{"74266708":["Olbrzym
W latach 40. XX wieku hitlerowcy rozpocz\u0119li budow\u0119 tajemniczego podziemnego kompleksu. Operacja nosi\u0142a kryptonim \"Riese\" (z niem. Olbrzym). Do dzi\u015B historycy nie wyja\u015Bnili, jak\u0105 rol\u0119 mia\u0142o odegra\u0107 to miejsce. Mo\u017Cliwe, \u017Ce by\u0142 to ogromny kompleks przemys\u0142owy, a Niemcy wierzyli, \u017Ce odwr\u00F3ci on przebieg wojny. Zastanawiaj\u0105ce jest, \u017Ce hitlerowcy nie ko\u0144czyli budowy mimo zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 upadku III Rzeszy. Budowa trwa\u0142a nawet wtedy, gdy p\u0142on\u0119\u0142y ju\u017C najwa\u017Cniejsze niemieckie o\u015Brodki administracyjne i linie komunikacyjne, m.in. Berlin, Hamburg, Norymberga, Kolonia. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 wszystkie tajemnice kompleksu Riese.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74266709":["Zadania specjalne
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje sylwetk\u0119 niemieckiego oficera, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w jednej z tajnych operacji przeprowadzonej zim\u0105 1945 roku na Dolnym \u015Al\u0105sku. Dowodzi\u0142 w\u00F3wczas wysadzeniem sztolni w Sowich G\u00F3rach. Po wojnie opisa\u0142 te wydarzenia w pami\u0119tniku. Dziennikarz spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, dlaczego Niemcy zwlekali z ewakuacj\u0105 Wroc\u0142awia i pozna\u0107 przyczyny wysadzenia sztolni. Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 r\u00F3wnie\u017C tajemnice srebrnog\u00F3rskiej twierdzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74266710":["Poczdam - narodziny Europy, cz\u0119\u015B\u0107 1
Najwa\u017Cniejsze decyzje dotycz\u0105ce los\u00F3w powojennej Europy zosta\u0142y podj\u0119te w Teheranie oraz w Ja\u0142cie. Mimo wszystko Wielka Tr\u00F3jka postanowi\u0142a spotka\u0107 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C na konferencji w Poczdamie. Najwa\u017Cniejsz\u0105 kwesti\u0105 dla Polak\u00F3w by\u0142o w\u00F3wczas ustalenie zachodniej granicy kraju. Niestety po zako\u0144czeniu rozm\u00F3w kwestia w tej sprawie wci\u0105\u017C pozosta\u0142a nierozstrzygni\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"74266711":["Poczdam - narodziny Europy, cz\u0119\u015B\u0107 2
Prezydent Truman uprzedza Stalina, \u017Ce USA posiada bro\u0144 o niezwyk\u0142ej mocy. Jak mo\u017Cna si\u0119 domy\u015Bla\u0107 chodzi o bomb\u0119 atomow\u0105. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce wiedza o zagro\u017Ceniu ze strony Amerykan\u00F3w powstrzymuje dyktatora przed wszcz\u0119ciem kolejnej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"74266712":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"74266713":["Goku uczy Gohana, jak osi\u0105gn\u0105\u0107 posta\u0107 Super Saiyana. Vegeta bez wysi\u0142ku pokonuje Cella I zadaje mu powa\u017Cne obra\u017Cenia. Gdy Cell usi\u0142uje u\u017Cy\u0107 ciosu Vegety, Galick Gun, nie przynosi to \u017Cadnego efektu. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce nie zdo\u0142a poch\u0142on\u0105\u0107 energii Androida 18.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266714":["Cell b\u0142aga Veget\u0119, by pozwoli\u0142 mu odnale\u017A\u0107 Androida 18 i przej\u0105\u0107 jego energi\u0119. Trunks atakuje go, by temu zapobiec. Podczas przerwy w walce Cell dostrzega Androidy i Krillina, zaabsorbowanych dziwnym spotkaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266715":["Adam i Mariusz brodz\u0105 w bardzo p\u0142ytkiej wodzie podczas po\u0142owu pstr\u0105g\u00F3w, kt\u00F3re z powodu letniej suszy sta\u0142o si\u0119 prawdziwym wyzwaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74266716":["Adam udaje si\u0119 na nowe \u0142owisko, aby poczu\u0107 klimat zasiadki, dzi\u0119ki kt\u00F3rej udaje mu si\u0119 z\u0142owi\u0107 p\u0142ocie, leszcze oraz lina. W odcinku widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce jak ryby poluj\u0105 na swoje ofiary oraz przedstawione zostan\u0105 ciekawostki z \u017Cycia tych wodnych stworze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74266717":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266718":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266719":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"74266720":["Promie\u0144, kt\u00F3ry Ginyu kieruje w stron\u0119 Goku, sprawia, \u017Ce wojownicy zamieniaj\u0105 si\u0119 cia\u0142ami. Goku jest teraz uwi\u0119ziony w zranionym ciele przeciwnika. Tymczasem Krillin i Gohan przybywaj\u0105 na statek Friezy i odnajduj\u0105 ukryte tam smocze kule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266721":["Po zabiciu Jeice Vegeta rozpoczyna walk\u0119 z Ginyu, nadal uwi\u0119zionym w ciele Goku. Ten stawia jednak zaci\u0119ty op\u00F3r - Vegeta bezskutecznie ok\u0142ada przeciwnika pi\u0119\u015Bciami. Tymczasem plany Ginyu, by zamieni\u0107 si\u0119 cia\u0142ami z Veget\u0105, zostaj\u0105 pokrzy\u017Cowane przez Goku, kt\u00F3ry przyjmuje na siebie promie\u0144 i w powrotem umieszcza go we w\u0142asnym ciele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266722":["Krillin i Gohan odkrywaj\u0105, \u017Ce cho\u0107 nameckie smocze kule potrafi\u0105 spe\u0142ni\u0107 trzy \u017Cyczenia, jedno \u017Cyczenie mo\u017Ce wskrzesi\u0107 tylko jedn\u0105 osob\u0119 - inaczej ni\u017C ziemskie smocze kule. Przyjaciele, po konsultacji ze zmar\u0142ymi przyjaci\u00F3\u0142mi oraz dzi\u0119ki umiej\u0119tno\u015Bciom Kinga Kai ,postanawiaj\u0105 wskrzesi\u0107 Szatana Serduszko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266723":["Stra\u017Cnicy skarb\u00F3w
Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 cz\u0142owieka, po kt\u00F3rego \u015Bmierci w 1987 roku okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce by\u0142 kim\u015B innym ni\u017C ten, za kogo si\u0119 podawa\u0142. Do domu zmar\u0142ego mieszka\u0144ca Walim na Dolnym \u015Al\u0105sku wesz\u0142o dw\u00F3ch agent\u00F3w kontrwywiadu. M\u0119\u017Cczy\u017Ani znale\u017Ali fa\u0142szywe dokumenty to\u017Csamo\u015Bci na nazwisko Antczak. Nieboszczyk w rzeczywisto\u015Bci by\u0142 w czasie wojny esesmanem, kt\u00F3ry pracowa\u0142 w fabryce, niedaleko kompleksu RIESE. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski postara si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytania, jakie mia\u0142 zadanie, czego pilnowa\u0142 i kto wyrobi\u0142 mu polskie papiery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74266724":["Podziemna kwatera Hitlera
W tym odcinku widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 tajemniczych podziemi zamku w Ksi\u0105\u017Cu. Pod budynkiem rozci\u0105gaj\u0105 si\u0119 gigantyczne korytarze. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski i jego zesp\u00F3\u0142 odpowiedz\u0105 na pytanie, jaki by\u0142 cel podziemnych kondygnacji, a tak\u017Ce czemu s\u0142u\u017Cy\u0142o jedno pomieszczenie w zamku wyposa\u017Cone w betonowe wzmocnienia. Dodatkowo naprzeciwko jednego z pokoi zbudowano wind\u0119, kt\u00F3ra zje\u017Cd\u017Ca\u0142a 50 pi\u0119ter w d\u00F3\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy zamek w Ksi\u0105\u017Cu mia\u0142 by\u0107 kwater\u0105 Hitlera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"74266725":["Detective Pikachu Returns","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"74266726":["Goku uczy Gohana, jak osi\u0105gn\u0105\u0107 posta\u0107 Super Saiyana. Vegeta bez wysi\u0142ku pokonuje Cella I zadaje mu powa\u017Cne obra\u017Cenia. Gdy Cell usi\u0142uje u\u017Cy\u0107 ciosu Vegety, Galick Gun, nie przynosi to \u017Cadnego efektu. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce nie zdo\u0142a poch\u0142on\u0105\u0107 energii Androida 18.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266727":["Cell b\u0142aga Veget\u0119, by pozwoli\u0142 mu odnale\u017A\u0107 Androida 18 i przej\u0105\u0107 jego energi\u0119. Trunks atakuje go, by temu zapobiec. Podczas przerwy w walce Cell dostrzega Androidy i Krillina, zaabsorbowanych dziwnym spotkaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266728":["11 aktor\u00F3w, kt\u00F3rych kojarzymy z jednym typem postaci","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"74266729":["11 seriali, kt\u00F3re trwa\u0142y za d\u0142ugo","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"74266730":["7 rzeczy, kt\u00F3re fan anime znajdzie w LoL","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"74266731":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"74266732":["Kosmata demokracja
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Kandyduj\u0105cy na najwy\u017Cszy urz\u0105d w pa\u0144stwie ojciec Anusiaka liczy na du\u017Ce poparcie. Tymczasem jego syn zamierza gospodarzem klasy. Czesio natomiast chcia\u0142by ju\u017C by\u0107 doros\u0142y. Marzy o tym, by mie\u0107 zarost jak prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"74266733":["Moc dzikih ma\u0142p
Tym razem ca\u0142a klasa 2b dostaje si\u0119 w szpony zgubnego hip-hopu oraz najgro\u017Aniejszego ze wszystkich wujka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"74266734":["Kanau
Ch\u0142opcy, zafascynowani powstaniem warszawskim, postanawiaj\u0105 zej\u015B\u0107 do kana\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"74266735":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"74266736":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"74266737":["7 rzeczy, kt\u00F3re fan anime znajdzie w LoL","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"74266525":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"74266526":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74266527":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz.
Poranne pasmo, w kt\u00F3rym dziennikarze prezentuj\u0105 najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata czy dokonuj\u0105 przegl\u0105du prasy. W programie nie brakuje tak\u017Ce wiadomo\u015Bci sportowych ani prognozy pogody, a dodatkowo pojawiaj\u0105 si\u0119 doniesienia ze \u015Bwiata show-biznesu oraz rozmowy z zaproszonymi do studia ekspertami, politykami, artystami i celebrytami. Program prowadz\u0105: Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz i Mariusz Abramowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74266528":["Zab\u00F3jcza prawda
Bronek i Marek w drodze do biura zauwa\u017Caj\u0105 na ulicy s\u0142aniaj\u0105cego si\u0119 na nogach m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry po chwili upada na ziemi\u0119. Gdy detektywi podbiegaj\u0105 do niego, okazuje si\u0119, \u017Ce ma ci\u0119te rany brzucha, zadane prawdopodobnie no\u017Cem. M\u0119\u017Cczyzna umiera, przed \u015Bmierci\u0105 wypowiadaj\u0105c imi\u0119 \"Hubert\". Poszukiwania sprawcy w okolicach biura detektyw\u00F3w nie przynosz\u0105 rezultatu. \u017Bona zabitego, Anna Mosi\u0144ska, zleca im \u015Bledztwo. Kobieta nie zna jednak \u017Cadnego Huberta. Wspomina natomiast o d\u0142ugach, jakie zaci\u0105gn\u0105\u0142 jej m\u0105\u017C tu\u017C przed \u015Bmierci\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073065.jpg","",[]],"74266529":["Niebezpieczna mi\u0142o\u015B\u0107
Znajomy Malanowskiego prosi go o pomoc. Jego przyjaci\u00F3\u0142ka znikn\u0119\u0142a w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. M\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce ma z tym zwi\u0105zek jego \u017Cona, z kt\u00F3r\u0105 ma zamiar si\u0119 rozwie\u015B\u0107. Malanowski jest jednak przekonany, \u017Ce kobieta odesz\u0142a od znajomego dobrowolnie. Jakby na potwierdzenie jego s\u0142\u00F3w, m\u0119\u017Cczyzna otrzymuje SMS-a wys\u0142anego z jej telefonu, w kt\u00F3rym przyjaci\u00F3\u0142ka definitywnie z nim zrywa. Malanowski dzwoni do niej, ale okazuje si\u0119, \u017Ce odbiera bezdomny m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie znalaz\u0142 telefon na \u015Bmietniku. Tomek i Magda spotykaj\u0105 si\u0119 z bezdomnym. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to okolica, gdzie mieszka \u017Cona znajomego Malanowskiego...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073065.jpg","",[]],"74266530":["Izabelle
Zosia przyje\u017Cd\u017Ca do swoich rodzic\u00F3w wraz z narzeczonym, Dorianem. Ch\u0142opak chce w ko\u0144cu pozna\u0107 przysz\u0142ych te\u015Bci\u00F3w. W domu Zosi panuje jednak dziwna atmosfera. Ch\u0142opak obawia si\u0119, \u017Ce cz\u0142onkowie rodziny ukochanej b\u0119d\u0105 chcieli zniweczy\u0107 ich ma\u0142\u017Ce\u0144skie plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429000.jpg","",["JM"]],"74266531":["10-latek wozi matk\u0119 samochodem
W\u0142a\u015Bciciel firmy internetowej Grzegorz Malec od 10 lat jest szcz\u0119\u015Bliwym m\u0119\u017Cem Wiktorii. Matka m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra nigdy nie przepada\u0142a za synow\u0105, po pewnym incydencie traci do niej resztki cierpliwo\u015Bci. Twierdzi, \u017Ce kobieta jest z nim tylko dla jego maj\u0105tku. Wkr\u00F3tce Grzegorzem zaczyna interesowa\u0107 si\u0119 policja - wychodzi na jaw, \u017Ce oszuka\u0142 on wiele os\u00F3b. Wiktoria grozi, ze je\u015Bli m\u0105\u017C przestanie przynosi\u0107 do domu pieni\u0105dze, zostawi go. Te\u015Bciowa Anita wynajmuje detektyw\u00F3w, by dowiedzieli si\u0119, na co wydaje got\u00F3wk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2408653.jpg","",["N"]],"74266532":["S\u0142odkie k\u0142amstwa
W jednej z warszawskich willi zostaje zasztyletowana opiekunka do dzieci, a jej podopieczni znikaj\u0105 bez \u015Bladu. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta mia\u0142a romans ze swoim pracodawc\u0105, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 zamieszany w spraw\u0119. Arturowi udaje si\u0119 w ko\u0144cu doj\u015B\u0107 do porozumienia z by\u0142a dziewczyn\u0105 Wojtka, Kiki. Kobieta rozpoczyna nowe \u017Cycie w innym mie\u015Bcie, a jej dawny partner wraca do Irlandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"74266533":["O\u015Bmiornica
Do CBP trafia pendrive, na kt\u00F3rym zapisane s\u0105 dane dotycz\u0105ce domniemanego przest\u0119pstwa gospodarczego na du\u017C\u0105 skal\u0119. Kiedy policjanci ustalaj\u0105, do kogo nale\u017Cy urz\u0105dzenie, okazuje si\u0119, \u017Ce osoba ta znikn\u0119\u0142a w niejasnych okoliczno\u015Bciach. Detektywi rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 z czasem, rozpracowuj\u0105c r\u00F3wnolegle mi\u0119dzynarodow\u0105 szajk\u0119 przemytnicz\u0105. Natomiast Konflikt Natalii z Dari\u0105, biologiczn\u0105 matk\u0105 Antosia, przybiera na sile. Na czas rozstrzygania przez s\u0105d sprawy o rozwi\u0105zanie adopcji ch\u0142opiec zn\u00F3w trafia do sieroci\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"74266534":["Niepracuj\u0105ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo
Nowymi s\u0105siadami Le\u015Bniewskich zostaj\u0105 Franczakowie. Ju\u017C w pierwszych dniach po przeprowadzce daj\u0105 si\u0119 pozna\u0107 jako ha\u0142a\u015Bliwi i uci\u0105\u017Cliwi ludzie. Gdy Marlena pr\u00F3buje zwr\u00F3ci\u0107 im uwag\u0119, spotyka si\u0119 z arogancj\u0105. Szybko okazuje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce Franczakowie nie stroni\u0105 od alkoholu. Marlena martwi si\u0119 o ich dzieci. O swoich obawach informuje przyjaci\u00F3\u0142k\u0119, kt\u00F3ra pracuje w MOPS-ie. Nie chce jednak oficjalnie zg\u0142asza\u0107 sprawy. Nast\u0119pnego dnia jednak Marlena s\u0142yszy krzyki dzieci dochodz\u0105ce z mieszkania s\u0105siad\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce Daniel i Izabela zamkn\u0119li je na ca\u0142\u0105 noc, podczas gdy sami poszli na imprez\u0119. Gdy Franczakowie wracaj\u0105 do domu, Marlena robi im awantur\u0119. Po konsultacji z m\u0119\u017Cem decyduje si\u0119 jednak zg\u0142osi\u0107 spraw\u0119 do MOPS-u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2430357.jpg","",["N"]],"74266535":["27-letnia Magda odkrywa, \u017Ce jej m\u0105\u017C jest hazardzist\u0105
Magda i jej m\u0105\u017C wracaj\u0105 z wakacji. Odkrywaj\u0105, \u017Ce podczas ich nieobecno\u015Bci dosz\u0142o do w\u0142amania. Z tego powodu para popada w problemy finansowe. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce w kradzie\u017C by\u0142 zamieszany szwagier Magdy. Kobieta postanawia go \u015Bledzi\u0107. Widzi, jak m\u0119\u017Cczyzna celowo rozje\u017Cd\u017Ca autem cz\u0142owieka. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce zar\u00F3wno szwagier, jak r\u00F3wnie\u017C m\u0105\u017C Magdy maj\u0105 powi\u0105zania ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2283526.jpg","",["N"]],"74266536":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",["N"]],"74266537":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74266538":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74266539":["Podw\u00F3jna zemsta
P\u0142atny morderca zabija emerytowanego gangstera. Str\u00F3\u017Ce prawa pr\u00F3buj\u0105 si\u0119 dowiedzie\u0107, kto wyda\u0142 na niego wyrok. W toku \u015Bledztwa detektywi natrafiaj\u0105 na trop porachunk\u00F3w w gangsterskim p\u00F3\u0142\u015Bwiatku. Dowiaduj\u0105 si\u0119 te\u017C, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 sk\u0142\u00F3cony z synem. Rozwi\u0105zanie tej pozornie prostej zagadki oka\u017Ce si\u0119 trudniejsze i bardziej skomplikowane ni\u017C mog\u0142oby si\u0119 wydawa\u0107. Dominika wraca do zdrowia, wci\u0105\u017C jednak walczy z traum\u0105 po niedawnych dramatycznych wydarzeniach. Tymczasem Ewelina rozwa\u017Ca powr\u00F3t do dawnych zaj\u0119\u0107. Ma pewne plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332887.jpg","",["N"]],"74266540":["Re\u017C.: Jaros\u0142aw Sztandera.
Uroki \u017Cycia na wsi
Krystyna i Tadeusz Bogaccy maj\u0105 dwie doros\u0142e c\u00F3rki - 27-letni\u0105 Blank\u0119 i 24-letni\u0105 Hani\u0119. Osiem lat temu Krystyna wyrzuci\u0142a z domu starsz\u0105 z nich za to, \u017Ce zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119 i nie chcia\u0142a powiedzie\u0107, kto jest ojcem dziecka. M\u0142oda kobieta wyjecha\u0142a do Londynu, gdzie wychowuje Zosi\u0119. Pewnego dnia zjawia si\u0119 jednak u rodzic\u00F3w wraz z c\u00F3rk\u0105. Krystyna jest na ni\u0105 z\u0142a. Jedyne, co j\u0105 interesuje, to wstyd, jaki czuje przed s\u0105siadami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"74266541":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74266542":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74266543":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"74266544":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74266545":["Re\u017C.: Clay Tarver.
Pryncypialni Emily (Yvonne Orji) i Marcus (Lil Rel Howery) przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do meksyka\u0144skiego kurortu. M\u0119\u017Cczyzna zamierza si\u0119 tu o\u015Bwiadczy\u0107 swojej wybrance. Gdy okazuje si\u0119, \u017Ce ich pok\u00F3j jest zalany, prosi j\u0105 o r\u0119k\u0119 w lobby. \u015Awiadkami tej sceny s\u0105 Kyla (Meredith Hagner) i Ron (John Cena), kt\u00F3rzy zapraszaj\u0105 ich do swojego apartamentu. Cho\u0107 para okazuje si\u0119 szukaj\u0105cymi mocnych wra\u017Ce\u0144 imprezowiczami, Emily i Marcus sp\u0119dzaj\u0105 z nimi tydzie\u0144, podczas kt\u00F3rego oddaj\u0105 si\u0119 szalonym zabawom, pij\u0105 du\u017Co alkoholu, a nawet pr\u00F3buj\u0105 kokainy. W konsekwencji Marcus sp\u0119dza nami\u0119tne chwile z Kyl\u0105, o czym nie m\u00F3wi Emily. Po powrocie do domu narzeczeni postanawiaj\u0105 zerwa\u0107 kontakt z wakacyjnymi znajomymi. Ci jednak bez zaproszenia zjawiaj\u0105 si\u0119 na ich \u015Blubie, o kt\u00F3rym dowiedzieli si\u0119 z internetu. Para nie przypada przede wszystkim do gustu rodzicom Emily, Suzanne (Lynn Whitfield) i Haroldowi (Robert Wisdom), kt\u00F3rzy i bez tego nie akceptowali Marcusa. Pan m\u0142ody zgadza si\u0119 jednak, by zostali, r\u00F3wnie\u017C dlatego \u017Ce Kyla oznajmia mu, i\u017C spodziewa si\u0119 dziecka, kt\u00F3re mo\u017Ce by\u0107 jego. Niestety, po zako\u0144czeniu przyj\u0119cia ani ona, ani jej partner nie zamierzaj\u0105 da\u0107 spokoju m\u0142odym ma\u0142\u017Conkom, a ka\u017Cdy kolejny dzie\u0144 z nimi wywraca ich \u017Cycie do g\u00F3ry nogami. Frywolna komedia ze znanym ameryka\u0144skim wrestlerem, aktorem i raperem Johnem Cen\u0105 w obsadzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429002.jpg","",[]],"74266546":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Los Angeles. Policjant Hank Rafferty (Steve Zahn) zostaje oskar\u017Cony o pobicie swojego czarnosk\u00F3rego kolegi, Earla Montgomery'ego (Martin Lawrence). Po tym incydencie zar\u00F3wno on, jak i zaatakowany przez niego funkcjonariusz trac\u0105 prac\u0119. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani wkr\u00F3tce znajduj\u0105 zatrudnienie w prywatnej agencji ochrony i zostaj\u0105 partnerami. Ich wsp\u00F3\u0142praca nie uk\u0142ada si\u0119 jednak najlepiej, poniewa\u017C Hank i Earl nie cierpi\u0105 si\u0119 nawzajem. Tymczasem wpadaj\u0105 na trop wielkiego przemytu, kt\u00F3rego organizatorem jest gro\u017Any gangster Nash (Eric Roberts). Partnerzy musz\u0105 prze\u0142ama\u0107 niech\u0119\u0107 i zacz\u0105\u0107 zgodnie wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107, je\u015Bli chc\u0105 pokrzy\u017Cowa\u0107 plany przest\u0119pcy... Atutem filmu jest \u015Bwietny komediowy duet Martina Lawrence'a i Steve'a Zahna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863221.jpg","",["N"]],"74266547":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Danny Maccabee jest wzi\u0119tym chirurgiem plastycznym, kt\u00F3remu nieco gorzej wiedzie si\u0119 w \u017Cyciu prywatnym. M\u0119\u017Cczyzna jest \u015Bwi\u0119cie przekonany, \u017Ce kobiety s\u0105 zainteresowane \u017Conatymi facetami, dlatego gdy spotyka zjawiskowo pi\u0119kn\u0105 i du\u017Co od siebie m\u0142odsz\u0105 Palmer, ucieka si\u0119 do niewinnego k\u0142amstwa. Roztacza przed ni\u0105 dramatyczn\u0105 wizj\u0119 \u017Cycia u boku okrutnej \u017Cony, kt\u00F3ra go bije i zdradza. Nie bierze pod uwag\u0119, \u017Ce dziewczyna mo\u017Ce by\u0107 do b\u00F3lu uczciwa. Palmer uznaje bowiem, \u017Ce mimo wszelkich k\u0142opot\u00F3w ma\u0142\u017Ce\u0144skich nie chce rozbija\u0107 jego zwi\u0105zku. Zdesperowany Danny wmawia jej wi\u0119c, \u017Ce jest z \u017Con\u0105 w separacji, a ich rozw\u00F3d jest ju\u017C przes\u0105dzony i to tylko kwestia czasu. Na potwierdzenie tych s\u0142\u00F3w m\u0119\u017Cczyzna prosi swoj\u0105 asystentk\u0119 Katherine, by udawa\u0142a jego zo\u0142zowat\u0105 ma\u0142\u017Conk\u0119. W intryg\u0119 zostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C zaanga\u017Cowane dzieci kobiety oraz kuzyn lekarza. Wkr\u00F3tce wszyscy udaj\u0105 si\u0119 na Hawaje, gdzie maj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 uroczy weekend. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce d\u0142ugo go nie zapomn\u0105. Sytuacja bowiem coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Danny zr\u0119cznie lawiruje mi\u0119dzy swoimi kolejnymi wymy\u015Blonymi historyjkami. W ko\u0144cu jednak i jemu mo\u017Ce powin\u0105\u0107 si\u0119 noga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1938801.jpg","",["N"]],"74266548":["Re\u017C.: Keenen Ivory Wayans.
Liliput Calvin (Marlon Wayans) i jego wsp\u00F3lnik Percy (Tracy Morgan) zaraz po odbyciu kary wi\u0119zienia przeprowadzaj\u0105 kolejn\u0105 spektakularn\u0105 akcj\u0119. Ich celem staje si\u0119 wspania\u0142y wart sto tysi\u0119cy dolar\u00F3w diament. W czasie ucieczki przed policj\u0105 nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem i z\u0142odzieje musz\u0105 jak najszybciej pozby\u0107 si\u0119 \u0142upu. Zdesperowani wrzucaj\u0105 kamie\u0144 do torebki przypadkowo napotkanej kobiety, Vanessy Edwards (Kerry Washington). P\u00F3\u017Aniej bacznie obserwuj\u0105 j\u0105 i jej m\u0119\u017Ca Darryla (Shawn Wayans), by w odpowiednim momencie odebra\u0107 sw\u00F3j \u0142up. Gdy orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Conkowie od dawna marz\u0105 o potomku, Calvin przebiera si\u0119 za dziecko, a Percy podrzuca go w koszyku pod drzwi Edwards\u00F3w. Z\u0142odziej musi odzyska\u0107 diament zanim \"przybrani rodzice\" zorientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce padli ofiar\u0105 perfidnej intrygi. Zwariowana komedia w re\u017Cyserii Keenena Ivory'ego Wayansa, autora m.in. \"Agent\u00F3w bardzo specjalnych\" i \"Strasznego filmu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215145.jpg","",["N"]],"74266999":["Bohaterem odcinka jest Bartek Mr\u00F3z, kt\u00F3ry jest pierwszym polskim parabadmintonist\u0105 i osi\u0105ga znacz\u0105ce sukcesy w tej dyscyplinie. Z determinacj\u0105 zach\u0119ca osoby, kt\u00F3re s\u0105 w takim samym po\u0142o\u017Ceniu co on, do spe\u0142niania marze\u0144. W odcinku zostanie tak\u017Ce zaprezentowana relacja z Avalon Extreme Race Day Cup, zawod\u00F3w motoryzacyjnych, w kt\u00F3rych do rywalizacji stan\u0119\u0142y zar\u00F3wno osoby sprawne, jak i niepe\u0142nosprawne. Bra\u0142 w nich udzia\u0142 m.in. znany z programu Sebastian Luty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74267000":["K\u0142amstwo ma kr\u00F3tkie nogi
Renata i Wojtek od kilku lat s\u0105 w zwi\u0105zku. Kobieta pochodzi z wielodzietnej rodziny i marzy o w\u0142asnym potomstwie. Ma jednak problem z zaj\u015Bciem w ci\u0105\u017C\u0119. W ko\u0144cu postanawia poszuka\u0107 pomocy w klinice leczenia p\u0142odno\u015Bci. Renata nie wie, \u017Ce partner nie by\u0142 z ni\u0105 szczery - jaki\u015B czas temu podda\u0142 si\u0119 zabiegowi wazektomii i o niczym jej nie poinformowa\u0142. Wojtek \u017Ale znosi \u017Cycie w k\u0142amstwie. Coraz cz\u0119\u015Bciej odczuwa uporczywy b\u00F3l w klatce piersiowej. Pewnego dnia Renata znajduje partnera na kanapie. M\u0119\u017Cczyzna uskar\u017Ca si\u0119 na b\u00F3le w klatce piersiowej i zawroty g\u0142owy. Kobieta dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"74267001":["Wirtualna rzeczywisto\u015B\u0107
14-letni Filip jest mi\u0142o\u015Bnikiem internetu i gier komputerowych. W nowej szkole zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Jeremiaszem. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce jego towarzysz ma wiele szalonych pomys\u0142\u00F3w. Chocia\u017C nie wszystkie podobaj\u0105 si\u0119 Filipowi, ch\u0142opak lojalnie milczy, obawiaj\u0105c si\u0119 izolacji. Jeremiasz wci\u0105ga koleg\u0119 w zabaw\u0119 ze streamami. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak chce zosta\u0107 patostreamerem. By osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel, potrzebuje pomocy Filipa. Niewinna z pozoru zabawa z czasem staje si\u0119 coraz bardziej niebezpieczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"74267002":["Nierozwa\u017Cna matka
Ewa niedawno urodzi\u0142a dziecko. Kobieta nie akceptuje swojego cia\u0142a i chce szybko wr\u00F3ci\u0107 do formy sprzed ci\u0105\u017Cy. Zamawia w internecie pas wyszczuplaj\u0105cy i postanawia go nosi\u0107, chocia\u017C rany po cesarskim ci\u0119ciu jeszcze si\u0119 nie wygoi\u0142y. Kiedy taszczy do mieszkania nowy sprz\u0119t do \u0107wicze\u0144, blizna otwiera si\u0119. Przera\u017Cona kobieta czo\u0142ga si\u0119 do samochodu, w kt\u00F3rym zostawi\u0142a dziecko. Traci przytomno\u015B\u0107. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej z pracy wraca m\u0105\u017C Ewy. Gdy widzi swoje dziecko zamkni\u0119te w rozgrzanym samochodzie, dzwoni pod 112. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej dostrzega le\u017C\u0105c\u0105 obok auta nieprzytomn\u0105 \u017Con\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"74267003":["Prow.: Micha\u0142 Bry\u015B.
Nowa ods\u0142ona popularnego programu kulinarnego. W tej edycji Wojciecha Modesta Amaro zast\u0105pi Micha\u0142 Bry\u015B, szef kuchni w restauracji L'Enfant Terrible. Pod jego okiem 16 \u015Bmia\u0142k\u00F3w zmierzy si\u0119 z wyj\u0105tkowo trudnymi zadaniami. Surowy juror oceni ich zdolno\u015Bci kulinarne, kreatywno\u015B\u0107, szybko\u015B\u0107 i umiej\u0119tno\u015B\u0107 pracy w zespole. Zwyci\u0119zca 10-tygodniowych zmaga\u0144 otrzyma 100 tys. z\u0142 oraz posad\u0119 w L'Enfant Terrible. Restauracj\u0119 Hell's Kitchen odwiedz\u0105 rozmaici go\u015Bcie, m.in. Ewa Farna, Kamil Mokrzycki czy Kajetan Kajetanowicz. Jako zast\u0119pcy Micha\u0142a Brysia pojawi\u0105 si\u0119 kucharze znani z programu \"Top Chef\": \u0141ukasz Budzik i Marcin Piotrowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"74267004":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"74267005":["Ekipa programu towarzyszy 10 osobom z wi\u0119ksz\u0105 lub mniejsz\u0105 niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105, kt\u00F3re poszukuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci i szcz\u0119\u015Bcia. Ich potrzeba posiadania kogo\u015B u boku, kogo mo\u017Cna obdarzy\u0107 uczuciem jest tak samo silna jak u ludzi w pe\u0142ni zdrowych. Poszukiwanie mi\u0142o\u015Bci to zawsze trudna droga, gdzie obok pozytywnych emocji wyst\u0119puj\u0105 r\u00F3wnie\u017C liczne rozczarowania i chwile s\u0142abo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268373.jpg","",["N"]],"74267006":["Bohaterami serii s\u0105 ludzie, kt\u00F3rzy w pewnym momencie swojego \u017Cycia zostali do\u015Bwiadczeni ci\u0119\u017Ck\u0105 chorob\u0105 lub kalectwem. Mimo przeciwno\u015Bci nie poddali si\u0119 jednak i nie zrezygnowali z realizacji swoich plan\u00F3w czy pasji. Opowiedz\u0105, jak trudne prze\u017Cycia wp\u0142yn\u0119\u0142y na ich losy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421026.jpg","",["N"]],"74267007":["Pi\u0119tna\u015Bcie minut
Jolasia i Waldek wpadaj\u0105 w spiral\u0119 kredytow\u0105. Grozi im eksmisja. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce do sp\u0142acenia d\u0142ug\u00F3w dzieci zmuszeni zostaj\u0105 Halina i Ferdek. Marian podpowiada Kiepskim, jak mogliby zarobi\u0107 spore pieni\u0105dze. Twierdzi, \u017Ce powinni wyst\u0105pi\u0107 w filmie pornograficznym. Ci s\u0105 g\u0142\u0119boko wstrz\u0105\u015Bni\u0119ci niemoraln\u0105 propozycj\u0105 Pa\u017Adziocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"74267008":["Sekrety i k\u0142amstwa
Prezes Koz\u0142owski wybiera si\u0119 na wakacje. Przed wyjazdem zamierza zwr\u00F3ci\u0107 wiertark\u0119, kt\u00F3r\u0105 po\u017Cyczy\u0142 od jednego z s\u0105siad\u00F3w. Prosi Ferdka, aby przekaza\u0142 ten sprz\u0119t w jego imieniu. Kiepski zastawia wiertark\u0119 w lombardzie, a za uzyskane pieni\u0105dze kupuje alkohol. Jego post\u0119pek budzi sprzeciw Haliny. Aby za\u0142agodzi\u0107 sytuacj\u0119, Ferdek obmy\u015Bla szereg k\u0142amstw, kt\u00F3re \u015Bci\u0105gaj\u0105 na niego k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"74267009":["Dzie\u0144 Szakala
Halin\u0119 i Ferdka coraz bardziej niepokoi fakt, \u017Ce Waldek, Jolasia i Mariola stale pozostaj\u0105 na ich utrzymaniu. M\u0142odzi nie maj\u0105 \u017Cadnego pomys\u0142u na samodzielne \u017Cycie. Kiepscy postanawiaj \u0105 zmobilizowa\u0107 dzieci do zdobycia konkretnego zawodu i znalezienia pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"74267010":["Bomboni
Po osiedlu kr\u0105\u017C\u0105 plotki dotycz\u0105ce Ferdynanda. Ci, kt\u00F3rzy je rozpowszechniaj\u0105, twierdz\u0105, \u017Ce Kiepski jest alkoholikiem i stacza si\u0119 na dno w zastraszaj\u0105cym tempie. Ferdek, s\u0142ysz\u0105c to, jest oburzony. Czuje si\u0119 g\u0142\u0119boko dotkni\u0119ty. Z tego powodu postanawia ustali\u0107, kto i dlaczego rozsiewa na jego temat tak potwornie krzywdz\u0105ce informacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2093884.jpg","",["N"]],"74267011":["Ceg\u0142a Gutenberga
Na skutek fatalnego wypadku Ferdynand traci pami\u0119\u0107. Halina i Mariolka pr\u00F3buj\u0105 wykorzysta\u0107 nadarzaj\u0105c\u0105 si\u0119 okazj\u0119 i nieobecno\u015B\u0107 Waldka, by odmieni\u0107 niezno\u015Bnego m\u0119\u017Ca i ojca. Postanawiaj\u0105 wi\u0119c odtworzy\u0107 mu pami\u0119\u0107 z ma\u0142ymi korektami, tak, by Kiepski bardziej odpowiada\u0142 ich oczekiwaniom. W efekcie tych podst\u0119pnych zabieg\u00F3w, niczego nie podejrzewaj\u0105cy Ferdek staje si\u0119 zaprzysi\u0119g\u0142ym abstynentem i domowym pracusiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74267012":["Uczestnicy przenios\u0105 si\u0119 na Daleki Wsch\u00F3d. W wyborze najlepiej przygotowanych da\u0144 Micha\u0142owi Brysiowi pomo\u017Ce go\u015B\u0107, specjalista w dziedzinie kuchni azjatyckiej. Na najlepszych kucharzy czeka nagroda z nutk\u0105 pieprzu. Przegrani, jak zawsze, za kar\u0119 poczuj\u0105 gorzki smak pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"74267013":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"74267014":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74267015":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"74267016":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74267017":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74267018":["Protest szo\u0142
Ferdynand i jego s\u0105siedzi otrzymuj\u0105 powiadomienia, \u017Ce \u017Caden z nich nie zosta\u0142 uwzgl\u0119dniony bud\u017Cecie na przysz\u0142y rok. Po naradzie dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce najlepsz\u0105 form\u0105 sprzeciwu jest strajk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74267019":["To\u017Csamo\u015B\u0107 Mariana
S\u0105siedzi s\u0105 zaniepokojeni dziwnym post\u0119powaniem Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 jak kobieta. Przebiera si\u0119 w damskie stroje i wsz\u0119dzie rozk\u0142ada kwiaty. Ferdynand wzywa ksi\u0119dza, by wyp\u0119dzi\u0142 z Mariana z\u0142ego ducha. Egzorcyzmy nie przynosz\u0105 jednak skutku. Kiepski razem z Boczkiem dochodzi do wniosku, \u017Ce s\u0105siadowi mo\u017Ce pom\u00F3c tylko terapia wstrz\u0105sowa. Po zabiegu Pa\u017Adzioch staje si\u0119 jednak agresywny. Kolejne pr\u00F3by jego uleczenia sprawiaj\u0105 z kolei, \u017Ce zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 on jak dziecko...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74267020":["Nasz cz\u0142owiek z Paragwaju
Po przeprowadzce do kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 syn Mariana Pa\u017Adziocha chce zintegrowa\u0107 si\u0119 z s\u0105siadami. Pr\u00F3buje nawi\u0105za\u0107 przyjazn\u0105 relacj\u0119 z Ferdkiem, jednak ten pozostaje sceptyczny wobec nowego lokatora. Nie chce zacie\u015Bnia\u0107 relacji byle kim. Janusz jest jednak zdeterminowany, by przekona\u0107 do siebie s\u0105siada. Wr\u0119cza mu wi\u0119c pewien egzotyczny podarunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"74267021":["Poni\u017Cej pasa
Halina widzi Ferdka w niejednoznacznej sytuacji. Na skutek fatalnego nieporozumienia Kiepski zostaje oskar\u017Cony przez \u017Con\u0119 o zdrad\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza, jakoby dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 jakiegokolwiek niemoralnego czynu. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce Halina wesz\u0142a w posiadanie twardych dowod\u00F3w rzeczowych jego winy. Postanawia zwr\u00F3ci\u0107 si\u0119 z t\u0105 spraw\u0105 do adwokata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","",["N"]],"74267022":["Amsterdam 2
W Amsterdamie, mie\u015Bcie w kt\u00F3rym jest wi\u0119cej rower\u00F3w ni\u017C mieszka\u0144c\u00F3w, ekipa \"Polak\u00F3w na \u015Bwiecie\" zdo\u0142a\u0142a za\u0142adowa\u0107 na dwuko\u0142owca sprz\u0119t i pod\u0105\u017Cy\u0107 za Micha\u0142em, jednym z bohater\u00F3w odcinka. Kobiece spojrzenie na stolic\u0119 Holandii zdradzi Ania, pracownica jednej z najwi\u0119kszych korporacji w bran\u017Cy fotograficznej. Jednym s\u0142owem dzi\u015B Tomasz Florkiewicz opowie o Amsterdamie, mie\u015Bcie wielu perspektyw, z wielu perspektyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426971.jpg","",["N"]],"74267023":["Wilno
W dzisiejszym odcinku tw\u00F3rcy serii zastanowi\u0105 si\u0119, dlaczego nie wszyscy Polacy z Wilna wr\u00F3cili do Polski i dlaczego niekt\u00F3rzy wyjechali do stolicy Litwy, by tu w\u0142a\u015Bnie rozwija\u0107 swoj\u0105 karier\u0119. Tomasz Florkiewicz przedstawi trojga mieszka\u0144c\u00F3w Wilna. Beata jest jedyn\u0105 cudzoziemk\u0105 w jednej z najwi\u0119kszych grup telekomunikacyjnych nad Ba\u0142tykiem. Bartek zatrudnia w swojej multimedialnej firmie... psa. Dentysta Darek potrafi po z\u0119bach pozna\u0107, czy pacjent jest Polakiem, Litwinem, czy te\u017C Rosjaninem. \u0141\u0105czy ich Wilno, wpojona mi\u0142o\u015B\u0107 do wieszcza i smyka\u0142ka do interes\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426971.jpg","",["N"]],"74267024":["Nie mam ju\u017C si\u0142y
Na komendzie pojawiaj\u0105 si\u0119 dwaj przypadkowi m\u0119\u017Cczy\u017Ani, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 65-letni\u0105 Iren\u0119. Zdezorientowana kobieta tu\u0142a\u0142a si\u0119 po ulicy szukaj\u0105c 35-letniego syna Darka i twierdz\u0105c, \u017Ce si\u0119 zgubi\u0142. Wi\u0119cej informacji nie by\u0142a w stanie udzieli\u0107, nie pami\u0119ta\u0142a tak\u017Ce swojego nazwiska ani adresu zamieszkania. Na szcz\u0119\u015Bcie \u015Bledczy znajduj\u0105 na jej nadgarstku bransoletk\u0119, kt\u00F3ra zawiera informacje o tym, \u017Ce choruje na Alzheimera oraz jej imi\u0119 i nazwisko, a tak\u017Ce numer kontaktowy. Podczas pr\u00F3by dodzwonienia si\u0119 do opiekuna okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nikt nie odbiera. Policjanci wi\u0119c jad\u0105 pod zapisany na bransoletce adres. Na miejscu spotykaj\u0105 s\u0105siadk\u0119 chorej kobiety, 45-letni\u0105 Beat\u0119, kt\u00F3ra potwierdza, \u017Ce Irena mieszka z zajmuj\u0105cym si\u0119 ni\u0105 synem. Powiadamia tak\u017Ce detektyw\u00F3w, \u017Ce Darek pracuje jako trener w klubie fitness, ale ju\u017C od dw\u00F3ch dni go nie widzia\u0142a. Rozpoczyna si\u0119 akcja poszukiwawcza. \u015Aledczy namierzaj\u0105 telefon m\u0119\u017Cczyzny, a z odzyskanych wiadomo\u015Bci SMS dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce mia\u0142 on tajemnicz\u0105 kochank\u0119. Zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce jego znikni\u0119cie mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z nawi\u0105zanym romansem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74267025":["Re\u017C.: Tom Tykwer.
Do\u015Bwiadczony agent Interpolu, Louis Salinger (Clive Owen), i asystentka prokuratora generalnego z Manhattanu, Eleanor Whitman (Naomi Watts), prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie International Bank of Business and Credit (IBBC). W\u0142adze tej pot\u0119\u017Cnej instytucji finansowej mog\u0105 by\u0107 zamieszane w handel broni\u0105, pranie brudnych pieni\u0119dzy, destabilizowanie rz\u0105d\u00F3w oraz finansowanie terroryst\u00F3w. Gdy w Berlinie ginie wsp\u00F3\u0142pracownik Salingera, Thomas Schumer (Ian Burfield), agent jest pewny, \u017Ce stoi za tym IBBC. Wkr\u00F3tce \u017Cona zmar\u0142ego w r\u00F3wnie zagadkowych okoliczno\u015Bciach szefa banku sugeruje \u015Bledczym, by skontaktowali si\u0119 z Umberto Calvinim (Luca Barbareschi), prezesem firmy produkuj\u0105cej bro\u0144 i kandydatem na premiera W\u0142och. Tu\u017C po rozmowie z Salingerem i Whitman m\u0119\u017Cczyzna zostaje zastrzelony przez snajpera. Louis i Eleanor dostaj\u0105 rozkaz opuszczenia Europy. W Nowym Jorku spotykaj\u0105 si\u0119 z dwoma policjantami, Iggym Ornelasem (Felix Solis) i Berniem Wardem (Jack McGee), kt\u00F3rzy dysponuj\u0105 zdj\u0119ciem zab\u00F3jcy Calviniego. Razem rozpoczynaj\u0105 ob\u0142aw\u0119 na niego. Tymczasem w\u0142adze IBBC wydaj\u0105 na Salingera wyrok \u015Bmierci i zlecaj\u0105 wynaj\u0119temu zab\u00F3jcy zlikwidowanie go. Przygotowuj\u0105 si\u0119 te\u017C do transakcji zakupu systemu naprowadzania rakiet od firmy braci Calvinich, kt\u00F3rzy przej\u0119li w\u0142adz\u0119 po ojcu. Louisowi udaje si\u0119 uj\u015B\u0107 z \u017Cyciem. Aresztowany przez Ornelasa Wilhelm Wexler (Armin Mueller-Stahl), by\u0142y agent Stasi i cz\u0142onek zarz\u0105du IBBC, zdradza mu, \u017Ce je\u015Bli chce wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 nieuczciwym bankierom, musi dzia\u0142a\u0107 poza prawem. Przy okazji oferuje swoj\u0105 pomoc \u015Bledczemu. Niebawem sytuacja si\u0119 komplikuje. Do gry wchodz\u0105 bowiem wyj\u0105tkowo wp\u0142ywowe osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101307.jpg","",["N"]],"74267026":["Re\u017C.: Greg Strause, Colin Strause.
Stany Zjednoczone. Gunnison w stanie Kolorado. \u017Bycie toczy si\u0119 tu swoim sta\u0142ym rytmem, ludzie ciesz\u0105 si\u0119 codzienno\u015Bci\u0105 i spokojem okolicy. Pewnego dnia to wszystko si\u0119 zmienia. W pobli\u017Cu miasteczka rozbija si\u0119 statek kosmicznych wojownik\u00F3w zwanych Predatorami. Okazuje si\u0119, \u017Ce cz\u0142onkowie za\u0142ogi padli ofiar\u0105 \u015Bmiertelnie niebezpiecznego stworzenia b\u0119d\u0105cego krzy\u017C\u00F3wk\u0105 Predatora i Obcego. Niebawem potw\u00F3r zaczyna si\u0119 rozmna\u017Ca\u0107 i sieje spustoszenie w\u015Br\u00F3d miejscowej ludno\u015Bci. Krwio\u017Cercz\u0105 hybryd\u0119 ma unicestwi\u0107 jedyny ocala\u0142y, samotny Predator. Sytuacja jest dramatyczna. Sielska dot\u0105d okolica staje si\u0119 aren\u0105 walki okrutnych potwor\u00F3w. Szeryf zagro\u017Conego miasteczka, Morales, postanawia wezwa\u0107 na pomoc Gwardi\u0119 Narodow\u0105. Z jego decyzj\u0105 nie zgadza si\u0119 przyby\u0142y niedawno do miasta Dallas Howard. W samym centrum konfliktu znajduj\u0105 si\u0119 przera\u017Ceni mieszka\u0144cy, kt\u00F3rzy musz\u0105 walczy\u0107 o \u017Cycie. Nikt nie przypuszcza, \u017Ce rz\u0105d ameryka\u0144ski zamierza wykorzysta\u0107 ich tragiczn\u0105 sytuacj\u0119 do w\u0142asnych cel\u00F3w. Kontynuacja produkcji Paula W.S. Andersona z 2004 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1936115.jpg","",["N"]],"74267027":["Glonojad
Boczek daje Ferdynandowi w prezencie rybk\u0119 glonojada. Kiepski bardzo anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad stworzeniem, do kt\u00F3rego mocno si\u0119 przywi\u0105zuje. Rodzina nie podziela jednak jego fascynacji rybk\u0105. Jolasia uwa\u017Ca wr\u0119cz, \u017Ce glonojad jest brzydki i postanawia zapewni\u0107 mu bardziej atrakcyjne towarzystwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74267028":["Plajstejszyn
W mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura, kt\u00F3ry daje Ferdynandowi w prezencie gr\u0119 komputerow\u0105. Pocz\u0105tkowo nie jest on zainteresowany podarunkiem, wkr\u00F3tce jednak odkrywa jego zalety. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce gra staje si\u0119 pasjonuj\u0105ca dla wielu os\u00F3b. Ferdynand dochodzi te\u017C do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce ona zast\u0105pi\u0107 Halinie rozrywki, kt\u00F3rych on nie jest jej w stanie zapewni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74267029":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Kontener
Pa\u017Adzioch proponuje s\u0105siadom, by z\u0142o\u017Cyli si\u0119 na kontener, do kt\u00F3rego wyrzuc\u0105 wszystkie \u015Bmieci z domu i piwnicy. Gdy pojemnik pojawia si\u0119 pod kamienic\u0105, mieszka\u0144cy korzystaj\u0105 z okazji i pozbywaj\u0105 si\u0119 wszystkiego, co maj\u0105 pod r\u0119k\u0105. Wierz\u0105, \u017Ce wkr\u00F3tce kupi\u0105 sobie nowe i lepsze rzeczy. Problem pojawia si\u0119, gdy kobiety dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce to ich zaniedbani m\u0119\u017Cowie nie pasuj\u0105 do wyremontowanych wn\u0119trz kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74267030":["Katarzyna Dowbor pomo\u017Ce rodzicom tr\u00F3jki dzieci. W ich domu nie ma toalety. Remont przeprowadz\u0105 architekt Marta Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"74267031":["Na obrze\u017Cach Radomia stoi niewielki budynek, kt\u00F3ry ma sta\u0107 si\u0119 domem dla pani Patrycji, pana S\u0142awomira oraz ich dzieci. C\u00F3rka pary, Alicja, jest niewidoma od urodzenia, zmaga si\u0119 tak\u017Ce z szeregiem innych dolegliwo\u015Bci. Pan S\u0142awomir w\u0142asnor\u0119cznie remontuje budynek. Uda\u0142o mu si\u0119 wygospodarowa\u0107 toalet\u0119 i prowizoryczn\u0105 kuchni\u0119. Ci\u0105g\u0142a walka o zdrowie Alicji i brak w\u0142asnego lokum odbiera rodzinie nadziej\u0119 na popraw\u0119 losu. W trakcie prac remontowych szef ekipy budowlanej, Artur Witkowski, idzie na zwolnienie chorobowe. Jego zadanie przejmuje brat, Adam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"74266549":["Pani Teresa mieszka wraz z trzema synami: czternastoletnim Kub\u0105 oraz jedenastoletnimi bli\u017Aniakami - Oskarem i Hubertem, we wsi Piaseczno w okolicach W\u0142oc\u0142awka. Oskar przyszed\u0142 na \u015Bwiat z wad\u0105 serca, dosz\u0142o te\u017C do pora\u017Cenia m\u00F3zgowego, teraz ch\u0142opiec wymaga sta\u0142ej opieki. Kuba i Hubert graj\u0105 w pi\u0142k\u0119 no\u017Cn\u0105 w miejscowym klubie. Niestety, dom rodziny nie jest bezpieczny ani wygodny. Brakuje w nim \u0142azienki, zrujnowany dach podcieka, a pozrywane pod\u0142ogi strasz\u0105 dziurami. Nikt nie ma miejsca dla siebie. Remont tego budynku oka\u017Ce si\u0119 ogromnym wyzwaniem. Zabieraj\u0105 si\u0119 za to Martyna Kupczyk i Przemek O\u015Blak wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","","",["N"]],"74266550":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"74266551":["Marek Kolebski, w\u0142a\u015Bciciel sieci hoteli, od 20 lat jest szcz\u0119\u015Bliwym m\u0119\u017Cem Ariadny. Spokojne \u017Cycie m\u0119\u017Cczyzny zak\u0142\u00F3ca pojawienie si\u0119 Darii, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzi\u0142 kiedy\u015B noc. Kobieta informuje go, \u017Ce ma c\u00F3rk\u0119, Ani\u0119, i domaga si\u0119 aliment\u00F3w. Z pomoc\u0105 prawnika Marek pr\u00F3buje zatuszowa\u0107 spraw\u0119. P\u0142aci te\u017C kobiecie, by nie m\u00F3wi\u0142a nikomu o ich romansie. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy Daria ginie, a Marek, kt\u00F3remu zale\u017Ca\u0142o na jej milczeniu, staje g\u0142\u00F3wnym podejrzanym o spowodowanie jej \u015Bmierci.","","",["JM"]],"74266552":["Do domu prokuratora w\u0142amuje si\u0119 przest\u0119pca. Poszkodowany strzela do w\u0142amywacza i zabija go. Twierdzi, \u017Ce dzia\u0142a\u0142 w obronie w\u0142asnej. Detektywi szybko jednak ustalaj\u0105, \u017Ce s\u0142owa poszkodowanego mijaj\u0105 si\u0119 z prawd\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce prokurator zna\u0142 swoj\u0105 ofiar\u0119 i mia\u0142 sw\u00F3j interes w tym, aby si\u0119 jej pozby\u0107.","","",["N"]],"74266553":["Patrol otrzymuje pilne wezwanie w sprawie podpalenia. Na miejscu funkcjonariusze zastaj\u0105 zw\u0142oki zamordowanego m\u0119\u017Cczyzny. Policj\u0119 zawiadomi\u0142 jego przyjaciel, kt\u00F3ry przyszed\u0142 do niego w odwiedziny. Kolega ten jako g\u0142\u00F3wnego podejrzanego wskazuje by\u0142\u0105 \u017Con\u0119 denata, dopominaj\u0105c\u0105 si\u0119 o alimenty. Patrol musi sprawdzi\u0107 ten trop. Podczas \u015Bledztwa wychodzi na jaw jeszcze jeden szczeg\u00F3\u0142. Zmar\u0142y by\u0142 w posiadaniu dzia\u0142ki wartej du\u017Ce pieni\u0105dze. Miko\u0142aj i Mi\u0142osz podejrzewaj\u0105, \u017Ce to mog\u0142o by\u0107 przyczyn\u0105 zbrodni. Tymczasem Bachleda ma te\u017C inne zadanie do wykonania. Usi\u0142uje sprosta\u0107 gruzi\u0144skiej tradycji, aby jego \u015Blub z Tamar\u0105 m\u00F3g\u0142 doj\u015B\u0107 do skutku.","","",["N"]],"74266554":["Na oddzia\u0142 chirurgiczny trafia dw\u00F3ch m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn. Pierwszy to ucze\u0144, chorobliwie nie\u015Bmia\u0142y i nieszcz\u0119\u015Bliwie zakochany w kole\u017Cance ze szko\u0142y. Drugi jest handlowcem, a kobiety go uwielbiaj\u0105. Niebawem zaczyna on doradza\u0107 m\u0142odszemu pacjentowi w sprawach relacji z p\u0142ci\u0105 przeciwn\u0105. Tymczasem w szpitalu zjawia si\u0119 by\u0142a dziewczyna handlowca i oznajmia mu, \u017Ce jest z nim w ci\u0105\u017Cy. Kolega z oddzia\u0142u wspiera go w trudnej sytuacji. Ten w podzi\u0119kowaniu udziela mu ostatnich rad. S\u0105 one bardzo trafione, poniewa\u017C nastolatek zdobywa zainteresowanie ukochanej. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce jest ni\u0105 m\u0142odsza siostra handlowca. Tymczasem Danusia m\u00F3wi Lucynie, \u017Ce pods\u0142ucha\u0142a rozmow\u0119 Julity z dyrektorem szpitala i wysz\u0142o na jaw, \u017Ce ta odchodzi z pracy. Oznacza to, \u017Ce zostanie og\u0142oszony konkurs na now\u0105 naczeln\u0105 piel\u0119gniarek.","","",[]],"74266555":["Detektywi poszukuj\u0105 m\u0119\u017Ca Eweliny Zybert, kt\u00F3ry znik\u0142 po powrocie z delegacji. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiony prawdopodobnie uciek\u0142 z miejsca wypadku, kt\u00F3ry sam spowodowa\u0142. Nie znaleziono jednak poszkodowanego. Ekipa Malanowskiego trafia do le\u015Bnicz\u00F3wki, po\u0142o\u017Conej w pobli\u017Cu miejsca kraksy. Znajduje w niej zakrwawion\u0105 torebk\u0119 z dokumentami, prawdopodobnie nale\u017C\u0105cymi do m\u0142odej kobiety - ofiary wypadku. Detektywi musz\u0105 wyja\u015Bni\u0107, co zasz\u0142o feralnej nocy i gdzie jest m\u0105\u017C klientki.","","",["N"]],"74266556":["Do biura detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Bo\u017Cena Sierpie\u0144. Kobieta nie akceptuje narzeczonego swojej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna czyha na pieni\u0105dze jej rodziny. Prosi \u015Bledczych, by sprawdzili jej przysz\u0142ego zi\u0119cia. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce Adrian robi jakie\u015B dziwne interesy i odwiedza lokal dla homoseksualist\u00F3w.","","",["N"]],"74266557":["Rafa\u0142 wymienia ju\u017C coraz bardziej pikantne zdj\u0119cia z Barbar\u0105. W ich internetowym zwi\u0105zku temperatura zdecydowanie ro\u015Bnie. Pan Piotr dla dobra potomstwa \u017Cyje w zgodzie ze swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0105 i bierze pe\u0142ni\u0119 odpowiedzialno\u015Bci za dzieci. Skomplikowana sytuacja \u017Cyciowa go z tego nie zwalnia. Samotno\u015B\u0107 nadal doskwiera Tadeuszowi. Jego gospodarstwo si\u0119 rozwija, przybywa w nim kur, ale ci\u0105gle brakuje towarzyszki, kt\u00F3ra obdzieli\u0142aby go mi\u0142o\u015Bci\u0105 i pomog\u0142a w codziennych pracach.","","",["N"]],"74266558":["Bandziorek na Mazurach rozpocz\u0105\u0142 zupe\u0142nie nowe \u017Cycie. Aby jednak m\u00F3g\u0142 nazywa\u0107 si\u0119 prawdziwym \"ch\u0142opem z Mazur\", musi jeszcze nauczy\u0107 si\u0119 \u0142owi\u0107 ryby. Dzisiaj pierwsza lekcja. Rafa\u0142 po\u015Bwi\u0119ci\u0142 du\u017Co czasu i pieni\u0119dzy na dopieszczenie swojego motoroweru. Wreszcie nadszed\u0142 czas, aby zacz\u0105\u0107 z niego korzysta\u0107. Robert \"Tancerz\" w ko\u0144cu doczeka\u0142 si\u0119 dnia, w kt\u00F3rym mo\u017Ce si\u0119 po\u0142\u0105czy\u0107 przez kamerk\u0119 internetow\u0105 z Zuzi\u0105. Dziewczyna jednak nie jest ch\u0119tna na videopo\u0142\u0105czenie.","","",["N"]],"74266559":["Jolasia stwierdza, \u017Ce Waldek jest cz\u0142owiekiem nieprzystosowanym i niepouk\u0142adanym. Wed\u0142ug niej prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna powinien mie\u0107 pomys\u0142 na \u017Cycie. Aby zmusi\u0107 m\u0119\u017Ca do obmy\u015Blenia egzystencjalnego planu, grozi mu rozwodem. Waldek rozpaczliwie szuka wyj\u015Bcia z sytuacji.","","",["N"]],"74266560":["Podczas burzy Waldek zostaje trzykrotnie ra\u017Cony piorunem. Powszechne zaskoczenie wywo\u0142uje fakt, \u017Ce Kiepski wychodzi z wypadku bez szwanku. Wkr\u00F3tce mieszka\u0144cy kamienicy odkrywaj\u0105 nadprzyrodzone zdolno\u015Bci Waldka. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna je wykorzysta\u0107.","","",["N"]],"74266561":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"74266562":["Wiktoria Kowalska troszczy si\u0119 o swoj\u0105 s\u0105siadk\u0119, Juli\u0119, kt\u00F3r\u0105 jedyni krewni, dzieci jej siostry, Natalia i Andrzej, rzadko odwiedzaj\u0105. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce samotna wdowa chce j\u0105 uczyni\u0107 swoj\u0105 spadkobierczyni\u0105. Wiktoria nie zamierza przyjmowa\u0107 spadku, cho\u0107 Jan, jej ch\u0142opak, uwa\u017Ca, \u017Ce nie powinna si\u0119 waha\u0107. Wkr\u00F3tce Julia zostaje zaatakowana we w\u0142asnym mieszkaniu i w ci\u0119\u017Ckim stanie trafia do szpitala. Policja podejrzewa Jana. Wiktoria, by broni\u0107 ukochanego, szuka \u015Bwiadk\u00F3w zdarzenia. Dokonuje zaskakuj\u0105cego odkrycia.","","",["N"]],"74266563":["Marek Kolebski, w\u0142a\u015Bciciel sieci hoteli, od 20 lat jest szcz\u0119\u015Bliwym m\u0119\u017Cem Ariadny. Spokojne \u017Cycie m\u0119\u017Cczyzny zak\u0142\u00F3ca pojawienie si\u0119 Darii, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzi\u0142 kiedy\u015B noc. Kobieta informuje go, \u017Ce ma c\u00F3rk\u0119, Ani\u0119, i domaga si\u0119 aliment\u00F3w. Z pomoc\u0105 prawnika Marek pr\u00F3buje zatuszowa\u0107 spraw\u0119. P\u0142aci te\u017C kobiecie, by nie m\u00F3wi\u0142a nikomu o ich romansie. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy Daria ginie, a Marek, kt\u00F3remu zale\u017Ca\u0142o na jej milczeniu, staje g\u0142\u00F3wnym podejrzanym o spowodowanie jej \u015Bmierci.","","",["JM"]],"74266564":["Re\u017C.: Agnieszka Trzos.
Do Bronka Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 modelka Klaudia Kozubowicz. Ma g\u0142\u0119bokie rany po operacji biustu, przeprowadzonej w amatorskich warunkach. Detektyw zgadza si\u0119 odnale\u017A\u0107 chirurga, kt\u00F3ry na zlecenie by\u0142ego ch\u0142opaka Klaudii wykona\u0142 ten zabieg. Przez agencj\u0119 modelek detektywi docieraj\u0105 do znanego warszawskiego chirurga plastycznego. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to nie on przeprowadzi\u0142 niefortunny zabieg.","","",[]],"74266565":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"74266566":["Pani Teresa mieszka wraz z trzema synami: czternastoletnim Kub\u0105 oraz jedenastoletnimi bli\u017Aniakami - Oskarem i Hubertem, we wsi Piaseczno w okolicach W\u0142oc\u0142awka. Oskar przyszed\u0142 na \u015Bwiat z wad\u0105 serca, dosz\u0142o te\u017C do pora\u017Cenia m\u00F3zgowego, teraz ch\u0142opiec wymaga sta\u0142ej opieki. Kuba i Hubert graj\u0105 w pi\u0142k\u0119 no\u017Cn\u0105 w miejscowym klubie. Niestety, dom rodziny nie jest bezpieczny ani wygodny. Brakuje w nim \u0142azienki, zrujnowany dach podcieka, a pozrywane pod\u0142ogi strasz\u0105 dziurami. Nikt nie ma miejsca dla siebie. Remont tego budynku oka\u017Ce si\u0119 ogromnym wyzwaniem. Zabieraj\u0105 si\u0119 za to Martyna Kupczyk i Przemek O\u015Blak wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","","",["N"]],"74266567":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"74266568":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"74266569":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 zwierz\u0119ta i zajmuj\u0105 si\u0119 pomaganiem im. Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, pomaga\u0142a m.in. w ewakuacji dzikich zwierz\u0105t z ogarni\u0119tej wojn\u0105 Ukrainy. Katarzyna Trotzek za\u0142o\u017Cy\u0142a Azyl dla \u015Awi\u0144 Chrumkowo. Scarlett Szy\u0142ogalis prowadzi schronisko dla koni ocalonych przed \u015Bmierci\u0105 w rze\u017Ani - o nazwie Tara, Jerzy Gara stworzy\u0142 o\u015Brodek rehabilitacji dla je\u017Cy o nazwie Jerzy dla Je\u017Cy. S\u0142awomir Prochocki jako wolontariusz ratuje psy. Tw\u00F3rcy serii odwiedzaj\u0105 tak\u017Ce schronisko dla bezdomnych zwierz\u0105t w J\u00F3zefowie ko\u0142o Legionowa oraz Fundacj\u0119 Albatros - O\u015Brodek Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Bukwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna","","",["N"]],"74266570":["Rodzic\u00F3w And\u017Celi nie zachwycili przysz\u0142y zi\u0119\u0107 ani jego rodzice. Postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 dziewczynie lepszego kandydata na m\u0119\u017Ca. W salonie Doroty pojawia si\u0119 jej brat Lolek, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wr\u00F3ci\u0142 z Niemiec. M\u0119\u017Cczyzna poznaje urocz\u0105 Pati. Od razu wpadaj\u0105 sobie w oko. Kiedy w ko\u0144cu Lolek dociera do domu siostry, jest zawiedziony standardem \u017Cycia Ledwoni\u00F3w. Mimo to zamierza wpada\u0107 do nich na obiady. Zenon obawia si\u0119 kontroli skarbowej. Jego firma mo\u017Ce mie\u0107 powa\u017Cne k\u0142opoty.","","",["N"]],"74266571":["W trakcie wizyty u Ledwoni\u00F3w And\u017Cela niemal wyznaje, \u017Ce wcale nie jest w ci\u0105\u017Cy. Tymczasem Lucek pr\u00F3buje naprawi\u0107 sw\u00F3j skuter. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Lolek, kt\u00F3ry dobrze zna si\u0119 na motoryzacji. Dorota przygotowuje si\u0119 do rewizyty u Nag\u00F3rskich. Zaprasza And\u017Cel\u0119 na wsp\u00F3lne zakupy i podst\u0119pem prowadzi do swojego kolegi - ginekologa Niskiego. Tymczasem Violetta robi przyj\u0119cie na miar\u0119 kolacji sylwestrowej. Pojawi\u0105 si\u0119 tam nie tylko rodzice Lucka, ale r\u00F3wnie\u017C brat Doroty Lolek i siostra Violetty Brygida. Po deserach i winie rozmowy o kupnie mieszkania dla m\u0142odych przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t.","","",["N"]],"74266572":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","","",["JM"]],"74266573":["W dzie\u0144 \u015Blubu Natalii i Marka na s\u0142u\u017Cbie zast\u0119puj\u0105 ich inni funkcjonariusze. Jacek i Emilka staraj\u0105 si\u0119 pom\u00F3c m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry pomimo wyroku s\u0105du, ma utrudniony kontakt z synem. Str\u00F3\u017Ce prawa ruszaj\u0105 do mieszkania jego by\u0142ej \u017Cony. Kobieta twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad dzieckiem i ona musi dba\u0107 o bezpiecze\u0144stwo swojej pociechy. Policjanci nie maj\u0105 na to \u017Cadnych dowod\u00F3w, wi\u0119c pr\u00F3buj\u0105 wyegzekwowa\u0107 wyrok s\u0105du. Za\u0142oga udaje si\u0119 te\u017C do szko\u0142y, w kt\u00F3rej powinien znajdowa\u0107 si\u0119 ch\u0142opak. Nie ma go jednak na lekcjach. Rozpoczyna si\u0119 poszukiwanie nastolatka. W namierzeniu go pomaga policji jeden z koleg\u00F3w, z kt\u00F3rym zaginiony codziennie trenowa\u0142.","","",["N"]],"74266574":["El\u017Cbieta i Piotr prosz\u0105 o odnalezienie ich przysposobionego syna, jedenastoletniego Tymka. Od roku s\u0105 dla niego rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105. Jego biologiczna matka nie \u017Cyje, a ojciec jest nieznany. Piotr sugeruje, \u017Ce Tymek m\u00F3g\u0142 pojecha\u0107 na gr\u00F3b swojej mamy na cmentarz. W obliczu k\u0142opot\u00F3w zdarza\u0142o mu si\u0119 tam ucieka\u0107. Niestety, ch\u0142opca tam nie ma. Tymczasem podejrzanym staje si\u0119 pi\u0119tnastoletni Kacper - starszy syn ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Nie lubi\u0142 m\u0142odszego Tymka i traktowa\u0142 go jak przyb\u0142\u0119d\u0119. Policja musi ustali\u0107, czy zazdrosny nastolatek odpowiada za zagini\u0119cie przybranego brata.","","",["N"]],"74266575":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","","",["N"]],"74266576":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"74266577":["Komu\u015B nie podoba si\u0119 \u015Bledztwo Marty i Arka w sprawie podejrzanego domu opieki. Ich \u017Cycie i bezpiecze\u0144stwo wydaj\u0105 si\u0119 zagro\u017Cone. Laura wytyka c\u00F3rce, \u017Ce sama storpedowa\u0142a zwi\u0105zek z Kamilem. Anka jest gotowa na wiele po\u015Bwi\u0119ce\u0144, \u017Ceby tylko odzyska\u0107 by\u0142ego ch\u0142opaka. Lucynka jest zdeterminowana, \u017Ceby ratowa\u0107 ma\u0142ego Roberta. Decyduje si\u0119 na bardzo ryzykowny krok.","","",["N"]],"74266578":["Listonosz Edzio przynosi coraz wi\u0119cej wezwa\u0144 do zap\u0142aty. Pa\u017Adzioch s\u0142usznie zauwa\u017Ca, \u017Ce dor\u0119czyciel ma tym lepszy humor, im wy\u017Csza jest warto\u015B\u0107 rachunk\u00F3w, kt\u00F3re ma torbie. Twierdzi, \u017Ce czerpie on rado\u015B\u0107 z ludzkiego nieszcz\u0119\u015Bcia. Zasypani rachunkami mieszka\u0144cy kamienicy planuj\u0105 zemst\u0119...","","",["N"]],"74266579":["Justyna Konopka, kt\u00F3ra wychowa\u0142a si\u0119 w domu dziecka, obecnie jest dyrektork\u0105 du\u017Cego dzia\u0142u w dobrze prosperuj\u0105cej firmie. Pewnego dnia otrzymuje ona wezwanie do op\u0142acenia aliment\u00F3w zas\u0105dzonych jej biologicznej matce. Za\u0142amana kobieta radzi si\u0119 swojego przyjaciela, Karola, kt\u00F3ry potwierdza, \u017Ce rodzic mo\u017Ce \u017C\u0105da\u0107 od doros\u0142ego potomstwa pieni\u0119dzy, gdy \u017Cyje w niedostatku. Wkr\u00F3tce potem matka staje w drzwiach mieszkania Justyny z walizkami. Zamierza si\u0119 wprowadzi\u0107, poniewa\u017C uzna\u0142a, \u017Ce opr\u00F3cz pieni\u0119dzy potrzebuje te\u017C sta\u0142ej opieki.","","",["N"]],"74266580":["Bogna, szcz\u0119\u015Bliwa \u017Cona Rados\u0142awa, wychowuje wraz z nim dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Pewnego dnia czyta ona SMS-y m\u0119\u017Ca, z kt\u00F3rych wynika, \u017Ce jest zdradzana. \u015Aledz\u0105c m\u0119\u017Cczyzn\u0119, widzi, jak spotyka si\u0119 pod zajazdem z jak\u0105\u015B kobiet\u0105. By ratowa\u0107 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo i chroni\u0107 dzieci, Bogna nie rozmawia o tym z partnerem. Ro\u015Bnie jednak w niej frustracja i ch\u0119\u0107 zemsty. W ko\u0144cu kobieta decyduje si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 noc z s\u0105siadem, Adrianem, kt\u00F3ry j\u0105 adoruje. Umawia si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105.","","",["N"]],"74266581":["Mateusz mieszka w \u0141odzi. \u017Byje na koszt swojego dziadka, Czes\u0142awa, kt\u00F3ry grozi, \u017Ce wydziedziczy wnuka, je\u015Bli ten si\u0119 nie ustatkuje. Pewnego razu ch\u0142opak sp\u0119dza noc z Sylwi\u0105. Rano w jego mieszkaniu pojawia si\u0119 Czes\u0142aw. Mateusz ok\u0142amuje go, \u017Ce Sylwia jest jego narzeczon\u0105. Dziadek niespodziewanie o\u015Bwiadcza, \u017Ce przeka\u017Ce Mateuszowi swoj\u0105 firm\u0119, je\u015Bli ten si\u0119 o\u017Ceni. Mateusz proponuje dziewczynie fikcyjne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, ona jednak odmawia, poniewa\u017C ma narzeczonego. Mateusz rozpoczyna prac\u0119 w firmie, w kt\u00F3rej pracuje Sylwia, by nak\u0142oni\u0107 j\u0105 do zmiany zdania. Niebawem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce zakocha\u0142 si\u0119 w swojej przypadkowej kochance.","","",["N"]],"74266582":["W dzie\u0144 \u015Blubu Natalii i Marka na s\u0142u\u017Cbie zast\u0119puj\u0105 ich inni funkcjonariusze. Jacek i Emilka staraj\u0105 si\u0119 pom\u00F3c m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry pomimo wyroku s\u0105du, ma utrudniony kontakt z synem. Str\u00F3\u017Ce prawa ruszaj\u0105 do mieszkania jego by\u0142ej \u017Cony. Kobieta twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad dzieckiem i ona musi dba\u0107 o bezpiecze\u0144stwo swojej pociechy. Policjanci nie maj\u0105 na to \u017Cadnych dowod\u00F3w, wi\u0119c pr\u00F3buj\u0105 wyegzekwowa\u0107 wyrok s\u0105du. Za\u0142oga udaje si\u0119 te\u017C do szko\u0142y, w kt\u00F3rej powinien znajdowa\u0107 si\u0119 ch\u0142opak. Nie ma go jednak na lekcjach. Rozpoczyna si\u0119 poszukiwanie nastolatka. W namierzeniu go pomaga policji jeden z koleg\u00F3w, z kt\u00F3rym zaginiony codziennie trenowa\u0142.","","",["N"]],"74266583":["Do domu prokuratora w\u0142amuje si\u0119 przest\u0119pca. Poszkodowany strzela do w\u0142amywacza i zabija go. Twierdzi, \u017Ce dzia\u0142a\u0142 w obronie w\u0142asnej. Detektywi szybko jednak ustalaj\u0105, \u017Ce s\u0142owa poszkodowanego mijaj\u0105 si\u0119 z prawd\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce prokurator zna\u0142 swoj\u0105 ofiar\u0119 i mia\u0142 sw\u00F3j interes w tym, aby si\u0119 jej pozby\u0107.","","",["N"]],"74266584":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"74266585":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"74266586":["Komu\u015B nie podoba si\u0119 \u015Bledztwo Marty i Arka w sprawie podejrzanego domu opieki. Ich \u017Cycie i bezpiecze\u0144stwo wydaj\u0105 si\u0119 zagro\u017Cone. Laura wytyka c\u00F3rce, \u017Ce sama storpedowa\u0142a zwi\u0105zek z Kamilem. Anka jest gotowa na wiele po\u015Bwi\u0119ce\u0144, \u017Ceby tylko odzyska\u0107 by\u0142ego ch\u0142opaka. Lucynka jest zdeterminowana, \u017Ceby ratowa\u0107 ma\u0142ego Roberta. Decyduje si\u0119 na bardzo ryzykowny krok.","","",["N"]],"74266587":["Listonosz Edzio przynosi coraz wi\u0119cej wezwa\u0144 do zap\u0142aty. Pa\u017Adzioch s\u0142usznie zauwa\u017Ca, \u017Ce dor\u0119czyciel ma tym lepszy humor, im wy\u017Csza jest warto\u015B\u0107 rachunk\u00F3w, kt\u00F3re ma torbie. Twierdzi, \u017Ce czerpie on rado\u015B\u0107 z ludzkiego nieszcz\u0119\u015Bcia. Zasypani rachunkami mieszka\u0144cy kamienicy planuj\u0105 zemst\u0119...","","",["N"]],"74266588":["Rodzic\u00F3w And\u017Celi nie zachwycili przysz\u0142y zi\u0119\u0107 ani jego rodzice. Postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 dziewczynie lepszego kandydata na m\u0119\u017Ca. W salonie Doroty pojawia si\u0119 jej brat Lolek, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wr\u00F3ci\u0142 z Niemiec. M\u0119\u017Cczyzna poznaje urocz\u0105 Pati. Od razu wpadaj\u0105 sobie w oko. Kiedy w ko\u0144cu Lolek dociera do domu siostry, jest zawiedziony standardem \u017Cycia Ledwoni\u00F3w. Mimo to zamierza wpada\u0107 do nich na obiady. Zenon obawia si\u0119 kontroli skarbowej. Jego firma mo\u017Ce mie\u0107 powa\u017Cne k\u0142opoty.","","",["N"]],"74266589":["W trakcie wizyty u Ledwoni\u00F3w And\u017Cela niemal wyznaje, \u017Ce wcale nie jest w ci\u0105\u017Cy. Tymczasem Lucek pr\u00F3buje naprawi\u0107 sw\u00F3j skuter. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Lolek, kt\u00F3ry dobrze zna si\u0119 na motoryzacji. Dorota przygotowuje si\u0119 do rewizyty u Nag\u00F3rskich. Zaprasza And\u017Cel\u0119 na wsp\u00F3lne zakupy i podst\u0119pem prowadzi do swojego kolegi - ginekologa Niskiego. Tymczasem Violetta robi przyj\u0119cie na miar\u0119 kolacji sylwestrowej. Pojawi\u0105 si\u0119 tam nie tylko rodzice Lucka, ale r\u00F3wnie\u017C brat Doroty Lolek i siostra Violetty Brygida. Po deserach i winie rozmowy o kupnie mieszkania dla m\u0142odych przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t.","","",["N"]],"74266590":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 zwierz\u0119ta i zajmuj\u0105 si\u0119 pomaganiem im. Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, pomaga\u0142a m.in. w ewakuacji dzikich zwierz\u0105t z ogarni\u0119tej wojn\u0105 Ukrainy. Katarzyna Trotzek za\u0142o\u017Cy\u0142a Azyl dla \u015Awi\u0144 Chrumkowo. Scarlett Szy\u0142ogalis prowadzi schronisko dla koni ocalonych przed \u015Bmierci\u0105 w rze\u017Ani - o nazwie Tara, Jerzy Gara stworzy\u0142 o\u015Brodek rehabilitacji dla je\u017Cy o nazwie Jerzy dla Je\u017Cy. S\u0142awomir Prochocki jako wolontariusz ratuje psy. Tw\u00F3rcy serii odwiedzaj\u0105 tak\u017Ce schronisko dla bezdomnych zwierz\u0105t w J\u00F3zefowie ko\u0142o Legionowa oraz Fundacj\u0119 Albatros - O\u015Brodek Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Bukwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna","","",["N"]],"74266591":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"74266592":["Ewa rozpocznie kulinarn\u0105 uczt\u0119 od przygotowania w\u0142oskiej wersji pomidor\u00F3wki, czyli s\u0142ynnego solferino. Nast\u0119pnie przyrz\u0105dzi co\u015B z kuchni brytyjskiej - zapiekank\u0119 rybn\u0105 z krewetkami i ziemniakami. Na deser poda za\u015B znane ameryka\u0144skie brownie. Urozmaici jednak tradycyjn\u0105 receptur\u0119, dodaj\u0105c do ciasta banana i batata. Na zako\u0144czenie Ewa poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 tagliatelle z marchewki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"74266593":["Kr\u00F3tko po narodzinach syna, Kuby, Robert uleg\u0142 wypadkowi, w kt\u00F3rego wyniku straci\u0142 obie nogi. Od tamtych wydarze\u0144 min\u0119\u0142o 12 lat. Dot\u0105d m\u0119\u017Cczyzn\u0105 opiekowa\u0142a si\u0119 jego \u017Cona, Barbara. Po tym jednak jak zmar\u0142a, niepe\u0142nosprawny Robert i nastoletni Kuba zdani s\u0105 tylko na siebie. By mogli pozosta\u0107 razem, w ich domu potrzebny jest remont. Ekipa El\u017Cbiety Romanowskiej zajmie si\u0119 jednak nie tylko tym. Dodatkowo dostosuje budynek do potrzeb Roberta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393047.jpg","",["N"]],"74266594":["Wyjazd s\u0142u\u017Cbowy
Kamila od niedawna pracuje w firmie meblarskiej. Szef, Szymon, zaczyna adorowa\u0107 kobiet\u0119. Ona za\u015B, przekonana, \u017Ce prze\u0142o\u017Cony jest \u017Conaty, trzyma go na dystans. W trakcie s\u0142u\u017Cbowego spotkania Szymon zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107. Kamila dzwoni pod numer 112 i udziela mu pierwszej pomocy. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej wsp\u00F3lnie jad\u0105 na spotkanie s\u0142u\u017Cbowe. Przy okazji dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest rozwodnikiem i zaczyna traktowa\u0107 go cieplej. Szymon spotyka jednak w barze kobiet\u0119, kt\u00F3ra krzy\u017Cuje plany Kamili.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428423.jpg","",["N"]],"74266595":["Telefon
Maciek i jego siostra Karolina mieszkaj\u0105 wraz z rodzicami na jednym z wroc\u0142awskich osiedli. 12-latkowi podoba si\u0119 s\u0105siadka. Prosi siostr\u0119, by doradzi\u0142a mu, jak m\u00F3g\u0142by si\u0119 zbli\u017Cy\u0107 do swojej sympatii. Karolina jednak ignoruje brata. Zirytowany ch\u0142opak zabiera jej \u0142adowark\u0119 do telefonu. Nastolatka postanawia na\u0142adowa\u0107 telefon podczas k\u0105pieli. Niespodziewanie w mieszkaniu dochodzi do awarii zasilania. Maciek u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce siostra d\u0142ugo nie wychodzi z \u0142azienki. Za namow\u0105 kole\u017Canki dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428423.jpg","",["N"]],"74266596":["Powr\u00F3t m\u0119\u017Ca
Tadeusz, kt\u00F3ry od ponad 10 lat pracuje w Ameryce, planuje powr\u00F3t do Polski, do \u017Cony Marii. Zarobi\u0142 ju\u017C na dom, a w przysz\u0142o\u015Bci zamierza otworzy\u0107 w\u0142asny biznes. Plany m\u0119\u017Cczyzny komplikuje wypadek, kt\u00F3remu ulega na budowie. Gdy wraca do Polski, Maria opiekuje si\u0119 nim najlepiej, jak potrafi. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce wbrew temu, co m\u0105\u017C jej m\u00F3wi\u0142, pracowa\u0142 na budowie na czarno i za pobyt w ameryka\u0144skim szpitalu musi zap\u0142aci\u0107 100 tys. dolar\u00F3w. Kobieta jest w\u015Bciek\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2430358.jpg","",["N"]],"74266597":["Matura po latach
Misia umawia si\u0119 na spotkanie z przyjaci\u00F3\u0142mi z liceum. Znajomi maj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 weekend w willi na Mazurach, by na nowo si\u0119 pozna\u0107. Zmiany, jakie zasz\u0142y w niekt\u00F3rych z dawnych przyjaci\u00F3\u0142, bardzo zaskocz\u0105 Misi\u0119. Oka\u017Ce si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce s\u0105 tacy, kt\u00F3rzy skrywaj\u0105 mroczne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429000.jpg","",["JM"]],"74266598":["Cena s\u0142awy
20-letnia Paulina marzy o tym, by zosta\u0107 aktork\u0105. Jej decyzja nie znajduje uznania w oczach rodziny. Budzi sprzeciw zw\u0142aszcza dziadka Stanis\u0142awa, kt\u00F3ry grozi wnuczce wydziedziczeniem. Paulina nie rozumie, dlaczego nestor zareagowa\u0142 w ten spos\u00F3b. Niebawem odkrywa, \u017Ce dziadek skrywa pewien sekret, kt\u00F3rego pocz\u0105tk\u00F3w nale\u017Cy szuka\u0107 w odleg\u0142ej przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429000.jpg","",["JM"]],"74266599":["Alicja p\u00F3\u0142 roku po niebezpiecznym wypadku staje si\u0119 ponownie ofiar\u0105 sprawcy
Alicja dochodzi do siebie po wypadku samochodowym. Kobieta nie wie, kto j\u0105 potr\u0105ci\u0142 na przej\u015Bciu dla pieszych. Jej m\u0105\u017C, Tadeusz, namawia \u017Con\u0119, by pojedna\u0142a si\u0119 ze swoim m\u0142odszym bratem Sebastianem. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinna to zrobi\u0107, gdy\u017C on wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119 i nie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 jej pomaga\u0107. Alicja w ko\u0144cu si\u0119 zgadza. Niebawem jednak zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce sprawc\u0105 jej wypadku jest by\u0142a \u017Cona brata. Tymczasem Sebastian i jego nowa partnerka namawiaj\u0105 Alicj\u0119, by wesz\u0142a z nimi w biznes. Kobieta jednak ma w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74266600":["Wola Burzecka to niewielka wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. W starym domu bez \u0142azienki mieszkaj\u0105 tam Barbara i Piotr oraz ich wnuczka Oliwia. Mama dziewczynki nie interesuje si\u0119 wychowaniem dziecka, a jej ojciec zgin\u0105\u0142 w wypadku. Je\u015Bli warunki mieszkaniowe rodziny nie poprawi\u0105 si\u0119, dziadkowie mog\u0105 straci\u0107 prawo do opieki nad wnuczk\u0105. Piece w domu stanowi\u0105 zagro\u017Cenie dla dziecka, Oliwia nie ma te\u017C w\u0142asnego pokoju. Ekipa budowlana Artura Witkowskiego i Martyny Kupczyk prowadzi remont z ekstremalnych zimowych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74266601":["Od Judasza do Kamasza
Mieszka\u0144cy kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 dowiaduj\u0105 si\u0119 o zmianie proboszcza swojej parafii. Dobrze wszystkim znanego ksi\u0119dza P\u0105czka zast\u0119puje m\u0142ody i energiczny ksi\u0105dz B\u0105czek. Opinie o nowym duchownym s\u0105 podzielone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74266602":["Nad zalewiskiem
Ferdynand odczuwa brak kontaktu z natur\u0105. Marzy mu si\u0119 wyjazd do lasu lub nad jezioro, gdzie nie by\u0142 od wielu lat. Swoimi przemy\u015Bleniami dzieli si\u0119 z Boczkiem. Ten niespodziewanie sk\u0142ada mu atrakcyjn\u0105 propozycj\u0119. Obiecuje, \u017Ce we\u017Amie go ze sob\u0105 nad pi\u0119kne zalewisko do swojej w\u0142asnor\u0119cznie wykonanej ziemianki. Kiepski jest zachwycony perspektyw\u0105 wsp\u00F3lnej wyprawy na \u0142ono natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74266603":["Psychuszkin
Ferdynand znajduje w toalecie ksi\u0105\u017Ck\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce zostawi\u0142 j\u0105 Boczek, by s\u0142u\u017Cy\u0142a jako... papier toaletowy. Z nud\u00F3w Kiepski zaczyna j\u0105 czyta\u0107. Niespodziewanie perypetie bohater\u00F3w \u017Cyj\u0105cych na XIX-wiecznej rosyjskiej prowincji tak go wci\u0105gaj\u0105, \u017Ce nie mo\u017Ce przerwa\u0107 lektury. Rodzina i s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 niepokoi\u0107 si\u0119 jego dziwnym zachowaniem. Zw\u0142aszcza \u017Ce inauguracja Euro 2012 ju\u017C nied\u0142ugo...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340090.jpg","",["N"]],"74266604":["Moje kiepskie \u017Cycie
Halina za namow\u0105 s\u0105siadki, Heleny, postanawia napisa\u0107 autobiografi\u0119. By uatrakcyjni\u0107 swoj\u0105 histori\u0119, ubarwia pewne fakty. Gdy Ferdynand si\u0119 o tym dowiaduje, obra\u017Ca si\u0119 na \u017Con\u0119 i zaczyna grozi\u0107 jej rozwodem. Reakcje s\u0105siad\u00F3w i dzieci Kiepskich na ksi\u0105\u017Ck\u0119 r\u00F3wnie\u017C s\u0105 bardzo gwa\u0142towne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"74266605":["Erotikon
Pewnego dnia w mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura i daje Ferdynandowi w prezencie oryginalne radio tranzystorowe. Nie jest to jednak zwyczajny odbiornik, gdy\u017C ma kszta\u0142t... kobiecych piersi. Kiepski jest bardzo zadowolony z podarunku i staje si\u0119 gorliwym radios\u0142uchaczem. Halina jest przekonana, \u017Ce nowe hobby m\u0119\u017Ca nosi znamiona dewiacji seksualnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"74266606":["Dominika przyczynia si\u0119 do zagini\u0119cia m\u0142odszej siostry i odkrywa mroczne tajemnice swojej rodziny
Dominika ma dwie siostry, kt\u00F3re bardzo kocha. Popada jednak z konflikt z m\u0142odsz\u0105 z nich, Klaudi\u0105, kt\u00F3ra potrafi rani\u0107 bliskich. Dominika i Agnieszka postanawiaj\u0105 da\u0107 jej nauczk\u0119. Zabieraj\u0105 krewn\u0105 do lasu i tam zostawiaj\u0105. Z pozoru niewinna zabawa przeradza si\u0119 jednak w dramat, poniewa\u017C Klaudia nie wraca do domu. Niebawem policja znajduje cia\u0142o dziewczyny. Kto\u015B utopi\u0142 j\u0105 w stawie niedaleko miejsca, w kt\u00F3rym rozsta\u0142a si\u0119 z siostrami. Na jaw wychodz\u0105 rodzinne sekrety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2425541.jpg","",["N"]],"74266607":["Obsesja
Znikni\u0119cie Damiana zg\u0142asza jego kuzyn Olek. Z m\u0142odym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 nie ma kontaktu ju\u017C od tygodnia. Na pro\u015Bb\u0119 jego matki, kt\u00F3ra mieszka w Suwa\u0142kach, Olek uda\u0142 si\u0119 do mieszkania Damiana, by zobaczy\u0107, co si\u0119 sta\u0142o. Tam dostrzega przez okno le\u017C\u0105c\u0105 nieruchomo kobiet\u0119 i uznaje, \u017Ce jest ona martwa. Po przyje\u017Adzie policji okazuje si\u0119, \u017Ce to lalka. Opr\u00F3cz niej w mieszkaniu znaleziono tak\u017Ce \u015Blady walki oraz zdj\u0119cie poszukiwanego z tajemnicz\u0105 m\u0142od\u0105 kobiet\u0105. Mi\u0142y rozpoznaje w niej zaginion\u0105 dwa miesi\u0105ce wcze\u015Bniej Hann\u0119. Podczas dochodzenia sprawdzany jest komputer Damiana. Detektywi znajduj\u0105 w nim dowody na to, \u017Ce by\u0142 on bardzo zainteresowany spraw\u0105 Hanny. Wkr\u00F3tce Olek zdradza policjantom, \u017Ce niedawno widzia\u0142 kuzyna z prostytutk\u0105. Dziewczyna by\u0142a bardzo podobna zar\u00F3wno do kobiety ze zdj\u0119cia, jak i do znalezionej lalki. Okazuje si\u0119, \u017Ce ona r\u00F3wnie\u017C zagin\u0119\u0142a. Policja musi ustali\u0107 co \u0142\u0105czy te sprawy i czy Damian sam jest ofiar\u0105 czy sprawc\u0105 znikni\u0119\u0107 m\u0142odych kobiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74266608":["Klaun
Zdruzgotani rodzice informuj\u0105 policj\u0119 o zagini\u0119ciu swojego 6-letniego synka, Rysia. Wygl\u0105da na to, \u017Ce kto\u015B porwa\u0142 go z podw\u00F3rka podczas zabawy. Pierwsze podejrzenia padaj\u0105 na chorego na schizofreni\u0119 Jaros\u0142awa, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 szpital. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna od jakiego\u015B czasu nie za\u017Cywa lek\u00F3w i jego choroba si\u0119 nasili\u0142a. Uwag\u0119 Irka i Antka zwraca r\u00F3wnie\u017C zachowanie ojca ch\u0142opca, B\u0142a\u017Ceja. M\u0119\u017Cczyzna sprawia wra\u017Cenie niezainteresowanego poszukiwaniami. Kolejny trop prowadzi policjant\u00F3w do m\u0142odej dziewczyny. Pojawi\u0142a si\u0119 ona wraz z tajemniczym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 pod domem Rysia. Funkcjonariusze musz\u0105 jak najszybciej rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119, kto i dlaczego porwa\u0142 dziecko, gdy\u017C jego \u017Cycie i zdrowie mo\u017Ce by\u0107 powa\u017Cnie zagro\u017Cone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"74266609":["\u0141owca g\u0142\u00F3w
W zrujnowanym domu zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki niezidentyfikowanego m\u0119\u017Cczyzny. Okoliczno\u015Bci wskazuj\u0105 na przedawkowanie narkotyk\u00F3w. Ale policyjni detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce mog\u0142o doj\u015B\u0107 do zab\u00F3jstwa, a ofiara nie jest bezdomnym, lecz zaginionym zagranicznym dziennikarzem. Trop prowadzi do mi\u0119dzynarodowej szajki handlarzy lud\u017Ami, w spraw\u0119 w\u0142\u0105cza si\u0119 te\u017C Interpol. Natomiast Irena z Biura Spraw Wewn\u0119trznych sk\u0142ada Olgierdowi ciekaw\u0105 propozycj\u0119 pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"74266610":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74266611":["Ryzykant
Z\u0142odziejowi samochod\u00F3w ledwie udaje si\u0119 uciec przed m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry chce go zabi\u0107. Sprawa trafia do CBP dzi\u0119ki policyjnemu informatorowi. Olgierd i Krystian nie tylko musz\u0105 znale\u017A\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry o ma\u0142o co nie dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 zab\u00F3jstwa, ale te\u017C zadba\u0107 o bezpiecze\u0144stwo informatora. Trop prowadzi do gangstera, kt\u00F3ry od d\u0142u\u017Cszego czasu ukrywa si\u0119 przed wymiarem sprawiedliwo\u015Bci. Tymczasem szef CBP Szwarc wraz z naczelnikiem Zar\u0119bskim w celach s\u0142u\u017Cbowych jad\u0105 na Litw\u0119. Obowi\u0105zki drugiego z nich przejmuje Olgierd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413677.jpg","",["N"]],"74266612":["Nasza klasa
Ferdek wpada na pomys\u0142 zorganizowania spotkania swojej klasy z podstaw\u00F3wki. Impreza ma si\u0119 odby\u0107 w jego mieszkaniu. Ferdek stara si\u0119 wypa\u015B\u0107 jak najlepiej przed przyjaci\u00F3\u0142mi sprzed lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74266613":["Grunt to prund
Ferdek ogl\u0105daj\u0105c telewizj\u0119 dowiaduje si\u0119, \u017Ce przeci\u0119tna polska kobieta podczas prac domowych przemierza 50 km na darmo. Pora\u017Cony marnotrawstwem wytwarzanej energii, postanawia znale\u017A\u0107 dla niej zastosowanie. Halinka nie jest zachwycona jego pomys\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74266614":["Romantica
Ferdek i Pa\u017Adzioch staja si\u0119 ofiarami prze\u015Bladowa\u0144 ze strony w\u0142asnych \u017Con. Kobiety staraj\u0105 si\u0119 upodobni\u0107 swoich m\u0119\u017C\u00F3w do wizerunku romantycznego amanta z brukowego romansid\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74266615":["Genetix
Po skutecznej dezynfekcji WC przez Pa\u017Adziocha, Ferdek odnosi znaczne rany na ciele. W ramach zado\u015B\u0107uczynienia za poniesione cierpienia, Pa\u017Adzoch proponuje s\u0105siadowi bimber. Ferdek wpada na genialny pomys\u0142. By go zrealizowa\u0107, wymusza od Pa\u017Adziocha ca\u0142\u0105 aparatur\u0119 do p\u0119dzenia bimbru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74266616":["Podw\u00F3jne \u017Cycie Dominiki
Znika 21-letnia Dominika, kt\u00F3ra ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Barbara mieszka we W\u0142oszech, ale stara si\u0119 mie\u0107 ci\u0105g\u0142y kontakt z c\u00F3rk\u0105. Tymczasem dziewczyna od dw\u00F3ch dni nie odbiera telefonu. Policjanci trafiaj\u0105 na pewien trop. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce w zagini\u0119cie Dominiki jest zamieszany dawny przyjaciel kobiety, niepe\u0142nosprawny Rafa\u0142. \u015Aledztwo zmierza jednak w zupe\u0142nie innym kierunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"74266617":["Nikola ma za sob\u0105 trudne do\u015Bwiadczenia z m\u0119\u017Cczyznami. Obecnie \u017Cyje w zwi\u0105zku z Filipem, ale pomimo rocznej znajomo\u015Bci prawie nic o nim nie wie. Zauwa\u017Ca te\u017C, \u017Ce ukochany spotyka si\u0119 z tajemnicz\u0105 kobiet\u0105, czemu on jednak zaprzecza. Ekipa instaluje kamery w domu i w biurze Filipa i ustala, \u017Ce kobieta, z kt\u00F3r\u0105 on si\u0119 spotyka, Majka, jest policjantk\u0105. Wkr\u00F3tce \u015Bledczy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Filipa zaczyna \u015Bledzi\u0107 kolejna kobieta. Gdy Nikola idzie do pracy, puka ona do drzwi. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, kim jest Filip.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"74266618":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74266619":["Autorka programu zaprosi widz\u00F3w na kulinarn\u0105 podr\u00F3\u017C do Szwajcarii. Gotowanie zacznie od zupy serowej. Nast\u0119pnie zrobi r\u00F6sti, czyli gruby i do\u015B\u0107 du\u017Cy placek ziemniaczany. Potem usma\u017Cy kotlety cordon bleu. Wed\u0142ug oryginalnej receptury przyrz\u0105dza si\u0119 je z ciel\u0119ciny, faszeruje szwajcarskim serem i dojrzewaj\u0105c\u0105 szynk\u0105. Na deser b\u0119dzie czekolada. Ewa Wachowicz przygotuje j\u0105 na oleju kokosowym i ciemnym kakao, z dodatkiem orzech\u00F3w, \u017Curawiny i suszonych jab\u0142ek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839798.jpg","",["N"]],"74266620":["Odcinek programu b\u0119dzie inspirowany kuchni\u0105 dyplomatyczn\u0105. Oficjalne przyj\u0119cie warto zacz\u0105\u0107 od przystawki. Ewa Wachowicz zrobi w\u0142oskie carpaccio - nie u\u017Cyje jednak wo\u0142owiny, ale p\u00F3\u0142g\u0119ska. Nast\u0119pnie ugotuje wykwintn\u0105 zup\u0119 rakow\u0105. Na danie g\u0142\u00F3wne prowadz\u0105ca przyrz\u0105dzi policzki z dzika, a poda je z opiekanymi ziemniakami i fioletow\u0105 marchewk\u0105. Na deser za\u015B przygotuje mro\u017Cony nugat orzechowy na lustrze z sosu malinowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1839798.jpg","",["N"]],"74266621":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"74266622":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"74266623":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"74266624":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74266625":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74266762":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74266763":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Dariusz Ociepa, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142ecznych i politycznych. Widzowie us\u0142ysz\u0105 opinie i komentarze go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392411.jpg","",[]],"74266764":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"74266765":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266766":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266767":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74266768":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266769":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266770":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74266771":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266772":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266773":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74266774":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",["N"]],"74266775":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266776":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74266777":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266778":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266779":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74266780":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"74266781":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",["N"]],"74266782":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74266783":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"74266784":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74266785":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74266786":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392407.jpg","",[]],"74266788":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74266789":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74266790":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"74266791":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"74266792":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74266793":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74266794":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74266795":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74266796":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74266797":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74266798":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74266799":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74266835":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74266836":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74266837":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74266838":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74266839":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74266840":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74266841":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74266842":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"74266843":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"74266844":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"74266845":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74266846":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74266847":["Prow.: Jerzy Biedrzycki.
Prowadz\u0105cy program Jerzy Biedrzycki zaprasza na wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105. Dzi\u0119ki niej widzowie, lubi\u0105cy w\u0119dkowanie, poznaj\u0105 liczne nowe \u0142owiska i zwiedz\u0105 wiele ciekawych zak\u0105tk\u00F3w Polski i \u015Bwiata. W kolejnych odcinkach nie zabraknie informacji dotycz\u0105cych fauny, flory i walor\u00F3w turystycznych ka\u017Cdego z region\u00F3w, w jakie dotar\u0142a ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"74266848":["Serial przedstawia losy kilku m\u0142odych ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali ojcami. Staraj\u0105 si\u0119 sprosta\u0107 temu zadaniu jak najlepiej. Raz lepiej, a raz gorzej radz\u0105 sobie z r\u00F3\u017Cnymi problemami zwi\u0105zanymi z wychowaniem dziecka. W ka\u017Cdym odcinku jest kilka oddzielnych w\u0105tk\u00F3w, w kt\u00F3rych bohaterowie s\u0105 na r\u00F3\u017Cnym etapie ojcostwa. Pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 dobr\u0105 prac\u0119, opiekowa\u0107 si\u0119 dzieckiem i wzi\u0105\u0107 za nie odpowiedzialno\u015B\u0107. Zmagaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce z oczekiwaniami swoich partnerek. Najcz\u0119\u015Bciej nie mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc bliskich i musz\u0105 radzi\u0107 sobie sami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386101.jpg","",[]],"74266849":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74266850":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"74266851":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"74266852":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74266853":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"74266800":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74266801":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74266802":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74266803":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74266804":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74308300":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74266806":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74266807":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74266808":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74266809":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74266810":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74266811":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74266812":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74266813":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74266814":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74266815":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74266816":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",[]],"74266817":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"74266818":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74266819":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74266820":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74266821":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"74266822":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74266823":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"74266824":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74266825":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74266826":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"74266827":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74266828":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"74266829":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74266830":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74266831":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74266832":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"74266833":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74266834":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74266626":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"74266627":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"74266628":["Prow.: Alicja Resich-Modli\u0144ska.
Alicja Resich-Modli\u0144ska w cotygodniowym programie rozmawia z osobowo\u015Bciami zwi\u0105zanymi z kultur\u0105 i sportem. Punktem wyj\u015Bcia ka\u017Cdego z wywiad\u00F3w b\u0119d\u0105 aktualne wydarzenia w karierze zawodowej go\u015Bcia - premierowy spektakl, film, p\u0142yta, ksi\u0105\u017Cka, czy te\u017C znakomite wyniki w sporcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"74266629":["Synek
W dniu pogrzebu swojego ojca Adam spotyka nieznajomego m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o imieniu Maks, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jest jego przyrodnim bratem. \u017Bona namawia pierwszego z m\u0119\u017Cczyzn, by zrobi\u0142 testy DNA. Wyniki potwierdzaj\u0105 pokrewie\u0144stwo Maksa ze zmar\u0142ym Rados\u0142awem. Adam, kt\u00F3ry zawsze chcia\u0142 mie\u0107 rodze\u0144stwo, bardzo si\u0119 cieszy i pr\u00F3buje zbli\u017Cy\u0107 do brata. Nie podoba si\u0119 to jego matce, kt\u00F3ra uwa\u017Ca, \u017Ce Maksowi chodzi wy\u0142\u0105cznie o spadek. Wkr\u00F3tce wychodz\u0105 na jaw kolejne rodzinne tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"74266630":["Skok w bok
Marek Kolebski, w\u0142a\u015Bciciel sieci hoteli, od 20 lat jest szcz\u0119\u015Bliwym m\u0119\u017Cem Ariadny. Spokojne \u017Cycie m\u0119\u017Cczyzny zak\u0142\u00F3ca pojawienie si\u0119 Darii, z kt\u00F3r\u0105 sp\u0119dzi\u0142 kiedy\u015B noc. Kobieta informuje go, \u017Ce ma c\u00F3rk\u0119, Ani\u0119, i domaga si\u0119 aliment\u00F3w. Z pomoc\u0105 prawnika Marek pr\u00F3buje zatuszowa\u0107 spraw\u0119. P\u0142aci te\u017C kobiecie, by nie m\u00F3wi\u0142a nikomu o ich romansie. Sprawa si\u0119 komplikuje, kiedy Daria ginie, a Marek, kt\u00F3remu zale\u017Ca\u0142o na jej milczeniu, staje g\u0142\u00F3wnym podejrzanym o spowodowanie jej \u015Bmierci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"74266631":["Goodales\/Gordons","","",[]],"74266632":["Iwona Pavlovic z m\u0119\u017Cem","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383093.jpg","",[]],"74266633":["Na p\u00F3\u0142metku kulinarnych zmaga\u0144 nadszed\u0142 czas na pierwsze podsumowania i przegl\u0105d dotychczasowych dokona\u0144. Dziennikarze Jaros\u0142aw Guga\u0142a i Karolina Szostak opowiadaj\u0105 kucharzom o swoich codziennych zaj\u0119ciach, za co oczekuj\u0105 pe\u0142nowarto\u015Bciowego posi\u0142ku, kt\u00F3ry mo\u017Cna szybko przygotowa\u0107 z mro\u017Conek. Jurorzy z kolei stawiaj\u0105 przed nimi zadanie wymagaj\u0105ce ogromnej kreatywno\u015Bci: wyczarowanie kulinarnych dzie\u0142 sztuki z kapusty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187493.jpg","",["N"]],"74266634":["Dla Magdy lata sp\u0119dzone z by\u0142ym ju\u017C obecnie m\u0119\u017Cem by\u0142y koszmarem. Przez niego kobieta nie dba\u0142a o siebie. Teraz chcia\u0142aby zn\u00F3w wygl\u0105da\u0107 atrakcyjnie. Najbardziej przeszkadzaj\u0105 jej zmarszczki. My\u015Bli te\u017C o zmianie fryzury. Basia po\u015Bwi\u0119ci\u0142a wiele lat na opiek\u0119 nad chorym synem. Teraz gdy jest on ju\u017C doros\u0142y, zacz\u0119\u0142a my\u015Ble\u0107 o sobie. Maja Sablewska z pomoc\u0105 ekspert\u00F3w postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie obu pa\u0144 o \u0142adnym wygl\u0105dzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"74266635":["Tym razem rywalizowa\u0107 ze sob\u0105 b\u0119d\u0105: dziennikarka Joanna, pracownica recepcji Weronika, kochaj\u0105ca torebki kierowniczka restauracji Paulina oraz krawcowa Aleksandra. Ich zadaniem b\u0119dzie przygotowanie dw\u00F3ch pe\u0142nych kreacji zgodnych z tematami wybranymi przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105: \"Dawno temu w Hollywood\" i \"To Co\u015B\". Na wykonanie ca\u0142o\u015Bci uczestniczki b\u0119d\u0105 mia\u0142y godzin\u0119 i dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych. Nast\u0119pnie zaprezentuj\u0105 swoje stylizacje przed jurorami - aktork\u0105 Ad\u0105 Fija\u0142, producentk\u0105 pokaz\u00F3w mody Dorot\u0105 Wr\u00F3blewsk\u0105 i krytykiem Tomaszem Jacykowem. Nagrod\u0105 jest tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w oraz dwa i p\u00F3\u0142 tysi\u0105ca z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"74266636":["Ma\u0142\u017Conkowie Krzysztof i Noemi mieszkaj\u0105 wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci w \u0141odzi. Obydwoje s\u0105 bezrobotni. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 1000 z\u0142, do czego dochodzi 500 plus i zasi\u0142ek. Rodzina mieszka w starym drewnianym domu bez \u0142azienki. Budynek wymaga remontu. Mieszkaj\u0105cy w Warszawie Piotr i Dorota wychowuj\u0105 rocznego syna. Kobieta jest t\u0142umaczk\u0105, a jej partner prowadzi w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Ich praca pozwala na uzyskanie miesi\u0119cznego przychodu w wysoko\u015Bci oko\u0142o 14 tysi\u0119cy z\u0142. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami na kilka dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"74266637":["W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, a druga funkcjonuje na granicy ub\u00F3stwa. Ich cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami, a tak\u017Ce bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by porozmawia\u0107 o swoich do\u015Bwiadczeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"74266638":["Wojciech Modest Amaro przygotowa\u0142 uczestnikom niezwykle trudne zadanie. Ka\u017Cdy z nich musi odtworzy\u0107 przygotowane przez niego danie. Jednak \u017Caden z nich nie otrzymuje przepisu. Rywalizacja opiera si\u0119 wi\u0119c o zmys\u0142 smaku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360454.jpg","",["N"]],"74266639":["Pani Ania i jej m\u0105\u017C Grzegorz wychowywali trzech syn\u00F3w. W wolnych chwilach remontowali stary rodzinny dom. Pani Ania po raz czwarty zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Pewnego dnia pan Grzegorz niespodziewanie straci\u0142 przytomno\u015B\u0107 i ju\u017C nigdy jej nie odzyska\u0142. Od o\u015Bmiu miesi\u0119cy pozostaje w \u015Bpi\u0105czce i przebywa w specjalnym o\u015Brodku. Pani Ania \u0142\u0105czy prac\u0119 psychologa z wysi\u0142kiem, jakim jest samotne wychowanie czw\u00F3rki dzieci. Pomaga jej w tym matka, Longina. Dom rodziny jest jednak w fatalnym stanie. Matka wraz z synami gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, w kt\u00F3rym pod\u0142oga zieje dziurami. Z odsiecz\u0105 spiesz\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74266640":["Na warszawskim Targ\u00F3wku mieszka pani Beata, jej mama Hania i c\u00F3reczka Oliwka. Dziewczynka cierpi na zesp\u00F3\u0142 Downa, mimo to jest pogodnym i ciekawym \u015Bwiata dzieckiem. Wymaga jednak troskliwej opieki. Pani Beata marzy o powrocie do pracy, na razie jednak nie jest to mo\u017Cliwe. Kobieta opiekuje si\u0119 tak\u017Ce schorowan\u0105 matk\u0105, kt\u00F3ra porusza si\u0119 przy pomocy chodzika. Kuchnia jest tak ma\u0142a, \u017Ce pani Hania i jej chodzik w zasadzie si\u0119 w niej nie mieszcz\u0105. R\u00F3wnie\u017C wysoka wanna uniemo\u017Cliwia starszej lokatorce za\u017Cywanie k\u0105pieli, a stara instalacja elektryczna grozi po\u017Carem. Wojtek Strzelczyk i Wiesiek Nowobilski pr\u00F3buj\u0105 sprawi\u0107, by paniom \u017Cy\u0142o si\u0119 wygodnie i bezpiecznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"74266641":["Po lekcjach
Ula Kochan jest bardzo zakochana w swoim m\u0119\u017Cu Rafale, nauczycielu WF-u w liceum. Jak dot\u0105d byli szcz\u0119\u015Bliwym ma\u0142\u017Ce\u0144stwem, lecz od pewnego czasu m\u0119\u017Cczyzna sta\u0142 si\u0119 ozi\u0119b\u0142y dla \u017Cony. Natomiast dostaje czu\u0142e esemesy od nieznanej kobiety. Ula prosi detektyw\u00F3w o pomoc. \u015Aledczy szybko ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wpad\u0142 w oko Ma\u0142gorzacie Mackiej, z kt\u00F3r\u0105 pracuje w jednej szkole. Spotyka si\u0119 z ni\u0105 nawet po lekcjach, lecz ich schadzka ko\u0144czy si\u0119 jedynie na poca\u0142unkach. M\u0119\u017Cczyzna nie zamierza p\u00F3j\u015B\u0107 z ni\u0105 do \u0142\u00F3\u017Cka. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce to nie ona jest tajemnicz\u0105 kobiet\u0105, z kt\u00F3r\u0105 Rafa\u0142 wymienia pe\u0142ne czu\u0142o\u015Bci wiadomo\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce Ma\u0142gorzata go szanta\u017Cuje, gro\u017C\u0105c, \u017Ce zdradzi jego s\u0142odk\u0105 tajemnic\u0119. Dalsze \u015Bledztwo ujawnia szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835373.jpg","",["N"]],"74266642":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"74266643":["Prow.: Marta Lech-Maciejewska.
Poszukuj\u0105ca kreacji z drugiej r\u0119ki przysz\u0142a panna m\u0142oda poznaje trzy kobiety, a wraz z nimi historie ich zwi\u0105zku, kt\u00F3re bywaj\u0105 poruszaj\u0105ce. Dopiero w\u00F3wczas mo\u017Ce zobaczy\u0107 suknie - nierzadko od znanych projektant\u00F3w - kt\u00F3re ma mo\u017Cliwo\u015B\u0107 naby\u0107. Podczas gdy sprzedaj\u0105ce opowiadaj\u0105 o swoich emocjach zwi\u0105zanych z pozbywaniem si\u0119 tego wyj\u0105tkowego ubioru, a tak\u017Ce prezentuj\u0105 go i zachwalaj\u0105, kupuj\u0105ca stara si\u0119 z nimi targowa\u0107, aby uzyska\u0107 jak najlepsz\u0105 cen\u0119. Rad w kwestii wyboru kreacji udziela uczestniczce prowadz\u0105ca, Marta Lech-Maciejewska, blogerka i influencerka, zainteresowana mod\u0105 retro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"74266644":["Singielka Marzena spotyka si\u0119 z Dawidem, Ireneuszem i Albertem. Jej zadanie polega na wskazaniu, kt\u00F3ry z nich jest kawalerem. Nie b\u0119dzie to jednak proste, poniewa\u017C wszyscy trzej b\u0119d\u0105 udawa\u0107, \u017Ce nie znale\u017Ali jeszcze swojej drugiej po\u0142\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"74266645":["Kontrofensywa
Jacek Skrzypkowski to cz\u0142owiek sukcesu. Ma dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119, okaza\u0142y dom i pi\u0119kn\u0105 \u017Con\u0119 Anet\u0119. Nie jest jednak szcz\u0119\u015Bliwy. Zaniepokojony cz\u0119stymi wyj\u015Bciami \u017Cony z domu, zaczyna podejrzewa\u0107 j\u0105 o romans. Prosi ekip\u0119 programu, by ustali\u0142a, z kim go zdradza. Dochodzenie nie potwierdza jednak jego podejrze\u0144. Co wi\u0119cej, wychodzi na jaw, \u017Ce to Jacek ma kochank\u0119. Sprawa komplikuje si\u0119, gdy w domu Skrzypkowskich pojawia si\u0119 Tomek, dawny przyjaciel i wsp\u00F3lnik Jacka. M\u0119\u017Cczyzna ma wyra\u017An\u0105 s\u0142abo\u015B\u0107 do Anety...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2310101.jpg","",["N"]],"74266646":["Edyta, studentka Akademii Muzycznej w klasie fortepianu, pod okiem profesora Szczyg\u0142a przygotowuje si\u0119 do zagranicznych koncert\u00F3w. Jej ch\u0142opak Micha\u0142 nie wierzy, \u017Ce \u0107wiczenia s\u0105 tak intensywne i podejrzewa, \u017Ce pianistk\u0119 i mistrza \u0142\u0105czy romans. Pewnego dnia zaczepia wyk\u0142adowc\u0119 i zaczyna mu grozi\u0107. Wkr\u00F3tce po tym incydencie profesor o\u015Bwiadcza zaskoczonej Edycie, \u017Ce na tourn\u00E9e pojedzie inna artystka. Anna, instruktorka jogi i mama dw\u00F3ch dorastaj\u0105cych ch\u0142opc\u00F3w, zatrudnia do pomocy Ol\u0119, kt\u00F3ra ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 jej synami. Dziewczyna doskonale sprawdza si\u0119 w roli niani i staje si\u0119 niemal cz\u0142onkiem rodziny. Sielanka ko\u0144czy si\u0119 tu\u017C przed wsp\u00F3lnym wyjazdem na sylwestra. Ola wyznaje swojej pracodawczyni, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, a ojcem dziecka jest Micha\u0142, m\u0105\u017C Anny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"74266647":["Kamila i jej m\u0105\u017C marz\u0105 o dziecku. Kobiet\u0119 niepokoi jednak, \u017Ce Rafa\u0142a ka\u017Cdego dnia zostaje d\u0142u\u017Cej w pracy. S\u0105dzi, \u017Ce stoi za tym co\u015B wi\u0119cej ni\u017C nadgodziny. Opowiada o sytuacji przyjaci\u00F3\u0142ce. Okazuje si\u0119, \u017Ce Sandra widzia\u0142a jej partnera w towarzystwie pi\u0119knej kobiety, gdy szli razem do mieszkania, kt\u00F3re Kamila dosta\u0142a w spadku. Zapytany o to m\u0119\u017Cczyzna oznajmia, \u017Ce szykowa\u0142 jej niespodziank\u0119 i przeprowadza\u0142 remont. Wypiera si\u0119, by si\u0119 z kimkolwiek spotyka\u0142. W ko\u0144cu Sandra przyznaje si\u0119, \u017Ce zakocha\u0142a si\u0119 w Kamili i dlatego k\u0142ama\u0142a. Gdy prawda wychodzi na jaw, kobiety zrywaj\u0105 stosunki, ale \u017Cycz\u0105 sobie jak najlepiej. Matka Magdy, adwokatka, nie znosi jej ch\u0142opaka Ma\u0107ka i namawia c\u00F3rk\u0119, by zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Jarkiem, synem s\u0119dziego. Doprowadza to do k\u0142\u00F3tni. Pewnego dnia Maciek przesadza z alkoholem podczas imprezy. To sk\u0142ania dziewczyn\u0119 do przemy\u015Blenia plan\u00F3w matki. Niespodziewanie poznaje atrakcyjnego Eryka, w\u0142a\u015Bciciela biura nieruchomo\u015Bci. Pod wp\u0142ywem tej znajomo\u015Bci rozstaje si\u0119 ze swoim partnerem. Nied\u0142ugo potem przekonuje si\u0119 jednak, \u017Ce Eryk j\u0105 zdradza. Co wi\u0119cej, wcale jej nie kocha\u0142, a tak naprawd\u0119 oszuka\u0142 j\u0105 na zlecenie jej matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"74266648":["Chirurdzy plastyczni, Terry Dubrow i Paul Nassif, udzielaj\u0105 pomocy aktorce po sze\u015Bciu operacjach plastycznych nosa i kobiecie z nierozdzielaj\u0105cym si\u0119 biustem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170152.jpg","",[]],"74266650":["Pierwsze ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Marcina zako\u0144czy\u0142o si\u0119 z powodu romansu \u017Cony. M\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 sam z nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0105. Siedem lat temu pozna\u0142 Kamil\u0119, kt\u00F3ra po dw\u00F3ch latach zosta\u0142a jego \u017Con\u0105. Jej zachowanie sprawia, \u017Ce Marcin nabiera podejrze\u0144, czy nowa partnerka jest mu wierna. Boi si\u0119, \u017Ce jego drugie ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zako\u0144czy si\u0119 z tego samego powodu, co pierwsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"74266651":["Magdalena prowadzi w\u0142asn\u0105 firm\u0119 odzie\u017Cow\u0105. Jej m\u0105\u017C Waldemar przed rokiem mia\u0142 wypadek samochodowy i teraz porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. \u017Bona zapewni\u0142a mu opiek\u0119, ale obawia si\u0119, \u017Ce nie jest jej wierny. Podejrzewa m\u0119\u017Ca o romans z gosposi\u0105, kt\u00F3ra opiekuje si\u0119 nim podczas jej nieobecno\u015Bci. Prosi o pomoc detektywa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"74266854":["Kurpiowska Narew
Tym razem Jurek Biedrzycki razem z ekip\u0105 wyrusza nad wyj\u0105tkowo czaruj\u0105c\u0105 jesienn\u0105 Narew. W ostatnich promieniach s\u0142o\u0144ca w\u0119dkarze \u0142owi\u0105 na stosunkowo ma\u0142e woblerki, podziwiaj\u0105 przepi\u0119kne krajobrazy i dzik\u0105 rzek\u0119, kt\u00F3rej cz\u0142owiek nie zd\u0105\u017Cy\u0142 jeszcze zmieni\u0107 i przystosowa\u0107 do swoich potrzeb. Pe\u0142nia ksi\u0119\u017Cyca nie sprzyja rekordowym po\u0142owom, ale i tak okonie, klenie i niewy\u0142owiony do ko\u0144ca sum daj\u0105 im pow\u00F3d do rado\u015Bci. Schwytane, a nast\u0119pnie uwolnione do dzi\u015B p\u0142ywaj\u0105 w narwia\u0144skim nurcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74266855":["Szczupak na \u017Cywca
Jurek Biedrzycki przybli\u017Ca w\u0119dkarzom ma\u0142o znan\u0105 i rzadko stosowan\u0105 metod\u0119 po\u0142owu szczupak\u00F3w na martw\u0105 i \u017Cyw\u0105 rybk\u0119. Przygoda nad niewielkim jeziorem zaczyna si\u0119 od pozyskania odpowiednich \u017Cywc\u00F3w, czyli przyn\u0119ty. Cz\u0142onkowie ekipy przypominaj\u0105 sobie, jakie emocje towarzysz\u0105 w\u0119dkowaniu przy u\u017Cyciu retro w\u0119dziska bambusowego i pozosta\u0142ego oprzyrz\u0105dowania rodem z poprzedniej epoki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74266856":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74266857":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74266858":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"74266859":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"74266860":["Przygody oraz biwakowe losy pe\u0142nych energii w\u0119dkarzy. Spotykaj\u0105 si\u0119 oni nad wod\u0105, by podziwia\u0107 przyrod\u0119 i mi\u0142o sp\u0119dza\u0107 czas z przyjaci\u00F3\u0142mi. Tak naprawd\u0119 ryby to jedynie pretekst, by pokaza\u0107 ich relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["AD"]],"74266861":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403585.jpg","",[]],"74266862":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 do Indio - miasta na kalifornijskiej pustyni, kt\u00F3re skrywa prawdziwe skarby. Przekonamy si\u0119, kt\u00F3remu z bohater\u00F3w programu uda si\u0119 upolowa\u0107 najlepsz\u0105 okazj\u0119. Ivy ucieka si\u0119 do podst\u0119pu, by podpu\u015Bci\u0107 konkurencj\u0119. Tymczasem Mary jest zmuszona do dzia\u0142ania, kt\u00F3re raczej nie jest w jej stylu. Rene stara si\u0119 bardziej ni\u017C zwykle, a Darrell usi\u0142uje robi\u0107 swoje, nie bacz\u0105c na humory Brandona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74266863":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wracaj\u0105 do Koreatown, dzielnicy Los Angeles, w kt\u00F3rej kiedy\u015B dominowa\u0142a ludno\u015B\u0107 pochodzenia korea\u0144skiego. Obecnie mieszkaj\u0105 tam g\u0142\u00F3wnie Latynosi. Brandi nie chce, by przez b\u0142azenad\u0119 Jarroda przesz\u0142a im ko\u0142o nosa korzystna okazja. Ivy Calvin i Mary Padian nieoczekiwanie staj\u0105 si\u0119 sojusznikami, podczas gdy Rene Nezhoda daje si\u0119 ponie\u015B\u0107 zakupowemu szale\u0144stwu. Przekonamy si\u0119, czy takie post\u0119powanie mu si\u0119 op\u0142aci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74266864":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami poluj\u0105 na okazje w centrum Los Angeles. Bohaterowie programu bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji nieop\u0142acanych schowk\u00F3w magazynowych mieszcz\u0105cych si\u0119 w wielopi\u0119trowym budynku. Darrell i jego syn s\u0105 zdeterminowani, \u017Ceby zdoby\u0107 towar do ich ca\u0142odobowego sklepu. Aby jednak osi\u0105gn\u0105\u0107 cel, musz\u0105 pokona\u0107 Dave'a. Ivy Calvin chce wylicytowa\u0107 magazyn z narz\u0119dziami. Mary jest zmuszona stawi\u0107 czo\u0142o mocnej konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74266865":["Tym razem bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 do miasteczka uniwersyteckiego Rancho Dominguez. Handlarze maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce w tamtejszych opuszczonych magazynach znajd\u0105 wiele modnych rzeczy, kt\u00F3re b\u0119dzie mo\u017Cna odsprzeda\u0107 z zyskiem. Brandon poszukuje dobrych jako\u015Bciowo towar\u00F3w do sklepu, kt\u00F3ry prowadzi z ojcem. Z kolei Rene stawia na ilo\u015B\u0107. Mary pokazuje, \u017Ce potrafi by\u0107 wredna, podczas gdy Jarrod i Brandi witaj\u0105 w swoim zespole nowego cz\u0142onka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"74266866":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74266867":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74266868":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74266869":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"74266870":["Bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 poszukiwany przez kolekcjoner\u00F3w model karabinu - pochodz\u0105cy z drugiej po\u0142owy XIX wieku Smith & Wesson Model 320. Wyprodukowano tylko 977 egzemplarzy tej broni, dlatego osi\u0105gaj\u0105 one bardzo wysokie ceny. Chumlee i dziadek ogl\u0105daj\u0105 zbi\u00F3r komiks\u00F3w z serii \"Wojownicze \u017C\u00F3\u0142wie ninja\". Zobaczymy, czy starszy pan da si\u0119 przekona\u0107 do inwestycji w historyjki obrazkowe z lat 80. XX wieku. Na nocnej zmianie robi si\u0119 nieco nieprzyjemnie, gdy klient przynosi kolekcj\u0119 wypchanych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74266871":["W dzisiejszym odcinku Corey i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 zabytkow\u0105 bro\u0144, kt\u00F3ra ze wzgl\u0119du na swoje niewielkie rozmiary by\u0142a ch\u0119tnie noszona przez kobiety. Nast\u0119pnie do lombardu trafia dziewi\u0119tnastowieczny zegarek kieszonkowy, na kt\u00F3rym wygrawerowano s\u0142owo \"dzi\u0119kuj\u0119\". By\u0142 to prezent weterana wojny secesyjnej dla towarzysza, kt\u00F3ry uratowa\u0142 mu \u017Cycie. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 pami\u0105tek zwi\u0105zanych z samolotami Boeing.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74266872":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia jeden z pier\u015Bcieni mistrzowskich, kt\u00F3re w 1995 roku zdobyli zawodnicy Atlanta Braves, zwyci\u0119zcy rozgrywek World Series. Nast\u0119pnie Corey i dziadek ogl\u0105daj\u0105 elektryczn\u0105 gitar\u0119 hawajsk\u0105 firmy Sho-Bud. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi do sklepu ba\u0144k\u0119, kt\u00F3ra w XIX wieku s\u0142u\u017Cy\u0142a do dolewania nafty do lampy w latarni morskiej. W dzisiejszym odcinku zobaczymy te\u017C trzy zabytkowe drewniane kaczki dekoracyjne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74266873":["W tym odcinku Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 pami\u0119tniki Dwighta D. Eisenhowera z jego autografem. S\u0142ynny dow\u00F3dca opisuje w nich szczeg\u00F3\u0142y kampanii z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Nast\u0119pnie sta\u0142y klient przynosi do lombardu rewolwer Remington Model 1858 - bro\u0144 bardzo popularn\u0105 w czasach wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 racje \u017Cywno\u015Bciowe, wyprodukowane dla za\u0142ogi Apollo 11. Do sklepu trafia te\u017C butelka francuskiego wina z 1870 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",["N"]],"74266874":["Miami","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["N"]],"74266875":["Trynidad i Tobago","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["N"]],"74266876":["Oman","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["N"]],"74266877":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403585.jpg","",["N"]],"74266878":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74266879":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74266880":["Recepcjonista","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"74266881":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74266882":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74266883":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74266884":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74266885":["Dziennikarz \u015Bledczy tym razem przyjrzy si\u0119 dw\u00F3m niewyja\u015Bnionym morderstwom. 22 czerwca 2011 roku na osiedlu Wichrowe Wzg\u00F3rza w Poznaniu znaleziono cia\u0142o 81-letniej Janiny Wysockiej. Sprawca zbrodni nigdy nie zosta\u0142 schwytany. Nast\u0119pnie Fajbusiewicz przedstawi spraw\u0119 zab\u00F3jstwa m\u0119\u017Cczyzny z okolic Pszczyny. To\u017Csamo\u015B\u0107 ofiary do tej pory nie zosta\u0142a ustalona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"74266886":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74266887":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74266888":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74266889":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"74266685":["Do Grze\u015Bka na jego now\u0105 dzia\u0142k\u0119 przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny Patryk. Ma mu pom\u00F3c w oczyszczeniu jej z ga\u0142\u0119zi i resztek tarniny, bo pracy jest bardzo du\u017Co. Dla Patryka nocowanie zim\u0105 podczas mroz\u00F3w w namiocie okazuje si\u0119 du\u017Cym wyzwaniem. Piotrek przybli\u017Ca widzom konflikt, kt\u00F3ry ma miejsce mi\u0119dzy le\u015Bnikami reprezentuj\u0105cymi Lasy Pa\u0144stwowe, a ekologami pr\u00F3buj\u0105cymi chroni\u0107 drzewa przed wycink\u0105. Jego zdaniem obie strony maj\u0105 swoje racje i obie chc\u0105 dobra bieszczadzkich las\u00F3w, ale to \"dobro\" definiuj\u0105 w zupe\u0142nie r\u00F3\u017Cny spos\u00F3b. Andrzej \"Hos\" wchodzi na nowy poziom cywilizacji, bo wkr\u00F3tce do jego budy zostanie podpi\u0119ty Internet. Co prawda nie ma w niej jeszcze pr\u0105du, ale chce kupi\u0107 u\u017Cywany agregat. Uwa\u017Ca te\u017C, \u017Ce komputer znajdzie na \u015Bmietniku. Ju\u017C cieszy si\u0119 na my\u015Bl, o tym, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 ogl\u0105da\u0107 dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74266686":["Grzesiek bardzo si\u0119 zmieni\u0142 odk\u0105d kupi\u0142 ziemi\u0119 i zamieszka\u0142 w Bieszczadach. Nawet jego bliscy twierdz\u0105, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 bardziej spokojny i radosny od czasu gdy wr\u00F3ci\u0142 z Islandii. Sam te\u017C m\u00F3wi o tym, \u017Ce czuje si\u0119 spe\u0142niony. Roman chce zachowa\u0107 wspomnienia o swoich przodkach i aby ich upami\u0119tni\u0107 planuje zrobi\u0107 na swojej stodole mural. Hos obmy\u015Bla w jakie udogodnienia wyposa\u017Cy\u0107 na lato swoj\u0105 bud\u0119. Nosi si\u0119 z zamiarem cha\u0142upniczego przygotowania jacuzzi i sauny. Przede wszystkim wyczekuje na wizyty turystek w czasie wakacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74266687":["Grzesiek dzieli si\u0119 swoimi prze\u017Cyciami. Opowiada o tym, jak wataha wilk\u00F3w zaatakowa\u0142a i pr\u00F3bowa\u0142a po\u017Cre\u0107 jego psa. Musia\u0142 si\u0119 z nimi skonfrontowa\u0107 w obronie przyjaciela i cho\u0107 wszystko sko\u0144czy\u0142o si\u0119 dobrze, to zwierz\u0119ta d\u0142ugo nie chcia\u0142y odpu\u015Bci\u0107 wybranej ofiary, a on najad\u0142 si\u0119 strachu. Do Polski w 1945 roku przyjechali uciekaj\u0105cy przed wojn\u0105 domow\u0105 rodzice Eleni. Ulokowano ich w Bieszczadach. Zima w g\u00F3rach by\u0142a dla nich szokiem, bo dot\u0105d przyzwyczajeni byli do ciep\u0142ego klimatu. Edward opowiada o walorach m\u0142odych pokrzyw i ich wp\u0142ywie na ludzkie cia\u0142o oraz psychik\u0119. Arek decyduje si\u0119 zrealizowa\u0107 pomys\u0142 Romana. Maluje na drzwiach jego stodo\u0142y portret rodzinny m\u0119\u017Cczyzny. Arek jest specjalist\u0105 w tej dziedzinie, wi\u0119c efekt ko\u0144cowy przerasta oczekiwania Romana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74266688":["Re\u017C.: Sebastian Vigg.
Ostatni skok
Multimilioner Hinrich Wanrath zostaje uprowadzony. Porywacze \u017C\u0105daj\u0105 okupu. C\u00F3rka Hinricha, dostarcza pieni\u0105dze w um\u00F3wione miejsce. Wtedy porywacze w\u0142\u0105czaj\u0105 sw\u00F3j telefon kom\u00F3rkowy i policja mo\u017Ce go namierzy\u0107. Semir i Tom wpadaj\u0105 do budynku i uwalniaj\u0105 zak\u0142adnika. Wkr\u00F3tce potem pomieszczenie staje w p\u0142omieniach. Rozpoczyna si\u0119 gor\u0105czkowe poszukiwanie porywaczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2056791.jpg","",[]],"74266689":["Czarek dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie jest ojcem dziecka Julki. Dziewczyna nie chce z nikim rozmawia\u0107. Anka przyt\u0142oczona sytuacj\u0105 z c\u00F3rk\u0105 i sprzedanym domem szuka wsparcia u m\u0119\u017Ca. Pawe\u0142 jest z\u0142y, \u017Ce z nim nie pojecha\u0142a i wci\u0105\u017C upiera si\u0119, \u017Ce wyjazd by\u0142 dobr\u0105 decyzj\u0105. Tymczasem Julka wraca od lekarza i informuje, \u017Ce nie jest w ci\u0105\u017Cy, wprawiaj\u0105c wszystkich w os\u0142upienie. Wiktor przeprasza Patrycj\u0119 za swoj\u0105 wcze\u015Bniejsz\u0105 reakcj\u0119, ale ona jest wci\u0105\u017C rozdarta. Kochan nie jest w stanie przyzna\u0107 si\u0119 przyjaci\u00F3\u0142kom, \u017Ce ukochany j\u0105 uderzy\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry przyszed\u0142 do ich mieszkania, pojawi\u0142 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C w kancelarii. Wiktor trafia do szpitala. Inga idzie do banku, poniewa\u017C dziwi j\u0105 decyzja Roberta i to z jakim entuzjazmem rezygnuje on z pracy. Dorota po rozmowie z Matyld\u0105 zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107, czy rozw\u00F3d jest najlepszym rozwi\u0105zaniem. W\u0105tpliwo\u015Bci rozwiewa informacja, \u017Ce \u0141ukasz sam z\u0142o\u017Cy\u0142 pozew. Zuza jest szcz\u0119\u015Bliwa z Ja\u015Bkiem. Wyznaje mu mi\u0142o\u015B\u0107. M\u0119cz\u0105 j\u0105 kolejne napady md\u0142o\u015Bci, wi\u0119c umawia si\u0119 na wizyt\u0119 w przychodni. Podczas wizyty u gastrologa Zuza dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1916437.jpg","",["N"]],"74266690":["Zuza zwierza si\u0119 matce. Stefa, cho\u0107 zaskoczona, bardzo cieszy si\u0119, \u017Ce zostanie babci\u0105. Anka obwinia m\u0119\u017Ca o to, \u017Ce zostawi\u0142 j\u0105 sam\u0105 z problemami. Wiktor pr\u00F3buje naprawi\u0107 relacje z Patrycj\u0105 i zabiera j\u0105 do salonu sukien \u015Blubnych. Kobieta jednak ju\u017C nie jest pewna, czy chce wyj\u015B\u0107 za niego za m\u0105\u017C. Na spotkaniu z przyjaci\u00F3\u0142kami w ko\u0144cu wyznaje im, co si\u0119 sta\u0142o. Zuza m\u00F3wi dziewczynom o ci\u0105\u017Cy i przyznaje, \u017Ce nie jest pewna, kto jest ojcem dziecka. Do czasu wyja\u015Bnienia tej kwestii postanawia unika\u0107 Ja\u015Bka. Anka jedzie do Julki, kt\u00F3ra w ko\u0144cu przyznaje, \u017Ce zmy\u015Bli\u0142a ca\u0142\u0105 histori\u0119 z ci\u0105\u017C\u0105 i aborcj\u0105. Okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce chcia\u0142a w ten spos\u00F3b zmusi\u0107 rodzic\u00F3w do odwo\u0142ania wyjazdu. Strzelecka nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce jej c\u00F3rka jest tak\u0105 manipulantk\u0105. Wracaj\u0105c, spostrzega pod domem kamper i Paw\u0142a. Czarek jest przybity i chce porozmawia\u0107 z Julk\u0105. Anka m\u00F3wi mu ca\u0142\u0105 prawd\u0119. Po ostatnim poca\u0142unku Jacek ca\u0142y czas kontaktuje si\u0119 z Ing\u0105. W ko\u0144cu czeka na ni\u0105 pod bankiem i zabiera do swojej pracowni. Wiktor proponuje ukochanej wsp\u00F3lny wyjazd do le\u015Bnicz\u00F3wki, jednak Patrycja chce, aby pojecha\u0142 sam. Uwa\u017Ca, \u017Ce ta roz\u0142\u0105ka pozwoli im od siebie odpocz\u0105\u0107 i przemy\u015Ble\u0107 pewne rzeczy. Kiedy wraca do mieszkania, dowiaduje si\u0119, \u017Ce Jele\u0144ski wyjecha\u0142 i zabra\u0142 ze sob\u0105 Miko\u0142aja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1916437.jpg","",["N"]],"74266691":["Zbrodnia i kara
Pa\u017Adzioch urz\u0105dza sobie suto zakrapian\u0105 kolacj\u0119. Wkr\u00F3tce znika bez wie\u015Bci. Jego \u017Cona obawia si\u0119 najgorszego. Ferdek i Waldek nie bez powodu czuj\u0105 si\u0119 winni zaistnia\u0142ej sytuacji. Prawda okazuje si\u0119 bardzo trywialna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74266692":["Balcyrewicz musi odej\u015B\u0107
Pewnego dnia Ferdek okrywa straszn\u0105 rzecz. Lod\u00F3wka jest ca\u0142kowicie pusta. Zwierza si\u0119 ze swego odkrycia Boczkowi. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce cierpi\u0105 n\u0119dz\u0119 i g\u0142\u00F3d. Wpadaj\u0105 na pomys\u0142, \u017Ce wszystkiemu winien jest minister Balcyrewicz. W ich g\u0142owach kie\u0142kuje pewien plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"74266693":["Kara Mustafa
Babka dopuszcza si\u0119 zbrodni. Wylewa Ferdkowi piwo do zlewu. Os\u0105dzona i skazana, odbywa kar\u0119 ci\u0119\u017Ckiego wi\u0119zienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74266694":["Sto lat
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 setne urodziny Babki. Taka okr\u0105g\u0142a rocznica staje si\u0119 pretekstem do zorganizowania niezwyk\u0142ej biesiady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"74266695":["Kamansutra
Halina poddaje Ferdka testowi psychologicznemu z gazety. Wynika z niego, \u017Ce Kiepski jest zupe\u0142nym impotentem. Zdenerwowany tym m\u0119\u017Cczyzna postanawia pog\u0142\u0119bi\u0107 swoj\u0105 wiedz\u0119 na temat seksu w sieci internetowej. Razem z Boczkiem wchodzi do Internetu - dos\u0142ownie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402925.jpg","",["N"]],"74266696":["W\u0142a\u015Bciciele
Ferdek, Boczek i Pa\u017Adzioch otrzymuj\u0105 akty w\u0142asno\u015Bci cz\u0119\u015Bci kamienicy, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105. Kiepskiemu przypada w udziale korytarz, Pa\u017Adziochowi toaleta, a Boczkowi klatka schodowa. Wszyscy chc\u0105 na tym zarobi\u0107. Ustanawiaj\u0105 prawa i op\u0142aty za korzystanie ze swojej w\u0142asno\u015Bci, co powoduje utrudnienia w poruszaniu si\u0119 w kamienicy. A szczeg\u00F3lnie, w dotarciu do wsp\u00F3lnej toalety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"74266697":["Re\u017C.: Micha\u0142 Rogalski.
Nieco zarozumia\u0142y Albert (Jakub Zaj\u0105c) jest elfem, kt\u00F3ry \u017Cyje w krainie \u015Awi\u0119tego Miko\u0142aja. Cho\u0107 pe\u0142ni zaszczytn\u0105 funkcj\u0119 nawigatora sa\u0144 prze\u0142o\u017Conego, z czasem nabiera w\u0105tpliwo\u015Bci co do sensu swojej pracy, kt\u00F3ra wi\u0105\u017Ce si\u0119 ukrywaniem si\u0119 przed lud\u017Ami. Postanawia wi\u0119c wkroczy\u0107 do ich \u015Bwiata, by poczu\u0107, jak s\u0105 mu wdzi\u0119czni za prezenty. Zderzenie z rzeczywisto\u015Bci\u0105 okazuje si\u0119 dla niego bolesne, ale zmienia si\u0119 to, gdy spotyka 11-letniego Dawida (Cyprian Grabowski). Odk\u0105d zamieszka\u0142 on wraz z zapracowanymi rodzicami, Hani\u0105 (Anna Smo\u0142owik) i Piotrkiem (Micha\u0142 Czernecki), w Warszawie, czuje si\u0119 osamotniony. Szczeg\u00F3lnie teraz, gdy zbli\u017Ca si\u0119 Bo\u017Ce Narodzenie. Wraz z nowym przyjacielem postanawia wi\u0119c wyruszy\u0107 do dziadk\u00F3w, Matyldy (El\u017Cbieta Jarosik) i Ignacego (Witold D\u0119bicki), kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w Tatrach. Czeka ich pe\u0142na przyg\u00F3d podr\u00F3\u017C, tym bardziej \u017Ce ich \u015Bladem pod\u0105\u017Caj\u0105 rodzice ch\u0142opca i \u015Awi\u0119ty Miko\u0142aj (Cezary \u017Bak) z Miko\u0142ajow\u0105 (Monika Krzywkowska).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2370880.jpg","",[]],"74266698":["Re\u017C.: Martin Campbell.
Royce Garrett (Stuart Wilson) wraz z doros\u0142ymi dzie\u0107mi, Peterem (Chris O'Donnell) i Annie (Robin Tunney), uprawia wspinaczk\u0119. Dochodzi do wypadku. Wszyscy troje zawisaj\u0105 na jednej linie. Zorientowawszy si\u0119 w tragicznej sytuacji, umocowany najni\u017Cej Royce nakazuje synowi odci\u0105\u0107 lin\u0119, by w ten spos\u00F3b ocali\u0107 siebie i siostr\u0119. Mimo rozpaczliwych pr\u00F3\u015Bb dziewczyny Peter spe\u0142nia jego wol\u0119. Mijaj\u0105 trzy lata. Annie wci\u0105\u017C uprawia wspinaczk\u0119. Nadal nie potrafi wybaczy\u0107 bratu, \u017Ce po\u015Bwi\u0119ci\u0142 ich ojca. Tymczasem on, targany wyrzutami sumienia, prowadzi \u017Cycie samotnika. Niebawem Annie przyjmuje propozycj\u0119 do\u0142\u0105czenia do niebezpiecznej wyprawy na K2, kt\u00F3r\u0105 zorganizowa\u0142 ameryka\u0144ski milioner Elliot Vaughn (Bill Paxton). Ekip\u0119 ma poprowadzi\u0107 Tom McLaren (Nicholas Lea). Peter, wiedz\u0105c o nadchodz\u0105cej burzy \u015Bnie\u017Cnej, ostrzega \u015Bmia\u0142k\u00F3w przed wyruszaniem w g\u00F3ry. Bogacz nie chce jednak rezygnowa\u0107. Wkr\u00F3tce cz\u0119\u015B\u0107 jego ekipy ginie pod lawin\u0105. Elliot, Annie i ranny Tom zostaj\u0105 uwi\u0119zieni w lodowej grocie. W\u0142a\u015Bciwie nie maj\u0105 szans na przetrwanie w tak ekstremalnych warunkach. Na pomoc uwi\u0119zionej w \u015Bniegach siostrze wyrusza jednak Peter, kt\u00F3ry organizuje ekip\u0119 ratownicz\u0105. W jej sk\u0142ad wchodz\u0105: himalaista Montgomery Wick (Scott Glenn), kt\u00F3rego \u017Cona zgin\u0119\u0142a w g\u00F3rach, pi\u0119kna Monique Aubertine (Izabella Scorupco) i dwaj ekscentryczni bracia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1853620.jpg","",["N"]],"74266699":["Re\u017C.: Nikolaj Arcel.
Postapokaliptyczna rzeczywisto\u015B\u0107. Roland Deschain (Idris Elba), ostatni \u017Cyj\u0105cy rewolwerowiec, przemierza pustkowia w poszukiwaniach Mrocznej Wie\u017Cy. To mityczne miejsce spaja ze sob\u0105 poszczeg\u00F3lne \u015Bwiaty. Roland prowadzi odwieczn\u0105 walk\u0119 z Walterem O'Dimem, nazywanym te\u017C Cz\u0142owiekiem w czerni (Matthew McConaughey). Ta tajemnicza posta\u0107 pragnie doprowadzi\u0107 do zburzenia wie\u017Cy. Tymczasem w USA \u017Cyje ma\u0142y Jake (Tom Taylor). Ch\u0142opca od lat niepokoj\u0105 sny, cz\u0119sto przybieraj\u0105ce form\u0119 koszmar\u00F3w. Jake widzi w nich tajemnicze, nieznane nikomu potwory, a tak\u017Ce wysok\u0105 wie\u017C\u0119. Czuje, \u017Ce jego nocne widzenia s\u0105 wa\u017Cne i nie chce zapomnie\u0107 \u017Cadnego z nich, dlatego rysuje zapami\u0119tane fragmenty sn\u00F3w i przyozdabia nimi pok\u00F3j. Mroczne wizje syna niepokoj\u0105 jego matk\u0119. Pewnego dnia w domu rodziny pojawia si\u0119 para tajemniczych ludzi, kt\u00F3rzy podaj\u0105 si\u0119 za lekarzy ze szpitala psychiatrycznego. Przekonuj\u0105 oni kobiet\u0119, \u017Ce wizje Jake'a to pocz\u0105tek gro\u017Anej choroby psychicznej i ch\u0142opiec powinien podda\u0107 si\u0119 leczeniu w prowadzonym przez nich o\u015Brodku. Jake rozpoznaje w nieznajomych potwory ze swoich sn\u00F3w i, korzystaj\u0105c z ich nieuwagi, ucieka. Znajduje schronienie w tajemniczym, zrujnowanym domu, kt\u00F3ry tak\u017Ce pojawi\u0142 si\u0119 w kilku jego wizjach. Okazuje si\u0119, \u017Ce wewn\u0105trz ukryty jest portal, b\u0119d\u0105cy tunelem pomi\u0119dzy \u015Bwiatami. Dzi\u0119ki niemu Jake trafia do nieznanej pustynnej krainy. Tam znajduje go Roland. Tak rozpoczyna si\u0119 ich wsp\u00F3lna w\u0119dr\u00F3wka. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce obecno\u015B\u0107 Jake'a w obcym \u015Bwiecie nie jest przypadkowa. Posiada on bowiem cenny dar, zwany l\u015Bnieniem, kt\u00F3rego potrzebuje Walter. Przy pomocy Jake'a i podobnych jemu dzieci mo\u017Ce on bowiem zniszczy\u0107 Wie\u017C\u0119. Kolejna adaptacja sagi Stephena Kinga \u0142\u0105czy w sobie elementy kina fantasy, science fiction i westernu. W g\u0142\u00F3wnych rolach wyst\u0105pili Idris Elba, nagrodzony w 2012 roku Z\u0142otym Globem za swoj\u0105 rol\u0119 w serialu \"Luther\", oraz laureat Oscara Matthew McConaughey. Za kamer\u0105 stan\u0105\u0142 Nikolaj Arcel, zdobywca Srebrnego Nied\u017Awiedzia za film \"Kochanek kr\u00F3lowej\". Zdj\u0119cia do filmu powstawa\u0142y w Kapsztadzie, Nowym Jorku oraz Los Angeles.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1869337.jpg","",["JM"]],"74266700":["Re\u017C.: Dave Wilson.
\u015Awietnie wyszkolony \u017Co\u0142nierz Ray Garrison po zako\u0144czonej sukcesem brawurowej akcji odbicia zak\u0142adnik\u00F3w w Mombasie wyje\u017Cd\u017Ca razem z \u017Con\u0105 na zas\u0142u\u017Cony odpoczynek do W\u0142och. W czasie wakacji ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zostaje porwane, a wkr\u00F3tce potem zamordowane przez najemnika Martina Axe'a. To jednak jeszcze nie koniec historii Garrisona. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Ray odzyskuje \u017Cycie dzi\u0119ki prze\u0142omowej technologii stosowanej przez korporacj\u0119 RST. Wykorzystano mn\u00F3stwo nanotechnologicznych rozwi\u0105za\u0144, kt\u00F3re sprawiaj\u0105, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 niczym bohater komiksowych opowie\u015Bci. Jako supercz\u0142owiek, zwany Bloodshotem, jest znacznie silniejszy i szybszy od zwyczajnych ludzi, a w dodatku jego organizm posiada zdolno\u015B\u0107 do natychmiastowej regeneracji. Dzi\u0119ki temu niemal nie spos\u00F3b go pokona\u0107. Za spraw\u0105 decyzji w\u0142adz firmy Garrison traci jednak dawn\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107, wspomnienia oraz mo\u017Cliwo\u015B\u0107 kontrolowania w\u0142asnego \u017Cycia. Nie zawsze te\u017C potrafi odr\u00F3\u017Cni\u0107 rzeczywisto\u015B\u0107 od fa\u0142szu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie do ko\u0144ca zdo\u0142ano pozbawi\u0107 go wolnej woli. W Bloodshocie stopniowo narasta silna potrzeba zrozumienia, kim naprawd\u0119 jest.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191185.jpg","",["N"]],"74266701":["Re\u017C.: John Stockwell.
Kurt Sloan (Alain Moussi) i jego starszy brat Eric (Darren Shahlavi) s\u0105 potomkami s\u0142ynnej rodziny Venice z Kalifornii, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w sztukach walki. Kurt od zawsze by\u0142 w cieniu Erica. Brakowa\u0142o mu instynktu potrzebnego, by zosta\u0107 mistrzem. Podczas jednego z turniej\u00F3w Kurt jest \u015Bwiadkiem walki brata z bezwzgl\u0119dnym mistrzem muay thai, Tongiem Po (David Bautista). Gdy na w\u0142asne oczy widzi, jak Eric ginie z jego r\u0105k, poprzysi\u0119ga zemst\u0119. Zwraca si\u0119 o pomoc do Duranda (Jean-Claude Van Damme), by\u0142ego mentora brata. Pocz\u0105tkowo mistrz nie dostrzega w nim potrzebnych umiej\u0119tno\u015Bci. Jednak po serii fizycznych i umys\u0142owych \u0107wicze\u0144 odkrywa on, \u017Ce m\u0142odszy Sloan ma si\u0142\u0119, kt\u00F3rej do tej pory nie pokazywa\u0142. Durand dochodzi do wniosku, \u017Ce jest on jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce pokona\u0107 Tonga Po w niebezpiecznym pojedynku na \u015Bmier\u0107 i \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2137126.jpg","",[]],"74266702":["Re\u017C.: Jacek Majewski.
Remiza
Zostaje zamordowany stra\u017Cak. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce by\u0142 prze\u015Bladowany przez niezr\u00F3wnowa\u017Con\u0105 emocjonalnie dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra utrzymywa\u0142a, \u017Ce jest w nim zakochana. Od s\u0105siad\u00F3w dowiaduj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna odsiedzia\u0142 wyrok w wi\u0119zieniu i mia\u0142 wiele kochanek. Natalia zaprasza na kolacj\u0119 Edyt\u0119 wraz z nowym ch\u0142opakiem. Na spotkaniu ma by\u0107 r\u00F3wnie\u017C obecny Kuba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74266703":["Re\u017C.: Anna Strzy\u017Cewska, Jacek Majewski.
Przyjaciel
W lesie zostaje znaleziony syryjski ch\u0142opiec. Dziecko jest w bardzo z\u0142ym stanie. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opiec uciek\u0142 z r\u0105k porywaczy, kt\u00F3rzy nadal przetrzymuj\u0105 jego przyjaciela. Detektywi wpadaj\u0105 na trop m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry po\u015Bredniczy\u0142 w handlu dzie\u0107mi, mieszkaj\u0105cymi w obozach dla uchod\u017Ac\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74266704":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
\u017Bycie wieczne
W rurach w piwnicy zostaje znaleziony ludzki kciuk. W jednym z mieszka\u0144 kamienicy detektywi natykaj\u0105 si\u0119 na cia\u0142o emerytki Heleny Jankowskiej. Odkryty palec nale\u017Ca\u0142 do jej opiekunki, Wiolety. Kobieta zosta\u0142a napadni\u0119ta w lokalu swojej chlebodawczyni. Podejrzenie pada na siostrzenic\u0119 staruszki, Ann\u0119. Kiedy to przypuszczenie si\u0119 nie potwierdza, \u015Bledczy zaczynaj\u0105 interesowa\u0107 si\u0119 w\u0105tkiem znajomo\u015Bci Wiolety z bogatym filantropem Piotrem Ryszkowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74266705":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Nadgryziona reszka
Biznesmen Micha\u0142 Pa\u0142asz zostaje utopiony w wannie. Po dokonaniu zab\u00F3jstwa sprawca przebiera si\u0119 w ubranie ofiary i na oczach przechodni\u00F3w skacze z mostu, udaj\u0105c samob\u00F3jstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszkanie denata okradziono. Znikn\u0119\u0142y monety kolekcjonerskie o warto\u015Bci ponad 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi staj\u0105 si\u0119 siostra Pa\u0142asza i jej kolega. Monety interesowa\u0142y r\u00F3wnie\u017C Grzegorza Bukowskiego - eksperta i handlarza numizmatami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74266706":["Psychofanka wi\u0119zi idola \/ \u017Bmija k\u0105sa dziecko w mieszkaniu
18-letnia Ewelina odwiedza w nowo wynaj\u0119tym mieszkaniu swoj\u0105 r\u00F3wie\u015Bnic\u0119 Malwin\u0119. Przynosi jej sensacyjn\u0105 wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce ich idol, popularny piosenkarz Kamil Wenta, zagin\u0105\u0142 po ostatnim koncercie. Ewelin\u0119 intryguj\u0119 fakt, \u017Ce jeden pok\u00F3j w mieszkaniu Malwiny jest zamkni\u0119ty. Gdy kole\u017Canka wychodzi do \u0142azienki, Ewelina otwiera pomieszczenie. Znajduje w nim skr\u0119powanego i zakneblowanego gwiazdora. W drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka widzowie poznaj\u0105 10-letniego Krzysia i jego rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy sp\u0119dzaj\u0105 razem czas. W pewnej chwili dziecko idzie do toalety i d\u0142ugo nie wraca. Rodzice znajduj\u0105 synka omdla\u0142ego. Ch\u0142opiec szybko odzyskuje przytomno\u015B\u0107. Opowiada, ze widzia\u0142 w\u0119\u017Ca, przestraszy\u0142 si\u0119 i zemdla\u0142. Po odchyleniu odzie\u017Cy przeznaczonej do prania doro\u015Bli znajduj\u0105 \u017Cmij\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"74266707":["Ch\u0142opak trafiony pust\u0105 butelk\u0105 spadaj\u0105c\u0105 z trzeciego pi\u0119tra \/ Niespodziewane przebudzenie w dziupli z\u0142odziei
Marek odprowadza do domu swoj\u0105 dziewczyn\u0119 Anit\u0119. Pod jedn\u0105 z kamienic ch\u0142opak zostaje uderzony butelk\u0105, kt\u00F3ra wylecia\u0142a z mieszkania na trzecim pi\u0119trze. Marek upada na ziemi\u0119 zalany krwi\u0105. Spanikowana Anita dzwoni po pogotowie. Krystian pracuje w firmie spedycyjnej jako kierowca. Wraca do domu po zako\u0144czonym kursie, ale musi zatrzyma\u0107 si\u0119 na noc. Poniewa\u017C w pobli\u017Cu nie ma \u017Cadnego motelu ani parkingu, decyduje si\u0119 na post\u00F3j przed zamkni\u0119t\u0105 restauracj\u0105. Uk\u0142ada si\u0119 do snu na tyle swojego busa. Rankiem okazuje si\u0119, \u017Ce samoch\u00F3d wraz z pasa\u017Cerem zosta\u0142 skradziony i przewieziony do dziupli z\u0142odziei.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"74266652":["Dawne grzechy
Tomek jest \u015Bwiadkiem brutalnego ataku na Roberta Sajd\u0119 w gara\u017Cu podziemnym. Napastnik, sp\u0142oszony przytomnym zachowaniem detektywa, gubi klucze. Dwa dni p\u00F3\u017Aniej do biura przychodzi Karolina Pi\u0105tek, narzeczona pobitego. Kobieta prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy, poniewa\u017C boi si\u0119, \u017Ce policja szybko umorzy post\u0119powanie. S\u0105dz\u0105c po dowodach, napastnik wcze\u015Bniej obserwowa\u0142 Roberta i skrupulatnie przygotowywa\u0142 si\u0119 do ataku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74266653":["Z\u0142a wr\u00F3\u017Cba
Do biura Malanowskiego przychodzi m\u0142oda wdowa Julita Mokrzycka, kt\u00F3ra nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 m\u0119\u017Ca. Chce sprawdzi\u0107, czy na pewno pope\u0142ni\u0142 on samob\u00F3jstwo. Po kilku dniach okazuje si\u0119, \u017Ce denat nie mia\u0142 racjonalnych powod\u00F3w do targni\u0119cia si\u0119 na swoje \u017Cycie. Biznesmen jednak wierzy\u0142 w zabobony i regularnie korzysta\u0142 z us\u0142ug wr\u00F3\u017Cbity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74266654":["Niewygodny \u015Bwiadek
W biurze pojawia si\u0119 Adam Kopa\u0142a. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce odkry\u0142 tajny spisek i obawia si\u0119 o swoje \u017Cycie. Zachowuje si\u0119 irracjonalnie, dlatego detektywi nie chc\u0105 przyjmowa\u0107 tego zlecenia. Odwo\u017C\u0105 niedosz\u0142ego klienta do domu i przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce Adam jest niedojrza\u0142ym emocjonalnie ch\u0142opcem w ciele m\u0119\u017Cczyzny. Po kilku dniach do biura przychodzi siostra Adama, Marcelina. Kobieta prosi o pomoc w znalezieniu brata, kt\u00F3ry zagin\u0105\u0142 bez wie\u015Bci. Rutynowe czynno\u015Bci prowadz\u0105 \u015Bledczych do nastoletnich s\u0105siad\u00F3w Adama, kt\u00F3rzy dla zabawy notorycznie z niego kpi\u0105. Fina\u0142 \u015Bledztwa okazuje si\u0119 zaskakuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74266655":["Czyste z\u0142o
W biurze Malanowskiego pojawia si\u0119 zrozpaczona Jadwiga Szymankiewicz, kt\u00F3ra poszukuje m\u0119\u017Ca Waldemara. Cho\u0107 zaginiony jest przedstawicielem handlowym i cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca, jego znikni\u0119cie wydaje si\u0119 kobiecie irracjonalne. Jego telefon milczy, a nadajnik GPS w s\u0142u\u017Cbowym telefonie nie dzia\u0142a. Marek Krupski odnajduje Waldemara w jego w\u0142asnym domku letniskowym, o kt\u00F3rym Jadwiga nic nie wiedzia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"74266656":["Najlepsza impreza
Znika mieszkaniec podwarszawskiej wioski, 67-letni Andrzej. O sprawie informuje s\u0105siadka m\u0119\u017Cczyzny. Komisarze Jurek i Jagoda odwiedzaj\u0105 jego miejsce zamieszkania. Okazuje si\u0119, \u017Ce syn i synowa s\u0105 pijani i nawet nie zauwa\u017Cyli, \u017Ce jednego z domownik\u00F3w brakuje. Z relacji s\u0105siadki \u015Bledczy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce bliscy okropnie traktowali Andrzeja, zabierali mu emerytur\u0119, wydzielali jedzenie. Szybko wychodzi r\u00F3wnie\u017C na jaw, \u017Ce syn zaginionego ma d\u0142ug u mafii. Ponadto policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce starszy pan zdoby\u0142 kolekcj\u0119 cennych znaczk\u00F3w, kt\u00F3re mog\u0142y sprowadzi\u0107 na niego k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"74266657":["Patostreamer
Kobieta jest \u015Bwiadkiem w\u0142amania do jej w\u0142asnego domu. W pokoju odnajduje swojego nieprzytomnego syna. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opak jest popularnym w internecie patostreamerem. Okazuje si\u0119, \u017Ce podejrzany w sprawie jest ojciec nastolatka. M\u0119\u017Cczyzna czerpa\u0142 dochody z dzia\u0142alno\u015Bci syna. Policja w trakcie \u015Bledztwa dowiaduje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest jeszcze jedna osoba. Tymczasem Ewelina przedstawia swoim rodzicom Krystiana, kt\u00F3ry nie robi na nich dobrego wra\u017Cenia. Matka i ojciec dziewczyny, widz\u0105c, w jakich warunkach mieszka ch\u0142opak c\u00F3rki, proponuj\u0105, \u017Ce wynajm\u0105 mu mieszkanie na ich osiedlu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"74266658":["Kampania
Agnieszka i Adam zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 porwania pasierba bogatego polityka. Porywacze nie \u017C\u0105daj\u0105 okupu. Policja szuka innego motywu zbrodni. W trakcie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce zar\u00F3wno ojczym, jak i syn maj\u0105 wiele na sumieniu. Do Adama przychodzi narzeczona jego brata. Wojciech przebywa w wi\u0119zieniu. Kobieta twierdzi, \u017Ce podczas widzenia zasz\u0142a z partnerem w ci\u0105\u017Ce. Prosi Adama o pomoc finansow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"74266659":["Kostaryka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"74266660":["Ibiza","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"74266661":["Tajemnica piwnic w centrum Braniewa
Poszukiwacze prowadz\u0105 badania w \u015Bcis\u0142ym centrum Braniewa. W lutym 1945 roku miasto s\u0142u\u017Cy\u0142o Niemcom za punkt ewakuacyjny w kierunku Mierzei Wi\u015Blanej. Nast\u0119pnie zosta\u0142o zniszczone przez wycofuj\u0105ce si\u0119 wojska. Po starych kamienicach Braniewa pozosta\u0142 plac otoczony nowymi blokami - zdaniem niekt\u00F3rych pod ziemi\u0105 kryj\u0105 si\u0119 piwnice, do kt\u00F3rych czasami wpadaj\u0105 mieszka\u0144cy. Ekipa programu spr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 nieznane do dzi\u015B podziemia i wydoby\u0107 z nich pami\u0105tki z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"74266662":["Pi\u0119\u0107 metr\u00F3w pod wod\u0105
Ekipa programu rusza do Mikoszewa, sk\u0105d pochodzi Olaf. To w\u0142a\u015Bnie tam 8 maja 1945 roku kapituluj\u0105ce oddzia\u0142y niemieckie zniszczy\u0142y pojazdy, kt\u00F3re w innym przypadku mog\u0142yby przys\u0142u\u017Cy\u0107 si\u0119 Armii Czerwonej. Poszukiwacze z pomoc\u0105 nurk\u00F3w zweryfikuj\u0105 legend\u0119 o zatopionym w przekopie Wis\u0142y poje\u017Adzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["N"]],"74266663":["Autoclav","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"74266664":["ITER","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204315.jpg","",[]],"74266665":["Re\u017C.: Ga\u00EBlle Le Garrec.
Dokumentalna opowie\u015B\u0107 przybli\u017Caj\u0105ca si\u0142\u0119 oraz skal\u0119 zniszczenia, jakie spowodowa\u0142 huragan Irma. Cyklon tropikalny nawiedzi\u0142 rejon P\u00F3\u0142nocnego Atlantyku 30 sierpnia 2017 roku i trwa\u0142 dwa tygodnie. Bardzo szybko przybra\u0142 na sile i 31 sierpnia uzyska\u0142 status huraganu, za\u015B 4 wrze\u015Bnia otrzyma\u0142 5. kategori\u0119, z wiatrem o pr\u0119dko\u015Bci do 300 km\/h. W jego wyniku zgin\u0119\u0142o 81 os\u00F3b, a straty materialne oszacowano na oko\u0142o 62 mld USD.","","",[]],"74266666":["Historia katastrofy, jaka mia\u0142a miejsce 5 sierpnia 2010 roku w kopalni miedzi i z\u0142ota San Jos\u00E9, po\u0142o\u017Conej nieopodal Copiap\u00F3. W wyniku t\u0105pni\u0119cia 33 g\u00F3rnik\u00F3w zosta\u0142o uwi\u0119zionych pod ziemi\u0105 w komorze o powierzchni 50 metr\u00F3w kwadratowych. Po siedmiu nieudanych pr\u00F3bach 22 sierpnia 2010 uda\u0142o si\u0119 w ko\u0144cu wydr\u0105\u017Cy\u0107 otw\u00F3r, dzi\u0119ki kt\u00F3remu nawi\u0105zano kontakt z zasypanymi. Przed wydostaniem ich na zewn\u0105trz wdro\u017Cono bardzo restrykcyjne procedury, w tym specjaln\u0105 diet\u0119, ubi\u00F3r ochronny czy kolejno\u015B\u0107 ewakuacji, by zapewni\u0107 im jak najlepsze warunki aklimatyzacji. Dzia\u0142ania ratownicze maj\u0105ce na celu wyci\u0105gni\u0119cie g\u00F3rnik\u00F3w rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 12 pa\u017Adziernika, a zako\u0144czy\u0142y 14 pa\u017Adziernika. G\u00F3rnicy przetrwali pod ziemi\u0105 rekordowy okres 69-70 dni.","","",[]],"74266667":["Analiza przebiegu najwi\u0119kszego tsunami, jakie nawiedzi\u0142o Indonezj\u0119 i Tajlandi\u0119 w grudniu 2004 roku.","","",[]],"74266668":["Re\u017C.: Tim Dunn.
W 1944 roku dw\u00F3ch \u017Cydowskich wi\u0119\u017Ani\u00F3w uciek\u0142o z obozu Auschwitz. Ich wstrz\u0105saj\u0105ce relacje ujawni\u0142y \u015Bwiatu horror Holokaustu. W\u00F3wczas si\u0142y alianckie stan\u0119\u0142y przed jednym z najwi\u0119kszych dylemat\u00F3w. Zastanawiano si\u0119, czy nale\u017Cy zbombardowa\u0107 miejsce zag\u0142ady.","","",[]],"74266669":["Re\u017C.: Paul Kittel.
Chris Tarrant przemierza \u015Bwiat za pomoc\u0105 kolei i odkrywa histori\u0119 poci\u0105g\u00F3w. Tym razem wybierze si\u0119 w podr\u00F3\u017C w wyj\u0105tkowym celu - chce zbada\u0107, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142a kolej w Holokau\u015Bcie. Podr\u00F3\u017Cuje wi\u0119c przez Niemcy, Czechy i Polsk\u0119. Obiera szlaki, kt\u00F3rymi miliony \u017Byd\u00F3w by\u0142o transportowanych do oboz\u00F3w koncentracyjnych i zag\u0142ady w czasie II wojny \u015Bwiatowej.","","",[]],"74266672":["Rekonstrukcja wydarze\u0144 z trzech nocy - od 29 czerwca do 2 lipca 1934 roku - kt\u00F3re pozwoli\u0142y Adolfowi Hitlerowi zdoby\u0107 w\u0142adz\u0119 absolutn\u0105 i sta\u0142y si\u0119 punktem zwrotnym w historii nazistowskich Niemiec. W\u00F3wczas przysz\u0142y dyktator rozpocz\u0105\u0142 eliminacj\u0119 niewygodnych dla niego ludzi, w tym swojego przyjaciela - dow\u00F3dcy Sturmabteilung Ernsta R\u00F6hma. Historycy analizuj\u0105 rozw\u00F3j wydarze\u0144 tamtych dni, mi\u0119dzy innymi dzi\u0119ki archiwalnym nagraniom i animacjom komputerowym.","","",[]],"74266673":["Pa\u0142ac Heymanna
Dolny \u015Al\u0105sk skrywa wiele tajemnic. Na jego terenie znajduje si\u0119 kilkadziesi\u0105t pa\u0142ac\u00F3w - bardzo cz\u0119sto opuszczonych i zaniedbanych. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zbadaj\u0105 dwa z nich. Pierwszy z mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w historii wejdzie do zrujnowanego obiektu, w kt\u00F3rym dokona zaskakuj\u0105cego odkrycia. Jego partner b\u0119dzie poszukiwa\u0142 \u015Blad\u00F3w po \u015Bredniowiecznych piwnicach pod XVIII-wiecznym pa\u0142acem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74266674":["Zb\u00F3jno
Ka\u017Cda miejscowo\u015B\u0107 na szlaku walk z 1945 roku ma swoj\u0105 legend\u0119. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak postanawiaj\u0105 na pro\u015Bb\u0119 widza zbada\u0107 jedn\u0105 z nich. Sprawdzaj\u0105, ile jest prawdy w historii o dw\u00F3ch niemieckich pojazdach. Przeprowadz\u0105 r\u00F3wnie\u017C poszukiwania na jeziorze w \u015Brodku niedu\u017Cego miasteczka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74266675":["Janusz i Magda dziel\u0105 si\u0119 powodami, dla kt\u00F3rych przeprowadzili si\u0119 w Bieszczady. Odnale\u017Ali si\u0119 w do\u015B\u0107 oryginalnej turystyce. Oferuj\u0105 przeja\u017Cd\u017Cki drezynami po nieu\u017Cytkowanych liniach kolejowych. Krzysztof jest bardzo przywi\u0105zany do swoich zwierz\u0105t. Pr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego nigdy nie utrzyma\u0142 bli\u017Cszej relacji z kobiet\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74266676":["Andrzej odwiedza brata, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 wypasem kr\u00F3w i podobnie jak on \u017Cyje w barakowozie w samym \u015Brodku bieszczadzki las\u00F3w i \u0142\u0105k. Magda i Janusz opowiadaj\u0105 o sukcesie swojego nietypowego projektu turystycznego, czyli o przejazdach drezynami po nieu\u017Cytkowanych liniach kolejowych. Rysio i Staszek podczas kolejnej przechadzki trafiaj\u0105 na \u015Bwie\u017Cy trop du\u017Cego nied\u017Awiedzia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74266677":["Nocne karpiowanie
Tw\u00F3rcy programu ruszaj\u0105 tropem karpi, kt\u00F3ry prowadzi ich na dolno\u015Bl\u0105skie \u0142owiska. Docieraj\u0105 do Pstr\u0105\u017Cnej. Czekaj\u0105c na zmierzch przygotowuj\u0105 sprz\u0119t, montuj\u0105 zestawy i zarzucaj\u0105 w\u0119dki na du\u017Cego zwierza. Nocne \u0142owy wie\u0144czy sukces. Jurek Biedrzycki wygrywa pojedynek z blisko dziesi\u0119ciokilogramowym karpiem, kt\u00F3ry po zmierzeniu i zwa\u017Ceniu wraca do swojego kr\u00F3lestwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74266678":["Ole\u015Bnikowe jesiotry
Ekipa programu odwiedza Powiat Gr\u00F3jecki. Miejscowi w\u0119dkarze, zaproszeni przez Jurka Biedrzyckiego, \u0142owi\u0105 metod\u0105 sp\u0142awikow\u0105 i na feeder. Dzi\u0119ki temu na haczykach pojawiaj\u0105 si\u0119 dorodne p\u0142ocie, karasie, amury, a przede wszystkim oryginalnie wygl\u0105daj\u0105ce jesiotry. Wszystkie zas\u0142uguj\u0105 na miano ryb dnia. Okolica przekonuje, \u017Ce cenne i malownicze \u0142owiska znale\u017A\u0107 mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C na Mazowszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"74266679":["Sprawa komandora K\u0142oczkowskiego, cz\u0119\u015B\u0107 1
Dow\u00F3dca okr\u0119tu podwodnego ORP Orze\u0142 komandor podporucznik Henryk K\u0142oczkowski zosta\u0142 zdegradowany do stopnia marynarza przez Polski S\u0105d Morski w Londynie. Oficera r\u00F3wnie\u017C wydalono z marynarki i skazano na cztery lata wi\u0119zienia za najci\u0119\u017Csze przest\u0119pstwo - dezercj\u0119. Dzi\u015B ju\u017C wiadomo, \u017Ce ca\u0142y proces zosta\u0142 upozorowany, za\u015B K\u0142oczkowski pad\u0142 ofiar\u0105 spisku oficer\u00F3w. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, jak dosz\u0142o do tego haniebnego procesu, b\u0119d\u0105cego obraz\u0105 prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"74266680":["Sprawa komandora K\u0142oczkowskiego, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka, w kt\u00F3rym prowadz\u0105cy prezentuje spraw\u0119 dow\u00F3dcy okr\u0119tu podwodnego ORP Orze\u0142 komandora podporucznika Henryka K\u0142oczkowskiego. Zosta\u0142 on zdegradowany do stopnia marynarza przez Polski S\u0105d Morski w Londynie. Oficera r\u00F3wnie\u017C wydalono z marynarki i skazano na cztery lata wi\u0119zienia za najci\u0119\u017Csze przest\u0119pstwo - dezercj\u0119. Dzi\u015B ju\u017C wiadomo, \u017Ce ca\u0142y proces zosta\u0142 upozorowany, za\u015B K\u0142oczkowski pad\u0142 ofiar\u0105 spisku oficer\u00F3w. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytanie, jak dosz\u0142o do tego ha\u0144bi\u0105cego procesu, b\u0119d\u0105cego obraz\u0105 prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"74266681":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74266682":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"74266683":["Wazon odkry\u0142, \u017Ce nied\u017Awiedzie nie lubi\u0105 miodu, a w pszczelich ulach szukaj\u0105 czego innego. Krzysztof zbudowa\u0142 osad\u0119 Wiking\u00F3w nad Zalewem Soli\u0144skim.Gniewko da\u0142 si\u0119 przkona\u0107 Edwardowi do jego filozofii \u017Cycia. Staszek udaje si\u0119 do ruin wsi spacyfikowanych w komunistycznej akcji \"Wis\u0142a\". Gabi wyciszy\u0142a si\u0119 w stadninie koni. Bross wychowuj\u0105c dzieci w Bieszczadach, nauczy\u0142 je samodzielno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"74266684":["Bross od zawsze stara\u0142 przyzwyczaja\u0107 w\u0142asne dzieci do samodzielno\u015Bci w Bieszczadach. Staszek odnajduje ruiny domostw spalonych w akcji \"Wis\u0142a\". Kto\u015B zwraca si\u0119 do niego o pomoc. Waldek ma \"\u0142aza\", kt\u00F3rego u\u017Cywali bohaterowie filmu \"Czterech pancernych i pies\". Gabriela wygra\u0142a pogo\u0144 za lisem na \u015Bwi\u0119cie Hubertusa. Pszczelarz W\u0142adys\u0142aw walczy z nied\u017Awiedziami, kt\u00F3re atakuj\u0105 jego pasiek\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"74267032":["Leszek Klein opowie o wykonanym w Radomskiej Wytw\u00F3rni Telefon\u00F3w przedmiocie. Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka przybli\u017Cy histori\u0119 czechos\u0142owackiego zestawu mis z 1958 roku, kt\u00F3ry swoj\u0105 premier\u0119 mia\u0142 w Brukseli, a brylowa\u0142 na 12. Targach designu w Mediolanie w 1960 roku. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce Iwon\u0119 z Warszawy, kt\u00F3ra przywozi ze sob\u0105 skrzypce. Na ostatniej licytacji pojawi si\u0119 kredens pana Jacka, kt\u00F3ry Daniel Stoi\u0144ski datuje na lata 50. Ekspert zdradzi, ile wart jest ten przyk\u0142ad designu w stylu art deco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"74267033":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Pierwsz\u0105 uczestniczk\u0105 b\u0119dzie Anna, kt\u00F3ra przywiezie r\u0119cznie stworzony czerwony wazon ze szk\u0142a sodowego. Serwis z lat 60. zaprezentuje Jessica. O jego wycenie opowie Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka. Go\u015Bciem trzeciej aukcji b\u0119dzie Grzegorz, do kt\u00F3rego nale\u017Cy kolorowy plakat Boba Dylana autorstwa Jana Sawki. Na ostatniej licytacji stanie Miros\u0142aw, w\u0142a\u015Bciciel okaza\u0142ego francuskiego zegara kominkowego, kt\u00F3ry kupi\u0142 w Brukseli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2426708.jpg","",[]],"74267034":["Ewa, Igor i Nadia \u017Cyj\u0105 bardzo skromnie, po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na \u017Cycie pozostaje im 500 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Agnieszka, Krzysztof, Letycja i Idalia dysponuj\u0105 kwot\u0105 18 000 z\u0142otych miesi\u0119cznie. Cz\u0119sto podr\u00F3\u017Cuj\u0105 i pr\u00F3buj\u0105 nowych rzeczy. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"74267035":["Kim on jest?
Iza spostrzega w parku le\u017C\u0105cego na chodniku m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Dziewczyna pr\u00F3buje wezwa\u0107 pomoc. Pomaga jej Jacek. Gdy oboje czekaj\u0105 na przybycie pogotowia ratunkowego i policji, biegacz sprawdza, czy ofiara nie zosta\u0142a okradziona. Znajduje dokumenty na nazwisko Eryk Weso\u0142owski. Po zdarzeniu znajomo\u015B\u0107 Jacka i Izy si\u0119 nie ko\u0144czy. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej kobieta widzi w banku, w kt\u00F3rym pracuje, poszkodowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Stara si\u0119 on o kredyt na rozw\u00F3j firmy i twierdzi, \u017Ce nazywa si\u0119 Krystian Wenta. Iza jest pewna, \u017Ce to ten sam cz\u0142owiek z parku i opowiada o tym swojej kole\u017Cance z pracy, Annie. Wspomina o tym te\u017C Jackowi, kt\u00F3ry nie chce jednak rozmawia\u0107 na ten temat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1882379.jpg","",["N"]],"74267036":["Prze\u015Bladowana
Manuela Malicka jest tancerk\u0105 latino. W\u0142a\u015Bnie przygotowuje si\u0119 do wa\u017Cnego turnieju razem ze swoim partnerem, Marcinem Wa\u0142kiewiczem. Pewnego dnia jej du\u017Co starszy narzeczony, Bogdan Kozak, pojawia si\u0119 na treningu i publicznie robi jej awantur\u0119. M\u0119\u017Cczyzna jest zazdrosny, zaborczy i nie rozumie pasji ukochanej. Dzie\u0144 przed wyst\u0119pem Manueli znikaj\u0105 sukienki, szyte specjalnie na t\u0119 okazj\u0119. Bogdan i jego nastoletnia c\u00F3rka Kasia twierdz\u0105, \u017Ce nie maj\u0105 poj\u0119cia, co si\u0119 z nimi sta\u0142o. Manuela jest za\u0142amana, gdy\u017C na przygotowanie kreacji wyda\u0142a maj\u0105tek, a bez nich nie ma po co pojawia\u0107 si\u0119 na turnieju. Niebawem oka\u017Ce si\u0119 jednak, \u017Ce to dopiero pocz\u0105tek problem\u00F3w kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1882379.jpg","",["N"]],"74267037":["Filip Szczypior po stracie pracy postanawia zosta\u0107 bokserem i zakochuje si\u0119 w sympatii najlepszego przyjaciela
Filip ulega urazowi i traci prac\u0119 na budowie. M\u0119\u017Cczyzna boi si\u0119 reakcji swojej matki, wychodzi wi\u0119c rano z domu, udaj\u0105c, \u017Ce idzie do pracy. Tak naprawd\u0119 sp\u0119dza jednak czas na si\u0142owni, prowadzonej przez Mietka, z kt\u00F3rym \u0142\u0105czy go mi\u0142o\u015B\u0107 do boksu. W trakcie wsp\u00F3lnych trening\u00F3w Filip poznaje dziewczyn\u0119 kumpla, Agat\u0119, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje. Zauroczenie to sprawia, \u017Ce m\u0119ska przyja\u017A\u0144 zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"74267038":["Psycholog z tytu\u0142em doktora zakochuje si\u0119 w mechaniku, kt\u00F3ry chce, \u017Ceby jego c\u00F3rka przesta\u0142a tyle czyta\u0107 i kiedy\u015B przej\u0119\u0142a po nim warsztat
Renata ca\u0142e swoje \u017Cycie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a nauce, co odbi\u0142o si\u0119 na jej \u017Cyciu prywatnym. Pewnego dnia kobieta poznaje mechanika samochodowego, w kt\u00F3rym si\u0119 zakochuje. Niebawem odkrywa, \u017Ce jej partner nie pozwala swojej c\u00F3rce zdawa\u0107 na wymarzone studia, poniewa\u017C chce, by dziewczyna przej\u0119\u0142a po nim warsztat. Kobieta postanawia pom\u00F3c nastolatce. Ta decyzja ma negatywne konsekwencje dla zwi\u0105zku Renaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"74267039":["Jaskowska otrzymuje nietypowy telefon z Biura Spraw Wewn\u0119trznych. Funkcjonariusz prosi j\u0105 o pilne spotkanie. Nie zdradza szczeg\u00F3\u0142\u00F3w poza tym, \u017Ce sprawa dotyczy Borysa J\u00F3\u017Awiaka. Tymczasem patrol 07 dostaje wezwanie na miejsce w\u0142amania. Poszkodowany zeznaje, \u017Ce zosta\u0142 obrabowany po nocy sp\u0119dzonej z dziewczyn\u0105, kt\u00F3r\u0105 poprzedniego dnia pozna\u0142 w klubie i zaprosi\u0142 do siebie. W poszukiwaniu podejrzanej policjanci udaj\u0105 si\u0119 do dyskoteki. Nikt jednak jej tam nie zna. Z pomoc\u0105 przychodzi s\u0105siadka okradzionego. Na komendzie pojawia si\u0119 Mariusz. Odwiedza swoj\u0105 przysz\u0142\u0105 \u017Con\u0119, a ich czu\u0142o\u015Bciom nie ma ko\u0144ca. Tego dnia Wysocka i J\u00F3\u017Awiak musz\u0105 jeszcze rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 znikni\u0119cia kobiety, zg\u0142oszonego przez jej doros\u0142e dzieci, kt\u00F3re zauwa\u017Cy\u0142y te\u017C kradzie\u017C cennego obrazu. W trakcie przes\u0142ucha\u0144 wychodzi na jaw, \u017Ce rodze\u0144stwo rzadko odwiedza matk\u0119 i nie do ko\u0144ca wie, co dzieje si\u0119 w jej \u017Cyciu. Borys nie potrafi ju\u017C utrzyma\u0107 w tajemnicy swoich uczu\u0107 do Oli. Marzy o poca\u0142unku. Decyduje si\u0119 na ryzykowny krok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["AD"]],"74267040":["Nigdy wi\u0119cej
W parku znaleziono zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Ofiara zosta\u0142a \u015Bmiertelnie ugodzona no\u017Cem. Trop prowadzi detektyw\u00F3w do organizatora nielegalnych walk. Tymczasem Ewelina informuje Olgierda, \u017Ce Krystian prawdopodobnie uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w. Oboje postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 z ch\u0142opakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"74267041":["Idealna rodzina
Adam ma dobr\u0105 prac\u0119, ciekawe hobby i kochaj\u0105c\u0105 rodzin\u0119. Nie zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce stan psychiczny jego \u017Cony Natalii, po\u015Bwi\u0119caj\u0105cej si\u0119 domowi i opiece nad dzie\u0107mi, systematycznie si\u0119 pogarsza. Kobieta nie tylko zrezygnowa\u0142a z pracy, lecz stopniowo straci\u0142a wi\u0119kszo\u015B\u0107 znajomych. Z czasem pojawi\u0142a si\u0119 r\u00F3wnie\u017C depresja. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna wraca z pracy do domu i zastaje \u017Con\u0119 w wannie pe\u0142nej krwi. Kobieta za\u017Cy\u0142a leki uspokajaj\u0105ce i podci\u0119\u0142a sobie \u017Cy\u0142y. Adam dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"74267042":["Chcia\u0142a zosta\u0107 wr\u00F3\u017Ck\u0105
Marzena od d\u0142u\u017Cszego czasu nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Zawiera znajomo\u015B\u0107 z wr\u00F3\u017Ck\u0105 Alicj\u0105, kt\u00F3ra uczy j\u0105 rozk\u0142ada\u0107 tarota. Niebawem kobieta zaczyna zarabia\u0107 na nowym hobby. Pewnego dnia zostaje zaatakowana przez niezr\u00F3wnowa\u017Con\u0105 psychicznie klientk\u0119. Marzenie udaje si\u0119 schroni\u0107 w \u0142azience i przy pomocy operatora 112 uspokoi\u0107 histeryczk\u0119. Gdy jednak decyduje si\u0119 opu\u015Bci\u0107 kryj\u00F3wk\u0119, klientka ponownie wpada w sza\u0142. Popycha Marzen\u0119, kt\u00F3ra upada prosto na rozbite szk\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"74267043":["G\u00F3ral i Zieli\u0144ski s\u0105 \u015Bwiadkami k\u0142\u00F3tni dw\u00F3ch bezdomnych m\u0119\u017Cczyzn. Okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z nich ma pistolet w w\u00F3zku ze z\u0142omem. Twierdzi, \u017Ce go znalaz\u0142. Wkr\u00F3tce przychodz\u0105 wyniki test\u00F3w balistycznych. Funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce dwa dni wcze\u015Bniej z tej samej broni kto\u015B strzela\u0142 do znanego prawnika. Tymczasem G\u00F3ral ci\u0105gle szuka Ka\u015Bki. Szymon podejrzewa, \u017Ce kobieta mog\u0142a oszuka\u0107 Mi\u0142osza i uciec z pieni\u0119dzmi przeznaczonymi na zakup mieszkania. Udaje si\u0119 do agencji nieruchomo\u015Bci i odkrywa, \u017Ce pod wskazanym adresem nie ma \u017Cadnej firmy. G\u00F3ral postanawia spotka\u0107 si\u0119 z Arkiem, kt\u00F3ry pomaga\u0142 ci\u0119\u017Carnej Ka\u015Bce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363060.jpg","",["N"]],"74267044":["Za\u0142oga udaje si\u0119 nad rzek\u0119, z kt\u00F3rej wy\u0142owiono zw\u0142oki m\u0142odej kobiety. Pocz\u0105tkowo wszystko wygl\u0105da na wypadek, ale z czasem pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne tropy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiar\u0119 zamordowano. W agencji Zapa\u0142y zjawia si\u0119 nowy klient,informatyk, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce jest prze\u015Bladowany przez \u017Con\u0119. Uwa\u017Ca, \u017Ce kobieta go zdradza i prosi detektyw\u00F3w, by to sprawdzili. Lena jest sfrustrowana tym, \u017Ce musi mieszka\u0107 pod jednym dachem z Krystkiem. Tymczasem dochodzi do sprzeczki pomi\u0119dzy Len\u0105 a Darkiem, kt\u00F3rej \u015Bwiadkiem jest Witacki. Po po\u0142udniu komendant wzywa technika do gabinetu. Stawia mu ultimatum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363060.jpg","",["N"]],"74267045":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Na pierwszej licytacji wyst\u0105pi Marcin, kt\u00F3ry jest w\u0142a\u015Bcicielem kupionej na pchlim targu porcelanowej figurki o nazwie \"Egipcjanka\". Nast\u0119pn\u0105 uczestniczk\u0105 b\u0119dzie Karolina, kt\u00F3rej skarbem jest srebrna bransoleta z agatem. Na aukcji pojawi si\u0119 te\u017C lampa gabinetowa w stylu art d\u00E9co. Ostatni\u0105 uczestniczk\u0105 b\u0119dzie Mariola, kt\u00F3ra zaprezentuje swoje naczynia - owocark\u0119 i pater\u0119 z \"Z\u0105bkowic\". O historii projekt\u00F3w, stanie zachowania obiekt\u00F3w i ich warto\u015Bci rynkowej opowie Maciej Szymaniak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427684.jpg","",[]],"74267046":["Kobieta zg\u0142asza przest\u0119pstwo. Zosta\u0142 skrzywdzony ch\u0142opak, z kt\u00F3rym spotyka\u0142a si\u0119 wirtualnie. Ostatnio zauwa\u017Cy\u0142a u niego siniaki na ramionach, a tego samego dnia, kiedy rozmawiali na czacie, w kadr wszed\u0142 jaki\u015B m\u0119\u017Cczyzna i zacz\u0105\u0142 go bi\u0107. Potem wy\u0142\u0105czy\u0142 kamerk\u0119. Zg\u0142aszaj\u0105ca nie zna miejsca zamieszkania pokrzywdzonego ani jego prawdziwego imienia. Jedyny dow\u00F3d to nagrania, jakie zachowa\u0142a dziewczyna. To dzi\u0119ki nim funkcjonariusze znajduj\u0105 pierwszy trop. Tamara i Nano sprowadzaj\u0105 si\u0119 do Mi\u0142osza. Po anonimowych gro\u017Abach Bachleda chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce jego dziewczyna jest bezpieczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["N"]],"74267047":["Na terenie ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych zamordowano kobiet\u0119. Przed \u015Bmierci\u0105 zosta\u0142a brutalnie pobita i prawdopodobnie zgwa\u0142cona. W trakcie \u015Bledztwa pada podejrzenie, \u017Ce sprawc\u00F3w mog\u0142o by\u0107 trzech. W pierwszej kolejno\u015Bci \u015Bledczy zwracaj\u0105 uwag\u0119 na by\u0142ego partnera zamordowanej. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ch\u0142opak kilka dni wcze\u015Bniej zagin\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Kr\u00F3tko potem wychodzi na jaw, \u017Ce ojciec ofiary mia\u0142 problem z akceptacj\u0105 partnera c\u00F3rki. Natomiast sprawa Krywania stan\u0119\u0142a w miejscu. Za\u0142oga jest bezradna, a oprawca bierze na celownik kolejn\u0105 osob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423356.jpg","",["N"]],"74267048":["Re\u017C.: James Wan.
Pracuj\u0105cy w firmie ubezpieczeniowej prawnik Nick Hume (Kevin Bacon) wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie u boku \u017Cony Helen (Kelly Preston), z kt\u00F3r\u0105 ma dw\u00F3ch syn\u00F3w - Brendana (Stuart Lafferty) i Lucasa (Jordan Garrett). Wszystko zmienia si\u0119 feralnego wieczoru, kiedy Nick i Brendan wracaj\u0105 z meczu hokejowego. Zatrzymuj\u0105 si\u0119 na stacji benzynowej w trakcie napadu. Jeden z cz\u0142onk\u00F3w gangu, m\u0142ody kryminalista Joe Darley (Matt O'Leary), zabija Brendana. Morderca zostaje schwytany i trafia przed s\u0105d. Nick dowiaduje si\u0119, \u017Ce bandycie grozi kara co najwy\u017Cej trzech lat wi\u0119zienia. Wtedy zmienia swoje zeznania i doprowadza do uwolnienia mordercy syna. Postanawia sam wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 - zabija Joego. W\u00F3wczas brat ch\u0142opaka, Billy (Garrett Hedlund), wraz z pozosta\u0142ymi cz\u0142onkami gangu rozpoczyna polowanie na Hume'a i jego rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429001.jpg","",[]],"74267049":["Re\u017C.: Deon Taylor.
Neonazista Tully (Joe Anderson) zostaje zwolniony warunkowo. Wraz ze swoj\u0105 bezwzgl\u0119dn\u0105 dziewczyn\u0105 (Dawn Olivieri) zabija policjanta. Bior\u0105 te\u017C za zak\u0142adnik\u00F3w afroameryka\u0144sk\u0105 rodzin\u0119. Pan Walker (Danny Glover) pragnie uwolni\u0107 siebie i swoich bliskich. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107 tok my\u015Blenia porywaczy, by ich przechytrzy\u0107.","","",[]],"74267050":["Prow.: Karolina Gilon.
Karolina Gilon b\u0119dzie towarzyszy\u0107 kolejnym singlom poszukuj\u0105cym mi\u0142o\u015Bci, kt\u00F3rzy na kilka tygodni zamieszkaj\u0105 w luksusowej hiszpa\u0144skiej willi. Na miejscu czekaj\u0105 ich gry i zabawy, a tak\u017Ce romantyczne randki, dzi\u0119ki kt\u00F3rym b\u0119d\u0105 mogli lepiej si\u0119 pozna\u0107. Co kilka dni na nowo po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary. Ci, kt\u00F3rym si\u0119 to nie uda, b\u0119d\u0105 nara\u017Ceni na opuszczenie wyspy. Uczestnicy programu spr\u00F3buj\u0105 tak\u017Ce podbi\u0107 serca widz\u00F3w, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 mogli wp\u0142ywa\u0107 na ich losy przy pomocy specjalnej aplikacji. Zwyci\u0119ska para otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152634.jpg","",[]],"74267051":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"74267052":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74267053":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74267054":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74267055":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74267056":["Re\u017C.: Rich Thorne.
Nastoletni siostrzeniec Carlosa zostaje uwik\u0142any w zab\u00F3jstwo oficera policji. W jego sypialni znaleziona zostaje u\u017Cyta przez morderc\u0119 bro\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74267057":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Trent, kt\u00F3ry ma zeznawa\u0107 w procesie przeciw gangsterowi, zostaje brutalnie zaatakowany. Walker musi odszuka\u0107 jego napastnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74267058":["Zaniepokojona emerytka zg\u0142asza zagini\u0119cie doros\u0142ej c\u00F3rki. Jest przekonana, \u017Ce m\u0105\u017C kobiety zn\u0119ca si\u0119 nad ni\u0105 i utrudnia kontakt ze \u015Bwiatem lub zrobi\u0142 jej krzywd\u0119. Za\u0142oga jedzie na wie\u015B. Okazuje si\u0119, \u017Ce partner poszukiwanej nie jest sk\u0142onny do wsp\u00F3\u0142pracy z policj\u0105. Dopiero po chwili wpuszcza patrol do domu. Mr\u00F3z i Korwicki zastaj\u0105 domnieman\u0105 ofiar\u0119 w dobrej formie. Natalia nie do ko\u0144ca wierzy, \u017Ce wszystko jest w porz\u0105dku. Chwil\u0119 po opuszczeniu posesji str\u00F3\u017Ce prawa zostaj\u0105 zawr\u00F3ceni do odwiedzonego chwil\u0119 wcze\u015Bniej miejsca. Podejrzany o zn\u0119canie si\u0119 nad \u017Con\u0105 m\u0119\u017Cczyzna strzeli\u0142 z \u0142uku do so\u0142tysa wioski. Po s\u0142u\u017Cbie Marek musi za\u0142atwi\u0107 co\u015B niezwykle istotnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423357.jpg","",["N"]],"74267059":["Re\u017C.: Axel Sand.
Tancerka Betty zostaje powa\u017Cnie ranna, gdy kto\u015B spycha jej samoch\u00F3d z autostrady. Pracodawca kobiety podejrzewa, \u017Ce \u015Bmierci jego pracownicy m\u00F3g\u0142 pragn\u0105\u0107 jego dawny rywal, Rocco Spillane. Gdy Jan i Semir sk\u0142adaj\u0105 wizyt\u0119 podejrzanemu, odkrywaj\u0105, \u017Ce jest to ich stary znajomy...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74267060":["Re\u017C.: Sebastian Vigg.
Kilka lat wcze\u015Bniej Semir zeznawa\u0142 przeciwko koledze, kt\u00F3ry podczas wykonywania obowi\u0105zk\u00F3w s\u0142u\u017Cbowych zastrzeli\u0142 niewinn\u0105 osob\u0119. M\u0119\u017Cczyzna w\u0142a\u015Bnie wyszed\u0142 na wolno\u015B\u0107 i planuje zemst\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74267061":["Re\u017C.: Axel Sand.
Jan ma urodziny. W ramach prezentu koledzy z posterunku wypo\u017Cyczaj\u0105 dla niego ferrari F355. Niestety podczas pierwszego postoju na stacji benzynowej samoch\u00F3d zostaje skradziony. Komisarze musz\u0105 go szybko odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74267062":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74267063":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74267064":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74267065":["Losy osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. W jednym miejscu znale\u017Ali si\u0119 ludzie o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach i planach na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74267066":["Ci\u0119\u017Carna kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca. M\u0119\u017Cczyzna pracuje jako ochroniarz w supermarkecie i nie wr\u00F3ci\u0142 na noc do domu. Zuza i Wojtek rozmawiaj\u0105 z jego szefem i pracownic\u0105, kt\u00F3ra widzia\u0142a go jako ostatnia. Wychodzi na jaw, \u017Ce poszukiwany mia\u0142 romans. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, czy ma to zwi\u0105zek z jego zagini\u0119ciem. Funkcjonariusze zauwa\u017Caj\u0105 te\u017C grup\u0119 ch\u0142opak\u00F3w, kt\u00F3rzy zn\u0119caj\u0105 si\u0119 nad bezdomnym. Interwencja przybiera zaskakuj\u0105cy obr\u00F3t. Po s\u0142u\u017Cbie Kowal i Nied\u017Awiecki odbywaj\u0105 powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946926.jpg","",["N"]],"74267067":["Zrozpaczony m\u0119\u017Cczyzna zg\u0142asza zagini\u0119cie partnerki. Zeznaje, \u017Ce kobieta mog\u0142a zosta\u0107 porwana przez by\u0142ego pracownika komisu samochodowego, kt\u00F3rego jest w\u0142a\u015Bcicielem. Niebawem do m\u0119\u017Cna przychodzi list z \u017C\u0105daniem okupu. Krzysiek spotyka si\u0119 z \u017Con\u0105, by porozmawia\u0107 o sprzeda\u017Cy dzia\u0142ki, na kt\u00F3rej mia\u0142 stan\u0105\u0107 ich wymarzony dom. Beata, w\u0142a\u015Bcicielka nocnego klubu, sk\u0142ada Zapale pewn\u0105 propozycj\u0119. Ojciec Asi pr\u00F3buje dogada\u0107 si\u0119 z Szymonem. W tym celu udaj\u0105 si\u0119 na m\u0119ski spacer. Gdy znajduj\u0105 si\u0119 sami w lesie, Zato\u0144ski niespodziewanie wyjmuje strzelb\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946926.jpg","",["N"]],"74267068":["Re\u017C.: Axel Barth.
Elfriede, matka Hotte, przypadkowo wchodzi w posiadanie schematu po\u0142\u0105cze\u0144 alarmowych, nale\u017C\u0105cego do z\u0142odziejki Seliny. Zdeterminowana kobieta robi wszystko, aby odzyska\u0107 swoj\u0105 w\u0142asno\u015B\u0107. Nie zawaha si\u0119 nawet przed morderstwem. Niejaki Garber udziela detektywom nieprawdziwych informacji dotycz\u0105cych plan\u00F3w Seliny. Intuicja podpowiada jednak Elfriedzie, \u017Ce nie wszystko jest tak, jak by\u0107 powinno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74267069":["Re\u017C.: Doug Hannah.
Magnuma dr\u0119czy poczucie winy. M\u0119\u017Cczyzna pod\u0105\u017Ca \u015Bladem wskaz\u00F3wek, kt\u00F3re pozostawi\u0142 przed \u015Bmierci\u0105 zaprzyja\u017Aniony z nim detektyw. Harry Brown zosta\u0142 zastrzelony podczas pracy nad spraw\u0105 przekazan\u0105 mu przez Thomasa. Tymczasem TC zajmuje si\u0119 pomaganiem Kumu w zorganizowaniu protestu przeciwko budowie w \u015Bwi\u0119tym dla Hawajczyk\u00F3w miejscu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"74267070":["Re\u017C.: Tony Mordente.
Alex Cahill, asystentka prokuratora, odkrywa, \u017Ce policjanci z Dallas handluj\u0105 narkotykami. Jej \u017Cyciu grozi powa\u017Cne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"74267071":["Re\u017C.: Alexander Singer.
Walker prowadzi \u015Bledztwo w sprawie serii kradzie\u017Cy samochod\u00F3w. W trakcie dochodzenia \u015Blady doprowadzaj\u0105 policjanta do m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry wyznaczy\u0142 za niego nagrod\u0119 w wysoko\u015Bci miliona dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"74267072":["Re\u017C.: Kate Woods.
Podczas napadu na osiedlowy sklep Deeks zostaje postrzelony. Wsp\u00F3\u0142pracownicy rannego agenta rozpoczynaj\u0105 dochodzenie w tej sprawie. Pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, czy napad mia\u0142 jedynie pod\u0142o\u017Ce rabunkowe, czy mo\u017Ce celem przest\u0119pc\u00F3w by\u0142o zlikwidowanie jednego z cz\u0142onk\u00F3w ekipy NCIS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238476.jpg","",[]],"74267073":["Re\u017C.: Tony Wharmby.
Sam otrzymuje informacj\u0119 od Abdula z pro\u015Bb\u0105 o spotkanie w Jemenie. Hanna zetkn\u0105\u0142 si\u0119 z nim w czasach, kiedy pracowa\u0142 pod pseudonimem Hakeem Fayed. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce syn pewnego ksi\u0119cia jest w niebezpiecze\u0144stwie. Agenci NCIS pr\u00F3buj\u0105 ratowa\u0107 mu \u017Cycie. Musz\u0105 tak\u017Ce schwyta\u0107 przyw\u00F3dc\u0119 grupy terroryst\u00F3w. Pomaga im Nate Getz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238476.jpg","",[]],"74267074":["W jednym z wroc\u0142awskich bar\u00F3w zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Spraw\u0119 badaj\u0105 Paulina Wach i Kuba Walczak. \u015Alady pobicia jak i zeznania pracownik\u00F3w baru wskazuj\u0105, \u017Ce zamordowany - od pewnego czasu sta\u0142y bywalec lokalu - m\u00F3g\u0142 pa\u015B\u0107 ofiar\u0105 lichwiarza. Ten jednak zaprzecz, jakoby mia\u0142 co\u015B wsp\u00F3lnego ze \u015Bmierci\u0105 m\u0119\u017Cczyzny. Wkr\u00F3tce policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce zamordowany kilka lat wcze\u015Bniej by\u0142 oskar\u017Cony o gwa\u0142t. W mi\u0119dzyczasie Wach i Walczak pomagaj\u0105 innemu m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry przyjecha\u0142 do Wroc\u0142awia na sw\u00F3j wiecz\u00F3r kawalerski i wpad\u0142 w sid\u0142a nieuczciwej kobiety. Tymczasem Iza, dziewczyna Kuby, wytrwale nawracaj\u0105ca go na zdrowy tryb \u017Cycia, chce przedstawi\u0107 partnera ojcu. Kuba jest przera\u017Cony tempem, w jakim rozwija si\u0119 ich znajomo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375692.jpg","",["N"]],"74267075":["W podwroc\u0142awskim lesie zostaje postrzelony biegacz. Wst\u0119pne ogl\u0119dziny sugeruj\u0105, \u017Ce za spust poci\u0105gn\u0105\u0142 jeden z poluj\u0105cych w pobli\u017Cu my\u015Bliwych. Sprawa nabiera tempa, gdy podczas napadu na sklep monopolowy znaleziony zostaje sztucer, z kt\u00F3rego postrzelono biegacza. \u015Aledztwo ma zaskakuj\u0105cy fina\u0142. Tymczasem komisarz Stasiak ma powa\u017Cny problem. Jego s\u0105siad Tadeusz trafia do szpitala, a na czas swojego tam pobytu zostawi\u0142 funkcjonariuszowi psa. Zwierz\u0119 uciek\u0142o jednak podczas spaceru. Stasiak musi je odnale\u017A\u0107 przed planowanym powrotem s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375692.jpg","",["N"]],"74267076":["Ksi\u0105dz Marek oferuje nocleg biednemu arty\u015Bcie. Nied\u0142ugo potem kap\u0142an znajduje w lesie zw\u0142oki swojego go\u015Bcia. Komisarze usi\u0142uj\u0105 wpa\u015B\u0107 na trop mordercy. Pomo\u017Ce im w tym kartka znaleziona w d\u0142oni martwego m\u0119\u017Cczyzny i niebieski, jesienny kwiatek. Agata spotyka si\u0119 ze swoim niedosz\u0142ym m\u0119\u017Cem. Filip boi si\u0119, \u017Ce to oznacza, \u017Ce zrezygnuje ona z pracy w Uroczysku i wr\u00F3ci do rodzinnego miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74267077":["\u015Aledztwo nabiera tempa, do policjant\u00F3w do\u0142\u0105cza ksi\u0105dz Marek, kt\u00F3ry chce pom\u00F3c w dochodzeniu. Agata pr\u00F3buje rozpracowa\u0107 seri\u0119 niepokoj\u0105cych rysunk\u00F3w, przedstawiaj\u0105cych okrutne sceny z udzia\u0142em kobiet. Gdy ekipa zabezpiecza szkielet kolejnej z ofiar, patolog ustala, \u017Ce \u015Bledczy maj\u0105 do czynienia z seryjnym morderc\u0105. Komisarz Wilczewska wr\u0119cza Filipowi \u015Blubny prezent.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74267078":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74267079":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"74267080":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"74267081":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"74267082":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, B\u0142a\u017Cej Wolny.
Dwulicowy ch\u0142opiec
W s\u0105siedztwie rodziny Adamiak\u00F3w zamieszkuje m\u0142ody lokator, Robert, kt\u00F3rego rodzice przed kilkoma laty zgin\u0119li w wypadku samochodowym. Z czasem Damian Adamiak zaprzyja\u017Ania si\u0119 z ch\u0142opakiem. Robert coraz cz\u0119\u015Bciej bywa u s\u0105siad\u00F3w, kt\u00F3rzy ciep\u0142o go przyjmuj\u0105. Ch\u0142opak zaczyna si\u0119 jednak podejrzanie zachowywa\u0107. Zaniepokojeni Adamiakowie zabraniaj\u0105 synowi widywa\u0107 si\u0119 z s\u0105siadem. Ojciec Damiana postanawia zakra\u015B\u0107 si\u0119 do domu Roberta. Ku swemu przera\u017Ceniu odkrywa tam liczne zdj\u0119cia swojej rodziny i szczeg\u00F3\u0142owe zapiski dotycz\u0105ce ich \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"74267083":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidov, B\u0142a\u017Cej Wolny.
By\u0142y narzeczony
Lena i El\u017Cbieta mieszkaj\u0105 w s\u0105siednich domach. Pierwsza z kobiet mieszka sama i zajmuje si\u0119 t\u0142umaczeniem powie\u015Bci kryminalnych. El\u017Cbieta jest muzykiem i dzieli dom ze swoim ch\u0142opakiem Mateuszem. Kt\u00F3rego\u015B dnia Lena zauwa\u017Ca przez okno, \u017Ce Mateusz wyprowadza si\u0119 do Eli. Ch\u0142opak prosi Len\u0119, by pozwoli\u0142a mu zosta\u0107 w jej domu przez kilka dni. Wyja\u015Bnia jej, \u017Ce chce mie\u0107 na oku El\u0119, do kt\u00F3rej ma si\u0119 wprowadzi\u0107 jej by\u0142y ch\u0142opak Igor, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wybudzi\u0142 si\u0119 po 8 latach ze \u015Bpi\u0105czki. Okazuje si\u0119, \u017Ce pojawienie si\u0119 Igora to nie przypadek. Lena, El\u017Cbieta i Mateusz znajd\u0105 si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"74267084":["Hiena cmentarna
Emerytowi Zygmuntowi brakuje pieni\u0119dzy na \u017Cycie. Dzieci staraj\u0105 si\u0119 mu pom\u00F3c, ale to nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb m\u0119\u017Cczyzny. Bliscy s\u0105 zdziwieni, kiedy pewnego dnia Zygmunt wr\u0119cza im prezenty i oznajmia, \u017Ce wyje\u017Cd\u017Ca na wakacje w ciep\u0142e kraje. Dzieci emeryta zastanawiaj\u0105 si\u0119, sk\u0105d ta zmiana. Obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce robi on co\u015B nielegalnego. S\u0105 jeszcze bardziej zaintrygowane, gdy s\u0142ysz\u0105, \u017Ce Zygmunt sp\u0119dza ca\u0142e dnie na cmentarzach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"74267085":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"74266922":["Re\u017C.: Krzysztof Kalisiak.
Ostatnia lekcja
Nauczyciel zostaje znaleziony martwy w okolicy liceum, w kt\u00F3rym pracowa\u0142. W trakcie przes\u0142ucha\u0144 detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jedna z jego uczennic pr\u00F3bowa\u0142a pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Odkrywanie kolejnych tajemnic m\u0119\u017Cczyzny naprowadza policjant\u00F3w na trop zab\u00F3jcy... Tymczasem \u0141ucja Wilk zostaje przy\u0142apana na odgrzebywaniu starych \u015Bledztw i wynoszeniu spraw z archiwum za plecami naczelnika wydzia\u0142u. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, na czyje polecenie \u0141ucja pojawi\u0142a si\u0119 w komendzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74266923":["Toksyczne zwi\u0105zki
Utalentowana projektantka wn\u0119trz i ogrod\u00F3w zostaje oblana truj\u0105cymi pestycydami przez nieznanego sprawc\u0119. Podejrzany jest jej asystent, ale i on pada ofiar\u0105 ataku. W spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany by\u0142y bogaty w\u0142a\u015Bciciel rezydencji, w kt\u00F3rej pracowa\u0142a kobieta. Milioner by\u0142 podejrzany o udzia\u0142 w brudnych interesach, na trop kt\u00F3rych mog\u0142a wpa\u015B\u0107 poszkodowana... Do policjant\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 informator Oko\u0144. Jego narzeczona znikn\u0119\u0142a, a on podejrzewa, \u017Ce kobieta mo\u017Ce by\u0107 w niebezpiecze\u0144stwie. Funkcjonariusze obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce narzeczona Okonia pad\u0142a ofiar\u0105 gangster\u00F3w. Prawda okazuje si\u0119 jednak bardziej zaskakuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74266924":["Porwanie z nami\u0119tno\u015Bci
Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0119\u017Ca biznesmena. Wszystko wskazuje na porwanie, ale nikt nie \u017C\u0105da okupu. W trakcie \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw nowe fakty z \u017Cycia zaginionego. Detektywi walcz\u0105 z czasem, \u017Ceby odszuka\u0107 przedsi\u0119biorc\u0119 \u017Cywego oraz zapobiec kolejnemu rozlewowi krwi... Pawe\u0142 Lasecki chce wr\u00F3ci\u0107 do s\u0142u\u017Cby po postrzale, ale okazuje si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie to takie proste. Natalia i Kuba podtrzymuj\u0105 koleg\u0119 na duchu i wspieraj\u0105 go w walce o powr\u00F3t do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74266925":["Syn
Nastolatek zostaje porwany spod szko\u0142y. Okazuje si\u0119, \u017Ce ucze\u0144 od dawna sprawia\u0142 k\u0142opoty, mia\u0142 te\u017C do czynienia z narkotykami. Sprawa komplikuje si\u0119, gdy wychodz\u0105 na jaw hazardowe d\u0142ugi ojca ch\u0142opaka i jego kontakty z podejrzanymi naci\u0105gaczami. W rozwi\u0105zaniu sprawy Olgierdowi i Krystianowi pomaga Maja, kt\u00F3ra prowadzi w \u015Ar\u00F3dmie\u015Bciu \u015Bledztwo w sprawie oszust\u00F3w z salon\u00F3w gier. Olgierd zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce wci\u0105\u017C czuje co\u015B do swojej kole\u017Canki i inicjuje spotkanie na prywatnym gruncie...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"74266926":["Re\u017C.: Joao Fernandes.
Dzieci Halloween
Stra\u017Cnicy badaj\u0105 seri\u0119 porwa\u0144 i morderstw. Satanistyczne symbole na miejscu zbrodni sugeruj\u0105, \u017Ce porwane dzieci s\u0105 oddawane w ofierze podczas Halloween.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74266927":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
Przetrwanie
Podczas pobytu w stanie Utah Alex zostaje porwana przez tr\u00F3jk\u0119 alpinist\u00F3w. Walker szybko trafia na ich trop i robi wszystko, aby j\u0105 uratowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74266928":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Druga szansa
Adam McGuire, irlandzki polityk i wsp\u00F3\u0142tw\u00F3rca traktatu pokojowego dla Irlandii P\u00F3\u0142nocnej, przybywa do Teksasu wraz ze swoj\u0105 chor\u0105 na bia\u0142aczk\u0119 c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3ra ma by\u0107 leczona w szpitalu w Dallas. Prosi Walkera o pomoc w znalezieniu dawcy szpiku. \u015Aladem McGuire'a pod\u0105\u017Caj\u0105 cz\u0142onkowie radykalnego od\u0142amu IRA, kt\u00F3rzy porywaj\u0105 dziewczynk\u0119 ze szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74266929":["Re\u017C.: Michael Preece.
Rajski szlak
CD zamierza podarowa\u0107 Walkera na urodziny ksi\u0105\u017Ck\u0105 po\u015Bwi\u0119con\u0105 legendarnemu \u0142owcy nagr\u00F3d, Hayesowi Cooperowi. Czyta na g\u0142os opowie\u015B\u0107. Jej bohater rusza \u015Bladem braci Travis\u00F3w, za kt\u00F3rych wyznaczona jest nagroda w wysoko\u015Bci 5 tysi\u0119cy dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"74266930":["Rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo pe\u0142ne pu\u0142apek i tylko nieliczni znajd\u0105 wskaz\u00F3wk\u0119, kt\u00F3ra pomo\u017Ce wydosta\u0107 si\u0119 z escape roomu. Witowi to si\u0119 jednak nie uda. Filip staje twarz\u0105 w twarz z podpalaczem wystawionym przez op\u0142aconego bandyt\u0119. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 z\u0142o\u017Cy\u0107 w ca\u0142o\u015B\u0107 zniszczone dokumenty, licz\u0105c na to, \u017Ce znajd\u0105 w nich motyw pope\u0142nienia przest\u0119pstwa. Tymczasem Ziomecki cieszy si\u0119, \u017Ce jednego dnia zamkn\u0105\u0142 dwa dochodzenia i dw\u00F3ch morderc\u00F3w. Dla Agaty wszystko to wydaje si\u0119 zbyt proste.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74266931":["Agata ratuje sytuacj\u0119 podczas niedyspozycji Filipa. Komisarz nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z faktem, \u017Ce podpalacz winny \u015Bmierci matki jest chybionym strza\u0142em. W dziesi\u0105tk\u0119 trafia jednak Olaf, kt\u00F3ry pomaga Olkowi w aran\u017Cacji randki ze swoja siostr\u0105, Zuz\u0105. \u017Bona zmar\u0142ego Wita znika w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach, zostawiaj\u0105c na drodze rozbity samoch\u00F3d, a w domu jedynego syna. Pierwszy podejrzany opu\u015Bci areszt, gdy oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce narz\u0119dzie zbrodni zosta\u0142o wykupione na recept\u0119, ale nie na jego nazwisko...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393632.jpg","",["N"]],"74266932":["Impreza
Mariola chcia\u0142aby zorganizowa\u0107 dla swoich przyjaci\u00F3\u0142 i znajomych imprez\u0119. \u017B\u0105da od Haliny i Ferdka, by udost\u0119pnili jej w tym celu ca\u0142e mieszkanie. Oboje rodzice maj\u0105 wyj\u015B\u0107 gdzie\u015B na ca\u0142\u0105 noc, inaczej popsuj\u0105 ca\u0142\u0105 zabaw\u0119. Ferdek za nic nie chce si\u0119 na to zgodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74266933":["Ferdynand K.
Ferdynanda odwiedza dw\u00F3ch tajemniczych m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy informuj\u0105 go, \u017Ce jest oskar\u017Cony. Kiepski nie ma poj\u0119cia, czego dotycz\u0105 zarzuty. Tymczasem atmosfera wok\u00F3\u0142 niego coraz bardziej si\u0119 zag\u0119szcza, a proces zbli\u017Ca si\u0119 nieuchronnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74266934":["U\u015Bmiech z\u0119biczny
Podczas imprezy Ferdek prezentuje umiej\u0119tno\u015B\u0107 otwierania butelek przy pomocy w\u0142asnych z\u0119b\u00F3w. Podczas pokazu \u0142ami\u0105 mu si\u0119 dwa siekacze. Halina jest przera\u017Cona i \u017C\u0105da, aby za zaoszcz\u0119dzone na now\u0105 pralk\u0119 pieni\u0105dze uda\u0142 si\u0119 do dentysty. Ferdkowi szkoda pieni\u0119dzy, wi\u0119c zaczyna poszukiwania ta\u0144szego sposobu na obstalowanie sobie nowych z\u0119b\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74266935":["Redaktorka
Mariola otrzymuje intratn\u0105 propozycj\u0119 wzi\u0119cia udzia\u0142u w sesji fotograficznej kolorowego pisma dla m\u0119\u017Cczyzn. Ferdek jest bardzo dumny z proponowanych jej wysokich zarobk\u00F3w. S\u0105dzi, \u017Ce skoro Mariola otrzyma\u0142a prac\u0119 w gazecie, to b\u0119dzie tam pracowa\u0142a w charakterze dziennikarki. Kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce ma wyst\u0105pi\u0107 jako roznegli\u017Cowana modelka stanowczo si\u0119 temu sprzeciwia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74266936":["Szczupak
Arnold Boczek lubi zbiera\u0107 grzyby. Namawia s\u0105siad\u00F3w na wycieczk\u0119 do lasu. Marian Pa\u017Adzioch o\u015Bwiadcza jednak, \u017Ce grzybobranie to nie jest zaj\u0119cie godne prawdziwego m\u0119\u017Cczyzny. Sam woli w\u0119dkowanie. Zaprasza Ferdynanda Kiepskiego na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 na szczupaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74266937":["Kocham biurokracj\u0119
Dalsze losy zwariowanych i przesympatycznych bohater\u00F3w tego serialu na pewno dostarcz\u0105 widzom wspania\u0142ej rozrywki i porcji dobrego humoru. Dowiemy si\u0119, kim naprawd\u0119 byli w przesz\u0142o\u015Bci Pa\u017Adzioch i Boczek oraz jak Ferdek, pr\u00F3buj\u0105c zaoszcz\u0119dzi\u0107 pieni\u0105dze na denty\u015Bcie, poradzi sobie z brakiem z\u0119b\u00F3w. Kiepski, jako ostatni bezrobotny w Polsce, w ko\u0144cu znajdzie prac\u0119, a Mariolka odkryje sw\u00F3j ukryty talent i trafi do \u015Bwiata medi\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"74266938":["Re\u017C.: Heinz Dietz.
Bez z\u0142ych zamiar\u00F3w
Semirowi nie uk\u0142ada si\u0119 wsp\u00F3\u0142praca z nowym partnerem Chrisem Ritterem. M\u0119\u017Cczy\u017Ani maj\u0105 odmienne sposoby prowadzenia \u015Bledztwa. Ich pierwsza wsp\u00F3lna sprawa dotyczy zab\u00F3jstwa kierownika budowy na pewnym odcinku autostrady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74266939":["Re\u017C.: Axel Sand.
Nemezis
Rutynowa kontrola na autostradzie nagle zamienia si\u0119 we w\u015Bciek\u0142y po\u015Bcig. Legitymowani kierowcy rzucaj\u0105 si\u0119 do ucieczki. Jeden z nich powoduje wypadek, w kt\u00F3rym ginie. Drugiemu udaje si\u0119 zbiec. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Trop prowadzi do by\u0142ego funkcjonariusza Richarda Lemenciera, kt\u00F3ry raz ju\u017C zdradzi\u0142 Chrisa podczas wa\u017Cnej operacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"74266940":["Re\u017C.: Ken Girotti.
Najemnik
Bjorn podejrzewa, \u017Ce ukochana spodziewa si\u0119 jego dziecka. Nie chce, aby Porunn bra\u0142a udzia\u0142 w kolejnej wyprawie. Tymczasem Ragnar decyduje si\u0119 walczy\u0107 dla \u017C\u0105dnej w\u0142adzy ksi\u0119\u017Cniczki Kwenthrith. Wojownikom udaje si\u0119 pokona\u0107 armi\u0119 dowodzon\u0105 przez jej wuja. W Wessex powstaje pierwsza osada wiking\u00F3w. Kr\u00F3l Egbert osobi\u015Bcie nadzoruje ca\u0142e przedsi\u0119wzi\u0119cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"74266941":["Re\u017C.: Ken Girotti.
W\u0119drowiec
Ragnar i jego wojownicy zbieraj\u0105 si\u0142y, by zmierzy\u0107 si\u0119 z bratem Kwenthrith. Bjorn proponuje ukochanej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. Kr\u00F3l Egbert nawi\u0105zuje bli\u017Csze relacje z Lagerth\u0105, kt\u00F3ra przewodzi mieszka\u0144com osady. Tymczasem w Hedeby Kalf dopuszcza si\u0119 zdrady. M\u0119\u017Cczyzna og\u0142asza si\u0119 nowym jarlem. Z kolei Helg\u0119, Siggy i Aslaug nawiedzaj\u0105 sny o tajemniczym w\u0119drowcu, kt\u00F3ry ma zjawi\u0107 si\u0119 w Kattegat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"74266942":["Re\u017C.: Jeff Woolnough.
Los wojownika
Helga, Siggy i Aslaug pomagaj\u0105 rannemu Harbardowi. Tajemniczy przybysz opowiada im o swoich podr\u00F3\u017Cach. Tymczasem wikingowie ruszaj\u0105 na spotkanie z Burgredem i jego armi\u0105. Potyczka ko\u0144czy si\u0119 zwyci\u0119stwem dzi\u0119ki m.in. bohaterskiej postawie Torsteina. P\u00F3\u017Aniej Floki krytykuje Ragnara za sojusz z chrze\u015Bcijanami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"74266943":["Re\u017C.: Jeff Woolnough.
Blizny
Kalf i Einar dyskutuj\u0105 o powrocie Lagerthy. Porunn ma oszpecon\u0105 twarz po ostatniej bitwie. Synowie Aslaug wymykaj\u0105 si\u0119 z domu. Ch\u0142opcy w\u0119druj\u0105 po zamarzni\u0119tym jeziorze. W pewnej chwili wpadaj\u0105 do wody. Na ratunek spieszy im Siggy. Dochodzi do tragedii. Z kolei \u017C\u0105dna w\u0142adzy ksi\u0119\u017Cniczka Kwenthrith podst\u0119pem podaje bratu zatrute wino.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2109532.jpg","",[]],"74266944":["Przemoc domowa
Grupa poszukuj\u0105ca zaginionej 15-latki natrafia w lesie na zakopane zw\u0142oki m\u0142odej kobiety. \u015Alady po z\u0142amaniach ko\u015Bci wskazuj\u0105, \u017Ce za \u017Cycia pad\u0142a ona ofiar\u0105 przemocy domowej. Dzi\u0119ki implantom z\u0119bowym udaje si\u0119 zidentyfikowa\u0107 ofiar\u0119. Jej m\u0105\u017C by\u0142 przekonany, \u017Ce \u017Cona \u017Cyje, tylko odesz\u0142a z powodu awantur i przemocy. Detektywi zaczynaj\u0105 si\u0119 interesowa\u0107 pewnym o\u015Brodkiem - azylem dla kobiet, kt\u00F3re do\u015Bwiadczy\u0142y zn\u0119cania si\u0119, a prowadzonym przez stowarzyszenie \"Siostrzana pomoc\". Dyrekcja nie chce udziela\u0107 \u017Cadnych informacji. Wkr\u00F3tce znika kolejna podopieczna tej organizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74266945":["Niedost\u0119pny dow\u00F3d
Przest\u0119pca gwa\u0142ci i zabija trzeci\u0105 z kolei kobiet\u0119. \u015Aledczy docieraj\u0105 do Adrianny Wysockiej, kt\u00F3rej m\u0119\u017Cczyzna darowa\u0142 \u017Cycie. Ofiara zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale postanowi\u0142a zatrzyma\u0107 dziecko. Policja pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105, by zgodzi\u0142a si\u0119 na pobranie DNA p\u0142odu, jednak Adrianna nie zgadza si\u0119 na to z uwagi na zagro\u017Cenie powik\u0142aniami. CW\u015A ustalaj\u0105 trzech potencjalnych podejrzanych. S\u0105 to dzielnicowy, sprzedawca z delikates\u00F3w i lekarz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74266946":["Ksi\u0119\u017Cniczka
Jakub Toru\u0144ski pope\u0142nia samob\u00F3jstwo. Przed \u015Bmierci\u0105 m\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3bowa\u0142 skontaktowa\u0107 si\u0119 z niejak\u0105 Aleksandr\u0105 Sareck\u0105, kt\u00F3r\u0105 uwa\u017Ca\u0142 za swoj\u0105 dawn\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobieta, z kt\u00F3r\u0105 mia\u0142 romans, nazywa\u0142a si\u0119 Zuzanna Nowak i dzi\u015B ju\u017C nie \u017Cyje - zmar\u0142a za granic\u0105 w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce Jakub, kt\u00F3ry mia\u0142 niestabiln\u0105 osobowo\u015B\u0107 i problemy z narkotykami, przeni\u00F3s\u0142 swoje uczucia do by\u0142ej dziewczyny na Aleksandr\u0119. Policjanci postanawiaj\u0105 bli\u017Cej przyjrze\u0107 si\u0119 38-latce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"74266947":["Trucicielka
Sylwi\u0119 poch\u0142ania praca w korporacji. Kobieta nie ma czasu dla swojej jedynej krewnej, babci Renaty. Pewnego dnia dzwoni do niej s\u0105siadka starszej pani z informacj\u0105, \u017Ce ta \u017Ale si\u0119 czuje. Sylwia znajduje krewn\u0105 nieprzytomn\u0105. Renata trafia do szpitala. Badania wykazuj\u0105 alzheimera. Sylwia postanawia zatrudni\u0107 opiekunk\u0119, kt\u00F3ra zajmie si\u0119 jej babci\u0105 w ci\u0105gu dnia. Jej wyb\u00F3r pada na Miros\u0142aw\u0119. Pewnego dnia Renata dzwoni do wnuczki rozhisteryzowana. Gdy Sylwia przybywa na miejsce, zostaje ugodzona drutem w brzuch. Staruszka bierze j\u0105 bowiem za w\u0142amywacza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",[]],"74266948":["Mama
Agata rodzi swoje pierwsze dziecko. Kobieta, chocia\u017C zosta\u0142a mam\u0105 po trzydziestce, nadal nie czuje si\u0119 gotowa do tej roli. Obawia si\u0119, \u017Ce powr\u00F3t do pracy dodatkowo pogorszy spraw\u0119. Kobieta szuka pomocy w internecie. Trafia na forum, kt\u00F3rego u\u017Cytkowniczki zachwalaj\u0105 dodaj\u0105ce energii pigu\u0142ki - produkowane jakoby z naturalnych sk\u0142adnik\u00F3w. Agata postanawia je wypr\u00F3bowa\u0107. Po za\u017Cyciu pigu\u0142ek dziwnie si\u0119 czuje. Podczas spaceru po parku traci z oczu c\u00F3rk\u0119. Szukaj\u0105c dziewczynki, Agata wbiega prosto pod ko\u0142a p\u0119dz\u0105cego samochodu. Kierowca dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",[]],"74266949":["Deratyzacja
Karolina jest szale\u0144czo zakochana w Olafie. Dziewczyna chce przedstawi\u0107 ukochanego swoim rodzicom. Konserwatywna para nie potrafi jednak zaakceptowa\u0107 ch\u0142opaka, kt\u00F3rego cia\u0142o zdobi\u0105 liczne tatua\u017Ce. Wkr\u00F3tce potem rodzina przenosi si\u0119 dziadk\u00F3w, podczas gdy w ich domu pracownik przeprowadza deratyzacj\u0119. W tym czasie konflikt mi\u0119dzy ojcem a c\u00F3rk\u0105 narasta. Karolina proponuje Olafowi, by sp\u0119dzili noc w jej rodzinnym domu, kt\u00F3ry obecnie jest pusty. Nad ranem zakochani maj\u0105 objawy zatrucia chemikaliami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",["N"]],"74266950":["Zemsta ciotki Genowefy
Angelika dziedziczy mieszkanie pod swojej ciotce Genowefie. Wkr\u00F3tce dochodzi do konfliktu mi\u0119dzy dziewczyn\u0105, a jej ojcem - bratem zmar\u0142ej - oraz jej by\u0142ym m\u0119\u017Cem, kt\u00F3rzy chc\u0105 walczy\u0107 o spadek. M\u0119\u017Cczy\u017Ani nie chc\u0105 uzna\u0107 woli zmar\u0142ej. Aby ukoi\u0107 nerwy, Angelika i jej znajoma, Jadwiga, racz\u0105 si\u0119 nalewkami Genowefy. Nie\u015Bwiadomie wypijaj\u0105 napar z wilczych jag\u00F3d, kt\u00F3r\u0105 kobieta przygotowa\u0142a na kolk\u0119 nerwow\u0105. Angelika dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423724.jpg","",["N"]],"74266951":["Uzdrowiciel
34-letnia Daria przechodzi przeszczep szpiku kostnego. Dawczyni\u0105 by\u0142a kobieta, kt\u00F3ra zgin\u0119\u0142a w wypadku samochodowym. Jej grupa krwi i podobie\u0144stwo genetyczne by\u0142o zadziwiaj\u0105co zbie\u017Cne z wynikami Darii. Kobieta dociera do rodzic\u00F3w dawczyni. W ich domu dowiaduje si\u0119, \u017Ce dziewczyna jest do niej bardzo podobna r\u00F3wnie\u017C fizycznie. Anga\u017Cuj\u0105c si\u0119 w spraw\u0119, Daria odkrywa mroczny sekret swojej rodziny, a tak\u017Ce mieszka\u0144c\u00F3w miasteczka, z kt\u00F3rego pochodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2329509.jpg","",["JM"]],"74266738":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74266739":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74266740":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74266741":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"74266742":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266743":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266744":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266745":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266746":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266747":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266748":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266749":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"74266750":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74266751":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74266752":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74266753":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74266754":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74266755":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"74266756":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"74266757":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"74266758":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74266759":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74266760":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74266761":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"74266390":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266391":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"74266392":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266393":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"74266394":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266395":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"74266396":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266397":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"74266398":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266399":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"74266400":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266402":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266403":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"74266404":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266405":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"74266406":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266407":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"74266408":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"74266409":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74266410":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74266411":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"74266412":["Re\u017C.: Gail Mancuso.
Chandler znowu spotyka ze swoj\u0105 by\u0142\u0105 dziewczyn\u0105, Janice. Pomys\u0142 nie za bardzo podoba si\u0119 Joeyowi. Janice chce jako\u015B przekona\u0107 go do siebie. Ross zbyt p\u00F3\u017Ano zda\u0142 sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce dziewcz\u0119ta zwierzaj\u0105 si\u0119 sobie ze wszystkich sekret\u00F3w. Monica jest przygn\u0119biona po bolesnym rozstaniu z Richardem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74266413":["Re\u017C.: Gail Mancuso.
Monica ods\u0142uchuje automatyczn\u0105 sekretark\u0119 i znajduje tam wiadomo\u015B\u0107 od Richarda. Nie jest pewna, czy jest ona nowa czy stara i oddzwania do niego, pozostawiaj\u0105c mu r\u00F3wnie\u017C informacj\u0119. Po chwili zastanowienia postanawia j\u0105 skasowa\u0107, co doprowadza do kilku niezr\u0119cznych sytuacji. Przyjaciele wybieraj\u0105 si\u0119 z Rossem do muzeum, gdzie m\u0119\u017Cczyzna ma wyg\u0142osi\u0107 mow\u0119. Do wyj\u015Bcia pozosta\u0142o nieca\u0142e p\u00F3\u0142 godziny, a nikt nie jest got\u00F3w. Chandler i Joey walcz\u0105 o fotel i w trakcie przepychanek plami\u0105 sukienk\u0119 Phoebe. Rachel zastanawia si\u0119, co na siebie w\u0142o\u017Cy\u0107. Jej niezdecydowanie sprawia, \u017Ce Ross, b\u0119d\u0105cy ju\u017C na skraju za\u0142amania nerwowego, wpada w sza\u0142. Rachel obra\u017Ca si\u0119 na niego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74266414":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Monica usi\u0142uje odzyska\u0107 kontrol\u0119 nad swoim \u017Cyciem. Metod\u0105 na odzyskanie si\u0142 jest dla niej robienie d\u017Cemu. Gotuje nieprawdopodobne ilo\u015Bci produktu, z zamiarem sprzeda\u017Cy z du\u017Cym zyskiem. Planuje te\u017C zaj\u015B\u0107 w ci\u0105\u017C\u0119 i urodzi\u0107 dziecko. Z dziwnego stanu, w jakim si\u0119 znalaz\u0142a, otrz\u0105sa j\u0105 dopiero wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce jednym z dawc\u00F3w w banku spermy jest Joey. Tymczasem Phoebe wpl\u0105tuje si\u0119 w zwi\u0105zek z nieuczciwym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on bardziej zainteresowany jej siostr\u0105, ni\u017C ni\u0105 sam\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74266415":["Re\u017C.: Steve Zuckerman.
Chandler proponuje Janice wsp\u00F3lne zamieszkanie. Oferta ta nie spotyka si\u0119 jednak z ciep\u0142ym przyj\u0119ciem. Ross zauwa\u017Ca, \u017Ce jego syn bawi si\u0119 lalkami. Zdruzgotany ojciec stara si\u0119 zrobi\u0107 wszystko, aby zainteresowa\u0107 ch\u0142opca bardziej m\u0119skimi zabawkami. Niestety jego pr\u00F3by ko\u0144cz\u0105 si\u0119 fiaskiem. Phoebe wpada na pomys\u0142 udawania agentki Joeya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"74266416":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"74266417":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"74266418":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"74266419":["Sheldon i Penny dla \u017Cartu zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do udzia\u0142u w zaskakuj\u0105cym eksperymencie. Tw\u00F3rcy maj\u0105 sprawi\u0107, \u017Ce uczestnicy sztuczki si\u0119 w sobie zakochaj\u0105.","","",[]],"74266420":["Sheldon wys\u0142a\u0142 aplikacj\u0119 na misj\u0119 kolonizacyjn\u0105 Marsa. Amy jeszcze o tym nie wie.","","",[]],"74266421":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74266422":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"74266423":["Leonard i Sheldon postanawiaj\u0105 rozprawi\u0107 si\u0119 z internetowym hejterem. Penny z kole\u017Cankami wspominaj\u0105 \u017Cenuj\u0105ce momenty z \u017Cycia.","","",[]],"74266424":["Trwaj\u0105 przygotowania do ponownego otwarcia sklepu z komiksami Stuarta. W\u00F3wczas Howard otrzymuje szokuj\u0105c\u0105 wiadomo\u015B\u0107. Tymczasem Penny uczy Sheldona, jak odpuszcza\u0107.","","",[]],"74266425":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74266426":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74266427":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74266428":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74266429":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"74266430":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"74266431":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74266503":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74266504":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74266505":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74266506":["Od dawna wiadomo, \u017Ce do tanga trzeba dwojga. W programie fani zobacz\u0105 muzyczne wsp\u00F3\u0142prace i znane po\u0142\u0105czenie, w jakie wchodzi\u0142y gwiazdy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399346.jpg","",[]],"74266507":["Najlepsze polskie przeboje lat 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399352.jpg","",[]],"74266508":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399796.jpg","",[]],"74266509":["Najlepsze przeboje taneczne z r\u00F3\u017Cnych stron kraju dla wszystkich pokole\u0144. Nie zabraknie piosenek i teledysk\u00F3w g\u00F3ralskich, \u015Bl\u0105skich, kaszubskich i cyga\u0144skich gwiazd. Swoje klipy zaprezentuj\u0105 tacy arty\u015Bci jak Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Kapela Ciupaga, Zb\u00F3je czy Don Vasyl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399350.jpg","",[]],"74266510":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399354.jpg","",[]],"74266511":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"74266512":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74266513":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"74266514":["W programie poznamy taneczne nowo\u015Bci. Tu wybrzmi\u0105 tylko najlepsze przeboje. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C muzyczne zapowiedzi prezenter\u00F3w, kt\u00F3rzy razem z widzami b\u0119d\u0105 testowa\u0107 nowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399348.jpg","",[]],"74266515":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74266516":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74266517":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"74266518":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"74266519":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"74266520":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"74266521":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"74266522":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"74266523":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"74266524":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"74266365":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74266366":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74266367":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"74266368":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"74266369":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"74266370":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"74266371":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"74266372":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"74266373":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74266374":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"74266375":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74266376":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"74266377":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"74266378":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74266379":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"74266380":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74266381":["Robert czeka przez Urz\u0119dem Stanu Cywilnego. M\u0119\u017Cczyzna obawia si\u0119, \u017Ce jego wybranka w ostatniej chwili si\u0119 rozmy\u015Bli. Wszystko jednak dobrze si\u0119 ko\u0144czy. Mariusz bardzo si\u0119 cieszy z nowego ci\u0105gnika. Wybiera si\u0119 te\u017C na imprez\u0119, gdzie ma nadziej\u0119 kogo\u015B pozna\u0107. Karina w ko\u0144cu zaprosi\u0142a do siebie Arka. Para postanowi\u0142a da\u0107 obie szans\u0119, poniewa\u017C do tej pory widywa\u0142a si\u0119 tylko przez wizjer kamerki internetowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"74266382":["Bandziorek uwa\u017Ca, \u017Ce decyzja o przeprowadzce na Mazury zaprocentowa\u0142a. Cho\u0107 Danuta d\u0142ugo trzyma\u0142a go na dystans, w ko\u0144cu postanowi\u0142a da\u0107 mu szans\u0119. Kobieta zamierza zadba\u0107 o to, by jej wybranek lepiej si\u0119 prezentowa\u0142. Stefan na razie nie ma szcz\u0119\u015Bcia w mi\u0142o\u015Bci. Zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do niego g\u0142\u00F3wnie kobiety z dzie\u0107mi, a on nie jest gotowy, by zajmowa\u0107 si\u0119 cudzym potomstwem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"74266383":["Robert w ko\u0144cu jest szcz\u0119\u015Bliwy. Zuzia pokocha\u0142a go bowiem takim, jaki jest. Teraz para bierze \u015Blub. Karina uwielbia \u0107wiczy\u0107 na si\u0142owni, dlatego w\u0142a\u015Bnie tam zabiera Arka. Kobiecie zale\u017Cy na tym, aby jej potencjalny partner by\u0142 sprawny fizycznie. Danusia pomaga Bandziorkowi w przezwyci\u0119\u017Ceniu zgubnych nawyk\u00F3w. Kobiecie zale\u017Cy przede wszystkim na tym, by ukochany odstawi\u0142 alkohol.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"74266384":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Bohaterowie pracuj\u0105 dorywczo i maj\u0105 niewielkie perspektywy. Pomimo to poszukuj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110196.jpg","",["N"]],"74266385":["35-letnia Marta bardzo kocha swego ojca Miros\u0142awa. Nie ufa natomiast jego drugiej \u017Conie, Malwinie. Marta w\u0105tpi w to, \u017Ce 30-letnia kobieta naprawd\u0119 zakocha\u0142a si\u0119 w 65-latku. Jest prawie pewna, \u017Ce jej macocha potrzebowa\u0142a kogo\u015B, przy kim ustawi si\u0119 na ca\u0142e \u017Cycie. Kiedy\u015B nawet zauwa\u017Cy\u0142a Malwin\u0119 w samochodzie prowadzonym przez m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Poza tym pods\u0142ucha\u0142a, jak przez telefon zwraca\u0142a si\u0119 do kogo\u015B \"ogierze\". W obawie o honor ojca Marta zwraca si\u0119 o pomoc do programu \"Zdrady\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74266386":["Martyna chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce narzeczony Mirek dochowa jej wierno\u015Bci podczas wieczoru kawalerskiego. Impreza odbywa si\u0119 w domu jej rodzic\u00F3w, z kt\u00F3rymi Mirek ma \u015Bwietny kontakt. Damian Petrov podejmuje si\u0119 zadania. Mirek wydaje si\u0119 wzorem wiernego partnera, ale podczas imprezy wypija bardzo du\u017Co alkoholu. Jego koledzy szykuj\u0105 dla niego wyj\u0105tkow\u0105 niespodziank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74266387":["Artur jest bogatym deweloperem. Dziesi\u0119\u0107 lat temu porzuci\u0142 \u017Con\u0119 dla m\u0142odszej kochanki, a teraz jest ju\u017C z kolejn\u0105, jeszcze m\u0142odsz\u0105 kobiet\u0105 - Matyld\u0105. Podejrzewa, \u017Ce 26-latka go zdradza. Przypuszcza, \u017Ce pozna\u0142a kogo\u015B podczas lekcji ta\u0144ca lub jazdy konnej. Aby sprawdzi\u0107 swe podejrzenia, zatrudnia ekip\u0119 detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74266388":["Weronika pozna\u0142a swego m\u0119\u017Ca Wojciecha, kiedy wa\u017Cy\u0142a prawie 30 kg wi\u0119cej. Gdy w ko\u0144cu uda\u0142o jej si\u0119 schudn\u0105\u0107, m\u0105\u017C zacz\u0105\u0142 dziwnie si\u0119 zachowywa\u0107. Cho\u0107 sam nie mia\u0142 nadwagi, intensywnie \u0107wiczy i coraz bardziej odsuwa si\u0119 od \u017Cony. Zdaniem Weroniki stoi za tym inna kobieta. Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka. Marzena jest ksi\u0119gow\u0105 w zak\u0142adzie fryzjerskim, kt\u00F3ry prowadzi wsp\u00F3lnie z m\u0119\u017Cem, szwagierk\u0105 Sylwi\u0105 oraz jej m\u0119\u017Cem Paw\u0142em. Ten ostatni flirtuje z pracownicami, co sprawia, \u017Ce Marzena obawia si\u0119 o zachowanie swojego partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",["N"]],"74266389":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"74267086":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"74267087":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267088":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267089":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267090":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267091":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267092":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267093":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267094":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"74267095":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74267096":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"74267097":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"74267098":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"74267099":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"74267100":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74267101":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"74266952":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"74266953":["Prow.: Marcin Lepa, Szymon Rojek, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Specjalny program na temat wydarze\u0144 Euro 2024. W magazynie znajd\u0105 si\u0119 interaktywne wideoanalizy najciekawszych fragment\u00F3w mecz\u00F3w. Eksperci w studiu drobiazgowo om\u00F3wi\u0105 wszystkie kluczowe oraz kontrowersyjne sytuacje. Nie zabraknie ciekawostek i wywiad\u00F3w z bohaterami czempionatu. Sta\u0142ymi go\u015B\u0107mi s\u0105 byli reprezentanci Polski: Maciej \u017Burawski, Tomasz Hajto, Marek Citko oraz dziennikarz Roman Ko\u0142to\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427506.jpg","",[]],"74266954":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"74266955":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74266956":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74266957":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74266959":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74266960":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74266961":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"74266962":["W hali Orbita widzowie zobacz\u0105 sze\u015B\u0107 zawodowych pojedynk\u00F3w. Ca\u0142o\u015B\u0107 zwie\u0144czy potyczka dw\u00F3ch czo\u0142owych zawodnik\u00F3w wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Nikodem Je\u017Cewski przegra\u0142 tylko raz na zawodowym ringu, ulegaj\u0105c w 2020 roku Lawrence'owi Okoliemu. Z kolei Artur Mann ma na koncie dwie pora\u017Cki - obie poniesione w walkach, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski. W pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku Niemiec nie sprosta\u0142 posiadaczowi pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Mairisowi Briedisowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"74266963":["El Tornado de Cuba, Osleys Iglesias zwi\u0105za\u0142 swoje losy z Polsk\u0105. Od grudnia 2021 roku trzykrotnie wyst\u0119powa\u0142 w galach organizowanych przez Polsat Boxing Promotions i trzy razy wychodzi\u0142 z ringu zwyci\u0119ski. Przeciwnikiem utalentowanego Kuba\u0144czyka b\u0119dzie bardzo do\u015Bwiadczony pi\u0119\u015Bciarz z Argentyny. 35-letni Ezequiel Maderna ma ju\u017C na liczniku 35 zawodowych pojedynk\u00F3w, z czego 27 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego wygran\u0105. Ostatnio jednak nie mia\u0142 dobrej passy i zanotowa\u0142 trzy pora\u017Cki z rz\u0119du. W marcu 2022 pokona\u0142 go mi\u0119dzy innymi Pawe\u0142 St\u0119pie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"74266964":["Gospodarzem fina\u0142owego turnieju pi\u0105tej edycji Ligi Narod\u00F3w jest Tajlandia. W Bangkoku opr\u00F3cz niej o triumf w rozgrywkach walczy jeszcze siedem reprezentacji. Jedn\u0105 z nich jest Polska. Bia\u0142o-Czerwone w \u0107wier\u0107finale imprezy trafi\u0142y na broni\u0105ce tytu\u0142u Turczynki. Pozosta\u0142e pary tej rundy stworzy\u0142y Chinki i Japonki, W\u0142oszki i Amerykanki, a tak\u017Ce Brazylijki i wspomniane Tajki. Z tego grona najwi\u0119ksze osi\u0105gni\u0119cia w Lidze Narod\u00F3w ma dru\u017Cyna znad Bosforu, kt\u00F3ra stawa\u0142a ju\u017C na ka\u017Cdym stopniu podium.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2327324.jpg","",[]],"74266965":["Rozgrywany na kortach trawiastych turniej przed rokiem pad\u0142 \u0142upem Alexandra Bublika z Kazachstanu. Rok wcze\u015Bniej z triumfu w Halle cieszy\u0142 si\u0119 Hubert Hurkacz. W tym sezonie na zwyci\u0119zc\u0119 rywalizacji singlist\u00F3w w Terra Wortmann Open czeka 421 tysi\u0119cy dolar\u00F3w i 500 punkt\u00F3w do rankingu ATP. Przegrany b\u0119dzie musia\u0142 zadowoli\u0107 si\u0119 226 tysi\u0105cami i 330 punktami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74266966":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"74266967":["Pora wy\u0142oni\u0107 nowego mistrza turnieju w Londynie. Oka\u017Ce si\u0119, kto do\u0142\u0105czy do grona triumfator\u00F3w tej imprezy, w kt\u00F3rym s\u0105 m.in. Carlos Alcaraz czy Matteo Berrettini. Zwyci\u0119zca zawod\u00F3w b\u0119dzie bogatszy o 421 tys. euro, a jego konto w rankingu ATP zasili 500 punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74266968":["Po\u0142o\u017Cona w odleg\u0142o\u015Bci oko\u0142o 10 km od zamku kr\u00F3lewskiego Windsor wie\u015B Ascot znana jest na ca\u0142ym \u015Bwiecie z presti\u017Cowych wy\u015Bcig\u00F3w konnych - Royal Ascot. Zawody te maj\u0105 ponad trzystuletni\u0105 tradycj\u0119, a na trybunach zasiadaj\u0105 koronowane g\u0142owy. Uczestnik\u00F3w obowi\u0105zuje \u015Bcis\u0142y dress code - panowie paraduj\u0105 w cylindrach, damy za\u015B prezentuj\u0105 si\u0119 w sukienkach z obowi\u0105zkowo zakrytymi ramionami oraz w jak najoryginalniejszych kapeluszach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1972012.jpg","",[]],"74266969":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego. By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74266970":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74322723":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"74266971":["Zawody w tureckiej Antalyi stanowi\u0105 trzeci\u0105 faz\u0119 Pucharu \u015Awiata 2024. Dla najlepszych \u0142ucznik\u00F3w i \u0142uczniczek b\u0119dzie to zarazem ostatnia okazja, by wywalczy\u0107 awans do fina\u0142u Pucharu \u015Awiata, kt\u00F3ry jeszcze w tym roku odb\u0119dzie si\u0119 w Meksyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1857003.jpg","",[]],"74266972":["Katarzyna Kawa spr\u00F3buje po raz drugi w karierze dosta\u0107 si\u0119 do turnieju g\u0142\u00F3wnego . By tego dokona\u0107 musi wygra\u0107 trzy spotkania eliminacyjne. W 2022 roku Polka dotar\u0142a do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy rozgrywanej na trawiastych kortach w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2428422.jpg","",[]],"74266973":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"74266974":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"74266975":["Futboli\u015Bci Panthers Wroc\u0142aw rozpocz\u0119li tegoroczn\u0105 edycj\u0119 rozgrywek od wygranej. W kolejnych trzech spotkaniach mistrzowie Polski musieli jednak uznawa\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 rywali. Na zwyci\u0119sk\u0105 \u015Bcie\u017Ck\u0119 spr\u00F3buj\u0105 wr\u00F3ci\u0107 w konfrontacji z Fehervarem Enthroners, kt\u00F3ry ma na koncie zero punkt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2424289.jpg","",[]],"74266976":["Prow.: Marcin Lepa, Szymon Rojek, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Specjalny program na temat wydarze\u0144 Euro 2024. W magazynie znajd\u0105 si\u0119 interaktywne wideoanalizy najciekawszych fragment\u00F3w mecz\u00F3w. Eksperci w studiu drobiazgowo om\u00F3wi\u0105 wszystkie kluczowe oraz kontrowersyjne sytuacje. Nie zabraknie ciekawostek i wywiad\u00F3w z bohaterami czempionatu. Sta\u0142ymi go\u015B\u0107mi s\u0105 byli reprezentanci Polski: Maciej \u017Burawski, Tomasz Hajto, Marek Citko oraz dziennikarz Roman Ko\u0142to\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2427506.jpg","",[]],"74266977":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"74266978":["Zawody w tureckiej Antalyi stanowi\u0105 trzeci\u0105 faz\u0119 Pucharu \u015Awiata 2024. Dla najlepszych \u0142ucznik\u00F3w i \u0142uczniczek b\u0119dzie to zarazem ostatnia okazja, by wywalczy\u0107 awans do fina\u0142u Pucharu \u015Awiata, kt\u00F3ry jeszcze w tym roku odb\u0119dzie si\u0119 w Meksyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414712.jpg","",[]],"74266979":["Pierwsza gala pod szyldem Polsat Boxing Promotions odb\u0119dzie si\u0119 w Tr\u00F3jmie\u015Bcie. W walce wieczoru do\u015Bwiadczony Piotr Gudel zmierzy si\u0119 ze stawiaj\u0105cym pierwsze kroki w zawodowym boksie Radomirem Obru\u015Bniakiem. Stawk\u0105 pojedynku jest tytu\u0142 mistrza Polski w wadze superpi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"74266980":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"74266981":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"74266982":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"74266983":["Starcie w wadze lekkiej pomi\u0119dzy Filipem Lamparskim a W\u0142ochem Davide Martinezem b\u0119dzie wydarzeniem wieczoru podczas gali w Jaworznie. W karcie walk znalaz\u0142o si\u0119 jeszcze osiem innych pojedynk\u00F3w, m.in. Micha\u0142a Pietrzaka z Joelem Kouadj\u0105 oraz Jaros\u0142awa Lecha z Mariuszem Krzeszowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"74266984":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"74266985":["Starcie Jana Lodzika i Konrada D\u0105browskiego b\u0119dzie walk\u0105 wieczoru podczas gali w Z\u0105bkach. Zawodnicy zmierz\u0105 si\u0119 na dystansie 10 rund. Stawk\u0105 ich rywalizacji b\u0119dzie pas mistrzowski IBA Inter-Continental w kategorii super p\u00F3\u0142\u015Bredniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387900.jpg","",["N"]],"74266986":["Podczas gali Fight Exclusive Night w Z\u0105bkach Cezary Oleksiejczuk b\u0119dzie broni\u0142 pasa mistrzowskiego w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Tytu\u0142 spr\u00F3buje mu odebra\u0107 niepokonany w pi\u0119ciu kolejnych walkach Mansur Abdurzakov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423214.jpg","",["N"]],"74266987":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"74266988":["W programie gali znalaz\u0142y si\u0119 dwie walki o tytu\u0142. Najpierw o prymat w wadze muszej powalcz\u0105 obecny mistrz Alexandre Pantoja z Brandonem Royvalem. Na koniec zawod\u00F3w do klatki wejdzie kr\u00F3l wagi p\u00F3\u0142\u015Bredniej Leon Edwards i pretendent do tytu\u0142u Colby Covington, kt\u00F3ry w przesz\u0142o\u015Bci by\u0142 posiadaczem pasa interim. Covington ju\u017C dwukrotnie stawa\u0142 do pojedynk\u00F3w, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 tytu\u0142 UFC w dywizji p\u00F3\u0142\u015Bredniej. W obu przypadkach musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Kamaru Usmana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"74266989":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387500.jpg","",["N"]],"74266990":["Daniel Skibi\u0144ski, po latach sp\u0119dzonych za granic\u0105, wraca na polski rynek MMA. Podczas gali w Lesznie by\u0142y mistrz kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z Alissonem Marreir\u0105. Brazylijczyk pragnie powetowa\u0107 sobie ostatnie niepowodzenie w konfrontacji z Artursem Leisansem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388870.jpg","",["N"]],"74266991":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"74266992":["Starcie w wadze lekkiej pomi\u0119dzy Filipem Lamparskim a W\u0142ochem Davide Martinezem b\u0119dzie wydarzeniem wieczoru podczas gali w Jaworznie. W karcie walk znalaz\u0142o si\u0119 jeszcze osiem innych pojedynk\u00F3w, m.in. Micha\u0142a Pietrzaka z Joelem Kouadj\u0105 oraz Jaros\u0142awa Lecha z Mariuszem Krzeszowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"74266993":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2410036.jpg","",["N"]],"74266994":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",[]],"74266995":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"74266996":["Wydarzeniem gali w E\u0142ku b\u0119dzie walka w kategorii superlekkiej mi\u0119dzy pochodz\u0105cym z tego miasta Micha\u0142em Syrowatk\u0105 i s\u0142yn\u0105cym z nokautuj\u0105cego ciosu reprezentantem Niemiec, Atill\u0105 Kayabasi. Polak obiecuje, \u017Ce w ringu zaprezentuje si\u0119 lepiej ni\u017C w pojedynku z Maksimem Churbanowem, kt\u00F3ry wygra\u0142 niejednog\u0142o\u015Bnie na punkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"74266997":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"74266998":["Drugi pojedynek Dariusza S\u0119ka z rywalem z Ukrainy. W marcu ubieg\u0142ego roku lepszy okaza\u0142 si\u0119 Polak, kt\u00F3ry wygra\u0142 na punkty. W Tarnowie stanie on przed szans\u0105 wywalczenia pi\u0105tego zwyci\u0119stwa z rz\u0119du. W ostatniej walce pokona\u0142 na punkty Marko Benzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392947.jpg","",[]],"74266890":["Czy \u017Ceby uwierzy\u0107, trzeba straci\u0107 wiar\u0119?
Mateusz Dzieduszycki i ks. Wojciech Szychowski dyskutuj\u0105 o tym, kiedy pozorna utrata wiary w wyniku trudnych, \u017Cyciowych do\u015Bwiadcze\u0144 prowadzi do oczyszczenia obrazu Boga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"74266891":["Anna i Miros\u0142aw mieszkaj\u0105 z c\u00F3rk\u0105, jej partnerem i z dw\u00F3jk\u0105 wnucz\u0105t w Starogardzie Gda\u0144skim. Para pracuje w niewielkim gospodarstwie rolnym. Jej dom wymaga generalnego remontu, ale najwi\u0119kszym problemem jest wywo\u0142ana alkoholizmem przemoc, kt\u00F3r\u0105 stosuje m\u0119\u017Cczyzna. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wynosi oko\u0142o 1200 z\u0142otych. Rozalia i Maciej wraz z roczn\u0105 c\u00F3rk\u0105 mieszkaj\u0105 w Warszawie. Kobieta jest modelk\u0105, a jej m\u0105\u017C ma firm\u0119 z bran\u017Cy IT. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 13 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny na kilka dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"74266892":["Magdalena i Leszek wraz z pi\u0105tk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w Glinojecku. M\u0119\u017Cczyzna cierpi na depresj\u0119, a z powodu nowotworu i jaskry jest niezdolny do pracy. Kobieta utrzymuje rodzin\u0119 za 1800 z\u0142, kt\u00F3re zarabia na uboju kurcz\u0105t. Mimo niskich dochod\u00F3w para chcia\u0142aby zapewni\u0107 dzieciom dobry \u017Cyciowy start. Marta i Marek s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Ona jest pracownikiem biurowym, a on jest zatrudniony w salonie samochodowym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 14 tysi\u0119cy z\u0142, co pozwala na stabilne \u017Cycie. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"74266893":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia autobiografia ameryka\u0144skiego pioniera lotnictwa Charlesa Lindbergha z jego podpisem. Chumlee nie sprawdza autentyczno\u015Bci autografu przed kupnem ksi\u0105\u017Cki, czym \u015Bci\u0105ga na siebie gniew szefa. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 wybity przez Niemc\u00F3w medal upami\u0119tniaj\u0105cy zatopienie parowca transatlantyckiego Lusitania. P\u00F3\u017Aniej Rick wycenia unikatow\u0105 siedemnastowieczn\u0105 holendersk\u0105 wag\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74266894":["W dzisiejszym odcinku do sklepu trafia prototyp rewolweru Colt Paterson. Nast\u0119pnie dziadek ma okazj\u0119 przypomnie\u0107 sobie czasy m\u0142odo\u015Bci, gdy przed lombard przyje\u017Cd\u017Ca p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Car\u00F3wka GMC z 1955 roku. To ostatni model tej marki, kt\u00F3ry ma klasyczn\u0105 op\u0142ywow\u0105 sylwetk\u0119. Nast\u0119pnie klient przynosi celuloid z popularnej w USA w latach 60. XX wieku kresk\u00F3wki \"Tennessee Tuxedo and His Tales\". W komplecie jest rysunek jednej z postaci - morsa Chumleya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74266895":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"74266896":["Gucio i Mr\u00F3wka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"74266897":["D\u017Cd\u017Cownica Magda
D\u017Cd\u017Cownica Magda czuje si\u0119 bardzo samotna, poniewa\u017C nie ma przyjaci\u00F3\u0142. Dowiedziawszy si\u0119 o tym, Maja postanawia si\u0119 z ni\u0105 zaprzyja\u017Ani\u0107. Pszcz\u00F3\u0142ka stara si\u0119 j\u0105 przekona\u0107, \u017Ce jest wspania\u0142\u0105 kole\u017Cank\u0105 i bardzo po\u017Cytecznym stworzeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"74266898":["Epoka o\u015Bwiecenia
Wiek XVIII to epoka wielkich filozof\u00F3w i pot\u0119\u017Cnych w\u0142adc\u00F3w. S\u0142aw\u0119 zdobywaj\u0105 pisarz Wolter i my\u015Bliciel Immanuel Kant, za\u015B o wp\u0142ywy w Europie walcz\u0105 kr\u00F3l Fryderyk Wielki, caryca Katarzyna i cesarzowa Maria Teresa. To stulecie to r\u00F3wnie\u017C okres wielkiej muzyki Jana Sebastiana Bacha i Mozarta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74266899":["Ameryka
Bohaterowie serii przenosz\u0105 si\u0119 za ocean i dowiaduj\u0105, jak w ci\u0105gu dw\u00F3ch stuleci powsta\u0142y Stany Zjednoczone Ameryki P\u00F3\u0142nocnej. Towarzysz\u0105 te\u017C angielskim pielgrzymom z \"Mayflower\", przygl\u0105daj\u0105 spotkaniu kolonist\u00F3w z Indianami i staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami og\u0142oszenia Deklaracji Niepodleg\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"74266900":["Kr\u0119te \u015Bcie\u017Cki kariery
J\u0119drula bardzo martwi si\u0119 o swoj\u0105 zawodow\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107. W telewizji nast\u0105pi\u0142y powa\u017Cne zmiany personalne i dyrektorem zosta\u0142 cz\u0142owiek, z kt\u00F3rym on kiedy\u015B popad\u0142 w powa\u017Cny konflikt. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce jego obawy by\u0142y s\u0142uszne. Nowy szef \u017C\u0105da od niego wyprodukowania serialu za dwukrotnie mniejsze pieni\u0105dze ni\u017C dotychczas. K\u0142opoty w pracy ma r\u00F3wnie\u017C posterunkowy. Uda\u0142o mu si\u0119 schwyta\u0107 przest\u0119pc\u0119, ale zamiast pochwa\u0142y od szefa czy awansu czeka go rozprawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"74266901":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"74266902":["Rozw\u00F3j kolejnictwa da\u0142 pocz\u0105tek wielu wsp\u00F3\u0142czesnym metropoliom i przybli\u017Cy\u0142 odleg\u0142e zak\u0105tki globu. Jest si\u0142\u0105 nap\u0119dow\u0105 \u015Bwiatowego handlu oraz popularnym \u015Brodkiem transportu dla wielu ludzi w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192761.jpg","",[]],"74266903":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu zachwycaj\u0105 si\u0119 buickiem z 1918 roku. Pod wra\u017Ceniem jest zw\u0142aszcza senior rodu Harrison\u00F3w, kt\u00F3ry ma s\u0142abo\u015B\u0107 do zabytkowych samochod\u00F3w. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee staj\u0105 przed szans\u0105 kupna rakiety tenisowej, na kt\u00F3rej z\u0142o\u017Cy\u0142 sw\u00F3j autograf s\u0142ynny zawodnik Arthur Ashe. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna z zestawem atrap ksi\u0105\u017Cek, w kt\u00F3rych po drugiej wojnie \u015Bwiatowej szmuglowano bro\u0144 z Niemiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74266904":["Tym razem przed lombard zaje\u017Cd\u017Ca niezwyk\u0142a taks\u00F3wka. Pojazd ten mo\u017Cna zobaczy\u0107 w filmie science fiction \"Freejack\" z 1992 roku, w kt\u00F3rym wyst\u0105pili Anthony Hopkins, Mick Jagger i Rene Russo. Nast\u0119pnie Chumlee i Corey ogl\u0105daj\u0105 str\u00F3j, kt\u00F3ry legendarny bejsbolista Willie Mays nosi\u0142 jako zawodnik San Francisco Giants. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi klient z rusznic\u0105 w idealnym stanie. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup broni, kt\u00F3ra wygl\u0105da jak z filmu o piratach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",["N"]],"74266905":["Emilka zamierza wymieni\u0107 m\u0142odego byka, Amigo, na niebiesk\u0105 ja\u0142\u00F3wk\u0119. Najpierw jednak trzeba z\u0142apa\u0107 skorego do figli samca. Nie jest to takie proste, wi\u0119c gospodyni przygotowuje lasso. W ca\u0142ym przedsi\u0119wzi\u0119ciu pomaga jej mama. Byk okazuje si\u0119 jeszcze bardziej niesforny, ni\u017C obie mog\u0142y przypuszcza\u0107. Kiedy wreszcie Amigo jest z\u0142apany, trzeba go przetransportowa\u0107. Emilce pomaga kolega, Karol, kt\u00F3ry jest \u015Bwietnym kierowc\u0105. Podczas wizyty u Gienia i Andrzeja okazuje si\u0119, \u017Ce roz\u0142adunek r\u00F3wnie\u017C nastr\u0119cza nie lada problem\u00F3w, a Amigo ponownie nie jest skory do wsp\u00F3\u0142pracy. Po tej przygodzie czas na \u015Bwi\u0119towani urodzin Emilii. Gienek cz\u0119stuje go\u015Bci kiszonymi og\u00F3rkami i kie\u0142bas\u0105, a Emilia daje posmakowa\u0107 nalewki. Nale\u017Cy te\u017C opi\u0107 zakup krowy. Nast\u0119pnie Andrzej przynosi gospodyni kwiaty. Sielank\u0119 przerywa odkrycie, \u017Ce kilka ciel\u0105t uciek\u0142o. Gospodarze wyruszaj\u0105 na poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",["N"]],"74266906":["Ci\u0119\u017Cki los scenarzysty
Jadzia sugeruje Alutce i J\u0119druli, \u017Ceby wspomogli finansowo rodzin\u0119 Kwiatkowskich, kt\u00F3ra powi\u0119kszy\u0142a si\u0119 o kolejne dwie osoby. Nie chc\u0105c obrazi\u0107 s\u0105siad\u00F3w bezpo\u015Bredni\u0105 propozycj\u0105 ofiarowania im got\u00F3wki, J\u0119drula namawia Kub\u0119, by zacz\u0105\u0142 pisa\u0107 scenariusz do jego serialu \"Z - jak zazdro\u015B\u0107\". Majka dopinguje m\u0119\u017Ca do pisania. \u017Beby jednak tworzy\u0107 scenariusz, Kuba musi wiedzie\u0107, co dzia\u0142o si\u0119 z bohaterami serialu do tej pory. Jednak ka\u017Cda z pr\u00F3b obejrzenia telenoweli ko\u0144czy si\u0119 tym, \u017Ce Kuba zwyczajnie zasypia. W ko\u0144cu \u017Cona zmusza niedosz\u0142ego scenarzyst\u0119 do rozpocz\u0119cia pisania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201366.jpg","",[]],"74266907":["Re\u017C.: Maciej Wojtyszko.
Bajkowa, r\u00F3g Wspomnie\u0144
Karol i Tadzio k\u0142\u00F3c\u0105 si\u0119 z powodu nieudanej transakcji zakupu domu. Tymczasem Mamusia wraca z sanatorium. \u017Bycie pod jednym dachem w 5 os\u00F3b jest nie do zniesienia. Karol i Tadzio wyprowadzaj\u0105 si\u0119 do zajezdni. W ko\u0144cu nocuj\u0105 w nieu\u017Cywanym gara\u017Cu Poldka Misiaka. Ich \u017Cony przeprowadzaj\u0105 si\u0119 do taniego domu-bli\u017Aniaka. W tajemnicy przed m\u0119\u017Cami wp\u0142acaj\u0105 pierwsz\u0105 rat\u0119. Dom mie\u015Bci si\u0119 na ulicy Bajkowej, niedaleko ulicy Wspomnie\u0144. Karol i Tadzio postanawiaj\u0105 odszuka\u0107 swoje partnerki. Gdy docieraj\u0105 pod dom, na tarasie widz\u0105 dobrze umi\u0119\u015Bnionego m\u0142odzie\u0144ca, kt\u00F3ry mimo przymrozk\u00F3w jest w samym podkoszulku. Karol i Tadzio my\u015Bl\u0105, \u017Ce pomylili adres, gdy na tarasie pojawia si\u0119 Danusia. Flirtuje z mi\u0119\u015Bniakiem. Tadzio chce si\u0119 natychmiast rzuci\u0107 do ataku, ale Karol go powstrzymuje - Mi\u0119\u015Bniak wygl\u0105da na gangstera. S\u0105dzi, \u017Ce Danusia jest jego zak\u0142adniczk\u0105. Tadzio jednak przeskakuje ogrodzenie i wbija si\u0119 g\u0142ow\u0105 w rywala. Przeciwnik podnosi Tadzia jak pi\u00F3rko. Tadzio szarpie si\u0119 i wywija nogami w powietrzu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332455.jpg","",[]],"74266908":["Awans
Karol namawia Tadzia, aby z determinacj\u0105 walczy\u0142 o podwy\u017Ck\u0119. W efekcie Norek l\u0105duje na bruku. Aby nie martwi\u0107 Karola, udaje, \u017Ce w nowej pracy jest mu fantastycznie. Teraz Krawczyk zaczyna zastanawia\u0107 si\u0119 nad zmian\u0105 posady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74266909":["Partia
Krawczyk i Norek postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 parti\u0119 polityczn\u0105. Wpadli na taki pomys\u0142, poniewa\u017C ka\u017Cda zarejestrowana partia musi mie\u0107 w\u0142asny lokal s\u0142u\u017Cbowy. Ich plany jednak szybko si\u0119 komplikuj\u0105. Ich organizacja przyci\u0105ga podejrzanych i dziwacznych osobnik\u00F3w. Niekt\u00F3rzy z nich s\u0105 nawet niebezpieczni. Przyjaciele pr\u00F3buj\u0105 jako\u015B wybrn\u0105\u0107 z tej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74266910":["Pod\u0142\u0119\u017C to rolnicza wie\u015B nieopodal Pu\u0142aw. W zaadaptowanym na mieszkanie budynku gospodarczym \u017Cyje pani Janina wraz z wnukiem Robertem. Rodzice zaniedbywali syna, babcia stoczy\u0142a wi\u0119c batali\u0119 o prawo do opieki nad wnukiem. W ich domu panuje przenikliwy ch\u0142\u00F3d, sufity pokryte s\u0105 grzybem, a \u0142azienka znajduje si\u0119 w piwnicy i jest zawilgocona. Do akcji wkraczaj\u0105 Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski ze swoimi ekipami, a Katarzyna Dowbor zabiera babci\u0119 i wnuka na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"74266911":["W Rosanowie nieopodal \u0141odzi mieszka trzypokoleniowa rodzina. Pan Jerzy przyj\u0105\u0142 pod sw\u00F3j dach wnuczk\u0119 Sylwi\u0119 i jej c\u00F3reczk\u0119, Alicj\u0119. Pani Sylwia dorasta\u0142a w domu pe\u0142nym przemocy, ojciec alkoholik zamieni\u0142 jej \u017Cycie w piek\u0142o. Przesz\u0142a jednak terapi\u0119 i stara si\u0119 stworzy\u0107 c\u00F3rce dom, jakiego sama nie mia\u0142a. Niestety, warunki \u017Cycia rodziny s\u0105 dramatyczne. Cho\u0107 ekipa programu przez lata widzia\u0142a ju\u017C wiele, stan mokrego, zagrzybionego budynku przera\u017Ca nawet Ma\u0107ka Pertkiewicza i Wies\u0142awa Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"74266912":["Specjali\u015Bci analizuj\u0105 upadek zakonu w 1307 roku. Zakodowane symbole prowadz\u0105 ich do klasztoru w Hiszpanii. W opactwie mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 wskaz\u00F3wki, kt\u00F3re pozwol\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co sta\u0142o si\u0119 ostatecznie z templariuszami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387505.jpg","",[]],"74266913":["Siedem lat po rzekomym upadku zakonu w Portugalii zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 jego znaki. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 plan wskrzeszenia bractwa templariuszy. Jednocze\u015Bnie zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by potajemnie przejmowali oni w\u0142adz\u0119 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387505.jpg","",[]],"74266914":["Prowadz\u0105ca przygotowuje smaczn\u0105 regionaln\u0105 zup\u0119, korzystaj\u0105c z serwatki, ma\u015Blanki, \u015Bmietany, g\u00F3ralskiej bryndzy, cebuli, czosnku oraz boczku. B\u0119dzie to serula, w Beskidzie \u015Al\u0105skim znana jako \"chuda jewa\". P\u00F3\u017Aniej Ewa zaprosi na tradycyjn\u0105 dro\u017Cd\u017Cow\u0105 bucht\u0119 z rodzynkami. Go\u015Bciem specjalnym odcinka b\u0119dzie Adam Borowicz, kt\u00F3ry od kilku lat mieszka w Ustroniu, a widzom znany jest jako jeden z juror\u00F3w programu Family Food Fight.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",[]],"74266915":["Ewa Wachowicz jest przeciwniczk\u0105 marnowania jedzenia, wi\u0119c tym razem proponuje bulion z wczorajszego obiadu z lanymi kluskami. Po takiej przystawce przygotowuje garnuszek g\u00F3rnika. To \u015Bl\u0105skie danie w wielu domach serwowane jest na wszelkiego rodzaju uroczysto\u015Bci rodzinne. Na deser natomiast Ewa podaje jab\u0142ka w szlafrokach. Go\u015Bcinnie w programie wyst\u0119puje wspania\u0142y kucharz Adam Borowicz. Ten rodowity \u015Al\u0105zak wprowadza widz\u00F3w w tajniki kuchni g\u00F3rno\u015Bl\u0105skiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"74266916":["W programie pojawi si\u0119 Marcin Ryszka, zawodnik i za\u0142o\u017Cyciel dru\u017Cyny pi\u0142karskiej Tyniecka Nie Widz\u0119 Przeszk\u00F3d z Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna wcze\u015Bniej uprawia\u0142 p\u0142ywanie i ma na swoim koncie wiele sukces\u00F3w w tej dyscyplinie, jest m.in. trzykrotnym mistrzem \u015Bwiata. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C zesp\u00F3\u0142 November Project. Ten niezwyk\u0142y projekt powsta\u0142 spontanicznie, podczas zaj\u0119\u0107 z muzykoterapii dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Cz\u0142onkowie zespo\u0142u pokazuj\u0105, \u017Ce niepe\u0142nosprawni, wsp\u00F3lnie z osobami w pe\u0142ni sprawnymi, mog\u0105 tworzy\u0107 niesamowite rzeczy. Na zako\u0144czenie, w cyklu \"Kontakt bez napi\u0119\u0107\", Iwona Cichosz wyja\u015Bni, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w towarzystwie os\u00F3b nies\u0142ysz\u0105cych, aby ich nie urazi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"74266917":["Historia Igora Sikorskiego, narciarza alpejskiego, \u015Bwie\u017Co upieczonego medalisty paraolimpijskiego z Pjongczang. Dziennikarze towarzysz\u0105 mu podczas przygotowa\u0144 do Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie Niepe\u0142nosprawnych w Szczyrku. W odcinku pojawi si\u0119 te\u017C Maks Moroz, nastolatek, kt\u00F3ry po raz pierwszy zmierzy si\u0119 ze startem w mistrzostwach Polski. Kolejnym bohaterem b\u0119dzie Tomasz Karcz - fryzjer, projektant mody, model i dzia\u0142acz spo\u0142eczny. Prowadzi w Krakowie w\u0142asn\u0105 pracowni\u0119. Tomek urodzi\u0142 si\u0119 z zespo\u0142em Polanda - rzadkim zespo\u0142em wad wrodzonych jednej strony cia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74266918":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74266919":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"74266920":["Krzysztof Bross nak\u0142ania konie do wej\u015Bcia do Zalewu Soli\u0144skiego. Grzegorz \u015Aliwa skutecznie unika lekarzy. Janek \"Samolot\" w pracy drwala jest nie do \"zdarcia\". Fredek niespodziewanie straci\u0142 wzrok w jednym oku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"74266921":["Robert wyrusza tropem wilk\u00F3w. Marioli zaczyna przeszkadza\u0107 bieszczadzki spok\u00F3j. Staszek \"Pidor\" przyznaje, \u017Ce drwalem zosta\u0142 ca\u0142kowicie przypadkowo. \"Pele\" wspomina dawne czasy. \u015Aliwa chwali si\u0119, \u017Ce ma powodzenie u kobiet po sze\u015B\u0107dziesi\u0105tce. Stanis\u0142aw dochodzi do wniosku, \u017Ce zaw\u00F3d drwala to ju\u017C prze\u017Cytek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"74266432":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266433":["Studentka Natasza prosi o pomoc w poszukiwaniu swojej kole\u017Canki, Svety. Dziewczynie sko\u0144czy\u0142a si\u0119 wiza studencka i przebywa w Polsce nielegalnie. Detektywi sugeruj\u0105, by skontaktowa\u0107 si\u0119 z rodzin\u0105 Svety i sprawdzi\u0107, czy nie wyjecha\u0142a do siebie, ale Natasza zapewnia, \u017Ce to niemo\u017Cliwe. Sveta zostawi\u0142a te\u017C w akademiku wszystkie swoje rzeczy i by\u0142a zadowolona z nowej pracy, kt\u00F3r\u0105 znalaz\u0142a przez og\u0142oszenie . Max poszukuje przydatnych informacji w internecie, a Ruda sprawdza firm\u0119 kosmetyczn\u0105, w kt\u00F3rej dziewczyna si\u0119 zatrudni\u0142a. Pani detektyw zwraca uwag\u0119 na dziwne wymogi rekrutacyjne. Opr\u00F3cz zdj\u0119cia trzeba ujawni\u0107 dane na temat swojego stanu zdrowia, chor\u00F3b w rodzinie czy na\u0142og\u00F3w. Postanawia udawa\u0107 kandydatk\u0119. Niebawem wydarzenia przybieraj\u0105 zaskakuj\u0105cy obr\u00F3t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",[]],"74266434":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266435":["Okazuje si\u0119, \u017Ce receptura popularnych czekoladek z mas\u0142em orzechowym nie zmieni\u0142a si\u0119 od niemal wieku, a ka\u017Cdego roku w jednej fabryce wypieka si\u0119 a\u017C 5 milion\u00F3w suflet\u00F3w warzywnych. W programie r\u00F3wnie\u017C historia ciasteczek migda\u0142owych babci pewnego dyrygenta, kt\u00F3re trafi\u0142y do masowej produkcji. Mo\u017Cna po nie si\u0119gn\u0105\u0107 niemal bez wyrzut\u00F3w sumienia. Z kolei do tradycyjnego w\u0142oskiego sosu puttanesca ka\u017Cdego dnia potrzeba prawie 7 tysi\u0119cy kilogram\u00F3w pomidorowej pulpy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"74266436":["Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu
Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak pr\u00F3buj\u0105 zidentyfikowa\u0107 niemiecki pojazd pancerny znaleziony w okolicach Che\u0142m\u017Cy. W pozna\u0144skim Muzeum Broni Pancernej spotykaj\u0105 si\u0119 z majorem Tomaszem Ogrodniczukiem, ekspertem w tym zakresie. Nast\u0119pnie przenosz\u0105 si\u0119 na Mazowsze, gdzie p\u0142etwonurkowie ze stra\u017Cy po\u017Carnej w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowali o cesarskiej armacie zatopionej w pobli\u017Cu twierdzy Modlin. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy uda si\u0119 j\u0105 zlokalizowa\u0107 i wydoby\u0107 z wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",[]],"74266437":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"74266438":["Tysi\u0105ce ludzi z r\u00F3\u017Cnych stron \u015Bwiata twierdzi\u0142o, \u017Ce porwali ich obcy. W\u015Br\u00F3d ofiar uprowadzenia przez kosmit\u00F3w jest nawet Kirsan Ilum\u017Cynow, by\u0142y prezydent rosyjskiej autonomicznej Republiki Ka\u0142mucji, kt\u00F3ry w 2007 og\u0142osi\u0142, \u017Ce zabrano go na statek pozaziemski. Podobne historie mo\u017Cna znale\u017A\u0107 w mitologii. Wed\u0142ug staro\u017Cytnych opowie\u015Bci porwani wracali na Ziemi\u0119 z now\u0105 wiedz\u0105 lub instrukcjami dla ludzko\u015Bci. W czasach wsp\u00F3\u0142czesnych u uprowadzonych odnajdywano dziwne implanty pod sk\u00F3r\u0105 i mutacje genetyczne. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce obcy w ten spos\u00F3b nami manipuluj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2374324.jpg","",[]],"74266439":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, wyst\u0105pi Maria, kt\u00F3ra przyjedzie z kolekcj\u0105 60 krawat\u00F3w, nale\u017C\u0105cych niegdy\u015B do jej m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zbiera\u0142 je przez ca\u0142e lata. Du\u017Ca cz\u0119\u015B\u0107 z nich jest jedwabna i zosta\u0142a zaprojektowana przez topowych projektant\u00F3w. Nast\u0119pny skarb to polifon w drewnianej skrzynce, pochodz\u0105cy prawdopodobnie z lat 1880-1890 i wykonany w Szwajcarii, gdzie tworzyli je zegarmistrzowie. Mateusz zaoferuje z\u0142oty zegar kominkowy z motywem figuralnym muzy poezji mi\u0142osnej. Stworzyli go bracia Japy we Francji i pochodzi z po\u0142owy XIX wieku. Do Remigiusza nale\u017C\u0105 natomiast dwa nietypowe \u015Bwieczniki, mog\u0105ce s\u0142u\u017Cy\u0107 jako standardowy lichtarz lub jako kinkiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",[]],"74266440":["Widzowie przyjrz\u0105 si\u0119 gotowaniu na Alasce, w Chorwacji i Tajlandii. Poznaj\u0105 ciekawy sprz\u0119t i oryginalne przepisy. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C zawody, kt\u00F3re gro\u017C\u0105 kalectwem a nawet \u015Bmierci\u0105. Do takich fach\u00F3w nale\u017Cy np. dojarz jadowitych w\u0119\u017Cy. Nie zabraknie ekologicznego wynalazku do mycia naczy\u0144 zamiast klasycznej g\u0105bki z tworzywa sztucznego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"74266441":["Dave liczy, \u017Ce rywale nie b\u0119d\u0105 zainteresowani magazynem w Murietcie. Justin znajduje sojusznika. Razem zdobywaj\u0105 ciekawy \u0142up. Dla Ivy'ego i jego syna miniony dzie\u0144 ma wymiar terapeutyczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"74266442":["Handlarze jad\u0105 do Torrance. Tam Dave powi\u0119ksza zyski. Mary znajduje ubrania, kt\u00F3rych sama nie b\u0119dzie mog\u0142a za\u0142o\u017Cy\u0107. Sytuacja ma jednak swoje plusy. Kenny wcze\u015Bnie zaczyna dzie\u0144. Wiecz\u00F3r ko\u0144czy si\u0119 ma\u0142o optymistycznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170060.jpg","",[]],"74266443":["Do lombardu trafia urz\u0105dzenie s\u0142u\u017C\u0105ce do oszukiwania podczas gry w pokera. Ponadto Rick analizuje tajemniczy pier\u015Bcie\u0144 z trucizn\u0105 z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Tymczasem Chum organizuje karciany pojedynek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74266444":["Pracownicy lombardu maj\u0105 do czynienia z podr\u0119cznikiem dla dzieci jeszcze z okresu konfederacji. Tymczasem Rick decyduje si\u0119 na zakup porsche. Jego wsp\u00F3\u0142pracownicy my\u015Bl\u0105, \u017Ce przechodzi kryzys wieku \u015Bredniego. Corey i Chumlee przyjrz\u0105 si\u0119 te\u017C zestawowi oryginalnych lalek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74266445":["Do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 unikatowe bilety na film \"Noc po ci\u0119\u017Ckim dniu\", kt\u00F3ry w polskich kinach w 1965 roku by\u0142 wy\u015Bwietlany pod tytu\u0142em \"The Beatles\". Przedstawia on 36 godzin z \u017Cycia cz\u0142onk\u00F3w s\u0142ynnej grupy muzycznej. Nast\u0119pnie Corey ogl\u0105da medal z po\u0142owy XIX wieku, nadany przez prezydenta Millarda Fillmore'a jednemu z india\u0144skich wodz\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej dochodzi do konfliktu o ustawienia termostatu. Przekonamy si\u0119, jak gor\u0105ca b\u0119dzie temperatura sporu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74266446":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w dzisiejszym odcinku trafiaj\u0105 do sklepu, jest dziewi\u0119tnastowieczny karabin. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup zabytkowej broni. Nast\u0119pnie Corey ma okazj\u0119 poczu\u0107 si\u0119 niemal jak w Parku Jurajskim - ogl\u0105da bowiem dwa jaja... dinozaura. P\u00F3\u017Aniej Chumlee organizuje wyprzeda\u017C gara\u017Cow\u0105. Rick chce naby\u0107 stare laleczki przedstawiaj\u0105ce zawodniczki wrestlingu. Zobaczymy, kto oka\u017Ce si\u0119 lepszym negocjatorem - Chumlee czy jego szef.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"74266447":["Jacqui i Andrew odkrywaj\u0105 najwi\u0119kszy samorodek w ca\u0142ej swojej karierze. Cz\u0142onkowie ekipy Ferals maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce mobilna \u015Bluza pomo\u017Ce uratowa\u0107 ich sezon. Narzeczona Leviego, Bridget, przejmuje kontrol\u0119 nad nowym sprz\u0119tem. Zesp\u00F3\u0142 Poseidon Crew walczy z wyp\u0142ywem wody na swojej dzia\u0142ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2248444.jpg","",[]],"74266448":["W mistycznych tekstach, architekturze sakralnej i antycznej sztuce z r\u00F3\u017Cnych rejon\u00F3w \u015Bwiata powtarza si\u0119 tajemniczy symbol dziurki od klucza. Niekt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce odnosi si\u0119 on do po\u0142\u0105czenia z kosmosem. By\u0107 mo\u017Ce to wskaz\u00F3wka, kt\u00F3r\u0105 zostawili ludziom obcy, odwiedzaj\u0105c Ziemi\u0119 tysi\u0105ce lat temu. W antycznym \u015Bwiecie kszta\u0142t ten by\u0142 wi\u0105zany z niebia\u0144skimi istotami - egipskim bogiem Chonsu i kartagi\u0144sk\u0105 bogini\u0105 Tanit. Wz\u00F3r ten mo\u017Cna odnale\u017A\u0107 r\u00F3wnie\u017C w planach \u015Bwi\u0105ty\u0144 templariuszy czy staro\u017Cytnych studniach. Zwolennicy teorii paleoastronautyki s\u0105dz\u0105, \u017Ce rozwi\u0105zanie zagadki tego symbolu pozwoli nam pozna\u0107 nasz\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 i przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196858.jpg","",[]],"74266449":["Kolejny ju\u017C sezon, w kt\u00F3rym tw\u00F3rcy programu poszukuj\u0105 \u015Blad\u00F3w, kt\u00F3re kosmici zostawiali na Ziemi - od epoki dinozaur\u00F3w, przez staro\u017Cytny Egipt, po wsp\u00F3\u0142czesn\u0105 Ameryk\u0119. Prezentuj\u0105 historyczne dokumenty i dzie\u0142a sztuki sugeruj\u0105ce spotkania z pozaziemsk\u0105 cywilizacj\u0105. Weryfikuj\u0105 doniesienia o obserwacjach tajemniczych obiekt\u00F3w na niebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196858.jpg","",[]],"74266450":["Gienek i Andrzej potrzebuj\u0105, by Walek zmajstrowa\u0142 zamkni\u0119cie do obory. Kolega stawia czo\u0142o wyzwaniu. Wkr\u00F3tce zamkni\u0119cie jest gotowe. Trzeba je zamontowa\u0107. Rolnicy musz\u0105 te\u017C przywie\u017A\u0107 siano - niestety Andrzeja nie ma, a Gienek i Jastrz\u0105b nie potrafi\u0105 obs\u0142ugiwa\u0107 ci\u0105gnika. Na pomoc ruszaj\u0105 ch\u0142opcy z Moniek. Monika i Tomek z Pokaniewa ustawiaj\u0105 betonowe bloczki s\u0142u\u017C\u0105ce do budowy przegrody, nast\u0119pnie oczyszczaj\u0105 ziarna s\u0142onecznika, by przygotowa\u0107 je do t\u0142oczenia. Planuj\u0105 mie\u0107 sw\u00F3j w\u0142asny olej s\u0142onecznikowy. W Borowskich Ciborach Bogdan, Krzysiek, Micha\u0142 i Kinga sprawdzaj\u0105 klacze w zaprz\u0119gu. Dyszel jest jednak nieodpowiedni, a uprz\u0119\u017Ce - niekompletne. W ko\u0144cu mo\u017Cna rusza\u0107. Bogdan pokazuje Micha\u0142owi, na czym polega praca furmana. Rolnik musi pochyli\u0107 si\u0119 te\u017C nad zdrowiem jednego z ciel\u0105t, kt\u00F3re kaszle. Obawia si\u0119, \u017Ce to zapalenie p\u0142uc. Kinga mierzy zwierz\u0119ciu temperatur\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie nie jest podwy\u017Cszona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"74266451":["Gospodarze z Plutycz zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad harmonogramem dnia. Panowie z Moniek maj\u0105 im pom\u00F3c w usuwaniu fundamentu ob\u00F3rki, gdzie ma by\u0107 zorganizowane miejsce dla byd\u0142a z otwartego pastwiska. Planuj\u0105c prac\u0119, rolnicy \u017Cywo ze sob\u0105 dyskutuj\u0105. Ostatecznie decyduj\u0105 si\u0119 na najszybsze rozwi\u0105zanie. W Laszkach Emilka i jej babcia wymieniaj\u0105 \u015Bci\u00F3\u0142k\u0119 w klatkach kr\u00F3lik\u00F3w. Widzowie poznaj\u0105 zasady chowu tych zwierz\u0105t. Nast\u0119pnie Emilka i jej mama udaj\u0105 si\u0119 na pastwisko hereford\u00F3w i wywo\u017C\u0105 naw\u00F3z po kr\u00F3likach. Po przepaleniu stanie si\u0119 on obornikiem. Agnieszka i Jarek z Bronowa musz\u0105 wysterylizowa\u0107 swoj\u0105 suczk\u0119 Szanaj\u0119. Rolniczka odrobin\u0119 si\u0119 martwi. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat tego zabiegu i jego zaletach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"74266452":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Grono kolekcjoner\u00F3w i dealer\u00F3w antyk\u00F3w, przedmiot\u00F3w vintage, designu i sztuki licytuje mi\u0119dzy sob\u0105 przyniesione do studia przedmioty uczestnik\u00F3w programu. W pierwszych odcinkach nowej serii w roli prowadz\u0105cego pojawi si\u0119 Krzysztof Ibisz, kt\u00F3ry obok Paw\u0142a Orlea\u0144skiego b\u0119dzie gospodarzem show.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",[]],"74266453":["W odcinku pojawi\u0105 si\u0119 trzy r\u00F3\u017Cne historie \u017Cycia m\u0142odych ludzi z Singapuru. W tle widzowie us\u0142ysz\u0105 opowie\u015B\u0107 o warto\u015Bciach i ideach cenionych w tym kraju. Zaprezentowany zostanie reporta\u017C o niezwyk\u0142ych nieruchomo\u015Bciach. Pewien cz\u0142owiek produkuje w USA przeno\u015Bne minidomki. Obalone zostan\u0105 mity zwi\u0105zane z teflonem powielane w sieci. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawego sposobu upami\u0119tniania zmar\u0142ych w Rumunii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"74266454":["Tw\u00F3rcy postaraj\u0105 si\u0119 przybli\u017Cy\u0107 histori\u0119 II wojny \u015Bwiatowej, w kt\u00F3rej zgin\u0119\u0142o 50 milion\u00F3w ludzi. W programie m.in. inwazja Hitlera na Polsk\u0119 w 1939 roku oraz prze\u015Bladowania \u017Byd\u00F3w w \u0142\u00F3dzkim getcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353903.jpg","",[]],"74266455":["Bitwa w zatoce Leyte uwa\u017Cana jest za najwi\u0119ksz\u0105 bitw\u0119 morsk\u0105 w historii. Bra\u0142y w niej udzia\u0142 jednostki, kt\u00F3re przetrwa\u0142y atak na Pearl Harbor, a tak\u017Ce najwi\u0119ksze pancerniki II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177307.jpg","",[]],"74266456":["Od niepami\u0119tnych czas\u00F3w \u017Ceglarze powtarzali legendy o zaginionych wyspach, na kt\u00F3rych ludzie \u017Cyli w harmonii, korzystaj\u0105c z dobrodziejstw zaawansowanej cywilizacji. Autorzy programu badaj\u0105, czy te opowie\u015Bci to wy\u0142\u0105cznie wytw\u00F3r bujnej wyobra\u017Ani, czy te\u017C kryje si\u0119 w nich ziarno prawdy. Istniej\u0105 teorie, \u017Ce odleg\u0142e wyspy by\u0142y w przesz\u0142o\u015Bci zamieszkane przez obcych. Niekt\u00F3rzy podejrzewaj\u0105 nawet, \u017Ce kosmici wci\u0105\u017C odwiedzaj\u0105 swoje dawne w\u0142o\u015Bci. Tw\u00F3rcy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce bazy obcych znajduj\u0105 si\u0119 w g\u0142\u0119binach ocean\u00F3w w pobli\u017Cu takich wysp. T\u0142umaczy\u0142oby to liczne w tych rejonach doniesienia o pojawianiu si\u0119 UFO.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"74266457":["Paulina z okazji Dnia Ojca zabiera Gienka do fryzjera. Towarzyszy im Jastrz\u0105b. Dla m\u0119\u017Cczyzny jest to pierwsza od wielu lat wizyta w profesjonalnym zak\u0142adzie. Do tej pory strzyg\u0142a go c\u00F3rka lub Przemek. Gienka czeka nie tylko \u015Bci\u0119cie w\u0142os\u00F3w, ale tak\u017Ce koloryzacja, dzi\u0119ki kt\u00F3rej pozb\u0119dzie si\u0119 siwizny. Nast\u0119pnie ca\u0142a tr\u00F3jka wybierze si\u0119 do salonu kosmetycznego, gdzie Gienek i Jastrz\u0105b przejd\u0105 zabiegi na sk\u00F3r\u0119 oraz masa\u017C twarzy. Tymczasem w Bronowie Agnieszka wraz z Jarkiem zbieraj\u0105 siano. Najpierw jednak musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 napraw\u0105 zgrabiarki. Kiedy wreszcie udaje im si\u0119 z tym upora\u0107, wsiadaj\u0105 za stery ci\u0105gnik\u00F3w i jad\u0105 na pole nad Narwi\u0105. Z kolei w Ciemnoszyjach trwa mycie oraz bielenie obory. \u0141ukasz przywozi kolejn\u0105 krow\u0119 wraz z cielakiem, kt\u00F3re do\u0142\u0105czaj\u0105 do stada. Kobieta umieszcza malucha w boksie, a nast\u0119pnie daje mu specjalny priobiotyk, kt\u00F3ry ma uchroni\u0107 przed chorobami. Nast\u0119pnie rolnicy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z przedstawicielami firmy, kt\u00F3ra ma wybra\u0107 najlepsze genetycznie buhaje do ich stada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209852.jpg","",[]],"74266458":["W Plutyczach Andrzej ma przygotowa\u0107 w stodole miejsce, aby da\u0142o si\u0119 do niej swobodnie wjecha\u0107 ci\u0105gnikiem. W zwi\u0105zku z tym rolnik musi zlikwidowa\u0107 drewniano-betonowe progi. Z pomoc\u0105 Gienka, Jastrz\u0119bia i Ma\u0107ka przywozi specjalistyczny sprz\u0119t do kruszenia betonu. Po pracy Paulina zaprasza m\u0119\u017Cczyzn na domowy bigos. Podczas posi\u0142ku zgromadzeni rozmawiaj\u0105 o szkodach, jakie regularnie czyni\u0105 wilki w gospodarstwie Ma\u0107ka. Tymczasem w Borowskich Ciborach Bogdan zamierza odrestaurowa\u0107 ganek. W prace remontowe anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce dzieci. M\u0119\u017Cczyzna chce wymieni\u0107 okna, jednak\u017Ce nie znajduje nowych o takich samych wymiarach. Ostatecznie rolnik decyduje si\u0119 na oszklenie starych ram. Z kolei w Ciemnoszyjach Justyna oraz \u0141ukasz pracuj\u0105 w nowej dojarni, kt\u00F3r\u0105 uda\u0142o si\u0119 postawi\u0107 dzi\u0119ki funduszom unijnym. Budynek jest nowoczesny i skomputeryzowany. Minie jednak troch\u0119 czasu, zanim krowy przyzwyczaj\u0105 si\u0119 do zupe\u0142nie nowych warunk\u00F3w \u017Cycia. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwu pomaga ich syn Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209852.jpg","",[]],"74266459":["Najnowszym nabytkiem Bruce'a jest kad\u0142ub Douglasa C-47 Skytraina, zwanego Dakot\u0105 - samolotu, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w l\u0105dowaniu aliant\u00F3w w Normandii. Crompton chce tak wyeksponowa\u0107 historyczn\u0105 maszyn\u0119, aby mogli j\u0105 podziwia\u0107 wszyscy jego klienci. W zwi\u0105zku ze zbli\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 rocznic\u0105 rozpocz\u0119cia operacji Overlord Bruce postanawia pojecha\u0107 do Francji. Chce naby\u0107 przedmioty zwi\u0105zane z desantem aliant\u00F3w, kt\u00F3re przegapili inni kupcy. Przy okazji ma sposobno\u015B\u0107 zrealizowa\u0107 jedn\u0105 z rzeczy, o kt\u00F3rych marzy\u0142 - wykona\u0107 skok ze spadochronem z legendarnej Dakoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2208066.jpg","",[]],"74266460":["Stra\u017Cacy z O\u017Carowa Mazowieckiego maj\u0105 za zadanie ugasi\u0107 traw\u0119, kt\u00F3ra p\u0142onie tu\u017C przy torach kolejowych. Musz\u0105 si\u0119 spieszy\u0107, poniewa\u017C w bliskiej odleg\u0142o\u015Bci znajduje si\u0119 transformator zasilaj\u0105cy i kontroluj\u0105cy szlaban i sygnalizacj\u0119 \u015Bwietln\u0105 na przeje\u017Adzie kolejowym. Zaraz po powrocie z tej akcji Patryk odbiera kolejne zg\u0142oszenie. Tym razem ochotnicy musz\u0105 uwolni\u0107 kota uwi\u0119zionego pod mask\u0105 samochodu. Tymczasem stra\u017Cacy z OSP Aleksandr\u00F3w \u0141\u00F3dzki wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do po\u017Caru maszyny s\u0142u\u017C\u0105cej do produkcji rajstop. Po powrocie otrzymuj\u0105 kolejne wyzwanie. Tym razem chodzi o po\u017Car trawy. Ogie\u0144 zbli\u017Ca si\u0119 ju\u017C do terenu lasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"74266461":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74266462":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"74266463":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266464":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266465":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266466":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74266467":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74266468":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266469":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266470":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266471":["W czasie ostatniej tego lata imprezy pod chmurk\u0105 prowadz\u0105ca przygotuje kaszank\u0119 schowan\u0105 w go\u0142\u0105bkach pod sosem grzybowym. Nast\u0119pnie upiecze na ruszcie odpowiednio zamarynowan\u0105 pol\u0119dwiczk\u0119 wieprzow\u0105. Deser b\u0119dzie prawdziwie jesienny. Ewa Wachowicz zapiecze jab\u0142ka z nadzieniem serowym i bakaliami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",[]],"74266472":["Tym razem Ewa Wachowicz wybierze si\u0119 na kulinarn\u0105 wycieczk\u0119 i poszukiwanie nowych smak\u00F3w do Lublina. Spr\u00F3buje miejscowego przysmaku - cebularza. Po powrocie do swojej kuchni przyrz\u0105dzi inne specja\u0142y z Lubelszczyzny. Ugotuje zup\u0119 krem z jab\u0142ek i gruszek, ulepi pierogi z serem, kasz\u0105 gryczan\u0105 i boczkiem, a na deser upiecze rolad\u0119 z nadzieniem marchewkowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835331.jpg","",[]],"74266473":["Matrona
Starsza kobieta, by\u0142a radna, zostaje brutalnie pobita we w\u0142asnym mieszkaniu. Prawdopodobnie zna\u0142a napastnika. Policjanci podejrzewaj\u0105 wnuczk\u0119 poszkodowanej, kt\u00F3ra niedawno wysz\u0142a z odwyku. Oka\u017Ce si\u0119 jednak, \u017Ce wi\u0119cej os\u00F3b mog\u0142o chcie\u0107 jej zaszkodzi\u0107. Tymczasem Maja kryje si\u0119 przed kolegami z komendy ze swoim zwi\u0105zkiem z Olgierdem. Mimo to dostaje anonimowe listy sugeruj\u0105ce, \u017Ce dosta\u0142a prac\u0119 dzi\u0119ki romansowi z policjantem. Maja obawia si\u0119, \u017Ce autor ujawni ich relacj\u0119 przed naczelnikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"74266474":["Upadek
Dochodzi do egzekucji jednego z cz\u0142onk\u00F3w gangu narkotykowego. Po kolejnym zab\u00F3jstwie Natalia i Kuba wpadaj\u0105 na trop sprawcy. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce jest nim by\u0142y policjant dotkni\u0119ty rodzinn\u0105 tragedi\u0105. Danuta wraca do pracy po wypadku. W rekonwalescencji pomaga jej syn Nikodem, z kt\u00F3rym wreszcie znalaz\u0142a wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Kuba, pe\u0142en obaw wobec nowego ch\u0142opaka Natalii, postanawia go prze\u015Bwietli\u0107. Fakty, jakie odkrywa z pomoc\u0105 \u0141ucji, bardzo go niepokoj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"74266475":["Tajemnica nastolatki
Znikn\u0119\u0142a 16-letnia Gabrysia. Zagini\u0119cie zg\u0142asza jej ojciec, Janusz Niemirski, organista i dyrygent ch\u00F3ru dzia\u0142aj\u0105cego przy ko\u015Bciele. Podczas dochodzenia funkcjonariusze dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce kilka dni wcze\u015Bniej dziewczyn\u0119 kto\u015B napad\u0142, w drodze powrotnej ze szko\u0142y muzycznej. Dw\u00F3ch zamaskowanych m\u0119\u017Cczyzn ukrad\u0142o jej warte ponad 20 tysi\u0119cy skrzypce i uciek\u0142o. W dalszym toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce nastolatka ok\u0142ama\u0142a ojca i nie pojecha\u0142a na wycieczk\u0119 szkoln\u0105, za kt\u00F3r\u0105 zap\u0142aci\u0142. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce mog\u0142a zrobi\u0107 sobie zabieg upi\u0119kszaj\u0105cy, po kt\u00F3rym pojawi\u0142y si\u0119 komplikacje. Miron i \u0141ukasz ustalaj\u0105, do kt\u00F3rego salonu uda\u0142a si\u0119 Gabrysia. W\u0142a\u015Bcicielka informuje policjant\u00F3w , \u017Ce nie wykona\u0142a u dziewczyny \u017Cadnego zabiegu, a zamiast tego kaza\u0142a jej wr\u00F3ci\u0107 do domu. W tym samym czasie na komendzie zjawia si\u0119 nauczycielka Gabrysi z jej kole\u017Cank\u0105. Dzi\u0119ki nim wychodzi na jaw drugie \u017Cycie nastolatki, o kt\u00F3rym jej ojciec nie mia\u0142 poj\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"74266476":["Cukierek albo psikus
Noc\u0105 w Halloween do funkcjonariuszy wp\u0142ywa zg\u0142oszenie o znikni\u0119ciu 10-letniego Adasia. Ch\u0142opiec wraz z kolegami poszed\u0142 zbiera\u0107 cukierki na osiedlu. Niestety jako jedyny z grupy nie wr\u00F3ci\u0142 po zabawie do domu. W tym czasie nad dzie\u0107mi mia\u0142 sprawowa\u0107 opiek\u0119 18-letni syn s\u0105siad\u00F3w, Krystian. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna zostawi\u0142 je jednak same i uda\u0142 si\u0119 na randk\u0119 z dziewczyn\u0105. Koledzy Adasia twierdz\u0105, \u017Ce m\u00F3g\u0142 go dopa\u015B\u0107 Ponury Wisielec, poniewa\u017C na osiedlu znajduje si\u0119 opustosza\u0142y dom, kt\u00F3ry podobno jest nawiedzony. Dzieci przyznaj\u0105, \u017Ce kilka godzin przed znikni\u0119ciem przyjaciela weszli do \u015Brodka i naprawd\u0119 us\u0142yszeli ducha. Detektywi w trakcie czynno\u015Bci \u015Bledczych ustalaj\u0105 tak\u017Ce, \u017Ce Ada\u015B od pewnego czasu korespondowa\u0142 ze swoim biologicznym ojcem, Danielem, chocia\u017C matka ch\u0142opca zapewnia\u0142a, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna od dw\u00F3ch lat przebywa za granic\u0105. Policjanci musz\u0105 ustali\u0107, czy mia\u0142o miejsce porwanie rodzicielskie, czy dziesi\u0119ciolatka rzeczywi\u015Bcie dopad\u0142 Ponury Wisielec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"74266477":["Grabarz
Bo\u017Cena zg\u0142asza zagini\u0119cie syna Witka, miejscowego grabarza. M\u0119\u017Cczyzna nie wr\u00F3ci\u0142 na noc do domu i nie pojawi\u0142 si\u0119 na porannym pogrzebie. Zaginiony wr\u00F3ci\u0142 niedawno ze S\u0142owacji, gdzie bra\u0142 udzia\u0142 w nietypowym konkursie kopania grob\u00F3w na czas, gdzie zaj\u0105\u0142 pierwsze miejsce. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce Witek by\u0142 mocno skonfliktowany z koleg\u0105 z cmentarza - starym grabarzem Kazimierzem. Uwag\u0119 policjant\u00F3w zwraca tak\u017Ce Czech, kt\u00F3ry jaki\u015B czas temu pojawi\u0142 si\u0119 we wsi i wypytywa\u0142 o zaginionego. Sprawa znikni\u0119cia Witka staje si\u0119 coraz bardziej zagadkowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"74266478":["Plutycze. Andrzej oraz Jastrz\u0105b zabieraj\u0105 dzieci nad Orlank\u0119, by sprawdzi\u0107 poziom wody. Gienek skar\u017Cy si\u0119 na b\u00F3l nogi i jedzie do szpitala. Andrzej, Jastrz\u0105b oraz Gienek sk\u0142adaj\u0105 wizyt\u0119 s\u0105siadce, kt\u00F3ra pomaga Andrzejowi przygotowa\u0107 przetwory na zim\u0119. Bronowo. Agnieszka i Jarek zbieraj\u0105 warzywa, czyszcz\u0105 studni\u0119 oraz przygotowuj\u0105 og\u00F3rki do kiszenia. Pokaniewo. Tomek wizytuje pole. Monika, razem z synem, przygotowuje krow\u0119 na wystaw\u0119 do Szepietowa. Tomek namawia Monik\u0119 na lot balonem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"74266479":["Wal magistra
Ferdek spotyka w toalecie \u015Bpi\u0105cego i posiniaczonego listonosza. Wyrzucony z domu przez \u017Con\u0119 i jej kochanka z tytu\u0142em magistra, znajduje zrozumienie i cichy k\u0105t w mieszkaniu Ferdka. Razem z Waldkiem \u0107wiczy i wyrabia t\u0119\u017Cyzn\u0119. Tymczasem ch\u0142opak opowiada o incydencie przed sklepem z udzia\u0142em owego magistra. Ferdek wpada na pomys\u0142 zamieszczenia w gazecie pewnego og\u0142oszenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"74266480":["Wio
Ferdek pr\u00F3buje wygra\u0107 w totolotka przy pomocy nowego systemu. Terroryzuje ca\u0142\u0105 rodzin\u0119, wymuszaj\u0105c od nich podanie dat swoich urodzin. Tymczasem do mieszkania Kiepskich przychodzi wynalazca z wehiku\u0142em czasu. Urz\u0105dzenie pozwala przenie\u015B\u0107 si\u0119 w przysz\u0142o\u015B\u0107 i sprawdzi\u0107 wyniki losowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"74266481":["Szko\u0142a \u017Cycia
Po nieudanej pr\u00F3bie pomocy Mariolce w nauce, Ferdek stwierdza, \u017Ce szko\u0142a niczego nie uczy. Sam postanawia otworzy\u0107 prywatn\u0105 szko\u0142\u0119 i zaj\u0105\u0107 si\u0119 edukacj\u0105 m\u0142odzie\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"74266482":["Niewidzialna kanalia
Waldek przynosi do domu zakupiony na bazarze he\u0142mofon. Kiedy Ferdek go zak\u0142ada, znika jak za dotkni\u0119ciem czarodziejskiej r\u00F3\u017Cd\u017Cki. Zachwycony tym zjawiskiem snuje plany, jak wykorzysta\u0107 urz\u0105dzenie. Zazdrosny Waldek chce odzyska\u0107 he\u0142mofon. W czasie szamotaniny z ojcem uszkadzaj\u0105 \"czapk\u0119 niewidk\u0119\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"74266483":["Przybysz z kosmosu
Na doroczny bal przebiera\u0144c\u00F3w Karol postanawia wyst\u0105pi\u0107 w wyj\u0105tkowym kostiumie. Jest jednak jeden problem - Alina nie chce mu da\u0107 pieni\u0119dzy na jego wypo\u017Cyczenie. Karol musi sam zaprojektowa\u0107 i uszy\u0107 sw\u00F3j str\u00F3j na bal.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74266484":["Wspania\u0142y kumpel
Mi\u0119dzy Tadziem i Karolem dochodzi do powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. Przyjaciele obra\u017Caj\u0105 si\u0119 na siebie. Krawczyk postanawia znale\u017A\u0107 sobie innego koleg\u0119. Sprowadza wi\u0119c do domu Zenka. Nowy kumpel m\u0119\u017Ca natychmiast nara\u017Ca si\u0119 Alinie. Wydaje si\u0119, \u017Ce przyja\u017A\u0144 Tadzia i Karola zosta\u0142a definitywnie zako\u0144czona. Wkr\u00F3tce Norek ulega wypadkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74266485":["Magia sceny
Podrz\u0119dny re\u017Cyser, zarabiaj\u0105cy na przedstawieniach charytatywnych, wmawia Karolowi, \u017Ce ma on wielki talent aktorski. Zach\u0119cony jego pochwa\u0142ami Krawczyk organizuje spektakl na rzecz klubu sier\u017Canta. Ku rozczarowaniu Karola gwiazd\u0105 wieczoru okazuje si\u0119 jednak kto\u015B inny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74266486":["Decyduj\u0105cy g\u0142os
Karol bardzo by chcia\u0142 zosta\u0107 szefem warszawskiego oddzia\u0142u Klubu Sier\u017Canta. Niestety, przegrywa wybory jednym g\u0142osem. Podejrzewa, \u017Ce by\u0142 to g\u0142os jego dobrego znajomego, Tadzia Norka. Takiej zdrady nie wytrzyma nawet najwi\u0119ksza przyja\u017A\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"74266487":["Coach
Darek zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego pracownika, S\u0142awka, coacha, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 doradzaniem w sprawach biznesowych i warsztatami motywacyjnymi. Podejrzenie pada na Marka, koleg\u0119 ze studi\u00F3w zaginionego, kt\u00F3remu w \u017Cyciu si\u0119 nie powiod\u0142o. Irek z Antkiem odkrywaj\u0105, \u017Ce w ostatnim czasie S\u0142awek zmaga\u0142 si\u0119 z za\u0142amaniem nerwowym i nadu\u017Cywa\u0142 alkoholu. Trop prowadzi tak\u017Ce do Darka, kt\u00F3ry mia\u0142 do\u015B\u0107 nieobliczalnego zachowania podw\u0142adnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74266488":["Biznes stulecia
Parafia zg\u0142asza znikni\u0119cie ksi\u0119dza Andrzeja, kt\u00F3ry niedawno zacz\u0105\u0142 tam pos\u0142ug\u0119. Pocz\u0105tkowo policja podejrzewa o zwi\u0105zek z zagini\u0119ciem Jacka Walaszka, za\u017Cartego wroga Ko\u015Bcio\u0142a, kt\u00F3ry niedawno usi\u0142owa\u0142 wedrze\u0107 si\u0119 do \u015Bwi\u0105tyni z \u0142omem. Duchowny si\u0142\u0105 go przed tym powstrzyma\u0142. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Walaszek ma alibi. Funkcjonariusze znajduj\u0105 nad brzegiem jeziora auto, kt\u00F3re jest zarejestrowane na ksi\u0119dza Andrzeja. Trwaj\u0105 poszukiwania cia\u0142a, ale bez rezultatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",[]],"74266489":["Wojtek ma 40 lat, jest instruktorem fitness, prowadzi w\u0142asn\u0105 si\u0142owni\u0119 i od p\u00F3\u0142 roku pozostaje w zwi\u0105zku z 21-letni\u0105 Kasi\u0105. Dziewczyna nigdzie nie studiuje ani nie ma sta\u0142ej pracy. Du\u017Co czasu sp\u0119dza z Monik\u0105, swoj\u0105 starsz\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142a o wiele wcze\u015Bniej ni\u017C Wojtka. Gdy m\u0119\u017Cczyzna odkrywa, \u017Ce Kasia jest w ci\u0105\u017Cy, postanawia jej si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0107. Szybko jednak traci na to ochot\u0119. Dostaje bowiem od anonimowego nadawcy zdj\u0119cia, przedstawiaj\u0105ce Kasi\u0119 w intymnej sytuacji z innym - znacznie m\u0142odszym od niego m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Wojtek zaczyna nawet mie\u0107 w\u0105tpliwo\u015Bci, czy naprawd\u0119 jest ojcem dziecka, kt\u00F3rego spodziewa si\u0119 jego partnerka. Detektywi podejmuj\u0105 \u015Bledztwo. Montuj\u0105 kamery w domu Moniki. Wkr\u00F3tce dochodzi do konfrontacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",[]],"74266490":["\u017Bycie innych
Zostaje pobity prywatny detektyw, przyjaciel Paw\u0142a Laseckiego, by\u0142ego policjanta. M\u0119\u017Cczyzna trafia do szpitala w stanie \u015Bpi\u0105czki. Policjanci podejrzewaj\u0105 m\u0119\u017Ca ostatniej klientki ofiary, kt\u00F3ry wpad\u0142 we w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107, gdy dowiedzia\u0142 si\u0119 o \u015Bledztwie w sprawie swoich zdrad. Wbrew funkcjonariuszom Lasecki prowadzi r\u00F3wnoleg\u0142e \u015Bledztwo. Tymczasem Olgierd zapomina o urodzinach Majki. Kobieta stwierdza, \u017Ce dla partnera zawsze wa\u017Cniejsza jest praca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",[]],"74266491":["Zawodowiec
Policja otrzymuje zawiadomienie o tym, \u017Ce w podwroc\u0142awskiej miejscowo\u015Bci na osiedlu dom\u00F3w jednorodzinnych stoi zaparkowany samoch\u00F3d. Na dodatek w poje\u017Adzie znajduje si\u0119 cz\u0142owiek bez g\u0142owy. Grupa operacyjna od razu jedzie we wskazane miejsce. Szybko odnajduje pojazd, ale nie ma w nim domniemanej osoby. Wychodzi na jaw, \u017Ce auto to ma fa\u0142szyw\u0105 rejestracj\u0119, a numery silnika i nadwozia zosta\u0142y spi\u0142owane. Do sprawy w\u0142\u0105cza si\u0119 CW\u015A. Wkr\u00F3tce udaje si\u0119 ustali\u0107, kim jest w\u0142a\u015Bciciel podejrzanego samochodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"74266492":["Przerwany lot
Biznesmen Henryk Kruczek cudem uchodzi \u017Cywy z wypadku podczas uprawiania wingsuitu. Ekspertyza stworzona przez CW\u015A ujawnia, \u017Ce kto\u015B podci\u0105\u0142 linki w jego spadochronie. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zostaje zabity. Morderstwa dokonano przy u\u017Cyciu igie\u0142 do akupunktury. Podejrzana jest jego c\u00F3rka Irena, kt\u00F3ra praktykuje t\u0119 metod\u0119 leczenia, ale i ona niebawem ginie. Detektywi zaczynaj\u0105 interesowa\u0107 si\u0119 postaci\u0105 drugiej c\u00F3rki Henryka - Elizy. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce kobieta chcia\u0142a wrobi\u0107 krewn\u0105 i przej\u0105\u0107 ca\u0142y spadek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"74266493":["Rany
Na obrze\u017Cach Warszawy dochodzi do strzelaniny. Z \u0142owcami kontaktuje si\u0119 Harada. Interpol jest pewny, \u017Ce w mie\u015Bcie pojawi\u0142 si\u0119 mi\u0119dzynarodowy gang narkotykowy. Ekipa dociera do chirurga mafii, Janusza, lecz nie wie on, gdzie ukrywa si\u0119 rosyjski boss Dima. Norbert pr\u00F3buje dosta\u0107 si\u0119 w szeregi organizacji, lecz zostaje zdemaskowany. Grozi mu \u015Bmier\u0107. W tym czasie Jagna spotyka si\u0119 z by\u0142ym ch\u0142opakiem, Marcinem, kt\u00F3ry ma informacje w sprawie porwania jej brata. Brunon ostrzega j\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce wykorzystywa\u0107 jej nadzieje do w\u0142asnych cel\u00F3w. Dziewczyna ignoruje jego ostrze\u017Cenia i umawia si\u0119 z Marcinem w swoim mieszkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"74266494":["Niebezpieczne odchudzanie
Marek i Adam natrafiaj\u0105 w internecie na doniesienia o \u015Bmierci nastolatki na szkolnym korytarzu. Postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 sprawie. Ustalaj\u0105, \u017Ce dziewczyna przyjmowa\u0142a tabletki na odchudzanie. Dziennikarze chc\u0105 dotrze\u0107 do osoby, kt\u00F3ra handlowa\u0142a niebezpiecznymi specyfikami. Niestety, uczniowie i nauczyciele nie chc\u0105 rozmawia\u0107 z dziennikarzami. Reporterzy nie zamierzaj\u0105 si\u0119 jednak poddawa\u0107. Za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 zagadk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"74266495":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74266496":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"74266497":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266498":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"74266499":["W ostatnim odcinku uczestnicy zaprezentuj\u0105 si\u0119 na scenie w blasku \u015Bwiate\u0142 i fleszy. Niespodziank\u0119 t\u0119 przygotowa\u0142a dla nich Karolina, uczestniczka programu, kt\u00F3ra zawodowo zajmuje si\u0119 pokazami mody. Metamorfoz\u0105 bohater\u00F3w zajmie si\u0119 stylista Bj\u00F6rn Svenson. Ka\u017Cdy z pacjent\u00F3w prof. Pa\u015Bnika przeszed\u0142 zabieg zmniejszenia \u017Co\u0142\u0105dka. Najm\u0142odszy z nich, Emil, schud\u0142 ju\u017C 70 kg, a jego mama Ela zmieni\u0142a si\u0119 nie do poznania. Z kolei Ola, kt\u00F3rej uby\u0142o 28 kg, cieszy si\u0119, \u017Ce teraz \u0142atwiej jej uprawia\u0107 sport. Bo\u017Cenie, mamie Oli, bardzo poprawi\u0142y si\u0119 wyniki bada\u0144. Gal\u0119 pokazu mody w wykonaniu uczestnik\u00F3w poprowadzi Artur, kt\u00F3ry przeszed\u0142 operacj\u0119 1,5 roku temu i schud\u0142 55 kg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"74266500":["Serce na warsztat!
Gdy Joanna mia\u0142a 26 lat, zdiagnozowano u niej astm\u0119. Przez nast\u0119pnych 15 lat kobieta by\u0142a poddawana leczeniu sterydami, co spowodowa\u0142o u niej przyrost wagi do 145 kg. Opr\u00F3cz tego chora przesz\u0142a liczne zabiegi: operacj\u0119 p\u0119kni\u0119tego p\u0142uca oraz wszczepienie i usuni\u0119cie rozrusznika serca. Po ostatniej interwencji chirurgicznej lekarze nie dawali Joannie wi\u0119kszych szans na prze\u017Cycie. Rok po zabiegu pacjentka schud\u0142a 40 kg, jednak na jej ciele pozosta\u0142y fa\u0142dy sk\u00F3ry; nadmiar cia\u0142a uciska przepon\u0119 i utrudnia oddychanie. W dodatku sk\u00F3ra jest niezwykle wra\u017Cliwa, p\u0119ka przy nawet delikatnym poci\u0105gni\u0119ciu. Ze wzgl\u0119du na du\u017Ce ryzyko lekarze odmawiali Joannie przeprowadzenia kolejnej operacji. W ko\u0144cu kobiecie uda\u0142o si\u0119 znale\u017A\u0107 specjalist\u0119, kt\u00F3ry mo\u017Ce pom\u00F3c jej wr\u00F3ci\u0107 do normalnego \u017Cycia. W przygotowaniach do zabiegu wspieraj\u0105 j\u0105 ukochany m\u0105\u017C i dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"74266501":["Prowadz\u0105cy przeprowadza eksperyment. Do\u015Bwiadczenie ma wykaza\u0107, kto ma bardziej podzieln\u0105 uwag\u0119 - kobiety czy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"74266502":["Eksperyment poka\u017Ce, kt\u00F3ra kabina w toalecie publicznej cieszy si\u0119 najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 lub odznacza czysto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"74267102":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267103":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267104":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267105":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267106":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267107":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267108":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267109":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267110":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",["N"]],"74267111":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267112":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267113":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267114":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267115":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74267116":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",["N"]],"74267118":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267119":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267120":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267121":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267122":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74267123":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2429279.jpg","",["N"]],"74267124":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74267125":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"74267126":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267127":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267128":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267129":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267130":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74267131":["W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"74267132":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"74267133":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267134":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267135":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267136":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74267137":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74267138":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"74267139":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267140":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267141":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267142":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267143":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"74267144":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74267145":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74267146":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"74267147":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74267148":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"74267149":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"74267150":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"74267151":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"74267152":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"74267153":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}