje zastrzelona we w\u0142asnym domu. Str\u00F3\u017Ce prawa typuj\u0105 kilku podejrzanych: m\u0119\u017Ca kobiety - egiptologa w podesz\u0142ym wieku, jego syn oraz ochroniarz, z kt\u00F3rym ofiara mia\u0142a romans. Ka\u017Cdy z nich ma jednak solidne alibi. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce sprawca wcale nie musia\u0142 znajdowa\u0107 si\u0119 na miejscu zbrodni, poniewa\u017C Magda zosta\u0142a zastrzelona z broni, ustawionej na automatyczny wystrza\u0142. Kobieta sama uruchomi\u0142a mechanizm, wchodz\u0105c do domu. W tej sytuacji dotarcie do mordercy okazuje si\u0119 jeszcze trudniejsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",[]],"71323335":["Sprzedawczyki
Po przegranym meczu pi\u0142karz Pawe\u0142 zostaje wci\u0105gni\u0119ty przez zamaskowanych sprawc\u00F3w do samochodu. Robert przydziela spraw\u0119 \u0142owcom. Na nagraniu z monitoringu wida\u0107 numer rejestracyjny auta porywaczy. Jego w\u0142a\u015Bcicielem jest Gruby, przyw\u00F3dca stadionowych chuligan\u00F3w. On jednak twierdzi, \u017Ce pojazd mu skradziono, co okazuje si\u0119 prawd\u0105. \u0141owcy przes\u0142uchuj\u0105 \u017Con\u0119 zaginionego, Alicj\u0119. Kobieta nic nie wie o sprzedawaniu mecz\u00F3w, ale rzuca podejrzenie na managera Paw\u0142a. Tomek zak\u0142ada pods\u0142uch w telefonie Alicji, a jej dom zostaje wzi\u0119ty pod obserwacj\u0119. Manager zaginionego sportowca zarzeka si\u0119, \u017Ce nie porwa\u0142 Paw\u0142a i ma alibi. Wkr\u00F3tce z \u017Con\u0105 pi\u0142karza kontaktuj\u0105 si\u0119 bandyci, kt\u00F3rzy domagaj\u0105 si\u0119 5 milion\u00F3w z\u0142otych w zamian za uwolnienie zak\u0142adnika. Jagna i Brunon unikaj\u0105 sytuacji sam na sam po niespodziewanym poca\u0142unku. Oboje dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce nie s\u0105 gotowi na nic wi\u0119cej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"71323336":["Polisa na \u017Cycie
W p\u0142omieniach ginie 32-letnia kobieta wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci. \u015Aledczy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce dosz\u0142o do tragicznego wypadku, ale rodzice zmar\u0142ej s\u0105 innego zdania. Zwracaj\u0105 si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Marka. Uwa\u017Caj\u0105 bowiem, \u017Ce dom podpali\u0142 ich zi\u0119\u0107. Dziennikarz obiecuje przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie, w kt\u00F3r\u0105 w\u0142\u0105cza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Adam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71323337":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71323338":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71323339":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323340":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71323341":["Chc\u0119 znowu \u017Cy\u0107!
Kiedy 31-letnia Agnieszka razem z m\u0119\u017Cem Micha\u0142em wraca\u0142a z rodzinnych stron do domu w Warszawie, na jezdni\u0119 wtargn\u0105\u0142 \u0142o\u015B. Zwierz\u0119 wpad\u0142o z ogromn\u0105 si\u0142\u0105 przez przedni\u0105 szyb\u0119 samochodu. Micha\u0142 zgin\u0105\u0142 na miejscu, a jego \u017Cona w ci\u0119\u017Ckim stanie trafi\u0142a do szpitala w Warszawie. Lekarzom uda\u0142o si\u0119 uratowa\u0107 jej \u017Cycie. Przesz\u0142a powa\u017Cn\u0105 operacj\u0119. Agnieszka nie pami\u0119ta momentu wypadku. Kobieta wci\u0105\u017C udaje, \u017Ce Micha\u0142 nie zgin\u0105\u0142, lecz wyjecha\u0142 w delegacj\u0119. Po roku Agnieszka ponownie pojawia si\u0119 na tym samym oddziale, na kt\u00F3rym uratowano jej \u017Cycie. Laryngolodzy maj\u0105 udro\u017Cni\u0107 jej nos, kt\u00F3ry zosta\u0142 po\u0142amany w czasie zderzenia. Dzi\u0119ki zabiegowi b\u0119dzie mog\u0142a normalnie oddycha\u0107 i odzyska dawny wygl\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"71323342":["Makabryczna sk\u00F3ra, cz\u0119\u015B\u0107 1
Gdy Joanna mia\u0142a 26 lat, zdiagnozowano u niej astm\u0119. Przez kolejne 15 lat leczenia za\u017Cywa\u0142a sterydy, w wyniku czego przyty\u0142a 145 kilogram\u00F3w. Dodatkowo przesz\u0142a kilka powa\u017Cnych zabieg\u00F3w - operacj\u0119 p\u0119kni\u0119tego p\u0142uca, wszczepienie rozrusznika serca i jego usuni\u0119cie. Po ostatniej operacji Joanna schud\u0142a 40 kilogram\u00F3w. Niestety, pozosta\u0142y jej fa\u0142dy sk\u00F3ry, kt\u00F3re uniemo\u017Cliwiaj\u0105 normalne funkcjonowanie. Nadmiar cia\u0142a naciska na przepon\u0119 i utrudnia oddychanie. Jej sk\u00F3ra jest bardzo cienka i bole\u015Bnie p\u0119ka przy delikatnym poci\u0105gni\u0119ciu. Joanna marzy o pozbyciu si\u0119 nadmiaru sk\u00F3ry i przepukliny. Do tej pory lekarze odmawiali pomocy. W ko\u0144cu udaje si\u0119 znale\u017A\u0107 specjalist\u0119, kt\u00F3ry podejmuje si\u0119 wyzwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192759.jpg","",[]],"71323343":["Eksperyment poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b klienci s\u0105 manipulowani przez koncerny spo\u017Cywcze. Zaprezentowane r\u00F3wnie\u017C zostan\u0105: komputerowa animacja ludzkiego szkieletu podczas jogi, przelot i ewolucje nad Dubajem w rozdzielczo\u015Bci 4K oraz wirtualne latanie. Tw\u00F3rcy serii wyt\u0142umacz\u0105 tak\u017Ce, jak dzia\u0142a Elektrociep\u0142ownia Siekierki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71323344":["Tw\u00F3rcy programu sprawdz\u0105, czy mo\u017Cna przej\u015B\u0107 przez Warszaw\u0119 niezauwa\u017Conym przez kamery monitoringu. Nast\u0119pnie zaprezentuj\u0105 mobilny gad\u017Cet \u0142agodz\u0105cy b\u00F3l za pomoc\u0105 impuls\u00F3w elektrycznych o niskiej cz\u0119stotliwo\u015Bci. Udowodni\u0105 te\u017C, \u017Ce z powodu smartfon\u00F3w spada umiej\u0119tno\u015B\u0107 intensywnej koncentracji na jednej czynno\u015Bci. Go\u015Bciem odcinka b\u0119dzie Witold Tomaszewski, kt\u00F3ry opowie o nowych technologiach na rynku urz\u0105dze\u0144 telefonicznych. Ponadto widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak funkcjonuje Energylandia. Pan Korek przeprowadzi r\u00F3wnie\u017C eksperyment, kt\u00F3ry poka\u017Ce oddzia\u0142ywanie kwas\u00F3w i zasad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}