{"63853602":["Wszystko na sprzeda\u017C
Detektywi prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie wyci\u0119cia nerki, kt\u00F3rego ofiar\u0105 pad\u0142 m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna. Pi\u0119kna femme fatale oraz mi\u0119dzynarodowy trop sprawiaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zaanga\u017Cowany zostaje oficer lubelskiej policji, Dawid Hawryluk. Bezkompromisowy i nie uznaj\u0105cy sprzeciwu detektyw wzbudza niech\u0119\u0107 policjant\u00F3w wydzia\u0142u kryminalnego. Czas ucieka, a konflikty pomi\u0119dzy \u015Bledczymi coraz bardziej zaogniaj\u0105 sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"63853603":["Paparazzi
Znany warszawski paparazzo zostaje zamordowany. Prawdopodobnie zab\u00F3jstwo ma zwi\u0105zek z jego ostatnim dziennikarskim \u015Bledztwem. M\u0119\u017Cczyzna na zlecenie \u017Cony znanego biznesmena zrobi\u0142 mu kr\u0119puj\u0105ce zdj\u0119cia z m\u0142od\u0105 kochank\u0105. Nast\u0119pna sprawa dotyczy porwania dziewczyny. Udaje jej si\u0119 wys\u0142a\u0107 do rodzic\u00F3w wiadomo\u015B\u0107 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania, podczas kt\u00F3rych odkrywaj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o prawdziwych okoliczno\u015Bciach jej zagini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63853604":["Robert sprawdza jaskinie w poszukiwaniu nied\u017Awiedzia. Czesi, kt\u00F3rzy ogl\u0105daj\u0105 serial, podarowali Hosowi nowy piecyk. Pani W\u0142adys\u0142awa przyjecha\u0142a w Bieszczady za m\u0119\u017Cem, kt\u00F3ry by\u0142 tu wozakiem i drwalem. Janek \"Samolot\" nie wycina starych buk\u00F3w. Uwa\u017Ca je za pomniki przyrody. J\u00F3zek Pola\u0144ski ponad 20 lat \u017Cy\u0142 w samotni na po\u0142oninach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63853605":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 1
Na kopu\u0142ach pancernych polskich schron\u00F3w Obszaru Warownego \u015Al\u0105sk widniej\u0105 tajemnicze otwory. Znaleziona tam zosta\u0142a przepalona stal o grubo\u015Bci 20 cm. W grudniu 1930 roku Niemcy przeprowadzili pr\u00F3by nowej, nieznanej \u015Bwiatu broni. U\u017Cyli jej podczas ataku na belgijsk\u0105 twierdz\u0119 Eben Emael w maju 1940 roku. W\u00F3wczas 80 komandos\u00F3w w przeci\u0105gu 36 godzin zdoby\u0142o twierdz\u0119 bronion\u0105 przez 800 \u017Co\u0142nierzy. Strace\u0144cy wygrali swoj\u0105 pierwsz\u0105 bitw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63853606":["Prezentacja rozgrywki z \"LEGO Batman 3: Poza Gotham\". Przygod\u00F3wka studia Traveller's Tales ukaza\u0142a si\u0119 w roku 2014, m.in. na PlayStation 4, Android, Xbox One oraz Xbox 360.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63853607":["Prezentacja rozgrywki z \"LEGO Batman 3: Poza Gotham\". Przygod\u00F3wka studia Traveller's Tales ukaza\u0142a si\u0119 w roku 2014, m.in. na PlayStation 4, Android, Xbox One oraz Xbox 360.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63853608":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63853609":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"63853610":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63853611":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63853612":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63853613":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 2
W II po\u0142owie XIX wieku wynaleziono proch bezdymny. Fakt ten zmieni\u0142 bieg historii i sprawi\u0142, \u017Ce dotychczasowa polityka militarna polegaj\u0105ca na blokowaniu mo\u017Cliwych kierunk\u00F3w ofensywy wrog\u00F3w straci\u0142a sens. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co tak niezwyk\u0142ego by\u0142o w tej substancji i dlaczego w\u0142adze Niemiec nie zauwa\u017Cy\u0142y nadci\u0105gaj\u0105cej zmiany i z uporem budowa\u0142y twierdze i instalowa\u0142y w nich armaty miotaj\u0105ce pociski si\u0142\u0105 prochu czarnego (dymnego).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63853614":["Sharks and Cobras
Rick i jego ojciec zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem klasycznego samochodu wy\u015Bcigowego, kt\u00F3ry nale\u017Cy do najdro\u017Cszych aut kolekcjonerskich - modelu Shelby Cobra z 1965 roku. Najpierw jednak pojazd musi obejrze\u0107 fachowiec, kt\u00F3ry stwierdzi jego autentyczno\u015B\u0107. Przekonamy si\u0119, czy uda si\u0119 sfinalizowa\u0107 t\u0119 transakcj\u0119. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 r\u00F3wnie\u017C okazj\u0119 naby\u0107 zegar okr\u0119towy z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej, a tak\u017Ce kolekcj\u0119 z\u0119b\u00F3w... prehistorycznego rekina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",[]],"63853615":["Atmosfera w lombardzie staje si\u0119 naprawd\u0119 napi\u0119ta, kiedy Corey \u0142amie jedn\u0105 z zasad swojego ojca i wydaje du\u017C\u0105 kwot\u0119 pieni\u0119dzy na zakup ogromnego dwunastoosobowego balonu. P\u00F3\u017Aniej klient pr\u00F3buje sprzeda\u0107 klasyczn\u0105 gitar\u0119 gibson les paul z 1960, jednak Rick nie wie, czy powinien j\u0105 kupi\u0107. Nast\u0119pny go\u015B\u0107 przynosi butelk\u0119 leczniczego whisky z czasu prohibicji, a dziadek musi zdecydowa\u0107, czy jest to op\u0142acalna oferta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",[]],"63853616":["Richard z synem kupuj\u0105 zabytkowy dziewi\u0119tnastowieczny g\u0105sior do robienia wina. Podekscytowany Chumlee postanawia natychmiast go wypr\u00F3bowa\u0107. Przekonamy si\u0119, czy osi\u0105gnie sukces i uzyska smakowity trunek. W\u0142a\u015Bciciele lombardu zastanawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C nad nabyciem repliki szesnastowiecznej armaty sygna\u0142owej, u\u017Cywanej do przyzywania statk\u00F3w. Rick musi oszacowa\u0107 warto\u015B\u0107 najdro\u017Cszego zastawu w historii rodzinnego biznesu - ci\u0119\u017Car\u00F3wki marki Volvo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853617":["Muszkiet i krzes\u0142o golibrody
W tym odcinku w lombardzie pojawia si\u0119 sporo dziwacznych przedmiot\u00F3w. Rick ma okazuj\u0119 kupi\u0107 m.in. drog\u0105 patchworkow\u0105 ko\u0142dr\u0119 z autografami gwiazd oraz muszkiet Harpers Ferry z 1845 roku. W sklepie zjawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C pewien naukowiec, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 pokwitowania z bankomatu ze stacji badawczej McMurdo na Antarktydzie, a tak\u017Ce fotel fryzjerski demonicznego golibrody Sweeneya Todda. Bohaterowie programu przekonuj\u0105, \u017Ce nic nie jest dok\u0142adnie tym, czym si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853618":["Potopione skarby
350 lat temu przez nasz kraj przetoczy\u0142 si\u0119 potop szwedzki. M\u00F3wi si\u0119, \u017Ce w wyniku tego najazdu Polska ponios\u0142a straty proporcjonalnie wi\u0119ksze ni\u017C w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Warszawa ucierpia\u0142a najbardziej. Naje\u017Ad\u017Acy zabierali: dzie\u0142a sztuki, r\u0119kopisy, marmury, kosztowno\u015Bci. Jednak nie wszystko uda\u0142o im si\u0119 wywie\u017A\u0107. Olaf z Radkiem wraz z grup\u0105 archeolog\u00F3w korzystaj\u0105c z niskiego stanu Wis\u0142y w Warszawie wyruszaj\u0105 na poszukiwanie zatopionego szwedzkiego transportu z dzie\u0142ami sztuki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/459cb289183d4d085c3f886719dcdaca",["N"]],"63853619":["7 Gier, o kt\u00F3rych ponownym przej\u015Bciu chcemy zapomnie\u0107","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"63853620":["Ultraliga - Lato 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63853621":["Car Mechanic Simulator","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63853622":["Gameplay z wysokobud\u017Cetowych gier, kt\u00F3re zosta\u0142y wydane w ostatnim czasie. Dzi\u0119ki testom najpopularniejszej streamerki w Polsce, widzowie maj\u0105 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 sprawdzenia, czy tw\u00F3rcy oczekiwanych produkcji spe\u0142nili swoje przedpremierowe obietnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63853623":["Warka Planet of Gamers 2022
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63853624":["Warka Planet of Gamers 2022
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63853625":["Ultraliga - Lato 2022","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63853422":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"63853423":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63853424":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63853425":["Zastraszeni
Ryszard Birski przychodzi do biura detektyw\u00F3w z pro\u015Bb\u0105 o wyja\u015Bnienie przyczyn \u015Bmierci syna. Ch\u0142opak zmar\u0142 p\u00F3\u0142tora roku, ale ta sprawa wci\u0105\u017C nie daje spokoju rodzinie. Razem z c\u00F3rk\u0105 Ig\u0105 nie wierz\u0105, \u017Ce Daniel m\u00F3g\u0142 pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. \u015Aledczy rozpoczynaj\u0105 dochodzenie i natrafiaj\u0105 na mur niech\u0119ci i wrogo\u015Bci ze strony ludzi mieszkaj\u0105cych w okolicy. S\u0105 wr\u0119cz przez nich zastraszani. Wiedz\u0105, \u017Ce nikt nie chce dobrowolnie pom\u00F3c im w rozwi\u0105zaniu zagadki. Musz\u0105 liczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie na swoje umiej\u0119tno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/adc6f4c31ed8b5a130cac69683a78e03",["N"]],"63853426":["Niebezpieczny taniec
Do biura detektyw\u00F3w przychodzi zrozpaczona kobieta, kt\u00F3ra od kilku dni nie mo\u017Ce si\u0119 skontaktowa\u0107 z c\u00F3rk\u0105. W zwi\u0105zku z tym, \u017Ce wraz z Mart\u0105 znikn\u0119\u0142y jej dokumenty, policja podejrzewa, \u017Ce dziewczyna wyjecha\u0142a z Polski. Lecz matka s\u0105dzi, \u017Ce musia\u0142o sta\u0107 si\u0119 co\u015B z\u0142ego. W trakcie dochodzenia detektywi ustalaj\u0105 nowe fakty. Okazuje si\u0119, \u017Ce Marta pok\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 z koleg\u0105 z pracy, a kole\u017Canka by\u0142a jej winna wi\u0119ksz\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy, na dodatek w\u0142a\u015Bcicielka szko\u0142y ta\u0144ca, w kt\u00F3rej pracowa\u0142a dziewczyna, te\u017C ukrywa co\u015B na temat zaginionej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d9acf3b0683cadcda3a345788106875f",["N"]],"63853427":["Znachor
Janusz wraca do Polski po wielu latach sp\u0119dzonych w Niemczech. Odnawia relacj\u0119 ze swoim bratem Karolem i poznaje jego \u017Con\u0119 Paulin\u0119. Atrakcyjna kobieta robi bardzo dobre pierwsze wra\u017Cenie. Z czasem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Karola nie jest szcz\u0119\u015Bliwe. M\u0119\u017Cczyzna nie radzi sobie bowiem z agresywn\u0105 Paulin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/28c02752f0404cf1676220816b2b86b4",["N"]],"63853428":["Dowody
Pracowniczka korporacji zostaje postrzelona przez motocyklist\u0119. Podejrzanym staje si\u0119 jej m\u0105\u017C, u kt\u00F3rego detektywi znajduj\u0105 du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 tzw. dowod\u00F3w kolekcjonerskich. Detektywi sprawdzaj\u0105, do czego mia\u0142y pos\u0142u\u017Cy\u0107 fa\u0142szywe dokumenty i czy maj\u0105 jaki\u015B zwi\u0105zek z atakiem na jego \u017Con\u0119. Po urlopie macierzy\u0144skim do pracy zamierza wr\u00F3ci\u0107 \u017Cona Jana W\u00F3jcika, policyjnego technika. M\u0119\u017Cczy\u017Anie nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak marzenia kobiety o karierze. W\u0105tpliwo\u015Bci nie kryje te\u017C jego matka, kt\u00F3ra chcia\u0142by mie\u0107 kolejnego wnuka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63853429":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63853430":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63853431":["36-latka nie godzi si\u0119 na \u017Cycie w celibacie
Anna i Jacek s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od pi\u0119ciu lat. Wiod\u0105 szcz\u0119\u015Bliwie i dostatnie \u017Cycie, na kt\u00F3rym cieniem k\u0142adzie si\u0119 jednak niech\u0119\u0107 m\u0119\u017Cczyzny do seksu. Anna, dla kt\u00F3rej jest to bardzo wa\u017Cny aspekt codziennego \u017Cycia, nie potrafi tego zaakceptowa\u0107. Kobieta nie mo\u017Ce zrozumie\u0107, dlaczego m\u0119\u017Cczyzna odmawia poddania si\u0119 terapii czy cho\u0107by wspomaganiu farmakologicznemu. Kiedy w \u017Cyciu Anny pojawia si\u0119 pewny siebie, szarmancki Pawe\u0142, \u0142atwo ulega jego urokowi. Po pewnym czasie odkrywa jednak, \u017Ce Pawe\u0142 jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 do towarzystwa, kt\u00F3rego wynaj\u0105\u0142 dla niej m\u0105\u017C. Czuje si\u0119 upokorzona. Postanawia rozsta\u0107 si\u0119 z Jackiem. W\u00F3wczas m\u0119\u017Cczyzna postanawia zawalczy\u0107 o swoje szcz\u0119\u015Bcie. Umawia si\u0119 na wizyt\u0119 do seksuologa i poddaje stosownym badaniom. Wkr\u00F3tce wychodz\u0105 na jaw przyczyny jego impotencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879764.jpg","",["N"]],"63853432":["D\u0142ug wdzi\u0119czno\u015Bci
Dominika od dziecka ma problemy z sercem. Jej stan pogarsza si\u0119, gdy jej rodzice zaczynaj\u0105 si\u0119 k\u0142\u00F3ci\u0107. Ojciec t\u0142umaczy c\u00F3rce, \u017Ce kryzysy zdarzaj\u0105 si\u0119 w ka\u017Cdym zwi\u0105zku. Dominika mu jednak nie wierzy. M\u00F3wi swojej przyjaci\u00F3\u0142ce Basi, \u017Ce kt\u00F3rego\u015B dnia wyczu\u0142a od niego zapach obcych perfum. Dominika postanawia \u015Bledzi\u0107 ojca. Zauwa\u017Ca, jak ten czule \u017Cegna si\u0119 z King\u0105, \u017Con\u0105 przyjaciela ich rodziny Leona. Dominika \u017C\u0105da od ojca wyja\u015Bnie\u0144. Ten jednak nie ma zamiaru si\u0119 t\u0142umaczy\u0107. Zdenerwowana dziewczyna traci przytomno\u015B\u0107. Jej ojciec wzywa pogotowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163822.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ed5936937d3341ac0d3f0a857f55bda4",["N"]],"63853433":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63853434":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63853435":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63853436":["Kompromituj\u0105ce zdj\u0119cie
C\u00F3rka podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w, Maja, przeprowadza si\u0119 i zmienia szko\u0142\u0119. Tam poznaje przystojnego Antka, kt\u00F3ry zaprasza j\u0105 na randk\u0119. Kole\u017Canka Mai, Aneta, jest jednak mocno sceptyczna wobec tej znajomo\u015Bci, gdy\u017C ch\u0142opak nie ma dobrej opinii. C\u00F3rka podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w jednak uwa\u017Ca, \u017Ce przyjaci\u00F3\u0142ka jest po prostu zazdrosna. Tymczasem Aneta znajduje w internecie tajemnicz\u0105 grup\u0119 o nazwie \"wy\u015Bmia\u0107 paszteta\", do kt\u00F3rej nale\u017Cy Antek. Dziewczyna zak\u0142ada fa\u0142szywy profil i zostaje jej cz\u0142onkiem. W\u00F3wczas odkrywa, \u017Ce koledzy Antka organizuj\u0105 specyficzny ranking. Wkr\u00F3tce Maja staje si\u0119 obiektem niewybrednych \u017Cart\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/76afa0087ca1b55e5f9aa8d41478d472",["N"]],"63853437":["Wesele
W trakcie przyj\u0119cia weselnego znika pan m\u0142ody. W okolicy miejsca, w kt\u00F3rym odbywa\u0142a si\u0119 zabawa, policja zabezpiecza dowody, wskazuj\u0105ce na to, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 powa\u017Cnie ranny. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiony przed \u015Blubem mia\u0142 romans. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w sprawie staje si\u0119 wi\u0119c przygodna partnerka pechowego nowo\u017Ce\u0144ca. Po wsp\u00F3lnym treningu Natalia zaprasza Kub\u0119 na kolacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176385.jpg","",["N"]],"63853438":["Kacper zajmuje oficjalnie stanowisko ordynatora nowego oddzia\u0142u w przychodni Gra\u017Cyny. Jest zadowolony i pe\u0142en pomys\u0142\u00F3w na rozw\u00F3j kliniki. Jego rado\u015B\u0107 nie trwa jednak d\u0142ugo, gdy\u017C jak si\u0119 okazuje, kto\u015B dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 sporego zaniedbania. Gra\u017Cyna obarcza o nie win\u0105 Marysi\u0119. Dorota powoli dochodzi do siebie po porodzie. Zaczyna nawet my\u015Ble\u0107 o powrocie do pracy, gdy\u017C podczas opieki nad dzieckiem nie ma kontaktu z doros\u0142ymi, czego bardzo jej brakuje. Postanawia wraz z Arturem rozpocz\u0105\u0107 poszukiwania niani. To nie lada wyzwanie. Ewelina stara si\u0119 pocieszy\u0107 Masz\u0119, kt\u00F3ra martwi si\u0119 o Bo\u017Cen\u0119, ca\u0142y czas b\u0119d\u0105c\u0105 pod wp\u0142ywem kata. Na widzenie przychodzi ona ze \u015Bladami pobicia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63853439":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853440":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63853441":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"63853442":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63853443":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Do Ziemi zbli\u017Ca si\u0119 olbrzymi niezidentyfikowany obiekt z kosmosu. Naukowcy s\u0105dz\u0105, \u017Ce jest to statek kosmiczny. Prezydent Stan\u00F3w Zjednoczonych, Thomas J. Whitmore (Bill Pullman), zwo\u0142uje narad\u0119 dow\u00F3dc\u00F3w wojskowych. Polityk nie wierzy we wrogie zamiary kosmit\u00F3w i nie zamierza opuszcza\u0107 Bia\u0142ego Domu. Jedynym cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce przybysze z kosmosu planuj\u0105 zniszczenie Ziemi, jest ekscentryczny informatyk, pracuj\u0105cy dla jednej ze stacji telewizyjnych, David Levinson (Jeff Goldblum). Udaje mu si\u0119 z\u0142ama\u0107 ich kod. Z przera\u017Ceniem stwierdza, \u017Ce ich sygna\u0142y radiowe odliczaj\u0105 czas pozosta\u0142y do ataku. Pocz\u0105tkowo nikt z otoczenia prezydenta nie traktuje jego doniesie\u0144 powa\u017Cnie. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce przybysze naprawd\u0119 maj\u0105 wrogie zamiary. Whitmore postanawia wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z Levinsonem. Do\u0142\u0105cza do nich kapitan Steven Hiller (Will Smith). Tymczasem telewizje na ca\u0142ym \u015Bwiecie prze\u015Bcigaj\u0105 si\u0119 w najbardziej nieprawdopodobnych, cz\u0119sto sprzecznych relacjach z tragicznych wypadk\u00F3w. Sytuacja staje si\u0119 coraz bardziej dramatyczna. Olbrzymi pojazd nieuchronnie zbli\u017Ca si\u0119 do Ziemi i w r\u00F3\u017Cnych miejscach na \u015Bwiecie wybucha panika. Obcy rozpoczynaj\u0105 atak i obracaj\u0105 stolic\u0119 USA w ruin\u0119. Bia\u0142y Dom przestaje istnie\u0107. Prezydent z cz\u0142onkami rz\u0105du ucieka na pustyni\u0119. Kosmici niszcz\u0105 wszystkie du\u017Ce miasta. Statki Obcych chroni nieprzenikalna bariera. Lotnictwo jest bezradne. Miliony ludzi trac\u0105 \u017Cycie. Pomimo to mieszka\u0144cy Ziemi mobilizuj\u0105 si\u0119 do walki z agresorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178585.jpg","",[]],"63853444":["Re\u017C.: Lee Tamahori.
Cris Johnson (Nicolas Cage) obdarzony jest niezwyk\u0142\u0105 umiej\u0119tno\u015Bci\u0105 - potrafi przewidzie\u0107, co wydarzy si\u0119 w ci\u0105gu najbli\u017Cszych kilku minut i dzi\u0119ki temu zmieni\u0107 przysz\u0142o\u015B\u0107. Od lat ucieka przed funkcjonariuszami pa\u0144stwowymi, nie chce bowiem by\u0107 poddawany kolejnym okrutnym eksperymentom. Obecnie m\u0119\u017Cczyzna ukrywa si\u0119 w Las Vegas. Zarabia na \u017Cycie, wyst\u0119puj\u0105c w jednym z kasyn jako iluzjonista Frank Cadillac. Tymczasem na teren USA przedostaj\u0105 si\u0119 cz\u0142onkowie mi\u0119dzynarodowej grupy terrorystycznej. Przest\u0119pcy zamierzaj\u0105 zdetonowa\u0107 w Los Angeles bomb\u0119 nuklearn\u0105. S\u0142u\u017Cby specjalne postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 nadnaturalne umiej\u0119tno\u015Bci Johnsona, aby powstrzyma\u0107 bandyt\u00F3w i zapobiec zamachowi. Agentka FBI Callie Ferris (Julianne Moore) ma nam\u00F3wi\u0107 Crisa do wsp\u00F3\u0142pracy. Kobieta postanawia wykorzysta\u0107 do tego celu pi\u0119kn\u0105 Liz Cooper (Jessica Biel), kt\u00F3ra pojawi\u0142a si\u0119 w jednej z wizji Johnsona, i w kt\u00F3rej ten zakocha\u0142 si\u0119 od pierwszej chwili. Swobodna adaptacja opowiadania Philipa K. Dicka pt. \"Z\u0142oty cz\u0142owiek\". Atutami filmu s\u0105 brawurowe po\u015Bcigi, \u015Bwietne efekty specjalne i doborowa obsada. Na planie filmowym spotkali si\u0119 laureaci Oscar\u00F3w Nicolas Cage (za \"Zostawi\u0107 Las Vegas\") i Julianne Moore (za \"Motyl Still Alice\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178590.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d5dd68a235de87d20913b11d13401161",[]],"63853445":["Re\u017C.: Ridley Scott.
Rok 2089. Dwoje archeolog\u00F3w, Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) i Charlie Holloway (Logan Marshall-Green), odkrywa w Szkocji piktogramy wykonane ponad 35000 lat wcze\u015Bniej. Ilustruj\u0105 one uk\u0142ad gwiazd, zbli\u017Cony do tych, kt\u00F3re stworzyli przedstawiciele poznanych dot\u0105d staro\u017Cytnych cywilizacji. Naukowcy uznaj\u0105, \u017Ce ludzko\u015B\u0107 zosta\u0142a zapocz\u0105tkowana przez pozaziemsk\u0105 inteligencj\u0119, kt\u00F3r\u0105 nazywaj\u0105 In\u017Cynierami. Kilka lat p\u00F3\u017Aniej miliarder Peter Weyland (Guy Pearce) sponsoruje ekspedycj\u0119 naukow\u0105 na odleg\u0142y ksi\u0119\u017Cyc LV-223. Na pok\u0142adzie statku Prometeusz s\u0105 mi\u0119dzy innymi: Shaw i Holloway, kapitan statku Janek (Idris Elba), szefowa wyprawy z ramienia Weyland Corporation - Meredith Vickers (Charlize Theron) oraz android David (Michael Fassbender). Cz\u0142onkowie za\u0142ogi przybywaj\u0105 na miejsce w 2093 roku. Na LV-223 natrafiaj\u0105 na tajemnicz\u0105 budowl\u0119 oraz \u015Blady obcej cywilizacji. Dopiero teraz Elizabeth i jej towarzysze zostaj\u0105 poinformowani, \u017Ce celem ich misji jest ustalenie, kto stworzy\u0142 ludzko\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do jej ko\u0144ca... Pierwszy od czasu legendarnego \"\u0141owcy android\u00F3w\" film science fiction Ridleya Scotta odni\u00F3s\u0142 wielki kasowy sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178151.jpg","",["JM"]],"63853446":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",["N"]],"63853879":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"63853880":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63853881":["Pieski ratuj\u0105 przyjaciela
Marshall chce zrobi\u0107 sobie przerw\u0119 od Patrolu. Niezadowolone pieski wyruszaj\u0105, by sprowadzi\u0107 go z powrotem do ekipy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63853882":["Opiekunki do dzieci
Pani Burmistrz wzywa na pomoc Psi Patrol, kt\u00F3ry ma \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 z drzewa jej siostrze\u0144c\u00F3w i zaj\u0105\u0107 si\u0119 maluchami przez reszt\u0119 dnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63853883":["Pieski ratuj\u0105 \u015Bwinki
Psi Patrol zaczyna chorowa\u0107. W trakcie, gdy Rubble i Ryder poszukuj\u0105 zaginionych \u015Bwinek Ala, Marshall zajmuje si\u0119 reszt\u0105 kichaj\u0105cej ekipy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63853884":["Tygrysica jest chora. Mistrz Shifu informuje swoich uczni\u00F3w, \u017Ce pom\u00F3c jej mo\u017Ce jedynie specjalny napar ze s\u0142onecznej orchidei, kt\u00F3ra ro\u015Bnie tylko w Dolinie Skorpiona. Po i Ma\u0142pa ruszaj\u0105 na wypraw\u0119, aby zdoby\u0107 kwiat. Na miejscu dzielna panda musi stawi\u0107 czo\u0142a z\u0142ej Skorpionicy oraz swojemu towarzyszowi, kt\u00F3ry zosta\u0142 przez ni\u0105 zahipnotyzowany.","","",["N"]],"63853885":["Pan Krab i Plakton pod kierunkiem SpongeBoba odbywaj\u0105 kurs w szkole jazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"63853886":["Nastolatki postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 Spencerowi przyjaci\u00F3\u0142 w\u015Br\u00F3d r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Udaje si\u0119 im wy\u0142oni\u0107 kilkoro kandydat\u00F3w.","","",["N"]],"63853888":["Pani Kasia, jej m\u0105\u017C Mariusz i o\u015Bmioletni synek Kamil mieszkaj\u0105 we wsi Leszczyd\u00F3\u0142 Stary nieopodal Wyszkowa. Ch\u0142opiec choruje na autyzm. Rodzice chcieliby, aby mia\u0142 osobny pok\u00F3j. Marz\u0105, by ich teraz zrujnowany dom, sta\u0142 si\u0119 dla niego bezpiecznym schronieniem. Aby tak si\u0119 sta\u0142o, budynek musi zosta\u0107 odgrzybiony i osuszony, a \u0142azienka wyremontowana. Katarzyna Dowbor obiecuje pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164363.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b3761ae15870eb5d2863658dea5ac295",["JM"]],"63853889":["Monika daje Dorocie pouczenia, co tylko pogarsza jej relacje z Karolem. Matylda pr\u00F3buje przekupi\u0107 Julk\u0119 prezentami, mimo to dziewczynka nie chce mieszka\u0107 u babci. Liliana widzi Jarka z Matyld\u0105 i ma podejrzenia. Zostaje poproszona przez Tomasza, by by\u0142a \u015Bwiadkiem w sprawie o opiek\u0119 nad Julk\u0105. Czarek postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 firm\u0119. Pomaga mu w tym Teresa. Aleks u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce si\u0119 zakocha\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"63853890":["Kiedy ksi\u0105dz Wincenty wyg\u0142asza przemow\u0119, Laura wykrada Kacprowi dow\u00F3d osobisty. Duchowni prosz\u0105 Bia\u0142acha o pomoc. W parafiach, w kt\u00F3rych Alicja restaurowa\u0142a dzie\u0142a sztuki, r\u00F3wnie\u017C podmieniono ikony. Miko\u0142aj poleca ksi\u0119dzu Markowi, by zadzwoni\u0142 do kustoszki i zaprosi\u0142 j\u0105 na plebani\u0119 do Uroczyska. Mi\u0119dzy \u017Bbikowskim a Czajkowskim rozpoczyna si\u0119 zaci\u0119ta rywalizacja. Magda podejrzewa swojego sier\u017Canta o zamiar oszustwa, on jednak zaprzecza. Mimo to policjantka wpada na pomys\u0142 sabota\u017Cu. W celu jego przeprowadzenia nawi\u0105zuje wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z Czajkowskim. Ostatecznie zespo\u0142y obu funkcjonariuszy ponosz\u0105 szkod\u0119. Patryk stara si\u0119 poderwa\u0107 Weronik\u0119. Po zaj\u0119ciach jogi dziewczyna prosi go o wymian\u0119 ko\u0142a w aucie. Ch\u0142opak zaprasza j\u0105 do swojego mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63853891":["Okazuje si\u0119, \u017Ce Weronika wykorzystuje Patryka, by zerwa\u0107 z Adamem. Wyprowadza Maryl\u0119 z r\u00F3wnowagi. Dawid chce si\u0119 wycofa\u0107 z planu uwiedzenia Julii. Tamara za\u0142atwia mu jednak posad\u0119 kierowcy. Na pielgrzymce Wr\u00F3bel zapobiega ucieczce Kacpra. Na plebanii zjawia si\u0119 kustoszka, Alicja. Bia\u0142ach demaskuje jej prawdziw\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107. Wychodzi na jaw, \u017Ce Kacper pomaga\u0142 jej w przemycie ikon. Ksi\u0105dz, Laura i Wr\u00F3bel nie rezygnuj\u0105 z wizyty na Jasnej G\u00F3rze. Andrzej oznajmia, \u017Ce odnalaz\u0142 powo\u0142anie i chce wst\u0105pi\u0107 do seminarium. Ksi\u0105dz Marek otrzymuje tajemniczy list. Po jego przeczytaniu staje si\u0119 niesw\u00F3j. Gospodyni jest zaniepokojona zachowaniem kap\u0142ana. Tym bardziej, \u017Ce rezygnuje on z szybszego wylotu do Watykanu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63853892":["Kiepska p\u0142e\u0107
Ferdek, wy\u015Bmiany przez Pa\u017Adziocha, postanawia zmieni\u0107 sw\u00F3j wygl\u0105d. Chc\u0105c zosta\u0107 fotomodelem, musi koniecznie poprawi\u0107 sw\u00F3j wizerunek. Maseczki kosmetyczne nie daj\u0105 jednak oczekiwanych rezultat\u00F3w. Za namow\u0105 Waldka, Ferdek decyduje si\u0119 podda\u0107 ma\u0142ej operacji plastycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4149",["N"]],"63853893":["Szara strefa
Pewnego dnia, Ferdek i jego syn, przypadkowo odwiedzaj\u0105 mieszkanie Pa\u017Adziocha. Kiepscy s\u0105 zszokowani tym, co widzieli w lokalu s\u0105siada. U\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce ich bliski s\u0105siad nie jest tym, za kogo go brali, ale kim\u015B zupe\u0142nie innym. Wydaje si\u0119 te\u017C, \u017Ce pan Pa\u017Adzioch ukrywa przed \u015Bwiatem jak\u0105\u015B straszn\u0105 tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ff635f70a3907ffcd311a3477be2ddf7",["AD"]],"63853894":["Re\u017C.: Rob Corn.
Henry ma wkr\u00F3tce przej\u015B\u0107 ratuj\u0105c\u0105 \u017Cycie operacj\u0119. W tym czasie Teddy planuje wyjazd na drugi koniec \u015Bwiata z m\u0119\u017Cem. Sekret Meredith wychodzi na jaw. Owen dowiaduje si\u0119, \u017Ce manipulowa\u0142a przy programie badawczym Dereka, by zapewni\u0107 lekarstwo Adele. Lekarka traci ukochan\u0105 prac\u0119, a jej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo si\u0119 rozpada. Cristina jest oburzona zachowaniem Alexa, kt\u00F3ry zdradzi\u0142 kole\u017Cank\u0119. Ca\u0142y zesp\u00F3\u0142 odwraca si\u0119 od niego. Do szpitala Seattle Grace docieraj\u0105 wie\u015Bci o katastrofie lotniczej. Samolot spad\u0142 do zatoki - prawdopodobnie jest dwustu rannych. Inny grom spada na... Cristin\u0119, gdy odkrywa, \u017Ce jest w nieplanowanej ci\u0105\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63853895":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",[]],"63853896":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63853897":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["JM"]],"63853898":["We wsi nieopodal Krosna mieszka pani Barbara wraz z tr\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. Kobieta niedawno rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem alkoholikiem. Jej c\u00F3rka, Gabrysia, ma problemy psychiczne i potrzebuje sta\u0142ej opieki. Male\u0144ki domek nie daje przestrzeni potrzebnej do nauki czy wypoczynku, a ogrzewanie grozi eksplozj\u0105. Brakuje tak\u017Ce \u0142azienki. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Maciek Pertkiewicz, a remontem zajmie si\u0119 ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63853899":["Dom pani Ewy do niedawna pe\u0142en by\u0142 przemocy. Awantury nie pozwala\u0142y Magdzie skupi\u0107 si\u0119 na nauce, a niepe\u0142nosprawny intelektualnie Radek nie mia\u0142 warunk\u00F3w do prawid\u0142owego rozwoju. Kobieta w ko\u0144cu rozwiod\u0142a si\u0119 z agresywnym partnerem. W domu rodziny nie ma jednak \u0142azienki, a budynek ogrzewaj\u0105 mog\u0105ce spowodowa\u0107 po\u017Car kozy. Chocia\u017C lokum wygl\u0105da na zadbane, wymaga pilnego remontu. Zmiany w \u017Cyciu rodziny zwiastuje wizyta Katarzyny Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63853900":["Hotel
Mieszka\u0144cy kamienicy wpadaj\u0105 na pomys\u0142 zagospodarowania nieu\u017Cywanej od lat wolnej przestrzeni na klatce schodowej. Postanawiaj\u0105 wsp\u00F3lnymi si\u0142ami otworzy\u0107 tam hotel. Zyski z dzia\u0142alno\u015Bci zamierzaj\u0105 dzieli\u0107 po po\u0142owie. Niestety, koncepcje rodziny Pa\u017Adzioch\u00F3w i Kiepskich na temat charakteru pensjonatu s\u0105 skrajnie odmienne. Idea, kt\u00F3ra mia\u0142a po\u0142\u0105czy\u0107 s\u0105siad\u00F3w, staje si\u0119 \u017Ar\u00F3d\u0142em konfliktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1a82331fdb8a7ee684d5c59a99357f01",["N"]],"63853901":["Alternatywy 3\/4
Ferdek dowiaduje si\u0119 o naukowej teorii dotycz\u0105cej istnienia \u015Bwiat\u00F3w r\u00F3wnoleg\u0142ych. Wraz z Halin\u0105 puszczaj\u0105 wodze fantazji i rozmy\u015Blaj\u0105 na temat mo\u017Cliwo\u015Bci lepszego \u017Cycia w alternatywnej rzeczywisto\u015Bci. Jak na \u017Cyczenie Kiepski spotyka cz\u0142owieka, kt\u00F3ry proponuje mu podr\u00F3\u017C przez tunel czasoprzestrzenny. Ferdynand namawia \u017Con\u0119 na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 w poszukiwaniu perspektyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2111514.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e30b74a3cb8b90cfbf5335be3044aee2",["N"]],"63853902":["Mama Micha\u0142a stara si\u0119 zniech\u0119ci\u0107 syna do wyjazdu na Karaiby. Niestety, bez skutku. Zrozpaczon\u0105 kobiet\u0119 niespodziewanie pociesza mama Czarnej. Wr\u00F3bel nie zostaje przyj\u0119ty do seminarium i szuka dla siebie nowego zaj\u0119cia. Organista proponuje, by zatrudni\u0142 si\u0119 w barze. Maryla zostaje poproszona o sprawdzenie wierno\u015Bci ch\u0142opaka kole\u017Canki. Patryk nie jest zachwycony. Dawid rozpoczyna prac\u0119 jako kierowca Julii. Przez k\u0142amstwo Tamary zadanie uwiedzenia kobiety staje si\u0119 trudniejsze. Luiza w\u015Bcieka si\u0119, \u017Ce brak jest post\u0119p\u00F3w. Kordas denerwuje si\u0119 na \u017Con\u0119, \u017Ce wydaje tyle pieni\u0119dzy. Julia jest oburzona jego zarzutami. Postanawia uniezale\u017Cni\u0107 si\u0119 finansowo. Pyta Laur\u0119, czy mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 na etat piel\u0119gniarki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63853903":["Re\u017C.: Nimr\u00F3d Antal.
Ty Hackett (Columbus Short) po powrocie z wojny w Iraku pracuje jako ochroniarz w firmie Eagle Shield Security. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie od nowa. Po \u015Bmierci ojca potrzebuje pieni\u0119dzy. Wychowuje bowiem swojego m\u0142odszego brata Jimmy'ego (Andre Kinney). Pewnego dnia razem z kolegami ma chroni\u0107 furgonetki przewo\u017C\u0105ce 42 miliony dolar\u00F3w. Jego stary przyjaciel Mike Cochrane (Matt Dillon) namawia go do wzi\u0119cia udzia\u0142u w akcji przechwycenia samochod\u00F3w. Wszystko ma wygl\u0105da\u0107 jak napad. Wydaje si\u0119, \u017Ce plan jest doskona\u0142y i musi si\u0119 uda\u0107. Problemy pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce istnieje \u015Bwiadek kradzie\u017Cy - bezdomny m\u0119\u017Cczyzna. Mike zabija go. Zdenerwowany tym Ty barykaduje si\u0119 w jednej z ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Gdy pr\u00F3ba ucieczki si\u0119 nie udaje, w\u0142\u0105cza on alarm zamontowany w samochodzie, kt\u00F3ry informuje zast\u0119pc\u0119 lokalnego szeryfa Jake'a Eckeharta (Milo Ventimiglia). Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy policjant przybywa na miejsce postoju furgonetek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178586.jpg","",[]],"63853904":["Re\u017C.: Michael Sucsy.
Paige i Leo s\u0105 m\u0142odym, kochaj\u0105cym si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z Chicago. Ona ma pracowni\u0119 artystyczn\u0105, on prowadzi studio nagra\u0144. Kilka lat temu wpadli na siebie na parkingu i od razu wiedzieli, \u017Ce s\u0105 sobie przeznaczeni. Los zawa\u017Cy\u0142 r\u00F3wnie\u017C na ich nieszcz\u0119\u015Bciu. W zimowy wiecz\u00F3r dochodzi do wypadku samochodowego. Paige doznaje urazu czaszki, wskutek czego traci pami\u0119\u0107 o wydarzeniach z ostatnich kilku lat. Nie rozumie, dlaczego porzuci\u0142a studia prawnicze, zerwa\u0142a zar\u0119czyny z Jeremym i przesta\u0142a utrzymywa\u0107 kontakt z rodzin\u0105. M\u0119\u017Ca traktuje jak obcego cz\u0142owieka. Warunkowo jednak zgadza si\u0119 z nim zamieszka\u0107. Rodzice Paige, Rita i Bill, chc\u0105 wykorzysta\u0107 jej utrat\u0119 pami\u0119ci do w\u0142asnych cel\u00F3w. Pr\u00F3buj\u0105 pokierowa\u0107 \u017Cyciem c\u00F3rki na nowo, tym razem zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Zi\u0119cia traktuj\u0105 jak intruza w rodzinie, a podsuni\u0119cie mu dokument\u00F3w rozwodowych jest tylko kwesti\u0105 czasu. Leo robi, co mo\u017Ce, by przywr\u00F3ci\u0107 pami\u0119\u0107 ukochanej. Przywo\u0142uje wspomnienia, pokazuje zdj\u0119cia, zabiera w miejsca, kt\u00F3re maj\u0105 znaczenie. Gdy wysi\u0142ki okazuj\u0105 si\u0119 bezowocne, postanawia sprawi\u0107, by \u017Cona zn\u00F3w si\u0119 w nim zakocha\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175932.jpg","",["AD"]],"63853905":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63853906":["Grafik
\u017Bycie seksualne Rogera i Weroniki przeszkadza Witkowi w nauce. Ch\u0142opak postanawia przeanalizowa\u0107 plany zaj\u0119\u0107 i sporz\u0105dzi\u0107 grafik. Nieoczekiwanie popieraj\u0105 go w tym pozostali wsp\u00F3\u0142lokatorzy. Micha\u0142 my\u015Bli, \u017Ce po wyje\u017Adzie Kseni to on zostanie kierownikiem katedry. Plany rektora s\u0105 jednak nieco inne. Lenie po raz pierwszy w karierze kto\u015B proponuje \u0142ap\u00F3wk\u0119. Dziewczyna ma moralny dylemat, gdy\u017C w\u0142a\u015Bnie teraz brakuje jej pieni\u0119dzy na organizacj\u0119 imprezy studenckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"63853907":["Przeprowadzka
Zdzis\u0142aw wchodzi do \u0142azienki, gdy And\u017Celika si\u0119 k\u0105pie. Wywo\u0142uje przera\u017Cenie dziewczyny. Micha\u0142 podejrzewa, ze pod wp\u0142ywem alkoholu sp\u0119dzi\u0142 noc z Len\u0105. Roger w ordynarny spos\u00F3b usi\u0142uje poderwa\u0107 Weronik\u0119. \u0179le si\u0119 to dla niego ko\u0144czy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"63853908":["Babcia Marysia
D\u0142u\u017Cnicy maj\u0105 coraz bardziej pomys\u0142owe sposoby na uciekanie od odpowiedzialno\u015Bci finansowej. Czasami plan na sp\u0142at\u0119 d\u0142ug\u00F3w mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 katastrofalny w skutkach. Sympatyczna staruszka prowadzi upraw\u0119 zi\u00F3\u0142ek. Mo\u017Ce si\u0119 ona dla nie sko\u0144czy\u0107 kar\u0105 wi\u0119zienia, a na Murka i Bu\u017Ak\u0119 sprowadzi\u0107 du\u017Ce k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63853909":["Odwr\u00F3cona hipoteka
Murek postanawia pom\u00F3c przyjacielowi Bu\u017Aki z wojska i proponuje mu prac\u0119 w kancelarii. Kuba zosta\u0142 wypisany ze szpitala. Bez zw\u0142oki wdra\u017Ca si\u0119 w nowe obowi\u0105zki. Nadia bierze go pod swoje skrzyd\u0142a. Razem pr\u00F3buj\u0105 odzyska\u0107 dla schorowanego staruszka pieni\u0105dze z umowy odwr\u00F3conej hipoteki. Przy okazji odkrywaj\u0105 spisek, kt\u00F3rego ich klient mo\u017Ce by\u0107 kolejn\u0105 ofiar\u0105. Tymczasem Kasia i Murek staj\u0105 przed trudn\u0105 decyzj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63853910":["Urzejowice na Podkarpaciu. Mieszka tu razem trzypokoleniowa rodzina - dziadkowie W\u0142adys\u0142awa i Ryszard, ich c\u00F3rka El\u017Cbieta i troje jej dzieci. Nie do\u015B\u0107, \u017Ce choruj\u0105 starsi pa\u0144stwo, to jeszcze problemy ze zdrowiem ma ma\u0142a Karolina. 10-latka codziennie musi dostawa\u0107 hormon wzrostu. Katarzynie Dowbor imponuje 19-letni Kuba, kt\u00F3ry mimo tragicznych warunk\u00F3w w domu osi\u0105ga doskona\u0142e wyniki w nauce i dosta\u0142 si\u0119 na wymarzone studia. W ich lokalu nie ma \u0142azienki, prowizoryczna toaleta jest na korytarzu, a wszyscy poza dziadkiem, kt\u00F3remu za sypialni\u0119 s\u0142u\u017Cy kuchnia, \u015Bpi\u0105 w jednym pokoju. Ekipa budowla\u0144c\u00F3w b\u0119dzie si\u0119 stara\u0142a odpowiednio zagospodarowa\u0107 ka\u017Cdy centymetr powierzchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/037e2cae73e68c3ae3e613dd30cd3290",["JM"]],"63853911":["Podw\u00F3jnie zdradzona
Alina Grochowiak jest entuzjastk\u0105 biegania. M\u0105\u017C kobiety, Marcin, oraz jej przyjaci\u00F3\u0142ka Justyna przygotowuj\u0105 dla kobiety przyj\u0119cie, na kt\u00F3rym maj\u0105 uczci\u0107 jej awans. Nast\u0119pnego dnia Alina wyrusza do apteki, by kupi\u0107 leki dla chorej kole\u017Canki. Po powrocie nie udaje jej si\u0119 jednak dosta\u0107 do mieszkania Justyny. Zaniepokojona wraca do domu po telefon, by zadzwoni\u0107 do przyjaci\u00F3\u0142ki, i dokonuje szokuj\u0105cego odkrycia. Odkrywa, \u017Ce jej m\u0105\u017C i przyjaci\u00F3\u0142ka maj\u0105 romans. Przera\u017Cona Justyna pr\u00F3buje wydosta\u0107 si\u0119 z mieszkania Aliny przez balon. Ulega powa\u017Cnemu wypadkowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3cf878b02adc26f12e81ff912f9e4467",["N"]],"63853912":["Kochaj albo ta\u0144cz
Ferdek spotyka na korytarzu Pa\u017Adzioch\u00F3w wracaj\u0105cych z lekcji ta\u0144ca towarzyskiego. Kiedy po powrocie do domu zaczyna z nich \u017Cartowa\u0107, Halina o\u015Bwiadcza mu, \u017Ce ona r\u00F3wnie\u017C zapisa\u0142a si\u0119 na kurs ta\u0144ca i Ferdek - czy chce, czy nie - musi jej towarzyszy\u0107. Ferdek kategorycznie odmawia, ale kiedy \u017Cona u\u017Cywa argument\u00F3w ostatecznych, zgadza si\u0119 p\u00F3j\u015B\u0107 na lekcj\u0119. Nieoczekiwanie nauczyciel dostrzega u niego ogromne predyspozycje i talent. Wr\u00F3\u017Cy mu karier\u0119 tancerza i proponuje udzia\u0142 w presti\u017Cowych zawodach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ce4876472f8de3fcdae72aa5e1809de9",["N"]],"63853447":["Pani Maria mieszka wraz z synem Tomaszem i wnuczk\u0105 Len\u0105 w 100-letniej kamienicy w Lubartowie. Mama dziewczynki rok wcze\u015Bniej wyjecha\u0142a z kraju i postanowi\u0142a ju\u017C nie wraca\u0107. Lenka dorasta otoczona mi\u0142o\u015Bci\u0105, jednak lokum, w kt\u00F3rym \u017Cyje rodzina, pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W mieszkaniu brakuje ogrzewania, a \u0142azienka jest w bardzo z\u0142ym stanie. Na ratunek rusza ekipa programu.","","",["JM"]],"63853448":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"63853449":["Rodzinne wakacje
Rodzice Szymona rozwiedli si\u0119. Ch\u0142opak oraz jego siostra, Justyna, mieszkaj\u0105 z matk\u0105, ale widuj\u0105 si\u0119 z ojcem. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna i jego nowa \u017Cona, Mariola, zabiera rodze\u0144stwo do ma\u0142ego domku, znajduj\u0105cego si\u0119 w lesie. Szymon podejrzewa, \u017Ce z wyjazdem wi\u0105\u017Ce si\u0119 jaka\u015B tajemnica. Postanawia rozwik\u0142a\u0107 t\u0119 zagadk\u0119, posi\u0142kuj\u0105c si\u0119 wiedz\u0105, zaczerpni\u0119t\u0105 z ulubionych krymina\u0142\u00F3w.","","",["N"]],"63853450":["Fejm
Zostaje pobity znany w bran\u017Cy paparazzi. Podejrzenia padaj\u0105 na fotoreporterk\u0119, kt\u00F3ra wysy\u0142a\u0142a rywalowi wiadomo\u015Bci z pogr\u00F3\u017Ckami. Kobieta ma jednak alibi. \u015Aledztwo ujawnia, \u017Ce pobity m\u0119\u017Cczyzna dysponowa\u0142 kompromituj\u0105cymi zdj\u0119ciami znanych i wysoko postawionych os\u00F3b. Tymczasem Olgierd cieszy si\u0119, \u017Ce jego siostra w ko\u0144cu zacz\u0119\u0142a umawia\u0107 si\u0119 na randki. Detektyw zmienia jednak zdanie, kiedy dowiaduje si\u0119, z kim spotyka si\u0119 krewna.","","",["N"]],"63853451":["Motylki
Znika 15-letnia Zuza. Rodzice dziewczyny umieraj\u0105 z niepokoju. Policjanci szybko docieraj\u0105 do grupy znajomych nastolatki, kt\u00F3rzy ewidentnie co\u015B ukrywaj\u0105. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce Zuza sp\u0119dzi\u0142a noc w pustostanie, gdzie zosta\u0142a zaatakowana przez bezdomnych. Po tym incydencie znikn\u0119\u0142a. \u015Aledczy maj\u0105 coraz wi\u0119cej przes\u0142anek, by s\u0105dzi\u0107, \u017Ce w tle ucieczki z domu Zuzy kryj\u0105 si\u0119 narkotyki. Jedna z przyjaci\u00F3\u0142ek dziewczyny traci przytomno\u015B\u0107 podczas kursu ta\u0144ca w osiedlowym domu kultury. Na miejsce wezwana zostaje karetka. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce Zuza jest pod wp\u0142ywem tych samych \u015Brodk\u00F3w psychoaktywnych.","","",["N"]],"63853452":["Uczestnicy wieczoru kawalerskiego przywo\u017C\u0105 do szpitala Dari\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce striptizerka z\u0142ama\u0142a nog\u0119 podczas wyst\u0119pu. Rozbawieni m\u0119\u017Cczy\u017Ani, spe\u0142niwszy sw\u00F3j obowi\u0105zek, postanawiaj\u0105 dalej \u015Bwi\u0119towa\u0107. Jeden z nich zostaje w szpitalu. Piel\u0119gniarka Julita odkrywa, \u017Ce Tomek i Daria byli kiedy\u015B par\u0105. M\u0119\u017Cczyzna wyznaje by\u0142ej ukochanej, \u017Ce nadal co\u015B do niej czuje. Podejrzewa r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce jej 5-letni synek jest jego dzieckiem. Tego samego dnia w szpitalu Julita spotyka Gabriel\u0119, dawn\u0105 nauczycielk\u0119 ze szko\u0142y piel\u0119gniarskiej. Kobieta opowiada o swoim szcz\u0119\u015Bliwym \u017Cyciu rodzinnym. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce od kilku lat mieszka w domu opieki, jest bardzo samotna, a do szpitala trafi\u0142a po nieudanej pr\u00F3bie samob\u00F3jczej. Julita pr\u00F3buje j\u0105 pocieszy\u0107.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b18fc3b298f56fc006634ca59d1fb3fa",[]],"63853453":["Z krwi i ko\u015Bci
Do agencji Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 18-letnia Anna, kt\u00F3ra niepokoi si\u0119 o swoj\u0105 matk\u0119, Dorot\u0119. Kobieta od jakiego\u015B czasu jest bardzo poddenerwowana. C\u00F3rka znalaz\u0142a u niej silne leki nasenne i boi si\u0119, \u017Ce matka b\u0119dzie chcia\u0142a sobie co\u015B zrobi\u0107. Detektywi zaczynaj\u0105 bada\u0107 spraw\u0119. Szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce Dorota, kt\u00F3ra jest nauczycielk\u0105 w liceum, mia\u0142a romans z jednym ze swoich uczni\u00F3w, 18-letnim Jankiem. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce to ch\u0142opak szanta\u017Cuje teraz Dorot\u0119 ujawnieniem ich zwi\u0105zku.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/25b56e1620f556402f2c336b2c2d85a4",[]],"63853454":["Zap\u0142ata za \u015Bmier\u0107
Do agencji Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Piotr Dzikowski. M\u0119\u017Cczyzna jest przera\u017Cony, bowiem poprzedniego wieczora, kiedy by\u0142 pijany, wynaj\u0105\u0142 p\u0142atnego zab\u00F3jc\u0119, \u017Ceby zabi\u0142 jego przyjaciela, Jana Nowaka, kt\u00F3rego podejrzewa o romans ze swoj\u0105 \u017Con\u0105. Dzikowski prosi, \u017Ceby Malanowski odnalaz\u0142 p\u0142atnego zab\u00F3jc\u0119 i powstrzyma\u0142 go, zanim ten wykona swoje zlecenie. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6f01d38be57b292f38176912e7c625a9",[]],"63853455":["Po rozstaniu z Januszem t\u0119sknota i pustka rz\u0105dzi \u017Cyciem pani Anieli. \u0141ukasz ch\u0119tnie by pos\u0142ucha\u0142 mamy i si\u0119 ustatkowa\u0142. Fantasta Adrian te\u017C zmaga si\u0119 z samotno\u015Bci\u0105. Przed Iwon\u0105 i S\u0142awkiem ostatnia ju\u017C prosta do \u015Blubu. Kobieta, z kt\u00F3r\u0105 Jaru\u015B wi\u0105za\u0142 plany okaza\u0142a si\u0119 nie t\u0105, na kt\u00F3r\u0105 czeka\u0142.","","",["N"]],"63853456":["Zanim Rysiek trafi\u0142 za kratki sprawy zwi\u0105zku wzi\u0105\u0142 w swoje r\u0119ce. Seria uczuciowych pora\u017Cek nie z\u0142ama\u0142a Supermario. Zwiastuj\u0105c\u0105 idyll\u0119 u Kampia popsu\u0142 piorun. Darek uwa\u017Ca, \u017Ce tylko kobieta jest w stanie naprawi\u0107 jego \u017Cycie. Kapsel postanawia zawalczy\u0107 o Jol\u0119.","","",["N"]],"63853457":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Oda do m\u0142odo\u015Bci
Podczas jednej z suto zakrapianych alkoholem imprez Ferdek i Pa\u017Adzioch wpadaj\u0105 w refleksyjny nastr\u00F3j. Dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce mimo swojego wieku czuj\u0105 si\u0119 niezwykle m\u0142odo. Postanawiaj\u0105 udowodni\u0107 ca\u0142emu \u015Bwiatu, \u017Ce jeszcze na wiele ich sta\u0107. Powr\u00F3t do czas\u00F3w m\u0142odo\u015Bci Kiepski zaczyna od odkurzenia swojej starej gitary.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777817b49c91607cf79d10aad8e3e34",["N"]],"63853458":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Bolak
Boczek cierpi z powodu bolesnego odcisku na stopie. Zamierza wybra\u0107 si\u0119 do lekarza. Ferdek powstrzymuje go jednak, twierdz\u0105c, \u017Ce s\u0142u\u017Cba zdrowia nie gwarantuje wcale wyleczenia dolegliwo\u015Bci. Twierdzi, \u017Ce to on mo\u017Ce mu zaoferowa\u0107 wysokiej klasy us\u0142ugi z zakresu medycyny naturalnej i niekonwencjonalnej, daj\u0105ce stuprocentow\u0105 pewno\u015B\u0107 usuni\u0119cia problemu.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777010d7a73e1b2af720b3e88dc90db",["N"]],"63853459":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"63853460":["K\u0142opoty matki
Ojciec Damiana popada w alkoholizm, a w dodatku, od kilku miesi\u0119cy jest bezrobotny. Domem zajmuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie matka, kt\u00F3ra pracuje na kilka etat\u00F3w. Syn stara si\u0119 j\u0105 wspiera\u0107, jednak nie jest w stanie wiele zrobi\u0107. Wkr\u00F3tce w domu omal nie dochodzi do wybuchu po\u017Caru, przez co ojciec z nadci\u015Bnieniem trafia do szpitala. Wtedy Damian dowiaduje si\u0119, \u017Ce za wszystkimi k\u0142opotami w domu sta\u0142a matka, a ojciec ukrywa\u0142 przed synem fakt, \u017Ce kobieta kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej zacz\u0119\u0142a pi\u0107. Damian chce za wszelk\u0105 cen\u0119 uratowa\u0107 zwi\u0105zek rodzic\u00F3w.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/142fb1a0ddae6d4f19d15f3e9f1d2c27",["N"]],"63853461":["Rodzinne wakacje
Rodzice Szymona rozwiedli si\u0119. Ch\u0142opak oraz jego siostra, Justyna, mieszkaj\u0105 z matk\u0105, ale widuj\u0105 si\u0119 z ojcem. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna i jego nowa \u017Cona, Mariola, zabiera rodze\u0144stwo do ma\u0142ego domku, znajduj\u0105cego si\u0119 w lesie. Szymon podejrzewa, \u017Ce z wyjazdem wi\u0105\u017Ce si\u0119 jaka\u015B tajemnica. Postanawia rozwik\u0142a\u0107 t\u0119 zagadk\u0119, posi\u0142kuj\u0105c si\u0119 wiedz\u0105, zaczerpni\u0119t\u0105 z ulubionych krymina\u0142\u00F3w.","","",["N"]],"63853462":["Nasza tajemnica
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C wpl\u0105ta\u0142 si\u0119 w afer\u0119 kryminaln\u0105. Klientka znalaz\u0142a w ich domu bro\u0144, kt\u00F3r\u0105 przynios\u0142a do biura detektyw\u00F3w. Martwi si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C Mateusz wda\u0142 si\u0119 w podejrzane interesy, chc\u0105c zapewni\u0107 rodzinie utrzymanie. Detektywi jad\u0105 z klientk\u0105 do jej domu i dokonuj\u0105 tam makabrycznego odkrycia...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d23bd004403b8eb44a71941cb7ac8356",[]],"63853463":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63853464":["Pani Maria mieszka wraz z synem Tomaszem i wnuczk\u0105 Len\u0105 w 100-letniej kamienicy w Lubartowie. Mama dziewczynki rok wcze\u015Bniej wyjecha\u0142a z kraju i postanowi\u0142a ju\u017C nie wraca\u0107. Lenka dorasta otoczona mi\u0142o\u015Bci\u0105, jednak lokum, w kt\u00F3rym \u017Cyje rodzina, pozostawia wiele do \u017Cyczenia. W mieszkaniu brakuje ogrzewania, a \u0142azienka jest w bardzo z\u0142ym stanie. Na ratunek rusza ekipa programu.","","",["JM"]],"63853465":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"63853466":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",["JM"]],"63853467":["Samob\u00F3jca
20 wrze\u015Bnia 2017 roku. Do centrali wa\u0142brzysko-k\u0142odzkiej grupy GOPR telefonuje zdenerwowana kobieta, kt\u00F3ra zg\u0142asza wypadek. Jest jednak tak przera\u017Cona i bliska paniki, \u017Ce dy\u017Curnemu nie udaje si\u0119 przeprowadzi\u0107 dok\u0142adnego wywiadu. W dodatku w trakcie chaotycznej rozmowy po\u0142\u0105czenie zostaje przerwane. Na podstawie strz\u0119p\u00F3w ustale\u0144 i fragmentarycznych informacji dwoje ratownik\u00F3w rozpoczyna poszukiwania poszkodowanej.","","",["N"]],"63853468":["Odchudzanie","","",["N"]],"63853469":["Fizyka uwodzenia
Marlena i Marek maj\u0105 tylko jedno dziecko, 18-letni\u0105 Klaudi\u0119. Para nieustannie si\u0119 k\u0142\u00F3ci. Dziewczyna, chc\u0105c zwr\u00F3ci\u0107 na siebie uwag\u0119, zaczyna uwodzi\u0107 nauczyciela fizyki. Matka przy\u0142apuje c\u00F3rk\u0119 w trakcie poca\u0142unku z pedagogiem. Sprawa trafia do gabinetu dyrektora plac\u00F3wki. Przy okazji wychodz\u0105 na jaw mroczne sekrety nauczyciela.","","",["N"]],"63853470":["Natalia i Wojtek dostaj\u0105 zg\u0142oszenie z biblioteki, w kt\u00F3rej znaleziono pobit\u0105 pracownic\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowana jest bogata, a mimo to pracuje jako bibliotekarka. Za\u0142oga pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 prawdy o ofierze. Na komend\u0119 dzwoni te\u017C roztrz\u0119siona kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce s\u0105siad czyha na jej \u017Cycie. Podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna hipnotyzuje pszczo\u0142y i zmusza je, by j\u0105 atakowa\u0142y. Nied\u017Awiecki odkrywa, co jest powodem dziwnego zachowania owad\u00F3w. Funkcjonariusz dowiaduje si\u0119 od Jaskowskiej, \u017Ce prowadzone jest \u015Bledztwo w sprawie wypadku jego brata. Nie ma jednak dowod\u00F3w, \u017Ce Diablo ma co\u015B wsp\u00F3lnego z tym zdarzeniem. Wojtek udaje si\u0119 na tor wy\u015Bcigowy, by porozmawia\u0107 z Mari\u0105.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c3bee879ce7c18552f300b414a924fe6",["N"]],"63853471":["Mroczny las
Konrad zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej dziewczyny Matyldy. Para wsp\u00F3lnie ze znajomymi wyjecha\u0142a na weekend do gospodarstwa agroturystycznego. M\u0119\u017Cczyzna wezwa\u0142 policj\u0119, gdy partnerka nie wr\u00F3ci\u0142a z grzybobrania, na kt\u00F3re wysz\u0142a o pi\u0105tej rano. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w czasie, kiedy kobieta by\u0142a w lesie, pad\u0142y strza\u0142y. Podejrzanym jest grasuj\u0105cy w okolicy k\u0142usownik, a tak\u017Ce starszy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry zaczepia\u0142 Matyld\u0119 i sk\u0142ada\u0142 jej niedwuznaczne propozycje.","","",["N"]],"63853472":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"63853473":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"63853474":["Kolega Filipa robi zdj\u0119cie Julity ca\u0142uj\u0105cej si\u0119 z Sebastianem w nocnym klubie. Pani Gabrysia nie mo\u017Ce doczeka\u0107 si\u0119 eleganckiego wyj\u015Bcia na premier\u0119 filmu. Bardzo liczy na mile sp\u0119dzony czas z m\u0119\u017Cem na pierwszej od 15 lat randce. Florian jednak si\u0119 nie zjawia. Fabian chce pom\u00F3c przyjaci\u00F3\u0142ce. Ka\u015Bka dzi\u0119kuje Bia\u0142emu za udan\u0105 wsp\u00F3\u0142prac\u0119. Tymczasem nawiedzony dom w Wadlewie przyci\u0105ga coraz wi\u0119cej amator\u00F3w mocnych wra\u017Ce\u0144. Za niewielk\u0105 op\u0142at\u0105, Edek postanawia oprowadzi\u0107 turyst\u00F3w po okolicy. Julita chwali si\u0119 Oli znajomo\u015Bci\u0105 z Sebastianem. Schlebia jej jego pozycja, wygl\u0105d i przedsi\u0119biorczo\u015B\u0107. Lucynka jest podekscytowana premier\u0105 filmu, w kt\u00F3rym wyst\u0105pi Magda. Ka\u015Bka ma jednak problem ze swoj\u0105 garderob\u0105. Piotrek dowiaduje si\u0119, \u017Ce Mi\u0142ka nie chce pokaza\u0107 si\u0119 z nim publicznie.","","",[]],"63853475":["\u015Aledzik
Pewnego dnia Kiepskich odwiedza prezes Koz\u0142owski. Wyznaje Ferdkowi, \u017Ce \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym strachu, poniewa\u017C s\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B usi\u0142uje z\u0142ama\u0107 jego karier\u0119 zawodow\u0105. Podejrzenia m\u0119\u017Cczyzny staj\u0105 si\u0119 jego obsesj\u0105. Ferdynand Kiepski szuka sposobu, aby wesprze\u0107 prezesa.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/088d7284a55b5ea93076b5ddeb0ca8ea",["N"]],"63853476":["Porwanie
Agata jest z\u0142a na m\u0119\u017Ca jej siostry, Klary. M\u0119\u017Cczyzna wystraszy\u0142 bawi\u0105ce si\u0119 na kinderbalu dzieci. Agata nie wie co dzieje si\u0119 w zwi\u0105zku m\u0142odszej siostry. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce przyczyn\u0105 spor\u00F3w ma\u0142\u017Ce\u0144skich jest fakt, \u017Ce partner \u017Cyciowy Klary zacz\u0105\u0142 du\u017Co zarabia\u0107 i przez to m\u0142odzi przestali si\u0119 dogadywa\u0107. Dodatkowo zamaskowani sprawcy pr\u00F3bowali porwa\u0107 synka Klary, Pawe\u0142ka. Kobieta jest pewna, \u017Ce stoi za tym jej m\u0105\u017C.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6cbc2c4d30b8dbfb3dc4124c6eca191f",["N"]],"63853477":["Porwanie w wiecz\u00F3r kawalerski
Dominik i Agnieszka nied\u0142ugo bior\u0105 \u015Blub. Nieoczekiwanie w \u017Cyciu m\u0119\u017Cczyzny pojawia si\u0119 starszy brat, Konrad, o kt\u00F3rego istnieniu nie mia\u0142 poj\u0119cia. Bardzo szybko si\u0119 zaprzyja\u017Aniaj\u0105. Niebawem Dominik prosi cudem odnalezionego brata, by zosta\u0142 jego dru\u017Cb\u0105. Ten zgadza si\u0119 i przyst\u0119puje do organizacji wieczoru kawalerskiego. Agnieszka nie lubi Konrada, uwa\u017Ca, \u017Ce przysz\u0142y m\u0105\u017C po\u015Bwi\u0119ca mu za du\u017Co czasu i uwagi. Czara goryczy przepe\u0142nia si\u0119, gdy po intensywnym wieczorze obaj panowie trafiaj\u0105 na izb\u0119 wytrze\u017Awie\u0144. Agnieszka prosi Dominika, by zabroni\u0142 bratu organizacji wieczoru kawalerskiego. Konrad jest rozczarowany decyzj\u0105 brata. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Dominik zostaje uprowadzony przez dw\u00F3ch tajemniczych m\u0119\u017Cczyzn. Udaje mu si\u0119 zadzwoni\u0107 pod numer alarmowy 112.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fc14f59a9ab19d5e187278df8ce1ea9f",["N"]],"63853478":["Fizyka uwodzenia
Marlena i Marek maj\u0105 tylko jedno dziecko, 18-letni\u0105 Klaudi\u0119. Para nieustannie si\u0119 k\u0142\u00F3ci. Dziewczyna, chc\u0105c zwr\u00F3ci\u0107 na siebie uwag\u0119, zaczyna uwodzi\u0107 nauczyciela fizyki. Matka przy\u0142apuje c\u00F3rk\u0119 w trakcie poca\u0142unku z pedagogiem. Sprawa trafia do gabinetu dyrektora plac\u00F3wki. Przy okazji wychodz\u0105 na jaw mroczne sekrety nauczyciela.","","",["N"]],"63853479":["Natalia i Wojtek dostaj\u0105 zg\u0142oszenie z biblioteki, w kt\u00F3rej znaleziono pobit\u0105 pracownic\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszkodowana jest bogata, a mimo to pracuje jako bibliotekarka. Za\u0142oga pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 prawdy o ofierze. Na komend\u0119 dzwoni te\u017C roztrz\u0119siona kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce s\u0105siad czyha na jej \u017Cycie. Podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna hipnotyzuje pszczo\u0142y i zmusza je, by j\u0105 atakowa\u0142y. Nied\u017Awiecki odkrywa, co jest powodem dziwnego zachowania owad\u00F3w. Funkcjonariusz dowiaduje si\u0119 od Jaskowskiej, \u017Ce prowadzone jest \u015Bledztwo w sprawie wypadku jego brata. Nie ma jednak dowod\u00F3w, \u017Ce Diablo ma co\u015B wsp\u00F3lnego z tym zdarzeniem. Wojtek udaje si\u0119 na tor wy\u015Bcigowy, by porozmawia\u0107 z Mari\u0105.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c3bee879ce7c18552f300b414a924fe6",["N"]],"63853480":["Fejm
Zostaje pobity znany w bran\u017Cy paparazzi. Podejrzenia padaj\u0105 na fotoreporterk\u0119, kt\u00F3ra wysy\u0142a\u0142a rywalowi wiadomo\u015Bci z pogr\u00F3\u017Ckami. Kobieta ma jednak alibi. \u015Aledztwo ujawnia, \u017Ce pobity m\u0119\u017Cczyzna dysponowa\u0142 kompromituj\u0105cymi zdj\u0119ciami znanych i wysoko postawionych os\u00F3b. Tymczasem Olgierd cieszy si\u0119, \u017Ce jego siostra w ko\u0144cu zacz\u0119\u0142a umawia\u0107 si\u0119 na randki. Detektyw zmienia jednak zdanie, kiedy dowiaduje si\u0119, z kim spotyka si\u0119 krewna.","","",["N"]],"63853481":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"63853482":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"63853483":["Kolega Filipa robi zdj\u0119cie Julity ca\u0142uj\u0105cej si\u0119 z Sebastianem w nocnym klubie. Pani Gabrysia nie mo\u017Ce doczeka\u0107 si\u0119 eleganckiego wyj\u015Bcia na premier\u0119 filmu. Bardzo liczy na mile sp\u0119dzony czas z m\u0119\u017Cem na pierwszej od 15 lat randce. Florian jednak si\u0119 nie zjawia. Fabian chce pom\u00F3c przyjaci\u00F3\u0142ce. Ka\u015Bka dzi\u0119kuje Bia\u0142emu za udan\u0105 wsp\u00F3\u0142prac\u0119. Tymczasem nawiedzony dom w Wadlewie przyci\u0105ga coraz wi\u0119cej amator\u00F3w mocnych wra\u017Ce\u0144. Za niewielk\u0105 op\u0142at\u0105, Edek postanawia oprowadzi\u0107 turyst\u00F3w po okolicy. Julita chwali si\u0119 Oli znajomo\u015Bci\u0105 z Sebastianem. Schlebia jej jego pozycja, wygl\u0105d i przedsi\u0119biorczo\u015B\u0107. Lucynka jest podekscytowana premier\u0105 filmu, w kt\u00F3rym wyst\u0105pi Magda. Ka\u015Bka ma jednak problem ze swoj\u0105 garderob\u0105. Piotrek dowiaduje si\u0119, \u017Ce Mi\u0142ka nie chce pokaza\u0107 si\u0119 z nim publicznie.","","",[]],"63853484":["\u015Aledzik
Pewnego dnia Kiepskich odwiedza prezes Koz\u0142owski. Wyznaje Ferdkowi, \u017Ce \u017Cyje w ci\u0105g\u0142ym strachu, poniewa\u017C s\u0105dzi, \u017Ce kto\u015B usi\u0142uje z\u0142ama\u0107 jego karier\u0119 zawodow\u0105. Podejrzenia m\u0119\u017Cczyzny staj\u0105 si\u0119 jego obsesj\u0105. Ferdynand Kiepski szuka sposobu, aby wesprze\u0107 prezesa.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/088d7284a55b5ea93076b5ddeb0ca8ea",["N"]],"63853485":["Odchudzanie","","",["N"]],"63853486":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63853487":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",["JM"]],"63853488":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835442.jpg","",[]],"63853489":["Tym razem Ewa Wachowicz wykorzysta sk\u0142adniki, kt\u00F3re ka\u017Cdy ma w swojej lod\u00F3wce czy spi\u017Carce. Z fasoli i suszonych \u015Bliwek zrobi past\u0119 kanapkow\u0105. Przygotowuje te\u017C parzybrod\u0119. Baz\u0105 do niej b\u0119d\u0105 g\u0142\u00F3wka kapusty i inne warzywa. Na drugie danie upiecze ziemniaki z szynk\u0105 i oscypkiem. Natomiast na deser poda orzechowe batony. W odcinku spotka si\u0119 te\u017C z ratownikami z Grupy Beskidzkiej GOPR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"63853490":["Pierwsze dni wiosny to doskona\u0142y czas na aktywno\u015B\u0107 fizyczn\u0105. Mo\u017Cna wtedy zar\u00F3wno poje\u017Adzi\u0107 na nartach, jak i pobiega\u0107. Ewa Wachowicz zrobi tak jedno i drugie, a jej go\u015Bciem b\u0119dzie ultramarato\u0144czyk Roman Ficek. Prowadz\u0105ca przygotuje te\u017C potrawy bezmi\u0119sne i lekkostrawne. Na \u015Bniadanie poda zapiekank\u0119 jajeczn\u0105 z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 warzyw, natomiast na obiad ugotuje makaronowe wst\u0105\u017Cki z sosem z suszonych pomidor\u00F3w i groszku cukrowego w towarzystwie parmezanu i bazylii, mozzarelli oraz mi\u0119ty. Na deser b\u0119dzie natomiast ciasto czekoladowe z kajmakiem i s\u0142onecznikiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"63853491":["Kuzyn student
Mateusz zjawia si\u0119 w domu Amelii i \u0141ukasza pobity. M\u00F3wi, \u017Ce go okradziono i nie mo\u017Ce zap\u0142aci\u0107 za hostel. Prosi krewnych o nocleg. Amelia i \u0141ukasz zgadzaj\u0105 si\u0119, by kuzyn z nimi zamieszka\u0142. Niebawem jednak Amelia zastaje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w swoim \u0142\u00F3\u017Cku z obc\u0105 kobiet\u0105. Mateusz przeprasza i zapewnia, \u017Ce to si\u0119 wi\u0119cej nie powt\u00F3rzy. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce ch\u0142opak ok\u0142ama\u0142 krewnych i zosta\u0142 zawieszony w prawach studenta, a na \u017Cycie zarabia jako striptizer na wieczorach panie\u0144skich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7a6e58409013415deda81dee3bd3ea2e",["N"]],"63853492":["Franek
Urszula zg\u0142asza zagini\u0119cie syna, Franka. Pierwszym podejrzanym jest by\u0142y m\u0105\u017C Olgierd ojciec ch\u0142opca, kryminalista, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Kolejne tropy prowadz\u0105 do mieszkaj\u0105cego na odludziu starszego m\u0119\u017Cczyzny oraz dw\u00F3ch chuligan\u00F3w, kt\u00F3rzy napadaj\u0105 na prowadz\u0105cego poszukiwania detektywa - Antoniego Godul\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny. Policjanci s\u0105 coraz bli\u017Cej rozwik\u0142ania zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63853493":["Przemoc w rodzinie
Ewelina niespodziewanie dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C chce si\u0119 z ni\u0105 rozwie\u015B\u0107. M\u0119\u017Cczyzna wyprowadza si\u0119 z domu i zrywa kontakt z rodzin\u0105. Nastoletnia Roksana nie potrafi zaakceptowa\u0107 tej sytuacji. Zaczyna wymusza\u0107 na matce, by spe\u0142nia\u0142a r\u00F3\u017Cne jej zachcianki. Gdy kobieta odmawia, dziewczyna grozi, \u017Ce zadzwoni pod 112 i poinformuje, \u017Ce rodzina stosuje wobec niej przemoc. Po kolejnej k\u0142\u00F3tni Roksana spe\u0142nia swoj\u0105 gro\u017Ab\u0119. Ewelina pr\u00F3buje wyt\u0142umaczy\u0107 operatorowi, \u017Ce c\u00F3rka k\u0142amie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63853494":["Moje Dziecko
Ilona i Marek Koperscy uchodz\u0105 za idealn\u0105 par\u0119. Nad ich sielankowym \u017Cyciem wisi tylko jedna chmura - dot\u0105d nie zostali rodzicami. Ma\u0142\u017Conkowie zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do prywatnej kliniki leczenia niep\u0142odno\u015Bci i niebawem dowiaduj\u0105, \u017Ce ich marzenie o rodzicielstwie si\u0119 spe\u0142ni. Markowi jednak nie daje spokoju jedna rzecz. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce Ilona jest w 2. miesi\u0105cu ci\u0105\u017Cy. Tymczasem on by\u0142 w\u00F3wczas w delegacji. Marek postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, czy to na pewno jest ojcem wymarzonego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63853495":["Kulisy s\u0142awy
Judyta i Radek wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 8-letniego syna, Tymona. M\u0119\u017Cczyzna kieruje dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119 dewelopersk\u0105, a jego \u017Cona pracuje w korporacji. Pewnego dnia kobieta staje si\u0119 \u015Bwiadkiem ostrej wymiany zda\u0144 mi\u0119dzy swoim koleg\u0105 z pracy Igorem a szefem. Znajomy zostaje zwolniony dyscyplinarnie pod zarzutem kradzie\u017Cy firmowych pieni\u0119dzy. Judyta, kt\u00F3ra od lat przyja\u017Ani si\u0119 z Igorem, nie wierzy w jego win\u0119. Nied\u0142ugo potem kolega prosi j\u0105 o spotkanie. Zapewnia, \u017Ce zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony, a tak\u017Ce prosi j\u0105 o po\u017Cyczk\u0119. W tajemnicy przed m\u0119\u017Cem Judyta przelewa pieni\u0105dze na konto Igora. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej zostaje zaatakowana przez kobiet\u0119 w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Okazuje si\u0119 ni\u0105 Marlena, partnerka Igora. Kobieta oskar\u017Ca Judyt\u0119 o romans z ojcem swojego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2017232.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3b961a49d80e90fb27a0004d1fc79cbe",["N"]],"63853496":["Pan Sylwester samotnie wychowuje syna i c\u00F3rk\u0119. Ich matka nadu\u017Cywa alkoholu i nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. M\u0119\u017Cczyzna chce pozbawi\u0107 kobiet\u0119 praw rodzicielskich. Warunki, w jakich \u017Cyje rodzina, pozostawiaj\u0105 jednak wiele do \u017Cyczenia. Pan Sylwester i jego pociechy maj\u0105 do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j i kuchni\u0119. W budynku brakuje \u0142azienki, nie ma te\u017C ogrzewania. Gdy Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski pracuj\u0105 nad nowym domem, Katarzyna Dowbor zabiera dzieci na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163824.jpg","",["JM"]],"63853497":["Pacynka
W sklepie u Stasia dochodzi do awantury, kt\u00F3rej jednym z uczestnik\u00F3w jest Ferdek. Kiepski zostaje sfilmowany telefonem kom\u00F3rkowym, a nagranie trafia do medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych. Wideo osi\u0105ga niebywa\u0142\u0105 ogl\u0105dalno\u015B\u0107, czyni\u0105c Ferdynanda gwiazd\u0105 internetu. Prezes Koz\u0142owski wpada na pomys\u0142, by wykorzysta\u0107 znajomego w swoich rozgrywkach politycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/effc93b969f4a211707e14f4df44fd34",["N"]],"63853498":["Ciuciubabka
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna ust\u0119puje Halinie miejsca w tramwaju. Kiepska jest tym zdruzgotana. Zaczyna obsesyjnie poszukiwa\u0107 u siebie widocznych oznak staro\u015Bci. Z pomoc\u0105 przychodzi jej Pa\u017Adziochowa, kt\u00F3ra namawia s\u0105siadk\u0119 na skorzystanie z kilku cudownych zabieg\u00F3w medycyny estetycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9027bc974b911e1f0d5fdb9dbc3289ff",["N"]],"63853499":["Grzmot
Arnold Boczek zupe\u0142nie niespodziewanie odkrywa w sobie nowy talent. M\u0119\u017Cczyzna objawia si\u0119 znajomym jako niezwykle uzdolniony gracz w golfa. Prezes Koz\u0142owski dostrzega w tym sw\u00F3j interes. Zamierza wykorzysta\u0107 nie\u015Bwiadomego sytuacji rze\u017Anika jako przepustk\u0119 do elitarnego grona golfiarzy. Dzi\u0119ki niemu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 nawi\u0105zywa\u0107 nowe, korzystne finansowo kontakty towarzyskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6986407be360e2542923d6ca749d6d63",["N"]],"63853500":["Tajemnica Alicji przyczynia si\u0119 do kryzysu w jej ma\u0142\u017Ce\u0144stwie
Alicja i Roman postanawiaj\u0105 razem zamieszka\u0107. M\u0119\u017Cczyzna wprowadza si\u0119 do mieszkania partnerki. Tymczasem w \u017Cyciu kobiety pojawia si\u0119 by\u0142y ch\u0142opak, Artur, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 dawn\u0105 ukochan\u0105 i zmusza j\u0105, by zerwa\u0142a z Romanem. Ten jednak nie daje za wygran\u0105 i postanawia pozna\u0107 sekrety Alicji i Artura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"63853501":["Pani Anna i pan Jacek wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki. Wiwiana ma ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 autyzmu, m\u0142odsza, Nikola, r\u00F3wnie\u017C uczy si\u0119 w szkole specjalnej. Pani Anna nie mo\u017Ce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 rodzinie tyle wysi\u0142ku i czasu, ile by chcia\u0142a, poniewa\u017C nie odzyska\u0142a pe\u0142nej sprawno\u015Bci po dw\u00F3ch udarach. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim mieszkaniu w W\u0105brze\u017Anie. \u0141azienka z wysok\u0105 wann\u0105 stanowi powa\u017Cne utrudnienie dla pani Anny, nie wszystkie pomieszczenia s\u0105 te\u017C ogrzewane. Ze wzgl\u0119du na niewielki rozmiar mieszkanka Wojtka Strzelczyka czeka trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164104.jpg","",["JM"]],"63853502":["Wypadek
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Sylwii i Tadeusza przechodzi powa\u017Cny kryzys. Ich c\u00F3rka Magda le\u017Cy w szpitalu w \u015Bpi\u0105czce po wypadku samochodowym, w kt\u00F3rym bra\u0142a udzia\u0142 wraz ze swoim ojcem. Tadeusz, kt\u00F3ry wyszed\u0142 z kolizji bez wi\u0119kszych obra\u017Ce\u0144, nie radzi sobie z wyrzutami sumienia. Cz\u0119sto zagl\u0105da do kieliszka, a niebawem kto\u015B zaczyna go szanta\u017Cowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63853503":["Najlepsza impreza
Znika mieszkaniec podwarszawskiej wioski, 67-letni Andrzej. O sprawie informuje s\u0105siadka m\u0119\u017Cczyzny. Komisarze Jurek i Jagoda odwiedzaj\u0105 jego miejsce zamieszkania. Okazuje si\u0119, \u017Ce syn i synowa s\u0105 pijani i nawet nie zauwa\u017Cyli, \u017Ce jednego z domownik\u00F3w brakuje. Z relacji s\u0105siadki \u015Bledczy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce bliscy okropnie traktowali Andrzeja, zabierali mu emerytur\u0119, wydzielali jedzenie. Szybko wychodzi r\u00F3wnie\u017C na jaw, \u017Ce syn zaginionego ma d\u0142ug u mafii. Ponadto policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce starszy pan zdoby\u0142 kolekcj\u0119 cennych znaczk\u00F3w, kt\u00F3re mog\u0142y sprowadzi\u0107 na niego k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63853504":["Ucieknij ze mn\u0105
Z taks\u00F3wki uprowadzony zostaje 15-letni pasa\u017Cer. Wszystkie tropy prowadz\u0105 policj\u0119 do ojca, kt\u00F3ry tu\u017C po rozwodzie straci\u0142 wszelkie prawa do dziecka. W trakcie dochodzenia detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce rzeczywisto\u015Bci ch\u0142opak pr\u00F3bowa\u0142 uciec przed niebezpiecze\u0144stwem. Tymczasem Adam dowiaduje si\u0119 od kadet\u00F3w z klubu judo, \u017Ce Natan Kotulski wpad\u0142 w tarapaty w nowej szkole. Detektyw postanawia mu pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63853505":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853506":["Zab\u00F3jcze zlecenie
Na komendzie zjawia si\u0119 biznesmen, twierdz\u0105c, \u017Ce kto\u015B chce zabi\u0107 jego \u017Con\u0119. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce na kobiet\u0119 poluje p\u0142atny morderca. Wychodzi tak\u017Ce na jaw, \u017Ce ma\u0142\u017Conka biznesmena ma romans z koleg\u0105 ze swojej pracy. Tymczasem ojciec Krystiana dostaje ofert\u0119 pracy i oznajmia synowi, \u017Ce wraca do W\u0142och. Krystian pr\u00F3buje zmieni\u0107 jego decyzj\u0119. Obawia si\u0119, \u017Ce Andrzej zn\u00F3w wr\u00F3ci do przest\u0119pczo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63853507":["Panna Nikt
Po rozwodzie Anna samotnie wychowuje Basi\u0119. Dziewczyna jest ju\u017C nastolatk\u0105 i nigdy nie sprawia\u0142a \u017Cadnych problem\u00F3w wychowawczych. To zmienia si\u0119, kiedy pewnego dnia przychodzi do domu w zniszczonej kurtce. Okazuje si\u0119, \u017Ce Basia pada ofiar\u0105 prze\u015Bladowa\u0144 ze strony bogatszych kole\u017Canek. Anna jest zrozpaczona. Robi wszystko, by uchroni\u0107 c\u00F3rk\u0119 przed cierpieniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/81e464c8c6e96b9d6095571f2cb10aee",["N"]],"63853508":["Puste butle
Marian Pa\u017Adzioch natrafia w piwnicy na stert\u0119 pustych butelek po alkoholu, kt\u00F3re okazuj\u0105 si\u0119 w\u0142asno\u015Bci\u0105 Ferdynanda Kiepskiego. Ferdek utrzymuje, \u017Ce nie s\u0105 to zwyk\u0142e butelki, lecz pami\u0105tkowe. Z ka\u017Cd\u0105 z nich wi\u0105\u017Ce si\u0119 bardzo ciekawa historia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3951",[]],"63853509":["Kicha kr\u0119cona
Arnold Boczek przychodzi do Kiepskich z pro\u015Bb\u0105 o przechowanie swoich produkt\u00F3w spo\u017Cywczych w ich lod\u00F3wce, poniewa\u017C jego si\u0119 zepsu\u0142a. Pod wp\u0142ywem ogl\u0105danego w telewizji programu kulinarnego Ferdynand Kiepski zjada mu kie\u0142bas\u0119. Boczek kieruje spraw\u0119 do s\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3950",[]],"63853510":["Srebrne gody
Na zlecenie nowej klientki, Sylwii Dankowskiej, Marek przeszukuje dom nale\u017C\u0105cy do jej rodzic\u00F3w. Znajduje dowody potwierdzaj\u0105ce, \u017Ce jej ojciec mo\u017Ce mie\u0107 romans. S\u0142yszy, jak na automatyczna sekretark\u0119 nagrywa si\u0119 tajemnicza kobieta. Z pozostawionej wiadomo\u015Bci wynika, \u017Ce jest ona w ci\u0105\u017Cy. Malanowski informuje klientk\u0119 o dotychczasowych post\u0119pach w sprawie. Zszokowana Sylwia nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce idealne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo jej rodzic\u00F3w mo\u017Ce si\u0119 rozpa\u015B\u0107. Ania \u015Bledzi ojca Dankowskiej. Trafia za nim do hotelu pod Warszaw\u0105, gdzie m\u0119\u017Cczyzna wynajmuje pok\u00F3j i wyra\u017Anie na kogo\u015B czeka. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodzice dziewczyny s\u0105 swingersami. Nieoczekiwanie do Sylwii dzwoni jej matka, ale rozmowa zostaje przerwana. Prawdopodobnie kto\u015B zaatakowa\u0142 kobiet\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2ead366adcfa7d58ceee24653c4bbe65",["N"]],"63853511":["Przeczucie matki
Pod koniec pracy Marek i Ania widz\u0105 w oknie naprzeciwko biura sylwetki szarpi\u0105cych si\u0119 kobiety i m\u0119\u017Cczyzny. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce stali si\u0119 \u015Bwiadkami przemocy domowej i postanawiaj\u0105 interweniowa\u0107. Szybko trafiaj\u0105 pod w\u0142a\u015Bciwe mieszkanie. Drzwi otwiera zdezorientowany m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry nie rozumie, o co chodzi. Po chwili, z zak\u0142opotan\u0105 min\u0105, zaczyna si\u0119 t\u0142umaczy\u0107. Z g\u0142\u0119bi mieszkania wychodzi kobieta, jego \u017Cona, kt\u00F3ra potwierdza jego histori\u0119. Para dzi\u0119kuje detektywom za zainteresowanie i brak oboj\u0119tno\u015Bci na niepokoj\u0105ca sytuacje, ale nic takiego nie mia\u0142o miejsca. Tydzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej u Malanowskiego zjawia si\u0119 klientka, kt\u00F3rej sprawa wi\u0105\u017Ce si\u0119 z wcze\u015Bniejszymi wydarzeniami...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/19264a813ac2bade7c50573cfe7a7475",["N"]],"63853512":["23-letni Miros\u0142aw kilka tygodni temu zaobserwowa\u0142 pewne zmiany w zachowaniu \u017Cony Justyny. Kobieta wyra\u017Anie odsun\u0119\u0142a si\u0119 od niego i sp\u0119dza z nim coraz mniej czasu. M\u0105\u017C podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce mie\u0107 to zwi\u0105zek z nowym partnerem, z kt\u00F3rym dziewczyna intensywnie przygotowuje si\u0119 do wa\u017Cnego turnieju ta\u0144ca towarzyskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2d65322c838bd03d2f8b1fd755eeeff5",["N"]],"63853513":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853514":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63853515":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"63853516":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63853517":["Historia Sebastiana Grzywacza, kt\u00F3ry jest ociemnia\u0142y, ale radzi sobie lepiej ni\u017C niejedna w pe\u0142ni sprawna osoba. Fascynuj\u0105 go sporty walki - trenuje m.in krav mag\u0119 i jiu-jitsu. M\u0119\u017Cczyzna pracuje w fundacji i prowadzi w szko\u0142ach warsztaty dla dzieci - pokazuje im, \u017Ce niepe\u0142nosprawni mo\u017Cna \u017Cy\u0107 normalnie. Uwielbia adrenalin\u0119, a przez \u017Cycie idzie wraz ze swoim ukochanym synkiem, Frankiem, oraz psem przewodnikiem, Rolkiem. Kolejnym bohaterem programu jest Grzegorz Papis. Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku porusza si\u0119 on na w\u00F3zku inwalidzkim. Sport towarzyszy mu od zawsze. Aktualnie skupia si\u0119 na trenowaniu tenisa sto\u0142owego, gra z osobami sprawnymi i niepe\u0142nosprawnymi. To cz\u0142owiek o wielkiej woli walki, kt\u00F3ry motywuje innych do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/68d5ad873fd3c172f495f673a63fa46a",["N"]],"63853518":["Kradzie\u017C w hurtowni
W nocy zostaj\u0105 skradzione pieni\u0105dze z niewielkiej hurtowni cz\u0119\u015Bci do samochod\u00F3w. Podejrzenie pada najpierw na pracownik\u00F3w, ale wkr\u00F3tce kr\u0105g podejrzanych si\u0119 rozszerza. Tymczasem policjanci zajmuj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C spraw\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3remu kto\u015B wyci\u0105\u0142 j\u0105dro. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara jest miejscowym pijaczkiem i ma wielu wrog\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"63853519":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63853650":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63853651":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"63853652":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63853653":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853654":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853655":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63853656":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853657":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853658":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63853659":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853660":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853661":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63853662":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63853663":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853664":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63853665":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853666":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853667":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63853668":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853669":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"63853670":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"63853671":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853672":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63853673":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63853674":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853675":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63853676":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63853677":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63853678":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853679":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63853680":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"63853681":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63853682":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853683":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63853684":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63853685":["Prow.: Jakub W\u0105t\u0142y, Jacek Balkan.
Jacek Balkan i Kuba W\u0105t\u0142y doradzaj\u0105, jak kupi\u0107 u\u017Cywany samoch\u00F3d i nie \u017Ca\u0142owa\u0107. Eksperci ruszaj\u0105 w Polsk\u0119 i w poszukiwaniu prawdziwych okazji odwiedzaj\u0105 komisy w ca\u0142ym kraju. Za pomoc\u0105 ukrytych kamer obna\u017Caj\u0105 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o handlu u\u017Cywanymi autami. Pokazuj\u0105, do jakich oszustw s\u0105 zdolni sprzedawcy, i demaskuj\u0105 ich nieuczciwe metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174220.jpg","",["N"]],"63853686":["Ekipa filmowa towarzyszy funkcjonariuszom w ich codziennej pracy w dbaniu o bezpiecze\u0144stwo na warszawskich drogach. Nieoznakowane i oznakowane wozy policyjne s\u0105 wyposa\u017Cone w nowoczesny sprz\u0119t - wideorejestratory. W programie nie zabraknie po\u015Bcig\u00F3w za piratami drogowymi, a z zespo\u0142em wypadkowym b\u0119d\u0105 dokumentowane tragiczne kolizje i wypadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835379.jpg","",["N"]],"63853687":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","",["N"]],"63853688":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63853689":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853690":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63853691":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63853692":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853693":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63853694":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63853695":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"63853696":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853697":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63853698":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63853699":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63853700":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63853701":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63853702":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63853703":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63853704":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63853705":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63853706":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63853707":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63853708":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63853709":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63853710":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63853711":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63853712":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853713":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63853714":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63853715":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63853716":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63853717":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853718":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63853719":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63853720":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63853721":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63853520":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1ac19180d905f555c7429bca984f3d70",["N"]],"63853521":["Kamila i jej m\u0105\u017C marz\u0105 o dziecku. Kobiet\u0119 niepokoi jednak, \u017Ce Rafa\u0142a ka\u017Cdego dnia zostaje d\u0142u\u017Cej w pracy. S\u0105dzi, \u017Ce stoi za tym co\u015B wi\u0119cej ni\u017C nadgodziny. Opowiada o sytuacji przyjaci\u00F3\u0142ce. Okazuje si\u0119, \u017Ce Sandra widzia\u0142a jej partnera w towarzystwie pi\u0119knej kobiety, gdy szli razem do mieszkania, kt\u00F3re Kamila dosta\u0142a w spadku. Zapytany o to m\u0119\u017Cczyzna oznajmia, \u017Ce szykowa\u0142 jej niespodziank\u0119 i przeprowadza\u0142 remont. Wypiera si\u0119, by si\u0119 z kimkolwiek spotyka\u0142. W ko\u0144cu Sandra przyznaje si\u0119, \u017Ce zakocha\u0142a si\u0119 w Kamili i dlatego k\u0142ama\u0142a. Gdy prawda wychodzi na jaw, kobiety zrywaj\u0105 stosunki, ale \u017Cycz\u0105 sobie jak najlepiej. Matka Magdy, adwokatka, nie znosi jej ch\u0142opaka Ma\u0107ka i namawia c\u00F3rk\u0119, by zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Jarkiem, synem s\u0119dziego. Doprowadza to do k\u0142\u00F3tni. Pewnego dnia Maciek przesadza z alkoholem podczas imprezy. To sk\u0142ania dziewczyn\u0119 do przemy\u015Blenia plan\u00F3w matki. Niespodziewanie poznaje atrakcyjnego Eryka, w\u0142a\u015Bciciela biura nieruchomo\u015Bci. Pod wp\u0142ywem tej znajomo\u015Bci rozstaje si\u0119 ze swoim partnerem. Nied\u0142ugo potem przekonuje si\u0119 jednak, \u017Ce Eryk j\u0105 zdradza. Co wi\u0119cej, wcale jej nie kocha\u0142, a tak naprawd\u0119 oszuka\u0142 j\u0105 na zlecenie jej matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170160.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/971be4b5db48181acc731021343ca148",["N"]],"63853522":["Randkowicze umyj\u0105 samoch\u00F3d w niecodzienny spos\u00F3b. Nast\u0119pnie w\u0142asnor\u0119cznie wykonaj\u0105 glinian\u0105 rakiet\u0119. Druga para wykorzysta czekolad\u0119 przy wzajemnym masa\u017Cu. Potem wcieli si\u0119 w artyst\u00F3w, kt\u00F3rym pozowa\u0107 b\u0119dzie nagi artysta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170229.jpg","",["N"]],"63853523":["Ma\u0142gorzata Foremniak","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d7ad78d86897da2e3aa8711f775a466d",["N"]],"63853524":["Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska
Prowadz\u0105cy zaprasza do rozmowy Gra\u017Cyn\u0119 Szapo\u0142owsk\u0105. Magnetyczna rola w \"Kr\u00F3tkim filmie o mi\u0142o\u015Bci\" Krzysztofa Kie\u015Blowskiego pozwoli\u0142a jej zapisa\u0107 si\u0119 w historii polskiego kina. Uznanie przynios\u0142a aktorce te\u017C posta\u0107 Telimeny w \"Panu Tadeuszu\" Andrzeja Wajdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/974ed0908734ffb99718732deae70cb6",["N"]],"63853525":["Wola Burzecka to niewielka wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. W starym domu bez \u0142azienki mieszkaj\u0105 tam Barbara i Piotr oraz ich wnuczka Oliwia. Mama dziewczynki nie interesuje si\u0119 wychowaniem dziecka, a jej ojciec zgin\u0105\u0142 w wypadku. Je\u015Bli warunki mieszkaniowe rodziny nie poprawi\u0105 si\u0119, dziadkowie mog\u0105 straci\u0107 prawo do opieki nad wnuczk\u0105. Piece w domu stanowi\u0105 zagro\u017Cenie dla dziecka, Oliwia nie ma te\u017C w\u0142asnego pokoju. Ekipa budowlana Artura Witkowskiego i Martyny Kupczyk prowadzi remont z ekstremalnych zimowych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63853526":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["AD"]],"63853527":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["AD"]],"63853528":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji wesel, spotyka si\u0119 z najwi\u0119kszymi postaciami polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170116.jpg","",[]],"63853529":["Pierwsza konkurencja to grillowanie w centrum Warszawy. Spotkanie nie b\u0119dzie jednak mi\u0142ym majowym piknikiem. Zawodnicy b\u0119d\u0105 przyrz\u0105dza\u0107 dania z byczych j\u0105der, kaczej krwi, jagni\u0119cego serca i ozor\u00F3w. W zadaniu eliminacyjnym musz\u0105 ugotowa\u0107 potraw\u0119, kt\u00F3r\u0105 zaimponuj\u0105 w\u0142asnym matkom. Wydawa\u0107 by si\u0119 mog\u0142o, \u017Ce gotowanie dla najbli\u017Cszych to sama przyjemno\u015B\u0107. Ta konkurencja udowodni, \u017Ce nie zawsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170112.jpg","",[]],"63853530":["O tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w b\u0119d\u0105 zabiega\u0107: mi\u0142o\u015Bniczka ta\u0144ca ludowego Anna, wokalistka i nauczycielka j\u0119zyka angielskiego Daria, wiza\u017Cystka Karolina oraz kochaj\u0105ca rysowa\u0107 kelnerka Marta. W ci\u0105gu godziny, maj\u0105c jedynie dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych, wykonaj\u0105 dwie pe\u0142ne kreacje. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich dwa tematy przewodnie - \"G\u0142\u0119bia oceanu\" i \"\u015Awiat\u0142a nocy\". Stylizacje oceni\u0105 specjali\u015Bci: modelka Lidia Popiel, aktorka Ada Fija\u0142 oraz krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63853531":["O tytu\u0142 i koron\u0119 zawalcz\u0105 tym razem studentka dziennikarstwa Tatiana, maturzystka i lekkoatletka Joanna, studentka biotechnologii Aleksandra oraz Dominika pracuj\u0105ca w dziale zakup\u00F3w. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich dwa tematy przewodnie: \"Dziewczyna Bonda\" i \"Sok owocowy\". Zgodnie z nimi uczestniczki przygotuj\u0105 pe\u0142ne stylizacje. Ich prac\u0119 oceni\u0105 choreograf Jarek Szado, aktorka Ada Fija\u0142 i recenzent Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63853532":["Ma\u0142gorzata i jej syn Adam mieszkaj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach. Dach ich domu przecieka, a miejscami si\u0119 zapada. Mimo to oboje pr\u00F3buj\u0105 sobie radzi\u0107, jak mog\u0105. Pawe\u0142 i Anzhela za\u015B, kt\u00F3rzy wychowuj\u0105 c\u00F3rk\u0119, mieszkaj\u0105 w willi. Nie narzekaj\u0105 na brak pieni\u0119dzy. Wydaj\u0105 je m.in. na swoje liczne pasje. Obie rodziny na pi\u0119\u0107 dni zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"63853533":["We wsi Stok mieszka trzypokoleniowa rodzina, z\u0142o\u017Cona z samych kobiet. Pani Bogusia samotnie wychowuje male\u0144k\u0105 c\u00F3rk\u0119, poniewa\u017C jej m\u0105\u017C nie interesowa\u0142 si\u0119 rodzin\u0105. Pomaga jej mama, pani Wies\u0142awa. Dom rodziny jest w bardzo z\u0142ym stanie. Pod\u0142oga kruszy si\u0119 pod stopami, a rura odprowadzaj\u0105ca dym z ogrzewaj\u0105cego budynek pieca niemal wypada ze \u015Bciany. Brakuje tak\u017Ce \u0142azienki, a dach zieje dziurami. Katarzyna Dowbor zbiera wszystkie trzy panie na wakacje, a do akcji wkracza ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63853534":["W male\u0144kim murowanym domku, sk\u0142adaj\u0105cym si\u0119 z trzech pomieszcze\u0144, mieszka pani Bernadeta wraz z dwojgiem swoich dzieci i mam\u0105 El\u017Cbiet\u0105. Kobieta rozsta\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem, kt\u00F3ry pogr\u0105\u017Cy\u0142 rodzin\u0119 w d\u0142ugach. Dom, w kt\u00F3rym mieszka z bliskimi, jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Przez dziurawy dach do wn\u0119trza dostaje si\u0119 woda, kuchni\u0119 urz\u0105dzono w przedsionku, brakuje te\u017C ogrzewania i \u0142azienki. Dzieci z trudem znajduj\u0105 miejsce, w kt\u00F3rym mog\u0105 si\u0119 uczy\u0107. Nowy dom dla rodziny zaprojektuje Martyna Kupczyk, a jej plany wcieli w \u017Cycie Artur Witkowski wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63853535":["Przedszkolanka Kalina podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C Micha\u0142 j\u0105 zdradza. Para pozna\u0142a si\u0119 8 lat wcze\u015Bniej. By\u0142a to mi\u0142o\u015B\u0107 od pierwszego wejrzenia. Do niedawna Micha\u0142 by\u0142 czu\u0142ym i nami\u0119tnym kochankiem, ostatnio jednak zacz\u0105\u0142 unika\u0107 zbli\u017Ce\u0144 w sypialni. Brak zainteresowania \u017Con\u0105 t\u0142umaczy stresem i przepracowaniem. Kalina nie jest jednak pewna, \u017Ce chodzi tylko o to. Niepokoi j\u0105 r\u00F3wnie\u017C relacja Micha\u0142a z ich sprz\u0105taczk\u0105, 21-letni\u0105 Ukraink\u0105 Tatian\u0105. Kiedy postanawia j\u0105 zwolni\u0107, Micha\u0142 wpada w sza\u0142 i ka\u017Ce Kalinie niezw\u0142ocznie przywr\u00F3ci\u0107 dziewczyn\u0119 w obowi\u0105zkach. Spraw\u0119 przyjmuje detektyw Damian Petrov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63853536":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["AD"]],"63853537":["Kinga b\u0119dzie musia\u0142a zgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z trzech m\u0119\u017Cczyzn to kawaler - ka\u017Cdy b\u0119dzie si\u0119 za takiego podawa\u0142. Piotr i Jakub s\u0105 \u017Conaci i tylko Maciej nie ma partnerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",["N"]],"63853538":["Ch\u0142opak z gitar\u0105
Barmanka Ewa s\u0105dzi, \u017Ce jej narzeczony, gitarzysta Micha\u0142, mo\u017Ce mie\u0107 kochank\u0119. M\u0119\u017Cczyzna zmieni\u0142 ostatnio fryzur\u0119 - \u015Bci\u0105\u0142 d\u0142ugie w\u0142osy, i zacz\u0105\u0142 ubiera\u0107 si\u0119 eleganckie. Na dodatek Ewa w rzeczach narzeczonego znalaz\u0142a damsk\u0105 bielizn\u0119. Micha\u0142 t\u0142umaczy\u0142 si\u0119, \u017Ce to gad\u017Cety z oczepin, kt\u00F3re przez przypadek znalaz\u0142y si\u0119 u niego, ale Ewa mimo wszystko zdecydowa\u0142a si\u0119 zg\u0142osi\u0107 do detektyw\u00F3w. Petrow zak\u0142ada pods\u0142uch zar\u00F3wno w domu pary, jak i w sali, w kt\u00F3rej zesp\u00F3\u0142 Micha\u0142a ma pr\u00F3by. Z pocz\u0105tku detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce mie\u0107 romans z wokalistk\u0105 Marzen\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",["N"]],"63853539":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170043.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a202c2d9d94fa1a3d9558848e5f59ccf",["N"]],"63853540":["Po nieudanej operacji nosa, wykonanej w Meksyku, transseksualna kobieta szuka pomocy u dr. Nassifa. Terry poprawia sfuszerowan\u0105 podw\u00F3jn\u0105 mastektomi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170200.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/33043d066105e75429a1d74195677498",[]],"63853542":["Widzowie \u015Bledz\u0105 prac\u0119 dr. Nassifa i dr. Dubrowa, kt\u00F3rzy pomagaj\u0105 osobom z deformacjami genetycznymi i naprawiaj\u0105 skutki traumatycznych do\u015Bwiadcze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"63853543":["Na oddzia\u0142 trafia Ida, ofiara zas\u0142abni\u0119cia. Dziewczyna w upalny dzie\u0144 wybra\u0142a si\u0119 na jogging. Jej ojciec jedzie do szpitala i w zdenerwowaniu zapomina zabra\u0107 z samochodu m\u0142odsz\u0105 c\u00F3reczk\u0119, Kasi\u0119. Jednego dnia rodzice dziewczynek mog\u0105 straci\u0107 dwoje dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1213224d3bc5ebebfdadc6f1b5d9f15c",["N"]],"63853544":["Trwa walka o \u017Cycie nastoletniego Kajetana, kt\u00F3ry zatru\u0142 si\u0119 dopalaczami niewiadomego pochodzenia. Lekarze zauwa\u017Caj\u0105 u ch\u0142opca coraz dziwniejsze objawy. W tym samym czasie policja szuka os\u00F3b, kt\u00F3re Kajetan zd\u0105\u017Cy\u0142 pocz\u0119stowa\u0107 \u015Brodkami. \u017Bycie dw\u00F3ch nastolatk\u00F3w wisi na w\u0142osku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ac5e3a1e5ec53682ae11455a8dc5766c",["N"]],"63853722":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63853723":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a6611fcf72bde7d5b3b59587a1cea3d5",["N"]],"63853724":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bb752a0a499edfddd5c36f9c8b6a4796",["N"]],"63853725":["Odcinek zaczyna si\u0119 oburzaj\u0105c\u0105 histori\u0105 z okolic Tymbarku. GDDiA remontuje drog\u0119 i w rezultacie uniemo\u017Cliwia rolnikowi wjazd na w\u0142asn\u0105 posesj\u0119, maluj\u0105c mu przed bram\u0105 podw\u00F3jn\u0105 ci\u0105g\u0142\u0105 lini\u0119. Gdy ten protestuje, dyrektor radzi mu dyskretnie, by si\u0119 nie przejmowa\u0142 i \u0142ama\u0142 przepisy. Nast\u0119pnie widzowie obejrz\u0105 film z Krosna, gdzie Stra\u017C Graniczna zatrzymuje kierowc\u0119 do kontroli i z miejsca zaczyna ostr\u0105 wymian\u0119 zda\u0144. Emil postanawia dostarczy\u0107 stra\u017Cnikom podr\u0119cznik savoir vivre. Na koniec prowadz\u0105cy uda si\u0119 do Wroc\u0142awia, gdzie obywatel zostaje pozwany do s\u0105du przez Stra\u017C Miejsk\u0105. Przyczyn\u0105 sprawy jest donos, \u017Ce jego kot sika w ogr\u00F3dku s\u0105siada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4a0db0fc4636171bdf76ef744d23b007",["N"]],"63853726":["W Warszawie policjant zatrzymuje do kontroli na mo\u015Bcie Poniatowskiego m\u0142od\u0105 lekark\u0119. Skuwa niewinn\u0105 osob\u0119 kajdankami i zatrzymuje w areszcie na 5 godzin. W Rybniku dyrektorka miejscowego oddzia\u0142u NFZ zastawia na parkingu auto interesanta, uniemo\u017Cliwiaj\u0105c mu wyjazd. Kobieta odmawia natychmiastowego przestawienia samochodu m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce to jej prywatny parking.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0791cc7fc0269d9c4697d68f7b16a6fd",["N"]],"63853727":["Tym razem aukcje odbywaj\u0105 si\u0119 w zamo\u017Cnej okolicy Westminster. Darrell Sheets zjawia si\u0119 tam z du\u017C\u0105 sum\u0105 pieni\u0119dzy i jeszcze wi\u0119ksz\u0105 ochot\u0105 na sukces. Dave Hester znajduje cz\u0119\u015Bci do starych samochod\u00F3w. Brandi planuje kupi\u0107 du\u017Cy magazyn, ale jej m\u0105\u017C nie jest pewien tej decyzji. Barry natrafia na zabytkowy przyrz\u0105d medyczny, kt\u00F3ry chce jak najszybciej wyceni\u0107.","","",["N"]],"63853728":["Kupuj\u0105cy przenosz\u0105 si\u0119 do spokojnego miasteczka Simi Valley. Darrell i Brandon s\u0105 przygotowani na ostr\u0105 rywalizacj\u0119. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 na sejfy i zdobywaj\u0105 prawdziwy piracki skarb. Dave'owi Hesterowi zn\u00F3w dopisuje szcz\u0119\u015Bcie, jednak ostatecznie handlarz nie spe\u0142ni marze\u0144 o du\u017Cym zarobku. Barry Weiss na aukcj\u0119 przyje\u017Cd\u017Ca na zabytkowym motocyklu.","","",["N"]],"63853729":["Bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 limuzyn\u0119 w gangsterskim stylu - cadillaca fleetwood z 1962 roku. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 kolekcj\u0119 pier\u015Bcieni mistrzowskich, kt\u00F3re w latach 90. XX wieku zawodnicy dru\u017Cyny bejsbolowej Atlanta Braves otrzymali jako zwyci\u0119zcy World Series. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna z dwoma zapalniczkami w kszta\u0142cie pistolet\u00F3w. W tym odcinku wyst\u0119puj\u0105 te\u017C go\u015Bcie specjalni - cz\u0142onkowie kwartetu The Oak Ridge Boys, ulubionego zespo\u0142u dziadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63853730":["Tym razem do lombardu trafia wst\u0105\u017Cka z czas\u00F3w kampanii prezydenckiej Abrahama Lincolna w 1860 roku. Przekonamy si\u0119, czy Harrisonowie zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 ten kawa\u0142ek historii. Chumlee i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 w pe\u0142ni sprawny dziewi\u0119tnastowieczny zapalnik, przeznaczony do detonowania dynamitu. P\u00F3\u017Aniej w sklepie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 par\u0119 but\u00F3w Air Jordan. Chumlee ma zaskakuj\u0105co du\u017Co do powiedzenia o tym klasycznym modelu sportowego obuwia z 1990 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63853731":["Skala wojny sprawi\u0142a, \u017Ce do boju szli nie tylko \u017Co\u0142nierze, ale r\u00F3wnie\u017C i cywile - m\u0142odzi i starzy, kobiety i dzieci. Do walki w\u0142\u0105cza\u0142 si\u0119 najpot\u0119\u017Cniejsze pa\u0144stwa \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170313.jpg","",[]],"63853732":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"63853733":["Handlarze po raz kolejny zjawiaj\u0105 si\u0119 na aukcji w Long Beach. To miejsce nigdy nie przynosi\u0142o szcz\u0119\u015Bcia Jarrodowi i Brandi, ale oboje licz\u0105, \u017Ce z\u0142a passa wreszcie si\u0119 odwr\u00F3ci. W trakcie poszukiwa\u0144 najbardziej warto\u015Bciowych rzeczy Barry Weiss natrafia na unikatowy samoch\u00F3d wy\u015Bcigowy. Dave Hester postanawia zaryzykowa\u0107 i za horrendaln\u0105 kwot\u0119 kupuje magazyn, kt\u00F3ry ostatnio otwierano ponad dwadzie\u015Bcia lat wcze\u015Bniej.","","",[]],"63853734":["Ontario okazuje si\u0119 pechowym miejscem. Jarrod Schulz postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swoich starych metod kupowania. Niestety, podejmuje b\u0142\u0119dn\u0105 decyzj\u0119 i teraz trudno mu b\u0119dzie odrobi\u0107 straty. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w aukcji pojawiaj\u0105 si\u0119 w\u0105tpliwo\u015Bci i konflikty.","","",[]],"63853735":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63853736":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63853737":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 w tym odcinku, jest bia\u0142y kruk - osiemnastowieczna ksi\u0119ga z pierwszymi uchwa\u0142ami Kongresu. Ksi\u0105\u017Cka jest podpisana przez Jamesa Smitha, sygnatariusza Deklaracji niepodleg\u0142o\u015Bci Stan\u00F3w Zjednoczonych. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee natrafiaj\u0105 na wyj\u0105tkowo rzadk\u0105 mandolin\u0119 Gibsona, wykonan\u0105 r\u0119cznie w pierwszej dekadzie XX wieku. Ten zabytkowy instrument mo\u017Ce by\u0107 wart ponad 100 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi do lombardu robota z lat 80.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63853738":["Bohaterowie programu poznaj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry ma r\u0119kopis zaginionego wiersza legendy rocka, Jimiego Hendrixa. Nast\u0119pnie pracownicy lombardu ogl\u0105daj\u0105 szachownic\u0119 wykonan\u0105 z drewna, pochodz\u0105cego z jednego z najs\u0142ynniejszych statk\u00F3w w historii - Titanica. P\u00F3\u017Aniej Rick i Chumlee wyceniaj\u0105 klasyczny dzieci\u0119cy samoch\u00F3d na peda\u0142y, wyprodukowany w latach 50. XX wieku. W tym odcinku pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C adapter z 1978 roku z podobizn\u0105 Supermana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63853739":["Barcelona
Tym razem ekipa wyrusza do s\u0142onecznej Barcelony, gdzie mo\u017Cna zwiedzi\u0107 m.in. czarodziejskie budowle Gaudiego i siedzib\u0119 pi\u0142karskiego klubu FC Barcelona. W samym sercu Katalonii Tomasz Florkiewicz i jego zesp\u00F3\u0142 spotkaj\u0105 si\u0119 z programist\u0105 i blogerem Paw\u0142em, kucharzem Micha\u0142em, kt\u00F3ry przygotuje paell\u0119, oraz z siostrami Daniell\u0105 i Ag\u0105, kt\u00F3re obja\u015Bni\u0105 do\u015B\u0107 ekscentryczne katalo\u0144skie zwyczaje bo\u017Conarodzeniowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c16aa688ec24d12780a17fbda8775007",["N"]],"63853740":["Manchester","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d0896c7661a3f6172e71344bdb7276fb",["N"]],"63853741":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63853742":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63853743":["\u015Aladem Regenitera
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski \u015Bladem Alfreda Regenitera, asa pancernego Wehrmachtu, udaj\u0105 si\u0119 do miasta Lniano w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim. Szukaj\u0105 szcz\u0105tk\u00F3w dowodzonego przez niego dzia\u0142a pancernego. Nie wszystko przebiega tak, jak zaplanowali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63853744":["Ludzie listy pisz\u0105
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski zamierzaj\u0105 sprawdzi\u0107 trzy informacje, otrzymane we wiadomo\u015Bciach od widz\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce ka\u017Cdy namiar jest prawdziwy i dotyczy dawnych pojazd\u00F3w. W tym odcinku pierwsze skrzypce graj\u0105 Stug III G, Kubelwagen i Jagdpancer.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63853745":["Tajemnica pa\u0142acu Wojciechy
Ten odcinek zapocz\u0105tkowa\u0142o niezwyk\u0142e spotkanie z widzem oraz wyj\u0105tkowe znalezisko. Sebastian i Olaf po raz kolejny wykazuj\u0105 si\u0119 po\u015Bwi\u0119ceniem i pasj\u0105, aby zbada\u0107 histori\u0119, kt\u00F3ra kryje si\u0119 za tym odkryciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63853746":["Akcja Many\u0142owa
Ekipa programu bada spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z I wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105 i ofensyw\u0105 Armii Rosyjskiej. W 1914 roku dosz\u0142o do ob\u0142awy na Przemy\u015Bl. Bitwy, do kt\u00F3rych w\u00F3wczas dosz\u0142o mi\u0119dzy Rosjanami i Austriakami by\u0142y zaci\u0119te i krwawe. Dopiero wysadzenie przez saper\u00F3w Austro-W\u0119gier szczytu g\u00F3ry Many\u0142owa, o kt\u00F3ry z determinacj\u0105 walczono, przechyli\u0142o szal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63853747":["Wojna w Wietnamie
W trakcie konfliktu wietnamskiego nowoczesna technologia star\u0142a si\u0119 z olbrzymi\u0105 nieust\u0119pliwo\u015Bci\u0105. Sprzymierzone si\u0142y USA i Wietnamu Po\u0142udniowego nie mog\u0142y si\u0119 upora\u0107 z przeciwnikiem. Ameryka\u0144skie my\u015Bliwce, \u015Bmig\u0142owce czy \u0142odzie patrolowe nie powstrzyma\u0142y dostaw sprz\u0119tu i posi\u0142k\u00F3w. Oddzia\u0142y wroga wykaza\u0142y si\u0119 nieprzeci\u0119tnym sprytem, a szlaku broni\u0142y wyrzutnie pocisk\u00F3w S-75.","","",[]],"63853748":["Zamachy XX wieku
W minionym wieku zamachy na przyw\u00F3dc\u00F3w pa\u0144stw mog\u0142y wp\u0142yn\u0105\u0107 na bieg \u015Bwiatowej polityki, a ich mechanizm\u00F3w do dzisiaj nie wyja\u015Bniono lub skierowano uwag\u0119 opinii publicznej na fa\u0142szywy trop. Tak by\u0142o z atakiem na papie\u017Ca Jana Paw\u0142a II, o co oskar\u017Cono obywatela Turcji, Ali Agc\u0119. Wydaje si\u0119 to ca\u0142kowitym blefem, gdy\u017C nale\u017Ca\u0142 do antykomunistycznej organizacji Szare Wilki. To on zabi\u0142 redaktora naczelnego lewicowego pisma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63853749":["Wojna zimowa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63853750":["Tajemnica bagna w kotle chrostowskim","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63853751":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170188.jpg","",[]],"63853752":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"63853753":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63853754":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63853755":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje jedn\u0105 z najg\u0142o\u015Bniejszych, niewyja\u015Bnionych spraw, nad kt\u00F3r\u0105 pracuje sto\u0142eczna policja. W 2002 roku w jednym z blok\u00F3w na warszawskiej Pradze zamordowano dilerk\u0119 narkotyk\u00F3w i jej kochanka. Jedynym \u015Bwiadkiem zbrodni by\u0142a c\u00F3rka kobiety, kt\u00F3ra ukry\u0142a si\u0119 w szafie. Kilka godzin po zab\u00F3jstwie na miejscu zbrodni zjawi\u0142 si\u0119 gangster ps. \u015Awi\u0119ty. Przest\u0119pca i dziecko znikn\u0119li bez \u015Bladu. Do dzi\u015B nie ustalono sprawc\u00F3w zbrodni. Nast\u0119pnie dziennikarz zaprezentuje sylwetk\u0119 Bogumi\u0142a Kaczmarczyka. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany przez lubelsk\u0105 policj\u0119 za morderstwo i uczestnictwo w gwa\u0142cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a12d540572376ef76865567422e4ae12",["N"]],"63853756":["Dziennikarz \u015Bledczy prezentuje list go\u0144czy za zab\u00F3jc\u0105 - obywatelem Armenii od lat mieszkaj\u0105cym w Polsce - oraz dwie niewyja\u015Bnione sprawy. Pierwsza z nich dotyczy morderstwa 18-letniej uczennicy z wojew\u00F3dztwa \u015Bwi\u0119tokrzyskiego. Dziewczyna pojecha\u0142a na spotkanie ze swoim ch\u0142opakiem i w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zosta\u0142a zamordowana. Druga sprawa dotyczy napadu na rodzin\u0119 w domku jednorodzinnym ko\u0142o Pabianic. Dokonali go przest\u0119pcy przebrani za policjant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/76a1b79cc99d7601beccc469af36d0a9",["N"]],"63853757":["Micha\u0142 Fajbusiewicz omawia ostatnie godziny \u017Cycia polskiego naukowca i prezentuje hipotezy dotycz\u0105ce jego morderstwa. Kilka lat temu w Warszawie zastrzelono znanego polskiego profesora fizyki Krzysztofa Osucha. Badacz na sta\u0142e mieszka\u0142 w RPA i kilka razy do roku przyje\u017Cd\u017Ca\u0142 do Polski na wyk\u0142ady na Politechnice Warszawskiej. Podczas ostatniego pobytu w ojczy\u017Anie naukowiec zosta\u0142 zamordowany. W programie r\u00F3wnie\u017C szczeg\u00F3\u0142y zatrzymania jednego z najbardziej poszukiwanych polskich przest\u0119pc\u00F3w Jana G. S. Podejrzany zosta\u0142 schwytany w Brazylii. O jego zbrodniczej dzia\u0142alno\u015Bci Micha\u0142 Fajbusiewicz opowiada\u0142 w poprzednim sezonie programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/15909509ae98f24c11982a75a9b06f73",["N"]],"63853758":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63853759":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63853760":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63853761":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63853762":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63853581":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63853582":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63853583":["Grzegorz Sawicki zaczyna dzie\u0144 na zielonym Podlasiu. Dzi\u015B b\u0119d\u0105 mu pomaga\u0107 mama Jadwiga i s\u0105siadka Ula. Tymczasem w Drawnie do wyjazdu w pole szykuj\u0105 si\u0119 Buchajczykowie. \u0141ukasz b\u0119dzie dzisiaj prowadzi\u0107 nowy nabytek - nowoczesn\u0105 pras\u0119. W gospodarstwie pa\u0144stwa Dziewi\u0105tkowskich tata Ryszard i c\u00F3rka Paulina wybieraj\u0105 si\u0119 na bujne o tej porze roku pastwiska. W Rgielsku tej wiosny wspaniale obrodzi\u0142y zio\u0142a. I w\u0142a\u015Bnie nad nimi pochyl\u0105 si\u0119 dzisiaj pani Anna i pan Aleksander Olejniczakowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63853584":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63853585":["Anka wyjawia c\u00F3rce, co powiedzia\u0142 jej Pawe\u0142. Julia t\u0142umaczy matce, \u017Ce nale\u017Cy si\u0119 dowiedzie\u0107, kim jest tajemnicza kobieta. Zniech\u0119ca j\u0105 do biernego przygl\u0105dania si\u0119 sytuacji. Aby zdoby\u0107 informacje, zmotywowana przez c\u00F3rk\u0119 Strzelecka zaczyna \u015Bledzi\u0107 m\u0119\u017Ca. Inga i Maks si\u0119 spotykaj\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zaskarbia sobie jej sympati\u0119 i proponuje uk\u0142ad bez zobowi\u0105za\u0144. Inga zaczyna to rozwa\u017Ca\u0107. Zuza pr\u00F3buje nak\u0142oni\u0107 Dari\u0119, \u017Ceby odsprzeda\u0142a Ja\u015Bkowi udzia\u0142y w salonie. Ona jednak nie chce zrezygnowa\u0107 ze swojej pasji. W salonie Ja\u015Bka jej m\u0105\u017C flirtuje z Zuz\u0105. Patrycja obawia si\u0119, \u017Ce Wika nie podda si\u0119 w pr\u00F3bach odebrania jej Klary. Wiktor jednak s\u0105dzi, \u017Ce przejmuje si\u0119 bez powodu. W urz\u0119dzie paszportowym spotyka si\u0119 z Wik\u0105. Chce wyrobi\u0107 c\u00F3rce dokument, a do tego potrzebna jest obecno\u015B\u0107 obojga rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9a6687cc7690a9f846192ccef05cdc3d",["N"]],"63853586":["Inga zaprasza Maksa do swojego domu. Liczy na co\u015B wi\u0119cej, tymczasem m\u0119\u017Cczyzna ma trze\u017Awe podej\u015Bcie do ich zwi\u0105zku. Gruszewska s\u0105dzi, \u017Ce b\u0119dzie to ich ostatnie spotkanie. Anka podejrzewa, \u017Ce Pawe\u0142 zakocha\u0142 si\u0119 w c\u00F3rce nowych s\u0105siad\u00F3w - To\u015Bce. Nie chce przyj\u0105\u0107 tego do wiadomo\u015Bci. Strzelecki pod pretekstem przycinania \u017Cywop\u0142otu podgl\u0105da Mariann\u0119 i To\u015Bk\u0119, kt\u00F3re za\u017Cywaj\u0105 sauny. Przy\u0142apuje go \u017Cona. Stan Heidi, kole\u017Canki Zuzy z terapii, jest powa\u017Cny. Przyjaci\u00F3\u0142ka postanawia odwiedzi\u0107 j\u0105 w Niemczech. Na miejscu dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobieta zmar\u0142a. Zuza telefonicznie kontaktuje si\u0119 z Chrisem, kt\u00F3ry prosi, by do niego przyjecha\u0142a. Patrycj\u0119 wci\u0105\u017C przepe\u0142nia strach o Klar\u0119. Tymczasem Wika nachodzi jej rodzin\u0119 w domu. O\u015Bwiadcza, \u017Ce chce widywa\u0107 si\u0119 z dzieckiem. Po uwagach Patrycji Wiktor postanawia uporz\u0105dkowa\u0107 swoje \u017Cycie. Wyruszaj\u0105 z ma\u0142\u0105 do jej dziadka Dariusza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/08e5110c6b837b8daf5ebe0df119ab46",["N"]],"63853587":["Pogoda
Pewnego dnia Ferdynand Kiepski odkrywa, \u017Ce ma niezwyk\u0142y talent. Potrafi przewidywa\u0107 i programowa\u0107 pogod\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce mo\u017Cna na tym sporo zarobi\u0107. S\u0105siad Pa\u017Adzioch jest przera\u017Cony tym faktem. Stara si\u0119 zapobiec katastrofie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4031",[]],"63853588":["Majty polskie
Marian Pa\u017Adzioch i Ferdek Kiepski postanawiaj\u0105 sprzeciwi\u0107 si\u0119 zagranicznym trendom. Projektuj\u0105 w\u0142asn\u0105 kolekcj\u0119 bielizny. Kiedy jednak stroje s\u0105 gotowe, zaprzyja\u017Anieni s\u0105siedzi natrafiaj\u0105 na problem - musz\u0105 stworzy\u0107 odpowiedni\u0105 reklam\u0119 dla swoich towar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4029",[]],"63853589":["Kantry Kurde
Waldek chcia\u0142by zosta\u0107 piosenkarzem country. Ferdek, Boczek i Pa\u017Adzioch uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce potrafi\u0105 \u015Bwietnie pokierowa\u0107 jego karier\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4123",["N"]],"63853590":["\u017Beby im gul skoczy\u0142
W my\u015Bl polskiego przys\u0142owia \"zastaw si\u0119 a postaw si\u0119\", Ferdynand Kiepski z rodzin\u0105 pragnie za wszelk\u0105 cen\u0119 podnie\u015B\u0107 sw\u00F3j status spo\u0142eczny w oczach s\u0105siad\u00F3w. Pa\u017Adziochowie podejmuj\u0105 wyzwanie. Rozpoczyna si\u0119 \"wy\u015Bcig szczur\u00F3w\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4030",[]],"63853591":["Re\u017C.: Raja Gosnell.
Pracuj\u0105cy dla policji rottweiler, Max, jest samotnikiem w typie macho. Pewnego dnia zostaje wys\u0142any na presti\u017Cow\u0105 wystaw\u0119 ps\u00F3w, gdzie ma zbada\u0107 tajemnicz\u0105 spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z nielegalnym handlem zwierz\u0119tami. Udaje si\u0119 na wydarzenie razem ze swoim partnerem, kt\u00F3ry jest cz\u0142owiekiem. Funkcjonariuszy czeka wiele zaskakuj\u0105cych i zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176391.jpg","",[]],"63853592":["Akcja serialu rozpoczyna si\u0119 w 1941 roku. Radziecki wywiad nak\u0142ania do wsp\u00F3\u0142pracy m\u0142odego Polaka, Stanis\u0142awa Kolickiego, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do aresztowanego niedawno porucznika Abwehry, Hansa Klossa. Rosjanie postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 ich nieprawdopodobne podobie\u0144stwo i wysy\u0142aj\u0105 Kolickiego do Niemiec jako Klossa. Polski oficer jako agent J-23 zaczyna tajn\u0105 misj\u0119 w armii wroga. Jako cz\u0142onek sztabu dywizji ma dost\u0119p do niemieckich plan\u00F3w. Dzi\u0119ki temu Rosjanom udaje si\u0119 uprzedzi\u0107 atak wroga. Jednak gestapo wpada na trop siatki wywiadowczej. Kloss zostaje zdemaskowany, ale pozoruje w\u0142asn\u0105 \u015Bmier\u0107. Po paru miesi\u0105cach powraca. Udaje mu si\u0119 przekona\u0107 Niemc\u00F3w, \u017Ce zgin\u0105\u0142 jego sobowt\u00F3r, a on jest prawdziwym Klossem, kt\u00F3ry chce zmy\u0107 ha\u0144b\u0119 ze swojego nazwiska. \"\u015Aci\u015Ble tajne\". Rok 1942. Dr Pulkowski, kt\u00F3ry przed wojn\u0105 prowadzi\u0142 badania nad nowym typem silnika odrzutowego, zostaje schwytany. In\u017Cynier Reil pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 go do wsp\u00F3\u0142pracy z Niemcami. Kloss otrzymuje zadanie odbicia polskiego naukowca. Wraz z agentem brytyjskim Riolettem, kt\u00F3rego pocz\u0105tkowo podejrzewa o wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gestapo, przygotowuj\u0105 plan dzia\u0142ania. Wkr\u00F3tce doktor zostaje uwolniony, jednak w czasie akcji ginie Reil. Podejrzenie o szpiegostwo zostaje skierowane na Puschkego.","","",["N"]],"63853593":["Re\u017C.: Pete Travis.
W Hiszpanii zostaje zorganizowana konferencja, kt\u00F3rej tematem przewodnim jest walka z terroryzmem. Jednym z g\u0142\u00F3wnych uczestnik\u00F3w sesji jest prezydent Stan\u00F3w Zjednoczonych, Ashton (William Hurt). Polityk wyg\u0142asza przem\u00F3wienie na placu w Salamance, gdzie gromadz\u0105 si\u0119 t\u0142umy ludzi. Nagle rozlegaj\u0105 si\u0119 dwa strza\u0142y. Ranny przyw\u00F3dca pada na ziemi\u0119. Szybko wybucha panika. Chaos wzmaga jeszcze wybuch bomby. Wydarzenia te ukazane zostaj\u0105 z perspektywy o\u015Bmiu os\u00F3b: od agent\u00F3w ochrony, przez przypadkowych widz\u00F3w, po sprawc\u00F3w zamachu. W\u015Br\u00F3d \u015Bwiadk\u00F3w dramatycznego ataku znajduj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze s\u0142u\u017Cb specjalnych Thomas Barnes (Dennis Quaid) i Kent Taylor (Matthew Fox), kt\u00F3rzy ochraniali g\u0142ow\u0119 pa\u0144stwa, ameryka\u0144ski turysta Howard Lewis (Forest Whitaker), kt\u00F3ry nakr\u0119ci\u0142 ca\u0142e wydarzenie za pomoc\u0105 kamery wideo i s\u0105dzi, \u017Ce uda\u0142o mu si\u0119 zarejestrowa\u0107 r\u00F3wnie\u017C zab\u00F3jc\u0119, oraz producentka wiadomo\u015Bci telewizyjnych Rex (Sigourney Weaver), kt\u00F3ra na \u017Cywo relacjonuje milionom widz\u00F3w przebieg zdarze\u0144. Pr\u00F3buj\u0105 oni na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 odnale\u017A\u0107 i zidentyfikowa\u0107 zamachowca. Niespodziewanie odkrywaj\u0105 szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119. Dynamiczny thriller polityczny w gwiazdorskiej obsadzie i z pomys\u0142ow\u0105 fabu\u0142\u0105, w kt\u00F3rej to samo wydarzenie zostaje ukazane oczami o\u015Bmiu os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1875850.jpg","",["N"]],"63853594":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Mijaj\u0105 trzy lata od zwariowanego weekendu, kt\u00F3ry Lenny Feder sp\u0119dzi\u0142 w towarzystwie swoich najlepszych koleg\u00F3w z dzieci\u0144stwa - Marcusa, Roba, Erica i Kurta. Mimo \u017Ce spotkanie nast\u0105pi\u0142o w do\u015B\u0107 przykrych okoliczno\u015Bciach pogrzebu ulubionego trenera z czas\u00F3w szkolnych, m\u0119\u017Cczyzna wspomina je z rozrzewnieniem. W ko\u0144cu podejmuje decyzj\u0119 o opuszczeniu Los Angeles i przeprowadzce do rodzinnego miasteczka. Wkr\u00F3tce razem z \u017Con\u0105 Roxanne i dzie\u0107mi zamieszkuje na prowincji. Wreszcie jest bli\u017Cej przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy tak\u017Ce maj\u0105 swoje rodziny. Ponowne spotkanie zn\u00F3w budzi w Lennym i jego kolegach m\u0142odzie\u0144cz\u0105 fantazj\u0119. Kolejne szalone pomys\u0142y przyjaci\u00F3\u0142 na czele z imprezowaniem przy d\u017Awi\u0119kach hit\u00F3w z lat osiemdziesi\u0105tych, wyg\u0142upami na pla\u017Cy czy nieudolnymi flirtami nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak ich bliskim. Zar\u00F3wno \u017Cony, jak i dzieci jasno daj\u0105 im do zrozumienia, \u017Ce statecznym m\u0119\u017Com i ojcom nie przystoi takie niem\u0105dre zachowanie. W ko\u0144cu ostatniego dnia szko\u0142y Feder i jego lekkomy\u015Blni koledzy dostaj\u0105 gorzk\u0105 lekcj\u0119 \u017Cycia od swoich w\u0142asnych pociech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170063.jpg","",["N"]],"63853595":["Re\u017C.: Neil LaBute.
Umiera ojciec Arona (Chris Rock) i Ryana (Martin Lawrence). Na pogrzebie seniora rodu zjawia si\u0119 ca\u0142a rodzina. \u017Ba\u0142obna uroczysto\u015B\u0107 przybiera jednak zupe\u0142nie inny obr\u00F3t, ni\u017C \u017Cyczyliby sobie tego pogr\u0105\u017Ceni w \u017Calu bliscy. Tajemnice, skrywane \u017Cale, rodzinne problemy i nieporozumienia to dopiero pocz\u0105tek k\u0142opot\u00F3w. Ten smutny dzie\u0144 szybko zmienia si\u0119 w katastrof\u0119. Pracownicy domu pogrzebowego myl\u0105 cia\u0142a. Na dodatek ca\u0142a odpowiedzialno\u015B\u0107 za zorganizowanie ceremonii spada na najstarszego syna, Arona, kt\u00F3ry denerwuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C przed wyg\u0142oszeniem mowy po\u017Cegnalnej. Na uroczysto\u015Bci zjawia si\u0119 jego m\u0142odszy brat Ryan - przebojowy pisarz, uwielbiaj\u0105cy przechwala\u0107 si\u0119 swoimi sukcesami. Aron, niespe\u0142niony literat, kt\u00F3rego nie sta\u0107 na op\u0142acenie wszystkich wydatk\u00F3w zwi\u0105zanych z pogrzebem, prosi wi\u0119c zamo\u017Cnego krewnego, by pokry\u0142 cz\u0119\u015B\u0107 koszt\u00F3w zwi\u0105zanych z ceremoni\u0105, lecz sk\u0105py krewny odmawia. Jednocze\u015Bnie Ryan nie traci czasu nawet na pogrzebie rodzica - podrywa du\u017Co m\u0142odsz\u0105 od niego, atrakcyjn\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 rodziny. Na dodatek jeden z go\u015Bci (Columbus Short) zamiast \u015Brodka uspokajaj\u0105cego za\u017Cywa \u015Brodek o w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciach halucynogennych i zaczyna sprawia\u0107 k\u0142opoty. Sytuacja komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy na pogrzebie zjawia si\u0119 karze\u0142 Frank (Peter Dinklage), kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce przez wiele lat by\u0142 kochankiem nieboszczyka. Na dow\u00F3d pokazuje Aronowi zdj\u0119cia. M\u0119\u017Cczyzna grozi, \u017Ce wyjawi wszystkim kompromituj\u0105cy sekret zmar\u0142ego, je\u015Bli nie dostanie 30 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Aron informuje o wszystkim brata. Razem postanawiaj\u0105 zapobiec wybuchowi skandalu. Ryan wpada na szalony pomys\u0142 pozbycia si\u0119 intruza. Wsp\u00F3lnie z bratem wrzuca nieprzytomnego kar\u0142a do trumny razem z ojcem. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011725.jpg","",[]],"63853596":["Re\u017C.: McG.
Ethan Renner z CIA to specjalista od zwalczania terroryzmu. Obecnie bierze udzia\u0142 w operacji maj\u0105cej zapobiec sprzeda\u017Cy bomby zamachowcom. Nie kryje zaskoczenia, gdy dowiaduje si\u0119 o chorobie. Specjali\u015Bci nie daj\u0105 mu szans na wyleczenie. Zosta\u0142o mu tylko kilka miesi\u0119cy \u017Cycia. W obliczu zbli\u017Caj\u0105cej si\u0119 \u015Bmierci Ethan postanawia wykorzysta\u0107 ostatni\u0105 szans\u0119 odbudowania relacji z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105, a tak\u017Ce dorastaj\u0105c\u0105 c\u00F3rk\u0105 Zoey, z kt\u00F3r\u0105 zerwa\u0142 kontakt, gdy\u017C nie chcia\u0142 jej nara\u017Ca\u0107. Niebawem nawi\u0105zuje z nim kontakt agentka Vivi Delay. Tajemnicza kole\u017Canka po fachu proponuje uk\u0142ad. Je\u015Bli w ci\u0105gu trzech dni namierzy on, a nast\u0119pnie zlikwiduje gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119 o pseudonimie Wilk, dostanie specyfik, dzi\u0119ki kt\u00F3remu ma szans\u0119 znacz\u0105co wyd\u0142u\u017Cy\u0107 swoje \u017Cycie. Renner zgadza si\u0119 na te warunki. Musi pogodzi\u0107 niebezpieczn\u0105 misj\u0119 w Pary\u017Cu z opiek\u0105 nad krn\u0105brn\u0105 c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3ra pod kilkudniow\u0105 nieobecno\u015B\u0107 matki zamierza zazna\u0107 wolno\u015Bci. Weterana agencji wywiadowczej czeka najwa\u017Cniejsza misja w \u017Cyciu, kt\u00F3ra sprawdzi zar\u00F3wno jego umiej\u0119tno\u015Bci zawodowe, jak i rodzicielskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178587.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6491fc9212be10137f3316040b2fc78f",[]],"63853597":["Dziewczyna z balkonu
Nastolatka spada z balkonu. Pocz\u0105tkowo str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce tylko pr\u00F3bowa\u0142a upozorowa\u0107 wypadek. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna - mimo bardzo m\u0142odego wieku - wykonywa\u0142a najstarszy zaw\u00F3d \u015Bwiata. Policjanci musz\u0105 dotrze\u0107 do osoby, kt\u00F3rej mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 na jej \u015Bmierci. W trakcie przes\u0142uchania ojca ofiary pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne komplikacje. M\u0119\u017Cczyzna traci przytomno\u015B\u0107, konieczne okazuje si\u0119 wezwanie karetki pogotowia. Olgierd prosi Krystiana, aby nie wspomina\u0142 o tym zaj\u015Bciu Szwarcowi, jednak szef CBP i tak znajduje spos\u00F3b, by dotrze\u0107 do nietypowej informacji. Str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce Krystian na nich donosi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63853598":["Toksyczny rolnik
Zostaje znalezione cia\u0142o rolnika. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 domowym tyranem, a tak\u017Ce potajemnie bra\u0142 udzia\u0142 w nielegalnej utylizacji niebezpiecznych odpad\u00F3w. Niebawem do winy przyznaje si\u0119 znajomy ofiary. Detektywi jednak maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci. Mno\u017C\u0105 si\u0119 one, gdy kto\u015B pr\u00F3buje przejecha\u0107 prowadz\u0105cych \u015Bledztwo policjant\u00F3w maszyn\u0105 rolnicz\u0105. Natalia spotyka si\u0119 ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Edyt\u0105, kt\u00F3ra choruje na depresj\u0119. Kobieta jaki\u015B czas temu uleg\u0142a powa\u017Cnemu wypadkowi, nie chce jednak podj\u0105\u0107 rehabilitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63853599":["Solarium
Modelka, kt\u00F3ra robi karier\u0119 w sieci, zostaje zatrza\u015Bni\u0119ta w solarium i dotkliwie poparzona. Podejrzanym jest jej by\u0142y partner z s\u0105dowym zakazem zbli\u017Cania si\u0119. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi jednak, \u017Ce nie ma nic na sumieniu. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B wci\u0105\u017C czyha na \u017Cycie poszkodowanej... Krystian dostaje SMS-y od tajemniczej adoratorki. Policjant podejrzewa, \u017Ce wiadomo\u015Bci wysy\u0142a jego by\u0142a dziewczyna, Paulina, kt\u00F3ra chce go odzyska\u0107. Prawda okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inna, a detektyw wpada w powa\u017Cne k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63853600":["Gamer
Rodzice zg\u0142aszaj\u0105 zagini\u0119cie Radka, mi\u0142o\u015Bnika gier komputerowych. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opakowi grozi\u0142 przedsi\u0119biorca, kt\u00F3ry nie darzy\u0142 go sympati\u0105, ale mimo to chcia\u0142 \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 do swojej dru\u017Cyny e-sportowej. Sprawa nabiera tempa, kiedy wychodzi na jaw, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie odbywa si\u0119 turniej, w kt\u00F3rym Radek mia\u0142 szans\u0119 zaj\u0105\u0107 pierwsze miejsce... W tym czasie z domu ucieka Zuza, c\u00F3rka Marty. Kuba ustala, \u017Ce dziewczyna wielokrotnie kontaktowa\u0142a si\u0119 z dilerem narkotyk\u00F3w. Nastolatka zapowiada, \u017Ce nie wr\u00F3ci do domu, dop\u00F3ki jej matka nie rozstanie si\u0119 z Kub\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63853601":["17-latka dostaje sepsy, po tym, jak da\u0142a si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 ch\u0142opakowi na wytatuowanie ga\u0142ki ocznej \/ \u015Arodek na odchudzanie
Magda chce zaimponowa\u0107 ukochanemu \u0141ukaszowi i prosi go, by zrobi\u0142 jej tatua\u017C na oku. Ch\u0142opak nagrywa wszystko i film wrzuca na swojego bloga. Trzy dni po zabiegu dziewczyna odczuwa b\u00F3l w wytatu\u0142owanym oku, zbiera si\u0119 na nim ropa. \u0141ukasz cieszy si\u0119 z popularno\u015Bci wideo, tymczasem jego kole\u017Canka traci wzrok. Maja pr\u00F3buje zrzuci\u0107 wag\u0119 na \u015Blub kuzynki. Pod okiem starszej siostry rozpoczyna diet\u0119 i \u0107wiczenia. Kole\u017Canka dziewcz\u0105t proponuje szybsz\u0105 metod\u0119 - preparat zwany spalaczem t\u0142uszczu, kt\u00F3ry mo\u017Cna nielegalnie sprowadzi\u0107 z Czech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0ce1bff656881809b98d9948842bffed",["N"]],"63853545":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/efd4be97bb5e0f3b6ef1c9371c85681a",["N"]],"63853546":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/99277c24d255c1d190f1b16f444fb633",["N"]],"63853547":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f567eb045fb675f820b275c5cc000d81",["N"]],"63853548":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/906e0551e29ef6ac758a10af756617ab",["N"]],"63853549":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63853550":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63853551":["Viola
W motelu brutalnie zamordowano pewn\u0105 prostytutk\u0119. Ponadto policja znajduje obok ofiary odci\u0119ty palec, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 nale\u017Ce\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny. Obci\u0119to mu go za \u017Cycia. Podejrzanym w \u015Bledztwie ostaje sutener zamordowanej kobiety. Tymczasem Kuba dalej opiekuje si\u0119 swoim chrze\u015Bniakiem, a na pro\u015Bb\u0119 jego wychowawczyni zgadza si\u0119 odby\u0107 w szkole pogadank\u0119 na temat przemocy. Magda, w ramach podzi\u0119kowa\u0144, zaprasza Kub\u0119 do siebie na drinka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63853552":["Altruista
Porwano w\u0142a\u015Bciciela fundacji, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 pomaganiem uchod\u017Acom oraz imigrantom. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 cz\u0142onkiem nacjonalistycznej grupy ekstremist\u00F3w. Z \u017Con\u0105 zaginionego kontaktuj\u0105 si\u0119 porywacze, \u017C\u0105daj\u0105c okupu. Spraw\u0105 zajmuj\u0105 si\u0119 Krystian i Olgierd. Musz\u0105 dzia\u0142a\u0107 pod presj\u0105 czasu, chc\u0105c uratowa\u0107 zak\u0142adnika. Krystian zauwa\u017Ca w swoim domu tajemnicze pude\u0142ka, kt\u00F3re nale\u017C\u0105 do jego ojca Andrzeja. M\u0119\u017Cczyzna otworzy\u0142 sklep internetowy ze zdrow\u0105 \u017Cywno\u015Bci\u0105. Pomys\u0142 na biznes nie przypada do gustu partnerce detektywa, Ewelinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63853553":["Sztokholm
W dzisiejszym odcinku Tomasz Florkiewicz wybiera si\u0119 do Sztokholmu. Odwiedza mieszkaj\u0105cych tu Polak\u00F3w: in\u017Cyniera Bartosza, kierowc\u0119 Bartka, krawcow\u0105 Agnieszk\u0119 i cukiernik\u00F3w Alicj\u0119 i Piotra. Zdradz\u0105, za czym t\u0119skni\u0105 najbardziej. Ka\u017Cde z nich do stolicy Szwecji przyjecha\u0142o za chlebem. Ale te\u017C \u017Cadne z nich nie \u017Ca\u0142uje swojej decyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d7f19092c82b604887c722f82370db03",["N"]],"63853554":["Berlin
Berlin - niegdy\u015B stolica podzielona murem. Dzi\u015B mur jest symbolem i atrakcj\u0105 turystyczn\u0105. To tutaj Polacy stali \"co drugi chodnik\". W dzisiejszym odcinku Tomasz Florkiewicz przedstawi trzech mieszka\u0144c\u00F3w stolicy Niemiec: \u0141ukasza, Waldka i Krzysztofa, kt\u00F3rzy w Berlinie z powodzeniem prowadz\u0105 interesy, ale ju\u017C nie na chodniku. Widzowie zobacz\u0105, jak mo\u017Cna \"wzi\u0105\u0107\" BMW z ulicy oraz dowiedz\u0105 si\u0119, dlaczego Angela Merkel urz\u0119duje w \"pralce\" i ile kosztuje polska kie\u0142basa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ca7478a7ca66d4c9f716b7cc726fc01e",["N"]],"63853555":["Amsterdam 2
W Amsterdamie, mie\u015Bcie w kt\u00F3rym jest wi\u0119cej rower\u00F3w ni\u017C mieszka\u0144c\u00F3w, ekipa \"Polak\u00F3w na \u015Bwiecie\" zdo\u0142a\u0142a za\u0142adowa\u0107 na dwuko\u0142owca sprz\u0119t i pod\u0105\u017Cy\u0107 za Micha\u0142em, jednym z bohater\u00F3w odcinka. Kobiece spojrzenie na stolic\u0119 Holandii zdradzi Ania, pracownica jednej z najwi\u0119kszych korporacji w bran\u017Cy fotograficznej. Jednym s\u0142owem dzi\u015B Tomasz Florkiewicz opowie o Amsterdamie, mie\u015Bcie wielu perspektyw, z wielu perspektyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4f57e4c51f5d686ad3fb18fe854f4654",["N"]],"63853556":["Wilno
W dzisiejszym odcinku tw\u00F3rcy serii zastanowi\u0105 si\u0119, dlaczego nie wszyscy Polacy z Wilna wr\u00F3cili do Polski i dlaczego niekt\u00F3rzy wyjechali do stolicy Litwy, by tu w\u0142a\u015Bnie rozwija\u0107 swoj\u0105 karier\u0119. Tomasz Florkiewicz przedstawi trojga mieszka\u0144c\u00F3w Wilna. Beata jest jedyn\u0105 cudzoziemk\u0105 w jednej z najwi\u0119kszych grup telekomunikacyjnych nad Ba\u0142tykiem. Bartek zatrudnia w swojej multimedialnej firmie... psa. Dentysta Darek potrafi po z\u0119bach pozna\u0107, czy pacjent jest Polakiem, Litwinem, czy te\u017C Rosjaninem. \u0141\u0105czy ich Wilno, wpojona mi\u0142o\u015B\u0107 do wieszcza i smyka\u0142ka do interes\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1dfd1db0be80082bfa3abb4b54642853",["N"]],"63853557":["Srebrna G\u00F3ra - Wielka ucieczka
Pasjonaci historii Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne skarby. Tym razem miejscem poszukiwa\u0144 b\u0119d\u0105 Fort Ostr\u00F3g i Wysoka Ska\u0142a po\u0142o\u017Cone w miejscowo\u015Bci Srebrna G\u00F3ra. W czasie Drugiej Wojny \u015Awiatowej obydwa forty wchodzi\u0142y w sk\u0142ad Oflagu VIIIB, obozu, w kt\u00F3rym przetrzymywano polskich oficer\u00F3w. Prowadz\u0105cy rusz\u0105 \u015Bladem ucieczki z miejsca, z kt\u00F3rego wed\u0142ug Niemc\u00F3w nie da\u0142o si\u0119 uciec. Dowiedz\u0105 si\u0119, czy mo\u017Cna powiedzie\u0107 co\u015B wi\u0119cej i znale\u017A\u0107 co\u015B jeszcze na tym terenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63853558":["Powr\u00F3t do Zb\u00F3jna
W zimie 1945 roku okolice Golubia Dobrzynia by\u0142y aren\u0105 bez\u0142adnego odwrotu armii niemieckiej. Naciskani przez Rosjan, bombardowani z powietrza, pozbawieni paliwa Niemcy masowo znaczyli opuszczonymi pojazdami sw\u00F3j szlak. Jaki\u015B czas temu prowadz\u0105cy poszukiwali jednego z takich pojazd\u00F3w zatopionego w zb\u00F3je\u0144skim jeziorze. Niestety, po dok\u0142adnym zbadaniu wskazanego miejsca nie potwierdzili opowie\u015Bci \u015Bwiadk\u00F3w. Teraz pojawi\u0142 si\u0119 nowy \u015Blad. Znaleziony przez zaprzyja\u017Anione stowarzyszenie fragment pancerza wskazuje na legendarn\u0105 Panter\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a6016f99b1eb9baab172f023c37c4470",["JM"]],"63853559":["Prow.: Yumi Araki.
Mieszkaj\u0105ca na co dzie\u0144 w Waszyngtonie dziennikarka Yumi Araki wraca do kraju, w kt\u00F3rym si\u0119 urodzi\u0142a. Obserwuje, jak wsp\u00F3\u0142czesna, patriarchalna Japonia odnajduje si\u0119 w rewolucyjnej erze prze\u0142amywania wielowiekowych wzorc\u00F3w kulturowych i spo\u0142ecznych. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107, co obecnie oznacza bycie Japo\u0144czykiem i jak niekt\u00F3rzy obywatele definiuj\u0105 swoj\u0105 przynale\u017Cno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177741.jpg","",[]],"63853560":["Re\u017C.: Thierry Berrod.
Dokumentali\u015Bci przedstawiaj\u0105 dzieje toalet, od zarania dziej\u00F3w do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 np. \u017Ce jeszcze w XIX wieku publiczne wypr\u00F3\u017Cnianie by\u0142o powszechnie tolerowane, a zawarto\u015B\u0107 nocnik\u00F3w wyrzucano wprost na ulic\u0119, cz\u0119sto wcze\u015Bniej krzycz\u0105c ostrzegawczo.","","",[]],"63853562":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"63853563":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"63853564":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63853565":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63853566":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63853567":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 widzom niezwyk\u0142e megakonstrukcje, kt\u00F3re powsta\u0142y w ZSRR - podziemne koleje, tajne krypty, schrony bombowe oraz mosty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175490.jpg","",[]],"63853571":["Tajemnica zaginionego sztandaru
Olaf i Sebastian szukaj\u0105 sztandaru 18. Pu\u0142ku U\u0142an\u00F3w Pomorskich, kt\u00F3ry zagin\u0105\u0142 bez \u015Bladu we wrze\u015Bniu 1939 roku. Cho\u0107 ju\u017C po wojnie rotmistrz Godlewski pr\u00F3bowa\u0142 wskaza\u0107 miejsce, w kt\u00F3rym ukry\u0142 pami\u0105tk\u0119, to nie uda\u0142o jej si\u0119 odnale\u017A\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2bdcde27d10fa346c1cc8dd7dc60221e",["JM"]],"63853572":["\u015Alady Wielkiej Wojny - Hrubiesz\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63853573":["\u017Byj\u0105cy w Bieszczadach J\u00F3zef udowadnia, \u017Ce mo\u017Cliwe jest prze\u017Cycie tylko z tego, co daje cz\u0142owiekowi las. Mariola postanawia, \u017Ce na lato odda konie gdzie\u015B, gdzie b\u0119d\u0105 mia\u0142y lepiej. Robert zauwa\u017Ca, \u017Ce wilki zabieraj\u0105 ko\u015Bci lub kawa\u0142ki sier\u015Bci upolowanych zwierz\u0105t. Bross konstruuje sobie pojazd, kt\u00F3ry jest w stanie pokona\u0107 najwi\u0119ksze zaspy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63853574":["Arek maluje na drewnianych \u015Bcianach portrety bieszczadnik\u00F3w. Mariola ignoruje szczekanie ps\u00F3w, kt\u00F3re odganiaj\u0105 wilki. Krzysztof Bross i Hania korzystaj\u0105 z leczniczych w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci Bieszczad. Robert tropi bobry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63853575":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0d75be6f617a30e1dcc6db617e36e066",["N"]],"63853576":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy, kt\u00F3re mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8f772bc47b3e7d48c10845c7918ed52b",["N"]],"63853577":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/764cba2903c2c1baa3cc4bb00fc1596b",["N"]],"63853578":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/eddd0773726504af015c1b924b28cb1c",["N"]],"63853579":["Podr\u00F3\u017C \u017Cycia cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63853580":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/db81d669bf886051db8ccd5828294c46",["N"]],"63853913":["Tradycja m\u00F3wi, \u017Ce Stra\u017Cnik\u00F3w powinno by\u0107 99. Kiedy jeden z nich ginie, do Walkera zg\u0142asza si\u0119 dw\u00F3ch kandydat\u00F3w, sier\u017Cant Perez i policjantka Roberta Hunt. Poniewa\u017C w\u015Br\u00F3d Stra\u017Cnik\u00F3w nie ma kobiet, Robercie trudno jest odnale\u017A\u0107 si\u0119 podczas tygodniowego treningu. Walker dowiaduje si\u0119, \u017Ce by\u0142y m\u0105\u017C Roberty szanta\u017Cuje j\u0105 i grozi porwaniem c\u00F3rki. Cordell postanawia jej pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941324.jpg","",[]],"63853914":["Uczniowie pewnej szko\u0142y \u015Bredniej za\u017Cywaj\u0105 szkodliwe \u015Brodki dopinguj\u0105ce, by poprawi\u0107 osi\u0105gni\u0119cia sportowe. \u015Arodki te uzale\u017Cniaj\u0105 podobnie jak narkotyki, powoduj\u0105c wzrost poziomu adrenaliny. Cztery osoby straci\u0142y \u017Cycie w wypadkach spowodowanych za\u017Cyciem tych substancji. By namierzy\u0107 dostawc\u00F3w tych \u015Brodk\u00F3w, Walker podejmuje prac\u0119 nauczyciela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63853915":["Mieszkaj\u0105ca w Borkowie Wielkim pani Hanna wychowuje c\u00F3rk\u0119 Milen\u0119, od urodzenia cierpi\u0105c\u0105 na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Kobieta z powodu niedawno doznanego pora\u017Cenia nerwu twarzowego nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ego zatrudnienia. Jej lokum ca\u0142kowicie nie nadaje si\u0119 dla niepe\u0142nosprawnych os\u00F3b. Zim\u0105 jest ogrzewane przez piec, kt\u00F3ry nieustannie trzeba dogl\u0105da\u0107. \u0141azienka to tak naprawd\u0119 jedynie wanna, do kt\u00F3rej wod\u0119 trzeba grza\u0107 na kuchni. Do tego wszystkiego dach przecieka. Katarzyna Dowbor oraz architekt Martyna Kupczyk i budowla\u0144cy zabieraj\u0105 si\u0119 do remontu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/80a37d984aa236c1a333411ea71e1f22",["JM"]],"63853916":["Marzena i jej kole\u017Canki zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad tajemnic\u0105 nawiedzonego domu w Wadlewie. Zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani wracaj\u0105 z warty pod wp\u0142ywem alkoholu. Postanawiaj\u0105 przekona\u0107 si\u0119, czym panowie w rzeczywisto\u015Bci zajmuj\u0105 si\u0119 ka\u017Cdej nocy. Kazanowej udaje si\u0119 ustali\u0107, czego tak naprawd\u0119 obawia\u0142 si\u0119 Bo\u017Cydarek. Laura udaje si\u0119 do Wroc\u0142awia, by przekaza\u0107 Ance smutne wie\u015Bci. Kolega Micha\u0142a nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 powod\u00F3w, kt\u00F3re op\u00F3\u017Ani\u0142yby otwarcie nowego oddzia\u0142u w klinice Gra\u017Cyny. Marysia dopi\u0119\u0142a wszystko na ostatni guzik. Kinga rozmawia z Mart\u0105 na temat problem\u00F3w w relacji z Jankiem. Przyjaci\u00F3\u0142ka dochodzi do wniosku, \u017Ce wsp\u00F3lna praca nie pozwala im od siebie odpocz\u0105\u0107. Mateuszowi nie podoba si\u0119, \u017Ce Marta odwo\u0142a\u0142a spotkanie. Ukrywa to jednak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63853917":["Sekta
50-letni Robert ma pieni\u0105dze, kochaj\u0105c\u0105 \u017Con\u0119 i dwoje dzieci. Nie jest jednak szcz\u0119\u015Bliwy. Kosztowne prezenty od bliskich nie sprawiaj\u0105 mu jednak \u017Cadnej rado\u015Bci. Zaniepokojona rodzina wysy\u0142a go do psychologa, kt\u00F3ry rozpoznaje u niego depresj\u0119 i przepisuje leki. Terapia nie przynosi jednak oczekiwanego rezultatu. Pewnego dnia Robert znajduje ulotk\u0119 na temat warsztat\u00F3w, kt\u00F3rych has\u0142o brzmi: \"Odzyskaj \u015Bwiadome \u017Cycie\". Poznaje tam cz\u0142onk\u00F3w wsp\u00F3lnoty Korzenie \u017Bycia i ich guru, zwanego mistrzem Kasienem. Pod jego wp\u0142ywem ca\u0142kiem si\u0119 zmienia: przestaje je\u015B\u0107 mi\u0119so, \u0107wiczy jog\u0119, ca\u0142e dnie sp\u0119dza na medytacjach. Rodzina boi si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna da\u0142 si\u0119 zmanipulowa\u0107 jakiej\u015B sekcie. Syn znajduje w sieci informacje oczerniaj\u0105ce wsp\u00F3lnot\u0119, ale ojciec mu nie wierzy. Sprawy zaczynaj\u0105 przybiera\u0107 powa\u017Cniejszy obr\u00F3t, kiedy Robert chce zamieszka\u0107 w sza\u0142asie w lesie, a wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci odda\u0107 na cele charytatywne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"63853918":["Uciekaj kr\u00F3liczku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",["JM"]],"63853919":["Afera fryzjera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",["JM"]],"63853920":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63853921":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63853922":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63853923":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63853924":["Obok komendy pojawia si\u0119 cz\u0142owiek z koktajlem Mo\u0142otowa w r\u0119ku. Bia\u0142ach rozpoznaje w nim swojego szkolnego koleg\u0119. To pozwala szybciej nawi\u0105za\u0107 mu z nim kontakt i w rezultacie opanowa\u0107 niebezpieczn\u0105 sytuacj\u0119. W czasie przes\u0142uchania okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 oskar\u017Cony o \u015Bmiertelne potr\u0105cenie m\u0142odej kobiety, do czego si\u0119 nie przyznaje. Twierdzi, \u017Ce zosta\u0142 wrobiony. Rozpoczyna si\u0119 \u017Cmudne \u015Bledztwo. Tymczasem na komendzie pojawia si\u0119 zatroskana Jaskowska. By\u0142a komendant oferuje jej swoj\u0105 pomoc. Lena i Szulc spotykaj\u0105 si\u0119 w tajemnicy. Kami\u0144ska postanawia wyzna\u0107 swojej c\u00F3rce prawd\u0119 o nowym zwi\u0105zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["AD"]],"63853925":["Re\u017C.: Bryan Spicer.
Steve poznaje 13-letniego Ethana, zatrzymanego za wywo\u0142anie rozr\u00F3by na komendzie policji. Ch\u0142opiec wyznaje McGarrettowi, \u017Ce bardzo martwi si\u0119 o swojego ojca, kt\u00F3ry znikn\u0105\u0142 bez wie\u015Bci. \u015Aledczy rozpoczyna poszukiwania m\u0119\u017Cczyzny. W toku dochodzenia trafia na trop powa\u017Cniejszej sprawy. McGarrett i Cahterine zaczynaj\u0105 si\u0119 obawia\u0107, czy ojciec Ethana w og\u00F3le jeszcze \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63853926":["Re\u017C.: Steven DePaul.
Na Uniwersytecie Oahu w kadzi z kwasem zostaje znalezione cia\u0142o profesora Cutlera. Zesp\u00F3\u0142 rozpoczyna \u015Bledztwo. W\u015Br\u00F3d podejrzanych s\u0105 dziekan, asystent wyk\u0142adowcy i student przy\u0142apany na \u015Bci\u0105ganiu. Podczas przeszukania domu profesora McGarrett i Danny znajduj\u0105 tajemnicz\u0105 ro\u015Blin\u0119, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 gatunkiem od 200 lat uwa\u017Canym za wymar\u0142y. W toku dochodzenia detektywi trafiaj\u0105 na prywatn\u0105 wysp\u0119 Niihau, gdzie spotykaj\u0105 Spectora - naukowca, kt\u00F3ry wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z Cutlerem. Wsp\u00F3lnie badali niezwyk\u0142\u0105 ro\u015Blin\u0119 i pr\u00F3bowali stworzy\u0107 na jej bazie lekarstwo, daj\u0105ce szans\u0119 na zwalczanie pewnej rzadkiej i nieuleczalnej dot\u0105d choroby. Tymczasem Kono eskortuje Sanga Mina, kt\u00F3ry jest \u015Bwiadkiem w federalnej rozprawie s\u0105dowej. Zaraz po tym jak \u015Bledczy przekazuje go policji, Min ucieka. Kalakaua rozpoczyna po\u015Bcig. Z kolei Danny musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 siostrze\u0144cem, kt\u00F3ry przyjecha\u0142 z New Jersey. Ch\u0142opak podsuwa detektywom kilka cennych spostrze\u017Ce\u0144 w sprawie Cutlera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63853927":["Policjanci zostaj\u0105 wezwani do sprawy kradzie\u017Cy w sklepie spo\u017Cywczym. Sprawczyni\u0105 jest nastoletnia Nadia z o\u015Brodka dla m\u0142odzie\u017Cy. Zieli\u0144ski pr\u00F3buje z ni\u0105 porozmawia\u0107, aby pozna\u0107 motywy jej post\u0119powania. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy pijanego m\u0119\u017Cczyzny le\u017C\u0105cego w parku. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie \u017Cyje, ale nie ma to zwi\u0105zku z nadu\u017Cyciem alkoholu. Sprawdzaj\u0105c zapis monitoringu miejskiego, Zieli\u0144ski i G\u00F3ral odkrywaj\u0105, \u017Ce w pobli\u017Cu kr\u0119ci\u0142 si\u0119 znany policji miejscowy bezdomny, kt\u00F3ry obrabowa\u0142 denata. Funkcjonariusze ustalaj\u0105, \u017Ce w morderstwo mog\u0105 by\u0107 zamieszani cz\u0142onkowie rodziny denata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["N"]],"63853928":["Z domu spokojnej staro\u015Bci znika jeden z pacjent\u00F3w, Wies\u0142aw Kapusta. Dyrektor plac\u00F3wki prosi o odszukanie go i wyja\u015Bnienie sprawy. \u015Aledczy s\u0105 zaskoczeni, poniewa\u017C o\u015Brodek jest monitorowany, a zaginiony wymaga\u0142 specjalistycznej opieki. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna zostaje znaleziony martwy. Wychodzi na jaw, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci Wies\u0142aw pracowa\u0142 w policji i mia\u0142 wielu wrog\u00F3w. Tymczasem Jawor i Kalicka staj\u0105 si\u0119 sobie coraz bli\u017Csi. Po pracy wybieraj\u0105 si\u0119 razem na imprez\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",["N"]],"63853929":["Re\u017C.: Brian A. Miller.
Mafioso Rex (Bruce Willis) zleca napad na bank kilku najlepszym w swoim fachu przest\u0119pcom, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych znajduje si\u0119 Frank Sullivan (Michael Chicklis) i jego brat Joe (Tyler Jon Olson). Sprawy szybko si\u0119 komplikuj\u0105. Z\u0142odzieje zostaj\u0105 przy\u0142apani przez policj\u0119, w czasie ucieczki brat Franka ginie, a on sam zostaje og\u0142uszony i traci przytomno\u015B\u0107 na 10 minut. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje ustali\u0107, co dzia\u0142o si\u0119 podczas tego czasu oraz dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego skok si\u0119 nie powi\u00F3d\u0142 i kto za tym stoi. Jednocze\u015Bnie musi ukrywa\u0107 si\u0119 nie tylko przed policj\u0105, lecz tak\u017Ce przed tropi\u0105c\u0105 go na zlecenie Reksa p\u0142atn\u0105 zab\u00F3jczyni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176382.jpg","",[]],"63853930":["Re\u017C.: Dwight H. Little.
Grupa m\u0142odych naukowc\u00F3w pod przewodnictwem dr Jacka Byrona (Matthew Marsden) i jego wsp\u00F3\u0142pracownika Gordona Mitchella (Morris Chestnut) wyrusza na ekspedycj\u0119 w tropikalne rejony deszczowych las\u00F3w Borneo. Ich celem jest odnalezienie legendarnej \"krwawej orchidei\", tajemniczej ro\u015Bliny o niezwyk\u0142ym sk\u0142adzie chemicznym, kt\u00F3ry ma zapewnia\u0107 d\u0142ugowieczno\u015B\u0107. M\u0142odzi ludzie pe\u0142ni zapa\u0142u maj\u0105 zamiar dzi\u0119ki swemu odkryciu wzbogaci\u0107 si\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znalezienie ro\u015Bliny nie jest takie \u0142atwe. Kiedy ich \u0142\u00F3d\u017A zostaje zatopiona, ekipa musi pokonywa\u0107 bagniste tereny pieszo, co nie jest \u0142atwe ani przyjemne. Zw\u0142aszcza, \u017Ce czyha na nich wiele przykrych niespodzianek. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce drogocenna ro\u015Blina ma swojego stra\u017Cnika, \u015Bmiertelnie niebezpieczn\u0105 besti\u0119 - olbrzymich rozmiar\u00F3w w\u0119\u017Ca. Dwight H. Little re\u017Cyserowa\u0142 te\u017C m.in. \"Halloween 4: Powr\u00F3t Michaela Myersa\", \"Upiora w operze\" i serial \"Z Archiwum X\". Film nawi\u0105zuje do obrazu \"Anakonda\" z 1997 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143987.jpg","",[]],"63853931":["Widzowie zobacz\u0105, jak mo\u017Cna si\u0119 o\u015Bmieszy\u0107 i poturbowa\u0107 podczas wykonywania trick\u00F3w na snowboardzie, skok\u00F3w na gumowej pi\u0142ce oraz w trakcie \u017Conglowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"63853932":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",["N"]],"63853933":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",["N"]],"63853934":["Do wybor\u00F3w prezydenckich zosta\u0142o jeszcze sporo czasu, ale Prezes i jego sztab ju\u017C zastanawiaj\u0105 si\u0119, kogo w nich wystawi\u0107. Czy postawi\u0107 na sprawdzonych graczy, czy wprowadzi\u0107 zmian\u0119. T\u0105 spraw\u0105 postanawiaj\u0105 si\u0119 zaj\u0105\u0107 tak\u017Ce byli prezydenci, kt\u00F3rym nie podoba si\u0119 dzia\u0142alno\u015B\u0107 obozu rz\u0105dz\u0105cego i nieporadnego Adriana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151992.jpg","",[]],"63853935":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63853936":["Bohater odcinka to Bartek Osta\u0142owski, kt\u00F3ry w wieku 19 lat straci\u0142 obie r\u0119ce w wypadku komunikacyjnym. Mimo wszystko, zosta\u0142 pierwszym na \u015Bwiecie zawodowym kierowc\u0105 prowadz\u0105cym samoch\u00F3d za pomoc\u0105 st\u00F3p. Poza driftem, Bartek zajmuje si\u0119 tak\u017Ce malarstwem i tworzy przepi\u0119kne obrazy. W kolejnej cz\u0119\u015Bci programu autorzy przygotowali relacj\u0119 z konkursu Miss \u015Awiata na W\u00F3zku, w kt\u00F3rym udzia\u0142 wzi\u0119\u0142a Adrianna Zawadzi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ade6aec60ea0f6d3404ac8193f0a54da",["N"]],"63853937":["Program rozpocznie reporta\u017C na temat zespo\u0142u M\u0142odzi Migaj\u0105 Muzyk\u0119, kt\u00F3ry tworz\u0105 uczniowie z warszawskiego O\u015Brodka Szkolno-Wychowawczego dla G\u0142uchych. Grupa interpretuje teksty piosenek na polski j\u0119zyk migowy oraz zajmuje si\u0119 nagrywaniem specjalnych teledysk\u00F3w. Nies\u0142ysz\u0105ca m\u0142odzie\u017C zosta\u0142a zaproszona do wsp\u00F3\u0142pracy m.in. przez wokalist\u0119 Kasi\u0119 Mo\u015B. W dalszej cz\u0119\u015Bci odcinka widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 niezwyk\u0142ego duetu: \u0141ukasza Malaczewskiego, fizjoterapeuty i triathlonisty, oraz jego 11-letniego pacjenta - Jasia Kmiecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5c62f43cf7b8d902c505d082707bdaa6",["N"]],"63853938":["\u0141ukasz Kraso\u0144 jest m\u00F3wc\u0105 motywacyjnym i pierwszym niepe\u0142nosprawnym trenerem rozwoju osobistego w Polsce. Z powodu zaniku mi\u0119\u015Bni od si\u00F3dmego roku \u017Cycia porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Jednak mimo ogromnych trudno\u015Bci spowodowanych chorob\u0105 nie poddaje si\u0119 i motywuje innych do dzia\u0142ania oraz czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami, o czym opowiada podczas swoich wyk\u0142ad\u00F3w. Bohaterem drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka b\u0119dzie dru\u017Cyna rugby, poruszaj\u0105ca si\u0119 na w\u00F3zkach - Avalon Extreme. Jej zawodnicy - z trenerem Tomaszem Bidusiem na czele - to prawdziwi tytani. To w\u0142a\u015Bnie on stworzy\u0142 zesp\u00F3\u0142, kt\u00F3ry ju\u017C w pierwszych miesi\u0105cach swojego istnienia zacz\u0105\u0142 odnosi\u0107 sukcesy. Jest tak\u017Ce pomys\u0142odawc\u0105 i koordynatorem projektu Avalon Extreme, promuj\u0105cego sporty ekstremalne os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Rugby na w\u00F3zkach to sport dla os\u00F3b z pora\u017Ceniem czteroko\u0144czynowym, \u0142\u0105cz\u0105cy w sobie elementy koszyk\u00F3wki, hokeja na lodzie i futbolu ameryka\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/08ff391a653a2f6cce536e517fb2c86a",["N"]],"63853939":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63853940":["Do b\u00F3jki, gotowi, start. Miej oczy szeroko otwarte.
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 studentka, kt\u00F3ra niepokoi si\u0119 o swojego brata. Ch\u0142opak nie ma pracy, a ostatnio coraz cz\u0119\u015Bciej wraca do domu posiniaczony. Dziewczyna boi si\u0119, \u017Ce brat znowu zadaje si\u0119 z grup\u0105 aspo\u0142ecznych bokser\u00F3w, kt\u00F3rzy maj\u0105 na swoim koncie wiele pobi\u0107. Ruda i Bibi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Tymczasem Serb i Diablo pomagaj\u0105 ofierze podst\u0119pnego oszusta. Kobieta znalaz\u0142a w internecie ofert\u0119 handlarza samochodami, kt\u00F3ry proponowa\u0142 jej wymarzone auto za jedyne 6000 z\u0142. W rzekomym komisie, z kt\u00F3rego mia\u0142a odebra\u0107 samoch\u00F3d, zosta\u0142a napadni\u0119ta i obrabowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/677d223e3d01978068a24e343d4e6522",["N"]],"63853941":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63853942":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63853943":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63853944":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63853945":["Re\u017C.: Arend Agthe.
Semir znajduje cia\u0142o dawnego kolegi w samochodzie, kt\u00F3rym przewo\u017Cono owoce. Thomas Born by\u0142 oficerem Federalnej Stra\u017Cy Granicznej i zrezygnowa\u0142 z pracy w do\u015B\u0107 tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Jego \u017Cona Daniela utrzymuje jednak, \u017Ce m\u0105\u017C nigdy nie odszed\u0142 ze s\u0142u\u017Cby. Po pewnym czasie Andr\u00E9 i Semir s\u0105 blisko rozwi\u0105zania zagadki. Najprawdopodobniej Thomas pracowa\u0142 jako tajny agent, a jego odej\u015Bcie ze stra\u017Cy by\u0142o sfingowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"63853946":["Ekipa odwiedzi sklep, w kt\u00F3rym klienci robi\u0105c zakupy bior\u0105 udzia\u0142 w badaniach rynku i testowaniu nowych produkt\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 Brytyjczyka, kt\u00F3ry lubi chodzi\u0107 w szpilkach i sp\u00F3dnicach oraz mistrza etykiety, kt\u00F3ry prowadzi kursy savoir vivre'u. Specjalny wys\u0142annik spr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, kto jest autorem pierwszego przepisu na tortellini. W tej sprawie toczy si\u0119 sp\u00F3r mi\u0119dzy Moden\u0105 a Boloni\u0105. Nie zabraknie ciekawostek o niezwyk\u0142ej azjatyckiej ro\u015Blinie - pandanie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bni\u0105, czym jest statyczna elektryczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63853947":["Jajeczko Faberge
Karol by\u0142 na przyj\u0119ciu u dyrektora Marsza\u0142ka. Przyni\u00F3s\u0142 stamt\u0105d Alinie - w\u015Bciek\u0142ej, \u017Ce nie zosta\u0142a zabrana na imprez\u0119, ma\u0142y prezent. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo cenne ozdobne jajeczko Faberge. \u017Bona szefa, Pamela Marsza\u0142ek, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce ono zosta\u0142o skradzione, postanawia je odzyska\u0107 i zawiadamia policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1ab9e3cb77d51dc094a1d9cdaa72a70b",[]],"63853948":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fdcd9fbbde14a41ed28e0382dec9fa71",[]],"63853949":["Wysocka odwiedza Zieli\u0144skiego w areszcie. Tym razem nie mo\u017Ce si\u0119 z nim zobaczy\u0107, bo Szymon jest w izolatce. Trafi\u0142 tam za posiadanie lek\u00F3w psychotropowych. Oli trudno uwierzy\u0107 w to, co s\u0142yszy. Wysocka i J\u00F3\u017Awiak dostaj\u0105 wezwanie ze szpitala miejskiego, gdzie \u015Bwie\u017Co upieczony ojciec rozp\u0119ta\u0142 awantur\u0119. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wpad\u0142 w sza\u0142, poniewa\u017C to nie on jest ojcem d\u0142ugo wyczekiwanego dziecka. Kolejne zg\u0142oszenie pochodzi od szefa pizzerii, w kt\u00F3rej zatrzymano nastolatk\u0119, b\u0119d\u0105c\u0105 pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Towarzysz\u0105cy jej ch\u0142opak twierdzi, i\u017C nielegalne substancje musia\u0142y znajdowa\u0107 si\u0119 w spo\u017Cywanej potrawie. Sprawa wydaje si\u0119 podejrzana, gdy\u017C szef kuchni to by\u0142y narkoman, karany za drobne przest\u0119pstwa. Wysocka odwiedza ojca Szymona. M\u0119\u017Cczyzna nie jest w dobrej formie. Za\u0142amany sytuacj\u0105 syna si\u0119ga po alkohol. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej w jego domu pojawia si\u0119 Madzia. Mi\u0119dzy kobietami dochodzi do spi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/dcd0eee3c5fa78a8e0e8de2272dd1b92",["N"]],"63853950":["Babunia kocha\u0142a za mocno\/Kreacja na miar\u0119
Do detektyw\u00F3w zwraca si\u0119 Mariola, matka Brajanka, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce ojciec Jan albo jego kochanka robi\u0105 krzywd\u0119 dziecku. Ch\u0142opiec coraz cz\u0119\u015Bciej choruje, jest s\u0142aby i osowia\u0142y. \u015Aledczy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce podejrzana kobieta jest by\u0142\u0105 nauczycielk\u0105, wyrzucon\u0105 z pracy za bicie uczni\u00F3w. Do biura Septagonu przychodzi te\u017C Marietta Kawczewska, projektantka mody. Jej wsp\u00F3lniczka Adriana oskar\u017Cy\u0142a j\u0105 o dzia\u0142anie na szkod\u0119 firmy. Cz\u0119\u015B\u0107 kolekcji kt\u00F3r\u0105 zaprojektowa\u0142a, konkurencja przedstawi\u0142a podczas swojego pokazu. Dziewczyny chc\u0105 wiedzie\u0107, kto podkrada ich pomys\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0df1a5d97bccc32f1a926e12b3662092",["JM"]],"63853951":["Mi\u0142o\u015B\u0107 potrzebna od zaraz
Anka Wi\u015Bniewska w swoim vlogu porusza tematy zwi\u0105zane z mi\u0142o\u015Bci\u0105, zwi\u0105zkami oraz relacjami mi\u0119dzyludzkimi. Wraz z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Majk\u0105, prowadzi firm\u0119, kt\u00F3ra pomaga ludziom w r\u00F3\u017Cnych sercowych sprawach. Dziewczyny pr\u00F3buj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 Nin\u0119, starsz\u0105 od nich w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 kliniki medycyny estetycznej, z kt\u00F3r\u0105 od jakiego\u015B czasu si\u0119 przyja\u017Ani\u0105, by otworzy\u0142a si\u0119 na mi\u0142o\u015B\u0107. Kobieta jest po rozwodzie, ma syna Paw\u0142a, a z by\u0142ym m\u0119\u017Cem Adamem codziennie spotyka si\u0119 w pracy. Nina waha si\u0119: wydaje jej si\u0119, \u017Ce czasy mi\u0142osnych uniesie\u0144 ju\u017C dawno ma za sob\u0105. Anka i Majka nie ust\u0119puj\u0105 - umawiaj\u0105 j\u0105 z rozwodnikiem Olafem. Nieoczekiwanie najwi\u0119kszy problem z randk\u0105 Niny ma jej by\u0142y m\u0105\u017C, zwi\u0105zany z m\u0142odsz\u0105 od siebie Asi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2149625.jpg","",["N"]],"63853952":["Sven Berchtold przyje\u017Cd\u017Ca na lotnisko. Ma walizk\u0119 pe\u0142n\u0105 pieni\u0119dzy. Okazuje si\u0119, \u017Ce czekaj\u0105 na niego Mornau i Kulkikow. Svenowi udaje si\u0119 ukry\u0107 got\u00F3wk\u0119. Ucieka przed \u015Bledz\u0105cymi go m\u0119\u017Cczyznami. Aby ich powstrzyma\u0107, powoduje wypadek samochodowy. Na miejsce wydarzenia dociera Za\u0142oga A. Niestety, Kulkikow umiera. Sven po przewiezieniu do szpitala zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Tymczasem Murnau zauwa\u017Ca pust\u0105 walizk\u0119 Berchtolda. Jest przekonany, \u017Ce cz\u0142onkowie Medicoptera ukradli pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63853953":["Partia
Krawczyk i Norek postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 parti\u0119 polityczn\u0105. Wpadli na taki pomys\u0142, poniewa\u017C ka\u017Cda zarejestrowana partia musi mie\u0107 w\u0142asny lokal s\u0142u\u017Cbowy. Ich plany jednak szybko si\u0119 komplikuj\u0105. Ich organizacja przyci\u0105ga podejrzanych i dziwacznych osobnik\u00F3w. Niekt\u00F3rzy z nich s\u0105 nawet niebezpieczni. Przyjaciele pr\u00F3buj\u0105 jako\u015B wybrn\u0105\u0107 z tej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/40ce9a957b97fc88289be1cec5b85b86",[]],"63853954":["Rendez-vous w ciemno
Krawczyk spotyka przypadkowo swojego dawnego koleg\u0119 ze szko\u0142y. Bolek jest bardzo nie\u015Bmia\u0142y i nie potrafi poderwa\u0107 \u017Cadnej dziewczyny. Bardzo cierpi z tego powodu. Karol postanawia mu pom\u00F3c. Jednak jego dzia\u0142ania wywo\u0142uj\u0105 zazdro\u015B\u0107 Aliny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/38b4edc3ff586a464035d4c24bf24fca",[]],"63853955":["W programie pojawi si\u0119 ciekawy projekt kuchni przemys\u0142owej na wynajem. To oferta skierowana do bloger\u00F3w, gastro-startup\u00F3w, kt\u00F3re zyskuj\u0105 miejsce do gotowania w rozs\u0105dnej cenie. Zaprezentowana zostanie kolejna ods\u0142ona quizu na temat poszczeg\u00F3lnych zwyczaj\u00F3w i zasad dobrego zachowania. Widzowie poznaj\u0105 sekrety bambusa - ro\u015Bliny, kt\u00F3ra ro\u015Bnie najszybciej na \u015Bwiecie i charakteryzuje si\u0119 wieloma przydatnymi w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciami. Obejrz\u0105 te\u017C reporta\u017C o 91-letnim policjancie, kt\u00F3ry by\u0142 jednym z pierwszych czarnosk\u00F3rych funkcjonariuszy w Stanach Zjednoczonych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63853956":["Re\u017C.: Terrence O'Hara.
Agentka Kensi Blye zostaje postrzelona podczas napadu na bank. Pozostali klienci staj\u0105 si\u0119 zak\u0142adnikami. Kiedy akcja cofa si\u0119 o jeden dzie\u0144, poznajemy, jak dosz\u0142o do napadu. Zesp\u00F3\u0142 pracownik\u00F3w NCIS prowadzi dochodzenie w sprawie pieni\u0119dzy skradzionych w Bagdadzie przez organizacj\u0119 terrorystyczn\u0105. Jedyny \u015Blad prowadzi do sier\u017Canta Chada Jeffcoata, kt\u00F3ry wiedzia\u0142 o przesy\u0142ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170208.jpg","",[]],"63853957":["Re\u017C.: Alan J. Levi.
\u015Aledczy zajmuj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bnianiem okoliczno\u015Bci \u015Bmierci podporucznika marynarki wojennej Calvina Lee. Cia\u0142o komandora znaleziono pod mostem. Wersja o samob\u00F3jstwie musi zosta\u0107 zrewidowana, kiedy na jaw wychodz\u0105 nowe informacje. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego narzeczona ma zwi\u0105zki z chi\u0144sk\u0105 mafi\u0105, a sekretny kochanek zosta\u0142 znaleziony z poder\u017Cni\u0119tym gard\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170208.jpg","",[]],"63853958":["Bolek Kowalski nie pami\u0119ta prawie niczego z poprzedniej nocy. W jego mieszkaniu wci\u0105\u017C jednak przebywa pe\u0142na entuzjazmu Dobecka. Kiedy pani patolog wychodzi do pracy, do domu Bolka wkracza Selena. St\u0119skniona kobieta pragnie pojednania. Tymczasem Sawicki i Walczak maj\u0105 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 uciekaj\u0105cej panny m\u0142odej. Porzucony i zaniepokojony narzeczony zg\u0142asza zagini\u0119cie przysz\u0142ej \u017Cony. Kobieta zostaje szybko odnaleziona, wszystko jednak wskazuje na to, \u017Ce j\u0105 pobito. Poszkodowan\u0105 jest znana dziennikarka \u015Bledcza, kt\u00F3ra mog\u0142a zaszkodzi\u0107 kilku wa\u017Cnym instytucjom. Kryminalni maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce dochodzenie ruszy z miejsca dzi\u0119ki pomocy naczelnej. Sawicki ignoruje listy od Moniki. Jednak do kolejnej wiadomo\u015Bci za\u0142\u0105czone s\u0105 zdj\u0119cia. Wida\u0107, \u017Ce Monika jest pobita i mo\u017Ce potrzebowa\u0107 pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170184.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/116fcb7cde7de763b0be6d4200e752d8",["N"]],"63853959":["Re\u017C.: Gwyneth Horder-Payton.
Max codziennie zatrzymuje si\u0119 przy oddziale banku, by z\u0142o\u017Cy\u0107 depozyt i poflirtowa\u0107 ze \u015Bliczn\u0105 kasjerk\u0105 Leilani, w kt\u00F3rej si\u0119 podkochuje. Pewnego dnia, tu\u017C po tym jak kobieta zgadza si\u0119 um\u00F3wi\u0107 z nim na randk\u0119, do plac\u00F3wki wpadaj\u0105 zamaskowani m\u0119\u017Cczy\u017Ani i ka\u017C\u0105 pracownikom opr\u00F3\u017Cni\u0107 kasy. Jeden z klient\u00F3w, Jim Reynolds, postanawia sprzeciwi\u0107 si\u0119 z\u0142odziejom, przez co on i Leilani zostaj\u0105 postrzeleni. Maksowi udaje si\u0119 udzieli\u0107 obojgu pierwszej pomocy. Wkr\u00F3tce zjawia si\u0119 z odsiecz\u0105 oddzia\u0142 policji. Tymczasem Danny rozpoczyna dochodzenie w sprawie listu z pogr\u00F3\u017Ckami, zaadresowanego do modelki Victoria's Secret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63853960":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63853961":["Chcemy ekipy z Gran Canarii
Czworo przyjaci\u00F3\u0142: Tomek, Wojtek, Klaudia i Magda lec\u0105 na Gran Canari\u0119, aby nagra\u0107 szalony film, kt\u00F3ry zapewni im s\u0142aw\u0119 w internecie. Wszyscy deklaruj\u0105, \u017Ce nikt nie wy\u0142amie si\u0119 z przedsi\u0119wzi\u0119cia, ale ju\u017C pierwszego dnia dochodzi do kryzysu. W dodatku Tomek bez porozumienia zaprasza do grupy Jacka. Klaudii podoba si\u0119 nowy znajomy, co z kolei przeszkadza Magdzie, kt\u00F3ra ma sk\u0142onno\u015Bci lesbijskie i jest zazdrosna o kole\u017Cank\u0119. Na dyskotece Postanawia powiedzie\u0107 Jackowi prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2113209.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7b439493b9b5e76465315d65e572a2c7",["N"]],"63853962":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"63853963":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63853964":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63853965":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63853796":["Tabu
Niania kilkuletniego Mi\u0142osza zostaje zaatakowana, a ch\u0142opiec ginie bez \u015Bladu. Ojciec dziecka podejrzewa swoj\u0105 by\u0142\u0105 \u017Con\u0119, kt\u00F3ra ju\u017C raz pr\u00F3bowa\u0142a uprowadzi\u0107 syna. Kobieta nie przyznaje si\u0119 jednak do winy i twierdzi, \u017Ce poprzednim razem mia\u0142a pow\u00F3d. Wed\u0142ug niej Mi\u0142osz by\u0142 molestowany. Detektywi rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by uratowa\u0107 ch\u0142opca z r\u0105k przest\u0119pc\u00F3w... By\u0142a dziewczyna Krystiana, Paulina, czeka na proces po tym, jak nies\u0142usznie oskar\u017Cy\u0142a Krystiana o pobicie. Jej matka robi wszystko, by ch\u0142opak wycofa\u0142 zarzuty. Kobieta posuwa si\u0119 nawet do pr\u00F3by wr\u0119czenia policjantowi \u0142ap\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63853797":["Detektyw
W motelu zostaje zastrzelony m\u0119\u017Cczyzna. Okazuje si\u0119, \u017Ce to miejsce schadzek kochank\u00F3w. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany prywatny detektyw, na kt\u00F3rego udzia\u0142 wskazuj\u0105 znalezione \u015Blady. W tym samym czasie Natalia dostaje anonimow\u0105 przesy\u0142k\u0119 z podzi\u0119kowaniami. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, kim jest jej tajemniczy adorator.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63853798":["Wolontariusz
Wolontariusz ze schroniska dla bezdomnych, znika bez \u015Bladu. Jego rodzice podejrzewaj\u0105, \u017Ce kt\u00F3ry\u015B z podopiecznych zrobi\u0142 mu krzywd\u0119. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce nastolatek po prostu mia\u0142 ochot\u0119 uwolni\u0107 si\u0119 od nadopieku\u0144czych rodzic\u00F3w i uciek\u0142 z domu. Przypadkiem odkrywaj\u0105, \u017Ce jednym z pensjonariuszy schroniska by\u0142 zbieg\u0142y wi\u0119zie\u0144... Pracuj\u0105ca na komendzie w centrum miasta Maja Brzeska zwierza si\u0119 Olgierdowi z k\u0142opot\u00F3w. Jeden z jej koleg\u00F3w po tym, jak zawali\u0142a wa\u017Cn\u0105 akcj\u0119, prze\u015Bladuje j\u0105 na ka\u017Cdym kroku. Okazuje si\u0119, \u017Ce Olgierd w przesz\u0142o\u015Bci zetkn\u0105\u0142 si\u0119 z wrednym policjantem i wie, jak go pokona\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63853799":["Grupa Marii poszukuje zaginionej pani weterynarz, kt\u00F3ra prowadzi\u0142a fundacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 ratowaniem koni wysy\u0142anych na rze\u017A. Znikni\u0119cie matki zg\u0142osi\u0142a c\u00F3rka, Julia. Dziewczyna odnosi wra\u017Cenie, \u017Ce str\u00F3\u017Ce prawa bagatelizuj\u0105 jej obawy. Maria odwiedza m\u0119\u017Ca zaginionej. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce ukochana ratuje kolejnego konia, a jej znikni\u0119cie nie powinno nikogo dziwi\u0107, poniewa\u017C zdarza si\u0119 ju\u017C nie pierwszy raz. Maria jednak nie ufa Karolowi. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce mia\u0142a racj\u0119, gdy\u017C m\u0119\u017Cczyzna dopuszcza\u0142 si\u0119 przemocy domowej. Trop ten nie prowadzi jednak do \u017Cadnego nowego odkrycia. Tymczasem dochodzi do niespodziewanego i dramatycznego w skutkach zwrotu akcji. Maria i jej ludzie rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"63853800":["Maria zajmuje si\u0119 spraw\u0105 zab\u00F3jstwa zakonnicy. Pojawiaj\u0105 si\u0119 przypuszczenia, \u017Ce zbrodni dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 siostra Aleksandra. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 znale\u017A\u0107 odpowied\u017A na pytanie, co doprowadzi\u0142o do tragedii. Piotr z kolei podejrzewa le\u015Bniczego Grzegorza Rakowskiego. \u015Aledztwo utrudnia matka prze\u0142o\u017Cona, kt\u00F3ra przed wst\u0105pieniem do klasztoru by\u0142a s\u0119dzi\u0105. Matejko ma dylematy w \u017Cyciu prywatnym. Po nocy sp\u0119dzonej z Andrzejem nie jest pewna, czy powinna do niego wr\u00F3ci\u0107. Andrzej za\u015B informuje, \u017Ce dosta\u0142 prac\u0119 w Gda\u0144sku. W zwi\u0105zku z now\u0105 posad\u0105 planuje wyjazd do Tr\u00F3jmiasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"63853801":["Maria i jej wsp\u00F3\u0142pracownicy szukaj\u0105 zab\u00F3jcy Karoliny Troszczy\u0144skiej, kt\u00F3rej zw\u0142oki znaleziono na pla\u017Cy. Roma zauwa\u017Ca przy ofierze klucz hotelowy. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta, nauczycielka w zak\u0142adzie karnym, mieszka\u0142a na osiedlu domk\u00F3w letniskowych. Sprawa jest powi\u0105zana ze \u015Bledztwem prowadzonym przez komisarza Krzysztofa D\u0119bskiego (Pawe\u0142 \u0141awrynowicz), kt\u00F3ry pod\u0105\u017Ca tropem sprawcy napadu na kasyno, Marka K\u0142osi\u0144skiego (Piotr Rogucki). Matejko bora si\u0119 z problemami osobistymi. Musi bowiem podzieli\u0107 si\u0119 opiek\u0105 nad dzie\u0107mi z m\u0119\u017Cem, kt\u00F3ry zamierza wyprowadzi\u0107 si\u0119 do Gda\u0144ska. Tymczasem by\u0142y zawodowy rywal zaprasza j\u0105 na randk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"63853802":["Maria i jej ludzie szukaj\u0105 mordercy Anety Graczyk. Kobieta zosta\u0142a otruta. Aneta pracowa\u0142a jako asystentka w firmie, zajmuj\u0105cej si\u0119 produkcj\u0105 perfum. Str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce mog\u0142a zdradza\u0107 pomys\u0142y swoich szef\u00F3w konkurencji. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce w firmie niedawno dosz\u0142o do tragedii. W trakcie rejsu zaton\u0105\u0142 przewo\u017C\u0105cy pracownik\u00F3w statek. Na jego pok\u0142adzie zgin\u0105\u0142 mi\u0119dzy innymi wiceprezes firmy. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 synem w\u0142a\u015Bciciela. Maria i jej ludzie rozmawiaj\u0105 z ojcem ofiary i jego \u017Con\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce jacht zaton\u0105\u0142, by zatuszowa\u0107 morderstwo. Po wyje\u017Adzie \u0141ukasza i Andrzeja Maria czuje si\u0119 bardzo samotna. Nieobecno\u015B\u0107 rywali pr\u00F3buje wykorzysta\u0107 Piotr. Pr\u00F3buj\u0105c doprowadzi\u0107 do spotkania z wybrank\u0105, ok\u0142amuje komisarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116546.jpg","",["N"]],"63853803":["Frania numer dwa
Po feriach wielkanocnych dzieci id\u0105 do szko\u0142y. W podstaw\u00F3wce Adasia rozpoczynaj\u0105 si\u0119 zaj\u0119cia na basenie, co przysparza ch\u0142opcu nowych, kr\u0119puj\u0105cych problem\u00F3w, z kt\u00F3rych zwierza si\u0119 Frani. Tymczasem Maks po raz pierwszy daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na wieczorne wyj\u015Bcie do klubu, gdzie poznaje bardzo podobn\u0105 do Frani - Hani\u0119. Niania cieszy si\u0119 z jego szcz\u0119\u015Bcia, za to Konrad usilnie sugeruje Maksowi, \u017Ce zadowala si\u0119 tylko imitacj\u0105 Frani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63853804":["Zab\u00F3jcze paluszki
Karolina chce dotrze\u0107 do cenionego krytyka, aby wystawi\u0142 premierze filmowej Maksa dobre recenzje. Dzi\u0119ki Zuzi, kt\u00F3ra chodzi do szko\u0142y z synem recenzenta, aran\u017Cuje spotkanie. Ch\u0142opiec bardzo denerwuje niani\u0119. Zirytowana jego zachowaniem podczas wsp\u00F3lnego spaceru uderza go bagietk\u0105. Jego ojciec jest oburzony i \u017C\u0105da przeprosin. Aby go uspokoi\u0107, Konrad serwuje pyszne paluszki. Maks jest przekonany, \u017Ce po incydencie krytyk wystawi niepochlebne recenzje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63853805":["Wyb\u00F3r Frani
Frania dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej by\u0142y ch\u0142opak, Daniel Jarosi\u0144ski (Artur Dziurman), rozsta\u0142 si\u0119 w\u0142a\u015Bnie ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105. Kole\u017Canka Jolka namawia j\u0105, by odwiedzi\u0142a go w dawnym miejscu pracy. Niania wybiera si\u0119 wi\u0119c do salonu sukien \u015Blubnych. Zachwycony ni\u0105 Daniel od razu si\u0119 o\u015Bwiadcza. Frania nie wie, co mu odpowiedzie\u0107. Nie chce zosta\u0107 star\u0105 pann\u0105, ale te\u017C ci\u0119\u017Cko by\u0142oby jej rozsta\u0107 si\u0119 z rodzin\u0105 Skalskich. Pod presj\u0105 matki przyjmuje o\u015Bwiadczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63853806":["Pani od WF-u
Ma\u0142gosia nie posz\u0142a do szko\u0142y. Udaje, \u017Ce jest niedysponowana i nie mo\u017Ce uczestniczy\u0107 w zaj\u0119ciach wychowania fizycznego. Niania radzi nastolatce, by stawi\u0142a czo\u0142a swoim l\u0119kom. Frania opowiada jej o swojej srogiej nauczycielce WF-u. Mina jej rzednie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta uczy teraz c\u00F3rk\u0119 Skalskiego. Tymczasem Maks obawia si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy z gwiazdorem Tadeuszem Kolasi\u0144skim (Cezary Pazura), zatrudnionym przy nowej produkcji. Skalski by\u0142 kiedy\u015B jego asystentem i wspomina to z gorycz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63853807":["Nad zalewiskiem
Ferdynand odczuwa brak kontaktu z natur\u0105. Marzy mu si\u0119 wyjazd do lasu lub nad jezioro, gdzie nie by\u0142 od wielu lat. Swoimi przemy\u015Bleniami dzieli si\u0119 z Boczkiem. Ten niespodziewanie sk\u0142ada mu atrakcyjn\u0105 propozycj\u0119. Obiecuje, \u017Ce we\u017Amie go ze sob\u0105 nad pi\u0119kne zalewisko do swojej w\u0142asnor\u0119cznie wykonanej ziemianki. Kiepski jest zachwycony perspektyw\u0105 wsp\u00F3lnej wyprawy na \u0142ono natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777c2d5af0b1884be7468d3fa82a9c8",["N"]],"63853808":["Psychuszkin
Ferdynand znajduje w toalecie ksi\u0105\u017Ck\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce zostawi\u0142 j\u0105 Boczek, by s\u0142u\u017Cy\u0142a jako... papier toaletowy. Z nud\u00F3w Kiepski zaczyna j\u0105 czyta\u0107. Niespodziewanie perypetie bohater\u00F3w \u017Cyj\u0105cych na XIX-wiecznej rosyjskiej prowincji tak go wci\u0105gaj\u0105, \u017Ce nie mo\u017Ce przerwa\u0107 lektury. Rodzina i s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 niepokoi\u0107 si\u0119 jego dziwnym zachowaniem. Zw\u0142aszcza \u017Ce inauguracja Euro 2012 ju\u017C nied\u0142ugo...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777b3b079817b62783c74259c1674a5",["N"]],"63853809":["Moje kiepskie \u017Cycie
Halina za namow\u0105 s\u0105siadki, Heleny, postanawia napisa\u0107 autobiografi\u0119. By uatrakcyjni\u0107 swoj\u0105 histori\u0119, ubarwia pewne fakty. Gdy Ferdynand si\u0119 o tym dowiaduje, obra\u017Ca si\u0119 na \u017Con\u0119 i zaczyna grozi\u0107 jej rozwodem. Reakcje s\u0105siad\u00F3w i dzieci Kiepskich na ksi\u0105\u017Ck\u0119 r\u00F3wnie\u017C s\u0105 bardzo gwa\u0142towne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77777c438d870e9b11f34a210efc76ac",["N"]],"63853810":["Erotikon
Pewnego dnia w mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura i daje Ferdynandowi w prezencie oryginalne radio tranzystorowe. Nie jest to jednak zwyczajny odbiornik, gdy\u017C ma kszta\u0142t... kobiecych piersi. Kiepski jest bardzo zadowolony z podarunku i staje si\u0119 gorliwym radios\u0142uchaczem. Halina jest przekonana, \u017Ce nowe hobby m\u0119\u017Ca nosi znamiona dewiacji seksualnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77770e247f47cfb136752c57370d7443",["N"]],"63853811":["Marzyciele
Ferdynand dowiaduje si\u0119, \u017Ce najwi\u0119kszym marzeniem Mariana Pa\u017Adziocha jest zakup traktora ogrodowego, kt\u00F3ry posiada r\u00F3wnie\u017C funkcj\u0119 koszenia trawnik\u00F3w. Jego \u017Cona, Helena, wola\u0142aby jednak zestaw do karaoke i absolutnie nie zgadza si\u0119 na kupno kosiarki. Z czasem w konflikt ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Pa\u017Adzioch\u00F3w zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/777748e6c4f4e3421202dc6f7c2cfef4",["N"]],"63853812":["Be\u0142kot
Podczas wieczornego ogl\u0105dania telewizji Ferdynand wyg\u0142asza ordynarne komentarze pod adresem pojawiaj\u0105cych si\u0119 na ekranie celebryt\u00F3w i dziennikarzy. Najbardziej nie znosi prezentera pogody, kt\u00F3ry z kolei przypad\u0142 do gustu Halinie. Kiepska jest zdenerwowana zachowaniem m\u0119\u017Ca. Ma do niego pretensje, \u017Ce zak\u0142\u00F3ca jej wieczorn\u0105 rozrywk\u0119. Z czasem w konflikt zaanga\u017Cowani zostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C s\u0105siedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777d062c2732bac76555048952c0ddb",["N"]],"63853813":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynta wydaje kolejn\u0105 kolacj\u0119 przy \u015Bwiecach. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce go\u015Bcie, kt\u00F3rych zaprosi\u0142a na ten wiecz\u00F3r, nie mog\u0105 przyj\u015B\u0107. Za to zjawia si\u0119 nieoczekiwanie R\u00F3\u017Ca. Za siostr\u0105 Hiacynty pod\u0105\u017Caj\u0105 jej dwaj kolejni narzeczeni, kt\u00F3rzy budz\u0105 przera\u017Cenie pani domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63853814":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Pa\u0144stwo Bukiet wybieraj\u0105 si\u0119 na odpoczynek na wie\u015B. Wyjazd ten jest szczeg\u00F3lnie wa\u017Cny dla Ryszarda, kt\u00F3ry ma nadziej\u0119, \u017Ce zagra w golfa z majorem. Niestety, sprawy nie tocz\u0105 si\u0119 zgodnie z jego oczekiwaniami. Tymczasem Hiacynta daje si\u0119 we znaki personelowi hotelu oraz go\u015Bciom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63853815":["
Hiacynta Bukiet (Patricia Routledge), pretensjonalna kobieta w \u015Brednim wieku, pragnie uchodzi\u0107 za kobiet\u0119 z klas\u0105, kt\u00F3ra obraca si\u0119 jedynie w wy\u017Cszych kr\u0119gach. Nie przyznaje si\u0119 do swojego pochodzenia i wstydzi si\u0119 ubogich si\u00F3str - R\u00F3\u017Cy i Stokrotki. Odgrywa dam\u0119 przed spokojn\u0105 i dobrze u\u0142o\u017Con\u0105 s\u0105siadk\u0105 El\u017Cbiet\u0105 (Josephine Tewson) i jej bratem Emmetem (David Griffin). Prowadzi to do wielu komicznych sytuacji. M\u0119\u017Ca Hiacynty, Ryszard (Clive Swift), kr\u0119puje zachowanie \u017Cony, ale dla \u015Bwi\u0119tego spokoju znosi wszystkie dziwactwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63853816":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Tym razem ojciec gubi si\u0119 Stokrotce i Powolniakowi w mie\u015Bcie. Trwaj\u0105 gor\u0105czkowe poszukiwania zaginionego staruszka. Hiacynta anga\u017Cuje do pomocy El\u017Cbiet\u0119 i jej brata Emmeta. Oczywi\u015Bcie stara si\u0119 zrobi\u0107 wszystko, by s\u0105siedzi nie zdo\u0142ali si\u0119 zorientowa\u0107 w jej prawdziwej sytuacji rodzinnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63853817":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynt\u0119 zez\u0142o\u015Bci\u0142 bardzo pomy\u0142kowy telefon z pytaniem o chi\u0144sk\u0105 restauracj\u0119. Zmusza Ryszarda, by zadzwoni\u0142 do ambasady chi\u0144skiej z interwencj\u0105. Pani Bukiet dowiaduje si\u0119, \u017Ce wikary poprosi\u0142 Emmeta, by zagra\u0142 dla s\u0119dziwych parafian. Postanawia towarzyszy\u0107 s\u0105siadowi w charakterze \u015Bpiewaczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63853818":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Ojcu Hiacynty znowu uda\u0142o si\u0119 uciec z domu. Ca\u0142a rodzina rozpoczyna poszukiwania. Odnajduj\u0105 staruszka w sklepie i dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce wykupi\u0142 niemal ca\u0142y dzia\u0142 zabawek. Pani Bukiet zastanawia si\u0119, jak zatuszowa\u0107 ca\u0142\u0105 spraw\u0119, by nikt si\u0119 nie dowiedzia\u0142 o tym kompromituj\u0105cym zaj\u015Bciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63853819":["Wiki bacznie obserwuje go\u015Bci Claude Monet, pr\u00F3buj\u0105c odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z nich to znany krytyk kulinarny. Natka uwa\u017Ca, \u017Ce jest nim m\u0119\u017Cczyzna czytaj\u0105cy czasopismo \"Warszawskie Restauracje\". Ten mylnie interpretuje przymilne zachowanie kelnerki. Jej serdeczno\u015B\u0107 uznaje za zach\u0119t\u0119 do zalot\u00F3w. Obserwuj\u0105cy ca\u0142e zdarzenie Krzysiek wpada we w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107. Pod wp\u0142ywem rad skacowanego klienta staje w obronie dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098992.jpg","",["N"]],"63853820":["Niebawem otwarta ma zosta\u0107 konkurencyjna restauracja. W\u0142a\u015Bciciel Claude Monet, aby przyci\u0105gn\u0105\u0107 go\u015Bci do swojego lokalu, wprowadza do oferty shish\u0119, a tak\u017Ce mo\u017Cliwo\u015B\u0107 podgl\u0105dania kucharzy w trakcie pracy. Szef jest zbulwersowany zw\u0142aszcza tym drugim pomys\u0142em. Szklana \u015Bciana do obserwowania poczyna\u0144 personelu w kuchni szybko znika, gdy Wiktor szokuje klient\u00F3w swoim zachowaniem. Z kolei z przewr\u00F3conej fajki wodnej wypadaj\u0105 w\u0119gle, kt\u00F3re doprowadzaj\u0105 do po\u017Caru. Kierowana zazdro\u015Bci\u0105 Wiki wprowadza zakaz zwi\u0105zk\u00F3w wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w. Niebawem jednak sama sp\u0119dza nami\u0119tne chwile z Maksem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098992.jpg","",["N"]],"63853821":["Re\u017C.: Roger Kumble.
Trzy mieszkaj\u0105ce w Los Angeles przyjaci\u00F3\u0142ki - Christina Walters, Courtney Rockcliffe i Jane Burns s\u0105 samodzielne, niezale\u017Cne i wiedz\u0105, czego chc\u0105 - dobrej zabawy. W dzie\u0144 staraj\u0105 si\u0119 spe\u0142nia\u0107 swoje zawodowe ambicje, wieczorami za\u015B przemieniaj\u0105 si\u0119 w prawdziwe wampy, kt\u00F3re ruszaj\u0105 na podb\u00F3j nocnych klub\u00F3w. Ulubion\u0105 rozrywk\u0105 dziewczyn jest podrywanie, a nast\u0119pnie porzucanie facet\u00F3w. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, wierno\u015B\u0107 i stabilizacja s\u0105 nie dla nich. Boginie seksu interesuj\u0105 si\u0119 tylko niezobowi\u0105zuj\u0105cymi znajomo\u015Bciami. Najlepsza w podrywaniu jest atrakcyjna Christina, kt\u00F3ra nie zamierza biernie czeka\u0107 na swojego idealnego partnera i bez skrupu\u0142\u00F3w korzysta z przyjemno\u015Bci oferowanych przez r\u00F3\u017Cnych m\u0119\u017Cczyzn. Jednym z jej licznych kochank\u00F3w jest Peter Donahue. Pocz\u0105tkowo wydaje si\u0119 on kolejn\u0105 jednorazow\u0105 przygod\u0105 blond pi\u0119kno\u015Bci. Kiedy jednak po wsp\u00F3lnie sp\u0119dzonej nocy m\u0119\u017Cczyzna opuszcza miasto, Christina u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce zakocha\u0142a si\u0119 w nim. Uwodzicielka postanawia go odszuka\u0107. W szalonej podr\u00F3\u017Cy towarzyszy jej Courtney. Dziewczyny czeka wiele przyg\u00F3d, podczas kt\u00F3rych poznaj\u0105 one fascynuj\u0105ce osoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178591.jpg","",["N"]],"63853822":["Ostatni raz
Grupka nastolatk\u00F3w - rodze\u0144stwo Micha\u0142 i Ola oraz ich przyjaci\u00F3\u0142ka \u017Baneta - odpoczywa nad jeziorem. Dziewcz\u0119ta zostaj\u0105 uprowadzone w czasie chwilowej nieobecno\u015Bci ch\u0142opaka. Micha\u0142owi udaje si\u0119 umkn\u0105\u0107 porywaczom i poinformowa\u0107 o ca\u0142ym zdarzeniu rodzic\u00F3w swoich oraz \u017Banety. W trakcie przekazywania okupu porywacz zamierza uwolni\u0107 Ol\u0119. Sp\u0142oszony przez przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cy samoch\u00F3d oddaje jednak strza\u0142 w kierunku dziewczyny oraz jej matki Sylwii. Agenci CW\u015A poszukuj\u0105 \u017Banety. Tymczasem Micha\u0142 nie zamierza bezczynnie czeka\u0107 na rozw\u00F3j wydarze\u0144. Wykrada bro\u0144 swojego ojca i rusza na poszukiwanie napastnik\u00F3w. \u015Aledczy tropi\u0105 ch\u0142opaka. Udaje im si\u0119 uwolni\u0107 go tu\u017C przed planowan\u0105 przez bandyt\u00F3w egzekucj\u0105. Niebawem z jeziora zostaje wy\u0142owione cia\u0142o \u017Banety. Sekcja zw\u0142ok wykazuje, \u017Ce dziewczyna zmar\u0142a zanim jeszcze dosz\u0142o do przekazania okupu. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce rodziny ofiar nie m\u00F3wi\u0105 im ca\u0142ej prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63853823":["Faraon
Magdalena Lewicka zostaje zastrzelona we w\u0142asnym domu. Str\u00F3\u017Ce prawa typuj\u0105 kilku podejrzanych: m\u0119\u017Ca kobiety - egiptologa w podesz\u0142ym wieku, jego syn oraz ochroniarz, z kt\u00F3rym ofiara mia\u0142a romans. Ka\u017Cdy z nich ma jednak solidne alibi. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce sprawca wcale nie musia\u0142 znajdowa\u0107 si\u0119 na miejscu zbrodni, poniewa\u017C Magda zosta\u0142a zastrzelona z broni, ustawionej na automatyczny wystrza\u0142. Kobieta sama uruchomi\u0142a mechanizm, wchodz\u0105c do domu. W tej sytuacji dotarcie do mordercy okazuje si\u0119 jeszcze trudniejsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63853824":["Chcia\u0142a zosta\u0107 wr\u00F3\u017Ck\u0105
Marzena od d\u0142u\u017Cszego czasu nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Zawiera znajomo\u015B\u0107 z wr\u00F3\u017Ck\u0105 Alicj\u0105, kt\u00F3ra uczy j\u0105 rozk\u0142ada\u0107 tarota. Niebawem kobieta zaczyna zarabia\u0107 na nowym hobby. Pewnego dnia zostaje zaatakowana przez niezr\u00F3wnowa\u017Con\u0105 psychicznie klientk\u0119. Marzenie udaje si\u0119 schroni\u0107 w \u0142azience i przy pomocy operatora 112 uspokoi\u0107 histeryczk\u0119. Gdy jednak decyduje si\u0119 opu\u015Bci\u0107 kryj\u00F3wk\u0119, klientka ponownie wpada w sza\u0142. Popycha Marzen\u0119, kt\u00F3ra upada prosto na rozbite szk\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63853825":["Przez swoje przekonania m\u00F3g\u0142 straci\u0107 syna
Do bloku, w kt\u00F3rym mieszka Sebastian z rodzin\u0105, wprowadzaj\u0105 si\u0119 dwie lesbijki, intensywnie dzia\u0142aj\u0105ce na rzecz mniejszo\u015Bci seksualnych. M\u0119\u017Cczyzna jest przeciwny takim postawom, irytuje go tak\u017Ce widok ca\u0142uj\u0105cych si\u0119 na klatce schodowej kobiet. W\u00F3wczas syn Sebastiana, Mariusz wyznaje, \u017Ce jest gejem, i wyprowadza si\u0119 od rodzic\u00F3w. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej ch\u0142opak zostaje zaatakowany przez agresywnego s\u0105siada. Ugodzony kijem w g\u0142ow\u0119 Mariusz traci przytomno\u015B\u0107. Sebastian dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63853826":["Z premedytacj\u0105
Ida i Hubert nie mog\u0105 mie\u0107 dzieci. Zamierzali zdecydowa\u0107 si\u0119 na adopcj\u0119, m\u0119\u017Cczyzna jednak wci\u0105\u017C odk\u0142ada\u0142 t\u0119 decyzj\u0119 na p\u00F3\u017Aniej. W domu ma\u0142\u017Conk\u00F3w pojawia si\u0119 zap\u0142akana przyjaci\u00F3\u0142ka Idy, Lena. Kobieta oznajmia, \u017Ce odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca i szuka mieszkania. Ida przyjmuje kole\u017Cank\u0119 pod sw\u00F3j dach. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce Lena jest w ci\u0105\u017Cy, a m\u0105\u017C zarzuca jej zdrad\u0119. W ko\u0144cu kobieta postanawia wyzna\u0107 Idzie prawd\u0119 o sobie. Ta sprawia jednak, \u017Ce \u017Conie Huberta odechciewa si\u0119 \u017Cy\u0107. Pr\u00F3buje pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Ostatkiem si\u0142 dzwoni jednak pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63853827":["Ma\u0142\u017Ce\u0144ska pr\u00F3ba
Andrzej boi si\u0119 przyzna\u0107 \u017Conie, \u017Ce znowu zacz\u0105\u0142 pali\u0107. Kinga s\u0105dzi, \u017Ce nie powinien tego robi\u0107, poniewa\u017C jego ojciec i dziadek zmarli na raka p\u0142uc. M\u0119\u017Cczyzna jednak ignoruje uwagi \u017Cony. Pewnego dnia zaczyna kas\u0142a\u0107 krwi\u0105. Andrzej obawia si\u0119, \u017Ce faktycznie zachorowa\u0142 na raka, boi si\u0119 jednak podda\u0107 badaniom. Pewnego dnia Kinga znajduje testament partnera i dochodzi do wniosku, \u017Ce ten chce odebra\u0107 sobie \u017Cycie. Dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63853828":["Wiara i nadzieja
Amelia dowiaduje si\u0119, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Informuje o tym swojego narzeczonego, Paw\u0142a. Nast\u0119pnego dnia m\u0119\u017Cczyzna znika bez \u015Bladu. Wkr\u00F3tce Amelia do\u015Bwiadcza zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144, kt\u00F3rych si\u0119 nie spodziewa\u0142a. Przy okazji odkrywa, \u017Ce Pawe\u0142 od dawna j\u0105 ok\u0142amywa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"63853626":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63853627":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63853628":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63853629":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63853630":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853631":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853632":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853633":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853634":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853635":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853636":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853637":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63853638":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63853639":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63853640":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63853641":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63853642":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63853643":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63853644":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853645":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853646":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853647":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853648":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853649":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853293":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63853294":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63853295":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"63853296":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63853297":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63853298":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63853299":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63853300":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63853301":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"63853302":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63853303":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"63853305":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"63853306":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"63853307":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63853308":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63853309":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63853310":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"63853311":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63853312":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63853313":["Pawe\u0142 zostaje masa\u017Cyst\u0105, a w basenie szalej\u0105 golasy. Do klubu wkracza wojsko. \u015Awie\u017Cak wyrywa si\u0119 do Afganistanu, a Ma\u0142a odnosi rany w boju. Damian ma nast\u0119puj\u0105cy dylemat: ogniste Hiszpanki czy brunetka kocica? Alan przeprasza dziewczyny, a Ma\u0142\u0105 \"atakuje\" wanna.","","",[]],"63853314":["Do domu wje\u017Cd\u017Ca Elizka, Du\u017Ca dostaje kwiaty od Alana, a Ewelina p\u0142acze, poniewa\u017C musi wychodzi\u0107. Wojtek zostaje konsultantem \u015Blubnym, Damian - podpalaczem, a Pawe\u0142 - zdrajc\u0105. Na koniec Toru\u0144 wita Ekip\u0119 i Trybsona zwyci\u0119zc\u0119.","","",[]],"63853315":["Dawid Kwiatkowski1","","",[]],"63853316":["Dawid Kwiatkowski2","","",[]],"63853317":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63853318":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63853319":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63853320":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63853321":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"63853322":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63853398":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63853399":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63853400":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63853401":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63853402":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63853403":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63853404":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63853405":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853406":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63853407":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63853408":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63853409":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63853410":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853411":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63853412":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63853413":["Si\u00F3dma edycja popularnego talent show. Uczestnikami programu s\u0105 m\u0142odzi wokali\u015Bci i zespo\u0142y tworz\u0105ce muzyk\u0119 disco polo, dyskotekow\u0105 oraz taneczn\u0105. Na castingi w \u0141odzi, Bia\u0142ymstoku, Lublinie, Poznaniu, Katowicach oraz w Warszawie przyby\u0142o tysi\u0105ce artyst\u00F3w marz\u0105cych o wielkiej s\u0142awie. Uzdolnieni wykonawcy stan\u0119li przed wymagaj\u0105cym jurorami. Uczestnik\u00F3w si\u00F3dmej edycji Disco Star oceniaj\u0105: wokalistka grupy Pi\u0119kni i M\u0142odzi - Magdalena Naro\u017Cna, lider zespo\u0142u Weekend - Rados\u0142aw Liszewski, Czadoman oraz przewodnicz\u0105cy jury, lider grupy Boys - Marcin Miller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170224.jpg","",[]],"63853414":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63853415":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"63853416":["W domu weselnym Alinki organizowany jest wesele mecenasa. Na przyj\u0119ciu m\u0142odego prawnika zjawia si\u0119 kole\u017Canka z jego studi\u00F3w, kt\u00F3ra szanta\u017Cuje go, \u017Ce wyjawi wszystkim jego tajemnic\u0119. Pan m\u0142ody robi, co mo\u017Ce, aby jego ukochana nie odkry\u0142a prawdy o jego przekr\u0119cie. Tymczasem Marysia dowiaduje si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142a dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63853417":["Panna m\u0142oda do z\u0142udzenia przypomina Marysi\u0119. Pracownica rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, chc\u0105c dowiedzie\u0107 si\u0119 czy kobieta jest jej krewn\u0105. Tymczasem na sali weselnej zjawia si\u0119 z niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0105 akwizytor. Przedstawiciel handlowy sprzedaje damsk\u0105 bielizn\u0119, kt\u00F3r\u0105 z ch\u0119ci\u0105 przymierzaj\u0105 bawi\u0105ce si\u0119 na przyj\u0119ciu kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170151.jpg","",[]],"63853418":["Autorski program Kuby Urba\u0144skiego i Norberta Bie\u0144kowskiego z zespo\u0142u Playboys, w kt\u00F3rym przedstawiaj\u0105 oni widzom swoje propozycje muzyczne. Zaprezentuj\u0105 utwory imprezowe, idealne na zbli\u017Caj\u0105cy si\u0119 taneczny weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170275.jpg","",[]],"63853419":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63853420":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63853421":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"63853282":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63853283":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853284":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63853285":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63853286":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63853287":["Dzia\u0142ania pani Alinki nie przypadaj\u0105 do gustu pracownikom. Krystian, opr\u00F3cz problem\u00F3w z szefow\u0105, mierzy si\u0119 jeszcze z prywatnymi k\u0142opotami. Okazuje si\u0119, \u017Ce pann\u0105 m\u0142od\u0105 na kolejnym weselu jest jego niegdysiejsza partnerka. M\u0119\u017Cczyzna ma nadziej\u0119, \u017Ce dziewczyna wyrzuci\u0142a go z serca i nie b\u0119dzie mu si\u0119 naprzykrza\u0107. Ta sytuacja nie podoba si\u0119 te\u017C Marysi. Tymczasem starsze ciotki bior\u0105 na siebie bardzo powa\u017Cne zadanie. \u015Aledz\u0105 atrakcyjnego ksi\u0119dza i pewn\u0105 m\u0142od\u0105 kobiet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63853288":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63853289":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63853290":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63853291":["Panna m\u0142oda nie zamierza dopu\u015Bci\u0107, by cokolwiek na jej weselu posz\u0142o niezgodnie z planem. Wszystko musi by\u0107 dopi\u0119te na ostatni guzik. Bardzo szybko okazuje si\u0119, \u017Ce przyj\u0119ciu daleko do idea\u0142u, a zmierza raczej do katastrofy. \u015Awie\u017Co upieczony m\u0105\u017C zaprosi\u0142 na wesele swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0119. Go\u015Bcie natomiast zaczynaj\u0105 uskar\u017Ca\u0107 si\u0119 na dolegliwo\u015Bci \u017Co\u0142\u0105dkowe. Pani Alinka orientuje si\u0119, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce czeka j\u0105 nawet rozprawa w s\u0105dzie. Dom weselny musi broni\u0107 swojego dobrego imienia oraz honoru kucharza i jego bigosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63853292":["Dom weselny pani Alinki mierzy si\u0119 z kolejnym oryginalnym pomys\u0142em klient\u00F3w. Matka panny m\u0142odej naciska na wega\u0144skie przyj\u0119cie z muzyk\u0105 klasyczn\u0105 w tle. To nie do ko\u0144ca podoba si\u0119 nowo\u017Ce\u0144com, jednak nie maj\u0105 wyj\u015Bcia, poniewa\u017C to w\u0142a\u015Bnie matka op\u0142aca im wesele. Go\u015Bcie tak\u017Ce wyra\u017Caj\u0105 swoje niezadowolenie. W \u015Bcis\u0142ej konspiracji i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 Robson i Jureczek wydaj\u0105 uczestnikom zabawy w kuchni kie\u0142bas\u0119 i wino.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63853966":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63853967":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63853968":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63853969":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63853970":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63853971":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63853972":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63853973":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63853974":["Prow.: Pawe\u0142 Doncbach.
Pawe\u0142 Doncbach odkrywa sekrety gwiazd, kt\u00F3re cieszy\u0142y si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w latach 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170124.jpg","",[]],"63853975":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63892155":["Pojedynek Kuba\u0144czyka i Egipcjanina b\u0119dzie najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali Polsat Boxing Promotions w W\u0119gierskiej G\u00F3rce niedaleko \u017Bywca. Niepokonany Ihosvany Garcia wejdzie na ring po raz pi\u0105ty. Z kolei Nabil Zaky ma za sob\u0105 osiem walk stoczonych w swojej ojczy\u017Anie. Wszystkie wygra\u0142, w tym pi\u0119\u0107 przed czasem. Podczas zawod\u00F3w r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 tak\u017Ce m.in. Konrad Kaczmarkiewicz i Iago Gedenidze, Kewin Gibas i Kamil Zychniewicz oraz Gracjan Kr\u00F3likowski i Grzegorz Radtke.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["AD"]],"63853830":["Podczas uroczystej gali zostanie podsumowana dwudziestoletnia dzia\u0142alno\u015B\u0107 Polskiej Ligi Siatk\u00F3wki oraz ostatni sezon w Tauron Lidze i PlusLidze. Zostan\u0105 wybrani najlepsi siatkarze i siatkarki zako\u0144czonej niedawno kampanii. Organizatorzy wr\u0119cz\u0105 tak\u017Ce nagrody specjalne dla wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105cych si\u0119 sportowc\u00F3w ostatnich dw\u00F3ch dekad.","","",["AD"]],"63853831":["Ewentualny sz\u00F3sty mecz o z\u0142oty medal Energa Basket Ligi. \u015Al\u0105sk, pi\u0105ty zesp\u00F3\u0142 sezonu zasadniczego, znalaz\u0142 si\u0119 w finale mistrzostw Polski po osiemnastu latach przerwy. Z kolei Legia, kt\u00F3ra w play-offach pokona\u0142a Stal Ostr\u00F3w Wlkp. i Anwil, ma szans\u0119 zdoby\u0107 medal po raz pierwszy od 1969 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167722.jpg","",[]],"63853832":["Relacja z trzeciego mityngu w tegorocznym cyklu. W programie zawod\u00F3w znalaz\u0142 si\u0119 konkurs skoku o tyczce m\u0119\u017Cczyzn z udzia\u0142em m.in. dwukrotnego mistrza \u015Bwiata Sama Kendricksa oraz rekordzisty globu, Armanda Duplantisa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63853833":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63853834":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63853835":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63853836":["Na dzi\u015B zaplanowano ewentualny si\u00F3dmy mecz o z\u0142oty medal Energa Basket Ligi. \u015Al\u0105sk, pi\u0105ty zesp\u00F3\u0142 sezonu zasadniczego, znalaz\u0142 si\u0119 w finale mistrzostw Polski po osiemnastu latach przerwy. Z kolei Legia, kt\u00F3ra w play-offach pokona\u0142a Stal Ostr\u00F3w Wlkp. i Anwil, ma szans\u0119 zdoby\u0107 medal po raz pierwszy od 1969 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178593.jpg","",[]],"63853837":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63853838":["Nasze zachodnie s\u0105siadki w poprzedniej edycji Ligi Narod\u00F3w zaj\u0119\u0142y dziesi\u0105te miejsce. Na wy\u017Cszy poziom niemieck\u0105 kadr\u0119 ma wznie\u015B\u0107 Vital Heynen. By\u0142y selekcjoner m\u0119skiej reprezentacji Polski wcze\u015Bniej nie prowadzi\u0142 \u017Cadnej kobiecej dru\u017Cyny. W meczu z Brazylijkami jego nowe podopieczne nie b\u0119d\u0105 faworytkami, ale sta\u0107 je na sprawienie niespodzianki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178589.jpg","",[]],"63853839":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"63892156":["Starcie Przemys\u0142awa Gorgonia z Kuba\u0144czykiem Ihosvanym Garci\u0105 b\u0119dzie walk\u0105 wieczoru podczas gali w Toruniu. 31-letni Polak w zawodowym ringu stoczy\u0142 dotychczas 22 walki z czego triumfowa\u0142 w 14. Jego mniej do\u015Bwiadczony rywal ma za sob\u0105 5 pojedynk\u00F3w i jest dot\u0105d niepokonany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63853841":["Karabinki AK
odcinek","","",["N"]],"63906051":["Zwyci\u0119zca tego spotkania zagra w przysz\u0142ym sezonie w Ekstraklasie. Mo\u017Ce wyst\u0105pi\u0107 w nim Korona Kielce, o ile w p\u00F3\u0142fina\u0142owym meczu bara\u017Cowym pokona Odr\u0119 Opole. Po raz ostatni Scyzoryki rywalizowa\u0142y w elicie w sezonie 2019\/2020. Ich fani licz\u0105 na to, \u017Ce w kolejnej kampanii na Suzuki Aren\u0119 ponownie zawitaj\u0105 Lech Pozna\u0144 i inne czo\u0142owe kluby w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63892157":["Starcie Roberta Bryczka z Virgiliu Frasineacem jest walk\u0105 wieczoru gali FEN 30: LOTOS Fight Night. Stawk\u0105 pojedynku jest pas mistrzowski FEN w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej. We Wroc\u0142awiu dojdzie te\u017C m.in. do starcia mistrzowskiego w formule K-1 mi\u0119dzy Wojciechem Wierzbickim a Dominikiem Zador\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63853844":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63853845":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63853846":["Strzelby
odcinek","","",["N"]],"63853847":["Polki pod wodz\u0105 Stefano Lavariniego przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozgrywek Ligi Narod\u00F3w. Tegoroczna edycja ruszy 31 maja, a Bia\u0142o-Czerwone rozpoczn\u0105 rywalizacj\u0119 1 czerwca w USA meczem przeciwko Kanadzie. Zanim to jednak nast\u0105pi, zmierz\u0105 si\u0119 w dw\u00F3ch kontrolnych grach z Niemkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098638.jpg","",[]],"63853848":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63853849":["Program podsumowuj\u0105cy ka\u017Cd\u0105 seri\u0119 spotka\u0144 MLS. Kibice zobacz\u0105 w nim m.in. fragmenty mecz\u00F3w takich dru\u017Cyn jak Los Angeles Galaxy, Atlanta United czy Chicago Fire. Barw tego ostatniego zespo\u0142u broni by\u0142y pi\u0142karz Jagiellonii, Przemys\u0142aw Frankowski.","","",[]],"63892158":["Zwyci\u0119zca tego spotkania zagra w przysz\u0142ym sezonie w Ekstraklasie. Mo\u017Ce wyst\u0105pi\u0107 w nim Korona Kielce, o ile w p\u00F3\u0142fina\u0142owym meczu bara\u017Cowym pokona Odr\u0119 Opole. Po raz ostatni Scyzoryki rywalizowa\u0142y w elicie w sezonie 2019\/2020. Ich fani licz\u0105 na to, \u017Ce w kolejnej kampanii na Suzuki Aren\u0119 ponownie zawitaj\u0105 Lech Pozna\u0144 i inne czo\u0142owe kluby w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63892159":["W najwa\u017Cniejszej walce FEN 28 zmierzyli si\u0119 Mateusz R\u0119becki i Fabiano Silva. Stawk\u0105 pojedynku by\u0142 nale\u017C\u0105cy do Polaka pas mistrzowski w kategorii lekkiej. W trakcie zawod\u00F3w naprzeciw siebie stan\u0119li tak\u017Ce m.in. Oli Thompson i Szymon Bajor, Marcin W\u00F3jcik i Rafa\u0142 Kija\u0144czuk oraz Piotr Szeliga i Krystian Pudzianowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63853866":["Program dla fan\u00F3w rodeo. Znajd\u0105 si\u0119 w nim relacje z zawod\u00F3w organizowanych przez organizacj\u0119 PBR (Professional Bull Riders), w kt\u00F3rych bior\u0105 udzia\u0142 kowboje m.in. z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170050.jpg","",[]],"63853867":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63853868":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63853869":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63853870":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"63895767":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w St\u0119\u017Cycy by\u0142 pojedynek wagi ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Paw\u0142em Sowikiem a eksmistrzem Chin Shi Yun Longiem. Dla pi\u0119\u015Bciarza z Pa\u0144stwa \u015Arodka to debiut na zawodowym ringu. Opr\u00F3cz nich r\u0119kawice skrzy\u017Cowali m.in. Kacper Meyna i Andras Csomor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63853872":["W biegu na 800 metr\u00F3w wyst\u0105pi br\u0105zowy medalista olimpijski z Tokio, Patryk Dobek. Ciekawie zapowiada si\u0119 rywalizacja sprinter\u00F3w z udzia\u0142em najszybszego w tym roku na \u015Bwiecie Ferdinanda Omanyali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63853873":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dwie najs\u0142absze obecnie dru\u017Cyny w Konferencji Wschodniej MLS. Toronto FC w trzynastu dotychczas rozegranych meczach zdoby\u0142 dwana\u015Bcie punkt\u00F3w, a zesp\u00F3\u0142 Chicago Fire - o jeden mniej. Bli\u017Csza sercom polskich kibic\u00F3w jest dru\u017Cyna Stra\u017Cak\u00F3w, kt\u00F3rej bramki strze\u017Ce Gabriel S\u0142onina, a za strzelanie bramek odpowiada m.in. Kacper Przyby\u0142ko. Trudno jednak uzna\u0107 j\u0105 za faworyta konfrontacji na stadionie BMO Field.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63853874":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"63853875":["Program po\u015Bwi\u0119cony koszykarskiej ekstraklasie m\u0119\u017Cczyzn. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty spotka\u0144 ostatniej kolejki, analizy i zapowiedzi mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie te\u017C ciekawostek.","","",[]],"63906052":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895768":["Pierwsza gala sport\u00F3w walki po przerwie spowodowanej pandemi\u0105 koronawirusa. Zawody odb\u0119d\u0105 si\u0119 w studiu bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci. W pojedynku wieczoru zmierz\u0105 si\u0119 dwaj reprezentanci wagi ci\u0119\u017Ckiej, \u0141ukasz Brzeski i mistrz Europy w ju-jitsu Micha\u0142 Piwowarski. W klatce naprzeciw siebie stan\u0105 tak\u017Ce m.in. \u0141ukasz Sudolski i Piotr Kalenik, Sylwester Miller i Piotr Kami\u0144ski oraz Mariusz Mazur i Sebastian Rajewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63853878":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",[]],"63853852":["W walce wieczoru gali wyst\u0105pi\u0105 zawodnicy, kt\u00F3rzy mieli walczy\u0107 na gali UFC w Londynie, czyli Darren Stewart i Bartosz Fabi\u0144ski. Przeciwnik Polaka stoczy\u0142 dotychczas 16 walk, z czego 11 wygra\u0142, Fabi\u0144ski natomiast triumfowa\u0142 w 14 z 17 stoczonych pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63853853":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["JM"]],"63853854":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63853855":["Przemys\u0142aw Runowski w pi\u0119\u015Bciarskiej karierze przegra\u0142 tylko jeden z dziewi\u0119tnastu pojedynk\u00F3w. Podczas tej gali zmierzy si\u0119 z zawodnikiem MMA, Danielem Rutkowskim, dla kt\u00F3rego b\u0119dzie to debiutancka walka bokserska. Pierwotnie jego rywalem mia\u0142 by\u0107 Krzysztof Gutowski, ale dozna\u0142 kontuzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63853856":["W walce wieczoru gali FEN 35 w ostr\u00F3dzkim Amfiteatrze zmierzyli si\u0119 Adrian Zieli\u0144ski i Alexander Gorshechnik. Dla Polaka by\u0142 to powr\u00F3t do Ostr\u00F3dy, gdzie rok wcze\u015Bniej, podczas gali FEN 29, pokona\u0142 przez techniczny nokaut by\u0142ego zawodnika UFC, Danilo Belluardo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63853857":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63853858":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175509.jpg","",[]],"63853859":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63853860":["W najciekawszym pojedynku wieczoru w wadze ci\u0119\u017Ckiej zmierz\u0105 si\u0119 Filip Stawowy i Toni Valtonen. Dla 24-letniego Polaka to pierwsza walka od 12 lutego, kiedy na gali Babilon MMA 19 przegra\u0142 z Kevinem Szaflarskim. Konfrontacja z do\u015Bwiadczonym Valtonenem mo\u017Ce stanowi\u0107 dla niego trudne wyzwanie. Fin ma na swoim koncie a\u017C 46 profesjonalnych star\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63853861":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63853862":["Najciekawsze fragmenty gali z 9 listopada 2019 roku. W walce wieczoru Mariusz Pudzianowski zmierzy\u0142 si\u0119 Erko Junem. By\u0142y strongman ostatnio walczy\u0142 podczas gali KSW 47. Przegra\u0142 w\u00F3wczas z Szymonem Ko\u0142eckim. Teraz czeka\u0142o go starcie z Bo\u015Bniakiem, kt\u00F3ry ka\u017Cd\u0105 z poprzednich trzech walk ko\u0144czy\u0142 przed czasem, a w klatce \u0142\u0105cznie sp\u0119dzi\u0142 niewiele ponad... 10 minut.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63853863":["Program po\u015Bwi\u0119cony tajnikom tajskiego boksu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",[]],"63853864":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63853865":["Pierwszy zawodowy pojedynek Igora Jakubowskiego, wicemistrza Europy z 2015 roku. Jego rywal Oleksiej \u017Buk ma za sob\u0105 dwie walki. W ostatniej z nich, w Legionowie, wygra\u0142 na punkty z Piotrem Grucha\u0142\u0105. Podczas gali w Koninie kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce niepokonanego Kamila Gardzielika, dla kt\u00F3rego b\u0119dzie to ju\u017C trzecie starcie w tym roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63853763":["Interaktywny i emitowany na \u017Cywo program o charakterze publicystycznym. Gospodarzami programu s\u0105 \u015Bwiecki i duchowny, kt\u00F3rzy rozmawiaj\u0105 ze sob\u0105 oraz odbiorcami na tematy, kt\u00F3re dotycz\u0105 w\u0142a\u015Bciwie ka\u017Cdego z nas. Porusz\u0105 kwesti\u0119 przebaczenia i umiej\u0119tno\u015Bci proszenia o nie. Porozmawiaj\u0105 o mi\u0142o\u015Bci i towarzysz\u0105cych jej emocjach, tak\u017Ce tych negatywnych, jak zazdro\u015B\u0107. To \u015Bwietna okazja do porozmawiania o Bogu i o tym, jak traktowa\u0107 zagadnienie wiary w relacji z dzieckiem. Prowadz\u0105cy pochyl\u0105 si\u0119 nad ka\u017Cdym pytaniem zadanym przez widz\u00F3w i internaut\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63853764":["Lekarze
Bohaterami dzisiejszego odcinka s\u0105 najwi\u0119ksi lekarze w dziejach. Poznamy Hipokratesa, nazywanego ojcem medycyny. Sformu\u0142owa\u0142 on zasad\u0119, kt\u00F3ra obowi\u0105zuje lekarzy do dzi\u015B - \"primum non nocere\". Jest r\u00F3wnie\u017C tw\u00F3rc\u0105 zasad etyki lekarskiej. Kolejnym medykiem, przedstawionym w filmie, jest \u017Cyj\u0105cy w XVI wieku Andreas Vesalius, kt\u00F3ry da\u0142 zacz\u0105tek nowo\u017Cytnej anatomii. Trzecim bohaterem odcinka jest Ambroise Par\u00E9, jeden z prekursor\u00F3w nowoczesnej chirurgii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63853765":["Galileusz
Dzisiejszy odcinek po\u015Bwi\u0119cony jest postaci w\u0142oskiego fizyka, astronoma i filozofa, kt\u00F3ry \u017Cy\u0142 na prze\u0142omie XVI i XVII w. By\u0142 tw\u00F3rc\u0105 wsp\u00F3\u0142czesnych metod badawczych i ojcem nowo\u017Cytnego przyrodoznawstwa. Zapami\u0119tany zosta\u0142 tak\u017Ce jako genialny wynalazca. Skonstruowa\u0142 m.in. wag\u0119 hydrostatyczn\u0105, pierwszy termoskop i lunet\u0119, za pomoc\u0105 kt\u00F3rej odkry\u0142 cztery najwi\u0119ksze satelity Jowisza, g\u00F3ry na Ksi\u0119\u017Cycu czy plamy na S\u0142o\u0144cu. Popar\u0142 teorie Kopernika. Inkwizycja zmusi\u0142a go do odwo\u0142ania swoich pogl\u0105d\u00F3w. Po procesie wyrzek\u0142 pami\u0119tne s\u0142owa: \"A jednak si\u0119 kr\u0119ci!\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63853766":["Woda w Indiach
Cz\u0142owiek potrzebuje od p\u00F3\u0142tora do dw\u00F3ch litr\u00F3w p\u0142yn\u00F3w dziennie. Mistrz opowiada o znaczeniu wody na \u015Bwiecie oraz o wp\u0142ywie zanieczyszcze\u0144 na jej zasoby na Ziemi. Jego podopieczni postanawiaj\u0105 zbada\u0107 te\u017C jak wygl\u0105da \u017Cycie w miejscach, gdzie dost\u0119p do wody pitnej jest ograniczony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63853767":["Cenna woda Sahary
Ekipa zajmuje si\u0119 problemem marnotrawienia wody. Razem z Mistrzem prezentuje sposoby na jej oszcz\u0119dzanie oraz pokazuje jak w niekt\u00F3rych miejscach \u015Bwiata, g\u0142\u00F3wnie w Afryce, ludzie radz\u0105 sobie bez sta\u0142ego dost\u0119pu do wody pitnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63853768":["Sowia Wola to niewielka miejscowo\u015B\u0107 na skraju Puszczy Kampinoskiej. W jej okolicach mieszka Klaudia i jej bracia - Dawid i Wiktor. Opiekuje si\u0119 nimi babcia, pani Barbara. Matka nastolatk\u00F3w zmar\u0142a kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej. Dzieciaki staraj\u0105 si\u0119 upora\u0107 z tragedi\u0105. Ich dom nie jest jednak miejscem, kt\u00F3re temu sprzyja. Pomieszczenia ogrzewa tylko niewielki piecyk, nie ma \u0142azienki, a toaleta znajduje si\u0119 na zewn\u0105trz, w pomieszczeniu gospodarczym. Dach budynku pokrywa eternit. Ekipa programu spr\u00F3buje pom\u00F3c pani Barbarze i jej wnukom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63853769":["Baca
Do Krawczyk\u00F3w przychodzi list od bacy, w kt\u00F3rego cha\u0142upie wyl\u0105dowali Karol i Tadzio, gdy zab\u0142\u0105dzili w drodze na konkurs skok\u00F3w w Zakopanem. G\u00F3ral zamierza przyjecha\u0107 do Warszawy i znale\u017A\u0107 jak\u0105\u015B sezonow\u0105 prac\u0119. Karol dowiaduje si\u0119, \u017Ce dyrektor Marsza\u0142ek chce sobie wybudowa\u0107 saun\u0119. Do Warszawy przyje\u017Cd\u017Ca wi\u0119c brat bacy - doskona\u0142y budowniczy - i zamieszkuje u Krawczyk\u00F3w. Alina i Danka s\u0105 oczarowane przybyszem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170139.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/dc10ecbd201fa2e37e39269fc2830a00",[]],"63853770":["Do lombardu trafiaj\u0105 tak niezwyk\u0142e rzeczy, jak kultowa gra Pac-Man czy \u015Bredniowieczny he\u0142m. Ich w\u0142a\u015Bciciele zapewniaj\u0105, \u017Ce to oryginalne przedmioty. Je\u015Bli to prawda, mog\u0105 by\u0107 warte nawet 30 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Tymczasem pewien staruszek przynosi do sklepu karabin z 1884 roku. Harrisonowie odkupuj\u0105 go, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce bro\u0144 wci\u0105\u017C dzia\u0142a. W\u0142a\u015Bciciel strzelnicy rozwiewa jednak ich z\u0142udzenia, ostrzegaj\u0105c przed u\u017Cytkowaniem karabinu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853771":["Rick zastanawia si\u0119 nad kupnem dziewi\u0119tnastowiecznego dzia\u0142a, kt\u00F3re mo\u017Ce by\u0107 warte nawet 40 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Jednak zanim si\u0119 zdecyduje, chce sprawdzi\u0107, czy armata jest oryginalna. W tym celu chce j\u0105 przetestowa\u0107. Miejscowy stolarz potrzebuje pieni\u0119dzy, by uratowa\u0107 sw\u00F3j biznes. Chce zastawi\u0107 wa\u017C\u0105c\u0105 p\u00F3\u0142torej tony sto\u0142ow\u0105 pilark\u0119 tarczow\u0105. Harrisonowie zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak wnie\u015B\u0107 j\u0105 do sklepu. W lombardzie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 replik\u0119 rzymskiej zbroi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853772":["W tym odcinku do lombardu prowadzonego przez Harrison\u00F3w trafia szabla z czas\u00F3w wojny secesyjnej. W\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci broni budzi fakt, \u017Ce nigdy nie by\u0142a ona ostrzona. Rick negocjuje z w\u0142a\u015Bcicielem gitary elektrycznej, podpisanej przez Chucka Berry'ego. Wygl\u0105da na to, \u017Ce trudno b\u0119dzie o porozumienie w kwestii warto\u015Bci instrumentu. Na koniec Harrisonowie wyceniaj\u0105 kas\u0119 pochodz\u0105c\u0105 z 1916 roku i zdecydowa\u0107 si\u0119, czy wezm\u0105 j\u0105 w zastaw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853773":["Dlaczego m\u0142odzie\u017C rezygnuje z lekcji religii?
Agata Pu\u015Bcikowska i ks. Wojciech Szychowski dyskutuj\u0105 o tym, dlaczego m\u0142odzie\u017C coraz cz\u0119\u015Bciej rezygnuje z lekcji religii w szkole","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63853774":["Co robi\u0107, gdy ma\u0142\u017Ce\u0144stwo si\u0119 rozpada...
Dominika Szczawi\u0144ska i ks. Marek Dziewiecki dyskutuj\u0105 o tym, co robi\u0107, gdy widzimy, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo nasze, naszych bliskich lub znajomych si\u0119 rozpada. Radz\u0105, jak pom\u00F3c, a nie zaszkodzi\u0107. Podpowiadaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C, co zmieni\u0107 w swoim \u017Cyciu i relacjach, by kryzys si\u0119 nie powt\u00F3rzy\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63853775":["Nocna zmiana
Majka ma stworzy\u0107 reporta\u017C o mobbingu w supermarketach. Jednocze\u015Bnie jedna z organizacji ekologicznych oskar\u017Ca J\u0119drul\u0119 o zak\u0142\u00F3cenie procesu wyl\u0119gania rzadkich gatunk\u00F3w ptak\u00F3w. Producent prowadzi\u0142 bowiem podobno zdj\u0119cia do serialu w miejscach, w kt\u00F3rych te zwierz\u0119ta najlepiej si\u0119 rozmna\u017Caj\u0105. Alutka podchwytuje ten pomys\u0142 i wprowadza w ich domu re\u017Cim ekologiczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7877",[]],"63853776":["Gutenberg i druk
Dzi\u0119ki pismu mo\u017Cliwe sta\u0142o si\u0119 utrwalanie informacji. Cz\u0142owiek nie musia\u0142 ju\u017C wszystkiego zapami\u0119tywa\u0107. W dzisiejszym odcinku Mistrz przedstawia histori\u0119 pisma - od pisma obrazkowego, poprzez egipskie hieroglify, sumeryjskie pismo klinowe, chi\u0144ski system zapisu. W filmie r\u00F3wnie\u017C o wynalazku Jana Gutenberga - druku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63853777":["Airbus vs Boeing","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63853778":["Re\u017C.: Laure Bessi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176151.jpg","",[]],"63853779":["Corey podpada swojemu i dziadkowi, kiedy kupuje \u0142\u00F3d\u017A Chris-Craft z 1984, kt\u00F3rej nie przetestowa\u0142. Przekonamy si\u0119, czy uda mu si\u0119 zarobi\u0107, czy te\u017C utopi\u0142 swoje pieni\u0105dze. Weteran przynosi do lombardu colta z 1984 roku. Okazuje si\u0119, \u017Ce klient zapomnia\u0142 roz\u0142adowa\u0107 bro\u0144. Zobaczymy, czy Rick zdecyduje si\u0119 do\u0142\u0105czy\u0107 ten zabytkowy rewolwer do swojej kolekcji. Wkr\u00F3tce Harrisonowie maj\u0105 szans\u0119 kupi\u0107 niewiarygodnie rzadki instrument - gitar\u0119 Gretsch z 1954 roku, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do Roberta Duvalla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853780":["Rick kupuje lincolna continentala z 1962 roku, ulubiony model mafios\u00F3w. Naprawa samochodu okazuje si\u0119 jednak bardzo droga, a to nie podoba si\u0119 Richardowi. Do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry sprz\u0105taj\u0105c gara\u017C, znalaz\u0142 portfel z 1857 roku. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on pe\u0142en konfederackich banknot\u00F3w. Harrisonowie maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 kupi\u0107 wyj\u0105tkowy instrument - gitar\u0119 Gibson L7 z 1942 roku. Grano na niej na przyj\u0119ciu urodzinowym Ala Capone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853781":["Senior rodu Harrison\u00F3w ma nadziej\u0119 na spory zysk, gdy do lombardu trafia pi\u0142eczka bejsbolowa z autografami cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny New York Yankees, zwyci\u0119zc\u00F3w rozgrywek World Series z 1951 roku. Zanim jednak Richard dokona transakcji, musi zweryfikowa\u0107 autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Z kolei Rick ma k\u0142opot z oszacowaniem zestawu mebli. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 kupi\u0107 kurtk\u0119 od munduru kadeta West Point, kt\u00F3ra na pocz\u0105tku XX wieku nale\u017Ca\u0142a do s\u0142ynnego genera\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63853782":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
Cristina odchodzi z pracy. Callie po wyje\u017Adzie Arizony do Afryki zosta\u0142a sama w Seattle. Obie nie maj\u0105 zaj\u0119cia, wi\u0119c postanawiaj\u0105 przynajmniej korzysta\u0107 z \u017Cycia. Do szpitala trafia wa\u017Cny przyw\u00F3dca polityczny, od kt\u00F3rego zale\u017Cy pok\u00F3j na Bliskim Wschodzie. W\u0142adze kliniki musz\u0105 dopilnowa\u0107, by informacja o tym nie rozprzestrzeni\u0142a si\u0119, a oddzia\u0142 chirurgii przejmuj\u0105 agenci Secret Service. Na pediatrii pojawia si\u0119 nowy asystent - dr Robert Stark. April i Alex ju\u017C na pierwszym wsp\u00F3lnym dy\u017Curze naprawiaj\u0105 jego b\u0142\u0105d i ratuj\u0105 \u017Cycie niemowl\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63853783":["Re\u017C.: Rob Bailey.
Dotacje zostaj\u0105 przyznane Derekowi. M\u0119\u017Cczyzna ma wykorzysta\u0107 je na badania nad chorob\u0105 Alzheimera. Lekarze \u015Bwi\u0119tuj\u0105 przyznanie grant\u00F3w w barze Joego. S\u0105 w szoku, gdy odkrywaj\u0105, kim jest barmanka. Nocny dy\u017Cur w szpitalu pe\u0142ni\u0105 tymczasem Meredith i Alex. W\u015Br\u00F3d pacjent\u00F3w znajduje si\u0119 dziewi\u0119cioletnie dziecko cierpi\u0105ce z powodu powik\u0142a\u0144 po operacji. Matka ch\u0142opca, piel\u0119gniarka, domaga si\u0119 wezwania doktora Starka, kt\u00F3ry wyszed\u0142 na kolacj\u0119. Gdy m\u0119\u017Cczyzna wraca, wywi\u0105zuje si\u0119 awantura. Owen, Jackson i Lexie w tym czasie walcz\u0105 o \u017Cycie dw\u00F3ch nastoletnich braci, kt\u00F3rzy mieli koszmarny wypadek samochodowy na przeje\u017Adzie kolejowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63853784":["Ekipa musi przystosowa\u0107 budynek do potrzeb czteroosobowej rodziny. Pani Ewelina i pan Jan wychowuj\u0105 bli\u017Aniaczki Natali\u0119 i Klaudi\u0119. Po trudnym porodzie dziewczynki wymagaj\u0105 kosztownej rehabilitacji. Klaudia ma niesprawn\u0105 r\u0105czk\u0119. Obie dziewczynki s\u0105 od dawna otoczone opiek\u0105 Fundacji Polsat. W\u0142a\u015Bnie wsparcie tej organizacji pozwoli przeprowadzi\u0107 remont. To przedsi\u0119wzi\u0119cie oka\u017Ce si\u0119 niezwykle trudne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63853785":["Pani Justyna samotnie wychowuje syna. Za pieni\u0105dze, kt\u00F3re otrzyma\u0142a po rozwodzie, kupi\u0142a ma\u0142y domek. Budynek jest jednak w kiepskim stanie. \u015Awieci pustkami, w oknach widniej\u0105 brzydkie kraty, a na posesji tkwi ogromny s\u0142up energetyczny. Pani Justyna zamierza\u0142a wyremontowa\u0107 budynek, przeszkodzi\u0142y jej jednak problemy zdrowotne. W jej domku wci\u0105\u017C nie ma kuchni ani \u0142azienki, a mama i synek mieszkaj\u0105 w altanie w ogr\u00F3dku dzia\u0142kowym. Remontem zajmie si\u0119 ekipa Artura Witkowskiego, Martyna Kupczyk za\u015B poszuka za\u015B sposobu, by zamaskowa\u0107 s\u0142up.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63853786":["Re\u017C.: Stephen Cragg.
Do szpitala przyje\u017Cd\u017Ca ekipa telewizyjna, by nakr\u0119ci\u0107 dokument o pracownikach, kt\u00F3rzy przed sze\u015Bcioma miesi\u0105cami byli uczestnikami strzelaniny na terenie plac\u00F3wki. Meredith opowiada o bohaterstwie Cristiny. Kobieta odzyskuje prawo do uczestniczenia w zabiegach. Tymczasem Derek, Owen, Mark i Callie postanawiaj\u0105 przeprowadzi\u0107 operacj\u0119 przeszczepu r\u0119ki. Dawc\u0105 jest kierowca, kt\u00F3ry uleg\u0142 \u015Bmiertelnemu wypadkowi, a biorc\u0105 drwal, kt\u00F3ry straci\u0142 d\u0142onie w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63853787":["Re\u017C.: Tony Phelan.
Zaj\u0119cia przygotowane przez Owena doprowadzaj\u0105 rezydent\u00F3w do kresu wytrzyma\u0142o\u015Bci. Wszyscy zostaj\u0105 wezwani na ostry dy\u017Cur. Na izbie przyj\u0119\u0107 na pomoc czekaj\u0105 ranni podczas awaryjnego l\u0105dowania samolotu. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce to jedynie \u0107wiczenia. Cristina musi obserwowa\u0107 pacjenta znajduj\u0105cego si\u0119 w stanie krytycznym. Kolejny raz doznaje za\u0142amania nerwowego. Bailey usi\u0142uje pozna\u0107 przyczyny tajemniczej \u015Bmierci pacjentki. Callie i Arizona planuj\u0105 wypraw\u0119 do Afryki. Mark organizuje dla nich przyj\u0119cie po\u017Cegnalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63853788":["Ewa Wachowicz jedzie do Krakowa, gdzie przygotuje typowe dla Ma\u0142opolski potrawy. W pierwszej kolejno\u015Bci przyrz\u0105dzi liptauera, czyli past\u0119 kanapkow\u0105 z sera bia\u0142ego oraz bryndzy, kt\u00F3r\u0105 przyprawi anchois i suszon\u0105 papryk\u0105. Na obiad poda barszcz czerwony na \u015Bwie\u017Cych burakach oraz ozorek w sosie chrzanowym. Na deser Ewa upiecze tort migda\u0142owy z kremem morelowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/559e0a171037d052dc4e169160dcfd82",[]],"63853789":["Ewa Wachowicz jedzie w Beskidy. Zabiera ze sob\u0105 rower, aby zadba\u0107 o form\u0119. W tym odcinku przygotuje orzechowy krem z dodatkiem batat\u00F3w oraz podudzia kurczaka na ry\u017Cu i warzywach. Na deser natomiast upiecze ciasteczka kokosowe z nasionami chia i \u017Curawin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63853790":["Kamil Aleksejew jest na pocz\u0105tku swojej kariery sportowej. Mimo niepe\u0142nosprawno\u015Bci, pr\u00F3buje swoich si\u0142 w r\u00F3\u017Cnych dyscyplinach, m.in. sportach walki, bieganiu czy wspinaczce. Tymczasem Kamil Fabisiak jest cz\u0142onkiem kadry narodowej w tenisie na w\u00F3zkach i z dum\u0105 reprezentuje kraj na najwa\u017Cniejszych zawodach sportowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cb7660e4324aee9c59b2220ffc4835b2",[]],"63853791":["Renata \u015Aliwi\u0144ska uprawia lekkoatletyk\u0119. Marcin Grabi\u0144ski nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez biegania. Uko\u0144czy\u0142 ju\u017C w \u017Cyciu wiele maraton\u00F3w, dzi\u0119ki czemu uda\u0142o mu si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie i reprezentowa\u0107 kraj w tej dyscyplinie. Wielu ludzi mog\u0142oby si\u0119 od niego uczy\u0107 determinacji i czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cf3338749556035c1086574658d79c46",["N"]],"63853792":["W poszukiwaniu troci","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c6fa7cce26e56e0934f2aaa95c95ed60",[]],"63853793":["Lipienie z Regi","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4ed2d9cf1e83f3e05bcdb60737f2df4f",[]],"63853794":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63853795":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63853323":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853324":["Pier\u015Bcie\u0144
Marek nie kryje zaskoczenia na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce jego dawny znajomy zosta\u0142 oskar\u017Cony o sprzeda\u017C kradzionej \u015Bredniowiecznej bi\u017Cuterii. Rzekomy paser nie rozumie, jak do tego dosz\u0142o. Wszystkie zgromadzone dowody wskazuj\u0105 jednak na jego win\u0119. Jedynie dziennikarz jest przekonany o uczciwo\u015Bci kolegi. Postanawia zbada\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"63853325":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853326":["Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 przebiegowi eksperymentu, kt\u00F3rego celem jest ustalenie, czy mo\u017Cna wej\u015B\u0107 w stan upojenia alkoholowego, nie pij\u0105c alkoholu. Widzowie uzyskaj\u0105 odpowied\u017A na nades\u0142ane pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d033f8237a1b986851b46d3db0ec5663",[]],"63853327":["Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 przebiegowi eksperymentu, kt\u00F3rego celem jest ustalenie, czy zarazki z toalety osiadaj\u0105 na innych rzeczach pozostawionych w tym samym pomieszczeniu. Widzowie uzyskaj\u0105 odpowied\u017A na nades\u0142ane pytania, kt\u00F3re ich nurtuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f6d73805301c1b9de9f23626b232b40e",[]],"63853328":["Na tropie legionist\u00F3w marsza\u0142ka Pi\u0142sudskiego
I Wojna \u015Awiatowa dobiega\u0142a ko\u0144ca. W\u00F3wczas wykrwawieni zaborcy szukali sposobu na wzmocnienie swoich armii. Wiosn\u0105 1917 roku Niemcy zacz\u0119li organizowa\u0107 \"Polsk\u0105 Si\u0142\u0119 Zbrojn\u0105\" i postanowili w jej sk\u0142ad w\u0142\u0105czy\u0107 Legiony Polskie J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. Spowodowa\u0142o to konieczno\u015B\u0107 z\u0142o\u017Cenia przysi\u0119gi na wierno\u015B\u0107 cesarzowi Niemiec. Komendant Pi\u0142sudski wyda\u0142 tajne polecenie, aby legioni\u015Bci odmawiali sk\u0142adania tej przysi\u0119gi. Prawie 70 procent jego \u017Co\u0142nierzy zosta\u0142o internowanych. Szeregowcy trafili do obozu w Szczypiornie, a sam Pi\u0142sudski do twierdzy w Magdeburgu. Teren po obozie w Szczypiornie b\u0119d\u0105 eksplorowali prowadz\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a2ecac203ef16d0e7514512aa7aef976",[]],"63853329":["W czasie gor\u0105czki z\u0142ota \u015Bmia\u0142kowie i desperaci przemierzali kontynent, aby dotrze\u0107 do Klondike i tam zdoby\u0107 upragnion\u0105 fortun\u0119. Brett Rogers i Cliff Quinn ruszaj\u0105 \u015Bladem dawnych poszukiwaczy. Przyjaciele musz\u0105 zbudowa\u0107 prymitywn\u0105 \u0142\u00F3d\u017A rzeczn\u0105, aby dop\u0142yn\u0105\u0107 do miejsc, w kt\u00F3rych maj\u0105 szans\u0119 wyp\u0142uka\u0107 najcenniejsze grudki drogiego kruszcu. Przekonamy si\u0119, czy podo\u0142aj\u0105 temu trudnemu zadaniu - na skonstruowanie \u0142\u00F3dki maj\u0105 bowiem zaledwie 24 godziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178145.jpg","",[]],"63853330":["S\u0105siedzi z ogr\u00F3dk\u00F3w dzia\u0142kowych zamkn\u0105 wkr\u00F3tce sezon. Zaprosz\u0105 dokumentalist\u00F3w na swoje podw\u00F3rka, by pokaza\u0107 swoje domki i porozmawia\u0107 o zainteresowaniach. Czuwaj\u0105cy nad dzia\u0142kami zarz\u0105d na czele z prezesem obejrzy ogrody i wyr\u00F3\u017Cni naj\u0142adniejszy. Powo\u0142ana zostanie r\u00F3wnie\u017C komisja, kt\u00F3rej celem b\u0119dzie ustalenie dopuszczalnej wysoko\u015Bci krzew\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178592.jpg","",[]],"63853331":["Propaganda
Autorzy serii przedstawiaj\u0105 spos\u00F3b dzia\u0142ania Josepha Goebbelsa - cz\u0142owieka, kt\u00F3ry za pomoc\u0105 propagandy opanowa\u0142 umys\u0142y Niemc\u00F3w. Zdo\u0142a\u0142 on tak zaw\u0142adn\u0105\u0107 swoimi rodakami, \u017Ce byli oni gotowi walczy\u0107 do \u015Bmieci czy pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo w bitwie o Berlin. Hitler by\u0142 \u015Bwiadom, \u017Ce urzeka t\u0142umy, ale potrzebowa\u0142 Goebbelsa, aby zmanipulowa\u0107 ca\u0142y nar\u00F3d. Jego minister organizowa\u0142 imponuj\u0105ce imprezy masowe, wykorzystywa\u0142 radio i filmy, aby dotrze\u0107 z nazistowskim przekazem do jak najwi\u0119kszej rzeszy odbiorc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175928.jpg","",[]],"63853332":["W r\u00F3\u017Cnych epokach rozw\u00F3j cywilizacji stymulowali wielcy my\u015Bliciele formu\u0142uj\u0105cy b\u0142yskotliwe spostrze\u017Cenia i obdarzeni niezwyk\u0142ymi zdolno\u015Bciami. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 z nich twierdzi\u0142a, \u017Ce ich genialne pomys\u0142y pojawia\u0142y si\u0119 w zupe\u0142nie niespodziewanych momentach - we \u015Bnie, wizji czy halucynacjach. W staro\u017Cytno\u015Bci niemal w ka\u017Cdej kulturze na \u015Bwiecie wierzono, \u017Ce geniusz jest rodzajem op\u0119tania. Autorzy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy natchnienie, kt\u00F3re nasi przodkowie przypisywali bogom, ma pozaziemskie pochodzenie, jak utrzymuj\u0105 zwolennicy teorii staro\u017Cytnych astronaut\u00F3w. Bior\u0105 pod lup\u0119 m.in. Alberta Einsteina, Edisona i Dymitra Mendelejewa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175929.jpg","",[]],"63853333":["Kendall-Jackson Wine Estates
Rick Tigner to wa\u017Cna posta\u0107 w Kendall-Jackson Wine Estates, drugiej na \u015Bwiecie co do wielko\u015Bci rodzinnej firmie zajmuj\u0105cej si\u0119 produkcj\u0105 wina. Tym razem porzuci swoje biuro, aby pod przykrywk\u0105 zwyk\u0142ego sprzedawcy spr\u00F3bowa\u0107 si\u0142 jako szeregowy pracownik w\u0142asnego przedsi\u0119biorstwa. Prezes firmy sta\u0142 si\u0119 dla Ricka drugim ojcem, po jego odej\u015Bciu m\u0119\u017Cczyzna czuje si\u0119 odpowiedzialny za dalsze powodzenie biznesu. Podczas trwania programu spotka pracownik\u00F3w o skandalicznej postawie oraz ludzi, kt\u00F3rzy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce po dwudziestu latach stara\u0144 na rzecz firmy powinni zosta\u0107 bardziej docenieni. Oka\u017Ce si\u0119 te\u017C, \u017Ce Rick ma problemy z kontaktem z w\u0142asnymi podw\u0142adnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"63853334":["W dzisiejszym odcinku pojawia si\u0119 jedna z pierwszych na \u015Bwiecie drukowanych ksi\u0105\u017Cek - pi\u0119tnastowieczny bogato zdobiony inkunabu\u0142. Przekonamy si\u0119, czy pracownicy lombardu w Las Vegas zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 ten cenny zabytek. Nast\u0119pnie bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 wzmacniacz gitarowy, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do prawdziwego giganta muzyki country, Hanka Williamsa Sr. P\u00F3\u017Aniej klient przynosi do sklepu dow\u00F3d to\u017Csamo\u015Bci zmar\u0142ego kaskadera Evela Knievela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63853335":["Sta\u0142y klient i kolekcjoner broni przynosi do lombardu egzemplarz z czas\u00F3w wojny secesyjnej, tzw. karabin Smitha. Te modele by\u0142y bardzo zawodne - wybucha\u0142y podczas walki. Nast\u0119pnie bohaterowie programu wyceniaj\u0105 gad\u017Cety z kampanii prezydenckiej Johna Fitzgeralda Kennedy'ego z 1960 roku. P\u00F3\u017Aniej wychodzi na jaw, \u017Ce Corey nigdy nie ogl\u0105da\u0142 \"Gwiezdnych wojen\". Pozostali pracownicy lombardu nak\u0142aniaj\u0105 go, \u017Ceby nadrobi\u0142 te zaleg\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63853336":["Bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 pude\u0142ko na cygara, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142o do prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Przekonamy si\u0119, ile wart jest przedmiot, kt\u00F3ry by\u0142 kiedy\u015B cz\u0119\u015Bci\u0105 wyposa\u017Cenia Gabinetu Owalnego. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi klient z coltem walkerem - jednym z najskuteczniejszych rewolwer\u00F3w, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Ten model u\u017Cywany by\u0142 przez oddzia\u0142y Stra\u017Cnik\u00F3w Teksasu. P\u00F3\u017Aniej pracownicy sklepu ogl\u0105daj\u0105 z\u0142oty medal olimpijski z igrzysk w Seulu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63853337":["Tym razem do lombardu trafia plakat s\u0142ynnej p\u0142yty \"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band\". Przekonamy si\u0119, jaki wp\u0142yw na przebieg negocjacji cenowych b\u0119dzie mia\u0142 fakt, \u017Ce to jeden z najbardziej znacz\u0105cych album\u00F3w w dyskografii Beatles\u00F3w. Nast\u0119pnie Rick ogl\u0105da par\u0119 litografii autorstwa Joana Mir\u00F3 i Marca Chagalla. P\u00F3\u017Aniej pracownicy lombardu s\u0105 nieco oszo\u0142omieni, gdy\u017C w ich sklepie zjawia si\u0119 aktor Steve Carell, znany z serialu \"Biuro\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63853338":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony najstarszemu bohaterowi programu - wyst\u0119puj\u0105cemu w pierwszych czterech sezonach Barry'emu Weissowi. Zanim przeszed\u0142 on na emerytur\u0119, prowadzi\u0142 z bratem dobrze prosperuj\u0105cy zak\u0142ad produkcyjny. Cho\u0107 kolekcjonowa\u0142 antyki, nigdy nie licytowa\u0142 w aukcji magazynowej. Zmieni\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 producenta i narratora programu, Thoma Beersa, kt\u00F3ry nam\u00F3wi\u0142 Barry'ego na udzia\u0142 w show. Weiss traktowa\u0142 z przymru\u017Ceniem oka rywalizacj\u0119 z innymi kupuj\u0105cymi, staraj\u0105c si\u0119 bardziej o dobr\u0105 zabaw\u0119 ni\u017C du\u017Ce zyski. Zobaczymy najlepsze momenty z jego udzia\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63853339":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony czynnikowi decyduj\u0105cemu o wygranej lub przegranej - wycenie. Bohaterowie show pokazuj\u0105 rzeczoznawcom i kolekcjonerom przedmioty, z kt\u00F3rymi wi\u0105\u017C\u0105 najwi\u0119ksze nadzieje. Czasem eksperci potwierdzaj\u0105 przypuszczenia uczestnik\u00F3w programu. Bywa jednak, \u017Ce intryguj\u0105ce znaleziska okazuj\u0105 si\u0119 niewiele warte. Rzeczoznawcy zawsze jednak ch\u0119tnie dziel\u0105 si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105. Czasem wycena wi\u0105\u017Ce si\u0119 z niezapomnianymi prze\u017Cyciami. Takie w\u0142a\u015Bnie chwile zobaczymy w dzisiejszym odcinku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63853340":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w El Monte. Okazuje si\u0119, \u017Ce miejscowi kupuj\u0105cy mog\u0105 by\u0107 powa\u017Cn\u0105 konkurencj\u0105. Darrell i Brandon w swoim schowku przebijaj\u0105 si\u0119 przez mas\u0119 rupieci, ale trafiaj\u0105 na kilka interesuj\u0105cych przedmiot\u00F3w. Znajduj\u0105 m.in. stare japo\u0144skie strzemiona, kt\u00F3re dla kolekcjonera mog\u0105 by\u0107 warte nawet 900 dolar\u00F3w. Jarrod i Brandi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w swoim magazynie nie znajd\u0105 nic cennego. Natrafiaj\u0105 jednak na dwie gitary elektryczne firmy Gibson, za kt\u00F3re dostan\u0105 oko\u0142o 600 dolar\u00F3w. Ivy'emu dopisuje szcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63853341":["Nowi w bran\u017Cy Chris i Robbie otrzymuj\u0105 zlecenie przetransportowania dw\u00F3ch eksponat\u00F3w. Cenne przedmioty nale\u017Ca\u0142y kiedy\u015B do samego Elvisa Presleya. Z transportem samochodu Kr\u00F3la s\u0105 pewne problemy... Z kolei Jarrett prowadzi walk\u0119 z czasem, by zd\u0105\u017Cy\u0107 przed otwarciem restauracji. Napotka\u0142 komplikacje zwi\u0105zane z wymiarami przesy\u0142ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63853342":["Jennifer ma za zadanie dostarczy\u0107 w\u0142a\u015Bcicielowi wyj\u0105tkowo wra\u017Cliw\u0105 papug\u0119. Tymczasem Roy ma op\u00F3\u017Anienie spowodowane awari\u0105 ci\u0119\u017Car\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63853343":["Sezon nieub\u0142aganie dobiega ko\u0144ca. Wskutek ekstremalnych upa\u0142\u00F3w wydobycie trzeba zawiesi\u0107. Los Vernona i jego wsp\u00F3lnik\u00F3w zale\u017Cy od powodzenia planu Jake'a, kt\u00F3ry w ci\u0105gu jedenastu godzin chce przerobi\u0107 800 ton urobku. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 uzyska\u0107 100 uncji z\u0142ota, kt\u00F3rych desperacko potrzebuj\u0105. Alex Stead, kt\u00F3ry zaryzykowa\u0142 swoje oszcz\u0119dno\u015Bci i ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, nie odpuszcza do ko\u0144ca. W ch\u0142odniejszym klimacie wschodniego wybrze\u017Ca Wiktorii Neville Perry i Mick Clark musz\u0105 znale\u017A\u0107 jeszcze 13 uncji. Zobaczymy, czy natrafi\u0105 na cenn\u0105 bry\u0142k\u0119, czy te\u017C na ich dzia\u0142ce nie ma ju\u017C wi\u0119cej kruszcu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170276.jpg","",[]],"63853344":["Poszukiwacze z\u0142ota w Australii
Kolejna seria programu, kt\u00F3ry opowiada o zmaganiach trzech zespo\u0142\u00F3w poszukiwaczy. Udaj\u0105 si\u0119 oni do Australii Zachodniej i usi\u0142uj\u0105 tam odnale\u017A\u0107 z\u0142o\u017Ca cennego kruszcu. Podczas swojej pracy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o licznym problemom oraz awariom sprz\u0119tu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178588.jpg","",[]],"63853345":["Masa\u017Cysta Piotr i ksi\u0119gowa Marta wychowuj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci, jedenastoletni\u0105 Tosi\u0119 i o\u015Bmioletniego Maciusia. Obowi\u0105zki zawodowe pary sprawiaj\u0105, \u017Ce bardzo rzadko udaje im si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 beztrosko czas w rodzinnym gronie. Piotr i Marta chcieliby w ko\u0144cu odci\u0105\u0107 si\u0119 od codzienno\u015Bci. Aneta Rybarczyk i jej c\u00F3rka Paula prowadz\u0105 gospodarstwo agroturystyczne w Nowej Wsi Kosowskiej. Zajmuj\u0105 si\u0119 przede wszystkim ko\u0144mi. Aneta cz\u0119sto otrzymuje pomoc od starszej c\u00F3rki, Klaudii. To w\u0142a\u015Bnie ona poka\u017Ce go\u015Bciom z miasta, na czym polega praca na wsi. Opiek\u0105 nale\u017Cy otoczy\u0107 nie tylko konie, lecz tak\u017Ce owce, kozy i lamy. W tym samym czasie Aneta i Paula zrealizuj\u0105 harmonogram opracowany przez Piotra i Mart\u0119. Odwiedz\u0105 m.in. tor gokartowy i stylist\u0119 fryzur.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63853346":["Uczestnikami czwartego odcinka s\u0105 Magda i Marek Tacikowscy z Warszawy i troje ich dzieci oraz czteroosobowa rodzina Wojtka i Wiesi Paszkowskich z Kolonii Nowe Miasto. Prawniczka i informatyk ze stolicy odwiedz\u0105 wie\u015B, gdzie zaopiekuje si\u0119 nimi syn Paszkowskich, dziewi\u0119tnastoletni Szymon, pasjonat pracy w gospodarstwie i ucze\u0144 technikum rolniczego. Warszawiacy b\u0119d\u0105 musieli wydoi\u0107 krowy, zrobi\u0107 sery i zaj\u0105\u0107 si\u0119 przygotowaniem przetwor\u00F3w. Tymczasem Paszkowscy wraz ze swoimi sze\u015Bcioletnimi c\u00F3reczkami naucz\u0105 si\u0119 gotowa\u0107 i je\u017Adzi\u0107 na \u0142y\u017Cwach. Podejm\u0105 r\u00F3wnie\u017C wyzwanie cukiernicze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63853347":["Szamani s\u0105 w stanie wp\u0142ywa\u0107 na natur\u0119, maj\u0105 dost\u0119p do wymiar\u00F3w niewidzialnych dla zwyk\u0142ych \u015Bmiertelnik\u00F3w i mog\u0105 kontaktowa\u0107 si\u0119 z istotami z za\u015Bwiat\u00F3w. Od wiek\u00F3w uzdrawiaj\u0105 i chroni\u0105 cz\u0142onk\u00F3w swoich spo\u0142eczno\u015Bci oraz doradzaj\u0105 w najwa\u017Cniejszych kwestiach. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy plemienni przyw\u00F3dcy duchowi jedynie odprawiaj\u0105 staro\u017Cytne rytua\u0142y, czy mo\u017Ce pozostaj\u0105 w kontakcie z przedstawicielami cywilizacji pozaziemskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63853348":["Ziemi\u0119 zamieszkuje niewyobra\u017Calna liczba owad\u00F3w. W wielu kulturach na ca\u0142ym \u015Bwiecie niekt\u00F3re gatunki otaczano boskim kultem. Autorzy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy staro\u017Cytni Egipcjanie mieli kontakt z istotami z kosmosu przypominaj\u0105cymi wygl\u0105dem insekty. Analizuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C opis szara\u0144czy z Apokalipsy \u015Bw. Jana. Niekt\u00F3rzy zwolennicy koncepcji paleoastronautyki sugeruj\u0105, \u017Ce owady s\u0105 spokrewnione z obcymi. By\u0107 mo\u017Ce ich obecno\u015B\u0107 na Ziemi ma jaki\u015B cel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63853349":["Podczas drugiej wojny alianccy lotnicy noc\u0105 obserwowali dziwne \u015Bwiec\u0105ce kule na niebie. Dot\u0105d nie wyja\u015Bniono, czy by\u0142o to zjawisko naturalne, czy mo\u017Ce tajna bro\u0144 Niemc\u00F3w. Pojawi\u0142y si\u0119 te\u017C hipotezy o pozaziemskim pochodzeniu tych kul. W programie tak\u017Ce historia tajemniczego odnalezionego na terenie Polski tajemniczego masowego grobu z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Spoczywa\u0142o w nim dwa tysi\u0105ce os\u00F3b, pochowanych bez ubra\u0144 i \u017Cadnych przedmiot\u00F3w umo\u017Cliwiaj\u0105cych identyfikacj\u0119. Dowiemy si\u0119 r\u00F3wnie\u017C o pr\u00F3bach skonstruowania przez Amerykan\u00F3w bomb nietoperzowych, w kt\u00F3rych mia\u0142y znajdowa\u0107 si\u0119 te ma\u0142e lataj\u0105ce ssaki, oraz o planach Hitlera stworzenia brytyjskiej dywizji SS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178149.jpg","",[]],"63853350":["Ekipa programu zostaje zaproszona przez archeologa do Zamo\u015Bcia, gdzie b\u0119dzie musia\u0142a zbada\u0107 miejscow\u0105 legend\u0119. G\u0142osi ona, \u017Ce miasto ma rozbudowany system korytarzy podziemnych, o czym maj\u0105 \u015Bwiadczy\u0107 m.in. wyrobiska kredowe. Dawid, Kiler i Cichy s\u0105 zaciekawieni. Musz\u0105 przebada\u0107 obszerne tereny miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63853351":["Ekipa odwiedza ziemi\u0119 \u015Bwi\u0119tokrzysk\u0105, gdzie ma odszuka\u0107 dzia\u0142o artyleryjskie z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Dawid, Kiler i Cichy mierzyli si\u0119 ju\u017C z zadaniem odnajdywania ci\u0119\u017Ckiego sprz\u0119tu na przycz\u00F3\u0142ku baranowskim, ale po raz pierwszy celem ich poszukiwa\u0144 jest dzia\u0142o bojowe. W misj\u0119 zaanga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C prawie stuletni \u015Bwiadek, kt\u00F3rego zeznania i wskaz\u00F3wki maj\u0105 doprowadzi\u0107 ekip\u0119 do skarbu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63853352":["Noc
P\u00F3\u017An\u0105 noc\u0105 awaria komplikuje \u017Cycie ksi\u0119dzu i dzieci\u0119cej scholi w pobli\u017Cu Szczawnicy. Dominik i Tomek przybywaj\u0105 na miejsce, by ustali\u0107 przyczyn\u0119 braku pr\u0105du. Zupe\u0142nie nie spodziewaj\u0105 si\u0119 powa\u017Cnych problem\u00F3w. Ich szybka reakcja zapobiega jednak powa\u017Cnym stratom. W Parku Tradycji w Siemianowicach tak\u017Ce wyst\u0105pi\u0142y nag\u0142e problemy. Podczas zwiedzania nieoczekiwanie zgas\u0142o \u015Bwiat\u0142o. O\u015Bwietlenie awaryjne umo\u017Cliwi\u0142o turystom bezpieczn\u0105 ewakuacj\u0119. O pomoc zostali poproszeni elektrycy z Chorzowa. Tymczasem do bloku 910 dostarczony zostaje pierwszy transport w\u0119gla. Robert wyja\u015Bnia, w jaki spos\u00F3b zapewnia on pr\u0105d odbiorcom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63853353":["\u015Al\u0105sk vs. G\u00F3rale pojedynek nie na \u017Carty
G\u00F3ral Mietek, na co dzie\u0144 pracuj\u0105cy w brygadzie w Zakopanem, przywozi quada ekipie ze Szczawnicy. Chocia\u017C dzi\u0119ki niemu spotkanie up\u0142ywa w wyj\u0105tkowo weso\u0142ej atmosferze, elektrycy szybko musz\u0105 zabra\u0107 si\u0119 do pracy, poniewa\u017C dociera do nich zg\u0142oszenie awarii pr\u0105du w bac\u00F3wce. Dotrze\u0107 tam mo\u017Cna tylko za pomoc\u0105 quada. W Gliwicach ekipa musi przeprowadzi\u0107 napraw\u0119 urz\u0105dzenia w G\u0142\u00F3wnym Punkcie Zasilania. Praca w tak wa\u017Cnym miejscu musi by\u0107 wykonywana z najwy\u017Csz\u0105 staranno\u015Bci\u0105. Napi\u0119cie pr\u00F3buje roz\u0142adowa\u0107 Krzysiek, kt\u00F3ry bardzo lubi \u017Cartowa\u0107 i rozbawia\u0107 innych. W chorzowskiej ekipie funkcj\u0119 \u017Cartownisia przejmuje za\u015B Krystian, kt\u00F3ry lubi dawa\u0107 kolegom z pracy lekcje \u015Bl\u0105skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63853354":["Sandacze na martw\u0105 rybk\u0119, cz\u0119\u015B\u0107 1
Okazuje si\u0119, \u017Ce wielu w\u0119dkarzy powraca do starych, sprawdzonych sposob\u00F3w swoich dziadk\u00F3w. Jedn\u0105 z nich jest metoda na martw\u0105 rybk\u0119, kt\u00F3r\u0105 stosuje si\u0119 do \u0142owienia m\u0119tnookich drapie\u017Cnik\u00F3w. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak dobra\u0107 sprz\u0119t i prawid\u0142owo zmontowa\u0107 zestaw. Trzech w\u0119dkarzy wybra\u0142o si\u0119 a\u017C do Hiszpanii nad rzek\u0119 Ebro, by zdradzi\u0107, jak mo\u017Cna eksperymentowa\u0107, stosuj\u0105c r\u00F3\u017Cne modyfikacje tej sprawdzonej metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63853355":["Sandacze na martw\u0105 rybk\u0119, cz\u0119\u015B\u0107 2
Wielu w\u0119dkarzy powraca do starych, sprawdzonych sposob\u00F3w swoich dziadk\u00F3w. Jedn\u0105 z nich jest metoda na martw\u0105 rybk\u0119, kt\u00F3r\u0105 stosuje si\u0119 do \u0142owienia m\u0119tnookich drapie\u017Cnik\u00F3w. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak dobra\u0107 sprz\u0119t i prawid\u0142owo zmontowa\u0107 zestaw. W drugiej ods\u0142onie odcinka trzech w\u0119dkarzy t\u0142umaczy, jak mo\u017Cna eksperymentowa\u0107, stosuj\u0105c r\u00F3\u017Cne modyfikacje tej sprawdzonej metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63853356":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63853357":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63853358":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853359":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853360":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853361":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63853362":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63853363":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853364":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853365":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853366":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63853367":["Mike i Lisa, rodzice dziesi\u0119cioletniego George'a s\u0105 w\u0142a\u015Bcicielami wiktoria\u0144skiego domu w Shrewsbury od 20 lat. Przestrze\u0144 pomy\u015Blana jako idealna dla pary, dla trojga okazuje si\u0119 niewystarczaj\u0105ca. Do tego ka\u017Cdy z domownik\u00F3w ma inne potrzeby. Lisa marzy o cichym k\u0105ciku do uprawiania jogi, z kolei Mike oraz George lubi\u0105 gra\u0107 na gitarze i majsterkowa\u0107. Ma\u0142\u017Conkowie rozwa\u017Cali wybudowanie dodatkowego pomieszczenia w ogrodzie, ale z plan\u00F3w nic nie wysz\u0142o. Do pracy przyst\u0119puj\u0105 architekci. Laura projektuje interesuj\u0105c\u0105 budowl\u0119 w ogrodzie, kt\u00F3ra pogodzi sprzeczne d\u0105\u017Cenia rodzic\u00F3w, z kolei Robert zaskakuje konstrukcj\u0105, kt\u00F3ra ka\u017Cdemu z zainteresowanych zapewni prywatno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170040.jpg","",[]],"63853368":["Crepe Escape
Wizyta w fabryce, kt\u00F3ra codziennie produkuje a\u017C 70 milion\u00F3w wy\u015Bmienitych czekoladek. W programie tak\u017Ce kulisy powstawania crepini, kt\u00F3re stanowi\u0105 doskona\u0142e po\u0142\u0105czenie francuskich nale\u015Bnik\u00F3w z rosyjskimi blinami. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C tajemnic\u0119 \u017Celek kszta\u0142tem przypominaj\u0105cych \u017Caby z lasu deszczowego oraz metody wytwarzania ekstraktu waniliowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"63853369":["Gra\u017Cyna zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Henryka, kt\u00F3ry ci\u0119\u017Cko choruje na serce, ale nie wzi\u0105\u0142 ze sob\u0105 lek\u00F3w. Policja podejrzewa, \u017Ce m\u00F3g\u0142 utopi\u0107 si\u0119 w Wi\u015Ble. Przera\u017Cona \u017Cona jedzie na rozpoznanie zw\u0142ok, ale okazuje si\u0119, \u017Ce wy\u0142owiono m\u0119\u017Cczyzn\u0119 podobnego do jej m\u0119\u017Ca. Nie traci nadziei, \u017Ce detektywi odnajd\u0105 Henryka ca\u0142ego i zdrowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63853370":["Nie ok\u0142amuj ratownika
\u0141ukasz traci prac\u0119 z powodu epidemii koronawirusa. Poniewa\u017C \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny spodziewa si\u0119 dziecka, rodzina pilnie potrzebuje pieni\u0119dzy. M\u0119\u017Cczyzna postanawia wi\u0119c wr\u00F3ci\u0107 do dawnej profesji i podj\u0105\u0107 prac\u0119 jako ratownik medyczny. Pewnego dnia za\u0142oga karetki, w kt\u00F3rej je\u017Adzi \u0141ukasz, udziela pomocy rannemu. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce pacjent ma koronawirusa i powinien przebywa\u0107 na kwarantannie. \u0141ukasz robi sobie test, kt\u00F3ry daje wynik pozytywny. M\u0119\u017Cczyzna postanawia zatai\u0107 ten fakt przed \u017Con\u0105. Niebawem jednak dostaje wysokiej gor\u0105czki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/411e22d94e1d4b69a4d391d14e8cf6c8",[]],"63853371":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/af09281902335310e2ec30e3717e3072",[]],"63853372":["Agnieszka i Adam poszukuj\u0105 zaginionej p\u00F3\u0142rocznej dziewczynki. W mieszkaniu znajduj\u0105 nieprzytomn\u0105 matk\u0119 dziecka. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce kobieta znajduje si\u0119 pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Niebawem detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce w bliskim otoczeniu matki zaginionego dziecka by\u0142a osoba gotowa na wiele, \u017Ceby mie\u0107 dziecko. Tymczasem Adam nadal pomaga dziennikarce Julii Soboci\u0144skiej przy artykule o skorumpowanych policjantach. Para nawi\u0105zuje romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"63853373":["Jak dawniej
Gra\u017Cyna zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Henryka, kt\u00F3ry ci\u0119\u017Cko choruje na serce, ale nie wzi\u0105\u0142 ze sob\u0105 lek\u00F3w. Policja podejrzewa, \u017Ce m\u00F3g\u0142 utopi\u0107 si\u0119 w Wi\u015Ble. Przera\u017Cona \u017Cona jedzie na rozpoznanie zw\u0142ok, ale okazuje si\u0119, \u017Ce wy\u0142owiono m\u0119\u017Cczyzn\u0119 podobnego do jej m\u0119\u017Ca. Nie traci nadziei, \u017Ce detektywi odnajd\u0105 Henryka ca\u0142ego i zdrowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63853374":["Humor telewizyjny
Ferdynand Kiepski i jego s\u0105siedzi s\u0105 rozczarowani poziomem polskich seriali komediowych puszczanych w telewizji. Postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Sami b\u0119d\u0105 produkowa\u0107 programy rozrywkowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4045",[]],"63853375":["Niezno\u015Bna lekko\u015B\u0107 bytu
W kamienicy Kiepskich zjawia si\u0119 prorok rozprawiaj\u0105cy o nowej filozofii sztuki \u017Cycia. Jego nauki wci\u0105gaj\u0105 Ferdynanda. Postanawia on zmieni\u0107 swoje dotychczasowe, pe\u0142ne grzechu, \u017Cycie i wst\u0105pi\u0107 na \u015Bcie\u017Ck\u0119 duchowego samorozwoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4043",[]],"63853376":["Energetyk
Ludzko\u015B\u0107 stan\u0119\u0142a w obliczu powa\u017Cnego kryzysu energetycznego. Wszystkie \u017Ar\u00F3d\u0142a energii zosta\u0142y wyczerpane. Ziemi grozi katastrofa. Niespodziewanie, Ferdynand Kiepski odkrywa w sobie niewyczerpane pok\u0142ady energii. Zostaje mianowany g\u0142\u00F3wnym energetykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4042",[]],"63853377":["Sylwia, siostra Kampia, tak samo jak on mierzy si\u0119 z samotno\u015Bci\u0105. Kapsel nareszcie si\u0119 ustatkowa\u0142. Kampio potrafi zaskoczy\u0107 dziewczyn\u0119 nie tylko poezj\u0105. Asia nie potrafi utrzyma\u0107 si\u0119 w \u017Cadnej pracy, za to Ryszard postanawia sprawdzi\u0107 swoje mo\u017Cliwo\u015Bci w wi\u0119zieniu. Czas pozornego lenistwa doprowadza Radka do \u017Cyciowych postanowie\u0144. Bandziorek t\u0119skni za dziewczyn\u0105, mi\u0142o\u015Bci\u0105 i \u017Cyciow\u0105 stabilizacj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63853378":["Iwona i S\u0142awek wci\u0105\u017C wspominaj\u0105 pierwsze wsp\u00F3lne chwile. Kampio nie ma ani dziewczyny, ani pracy, a wci\u0105\u017C brakuje mu czasu. Kapslowi i Micha\u0142owi si\u0119 powiod\u0142o, obaj maj\u0105 prac\u0119. Ukochana Jarusia wyjecha\u0142a na kilka dni, by uregulowa\u0107 zaleg\u0142e sprawy rodzinne. Kobieta, z kt\u00F3r\u0105 Supermario wi\u0105za\u0142 plany na przysz\u0142o\u015B\u0107, pogardzi\u0142a jego uczuciem. Pan Janek Pszczelarz pozna\u0142 pewn\u0105 pann\u0119. Niestety rozleg\u0142e plany wzi\u0119\u0142y w \u0142eb ju\u017C po pierwszym spotkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63853379":["W Plutyczach pada \u015Bnieg. Gienek i Andrzej szykuj\u0105 si\u0119 do \u015Bwi\u0105t Bo\u017Cego Narodzenia, przygotowuj\u0105 niespodziank\u0119 dla najbli\u017Cszych, ale nie oznacza to rezygnacji z codziennych obowi\u0105zk\u00F3w. Musz\u0105 nakarmi\u0107 krowy. P\u00F3\u017Aniej zasiadaj\u0105 do \u015Bwi\u0105tecznej kolacji. W Laszkach Emilka urz\u0105dza w swojej oborze stajenk\u0119. Ustawia przywiezione od ksi\u0119dza figury, dekoracje i \u017C\u0142obek, a tak\u017Ce przyprowadza w\u0142asne zwierz\u0119ta. Efekty swojej pracy pokazuje zaproszonym dzieciom, daje im upominki, a nast\u0119pnie wraz z nimi \u015Bpiewa kol\u0119dy. Po\u015Bwi\u0119tne to wie\u015B, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 \u0141ukasz i Kamil. Bli\u017Aniacy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty, ale udaje im si\u0119 znale\u017A\u0107 czas na udekorowanie obory lampkami. Tymczasem \u017Cona jednego z braci przygotowuje Wigili\u0119. Niebawem wszyscy zbieraj\u0105 si\u0119 przy \u015Bwi\u0105tecznym stole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"63853380":["Teneryfa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"63853381":["Rodziny o r\u00F3\u017Cnej sytuacji materialnej zamieni\u0105 si\u0119 miejscami na pi\u0119\u0107 dni. Edyta i Adam, rodzice dwojga dzieci, mog\u0105 wyda\u0107 dziennie 14 z\u0142otych na osob\u0119. Kobieta kiedy\u015B by\u0142a ofiar\u0105 przemocy domowej. Zosta\u0142a r\u00F3wnie\u017C oszukana, w efekcie czego straci\u0142a mieszkanie i dozna\u0142a za\u0142amania nerwowego. Arkadiusz i Ma\u0142gorzata maj\u0105 p\u00F3\u0142toraroczn\u0105 c\u00F3rk\u0119 Amelk\u0119. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 15 tysi\u0119cy z\u0142otych, z czego na osob\u0119 dziennie maj\u0105 przeznaczonych 110 z\u0142otych. M\u0119\u017Cczyzna po\u015Bwi\u0119ca pracy poza domem pi\u0119\u0107 dni w tygodniu i nie ma wiele czasu dla rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/57321301f94601416ba4f02dd297f730",[]],"63853382":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63853383":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63853384":["Ryzykowna wr\u00F3\u017Cba
O zagini\u0119ciu syna Miko\u0142aja i by\u0142ej \u017Cony Beaty zawiadamia policj\u0119 Pawe\u0142. Rozwiedli si\u0119 5 lat temu i od tamtej pory nie mieszkaj\u0105 razem. Z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 m\u0119\u017Cczyzna utrzymywa\u0142 poprawne stosunki, dba\u0142 o kontakt z dzieckiem. Od jakiego\u015B czasu jednak zachowanie Beaty zacz\u0119\u0142o go niepokoi\u0107. Zainteresowa\u0142a si\u0119 bowiem magi\u0105 i okultyzmem, we wszystkich sprawach radzi\u0142a si\u0119 medium. Ten trop doprowadza funkcjonariuszy do wr\u00F3\u017Cki Jasminy, ale \u015Bledztwo utyka w miejscu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63853385":["Do \u015Bledczych zg\u0142asza si\u0119 Klaudia \u0141aska. Dziewi\u0119tnastoletnia dziewczyna jest pewna, \u017Ce ojczym, Adam Rusak, zdradza jej matk\u0119. Znalaz\u0142a bowiem w domu kobiece drobiazgi, kt\u00F3re nie nale\u017C\u0105 ani do matki, ani do niej. Klaudia m\u00F3wi detektywom, \u017Ce obie cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 z miasta, by opiekowa\u0107 si\u0119 dziadkiem. S\u0105dzi, \u017Ce to wtedy m\u0119\u017Cczyzna zaprasza do domu inn\u0105 kobiet\u0119. \u015Aledczy montuj\u0105 kamery w domu klientki, gdy s\u0142ysz\u0105, jak Adam umawia si\u0119 z kim\u015B na intymne spotkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"63853386":["Grey's Anatomy: Chirurdzy 10
Lekarze z Grey Sloan Memorial wsp\u00F3lnie prze\u017Cywaj\u0105 zawodowe i osobiste problemy. Musz\u0105 wsp\u00F3lnie poradzi\u0107 sobie ze zniszczeniami, kt\u00F3re pozostawi\u0142a po sobie burza. Meredith musi podj\u0105\u0107 trudne decyzje, kt\u00F3re b\u0119d\u0105 mia\u0142y wp\u0142yw na \u017Cycie jej bliskich. Callie jest za\u0142amana zdrad\u0105 Arizony, a \u017Cyciu Richarda grozi niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",[]],"63853387":["The Best of Nowa Rewia Kabaretowa
W programie wyb\u00F3r najlepszych skeczy artyst\u00F3w takich jak Kabaret Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, Kabaret Ko\u0144 Polski, Kabaret K2 czy Andrzej Grabowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63853388":["Katarzyna Pakosi\u0144ska, Krzysztof Piasecki, Tomasz Jachimek
Katarzyna Pakosi\u0144ska jest powszechnie lubian\u0105 komiczk\u0105, dziennikark\u0105, aktork\u0105 i konferansjerk\u0105. Popularno\u015B\u0107 zdoby\u0142a jako cz\u0142onkini Kabaretu Moralnego Niepokoju, cho\u0107 ostatecznie zdecydowa\u0142a si\u0119 od\u0142\u0105czy\u0107 od zespo\u0142u. Wszechstronnie utalentowana artystka kabaretowa by\u0142a dwukrotnie nominowana do tytu\u0142u Mistrza Mowy Polskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63853389":["Vince Neil, Charisma Carpenter, Cynthia Rowley, Orlando Jones
Pogr\u0105\u017Cony w g\u0142\u0119bokiej depresji Vince Neil spotyka kogo\u015B, kto przywr\u00F3ci go do \u015Bwiata \u017Cywych. M\u0142oda Charisma Carpenter musi pokona\u0107 z\u0142\u0105 energi\u0119, jak zago\u015Bci\u0142a w jej rodzinnym domu. Pop\u0119dzany przez tajemnicze moce Orlando Jones spotyka si\u0119 ze swoim zmar\u0142ym krewnym. Gdy Cynthia Rowley poznaje histori\u0119 na temat poprzedniego w\u0142a\u015Bciciela swojego domu letniskowego, decyduje si\u0119 na ucieczk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170070.jpg","",[]],"63853390":["Odnaleziona, cz\u0119\u015B\u0107 1
Po o\u015Bmiu latach Kornelia ucieka gangowi handlarzy lud\u017Ami. Dziewczyna zeznaje, \u017Ce by\u0142a przetrzymywana razem z innymi dzie\u0107mi. Najprawdopodobniej mia\u0142a trafi\u0107 do domu publicznego. Trop prowadzi do dawnego znajomego rodzic\u00F3w nastolatki, ale okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna znikn\u0105\u0142. \u0141owcy przeszukuj\u0105 jego mieszkanie. Znajduj\u0105 tam materia\u0142y pedofilskie i zdj\u0119cia Kornelii zrobione ju\u017C po porwaniu. Pod blokiem zauwa\u017Caj\u0105 podejrzanie zachowuj\u0105cego si\u0119 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Jagna, kt\u00F3ra wci\u0105\u017C prze\u017Cywa zagini\u0119cie brata, traci nad sob\u0105 panowanie i bije zatrzymanego. Zostaje odsuni\u0119ta od \u015Bledztwa. Tymczasem Brunon wyjawia Julii, \u017Ce jej nowy ch\u0142opak, Mariusz, jest synem gangstera. Zszokowana c\u00F3rka pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, sk\u0105d ojciec to wie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"63853391":["Trwaj\u0105 przygotowania do operacji Emila i jego mamy. Waldkowi, m\u0119\u017Cowi El\u017Cbiety, ci\u0119\u017Cko opanowa\u0107 emocje. Z kolei Bo\u017Cena i Olga id\u0105 na si\u0142owni\u0119, by zgubi\u0107 kilka kilogram\u00F3w przed zabiegiem. Na miejscu spotykaj\u0105 Karolin\u0119, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C musi schudn\u0105\u0107. Emil i Ela po operacji jedz\u0105 sw\u00F3j pierwszy posi\u0142ek - kleik. Tymczasem na si\u0142owni Karolina zaczyna mie\u0107 problem z kr\u0119gos\u0142upem i musi opu\u015Bci\u0107 sal\u0119 treningow\u0105. Bo\u017Cena i Olga wyciskaj\u0105 si\u00F3dme poty. Emil po powrocie ze szpitala postanawia nauczy\u0107 swojego pupila Dolara pos\u0142usze\u0144stwa i zapisuje go na tresur\u0119, co te\u017C zwi\u0119ksza aktywno\u015B\u0107 ch\u0142opaka. Ela po incydentach z ci\u015Bnieniem zaczyna regularnie je kontrolowa\u0107. Bo\u017Cena i Olga przechodz\u0105 pr\u00F3b\u0119 wagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176840.jpg","",[]],"63853392":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63853393":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63853394":["Kabaret Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych
Program stanowi podsumowanie ostatnich lat Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, podczas kt\u00F3rych grupa zdoby\u0142a ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107 w telewizji i internecie. Formacja s\u0142ynie z improwizacji i interakcji z publiczno\u015Bci. Widownia zgromadzona w Teatrze Capitol z pewno\u015Bci\u0105 stanie si\u0119 \u015Bwiadkiem niepowtarzalnego spektaklu, w kt\u00F3rym odegra te\u017C niema\u0142\u0105 rol\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63853395":["KSM - Radio. Muzyka. \u017Barty., cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63853396":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b9e88859b9281db157d905be91435eb4",[]],"63853397":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/aaa3d0f3ed3b43706ab5a1143d1f2a53",[]]}