{"67215501":["Test
Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie nieletniej c\u00F3rki. Dziewczyna choruje na ci\u0119\u017Cki typ cukrzycy i stale powinna za\u017Cywa\u0107 odpowiednie leki. Podejrzenie pada na by\u0142ego ch\u0142opaka nastolatki oraz jej bliskiego koleg\u0119. By\u0107 mo\u017Ce wszystkiemu winne jest z\u0142amane serce... Do Krystiana przychodzi przera\u017Cona Alicja, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest \u015Bledzona przez Paulin\u0119, jego by\u0142\u0105 partnerk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce chorobliwie zazdrosna kobieta ma problemy psychiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67215502":["Strach
W piwnicy zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki pracownika socjalnego. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do mieszkania ofiary i dok\u0142adnie je przeszuka\u0142. Trop prowadzi do brata m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry podejrzewa\u0142 go o romans ze swoj\u0105 \u017Con\u0105. Prawda okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inna. Tymczasem Kuba w tajemnicy sprawdza podejrzane transakcje na kontach bankowych \u017Barskiego. Natalia go przy\u0142apuje, ale Roguz przekonuje j\u0105, \u017Ceby bli\u017Cej przyjrza\u0142a si\u0119 sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67215503":["Milcz\u0105ca barykada, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy, kt\u00F3re mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67215504":["Wazon prze\u017Cy\u0142 koszmarne spotkanie z nied\u017Awiedziem. Siwy i Ma\u0142y wycinaj\u0105 drzewo. Kirym uwa\u017Ca si\u0119 za cz\u0142owieka wolnego, ale zaznacza przy tym, \u017Ce w Bieszczadach bardziej ni\u017C gdziekolwiek indziej musi dba\u0107 o sw\u00F3j wygl\u0105d. W\u0142adkowi tylko raz uda\u0142o si\u0119 spotka\u0107 kobiet\u0119 dla siebie. Wazon w ko\u0144cu wybudowa\u0142 czatowni\u0119, z kt\u00F3rej mo\u017Cna z bliska obserwowa\u0107 nied\u017Awiedzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"67215505":["Wszystko na sprzeda\u017C
Detektywi prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie wyci\u0119cia nerki, kt\u00F3rego ofiar\u0105 pad\u0142 m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna. Pi\u0119kna femme fatale oraz mi\u0119dzynarodowy trop sprawiaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zaanga\u017Cowany zostaje oficer lubelskiej policji, Dawid Hawryluk. Bezkompromisowy i nie uznaj\u0105cy sprzeciwu detektyw wzbudza niech\u0119\u0107 policjant\u00F3w wydzia\u0142u kryminalnego. Czas ucieka, a konflikty pomi\u0119dzy \u015Bledczymi coraz bardziej zaogniaj\u0105 sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67215506":["Paparazzi
Znany warszawski paparazzo zostaje zamordowany. Prawdopodobnie zab\u00F3jstwo ma zwi\u0105zek z jego ostatnim dziennikarskim \u015Bledztwem. M\u0119\u017Cczyzna na zlecenie \u017Cony znanego biznesmena zrobi\u0142 mu kr\u0119puj\u0105ce zdj\u0119cia z m\u0142od\u0105 kochank\u0105. Nast\u0119pna sprawa dotyczy porwania dziewczyny. Udaje jej si\u0119 wys\u0142a\u0107 do rodzic\u00F3w wiadomo\u015B\u0107 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. Policjanci rozpoczynaj\u0105 poszukiwania, podczas kt\u00F3rych odkrywaj\u0105 zaskakuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o prawdziwych okoliczno\u015Bciach jej zagini\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67215507":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67215508":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67215509":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67215510":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67215511":["Curse of the Dead Gods","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"67215512":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67215513":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67215514":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67215515":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67215516":["Tarcza i miecz
W czasie II wojny \u015Bwiatowej, kt\u00F3ra zadecydowa\u0142a o biegu historii XX i XXI wieku decyduj\u0105c\u0105 rol\u0119 odgrywa\u0142a bro\u0144 pancerna. Wielkie bitwy by\u0142y starciem tej broni z broni\u0105 przeciwpancern\u0105. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak przebiega\u0142a ta rywalizacja, w kt\u00F3rej pogrubianie pancerzy by\u0142o natychmiast kontrowane przez zwi\u0119kszanie kalibru armat i wymy\u015Blanie nowej broni jak np. pociski kumulacyjne. Poznaj\u0105 rol\u0119 Wojska Polskiego w tym wy\u015Bcigu oraz pow\u00F3d, dla kt\u00F3rego kampania wrze\u015Bniowa 1939 roku, pomimo doskona\u0142ej broni, w kt\u00F3r\u0105 by\u0142y wyposa\u017Cone nasze oddzia\u0142y, zako\u0144czy\u0142a si\u0119 kl\u0119sk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67215517":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67215518":["7 najlepszych mini-gier w grach wideo","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67215519":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"67215520":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"67215521":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67215522":["Widzowie przenios\u0105 si\u0119 do uniwersum \"Thief\". Wydana w 2014 roku gra by\u0142a rebootem kultowego cyklu skradanek z prze\u0142omu XX i XXI wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"67215523":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"67215318":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67215319":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67215320":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67215321":["Bezwarunkowa mi\u0142o\u015B\u0107
Cecylia Kwieci\u0144ska prosi Malanowskiego, by pom\u00F3g\u0142 jej nawi\u0105za\u0107 kontakt z c\u00F3rk\u0105, Martyn\u0105. Dziewczyna zosta\u0142a wyrzucona z domu przez ojca p\u00F3\u0142 roku temu i odt\u0105d nie widzia\u0142a si\u0119 z rodzicami. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 zdoby\u0107 informacje, mog\u0105ce naprowadzi\u0107 ich na trop dziewczyny. Trafiaj\u0105 do restauracji, kt\u00F3ra rzekomo nale\u017Cy do jej partnera. Wkr\u00F3tce zostaje napadni\u0119ta wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka lokalu. \u015Aledztwo zaczyna si\u0119 komplikowa\u0107. Informacje o c\u00F3rce Kwieci\u0144skich nie uk\u0142adaj\u0105 si\u0119 w logiczn\u0105 ca\u0142o\u015B\u0107 a\u017C do momentu, gdy Bronis\u0142aw otrzymuje niepokoj\u0105cy telefon od pewnego policjanta...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67215322":["W sieci k\u0142amstw
Do Malanowskiego zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 Zofia Ferenc i jej synowa Justyna. Kobiety znalaz\u0142y w rzeczach Andrzeja, syna Zofii i m\u0119\u017Ca Justyny, p\u0142yt\u0119 DVD. Na nagraniu wida\u0107 zwi\u0105zan\u0105 dziewczyn\u0119 i s\u0142ycha\u0107 g\u0142os porywacza, kt\u00F3ry oznajmia, \u017Ce Andrzej musi zap\u0142aci\u0107 300 tysi\u0119cy z\u0142otych. Inaczej uwi\u0119ziona zginie. Zofia i Justyna nie wiedz\u0105, kim jest porwana. Wkr\u00F3tce detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce to c\u00F3rka Andrzeja, Karolina. Jego \u017Cona jest w szoku, gdy\u017C nie wiedzia\u0142a o nie\u015Blubnym dziecku m\u0119\u017Ca. Wkr\u00F3tce Bronis\u0142aw jedzie z Justyn\u0105 do mieszkania matki uprowadzonej. Hanna Bana\u015B potwierdza, \u017Ce Karolin\u0119 porwano trzy dni wcze\u015Bniej. Kobieta chcia\u0142a zawiadomi\u0107 policj\u0119, ale Andrzej postanowi\u0142 sam za\u0142atwi\u0107 spraw\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",["N"]],"67215323":["Tomek uczy si\u0119 w technikum. By zaimponowa\u0107 r\u00F3wie\u015Bnikom, podejmuje si\u0119 karko\u0142omnego zadania - ma poderwa\u0107 konserwatywn\u0105 nauczycielk\u0119 Ew\u0119. Kiedy jest bliski osi\u0105gni\u0119cia celu, kobieta dowiaduje si\u0119 o zak\u0142adzie i odrzuca zaloty ucznia. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce w niewinn\u0105 zabaw\u0119 zamieszana jest tak\u017Ce matka Tomka, Alicja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"67215324":["Przedszkolanka zakochuje si\u0119 w m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 oszustem
Anna, kt\u00F3ra pracuje w prywatnym przedszkolu, zaczyna si\u0119 spotyka\u0107 z Micha\u0142em, ojcem 6-letniej Amelki. Gdy pewnego dnia wychodz\u0105 razem z plac\u00F3wki, czeka na nich Iwona, \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny. Micha\u0142 t\u0142umaczy partnerce, \u017Ce pobrali si\u0119 bardzo m\u0142odo. Matka Amelki, kt\u00F3ra nie stroni\u0142a od rozrywek, wyjecha\u0142a na sta\u0142e do Hiszpanii, porzucaj\u0105c go z dzieckiem. Teraz wr\u00F3ci\u0142a bez uprzedzenia, \u017C\u0105daj\u0105c rozwodu i pieni\u0119dzy. Chce walczy\u0107 o prawo do opieki nad c\u00F3rk\u0105. Grozi, \u017Ce je\u015Bli nie dostanie 100 tysi\u0119cy z\u0142otych, wyjedzie z Amelk\u0105 z kraju. Anna jest gotowa na wszystko, by pom\u00F3c ukochanemu. Jego intencje mog\u0105 jednak nie by\u0107 szczere.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"67215325":["Nie kradnij
Para nastolatk\u00F3w znajduje cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3re wisi na sznurze. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce by\u0142 to wikary z miejscowej parafii, kt\u00F3ry w wolnych chwilach pomaga\u0142 w lokalnej fundacji charytatywnej. M\u0119\u017Cczyzna tak naprawd\u0119 zosta\u0142 zamordowany, lecz jego \u015Bmier\u0107 upozorowano na samob\u00F3jstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce ksi\u0105dz by\u0142 podejrzewany o kradzie\u017Ce pieni\u0119dzy fundacji i otrzymywa\u0142 listy z pogr\u00F3\u017Ckami. Tymczasem Olgierd organizuje wiecz\u00F3r kawalerski dla Krystiana. W przygotowaniach do imprezy pomagaj\u0105 mu pozostali policjanci z miejscowej komendy. Do\u0142\u0105cza te\u017C do nich ojciec Krystiana, Andrzej. W\u00F3wczas sytuacja wymyka si\u0119 spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67215326":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67215327":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67215328":["Idealny tata
Barbara samotnie wychowuje Marcina. Jej m\u0105\u017C zgin\u0105\u0142 w wypadku samochodowym, kiedy ich syn mia\u0142 pi\u0119\u0107 lat. Od tej chwili matka opowiada dziecku o tym, jak dzielnym i wspania\u0142ym policjantem by\u0142 jego tata. Pewnego dnia Marcin zauwa\u017Ca swoj\u0105 matk\u0119 w ramionach Zdzis\u0142awa, kt\u00F3ry niebawem ma si\u0119 do nich wprowadzi\u0107. Wkr\u00F3tce niezadowolony syn odkrywa prawd\u0119 na temat wypadku swojego ojca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"67215329":["Mamu\u015Bka
Natalia zostaje dyrektork\u0105 szko\u0142y. By to uczci\u0107, urz\u0105dza eleganck\u0105 kolacj\u0119, na kt\u00F3r\u0105 zaprasza swoj\u0105 siostr\u0119 i matk\u0119. Starsza pani dociera jednak sp\u00F3\u017Aniona, poniewa\u017C pomyli\u0142a adres. Natalia podejrzewa, \u017Ce matka choruje na alzheimera. Wraz z siostr\u0105 postanawia si\u0119 ni\u0105 zaopiekowa\u0107, nie jest to jednak \u0142atwe. Pomaga im s\u0105siad matki, Pawe\u0142. Szybko okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie robi\u0142 tego bezinteresownie. Natalia pr\u00F3buje uchroni\u0107 matk\u0119 przed konsekwencjami niekorzystnej znajomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","",["N"]],"67215330":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67215331":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67215332":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67215333":["Sugar baby
Studentka Anita nawi\u0105zuje romans ze starszym od siebie Maksem. Rodzina dziewczyny nie akceptuje tej znajomo\u015Bci. Tymczasem Maks daje kochance w prezencie samoch\u00F3d, obiecuje r\u00F3wnie\u017C p\u0142aci\u0107 wszystkie jej rachunki. Anita nie wie, jak powinna si\u0119 zachowa\u0107. Przyjaci\u00F3\u0142ka, Ola, przekonuje j\u0105 jednak, by przyj\u0119\u0142a propozycj\u0119. Niespodziewanie Maks zaczyna traci\u0107 zainteresowanie Anit\u0105. Dziewczyna postanawia poprawi\u0107 swoj\u0105 urod\u0119. Poniewa\u017C nie sta\u0107 jej na wizyt\u0119 u chirurga plastycznego, prosi o pomoc Ol\u0119, studentk\u0119 medyny. Wstrzykni\u0119ty przez dziewczyn\u0119 kwas hialuronowy okazuje si\u0119 jednak zanieczyszczony, co prowadzi do posocznicy. Maks, widz\u0105c tak oszpecon\u0105 partnerk\u0119, zrywa z ni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67215334":["Niedoko\u0144czone zlecenie
Motocyklista ulega wypadkowi i trafia do szpitala w stanie \u015Bpi\u0105czki. Przy m\u0119\u017Cczy\u017Anie policja znajduje bro\u0144 z wytartym numerem seryjnym oraz wej\u015Bci\u00F3wk\u0119 na wystaw\u0119 dzie\u0142 sztuki. W \u015Bledztwie pojawia si\u0119 nowa osoba, zaginiona pracownica galerii. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 tajemnicz\u0105 Rosjank\u0119. Niespodziewanie znika tak\u017Ce dwoje policjant\u00F3w, kt\u00F3rzy zaanga\u017Cowali si\u0119 w \u015Bledztwo. Naczelnik wydzia\u0142u, Piotr Zar\u0119bski, musi podj\u0105\u0107 kilka dramatycznych decyzji, by ratowa\u0107 swoich podw\u0142adnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67215335":["Julita ma problem z Jolk\u0105, kt\u00F3ra niezbyt przyk\u0142ada si\u0119 do swojej pracy w barze, a w dodatku wychodzi bez zapowiedzi w ci\u0105gu dnia. Tomek t\u0142umaczy zirytowanej szefowej, \u017Ce to ze wzgl\u0119du na poszukiwanie mieszkania, do kt\u00F3rego chc\u0105 si\u0119 przeprowadzi\u0107. Piotrek podejrzewa, \u017Ce to Dominika jest morderczyni\u0105, kt\u00F3rej szuka\u0142. Przera\u017Cona oskar\u017Ceniami siostra Marysi zaprzecza i t\u0142umaczy mu swoj\u0105 wersj\u0119 wydarze\u0144. Sytuacja komplikuje si\u0119, gdy Dominika ucieka i wykorzystuje do tego Wenerskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67215336":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215337":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67215338":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"67215339":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67215340":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Ludzie, kt\u00F3rzy nigdy wcze\u015Bniej nie mieszkali na wsi, porzucaj\u0105 wygodne \u017Cycie w mie\u015Bcie na rzecz sparta\u0144skich warunk\u00F3w panuj\u0105cych na po\u0142o\u017Conym z dala od cywilizacji ranczu. Czeka ich praca fizyczna i opieka nad zwierz\u0119tami. Uczestnicy b\u0119d\u0105 te\u017C musieli nauczy\u0107 si\u0119 dzieli\u0107 produkty \u017Cywno\u015Bciowe, by wystarczy\u0142o ich dla wszystkich. W tej edycji mieszka\u0144cy rancza zadbaj\u0105 o teren dwa razy wi\u0119kszy ni\u017C w poprzednim sezonie, na kt\u00F3rym b\u0119dzie jeszcze mniej udogodnie\u0144. Zmieni\u0105 si\u0119 te\u017C zasady - w ka\u017Cdym odcinku z programu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 odpa\u015B\u0107 wi\u0119cej ni\u017C jeden uczestnik. Ranczerzy zawr\u0105 przyja\u017Anie i sojusze, by\u0107 mo\u017Ce tak\u017Ce kto\u015B nawi\u0105\u017Ce romans. W tej przygodzie towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 prowadz\u0105ce, Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczy\u0144ska, i opiekun farmy, rolnik Szymon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258496.jpg","",[]],"67215341":["Re\u017C.: Bilall Fallah, Adil El Arbi.
Detektyw Marcus Burnett czuje si\u0119 ju\u017C zm\u0119czony pe\u0142nym niebezpiecze\u0144stw i wyzwa\u0144 \u017Cyciem str\u00F3\u017Ca prawa. Ma swoje lata i postanawia przej\u015B\u0107 na zas\u0142u\u017Con\u0105 emerytur\u0119, aby sp\u0119dza\u0107 wi\u0119cej czasu z rodzin\u0105. Ta decyzja spotyka si\u0119 z oburzeniem jego zawodowego partnera Mike'a Lowreya, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie odej\u015Bcia z zawodu. Sytuacja ulega zmianie za spraw\u0105 nieobliczalnej wdowy po przyw\u00F3dcy kartelu narkotykowego, Isabel Aretas, kt\u00F3rej uda\u0142o si\u0119 wydosta\u0107 z meksyka\u0144skiego zak\u0142adu karnego. Celem uciekinierki jest odwet za rozbicie jej organizacji przest\u0119pczej. Wysy\u0142a syna do Miami z misj\u0105 odzyskania pieni\u0119dzy, kt\u00F3re ukry\u0142 jego ojciec. Armando ma te\u017C zlikwidowa\u0107 osoby odpowiedzialne za aresztowanie rodzica i jego p\u00F3\u017Aniejsz\u0105 \u015Bmier\u0107 w wi\u0119zieniu. Po namowach kolegi po fachu Marcus postanawia po raz ostatni w karierze wykorzysta\u0107 swoje policyjne do\u015Bwiadczenie. Partnerzy robi\u0105 wszystko, by wsp\u00F3lnymi si\u0142ami powstrzyma\u0107 przest\u0119pc\u00F3w. Mog\u0105 liczy\u0107 na wsparcie cz\u0142onk\u00F3w doborowej jednostki AMMO, w kt\u00F3rej szeregach znajduj\u0105 si\u0119 m\u0142odzi i pe\u0142ni energii funkcjonariusze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161250.jpg","",[]],"67215342":["Re\u017C.: Po-Chih Leong.
Tajny agent CIA Sonni Griffith zostaje wys\u0142any z misj\u0105 do Rumunii. Ma tam zdemaskowa\u0107 handlarza broni\u0105 i zapobiec przygotowywanej transakcji. Gdy dociera na miejsce, zostaje zdradzony i trafia do wi\u0119zienia. Ameryka\u0144scy wsp\u00F3\u0142pracownicy szybko go jednak stamt\u0105d uwalniaj\u0105. Agencja ma bowiem wobec Sonniego konkretne plany. Dostaje on do wykonania kolejne zadanie. Tym razem agent ma eskortowa\u0107 do Stan\u00F3w Zjednoczonych Nadi\u0119 Cominski, wdow\u0119 po ksi\u0119gowym rumu\u0144skiej mafii. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce kobiet\u0119 chce uj\u0105\u0107 handlarz broni\u0105, kt\u00F3rego Griffith mia\u0142 zdemaskowa\u0107. M\u0119\u017Cczyzna jest zdecydowany na wszystko, aby wydoby\u0107 od Nadii informacj\u0119 o miejscu ukrycia trzydziestu milion\u00F3w dolar\u00F3w przeznaczonych na zakup bomby biologicznej. Tymczasem w\u015Br\u00F3d agent\u00F3w wywiadu kolejny raz kto\u015B dopuszcza si\u0119 zdrady. Ujawnione zostaj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 oraz miejsce pobytu Griffitha i Nadii. Sonni, ufaj\u0105c jedynie swojemu przyjacielowi Michaelowi Shepardowi, musi stoczy\u0107 dramatyczn\u0105 walk\u0119 z handlarzami broni\u0105. Stawk\u0105 jest nie tylko \u017Cycie jego i Nadii, ale przede wszystkim bezpiecze\u0144stwo ca\u0142ego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2245368.jpg","",["N"]],"67215343":["Re\u017C.: Mathieu Kassovitz.
Doktor Miranda Grey wraz z m\u0119\u017Cem Douglasem pracuje na oddziale psychiatrycznym w zak\u0142adzie karnym dla kobiet. Jedn\u0105 z jej pacjentek jest skazana za morderstwo Chloe, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce torturuje j\u0105 szatan. Miranda traktuje jej opowie\u015Bci jako wytw\u00F3r chorej wyobra\u017Ani. Pewnego wieczoru \u017Cycie Mirandy zmienia si\u0119 diametralnie. Kobieta wraca z pracy samochodem. Jest ciemno, a na drodze pusto. W ostatniej chwili Grey unika potr\u0105cenia m\u0142odej kobiety. Obecno\u015B\u0107 dziewczyny na kompletnym pustkowiu jest bardzo zagadkowa. Na dodatek jest ona ca\u0142a zakrwawiona i znika r\u00F3wnie szybko jak si\u0119 pojawi\u0142a. Nast\u0119pnego dnia lekarka budzi si\u0119 na w\u0142asnym oddziale jako pacjentka. Jej dotychczasowy wsp\u00F3\u0142pracownik, Pete Graham (Robert Downey Jr.), ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 jej leczeniem. Miranada jest zdezorientowana i przera\u017Cona. Okazuje si\u0119, \u017Ce jej m\u0105\u017C nie \u017Cyje, a ona nie pami\u0119ta, co si\u0119 z ni\u0105 dzia\u0142o. Dr\u0119cz\u0105 j\u0105 dziwne zjawy i wizje. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce w jej \u017Cycie wtargn\u0119\u0142y si\u0142y nadprzyrodzone. Obraz, utrzymany w klimacie japo\u0144skiego kina grozy, zosta\u0142 zrealizowany na fali popularno\u015Bci takich film\u00F3w, jak \"The Ring - Kr\u0105g\" i \"Kl\u0105twa Ju-on\". Atmosfer\u0119 trwogi pot\u0119guj\u0105 efektowne zdj\u0119cia autorstwa Matthew Libatique'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269115.jpg","",["N"]],"67215344":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"67215770":["Pieski ratuj\u0105 dzie\u0144 sportu\/Pieski ratuj\u0105 robozaura
Gdy robot dinozaur nieoczekiwanie o\u017Cywa, Psi Patrol musi jak najszybciej go odnale\u017A\u0107 i powstrzyma\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67215771":["Tracker do\u0142\u0105cza do piesk\u00F3w
Ma\u0142pka Mandy ukrad\u0142a cenn\u0105 koron\u0119. Tracker i reszta dzielnych czworonog\u00F3w z psiego patrolu maj\u0105 za zadanie odnalezienie jej i odzyskanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67215772":["Blue chcia\u0142by przeczyta\u0107 ksi\u0105\u017Ck\u0119. Nie chce jednak zdradzi\u0107, jak\u0105. Widzowie pomagaj\u0105 Wiaderku i \u0141opatce w rozwi\u0105zaniu problemu trzech misi\u00F3w.","","",["N"]],"67215773":["
Interaktywna seria animowana dla dzieci nawi\u0105zuj\u0105ca do oryginalnego serialu telewizyjnego \"Blue Clues\" z 1996 roku, z nowym gospodarzem, Joshu\u0105 Dela Cruzem. Zawiera innowacyjne projekty produkcyjne, a postacie s\u0105 animowane cyfrowo. Tw\u00F3rcy zapraszaj\u0105 najm\u0142odszych do wsp\u00F3lnej zabawy i gier oraz rozwi\u0105zywania minitajemnic.","","",["N"]],"67215774":["Pe\u0142en emocji fina\u0142! W ostatecznej rozgrywce wezm\u0105 udzia\u0142 tylko dwie osoby. Kucharze b\u0119d\u0105 musieli wzbogaci\u0107 menu restauracji o skomponowane przez siebie dania. Oczekiwania szefa Wojciecha Modesta Amaro s\u0105 ogromne! Finali\u015Bci musz\u0105 r\u00F3wnie\u017C sprosta\u0107 wymaganiom go\u015Bci lokalu, m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Saszan, Patryka Pniewskiego, Agnieszki W\u0142odarczyk i Miko\u0142aja Krawczyka oraz Joanny Opozdy. Pomog\u0105 im w tym pozostali uczestnicy show, kt\u00F3rzy po\u017Cegnali si\u0119 z programem. Zwyci\u0119zc\u0119 wybierze Wojciech Modest Amaro oraz go\u015Bcie lokalu, kt\u00F3rzy po degustacji wype\u0142ni\u0105 ankiety. Ich opinia na pewno pomo\u017Ce prowadz\u0105cemu podj\u0105\u0107 decyzj\u0119. Zawodnicy musz\u0105 da\u0107 z siebie wszystko, poniewa\u017C stawk\u0105 jest 100 tysi\u0119cy z\u0142otych i praca w lokalu Wojciecha Modesta Amaro, w\u0142a\u015Bciciela Atelier Amaro, jedynej w Polsce restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 gwiazdk\u0105 Michelina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2231342.jpg","",["N"]],"67215775":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67215776":["Wie\u015B Bielawy, niedaleko M\u0142awy. Pa\u0144stwo Trojanowscy wychowuj\u0105 wsp\u00F3lnie pi\u0119cioro dzieci. Rodzina utrzymuje si\u0119 z niewysokiej pensji pana Marcina, kt\u00F3ry pracuje jako kierowca, oraz z zasi\u0142k\u00F3w. Lwi\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 dochod\u00F3w poch\u0142aniaj\u0105 wydatki na rehabilitacj\u0119 jednej z c\u00F3rek. Mieszkaj\u0105 w starym domu. Z pomoc\u0105 przyjaci\u00F3\u0142 i w\u00F3jta gminy pa\u0144stwu Trojanowskim uda\u0142o si\u0119 uchroni\u0107 budynek przed zawaleniem. Ale nie wystarczy\u0142o ju\u017C \u015Brodk\u00F3w na wyko\u0144czenie. W budynku nie ma \u0142azienki ani toalety, dom jest nieocieplony, a pod\u0142ogi s\u0105 krzywe, na dodatek pojawienie si\u0119 wilgoci to tylko kwestia czasu. Katarzyna Dowbor ze swoj\u0105 ekip\u0105 wkracza do akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1877569.jpg","",["N"]],"67215777":["Re\u017C.: Bobby Roth.
Richard zostaje wypisany do domu. Przed \u015Blubem April jest potwornie zdenerwowana, gdy razem z narzeczonym Matthew spotykaj\u0105 si\u0119 z jej siostrami. Traci kontrol\u0119 nad sytuacj\u0105, gdy w restauracji zjawia si\u0119 te\u017C Jackson. Wkr\u00F3tce mi\u0119dzy m\u0119\u017Cczyznami dochodzi do otwartej wojny o przysz\u0142\u0105 pann\u0119 m\u0142od\u0105 pod pretekstem... sposobu udzielenia pierwszej pomocy ofierze wypadku drogowego. Rywalizacja przenosi si\u0119 na ostry dy\u017Cur. Tego dnia prawdziwy wstrz\u0105s prze\u017Cywa te\u017C Alex, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce jego ojciec (James Remar) wr\u00F3ci\u0142 do szpitala. By\u0142y narkoman nigdy nie interesowa\u0142 si\u0119 rodzin\u0105, a teraz jest ci\u0119\u017Cko chory z powodu powik\u0142a\u0144 po operacji serca i jego \u017Cycie jest w r\u0119kach syna. Miranda uwa\u017Ca, \u017Ce ju\u017C wyzdrowia\u0142a, ale psychiatra dr Alma (Illeana Douglas) odmawia wydania zgody na jej powr\u00F3t do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",["N"]],"67215778":["Tajfun
Wskutek zmian klimatycznych od wielu tygodni trwaj\u0105 upa\u0142y i susza. Kiepscy robi\u0105 wszystko, by przetrwa\u0107 anomalie pogodowe. W ko\u0144cu wycie\u0144czeni postanawiaj\u0105 pomodli\u0107 si\u0119 w ko\u015Bciele o deszcz. I zaczyna pada\u0107! Niestety obfite ulewy powoduj\u0105 pow\u00F3d\u017A. Ferdynand jest na skraju za\u0142amania nerwowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["AD"]],"67215779":["Wyjadacz
Malinowska - w\u0142a\u015Bcicielka warzywniaka - udaje si\u0119 do sanatorium dla nerwowo chorych. Na czas jej urlopu za lad\u0105 staje Arnold Boczek. Mieszka\u0144cy osiedla zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jako\u015B\u0107 sprzedawanych przez niego produkt\u00F3w bardzo si\u0119 pogorszy\u0142a, a niekt\u00F3re z nich sta\u0142y si\u0119 wr\u0119cz niejadalne. Ferdynand Kiepski rozpoczyna prywatne dochodzenie w tej sprawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["AD"]],"67215780":["Kocham kino
Ferdek, Waldu\u015B, Pa\u017Adzioch i Boczek s\u0105 zaniepokojeni pogarszaj\u0105c\u0105 si\u0119 sytuacj\u0105 polskiej kinematografii. Postanawiaj\u0105 j\u0105 poprawi\u0107. Zamierzaj\u0105 nakr\u0119ci\u0107 film, jakiego jeszcze nie by\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1859299.jpg","",["N"]],"67215781":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Czterna\u015Bcioro zawodnik\u00F3w, odizolowanych od \u015Bwiata, bez telefon\u00F3w i dost\u0119pu do internetu, staje w szranki na kulinarnej arenie. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w jest Ania Aleksandrzak, znana z reality-show \"Warsaw Shore\". G\u0142\u00F3wnego jurora b\u0119d\u0105 wspiera\u0107 zwyci\u0119zcy konkursu \"Top Chef\", Sebastian Olma i Marcin Przybysz. Na najlepszych czekaj\u0105 wyj\u0105tkowe nagrody, natomiast przegrani zmierz\u0105 si\u0119 nieoczekiwanymi wyzwaniami. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w Atelier Amaro.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67215782":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67215783":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67215784":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"67215785":["Marzyciel Kajetan mieszka wraz z matk\u0105 i babci\u0105 w starym, zabytkowym domu. Ch\u0142opiec uwielbia bawi\u0107 si\u0119 wewn\u0105trz. Do tego celu wykorzystuje rozmaite sprz\u0119ty. Piec pami\u0119ta jeszcze czasy II wojny \u015Bwiatowej. Schorowana pani Genowefa nie ma ju\u017C si\u0142y, \u017Ceby w nim pali\u0107, a tak\u017Ce k\u0105pa\u0107 si\u0119 w starej, wysokiej wannie. Przera\u017Ca tak\u017Ce gro\u017C\u0105ca po\u017Carem instalacja elektryczna. Martyna Kupczyk stara si\u0119 tak przeprojektowa\u0107 dom, by zachowa\u0107 wszystkie wa\u017Cne dla ch\u0142opca elementy. Dla ekipy budowlanej problemem okazuje si\u0119 brak drogi dojazdowej do budynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67215786":["W Jaworznie mieszka pani Danuta wraz z c\u00F3rk\u0105 Aldon\u0105 i trzyletnim wnukiem. Ch\u0142opiec zosta\u0142 porzucony przez matk\u0119, drug\u0105 c\u00F3rk\u0119 pani Danuty, i znalaz\u0142 schronienie w domu babki i ciotki. Obie kobiety maj\u0105 jednak powa\u017Cne problemy zdrowotne. Mieszkanie rodziny r\u00F3wnie\u017C jest w fatalnym stanie - ogrzewa je tylko piec kaflowy, w kuchni brakuje wody, zapadaj\u0105 si\u0119 te\u017C pod\u0142ogi. Problem dla ekipy Artura Witkowskiego stanowi\u0105 ograniczone godziny dzia\u0142ania, jakie wymusza remont w domu wielorodzinnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67215787":["Kalafior
W domu Kiepskich z nieoczekiwan\u0105 wizyt\u0105 pojawia si\u0119 prezes Koz\u0142owski. Informuje Ferdka, \u017Ce zbli\u017Ca si\u0119 wielki jubileusz 50-lecia osiedla Kosmonaut\u00F3w, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142oby godnie uczci\u0107. Prezes sk\u0142ada Ferdkowi propozycj\u0119 stworzenia oryginalnego pomys\u0142u na uroczyste obchody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67215788":["M\u0119\u017Cczyzna w kapeluszu
Halina, za\u0142amana kompletnym lenistwem Ferdka, postanawia wyrzuci\u0107 fotel, na kt\u00F3rym z upodobaniem przesiaduje on ca\u0142e dnie przed telewizorem. Kiepski jest oburzony i kategorycznie \u017C\u0105da powrotu ulubionego mebla. Halina informuje go, \u017Ce jest to niemo\u017Cliwe, gdy\u017C trafi\u0142 na \u015Bmietnik i nie wiadomo co si\u0119 z nim sta\u0142o. Zdeterminowany Ferdek wyrusza na poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67215789":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"67215790":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"67215791":["Re\u017C.: Cyprian T. Olencki.
Dwadzie\u015Bcia cztery godziny z \u017Cycia kilkorga mieszka\u0144c\u00F3w Warszawy, kt\u00F3rzy spotykaj\u0105 si\u0119 w barze z kebabami w centrum miasta. W\u015Br\u00F3d klient\u00F3w tureckiego przybytku s\u0105 ludzie reprezentuj\u0105cy najr\u00F3\u017Cniejsze warstwy spo\u0142eczne i zawody. Jednym ze sta\u0142ych bywalc\u00F3w jest ambitny biznesmen, kt\u00F3ry po\u015Bwi\u0119ci\u0142 rodzin\u0119 dla kariery. Mi\u0142o\u015Bnikiem orientalnych przek\u0105sek okazuje si\u0119 m\u0142ody lekkoduch, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po mie\u015Bcie z nietypowym towarzyszem - \u017Cywym pytonem. Tu sto\u0142uj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C zm\u0119czone korporacyjn\u0105 prac\u0105 kobiety licz\u0105ce na chwil\u0119 wytchnienia. Na szybk\u0105 przek\u0105sk\u0119 wpadaj\u0105 nerwowy diler narkotyk\u00F3w oraz wracaj\u0105cy z zagranicznej misji \u017Co\u0142nierz, kt\u00F3ry nie potrafi przystosowa\u0107 si\u0119 do polskiej rzeczywisto\u015Bci. Zam\u00F3wionym na wynos kebabem nie pogardz\u0105 wyk\u0142adowca wy\u017Cszej uczelni oraz jego studentka, kt\u00F3ra - jak si\u0119 okazuje - dorabia do stypendium jako kobieta do towarzystwa. Ka\u017Cdy z klient\u00F3w niepozornego lokalu w ci\u0105gu doby prze\u017Cywa zaskakuj\u0105ce perypetie, kt\u00F3re zmieniaj\u0105 jego \u017Cycie i zmuszaj\u0105 do refleksji na temat polsko\u015Bci, tolerancji oraz przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852102.jpg","",["N"]],"67215792":["Re\u017C.: Marek R\u0119bacz.
Wie\u015B na Lubelszczy\u017Anie. Stary kawaler Stasio Tucha\u0142a (Roman K\u0142osowski) trudni si\u0119 wyplataniem wiklinowych koszyk\u00F3w. Jego siostra zabra\u0142a ze sob\u0105 wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci i wyjecha\u0142a w celach zarobkowych do Ameryki. Stasio pocz\u0105tkowo cieszy si\u0119, \u017Ce wreszcie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 leniuchowa\u0107 do woli, ogl\u0105da\u0107 telewizj\u0119 i popija\u0107 z kolegami. Szybko jednak przekonuje si\u0119, \u017Ce nie umie poradzi\u0107 sobie z codziennymi problemami. Jedynym rozwi\u0105zaniem wydaje si\u0119 znalezienie odpowiedniej kandydatki na \u017Con\u0119. Stasio odrzuca jednak zaloty swoich s\u0105siadek El\u017Cuni (Irena Kownas) i Balbinki (Iwona Bielska) i marzy o pannie z miasta. Zdradza si\u0119 ze swoimi pragnieniami kolegom, Wac\u0142awowi (Andrzej Grabowski) i Henrykowi (Marek Perepeczko), kt\u00F3rzy wpadaj\u0105 na pomys\u0142 zamieszczenia w gazecie og\u0142oszenia matrymonialnego. Aby uatrakcyjni\u0107 wiejsk\u0105 rzeczywisto\u015B\u0107 i samego kawalera, sporo zmy\u015Blaj\u0105. Ale cel u\u015Bwi\u0119ca \u015Brodki... Debiut fabularny Marka R\u0119bacza, zrealizowany na motywach jego sztuki teatralnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1845280.jpg","",["N"]],"67215793":["Kiepski prezydent
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Za namowa Waldka Ferdek postanawia kandydowa\u0107 na g\u0142ow\u0119 pa\u0144stwa. Zaczynaj\u0105 si\u0119 \u017Cmudne przygotowania do kampanii wyborczej, ostra rywalizacja z innymi kandydatami i... wybory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67215794":["Czarek zostaje zwolniony z pracy. Nie m\u00F3wi o tym Paulinie. Z kolei Ania odchodzi z pizzerii. W\u0142adek na jej miejsce zatrudnia Czarka. Liliana i Tomasz kolejny raz daj\u0105 si\u0119 ponie\u015B\u0107 nami\u0119tno\u015Bci. Po wszystkim dziewczyna o\u015Bwiadcza, \u017Ce musz\u0105 si\u0119 rozsta\u0107. M\u0119\u017Cczyzna jest zdruzgotany. Aleks chce poprawi\u0107 relacje z Maksem, po\u015Bwi\u0119ca mu coraz wi\u0119cej czasu. Monika po wyprowadzce od Teresy wraca do domu, gdzie czeka j\u0105 niemi\u0142a niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67215795":["Monika zastaje w domu Ani\u0119, kt\u00F3rej W\u0142adek pozwoli\u0142 si\u0119 zatrzyma\u0107 na kilka dni. Za namow\u0105 Aleksa m\u0119\u017Cczyzna podejmuje niebezpieczn\u0105 gr\u0119 z dwiema kobietami. Czarek, kt\u00F3ry nie nadaje si\u0119 na kelnera, po raz kolejny traci prac\u0119. Po k\u0142\u00F3tni z Paulin\u0105 udaje si\u0119 do Teresy. W przedszkolu planowany jest bal przebiera\u0144c\u00F3w, w kt\u00F3rym maj\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 tak\u017Ce rodzice. Tomasz, kt\u00F3ry nie chce spotka\u0107 si\u0119 z Lilian\u0105, zmuszony jest pogodzi\u0107 si\u0119 z Matyld\u0105. Monika na treningu Filipa spotyka Karola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67215796":["Pani Magda, z zawodu listonoszka, ma niewielkie mieszkanie w Pliszkowie. Ona i jej dwoje dzieci, czternastoletnia Martyna i siedemnastoletni Robert, marz\u0105 o remoncie b\u0119d\u0105cego w fatalnym stanie lokum. Najpilniejsza do zrobienia jest \u0142azienka, kt\u00F3ra zosta\u0142a wydzielona z cz\u0119\u015Bci kuchni. Wymiany wymaga niebezpiecznie ustawiony i nieszczelny piec. Nale\u017Cy te\u017C zaj\u0105\u0107 si\u0119 panuj\u0105c\u0105 w pomieszczeniach wilgoci\u0105 i grzybem. Ekipa remontowa staje na wysoko\u015Bci zadania i odmienia \u017Cycie rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835473.jpg","",["JM"]],"67215797":["Przest\u0119pcy terroryzuj\u0105 rodzin\u0119
Maturzysta Fryderyk przedstawia rodzicom, Annie i Piotrowi, swoj\u0105 dziewczyn\u0119 Marlen\u0119. Kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce partnerka syna dziwnie si\u0119 zachowuje i z ukrycia fotografuje ich salon. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Marlena nie jest z nimi szczera. Postanawia j\u0105 \u015Bledzi\u0107. Niebawem dziewczyna spotyka si\u0119 z dwoma starszymi od siebie m\u0119\u017Cczyznami. Wida\u0107, \u017Ce z jednym z nich \u0142\u0105czy j\u0105 bliska relacja. Anna dzieli si\u0119 swoim odkryciem z m\u0119\u017Cem i synem. Niebawem w domu rodziny pojawiaj\u0105 si\u0119 znajomi Marleny, przebrani za policjant\u00F3w. Terroryzuj\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w. Annie udaje si\u0119 og\u0142uszy\u0107 napastnika. Dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67215798":["Mi\u0119so
Zbli\u017Ca si\u0119 25. rocznica \u015Blubu Mariana i Heleny Pa\u017Adzioch\u00F3w. Ma\u0142\u017Conkowie planuj\u0105 uczci\u0107 srebrne gody w wyj\u0105tkowy spos\u00F3b. Planuj\u0105 zorganizowa\u0107 imprez\u0119, kt\u00F3rej g\u0142\u00F3wn\u0105 atrakcj\u0105 ma by\u0107 ogromnych rozmiar\u00F3w pieczony prosiak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"67215345":["Pani Urszula i jej niepe\u0142nosprawna 29-letnia c\u00F3rka Ewa s\u0105 w bardzo trudnej sytuacji. Kobiety z dnia na dzie\u0144 straci\u0142y dach nad g\u0142ow\u0105 w wyniku konfliktu rodzinnego. Zmuszone by\u0142y zamieszka\u0107 w pustostanie po rodzicach bez dost\u0119pu do ciep\u0142ej wody, ogrzewania i z brakiem kanalizacji. Miejsce na \u0142azienk\u0119 wyposa\u017Cone jest jedynie w prowizoryczny brodzik i nieczynny sedes. \u017Bycia pani Uli nie u\u0142atwia tak\u017Ce chory kr\u0119gos\u0142up, kt\u00F3ry kobieta dodatkowo nadwyr\u0119\u017Ca, d\u017Awigaj\u0105c gotowan\u0105 w garnkach wod\u0119, aby my\u0107 c\u00F3rk\u0119 w misce. Ekipa programu zajmie si\u0119 domem oraz postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenia pani Ewy.","","",["JM"]],"67215346":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","","",["N"]],"67215347":["Anonim
Do niewielkiego miasteczka przyje\u017Cd\u017Ca ambitna dziennikarka Wiktoria. Kobieta chce przeprowadzi\u0107 wywiad z w\u0142a\u015Bcicielem lokalnej spalarni. Na miejscu odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie \u017Cyje. Wiktoria jest za\u0142amana z powodu utraty tematu. Szuka sposobu, by artyku\u0142 jednak powsta\u0142. Nieoczekiwanie dostaje anonim, z kt\u00F3rego wynika, \u017Ce powinna bli\u017Cej si\u0119 przyjrze\u0107 sprawie \u015Bmierci w\u0142a\u015Bciciela spalarni. Rozpoczyna dziennikarskie \u015Bledztwo. Szybko wpada w tarapaty.","","",["JM"]],"67215348":["W dalekim kraju
Adam i Ewa prowadz\u0105 \u015Bledztwo dotycz\u0105ce napadu na bukmachera. Sprawa na pocz\u0105tku nie wydaje si\u0119 trudna, kolejne dowody jednak komplikuj\u0105 j\u0105 coraz bardziej. Niebawem \u015Bledztwo nabiera mi\u0119dzynarodowego charakteru, anga\u017Cuje si\u0119 w nie tak\u017Ce pracownica Interpolu, \u0141ucja Wilk. \u017Bycie funkcjonariusza Potoka, kt\u00F3ry mia\u0142 ochrania\u0107 kilku wa\u017Cnych \u015Bwiadk\u00F3w, wkr\u00F3tce znajdzie si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie. Artur Kr\u00F3l odkrywa, \u017Ce Halny, Jarecki i Szwarc spiskuj\u0105 przeciwko niemu. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce wszystkiemu winien jest Adam. Przyja\u017A\u0144 \u0142\u0105cz\u0105ca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119.","","",["N"]],"67215349":["Natalia i Arek maj\u0105 niespodziewanych go\u015Bci. W progu ich mieszkania staj\u0105 rodzice m\u0119\u017Cczyzny. Chc\u0105 pozna\u0107 \u017Con\u0119 swojego syna. Tymczasem znika m\u0142oda kobieta. Zawiadomienie sk\u0142ada jej zaniepokojona przyjaci\u00F3\u0142ka. Zaginiona mia\u0142a si\u0119 spotka\u0107 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 z portalu randkowego. Funkcjonariusze musz\u0105 sprawdzi\u0107 alibi podejrzanego. Kobieta pracowa\u0142a jako psycholog wi\u0119zienny, dlatego Natalia i Wojtek rozwa\u017Caj\u0105 jeszcze inne tropy. Niebawem wpadaj\u0105 na \u015Blad przest\u0119pcy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 si\u0119 zem\u015Bci\u0107 na zaginionej. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy dzikiego lokatora, kt\u00F3rego w jednym z mieszka\u0144 znalaz\u0142 agent nieruchomo\u015Bci. Interwencja ko\u0144czy si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105 k\u0142\u00F3tni\u0105.","","",["N"]],"67215350":["Trzydziestoletnia Kamila trafia do szpitala ze z\u0142amaniem nogi. Jej bezrobotny m\u0105\u017C, Micha\u0142, uwa\u017Ca, \u017Ce powinna dosta\u0107 odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy. Mimo protest\u00F3w, dzwoni do kasyna, w kt\u00F3rym zgodnie z jego wiedz\u0105, pracuje Kamila. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta odesz\u0142a stamt\u0105d przed kilkoma miesi\u0105cami i obecnie jest tancerk\u0105 w nocnym klubie. Rozw\u015Bcieczony informacj\u0105, wychodzi z oddzia\u0142u i nie odbiera telefon\u00F3w. Tymczasem Kamil\u0119 odwiedza jej klient z klubu. Jedn\u0105 z jego wizyt odnotowuje Micha\u0142. Obawia si\u0119, \u017Ce straci \u017Con\u0119. Parze pomaga Lucyna. Za\u0142atwia Micha\u0142owi, by\u0142emu policjantowi, posad\u0119 portiera w szpitalu. Druga z piel\u0119gniarek, Marta, ma k\u0142opoty finansowe. S\u0142ysz\u0105c histori\u0119 pacjent\u00F3w, zastanawia si\u0119 nad dodatkow\u0105 prac\u0105 w klubie, w kt\u00F3rym ta\u0144czy Kamila.","","",[]],"67215351":["Upragnione dziecko
Narzeczona klienta detektyw\u00F3w jest w drugim miesi\u0105cu ci\u0105\u017Cy. Niestety m\u0119\u017Cczyzna straci\u0142 pewno\u015B\u0107, \u017Ce to jest jego dziecko. Dosta\u0142 w\u0142a\u015Bnie anonim sugeruj\u0105cy, \u017Ce ojcem mo\u017Ce by\u0107 inny m\u0119\u017Cczyzna. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta rozwa\u017Ca dokonanie aborcji. I docieraj\u0105 do jej internetowej korespondencji. Wynika z niej, \u017Ce szuka\u0142a kiedy\u015B m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry za pieni\u0105dze zgodzi si\u0119 j\u0105 zap\u0142odni\u0107. Detektywi postanawiaj\u0105 go odnale\u017A\u0107.","","",[]],"67215352":["Re\u017C.: Szymon Jakubowski.
Strach matki
Klientka Zuzanna Wojda niepokoi si\u0119 o swojego syna, Bartosza. Od chwili, kiedy zacz\u0105\u0142 dorasta\u0107, przesta\u0142a mie\u0107 z nim dobry kontakt. Ch\u0142opak zamkn\u0105\u0142 si\u0119 w sobie i pogr\u0105\u017Cy\u0142 w \u015Bwiecie internetu. Jego podejrzane zachowania s\u0105 coraz cz\u0119stsze. Kobieta prosi detektyw\u00F3w, aby obserwowali jej syna.","","",[]],"67215353":["Mariusz z Gostynina ostatecznie przesta\u0142 by\u0107 Tygryskiem. M\u0119\u017Cczyzna szuka szcz\u0119\u015Bcia w jednym z warszawskich biur matrymonialnych. Z kolei bli\u017Ani\u0119ta z Malborka tak\u017Ce wierz\u0105, \u017Ce w stolicy odmieni si\u0119 ich los, a pobyt w sto\u0142ecznym mie\u015Bcie ubarwi ich monotonne \u017Cycie. Tymczasem inni bohaterowie wci\u0105\u017C borykaj\u0105 si\u0119 z brakiem mi\u0142o\u015Bci: pan Jacek ma wszystko, do pe\u0142ni szcz\u0119\u015Bcia brakuje mu tylko kobiety, a Wojtek nadal marzy o wielkim sta\u0142ym uczuciu. Natomiast Ryszard i Andrzej postanawiaj\u0105 dzia\u0142a\u0107: pierwszy zmienia swoje \u017Cycie, a drugi znajduje sobie nowe zaj\u0119cie.","","",["N"]],"67215354":["Bli\u017Aniacy z Malborka wci\u0105\u017C przebywaj\u0105 w Warszawie. Tymczasem Wojtek w zaciszu swojego domu czyta mamie og\u0142oszenia matrymonialne. Z kolei Bogdan prze\u017Cywa za\u0142amanie. A pani Aniela, matka Jarusia spod Legnicy, idzie w \u015Blady pana Stasia - pr\u00F3buje u\u0142o\u017Cy\u0107 synowi \u017Cycie i pomaga w znalezieniu odpowiedniej partnerki. W tym czasie pan Jacek, Jarek i Bandziorek snuj\u0105 swoje przemy\u015Blenia na temat mi\u0142o\u015Bci: pierwszy z nich opowiada o zakazanym uczuciu, kolejny - ogrodnik z zawodu - por\u00F3wnuje swoje \u017Cycie do uprawy kwiat\u00F3w, natomiast ostatni z nich marzy, \u017Ce po zapadni\u0119ciu zmroku przyb\u0119dzie wymarzona kobieta.","","",["N"]],"67215355":["Waldek Tour
Waldek znu\u017Cony codzienno\u015Bci\u0105 postanawia zmieni\u0107 co\u015B w swoim \u017Cyciu i wyruszy\u0107 w \u015Bwiat. Zaniepokojony tym faktem Ferdek, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia \u017Cyciowe, stanowczo mu odradza ten pomys\u0142. Jednak Waldek nie daje si\u0119 przekona\u0107.","","",["N"]],"67215356":["Waldemar
Ferdynand Kiepski zaczyna troszczy\u0107 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 swojego syna, Waldemara. Zach\u0119ca go do wyrobienia sobie znajomo\u015Bci, kt\u00F3re pomog\u0105 mu ustawi\u0107 si\u0119 w \u017Cyciu. Niestety, Waldemar ma powa\u017Cne k\u0142opoty z samodzielnym my\u015Bleniem. Podj\u0119cie jakiejkolwiek inicjatywy przychodzi mu z ogromnym wysi\u0142kiem.","","",["N"]],"67215357":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"67215358":["I b\u0119dziesz siedzia\u0142
Jola spotyka przed domem zap\u0142akan\u0105 dziewczyn\u0119 swojego syna Patryka, Agat\u0119. Ch\u0142opak m\u00F3wi matce, \u017Ce zerwa\u0142 z ukochan\u0105, dlatego ta si\u0119 zdenerwowa\u0142a. Nast\u0119pnego dnia jednak matka Agaty wyznaje jej, \u017Ce Patryk zgwa\u0142ci\u0142 jej c\u00F3rk\u0119, a sprawa zosta\u0142a zg\u0142oszona policji. Jola nie potrafi uwierzy\u0107 synowi, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce nie zrobi\u0142 niczego z\u0142ego. Jej m\u0105\u017C Darek staje po stronie syna. Wywozi Patryka do swojej matki, by unikn\u0105\u0142 spotkania z policj\u0105. Tymczasem str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 si\u0119 interesowa\u0107 Dariuszem.","","",["N"]],"67215359":["Anonim
Do niewielkiego miasteczka przyje\u017Cd\u017Ca ambitna dziennikarka Wiktoria. Kobieta chce przeprowadzi\u0107 wywiad z w\u0142a\u015Bcicielem lokalnej spalarni. Na miejscu odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie \u017Cyje. Wiktoria jest za\u0142amana z powodu utraty tematu. Szuka sposobu, by artyku\u0142 jednak powsta\u0142. Nieoczekiwanie dostaje anonim, z kt\u00F3rego wynika, \u017Ce powinna bli\u017Cej si\u0119 przyjrze\u0107 sprawie \u015Bmierci w\u0142a\u015Bciciela spalarni. Rozpoczyna dziennikarskie \u015Bledztwo. Szybko wpada w tarapaty.","","",["JM"]],"67215360":["S\u0105siedzi
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 28-letnia Ma\u0142gorzata, kt\u00F3ra pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 swoich s\u0105siad\u00F3w z dzieci\u0144stwa. Anna i Jan Kowalscy cz\u0119sto opiekowali si\u0119 Ma\u0142gorzat\u0105, kiedy ta by\u0142a ma\u0142a i teraz Ma\u0142gorzata chcia\u0142aby si\u0119 im za to odwdzi\u0119czy\u0107. Detektywi szybko ustalaj\u0105 nowy adres zamieszkania Kowalskich. Okazuje si\u0119, \u017Ce ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo rozpad\u0142o si\u0119 kilka lat temu, a Jan Kowalski popad\u0142 w alkoholizm i ma powa\u017Cne d\u0142ugi.","","",[]],"67215361":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67215362":["Pani Urszula i jej niepe\u0142nosprawna 29-letnia c\u00F3rka Ewa s\u0105 w bardzo trudnej sytuacji. Kobiety z dnia na dzie\u0144 straci\u0142y dach nad g\u0142ow\u0105 w wyniku konfliktu rodzinnego. Zmuszone by\u0142y zamieszka\u0107 w pustostanie po rodzicach bez dost\u0119pu do ciep\u0142ej wody, ogrzewania i z brakiem kanalizacji. Miejsce na \u0142azienk\u0119 wyposa\u017Cone jest jedynie w prowizoryczny brodzik i nieczynny sedes. \u017Bycia pani Uli nie u\u0142atwia tak\u017Ce chory kr\u0119gos\u0142up, kt\u00F3ry kobieta dodatkowo nadwyr\u0119\u017Ca, d\u017Awigaj\u0105c gotowan\u0105 w garnkach wod\u0119, aby my\u0107 c\u00F3rk\u0119 w misce. Ekipa programu zajmie si\u0119 domem oraz postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenia pani Ewy.","","",["JM"]],"67215363":["G\u00F3rale stanowi\u0105 odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 ich zwyczaje, stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy opowiadaj\u0105 o ich codziennym \u017Cyciu.","","",["N"]],"67215364":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"67215365":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"67215366":["Tym razem Izabela Janachowska z zespo\u0142em wybierze si\u0119 na Podkarpacie. Tamtejsze regiony s\u0142yn\u0105 z go\u015Bcinno\u015Bci i upodobania do dobrej zabawy. Wsparcia przy organizacji \u015Blubu potrzebuj\u0105 tam Gabrysia i Filip. Ich marzeniem jest pe\u0142na, kochaj\u0105ca si\u0119 i wspieraj\u0105ca rodzina, kt\u00F3ra ca\u0142y czas sp\u0119dza razem. Oboje uczestnicy wychowywali si\u0119 w ci\u0105g\u0142ej t\u0119sknocie za ojcami, kt\u00F3rzy pracowali za granic\u0105. Wzorcem idealnego zwi\u0105zku jest dla nich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo dziadka Filipa, kt\u00F3re trwa od ponad 47 lat. Swoje uczucia pan Boles\u0142aw wyra\u017Ca troskliw\u0105 opiek\u0105 wobec \u017Cony, kt\u00F3ra jest ci\u0119\u017Cko chora. M\u0142odej parze marzy si\u0119 wielkie wesele na ponad 200 os\u00F3b w stylu \"Glamour\/Hollywood\", ale sami nie radz\u0105 sobie z dopi\u0119ciem wszystkiego na ostatni guzik. Brygada Izy zmierzy si\u0119 z Wielkim Gatsbym w Jaworniku.","","",["N"]],"67215367":["Matka stara si\u0119 nie dopu\u015Bci\u0107, \u017Ceby 30-letnia c\u00F3rka wyprowadzi\u0142a si\u0119 z domu
Sze\u015B\u0107dziesi\u0119cioletnia Teresa mieszka z doros\u0142\u0105 ju\u017C c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3r\u0105 rozpaczliwie pragnie przy sobie zatrzyma\u0107. Wie, \u017Ce to nie b\u0119dzie takie proste. W strachu przed samotno\u015Bci\u0105 seniorka oskar\u017Ca o kradzie\u017C ukochanego c\u00F3rki. Nast\u0119pnie pr\u00F3buje jej wm\u00F3wi\u0107, \u017Ce ta nie poradzi sobie sama. C\u00F3rka Teresy chce ratowa\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek. Najpierw musi jednak skonfrontowa\u0107 si\u0119 z zaborcz\u0105 matk\u0105.","","",["N"]],"67215368":["Lena bierze si\u0119 za porz\u0105dki w mieszkaniu Tomka. Doprowadza to do powa\u017Cnych k\u0142opot\u00F3w. Wolski zaprasza wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w na spotkanie, podczas kt\u00F3rego zabawi si\u0119 z uczestnikami w niebezpieczn\u0105 gr\u0119. Jaskowska przekona si\u0119, z jak nieobliczalnym cz\u0142owiekiem ma do czynienia. Tymczasem patrol wkracza w sam \u015Brodek k\u0142\u00F3tni pomi\u0119dzy agentem nieruchomo\u015Bci a niezadowolon\u0105 klientk\u0105. Ich sp\u00F3r dotyczy domu, kt\u00F3ry niedawno zakupi\u0142a rozz\u0142oszczona kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce w pomieszczeniach piwnicznych panuje smr\u00F3d, kt\u00F3rego nie da si\u0119 niczym zneutralizowa\u0107. Funkcjonariusze wzywaj\u0105 na pomoc technika, \u017Ceby znalaz\u0142 \u017Ar\u00F3d\u0142o uci\u0105\u017Cliwego zapachu. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej dochodzi do makabrycznego odkrycia w \u015Bcianie budynku. Do akcji wkracza komisarz Szulc.","","",["N"]],"67215369":["Paparazzi
23-letni Marek zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego wsp\u00F3\u0142lokatora z akademika, 23-letniego Grze\u015Bka studenta dziennikarstwa. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna od dw\u00F3ch dni nie pojawia si\u0119 w pokoju, cho\u0107 zostawi\u0142 tam laptopa, i nie ma te\u017C z nim \u017Cadnego kontaktu. Marek dzwoni\u0142 ju\u017C do jego rodzic\u00F3w, jednak syn do nich tak\u017Ce si\u0119 nie odzywa\u0142. Grzegorz w dniu znikni\u0119cia planowa\u0142 przeprowadzenie wywiadu z bokserem. Chcia\u0142 tym posuni\u0119ciem zaimponowa\u0107 redaktorowi naczelnemu z portalu internetowego. Detektywi sprawdzaj\u0105 logowania jego telefonu i okazuje si\u0119, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie ostatnie z nich mia\u0142o miejsce w rejonie, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 klub bokserski. Na laptopie studenta policja znajduje materia\u0142y ujawniaj\u0105ce hipokryzj\u0119 25-letniej influencerki Pauliny, kt\u00F3ra w Internecie udziela porad dotycz\u0105cych zwi\u0105zk\u00F3w, a sama zdradza partnera. Jagoda i Jurek postanawiaj\u0105 spotka\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105. Podczas rozmowy, celebrytka informuje ich, \u017Ce to by\u0142 eksperyment, a ona sprawdza\u0142a w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 portale randkowe. Po sprawdzeniu monitoringu sprzed klubu bokserskiego, okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z pi\u0119\u015Bciarzy dusi\u0142 Grze\u015Bka. Na szcz\u0119\u015Bcie uda\u0142o mu si\u0119 uciec. Poszukiwania trwaj\u0105, a detektywi staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czy sprawa dotycz\u0105ca m\u0142odej kobiety i wydarzenie spod klubu bokserskiego maj\u0105 ze sob\u0105 co\u015B wsp\u00F3lnego.","","",["N"]],"67215370":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"67215371":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"67215372":["Ewa martwi si\u0119 o to, co Piotrek mo\u017Ce wywnioskowa\u0107 z rozmowy z Karolem na temat jego relacji z Mi\u0142k\u0105. Prywatne notatki Szafra\u0144skiej na jej temat s\u0105 do\u015B\u0107 niepokoj\u0105ce. Julita jest roztrz\u0119siona ca\u0142\u0105 sytuacj\u0105 zwi\u0105zan\u0105 z porwaniem Anki i wi\u0119zieniem jej przez gangster\u00F3w. Sama \u017Ale znosi\u0142a izolowanie jej na rozkaz Sebastiana. Nie czuje si\u0119 bezpiecznie, widz\u0105c, \u017Ce jej ukochany funkcjonuje w przest\u0119pczym \u015Bwiecie. Andrzejek stara si\u0119 przypodoba\u0107 Melisie i tworzy dla niej bardzo osobisty wiersz. Chce, \u017Ceby ona nie zapomnia\u0142a o nim po wyje\u017Adzie z Wadlewa. Do Emilki przyje\u017Cd\u017Ca Marcin, kt\u00F3ry ma pretensje o kolejne lokatorki pojawiaj\u0105ce si\u0119 w ich mieszkaniu.","","",["N"]],"67215373":["Niezastraszeni
Ferdynand, Boczek i Pa\u017Adzioch zak\u0142adaj\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105 o to, kt\u00F3ry z nich odwa\u017Cy si\u0119 wykona\u0107 bardziej niebezpieczne zadanie. Stopniowo wymy\u015Blaj\u0105 coraz bardziej wyrafinowane i ryzykowne konkurencje i podbijaj\u0105 stawki zak\u0142ad\u00F3w.","","",["N"]],"67215374":["55-letnia Krystyna Bizo\u0144 musi si\u0119 broni\u0107 przed utrat\u0105 interesu swojego \u017Cycia
Krystyna prowadzi niewielk\u0105 gospod\u0119 w ma\u0142ym miasteczku. Zatrudnia w niej syna swojej siostry, Damiana, kt\u00F3ry nie dosta\u0142 si\u0119 na aplikacj\u0119 prawnicz\u0105. Nowatorskie pomys\u0142y ch\u0142opaka nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak ani Krystynie ani jej kucharzowi, Sebastianowi. Tymczasem Damian informuje ciotk\u0119, \u017Ce w jej lokalu ma si\u0119 niebawem zjawi\u0107 mafia. W dodatku kto\u015B demoluje zaplecze i kradnie pieni\u0105dze z kasy. Krystyna podejrzewa Sebastiana. Po k\u0142\u00F3tni z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 kucharz rzuca prac\u0119. Tymczasem Damian namawia ciotk\u0119, by odsprzeda\u0142a sw\u00F3j lokal tajemniczemu inwestorowi.","","",["N"]],"67215375":["Upokorzony
Tomek spotyka si\u0119 z Marlen\u0105. Pewnego dnia, gdy para wraca ze wsp\u00F3lnej kolacji, kobiet\u0119 zaczepia i obra\u017Ca nieznajomy m\u0119\u017Cczyzna. Tomek milczy, gdy\u017C obawia si\u0119 konfrontacji z silniejszym napastnikiem. Od tego dnia mi\u0119dzy zakochanymi zaczyna si\u0119 psu\u0107. Tomek obawia si\u0119, \u017Ce Marlena uwa\u017Ca go za tch\u00F3rza. Przyjaciel, Karol, sugeruje mu, by sfingowa\u0142 fikcyjny napad, w trakcie kt\u00F3rego m\u00F3g\u0142by wykaza\u0107 si\u0119 odwag\u0105. Sam ma gra\u0107 rol\u0119 ulicznego opryszka. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Tomek zabiera Marlen\u0119 na spacer. Drog\u0119 zachodzi im przebrany w kominiark\u0119 Karol, kt\u00F3ry domaga si\u0119 telefon\u00F3w i portfeli. Marlena reaguje w spos\u00F3b, kt\u00F3rego \u017Caden z koleg\u00F3w nie przewidzia\u0142...","","",["N"]],"67215376":["Matka stara si\u0119 nie dopu\u015Bci\u0107, \u017Ceby 30-letnia c\u00F3rka wyprowadzi\u0142a si\u0119 z domu
Sze\u015B\u0107dziesi\u0119cioletnia Teresa mieszka z doros\u0142\u0105 ju\u017C c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3r\u0105 rozpaczliwie pragnie przy sobie zatrzyma\u0107. Wie, \u017Ce to nie b\u0119dzie takie proste. W strachu przed samotno\u015Bci\u0105 seniorka oskar\u017Ca o kradzie\u017C ukochanego c\u00F3rki. Nast\u0119pnie pr\u00F3buje jej wm\u00F3wi\u0107, \u017Ce ta nie poradzi sobie sama. C\u00F3rka Teresy chce ratowa\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek. Najpierw musi jednak skonfrontowa\u0107 si\u0119 z zaborcz\u0105 matk\u0105.","","",["N"]],"67215377":["Lena bierze si\u0119 za porz\u0105dki w mieszkaniu Tomka. Doprowadza to do powa\u017Cnych k\u0142opot\u00F3w. Wolski zaprasza wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w na spotkanie, podczas kt\u00F3rego zabawi si\u0119 z uczestnikami w niebezpieczn\u0105 gr\u0119. Jaskowska przekona si\u0119, z jak nieobliczalnym cz\u0142owiekiem ma do czynienia. Tymczasem patrol wkracza w sam \u015Brodek k\u0142\u00F3tni pomi\u0119dzy agentem nieruchomo\u015Bci a niezadowolon\u0105 klientk\u0105. Ich sp\u00F3r dotyczy domu, kt\u00F3ry niedawno zakupi\u0142a rozz\u0142oszczona kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce w pomieszczeniach piwnicznych panuje smr\u00F3d, kt\u00F3rego nie da si\u0119 niczym zneutralizowa\u0107. Funkcjonariusze wzywaj\u0105 na pomoc technika, \u017Ceby znalaz\u0142 \u017Ar\u00F3d\u0142o uci\u0105\u017Cliwego zapachu. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej dochodzi do makabrycznego odkrycia w \u015Bcianie budynku. Do akcji wkracza komisarz Szulc.","","",["N"]],"67215378":["W dalekim kraju
Adam i Ewa prowadz\u0105 \u015Bledztwo dotycz\u0105ce napadu na bukmachera. Sprawa na pocz\u0105tku nie wydaje si\u0119 trudna, kolejne dowody jednak komplikuj\u0105 j\u0105 coraz bardziej. Niebawem \u015Bledztwo nabiera mi\u0119dzynarodowego charakteru, anga\u017Cuje si\u0119 w nie tak\u017Ce pracownica Interpolu, \u0141ucja Wilk. \u017Bycie funkcjonariusza Potoka, kt\u00F3ry mia\u0142 ochrania\u0107 kilku wa\u017Cnych \u015Bwiadk\u00F3w, wkr\u00F3tce znajdzie si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie. Artur Kr\u00F3l odkrywa, \u017Ce Halny, Jarecki i Szwarc spiskuj\u0105 przeciwko niemu. M\u0119\u017Cczyzna uwa\u017Ca, \u017Ce wszystkiemu winien jest Adam. Przyja\u017A\u0144 \u0142\u0105cz\u0105ca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa zostaje wystawiona na pr\u00F3b\u0119.","","",["N"]],"67215379":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"67215380":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"67215381":["Ewa martwi si\u0119 o to, co Piotrek mo\u017Ce wywnioskowa\u0107 z rozmowy z Karolem na temat jego relacji z Mi\u0142k\u0105. Prywatne notatki Szafra\u0144skiej na jej temat s\u0105 do\u015B\u0107 niepokoj\u0105ce. Julita jest roztrz\u0119siona ca\u0142\u0105 sytuacj\u0105 zwi\u0105zan\u0105 z porwaniem Anki i wi\u0119zieniem jej przez gangster\u00F3w. Sama \u017Ale znosi\u0142a izolowanie jej na rozkaz Sebastiana. Nie czuje si\u0119 bezpiecznie, widz\u0105c, \u017Ce jej ukochany funkcjonuje w przest\u0119pczym \u015Bwiecie. Andrzejek stara si\u0119 przypodoba\u0107 Melisie i tworzy dla niej bardzo osobisty wiersz. Chce, \u017Ceby ona nie zapomnia\u0142a o nim po wyje\u017Adzie z Wadlewa. Do Emilki przyje\u017Cd\u017Ca Marcin, kt\u00F3ry ma pretensje o kolejne lokatorki pojawiaj\u0105ce si\u0119 w ich mieszkaniu.","","",["N"]],"67215382":["Niezastraszeni
Ferdynand, Boczek i Pa\u017Adzioch zak\u0142adaj\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105 o to, kt\u00F3ry z nich odwa\u017Cy si\u0119 wykona\u0107 bardziej niebezpieczne zadanie. Stopniowo wymy\u015Blaj\u0105 coraz bardziej wyrafinowane i ryzykowne konkurencje i podbijaj\u0105 stawki zak\u0142ad\u00F3w.","","",["N"]],"67215383":["Tym razem Izabela Janachowska z zespo\u0142em wybierze si\u0119 na Podkarpacie. Tamtejsze regiony s\u0142yn\u0105 z go\u015Bcinno\u015Bci i upodobania do dobrej zabawy. Wsparcia przy organizacji \u015Blubu potrzebuj\u0105 tam Gabrysia i Filip. Ich marzeniem jest pe\u0142na, kochaj\u0105ca si\u0119 i wspieraj\u0105ca rodzina, kt\u00F3ra ca\u0142y czas sp\u0119dza razem. Oboje uczestnicy wychowywali si\u0119 w ci\u0105g\u0142ej t\u0119sknocie za ojcami, kt\u00F3rzy pracowali za granic\u0105. Wzorcem idealnego zwi\u0105zku jest dla nich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo dziadka Filipa, kt\u00F3re trwa od ponad 47 lat. Swoje uczucia pan Boles\u0142aw wyra\u017Ca troskliw\u0105 opiek\u0105 wobec \u017Cony, kt\u00F3ra jest ci\u0119\u017Cko chora. M\u0142odej parze marzy si\u0119 wielkie wesele na ponad 200 os\u00F3b w stylu \"Glamour\/Hollywood\", ale sami nie radz\u0105 sobie z dopi\u0119ciem wszystkiego na ostatni guzik. Brygada Izy zmierzy si\u0119 z Wielkim Gatsbym w Jaworniku.","","",["N"]],"67215384":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"67215385":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"67215386":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67215387":["Hos znajduje martw\u0105 sarn\u0119. Mo\u017Cliwe, \u017Ce zwierze zabili k\u0142usownikach. Wojtek fotografuje dzikie zwierz\u0119ta, gdy je przypadkowo spotka. \u017Bmiju odnajduje kapliczk\u0119 szcz\u0119\u015Bliwych powrot\u00F3w. Mariola uwa\u017Ca, \u017Ce \u017Cycie w Bieszczadach pog\u0142\u0119bia hart ducha i dodaje si\u0142 fizycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67215388":["Ewa upiecze chleb, do kt\u00F3rego doda p\u0142atki owsiane i m\u0105k\u0119 orkiszow\u0105. Przygotowuje te\u017C nietypow\u0105 zup\u0119 na kaszance - zakwaszany \u017Cur, kt\u00F3ry poda z ziemniakami i kleksem \u015Bmietany. Na deser za\u015B zaserwuje przysmak orzechowy bez t\u0142uszczu i bez laktozy. Na zako\u0144czenie Ewa poka\u017Ce, jak zrobi\u0107 konfitowany czosnek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"67215389":["W\u0142oski narzeczony
T\u0142umaczka Dominika mieszka wraz ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105, studentk\u0105 Patrycj\u0105. W trakcie p\u00F3\u0142rocznego s\u0142u\u017Cbowego wyjazdu do W\u0142och starsza z kobieta poznaje rozwiedzionego wyk\u0142adowc\u0119 Adriano. Para szybko si\u0119 w sobie zakochuje i planuje \u015Blub. Gdy Dominika wraca do kraju, by dope\u0142ni\u0107 formalno\u015Bci, odkrywa, \u017Ce jej c\u00F3rka spodziewa si\u0119 dziecka. Patrycja nie chce powiedzie\u0107, kto jest jego ojcem, i planuje samotne macierzy\u0144stwo. Dominika nie potrafi wyzna\u0107 ukochanemu, \u017Ce niebawem zostanie babci\u0105 i wci\u0105\u017C odk\u0142ada sw\u00F3j powr\u00F3t do W\u0142och. Adriano, przekonany, \u017Ce partnerka nie jest z nim szczera, zrywa zar\u0119czyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67215390":["Paparazzi
23-letni Marek zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego wsp\u00F3\u0142lokatora z akademika, 23-letniego Grze\u015Bka studenta dziennikarstwa. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna od dw\u00F3ch dni nie pojawia si\u0119 w pokoju, cho\u0107 zostawi\u0142 tam laptopa, i nie ma te\u017C z nim \u017Cadnego kontaktu. Marek dzwoni\u0142 ju\u017C do jego rodzic\u00F3w, jednak syn do nich tak\u017Ce si\u0119 nie odzywa\u0142. Grzegorz w dniu znikni\u0119cia planowa\u0142 przeprowadzenie wywiadu z bokserem. Chcia\u0142 tym posuni\u0119ciem zaimponowa\u0107 redaktorowi naczelnemu z portalu internetowego. Detektywi sprawdzaj\u0105 logowania jego telefonu i okazuje si\u0119, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie ostatnie z nich mia\u0142o miejsce w rejonie, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 klub bokserski. Na laptopie studenta policja znajduje materia\u0142y ujawniaj\u0105ce hipokryzj\u0119 25-letniej influencerki Pauliny, kt\u00F3ra w Internecie udziela porad dotycz\u0105cych zwi\u0105zk\u00F3w, a sama zdradza partnera. Jagoda i Jurek postanawiaj\u0105 spotka\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105. Podczas rozmowy, celebrytka informuje ich, \u017Ce to by\u0142 eksperyment, a ona sprawdza\u0142a w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 portale randkowe. Po sprawdzeniu monitoringu sprzed klubu bokserskiego, okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z pi\u0119\u015Bciarzy dusi\u0142 Grze\u015Bka. Na szcz\u0119\u015Bcie uda\u0142o mu si\u0119 uciec. Poszukiwania trwaj\u0105, a detektywi staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czy sprawa dotycz\u0105ca m\u0142odej kobiety i wydarzenie spod klubu bokserskiego maj\u0105 ze sob\u0105 co\u015B wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67215391":["List go\u0144czy
Brygida i Jerzy przygotowuj\u0105 si\u0119 do \u015Blubu swojej c\u00F3rki Karoliny. Dziewczyna informuje jednak rodzic\u00F3w, \u017Ce zerwa\u0142a zar\u0119czyny, poniewa\u017C zakocha\u0142a si\u0119 w innym m\u0119\u017Cczy\u017Anie. Parze nie podoba si\u0119 decyzja c\u00F3rki, zgadza si\u0119 jednak pozna\u0107 jej nowego wybranka. W trakcie kolacji Brygida odkrywa, \u017Ce Adam jest poszukiwany listem go\u0144czym. Kobieta dzwoni pod numer alarmowy 112. Gdy prowadzi rozmow\u0119, jej m\u0105\u017C zaczyna si\u0119 szarpa\u0107 z partnerem c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"67215392":["Druga szansa
W trakcie kolacji jubileuszowej z okazji 35. rocznicy \u015Blubu Alicja o\u015Bwiadcza swoim dzieciom, \u017Ce ona i jej m\u0105\u017C postanowili si\u0119 rozwie\u015B\u0107. C\u00F3rka pary, Monika, nie potrafi si\u0119 pogodzi\u0107 z decyzj\u0119 matki. Postanawia si\u0119 dowiedzie\u0107, co na ni\u0105 wp\u0142yn\u0119\u0142o. Tymczasem Alicja wyznaje, \u017Ce podczas pobytu w sanatorium zakocha\u0142a si\u0119 i chce sp\u0119dzi\u0107 ze swoim nowym wybrankiem reszt\u0119 \u017Cycia. Z czasem Monika poznaje kolejne sekrety rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"67215393":["Hubert zakochuje si\u0119 w studentce, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 oszustk\u0105 matrymonialn\u0105
Hubert, chocia\u017C doskonale zarabia jako informatyk, nie ma szcz\u0119\u015Bcia w mi\u0142o\u015Bci. Pewnego dnia poznaje Julk\u0119. Para zaczyna si\u0119 spotyka\u0107. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna proponuje partnerce, by razem zamieszkali. Znajomi odradzaj\u0105 jednak Hubertowi ten krok. Informuj\u0105 go, \u017Ce Julka spotyka si\u0119 z jeszcze jednym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Gdy informatyk konfrontuje si\u0119 z ukochan\u0105, ta wyjawia mu sw\u00F3j sekret. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0105, z kt\u00F3rym j\u0105 widywano, jest jej niepe\u0142nosprawny brat. Dziewczyna jest te\u017C prze\u015Bladowana przez cz\u0142owieka, kt\u00F3ry ma powi\u0105zania z mafi\u0105. Hubert pr\u00F3buje pom\u00F3c ukochanej, pada jednak ofiar\u0105 spisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67215394":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67215395":["Happy Family
Kiepscy wpadaj\u0105 na pomys\u0142, jak naprawi\u0107 nadszarpni\u0119te licznymi konfliktami \u017Cycie rodzinne. Zawieraj\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 umowy prawno-handlowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67215396":["G8
W mieszkaniu Kiepskich ma miejsce \u015Bci\u015Ble zakonspirowany zjazd przedstawicieli o\u015Bmiu najbogatszych pa\u0144stw \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67215397":["Lucyferdek
Wskutek nieszcz\u0119\u015Bliwego zbiegu okoliczno\u015Bci babka Kiepska trafia do piek\u0142a. Ferdek, zupe\u0142nie niczym mityczny Orfeusz, musi uwolni\u0107 swoj\u0105 te\u015Bciow\u0105 z piekielnych czelu\u015Bci. Przygody, jakie go spotkaj\u0105, przekrocz\u0105 jego naj\u015Bmielsze wyobra\u017Cenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67215398":["Stefan ma zawsze racj\u0119
Stefan (40 l.), Hanna (33 l.) oraz ich dwaj synowie - Tomasz (13 l.) i Krystian (sze\u015B\u0107 miesi\u0119cy) Podolakowie mieszkaj\u0105 w Olsztynie. Rodzina niedawno kupi\u0142a du\u017Cy dom, do kt\u00F3rego zabra\u0142a tak\u017Ce matk\u0119 Stefana - El\u017Cbiet\u0119 (73 l.). Schorowana kobieta nie radzi\u0142a sobie ju\u017C sama w mieszkaniu. Hanna zajmuje si\u0119 domem i dzie\u0107mi, nie pracuje zawodowo, natomiast jej m\u0105\u017C posiada ma\u0142\u0105 firm\u0119 transportow\u0105. M\u0119\u017Cczyzna ma tradycyjne, patriarchalne podej\u015Bcie do rodziny. Wspiera bliskich, ale uwa\u017Ca, \u017Ce powinni by\u0107 pos\u0142uszni jego decyzjom. Pewnego dnia dochodzi do kradzie\u017Cy w firmie. Znika ci\u0119\u017Car\u00F3wka z nowymi samochodami. Sprawc\u0105 jest zast\u0119pca Podolaka, kt\u00F3ry wrobi\u0142 szefa i nie odnowi\u0142 ubezpieczenia. Podczas rozprawy w s\u0105dzie Stefan zostaje uznany za winnego. Musi pokry\u0107 d\u0142ug, przez co komornik wkr\u00F3tce zajmuje dom i ca\u0142y jego maj\u0105tek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67215399":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67215400":["Alicja p\u00F3\u0142 roku po niebezpiecznym wypadku staje si\u0119 ponownie ofiar\u0105 sprawcy
Alicja dochodzi do siebie po wypadku samochodowym. Kobieta nie wie, kto j\u0105 potr\u0105ci\u0142 na przej\u015Bciu dla pieszych. Jej m\u0105\u017C, Tadeusz, namawia \u017Con\u0119, by pojedna\u0142a si\u0119 ze swoim m\u0142odszym bratem Sebastianem. Uwa\u017Ca, \u017Ce powinna to zrobi\u0107, gdy\u017C on wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119 i nie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 jej pomaga\u0107. Alicja w ko\u0144cu si\u0119 zgadza. Niebawem jednak zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce sprawc\u0105 jej wypadku jest by\u0142a \u017Cona brata. Tymczasem Sebastian i jego nowa partnerka namawiaj\u0105 Alicj\u0119, by wesz\u0142a z nimi w biznes. Kobieta jednak ma w\u0105tpliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67215401":["M\u0142oda ochroniarka
Zagin\u0119\u0142a 24-letnia Karina, ochroniarka w sklepie wielobran\u017Cowym. Po pracy uda\u0142a si\u0119 na trening do klubu szermierki, ale nigdy nie wr\u00F3ci\u0142a do domu. M\u0142oda kobieta jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla tr\u00F3jki swojego rodze\u0144stwa. Samodzielnie zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi od \u015Bmierci mamy. Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 jej 13-letnia siostra, Klaudia, kt\u00F3ra informuje o znikni\u0119ciu Kariny. Powiadamia r\u00F3wnie\u017C \u015Bledczych o tym, \u017Ce pod drzwiami znalaz\u0142a anonim z pogr\u00F3\u017Ckami kierowanymi do jej starszej siostry. Irek i Antek udaj\u0105 si\u0119 do szko\u0142y szermierki, aby przes\u0142ucha\u0107 jego w\u0142a\u015Bcicielk\u0119, 45-letni\u0105 Dorot\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Karina mia\u0142a problemy w pracy, jednak nie zna szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Kolejny trop wskazuje na m\u0142odszego brata Kariny, 17-letniego Ja\u015Bka, kt\u00F3ry staje si\u0119 podejrzany. Ch\u0142opak robi z koleg\u0105 nielegalne graffiti, a siostra by\u0142a temu przeciwna. Detektywi w poszukiwaniu dalszych wskaz\u00F3wek udaj\u0105 si\u0119 do sklepu wielobran\u017Cowego, w kt\u00F3rym zatrudniona jest dziewczyna oraz przes\u0142uchuj\u0105 Ja\u015Bka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"67215402":["Zapach i g\u0142os
Kto\u015B gwa\u0142ci niewidom\u0105 kobiet\u0119 w drodze do domu. Ofiara pr\u00F3buje naprowadzi\u0107 detektyw\u00F3w na trop sprawcy, opisuj\u0105c jego g\u0142os i zapach. Dzi\u0119ki pomocy profilerki str\u00F3\u017Com prawa udaje si\u0119 wytypowa\u0107 podejrzanego. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. Kuba wraca do s\u0142u\u017Cby. Tymczasem Szwarc podejmuje ostateczn\u0105 decyzj\u0119 w sprawie Agaty i jej obecno\u015Bci na komendzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67215403":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215404":["Wymiar sprawiedliwo\u015Bci
Micha\u0142 jest pacjentem psychiatrycznym. Znajduje swojego lekarza rannego w gabinecie. Znika tak\u017Ce syn emerytowanego s\u0119dziego, kt\u00F3ry by\u0142 pod opiek\u0105 tego samego specjalisty. Wiele wskazuje, \u017Ce to zaginiony dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 ataku, a nast\u0119pnie si\u0119 ukry\u0142. Niebawem jednak str\u00F3\u017Ce prawa wpadaj\u0105 na nowy trop. Adam znajduje p\u0142yt\u0119 z dedykacj\u0105, nale\u017C\u0105c\u0105 do nieznajomej kobiety. Postanawia odnale\u017A\u0107 adresatk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"67215405":["Trzydziestosiedmioletnia Marzena chce dowiedzie\u0107 si\u0119, kto podaje jej matce za du\u017Ce dawki lek\u00F3w
Owdowia\u0142a Marzenia mieszka z synem i opiekuje si\u0119 ci\u0119\u017Cko chor\u0105 matk\u0105. Pewnego dnia znajduje starsz\u0105 pani\u0105 nieprzytomn\u0105. Sanitariusze zabieraj\u0105 Janin\u0119 do szpitala. Marzena jest z\u0142a na swoj\u0105 siostr\u0119, Paulin\u0119, kt\u00F3ra nie anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad matk\u0105. Wkr\u00F3tce odkrywa, \u017Ce krewna ma problemy finansowe i nadu\u017Cywa alkoholu. Dochodzi do wniosku, \u017Ce z powodu swojego na\u0142ogu Paulina mog\u0142a poda\u0107 matce niew\u0142a\u015Bciw\u0105 dawk\u0119 lek\u00F3w. Krewna zaprzecza, niebawem jednak Janina dostaje ataku serca i umiera. Marzena oskar\u017Ca siostr\u0119 o \u015Bmier\u0107 matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195223.jpg","",["N"]],"67215406":["Trzy siostry
Pewnego dnia bez zapowiedzi do domu Kiepskich przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 trzy ciotki z Pu\u0142aw. Nag\u0142a wizyta dawno niewidzianych krewniaczek jest dla Ferdka powodem g\u0142\u0119bokiego niezadowolenia. Gospodarz robi wszystko, by niechciani go\u015Bcie jak najszybciej opu\u015Bcili jego mieszkanie. Niespodziewanie Kazimierz Badura sugeruje mu mo\u017Cliwe korzy\u015Bci z odwiedzin ciotek. Pod wp\u0142ywem rozmowy z nim Kiepski nagle ca\u0142kowicie zmienia sw\u00F3j stosunek do rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67215407":["Czekolada
Halina jest obra\u017Cona i ura\u017Cona, poniewa\u017C wszyscy z Ferdkiem na czele zapomnieli o jej urodzinach, kt\u00F3re by\u0142y wczoraj. O\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce w takim razie tak\u017Ce ich po\u017Cycie ma\u0142\u017Ce\u0144skie w jej odczuciu dobieg\u0142o ko\u0144ca. Kiepski staje na g\u0142owie, aby si\u0119 zrehabilitowa\u0107 i znale\u017A\u0107 odpowiedni prezent dla \u017Cony. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67215408":["Przerwane tango
Klientka detektyw\u00F3w jest szanta\u017Cowana. Zdradzi\u0142a m\u0119\u017Ca z nauczycielem ta\u0144ca i kto\u015B grozi wys\u0142aniem kompromituj\u0105cych j\u0105 zdj\u0119\u0107 m\u0119\u017Cowi, je\u015Bli kobieta nie zap\u0142aci du\u017Cego okupu. Detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce nauczyciel ta\u0144ca wy\u0142udza pieni\u0105dze od naiwnych kobiet, obiecuj\u0105c im u\u0142atwienie kariery w filmie. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy to on jest szanta\u017Cyst\u0105. Klientka decyduje si\u0119 jednak zap\u0142aci\u0107 okup. W miejscu przekazania pieni\u0119dzy zjawia si\u0119 tajemniczy motocyklista, kt\u00F3ry wyrywa jej z r\u0105k torb\u0119 z okupem i ucieka...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",[]],"67215409":["Chirurg pod no\u017Cem
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 chirurg plastyczny, kt\u00F3ry uwa\u017Ca, \u017Ce kto\u015B go terroryzuje. Podejrzewa swoj\u0105 \u017Con\u0119, kt\u00F3ra niedawno dowiedzia\u0142a si\u0119 o jego romansie z pracownic\u0105 kliniki. Detektywi zaczynaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 \u017Con\u0119 i odkrywaj\u0105, \u017Ce kobieta spotyka si\u0119 z m\u0142odszym kochankiem, z kt\u00F3rym planuje dokona\u0107 zemsty na m\u0119\u017Cu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240434.jpg","",[]],"67215410":["Kucharz Pawe\u0142 mieszka ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105 Magd\u0105, studentk\u0105 pierwszego roku sportowej uczelni. Dziewczyna po\u015Bwi\u0119ca jednak ukochanemu ma\u0142o czasu. Najpierw intensywnie si\u0119 integruje z nowymi znajomymi, a nast\u0119pnie postanawia poprawi\u0107 swoj\u0105 technik\u0119 p\u0142ywack\u0105 i zaszywa na basenie. Ch\u0142opak podejrzewa jednak, \u017Ce dziewczyna go ok\u0142amuje. Prosi o pomoc ekip\u0119 detektywa Petrowa. Okazuje si\u0119, \u017Ce Magda w tajemnicy przed ukochanym bierze udzia\u0142 w rozbieranej sesji zdj\u0119ciowej. Wiele wskazuje na to, \u017Ce dziewczyn\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 wi\u0119cej ni\u017C przyjacielskie relacje z fotografem Konradem i jego szefem Romanem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"67215411":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215412":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67215413":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"67215414":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67215415":["Kamila Kubas trenowa\u0142a kajakarstwo jeszcze przed wypadkiem samochodowym, w kt\u00F3rym mia\u0142a nieszcz\u0119\u015Bcie uczestniczy\u0107. Jej pasja i zdeterminowanie okaza\u0142y si\u0119 jednak wystarczaj\u0105co silne, by dosz\u0142a do poziomu mistrzowskiego w tym sporcie w kategorii os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Drugim bohaterem odcinka jest Tadeusz Kruszelnicki. Tadeusz marzy\u0142 o karierze sportowej, ale jako nastolatek straci\u0142 nog\u0119. Mimo to uprawia\u0142 szermierk\u0119 i koszyk\u00F3wk\u0119, a w tenisie na w\u00F3zku zdoby\u0142 ju\u017C wiele tytu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67215416":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"67215417":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67215548":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67215549":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"67215550":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67215551":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215552":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215553":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67215554":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215555":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215556":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67215557":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215558":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215559":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67215560":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"67215561":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215562":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67215563":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215564":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215565":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67215566":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215567":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67215568":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67215569":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215570":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67215571":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67215572":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67215573":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67215574":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67215575":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"67215576":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215577":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67215578":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"67215579":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"67215580":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215581":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67215582":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67215583":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67215584":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67215585":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67215586":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"67215587":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215588":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67215589":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67215590":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215591":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"67215592":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2230369.jpg","",[]],"67215593":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215594":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67215595":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67215596":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227879.jpg","",[]],"67215597":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67215598":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67215599":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67215600":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67215601":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"67215602":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"67215603":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67215604":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67215605":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67215606":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67215607":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67215608":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67215609":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67215610":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215611":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67215612":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67215613":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215614":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67215615":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67215616":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67215617":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67215618":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67215619":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67215418":["Sylwia Made\u0144ska i Miko\u0142aj J\u0119druszczak
Krzysztof Ibisz powita znan\u0105 i lubian\u0105 par\u0119 polskiego show-biznesu - zwyci\u0119zc\u00F3w \"Love Island\", Sylwi\u0119 Made\u0144sk\u0105 i Miko\u0142aja J\u0119druszczaka. Para wr\u00F3ci pami\u0119ci\u0105 do pobytu na wyspie. Nie ob\u0119dzie si\u0119 bez trudnych wspomnie\u0144 z przesz\u0142o\u015Bci i tematu \"Ta\u0144ca z gwiazdami\". Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak wygl\u0105da koniec ich ka\u017Cdego dnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67215419":["Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144\u015Bki
Krzysztof Ibisz ze wzgl\u0119du na trwaj\u0105c\u0105 kwarantann\u0119 tym razem po\u0142\u0105czy si\u0119 ze swoimi rozm\u00F3wcami za pomoc\u0105 internetu. O swojej mi\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144ski. Para wr\u00F3ci pami\u0119ci\u0105 do pocz\u0105tku zwi\u0105zku, wspomni o zazdro\u015Bci, kt\u00F3r\u0105 trzeba pokonywa\u0107, i poruszy trudny temat choroby kobiety. Doradzi r\u00F3wnie\u017C, jak zadba\u0107 o nami\u0119tno\u015B\u0107 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"67215420":["Fina\u0142 pi\u0105tej polskiej edycji kulinarnego reality show. W ostatecznej rozgrywce bior\u0105 udzia\u0142 tylko dwie osoby. Para finalist\u00F3w ma za zadanie wzbogaci\u0107 menu restauracji \"Hell's Kitchen\" o w\u0142asne dania i wyda\u0107 najwa\u017Cniejszy serwis pi\u0105tej edycji \"Piekielnej Kuchni\". Stawk\u0105 jest 100 tys. z\u0142 i praca w Atelier Amaro. Finalistom pomagaj\u0105 wszyscy uczestnicy tej edycji. O zwyci\u0119stwie decyduje szef Amaro oraz go\u015Bcie restauracji, kt\u00F3rzy po degustacji wype\u0142ni\u0105 ankiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"67215421":["Niewierna siostra \/ Oszust w sieci
Historia \u017Banety, kt\u00F3ra pracuje w firmie turystycznej, prowadzonej przez jej narzeczonego. Tydzie\u0144 przed \u015Blubem \u017Baneta i Staszek organizuj\u0105 swoje wieczorki: panie\u0144ski i kawalerski. \u017Baneta z kole\u017Cankami wybiera si\u0119 do spa, jedynego w mie\u015Bcie. Okazuje si\u0119, \u017Ce narzeczony planowa\u0142 zabra\u0107 \u017Banet\u0119 do spa w przeddzie\u0144 \u015Blubu, to mia\u0142a by\u0107 niespodzianka. Bohaterka drugiej opowie\u015Bci - Iza Ma\u015Blak jest fryzjerk\u0105, w\u0142a\u015Bnie rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem. Izabela jest wielk\u0105 mi\u0142o\u015Bniczk\u0105 pers\u00F3w. Du\u017Co czasu sp\u0119dza na forach internetowych dla fan\u00F3w kot\u00F3w. Tam poznaje Grzegorza. Zaprzyja\u017Aniaj\u0105 si\u0119, zaczynaj\u0105 wymienia\u0107 e-maile.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67215422":["Wola Starogrodzka ko\u0142o Garwolina. Owdowia\u0142y kilka miesi\u0119cy temu pan Zbigniew mieszka tu z trojgiem dzieci - 18-letnim Kacprem, 15-letni\u0105 Weronik\u0105 i 13-letnim Micha\u0142em. Za dom s\u0142u\u017Cy rodzinie zaadaptowany budynek gospodarczy. Niestety, nie spe\u0142nia on jakichkolwiek wymog\u00F3w. Prowizoryczna instalacja elektryczna jest niebezpieczna, za kr\u00F3tki komin powoduje zadymienie pomieszcze\u0144, po\u0142ogi i \u015Bciany s\u0105 zbutwia\u0142e i na nic nie ma miejsca. Ekipa programu b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"67215423":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, kt\u00F3rzy czuj\u0105 nieodparty apetyt na wszystko, co wydaje si\u0119 niejadalne, od papieru po ceg\u0142y. Tak dziwna dieta mo\u017Ce mie\u0107 tragiczne skutki. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co jest przyczyn\u0105 takich zaburze\u0144.","","",[]],"67215424":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",[]],"67215425":["Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska i Katarzyna Jungowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",[]],"67215426":["Rafa\u0142 i Grzegorz Zawieruchowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"67215427":["Ilona i Milena Krawczy\u0144skie - Siostry ADiHD","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",["N"]],"67215428":["W tym odcinku o koron\u0119 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w b\u0119d\u0105 ubiega\u0107 si\u0119 nauczycielka angielskiego Magda, Eliza z ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich, projektantka bi\u017Cuterii Monika i Magdalena. Przyszykuj\u0105 dwie stylizacje zgodne z tematami wybranymi przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105 - \"Super bohaterka\" i \"Tiramisu\". W rol\u0119 juror\u00F3w wciel\u0105 si\u0119 recenzent Tomasz Jacyk\u00F3w, projektantka Joanna Osiecka oraz stylista gwiazd Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"67215429":["Prow.: Micha\u0142 Bry\u015B.
Nowa ods\u0142ona popularnego programu kulinarnego. W tej edycji Wojciecha Modesta Amaro zast\u0105pi Micha\u0142 Bry\u015B, szef kuchni w restauracji L'Enfant Terrible. Pod jego okiem 16 \u015Bmia\u0142k\u00F3w zmierzy si\u0119 z wyj\u0105tkowo trudnymi zadaniami. Surowy juror oceni ich zdolno\u015Bci kulinarne, kreatywno\u015B\u0107, szybko\u015B\u0107 i umiej\u0119tno\u015B\u0107 pracy w zespole. Zwyci\u0119zca 10-tygodniowych zmaga\u0144 otrzyma 100 tys. z\u0142 oraz posad\u0119 w L'Enfant Terrible. Restauracj\u0119 Hell's Kitchen odwiedz\u0105 rozmaici go\u015Bcie, m.in. Ewa Farna, Kamil Mokrzycki czy Kajetan Kajetanowicz. Jako zast\u0119pcy Micha\u0142a Brysia pojawi\u0105 si\u0119 kucharze znani z programu \"Top Chef\": \u0141ukasz Budzik i Marcin Piotrowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852104.jpg","",["N"]],"67215430":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67215431":["W Che\u0142mnie mieszka Patryk i jego rodzice, pani Jadwig\u0105 i pan Dariusz. Dziesi\u0119\u0107 lat temu siedemnastoletni w\u00F3wczas ch\u0142opak uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego dzisiaj jest sparali\u017Cowany. Chocia\u017C lekarze nie dawali mu \u017Cadnej szansy na odzyskanie cho\u0107by minimalnej sprawno\u015Bci, Patryk nigdy si\u0119 nie podda\u0142. Dzi\u015B je\u017Adzi na w\u00F3zku i wiele czynno\u015Bci wykonuje sam, wci\u0105\u017C jednak potrzebuje pomocy rodzic\u00F3w. Najwi\u0119kszym problemem dla ch\u0142opaka okazuje si\u0119 korzystanie z \u0142azienki. Zbyt w\u0105skie drzwi i wysoka wanna uniemo\u017Cliwiaj\u0105 mu mycie si\u0119. Stare kaflowe piece nie zapewniaj\u0105 ogrzewania, a Patryk potrzebuje ciep\u0142a. Walk\u0119 o przystosowanie mieszkania do potrzeb niepe\u0142nosprawnego nastolatka podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67215432":["Wola Ucha\u0144ska to wie\u015B po\u0142o\u017Cona nieopodal granicy z Ukrain\u0105, w pobli\u017Cu Hrubieszowa. Mieszka tam pani Lucyna, kt\u00F3ra samotnie wychowuje czteroletniego Wojtusia i trzyletniego Micha\u0142ka. M\u0105\u017C kobiety by\u0142 alkoholikiem, nie leczy\u0142 si\u0119, zn\u0119ca\u0142 nad rodzin\u0105, a\u017C w ko\u0144cu odszed\u0142. Po kilku miesi\u0105cach wr\u00F3ci\u0142 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo w przedsionku, podczas gdy \u017Cona i dzieci byli w \u015Brodku. Mimo to kobieta pr\u00F3buje stworzy\u0107 synom normalny dom. Uprawia ogr\u00F3d warzywny, hoduje dr\u00F3b. Nie wystarcza to jednak na remont domu, kt\u00F3ry jest w tragicznym stanie. Prowizoryczny ganek i dwa pomieszczenia ogrzewa stara, dymi\u0105ca koza. W budynku nie ma wody ani kanalizacji, codziennie trzeba przynosi\u0107 kilkana\u015Bcie wiader ze studni. Katarzyna Dowbor zabiera kobiet\u0119 i jej syn\u00F3w na pierwsze w ich \u017Cyciu wakacje, a w tym czasie remontem zajmuj\u0105 si\u0119 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski ze swoj\u0105 ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67215433":["Niechciana ci\u0105\u017Ca
Emil Filarowski piastuje stanowisko dyrektora w firmie, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 organizacj\u0105 szkole\u0144. M\u0119\u017Cczyzna s\u0105dzi, \u017Ce jego \u017Cona, Sylwia, ma kochanka. Kobieta jest menad\u017Cerk\u0105 w ekskluzywnej restauracji, a \u017Con\u0105 Emila od p\u00F3\u0142tora roku. Para \u015Bwiadomie podj\u0119\u0142a decyzj\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie mie\u0107 dzieci, by nic ich nie ogranicza\u0142o. Ostatnio Sylwia bardzo si\u0119 zmieni\u0142a. Nie chce sp\u0119dza\u0107 czasu z Emilem. Unika te\u017C z nim blisko\u015Bci. Jest skryta i zamy\u015Blona. M\u0119\u017Cczyzna tak\u017Ce dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona cz\u0119sto na godzin\u0119 lub dwie wychodzi z pracy. Zlecenie Emila przyjmuje detektyw Petrow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67215434":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",[]],"67215435":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",[]],"67215436":["Magda wsp\u00F3lnie z grup\u0105 przyjaci\u00F3\u0142 przymierza przebrania na nadchodz\u0105cy \"bal singli\". Kobieta zdecydowa\u0142a, \u017Ce zostanie seksownym kr\u00F3liczkiem. Henrik jest m\u0142odym samotnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 o arme\u0144skich korzeniach. Czeka go dzisiaj wyj\u0105tkowy dzie\u0144, bo um\u00F3wi\u0142 si\u0119 na randk\u0119 z dziewczyn\u0105 poznan\u0105 w internecie. Pierwsze wra\u017Cenie jest pozytywne, ale przed nimi kolacja, kt\u00F3ra zweryfikuje t\u0119 now\u0105 znajomo\u015B\u0107. Krzysztof ma problem. Czasami pisz\u0105 do niego dziewczyny z zagranicy. Niestety, pojawia si\u0119 bariera j\u0119zykowa. M\u0119\u017Cczyzna podejmuje decyzj\u0119, by opanowa\u0107 podstawy j\u0119zyka angielskiego.","","",["N"]],"67215437":["Trwa randka Henrika i Oliwii. Atmosfera jest bardzo dobra i temat\u00F3w do rozm\u00F3w nie brakuje, a mimo to oboje nadal wydaj\u0105 si\u0119 spi\u0119ci. Patryk jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry w g\u0142\u0119bi duszy czuje si\u0119 kobiet\u0105. Gdy korzysta z aplikacji dla singli, umawia si\u0119 z przedstawicielami obu p\u0142ci. Spotkania te bywaj\u0105 pikantne. Kuba pracuje jako model, wi\u0119c musi dba\u0107 o sylwetk\u0119. Ma te\u017C nadziej\u0119, \u017Ce wygl\u0105d pomo\u017Ce mu wyr\u00F3\u017Cnia\u0107 si\u0119 w portalach randkowych.","","",["N"]],"67215438":["Wielki fina\u0142 stara\u0144 artystki, kt\u00F3ra przez kilka tygodni poszukiwa\u0142a m\u0119\u017Ca idealnego. Po d\u0142ugim okresie pr\u00F3b piosenkarka zdecyduje, czy mo\u017Ce si\u0119 zwi\u0105za\u0107 z pasuj\u0105cym do niej m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Jeszcze kilka test\u00F3w pomo\u017Ce jej dokona\u0107 ostatecznego wyboru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260413.jpg","",[]],"67215439":["Polska edycja randkowego show, w kt\u00F3rym znani single poszukiwa\u0107 b\u0119d\u0105 swojej drugiej po\u0142\u00F3wki w\u015Br\u00F3d os\u00F3b niezwi\u0105zanych z show-biznesem. Szcz\u0119\u015Bcia w znalezieniu wymarzonego partnera lub partnerki przed kamerami spr\u00F3buj\u0105: Sylwia Made\u0144ska - tancerka i zwyci\u0119\u017Cczyni pierwszej edycji programu \"Love Island\", Rafa\u0142 Jonkisz - Mister Polski 2015, Monika Miller - modelka, aktorka i influencerka, Mariusz Sobczak - tiktoker i trener personalny oraz Zusje, czyli Kamila Smogulecka - by\u0142a modelka, influencerka, zawodniczka federacji freak-fightowych Fame MMA i High League. Wszystko pod czujnym okiem ekspert\u00F3w. Udaj\u0105cy si\u0119 na randk\u0119 uczestnicy b\u0119d\u0105 mogli bowiem liczy\u0107 na wsparcie psycholog\u00F3w: Barbary Str\u00F3jw\u0105s, Marcina Ma\u0144ki i \u0141ukasza Dar\u0142aka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257632.jpg","",["AD"]],"67215440":["Pacjentka zagro\u017Cona rakiem obawia si\u0119, \u017Ce operuj\u0105cy j\u0105 chirurg nie usun\u0105\u0142 ca\u0142ej tkanki piersiowej. Pewna influencerka marzy o idealnych po\u015Bladkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"67215441":["Dokument przedstawia losy os\u00F3b uzale\u017Cnionych od zbierania wszystkiego, co tylko trafi im w r\u0119ce. W efekcie w ich domach nie ma na nic miejsca - staj\u0105 si\u0119 magazynami pe\u0142nymi dziwacznych zbior\u00F3w, nierzadko zupe\u0142nie niepotrzebnych.","","",[]],"67215442":["Dwie rodziny o zupe\u0142nie innych przyzwyczajeniach zamieni\u0105 si\u0119 domami, by sprawdzi\u0107, jak odnajd\u0105 si\u0119 w obcym stylu \u017Cycia. Jedna z nich pochodzi z wielkiego miasta, druga mieszka na prowincji. Dla obu b\u0119dzie to bardzo ciekawe, ale i momentami trudne do\u015Bwiadczenie, kt\u00F3re pomo\u017Ce im inaczej spojrze\u0107 na w\u0142asne \u017Cycie.","","",[]],"67215443":["Program po\u015Bwi\u0119cony najnowszym modowym trendom. Nie zabraknie materia\u0142\u00F3w z festiwali, pokaz\u00F3w mody i najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 show-biznesu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak ubieraj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy, kt\u00F3re dodatki s\u0105 najistotniejsze w kreacji i co obecnie jest na czasie. Wypowiedz\u0105 si\u0119 eksperci od wizerunku, a tak\u017Ce same gwiazdy, kt\u00F3re wspomn\u0105 nie tylko o udanych stylizacjach, ale i o swoich wpadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239477.jpg","",[]],"67215444":["Prow.: Sian Williams, Stefan Gates.
Dziennikarz Sian Williams razem ze Stefanem Gatesem, pisarzem skupiaj\u0105cym si\u0119 na temacie jedzenia, ods\u0142aniaj\u0105 tajemnice produkcji i sprzeda\u017Cy \u017Cywno\u015Bci w supermarketach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266260.jpg","",[]],"67215620":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67215621":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony czynnikowi decyduj\u0105cemu o wygranej lub przegranej - wycenie. Bohaterowie show pokazuj\u0105 rzeczoznawcom i kolekcjonerom przedmioty, z kt\u00F3rymi wi\u0105\u017C\u0105 najwi\u0119ksze nadzieje. Czasem eksperci potwierdzaj\u0105 przypuszczenia uczestnik\u00F3w programu. Bywa jednak, \u017Ce intryguj\u0105ce znaleziska okazuj\u0105 si\u0119 niewiele warte. Rzeczoznawcy zawsze jednak ch\u0119tnie dziel\u0105 si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105. Czasem wycena wi\u0105\u017Ce si\u0119 z niezapomnianymi prze\u017Cyciami. Takie w\u0142a\u015Bnie chwile zobaczymy w dzisiejszym odcinku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67215622":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w El Monte. Okazuje si\u0119, \u017Ce miejscowi kupuj\u0105cy mog\u0105 by\u0107 powa\u017Cn\u0105 konkurencj\u0105. Darrell i Brandon w swoim schowku przebijaj\u0105 si\u0119 przez mas\u0119 rupieci, ale trafiaj\u0105 na kilka interesuj\u0105cych przedmiot\u00F3w. Znajduj\u0105 m.in. stare japo\u0144skie strzemiona, kt\u00F3re dla kolekcjonera mog\u0105 by\u0107 warte nawet 900 dolar\u00F3w. Jarrod i Brandi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w swoim magazynie nie znajd\u0105 nic cennego. Natrafiaj\u0105 jednak na dwie gitary elektryczne firmy Gibson, za kt\u00F3re dostan\u0105 oko\u0142o 600 dolar\u00F3w. Ivy'emu dopisuje szcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67215623":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 obejrze\u0107 lamborghini murci\u00E9lago, kt\u00F3re w 2003 roku kosztowa\u0142o 400 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Przekonamy si\u0119, jak Corey poprowadzi negocjacje cenowe. Nast\u0119pnie klient prezentuje Rickowi zestaw odcisk\u00F3w palc\u00F3w Saddama Husajna. Zosta\u0142y one pozyskane przez FBI w Bagdadzie. P\u00F3\u017Aniej Rick i Corey zachwycaj\u0105 si\u0119 srebrnym walkmanem, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do cz\u0142onka grupy The Who Johna Entwsitle'a. Odtwarzacz przynios\u0142a do lombardu by\u0142a \u017Cona muzyka, Maxine.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67215624":["P\u0142omie\u0144 chwa\u0142y
W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 oldsmobile'a z 1937 roku. W\u0142a\u015Bcicielem auta mia\u0142 by\u0107 Bugsy Siegel, gangster urodzony na Brooklynie, kt\u00F3ry w latach 40. XX wieku robi\u0142 w Las Vegas milionowe interesy. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi klient, kt\u00F3ry ma na sprzeda\u017C pochodni\u0119 olimpijsk\u0105 z letnich igrzysk w 1984 roku. P\u00F3\u017Aniej Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 najmniejszy pistolet \u015Bwiata. Przekonamy si\u0119, czy miniaturowa austriacka bro\u0144 trafi na p\u00F3\u0142k\u0119 w lombardzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67215625":["Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne zapomniane skarby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"67215626":["Ameryka\u0144ski wirus","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"67215627":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"67215628":["6 sierpnia 1945 Stany Zjednoczone zrzuci\u0142y na Hiroszim\u0119 pierwsz\u0105 na \u015Bwiecie bomb\u0119 atomow\u0105. Trzy dni p\u00F3\u017Aniej USA zaatakowa\u0142o tak\u017Ce inne japo\u0144skie miasto - Nagasaki. Od tej chwili by\u0142o wiadomo, \u017Ce jedyn\u0105 skuteczn\u0105 i siej\u0105c\u0105 strach broni\u0105 jest bomba nuklearna. Eksperci przedstawiaj\u0105 fakty dotycz\u0105ce wy\u015Bcigu zbroje\u0144, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do powstania ameryka\u0144skich fabryk broni atomowej. Stawk\u0105 by\u0142y bezpiecze\u0144stwo i status mocarstwa. Ameryka po zako\u0144czeniu II wojny \u015Bwiatowej postawi\u0142a sobie za cel wyprodukowanie dziesi\u0105tek tysi\u0119cy pocisk\u00F3w nuklearnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"67215629":["Po samob\u00F3jczej \u015Bmierci Adolfa Hitlera jego osobisty lekarz, Ludwig Stumpfegger oraz Artur Axmann i Martin Bormann opu\u015Bcili berli\u0144ski bunkier. Po rozstaniu si\u0119 z Axmannem, Bormann i Stumpfegger znikn\u0119li bez \u015Bladu, a ich poszukiwania by\u0142y najd\u0142u\u017Cszym tego typu \u015Bledztwem w historii tropienia zbrodniarzy wojennych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"67215630":["Tym razem uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji magazynowej odbywaj\u0105cej si\u0119 w Upland. Czeka ich niespodzianka: na licytacji pojawia si\u0119 Mary Padian, wyst\u0119puj\u0105ca w teksaskiej wersji programu. Jarrod i Brandi nie znajduj\u0105 w swoim magazynie nic ciekawego. Spore nadzieje wi\u0105\u017C\u0105 ze star\u0105 maszyn\u0105, kt\u00F3rej przeznaczenia nie s\u0105 pewni. Okazuje si\u0119, \u017Ce to zabytkowa kasa biletowa. Podobne przedmioty mo\u017Cna sprzeda\u0107 za 1000 dolar\u00F3w, ale ta jest warta o wiele mniej, gdy\u017C Jarrod przypadkowo j\u0105 uszkodzi\u0142. Darrell i Brandon odkrywaj\u0105 kawa\u0142ek historii, a z\u0142y dzie\u0144 Ivy'ego ko\u0144czy si\u0119 sukcesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67215631":["W dzisiejszym odcinku uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcjach w dw\u00F3ch kalifornijskich miejscowo\u015Bciach - Hemet i Palm Springs. Dan zmaga si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma dwa t\u0119tniaki, wymagaj\u0105ce natychmiastowej operacji. Laura bardzo martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca, ale wierzy, \u017Ce lekarzom uda si\u0119 go uratowa\u0107. Ivy przegl\u0105da mn\u00F3stwo grat\u00F3w w poszukiwaniu cennych przedmiot\u00F3w. Tymczasem Brandi pr\u00F3buje nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, \u017Ceby jej partner si\u0119 zdekoncentrowa\u0142. Mary Padian natyka si\u0119 na co\u015B, co wygl\u0105da jak nie z tego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"67215632":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215633":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215634":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafia odbitka miedziorytu \"Rycerz, \u015Bmier\u0107 i diabe\u0142\" renesansowego artysty Albrechta D\u00FCrera. Nast\u0119pnie Corey wycenia dwa trzyko\u0142owe motocykle. Oba pojazdy wyposa\u017Cone s\u0105 w silniki V8. P\u00F3\u017Aniej do sklepu przychodzi klient z du\u017C\u0105 maskotk\u0105 psa Spudsa MacKenziego - postaci wykorzystywanej w latach 80. XX wieku w kampanii reklamowej popularnej w USA marki piwa. Przekonamy si\u0119, czy Rick i Chumlee ulegn\u0105 urokowi tego imprezowego zwierzaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67215635":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w tym odcinku trafiaj\u0105 do lombardu, jest prototyp silnika elektrycznego pr\u0105du przemiennego - urz\u0105dzenie skonstruowane przez genialnego Nikol\u0119 Tesl\u0119. Przekonamy si\u0119, ile jest wart jeden z najwa\u017Cniejszych wynalazk\u00F3w XIX wieku. Nast\u0119pnie Rick i Corey ogl\u0105daj\u0105 volkswagena buga. Ten kabriolet z 1968 roku jest odremontowany, jego cen\u0119 obni\u017Ca jednak zepsuty silnik. P\u00F3\u017Aniej Chumlee traci mow\u0119 na widok pary but\u00F3w z limitowanej edycji Nike'a - takie same nosi\u0142 bohater \"Powrotu do przysz\u0142o\u015Bci 2\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67215636":["San Francisco","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67215637":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67215638":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"67215639":["Z kopyta do Che\u0142mna
Tym razem Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wybrali si\u0119 do Che\u0142mna. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142 ze stowarzyszenia \"Twierdza Che\u0142mno\" uda\u0142o im si\u0119 zdoby\u0107 pozwolenie na wej\u015Bcie i przeszukanie dawnych koszar wojskowych, w kt\u00F3rych przed wojn\u0105 stacjonowa\u0142 8 Pu\u0142k Strzelc\u00F3w Konnych, czyli formacja o dzia\u0142alno\u015Bci wykraczaj\u0105cej nieco poza obronno\u015B\u0107. \u017Bo\u0142nierze 8 PSK byli niekwestionowanymi mistrzami na zawodach broni jezdnych, posiadali sp\u00F3\u0142dzielni\u0119 wybijaj\u0105c\u0105 w\u0142asne monety i brali czynny udzia\u0142 w zwalczaniu analfabetyzmu. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119 jakie pami\u0105tki po 8 PSK uda\u0142o si\u0119 wykopa\u0107 oraz jakie inne skarby kryj\u0105 koszary w Che\u0142mnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67215640":["Wielka Wojna w Bieszczadach
Rejon Bieszczad podczas I Wojny \u015Awiatowej odgrywa\u0142 niezwykle wa\u017Cn\u0105 rol\u0119. Gdyby Rosjanom uda\u0142oby si\u0119 przeprowadzi\u0107 przez karpackie prze\u0142\u0119cze swoj\u0105 wielk\u0105 armi\u0119, ich zwyci\u0119stwo nad Cesarstwem Austro-W\u0119gierskim by\u0142oby przes\u0105dzone. Co za tym idzie, Wielka Wojna mog\u0142aby zako\u0144czy\u0107 si\u0119 szybciej. W lutym 1915 roku armia rosyjska prze\u0142amuje front we wschodniej cz\u0119\u015Bci Beskidu Niskiego, zajmuje Przemy\u015Bl i zbli\u017Ca si\u0119 do osi\u0105gni\u0119cia celu. Monarchia Austro-W\u0119gierska zwraca si\u0119 o pomoc do swoich sojusznik\u00F3w - Niemiec. 2 maja ruszy\u0142a licz\u0105ca 217 tys. \u017Co\u0142nierzy pot\u0119\u017Cna niemiecko-austro-w\u0119gierska kontrofensywa. W tym odcinku Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wyrusz\u0105 w Biszczady, aby poszuka\u0107 \u015Blad\u00F3w walk po jednej z najwa\u017Cniejszych kampanii I Wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67215641":["W\u0119grzy w Bieszczadach
Wedle niepotwierdzonych relacji \u015Bwiadk\u00F3w, we wrze\u015Bniu 1943 roku na zboczach g\u00F3ry Kiczera dosz\u0142o do ogromnej tragedii. Prawdopodobnie ca\u0142a dywizja w\u0119gierskiej piechoty wesz\u0142a na miny, co sko\u0144czy\u0142o si\u0119 \u015Bmierci\u0105 wszystkich \u017Co\u0142nierzy. W Almanachach Karpackich zapisano wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 relacje z tego wydarzenia. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski postawili sprawdzi\u0107 fakty i potwierdzi\u0107 lub podwa\u017Cy\u0107 prawdziwo\u015B\u0107 tych opis\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67215642":["Ostatnia aprosza
W 1756 roku wybuch\u0142 pierwszy w historii konflikt zbrojny o zasi\u0119gu globalnym. Sp\u00F3r obj\u0105\u0142 osiem pa\u0144stw po\u0142o\u017Conych na trzech kontynentach. W\u00F3wczas rozpocz\u0119\u0142o si\u0119 trwaj\u0105ce siedem lat obleganie i palenie miast. Podczas star\u0107 zgin\u0119\u0142y setki tysi\u0119cy \u017Co\u0142nierzy. Dwa lata po wybuchu wojny siedmioletniej pod prusk\u0105 twierdz\u0105 Ko\u0142obrzeg stan\u0119li Rosjanie, kt\u00F3rzy ju\u017C pr\u00F3bowali zdoby\u0107 miasto trzykrotnie. Pierwszy raz w 1758, p\u00F3\u017Aniej w 1760 i w ko\u0144cu skutecznie w 1761 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wraz z ekip\u0105 poszukiwaczy ruszaj\u0105 na poszukiwania aproszy - unikalnego elementu fortyfikacji z czas\u00F3w ostatniego obl\u0119\u017Cenia Ko\u0142obrzegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["JM"]],"67215643":["Specjalna jednostka SAS powo\u0142ana do prowadzenia \u015Bledztwa w sprawie przest\u0119pstw wojennych pod dow\u00F3dztwem majora Erica Alistaira \"Billa\" Barkwortha w tajemnicy pojma\u0142a kolejnych morderc\u00F3w. Tym razem ich celem oficerowie gestapo Hans-Dietrich Ernst i Heinrich Neuchtschwanger oraz dr Rohde.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"67215644":["Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne zapomniane skarby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",[]],"67215645":["Szabla marsza\u0142ka
Dnia 11 listopada 1936 roku podczas wielkiej uroczysto\u015Bci na Polu Mokotowskim w Warszawie Edward \u015Amig\u0142y-Rydz zosta\u0142 obdarowany szabl\u0105 kawaleryjsk\u0105, kt\u00F3ra stanowi wyraz zas\u0142ug w s\u0142u\u017Cbie Polsce. Dzie\u0144 przed wydarzeniami w miejscu tradycyjnych parad wojskowych prezydent Ignacy Mo\u015Bcicki na Zamku Kr\u00F3lewskim wr\u0119czy\u0142 mu bu\u0142aw\u0119 marsza\u0142kowsk\u0105. Nie ma najmniejszych w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce wojskowy swoj\u0105 bohatersk\u0105 postaw\u0105 w wojnie z bolszewikami zas\u0142u\u017Cy\u0142 na takie wyr\u00F3\u017Cnienie. Jego dow\u00F3dztwo wielkimi formacjami Wojska Polskiego zapisa\u0142o si\u0119 na kartach historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229904.jpg","",["N"]],"67215646":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"67215647":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"67215648":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67215649":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67215650":["Gadu\u0142a","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67215651":["\"Prawdziwy przyjaciel\" z Poznania cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67215652":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie makabryczne zbrodnie. Pierwsza ze spraw dotyczy \u015Bmierci 74-letniej Zofii Pi\u0105tkowskiej, kt\u00F3ra od lat cierpia\u0142a na zaniki pami\u0119ci. Co jaki\u015B czas staruszka wyrusza\u0142a w podr\u00F3\u017C po Polsce, by odwiedzi\u0107 dawn\u0105 nie\u017Cyj\u0105c\u0105 siostr\u0119. Po jakim\u015B czasie policjanci przywozili j\u0105 bezpiecznie do domu. W 2008 roku kobieta zagin\u0119\u0142a. Jej por\u0105bane cia\u0142o znaleziono kilka miesi\u0119cy p\u00F3\u017Aniej w Krakowie. Nie ustalono to\u017Csamo\u015Bci mordercy. Druga sprawa dotyczy zab\u00F3jstwa Edyty, wychowanki domu dziecka. Dziewczyna pozna\u0142a S\u0142awomira Pawlika i zamieszka\u0142a z nim. M\u0119\u017Cczyzna miesi\u0105cami si\u0119 nad ni\u0105 zn\u0119ca\u0142. W 1992 roku znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. Po kilku miesi\u0105cach w Poznaniu znaleziono jej zw\u0142oki przetrzymywane w lod\u00F3wce. Pawlik jest poszukiwany do dzi\u015B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67215653":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67215654":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67215655":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67215656":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje histori\u0119 znikni\u0119cia pi\u0119cioosobowej, wielopokoleniowej rodziny. To jedyny taki przypadek w historii polskiej kryminalistyki. Pa\u0144stwo Bogda\u0144scy mieszkali w okolicach \u0141odzi i zajmowali si\u0119 produkcj\u0105 i sprzeda\u017C\u0105 sprz\u0119tu elektronicznego. Jednego dnia wszyscy cz\u0142onkowie familii opu\u015Bcili sw\u00F3j dom i znikn\u0119li. Dziennikarz przedstawi r\u00F3wnie\u017C list go\u0144czy za Robertem Ringertem z Torunia, skazanym na 25 lat wi\u0119zienia za zab\u00F3jstwo kolegi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67215657":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje jedn\u0105 z najg\u0142o\u015Bniejszych, niewyja\u015Bnionych spraw, nad kt\u00F3r\u0105 pracuje sto\u0142eczna policja. W 2002 roku w jednym z blok\u00F3w na warszawskiej Pradze zamordowano dilerk\u0119 narkotyk\u00F3w i jej kochanka. Jedynym \u015Bwiadkiem zbrodni by\u0142a c\u00F3rka kobiety, kt\u00F3ra ukry\u0142a si\u0119 w szafie. Kilka godzin po zab\u00F3jstwie na miejscu zbrodni zjawi\u0142 si\u0119 gangster ps. \u015Awi\u0119ty. Przest\u0119pca i dziecko znikn\u0119li bez \u015Bladu. Do dzi\u015B nie ustalono sprawc\u00F3w zbrodni. Nast\u0119pnie dziennikarz zaprezentuje sylwetk\u0119 Bogumi\u0142a Kaczmarczyka. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany przez lubelsk\u0105 policj\u0119 za morderstwo i uczestnictwo w gwa\u0142cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67215479":["Tadeusz z Piwnicznej uwa\u017Ca, \u017Ce kwintesencj\u0105 \u017Cycia jest wypasanie owiec. Dzieli si\u0119 on swoimi do\u015Bwiadczeniami z egzystencji w zgodzie z natur\u0105 oraz zdradza w jaki spos\u00F3b mo\u017Cna naturalnie pozyska\u0107 penicylin\u0119. Tata powierza Weronice i Patrykowi magiczn\u0105 kos\u0119 po swoim dziadku. To niezwyk\u0142e narz\u0119dzie podobno samo kosi. Jan Ko\u0142odziej uczy swojego wnuczka doi\u0107 krowy. Korzystaj\u0105c ze wsp\u00F3lnie sp\u0119dzonego czasu, przekazuje mu \u017Cyciowe m\u0105dro\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67215480":["Marek i Wojtek tn\u0105 kamie\u0144. Jednak nie wiedz\u0105, \u017Ce ca\u0142y py\u0142 leci w stron\u0119 \u015Bwie\u017Cego prania i osiada na nim. Bernadetta b\u0119dzie bardzo z\u0142a. M\u0142oda Weronika ju\u017C teraz wie, \u017Ce twarde zasady tego, kto b\u0119dzie rz\u0105dzi\u0142 w zwi\u0105zku nale\u017Cy ustala\u0107 od samego pocz\u0105tku. Babcia g\u00F3ralki, Janinka, t\u0142umaczy, \u017Ce w \u017Cyciu nic nie dostaje si\u0119 za darmo. Johnny z Piwnicznej uczy synka prawid\u0142owego obcinania racic u k\u00F3z.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67215481":["Johnny zabiera si\u0119 za budow\u0119 mostku. Prosi o pomoc przy pracy swojego syna, Antka. Takie zaj\u0119cie pomo\u017Ce ch\u0142opakowi zdoby\u0107 nowe umiej\u0119tno\u015Bci. Maciek uczy swoje dzieci oraz przysz\u0142ego zi\u0119cia, jak prawid\u0142owo podpina\u0107 konie do wozu. M\u0142odzie\u017C pilnie go s\u0142ucha, bo to ich pierwsze kroki w tej dziedzinie. Przytoczone zostan\u0105 tak\u017Ce losy kilku juhas\u00F3w ze Szczawnicy. Jednym z ich jest Wojtek, najstarszy juhas w regionie. G\u00F3ral jest pe\u0142en energii, a swoje owce nazywa \"blondynkami\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2092705.jpg","",["N"]],"67215482":["Pani Sylwia jest samotn\u0105 matk\u0105 dziewi\u0119cioletniego Kuby. Jej m\u0105\u017C rok wcze\u015Bniej straci\u0142 prac\u0119 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, mimo ci\u0119\u017Ckiej sytuacji, stara si\u0119 normalnie \u017Cy\u0107. Ich dom jest w tragicznym stanie - dach przecieka, rury zamarzaj\u0105, pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C grzyb. Katarzyna Dowbor, wraz z ekip\u0105, postanawia im pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188348.jpg","",["N"]],"67215483":["Inga martwi si\u0119, \u017Ce zbyt ma\u0142o czasu po\u015Bwi\u0119ca c\u00F3rce. Andrzej uwa\u017Ca, \u017Ce powinna porozmawia\u0107 z Hani\u0105. Zuza wyznaje Ja\u015Bkowi, \u017Ce pod jego nieobecno\u015B\u0107 pozwoli\u0142a Igorowi nocowa\u0107 w ich domu. Jasiek wpada w sza\u0142. Niespodziewanie wraca z Gda\u0144ska i wyrzuca brata z domu. Tymczasem w banku, w kt\u00F3rym pracuj\u0105 Zuza i Dagmar, panuje podejrzane zamieszanie. Nikt nie wie, co jest jego przyczyn\u0105. Wiktor zaczyna wydziela\u0107 Patrycji pieni\u0105dze. Kobieta jest za\u017Cenowana, gdy w sklepie nie mo\u017Ce zap\u0142aci\u0107 za zakupy. Postanawia si\u0119 odegra\u0107 na m\u0119\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67215484":["Inga stara si\u0119 z\u0142apa\u0107 lepszy kontakt z c\u00F3rk\u0105, kt\u00F3ra zbyt du\u017Co czasu sp\u0119dza z telefonem w d\u0142oni. Maks umawia si\u0119 z Ing\u0105 na kole\u017Ce\u0144sk\u0105 kaw\u0119. Chce, by pozostali przyjaci\u00F3\u0142mi. Pawe\u0142 uznaje, \u017Ce nie ma sensu udawa\u0107, \u017Ce nic si\u0119 nie zmieni\u0142o. M\u0119\u017Cczyzna nie ma zamiaru u\u0142atwia\u0107 domownikom zadania i nieustannie doszukuje si\u0119 jakich\u015B problem\u00F3w. Inni zaczynaj\u0105 si\u0119 buntowa\u0107. Tymczasem Jasiek dochodzi do wniosku, \u017Ce trudno jest utrzyma\u0107 rodzinne wi\u0119zy na odleg\u0142o\u015B\u0107. Ku rado\u015Bci Zuzy postanawia przenie\u015B\u0107 swoj\u0105 firm\u0119 do Warszawy. Patrycja wraca do domu. Wiktor ostrzega j\u0105, by nie pr\u00F3bowa\u0142a nastawia\u0107 dzieci przeciwko niemu. Patrycja ma dosy\u0107 cichej wojny, chce odbudowa\u0107 dobre relacje z m\u0119\u017Cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1880964.jpg","",["N"]],"67215485":["Zagadka nie\u015Bmiertelno\u015Bci
Informacja o zatruciu wszystkich browar\u00F3w, przez niezr\u00F3wnowa\u017Conego psychicznie terroryst\u0119, powoduje wstrzymanie produkcji i sprzeda\u017Cy piwa w ca\u0142ym kraju, a\u017C do wyja\u015Bnienia sprawy. Sytuacja ta sprawia, \u017Ce Ferdek, dla kt\u00F3rego piwo jest wszystkim, traci sens \u017Cycia. Rodzina pr\u00F3buje pom\u00F3c Kiepskiemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67215486":["Ciemna randka
Ferdek postanawia znale\u017A\u0107 dla Waldka dziewczyn\u0119. Zg\u0142asza syna do udzia\u0142u w telewizyjnym show - Ciemna randka. Niestety Waldek nie przechodzi eliminacji, Ferdek organizuje wi\u0119c tak\u0105 sam\u0105 zabaw\u0119 u siebie w domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67215487":["Akademia umiej\u0119tno\u015Bci
Waldek postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w programie telewizyjnym, kt\u00F3rego tematem jest prezentacja ludzi wyj\u0105tkowo uzdolnionych. Wraz z Ferdkiem rozpoczynaj\u0105 poszukiwania ukrytych talent\u00F3w Waldka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67215488":["Tawariszcz kamandir
Ferdek przypadkowo odkrywa na korytarzu zamaskowany przycisk. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to w\u0142\u0105cznik ukrytej w pod\u0142odze radzieckiej g\u0142owicy nuklearnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67215489":["Trendi
Mariola wypomina Ferdkowi, \u017Ce nie jest on \"trendi\". Po tej rozmowie Ferdek i Boczek, kt\u00F3ry ma podobny problem, pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 na czym tak naprawd\u0119 polega idea bycia \"trendi\". Okazuje si\u0119, \u017Ce najwi\u0119cej na ten temat wie Marian Pa\u017Adzioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67215490":["Titanic
Obudziwszy si\u0119 pewnego dnia rano, Ferdek stwierdza, \u017Ce widok z jego okna stanowczo si\u0119 zmieni\u0142. Zamiast podw\u00F3rka, a\u017C po horyzont rozci\u0105ga si\u0119 szumi\u0105ce morze. Co wi\u0119cej, ca\u0142a kamienica zdaje si\u0119 dryfowa\u0107 w nieznanym kierunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67215491":["Re\u017C.: Les Mayfield.
Miles Logan bierze udzia\u0142 w spektakularnym napadzie na firm\u0119 jubilersk\u0105. Podczas ucieczki przed policj\u0105 w desperacji ukrywa \u0142up w budowanym w\u0142a\u015Bnie biurowcu. Sprytny z\u0142odziej zostaje jednak zdradzony przez wsp\u00F3lnik\u00F3w. Logan trafia wi\u0119c w r\u0119ce policji i zostaje skazany na na dwa lata wi\u0119zienia. Gdy w ko\u0144cu odzyskuje wolno\u015B\u0107 jego g\u0142ow\u0119 zaprz\u0105ta tylko jedna my\u015Bl - jak odzyska\u0107 diament. Wkr\u00F3tce Miles odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie to trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w budynku, w kt\u00F3rym ukry\u0142 cenny kamie\u0144, obecnie mie\u015Bci si\u0119 komisariat policji. Aby si\u0119 tam dosta\u0107, Logan postanawia udawa\u0107 str\u00F3\u017Ca prawa. Zdobywa fa\u0142szywe dokumenty i jako do\u015Bwiadczony detektyw, kt\u00F3ry zosta\u0142 tu oddelegowany, zjawia si\u0119 na posterunku. Jego partnerem zostaje m\u0142ody, bardzo ambitny detektyw - wyj\u0105tkowy s\u0142u\u017Cbista Carlson... Zabawne sytuacje, b\u0142yskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Re\u017Cyser filmu jest tw\u00F3rc\u0105 takich komedii, jak \"Flubber\" czy \"Cud w Nowym Jorku\". G\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w tym filmie powierzy\u0142 znanemu ameryka\u0144skiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, kt\u00F3ry zagra\u0142 mi\u0119dzy innymi w produkcji \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177305.jpg","",["N"]],"67215492":["Re\u017C.: Michael Bay.
Kolejna ods\u0142ona wojny dw\u00F3ch ras gigantycznych maszyn.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1840632.jpg","",[]],"67215493":["Re\u017C.: M. Night Shyamalan.
David Dunn (Bruce Willis) kiedy\u015B by\u0142 futbolist\u0105, lecz jego karier\u0119 przerwa\u0142 nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek samochodowy. Teraz pracuje jako ochroniarz na stadionie swojej dawnej dru\u017Cyny. Pewnego dnia wraca do domu po rozmowie w sprawie pracy. Poci\u0105g, kt\u00F3rym podr\u00F3\u017Cuje, ulega katastrofie. Gin\u0105 wszyscy pasa\u017Cerowie z wyj\u0105tkiem Dunna, kt\u00F3ry nie odnosi nawet najmniejszych obra\u017Ce\u0144. Wkr\u00F3tce kontaktuje si\u0119 z nim tajemniczy Elijah Price (Samuel L. Jackson), w\u0142a\u015Bciciel sklepu z komiksami. M\u0119\u017Cczyzna od urodzenia cierpi na chorob\u0119 ko\u015Bci, kt\u00F3ra skazuje go na nieustanne z\u0142amania. Nic wi\u0119c dziwnego, \u017Ce fascynuj\u0105 go postaci superbohater\u00F3w. Elijah pr\u00F3buje przekona\u0107 Davida, \u017Ce jest on jego przeciwie\u0144stwem - nale\u017Cy do nielicznego grona niezniszczalnych ludzi. Co wi\u0119cej twierdzi, \u017Ce z pewno\u015Bci\u0105 jest obdarzony niezwyk\u0142ymi zdolno\u015Bciami psychicznymi. Price jest te\u017C przekonany, \u017Ce David powinien wykorzystywa\u0107 swoj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 moc, by pomaga\u0107 ludziom i walczy\u0107 ze z\u0142em. Pocz\u0105tkowo David odnosi si\u0119 do tych rewelacji sceptycznie, jednak po pewnym czasie ulega perswazjom nowego znajomego. Dzi\u0119ki temu wychodzi na jaw przera\u017Caj\u0105ca tajemnica Elijaha. Dzie\u0142o tw\u00F3rcy \"Sz\u00F3stego zmys\u0142u\", cho\u0107 nie dor\u00F3wnuje tej produkcji, jest intryguj\u0105cym, \u015Bwietnie zrealizowanym filmem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2160846.jpg","",[]],"67215494":["Re\u017C.: Michael Apted.
Kelnerka Slim (Jennifer Lopez) poznaje przystojnego i bogatego Mitcha Hillera (Billy Campbell). Jest przekonana, \u017Ce to m\u0119\u017Cczyzna jej \u017Cycia. Zakochuje si\u0119 w nim z wzajemno\u015Bci\u0105 i wkr\u00F3tce bior\u0105 \u015Blub. Ma\u0142\u017Conkowie mieszkaj\u0105 w pi\u0119knym domu, a kiedy rodzi im si\u0119 dziecko, m\u0142oda matka czuje si\u0119 bardzo szcz\u0119\u015Bliwa. Jednak idylla nie trwa d\u0142ugo. Pewnego dnia Slim odkrywa, \u017Ce jej partner ma kochank\u0119. Pocz\u0105tkowo pr\u00F3buje ratowa\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, ale Mitch staje si\u0119 wobec niej coraz bardziej brutalny. Na poz\u00F3r idealny ma\u0142\u017Conek okazuje si\u0119 pozbawionym uczu\u0107 sadyst\u0105. Maltretowana przez niego kobieta, boj\u0105c si\u0119 zar\u00F3wno o siebie jak i o swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 Gracie, ucieka z domu. Zmienia nazwisko i wygl\u0105d, jednak to dopiero pocz\u0105tek koszmaru. Mitch wci\u0105\u017C j\u0105 prze\u015Bladuje. Z czasem Slim dochodzi do wniosku, \u017Ce jest tylko jeden spos\u00F3b, by pozby\u0107 si\u0119 m\u0119\u017Ca - musi go zabi\u0107... G\u0142\u00F3wna rola zosta\u0142a napisana z my\u015Bl\u0105 o Sandrze Bullock, ale producenci, licz\u0105c na kasowy sukces, zaanga\u017Cowali jako \"magnes\" popularn\u0105 piosenkark\u0119 i aktork\u0119 Jennifer Lopez. Mimo nominacji do Z\u0142otej Maliny, niekt\u00F3rzy recenzenci zaskakuj\u0105co dobrze ocenili jej gr\u0119. Sam film bazuje jednak na utartych schematach, kt\u00F3re pojawiaj\u0105 si\u0119 m.in. w obrazie \"Sypiaj\u0105c z wrogiem\" z Juli\u0105 Roberts i Patrickiem Berginem. Tw\u00F3rcy gwarantuj\u0105 mimo wszystko pe\u0142en napi\u0119cia wiecz\u00F3r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253525.jpg","",[]],"67215495":["Re\u017C.: Scott Wiper.
B\u0119d\u0105cy na przepustce sier\u017Cant Jake Carter (Mike 'The Miz' Mizanin) przyje\u017Cd\u017Ca do rodzinnego miasta, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego siostra zosta\u0142a porwana przez grup\u0119 ekstremist\u00F3w. Aby j\u0105 uratowa\u0107, \u017Co\u0142nierz decyduje zaatakowa\u0107 ich baz\u0119 operacyjn\u0105. Przy okazji odkrywa spisek maj\u0105cy na celu przeprowadzenie brutalnego zamachu terrorystycznego. Postanawia pokrzy\u017Cowa\u0107 plany bandyt\u00F3w. \"W cywilu 3\" to kolejna ods\u0142ona serii film\u00F3w akcji, w kt\u00F3rych marines prowadz\u0105 nier\u00F3wn\u0105 walk\u0119 ze z\u0142oczy\u0144cami, aby ocali\u0107 kobiet\u0119. Cykl zapocz\u0105tkowa\u0142 zrealizowany w 2006 r. film Johna Bonito \"W cywilu\", kt\u00F3ry powsta\u0142 na motywach opowiadania Michelle'a Gallaghera. Obraz wyre\u017Cyserowa\u0142 Scott Wiper (\"Pot\u0119piony\", \"\u017By\u0107 nie umiera\u0107\").","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269120.jpg","",["N"]],"67215496":["Niemoralni
W mieszkaniu znaleziona zostaje martwa kobieta. M\u0105\u017C denatki oskar\u017Ca klinik\u0119 medycyny estetycznej, w kt\u00F3rej kobieta przesz\u0142a operacj\u0119 biustu, o morderstwo \u017Cony. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta nie by\u0142a jedyn\u0105 ofiar\u0105 praktyk stosowanych w tej klinice. Sprawa prowadzona przez Olgierda i Krystiana okazuje si\u0119 mie\u0107 drugie dno, prowadz\u0105ce do warszawskiego p\u00F3\u0142\u015Bwiatka. Tymczasem \u0141ucja pomaga w nauce siostrze\u0144cowi Olgierda, Mateuszowi. Ch\u0142opak wydaje si\u0119 jednak by\u0107 bardziej zainteresowany \u0141ucj\u0105 ni\u017C sam\u0105 nauk\u0105. Czy Mateusz wyjawi \u0141ucji swoje uczucie?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67215497":["Spirala
M\u0142oda kobieta zostaje porwana, a jej m\u0105\u017C dotkliwie pobity przez napastnik\u00F3w. Kiedy nie wp\u0142ywa \u017C\u0105danie okupu, policjanci postanawiaj\u0105 bli\u017Cej przyjrze\u0107 si\u0119 sytuacji ma\u0142\u017Conk\u00F3w. Natalia i Kuba odkrywaj\u0105, \u017Ce porwana kobieta mia\u0142a kochanka, wyp\u0142aci\u0142a te\u017C wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci z konta i planowa\u0142a kupi\u0107 bilet za granic\u0119... Tymczasem Natalia od pewnego czasu coraz gorzej si\u0119 czuje, co pr\u00F3buje przed wszystkimi ukry\u0107. W ko\u0144cu postanawia zrobi\u0107 badania, kt\u00F3rych wyniki okazuj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67215498":["Re\u017C.: Jacek Majewski, Piotr Kuci\u0144ski.
Polowanie na kreta
Str\u00F3\u017Ce prawa przeprowadzaj\u0105 nalot na magazyn, z kt\u00F3rego korzysta gang handlarzy broni\u0105. Wpadaj\u0105 w pu\u0142apk\u0119. W trakcie strzelaniny, kt\u00F3ra si\u0119 wywi\u0105zuje, ginie jeden z policjant\u00F3w. Spraw\u0119 przejmuje wydzia\u0142 kryminalny. \u015Aledztwo prowadz\u0105 Olgierd i Krystian. Sprawa szybko si\u0119 komplikuje. Dagmarze sen zak\u0142\u00F3caj\u0105 odg\u0142osy dobiegaj\u0105ce z pobliskiego placu budowy. Olgierd proponuje kole\u017Cance, by na czas remontu przenios\u0142a si\u0119 do niego. Dagmara z rado\u015Bci\u0105 przyjmuje zaproszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"67215499":["Re\u017C.: Aleksandra Panisko, Jacek Majewski.
Sprawa rodzinna
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci robotnicy odkopuj\u0105 ludzkie ko\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce nale\u017C\u0105 one do zaginionego trzy lata wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzny. Tu\u017C przed zagini\u0119ciem ofiara odkry\u0142a romans swojej \u017Cony. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce kobieta zamordowa\u0142a partnera, by zatuszowa\u0107 zdrad\u0119. Kuba i Krzysztof chc\u0105 zacz\u0105\u0107 trenowa\u0107 w klubie Adama. Drugi z nich zastanawia si\u0119, czy jego wyjazd do Chin nie by\u0142 b\u0142\u0119dem i czy uda mu si\u0119 nadrobi\u0107 stracony czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"67215500":["W klatce
29-letnia Iga jest singielk\u0105 i kobiet\u0105 sukcesu. Pewnego kto\u015B j\u0105 atakuje. Napastnik zabiera jej torebk\u0119 i telefon. Roztrz\u0119siona kobieta ostatkiem si\u0142 dzwoni pod numer alarmowy. Operator pr\u00F3buje j\u0105 namierzy\u0107 i wys\u0142a\u0107 ekip\u0119 na miejsce. Mijaj\u0105 dwa miesi\u0105ce. Iga wraca do zdrowia, ale cierpi na agorafobi\u0119 i nie opuszcza mieszkania. Zaprzyja\u017Ania si\u0119 z s\u0105siadk\u0105 Ewelin\u0105. Odkrywa, \u017Ce jest ona ofiar\u0105 przemocy domowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67215445":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67215446":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67215447":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67215448":["W tym odcinku Emil bierze pod lup\u0119 klasyczn\u0105 postaw\u0119 funkcjonariuszy, kt\u00F3rzy ze wzgl\u0119du na swoja pozycj\u0119 nie boj\u0105 si\u0119 \u0142ama\u0107 przepis\u00F3w. Ukazuje jak pracownik Stra\u017Cy Miejskiej w Warszawie zawraca na zakazie, a tak\u017Ce jak by\u0142y policjant z Bytomia \u0142amie przepisy, gdy\u017C nawet po zrzuceniu munduru jest pewien \u017Ce wymiga si\u0119 od odpowiedzialno\u015Bci. Tymczasem pracownicy GiDT znowu wystawiaj\u0105 mandaty niewinnym ludziom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67215449":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215450":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215451":["Uk\u0142adanka
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo staruszk\u00F3w znajduje w parku odci\u0119t\u0105 g\u0142ow\u0119 kobiety, a przy niej kartk\u0119 z tajemnicz\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105. Dzi\u0119ki niej policjanci natrafiaj\u0105 na kolejn\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 cia\u0142a zamordowanej i nast\u0119pn\u0105 wskaz\u00F3wk\u0119. Pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 szale\u0144ca, kt\u00F3ry prowadzi z nimi makabryczn\u0105 gr\u0119. Technik Jan W\u00F3jcik chce znale\u017A\u0107 opiekunk\u0119 dla Stasia. Klara, matka m\u0119\u017Cczyzny, nie zgadza si\u0119 na to. Chce sama zaj\u0105\u0107 si\u0119 wnukiem, mimo \u017Ce niedawno przesz\u0142a ci\u0119\u017Ck\u0105 chorob\u0119 i jest os\u0142abiona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67215452":["Trik
Porwany zostaje m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry mia\u0142 zeznawa\u0107 przeciwko szefowi gangu zajmuj\u0105cego si\u0119 kradzie\u017Cami samochod\u00F3w. Wszystkie tropy prowadz\u0105 str\u00F3\u017C\u00F3w prawa do tej grupy przest\u0119pczej. Agnieszka i Adam pr\u00F3buj\u0105 przechytrzy\u0107 mafios\u00F3w, kt\u00F3rzy staraj\u0105 si\u0119 na wszelkie sposoby zmyli\u0107 detektyw\u00F3w. Tymczasem narzeczona Wojciecha staje si\u0119 coraz bardziej napastliwa i roszczeniowa w stosunku do Adama. Policjant odkrywa, \u017Ce kobieta prowadzi podw\u00F3jn\u0105 gr\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"67215453":["Tbilisi
Tym razem prowadz\u0105cy uda si\u0119 do stolicy Gruzji - Tbilisi. Pozna Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy odnale\u017Ali swoje miejsce w tym przepi\u0119knym mie\u015Bcie. Pozwol\u0105 oni zag\u0142\u0119bi\u0107 si\u0119 w tamtejszy styl \u017Cycia. Lidka przyje\u017Cd\u017Ca do tego kraju od 10 lat i prowadzi tu firm\u0119 turystyczn\u0105. W wolnych chwilach maluje obrazy. Uwielbia gruzi\u0144ski chleb, a Tomka Florkiewicza zaprowadzi na najwi\u0119kszy bazar. Tutaj za oko\u0142o 160 z\u0142 mo\u017Cna kupi\u0107 ca\u0142ego upieczonego prosiaczka. Zawitaj\u0105 te\u017C do restauracji z tradycyjnym gruzi\u0144skim jedzeniem. Kolejnym bohaterem jest Marcin, kt\u00F3ry tak\u017Ce pracuje w bran\u017Cy turystycznej. Poka\u017Ce prowadz\u0105cemu pomnik Matki Gruzji oraz Lecha Kaczy\u0144skiego. Wyt\u0142umaczy, dlaczego tak wiele samochod\u00F3w nie ma zderzak\u00F3w i jak zdoby\u0107 licencj\u0119 taks\u00F3wkarza. P\u00F3\u017Aniej widzowie poznaj\u0105 Paulin\u0119, kt\u00F3ra przyjecha\u0142a do Tbilisi na wakacje, a zosta\u0142a na ponad 4 lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"67215454":["Stambu\u0142","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",["JM"]],"67215455":["Poci\u0105g pancerny numer 74
W lipcu 1944 w rejonie miejscowo\u015Bci Pogorzel w powiecie mi\u0144skim mia\u0142a miejsce spektakularna bitwa niemieckiego poci\u0105gu pancernego z sowieckim oddzia\u0142em pancernym. Na zaproszenie cz\u0142onk\u00F3w Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytk\u00F3w Fortyfikacji \"Pro Fortalicium\" Ko\u0142a Terenowego \"Przedmo\u015Bcie Warszawa\" ekipa programu szuka \u015Blad\u00F3w po tym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67215456":["KFZ 7 z Pilicy
Pojazdy typu KFZ by\u0142y podstawowym koniem poci\u0105gowym niemieckiej armii. Olaf i Radek dostaj\u0105 sygna\u0142, \u017Ce pewna znana w Polsce ekipa specjalizuj\u0105ca si\u0119 w pojazdach pancernych w\u0142a\u015Bnie wydobywa z Pilicy tajemniczy wrak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67215457":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67215458":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67215459":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67215460":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"67215461":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"67215462":["Tw\u00F3rcy dokumentu pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy bambusow\u0105 rurk\u0119 mo\u017Cna uzna\u0107 za pierwszy w historii pistolet. Z kolei w staro\u017Cytnym r\u0119kopisie opisano pociski smugowe.","","",[]],"67215463":["Podobnie jak dzi\u015B, r\u00F3wnie\u017C staro\u017Cytni komandosi walczyli na bardzo trudnym terenie daleko za liniami wroga.","","",[]],"67215464":["W dzisiejszym odcinku tw\u00F3rcy programu rzucaj\u0105 wyzwanie tym widzom, kt\u00F3rym wydaje si\u0119, \u017Ce na temat staro\u017Cytnego Egiptu wiedz\u0105 ju\u017C wszystko. Tajemnice tej niezwyk\u0142ej cywilizacji przetrwa\u0142y tysi\u0105clecia. Zagadki Sfinksa, sekrety mumifikacji czy piramid - nad Nilem dokonano najwa\u017Cniejszych odkry\u0107 archeologicznych w historii ludzko\u015Bci. Przekonamy si\u0119, kt\u00F3re z nich mia\u0142y najwi\u0119kszy wp\u0142yw na to, jak obecnie postrzegany jest antyczny Egipt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"67215465":["Od zarania dziej\u00F3w ludzie wymy\u015Blali coraz efektywniejsze sposoby zabijania. Najstraszliwsze bronie antycznego \u015Bwiata by\u0142y przyczyn\u0105 upadku pot\u0119\u017Cnych pa\u0144stw i umo\u017Cliwia\u0142y wielkie podboje. Oto lista najbardziej \u015Bmierciono\u015Bnych wynalazk\u00F3w zamierzch\u0142ych czas\u00F3w: od uwa\u017Canego za pierwowz\u00F3r napalmu ognia greckiego po \u0142uk kompozytowy, kt\u00F3ry pom\u00F3g\u0142 Mongo\u0142om stworzy\u0107 najwi\u0119ksze staro\u017Cytne imperium, od szybkiego rydwanu bojowego, kt\u00F3ry wymusi\u0142 zmian\u0119 taktyki bitewnej, po proste, lecz skuteczne kolczatki, do dzi\u015B u\u017Cywane przez wojsko. Dowiemy si\u0119, kt\u00F3ra z zaprezentowanych antycznych broni oka\u017Ce si\u0119 t\u0105, kt\u00F3ra mia\u0142a najwi\u0119kszy wp\u0142yw na bieg historii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227478.jpg","",[]],"67215466":["Che\u0142m\u017Ca
Kiedy\u015B opowiadano historie o \u015Bwi\u0105tyniach zatopionych w jeziorach czy tajnych tunelach \u0142\u0105cz\u0105cych ko\u015Bci\u00F3\u0142 z dworem. Dzi\u015B niemal ka\u017Cde jezioro kryje czo\u0142g lub samolot zatopiony podczas ostatniej wojny. Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak zmierz\u0105 si\u0119 z jedn\u0105 z takich legend. Je\u015Bli wierzy\u0107 mieszka\u0144com Nowej Che\u0142m\u017Cy, to pobliska torfowa \u0142\u0105ka skrywa najprawdziwszego \"Tygrysa\" - czo\u0142g z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Podobno jeden z pancernych ukry\u0142 co\u015B w naro\u017Cniku stodo\u0142y. Poszukiwacze historii sprawdz\u0105, czy w miejscowej opowie\u015Bci tkwi cho\u0107by ziarnko prawdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67215467":["Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu
Olaf Popkiewicz i Rados\u0142aw Biczak pr\u00F3buj\u0105 zidentyfikowa\u0107 niemiecki pojazd pancerny znaleziony w okolicach Che\u0142m\u017Cy. W pozna\u0144skim Muzeum Broni Pancernej spotykaj\u0105 si\u0119 z majorem Tomaszem Ogrodniczukiem, ekspertem w tym zakresie. Nast\u0119pnie przenosz\u0105 si\u0119 na Mazowsze, gdzie p\u0142etwonurkowie ze stra\u017Cy po\u017Carnej w Nowym Dworze Mazowieckim poinformowali o cesarskiej armacie zatopionej w pobli\u017Cu twierdzy Modlin. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy uda si\u0119 j\u0105 zlokalizowa\u0107 i wydoby\u0107 z wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67215468":["Wi\u015Blica
Ekipa programu odwiedza Wi\u015Blic\u0119 w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim, nieopodal kt\u00F3rej mo\u017Ce znajdowa\u0107 si\u0119 zakopane dzia\u0142o. Radek i Olaf natychmiast wyruszaj\u0105 w to miejsce i pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 zapomnian\u0105 armat\u0119. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C, czy mo\u017Ce by\u0107 to pozosta\u0142o\u015B\u0107 z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej, po ostrzale, kt\u00F3ry uszkodzi\u0142 m.in. wi\u015Blick\u0105 kolegiat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"67215469":["Zdzichu kolejny raz podchodzi do pr\u00F3by bicia rekordu Guinnessa w \u017Conglowaniu pi\u0142k\u0105 siedz\u0105c. Wszystko przebiega zgodnie z regulaminem przy obecno\u015Bci oficjalnego s\u0119dziego, kt\u00F3ry rejestruje ten wyczyn za pomoc\u0105 kamery. Hos wymy\u015Bli\u0142 nowy spos\u00F3b na zarabianie. Planuje otworzy\u0107 z bratem galeri\u0119 i sprzedawa\u0107 w niej rze\u017Aby, kt\u00F3re sam wykona. Ola jest nowo\u017Cytn\u0105 wied\u017Am\u0105. Wyja\u015Bnia, jak post\u0119powa\u0107 z ro\u015Blinami, aby wykorzysta\u0107 ich walory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67215470":["Zbychu ju\u017C od trzydziestu pi\u0119\u0107 lat pracuje przy wypalaniu w\u0119gla drzewnego. Nie stroni jednak od alkoholu. Hos postanowi\u0142 urz\u0105dzi\u0107 obok swojej przyczepy ogr\u00F3dek. Zasadzi\u0142 w nim warzywa. Zdzichu chce zdoby\u0107 szczyt, nie przestaj\u0105c \u017Conglowa\u0107 pi\u0142ki. Jacek rze\u017Abi w drewnie przy u\u017Cyciu pi\u0142y elektrycznej. Tym razem tworzy wagin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67215471":["Polowanie na rekina
Poszukuj\u0105c nieznanych gatunk\u00F3w ryb na Morzu Czerwonym, ekipa TAAAKIEJ RYBY decyduje si\u0119 na nurkowanie w\u015Br\u00F3d niebezpiecznych raf. Przed zbli\u017Caj\u0105c\u0105 si\u0119 noc\u0105 i egipskimi ciemno\u015Bciami miejscowi przewodnicy przygotowuj\u0105 niesamowicie mocny zestaw na zwabione w \u0142owisko krwaw\u0105 przyn\u0119t\u0105 rekiny. W oczekiwaniu na spotkanie z ludojadami Jurek Biedrzycki wraz z kompanami wyci\u0105gaj\u0105 na pok\u0142ad statku przepi\u0119knie ubarwione ryby rafowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67215472":["Barakuda olbrzymia
Ekipa programu pozostaje nad Morzem Czerwonym w strefie mi\u0119dzy Egiptem a Sudanem. Uczestnicy wyprawy testuj\u0105 trzy metody po\u0142owu: trolling, jigowanie i poperowanie. Ka\u017Cda z nich okazuje niezwykle skuteczna. Ryby wyci\u0105gane z wody zaskakuj\u0105 wszystkich barwami i rozmiarami. Karanksy, barrakudy i tu\u0144czyki bonito sprawiaj\u0105 w\u0119dkuj\u0105cym wiele rado\u015Bci, ale najwi\u0119ksz\u0105 niespodziank\u0105 okazuje si\u0119 barrakuda olbrzymia, kt\u00F3ra ju\u017C w \u0142odzi straszy swoimi ostrymi z\u0119bami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67215473":["Umar\u0142e miasto
W dzisiejszym odcinku Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 tajemnic\u0119 Kostrzyna nad Odr\u0105, miasta niegdy\u015B zamo\u017Cnego i t\u0119tni\u0105cego \u017Cyciem. W 1945 roku broniono go do ostatniego \u017Co\u0142nierza, agonia miasta trwa\u0142a wiele tygodni. Mi\u0142o\u015Bnik zagadek historycznych zastanowi si\u0119, co zdecydowa\u0142o o zag\u0142adzie miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67215474":["Westerplatte - inna prawda
Za\u0142oga Wojskowej Sk\u0142adnicy Tranzytowej na Westerplatte broni\u0142a przez siedem dni pustych magazyn\u00F3w przed inwazj\u0105 hitlerowc\u00F3w. Zgin\u0119\u0142o oko\u0142o 15 obro\u0144c\u00F3w, cho\u0107 dok\u0142adna liczba poleg\u0142ych nie jest znana. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odpowiedzie\u0107 na pytania, jaki sens mia\u0142a ich \u015Bmier\u0107 i czy walka o Westerplatte by\u0142a tylko symbolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67215475":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67215476":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67215477":["Fani chuligani
Podczas meczu Legia - Jagiellonia dosz\u0142o do brutalnych zamieszek. Policja przeprowadzi\u0142a szereg zatrzyma\u0144 os\u00F3b, kt\u00F3re z\u0142ama\u0142y prawo - zakrywa\u0142y twarz, wbieg\u0142y na muraw\u0119 i odpala\u0142y niebezpieczne materia\u0142y pirotechniczne. Podejrzani odpowiedz\u0105 za udzia\u0142 w b\u00F3jce, zak\u0142\u00F3canie przebiegu imprezy sportowej oraz nara\u017Cenie na utrat\u0119 \u017Cycia lub zdrowia innych. Ekipa filmowa towarzyszy policjantom, kt\u00F3rzy bior\u0105 udzia\u0142 w zatrzymaniach w Warszawie, Wo\u0142ominie i Warce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"67215478":["Konw\u00F3j gangu z\u0142odziei
Ekipa filmowa bierze udzia\u0142 w akcji zatrzymania zorganizowanej grupy przest\u0119pczej z okolic Szczecina. Gang z\u0142odziei dokonywa\u0142 kradzie\u017Cy samochod\u00F3w na terenie Niemiec. Policji udaje si\u0119 zaskoczy\u0107 przest\u0119pc\u00F3w w ich kryj\u00F3wce, zorganizowanej w starej masarni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"67215799":["Re\u017C.: Jerry Jameson.
Ortega, szef gangu narkotykowego, poni\u00F3s\u0142 przez Walkera olbrzymie straty. Postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Ka\u017Ce swoim ludziom porwa\u0107 Alex Cahill i oficer Sidney Cook, kt\u00F3re przyjecha\u0142y w sprawach s\u0142u\u017Cbowych do Meksyku. Ortega chce w ten spos\u00F3b zwabi\u0107 Walkera w pu\u0142apk\u0119. Walker, Jimmie i Gage ruszaj\u0105 uwi\u0119zionym kobietom na pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67215800":["Re\u017C.: Mike Norris.
Walker, Trivette i Gage wybieraj\u0105 si\u0119 na ryby. Nie wiedz\u0105, \u017Ce nad jeziorem, gdzie planuj\u0105 rozbi\u0107 ob\u00F3z, grasuje niebezpieczny nied\u017Awied\u017A, kt\u00F3ry zabi\u0142 ju\u017C grup\u0119 my\u015Bliwych. Pierwszy ofiar\u0105 drapie\u017Cnika pada Gage. Walker i Trivette ukrywaj\u0105 swojego ci\u0119\u017Cko rannego koleg\u0119 w le\u015Bnej chacie i pr\u00F3buj\u0105 wezwa\u0107 pomoc. W tym czasie nad jezioro przybywa grupa najemnik\u00F3w, kt\u00F3ra ma zlikwidowa\u0107 Walkera. Przest\u0119pcy zostaj\u0105 zaatakowani przez nied\u017Awiedzia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67215801":["Pani Halina mieszka z synem w ma\u0142ej bieszczadzkiej wsi. Ich drewniany dom posiada kanalizacji ani \u0142azienki, pod\u0142ogi s\u0105 zniszczone, a ogrzewania w\u0142a\u015Bciwie nie ma. Trudne warunki utrudniaj\u0105 niepe\u0142nosprawnemu ch\u0142opcu rozw\u00F3j i kontakt z r\u00F3wie\u015Bnikami. Ekipa programu z zapa\u0142em przyst\u0119puje do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"67215802":["Fabian i Gabrysia s\u0105 bardzo zadowoleni z tego, co napisali. M\u0119\u017Cczyzna snuje plany wydawnicze. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce tylko jemu zale\u017Cy na tym, aby ich tekst trafi\u0142 do szerszej publiczno\u015Bci. Prosi Briana, by pom\u00F3g\u0142 mu przekona\u0107 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 do zmiany zdania. Zaaferowany ch\u0142opak anga\u017Cuje w ten projekt wszystkich koleg\u00F3w z pracy. Piotrek zauwa\u017Ca wa\u017Cny detal w opublikowanych w prasie zdj\u0119ciach z pogrzebu. Zamierza skonsultowa\u0107 si\u0119 z Edwardem. Marcin przyje\u017Cd\u017Ca do Wadlewa, by spotka\u0107 si\u0119 z Emilk\u0105. Nie zastaje jednak ukochanej. Marysia rozmy\u015Bla o swojej sytuacji z Wenerskim. Odwiedza j\u0105 kto\u015B, kto potrzebuje pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266832.jpg","",[]],"67215803":["Zakochany gangster
Po kilku latach sp\u0119dzonych za granic\u0105 Alicja Bednarska wraca do Polski. Prosi\u0142 j\u0105 o to brat, Damian. Dziewczyna ma pom\u00F3c mu odkry\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 szefa mafii. Alicja zaczyna prac\u0119 w willi gangster\u00F3w. Zaprzyja\u017Ania si\u0119 z ogrodnikiem. Niestety, jej staranie nie przynosz\u0105 skutku i nie udaje jej si\u0119 znale\u017A\u0107 \u017Cadnych trop\u00F3w, kt\u00F3re doprowadzi\u0142by do poszukiwanego m\u0119\u017Cczyzny. Sytuacja robi si\u0119 niebezpieczna, kiedy przest\u0119pcy przy\u0142apuj\u0105 Alicj\u0119 na przeszukiwaniu gabinetu szefa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"67215804":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215805":["Tony zatrudnia detektyw\u00F3w. Uwa\u017Ca, \u017Ce \u017Cona go zdradza. Zesp\u00F3\u0142 znajduje dowody, kt\u00F3re potwierdzaj\u0105 jego przypuszczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215806":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215807":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"67215808":["Re\u017C.: Christian I. Nyby II.
Cordell Walker i Jimmi Trivette s\u0105 przekonani, \u017Ce p\u0142atny zab\u00F3jca, Michael Westmoreland, nie \u017Cyje. Zbli\u017Ca si\u0119 godzina \u015Blubu Alex i Walkera. Narzeczeni pobieraj\u0105 si\u0119 i wyruszaj\u0105 w podr\u00F3\u017C po\u015Blubn\u0105 do Pary\u017Ca. Ich tropem pod\u0105\u017Ca Westmoreland. Przebiera si\u0119 za stewarda i wsiada na pok\u0142ad samolotu, kt\u00F3rym leci m\u0142oda para.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",["JM"]],"67215809":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67215810":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67215811":["Tomasz jest \u015Bwiadkiem porannego napadu na sklep. Sprawcy udaje si\u0119 uciec. Do pomocy w tej sprawie ruszaj\u0105 Natalia i Marek. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej bandyta uprowadza lekarza z prywatnej kliniki. Aby zrozumie\u0107 intencje sprawcy, funkcjonariusze staraj\u0105 si\u0119 odkry\u0107 motywy jego dzia\u0142a\u0144. Tego samego dnia za\u0142oga interweniuje w sprawie ma\u0142\u017Ce\u0144skiej k\u0142\u00F3tni. Przyczyn\u0105 sprzeczki s\u0105 umieszczone w sieci nagie zdj\u0119cia kobiety, kt\u00F3ra podejrzewa \u017Ce stoi za tym jej m\u0105\u017C. Jednak Natalia odkrywa inny trop. Tymczasem do Emilki docieraj\u0105 niepokoj\u0105ce plotki. Udaje si\u0119 ona z nimi do Witackiego, gdzie czeka j\u0105 niespodzianka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67215812":["Krzysztof z Warszawy pojawi si\u0119 w programie z zegarkiem szwajcarskiej manufaktury. O producencie, jako\u015Bci i warto\u015Bci tego czasomierza opowie Janek Rygiel. Eliza zaprezentuje zwierciad\u0142o pochodz\u0105ce z przedwojennego Lwowa. Kolejn\u0105 sprzedaj\u0105c\u0105 b\u0119dzie Dominika, kt\u00F3ra ma \u017Cyrandol z W\u0142oc\u0142awka. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C Renat\u0119 z Katowic i jej pi\u0119kny zestaw porcelany \u0107mielowskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67215813":["Krystian z Tomaszowa Mazowieckiego zaoferuje \u0142owcom fotel z podn\u00F3\u017Ckiem, a tajemnice tego skarbu i jego projektanta zdradzi ekspert Daniel Stoi\u0144ski. Piotr przedstawi wazon z lat 60. z katowickiej wytw\u00F3rni \"Steatyt\" projektu Zygmunta Buksowicza. Stanis\u0142aw z Zielonej zjawi si\u0119 w studiu wraz z kultowymi pi\u0142karzykami z czas\u00F3w PRL-u. Katarzyna z Jastrz\u0119bia Zdroju zaprezentuje fiku\u015Bny wazonik \"Osio\u0142ek\" projektu Czes\u0142awa Zubera z lat 70. O autorze, sztuce, stylistyce i pi\u0119knie szk\u0142a opowie Krystyna \u0141uczak-Sur\u00F3wka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67215814":["Szulc w drodze do pracy spotyka na ulicy potrzebuj\u0105c\u0105 pomocy dziewczynk\u0119. Zabiera zaniedbane dziecko na komend\u0119. Lena i Miko\u0142aj bezskutecznie pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 od ma\u0142ej czego\u015B na temat jej rodzic\u00F3w. Z ogl\u0119dzin lekarskich wynika, \u017Ce dziewczynka by\u0142a bita i g\u0142odzona. Tymczasem informacja przekazana do publikacji w mediach dociera do babci ofiary, kt\u00F3ra niezw\u0142ocznie przyje\u017Cd\u017Ca po wnuczk\u0119. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 rodzic\u00F3w, ale s\u0105 w bardzo ci\u0119\u017Ckim stanie. Niebawem w pokoju str\u00F3\u017C\u00F3w prawa pojawia si\u0119 niespodziewany go\u015B\u0107, by\u0142y policjant. Pojawiaj\u0105 si\u0119 liczne plotki na jego temat. Juliusz te\u017C ma swoj\u0105 teori\u0119. Uwa\u017Ca, \u017Ce sprawa dotyczy powi\u0105za\u0144 ze \u015Bwiatem gangsterskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237634.jpg","",["N"]],"67215815":["Studentka pr\u00F3buje pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. W efekcie trafia do szpitala z powa\u017Cnym uszkodzeniem m\u00F3zgu. Wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyna zosta\u0142a brutalnie zgwa\u0142cona. \u015Aledczy zwracaj\u0105 uwag\u0119 na osobliwe wiadomo\u015Bci, jakie ofiara otrzymywa\u0142a od kolegi z uczelni. Okazuje si\u0119, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci by\u0142 on dwukrotnie podejrzewany o gwa\u0142t. Za ka\u017Cdym razem zosta\u0142 wybroniony przez ojca - w\u0142a\u015Bciciela du\u017Cej kancelarii prawniczej. Tymczasem Adrianna dowiaduje si\u0119, co si\u0119 sta\u0142o z dzieckiem Oli i postanawia pom\u00F3c kole\u017Cance zmierzy\u0107 si\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267660.jpg","",["N"]],"67215816":["Re\u017C.: Danny Boyle.
Rok 2057. Ludzie s\u0105 coraz bardziej zaniepokojeni tym, co dzieje si\u0119 ze S\u0142o\u0144cem. Wydaje si\u0119, \u017Ce gwiazda traci moc, a uzale\u017Cniona od niej Ziemia zaczyna stopniowo pokrywa\u0107 si\u0119 lodem. W stron\u0119 S\u0142o\u0144ca naukowcy wysy\u0142aj\u0105 ekspedycj\u0119, kt\u00F3rej zadaniem jest umieszczenie na jego powierzchni pot\u0119\u017Cnego \u0142adunku j\u0105drowego. Specjali\u015Bci przewiduj\u0105, \u017Ce taka eksplozja pobudzi aktywno\u015B\u0107 gwiazdy i tym samym uratuje \u015Bwiat przed zag\u0142ad\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce podobna misja odby\u0142a si\u0119 siedem lat wcze\u015Bniej, ale w\u00F3wczas nikt z za\u0142ogi nie zdo\u0142a\u0142 wr\u00F3ci\u0107 na Ziemi\u0119. Tym razem w przestrze\u0144 kosmiczn\u0105 wys\u0142anych zostaje osiem os\u00F3b, kt\u00F3rymi dowodzi do\u015Bwiadczony kapitan Kaneda (Hiroyuki Sanada). Na pok\u0142ad Icarusa II wchodz\u0105 m.in. Cassie (Rose Byrne), Capa (Cillian Murphy), Corazon (Michelle Yeoh) i Mace (Chris Evans). Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B dok\u0142ada wszelkich stara\u0144, by cz\u0142onkom wyprawy nie uda\u0142o si\u0119 dotrze\u0107 do celu. Tu\u017C potem jeden z pilot\u00F3w pope\u0142nia fatalny w skutkach b\u0142\u0105d i pozbawia za\u0142og\u0119 zapas\u00F3w tlenu. W dodatku statek zaczyna odbiera\u0107 sygna\u0142y ostrzegawcze od swojego poprzednika. Film w re\u017Cyserii tw\u00F3rcy kultowego dramatu \"Trainspotting\", Danny'ego Boyle'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269119.jpg","",["N"]],"67215817":["Re\u017C.: Ryan Little.
Oficer Jack Wosick (Luke Goss), skompromitowany na polu walki, otrzymuje szans\u0119, by odkupi\u0107 swoje winy. Musi stan\u0105\u0107 na czele jednostki, kt\u00F3ra z\u0142o\u017Cona jest z \u017Co\u0142nierzy wyrzutk\u00F3w, i razem z ni\u0105 przedosta\u0107 si\u0119 za lini\u0119 wroga. Ich cel to odnale\u017A\u0107, a nast\u0119pnie zniszczy\u0107 eksperymentaln\u0105 wyrzutni\u0119 rakiet V3. Dzi\u0119ki niej szala zwyci\u0119stwa mog\u0142aby przechyli\u0107 si\u0119 na stron\u0119 Niemiec. Oddzia\u0142 wspiera niemiecki weteran Legii Cudzoziemskiej, Hans Picault (Dolph Lundgren), oraz pu\u0142kownik Redding (Mickey Rourke), kt\u00F3ry pami\u0119ta jeszcze okopy I wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269116.jpg","",[]],"67215818":["
Ja\u015B Fasola prezentuje kreatywne podej\u015Bcie do rozmaitych zada\u0144 - od przygotowania pizzy w formie misia, poprzez sztuk\u0119 nale\u015Bnikow\u0105 a\u017C po wykonanie kopii Mony Lizy. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce oryginalne piosenki na cze\u015B\u0107 ulubionych rzeczy g\u0142\u00F3wnego bohatera: ta\u0144ca czy pysznej herbatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2263416.jpg","",[]],"67215819":["Wizyta w fabryce, kt\u00F3ra codziennie produkuje a\u017C 70 milion\u00F3w wy\u015Bmienitych czekoladek. W programie tak\u017Ce kulisy powstawania crepini, kt\u00F3re stanowi\u0105 doskona\u0142e po\u0142\u0105czenie francuskich nale\u015Bnik\u00F3w z rosyjskimi blinami. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C tajemnic\u0119 \u017Celek kszta\u0142tem przypominaj\u0105cych \u017Caby z lasu deszczowego oraz metody wytwarzania ekstraktu waniliowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"67215820":["Przypadek
Widzowie poznaj\u0105 trzy zaskakuj\u0105ce sprawy, w kt\u00F3rych du\u017C\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 przypadek. Reporterzy przybli\u017Caj\u0105 przebieg \u015Bledztw dotycz\u0105cych zab\u00F3jstwa bogatego w\u0142a\u015Bciciela kantoru, histori\u0119 policjanta, kt\u00F3ry podczas urlopu wpad\u0142 na trop makabrycznej zbrodni oraz tajemnic\u0119 cia\u0142a niezidentyfikowanej kobiety, na kt\u00F3rej czaszce pozosta\u0142y charakterystyczne \u015Blady.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269117.jpg","",["AD"]],"67215821":["Historia Wojtka Makowskiego, kt\u00F3ry swoje \u017Cycie dzieli mi\u0119dzy dwie pasje - p\u0142ywanie i muzyk\u0119. Wojtek we wczesnym dzieci\u0144stwie ca\u0142kowicie utraci\u0142 wzrok. W\u00F3wczas ojciec postanowi\u0142 zarazi\u0107 go mi\u0142o\u015Bci\u0105 do wody. Obecnie Wojtek jest wicemistrzem paraolimpijskim z Rio. Ponadto nagrywa materia\u0142 na w\u0142asn\u0105 p\u0142yt\u0119. Arkadiusz Pilch wskutek wypadku, kt\u00F3remu uleg\u0142 w dzieci\u0144stwie, porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Zaczyna\u0142 od szermierki, obecnie za\u015B gra w koszyk\u00F3wk\u0119 na w\u00F3zkach, je\u017Adzi na rowerze, uprawia crossfit, bierze udzia\u0142 w Wheelmageddonie i zawodach na ergometrach wio\u015Blarskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67215822":["Relacja z I Integracyjnego Turnieju w Pi\u0142ce Siatkowej Granej na Siedz\u0105co, kt\u00F3ry odby\u0142 si\u0119 w Kazimierzu. Do walki stan\u0119\u0142o osiem dru\u017Cyn. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce histori\u0119 Joanny i Dariusza Pop\u0142awskich. Joanna jest osob\u0105 niedowidz\u0105ca, natomiast Dariusz straci\u0142 wzrok ca\u0142kowicie. Mimo swoich problem\u00F3w ze wzrokiem trenuj\u0105 taniec towarzyski i z sukcesami bior\u0105 udzia\u0142 w turniejach. S\u0105 nie tylko partnerami na parkiecie, ale tak\u017Ce w \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67215823":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67215824":["Historia dw\u00F3ch niezwyk\u0142ych os\u00F3b. Pierwszym z nich jest Rafa\u0142 Wilk. To jeden z najbardziej utytu\u0142owanych polskich niepe\u0142nosprawnych sportowc\u00F3w oraz kilkukrotny paraolimpijczyk. Rafa\u0142 by\u0142 zawodnikiem \u017Cu\u017Cla, jednak po wypadku na torze musia\u0142 przesi\u0105\u015B\u0107 si\u0119 na w\u00F3zek inwalidzki. Postanowi\u0142 jednak nie porzuca\u0107 sportu, kt\u00F3ry by\u0142 ca\u0142ym jego \u017Cyciem. Zacz\u0105\u0142 trenowa\u0107 jazd\u0119 na handbike'u. Natomiast Marcin Suwart cierpi na powa\u017Cn\u0105 dysfunkcj\u0105 wzroku. M\u0119\u017Cczyzna uprawia jedn\u0105 z najtrudniejszych dyscyplin, paratriathlon. Jest jego prekursorem w kraju. Udaje mu si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 \u017Cycie prywatne oraz sportowe zaj\u0119cia, poniewa\u017C pomaga mu \u017Cona, Monika. Widzowie zobacz\u0105 ich wsp\u00F3lne treningi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"67215825":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67215826":["Zb\u0142\u0105kana kula\/Przewodnik
Serb i Diablo musz\u0105 ustali\u0107, kto i dlaczego pr\u00F3buje odstraszy\u0107 go\u015Bci gospodarstwa agroturystycznego \"Le\u015Bnicz\u00F3wka\". Tajemniczy napastnik oddaje strza\u0142y w pobliskim lesie. Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 tak\u017Ce niewidomy m\u0119\u017Cczyzna z pro\u015Bb\u0105 o odnalezienie skradzionego psa-przewodnika. Niebawem detektywi trafiaj\u0105 na trop okolicznego pijaczka, kt\u00F3ry znany jest z tego, ze got\u00F3w jest ukra\u015B\u0107 cokolwiek, byle tylko mie\u0107 na kolejn\u0105 flaszk\u0119. Tym razem jednak m\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do winy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"67215827":["Re\u017C.: Michael Berk.
CJ zaczyna chodzi\u0107 ze znanym pi\u0142karzem. Wypadek podczas akrobacji powietrznych na desce przywo\u0142uje najgorsze wspomnienia Mitcha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67215828":["Re\u017C.: Paul Cajero.
Stephanie nak\u0142ania zesp\u00F3\u0142 do wzi\u0119cia udzia\u0142u w corocznych regatach \u017Ceglarskich. Nieprzewidziane komplikacje zagra\u017Caj\u0105 szansom Mitcha na adopcj\u0119 Joey.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67215829":["Re\u017C.: Reza Badiyi.
Mitch i Caroline pomagaj\u0105 wietnamskiej kobiecie odnale\u017A\u0107 jej ojca, kt\u00F3ry ma ameryka\u0144skie obywatelstwo. Tymczasem CJ i Cody spe\u0142niaj\u0105 marzenie komika poruszaj\u0105cego si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1965678.jpg","",[]],"67215830":["Re\u017C.: Tomy Wigand.
Mareike, dziewczyna Franka, rozstaje si\u0119 z nim. Policjant nie mo\u017Ce skoncentrowa\u0107 si\u0119 na swojej pracy. Nie wie, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry wed\u0142ug niego jest nowym kochankiem Mareike, to w rzeczywisto\u015Bci szef gangu. Mareike zostaje wpl\u0105tana w morderstwo, a Ingo Fischer zaczyna j\u0105 \u015Bledzi\u0107. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce dziewczyna ma powa\u017Cne k\u0142opoty i postanawia interweniowa\u0107 nie czekaj\u0105c na wsparcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"67215831":["W odcinku czo\u0142g i walec zmia\u017Cd\u017C\u0105 samoch\u00F3d osobowy, by sprawdzi\u0107, kt\u00F3ra maszyna spowoduje wi\u0119ksze zniszczenia. Reporterzy odwiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C indyjsk\u0105 wiosk\u0119 nietykalnych, kt\u00F3rej mieszka\u0144cy \u017Cyj\u0105 z przyrz\u0105dzania surowicy z jadu w\u0119\u017Cy i \u017Cywi\u0105 si\u0119 g\u0142\u00F3wnie szczurami. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, czy medyczne aplikacje w smartfonie mog\u0105 postawi\u0107 prawid\u0142ow\u0105 diagnoz\u0119. Bohaterem odcinka jest brazylijski skater, kt\u00F3ry startuje w profesjonalnych zawodach jazdy na deskorolce, cho\u0107 nie ma obu n\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67215832":["Le\u015Bne zacisze
Karol i Tadek, pod wp\u0142ywem reklamy, postanawiaj\u0105 kupi\u0107 po bardzo niskiej cenie letni domek po\u0142o\u017Cony w lesie. Ich \u017Cony s\u0105 temu przeciwne, ale w ko\u0144cu ust\u0119puj\u0105. We czw\u00F3rk\u0119 udaj\u0105 si\u0119 do sklepu, gdzie sprzedawca (Rados\u0142aw Pazura) przekonuje ich do skorzystania ze wspania\u0142ej okazji. Kiedy Krawczykowie i Norkowie razem przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na miejsce, okazuje si\u0119, \u017Ce sprzedawca ich oszuka\u0142, a wymarzony domek jest zupe\u0142n\u0105 ruin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67215833":["Business lunch
Danuta i Alina po przeczytaniu artyku\u0142u w kobiecej prasie, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ich m\u0119\u017Cowie, kt\u00F3rzy s\u0105 coraz bardziej powolni i marudni, starzej\u0105 si\u0119. Niespodziewanie Karol wraca do domu pe\u0142en zapa\u0142u i energii. Informuje \u017Con\u0119, \u017Ce zaprosi\u0142 do nich swojego szefa z \u017Con\u0105 na business lunch. Wkr\u00F3tce zjawiaj\u0105 si\u0119 dyrektor Marsza\u0142ek i Pamela. Tymczasem Karol musi natychmiast zaj\u0105\u0107 si\u0119 niespodziewan\u0105 awari\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67215834":["Telefon do dozorcy
Karol, po odej\u015Bciu kolejnego dozorcy, postanawia sam zosta\u0107 gospodarzem domu. Instaluje w mieszkaniu wewn\u0119trzny telefon, przez kt\u00F3ry mieszka\u0144cy kamienicy b\u0119d\u0105 mogli zg\u0142asza\u0107 mu swoje sprawy. Doprowadza to do wielu zabawnych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67215835":["Patrol si\u00F3dmy zostaje wezwany do zdemolowanego domu psychologa. \u015Alad wiedzie do konkurencyjnego gabinetu, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bciciel znikn\u0105\u0142. Ekspertyza farby, jak\u0105 sprawca stworzy\u0142 napisy w gabinecie, przynosi zaskakuj\u0105ce rezultaty. Pojawia si\u0119 tak\u017Ce tajemniczy list z \u017C\u0105daniem okupu. Tymczasem ojciec Zato\u0144skiej chce kupi\u0107 c\u00F3rce prezent. Nie wszystko jednak przebiega zgodnie z planem. Zieli\u0144skiego nurtuje sprawa b\u0142\u0119du lekarskiego, pope\u0142nionego przez dawnego partnera Kowal. Gdy lekarz zjawia si\u0119 na komendzie, Zuza postanawia zainscenizowa\u0107 pewn\u0105 scenk\u0119 i pom\u00F3c Zieli\u0144skiemu w zdobyciu dowod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67215836":["Higiena ponad wszystko. Ch\u0142opak wraca do swojej mi\u0142o\u015Bci, a ona go okrada
Kasia nie mo\u017Ce pozby\u0107 si\u0119 uczucia obrzydzenia na widok Dominika i Ani, dla kt\u00F3rych zasady higieny osobistej s\u0105 zupe\u0142nie obce. Postanawia wpoi\u0107 dziewczynie podstawowe regu\u0142y zachowania czysto\u015Bci. Zabiera j\u0105 nawet do sklepu, by kupi\u0107 najpotrzebniejsze kosmetyki. Tymczasem Rafa\u0142 sp\u0119dza romantyczne chwile z Dian\u0105. Mateusz i Kacper usi\u0142uj\u0105 ostrzec koleg\u0119 przed tajemnicz\u0105 kobiet\u0105. Ten jednak jest ni\u0105 tak zauroczony, \u017Ce... postanawia kupi\u0107 na wyspie apartament. Gdy wszyscy trzej wracaj\u0105 do hotelu, okazuje si\u0119, i\u017C zostali okradzeni. Kacper i Mateusz podejrzewaj\u0105 Dian\u0119, ale Rafa\u0142 nie chce s\u0142ucha\u0107 ich oskar\u017Ce\u0144. Mi\u0119dzy nim a kolegami dochodzi do k\u0142\u00F3tni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2106806.jpg","",["N"]],"67215837":["Re\u017C.: Wolfgang Dickmann.
Dochodzi do pot\u0119\u017Cnej eksplozji samochodu. J\u00FCrgen Tirnhoff odnosi bardzo powa\u017Cne obra\u017Cenia. Policja prowadzi w tej sprawie \u015Bledztwo. Prawdopodobnie zamach by\u0142 dzie\u0142em rosyjskiej mafii. W tym samym czasie grupa lekarzy morduje w szpitalu Tirnhoffa. W jednym z napastnik\u00F3w L\u00FCdwitz rozpoznaje Sergeja Limova, kt\u00F3ry prowadzi\u0142 z ofiar\u0105 podejrzane interesy. Rozpoczyna si\u0119 dramatyczny po\u015Bcig.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"67215838":["Idol
Do kamienicy wprowadza si\u0119 12-letni Tomek z matk\u0105. Ch\u0142opiec, kt\u00F3ry nie ma ojca, jest zapatrzony w Karola. Krawczyk jest dumny z tego, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 dla Tomka wzorem do na\u015Bladowania. Wykorzystuj\u0105c jego naiwno\u015B\u0107, podbudowuje swoje ego. Opowiada ma\u0142emu s\u0105siadowi o swoich sukcesach w pracy i sportowych osi\u0105gni\u0119ciach. Ch\u0142opiec opisuje to wszystko w szkolnym wypracowaniu pod tytu\u0142em \"Bohater moich marze\u0144\". Nauczycielka Tomka, pani Halska, postanawia porozmawia\u0107 z Karolem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67215839":["Obiecuj\u0105cy m\u0142ody cz\u0142owiek
Alina robi wielkie porz\u0105dki w szafie m\u0119\u017Ca. Zamierza wyrzuci\u0107 do piwnicy jego stare ubrania i pami\u0105tki, ale Karol nie chce do tego dopu\u015Bci\u0107. Wspomina swoj\u0105 m\u0142odo\u015B\u0107, kiedy by\u0142 obiecuj\u0105cym m\u0142odym cz\u0142owiekiem, oraz niespe\u0142nione marzenia. Tymczasem Krawczyk\u00F3w odwiedzaj\u0105 dawni lokatorzy ich mieszkania, pa\u0144stwo Lasakowie. S\u0105 bardzo zamo\u017Cni - Lasak (Jan Machulski) jest znanym biznesmenem, kt\u00F3ry znalaz\u0142 w\u0142asna recept\u0119 na sukces. Karol chcia\u0142by p\u00F3j\u015B\u0107 w jego \u015Blady, ale pewne cechy jego charakteru uniemo\u017Cliwiaj\u0105 mu to. Tadek marzy o tym, aby zosta\u0107 m\u0142odszym inspektorem urz\u0105dze\u0144 sanitarnych i przesta\u0107 wreszcie pracowa\u0107 w kana\u0142ach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67215840":["Napad
Karol, aby przypodoba\u0107 si\u0119 swojemu szefowi, postanawia zebra\u0107 pieni\u0105dze od ca\u0142ej za\u0142ogi i kupi\u0107 prezent \u015Blubny c\u00F3rce prze\u0142o\u017Conego. Zapomina jednak o imieninach swojej \u017Cony. Kiedy Alina znajduje w domu kosztowny zegarek, my\u015Bli, \u017Ce to prezent dla niej. Krawczyk nie wie, jak wybrn\u0105\u0107 z tej sytuacji. W ko\u0144cu wpada na wspania\u0142y jego zdaniem pomys\u0142. Postanawia wynaj\u0105\u0107 kogo\u015B, kto udaj\u0105c przest\u0119pc\u0119, napadnie na Alin\u0119 i ukradnie zegarek. Jego rozmow\u0119 z Tadkiem pods\u0142uchuje prawdziwy kryminalista.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67215841":["W odcinku kr\u00F3tki przewodnik po Jerozolimie, jednym z naj\u015Bwi\u0119tszych a zarazem najbardziej n\u0119kanych konfliktami miejsc \u015Bwiata oraz porady dla tych, kt\u00F3rzy zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad podr\u00F3\u017C\u0105 do Argentyny. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce najnowsze trendy w recyklingu. Dowiedz\u0105 si\u0119, jak zrobi\u0107 le\u017Cank\u0119 z lin do wspinaczki, taboret z klosza starej lampy ulicznej oraz buty z w\u0119\u017Cy stra\u017Cackich. Reporterzy przedstawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C ranking najciekawszych prac wakacyjnych, takich jak pasterz owiec na Nowej Zelandii, krupier w kasynie, albo badacz waleni na Teneryfie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67215842":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown.
W jednym z kontener\u00F3w na \u015Bmieci zostaje znalezione cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Detektywi badaj\u0105 okoliczno\u015Bci jego \u015Bmierci. Odkrywaj\u0105, \u017Ce zmar\u0142y, Walter Danzig, pracowa\u0142 jako dor\u0119czyciel s\u0105dowy. W ci\u0105gu ostatniego miesi\u0105ca dor\u0119czy\u0142 a\u017C 200 pozw\u00F3w - lista podejrzanych jest wi\u0119c wyj\u0105tkowo d\u0142uga. W toku dochodzenia wychodzi na jaw, \u017Ce prawdziw\u0105 pasj\u0105 ofiary by\u0142y gry komputerowe. Morderstwo pope\u0142niono tu\u017C przed rozpocz\u0119ciem mistrzostw. Okazuje si\u0119, \u017Ce na konwencie dosz\u0142o do wielu wirtualnych zbrodni. \u015Aledczy zastanawiaj\u0105 si\u0119, dlaczego wi\u0119c Walter sta\u0142 si\u0119 prawdziwym celem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2262661.jpg","",[]],"67215843":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown, Jerry Levine.
Detektyw Mac Tylor otrzymuje na sw\u00F3j telefon kom\u00F3rkowy zdj\u0119cie martwej m\u0142odej kobiety, kt\u00F3ra le\u017Cy na za\u015Bnie\u017Conych schodach. Jo Danville otrzyma\u0142a identyczn\u0105 wiadomo\u015B\u0107. Ofiar\u0105 jest ich podw\u0142adna, laborantka Jessica Drake. Fotografia wygl\u0105da jak upiorna kopia starego zdj\u0119cia. W latach 50. w szokuj\u0105co podobnych okoliczno\u015Bciach zgin\u0119\u0142a Lana Gregory. \u015Aledczy rozpoczynaj\u0105 dochodzenie. Morderca sprzed lat nigdy nie zosta\u0142 odnaleziony. Lindsay i Danny uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce kluczem do rozwi\u0105zania zagadki jest fakt, \u017Ce przest\u0119pca starannie zatar\u0142 wszelkie \u015Blady i dopilnowa\u0142 wszystkich szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Musi by\u0107 to osoba, kt\u00F3ra dobrze zna\u0142a spraw\u0119 z lat 50. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 Harlan Porter, pracownik dzia\u0142u balistyki nowojorskiego CSI. Technik podkochiwa\u0142 si\u0119 w zmar\u0142ej kobiecie, fascynowa\u0142 si\u0119 morderstwem sprzed lat i na dodatek znikn\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2262661.jpg","",[]],"67215844":["Komisarz Ola Latoszek wraca do pracy. Policjantka ostatecznie zako\u0144czy\u0142a swoj\u0105 przygod\u0119 z Adamem. Pierwsza sprawa, do jakiej zostaje skierowana wraz z Kopczykiem, dotyczy zab\u00F3jstwa ksi\u0119dza z podwroc\u0142awskiej wsi. Zeznania mieszka\u0144c\u00F3w wskazuj\u0105 na grup\u0119 Ukrai\u0144c\u00F3w, prowadz\u0105cych wyr\u0119b okolicznego lasu. Policjanci znajduj\u0105 dowody, kt\u00F3re cz\u0119\u015Bciowo potwierdzaj\u0105 te zarzuty. Musz\u0105 si\u0119 jednak spieszy\u0107. We wsi narasta bowiem narodowa nienawi\u015B\u0107, kt\u00F3ra mo\u017Ce dotkn\u0105\u0107 niewinne osoby. Po godzinach Ola pr\u00F3buje upora\u0107 si\u0119 ze wspomnieniami o swoim niedosz\u0142ym narzeczonym. Kiedy pali pozosta\u0142e po nim rzeczy, dostaje mandat od stra\u017Cy miejskiej. Kopczyk proponuje jej pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192757.jpg","",["N"]],"67215845":["Re\u017C.: Steve Boyum.
McGarrett i Danny wybieraj\u0105 si\u0119 na ryby na pe\u0142ne morze. W pewnej chwili dostrzegaj\u0105 za burt\u0105 cz\u0142owieka dryfuj\u0105cego na tratwie ratunkowej. Kiedy podp\u0142ywaj\u0105 do niego, by mu pom\u00F3c, rozbitek wyci\u0105ga bro\u0144 i gro\u017C\u0105c im, zabiera \u0142\u00F3d\u017A motorow\u0105 i odp\u0142ywa. Funkcjonariusze zostaj\u0105 sami na tratwie, z kt\u00F3rej uchodzi powietrze. Pr\u00F3buj\u0105 wios\u0142owa\u0107 w kierunku l\u0105du. Zauwa\u017Caj\u0105 niedaleko nich dryfuj\u0105c\u0105 \u0142\u00F3d\u017A. Znajduj\u0105 w niej cia\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"67215846":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"67215847":["Mi\u0142o\u015B\u0107 i k\u0142\u00F3tnia na polu campingowym. 18-latka w ci\u0105\u017Cy porzucona przez swojego ch\u0142opaka. Trzech Warszawiak\u00F3w zak\u0142ada si\u0119 o to, kt\u00F3ry zaci\u0105gnie najwi\u0119cej kobiet do \u0142\u00F3\u017Cka. Nieudany urlop dziewcz\u0105t
Marek i jego dwaj koledzy: Filip i Przemek sp\u0119dzaj\u0105 razem wakacje na Ibizie. Zak\u0142adaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry z nich poderwie wi\u0119cej dziewczyn. Marek poznaje jednak Ann\u0119, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje. Dziewczyna podoba si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Przemkowi, co prowadzi do konfliktu mi\u0119dzy kolegami. Wkr\u00F3tce Anna dowiaduje si\u0119, \u017Ce sta\u0142a si\u0119 podmiotem zak\u0142adu. Jej relacje z Markiem ulegaj\u0105 pogorszeniu. W tej samej miejscowo\u015Bci przebywaj\u0105 tak\u017Ce Anna, Sandra i Renata. Pobyt nie nale\u017Cy jednak do przyjemnych, gdy\u017C Anna ma za z\u0142e Sandrze, \u017Ce ta nie uprzedzi\u0142a jej o obecno\u015Bci Renaty podczas wyjazdu. Obie dziewczyny s\u0105 w ci\u0105g\u0142ym konflikcie. Ostatni\u0105 ods\u0142on\u0105 ich sporu by\u0142o wydarzenie w dyskotece, w kt\u00F3rej Anna pozna\u0142a Maksa. Zazdrosna Renata bez ceregieli przerwa\u0142a im zabaw\u0119. Zdenerwowana Anna nast\u0119pnego dnia wyprowadza si\u0119 z hotelu. Sandra nie chce dopu\u015Bci\u0107, by ich przyja\u017A\u0144 ucierpia\u0142a z tak b\u0142ahego powodu i prosi Renat\u0119, by przeprosi\u0142a dziewczyn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"67215848":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"67215849":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67215850":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67215851":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67215688":["Gitarzysta
Ch\u0142opak zostaje odnaleziony martwy w sk\u0142adzie z\u0142omu. W toku \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce by\u0142 homoseksualist\u0105. O zab\u00F3jstwo podejrzewana jest jego siostra - by\u0142a wi\u0119\u017Aniarka, kt\u00F3ra nigdy nie pogodzi\u0142a si\u0119 z orientacj\u0105 seksualn\u0105 brata. W rozwi\u0105zaniu tej zagadki pomocny mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107 nowy informator Krzysztof. Tymczasem Piotr Zar\u0119bski w przykrych okoliczno\u015Bciach wraca z podr\u00F3\u017Cy dooko\u0142a \u015Bwiata. Wci\u0105\u017C prowadzone jest przeciwko niemu dochodzenie Wydzia\u0142u Wewn\u0119trznego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67215689":["Bez przebaczenia
Dochodzi do morderstwa zamo\u017Cnego menad\u017Cera. Kolejnego dnia zostaje znalezione cia\u0142o hydraulika. Detektywi podejrzewaj\u0105 seryjnego zab\u00F3jc\u0119, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej dzia\u0142a\u0142 w Berlinie. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce ofiary mia\u0142y wsp\u00F3lnego znajomego. W trakcie \u015Bledztwa \u017Cycie Kuby staje si\u0119 zagro\u017Cone. Roguz podejrzewa, \u017Ce Natasza ponownie zacz\u0119\u0142a si\u0119 prostytuowa\u0107. Te przypuszczenia mog\u0105 zako\u0144czy\u0107 ich przyja\u017A\u0144. W komendzie policjanci \u015Bwi\u0119tuj\u0105 awans jednego z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67215690":["Wszystko dla dziecka
Roczny ch\u0142opiec zostaje porwany, a jego opiekunka trafia do szpitala. Wkr\u00F3tce potem w podobnych okoliczno\u015Bciach ginie kolejne dziecko. Obaj ch\u0142opcy maj\u0105 t\u0119 sam\u0105 grup\u0119 krwi. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszani s\u0105 handlarze organ\u00F3w. Kto\u015B w\u0142ama\u0142 si\u0119 do komputera Leny. Kobieta czuje si\u0119 obserwowana. Policjanci musz\u0105 znale\u017A\u0107 stalkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67215691":["Patrycja pomaga Wiktorowi w kryzysowej sytuacji. Wdzi\u0119czny m\u0119\u017Cczyzna przyje\u017Cd\u017Ca pod jej dom, by podzi\u0119kowa\u0107 za wsparcie. Wpada tam na Artura i Miko\u0142aja, z kt\u00F3rym nie widzia\u0142 si\u0119 od lat. Tymczasem Andrzej i Robert weszli na wojenn\u0105 \u015Bcie\u017Ck\u0119. Obydwaj zabiegaj\u0105 o wzgl\u0119dy Karoliny i, nie przebieraj\u0105c w s\u0142owach, oczerniaj\u0105 si\u0119 wzajemnie. Natomiast przyjaci\u00F3\u0142ki chc\u0105 zorganizowa\u0107 dla Patrycji spontaniczn\u0105, urodzinow\u0105 niespodziank\u0119. R\u00F3wnocze\u015Bnie Miko\u0142aj z pomoc\u0105 Artura przygotowuje dla mamy co\u015B specjalnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"67215692":["Anka i Pawe\u0142 znowu zaczynaj\u0105 si\u0119 lepiej dogadywa\u0107. Tymczasem do ich domu wprowadza si\u0119 Maria. Inga czuje si\u0119 niezr\u0119cznie przy Konradzie. Pojawi\u0142o si\u0119 mi\u0119dzy nimi dziwne napi\u0119cie. Przyjaci\u00F3\u0142ki poznaj\u0105 Sar\u0119, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 swataniem. Inga postanawia skorzysta\u0107 z jej us\u0142ug. Zuza zosta\u0142a dyrektorem banku i zamieszka\u0142a z B\u0142a\u017Cejem. Stara si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 karier\u0119 z \u017Cyciem rodzinnym. Patrycja niespodziewanie traci dwie pracownice. Na ich miejsce zatrudnia Patryka. Niepokoi j\u0105 jednak brak do\u015Bwiadczenia m\u0119\u017Cczyzny. Wiktor wci\u0105\u017C pr\u00F3buje odzyska\u0107 wzgl\u0119dy Patrycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153848.jpg","",["N"]],"67215693":["Patrycja zatrudnia przyjaciela Patryka, Dawida. Stara si\u0119 tak\u017Ce o kredyt, by wykupi\u0107 reszt\u0119 udzia\u0142\u00F3w w salonie. Anka odkrywa, \u017Ce Maria pad\u0142a ofiar\u0105 naci\u0105gacza. W spiral\u0119 finansow\u0105 da\u0142 si\u0119 wci\u0105gn\u0105\u0107 tak\u017Ce jeden z klient\u00F3w Paw\u0142a. Oszukanych os\u00F3b jest o wiele wi\u0119cej. Zuza szuka zast\u0119pcy. Pani\u0105 prezes odwiedza m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry podaje si\u0119 za jej ojca. Inga podejrzewa, \u017Ce Hania spodziewa si\u0119 dziecka. Sara coraz cz\u0119\u015Bciej odwiedza Gruszewsk\u0105. Kobieta, cho\u0107 na pocz\u0105tku nie by\u0142a przekonana do jej us\u0142ug, powoli zmienia zdanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153848.jpg","",["N"]],"67215694":["Zuza wyprasza Huberta ze swojego domu. Stefa jednak potwierdza, \u017Ce tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna jest ojcem bizneswoman. W\u015Bciek\u0142a Zuza wy\u0142adowuje z\u0142o\u015B\u0107 na swojej zast\u0119pczyni, Oldze. Anka nadal si\u0119 martwi o losy swojej rodziny. Pawe\u0142 \u017Ale znosi obecno\u015B\u0107 Marii. Oszustwo, kt\u00F3rego ofiar\u0105 pad\u0142a, okazuje si\u0119 niezwykle skomplikowane. Inga decyduje si\u0119 na skorzystanie z us\u0142ug Sary. Swatka sugeruje swojej klientce, \u017Ce powinna popracowa\u0107 nad asertywno\u015Bci\u0105. Patrycja nie radzi sobie z Miko\u0142ajem, kt\u00F3ry zacz\u0105\u0142 si\u0119 buntowa\u0107. Wiktor chce porozmawia\u0107 z ch\u0142opakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153848.jpg","",["N"]],"67215695":["Frania numer dwa
Po feriach wielkanocnych dzieci id\u0105 do szko\u0142y. W podstaw\u00F3wce Adasia rozpoczynaj\u0105 si\u0119 zaj\u0119cia na basenie, co przysparza ch\u0142opcu nowych, kr\u0119puj\u0105cych problem\u00F3w, z kt\u00F3rych zwierza si\u0119 Frani. Tymczasem Maks po raz pierwszy daje si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 na wieczorne wyj\u015Bcie do klubu, gdzie poznaje bardzo podobn\u0105 do Frani - Hani\u0119. Niania cieszy si\u0119 z jego szcz\u0119\u015Bcia, za to Konrad usilnie sugeruje Maksowi, \u017Ce zadowala si\u0119 tylko imitacj\u0105 Frani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67215696":["Zab\u00F3jcze paluszki
Karolina chce dotrze\u0107 do cenionego krytyka, aby wystawi\u0142 premierze filmowej Maksa dobre recenzje. Dzi\u0119ki Zuzi, kt\u00F3ra chodzi do szko\u0142y z synem recenzenta, aran\u017Cuje spotkanie. Ch\u0142opiec bardzo denerwuje niani\u0119. Zirytowana jego zachowaniem podczas wsp\u00F3lnego spaceru uderza go bagietk\u0105. Jego ojciec jest oburzony i \u017C\u0105da przeprosin. Aby go uspokoi\u0107, Konrad serwuje pyszne paluszki. Maks jest przekonany, \u017Ce po incydencie krytyk wystawi niepochlebne recenzje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67215697":["Wyb\u00F3r Frani
Frania dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej by\u0142y ch\u0142opak, Daniel Jarosi\u0144ski (Artur Dziurman), rozsta\u0142 si\u0119 w\u0142a\u015Bnie ze swoj\u0105 dziewczyn\u0105. Kole\u017Canka Jolka namawia j\u0105, by odwiedzi\u0142a go w dawnym miejscu pracy. Niania wybiera si\u0119 wi\u0119c do salonu sukien \u015Blubnych. Zachwycony ni\u0105 Daniel od razu si\u0119 o\u015Bwiadcza. Frania nie wie, co mu odpowiedzie\u0107. Nie chce zosta\u0107 star\u0105 pann\u0105, ale te\u017C ci\u0119\u017Cko by\u0142oby jej rozsta\u0107 si\u0119 z rodzin\u0105 Skalskich. Pod presj\u0105 matki przyjmuje o\u015Bwiadczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67215698":["Pani od WF-u
Ma\u0142gosia nie posz\u0142a do szko\u0142y. Udaje, \u017Ce jest niedysponowana i nie mo\u017Ce uczestniczy\u0107 w zaj\u0119ciach wychowania fizycznego. Niania radzi nastolatce, by stawi\u0142a czo\u0142a swoim l\u0119kom. Frania opowiada jej o swojej srogiej nauczycielce WF-u. Mina jej rzednie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta uczy teraz c\u00F3rk\u0119 Skalskiego. Tymczasem Maks obawia si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy z gwiazdorem Tadeuszem Kolasi\u0144skim (Cezary Pazura), zatrudnionym przy nowej produkcji. Skalski by\u0142 kiedy\u015B jego asystentem i wspomina to z gorycz\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175151.jpg","",["N"]],"67215699":["Bazar
Po spowodowanym stresem za\u0142amaniu nerwowym Marian Pa\u017Adzioch trafia do szpitala. Helena Pa\u017Adziochowa na czas jego nieobecno\u015Bci proponuje Ferdynandowi Kiepskiemu opiek\u0119 nad ich stoiskiem z majtkami i skarpetkami na osiedlowym bazarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215700":["Cz\u0105stki elementarne
Marian Pa\u017Adzioch obsesyjnie szuka pewnej matematycznej formu\u0142y. Twierdzi, \u017Ce pozwoli mu ona okre\u015Bli\u0107 regu\u0142y rz\u0105dz\u0105ce wszech\u015Bwiatem. Ku zdumieniu wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, kt\u00F3rzy pocz\u0105tkowo uwa\u017Caj\u0105 go za idiot\u0119, udaje mu si\u0119 dokona\u0107 pewnego bardzo interesuj\u0105cego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215701":["Marsz
Po jednej z wielu ma\u0142\u017Ce\u0144skich k\u0142\u00F3tni Ferdynand Kiepski oznajmia swojej \u017Conie Halinie, \u017Ce wychodzi z domu i nie wie, kiedy wr\u00F3ci. Halina jest przyzwyczajona do takich pogr\u00F3\u017Cek m\u0119\u017Ca i nic sobie z jego s\u0142\u00F3w nie robi. Jak co dzie\u0144 czeka na niego z obiadem. Jednak Ferdek nie wraca ani tego dnia, ani nast\u0119pnego. Co gorsza, Halina dowiaduje si\u0119, \u017Ce widziano go w innym mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215702":["Puste butle
Marian Pa\u017Adzioch natrafia w piwnicy na stert\u0119 pustych butelek po alkoholu, kt\u00F3re okazuj\u0105 si\u0119 w\u0142asno\u015Bci\u0105 Ferdynanda Kiepskiego. Ferdek utrzymuje, \u017Ce nie s\u0105 to zwyk\u0142e butelki, lecz pami\u0105tkowe. Z ka\u017Cd\u0105 z nich wi\u0105\u017Ce si\u0119 bardzo ciekawa historia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215703":["Kicha kr\u0119cona
Arnold Boczek przychodzi do Kiepskich z pro\u015Bb\u0105 o przechowanie swoich produkt\u00F3w spo\u017Cywczych w ich lod\u00F3wce, poniewa\u017C jego si\u0119 zepsu\u0142a. Pod wp\u0142ywem ogl\u0105danego w telewizji programu kulinarnego Ferdynand Kiepski zjada mu kie\u0142bas\u0119. Boczek kieruje spraw\u0119 do s\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215704":["Z odzysku
Listonosz Edzio zostaje zwolniony z pracy. Nie przejmuje si\u0119 tym jednak. Postanawia zacz\u0105\u0107 zarabia\u0107 na \u017Cycie zbieraniem starzyzny. Na dobry pocz\u0105tek Ferdynand Kiepski sprzedaje mu po okazyjnej cenie k\u00F3\u0142ka od swojego starego saturatora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215705":["Podr\u00F3\u017Cnik
Arnold Boczek oznajmia s\u0105siadom, \u017Ce po dwudziestu latach ci\u0119\u017Ckiej pracy wreszcie udaje si\u0119 na zas\u0142u\u017Cony urlop. Ma by\u0107 to jednak urlop niezwyk\u0142y: daleka podr\u00F3\u017C do egzotycznego kraju. Ferdynand Kiepski stara si\u0119 u\u015Bwiadomi\u0107 jemu niebezpiecze\u0144stwa podr\u00F3\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215706":["Dom kultury
Ferdynand Kiepski otrzymuje od rady osiedlowej propozycj\u0119 obj\u0119cia stanowiska kierownika osiedlowego domu kultury. Razem ze swoimi s\u0105siadami, Marianem Pa\u017Adziochem i Arnoldem Boczkiem, postanawiaj\u0105 opracowa\u0107 program edukacyjno-wychowawczy dla m\u0142odzie\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215707":["\u017By\u0107 kolorowo
Ferdek Kiepski ogl\u0105da telewizj\u0119 i stwierdza, \u017Ce w por\u00F3wnaniu z \u017Cyciem filmowych bohater\u00F3w, jego \u017Cycie jest nudne i szare. On r\u00F3wnie\u017C chcia\u0142by by\u0107 s\u0142awn\u0105 i barwn\u0105 postaci\u0105. O\u015Bwiadcza rodzinie, \u017Ce zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dowiedzia\u0142 si\u0119 o nim ca\u0142y \u015Bwiat. Tymczasem Pa\u017Adzioch skupuje ubrania z ubieg\u0142ego wieku. Jest przekonany, \u017Ce w ko\u0144cu wr\u00F3ci taka moda, a on zarobi wtedy mn\u00F3stwo pieni\u0119dzy. Dostawc\u0105 tych ciuch\u00F3w jest znana osoba, starszy m\u0119\u017Cczyzna. Ferdek postanawia wykorzysta\u0107 staruszka do swoich cel\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215708":["Inwestor
Marian Pa\u017Adzioch zamierza zainwestowa\u0107 wszystkie swoje oszcz\u0119dno\u015Bci w nowoczesn\u0105 fabryk\u0119 do produkcji jedwabiu. By zrealizowa\u0107 sw\u00F3j plan, nawi\u0105zuje kontakty z kontrahentami z Dalekiego Wschodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"67215709":["Piotr postanawia pokaza\u0107 Nikodemowi swoj\u0105 firm\u0119. W salonie samochodowym zauwa\u017Ca, \u017Ce jeden ze sprzedawc\u00F3w pozostawi\u0142 na wierzchu wa\u017Cne dokumenty. Piotr ukrywa je i grozi pracownikowi zwolnieniem, je\u015Bli ich nie znajdzie. Nikodem uwa\u017Ca, \u017Ce ojciec zachowa\u0142 si\u0119 okrutnie. Anna przekonuje Henryka, by sp\u0119dzi\u0142 dzie\u0144 z Jankiem. M\u0119\u017Cczy\u017Ani jednak rozstaj\u0105 si\u0119 zaraz za progiem domu i ka\u017Cdy z nich idzie w swoj\u0105 stron\u0119. Po powrocie udaj\u0105 jednak, \u017Ce sp\u0119dzony wsp\u00F3lnie czas bardzo ich zbli\u017Cy\u0142. To wyznanie pogarsza samopoczucie Piotra, kt\u00F3rego wyj\u015Bcie z synem sko\u0144czy\u0142o si\u0119 awantur\u0105. Anna pokazuje Nikodemowi zdj\u0119cia Piotra z dzieci\u0144stwa. Na jednym z nich m\u0119\u017Cczyzna siedzi w dzieci\u0119cym samochodziku. Nikodem u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce dok\u0142adnie taki sam model stoi w gara\u017Cu jego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67215710":["Nikodem podejmuje nauk\u0119 w tej samej klasie, co Janek. Piotr po\u017Cycza Henrykowi sw\u00F3j samoch\u00F3d, by zawi\u00F3z\u0142 syna do szko\u0142y. Po wykonaniu zadania m\u0119\u017Cczyzna postanawia zaprezentowa\u0107 elegancki pojazd swoim kolegom. Stefan prosi go, by zawi\u00F3z\u0142 go nim do \u015Blubu. Henryk, nie chc\u0105c przyzna\u0107 si\u0119 do k\u0142amstwa, zgadza si\u0119. Ela proponuje Nikodemowi, by usiad\u0142 z ni\u0105 w \u0142awce. Janek t\u0142umaczy ch\u0142opakowi, \u017Ce dziewczynie zale\u017Cy tylko na tym, by m\u00F3c od niego \u015Bci\u0105ga\u0107. Nikodem postanawia da\u0107 nauczk\u0119 interesownej kole\u017Cance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67215711":["Janek publicznie komentuje biust swojej nauczycielki. Dyrekcja domaga si\u0119 spotkania z rodzicami. Nastolatek uwa\u017Ca, \u017Ce tego typu spraw\u0119 najlepiej za\u0142atwi Henryk. Ostatecznie na spotkanie z wychowawczyni\u0105 przychodz\u0105 obaj ojcowie. Po powrocie do domu robi\u0105 Jankowi awantur\u0119. Ch\u0142opak znika z domu. Wk\u0142ada nadajnik GPS ze swojego zegarka do kie\u0142baski, kt\u00F3r\u0105 karmi bezdomnego psa. Piotr i Henryk wyruszaj\u0105 na poszukiwania. Anna pr\u00F3buje zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do Nikodema, ale nie potrafi znale\u017A\u0107 z nim wsp\u00F3lnego j\u0119zyka. Jadwiga proponuje, by zagra\u0142a z ch\u0142opakiem w szachy. Okazuje si\u0119, \u017Ce Anna jest doskona\u0142a szachistk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67215712":["Anna szuka w internecie eleganckiej bielizny. Nie\u015Bmia\u0142o do\u0142\u0105cza do niej Jadwiga. Kobiecie wpada w oko elegancka koszula nocna. Anna postanawia da\u0107 j\u0105 Jadwidze w prezencie. Piotr zabiera Nikodema na spotkanie ze swoimi zamo\u017Cnymi znajomymi. Jest w\u015Br\u00F3d nich Hamlet, kt\u00F3ry pokazuje kolegom zdj\u0119cia ze swoich egzotycznych wakacji. Gdy psuje mu si\u0119 telefon, Piotr wykorzystuje okazj\u0119, by pochwali\u0107 si\u0119 zdolnym synem. Nastolatek nie potrafi jednak usun\u0105\u0107 usterki. Piotr proponuje wi\u0119c, by zamieni\u0142 telefon Hamleta na jego w\u0142asny. W trakcie realizacji tego planu, Anna wysy\u0142a m\u0119\u017Cowi seksowne zdj\u0119cie w nowej bieli\u017Anie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"67215713":["Nagranie
Lena przygotowuje si\u0119 do nakr\u0119cenia filmu promocyjnego o akademiku. Tymczasem scenariusz, kt\u00F3ry napisa\u0142a kierowniczka, do niczego si\u0119 nie nadaje. Roger znajduje kamer\u0119 i proponuje Weronice, by wykorzysta\u0107 j\u0105 w sypialni. Partnerka si\u0119 nie zgadza, mimo to ch\u0142opak ukrywa j\u0105 w pokoju i nakierowuje na \u0142\u00F3\u017Cko. And\u017Celika nie jest zadowolona z zachowania Zdzicha. Ka\u017Ce mu do ko\u0144ca dnia nigdzie nie wychodzi\u0107 i przemy\u015Ble\u0107 swoje post\u0119powanie. Micha\u0142 postanawia wyci\u0105gn\u0105\u0107 ukaranego wsp\u00F3\u0142lokatora na piwo i przekona\u0107, by tak \u0142atwo nie ulega\u0142 dziewczynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"67215714":["Kwiatek
Roger wchodzi w posiadanie karty p\u0142atniczej ojca. Od razu postanawia j\u0105 wykorzysta\u0107. Na pocz\u0105tek kupuje drog\u0105 torebk\u0119 dla Weroniki. Lena ma wyst\u0105pi\u0107 na \u017Cywo w audycji o szkodliwo\u015Bci alkoholu. Pechowo tu\u017C przed nagraniem \u0142amie przedni z\u0105b. Ksenia wyje\u017Cd\u017Ca na konferencj\u0119, a Micha\u0142 przez ten czas pilnuje jej mieszkania. Przed powrotem ukochanej postanawia posprz\u0105ta\u0107. Wtedy dochodzi do niego, \u017Ce zapomnia\u0142 o podlewaniu jej pami\u0105tkowego kwiatka i ro\u015Blina jest ju\u017C nie do uratowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"67215715":["Urodziny Kseni
Weronika i Roger przypadkiem t\u0142uk\u0105 wazon Leny. Nie przyznaj\u0105 si\u0119 jednak do winy. Wyk\u0142adowca dziennikarstwa \u015Bledczego stawia And\u017Celice dw\u00F3jk\u0119 za artyku\u0142, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce wybra\u0142a nieciekawy temat. Aby poprawi\u0107 ocen\u0119, dziewczyna przygotowuje materia\u0142 o skorumpowanej kierowniczce akademika. Rektor jest \u015Bwiadkiem, jak Micha\u0142 ca\u0142uje Kseni\u0119 i wr\u0119cza jej kwiaty. M\u0142ody wyk\u0142adowca zmy\u015Bla, \u017Ce wsp\u00F3\u0142pracowniczka ma urodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"67215716":["Wady
And\u017Celika pr\u00F3buje zniech\u0119ci\u0107 do siebie Zdzicha. Ka\u017Ce ch\u0142opakowi wyszuka\u0107 u niej wady. Roger musi pom\u00F3c Lenie w organizacji Drzwi Otwartych uniwersytetu. Jeden ze student\u00F3w daje Micha\u0142owi schowan\u0105 mi\u0119dzy stronami referatu \u0142ap\u00F3wk\u0119. Niespodziewanie dowiaduje si\u0119 o niej profesor \u017Bak. Micha\u0142 mo\u017Ce zosta\u0107 zawieszony w obowi\u0105zkach naukowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170068.jpg","",["N"]],"67215717":["Witryna
Niespodziewanie znika w\u0142a\u015Bcicielka butiku - Inga Zimi\u0144ska. Przest\u0119pcy \u017C\u0105daj\u0105 od jej rodziny okupu. M\u0105\u017C odbiera w nocy telefon z numeru swojej \u017Cony. Gruby m\u0119ski g\u0142os chce dwustu tysi\u0119cy euro za uwolnienie zak\u0142adniczki. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kochanek Ingi, projektant Micha\u0142owski, znalaz\u0142 jej zw\u0142oki na witrynie butiku, a nast\u0119pnie ukry\u0142. Policja podejrzewa o morderstwo i szanta\u017C Olafa Zimi\u0144skiego i jego kochank\u0119. Gdy \u015Bledczy planuj\u0105 schwytanie ich w czasie przekazywania okupu, dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce jednak winien jest kto inny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67215718":["Szczur w szkole
Licealistka Lena \u015Awiderska zostaje zabita ciosem prosto w serce nieopodal swojej szko\u0142y. Dziewczyna by\u0142a podejrzewana o okradanie koleg\u00F3w. W dniu zab\u00F3jstwa mia\u0142a przy sobie aparat fotograficzny, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej nale\u017Ca\u0142 do Janka Zab\u0142ockiego z tej samej klasy. Ch\u0142opak wkr\u00F3tce po tragedii zostaje napadni\u0119ty na klatce schodowej swojego domu. W szamotaninie rani napastnika. Trop wiedzie do tajemniczego przyjaciela \u015Awiderskiej z czas\u00F3w jej pobytu w domu dziecka. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce to on jest winien \u015Bmierci Leny. M\u00F3g\u0142 zabi\u0107 w przyp\u0142ywie zazdro\u015Bci za to, \u017Ce odrzuci\u0142a jego zaloty. Sprawa ujawnia sekrety dotycz\u0105ce te\u017C innych maturzyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67215719":["Nauczycielka
Znaleziono zw\u0142oki m\u0142odej nauczycielki j\u0119zyka polskiego Natalii Jaworskiej. \u015Aledczy ustalaj\u0105, \u017Ce prowadzi\u0142a ona podw\u00F3jne \u017Cycie. Docieraj\u0105 do Sylwii Brzozowskiej, kt\u00F3ra zna\u0142a denatk\u0119. Kobieta twierdzi, \u017Ce Natalia pomaga\u0142a jej w zem\u015Bcie na pewnym m\u0119\u017Cczy\u017Anie za oszustwo. Sytuacja jednak wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod kontroli i kompanka przesta\u0142a wykonywa\u0107 jej rozkazy. Detektywi \u0142api\u0105 nieznajomego w zasadzk\u0119. Ten utrzymuje, \u017Ce nie ma nic wsp\u00F3lnego ze \u015Bmierci\u0105 Natalii i sam pad\u0142 jej ofiar\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67215720":["Wierny jak pies
Jolanta Starczewska postanawia rzuci\u0107 prac\u0119 w pa\u0144stwowej firmie i za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Szybko zdobywa renom\u0119 i wysokie dochody. W jej \u017Cyciu pojawia si\u0119 tak\u017Ce pracownik, kt\u00F3ry pr\u00F3buje j\u0105 omota\u0107. Stefan czuje, \u017Ce \u017Cona coraz bardziej si\u0119 od niego oddala. Pewnego dnia Jolanta wychodzi na spacer z psem. Do domu zwierz\u0119 wraca jednak samo, ci\u0105gn\u0105c za sob\u0105 zakrwawion\u0105 smycz. Stefan znajduje poturbowan\u0105, nieprzytomn\u0105 \u017Con\u0105 przy torach kolejowych. Torebka kobiety trafi\u0142a do pijanego bezdomnego, w kr\u0119gu podejrzanych znajduje si\u0119 te\u017C jej kochanek. Nieprzytomna Jolanta zostaje przewieziona do szpitala. Zagadka jej stanu wyja\u015Bni si\u0119 jednak dopiero, gdy odzyska przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67215721":["Para nastolatk\u00F3w zamawia fa\u0142szywe prawo jazdy przez internet
Para siedemnastolatk\u00F3w, Janek i Asia, zamawiaj\u0105 podrobione prawo jazdy przez internet. Handlarz sprzedaje im tak\u017Ce pistolet, a potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce z broni tej zastrzelono cz\u0142owieka. Gdy nastolatkowie pr\u00F3buj\u0105 pozby\u0107 si\u0119 pistoletu, odkrywaj\u0105, \u017Ce \u015Bledzi ich grupa tajemniczych ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67215722":["Uzdrowiciel
Dorota i Marek to nowoczesne ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, kt\u00F3re na pierwszym miejscu stawia karier\u0119 i na razie nie my\u015Bli o potomstwie. Gdy para w ko\u0144cu decyduje si\u0119 na dziecko, pojawiaj\u0105 si\u0119 problemy. Dorota dopiero po terapii hormonalnej zachodzi w ci\u0105\u017Cy, dochodzi jednak do poronienia. Kolejna ci\u0105\u017Ca tak\u017Ce jest zagro\u017Cona. Ostatecznie na \u015Bwiat przychodzi Zosia. Niebawem jednak dziewczynka zaczyna chorowa\u0107. Zm\u0119czeni nieskutecznym leczeniem rodzice decyduj\u0105 si\u0119 skorzysta\u0107 z pomocy uzdrowiciela. Pomys\u0142 ten okazuje si\u0119 fatalny w skutkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67215723":["Dziewczyna pada ofiar\u0105 porywacza
Jacek, Marta, Sonia i \u0141ukasz wybieraj\u0105 si\u0119 w Bieszczady. Sonia k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Jackiem i wychodzi, by och\u0142on\u0105\u0107 na motelowym parkingu. Gdy otwiera drzwi samochodu, zostaje zaatakowana przez nieznanego napastnika, kt\u00F3ry obezw\u0142adnia j\u0105 paralizatorem. M\u0119\u017Cczyzna zaci\u0105gn\u0105 nieprzytomn\u0105 dziewczyn\u0119 do furgonetki. Po pewnym czasie przyjaciele zaczynaj\u0105 martwi\u0107 si\u0119 o Soni\u0119 i wyruszaj\u0105 na poszukiwania. Na parkingu znajduj\u0105 telefon i inhalator dziewczyny. Postanawiaj\u0105 powiadomi\u0107 policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67215724":["Urlop ojcowski
Mariusz zawozi do szpitala swoj\u0105 \u017Con\u0119 Monik\u0119, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie zacz\u0119\u0142a rodzi\u0107. Kobieta wydaje na \u015Bwiat ich dziecko, a m\u0119\u017Cczyzna traci przytomno\u015B\u0107. Gdy j\u0105 odzyskuje, dowiaduje si\u0119, \u017Ce \u017Cona urodzi\u0142a zdrowego syna. Jest zaskoczony, poniewa\u017C spodziewali si\u0119 dziewczynki. Zaczyna unika\u0107 dziecka. Mija kilka lat. Monika nie wierzy, \u017Ce niech\u0119\u0107, jak\u0105 jej m\u0105\u017C odczuwa wobec ch\u0142opca, wynika tylko i wy\u0142\u0105cznie z jego p\u0142ci. Postanawia pos\u0142ucha\u0107 rad przyjaci\u00F3\u0142ki i zbada\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"67215524":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67215525":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67215526":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67215527":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67215528":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215529":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215530":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215531":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215532":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215533":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215534":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215535":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67215536":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67215537":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67215538":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67215539":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67215540":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67215541":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67215542":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67215543":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67215544":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67215545":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67215546":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67215547":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67215183":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215184":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"67215185":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215186":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"67215187":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215188":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67215189":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215190":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67215191":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67215192":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67215193":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215194":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67215195":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67215196":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"67215197":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"67215198":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"67215199":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67215200":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215201":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67215202":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67215203":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215204":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67215205":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215206":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67215207":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215208":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67215209":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67215210":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"67215213":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67215214":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67215215":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67215216":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67215217":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"67215218":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67215292":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67215293":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67215294":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67215295":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67215296":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67215297":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67215298":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67215299":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67215300":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67215301":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67215302":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67215303":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67215304":["Prow.: Wojtek Grodzki.
Charyzmatyczny prezenter Wojciech Grodzki przemierza wiele polskich miast, pytaj\u0105c przechodni\u00F3w o ich ulubione piosenki i artyst\u00F3w. W programie pojawi\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy sceny tanecznej oraz zabrzmi\u0105 najlepsze przeboje disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67215305":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"67215306":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67215307":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67215308":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67215309":["Najwi\u0119ksze gwiazdy disco polo zaprezentuj\u0105 swoje ulubione piosenki. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 wielu ciekawostek na ich temat, poznaj\u0105 tajemnice i przygody artyst\u00F3w zwi\u0105zane z wybranymi przebojami. Gwiazdy zdradz\u0105 przy tym swoje muzyczne gusta, opowiedz\u0105 czego s\u0142uchaj\u0105, by si\u0119 zrelaksowa\u0107 oraz przy jakich hitach lubi\u0105 si\u0119 bawi\u0107. W dwunastu odcinkach swoje tajemnice wyjawi\u0105 m.in. Zenek Martyniuk, Radek Liszewski, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, After Party, Power Play, Czadoman, Mig, Top Girls.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67215310":["W wakacje z okazji dekady dzia\u0142alno\u015Bci stacji widz\u00F3w czeka a\u017C dziesi\u0119\u0107 minikoncert\u00F3w. Chocia\u017C i tym razem odb\u0119d\u0105 si\u0119 bez udzia\u0142u publiczno\u015Bci, nie zabraknie najlepszej muzyki i uwielbianych przez Polak\u00F3w gwiazd. Arty\u015Bci zagraj\u0105 w bliskim sobie otoczeniu, ogrodach, tarasach, domach, a nawet na tatrza\u0144skiej polanie. Zaprezentuj\u0105 swoje najlepsze przeboje, a tak\u017Ce najnowsze utwory. Ka\u017Cdy odcinek to 2-3 recitale. W\u015Br\u00F3d wykonawc\u00F3w s\u0105 m.in. After Party, Andre, Bqll, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, Camasutra, Skaner i Freaky Boys. Niezapomnianych wra\u017Ce\u0144 dostarcz\u0105 wyj\u0105tkowe duety, m.in. Marcin Siegie\u0144czuk i Magda Niewi\u0144ska oraz Mi\u0142y Pan i Playboys. Pr\u00F3cz wyst\u0119p\u00F3w zaplanowano wywiady z go\u015B\u0107mi specjalnymi z zesz\u0142orocznego programu, kt\u00F3rzy podziel\u0105 si\u0119 swoimi wspomnieniami zwi\u0105zanymi z Polo TV. Laureaci konkursu urodzinowego stacji otrzymaj\u0105 zaproszenia na ostatni koncert.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267658.jpg","",[]],"67215311":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"67215312":["W domu weselnym odbywa si\u0119 przyj\u0119cie Beaty i Bartka. Go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 na parkiecie. W pewnym momencie panna m\u0142oda postanawia przeliczy\u0107 pieni\u0105dze z prezent\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce wiele os\u00F3b da\u0142o w kopercie znacznie mniej, ni\u017C powinni. Beata oczekuje od rodziny i przyjaci\u00F3\u0142, \u017Ce do\u0142o\u017C\u0105 si\u0119, aby op\u0142aci\u0107 wesele. Tymczasem Marysia otrzymuje smutn\u0105 wiadomo\u015B\u0107 od hrabiego. Wsp\u00F3\u0142pracownicy dziewczyny wspieraj\u0105 za\u0142aman\u0105 kole\u017Cank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67215313":["Sebastian przygotowuje na wesele pa\u0144stwa Bocian\u00F3w zabawy tematyczne, czym Alinka chwali si\u0119 w internecie. Marysia po rozstaniu z hrabi\u0105 postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na m\u0119\u017Cczyznach. Zamierza ich uwodzi\u0107, a nast\u0119pnie porzuca\u0107. W czym wspiera j\u0105 Alinka, kt\u00F3ra znalaz\u0142a dla niej pierwsz\u0105 ofiar\u0119. Tymczasem kucharz Robson, kt\u00F3ry dopiero co si\u0119 zar\u0119czy\u0142, ma problemy z kontroluj\u0105c\u0105 go Balbin\u0105. Narzeczona urz\u0105dza mu te\u017C awantury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67215314":["Przypomnienie legendarnego festiwalu Disco Polo w Ostr\u00F3dzie. Najwi\u0119ksze gwiazdy estrady, niezapomniane muzyczne przeboje oraz gwarancja dobrej zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67215315":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67215316":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"67215317":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67215161":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67215162":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67215163":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67215164":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67215165":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67215166":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67215167":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67215168":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67215169":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"67215170":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67215171":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67215172":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67215173":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67215174":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67215175":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Gwiazdy disco polo stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, jakie przygotowa\u0142 dla nich prowadz\u0105cy Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107, b\u0119d\u0105 czasem zabawne, \u0142atwe, a innym razem ekstremalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"67215176":["Okazuje si\u0119, \u017Ce para m\u0142oda, dla kt\u00F3rej rodzina urz\u0105dzi\u0142a wystawne wesele, dopu\u015Bci\u0142a si\u0119 mistyfikacji swojego zwi\u0105zku. Ich najbli\u017Csi nie przyjmuj\u0105 tego do wiadomo\u015Bci i do samego ko\u0144ca wierz\u0105 w wielk\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107 nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w. Tymczasem w trakcie zabawy Artur daje Robsonowi lekcje uwodzenia, a Marysia nie jest w stanie powstrzyma\u0107 si\u0119 od flirtowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"67215177":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67215178":["Dzia\u0142ania pani Alinki nie przypadaj\u0105 do gustu pracownikom. Krystian, opr\u00F3cz problem\u00F3w z szefow\u0105, mierzy si\u0119 jeszcze z prywatnymi k\u0142opotami. Okazuje si\u0119, \u017Ce pann\u0105 m\u0142od\u0105 na kolejnym weselu jest jego niegdysiejsza partnerka. M\u0119\u017Cczyzna ma nadziej\u0119, \u017Ce dziewczyna wyrzuci\u0142a go z serca i nie b\u0119dzie mu si\u0119 naprzykrza\u0107. Ta sytuacja nie podoba si\u0119 te\u017C Marysi. Tymczasem starsze ciotki bior\u0105 na siebie bardzo powa\u017Cne zadanie. \u015Aledz\u0105 atrakcyjnego ksi\u0119dza i pewn\u0105 m\u0142od\u0105 kobiet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67215179":["Panna m\u0142oda nie zamierza dopu\u015Bci\u0107, by cokolwiek na jej weselu posz\u0142o niezgodnie z planem. Wszystko musi by\u0107 dopi\u0119te na ostatni guzik. Bardzo szybko okazuje si\u0119, \u017Ce przyj\u0119ciu daleko do idea\u0142u, a zmierza raczej do katastrofy. \u015Awie\u017Co upieczony m\u0105\u017C zaprosi\u0142 na wesele swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0119. Go\u015Bcie natomiast zaczynaj\u0105 uskar\u017Ca\u0107 si\u0119 na dolegliwo\u015Bci \u017Co\u0142\u0105dkowe. Pani Alinka orientuje si\u0119, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce czeka j\u0105 nawet rozprawa w s\u0105dzie. Dom weselny musi broni\u0107 swojego dobrego imienia oraz honoru kucharza i jego bigosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67215180":["Dom weselny pani Alinki mierzy si\u0119 z kolejnym oryginalnym pomys\u0142em klient\u00F3w. Matka panny m\u0142odej naciska na wega\u0144skie przyj\u0119cie z muzyk\u0105 klasyczn\u0105 w tle. To nie do ko\u0144ca podoba si\u0119 nowo\u017Ce\u0144com, jednak nie maj\u0105 wyj\u015Bcia, poniewa\u017C to w\u0142a\u015Bnie matka op\u0142aca im wesele. Go\u015Bcie tak\u017Ce wyra\u017Caj\u0105 swoje niezadowolenie. W \u015Bcis\u0142ej konspiracji i za dodatkow\u0105 op\u0142at\u0105 Robson i Jureczek wydaj\u0105 uczestnikom zabawy w kuchni kie\u0142bas\u0119 i wino.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206749.jpg","",["N"]],"67215181":["Mi\u0142y Pan\/Nowator","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"67215182":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67215852":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67215853":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67215854":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67215855":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67215856":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"67215857":["Prow.: Klaudia Bednarz.
Klaudia Bednarz spotyka si\u0119 z mieszka\u0144cami Warszawy. Uczestnicy muzycznego show musz\u0105 zdecydowa\u0107, czy odpowiedzie\u0107 szczerze na niewygodne pytanie. W zamian mog\u0105 podj\u0105\u0107 trudne wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67215858":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67215859":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67215860":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67215861":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67215862":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67215725":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"67215726":["Pojedynek z Egine Kayange to dla Eweliny P\u0119kalskiej wa\u017Cny etap przygotowa\u0144 do walki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze muszej. Polka i Tanzanka zmierz\u0105 si\u0119 na dystansie dziesi\u0119ciu dwuminutowych rund. Podczas gali w \u017Byrardowie ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. konfrontacja Macieja Kiwiora i Sylwestra Zi\u0119by.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67215727":["Prow.: Paulina Chylewska.
W programie znajd\u0105 si\u0119 fachowe zapowiedzi, podsumowania i analizy konkurs\u00F3w Pucharu \u015Awiata w skokach narciarskich. Prowadz\u0105ca Paulina Chylewska wraz z go\u015B\u0107mi skomentuje ostatnie wydarzenia w tej tak lubianej przez Polak\u00F3w dyscyplinie sportu ze szczeg\u00F3lnych uwzgl\u0119dnieniem wyst\u0119p\u00F3w Bia\u0142o-Czerwonych na czele z Kamilem Stochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136900.jpg","",[]],"67215728":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"67215729":["Od czasu przegranej z Resovi\u0105 18 grudnia ubieg\u0142ego roku Projekt wygra\u0142 kolejno sze\u015B\u0107 spotka\u0144. O przed\u0142u\u017Cenie tej serii b\u0119dzie mu niezwykle trudno. Mierzy si\u0119 bowiem z mistrzami Polski, kt\u00F3ry w ostatniej serii gier pokonali w\u0142a\u015Bnie lidera PlusLigi Resovi\u0119 Rzesz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"67215730":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"67215731":["Oba zespo\u0142y przechodz\u0105 powa\u017Cny kryzys. Pa\u0142ac nie wygra\u0142 w TAURON Lidze od siedmiu spotka\u0144, radomianki od o\u015Bmiu. Pierwsze starcie w sezonie wygra\u0142y na swoim terenie bydgoszczanki w czterech partiach. W Radomiu postaraj\u0105 si\u0119 powt\u00F3rzy\u0107 ten wynik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"67215732":["Ekipa z Katowic serwuje i blokuje najgorzej w ca\u0142ej PlusLidze. Cho\u0107 pierwszy mecz z Miedziowymi w tym sezonie wygra\u0142a 3:0, trudno j\u0105 uzna\u0107 za faworyta tego spotkania. Po 21. kolejkach GKS zajmowa\u0142 czternast\u0105 pozycj\u0119 w tabeli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217358.jpg","",[]],"67215733":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217356.jpg","",[]],"67215734":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"67215735":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"67215736":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222549.jpg","",[]],"67215737":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"67215738":["Prow.: Paulina Chylewska.
W programie znajd\u0105 si\u0119 fachowe zapowiedzi, podsumowania i analizy konkurs\u00F3w Pucharu \u015Awiata w skokach narciarskich. Prowadz\u0105ca Paulina Chylewska wraz z go\u015B\u0107mi skomentuje ostatnie wydarzenia w tej tak lubianej przez Polak\u00F3w dyscyplinie sportu ze szczeg\u00F3lnych uwzgl\u0119dnieniem wyst\u0119p\u00F3w Bia\u0142o-Czerwonych na czele z Kamilem Stochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136900.jpg","",[]],"67215739":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"67215740":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"67215741":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Coppa Italia. Widzowie znajd\u0105 w nim m.in. skr\u00F3ty mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund oraz ciekawostki z oboz\u00F3w dru\u017Cyn bior\u0105cych udzia\u0142 w rywalizacji. Pierwsza edycja Pucharu W\u0142och odby\u0142a si\u0119 w 1922 roku. Najcz\u0119\u015Bciej po trofeum si\u0119ga\u0142 Juventus - czterna\u015Bcie razy.","","",[]],"67215742":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"67215743":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom Eredivisie. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty mecz\u00F3w ostatniej kolejki, naj\u0142adniejsze bramki i parady bramkarskie oraz wiele ciekawostek zwi\u0105zanych z lig\u0105 holendersk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"67215744":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"67215745":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"67215746":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67215761":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67215762":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67215763":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"67215764":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67215765":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"67215766":["Doha to w ostatnim czasie stolica siatk\u00F3wki pla\u017Cowej. Tydzie\u0144 po turnieju fina\u0142owym ko\u0144cz\u0105cym ubieg\u0142y sezon w tym katarskim mie\u015Bcie rusza kolejna impreza. Zawody z cyklu Elite 16 oficjalnie zainauguruj\u0105 rozgrywki w 2023 roku. W\u015Br\u00F3d uczestnik\u00F3w zmaga\u0144 s\u0105 m.in. cztery najlepsze pary wspomnianego turnieju The Finals. W\u015Br\u00F3d m\u0119\u017Cczyzn to: Anders Mol - Christian Sorum, Micha\u0142 Bryl - Bartosz \u0141osiak, Paolo Nicolai - Samuele Cottafava oraz Alexander Brouwer i Robert Meeuwsen. Z kolei w\u015Br\u00F3d pa\u0144: Sara Hughes - Kelly Chang, Eduarda Santos Lisboa - Ana Patricia Ramos, Katja Stam - Raisa Schoon, a tak\u017Ce Taliqua Clancy - Mariafe Artacho del Solar.","","",[]],"67215767":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom na ca\u0142ym \u015Bwiecie i przesz\u0142y do historii futbolu. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"67215768":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom na ca\u0142ym \u015Bwiecie i przesz\u0142y do historii futbolu. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"67215769":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"67215747":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Nowym Targu jest starcie Piotra Wawrzyniaka z Adamem \u0141agun\u0105. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas Babilon MMA kategorii \u015Bredniej. W karcie walk figuruj\u0105 tak\u017Ce konfrontacje m.in. Dominika Zadory z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Marcina Kalaty z Fatihem Aktasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67215748":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",[]],"67215749":["24-letni Kuba\u0144czyk stanie do kolejnej obrony pasa WBA w kategorii super\u015Bredniej. Spr\u00F3buje mu go odebra\u0107 niepokonany w zawodowej karierze reprezentant Kazachstanu Aidos Yerbossynuly. Co ciekawe, David Morrell po raz czwarty z rz\u0119du b\u0119dzie boksowa\u0142 w kompleksie The Armory w Minneapolis, gdzie nokautowa\u0142 kolejno Maria Abela Cazaresa, Alanteza Foksa i Kalvina Hendersona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"67215750":["Podczas gali KSW 59 Mariusz Pudzianowski mia\u0142 zmierzy\u0107 si\u0119 z senegalskim Bombardierem. Atak wyrostka robaczkowego uniemo\u017Cliwi\u0142 jednak afryka\u0144skiemu gigantowi udzia\u0142 w walce z najsilniejszym niegdy\u015B cz\u0142owiekiem na \u015Bwiecie. Ostatecznie rywalem Polaka zosta\u0142 Nikola Milanovi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67215751":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"67215752":["Druga ods\u0142ona gali RBK Boxing Night. Atrakcj\u0105 wieczoru b\u0119dzie pojedynek w wadze superci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy niepokonanym dot\u0105d Damianem Knyb\u0105 i Knifem Didierem. Dla pi\u0119\u015Bciarza z Demokratycznej Republiki Konga to powr\u00F3t na ring po ubieg\u0142orocznej pora\u017Cce z Zabitem Samiedowem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"67215753":["Pierwszej obrony pasa w wadze pi\u00F3rkowej podejmie si\u0119 Kacper Formela, kt\u00F3ry w walce wieczoru zmierzy si\u0119 z Alexandrem Gorshechnikiem. Zawodnik z Ukrainy b\u0119dzie jedynym obcokrajowcem, kt\u00F3ry wyst\u0105pi na gali w Ostr\u00F3dzie. W zesz\u0142ym roku pokona\u0142 on Adriana Zieli\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67215754":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67215755":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"67215756":["Przypomnienie walki z listopada 2014 roku, w kt\u00F3rej stawk\u0105 by\u0142 pas federacji IBF International. Za faworyta uznawano Tomasza Adamka, mimo \u017Ce G\u00F3ral przegra\u0142 wcze\u015Bniej wa\u017Cny pojedynek z Wiaczes\u0142awem G\u0142azkowem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"67215757":["W najciekawszej walce wieczoru zmierz\u0105 si\u0119 Adrian B\u0142eszy\u0144ski i Piotr Wawrzyniak. Za faworyta tego starcia uznawany jest popularny \"Ares\", kt\u00F3ry w minionym roku stoczy\u0142 dwa kapitalne pojedynki z Paw\u0142em Pawlakiem, aktualnym mistrzem Babilon MMA w wadze \u015Bredniej. Trium nad Wawrzyniakiem mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 dla niego przepustk\u0105 do trzeciej konfrontacji z Pawlakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67215758":["Stawk\u0105 starcia w Wembley Arenie s\u0105 dwa pasy mistrzowskie. Niepokonany dot\u0105d w ringu Joe Joyce swoj\u0105 ostatni\u0105 walk\u0119 stoczy\u0142 w lipcu 2021 roku, pokonuj\u0105c przed czasem Carlosa Takama. Jego rywal, Christian Hammer, w maju tego roku r\u00F3wnie\u017C poprzez nokaut pokona\u0142 Drazana Janjanina. Wcze\u015Bniej przegra\u0142 jednak dwa pojedynki - z Frankiem Sanchezem i Hughie Furym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"67215759":["Faworytem wydaje si\u0119 do\u015Bwiadczony Antoni Chmielewski, kt\u00F3ry ma na swoim koncie 37 stoczonych pojedynk\u00F3w. Dla Piotra Wawrzyniaka to dopiero \u00F3sma konfrontacja w oktagonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"67215760":["W walce wieczoru w hali Sokolnia Nikodem Je\u017Cewski zmierzy si\u0119 z czeskim pi\u0119\u015Bciarzem Markiem Prochazk\u0105. Stawk\u0105 zakontraktowanego na dziesi\u0119\u0107 rund pojedynku jest pas mi\u0119dzynarodowego mistrza Polski. Wcze\u015Bniej zobaczymy fina\u0142ow\u0105 walk\u0119 turnieju wagi ci\u0119\u017Ckiej, w kt\u00F3rej Mateusz Cielepa\u0142a skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z Kacprem Meyn\u0105. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tys. z\u0142 i podpisze zawodowy kontrakt z grup\u0105 promotorsk\u0105 Rocky. W ringu pojawi si\u0119 te\u017C m.in. Igor Jakubowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["N"]],"67215658":["Co robi\u0107 w sytuacji bez wyj\u015Bcia
Weronika Kostrzewa i ks. prof. Witold Kawecki CSsR dyskutuj\u0105 o tym, jak post\u0119powa\u0107 w sytuacji bez wyj\u015Bcia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67215659":["Re\u017C.: Peter Lepeniotis.
Chloe przeprowadza si\u0119 wraz z mam\u0105 do nowego miasta. Wszystko jest dla niej obce - dom, okolica, szko\u0142a i znajomi. Stary budynek, w kt\u00F3rym mieszka wydaje si\u0119 skrywa\u0107 wiele tajemnic. Jedn\u0105 z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia ma\u0142e figurki o\u017Cywaj\u0105. Wychodzi na jaw, \u017Ce skrzaty s\u0105 tak naprawd\u0119 legendarnymi stra\u017Cnikami, kt\u00F3rzy od wiek\u00F3w broni\u0105 \u015Bwiata przed \u017Car\u0142ocznymi istotami z innych wymiar\u00F3w. Dzielna Chloe oraz jej kolega z s\u0105siedztwa, Liam, przy\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 do akcji. Musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z pozaziemskim zagro\u017Ceniem. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Jerzy Stuhr, Olaf Lubaszenko, Robert G\u00F3rski, Natalia Jankiewicz i Mi\u0142osz Konkel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1992798.jpg","",["N"]],"67215660":["Pani Maria i jej m\u0105\u017C Jan postanowili zosta\u0107 rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla swoich wnuk\u00F3w: Huberta, Patryka i Marcela. Ch\u0142opcy z powodu awantur i przemocy ze strony rodzic\u00F3w mieli trafi\u0107 do domu dziecka lub obcych ludzi. Dziadkowie do tej pory mieszkali w niewielkim mieszkaniu wraz z c\u00F3rk\u0105 i jeszcze jednym wnukiem. Nagle na 37 metrach kwadratowych musia\u0142o si\u0119 zmie\u015Bci\u0107 7 os\u00F3b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nakaza\u0142o poprawi\u0107 dzieciom warunki lokalowe. Rozwi\u0105zaniem jest dom po rodzicach pana Jana, niezbyt du\u017Cy, ale mog\u0105cy pomie\u015Bci\u0107 wszystkich. Niestety, budynek nie kwalifikuje si\u0119 jako dom rodziny zast\u0119pczej - dach z eternitu przecieka, \u0142azienka jest prowizoryczna, a pod\u0142ogi pozapadane. Ekipa programu przyst\u0119puje do remontu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114020.jpg","",["JM"]],"67215661":["Krzy\u017Cacy
\u017Bona dyrektora Marsza\u0142ka, Pamela, postanawia wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w castingu do najnowszej wersji \"Krzy\u017Cak\u00F3w\". Karol r\u00F3wnie\u017C zaczyna powa\u017Cnie si\u0119 zastanawia\u0107 nad karier\u0105 aktorsk\u0105. Alinka zauwa\u017Cy\u0142a, \u017Ce ostatnio b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu gra\u0142 osob\u0119 trze\u017Aw\u0105 tak dobrze, \u017Ce zas\u0142u\u017Cy\u0142 na Oscara. W czasie dyskusji z Norkami uznano, \u017Ce \u017Cona Tadzia powinna zagra\u0107 filmow\u0105 Danusi\u0119. Jej m\u0105\u017C te\u017C przebiera si\u0119 za ulubionego sienkiewiczowskiego bohatera, ale wybiera pana Wo\u0142odyjowskiego. Gdy Karol upiera si\u0119, \u017Ce to jednak musi by\u0107 posta\u0107 z \"Krzy\u017Cak\u00F3w\", omal nie dochodzi do bitwy, bo Tadzio stanowczo odmawia zagrania tego, kt\u00F3ry na polu grunwaldzkim wr\u0119czy dwa nagie miecze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67215662":["Wrak najs\u0142ynniejszego statku na \u015Bwiecie, spoczywaj\u0105cego oko\u0142o 3800 kilometr\u00F3w na dnie Atlantyku i ponad 600 kilometr\u00F3w od wybrze\u017Ca Nowej Fundlandii, jest trawiony przez kolonie g\u0142\u0119bokomorskich bakterii \u017Cywi\u0105cych si\u0119 \u017Celazem. Zdaniem zaniepokojonych ekspert\u00F3w ten post\u0119puj\u0105cy i nieodwracalny proces niebawem mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do ca\u0142kowitego rozpadu linowca. Autorzy dokumentu opisuj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo najwi\u0119ksze ekspedycje Titanica i ewolucj\u0119 najbardziej badanego wraku statku na \u015Bwiecie. Pocz\u0105wszy od odkrycia okr\u0119tu przez francusko-ameryka\u0144ski zesp\u00F3\u0142 w 1985 roku po misje eksploracyjne prowadzone przez Jamesa Camerona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269121.jpg","",[]],"67215663":["Re\u017C.: Hilary Jeffkins.
David Attenborough przybli\u017Ca kolejne stworzenia, kt\u00F3re zdaj\u0105 si\u0119 posiada\u0107 nadnaturalne zdolno\u015Bci. Przygl\u0105da si\u0119 morskim organizmom, m.in. s\u0142odkowodnym str\u0119twom i p\u0142aszczkom z rodziny dr\u0119twowatych, kt\u00F3re potrafi\u0105 og\u0142usza\u0107 swoje ofiary wy\u0142adowaniami elektrycznymi. Omawia te\u017C ro\u015Bliny, kt\u00F3re wykorzystuj\u0105 impulsy elektryczne, by porusza\u0107 si\u0119 podobnie jak zwierz\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179832.jpg","",[]],"67215664":["Dziewice, \u015Bwi\u0119te i... - rola kobiety w Ko\u015Bciele
Dominika Szczawi\u0144ska i o. Jacek Szymczak OP rozmawiaj\u0105 o tym, jak\u0105 rol\u0119 pe\u0142ni\u0105, a jak\u0105 maj\u0105 do spe\u0142nienia kobiety w Ko\u015Bciele.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67215665":["Feministka w Ko\u015Bciele?
Ewa Kiedio i ks. prof. Witold Kawecki CSsR rozmawiaj\u0105 o tym, jakie miejsce w Ko\u015Bciele maj\u0105 kobiety o pogl\u0105dach feministycznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67215666":["\u017Bycie Zenona
Pod dom J\u0119druli i Alutki zakrada si\u0119 nieznajomy cz\u0142owiek. J\u0119drula ka\u017Ce policjantowi chroni\u0107 sw\u00F3j dom pod swoj\u0105 nieobecno\u015B\u0107. Gdy kolejny raz m\u0119\u017Cczyzna przychodzi, tym razem z bukietem kwiat\u00F3w, policjant pr\u00F3buje go aresztowa\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jest to aktor graj\u0105cy w produkowanym przez J\u0119drul\u0119 serialu, kt\u00F3ry przyszed\u0142 prosi\u0107 Alutk\u0119 o pomoc. Mia\u0142aby wp\u0142yn\u0105\u0107 na m\u0119\u017Ca, \u017Ceby nie u\u015Bmierca\u0142 granej przez aktora postaci. Jacek idzie na badania kontrolne. Lekarz m\u00F3wi mu, \u017Ce w tym wieku ka\u017Cdy kolejny dzie\u0144 jest darem i wr\u0119cza mu mn\u00F3stwo skierowa\u0144 na niezrozumia\u0142e dla laika badania. Jacek postanawia naprawi\u0107 wszystkie krzywdy, kt\u00F3re wyrz\u0105dzi\u0142 w \u017Cyciu: gra z dzie\u0107mi na komputerze, na wszystko si\u0119 zgadza, nawet dla Uli jest sympatyczny. Szwagierka podejrzewa, \u017Ce Jacek pr\u00F3buje co\u015B ukry\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","",[]],"67215667":["Konkurs pi\u0119kno\u015Bci
Mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki organizuj\u0105 konkurs pi\u0119kno\u015Bci i wdzi\u0119ku. Wszyscy z podziwem obserwuj\u0105, jak panna Motylk\u00F3wna ta\u0144czy. Wiele os\u00F3b s\u0105dzi, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie ona zdob\u0119dzie pierwsze miejsce w rywalizacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67215668":["Morska przygoda
Maja poznaje kraba. Nowy znajomy m\u00F3wi o swoich morskich przygodach. Pszcz\u00F3\u0142ka i jej przyjaciel Gucio s\u0105 zafascynowani jego opowie\u015Bciami. Wyp\u0142ywaj\u0105 razem na \u015Brodek jeziora. Wkr\u00F3tce przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce na wodzie czyha na nich wiele niebezpiecze\u0144stw. Na szcz\u0119\u015Bcie, spotykaj\u0105 chrz\u0105szcza p\u0142ywaka, kt\u00F3ry ratuje ich przed gro\u017An\u0105 ryb\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67215669":["Eksperci wyja\u015Bniaj\u0105, dlaczego dzieci na\u015Bladuj\u0105 zwyczaje \u017Cywieniowe doros\u0142ych i w jaki spos\u00F3b ka\u017Cdy powinien zadba\u0107 o zr\u00F3wnowa\u017Con\u0105, zdrow\u0105 diet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229211.jpg","",[]],"67215670":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"67215671":["Boeing 747","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"67215672":["Tym razem bohaterowie programu niespodziewanie dla nich samych zyskuj\u0105 dost\u0119p do \u015Bci\u015Ble tajnych informacji. Do lombardu trafia bowiem kolekcja przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y do by\u0142ego prokuratora generalnego Jamesa Howarda McGratha. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 fa\u0142szywe pieni\u0105dze, listy od Edgara Hoovera i legitymacja Secret Service. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 wojskowego d\u017Cipa M422 Mighty Mite z lat 60. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej dziadek podziwia urz\u0105dzenie z lat 70., kt\u00F3re mia\u0142o pomaga\u0107 w typowaniu zwyci\u0119zcy wy\u015Bcig\u00F3w konnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67215673":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu wyceniaj\u0105 dodge'a brothersa z 1924 roku. Zabytkowy sedan ma oryginalne drewniane ko\u0142a. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kula i \u0142a\u0144cuch, kt\u00F3re wed\u0142ug klienta pochodz\u0105 z dziewi\u0119tnastego wieku i by\u0142y na wyposa\u017Ceniu wi\u0119zienia stanowego w Kalifornii. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup tych przedmiot\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119 z motywem z \"Terminatora\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2269118.jpg","",["N"]],"67215674":["Re\u017C.: Mark Jackson.
Przypadek doktor Herman budzi du\u017Ce zainteresowanie w\u015Br\u00F3d lekarzy ze szpitala Grey Sloan Memorial. Amelia stara si\u0119 zgromadzi\u0107 jak najwi\u0119cej wskaz\u00F3wek dotycz\u0105cych maj\u0105cej si\u0119 odby\u0107 operacji. Zanim do niej dojdzie, doktor Herman chce wsp\u00F3lnie z Arizon\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119kszej liczbie przypadk\u00F3w. Kobiety pracuj\u0105 bez wytchnienia. Bailey pragnie tymczasem pom\u00F3c b\u0119d\u0105cej w trudnej sytuacji ci\u0119\u017Carnej kobiecie, kt\u00F3ra jest jej wyj\u0105tkowo bliska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67215675":["Re\u017C.: Eric Laneuville.
Amelia przeprowadza operacj\u0119 dr Herman. Asystuje jej Stephanie, a zabieg obserwuje t\u0142um lekarzy. Niestety, operacja okazuje si\u0119 o wiele bardziej skomplikowana, ni\u017C wcze\u015Bniej przypuszcza\u0142a. Tymczasem Bailey sceptycznie podchodzi do faktu, \u017Ce Arizona decyduje si\u0119 na leczenie jednego z przypadk\u00F3w prowadzonych przez dr Herman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"67215676":["W starym domu we wsi Liskowate w Bieszczadach mieszka sze\u015Bcioosobowa rodzina: pani Ma\u0142gorzata, jej m\u0105\u017C, pan Adam, ich syn, dziewi\u0119cioletni Mateusz, oraz c\u00F3rka Mariola ze swoim rocznym synkiem Krystianem. Ca\u0142a rodzina ma do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j. W budynku nie ma \u0142azienki, a wod\u0119 do mycia trzeba podgrzewa\u0107 na kaflowej kuchni, s\u0142u\u017C\u0105cej te\u017C do ogrzewania domu. Mateusz marzy o spokojnym miejscu do nauki. Ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105ca i utrzymuj\u0105ca ca\u0142\u0105 rodzin\u0119 pani Ma\u0142gorzata nie ma miejsca do spokojnego wypoczynku. Pan Adam z powodu ci\u0119\u017Ckiej choroby nie mo\u017Ce pracowa\u0107. Sytuacja rodziny jest trudna, dlatego w ich domu pojawia si\u0119 Katarzyna Dowbor wraz z architektem Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i ekip\u0105 budowlan\u0105 Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67215677":["Pani Renata mieszka\u0142a na warszawskiej Woli wraz z c\u00F3rk\u0105 Gabrysi\u0105 i wnuczkiem Filipem. Gdy Filip mia\u0142 kilka dni, w ich male\u0144kim mieszkaniu wybuch\u0142 po\u017Car. Podmuch ognia uniemo\u017Cliwi\u0142 ucieczk\u0119 Gabrysi. Stra\u017Cakom uda\u0142o si\u0119 j\u0105 uratowa\u0107, ale rodzina straci\u0142a wszystko. Teraz mieszka w pokoju u siostry pani Renaty. Przy ich skromnych dochodach nie mo\u017Ce by\u0107 mowy o remoncie doszcz\u0119tnie spalonego mieszkania. Wyzwanie podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego. Najtrudniejsze zadanie ma jednak architekt Wojtek Strzelczyk, kt\u00F3ry b\u0119dzie musia\u0142 tak rozplanowa\u0107 male\u0144k\u0105 przestrze\u0144, by ka\u017Cdy z cz\u0142onk\u00F3w rodziny mia\u0142 miejsce dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265118.jpg","",["JM"]],"67215678":["Re\u017C.: Ron Underwood.
Po rozmowach z dr Herman, April i Jackson podejmuj\u0105 trudn\u0105 decyzj\u0119 dotycz\u0105c\u0105 ich nienarodzonego dziecka. Catherine wpada na Richarda w szpitalu. Tymczasem Meredith chce jecha\u0107 do Dereka na weekend, szuka kogo\u015B, kto zaopiekuje si\u0119 jej dzie\u0107mi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67215679":["Re\u017C.: Jeannot Szwarc.
Meredith unika odpowiedzi na pytania Maggie o pobyt w Waszyngtonie. Kobieta czuje si\u0119 tym ura\u017Cona. Do szpitala zostaje przyj\u0119ty brat doktora Warrena. Stan jego zdrowia bardzo niepokoi Bailey i Bena. Dr Herman zaczyna traktowa\u0107 Arizon\u0119 z wi\u0119ksz\u0105 serdeczno\u015Bci\u0105. Tymczasem Richardowi coraz bardziej przeszkadzaj\u0105 pr\u00F3by manipulowania nim podejmowane przez Catherine.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",[]],"67215680":["Ewa Wachowicz odwiedza niewielk\u0105 rodzinn\u0105 winnic\u0119. Tam przygotowuje potrawy z udzia\u0142em winogron i wina. Na przystawk\u0119 poda grillowany camembert, a w ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje kurczaka duszonego w czerwonym winie. Na deser natomiast poda jab\u0142ecznik z budyniem gotowanym na bia\u0142ym winie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"67215681":["Ewa Wachowicz doradzi, jak ubra\u0107 si\u0119 na jesienny spacer. Podpowie te\u017C jak z octu jab\u0142kowego, czosnku, cebuli, imbiru, chrzanu i papryczki chili przygotowa\u0107 domowy antybiotyk, kt\u00F3ry wzmacnia odporno\u015B\u0107. Nast\u0119pnie ugotuje krem czosnkowy. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda makaron z sosem cebulowym, a na deser b\u0119d\u0105 gruszki zapiekane z kruszonk\u0105 z p\u0142atk\u00F3w owsianych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"67215682":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"67215683":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67215684":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67215685":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67215686":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"67215687":["Robert zabiera ekip\u0119 programu w wyj\u0105tkowe miejsce. Zamierza pokaza\u0107 widzom prawdziw\u0105 per\u0142\u0119 bieszczadzkiego drzewostanu - Lasumi\u0142\u0119 - najgrubsz\u0105 jod\u0142\u0119 w Polsce. Dom Zbyszka zosta\u0142 wybudowany jeszcze przez jego rodzic\u00F3w. Ma ju\u017C 60 lat i znajduje si\u0119 daleko od cywilizacji, wi\u0119c nie ma w nim elektryczno\u015Bci ani nowoczesnych udogodnie\u0144. Za to wed\u0142ug m\u0119\u017Cczyzna nadal swoje miejsce maj\u0105 w nim duchy jego przodk\u00F3w. Tadeusz i Witek przegl\u0105daj\u0105 pozosta\u0142o\u015Bci po dawno opuszczonych wsiach, kt\u00F3re znikn\u0119\u0142y z mapy Polski przez wysiedlenia miejscowej ludno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67215219":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215220":["Wyrachowanie
Dziennikarze dowiaduj\u0105 si\u0119 o zatrzymaniu Jana Chmielewskiego, kt\u00F3ry przed kilkoma dniami otrzyma\u0142 propozycj\u0119 obj\u0119cia posady prezesa Banku \u015Awiatowego w Nowym Jorku. Zatrzymany twierdzi, \u017Ce narkotyki, jakie znalezione w jego p\u0142aszczu, zosta\u0142y podrzucone. Pracownicy redakcji sprawdzaj\u0105 kr\u0105g znajomych podejrzanego. Typuj\u0105 by\u0142\u0105 kochank\u0119 m\u0119\u017Cczyzny i jego koleg\u0119 z pracy. Nieoczekiwane spotkanie z synem Chmielewskiego pozwala rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"67215221":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215222":["Perfumy, leki przeciwb\u00F3lowe, szyby
Tw\u00F3rcy ustalaj\u0105, kt\u00F3re desery s\u0105 najwytrzymalsze. Omawiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C najciekawsze nowinki naukowo-technologiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","",[]],"67215223":["Produkcja, kt\u00F3ra ukazuje zmagania rolnika w XXI wieku. Wraz z rozwojem technologii i innych dziedzin zmienia si\u0119 spos\u00F3b funkcjonowania ludzi zwi\u0105zanych z upraw\u0105 ziemi i hodowl\u0105 zwierz\u0105t. Obecnie rolnicy musz\u0105 operowa\u0107 wiedz\u0105 z zakresu ekonomii, ksi\u0119gowo\u015Bci, biologii, mechaniki i weterynarii. T\u0142em opowie\u015Bci o ich \u017Cyciu i pracy b\u0119dzie Podlasie, w kt\u00F3rym dochodzi do zaz\u0119bienia si\u0119 ze sob\u0105 kultur. W obr\u0119bie tego regionu wiele os\u00F3b to wyznawcy prawos\u0142awia. Przede wszystkim jest to jednak miejsce, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 wspaniali ludzie przywi\u0105zani do tradycji. Dokumentali\u015Bci staraj\u0105 si\u0119 zaprezentowa\u0107 dwa oblicza wsi XXI wieku - zar\u00F3wno w nowym, jak i starym wydaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181365.jpg","",[]],"67215224":["Taylor Made Glof Company
Mark King jest dyrektorem wykonawczym w Taylor Made, jednej z wiod\u0105cych firm zajmuj\u0105cych si\u0119 produkcj\u0105 sprz\u0119tu do golfa. Na swoje obecne stanowisko zapracowa\u0142 sam, przez ponad trzydzie\u015Bci lat sp\u0119dzonych w przedsi\u0119biorstwie. Poniewa\u017C sam zaczyna\u0142 jako szeregowy pracownik, wierzy, \u017Ce zna od podszewki \u017Cycie wszystkich swoich podw\u0142adnych. Dzi\u0119ki udzia\u0142owi w programie ma nadziej\u0119 znale\u017A\u0107 sposoby na podniesienie zysk\u00F3w firmy, zw\u0142aszcza po ostatnim kryzysie w bran\u017Cy. Przy okazji u\u015Bwiadomi sobie, \u017Ce warto udost\u0119pni\u0107 produkowany przez niego sprz\u0119t ludziom, kt\u00F3rzy w innych okoliczno\u015Bciach nie mogliby sobie na niego pozwoli\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"67215225":["Stosunkowo powszechny \u015Brodek transportu, postrzegany jako jeden z najbezpieczniejszych, mo\u017Ce nagle dostarczy\u0107 pasa\u017Cerom koszmarnych prze\u017Cy\u0107. W programie us\u0142yszymy mro\u017C\u0105ce krew w \u017Cy\u0142ach historie os\u00F3b, kt\u00F3re zosta\u0142y uwi\u0119zione lub ranne w windzie. Dowiemy si\u0119, jak te traumatyczne do\u015Bwiadczenia wp\u0142yn\u0119\u0142y na psychik\u0119 ofiar. Z pomoc\u0105 ekspert\u00F3w poznamy przyczyny przywo\u0142anych wypadk\u00F3w oraz wprowadzone przez producent\u00F3w wind rozwi\u0105zania, kt\u00F3re maj\u0105 zapobiec podobnym awariom w przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253524.jpg","",[]],"67215226":["W roku 2019 pewien student opublikowa\u0142 post sugeruj\u0105cy, \u017Ce ludzie szturmuj\u0105 bramy bazy wojskowej Strefa 51. By\u0142 zszokowany, gdy okaza\u0142o si\u0119, jak wiele os\u00F3b rzeczywi\u015Bcie chcia\u0142oby to zrobi\u0107. Tw\u00F3rcy programu analizuj\u0105, dlaczego mem spotka\u0142 si\u0119 z takim odzewem, przypominaj\u0105c 70-letni\u0105 histori\u0119 skandali, mistyfikacji i rz\u0105dowych kampanii dezinformacyjnych, kt\u00F3re mia\u0142y na celu ukrycie sekret\u00F3w bazy. By\u0107 mo\u017Ce pod wp\u0142ywem opinii publicznej i si\u0142y medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych w\u0142adze USA b\u0119d\u0105 musia\u0142y w ko\u0144cu ujawni\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67215227":["W ci\u0105gu ostatnich 20 lat odkryto tysi\u0105ce planet pozas\u0142onecznych, kt\u00F3re wydaj\u0105 si\u0119 mo\u017Cliwe do zamieszkania przez ludzi. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy na niekt\u00F3rych z tych cia\u0142 niebieskich rozwin\u0119\u0142o si\u0119 \u017Cycie, a nawet powsta\u0142y technologie o wiele bardziej zaawansowane od ziemskiej. By\u0107 mo\u017Ce ich przedstawiciele odwiedzali nasz\u0105 planet\u0119. Zwolennicy teorii paleoastronautyki uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce jeste\u015Bmy o krok odkrycia nie tylko kosmicznych cywilizacji, lecz tak\u017Ce \u015Bwiat\u00F3w, z kt\u00F3rych przybyli nasi przodkowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"67215228":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"67215229":["\u015Aladami J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego - Bitwa pod Konarami
Ekipa pod\u0105\u017Ca \u015Bladami J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. W tym odcinku wyruszy do regionu sandomierskiego, gdzie w 1915 roku dosz\u0142o do wa\u017Cnej bitwy pod Konarami z udzia\u0142em Legion\u00F3w Polskich. Jako \u017Ce z tych okolic pochodzi Dawid, to on pe\u0142ni rol\u0119 przewodnika i pokieruje poszukiwaczy do \u015Bwiadk\u00F3w, kt\u00F3rzy opowiedz\u0105 o kwaterze dowodzenia J\u00F3zefa Pi\u0142sudskiego. Podczas bada\u0144 za\u0142oga natrafia na gruzy \u015Bredniowiecznego zamku oraz odnajduje par\u0119 artefakt\u00F3w z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67215230":["Ukryte depozyty Wehrmachtu
Na zlecenie rzeszowskiego Instytutu Pami\u0119ci Narodowej ekipa bada podw\u00F3rko w miejscowo\u015Bci Brzez\u00F3wka, gdzie - wed\u0142ug doniesie\u0144 - Niemcy zakopali jaki\u015B towar. Wyniki tej misji okazuj\u0105 si\u0119 jednak rozczarowuj\u0105ce. Drugie zadanie polega na przes\u0142uchaniu \u015Bwiadka, kt\u00F3ry za m\u0142odu mia\u0142 okazj\u0119 zaobserwowa\u0107, jak \u017Co\u0142nierze ukrywaj\u0105 co\u015B w lesie pod Strzy\u017Cowem. Dzi\u0119ki tym informacjom poszukiwacze odnajduj\u0105 zakodowane dokumenty AK. Przekazuj\u0105 je do IPN-u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67215231":["Robbie wyra\u017Ca zgod\u0119 na przetransportowanie bardzo m\u0119skich towar\u00F3w. Chris martwi si\u0119 jednak, czy to zlecenie przyniesie im zysk. Tymczasem Jennifer przewozi niezwykle cenne manekiny. Podr\u00F3\u017C up\u0142ywa jej w bardzo ciekawym towarzystwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180848.jpg","",[]],"67215232":["Los ponownie sprowadza Roya do Austin w Teksasie. Tym razem ma on przetransportowa\u0107 ogromn\u0105 i nieco dziwaczn\u0105 rze\u017Ab\u0119 z galerii sztuki. Tymczasem na p\u00F3\u0142nocy kraju Jarrett z pomoc\u0105 swojego wuja pr\u00F3buje przewie\u017A\u0107 symulator lotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180848.jpg","",[]],"67215233":["Tym razem uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji magazynowej odbywaj\u0105cej si\u0119 w Upland. Czeka ich niespodzianka: na licytacji pojawia si\u0119 Mary Padian, wyst\u0119puj\u0105ca w teksaskiej wersji programu. Jarrod i Brandi nie znajduj\u0105 w swoim magazynie nic ciekawego. Spore nadzieje wi\u0105\u017C\u0105 ze star\u0105 maszyn\u0105, kt\u00F3rej przeznaczenia nie s\u0105 pewni. Okazuje si\u0119, \u017Ce to zabytkowa kasa biletowa. Podobne przedmioty mo\u017Cna sprzeda\u0107 za 1000 dolar\u00F3w, ale ta jest warta o wiele mniej, gdy\u017C Jarrod przypadkowo j\u0105 uszkodzi\u0142. Darrell i Brandon odkrywaj\u0105 kawa\u0142ek historii, a z\u0142y dzie\u0144 Ivy'ego ko\u0144czy si\u0119 sukcesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67215234":["W dzisiejszym odcinku uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcjach w dw\u00F3ch kalifornijskich miejscowo\u015Bciach - Hemet i Palm Springs. Dan zmaga si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma dwa t\u0119tniaki, wymagaj\u0105ce natychmiastowej operacji. Laura bardzo martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca, ale wierzy, \u017Ce lekarzom uda si\u0119 go uratowa\u0107. Ivy przegl\u0105da mn\u00F3stwo grat\u00F3w w poszukiwaniu cennych przedmiot\u00F3w. Tymczasem Brandi pr\u00F3buje nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, \u017Ceby jej partner si\u0119 zdekoncentrowa\u0142. Mary Padian natyka si\u0119 na co\u015B, co wygl\u0105da jak nie z tego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67215235":["Handlarze starociami ponownie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Moreno Valley. Darrell i Brandon przekonuj\u0105 si\u0119, jak smakuje prawdziwy sukces. Odwiedzaj\u0105 cukierni\u0119, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile jest warte niesamowite urz\u0105dzenie do dekorowania tort\u00F3w, znalezione przez nich w schowku. Tymczasem Mary Padian poszukuje mi\u0142o\u015Bci i... dobrych okazji na aukcji magazynowej. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 w swoim schowku na profesjonaln\u0105 kamer\u0119 do podgl\u0105dania dzikich zwierz\u0105t. Postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 sprz\u0119t w nieco innym celu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"67215236":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 program pierwszych rozgrywek o mistrzostwo NFL, kt\u00F3re odby\u0142y si\u0119 w 1932 roku. Do walki o tytu\u0142 najlepszej dru\u017Cyny najwi\u0119kszej zawodowej ligi futbolu ameryka\u0144skiego stan\u0119\u0142y w\u00F3wczas zespo\u0142y Chicago Bears i Portsmouth Spartans. Nast\u0119pnie Rick ogl\u0105da paczk\u0119 dziesi\u0119ciodolar\u00F3wek, kt\u00F3ra kryje w sobie specjaln\u0105 bomb\u0119 z farb\u0105. Jest ona odpalana w razie napadu na bank, by eksploduj\u0105c, zabarwi\u0142a skradzione banknoty. Chumlee i Olivia pracuj\u0105 razem na nocnej zmianie. Wyceniaj\u0105 tandem z lat 60. ubieg\u0142ego wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"67215237":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia mi\u0119dzy innymi czterolufowy pistolet ska\u0142kowy z XVIII wieku. Nast\u0119pnie Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 klaser ze znaczkami pocztowymi z Dwightem D. Eisenhowerem. S\u0105 one o tyle szczeg\u00F3lne, \u017Ce wszystkie zosta\u0142y wydrukowane z b\u0142\u0119dem. Do sklepu przychodzi te\u017C klient, kt\u00F3ry ma spor\u0105 kolekcj\u0119 przedmiot\u00F3w zwi\u0105zanych z serialem \"Star Trek\". Tym razem sprzedaje klingo\u0144ski miecz. Rick odkrywa, \u017Ce znajduj\u0105ca si\u0119 w magazynie droga lampa zosta\u0142a uszkodzona. Przegl\u0105da nagrania z kamery przemys\u0142owej, by ustali\u0107 winnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"67215238":["Thord przygotowuje si\u0119 do pracowitej zimy. Przed nadchodz\u0105cym sezonem musi zdecydowa\u0107 si\u0119 na kosztown\u0105 inwestycj\u0119 - kupno nowego wozu. Bjoern wyrusza na ratunek niedo\u015Bwiadczonemu obcokrajowcowi, kt\u00F3ry zablokowa\u0142 g\u0142\u00F3wn\u0105 drog\u0119, biegn\u0105c\u0105 przez g\u00F3rsk\u0105 prze\u0142\u0119cz. Z kolei na p\u00F3\u0142nocy pracownicy pomocy drogowej musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o bardzo trudnym warunkom pogodowym - na szosie jest wyj\u0105tkowo \u015Blisko, a Kristoffer i Erik musz\u0105 wyci\u0105gn\u0105\u0107 przyczep\u0119 na ruchliwej trasie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192455.jpg","",[]],"67215239":["James Luke i czarna owca zajmuj\u0105 si\u0119 za\u0142adowan\u0105 ci\u0119\u017Ckimi drzwiami przyczep\u0105 ci\u0105gnika, a Cam i Colin pe\u0142nym drewna opa\u0142owego 18-ko\u0142owym pojazdem. Gord i Al musz\u0105 wykona\u0107 delikatny manewr, aby przenie\u015B\u0107 kontener ze \u015Bmieciami z autostrady Trans Canada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265403.jpg","",[]],"67215240":["We wrze\u015Bniu 1944 roku cesarstwo Japonii ponosi du\u017Ce straty na Pacyfiku. Dow\u00F3dztwo rozpaczliwie pr\u00F3buje utrzyma\u0107 swoje pozycje. \u017Bo\u0142nierze posy\u0142ani s\u0105 na pewn\u0105 \u015Bmier\u0107. Pojawiaj\u0105 si\u0119 obawy, \u017Ce zabraknie si\u0142 do obrony ojczyzny. Dramatyczna sytuacja zmusi\u0142a do budowy gigantycznych umocnie\u0144 na wyspie Peleliu. Przedpole tej linii obronnej mo\u017Ce jednak szybko zamieni\u0107 si\u0119 w piek\u0142o. Niebawem ma miejsce jedno z najbardziej brutalnych star\u0107 w trakcie II wojny \u015Bwiatowej. Gin\u0105 tysi\u0105ce os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179429.jpg","",[]],"67215241":["By\u0107 mo\u017Ce to kosmici odpowiadali za katastrofy, wojny oraz inne tragedie, z kt\u00F3rych pomoc\u0105 pr\u00F3bowali kontrolowa\u0107 ludzk\u0105 ras\u0119. Opowie\u015B\u0107 o wielkiej powodzi zes\u0142anej przez bog\u00F3w, by zniszczy\u0107 cywilizacj\u0119, pojawia si\u0119 w wielu prehistorycznych kulturach. Znamy staro\u017Cytne opisy pozaziemskich bitew powoduj\u0105cych ogromne zniszczenia, a nawet doniesienia o obecno\u015Bci UFO w pobli\u017Cu wsp\u00F3\u0142czesnych katastrof naturalnych. Apokalipsa i zwoje znad Morza Martwego m\u00F3wi\u0105 o nadchodz\u0105cej wojnie mi\u0119dzy si\u0142ami dobra i z\u0142a, kt\u00F3ra ma unicestwi\u0107 nasz \u015Bwiat. Niewykluczone, \u017Ce wszystko to dowody na istnienie wrogich nam kosmit\u00F3w, planuj\u0105cych atak lub przeciwnie - obcych, kt\u00F3rzy czuwaj\u0105 nad przetrwaniem ludzko\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226355.jpg","",[]],"67215242":["Paulina z okazji Dnia Ojca zabiera Gienka do fryzjera. Towarzyszy im Jastrz\u0105b. Dla m\u0119\u017Cczyzny jest to pierwsza od wielu lat wizyta w profesjonalnym zak\u0142adzie. Do tej pory strzyg\u0142a go c\u00F3rka lub Przemek. Gienka czeka nie tylko \u015Bci\u0119cie w\u0142os\u00F3w, ale tak\u017Ce koloryzacja, dzi\u0119ki kt\u00F3rej pozb\u0119dzie si\u0119 siwizny. Nast\u0119pnie ca\u0142a tr\u00F3jka wybierze si\u0119 do salonu kosmetycznego, gdzie Gienek i Jastrz\u0105b przejd\u0105 zabiegi na sk\u00F3r\u0119 oraz masa\u017C twarzy. Tymczasem w Bronowie Agnieszka wraz z Jarkiem zbieraj\u0105 siano. Najpierw jednak musz\u0105 zaj\u0105\u0107 si\u0119 napraw\u0105 zgrabiarki. Kiedy wreszcie udaje im si\u0119 z tym upora\u0107, wsiadaj\u0105 za stery ci\u0105gnik\u00F3w i jad\u0105 na pole nad Narwi\u0105. Z kolei w Ciemnoszyjach trwa mycie oraz bielenie obory. \u0141ukasz przywozi kolejn\u0105 krow\u0119 wraz z cielakiem, kt\u00F3re do\u0142\u0105czaj\u0105 do stada. Kobieta umieszcza malucha w boksie, a nast\u0119pnie daje mu specjalny priobiotyk, kt\u00F3ry ma uchroni\u0107 przed chorobami. Nast\u0119pnie rolnicy udaj\u0105 si\u0119 na spotkanie z przedstawicielami firmy, kt\u00F3ra ma wybra\u0107 najlepsze genetycznie buhaje do ich stada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"67215243":["Bob Baer pozyskuje do wsp\u00F3\u0142pracy sam\u0105 Nad\u0119 Bakos, analityczk\u0119 i oficer CIA, kt\u00F3ra bra\u0142a udzia\u0142 w wielu operacjach antyterrorystycznych, mi\u0119dzy innymi udanych poszukiwaniach Osamy bin Ladena. Stosuj\u0105c nowe metody, zesp\u00F3\u0142 odkrywa plany ucieczki Hitlera z Niemiec dwoma trasami - na p\u00F3\u0142noc i na po\u0142udnie. Badaj\u0105c t\u0119 drug\u0105 drog\u0119, Tim i James natrafiaj\u0105 na rozleg\u0142y system tuneli pod siedzib\u0105 wodza III Rzeszy. Na p\u00F3\u0142nocy Lenny i Gerrard docieraj\u0105 do nazistowskiego kompleksu, kt\u00F3ry by\u0142 doskonale ukryty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267657.jpg","",[]],"67215244":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67215245":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",[]],"67215246":["Andrzej i Gienek jako nieliczni w Plutyczach zajmuj\u0105 si\u0119 jeszcze upraw\u0105 ziemniak\u00F3w. Musz\u0105 za\u0142adowa\u0107 worki kartofli i zsypa\u0107 je do bunkra, gdzie panuj\u0105 idealne warunki do przechowywania tych warzyw - jest to sucha piwnica o niewysokiej temperaturze. Jarka i Agnieszk\u0119 odwiedza pan Kazimierz. Chce sprawdzi\u0107, czy przywieziona przez niego klacz b\u0119dzie mia\u0142a potomstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce prawdopodobnie tak. Aby to potwierdzi\u0107, nale\u017Cy przeprowadzi\u0107 badanie weterynaryjne. Kiepskie warunki pogodowe uniemo\u017Cliwiaj\u0105 rolnikom koszenie kukurydzy. Aby jednak nie marnowa\u0107 czasu, Jarek i Agnieszka decyduj\u0105 si\u0119 na wybetonowanie nowego podjazdu do obory. Mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc Ma\u0107ka. Po pracy gospodarze odwiedzaj\u0105 pana Kazimierza, kt\u00F3ry z kolei potrzebuje ich wsparcia przy \u017Arebaczku, kt\u00F3rego nie chce matka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67215247":["OSP O\u017Car\u00F3w rzadko ma okazj\u0119 odpocz\u0105\u0107 od wezwa\u0144. Wieczorem otrzymuj\u0105 kolejne zawiadomienie. Trzy wozy stra\u017Cackie ruszaj\u0105 na miejsce zdarzenia. W\u015Br\u00F3d nich jest pojazd z kobr\u0105, czyli specjalnym urz\u0105dzeniem ga\u015Bniczym. Okazuje si\u0119, \u017Ce po\u017Car budynku bardzo szybko obejmuje nast\u0119pne przestrzenie. Ka\u017Cda pomoc jest w tej sytuacji nieoceniona. W Aleksandrowie \u0141\u00F3dzkim ochotnicy bardzo szybko musz\u0105 przygotowa\u0107 si\u0119 do akcji. Rodzina Dominika wyja\u015Bni, jak z jej perspektywy wygl\u0105da praca stra\u017Caka, ile kosztuje to emocji i wysi\u0142ku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187065.jpg","",[]],"67215248":["Z w\u0119dk\u0105 na Kanary
Podczas wakacyjnej wyprawy na Wyspy Kanaryjskie mo\u017Cna odda\u0107 si\u0119 w\u0119dkarskiej pasji. W pobli\u017Cu znajduj\u0105 si\u0119 \u0142owiska karpi, do kt\u00F3rych dosta\u0107 si\u0119 mo\u017Cna jedynie \u015Bmig\u0142owcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67215249":["Wielka maj\u00F3wka, cz\u0119\u015B\u0107 1
Gdy zbli\u017Ca si\u0119 majowy weekend nad polskie rzeki przybywaj\u0105 t\u0142umy w\u0119dkarzy. To jest doskona\u0142a okazja, by wyby\u0107 z kraju. W taki spos\u00F3b zrodzi\u0142 si\u0119 pomys\u0142 na wypraw\u0119 do Bo\u015Bni...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67215250":["Karpie w deszczu
Adam przygotowuje zasiadk\u0119 na dzikie karpie, nagle spotyka go niemi\u0142a niespodzianka. To jednak go nie zniech\u0119ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175146.jpg","",[]],"67215251":["Aktorskie spotkanie z w\u0119dk\u0105 - Dadaj 2017
Ekipa odwiedza jezioro Dadaj. Nag\u0142a zmiana pogody nieco komplikuje plany w\u0119dkarzy i gwiazd estrady, kt\u00F3re bior\u0105 tam udzia\u0142 w zawodach spinningowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"67215252":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215253":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215254":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215255":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67215256":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67215257":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215258":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215259":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67215260":["Chciwo\u015B\u0107
Nad Wis\u0142\u0105 znaleziono cia\u0142o m\u0142odej kobiety. \u015Alady wskazuj\u0105, \u017Ce kolejna mog\u0142a zosta\u0107 porwana. Kuba i Natalia odkrywaj\u0105, \u017Ce obie zna\u0142y mened\u017Cera klubu ze striptizem. M\u0119\u017Cczyzna ma za sob\u0105 kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 i wiele do ukrycia... Pawe\u0142 Lasecki od pewnego czasu unika towarzystwa pracownik\u00F3w komendy. Nowak i Roguz dostrzegaj\u0105 jego dziwne zachowanie. Detektywi nakrywaj\u0105 koleg\u0119 w bardzo dwuznacznej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67215261":["Paparazzi
23-letni Marek zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego wsp\u00F3\u0142lokatora z akademika, 23-letniego Grze\u015Bka studenta dziennikarstwa. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna od dw\u00F3ch dni nie pojawia si\u0119 w pokoju, cho\u0107 zostawi\u0142 tam laptopa, i nie ma te\u017C z nim \u017Cadnego kontaktu. Marek dzwoni\u0142 ju\u017C do jego rodzic\u00F3w, jednak syn do nich tak\u017Ce si\u0119 nie odzywa\u0142. Grzegorz w dniu znikni\u0119cia planowa\u0142 przeprowadzenie wywiadu z bokserem. Chcia\u0142 tym posuni\u0119ciem zaimponowa\u0107 redaktorowi naczelnemu z portalu internetowego. Detektywi sprawdzaj\u0105 logowania jego telefonu i okazuje si\u0119, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie ostatnie z nich mia\u0142o miejsce w rejonie, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 klub bokserski. Na laptopie studenta policja znajduje materia\u0142y ujawniaj\u0105ce hipokryzj\u0119 25-letniej influencerki Pauliny, kt\u00F3ra w Internecie udziela porad dotycz\u0105cych zwi\u0105zk\u00F3w, a sama zdradza partnera. Jagoda i Jurek postanawiaj\u0105 spotka\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105. Podczas rozmowy, celebrytka informuje ich, \u017Ce to by\u0142 eksperyment, a ona sprawdza\u0142a w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 portale randkowe. Po sprawdzeniu monitoringu sprzed klubu bokserskiego, okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z pi\u0119\u015Bciarzy dusi\u0142 Grze\u015Bka. Na szcz\u0119\u015Bcie uda\u0142o mu si\u0119 uciec. Poszukiwania trwaj\u0105, a detektywi staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czy sprawa dotycz\u0105ca m\u0142odej kobiety i wydarzenie spod klubu bokserskiego maj\u0105 ze sob\u0105 co\u015B wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67215262":["Dziewczyna ratuje swoj\u0105 rodzin\u0119 przed zaczadzeniem \/ Starsze ma\u0142\u017Ce\u0144stwo ratuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119 przed rasistami
Agnieszka wraca do domu z urodzin kole\u017Canki. Zastaje rodzic\u00F3w i brata z objawami grypy. Dziewczynka dzwoni po pogotowie. Operatorka podejrzewa nie gryp\u0119, a zatrucie tlenkiem w\u0119gla - w mieszkaniu jest dzia\u0142aj\u0105cy piec kaflowy. Ewa i Micha\u0142 s\u0142ysz\u0105 okrzyki pod oknem. Trzej chuligani zaczepiaj\u0105 id\u0105cego ulic\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o innym kolorze sk\u00F3ry. Zaatakowany szuka schronienia w klatce bloku, ale bandyci p\u0119dz\u0105 za nim. Ma\u0142\u017Conkowie dzwoni\u0105 pod 112, a operator wysy\u0142a patrol policji. Tymczasem Micha\u0142 wpada na pomys\u0142: puszcza z komputera sygna\u0142 syreny policyjnej. Napastnicy uciekaj\u0105. Ewa i Micha\u0142 wbrew ostrze\u017Ceniom operatora biegn\u0105 do pobitego m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67215263":["Dziewczynka ratuje siebie i kole\u017Cank\u0119 przed z\u0142odziejami i wsp\u00F3\u0142pracuj\u0105c\u0105 z nimi gosposi\u0105 \/ Dziewczyna zostaje trafiona z \u0142uku w brzuch
Tr\u00F3jka objazdowych aktor\u00F3w - Hania, Sebastian i Kacper - odbywa pr\u00F3b\u0119 przedstawienia, kt\u00F3rego akcja osadzona jest w \u015Bredniowieczu. Maj\u0105 autentyczny \u015Bredniowieczny \u0142uk i strza\u0142y. Przez nieporozumienie dochodzi do wypadku, w wyniku kt\u00F3rego Hania zostaje ugodzona strza\u0142\u0105. Paulina Nowakowska niedawno zatrudni\u0142a gosposi\u0119. Pewnego dnia jej starsza c\u00F3rka Martyna z powodu choroby nie posz\u0142a do szko\u0142y. W po\u0142udnie odwiedza j\u0105 kole\u017Canka, Iga. O obecno\u015Bci dziewcz\u0105t nie wie gosposia Stefania Konieczna, kt\u00F3ra do domu wpuszcza z\u0142odziei. Chc\u0105 oni ukra\u015B\u0107 drogocenny obraz, kt\u00F3ry Paulina przez przypadek uchwyci\u0142a na selfie, a zdj\u0119cie umie\u015Bci\u0142a na FB. Martyna przy\u0142apuje ich i zostaje zwi\u0105zana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211437.jpg","",[]],"67215264":["Czasami pediatra musi zabawi\u0107 si\u0119 w detektywa. Lekarze maj\u0105 problemy ze zdiagnozowaniem dolegliwo\u015Bci n\u0119kaj\u0105cych dwie nastolatki. Okazuje si\u0119, \u017Ce obie dziewczynki same wp\u0119dzi\u0142y si\u0119 w chorob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"67215265":["Czystka
W kamienicy dochodzi do uszkodzenia instalacji gazowej. Mieszka\u0144cy trafiaj\u0105 do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem w\u0119gla. Wygl\u0105da na to, \u017Ce nie by\u0142 to wypadek, a celowe dzia\u0142anie. Policjanci sprawdzaj\u0105, czy za wszystkim stoi w\u0142a\u015Bciciel nieruchomo\u015Bci, kt\u00F3ry postanowi\u0142 \"wyczy\u015Bci\u0107\" lokale. Krystian nie potrafi wybaczy\u0107 swojemu ojcu. Psycholog Alicja Rosner pr\u00F3buje wp\u0142yn\u0105\u0107 na decyzj\u0119 detektywa. To jednak tylko pogarsza sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",[]],"67215266":["Paparazzi
23-letni Marek zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego wsp\u00F3\u0142lokatora z akademika, 23-letniego Grze\u015Bka studenta dziennikarstwa. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna od dw\u00F3ch dni nie pojawia si\u0119 w pokoju, cho\u0107 zostawi\u0142 tam laptopa, i nie ma te\u017C z nim \u017Cadnego kontaktu. Marek dzwoni\u0142 ju\u017C do jego rodzic\u00F3w, jednak syn do nich tak\u017Ce si\u0119 nie odzywa\u0142. Grzegorz w dniu znikni\u0119cia planowa\u0142 przeprowadzenie wywiadu z bokserem. Chcia\u0142 tym posuni\u0119ciem zaimponowa\u0107 redaktorowi naczelnemu z portalu internetowego. Detektywi sprawdzaj\u0105 logowania jego telefonu i okazuje si\u0119, \u017Ce rzeczywi\u015Bcie ostatnie z nich mia\u0142o miejsce w rejonie, w kt\u00F3rym znajduje si\u0119 klub bokserski. Na laptopie studenta policja znajduje materia\u0142y ujawniaj\u0105ce hipokryzj\u0119 25-letniej influencerki Pauliny, kt\u00F3ra w Internecie udziela porad dotycz\u0105cych zwi\u0105zk\u00F3w, a sama zdradza partnera. Jagoda i Jurek postanawiaj\u0105 spotka\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105. Podczas rozmowy, celebrytka informuje ich, \u017Ce to by\u0142 eksperyment, a ona sprawdza\u0142a w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 portale randkowe. Po sprawdzeniu monitoringu sprzed klubu bokserskiego, okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z pi\u0119\u015Bciarzy dusi\u0142 Grze\u015Bka. Na szcz\u0119\u015Bcie uda\u0142o mu si\u0119 uciec. Poszukiwania trwaj\u0105, a detektywi staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czy sprawa dotycz\u0105ca m\u0142odej kobiety i wydarzenie spod klubu bokserskiego maj\u0105 ze sob\u0105 co\u015B wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67215267":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Nim poleje si\u0119 krew
Marian Pa\u017Adzioch chce kupi\u0107 od Ferdka jego cz\u0119\u015B\u0107 piwnicy. Zamierza w niej bowiem trzyma\u0107 elementy zamienne do swojego motoru. S\u0105siad oferuje wysok\u0105 kwot\u0119, wi\u0119c Kiepski bez zastanowienia si\u0119 zgadza. Dopiero po rozmowie z Jolasi\u0105 odkrywa, \u017Ce Pa\u017Adzioch go oszuka\u0142. Synowa t\u0142umaczy mu, \u017Ce w piwnicy odkryto poka\u017Ane pok\u0142ady gazu \u0142upkowego, z kt\u00F3rego wydobywania ca\u0142a rodzina mog\u0142aby czerpa\u0107 ogromne korzy\u015Bci. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 anulowa\u0107 niekorzystn\u0105 dla siebie transakcj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67215268":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dolczewita
Waldek i Jolasia niespodziewanie zjawiaj\u0105 si\u0119 noc\u0105 w mieszkaniu Kiepskich i prosz\u0105 rodzic\u00F3w o nocleg. Twierdz\u0105, \u017Ce nie maj\u0105 gdzie si\u0119 podzia\u0107 po tym, jak ich mieszkanie zosta\u0142o zalane. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Jolasia ma konkretny plan zwi\u0105zany z mieszkaniem te\u015Bci\u00F3w. Ferdynand, ostrze\u017Cony przez s\u0105siad\u00F3w, postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 je pokrzy\u017Cowa\u0107. Rozpoczyna si\u0119 przebieg\u0142a gra o dominacj\u0119 w rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67215269":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Portfel
Ferdynand obchodzi urodziny. Waldek i Jolasia daj\u0105 mu w prezencie portfel, \u017Cycz\u0105c mu przy okazji, by wype\u0142ni\u0142 si\u0119 on pieni\u0119dzmi, kt\u00F3re uczyni\u0105 go zamo\u017Cnym i szanowanym obywatelem. Wzruszaj\u0105ca sytuacja sk\u0142ania Kiepskiego i jego \u017Con\u0119 do wspomnie\u0144. Ma\u0142\u017Conkowie przypominaj\u0105 sobie chwile z m\u0142odo\u015Bci, analizuj\u0105c przy tym, jak zmienia\u0142a si\u0119 zawarto\u015B\u0107 ich portfeli w ci\u0105gu ca\u0142ego ich \u017Cycia. Wkr\u00F3tce Ferdynand znajduje spos\u00F3b, dzi\u0119ki kt\u00F3remu \u017Cyczenia syna i synowej si\u0119 spe\u0142ni\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67215270":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Happy New Year
Ferdynand i Halina przygotowuj\u0105 si\u0119 do zabawy sylwestrowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce wieczorowe kreacje sta\u0142y si\u0119 dla nich za ciasne, a na nowe niestety ich nie sta\u0107. Ze smutkiem stwierdzaj\u0105, \u017Ce po raz kolejny sp\u0119dz\u0105 sylwestra w domu. Wkr\u00F3tce jednak dostaj\u0105 zaproszenie od tajemniczego Goldenmana do Hollywood, gdzie maj\u0105 przywita\u0107 Nowy Rok w towarzystwie gwiazd show-biznesu. Ferdynand nie mo\u017Ce w to uwierzy\u0107, Halina z kolei rozpoczyna przygotowania do wyjazdu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"67215271":["Od ostatniego spotkania z Sylwi\u0105 Pawe\u0142 chodzi smutny. Bogdan nie zamierza traci\u0107 czasu na d\u0142ugie poznawanie si\u0119. Jerry zacz\u0105\u0142 my\u015Ble\u0107 o znajomej jako o partnerce na reszt\u0119 \u017Cycia. Jaru\u015B znalaz\u0142 spos\u00F3b na poznawanie kobiet. Ca\u0142ym \u017Cyciem Adama do tej pory by\u0142 internet. Brak kobiet na ognisku Andelek i koledzy wykorzystali, aby sobie swobodnie o nich porozmawia\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67215272":["Okazuje si\u0119, \u017Ce Heniek, jest \u015Bwietnym partnerem tylko do rozm\u00F3w przez telefon. Snajper po problemach ze wzrokiem przesta\u0142 gra\u0107 w pi\u0142k\u0119, ale pasji do niej nie porzuci\u0142. Jaru\u015B pr\u00F3buje zwabi\u0107 zapachami dziewczyn\u0119. Do P\u0105czusia wci\u0105\u017C wypisuj\u0105 kobiety, co nie podoba si\u0119 Agnieszce. Adrian po wyst\u0119pie w programie nabra\u0142 odwagi i \u015Bmia\u0142o\u015Bci w kontaktach z dziewczynami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"67215273":["Po jednej z wielu ucieczek koni z pastwiska Gienio i Andrzej przeprowadzaj\u0105 w swoim gospodarstwie w Plutyczach technologiczn\u0105 rewolucj\u0119. Otaczaj\u0105 pole tzw. elektrycznym pastuchem, a przy pracy asystuje Bogdan. Gospodarz nie szcz\u0119dzi pomocy, mimo i\u017C sam r\u00F3wnie\u017C ma wiele do zrobienia. \u017Bniwa czekaj\u0105. W Ha\u0107kach te\u017C wiele si\u0119 dzieje. Olek i Micha\u0142 u\u017Cywaj\u0105 do \u017Cniw m.in. programowanego przez komputer kombajnu. Maszyna naprowadzana jest dodatkowo sygna\u0142em GPS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"67215274":["Meksyk","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67215275":["Wioletta, Konrad i ich dzieci m\u00F3wi\u0105, \u017Ce mieszkaj\u0105 biednie, ale nie tragicznie. Wydaj\u0105 si\u0119 nie zauwa\u017Ca\u0107 wilgoci i grzyba na \u015Bcianach. Miesi\u0119czny bud\u017Cet Adriana i Agnieszki wynosi 20000 z\u0142otych. Kobieta zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi, a Adrian prowadzi w\u0142asny zak\u0142ad stolarski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67215276":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67215277":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",[]],"67215278":["48h. Zaginieni
Policyjne Centrum Poszukiwania Zaginionych wyja\u015Bnia, co dzieje si\u0119, gdy bliska osoba znika bez \u015Bladu. Najlepsi detektywi, psycholodzy i specjali\u015Bci z dziedziny kryminalistyki przeprowadzaj\u0105c czynno\u015Bci \u015Bledcze analizuj\u0105 czas tu\u017C przez incydentem, relacje \u015Bwiadk\u00F3w oraz potencjalne konflikty, aby rodzina mog\u0142a pozna\u0107 prawd\u0119 o losie nieobecnych. Fabu\u0142a zosta\u0142a osadzona na podstawie prawdziwych zdarze\u0144, a ka\u017Cdy odcinek stanowi ca\u0142\u0105 histori\u0119 48-godzinnego \u015Bledztwa zako\u0144czonego wyja\u015Bnieniem sprawy. Program jest inspirowany Centrum Poszukiwa\u0144 Os\u00F3b Zaginionych, kt\u00F3re dzia\u0142a przy Komendzie G\u0142\u00F3wnej Policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"67215279":["Mariusz mieszka z ukochan\u0105, Ad\u0105. Ich zwi\u0105zek zacz\u0105\u0142 przechodzi\u0107 kryzys wraz z pojawieniem si\u0119 w ich domu Roberta, m\u0142odszego brata m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry wr\u00F3ci\u0142 z zagranicy. W oczekiwaniu na now\u0105 prac\u0119 ch\u0142opak oddaje si\u0119 rozrywkom. Pewnego dnia po powrocie z delegacji Mariusz zorientowa\u0142 si\u0119, \u017Ce Robert bez jego wiedzy urz\u0105dzi\u0142 w domu imprez\u0119. Pomi\u0119dzy rozbawionym towarzystwem zauwa\u017Cy\u0142 Ad\u0119 w dwuznacznej sytuacji z jednym z koleg\u00F3w swojego brata - Karolem. Od tego dnia nabra\u0142 w\u0105tpliwo\u015Bci, czy kobieta jest mu wierna. Tym bardziej \u017Ce Ada bardzo si\u0119 zmieni\u0142a. Detektywi rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",[]],"67215280":["Re\u017C.: Kevin McKidd.
Let the Bad Times Roll
Jackson, Cristina, Meredith i April nie zdali egzaminu Ameryka\u0144skiego Towarzystwa Chirurgicznego. W tym czasie w Seattle Grace Hospital zjawia si\u0119 Nick, przyjaciel Arizony z dzieci\u0144stwa. Sze\u015B\u0107 lat temu zdiagnozowano u niego raka. Pilnie potrzebuje operacji. Badania jego narz\u0105d\u00F3w wewn\u0119trznych ujawniaj\u0105 potworn\u0105 prawd\u0119. By\u0107 mo\u017Ce nie ma ju\u017C dla niego szans na ratunek. Na oddzia\u0142 chirurgii trafia te\u017C m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry spad\u0142 z dachu i dozna\u0142 urazu g\u0142owy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"67215281":["Kabaret Czesuaf & Kabaret Chyba, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67215282":["Kabaret pod Wyrwigroszem, cz\u0119\u015B\u0107 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67215283":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"67215284":["Bohomazy
\u0141owcy zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 upozorowanego samob\u00F3jstwa biznesmena Witka. M\u0119\u017Cczyzna znajdowa\u0142 si\u0119 pod obserwacj\u0105 CBA w zwi\u0105zku z podejrzeniami oszustw podatkowych. \u017Bona Witka rzuca podejrzenie na jego brata, z kt\u00F3rym by\u0142 w konflikcie. \u0141owcy znajduj\u0105 w dokumentacji przedsi\u0119biorcy informacje o podejrzanych deklaracjach na zwrot VAT-u. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nabywa\u0142 bardzo drogie dzie\u0142a sztuki od nieznanego nikomu artysty. Dzi\u0119ki pomocy taks\u00F3wkarza Moszego namierzaj\u0105 Ann\u0119, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C sprzedawa\u0142a obrazy. Kobieta przyznaje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142a zmuszona do udzia\u0142u w procederze. Zgadza si\u0119 na udzia\u0142 w prowokacji. Patryk zyskuje adoratork\u0119 Milen\u0119, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142 na portalu randkowym. On nie jest zainteresowany znajomo\u015Bci\u0105, ale dziewczyna nie daje mu spokoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"67215285":["Przywr\u00F3ci\u0107 rytm serca
Bogus\u0142aw, w\u0142a\u015Bciciel firmy produkuj\u0105cej ogrodzenia, uskar\u017Ca si\u0119 na ko\u0142atanie serca. Ataki pojawiaj\u0105 si\u0119 coraz cz\u0119\u015Bciej, dlatego m\u0119\u017Cczyzna postanawia skorzysta\u0107 z porady lekarskiej. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce Bogus\u0142aw cierpi na arytmi\u0119 serca. Nieleczona, mo\u017Ce powodowa\u0107 udar m\u00F3zgu lub nawet zgon. Lekarze postanawiaj\u0105 przeprowadzi\u0107 ablacj\u0119, polegaj\u0105c\u0105 na wprowadzeniu elektrody do mi\u0119\u015Bnia sercowego przez \u017Cy\u0142\u0119 b\u0105d\u017A t\u0119tnic\u0119 udow\u0105. Urz\u0105dzenie pozwala na zlikwidowanie miejsc, kt\u00F3re wywo\u0142uj\u0105 zaburzenia rytmu serca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"67215286":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67215287":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67215288":["Kabaret Czesuaf","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67215289":["Kabaret Czesuaf - Best off, cz\u0119\u015B\u0107 1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267662.jpg","",[]],"67215290":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"67215291":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]]}