{"70345066":["Ukryte pi\u0119kno
Zostaje uprowadzona pocz\u0105tkuj\u0105ca modelka, c\u00F3rka znanego dziennikarza \u015Bledczego. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce ojciec dziewczyny otrzymywa\u0142 listy z pogr\u00F3\u017Ckami, dotycz\u0105ce prowadzonych przez siebie spraw. Wkr\u00F3tce przychodzi \u017C\u0105danie okupu. W trakcie przekazywania pieni\u0119dzy przest\u0119pcom sytuacja wymyka si\u0119 spod kontroli. W \u017Cyciu Wojtka, brata Adama, pojawiaj\u0105 si\u0119 dawni znajomi, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 do powrotu na drog\u0119 wyst\u0119pku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70345067":["\u0179li ludzie
W o\u015Brodku dla trudnej m\u0142odzie\u017Cy zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki dw\u00F3ch nastolatk\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce obaj byli podopiecznymi plac\u00F3wki, jednak przed laty znikn\u0119li bez \u015Bladu. Wkr\u00F3tce potem zostali uznani za martwych, chocia\u017C nigdy nie znaleziono ich zw\u0142ok. W g\u0142o\u015Bnym procesie poszlakowym za zab\u00F3jstwo ch\u0142opc\u00F3w skazano miejscowego pijaka. W trakcie przes\u0142uchania Olgierd stawia si\u0119 Szwarcowi. Tym samym popada w nie\u0142ask\u0119 u prze\u0142o\u017Conego. Szwarc planuje powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119 z podw\u0142adnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70345068":["Strzelnica
Kiedy wybuch\u0142a I wojna \u015Bwiatowa wojska niemieckie dysponowa\u0142y 12 tysi\u0119cznym zbiorem ci\u0119\u017Ckich karabin\u00F3w maszynowych. Alianci mieli jedynie kilkaset. Dow\u00F3dcy brytyjscy i francuscy nie docenili tej broni, kt\u00F3ra znacz\u0105co wp\u0142yn\u0119\u0142a na bieg Wielkiej Wojny. To bro\u0144 strzelecka milion\u00F3w \u017Co\u0142nierzy, a nie wielkie dzia\u0142a, okr\u0119ty, samoloty i czo\u0142gi przes\u0105dzi\u0142y o biegu historii pocz\u0105tk\u00F3w XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"70345069":["Marta wyjecha\u0142a w Bieszczady, gdy posypa\u0142o si\u0119 jej \u017Cycie prywatne. Robert przekonuje, \u017Ce w\u0119druj\u0105c po lasach, nie wolno zaskakiwa\u0107 nied\u017Awiedzi. Drwal Czes\u0142aw nie ma w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce pracuj\u0105cy przy wyr\u0119bach musz\u0105 by\u0107 twardzi i zawzi\u0119ci. \u015Aliwa nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce te czterdzie\u015Bci lat min\u0119\u0142o tak szybko. Marta uwa\u017Ca si\u0119 za przybran\u0105 c\u00F3rk\u0119 pana Krzysztofa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"70345070":["Obr\u0105czka
Kto\u015B kradnie luksusowy samoch\u00F3d, nale\u017C\u0105cy do zamo\u017Cnego biznesmena. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop szajki zajmuj\u0105cej si\u0119 kradzie\u017C\u0105 wysokiej klasy aut. Wkr\u00F3tce potem \u017Cona poszkodowanego otrzymuje anonimowe pogr\u00F3\u017Cki i zdj\u0119cia kompromituj\u0105ce jej m\u0119\u017Ca. Policjanci wpadaj\u0105 na pomys\u0142, jak namierzy\u0107 przest\u0119pc\u00F3w. Kontaktuj\u0105 si\u0119 ze swoim informatorem, Tomaszem \"Okoniem\" Oko\u0144skim. M\u0119\u017Cczyzna informuje ich, \u017Ce postanowi\u0142 zacz\u0105\u0107 uczciwe \u017Cycie. Str\u00F3\u017Ce prawa zamierzaj\u0105 to sprawdzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"70345071":["Skok na kas\u0119
Dw\u00F3ch zamaskowanych bandyt\u00F3w okrada kantor. Przest\u0119pcy wynosz\u0105 z niego sto pi\u0119\u0107dziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych. Pierwsz\u0105 podejrzan\u0105 jest by\u0142a kasjerka, kt\u00F3ra zosta\u0142a zwolniona w atmosferze skandalu. Kobieta ma jednak alibi. Policyjnym technikom udaje si\u0119 wpa\u015B\u0107 na inny trop. Na zostawionym przez przest\u0119pc\u00F3w li\u015Bcie znajduj\u0105 niepe\u0142ny odcisk palca. Str\u00F3\u017Ce prawa maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce ten doprowadzi ich do bandyt\u00F3w. Tymczasem Ewelina i Krystian sp\u0119dzaj\u0105 poranek w nowym domu. Sielank\u0119 przerywa niezapowiedziana wizyta rodzic\u00F3w dziewczyny. Krystian nie kryje niezadowolenia. Mi\u0119dzy partnerami wybucha k\u0142\u00F3tnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70345072":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345073":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345074":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345075":["Nie b\u0119d\u0105c w stanie wytrzyma\u0107 brutalnego ataku Raditza, Goku i Piccolo w ostatnim starciu musz\u0105 polega\u0107 na najnowszej technice Piccolo. Niestety, nie s\u0105 ca\u0142kowicie przekonani, czy umo\u017Cliwi im ona pokonanie przeciwnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345076":["Pojedynek z Raditzem nareszcie dobiega ko\u0144ca. Ziemscy wojownicy zaczynaj\u0105 si\u0119 przygotowywa\u0107 do walki z du\u017Co pot\u0119\u017Cniejszym przeciwnikiem. Zagra\u017Caj\u0105 im bowiem Saiyani, kt\u00F3rzy planuj\u0105 najazd na ich planet\u0119 w niedalekiej przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345077":["Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 przygotowania do walki z Saiyanami. Niestety, Piccolo nie przypuszcza\u0142, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142 tak du\u017Ce k\u0142opoty. Wszystkiemu winny jest Gohan, kt\u00F3ry przemieni\u0142 si\u0119 w Oozaru podczas pe\u0142ni ksi\u0119\u017Cyca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345078":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345079":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"70345080":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"70345081":["Pojedynek z Raditzem nareszcie dobiega ko\u0144ca. Ziemscy wojownicy zaczynaj\u0105 si\u0119 przygotowywa\u0107 do walki z du\u017Co pot\u0119\u017Cniejszym przeciwnikiem. Zagra\u017Caj\u0105 im bowiem Saiyani, kt\u00F3rzy planuj\u0105 najazd na ich planet\u0119 w niedalekiej przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345082":["Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 przygotowania do walki z Saiyanami. Niestety, Piccolo nie przypuszcza\u0142, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142 tak du\u017Ce k\u0142opoty. Wszystkiemu winny jest Gohan, kt\u00F3ry przemieni\u0142 si\u0119 w Oozaru podczas pe\u0142ni ksi\u0119\u017Cyca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"70345083":["Profesjonalni e-sportowcy specjalizuj\u0105cy si\u0119 w \"League of Legens\" spotykaj\u0105 si\u0119 w studiu z influencerem potrzebuj\u0105cym trenerskiej porady. Ich cenne wskaz\u00F3wki i rzeczowe analizy pozwol\u0105 rozwin\u0105\u0107 skrzyd\u0142a amatorskim graczom. W rol\u0119 mentora wcieli si\u0119 mi\u0119dzy innymi Czekolad, mistrz Polski i triumfator mi\u0119dzynarodowych turniej\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227884.jpg","",[]],"70345084":["Profesjonalni e-sportowcy specjalizuj\u0105cy si\u0119 w \"League of Legens\" spotykaj\u0105 si\u0119 w studiu z influencerem potrzebuj\u0105cym trenerskiej porady. Ich cenne wskaz\u00F3wki i rzeczowe analizy pozwol\u0105 rozwin\u0105\u0107 skrzyd\u0142a amatorskim graczom. W rol\u0119 mentora wcieli si\u0119 mi\u0119dzy innymi Czekolad, mistrz Polski i triumfator mi\u0119dzynarodowych turniej\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227882.jpg","",[]],"70345085":["Kosmici przed nasz\u0105 er\u0105
Archeologowie ci\u0105gle odkrywaj\u0105 przedmioty i budowle, kt\u00F3re zdaj\u0105 si\u0119 zaprzecza\u0107 chronologii dziej\u00F3w ludzko\u015Bci. Na ca\u0142ym \u015Bwiecie znajdowane s\u0105 megalityczne konstrukcje, kt\u00F3rych wzniesienie przypisywane jest tajemniczym przodkom, dziwne figury o humanoidalnych kszta\u0142tach oraz pozosta\u0142o\u015Bci staro\u017Cytnych podziemnych schron\u00F3w wykutych w litej skale. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy s\u0105 to dowody na to, \u017Ce tysi\u0105ce, a nawet dziesi\u0105tki tysi\u0119cy lat temu na naszej planecie \u017Cy\u0142a wysoko rozwini\u0119ta rasa. By\u0107 mo\u017Ce w mitycznych opowie\u015Bciach o bogach, kt\u00F3rzy niegdy\u015B mieli \u017Cy\u0107 na ziemi, jest ziarno prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183013.jpg","",["N"]],"70345086":["Tajny plan NASA
Zafascynowany kosmosem wizjoner z tajemnicz\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105 Werner von Braun opracowa\u0142 technologi\u0119, dzi\u0119ki kt\u00F3rej cz\u0142owiek polecia\u0142 na Ksi\u0119\u017Cyc. Przewidywa\u0142, \u017Ce ludzie dotr\u0105 na Marsa i zbuduj\u0105 tam stacj\u0119 kosmiczn\u0105. Niekt\u00F3rzy s\u0105dz\u0105, \u017Ce von Braun nie skonstruowa\u0142 swoich wynalazk\u00F3w sam. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mia\u0142 dost\u0119p do tajnych informacji zgromadzonych przez Niemc\u00F3w podczas II wojny \u015Bwiatowej albo danych pozyskanych ze statku kosmit\u00F3w, kt\u00F3ry mia\u0142 rozbi\u0107 si\u0119 w Roswell w 1947 roku. By\u0107 mo\u017Ce naukowiec zosta\u0142 wybrany przez istoty pozaziemskie jako ten, kt\u00F3ry umo\u017Cliwi\u0142 ludziom eksploracj\u0119 Kosmosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183013.jpg","",["N"]],"70345087":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"70345088":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70345089":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"70345090":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"70345091":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"70345092":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"70345093":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"70345094":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"70345095":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"70345096":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"70345097":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"70345098":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"70344881":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"70344882":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70344883":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"70344884":["C\u00F3rka przyjaciela
Przyjaciel Malanowskiego, Krzysztof G\u0142odecki, prosi go, by znalaz\u0142 dilera, kt\u00F3ry sprzeda\u0142 ska\u017Cone narkotyki jego nastoletniej c\u00F3rce Basi. W efekcie ich za\u017Cycia dziewczyna zmar\u0142a. Bronis\u0142awowi udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce Basia kupowa\u0142a u\u017Cywki od dilera zwanego \"Krzywym\". Detektywi udaj\u0105 si\u0119 do klubu, w kt\u00F3rym cz\u0119sto bywa\u0142 m\u0119\u017Cczyzna. Tam dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce jaki\u015B czas temu znikn\u0105\u0142 on bez \u015Bladu, a narkotyki rozprowadza za niego jego wsp\u00F3lnik \"\u015Aliwa\". Gdy Anna znajduje go, ten ju\u017C nie \u017Cyje. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 zastrzelony z broni nale\u017C\u0105cej do Krzysztofa. Klient Malanowskiego trafia do aresztu. Bronis\u0142aw jest pewny jego niewinno\u015Bci. Podejrzewa, \u017Ce kryje on prawdziwego zab\u00F3jc\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"70344885":["Dziewczyna z Gruzji
W biurze agencji Malanowskiego zjawia si\u0119 Bernadetta Szymanek. Prosi detektyw\u00F3w, by odnale\u017Ali Gruzink\u0119 Anuk\u0119, kt\u00F3ra u niej pracowa\u0142a. W pokoju zaginionej odnajduj\u0105 oni notes z wzorami tatua\u017Cy. Niebawem kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do domu Bernadetty. Kradnie pieni\u0105dze i zabiera rzeczy Anuki. Podejrzenie pada na Gruzink\u0119. Tymczasem Magda spotyka si\u0119 z Krzysztofem Kraczy\u0144skim, w\u0142amywaczem recydywist\u0105, prowadz\u0105cym salon tatua\u017Cu. Okazuje si\u0119 on znajomym Anuki. Gdy detektywi przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 po ni\u0105, okazuje si\u0119, \u017Ce Gruzinka zosta\u0142a porwana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"70344886":["Wesele wnuczki
Sylwia i Aneta s\u0105 siostrami. Ich dziadkowie od 30 lat mieszkaj\u0105 w USA. Obiecuj\u0105 wnuczkom, \u017Ce ta, kt\u00F3ra pierwsza wyjdzie za m\u0105\u017C, odziedziczy ich maj\u0105tek. Niebawem Sylwia zar\u0119cza si\u0119. Aneta jednak nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce to siostra niebawem si\u0119 wzbogaci. W trakcie ceremonii \u015Blubnej wybucha afera, w kt\u00F3r\u0105 zostaje zaanga\u017Cowany nawet biskup.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"70344887":["El\u017Cbieta odkrywa straszn\u0105 prawd\u0119 na temat swojej c\u00F3rki Teresy
El\u017Cbieta i Krzysztof ciesz\u0105 si\u0119, poniewa\u017C ich c\u00F3rka Teresa wraca z Anglii. Okazuje si\u0119, \u017Ce towarzyszy jej m\u0142odszy o pi\u0119\u0107 lat m\u0105\u017C Marcin. El\u017Cbiecie nie podoba si\u0119 nowy zi\u0119\u0107. Kobieta nadal rozpami\u0119tuje dawny zwi\u0105zek c\u00F3rki z Oskarem, kt\u00F3ry by\u0142 jej ch\u0142opakiem od czas\u00F3w liceum. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce nowy partner wy\u0142udza pieni\u0105dze od Teresy. Do tego dochodz\u0105 sugestie, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna niegdy\u015B zarabia\u0142 na \u017Cycie jako \u017Cigolak. Na domiar z\u0142ego El\u017Cbieta dowiaduje si\u0119 o uzale\u017Cnieniu Teresy od przemocy. Gdy wraz z m\u0119\u017Cem staje si\u0119 \u015Bwiadkiem dziwnego zaj\u015Bcia w mieszkaniu c\u00F3rki, decyduje si\u0119 wezwa\u0107 policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70344888":["Re\u017C.: Jacek Majewski.
Pod przykrywk\u0105
Zostaje uprowadzona kobieta, kt\u00F3ra sprz\u0105ta\u0142a w willach zamo\u017Cnych warszawiak\u00F3w. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiona prawdopodobnie okrada\u0142a swoich pracodawc\u00F3w. Kolejne tropy prowadz\u0105 do pewnego biznesmena, kt\u00F3ry prowadzi niejasne interesy, a tak\u017Ce tajemniczej galerii jubilerskiej. Niebawem na Kabatach zostaj\u0105 znalezione zmasakrowane, cz\u0119\u015Bciowo zw\u0119glone zw\u0142oki. Wiele skazuje na to, \u017Ce ofiar\u0105 tego brutalnego morderstwa jest brata Adama, Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"70344889":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"70344890":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"70344891":["Pier\u015Bcie\u0144 szcz\u0119\u015Bcia
Jerzy i Barbara mieszkaj\u0105 w Katowicach i wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 syna Zenka. Po powrocie z wakacji, kt\u00F3re rodzina sp\u0119dzi\u0142a w Hiszpanii, kobieta odkrywa, \u017Ce straci\u0142a cenn\u0105 rodow\u0105 pami\u0105tk\u0119, pier\u015Bcionek z agatem. Rodzinna legenda g\u0142osi, \u017Ce posiadaczka bi\u017Cuterii mo\u017Ce liczy\u0107 na d\u0142ugi i udany zwi\u0105zek. Jerzy traktuje t\u0119 opowie\u015B\u0107 bardzo pob\u0142a\u017Cliwie. Niebawem jednak Zenek przy\u0142apuje ojca w intymnej sytuacji z kochank\u0105. Domaga si\u0119, by rodzic rzuci\u0142 Agnieszk\u0119, i grozi, \u017Ce powie o wszystkim matce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"70344892":["Jan zaproponowa\u0142 Wiktorowi nieuczciwy biznes, mimo \u017Ce ten uratowa\u0142 mu \u017Cycie
Wiktor i Barbara bardzo si\u0119 kochaj\u0105, jednak ci\u0105gle brakuje im pieni\u0119dzy. M\u0119\u017Cczyzna w\u0142a\u015Bnie otworzy\u0142 w\u0142asny biznes, kt\u00F3ry na razie przynosi wi\u0119cej strat ni\u017C zysk\u00F3w. Tymczasem jego partnerka marzy o eleganckim \u015Blubie i dalekich podr\u00F3\u017Cach. Pewnego dnia para widzi, jak banda chuligan\u00F3w atakuje Jana. Wiktor, nie zwa\u017Caj\u0105c na protesty Basi, rzuca si\u0119 na pomoc. Okazuje si\u0119, \u017Ce Jan jest zamo\u017Cnym biznesmenem. By si\u0119 odwdzi\u0119czy\u0107, zamierza z\u0142o\u017Cy\u0107 du\u017Ce zam\u00F3wienie firmie swojego dobrodzieja. Wiktor bierze kredyt, by sprowadzi\u0107 sze\u015B\u0107 beczek oliwy z oliwek dla Jana. Kto\u015B jednak dziurawi beczki i ca\u0142y towar si\u0119 marnuje. M\u0119\u017Cczyzna tonie w d\u0142ugach, podczas gdy jego \u017Cona ulega urokowi Jana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335427.jpg","",["N"]],"70344893":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"70344894":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70344895":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"70344896":["Kosztowna terapia
Alicja, absolwentka studi\u00F3w prawniczych, rozpoczyna praktyki w kancelarii. Jest przebojowa, ale te\u017C nie ma opor\u00F3w, by d\u0105\u017Cy\u0107 do celu po trupach. Po \u015Bmierci krewnej fa\u0142szuje testament ze szkod\u0105 dla swojego brata Grzegorza. Z dokumentu wynika teraz, \u017Ce dziewczyna jest jedyn\u0105 spadkobierczyni\u0105 zamo\u017Cnej ciotki. Wkr\u00F3tce potem m\u0142oda prawniczka zapada na COVID-19. Choroba ma bardzo ci\u0119\u017Cki przebieg. Na ratunek przybywa jej brat. M\u0119\u017Cczyzna wzywa karetk\u0119 pogotowia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293824.jpg","",["N"]],"70344897":["Spod klubu bokserskiego zostaje uprowadzony m\u0142ody pi\u0119\u015Bciarz. \u015Aledztwo wykazuje, \u017Ce by\u0142 on spokojnym cz\u0142owiekiem i nie mia\u0142 \u017Cadnych wrog\u00F3w. Nie pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C \u017C\u0105danie okupu. Str\u00F3\u017Ce prawa usi\u0142uj\u0105 ustali\u0107, czego dotyczy\u0142y problemy ofiary. Prawnik Darii nieoczekiwanie proponuje Natalii spotkanie w sprawie Antosia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335430.jpg","",[]],"70344898":["Anka i Bia\u0142y podejmuj\u0105 decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 \u015Blubu. Wygl\u0105da na to, \u017Ce wsp\u00F3lna przysz\u0142o\u015B\u0107 nie jest im pisana. Laura stara si\u0119 zrozumie\u0107 decyzj\u0119 c\u00F3rki, ale ma wra\u017Cenie, \u017Ce ta nie pozwoli\u0142a ukochanemu niczego wyt\u0142umaczy\u0107. Przeprowadzka do Londynu to powa\u017Cny krok, na kt\u00F3ry oboje nie s\u0105 chyba gotowi. Bartek wraca do zdrowia w klinice. Ma sporo obra\u017Ce\u0144, kt\u00F3re powoli si\u0119 goj\u0105. Roman wci\u0105\u017C przebywa na sali operacyjnej. Bartek martwi si\u0119, \u017Ce to z powodu jego zaniedbania dosz\u0142o do tragedii. Emilka wyjawia ukochanemu, co zrobi\u0142a Ewelina. Bia\u0142y postanawia da\u0107 swojemu zwi\u0105zkowi jeszcze jedn\u0105 szans\u0119 i polecie\u0107 za Ank\u0105 do Londynu. Jego plany krzy\u017Cuje jednak pewien cwany z\u0142odziej. Lucynka odwiedza King\u0119 i informuje j\u0105 o rozpadzie grupy, kt\u00F3ra mia\u0142a wsp\u00F3lnie przebiec maraton w jej imieniu. Czuje, \u017Ce zawiod\u0142a przyjaci\u00F3\u0142k\u0119. Zamierza spr\u00F3bowa\u0107 wskrzesi\u0107 grup\u0119. Temat podejmuje Mi\u015Bka, kt\u00F3ra wiele zawdzi\u0119cza Kindze i bardzo chce jej pom\u00F3c. Tymczasem partnerka Janka czuje si\u0119 coraz gorzej i postanawia sporz\u0105dzi\u0107 testament.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335424.jpg","",[]],"70344899":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70344900":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"70344901":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"70344902":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70372351":["Re\u017C.: Kordian Piwowarski.
Katarzyna razem z matk\u0105 mieszka w Brz\u00F3zkach. Trzydzie\u015Bci lat temu opu\u015Bci\u0142a prowincj\u0119, aby podj\u0105\u0107 wymarzone studia pedagogiczne w Warszawie. Teraz jest niezale\u017Cn\u0105 dyrektork\u0105 szko\u0142y i doskonale wie, czego pragnie od \u017Cycia. Spok\u00F3j kobiety burzy jedynie niechciany adorator. O jej wzgl\u0119dy zn\u00F3w bowiem stara si\u0119 dawny konkurent Stanis\u0142aw Kolasa - miejscowy so\u0142tys, kt\u00F3ry za nic nie zamierza przyj\u0105\u0107 odmowy. Jedyny syn Kasi, Marcin, jest oczkiem w jej g\u0142owie. Przez dziesi\u0119\u0107 lat ch\u0142opak mieszka\u0142 wraz ze swoim ojcem w Holandii. Obecnie powraca w rodzinne strony z pomys\u0142em na w\u0142asny biznes. M\u0142ody Zawada zamierza otworzy\u0107 dyskotek\u0119, kt\u00F3ra b\u0119dzie jedynie przykrywk\u0105 dla prawdziwego interesu - nielegalnej plantacji marihuany. W Warszawie Marcin przypadkowo poznaje Agnieszk\u0119 Wola\u0144sk\u0105. Dziewczyna jest pogr\u0105\u017Cona w kryzysie. W\u0142a\u015Bnie zosta\u0142a porzucona przez ukochanego, a w dodatku jej matka, znana sekstrenerka Barbara, traktuje najbli\u017Cszych z g\u00F3ry. W efekcie c\u00F3rka oraz m\u0105\u017C, Marian, podejmuj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 decyzj\u0119. Wsp\u00F3lnie uznaj\u0105, \u017Ce jedynym wyj\u015Bciem z tej sytuacji jest ucieczka z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343822.jpg","",[]],"70344903":["Goszcz\u0105ce w programie panie szybko znalaz\u0142y wsp\u00F3lny j\u0119zyk. \u0141\u0105czy je w ko\u0144cu podobny styl \u017Cycia. Zrobi\u0142o si\u0119 troch\u0119 niezr\u0119cznie, gdy do\u0142\u0105czy\u0142a do nich nowa uczestniczka, Monika. Oka\u017Ce si\u0119, czy odnajdzie si\u0119 ona w grupie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336113.jpg","",[]],"70344904":["W programie nie da si\u0119 unikn\u0105\u0107 konflikt\u00F3w. Nie wszystkie zachowania uczestnik\u00F3w przypadaj\u0105 do gustu towarzyszom. Edward \u017Ale zni\u00F3s\u0142 rozstanie z Marysi\u0105 . Dominika natomiast cz\u0119sto nie potrafi zapanowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105 o Kub\u0119. Snuje w\u00F3wczas do\u015B\u0107 mroczne wizje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336114.jpg","",[]],"70344905":["Re\u017C.: Andrejs Ekis.
Dorota (Ilona Ostrowska) od dawna czuje, \u017Ce w jej zwi\u0105zku co\u015B si\u0119 wypali\u0142o. Andrzej (Krzysztof Czeczot) zamiast po\u015Bwi\u0119ca\u0107 jej uwag\u0119, woli raczej gra\u0107 na konsoli. W efekcie ich \u017Cycie erotyczne prawie nie istnieje. Gwiazda social medi\u00F3w Fabian (Micha\u0142 Koterski) che\u0142pi si\u0119 swoj\u0105 popularno\u015Bci\u0105. Nie ma dla niego nic wa\u017Cniejszego od s\u0142awy. Jest te\u017C \u015Bwi\u0119cie przekonany, \u017Ce jako prawdziwy macho stanowi obiekt uwielbienia kobiet. Jego partnerka Iwona (Joanna Liszowska) marzy tylko o tym, by kiedy\u015B te\u017C zosta\u0107 celebrytk\u0105, wi\u0119c bez s\u0142owa skargi zgadza si\u0119 na wszystkie pomys\u0142y ukochanego. Dorota, chc\u0105c podnie\u015B\u0107 temperatur\u0119 w sypialni, proponuje m\u0119\u017Cowi swinging. W ten spos\u00F3b obie pary zawieraj\u0105 znajomo\u015B\u0107. Niespodziewanie jednak ich wyobra\u017Cenia szalonych erotycznych przyg\u00F3d mijaj\u0105 si\u0119 z rzeczywisto\u015Bci\u0105. Bartek (Antoni Kr\u00F3likowski) ratuje s\u0105siadk\u0119 Sylwi\u0119 (Barbara Kurdej-Szatan) z opresji. Wkr\u00F3tce wik\u0142a si\u0119 razem z ni\u0105 i lokalnym gangsterem Cezarym (Tomasz O\u015Bwieci\u0144ski) w skomplikowan\u0105 relacj\u0119 mi\u0142osn\u0105, w kt\u00F3rej nie brakuje wybuch\u00F3w nami\u0119tno\u015Bci. Polska wersja \u0142otewskiego hitu. Po sukcesie rodzimego filmu re\u017Cyser Andrejs Ekis zacz\u0105\u0142 realizowa\u0107 fabu\u0142\u0119 \"Swingers\u00F3w\" w r\u00F3\u017Cnych innych pa\u0144stwach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2208778.jpg","",["N"]],"70344906":["Re\u017C.: Dennie Gordon.
Joe Dirt (David Spade) pracuje jako sprz\u0105tacz w jednej ze stacji radiowych w s\u0142onecznej Kalifornii. Jego oryginalny wygl\u0105d i nietypowe zachowanie zwracaj\u0105 uwag\u0119 Zandera Kelly'ego (Dennis Miller), znanego prezentera tej rozg\u0142o\u015Bni. Joe zostaje zaproszony jako go\u015B\u0107 do programu, w kt\u00F3rym cyniczny dziennikarz zamierza zrobi\u0107 z niego po\u015Bmiewisko. Kiedy jednak m\u0119\u017Cczyzna zaczyna opowiada\u0107 histori\u0119 swojego \u017Cycia, szybko staje si\u0119 ulubie\u0144cem s\u0142uchaczy. Zaczyna od wspomnie\u0144 z wycieczki do Wielkiego Kanionu, gdzie w wieku o\u015Bmiu lat zgubi\u0142 swoich rodzic\u00F3w. Od tego czasu zd\u0105\u017Cy\u0142 ju\u017C przejecha\u0107 ca\u0142e Stany Zjednoczone, pr\u00F3buj\u0105c ich odnale\u017A\u0107. Po drodze spotka\u0142 wielu dziwnych ludzi, m.in. seksown\u0105 Brandy - dziewczyn\u0119 o z\u0142otym sercu (Brittany Daniel), nieobliczalnego str\u00F3\u017Ca (Christopher Walken) i psychopatycznego kanibala (Brian Thompson). Prze\u017Cy\u0142 te\u017C mn\u00F3stwo rozczarowa\u0144. Ca\u0142y czas nie poddaje si\u0119 jednak i d\u0105\u017Cy do wyznaczonego celu. Wsp\u00F3\u0142producentem filmu jest Adam Sandler, jeden z najpopularniejszych ameryka\u0144skich aktor\u00F3w komediowych. Odtw\u00F3rcy g\u0142\u00F3wnej roli towarzysz\u0105 wyst\u0119puj\u0105ce w epizodach gwiazdy, mi\u0119dzy innymi Christopher Walken oraz muzyk rockowy Kid Rock. Przeci\u0119tne i troch\u0119 naiwne kino drogi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2342548.jpg","",["N"]],"70344908":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"70345344":["Pierwszym z bohater\u00F3w odcinka jest Rafa\u0142 Miszkiel, kt\u00F3ry po powa\u017Cnym wypadku straci\u0142 r\u0119k\u0119 oraz wyl\u0105dowa\u0142 na w\u00F3zku inwalidzkim. Nie za\u0142ama\u0142 si\u0119 jednak i postanowi\u0142 za\u0142o\u017Cy\u0107 kana\u0142 na YouTubie, gdzie pokazuje jak wygl\u0105da codzienne \u017Cycie osoby niepe\u0142nosprawnej. Rozwija te\u017C swoje zainteresowania, takie jak gotowanie, gry wideo czy sport. Drugi super cz\u0142owiek to Rafa\u0142 Gr\u0119\u017Alikowski, kt\u00F3rzy marzy\u0142, aby zosta\u0107 zawodowym \u017Co\u0142nierzem. Jego plany pokrzy\u017Cowa\u0142 jednak rak ko\u015Bci oraz powi\u0105zana z nim amputacja nogi. M\u0119\u017Cczyzna postanowi\u0142 skupi\u0107 si\u0119 na uprawianiu sportu. Pr\u00F3bowa\u0142 wielu dyscyplin, lecz najwi\u0119cej sukces\u00F3w odni\u00F3s\u0142 w podnoszeniu sztangi le\u017C\u0105c - jest w niej wielokrotnym mistrzem Polski. Obecnie jego najwi\u0119ksza pasja to podr\u00F3\u017Ce rowerowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"70345345":["Po k\u0142\u00F3tni z Olliem kapitan Wowski wychodzi z domu. Na skutek pomy\u0142ki zostaje wzi\u0119ty za bezdomnego kota. Kiedy klasowy osi\u0142ek wyzywa Berniego na pojedynek, Wowski postanawia mu pom\u00F3c.","","",["N"]],"70345346":["Ollie chc\u0105 zaimponowa\u0107 dw\u00F3jce popularnych w szkole dzieci, ogl\u0105daj\u0105c wraz z nimi przera\u017Caj\u0105cy horror. W wiecz\u00F3r halloweenowy Ollie, Cleo i Bernie wybieraj\u0105 si\u0119 na poszukiwanie s\u0142odyczy. Postanawiaj\u0105 zapuka\u0107 do pewnego upiornego domu na uboczu.","","",["N"]],"70345347":["Tarantula, kt\u00F3r\u0105 mia\u0142 zaopiekowa\u0107 si\u0119 Hirek, wydostaje si\u0119 na wolno\u015B\u0107. Ch\u0142opiec uwa\u017Ca, \u017Ce jego obowi\u0105zki domowe s\u0105 najgorsze ze wszystkich. Postanawia strajkowa\u0107 tak d\u0142ugo, a\u017C kto\u015B si\u0119 z nim zamieni.","","",["N"]],"70345348":["Hirek ma si\u0119 zaopiekowa\u0107 w domu klasow\u0105 tarantul\u0105. Paj\u0105k wydostaje si\u0119 na wolno\u015B\u0107 i wywo\u0142uje totalny chaos. Hirek uwa\u017Ca, \u017Ce jego obowi\u0105zki domowe s\u0105 najgorsze ze wszystkich i postanawia strajkowa\u0107 tak d\u0142ugo, a\u017C kto\u015B si\u0119 z nim zamieni.","","",["N"]],"70345349":["Ka\u017Cdy odcinek niesie ze sob\u0105 nowe wyzwania i emocje. Uczestnicy obu rywalizuj\u0105cych ze sob\u0105 zespo\u0142\u00F3w mog\u0105 jednak liczy\u0107 na sprawiedliwe oceny i merytoryczn\u0105 pomoc surowego Mateusza Gesslera .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2309498.jpg","",["N"]],"70345350":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"70345351":["Rodzina Matwiejczuk\u00F3w spod Zamo\u015Bcia mieszka w starym drewnianym domu. Przed rokiem pan Janusz mia\u0142 wylew, po kt\u00F3rym d\u0142ugo by\u0142 sparali\u017Cowany. Obecnie ma problemy z poruszaniem si\u0119, a dom, w dodatku pozbawiony \u0142azienki, nie jest przystosowany do potrzeb osoby niepe\u0142nosprawnej. Katarzyna Dowbor chce pom\u00F3c rodzinie, m.in. aby trzy nastoletnie c\u00F3rki mia\u0142y mia\u0142y miejsce do nauki z dala od pi\u0119cioletnich bli\u017Aniak\u00F3w. Maciek i Artur, s\u0105 przera\u017Ceni stanem domu, ale zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"70345352":["Babciu pomocy
Znika 12-letnia Hania. Ostatni\u0105 osob\u0105, z kt\u00F3r\u0105 mia\u0142a kontakt, by\u0142a jej babcia. Dziewczynka wys\u0142a\u0142a jej wiadomo\u015B\u0107 o dramatycznej tre\u015Bci - \"Babciu pomocy!\". Niestety, kobieta, kt\u00F3ra pracuje w Niemczech, jedyne, co mog\u0142a zrobi\u0107, to natychmiast zadzwoni\u0107 do swojej c\u00F3rki. Podczas rozmowy telefonicznej z policj\u0105 matka Hani, Marzena, zostaje napadni\u0119ta w swoim domu. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna rzuca pod jej adresem gro\u017Aby i dopytuje o ukryty towar. Pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce za zagini\u0119ciem dziecka stoi gang narkotykowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"70345353":["Jubel
Nieoczekiwanie okazuje si\u0119, \u017Ce Halina Kiepska i Helena Pa\u017Adziochowa tego samego dnia wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Warszawy. Obie musz\u0105 za\u0142atwi\u0107 wa\u017Cne sprawy w stolicy. Ferdek i Marian zostaj\u0105 sami. Przed odjazdem \u017Cony pouczaj\u0105 ich, \u017Ce podczas ich nieobecno\u015Bci w domu ma panowa\u0107 spok\u00F3j i porz\u0105dek. Panowie obiecuj\u0105 zastosowa\u0107 si\u0119 do wskaz\u00F3wek \u017Con. Niestety na skutek nieprzewidzianych okoliczno\u015Bci sytuacja wymyka si\u0119 im spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"70345354":["Bolero
Mieszka\u0144cy kamienicy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce najwy\u017Cszy czas, by w budynku zosta\u0142a zainstalowana winda. Okazuje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie to mo\u017Cliwe w\u00F3wczas, gdy toaleta na korytarzu zostanie zlikwidowana. Wsp\u00F3lnota mieszkaniowa postanawia wybudowa\u0107 now\u0105, luksusow\u0105 ubikacj\u0119 w piwnicy. Niestety szybko zaczynaj\u0105 z niej korzysta\u0107 osoby do tego nieuprawnione. Pa\u017Adzioch sk\u0142ada wniosek o powo\u0142anie obywatelskich dy\u017Cur\u00F3w we wsp\u00F3lnym WC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839306.jpg","",["N"]],"70345355":["Kantry Kurde
Waldek chcia\u0142by zosta\u0107 piosenkarzem country. Ferdek, Boczek i Pa\u017Adzioch uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce potrafi\u0105 \u015Bwietnie pokierowa\u0107 jego karier\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"70345356":["Uczestnicy nie zawsze umiej\u0105 radzi\u0107 sobie z presj\u0105 czasu. Kamila, kt\u00F3ry w jednym z odcink\u00F3w za\u0142o\u017Cy\u0142 opask\u0119 szefa kuchni, pokona\u0142a trema. M\u00F3g\u0142 on jednak liczy\u0107 na wsparcie Mateusza Gesslera .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2309498.jpg","",["N"]],"70345357":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"70345358":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70345359":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"70345360":["Pani Sylwia jest samotn\u0105 matk\u0105 dziewi\u0119cioletniego Kuby. Jej m\u0105\u017C rok wcze\u015Bniej straci\u0142 prac\u0119 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, mimo ci\u0119\u017Ckiej sytuacji, stara si\u0119 normalnie \u017Cy\u0107. Ich dom jest w tragicznym stanie - dach przecieka, rury zamarzaj\u0105, pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C grzyb. Katarzyna Dowbor, wraz z ekip\u0105, postanawia im pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"70345361":["Patrycja po udarze ma niesprawn\u0105 r\u0119k\u0119. Wcze\u015Bniej pomaga\u0142a wszystkim w okolicy i pracowa\u0142a w o\u015Brodku, gdzie zajmowa\u0142a si\u0119 le\u017C\u0105cymi chorymi. Teraz z trudem przychodzi jej zajmowanie si\u0119 w\u0142asnym domem. Kobieta wraz z m\u0119\u017Cem Janem i dzie\u0107mi, dwunastoletnim Miko\u0142ajem i trzyletni\u0105 Ani\u0105, mieszka w male\u0144kim domu w wielkopolskiej wsi Kujawiec. Rodzina ma do dyspozycji jeden ogrzewany koz\u0105 pok\u00F3j oraz zimne i zawilgocone pomieszczenie, b\u0119d\u0105ce sypialni\u0105 dla Patrycji i jej partnera. W budynku brakuje \u0142azienki i kuchni z prawdziwego zdarzenia, a nawet ciep\u0142ej wody. Jest za to instalacja elektryczna, kt\u00F3r\u0105 Jan zrobi\u0142 sam. Ekipa programu zjawia si\u0119 na miejscu i od razu zabiera si\u0119 do pracy. Na dokonanie ca\u0142kowitej metamorfozy budynku ma tylko kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2145901.jpg","",["N"]],"70345362":["Cz\u0142owiek bez planu
Jolasia stwierdza, \u017Ce Waldek jest cz\u0142owiekiem nieprzystosowanym i niepouk\u0142adanym. Wed\u0142ug niej prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna powinien mie\u0107 pomys\u0142 na \u017Cycie. Aby zmusi\u0107 m\u0119\u017Ca do obmy\u015Blenia egzystencjalnego planu, grozi mu rozwodem. Waldek rozpaczliwie szuka wyj\u015Bcia z sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"70345363":["Latarenka
Podczas burzy Waldek zostaje trzykrotnie ra\u017Cony piorunem. Powszechne zaskoczenie wywo\u0142uje fakt, \u017Ce Kiepski wychodzi z wypadku bez szwanku. Wkr\u00F3tce mieszka\u0144cy kamienicy odkrywaj\u0105 nadprzyrodzone zdolno\u015Bci Waldka. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna je wykorzysta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"70345364":["Patryk, Mariusz, Pawe\u0142 oraz Kordian szukaj\u0105 na pla\u017Cy bursztyn\u00F3w. Maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu uda im si\u0119 sporo zarobi\u0107 i b\u0119d\u0105 mogli kupi\u0107 sobie nowego mercedesa. Wieczory sp\u0119dzaj\u0105 w miejscowych dyskotekach. Nocne szale\u0144stwa m\u0119\u017Cczyzn przerywa niespodziewany przyjazd policji. Darek chwali si\u0119 Mariuszowi swoim busem, kt\u00F3ry uda\u0142o mu si\u0119 przerobi\u0107 na noclegowni\u0119. Tymczasem Jakub, cz\u0142onek grupy rekonstrukcyjnej, demonstruje wczasowiczom, jak wygl\u0105da jednoosobowa defilada wojskowa, czym zyskuje spor\u0105 popularno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"70345365":["Ma\u0142gorzata i S\u0142awek s\u0105 rodzicami czworga dzieci. Ich pierwszy wyjazd nad morze budzi we wszystkich ogromne podekscytowanie. Dla Mariusza nie ma znaczenia, \u017Ce trwaj\u0105 wakacje. Uwa\u017Ca, \u017Ce formy nie mo\u017Cna zaniedba\u0107, dlatego przygotowuje trening tajskiego boksu. Mariusz, Radek i Darek odpoczywaj\u0105, tocz\u0105c m\u0119skie rozmowy o regu\u0142ach u\u017Cytkowania pola namiotowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"70345366":["Re\u017C.: Greta Gerwig.
Ameryka, lata 60. XIX w., czasy wojny secesyjnej. Pod nieobecno\u015B\u0107 ojca, kt\u00F3ry odbywa s\u0142u\u017Cb\u0119 wojskow\u0105 z dala od rodziny, opiek\u0119 nad czterema siostrami March z Orchard House sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Zale\u017Cy jej na tym, by dziewcz\u0119ta znalaz\u0142y w\u0142asn\u0105 drog\u0119 w \u017Cyciu i chce pom\u00F3c im wej\u015B\u0107 w doros\u0142o\u015B\u0107. Ka\u017Cda z c\u00F3rek ma inn\u0105 osobowo\u015B\u0107 i odmienne pragnienia. Najstarsza Meg jest stateczna i marzy o karierze aktorki. Rodzinna i ciep\u0142a Beth ma talent do gry na pianinie. Jo, pocz\u0105tkuj\u0105ca pisarka, z charakterystyczn\u0105 dla siebie energi\u0105 i nieust\u0119pliwo\u015Bci\u0105 d\u0105\u017Cy do wyznaczonego celu. Nieco przem\u0105drza\u0142a Amy pragnie za\u015B zosta\u0107 malark\u0105. Rodzina jest w trudnej sytuacji finansowej, dlatego Meg uczy miejscowe dzieci, a Jo pomaga ciotce March. Dziewcz\u0119ta staraj\u0105 si\u0119 urozmaici\u0107 swoje naznaczone brakiem pieni\u0119dzy \u017Cycie, zara\u017Caj\u0105c wszystkich dooko\u0142a entuzjazmem i zapa\u0142em. Mimo w\u0142asnych problem\u00F3w nigdy te\u017C nie s\u0105 oboj\u0119tne na cudz\u0105 krzywd\u0119. Rodze\u0144stwo poznaje smak pierwszych mi\u0142o\u015Bci i rozczarowa\u0144. Los poddaje siostry pr\u00F3bom, po kt\u00F3rych ich \u017Cycie ju\u017C nigdy nie b\u0119dzie takie jak dawniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120746.jpg","",["N"]],"70345367":["Re\u017C.: Simon Fellows.
Jack Tuliver, by\u0142y komandos elitarnych jednostek Delta Force, jest teraz zawodowym z\u0142odziejem. Zbiera najlepszych ekspert\u00F3w w swoim fachu, by dokona\u0107 skoku \u017Cycia. Opracowuj\u0105 misterny plan okradzenia opancerzonych furgonetek, kt\u00F3re przewo\u017C\u0105 pieni\u0105dze z 20 kasyn w Rumunii. Niestety, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Najpierw pojawiaj\u0105 si\u0119 k\u0142opoty z \u0142adunkami wybuchowymi, a gdy grupa Jacka wchodzi w posiadanie kosztowno\u015Bci, niespodziewanie napada na nich inny gang. W wyniku wymiany ognia ginie wi\u0119kszo\u015B\u0107 wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w Tulivera, a napastnicy przejmuj\u0105 prawie ca\u0142y \u0142up. Jackowi udaje si\u0119 uciec. Zabiera te\u017C zapiecz\u0119towan\u0105 walizk\u0119 z najbardziej warto\u015Bciow\u0105 cz\u0119\u015Bci\u0105 skradzionych przedmiot\u00F3w - obrazem Vincenta Van Gogha, kt\u00F3rego cena mo\u017Ce si\u0119ga\u0107 nawet kilkudziesi\u0119ciu milion\u00F3w dolar\u00F3w. Wkr\u00F3tce Tuliver dowiaduje si\u0119, \u017Ce jeden z jego wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w zosta\u0142 wzi\u0119ty na zak\u0142adnika przez Aleksieja Kutchinova, sadystycznego milionera. Jack postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 uratowa\u0107 koleg\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844178.jpg","",["N"]],"70345368":["W\u0142adek ust\u0119puje w sprawie szermierki i pozwala Filipowi chodzi\u0107 na treningi. Monika nie chce spotyka\u0107 si\u0119 z Karolem i, nie wiedz\u0105c, co zrobi\u0107, prosi Igora o nadgodziny. Jaro i Liliana zjawiaj\u0105 si\u0119 w pizzerii. Tomasz po raz kolejny przeprasza m\u0119\u017Cczyzn\u0119, ten na osobno\u015Bci zaczyna mu grozi\u0107. Teres\u0119 odwiedza w przedszkolu niedawno poznany masa\u017Cysta Olaf. Czarek zastaje ich w dwuznacznej sytuacji. Aleks dowiaduje si\u0119, \u017Ce przyczyn\u0105 jego dolegliwo\u015Bci nie jest \u015Bwierzb, lecz alergia. Postanawia odegra\u0107 si\u0119 na Oliwii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"70345369":["W\u0142adek daje si\u0119 wci\u0105gn\u0105\u0107 w szermierk\u0119. Zach\u0119ca Filipa do tego sportu, uwa\u017Ca te\u017C, \u017Ce Karol jest \u015Bwietnym trenerem. Instruktor dowiaduje si\u0119, \u017Ce W\u0142adek i Monika s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Jest tym zaskoczony. Tomasz cierpi po odrzuceniu przez Lilian\u0119. Tymczasem Julka wygaduje si\u0119 w przedszkolu matce Liliany, \u017Ce ta by\u0142a cz\u0119stym go\u015Bciem w ich domu. Zofia podejrzewa c\u00F3rk\u0119 o romans z Tomaszem. Paulina boi si\u0119, by nie wyszed\u0142 na jaw jej dawny romans z Aleksem. Nie chce, by Czarek si\u0119 o tym dowiedzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"70345370":["Pani Wanda wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w okropnych warunkach. \u015Aciany domu s\u0105 zagrzybione i okopcone sadz\u0105, a wilgotne pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105. Brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Rodzina prze\u017Cy\u0142a niedawno chwile grozy, zatruwaj\u0105c si\u0119 tlenkiem w\u0119gla z dymi\u0105cego pieca. Cudem ich uratowano. Dzieci pani Wandy, siedmioletnia Oliwka, Wiktor i Adam, s\u0105 bardzo pogodne i kochaj\u0105ce zwierz\u0119ta. Nie maj\u0105 jednak przytulnego i bezpiecznego miejsca do \u017Cycia jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Ekipa programu bierze si\u0119 do pracy, chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie zazna\u0107 \u017Cycia w normalnych warunkach. Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa maj\u0105 przed sob\u0105 bardzo du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"70345371":["Z\u0142amana przysi\u0119ga
M\u0105\u017C Alicji, Jan, wyjecha\u0142 do pracy do Irlandii. Kobieta korzysta ze wsparcia szwagra, kt\u00F3ry pomaga jej w ci\u0119\u017Cszych pracach domowych. Pewnego dnia odbiera telefon od nieznajomej kobiety. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest ona kochank\u0105 jej m\u0119\u017Ca. Na skutek stresu Alicja przechodzi zawa\u0142 serca. Dzi\u0119ki pomocy szwagra trafia do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"70345372":["Erotikon
Pewnego dnia w mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura i daje Ferdynandowi w prezencie oryginalne radio tranzystorowe. Nie jest to jednak zwyczajny odbiornik, gdy\u017C ma kszta\u0142t... kobiecych piersi. Kiepski jest bardzo zadowolony z podarunku i staje si\u0119 gorliwym radios\u0142uchaczem. Halina jest przekonana, \u017Ce nowe hobby m\u0119\u017Ca nosi znamiona dewiacji seksualnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"70344909":["Pani Maria mieszka wraz z synem Tomaszem i wnuczk\u0105 Len\u0105 w 100-letniej kamienicy w Lubartowie. Mama dziewczynki rok wcze\u015Bniej wyjecha\u0142a z kraju i postanowi\u0142a ju\u017C nie wraca\u0107. Lenka dorasta otoczona mi\u0142o\u015Bci\u0105, jednak lokum, w kt\u00F3rym \u017Cyje rodzina, pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W mieszkaniu brakuje ogrzewania, a \u0142azienka jest w bardzo z\u0142ym stanie. Na ratunek rusza ekipa programu.","","",["JM"]],"70344910":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"70344911":["Czerwony p\u0142aszczyk
Nastazja Czy\u017Cewska jest studentk\u0105 trzeciego roku psychologii. W ramach praktyk studenckich uczestniczy w spotkaniach grupy AA, kt\u00F3re prowadzi jej matka Marianna. Jeden z uczestnik\u00F3w twierdzi, \u017Ce zacz\u0105\u0142 pi\u0107 alkohol, gdy zagin\u0119\u0142a jego m\u0142odsza siostra. Ku zaskoczeniu c\u00F3rki Marianna nieoczekiwanie przerywa spotkanie. Nastazja jest przekonana, \u017Ce dziwne zachowanie matki ma zwi\u0105zek z histori\u0105, opowiedzian\u0105 przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Wraz z m\u0142odszym bratem rozpoczyna \u015Bledztwo, kt\u00F3re doprowadzi do ujawnienia rodzinnego sekretu sprzed lat.","","",["JM"]],"70344912":["Scarlett
Zostaje zamordowana policyjna informatorka, Scarlett. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 komisarz Wro\u0144ska, kt\u00F3ra wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142a z ofiar\u0105. Trop prowadzi do poprzedniej wsp\u00F3lnego dochodzenia. Kuba i Krzysiek dzia\u0142aj\u0105 pod przykrywk\u0105 i wchodz\u0105 do \u015Bwiata zamkni\u0119tych imprez, w kt\u00F3rych granice wyznaczaj\u0105 jedynie sprawy finansowe, a warto\u015Bci moralne nie maj\u0105 \u017Cadnego znaczenia. Julia prosi \u017Banet\u0119 o pomoc w uzyskaniu dost\u0119pu do bazy danych swojej uczelni. Spotyka si\u0119 jednak z odmow\u0105. Nie zamierza jednak tak \u0142atwo rezygnowa\u0107 i sama korzysta z komputera policyjnej informatyczki pod jej nieobecno\u015B\u0107.","","",["N"]],"70344913":["Str\u00F3\u017Ce prawa dostaj\u0105 zawiadomienie od dy\u017Curnego Nowaka dotycz\u0105ce m\u0142odej dziewczyny zepchni\u0119tej z wiaduktu. Na miejscu za\u0142oga przes\u0142uchuje \u015Bwiadka i ustala, \u017Ce ofiara jest uczennic\u0105 pobliskiego liceum. Po rozmowie z jej r\u00F3wie\u015Bnikami okazuje si\u0119, \u017Ce podczas niedawnej studni\u00F3wki dosz\u0142o do zdarzenia, kt\u00F3re mia\u0142o wp\u0142yw na nastolatk\u00F3w, w tym na poszkodowan\u0105 dziewczyn\u0119. Tymczasem Miko\u0142aj, pr\u00F3buj\u0105c rozpracowa\u0107 gang handlarzy \u017Cywym towarem, wciela si\u0119 w jednego z przest\u0119pc\u00F3w.","","",["N"]],"70344914":["Na oddzia\u0142 chor\u00F3b wewn\u0119trznych trafia Sylwia. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce cierpi na wirusowe zapalenie w\u0105troby i jest nosicielk\u0105 wirusa HIV. Dziewczyna wyznaje siostrze, \u017Ce zosta\u0142a zgwa\u0142cona i w ten spos\u00F3b dosz\u0142o do zaka\u017Cenia. Prosi j\u0105 o dyskrecj\u0119. Ch\u0142opak Sylwii jednak co\u015B zaczyna podejrzewa\u0107. Gdy Aneta opowiada mu o gwa\u0142cie, Igor postanawia sam wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107. Tymczasem piel\u0119gniarka Ma\u0142gorzata opiekuje si\u0119 pacjentem, kt\u00F3ry ma wrz\u00F3d \u017Co\u0142\u0105dka. M\u0119\u017Cczyzna opowiada pracownicy szpitala, \u017Ce nie ma rodziny i jest wokalist\u0105 znanego zespo\u0142u. Nagle w szpitalu zjawia si\u0119 jego \u017Cona. Zdenerwowana Dagmara wyjawia, \u017Ce m\u0105\u017C jest mitomanem. Prosi piel\u0119gniark\u0119, by pomog\u0142a jej nak\u0142oni\u0107 go do leczenia.","","",[]],"70344915":["Zara\u017Aliwa mi\u0142o\u015B\u0107
Podczas spaceru z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 detektyw Ania Wilk musi sprawdzi\u0107 si\u0119 w roli ratownika medycznego. Podejmuje reanimacj\u0119 dziewczyny, kt\u00F3ra przy pomocy tabletek nasennych pr\u00F3bowa\u0142a odebra\u0107 sobie \u017Cycie. Fachowo udzielona pomoc ratuje \u017Cycie Ewie Suli\u0144skiej. Matka dziewczyny prosi detektyw\u00F3w o pomoc w ustaleniu, dlaczego jej c\u00F3rka zdecydowa\u0142a si\u0119 na taki krok. Ludzie Malanowskiego szybko odkrywaj\u0105 niechlubn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 c\u00F3rki klientki.","","",["N"]],"70344916":["Dawne grzechy
Tomek jest \u015Bwiadkiem brutalnego ataku na Roberta Sajd\u0119 w gara\u017Cu podziemnym. Napastnik, sp\u0142oszony przytomnym zachowaniem detektywa, gubi klucze. Dwa dni p\u00F3\u017Aniej do biura przychodzi Karolina Pi\u0105tek, narzeczona pobitego. Kobieta prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy, poniewa\u017C boi si\u0119, \u017Ce policja szybko umorzy post\u0119powanie. S\u0105dz\u0105c po dowodach, napastnik wcze\u015Bniej obserwowa\u0142 Roberta i skrupulatnie przygotowywa\u0142 si\u0119 do ataku.","","",["N"]],"70344917":["Irek w ko\u0144cu odpali\u0142 sw\u00F3j legendarny \u017C\u00F3\u0142ty kabriolet. Nie uda\u0142oby si\u0119 to bez wsparcia przyjaciela. Teraz nadszed\u0142 czas, aby wyruszy\u0107 w miasto i poczu\u0107 wiatr we w\u0142osach oraz ciekawskie spojrzenia przechodni\u00F3w. Stefan farbuje w\u0142osy. Swym czujnym okiem wspiera go w dzia\u0142aniach Karina. M\u0119\u017Cczyzna wbrew radom innych ludzi pragnie zmieni\u0107 sw\u00F3j wizerunek na bardziej wyrazisty. Posesja Leszka nie przypomina innych w okolicy i bardzo si\u0119 wyr\u00F3\u017Cnia na ich tle. Tak\u017Ce ro\u015Bliny s\u0105 wyj\u0105tkowe. Doskona\u0142ym tego przyk\u0142adem jest choinka, kt\u00F3r\u0105 przez ca\u0142y rok zdobi\u0105 bombki.","","",["N"]],"70344918":["Leszek ub\u00F3stwia powa\u017Cne rozmowy o kobietach i \u017Cyciu. Idealn\u0105 chwil\u0105 do ich przeprowadzenia jest czas sp\u0119dzony w towarzystwie znajomych na dzia\u0142ce przy grillu w s\u0142oneczny dzie\u0144. Wyst\u0119p w programie odmieni\u0142 \u017Cycie Kuby \"Bonusa\". M\u0119\u017Cczyzna postanowi\u0142 odpocz\u0105\u0107 od otoczenia i opu\u015Bci\u0142 metropoli\u0119. Wr\u00F3ci\u0142 do rodzinnego miasta i zamierza tam znale\u017A\u0107 wymarzon\u0105 dziewczyn\u0119. Tadeusz pasjonuje si\u0119 nie tylko hodowl\u0105 kur. Jego drug\u0105 nami\u0119tno\u015Bci\u0105 jest taniec. Niestety ogromnym problemem jest brak partnerki, z kt\u00F3r\u0105 m\u00F3g\u0142by oddawa\u0107 si\u0119 tej rozrywce. Musi zadowoli\u0107 si\u0119 samotnymi treningami.","","",["N"]],"70344919":["Android
W kamienicy na \u0106wiartki pojawia si\u0119 nowy lokator - android, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do Ferdka. Zosta\u0142 skonstruowany przez s\u0105siada Kiepskiego, Oskara. Maszyna szybko zajmuje miejsce Ferdka w jego w\u0142asnym domu, poniewa\u017C wydaje si\u0119 nie mie\u0107 wad - nie pije, zna zasady savoir vivre'u, a w dodatku chodzi do pracy. Z czasem jednak obecno\u015B\u0107 intruza zaczyna coraz bardziej przeszkadza\u0107 Ferdynandowi. Zw\u0142aszcza gdy okazuje si\u0119, \u017Ce humanoid ma pewien plan, kt\u00F3rego nie przewidzia\u0142 dla niego konstruktor.","","",["N"]],"70344920":["Telewizor
Kto\u015B kradnie z mieszkania Kiepskich telewizor. Ferdek, pozbawiony ulubionej rozrywki, traci rado\u015B\u0107 \u017Cycia. Jego stan dodatkowo pogarsza decyzja Halinki, kt\u00F3ra nie chce kupi\u0107 nowego odbiornika. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce znikni\u0119cie telewizora jest elementem planu Zofii, kt\u00F3ra chce wyleczy\u0107 Kiepskiego z uzale\u017Cnienia. Nie\u015Bwiadom jej zamiar\u00F3w Ferdek postanawia skorzysta\u0107 z rady Badury i za\u0142atwi\u0107 spraw\u0119 w do\u015B\u0107 niekonwencjonalny spos\u00F3b.","","",["N"]],"70344921":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"70344922":["Kobieta w \u015Brednim wieku odkrywa, \u017Ce jej nastoletnia c\u00F3rka jest niebezpieczn\u0105 socjopatk\u0105
Kobieta w \u015Brednim wieku przygarnia pod sw\u00F3j dach nastolatka, pochodz\u0105cego z patologicznej rodziny. Wkr\u00F3tce potem jej c\u00F3rka, kt\u00F3ra jest mniej wi\u0119cej w wieku go\u015Bcia, zaczyna sprawia\u0107 problemy wychowawcze. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce nowy domownik ma na ni\u0105 z\u0142y wp\u0142yw. Matka postanawia przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Dochodzi do przera\u017Caj\u0105cych wniosk\u00F3w.","","",["N"]],"70344923":["Czerwony p\u0142aszczyk
Nastazja Czy\u017Cewska jest studentk\u0105 trzeciego roku psychologii. W ramach praktyk studenckich uczestniczy w spotkaniach grupy AA, kt\u00F3re prowadzi jej matka Marianna. Jeden z uczestnik\u00F3w twierdzi, \u017Ce zacz\u0105\u0142 pi\u0107 alkohol, gdy zagin\u0119\u0142a jego m\u0142odsza siostra. Ku zaskoczeniu c\u00F3rki Marianna nieoczekiwanie przerywa spotkanie. Nastazja jest przekonana, \u017Ce dziwne zachowanie matki ma zwi\u0105zek z histori\u0105, opowiedzian\u0105 przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Wraz z m\u0142odszym bratem rozpoczyna \u015Bledztwo, kt\u00F3re doprowadzi do ujawnienia rodzinnego sekretu sprzed lat.","","",["JM"]],"70344924":["Krwawy casting
U Malanowskiego zjawiaj\u0105 si\u0119 Krystyna i Marek Zachowiczowie, rodzice zaginionej Katarzyny. Chc\u0105 si\u0119 dowiedzie\u0107, czy poczyniono jakie\u015B post\u0119py w poszukiwaniach ich c\u00F3rki. Malanowski informuje ich, \u017Ce ustalono ostatnie logowanie si\u0119 telefonu zaginionej w dzielnicy willowej. W tym czasie Magda i Tomek rozpytuj\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w owej dzielnicy o Katarzyn\u0119. Jedna z kobiet, Patrycja Elbert, widzia\u0142a poszukiwan\u0105, gdy ta wchodzi\u0142a do domu s\u0105siada, Piotra Kowalskiego. Oskar\u017Ca m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o zdradzanie \u017Cony, Ma\u0142gorzaty, i fizyczn\u0105 przemoc wobec niej. Gdy Tomek sprawdza will\u0119 Kowalskiego, Magda kontaktuje si\u0119 z prze\u0142o\u017Conym. Malanowski ustali\u0142, \u017Ce podejrzany do tej pory nie by\u0142 karany. Nieoczekiwanie Kowalski wraca do swojego domu. Tomek obserwuje go z ukrycia. Widzi, jak m\u0119\u017Cczyzna wyci\u0105ga z baga\u017Cnika nieprzytomn\u0105, zwi\u0105zan\u0105 dziewczyn\u0119. Natychmiast wkracza do akcji. Zatrzymany m\u0119\u017Cczyzna zostaje odwieziony na komisariat. Po przeszukaniu willi Kowalskiego policja i detektywi dokonuj\u0105 potwornego odkrycia...","","",["N"]],"70344925":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"70344926":["Pani Maria mieszka wraz z synem Tomaszem i wnuczk\u0105 Len\u0105 w 100-letniej kamienicy w Lubartowie. Mama dziewczynki rok wcze\u015Bniej wyjecha\u0142a z kraju i postanowi\u0142a ju\u017C nie wraca\u0107. Lenka dorasta otoczona mi\u0142o\u015Bci\u0105, jednak lokum, w kt\u00F3rym \u017Cyje rodzina, pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W mieszkaniu brakuje ogrzewania, a \u0142azienka jest w bardzo z\u0142ym stanie. Na ratunek rusza ekipa programu.","","",["JM"]],"70344927":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"70344928":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"70344929":["Arek Dembi\u0144ski
Arek Dembi\u0144ski znany jako Motyl jest by\u0142ym \u017Co\u0142nierzem GROM-u, weteranem misji w Iraku i Afganistanie. Przed wst\u0105pieniem do jednostki specjalnej trenowa\u0142 sztuki walki. Jego czynn\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 zako\u0144czy\u0142 wypadek. Podczas jednej z akcji w Afganistanie Arek zosta\u0142 postrzelony z ka\u0142asznikowa. Pocisk przeszy\u0142 jego nog\u0119 na wylot, robi\u0105c mu w udzie dziur\u0119 wielko\u015Bci pi\u0119\u015Bci. Dzi\u0119ki swojej determinacji i wytrwa\u0142ej rehabilitacji, a tak\u017Ce wsparciu rodziny \u017Co\u0142nierz wr\u00F3ci\u0142 do zdrowia. Dzi\u015B prowadzi szkolenia z technik interwencyjnych, procedur i taktyki dzia\u0142a\u0144 specjalnych, a tak\u017Ce zaj\u0119cia z samoobrony.","","",["JM"]],"70344930":["Zenon nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu swojej c\u00F3rki z Luckiem. Prosi o pomoc Brygid\u0119, siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 swojej \u017Cony. Kobieta znajduje fantastyczne miejsce, w kt\u00F3rym mo\u017Cna urz\u0105dzi\u0107 wesele, ale pierwszy wolny termin wypada dopiero... za trzy lata. Zenon liczy na to, \u017Ce do tego czasu m\u0142odzi dawno si\u0119 rozstan\u0105. W domu Ledwoni\u00F3w Roman wprowadza nowe nawyki \u017Cywieniowe. Zamierza schudn\u0105\u0107 na \u015Blub syna przy pomocy diety-cud. Sen z powiek obu rodzinom sp\u0119dzaj\u0105 koszty i organizacja wesela. Zenon wci\u0105\u017C si\u0119 obawia kontroli skarbowej. W domu Nag\u00F3rskich pojawia si\u0119 kolejny m\u0142ody cz\u0142owiek. Tym razem jednak na intrydze m\u0119\u017Cczyzny kto\u015B skorzysta.","","",["N"]],"70344931":["Podczas obiadu u Doroty dr Niski wspomina o nowym programie rz\u0105dowym \"Plus si\u0119 rodzi\". Za zaj\u015Bcie w ci\u0105\u017C\u0119 mo\u017Cna otrzyma\u0107 bezzwrotn\u0105 dotacj\u0119 - nawet sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Bliscy zakochanych dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce Lucek i And\u017Cela powinni z niego skorzysta\u0107. Doktor Niski postanawia wystawi\u0107 dziewczynie za\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re potwierdzi, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Ledwoni\u00F3w przechodzi kryzys. Roman odwiedza doktora Niskiego w gabinecie, a ten radzi mu, aby zorganizowa\u0142 dla Doroty romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Zenon postanawia wynaj\u0105\u0107 detektywa, kt\u00F3ry \u015Bledzi\u0142by Lucka. Tymczasem ch\u0142opak spotyka na pla\u017Cy pewn\u0105 interesuj\u0105c\u0105 nieznajom\u0105.","","",["N"]],"70344932":["W\u0142oski narzeczony
T\u0142umaczka Dominika mieszka wraz ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105, studentk\u0105 Patrycj\u0105. W trakcie p\u00F3\u0142rocznego s\u0142u\u017Cbowego wyjazdu do W\u0142och starsza z kobieta poznaje rozwiedzionego wyk\u0142adowc\u0119 Adriano. Para szybko si\u0119 w sobie zakochuje i planuje \u015Blub. Gdy Dominika wraca do kraju, by dope\u0142ni\u0107 formalno\u015Bci, odkrywa, \u017Ce jej c\u00F3rka spodziewa si\u0119 dziecka. Patrycja nie chce powiedzie\u0107, kto jest jego ojcem, i planuje samotne macierzy\u0144stwo. Dominika nie potrafi wyzna\u0107 ukochanemu, \u017Ce niebawem zostanie babci\u0105 i wci\u0105\u017C odk\u0142ada sw\u00F3j powr\u00F3t do W\u0142och. Adriano, przekonany, \u017Ce partnerka nie jest z nim szczera, zrywa zar\u0119czyny.","","",["N"]],"70344933":["Gro\u017Any morderca ucieka z wi\u0119zienia. Patrol zostaje zaanga\u017Cowany w akcj\u0119 poszukiwawcz\u0105. Po informacje str\u00F3\u017Ce prawa udaj\u0105 si\u0119 do osadzonego w areszcie Szymona, kt\u00F3ry dzieli\u0142 cel\u0119 z uciekinierem. Nie potrafi on jednak pom\u00F3c kolegom. Wkr\u00F3tce Emilka znajduje wa\u017Cny trop w pozostawionych przez poszukiwanego bandyt\u0119 rzeczach. W komendzie pojawia si\u0119 triumfuj\u0105ca Renata Jaskowska, kt\u00F3ra ma otrzyma\u0107 medal za zas\u0142ugi dla policji. Zaprasza swoj\u0105 dawn\u0105 ekip\u0119 na uroczysto\u015B\u0107. Tego samego dnia Zieli\u0144ski ma jeszcze jedn\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 wizyt\u0119. Kto\u015B, kogo nie spodziewa\u0142 si\u0119 ju\u017C nigdy zobaczy\u0107, udziela mu wsparcia.","","",["N"]],"70344934":["Paolo
60-letnia Bernadetta przyby\u0142a do Polski, poniewa\u017C nie mog\u0142a si\u0119 skontaktowa\u0107 ze swoim 30-letnim synem Paolo. Pe\u0142na z\u0142ych przeczu\u0107 chcia\u0142a sprawdzi\u0107, co si\u0119 z nim dzieje. Zg\u0142aszaj\u0105c zagini\u0119cie, kobieta kieruje podejrzenia na 30-letni\u0105 Justyn\u0119, now\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107 m\u0142odego W\u0142ocha. Uwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna jest prostytutk\u0105. Policjanci udaj\u0105 si\u0119 do mieszkania m\u0119\u017Cczyzny. W trakcie rozmowy, Justyna informuje str\u00F3\u017C\u00F3w prawa, \u017Ce nie pracuje jako pani do towarzystwa, a opinia matki Paola umotywowana jest jedynie tym, \u017Ce Bernadetta jej nie lubi i woli jego poprzedni\u0105 dziewczyn\u0119. Dzieli si\u0119 tak\u017Ce wiadomo\u015Bci\u0105, \u017Ce jej ukochany pojecha\u0142 dostarczy\u0107 pizz\u0119 na wiecz\u00F3r panie\u0144ski i od tamtej pory si\u0119 nie odzywa. Nie ma wi\u0119c pewno\u015Bci, czy m\u0142ody W\u0142och przy\u0142\u0105czy\u0142 si\u0119 do imprezy i jeszcze nie jest w stanie wr\u00F3ci\u0107, czy rzeczywi\u015Bcie co\u015B mu grozi. Jednak w czasie przeprowadzania czynno\u015Bci \u015Bledczych, kto\u015B \u015Bledzi detektyw\u00F3w.","","",["N"]],"70344935":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"70344936":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"70344937":["Przebieg\u0142a Jadwiga sprytnie manipuluje uczuciami Doroty. Nie udaje jej si\u0119 jednak powstrzyma\u0107 jej przed wyjazdem na koncert do Wroc\u0142awia. Leszek stara si\u0119 jak najwi\u0119cej dowiedzie\u0107 o \"Darii\". Przypadkiem mijaj\u0105 miejsca, kt\u00F3re budz\u0105 wspomnienia kobiety. Dorota ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu niebawem odzyska pami\u0119\u0107. Arek prosi Janka, by wraz z nim udzieli\u0142 wywiadu na temat porwanej Natalii. Artyku\u0142, kt\u00F3ry napisa\u0142, budzi du\u017Ce zainteresowanie medi\u00F3w. Marta postanawia wesprze\u0107 Arka w nowej dla niego sytuacji. Oboje coraz lepiej si\u0119 dogaduj\u0105. Kalina postanawia szczerze porozmawia\u0107 z Oliwk\u0105 o tym, co czuje do Oskara. Chce si\u0119 dowiedzie\u0107, czy do czego\u015B mi\u0119dzy nimi dosz\u0142o. Nieoczekiwanie zauwa\u017Ca w t\u0142umie zaginion\u0105 Dorot\u0119. Jolka zarzuca Tomkowi brak zainteresowania ich zwi\u0105zkiem. Nie przyjmuje do wiadomo\u015Bci tego, \u017Ce ukochany martwi si\u0119 chorob\u0105 matki. Kinga mo\u017Ce liczy\u0107 tak\u017Ce na wsparcie Janka, kt\u00F3ry towarzyszy jej w szpitalu. Lekarze nie maj\u0105 jednak dla niej dobrych wie\u015Bci.","","",["N"]],"70344938":["Warszawa
Jolasia oznajmia Waldkowi, \u017Ce zamierza przeprowadzi\u0107 si\u0119 do Warszawy i zrobi\u0107 tam karier\u0119. Ch\u0142opak jest zrozpaczony. Poniewa\u017C nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia w stolicy, pr\u00F3buje powstrzyma\u0107 zon\u0119. Natomiast Ferdek z zapa\u0142em wspiera nowy pomys\u0142 synowej. Liczy na to, \u017Ce dzi\u0119ki przeprowadzce pozb\u0119dzie si\u0119 jej z domu raz na zawsze.","","",["N"]],"70344939":["Kobieta w \u015Brednim wieku odkrywa, kto oszpeci\u0142, a p\u00F3\u017Aniej pr\u00F3bowa\u0142 zabi\u0107 jej nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119
Nastolatka wykupuje peeling w salonie kosmetycznym. Substancja, kt\u00F3ra zawiera zwi\u0119kszone st\u0119\u017Cenie kwasu, powoduje u niej powa\u017Cne obra\u017Cenia. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce kosmetyczka dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 zaniedbania. Niebawem jednak dochodzi do kolejnego dziwnego zdarzenia. Kto\u015B pr\u00F3buje zabi\u0107 nastolatk\u0119, zamieniaj\u0105c jej leki na cyjanek. Matka niedosz\u0142ej ofiary postanawia pozna\u0107 prawd\u0119.","","",["N"]],"70344940":["Amnezja
Marta ulega gro\u017Anemu wypadkowi. Jej m\u0105\u017C Mi\u0142osz dzwoni pod numer 112. Kobieta trafia do szpitala z ci\u0119\u017Ckim urazem g\u0142owy. Gdy wraca do domu, okazuje si\u0119, \u017Ce straci\u0142a pami\u0119\u0107. Traktuje m\u0119\u017Ca i c\u00F3rk\u0119 jak obce osoby. Nieoczekiwanie w \u017Cyciu Marty pojawia si\u0119 jej szkolna mi\u0142o\u015B\u0107, Igor. W trakcie mi\u0142osnej schadzki z dawnym partnerem kobieta zaczyna odzyskiwa\u0107 pami\u0119\u0107. Chce wraca\u0107 do domu, jednak Igor staje si\u0119 napastliwy. Przera\u017Cona kobieta wyrywa si\u0119 i ucieka. Dzwoni do m\u0119\u017Ca i pod numer 112.","","",["N"]],"70344941":["W\u0142oski narzeczony
T\u0142umaczka Dominika mieszka wraz ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105, studentk\u0105 Patrycj\u0105. W trakcie p\u00F3\u0142rocznego s\u0142u\u017Cbowego wyjazdu do W\u0142och starsza z kobieta poznaje rozwiedzionego wyk\u0142adowc\u0119 Adriano. Para szybko si\u0119 w sobie zakochuje i planuje \u015Blub. Gdy Dominika wraca do kraju, by dope\u0142ni\u0107 formalno\u015Bci, odkrywa, \u017Ce jej c\u00F3rka spodziewa si\u0119 dziecka. Patrycja nie chce powiedzie\u0107, kto jest jego ojcem, i planuje samotne macierzy\u0144stwo. Dominika nie potrafi wyzna\u0107 ukochanemu, \u017Ce niebawem zostanie babci\u0105 i wci\u0105\u017C odk\u0142ada sw\u00F3j powr\u00F3t do W\u0142och. Adriano, przekonany, \u017Ce partnerka nie jest z nim szczera, zrywa zar\u0119czyny.","","",["N"]],"70344942":["Gro\u017Any morderca ucieka z wi\u0119zienia. Patrol zostaje zaanga\u017Cowany w akcj\u0119 poszukiwawcz\u0105. Po informacje str\u00F3\u017Ce prawa udaj\u0105 si\u0119 do osadzonego w areszcie Szymona, kt\u00F3ry dzieli\u0142 cel\u0119 z uciekinierem. Nie potrafi on jednak pom\u00F3c kolegom. Wkr\u00F3tce Emilka znajduje wa\u017Cny trop w pozostawionych przez poszukiwanego bandyt\u0119 rzeczach. W komendzie pojawia si\u0119 triumfuj\u0105ca Renata Jaskowska, kt\u00F3ra ma otrzyma\u0107 medal za zas\u0142ugi dla policji. Zaprasza swoj\u0105 dawn\u0105 ekip\u0119 na uroczysto\u015B\u0107. Tego samego dnia Zieli\u0144ski ma jeszcze jedn\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 wizyt\u0119. Kto\u015B, kogo nie spodziewa\u0142 si\u0119 ju\u017C nigdy zobaczy\u0107, udziela mu wsparcia.","","",["N"]],"70344943":["Scarlett
Zostaje zamordowana policyjna informatorka, Scarlett. W \u015Bledztwo anga\u017Cuje si\u0119 komisarz Wro\u0144ska, kt\u00F3ra wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142a z ofiar\u0105. Trop prowadzi do poprzedniej wsp\u00F3lnego dochodzenia. Kuba i Krzysiek dzia\u0142aj\u0105 pod przykrywk\u0105 i wchodz\u0105 do \u015Bwiata zamkni\u0119tych imprez, w kt\u00F3rych granice wyznaczaj\u0105 jedynie sprawy finansowe, a warto\u015Bci moralne nie maj\u0105 \u017Cadnego znaczenia. Julia prosi \u017Banet\u0119 o pomoc w uzyskaniu dost\u0119pu do bazy danych swojej uczelni. Spotyka si\u0119 jednak z odmow\u0105. Nie zamierza jednak tak \u0142atwo rezygnowa\u0107 i sama korzysta z komputera policyjnej informatyczki pod jej nieobecno\u015B\u0107.","","",["N"]],"70344944":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"70344945":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"70344946":["Przebieg\u0142a Jadwiga sprytnie manipuluje uczuciami Doroty. Nie udaje jej si\u0119 jednak powstrzyma\u0107 jej przed wyjazdem na koncert do Wroc\u0142awia. Leszek stara si\u0119 jak najwi\u0119cej dowiedzie\u0107 o \"Darii\". Przypadkiem mijaj\u0105 miejsca, kt\u00F3re budz\u0105 wspomnienia kobiety. Dorota ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu niebawem odzyska pami\u0119\u0107. Arek prosi Janka, by wraz z nim udzieli\u0142 wywiadu na temat porwanej Natalii. Artyku\u0142, kt\u00F3ry napisa\u0142, budzi du\u017Ce zainteresowanie medi\u00F3w. Marta postanawia wesprze\u0107 Arka w nowej dla niego sytuacji. Oboje coraz lepiej si\u0119 dogaduj\u0105. Kalina postanawia szczerze porozmawia\u0107 z Oliwk\u0105 o tym, co czuje do Oskara. Chce si\u0119 dowiedzie\u0107, czy do czego\u015B mi\u0119dzy nimi dosz\u0142o. Nieoczekiwanie zauwa\u017Ca w t\u0142umie zaginion\u0105 Dorot\u0119. Jolka zarzuca Tomkowi brak zainteresowania ich zwi\u0105zkiem. Nie przyjmuje do wiadomo\u015Bci tego, \u017Ce ukochany martwi si\u0119 chorob\u0105 matki. Kinga mo\u017Ce liczy\u0107 tak\u017Ce na wsparcie Janka, kt\u00F3ry towarzyszy jej w szpitalu. Lekarze nie maj\u0105 jednak dla niej dobrych wie\u015Bci.","","",["N"]],"70344947":["Warszawa
Jolasia oznajmia Waldkowi, \u017Ce zamierza przeprowadzi\u0107 si\u0119 do Warszawy i zrobi\u0107 tam karier\u0119. Ch\u0142opak jest zrozpaczony. Poniewa\u017C nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia w stolicy, pr\u00F3buje powstrzyma\u0107 zon\u0119. Natomiast Ferdek z zapa\u0142em wspiera nowy pomys\u0142 synowej. Liczy na to, \u017Ce dzi\u0119ki przeprowadzce pozb\u0119dzie si\u0119 jej z domu raz na zawsze.","","",["N"]],"70344948":["Zenon nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu swojej c\u00F3rki z Luckiem. Prosi o pomoc Brygid\u0119, siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 swojej \u017Cony. Kobieta znajduje fantastyczne miejsce, w kt\u00F3rym mo\u017Cna urz\u0105dzi\u0107 wesele, ale pierwszy wolny termin wypada dopiero... za trzy lata. Zenon liczy na to, \u017Ce do tego czasu m\u0142odzi dawno si\u0119 rozstan\u0105. W domu Ledwoni\u00F3w Roman wprowadza nowe nawyki \u017Cywieniowe. Zamierza schudn\u0105\u0107 na \u015Blub syna przy pomocy diety-cud. Sen z powiek obu rodzinom sp\u0119dzaj\u0105 koszty i organizacja wesela. Zenon wci\u0105\u017C si\u0119 obawia kontroli skarbowej. W domu Nag\u00F3rskich pojawia si\u0119 kolejny m\u0142ody cz\u0142owiek. Tym razem jednak na intrydze m\u0119\u017Cczyzny kto\u015B skorzysta.","","",["N"]],"70344949":["Podczas obiadu u Doroty dr Niski wspomina o nowym programie rz\u0105dowym \"Plus si\u0119 rodzi\". Za zaj\u015Bcie w ci\u0105\u017C\u0119 mo\u017Cna otrzyma\u0107 bezzwrotn\u0105 dotacj\u0119 - nawet sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Bliscy zakochanych dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce Lucek i And\u017Cela powinni z niego skorzysta\u0107. Doktor Niski postanawia wystawi\u0107 dziewczynie za\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re potwierdzi, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Ledwoni\u00F3w przechodzi kryzys. Roman odwiedza doktora Niskiego w gabinecie, a ten radzi mu, aby zorganizowa\u0142 dla Doroty romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Zenon postanawia wynaj\u0105\u0107 detektywa, kt\u00F3ry \u015Bledzi\u0142by Lucka. Tymczasem ch\u0142opak spotyka na pla\u017Cy pewn\u0105 interesuj\u0105c\u0105 nieznajom\u0105.","","",["N"]],"70344950":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"70344951":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"70344952":["Kruty\u0144ski Piecek. Pa\u0144stwo Domuratowie i ich sze\u015Bcioro dzieci, male\u0144ka wnuczka i 80-letnia babcia mieszkaj\u0105 w ponad stuletnim domu w malowniczej wsi na Mazurach. Ca\u0142a rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w dw\u00F3ch pokojach. W budynku panuje wilgo\u0107, na \u015Bcianach jest grzyb, brakuje miejsca do spania i przestrzeni do nauki dla najm\u0142odszych dzieci. Przed Katarzyn\u0105 Dowbor i jej ekip\u0105 nie lada wyzwanie - w ci\u0105gu 5 dni musz\u0105 wyremontowa\u0107 du\u017Cy dom dla 9 os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835394.jpg","",[]],"70344953":["Tym razem prowadz\u0105ca przygotuje potrawy i przetwory z grzyb\u00F3w. Mog\u0105 one sta\u0107 si\u0119 znakomit\u0105 baz\u0105 do sos\u00F3w i farszu. Ewa poka\u017Ce, \u017Ce mog\u0105 te\u017C z powodzeniem wzbogaci\u0107 smak tradycyjnej polskiej zupy - krupniku. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego przygotuje potraw\u0119, kt\u00F3ra w PRL-u by\u0142a obowi\u0105zkow\u0105 pozycj\u0105 w jad\u0142ospisie wielu polskich lokali gastronomicznych. W nowym ustroju popad\u0142a w nie\u0142ask\u0119, poniewa\u017C kojarzy\u0142a si\u0119 z poprzednim ustrojem. To bryzol z pieczarkami i cebul\u0105. Na deser poda za\u015B krem su\u0142ta\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334674.jpg","",["N"]],"70344954":["Robert wprowadza widz\u00F3w w niesamowity \u015Bwiat skomplikowanych relacji mi\u0119dzy najwi\u0119kszymi bieszczadzkimi drapie\u017Cnikami - nied\u017Awiedziem, \u017Cubrem i wilkami. Praca przy wypale wi\u0105\u017Ce si\u0119 z notoryczn\u0105 samotno\u015Bci\u0105. Cz\u0119sto jedynymi towarzyszami Zbycha s\u0105 jego psy. Jedno ze zwierz\u0105t mia\u0142o starcie ze \u017Cmij\u0105 i omal nie przyp\u0142aci\u0142o tego \u017Cyciem. Staszek trafi\u0142 w lesie na star\u0105 studni\u0119, kt\u00F3ra jeszcze przed wojn\u0105 s\u0142u\u017Cy\u0142a do wydobywania ropy naftowej. Chce zrobi\u0107 z niej lokaln\u0105 atrakcj\u0119 turystyczn\u0105 Tarnicy. Jednak aby tego dokona\u0107 musi najpierw zainteresowa\u0107 tym miejscem jak\u0105\u015B okoliczn\u0105 firm\u0119, a nast\u0119pnie odbudowa\u0107 studni\u0119 i opisa\u0107 jej histori\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"70344955":["Problem z m\u0119sko\u015Bci\u0105
Eryk jest trenerem personalnym. Poznaje Viol\u0119, kt\u00F3ra prowadzi w sieci kana\u0142 dotycz\u0105cy swojego \u017Cycia. Dziewczyna przekonuje go, aby zainwestowa\u0142 w jej dzia\u0142alno\u015B\u0107. Para kupuje te\u017C mieszkanie. Niespodziewanie u Eryka pojawiaj\u0105 si\u0119 problemy z erekcj\u0105. M\u0119\u017Cczyzna wstydzi si\u0119 przyzna\u0107 do tego partnerce i unika zbli\u017Ce\u0144. Niespodziewanie ch\u0142opak spotyka swoj\u0105 by\u0142\u0105 dziewczyn\u0119, Mart\u0119. Violka staje si\u0119 zazdrosna. Mimo to Eryk utrzymuje kontakt z dawn\u0105 ukochan\u0105 i m\u00F3wi jej o swoich problemach. Marta pociesza go. Nast\u0119pnego dnia jednak znowu nie jest w stanie stan\u0105\u0107 na wysoko\u015Bci zadania podczas zbli\u017Cenia z Violk\u0105. Eryk obawia si\u0119, \u017Ce dzieje si\u0119 z nim co\u015B z\u0142ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"70344956":["Niegrzeczna dziewczynka
Zosia i Kamil ustalaj\u0105 okoliczno\u015Bci znikni\u0119cia 10-letniej Marysi. Matka dziewczynki, 30-letnia Jadwiga, informuje, \u017Ce tego dnia jej c\u00F3rka wr\u00F3ci\u0142a ze szko\u0142y z uwag\u0105 od nauczycielki. Za kar\u0119 mama zabroni\u0142a jej korzysta\u0107 z komputera. Zdenerwowana dziewczynka zapowiedzia\u0142a ucieczk\u0119 z domu. Jadwiga zaj\u0119\u0142a si\u0119 obiadem, a nast\u0119pnie odby\u0142a d\u0142ug\u0105 k\u0105piel. Po wyj\u015Bciu z \u0142azienki odkry\u0142a, \u017Ce Marysi nie ma w domu. Podczas intensywnych poszukiwa\u0144 dziewczynki psy tropi\u0105ce znajduj\u0105 plecaczek Marysi w miejscowym parku. M\u0105\u017C Jadwigi, 45-letni Mariusz, obwinia \u017Con\u0119 o niedopilnowanie dziecka. Policja ustala, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 w przesz\u0142o\u015Bci oskar\u017Cony o molestowanie swojej pasierbicy z poprzedniego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"70344957":["Zast\u0119pczy Zesp\u00F3\u0142 M\u00FCnchhausena
Dagmara niedawno zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Krzysztofem. Ukrywa przed nowym partnerem swoj\u0105 trudn\u0105 sytuacj\u0119 rodzinn\u0105. Jej matka choruje na parkinsona, a opiekuje si\u0119 ni\u0105 siostra dziewczyny, Olga. Dagmara dowiaduje si\u0119, \u017Ce u matki zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Postanawia j\u0105 odwiedzi\u0107. Gdy przyje\u017Cd\u017Ca do domu, starsza pani dostaje napadu drgawkowego. Dagmara dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293824.jpg","",["N"]],"70344958":["Kochanka
Oskar ma ju\u017C 26 lat, wci\u0105\u017C jednak nie mo\u017Ce si\u0119 wyzwoli\u0107 spod wp\u0142ywu nadopieku\u0144czej matki. Pewnego dnia w jego \u017Cyciu pojawia si\u0119 intryguj\u0105ca i pi\u0119kna Nieznajoma. Kobieta prowadzi z Oskarem specyficzn\u0105 gr\u0119, na zmian\u0119 go odpychaj\u0105c i przyci\u0105gaj\u0105c. Ch\u0142opak, zdeterminowany, by pozna\u0107 sekret Nieznajomej, posuwa si\u0119 do coraz bardziej ryzykownych dzia\u0142a\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340574.jpg","",["JM"]],"70344959":["40-letnia Joanna pada ofiar\u0105 stalkera
Joanna odpowiada na t\u0119 sam\u0105 ofert\u0119 pracy co jej przyjaci\u00F3\u0142ka. Kiedy dostaje posad\u0119 menad\u017Cerki w hotelu, kole\u017Canka zrywa z ni\u0105 znajomo\u015B\u0107. Joanna nie tylko dobrze si\u0119 odnajduje w nowej pracy, ale te\u017C poznaje interesuj\u0105cego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Ten jednak okazuje si\u0119 bardzo zaborczy i dziewczyna musi z nim zerwa\u0107. Nied\u0142ugo potem w internecie pojawiaj\u0105 si\u0119 og\u0142oszenia, kt\u00F3re sugeruj\u0105, \u017Ce Joanna dorabia sobie jako prostytutka. Kobieta traci posad\u0119. Jest przekonana, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest jej zazdrosna by\u0142a przyjaci\u00F3\u0142ka. Tymczasem w internecie pojawiaj\u0105 si\u0119 roznegli\u017Cowane zdj\u0119cia Joanny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70344960":["Iryna i Krzysztof poznali si\u0119, gdy kobieta przyjecha\u0142a do Polski z Ukrainy w celach zarobkowych. Maj\u0105 szesnastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Ani\u0119. Ich dom, po\u0142o\u017Cony w podwarszawskim J\u00F3zefowie, jest w bardzo z\u0142ym stanie. Nie ma odpowiedniej wentylacji ani systemu ogrzewania, pe\u0142no w nim wilgoci, a piec stanowi zagro\u017Cenie. Takie warunki wp\u0142ywaj\u0105 na stan zdrowia ma\u0142\u017Conk\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna ma problemy z uk\u0142adem kr\u0105\u017Cenia, natomiast jego \u017Cona zmaga si\u0119 z astm\u0105, przesz\u0142a r\u00F3wnie\u017C udar. Architekt Maciek Pertkiewicz podejmie si\u0119 remontu i zapewni rodzinie bezpiecze\u0144stwo oraz ciep\u0142o. Zostan\u0105 r\u00F3wnie\u017C zamontowane panele fotowoltaiczne na dachu, kt\u00F3re ogranicz\u0105 znacznie wydatki na pr\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"70344961":["Fryzjer
Ferdynand Kiepski dotkliwie odczuwa brak got\u00F3wki. Proponuje wi\u0119c swojemu s\u0105siadowi Arnoldowi Boczkowi, \u017Ce zupe\u0142nie niedrogo go ostrzy\u017Ce. Boczek, bardzo zadowolony ze swojej nowej fryzury, poleca us\u0142ugi Kiepskiego koledze z pracy. Zach\u0119cony tym Ferdek postanawia otworzy\u0107 zak\u0142ad fryzjerski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"70344962":["Golaska
Pewnego dnia niespodziewanie w mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 tajemnicza, naga pi\u0119kno\u015B\u0107. Fakt ten staje si\u0119 przyczyn\u0105 wielkiego zamieszania w domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"70344963":["Grubas
Ferdynand ostatnio bardzo przyty\u0142. Nie chce jednak rezygnowa\u0107 z kalorycznych posi\u0142k\u00F3w. Z trudem mie\u015Bci si\u0119 nawet w swoich najszerszych spodniach. Halina namawia go na kuracj\u0119 odchudzaj\u0105c\u0105. Kiepski jednak oznajmia \u017Conie, \u017Ce w pe\u0142ni akceptuje swoj\u0105 sylwetk\u0119 i nie zamierza przechodzi\u0107 na diet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"70344964":["Gazownik
Agata i Wiktor s\u0105 partnerami w \u017Cyciu zawodowym i prywatnym. Wsp\u00F3lnie odkupuj\u0105 zrujnowane domy, remontuj\u0105 je i sprzedaj\u0105 z zyskiem. Pewnego dnia kobieta dostaje w spadku po dziadkach stary budynek. Wbrew sugestiom m\u0119\u017Ca chce go wyremontowa\u0107 i przerobi\u0107 na pensjonat. W domu pojawia si\u0119 Jan, kt\u00F3ry naprawia instalacj\u0119 gazow\u0105. Wieczorem informuje par\u0119, by nie w\u0142\u0105czali kot\u0142a, bo jeszcze nie sko\u0144czy\u0142 pracy. Kiedy pojawia si\u0119 ponownie rano, odkrywa, \u017Ce Agata zignorowa\u0142a jego sugesti\u0119 i niemal zatru\u0142a si\u0119 gazem. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce w pobli\u017Cu ma powsta\u0107 uzdrowisko. Wiktor przekonuje \u017Con\u0119, by porzuci\u0142a swoje plany dotycz\u0105ce odziedziczonego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"70344965":["Ekipa programu spieszy na pomoc pani El\u017Cbiecie. Kobieta samotnie wychowuje dwunastoletniego wnuka Eryka, kt\u00F3rego matka, a jej c\u00F3rka, zmar\u0142a kilka lat wcze\u015Bniej. Pani El\u017Cbieta zrobi\u0142a wszystko, co w jej mocy, by stworzy\u0107 ch\u0142opcu ciep\u0142y, rodzinny dom. Z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych os\u00F3b uda\u0142o si\u0119 uzyska\u0107 mieszkanie s\u0142u\u017Cbowe. Dzi\u015B jednak pani El\u017Cbieta jest ju\u017C na emeryturze i musi opu\u015Bci\u0107 lokum. W jej w\u0142asnym domu nie ma jednak warunk\u00F3w odpowiednich do wychowania dziecka. Brakuje bie\u017C\u0105cej wody, \u0142azienki i toalety. Instalacja elektryczna jest stara i grozi po\u017Carem. Dom nie jest ocieplany i brakuje w nim ogrzewania. Babcia boi si\u0119, \u017Ce z powodu nieodpowiednich warunk\u00F3w wnuk trafi do sieroci\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334311.jpg","",["JM"]],"70344966":["Mariola zmaga si\u0119 z dramatycznymi konsekwencjami po wypadku, w kt\u00F3rym uczestniczy\u0142 jej syn
Syn Marioli uwielbia szybk\u0105 i ryzykown\u0105 jazd\u0119 samochodem. Pewnej nocy podczas powrotu z dyskoteki dochodzi do wypadku z udzia\u0142em jego samochodu. Ch\u0142opak doznaje jedynie niewielkich obra\u017Ce\u0144, jednak jego dziewczyna, D\u017Cesika, traci nog\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie ona prowadzi\u0142a auto. Mariola chce przekaza\u0107 pewn\u0105 kwot\u0119 pieni\u0119dzy na rehabilitacj\u0119 m\u0142odej kobiety, jednak ojciec poszkodowanej jest rozgoryczony i nie chce przyj\u0105\u0107 pomocy. Dodatkowo obarcza win\u0105 syna Marioli. Aby op\u0142aci\u0107 kosztown\u0105 rehabilitacj\u0119 dla D\u017Cesiki, organizuje zbi\u00F3rk\u0119 w Internecie. Wkr\u00F3tce dochodzi no napa\u015Bci na syna Marioli, a nast\u0119pnie nieznany sprawca w\u0142amuje si\u0119 tak\u017Ce do domu kobiety. Mariola podejrzewa ojca D\u017Cesiki i jest przera\u017Cona tym, do czego jest on zdolny. Nie ma jednak pewno\u015Bci, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie ten m\u0119\u017Cczyzna odpowiada za oba ataki, ani jaki maj\u0105 one zwi\u0105zek z wypadkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70344967":["Dziewczyna z tatua\u017Cami
Zaniepokojona 48-letnia Anita zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej doros\u0142ej c\u00F3rki, 23-letniej Igi. M\u0142oda kobieta nie zjawi\u0142a si\u0119 na urodzinach matki, chocia\u017C wcze\u015Bniej potwierdzi\u0142a obecno\u015B\u0107. Zosia i Kamil dostaj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce telefon zaginionej ostatni raz logowa\u0142 si\u0119 w studiu tatua\u017Cu, w kt\u00F3rym by\u0142a zatrudniona. Jeden z jej wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, 26-letni Krystian, jest bardzo przej\u0119ty znikni\u0119ciem Igi. Zeznaje, \u017Ce Iga by\u0142a ostatnio nerwowa i k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 z ich szefem, 34-letnim Wiktorem. Tatuatorka mia\u0142a \u015Bwiadomo\u015B\u0107 faktu, \u017Ce jej talent przynosi firmie najwy\u017Csze zyski i domaga\u0142a si\u0119 podwy\u017Cki wynagrodzenia. Wiktor jednak kategorycznie odm\u00F3wi\u0142, a Iga zagrozi\u0142a, \u017Ce z\u0142o\u017Cy wypowiedzenie. Wychodzi na jaw, \u017Ce tatuatorka wynaj\u0119\u0142a niedawno lokal i chcia\u0142a za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asne studio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"70344968":["Na zakr\u0119cie
Przed komisem samochodowym zostaje znalezione cia\u0142o w\u0142a\u015Bciciela. Dowody wskazuj\u0105 na to, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna prowadzi\u0142 \"dziupl\u0119\", w kt\u00F3rej rozk\u0142adano na cz\u0119\u015Bci kradzione samochody. Detektywi wpadaj\u0105 na trop z\u0142odzieja aut, kt\u00F3remu ofiara by\u0142a winna pieni\u0105dze. Prawda okazuje si\u0119 jednak du\u017Co bardziej szokuj\u0105ca. CBP otrzymuje zg\u0142oszenie od \u015Bwiadka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce posiada informacje na temat seryjnego zab\u00F3jcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343465.jpg","",["N"]],"70344969":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70344970":["Przyn\u0119ta
Biznesmen zostaje uprowadzony podczas randki. Okazuje si\u0119, \u017Ce regularnie zdradza\u0142 \u017Con\u0119. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce w jednej z aplikacji randkowych grasuje kobieta, kt\u00F3ra wydaje si\u0119 polowa\u0107 na \u017Conatych, zamo\u017Cnych m\u0119\u017Cczyzn. Policjanci stwarzaj\u0105 fikcyjn\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 dla Kuby, kt\u00F3ry ma przeprowadzi\u0107 prowokacj\u0119. Pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak niespodziewane komplikacje, a detektyw zostaje uprowadzony. Natalia i Filip zostaj\u0105 wezwani do o\u015Brodka adopcyjnego. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105d rodzinny rozwa\u017Ca rozwi\u0105zanie adopcji Antosia. Natalia, pewna \u017Ce za wszystkim stoi Daria. Traci panowanie nad sob\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343465.jpg","",["N"]],"70344971":["40-letnia Weronika konfliktuje si\u0119 ze swoimi przyjaci\u00F3\u0142kami, kt\u00F3re pr\u00F3buj\u0105 wyko\u0144czy\u0107 jej faceta
Samotna 40-letnie Weronika zaczyna si\u0119 spotyka\u0107 z przystojnym majstrem. M\u0119\u017Cczyzna nie przypada do gustu jej przyjaci\u00F3\u0142kom - zgorzknia\u0142ej wdowie i wiecznej imprezowiczce. Kobiety postanawiaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 partnera kole\u017Canki i odkrywaj\u0105, \u017Ce zajmuje si\u0119 on handlem lud\u017Ami. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zostaje ci\u0119\u017Cko pobity. Nie wiadomo, czy pad\u0142 ofiar\u0105 gangsterskich porachunk\u00F3w, czy te\u017C zaatakowa\u0142y go przyjaci\u00F3\u0142ki Weroniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343462.jpg","",["N"]],"70344972":["Ferdynand K.
Ferdynanda odwiedza dw\u00F3ch tajemniczych m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy informuj\u0105 go, \u017Ce jest oskar\u017Cony. Kiepski nie ma poj\u0119cia, czego dotycz\u0105 zarzuty. Tymczasem atmosfera wok\u00F3\u0142 niego coraz bardziej si\u0119 zag\u0119szcza, a proces zbli\u017Ca si\u0119 nieuchronnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"70344973":["U\u015Bmiech z\u0119biczny
Podczas imprezy Ferdek prezentuje umiej\u0119tno\u015B\u0107 otwierania butelek przy pomocy w\u0142asnych z\u0119b\u00F3w. Podczas pokazu \u0142ami\u0105 mu si\u0119 dwa siekacze. Halina jest przera\u017Cona i \u017C\u0105da, aby za zaoszcz\u0119dzone na now\u0105 pralk\u0119 pieni\u0105dze uda\u0142 si\u0119 do dentysty. Ferdkowi szkoda pieni\u0119dzy, wi\u0119c zaczyna poszukiwania ta\u0144szego sposobu na obstalowanie sobie nowych z\u0119b\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"70344974":["Jak dawniej
Gra\u017Cyna zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Henryka, kt\u00F3ry ci\u0119\u017Cko choruje na serce, ale nie wzi\u0105\u0142 ze sob\u0105 lek\u00F3w. Policja podejrzewa, \u017Ce m\u00F3g\u0142 utopi\u0107 si\u0119 w Wi\u015Ble. Przera\u017Cona \u017Cona jedzie na rozpoznanie zw\u0142ok, ale okazuje si\u0119, \u017Ce wy\u0142owiono m\u0119\u017Cczyzn\u0119 podobnego do jej m\u0119\u017Ca. Nie traci nadziei, \u017Ce detektywi odnajd\u0105 Henryka ca\u0142ego i zdrowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"70344975":["Zawodniczki
By\u0142a lekkoatletka Marta Kowalewska s\u0105dzi, \u017Ce jej m\u0105\u017C, fizjoterapeuta J\u0119drzej, dopuszcza si\u0119 zdrady, by si\u0119 na niej zem\u015Bci\u0107. P\u00F3\u0142 roku wcze\u015Bniej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo prawie zako\u0144czy\u0142o si\u0119 rozwodem po tym, jak m\u0119\u017Cczyzna dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce partnerka ma romans z inn\u0105 kobiet\u0105. Cho\u0107 w\u00F3wczas zwi\u0105zek uda\u0142o si\u0119 uratowa\u0107, teraz zn\u00F3w nie dzieje si\u0119 w nim dobrze, poniewa\u017C Mata znalaz\u0142a w komputerze m\u0119\u017Ca zdj\u0119cia nagiej kobiety, trenerki Marzeny. Detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce J\u0119drzeja i Marzen\u0119 rzeczywi\u015Bcie \u0142\u0105cz\u0105 bliskie relacje. Wkr\u00F3tce pojawia si\u0119 jednak jeszcze jedna podejrzana, m\u0142oda zawodniczka Iza. Mi\u0119dzy ni\u0105 a J\u0119drzejem daje s\u0119 wyczu\u0107 dziwne napi\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"70344976":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70344977":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70344978":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"70344979":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"70344980":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"70344981":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"70344982":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"70344983":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70345123":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"70345124":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"70345125":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"70345126":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345127":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345128":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70345129":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345130":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345131":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70345132":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345133":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345134":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70345135":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"70345136":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345137":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70345138":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345139":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345140":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"70345141":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345142":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"70345143":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70345144":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345145":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"70345146":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"70345147":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70345148":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"70345149":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70345151":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70345152":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70345153":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"70345154":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"70345155":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70345156":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"70345157":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70345158":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"70345159":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"70345160":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70345161":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"70345162":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70345163":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70345164":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70345165":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70345166":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70345167":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70345168":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227879.jpg","",[]],"70345169":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70345170":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"70345171":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70345172":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70345173":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"70345174":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70345175":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"70345176":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70345177":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70345178":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"70345179":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"70345180":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70345181":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70345182":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"70345183":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"70345184":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"70345185":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"70345186":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"70345187":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"70345188":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"70345189":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70345190":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70345191":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70345192":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"70345193":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"70345194":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"70344984":["Beata Tyszkiewicz","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170115.jpg","",[]],"70344985":["Maria Peszek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170115.jpg","",["N"]],"70344986":["Edyta, studentka Akademii Muzycznej w klasie fortepianu, pod okiem profesora Szczyg\u0142a przygotowuje si\u0119 do zagranicznych koncert\u00F3w. Jej ch\u0142opak Micha\u0142 nie wierzy, \u017Ce \u0107wiczenia s\u0105 tak intensywne i podejrzewa, \u017Ce pianistk\u0119 i mistrza \u0142\u0105czy romans. Pewnego dnia zaczepia wyk\u0142adowc\u0119 i zaczyna mu grozi\u0107. Wkr\u00F3tce po tym incydencie profesor o\u015Bwiadcza zaskoczonej Edycie, \u017Ce na tourn\u00E9e pojedzie inna artystka. Anna, instruktorka jogi i mama dw\u00F3ch dorastaj\u0105cych ch\u0142opc\u00F3w, zatrudnia do pomocy Ol\u0119, kt\u00F3ra ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 jej synami. Dziewczyna doskonale sprawdza si\u0119 w roli niani i staje si\u0119 niemal cz\u0142onkiem rodziny. Sielanka ko\u0144czy si\u0119 tu\u017C przed wsp\u00F3lnym wyjazdem na sylwestra. Ola wyznaje swojej pracodawczyni, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, a ojcem dziecka jest Micha\u0142, m\u0105\u017C Anny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"70344987":["Powt\u00F3rka z Pary\u017Ca
Maks wyje\u017Cd\u017Ca do Pary\u017Ca na koncert zespo\u0142u Kombii. Chce nam\u00F3wi\u0107 muzyk\u00F3w na go\u015Bcinny wyst\u0119p w swoim serialu. Frania, za namow\u0105 Jolki, jedzie za Maksem. Ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 odtworzy\u0107 romantyczn\u0105 atmosfer\u0119 ich poprzedniego pobytu we Francji. Po cichu liczy tak\u017Ce, \u017Ce Maks w ko\u0144cu wyzna jej mi\u0142o\u015B\u0107. Skalski pocz\u0105tkowo nie jest zachwycony obecno\u015Bci\u0105 panny Maj, ale w ko\u0144cu daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na spacer. Para przechadza si\u0119 po paryskich bulwarach, p\u0142ynie stateczkiem po Sekwanie i wje\u017Cd\u017Ca na wie\u017C\u0119 Eiffla, a wieczorem oklaskuje koncert Kombii. Maks jest jednak rozczarowany, poniewa\u017C lider grupy, Grzegorz Skawi\u0144ski, nie podejmuje jednoznacznej decyzji w sprawie wyst\u0119pu w serialu. Po powrocie do pokoju hotelowego Skalski od progu zasypuje Frani\u0119 poca\u0142unkami i szepcze jej czu\u0142e s\u0142\u00F3wka. Intymne chwile nagle przerywa im dzwonek telefonu. Okazuje si\u0119, \u017Ce Konrad mia\u0142 atak serca i trafi\u0142 do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170155.jpg","",["N"]],"70344988":["Mama wyje\u017Cd\u017Ca
Teresa planuje przeprowadzi\u0107 si\u0119 do Sopotu. Frania pocz\u0105tkowo si\u0119 cieszy, wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce bardzo prze\u017Cywa perspektyw\u0119 rozstania z matk\u0105. M\u0119czy j\u0105 bezsenno\u015B\u0107. Maks kieruje j\u0105 do doktora M\u0142ynarskiego. Ten stwierdza, \u017Ce Frania ma problem z odci\u0119ciem p\u0119powiny. Panna Maj pocz\u0105tkowo zaprzecza, ale w ko\u0144cu przyznaje mu racj\u0119. W ramach pocieszenia Maks namawia j\u0105, \u017Ceby wyobrazi\u0142a sobie cho\u0107 jedn\u0105 dobr\u0105 rzecz, kt\u00F3ra mo\u017Ce wynikn\u0105\u0107 z wyprowadzki jej mamy. Frania wyobra\u017Ca sobie intymn\u0105 sytuacj\u0119 z Maksem, kt\u00F3rej Teresa nie zak\u0142\u00F3ci. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce deweloper, od kt\u00F3rego Teresa mia\u0142a kupi\u0107 mieszkanie, jest oszustem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170155.jpg","",["N"]],"70344989":["Katarzyna samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w, odk\u0105d zosta\u0142a opuszczona przez partnera. Kobieta mieszka z dzie\u0107mi w starej kamienicy, kt\u00F3ra wymaga remontu i w kt\u00F3rej nie ma centralnego ogrzewania. Natalia i Jaros\u0142aw pochodz\u0105 z Ukrainy. Tam wiod\u0142o im si\u0119 \u017Ale, ale sze\u015B\u0107 lat ci\u0119\u017Ckiej pracy w Polsce zaowocowa\u0142o otworzeniem pierwszego - z planowanych trzech - w\u0142asnego sklepu. Para wychowuje syna. Na pi\u0119\u0107 dni zamieni si\u0119 z Katarzyn\u0105 i jej dzie\u0107mi miejscem zamieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"70344990":["Wola Ucha\u0144ska to wie\u015B po\u0142o\u017Cona nieopodal granicy z Ukrain\u0105, w pobli\u017Cu Hrubieszowa. Mieszka tam pani Lucyna, kt\u00F3ra samotnie wychowuje czteroletniego Wojtusia i trzyletniego Micha\u0142ka. M\u0105\u017C kobiety by\u0142 alkoholikiem, nie leczy\u0142 si\u0119, zn\u0119ca\u0142 nad rodzin\u0105, a\u017C w ko\u0144cu odszed\u0142. Po kilku miesi\u0105cach wr\u00F3ci\u0142 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo w przedsionku, podczas gdy \u017Cona i dzieci byli w \u015Brodku. Mimo to kobieta pr\u00F3buje stworzy\u0107 synom normalny dom. Uprawia ogr\u00F3d warzywny, hoduje dr\u00F3b. Nie wystarcza to jednak na remont domu, kt\u00F3ry jest w tragicznym stanie. Prowizoryczny ganek i dwa pomieszczenia ogrzewa stara, dymi\u0105ca koza. W budynku nie ma wody ani kanalizacji, codziennie trzeba przynosi\u0107 kilkana\u015Bcie wiader ze studni. Katarzyna Dowbor zabiera kobiet\u0119 i jej syn\u00F3w na pierwsze w ich \u017Cyciu wakacje, a w tym czasie remontem zajmuj\u0105 si\u0119 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski ze swoj\u0105 ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334311.jpg","",["JM"]],"70344991":["Kulinarne zawody bez trzymanki! Podopieczni Wojciecha Modesta Amaro staj\u0105 przed jednym z najtrudniejszych zada\u0144. Zawodnicy b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 dania bez u\u017Cycia r\u0105k. W programie go\u015Bcinnie pojawi si\u0119 kilka znanych pa\u0144, kt\u00F3re podadz\u0105 kucharzom pomocn\u0105 d\u0142o\u0144. Liczy si\u0119 sprawna komunikacja. Uczestnicy b\u0119d\u0105 musieli krok po kroku wyt\u0142umaczy\u0107 swoim pi\u0119knym pomocniczkom, jak przyrz\u0105dzi\u0107 potraw\u0119. Zwyci\u0119zc\u00F3w czeka wyj\u0105tkowa nagroda - prywatny wyst\u0119p Dody. Pr\u00F3cz koncertu wokalistka wsp\u00F3lnie z kucharzami b\u0119dzie si\u0119 relaksowa\u0107 podczas tajskiego masa\u017Cu i przygotowywania koktajli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225060.jpg","",["N"]],"70344992":["W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, a druga funkcjonuje na granicy ub\u00F3stwa. Ich cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami, a tak\u017Ce bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by porozmawia\u0107 o swoich do\u015Bwiadczeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"70344993":["Ma\u0142\u017Conkowie Wioletta i Adam mieszkaj\u0105 w Lublinie. Para wychowuje c\u00F3rk\u0119 cierpi\u0105c\u0105 na padaczk\u0119. Dziewczynka miewa ataki co kilka dni, przez co ma trudno\u015Bci w nauce. Adam jest osob\u0105 niedos\u0142ysz\u0105c\u0105, z zanikami pami\u0119ci, mia\u017Cd\u017Cyc\u0105 i osteoporoz\u0105. Rodzin\u0119 utrzymuje wi\u0119c Wioletta, kt\u00F3ra pracuje jako sprz\u0105taczka. Natalia, Marcin i dw\u00F3jka ich dzieci mieszkaj\u0105 w Rzeszowie. Ich pasj\u0105 s\u0105 podr\u00F3\u017Ce do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna jest w\u0142a\u015Bcicielem firmy transportowej, za\u015B jego partnerka specjalistk\u0105 w dziale sprzeda\u017Cy swojej firmy. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 30 tysi\u0119cy z\u0142otych. Na kilka dni obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"70344994":["W domu Anki i Paw\u0142a pojawia si\u0119 Mirka. Okazuje si\u0119, \u017Ce Zo\u015Bka uciek\u0142a z hotelu. Zuza wyznaje, \u017Ce kocha Jerzego. Teraz Inga lepiej rozumie to, co wydarzy\u0142o si\u0119 w Nowym Jorku i - wsp\u00F3\u0142czuje przyjaci\u00F3\u0142ce. Przygn\u0119biona Markiewicz wybiera si\u0119 do Stefy, aby ta postawi\u0142a jej karty. Niespodziewanie przybywa Bo\u017Cena z Ja\u015Bkiem i Beat\u0105. Maj\u0105 szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015B\u0107. Inga spotyka si\u0119 z Dorot\u0105. Ta, poznawszy tajemnic\u0119 Marcina, dopatruje si\u0119 wsz\u0119dzie dowod\u00F3w zdrady. Postanawia \u015Bledzi\u0107 \u0141ukasza. Dziewczyny id\u0105 na strzelnic\u0119. Zuza ma nadziej\u0119 spotka\u0107 tam Marka. Nie zawodzi si\u0119, ale czeka na ni\u0105 r\u00F3wnie\u017C niespodzianka - na miejscu poznaje jego c\u00F3rk\u0119, Ad\u0119. Anka po raz kolejny przy\u0142apuje Mirk\u0119 na piciu. Wiktor odwozi Patrycj\u0119 do pracy. Ich czu\u0142e po\u017Cegnanie widzi Teresa. Opowiada Patrycji o jego romansach, o kt\u00F3rych s\u0142ysza\u0142a od zmar\u0142ej \u017Cony m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2096462.jpg","",["N"]],"70344995":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"70344996":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["AD"]],"70344997":["\u0106wier\u0107fina\u0142! Przed uczestnikami kolejne wyzwanie - filetowanie ryb. Umiej\u0119tno\u015B\u0107 z pozoru prosta i niezb\u0119dna w kuchni. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy mi\u0142o\u015Bnicy gotowania poradz\u0105 sobie z zadaniem. Szef Wojciech Modest Amaro nie przeoczy nawet najdrobniejszego b\u0142\u0119du. Na zwyci\u0119zc\u00F3w czeka nagroda w i\u015Bcie wojskowym klimacie. Do Piekielnej Kuchni zawita r\u00F3wnie\u017C Katarzyna Glinka. Zawodnicy musz\u0105 zrobi\u0107 wszystko, by aktorka wysz\u0142a zadowolona z restauracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225060.jpg","",["N"]],"70344998":["Na podkarpackiej wsi, w ma\u0142ym domku pozbawionym \u0142azienki i kanalizacji, mieszkaj\u0105 pani Jadwiga i jej c\u00F3rka Martyna. Kobiecie z trudem uda\u0142o si\u0119 wyzwoli\u0107 spod w\u0142adzy agresywnego, nadu\u017Cywaj\u0105cego alkoholu m\u0119\u017Ca. Domowego tyrana eksmitowano. W D\u0105br\u00F3wce Starze\u0144skiej zjawia si\u0119 ekipa programu, kt\u00F3r\u0105 czeka bardzo trudny remont. Dodatkowe utrudnienie stanowi dojazd do posesji. Samochody dostawcze z trudem pn\u0105 si\u0119 po stromym zboczu, ton\u0105c w b\u0142ocie i glinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"70344999":["We wsi nieopodal Krosna mieszka pani Barbara wraz z tr\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. Kobieta niedawno rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem alkoholikiem. Jej c\u00F3rka, Gabrysia, ma problemy psychiczne i potrzebuje sta\u0142ej opieki. Male\u0144ki domek nie daje przestrzeni potrzebnej do nauki czy wypoczynku, a ogrzewanie grozi eksplozj\u0105. Brakuje tak\u017Ce \u0142azienki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a remontem zajmie si\u0119 ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"70345000":["Z\u0142odziejka
22-letni S\u0142awek od dw\u00F3ch lat spotyka si\u0119 z dwa lata m\u0142odsz\u0105 od siebie Magd\u0105. Mimo jego pr\u00F3\u015Bb dziewczyna nie chce z nim z zamieszka\u0107. Razem ze swoj\u0105 wsp\u00F3\u0142lokatork\u0105 \u0141ucj\u0105 jest cz\u0119sto widywana w nocnych klubach w towarzystwie obcych m\u0119\u017Cczyzn. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce Magda i \u0141ucja uwodz\u0105 i okradaj\u0105 obcych m\u0119\u017Cczyzn, a \u0142upy przekazuj\u0105 Wiktorowi. M\u0119\u017Cczyzna nie jest jednak kochankiem Magdy, lecz \u0141ucji. By przekona\u0107 si\u0119 o wierno\u015Bci dziewczyny S\u0142awka, ekipa przygotowuje prowokacj\u0119. Jeden z agent\u00F3w, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej wciela\u0142 si\u0119 w rol\u0119 bogatego biznesmena, zjawia si\u0119 w jej mieszkaniu i pr\u00F3buje j\u0105 uwie\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2342549.jpg","",["N"]],"70345001":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"70345002":["Patrycja szuka swojego \u017Cyciowego partnera. Na randk\u0119 zaprosili j\u0105 Przemys\u0142aw, Jakub i Piotr. Wszyscy trzej si\u0119 przekonaj\u0105, czy spotkanie z kobiet\u0105 b\u0119dzie spe\u0142nieniem ich najskrytszych marze\u0144, czy te\u017C ich onie\u015Bmieli. Patrycja za\u015B musi zgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z pan\u00F3w jest kawalerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239196.jpg","",[]],"70345003":["Stomatolog Zofia Dul\u0119ba przez ostatnich sze\u015B\u0107 miesi\u0119cy przebywa\u0142a na kontrakcie w Dubaju. Ze S\u0142awomirem s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od sze\u015Bciu lat. Do tej pory uk\u0142ada\u0142o im si\u0119 idealnie. Jednak po powrocie z zagranicy Zofia zauwa\u017Cy\u0142a radykaln\u0105 zmian\u0119 w zachowaniu m\u0119\u017Ca. S\u0142awek wraca do domu coraz p\u00F3\u017Aniej, po\u015Bwi\u0119ca jej mniej czasu i uwagi. Kobieta czuje od niego obce, damskie perfumy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2100905.jpg","",["N"]],"70345004":["Stalker, kt\u00F3rego kocha\u0142am \/ Sponsor
Weronika pada ofiar\u0105 stalkera. Robert z dzia\u0142u IT, proponuje jej pomoc w tej sprawie. Tymczasem kobiet\u0119 zaczepia Maciek i ostrzega j\u0105 przed Robertem. W biurze Ma\u0107ka Weronika odkrywa wydruki maili jej stalkera. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce Maciek by\u0142 jej prze\u015Bladowc\u0105. Eliza dowiaduje si\u0119 od ksi\u0119gowej, \u017Ce z konta znikaj\u0105 co jaki\u015B czas wi\u0119ksze sumy. Kobieta podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C Marek ma co\u015B na sumieniu. M\u0119\u017Cczyzna m\u00F3wi jej, \u017Ce zdiagnozowano u niego raka i leczy si\u0119 eksperymentaln\u0105 metod\u0105. Eliza jest za\u0142amana, opowiada o wszystkim przyjaci\u00F3\u0142ce, kt\u00F3ra stara si\u0119 j\u0105 wspiera\u0107. Jednocze\u015Bnie namawia Eliz\u0119, by sprawdzi\u0142a wersj\u0119 m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"70345005":["Szanta\u017Cysta \/ Kinomaniak
Aldona rozwija karier\u0119 piosenkarki, jest te\u017C mam\u0105 kilkuletniego ch\u0142opca. Ojciec dziecka zosta\u0142 skazany za napad z broni\u0105 i kradzie\u017C. Aldona dostaje anonimowe wiadomo\u015Bci. Kto\u015B chce ujawni\u0107 informacj\u0119, \u017Ce bra\u0142a ona udzia\u0142 w napadzie. Taki skandal mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do zerwania kontraktu z wytw\u00F3rni\u0105. Sylwia jest w zwi\u0105zku z Jarkiem. Para ma c\u00F3rk\u0119 Asi\u0119. Kobieta jest z\u0142a na partnera, \u017Ce sp\u0119dza noce przed komputerem ogl\u0105daj\u0105c filmy. On t\u0142umaczy si\u0119 tym, \u017Ce pracuje w kinie. Sylwia postanawia zajrze\u0107 do pracowni partnera. Na jego komputerze znajduje nagrania z Jarkiem, kt\u00F3ry ma sw\u00F3j kana\u0142 na stronie z sex-kamerami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"70345006":["Siedmoletni Jambik Khatokhov z kaukaskiej republiki Kabardo Ba\u0142karii na dalekim po\u0142udniu Rosji mierzy prawie 130 cm i wa\u017Cy 102 kg. Ze wzgl\u0119du na jego niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 miejscowi nadali mu imi\u0119 Sosruko, na cze\u015B\u0107 legendarnego bohatera. Przypadkiem siedmiolatka zainteresowa\u0142 si\u0119 brytyjski doktor Ian Campbell, specjalista zajmuj\u0105cy si\u0119 oty\u0142o\u015Bci\u0105. Obserwacja codziennych zachowa\u0144 i przyzwyczaje\u0144 Jambika oraz wywiad przeprowadzony z bliskimi ch\u0142opca doprowadzi\u0142y Brytyjczyka do wniosku, \u017Ce nietypowe wymiary wywo\u0142a\u0142o podanie pacjentowi steryd\u00F3w anabolicznych. Zdaniem lekarza Jambik jak najszybciej powinien zosta\u0107 poddany terapii, kt\u00F3ra zapobiegnie dalszemu niekontrolowanemu wzrostowi. Trosk Cambella nie podzielaj\u0105 najbli\u017Csi Jambika. Odk\u0105d ch\u0142opcem interesuj\u0105 si\u0119 media cz\u0142onkowie rodziny Khatokhov\u00F3w \u017Cyj\u0105 dostatnio i nie chc\u0105 z tego rezygnowa\u0107.","","",[]],"70345007":["M\u0142oda, ci\u0119\u017Carna kobieta zostaje zgwa\u0142cona we w\u0142asnej sypialni. Podejrzanymi s\u0105 s\u0105siad i szwagier ofiary.","","",[]],"70345008":["W willi pojawiaj\u0105 si\u0119 dwaj przystojniacy, Oliver i Troy. Jeden z nich b\u0119dzie musia\u0142 opu\u015Bci\u0107 nowe lokum, je\u015Bli w ci\u0105gu doby nie oczaruje \u017Cadnej z dziewczyn.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343200.jpg","",[]],"70345009":["Widzowie zobacz\u0105 co si\u0119 wydarzy, je\u015Bli wybierzemy partnera na podstawie ubra\u0144, jakie dla nas przygotowa\u0142. W programie singiel lub singielka, kt\u00F3rzy chc\u0105 odnale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107, oddadz\u0105 w r\u0119ce trzech nieznajomych wyb\u00F3r swojej garderoby. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, kto trafi w ich gusta, a kto zdecyduje si\u0119 na co\u015B zupe\u0142nie niepasuj\u0105cego do danej osoby.","","",[]],"70345195":["Tym razem handlarze starociami wybieraj\u0105 si\u0119 na terytorium Renego w nadziei, \u017Ce uda im si\u0119 go pokona\u0107. Darrell i Brandon daj\u0105 do wyceny znaleziony w schowku detonator, kt\u00F3ry by\u0142 u\u017Cywany przez poszukiwaczy cennego kruszcu w czasach gor\u0105czki z\u0142ota. Ekspert ma sprawdzi\u0107 te\u017C, czy z urz\u0105dzenia nadal mo\u017Cna bezpiecznie korzysta\u0107. Jarrod decyduje si\u0119 wyda\u0107 1300 dolar\u00F3w, aby kupi\u0107 zawarto\u015B\u0107 magazynu, w kt\u00F3rym zauwa\u017Cy\u0142 miniaturowy motocykl. Brandi nie podziela entuzjazmu swojego partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"70345196":["Rene kupuje zawarto\u015B\u0107 trzech schowk\u00F3w, wydaj\u0105c ponad dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca dolar\u00F3w. Jest przekonany, \u017Ce dzi\u0119ki temu posuni\u0119ciu zdominuje rywalizacj\u0119. W tym samym czasie Ivy Calvin dostaje lekcj\u0119, kt\u00F3ra zmienia jego podej\u015Bcie do licytacji magazyn\u00F3w. Darrell r\u00F3wnie\u017C stara si\u0119 wypr\u00F3bowa\u0107 nowe metody prowadzenia biznesu. W efekcie wydaje najwi\u0119cej pieni\u0119dzy w ca\u0142ej swojej karierze. Przekonamy si\u0119, czy ta inwestycja to b\u0119dzie wielki sukces, czy spektakularna pora\u017Cka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"70345197":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"70345198":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"70345199":["Marek i Teges zmagaj\u0105 si\u0119 z pewnymi trudno\u015Bciami zwi\u0105zanymi z po\u0142o\u017Ceniem papy. Wreszcie jednak udaje im si\u0119 zako\u0144czy\u0107 prace. Wkr\u00F3tce otrzymuj\u0105 nowe zlecenie, polegaj\u0105ce na pomalowaniu p\u0142otu. Za\u0142oga Artura zmaga si\u0119 z wysok\u0105 temperatur\u0105, pr\u00F3buj\u0105c jednocze\u015Bnie po\u0142o\u017Cy\u0107 dach na nowym domu. Wojtek nadzoruje prace w Legionowie. Budowla\u0144cy zajmuj\u0105 si\u0119 pr\u0119tami zbrojeniowymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"70345200":["Marek i Teges otrzymuj\u0105 zlecenie monta\u017Cu prowizorycznego p\u0142ota. Szybko spostrzegaj\u0105, \u017Ce zosta\u0142 on sporz\u0105dzony z niezbyt dobrych jako\u015Bciowo materia\u0142\u00F3w. Za\u0142oga Artura zmienia swoje priorytety, co doprowadza do op\u00F3\u017Anie\u0144 w pracach nad dachem. Z kolei Wojtek, mimo licznych zobowi\u0105za\u0144, postanawia zaj\u0105\u0107 si\u0119 tak\u017Ce wykonaniem schod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"70345201":["M\u0142odzi polscy iluzjoni\u015Bci Kuba i Filip prezentuj\u0105 najbardziej nieprawdopodobne triki ludziom przypadkowo spotkanym na ulicy. Na twarzach zaskoczonych przechodni\u00F3w cz\u0119sto maluje si\u0119 niedowierzanie, nierzadko strach. Widzowie zobacz\u0105 znikaj\u0105ce dziury, w\u0119druj\u0105ce kapsle, przedziwne karty do gry i wiele innych szokuj\u0105cych sztuczek. W tym programie to, co wydaje si\u0119 niemo\u017Cliwe, jest prawdziwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835506.jpg","",["N"]],"70345202":["M\u0142odzi polscy iluzjoni\u015Bci Kuba i Filip prezentuj\u0105 najbardziej nieprawdopodobne triki ludziom przypadkowo spotkanym na ulicy. Na twarzach zaskoczonych przechodni\u00F3w cz\u0119sto maluje si\u0119 niedowierzanie, nierzadko strach. Widzowie zobacz\u0105 znikaj\u0105ce dziury, w\u0119druj\u0105ce kapsle, przedziwne karty do gry i wiele innych szokuj\u0105cych sztuczek. W tym programie to, co wydaje si\u0119 niemo\u017Cliwe, jest prawdziwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835506.jpg","",["N"]],"70345203":["Kamery monitoringu rejestruj\u0105 prawdziwy obraz Polski. Widzowie zobacz\u0105, co dzieje si\u0119 w ciemnych zau\u0142kach, a tak\u017Ce czym potrafi zaskoczy\u0107 uliczna rzeczywisto\u015B\u0107. W programie przedstawiono autentyczne nagrania najbardziej szokuj\u0105cych i zadziwiaj\u0105cych sytuacji, kt\u00F3re wydarzy\u0142y si\u0119 na ulicach polskich miast.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"70345204":["Kamery monitoringu rejestruj\u0105 prawdziwy obraz Polski. Widzowie zobacz\u0105, co dzieje si\u0119 w ciemnych zau\u0142kach, a tak\u017Ce czym potrafi zaskoczy\u0107 uliczna rzeczywisto\u015B\u0107. W programie przedstawiono autentyczne nagrania najbardziej szokuj\u0105cych i zadziwiaj\u0105cych sytuacji, kt\u00F3re wydarzy\u0142y si\u0119 na ulicach polskich miast.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"70345205":["Prow.: Jakub W\u0105t\u0142y, Jacek Balkan.
Jacek Balkan i Kuba W\u0105t\u0142y doradzaj\u0105, jak kupi\u0107 u\u017Cywany samoch\u00F3d i nie \u017Ca\u0142owa\u0107. Eksperci ruszaj\u0105 w Polsk\u0119 i w poszukiwaniu prawdziwych okazji odwiedzaj\u0105 komisy w ca\u0142ym kraju. Za pomoc\u0105 ukrytych kamer obna\u017Caj\u0105 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o handlu u\u017Cywanymi autami. Pokazuj\u0105, do jakich oszustw s\u0105 zdolni sprzedawcy, i demaskuj\u0105 ich nieuczciwe metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174220.jpg","",["N"]],"70345206":["Prow.: Jakub W\u0105t\u0142y, Jacek Balkan.
Jacek Balkan i Kuba W\u0105t\u0142y doradzaj\u0105, jak kupi\u0107 u\u017Cywany samoch\u00F3d i nie \u017Ca\u0142owa\u0107. Eksperci ruszaj\u0105 w Polsk\u0119 i w poszukiwaniu prawdziwych okazji odwiedzaj\u0105 komisy w ca\u0142ym kraju. Za pomoc\u0105 ukrytych kamer obna\u017Caj\u0105 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o handlu u\u017Cywanymi autami. Pokazuj\u0105, do jakich oszustw s\u0105 zdolni sprzedawcy, i demaskuj\u0105 ich nieuczciwe metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174220.jpg","",["N"]],"70345207":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70345208":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70345209":["Kolejna aukcja odbywa si\u0119 bardzo niedaleko od magazynu Darrella. W zwi\u0105zku z tym Sheets wraz z synem zamierza wyczy\u015Bci\u0107 schowki. Ivy i Rene zawieraj\u0105 sojusz, by pokrzy\u017Cowa\u0107 plany Darrella. Calvin w kupionym przez siebie sk\u0142adzie odkrywa mn\u00F3stwo sprz\u0119tu u\u017Cywanego w laboratoriach naukowych. Nie ma poj\u0119cia, do czego dok\u0142adnie s\u0142u\u017C\u0105 te przedmioty, ale ma nadziej\u0119, \u017Ce s\u0105 wiele warte. Jarrod i Brandi wybieraj\u0105 si\u0119 na randk\u0119 i ponownie zakochuj\u0105 si\u0119 w... kupowaniu staroci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"70345210":["Na miejsce dzisiejszej licytacji Rene i Casey przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 wraz z karawan\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wek, jasno pokazuj\u0105c, \u017Ce s\u0105 przygotowani na wielkie zakupy. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119d\u0105 mieli do\u015B\u0107 towaru, aby za\u0142adowa\u0107 pojazdy. Darrell zamierza zdekoncentrowa\u0107 swoich konkurent\u00F3w, cz\u0119stuj\u0105c ich p\u0105czkami. Sheetsowie w swoim schowku znajduj\u0105 maski wygl\u0105daj\u0105ce jak te noszone przez cz\u0142onk\u00F3w zespo\u0142u Kiss. S\u0105dz\u0105, \u017Ce przedmioty mog\u0105 by\u0107 sporo warte. Jarrod i Brandi planuj\u0105 imprez\u0119 z okazji czwartej rocznicy otwarcia sklepu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"70345211":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"70345212":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"70345213":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"70345214":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 zapozna\u0107 si\u0119 z menu \u015Bwi\u0105tecznego posi\u0142ku, zaserwowanego w wi\u0119zieniu Alcatraz w Bo\u017Ce Narodzenie 1912 roku. Nast\u0119pnie Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 kurtk\u0119, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do cz\u0142onka s\u0142ynnego dywizjonu zwanego Hell Hawks. Formacja ta walczy\u0142a podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej na Filipinach oraz w bitwach o Iwo Jim\u0119 i Okinaw\u0119. P\u00F3\u017Aniej Chumlee zostaje wyznaczony do zorganizowania dorocznej imprezy bo\u017Conarodzeniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",["N"]],"70345215":["Bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 dzie\u0142o samego Salvadora Dalego. Nast\u0119pnie Chumlee ogl\u0105da automat z gr\u0105 \"Silent Scope 2: Dark Silhouette\". P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec wyceniaj\u0105 francuski kirys z czas\u00F3w II Cesarstwa. Sta\u0142y klient lombardu przynosi srebrnego dolara z 1874 roku. Na monecie s\u0105 wyryte chi\u0144skie oznaczenia. Corey uczy Austina, jak korzysta\u0107 ze Skype'a. W ten spos\u00F3b pracownik b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 konsultowa\u0107 si\u0119 z Harrisonami przy powa\u017Cniejszych transakcjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",["N"]],"70345216":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 pi\u0142k\u0119 podpisan\u0105 przez zawodnik\u00F3w Chicago Bears w 1967 roku, czyli w ostatnim sezonie, w kt\u00F3rym trenerem by\u0142 s\u0142ynny George Halas. Nast\u0119pnie Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 band\u017Co Gibsona z 1925 roku. P\u00F3\u017Aniej do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 rekwizyty z horroru \"Laleczka Chucky\". Zainspirowany Chumlee postanawia nakr\u0119ci\u0107 w\u0142asny film o tym, co si\u0119 dzieje w sklepie. Przekonamy si\u0119, jak Rick odniesie si\u0119 do tego projektu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",["N"]],"70345217":["Ateny","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"70345218":["Bitwa pod Sp\u0119dami - prawdziwa historia
Olaf i Piotr b\u0119d\u0105 szukali pozosta\u0142o\u015Bci po bitwie stoczonej pod miejscowo\u015Bci\u0105 Sp\u0119dy w 1807 roku. To w tym miejscu \u017Co\u0142nierzom pruskim przysz\u0142o atakowa\u0107 pot\u0119\u017Cnie umocniony przez wojska francuskie przycz\u00F3\u0142ek zbudowany na p\u00F3\u0142wyspie w zakolu Pas\u0142\u0119ki. W eksploracji ponad kilometrowego odcinka prowadz\u0105cym pomo\u017Ce czterdziestoosobowa grupa poszukiwaczy. W trakcie dzia\u0142a\u0144 spr\u00F3buj\u0105 oni tak\u017Ce odnie\u015B\u0107 dziewi\u0119tnastowieczne mapy batalii do sytuacji obecnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["N"]],"70345219":["Zaginiony schron
Na samym pocz\u0105tku 1945 r. niemiecka obrona na linii Wis\u0142y zosta\u0142a prze\u0142amana przez pot\u0119\u017Cne uderzenie Armii Czerwonej. Ogromna liczba ludzi cofn\u0119\u0142a si\u0119 wtedy w stron\u0119 Berlina. Podj\u0119to pr\u00F3by zatrzymania tego niekontrolowanego ruchu wojska, a punktem zbornym si\u0142 wycofuj\u0105cych spod Warszawy zosta\u0142 Toru\u0144. Tam naprawiano pojazdy, uzupe\u0142niano straty i tworzono nowe oddzia\u0142y z ocala\u0142ych cz\u0142onk\u00F3w rozbitych formacji. Rosjanie nie planowali zdoby\u0107 tego miasta-twierdzy, pozwolili obro\u0144com na ucieczk\u0119 i zniszczyli wycofuj\u0105cy si\u0119 garnizon. Po odej\u015Bciu Niemc\u00F3w w Toruniu pozosta\u0142o wiele umocnie\u0144 i sprz\u0119tu wojskowego. Tym razem poszukiwacze odwiedz\u0105 jeden ze schron\u00F3w nale\u017C\u0105cych do niemieckiej linii obrony w styczniu 1945 r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["N"]],"70345220":["Tajemnica piwnic w centrum Braniewa
Poszukiwacze prowadz\u0105 badania w \u015Bcis\u0142ym centrum Braniewa. W lutym 1945 roku miasto s\u0142u\u017Cy\u0142o Niemcom za punkt ewakuacyjny w kierunku Mierzei Wi\u015Blanej. Nast\u0119pnie zosta\u0142o zniszczone przez wycofuj\u0105ce si\u0119 wojska. Po starych kamienicach Braniewa pozosta\u0142 plac otoczony nowymi blokami - zdaniem niekt\u00F3rych pod ziemi\u0105 kryj\u0105 si\u0119 piwnice, do kt\u00F3rych czasami wpadaj\u0105 mieszka\u0144cy. Ekipa programu spr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 nieznane do dzi\u015B podziemia i wydoby\u0107 z nich pami\u0105tki z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["N"]],"70345221":["Pi\u0119\u0107 metr\u00F3w pod wod\u0105
Ekipa programu rusza do Mikoszewa, sk\u0105d pochodzi Olaf. To w\u0142a\u015Bnie tam 8 maja 1945 roku kapituluj\u0105ce oddzia\u0142y niemieckie zniszczy\u0142y pojazdy, kt\u00F3re w innym przypadku mog\u0142yby przys\u0142u\u017Cy\u0107 si\u0119 Armii Czerwonej. Poszukiwacze z pomoc\u0105 nurk\u00F3w zweryfikuj\u0105 legend\u0119 o zatopionym w przekopie Wis\u0142y poje\u017Adzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["N"]],"70345222":["Costa Coffee
Krzysztof Rabia\u0144ski zarz\u0105dza w Polsce sieci\u0105 londy\u0144skich kawiarni Costa Coffe. W programie zamierza udawa\u0107 Leszka, kt\u00F3ry przyucza si\u0119 do zawodu baristy. Jego zadaniem b\u0119dzie nauczenie si\u0119 obs\u0142ugi ekspresu do kawy, zapoznanie si\u0119 z asortymentem i obs\u0142uga nierzadko wymagaj\u0105cych klient\u00F3w. Odpowie r\u00F3wnie\u017C za czysto\u015B\u0107 w lokalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"70345223":["Re\u017C.: Marcin Kolczy\u0144ski.
Kulisy pracy Grzegorza \"Walusia\" Walczaka oraz jego wsp\u00F3lnika Micha\u0142a. M\u0119\u017Cczy\u017Ani zajmuj\u0105 si\u0119 sprz\u0105taniem niemieckich mieszka\u0144. Podczas porz\u0105dk\u00F3w znajduj\u0105 r\u00F3\u017Cne skarby, kt\u00F3re nast\u0119pnie pr\u00F3buj\u0105 sprzeda\u0107. Niesie to ryzyko, ale cz\u0119sto udaje im si\u0119 na tym zarobi\u0107.","","",["N"]],"70345224":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"70345225":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"70345226":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105da codzienna praca policjant\u00F3w. Kamera podgl\u0105da ich rutynowe czynno\u015Bci, towarzyszy im w czasie odpraw, zorganizowanych zasadzek, w zatrzymaniach, po\u015Bcigach i kontrolach. Widzowie obserwuj\u0105 sposoby planowania, obmy\u015Blania strategii, zarz\u0105dzania czasem i radzenia sobie ze stresem. Przekonuj\u0105 si\u0119, jak trudny jest to zaw\u00F3d.","","",["N"]],"70345227":["Spos\u00F3b na wnuczka
Metoda \"na wnuczka\" to coraz bardziej powszechna manipulacja oszust\u00F3w, kt\u00F3rzy w ten spos\u00F3b chc\u0105 wy\u0142udzi\u0107 pieni\u0105dze od os\u00F3b starszych. Przest\u0119pcy zawsze prosz\u0105 o dyskrecj\u0119 wzgl\u0119dem innych cz\u0142onk\u00F3w rodziny. Ofiara jest przekonana, \u017Ce pomaga bliskiej osobie, jednak w rzeczywisto\u015Bci to podszywaj\u0105cy si\u0119 pod wnuczka z\u0142odziej. W tym odcinku \"Ciemnej strony miasta - extra\" policjanci z Komendy Sto\u0142ecznej Policji zatrzymuj\u0105 zorganizowan\u0105 grup\u0119 przest\u0119pcz\u0105 pos\u0142uguj\u0105c\u0105 si\u0119 metod\u0105 \"na wnuczka\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"70345228":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"70345229":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"70345230":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"70345231":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"70345232":["Zab\u00F3jstwo w Lublinie w latach 90. Na miejscu zbrodni zosta\u0142o zgubione przez morderc\u0119 zdj\u0119cie. Do dzi\u015B nie ustalono personali\u00F3w z\u0142oczy\u0144cy. W drugiej cz\u0119\u015Bci programu o zab\u00F3jstwie w\u0142a\u015Bcicielki sklepu na Mazowszu. Sprawcy zbrodni chcia\u0142 upozorowa\u0107 samob\u00F3jstwo ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"70345233":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"70345234":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"70345235":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"70345236":["W tym odcinku Micha\u0142 Fajbusiewicz przedstawi obszern\u0105 inscenizacj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 zab\u00F3jstwa fryzjerki z Cz\u0119stochowy, Kamili Wdowi\u0144skiej, TOP list\u0119 Najbardziej Poszukiwanych Polskich Morderc\u00F3w oraz szczeg\u00F3\u0142y dotycz\u0105ce poszukiwanego od lat kilera z Lublina, Ahmatowa Szaraniego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"70345237":["W odcinku b\u0119dzie mowa o jednej z najokrutniejszych zbrodni, do kt\u00F3rej dosz\u0142o dwadzie\u015Bcia lat temu. W styczniu 1996 roku w Siennicy, miejscowo\u015Bci po\u0142o\u017Conej w wojew\u00F3dztwie mazowieckim, zamordowano czteroosobow\u0105 rodzin\u0119. Wszystkie ofiary zmar\u0142y w wyniku postrza\u0142u. Tej samej broni u\u017Cyto podczas zab\u00F3jstwa warszawskiej w\u0142a\u015Bcicielki kantoru. Opr\u00F3cz tego Fajbusiewicz opowie r\u00F3wnie\u017C o tajemniczym znikni\u0119ciu starszej kobiety z \u0141odzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"70345045":["Olesia jest dobr\u0105 krawcow\u0105, kt\u00F3ra dot\u0105d nie narzeka\u0142a na brak klient\u00F3w. Niestety, odk\u0105d Andriej zacz\u0105\u0142 zabiega\u0107 o jej wzgl\u0119dy, wiele zmieni\u0142o si\u0119 w jej \u017Cyciu. Kto\u015B niszczy rzeczy klient\u00F3w i pr\u00F3buje j\u0105 zastraszy\u0107. Kobieta zwraca si\u0119 do Baby Luby z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Chce si\u0119 dowiedzie\u0107, kto j\u0105 rani. Szeptunka m\u00F3wi, \u017Ce to dopiero pocz\u0105tek i \u017Ce \u017Cycie Olesi jest w niebezpiecze\u0144stwie.","","",[]],"70345046":["Walia odkrywa, \u017Ce jest zdradzana przez m\u0119\u017Ca, Dim\u0119. Aby pozna\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na ten temat, przychodzi do Baby Luby. Szeptunka ostrzega j\u0105, \u017Ce szcz\u0119\u015Bcie jej rodziny wisi na w\u0142osku. Na dodatek czekaj\u0105 na ni\u0105 jeszcze powa\u017Cniejsze k\u0142opoty za spraw\u0105... bukietu. Niestety, w dniu swoich urodzin Walia otrzymuje kwiaty od m\u0119\u017Ca i nie mo\u017Ce go nie przyj\u0105\u0107. Wkr\u00F3tce jej \u017Cycie zamienia si\u0119 w piek\u0142o. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C zdradza j\u0105 z najbli\u017Csz\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, a ona sama omal nie traci dachu nad g\u0142ow\u0105. Aby uratowa\u0107 swoj\u0105 rodzin\u0119, Walia musi znale\u017A\u0107 resztki bukietu.","","",[]],"70345047":["Odnosz\u0105cy sukcesy architekt Grigorij znany jest ze swoich podboj\u00F3w mi\u0142osnych. Ostatnio jednak przydarzy\u0142o mu si\u0119 co\u015B dziwnego. Po raz pierwszy w \u017Cyciu nie odni\u00F3s\u0142 sukcesu w \u0142\u00F3\u017Cku. Sta\u0142o si\u0119 to po tym, jak ukaza\u0142a mu si\u0119 w lustrze blondynka. M\u0119\u017Cczyzna spotyka si\u0119 w tej sprawie z Bab\u0105 Lub\u0105.","","",[]],"70345048":["Tym razem Katarzyna Dowbor odwiedzi Renat\u0119 i Wojciecha. Oboje po przej\u015Bciach - ona ma\u0142\u017Ce\u0144skich, on - zdrowotnych, poznali si\u0119 przypadkowo przez internet. Para doczeka\u0142a si\u0119 c\u00F3reczki, kt\u00F3ra ma dzi\u015B cztery lata. Kobieta nie pracuje, by m\u00F3c opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i niepe\u0142nosprawnym partnerem. \u0141azienka jest kompletnie nieprzystosowana do jego potrzeb, a stara kuchnia kaflowa zagra\u017Ca ma\u0142ej Ani. Na dodatek w domu panuje wilgo\u0107. Poza tym wymiany wymaga dach. Ekipa remontowa b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"70345049":["Marysia zazdro\u015Bci Nisie, \u017Ce \u0141ukasz zabra\u0142 j\u0105 na zakupy. Inga stara si\u0119 j\u0105 udobrucha\u0107. P\u00F3\u017Aniej sama pr\u00F3buje sp\u0119dzi\u0107 wiecz\u00F3r z ukochanym, ale uniemo\u017Cliwiaj\u0105 jej to Andrzej i Robert. Po ich niezapowiedzianej wizycie Inga zaczyna si\u0119 domy\u015Bla\u0107, co dzieje si\u0119 z Patrycj\u0105. Marta stara si\u0119 odzyska\u0107 swojego psa, Brunona. Inga i Anka pr\u00F3buj\u0105 jej w tym pom\u00F3c. Marta k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Karolin\u0105. Ma do\u015B\u0107 tego, \u017Ce kobieta my\u015Bli wy\u0142\u0105cznie o sobie. Marta postanawia walczy\u0107 o Bruna w s\u0105dzie z jego obecnym w\u0142a\u015Bcicielem. Patrycja nadal nie jest w stanie przyzna\u0107 si\u0119 przyjaci\u00F3\u0142kom i Wiktorowi do swoich problem\u00F3w z od\u017Cywianiem. M\u0119\u017Cczyzna co\u015B podejrzewa i pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 j\u0105, by o tym porozmawiali, jednak bezskutecznie. Anka wierzy, \u017Ce uda si\u0119 jej co\u015B zdzia\u0142a\u0107 w sprawie mobbingu w telewizji, bo kilka os\u00F3b ze stacji odezwa\u0142o si\u0119 do niej w sprawie J\u0119drzeja. Niestety, kobiety boj\u0105 si\u0119 zeznawa\u0107 przeciwko prze\u015Bladowcy, obawiaj\u0105 si\u0119 utraty pracy. Anka jednak nie traci nadziei, \u017Ce uda jej si\u0119 postawi\u0107 na swoim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336565.jpg","",["N"]],"70345050":["Inga bez powodzenia stara si\u0119 pom\u00F3c \u0141ukaszowi, kt\u00F3ry nie potrafi si\u0119 odnale\u017A\u0107 w roli ojca. W ko\u0144cu oboje u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce ich konflikty nie dzia\u0142aj\u0105 dobrze ani na Marysi\u0119 ani na Nis\u0119. Podczas rodzinnej wycieczki c\u00F3rka Ingi spada z drzewa i \u0142amie r\u0119k\u0119. To zdarzenie staje si\u0119 zarzewiem kolejnego konfliktu mi\u0119dzy partnerami. Ance uda\u0142o si\u0119 wywrze\u0107 presj\u0119 na dyrektorze stacji telewizyjnej, kt\u00F3ry jednak nie zgodzi\u0142 si\u0119 ponownie zatrudni\u0107 Rolewskiego. Prawniczka obawia si\u0119 o m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry bardzo \u017Ale znosi utrat\u0119 pracy. Patrycja zwierza si\u0119 Indze ze swoich k\u0142opot\u00F3w z od\u017Cywianiem. Kobieta deklaruje, \u017Ce na ni\u0105 i Ank\u0119 zawsze mo\u017Ce liczy\u0107. Miko\u0142aj potajemnie przenocowa\u0142 Filipa u siebie, co nie spodoba\u0142o si\u0119 jego rodzicom. Marta kontynuuje terapi\u0119. Powoli zaczyna rozumie\u0107, \u017Ce nie mo\u017Ce zamyka\u0107 si\u0119 na \u015Bwiat. Postanawia spr\u00F3bowa\u0107 otworzy\u0107 si\u0119 na innych ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336565.jpg","",["N"]],"70345051":["Romantica
Ferdek i Pa\u017Adzioch staja si\u0119 ofiarami prze\u015Bladowa\u0144 ze strony w\u0142asnych \u017Con. Kobiety staraj\u0105 si\u0119 upodobni\u0107 swoich m\u0119\u017C\u00F3w do wizerunku romantycznego amanta z brukowego romansid\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"70345052":["Genetix
Po skutecznej dezynfekcji WC przez Pa\u017Adziocha, Ferdek odnosi znaczne rany na ciele. W ramach zado\u015B\u0107uczynienia za poniesione cierpienia, Pa\u017Adzoch proponuje s\u0105siadowi bimber. Ferdek wpada na genialny pomys\u0142. By go zrealizowa\u0107, wymusza od Pa\u017Adziocha ca\u0142\u0105 aparatur\u0119 do p\u0119dzenia bimbru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"70345053":["Kantry Kurde
Waldek chcia\u0142by zosta\u0107 piosenkarzem country. Ferdek, Boczek i Pa\u017Adzioch uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce potrafi\u0105 \u015Bwietnie pokierowa\u0107 jego karier\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"70345054":["\u0141zy Wasyla
Boczek zakochuje si\u0119 w niezwykle atrakcyjnej kobiecie. \u017Beby zdoby\u0107 jej serce, postanawia zrzuci\u0107 kilka kilogram\u00F3w. Ferdek proponuje mu niezwykle skuteczn\u0105 kuracj\u0119 odchudzaj\u0105c\u0105 po bardzo atrakcyjnej cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"70345055":["Re\u017C.: Wes Anderson.
Futurystyczne miasto Megasaki w Japonii. W obliczu epidemii psiej grypy skorumpowany burmistrz Kobayashi og\u0142asza stan wyj\u0105tkowy i wydaje dekret, na mocy kt\u00F3rego wszystkie psy maj\u0105 zosta\u0107 poddane kwarantannie, czyli wys\u0142ane na pokryt\u0105 \u015Bmieciami wysp\u0119. B\u0142yskawiczne realizowane zarz\u0105dzenie wzbudza bunt w dwunastoletnim Atarim, kt\u00F3ry traci w ten spos\u00F3b swojego czworono\u017Cnego przyjaciela. Ch\u0142opiec jednak nie chce tak \u0142atwo odpu\u015Bci\u0107, wykrada ma\u0142\u0105 maszyn\u0119 lataj\u0105c\u0105 i udaje si\u0119 na wysp\u0119, aby odnale\u017A\u0107 Ciapka. Na miejscu prosi o pomoc watah\u0119 zaniedbanych, wyg\u0142odnia\u0142ych ps\u00F3w, kt\u00F3re po\u015Br\u00F3d \u015Bmieci szukaj\u0105 po\u017Cywienia. Wraz z nowymi przyjaci\u00F3\u0142mi wyrusza na poszukiwanie swojego podopiecznego. Film otrzyma\u0142 dwie nominacje do Oscara. By\u0142 tak\u017Ce nominowany m.in. do Z\u0142otych Glob\u00F3w i nagrody BAFTA. Re\u017Cyserem animacji jest laureat wielu nagr\u00F3d, za t\u0119 produkcj\u0119 tak\u017Ce zosta\u0142 uhonorowany Srebrnym Nied\u017Awiedziem podczas festiwalu Berlinale.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2251057.jpg","",[]],"70345056":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
17-letnia Julia Morska mieszka z rodzin\u0105 w USA. Chodzi do dobrej szko\u0142y, ma oddanych przyjaci\u00F3\u0142 i pasj\u0119, kt\u00F3r\u0105 jest muzyka. Prowadzi te\u017C kana\u0142 w internecie, kt\u00F3ry cieszy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy rodzice dziewczyny podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o powrocie do Polski. Po pe\u0142nym emocji po\u017Cegnaniu z przyjaci\u00F3\u0142mi Julia wyrusza do kraju, kt\u00F3ry zna niemal wy\u0142\u0105cznie ze s\u0142yszenia. Mimo to z ciekawo\u015Bci\u0105 wygl\u0105da pierwszego dnia w nowej szkole. Tam jednak spotyka si\u0119 z odrzuceniem. Klasowa outsiderka, Magenta, wprowadza j\u0105 w tajniki \u017Cycie polskich nastolatk\u00F3w. W liceum, do kt\u00F3rego trafi\u0142a Julka, rz\u0105dzi ekipa, kt\u00F3rej przewodzi zarozumia\u0142a Wiktoria. Dziewczyna, widz\u0105c w przyby\u0142ej z zagranicy kole\u017Cance zagro\u017Cenie, upokarza j\u0105 i o\u015Bmiesza. W dodatku nadaje Julii obra\u017Aliwe miano MISFIT, czyli ma\u0142o instagramowej, snapchatowej i t\u0119pej, co w praktyce oznacza spo\u0142eczny ostracyzm. Pe\u0142na optymizmu nastolatka nie zamierza si\u0119 jednak poddawa\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o konkursie muzycznym, w kt\u00F3rym do wygrania jest stypendium w USA, staje do walki z grup\u0105 Wiktorii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073066.jpg","",["N"]],"70345057":["Re\u017C.: Betty Thomas.
Atrakcyjna nowojorska dziennikarka Gwen Cummings (Sandra Bullock) uwielbia dobr\u0105 zabaw\u0119. Ze swoim przystojnym i r\u00F3wnie rozrywkowym ch\u0142opakiem Jasperem (Dominic West) cz\u0119sto chodzi na imprezy, nie stroni\u0105c od alkoholu i narkotyk\u00F3w. Stopniowo uzale\u017Cnia si\u0119 od u\u017Cywek, lecz nie zdaje sobie sprawy, \u017Ce coraz trudniej jest jej si\u0119 bez nich oby\u0107. Podczas weselnego przyj\u0119cia swojej siostry, Lily (Elizabeth Perkins), upija si\u0119 i w tym stanie wsiada do samochodu. Powoduje niegro\u017Any wypadek. Za jazd\u0119 pod wp\u0142ywem alkoholu grozi jej jednak pobyt w wi\u0119zieniu. By go unikn\u0105\u0107, kobieta zgadza si\u0119 podda\u0107 dobrowolnie kuracji odwykowej i sp\u0119dzi\u0107 w klinice 28 dni. Pocz\u0105tkowo s\u0105dzi, \u017Ce pobyt w o\u015Brodku b\u0119dzie w jej \u017Cyciu kolejn\u0105 przygod\u0105. Wkr\u00F3tce jednak Gwen zaczyna sobie u\u015Bwiadamia\u0107, \u017Ce nadu\u017Cywaj\u0105c alkoholu i bior\u0105c narkotyki, pr\u00F3buje zag\u0142uszy\u0107 poczucie osamotnienia i nieumiej\u0119tno\u015B\u0107 porozumienia si\u0119 z innymi. Dostrzega te\u017C, \u017Ce oddaj\u0105c si\u0119 tylko zabawie, nie osi\u0105gnie szcz\u0119\u015Bcia. Ciekawa kreacja Sandry Bullock. Aktorka zosta\u0142a nagrodzona Oscarem za pierwszoplanow\u0105 rol\u0119 w dramacie biograficznym \"Wielki Mike\" z 2009 r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1869606.jpg","",["N"]],"70345058":["Re\u017C.: Nimr\u00F3d Antal.
Ty Hackett (Columbus Short) po powrocie z wojny w Iraku pracuje jako ochroniarz w firmie Eagle Shield Security. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie od nowa. Po \u015Bmierci ojca potrzebuje pieni\u0119dzy. Wychowuje bowiem swojego m\u0142odszego brata Jimmy'ego (Andre Kinney). Pewnego dnia razem z kolegami ma chroni\u0107 furgonetki przewo\u017C\u0105ce 42 miliony dolar\u00F3w. Jego stary przyjaciel Mike Cochrane (Matt Dillon) namawia go do wzi\u0119cia udzia\u0142u w akcji przechwycenia samochod\u00F3w. Wszystko ma wygl\u0105da\u0107 jak napad. Wydaje si\u0119, \u017Ce plan jest doskona\u0142y i musi si\u0119 uda\u0107. Problemy pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce istnieje \u015Bwiadek kradzie\u017Cy - bezdomny m\u0119\u017Cczyzna. Mike zabija go. Zdenerwowany tym Ty barykaduje si\u0119 w jednej z ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Gdy pr\u00F3ba ucieczki si\u0119 nie udaje, w\u0142\u0105cza on alarm zamontowany w samochodzie, kt\u00F3ry informuje zast\u0119pc\u0119 lokalnego szeryfa Jake'a Eckeharta (Milo Ventimiglia). Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy policjant przybywa na miejsce postoju furgonetek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838904.jpg","",["N"]],"70345059":["Re\u017C.: Lexi Alexander.
By\u0142y oficer jednostek specjalnych Frank Castle p\u0142aci najwy\u017Csz\u0105 cen\u0119 za swoj\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119. W wyniku porachunk\u00F3w mafijnych traci rodzin\u0119. Na dodatek bliscy zostaj\u0105 zamordowani na jego oczach. M\u0119\u017Cczyzna czuje, \u017Ce nie ma ju\u017C po co \u017Cy\u0107. Tylko jedno mobilizuje go do dzia\u0142ania. Odnalezienie przest\u0119pc\u00F3w i pomszczenie bliskich staje si\u0119 celem jego \u017Cycia. Tym sposobem Frank przyjmuje pseudonim Punisher i rozpoczyna bezwzgl\u0119dn\u0105 rozpraw\u0119 z przest\u0119pcami. Dla nikogo nie ma lito\u015Bci i realizuje sw\u00F3j plan punkt po punkcie, znacz\u0105c go krwawymi \u015Bladami. Wkr\u00F3tce dopada szefa nowojorskiej mafii Billy'ego Russotiego i potwornie go oszpeca. Jego twarz jest pokawa\u0142kowana. Rozw\u015Bcieczony gangster te\u017C nie my\u015Bli ju\u017C o niczym innym jak o wendecie. Przybiera imi\u0119 Jigsaw i kompletuje gang, w sk\u0142ad kt\u00F3rego wchodz\u0105 najwi\u0119ksi kryminali\u015Bci. Jedyne na czym im naprawd\u0119 zale\u017Cy, to uj\u0105\u0107 i zlikwidowa\u0107 znienawidzonego przez nich Punishera. W ten spos\u00F3n Castle musi teraz stawi\u0107 czo\u0142o nie tylko agentom federalnym, kt\u00F3rzy pr\u00F3buj\u0105 powstrzyma\u0107 samozwa\u0144czego bojownika sprawiedliwo\u015Bci, lecz tak\u017Ce gro\u017Anej armii Jigsawa. Spirala nienawi\u015Bci nakr\u0119ca si\u0119 i wojna trwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1848095.jpg","",[]],"70345060":["Re\u017C.: Thomas Vinterberg.
W sierpniu 2000 roku rosyjska marynarka wojenna organizuje pierwsze od przesz\u0142o dziesi\u0119ciu lat \u0107wiczenia floty. Na Morzu Barentsa pojawia si\u0119 trzydzie\u015Bci okr\u0119t\u00F3w, trzy regularne \u0142odzie podwodne i jedna stanowi\u0105ca przedmiot dumy ca\u0142ej Floty P\u00F3\u0142nocnej - K-141 Kursk. Wykonana ze stali mierzy d\u0142ugo\u015B\u0107 dw\u00F3ch pi\u0142karskich boisk oraz wielko\u015B\u0107 dw\u00F3ch jumbo jet\u00F3w. Mijaj\u0105 dwa dni pomy\u015Blnych manewr\u00F3w, kiedy dochodzi do tragedii. Ma miejsce eksplozja tak silna, \u017Ce zostaje odnotowana przez sejsmografy zlokalizowane na Alasce. Gigantyczna \u0142\u00F3d\u017A podwodna osiada na dnie. W \u015Brodku dwudziestu trzech ocala\u0142ych z licz\u0105cej sto osiemna\u015Bcie os\u00F3b za\u0142ogi w ciemno\u015Bci i ze stale zmniejszaj\u0105cymi si\u0119 zapasami tlenu musi walczy\u0107 o \u017Cycie. Grozi im \u015Bmier\u0107 zar\u00F3wno przed uduszenie, jak i zamarzni\u0119cie, maj\u0105 r\u00F3wnie\u017C ograniczone zasoby \u017Cywno\u015Bci. Tymczasem Rosja odmawia przyj\u0119cia pomocy w akcji ratunkowej proponowanej przez zachodnie pa\u0144stwa. Jednym z dow\u00F3dc\u00F3w sztab\u00F3w oferuj\u0105cych wsparcie jest brytyjski komandor David Russell (Colin Firth). Przez kolejne dziewi\u0119\u0107 dni marynarze oczekuj\u0105 na ocalenie, a ich rodziny prze\u017Cywaj\u0105 dramat, w tym Tanya Averin (L\u00E9a Seydoux), \u017Cona jednego z uwi\u0119zionych m\u0119\u017Cczyzn. Film oparty jest na faktach. Upami\u0119tnia najwi\u0119ksz\u0105 katastrof\u0119 w dziejach rosyjskiej marynarki. Zdj\u0119cia zrobiono we francuskim porcie w Tulonie, poniewa\u017C rosyjskie Ministerstwo Obrony nie udost\u0119pni\u0142o w\u0142asnych port\u00F3w. Scenariusz bazuje na ksi\u0105\u017Cce Roberta Moore'a \"A Time to Die: The Untold Story of the Kursk Tragedy\". Re\u017Cyser, Thomas Vinterberg, jeden z tw\u00F3rc\u00F3w artystycznego manifestu Dogma 95, znany jest g\u0142\u00F3wnie dzi\u0119ki filmom dramatycznym, takim jak \"Festen\" oraz \"Polowanie\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225978.jpg","",["N"]],"70345061":["Co do grosza
Zamordowano m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest ojciec zabitego, kt\u00F3ry stosowa\u0142 wobec swoich dzieci przemoc. W trakcie dochodzenia detektywi analizuj\u0105 znajomo\u015Bci i \u015Brodowisko ofiary. Okazuje si\u0119, \u017Ce w \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Cczyzny zamieszana mo\u017Ce by\u0107 ca\u0142a jego rodzina. Kuba chce odzyska\u0107 pieni\u0105dze, kt\u00F3re wcze\u015Bniej po\u017Cyczy\u0142 koledze. Znajomy jednak nie zamierza szybko zwr\u00F3ci\u0107 d\u0142ugu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70345062":["Braterska mi\u0142o\u015B\u0107
Na warszawskim osiedlu porwano rocznego ch\u0142opca. Okazuje si\u0119, \u017Ce przy placu zabaw kr\u0119ci\u0142a si\u0119 ostatnio tajemnicza kobieta, kt\u00F3ra zaczepia\u0142a bawi\u0105ce si\u0119 na nim dzieci. Detektywi postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 bli\u017Cej zamo\u017Cnym rodzicom poszukiwanego ch\u0142opczyka. Robert Szwarc zleca Weronice nietypowe zadanie. Kobieta ma donosi\u0107 na informatyka Darka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"70345063":["Szczur w szkole
Licealistka Lena \u015Awiderska zostaje zabita ciosem prosto w serce nieopodal swojej szko\u0142y. Dziewczyna by\u0142a podejrzewana o okradanie koleg\u00F3w. W dniu zab\u00F3jstwa mia\u0142a przy sobie aparat fotograficzny, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej nale\u017Ca\u0142 do Janka Zab\u0142ockiego z tej samej klasy. Ch\u0142opak wkr\u00F3tce po tragedii zostaje napadni\u0119ty na klatce schodowej swojego domu. W szamotaninie rani napastnika. Trop wiedzie do tajemniczego przyjaciela \u015Awiderskiej z czas\u00F3w jej pobytu w domu dziecka. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce to on jest winien \u015Bmierci Leny. M\u00F3g\u0142 zabi\u0107 w przyp\u0142ywie zazdro\u015Bci za to, \u017Ce odrzuci\u0142a jego zaloty. Sprawa ujawnia sekrety dotycz\u0105ce te\u017C innych maturzyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"70345064":["Nauczycielka
Znaleziono zw\u0142oki m\u0142odej nauczycielki j\u0119zyka polskiego Natalii Jaworskiej. \u015Aledczy ustalaj\u0105, \u017Ce prowadzi\u0142a ona podw\u00F3jne \u017Cycie. Docieraj\u0105 do Sylwii Brzozowskiej, kt\u00F3ra zna\u0142a denatk\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Natalia pomaga\u0142a jej w zem\u015Bcie na pewnym m\u0119\u017Cczy\u017Anie za oszustwo. Sytuacja jednak wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod kontroli i kompanka przesta\u0142a wykonywa\u0107 jej rozkazy. Detektywi \u0142api\u0105 nieznajomego w zasadzk\u0119. Ten utrzymuje, \u017Ce nie ma nic wsp\u00F3lnego ze \u015Bmierci\u0105 Natalii i sam pad\u0142 jej ofiar\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"70345065":["Z\u0142y czas na ci\u0105\u017C\u0119
Ola mieszka na stancji ze swoim ch\u0142opakiem Jankiem. Dziewczyna podejrzewa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Robi test w uczelnianej toalecie. Wynik okazuje si\u0119 pozytywny. Wraca do mieszkania, by porozmawia\u0107 z ukochanym, zastaje jednak Janka w \u0142\u00F3\u017Cku ze swoj\u0105 kole\u017Cank\u0105 Luiz\u0105. W zaistnia\u0142ej sytuacji Ola postanawia wzi\u0105\u0107 urlop dzieka\u0144ski i wr\u00F3ci\u0107 do domu swojej matki. Starsza z kobiet \u017Ale znosi wiadomo\u015B\u0107 o ci\u0105\u017Cy c\u00F3rki. Knuje intryg\u0119, w kt\u00F3r\u0105 zamierza uwik\u0142a\u0107 Ol\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293824.jpg","",["N"]],"70345010":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70345011":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70345012":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70345013":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"70345014":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"70345015":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"70345016":["Patostreamer
Kobieta jest \u015Bwiadkiem w\u0142amania do jej w\u0142asnego domu. W pokoju odnajduje swojego nieprzytomnego syna. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opak jest popularnym w internecie patostreamerem. Okazuje si\u0119, \u017Ce podejrzany w sprawie jest ojciec nastolatka. M\u0119\u017Cczyzna czerpa\u0142 dochody z dzia\u0142alno\u015Bci syna. Policja w trakcie \u015Bledztwa dowiaduje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest jeszcze jedna osoba. Tymczasem Ewelina przedstawia swoim rodzicom Krystiana, kt\u00F3ry nie robi na nich dobrego wra\u017Cenia. Matka i ojciec dziewczyny, widz\u0105c, w jakich warunkach mieszka ch\u0142opak c\u00F3rki, proponuj\u0105, \u017Ce wynajm\u0105 mu mieszkanie na ich osiedlu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70345017":["Kampania
Agnieszka i Adam zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 porwania pasierba bogatego polityka. Porywacze nie \u017C\u0105daj\u0105 okupu. Policja szuka innego motywu zbrodni. W trakcie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce zar\u00F3wno ojczym, jak i syn maj\u0105 wiele na sumieniu. Do Adama przychodzi narzeczona jego brata. Wojciech przebywa w wi\u0119zieniu. Kobieta twierdzi, \u017Ce podczas widzenia zasz\u0142a z partnerem w ci\u0105\u017Ce. Prosi Adama o pomoc finansow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70345018":["Kapsztad","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"70345019":["Madagaskar","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"70345020":["Powsta\u0144cze z\u0142o\u017Cenie broni
W miejscowo\u015Bci Bachor, po\u0142o\u017Conej nieopodal Brodnicy, 5 pa\u017Adziernika 1831 roku genera\u0142 Maciej Rybi\u0144ski, ostatni w\u00F3dz wojsk polskich powstania listopadowego, przekroczy\u0142 granic\u0119 Prus z \u017Co\u0142nierzami po kl\u0119sce zrywu. W Prusach zosta\u0142o internowanych 20 tys. os\u00F3b. Prowadz\u0105cy eksploatuj\u0105 pola, na kt\u00F3rych niemal 200 lat temu rozgrywa\u0142a si\u0119 ta historia. Wraz z ekspertami z Brodnicy poszukuj\u0105 broni i cz\u0119\u015Bci mundurowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"70345021":["Ostatnia wyspa III Rzeszy
Ekipa poszukiwaczy wyrusza na Wysp\u0119 Sobieszewsk\u0105. Prowadz\u0105cy spr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 \u015Blady po wydarzeniach, kt\u00F3re rozegra\u0142y si\u0119 tam w ostatnich dniach II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, jakie sekrety skrywa \"Wyspa Komar\u00F3w\" i dlaczego jest nazywana ostatni\u0105 wysp\u0105 III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"70345022":["W trakcie konfliktu wietnamskiego nowoczesna technologia star\u0142a si\u0119 z olbrzymi\u0105 nieust\u0119pliwo\u015Bci\u0105. Sprzymierzone si\u0142y USA i Wietnamu Po\u0142udniowego nie mog\u0142y si\u0119 upora\u0107 z przeciwnikiem. Ameryka\u0144skie my\u015Bliwce, \u015Bmig\u0142owce czy \u0142odzie patrolowe nie powstrzyma\u0142y dostaw sprz\u0119tu i posi\u0142k\u00F3w. Oddzia\u0142y wroga wykaza\u0142y si\u0119 nieprzeci\u0119tnym sprytem, a szlaku broni\u0142y wyrzutnie pocisk\u00F3w S-75.","","",[]],"70345023":["W czasach zimnej wojny ludzko\u015B\u0107 sta\u0142a u progu globalnego konfliktu. Zar\u00F3wno ZSRR, jak i Zach\u00F3d prowadzi\u0142y prace nad broni\u0105 masowej zag\u0142ady. Przypomniane zostan\u0105 pocz\u0105tek wy\u015Bcigu zbroje\u0144, pierwsze u\u017Cycie broni j\u0105drowej, kulisy szale\u0144czej rozbudowy arsena\u0142u nuklearnego i kluczowe osi\u0105gni\u0119cia in\u017Cynier\u00F3w jak mi\u0119dzykontynentalny pocisk balistyczny Titan II czy satelita szpiegowski Corona.","","",[]],"70345024":["Ostatni dzwonek na Mierzei
W 1945, podczas ucieczki przed Armi\u0105 Czerwon\u0105, przez Mierzej\u0119 Wi\u015Blan\u0105 przewin\u0119\u0142o si\u0119 ok. 2 mln Niemc\u00F3w. Bronili oni zaciekle tego miejsca, a ostatnie strza\u0142y pad\u0142y tam dopiero godzin\u0119 po kapitulacji Niemiec, 8 maja 1945 roku. Teraz rz\u0105d planuje przekopanie Mierzei. Olaf i Radek chc\u0105 uratowa\u0107 jak najwi\u0119cej pozosta\u0142o\u015Bci po walkach, zanim ulegn\u0105 one zniszczeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"70345025":["Fort XIV
Fort XIV nale\u017Cy do unikalnej Twierdzy Toru\u0144, kt\u00F3ra zosta\u0142a wzniesiona w XIX wieku. Sam fort wybudowano w latach 1888-1892, z ceg\u0142y i betonu, na planie pi\u0119ciok\u0105ta. Jako jedyna z fortyfikacji posiada\u0142 mokr\u0105 fos\u0119. Od powstania fortu a\u017C do II wojny \u015Bwiatowej znajdowa\u0142 si\u0119 tam sk\u0142ad amunicji, po wybuchu walk w 1939 roku budynek sta\u0142 si\u0119 szpitalem niemieckiego stalagu 20A. Tw\u00F3rcy programu pragn\u0105 zweryfikowa\u0107 dwa mity zwi\u0105zane z tym miejscem: sprawdz\u0105, czy w fortecznej fosie rzeczywi\u015Bcie znajdowa\u0142 si\u0119 depozyt broni, i przekonaj\u0105 si\u0119, czy w pobli\u017Cu istnia\u0142 przyszpitalny cmentarz z czas\u00F3w II wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"70345026":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"70345027":["Staro\u017Cytnej Grecji cywilizacja Zachodu zawdzi\u0119cza koncepcje filozofii, demokracji... i robotyki. Antyczni wynalazcy stworzyli technologie, kt\u00F3re wydawa\u0142y si\u0119 niemo\u017Cliwe do opracowania w ich czasach: Archimedes zdo\u0142a\u0142 skonstruowa\u0107 prymitywn\u0105 bro\u0144 laserow\u0105, Heron zbudowa\u0142 automatycznie otwieraj\u0105ce si\u0119 drzwi, a Filon z Bizancjum wykona\u0142 model humanoidalnego robota. Przekonamy si\u0119, kt\u00F3ra z technologii staro\u017Cytnych Grek\u00F3w by\u0142a najbardziej zaawansowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"70345028":["Najwi\u0119ksze budowle antycznego \u015Bwiata s\u0105 \u015Bwiadectwem nie tylko bogactwa, lecz tak\u017Ce si\u0142y. Mia\u0142y odstrasza\u0107 potencjalnych przeciwnik\u00F3w. W dzisiejszym odcinku poznamy tajemnice Stonehenge, zaliczanego do siedmiu cud\u00F3w \u015Bwiata staro\u017Cytnego Kolosa Rodyjskiego, a tak\u017Ce Koloseum i zapieraj\u0105cego dech w piersiach zespo\u0142u \u015Bwi\u0105tynnego w Karnaku. Zobaczymy, kt\u00F3ra ze wspania\u0142ych staro\u017Cytnych konstrukcji jest uznawana przez ekspert\u00F3w za najwi\u0119ksze osi\u0105gni\u0119cie architektoniczne i in\u017Cynieryjne antycznego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"70345029":["8 maja 1945 roku Heinrich Himmler wraz z 14 innymi esesmanami, wyposa\u017Cony w dokumenty na nazwisko Heinricha Scherzingera wyruszy\u0142 na po\u0142udnie Niemiec. Grupa ta mia\u0142a przypomina\u0107 zdemobilizowan\u0105 jednostk\u0119 \u017Candarmerii polowej. Himmler zosta\u0142 jednak aresztowany przez Brytyjczyk\u00F3w, zidentyfikowany i osadzony w obozie Westertimke. Prawdopodobnie pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo poprzez po\u0142kni\u0119cie cyjanku potasu w czasie pr\u00F3by przes\u0142uchania 23 maja 1945 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"70345030":["Dokument opowiada histori\u0119 szpiega zatrudnionego przez francuskie s\u0142u\u017Cby specjalne dzia\u0142aj\u0105ce na terenie III Rzeszy. Cz\u0142owiek ten pom\u00F3g\u0142 aliantom wygra\u0107 wojn\u0119 przeciwko Hitlerowi na dwa lata przed planowanym jej zako\u0144czeniem.","","",[]],"70345031":["Dw\u00F3ch \u015Bmia\u0142k\u00F3w Mike Scott i Luke Mahoney wyrusza do Polski i Niemczech. Zamierzaj\u0105 ujawni\u0107 tajny nazistowski dokument pochodz\u0105cy z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Zawiera on informacje o sekretnym podziemnym \u015Bwiecie i sieci tuneli. Poszukiwacze maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce odkryj\u0105 kolejne tajemnice Hitlera.","","",[]],"70345032":["Ko\u015Bciuszkowcy
Mi\u0142o\u015Bnicy czas\u00F3w minionych zmierz\u0105 si\u0119 z tematem walk o Wa\u0142 Pomorski w 1945 roku. Ekipa programu uczestniczy w ekshumacji nieoznaczonej mogi\u0142y, pochodz\u0105cej z tamtych czas\u00F3w. Badacze pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kto zosta\u0142 w niej pogrzebany i w jakich okoliczno\u015Bciach zgin\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"70345033":["Kultura pomorska
W lasach w okolicy Gdyni znaleziono prawdziwy skarb, kt\u00F3rym zachwycaj\u0105 si\u0119 specjali\u015Bci zajmuj\u0105cy si\u0119 epok\u0105 \u017Celaza. Olaf wraz z zespo\u0142em archeolog\u00F3w uczestniczy w poszukiwaniach \u015Blad\u00F3w po osadzie sprzed prawie 3000 lat. Tymczasem Radek bada zagadnienia historii nieco bli\u017Csze naszym czasom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"70345034":["Che\u0142m\u017Ca
Kiedy\u015B opowiadano historie o \u015Bwi\u0105tyniach zatopionych w jeziorach czy tajnych tunelach \u0142\u0105cz\u0105cych ko\u015Bci\u00F3\u0142 z dworem. Dzi\u015B niemal ka\u017Cde jezioro kryje czo\u0142g lub samolot zatopiony podczas ostatniej wojny. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zmierz\u0105 si\u0119 z jedn\u0105 z takich legend. Je\u015Bli wierzy\u0107 mieszka\u0144com Nowej Che\u0142m\u017Cy, to pobliska torfowa \u0142\u0105ka skrywa najprawdziwszego \"Tygrysa\" - czo\u0142g z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Podobno jeden z pancernych ukry\u0142 co\u015B w naro\u017Cniku stodo\u0142y. Poszukiwacze historii sprawdz\u0105, czy w miejscowej opowie\u015Bci tkwi cho\u0107by ziarnko prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"70345035":["Ferdek chce pracowa\u0107 w lesie, ale najpierw musi znale\u017A\u0107 konie. Podczas swojej pierwszej pracy przy wyr\u0119bie Jasiu \"Samolot\" by\u0142 got\u00F3w uciec z Bieszczad. \u015Aliwa nie przypomina sobie tak strasznej zimy jak ostatnia. Przez \u015Bnieg i mr\u00F3z na wypale by\u0142o wi\u0119cej pracy ni\u017C kiedykolwiek wcze\u015Bniej. W nieczynnej \"Piwnicy Zakapior\u00F3w\" nad Zalewem Soli\u0144skim \u017Bmiju znajduje namalowane przez siebie portrety bieszczadnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"70345036":["Ferdek nareszcie znalaz\u0142 m\u0142odego konia i teraz zastanawia si\u0119, czy powinien go kupi\u0107. Podczas wyr\u0119bu Jasiu \"Samolot\" spotyka wilki. R\u00F3wnie\u017C Mariola do\u015Bwiadcza przyg\u00F3d z tymi drapie\u017Cnikami. \"\u017Bmiju\" pracuje nad portretem bieszczadnika, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do armii Andersa. Kirym t\u0142umaczy\u0142, dlaczego stworzy\u0142 rze\u017Ab\u0119 diablicy. Ferdek ma wybudowa\u0107 u Marioli specjaln\u0105 wiat\u0119 na konie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"70345037":["Szwedzkie pstr\u0105gi jeziorowe
Podczas podr\u00F3\u017Cy po Szwecji w\u0119dkarze natrafiaj\u0105 na pi\u0119kne jeziora pstr\u0105gowe. Na pierwszym z nich \u0142owi\u0105 z brzegu z wykorzystaniem w\u0119dek spinningowych i much\u00F3wki. Niestety, po kilku godzinach po\u0142owu nie wida\u0107 rezultat\u00F3w. Biedrzycki i jego towarzysze zmieniaj\u0105 akwen i wyp\u0142ywaj\u0105 \u0142odziami na trolling. Tym razem uczestnikom wyprawy udaje si\u0119 z\u0142apa\u0107 okaza\u0142e pstr\u0105gi potokowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"70345038":["\u017Baglica z Madagaskaru
Wizyta w Po\u0142udniowej Afryce i na Madagaskarze. Po d\u0142ugiej i m\u0119cz\u0105cej ekipa programu wyp\u0142ywa na po\u0142\u00F3w na Ocean Indyjski. Na wyspie Nosy Be Jurek i jego koledzy kwateruj\u0105 si\u0119 na katamaranie. Ta szybka jednostka mo\u017Ce pokona\u0107 kilkaset kilometr\u00F3w w ci\u0105gu kilku dni. Rozpoczyna si\u0119 \u0142owienie. Pierwsze na w\u0119dkach melduj\u0105 si\u0119 \u0142awicowe tu\u0144czyki bonito, kt\u00F3re stan\u0105 si\u0119 przyn\u0119t\u0105 dla wi\u0119kszych okaz\u00F3w Po paru godzinach marzenia w\u0119dkarzy si\u0119 spe\u0142niaj\u0105, przychodzi im walczy\u0107 z ogromnymi i nieust\u0119pliwymi \u017Caglicami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"70345039":["Twierdza Osowiec
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przyjrzy si\u0119 sekretom twierdzy Osowiec, kt\u00F3r\u0105 zamierzano zlikwidowa\u0107 na rozkaz cara. Ten plan nie zosta\u0142 jednak zrealizowany, a genera\u0142, kt\u00F3ry namawia\u0142 do tego w\u0142adc\u0119, Suchomlinow, zosta\u0142 skazany na katorg\u0119 za malwersacje. W 1917 roku twierdza zosta\u0142a zaatakowana przez armie niemieckie. Na Osowiec spad\u0142o wg raport\u00F3w oko\u0142o 120 tys. pocisk\u00F3w. Zagadk\u0105 pozostaje, jak twierdza wytrzyma\u0142a takie natarcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"70345040":["Jak umiera\u0142y twierdze, cz\u0119\u015B\u0107 1
Cytadela w twierdzy Grudzi\u0105dz, wybudowana gigantycznym kosztem w ko\u0144cu XVIII wieku, ju\u017C nieca\u0142y wiek p\u00F3\u017Aniej okaza\u0142a si\u0119 zupe\u0142nie nieprzygotowana do odparcia szturmu wojsk, dysponuj\u0105cych nowoczesnym uzbrojeniem. Tw\u00F3rcy odcinka odpowiedz\u0105, co takiego si\u0119 sta\u0142o, \u017Ce te wielkie budowle zacz\u0119\u0142y umiera\u0107 w XIX wieku, aby ostatecznie straci\u0107 sw\u0105 warto\u015B\u0107 w wieku XX.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"70345041":["Wci\u0105ganie bia\u0142ego w\u0119gorza","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"70345042":["Pok\u00F3j 109","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"70345043":["Zbyszek mieszka na odludzi w domu swojego ojca. \u017Beby dotrze\u0107 do cywilizacji, musi przep\u0142yn\u0105\u0107 \u0142\u00F3dk\u0105 rzek\u0119 San, kt\u00F3ra bywa zdradliwa i niebezpieczna. Pokonuje j\u0105 codziennie, by dojecha\u0107 do pracy. Zaczyna go to m\u0119czy\u0107. Andrij jest samotnikiem z wyboru i ceni sobie wolno\u015B\u0107. Nie chce by\u0107 od nikogo zale\u017Cny. Jego relacje z kobietami sprowadzaj\u0105 si\u0119 do jednorazowych przyg\u00F3d. Wiele lat temu w Bieszczadach wydobywano rop\u0119 naftow\u0105. Pozosta\u0142y \u015Blady po odwiertach i studniach. Staszek nie chce, by pami\u0119\u0107 o tych wydarzeniach zagin\u0119\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"70345044":["Zbyszek niemal umar\u0142 z pragnienia, poniewa\u017C poziom Sanu by\u0142 tak wysoki, \u017Ce nie m\u00F3g\u0142 si\u0119 przedosta\u0107 do \u017Cadnego sklepu, a woda ze studni nie nadaje si\u0119 do spo\u017Cycia. Po trzech dniach na ratunek ruszyli mu stra\u017Cacy. Zbychu po kilku miesi\u0105cach pracy przy wypale planuje maraton picia. Chce przypomnie\u0107 sobie, jak smakuje miejscowy bimber. Piotrek i jego kompan szukaj\u0105 na drzewach porostu zwanego granicznikiem p\u0142ucnikiem. To rzadka ro\u015Blina, kt\u00F3rej obecno\u015B\u0107 umo\u017Cliwia wykreowanie strefy ochronnej. W ten spos\u00F3b ekolodzy tworz\u0105 swoiste male\u0144kie rezerwaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"70345373":["Re\u017C.: Michael Preece.
Na miejscu prastarego, india\u0144skiego cmentarza dochodzi do serii dziwnych zgon\u00F3w. Podejrzenia Walkera wzbudza \u017C\u0105dny zemsty szaman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"70345374":["Re\u017C.: Tony Mordente.
Alex pomaga maltretowanej przez m\u0119\u017Ca \u017Conie. Ukrywa j\u0105 w g\u00F3rach. Gdy jednak m\u0105\u017C kobiety odkrywa miejsce jej pobytu, wszystkim grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"70345375":["34-letni Artur Staszak sam wychowuje dwie c\u00F3reczki - 4-letni\u0105 Lil\u0119 i p\u00F3\u0142toraroczn\u0105 Jagod\u0119. Jego \u017Cona zmar\u0142a nagle. Mia\u0142a jedno marzenie - wyremontowanie domku po dziadkach Artura i przeprowadzka do niego. Obecnie m\u0119\u017Cczyzna mieszka z dzie\u0107mi w wynajmowanym pokoju. Nocami pracuje jako konsultant na infolinii, lecz wci\u0105\u017C nie sta\u0107 go na remont. Katarzyna Dowbor postanawia mu pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835394.jpg","",["N"]],"70345376":["Ewelina jest przera\u017Cona, gdy u\u015Bwiadamia sobie, do czego doprowadzi\u0142a jej chorobliwa ch\u0119\u0107 zemsty na Bartku. Emilka nie mo\u017Ce uwierzy\u0107 w to, co si\u0119 wydarzy\u0142o. Anka przylatuje do Polski, by spotka\u0107 si\u0119 z Bia\u0142ym. Kamil wydaje si\u0119 bardziej zak\u0142opotany ni\u017C ucieszony. Julita zastanawia si\u0119, czy przed \u015Blubem Bia\u0142y wyjawi ukochanej, \u017Ce pod jej nieobecno\u015B\u0107 ca\u0142owa\u0142 si\u0119 z inn\u0105 dziewczyn\u0105. Sytuacja staje si\u0119 niezr\u0119czna. Dominika nadal udaje przed Emilem \"Marysi\u0119\". Ma nadziej\u0119, \u017Ce ch\u0142opak pomo\u017Ce jej anulowa\u0107 list go\u0144czy. Zauroczony Emil chce dowiedzie\u0107 si\u0119 o niej jak najwi\u0119cej. Kto\u015B jednak zmusza Dominik\u0119, by wyjawi\u0142a m\u0119\u017Cczy\u017Anie prawd\u0119 o sobie. Laura chcia\u0142aby, aby c\u00F3rka zaakceptowa\u0142a jej zwi\u0105zek z Adamem. Anka s\u0105dzi jednak, \u017Ce matka pope\u0142nia b\u0142\u0105d, wierz\u0105c w przemian\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Dobrze pami\u0119ta, jak potraktowa\u0142 Ig\u0119, gdy dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jest jego c\u00F3rk\u0105. Tymczasem Adam stara si\u0119 zbudowa\u0107 z dziewczyn\u0105 wi\u0119\u017A.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335424.jpg","",[]],"70345377":["W odcinku oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce ruch na rynku nieruchomo\u015Bci dotyczy tak\u017Ce tych mieszcz\u0105cych si\u0119 w walizce. Na licytacj\u0119 wystawiony zostanie uroczy domek Barbie. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C lustrzana reklama Coca-Coli, amfora z porcelany oraz czerwona syrena stra\u017Cacka, kt\u00F3r\u0105 Martyna Kupczyk zakupi na specjaln\u0105 okazj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",["N"]],"70367598":["Naiwna dziewczyna
Weronika mieszka z zapracowan\u0105, surow\u0105 matk\u0105, kt\u00F3ra narzuca swoje zasady. Gdy zabranie c\u00F3rce i\u015B\u0107 na ognisko, dziewczyna potajemnie wymyka si\u0119 z domu. Na miejscu zastaje swojego ch\u0142opaka w obj\u0119ciach innej. Rozz\u0142oszczona nastolatka szuka pocieszenia u starszego od niej Lucjana. Nawi\u0105zuj\u0105 romans, kt\u00F3ry ko\u0144czy si\u0119 gwa\u0142townie, gdy dziewczyna o\u015Bwiadcza, \u017Ce zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Dochodzi do r\u0119koczynu. Lucjan zostaje zraniony no\u017Cem. Weronika wzywa pogotowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"70367599":["Kochanie, nie odchod\u017A
Grzegorz o\u015Bwiadcza Alicji, \u017Ce chce wyst\u0105pi\u0107 o rozw\u00F3d. Wci\u0105\u017C kochaj\u0105ca go kobieta wymy\u015Bla na szybko k\u0142amstwo - m\u00F3wi, \u017Ce ma raka. Grzegorz zmienia plany i zaczyna opiekowa\u0107 si\u0119 \u017Con\u0105, co ponownie zbli\u017Ca ma\u0142\u017Conk\u00F3w do siebie. Z czasem k\u0142amstwo wychodzi na jaw. W\u00F3wczas Grzegorz wyprowadza si\u0119 z domu. Zabieraj\u0105c rzeczy zwraca uwag\u0119 na dziwne zachowanie Alicji. Wzywa pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"70345379":["Wysocka i Bia\u0142ach zmierz\u0105 si\u0119 z cwaniakiem, kt\u00F3ry wymy\u015Bli\u0142, jak za p\u00F3\u0142 ceny mo\u017Cna kupowa\u0107 w sklepie sprz\u0119t elektroniczny. Ola i Miko\u0142aj zostan\u0105 te\u017C wezwani do z\u0142odzieja ps\u00F3w. Funkcjonariuszom na pomoc w rozwik\u0142aniu zagadki przyjdzie rezolutna staruszka. Tymczasem Gruda spotyka si\u0119 z Kwieci\u0144skim, kt\u00F3ry nie jest zadowolony z efekt\u00F3w jej dzia\u0142a\u0144 na komendzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2305454.jpg","",["N"]],"70367600":["Odznaczony
\u017Bona stra\u017Cnika miejskiego zostaje uprowadzona, a m\u0119\u017Cczyzna brutalnie pobity. Poszkodowany zosta\u0142 niedawno odznaczony medalem za bohaterstwo. Adam i Agnieszka ustalaj\u0105 jednak, \u017Ce nie ma wcale nieskazitelnej reputacji. Rodzice Agnieszki Walczak \u015Bwi\u0119tuj\u0105 rocznic\u0119 \u015Blubu. Rodzinna uroczysto\u015B\u0107 okazuje si\u0119 tylko kolejnym pretekstem do \"zdyscyplinowania\" c\u00F3rki. Agnieszka nie radzi sobie z duszn\u0105 atmosfer\u0105, panuj\u0105c\u0105 w rodzinnym domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"70345381":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"70345382":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"70345383":["Do Marka dzwoni zaprzyja\u017Aniony taks\u00F3wkarz z informacj\u0105 o kliencie przewo\u017C\u0105cym kilogram kokainy. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej patrol znajduje nieprzytomnego informatora. Zosta\u0142 on og\u0142uszony, a m\u0119\u017Cczyzna znikn\u0105\u0142 z narkotykami. Dzi\u0119ki nagraniu z pojazdu funkcjonariusze maj\u0105 zdj\u0119cie poszukiwanego, jednak nie jest \u0142atwo odkry\u0107 jego to\u017Csamo\u015B\u0107. Nie widnieje on w rejestrze policyjnym i nie by\u0142 nigdy karany. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej str\u00F3\u017Ce prawa dostaj\u0105 informacj\u0119 o strzelaninie. Sprawa \u0142\u0105czy si\u0119 ze sprzeda\u017C\u0105 u\u017Cywek, a napastnikiem jest m\u0119\u017Cczyzna z torb\u0105 kokainy. Pozostaje on jednak nieuchwytny. Tymczasem w komendzie pojawia si\u0119 Igor, syn Korwickiego. Ch\u0142opiec zaprasza Natali\u0119 na kolacj\u0119, kt\u00F3r\u0105 ma zamiar sam przygotowa\u0107. Policjantka si\u0119 zgadza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",[]],"70345384":["W podmiejskim lesie zostaje znalezione cia\u0142o pi\u0119tnastolatki. Podejrzany jest jeden z m\u0119\u017Cczyzn, z kt\u00F3rymi spotyka\u0142a si\u0119 na internetowych czatach. By\u0107 mo\u017Ce te\u017C kto\u015B pozazdro\u015Bci\u0142 jej drogich, markowych ciuch\u00F3w. Nastolatka dobrze radzi\u0142a sobie w szkole, mia\u0142a przyjaci\u00F3\u0142, dostatni dom i troskliw\u0105 matk\u0119, kt\u00F3ra uczy\u0142a j\u0105, jak w \u017Cyciu by\u0107 liderk\u0105 i zdobywa\u0107 wszystko, czego si\u0119 pragnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335428.jpg","",[]],"70345385":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, jako pierwszy wyst\u0105pi Stanis\u0142aw ze skarbem o imponuj\u0105cych wymiarach - sze\u015Bciopunktowym \u017Cyrandolem w stylu art d\u00E9co o d\u0142ugo\u015Bci p\u00F3\u0142tora metra. Na kolejnej aukcji pojawi si\u0119 Gabriela wraz ze swoj\u0105 lamp\u0105 w kszta\u0142cie g\u0119si. Zosta\u0142a ona kupiona na pchlim targu w Polsce, ale pochodzi z Niemiec. Wojciech zaprezentuje zestaw kryszta\u0142owych kieliszk\u00F3w i karafek do likieru w eleganckiej drewnianej skrzyneczce wykonanej m.in. z palisandru, orzecha i klonu. Ostatnim licytowanym w tym odcinku skarbem b\u0119dzie nale\u017C\u0105ca do Marioli waga analityczna s\u0142u\u017C\u0105ca do prac jubilerskich, farmaceutycznych i innych wymagaj\u0105cych du\u017Cej precyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",["N"]],"70345386":["W komendzie pojawia si\u0119 wa\u017Cna posta\u0107 ze \u015Bwiata psychologii, znajomy komendanta Witackiego. M\u0119\u017Cczyzna chce zg\u0142osi\u0107 spraw\u0119 urwanego lusterka w swoim samochodzie. Okazuje si\u0119, \u017Ce lekarz znany jest tak\u017Ce Idzie. Jednak policyjna psycholo\u017Cka nie jest zadowolona z przypadkowego spotkania ze swoim by\u0142ym wyk\u0142adowc\u0105. Tego samego dnia str\u00F3\u017Ce prawa rozwi\u0105zuj\u0105 spraw\u0119 kradzie\u017Cy du\u017Cej ilo\u015Bci silnych lek\u00F3w przeciwb\u00F3lowych i psychotropowych z apteki. W pobli\u017Cu miejsca zdarzenia za\u0142oga odkrywa puste pude\u0142ka po medykamentach. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej funkcjonariusze spotykaj\u0105 bezdomnego, kt\u00F3ry zachowuje si\u0119 nietypowo pod wp\u0142ywem psychotrop\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",[]],"70345387":["By\u0142y wychowanek wtargn\u0105\u0142 do domu dziecka i zamordowa\u0142 no\u017Cem jedn\u0105 z mieszkaj\u0105cych tam dziewcz\u0105t oraz rani\u0142 kilkoro innych podopiecznych. Akcj\u0119 poszukiwawcz\u0105 koordynuj\u0105 Olka i Ka\u015Bka. Napastnik, Piotrek \u0141akomski, w\u0142\u00F3czy si\u0119 po mie\u015Bcie. Zaskoczone policjantki odkrywaj\u0105, \u017Ce sprawca by\u0142 ch\u0142opakiem zamordowanej. Pod jej \u0142\u00F3\u017Ckiem Kropelka znajduje spakowan\u0105 walizk\u0119. Wygl\u0105da na to, \u017Ce ofiara chcia\u0142a ucieka\u0107. W wolnej chwili funkcjonariuszki odwiedzaj\u0105 pogotowie opieku\u0144cze. Przebywa tam Kacper, kilkumiesi\u0119czny syn Adrianny. Lipka wie, \u017Ce jej dawna przyjaci\u00F3\u0142ka odda wszystko, by go odzyska\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",[]],"70345388":["Prow.: Karolina Gilon.
Przez sze\u015B\u0107 tygodni widzowie \u015Bledz\u0105 perypetie pi\u0119knych, m\u0142odych i spragnionych mi\u0142o\u015Bci singli oraz singielek. W rajskiej scenerii hiszpa\u0144skiego Costa del Sol rodz\u0105 si\u0119 relacje oraz mi\u0142osne rywalizacje. Nie zabraknie niespodzianek, zaskakuj\u0105cych zwrot\u00F3w akcji, rozterek, zawirowa\u0144 i zamieszania, jakie wnosi\u0107 b\u0119d\u0105 pojawiaj\u0105cy si\u0119 regularnie nowi mieszka\u0144cy willi oraz przeparowania, po kt\u00F3rych osoby bez partnera b\u0119d\u0105 musia\u0142y opu\u015Bci\u0107 program. W finale o wygran\u0105 walczy\u0107 b\u0119d\u0105 pary, jakie zaskarbi\u0105 sobie najwi\u0119ksz\u0105 sympati\u0119 widz\u00F3w. Przygody uczestnik\u00F3w \u015Bledzi Karolina Gilon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2337837.jpg","",[]],"70345389":["Podczas kontroli drogowej Dariusz nagina przepisy w stosunku do kierowcy, kt\u00F3ry \u017Ale si\u0119 o nim wyrazi\u0142. Zatrzymany nagrywa zdarzenie. Funkcjonariusz nam\u00F3wiony przez Mariusza wybiera si\u0119 do m\u0119\u017Cczyzny, by go przeprosi\u0107, jednak w ostatniej chwili wpada na pomys\u0142, \u017Ce \u0142atwiej b\u0119dzie wykra\u015B\u0107 kamer\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce w urz\u0105dzeniu nie ma karty pami\u0119ci. Policjanci postanawiaj\u0105 zdoby\u0107 nagranie z pomoc\u0105 siedz\u0105cego w areszcie w\u0142amywacza. Tymczasem Grzesiek pilnuje zatrzymanych za b\u00F3jk\u0119 kibic\u00F3w dw\u00F3ch dru\u017Cyn pi\u0142karskich. Za op\u0142at\u0105 zgadza si\u0119 przynie\u015B\u0107 z gabinetu szefa telewizor, \u017Ceby mogli oni obejrze\u0107 mecz. Ekran nieszcz\u0119\u015Bliwie przewraca si\u0119 i rozbija. Grzesiek musi zdoby\u0107 pieni\u0105dze i szybko naprawi\u0107 sprz\u0119t, zanim prze\u0142o\u017Cony zorientuje si\u0119, co si\u0119 sta\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335426.jpg","",["N"]],"70345390":["Szef \u017Cali si\u0119 Grze\u015Bkowi, \u017Ce jaki\u015B ch\u0142opiec bije w szkole jego syna. Na spotkaniu z nauczycielk\u0105 okazuje si\u0119, \u017Ce agresorem jest jego syn. Ojciec za wszelk\u0105 cen\u0119 chce ukry\u0107 ten fakt. Tymczasem Mariusz i Dariusz dostaj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce mog\u0105 by\u0107 obserwowani przez tajnych funkcjonariuszy Komendy G\u0142\u00F3wnej. Dlatego staraj\u0105 si\u0119 pokaza\u0107 z jak najlepszej strony, pob\u0142a\u017Caj\u0105c tym samym osobom naruszaj\u0105cym prawo. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce \u015Bledz\u0105ca ich kobieta nie jest policjantk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335426.jpg","",["N"]],"70345391":["Re\u017C.: Patrick Tatopoulos.
Przed wiekami na \u015Bwiecie \u017Cy\u0142y dwie rasy nadnaturalnych istot: arystokratyczne, \u017Cywi\u0105ce si\u0119 krwi\u0105 wampiry i wilko\u0142aki - dzikie bestie, w kt\u00F3rych \u017C\u0105dza przemocy wypar\u0142a cz\u0142owiecze\u0144stwo. Jedna z ras cechowa\u0142a si\u0119 inteligencj\u0105, druga - si\u0142\u0105. Nadszed\u0142 dzie\u0144, kt\u00F3ry zak\u0142\u00F3ci\u0142 odwieczn\u0105 r\u00F3wnowag\u0119. Samica wilko\u0142aka, uwi\u0119ziona przez wampiry, urodzi\u0142a maj\u0105cego ludzkie cechy Luciana. W\u0142adca \u0142akn\u0105cych krwi arystokrat\u00F3w, Viktor, wykorzystuje genetycznego miesza\u0144ca do stworzenia nowej rasy - niewolnik\u00F3w Lykan\u00F3w. Mijaj\u0105 lata. Viktor rz\u0105dzi wampirzym dworem i Lykanami \u017Celazn\u0105 r\u0119k\u0105. Jego waleczna c\u00F3rka Sonja wraz z elitarnym oddzia\u0142em wampir\u00F3w broni posiad\u0142o\u015Bci przed pl\u0105druj\u0105cymi j\u0105 wilko\u0142akami. Pewnego dnia zakochuje si\u0119 w Lucianie - zniewolonym kowalu wytwarzaj\u0105cym dla wampir\u00F3w bro\u0144. \u017Bycie kochank\u00F3w zale\u017Cy od utrzymania w tajemnicy zakazanego romansu. Prawda wychodzi jednak na jaw. Lucianowi udaje si\u0119 wraz z innymi Lykanami wydosta\u0107 z loch\u00F3w. Pragnie ocali\u0107 ukochan\u0105. Zbiera armi\u0119 pobratymc\u00F3w. Niebawem mi\u0119dzy zast\u0119pami wampir\u00F3w a marz\u0105cymi o wolno\u015Bci potomkami wilko\u0142ak\u00F3w dochodzi do bitwy, kt\u00F3ra zadecyduje o losach obu ras.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088436.jpg","",["N"]],"70345392":["Tw\u00F3rcy ujawni\u0105 magiczny sk\u0142adnik, dzi\u0119ki kt\u00F3remu czekoladowe \u0142ezki nie topi\u0105 si\u0119 w gor\u0105cym piekarniku. Ponadto w programie b\u0119dzie mo\u017Cna zobaczy\u0107, jak co godzin\u0119 pra\u017Cy si\u0119 ton\u0119 orzech\u00F3w do mieszanki bakaliowej. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C tajemnic\u0119 pikli w plasterkach i dowiedz\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b podr\u00F3\u017C do Ameryki Po\u0142udniowej doprowadzi\u0142a do powstania kremowej zupy z grzyb\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"70345393":["Wizyta w fabryce, w kt\u00F3rej codziennie produkuje si\u0119 ponad p\u00F3\u0142 miliona tubek z jogurtem. Ponadto b\u0119dzie mo\u017Cna si\u0119 dowiedzie\u0107, co sprawia, \u017Ce tradycyjny w\u0142oski sos pomidorowy cieszy si\u0119 popularno\u015Bci\u0105 smakoszy. Widzowie zobacz\u0105 r\u00F3wnie\u017C, gdzie co minut\u0119 tnie si\u0119 i pakuje 1400 owocowych cukierk\u00F3w do \u017Cucia. W programie wyst\u0105pi te\u017C dw\u00F3ch przedsi\u0119biorczych ludzi, kt\u00F3rzy wytwarzaj\u0105 tempeh.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"70345394":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"70345395":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"70345396":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70345397":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70345398":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70345399":["Pisarz i dziewczyna\/Czaszki
Detektywi z Septagonu pomagaj\u0105 kobiecie, kt\u00F3r\u0105 kto\u015B prze\u015Bladuje. Klientka odbiera g\u0142uche telefony, otrzymuje tajemnicze anonimy, kto\u015B pr\u00F3bowa\u0142 nawet otru\u0107 jej ukochanego psa. Kobieta podejrzewa swojego by\u0142ego partnera - gustuj\u0105cego w odmiennych stanach \u015Bwiadomo\u015Bci kobieciarza, z kt\u00F3rym rozsta\u0142a si\u0119 kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej. Podczas obserwacji detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce klientka ma na pie\u0144ku ze swoim s\u0105siadem, kt\u00F3ry nie potrafi znie\u015B\u0107 ha\u0142a\u015Bliwej obecno\u015Bci ps\u00F3w we wsp\u00F3lnym ogrodzie. Kobieta ma te\u017C k\u0142opoty z jednym ze swoich klient\u00F3w biznesowych, kt\u00F3ry liczy na bardziej za\u017Cy\u0142\u0105 znajomo\u015B\u0107. W trudnych chwilach klientka detektyw\u00F3w mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie przyjaciela. W tym odcinku detektywi prowadz\u0105 tak\u017Ce \u015Bledztwo na zlecenie rodzic\u00F3w ch\u0142opaka, kt\u00F3ry jad\u0105c na rowerze wpad\u0142 na za\u0142o\u017Con\u0105 mi\u0119dzy drzewami stalow\u0105 link\u0119. Ofiara wypadku nie chce jednak rozmawia\u0107 z detektywami ani z policj\u0105, poniewa\u017C nale\u017Cy do nielegalnej grupy zwanej \"Czaszkami\". M\u0142odzi rowerzy\u015Bci maj\u0105 problem z pewnym samozwa\u0144czym str\u00F3\u017Cem porz\u0105dku, kt\u00F3ry zbiera podpisy pod petycj\u0105 o likwidacj\u0119 rampy. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce na tej samej rampie \u0107wiczy konkurencyjna grupa o nazwie \"Ko\u015Bci\". Mi\u0119dzy obiema grupami wybucha otwarta wojna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"70345400":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Biggi i Enrico chc\u0105 sp\u0119dzi\u0107 spokojny weekend w g\u00F3rach, dlatego nie zabieraj\u0105 ze sob\u0105 nawet telefonu kom\u00F3rkowego. Cisza i spok\u00F3j zostaj\u0105 przerwane przez dramatyczne wo\u0142anie o pomoc. Ma\u0142a dziewczynka Ulrike w trakcie wspinaczki traci r\u00F3wnowag\u0119, upada i mo\u017Ce w ka\u017Cdej chwili run\u0105\u0107 w przepa\u015B\u0107. Biggi i Enrico ratuj\u0105 dziewczynk\u0119. W drodze do szpitala maj\u0105 jednak wypadek i ich samoch\u00F3d zostaje zasypany przez zwa\u0142y piasku. Ca\u0142a tr\u00F3jka nie mo\u017Ce wydosta\u0107 si\u0119 z wozu, a w pobli\u017Cu nie ma nikogo, kto m\u00F3g\u0142by im pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197269.jpg","",[]],"70345401":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Trwaj\u0105 przygotowania do koncertu grupy rockowej. Jednak w czasie montowania sceny dochodzi do dw\u00F3ch wypadk\u00F3w. W akcji ratunkowej niezwykle pomocny okazuje si\u0119 Florian Lenz, pracownik techniczny, kt\u00F3ry obs\u0142uguje tourn\u00E9e. Na miejsce przybywa za\u0142oga Medicoptera. W\u00F3wczas obserwuj\u0105c opanowanie i fachowo\u015B\u0107 Floriana, Gina i Karin dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce by\u0142by on znakomitym nast\u0119pc\u0105 Enrico.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197269.jpg","",[]],"70345402":["Re\u017C.: Holger Gimpel.
Semir uleg\u0142 wypadkowi samochodowemu i przebywa w szpitalu. Samoch\u00F3d, kt\u00F3ry funkcjonariusz wzi\u0105\u0142 z wypo\u017Cyczalni, mia\u0142 niesprawne hamulce. Jan poszukuje winowajc\u00F3w zdarzenia. Dyrektorka plac\u00F3wki, Beatrice Gerlach, twierdzi, \u017Ce od jakiego\u015B czasu jest szanta\u017Cowana. Nieznany m\u0119\u017Cczyzna uszkadza wynajmowane przez ni\u0105 auta i \u017C\u0105da haraczu w zamian za zaprzestanie sabota\u017Cu. \u015Aledztwo prowadzi do m\u0119\u017Ca Beatrice - Niklasa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"70345403":["Re\u017C.: Holger Gimpel.
Semir prowadzi dochodzenie w sprawie siatki z\u0142odziei samochod\u00F3w. Operacj\u0105 dowodzi Wiemeier, naczelny komisarz Stanowego Instytutu Dochodzeniowego. Semir musi dotrze\u0107 do szefa przest\u0119pczej organizacji, kt\u00F3ry nosi pseudonim Car. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedynym sposobem na udowodnienie lojalno\u015Bci wobec Cara jest zabicie komisarza Wiemeiera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"70345404":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"70345405":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"70345406":["Remont
U Krawczyk\u00F3w pop\u0119ka\u0142y rury. Mieszkanie nadaje si\u0119 do remontu. W\u015Bciek\u0142a Alina domaga si\u0119 sprowadzenia hydraulika. Karol zamiast fachowca wzywa koleg\u0119 - by\u0142ego prawnika, kt\u00F3ry obecnie zajmuje si\u0119 napraw\u0105 rur. Za jego rad\u0105 robi remont mieszkania, w zamian za niep\u0142acenie administracji czynszu. Wkr\u00F3tce u Krawczyk\u00F3w pojawia si\u0119 przedstawiciel fundacji, kt\u00F3ry chce zaproponowa\u0107 im bezzwrotn\u0105 po\u017Cyczk\u0119 na remont zniszczonego mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"70345407":["Mister uprzejmo\u015Bci
Karol startuje w konkursie maj\u0105cym wy\u0142oni\u0107 najbardziej uprzejmego pracownika komunikacji miejskiej. Namawia Tadzia, by zosta\u0142 jego trenerem. Ten serwuje mu r\u00F3\u017Cne przykre sytuacje i upokorzenia, kt\u00F3re Karol musi znosi\u0107 z pokor\u0105 i serdecznym u\u015Bmiechem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"70345408":["Bia\u0142ach, kt\u00F3ry postanowi\u0142 sp\u0119dzi\u0107 noc na ranczu, fatalnie si\u0119 czuje. Okazuje si\u0119, \u017Ce Miko\u0142aj przez ca\u0142\u0105 noc nie zmru\u017Cy\u0142 oka - ci\u0105gle co\u015B skrzypia\u0142o, trzeszcza\u0142o, pia\u0142 kogut - a rano znalaz\u0142 w bucie mysz. S\u0105siad proponuje, \u017Ce pomo\u017Ce mu w remoncie domu. Bia\u0142ach obiecuje da\u0107 mu odpowied\u017A wieczorem. Na komendzie Zosia rozmawia z Jackiem. Zwyk\u0142a pogaw\u0119dka ko\u0144czy si\u0119 ostr\u0105 reakcj\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, gdy dziewczyna pr\u00F3buje wypyta\u0107 go o dziwnego ch\u0142opaka, kt\u00F3ry przyszed\u0142 do Jaskowskiej. Tymczasem pani komendant zaprasza Mariusza na kolacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340575.jpg","",["N"]],"70345409":["Zapa\u0142a pyta Morawsk\u0105, jak jej si\u0119 uda\u0142a randka z Arkiem. Alicja twierdzi jednak, \u017Ce by\u0142o to tylko zwyk\u0142e przyjacielskie wyj\u015Bcie na koncert. Niebawem do pokoju policjant\u00F3w wpada Arek. Ma dla Ali p\u0142yt\u0119 i zaproszenie na kolejny koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340575.jpg","",["N"]],"70345410":["Re\u017C.: Antonio Negret.
Ginie przyjaciel Juliet Higgins - kolekcjoner sztuki, kt\u00F3ry niedawno wynaj\u0105\u0142 Magnuma, by ten sprawdzi\u0142 system zabezpiecze\u0144 w jego willi. Thomas zostaje aresztowany jako g\u0142\u00F3wny podejrzany o zab\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"70345411":["Re\u017C.: David Grossman.
TC, kt\u00F3ry trenuje ch\u0142opi\u0119c\u0105 dru\u017Cyn\u0119 ameryka\u0144skiego futbolu, martwi si\u0119 o jednego z zawodnik\u00F3w. Po \u015Bmierci matki ch\u0142opiec jest samotnie wychowywany przez ojca, kt\u00F3ry zosta\u0142 w\u0142a\u015Bnie oskar\u017Cony o morderstwo. TC jest przekonany, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest niewinny i prosi Thomasa, by znalaz\u0142 prawdziwego sprawc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"70345412":["Re\u017C.: Michael Preece.
Je\u017Adziec rodeo i by\u0142y ch\u0142opak Alex, a zarazem ostatni \u017Cyj\u0105cy \u015Bwiadek w mafijnym procesie, odmawia aresztu ochronnego. Os\u0142aniaj\u0105 go Walker i Trivette.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"70345413":["Re\u017C.: Aaron Norris.
Walker odkrywa, \u017Ce irlandzcy boj\u00F3wkarze chc\u0105 zabi\u0107 przebywaj\u0105cego w Dallas dygnitarza, kt\u00F3ry negocjuje traktat pokojowy mi\u0119dzy IRA a Wielk\u0105 Brytani\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"70345414":["Re\u017C.: Norberto Barba.
Pracownik departamentu stanu, Michael Barnes, zostaje zamordowany. Ginie r\u00F3wnie\u017C chirurg plastyczny, szef prywatnej kliniki w Beverly Hills. Agenci ustalaj\u0105, \u017Ce znalezione na miejscu zbrodni odciski palc\u00F3w nale\u017C\u0105 do terrorysty powi\u0105zanego z Al-Kaid\u0105. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Assan Refiq, potencjalny zab\u00F3jca Barnesa i lekarza, podda\u0142 si\u0119 operacji plastycznej zmieniaj\u0105cej rysy jego twarzy. Callen pr\u00F3buje wytropi\u0107 sprawc\u0119. Istnieje podejrzenie, \u017Ce cz\u0142onkowie grupy terrorystycznej, do kt\u00F3rej nale\u017Ca\u0142 Refiq, r\u00F3wnie\u017C skorzystali z us\u0142ug chirurga plastycznego i planuj\u0105 zamach na terenie Los Angeles. Tymczasem agenci Kensi i Deeks poszukuj\u0105 Jillian Leigh - piel\u0119gniarki w klinice Russella i jednocze\u015Bnie jego \u017Cony, kt\u00F3ra by\u0142a jedynym \u015Bwiadkiem zbrodni i mo\u017Ce rozpozna\u0107 morderc\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238476.jpg","",[]],"70345415":["Re\u017C.: F\u00E9lix Enr\u00EDquez Alcal\u00E1.
Ginie by\u0142y sier\u017Cant Delta Force, Richard Booth. Prowadzi\u0142 on \u015Bledztwa w sprawach o najwy\u017Cszym priorytecie. Ekspertyzy wykazuj\u0105, \u017Ce przed \u015Bmierci\u0105 Booth by\u0142 torturowany. Ekipa Callena rozpoczyna poszukiwania mordercy wojskowego. Agenci podejrzewaj\u0105, \u017Ce za \u015Bmier\u0107 sier\u017Canta s\u0105 odpowiedzialni liderzy pewnej grupy terrorystycznej. Tymczasem Deeks nawi\u0105zuje kontakt z osob\u0105, kt\u00F3rej bardzo zale\u017Cy na znalezieniu morderc\u00F3w sier\u017Canta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238476.jpg","",[]],"70345416":["Ksi\u0105dz opowiada Gawlikom, \u017Ce niedawno udziela\u0142 ostatniego namaszczenia. Umieraj\u0105cy m\u0119\u017Cczyzna wyzna\u0142 mu, \u017Ce kilka lat temu dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 morderstwa. Staszek i Marek wpadaj\u0105 na trop profesora Alberta Bagnera. Wybitny antropolog jaki\u015B czas temu zagin\u0105\u0142 bez \u015Bladu. \u015Aledczy ogl\u0105daj\u0105 jego dom. W piwnicy dokonuj\u0105 makabrycznego odkrycia. Dotyczy ono s\u0142oik\u00F3w z przetworami. Tymczasem Lilka zacie\u015Bnia znajomo\u015B\u0107 z Adrianem, kt\u00F3rego pozna\u0142a na imprezie u A\u015Bki. M\u0119\u017Cczyzna ma dla niej propozycj\u0119 nowej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336117.jpg","",["N"]],"70345417":["W lesie znaleziono zw\u0142oki recydywisty Jurka Podbielaka. Wach i Walczak pod\u0105\u017Caj\u0105 tropem jego kryminalnych powi\u0105za\u0144 i odkrywaj\u0105, \u017Ce w dniu \u015Bmierci denat napad\u0142 na jubilera. Przy ciele nie znaleziono jednak skradzionych kosztowno\u015Bci, wi\u0119c \u015Bledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce Jurek zgin\u0105\u0142 w wyniku sporu przy podziale \u0142upu. Podejrzany staje si\u0119 kolega ofiary, Dzitek. Tymczasem Julia rozwi\u0105zuje zagadk\u0119 tajemniczych zw\u0142ok z farmy trup\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2336117.jpg","",["N"]],"70345418":["Chrzest ci\u0119\u017Cko rannego Ragnara wywo\u0142uje zdumienie jego pobratymc\u00F3w. Wojownik ucieka si\u0119 do \u015Bmia\u0142ego podst\u0119pu, by podbi\u0107 Pary\u017C. Jedynie Bjorn wie o jego zamiarach. Niebawem dochodzi do bitwy. Po zwyci\u0119skim starciu cz\u0119\u015B\u0107 wojownik\u00F3w odp\u0142ywa do domu. We Francji zostaje jedynie oddzia\u0142, kt\u00F3rym dowodzi Rollo. Cesarz Karol sk\u0142ada mu zaskakuj\u0105c\u0105 propozycj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"70345419":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Ragnar dozna\u0142 powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 podczas obl\u0119\u017Cenia Pary\u017Ca. Rany zagra\u017Caj\u0105 jego \u017Cyciu. O obj\u0119ciu tronu my\u015Bl\u0105 Aslaug i Bj\u00F6rn. We Francji pozosta\u0142 Rollo, kt\u00F3remu cesarz Karol zaproponowa\u0142 nieoczekiwany sojusz, by chroni\u0107 swoich podw\u0142adnych przed dalszymi najazdami. Wiking dosta\u0142 ofert\u0119 po\u015Blubienia c\u00F3rki w\u0142adcy, niezwykle dumnej Giseli. Tymczasem Lagertha wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z faktem, \u017Ce zosta\u0142a zdradzona przez dawnego sojusznika, Kalfa. Z kolei Floki, kt\u00F3ry zabi\u0142 Athelstana, musi ponie\u015B\u0107 konsekwencje swojego okrutnego czynu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70345420":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"70345421":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"70345422":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"70345423":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"70345424":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"70345269":["\u015Alepa uliczka
Zamordowany zostaje uwielbiany kabareciarz. W trakcie \u015Bledztwa detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zmaga\u0142 si\u0119 z wieloma uzale\u017Cnieniami. Jego trudna osobowo\u015B\u0107, a tak\u017Ce towarzystwo, w jakim si\u0119 obraca\u0142, nie u\u0142atwiaj\u0105 funkcjonariuszom rozwi\u0105zania sprawy. Jednocze\u015Bnie w zespole pojawia si\u0119 nowa policjantka, przys\u0142ana przez Komend\u0119 G\u0142\u00F3wn\u0105. Detektywi i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 szybko odnale\u017A\u0107 si\u0119 w nowej, nie do ko\u0144ca komfortowej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"70345270":["\u017Bycie jak w Madrycie
M\u0142oda kobieta zostaje pobita i brutalnie zgwa\u0142cona przez zamaskowanego napastnika. Policjanci szybko trafiaj\u0105 na trop prowadz\u0105cy do podejrzanego, ale sprawa zatacza coraz szersze kr\u0119gi i wychodzi poza granice kraju. Dla zamkni\u0119cia \u015Bledztwa kluczowa okazuje si\u0119 wsp\u00F3\u0142praca z Interpolem. Tymczasem Maja ko\u0144czy kurs podnosz\u0105cy kwalifikacje zawodowe i stara si\u0119 o przeniesienie do innej komendy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"70345271":["Fatalny d\u0142ug
W jednej z restauracji znalezione zostaj\u0105 zw\u0142oki szefa kuchni - kto\u015B poder\u017Cn\u0105\u0142 mu gard\u0142o. Podejrzewany jest jeden z pracownik\u00F3w, kt\u00F3ry by\u0142 skonfliktowany z ofiar\u0105. Prowadzone przez Natali\u0119 Nowak oraz Kub\u0119 Roguza \u015Bledztwo zatacza coraz szersze kr\u0119gi, w kt\u00F3re uwik\u0142ane s\u0105 mroczne postacie z przest\u0119pczego p\u00F3\u0142\u015Bwiatka. Natalia, kt\u00F3rej dodatkowym zaj\u0119ciem jest praca w hospicjum, martwi si\u0119 o jedn\u0105 z podopiecznych, kt\u00F3ra znikn\u0119\u0142a w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. \u0141ucja Wilk odkrywa, \u017Ce Piotr Zar\u0119bski ukrywa alkoholowe problemy Danuty Wszo\u0142ek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"70345272":["Mama
Agata rodzi swoje pierwsze dziecko. Kobieta, chocia\u017C zosta\u0142a mam\u0105 po trzydziestce, nadal nie czuje si\u0119 gotowa do tej roli. Obawia si\u0119, \u017Ce powr\u00F3t do pracy dodatkowo pogorszy spraw\u0119. Kobieta szuka pomocy w internecie. Trafia na forum, kt\u00F3rego u\u017Cytkowniczki zachwalaj\u0105 dodaj\u0105ce energii pigu\u0142ki - produkowane jakoby z naturalnych sk\u0142adnik\u00F3w. Agata postanawia je wypr\u00F3bowa\u0107. Po za\u017Cyciu pigu\u0142ek dziwnie si\u0119 czuje. Podczas spaceru po parku traci z oczu c\u00F3rk\u0119. Szukaj\u0105c dziewczynki, Agata wbiega prosto pod ko\u0142a p\u0119dz\u0105cego samochodu. Kierowca dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"70345273":["Re\u017C.: Debbie Allen.
W Grey Sloan Memorial rozpoczyna prac\u0119 nowa dziewczyna Owena - Emma. Zakochani nie kryj\u0105 si\u0119 z okazywaniem sobie czu\u0142o\u015Bci. Cristina zachowuje si\u0119, jakby nie czu\u0142a zazdro\u015Bci, a mimo to umawia si\u0119 na randk\u0119 z podw\u0142adnym. Arizona wraca do Callie. Przyznaje si\u0119, \u017Ce w trakcie separacji wielokrotnie dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 zdrady. Jej partnerka nie jest zachwycona przyp\u0142ywem szczero\u015Bci. Z kolei April jest coraz bardziej poddenerwowana zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 \u015Blubem. Tak\u017Ce Jackson czuje si\u0119 niekomfortowo. Nie wiadomo, czy on i jego aktualna dziewczyna, Stephanie, przyjm\u0105 zaproszenie na wesele. Ben opowiada Derekowi, \u017Ce Miranda ma problemy psychiczne. Zwierza si\u0119 w zaufaniu koledze, a w rzeczywisto\u015Bci sk\u0142ada donos na w\u0142asn\u0105 \u017Con\u0119 do zarz\u0105du szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"70345274":["Re\u017C.: Bobby Roth.
Richard zostaje wypisany do domu. Przed \u015Blubem April jest potwornie zdenerwowana, gdy razem z narzeczonym Matthew spotykaj\u0105 si\u0119 z jej siostrami. Traci kontrol\u0119 nad sytuacj\u0105, gdy w restauracji zjawia si\u0119 te\u017C Jackson. Wkr\u00F3tce mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami dochodzi do otwartej wojny o przysz\u0142\u0105 pann\u0119 m\u0142od\u0105 pod pretekstem... sposobu udzielenia pierwszej pomocy ofierze wypadku drogowego. Rywalizacja przenosi si\u0119 na ostry dy\u017Cur. Tego dnia prawdziwy wstrz\u0105s prze\u017Cywa te\u017C Alex, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce jego ojciec (James Remar) wr\u00F3ci\u0142 do szpitala. By\u0142y narkoman nigdy nie interesowa\u0142 si\u0119 rodzin\u0105, a teraz jest ci\u0119\u017Cko chory z powodu powik\u0142a\u0144 po operacji serca i jego \u017Cycie jest w r\u0119kach syna. Miranda uwa\u017Ca, \u017Ce ju\u017C wyzdrowia\u0142a, ale psychiatra dr Alma (Illeana Douglas) odmawia wydania zgody na jej powr\u00F3t do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"70345275":["Re\u017C.: Tony Phelan.
Nast\u0119pnego dnia ma si\u0119 odby\u0107 \u015Blub April i Matthew, ale lekarze ze szpitala Grey Sloan Memorial w Seattle wydaj\u0105 si\u0119 o tym nie pami\u0119ta\u0107, tak s\u0105 poch\u0142oni\u0119ci w\u0142asnymi sprawami. Meredith i Cristina nadal ze sob\u0105 nie rozmawiaj\u0105. Zmuszone do przymiarki sukien jako druhen, ostro si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105. Wydaje si\u0119, \u017Ce nic ju\u017C nie naprawi ich relacji. Meredith wybra\u0142a rodzin\u0119, Cristina - karier\u0119 zawodow\u0105, dla kt\u00F3rej zdecydowa\u0142a si\u0119 na aborcj\u0119. Alex w gniewie m\u00F3wi ojcu, co o nim my\u015Bli. Wkr\u00F3tce \u017Ca\u0142uje tych s\u0142\u00F3w. Jackson i Stephanie maj\u0105 operowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry w nast\u0119pstwie tego zabiegu mo\u017Ce na sta\u0142e straci\u0107 zdolno\u015B\u0107 mowy. W drodze na sal\u0119 operacyjn\u0105 pacjent wyznaje \u017Conie mi\u0142o\u015B\u0107. Derek otrzymuje telefonicznie ofert\u0119, kt\u00F3ra odmieni jego \u017Cycie. Po dniu pe\u0142nym obaw i rozterek April i Matthew spotykaj\u0105 si\u0119 w ko\u015Bciele, by w gronie przyjaci\u00F3\u0142 i rodziny z\u0142o\u017Cy\u0107 przysi\u0119g\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"70345276":["Re\u017C.: Rob Corn.
April uciek\u0142a z w\u0142asnego \u015Blubu z... Jacksonem. Meredith jest zazdrosna o karier\u0119 naukow\u0105 m\u0119\u017Ca, kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Derek otrzyma\u0142 od prezydenta Stan\u00F3w Zjednoczonych propozycj\u0119 prowadzenia bada\u0144 naukowych nad mapowaniem m\u00F3zgu. W ma\u0142\u017Ce\u0144stwie Bena i Mirandy te\u017C panuje kryzys. By by\u0107 bli\u017Cej \u017Cony, on zrezygnowa\u0142 z rezydentury na chirurgii w Kalifornii i \u017Ca\u0142uje tej decyzji. Mijaj\u0105 trzy tygodnie. Arizona i Callie zn\u00F3w s\u0105 razem. By umocni\u0107 zwi\u0105zek, postanawiaj\u0105 kupi\u0107 dom. Alex wci\u0105\u017C jest w\u015Bciek\u0142y na Shane'a i obwinia go o zaniedbanie, kt\u00F3re spowodowa\u0142o pogorszenie stanu zdrowia jego ojca (James Remar). Z kolei Owen prze\u015Bladuje rezydenta z zazdro\u015Bci o by\u0142\u0105 \u017Con\u0119. Cristina jako jedyna wspiera doktora Rossa, gdy\u017C dostrzega w nim talent i zadatki na wielkiego chirurga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"70345277":["Praca ziomowa
Przygotowania do \u015Blubu panny Maj i Maksa rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 na dobre. Frania postanawia wynaj\u0105\u0107 specjalist\u0119 od organizacji takich uroczysto\u015Bci. W tym czasie Skalski usi\u0142uje wyprodukowa\u0107 film z muzyk\u0105 hiphopow\u0105. Nie mo\u017Ce jednak znale\u017A\u0107 obsady do takiego projektu. Frania - kt\u00F3ra przesta\u0142a by\u0107 niani\u0105 - cierpi na brak zaj\u0119cia i decyduje si\u0119 pom\u00F3c ukochanemu. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce Igor (Tede), bratanek narzeczonego Apolonii, jest mistrzem hip-hopu. Na chwil\u0119 przed wizyt\u0105 artysty panna Maj odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak nie ma talentu raperskiego, lecz... traperski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"70345278":["Spotkanie klasowe
Frania idzie z Jolk\u0105 na spotkanie klasowe koleg\u00F3w z liceum. Maks nie mo\u017Ce jej towarzyszy\u0107, poniewa\u017C musi za\u0142atwi\u0107 wa\u017Cne sprawy poza miastem. Panna Maj cieszy si\u0119, bo b\u0119dzie mog\u0142a pochwali\u0107 si\u0119 dawnym kole\u017Cankom swoim pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym. Okazuje si\u0119, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 z nich jest ju\u017C rozwiedziona i \u017Ale reaguje na s\u0142owo: \u015Blub. Wol\u0105 opowiada\u0107 o tym, jak nieudane by\u0142y ich zwi\u0105zki. Przysz\u0142a panna m\u0142oda zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce jej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C stanie si\u0119 pasem k\u0142\u00F3tni i niepowodze\u0144. W\u0105tpliwo\u015Bci narastaj\u0105, gdy Skalski podczas rozmowy o problemach wychowawczych m\u00F3wi, \u017Ce nie chce mie\u0107 wi\u0119cej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"70345279":["Intercyza
Maks postanawia zawrze\u0107 intercyz\u0119 przedma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105. Frania czuje si\u0119 ura\u017Cona jego pomys\u0142em i dochodzi do powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. W kiepskim nastroju narzeczeni udaj\u0105 si\u0119 do ekscentrycznej fotografki, kt\u00F3ra ma dokumentowa\u0107 ich \u015Blub. Wszystko idzie nie tak, jak trzeba. Tymczasem Ada\u015B ulega wypadkowi podczas jazdy na rolkach i trafia do szpitala. Przera\u017Cona Frania chce go odwiedzi\u0107, ale nie zostaje wpuszczona do poszkodowanego, poniewa\u017C nie jest jego krewn\u0105. Maj jednak wie, jak przechytrzy\u0107 nadgorliwy personel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"70345280":["Zdenka
Przygotowania do \u015Blubu Frani i Maksa zak\u0142\u00F3ca wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci ojca Skalskiego. Na dodatek okazuje si\u0119, \u017Ce zmar\u0142y mia\u0142 c\u00F3rk\u0119 Zdenk\u0119 (Katarzyna Skrzynecka), kt\u00F3rej zapisa\u0142 ca\u0142y maj\u0105tek. Maks jest zaskoczony, poniewa\u017C nie wiedzia\u0142 dot\u0105d, \u017Ce ma siostr\u0119. Na dodatek gro\u017C\u0105 mu k\u0142opoty finansowe. Frania postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Spotyka si\u0119 ze Zdenk\u0105 i dowiaduje, \u017Ce rodzin\u0119 Skalskich czekaj\u0105 wielkie zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"70345281":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Turbo Jolanta
Jolasia i Mariola marz\u0105 o tym, by mie\u0107 solarium we w\u0142asnym domu. Razem z Waldkiem postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asny biznes. Dzi\u0119ki pomocy Pa\u017Adziocha wkr\u00F3tce otwieraj\u0105 salon pi\u0119kno\u015Bci Turbo Jolanta. Niestety, pocz\u0105tki okazuj\u0105 si\u0119 bardzo trudne, gdy\u017C brakuje im klient\u00F3w. W ko\u0144cu wpadaj\u0105 na pomys\u0142, by zaprosi\u0107 jakiego\u015B celebryt\u0119, kt\u00F3rego obecno\u015B\u0107 ich przyci\u0105gnie. Niebawem w nowo otwartym solarium zjawia si\u0119 Krzysztof Ibisz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"70345282":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Po\u017Cegnanie z Afryk\u0105
Ferdynand Kiepski nie mo\u017Ce patrze\u0107 na to, jak Waldek zosta\u0142 zdominowany przez swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolasi\u0119. Zainspirowany ameryka\u0144skim filmem, kt\u00F3rego bohater to typowy twardziel, Ferdek postanawia przypomnie\u0107 Waldkowi, jak powinien wygl\u0105da\u0107 i zachowywa\u0107 si\u0119 prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna. Jako n\u0119dzny przyk\u0142ad skrajnego podporz\u0105dkowania si\u0119 kobiecie przedstawia Waldkowi Mariana Pa\u017Adziocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"70345283":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dzie\u0142o \u017Cycia
Podczas kolacji \u0142amie si\u0119 krzes\u0142o, na kt\u00F3rym siedzi Halina. Kiepska \u017C\u0105da od m\u0119\u017Ca, \u017Ceby natychmiast naprawi\u0142 mebel. Ferdek wyj\u0105tkowo gorliwie zabiera si\u0119 do pracy. Naprawiaj\u0105c krzes\u0142o, ulepsza je i wzbogaca o nowe funkcje, by sta\u0142o si\u0119 jak najbardziej komfortowe. W ko\u0144cu stwierdza, \u017Ce konstrukcja ta jest najwi\u0119kszym dzie\u0142em jego \u017Cycia. Zwraca si\u0119 nawet z pro\u015Bb\u0105 do ksi\u0119dza o b\u0142ogos\u0142awie\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"70345284":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dzieje grzechu
W czasie imprezy imieninowej Ferdek upija si\u0119 i obra\u017Ca go\u015Bci. Halina jest oburzona i stwierdza, \u017Ce m\u0105\u017C przekroczy\u0142 wszelkie granice przyzwoito\u015Bci. Na skutek przejedzenia i przedawkowania alkoholu Kiepski dostaje zapa\u015Bci. Odwiedza go \u015Amier\u0107, kt\u00F3ra przypomina mu wszystkie grzechy z jego przesz\u0142o\u015Bci. Zach\u0119ca go r\u00F3wnie\u017C do zrobienia rachunku sumienia oraz odbycia pokuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"70345285":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Pampeluna
Helena Pa\u017Adziochowa razem z m\u0119\u017Cem organizuj\u0105 prezentacj\u0119 eleganckich ko\u0142der. Obiecuj\u0105, \u017Ce ka\u017Cdy nabywca do\u0142\u0105czy do elitarnej grupy klient\u00F3w. Halina bardzo chcia\u0142aby mie\u0107 ten produkt, ale nie sta\u0107 jej na niego. Namawia Ferdka, by sprzedali niepotrzebne dobra rodzinne, a za zarobione pieni\u0105dze kupili ko\u0142dr\u0119. Gdy w ko\u0144cu udaje im si\u0119 zebra\u0107 odpowiedni\u0105 sum\u0119 i naby\u0107 towar, okazuje si\u0119, \u017Ce do grupy elitarnych klient\u00F3w do\u0142\u0105czy\u0142 kto\u015B, kogo na drog\u0105 ko\u0142dr\u0119 zupe\u0142nie nie by\u0142o sta\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"70345286":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Nim poleje si\u0119 krew
Marian Pa\u017Adzioch chce kupi\u0107 od Ferdka jego cz\u0119\u015B\u0107 piwnicy. Zamierza w niej bowiem trzyma\u0107 elementy zamienne do swojego motoru. S\u0105siad oferuje wysok\u0105 kwot\u0119, wi\u0119c Kiepski bez zastanowienia si\u0119 zgadza. Dopiero po rozmowie z Jolasi\u0105 odkrywa, \u017Ce Pa\u017Adzioch go oszuka\u0142. Synowa t\u0142umaczy mu, \u017Ce w piwnicy odkryto poka\u017Ane pok\u0142ady gazu \u0142upkowego, z kt\u00F3rego wydobywania ca\u0142a rodzina mog\u0142aby czerpa\u0107 ogromne korzy\u015Bci. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 anulowa\u0107 niekorzystn\u0105 dla siebie transakcj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"70345287":["Re\u017C.: David Croft.
Niemieccy oficerowie oczekuj\u0105 na zwrot mundur\u00F3w, kt\u00F3re Ren\u00E9 odda\u0142 angielskim lotnikom, aby u\u0142atwi\u0107 im ucieczk\u0119. Z konieczno\u015Bci wi\u0119c nadal siedz\u0105 w restauracji przebrani za sprzedawc\u00F3w cebuli. Tymczasem Michelle z ruchu oporu zostawia w lokalu na przechowanie butelk\u0119 po d\u017Cinie wype\u0142nion\u0105 nitrogliceryn\u0105. Wybuchowa ciecz ma pos\u0142u\u017Cy\u0107 do wysadzenia tor\u00F3w kolejowych. Gruber zamawia kieliszek tego trunku. Edith nalewa kieliszek tak\u017Ce swojej matce, dodaje te\u017C troch\u0119 kurom do ziarna, \u017Ceby si\u0119 lepiej nios\u0142y. Na wie\u015B\u0107 o tym Ren\u00E9 wpada w pop\u0142och. Niestety, jest ju\u017C za p\u00F3\u017Ano...","","",[]],"70345288":["Re\u017C.: David Croft.
Po spotkaniu z krawcem, kt\u00F3ry ma uszy\u0107 zast\u0119pcze mundury dla von Strohma i Geeringa, Michelle z ruchu oporu zarz\u0105dza akcj\u0119 wysadzenia tor\u00F3w kolejowych. Maj\u0105 w tym pom\u00F3c r\u00F3wnie\u017C Strohm i Geering, gdy\u017C je\u015Bli akcja si\u0119 powiedzie, gen. von Klinkerhoffen nie dotrze na inspekcj\u0119 i nie wyjdzie na jaw dra\u017Cliwa sprawa braku mundur\u00F3w. Z\u0142\u0105czeni wsp\u00F3lnym interesem Michelle, Ren\u00E9, kelnerki i niemieccy oficerowie przyst\u0119puj\u0105 do dzia\u0142ania. Niestety, Geering za wcze\u015Bnie rzuca butelk\u0119 z nitrogliceryn\u0105 na tory...","","",[]],"70345289":["Re\u017C.: David Croft.
The Funeral
Ren\u00E9 zn\u00F3w prowadzi swoj\u0105 knajpk\u0119, ale ju\u017C jako bli\u017Aniaczy brat Ren\u00E9, kt\u00F3ry przecie\u017C zosta\u0142 \"rozstrzelany\". Tymczasem wszyscy przygotowuj\u0105 si\u0119 do jego pogrzebu, kt\u00F3ry przyniesie du\u017C\u0105 niespodziank\u0119.","","",[]],"70345290":["Re\u017C.: Ciar\u00E1n Donnelly.
Najstarszy z syn\u00F3w Ragnara, Bjorn, zamierza zrealizowa\u0107 plan podboju Morza \u015Ar\u00F3dziemnego. Zgromadzona przez \u017Belaznobokiego flota, wraz z Rollo na pok\u0142adzie, dobija do brzeg\u00F3w Hiszpanii. Wikingom udaje si\u0119 przeprowadzi\u0107 atak z zaskoczenia. Tymczasem Lagertha pr\u00F3buje utrzyma\u0107 w\u0142adz\u0119 w Kattegat. Grozi jej niebezpiecze\u0144stwo ze strony \u017C\u0105dnego zemsty za \u015Bmier\u0107 matki Ivara i jego braci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70345291":["Re\u017C.: Jeff Woolnough.
W Kattegat zaczyna si\u0119 gromadzi\u0107 armia wiking\u00F3w pragn\u0105cych pom\u015Bci\u0107 \u015Bmier\u0107 Ragnara. W mi\u0119dzyczasie w osadzie wznoszone s\u0105 kolejne umocnienia, kt\u00F3re maj\u0105 wzmocni\u0107 bezpiecze\u0144stwo mieszka\u0144c\u00F3w. Ubbe i Ivar przygotowuj\u0105 zasadzk\u0119, by zg\u0142adzi\u0107 Lagerth\u0119 w ramach odwetu za \u015Bmier\u0107 Aslaug. W ostatniej chwili nowej kr\u00F3lowej \u017Cycie ratuje Bjorn. Bracia postanawiaj\u0105 si\u0119 zjednoczy\u0107 w imi\u0119 wsp\u00F3lnego celu - ataku na Angli\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70345292":["Re\u017C.: Jeff Woolnough.
Misterny plan zemsty Ragnara, w ramach kt\u00F3rego odda\u0142 si\u0119 w r\u0119ce Anglik\u00F3w, dochodzi do skutku. Armia wiking\u00F3w l\u0105duje na wybrze\u017Cu Nortumbrii, aby wzi\u0105\u0107 odwet za \u015Bmier\u0107 Lodbroka - wrzuconego do do\u0142u z jadowitymi w\u0119\u017Cami. Naje\u017Ad\u017Acami dowodzi Ivar i jego bracia. Synowie zabitego nie maj\u0105 lito\u015Bci dla przeciwnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70345293":["Re\u017C.: Ben Bolt.
Mieszka\u0144cy angielskiej wsi wpadaj\u0105 w panik\u0119. Bezwzgl\u0119dni wojownicy z P\u00F3\u0142nocy budz\u0105 powszechny l\u0119k. Kr\u00F3l Egbert i jego syn Aethelwulf musz\u0105 opracowa\u0107 skuteczny plan obrony kr\u00F3lestwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"70345294":["To tylko kolega
Dosz\u0142o do zab\u00F3jstwa trzech uczni\u00F3w. Wszystkie ofiary w dniu \u015Bmierci odebra\u0142y SMS od kolegi z klasy, Krystiana Babika, z propozycj\u0105 spotkania. Zgin\u0119li dok\u0142adnie o tej samej godzinie, na kt\u00F3r\u0105 by\u0142o ono wyznaczone. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105 podejrzanego o dokonanie zbrodni Krystiana martwego. Wychodzi na jaw, \u017Ce czw\u00F3rka zabitych przyjaci\u00F3\u0142 k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 o pieni\u0105dze i dziewczyny. Wed\u0142ug \u015Bledczych Krystian za\u0142o\u017Cy\u0142 si\u0119 z kolegami, \u017Ce uwiedzie kole\u017Cank\u0119 z klasy, Krystyn\u0119 Steck\u0105. W zwi\u0105zku z tym policjanci przypuszczaj\u0105, ze ch\u0142opc\u00F3w zabi\u0142 jej ojciec. Okazuje si\u0119 jednak, ze to nie Krysia by\u0142a powodem konfliktu. Krystian uwi\u00F3d\u0142 jej m\u0142od\u0105 macoch\u0119. Zakochana w nim kole\u017Canka mog\u0142a chcie\u0107 zemsty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"70345295":["Message in the Bottle
Grzegorz Szczepa\u0144ski zostaje otruty na przyj\u0119ciu z okazji rocznicy swojego \u015Blubu. Zab\u00F3jca natar\u0142 trucizn\u0105 wn\u0119trze jego kieliszka. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi w sprawie s\u0105 kelner, a tak\u017Ce mened\u017Cer restauracji ofiary. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce \u017Cona zamordowanego zdradza\u0142a m\u0119\u017Ca z jego 19-letnim synem. Ch\u0142opak zosta\u0142 wydziedziczony przez ojca. Wkr\u00F3tce wdowa r\u00F3wnie\u017C ginie. Zostaje uderzona butelk\u0105 w g\u0142ow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"70345296":["Zata\u0144cz ze mn\u0105
Na skutek wstrz\u0105su anafilaktycznego umiera uczennica szko\u0142y tanga, Kuzdrowska. W jej torebce znalezione zostaj\u0105 dokumenty, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce pracowa\u0142a jako ekspert w Zak\u0142adzie Medycyny S\u0105dowej. Kobieta uchodzi\u0142a za odludka, \u017Cy\u0142a tylko prac\u0105. Jej koledzy s\u0105 zdziwieni, \u017Ce ucz\u0119szcza\u0142a na kurs ta\u0144ca. Zmar\u0142a w wyniku kontaktu z prokain\u0105, kt\u00F3ra znajdowa\u0142a si\u0119 w r\u00F3\u017Cy, z kt\u00F3r\u0105 zata\u0144czy\u0142a. Podejrzenie pada na rywalk\u0119 ofiary - by\u0142\u0105 kr\u00F3low\u0105 tanga. Kuzdrowska wpad\u0142a tak\u017Ce w oku nauczycielowi, co mog\u0142o si\u0119 nie spodoba\u0107 jego \u017Conie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce r\u00F3\u017C\u0119 przyni\u00F3s\u0142 adorator Kuzdrowskiej - Wilski. M\u0119\u017Cczyzna zawar\u0142 t\u0119 znajomo\u015B\u0107, chc\u0105c wyci\u0105gn\u0105\u0107 z wi\u0119zienia swojego syna. Kuzdrowska robi\u0142a bowiem ekspertyz\u0119 w sprawie ch\u0142opaka. Z czasem jednak m\u0119\u017Cczyzna naprawd\u0119 zakocha\u0142 si\u0119 w kobiecie, a jego syn okaza\u0142 si\u0119 niewinny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"70345297":["Bezdomny pomaga zgwa\u0142conej dziewczynie \/ Kobieta wypija 7 litr\u00F3w wody i doznaje obrz\u0119ku m\u00F3zgu
Maria stara si\u0119 powr\u00F3ci\u0107 do wagi sprzed ci\u0105\u017Cy. Aby tego dokona\u0107, stosuje restrykcyjn\u0105 diet\u0119: ogranicza spo\u017Cywane kalorie i przyjmuje du\u017Ce ilo\u015Bci p\u0142yn\u00F3w. Pewnego dnia kobieta mdleje podczas gotowania obiadu. Na szcz\u0119\u015Bcie jej s\u0105siadka, Zofia, wyczuwa wo\u0144 spalenizny i dzwoni na 112. Operator instruuje lokator\u00F3w bloku, by spr\u00F3bowali wywa\u017Cy\u0107 drzwi do mieszkania. Kiedy pomoc dostaje si\u0119 do \u015Brodka, stan Marii znacznie si\u0119 pogarsza. Pada podejrzenie, \u017Ce kobieta cierpi na przewodnienie hipotoniczne organizmu. W tym samym czasie bezdomny obserwuje, jak z samochodu wyrzucana jest nieprzytomna kobieta. Mi\u0142osz postanawia jej pom\u00F3c, dzwoni\u0105c na numer alarmowy. Operator prosi go, aby przeszuka\u0142 kieszenie kobiety. \u015Awiadkiem sytuacji jest Filip, kt\u00F3ry my\u015Bli, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna okrada le\u017C\u0105c\u0105 na ziemi dziewczyn\u0119. Sytuacja jednak si\u0119 wyja\u015Bnia i poszkodowana trafia do szpitala. Okazuje si\u0119, \u017Ce pad\u0142a ofiar\u0105 gwa\u0142tu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70345298":["Dw\u00F3ch braci si\u0119 zak\u0142ada, kto d\u0142u\u017Cej wytrzyma z g\u0142ow\u0105 zanurzon\u0105 w wodzie \/ Ch\u0142opak zjad\u0142 za du\u017Co i dozna\u0142 samoistnego p\u0119kni\u0119cia prze\u0142yku
Bartek i Krystian dostali w prezencie du\u017Ce akwarium. Ch\u0142opcy zaczynaj\u0105 rywalizowa\u0107, kto d\u0142u\u017Cej wstrzyma oddech z g\u0142ow\u0105 zanurzon\u0105 w wodzie. W pewnej chwili Bartek zaczyna si\u0119 dusi\u0107. Wyrzucaj\u0105c na \u015Blepo r\u0119kami uderza w ty\u0142 g\u0142owy Krystiana, kt\u00F3ry w tym samym czasie pr\u00F3bowa\u0142 si\u0119 wynurzy\u0107. Ch\u0142opak traci przytomno\u015B\u0107 z g\u0142ow\u0105 pod wod\u0105, a zamroczony Bartek przewraca si\u0119 na pod\u0142og\u0119. W tym momencie do domu wraca ich matka. Marek, \u0141ukasz i Kamil robi\u0105 zawody: kto zje wi\u0119cej p\u0105czk\u00F3w. Zwyci\u0119zc\u0105 zostaje Kamil, ale kilka godzin p\u00F3\u017Aniej zaczyna gwa\u0142townie wymiotowa\u0107, ma duszno\u015Bci i czuje b\u00F3l w mostku. Jego koledzy dzwoni\u0105 pod 112. Operator podejrzewa odm\u0119 podsk\u00F3rn\u0105 i p\u0119kni\u0119cie prze\u0142yku. Ch\u0142opak mo\u017Ce umrze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70345299":["Dziewczyna zasn\u0119\u0142a w solarium i dosta\u0142a udaru cieplnego \/ Nastraszy\u0142 dziewczyn\u0119, a ta ze strachu rani\u0142a go no\u017Cem
Zm\u0119czona d\u0142ug\u0105 nauk\u0105 do egzaminu dojrza\u0142o\u015Bci Julia urz\u0105dza sobie ma\u0142\u0105 sesj\u0119 w domowym spa. Korzysta z sauny fi\u0144skiej, k\u0142adzie si\u0119 te\u017C w solarium. Nie ustawia z g\u00F3ry po\u017C\u0105danego czasu opalania, wkr\u00F3tce usypia, nie wy\u0142\u0105czywszy urz\u0105dzenia. Kiedy znajduj\u0105 j\u0105 rodzice, Julia jest p\u00F3\u0142przytomna, a na jej ciele wida\u0107 spore oparzenia. Operator 112 udziela wskaz\u00F3wek, jak pom\u00F3c ofierze udaru cieplnego. Niestety, jeszcze przed przyjazdem karetki dziewczyna przestaje oddycha\u0107. Rodzice musz\u0105 j\u0105 reanimowa\u0107. Andrzej i Sandra szykuj\u0105 si\u0119 na przyj\u0119cie karnawa\u0142owe. Z my\u015Bl\u0105 o zabawie ch\u0142opak kupi\u0142 straszn\u0105 mask\u0119 i teraz chce wypr\u00F3bowa\u0107 j\u0105 na swojej dziewczynie. Jej wsp\u00F3\u0142lokatorka, Agnieszka, wpuszcza go do mieszkania. Kiedy Sandra wraca do domu, my\u015Bli \u017Ce jest ca\u0142kowicie sama. Idzie do kuchni, a po chwili w drzwiach pomieszczenia staje zamaskowana posta\u0107. Niewiele my\u015Bl\u0105c dziewczyna godzi no\u017Cem potencjalnego w\u0142amywacza. Ten upada, jednocze\u015Bnie uderzaj\u0105c si\u0119 w g\u0142ow\u0119. Przera\u017Cona Sandra dzwoni na 112 i dopiero podczas rozmowy odkrywa, \u017Ce zrani\u0142a swojego ch\u0142opaka. Do mieszkania wraca Agnieszka, wsp\u00F3\u0142lokatorki pr\u00F3buj\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 Andrzejem, ale on traci przytomno\u015B\u0107. Ratownicy zabieraj\u0105 rannego do szpitala, a dziewczyny musz\u0105 wyt\u0142umaczy\u0107 ca\u0142e zaj\u015Bcie na komisariacie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70345300":["Ch\u0142opiec podczas zabawy zawija si\u0119 w dywan i prawie si\u0119 nim dusi \/ Kobieta zajmuje si\u0119 dzieckiem, kt\u00F3re uciek\u0142o z domu
Bartek i Marcin bawi\u0105 si\u0119 pod opiek\u0105 siostry Bartka, Magdy. Ch\u0142opiec wymy\u015Bla zabaw\u0119 w chowanego. Zawija si\u0119 w dywan le\u017C\u0105cy na pod\u0142odze w sypialni rodzic\u00F3w. Robi to jednak tak niefortunnie, \u017Ce nieomal si\u0119 w nim dusi. Marcin znajduje koleg\u0119 i widz\u0105c, \u017Ce ten nie daje znaku \u017Cycia, alarmuje Magd\u0119. Dziewczyna odwija dywan z nieprzytomnym bratem i dzwoni po pogotowie. Instruowana przez operatora robi mu sztuczne oddychanie, ale nieskutecznie... W drugiej historii Krystyna spotyka przed wej\u015Bciem do klatki przemarzni\u0119tego 8-letniego Kacpra. Zabiera go do siebie i dzwoni pod 112. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opiec uciek\u0142 opiekunce z placu zabaw. W mieszkaniu Krystyny zjawiaj\u0105 si\u0119 policjanci, a na ich widok dziecko dostaje ataku duszno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",["N"]],"70345301":["Szanta\u017C
Pewnego dnia do domu Basi puka windykator. Dziewczyna dowiaduje si\u0119 o problemach finansowych swoich rodzic\u00F3w. Dzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej jej matka wyje\u017Cd\u017Ca i przestaje odbiera\u0107 telefon, a w pokoju rodzic\u00F3w dziewczyna znajduje kartk\u0119 z gro\u017Abami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340573.jpg","",["N"]],"70345099":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70345100":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70345101":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70345102":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"70345103":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345104":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345105":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345106":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345107":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345108":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345109":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345110":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"70345111":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70345112":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70345113":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70345114":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70345115":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70345116":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"70345117":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70345118":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"70345119":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70345120":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"70345121":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"70345122":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"70344752":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344753":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"70344754":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344755":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"70344756":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344757":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"70344758":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344759":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"70344760":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344761":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"70344762":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344763":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"70344764":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344765":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"70344766":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344767":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"70344768":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344769":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"70344770":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"70344771":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"70344772":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"70344773":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"70344775":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"70344776":["Polska edycja randkowego show, w kt\u00F3rym znani single poszukiwa\u0107 b\u0119d\u0105 swojej drugiej po\u0142\u00F3wki w\u015Br\u00F3d os\u00F3b niezwi\u0105zanych z show-biznesem. Szcz\u0119\u015Bcia w znalezieniu wymarzonego partnera lub partnerki przed kamerami spr\u00F3buj\u0105: Sylwia Made\u0144ska - tancerka i zwyci\u0119\u017Cczyni pierwszej edycji programu \"Love Island\", Rafa\u0142 Jonkisz - Mister Polski 2015, Monika Miller - modelka, aktorka i influencerka, Mariusz Sobczak - tiktoker i trener personalny oraz Zusje, czyli Kamila Smogulecka - by\u0142a modelka, influencerka, zawodniczka federacji freak-fightowych Fame MMA i High League. Wszystko pod czujnym okiem ekspert\u00F3w. Udaj\u0105cy si\u0119 na randk\u0119 uczestnicy b\u0119d\u0105 mogli bowiem liczy\u0107 na wsparcie psycholog\u00F3w: Barbary Str\u00F3jw\u0105s, Marcina Ma\u0144ki i \u0141ukasza Dar\u0142aka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257632.jpg","",[]],"70344777":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"70344778":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"70344779":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70344780":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70344781":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70344782":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"70344784":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70344785":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70344786":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70344787":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"70344788":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"70344789":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70344862":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70344863":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"70344864":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"70344865":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"70344866":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70344867":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"70344868":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"70344869":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"70344870":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"70344871":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70344872":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"70344873":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"70344874":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70344875":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Lubiany przez widz\u00F3w program powraca w nowej ods\u0142onie. Nominowana do Telekamery satyryczna produkcja zachwyci fan\u00F3w nowymi odcinkami. Na scenie pojawi si\u0119 niezawodna ekipa komik\u00F3w z Monik\u0105 Dryl, Adriann\u0105 Borek i formacj\u0105 K2 na czele. Arty\u015Bci jak zawsze nawi\u0105\u017C\u0105 do aktualnych wydarze\u0144. Do ekipy na sta\u0142e do\u0142\u0105cz\u0105 komicy z Kabaretu Moralnego Niepokoju, kt\u00F3ry stworzy cotygodniowy sztab kryzysowy wed\u0142ug pomys\u0142u Roberta G\u00F3rskiego. Nie zabraknie te\u017C kolejnych odcink\u00F3w serialu Ma\u0142a Polonia, kt\u00F3ry jak zawsze zdemaskuje przywary polskiego spo\u0142ecze\u0144stwa. O opraw\u0119 muzyczn\u0105 wydarzenia zadba zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2066868.jpg","",[]],"70344876":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
W programie prowadzonym przez Paulin\u0119 Sykut-Je\u017Cyn\u0119 pojawi\u0105 si\u0119 historie najwi\u0119kszych gwiazd muzyki disco polo. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi, gdzie wykonawcy szukaj\u0105 natchnienia do tworzenia swoich utwor\u00F3w i co ich motywuje do pracy. Nie zabraknie te\u017C najlepszej muzyki tego gatunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326411.jpg","",[]],"70344877":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"70344878":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"70344879":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"70344880":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"70344727":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70344728":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70344729":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"70344730":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"70344731":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"70344732":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"70344733":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"70344734":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"70344735":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70344736":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"70344737":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"70344738":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"70344739":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"70344740":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"70344741":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70344742":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"70344743":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"70344744":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"70344745":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"70344746":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70344747":["Robson korzysta ze swojej w\u0142adzy i robi Krystianowi \u017Cart. Na weselu D\u017Cejsiki i Konana zjawia si\u0119 szpieg. Zaniepokojony tym pan m\u0142ody staje si\u0119 coraz bardziej podejrzliwy, gdy w domu weselnym zjawiaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce funkcjonariusze policji. Konan zachowuje si\u0119 tak, jakby mia\u0142 co\u015B na sumieniu. Wkr\u00F3tce na przyj\u0119ciu pojawia si\u0119 tak\u017Ce pewien bandzior, kt\u00F3ry chce zaprowadzi\u0107 porz\u0105dek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"70344748":["W domu weselnym tym razem organizowane jest przyj\u0119cie panny m\u0142odej z USA i pana m\u0142odego pochodz\u0105cego z g\u00F3r. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jedno z nich ma ju\u017C \u015Blub za sob\u0105. Tymczasem w kuchni z\u0142oty kr\u00F3l nie przestaje wydawa\u0107 rozkaz\u00F3w kolegom i kole\u017Cankom z pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"70344749":["W domu weselnym organizowane jest kolejne przyj\u0119cie. Tym razem panna m\u0142oda jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy i w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce urodzi\u0107 dziecko. Go\u015Bcie pij\u0105 zdrowie nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w, gdy nagle ga\u015Bnie \u015Bwiat\u0142o. Pomi\u0119dzy stolikami zaczyna grasowa\u0107 tajemniczy z\u0142odziej. Wesele mo\u017Ce uratowa\u0107 ju\u017C tylko wodzirej Artur.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"70344750":["Daj to g\u0142o\u015Bniej\/Andre","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"70344751":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"70345425":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70345426":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"70345427":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"70345428":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70345429":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"70345430":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70345431":["Zestawienie najpopularniejszych wakacyjnych przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178974.jpg","",[]],"70345432":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70345433":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"70345434":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"70345435":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70345436":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"70345437":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"70345302":["Bia\u0142o-Czerwone mierz\u0105 si\u0119 z dobrze znanymi sobie rywalkami, Niemkami. Ostatnio gra\u0142y z nimi w \u0107wier\u0107finale Ligi Narod\u00F3w i 1\/8 fina\u0142u mistrzostw Starego Kontynentu. Z obydwu tych potyczek Polki wychodzi\u0142y zwyci\u0119sko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"70345303":["Przeciwnikiem kuba\u0144skiego pi\u0119\u015Bciarza jest 38-letni bokser z RPA. Stoczy\u0142 on na zawodowym ringu 31 walk, z czego 22 wygra\u0142, 8 przegra\u0142 i jedn\u0105 zremisowa\u0142. Z kolei niepokonany Radomir Obru\u015Bniak zmierzy si\u0119 ze S\u0142owakiem, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie zazna\u0142 jeszcze smaku pora\u017Cki. Do\u015Bwiadczenie jest po stronie Zsolta Osadana, kt\u00F3ry wchodzi\u0142 ju\u017C do ringu dwadzie\u015Bcia jeden razy, podczas gdy Obru\u015Bniak ma na koncie zaledwie sze\u015B\u0107 pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"70386377":["Turniej kwalifikacji olimpijskich w \u0141odzi Bia\u0142o-Czerwone zako\u0144cz\u0105 starciem z br\u0105zowymi medalistkami mistrzostw \u015Bwiata w 2022 roku. B\u0119dzie to wyj\u0105tkowy mecz dla trenera Polek, Stefana Lavariniego, kt\u00F3ry jest W\u0142ochem. Polki w tegorocznej Lidze Narod\u00F3w pokona\u0142y siatkarki z P\u00F3\u0142wyspu Apeni\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"70345307":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"70345308":["W PKO BP Ekstraklasie mieli\u015Bmy okazj\u0119 ogl\u0105da\u0107 derby G\u00F3rnego \u015Al\u0105ska z udzia\u0142em zabrzan i chorzowian. Wygrali podopieczni Jana Urbana 1:0. W Pucharze Polski G\u00F3rnik zmierzy si\u0119 z kolejnym lokalnym rywalem. Znowu nie b\u0119dzie to \u0142atwa przeprawa, bowiem pierwszoligowiec dobrze rozpocz\u0105\u0142 sezon, a ekipa Lukasa Podolskiego stara si\u0119 dopiero z\u0142apa\u0107 w\u0142a\u015Bciwy rytm gry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"70345309":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"70345310":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"70345311":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"70345312":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"70345313":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"70382452":["Jedyne spotkanie 1. rundy Pucharu Polski, w kt\u00F3rym zmierz\u0105 si\u0119 zespo\u0142y z PKO BP Ekstraklasy. Duma Podlasia b\u0119dzie chcia\u0142a odegra\u0107 si\u0119 na \u015Al\u0105sku za pora\u017Ck\u0119 w ligowym spotkaniu sprzed trzech tygodni. W\u00F3wczas wroc\u0142awianie przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 pokonali Jag\u0119 2:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"70345315":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220899.jpg","",[]],"70345316":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"70345317":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170269.jpg","",[]],"70345319":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"70345320":["Pierwszej obrony pasa w wadze pi\u00F3rkowej podejmie si\u0119 Kacper Formela, kt\u00F3ry w walce wieczoru zmierzy si\u0119 z Alexandrem Gorshechnikiem. Zawodnik z Ukrainy b\u0119dzie jedynym obcokrajowcem, kt\u00F3ry wyst\u0105pi na gali w Ostr\u00F3dzie. W zesz\u0142ym roku pokona\u0142 on Adriana Zieli\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"70345334":["Wallabies chc\u0105 zrehabilitowa\u0107 si\u0119 za wpadk\u0119 w poprzednim meczu. 17 wrze\u015Bnia w Saint-Etienne przegrali z Fid\u017Ci 15:22. By\u0142a to pierwsza pora\u017Cka reprezentacji Australii z tym rywalem od 69 lat! Teraz na drodze dru\u017Cyny Eddiego Jonesa stan\u0105 niepokonani w tegorocznym Pucharze \u015Awiata Walijczycy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887280.jpg","",[]],"70345335":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2333557.jpg","",[]],"70345336":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"70368550":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170225.jpg","",[]],"70345340":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"70345341":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"70345342":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220899.jpg","",[]],"70345343":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim wydarzeniem wieczoru b\u0119dzie pojedynek Piotra Wawrzyniaka i Tymoteusza \u0141opaczyka. W karcie walk zaplanowano tak\u017Ce ciekawe starcia Filipa Stawowego z Marcinem Sianosem oraz Konrada Rusi\u0144skiego z Rafa\u0142em B\u0142achut\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"70345321":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"70345322":["Piotr Kacprzak stanie do obrony tytu\u0142u w kategorii pi\u00F3rkowej. Zdoby\u0142 go w czerwcu 2022 roku po wygranej z Damianem Zorczykowskim. Teraz zmierzy si\u0119 z Krzysztofem Mendlewskim. Podczas gali wyst\u0105pi r\u00F3wnie\u017C Hubert Lotta, kt\u00F3ry b\u0119dzie walczy\u0107 z niepokonanym Rafa\u0142em Marczukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"70345323":["Stawk\u0105 tego pojedynku by\u0142 tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata w wadze ci\u0119\u017Ckiej, kt\u00F3rego broni\u0142 George Foreman. Za samo uczestnictwo w walce obaj bokserzy otrzymali po 5 milion\u00F3w dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["JM"]],"70345324":["W hali T-Mobile Arena w Las Vegas organizatorzy zaplanowali dwie walki mistrzowskie. Najpierw do klatki wyjdzie mistrz wagi muszej Brandon Moreno, kt\u00F3ry zmierzy si\u0119 z pretendentem do obj\u0119cia tronu Alexandrem Pantoj\u0105. Po ich starciu zobaczymy g\u0142\u00F3wn\u0105 atrakcj\u0119 wieczoru, czyli pojedynek mistrza kategorii pi\u00F3rkowej Alexandra Volkanovskiego z posiadaczem tymczasowego pasa w tej kategorii Yairem Rodriguezem. The Great b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u ju\u017C po raz pi\u0105ty. W wadze pi\u00F3rkowej jest nadal niepokonany, ale jego wycieczka do dywizji lekkiej zako\u0144czy\u0142a si\u0119 pora\u017Ck\u0105. Volkanowski w lutym 2023 roku nie zdo\u0142a\u0142 pokona\u0107 najlepszego obecnie lekkiego w UFC Islama Makhacheva, przegrywaj\u0105c jednog\u0142o\u015Bn\u0105 decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"70345325":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"70345326":["W Pile odb\u0119dzie si\u0119 46. impreza po szyldem FEN. Mistrz organizacji w kategorii \u015Bredniej Piotr Kuberski b\u0119dzie broni\u0142 tytu\u0142u w walce z niepokonanym w zawodowej karierze Kamilem Wojciechowskim. Kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce starcia Marcina W\u00F3jcika z Ednaldem Oliveir\u0105, Bartosza Szewczyka z \u0141ukaszem Klingerem, Bart\u0142omieja Draga\u0144skiego z Wawrzy\u0144cem Bartnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"70345327":["Starcie wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, Joe Joyce, z by\u0142ym czempionem wagi ci\u0119\u017Ckiej Josephem Parkerem stanowi g\u0142\u00F3wny punkt programu gali w Manchesterze. Zwyci\u0119zca tego pojedynku zostanie pretendentem do tytu\u0142u mistrza WBO i wkr\u00F3tce zmierzy si\u0119 z Aleksandrem Usykiem lub Anthonym Joshu\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"70345328":["Wydarzeniem gali w Manchesterze b\u0119dzie pojedynek by\u0142ego zawodnika polskiej organizacji KSW, Yanna Liasse, z George'em Hardwickiem o pas mistrzowski w kategorii lekkiej. Podczas zawod\u00F3w b\u0119dzie wi\u0119cej bia\u0142o-czerwonych akcent\u00F3w. Walki stocz\u0105 bowiem reprezentanci naszego kraju. \u0141ukasz Kopera zmierzy si\u0119 z Jamesem Powerem, a Micha\u0142 Folc - z Chrisem Price'em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"70345329":["Po przegranej walce o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze lekkiej z Gervont\u0105 Davisem Ronaldo Romero postanowi\u0142 sprawdzi\u0107 si\u0119 w wadze superlekkiej. Jego przeciwnikiem b\u0119dzie niezwykle do\u015Bwiadczony Wenezuelczyk Ismael Barroso. 40-letni pi\u0119\u015Bciarz stoczy\u0142 na zawodowym ringu 29 walk, z czego 24 wygra\u0142, trzy przegra\u0142 i dwie zremisowa\u0142. W ostatnich czterech latach wyst\u0105pi\u0142 w czterech pojedynkach i wszystkie zako\u0144czy\u0142y si\u0119 jego zwyci\u0119stwami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"70345330":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"70345331":["Na zako\u0144czenie gali kibic\u00F3w czeka starcie o pas w wadze pi\u00F3rkowej, w kt\u00F3rym spotkaj\u0105 si\u0119 Salahdine Parnasse i Daniel Torres. Tytu\u0142 mistrzowski dzier\u017Cy Francuz, kt\u00F3ry ju\u017C raz go obroni\u0142 (w grudniu 2019 roku).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"70345332":["W czerwcu 2013 roku Artur Szpilka stoczy\u0142 pojedynek z niezwykle do\u015Bwiadczonym Brianem Minto. Dla Polaka by\u0142 to wa\u017Cny element przygotowa\u0144 do starcia z Mikem Mollo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"70345333":["W Gdynia Arenie kibice zobacz\u0105 kilkana\u015Bcie pojedynk\u00F3w. W jednym z najciekawszych w formule MMA zmierz\u0105 si\u0119 niepokonany od dw\u00F3ch lat Micha\u0142 Oleksiejczuk i Riccardo Nosiglia. Do walki tej mia\u0142o doj\u015B\u0107 ju\u017C podczas gali FEN 16, ale z udzia\u0142u w niej W\u0142ocha wyeliminowa\u0142a kontuzja. Emocji nie powinno zabrakn\u0105\u0107 tak\u017Ce w starciu kick-bokser\u00F3w Marcina Szredera i Artura Bizewskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"70345238":["Czy egoistom jest lepiej w \u017Cyciu?
Mateusz Dzieduszycki i ks. Marek Koty\u0144ski CSsR dyskutuj\u0105 o tym, czy egoistom jest \u0142atwiej w \u017Cyciu funkcjonowa\u0107, czy s\u0105 szcz\u0119\u015Bliwsi ni\u017C altrui\u015Bci. Prowadz\u0105cy t\u0142umacz\u0105, jak w praktyce realizowa\u0107 przykazanie \"Kochaj bli\u017Aniego jak siebie samego\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"70345239":["Kornelia i Mateusz mieszkaj\u0105 w Siemianowicach \u015Al\u0105skich wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Jedynie m\u0119\u017Cczyzna pracuje. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet, po odliczeniu rachunk\u00F3w, wynosi oko\u0142o 1500 z\u0142otych. Izabela wraz z tr\u00F3jk\u0105 swojego potomstwa mieszka w okolicach Poznania. Kobieta jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 sporego salonu urody oraz opiekunk\u0105 dzieci na planach film\u00F3w reklamowych. Cieszy si\u0119 miesi\u0119cznymi zarobkami w wysoko\u015Bci 17 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"70345240":["Katarzyna wraz z mam\u0105 i dwiema c\u00F3rkami mieszka w Radziejowicach. Dziel\u0105 jeden pok\u00F3j, poniewa\u017C sufit w drugim grozi zawaleniem. W domu nie ma \u0142azienki ani toalety. Po op\u0142aceniu wszystkich zobowi\u0105za\u0144 rodzinie zostaje na \u017Cycie oko\u0142o 400 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Mateusz i Paulina to m\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, kt\u00F3re wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w Warszawie. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w bran\u017Cy telekomunikacyjnej i jest w\u0142a\u015Bcicielem sklepu odzie\u017Cowego. Para lubi podr\u00F3\u017Cowa\u0107. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na pi\u0119\u0107 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"70345241":["Miasto","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287138.jpg","",[]],"70345242":["Wie\u015B","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287354.jpg","",[]],"70345243":["Duszek kwiatowy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"70345244":["Osa, Magda i doktor Henryk
Niespodziewanie Maja zostaje zaatakowana przez gro\u017An\u0105 os\u0119. Na odsiecz pszcz\u00F3\u0142ce spieszy d\u017Cd\u017Cownica Magda. Sama jednak pada ofiar\u0105 niebezpiecznego owada. Wdzi\u0119czna za pomoc Maja sprowadza do niej doktora Henryka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"70345245":["Pizzaro i Imperium Ink\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"70345246":["Jacques Cartier
Jacques Cartier by\u0142 francuskim korsarzem, podr\u00F3\u017Cnikiem i odkrywc\u0105, znanym z licznych, wczesnych odkry\u0107 na terytorium dzisiejszej Kanady. Maestro opowiada o podr\u00F3\u017Cach tego odwa\u017Cnego \u017Ceglarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185770.jpg","",[]],"70345247":["B\u00F3l dorastania
Romek przysparza Ance sporo k\u0142opot\u00F3w. Najpierw \u017Cyczy sobie kawy, kt\u00F3rej dotychczas nie pija\u0142. Nast\u0119pnie matka wyczuwa od niego alkohol. Cho\u0107 ch\u0142opak sko\u0144czy\u0142 osiemna\u015Bcie lat i formalnie jest doros\u0142y, rodzice uznaj\u0105, \u017Ce przesadza. W ko\u0144cu nastolatek oznajmia im, \u017Ce si\u0119 wyprowadza. Jacek zmienia zdanie na temat syna. Do tej pory go broni\u0142, jednak teraz nie zamierza tolerowa\u0107 jego zachowania. Policjant otrzymuje nowe zadanie. Musi zmieni\u0107 miejsce zamieszkania i przenikn\u0105\u0107 do \u015Brodowiska skinhead\u00F3w. Chce wprowadzi\u0107 si\u0119 do Alutki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"70345248":["Ekspert od savoir vivre'u wyja\u015Bnia, w jakich sytuacjach m\u0119\u017Cczyzna powinien p\u0142aci\u0107 za kobiet\u0119 i jak kwestie finansowe m\u0105drze pouk\u0142ada\u0107 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"70345249":["Ilyushin IL-76","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"70345250":["Airbus A400M","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"70345251":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia cenna karta z wizerunkiem s\u0142ynnego bejsbolisty Babe'a Rutha z okresu, kiedy gra\u0142 on jako miotacz w dru\u017Cynie Boston Red Sox. Nast\u0119pnie Corey ogl\u0105da miecz, kt\u00F3rym walczono podczas wojny 1812 roku, zwanej te\u017C drug\u0105 wojn\u0105 o niepodleg\u0142o\u015B\u0107 Stan\u00F3w Zjednoczonych. P\u00F3\u017Aniej Chumlee i jego przyjaciel maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 keyboard, kt\u00F3rego u\u017Cywa\u0142 ameryka\u0144ski zesp\u00F3\u0142 rockowy Three Dog Night w trakcie nagrywania singla \"It's a Jungle\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",["N"]],"70345252":["Tym razem do lombardu trafia model strzelby, kt\u00F3ry sta\u0142 si\u0119 s\u0142ynny za spraw\u0105 takich osadnik\u00F3w i traper\u00F3w jak Daniel Boone. Nast\u0119pnie Rick ogl\u0105da osiemnastowieczn\u0105 map\u0119, na kt\u00F3rej Kalifornia jest wysp\u0105. W tym odcinku zobaczymy tak\u017Ce plakat reklamuj\u0105cy walk\u0119 boksersk\u0105, kt\u00F3r\u0105 stoczyli w Kinszasie w 1974 roku George Foreman i Muhammad Ali. P\u00F3\u017Aniej Corey - zdesperowany, by dosta\u0107 udzia\u0142y w rodzinnym biznesie - stawia sprawy na ostrzu no\u017Ca. Przekonamy si\u0119, jak\u0105 decyzj\u0119 podejm\u0105 jego ojciec i dziadek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",["N"]],"70345253":["W kolejnym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 nowi bohaterowie: ceniony hodowca koni sok\u00F3lskich Jurek i jego \u017Cona, Wiesia. W ich gospodarstwie niedawno przyszed\u0142 na \u015Bwiat \u017Arebak i teraz musi by\u0107 zbadany przez weterynarza, podobnie jak jego matka. Lekarz sprawdzi r\u00F3wnie\u017C, kt\u00F3ra klacz mo\u017Ce zosta\u0107 zap\u0142odniona przez Rdesta, ogiera rasy sok\u00F3lskiej. Wiesia i Jurek spodziewaj\u0105 si\u0119 go\u015Bci - Agnieszki i Jarka, czyli bohater\u00F3w trzeciego odcinka. U Emilki podczas wykot\u00F3w narodzi\u0142o si\u0119 prawie czterdzie\u015Bci ko\u017Al\u0105t. Staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej niesforne. Podczas jednego z porod\u00F3w wyst\u0119puj\u0105 niebezpieczne komplikacje. Tymczasem Gieniek, Andrzej i Jarek planuj\u0105 m\u0119ski wypad na ryby nad rzek\u0119. Kiedy wy\u0142awiaj\u0105 zan\u0119t\u0119 - czyli ma\u0142e rybki - ze studni, s\u0105 gotowi na wypraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",["N"]],"70345254":["Junior biznesu
Kuba wygra\u0142 presti\u017Cowy konkurs \"Junior Biznesu\". Jacek i J\u0119drula uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce oznacza to pocz\u0105tek k\u0142opot\u00F3w. Wkr\u00F3tce w kawiarence zjawia si\u0119 inspekcja sanitarna, inspekcja pracy oraz wys\u0142annicy urz\u0119du skarbowego. Do Anki przychodzi z wizyt\u0105 Alutka. Anka w tym czasie odpowiada na liczne listy od zdradzonych \u017Con. Niemal w ka\u017Cdym przypadku scenariusz jest ten sam: zapracowani m\u0119\u017Cowie wracaj\u0105 p\u00F3\u017Ano z pracy. Alutka natychmiast zaczyna podejrzewa\u0107 J\u0119drul\u0119 o niewierno\u015B\u0107. Oliwy do ognia dolewa Jadzia, kt\u00F3ra sypie opowie\u015Bciami o zdradach. Alutka postanawia wynaj\u0105\u0107 policjanta, aby \u015Bledzi\u0142 jej m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2244238.jpg","",["N"]],"70345255":["Napad
Karol, aby przypodoba\u0107 si\u0119 swojemu szefowi, postanawia zebra\u0107 pieni\u0105dze od ca\u0142ej za\u0142ogi i kupi\u0107 prezent \u015Blubny c\u00F3rce prze\u0142o\u017Conego. Zapomina jednak o imieninach swojej \u017Cony. Kiedy Alina znajduje w domu kosztowny zegarek, my\u015Bli, \u017Ce to prezent dla niej. Krawczyk nie wie, jak wybrn\u0105\u0107 z tej sytuacji. W ko\u0144cu wpada na wspania\u0142y jego zdaniem pomys\u0142. Postanawia wynaj\u0105\u0107 kogo\u015B, kto udaj\u0105c przest\u0119pc\u0119, napadnie na Alin\u0119 i ukradnie zegarek. Jego rozmow\u0119 z Tadkiem pods\u0142uchuje prawdziwy kryminalista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"70345256":["Pret a Porter
Alina i Danka s\u0105 w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Pewnego dnia obie zostaj\u0105 zaproszone na presti\u017Cowy pokaz mody znanego projektanta, Aladiusa Klinge. Maj\u0105 tam zaprezentowa\u0107 kolekcj\u0119 ciuszk\u00F3w dla dzieci wyprodukowanych przez ich firm\u0119. Karol i Tadek zamierzaj\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 profesjonalnym przygotowaniem pokazu. Pod nieobecno\u015B\u0107 dziewczyn zapraszaj\u0105 do domu atrakcyjn\u0105 modelk\u0119. Karol szyje dla dziewczyny ogromn\u0105 pieluch\u0119. Przyp\u0142aca to poranionymi palcami. Wreszcie nadchodzi dzie\u0144 wielkiego pokazu. Karol i Tadek udzielaj\u0105 wywiad\u00F3w i pozuj\u0105 do zdj\u0119\u0107 w towarzystwie modelek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"70345257":["S\u0105siedzi
Karol i Tadzio zdemolowali mieszkanie w trakcie malowania. Ich \u017Cony staraj\u0105 si\u0119 po nich posprz\u0105ta\u0107. Nagle w domu pojawia si\u0119 s\u0105siadka - Agnieszka. Gospodarze podejmuj\u0105 j\u0105 kompotem. Staraj\u0105 si\u0119 by\u0107 bardzo go\u015Bcinni. Pr\u00F3buj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 nowej znajomej, czym si\u0119 zajmuj\u0105. Wkr\u00F3tce na miejscu pojawiaj\u0105 si\u0119 Alina i Danka. Agnieszka wychodzi, jednak Karol i Tadzio nie mog\u0105 o niej zapomnie\u0107. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak mogliby jej zaimponowa\u0107. Karol wybiera si\u0119 do Rafa\u0142a, \u017Ceby przedstawi\u0107 mu sw\u00F3j pomys\u0142 wynalazku - nowej kom\u00F3rki wieloczynno\u015Bciowej. Rafa\u0142 przyjmuje go w swoim domu - przy basenie. Karol, przedstawiaj\u0105c s\u0105siadowi swoj\u0105 wizj\u0119 pomys\u0142, wpada do wody. Po powrocie do domu o\u015Bwiadcza Alinie, \u017Ce rzuca prac\u0119. Jego \u017Cona jest przera\u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"70345258":["Pani Ewa mieszka wraz z 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 i 10-letnim Patrykiem w Siedlcu, ma\u0142ej wsi w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Kobieta odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca. Dzieci czuj\u0105 si\u0119 wykluczone spo\u0142ecznie z powodu ojca, kt\u00F3ry ma problemy z prawem. Rodzina mieszka w domu, do kt\u00F3rego nie mo\u017Cna nikogo zaprosi\u0107. Dziurawy i przeciekaj\u0105cy dach, niedzia\u0142aj\u0105ca instalacja elektryczna, brak \u015Bwiat\u0142a czy nawet ciep\u0142ej wody, to warunki, w kt\u00F3rych zmuszeni s\u0105 \u017Cy\u0107 domownicy. Brakuje mebli, dzieci nie maj\u0105 zabawek, a z wilgotnych \u015Bcian odpada farba. Ekipa programu ma przed sob\u0105 nie lada wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"70345259":["Ekipa wybiera si\u0119 do \u015Alubowa, po\u0142o\u017Conego na Mazowszu. Mieszka tam sze\u015Bcioosobowa rodzina, pani Agnieszka, wraz z 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Klaudi\u0105, 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 oraz trzema synami - Dawidem, Kacprem oraz Dominikiem. Uzale\u017Cniony od alkoholu m\u0105\u017C i ojciec dzieci pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, by odci\u0105\u0107 si\u0119 od trudnej przesz\u0142o\u015Bci, postanowi\u0142a kupi\u0107 i wyremontowa\u0107 stary dom. Jednak renowacja i jej koszty ostatecznie j\u0105 przyt\u0142oczy\u0142y. Rodzina \u017Cyje wiec w skromnych warunkach. W domu jest wilgotno, zimno, brakuje miejsca zar\u00F3wno do nauki, jak i odpoczynku. Ich lokum wymaga natychmiastowego remontu. Do\u015Bwiadczony architekt Wojtek Strzelczyk staje wi\u0119c przed nie lada wyzwaniem. Musi zastosowa\u0107 niedrogie i bezpieczne ogrzewanie budynku. Na dachu z kolei umieszczone zostan\u0105 panele fotowoltaiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"70345260":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"70345261":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"70345262":["W pierwszym odcinku nowej serii Ewa przyrz\u0105dzi ch\u0142odnik z \u017C\u00F3\u0142tych pomidor\u00F3w, melona i papryki inspirowany andaluzyjskim gazpacho. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda udka z kurczaka zaprawiane w solance, marynowane na orientaln\u0105 nut\u0119 i pieczone na ruszcie. Na deser za\u015B zaproponuje ciasto jab\u0142kowe. Prowadz\u0105ca poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, jak przygotowa\u0107 ajvar, czyli ba\u0142ka\u0144sk\u0105 past\u0119 z pieczonej, czerwonej papryki i bak\u0142a\u017Cana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"70345263":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"70345264":["Kamila Kubas trenowa\u0142a kajakarstwo jeszcze przed wypadkiem samochodowym, w kt\u00F3rym mia\u0142a nieszcz\u0119\u015Bcie uczestniczy\u0107. Jej pasja i zdeterminowanie okaza\u0142y si\u0119 jednak wystarczaj\u0105co silne, by dosz\u0142a do poziomu mistrzowskiego w tym sporcie w kategorii os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Drugim bohaterem odcinka jest Tadeusz Kruszelnicki. Tadeusz marzy\u0142 o karierze sportowej, ale jako nastolatek straci\u0142 nog\u0119. Mimo to uprawia\u0142 szermierk\u0119 i koszyk\u00F3wk\u0119, a w tenisie na w\u00F3zku zdoby\u0142 ju\u017C wiele tytu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"70345265":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"70345266":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"70345267":["Adam 'Rudy' nie odczuwa ju\u017C w Bieszczadach tej wsp\u00F3lnoty, kt\u00F3ra by\u0142a dawniej. Bogdan 'Wazon' w ko\u0144cu uchwyci\u0142 na zdj\u0119ciu rysia. Zdarza si\u0119, \u017Ce Andrzej 'Hos' suszy pranie przez kilka miesi\u0119cy. Janek 'Samolot' od momentu, gdy sta\u0142 si\u0119 abstynentem, zacz\u0105\u0142 gra\u0107 w warcaby. Hania z Krzysztofem Brossem chc\u0105 \u017Cy\u0107 zgodnie z wymogami cywilizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"70345268":["Janek wyci\u0105\u0142 kiedy\u015B drzewo buk o \u015Brednicy prawie dw\u00F3ch metr\u00F3w. Staszek wyruszy\u0142 na poszukiwanie nied\u017Awiedzia mieszkaj\u0105cego w jaskini. Hos niezwykle prze\u017Cy\u0142 odwiedziny chorej dziewczynki. Andrzej zauwa\u017Cy\u0142, \u017Ce w Bieszczadach tak\u017Ce panuje przekonanie, \u017Ce jest si\u0119 kim\u015B, gdy ma si\u0119 du\u017Ce pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"70344790":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344791":["Uprowadzenie niemowlaka
Ba\u015Bka przekonuje Piotra, \u017Ce zajmie si\u0119 g\u0142o\u015Bn\u0105 spraw\u0105 porwania p\u00F3\u0142rocznego ch\u0142opca. Dociera do Zofii, matki dziecka, kt\u00F3ra wyznaje, \u017Ce za po\u015Brednictwem agencji wynaj\u0119li z m\u0119\u017Cem surogatk\u0119. Kobieta zrzek\u0142a si\u0119 dziecka i wskaza\u0142a m\u0119\u017Ca Zofii jako ojca. Basia ma pom\u00F3c ma\u0142\u017Ce\u0144stwu odnale\u017A\u0107 biologiczn\u0105 matk\u0119. Zofia jest pewna, \u017Ce to ona porwa\u0142a ch\u0142opca. Basia i Adam udaj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo i jad\u0105 do agencji po\u015Brednicz\u0105cej mi\u0119dzy parami a surogatkami. Nagrywaj\u0105 wizyt\u0119 jako dow\u00F3d, \u017Ce firma handluje \u017Cywym towarem. Kolejne spotkanie z matk\u0105 porwanego ch\u0142opca ko\u0144czy si\u0119 zatrzymaniem dziennikarzy przez CB\u015A. Piotr sprawdza przypuszczenia Basi, \u017Ce jego syn Ja\u015B koresponduje przez telefon z doros\u0142ym m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170097.jpg","",[]],"70344792":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344793":["Prowadz\u0105cy zdradzi fakty i mity o alkomatach. Opowie o nowych emotikonach i we\u017Amie pod lup\u0119 laser. Witold Tomaszewski zdradzi gad\u017Cety do obrony. Gospodarz programu przeprowadzi eksperyment z udzia\u0142em magnezu. Zmierzy si\u0119 te\u017C z pytaniami od widz\u00F3w. Wyja\u015Bni, jak odr\u00F3\u017Cni\u0107 metanol od etanolu, a tak\u017Ce czy spo\u017Cywanie du\u017Cej ilo\u015Bci cukru prowadzi do cukrzycy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"70344794":["Gienek i Jastrz\u0105b zamierzaj\u0105 przystrzyc grzywy koni na pro\u015Bb\u0119 Pauliny, nast\u0119pnie \u0142aduj\u0105 ziarno do work\u00F3w. Docinaj\u0105 sobie przy tym. Gdy worki s\u0105 ju\u017C pe\u0142ne, rolnicy przewo\u017C\u0105 je do zabudowa\u0144 Gienka. Nie obywa si\u0119 bez problem\u00F3w. Emilka wraz z Karolem i mam\u0105 musi zdj\u0105\u0107 gips kozie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Nast\u0119pnie rolniczka idzie przygotowa\u0107 pole do uprawy warzyw. Emilka obja\u015Bnia metod\u0119 permakultury. W Laszkach jest jej pionierk\u0105. W Bronowie Jarek i Agnieszka \u015Bcinaj\u0105 du\u017Ce drzewo. Zadanie jest pracoch\u0142onne. Tn\u0105 pie\u0144 na mniejsze kawa\u0142ki. Kilka z nich stanie si\u0119 prowizorycznymi siedziskami dla dzieci. Gdy babcia wraca z wnukami, rodzina rozpala ognisko i piecze kie\u0142baski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"70344795":["W odcinku pojawi si\u0119 projekt realizowany nieopodal Dubaju. W specjalnych skrzynkach sadzi si\u0119 drzewa. Pojemniki maj\u0105 chroni\u0107 ro\u015Bliny i wspomaga\u0107 ich wzrost. Widzowie poznaj\u0105 najwa\u017Cniejsze informacje o b\u0142onniku i porady dietetyka. Obejrz\u0105 te\u017C reporta\u017C o cz\u0142owieku, kt\u00F3ry wykonuje kostiumy i maski dla aktor\u00F3w odgrywaj\u0105cych role superbohater\u00F3w. Nie zabraknie historii o spe\u0142nianiu marze\u0144. Jej bohaterk\u0105 jest niewidoma kobieta, kt\u00F3ra pobiera lekcj\u0119 pilotowania samolot\u00F3w. Na koniec przybli\u017Cone zostan\u0105 osobliwo\u015Bci kulinarne z Walii i Sri Lanki, m.in. trudna sztuka krojenia warzyw stopami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",[]],"70344796":["Ludzie listy pisz\u0105
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski zamierzaj\u0105 sprawdzi\u0107 trzy informacje, otrzymane we wiadomo\u015Bciach od widz\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce ka\u017Cdy namiar jest prawdziwy i dotyczy dawnych pojazd\u00F3w. W tym odcinku pierwsze skrzypce graj\u0105 Stug III G, Kubelwagen i Jagdpancer.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"70344797":["Tajemnica pa\u0142acu Wojciechy
Ten odcinek zapocz\u0105tkowa\u0142o niezwyk\u0142e spotkanie z widzem oraz wyj\u0105tkowe znalezisko. Sebastian i Olaf po raz kolejny wykazuj\u0105 si\u0119 po\u015Bwi\u0119ceniem i pasj\u0105, aby zbada\u0107 histori\u0119, kt\u00F3ra kryje si\u0119 za tym odkryciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"70344798":["W sierpniu 2014 roku Rosjanie na pok\u0142adzie Mi\u0119dzynarodowej Stacji Kosmicznej odkryli co\u015B niezwyk\u0142ego - na cz\u0119\u015Bciach okien zauwa\u017Cyli \u017Cyj\u0105cy plankton morski. Je\u015Bli potrafi\u0142 on przetrwa\u0107 w kosmosie, by\u0107 mo\u017Ce odwrotna sytuacja r\u00F3wnie\u017C jest mo\u017Cliwa i nasze oceany s\u0105 zamieszkiwane przez istoty obce. Tw\u00F3rcy programu przywo\u0142uj\u0105 wiele relacji historycznych na temat dziwnych stworze\u0144 kryj\u0105cych si\u0119 w morzach. Szacuje si\u0119, \u017Ce w ziemskich oceanach \u017Cyje od 700 tysi\u0119cy do miliona gatunk\u00F3w, dwie trzecie z nich wci\u0105\u017C pozostaj\u0105 niezbadane. By\u0107 mo\u017Ce kraken czy potw\u00F3r z Loch Ness pochodz\u0105 z kosmosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183013.jpg","",[]],"70344799":["Kr\u0119gi w zbo\u017Cu spotykane s\u0105 w wielu krajach na r\u00F3\u017Cnych kontynentach. Odnotowano ponad dziesi\u0119\u0107 tysi\u0119cy tych tajemniczych znak\u00F3w. Maj\u0105 one rozmaite kszta\u0142ty - od prostych k\u00F3\u0142 po olbrzymie skomplikowane piktogramy. Bywa, \u017Ce ich pojawieniu si\u0119 towarzysz\u0105 dziwne anomalie, tajemnicze \u015Bwiat\u0142a, a nawet aktywno\u015B\u0107 UFO. Jednak wielu twierdzi, \u017Ce kr\u0119gi zbo\u017Cowe to jedynie mistyfikacja. Giorgio Tsoukalos, zwolennik paleoastronautyki, jedzie do Anglii, by spotka\u0107 si\u0119 z badaczami i naukowcami, zajmuj\u0105cymi si\u0119 tym fenomenem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183013.jpg","",[]],"70344800":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony odkopanej siedemdziesi\u0105t lat po l\u0105dowaniu wojsk alianckich w Normandii tajnej nazistowskiej bazie artyleryjskiej wielko\u015Bci czterech boisk do pi\u0142ki no\u017Cnej w miejscowo\u015Bci Grandcamp-Maisy we Francji. W jej sk\u0142ad wchodzi\u0142y okopy, koszary, bunkry, jak i strzelnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205528.jpg","",[]],"70344801":["Tw\u00F3rcy serii tym razem badaj\u0105 spraw\u0119 zatoni\u0119cia niemieckiego okr\u0119tu Z2 Georg Thiele. Przyjrz\u0105 si\u0119 te\u017C tajemniczemu betonowemu olbrzymowi w g\u00F3rach w Bu\u0142garii i zbudowanej na \u015Brodku ameryka\u0144skiej rzeki konstrukcji. Eksperci opowiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C histori\u0119 mostu drogowego w Alasce, znanego jako Million Dollar Bridge.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316167.jpg","",[]],"70344802":["Kolorowe dropsy
W dzisiejszym odcinku poznamy siostry, kt\u00F3re kieruj\u0105 fabryk\u0105 cukierk\u00F3w w Union w New Jersey. Powstaj\u0105 tu dra\u017Ce, kt\u00F3re od ponad p\u00F3\u0142 wieku s\u0105 nieod\u0142\u0105czn\u0105 cz\u0119\u015Bci\u0105 obchod\u00F3w Halloween w Ameryce. Zobaczymy tak\u017Ce, jak funkcjonuje firma produkuj\u0105ca mieszank\u0119 do wypieku muffinek. Przedsi\u0119biorstwo nie wydaje pieni\u0119dzy na reklam\u0119, a mimo to ma \u015Bwietne wyniki sprzeda\u017Cy. Przekonamy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce nowoczesna technologia znalaz\u0142a zastosowanie przy produkcji suszonych \u015Bliwek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326580.jpg","",[]],"70344803":["W zachodnich stanach USA licytacje potrafi\u0105 by\u0107 naprawd\u0119 gor\u0105ce, zw\u0142aszcza podczas pustynnych upa\u0142\u00F3w. W kupionym przez siebie magazynie Darell Sheets natrafia na makabryczne znalezisko. Tymczasem w\u015Br\u00F3d zlicytowanych rzeczy Dave Hester odkrywa niesamowicie star\u0105 zabawk\u0119. On i Barry Weiss z pro\u015Bb\u0105 o wycen\u0119 tego wyj\u0105tkowego zabytku zwracaj\u0105 si\u0119 do swojego kolegi, a zarazem cz\u0142onka znanego zespo\u0142u Aerosmith.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210482.jpg","",[]],"70344804":["Rywalizacja kupuj\u0105cych przenosi si\u0119 do Costa Mesa. Dave i jego dawno niewidziany brat staj\u0105 do walki o magazyn pe\u0142en rockowych pami\u0105tek. Aby zdoby\u0107 stuletni rzutnik do slajd\u00F3w, Darrell b\u0119dzie musia\u0142 przelicytowa\u0107 Jarroda. W r\u0119ce Barry'ego wpada cenne dzie\u0142o sztuki wsp\u00F3\u0142czesnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210482.jpg","",[]],"70344805":["Licytacja nabiera osobistego charakteru, gdy Dave Hester zostaje doprowadzony do ostateczno\u015Bci przez swoj\u0105 now\u0105 muz\u0119. Tymczasem do miasta przybywa nieznany nikomu licytant, kt\u00F3ry oka\u017Ce si\u0119 bardzo niebezpieczny dla konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210482.jpg","",[]],"70344806":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, jakie w dzisiejszym odcinku trafiaj\u0105 do lombardu w Las Vegas, jest prototyp zapalniczki Zippo z 1936 roku. Rick wszczyna \u015Bledztwo, kt\u00F3re ma na celu ustalenie, czy gad\u017Cet jest autentyczny. Nast\u0119pnie Corey twardo negocjuje cen\u0119 zabytkowego telefonu z tarcz\u0105. P\u00F3\u017Aniej Chumlee prze\u017Cywa wa\u017Cny moment. Poznaje samego Stana Lee - s\u0142ynnego tw\u00F3rc\u0119 komiks\u00F3w, wieloletniego prezesa i cz\u0142onka zarz\u0105du wydawnictwa Marvel Comics.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"70344807":["W dzisiejszym odcinku Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 rzadko spotykany flipper \"Captain Fantastic\". Przekonamy si\u0119, jak\u0105 cen\u0119 Harrison zaoferuje za ten wyj\u0105tkowy automat. Nast\u0119pnie Corey ogl\u0105da obraz LeRoya Neimana, przedstawiaj\u0105cy seksbomb\u0119 Marilyn Monroe w trakcie wyst\u0119pu podczas przyj\u0119cia z okazji 45. urodzin prezydenta Kennedy'ego. Zobaczymy, czy dzie\u0142o zmieni w\u0142a\u015Bciciela. P\u00F3\u017Aniej Chumlee chce naby\u0107 zestaw znaczk\u00F3w skarbowych z XVIII wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",[]],"70344808":["Od antycznego Egiptu po Wysp\u0119 Wielkanocn\u0105 - kamienne postaci wzniesione przez staro\u017Cytnych budowniczych stoj\u0105 na stra\u017Cy Ziemi. \u015Awi\u0105tynia Ramzesa Wielkiego w Abu Simbel by\u0142a skonstruowana tak, \u017Ce promienie wschodz\u0105cego s\u0142o\u0144ca pada\u0142y na pos\u0105gi faraona dwa razy w roku - wszystko po to, by wykorzysta\u0107 kosmiczn\u0105 energi\u0119. S\u0142ynne pos\u0105gi z Wyspy Wielkanocnej rzekomo kumuluj\u0105 magiczn\u0105 moc. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy gigantyczne rze\u017Aby powsta\u0142y na podobie\u0144stwo przybysz\u00F3w z kosmosu i czy mia\u0142y one technologiczne zastosowanie, kt\u00F3re dopiero teraz jeste\u015Bmy w stanie odkry\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"70344809":["Staro\u017Cytne opowie\u015Bci o zaawansowanej cywilizacji, kt\u00F3ra istnia\u0142a na d\u0142ugo przed nasz\u0105, wr\u0119cz nieprawdopodobnie stare wspania\u0142e budowle, nowe odkrycia, kt\u00F3re zdaj\u0105 si\u0119 przeczy\u0107 historycznej chronologii - wszystko to mo\u017Ce dowodzi\u0107, \u017Ce to nie ludzie jako pierwsi dysponowali wyrafinowan\u0105 technologi\u0105 na naszej planecie. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mity o bogach \u017Cyj\u0105cych niegdy\u015B na ziemi s\u0105 w rzeczywisto\u015Bci \u015Bwiadectwem spotka\u0144 naszych przodk\u00F3w z kosmitami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"70344810":["Galileo
Gospodarz programu, Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, zaprezentuje nowe reporta\u017Ce z ca\u0142ego \u015Bwiata, w kt\u00F3rych innowacyjne, inspiruj\u0105ce, ekstremalne a czasem kuriozalne pomys\u0142y i przedsi\u0119wzi\u0119cia mog\u0105 przyprawi\u0107 o zawr\u00F3t g\u0142owy. Nie zabraknie te\u017C zadziwiaj\u0105cych fakt\u00F3w i wynalazk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283551.jpg","",[]],"70344811":["Akcja Many\u0142owa
Ekipa programu bada spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z I wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105 i ofensyw\u0105 Armii Rosyjskiej. W 1914 roku dosz\u0142o do ob\u0142awy na Przemy\u015Bl. Bitwy, do kt\u00F3rych w\u00F3wczas dosz\u0142o mi\u0119dzy Rosjanami i Austriakami by\u0142y zaci\u0119te i krwawe. Dopiero wysadzenie przez saper\u00F3w Austro-W\u0119gier szczytu g\u00F3ry Many\u0142owa, o kt\u00F3ry z determinacj\u0105 walczono, przechyli\u0142o szal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"70344812":["Na tropie Shermana Armii Czerwonej
Ekipa programu odwiedza Fitowo, aby zbada\u0107 intryguj\u0105cy temat. W ubieg\u0142ym roku poszukiwacze ju\u017C odwiedzili t\u0119 miejscowo\u015B\u0107 i z powodzeniem przeprowadzili swoj\u0105 misj\u0119, by\u0107 mo\u017Ce uda im si\u0119 powt\u00F3rzy\u0107 sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"70344813":["Wed\u0142ug pewnych hipotez w czasie II wojny \u015Bwiatowej na hiszpa\u0144skich wyspach mie\u015Bci\u0142y si\u0119 niemieckie porty U-boot\u00F3w. By\u0142y one elementem planu ataku na Stany Zjednoczone. Pewna rolnicza budowla na tym obszarze posiada cechy wyra\u017Anie sprzeczne z jej przeznaczeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205528.jpg","",[]],"70344814":["Tarcza i miecz
W czasie II wojny \u015Bwiatowej, kt\u00F3ra zadecydowa\u0142a o biegu historii XX i XXI wieku decyduj\u0105c\u0105 rol\u0119 odgrywa\u0142a bro\u0144 pancerna. Wielkie bitwy by\u0142y starciem tej broni z broni\u0105 przeciwpancern\u0105. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak przebiega\u0142a ta rywalizacja, w kt\u00F3rej pogrubianie pancerzy by\u0142o natychmiast kontrowane przez zwi\u0119kszanie kalibru armat i wymy\u015Blanie nowej broni jak np. pociski kumulacyjne. Poznaj\u0105 rol\u0119 Wojska Polskiego w tym wy\u015Bcigu oraz pow\u00F3d, dla kt\u00F3rego kampania wrze\u015Bniowa 1939 roku, pomimo doskona\u0142ej broni, w kt\u00F3r\u0105 by\u0142y wyposa\u017Cone nasze oddzia\u0142y, zako\u0144czy\u0142a si\u0119 kl\u0119sk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",[]],"70344815":["Morze, nasze morze...
Pod koniec lat 30-tych XX w. Kierownictwo Marynarki Wojennej przyst\u0105pi\u0142o do modernizacji polskiej floty. Zakupiono dwa wielkie oceaniczne okr\u0119ty podwodne Orze\u0142 i S\u0119p, z kt\u00F3rych ka\u017Cdy kosztowa\u0142 20 mln z\u0142. Planowano zakupienie trzech r\u00F3wnie wielkich. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy te jednostki by\u0142y potrzebne naszej marynarce operuj\u0105cej na Ba\u0142tyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",[]],"70344816":["Na horyzoncie majaczy koniec sezonu wyr\u0119bu, wi\u0119c bohaterowie programu zaczynaj\u0105 podejmowa\u0107 wi\u0119ksze ryzyko, by utrzyma\u0107 si\u0119 w czo\u0142\u00F3wce stawki. Jimmy Smith po raz pierwszy od trzech lat eksploruje g\u0142\u0119biny rzeki Suwannee. Przekonamy si\u0119, czy zdo\u0142a pokona\u0107 swoje l\u0119ki. Na bagnach Shelby r\u00F3wnie\u017C decyduje si\u0119 stawi\u0107 czo\u0142o staremu wrogowi - ponownie zabiera si\u0119 za bal, kt\u00F3remu nie da\u0142 rady w ubieg\u0142ym sezonie. W Montanie drwale z ekipy Siderius Logging zachowuj\u0105 si\u0119 nieco beztrosko, a zesp\u00F3\u0142 Rygaarda eksploatuje harwestera do granic jego mo\u017Cliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198816.jpg","",[]],"70344817":["W Plutyczach Jastrz\u0105b, Gienek, Andrzej wymieniaj\u0105 uszkodzone \u0142o\u017Cysko w ci\u0105gniku trzeciego z pan\u00F3w. Walek nadzoruje prac\u0119. Podczas naprawy opowiadaj\u0105 sobie dowcipy. W Bronowie Agnieszka i Jarek wraz z koleg\u0105 oczyszczaj\u0105 obory i wymieniaj\u0105 \u015Bci\u00F3\u0142k\u0119 w boksach ja\u0142\u00F3wek. Nale\u017Cy to robi\u0107 co drugi dzie\u0144. W Ciemnoszyjach \u0141ukasz wyczesuje \u0142\u0105ki z nieu\u017Cytecznych traw, by przygotowa\u0107 ziemi\u0119 pod zasianie ro\u015Blin motylkowych. Testuje te\u017C sprz\u0119t do analizy gleby umo\u017Cliwiaj\u0105cy szybkie otrzymywanie wynik\u00F3w. Pomaga mu Justyna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"70344818":["Andrzej, Gienek i S\u0142awek robi\u0105 porz\u0105dki. Zamierzaj\u0105 wywie\u017A\u0107 niepotrzebnie zajmuj\u0105ce przestrze\u0144 rzeczy, m.in. lod\u00F3wk\u0119. Siostra Andrzeja r\u00F3wnie\u017C chce si\u0119 pozby\u0107 niekt\u00F3rych przedmiot\u00F3w. Nast\u0119pnie rolnicy przygotowuj\u0105 si\u0119 do karmienia i czyszczenia klaczy. Bogdan i dzieci tocz\u0105 bitw\u0119 na \u015Bnie\u017Cki. Gospodarz wraz z Krzy\u015Bkiem przyzwyczaja do chodzenia w zaprz\u0119gu now\u0105 klacz. Bogdan \u015Bwi\u0119tuje urodziny. Agnieszka ma dla niego tort. Monika i jej znajome ozdabiaj\u0105 wieniec, kt\u00F3ry ma stanowi\u0107 dekoracj\u0119 przydro\u017Cnych krzy\u017Cy - katolickiego i prawos\u0142awnego. Tomek i Wiesiek przenosz\u0105 ma\u0142ego cielaczka do innej zagrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"70344819":["Zaginiony zamek w Krzepicach
Tym razem Mario, Kiler i Prospektor przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do miejscowo\u015Bci Krzepice, le\u017C\u0105cej mi\u0119dzy Wieluniem a Cz\u0119stochow\u0105. Na miejscu spotykaj\u0105 si\u0119 z burmistrzem Krystianem Kotyni\u0105. Okazuje si\u0119, i\u017C pragnie on otworzy\u0107 muzeum z eksponatami ze stoj\u0105cego tu w okresie \u015Bredniowiecza zamku. Najpierw poszukiwacze postanawiaj\u0105 jednak zweryfikowa\u0107 legend\u0119 o usytuowaniu na terenie miasta grobu pewnego genera\u0142a. Pomaga im w tym kolega, Maciek, obs\u0142uguj\u0105cy georadar i sprz\u0119t do badania elektrooporowego. Po pewnym czasie znajduje on w ziemi wiele ciekawych artefakt\u00F3w zwi\u0105zanych z zamkiem. Cho\u0107 poszukiwacze nie trafiaj\u0105 na \u015Blad grobu, nadal staraj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 zamkowe mury. Badania przynosz\u0105 zaskakuj\u0105ce rezultaty. Wbrew temu co s\u0105dzili archeolodzy, nie zachowa\u0142y si\u0119 fundamenty. Najwyra\u017Aniej twierdza zosta\u0142a ca\u0142kowicie rozebrana. Kontynuuj\u0105cy badania Mario i jego towarzysze natrafiaj\u0105 w ko\u0144cu na fragment zamkowego muru. Okazuje si\u0119, \u017Ce przy nim zachowa\u0142 si\u0119 skarb - jagiello\u0144skie denary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"70344820":["Operacja \"Z\u0141OTO FON\"
Setki kilogram\u00F3w z\u0142ota, prawie 2,5 tony srebra, bi\u017Cuteria i inne kosztowno\u015Bci - to tylko cz\u0119\u015B\u0107 depozytu, kt\u00F3ry sk\u0142ada\u0142 si\u0119 na Fundusz Obrony Narodowej. Powo\u0142ana przed II wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105 instytucja mia\u0142a pom\u00F3c w dofinansowaniu polskiej armii przygotowuj\u0105cej si\u0119 do obrony kraju. Widzowie zobacz\u0105, co sta\u0142o si\u0119 ze skarbem przedwojennego FON.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180283.jpg","",[]],"70344821":["Z\u0142ote krasnopi\u00F3rki
Adam wyrusza na wypraw\u0119 z dala od miejskiego zgie\u0142ku. Tam szuka wyj\u0105tkowo barwnej jak na nasze warunki ryby - wzdr\u0119gi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"70344822":["Sum na zrywk\u0119
Adam i jego towarzysz poluj\u0105 na najwi\u0119kszego drapie\u017Cnika w polskich wodach - suma. Po\u0142\u00F3w wymaga specjalnej techniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"70344823":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344824":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344825":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344826":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70344827":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70344828":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344829":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344830":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"70344831":["\u017B\u0105dna uwagi
Zrozpaczona matka przywozi do szpitala niemowl\u0119, kt\u00F3re jest w ci\u0119\u017Ckim stanie. Dziecko umiera, a lekarze podejrzewaj\u0105 otrucie. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszana matka dziecka. W toku \u015Bledztwa detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce dzieci podejrzanej zadziwiaj\u0105co cz\u0119sto trafia\u0142y do szpitala i by\u0142y obj\u0119te wysokimi polisami ubezpieczeniowymi. Na komendzie pojawia si\u0119 \u0141ucja, kt\u00F3ra prosi Olgierda o pomoc w sprawie przemytu. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym okazuje si\u0119... ch\u0142opak Majki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"70344832":["Ostrze\u017Cenie
W\u0142a\u015Bcicielka przedszkola zostaje dotkliwie pobita i zgwa\u0142cona. Policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce napadni\u0119ta kobieta by\u0142a kolejn\u0105 ofiar\u0105 na li\u015Bcie seryjnego gwa\u0142ciciela. Adam, chocia\u017C odczuwa siln\u0105 niech\u0119\u0107, daje si\u0119 w ko\u0144cu przekona\u0107 dziennikarce Soboci\u0144skiej do wsp\u00F3\u0142pracy. Spisuje jej wspomnienia z czas\u00F3w, gdy pracowa\u0142a w \u0142\u00F3dzkiej policji. Agnieszka stara si\u0119 nie anga\u017Cowa\u0107 w spraw\u0119, gdy jednak Adam pyta j\u0105 o zdanie - m\u00F3wi wprost, co my\u015Bli o zaistnia\u0142ej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"70344833":["Bogacz
Klaudia informuje policjant\u00F3w o zagini\u0119ciu m\u0119\u017Ca, Marka, kt\u00F3ry jest w\u0142a\u015Bcicielem klubu nocnego \"Casablanca\". M\u0119\u017Cczyzna niedawno wszed\u0142 w konflikt z grup\u0105 diler\u00F3w handluj\u0105cych narkotykami w jego lokalu. Poniewa\u017C zabroni\u0142 im wst\u0119pu, ci zdemolowali klub. Policjantom wydaje si\u0119 prawdopodobne, \u017Ce przest\u0119pcy mogli posun\u0105\u0107 si\u0119 tak\u017Ce do porwania. Wkr\u00F3tce w \u015Bledztwie pojawia si\u0119 jednak jeszcze jeden w\u0105tek. Podejrzenie pada na pracuj\u0105cego w \"Casablance\" DJ-a, kt\u00F3ry mia\u0142 romans z \u017Con\u0105 zaginionego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"70344834":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"70344835":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"70344836":["Beata i Kajetan Bartniccy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od trzech lat. Kobieta przedk\u0142ada karier\u0119 naukow\u0105 nad macierzy\u0144stwo. Staje si\u0119 to \u017Ar\u00F3d\u0142em konflikt\u00F3w mi\u0119dzy ni\u0105 i te\u015Bciow\u0105. Halina uwa\u017Ca, \u017Ce miejsce dobrej \u017Cony jest w domu przy m\u0119\u017Cu i dzieciach. Stara si\u0119 pokrzy\u017Cowa\u0107 plany zawodowe synowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340573.jpg","",[]],"70344837":["33-letnia Lidia Berg planuje sp\u0119dzi\u0107 reszt\u0119 \u017Cycia u boku swojego ukochanego, 35-letniego Krzysztofa Rostockiego. Wszystko si\u0119 wali, gdy kobieta dowiaduje si\u0119 o jego zdradzie. Prze\u017Cywa to tym bardziej, ze tego dnia zamierza\u0142a powiedzie\u0107 mu, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Mimo \u017Ce fakty \u015Bwiadcz\u0105 przeciwko niemu, m\u0119\u017Cczyzna przysi\u0119ga, \u017Ce zawsze by\u0142 jej wierny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340573.jpg","",[]],"70344838":["Mi\u0142o\u015B\u0107 w Pary\u017Cu
Maks wyje\u017Cd\u017Ca do Pary\u017Ca. Jego m\u0142odszy brat kupi\u0142 tam klub nocny. Wskutek zbiegu okoliczno\u015Bci Frania trafia razem ze Skalskim do samolotu, a potem do hotelu. Na miejscu zjawia si\u0119 brat Maksa. Mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Maks i Frania id\u0105 razem na zakupy, a wieczorem do lokalu brata. Maks skrycie zazdro\u015Bci lekkomy\u015Blnemu bratu jego energii i pasji \u017Cycia. Ucieka wi\u0119c i razem z Frani\u0105 w ostatniej chwili wsiada do samolotu lec\u0105cego do domu. Maszyna wpada w turbulencje i wszystko wskazuje na to, \u017Ce dojdzie do katastrofy. Maks i Frania wyznaj\u0105 sobie mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",[]],"70344839":["Ta rzecz
Maks w drodze powrotnej z Pary\u017Ca wyzna\u0142 Frani mi\u0142o\u015B\u0107. Gdy jednak emocje opad\u0142y, wszystko odwo\u0142a\u0142. Maj jest zdruzgotana. Dochodzi do wniosku, \u017Ce Skalski nie traktuje jej powa\u017Cnie ze wzgl\u0119du na wygl\u0105d. Frania postanawia wi\u0119c um\u00F3wi\u0107 si\u0119 z niewidomym Jackiem, by pokaza\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry nie widzi, mo\u017Ce si\u0119 ni\u0105 zainteresowa\u0107. Tymczasem Konrad za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czym jest \"ta rzecz\" odwo\u0142ana przez Maksa. Zuzia przygotowuje do szko\u0142y referat o kobietach robi\u0105cych karier\u0119 i wybiera za przyk\u0142ad Karolin\u0119. Jest to wielki cios dla Frani. W tym czasie Jacek u\u015Bwiadamia niani, \u017Ce spotyka si\u0119 z nim tylko po to by odegra\u0107 si\u0119 na Maksie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",[]],"70344840":["Podw\u00F3jna randka
Konrad, Frania i Maks jad\u0105 razem na piknik. Nagle Skalski zauwa\u017Ca Ma\u0142gosi\u0119 ca\u0142uj\u0105c\u0105 si\u0119 z du\u017Co starszym od niej ch\u0142opakiem. Po powrocie do domu robi c\u00F3rce awantur\u0119 i zakazuje dalszych randek. Z czasem jednak zmienia zdanie i pozwala Ma\u0142gosi na kolejne spotkanie pod warunkiem, \u017Ce p\u00F3jdzie na nie w towarzystwie Frani. Obie udaj\u0105 si\u0119 do czytelni. Damian przychodzi na spotkanie z koleg\u0105 Krzy\u015Bkiem, kt\u00F3remu bardzo podoba si\u0119 Frania. Wkr\u00F3tce Ma\u0142gosia i jej opiekunka wychodz\u0105 z ch\u0142opakami na kolejn\u0105 randk\u0119 do pubu. Ma\u0142gosia odczuwa, \u017Ce z powodu swojego m\u0142odego wieku i odmiennych zainteresowa\u0144 nie pasuje do reszty towarzystwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",[]],"70344841":["Eksperyment z jajem
Frania kupuje na wyprzeda\u017Cy wspania\u0142y sweter. Musia\u0142a o niego walczy\u0107 z pewn\u0105 nieznajom\u0105, jednak wygra\u0142a ten pojedynek. Ada\u015B ma k\u0142opoty w szkole - grozi mu dw\u00F3ja z biologii. \u017Beby poprawi\u0107 ocen\u0119, musi napisa\u0107 ciekaw\u0105 prac\u0119. Frania wymy\u015Bla eksperyment, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by opisa\u0107. Trzy ptasie jaja w gnie\u017Adzie na tarasie zostaj\u0105 podgrzane lampami. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce pod wp\u0142ywem zbyt wysokiej temperatury ugotowa\u0142y si\u0119 na twardo. Frania idzie do szko\u0142y z zamiarem przekupienia nauczycielki. Okazuje si\u0119 ni\u0105 nieznajoma od swetra (Beata Kawka). Nauczycielka zgadza si\u0119 w ko\u0144cu prze\u0142o\u017Cy\u0107 Adasiowi termin oddania pracy. Kolejny eksperyment przeprowadzony zostaje na Teresie. Przez jaki\u015B czas \u017Cywi si\u0119 ona rakami i rybami z Wis\u0142y, w konsekwencji dostaje niezwyk\u0142ej wysypki. Karolina wprowadza si\u0119 do Maksa. Ona i Konrad zaczynaj\u0105 robi\u0107 sobie z\u0142o\u015Bliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181781.jpg","",[]],"70344842":["Kinematograf
Ferdek Kiepski dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 g\u0142\u00F3wnym bohaterem w filmie, do kt\u00F3rego scenariusz pisze w\u0142a\u015Bnie Marian Pa\u017Adzioch. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce jest postaci\u0105 skrajnie negatywn\u0105. W tej sytuacji mi\u0119dzy s\u0105siadami wybucha gwa\u0142towny sp\u00F3r o wizj\u0119 wsp\u00F3\u0142czesnej polskiej kinematografii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",[]],"70344843":["Kolke mizerere
Ferdynand Kiepski przez przypadek przy\u0142apuje jednego ze swoich s\u0105siad\u00F3w, Arnolda Boczka, na m\u00F3wieniu nieprawdy. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 niestety, \u017Ce to ma\u0142e k\u0142amstewko jest jedynie wierzcho\u0142kiem g\u00F3ry lodowej. S\u0105siedzi z przera\u017Ceniem stwierdzaj\u0105, \u017Ce Arnold Boczek jest regularnym i na\u0142ogowym k\u0142amc\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",[]],"70344844":["Korzenie
Pewnego dnia rano Ferdek zauwa\u017Ca, \u017Ce zmieni\u0142 kolor sk\u00F3ry na czarny. Co wi\u0119cej, ca\u0142a rodzina i otoczenie r\u00F3wnie\u017C. Zaniepokojony tym zdarzeniem Ferdek postanawia wyja\u015Bni\u0107 zaistnia\u0142\u0105 sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"70344845":["Kosmiczna landrynka
Noc\u0105 do mieszkania Kiepskich wpada ogromny meteoryt. Nast\u0119pnego dnia Ferdynand i Waldek szukaj\u0105 w encyklopedii wiadomo\u015Bci na jego temat. Okazuje si\u0119, \u017Ce kamie\u0144 ma w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci lecznicze. Ferdek postanawia wykorzysta\u0107 jego magiczn\u0105 moc i zarobi\u0107. Oferuje s\u0105siadom kr\u00F3tkie seanse przy meteorycie. Nieoczekiwanie stan zdrowia Pa\u017Adziocha, Boczka, babki Rozalii i innych zdecydowanie si\u0119 poprawia. Niebawem informacja o leczniczym kamieniu dociera mieszkaj\u0105cych w okolicy. Przed mieszkaniem Kiepskich zaczynaj\u0105 ustawia\u0107 si\u0119 d\u0142ugie kolejki interesant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",[]],"70344846":["W Ciemnoszyjach Justyna wraz z pomocnikami przeprowadza stado ja\u0142\u00F3wek na inne pastwisko. Nie jest to \u0142atwe zadanie. Na u\u0142o\u017Cenie w stodole czekaj\u0105 te\u017C bele \u015Bwie\u017Cego siana. Rolniczka wraz z \u0141ukaszem musi przemy\u015Ble\u0107 spraw\u0119 budowy nowoczesnej obory. W Ha\u0107kach Micha\u0142 i Olek ogradzaj\u0105 nowe pastwisko i zak\u0142adaj\u0105 elektrycznego pastucha, aby zapobiec ucieczkom zwierz\u0105t. Natalia wraz z krewniaczkami Micha\u0142a piecze ciasto. W zamian za p\u0142yn do oprysku kartofli Walek tworzy z metalu litery A i G, kt\u00F3re maj\u0105 s\u0142u\u017Cy\u0107 jako ozdoby w gospodarstwie Gienka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"70344847":["Teneryfa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"70344848":["Kot
Rodzina zg\u0142asza zagini\u0119cie 85-letniej Janiny. C\u00F3rka kobiety, Monika, zi\u0119\u0107 i wnuczka Kasia wydaj\u0105 si\u0119 niepokoi\u0107, poniewa\u017C staruszka nie ma demencji i jest bardzo samodzielna. Trudno jest wi\u0119c wyt\u0142umaczy\u0107 fakt, \u017Ce nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce z mieszkania Janiny znikn\u0105\u0142 r\u00F3wnie\u017C jej kot. Policjanci kieruj\u0105 swoje podejrzenia na bliskich kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"70344849":["Detektyw\u00F3w prosi o pomoc 41-letnia Danuta Ko\u0142odziejska. Kobieta od 22 lat jest \u017Con\u0105 dentysty Leszka. Po tym, jak ich dzieci wyjecha\u0142y na studia, m\u0119\u017Cczyzna bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Rzadko bywa w domu, chodzi na si\u0142owni\u0119, kupuje du\u017Co ubra\u0144, kosmetyk\u00F3w i modnych gad\u017Cet\u00F3w. Danuta jest przekonana, \u017Ce stoi za tym jaka\u015B kobieta. Detektywi zaczynaj\u0105 obserwowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce wynaj\u0105\u0142 on specjalist\u0119 od podrywania, kt\u00F3ry ma go nauczy\u0107 tej sztuki. Do \u017Cadnej zdrady jednak nie dochodzi. Gdy \u015Bledczy nabieraj\u0105 pewno\u015Bci, \u017Ce Leszek nie ma kochanki, okazuje si\u0119, \u017Ce dla niego do Polski przylatuje Alicja, mieszkaj\u0105ca obecnie w Szwecji dawna kole\u017Canka z liceum, z kt\u00F3r\u0105 od dawna flirtowa\u0142 przez Internet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"70344850":["Jesie\u0144 \u017Cycia
W domu spokojnej staro\u015Bci umiera m\u0119\u017Cczyzna. Warunki, w kt\u00F3rych przebywa\u0142 staruszek s\u0105 skandaliczne. Detektywi badaj\u0105, czy zaniedbania ze strony personelu mog\u0142y przyczyni\u0107 si\u0119 do jego \u015Bmierci. Odkrywaj\u0105, \u017Ce w jego otoczeniu by\u0142o wielu ludzi, kt\u00F3rzy skrywaj\u0105 mroczne tajemnice. W mi\u0119dzyczasie zostaje okradziony osiedlowy sklep monopolowy. W\u0142a\u015Bcicielka jest za\u0142amana. \u015Alady pozostawione na miejscu wskazuj\u0105 dobrze zorganizowan\u0105 szajk\u0119, kt\u00F3ra grasuje w stolicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"70344851":["Nadzwyczajne \u015Brodki
Zastrzelono Leszka Iwa\u0144skiego. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 podejrzany o wsp\u00F3\u0142udzia\u0142 w zab\u00F3jstwie \u017Cony biznesmena. Z braku wystarczaj\u0105cych dowod\u00F3w dosta\u0142 jedynie zakaz opuszczania kraju i doz\u00F3r. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105 zemst\u0119 m\u0119\u017Ca zabitej kobiety. Niebawem ginie tak\u017Ce adwokat Iwa\u0144skiego. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce prawnik da\u0142 s\u0119dziemu \u0142ap\u00F3wk\u0119 w zamian za wypuszczenie jego klienta. Niebawem znajduj\u0105 si\u0119 dowody na win\u0119 Leszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"70344852":["Kabaret Ko\u0144 Polski, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Kabaretu Czesuaf i Kabaretu Chyba, cz\u0119\u015B\u0107 1
Kabaret Ko\u0144 Polski w programie przygotowanym specjalnie z my\u015Bl\u0105 o widzach Nowej TV. Pochodz\u0105ca z Koszalina grupa regularnie pojawia si\u0119 w telewizji. W swoich skeczach wy\u015Bmiewa aktualne wydarzenia polityczne i spo\u0142eczne. Satyrycy w ci\u0105gu swojej kariery stworzyli wiele charakterystycznych postaci, jednak najbardziej rozpoznawalni pozostaj\u0105 Marian i Hela - ulubione ma\u0142\u017Ce\u0144stwo fan\u00F3w kabaretu. Tym razem grupie towarzyszy Kabaret Czesuaf, zesp\u00F3\u0142 za\u0142o\u017Cony przez trzech poznaniak\u00F3w, kt\u00F3rzy w swoim repertuarze maj\u0105 zar\u00F3wno skecze, jak i przezabawne piosenki. Opr\u00F3cz tego na scenie pojawi si\u0119 Kabaret Chyba, zdobywca najwa\u017Cniejszych nagr\u00F3d w Polsce. Grupa wyst\u0105pi z programem \"Chyba sobie \u017Carty robi\". To okazja, by obejrze\u0107 s\u0142ynnego \"Organist\u0119\" i wyst\u0119p powolnego Pana Maczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"70344853":["W dzisiejszym odcinku aktorka Lisa Rinna opowiada o tym, jak pewien samotny duch n\u0119ka\u0142 jej rodzin\u0119. Znany z serialu \"Rodzina Soprano\" Vincent Curatola wspomina, jak po \u015Bmierci matki wci\u0105\u017C m\u00F3g\u0142 liczy\u0107 na jej opiek\u0119. Komik Jeffrey Ross prze\u017Cywa trudne chwile, gdy wydaje mu si\u0119, \u017Ce prze\u015Bladuje go dziwna zjawa. Aktorka, re\u017Cyserka, scenarzystka i producentka Illeana Douglas w swoim nowym mieszkaniu odkrywa co\u015B, czego si\u0119 nie spodziewa\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170211.jpg","",[]],"70344854":["Szaleniec
W Warszawie dochodzi do dw\u00F3ch zab\u00F3jstw. Obie ofiary by\u0142y nauczycielkami, a na ich cia\u0142ach sprawca umie\u015Bci\u0142 tajemniczy symbol. Patryk sp\u00F3\u017Ania si\u0119 do pracy, jest rozkojarzony, Mary\u015Bka widzi, jak zdenerwowany rozmawia przez telefon. Przez jego b\u0142\u0105d \u015Bledczy trafiaj\u0105 do mieszkania jedenastolatka, kt\u00F3rego matka zapisa\u0142a na korepetycje do jednej z kobiet. W tym czasie Klaudia kieruje podejrzenia na bezrobotnego informatyka. W jego mieszkaniu \u0142owcy znajduj\u0105 \u015Blady krwi, niepokoj\u0105ce obrazy oraz zdj\u0119cia trzech kobiet. Wkr\u00F3tce znika kolejna nauczycielka. Ekipa namierza telefon Pauliny, kt\u00F3ry zosta\u0142 porzucony na obrze\u017Cach jednego ze sto\u0142ecznych osiedli. Wieczorem Mary\u015Bka \u015Bledzi Patryka, by dowiedzie\u0107 si\u0119, co funkcjonariusz ukrywa. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna opiekuje si\u0119 chorym na Alzheimera ojcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"70344855":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70344856":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"70344857":["Jerzy Kryszak
Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich komik\u00F3w. Jest znany z parodiowania takich postaci jak Lech Wa\u0142\u0119sa, Andrzej Lepper czy Adam Michnik. Ten uwielbiany przez publiczno\u015B\u0107 satyryk nie tylko doskonale na\u015Bladuje g\u0142osy i maniery r\u00F3\u017Cnych osobisto\u015Bci, ale te\u017C potrafi sprawi\u0107, \u017Ce ich wypowiedzi nabior\u0105 ca\u0142kiem nowego sensu. Wyst\u0119py komika to \u015Bwietna zabawa, a jednocze\u015Bnie b\u0142yskotliwy komentarz spraw bie\u017C\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"70344858":["Guz piersi to nie wyrok
65-letnia Teresa poznaje diagnoz\u0119 - w jej piersi rozwija si\u0119 guz. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak na t\u0119 wiadomo\u015B\u0107 zareaguje pacjentka i jej rodzina - m\u0105\u017C i dwie c\u00F3rki. Z kolei 30-letnia Katarzyna przed dekad\u0105 prze\u017Cy\u0142a szok, gdy lekarz ginekolog powiedzia\u0142 jej o zmianie, jak\u0105 wyczu\u0142 w piersi. Teraz sprawa powraca. Kobieta obawia si\u0119, \u017Ce ma raka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"70344859":["Guz \u017Cuchwy
Marcin czeka na operacj\u0119 wyci\u0119cia guza szcz\u0119ki. Boi si\u0119 zwi\u0105zanego z ni\u0105 ryzyka i b\u00F3lu, ale wie, \u017Ce nie mo\u017Ce d\u0142u\u017Cej zwleka\u0107, gdy\u017C nowotw\u00F3r staje si\u0119 coraz wi\u0119kszy i mog\u0105 nast\u0105pi\u0107 przerzuty. M\u0119\u017Cczyzna w domu zostawi\u0142 \u017Con\u0119 i dw\u00F3jk\u0119 ma\u0142ych dzieci. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dadz\u0105 sobie bez niego rad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170311.jpg","",[]],"70344860":["Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego kanapka zawsze spada mas\u0142em do do\u0142u. Opowie te\u017C m.in. o plecaku ratunkowym. Widzowie poznaj\u0105 nowo\u015Bci z segmentu audio. Ekipa programu odwiedzi Pa\u0142ac Kultury i Nauki w Warszawie. Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego mr\u00F3wka jest silna, a kleszcz lubi krew.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"70344861":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy \u015Bmiech mo\u017Ce zast\u0105pi\u0107 karnet na si\u0142owni\u0119. Witold Tomaszewski opowie o gad\u017Cetach, kt\u00F3re pomagaj\u0105 przetrwa\u0107 w trudnych warunkach. Prowadz\u0105cy odwiedzi kopalni\u0119 soli w K\u0142odawie. W cotygodniowym przegl\u0105dzie ciekawostek ze \u015Bwiata nauki i technologii przyjrzy si\u0119 m.in. lewituj\u0105cym deskorolkom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}