{"74282061":["Nieznane sztolnie Riese
W ostatnich dniach wojny, kiedy w ogniu sta\u0142y Wroc\u0142aw, G\u0142og\u00F3w i Nysa, Niemcy zamiast si\u0119 ewakuowa\u0107, rozpaczliwie pr\u00F3bowali powstrzyma\u0107 ataki. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski pr\u00F3buje dociec, czego tak desperacko bronili hitlerowcy w 1945 roku na Dolnym \u015Al\u0105sku. Spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, czy u podn\u00F3\u017Ca g\u00F3ry W\u0142odarz powsta\u0142a kwatera g\u0142\u00F3wna dow\u00F3dztwa wojsk l\u0105dowych, czy te\u017C ukryto tam skarby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74282062":["Tajemnicza g\u00F3ra
Rok 1938. Adolf Hitler przyje\u017Cd\u017Ca do kancelarii III Rzeszy. F\u00FChrer nadzorowa\u0142 budow\u0119 gmachu, kt\u00F3ry mia\u0142 ol\u015Bni\u0107 zagranicznych dyplomat\u00F3w. To tutaj zwo\u017Cono zrabowane najpi\u0119kniejsze meble i dzie\u0142a sztuki z ca\u0142ego \u015Bwiata. Obrazy, zdobi\u0105ce gabinety, wybiera\u0142 sam Hitler, kt\u00F3ry uwa\u017Ca\u0142 si\u0119 za artyst\u0119 i znawc\u0119. Zdaniem kanclerza sztuka mia\u0142a s\u0142u\u017Cy\u0107 wizji nowego pa\u0144stwa i spo\u0142ecze\u0144stwa oraz zagrzewa\u0107 do walki. W samym tylko Pary\u017Cu zrabowano prawie 22 tysi\u0105ce dzie\u0142 z 203 prywatnych kolekcji. Historycy podejrzewaj\u0105, \u017Ce skarby te by\u0142y przewo\u017Cone przez Dolny \u015Al\u0105sk. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 zagadk\u0119 transportu dzie\u0142 sztuki i opowie o tragedii, jaka rozegra\u0142a si\u0119 w Ludwikowicach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74282063":["Ostatnia twierdza
Wrzesie\u0144, 1939 rok. Polskie wojska cofaj\u0105ce si\u0119 przed Wehrmachtem stawiaj\u0105 twardy op\u00F3r w twierdzy Modlin. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi, dlaczego Sztab G\u0142\u00F3wny WP nie zaplanowa\u0142 obrony na linii Wis\u0142y w starych twierdzach, takich jak Osowiec czy D\u0119blin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"74282064":["Droga przez Wis\u0142\u0119
Rosjanie przez dziesi\u0119ciolecia budowali twierdz\u0119 D\u0119blin. Mieli nadziej\u0119, \u017Ce zapewni ona ochron\u0119 wa\u017Cnych szlak\u00F3w. Niespodziewanie forteca zosta\u0142a zburzona. Widzowie odkryj\u0105, \u017Ce sta\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 g\u0142upoty jednego cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"74282065":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"74282066":["Cell b\u0142aga Veget\u0119, by pozwoli\u0142 mu odnale\u017A\u0107 Androida 18 i przej\u0105\u0107 jego energi\u0119. Trunks atakuje go, by temu zapobiec. Podczas przerwy w walce Cell dostrzega Androidy i Krillina, zaabsorbowanych dziwnym spotkaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282067":["Gohan prosi Goku, by go wytrenowa\u0142. Goku spe\u0142nia jego pro\u015Bb\u0119 - zamienia si\u0119 w Super Saiyana i atakuje przeciwnika. Ch\u0142opak w tym czasie my\u015Bli o wszystkich momentach, w kt\u00F3rych zawi\u00F3d\u0142 swoich przyjaci\u00F3\u0142. Opanowuje go w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107, \u017Ce sam zmienia si\u0119 w Super Saiyana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282068":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74282069":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74282070":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282071":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282072":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"74282073":["Po zabiciu Jeice Vegeta rozpoczyna walk\u0119 z Ginyu, nadal uwi\u0119zionym w ciele Goku. Ten stawia jednak zaci\u0119ty op\u00F3r - Vegeta bezskutecznie ok\u0142ada przeciwnika pi\u0119\u015Bciami. Tymczasem plany Ginyu, by zamieni\u0107 si\u0119 cia\u0142ami z Veget\u0105, zostaj\u0105 pokrzy\u017Cowane przez Goku, kt\u00F3ry przyjmuje na siebie promie\u0144 i w powrotem umieszcza go we w\u0142asnym ciele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282074":["Krillin i Gohan odkrywaj\u0105, \u017Ce cho\u0107 nameckie smocze kule potrafi\u0105 spe\u0142ni\u0107 trzy \u017Cyczenia, jedno \u017Cyczenie mo\u017Ce wskrzesi\u0107 tylko jedn\u0105 osob\u0119 - inaczej ni\u017C ziemskie smocze kule. Przyjaciele, po konsultacji ze zmar\u0142ymi przyjaci\u00F3\u0142mi oraz dzi\u0119ki umiej\u0119tno\u015Bciom Kinga Kai ,postanawiaj\u0105 wskrzesi\u0107 Szatana Serduszko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282075":["Szatan Serduszko zostaje wskrzeszony. Niebawem przybywa on w miejsce, sk\u0105d go wezwano, czyli na planet\u0119 Namek. P\u0119dz\u0105c na pole bitwy, napotyka jednak Naila, kt\u00F3ry jest bliski \u015Bmierci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282076":["Najwi\u0119ksza tajemnica zamku Ksi\u0105\u017C
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski ponownie wr\u00F3ci do zamku Ksi\u0105\u017C. Prowadz\u0105cy opowie histori\u0119 Sali Konrada, w kt\u00F3rej skuto stiuki, obni\u017Cono sufit i przerobiono okna. Ciekawe, \u017Ce komnata ma taki sam uk\u0142ad okien i wymiary co Bursztynowa Komnata. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy sala ta by\u0142a przygotowywana na przyjazd wyposa\u017Cenia komnaty. Byli wi\u0119\u017Aniowie, przymusowi robotnicy w tamtym czasie, kt\u00F3rzy dzi\u015B odwiedzaj\u0105 Ksi\u0105\u017C, twierdz\u0105, \u017Ce brakuje wielkiej hali. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105, czy hala istnia\u0142a i co w niej mog\u0142o by\u0107. Niekt\u00F3rzy podejrzewaj\u0105, \u017Ce mog\u0142y by\u0107 tam przechowywane skrzynie z Bursztynow\u0105 Komnat\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74282077":["Dolina tajemnic
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkryje tajemnic\u0119 sprzed 70 lat. Do Ludwikowic K\u0142odzkich na Dolnym \u015Al\u0105sku przeniesiono w czasie wojny trzyna\u015Bcie niemieckich fabryk. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105 na pytanie, co w nich produkowano, skoro w budynku zamontowano specjaln\u0105 posadzk\u0119, by nie powodowa\u0142a iskier. Wa\u017Cnym pytaniem jest, jakie mia\u0142o znaczenie po\u0142o\u017Cenie fabryk niedaleko kompleksu Riese. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, do czego s\u0142u\u017Cy\u0142a budowla znana jako \"Mucho\u0142apka\". Prowadz\u0105cy odpowie, czy by\u0142a podstaw\u0105 ch\u0142odni kominowej czy raczej tajny projekt \"Die Glocke\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74282078":["Super Mario Bros Wonder","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"74282079":["Cell b\u0142aga Veget\u0119, by pozwoli\u0142 mu odnale\u017A\u0107 Androida 18 i przej\u0105\u0107 jego energi\u0119. Trunks atakuje go, by temu zapobiec. Podczas przerwy w walce Cell dostrzega Androidy i Krillina, zaabsorbowanych dziwnym spotkaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282080":["Gohan prosi Goku, by go wytrenowa\u0142. Goku spe\u0142nia jego pro\u015Bb\u0119 - zamienia si\u0119 w Super Saiyana i atakuje przeciwnika. Ch\u0142opak w tym czasie my\u015Bli o wszystkich momentach, w kt\u00F3rych zawi\u00F3d\u0142 swoich przyjaci\u00F3\u0142. Opanowuje go w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107, \u017Ce sam zmienia si\u0119 w Super Saiyana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74282081":["7 najlepszych kumpli z gier","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"74282082":["Letnia ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy czo\u0142owe europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, zwyci\u0119zca wiosennego splitu. G2 w wielkim finale pokona\u0142o Fnatic 3:1, tym samym wygrywaj\u0105c czwarte LEC z rz\u0119du. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C Teamu Heretics z Jankosem w d\u017Cungli, a tak\u017Ce Zwyroo w \u015Brodkowej alei, kt\u00F3ry b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 do zmierzenia si\u0119 z Fresskowym z MAD Lions KOI.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"74282083":["Gigant
Ch\u0142opcy musz\u0105 ucieka\u0107 z domu. Postanawiaj\u0105 wybra\u0107 si\u0119 na Mazury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"74282084":["Egzek\u00F3cja
Ch\u0142opaki konstruuj\u0105 krzes\u0142o elektryczne i sadzaj\u0105 na nim Zajkoskiego. Zajkoski w stanie krytycznym trafia do szpitala. Ch\u0142opaki zbieraj\u0105 pieni\u0105dze na jego operacj\u0119. W mi\u0119dzyczasie policja wszczyna w szkole \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"74282085":["A\u0142tomat
Ch\u0142opaki nie chc\u0105 je\u015B\u0107 zupy jarzynowej i Pani Fra\u0142 wysy\u0142a ich do Dyrektora. Dzi\u0119ki temu, \u017Ce jest on zaj\u0119ty, nie dostaj\u0105 bury. Czesio cierpi na \"bulgoty\" i Pani Higienistka zwalnia go ze szko\u0142y. Reszta przyjaci\u00F3\u0142 postanawia i\u015B\u0107 na wagary. W domu Ma\u015Blany chc\u0105c zagra\u0107 w \"Magicznych wojownik\u00F3w\", przez przypadek uruchamiaj\u0105 program gie\u0142dowy. Ma\u015Blana kupuje i sprzedaje akcje, co powoduje krach na gie\u0142dzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"74282086":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"74282087":["Letnia ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy czo\u0142owe europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, zwyci\u0119zca wiosennego splitu. G2 w wielkim finale pokona\u0142o Fnatic 3:1, tym samym wygrywaj\u0105c czwarte LEC z rz\u0119du. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C Teamu Heretics z Jankosem w d\u017Cungli, a tak\u017Ce Zwyroo w \u015Brodkowej alei, kt\u00F3ry b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 do zmierzenia si\u0119 z Fresskowym z MAD Lions KOI.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"74281879":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"74281880":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74281881":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz.
Poranne pasmo, w kt\u00F3rym dziennikarze prezentuj\u0105 najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata czy dokonuj\u0105 przegl\u0105du prasy. W programie nie brakuje tak\u017Ce wiadomo\u015Bci sportowych ani prognozy pogody, a dodatkowo pojawiaj\u0105 si\u0119 doniesienia ze \u015Bwiata show-biznesu oraz rozmowy z zaproszonymi do studia ekspertami, politykami, artystami i celebrytami. Program prowadz\u0105: Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz i Mariusz Abramowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74281882":["Intryga
W\u0142a\u015Bcicielka agencji reklamowej oskar\u017Ca o gwa\u0142t swojego pracownika. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do winy i twierdzi, \u017Ce to ona go uwiod\u0142a. Kobieta prosi detektyw\u00F3w o zaj\u0119cie si\u0119 spraw\u0105. Tomek i Magda szybko ustalaj\u0105, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 agencji \u0142\u0105cz\u0105 dziwne relacje z pracownikiem. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce grozi jej ujawnieniem dowodu, \u017Ce nie zosta\u0142a zgwa\u0142cona...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073065.jpg","",[]],"74281883":["Ukradziona przysz\u0142o\u015B\u0107
Kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do mieszkania dziennikarki i ukrad\u0142 laptop z materia\u0142ami do reporta\u017Cu \u015Bledczego. Jego negatywnym bohaterem ma by\u0107 w\u0142a\u015Bciciel kamienicy, w kt\u00F3rej mieszka klientka detektyw\u00F3w. Kobieta ma dowody, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna w porozumieniu z notariuszem sfa\u0142szowa\u0142 testament nie\u017Cyj\u0105cej w\u0142a\u015Bcicielki budynku, dzi\u0119ki czemu w bezprawny spos\u00F3b wszed\u0142 w posiadanie nieruchomo\u015Bci. Kiedy Tomek i Magda pojawiaj\u0105 si\u0119 w kamienicy, dw\u00F3ch bandyt\u00F3w pr\u00F3buje zabi\u0107 lokatork\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce starsza pani widzia\u0142a testament, w kt\u00F3rym prawowita w\u0142a\u015Bcicielka zapisa\u0142a dom organizacji charytatywnej...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073065.jpg","",[]],"74281884":["W sieci k\u0142amstw
Umiera dziadek Gosi. Dziewczyna mia\u0142a nadziej\u0119, \u017Ce odziedziczy po nim mieszkanie. M\u0119\u017Cczyzna jednak zapisuje je swojej nie\u015Blubnej c\u00F3rce, o istnieniu kt\u00F3rej nikt z rodziny nie mia\u0142 poj\u0119cia. Gosia postanawia pozna\u0107 nieznan\u0105 ciotk\u0119. Ta jednak okazuje si\u0119 bardzo tajemnicz\u0105 osob\u0105. Z czasem Gosia zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce kobieta skrywa jaki\u015B sekret... by\u0107 mo\u017Ce dotycz\u0105cy \u015Bmierci swojego ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429000.jpg","",["JM"]],"74281885":["22-latka zapomnia\u0142a, \u017Ce ma trafi\u0107 do aresztu
22-letnia Marta Walczyk podczas zakup\u00F3w w centrum handlowym wszczyna z matk\u0105 awantur\u0119. Wezwana na miejsce policja stwierdza, \u017Ce na dziewczyn\u0119 zosta\u0142 wystawiony nakaz zatrzymania za liczne niezap\u0142acone grzywny za jazd\u0119 bez biletu. Dziewczyna jednak nic sobie z tego nie robi. Dwa dni p\u00F3\u017Aniej wychodzi z aresztu za kaucj\u0105. Jaki\u015B czas potem jej przyjaci\u00F3\u0142ka odkrywa, \u017Ce Marta mo\u017Ce by\u0107 prostytutk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2408653.jpg","",["N"]],"74281886":["Ostatni sprawiedliwy
Zamo\u017Cny bankier ginie od uderzenia t\u0119pym narz\u0119dziem. Okoliczno\u015Bci wykluczaj\u0105 motyw rabunkowy, a trop prowadzi do uzale\u017Cnionego od narkotyk\u00F3w brata finansisty, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 wy\u0142udzi\u0107 od krewnego pieni\u0105dze. \u015Aledztwo komplikuje si\u0119, kiedy na komputerze bankiera detektywi dokonuj\u0105 szokuj\u0105cego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"74281887":["Sonia
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci znika dziewczynka. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce w okolicy niedawno zaatakowano nastolatk\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w miasteczku grasuje przest\u0119pca seksualny. \u015Aledczy rozpoczynaj\u0105 poszukiwania m\u0119\u017Cczyzny. Niebawem dokonuj\u0105 wstrz\u0105saj\u0105cego odkrycia. Olga Lipska zostaje z dnia na dzie\u0144 wyrzucona z mieszkania, kt\u00F3re wynajmowa\u0142a. Nocuje na komendzie. Jej sytuacja budzi zainteresowanie inspektora Zar\u0119bskiego i Adama. Drugi z m\u0119\u017Cczyzn oferuje jej pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"74281888":["Kochanie, tw\u00F3j kochanek jest naci\u0105gaczem
Bo\u017Cena i Marek uchodz\u0105 za idealn\u0105 par\u0119. A\u017C do dnia, w kt\u00F3rym kobieta odkrywa, \u017Ce jej ukochany jest... gejem. Przy\u0142apany na gor\u0105cym uczynku Marek przyznaje, \u017Ce od lat prowadzi podw\u00F3jne \u017Cycie i planuje wyjazd do Pary\u017Ca z nowo poznanym Danielem. Bo\u017Cena jest zdruzgotana, czuje si\u0119 upokorzona. O wszystkim opowiada Julii, swojej przyjaci\u00F3\u0142ce, kt\u00F3r\u0105 zatrudni\u0142a w butiku. Bo\u017Cena wraca do mieszkania po swoje rzeczy i zastaje tam Daniela. Wymieniaj\u0105 si\u0119 numerami telefon\u00F3w. Niespodziewanie w mieszkaniu pojawia si\u0119 Marek. M\u0119\u017Cczyzna agresywnie atakuje \u017Con\u0119 i wyrzuca j\u0105 z lokalu. Kobieta postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Chce wykorzysta\u0107 do tego celu Daniela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2430357.jpg","",["N"]],"74281889":["40-letnia krawcowa przeprowadza si\u0119 do starego domu, w kt\u00F3rym rzekomo straszy
Krawcowa okazyjnie kupuje stary dom. S\u0105siadka wyznaje jej, \u017Ce jest on nawiedzony. Nowa w\u0142a\u015Bcicielka szybko si\u0119 przekonuje, \u017Ce w budynku naprawd\u0119 dochodzi do dziwnych i przera\u017Caj\u0105cych zdarze\u0144. Gdy pies wykopuje w ogrodzie ludzkie zw\u0142oki, kobieta zaczyna wierzy\u0107, \u017Ce dom faktycznie jest przekl\u0119ty. Postanawia pozna\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283526.jpg","",["N"]],"74281890":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",["N"]],"74281891":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74281892":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74281893":["Nie\u015Bwiadome
W trakcie pobytu w klubie m\u0142oda kobieta zostaje poddana dzia\u0142aniu \u015Brodka odurzaj\u0105cego. Wkr\u00F3tce potem w sieci pojawiaj\u0105 si\u0119 zdj\u0119cia pornograficzne i filmy z jej udzia\u0142em. Detektywi podejrzewaj\u0105 by\u0142ego partnera poszkodowanej, kt\u00F3ry przebywa\u0142 w klubie w tym samym czasie. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, do jakiej dosz\u0142o w tym lokalu, a m\u0119\u017Cczyzna jest niewinny. Robert Szwarc opowiada za\u0142odze o swoich problemach z siostrzenic\u0105. Nie czuje si\u0119 pewnie w roli opiekuna. Krzysiek postanawia odnale\u017A\u0107 rodzin\u0119 zamordowanej Ivanki. Prosi o pomoc Okonia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332887.jpg","",["N"]],"74281894":["Re\u017C.: Jaros\u0142aw Sztandera.
Seryjna panna m\u0142oda
Dobiegaj\u0105ca pi\u0119\u0107dziesi\u0105tki Jolanta Adamczuk rozwodzi si\u0119 po raz sz\u00F3sty. Jej c\u00F3rka Agata ma nadziej\u0119, \u017Ce by\u0142o to jej ostatnie ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. Tymczasem kobieta spotyka 35-letniego Micha\u0142a i nawi\u0105zuje z nim romans. Agata ewidentnie nie akceptuje m\u0142odego partnera matki. Z czasem Jolanta zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107, czy nie b\u0119dzie zmuszona wybiera\u0107 pomi\u0119dzy ukochanym a c\u00F3rk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"74281895":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74281896":["Prow.: Dorota Gawryluk.
Go\u015B\u0107mi programu Doroty Gawryluk b\u0119d\u0105 reprezentanci ka\u017Cdej strony sporu politycznego, eksperci oraz komentatorzy \u017Cycia spo\u0142ecznego. W spos\u00F3b pokojowy b\u0119d\u0105 wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017Ceniami oraz pogl\u0105dami, aby znale\u017A\u0107 najlepsze rozwi\u0105zania dla naszego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413320.jpg","",[]],"74281897":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"74281898":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74281899":["Re\u017C.: Nick Cassavetes.
Atrakcyjna i niezale\u017Cna Carly Whitten robi karier\u0119 jako prawniczka. Od pewnego czasu spotyka si\u0119 z bogatym Markiem Kingiem. Z ka\u017Cdym dniem mocniej zakochana w przystojnym m\u0119\u017Cczy\u017Anie s\u0105dzi, \u017Ce jest on idealnym kandydatem na jej \u017Cyciowego partnera. Coraz bardziej si\u0119 anga\u017Cuje, jest wi\u0119c zaszokowana, gdy odkrywa prawd\u0119 na temat swojego wy\u015Bnionego wybranka. Czar nagle pryska, poniewa\u017C Carly dowiaduje si\u0119, \u017Ce ujmuj\u0105cy Mark ma ju\u017C \u017Con\u0119. Jest ni\u0105 niejaka Kate. Jakby tego by\u0142o ma\u0142o, wychodzi na jaw, \u017Ce niepoprawny uwodziciel nie poprzesta\u0142 na ma\u0142\u017Conce i jednej kochance. Spotyka si\u0119 bowiem tak\u017Ce z atrakcyjn\u0105 Amber. Dla przebojowej prawniczki to za wiele. Kobieta nie zamierza tego tak zostawi\u0107. Kontaktuje si\u0119 ze swoimi rywalkami. Trzy zdradzane kobiety do\u015B\u0107 szybko znajduj\u0105 wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Postanawiaj\u0105 po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0142y, by da\u0107 nauczk\u0119 niewiernemu flirciarzowi. Gdy wprowadzaj\u0105 sw\u00F3j plan w \u017Cycie, \u015Bwietnie si\u0119 przy tym bawi\u0105. Jemu tymczasem jest coraz mniej do \u015Bmiechu. Zaczyna rozumie\u0107, \u017Ce wcale nie jest taki sprytny, jak mu si\u0119 wydawa\u0142o. Nie docenia\u0142 kobiecej solidarno\u015Bci i si\u0142y drzemi\u0105cej w rozz\u0142oszczonych kochankach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331332.jpg","",[]],"74281900":["Re\u017C.: Bille Woodruff.
Fryzjerka Gina Norris (Queen Latifah) przeprowadza si\u0119 do Atlanty, \u017Ceby jej c\u00F3rka mog\u0142a ucz\u0119szcza\u0107 do znajduj\u0105cej si\u0119 tam presti\u017Cowej szko\u0142y muzycznej. Sama za\u015B znajduje prac\u0119 w eleganckim salonie kosmetycznym. Ju\u017C wkr\u00F3tce jednak, za spraw\u0105 swojego samolubnego, chimerycznego i nieznosz\u0105cego sprzeciwu szefa - Jorge (Kevin Bacon) - zaczyna my\u015Ble\u0107 o zmianie miejsca zatrudnienia. Pewnego dnia wyprowadzona z r\u00F3wnowagi przez jego zmienne humory Gina zwalnia si\u0119 i postanawia otworzy\u0107 w\u0142asny salon wraz z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 i wsp\u00F3\u0142pracowniczk\u0105 Lynn (Alicia Silverstone). Pocz\u0105tki s\u0105 dla niej bardzo trudne, poniewa\u017C by\u0142y szef robi wszystko, \u017Ceby utrudni\u0107 jej prowadzenie interesu. Mimo to kobieta nie zamierza si\u0119 podda\u0107 i ju\u017C wkr\u00F3tce z pomoc\u0105 swoich pracownik\u00F3w udaje si\u0119 jej stworzy\u0107 wyj\u0105tkowe miejsce, kt\u00F3re przyci\u0105ga doborow\u0105 klientel\u0119. W jej zak\u0142adzie bowiem nie tylko poprawia si\u0119 wygl\u0105d, lecz tak\u017Ce prowadzi niezwyk\u0142e rozmowy. Wy\u015Bmienita obsada, m.in. Queen Latifah, Kevin Bacon, Andie MacDowell i Alicia Silverstone, w optymistycznej komedii producent\u00F3w \"Barbershop\" i \"Wszystko si\u0119 wali\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176393.jpg","",[]],"74281901":["Re\u017C.: Clay Tarver.
Pryncypialni Emily (Yvonne Orji) i Marcus (Lil Rel Howery) przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do meksyka\u0144skiego kurortu. M\u0119\u017Cczyzna zamierza si\u0119 tu o\u015Bwiadczy\u0107 swojej wybrance. Gdy okazuje si\u0119, \u017Ce ich pok\u00F3j jest zalany, prosi j\u0105 o r\u0119k\u0119 w lobby. \u015Awiadkami tej sceny s\u0105 Kyla (Meredith Hagner) i Ron (John Cena), kt\u00F3rzy zapraszaj\u0105 ich do swojego apartamentu. Cho\u0107 para okazuje si\u0119 szukaj\u0105cymi mocnych wra\u017Ce\u0144 imprezowiczami, Emily i Marcus sp\u0119dzaj\u0105 z nimi tydzie\u0144, podczas kt\u00F3rego oddaj\u0105 si\u0119 szalonym zabawom, pij\u0105 du\u017Co alkoholu, a nawet pr\u00F3buj\u0105 kokainy. W konsekwencji Marcus sp\u0119dza nami\u0119tne chwile z Kyl\u0105, o czym nie m\u00F3wi Emily. Po powrocie do domu narzeczeni postanawiaj\u0105 zerwa\u0107 kontakt z wakacyjnymi znajomymi. Ci jednak bez zaproszenia zjawiaj\u0105 si\u0119 na ich \u015Blubie, o kt\u00F3rym dowiedzieli si\u0119 z internetu. Para nie przypada przede wszystkim do gustu rodzicom Emily, Suzanne (Lynn Whitfield) i Haroldowi (Robert Wisdom), kt\u00F3rzy i bez tego nie akceptowali Marcusa. Pan m\u0142ody zgadza si\u0119 jednak, by zostali, r\u00F3wnie\u017C dlatego \u017Ce Kyla oznajmia mu, i\u017C spodziewa si\u0119 dziecka, kt\u00F3re mo\u017Ce by\u0107 jego. Niestety, po zako\u0144czeniu przyj\u0119cia ani ona, ani jej partner nie zamierzaj\u0105 da\u0107 spokoju m\u0142odym ma\u0142\u017Conkom, a ka\u017Cdy kolejny dzie\u0144 z nimi wywraca ich \u017Cycie do g\u00F3ry nogami. Frywolna komedia ze znanym ameryka\u0144skim wrestlerem, aktorem i raperem Johnem Cen\u0105 w obsadzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429002.jpg","",[]],"74281902":["W Krzywow\u00F3lce, wsi w pobli\u017Cu Terespola, w jednym ze starych, drewnianych dom\u00F3w mieszka wielopokoleniowa rodzina: pani Anna, jej c\u00F3rka Patrycja z m\u0119\u017Cem i dwojgiem dzieci oraz dwaj synowie: 21-letni Mateusz i 3-letni Adam. M\u0105\u017C pani Anny niedawno zmar\u0142. Po jego \u015Bmierci Mateusz zrezygnowa\u0142 z wymarzonych studi\u00F3w i wr\u00F3ci\u0142 do rodzinnego domu, by pom\u00F3c mamie. Musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 niewielk\u0105 gospodark\u0105, z kt\u00F3rej wszyscy \u017Cyj\u0105. C\u00F3rka i zi\u0119\u0107 s\u0105 osobami niesamodzielnymi, po szkole specjalnej. Potrzebuj\u0105 wi\u0119c pomocy w wychowaniu dzieci. Warunki w jakich mieszka rodzina s\u0105 katastrofalne. Dom jest ciasny, zimny, z dziurawym dachem, a nieszczelne, dymi\u0105ce piece s\u0105 bardzo niebezpieczne. Mimo ci\u0119\u017Ckiej pracy Mateusza rodzina nie ma szans na to, by samodzielnie go wyremontowa\u0107 i poprawi\u0107 swoje warunki \u017Cyciowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74281903":["Prow.: Wojciech Charewicz.
Ceniony w kr\u0119gach w\u0119dkarstwa sportowego zawodnik, dziennikarz, globtroter i mistrz kulinarny Wojciech Charewicz udaje si\u0119 w podr\u00F3\u017C po bezdro\u017Cach Alaski. W trakcie swojej niezwyk\u0142ej wyprawy odwiedza najdziksze zak\u0105tki tej krainy w poszukiwaniu niezwyk\u0142ych okaz\u00F3w ryb, nieznanych metod ich po\u0142owu, jak r\u00F3wnie\u017C oryginalnych, bo niezmiennych od setek lat, przepis\u00F3w kulinarnych.","","",[]],"74282349":["W tym odcinku publiczno\u015B\u0107 pozna histori\u0119 Jaros\u0142awa Kailinga. Jaros\u0142aw porusza si\u0119 na w\u00F3zku, odk\u0105d w spos\u00F3b tragiczny sko\u0144czy\u0142 si\u0119 dla niego jeden ze skok\u00F3w spadochronowych. Od tamtego czasu nie uprawia ju\u017C spadochroniarstwa, ale swoj\u0105 energi\u0119 ulokowa\u0142 w wio\u015Blarstwie. Dosta\u0142 si\u0119 do kadry narodowej. Drugim bohaterem odcinka jest Piotr Sza\u0142ajko, kt\u00F3rego niepe\u0142nosprawno\u015B\u0107 r\u00F3wnie\u017C wynik\u0142a z wypadku. Po tym wydarzeniu troch\u0119 si\u0119 zaniedba\u0142, lecz w ko\u0144cu postanowi\u0142 zrobi\u0107 co\u015B ze swoim \u017Cyciem i zacz\u0105\u0142 \u0107wiczy\u0107 na si\u0142owni. Obecnie odnosi sukcesy w kulturystyce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74282350":["Szcz\u0119\u015Bliwy strza\u0142
Zamo\u017Cny Andrzej i du\u017Co m\u0142odsza od niego Justyna zostaj\u0105 rodzicami Michasia. Ojciec dziecka nie wie jednak, \u017Ce partnerka nie jest z nim z szczera i prowadzi podw\u00F3jne \u017Cycie. Dowody niewierno\u015Bci kobiety przedstawiaj\u0105 mu koledzy. M\u0119\u017Cczyzna postanawia zako\u0144czy\u0107 zwi\u0105zek. Justyna nie ma jednak zamiaru opuszcza\u0107 eleganckiego domu kochanka - wpada w sza\u0142, a nast\u0119pnie zamyka si\u0119 w \u0142azience. Gdy zaczyna wydawa\u0107 z siebie dziwne odg\u0142osy, Andrzej dzwoni pod 112. Podejrzewa pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"74282351":["Internetowa mi\u0142o\u015B\u0107
60-letni emerytowany wojskowy, Olgierd, po \u015Bmierci \u017Cony z nikim si\u0119 nie zwi\u0105za\u0142. M\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce jednak liczy\u0107 na wsparcie swojego syna Igora oraz jego \u017Cony Barbary. Kobieta namawia te\u015Bcia, by za\u0142o\u017Cy\u0142 konto na portalu randkowym i spr\u00F3bowa\u0142 kogo\u015B pozna\u0107. Zawstydzony m\u0119\u017Cczyzna wyznaje jej, \u017Ce zrobi\u0142 to ju\u017C kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej i spotyka si\u0119 z pewn\u0105 pani\u0105. Teraz, gdy jego sekret wyszed\u0142 na jaw, obiecuje przedstawi\u0107 swoj\u0105 wybrank\u0119 rodzinie. W trakcie rodzinnego grilla Igor i jego \u017Cona ze zdziwieniem odkrywaj\u0105, \u017Ce nowa partnerka jest o wiele m\u0142odsza od Olgierda. Zauroczony m\u0119\u017Cczyzna, nie zwa\u017Caj\u0105c na r\u00F3\u017Cnic\u0119 wieku, o\u015Bwiadcza si\u0119 ukochanej. Elena zdobywa uznanie wszystkich cz\u0142onk\u00F3w rodziny poza Igorem, kt\u00F3ry nie wierzy w szczero\u015B\u0107 jej uczu\u0107. Postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 dowie\u015B\u0107 swoich racji. Zaczyna \u015Bledzi\u0107 Elen\u0119 i obra\u017Ca\u0107 j\u0105. Agresywne zachowanie Igora \u017Ale wp\u0142ywa na ci\u0119\u017Carn\u0105 wybrank\u0119 Olgierda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"74282352":["Przetrenowana dziewczyna
Kasia od lat jest w stabilnym zwi\u0105zku. Gdy ukochany decyduje si\u0119 na rozstanie, z trudem dochodzi do siebie. Postanawia zmieni\u0107 co\u015B w \u017Cyciu i poszuka\u0107 nowej pracy. Zostaje zatrudniona w firmie \u0141ukasza. Po zmianie pracy Kasia zaczyna o siebie dba\u0107 i regularnie bywa na si\u0142owni. Wpada w oko jednemu z trener\u00F3w, Mateuszowi. Kobieta nie jest jednak zainteresowana zacie\u015Bnianiem znajomo\u015Bci z nim. Uparty m\u0119\u017Cczyzna nie przyjmuje odmowy, a z czasem zaczyna molestowa\u0107 wybrank\u0119 seksualnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"74282353":["Dezodorant challange
13-letni Filip podkochuje si\u0119 w swojej r\u00F3wie\u015Bnicy Oli. Postanawia skorzysta\u0107 z rad rodzic\u00F3w i um\u00F3wi\u0107 si\u0119 z wybrank\u0105. Ola okazuje si\u0119 fank\u0105 youtubera o pseudonimie Jacek Turbo, kt\u00F3rego specjalno\u015Bci\u0105 s\u0105 ryzykowne nagrania. Filip, chc\u0105c zaimponowa\u0107 dziewczynie, m\u00F3wi, \u017Ce zna jej idola. Obawiaj\u0105c si\u0119 kompromitacji, brnie w k\u0142amstwa, jednocze\u015Bnie pr\u00F3buj\u0105c nawi\u0105za\u0107 kontakt z ulubie\u0144cem Oli. W ko\u0144cu udaje mu si\u0119 zdoby\u0107 adres Jacka. Prosi go, by udawa\u0142 przed Ol\u0105, \u017Ce znaj\u0105 si\u0119 od dawna. Turbo zgadza si\u0119, stawia jednak warunek. W zamian za pomoc Filip ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w jego kolejnym niebezpiecznym nagraniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"74282354":["Uczestnicy przenios\u0105 si\u0119 na Daleki Wsch\u00F3d. W wyborze najlepiej przygotowanych da\u0144 Micha\u0142owi Brysiowi pomo\u017Ce go\u015B\u0107, specjalista w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Na najlepszych kucharzy czeka nagroda z nutk\u0105 pieprzu. Przegrani, jak zawsze, za kar\u0119 poczuj\u0105 gorzki smak pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"74282355":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","","",["N"]],"74282356":["Prow.: Al\u017Cbeta Lenska.
Program po\u015Bwi\u0119cony niepe\u0142nosprawnym, maj\u0105cy na celu ich aktywizacj\u0119. Porusza zagadnienia z r\u00F3\u017Cnych dziedzin \u017Cycia, takich jak kultura, sport, nauka, rozrywka, zdrowie, prawo czy lifestyle. Prowadz\u0105ca Al\u017Cbeta Lenska rozmawia z inspiruj\u0105cymi go\u015B\u0107mi, a tak\u017Ce zdaje relacj\u0119 z miejsc i wydarze\u0144, kt\u00F3re dotycz\u0105 os\u00F3b z r\u00F3\u017Cnorakimi dysfunkcjami. W magazynie pokazywane s\u0105 felietony na temat nowych inicjatyw czy technologii u\u0142atwiaj\u0105cych ich \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421267.jpg","",["N"]],"74282357":["Krzysztof Polusik
Odcinek dotyczy Krzysztofa Polusika, by\u0142ego sapera, b\u0119d\u0105cego weteranem misji w Afganistanie. Podczas jednego z patroli zosta\u0142 powa\u017Cnie ranny na skutek wybuchu. Walka o jego \u017Cycie trwa\u0142a wiele godzin. Lekarze dawali z siebie wszystko, by uratowa\u0107 nogi m\u0119\u017Cczyzny. Przeszed\u0142 on kilka operacji. To niestety nie by\u0142 koniec nieszcz\u0119\u015B\u0107, kt\u00F3re go spotka\u0142y. Podczas d\u0142ugiego powrotu do pe\u0142ni zdrowia popad\u0142 te\u017C w uzale\u017Cnienia. Dzisiaj jest jest szcz\u0119\u015Bliwym cz\u0142owiekiem, dla kt\u00F3rego rodzina stanowi mocne oparcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253160.jpg","",["JM"]],"74282358":["Con amore
Ferdek niepokoi si\u0119, bo Mariola wci\u0105\u017C nie ma \u017Cyciowego partnera. Co gorsza dziewczyna w og\u00F3le nie my\u015Bli ani o zam\u0105\u017Cp\u00F3j\u015Bciu, ani o za\u0142o\u017Ceniu rodziny. Ku rozpaczy ojca nie chce nawet o tym s\u0142ysze\u0107 i o\u015Bwiadcza, \u017Ce jej zdaniem co\u015B takiego jak mi\u0142o\u015B\u0107 nie istnieje. Po tej deklaracji Kiepski namawia c\u00F3rk\u0119, \u017Ceby wysz\u0142a za m\u0105\u017C z rozs\u0105dku. Nast\u0119pnie t\u0142umaczy, \u017Ce mog\u0142aby zastanowi\u0107 si\u0119 nad kandydatur\u0105 Stasia, w\u0142a\u015Bciciela osiedlowego sklepu monopolowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"74282359":["Kr\u00F3lowa balu
Mariola zawiera znajomo\u015B\u0107 z bardzo sympatycznym W\u0142ochem. M\u0119\u017Cczyzna zaprasza j\u0105 na wielki bal sylwestrowy. Na wie\u015B\u0107 o tym Jolasia dostaje ataku w\u015Bciek\u0142o\u015Bci. Powodowana zazdro\u015Bci\u0105 robi wszystko, aby wyeliminowa\u0107 szwagierk\u0119 i zamiast niej i\u015B\u0107 na zabaw\u0119 marze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"74282360":["Ko\u017Cuchowska
Waldek wpada na\u0142\u00F3g. Uczestniczy we wszystkich mo\u017Cliwych konkursach. Pewnego dnia wygrywa \"Kolacj\u0119 z Gwiazd\u0105\". Jest przeszcz\u0119\u015Bliwy, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce czeka go spotkanie z Ma\u0142gorzat\u0105 Ko\u017Cuchowsk\u0105. Wszyscy z wyj\u0105tkiem Jolasi s\u0105 z niego bardzo dumni. \u017Bona twierdzi, \u017Ce syn Ferdka nie jest godzien takiego zaszczytu. Robi wszystko, by do kolacji nie dosz\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["AD"]],"74282361":["\u017Barty, \u017Carciki
Ferdek ma bardzo dobry nastr\u00F3j, wi\u0119c p\u0142ata figle cz\u0142onkom rodziny i s\u0105siadom. Poniewa\u017C psoty nie sprawiaj\u0105 im najmniejszej przyjemno\u015Bci, Kiepski dochodzi do wniosku, \u017Ce jego rodacy ca\u0142kowicie stracili poczucie humoru. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra docenia jego \u017Carty i pochwala inwencj\u0119 tw\u00F3rcz\u0105 jest prezes Koz\u0142owski. Ferdynand dostaje od niego misj\u0119 odbudowania dobrego samopoczucia Polak\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["AD"]],"74282362":["Dejwid Koperfilc
Po obejrzeniu programu ze znanym magikiem Dejwidem Koperficem, Ferdek i Waldek postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w konkursie na najlepszego iluzjonist\u0119. Musz\u0105 przygotowa\u0107 program i przekona\u0107 do tego Halin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74282363":["Inspiracj\u0105 do kolejnego zadania b\u0119dzie muzyka jamajska. Kucharze b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 dania, kt\u00F3re oceni Micha\u0142 Bry\u015B oraz cz\u0142onkowie zespo\u0142u Mesajah. Trudno\u015B\u0107 polega na tym, jak uj\u0105\u0107 w smaku energi\u0119 reggae. Dla przegranych wysoka temperatura i pal\u0105ce s\u0142o\u0144ce nie b\u0119d\u0105 nagrod\u0105, a raczej kar\u0105. Podczas serwisu dojdzie r\u00F3wnie\u017C do spotkania po latach. Micha\u0142 Bry\u015B b\u0119dzie go\u015Bci\u0142 Monik\u0119 Dryl, z kt\u00F3r\u0105 przed laty mia\u0142 okazj\u0119 pracowa\u0107 na planie serialu, kt\u00F3rego by\u0142 scenarzyst\u0105, re\u017Cyserem i producentem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"74282364":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","","",["N"]],"74282365":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74282366":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"74282367":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74282368":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74282369":["Kara Mustafa
Babka dopuszcza si\u0119 zbrodni. Wylewa Ferdkowi piwo do zlewu. Os\u0105dzona i skazana, odbywa kar\u0119 ci\u0119\u017Ckiego wi\u0119zienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74282370":["O\u017Cenek
Mariola Kiepska dosz\u0142a do wniosku, \u017Ce czas ju\u017C opu\u015Bci\u0107 rodzinny dom. Dziewczyna bardzo pragnie znale\u017A\u0107 wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119 i wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C. Id\u0105c z duchem czasu, postanawia umie\u015Bci\u0107 swoj\u0105 ofert\u0119 matrymonialn\u0105 w internecie. Zainteresowanych jest sporo i wkr\u00F3tce w domu Kiepskich odbywa si\u0119 casting na m\u0119\u017Ca Marioli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74282371":["Troll
Jolasia marzy o karierze youtuberki. Kobieta od razu przyst\u0119puje do realizacji swoich plan\u00F3w i zak\u0142ada vlog modowy. Pe\u0142na zapa\u0142u wymy\u015Bla kolejne filmiki i osi\u0105ga sukces. Zyskuje wielu fan\u00F3w, niestety w\u015Br\u00F3d widz\u00F3w pojawia si\u0119 te\u017C jeden z\u0142o\u015Bliwy troll. Jolasia, nie mog\u0105c znie\u015B\u0107 krytyki, popada w g\u0142\u0119bok\u0105 frustracj\u0119. Waldek postanawia odszuka\u0107 hejtera i wymierzy\u0107 mu surow\u0105 kar\u0119 za dr\u0119czenie jego ukochanej \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"74282372":["W poszukiwaniu straconego czasu
Halina traci cierpliwo\u015B\u0107 z powodu nier\u00F3bstwa Ferdka. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0105\u017C permanentnie marnuje czas. Bior\u0105c pod lup\u0119 wszystkie aktywno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzny w ci\u0105gu ca\u0142ego dnia, ze zdziwieniem odkrywa, \u017Ce nie mia\u0142a racji. Ma\u0142\u017Conek dokona\u0142 bowiem wielu po\u017Cytecznych czyn\u00F3w, a nawet kilka razy wykaza\u0142 si\u0119 bohaterstwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"74282373":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"74282374":["Klub w podziemiach
Komisarze rozpoczynaj\u0105 akcj\u0119 poszukiwawcz\u0105 zaginionej 25-letniej DJ-ki Dagmary. Znikni\u0119cie zg\u0142osi\u0142 Jagodzie i Jurkowi jej 24-letni ch\u0142opak, Julian. Po zako\u0144czeniu pracy w nocnym klubie, dziewczyna poinformowa\u0142a wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, \u017Ce wraca do mieszkania. Niestety nigdy tam nie dotar\u0142a. Julian informuje \u015Bledczych, \u017Ce od jakiego\u015B czasu pod ich blokiem cz\u0119sto stoj\u0105 jacy\u015B dresiarze. Ponadto dwa tygodnie wcze\u015Bniej Dagmara zosta\u0142a pobita. Policjanci udaj\u0105 si\u0119 do miejsca pracy m\u0142odej kobiety i tam przepytuj\u0105: 42-letniego Micha\u0142a w\u0142a\u015Bciciela klubu, barmana - 21-letniego Olafa, i 31-letniego ochroniarza Darka. Wszyscy trzej sprawiaj\u0105 wra\u017Cenie, \u017Ce zupe\u0142nie nie przejmuj\u0105 si\u0119 znikni\u0119ciem DJ-ki. W biegiem czasu wychodzi jednak na jaw, \u017Ce jeden z m\u0119\u017Cczyzn w nachalny spos\u00F3b stara\u0142 si\u0119 o wzgl\u0119dy wsp\u00F3\u0142pracownicy. Wkr\u00F3tce policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce o wiadomo\u015Bciach, kt\u00F3re Dagmara otrzymywa\u0142a od jednego z osiedlowych dresiarzy. Zawieraj\u0105 one informacje na temat tego, \u017Ce dziewczyna na jego terenie handlowa\u0142a narkotykami. Mo\u017Cliwe, \u017Ce jej zagini\u0119cie jest efektem podpadni\u0119cia gangsterom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74282375":["Re\u017C.: Greg Strause, Colin Strause.
Stany Zjednoczone. Gunnison w stanie Kolorado. \u017Bycie toczy si\u0119 tu swoim sta\u0142ym rytmem, ludzie ciesz\u0105 si\u0119 codzienno\u015Bci\u0105 i spokojem okolicy. Pewnego dnia to wszystko si\u0119 zmienia. W pobli\u017Cu miasteczka rozbija si\u0119 statek kosmicznych wojownik\u00F3w zwanych Predatorami. Okazuje si\u0119, \u017Ce cz\u0142onkowie za\u0142ogi padli ofiar\u0105 \u015Bmiertelnie niebezpiecznego stworzenia b\u0119d\u0105cego krzy\u017C\u00F3wk\u0105 Predatora i Obcego. Niebawem potw\u00F3r zaczyna si\u0119 rozmna\u017Ca\u0107 i sieje spustoszenie w\u015Br\u00F3d miejscowej ludno\u015Bci. Krwio\u017Cercz\u0105 hybryd\u0119 ma unicestwi\u0107 jedyny ocala\u0142y, samotny Predator. Sytuacja jest dramatyczna. Sielska dot\u0105d okolica staje si\u0119 aren\u0105 walki okrutnych potwor\u00F3w. Szeryf zagro\u017Conego miasteczka, Morales, postanawia wezwa\u0107 na pomoc Gwardi\u0119 Narodow\u0105. Z jego decyzj\u0105 nie zgadza si\u0119 przyby\u0142y niedawno do miasta Dallas Howard. W samym centrum konfliktu znajduj\u0105 si\u0119 przera\u017Ceni mieszka\u0144cy, kt\u00F3rzy musz\u0105 walczy\u0107 o \u017Cycie. Nikt nie przypuszcza, \u017Ce rz\u0105d ameryka\u0144ski zamierza wykorzysta\u0107 ich tragiczn\u0105 sytuacj\u0119 do w\u0142asnych cel\u00F3w. Kontynuacja produkcji Paula W.S. Andersona z 2004 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1936115.jpg","",["N"]],"74282376":["Re\u017C.: Jodie Foster.
Lee Gates (George Clooney), zwany \"guru Wall Street\", jest gospodarzem popularnego programu telewizyjnego, w kt\u00F3rym doradza ludziom, jak i w co inwestowa\u0107 pieni\u0105dze. Producentk\u0105 show jest Patty Fenn (Julia Roberts). Pewnego dnia w studiu nadawanego na \u017Cywo programu niespodziewanie pojawia si\u0119 Kyle Budwell (Jack O'Connell).Okazuje si\u0119, \u017Ce za spraw\u0105 wskaz\u00F3wek Lee, straci\u0142 on na gie\u0142dzie wszystkie swoje oszcz\u0119dno\u015Bci. Zdesperowany m\u0119\u017Cczyzna terroryzuje ekip\u0119, gro\u017C\u0105c, \u017Ce zabije prowadz\u0105cego, je\u015Bli w ci\u0105gu doby akcje, w kt\u00F3re zainwestowa\u0142, nie p\u00F3jd\u0105 do g\u00F3ry. Publiczno\u015B\u0107 zamiera z przera\u017Cenia, a ogl\u0105dalno\u015B\u0107 show ro\u015Bnie w rekordowym tempie. Re\u017Cyserem tego trzymaj\u0105cego w napi\u0119ciu thrillera jest dwukrotna laureatka Oscara Jodie Foster (\"Oskar\u017Ceni\", \"Milczenie owiec\", \"Kontakt\"). Wybitna aktorka nie po raz pierwszy stan\u0119\u0142a za kamer\u0105, \"Zak\u0142adnik z Wall Street\" jest jej czwart\u0105 pe\u0142nometra\u017Cow\u0105 produkcj\u0105. W g\u0142\u00F3wne role wcieli\u0142y si\u0119 hollywoodzkie s\u0142awy: George Clooney (\"Syriana\", \"Spadkobiercy\") oraz Julia Roberts (\"Erin Brockovich\", \"Pretty Woman\"). Partneruje im m.in. Jack O'Connell (\"Niez\u0142omny\", \"300: Pocz\u0105tek Imperium\"). Obraz anga\u017Cuje emocjonalnie i zmusza do krytycznego spojrzenia na wsp\u00F3\u0142czesne media, b\u0119d\u0105c jednocze\u015Bnie ciekawym portretem gie\u0142dy i rz\u0105dz\u0105cych ni\u0105 praw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217359.jpg","",["N"]],"74282377":["Kapelusz D\u017Ceksona
Arnold Boczek przez przypadek wchodzi w posiadanie kapelusza, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do Michaela Jacksona. W efekcie sam staje si\u0119 bardzo s\u0142awny. Jest zapraszany do program\u00F3w radiowych i telewizyjnych. Non stop kontaktuj\u0105 si\u0119 z nim tak\u017Ce potencjalni kupcy kapelusza. Boczek za rad\u0105 Pa\u017Adziocha stara si\u0119 jak najwi\u0119cej zarobi\u0107 na cennej pami\u0105tce i stale podbija cen\u0119. Wkr\u00F3tce jednak media o nim zapominaj\u0105 i znajduj\u0105 sobie nowy obiekt zainteresowania. On tymczasem, za\u0142amany faktem, \u017Ce nikogo ju\u017C nie obchodzi, popada w alkoholizm i melancholi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74282378":["Trzeba zabi\u0107 t\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107
Halina, Mariola i Helena s\u0105 wielkimi sympatyczkami telenoweli \"Przepis na mi\u0142o\u015B\u0107\". \u017Bona Ferdynanda, \u015Bledz\u0105c perypetie g\u0142\u00F3wnej bohaterki serialu, Danuty, dochodzi do wniosku, \u017Ce ma z ni\u0105 wiele wsp\u00F3lnego. Tymczasem rozchodzi si\u0119 plotka, \u017Ce Danuta ma umrze\u0107. Jej fanki popadaj\u0105 w rozpacz...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74282379":["Ch\u0142opi
Halina spotyka na korytarzu kamienicy znajomego lekarza (Krzysztof Dracz) z pracy. Jest zaskoczona, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce mieszka on u Pa\u017Adzioch\u00F3w. Kiepska zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Helena za plecami m\u0119\u017Ca romansuje z doktorem. Wkr\u00F3tce w mieszkaniu s\u0105siad\u00F3w pojawiaj\u0105 si\u0119 inni obcy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74282380":["Powi\u0119kszenie
Jolasia nie jest zadowolona ze swojego wygl\u0105du. Postanawia co\u015B z tym zrobi\u0107 i decyduje si\u0119 powi\u0119kszy\u0107 sobie biust. Niestety, zabieg jest bardzo kosztowny, dlatego te\u017C \u017Cona Waldka szuka r\u00F3\u017Cnych, nie zawsze legalnych sposob\u00F3w, by zdoby\u0107 fundusze. Wkr\u00F3tce zostaje aresztowana i trafia do wi\u0119zienia. Jej spraw\u0119 s\u0105dow\u0105 transmituje telewizja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74282381":["Pani Katarzyna opiekuj\u0119 si\u0119 doros\u0142\u0105 c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3ra choruje na czteroko\u0144czynowe pora\u017Cenie dzieci\u0119ce i epilepsj\u0119. Mieszka wraz z nimi syn kobiety, Sebastian. Rodzina zajmuje stary gara\u017C, przerobiony na budynek mieszkalny. Z cz\u0119\u015Bciowo ocieplonej elewacji odpada styropian, dach przecieka, a sufity opadaj\u0105. W budynku nie ma \u0142azienki, dom nie jest te\u017C przystosowany dla osoby korzystaj\u0105cej z w\u00F3zka inwalidzkiego. Marysia wymaga sta\u0142ej opieki, pani Kasia nie mo\u017Ce wi\u0119c podj\u0105\u0107 pracy. Pensja Sebastiana nie starcza na remont. W Markach pojawia si\u0119 Katarzyna Dowbor z Ma\u0107kiem Pertkiewiczem oraz Arturem Witkowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"74282382":["Owdowia\u0142a pani Anna samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Tata ch\u0142opc\u00F3w kilka lat wcze\u015Bniej odebra\u0142 sobie \u017Cycie po tym, jak dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce choruje na nowotw\u00F3r. Po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca pani Anna musia\u0142a opu\u015Bci\u0107 te\u015Bci\u00F3w i przeprowadzi\u0107 si\u0119 do rodzinnego domu, w kt\u00F3rym mieszka 11 os\u00F3b. Nikt nie ma w\u0142asnego k\u0105ta, a ch\u0142opcy \u015Bpi\u0105 we wsp\u00F3lnym \u0142\u00F3\u017Cku. Rodzina kupi\u0142a dla kobiety i jej dzieci stary zrujnowany dom. Tata kobiety pr\u00F3buje go remontowa\u0107 w\u0142asnymi si\u0142ami. Idzie to jednak bardzo wolno. Ekipa programu, poruszona dramatyczn\u0105 histori\u0105, spieszy rodzinie na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"74281904":["Prow.: Katarzyna Dowbor.
Dwana\u015Bcie kolejnych niezwyk\u0142ych historii i zdumiewaj\u0105cych metamorfoz. Jesieni\u0105 ekipa programu przemierzy setki kilometr\u00F3w, by dotrze\u0107 do nowych bohater\u00F3w. Pojawi\u0105 si\u0119 m.in. w Drochlinie, Ostr\u00F3dzie i w Hajn\u00F3wce.","","",["N"]],"74281905":["Ekipa z Jachranki ponownie musi mierzy\u0107 si\u0119 z problemem. Tym razem jego \u017Ar\u00F3d\u0142em jest pe\u0142na po brzegi przyczepa. Nie obejdzie si\u0119 bez komplikacji. W Legionowie Czesiu zn\u00F3w ma pro\u015Bb\u0119 do Wojtka. Chce by m\u0119\u017Cczyzna zawi\u00F3z\u0142 go na drug\u0105 budow\u0119, bo ma tam do wykonania dodatkowe prace. W czasie jazdy rozmawiaj\u0105 o wakacyjnych planach Wojtka. W Wawrze zespo\u0142em dowodzi Radek. Jego syn, Artur, skar\u017Cy si\u0119 na pracownik\u00F3w. By\u0107 mo\u017Ce zaowocuje to zwolnieniami.","","",["N"]],"74281906":["Pawe\u0142, kt\u00F3ry przez 25 lat pracowa\u0142 w policji jako oficer wydzia\u0142u kryminalnego, przechodzi na emerytur\u0119. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna wybiera si\u0119 w odwiedziny do wdowy po swoim zmar\u0142ym bracie i jej syna Kuby. Spodziewa si\u0119 ciep\u0142ego powitania, ale zastaje kobiet\u0119 zdenerwowan\u0105. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce Kuba zosta\u0142 aresztowany. Gdy na dodatek Pawe\u0142 odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak obraca si\u0119 w podejrzanym towarzystwie, postanawia osobi\u015Bcie zaj\u0105\u0107 si\u0119 t\u0105 spraw\u0105.","","",["JM"]],"74281907":["Zostaje zgwa\u0142cona m\u0142oda kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara nielegalnie prowadzi\u0142a taks\u00F3wk\u0119 i zaatakowano j\u0105 podczas jednego z kurs\u00F3w. Krystian pojawia si\u0119 na komendzie. Ma nadziej\u0119, \u017Ce ju\u017C nied\u0142ugo b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Musi jednak uzyska\u0107 zgod\u0119 lekarza.","","",["N"]],"74281908":["W dzie\u0144 \u015Blubu Natalii i Marka na s\u0142u\u017Cbie zast\u0119puj\u0105 ich inni funkcjonariusze. Jacek i Emilka staraj\u0105 si\u0119 pom\u00F3c m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry pomimo wyroku s\u0105du, ma utrudniony kontakt z synem. Str\u00F3\u017Ce prawa ruszaj\u0105 do mieszkania jego by\u0142ej \u017Cony. Kobieta twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad dzieckiem i ona musi dba\u0107 o bezpiecze\u0144stwo swojej pociechy. Policjanci nie maj\u0105 na to \u017Cadnych dowod\u00F3w, wi\u0119c pr\u00F3buj\u0105 wyegzekwowa\u0107 wyrok s\u0105du. Za\u0142oga udaje si\u0119 te\u017C do szko\u0142y, w kt\u00F3rej powinien znajdowa\u0107 si\u0119 ch\u0142opak. Nie ma go jednak na lekcjach. Rozpoczyna si\u0119 poszukiwanie nastolatka. W namierzeniu go pomaga policji jeden z koleg\u00F3w, z kt\u00F3rym zaginiony codziennie trenowa\u0142.","","",["N"]],"74281909":["Do szpitala trafia 9-letni Mateusz. Ma on arytmi\u0119 serca, traci na wadze i szybko si\u0119 m\u0119czy. Jego matk\u0119, Kasi\u0119, martwi te\u017C niezno\u015Bne zachowanie ch\u0142opca w stosunku do niej i innych os\u00F3b. Mateusz zosta\u0142 adoptowany jako niemowl\u0119 i jej te\u015Bciowa twierdzi, \u017Ce jest on po prostu z\u0142y. Sugeruje, \u017Ce powinien wr\u00F3ci\u0107 do domu dziecka, bo inaczej skrzywdzi Ol\u0119, biologiczn\u0105 c\u00F3rk\u0119 Kasi i jej m\u0119\u017Ca. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opiec ma nadczynno\u015B\u0107 tarczycy, kt\u00F3ra jest odpowiedzialna nie tylko za fizyczne objawy chorobowe, ale te\u017C za zmienno\u015B\u0107 nastroj\u00F3w. Na mail szpitala przychodzi seria zdj\u0119\u0107 Ani, na kt\u00F3rych widnieje ona w negli\u017Cu i z alkoholem. Zdj\u0119cia s\u0105 zmontowane. Ania podejrzewa o przes\u0142anie ich Marka, ojca jednego z pacjent\u00F3w, kt\u00F3ry j\u0105 ma\u0142o subtelnie podrywa\u0142 i zosta\u0142 zdecydowanie odtr\u0105cony.","","",[]],"74281910":["Tragiczny fina\u0142 studenckiej imprezy. Jeden z bawi\u0105cych si\u0119 niespodziewanie skoczy\u0142 z wysoko\u015Bci i zmar\u0142, a drugi w ci\u0119\u017Ckim stanie trafi\u0142 do szpitala. Siostra zmar\u0142ego prosi Malanowskiego o pomoc w wyja\u015Bnieniu okoliczno\u015Bci tragedii. Jest przekonana, \u017Ce \u015Bmier\u0107 jej brata nie by\u0142a konsekwencj\u0105 pijackich zabaw. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce obaj m\u0142odzi m\u0119\u017Cczy\u017Ani byli sk\u0142\u00F3ceni z s\u0105siadem, kt\u00F3ry prawdopodobnie handluje dopalaczami. By\u0107 mo\u017Ce to w\u0142a\u015Bnie on dosypa\u0142 bawi\u0105cym si\u0119 substancje odurzaj\u0105ce.","","",["N"]],"74281911":["Jubiler Zygmunt Jurecki zagin\u0105\u0142. Jego \u017Cona Agata prosi Malanowskiego o odnalezienie partnera. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym w sprawie jest w\u0142a\u015Bciciel z\u0142omowiska Marian Tr\u0119pa\u0142a, kt\u00F3ry po\u017Cyczy\u0142 poszukiwanemu spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Kuzyn i przyjaciel Jureckiego twierdz\u0105, \u017Ce Zygmunt nie by\u0142 w stanie sp\u0142aci\u0107 d\u0142ug\u00F3w i w zwi\u0105zku z tym Tr\u0119pa\u0142a mu grozi\u0142. \u015Aledczy s\u0105dz\u0105, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie kr\u00F3l z\u0142omowiska stoi za porwaniem m\u0119\u017Ca klientki.","","",["N"]],"74281912":["Henio wygl\u0105da na zakochanego w pani Marysi. Kobieta okaza\u0142a si\u0119 bardzo zaradna i teraz ma\u0142ymi krokami wprowadza zmiany na gospodarstwie. Nie wiadomo jednak, czy Henio da rad\u0119 zaakceptowa\u0107 je nie tylko na chwil\u0119. Sebastian jest bardzo uduchowiony i cz\u0119sto zadaje sobie trudne pytania, na przyk\u0142ad takie o fundament mi\u0142o\u015Bci. Micha\u0142 cho\u0107 nie ma du\u017Cego do\u015Bwiadczenia z kobietami, to ju\u017C zd\u0105\u017Cy\u0142 si\u0119 sparzy\u0107. Do tej pory czuje si\u0119 oszukany, po tym jak w dramatyczny spos\u00F3b zako\u0144czy\u0142 si\u0119 jego ostatni powa\u017Cny zwi\u0105zek.","","",["N"]],"74281913":["\u017Bycie Rafa\u0142a odmieni\u0142 wyst\u0119p w programie. Teraz ju\u017C nie musi zaczepia\u0107 dziewczyn na ulicy, bo sam sta\u0142 si\u0119 obiektem podrywu. Sebastian chce dzieli\u0107 si\u0119 swoj\u0105 uduchowion\u0105 energi\u0105 z innymi lud\u017Ami przez uzdrawianie. Przy okazji m\u00F3g\u0142by zarobi\u0107 troch\u0119 pieni\u0119dzy. Artur chwali si\u0119, \u017Ce ma kilka zalet. Jedn\u0105 z nich jest umiej\u0119tno\u015B\u0107 pieczenia ciast. W my\u015Bl starej zasady \"przez \u017Co\u0142\u0105dek do serca\" wierzy, \u017Ce s\u0142odyczami przekona do siebie kobiet\u0119.","","",["N"]],"74281914":["Badura przynosi Ferdkowi walizk\u0119 z tajemnicz\u0105 zawarto\u015Bci\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce Kiepski wszed\u0142 w posiadanie nowoczesnego urz\u0105dzenia do nauki j\u0119zyk\u00F3w obcych. Sprz\u0119t zostaje przetestowany na Boczku. Efekty jego dzia\u0142ania maj\u0105 zaskakuj\u0105ce konsekwencje.","","",["N"]],"74281915":["Prezes Koz\u0142owski traci popularno\u015B\u0107 w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w osiedla. Obawia si\u0119, \u017Ce doprowadzi to do jego pora\u017Cki w nadchodz\u0105cych wyborach. Pomoc oferuje mu naukowiec z Politechniki Wroc\u0142awskiej. Twierdzi on, \u017Ce Koz\u0142owski mo\u017Ce wygra\u0107, dzi\u0119ki wykorzystaniu zdobyczy nowoczesnych technologii.","","",["N"]],"74281916":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"74281917":["Justyna Konopka, kt\u00F3ra wychowa\u0142a si\u0119 w domu dziecka, obecnie jest dyrektork\u0105 du\u017Cego dzia\u0142u w dobrze prosperuj\u0105cej firmie. Pewnego dnia otrzymuje ona wezwanie do op\u0142acenia aliment\u00F3w zas\u0105dzonych jej biologicznej matce. Za\u0142amana kobieta radzi si\u0119 swojego przyjaciela, Karola, kt\u00F3ry potwierdza, \u017Ce rodzic mo\u017Ce \u017C\u0105da\u0107 od doros\u0142ego potomstwa pieni\u0119dzy, gdy \u017Cyje w niedostatku. Wkr\u00F3tce potem matka staje w drzwiach mieszkania Justyny z walizkami. Zamierza si\u0119 wprowadzi\u0107, poniewa\u017C uzna\u0142a, \u017Ce opr\u00F3cz pieni\u0119dzy potrzebuje te\u017C sta\u0142ej opieki.","","",["N"]],"74281918":["Pawe\u0142, kt\u00F3ry przez 25 lat pracowa\u0142 w policji jako oficer wydzia\u0142u kryminalnego, przechodzi na emerytur\u0119. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna wybiera si\u0119 w odwiedziny do wdowy po swoim zmar\u0142ym bracie i jej syna Kuby. Spodziewa si\u0119 ciep\u0142ego powitania, ale zastaje kobiet\u0119 zdenerwowan\u0105. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce Kuba zosta\u0142 aresztowany. Gdy na dodatek Pawe\u0142 odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak obraca si\u0119 w podejrzanym towarzystwie, postanawia osobi\u015Bcie zaj\u0105\u0107 si\u0119 t\u0105 spraw\u0105.","","",["JM"]],"74281919":["Re\u017C.: Agnieszka Trzos.
Dziennikarka Joanna Deresz zwraca si\u0119 do Bronka i jego wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w z pro\u015Bb\u0105 o ochron\u0119. W wyniku prowadzonego przez siebie dziennikarskiego \u015Bledztwa zdoby\u0142a materia\u0142y obci\u0105\u017Caj\u0105ce pewn\u0105 firm\u0119. Boi si\u0119, \u017Ce kto\u015B mo\u017Ce jej wykra\u015B\u0107 cenne dowody. Detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie. Towarzysz\u0105 Joannie w drodze do dworcowej skrytki i obiecuj\u0105 jej eskort\u0119 nast\u0119pnego dnia - przy odbiorze dokument\u00F3w. Jednak wkr\u00F3tce potem dziennikarka ginie w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Marek Krupski, id\u0105c wskazanym przez ni\u0105 wcze\u015Bniej tropem, zatrudnia si\u0119 w podejrzanej firmie.","","",[]],"74281920":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"74281921":["Prow.: Katarzyna Dowbor.
Dwana\u015Bcie kolejnych niezwyk\u0142ych historii i zdumiewaj\u0105cych metamorfoz. Jesieni\u0105 ekipa programu przemierzy setki kilometr\u00F3w, by dotrze\u0107 do nowych bohater\u00F3w. Pojawi\u0105 si\u0119 m.in. w Drochlinie, Ostr\u00F3dzie i w Hajn\u00F3wce.","","",["N"]],"74281922":["Ekipa z Jachranki ponownie musi mierzy\u0107 si\u0119 z problemem. Tym razem jego \u017Ar\u00F3d\u0142em jest pe\u0142na po brzegi przyczepa. Nie obejdzie si\u0119 bez komplikacji. W Legionowie Czesiu zn\u00F3w ma pro\u015Bb\u0119 do Wojtka. Chce by m\u0119\u017Cczyzna zawi\u00F3z\u0142 go na drug\u0105 budow\u0119, bo ma tam do wykonania dodatkowe prace. W czasie jazdy rozmawiaj\u0105 o wakacyjnych planach Wojtka. W Wawrze zespo\u0142em dowodzi Radek. Jego syn, Artur, skar\u017Cy si\u0119 na pracownik\u00F3w. By\u0107 mo\u017Ce zaowocuje to zwolnieniami.","","",["N"]],"74281923":["Mi\u0142o\u015Bnicy dawnych czas\u00F3w udaj\u0105 si\u0119 do miejscowo\u015Bci Bogusze w gminie Prostki. W czasie II wojny \u015Bwiatowej znajdowa\u0142 si\u0119 tam niemiecki ob\u00F3z jeniecki, w kt\u00F3rym przetrzymywani byli m. in. Rosjanie, \u017Bydzi i W\u0142osi. Prowadz\u0105cy wraz z cz\u0142onkami lokalnego stowarzyszenia poszukuj\u0105 \u015Blad\u00F3w po nim. Przedstawiaj\u0105 tak\u017Ce tragiczn\u0105 histori\u0119 tego miejsca.","","",["N"]],"74281924":["W tym odcinku badacze poznaj\u0105 sekrety popielicy. To niezwyk\u0142e zwierz\u0119 potrafi spa\u0107 przez ponad 11 miesi\u0119cy. By\u0107 mo\u017Ce lepsze zrozumienie tego trybu \u017Cycia pomo\u017Ce ludziom zg\u0142\u0119bi\u0107 proces hibernacji, kt\u00F3ry jest niezb\u0119dny do lot\u00F3w w kosmos.","","",[]],"74281925":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","","",[]],"74281926":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","","",["JM"]],"74281927":["Krzysztof Zapa\u0142a wraca do s\u0142u\u017Cby w policji miejskiej. Po uratowaniu \u017Cycia jednego z koleg\u00F3w zostaje doceniony przez swoich prze\u0142o\u017Conych. Nawet Emilka patrzy na niego przychylnym okiem i proponuje wsp\u00F3lne spotkanie. Tymczasem w k\u0142opoty wpada ch\u0142opak z policyjnej si\u0142owni. M\u0142ody trener boksu, Mateusz G\u00F3rny, zwany Matim, zostaje porwany. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 c\u00F3rka podkomisarz Leny Kami\u0144skiej, kt\u00F3ra darzy go sympati\u0105. Ania jest \u015Bwiadkiem zdarzenia i dzi\u0119ki jej spostrzegawczo\u015Bci str\u00F3\u017Ce prawa trafiaj\u0105 na pierwszy trop. Wskazuje on na cz\u0142owieka, kt\u00F3ry posiada wyrok w zawieszeniu. Dalsze \u015Blady prowadz\u0105 do zorganizowanej grupy przest\u0119pczej. Podkomisarz Lena Kami\u0144ska, pomimo obietnicy z\u0142o\u017Conej c\u00F3rce, obawia si\u0119, \u017Ce nie uda im si\u0119 uratowa\u0107 Matiego. Do akcji wkracza komisarz Szulc, a tak\u017Ce inne patrole z psami tropi\u0105cymi. Akcja poszukiwawcza zakrojona jest na szerok\u0105 skal\u0119.","","",["N"]],"74281928":["W podwarszawskim liceum od dw\u00F3ch dni nie pojawi\u0142 si\u0119 w pracy nauczyciel historii Arkadiusz. Nie odbiera telefon\u00F3w, nie ma go w mieszkaniu, ale nic nie wskazuje, by wyjecha\u0142. Podejrzenie zagini\u0119cia zg\u0142asza zaniepokojona dyrekcja szko\u0142y. Policja ustala, \u017Ce historyk mieszka sam, ale mia\u0142 za\u017Cy\u0142e relacje z jedn\u0105 ze swoich uczennic, 18-letni\u0105 Monik\u0105, prymusk\u0105 klasy humanistycznej. Wkr\u00F3tce nad rzek\u0105 zostaje znalezione cia\u0142o Arkadiusza. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 ustali\u0107, czy Monika ma zwi\u0105zek z t\u0105 tragedi\u0105.","","",["N"]],"74281929":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","","",["N"]],"74281930":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"74281931":["Biernackiego dra\u017Cni brak ambicji Igi. W dodatku znowu zaczyna n\u0119ka\u0107 go szanta\u017Cysta. Cierpliwo\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119. Ka\u015Bka jest pewien, \u017Ce potrafi przem\u00F3wi\u0107 Lucynce do rozs\u0105dku. Ona jednak nie zmierza ust\u0105pi\u0107 w kwestii ma\u0142ego Roberta. Nie zdaje sobie sprawy z tego, \u017Ce konsekwencje jej dzia\u0142a\u0144 mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 dramatyczne. Amelka wci\u0105\u017C wierzy, \u017Ce uda jej si\u0119 wyswata\u0107 ojca z polonistk\u0105. Mo\u017Ce to si\u0119 jednak okaza\u0107 du\u017Co trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142a.","","",["N"]],"74281932":["Pa\u017Adzioch sprzedaje arabskiemu szejkowi Dworzec G\u0142\u00F3wny we Wroc\u0142awiu. Oszukany przybysz odnajduje go i chce zaprowadzi\u0107 na policj\u0119. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 s\u0105siada, inscenizuje proces s\u0105dowy. Dalszy przebieg wydarze\u0144 wymyka mu si\u0119 jednak spod kontroli.","","",["N"]],"74281933":["Alina Bodnarenko, kt\u00F3ra studiuje w \u0141odzi, wynajmuje pok\u00F3j w wi\u0119kszym mieszkaniu. Zakochuje si\u0119 w czaruj\u0105cym, zawsze uprzejmym bracie w\u0142a\u015Bciciela lokalu, Mirku, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jej jako kapitan statku towarowego. Gdy Alina zachodzi z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 w ci\u0105\u017C\u0119, dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest on oszustem matrymonialnym. Nie traci jednak nadziei, \u017Ce pod wp\u0142ywem uczucia do niej Mirek si\u0119 zmieni, zwr\u00F3ci wy\u0142udzone dot\u0105d pieni\u0105dze i zacznie \u017Cy\u0107 uczciwie.","","",["N"]],"74281934":["M\u0105\u017C Katarzyny traci zatrudnienie. W tej sytuacji niepracuj\u0105ca dot\u0105d kobieta idzie na rozmow\u0119 kwalifikacyjn\u0105. Spotyka na niej by\u0142ego partnera, Tobiasza. Na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce pracodawc\u0105 Katarzyny b\u0119dzie jej dawny narzeczony, zazdrosny m\u0105\u017C wpada w z\u0142o\u015B\u0107. Mimo to Katarzyna podejmuje prac\u0119. Od tej pory partner wci\u0105\u017C podejrzewa j\u0105 o zdrad\u0119. Pewnego dnia po kolejnej k\u0142\u00F3tni kobieta nie wytrzymuje i wyprowadza si\u0119 do rodzic\u00F3w.","","",["N"]],"74281935":["W Bielsku-Bia\u0142ej mieszkaj\u0105 Wioletta i jej m\u0105\u017C Adam. Nie maj\u0105 dzieci. Wioletta uwielbia seriale, podczas gdy Adam pasjonuje si\u0119 je\u017Adziectwem i turystyk\u0105. Na tle odmiennego stylu \u017Cycia cz\u0119sto wybuchaj\u0105 k\u0142\u00F3tnie. Pewnego razu Adam wraca z wyjazdu z now\u0105 dziewczyn\u0105 i \u017C\u0105da rozwodu. Wioletta informuje partnera, \u017Ce te\u017C ma narzeczonego. Nie jest to jednak prawd\u0105. Kobieta musi szybko kogo\u015B pozna\u0107. Zapisuje si\u0119 na kurs kobiecej atrakcyjno\u015Bci Tomasza Bia\u0142ego i wykonuje jego zalecenia. Dzi\u0119ki temu szef daje jej awans. Kobiecie nie udaje si\u0119 jednak pozna\u0107 nikogo interesuj\u0105cego.","","",["N"]],"74281936":["Krzysztof Zapa\u0142a wraca do s\u0142u\u017Cby w policji miejskiej. Po uratowaniu \u017Cycia jednego z koleg\u00F3w zostaje doceniony przez swoich prze\u0142o\u017Conych. Nawet Emilka patrzy na niego przychylnym okiem i proponuje wsp\u00F3lne spotkanie. Tymczasem w k\u0142opoty wpada ch\u0142opak z policyjnej si\u0142owni. M\u0142ody trener boksu, Mateusz G\u00F3rny, zwany Matim, zostaje porwany. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 c\u00F3rka podkomisarz Leny Kami\u0144skiej, kt\u00F3ra darzy go sympati\u0105. Ania jest \u015Bwiadkiem zdarzenia i dzi\u0119ki jej spostrzegawczo\u015Bci str\u00F3\u017Ce prawa trafiaj\u0105 na pierwszy trop. Wskazuje on na cz\u0142owieka, kt\u00F3ry posiada wyrok w zawieszeniu. Dalsze \u015Blady prowadz\u0105 do zorganizowanej grupy przest\u0119pczej. Podkomisarz Lena Kami\u0144ska, pomimo obietnicy z\u0142o\u017Conej c\u00F3rce, obawia si\u0119, \u017Ce nie uda im si\u0119 uratowa\u0107 Matiego. Do akcji wkracza komisarz Szulc, a tak\u017Ce inne patrole z psami tropi\u0105cymi. Akcja poszukiwawcza zakrojona jest na szerok\u0105 skal\u0119.","","",["N"]],"74281937":["Zostaje zgwa\u0142cona m\u0142oda kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara nielegalnie prowadzi\u0142a taks\u00F3wk\u0119 i zaatakowano j\u0105 podczas jednego z kurs\u00F3w. Krystian pojawia si\u0119 na komendzie. Ma nadziej\u0119, \u017Ce ju\u017C nied\u0142ugo b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Musi jednak uzyska\u0107 zgod\u0119 lekarza.","","",["N"]],"74281938":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"74281939":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"74281940":["Biernackiego dra\u017Cni brak ambicji Igi. W dodatku znowu zaczyna n\u0119ka\u0107 go szanta\u017Cysta. Cierpliwo\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119. Ka\u015Bka jest pewien, \u017Ce potrafi przem\u00F3wi\u0107 Lucynce do rozs\u0105dku. Ona jednak nie zmierza ust\u0105pi\u0107 w kwestii ma\u0142ego Roberta. Nie zdaje sobie sprawy z tego, \u017Ce konsekwencje jej dzia\u0142a\u0144 mog\u0105 okaza\u0107 si\u0119 dramatyczne. Amelka wci\u0105\u017C wierzy, \u017Ce uda jej si\u0119 wyswata\u0107 ojca z polonistk\u0105. Mo\u017Ce to si\u0119 jednak okaza\u0107 du\u017Co trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142a.","","",["N"]],"74281941":["Pa\u017Adzioch sprzedaje arabskiemu szejkowi Dworzec G\u0142\u00F3wny we Wroc\u0142awiu. Oszukany przybysz odnajduje go i chce zaprowadzi\u0107 na policj\u0119. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 s\u0105siada, inscenizuje proces s\u0105dowy. Dalszy przebieg wydarze\u0144 wymyka mu si\u0119 jednak spod kontroli.","","",["N"]],"74281942":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","","",[]],"74281943":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","","",["N"]],"74281944":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"74281945":["Tym razem Ewa poszuka czosnku nied\u017Awiedziego, kt\u00F3ry uchodzi za wyj\u0105tkowo zdrowy i smaczny. Mo\u017Cna zrobi\u0107 z nim sos pesto, a tak\u017Ce wy\u015Bmienit\u0105 zup\u0119. Na drugie danie prowadz\u0105ca poda eskalopki w cie\u015Bcie nale\u015Bnikowym wraz z mizeri\u0105 i ziemniakami pieczonymi w zio\u0142ach prowansalskich. Na deser za\u015B przygotuje parfit, czyli francuski krem mro\u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"74281946":["Pandemia zmusi\u0142a Paulin\u0119 i jej m\u0119\u017Ca do zamkni\u0119cia hostelu, kt\u00F3ry prowadzili w Gruzji. Parze nie powiod\u0142o si\u0119 tak\u017Ce w Polsce. Po tym jak m\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3g\u0142 znale\u017A\u0107 pracy, popad\u0142 w depresj\u0119. Dosz\u0142o do rozwodu, a m\u0105\u017C Pauliny wr\u00F3ci\u0142 do ojczystego kraju. Obecnie kobieta mieszka z dwu i p\u00F3\u0142 letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Marysi\u0105 w odziedziczonym po babci malutkim mieszkaniu na warszawskim Br\u00F3dnie. Dzielnie pr\u00F3buje pogodzi\u0107 samotne macierzy\u0144stwo z prac\u0105, cho\u0107 z niewielkiej pensji bardzo ci\u0119\u017Cko jest si\u0119 jej utrzyma\u0107. Marzy jednak o tym, aby dziewczynka mia\u0142a dobre warunki do \u017Cycia, a ich lokum nie by\u0142o od 20 lat remontowane. Z pomoc\u0105 Paulinie przychodzi El\u017Cbieta Romanowska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393047.jpg","",["N"]],"74281947":["Wszystko zostaje w rodzinie
El\u017Cbieta i jej m\u0105\u017C Teodor wracaj\u0105 z wesela kuzynki kobiety. Ela znajduje w rzeczach m\u0119\u017Ca karteczk\u0119, kt\u00F3rej autorka zaprasza m\u0119\u017Cczyzn\u0119 na schadzk\u0119. Podejrzewa by\u0142\u0105 dziewczyn\u0119 swojego partnera, Judyt\u0119, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C by\u0142a obecna na imprezie. Ta jednak zaprzecza, jakoby mia\u0142a romans z Teodorem. W ko\u0144cu El\u017Cbieta odkrywa, \u017Ce tajemnicz\u0105 karteczk\u0119 napisa\u0142a Paulina. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta ma romans z jej m\u0119\u017Cem i spodziewa si\u0119 jego dziecka. Roztrz\u0119siona El\u017Cbieta wybiega z mieszkania. Wpada pod samoch\u00F3d. Teodor dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428423.jpg","",["N"]],"74281948":["Niebezpieczne kompleksy
Gabriela dwa miesi\u0105ce wcze\u015Bniej urodzi\u0142a swoje pierwsze dziecko. Pocz\u0105tkowo nie zwraca\u0142a uwagi na sw\u00F3j wygl\u0105d i nie pr\u00F3bowa\u0142a wr\u00F3ci\u0107 do sylwetki sprzed ci\u0105\u017Cy, jednak z\u0142o\u015Bliwe uwagi wsp\u00F3\u0142pracowniczki jej m\u0119\u017Ca sprawi\u0142y, \u017Ce zmieni\u0142a zdanie. Zacz\u0119\u0142a stosowa\u0107 ok\u0142ady z lodu, kt\u00F3re rzekomo mia\u0142y jej pom\u00F3c zredukowa\u0107 tkank\u0119 t\u0142uszczow\u0105. Po miesi\u0105cu takich zabieg\u00F3w kobieta zacz\u0119\u0142a \u017Ale si\u0119 czu\u0107, otworzy\u0142a si\u0119 tak\u017Ce rana, kt\u00F3r\u0105 ma po cesarskim ci\u0119ciu. Wkr\u00F3tce potem m\u0105\u017C znajduje Gabriel\u0119 nieprzytomn\u0105 w mieszkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428423.jpg","",["N"]],"74281949":["Romans rodze\u0144stwa
Radczyni prawna Eliza i adwokat Marek wychowuj\u0119 18-letni\u0105 Alicj\u0119 i rok m\u0142odszego Kacpra, kt\u00F3rego adoptowali. Prze\u017Cywaj\u0105 szok, gdy odkrywaj\u0105, \u017Ce spokojny dot\u0105d ch\u0142opiec dotkliwie pobi\u0142 koleg\u0119 z klasy swojej siostry, Sta\u015Bka. Z pocz\u0105tku s\u0105dz\u0105, \u017Ce odezwa\u0142y si\u0119 w nim geny biologicznych rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy nie stronili od przemocy. Gdy jednak poznaj\u0105 prawdziwy pow\u00F3d b\u00F3jki, s\u0105 nie mniej zaskoczeni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2430358.jpg","",["N"]],"74281950":["Dzi\u0119ki Bogu
Syn Aliny i Dariusza, Robert, uczy si\u0119 w seminarium duchownym. Nieoczekiwanie przysz\u0142y ksi\u0105dz wraca do rodzinnego domu. Jest w koszmarnym stanie - pijany i zakrwawiony twierdzi, \u017Ce zosta\u0142 napadni\u0119ty. Dariusz jednak nie do ko\u0144ca wierzy w t\u0119 histori\u0119. Niebawem odkrywa, \u017Ce syn kontaktuje si\u0119 z podejrzanie wygl\u0105daj\u0105cym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Postanawia porozmawia\u0107 z nieznajomym i dowiedzie\u0107 si\u0119, co \u0142\u0105czy go z Robertem. Wkr\u00F3tce potem poznaje tajemnic\u0119 swojego syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429000.jpg","",["JM"]],"74281951":["Pisarka
35-letnia pisarka Anna Borowska prze\u017Cywa za\u0142amanie nerwowe. Jej partnerka, Ola, prosi o pomoc brata literatki. M\u0119\u017Cczyzna za\u0142atwia Annie posad\u0119 na warsztatach literackich. Po kilku dniach sp\u0119dzonych na Mazurach Anna wraca zupe\u0142nie odmieniona i z zapa\u0142em zabiera za now\u0105 powie\u015B\u0107. Ol\u0119 bardzo cieszy ta nieoczekiwana zmiana. Niebawem jednak \u017Cycie kobiet zmienia si\u0119 na gorsze. Ola postanawia odkry\u0107, co wydarzy\u0142o si\u0119 na Mazurach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429000.jpg","",["JM"]],"74281952":["Dominika przyczynia si\u0119 do zagini\u0119cia m\u0142odszej siostry i odkrywa mroczne tajemnice swojej rodziny
Dominika ma dwie siostry, kt\u00F3re bardzo kocha. Popada jednak z konflikt z m\u0142odsz\u0105 z nich, Klaudi\u0105, kt\u00F3ra potrafi rani\u0107 bliskich. Dominika i Agnieszka postanawiaj\u0105 da\u0107 jej nauczk\u0119. Zabieraj\u0105 krewn\u0105 do lasu i tam zostawiaj\u0105. Z pozoru niewinna zabawa przeradza si\u0119 jednak w dramat, poniewa\u017C Klaudia nie wraca do domu. Niebawem policja znajduje cia\u0142o dziewczyny. Kto\u015B utopi\u0142 j\u0105 w stawie niedaleko miejsca, w kt\u00F3rym rozsta\u0142a si\u0119 z siostrami. Na jaw wychodz\u0105 rodzinne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74281953":["Pan Grzegorz samotnie wychowuje synka, Kub\u0119. Matka ch\u0142opca jaki\u015B czas temu zmar\u0142a na raka. Stary drewniany dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 ojciec z synem, popad\u0142 w ruin\u0119. Mieszka\u0144cy przenie\u015Bli si\u0119 wi\u0119c do lokalu zast\u0119pczego przy gminnym o\u015Brodku zdrowia. Nie mog\u0105 jednak zosta\u0107 tam na zawsze. W trakcie prac remontowych pojawia si\u0119 problem. Wies\u0142aw Nowobilski i architekt Martyna Kupczyk stwierdzaj\u0105 bowiem, \u017Ce drewniany dom nie nadaje si\u0119 ju\u017C do remontu. Musz\u0105 znale\u017A\u0107 inne rozwi\u0105zanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74281954":["Marzyciele
Ferdynand dowiaduje si\u0119, \u017Ce najwi\u0119kszym marzeniem Mariana Pa\u017Adziocha jest zakup traktora ogrodowego, kt\u00F3ry posiada r\u00F3wnie\u017C funkcj\u0119 koszenia trawnik\u00F3w. Jego \u017Cona, Helena, wola\u0142aby jednak zestaw do karaoke i absolutnie nie zgadza si\u0119 na kupno kosiarki. Z czasem w konflikt ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Pa\u017Adzioch\u00F3w zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"74281955":["Be\u0142kot
Podczas wieczornego ogl\u0105dania telewizji Ferdynand wyg\u0142asza ordynarne komentarze pod adresem pojawiaj\u0105cych si\u0119 na ekranie celebryt\u00F3w i dziennikarzy. Najbardziej nie znosi prezentera pogody, kt\u00F3ry z kolei przypad\u0142 do gustu Halinie. Kiepska jest zdenerwowana zachowaniem m\u0119\u017Ca. Ma do niego pretensje, \u017Ce zak\u0142\u00F3ca jej wieczorn\u0105 rozrywk\u0119. Z czasem w konflikt zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C s\u0105siedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"74281956":["Eurokoko
Do mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 dociera smutna informacja. Sklep osiedlowy U Stasia ma zosta\u0107 zamkni\u0119ty. Ferdynand, kt\u00F3ry od lat kupowa\u0142 tam alkohol na kredyt, jest za\u0142amany. Postanawia zrobi\u0107 wszystko, co w jego mocy, by zapobiec likwidacji sklepu. W tym celu organizuje zbiorow\u0105 akcj\u0119 protestacyjn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"74281957":["Stary ko\u0144
Prezes Koz\u0142owski spotyka w parku Mariol\u0119. M\u0119\u017Cczyzna jest pod wra\u017Ceniem jej urody i wdzi\u0119ku. Podczas wizyty w mieszkaniu Kiepskich odkrywa, \u017Ce dziewczyna jest nie tylko pi\u0119kna, ale tak\u017Ce uzdolniona wokalnie. Postanawia pom\u00F3c jej w karierze artystycznej. O wyst\u0119powaniu przed wielk\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 marzy tak\u017Ce niemniej utalentowana Jolasia, \u017Cona Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"74281958":["Jutro b\u0119dzie futro
Jolasia domaga si\u0119, by Waldek kupi\u0142 jej futro. Stawia mu ultimatum - je\u015Bli nie spe\u0142ni \u017Cyczenia \u017Cony, straci dost\u0119p do wsp\u00F3lnej sypialni. M\u0119\u017Cczyzna jest zrozpaczony. Na szcz\u0119\u015Bcie mo\u017Ce liczy\u0107 na Ferdynanda, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 prawdziwym znawc\u0105 kobiecej natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"74281959":["Marzena przekonuje si\u0119, \u017Ce kontrowersyjny romans szwagra ma dramatyczne konsekwencje dla jej rodziny
Marzena prowadzi dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119 wraz z m\u0119\u017Cem i jego bratem. Pewnego dnia szwagier przedstawia bliskim swoj\u0105 now\u0105 dziewczyn\u0119, Klementyn\u0119. M\u0119\u017Cczyzna chce porzuci\u0107 prac\u0119, by ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 relacji z du\u017Co m\u0142odsz\u0105 kochank\u0105. Niespodziewanie Klementyna oskar\u017Ca m\u0119\u017Ca Marzeny, Tadeusza, o molestowanie. Kobieta uwa\u017Ca, \u017Ce kochanka Igora k\u0142amie. Niebawem jej szwagier zostaje zamordowany. Policja odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna przed \u015Bmierci\u0105 zapisa\u0142 ca\u0142y sw\u00F3j maj\u0105tek partnerce. Str\u00F3\u017Ce prawa pod\u0105\u017Caj\u0105 tym tropem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74281960":["Klaun
Zdruzgotani rodzice informuj\u0105 policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 6-letniego synka, Rysia. Wygl\u0105da na to, \u017Ce kto\u015B porwa\u0142 go z podw\u00F3rka podczas zabawy. Pierwsze podejrzenia padaj\u0105 na chorego na schizofreni\u0119 Jaros\u0142awa, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 szpital. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna od jakiego\u015B czasu nie za\u017Cywa lek\u00F3w i jego choroba si\u0119 nasili\u0142a. Uwag\u0119 Irka i Antka zwraca r\u00F3wnie\u017C zachowanie ojca ch\u0142opca, B\u0142a\u017Ceja. M\u0119\u017Cczyzna sprawia wra\u017Cenie niezainteresowanego poszukiwaniami. Kolejny trop prowadzi policjant\u00F3w do m\u0142odej dziewczyny. Pojawi\u0142a si\u0119 ona wraz z tajemniczym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 pod domem Rysia. Funkcjonariusze musz\u0105 jak najszybciej rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119, kto i dlaczego porwa\u0142 dziecko, gdy\u017C jego \u017Cycie i zdrowie mo\u017Ce by\u0107 powa\u017Cnie zagro\u017Cone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74281961":["Tajemnica nastolatki
Znikn\u0119\u0142a 16-letnia Gabrysia. Zagini\u0119cie zg\u0142asza jej ojciec, Janusz Niemirski, organista i dyrygent ch\u00F3ru dzia\u0142aj\u0105cego przy ko\u015Bciele. Podczas dochodzenia funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce kilka dni wcze\u015Bniej dziewczyn\u0119 kto\u015B napad\u0142, w drodze powrotnej ze szko\u0142y muzycznej. Dw\u00F3ch zamaskowanych m\u0119\u017Cczyzn ukrad\u0142o jej warte ponad 20 tysi\u0119cy skrzypce i uciek\u0142o. W dalszym toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce nastolatka ok\u0142ama\u0142a ojca i nie pojecha\u0142a na wycieczk\u0119 szkoln\u0105, za kt\u00F3r\u0105 zap\u0142aci\u0142. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce mog\u0142a zrobi\u0107 sobie zabieg upi\u0119kszaj\u0105cy, po kt\u00F3rym pojawi\u0142y si\u0119 komplikacje. Miron i \u0141ukasz ustalaj\u0105, do kt\u00F3rego salonu uda\u0142a si\u0119 Gabrysia. W\u0142a\u015Bcicielka informuje policjant\u00F3w , \u017Ce nie wykona\u0142a u dziewczyny \u017Cadnego zabiegu, a zamiast tego kaza\u0142a jej wr\u00F3ci\u0107 do domu. W tym samym czasie na komendzie zjawia si\u0119 nauczycielka Gabrysi z jej kole\u017Cank\u0105. Dzi\u0119ki nim wychodzi na jaw drugie \u017Cycie nastolatki, o kt\u00F3rym jej ojciec nie mia\u0142 poj\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74281962":["Wykorzystana
Na podmiejskim parkingu zostaje znaleziona zgwa\u0142cona i skatowana nastolatka. Policyjni detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce dziewczyna pochodzi z biednej rodziny i by\u0142a ofiar\u0105 przemocy ze strony konkubenta swojej matki. Kolejne tropy jednak wiod\u0105 w zupe\u0142nie innym kierunku. \u015Aledczy, lawiruj\u0105c w labiryncie tajemnic, odkrywaj\u0105 mroczne sekrety zgwa\u0142conej dziewczyny. Gdy \u015Bledztwo staje w martwym punkcie, Adam i Olga otrzymuj\u0105 nieoczekiwane wsparcie. Natomiast Pati, znajoma detektyw\u00F3w, przejmuje dawny lokal Luizy. Prowadzenie w\u0142asnego interesu zdaje si\u0119 jednak przerasta\u0107 policyjn\u0105 informatork\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"74281963":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74281964":["M\u0142odsza siostra
Policja otrzymuje zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu nastolatki, a jedyna poszlaka to nagrana przez ni\u0105 wiadomo\u015B\u0107 do matki. Adam i Olga z pomoc\u0105 najbli\u017Cszej rodziny dziewczyny pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 przebieg wydarze\u0144, gdy nadchodz\u0105 tragiczne wie\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce znaleziono cia\u0142o nastolatki. Dalszy przebieg \u015Bledztwa r\u00F3wnie\u017C szokuje rodzin\u0119 ofiary. Wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyna mia\u0142a wielu zaskakuj\u0105cych adorator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",["N"]],"74281965":["Ta okropna niedziela
Ferdek, Waldek, Boczek i Pa\u017Adzioch zastanawiaj\u0105 si\u0119, co zrobi\u0107 z niedzielnym popo\u0142udniem. Mimo wielu pomys\u0142\u00F3w i pr\u00F3b zorganizowania sobie czasu, nie mog\u0105 si\u0119 zdecydowa\u0107, kt\u00F3ry z nich b\u0119dzie najlepszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74281966":["Dzie\u0144, w kt\u00F3rym zapcha\u0142 si\u0119 kibel
W kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 dochodzi do awarii toalety. Mieszka\u0144cy natychmiast wzywaj\u0105 na pomoc hydraulika. On jednak nie jest w stanie naprawi\u0107 ubikacji. Nast\u0119pnie na miejsce przybywa magik, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie rozwi\u0105zuje problemu. W ko\u0144cu Ferdynand bierze sprawy w swoje r\u0119ce i postanawia przywr\u00F3ci\u0107 WC do u\u017Cytku. Pomaga mu Waldemar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74281967":["Szara strefa
Pewnego dnia, Ferdek i jego syn, przypadkowo odwiedzaj\u0105 mieszkanie Pa\u017Adziocha. Kiepscy s\u0105 zszokowani tym, co widzieli w lokalu s\u0105siada. U\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce ich bliski s\u0105siad nie jest tym, za kogo go brali, ale kim\u015B zupe\u0142nie innym. Wydaje si\u0119 te\u017C, \u017Ce pan Pa\u017Adzioch ukrywa przed \u015Bwiatem jak\u0105\u015B straszn\u0105 tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74281968":["To\u017Csamo\u015B\u0107 Mariana
S\u0105siedzi s\u0105 zaniepokojeni dziwnym post\u0119powaniem Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 jak kobieta. Przebiera si\u0119 w damskie stroje i wsz\u0119dzie rozk\u0142ada kwiaty. Ferdynand wzywa ksi\u0119dza, by wyp\u0119dzi\u0142 z Mariana z\u0142ego ducha. Egzorcyzmy nie przynosz\u0105 jednak skutku. Kiepski razem z Boczkiem dochodzi do wniosku, \u017Ce s\u0105siadowi mo\u017Ce pom\u00F3c tylko terapia wstrz\u0105sowa. Po zabiegu Pa\u017Adzioch staje si\u0119 jednak agresywny. Kolejne pr\u00F3by jego uleczenia sprawiaj\u0105 z kolei, \u017Ce zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 on jak dziecko...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74281969":["Franek
Urszula zg\u0142asza zagini\u0119cie syna, Franka. Pierwszym podejrzanym jest by\u0142y m\u0105\u017C Olgierd ojciec ch\u0142opca, kryminalista, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Kolejne tropy prowadz\u0105 do mieszkaj\u0105cego na odludziu starszego m\u0119\u017Cczyzny oraz dw\u00F3ch chuligan\u00F3w, kt\u00F3rzy napadaj\u0105 na prowadz\u0105cego poszukiwania detektywa - Antoniego Godul\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny. Policjanci s\u0105 coraz bli\u017Cej rozwik\u0142ania zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"74281970":["Norbert, m\u0119\u017Cczyzna zasadniczy i dobrze u\u0142o\u017Cony, chce si\u0119 dowiedzie\u0107, czy jego dziewczyna spotyka si\u0119 z kim\u015B poza nim. Ma bowiem wra\u017Cenie, \u017Ce narzeczona ostatnio go unika. \u015Aledczy dostaj\u0105 od klienta klucze do mieszkania To\u015Bki. Cho\u0107 okazuje si\u0119, \u017Ce te nie pasuj\u0105, m\u0119\u017Cczyzna bagatelizuje spraw\u0119. Detektywi najpierw ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta flirtuje z szefem, a potem, \u017Ce ma romans z niejakim Rafa\u0142em. S\u0142ysz\u0105 te\u017C, \u017Ce To\u015Bka skar\u017Cy si\u0119 na natr\u0119ta, kt\u00F3ry do niej wydzwania, cho\u0107 trzy razy zmienia\u0142a numer telefonu. Wkr\u00F3tce ekip\u0119 coraz bardziej zaczyna niepokoi\u0107 zachowanie klienta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"74281971":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74281972":["Prowadz\u0105ca przygotuje dania dla aktywnych. Zacznie od przyrz\u0105dzenia napoju z kiwi, banan\u00F3w, limonki, pomara\u0144czy i natki pietruszki. Nast\u0119pnie zrobi kanapki w dw\u00F3ch wersjach - z past\u0105 z suszonych pomidor\u00F3w i w\u0119dzonym tofu oraz z pieczon\u0105 piersi\u0105 indyka. Na obiad Ewa Wachowicz zaproponuje kisz, czyli rodzaj wytrawnej tarty z \u0142ososiem i broku\u0142ami. Z kolei na deser upiecze sernik z bananami i mas\u0142em orzechowym na spodzie z krakers\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839798.jpg","",["N"]],"74281973":["Prowadz\u0105ca przygotuje potrawy inspirowane kuchni\u0105 staropolsk\u0105. Najpierw ugotuje zup\u0119 piwn\u0105. Na danie g\u0142\u00F3wne Ewa Wachowicz przyrz\u0105dzi perliczk\u0119, kt\u00F3ra cz\u0119sto go\u015Bci\u0142a na szlacheckich sto\u0142ach. Jej mi\u0119so, bardzo delikatne, w smaku przypomina dziczyzn\u0119. Na deser autorka programu upiecze bab\u0119 z marchewk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839798.jpg","",["N"]],"74281974":["W programie wizyta na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepe\u0142nosprawnych i Parasnowboardzie w Szczyrku. Dziennikarze b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Igorowi Sikorskiemu, medali\u015Bcie paraolimpijskiemu z Pjongczang oraz Maksowi Morozowi, najm\u0142odszemu zawodnikowi i debiutantowi. W programie zostanie te\u017C przedstawiona historia Roberta Zarzeckiego, kt\u00F3ry uprawia blind tenis. Jest te\u017C wyk\u0142adowc\u0105 akademickim, masa\u017Cyst\u0105 oraz aktorem, graj\u0105cym w amatorskim teatrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74281975":["W programie historie Micha\u0142a Pawlaka oraz Sebastiana Flisa. Micha\u0142 nale\u017Cy do kadry narodowej i jest wicemistrzem Europy w parataekwondo. Jest nie tylko zawodnikiem, ale tak\u017Ce trenerem oraz dyrektorem administracyjnym w warszawskim klubie. Jego sparingpartnerem jest inny utytu\u0142owany niepe\u0142nosprawny zawodnik - Przemys\u0142aw Wieczorek. Sylwester Flis uprawia hokej na sledgach. Jest jednym z najlepszych na \u015Bwiecie zawodnik\u00F3w w tej dyscyplinie. Reprezentowa\u0142 Stany Zjednoczone, dla kt\u00F3rych wywalczy\u0142 z\u0142oty medal podczas igrzysk paraolimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Obecnie promuje ten sport w Polsce, gdzie wci\u0105\u017C jest on bardzo ma\u0142o popularny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74281976":["Historia Wojtka Makowskiego, kt\u00F3ry swoje \u017Cycie dzieli mi\u0119dzy dwie pasje - p\u0142ywanie i muzyk\u0119. Wojtek we wczesnym dzieci\u0144stwie ca\u0142kowicie utraci\u0142 wzrok. W\u00F3wczas ojciec postanowi\u0142 zarazi\u0107 go mi\u0142o\u015Bci\u0105 do wody. Obecnie Wojtek jest wicemistrzem paraolimpijskim z Rio. Ponadto nagrywa materia\u0142 na w\u0142asn\u0105 p\u0142yt\u0119. Arkadiusz Pilch wskutek wypadku, kt\u00F3remu uleg\u0142 w dzieci\u0144stwie, porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Zaczyna\u0142 od szermierki, obecnie za\u015B gra w koszyk\u00F3wk\u0119 na w\u00F3zkach, je\u017Adzi na rowerze, uprawia crossfit, bierze udzia\u0142 w Wheelmageddonie i zawodach na ergometrach wio\u015Blarskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74281977":["Bohaterowie tej serii zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania mieszkania na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74281978":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74282112":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74282113":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Dariusz Ociepa, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142ecznych i politycznych. Widzowie us\u0142ysz\u0105 opinie i komentarze go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392411.jpg","",[]],"74282114":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74282115":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282116":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282117":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282118":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282119":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282120":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282121":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282122":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282123":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282124":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",["N"]],"74282125":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282126":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282127":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282128":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282129":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282130":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74282131":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",["N"]],"74282132":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74282133":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"74282134":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74282135":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74282136":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392407.jpg","",[]],"74282138":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282139":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74282140":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"74282141":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"74282142":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282143":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74282144":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74282145":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74282146":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74282147":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74282148":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282149":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74282184":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74282185":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74282186":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74282187":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74282188":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74282189":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74282190":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74282191":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"74282192":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74282193":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74282194":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74282195":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"74282196":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"74282197":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74282198":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386101.jpg","",[]],"74282199":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"74282200":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74282201":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74282150":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282151":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282152":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74282153":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74282154":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74308301":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74282156":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282157":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74282158":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74282159":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74282160":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282161":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74282162":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74282163":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74282164":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282165":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74282166":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",[]],"74282167":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"74282168":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282169":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74282170":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282171":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74282172":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74282173":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74282174":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74308302":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282176":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74308303":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74282177":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74282178":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282179":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282180":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74282181":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74282182":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282183":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74281979":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"74281980":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"74281981":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"74281982":["Wymarzona emerytura
Pawe\u0142, kt\u00F3ry przez 25 lat pracowa\u0142 w policji jako oficer wydzia\u0142u kryminalnego, przechodzi na emerytur\u0119. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna wybiera si\u0119 w odwiedziny do wdowy po swoim zmar\u0142ym bracie i jej syna Kuby. Spodziewa si\u0119 ciep\u0142ego powitania, ale zastaje kobiet\u0119 zdenerwowan\u0105. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce Kuba zosta\u0142 aresztowany. Gdy na dodatek Pawe\u0142 odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak obraca si\u0119 w podejrzanym towarzystwie, postanawia osobi\u015Bcie zaj\u0105\u0107 si\u0119 t\u0105 spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"74281983":["Osierocona c\u00F3rka
W wypadku samochodowym ginie matka 17-letniej Aurelii. Dziewczyna trafia pod opiek\u0119 ojca, Krystiana, z kt\u00F3rym do tej pory mia\u0142a sporadyczny kontakt. Okazuje si\u0119, \u017Ce nowa rodzina m\u0119\u017Cczyzny dot\u0105d nawet nie wiedzia\u0142a o istnieniu Aurelii. Mimo to dziewczyna zamieszkuje z ojcem i pr\u00F3buje zdoby\u0107 zaufanie swojej przyrodniej siostry, Oliwii. Po pewnym czasie odkrywa, \u017Ce Krystian ma wiele tajemnic, kt\u00F3re s\u0105 zwi\u0105zane z jej zmar\u0142\u0105 matk\u0105. Stopniowo zaczyna odkrywa\u0107 prawd\u0119 o swoim pochodzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"74281984":["Nowa ods\u0142ona programu, w kt\u00F3rym dwie brytyjskie rodziny o diametralnie r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania, a tak\u017Ce bud\u017Cetami na siedem dni. Mniej zamo\u017Cni do\u015Bwiadcz\u0105 \u017Cycia w luksusie, bogaci za\u015B sprawdz\u0105, jak trudne jest codziennie funkcjonowanie, gdy brakuje pieni\u0119dzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.","","",[]],"74281985":["Aleksandra i Kamil \u017Buraw","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383093.jpg","",[]],"74281986":["Min\u0105\u0142 ju\u017C p\u00F3\u0142metek kulinarnych zmaga\u0144, z konkursu odpad\u0142o ju\u017C kilkoro kucharzy. Tematem odcinka b\u0119d\u0105 weselne szlagiery. Uczestnicy przygotowuj\u0105 weselne przeboje kulinarne. Dania oceniaj\u0105 go\u015Bcie specjalni - tw\u00F3rcy najwi\u0119kszych muzycznych hit\u00F3w: Marcin Miller i Marek Ko\u015Bcikiewicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187493.jpg","",[]],"74281987":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"74281988":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"74281989":["Batali\u0119 o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w stocz\u0105 ze sob\u0105: lubi\u0105ca boksowa\u0107 przysz\u0142a architektka Wiktoria, ekspertka od sprzeda\u017Cy w bran\u017Cy hutniczej Maria, modelka Paulina oraz uwielbiaj\u0105ca torebki instruktorka fitnessu Izabela. Przygotuj\u0105 dwie pe\u0142ne kreacje, kt\u00F3re musz\u0105 by\u0107 zgodne z tematami wybranymi przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105 - \"Tajemniczy ogr\u00F3d\" oraz \"Przyloty i odloty\". Stylizacje oceni\u0105 profesjonali\u015Bci - krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w, ambasadorka kolor\u00F3w Ada Fija\u0142 oraz producentka pokaz\u00F3w mody Dorota Wr\u00F3blewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"74281990":["W Starachowicach wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka Katarzyna. Kobieta jest bezrobotna i w\u0142a\u015Bnie si\u0119 rozwodzi. Boryka si\u0119 z m\u0119\u017Cem alkoholikiem, kt\u00F3ry zn\u0119ca\u0142 si\u0119 psychicznie i fizycznie nad rodzin\u0105, a teraz j\u0105 nachodzi pomimo zakazu s\u0105dowego. Na dodatek warunki mieszkaniowe, w jakich \u017Cyje Katarzyna, s\u0105 bardzo z\u0142e, a bud\u017Cet kobiety wynosi 800 z\u0142, przez co cz\u0119sto brakuje pieni\u0119dzy nawet na jedzenie. Alicja i Micha\u0142 wychowuj\u0105 roczn\u0105 c\u00F3rk\u0119. Wysokie dochody pozwalaj\u0105 im na dostatnie \u017Cycie. Teraz jednak zamieni\u0105 si\u0119 na miejsce zamieszkania i bud\u017Cet z Katarzyn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"74281991":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"74281992":["W programie zosta\u0142o ju\u017C tylko siedmiu najlepszych uczestnik\u00F3w, kt\u00F3rzy nadal walcz\u0105 o 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 u Wojciecha Modesta Amaro. Z dru\u017Cyny Niebieskiej i Czerwonej znany szef tworzy jedn\u0105 - Czarn\u0105. Zawodnicy rozpoczynaj\u0105 dzie\u0144 od joggingu z Maciejem Dowborem, kt\u00F3ry jest wielkim pasjonatem tej aktywno\u015Bci fizycznej. Poranny bieg stanowi jedynie wst\u0119p do dalszych zmaga\u0144. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jakie kary i nagrody szef Amaro przygotowa\u0142 tym razem dla uczestnik\u00F3w, a tak\u017Ce kto po\u017Cegna si\u0119 z programem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360454.jpg","",["N"]],"74281993":["We wsi Piaski stoi stary zrujnowany dom z czerwonej ceg\u0142y. Chcia\u0142aby w nim zamieszka\u0107 pani Magda wraz z synem Miko\u0142ajem. Ojciec ch\u0142opca zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad rodzin\u0105 i ma s\u0105dowy zakaz zbli\u017Cania si\u0119 do bliskich. Po traumatycznych przygodach ch\u0142opiec potrzebuje terapii i spokoju. Obecnie wraz z matk\u0105 pomieszkuje w kuchni u dziadk\u00F3w. Mimo wysi\u0142k\u00F3w pani Magdy ich dom nie nadaje si\u0119 do zamieszkania. Nie ma w nim kuchni ani \u0142azienki, a w pozosta\u0142ych pomieszczeniach brakuje pod\u0142\u00F3g i sufit\u00F3w. Budynek trzeba te\u017C ociepli\u0107. Pi\u0119kny dom dla matki i jej syna zaprojektuje architekt Martyna Kupczyk, a wykona go Artur Witkowski wraz z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74281994":["W Goszczynie mieszka pan Stanis\u0142aw wraz z dw\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna niedawno pochowa\u0142 \u017Con\u0119, kt\u00F3ra zmar\u0142a na gru\u017Alic\u0119. Rodzina wci\u0105\u017C jeszcze nie otrz\u0105sn\u0119\u0142a si\u0119 po tej tragedii. Ojciec wraz z dzie\u0107mi zajmuje dwa pomieszczenia oddzielone korytarzem, kt\u00F3ry prowadzi tak\u017Ce do mieszkania s\u0105siad\u00F3w. W domu brakuje \u0142azienki - funkcj\u0119 t\u0119 pe\u0142ni oddzielona parawanem cz\u0119\u015B\u0107 kuchni. Wszyscy \u015Bpi\u0105 w jednym pokoju. Nastolatki ani ich ojciec nie maj\u0105 w\u0142asnego k\u0105ta. Uk\u0142ad budynku jest ogromnym wyzwaniem dla architekta Ma\u0107ka Pertkiewicza. Remontu podejmuje si\u0119 ekipa budowlana, kt\u00F3r\u0105 kieruje Przemys\u0142aw O\u015Blak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74281995":["Du\u0144ski \u0142\u0105cznik. Plener
Historia pierwsza. Grzegorz Kondracki jest zaniepokojony zmian\u0105 w zachowaniu \u017Cony, Moniki. Z jednej strony kobieta sta\u0142a si\u0119 bardzo pobo\u017Cna i wiele czasu sp\u0119dza w ko\u015Bciele, a z drugiej strony w sekrecie przed m\u0119\u017Cem zak\u0142ada seksown\u0105 bielizn\u0119. Ich \u017Cycie seksualne zawsze by\u0142o wyj\u0105tkowo spokojne. Grzegorz prosi \u015Bledczych o zbadanie sprawy. Detektywi \u015Bledz\u0105 kobiet\u0119. Monika spotyka si\u0119 z obcokrajowcem, rzekomo pracownikiem Interpolu do spraw narkotyk\u00F3w, w drogiej restauracji. P\u0142aci za wsp\u00F3lny obiad i po\u017Cycza mu poka\u017An\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Nast\u0119pnie razem jad\u0105 do mieszkania m\u0119\u017Cczyzny i l\u0105duj\u0105 w \u0142\u00F3\u017Cku. Historia druga. Adam Czarnecki powa\u017Cnie my\u015Bli o zwi\u0105zaniu si\u0119 z Marlen\u0105 Wypych na sta\u0142e. Jednak zanim si\u0119 o\u015Bwiadczy, chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce partnerka jest mu wierna. Prosi detektyw\u00F3w o pomoc. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce Marlena, pod nieobecno\u015B\u0107 partnera, ubiera si\u0119 w seksowne ciuchy i wsiada do drogiego auta. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105 szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o podw\u00F3jnym \u017Cyciu, jakie prowadzi m\u0142oda kobieta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835373.jpg","",["N"]],"74281996":["Iwona pokona\u0142a chorob\u0119 nowotworow\u0105, ale leczenie odbi\u0142o si\u0119 na jej wygl\u0105dzie. Gdy patrzy w lustro, nie umie si\u0119 cieszy\u0107 z tego, \u017Ce wygra\u0142a walk\u0119 z rakiem. Bo\u017Cena bardzo wcze\u015Bnie zosta\u0142a babci\u0105, a potem prababci\u0105. Ca\u0142e \u017Cycie zajmowa\u0142a si\u0119 kim\u015B innym. Na to, by zadba\u0107 o siebie, nie mia\u0142a czasu. Obie kobiety zdecydowa\u0142y, \u017Ce teraz jest najlepszy moment, aby poprawi\u0107 wygl\u0105d. Na t\u0119 przemian\u0119 b\u0119dzie dok\u0142adnie 10 dni. Pierwszy etap metamorfozy polega na poddaniu si\u0119 ocenie zupe\u0142nie obcych ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["AD"]],"74281997":["Hiszpania","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2416657.jpg","",["N"]],"74281998":["\u017Be\u0144ska przyja\u017A\u0144
Irena od roku mieszka ze swoim ch\u0142opakiem Tomkiem. Pewnego dnia mi\u0119dzy ni\u0105 a jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Ol\u0105 dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Ola odgra\u017Ca si\u0119 Irenie, \u017Ce odbije jej partnera. Gdy m\u0119\u017Cczyzna zaczyna znika\u0107 gdzie\u015B podczas wsp\u00F3lnych imprez i dziwnie si\u0119 zachowywa\u0107, Irena wpada w pop\u0142och. Wkr\u00F3tce znajduje na kurtce partnera \u015Blady szminki. Postanawia prosi\u0107 ekip\u0119 programu o znalezienie dowod\u00F3w potwierdzaj\u0105cych romans Tomka z Ol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2310101.jpg","",["N"]],"74281999":["Najwi\u0119kszym marzeniem Emilii jest kariera modelki. Tych plan\u00F3w nie akceptuje jej ch\u0142opak Maciek. Pewnego dnia dziewczyna przypadkiem poznaje profesjonalnego fotografa Kamila, kt\u00F3ry uj\u0119ty jej urod\u0105 zaprasza j\u0105 na sesj\u0119 do swojego mieszkania. Na miejscu nalega, by pozowa\u0142a mu nago. Gdy ta odmawia, na szcz\u0119\u015Bcie bezskutecznie pr\u00F3buje uniemo\u017Cliwi\u0107 jej wyj\u015Bcie. Wkr\u00F3tce potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 j\u0105, \u017Ce przerobi zdj\u0119cia, by wygl\u0105da\u0142y na nagie i wy\u015Ble jej rodzinie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce to Maciek zatrudni\u0142 fotografa w nadziei, \u017Ce ukochana porzuci swoje plany. Nie wiedzia\u0142 jednak, \u017Ce Kamil posunie si\u0119 tak daleko. Ostatecznie szanta\u017Cysta umieszcza zdj\u0119cia w internecie. Emilia prosi o pomoc policj\u0119, a ta aresztuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Karolina i Jaros\u0142aw od dawna staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Kolejna wizyta w klinice leczenia niep\u0142odno\u015Bci za\u0142amuje kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znowu nie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. M\u0105\u017C pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105 do adopcji, ale taki proces trwa bardzo d\u0142ugo. Zdesperowana kobieta przez internet poznaje dziewi\u0119tnastoletni\u0105 Joann\u0119. Dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale chce odda\u0107 dziecko. Karolina prosi, by po urodzeniu poda\u0142a do dokumentacji nazwisko jej m\u0119\u017Ca jako ojca - w\u00F3wczas Jarek od razu otrzyma prawa do opieki nad dzieckiem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, co prowadzi do k\u0142\u00F3tni. W ko\u0144cu prosz\u0105 o rad\u0119 prawnika, kt\u00F3ry podsuwa inne rozwi\u0105zanie problemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"74282000":["Ci\u0119\u017Cko chora Marta p\u0142aci lekarzowi za dost\u0119p do eksperymentalnej terapii, kt\u00F3ra jest dla niej jedyn\u0105 szans\u0105 na prze\u017Cycie. Gdy po chwilowej poprawie nast\u0119puje pogorszenie, za\u0142amana pacjentka spisuje testament. O swojej chorobie rozmawia z dawno niewidzian\u0105 siostr\u0105, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C jest medykiem. Kobieta odkrywa, \u017Ce Marta pad\u0142a ofiar\u0105 wy\u0142udzenia, a wyniki jej bada\u0144 sfa\u0142szowano. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 CB\u015AP. Agnieszka zatrudnia si\u0119 u projektantki mody Leny. Pracodawczyni i jej wsp\u00F3lnik Jakub wymagaj\u0105 od niej pe\u0142nej dyspozycyjno\u015Bci, ale nie daj\u0105 umowy o prac\u0119. Gdy przem\u0119czona obowi\u0105zkami Agnieszka ma powa\u017Cne problemy ze zdrowiem, chc\u0105 wyp\u0142aci\u0107 ma\u0142\u0105 rekompensat\u0119 i znale\u017A\u0107 kogo\u015B innego na jej miejsce. Podw\u0142adna postanawia nagra\u0107 rozmow\u0119 z Jakubem i nawi\u0105zuje kontakt ze swoimi poprzedniczkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"74282001":["Bean Family","","",[]],"74282002":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, kt\u00F3rzy czuj\u0105 nieodparty apetyt na wszystko, co wydaje si\u0119 niejadalne, od papieru po ceg\u0142y. Tak dziwna dieta mo\u017Ce mie\u0107 tragiczne skutki. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co jest przyczyn\u0105 takich zaburze\u0144.","","",[]],"74282003":["Julita Tomecka podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C Dariusz ma romans z jej kuzynk\u0105. Tydzie\u0144 wcze\u015Bniej Tomeccy wraz z siedmioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Ol\u0105 byli na przyj\u0119ciu urodzinowym Natalii, na kt\u00F3rym dzieci bawi\u0142y si\u0119 w chowanego. C\u00F3rka Julity powiedzia\u0142a mamie, \u017Ce widzia\u0142a w szafie tat\u0119 i jubilatk\u0119. Damian Petrov przyjmuje spraw\u0119. \u017Beby z\u0142apa\u0107 Dariusza na gor\u0105cym uczynku, aran\u017Cuje sytuacj\u0119, kt\u00F3ra mo\u017Ce sk\u0142oni\u0107 obserwowanego do niewierno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"74282004":["\u0141ukasz ma 50 lat. Urodzi\u0142 si\u0119 w USA i tam sp\u0119dzi\u0142 cz\u0119\u015B\u0107 swojego \u017Cycia. Obecnie prowadzi firm\u0119, a pi\u0119\u0107 lat temu o\u017Ceni\u0142 si\u0119 z m\u0142odsz\u0105 o 20 lat Ew\u0105. Cho\u0107 tworz\u0105 szcz\u0119\u015Bliwy zwi\u0105zek, jaki\u015B czas temu \u0141ukasz zauwa\u017Cy\u0142, \u017Ce \u017Cona zacz\u0119\u0142a si\u0119 od niego oddala\u0107. Ich \u017Cycie intymne zmieni\u0142o si\u0119, a Ewa nie zachowuje si\u0119 jak wcze\u015Bniej. \u0141ukasz s\u0105dzi, \u017Ce powodem tych zmian mo\u017Ce by\u0107 inny m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"74282202":["Tymiankowy lipie\u0144
Ekipa programu sk\u0142ada wizyt\u0119 w szczeg\u00F3lnie atrakcyjnym pod wzgl\u0119dem w\u0119dkarskim miejscu, kt\u00F3rym jest prze\u0142om Dunajca na wysoko\u015Bci przysi\u00F3\u0142ka K\u0142odne. Na tym odcinku rzeki mo\u017Cna \u0142owi\u0107 wy\u0142\u0105cznie na sztuczn\u0105 much\u0119, u\u017Cywaj\u0105c haka bezzadziorowego. Tym razem, jak na jesienn\u0105, g\u00F3rsk\u0105 rzek\u0119 przysta\u0142o na w\u0119dkach zacz\u0119\u0142y pojawia\u0107 si\u0119 pachn\u0105ce tymiankiem lipienie. Oczywi\u015Bcie, ka\u017Cda z\u0142owiona ryba odzyskiwa\u0142a zaraz wolno\u015B\u0107 i powraca\u0142a w czyste wody rzeki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74282203":["Morska Wigilia
Zaproszony do programu Przemys\u0142aw Saleta razem z autorami \"Taaakiej ryby\" wyrusza w rejs morski, aby zapolowa\u0107 na rybk\u0119 godn\u0105 wigilijnego sto\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74282204":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74282205":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74282206":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"74282207":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"74282208":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["AD"]],"74282209":["Oman","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["N"]],"74282210":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wybieraj\u0105 si\u0119 w g\u00F3ry San Bernardino, do malowniczo po\u0142o\u017Conego Rimforest. Tym razem licytacja nieop\u0142acanych schowk\u00F3w magazynowych odbywa si\u0119 po\u015Br\u00F3d padaj\u0105cego \u015Bniegu. Mary Padian nie traci entuzjazmu, podczas gdy Casey stara si\u0119 motywowa\u0107 swojego m\u0119\u017Ca. Ivy Calvin bohatersko walczy z ch\u0142odem, rzucaj\u0105c si\u0119 w sza\u0142 zakup\u00F3w. Tymczasem Dave jak zwykle skutecznie podgrzewa atmosfer\u0119, podnosz\u0105c ci\u015Bnienie konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74282211":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wybieraj\u0105 si\u0119 do pustynnego Mojave. Aby znale\u017A\u0107 tutaj co\u015B warto\u015Bciowego, bohaterowie programu b\u0119d\u0105 musieli wykaza\u0107 si\u0119 determinacj\u0105. Mimo \u017Ce Dave Hester nie przepada za t\u0105 okolic\u0105, licytuje bardzo agresywnie. Mary udaje si\u0119 kupi\u0107 upatrzony schowek. Znajduje w nim zabytkowe elementy wyposa\u017Cenia \u0142azienki. Z kolei Ivy natrafia na maszyn\u0119 do pisania i laptop przeznaczone dla os\u00F3b niewidomych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74282212":["Tym razem przed bohaterami programu wyj\u0105tkowo d\u0142ugi dzie\u0144. Po niezbyt udanej aukcji w Santa Anie handlarze starociami jad\u0105 do miasteczka Hawaiian Gardens w nadziei, \u017Ce tam b\u0119d\u0105 mieli wi\u0119cej szcz\u0119\u015Bcia. Ivy stara si\u0119 nie traci\u0107 entuzjazmu, mimo \u017Ce jest przezi\u0119biony. Tymczasem Darrell i jego syn s\u0105 podekscytowani na my\u015Bl, \u017Ce mog\u0105 upolowa\u0107 okazj\u0119 na terytorium Dave'a. Mary stara si\u0119 nie przekroczy\u0107 bud\u017Cetu. Do rywalizacji przyst\u0119puj\u0105 nowe osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74282213":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami jad\u0105 na aukcj\u0119 w Moreno Valley. Tutaj licytowane kwoty szybko id\u0105 w g\u00F3r\u0119. Ivy i Duke ostro rywalizuj\u0105 o upatrzone schowki, a Mary stara si\u0119 zej\u015B\u0107 im z drogi. Na aukcji pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Maverick Harvey. W swoim magazynie znajduje on tajemnicze narz\u0119dzie. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0142u\u017Cy ono do wyp\u0142ukiwania z\u0142ota. Z kolei Dave natrafia na fotel, za kt\u00F3ry mo\u017Ce dosta\u0107 kilka tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Jeden z bohater\u00F3w programu ma dzi\u015B ogromne szcz\u0119\u015Bcie - za jedno znalezisko mo\u017Ce dosta\u0107 ponad 10 tysi\u0119cy dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74282214":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74282215":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74282216":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74282217":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74282218":["Tym razem bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 forda mustanga z 1968 roku. Takim samochodem je\u017Adzi\u0142 Steve McQueen w filmie \"Bullit\". Nast\u0119pnie do lombardu w Las Vegas trafia pierwszy model broni wyprodukowany przez firm\u0119 Smith & Wesson. Od kuli z takiego pistoletu zgin\u0105\u0142 Dziki Bill Hickok, rewolwerowiec, kt\u00F3ry przeszed\u0142 do historii jako \"str\u00F3\u017C prawa i porz\u0105dku\". P\u00F3\u017Aniej zjawia si\u0119 klient z przeno\u015Bnym telegrafem z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"74282219":["Uczestnicy programu nie kryj\u0105 swojego entuzjazmu, gdy do lombardu trafia 20-dolarowy banknot. Pochodzi on z napadu, jakiego dokona\u0142 m\u0119\u017Cczyzna nazywany przez media D.B. Cooperem. W 1971 roku uprowadzi\u0142 on boeinga 727, kt\u00F3ry lecia\u0142 do Seattle. Napastnik wyskoczy\u0142 z samolotu na spadochronie, kiedy tylko otrzyma\u0142 okup. Do tej pory nie ustalono to\u017Csamo\u015Bci porywacza, a FBI uwa\u017Ca, \u017Ce przest\u0119pca zgin\u0105\u0142 podczas pr\u00F3by wyl\u0105dowania na terenie G\u00F3r Skalistych. Kolejny z klient\u00F3w przynosi szabl\u0119 pochodz\u0105c\u0105 z czas\u00F3w wojny secesyjnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"74282220":["W dzisiejszym odcinku Rick ogl\u0105da ksi\u0105\u017Ck\u0119 z autografem s\u0142ynnego zawodnika bejsbolowego Josepha Jackson znanego jako Shoeless Joe. Poniewa\u017C przetrwa\u0142o niewiele podpis\u00F3w tego sportowca, to prawdziwa gratka dla kolekcjoner\u00F3w. Nast\u0119pnie bohaterowie programu wyceniaj\u0105 pistolet Savage Navy - wyj\u0105tkowy model broni z czas\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee maj\u0105 okazj\u0119 poczu\u0107 si\u0119 jak gwiazdy, gdy wyceniaj\u0105 statuetk\u0119 MTV Video Music Awards.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"74282221":["W dzisiejszym odcinku Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 widelec, pochodz\u0105cy z wraku Hindenburga. Katastrofa tego niemieckiego sterowca jest uwa\u017Cana za jeden z najtragiczniejszych wypadk\u00F3w w historii. Nast\u0119pnie dziadek i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 model winchestera z 1886 roku - karabinu, kt\u00F3ry znany by\u0142 jako bro\u0144 na s\u0142onia. P\u00F3\u017Aniej Rick z ojcem wyceniaj\u0105 packardbakera z 1958 roku. M\u0142odszy z Harrison\u00F3w chce kupi\u0107 auto, ale senior uwa\u017Ca, \u017Ce to kupa z\u0142omu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"74282222":["Teksas","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["N"]],"74282223":["Wyspa Jersey","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["N"]],"74282224":["Grzesiek uwa\u017Ca Bieszczady za istny raj na ziemi. Ma ogromn\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce wkr\u00F3tce wr\u00F3ci z Islandii i na sta\u0142e osiedli si\u0119 w swoim ukochanym regionie. Roman i Kazik na dawnej ojcowi\u017Anie szukaj\u0105 tego, co pozosta\u0142o po domach, z kt\u00F3rych 1947 roku wysiedlono ich rodziny. Udaje im si\u0119 odnale\u017A\u0107 stare piwnice, kt\u00F3re teraz ukryte s\u0105 w\u015Br\u00F3d dzikich traw i s\u0142u\u017C\u0105 dzikim zwierz\u0119tom za schronienie. Robert, nazywany przez koleg\u00F3w \"wydr\u0105\", bo wed\u0142ug nich potrafi z\u0142apa\u0107 ryb\u0119 na betonie, dzieli si\u0119 histori\u0105 swoich pocz\u0105tk\u00F3w w Bieszczadach i przemy\u015Bleniami jak tradycyjny krajobraz okolicy uleg\u0142 komercjalizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282225":["Piotrek z mi\u0142o\u015Bci\u0105 do Bieszczad si\u0119 chyba urodzi\u0142 i ju\u017C jako dziecko chcia\u0142 tu mieszka\u0107 i \u017Cy\u0107 w lesie. Uwi\u00F3d\u0142 go mit o wolnych buntownikach, kt\u00F3rzy przenosili si\u0119 w te tereny kilkadziesi\u0105t lat temu. Mariola chce si\u0119 rozwija\u0107 i planuje wybudowa\u0107 dwa domki, w kt\u00F3rych b\u0119dzie przyjmowa\u0107 go\u015Bci\u0107 turyst\u00F3w. Andrzej, rze\u017Abiarz, niedawno odkry\u0142 w sobie dar leczenia metod\u0105 Reiki. Polega ona na przekazywaniu energii za pomoc\u0105 dotkni\u0119\u0107 d\u0142o\u0144mi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282226":["Robert dzieli si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105 na temat Jeziora Soli\u0144skiego. Za pomoc\u0105 echosondy odkry\u0142, \u017Ce pod wod\u0105 znajduj\u0105 si\u0119 ogromne obszary zalanego lasu, a tak\u017Ce stary cmentarz, kt\u00F3ry nigdy nie by\u0142 ekshumowany. Piotrek udziela si\u0119 w dzia\u0142anie organizacji ekologicznej Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. To ona przyczyni\u0142a si\u0119, \u017Ce zamieszka\u0142 w swoim raju na ziemi - Bieszczadach. Janek \u0142apie si\u0119 dorywczych prac, bo nie mo\u017Ce wytrzyma\u0107 bezczynno\u015Bci spowodowanej trzymiesi\u0119cznym przestojem w lesie. Nadle\u015Bnictwo obni\u017Cy\u0142o stawki za wyr\u0105b, kt\u00F3re ju\u017C wcze\u015Bniej by\u0142y bardzo niskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282227":["\u017Bubry
\u017Bubry mo\u017Cna zobaczy\u0107 w wielu miejscach w Polsce i Europie, mimo i\u017C tu\u017C po pierwszej wojnie \u015Bwiatowej prawie wygin\u0119\u0142y. Adam Zbyryt i Robert Dr\u00F3\u017Cd\u017C ruszaj\u0105 do Puszczy Bia\u0142owieskiej, kt\u00F3ra od wielu lat jest ostoj\u0105 tych majestatycznych zwierz\u0105t. Obserwuj\u0105 \u017Cycie \u017Cubr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"74282228":["G\u00F3rale stanowi\u0105 najbardziej niezwyk\u0142\u0105 oraz wyodr\u0119bnion\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa odr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 losy ludzi mieszkaj\u0105cych w g\u00F3rach. \u017Byj\u0105 oni w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry nios\u0105 tamtejsze tereny. Nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 sw\u00F3j los. Kamery towarzysz\u0105 im podczas codziennych czynno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403712.jpg","",["AD"]],"74282229":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",["N"]],"74282230":["Rykowisko
Podczas okresu godowego samce jeleni trac\u0105 oko\u0142o 20 procent masy cia\u0142a. Dla tych zwierz\u0105t ten czas jest szczeg\u00F3lnie istotny. Adam Zbyryt i Robert Dr\u00F3\u017Cd\u017C przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142emu mi\u0142osnemu spektaklowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"74282231":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282232":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282233":["Galerianka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"74282234":["Recepcjonista","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"74282235":["W pierwszej cz\u0119\u015Bci programu dziennikarz \u015Bledczy zajmuje si\u0119 morderstwem Alicji Wejerowskiej 75-letniej mieszkanki Gniezna. Ofiara mieszka\u0142a sama na Osiedlu Piastowskim. Kobieta zosta\u0142a zamordowana w 2011 roku przed po\u0142udniem, kiedy za \u015Bcian\u0105 byli s\u0105siedzi. Dot\u0105d nie uda\u0142o si\u0119 schwyta\u0107 przest\u0119pcy odpowiedzialnego za jej \u015Bmier\u0107. C\u00F3rka ofiary bardzo krytycznie ocenia prowadzone \u015Bledztwo. W drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje list go\u0144czy wydany za Ukrai\u0144cem Jewgienijem Nagoria\u0144skim, podejrzanym o morderstwo rolnika spod Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany od 2001 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"74282236":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74282237":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74282238":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74282239":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74282037":["Zdzichu kolejny raz podchodzi do pr\u00F3by bicia rekordu Guinnessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105 siedz\u0105c. Wszystko przebiega zgodnie z regulaminem przy obecno\u015Bci oficjalnego s\u0119dziego, kt\u00F3ry rejestruje ten wyczyn za pomoc\u0105 kamery. Hos wymy\u015Bli\u0142 nowy spos\u00F3b na zarabianie. Planuje otworzy\u0107 z bratem galeri\u0119 i sprzedawa\u0107 w niej rze\u017Aby, kt\u00F3re sam wykona. Ola jest nowo\u017Cytn\u0105 wied\u017Am\u0105. Wyja\u015Bnia, jak post\u0119powa\u0107 z ro\u015Blinami, aby wykorzysta\u0107 ich walory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282038":["Zbychu ju\u017C od trzydziestu pi\u0119\u0107 lat pracuje przy wypalaniu w\u0119gla drzewnego. Nie stroni jednak od alkoholu. Hos postanowi\u0142 urz\u0105dzi\u0107 obok swojej przyczepy ogr\u00F3dek. Zasadzi\u0142 w nim warzywa. Zdzichu chce zdoby\u0107 szczyt, nie przestaj\u0105c \u017Conglowa\u0107 pi\u0142ki. Jacek rze\u017Abi w drewnie przy u\u017Cyciu pi\u0142y elektrycznej. Tym razem tworzy wagin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282039":["Lilka jest szcz\u0119\u015Bliwa, poniewa\u017C uda\u0142o jej si\u0119 zmieni\u0107 pasj\u0119 w zaw\u00F3d. Prowadzi w Bieszczadach stadnin\u0119 koni. Nigdy nie narzeka na brak zaj\u0119cia. Grzegorz chcia\u0142by doprowadzi\u0107 do swojej dzia\u0142ki wod\u0119. Wykopanie studni i jej udro\u017Cnienie okazuje si\u0119 jednak bardzo trudne. Grzesiek nie traci jednak wiary w to, \u017Ce pojawi si\u0119 w niej woda z podziemnych \u017Ar\u00F3de\u0142. Zbychu pracuje przy wypalaniu w\u0119g\u0142a drzewnego. Razem z przyjacielem wspomina czasy, w kt\u00F3rych w okolicy by\u0142o o wiele wi\u0119cej kobiet. M\u0119\u017Cczyzna nie planuje z nikim si\u0119 wi\u0105za\u0107 na staro\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282040":["Re\u017C.: Axel Sand.
Nemezis
Rutynowa kontrola na autostradzie nagle zamienia si\u0119 we w\u015Bciek\u0142y po\u015Bcig. Legitymowani kierowcy rzucaj\u0105 si\u0119 do ucieczki. Jeden z nich powoduje wypadek, w kt\u00F3rym ginie. Drugiemu udaje si\u0119 zbiec. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Trop prowadzi do by\u0142ego funkcjonariusza Richarda Lemenciera, kt\u00F3ry raz ju\u017C zdradzi\u0142 Chrisa podczas wa\u017Cnej operacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74282041":["Zosia wyznaje Ance, \u017Ce zakocha\u0142a si\u0119 w Czarku. Strzelecka jest zdenerwowana. Prosi dziewczyn\u0119 o spakowanie swoich rzeczy. Inga przyznaje si\u0119 Zuzie, \u017Ce zdradzi\u0142a Roberta. Patrycja nie mo\u017Ce skontaktowa\u0107 si\u0119 z Wiktorem. Zrozpaczona matka zamierza i\u015B\u0107 na policj\u0119. Zuza nie chce, aby w firmie ktokolwiek dowiedzia\u0142 si\u0119 o jej ci\u0105\u017Cy. Ukrywa j\u0105 tak\u017Ce przed Ja\u015Bkiem. Patrycja jedzie do le\u015Bnicz\u00F3wki. Jest z\u0142a na Wiktora, ale wie te\u017C, \u017Ce Miko\u0142aj by\u0142 z nim bezpieczny. Ca\u0142y czas pami\u0119ta o przemocy, kt\u00F3r\u0105 zastosowa\u0142 wobec niej ukochany. Nie pozwala Jele\u0144skiemu na zbli\u017Cenie si\u0119 do siebie. Pawe\u0142 odzyskuje dom. Powraca plan prowadzenia tu w\u0142asnej kancelarii. Anka ukrywa przed m\u0119\u017Cem wyznanie Zosi. Dorota spotyka si\u0119 z \u017B\u00F3\u0142kowskim. Szybko dochodzi mi\u0119dzy nimi do zbli\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1916437.jpg","",["N"]],"74282042":["Jasiek nadal troskliwie zajmuje si\u0119 Zuz\u0105, kt\u00F3ra wci\u0105\u017C zastanawia si\u0119, czy wyzna\u0107 mu prawd\u0119 o ci\u0105\u017Cy. Tymczasem on organizuje uroczyst\u0105 kolacj\u0119 dla rodzic\u00F3w i Stefy, na kt\u00F3rej og\u0142asza, \u017Ce zostanie ojcem. Inga gubi si\u0119 w swoich k\u0142amstwach naros\u0142ych wok\u00F3\u0142 jej znajomo\u015Bci z Jackiem. Po powrocie do domu Anka wpada na Zo\u015Bk\u0119 i Paw\u0142a. Okazuje si\u0119, \u017Ce Strzelecki przekona\u0142 c\u00F3rk\u0119 do powrotu i zaproponowa\u0142 jej stary pok\u00F3j Julki. Po wielkiej k\u0142\u00F3tni Patrycja i Wiktor godz\u0105 si\u0119 i zn\u00F3w wygl\u0105daj\u0105 na szcz\u0119\u015Bliwych. Przyjaci\u00F3\u0142ki martwi\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce Kochan wci\u0105\u017C usprawiedliwia zachowanie ukochanego. Wkr\u00F3tce kobieta wyprowadza si\u0119 od Wiktora. Inga spotyka si\u0119 z Jackiem, aby om\u00F3wi\u0107 sprawy sesji. Nie jest pewna, czy Robert co\u015B podejrzewa. Wie jednak, \u017Ce Jackowi nie podoba si\u0119 ca\u0142a ta sytuacja. Ank\u0119 coraz bardziej m\u0119czy sprawa Zo\u015Bki i Czarka. Nie chce jednak wyzna\u0107 c\u00F3rce prawdy. Julka mimo to dowiaduje si\u0119 o zdradzie Czarka, ale obwinia o wszystko Zo\u015Bk\u0119. Kiedy odkrywa, \u017Ce Anka wiedzia\u0142a o ich romansie, na ni\u0105 r\u00F3wnie\u017C jest z\u0142a. Zuza postanawia nie wyjawia\u0107 Ja\u015Bkowi, \u017Ce nie wie, kto jest ojcem dziecka. Nie zamierza te\u017C odbiera\u0107 wynik\u00F3w bada\u0144 na ustalenie ojcostwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1916437.jpg","",["N"]],"74282043":["Krypta
Ksi\u0105dz zach\u0119ca wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, w tym rodzin\u0119 Kiepskich, do wzi\u0119cia udzia\u0142u w parafiadzie. G\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0105 jest mo\u017Cliwo\u015B\u0107 poch\u00F3wku w parafialnej krypcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74282044":["Humor telewizyjny
Ferdynand Kiepski i jego s\u0105siedzi s\u0105 rozczarowani poziomem polskich seriali komediowych puszczanych w telewizji. Postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Sami b\u0119d\u0105 produkowa\u0107 programy rozrywkowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74282045":["Akademia umiej\u0119tno\u015Bci
Waldek postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w programie telewizyjnym, kt\u00F3rego tematem jest prezentacja ludzi wyj\u0105tkowo uzdolnionych. Wraz z Ferdkiem rozpoczynaj\u0105 poszukiwania ukrytych talent\u00F3w Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74282046":["Tawariszcz kamandir
Ferdek przypadkowo odkrywa na korytarzu zamaskowany przycisk. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to w\u0142\u0105cznik ukrytej w pod\u0142odze radzieckiej g\u0142owicy nuklearnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74282047":["Kiepscy daj\u0105 czadu
W Cz\u0119stochowie jest organizowany Festiwal Piosenki Radosnej Duchem i Cia\u0142em. Sw\u00F3j udzia\u0142 w nim zg\u0142asza Babka. W mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 ksi\u0105dz Kr\u0119\u0107 i siostra Konsoleta, kt\u00F3rych zadaniem jest przes\u0142uchanie kandydat\u00F3w. Ferdynand postanawia wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142. Wsp\u00F3lnie z Waldkiem i s\u0105siadami zak\u0142adaj\u0105 konkurencyjn\u0105 kapel\u0119. Na pocz\u0105tku \u015Bpiewaj\u0105 w stylu disco polo, a kiedy to nie wzbudza u proboszcza zachwytu, postanawiaj\u0105 przestawi\u0107 si\u0119 najpierw na rap, a p\u00F3\u017Aniej na punk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"74282048":["Kiepski czarnowidz
Waldek z Babk\u0105 i Ferdynandem zostaj\u0105 sami w mieszkaniu. Halina i Mariola wyjecha\u0142y na wie\u015B odwiedzi\u0107 ciotk\u0119. Ferdynand orientuje si\u0119, \u017Ce ma niepowtarzaln\u0105 okazj\u0119 na zorganizowanie m\u0119skiego wieczoru. W trakcie szalonej zabawy wychodzi na jaw, \u017Ce gospodarz posiada zdolno\u015Bci czarnowidztwa oraz leczenia biopr\u0105dami. Niewiele my\u015Bl\u0105c, postanawia wykorzysta\u0107 je w celu zarobienia wi\u0119kszych pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"74282049":["Si\u0142aczka
Halina ratuje Pa\u017Adzioch\u00F3w z opresji, niespodziewanie ujawniaj\u0105c przy tym wielk\u0105 si\u0142\u0119 fizyczn\u0105. Ferdek postanawia nam\u00F3wi\u0107 j\u0105, \u017Ceby wykorzysta\u0142a t\u0119 zdolno\u015B\u0107 do zrobienia kariery i zarobienia wielkich pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74282050":["Re\u017C.: Steve Carr.
Nick (Ice Cube) i jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubiona \u017Cona Suzanne (Nia Long) marz\u0105 o spokojnym \u017Cyciu w pi\u0119knej okolicy. Pragn\u0105 uciec od ha\u0142asu Manhattanu. Mimo pewnej r\u00F3\u017Cnicy zda\u0144, sprzedaj\u0105 swoje mieszkanie i przenosz\u0105 si\u0119 do zakupionego po okazyjnej cenie uroczego domku na przedmie\u015Bciach. Wkr\u00F3tce sielanka zamienia si\u0119 w koszmar. Okazuje si\u0119, \u017Ce dom wymaga gruntownego remontu. I tak zaczyna si\u0119 ich przygoda z ekip\u0105 remontow\u0105, kt\u00F3rej ko\u0144ca nie wida\u0107. Wyre\u017Cyserowana przez Steve'a Carra (\"Nast\u0119pny pi\u0105tek\", \"Ma\u0142olaty u taty\") kontynuacja komedii \"Daleko jeszcze?\" z 2005 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421871.jpg","",["N"]],"74282051":["Re\u017C.: Peter Farrelly, Bobby Farrelly.
Hal Larson (Jack Black) ocenia przedstawicielki p\u0142ci przeciwnej wy\u0142\u0105cznie po wygl\u0105dzie, a jego idea\u0142em kobiecego pi\u0119kna s\u0105 roznegli\u017Cowane modelki z rozk\u0142ad\u00F3wek kolorowych magazyn\u00F3w. Pewnego dnia wszystko si\u0119 zmienia. Hal zostaje zahipnotyzowany przez telewizyjnego guru, kt\u00F3ry nakazuje mu dostrzega\u0107 w p\u0142ci przeciwnej przede wszystkim pi\u0119kno wewn\u0119trzne. Niebawem spotyka monstrualnie oty\u0142\u0105 ochotniczk\u0119 z korpusu pokoju, Rosemary (Gwyneth Paltrow), w kt\u00F3rej zakochuje si\u0119 od pierwszego wejrzenia. Jako jedyny widzi w niej uosobienie pi\u0119kna, kobieco\u015Bci i wdzi\u0119ku. Udaje mu si\u0119 prze\u0142ama\u0107 jej opory, zapewniaj\u0105c o swoim szczerym uczuciu. Niestety, niebawem czar pryska i Hal zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z wyj\u0105tkowo nieatrakcyjn\u0105 kobiet\u0105. Teraz sam musi zdecydowa\u0107, czy wa\u017Cniejsze dla niego jest cia\u0142o czy dusza. Film braci Farrelly, tw\u00F3rc\u00F3w \"Sposobu na blondynk\u0119\" oraz \"Ja, Irena i ja\", nie tylko pobudza widz\u00F3w do \u015Bmiechu, lecz tak\u017Ce sk\u0142ania do g\u0142\u0119bszej refleksji. Pokazuje, jak du\u017Cy wp\u0142yw na nasze postrzeganie innych os\u00F3b maj\u0105 media, kt\u00F3re kreuj\u0105 obraz \u015Bwiata wype\u0142nionego pi\u0119kno\u015Bciami i przystojniakami. Ogromne wra\u017Cenie robi ucharakteryzowana na kobiet\u0119 z monstrualn\u0105 nadwag\u0105 Gwyneth Paltrow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381982.jpg","",["N"]],"74282052":["Re\u017C.: Ryszard Zatorski.
Architekt Micha\u0142 mo\u017Ce pozwoli\u0107 sobie na \u017Cycie w luksusie. Jest wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielem dobrze prosperuj\u0105cej firmy, ma eleganckie mieszkanie i je\u017Adzi drogim autem. By urozmaici\u0107 monotonn\u0105 codzienno\u015B\u0107, romansuje ze swoj\u0105 wsp\u00F3lniczk\u0105 Agat\u0105, oboje jednak nie traktuj\u0105 powa\u017Cnie tego zwi\u0105zku. Pewnego dnia ich studio dostaje intratne zlecenie na zabudow\u0119 terenu wok\u00F3\u0142 hotelu w Sopocie. W\u00F3wczas w firmie zjawia si\u0119 urocza Julia, specjalizuj\u0105ca si\u0119 w architekturze zieleni, kt\u00F3ra ma im pom\u00F3c w realizacji projektu. Dziewczyna podoba si\u0119 Micha\u0142owi, ale daje mu odczu\u0107, \u017Ce nie\u0142atwo b\u0119dzie j\u0105 zdoby\u0107. Tymczasem pojawia si\u0119 kto\u015B, kto w jednej chwili wywraca \u017Cycie m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny do g\u00F3ry nogami. Do drzwi jego mieszkania puka siedmioletnia Michalina. Rezolutna dziewczynka oznajmia Micha\u0142owi, \u017Ce jest... jego c\u00F3rk\u0105 i b\u0119dzie z nim mieszka\u0142a. Dot\u0105d beztroski singiel jest zdezorientowany, gdy\u017C nagle musi si\u0119 kim\u015B opiekowa\u0107. Jednocze\u015Bnie stara si\u0119 odnale\u017A\u0107 matk\u0119 ma\u0142ej lokatorki. Okazuje si\u0119 to du\u017Co trudniejsze, ni\u017C pocz\u0105tkowo s\u0105dzi\u0142. Fina\u0142 poszukiwa\u0144 bardzo go zaskoczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357647.jpg","",[]],"74282053":["Re\u017C.: Eric Bross, Mikael Salomon.
Wzorowa i pouk\u0142adana licealistka Emma (Indiana Evans) oraz jej r\u00F3wie\u015Bnik, nielubiany i niesforny Dean McMullen (Brenton Thwaites), wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 razem ze szkoln\u0105 wycieczk\u0105 do Trynidadu. Podczas jednej z nocnych imprez na \u0142odzi Emma traci r\u00F3wnowag\u0119 i wypada za burt\u0119. By j\u0105 uratowa\u0107, Dean skacze do wody. Udaje im si\u0119 dop\u0142yn\u0105\u0107 do pobliskiej szalupy. Niestety, pr\u0105d morski znosi \u0142\u00F3dk\u0119 na bezludn\u0105 wysp\u0119. Od tej pory s\u0105 odci\u0119ci od \u015Bwiata. Sp\u0119dzone w osamotnieniu chwile zbli\u017C\u0105 ich do siebie. Film jest adaptacj\u0105 powie\u015Bci Henry'ego De Vere'a Stacpoole'a. Re\u017Cyserii podj\u0119li si\u0119 Mikael Salomon i debiutant Jake Newsome. W g\u0142\u00F3wne postaci wcielili si\u0119 australijscy aktorzy m\u0142odego pokolenia: Indiana Evans (seriale \"Zatoka serc\" i \"H2O\") oraz Brenton Thwaites (\"Oculus\", \"Czarownica\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1883516.jpg","",["N"]],"74282054":["Re\u017C.: Paul W.S. Anderson.
Stany Zjednoczone, 2012 rok. Stan gospodarki gwa\u0142townie si\u0119 pogarsza, co prowadzi do wzrostu bezrobocia i skali przest\u0119pczo\u015Bci. Jednocze\u015Bnie do w\u0142adzy dochodz\u0105 pot\u0119\u017Cne korporacje, a w kraju pojawiaj\u0105 si\u0119 prywatne wi\u0119zienia. Trzykrotny zwyci\u0119zca wy\u015Bcig\u00F3w NASCAR, nies\u0142usznie oskar\u017Cony o zab\u00F3jstwo \u017Cony Jensen Ames (Jason Statham) zostaje skierowany do jednej z takich plac\u00F3wek. Naczelniczk\u0105 zak\u0142adu karnego Terminal Island jest Hennessey (Joan Allen), kt\u00F3ra organizuje wyj\u0105tkowo krwawe wy\u015Bcigi samochodowe z osadzonymi w rolach kierowc\u00F3w. Brutalna rywalizacja, w kt\u00F3rej nagrod\u0105 dla zwyci\u0119zcy jest wolno\u015B\u0107, jest transmitowana przez internet jako reality show i cieszy si\u0119 wielk\u0105 popularno\u015Bci\u0105. Na miejscu Ames otrzymuje od naczelniczki propozycj\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy. Ma udawa\u0107 niedawno zmar\u0142ego, uwielbianego przez miliony Frankensteina w kolejnej rundzie zawod\u00F3w, a je\u015Bli uda mu si\u0119 wygra\u0107, zyska szans\u0119 na warunkowe zwolnienie. Jensen przyjmuje ofert\u0119 i poznaje cz\u0142onk\u00F3w swojego zespo\u0142u, m.in. mechanika Coacha (Ian McShane) i nawigatork\u0119 Case. Wraz z ni\u0105 stawia czo\u0142o na torze m.in. socjopatycznemu Machine Gun Joe'emu (Tyrese Gibson), psychopatycznemu Grimmowi (Robert LaSardo), cz\u0142onkowi triady 14K (Robin Shou) i przebieg\u0142emu Pachence (Max Ryan).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2369392.jpg","",[]],"74282055":["Czysty przypadek
W parku znaleziono zw\u0142oki uduszonej tydzie\u0144 wcze\u015Bniej dziewczyny. Bliscy i znajomi denatki s\u0105 w szoku, gdy\u017C ca\u0142y czas kontaktowali si\u0119 z ni\u0105 na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym. Wychodzi na jaw, \u017Ce wiadomo\u015Bci wysy\u0142a\u0142 ojczym Anny, kt\u00F3ry tego feralnego dnia j\u0105 pobi\u0142 i zabra\u0142 telefon. Pod paznokciami zamordowanej specjali\u015Bci znajduj\u0105 cz\u0105steczki materia\u0142u budowlanego - betonu polimerowego. Trop prowadzi na politechnik\u0119, gdzie kobieta studiowa\u0142a. \u015Aledczy chc\u0105 porozmawia\u0107 z jej ch\u0142opakiem. Niestety, on te\u017C zostaje zabity. Ich uwaga kieruje si\u0119 wi\u0119c w stron\u0119 profesora, kt\u00F3ry wynalaz\u0142 rewolucyjny materia\u0142 budowlany...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"74282056":["B\u0119kart
Podczas obiadu lokalny polityk, w\u0142a\u015Bciciel du\u017Cego zak\u0142adu chemicznego, Jerzy Wielorzewski, i jego rodzina zostaj\u0105 otruci. Umiera tylko m\u0119\u017Cczyzna, jego bliskim udaje si\u0119 unikn\u0105\u0107 \u015Bmierci. CW\u015A dochodzi do wniosku, \u017Ce dzia\u0142anie sprawcy mia\u0142o na celu zamaskowa\u0107 fakt, \u017Ce rzeczywistym celem by\u0142 tylko przedsi\u0119biorca. Pocz\u0105tkowo dowody obarczaj\u0105 win\u0105 niejak\u0105 Mart\u0119 Siero\u0144, aktywistk\u0119 pewnej organizacji ochrony \u015Brodowiska, kt\u00F3ra by\u0142a przeciwniczk\u0105 dzia\u0142a\u0144 firmy denata. Kobieta ma jednak alibi. Drug\u0105 podejrzan\u0105 jest nie\u015Blubna c\u00F3rka Jerzego. W tym czasie syn m\u0119\u017Cczyzny pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Badaj\u0105c spraw\u0119 jego \u015Bmierci, detektywi odkrywaj\u0105 morderc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"74282057":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
Kr\u00F3lestwo niebieskie
Tomasz i jego \u017Cona Agata zostaj\u0105 zabici siekier\u0105 w swoim domu. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 za\u0142o\u017Cone kajdany, a kobieta trzyma\u0142a pejcz. W tym samym budynku policjanci znajduj\u0105 c\u00F3rk\u0119 zamordowanych, Dari\u0119, oraz dwie cz\u0142onkinie dalszej rodziny, Len\u0119 i Malwin\u0119. Ostatnia z nich twierdzi, \u017Ce dosz\u0142o do napadu, za kt\u00F3rym stoj\u0105 ukrai\u0144scy pracownicy. Podobno robotnicy byli zatrudnieni nielegalnie, a Tomasz traktowa\u0142 ich jak niewolnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74282058":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Dzia\u0142kowa historia
Po po\u017Carze spowodowanym wybuchem na pogorzelisku zostaje znalezione cia\u0142o z dokumentami Stanis\u0142awa Skulskiego. Podejrzan\u0105 o jest by\u0142a \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, Klara. Wkr\u00F3tce \u015Bledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce zw\u0142oki nale\u017C\u0105 do sier\u017Canta policji Bara\u0144skiego. Funkcjonariusz z pomoc\u0105 pracownika Starostwa Powiatowego i notariusza przejmowa\u0142, a nast\u0119pnie odsprzedawa\u0142 atrakcyjne grunty, wykorzystuj\u0105c do tego celu dokumenty Skulskiego. O wszystkim dowiedzia\u0142a si\u0119 Klara i zacz\u0119\u0142a szanta\u017Cowa\u0107 Bara\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74282059":["Ch\u0142opak trafiony pust\u0105 butelk\u0105 spadaj\u0105c\u0105 z trzeciego pi\u0119tra \/ Niespodziewane przebudzenie w dziupli z\u0142odziei
Marek odprowadza do domu swoj\u0105 dziewczyn\u0119 Anit\u0119. Pod jedn\u0105 z kamienic ch\u0142opak zostaje uderzony butelk\u0105, kt\u00F3ra wylecia\u0142a z mieszkania na trzecim pi\u0119trze. Marek upada na ziemi\u0119 zalany krwi\u0105. Spanikowana Anita dzwoni po pogotowie. Krystian pracuje w firmie spedycyjnej jako kierowca. Wraca do domu po zako\u0144czonym kursie, ale musi zatrzyma\u0107 si\u0119 na noc. Poniewa\u017C w pobli\u017Cu nie ma \u017Cadnego motelu ani parkingu, decyduje si\u0119 na post\u00F3j przed zamkni\u0119t\u0105 restauracj\u0105. Uk\u0142ada si\u0119 do snu na tyle swojego busa. Rankiem okazuje si\u0119, \u017Ce samoch\u00F3d wraz z pasa\u017Cerem zosta\u0142 skradziony i przewieziony do dziupli z\u0142odziei.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"74282060":["Atak rasistowski na budk\u0119 z kebabem \/ Kobieta bierze s\u0105siada za w\u0142amywacza i ci\u0119\u017Cko go rani
D\u017Camal i Basia s\u0105 par\u0105, ale ukrywaj\u0105 ten fakt przed innymi. Pewnego dnia trzech chuligan\u00F3w napada na kebab nale\u017C\u0105cy do ojca ch\u0142opaka, Hakima. D\u017Camal od razu rusza mu na pomoc i prosi Basi\u0119, by wezwa\u0142a policj\u0119. Dziewczyna przerywa jednak po\u0142\u0105czenie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce jednym z napastnik\u00F3w jest jej dobry kolega. 65-letnia Zofia zastaje z\u0142odzieja na dzia\u0142ce. Ch\u0142opak wypycha j\u0105 do altanki i zamyka w \u015Brodku. Kobieta dzwoni na numer 112. Operator stara si\u0119 j\u0105 uspokoi\u0107 i czeka\u0107 na przyjazd policji. Tymczasem Zofia s\u0142yszy, \u017Ce napastnik nadal kr\u0119ci si\u0119 pod altank\u0105. Gdy widzi, \u017Ce kto\u015B szarpie za klamk\u0119, chwyta za szpadel, aby m\u00F3c si\u0119 obroni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"74282005":["Dawna znajoma
Do biura Malanowskiego przychodzi para narzeczonych: Monika i Krzysztof. Prosz\u0105 o pomoc w ustaleniu, kto grozi Monice. Kobieta ma ciekaw\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 i okazuje si\u0119 dawn\u0105 znajom\u0105 Tomka Orlika. Wkr\u00F3tce w jej domu dochodzi do awarii instalacji gazowej i w\u0142amania. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Krzysztof traci \u017Cycie, a ca\u0142a sprawa dramatycznie si\u0119 komplikuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74282006":["Na bruku
Ma\u0142gorzata Kalinowska po d\u0142u\u017Cszym pobycie w USA wraca do kraju i prosi Malanowskiego o pomoc w odnalezieniu ojca, z kt\u00F3rym straci\u0142a kontakt. Jej rodzice rozstali si\u0119 z powodu alkoholizmu m\u0119\u017Cczyzny. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce ojciec klientki mieszka w noclegowni. Po chwilowej sielance m\u0119\u017Cczyzna staje si\u0119 \u017Ar\u00F3d\u0142em problem\u00F3w, poniewa\u017C jego skomplikowana przesz\u0142o\u015B\u0107 daje o sobie zna\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74282007":["\u0179li ch\u0142opcy
Tomek Orlik jest \u015Bwiadkiem, jak policja wyprowadza z domu kultury syna jego znajomych, podejrzanego o handel narkotykami. Rodzice ch\u0142opaka prosz\u0105 detektyw\u00F3w o pomoc w oczyszczeniu Tobiasza z zarzut\u00F3w. Do\u015B\u0107 szybko wychodzi na jaw, \u017Ce Tobiasz nie jest niewini\u0105tkiem. Co wi\u0119cej, nie dzia\u0142a sam. Motywem jego post\u0119powania okazuje si\u0119 zemsta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74282008":["Ucieczka w sponsoring
Do biura Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 pewna siebie Klaudia Kowalczyk, kt\u00F3ra potrzebuje pomocy w odnalezieniu swojej przyjaci\u00F3\u0142ki Marioli. Obie studentki wybra\u0142y w \u017Cyciu drog\u0119 na skr\u00F3ty i pozostaj\u0105 na utrzymaniu dojrza\u0142ych m\u0119\u017Cczyzn. Jak si\u0119 okazuje, Mariola pochodzi z podwarszawskiej wsi, jest jedynaczk\u0105 i ma ustalon\u0105 dat\u0119 \u015Blubu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74282009":["Mecenas Janos
Policja poszukuje znanego i szanowanego w \u015Brodowisku mecenasa, kt\u00F3ry wiecz\u00F3r przed znikni\u0119ciem mia\u0142 odebra\u0107 nagrod\u0119 za dzia\u0142alno\u015B\u0107 pro publico bono. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop milionera, kt\u00F3rego zaginiony kiedy\u015B broni\u0142 w sprawie o gwa\u0142t. Okazuje si\u0119, i\u017C dziennikarz jednego z portali internetowych odkry\u0142 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 bogacza i doni\u00F3s\u0142 o tym jego dawnemu prawnikowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"74282010":["Nie igraj z ogniem
Ginie pracownik korporacji. Zosta\u0142 uduszony. W jego mieszkaniu policjanci znajduj\u0105 narkotyki i sporo got\u00F3wki. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 kolejne tajemnice m\u0119\u017Cczyzny. Okazuje si\u0119, \u017Ce prawda o nim znacznie r\u00F3\u017Cni si\u0119 od jego publicznego wizerunku. Natalia musi natychmiast przerwa\u0107 wyjazd z \u0141ukaszem. Nie jest jednak z tego powodu zmartwiona. Aneta zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce mi\u0119dzy ni\u0105 a narzeczonym nie wszystko jest w porz\u0105dku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"74282011":["Wielki sekret
Pobito m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry wraca\u0142 do domu. Pocz\u0105tkowo podejrzanymi s\u0105 osiedlowi chuligani. Olgierd i Krystian dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce poszkodowany m\u00F3g\u0142 mie\u0107 na sumieniu powa\u017Cne przest\u0119pstwa, a za napadem mog\u0105 sta\u0107 gangsterzy. Niebawem Olgierd dostaje list od notariusza. Z jego tre\u015Bci wynika, \u017Ce pewien zmar\u0142y niedawno m\u0119\u017Cczyzna zapisa\u0142 detektywowi w spadku du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"74282012":["Meksyk","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"74282013":["Macedonia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"74282014":["Rajd Maliszewskiego
1 wrze\u015Bnia 1939 roku, na pozycji obronnej \"Rytel\" 35. pu\u0142k piechoty pod rozkazami pp\u0142k. Maliszewskiego stawi\u0142 op\u00F3r si\u0142om niemieckim. Niebezpiecze\u0144stwo oskrzydlenia przez elementy XIX Korpusu Pancernego Guderiana zmusi\u0142a pu\u0142k do odwrotu w kierunku Bydgoszczy. Wtedy te\u017C rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 seria star\u0107 i potyczek, znana dzi\u015B jako \"rajd Maliszewskiego\". Poszukiwacze chc\u0105 odnale\u017A\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po walkach pod Stronnem, czyli najdramatyczniejszej z rozegranych w\u00F3wczas bitew. Maj\u0105 nadziej\u0119 natrafi\u0107 na \u015Blady po legendarnym karabinie UR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"74282015":["Goliaty z Pisza
Stowarzyszenie Piska Pozycja Ryglowa zaprasza tw\u00F3rc\u00F3w programu na poszukiwania cz\u0119\u015Bci niemieckiego pojazdu nazywanego Goliathem, czyli produkowanej od 1942 roku zdalnie sterowanej miny samobie\u017Cnej. Niemieckie wojska u\u017Cywa\u0142y jej m.in. przeciwko powsta\u0144com w Warszawie. Olaf i Piotr poszukaj\u0105 odpowiedzi na pytanie, sk\u0105d wzi\u0119\u0142y si\u0119 Goliathy na tych terenach, opowiedz\u0105 te\u017C o tym, w jaki spos\u00F3b stosowano te pojazdy. Podziel\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C danymi na temat modelu oraz liczby min tego typu pozostawionych w lesie pod Piszem przez wojska niemieckie podczas ofensywy styczniowej w 1945 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"74282016":["Re\u017C.: Tim Dunn.
W 1944 roku dw\u00F3ch \u017Cydowskich wi\u0119\u017Ani\u00F3w uciek\u0142o z obozu Auschwitz. Ich wstrz\u0105saj\u0105ce relacje ujawni\u0142y \u015Bwiatu horror Holokaustu. W\u00F3wczas si\u0142y alianckie stan\u0119\u0142y przed jednym z najwi\u0119kszych dylemat\u00F3w. Zastanawiano si\u0119, czy nale\u017Cy zbombardowa\u0107 miejsce zag\u0142ady.","","",[]],"74282017":["Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak za zamkni\u0119tymi drzwiami powstaj\u0105 p\u0142yty winylowe, kt\u00F3re od wielu lat t\u0142oczy GZ Media oraz uwielbiane przez dzieci, jak i doros\u0142ych \u017Celki Jelly Belly. Nie zabraknie te\u017C wizyty w fabryce silnik\u00F3w lotniczych Rolls Royce i motocykli Yamaha Motors.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2319623.jpg","",[]],"74282018":["Widzowie tym razem poznaj\u0105 sekrety funkcjonowania s\u0142ynnej na ca\u0142ym \u015Bwiecie firmy Amazon. Zajrz\u0105 r\u00F3wnie\u017C do fabryk, w kt\u00F3rych produkowane s\u0105 ostre sosy Tabasco oraz samochody marki Kia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2319623.jpg","",[]],"74282019":["Autoclav","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"74282020":["ITER","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"74282021":["W roku 1938 w nazistowskich Niemczech powsta\u0142a substancja o nazwie Pervetin, kt\u00F3ra by\u0142a dost\u0119pna bez recepty w ka\u017Cdej aptece. Sk\u0142ad stymuluj\u0105cej pigu\u0142ki opiera\u0142 si\u0119 na metamfetaminie, kt\u00F3ra niwelowa\u0142a odczuwanie b\u00F3lu i zm\u0119czenia. Substancj\u0119 t\u0105 dostarczano niemieckim \u017Co\u0142nierzom bior\u0105cym udzia\u0142 w operacji Blitzkriegu. Umo\u017Cliwia\u0142a im ona obycie si\u0119 bez snu i odpoczynku. Pervetin przyjmowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C sam Hitler, otrzymuj\u0105c go od osobistego lekarza Theodora Morella. Tw\u00F3rcy dokumentu zastanawiaj\u0105 si\u0119 jak du\u017Ce znaczenie dla przebiegu II wojny \u015Bwiatowej mog\u0142o mie\u0107 za\u017Cywanie przez \u017Co\u0142nierzy i samego F\u00FChrera \u015Brodk\u00F3w stymuluj\u0105cych opartych na amfetaminie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224395.jpg","",[]],"74282022":["Re\u017C.: Aur\u00E9lie Marques, Gr\u00E9gory Aujol.
W 1939 roku \u015Bwiat stan\u0105\u0142 w obliczu II wojny \u015Bwiatowej. Austriacki zamek Hartheim stanowi\u0142 plac\u00F3wk\u0119 dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych fizycznie i chorych psychicznie. Pod koniec lat 30. XX w. sta\u0142 si\u0119 jednak centrum punktu zwrotnego w dziejach Europy. SS przygotowywa\u0142o si\u0119 tam do wdro\u017Cenia programu \"ostatecznego rozwi\u0105zania kwestii \u017Cydowskiej\". \u017Baden z pacjent\u00F3w o\u015Brodka nie prze\u017Cy\u0142 \"leczenia\" w o\u015Brodku. Opinia publiczna nie mia\u0142a poj\u0119cia, \u017Ce w plac\u00F3wce dochodzi do masowego mordu. Rodziny ofiar nie mia\u0142y poj\u0119cia, co sta\u0142o si\u0119 z ich bliskimi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246627.jpg","",[]],"74282023":["Pod\u0105\u017Caj\u0105c za informacjami z odtajnionych archiw\u00F3w FBI, Bob Baer i dr John Cencich pr\u00F3buj\u0105 zrekonstruowa\u0107 ewentualny pobyt Hitlera w Argentynie. Okazuje si\u0119, \u017Ce w tym po\u0142udniowoameryka\u0144skim kraju bliski przyjaciel wodza III Rzeszy prowadzi\u0142 tajemniczy hotel. Zesp\u00F3\u0142 \u015Bledczy bada to miejsce i spotyka \u015Bwiadka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce widzia\u0142 tu F\u00FChrera. Tim Kennedy i Gerrard Williams udaj\u0105 si\u0119 do nadmorskiego miasteczka w Brazylii, gdzie wed\u0142ug dokument\u00F3w FBI pojawi\u0142 si\u0119 Hitler z Ew\u0105 Braun.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170102.jpg","",[]],"74282024":["Bob Bear i doctor John Cencich pr\u00F3buj\u0105 odtworzy\u0107 starania Hitlera o powr\u00F3t do w\u0142adzy, kt\u00F3re podejmowa\u0142 on z pomoc\u0105 zamo\u017Cnych zwolennik\u00F3w w Argentynie i Brazylii. \u015Aledczy udaj\u0105 si\u0119 do Ameryki Po\u0142udniowej, aby zbada\u0107 najbardziej obiecuj\u0105cy trop. Wed\u0142ug archiw\u00F3w FBI F\u00FChrer mia\u0142 wyl\u0105dowa\u0107 w Kolumbii. Bon i John lokalizuj\u0105 teren, gdzie prawdopodobnie ukryto samolot. Z pomoc\u0105 najnowocze\u015Bniejszego sprz\u0119tu staraj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 szcz\u0105tki maszyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170102.jpg","",[]],"74282025":["ORP Krak\u00F3w
ORP Krak\u00F3w by\u0142 pierwszym okr\u0119tem skonstruowanym w II RP. Razem z ORP Wilno stanowi\u0142y najsilniejsze jednostki \u015Br\u00F3dl\u0105dowe polskiej Marynarki Wojennej. Olaf i Radek wyruszaj\u0105 na Ukrain\u0119, by zobaczy\u0107, co pozosta\u0142o z legendarnego okr\u0119tu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74282026":["Czarnobyl
Olaf z Radkiem wybieraj\u0105 si\u0119 do jednego z najbardziej chronionych miejsc na \u015Bwiecie - zamkni\u0119tej strefy wok\u00F3\u0142 nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu. 28 kwietnia 1986 roku w elektrowni nast\u0105pi\u0142a niespodziewana awaria w wyniku, kt\u00F3rej dosz\u0142o do jednej z najwi\u0119kszych katastrof ekologicznych w historii \u015Bwiata. Z okolicy wysiedlono prawie 350 tysi\u0119cy ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74282027":["Rafa\u0142 prezentuje swoj\u0105 kolekcj\u0119 22 samochod\u00F3w z demobilu, kt\u00F3re w latach 50. pracowa\u0142y w bieszczadzkich lasach. Janek wspomina dawne czasy i brata, kt\u00F3ry zmar\u0142 z powodu alkoholizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282028":["Andrzej prowadzi samowystarczaln\u0105 wiosk\u0119 ekologiczn\u0105. Rafa\u0142 opowiada o pocz\u0105tkach swojego lokalu Siekierezada., Janek uczy widz\u00F3w, jak nale\u017Cy prawid\u0142owo ci\u0105\u0107 drzewo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74282029":["Garbusy z pojezierza drawskiego
Ekipa programu odwiedza Pojezierze Drawskie. W Szczecinku Jurek Biedrzycki w towarzystwie miejscowych w\u0119dkarzy wyp\u0142ywa na Trz\u0119siecko. Spinningowanie z \u0142odzi, z wykorzystaniem malutkich przyn\u0119t daje nadspodziewanie dobre efekty. W podbieraku l\u0105duj\u0105 dorodne, blisko p\u00F3\u0142metrowe, garbate okonie, kt\u00F3re po chwili wracaj\u0105 do swojego jeziora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74282030":["Skandynawskie podr\u00F3\u017Ce
Ekipa programu dociera na Przyl\u0105dek P\u00F3\u0142nocny. Go\u015Bciem Jurka Biedrzyckiego jest aktor Tomasz Koz\u0142owicz. Z my\u015Bl\u0105 o nim gospodarz wyprawy przygotowuje solidny sprz\u0119t i specjalistyczne zestawy na arktyczne ryby. Na w\u0119dkach pojawiaj\u0105 si\u0119 brosmy, czarniaki, karmazyny i halibut. Przyzna\u0107 trzeba, \u017Ce pocz\u0105tek ekspedycji jest obiecuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"74282031":["Genera\u0142 W\u0142asow
Program zdradza, jakie tajemnice kryje MRU (Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony) i jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 on podczas II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest Kostrzyn nad Odr\u0105 - miasto kt\u00F3rego nie ma i poznaj\u0105 tajn\u0105 histori\u0119 Westerplatte. Odcinek pokazuje, co naprawd\u0119 wydarzy\u0142o si\u0119 w Wilczym Sza\u0144cu i opowiada tajn\u0105 histori\u0119 ORP Orze\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"74282032":["Strace\u0144cy
W grudniu 1930 r. Niemcy przeprowadzili pr\u00F3by nowej broni. Pozosta\u0142o\u015Bci\u0105 po tych wydarzeniach s\u0105 tajemnicze otwory widoczne na kopu\u0142ach pancernych polskich schron\u00F3w Obszaru Warownego \u015Al\u0105sk. Ta sama technologia zosta\u0142a u\u017Cyta podczas ataku na twierdz\u0119 Eben Emael w maju 1940 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"74282033":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74282034":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74282035":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["N"]],"74282036":["Serial o przest\u0119pcach, kt\u00F3rzy odbywaj\u0105 kary za morderstwa. Mimo \u017Ce wszyscy dopu\u015Bcili si\u0119 tego samego czynu, r\u00F3\u017Cnie reaguj\u0105 na przebywanie w zamkni\u0119ciu. Tw\u00F3rcy programu uka\u017C\u0105 ich codzienno\u015B\u0107. Sami skazani opowiedz\u0105 o wspomnieniach \u017Cycia na wolno\u015Bci, o tym, co pozostawili za murem, o w\u0142adzy, pieni\u0105dzach, mi\u0142o\u015Bci i seksie. Widzowie poznaj\u0105 ich prawdziwe historie i dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna walczy\u0107 z agresj\u0105, nud\u0105 i monotoni\u0105 panuj\u0105c\u0105 za kratami.","","",["AD"]],"74282383":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym s\u0105 patriotyki. O przedmiocie odziedziczonym po dziadku, stworzonym z okazji 100. rocznicy powstania ko\u015Bciuszkowskiego opowie Justyna z \u0141odzi. Kolejna uczestniczka przyniesie wazon z prze\u0142omu lat 50. i 60., kt\u00F3ry dosta\u0142a w prezencie od m\u0119\u017Ca. Odb\u0119dzie si\u0119 te\u017C ekspertyza zestawu \"Iza\", kt\u00F3ry le\u017Ca\u0142 ukryty w pawlaczu w domu pana Jakuba. Na koniec oka\u017Ce si\u0119, kto wyci\u0105gnie sw\u00F3j mobilny sejf na widok przedmiotu pana Kamila, kt\u00F3ry przywiezie do programu hebel. Ocen\u0105 ponad 100-letniego przedmiotu zajmie si\u0119 Daniel Stoi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"74282384":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Na pierwszej licytacji wyst\u0105pi Klaudia. Przyjedzie wraz z porcelanow\u0105 figurk\u0105 przedstawiaj\u0105c\u0105 tancerk\u0119 w tradycyjnym ludowym stroju. O \u015Bl\u0105skim wariancie nurtu \"new look\" i jej wycenie opowie Marek Kruczek. Do Marcina nale\u017Cy limitowana edycja kultowej zapalniczki firmy Zippo. Nast\u0119pnym go\u015Bciem b\u0119dzie Adam. Po raz pierwszy w historii programu ekspertyza \u017Cakardowej sofy i dw\u00F3ch foteli na drewnianych ramach odb\u0119dzie si\u0119 na siedz\u0105co. Na ostatniej aukcji stanie Dariusz oraz jego skalar ze szk\u0142a uranowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426708.jpg","",[]],"74282385":["Agnieszka, Piotr, Nikola, Kuba i Eryk borykaj\u0105 si\u0119 z problemami zdrowotnymi i finansowymi. Zarabiaj\u0105 jedynie 2600 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Magda, Fabian oraz Lill maj\u0105 co miesi\u0105c do dyspozycji 16 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"74282386":["Co on ci zrobi\u0142?
Piel\u0119gniarka Olga przygotowuje si\u0119 do \u015Blubu z lekarzem, kt\u00F3rego pozna\u0142a w pracy. Robert nam\u00F3wi\u0142 j\u0105, \u017Ceby kupili na kredyt du\u017Ce mieszkanie i zamieszkali w nim we tr\u00F3jk\u0119, razem z nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 kobiety z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, Julk\u0105. Dziewczyna nie lubi partnera matki. Pewnej nocy, gdy Olga jest na dy\u017Curze, c\u00F3rka dzwoni do niej i oskar\u017Ca Roberta o molestowanie. Matka jest w szoku i nie wie, komu wierzy\u0107. Po namy\u015Ble kobieta wzywa lekarza i policj\u0119. Jej by\u0142y m\u0105\u017C, Eryk, ma do niej pretensje. Robert wypiera si\u0119 wszystkiego, ale mimo to Olga zrywa z nim i wyprowadza si\u0119 do swojego ojca. Julka nie chce z ni\u0105 rozmawia\u0107 i woli mieszka\u0107 z ojcem. Tymczasem kobieta odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Nie m\u00F3wi o tym Robertowi, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C pr\u00F3buje j\u0105 odzyska\u0107. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Julka przyje\u017Cd\u017Ca do kliniki, w kt\u00F3rej pracuje m\u0119\u017Cczyzna i atakuje go no\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1882379.jpg","",["N"]],"74282387":["Zastraszona
Beata jest wykszta\u0142con\u0105 i dobrze zarabiaj\u0105c\u0105 mened\u017Cerk\u0105. Mieszka z c\u00F3rkami, Joann\u0105 i Weronik\u0105. Od dw\u00F3ch lat jej by\u0142y m\u0105\u017C, Konrad, przebywa w wi\u0119zieniu, do kt\u00F3rego trafi\u0142 za zn\u0119canie si\u0119 nad rodzin\u0105. Kiedy wychodzi on na wolno\u015B\u0107, \u017Cycie kobiety zn\u00F3w jest w niebezpiecze\u0144stwie. Brat, Jacek, radzi jej, \u017Ceby wynaj\u0119\u0142a zbira, kt\u00F3ry rozprawi\u0142by si\u0119 z agresorem. Zdesperowana Beata zgadza si\u0119, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie i cofa zlecenie. Nast\u0119pnego dnia okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Konrad zosta\u0142 pobity na \u015Bmier\u0107. Jego \u017Cona zostaje zatrzymana przez policj\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1882379.jpg","",["N"]],"74282388":["Alina za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje wyswata\u0107 chorobliwie nie\u015Bmia\u0142ego syna
Alina z pomoc\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki zak\u0142ada swojemu chorobliwie nie\u015Bmia\u0142emu synowi profil na portalu randkowym. \u017Badna z kobiet, kt\u00F3re wykazuj\u0105 zainteresowanie jedynakiem, nie przypada jednak do gustu wybrednej matce. Niespodziewanie Alina poznaje kogo\u015B interesuj\u0105cego dla siebie. Tymczasem przyjaci\u00F3\u0142ka kobiety postanawia wyleczy\u0107 jej syna z nie\u015Bmia\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2137127.jpg","",["N"]],"74282389":["M\u0142oda kobieta zakochuje si\u0119 w m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry okaza\u0142 si\u0119 kochankiem jej matki i siostry
Siostry Ma\u0142gosia i Zosia nie potrafi\u0105 pogodzi\u0107 si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 ojca. Ich matka Ewa nie ma jednak zamiaru pogr\u0105\u017Ca\u0107 si\u0119 w \u017Ca\u0142obie. Kobieta zaczyna u\u017Cywa\u0107 \u017Cycia i flirtowa\u0107 ze znacznie m\u0142odszymi m\u0119\u017Cczyznami. Dziewczyny prosz\u0105 o pomoc w okie\u0142znaniu matki swoj\u0105 babci\u0119 Barbar\u0119. Ewa nie ma jednak zamiaru s\u0142ucha\u0107 rad te\u015Bciowej. Dzia\u0142ania kobiet prowadzi do licznych komplikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2137127.jpg","",["N"]],"74282390":["Do drzwi Bia\u0142acha puka Edek. Tym razem jest trze\u017Awy. W d\u0142oni dzier\u017Cy bukiet kwiat\u00F3w. Chce si\u0119 pogodzi\u0107 z Jank\u0105. Tymczasem Jaskowska przeprowadza powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119 z Zosi\u0105. T\u0142umaczy jej, \u017Ce \u015Blub z Mariuszem nie zapewni jej \u017Cadnej taryfy ulgowej. Bia\u0142ach i Rachwa\u0142 dostaj\u0105 wezwanie do prywatnej szko\u0142y podstawowej, gdzie 9-latek spad\u0142 z drabinki na szkolnym placu zabaw. Ojciec dziecka domaga si\u0119 zwolnienia \u015Bwietliczanki, kt\u00F3ra w tym czasie opiekowa\u0142a si\u0119 dzie\u0107mi. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to nie by\u0142a jej wina. Karolina i Miko\u0142aj zastanawiaj\u0105 si\u0119, dlaczego dyrektor szko\u0142y pr\u00F3buje zatuszowa\u0107 pewien istotny dla sprawy fakt. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy pobicia na autostradzie. Agresywny m\u0119\u017Cczyzna zaatakowa\u0142 innego kierowc\u0119, kt\u00F3ry rzekomo zajecha\u0142 mu drog\u0119. Podczas rozmowy z policj\u0105 winny zaczyna m\u00F3wi\u0107 od rzeczy i s\u0142ania\u0107 si\u0119 na nogach. Jaskowska m\u00F3wi Miko\u0142ajowi, \u017Ce Borys mo\u017Ce mie\u0107 k\u0142opoty. Prosi Bia\u0142acha o wyja\u015Bnienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["AD"]],"74282391":["Zrobi\u0142bym wszystko
W rzece zostaje znalezione cia\u0142o kobiety. Sprawca przywi\u0105za\u0142 do jej n\u00F3g worki z kamieniami. Zagini\u0119cie kobiety zg\u0142osi\u0142 m\u0105\u017C. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce partnerka na kilka dni wyjecha\u0142a do agroturystyki. W\u0142a\u015Bcicielka obiektu zeznaje, \u017Ce jej go\u015B\u0107 sp\u0119dzi\u0142 ca\u0142y weekend z kochankiem. To on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Szybko jednak wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C ofiary co\u015B ukrywa. Natalia umawia si\u0119 z kim\u015B na wiecz\u00F3r. Kuba stara si\u0119 panowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74282392":["Przez swoje przekonania m\u00F3g\u0142 straci\u0107 syna
Do bloku, w kt\u00F3rym mieszka Sebastian z rodzin\u0105, wprowadzaj\u0105 si\u0119 dwie lesbijki, intensywnie dzia\u0142aj\u0105ce na rzecz mniejszo\u015Bci seksualnych. M\u0119\u017Cczyzna jest przeciwny takim postawom, irytuje go tak\u017Ce widok ca\u0142uj\u0105cych si\u0119 na klatce schodowej kobiet. W\u00F3wczas syn Sebastiana, Mariusz wyznaje, \u017Ce jest gejem, i wyprowadza si\u0119 od rodzic\u00F3w. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej ch\u0142opak zostaje zaatakowany przez agresywnego s\u0105siada. Ugodzony kijem w g\u0142ow\u0119 Mariusz traci przytomno\u015B\u0107. Sebastian dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"74282393":["Z premedytacj\u0105
Ida i Hubert nie mog\u0105 mie\u0107 dzieci. Zamierzali zdecydowa\u0107 si\u0119 na adopcj\u0119, m\u0119\u017Cczyzna jednak wci\u0105\u017C odk\u0142ada\u0142 t\u0119 decyzj\u0119 na p\u00F3\u017Aniej. W domu ma\u0142\u017Conk\u00F3w pojawia si\u0119 zap\u0142akana przyjaci\u00F3\u0142ka Idy, Lena. Kobieta oznajmia, \u017Ce odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca i szuka mieszkania. Ida przyjmuje kole\u017Cank\u0119 pod sw\u00F3j dach. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Lena jest w ci\u0105\u017Cy, a m\u0105\u017C zarzuca jej zdrad\u0119. W ko\u0144cu kobieta postanawia wyzna\u0107 Idzie prawd\u0119 o sobie. Ta sprawia jednak, \u017Ce \u017Conie Huberta odechciewa si\u0119 \u017Cy\u0107. Pr\u00F3buje pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Ostatkiem si\u0142 dzwoni jednak pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"74282394":["Natalia i Wojtek prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy w salonie jubilerskim. Sprawca obszed\u0142 wszystkie zabezpieczenia, ale zostawi\u0142 \u015Blady, kt\u00F3re wskazuj\u0105, \u017Ce nie by\u0142 zawodowcem. Za\u0142oga odkrywa, \u017Ce zdarzenie \u0142\u0105czy si\u0119 z inn\u0105 spraw\u0105 - pobicia m\u0142odej dziewczyny w parku. Funkcjonariusze musz\u0105 zdoby\u0107 na to dowody, zanim z\u0142odziej ucieknie z kraju. Druga sprawa dotyczy napadu w sklepie. W\u0142a\u015Bciciel twierdzi, \u017Ce z\u0142odziej sterroryzowa\u0142 go gazem i okrad\u0142. Str\u00F3\u017Ce prawa zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jego zeznania nie s\u0105 sp\u00F3jne. Tymczasem Sylwia idzie z R\u00F3\u017C\u0105 na szczepienie, ale zapomina ksi\u0105\u017Ceczki zdrowia. Wojtek ma j\u0105 dowie\u017A\u0107. Przed przychodni\u0105 zszokowany m\u0119\u017Cczyzna zauwa\u017Ca, \u017Ce ukochana jego brata rozmawia z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3rego Nied\u017Awiecki dobrze zna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363060.jpg","",["N"]],"74282395":["Do komisariatu przychodzi przera\u017Cona kobieta. Twierdzi, \u017Ce zatrzyma\u0142 j\u0105 fa\u0142szywy patrol drog\u00F3wki, wywi\u00F3z\u0142 do lasu, przywi\u0105za\u0142 do drzewa i zostawi\u0142. Zieli\u0144ski oraz G\u00F3ral jad\u0105 do mieszkania poszkodowanej. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a ona okradziona. Funkcjonariusze udaj\u0105 si\u0119 do pomieszczenia ochrony w jej bloku, \u017Ceby zabezpieczy\u0107 monitoring. Nieoczekiwanie str\u00F3\u017C zaczyna ucieka\u0107. Wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 w przesz\u0142o\u015Bci karany. Tymczasem Asia prosi Szymona, by podda\u0142 si\u0119 w klinice badaniu p\u0142odno\u015Bci. Zapa\u0142a zajmuje si\u0119 spraw\u0105 klienta, kt\u00F3ry chce przetestowa\u0107 wierno\u015B\u0107 swojej \u017Cony. Roman umawia si\u0119 z kobiet\u0105 na randk\u0119, kt\u00F3ra ma zaskakuj\u0105cy fina\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363060.jpg","",["N"]],"74282396":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Na pierwszej licytacji wyst\u0105pi pan Marcin. Przyjedzie z porcelanow\u0105 \u017Cmij\u0105 z Chodzie\u017Cy, wed\u0142ug pomys\u0142u Maurycego Gomulickiego, artysty o bogatym \u017Cyciorysie. Kolejnym uczestnikiem b\u0119dzie Jacek, kt\u00F3rego skarbem jest ozdobny drewniany stolik-niciak. Mebel zosta\u0142 wykonany pod koniec XIX wieku w stylu biedermeier z akcentami rokoko. Jako trzeci przed \u0142owcami stanie Marcin, kt\u00F3ry zaprezentuje dwie wisz\u0105ce lampy. Ostatnim go\u015Bciem b\u0119dzie Ireneusz, kt\u00F3ry jest w\u0142a\u015Bcicielem platerowanej podstawki pod butelk\u0119 wina. O motywach dekoracyjnych, znaczeniu punc, stanie zachowania przedmiotu i jego wycenie opowie Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427684.jpg","",[]],"74282397":["Nowak ma dla funkcjonariuszek nowe zadanie. Zg\u0142oszenie pochodzi z restauracji, w kt\u00F3rej jeden z kelner\u00F3w pods\u0142ucha\u0142 niepokoj\u0105c\u0105 rozmow\u0119. Dwie osoby dyskutowa\u0142y o planowanym niebawem zab\u00F3jstwie. Po przejrzeniu nagra\u0144 z monitoringu policjantki nie maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci, i\u017C dosz\u0142o do jakiej\u015B podejrzanej transakcji. Kolejnym krokiem jest zlokalizowanie podejrzanych. Policjantki postanawiaj\u0105 wyst\u0105pi\u0107 do banku z pro\u015Bb\u0105 o udost\u0119pnienie danych. Jeden z m\u0119\u017Cczyzn zap\u0142aci\u0142 kart\u0105 i tym samym umo\u017Cliwi\u0142 patrolowi do swoich danych. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. Tymczasem Lena postanawia pocieszy\u0107 Emilk\u0119. Po s\u0142u\u017Cbie wybieraj\u0105 si\u0119 razem na ma\u0142e zakupy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["N"]],"74282398":["Pani nadinspektor kolejny raz daje si\u0119 we znaki swoim podw\u0142adnym. Sprawa dotyczy wycieku tajnych danych, a g\u0142\u00F3wnym podejrzanym zostaje Sikor. Kujawi\u0144ska prosi G\u00F3rsk\u0105, aby mia\u0142a oko na partnera. \u015Aledcza rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo i odkrywa, \u017Ce jej kolega wsp\u00F3\u0142pracuje z gro\u017An\u0105 grup\u0105 przest\u0119pcz\u0105. Do dochodzenia w\u0142\u0105cza si\u0119 pracownik Centralnego Biura \u015Aledczego. Tym samym r\u00F3wnie\u017C Dagmara staje w ogniu podejrze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",["N"]],"74282399":["Re\u017C.: Rob Meltzer.
Nieporadny pracownik biurowy, Chris (Adam Brody), ma problem ze swoim koleg\u0105 Philem (Rob Huebel), kt\u00F3ry przyw\u0142aszcza sobie jego zawodowe pomys\u0142y. Aby poprawi\u0107 swoje umiej\u0119tno\u015Bci zwi\u0105zane z prac\u0105 w zespole, Chris zostaje wys\u0142any na nietypowe szkolenie integracyjne, kt\u00F3re ma si\u0119 odby\u0107 w sercu d\u017Cungli. M\u0119\u017Cczyzna wyrusza do buszu w towarzystwie swoich znajomych z biura. S\u0105 w\u015Br\u00F3d nich atrakcyjna Lisa (Megan Boone) i jego jedyny przyjaciel, informatyk Jared (Eric Edelstein). Trenerem grupy okazuje si\u0119 Storm (Jean-Claude Van Damme), by\u0142y \u017Co\u0142nierz i psychopata. Jego nowi podw\u0142adni szybko zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce bezwzgl\u0119dny m\u0119\u017Cczyzna ma zamiar zorganizowa\u0107 im prawdziw\u0105 szko\u0142\u0119 przetrwania. Po tym, jak Storm zostaje zaatakowany przez tygrysa, Chris i jego wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 przetrwa\u0107 w pe\u0142nej niebezpiecze\u0144stw d\u017Cungli. W rolach g\u0142\u00F3wnych wyst\u0119puj\u0105 znany m.in. z \"Kr\u00F3lowej XXX\" Adam Brody i gwiazdor film\u00F3w akcji, Jean-Claude Van Damme.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2323431.jpg","",["N"]],"74282400":["Re\u017C.: Edgar Wright.
Baby (Ansel Elgort) to zdolny kierowca, kt\u00F3ry uwik\u0142a\u0142 si\u0119 we wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gangsterami i od tego czasu pozostaje na ich us\u0142ugach. Jego zadanie jest proste - ma jak najszybciej zabra\u0107 ca\u0142\u0105 ekip\u0119 z miejsca napadu. Opr\u00F3cz jazdy samochodem wielk\u0105 pasj\u0105 ch\u0142opaka jest muzyka. Pewnego dnia poznaje on wymarzon\u0105 dziewczyn\u0119 - Deborah (Lily James). Postanawia zerwa\u0107 z przest\u0119pczym p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem i rozpocz\u0105\u0107 nowe, normalne \u017Cycie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie to wcale \u0142atwe. Mafijny boss (Kevin Spacey) zmusza ch\u0142opaka do udzia\u0142u w kolejnym skoku, kt\u00F3ry mo\u017Ce wp\u0142yn\u0105\u0107 na ca\u0142\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107 m\u0142odego kierowcy. Dzie\u0142o Edgara Wrighta w niepowtarzalny spos\u00F3b \u0142\u0105czy cechy heist movie z filmem muzycznym. W tytu\u0142ow\u0105 posta\u0107 wcieli\u0142 si\u0119 nominowany za ten wyst\u0119p do Z\u0142otego Globu Ansel Elgort. Na ekranie towarzysz\u0105 mu m.in. dwukrotny laureat Oscara Kevin Spacey oraz nagrodzony dwoma Z\u0142otymi Globami Jon Hamm. Niew\u0105tpliwym atutem obrazu jest starannie dobrana \u015Bcie\u017Cka d\u017Awi\u0119kowa, kt\u00F3ra nadaje rytm ca\u0142ej historii. Produkcja otrzyma\u0142a trzy nominacje do Nagrody Akademii - za d\u017Awi\u0119k, monta\u017C oraz monta\u017C d\u017Awi\u0119ku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1865480.jpg","",["N"]],"74282401":["Prow.: Karolina Gilon.
Karolina Gilon b\u0119dzie towarzyszy\u0107 kolejnym singlom poszukuj\u0105cym mi\u0142o\u015Bci, kt\u00F3rzy na kilka tygodni zamieszkaj\u0105 w luksusowej hiszpa\u0144skiej willi. Na miejscu czekaj\u0105 ich gry i zabawy, a tak\u017Ce romantyczne randki, dzi\u0119ki kt\u00F3rym b\u0119d\u0105 mogli lepiej si\u0119 pozna\u0107. Co kilka dni na nowo po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary. Ci, kt\u00F3rym si\u0119 to nie uda, b\u0119d\u0105 nara\u017Ceni na opuszczenie wyspy. Uczestnicy programu spr\u00F3buj\u0105 tak\u017Ce podbi\u0107 serca widz\u00F3w, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 mogli wp\u0142ywa\u0107 na ich losy przy pomocy specjalnej aplikacji. Zwyci\u0119ska para otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152634.jpg","",[]],"74282402":["Prow.: Karolina Gilon.
Karolina Gilon b\u0119dzie towarzyszy\u0107 kolejnym singlom poszukuj\u0105cym mi\u0142o\u015Bci, kt\u00F3rzy na kilka tygodni zamieszkaj\u0105 w luksusowej hiszpa\u0144skiej willi. Na miejscu czekaj\u0105 ich gry i zabawy, a tak\u017Ce romantyczne randki, dzi\u0119ki kt\u00F3rym b\u0119d\u0105 mogli lepiej si\u0119 pozna\u0107. Co kilka dni na nowo po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary. Ci, kt\u00F3rym si\u0119 to nie uda, b\u0119d\u0105 nara\u017Ceni na opuszczenie wyspy. Uczestnicy programu spr\u00F3buj\u0105 tak\u017Ce podbi\u0107 serca widz\u00F3w, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 mogli wp\u0142ywa\u0107 na ich losy przy pomocy specjalnej aplikacji. Zwyci\u0119ska para otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152634.jpg","",[]],"74282403":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74282404":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74282405":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74282406":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
Dyrektor szko\u0142y \u015Bredniej pr\u00F3buje zastawi\u0107 pu\u0142apk\u0119 na podejrzanego o handel narkotykami nauczyciela. Jego misterny plan ko\u0144czy si\u0119 jednak pora\u017Ck\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74282407":["Re\u017C.: Michael Preece.
Zesp\u00F3\u0142 bada seri\u0119 wypadk\u00F3w dotycz\u0105cych dru\u017Cyny rajdowej Czirokez\u00F3w. Trent i Carlos trac\u0105 wa\u017Cne dowody w skradzionym samochodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74282408":["Kobieta zg\u0142asza przest\u0119pstwo. Zosta\u0142 skrzywdzony ch\u0142opak, z kt\u00F3rym spotyka\u0142a si\u0119 wirtualnie. Ostatnio zauwa\u017Cy\u0142a u niego siniaki na ramionach, a tego samego dnia, kiedy rozmawiali na czacie, w kadr wszed\u0142 jaki\u015B m\u0119\u017Cczyzna i zacz\u0105\u0142 go bi\u0107. Potem wy\u0142\u0105czy\u0142 kamerk\u0119. Zg\u0142aszaj\u0105ca nie zna miejsca zamieszkania pokrzywdzonego ani jego prawdziwego imienia. Jedyny dow\u00F3d to nagrania, jakie zachowa\u0142a dziewczyna. To dzi\u0119ki nim funkcjonariusze znajduj\u0105 pierwszy trop. Tamara i Nano sprowadzaj\u0105 si\u0119 do Mi\u0142osza. Po anonimowych gro\u017Abach Bachleda chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce jego dziewczyna jest bezpieczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["N"]],"74282409":["Re\u017C.: Axel Sand.
Jan ma urodziny. W ramach prezentu koledzy z posterunku wypo\u017Cyczaj\u0105 dla niego ferrari F355. Niestety podczas pierwszego postoju na stacji benzynowej samoch\u00F3d zostaje skradziony. Komisarze musz\u0105 go szybko odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74282410":["Re\u017C.: Axel Barth.
Elfriede, matka Hotte, przypadkowo wchodzi w posiadanie schematu po\u0142\u0105cze\u0144 alarmowych, nale\u017C\u0105cego do z\u0142odziejki Seliny. Zdeterminowana kobieta robi wszystko, aby odzyska\u0107 swoj\u0105 w\u0142asno\u015B\u0107. Nie zawaha si\u0119 nawet przed morderstwem. Niejaki Garber udziela detektywom nieprawdziwych informacji dotycz\u0105cych plan\u00F3w Seliny. Intuicja podpowiada jednak Elfriedzie, \u017Ce nie wszystko jest tak, jak by\u0107 powinno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74282411":["Re\u017C.: Axel Barth.
Jan i Semir prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie serii morderstw diler\u00F3w narkotykowych. Ostatnia ofiara zosta\u0142a zastrzelona przez nieznanego sprawc\u0119, nosz\u0105cego policyjny mundur. Kiedy detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce narz\u0119dzie zbrodni pochodzi\u0142o z przechowalni dowod\u00F3w, zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce maj\u0105 do czynienia ze skorumpowanymi policjantami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74282412":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282413":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282414":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282415":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282416":["Mr\u00F3z przejmuje si\u0119 stalkerem. Z nerw\u00F3w zaczyna bra\u0107 leki na uspokojenie. Rankiem w mieszkaniu Mi\u0142osza zjawia si\u0119 Stasiek i t\u0142umaczy, dlaczego wr\u00F3ci\u0142 do Wroc\u0142awia. Mi\u0142osz oraz Natalia dostaj\u0105 zg\u0142oszenie od pracownik\u00F3w dworca kolejowego. W jednym z wagon\u00F3w znaleziono nieoznakowan\u0105 skrzyni\u0119 z drogocennymi przedmiotami. Sprawa mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z przemytem dzie\u0142 sztuki zza wschodniej granicy. Mr\u00F3z i Bachleda obserwuj\u0105 dom jednego z przest\u0119pc\u00F3w. Sprawy wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli. Po po\u0142udniu na komend\u0119 przychodzi pewna paczka. Przesy\u0142ka trafia w r\u0119ce Jaskowskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946926.jpg","",["N"]],"74282417":["Rano Wojtek znajduje si\u0119 w niezr\u0119cznej sytuacji, z kt\u00F3rej ratuje go Zuza. Wkr\u00F3tce Kowal i Nied\u017Awiecki spotykaj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Maluchy zosta\u0142y pozostawione bez opieki w sklepie spo\u017Cywczym. Nagle w lokalu zjawia si\u0119 matka, kt\u00F3ra przysz\u0142a kupi\u0107 alkohol. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cem kobiety jest by\u0142y policjant, kt\u00F3ry boryka si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami. Zapa\u0142a prosi Jaskowsk\u0105, by na jaki\u015B czas wycofa\u0142a go z patroli. Str\u00F3\u017C prawa chce uporz\u0105dkowa\u0107 sprawy prywatne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946926.jpg","",["N"]],"74282418":["Re\u017C.: Carmen Kurz.
W wyniku przedawkowania narkotyk\u00F3w umiera student. Poszlaki prowadz\u0105 wprost do Jochena, syna Bonratha. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak jest dilerem, lecz teraz sam znalaz\u0142 si\u0119 w \u015Bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwie. Popad\u0142 bowiem w konflikt z szefem swojego gangu. Janowi i Semirowi w ostatniej chwili udaje si\u0119 uratowa\u0107 mu \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74282419":["Re\u017C.: Peter Weller.
Magnum decyduje si\u0119 pom\u00F3c bratu swojego poleg\u0142ego przyjaciela w odnalezieniu dzi\u015B doros\u0142ego Afga\u0144czyka, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 jako dziecko pa\u015B\u0107 ofiar\u0105 handlu lud\u017Ami. M\u0119\u017Cczyzna zmaga si\u0119 przez to ze swoimi wspomnieniami s\u0142u\u017Cby w Afganistanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"74282420":["Re\u017C.: Tony Mordente.
Japo\u0144ska mafia uprowadza c\u00F3rk\u0119 wp\u0142ywowego mediatora z Teksasu, kt\u00F3ra jest protegowan\u0105 Walkera. Porywacze maj\u0119 teraz powa\u017Cne k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"74282421":["Re\u017C.: Michael Preece.
Chroniony \u015Bwiadek w sprawie zwi\u0105zanej z obrotem nielegalnie zdobytymi pieni\u0119dzmi pr\u00F3buje uciec swoim stra\u017Cnikom. Walker wszczyna dochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"74282422":["Re\u017C.: Steven DePaul.
Ekipa Sama Hanny pr\u00F3buje ustali\u0107, czy wenezuelski polityk jest celem planowanego zamachu. Agenci otrzymali informacje, \u017Ce kto\u015B czyha na jego \u017Cycie. Tymczasem \u015Bledztwo w tej sprawie jest uzale\u017Cnione od poszukiwa\u0144 dow\u00F3dcy wywiadu wojskowego, kt\u00F3ry jest uznany za zaginionego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238476.jpg","",[]],"74282423":["Re\u017C.: Terrence O'Hara.
Baza marynarki staje si\u0119 celem przest\u0119pczego ataku. Zesp\u00F3\u0142 pr\u00F3buje ustali\u0107 motywy dzia\u0142ania sprawc\u00F3w, kt\u00F3rzy okazuj\u0105 si\u0119 trudni do schwytania i dzia\u0142aj\u0105 z wyj\u0105tkow\u0105 przebieg\u0142o\u015Bci\u0105. Kensi postanawia przenikn\u0105\u0107 w szeregi przest\u0119pc\u00F3w, podaj\u0105c si\u0119 za w\u0142amywaczk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238476.jpg","",[]],"74282424":["Na przystanku autobusowym zostaje znaleziony tajemniczy pakunek. Okazuje si\u0119, \u017Ce w torbie znajduj\u0105 si\u0119 pieni\u0105dze, kt\u00F3re zostawi\u0142a tam pewna kobieta. Pragn\u0119\u0142a ona przekaza\u0107 okup za porwanego m\u0119\u017Ca. Profil \u015Bledztwa gwa\u0142townie si\u0119 zmienia. Sytuacja staje si\u0119 dramatyczna, gdy do zrozpaczonej kobiety trafia przesy\u0142ka w postaci odci\u0119tego palca. Tymczasem Paulina Wach ma k\u0142opoty wychowawcze. Jej nastoletnia c\u00F3rka chce pojecha\u0107 na koncert i ok\u0142amuje matk\u0119, \u017Ce zaopiekuje si\u0119 ni\u0105 pe\u0142noletnia siostra kole\u017Canki z klasy. Gdy k\u0142amstwo wychodzi na jaw, Paulina jest bardzo zawiedziona postaw\u0105 c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375692.jpg","",["N"]],"74282425":["Spod bloku zostaje uprowadzona 8-letnia dziewczynka, siostrzenica znanego z\u0142odzieja samochod\u00F3w. Dziecko wkr\u00F3tce wraca do domu ca\u0142e i zdrowe - ta sytuacja by\u0142a tylko sygna\u0142em ostrzegawczym dla jej wujka. Dla prowadz\u0105cych \u015Bledztwo policjant\u00F3w staje si\u0119 jasne, \u017Ce t\u0142em dla porwania jest rywalizacja dw\u00F3ch konkuruj\u0105cych gang\u00F3w. R\u00F3wnocze\u015Bnie funkcjonariusze staraj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 z\u0142odzieja, pl\u0105druj\u0105cego piwnice w jednym z blok\u00F3w. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest bezrobotny ch\u0142opak, kt\u00F3ry opiekuje si\u0119 swoj\u0105 wiekow\u0105 babci\u0105. \u015Awiadkiem w sprawie jest radny miejski W\u0142odzimierz Budzio. Wszystkie dowody wskazuj\u0105 Adamczuka, jednak policjanci maj\u0105 wiele w\u0105tpliwo\u015Bci. Tymczasem Maria popada w konflikt ze swoj\u0105 siostr\u0105 Dagmar\u0105, kt\u00F3ra wini j\u0105 za zatajenie prawdy o zwolnieniu z pracy jej m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375692.jpg","",["N"]],"74282426":["Gdy pojawia si\u0119 cz\u0142owiek w masce i z karabinem maszynowym w r\u0119ku, to nie wr\u00F3\u017Cy dobrze. Komisarze Ziomecki i Wilczewska musz\u0105 odkry\u0107, kto jest sprawc\u0105 egzekucji w Uroczysku. W ich \u015Bledztwo wtr\u0105caj\u0105 si\u0119 agenci z wroc\u0142awskiego biura kryminalnego. Tymczasem w miasteczku pewna para obchodzi hucznie zar\u0119czyny i planuje \u015Blub. Ojciec przysz\u0142ej panny m\u0142odej nie jest z tego zadowolony. Widok rodzinnego domu obudzi w Filipie trudne wspomnienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74282427":["Agenci kontynuuj\u0105 \u015Bledztwo w sprawie morderstwa w Uroczysku, kt\u00F3re wygl\u0105da\u0142o jak egzekucja. Komisarz Ziomecki jest coraz bardziej zirytowany. Gdy w r\u0119ce policji trafia kompromituj\u0105ce nagranie, ekipa pr\u00F3buje ustali\u0107, kto szanta\u017Cuje niewiernych m\u0119\u017C\u00F3w. Mi\u0142o\u015B\u0107 od pierwszego wejrzenia nie ko\u0144czy si\u0119 dobrze. Jedno z zakochanych opu\u015Bci miasteczko w kajdankach. Nocleg w Cz\u0119stochowie dostarczy Filipowi i Agacie kolejnych niezapomnianych wra\u017Ce\u0144. Trafiaj\u0105 na ma\u0142\u017Ce\u0144skie \u0142\u00F3\u017Cko we wsp\u00F3lnym pokoju hotelowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74282428":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282429":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74282430":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"74282431":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"74282432":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Piotr W\u0105si\u0144ski.
Nauczyciel mojej c\u00F3rki
Niedawno rozwiedziona Hanna mieszka z c\u00F3rk\u0105 Ig\u0105. Ich s\u0105siadem jest nauczyciel polskiego Norbert, kt\u00F3ry pracuje w szkole dziewczyny. Plotka g\u0142osi, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna sypia ze swymi uczennicami. Norbert proponuje Hannie, \u017Ce mo\u017Ce dawa\u0107 jej c\u00F3rce korepetycje. Iga jednak odmawia. Wkr\u00F3tce matka nawi\u0105zuje romans z nauczycielem. Iga postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, co knuje Norbert. Pomaga jej kolega.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"74282433":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Piotr W\u0105si\u0144ski.
Druga szansa
Anna i Adam s\u0105 s\u0105siadami z naprzeciwka. Oboje samotnie wychowuj\u0105 dzieci. Od lat podobaj\u0105 si\u0119 sobie, ale \u017Cadne nie potrafi zrobi\u0107 pierwszego kroku. Wreszcie ich dzieci, Maria i Jonasz, postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce i zeswata\u0107 rodzic\u00F3w. Jednak gdy Adam zauwa\u017Ca, \u017Ce jego 17-letnia c\u00F3rka Maria przebywa w towarzystwie 25-letniego syna s\u0105siadki, nabiera podejrze\u0144, \u017Ce ch\u0142opak j\u0105 uwi\u00F3d\u0142. Rujnuje to jego relacje z Ann\u0105. M\u0142odzi musz\u0105 znale\u017A\u0107 spos\u00F3b, by naprawi\u0107 szkody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"74282434":["Testament
Zbli\u017Caj\u0105ca si\u0119 do 80. Maria zwierza si\u0119 opiekunce Monice, samotnie wychowuj\u0105cej synka, \u017Ce nied\u0142ugo umrze i chce by to ona odziedziczy\u0142a po niej dwa mieszkania i p\u00F3\u0142 miliona z\u0142otych. Tymczasem w domu opieki pojawia si\u0119 Rafa\u0142, kt\u00F3ry za drobne kradzie\u017C skazany zosta\u0142 na prace spo\u0142eczne. Ma pomaga\u0107 pensjonariuszom w podstawowych czynno\u015Bciach. Pocz\u0105tkowo robi to z przymusu i bez zaanga\u017Cowania, z czasem jednak praca zaczyna sprawia\u0107 mu satysfakcj\u0119. M\u0119\u017Cczyzna zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Mari\u0105. Kobieta traktuje go jak wnuka, kt\u00F3rego nigdy nie mia\u0142a. Niepokoi to Monik\u0119, kt\u00F3ra boi si\u0119, \u017Ce przest\u0119pca wykorzysta starsz\u0105 pani\u0105. Maria zapewnia, \u017Ce nie powiedzia\u0142a mu nic o spadku. Gdy jednak emerytce gin\u0105 z\u0142ote obr\u0105czki, Monika oskar\u017Ca o kradzie\u017C Rafa\u0142a. Ch\u0142opak zapewnia Mari\u0119, \u017Ce jest niewinny. W szczerej rozmowie staruszka wyznaje mu, \u017Ce jest \u015Bmiertelnie chora. Nalega, \u017Ce przepisze mu po\u0142ow\u0119 maj\u0105tku. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Maria zostaje znaleziona martwa w swoim pokoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"74282435":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74282272":["\u017Bycie od kuchni
W jad\u0142odajni zostaje zamordowana kucharka. Pocz\u0105tkowo \u015Bledztwo wskazuje na napad, kt\u00F3rego ofiara mog\u0142a by\u0107 \u015Bwiadkiem. Tragiczna przesz\u0142o\u015B\u0107 kobiety oraz jej niejasne kontakty z klientami naprowadzaj\u0105 detektyw\u00F3w na w\u0142a\u015Bciwy trop. Tymczasem Natalia ustala, \u017Ce Danuta spotyka si\u0119 z nowym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat adoratora przyjaci\u00F3\u0142ki. Piotr jest zaniepokojony takim obrotem sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74282273":["Tabu
Niania kilkuletniego Mi\u0142osza zostaje zaatakowana, a ch\u0142opiec ginie bez \u015Bladu. Ojciec dziecka podejrzewa swoj\u0105 by\u0142\u0105 \u017Con\u0119, kt\u00F3ra ju\u017C raz pr\u00F3bowa\u0142a uprowadzi\u0107 syna. Kobieta nie przyznaje si\u0119 jednak do winy i twierdzi, \u017Ce poprzednim razem mia\u0142a pow\u00F3d. Wed\u0142ug niej Mi\u0142osz by\u0142 molestowany. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by uratowa\u0107 ch\u0142opca z r\u0105k przest\u0119pc\u00F3w... By\u0142a dziewczyna Krystiana, Paulina, czeka na proces po tym, jak nies\u0142usznie oskar\u017Cy\u0142a Krystiana o pobicie. Jej matka robi wszystko, by ch\u0142opak wycofa\u0142 zarzuty. Kobieta posuwa si\u0119 nawet do pr\u00F3by wr\u0119czenia policjantowi \u0142ap\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74282274":["Detektyw
W motelu zostaje zastrzelony m\u0119\u017Cczyzna. Okazuje si\u0119, \u017Ce to miejsce schadzek kochank\u00F3w. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany prywatny detektyw, na kt\u00F3rego udzia\u0142 wskazuj\u0105 znalezione \u015Blady. W tym samym czasie Natalia dostaje anonimow\u0105 przesy\u0142k\u0119 z podzi\u0119kowaniami. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kim jest jej tajemniczy adorator.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74282275":["Zaginione ch\u0142opaki
Policjanci anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w poszukiwania 15-letniego Maksa. Ch\u0142opiec wyszed\u0142 rano na autobus do szko\u0142y, ale nie wsiad\u0142 do niego. Na le\u015Bnej drodze prowadz\u0105cej na przystanek znaleziono ubrania, kt\u00F3re zaginiony ucze\u0144 mia\u0142 na sobie i jego plecak. Tu jednak trop si\u0119 urywa. W tym samym czasie policjanci dostaj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce z pobliskiego szpitala psychiatrycznego uciek\u0142o dw\u00F3ch gro\u017Anych przest\u0119pc\u00F3w. By\u0107 mo\u017Ce schwytali oni nastolatka. Sprawa nabiera tempa, kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce zagin\u0105\u0142 r\u00F3wnie\u017C r\u00F3wie\u015Bnik Maksa, Julian. Ch\u0142opiec te\u017C zostawi\u0142 po sobie tylko ubrania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74282276":["Tajemnica m\u0142odej matki
Policjanci Jagoda i Jurek otrzymuj\u0105 zg\u0142oszenie o znikni\u0119ciu 25-letniej Marty Jackowskiej i jej nowo narodzonej c\u00F3reczki. Przyjaci\u00F3\u0142ka zaginionej, Julia, twierdzi, \u017Ce kobieta mo\u017Ce mie\u0107 depresj\u0119 poporodow\u0105. Sama zajmuje si\u0119 dzieckiem, owocem przelotnego romansu. W kawalerce Marty policjanci znajduj\u0105 drogie ubrania i perfumy. Zachodzi podejrzenie, \u017Ce dziewczyna mog\u0142a pracowa\u0107 jako prostytutka. \u015Alady logowania telefonu Marty urywaj\u0105 si\u0119 w lesie pod miastem. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 poszukiwania matki i noworodka. Tymczasem wychodz\u0105 na jaw zaskakuj\u0105ce informacje na temat jej \u017Cycia prywatnego. W spraw\u0119 jest zamieszany lekarz, kt\u00F3ry nawi\u0105za\u0142 blisk\u0105 relacj\u0119 z Mart\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74282277":["\u015Awiadek koronny
Prokurator Klaudia Sawicka prosi Mirona i \u0141ukasza, by odnale\u017Ali Dagmar\u0119, 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 przest\u0119pcy Tomasza \"\u015Aliwy\" \u015Aliwi\u0144skiego, \u015Bwiadka koronnego w wa\u017Cnym procesie. Gdy dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jego c\u00F3rka zagin\u0119\u0142a, odm\u00F3wi\u0142 wsp\u00F3\u0142pracy z policj\u0105 do czasu jej odnalezienia. \u015Aliwa jest przekonany, \u017Ce Dagmara zosta\u0142a uprowadzona przez ludzi jego by\u0142ego wsp\u00F3lnika Marka \"Halogena\" Bednarka. W czasie \u015Bledztwa policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiona spotyka\u0142a si\u0119 z Maksem, bratankiem Halogena. \u015Aliwi\u0144ski kaza\u0142 c\u00F3rce zako\u0144czy\u0107 znajomo\u015B\u0107, ale dziewczyna go nie pos\u0142ucha\u0142a. Policjanci zaczynaj\u0105 mie\u0107 w\u0105tpliwo\u015Bci, czy nastolatka zosta\u0142a porwana. By\u0107 mo\u017Ce uciek\u0142a z domu, by by\u0107 z ukochanym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74282278":["Mnich
Przeor po\u0142o\u017Conego pod Warszaw\u0105 opactwa, ojciec Marek, zg\u0142asza zagini\u0119cie 45-letniego mnicha, brata \u0141ukasza. Policjanci Jagoda i Jurek prosz\u0105 o prawdziwe dane osobowe zaginionego. W celi zakonnika natrafiaj\u0105 na pod\u0142odze na \u015Blady krwi. Znajduj\u0105 te\u017C starannie ukryty zeszyt, pe\u0142en niepokoj\u0105cych zapisk\u00F3w i szkic\u00F3w. Trop prowadzi do pobliskiej wsi i lasu, w kt\u00F3rym wed\u0142ug legendy czai si\u0119 z\u0142o. Z dziennika brata \u0141ukasza policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce niedawno mnich odkry\u0142 przypadkiem tajemnic\u0119 przeora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74282279":["Urodziny matki
Na komend\u0119 przychodzi Zuzanna, dyrektorka domu opieki dla os\u00F3b chorych na alzheimera. Obawia si\u0119, \u017Ce zagin\u0119\u0142a c\u00F3rka Moniki, jednej z jej podopiecznych. Natalia odwiedza\u0142a matk\u0119 codziennie, ale od dw\u00F3ch dni nie daje znaku \u017Cycia. Zuzanna pr\u00F3bowa\u0142a si\u0119 z ni\u0105 skontaktowa\u0107, jednak bez rezultatu. W mieszkaniu zaginionej funkcjonariusze spotykaj\u0105 jej wujka, Alberta, jak si\u0119 okazuje znanego policji oszusta. M\u0119\u017Cczyzna ujawnia, \u017Ce krewna spotyka\u0142a si\u0119 ostatnio z bogatym biznesmenem. Dwa dni temu mia\u0142a i\u015B\u0107 z nim na randk\u0119, ale kontakt z ni\u0105 si\u0119 urwa\u0142. By\u0107 mo\u017Ce to tajemniczy przedsi\u0119biorca odpowiada za znikni\u0119cie m\u0142odej kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74282280":["Wyszeptane nad \u0142\u00F3\u017Ckiem chorego zakl\u0119cie ma mu zaszkodzi\u0107. Zanim jednak sprawa zostanie zg\u0142oszona do funkcjonariuszy, Agata zostaje porwana do luksusowego SPA. Filip dostaje podarunek w postaci wiejskich jajek i p\u0119ta kie\u0142basy. Wszystko po to, by zach\u0119ci\u0107 komisarza do wszcz\u0119cia dochodzenia w sprawie zab\u00F3jstwa. Laura r\u00F3wnie\u017C nie zostanie z pustymi r\u0119koma, opr\u00F3cz cia\u0142a denata otrzyma spory s\u0142oik roso\u0142u. Rodzina zmar\u0142ego potrzebuje pilnej pomocy, bo w gr\u0119 wchodzi testament dotycz\u0105cy sporego spadku.. Wilczewska b\u0119dzie musia\u0142a przerwa\u0107 sw\u00F3j romantyczny wypad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74282281":["Gdy Agata staje przed drzwiami Filipa, nie spodziewa si\u0119, \u017Ce za jego plecami zobaczy kobiet\u0119 owini\u0119t\u0105 tylko w prze\u015Bcierad\u0142o. Pani komisarz udaje si\u0119 ukry\u0107 rozczarowanie. Tymczasem w komendzie czeka na policjant\u00F3w kilka spraw do rozwi\u0105zania - musz\u0105 zrozumie\u0107, co oznaczaj\u0105 litery napisane flamastrem na przedramieniu denata. Do tego dojdzie jeszcze akt satanizmu zg\u0142oszony przez szpitalnego dozorc\u0119 i \u015Bpiew diab\u0142a, kt\u00F3ry s\u0142yszy jedna z pacjentek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74282282":["Flaszka niedopitka
Arnold Boczek w tajemniczych okoliczno\u015Bciach wchodzi w posiadanie legendarnej \"flaszki niedopitki\". Butelka ta jest wiecznie pe\u0142na bez wzgl\u0119du na to, ile by si\u0119 z niej wypi\u0142o. Pocz\u0105tkowo uszcz\u0119\u015Bliwiony Boczek, obserwuj\u0105c, jak wp\u0142ywa ona na jego \u017Cycie, dobrowolnie zrzeka si\u0119 jej na rzecz Pa\u017Adziocha. Flaszka zaczyna kr\u0105\u017Cy\u0107 od s\u0105siada do s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74282283":["L\u0105dek Zdr\u00F3j
Arnold Boczek, k\u0105pi\u0105c si\u0119 w mieszkaniu w dmuchanym basenie, zalewa mieszkanie Pa\u017Adzioch\u00F3w. Ferdynand Kiepski u\u015Bwiadamia mu, \u017Ce konsekwencje wyci\u0105gni\u0119te przez Pa\u017Adziocha mog\u0105 by\u0107 bardzo surowe - grozi mu nawet kara pozbawienia wolno\u015Bci. Tymczasem Pa\u017Adziochowie wracaj\u0105 z wczas\u00F3w w L\u0105dku Zdroju wypocz\u0119ci i zadowoleni. Nie przejmuj\u0105 si\u0119 skutkami zalania. Zaczynaj\u0105 g\u0142osi\u0107 zalety wypoczynku w tej miejscowo\u015Bci. Organizuj\u0105 prelekcj\u0119 o dobroczynnym wp\u0142ywie pobytu w s\u0142awnym uzdrowisku na system nerwowy cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74282284":["Papierowy motyl
Marian Pa\u017Adzioch proponuje Ferdynandowi Kiepskiemu, by razem za\u0142o\u017Cyli firm\u0119. Obaj z zapa\u0142em zaczynaj\u0105 szuka\u0107 odpowiedniego lokalu. Organizuj\u0105 wystr\u00F3j, gromadz\u0105 niezb\u0119dne akcesoria biurowe, zmieniaj\u0105 nawet sw\u00F3j wygl\u0105d, przeistaczaj\u0105c si\u0119 w biznesmen\u00F3w. Do pe\u0142ni sukcesu brakuje im tylko jednego - nadal nie wiedz\u0105, czym ma zajmowa\u0107 si\u0119 za\u0142o\u017Cona przez nich firma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74282285":["Z\u0142ota r\u0105czka
Ferdynand Kiepski dokonuje w domu szeregu wynalazk\u00F3w racjonalizacyjnych. Zyskuje miano zdolnego majsterkowicza - z\u0142otej r\u0105czki. Marian Pa\u017Adzioch otrzymuje spadek po jednym ze swoich krewnych. Dziedziczy tajemnicz\u0105 maszyn\u0119, kt\u00F3rej zastosowania nikt nie zna. Ferdek podejmuje si\u0119 rozwik\u0142ania tajemnicy zagadkowego aparatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74282286":["Wezyr
Marian Pa\u017Adzioch stwierdza, \u017Ce jego \u017Cona, Helena uzurpuje sobie prawo do dysponowania ich wsp\u00F3lnym maj\u0105tkiem oraz kierowania ich firm\u0105. Zbulwersowany m\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce uw\u0142acza to jego godno\u015Bci i ogranicza jego wolno\u015B\u0107. W tajemnicy przed \u017Con\u0105 podejmuje prac\u0119 zarobkow\u0105, z kt\u00F3rej dochody mo\u017Ce zachowa\u0107 tylko dla siebie. Halina namawia Ferdynanda, by, tak jak s\u0105siad, r\u00F3wnie\u017C znalaz\u0142 sobie zaj\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74282287":["Euro
Ca\u0142a Polska szykuje si\u0119 do Mistrzostw Europy w pi\u0142ce no\u017Cnej w 2012 roku. Mieszka\u0144cy kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce ich dom ma zosta\u0107 zburzony, a w tym miejscu ma stan\u0105\u0107 nowoczesny stadion sportowy. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w reaguje entuzjastycznie. Tylko Marian Pa\u017Adzioch jest niezadowolony i apeluje do s\u0105siad\u00F3w, aby z\u0142o\u017Cyli zbiorowy protest.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74282288":["Re\u017C.: Sebastian Vigg.
Die Partner
Chris i Semir przypadkiem s\u0105 \u015Bwiadkami po\u015Bcigu - policjanci z wydzia\u0142u narkotyk\u00F3w \u015Bcigaj\u0105 dilerk\u0119 Karl\u0119 Wessel, kt\u00F3ra zdo\u0142a\u0142a uciec przed ob\u0142aw\u0105 policji ze spor\u0105 ilo\u015Bci\u0105 pieni\u0119dzy. Wkr\u00F3tce partnerzy zostaj\u0105 wezwani do morderstwa w pobliskim motelu. Znaleziono zw\u0142oki Karli, za\u015B pieni\u0105dze, kt\u00F3re mia\u0142a przy sobie, znikn\u0119\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74282289":["
Serial o niemieckich policjantach, kt\u00F3rzy patroluj\u0105 autostrad\u0119 wiod\u0105c\u0105 ze wschodu na zach\u00F3d Europy. W swojej pracy spotykaj\u0105 przemytnik\u00F3w, handlarzy narkotyk\u00F3w i wiele innych podejrzanych os\u00F3b. Cz\u0119sto musz\u0105 dokonywa\u0107 szale\u0144czych po\u015Bcig\u00F3w za uciekaj\u0105cymi przest\u0119pcami. Strzeg\u0105c porz\u0105dku na autostradzie, codziennie pokonuj\u0105 wiele niebezpiecze\u0144stw, stawiaj\u0105c czo\u0142a gro\u017Anym bandytom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74282290":["Re\u017C.: Michael Preece.
Sokole oko
Brad Alt zajmuje si\u0119 handlem narkotykami w Dallas. Nie\u015Bwiadomy tej dzia\u0142alno\u015Bci wp\u0142ywowy ojciec ch\u0142opaka regularnie wyci\u0105ga go z k\u0142opot\u00F3w. Tymczasem on uwodzi i wykorzystuje utalentowan\u0105 Kelly, kt\u00F3ra marzy o karierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74282291":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
Na granicy
Andy Rialto, kierowca ci\u0119\u017Car\u00F3wki kursuj\u0105cej mi\u0119dzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, zostaje zatrzymany na mo\u015Bcie granicznym przez szeryfa Belle'a i jego podw\u0142adnych. Str\u00F3\u017C prawa proponuje mu pieni\u0105dze w zamian za udzia\u0142 w przemycie. Kiedy ch\u0142opak odrzuca ofert\u0119, szeryf wysadza jego pojazd w powietrze. Cordell Walker, nie wierz\u0105c w oficjalny raport, rozpoczyna w\u0142asne dochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74282292":["Re\u017C.: Rich Thorne.
Zagubieni
Nastoletni siostrzeniec Carlosa zostaje uwik\u0142any w zab\u00F3jstwo oficera policji. W jego sypialni znaleziona zostaje u\u017Cyta przez morderc\u0119 bro\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74282293":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
\u015Awiadek
Trent, kt\u00F3ry ma zeznawa\u0107 w procesie przeciw gangsterowi, zostaje brutalnie zaatakowany. Walker musi odszuka\u0107 jego napastnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74282294":["Zaniedbanie
W jednym z prywatnych sanatori\u00F3w w trakcie zabiegu w kriokomorze zamarza pacjent, Leon Kowalski. Lekarka Barbara Zemska przyznaje si\u0119 do zaniedbania. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce dzia\u0142ania kobiety by\u0142y celowe. Wcze\u015Bniej poda\u0142a bowiem m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u015Brodek nasenny. Nazajutrz rano pani doktor zostaje znaleziona powieszona. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Zemska by\u0142a szanta\u017Cowana. Gro\u017Cono jej \u015Bmierci\u0105 syna, je\u015Bli nie zabije Kowalskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74282295":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Mariusz Palej.
Syn gangstera
Oddzia\u0142 policji zajmuj\u0105cy si\u0119 przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 zorganizowan\u0105 zatrzymuje Tymona Kubasi\u0144skiego, 23-letniego studenta AWF-u i dobrze zapowiadaj\u0105cego si\u0119 karatek\u0119. Jego ojcem jest J\u00F3zef Kubasi\u0144ski, pseudonim \"Kuba\", szef zorganizowanej grupy przest\u0119pczej specjalizuj\u0105cej si\u0119 przemycie narkotyk\u00F3w. Gangster d\u0142ugo rz\u0105dzi\u0142 przest\u0119pczym podziemiem, w ko\u0144cu jednak trafi\u0142 za kratki. Przepad\u0142 w\u00F3wczas jego maj\u0105tek, kt\u00F3ry zosta\u0142 zaj\u0119ty przez Skarb Pa\u0144stwa. Tymon od pi\u0119ciu lat mieszka\u0142 sam i wi\u00F3d\u0142 skromne \u017Cycie. Jednak policja podejrzewa, \u017Ce by\u0142a to tylko przykrywka. \u017Beby zdoby\u0107 got\u00F3wk\u0119, ch\u0142opak mia\u0142 zaplanowa\u0107 zab\u00F3jstwo babci swojej dziewczyny, pani Leokadii. Kobieta zapisa\u0142a wnuczce w testamencie star\u0105 will\u0119, jednak dziewczyna mia\u0142a j\u0105 otrzyma\u0107 dopiero po \u015Bmierci babki. Tymon zaprzecza tym pog\u0142oskom, jednak policja trafia na tropy, kt\u00F3re stawiaj\u0105 ch\u0142opaka w z\u0142ym \u015Bwietle.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74282296":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, Maciej Migas.
Jackpot
Gin\u0105 kolejni uczestnicy obozu przetrwania dla doros\u0142ych. CW\u015A pr\u00F3buje si\u0119 zorientowa\u0107, czy morderca polowa\u0142 na kogo\u015B szczeg\u00F3lnego, czy te\u017C planowa\u0142 zlikwidowa\u0107 wszystkich. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce jeden z organizator\u00F3w obozu, Eryk, by\u0142 kochankiem \u017Cony zabitego trenera, Micha\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna zostaje zatrzymany. W czasie stypy dochodzi do kolejnego ataku. Kto\u015B dodaje trucizn\u0119 do kruszonu. Umiera te\u015Bciowa denata, powa\u017Cnemu zatruciu ulegaj\u0105 te\u017C jego zi\u0119\u0107 i c\u00F3rka. Okazuje si\u0119, \u017Ce Micha\u0142 dzie\u0144 przed obozem wygra\u0142 dziewi\u0119\u0107 milion\u00F3w z\u0142otych w loterii. O jego upodobaniu do gier liczbowych wiedzia\u0142o wiele os\u00F3b. Opr\u00F3cz Eryka podejrzana jest te\u017C niewierna \u017Cona Micha\u0142a i jego te\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74282297":["Deratyzacja
Karolina jest szale\u0144czo zakochana w Olafie. Dziewczyna chce przedstawi\u0107 ukochanego swoim rodzicom. Konserwatywna para nie potrafi jednak zaakceptowa\u0107 ch\u0142opaka, kt\u00F3rego cia\u0142o zdobi\u0105 liczne tatua\u017Ce. Wkr\u00F3tce potem rodzina przenosi si\u0119 dziadk\u00F3w, podczas gdy w ich domu pracownik przeprowadza deratyzacj\u0119. W tym czasie konflikt mi\u0119dzy ojcem a c\u00F3rk\u0105 narasta. Karolina proponuje Olafowi, by sp\u0119dzili noc w jej rodzinnym domu, kt\u00F3ry obecnie jest pusty. Nad ranem zakochani maj\u0105 objawy zatrucia chemikaliami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",[]],"74282298":["Zemsta ciotki Genowefy
Angelika dziedziczy mieszkanie pod swojej ciotce Genowefie. Wkr\u00F3tce dochodzi do konfliktu mi\u0119dzy dziewczyn\u0105, a jej ojcem - bratem zmar\u0142ej - oraz jej by\u0142ym m\u0119\u017Cem, kt\u00F3rzy chc\u0105 walczy\u0107 o spadek. M\u0119\u017Cczy\u017Ani nie chc\u0105 uzna\u0107 woli zmar\u0142ej. Aby ukoi\u0107 nerwy, Angelika i jej znajoma, Jadwiga, racz\u0105 si\u0119 nalewkami Genowefy. Nie\u015Bwiadomie wypijaj\u0105 napar z wilczych jag\u00F3d, kt\u00F3r\u0105 kobieta przygotowa\u0142a na kolk\u0119 nerwow\u0105. Angelika dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",[]],"74282299":["Dw\u00F3ch urwis\u00F3w
Szymon pracuje za granic\u0105. Po kilku miesi\u0105cach nieobecno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzna wraca do \u017Cony i syn\u00F3w. Joanna wyznaje partnerowi, \u017Ce nie radzi sobie z ch\u0142opcami. M\u0119\u017Cczyzna bagatelizuje problem. Niebawem jednak jeden z ch\u0142opc\u00F3w spycha Joann\u0119 z drabiny. Kobieta trafia do szpitala. Szymon musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 ch\u0142opcami. Id\u0105c po leki dla \u017Cony, zostawia dzieci same. Niebawem ch\u0142opcy wpadaj\u0105 na kolejny szalony pomys\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",["N"]],"74282300":["Niewierny narzeczony
Alicja ma niebawem po\u015Blubi\u0107 Paw\u0142a. Przyjaci\u00F3\u0142ka, Milena, wyznaje dziewczynie, \u017Ce widzia\u0142a jej narzeczonego w towarzystwie innej kobiety. Przysz\u0142a panna m\u0142oda nie wierzy, by ukochany j\u0105 zdradza\u0142, postanawia jednak obserwowa\u0107 Paw\u0142a. Niebawem jednak przy\u0142apuje go na k\u0142amstwie, co wzmaga jej podejrzliwo\u015B\u0107. Milena sugeruje Alicji, by poda\u0142a ukochanemu serum prawdy. Kobiety zmawiaj\u0105 w internecie skopolamin\u0119. Substancja powoduje u m\u0119\u017Cczyzny halucynacje i silny b\u00F3l g\u0142owy. Spanikowana Alicja dzwoni pod numer 112. Nie m\u00F3wi jednak operatorce, co poda\u0142a ukochanemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",["N"]],"74282301":["Uprowadzona
Osiemnastoletni Micha\u0142 znajduje w koszu na \u015Bmieci test ci\u0105\u017Cowy. W ten spos\u00F3b dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego starsza o sze\u015B\u0107 lat dziewczyna Maja zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Cieszy si\u0119 na my\u015Bl o zostaniu ojcem, jednocze\u015Bnie nie potrafi wybaczy\u0107 ukochanej, \u017Ce o niczym mu nie powiedzia\u0142a. Zaczyna by\u0107 wobec niej podejrzliwy. Wkr\u00F3tce potem odkrywa, \u017Ce Maja spotka\u0142a si\u0119 z wytatuowanym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. 25-latka wyja\u015Bnia, \u017Ce to jej kuzyn, kt\u00F3ry przez kilka lat pracowa\u0142 w Anglii. Micha\u0142 jej jednak nie wierzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2329509.jpg","",["JM"]],"74282088":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74282089":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74282090":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74282091":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74282092":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282093":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282094":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282095":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282096":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282097":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282098":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282099":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74282100":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74282101":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74282102":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74282103":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74282104":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74282105":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74282106":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74282107":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74282108":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74282109":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"74282110":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"74282111":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"74281744":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281745":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"74281746":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281747":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"74281748":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281749":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"74281750":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281751":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"74281752":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281753":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"74281754":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281756":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281757":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"74281758":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281759":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"74281760":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281761":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"74281762":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74281763":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74281764":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74281765":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74281766":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Monica usi\u0142uje odzyska\u0107 kontrol\u0119 nad swoim \u017Cyciem. Metod\u0105 na odzyskanie si\u0142 jest dla niej robienie d\u017Cemu. Gotuje nieprawdopodobne ilo\u015Bci produktu, z zamiarem sprzeda\u017Cy z du\u017Cym zyskiem. Planuje te\u017C zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119 i urodzi\u0107 dziecko. Z dziwnego stanu, w jakim si\u0119 znalaz\u0142a, otrz\u0105sa j\u0105 dopiero wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce jednym z dawc\u00F3w w banku spermy jest Joey. Tymczasem Phoebe wpl\u0105tuje si\u0119 w zwi\u0105zek z nieuczciwym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on bardziej zainteresowany jej siostr\u0105, ni\u017C ni\u0105 sam\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74281767":["Re\u017C.: Steve Zuckerman.
Chandler proponuje Janice wsp\u00F3lne zamieszkanie. Oferta ta nie spotyka si\u0119 jednak z ciep\u0142ym przyj\u0119ciem. Ross zauwa\u017Ca, \u017Ce jego syn bawi si\u0119 lalkami. Zdruzgotany ojciec stara si\u0119 zrobi\u0107 wszystko, aby zainteresowa\u0107 ch\u0142opca bardziej m\u0119skimi zabawkami. Niestety jego pr\u00F3by ko\u0144cz\u0105 si\u0119 fiaskiem. Phoebe wpada na pomys\u0142 udawania agentki Joeya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74281768":["Re\u017C.: Steve Zuckerman.
Phoebe chce lepiej pozna\u0107 swojego przyrodniego brata i zaprasza go na weekend. Rodze\u0144stwo nie mo\u017Ce si\u0119 jednak porozumie\u0107. Joey postanawia zbudowa\u0107 dla Chandlera skrzynk\u0119 na listy. Z rozp\u0119du tworzy ca\u0142y rega\u0142. Uk\u0142ada te\u017C kafelki u Moniki. Chandler z Janice stworzyli list\u0119 s\u0142awnych os\u00F3b, z kt\u00F3rymi mogliby si\u0119 przespa\u0107 i nie mieliby do siebie z tego powodu \u017Cadnych pretensji. Rachel i Ross robi\u0105 podobne listy. Ross wykre\u015Bla z pierwszej wersji swojego spisu Isabell\u0119 Rossellini. Ku zaskoczeniu wszystkich gwiazda pojawia si\u0119 w ich ulubionej kawiarni. Ross nie mo\u017Ce sobie darowa\u0107, \u017Ce wykre\u015Bli\u0142 j\u0105 z listy, jednak po namowie i aprobacie Rachel postanawia poderwa\u0107 aktork\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74281769":["Re\u017C.: Peter Bonerz.
Janice zadaje zupe\u0142nie niewinne pytanie i tym samym wywo\u0142uje prawdziw\u0105 lawin\u0119 wspomnie\u0144. Przyjaciele zaczynaj\u0105 opowiada\u0107 sobie o tym, jak si\u0119 poznali i co wsp\u00F3lnie prze\u017Cyli. Wspominaj\u0105 dzie\u0144, kiedy Phoebe wyprowadzi\u0142a si\u0119 z mieszkania, kt\u00F3re dzieli\u0142a z Monic\u0105. Przypominaj\u0105 sobie, jak Joey i Chandler zostali wsp\u00F3\u0142lokatorami, a Joey flirtowa\u0142 z Monic\u0105. \u015Amiej\u0105 si\u0119 z Rachel, kt\u00F3ra pewnego dnia poca\u0142owa\u0142a Chandlera w ostatnim porywie spontaniczno\u015Bci tu\u017C przed planowanym \u015Blubem. Wszyscy prze\u017Cywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C opowie\u015B\u0107 o tym, jak o ma\u0142y w\u0142os nie dosz\u0142oby do czego\u015B wi\u0119cej pomi\u0119dzy Rossem a Phoebe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74281770":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"74281771":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"74281772":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"74281773":["Jedno z czasopism naukowych publikuje tekst dotycz\u0105cy wsp\u00F3lnej pracy Sheldona i Leonarda. Chocia\u017C napisali j\u0105 razem, to ten pierwszy zostaje wymieniony jako naukowiec prowadz\u0105cy.","","",[]],"74281774":["Leonard i Sheldon zostaj\u0105 zaproszeni na uniwersytet w Berkeley. Po drodze zatrzymuj\u0105 si\u0119 na ranczu George'a Lucasa. Chc\u0105 pozna\u0107 swojego idola.","","",[]],"74281775":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74281776":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74281777":["Sheldon i Penny dla \u017Cartu zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do udzia\u0142u w zaskakuj\u0105cym eksperymencie. Tw\u00F3rcy maj\u0105 sprawi\u0107, \u017Ce uczestnicy sztuczki si\u0119 w sobie zakochaj\u0105.","","",[]],"74281778":["Sheldon wys\u0142a\u0142 aplikacj\u0119 na misj\u0119 kolonizacyjn\u0105 Marsa. Amy jeszcze o tym nie wie.","","",[]],"74281779":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74281780":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74281781":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74281782":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74281783":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74281784":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"74281785":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74281857":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74281858":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74281859":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74281860":["Od dawna wiadomo, \u017Ce do tanga trzeba dwojga. W programie fani zobacz\u0105 muzyczne wsp\u00F3\u0142prace i znane po\u0142\u0105czenie, w jakie wchodzi\u0142y gwiazdy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399346.jpg","",[]],"74281861":["Najlepsze polskie przeboje lat 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399352.jpg","",[]],"74281862":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399796.jpg","",[]],"74281863":["Najlepsze przeboje taneczne z r\u00F3\u017Cnych stron kraju dla wszystkich pokole\u0144. Nie zabraknie piosenek i teledysk\u00F3w g\u00F3ralskich, \u015Bl\u0105skich, kaszubskich i cyga\u0144skich gwiazd. Swoje klipy zaprezentuj\u0105 tacy arty\u015Bci jak Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Kapela Ciupaga, Zb\u00F3je czy Don Vasyl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399350.jpg","",[]],"74281864":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399354.jpg","",[]],"74281865":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"74281866":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74281867":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"74281868":["W programie poznamy taneczne nowo\u015Bci. Tu wybrzmi\u0105 tylko najlepsze przeboje. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C muzyczne zapowiedzi prezenter\u00F3w, kt\u00F3rzy razem z widzami b\u0119d\u0105 testowa\u0107 nowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399348.jpg","",[]],"74281869":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74281870":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74281871":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74281872":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"74281873":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"74281874":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"74281875":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"74281876":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"74281877":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"74281878":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74281719":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74281720":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74281721":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"74281722":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"74281723":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"74281724":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"74281725":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"74281726":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"74281727":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74281728":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"74281729":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74281730":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74281731":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74281732":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74281733":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"74281734":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74281735":["Kole\u017Canki z pracy wspieraj\u0105 Zdzis\u0142awa w poszukiwaniu mi\u0142o\u015Bci. Ch\u0142opak postrzegany jest jako bardzo dobra, szczera osoba, co mo\u017Ce przyci\u0105ga\u0107 niezbyt uczciwych ludzi. Karina i Arek planuj\u0105 piknik. W trakcie wyprawy kobieta rozpoczyna rozmow\u0119 na tematy intymne. Jej otwarto\u015B\u0107 zaskakuje Arka. W czasie trwania pandemii Jaru\u015B poszukiwa\u0142 mi\u0142o\u015Bci na portalach spo\u0142eczno\u015Bciowych. Poniewa\u017C zdoby\u0142 du\u017C\u0105 popularno\u015B\u0107, zacz\u0105\u0142 produkowa\u0107 kubki i cukierki ze swoj\u0105 podobizn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"74281736":["Marek inwestuje w wakacyjny domek na wsi. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki niemu stanie si\u0119 bardziej atrakcyjny dla kobiet. Hadzi jest muzykiem, nie brakuje wi\u0119c zainteresowanych nim kobiet. Artysty jednak nie interesuj\u0105 jednorazowe przygody. Karina nie jest pewna swoich uczu\u0107 do Arka. Nie wie r\u00F3wnie\u017C, co on my\u015Bli na jej temat. Postanawia dyskretnie wybada\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"74281737":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",["N"]],"74281738":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",["N"]],"74281739":["Piel\u0119gniarka Daria podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C nie jest jej wierny, i ma ku temu powody. Marek ju\u017C kiedy\u015B j\u0105 zdradzi\u0142, ale w obawie przed samotno\u015Bci\u0105 \u017Cona da\u0142a mu drug\u0105 szans\u0119. Obecnie w \u017Cyciu Darii powtarza si\u0119 dawny scenariusz. Kobieta boi si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 swego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Skrywany przez ni\u0105 sekret tylko pot\u0119guje l\u0119k.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74281740":["Rafa\u0142 jest karierowiczem pracuj\u0105cym w firmie te\u015Bcia. Przypisuje sobie wszystkie zas\u0142ugi zwi\u0105zane z rozwojem przedsi\u0119biorstwa. Sprawy zawodowe prowadz\u0105 do konfliktu w jego zwi\u0105zku z Mari\u0105. W dodatku Rafa\u0142a dr\u0119czy przeczucie, \u017Ce \u017Cona go zdradza. M\u0119\u017Cczyzna ma pewne podejrzenia, z kt\u00F3rymi zg\u0142asza si\u0119 do Damiana Petrova.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74281741":["Krystyna jest przekonana, \u017Ce przysz\u0142a synowa Alina nie dochowuje wierno\u015Bci jej synowi Mariuszowi. Widzia\u0142a, jak kobieta ca\u0142owa\u0142a si\u0119 z obcym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, ale ta wszystkiego si\u0119 wypar\u0142a. Mariusz nie daje wiary s\u0142owom matki. Kiedy syn wyje\u017Cd\u017Ca on na szkolenie do Holandii, Krystyna jest pewna, \u017Ce przy\u0142apie Alin\u0119 na zdradzie. Zadanie powierza Damianowi Petrovowi. \u015Aledczy zdobywaj\u0105 nagranie mi\u0142osnych uniesie\u0144, ale na tym ich \u015Bledztwo si\u0119 nie ko\u0144czy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74281742":["Pierwsze ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Marcina zako\u0144czy\u0142o si\u0119 z powodu romansu \u017Cony. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 sam z nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0105. Siedem lat temu pozna\u0142 Kamil\u0119, kt\u00F3ra po dw\u00F3ch latach zosta\u0142a jego \u017Con\u0105. Jej zachowanie sprawia, \u017Ce Marcin nabiera podejrze\u0144, czy nowa partnerka jest mu wierna. Boi si\u0119, \u017Ce jego drugie ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zako\u0144czy si\u0119 z tego samego powodu, co pierwsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"74281743":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74282436":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74282437":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282438":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282439":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282440":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282441":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282442":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282443":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282444":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74282445":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74282446":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"74282447":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"74282448":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"74282449":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"74282450":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74282451":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74282302":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"74282303":["Prow.: Marcin Lepa, Szymon Rojek, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Specjalny program na temat wydarze\u0144 Euro 2024. W magazynie znajd\u0105 si\u0119 interaktywne wideoanalizy najciekawszych fragment\u00F3w mecz\u00F3w. Eksperci w studiu drobiazgowo om\u00F3wi\u0105 wszystkie kluczowe oraz kontrowersyjne sytuacje. Nie zabraknie ciekawostek i wywiad\u00F3w z bohaterami czempionatu. Sta\u0142ymi go\u015B\u0107mi s\u0105 byli reprezentanci Polski: Maciej \u017Burawski, Tomasz Hajto, Marek Citko oraz dziennikarz Roman Ko\u0142to\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427506.jpg","",[]],"74282304":["Stawk\u0105 walki Kuba\u0144czyka z Ukrai\u0144cem b\u0119dzie pas mistrza \u015Bwiata IBO w wadze super\u015Bredniej. Iglesias nie poni\u00F3s\u0142 do tej pory pora\u017Cki w zawodowej karierze. Velikovskiy natomiast mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 seri\u0105 czternastu wygranych potyczek z rz\u0119du. Podczas gali w Gliwicach kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Konrada Kaczmarkiewicza i Mi\u0142osza Grabowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388225.jpg","",["N"]],"74282305":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74282306":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74282307":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"74282308":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2371349.jpg","",[]],"74282309":["Polscy kibice maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce Bia\u0142o-Czerwoni b\u0119d\u0105 w stanie po raz drugi z rz\u0119du zwyci\u0119\u017Cy\u0107 w presti\u017Cowych rozgrywkach. W poprzedniej edycji podopiecznych Nikoli Grbicia o p\u00F3\u0142fina\u0142 walczyli z Brazyli\u0105. Pokonali w\u00F3wczas Canarinhos bez straty seta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2371349.jpg","",[]],"74282310":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"74282311":["Polscy kibice maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce Bia\u0142o-Czerwoni b\u0119d\u0105 w stanie po raz drugi z rz\u0119du zwyci\u0119\u017Cy\u0107 w presti\u017Cowych rozgrywkach. W poprzedniej edycji podopiecznych Nikoli Grbicia o p\u00F3\u0142fina\u0142 walczyli z Brazyli\u0105. Pokonali w\u00F3wczas Canarinhos bez straty seta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2371349.jpg","",[]],"74282312":["W ramach dni boksu na warszawskim Torwarze odb\u0119dzie si\u0119 gala boksu olimpijskiego. Widzowie zobacz\u0105 dziewi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w, w kt\u00F3rych zaprezentuj\u0105 utalentowani zawodnicy, kt\u00F3rzy ju\u017C nied\u0142ugo mog\u0105 zacz\u0105\u0107 zdobywa\u0107 medale na mi\u0119dzynarodowych turniejach. W jednej z walk wyst\u0105pi\u0105 panie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"74282313":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"74282314":["Gospodarzem fina\u0142owego turnieju pi\u0105tej edycji Ligi Narod\u00F3w jest Tajlandia. W Bangkoku opr\u00F3cz niej o triumf w rozgrywkach walczy jeszcze siedem reprezentacji. Jedn\u0105 z nich jest Polska. Bia\u0142o-Czerwone w \u0107wier\u0107finale imprezy trafi\u0142y na broni\u0105ce tytu\u0142u Turczynki. Pozosta\u0142e pary tej rundy stworzy\u0142y Chinki i Japonki, W\u0142oszki i Amerykanki, a tak\u017Ce Brazylijki i wspomniane Tajki. Z tego grona najwi\u0119ksze osi\u0105gni\u0119cia w Lidze Narod\u00F3w ma dru\u017Cyna znad Bosforu, kt\u00F3ra stawa\u0142a ju\u017C na ka\u017Cdym stopniu podium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"74282315":["O zwyci\u0119stwo w zawodach odbywaj\u0105cych si\u0119 w Wielkiej Brytanii walczy ju\u017C tylko o\u015Bmiu zawodnik\u00F3w. Kibice nie wyobra\u017Cali sobie, by w tym gronie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 dwukrotnego triumfatora z Eastbourne, Taylora Fritza. W po\u0142owie czerwca Amerykanin zajmowa\u0142 dwunaste miejsce w rankingu ATP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429278.jpg","",[]],"74282316":["O zwyci\u0119stwo w zawodach odbywaj\u0105cych si\u0119 w Wielkiej Brytanii walczy ju\u017C tylko o\u015Bmiu zawodnik\u00F3w. Kibice nie wyobra\u017Cali sobie, by w tym gronie mog\u0142o zabrakn\u0105\u0107 dwukrotnego triumfatora z Eastbourne, Taylora Fritza. W po\u0142owie czerwca Amerykanin zajmowa\u0142 dwunaste miejsce w rankingu ATP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429278.jpg","",[]],"74282317":["Naomi Osaka pokaza\u0142a w meczu z Ig\u0105 \u015Awi\u0105tek podczas French Open, \u017Ce wraca do wielkiej formy. Japonka zajmuje jednak nadal odleg\u0142e miejsce w \u015Bwiatowym rankingu, co oznacza dla niej udzia\u0142 w eliminacjach. W Londynie nie \u015Bwi\u0119ci\u0142a nigdy wielkich sukces\u00F3w. Jej najwi\u0119kszym osi\u0105gni\u0119ciem jest trzecia runda (2017, 2018).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74282318":["Naomi Osaka pokaza\u0142a w meczu z Ig\u0105 \u015Awi\u0105tek podczas French Open, \u017Ce wraca do wielkiej formy. Japonka zajmuje jednak nadal odleg\u0142e miejsce w \u015Bwiatowym rankingu, co oznacza dla niej udzia\u0142 w eliminacjach. W Londynie nie \u015Bwi\u0119ci\u0142a nigdy wielkich sukces\u00F3w. Jej najwi\u0119kszym osi\u0105gni\u0119ciem jest trzecia runda (2017, 2018).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74282319":["Naomi Osaka pokaza\u0142a w meczu z Ig\u0105 \u015Awi\u0105tek podczas French Open, \u017Ce wraca do wielkiej formy. Japonka zajmuje jednak nadal odleg\u0142e miejsce w \u015Bwiatowym rankingu, co oznacza dla niej udzia\u0142 w eliminacjach. W Londynie nie \u015Bwi\u0119ci\u0142a nigdy wielkich sukces\u00F3w. Jej najwi\u0119kszym osi\u0105gni\u0119ciem jest trzecia runda (2017, 2018).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74282320":["Naomi Osaka pokaza\u0142a w meczu z Ig\u0105 \u015Awi\u0105tek podczas French Open, \u017Ce wraca do wielkiej formy. Japonka zajmuje jednak nadal odleg\u0142e miejsce w \u015Bwiatowym rankingu, co oznacza dla niej udzia\u0142 w eliminacjach. W Londynie nie \u015Bwi\u0119ci\u0142a nigdy wielkich sukces\u00F3w. Jej najwi\u0119kszym osi\u0105gni\u0119ciem jest trzecia runda (2017, 2018).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74282321":["Naomi Osaka pokaza\u0142a w meczu z Ig\u0105 \u015Awi\u0105tek podczas French Open, \u017Ce wraca do wielkiej formy. Japonka zajmuje jednak nadal odleg\u0142e miejsce w \u015Bwiatowym rankingu, co oznacza dla niej udzia\u0142 w eliminacjach. W Londynie nie \u015Bwi\u0119ci\u0142a nigdy wielkich sukces\u00F3w. Jej najwi\u0119kszym osi\u0105gni\u0119ciem jest trzecia runda (2017, 2018).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74282322":["W Pile odb\u0119dzie si\u0119 46. impreza po szyldem FEN. Mistrz organizacji w kategorii \u015Bredniej Piotr Kuberski b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u w walce z niepokonanym w zawodowej karierze Kamilem Wojciechowskim. Kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce starcia Marcina W\u00F3jcika z Ednaldem Oliveir\u0105, Bartosza Szewczyka z \u0141ukaszem Klingerem, Bart\u0142omieja Draga\u0144skiego z Wawrzy\u0144cem Bartnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"74282323":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"74282324":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"74282325":["Prow.: Marcin Lepa, Szymon Rojek, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Specjalny program na temat wydarze\u0144 Euro 2024. W magazynie znajd\u0105 si\u0119 interaktywne wideoanalizy najciekawszych fragment\u00F3w mecz\u00F3w. Eksperci w studiu drobiazgowo om\u00F3wi\u0105 wszystkie kluczowe oraz kontrowersyjne sytuacje. Nie zabraknie ciekawostek i wywiad\u00F3w z bohaterami czempionatu. Sta\u0142ymi go\u015B\u0107mi s\u0105 byli reprezentanci Polski: Maciej \u017Burawski, Tomasz Hajto, Marek Citko oraz dziennikarz Roman Ko\u0142to\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427506.jpg","",[]],"74282326":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74282327":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74282328":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74282329":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74282330":["Zawody w tureckiej Antalyi stanowi\u0105 trzeci\u0105 faz\u0119 Pucharu \u015Awiata 2024. Dla najlepszych \u0142ucznik\u00F3w i \u0142uczniczek b\u0119dzie to zarazem ostatnia okazja, by wywalczy\u0107 awans do fina\u0142u Pucharu \u015Awiata, kt\u00F3ry jeszcze w tym roku odb\u0119dzie si\u0119 w Meksyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414712.jpg","",[]],"74282331":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"74282332":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"74282333":["Stawk\u0105 pojedynku wieczoru jest tytu\u0142 mistrzowski kategorii lekkiej. Do jego obrony staje Mateusz Makarowski, kt\u00F3ry b\u0119dzie chcia\u0142 przy okazji zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 Krzysztofowi Mendlewskiemu za pora\u017Ck\u0119, kt\u00F3rej dozna\u0142 trzy lata temu podczas gali Babilon MMA 24.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"74282334":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"74282335":["Podczas gali w Pile w najciekawszym pojedynku wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Daniel Skibi\u0144ski i Leonardo Damiani. Popularnego \"Skib\u0119\" czeka nie lada wyzwanie. Jego rywal ma na koncie wyst\u0119py dla najlepszych federacji w Europie (Cage Warriors czy Ares FC), a w przesz\u0142o\u015Bci by\u0142 tak\u017Ce bardzo blisko zdobycia anga\u017Cu w UFC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388870.jpg","",["N"]],"74282336":["29-letni Pawe\u0142 Czy\u017Cyk powalczy o pierwsze trofea w zawodowe karierze - pasy mistrzowskie WBA Continental oraz IBO International w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Jego rywalem jest W\u0142och Dragan Lepei legitymuj\u0105cy si\u0119 rekordem: 21 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek i 2 remisy. W ringu wyst\u0105pi te\u017C Ihosvany Garcia w pojedynku z Mirsadem Cebo, a tak\u017Ce niepokonany Konrad Koz\u0142owski w starciu z Bartoszem G\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391358.jpg","",["N"]],"74282337":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"74282338":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"74282339":["Gwo\u017Adziem programu gali w londy\u0144skiej Copper Box Arenie b\u0119dzie starcie o pasy czempiona WBC Silver i Wsp\u00F3lnoty Narod\u00F3w w wadze \u015Bredniej. R\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 niepokonany Hamzah Sheeraz oraz by\u0142y pretendent do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO Liam Williams. Ten pierwszy pi\u0119\u015Bciarz przyznawa\u0142 w wywiadach, \u017Ce b\u0119dzie to najtrudniejsza walka w jego dotychczasowej karierze. Do pojedynku Brytyjczyk\u00F3w mia\u0142o doj\u015B\u0107 ju\u017C w grudniu, ale Sheeraz dozna\u0142 urazu. Opr\u00F3cz nich tego wieczoru w ringu zobaczymy m.in. Sama Noakesa i Lewisa Sylvestra, a tak\u017Ce Sama Kinga i Bartosza G\u0142owackiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391617.jpg","",["N"]],"74282340":["Piotr Kacprzak stanie do obrony tytu\u0142u w kategorii pi\u00F3rkowej. Zdoby\u0142 go w czerwcu 2022 roku po wygranej z Damianem Zorczykowskim. Teraz zmierzy si\u0119 z Krzysztofem Mendlewskim. Podczas gali wyst\u0105pi r\u00F3wnie\u017C Hubert Lotta, kt\u00F3ry b\u0119dzie walczy\u0107 z niepokonanym Rafa\u0142em Marczukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"74282341":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"74282342":["W Pile odb\u0119dzie si\u0119 46. impreza po szyldem FEN. Mistrz organizacji w kategorii \u015Bredniej Piotr Kuberski b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u w walce z niepokonanym w zawodowej karierze Kamilem Wojciechowskim. Kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce starcia Marcina W\u00F3jcika z Ednaldem Oliveir\u0105, Bartosza Szewczyka z \u0141ukaszem Klingerem, Bart\u0142omieja Draga\u0144skiego z Wawrzy\u0144cem Bartnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"74282343":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek, Igor Marczak.
Program po\u015Bwi\u0119cony sportom walki. Fani znajd\u0105 w nim m.in. naj\u015Bwie\u017Csze informacje ze \u015Bwiata MMA i boksu, ciekawostki dotycz\u0105ce zawodnik\u00F3w, interesuj\u0105ce wywiady oraz fachowe analizy pojedynk\u00F3w autorstwa Bart\u0142omieja Stachury. Sami r\u00F3wnie\u017C b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 w nim wypowiedzie\u0107. Nie b\u0119dzie temat\u00F3w tabu. Grono prowadz\u0105cych magazyn tworz\u0105: \u0141ukasz Jurkowski, Pawe\u0142 Wyrobek i Igor Marczak, kt\u00F3rych czasami zast\u0119puj\u0105 Paulina Czarnota-Bojarska i Artur \u0141ukaszewski. W studiu goszcz\u0105 te\u017C znakomici eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1962650.jpg","",[]],"74282344":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"74282345":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"74282346":["To b\u0119dzie pierwszy pojedynek Piotra \u015Awierczewskiego w formule MMA. By\u0142y kapitan reprezentacji Polski w pi\u0142ce no\u017Cnej rozpocznie swoj\u0105 przygod\u0119 z mieszanymi sztukami walki od konfrontacji z Gregiem Collinsem.Jego rywal ma ju\u017C za sob\u0105 wygrane starcie podczas premierowej gali Free Fight Federation.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"74282347":["Micha\u0142 Cie\u015Blak wraca na ring po dziesi\u0119ciomiesi\u0119cznej przerwie. W styczniu przegra\u0142 walk\u0119 z Ilung\u0105 Makabu o tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata WBC w kategorii junior ci\u0119\u017Ckiej. Podczas tych zawod\u00F3w pochodz\u0105cy z Radomia pi\u0119\u015Bciarz zmierzy si\u0119 z dobrze znanym polskim kibicom Taylorem Mabik\u0105, kt\u00F3ry ma za sob\u0105 pora\u017Cki z Krzysztofem W\u0142odarczykiem, Mateuszem Masternakiem i Krzysztofem G\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"74282348":["\u0141ukasz Sudolski powraca na ring po pierwszej pora\u017Cce w karierze. Na gali Dana White's Contender Series pokona\u0142 go Ihor Potieria. 28-latek b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 powetowa\u0107 to niepowodzenie w walce wieczoru z Micha\u0142em Pasternakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404564.jpg","",["N"]],"74282240":["Jaki k\u0142opot maj\u0105 z nami nasze dzieci?
Ewa Kiedio i ks. Piotr Kieniewicz MIC rozmawiaj\u0105 o tym, co maj\u0105 zrobi\u0107 doros\u0142e dzieci, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0142\u0119dy wychowawcze rodzic\u00F3w i traumy rodzinnego domu determinuj\u0105 po latach ich \u017Cycie i dokonywane wybory. Prowadz\u0105cy spr\u00F3buj\u0105 wskaza\u0107, jak przepracowa\u0107 przesz\u0142o\u015B\u0107, aby nie zatruwa\u0142a przysz\u0142o\u015Bci i nie popsu\u0142a relacji z bliskimi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"74282241":["Magdalena i Leszek wraz z pi\u0105tk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w Glinojecku. M\u0119\u017Cczyzna cierpi na depresj\u0119, a z powodu nowotworu i jaskry jest niezdolny do pracy. Kobieta utrzymuje rodzin\u0119 za 1800 z\u0142, kt\u00F3re zarabia na uboju kurcz\u0105t. Mimo niskich dochod\u00F3w para chcia\u0142aby zapewni\u0107 dzieciom dobry \u017Cyciowy start. Marta i Marek s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Ona jest pracownikiem biurowym, a on jest zatrudniony w salonie samochodowym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 14 tysi\u0119cy z\u0142, co pozwala na stabilne \u017Cycie. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"74282242":["Ma\u0142\u017Conkowie Krzysztof i Noemi mieszkaj\u0105 wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci w \u0141odzi. Obydwoje s\u0105 bezrobotni. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 1000 z\u0142, do czego dochodzi 500 plus i zasi\u0142ek. Rodzina mieszka w starym drewnianym domu bez \u0142azienki. Budynek wymaga remontu. Mieszkaj\u0105cy w Warszawie Piotr i Dorota wychowuj\u0105 rocznego syna. Kobieta jest t\u0142umaczk\u0105, a jej partner prowadzi w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Ich praca pozwala na uzyskanie miesi\u0119cznego przychodu w wysoko\u015Bci oko\u0142o 14 tysi\u0119cy z\u0142. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"74282243":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obcowa\u0107 ze sztuk\u0105 - do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 bowiem cztery oryginalne obrazy Andy'ego Warhola. P\u00F3\u017Aniej Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 pi\u0142eczk\u0119 bejsbolow\u0105, na kt\u00F3rej widniej\u0105 podpisy siedmiu s\u0142ynnych zawodnik\u00F3w. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 autografy sportowc\u00F3w zamieszanych w g\u0142o\u015Bn\u0105 afer\u0119 korupcyjn\u0105 z 1919 roku - Black Sox Scandal. Polega\u0142a ona na sprzeda\u017Cy mecz\u00F3w w ramach rozgrywek World Series przez graczy Chicago White Sox. Na nocnej zmianie Chumlee i Olivia musz\u0105 wyceni\u0107 okulary przeciws\u0142oneczne, kt\u00F3rych oprawki s\u0105 wykonane z 10-karatowego z\u0142ota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74282244":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia kawa\u0142ek historii rock and rolla - kontrakt podpisany przez Elvisa Presleya w 1955 roku, czyli jeszcze zanim piosenkarz sta\u0142 si\u0119 s\u0142awny. Nast\u0119pnie Chumlee i Corey ogl\u0105daj\u0105 dziewi\u0119tnastowiecznego winchestera. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi zestaw guzik\u00F3w, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y ostatniej kr\u00F3lowej Francji Marii Antoniny. W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 te\u017C kolekcj\u0119 japo\u0144skich militari\u00F3w z 1945 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74282245":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"74282246":["\u017Baba
Maja i Gucio spotykaj\u0105 \u017Cab\u0119. Nie wiedz\u0105, \u017Ce nowa znajoma post\u0119pem chce ich schwyta\u0107. Na szcz\u0119\u015Bcie w pobli\u017Cu zjawia si\u0119 Filip. T\u0142umaczy naiwnym pszcz\u00F3\u0142kom, w jakim znalaz\u0142y si\u0119 niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"74282247":["Deszcz
Podczas bardzo ulewnego deszczu ma\u0142a larwa wpada do wody. Maja, nie bacz\u0105c na gro\u017C\u0105ce jej niebezpiecze\u0144stwo, rusza jej na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"74282248":["Rewolucja francuska
W 1789 roku lud Pary\u017Ca zbuntowa\u0142 si\u0119 przeciwko swojemu kr\u00F3lowi i pod has\u0142em \"Wolno\u015B\u0107, r\u00F3wno\u015B\u0107, braterstwo\" wszcz\u0105\u0142 rewolucj\u0119. Bohaterowie serii \u015Bledz\u0105 wydarzenia, kt\u00F3re w ci\u0105gu kilku lat odmieni\u0142y nie tylko Francj\u0119, ale tak\u017Ce ca\u0142\u0105 Europ\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74282249":["Wiosna Lud\u00F3w
Wiek XIX to czas wielkich wynalazk\u00F3w, przemian spo\u0142ecznych i wspania\u0142ej literatury. Mistrz i narrator snuj\u0105 swoj\u0105 opowie\u015B\u0107 o lokomotywie, powstaniach, kt\u00F3re ogarn\u0119\u0142y ca\u0142\u0105 Europ\u0119, i zjednoczeniu W\u0142och. To wszystko dzia\u0142o si\u0119 podczas Wiosny Lud\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74282250":["Szlachectwo zobowi\u0105zuje
Alutka chce pozna\u0107 swoje pochodzenie. Dzi\u0119ki specjalistycznej firmie odtwarza drzewo genealogiczne swojej rodziny. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma szlacheckie korzenie. Zachwycona tym faktem stara si\u0119 wprowadzi\u0107 w swojej rezydencji elementy wystroju charakterystycznego dla dwork\u00F3w szlacheckich. Tymczasem Majka pisze artyku\u0142 na temat wsp\u00F3\u0142czesnych randek. W celach badawczych umawia si\u0119 kolejno z wieloma partnerami. Kuba nie jest tym zachwycony. Obawia si\u0119, \u017Ce ucierpi na tym ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"74282251":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"74282252":["Wrak najs\u0142ynniejszego statku na \u015Bwiecie, spoczywaj\u0105cego oko\u0142o 3800 kilometr\u00F3w na dnie Atlantyku i ponad 600 kilometr\u00F3w od wybrze\u017Ca Nowej Fundlandii, jest trawiony przez kolonie g\u0142\u0119bokomorskich bakterii \u017Cywi\u0105cych si\u0119 \u017Celazem. Zdaniem zaniepokojonych ekspert\u00F3w ten post\u0119puj\u0105cy i nieodwracalny proces niebawem mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do ca\u0142kowitego rozpadu linowca. Autorzy dokumentu opisuj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo najwi\u0119ksze ekspedycje Titanica i ewolucj\u0119 najbardziej badanego wraku statku na \u015Bwiecie. Pocz\u0105wszy od odkrycia okr\u0119tu przez francusko-ameryka\u0144ski zesp\u00F3\u0142 w 1985 roku po misje eksploracyjne prowadzone przez Jamesa Camerona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269121.jpg","",[]],"74282253":["Bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 poszukiwany przez kolekcjoner\u00F3w model karabinu - pochodz\u0105cy z drugiej po\u0142owy XIX wieku Smith & Wesson Model 320. Wyprodukowano tylko 977 egzemplarzy tej broni, dlatego osi\u0105gaj\u0105 one bardzo wysokie ceny. Chumlee i dziadek ogl\u0105daj\u0105 zbi\u00F3r komiks\u00F3w z serii \"Wojownicze \u017C\u00F3\u0142wie ninja\". Zobaczymy, czy starszy pan da si\u0119 przekona\u0107 do inwestycji w historyjki obrazkowe z lat 80. XX wieku. Na nocnej zmianie robi si\u0119 nieco nieprzyjemnie, gdy klient przynosi kolekcj\u0119 wypchanych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74282254":["W dzisiejszym odcinku Corey i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 zabytkow\u0105 bro\u0144, kt\u00F3ra ze wzgl\u0119du na swoje niewielkie rozmiary by\u0142a ch\u0119tnie noszona przez kobiety. Nast\u0119pnie do lombardu trafia dziewi\u0119tnastowieczny zegarek kieszonkowy, na kt\u00F3rym wygrawerowano s\u0142owo \"dzi\u0119kuj\u0119\". By\u0142 to prezent weterana wojny secesyjnej dla towarzysza, kt\u00F3ry uratowa\u0142 mu \u017Cycie. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 pami\u0105tek zwi\u0105zanych z samolotami Boeing.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74282255":["W gospodarstwie Tomka w Pokaniewie stawia si\u0119 przede wszystkim na nowoczesne rozwi\u0105zania. Dotyczy to nie tylko budynk\u00F3w i sprz\u0119tu, ale tak\u017Ce cyfryzacji. Gospodarz wprowadza innowacyjny system zarz\u0105dzania stadem. Teraz kolczykuje wszystkie swoje dojne krowy za pomoc\u0105 czujnik\u00F3w, kt\u00F3re maj\u0105 zbiera\u0107 dane na temat temperatury cia\u0142a zwierz\u0119cia. To pomaga ustali\u0107, kiedy zwierz\u0119 ma ruj\u0119. Jest to wa\u017Cna informacja dla gospodarza, kt\u00F3ry musi dopilnowa\u0107, by krowy regularnie wydawa\u0142y na \u015Bwiat potomstwo. Po pracy Tomek idzie na spacer z Monik\u0105. Gienek wyprowadza konie na pastwisko. Na uwi\u0119zi trzyma za kantar tylko przewodniczk\u0119 stada. Spacer gospodarza z czterema ko\u0144mi budzi zainteresowanie mieszka\u0144c\u00F3w wioski. Emilka wchodzi w posiadania stada owiec. Po raz pierwszy je doi i ma okazj\u0119 skosztowa\u0107 owczego mleka. Nast\u0119pnie wraz z mam\u0105 zajmuje si\u0119 kozami. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich po raz pierwszy ma do czynienia z dojark\u0105. Po wszystkim gospodyni przygotowuje pierwsze w tym roku serki typu koryci\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",["N"]],"74282256":["Mistrzowski gambit
Poniewa\u017C J\u0119drula popada w finansowe tarapaty, Alutka zmuszona jest rozpocz\u0105\u0107 dzia\u0142alno\u015B\u0107 zarobkow\u0105. Wpada na pomys\u0142 produkcji naturalnych kosmetyk\u00F3w, opartych na starych recepturach. Postanawia jednak wzbogaci\u0107 je zgodnie ze swoim artystycznym wyczuciem i fantazj\u0105. Pierwsze produkty wygl\u0105daj\u0105 i pachn\u0105 bardzo zach\u0119caj\u0105co. W ramach promocji Alutka rozdaje je rodzinie i s\u0105siadom. Skutki tego przechodz\u0105 wszelkie oczekiwania. A k\u0142opoty finansowe J\u0119druli dopiero teraz staj\u0105 si\u0119 naprawd\u0119 powa\u017Cne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201366.jpg","",[]],"74282257":["Casting na szwaczk\u0119
Alina urz\u0105dza szwalni\u0119 w gara\u017Cu. Nagle dostaje b\u00F3l\u00F3w. Do szpitala odwo\u017C\u0105 j\u0105 Rafa\u0142, Agnieszka i Danka. Karol i Tadek byli w barze, gdzie u\u017Calali si\u0119 nad swym losem. Gdy w ko\u0144cu odwiedzaj\u0105 Alin\u0119 w szpitalu, zostaj\u0105 zatrzymani na dwudniowej obserwacji. \u017Bony prosz\u0105 ich, by przeprowadzili nab\u00F3r szwaczek do firmy. M\u0119\u017Cczy\u017Ani organizuj\u0105 profesjonalny casting. Ka\u017C\u0105 si\u0119 przebra\u0107 kobietom poszukuj\u0105cym pracy w stroje k\u0105pielowe i zaprezentowa\u0107 na wybiegu. Niespodziewanie w domu pojawiaj\u0105 si\u0119 Alina z Dank\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"74282258":["Na nowej drodze \u017Cycia
Karol wypytuje Alin\u0119 o jej siostr\u0119 Agat\u0119, kt\u00F3ra nadal nie wysz\u0142a za m\u0105\u017C. Nieoczekiwanie do Krawczyk\u00F3w dociera informacja, \u017Ce bierze ona \u015Blub z koleg\u0105 z pracy. Karol ma dla nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w wiele cennych rad...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74282259":["Azor
Karol chce przypodoba\u0107 si\u0119 dyrektorowi Marsza\u0142kowi i decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowadzonej przez \u017Con\u0119 szefa akcji pomocy zoo. Postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 os\u0142em. Pamela z tej okazji odwiedza osobi\u015Bcie pani\u0105 Krawczykow\u0105 i informuj\u0105 j\u0105 o tym w taki spos\u00F3b, \u017Ce Alinka zaczyna podejrzewa\u0107 Karola o posiadanie nie\u015Blubnego dziecka z inn\u0105 kobiet\u0105. Wkr\u00F3tce wszystko si\u0119 wyja\u015Bnia, bo Krawczyk wraca do domu ze zwierz\u0119ciem. Okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu remontu w ogrodzie zoologicznym ka\u017Cdy opiekun musi wzi\u0105\u0107 swojego pupila do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74282260":["W Go\u0142kowicach G\u00F3rnych mieszka pani Maria z c\u00F3rkami, Nikol\u0105 i Nin\u0105. Starsza z nich, Nikola, choruje na bia\u0142aczk\u0119. Po d\u0142ugim i wyczerpuj\u0105cym leczeniu dziewczynka potrzebuje dobrych warunk\u00F3w mieszkaniowych. Tymczasem rodzina musi lada dzie\u0144 opu\u015Bci\u0107 mieszkanie socjalne, w kt\u00F3rym do tej pory przebywa\u0142a. W ich rodzinnym domu nie ma warunk\u00F3w dla chorej dziewczyny - brakuje pod\u0142\u00F3g i ogrzewania, przecieka dach, nie ma tak\u017Ce \u0142azienki. Remontem budynku zajmie si\u0119 Wiesiek Nowobilski, a jego projekt stworzy Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"74282261":["Kaszubska wie\u015B Po\u0142chowo. Mieszka tam pani Halina, jej syn Leszek z \u017Con\u0105 Ew\u0105 i wnuki - siedmioletnie bli\u017Aniaczki Eliza i Amanda oraz dwuletni Kuba. U ojca rodziny niedawno zdiagnozowano nowotw\u00F3r z\u0142o\u015Bliwy. Mimo to m\u0119\u017Cczyzna nie zrezygnowa\u0142 z pracy zarobkowej. Jego dochody nie wystarcz\u0105 jednak na przeprowadzenie remontu. W budynku w\u0142a\u015Bciwie nie ma kuchni, a ca\u0142o\u015B\u0107 ogrzewaj\u0105 dwa rozpadaj\u0105ce si\u0119 piece. Nowy dom zaprojektuje Maciej Pertkiewicz, a zbuduje ekipa Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"74282262":["Siedem lat po rzekomym upadku zakonu w Portugalii zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 jego znaki. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 plan wskrzeszenia bractwa templariuszy. Jednocze\u015Bnie zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by potajemnie przejmowali oni w\u0142adz\u0119 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387505.jpg","",[]],"74282263":["Szczeg\u00F3\u0142owa analiza kilku tragicznych wypadk\u00F3w, po kt\u00F3rych wyci\u0105gni\u0119to wnioski wa\u017Cne dla budowy i u\u017Cytkowania kolei linowych. One i wyci\u0105gi to codzienny \u015Brodek transportu dla mieszka\u0144c\u00F3w i turyst\u00F3w w wielu g\u00F3rzystych miejscach na \u015Bwiecie. Ich w\u0142a\u015Bciwa konserwacja oraz sumienne przegl\u0105dy zapobiegaj\u0105 awariom oraz zapewniaj\u0105 bezpiecze\u0144stwo osobom z nich korzystaj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411463.jpg","",[]],"74282264":["Ewa Wachowicz jest przeciwniczk\u0105 marnowania jedzenia, wi\u0119c tym razem proponuje bulion z wczorajszego obiadu z lanymi kluskami. Po takiej przystawce przygotowuje garnuszek g\u00F3rnika. To \u015Bl\u0105skie danie w wielu domach serwowane jest na wszelkiego rodzaju uroczysto\u015Bci rodzinne. Na deser natomiast Ewa podaje jab\u0142ka w szlafrokach. Go\u015Bcinnie w programie wyst\u0119puje wspania\u0142y kucharz Adam Borowicz. Ten rodowity \u015Al\u0105zak wprowadza widz\u00F3w w tajniki kuchni g\u00F3rno\u015Bl\u0105skiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",[]],"74282265":["Ewa Wachowicz uwielbia pracowa\u0107 na produktach sezonowych i \u0142atwo dost\u0119pnych, dlatego w tym odcinku wykorzysta podstawowe sk\u0142adniki. Jako wst\u0119p do uczty zaproponuje krem z ziemniak\u00F3w, cukinii i kopru w\u0142oskiego. Kolejnym daniem b\u0119d\u0105 inspirowane rolad\u0105 \u015Bl\u0105sk\u0105 roladki rybne w sosie koperkowym - faszerowane tapenad\u0105, czyli hiszpa\u0144sk\u0105 past\u0105 z oliwek. Jak zwykle nie obejdzie si\u0119 te\u017C bez deseru. Prowadz\u0105ca program postawi na prostot\u0119 i przedstawi zaskakuj\u0105ce oraz niezwykle smaczne ciasto bez pieczenia. Zdradzi tak\u017Ce skuteczne metody wekowania domowego przecieru pomidorowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"74282266":["Historia Igora Sikorskiego, narciarza alpejskiego, \u015Bwie\u017Co upieczonego medalisty paraolimpijskiego z Pjongczang. Dziennikarze towarzysz\u0105 mu podczas przygotowa\u0144 do Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie Niepe\u0142nosprawnych w Szczyrku. W odcinku pojawi si\u0119 te\u017C Maks Moroz, nastolatek, kt\u00F3ry po raz pierwszy zmierzy si\u0119 ze startem w mistrzostwach Polski. Kolejnym bohaterem b\u0119dzie Tomasz Karcz - fryzjer, projektant mody, model i dzia\u0142acz spo\u0142eczny. Prowadzi w Krakowie w\u0142asn\u0105 pracowni\u0119. Tomek urodzi\u0142 si\u0119 z zespo\u0142em Polanda - rzadkim zespo\u0142em wad wrodzonych jednej strony cia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"74282267":["W programie wizyta na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepe\u0142nosprawnych i Parasnowboardzie w Szczyrku. Dziennikarze b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Igorowi Sikorskiemu, medali\u015Bcie paraolimpijskiemu z Pjongczang oraz Maksowi Morozowi, najm\u0142odszemu zawodnikowi i debiutantowi. W programie zostanie te\u017C przedstawiona historia Roberta Zarzeckiego, kt\u00F3ry uprawia blind tenis. Jest te\u017C wyk\u0142adowc\u0105 akademickim, masa\u017Cyst\u0105 oraz aktorem, graj\u0105cym w amatorskim teatrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74282268":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74282269":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74282270":["Robert wyrusza tropem wilk\u00F3w. Marioli zaczyna przeszkadza\u0107 bieszczadzki spok\u00F3j. Staszek \"Pidor\" przyznaje, \u017Ce drwalem zosta\u0142 ca\u0142kowicie przypadkowo. \"Pele\" wspomina dawne czasy. \u015Aliwa chwali si\u0119, \u017Ce ma powodzenie u kobiet po sze\u015B\u0107dziesi\u0105tce. Stanis\u0142aw dochodzi do wniosku, \u017Ce zaw\u00F3d drwala to ju\u017C prze\u017Cytek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"74282271":["\u017Byj\u0105cy w Bieszczadach J\u00F3zef udowadnia, \u017Ce mo\u017Cliwe jest prze\u017Cycie tylko z tego, co daje cz\u0142owiekowi las. Mariola postanawia, \u017Ce na lato odda konie gdzie\u015B, gdzie b\u0119d\u0105 mia\u0142y lepiej. Robert zauwa\u017Ca, \u017Ce wilki zabieraj\u0105 ko\u015Bci lub kawa\u0142ki sier\u015Bci upolowanych zwierz\u0105t. Bross konstruuje sobie pojazd, kt\u00F3ry jest w stanie pokona\u0107 najwi\u0119ksze zaspy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74281786":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281787":["Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 trzydziestoletnia kobieta. Jej m\u0105\u017C zagin\u0105\u0142 dwa lata wcze\u015Bniej. Pojecha\u0142 do pracy do Warszawy, \u017Ceby zarobi\u0107 na wymarzony dom i z dnia na dzie\u0144 przesta\u0142 si\u0119 odzywa\u0107. Policja okaza\u0142a si\u0119 w tej sprawie bezradna. Tymczasem klientka niedawno nawi\u0105za\u0142a romans z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry po kilku latach pobytu w Niemczech wr\u00F3ci\u0142 do Polski. Ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119 i daje nowej partnerce poczucie bezpiecze\u0144stwa, jednak kobietami czasami odnosi wra\u017Cenie, \u017Ce j\u0105 osacza. Wie bowiem wi\u0119cej, ni\u017C ona kiedykolwiek mu powiedzia\u0142a. Dlatego klientka prosi, by Septagon dyskretnie mu si\u0119 przyjrza\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",[]],"74281788":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281789":["Wizyta w nowoczesnej fabryce, gdzie produkuje si\u0119 1,5 miliarda czekoladowych trufli rocznie. Ponadto kulisy powstawiania bezglutenowych muffin\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 przekona\u0107, \u017Ce tradycyjne cukierki cynamonowe nadal ciesz\u0105 si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w Stanach Zjednoczonych codziennie powstaj\u0105 ich 73 miliony. Na koniec tajemnica lekkich i kruchych chrupek serowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"74281790":["Wi\u015Blica
Ekipa programu odwiedza Wi\u015Blic\u0119 w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim, nieopodal kt\u00F3rej mo\u017Ce znajdowa\u0107 si\u0119 zakopane dzia\u0142o. Radek i Olaf natychmiast wyruszaj\u0105 w to miejsce i pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 zapomnian\u0105 armat\u0119. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C, czy mo\u017Ce by\u0107 to pozosta\u0142o\u015B\u0107 z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej, po ostrzale, kt\u00F3ry uszkodzi\u0142 m.in. wi\u015Blick\u0105 kolegiat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",[]],"74281791":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74281792":["Narz\u0119dzia licz\u0105ce setki tysi\u0119cy lat, odkrycia metali, o kt\u00F3rych opowiadaj\u0105 staro\u017Cytne mity, tajemnicze kule, kt\u00F3rych w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci przecz\u0105 prawom fizyki - by\u0107 mo\u017Ce to dowody na to, \u017Ce obcy pozostawili na Ziemi swoj\u0105 technologi\u0119. Propagatorzy paleoastronautyki Erich von D\u00E4niken i Giorgio A. Tsoukalos podr\u00F3\u017Cuj\u0105 do Rumunii, aby przyjrze\u0107 si\u0119 antycznemu klinowi z... aluminium. Eksponat ten wprawi\u0142 w konsternacj\u0119 historyk\u00F3w. Dziennikarka \u015Bledcza Linda Moulton Howe udaje si\u0119 do Jacksonville na Florydzie, aby zbada\u0107 dziwn\u0105 metalow\u0105 kul\u0119, kt\u00F3ra spad\u0142a z nieba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196858.jpg","",[]],"74281793":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Grono kolekcjoner\u00F3w i dealer\u00F3w antyk\u00F3w, przedmiot\u00F3w vintage, designu i sztuki licytuje mi\u0119dzy sob\u0105 przyniesione do studia przedmioty uczestnik\u00F3w programu. W pierwszych odcinkach nowej serii w roli prowadz\u0105cego pojawi si\u0119 Krzysztof Ibisz, kt\u00F3ry obok Paw\u0142a Orlea\u0144skiego b\u0119dzie gospodarzem show.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",[]],"74281794":["W odcinku pojawi\u0105 si\u0119 trzy r\u00F3\u017Cne historie \u017Cycia m\u0142odych ludzi z Singapuru. W tle widzowie us\u0142ysz\u0105 opowie\u015B\u0107 o warto\u015Bciach i ideach cenionych w tym kraju. Zaprezentowany zostanie reporta\u017C o niezwyk\u0142ych nieruchomo\u015Bciach. Pewien cz\u0142owiek produkuje w USA przeno\u015Bne minidomki. Obalone zostan\u0105 mity zwi\u0105zane z teflonem powielane w sieci. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawego sposobu upami\u0119tniania zmar\u0142ych w Rumunii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"74281795":["Mary i Ivy nie kryj\u0105 zaskoczenia, jak du\u017Co magazyn\u00F3w jest wystawionych na aukcji organizowanej w Rialto. Zak\u0142adaj\u0105 si\u0119, kto lepiej odgadnie ostateczn\u0105 cen\u0119 ka\u017Cdego ze schowk\u00F3w. Rene i Tatianna zdobywaj\u0105 dawne ubrania i sprz\u0119t sportowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"74281796":["Emily zabiera ze sob\u0105 mam\u0119 do Walnut. Darrell od razu zdobywa przewag\u0119. W Whitter Kenny'emu rad udziela legenda muzyki. Shana i Edwina postanawiaj\u0105 dzia\u0142a\u0107 bardziej roztropnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"74281797":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia para but\u00F3w sportowych, kt\u00F3re mia\u0142y nale\u017Ce\u0107 do koszykarskiej legendy - Juliusa Ervinga znanego pod pseudonimem Dr. J. Sprzedaj\u0105cy obuwie twierdzi, \u017Ce s\u0142ynny zawodnik mia\u0142 je na sobie podczas jednego z mecz\u00F3w. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 rzadk\u0105 monet\u0119 pi\u0119ciodolarow\u0105 z czas\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Rick postanawia zaradzi\u0107 co\u015B na to, \u017Ce wszyscy po\u017Cyczaj\u0105 drobne z jego s\u0142oika z bilonem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74281798":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w dzisiejszym odcinku, jest podr\u0119czny zestaw w\u0119dkarski. Ogl\u0105da go Rick. Nast\u0119pnie Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 r\u0119kawic\u0119 z autografem s\u0142ynnego bejsbolity Babe'a Rutha. Zobaczymy, czy uda mu si\u0119 sfinalizowa\u0107 transakcj\u0119. P\u00F3\u017Aniej Rick postanawia pokaza\u0107 synowi i jego przyjacielowi przyjemno\u015Bci p\u0142yn\u0105ce z w\u0119dkowania. Przekonamy si\u0119, czy m\u0142odzi ludzie chwyc\u0105 przyn\u0119t\u0119, czy raczej znajd\u0105 spos\u00F3b, by si\u0119 od tego wykr\u0119ci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74281799":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia pierwsze wydanie \"Jankesa na dworze kr\u00F3la Artura\" Marka Twaina - satyry na zakorzenione w europejskiej kulturze motywy zaczerpni\u0119te z poezji \u015Bredniowiecznej. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 przenie\u015B\u0107 si\u0119 do Nibylandii - klient przynosi bowiem do sklepu \"Piotrusia Pana\" - film animowany z 1953 roku. P\u00F3\u017Aniej Rick dzieli si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105 na temat biznesu ze studentami. Przekonamy si\u0119, czy wprowadzi on s\u0142uchaczy w tajniki handlu, czy te\u017C sam odbierze cenn\u0105 lekcj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74281800":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obcowa\u0107 ze sztuk\u0105 wsp\u00F3\u0142czesn\u0105 - klient przynosi do sklepu dzie\u0142o Keitha Haringa, s\u0142ynnego ze swoich popartowych i streetartowych projekt\u00F3w. Przekonamy si\u0119, czy Rick b\u0119dzie pod wra\u017Ceniem jego sztuki. Nast\u0119pnie Chumlee ogl\u0105da n\u00F3\u017C z czas\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Rick zabiera swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 do autokomisu prowadzonego przez Daveya, sta\u0142ego klienta lombardu. Zobaczymy, czy zaproponuje on Harrisonowi korzystn\u0105 ofert\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74281801":["Cz\u0142onkowie Poseidon Crew maj\u0105 odmienne zdania w kwestii powrotu na dzia\u0142k\u0119 Slip Up, kt\u00F3ry jest obarczony sporym ryzykiem. Dru\u017Cyna martwi si\u0119, \u017Ce nieko\u0144cz\u0105ce si\u0119 opady deszczu mog\u0105 ponownie przerwa\u0107 ich poszukiwania. Shane i Russell pr\u00F3buj\u0105 usun\u0105\u0107 kolejn\u0105 awari\u0119, ale okazuje si\u0119 to bardzo kosztowne i czasoch\u0142onne. Za\u0142oga, nie maj\u0105c innego wyboru, musi poprosi\u0107 kogo\u015B o pomoc. Tymczasem upa\u0142 i zm\u0119czenie sprawiaj\u0105, \u017Ce ekipa Ferals traci nadziej\u0119 na osi\u0105gni\u0119cie celu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"74281802":["Na ca\u0142ym \u015Bwiecie w dalszym ci\u0105gu dochodzi do odkry\u0107 wielu staro\u017Cytnych przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re staj\u0105 si\u0119 zagadk\u0105 dla dzisiejszych archeolog\u00F3w. Niekt\u00F3rzy badacze uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce znalezione artefakty mog\u0105 sugerowa\u0107, \u017Ce na naszej planecie tysi\u0105ce lat temu istnia\u0142y zaawansowane cywilizacje pozaziemskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196858.jpg","",[]],"74281803":["Lue Elizondo, na podstawie obserwacji UFO, uda\u0142o si\u0119 wyodr\u0119bni\u0107 pi\u0119\u0107 charakterystycznych cech. Teraz badacz pracuje nad kolejn\u0105, sz\u00F3st\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce stanowi\u0107 potencjalne zagro\u017Cenie dla ludzko\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196858.jpg","",[]],"74281804":["Podczas wizyty Walka i Jastrz\u0119bia Andrzej rozpala w piecu. W jednym z pomieszcze\u0144 brakuje oszklonego okna. Walek postanawia temu zaradzi\u0107. Zabiera ram\u0119 do warsztatu, by j\u0105 oszkli\u0107. Z gotowym oknem wracaj\u0105 do sypialni Gienka i rozpoczynaj\u0105 monta\u017C. Kondraciuk\u00F3w odwiedzaj\u0105 Agnieszka i Jarek z dzie\u0107mi. Jurek zabiera wnucz\u0119ta pod las, by przybi\u0107 krzy\u017Cyk na studni i odm\u00F3wi\u0107 modlitw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce on i jego \u017Cona i c\u00F3rka s\u0105 prawos\u0142awni, z kolei Jarek jest katolikiem. Nast\u0119pnie Wiesia i Agnieszka musz\u0105 sparzy\u0107 i oskuba\u0107 g\u0119si. Zdradzaj\u0105 tajniki przygotowywania pierzyn i poduszek puchowych. W Ciemnoszyjach Justyna opracowa\u0142a plan nowej inwestycji. Chce przekona\u0107 do niej m\u0119\u017Ca. Dotyczy ona urz\u0105dzenia s\u0142u\u017C\u0105cego do piel\u0119gnacji krowich racic. Sprz\u0119t produkuje specjaln\u0105 pian\u0119. Krowy na pocz\u0105tku s\u0105 bardzo nieufne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"74281805":["Gienek z pomoc\u0105 Jastrz\u0119bia i swojego zi\u0119cia, Przemka, ociepla fundament domu. Najpierw musi przywie\u017A\u0107 od s\u0105siada ciuki ze s\u0142om\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to sprawdzony spos\u00F3b ocieplania budynk\u00F3w na Podlasiu i nazywa si\u0119 \"pryzba\". W innej metodzie wykorzystuje si\u0119 igliwie. C\u00F3rka Gienka przygotowuje dla rolnik\u00F3w ciep\u0142y posi\u0142ek. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasz wybieraj\u0105 byczki przeznaczone do rozrodu i kolczykuj\u0105 je. Rolnik nie jest zadowolony z dostawcy paszy, kt\u00F3ry jest nierzetelny i sp\u00F3\u017Ania si\u0119 z dowozem. W Bolestach pszczelarz Artur odwiedza Beat\u0119 i Janusza, by sprawdzi\u0107, czy ule w\u0142a\u015Bciwie zabezpieczone s\u0105 na zim\u0119. Chce te\u017C nauczy\u0107 Antosia, wnuka gospodarzy, robienia woskowych dekoracji i \u015Bwiec. Nie ka\u017Cdy wie, \u017Ce wosk ma lecznicze w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"74281806":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Grono kolekcjoner\u00F3w i dealer\u00F3w antyk\u00F3w, przedmiot\u00F3w vintage, designu i sztuki licytuje mi\u0119dzy sob\u0105 przyniesione do studia przedmioty uczestnik\u00F3w programu. W pierwszych odcinkach nowej serii w roli prowadz\u0105cego pojawi si\u0119 Krzysztof Ibisz, kt\u00F3ry obok Paw\u0142a Orlea\u0144skiego b\u0119dzie gospodarzem show.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",[]],"74281807":["Widzowie poznaj\u0105 przepis na kanapk\u0119 Gatsby'ego oraz inne ulubione dania dzieci w RPA. W odcinku pojawi si\u0119 niemiecki produkt eksportowy, czyli instalacja do generowania sztucznej fali, na kt\u00F3rej mog\u0105 trenowa\u0107 surferzy. Nie zabraknie opowie\u015Bci o m\u0142odym pokoleniu z Dubaju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"74281808":["Holandia, Belgia, Norwegia i Francja po kolei zostaj\u0105 zaj\u0119te przez Trzeci\u0105 Rzesz\u0119. Dzi\u0119ki unikatowym materia\u0142om widzowie b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107 m.in. paniczn\u0105 ucieczk\u0119 mieszka\u0144c\u00F3w Pary\u017Ca przed okupantem, po\u017Car Rotterdamu oraz przera\u017Cenie i zniszczenie, jakie sia\u0142y stukasy podczas nalot\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353903.jpg","",[]],"74281809":["Przegl\u0105d okr\u0119t\u00F3w s\u0142u\u017C\u0105cych do desantu morskiego - od jednostek, kt\u00F3re przewioz\u0142y wojska inwazyjne na pla\u017Ce Normandii, po \u0142odzie wykorzystywane w Wietnamie do walki z Wietkongiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177307.jpg","",[]],"74281810":["Biblijna Arka Przymierza rozpala wyobra\u017Ani\u0119 poszukiwaczy skarb\u00F3w na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Ta poz\u0142acana skrzynia, w kt\u00F3rej przechowywano tablice z dziesi\u0119ciorgiem przykaza\u0144, mia\u0142a by\u0107 obdarzona niezwyk\u0142ymi mocami. Dzi\u0119ki nim mog\u0142a zabija\u0107 tych, kt\u00F3rzy si\u0119 do niej zbli\u017Cyli, burzy\u0107 kamienne mury, a tak\u017Ce umo\u017Cliwia\u0107 kontakt z Bogiem. Autorzy programu badaj\u0105, czy w tych niezwyk\u0142ych opowie\u015Bciach o bezcennej relikwii kryje si\u0119 prawda. Dociekaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co sta\u0142o si\u0119 z Ark\u0105 Przymierza i czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce jej odnalezienie ujawni\u0142oby pozaziemskie pochodzenie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"74281811":["Jastrz\u0105b chcia\u0142by kupi\u0107 od Gienka par\u0119 kurcz\u0105t i kacz\u0105t, kt\u00F3re niedawno si\u0119 wyl\u0119g\u0142y. Panowie zabieraj\u0105 dzieci Pauliny, Kasperka i Nin\u0119, na wycieczk\u0119 do gospodarstwa Dominika, kt\u00F3ry hoduje alpaki. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasza przeprowadzaj\u0105 ja\u0142owice na pastwisko. Stado wymaga zaszczepienia. Trzeba r\u00F3wnie\u017C upewni\u0107 si\u0119, czy elektryczny pastuch dzia\u0142a poprawnie. Sarny znowu uszkodzi\u0142y fragment ogrodzenia. Trzeba je naprawi\u0107. Deszcz utrudnia prac\u0119 rolnikom. W Laszkach Emilia i jej babcia karmi\u0105 dr\u00F3b, doj\u0105 owce i kozy. Nast\u0119pnie wyp\u0119dzaj\u0105 na pastwisko te ostatnie. Ma\u0142a Laurka towarzyszy im w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209852.jpg","",[]],"74281812":["Andrzej wyra\u017Ca niezadowolenie z wysokich cen ropy. Gienek chwali si\u0119 swoim nowym gad\u017Cetem. Wraz z Jastrz\u0119biem pomaga Andrzejowi w montowaniu kosiarki. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 sianokosy. Gienek zwraca si\u0119 do s\u0105siadki z pro\u015Bb\u0105 o s\u0142oik miodu, kt\u00F3ry ma by\u0107 prezentem dla Walka. Wr\u00F3ci\u0142 on niedawno ze szpitala. Musi uwa\u017Ca\u0107 na s\u0142o\u0144ce. Bogdana odwiedza dziewczyna - cz\u0119sto pomaga mu w gospodarstwie. Wraz z ni\u0105 przyje\u017Cd\u017Ca Dawid. Chcia\u0142by zakupi\u0107 od Bogdana koby\u0142k\u0119. Nie\u0142atwo j\u0105 jednak z\u0142apa\u0107. Kiedy to si\u0119 w ko\u0144cu udaje, rolnicy myj\u0105 zwierz\u0119. Dawid pokazuje, jak zaple\u015B\u0107 ogon. Monika i Kuba czyszcz\u0105 krow\u0119, kt\u00F3r\u0105 zamierzaj\u0105 pokaza\u0107 na wystawie. Bella r\u00F3wnie\u017C zostaje wyk\u0105pana. Tomek pokazuje synkowi, Bartkowi, jak nale\u017Cy oprowadza\u0107 cielaczka. Monika omawia z kole\u017Cankami sprawy Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209852.jpg","",[]],"74281813":["Bruce ma wra\u017Cenie, \u017Ce w tym roku Gwiazdka przysz\u0142a wcze\u015Bniej, gdy natrafia na niezwykle rzadk\u0105 zdobycz - niemieck\u0105 Panter\u0119. Na \u015Bwiecie s\u0105 tylko dwa w pe\u0142ni kompletne modele tego czo\u0142gu z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Je\u015Bli ekipie Bruce'a uda si\u0119 odrestaurowa\u0107 ich w\u00F3z, mo\u017Ce by\u0107 on wart nawet 5 milion\u00F3w funt\u00F3w. Nie jest to jednak \u0142atwe zadanie. Bruce i jego ludzie obje\u017Cd\u017Caj\u0105 Europ\u0119, aby zdoby\u0107 oryginalne cz\u0119\u015Bci. W tym czasie bli\u017Aniacy wzywaj\u0105 eksperta, kt\u00F3ry odkrywa sekrety z przesz\u0142o\u015Bci czo\u0142gu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2208066.jpg","",[]],"74281814":["S\u0105siedzi starszego m\u0119\u017Cczyzny wzywaj\u0105 pomoc, zaniepokojeni jego zdrowiem. Stra\u017Cacy musz\u0105 otworzy\u0107 mieszkanie. Ochotnicy wraz z zawodowcami z PSP wywa\u017Caj\u0105 drzwi. Tymczasem w O\u017Carowie Mazowieckim wci\u0105\u017C dzwoni telefon. Zg\u0142oszenie dotyczy p\u0119kni\u0119tej rury gazowej na budowie. Zaraz po zako\u0144czeniu tej akcji bohaterowie serii otrzymuj\u0105 kolejne zadanie. Zajmuj\u0105 si\u0119 osobami poszkodowanymi w wypadku. Samoch\u00F3d osobowy zderzy\u0142 si\u0119 z tirem. Ci\u0119\u017Cki dzie\u0144 wie\u0144cz\u0105 poszukiwania p\u0142on\u0105cego s\u0142upa linii wysokiego napi\u0119cia. Na skutek po\u017Caru ca\u0142e osiedle zosta\u0142o pozbawione pr\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"74281815":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74281816":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74281817":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281818":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281819":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281820":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74281821":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74281822":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281823":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281824":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281825":["Gospodyni programu kontynuuje swoj\u0105 przygod\u0119 z kuchni\u0105 lubelsk\u0105. Na pocz\u0105tek Ewa Wachowicz przygotuje zup\u0119 krem z warzyw i cebuli. Nast\u0119pnie przyrz\u0105dzi n\u00F3\u017Cki g\u0119si wolno gotowane w g\u0119sim smalcu. Poda je z kasz\u0105 gryczan\u0105, wzbogacon\u0105 topinamburem i grzybami. Upiecze te\u017C sernik z ziemniakami na kruchym spodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",[]],"74281826":["Gospodyni programu cofnie si\u0119 w czasie, by zaczerpn\u0105\u0107 inspiracj\u0119 z kuchni magnackiej. Na pocz\u0105tek Ewa Wachowicz przyrz\u0105dzi ekstratywny ros\u00F3\u0142, kt\u00F3ry rozleje do fili\u017Canek i poda z surowymi \u017C\u00F3\u0142tkami. Potem upiecze szynk\u0119 z dzika, kt\u00F3r\u0105 najpierw solidnie zamarynuje i zawinie w ciasto chlebowe. Po sutym obiedzie zaserwuje ciasto na miodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",[]],"74281827":["Test
Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie nieletniej c\u00F3rki. Dziewczyna choruje na ci\u0119\u017Cki typ cukrzycy i stale powinna za\u017Cywa\u0107 odpowiednie leki. Podejrzenie pada na by\u0142ego ch\u0142opaka nastolatki oraz jej bliskiego koleg\u0119. By\u0107 mo\u017Ce wszystkiemu winne jest z\u0142amane serce... Do Krystiana przychodzi przera\u017Cona Alicja, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest \u015Bledzona przez Paulin\u0119, jego by\u0142\u0105 partnerk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce chorobliwie zazdrosna kobieta ma problemy psychiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"74281828":["Strach
W piwnicy zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki pracownika socjalnego. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do mieszkania ofiary i dok\u0142adnie je przeszuka\u0142. Trop prowadzi do brata m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry podejrzewa\u0142 go o romans ze swoj\u0105 \u017Con\u0105. Prawda okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inna. Tymczasem Kuba w tajemnicy sprawdza podejrzane transakcje na kontach bankowych \u017Barskiego. Natalia go przy\u0142apuje, ale Roguz przekonuje j\u0105, \u017Ceby bli\u017Cej przyjrza\u0142a si\u0119 sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"74281829":["Pan m\u0142ody
Na dzie\u0144 przed \u015Blubem znika pan m\u0142ody, Emil. Zagini\u0119cie zg\u0142asza panna m\u0142oda Sara i jej rodzina. Poprzedniego wieczoru Emil oraz Marcel, przysz\u0142y szwagier, wybrali si\u0119 na sp\u00F3\u017Aniony wiecz\u00F3r kawalerski. Policjanci szybko odkrywaj\u0105 na nagraniach z monitoringu miejskiego, \u017Ce obaj si\u0119 o co\u015B pok\u0142\u00F3cili. Dosz\u0142o do r\u0119koczyn\u00F3w. Potem jednak ich drogi si\u0119 rozesz\u0142y. Funkcjonariusze ustalaj\u0105, \u017Ce pod adresem ostatniego logowania telefonu Emila mie\u015Bci si\u0119 klub ze striptizem. By\u0107 mo\u017Ce ch\u0142opak postanowi\u0142 zaszale\u0107 w ostatni\u0105 noc przed za\u0142o\u017Ceniem obr\u0105czki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"74281830":["Gra pozor\u00F3w
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ada, fanka instagramerki, Pauliny. Jej idolka od dw\u00F3ch dni nie opublikowa\u0142a nowego posta. W ostatnim tygodniu podr\u00F3\u017Cowa\u0142a po Polsce wraz ze swoim ch\u0142opakiem, Mirkiem. Policjanci ustalaj\u0105 ostatnie miejsce, z kt\u00F3rego para nadawa\u0142a relacj\u0119. To obskurny motel przy drodze krajowej. Jego w\u0142a\u015Bciciel potwierdza, \u017Ce oboje sp\u0119dzili tu noc. Byli g\u0142o\u015Bni i k\u0142\u00F3cili si\u0119. Potem mieli jecha\u0107 do starej le\u015Bnicz\u00F3wki, w kt\u00F3rej 20 lat temu dosz\u0142o do potwornej zbrodni. Paulina chcia\u0142a nagra\u0107 materia\u0142 o rzekomo nawiedzonym budynku. Zosia i Kamil przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do le\u015Bnicz\u00F3wki. Znajduj\u0105 tam samoch\u00F3d zaginionych oraz ich rzeczy osobiste, po nich samych nie ma jednak \u015Bladu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"74281831":["Problemy Elwiry
Agnieszka, asystentka Elwiry, znanej autorki romans\u00F3w i krymina\u0142\u00F3w, zg\u0142asza znikni\u0119cie swojej pracodawczyni. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce pisarka mog\u0142a sfingowa\u0107 zagini\u0119cie, aby wywo\u0142a\u0107 rozg\u0142os, gdy\u017C wkr\u00F3tce ma mie\u0107 miejsce premiera kolejnej jej ksi\u0105\u017Cki. Podczas prac dochodzeniowych funkcjonariusze sprawdzaj\u0105 by\u0142ego m\u0119\u017Ca Elwiry, Ryszarda. M\u0119\u017Cczyzna nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z odej\u015Bciem \u017Cony i n\u0119ka\u0142 j\u0105. Podejrzanym staje si\u0119 tak\u017Ce sporo m\u0142odszy od pisarki jej obecny partner. Wkr\u00F3tce trop prowadzi \u015Bledczych do lasu. Na drodze w\u015Br\u00F3d drzew znajduj\u0105 oni samoch\u00F3d kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"74281832":["Na zaproszenie Andrzeja Jarek odwiedza Plutycze. Pomaga koledze w zakolczykowaniu byd\u0142a. Jest to trudne, bo krowy nie wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105. Uciekaj\u0105 i wyrywaj\u0105 si\u0119 rolnikom. W Pokaniewie Tomek zajmuje si\u0119 sztucznym zap\u0142adnianiem swoich kr\u00F3w. Okazuje si\u0119, importowane od najlepszych byk\u00F3w nasienie trzeba przechowywa\u0107 w ciek\u0142ym azocie. Tomek i Monika opiekuj\u0105 si\u0119 nowo narodzonym cielakiem. W obawie przed zdeptaniem przez doros\u0142e krowy gospodarze zabieraj\u0105 malca w odosobnione miejsce. Gospodarz t\u0142umaczy r\u00F3wnie\u017C, jak wygl\u0105da u nich ud\u00F3j. Karol i Emilka z Laszek id\u0105 na pastwisko i za\u0142atwiaj\u0105 zaleg\u0142e sprawy. Podczas nieobecno\u015Bci gospodyni pewne rzeczy zosta\u0142y zaniedbane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"74281833":["W betonowym kr\u0119gu
Waldek pokazuje Ferdkowi w telewizji walki zawodnik\u00F3w ameryka\u0144skiego wrestlingu. Wsp\u00F3lnie dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce na sporcie tym mo\u017Cna sporo zarobi\u0107. Postanawiaj\u0105 wybudowa\u0107 w domu prawdziwy ring i zorganizowa\u0107 zawody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"74281834":["Ch\u0142opaki okej
Ferdynand wygrywa w szachy od babki 20 z\u0142. Wysy\u0142a syna po piwo, ale dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest zad\u0142u\u017Cony we wszystkich sklepach. Nagle w domu Kiepskich pojawia si\u0119 jego dawno niewidziany brat z Ameryki, Stanis\u0142aw. Namawia on Ferdka na za\u0142o\u017Cenie grupy tancerzy erotycznych, co ma przynie\u015B\u0107 du\u017Ce zyski. W sk\u0142ad grupy wchodz\u0105: obaj Kiepscy, Boczek i listonosz Edzio. Pr\u00F3ba nie wypada zbyt dobrze. Wtedy w mieszkaniu Ferdka zjawia si\u0119 policja oraz FBI i aresztuj\u0105 Sta\u015Bka za ucieczk\u0119 ze szpitala psychiatrycznego. Edzio wraca do domu, a na jego miejsce przychodzi Pa\u017Adzioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"74281835":["Sp\u00F3\u0142dzielnia radiow\u0119ze\u0142
Ferdek i Waldek \u015Bledz\u0105 mecz pi\u0142ki no\u017Cnej w telewizji. W trakcie meczu pojawia si\u0119 plansza o konserwacji nadajnika telewizyjnego. Transmisja zostaje przerwana. Wierni kibice musz\u0105 zadowoli\u0107 si\u0119 radiem. Wkr\u00F3tce wsp\u00F3lnie z s\u0105siadami wpadaj\u0105 na pomys\u0142 za\u0142o\u017Cenia prywatnej rozg\u0142o\u015Bni radiowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"74281836":["Kreatura mody
Ferdek po obejrzeniu pokazu mody jest mocno zdegustowany i zawiedziony wygl\u0105dem modelek. Odzywa si\u0119 w nim artystyczna dusza kreatora mody. Postanawia zorganizowa\u0107 profesjonaln\u0105 rewi\u0119 mody we w\u0142asnym domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"74281837":["Tv or not Tv
Alina chce, by m\u0105\u017C kupi\u0142 nowy telewizor. Karolowi nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, jednak poniewa\u017C \u017Cona nie ust\u0119puje, wpada na znakomity pomys\u0142. Kupuje go na sp\u00F3\u0142k\u0119 z Tadziem. Nie obywa si\u0119 oczywi\u015Bcie bez problem\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani w tym samym czasie chc\u0105 ogl\u0105da\u0107 co innego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74281838":["Odmienny stan
Karol widzi, jak Alina wychodzi z kliniki po\u0142o\u017Cniczej. Dochodzi do wniosku, \u017Ce jego \u017Cona zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce prawda jest znacznie mniej radosna. Alina postanowi\u0142a po prostu zarobi\u0107 troch\u0119 dodatkowych pieni\u0119dzy i w tajemnicy zatrudni\u0142a si\u0119 jako recepcjonistka na p\u00F3\u0142 etatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74281839":["M\u0119ska duma
Karol spotyka dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y, kt\u00F3ry podkochiwa\u0142 si\u0119 w Alinie. Kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Anie \u015Bwietnie si\u0119 wiedzie, zaczyna udawa\u0107, \u017Ce jest dyrektorem przedsi\u0119biorstwa, w kt\u00F3rym pracuje. Problem w tym, \u017Ce dawny kolega postanawia odwiedzi\u0107 go w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74281840":["Dziko\u015B\u0107 serca
Do kamienicy, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 rodziny Krawczyk\u00F3w i Nork\u00F3w, wprowadza si\u0119 nowy lokator - ciemnosk\u00F3ry dyskd\u017Cokej. Kobiety s\u0105 zachwycone, poniewa\u017C muzyk uczy je modnych ta\u0144c\u00F3w. Tymczasem wszyscy mieszkaj\u0105cy w bloku m\u0119\u017Cczy\u017Ani szalej\u0105 z zazdro\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74281841":["Biznes stulecia
Parafia zg\u0142asza znikni\u0119cie ksi\u0119dza Andrzeja, kt\u00F3ry niedawno zacz\u0105\u0142 tam pos\u0142ug\u0119. Pocz\u0105tkowo policja podejrzewa o zwi\u0105zek z zagini\u0119ciem Jacka Walaszka, za\u017Cartego wroga Ko\u015Bcio\u0142a, kt\u00F3ry niedawno usi\u0142owa\u0142 wedrze\u0107 si\u0119 do \u015Bwi\u0105tyni z \u0142omem. Duchowny si\u0142\u0105 go przed tym powstrzyma\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Walaszek ma alibi. Funkcjonariusze znajduj\u0105 nad brzegiem jeziora auto, kt\u00F3re jest zarejestrowane na ksi\u0119dza Andrzeja. Trwaj\u0105 poszukiwania cia\u0142a, ale bez rezultatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74281842":["Streamerka
Znika 21-letnia Laura. Dziewczyna robi\u0142a karier\u0119 na platformie internetowej, gdzie codziennie tysi\u0105ce ludzi obserwowa\u0142o, jak gra w gry komputerowe. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce zazdrosny o sukces Laury by\u0142 inny streamer, Oskar. W\u015Bcieka\u0142 si\u0119, gdy\u017C przez ni\u0105 traci\u0142 widz\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce wielokrotnie grozi\u0142 Laurze. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 ustali\u0107, czy z zazdro\u015Bci o sukces m\u00F3g\u0142 si\u0119 posun\u0105\u0107 do zab\u00F3jstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74281843":["Piel\u0119gniarka Alicja jest \u017Con\u0105 Wojtka. Sympatyczny i spokojny m\u0119\u017Cczyzna pracuje jako architekt. Wojtek cz\u0119sto odwiedza swoj\u0105 siostr\u0119 Urszul\u0119, kt\u00F3ra z\u0142ama\u0142a nog\u0119 w wypadku samochodowym. Chocia\u017C kobieta wraca do zdrowia, m\u0119\u017Cczyzna nadal ch\u0119tnie j\u0105 odwiedza. Pe\u0142na z\u0142ych przeczu\u0107 Alicja postanawia \u015Bledzi\u0107 ma\u0142\u017Conka. W mieszkaniu Urszuli zastaje jej przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, atrakcyjn\u0105 Kamil\u0119. Widzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C otwarcie z ni\u0105 flirtuje. Kobieta podejrzewa, \u017Ce para ma romans. Zg\u0142asza si\u0119 do programu \"Zdrady\". Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Urszula nie lubi Alicji i namawia brata na rozw\u00F3d. Widz\u0105 te\u017C, jak m\u0119\u017Cczyzna flirtuje z Kamil\u0105. Niebawem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest... lesbijk\u0105 i \u0142\u0105cz\u0105 j\u0105 za\u017Cy\u0142e stosunki z Urszul\u0105. Kolejny trop prowadzi detektyw\u00F3w do tajemniczej nieznajomej, kt\u00F3r\u0105 Wojtek pozna\u0142 na solarium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",[]],"74281844":["Barber
Natalia i Kuba zostaj\u0105 oddelegowani do przeprowadzenia \u015Bledztwa w sprawie zamordowanego pracownika barber shopu. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce denat by\u0142 sk\u0142\u00F3cony z by\u0142ym wsp\u00F3lnikiem. Policjanci poznaj\u0105 obci\u0105\u017Caj\u0105ce zamordowanego fakty. Informatyk, kt\u00F3ry ma przej\u0105\u0107 obowi\u0105zki Leny podczas jej urlopu macierzy\u0144skiego, nie budzi sympatii funkcjonariuszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"74281845":["Przerwany lot
Biznesmen Henryk Kruczek cudem uchodzi \u017Cywy z wypadku podczas uprawiania wingsuitu. Ekspertyza stworzona przez CW\u015A ujawnia, \u017Ce kto\u015B podci\u0105\u0142 linki w jego spadochronie. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zostaje zabity. Morderstwa dokonano przy u\u017Cyciu igie\u0142 do akupunktury. Podejrzana jest jego c\u00F3rka Irena, kt\u00F3ra praktykuje t\u0119 metod\u0119 leczenia, ale i ona niebawem ginie. Detektywi zaczynaj\u0105 interesowa\u0107 si\u0119 postaci\u0105 drugiej c\u00F3rki Henryka - Elizy. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce kobieta chcia\u0142a wrobi\u0107 krewn\u0105 i przej\u0105\u0107 ca\u0142y spadek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"74281846":["Dzieci w klatce
Zostaje uprowadzona 3-letnia c\u00F3reczka znanego przedsi\u0119biorcy Szymona Skalskiego oraz dziennikarka Monika, kt\u00F3r\u0105 porywacze wzi\u0119li za \u017Con\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Okazuje si\u0119, \u017Ce dzia\u0142ali na zlecenie Natalii, by\u0142ej narzeczonej Skalskiego. Kobieta wesz\u0142a na drog\u0119 przest\u0119pcz\u0105 pod wp\u0142ywem swojego obecnego partnera Marcina, kt\u00F3ry j\u0105 szanta\u017Cowa\u0142, a na dodatek porwa\u0142 jej syna. Aby odzyska\u0107 dziecko, Natalia zaproponowa\u0142a uprowadzenie bliskich bogacza, za kt\u00F3rych mo\u017Cna za\u017C\u0105da\u0107 du\u017Cego okupu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"74281847":["Szaleniec
W Warszawie dochodzi do dw\u00F3ch zab\u00F3jstw. Obie ofiary by\u0142y nauczycielkami, a na ich cia\u0142ach sprawca umie\u015Bci\u0142 tajemniczy symbol. Patryk sp\u00F3\u017Ania si\u0119 do pracy, jest rozkojarzony, Mary\u015Bka widzi, jak zdenerwowany rozmawia przez telefon. Przez jego b\u0142\u0105d \u015Bledczy trafiaj\u0105 do mieszkania jedenastolatka, kt\u00F3rego matka zapisa\u0142a na korepetycje do jednej z kobiet. W tym czasie Klaudia kieruje podejrzenia na bezrobotnego informatyka. W jego mieszkaniu \u0142owcy znajduj\u0105 \u015Blady krwi, niepokoj\u0105ce obrazy oraz zdj\u0119cia trzech kobiet. Wkr\u00F3tce znika kolejna nauczycielka. Ekipa namierza telefon Pauliny, kt\u00F3ry zosta\u0142 porzucony na obrze\u017Cach jednego ze sto\u0142ecznych osiedli. Wieczorem Mary\u015Bka \u015Bledzi Patryka, by dowiedzie\u0107 si\u0119, co funkcjonariusz ukrywa. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna opiekuje si\u0119 chorym na Alzheimera ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"74281848":["Warsztaty literackie
W redakcji zjawiaj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze policji. Okazuje si\u0119, \u017Ce 19-latek przetrzymuje w sklepie kasjerk\u0119, gro\u017C\u0105c jej \u015Bmierci\u0105. Napastnik chce rozmawia\u0107 tylko z Markiem, kt\u00F3rego zna z warsztat\u00F3w literackich. Dziennikarz jedzie na miejsce zdarzenia, aby prowadzi\u0107 negocjacje. Niespodziewanie, sam staje si\u0119 zak\u0142adnikiem. W spraw\u0119 anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 wszyscy pracownicy redakcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"74281849":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74281850":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74281851":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281852":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74281853":["Moja walka z oty\u0142o\u015Bci\u0105
Kontynuacja historii z poprzedniego odcinka. W wyniku wieloletniego leczenia sterydami Joanna cierpia\u0142a z powodu przepukliny i nadmiaru sk\u00F3ry. Zmaga\u0142a si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z niewydolno\u015Bci\u0105 serca i innych wa\u017Cnych organ\u00F3w oraz uci\u0105\u017Cliw\u0105 astm\u0105. W swoim \u017Cyciu przesz\u0142a wiele powa\u017Cnych operacji. Teraz budzi si\u0119 po najpowa\u017Cniejszym z zabieg\u00F3w, jakim j\u0105 poddano. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142a rekonwalescencja Joanny po d\u0142ugiej i skomplikowanej operacji. Przekonaj\u0105 si\u0119, czy kobieta odzyska pe\u0142ni\u0119 zdrowia, spe\u0142ni sen o normalnym \u017Cyciu i wreszcie odzyska kontrol\u0119 nad w\u0142asnym cia\u0142em. Niestety, dot\u0105d lekarze odmawiali przeprowadzenia ryzykownego zabiegu, jednak determinacja marz\u0105cej o zdobywaniu g\u00F3rskich szczyt\u00F3w kobiety okaza\u0142a si\u0119 silniejsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"74281854":["Bajpasy przez dziurk\u0119 od klucza
Do jednej z wa\u017Cniejszych metod pomocy pacjentom ze schorzeniami serca nale\u017C\u0105 tzw. bajpasy. S\u0105 one wszczepiane w miejsce zw\u0119\u017Conych lub zamkni\u0119tych naczy\u0144 krwiono\u015Bnych, dzi\u0119ki czemu zapewniaj\u0105 prawid\u0142owy przep\u0142yw krwi i prac\u0119 serca. Kardiochirurg dr Przemys\u0142aw Sza\u0142a\u0144ski jako jedyny na \u015Bwiecie potrafi przeprowadzi\u0107 ten zabieg bez rozcinania mostka i u\u017Cycia sztucznego p\u0142ucoserca. Niestety, jednak nie u wszystkich pacjent\u00F3w jest to mo\u017Cliwe. Nowatorsk\u0105 metod\u0119 mo\u017Cna zastosowa\u0107 u Urszuli. Inaczej sytuacja wygl\u0105da w przypadku Wac\u0142awa. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest o krok od zawa\u0142u. Konieczny staje si\u0119 zabieg wymagaj\u0105cy rozci\u0119cia ca\u0142ego mostka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"74281855":["Prowadz\u0105cy Kuba Marcinowicz przeprowadza eksperyment, kt\u00F3ry poka\u017Ce, czy mo\u017Cna upi\u0107 si\u0119, nie pij\u0105c alkoholu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"74281856":["Prowadz\u0105cy przeprowadzi eksperyment, by sprawdzi\u0107, czy bakterie z toalety osiadaj\u0105 na rzeczach zgromadzonych w \u0142azience. Adam \u017Belazko opowie o pandemii wirus\u00F3w komputerowych. Ekipa programu odwiedzi pi\u0119ciogwiazdkowy hotel w Ko\u0142obrzegu. Prowadz\u0105cy sprawdzi, jakie s\u0105 granice wybuchowo\u015Bci mieszanki acetylenu z powietrzem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"74282452":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282453":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282454":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282455":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282456":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282457":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282458":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282459":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282460":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",["N"]],"74282461":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282462":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282463":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282464":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282465":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282466":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",["N"]],"74282468":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282469":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282470":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282471":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282472":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282473":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",["N"]],"74282474":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74282475":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"74282476":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282477":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282478":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282479":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282480":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282481":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74308304":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74282483":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282484":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282485":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282486":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282487":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282488":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74282489":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282490":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282491":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282492":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282493":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74282494":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282495":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74282496":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74282497":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"74282498":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74282499":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74282500":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74282501":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74282502":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"74282503":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}