{"72454483":["Samob\u00F3jstwo
Zas\u0142u\u017Cony policjant dochodzeni\u00F3wki zostaje znaleziony martwy - powiesi\u0142 si\u0119 we w\u0142asnym mieszkaniu. Detektywi odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce jego samob\u00F3jstwo zosta\u0142o upozorowane. Musz\u0105 zbada\u0107, czy sprawa ma zwi\u0105zek z jakim\u015B prowadzonym przez str\u00F3\u017Ca prawa \u015Bledztwem, czy te\u017C jest w ni\u0105 zamieszany kto\u015B z jego rodziny. Pan m\u0142ody nie pojawi\u0142 si\u0119 na swoim \u015Blubie. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ostro zabalowa\u0142 po wieczorze kawalerskim, ale sprawa okazuje si\u0119 znacznie bardziej powa\u017Cna...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72454484":["Bank
Zostaje porwana pracownica banku, matka 2-letnich bli\u017Aniaczek. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce kobieta dostawa\u0142a gro\u017Aby od m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry chcia\u0142 u niej wy\u0142udzi\u0107 kredyt. Sprawa komplikuje si\u0119, kiedy pracownicy banku dostaj\u0105 \u017C\u0105danie zap\u0142acenia za ni\u0105 okupu. R\u00F3wnocze\u015Bnie Natalia zajmuje si\u0119 spraw\u0105 kradzie\u017Cy w mieszkaniu Sandry, kuzynki detektywa z Lublina, Dawida Hawryluka. Okazuje si\u0119, \u017Ce z\u0142odziej mia\u0142 klucze do mieszkania dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"72454485":["Vegeta podejmuje starcie z Recoome, ogromnym i niezwykle brutalnym wojownikiem z Si\u0142 Ginyu. Udaje mu si\u0119 zada\u0107 przeciwnikowi kilka pot\u0119\u017Cnych cios\u00F3w, lecz na Recoome zdaj\u0105 si\u0119 one w og\u00F3le nie robi\u0107 wra\u017Cenia. Gdy Vegeta zostaje ci\u0119\u017Cko ranny, Gohan i Krillin w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 do walki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454486":["Goku wkracza na plac boju. Przedtem jednak rozdaje magiczne fasolki Senzu Gohanowi, Krillinowi i Vegecie. Wkr\u00F3tce grupa zaczyna mie\u0107 przewag\u0119. Recoome, kt\u00F3ry ju\u017C szykowa\u0142 si\u0119 do przypuszczenia zab\u00F3jczego ataku, zostaje pokonany przez Goku jednym ciosem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454487":["Goku o\u015Bwiadcza Jeice'owi, \u017Ce musi zabra\u0107 martwego Recoome i Burtera, a nast\u0119pnie opu\u015Bci\u0107 planet\u0119 na zawsze. Jeice udaje si\u0119 do kapitana Ginyu i opowiada mu o tym, co zasz\u0142o. Kapitan najpierw nakazuje ludziom Friezy zakopanie smoczych kul, a potem w towarzystwie Jeice'a rusza przeciwko Goku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454488":["Goku zaczyna u\u017Cywa\u0107 pot\u0119\u017Cnej techniki Kaio-ke. Dzi\u0119ki niej osi\u0105ga najwy\u017Cszy poziom mocy, kt\u00F3ry znacznie przekracza oczekiwania Ginyu. Kapitanowi nie pozostaje nic innego, jak tylko obserwowa\u0107 bezradnie poczynania swojego zbyt pot\u0119\u017Cnego przeciwnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454489":["Snajperzy
Strzelc\u00F3w wyborowych by\u0142o niewielu, ale w wielkich dzia\u0142aniach wojennych XX wieku wyra\u017Anie zaznaczyli sw\u00F3j udzia\u0142. Na polach bitewnych pojawili si\u0119 ju\u017C na pocz\u0105tku XIX wieku. W\u00F3wczas podstawow\u0105 broni\u0105 \u017Co\u0142nierza by\u0142y karabiny ska\u0142kowe, a potem kapiszonowe. Z tej prymitywnej broni mogli jednak celnie razi\u0107 nawet najwy\u017Cszych dow\u00F3dc\u00F3w, co udowadnia przypadek admira\u0142a Nelsona, zabitego na pok\u0142adzie okr\u0119tu w czasie bitwy pod Trafalgarem w 1805 roku. Dopiero w czasie I wojny \u015Bwiatowej pokazali swoj\u0105 przydatno\u015B\u0107, staj\u0105c si\u0119 \u015Bmiertelnie gro\u017An\u0105 formacj\u0105 w II wojnie \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"72454490":["Zamachy XX wieku
W minionym wieku zamachy na przyw\u00F3dc\u00F3w pa\u0144stw mog\u0142y wp\u0142yn\u0105\u0107 na bieg \u015Bwiatowej polityki, a ich mechanizm\u00F3w do dzisiaj nie wyja\u015Bniono lub skierowano uwag\u0119 opinii publicznej na fa\u0142szywy trop. Tak by\u0142o z atakiem na papie\u017Ca Jana Paw\u0142a II, o co oskar\u017Cono obywatela Turcji, Ali Agc\u0119. Wydaje si\u0119 to ca\u0142kowitym blefem, gdy\u017C nale\u017Ca\u0142 do antykomunistycznej organizacji Szare Wilki. To on zabi\u0142 redaktora naczelnego lewicowego pisma.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"72454491":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72454492":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72454493":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72454494":["Goku przybywa na miejsce bitwy z Saiyanami ju\u017C po jej zako\u0144czeniu. Okazuje si\u0119, \u017Ce w\u0142a\u015Bnie przeszed\u0142 Drog\u0119 W\u0119\u017Ca, a to oznacza, \u017Ce zostanie teleportowany przez Kami z powrotem na Ziemi\u0119. Pojawia si\u0119 dok\u0142adnie w centrum kolejnej bitwy. Goku waha si\u0119, czy do niej do\u0142\u0105czy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454495":["Piccolo umiera z powodu ran zadanych mu przez Napp\u0119. Goku przybywa na miejsce bitwy w sam\u0105 por\u0119, by uratowa\u0107 Gohana i Krillina. Walczy z Napp\u0105, kt\u00F3ry wie, \u017Ce nigdy nie zdo\u0142a pokona\u0107 ch\u0142opaka, poniewa\u017C ten opanowa\u0142 mn\u00F3stwo nowych technik i mocy. Niebawem do walki w\u0142\u0105cza si\u0119 Vegeta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454496":["Chocia\u017C Vegeta przygotowuje si\u0119 do walki, Nappa u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce przegrali. W akcie zemsty zamierza zaatakowa\u0107 Gohana i Krillina. Jednak Goku rzuca si\u0119 na Napp\u0119, by wypr\u00F3bowa\u0107 na nim now\u0105 technik\u0119 zwan\u0105 Kaio-ken. Vegeta, widz\u0105c, \u017Ce jego partner poni\u00F3s\u0142 kl\u0119sk\u0119, ostatecznie go dobija. Goku nakazuje Gohanowi i Krillinowi, by opu\u015Bcili miejsce bitwy. Sam postanawia zrobi\u0107 wszystko, by zlikwidowa\u0107 Veget\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454497":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72454498":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"72454499":["Tw\u00F3rcy programu recenzuj\u0105 najnowsze pozycje z rynku gier. Przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 nie tylko wysokobud\u017Cetowym tytu\u0142om, lecz tak\u017Ce niszowym pere\u0142kom, kt\u00F3re mog\u0142y uj\u015B\u0107 uwadze fan\u00F3w wirtualnej rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"72454500":["Piccolo umiera z powodu ran zadanych mu przez Napp\u0119. Goku przybywa na miejsce bitwy w sam\u0105 por\u0119, by uratowa\u0107 Gohana i Krillina. Walczy z Napp\u0105, kt\u00F3ry wie, \u017Ce nigdy nie zdo\u0142a pokona\u0107 ch\u0142opaka, poniewa\u017C ten opanowa\u0142 mn\u00F3stwo nowych technik i mocy. Niebawem do walki w\u0142\u0105cza si\u0119 Vegeta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454501":["Chocia\u017C Vegeta przygotowuje si\u0119 do walki, Nappa u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce przegrali. W akcie zemsty zamierza zaatakowa\u0107 Gohana i Krillina. Jednak Goku rzuca si\u0119 na Napp\u0119, by wypr\u00F3bowa\u0107 na nim now\u0105 technik\u0119 zwan\u0105 Kaio-ken. Vegeta, widz\u0105c, \u017Ce jego partner poni\u00F3s\u0142 kl\u0119sk\u0119, ostatecznie go dobija. Goku nakazuje Gohanowi i Krillinowi, by opu\u015Bcili miejsce bitwy. Sam postanawia zrobi\u0107 wszystko, by zlikwidowa\u0107 Veget\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"72454502":["Fa\u0142szywy trop
W parku zostaje znaleziona pobita i, jak si\u0119 okazuje, zgwa\u0142cona kobieta. Wkr\u00F3tce w okolicach dochodzi do kolejnego tego typu przest\u0119pstwa, kt\u00F3re tym razem ko\u0144czy si\u0119 dla ofiary \u015Bmierci\u0105. Kluczowy trop prowadzi \u015Bledczych do lokalnego komisariatu policji. Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 te\u017C spraw\u0105 kradzie\u017Cy aut z komisu samochodowego. Nied\u0142ugo potem wychodzi na jaw, \u017Ce w przest\u0119pstwo mo\u017Ce by\u0107 zamieszany dawny policyjny informator.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"72454503":["7 najlepszych kumpli z gier","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"72454504":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"72454505":["New World","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379559.jpg","",[]],"72454506":["Wprowadzenie Je\u0142ro
Ch\u0142opaki z IIb nie mog\u0105 si\u0119 doczeka\u0107 wej\u015Bcia w stref\u0119 euro. Aby zarobi\u0107 fortun\u0119 i wykupi\u0107 szko\u0142\u0119, planuj\u0105 zamrozi\u0107 pieni\u0105dze i inne aktywa. Nieoczekiwanie ma miejsce awaria elektryczno\u015Bci w dzielnicy. Ma\u015Blana i jego kumple s\u0105 zmuszeni znale\u017A\u0107 alternatywne \u017Ar\u00F3d\u0142a pr\u0105du. Skutki desperackich poszukiwa\u0144 s\u0105 tragiczne (przynajmniej dla niekt\u00F3rych).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"72454507":["B\u00F3dowa, placek i spl\u00F3wa
Pani Frau ostrzega ch\u0142opak\u00F3w, \u017Ce ich post\u0119powanie doprowadzi do tego, \u017Ce sko\u0144cz\u0105 jako robotnicy na budowie. Czesio, Ma\u015Blana, Konieczko i Anusiak postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107, czy to rzeczywi\u015Bcie takie straszne. And\u017Celika wraca z Pary\u017Ca. Jej nowa fryzura zachwyca wszystkich z wyj\u0105tkiem ch\u0142opak\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170215.jpg","",[]],"72454508":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive Asylum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"72454509":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"72454510":["7 najlepszych kumpli z gier","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"72454511":["CoD Modern Warfare II","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"72454302":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"72454303":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72454304":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72454305":["Zagini\u0119cie Marysi
W biurze detektyw\u00F3w zjawia si\u0119 roztrz\u0119siona Zuzanna Majer. Kobieta b\u0142aga Malanowskiego o pomoc. Tego ranka kto\u015B na ni\u0105 napad\u0142 i uprowadzi\u0142 jej 5-letni\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Marysi\u0119. Dziewczynka cierpi na hemofili\u0119. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest ojciec porwanej. \u015Aledczy odkrywaj\u0105 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna niedawno zmar\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"72454306":["Dobry ch\u0142opak
Detektywi \u015Bledz\u0105 \u0141ukasza Ziembiewicza na zlecenie zaniepokojonych rodzic\u00F3w ch\u0142opaka, kt\u00F3rzy znale\u017Ali w jego rzeczach strzykawk\u0119. Matka jest przekonana, \u017Ce \u0141ukasz bierze narkotyki. Faktycznie ch\u0142opak ma kontakt z uzale\u017Cnionymi i spory d\u0142ug u jednego z diler\u00F3w. Nagle \u0141ukasz znika bez \u015Bladu po k\u0142\u00F3tni z matk\u0105. Kobieta znalaz\u0142a w jego rzeczach wyniki testu na obecno\u015B\u0107 wirusa HIV - jej syn jest nosicielem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"72454307":["America's Calling
Mart\u0119 budzi ko\u0142atanie do drzwi. Na progu spotyka swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, Konrada, kt\u00F3ry kilka lat wcze\u015Bniej bez uprzedzenia wyjecha\u0142 do Ameryki. Informuje o tym przyjaci\u00F3\u0142k\u0119. Kole\u017Canka wyznaje, \u017Ce pod wp\u0142ywem impulsu napisa\u0142a do m\u0119\u017Cczyzny wiadomo\u015B\u0107. Marta zgadza si\u0119 wpu\u015Bci\u0107 Konrada do \u015Brodka. Mi\u0142o\u015B\u0107 szybko od\u017Cywa. Niebawem jednak w \u017Cyciu m\u0142odych pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne komplikacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72454308":["Taka niania to skarb
Zoja po powrocie z d\u0142u\u017Cszego pobytu we W\u0142oszech znajduje prac\u0119 niani w domu znanego fotografa. Szybko nawi\u0105zuje doskona\u0142y kontakt z jego c\u00F3rk\u0105 Julk\u0105. O ich relacj\u0119 jest zazdrosna narzeczona Rafa\u0142a, modelka Olga. Kobieta cz\u0119sto robi niani przytyki dotycz\u0105ce zbyt okr\u0105g\u0142ych, jej zdaniem, kszta\u0142t\u00F3w. Gdy zauwa\u017Ca, \u017Ce Rafa\u0142 jest coraz bardziej zauroczony Zoj\u0105, podaje Julce skorupiaki, na kt\u00F3re ta jest uczulona. Oskar\u017Ca o to niani\u0119, a ona traci prac\u0119. Dziewczyna postanawia jednak walczy\u0107 o to, by prawda wysz\u0142a na jaw, zamierza te\u017C zdemaskowa\u0107 hipokryzj\u0119 Olgi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72454309":["Re\u017C.: Jaros\u0142aw Sztandera.
Pami\u0119\u0107 absolutna
Zostaje zastrzelony policjant z warszawskiej komendy. Jego zab\u00F3jca porusza si\u0119 samochodem przerobionym na wz\u00F3r radiowozu. Jednym z podejrzanych jest niebezpieczny policyjny informator. Tymczasem ginie kolejny str\u00F3\u017C prawa. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 CBP. Ewa dowiaduje si\u0119, \u017Ce jedno z jej dzieci wda\u0142o si\u0119 w szkoln\u0105 b\u00F3jk\u0119. Tymczasem Szwarc zastanawia si\u0119, jakie haki ma na niego Agata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"72454310":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72454311":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72454312":["Szybki zarobek
Chirurg plastyczny Andrzej i jego \u017Cona Maria prowadz\u0105 wygodne i dostatnie \u017Cycie. Ich syn Kamil w\u0142a\u015Bnie sko\u0144czy\u0142 studia, chce si\u0119 o\u017Ceni\u0107 i prosi rodzic\u00F3w o pieni\u0105dze na mieszkanie. Andrzej jednak wpada w sza\u0142 i odmawia mu pomocy. Maria obiecuje Kamilowi, \u017Ce wszystko za\u0142atwi z m\u0119\u017Cem. Andrzej jednak nie chce z ni\u0105 rozmawia\u0107. Wkr\u00F3tce potem kobieta odkrywa, \u017Ce znikn\u0119\u0142y wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci rodziny. Andrzej unika jednak odpowiedzi na jakiekolwiek pytania i zaczyna coraz rzadziej bywa\u0107 w domu. Maria podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72454313":["Najszcz\u0119\u015Bliwsza
Twarz 27-letniej Marii Nowickiej szpeci g\u0142\u0119boka blizna. Jest to \u015Blad po wypadku samochodowym, kt\u00F3remu uleg\u0142a. Nie mog\u0105c pogodzi\u0107 si\u0119 ze swoim wygl\u0105dem, kobieta wpad\u0142a w depresj\u0119. Z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czeka na operacj\u0119 plastyczn\u0105, a na razie rozmawia jedynie ze swoj\u0105 wsp\u00F3\u0142lokatork\u0105 Ew\u0105 Orsk\u0105, z kt\u00F3r\u0105 si\u0119 przyja\u017Ani. Pewnego dnia do ich bloku wprowadza si\u0119 przystojny Pawe\u0142. Ewa jest oczarowana m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Gdy ten zaczyna okazywa\u0107 zainteresowanie Mari\u0105, staje si\u0119 z\u0142o\u015Bliwa wobec kole\u017Canki. Manipuluje ni\u0105 I wp\u0119dza w coraz g\u0142\u0119bsze kompleksy. Chce za wszlk\u0105 cen\u0119 utrzyma\u0107 Mari\u0119 w przekonaniu, \u017Ce jest nieatrakcyjna i nie zas\u0142uguje na mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72454314":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"72454315":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454316":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72454317":["S\u0105siedzi
Stanis\u0142aw przyja\u017Ani si\u0119 ze swoim s\u0105siadem, Ry\u015Bkiem. Pewnego dnia drugi z m\u0119\u017Cczyzn wygrywa w zdrapce sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Okazuje si\u0119, \u017Ce kupon dosta\u0142 od Sta\u015Bka. Zazdrosny m\u0119\u017Cczyzna zaczyna masowo kupowa\u0107 zdrapki. Wkr\u00F3tce potem Rysiek \u017Cali si\u0119 \u017Conie przyjaciela, Bo\u017Cenie, \u017Ce kto\u015B wysy\u0142a na niego paszkwile do sp\u00F3\u0142dzielni mieszkaniowej. Kobieta jest pewna, \u017Ce to jej zawistny m\u0105\u017C uprzykrza \u017Cycie przyjacielowi. Urz\u0105dza Staszkowi awantur\u0119. Ten obiecuje, \u017Ce przestanie n\u0119ka\u0107 s\u0105siada. Dawni przyjaciele umawiaj\u0105 si\u0119 na ryby. Bo\u017Cena obawia si\u0119 jednak, \u017Ce jej m\u0105\u017C planuje co\u015B g\u0142upiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"72454318":["Sprawiedliwo\u015B\u0107 ulicy
Na nielegalnym wysypisku \u015Bmieci w lesie zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki ch\u0142opaka. Badaj\u0105cy spraw\u0119 Natalia i Kuba odkrywaj\u0105, \u017Ce denat by\u0142 karany za handel narkotykami. Podejrzewaj\u0105 wi\u0119c, \u017Ce zgin\u0105\u0142 z r\u0105k konkurencji lub ludzi, dla kt\u00F3rych pracowa\u0142. Wkr\u00F3tce jednak dochodzi do napa\u015Bci na dwie inne osoby i okazuje si\u0119, \u017Ce sprawy te si\u0119 \u0142\u0105cz\u0105, a motyw zab\u00F3jstwa ch\u0142opaka znalezionego w lesie by\u0142 inny, ni\u017C detektywi zak\u0142adali. Podczas \u015Bledztwa Kubie coraz bardziej doskwiera b\u00F3l plec\u00F3w. Policjant decyduje si\u0119 zrobi\u0107 specjalistyczne badania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345959.jpg","",["N"]],"72454319":["Marta z przera\u017Ceniem patrzy na dopalaj\u0105cy si\u0119 wrak samochodu Arka, kt\u00F3rym jechali obaj z Piotrkiem. Wydaje si\u0119 niemo\u017Cliwe, \u017Ceby kt\u00F3ry\u015B z nich prze\u017Cy\u0142. Oszu\u015Bci pr\u00F3buj\u0105 okra\u015B\u0107 Celin\u0119, stosuj\u0105c metod\u0119 \"na wnuczka\". Ostatecznie jednak to nie ona pada ich ofiar\u0105. Filip i Iga ciesz\u0105 si\u0119 w ko\u0144cu swoim towarzystwem. Ich szcz\u0119\u015Bcie nie trwa jednak d\u0142ugo. Czu\u0142o\u015Bci pary zostaj\u0105 przerwane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386882.jpg","",[]],"72454320":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454321":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72454322":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"72454323":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454324":["Pracuj\u0105cy nadal w gospodarstwie uczestnicy show wiedz\u0105, \u017Ce ju\u017C niebawem wr\u00F3c\u0105 do dom\u00F3w. Nadchodz\u0105cy fina\u0142 zwi\u0119ksza temperatur\u0119 emocji mi\u0119dzy nimi, poniewa\u017C tylko jedna osoba zabierze ze sob\u0105 sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Ich poczynania obserwuj\u0105 Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczy\u0144ska .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384764.jpg","",[]],"72454325":["Re\u017C.: Steven Caple Jr..
Adonis Johnson (Michael B. Jordan), syn s\u0142ynnego Apolla Creeda, jest nowym mistrzem ringu. Teraz przygotowuje si\u0119 do najwi\u0119kszego bokserskiego starcia w swojej dotychczasowej karierze. Musi stawi\u0107 czo\u0142o Viktorowi (Florian Munteanu), kt\u00F3rego ojciec, radziecki pi\u0119\u015Bciarz Ivan Drago (Dolph Lundgren), przed laty przyczyni\u0142 si\u0119 do \u015Bmierci Apolla. Adonis, maj\u0105c w pami\u0119ci tragedi\u0119, kt\u00F3ra dotkn\u0119\u0142a jego rodzin\u0119, postanawia zrobi\u0107 wszystko, by wygra\u0107 t\u0119 walk\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie Rocky'ego Balboa (Sylvester Stallone), pod kt\u00F3rego czujnym okiem przygotowuje si\u0119 do pojedynku. W trakcie morderczego treningu musi stawi\u0107 czo\u0142o bolesnej przesz\u0142o\u015Bci i przewarto\u015Bciowa\u0107 swoje \u017Cycie. Rocky, anga\u017Cuj\u0105c si\u0119 w pomoc swojemu podopiecznemu, uzmys\u0142awia sobie, \u017Ce nie chodzi jedynie o zwyci\u0119stwo, lecz misj\u0105 ich obu jest obrona wsp\u00F3lnego dziedzictwa. Powr\u00F3t do korzeni pozwala im zrozumie\u0107, kim naprawd\u0119 s\u0105. \u00D3smy powr\u00F3t Rocky'ego Balboa na ekrany. Pocz\u0105tkowo Sylvester Stallone mia\u0142 zosta\u0107 re\u017Cyserem filmu, jednak wycofa\u0142 si\u0119 z tego pomys\u0142u, pozostaj\u0105c wsp\u00F3\u0142scenarzyst\u0105, wsp\u00F3\u0142producentem i odtw\u00F3rc\u0105 jednej z r\u00F3l.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390408.jpg","",[]],"72454326":["Re\u017C.: Marcus Adams.
Rosja. Czecze\u0144scy rebelianci kierowani przez Jegora Zajsana planuj\u0105 uruchomienie reaktora opuszczonej elektrowni j\u0105drowej. Przetrzymuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C grup\u0119 ameryka\u0144skich naukowc\u00F3w jako zak\u0142adnik\u00F3w. Zaniepokojone sytuacj\u0105 w\u0142adze Stan\u00F3w Zjednoczonych wysy\u0142aj\u0105 na miejsce grup\u0119 komandos\u00F3w z elitarnej jednostki specjalnej pod dow\u00F3dztwem Paintera. \u017Bo\u0142nierze maj\u0105 uwolni\u0107 zak\u0142adnik\u00F3w i powstrzyma\u0107 przest\u0119pc\u00F3w przed uruchomieniem reaktora. Wkr\u00F3tce Painter odkrywa, \u017Ce misja ma drugi, ukryty cel. Okazuje si\u0119, \u017Ce zadaniem jest jedynie dotarcie do pilnie strze\u017Conego obiektu. Namierzona elektrownia stanie si\u0119 w\u00F3wczas celem ameryka\u0144skich rakiet. Wystrzelone przez USA pociski uruchomi\u0105 reakcj\u0119 j\u0105drow\u0105. Painter zdaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce to jego rz\u0105d - a nie terrory\u015Bci - stanowi teraz najwi\u0119ksze zagro\u017Cenie. Eksplozja zabije bowiem miliony ludzi i wywo\u0142a wojn\u0119 atomow\u0105 mi\u0119dzy Rosj\u0105 a Stanami Zjednoczonymi. \u017Bo\u0142nierz rozpoczyna szale\u0144czy wy\u015Bcig z czasem. Musi dotrze\u0107 do reaktora i go rozbroi\u0107. Je\u015Bli jego misja si\u0119 nie powiedzie, pot\u0119\u017Cny wybuch poch\u0142onie tysi\u0105ce niewinnych istnie\u0144 i zmieni polityczn\u0105 map\u0119 \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013759.jpg","",["N"]],"72454327":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Od ostatniego ataku przybysz\u00F3w z kosmosu min\u0119\u0142o dwadzie\u015Bcia lat. Jedn\u0105 z zaskakuj\u0105cych konsekwencji napa\u015Bci okaza\u0142o si\u0119 przy\u015Bpieszenie post\u0119pu cywilizacyjnego. Wykorzystano technologi\u0119, kt\u00F3r\u0105 pozostawili naje\u017Ad\u017Acy, by stworzy\u0107 najnowocze\u015Bniejszy system obronny naszej planety. Niestety, nie tylko Ziemianie udoskonalili swoje wyposa\u017Cenie militarne. W obliczu ponownej inwazji okazuj\u0105 si\u0119 oni r\u00F3wnie bezradni jak dwie dekady wcze\u015Bniej. Naje\u017Ad\u017Acy s\u0105 silniejsi i pragn\u0105 odwetu. Do walki z przeciwnikiem zostaje wys\u0142any oddzia\u0142 pilot\u00F3w. W\u015Br\u00F3d nich s\u0105 zawadiacki Jake Morrison i syn kapitana Stevena Hillera - Dylan. M\u0119\u017Cczyznom nie jest \u0142atwo wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z powodu pewnego konfliktu. Misja nie powiedzie si\u0119, je\u015Bli nie od\u0142o\u017C\u0105 na bok wszystkiego, co ich dzieli. W ofensyw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C by\u0142y prezydent Stan\u00F3w Zjednoczonych Thomas J. Whitmore wraz z c\u00F3rk\u0105. Pomagaj\u0105 im David Levinson, a tak\u017Ce doktor Brakish Okun, kt\u00F3rzy mog\u0105 udzieli\u0107 bezcennych informacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1998056.jpg","",[]],"72454773":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"72454774":["M\u0119\u017Cczyzna okrada niewidom\u0105 by\u0142\u0105 \u017Con\u0119 \/ Kobieta doznaje zapa\u015Bci po zabiegu odsysania t\u0142uszczu
Rafa\u0142 Kubaczyk ma spore k\u0142opoty finansowe. Aby wyj\u015B\u0107 z d\u0142ug\u00F3w, postanawia okra\u015B\u0107 by\u0142\u0105 \u017Con\u0119, Mariol\u0119. M\u0119\u017Cczyzna nie ma skrupu\u0142\u00F3w, dla pieni\u0119dzy got\u00F3w jest nawet zabi\u0107. Sytuacja staje si\u0119 dramatyczna. Do akcji wkracza wolontariuszka, kt\u00F3ra nara\u017Ca w\u0142asne \u017Cycie, by ratowa\u0107 niewidom\u0105 kobiet\u0119. W drugiej historii odcinka Micha\u0142 martwi si\u0119 zachowaniem swojej by\u0142ej dziewczyny. Odwiedza j\u0105 z jej siostr\u0105. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce R\u00F3\u017Ca \u017Ale si\u0119 czuje, ma duszno\u015Bci, ko\u0142atanie serca, a na jej ciele pojawiaj\u0105 si\u0119 wybroczyny. Operator pogotowia podejrzewa zatorowo\u015B\u0107 t\u0142uszczow\u0105, a jego diagnoza potwierdza si\u0119, gdy R\u00F3\u017Ca przyznaje, \u017Ce dzie\u0144 wcze\u015Bniej podda\u0142a si\u0119 liposukcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72454775":["Ch\u0142opak wygrywa w trzy karty i zostaje napadni\u0119ty \/ Problemy z zej\u015Bciem z drzewa przyczyn\u0105 zagro\u017Cenia \u017Cycia
Id\u0105c drog\u0105 nad jezioro, Daniel spotyka m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry oferuje mu gr\u0119 w trzy karty. Ch\u0142opak daje si\u0119 skusi\u0107, bo wie, na czym polega ten przekr\u0119t. Wygrywa du\u017Co pieni\u0119dzy. Tym sposobem nara\u017Ca si\u0119 na niebezpiecze\u0144stwo. Bohaterowie drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka - Jola i Marek - wybieraj\u0105 si\u0119 na urlop do Puszczy Kampinoskiej. Podczas jednego ze spacer\u00F3w schodz\u0105 ze \u015Bcie\u017Cki i si\u0119 gubi\u0105. Szukaj\u0105c powrotnej drogi, s\u0142ysz\u0105 w krzakach podejrzane odg\u0142osy. Uznaj\u0105, \u017Ce to locha z m\u0142odymi i panikuj\u0105 - wspinaj\u0105 si\u0119 wysoko na najbli\u017Csze drzewo. Dopiero wtedy Marek przypomina sobie o swoim l\u0119ku wysoko\u015Bci. Na dodatek z powodu wysi\u0142ku dostaje ataku astmy, a jego inhalator spad\u0142 na ni\u017Csz\u0105 ga\u0142\u0105\u017A.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72454776":["Psychofanka wi\u0119zi idola \/ \u017Bmija k\u0105sa dziecko w mieszkaniu
18-letnia Ewelina odwiedza w nowo wynaj\u0119tym mieszkaniu swoj\u0105 r\u00F3wie\u015Bnic\u0119 Malwin\u0119. Przynosi jej sensacyjn\u0105 wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce ich idol, popularny piosenkarz Kamil Wenta, zagin\u0105\u0142 po ostatnim koncercie. Ewelin\u0119 intryguj\u0119 fakt, \u017Ce jeden pok\u00F3j w mieszkaniu Malwiny jest zamkni\u0119ty. Gdy kole\u017Canka wychodzi do \u0142azienki, Ewelina otwiera pomieszczenie. Znajduje w nim skr\u0119powanego i zakneblowanego gwiazdora. W drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka widzowie poznaj\u0105 10-letniego Krzysia i jego rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy sp\u0119dzaj\u0105 razem czas. W pewnej chwili dziecko idzie do toalety i d\u0142ugo nie wraca. Rodzice znajduj\u0105 synka omdla\u0142ego. Ch\u0142opiec szybko odzyskuje przytomno\u015B\u0107. Opowiada, ze widzia\u0142 w\u0119\u017Ca, przestraszy\u0142 si\u0119 i zemdla\u0142. Po odchyleniu odzie\u017Cy przeznaczonej do prania doro\u015Bli znajduj\u0105 \u017Cmij\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72454777":["Ch\u0142opak trafiony pust\u0105 butelk\u0105 spadaj\u0105c\u0105 z trzeciego pi\u0119tra \/ Niespodziewane przebudzenie w dziupli z\u0142odziei
Marek odprowadza do domu swoj\u0105 dziewczyn\u0119 Anit\u0119. Pod jedn\u0105 z kamienic ch\u0142opak zostaje uderzony butelk\u0105, kt\u00F3ra wylecia\u0142a z mieszkania na trzecim pi\u0119trze. Marek upada na ziemi\u0119 zalany krwi\u0105. Spanikowana Anita dzwoni po pogotowie. Krystian pracuje w firmie spedycyjnej jako kierowca. Wraca do domu po zako\u0144czonym kursie, ale musi zatrzyma\u0107 si\u0119 na noc. Poniewa\u017C w pobli\u017Cu nie ma \u017Cadnego motelu ani parkingu, decyduje si\u0119 na post\u00F3j przed zamkni\u0119t\u0105 restauracj\u0105. Uk\u0142ada si\u0119 do snu na tyle swojego busa. Rankiem okazuje si\u0119, \u017Ce samoch\u00F3d wraz z pasa\u017Cerem zosta\u0142 skradziony i przewieziony do dziupli z\u0142odziei.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"72454778":["Sentymentalna podr\u00F3\u017C do czas\u00F3w PRL. Tym razem uczestnicy b\u0119d\u0105 musieli przygotowa\u0107 dania kojarz\u0105ce si\u0119 z tamtym okresem, ale w nowoczesnym wydaniu. W ocenianiu kulinarnych poczyna\u0144 zawodnik\u00F3w szefowi Wojciechowi Modestowi Amaro pomo\u017Ce aktorka Bo\u017Cena Dykiel. Na zwyci\u0119zc\u00F3w zadania b\u0119dzie czeka\u0107 niepowtarzalna nagroda, jakiej w programie jeszcze nie by\u0142o - spotkanie z rodzinami!","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"72454779":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"72454780":["Zesp\u00F3\u0142 programu przybywa do Z\u0142otoryi. Mieszka tu Daria, kt\u00F3ra sama wychowuje syn\u00F3w - Mi\u0142osza i Oskara. Pierwszy choruje na zesp\u00F3\u0142 nerczycowy, ma te\u017C martwic\u0119 mi\u0119\u015Bni i porusza si\u0119 na w\u00F3zku. Drugi cierpi na zesp\u00F3\u0142 Aspergera. Mieszkanie rodziny nosi \u015Blady rozpocz\u0119tych i nigdy niedoko\u0144czonych remont\u00F3w, brakuje centralnego ogrzewania, w \u0142azience jest tylko zimna woda, a w pokoju ch\u0142opc\u00F3w nie ma normalnych \u0142\u00F3\u017Cek. Do tego uk\u0142ad pomieszcze\u0144 uniemo\u017Cliwia Mi\u0142oszowi samodzielne przemieszczanie si\u0119. Ekipa pod wodz\u0105 Katarzyny Dowbor zabiera si\u0119 do pracy, by poprawi\u0107 warunki \u017Cycia Darii i jej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"72454781":["Dla bohater\u00F3w serialu dzia\u0142alno\u015B\u0107 so\u0142tysa stanowi misj\u0119 i powo\u0142anie. R\u00F3\u017Cni ich wiek, sytuacja rodzinna i wykonywany zaw\u00F3d, jednak \u0142\u0105czy zmys\u0142 organizatorski, cierpliwo\u015B\u0107 i umiej\u0119tno\u015B\u0107 dogadywania si\u0119 z innymi. Przyjrzymy si\u0119 codziennemu \u017Cyciu tych ludzi, przekonamy si\u0119, jak \u0142\u0105cz\u0105 obowi\u0105zki so\u0142tysa z prac\u0105 i sfer\u0105 prywatn\u0105. Poznamy ich niezwyk\u0142e inicjatywy, kt\u00F3re maj\u0105 na celu integracj\u0119 lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci. W tej galerii barwnych postaci i wyrazistych osobowo\u015Bci znajdziemy m.in. \u0141ukasza Zdyba z Soko\u0142owic, przedsi\u0119biorc\u0119 i wschodz\u0105c\u0105 gwiazd\u0119 disco polo, Ma\u0142gorzat\u0119 Grabowsk\u0105 z Ziel\u0105tkowa, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 artystyczn\u0105 prac\u0105 w drewnie, czy Emila Ro\u0144d\u0119 z Henrykowa, kt\u00F3ry so\u0142tysem po raz pierwszy zosta\u0142 w wieku 21 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362487.jpg","",["N"]],"72454782":["Cyceron
Helena Pa\u017Adziochowa wpada w pu\u0142apk\u0119 nieustannego d\u0105\u017Cenia do pi\u0119kna. Kobieta postanawia chirurgicznie poprawi\u0107 najwi\u0119ksze atuty swego kobiecego cia\u0142a. Pod jej wp\u0142ywem na kosztowne zmiany w wygl\u0105dzie decyduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Halina. Zrozpaczeni m\u0119\u017Cowie, by powstrzyma\u0107 swoje \u017Cony od marnotrawienia pieni\u0119dzy, s\u0105 zmuszeni si\u0119gn\u0105\u0107 po niezawodne narz\u0119dzie ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny: komplementy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"72454783":["Obserwator
Boczek zaprzestaje korzystania ze wsp\u00F3lnej toalety na pi\u0119trze w kamienicy. Zauwa\u017Ca to Ferdynand. Zmiany w zachowaniu s\u0105siada wzbudzaj\u0105 w nim wielki niepok\u00F3j. Zaistnia\u0142a sytuacja doprowadza Kiepskiego do podejrzliwo\u015Bci i sprawia, \u017Ce Halina wraz z Helen\u0105 musz\u0105 jako\u015B zaradzi\u0107 nowemu problemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"72454784":["Browar z kominem
Halina zauwa\u017Ca, \u017Ce z kranu w kuchni cieknie dziwna, z\u0142ocista ciesz. Prosi Ferdynanda, by to naprawi\u0142, lecz ten nie ma zamiaru brudzi\u0107 sobie r\u0105k. Tymczasem Pa\u017Adzioch informuje Kiepskiego, \u017Ce wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 w reklamie proszku do prania. Twierdzi, \u017Ce bardzo du\u017Co zarobi\u0142. Ferdynand razem z Waldemarem, Edziem i Boczkiem postanawia wi\u0119c nakr\u0119ci\u0107 w\u0142asny spot. Z braku pomys\u0142\u00F3w panowie robi\u0105 reklam\u0119 piwa \"Mocny Full\". Nied\u0142ugo potem dowiaduj\u0105 si\u0119 o organizowanym w okolicy festiwalu piosenki piwnej, w kt\u00F3rym nagrod\u0105 jest beczka z\u0142ocistego napoju. Postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72454785":["W Piekielnej Kuchni zjawiaj\u0105 si\u0119 Agnieszka W\u0142odarczyk i Miko\u0142aj Krawczyk. Aktorka para tym razem za\u0142o\u017Cy kuchenny fartuch i stanie do rywalizacji na \u0142y\u017Cki i no\u017Ce. Gwiazda, kt\u00F3ra oka\u017Ce si\u0119 lepszym kucharzem, wygra nagrod\u0119 - b\u0119dzie mia\u0142a szans\u0119 wyjecha\u0107 wraz z pozosta\u0142ymi uczestnikami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326836.jpg","",["N"]],"72454786":["Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"72454787":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454788":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"72454789":["Targowa G\u00F3rka to niewielka wie\u015B w Wielkopolsce. Mieszka tam pan Pawe\u0142 wraz z c\u00F3rk\u0105 i ojcem. Obaj panowie s\u0105 wdowcami, a nastoletnia Jagoda wci\u0105\u017C t\u0119skni za matk\u0105. Ich dom ma do\u015B\u0107 dziwny uk\u0142ad i w praktyce nikt nie ma w\u0142asnego miejsca ani prywatno\u015Bci. \u0141azienka tak\u017Ce jest w bardzo z\u0142ym stanie, a piec grozi wybuchem. Ekipa rozpoczyna remont. Tym razem jednak pojawia si\u0119 problem, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce Katarzyna Dowbor nie mo\u017Ce opuszcza\u0107 domu z powodu choroby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"72454790":["Testament
Do domu rodziny Kiepskich przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 nie wzywani przez nikogo stra\u017C po\u017Carna, brygada antyterrorystyczna i dostawca pizzy. Ferdynand Kiepski podejrzewa, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 ofiar\u0105 \u017Cart\u00F3w z\u0142o\u015Bliwego s\u0105siada. Postanawia wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72454791":["Okrutna pizza
Waldek znajduje prac\u0119 w pizzerii. Szybko jednak z niej rezygnuje z powodu ci\u0105g\u0142ych konflikt\u00F3w ze swoim szefem. Ferdek i Waldek postanawiaj\u0105 otworzy\u0107 w\u0142asn\u0105 pizzeri\u0119 w mieszkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72454792":["\u015Awi\u0119ta Kluska
Kiepscy oraz ich s\u0105siedzi zostaj\u0105 wyznawcami dziwnego kultu: chodz\u0105 z durszlakami na g\u0142owach i odprawiaj\u0105 tajemnicze mod\u0142y, stoj\u0105c na jednej nodze. Okazuje si\u0119, \u017Ce oczekuj\u0105 nadej\u015Bcia Kosmicznej Kluski, kt\u00F3ra ma pom\u00F3c im si\u0119 szybko wzbogaci\u0107. Ferdek jak zawsze pozostaje sceptyczny. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce pieni\u0105dze faktycznie zaczynaj\u0105 sp\u0142ywa\u0107 do wyznawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"72454793":["Janusz i Adelajda
Janusz zakochuje si\u0119 w nowej sprzedawczyni, Adelajdzie Muchomorek. Nie podoba si\u0119 to Ferdkowi (Andrzej Grabowski) ani pozosta\u0142ym mieszka\u0144com kamienicy. Zazdro\u015Bni s\u0105siedzi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce teraz kobieta przestanie dawa\u0107 im produkty na kresk\u0119. Nie zamierzaj\u0105 na to pozwoli\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"72454794":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"72454795":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021541.jpg","",["N"]],"72454796":["W Henrykowie \u017Cycie toczy si\u0119 spokojnie. Emil odbywa spotkanie w sprawie biblioteki, udaje si\u0119 do lokalnego pszczelarza i pracuje w polu. W Soko\u0142owicach emocje bior\u0105 g\u00F3r\u0119. Podczas sadzenia pomidor\u00F3w mi\u0119dzy \u0141ukaszem i jego \u017Con\u0105 Ewelin\u0105 dochodzi do wymiany zda\u0144. P\u00F3\u017Aniej so\u0142tys musi wykona\u0107 nerwowy telefon do w\u00F3jta. Podejmie te\u017C dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu wskrzeszenie m\u0142odzie\u017Cowej dru\u017Cyny pi\u0142karskiej. W Ziel\u0105tkowie Ma\u0142gosia wraz z mieszka\u0144cami zabiera si\u0119 za przygotowania do obchod\u00F3w magicznej Nocy Kupa\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362487.jpg","",["N"]],"72454797":["Re\u017C.: Baltasar Korm\u00E1kur.
Dwaj przest\u0119pcy dzia\u0142aj\u0105cy na us\u0142ugach meksyka\u0144skiego kartelu, opanowany Robert \"Bobby\" Trench i lekkoduch Michael \"Stig\" Stigman, planuj\u0105 zuchwa\u0142y napad na bank. Tworz\u0105 wyj\u0105tkowo niedobran\u0105 par\u0119 i trudno znale\u017A\u0107 im wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Jest jednak jedna rzecz, kt\u00F3ra ich \u0142\u0105czy, cho\u0107 o tym nie wiedz\u0105. Obaj s\u0105 w rzeczywisto\u015Bci tajnymi agentami, kt\u00F3rzy w tym samym czasie pr\u00F3buj\u0105 rozpracowa\u0107 gang handlarzy narkotykami. Stig to oficer Wywiadu Marynarki Wojennej, natomiast Bobby pracuje dla DEA, Ameryka\u0144skiej Agencji Antynarkotykowej. Mimo \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani nie ufaj\u0105 sobie i \u017Caden z nich nie zna prawdziwej to\u017Csamo\u015Bci drugiego, ich wsp\u00F3lny skok ko\u0144czy si\u0119 sukcesem. Zdobywaj\u0105 bankowe depozyty nale\u017C\u0105ce do wp\u0142ywowego bossa Papiego Greco, Niebawem jednak wychodzi na jaw, \u017Ce zrabowane przez duet fundusze tak naprawd\u0119 nale\u017C\u0105 do CIA. Bobby i Stig zbyt p\u00F3\u017Ano u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce zostali wrobieni. Od tej pory mog\u0105 liczy\u0107 jedynie na siebie. Ich tropem pod\u0105\u017Caj\u0105 skorumpowani pracownicy wywiadu oraz \u017C\u0105dni zemsty wys\u0142annicy mafii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047805.jpg","",["N"]],"72454798":["Re\u017C.: John Krasinski.
Po apokalipsie \u015Bwiat pogr\u0105\u017C\u0105 si\u0119 w ca\u0142kowitym chaosie. Na farmie mieszka czteroosobowa rodzina Abbott\u00F3w. Ich \u017Cycie up\u0142ywa w nieustannej ciszy. Aby przetrwa\u0107, ci\u0119\u017Carna Evelyn (Emily Blunt) i jej m\u0105\u017C Lee (John Krasinski) oraz ich dzieci musz\u0105 pozosta\u0107 czujni i uwa\u017Ca\u0107 na ka\u017Cdy ruch, kt\u00F3ry wyda\u0142by jakikolwiek odg\u0142os. Woko\u0142o \u017Cyj\u0105 bowiem potworne wrogie i agresywne istoty reaguj\u0105ce jedynie na d\u017Awi\u0119k i bardzo na niego wyczulone. Je\u015Bli ich us\u0142ysz\u0105, konfrontacja mo\u017Ce si\u0119 sko\u0144czy\u0107 dla rodziny Abbott\u00F3w tragicznie. Film by\u0142 nominowany do Z\u0142otych Glob\u00F3w w kategorii najlepsza muzyka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2347080.jpg","",["N"]],"72454799":["\u015Amier\u0107 i Ferdynand
Ferdynand, Waldemar i Pa\u017Adzioch ogl\u0105daj\u0105 w telewizji mecz. Przy okazji trenuj\u0105 rzuty puszkami po piwie do kosza. Jedna z nich trafia w Halin\u0119. Rozz\u0142oszczona kobieta odgra\u017Ca si\u0119, \u017Ce sko\u0144czy z pija\u0144stwem m\u0119\u017Ca i syna. Wymawia zakl\u0119cie. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce piwo spo\u017Cywane przez Kiepskich i Mariana zaczyna \u015Bmierdzie\u0107. Po pewnym czasie w ich mieszkaniu pojawia si\u0119 \u015Amier\u0107. Przysz\u0142a po Ferdynanda, ale ten nie zamierza z ni\u0105 odchodzi\u0107. W ko\u0144cu domownicy przyzwyczajaj\u0105 si\u0119 do jej obecno\u015Bci. Nadaj\u0105 jej nawet imi\u0119 - Gienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72454800":["Magiel
Kazimierz Badura namawia Ferdka do kupienia po okazyjnej cenie starego magla, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 u niego na z\u0142omowisku. Kiepski obmy\u015Bla kolejny b\u0142yskotliwy plan, dzi\u0119ki kt\u00F3remu zarobi fortun\u0119. Pe\u0142en entuzjazmu zach\u0119ca swoj\u0105 \u017Con\u0119 do zakupu urz\u0105dzenia. Przekonuje Halink\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki niemu rozkr\u0119c\u0105 rodzinny, intratny interes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"72454801":["\u017Begnaj Laleczko
Waldemar podejrzewa swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolant\u0119 o romans. Postanawia dzia\u0142a\u0107. Poszukuje prywatnego detektywa, kt\u00F3ry przeprowadzi\u0142by \u015Bledztwo i dostarczy\u0142 mu niezbitych dowod\u00F3w potwierdzaj\u0105cych zdrad\u0119 \u017Cony. M\u0142ody Kiepski postanawia wykorzysta\u0107 je w s\u0105dzie podczas rozprawy rozwodowej. Ferdek przedstawia synowi kandydatury kilku kompetentnych os\u00F3b, kt\u00F3re po niezbyt wyg\u00F3rowanej cenie podejm\u0105 si\u0119 tego trudnego zadania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"72454802":["Pani Kasia samotnie wychowywa\u0142a Patryka, kt\u00F3ry cierpi na rzadk\u0105 i nieuleczaln\u0105 chorob\u0119 genetyczn\u0105. Kilka lat temu pozna\u0142a pana Arkadiusza i za\u0142o\u017Cy\u0142a z nim rodzin\u0119. Niedawno na \u015Bwiat przyszed\u0142 syn pary, Franek. Pan Arek dorabia na r\u00F3\u017Cne sposoby, jednak nie ma sta\u0142ego zatrudnienia, gdy\u017C musi pomaga\u0107 w opiece nad Patrykiem. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 dochod\u00F3w rodziny poch\u0142ania kosztowna rehabilitacja ch\u0142opca. W domu, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, najwi\u0119kszy problem stanowi \u0142azienka - nieprzystosowana dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. Pary nie sta\u0107 jednak na remont z prawdziwego zdarzenia. Ekipa programu pomo\u017Ce to zmieni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"72454803":["Porwanie \/ Dziecko dusi si\u0119 moskitier\u0105
6-letni Jacek zostaje w domu z niani\u0105 Anet\u0105. Jego rodzice w internecie obnosz\u0105 si\u0119 ze swoim bogactwem. Telefon opiekunki roz\u0142adowuje si\u0119, a w mieszkaniu nie ma pr\u0105du. Nagle kobieta zauwa\u017Ca m\u0119\u017Cczyzn w kominiarkach, kt\u00F3rzy zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 do domu. Aneta bierze Jacka za r\u0119k\u0119, zamyka drzwi na klucz i dzwoni pod numer 112. Kobieta ma nadziej\u0119, \u017Ce z\u0142odzieje okradn\u0105 mieszkanie i odejd\u0105. Ale z ukrycia pods\u0142uchuje ich rozmow\u0119, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce przyszli porwa\u0107 6-latka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72454804":["Napad na nastolatki \/ Starsza pani dosta\u0142a udaru m\u00F3zgu, czy pomoc przyjedzie na czas?
65-letnia Jadwiga Konieczna \u017Ale si\u0119 poczu\u0142a, objawy wskazuj\u0105 na udar m\u00F3zgu. W mieszkaniu jest tylko z wnuczk\u0105. 16-letnia Ewa nie wie, jak ratowa\u0107 babci\u0119. Po pomoc biegnie do s\u0105siada Wojciecha, kt\u00F3ry nast\u0119pnie dzwoni pod 112. Telefon odbiera c\u00F3rka pani Jadwigi, kt\u00F3ra pracuje jako operatorka pogotowia. Rozpoczyna si\u0119 pe\u0142na emocji reanimacja do czasu przyjazdu ratownik\u00F3w medycznych. Trzy nastolatki: Ma\u0142gosia, Patrycja i Marta rozpoczynaj\u0105 wakacje. W drodze na basen zostaj\u0105 napadni\u0119te przez trzech chuligan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72454328":["Nieledew to niewielka wie\u015B nieopodal Hrubieszowa. Mieszka tam pani Aneta z tr\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. Kobieta niedawno zako\u0144czy\u0142a zwi\u0105zek z uzale\u017Cnionym od alkoholu m\u0119\u017Cem, chc\u0105c zapewni\u0107 lepsze \u017Cycie swoim pociechom. Warunki, w jakich mieszka teraz jej rodzina, s\u0105 z\u0142e. W szafie w przedpokoju stoi piec ogrzewaj\u0105cy ca\u0142y dom, kt\u00F3ry w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce eksplodowa\u0107. Pod\u0142ogi ziej\u0105 dziurami, a na \u015Bcianach pojawi\u0142 si\u0119 grzyb. Podczas gdy Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski zajmuj\u0105 si\u0119 remontem, Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje. Prowadz\u0105ca ma dla pani Anety jeszcze jedn\u0105 niespodziank\u0119 - pomo\u017Ce jej znale\u017A\u0107 upragnion\u0105 prac\u0119.","","",["JM"]],"72454329":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"72454330":["W \u017Cyciu 18-letniego Kuby pojawi si\u0119 tajemnicza kobieta. Spostrzega, \u017Ce nieznajoma m\u00F3wi z ameryka\u0144skim akcentem. Mary twierdzi, \u017Ce jest jego ciotk\u0105 i od lat mieszka za oceanem. Ch\u0142opak odkrywa, \u017Ce kobieta jest sk\u0142\u00F3cona z jego matk\u0105, a jedn\u0105 z przyczyn konfliktu s\u0105 pieni\u0105dze. Nastolatek chce pozna\u0107 szczeg\u00F3\u0142y tej sprawy.","","",["JM"]],"72454331":["M\u0119\u017Cczyzna prowadzony na egzekucj\u0119 obezw\u0142adnia dw\u00F3ch stra\u017Cnik\u00F3w i ucieka. Zabiera te\u017C nale\u017C\u0105ca do nich bro\u0144. Wkr\u00F3tce potem policja znajduje cia\u0142a kilku gangster\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce zostali zastrzeleni. Dzi\u0119ki temu udaje si\u0119 powi\u0105za\u0107 spraw\u0119 ze \u015Bledztwem przeciwko mafii narkotykowej, kt\u00F3re prowadzi nadinspektor Igor Gucman. Policjanci z dw\u00F3ch wydzia\u0142\u00F3w \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y. Schwytanie sprytnego mordercy b\u0119dzie jednak wymaga\u0142o nietypowych rozwi\u0105za\u0144. W trakcie dzia\u0142a\u0144 operacyjnych mi\u0119dzy naczelnik Kruczkowsk\u0105 a nadinspektorem Gucmanem zaczyna iskrzy\u0107. Oboje staraj\u0105 si\u0119 traktowa\u0107 spraw\u0119 z dystansem i pozosta\u0107 profesjonalistami, nie s\u0105 jednak w stanie ukry\u0107 tego, jak na siebie reaguj\u0105.","","",["N"]],"72454332":["Ginie obraz przeznaczony na aukcj\u0119 dla chorej dziewczynki. Do Leny dzwoni organizatorka wydarzenia, jej dawna kole\u017Canka, kt\u00F3ra odpowiada\u0142a za cenne dzie\u0142o. Patrol rusza do studia telewizyjnego, gdzie mia\u0142a si\u0119 odby\u0107 impreza. Na miejscu str\u00F3\u017Ce prawa spotykaj\u0105 rodzic\u00F3w potrzebuj\u0105cej wsparcia dziewczynki. Natrafiaj\u0105 te\u017C na \u015Blad prowadz\u0105cy do reportera z pasma sportowego i go przes\u0142uchuj\u0105. W komendzie pojawia si\u0119 kolekcjoner, kt\u00F3ry ofiarowa\u0142 na aukcj\u0119 obraz. M\u0119\u017Cczyzna jest roz\u017Calony, \u017Ce do licytacji w og\u00F3le nie dosz\u0142o, a dzie\u0142o sztuki przepad\u0142o i zamierza z\u0142o\u017Cy\u0107 zawiadomienie do prokuratora o pope\u0142nieniu przest\u0119pstwa przez organizatork\u0119 wydarzenia. Tymczasem Lena prowadzi prywatne \u015Bledztwo. S\u0105dzi, \u017Ce w domu opieki, gdzie znajduje si\u0119 jej mama, dochodzi do powa\u017Cnych nadu\u017Cy\u0107.","","",["N"]],"72454333":["Na oddziale neurochirurgicznym przebywa 48-letni Leszek z guzem m\u00F3zgu. M\u0119\u017Cczyzna jest przekonany, \u017Ce wkr\u00F3tce umrze, dlatego nie chce zgodzi\u0107 si\u0119 na operacj\u0119. Na zabieg namawia go \u017Cona, Iwona oraz 17-letnia c\u00F3rka, Ewelina. Dziewczyna pods\u0142uchuje rozmow\u0119 rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy spieraj\u0105 si\u0119 o tajemnicze sprawy z przesz\u0142o\u015Bci. Nastolatka zmusza ojca, by powiedzia\u0142 jej prawd\u0119. Leszek wyznaje, \u017Ce ma syna z inn\u0105 kobiet\u0105, kt\u00F3r\u0105 opu\u015Bci\u0142, gdy pozna\u0142 Iwon\u0119. Ewelina postanawia odnale\u017A\u0107 starszego brata. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej nawi\u0105zuje kontakt z Micha\u0142em. Sprowadza go do szpitala. Okazuje si\u0119, \u017Ce Micha\u0142 przyjecha\u0142 nie po to, by nawi\u0105za\u0107 relacje rodzinne, ale by za\u017C\u0105da\u0107 wyp\u0142aty aliment\u00F3w.","","",[]],"72454334":["Na Malanowskiego i jego partnerk\u0119 wpada Aleksandra Aromi\u0144ska. Dziewczyna b\u0142\u0105ka si\u0119 po ulicach, na jej ciele wida\u0107 \u015Blady pobicia. Niestety, nie mo\u017Ce sobie przypomnie\u0107, co si\u0119 sta\u0142o. Aleksandra trafia do szpitala, gdzie wychodzi na jaw, \u017Ce jest ofiar\u0105 gwa\u0142tu. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry potraktowa\u0142 j\u0105 w ten spos\u00F3b, poda\u0142 dziewczynie pigu\u0142k\u0119 gwa\u0142tu. Po niej straci\u0142a pami\u0119\u0107. Detektywi decyduj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 i z\u0142apa\u0107 napastnika.","","",[]],"72454335":["Detektywi cudem unikaj\u0105 potr\u0105cenia przez p\u0119dz\u0105cy samoch\u00F3d. Wkr\u00F3tce dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w okolicy dosz\u0142o do morderstwa. Ofiara to 29-letnia Sylwia Paprocka. Podejrzanym o zabicie kobiety jest jej kochanek, Micha\u0142 Jesionek. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza oskar\u017Ceniom i wynajmuje detektyw\u00F3w, by odszukali prawdziwego morderc\u0119. Malanowski i jego zesp\u00F3\u0142 domy\u015Blaj\u0105 si\u0119, \u017Ce zab\u00F3jc\u0105 jest kierowca samochodu, kt\u00F3ry prawie ich potr\u0105ci\u0142.","","",[]],"72454336":["Karina zaskakuje wszystkich swoj\u0105 artystyczn\u0105 dusz\u0105, kt\u00F3r\u0105 skrywa pod pancerzem twardej i wyzwolonej kobiety. Kamil, nazywany przez znajomych \"\u0142ysym wariatem\", jest bardzo przyjazn\u0105 i weso\u0142\u0105 osob\u0105 o gro\u017Anej sylwetce. Ma r\u00F3wnie\u017C bardzo rozs\u0105dne podej\u015Bcie do p\u0142acenia mandat\u00F3w. Marek z Andelkiem wracaj\u0105 z udanych zakup\u00F3w. S\u0105siad m\u0119\u017Cczyzn, Bogdan, ma oceni\u0107 ich skarby ch\u0142odnym okiem.","","",["N"]],"72454337":["Karina od pewnego czasu wyra\u017Ca siebie i swoje pragnienia przez sztuk\u0119. Jasno m\u00F3wi o tym, \u017Ce jej prace s\u0105 manifestacj\u0105 g\u0142\u0119boko skrywanych przez ni\u0105 uczu\u0107. Kamil ma za sob\u0105 o\u015Bmioletnie ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. Zosta\u0142y mu po nim wspomnienia i kochana c\u00F3rka. Tatua\u017Ce m\u00F3wi\u0105 o jego mi\u0142o\u015Bci do niej oraz stanowi\u0105 lekarstwo na codzienn\u0105 t\u0119sknot\u0119. Darek uwa\u017Ca, \u017Ce sport to przyjemno\u015B\u0107 i zdrowie. Zw\u0142aszcza wtedy, gdy cz\u0142owiek nie m\u0119czy si\u0119 za bardzo, a przy okazji mo\u017Ce porozmawia\u0107 o kobietach.","","",["N"]],"72454338":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Marian Pa\u017Adzioch chce kupi\u0107 od Ferdka jego cz\u0119\u015B\u0107 piwnicy. Zamierza w niej bowiem trzyma\u0107 elementy zamienne do swojego motoru. S\u0105siad oferuje wysok\u0105 kwot\u0119, wi\u0119c Kiepski bez zastanowienia si\u0119 zgadza. Dopiero po rozmowie z Jolasi\u0105 odkrywa, \u017Ce Pa\u017Adzioch go oszuka\u0142. Synowa t\u0142umaczy mu, \u017Ce w piwnicy odkryto poka\u017Ane pok\u0142ady gazu \u0142upkowego, z kt\u00F3rego wydobywania ca\u0142a rodzina mog\u0142aby czerpa\u0107 ogromne korzy\u015Bci. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 anulowa\u0107 niekorzystn\u0105 dla siebie transakcj\u0119.","","",["N"]],"72454339":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Waldek i Jolasia niespodziewanie zjawiaj\u0105 si\u0119 noc\u0105 w mieszkaniu Kiepskich i prosz\u0105 rodzic\u00F3w o nocleg. Twierdz\u0105, \u017Ce nie maj\u0105 gdzie si\u0119 podzia\u0107 po tym, jak ich mieszkanie zosta\u0142o zalane. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Jolasia ma konkretny plan zwi\u0105zany z mieszkaniem te\u015Bci\u00F3w. Ferdynand, ostrze\u017Cony przez s\u0105siad\u00F3w, postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 je pokrzy\u017Cowa\u0107. Rozpoczyna si\u0119 przebieg\u0142a gra o dominacj\u0119 w rodzinie.","","",["N"]],"72454340":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"72454341":["Weronika wi\u0105\u017Ce si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry ma za sob\u0105 burzliwy zwi\u0105zek z trudn\u0105 partnerk\u0105. Z powodu tej znajomo\u015Bci sama wpada w tarapaty.","","",["N"]],"72454342":["W \u017Cyciu 18-letniego Kuby pojawi si\u0119 tajemnicza kobieta. Spostrzega, \u017Ce nieznajoma m\u00F3wi z ameryka\u0144skim akcentem. Mary twierdzi, \u017Ce jest jego ciotk\u0105 i od lat mieszka za oceanem. Ch\u0142opak odkrywa, \u017Ce kobieta jest sk\u0142\u00F3cona z jego matk\u0105, a jedn\u0105 z przyczyn konfliktu s\u0105 pieni\u0105dze. Nastolatek chce pozna\u0107 szczeg\u00F3\u0142y tej sprawy.","","",["JM"]],"72454343":["M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna chce udowodni\u0107, \u017Ce nowy partner jego matki jest oszustem. \u015Aledczy badaj\u0105 spraw\u0119. Kiedy odkrywaj\u0105 niewygodny sekret m\u0119\u017Cczyzny dotycz\u0105cy jego poprzedniej rodziny, wszystko wskazuje na to, \u017Ce klient mia\u0142 racj\u0119.","","",["N"]],"72454344":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","","",["N"]],"72454345":["Nieledew to niewielka wie\u015B nieopodal Hrubieszowa. Mieszka tam pani Aneta z tr\u00F3jk\u0105 swoich dzieci. Kobieta niedawno zako\u0144czy\u0142a zwi\u0105zek z uzale\u017Cnionym od alkoholu m\u0119\u017Cem, chc\u0105c zapewni\u0107 lepsze \u017Cycie swoim pociechom. Warunki, w jakich mieszka teraz jej rodzina, s\u0105 z\u0142e. W szafie w przedpokoju stoi piec ogrzewaj\u0105cy ca\u0142y dom, kt\u00F3ry w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce eksplodowa\u0107. Pod\u0142ogi ziej\u0105 dziurami, a na \u015Bcianach pojawi\u0142 si\u0119 grzyb. Podczas gdy Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski zajmuj\u0105 si\u0119 remontem, Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje. Prowadz\u0105ca ma dla pani Anety jeszcze jedn\u0105 niespodziank\u0119 - pomo\u017Ce jej znale\u017A\u0107 upragnion\u0105 prac\u0119.","","",["JM"]],"72454346":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","","",["N"]],"72454347":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",["JM"]],"72454348":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","","",["N"]],"72454349":["Medycyna chi\u0144ska","","",["N"]],"72454350":["Wszystkie tajemnice kolei, parowoz\u00F3w, szyn i pasa\u017Cer\u00F3w. Informacje o dzia\u0142aniu poci\u0105gu oraz osobach, kt\u00F3ra go prowadzi. Kulisy pracy konduktor\u00F3w, a tak\u017Ce sekrety ostatniej czynnej parowozowni na \u015Bwiecie. Ma\u0142o znane wiadomo\u015Bci na temat kolei wysokich pr\u0119dko\u015Bci, klasycznych ekspres\u00F3w i niuans\u00F3w regionalnych przewoz\u00F3w.","","",["N"]],"72454351":["Mariola przypadkowo poznaje Krzysztofa. M\u0119\u017Cczyzna wpada w oko kobiecie i tak\u017Ce wydaje si\u0119 by\u0107 ni\u0105 zainteresowany. Mariola, kt\u00F3ra jest m\u0119\u017Catk\u0105, nie zamierza jednak dopuszcza\u0107 si\u0119 zdrady. Zamiast tego postanawia wskrzesi\u0107 dawne uczucia w swoim zwi\u0105zku. M\u0105\u017C pozostaje jednak oboj\u0119tny wobec jej stara\u0144. Odrzucona Mariola w ko\u0144cu zgadza si\u0119 na spotkanie z Krzysztofem.","","",["N"]],"72454352":["Natalia i Marek dostaj\u0105 zg\u0142oszenie, \u017Ce na poboczu zosta\u0142 znaleziony ci\u0119\u017Cko pobity ch\u0142opak. Na miejscu za\u0142oga odkrywa, \u017Ce poszkodowany ma na przedramieniu piecz\u0105tk\u0119 klubu. Patrol jedzie tam, ale pracownicy i w\u0142a\u015Bciciel nie chc\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z policjantami. Do komendy trafia kobieta poszukuj\u0105ca nastoletniej c\u00F3rki. W trakcie rozmowy okazuje si\u0119, \u017Ce zaginiona to siostra poszkodowanego ch\u0142opaka. \u015Aledztwo nabiera rozp\u0119du. Funkcjonariusze s\u0105 przekonani, \u017Ce odpowiedzi na pytania w tej sprawie nale\u017Cy szuka\u0107 w klubie, dlatego udaj\u0105 si\u0119 tam ponownie. Teraz priorytetem jest odnalezienie nastolatki. Matylda rozmawia z siostr\u0105. Wyjawia Natalii, kto jest ojcem jej dziecka.","","",["N"]],"72454353":["Na komendzie pojawia si\u0119 Maria, dyrektorka miejskiej biblioteki. Kobieta zg\u0142asza znikni\u0119cie jednej ze swoich pracownic, Kingi. Dziewczyna nie przysz\u0142a rano do pracy i nie ma z ni\u0105 kontaktu. Policjanci jad\u0105 do mieszkania zaginionej i ku swojemu zaskoczeniu zastaj\u0105 tam jej siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 - Laur\u0119. Kobieta nie wie jednak, gdzie jest jej siostra, sama te\u017C jej szuka. W czasie \u015Bledztwa str\u00F3\u017Ce prawa trafiaj\u0105 na trop jednego ze sta\u0142ych bywalc\u00F3w biblioteki, recydywisty Tomasza. Gdy pr\u00F3buj\u0105 go przes\u0142ucha\u0107, m\u0119\u017Cczyzna ucieka. W jego porzuconym notesie funkcjonariusze znajduj\u0105 rysunki kobiet i opisy zbrodni. Zachodzi obawa, \u017Ce bibliotekarka zosta\u0142a zamordowana.","","",["N"]],"72454354":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"72454355":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"72454356":["Bartek orientuje si\u0119, \u017Ce Emilce grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. \u015Aciga si\u0119 z czasem, by uratowa\u0107 j\u0105 i dziecko. Laura odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3rzy rzekomo n\u0119ka\u0142 Adama, zagin\u0105\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce szuka go zrozpaczona matka. Kowalik domaga si\u0119 od swojego partnera wyja\u015Bnie\u0144. Tymczasem Ka\u015Bka dochodzi do wniosku, \u017Ce nie potrafi \u017Cy\u0107 bez Lucynki. Jest jednak przekonany, \u017Ce straci\u0142 j\u0105 na rzecz innego m\u0119\u017Cczyzny.","","",[]],"72454357":["Pewnego dnia bez zapowiedzi do domu Kiepskich przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 trzy ciotki z Pu\u0142aw. Nag\u0142a wizyta dawno niewidzianych krewniaczek jest dla Ferdka powodem g\u0142\u0119bokiego niezadowolenia. Gospodarz robi wszystko, by niechciani go\u015Bcie jak najszybciej opu\u015Bcili jego mieszkanie. Niespodziewanie Kazimierz Badura sugeruje mu mo\u017Cliwe korzy\u015Bci z odwiedzin ciotek. Pod wp\u0142ywem rozmowy z nim Kiepski nagle ca\u0142kowicie zmienia sw\u00F3j stosunek do rodziny.","","",["N"]],"72454358":["Ilona nie chce, by jej c\u00F3rka wi\u0105za\u0142a si\u0119 z marynarzem. Kinga, kt\u00F3ra zakocha\u0142a si\u0119 w kucharzu okr\u0119towym, nie wie, co robi\u0107. Dziewczyna nie potrafi postawi\u0107 si\u0119 dominuj\u0105cej opiekunce i gdy ukochany wyp\u0142ywa w kolejny rejs, zaczyna si\u0119 spotka\u0107 z informatykiem, kt\u00F3rego wybra\u0142a dla niej Ilona. Nowy znajomy okazuje si\u0119 jednak szanta\u017Cyst\u0105, a by\u0142y ch\u0142opak wraca i postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 restauracj\u0119 na sta\u0142ym l\u0105dzie. Kinga ignoruje narzekania Ilony i zamierza i i\u015B\u0107 za g\u0142osem serca. Przy okazji odkrywa, \u017Ce matka potajemnie spotyka si\u0119 z jej ojcem - by\u0142ym marynarzem, kt\u00F3ry niedawno przeszed\u0142 na emerytur\u0119.","","",["N"]],"72454359":["Danuta Norecka samotnie wychowuje 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Joann\u0119. Dziewczyna p\u00F3\u0142 roku wcze\u015Bniej przesz\u0142a operacj\u0119 kr\u0119gos\u0142upa. Poniewa\u017C wci\u0105\u017C zmaga si\u0119 z b\u00F3lem, neurolog przepisuje jej nowy lek. Po po\u0142kni\u0119ciu tabletki Joanna zaczyna si\u0119 skar\u017Cy\u0107 na dr\u0119twienie j\u0119zyka, a kilka minut p\u00F3\u017Aniej traci przytomno\u015B\u0107. Matka wzywa karetk\u0119 pogotowia. Ratownicy podejmuj\u0105 akcj\u0119 reanimacyjn\u0105, a potem zabieraj\u0105 Joann\u0119 do szpitala. Wstrz\u0105s anafilaktyczny powoduje, \u017Ce nastolatka zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119.","","",["N"]],"72454360":["Mariola przypadkowo poznaje Krzysztofa. M\u0119\u017Cczyzna wpada w oko kobiecie i tak\u017Ce wydaje si\u0119 by\u0107 ni\u0105 zainteresowany. Mariola, kt\u00F3ra jest m\u0119\u017Catk\u0105, nie zamierza jednak dopuszcza\u0107 si\u0119 zdrady. Zamiast tego postanawia wskrzesi\u0107 dawne uczucia w swoim zwi\u0105zku. M\u0105\u017C pozostaje jednak oboj\u0119tny wobec jej stara\u0144. Odrzucona Mariola w ko\u0144cu zgadza si\u0119 na spotkanie z Krzysztofem.","","",["N"]],"72454361":["Natalia i Marek dostaj\u0105 zg\u0142oszenie, \u017Ce na poboczu zosta\u0142 znaleziony ci\u0119\u017Cko pobity ch\u0142opak. Na miejscu za\u0142oga odkrywa, \u017Ce poszkodowany ma na przedramieniu piecz\u0105tk\u0119 klubu. Patrol jedzie tam, ale pracownicy i w\u0142a\u015Bciciel nie chc\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z policjantami. Do komendy trafia kobieta poszukuj\u0105ca nastoletniej c\u00F3rki. W trakcie rozmowy okazuje si\u0119, \u017Ce zaginiona to siostra poszkodowanego ch\u0142opaka. \u015Aledztwo nabiera rozp\u0119du. Funkcjonariusze s\u0105 przekonani, \u017Ce odpowiedzi na pytania w tej sprawie nale\u017Cy szuka\u0107 w klubie, dlatego udaj\u0105 si\u0119 tam ponownie. Teraz priorytetem jest odnalezienie nastolatki. Matylda rozmawia z siostr\u0105. Wyjawia Natalii, kto jest ojcem jej dziecka.","","",["N"]],"72454362":["M\u0119\u017Cczyzna prowadzony na egzekucj\u0119 obezw\u0142adnia dw\u00F3ch stra\u017Cnik\u00F3w i ucieka. Zabiera te\u017C nale\u017C\u0105ca do nich bro\u0144. Wkr\u00F3tce potem policja znajduje cia\u0142a kilku gangster\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce zostali zastrzeleni. Dzi\u0119ki temu udaje si\u0119 powi\u0105za\u0107 spraw\u0119 ze \u015Bledztwem przeciwko mafii narkotykowej, kt\u00F3re prowadzi nadinspektor Igor Gucman. Policjanci z dw\u00F3ch wydzia\u0142\u00F3w \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y. Schwytanie sprytnego mordercy b\u0119dzie jednak wymaga\u0142o nietypowych rozwi\u0105za\u0144. W trakcie dzia\u0142a\u0144 operacyjnych mi\u0119dzy naczelnik Kruczkowsk\u0105 a nadinspektorem Gucmanem zaczyna iskrzy\u0107. Oboje staraj\u0105 si\u0119 traktowa\u0107 spraw\u0119 z dystansem i pozosta\u0107 profesjonalistami, nie s\u0105 jednak w stanie ukry\u0107 tego, jak na siebie reaguj\u0105.","","",["N"]],"72454363":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"72454364":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"72454365":["Bartek orientuje si\u0119, \u017Ce Emilce grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. \u015Aciga si\u0119 z czasem, by uratowa\u0107 j\u0105 i dziecko. Laura odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3rzy rzekomo n\u0119ka\u0142 Adama, zagin\u0105\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce szuka go zrozpaczona matka. Kowalik domaga si\u0119 od swojego partnera wyja\u015Bnie\u0144. Tymczasem Ka\u015Bka dochodzi do wniosku, \u017Ce nie potrafi \u017Cy\u0107 bez Lucynki. Jest jednak przekonany, \u017Ce straci\u0142 j\u0105 na rzecz innego m\u0119\u017Cczyzny.","","",[]],"72454366":["Pewnego dnia bez zapowiedzi do domu Kiepskich przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 trzy ciotki z Pu\u0142aw. Nag\u0142a wizyta dawno niewidzianych krewniaczek jest dla Ferdka powodem g\u0142\u0119bokiego niezadowolenia. Gospodarz robi wszystko, by niechciani go\u015Bcie jak najszybciej opu\u015Bcili jego mieszkanie. Niespodziewanie Kazimierz Badura sugeruje mu mo\u017Cliwe korzy\u015Bci z odwiedzin ciotek. Pod wp\u0142ywem rozmowy z nim Kiepski nagle ca\u0142kowicie zmienia sw\u00F3j stosunek do rodziny.","","",["N"]],"72454367":["Strzelnica Navala
Program przybli\u017Ca widzom tajniki strzelectwa. By\u0142y komandos JW GROM, Pawe\u0142 \"Naval\" Mate\u0144czuk oraz Micha\u0142 Sitarski i \u0141ukasz Jurkowski razem z zaproszonymi go\u015B\u0107mi scharakteryzuj\u0105 poszczeg\u00F3lne typy broni, a tak\u017Ce om\u00F3wi\u0105 r\u00F3\u017Cne kwestie zwi\u0105zane np. z my\u015Blistwem. Strzeleckim pr\u00F3bom zostan\u0105 poddane gwiazdy polskiego sportu, m.in. Weronika Nowakowska, Zbigniew Boniek, Czes\u0142aw Lang, \u0141ukasz Kadziewicz, Renata Mauer czy Tomasz Hajto.","","",["N"]],"72454368":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","","",["N"]],"72454369":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",["JM"]],"72454370":["W podlaskiej wsi Kuzie mieszka pani Danuta i jej c\u00F3rka Weronika. Dziewczyna jest ju\u017C doros\u0142a, cierpi jednak na pora\u017Cenie m\u00F3zgowe i wymaga sta\u0142ej opieki. M\u0105\u017C pani Danuty zmar\u0142, wcze\u015Bniej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo pochowa\u0142o troje dzieci. Dom kobiet jest w tragicznym stanie. Ca\u0142y budynek ogrzewa jedynie dymi\u0105cy kuchenny piecyk. Weronika nie jest tak\u017Ce w stanie korzysta\u0107 ze znajduj\u0105cej si\u0119 w \u0142azience wanny i matka musi my\u0107 j\u0105 w misce. Ekipa programu chce umo\u017Cliwi\u0107 m\u0142odej kobiecie samodzielne \u017Cycie. Metamorfoz\u0119 domu zaplanuje Maciek Pertkiewicz. Remont poprowadzi ekipa budowlana Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384369.jpg","",["JM"]],"72454371":["Prowadz\u0105ca wraca w Beskidy i powoli rozpoczyna przygotowania do Bo\u017Cego Narodzenia. W\u0142a\u015Bnie z my\u015Bl\u0105 o \u015Bwi\u0119tach si\u0119gnie po receptur\u0119 na kiszone pomara\u0144cze, przysmak z czas\u00F3w PRL-u. Stanowi\u0105 one \u015Bwietny dodatek do da\u0144 na s\u0142odko, jak i do deser\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Ewa przygotowuje domowy chleb na ma\u015Blance, a jako danie g\u0142\u00F3wne zaserwuje kotlety ziemniaczane z farszem pieczarkowym oraz cebul\u0105 i serem ple\u015Bniowym. Menu odcinka zako\u0144czy pyszny deser - tart\u0119 rustykaln\u0105 z gruszkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"72454372":["Hipochondria
Ela doskonale si\u0119 odnajduje w roli matki. Po zako\u0144czeniu urlopu macierzy\u0144skiego kobieta wraca do pracy. Oddaje c\u00F3reczk\u0119 do \u017C\u0142obka. Dziecko jednak \u017Ale znosi zmian\u0119 otoczenia i zaczyna chorowa\u0107. W trakcie kolejnej wizyty u lekarza kobieta i jej m\u0105\u017C dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce dziewczynka mo\u017Ce by\u0107 podtruwana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"72454373":["S\u0105siad z siekier\u0105
M\u0105\u017C Magdy od kilku lat pracuje w Norwegii. Pewnego dnia kobieta odkrywa, \u017Ce kto\u015B niszczy jej samoch\u00F3d. Syn Magdy postanawia zamontowa\u0107 na parkingu ukryt\u0105 kamer\u0119, by przy\u0142apa\u0107 wandala na gor\u0105cym uczynku. Okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest s\u0105siad kobiety, Karol. Rodziny jaki\u015B czas temu popad\u0142y w konflikt. M\u0119\u017Cczyzna ubzdura\u0142 sobie bowiem, \u017Ce jego \u017Cona i m\u0105\u017C Magdy, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w tym samym mie\u015Bcie w Norwegii, nawi\u0105zali romans. Proponuje Magdzie, by w ramach zemsty na niewiernych partnerach sp\u0119dzi\u0142a z nim noc. Kobieta jednak odmawia. Wkr\u00F3tce potem agresywny s\u0105siad wpada do jej mieszkania z siekier\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2016351.jpg","",["N"]],"72454374":["Op\u0119tana s\u0105siadka
Marlena zamieszkuje wraz ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105 Ad\u0105, kt\u00F3ra nie potrafi si\u0119 pogodzi\u0107 z rozstaniem. Matka nie potrafi jej pocieszy\u0107. Stan dziewczyny poprawia si\u0119, gdy zaprzyja\u017Ania si\u0119 z s\u0105siadk\u0105, Sylwi\u0105. Marlenie jednak nie do ko\u0144ca podoba si\u0119 nowa znajoma c\u00F3rki, kt\u00F3ra odprawia dziwne ceremonie w swoim ogrodzie i go\u015Bci podejrzanych ludzi. Ada jednak nie ma zamiaru zrywa\u0107 kontaktu z kole\u017Cank\u0105. Kiedy Marlena dowiaduje si\u0119, \u017Ce dziewczyny chodz\u0105 razem na cmentarz, by medytowa\u0107, zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Sylwia nale\u017Cy do sekty. Na domiar z\u0142ego okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak nie porzuci\u0142 Ady, lecz zmar\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72454375":["Dziewczyna z s\u0105siedztwa
Dorota i Pawe\u0142 przechodz\u0105 kryzys ma\u0142\u017Ce\u0144ski. Po jednej z k\u0142\u00F3tni m\u0119\u017Cczyzna idzie pobiega\u0107 i d\u0142ugo nie wraca. Rano mieszka\u0144cami osiedla wstrz\u0105sa wiadomo\u015B\u0107, \u017Ce w pobliskim lesie znaleziono pobit\u0105 studentk\u0119. To korepetytorka syna Doroty i Paw\u0142a. Niebawem kobieta odkrywa, \u017Ce koszulka jej m\u0119\u017Ca jest porwana. Zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce mie\u0107 zwi\u0105zek z pobiciem nastolatki. Dorota rozpoczyna w\u0142asne \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72454376":["Odzyskane dzieci\u0144stwo
Hania dostaje si\u0119 na wymarzone studia prawnicze. Wbrew radom ojca wybiera jednak uczelni\u0119 na drugim ko\u0144cu Polski. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna w og\u00F3le nie podchodzi\u0142a do egzamin\u00F3w w rodzinnym mie\u015Bcie. Ojciec podejrzewa, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest jaki\u015B m\u0119\u017Cczyzna. Prosi swojego koleg\u0119, wyk\u0142adowc\u0119, by mia\u0142 oko na Hani\u0119. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie chodzi na zaj\u0119cia. Rodzice postanawiaj\u0105 z\u0142o\u017Cy\u0107 jej niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0119 i przekona\u0107 si\u0119, co zajmuje uwag\u0119 ich jedynaczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72454377":["Studentka prawa Weronika zostaje pos\u0105dzona o kradzie\u017C
Weronika studiuje prawo, a po zaj\u0119ciach pracuje jako recepcjonistka w salonie fryzjerskim. Doskonale si\u0119 tam czuje. Pewnego dnia jednak z torebki klientki znikaj\u0105 pieni\u0105dze. Poniewa\u017C Weronika jest najm\u0142odsza sta\u017Cem w\u015Br\u00F3d za\u0142ogi, zostaje pos\u0105dzona o kradzie\u017C. Dziewczyna pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce nie ma z t\u0105 spraw\u0105 nic wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72454378":["Pani Justyna od rozwodu samodzielnie opiekuje si\u0119 doros\u0142\u0105 c\u00F3rk\u0105 Marzen\u0105, kt\u00F3ra cierpi na zesp\u00F3\u0142 Downa. Kobiety ze \u015Bl\u0105ska przeprowadzi\u0142y si\u0119 na Podlasie. Pani Justyna pracowa\u0142a tam jako kierowczyni autobusu, jednak wada serca jej c\u00F3rki sprawi\u0142a, \u017Ce musia\u0142y przenie\u015B\u0107 si\u0119 w miejsce, w kt\u00F3rym powietrze jest czyste. Kobieta kupi\u0142a stary drewniany dom i dzi\u0119ki pomocy s\u0105siad\u00F3w przeprowadzi\u0142a drobne prace remontowe. Niestety w budynku nadal nie ma \u0142azienki, a ogrzewanie stanowi jedynie kilka elektrycznych grzejnik\u00F3w. Taki stan domu uniemo\u017Cliwia przetrwanie w nim zimy. Wykonaniem projektu wspania\u0142ego domku zajmie si\u0119 Martyna Kupczyk, a Przemek O\u015Blak wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105 wprowadzi go w \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"72454379":["Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z rozs\u0105dku
Mariola g\u0142o\u015Bno deklaruje, \u017Ce nie zamierza wychodzi\u0107 za m\u0105\u017C. Ferdek obawia si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 jedynej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna m\u00F3wi tak, bo po prostu nie pozna\u0142a jeszcze odpowiedniego m\u0119\u017Cczyzny dla siebie. Troskliwy ojciec zaczyna organizowa\u0107 jej randki. Aby zach\u0119ci\u0107 Mariol\u0119 do spotka\u0144, roztacza przed ni\u0105 wizj\u0119 szcz\u0119\u015Bliwego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"72454380":["Pies ogrodnika
Marian Pa\u017Adzioch nie ust\u0119puje w walce z Arnoldem Boczkiem, kt\u00F3ry mimo pr\u00F3\u015Bb i gr\u00F3\u017Ab nadal bezprawnie korzysta ze wsp\u00F3lnej toalety na pi\u0119trze. Postanawia raz na zawsze uniemo\u017Cliwi\u0107 s\u0105siadowi wst\u0119p do tego miejsca. W tym celu zamierza u\u017Cy\u0107 najnowocze\u015Bniejszych zabezpiecze\u0144. W dzia\u0142ania Pa\u017Adziocha anga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ca\u0142a rodzina Kiepskich. Przeciwnik okazuje si\u0119 jednak niezwykle przebieg\u0142y...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"72454381":["Bankomat
Halina, wyp\u0142acaj\u0105c pieni\u0105dze z bankomatu, przez roztargnienie zapomina je zabra\u0107. Jest za\u0142amana tym, co jej si\u0119 przytrafi\u0142o i nabiera przekonania, \u017Ce got\u00F3wka trafi\u0142a w niepowo\u0142ane r\u0119ce. Ferdek przeprowadza w tej sprawie prywatne \u015Bledztwo. Ustala, \u017Ce tak nieuczciwego czynu m\u00F3g\u0142 dopu\u015Bci\u0107 si\u0119 ich s\u0105siad, Marian Pa\u017Adzioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"72454382":["Nowe \u017Cycie Jacka
Jacek opuszcza zak\u0142ad karny. M\u0119\u017Cczyzna wzi\u0105\u0142 na siebie win\u0119 swojej narzeczonej Gabrieli, kt\u00F3ra \u015Bmiertelnie potraci\u0142a autem cz\u0142owieka. Teraz odkrywa, \u017Ce ukochana nie zamierza\u0142a na niego czeka\u0107. Wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Artura i ma z nim syna. Jacek jest pewien, \u017Ce ma\u0142y Ja\u015B jest jego dzieckiem, jednak Gabriela zaprzecza. Artur nie chce wychowywa\u0107 cudzego dziecka. Odchodzi od \u017Cony i domaga si\u0119 testu DNA. Jacek i Gabriela ponownie zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 do siebie. W\u00F3wczas jednak okazuje si\u0119, \u017Ce Ja\u015B jest synem Artura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"72454383":["Alternatywna rodzina
Rodzice Krystyny nigdy nie wzi\u0119li \u015Blubu, mimo to tworz\u0105 bardzo szcz\u0119\u015Bliwy zwi\u0105zek. Ojciec dziewczyny cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca s\u0142u\u017Cbowo. Pewnego razu, w dniu w kt\u00F3rym m\u0119\u017Cczyzna rzekomo przebywa\u0142 w delegacji, c\u00F3rka zauwa\u017Ca rodzica na ulicy w towarzystwie nieznajomej blondynki. Postanawia do niej dotrze\u0107. Odkrywa, \u017Ce kobieta jest \u017Con\u0105 jej ojca, a tak\u017Ce matk\u0105 jego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72454384":["Skarby
Maria zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego narzeczonego i jego brata. Po tragicznej \u015Bmierci rodzic\u00F3w Miko\u0142aj zaopiekowa\u0142 si\u0119 m\u0142odszym Kornelem. Marysia jest przekonana, \u017Ce bracia padli ofiar\u0105 porwania. Dziewczyna znalaz\u0142a w domu podart\u0105 koszul\u0119 jednego z nich oraz plamy krwi na pod\u0142odze. Ponadto, na parkingu brakuje samochodu Miko\u0142aja, a telefony m\u0119\u017Cczyzn nie dzia\u0142aj\u0105. Komisarze musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 i okre\u015Bli\u0107, gdzie znajduj\u0105 si\u0119 bracia. Postanawiaj\u0105 obserwowa\u0107 innych mieszka\u0144c\u00F3w wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["AD"]],"72454385":["Niewinna ofiara
Adam zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej dziewczyny. Monika mia\u0142a dzi\u015B zeznawa\u0107 w s\u0105dzie, ale nie dotar\u0142a na rozpraw\u0119. M\u0119\u017Cczyzna jest przekonany, \u017Ce sta\u0142o si\u0119 co\u015B z\u0142ego. P\u00F3\u0142 roku wcze\u015Bniej partnerka Adama zosta\u0142a zgwa\u0142cona przez dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Mimo przera\u017Cenia Monika postanowi\u0142a walczy\u0107 o sprawiedliwo\u015B\u0107. Komisarze podejrzewaj\u0105 matk\u0119 napastnik\u00F3w, Oliwi\u0119. Sprawdzaj\u0105 zwi\u0105zek maj\u0119tnej kobiety ze spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["AD"]],"72454386":["Celniczka
Zostaje zgwa\u0142cona pracownica Biura S\u0142u\u017Cby Celnej, Dorota. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kobiecie grozi\u0142 niejaki Grzegorz, kt\u00F3remu poszkodowana niedawno udaremni\u0142a przemyt. Podczas \u015Bledztwa policjanci odkrywaj\u0105, \u017Ce w Biurze S\u0142u\u017Cby Celnej dochodzi\u0142o do wielu nadu\u017Cy\u0107, w kt\u00F3rych bra\u0142a tak\u017Ce udzia\u0142 Dorota. Natalia nie wie, czy powinna si\u0119 zgodzi\u0107, \u017Ceby biologiczna matka Antosia spotka\u0142a si\u0119 z synem. Decyzja, kt\u00F3r\u0105 podejmuje, niesie za sob\u0105 powa\u017Cne konsekwencje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332887.jpg","",["N"]],"72454387":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454388":["\u015Amiertelny zastrzyk
Zostaje uprowadzona c\u00F3rka piel\u0119gniarki. Matka dziewczyny podejrzewa swojego brata, kt\u00F3ry od jakiego\u015B czasu j\u0105 nachodzi\u0142 i pr\u00F3bowa\u0142 wymusi\u0107 pieni\u0105dze. Detektywi szybko wpadaj\u0105 na trop m\u0119\u017Cczyzny. Tymczasem porywacze przesy\u0142aj\u0105 piel\u0119gniarce swoje \u017C\u0105dania. Kobieta, aby odzyska\u0107 c\u00F3rk\u0119, jest gotowa na wszystko. Nawet na to, by zabi\u0107 jednego ze swoich podopiecznych. Informator przekazuje Oldze wie\u015Bci na temat planowanego zamachu w pubie Luizy. Razem a Adamem przygotowuje akcj\u0119, w trakcie kt\u00F3rej zatrzymuje zamachowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332887.jpg","",["N"]],"72454389":["Alternatywna rodzina
Rodzice Krystyny nigdy nie wzi\u0119li \u015Blubu, mimo to tworz\u0105 bardzo szcz\u0119\u015Bliwy zwi\u0105zek. Ojciec dziewczyny cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca s\u0142u\u017Cbowo. Pewnego razu, w dniu w kt\u00F3rym m\u0119\u017Cczyzna rzekomo przebywa\u0142 w delegacji, c\u00F3rka zauwa\u017Ca rodzica na ulicy w towarzystwie nieznajomej blondynki. Postanawia do niej dotrze\u0107. Odkrywa, \u017Ce kobieta jest \u017Con\u0105 jej ojca, a tak\u017Ce matk\u0105 jego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385137.jpg","",["N"]],"72454390":["Fikcyjne pulpety
Pa\u017Adziochowie bior\u0105 udzia\u0142 w telewizyjnym konkursie kulinarnym. Ferdek zapewnia Halin\u0119, \u017Ce w gastronomicznych popisach, dzi\u0119ki swoim umiej\u0119tno\u015Bciom, z \u0142atwo\u015Bci\u0105 pokona\u0142aby Mariana i Helen\u0119. W ten spos\u00F3b zyska\u0142aby wielk\u0105 s\u0142aw\u0119 i jeszcze wi\u0119ksze pieni\u0105dze. Kiepska podejmuje wyzwanie. Podczas gdy jej s\u0105siedzi chwal\u0105 si\u0119, \u017Ce ich specjalno\u015Bci\u0105 jest kuchnia \u015Br\u00F3dziemnomorska, Halina stawi a na tradycyjn\u0105 kuchni\u0119 \u015Bl\u0105sk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["AD"]],"72454391":["Zagraniczniak
Pewnej nocy Ferdek nie mo\u017Ce zasn\u0105\u0107. Rozmy\u015Bla, jak potoczy\u0142oby si\u0119 jego \u017Cycie, gdyby urodzi\u0142 si\u0119 poza Polsk\u0105. Halina nie wykazuje zrozumienia dla dylematu, kt\u00F3ry nurtuje ma\u0142\u017Conka. Stwierdza jedynie, \u017Ce nieobecno\u015B\u0107 Ferdynanda, by\u0142aby bez w\u0105tpienia korzystna dla jej kraju. Osamotniony w swoich rozwa\u017Caniach m\u0119\u017Cczyzna, zwierza si\u0119 Pa\u017Adziochowi. Okazuje si\u0119, \u017Ce ten od lat szuka odpowiedzi na to samo pytanie. Przyznaje r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce jego potajemnym hobby, jest wcielanie si\u0119 w obywateli innych ni\u017C polska narodowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2156967.jpg","",["AD"]],"72454392":["Intuicja wr\u00F3\u017Cki
Na komisariacie pojawia si\u0119 45-letnia wr\u00F3\u017Cka Paloma, kt\u00F3ra od dw\u00F3ch lat w ka\u017Cd\u0105 niedziel\u0119 telefonicznie udziela \u017Cyciowych porad 34-letniej Ilonie. Kobieta dzwoni\u0142a zawsze, nawet w najgorszych momentach, jednak teraz, co do niej niepodobne, milczy ju\u017C drugi tydzie\u0144. Niestety Paloma nie posiada \u017Cadnych wi\u0119cej informacji o swojej rozm\u00F3wczyni, nie zna nawet nazwiska, a jedynie numer telefonu. Wie jednak, \u017Ce zaginiona mia\u0142a problemy z jakim\u015B m\u0119\u017Cczyzn\u0105. R\u00F3wnocze\u015Bnie rodzice zg\u0142aszaj\u0105 znikni\u0119cie c\u00F3rki. Nie mog\u0105 nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 kontaktu ju\u017C od kilku dni. Po podj\u0119ciu dzia\u0142a\u0144 \u015Bledczych detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce ich c\u00F3rka i Ilona to jedna osoba. Udaj\u0105 si\u0119 wi\u0119c na wie\u015B do domu 34-latki i ju\u017C w ogrodzie odnajduj\u0105 \u015Blady krwi. Ze znalezionego telefonu poszukiwanej udaje im si\u0119 odzyska\u0107 nagranie na poczcie g\u0142osowej, na kt\u00F3rym jaka\u015B kobieta krzyczy, \u017Ce zabije Ilon\u0119 za to, co jej zrobi\u0142a. W trakcie dochodzenia okazuje si\u0119, \u017Ce wiadomo\u015B\u0107 zostawi\u0142a 33-letnia Kamila, przyjaci\u00F3\u0142ka zaginionej. Niedawno wybuch\u0142a mi\u0119dzy nimi awantura o pewnego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce Kamila zrealizowa\u0142a swoj\u0105 gro\u017Ab\u0119 i zabi\u0142a Ilon\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"72454393":["Weso\u0142y domek
Hodowca kr\u00F3w Bogdan ma atrakcyjn\u0105 \u017Con\u0119, Karolin\u0119. Poniewa\u017C ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo nie jest ju\u017C tak udane jak wcze\u015Bniej, m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 zdradzany. S\u0105dzi, \u017Ce Karolina ma romans z s\u0105siadem, Jackiem. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 za\u017Cy\u0142e relacje ze studentk\u0105, kt\u00F3ra mieszka niedaleko razem z innymi m\u0142odymi lud\u017Ami w wynajmowanym domu. Bogdan ze zdziwieniem przyjmuje informacj\u0119, \u017Ce jego \u017Cona w sekrecie przed nim cz\u0119sto odwiedza student\u00F3w. \u015Aledczym udaje si\u0119 zamontowa\u0107 kamery w wynajmowanym domu. Ich uwag\u0119 zwraca przede wszystkim Adrian.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"72454394":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454395":["Tym razem prowadz\u0105ca przyrz\u0105dzi krem z pieczonej dyni i marchewki. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda g\u0119\u015B marynowan\u0105 i pieczon\u0105 w czerwonym winie oraz kompocie malinowym. Na deser za\u015B b\u0119dzie kisiel na domowych winogronach i z ry\u017Cem po persku, gotowanym z szafranem i rodzynkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"72454396":["Prowadz\u0105ca poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 dyni\u0119 pi\u017Cmow\u0105. Upiecze j\u0105 w piekarniku \u00AD\u00AD\u00AD- wedle receptury na szwedzkie ziemniaki Hasselback, i poda z g\u0119stym sosem ugotowanym na \u017Curawinie. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje chorwacki kotlet z Zagrzebia, kt\u00F3ry przypomina troch\u0119 \u015Bl\u0105sk\u0105 rolad\u0119. Nauczy te\u017C widz\u00F3w, jak zakisi\u0107 korze\u0144 i natk\u0119 pietruszki. Na deser natomiast b\u0119d\u0105 babeczki jogurtowo-cytrynowe, udekorowane lukrem i plastrami cytryny w karmelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"72454397":["Pistolety
odcinek","","",["N"]],"72454398":["Robert Zarzecki, Tomasz Karcz
Do studia Macieja Dowbora przyby\u0142o dw\u00F3ch go\u015Bci. Pierwszym jest niewidomy Robert Zarzecki, cz\u0142owiek pe\u0142en pasji. Uprawia blind tenisa, gra w teatrze, jest fizjoterapeut\u0105, wyk\u0142ada na uczelni. Jest m\u0119\u017Cem i ojcem. Swym zachowaniem daje wspania\u0142y przyk\u0142ad synowi. Drugim uczestnikiem jest Tomasz Karcz, fryzjer i projektant mody. Urodzi\u0142 si\u0119 on z zespo\u0142em Polanda, co oznacza, \u017Ce nie ma d\u0142oni, a jedna strona jego cia\u0142a jest zdeformowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72454399":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72454536":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72454537":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Dariusz Ociepa, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"72454538":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"72454539":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454540":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454541":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454542":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454543":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454544":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454545":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454546":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454547":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454548":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72454549":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454550":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454551":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454552":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454553":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454554":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"72454555":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"72454556":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454557":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"72454558":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454559":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72454560":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72454561":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"72454562":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72454563":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72454564":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"72454565":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"72454566":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72454567":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72454568":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"72454569":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"72454570":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72454571":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72454572":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72454573":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72454605":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72454606":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72454607":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72454608":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72454609":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72454610":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72454611":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72454612":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386989.jpg","",[]],"72454613":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72454614":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"72454615":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"72454616":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"72454617":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"72454618":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"72454619":["Serial dokumentalny, kt\u00F3ry pokazuje widzom, jak wygl\u0105da droga do s\u0142awy. Uczestnicy prezentuj\u0105 sw\u00F3j talent. Licz\u0105 na to, \u017Ce kto\u015B dostrze\u017Ce ich potencja\u0142 i pomo\u017Ce im w zdobyciu popularno\u015Bci. W programie widzowie poznaj\u0105 m.in. tancerk\u0119 burleski oraz trenera personalnego. Bohaterowie robi\u0105 wszystko, by osi\u0105gn\u0105\u0107 sukces. Nierzadko musz\u0105 zmaga\u0107 si\u0119 z niepowodzeniami i nieprzewidzianymi problemami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386103.jpg","",[]],"72454620":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"72454574":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72454575":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454576":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72454577":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454578":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2230369.jpg","",[]],"72454579":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454580":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72454581":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72454582":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72454583":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72454584":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454585":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72454586":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454587":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72454588":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"72454589":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"72454590":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454591":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72454592":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"72454593":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72454594":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"72454595":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454596":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72454597":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"72454598":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"72454599":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454600":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454601":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454602":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"72454603":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454604":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454400":["Ma\u0142gorzata Rozenek i Rados\u0142aw Majdan","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170149.jpg","",["N"]],"72526279":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",[]],"72454402":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",["JM"]],"72454403":["Katarzyna Grochola
Z Alicj\u0105 Resich-Modli\u0144sk\u0105 spotka si\u0119 Katarzyna Grochola.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391832.jpg","",[]],"72526280":["Szukam mi\u0142o\u015Bci
Amelia i jej siostra Matylda, chocia\u017C s\u0105 ju\u017C doros\u0142e, wci\u0105\u017C mieszkaj\u0105 z rodzicami. Pewnego dnia Amelia odkrywa, \u017Ce krewna spotyka si\u0119 z du\u017Co starszym od siebie m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Zaczyna si\u0119 niepokoi\u0107 o przysz\u0142o\u015B\u0107 siostry. Niebawem dowiaduje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce partner Matyldy skrywa pewien mroczny sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",[]],"72454404":["Zaginiony
Gabriela samotnie wychowuje nastoletniego Mateusza. Pewnego dnia ch\u0142opak niespodziewanie znika. Gabriela i jej brat Andrzej wyruszaj\u0105 na poszukiwania. Odkrywaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opak kontaktowa\u0142 si\u0119 ze swoim ojcem, Ksawerym, z kt\u00F3rym od dawna nie utrzymywa\u0142 kontaktu. Kolejne tropy prowadz\u0105 do coraz bardziej dramatycznych wniosk\u00F3w - Mateusz m\u00F3g\u0142 pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"72454405":["Ma\u0142gorzata i Stanis\u0142aw wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci, w tym niepe\u0142nosprawn\u0105 c\u00F3rk\u0105, mieszkaj\u0105 na wsi pod Warszaw\u0105. M\u0119\u017Cczyzna zarabia na rodzin\u0119 pracami dorywczymi. Miesi\u0119cznie maj\u0105 na \u017Cycie jedynie 1200 z\u0142. W wojew\u00F3dztwie dolno\u015Bl\u0105skim mieszkaj\u0105 Marlena i Micha\u0142 wraz z dw\u00F3jk\u0105 pociech. Kobieta jest obecnie na urlopie macierzy\u0144skim, wcze\u015Bniej by\u0142a zatrudniona w bran\u017Cy finansowej. Jej m\u0105\u017C z kolei prowadzi zesp\u00F3\u0142 muzyczny. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wynosi oko\u0142o 16 tys. z\u0142. Ma\u0142\u017Conkowie uwielbiaj\u0105 dalekie podr\u00F3\u017Ce. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, jak poradz\u0105 sobie w innych warunkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"72454406":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170125.jpg","",["N"]],"72454407":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji wesel, spotyka si\u0119 z najwi\u0119kszymi postaciami polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383093.jpg","",[]],"72454408":["Kamila, Natalia, Jagoda i Magdalena to cztery m\u0142ode mamy, kt\u00F3re w najbli\u017Cszym odcinku rusz\u0105 w rajd po warszawskich sklepach. \"Powr\u00F3t do szko\u0142y\" oraz \"Z ostatniej chwili\", tak brzmie\u0107 b\u0119d\u0105 tematy przygotowanych przez nie stylizacje. Ich zmaganiom przyjrz\u0105 si\u0119 specjali\u015Bci od mody i show-biznesu: Macademian Girl, Ada Fija\u0142 oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201987.jpg","",["N"]],"72454409":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"72454410":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"72454411":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257243.jpg","",["N"]],"72454412":["Chocia\u017C ka\u017Cdy z uczestnik\u00F3w marzy o tym, by dotrze\u0107 do fina\u0142u, w sytuacjach kryzysowych kucharze potrafi\u0105 wykaza\u0107 si\u0119 solidarno\u015Bci\u0105 i lojalno\u015Bci\u0105. Gdy Mateusz Gessler poprosi\u0142 dru\u017Cyn\u0119 Niebieskich, by wytypowa\u0142a najs\u0142absze ogniwo w \u017Ce\u0144skim zespole, wszystkie panie odda\u0142y puste kartki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2303851.jpg","",[]],"72454413":["Pani Bo\u017Cena uciek\u0142a wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci z domu, w kt\u00F3rym rz\u0105dzi\u0142 nadu\u017Cywaj\u0105cy alkoholu brutalny m\u0105\u017C. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142ki uda\u0142o jej si\u0119 wynaj\u0105\u0107 ma\u0142y, stary, pozbawiony \u0142azienki budynek. Po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca rodzina mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do rodzinnego domu. Budynek zosta\u0142 jednak zdewastowany przez alkoholika. Pani Bo\u017Cenie uda\u0142o si\u0119 zgromadzi\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 materia\u0142\u00F3w, potrzebnych do remontu, jednak reszta jest poza jej zasi\u0119giem finansowym. Tymczasem w\u0142a\u015Bciciel wynaj\u0119tego budynku chce, by rodzina wyprowadzi\u0142a si\u0119. Katarzyna Dowbor i jej ekipa spieszy na ratunek potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"72454414":["Pani Monika i jej m\u0105\u017C wychowuj\u0105 dw\u00F3ch syn\u00F3w. Kilka lat temu pan Piotr mia\u0142 powa\u017Cny wypadek, po kt\u00F3rym wci\u0105\u017C jeszcze nie powr\u00F3ci\u0142 do pe\u0142nej sprawno\u015Bci. Na dodatek zdiagnozowano u niego schizofreni\u0119. Rodzina musia\u0142a sprzeda\u0107 swoje mieszkanie i przenie\u015B\u0107 si\u0119 do starego, zrujnowanego domku na wsi. W budynku nie ma \u0142azienki ani sta\u0142ego ogrzewania, a wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pokoju. Starszy z syn\u00F3w uczy si\u0119 i pracuje, a wszystkie zarobione pieni\u0105dze oddaje matce, by wspom\u00F3c skromny bud\u017Cet rodziny. Mimo to dom popada w ruin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"72454415":["Fryzjerka
Maciej Kolubi\u0144ski pracuje jako t\u0142umacz przysi\u0119g\u0142y. Jego \u017Cona Natalia, fryzjerka i manikiurzystka, od niedawna \u015Bwiadczy swoje us\u0142ugi w domach klientek, odwiedzaj\u0105c je osobi\u015Bcie. Od pewnego czasu Maciej podejrzewa, \u017Ce kobieta ma romans. W ko\u0144cu prosi o pomoc detektyw\u00F3w. Ci decyduj\u0105 si\u0119 za\u0142o\u017Cy\u0107 kamery w domach tych ludzi, kt\u00F3rych Natalia odwiedza regularnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"72454416":["W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, a druga funkcjonuje na granicy ub\u00F3stwa. Ich cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami, a tak\u017Ce bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by porozmawia\u0107 o swoich do\u015Bwiadczeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"72454417":["Dagmara wraz ze swoimi towarzyszami przyje\u017Cd\u017Ca do Mi\u0144ska Mazowieckiego. Wizyta na lokalnym targu zamieni si\u0119 w szereg zabawnych zdarze\u0144, a Ka\u017Amierska wpadnie w oko jednemu z handlarzy. Podczas spaceru po centrum Dagmara zwr\u00F3ci uwag\u0119 na pomnik rycerza, za\u0142o\u017Cyciela miasta. Wkr\u00F3tce na horyzoncie pojawi si\u0119... Elvis. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie z nim kobieta jest um\u00F3wiona na randk\u0119. Kr\u00F3l rock'n'rolla zaprosi Ka\u017Amiersk\u0105 na ranczo, gdzie zaproponuje jej konn\u0105 przeja\u017Cd\u017Ck\u0119. Niezbyt przekonana do tej atrakcji Dagmara ostatecznie wyruszy w dalsz\u0105 podr\u00F3\u017C po Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385731.jpg","",["N"]],"72454418":["Niedobrani
Dorota Konopczy\u0144ska zauwa\u017Cy\u0142a zmian\u0119 w zachowaniu m\u0119\u017Ca. Wprawdzie Pawe\u0142 zawsze cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca\u0142 i p\u00F3\u017Ano wraca\u0142 do pracy, ostatnio jednak nie potrafi\u0142 wyt\u0142umaczy\u0107 przed\u0142u\u017Caj\u0105cej si\u0119 nieobecno\u015Bci. Na dodatek kobieta przy\u0142apa\u0142a go na k\u0142amstwie i znalaz\u0142a w jego telefonie MMS-y z roznegli\u017Cowan\u0105 kobiet\u0105 z zas\u0142oni\u0119t\u0105 twarz\u0105. Dorota prosi o pomoc detektyw\u00F3w. Damian Petrow przyjmuje zlecenie i rozpoczyna obserwacj\u0119 Paw\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"72454419":["Oszust habilitowany\/Opiekun naci\u0105gacz
Martyna studiuje prawo na prywatnej wy\u017Cszej uczelni. Na bran\u017Cowej imprezie poznaje Ariela. Sp\u0119dzaj\u0105 razem mi\u0142y wiecz\u00F3r. Dziewczyna nie wraca na noc, czym wzbudza niepok\u00F3j swojej wsp\u00F3\u0142lokatorki Soni. Nast\u0119pnego dnia dziewczyna spotyka na uczelni Ariela. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on od niedawna pracownikiem wydzia\u0142u. Ich relacje zacie\u015Bniaj\u0105 si\u0119. Ale umawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce na uczelni musz\u0105 zachowywa\u0107 pozory. Ariel po pewnym czasie zrywa z Martyn\u0105. Pewnego dnia Martyna nakrywa Ariela i Soni\u0119 w \u0142\u00F3\u017Cku. Druga historia opowiada o \u017Cyciu Jadwigi, owdowia\u0142ej emerytki. Kobieta na przej\u015Bciu dla pieszych ulega wypadkowi. Jadwiga trafia do szpitala, przez pewien czas jest w \u015Bpi\u0105czce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"72454420":["Wielki \u015Bwiat\/Oszust w domu
Beata marzy o cudownym m\u0119\u017Cczy\u017Anie i ku swojemu zaskoczeniu spotyka w klubie Jarka, kt\u00F3rym jest zachwycona. Wkr\u00F3tce potem w parku poznaje studenta medycyny o imieniu Jacek, kt\u00F3ry bierze od niej numer. M\u0142oda kobieta nie wie, kogo wybra\u0107. W drugiej cz\u0119\u015Bci historia Krystyny Malinowskiej. Kobieta nie ma \u0142atwego \u017Cycia - jej m\u0105\u017C, Rysiek, od kilku miesi\u0119cy jest na bezrobociu. Przez to wszystko Krystyna ledwo wi\u0105\u017Ce koniec z ko\u0144cem. Za namow\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki bierze dodatkow\u0105 prac\u0119, jako opiekunka dla starszej kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"72454421":["Leonard\/Dominique","","",[]],"72454423":["W ka\u017Cdym odcinku jedna singielka odwiedzi domy trzech m\u0119\u017Cczyzn. Dw\u00F3ch z nich jest \u017Conatych, jeden jest samotnym kawalerem. Na podstawie tego, czego dowie si\u0119 od m\u0119\u017Cczyzn, oraz tego, co uda jej si\u0119 zaobserwowa\u0107 podczas wizyty, kobieta musi odgadn\u0105\u0107, kt\u00F3ry z uczestnik\u00F3w jest singlem. Je\u015Bli trafi, ona i wskazany przez ni\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wybior\u0105 si\u0119 razem na wycieczk\u0119 do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Je\u017Celi jej si\u0119 nie uda, na wczasy pojedzie wybrany przez ni\u0105 uczestnik i jego \u017Cona. Ka\u017Cdy z zawodnik\u00F3w postara si\u0119 jak najlepiej wypa\u015B\u0107 w roli kawalera: b\u0119d\u0105 udawa\u0107, k\u0142ama\u0107 i flirtowa\u0107 z kobiet\u0105, od kt\u00F3rej zale\u017Cy wynik rozgrywki. Podczas wszystkich wizyt \u017Cony uczestnik\u00F3w b\u0119d\u0105 uwa\u017Cnie obserwowa\u0107 starania swoich m\u0119\u017C\u00F3w. Mo\u017Ce si\u0119 okaza\u0107, \u017Ce program ujawni nieznan\u0105 dot\u0105d prawd\u0119 na temat ich zwi\u0105zk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187057.jpg","",["N"]],"72454424":["29-letni Szymon Wieczorek jest in\u017Cynierem, kt\u00F3ry pracuje w du\u017Cej firmie budowlanej. Swoj\u0105 \u017Con\u0119 Malwin\u0119 pozna\u0142 na jednym z portali randkowych. Para do tej pory tworzy\u0142a udany zwi\u0105zek. Jaki\u015B czas temu m\u0119\u017Cczyzna zauwa\u017Cy\u0142 jednak, \u017Ce konto ukochanej na jednym z serwis\u00F3w jest znowu aktywne. Podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 zdradzany. Prosi o pomoc prywatnego detektywa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"72454621":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony czynnikowi decyduj\u0105cemu o wygranej lub przegranej - wycenie. Bohaterowie show pokazuj\u0105 rzeczoznawcom i kolekcjonerom przedmioty, z kt\u00F3rymi wi\u0105\u017C\u0105 najwi\u0119ksze nadzieje. Czasem eksperci potwierdzaj\u0105 przypuszczenia uczestnik\u00F3w programu. Bywa jednak, \u017Ce intryguj\u0105ce znaleziska okazuj\u0105 si\u0119 niewiele warte. Rzeczoznawcy zawsze jednak ch\u0119tnie dziel\u0105 si\u0119 swoj\u0105 wiedz\u0105. Czasem wycena wi\u0105\u017Ce si\u0119 z niezapomnianymi prze\u017Cyciami. Takie w\u0142a\u015Bnie chwile zobaczymy w dzisiejszym odcinku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72454622":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w El Monte. Okazuje si\u0119, \u017Ce miejscowi kupuj\u0105cy mog\u0105 by\u0107 powa\u017Cn\u0105 konkurencj\u0105. Darrell i Brandon w swoim schowku przebijaj\u0105 si\u0119 przez mas\u0119 rupieci, ale trafiaj\u0105 na kilka interesuj\u0105cych przedmiot\u00F3w. Znajduj\u0105 m.in. stare japo\u0144skie strzemiona, kt\u00F3re dla kolekcjonera mog\u0105 by\u0107 warte nawet 900 dolar\u00F3w. Jarrod i Brandi obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce w swoim magazynie nie znajd\u0105 nic cennego. Natrafiaj\u0105 jednak na dwie gitary elektryczne firmy Gibson, za kt\u00F3re dostan\u0105 oko\u0142o 600 dolar\u00F3w. Ivy'emu dopisuje szcz\u0119\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72454623":["Tym razem uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcji magazynowej odbywaj\u0105cej si\u0119 w Upland. Czeka ich niespodzianka: na licytacji pojawia si\u0119 Mary Padian, wyst\u0119puj\u0105ca w teksaskiej wersji programu. Jarrod i Brandi nie znajduj\u0105 w swoim magazynie nic ciekawego. Spore nadzieje wi\u0105\u017C\u0105 ze star\u0105 maszyn\u0105, kt\u00F3rej przeznaczenia nie s\u0105 pewni. Okazuje si\u0119, \u017Ce to zabytkowa kasa biletowa. Podobne przedmioty mo\u017Cna sprzeda\u0107 za 1000 dolar\u00F3w, ale ta jest warta o wiele mniej, gdy\u017C Jarrod przypadkowo j\u0105 uszkodzi\u0142. Darrell i Brandon odkrywaj\u0105 kawa\u0142ek historii, a z\u0142y dzie\u0144 Ivy'ego ko\u0144czy si\u0119 sukcesem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72454624":["Dwie dziewczyny postanowi\u0142y sprawdzi\u0107 uczciwo\u015B\u0107 Stefana. Um\u00F3wi\u0142y si\u0119 z nim na ten sam dzie\u0144. Piotrek i Maciek chc\u0105 wsp\u00F3lnymi si\u0142ami prowadzi\u0107 kana\u0142 w serwisie YouTube. Marz\u0105, by zaj\u0105\u0107 si\u0119 czym\u015B ciekawym, a tak\u017Ce pozna\u0107 nowe dziewczyny. Tadeusz tylko raz by\u0142 za granic\u0105. Pojecha\u0142 na zbiory do Francji. Tamtejsze dziewczyny wywar\u0142y na nim ogromne wra\u017Cenie. M\u0119\u017Cczyzna nie zna jednak \u017Cadnego j\u0119zyka obcego, nie m\u00F3g\u0142 wi\u0119c nawi\u0105za\u0107 z nimi kontaktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72454625":["Henio kupuje sobie pomara\u0144czowy kapelusz. W trakcie odpustu przykuwa uwag\u0119 kobiet. Poznaje pani\u0105, kt\u00F3ra przedstawia si\u0119 pseudonimem D\u017Coana. Pawe\u0142 uwielbia kwiaty i taniec. Ch\u0142opak prezentuje swoje umiej\u0119tno\u015Bci przyjacielowi. Po uko\u0144czeniu prac gospodarskich Tadeusz lubi czyta\u0107 ksi\u0105\u017Cki. Ch\u0119tnie si\u0119ga po poradniki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72454626":["Snajper wytrwale adoruje Patrycj\u0119. Para odk\u0142ada pieni\u0105dze na \u015Blub. Radek wyrzuca przedmioty, kt\u00F3re nale\u017Ca\u0142y do jego by\u0142ej dziewczyny. Nast\u0119pnie laserowo usuwa tatua\u017C z jej imieniem. Krzysio, chocia\u017C jest niepe\u0142nosprawny, nie boi si\u0119 pracy fizycznej. Ze z\u0142ym humorem walczy, pracuj\u0105c w ogrodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"72454627":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"72454628":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"72454629":["Br\u00F3d topor\u00F3w
Na rzece Wis\u0142ok znajduje si\u0119 p\u0142ycizna, w kt\u00F3rej okoliczni mieszka\u0144cy znale\u017Ali rekordow\u0105 ilo\u015B\u0107 przedmiot\u00F3w ocenianych na ponad 500 lat. Mi\u0142o\u015Bnicy dawnych czas\u00F3w sprawdzaj\u0105, czy uda im si\u0119 znale\u017A\u0107 co\u015B jeszcze. Staraj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy w tym miejscu w \u015Bredniowieczu m\u00F3g\u0142 znajdowa\u0107 si\u0119 br\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",["N"]],"72454630":["Powsta\u0144cze z\u0142o\u017Cenie broni
W miejscowo\u015Bci Bachor, po\u0142o\u017Conej nieopodal Brodnicy, 5 pa\u017Adziernika 1831 roku genera\u0142 Maciej Rybi\u0144ski, ostatni w\u00F3dz wojsk polskich powstania listopadowego, przekroczy\u0142 granic\u0119 Prus z \u017Co\u0142nierzami po kl\u0119sce zrywu. W Prusach zosta\u0142o internowanych 20 tys. os\u00F3b. Prowadz\u0105cy eksploatuj\u0105 pola, na kt\u00F3rych niemal 200 lat temu rozgrywa\u0142a si\u0119 ta historia. Wraz z ekspertami z Brodnicy poszukuj\u0105 broni i cz\u0119\u015Bci mundurowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72454631":["Ostatnia wyspa III Rzeszy
Ekipa poszukiwaczy wyrusza na Wysp\u0119 Sobieszewsk\u0105. Prowadz\u0105cy spr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 \u015Blady po wydarzeniach, kt\u00F3re rozegra\u0142y si\u0119 tam w ostatnich dniach II wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 tak\u017Ce, jakie sekrety skrywa \"Wyspa Komar\u00F3w\" i dlaczego jest nazywana ostatni\u0105 wysp\u0105 III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72454632":["Kraina skarb\u00F3w
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odwiedza Srebrn\u0105 G\u00F3r\u0119 na Dolnym \u015Al\u0105sku, gdzie znajduj\u0105 si\u0119 forty Ostr\u00F3g i Wysoka Ska\u0142a. Utworzono w nich Oflag 7b, karny ob\u00F3z jeniecki dla polskich oficer\u00F3w, w kt\u00F3rym przetrzymywano oko\u0142o 300 os\u00F3b, w tym kontradmira\u0142a J\u00F3zefa Unruga, dow\u00F3dc\u0119 Obrony Wybrze\u017Ca z 1939 r., i komandora Stefana Frankowskiego. W marcu 1945 r. do twierdzy przyjecha\u0142a kolumna ci\u0119\u017Car\u00F3wek od strony Z\u0105bkowic \u015Al\u0105skich. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 co w nich przewo\u017Cono oraz czy Srebrna G\u00F3ra by\u0142a celem tego \u015Bci\u015Ble tajnego transportu, czy te\u017C jednym z przystank\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"72454633":["Droga do skarb\u00F3w
Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak odnale\u017A\u0107 ukryte skarby. W styczniu 2012 roku badacze z Sowiog\u00F3rskiej Grupy Poszukiwawczej przebili si\u0119 przez warstw\u0119 ska\u0142 o grubo\u015Bci siedemnastu metr\u00F3w i przedostali si\u0119 do podziemnej sztolni. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odpowie na pytania, jak eksploratorom uda\u0142o si\u0119 odkry\u0107 ten obiekt i w jaki spos\u00F3b nowoczesna technologia pomaga w tego typu badaniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"72454634":["W dzisiejszym odcinku uczestnicy show bior\u0105 udzia\u0142 w aukcjach w dw\u00F3ch kalifornijskich miejscowo\u015Bciach - Hemet i Palm Springs. Dan zmaga si\u0119 z powa\u017Cnymi problemami zdrowotnymi. Zostaje przewieziony do szpitala, gdzie dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma dwa t\u0119tniaki, wymagaj\u0105ce natychmiastowej operacji. Laura bardzo martwi si\u0119 o m\u0119\u017Ca, ale wierzy, \u017Ce lekarzom uda si\u0119 go uratowa\u0107. Ivy przegl\u0105da mn\u00F3stwo grat\u00F3w w poszukiwaniu cennych przedmiot\u00F3w. Tymczasem Brandi pr\u00F3buje nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, \u017Ceby jej partner si\u0119 zdekoncentrowa\u0142. Mary Padian natyka si\u0119 na co\u015B, co wygl\u0105da jak nie z tego \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72454635":["Handlarze starociami ponownie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Moreno Valley. Darrell i Brandon przekonuj\u0105 si\u0119, jak smakuje prawdziwy sukces. Odwiedzaj\u0105 cukierni\u0119, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile jest warte niesamowite urz\u0105dzenie do dekorowania tort\u00F3w, znalezione przez nich w schowku. Tymczasem Mary Padian poszukuje mi\u0142o\u015Bci i... dobrych okazji na aukcji magazynowej. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 w swoim schowku na profesjonaln\u0105 kamer\u0119 do podgl\u0105dania dzikich zwierz\u0105t. Postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 sprz\u0119t w nieco innym celu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72454636":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami jad\u0105 do Montclair. Darrell i Brandon s\u0105 bardzo zadowoleni z tego, co odkrywaj\u0105 w swoim schowku. Obok nowego odkurzacza czy roweru natrafiaj\u0105 te\u017C na ramp\u0119 do akrobacji motocyklowych, wart\u0105 ponad 2000 dolar\u00F3w. Brandi martwi si\u0119, \u017Ce kiepska forma Jarroda, kt\u00F3ry poprzedniego dnia wypi\u0142 za du\u017Co alkoholu, zawa\u017Cy na ich interesach. Dave niewiele sobie robi z k\u0142\u00F3tni z Laur\u0105. W swoim schowku znajduje stary komputer, kt\u00F3ry jest w idealnym stanie. Taki sprz\u0119t mo\u017Cna sprzeda\u0107 kolekcjonerowi nawet za 1000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",["N"]],"72454637":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72454638":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72454639":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72454640":["W dzisiejszym odcinku w\u015Br\u00F3d wyj\u0105tkowych przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re trafiaj\u0105 do lombardu Harrison\u00F3w, jest pi\u0142ka podpisana przez s\u0142ynnego sportowca Waltera Paytona, wybranego do Pro Football Hall of Fame - galerii s\u0142aw futbolu ameryka\u0144skiego. Nast\u0119pnie Corey ma okazj\u0119 kupi\u0107 program pierwszych rozgrywek Super Bowl. Musi jednak szybko podj\u0105\u0107 decyzj\u0119. P\u00F3\u017Aniej ca\u0142a za\u0142oga sklepu zastanawia si\u0119, kogo senior wyznaczy do pracy w dniu meczu fina\u0142owego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",["N"]],"72454641":["W dzisiejszym odcinku Rick ogl\u0105da samoch\u00F3d terenowy, przystosowany do je\u017Cd\u017Cenia po ska\u0142ach. Przekonamy si\u0119, czy Harrison zdecyduje si\u0119 kupi\u0107 ten pojazd do ekstremalnego off-roadu. Corey wykonuje taniec rado\u015Bci na widok koszulki, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do gwiazdora futbolu ameryka\u0144skiego Boba Hayesa. P\u00F3\u017Aniej pracownicy lombardu orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce w Internecie pojawiaj\u0105 si\u0119 negatywne opinie o firmie. Podejmuj\u0105 dzia\u0142ania, by rozwi\u0105za\u0107 problem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",["N"]],"72454642":["W dzisiejszym odcinku Rick z synem ogl\u0105daj\u0105 miecz, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do wolnomularzy. Zobaczymy, jak b\u0119d\u0105 przebiega\u0142y negocjacje cenowe i czy Harrisonowi uda si\u0119 sfinalizowa\u0107 transakcj\u0119. Nast\u0119pnie Corey i jego przyjaciel zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem wyj\u0105tkowego instrumentu - gitary Gibson Master Museum z numerem seryjnym 1. P\u00F3\u017Aniej Chumlee stara si\u0119 udowodni\u0107, \u017Ce zas\u0142u\u017Cy\u0142 na podwy\u017Ck\u0119. Przekonamy si\u0119, czy jego s\u0142abo\u015Bci nie przys\u0142oni\u0105 mocnych stron.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",["N"]],"72454643":["Melbourne
Dzie\u0144, w kt\u00F3rym ekipa odwiedzi\u0142a Melbourne, to jedno z najwa\u017Cniejszych \u015Bwi\u0105t w kalendarzu ka\u017Cdego Australijczyka - wielki fina\u0142 Australian Football League. Autorzy sprawdz\u0105, czy atmosfera sportowego \u015Bwi\u0119ta udzieli\u0142a si\u0119 mieszkaj\u0105cym tam Polakom, m.in. wyk\u0142adowcy uniwersyteckiemu i konsultantowi ONZ Bartkowi oraz Marysi, dziewczynie zajmuj\u0105cej si\u0119 modelami finansowymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"72454644":["Nowy Jork
Przez dziesi\u0119ciolecia do Nowego Jorku przyby\u0142o kilkana\u015Bcie milion\u00F3w emigrant\u00F3w w poszukiwaniu wolno\u015Bci, pracy i miejsca, gdzie marzenia staj\u0105 si\u0119 mo\u017Cliwe. Obecnie ka\u017Cdego roku miasto to odwiedzaj\u0105 miliony turyst\u00F3w z ca\u0142ego \u015Bwiata. Ekipa programu sprawdzi, czy rzeczywi\u015Bcie Nowy Jork to brama do lepszego \u017Cycia i miejsce, gdzie ka\u017Cdy mo\u017Ce by\u0107, kim tylko chce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"72454645":["Barcelona
Tym razem ekipa wyrusza do s\u0142onecznej Barcelony, gdzie mo\u017Cna zwiedzi\u0107 m.in. czarodziejskie budowle Gaudiego i siedzib\u0119 pi\u0142karskiego klubu FC Barcelona. W samym sercu Katalonii Tomasz Florkiewicz i jego zesp\u00F3\u0142 spotkaj\u0105 si\u0119 z programist\u0105 i blogerem Paw\u0142em, kucharzem Micha\u0142em, kt\u00F3ry przygotuje paell\u0119, oraz z siostrami Daniell\u0105 i Ag\u0105, kt\u00F3re obja\u015Bni\u0105 do\u015B\u0107 ekscentryczne katalo\u0144skie zwyczaje bo\u017Conarodzeniowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"72454646":["Manchester","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2206505.jpg","",["N"]],"72454647":["Tajemnica pa\u0142acu Wojciechy
Ten odcinek zapocz\u0105tkowa\u0142o niezwyk\u0142e spotkanie z widzem oraz wyj\u0105tkowe znalezisko. Sebastian i Olaf po raz kolejny wykazuj\u0105 si\u0119 po\u015Bwi\u0119ceniem i pasj\u0105, aby zbada\u0107 histori\u0119, kt\u00F3ra kryje si\u0119 za tym odkryciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72454648":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179428.jpg","",[]],"72454649":["Skarb Gauleitera
W marcu 1945 roku na g\u00F3rze Grodna wyl\u0105dowa\u0142 niewielki samolot, kt\u00F3ry wystartowa\u0142 z wroc\u0142awskiego lotniska. Wed\u0142ug zezna\u0144 \u015Bwiadk\u00F3w wiosn\u0105 tego roku hitlerowcy ukryli tam z\u0142oto wywiezione z Wroc\u0142awia. Jest to bardzo prawdopodobna wersja wydarze\u0144. Warto pami\u0119ta\u0107 o rozkazie Hitlera dotycz\u0105cym obrony miasta i okolic do ostatniej kropli krwi. Co wi\u0119cej, Karl August Hanke, gauleiter NSDAP Dolnego \u015Al\u0105ska, zosta\u0142 we Wroc\u0142awiu do samego ko\u0144ca walk. Mo\u017Cliwe, \u017Ce decyzja lokalnego przyw\u00F3dcy niemieckiej partii mia\u0142a zwi\u0105zek z bogactwem zgromadzonym we wroc\u0142awskim Prezydium Policji. Dodatkowo w latach 80. pracownicy MSW prowadzili tam poszukiwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"72454650":["Powr\u00F3t do Czochy
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski powraca do zamku Czocha. Obronna budowla nad Kwis\u0105 kryje wiele tajemnic. Tym razem popularyzator historii z wykorzystaniem georadaru sprawdzi, czy to prawda, \u017Ce pod posadzk\u0105 piwnicy kryj\u0105 si\u0119 dodatkowe pomieszczenia. Prowadz\u0105cy i jego ekipa poszukaj\u0105 tunelu, kt\u00F3ry mia\u0142 \u0142\u0105czy\u0107 zamek z miasteczkiem Le\u015Bna, oddalonym o 3 km.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"72454651":["Bloczki rodu Sapieh\u00F3w w schronie linii Mo\u0142otowa
W tym odcinku pasjonaci historii i zapaleni badacze, dw\u00F3ch Jack\u00F3w i Radek, ruszaj\u0105 do Krasiczyna. Wyposa\u017Ceni w wodery przeszukuj\u0105 schron linii Mo\u0142otowa. Chcieliby odkry\u0107 tajemnice sprzed 80 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",["N"]],"72454652":["Program prezentuje widzom, jak funkcjonuj\u0105 poci\u0105gi i jak wygl\u0105da praca na kolei. Jest ona szczeg\u00F3lnie ciekawa, gdy ma si\u0119 \u015Bwiadomo\u015B\u0107, \u017Ce ka\u017Cdy sk\u0142ad skrywa swoje w\u0142asne tajemnice. To program nie tylko dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w kolei.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345146.jpg","",["N"]],"72454653":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",[]],"72454654":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454655":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454656":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72454657":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72454658":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy podw\u00F3jnego morderstwa, kt\u00F3rego dokonano w Zwoleniu. Jego ofiarami pad\u0142a rodzina Niedzielskich (matka i syn). Dot\u0105d nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 motywu zbrodni, ani nie schwytano sprawcy. Druga sprawa dotyczy kobiety, kt\u00F3rej cia\u0142o wy\u0142owiono z Wis\u0142y w Warszawie. Policjanci nie ustalili to\u017Csamo\u015Bci ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"72454659":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"72454660":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"72454661":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"72454662":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"72454458":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"72454459":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"72454460":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"72454461":["Romans
Urszula Mazur i Dorota s\u0105 przyjaci\u00F3\u0142kami oraz studentkami. Dorota przyznaje si\u0119 kole\u017Cance, \u017Ce ma romans ze starszym m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry na dodatek jest \u017Conaty. Pewnego dnia, gdy dziewczyna nie przychodzi na zaj\u0119cia, Urszula udaje si\u0119 do jej domu. Tam odkrywa, \u017Ce kochaniem znajomej jest jej ojciec, Marek. M\u0142oda kobieta doznaje szoku i z p\u0142aczem opuszcza mieszkanie. Po powrocie do domu Urszula przeprowadza z ojcem powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119. \u017Badne z nich nie jest \u015Bwiadome, \u017Ce \u015Bwiadkiem tej dyskusji jest Alicja, matka dziewczyny. Po zako\u0144czeniu konwersacji i wyj\u015Bciu z gabinetu, Ula znajduje matk\u0119 z objawami udaru. Reaguje natychmiast dzwoni\u0105c pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"72454462":["Bohater
17-letni Mateusz z tat\u0105, Ignacym, s\u0105 \u015Bwiadkami, jak pijany wandal demoluje przystanek autobusowy. Ignacy zwraca dresiarzowi uwag\u0119. Chuligan staje si\u0119 napastliwy. Wida\u0107, \u017Ce szuka zaczepki. Gdy dochodzi do szarpaniny, wyci\u0105ga n\u00F3\u017C spr\u0119\u017Cynowy i zadaje ojcu Mateusza cios w korpus, po czym ucieka. Przera\u017Cony ch\u0142opak dzwoni po pomoc. Pr\u00F3buje ratowa\u0107 \u017Cycie rodzica. W pewnym momencie pada mu bateria w telefonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"72454463":["Inga dowiaduje si\u0119, \u017Ce Sajmon zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z ni\u0105 tylko dlatego, by wygra\u0107 zak\u0142ad z kolegami. Nie chce go zna\u0107. Ch\u0142opak jednak nie ust\u0119puje i przekonuje kobiet\u0119, \u017Ce z czasem naprawd\u0119 si\u0119 w niej zakocha\u0142. Robi, co mo\u017Ce, by odzyska\u0107 zaufanie kochanki. W\u0142a\u015Bciciel lokalu, w kt\u00F3rym znajdowa\u0142 si\u0119 salon fryzjerski Patrycji, bez ostrze\u017Cenia wypowiada jej umow\u0119. Przyjaci\u00F3\u0142ki pomagaj\u0105 kobiecie w poszukiwaniach nowej lokalizacji, nie jest to jednak \u0142atwe. B\u0142a\u017Cej zabiega o uwag\u0119 Zuzy, jednak ekonomistka wci\u0105\u017C trzyma go na dystans. Boi si\u0119 kolejnego zranienia i nie chce przysparza\u0107 cierpienia synom. Po skandalu na uczelni Pawe\u0142 rzuca si\u0119 w wir pracy. Anka czuje si\u0119 osamotniona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"72454464":["W \u017Cyciu Patrycji znowu pojawia si\u0119 Artur. Jego restauracja odnios\u0142a sukces, a on sam sta\u0142 si\u0119 gwiazd\u0105 popularnego programu kulinarnego. U\u015Bmiechni\u0119ta twarz m\u0119\u017Cczyzny zdobi bilbordy w ca\u0142ym mie\u015Bcie. W banku Zuzy pojawia si\u0119 nowy dyrektor. Jest nim znajomy przyjaci\u00F3\u0142ek z liceum, Konrad. Zuza czuje si\u0119 zak\u0142opotana, poniewa\u017C nigdy nie darzy\u0142a go sympati\u0105. Dorotka postanawia do\u0142\u0105czy\u0107 do S\u0142awka, kt\u00F3ry wyjecha\u0142 na Zanzibar. Bez konsultacji z Ing\u0105 sprzedaje swoje udzia\u0142y w barze Robertowi. Gruszewska nie pochwala jej decyzji. Obawia si\u0119, \u017Ce wsp\u00F3lne rz\u0105dy Roberta i Adama doprowadz\u0105 do katastrofy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"72454465":["Sanda\u0142y ojca Gaudentego
W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w rozchodzi si\u0119 wie\u015B\u0107, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch zam\u00F3wi\u0142 we W\u0142oszech par\u0119 kosztownych sanda\u0142\u00F3w s\u0142ynnego ojca Gaudentego z Kornwalii. Buty s\u0105 gwarantem powodzenia w \u017Cyciu i finansach. Wszyscy zazdroszcz\u0105 Pa\u017Adziochowi zakupu. Jedynie Ferdek Kiepski pozostaje sceptyczny, twierdz\u0105c, \u017Ce nie wierzy w zabobony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"72454466":["Spiryty\u015Bci
S\u0142owa wypowiedziane w z\u0142\u0105 godzin\u0119 podczas k\u0142\u00F3tni Ferdka z Pa\u017Adziochem sprawiaj\u0105, \u017Ce Kiepskich nawiedza duch. Halina sprowadza do domu egzorcyst\u0119, kt\u00F3ry pozbywa si\u0119 zjawy. Zawiedziony Ferdek, kt\u00F3ry \"u\u017Cywa\u0142\" mary do straszenia s\u0105siada, konstruuje urz\u0105dzenie do wywo\u0142ywania duch\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72454467":["Umar\u0142 odbiornik, niech \u017Cyje odbiornik
Przekonamy si\u0119, \u017Ce z\u0142a s\u0142awa wybuchaj\u0105cych telewizor\u00F3w marki \"Rubin\" jest uzasadniona. Tym bardziej, \u017Ce jeden z odbiornik\u00F3w nale\u017Cy do rodziny Kiepskich. Zosta\u0142 pozostawiony na noc pod opiek\u0105 nieprzewidywalnej \u017Cyciowo Babki, czyli te\u015Bciowej bezrobotnego ojca rodziny - Ferdynanda Kiepskiego. Ferdynand wymy\u015Bla kolejny, genialny spos\u00F3b na osi\u0105gni\u0119cie sukcesu finansowego. Postanawia zainstalowa\u0107 w mieszkaniu \"sex telefon\". Partnerami w erotycznych pogaw\u0119dkach z klientami maj\u0105 by\u0107 Kiepscy. Ferdynand zostaje uznany osiedlowym bohaterem, poniewa\u017C dzi\u0119ki podpatrzonemu w telewizji specyficznemu stylowi walki, pokonuje gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119, J\u0105ka\u0142\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"72454468":["Kiepscy mordercy
W mieszkaniu Kiepskich obowi\u0105zuje \u015Bcis\u0142y grafik ogl\u0105dania telewizji. Akurat jednak w czasie przeznaczonym dla Babki Ferdek i Waldek chc\u0105 obejrze\u0107 transmisj\u0119 meczu, kt\u00F3ry nieco si\u0119 przed\u0142u\u017Cy\u0142. Babka nie godzi si\u0119 na \u017Cadne ust\u0119pstwa. Nie maj\u0105c innego wyj\u015Bcia, m\u0119\u017Cczy\u017Ani podaj\u0105 jej mikstur\u0119 wywo\u0142uj\u0105c\u0105 rozwolnienie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce przygotowany przez Waldka preparat dzia\u0142a w nieoczekiwany spos\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"72454469":["Sponsor
Rodzina Kiepskich po raz kolejny zostaje bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia. Losem s\u0105siad\u00F3w przejmuje si\u0119, Boczek, kt\u00F3ry ma pomys\u0142 na rozwi\u0105zanie ci\u0119\u017Ckiej sytuacji Kiepskich. Id\u0105c za rad\u0105 s\u0105siada Ferdek postanawia znale\u017A\u0107 \u017Cyczliwego sponsora, kt\u00F3ry zdecydowa\u0142by si\u0119 utrzymywa\u0107 jego rodzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72454470":["Robi\u0107 nie ma komu
Halina wyje\u017Cd\u017Ca z wizyt\u0105 do wujka W\u0142adka i zostawia Ferdka samego. Kiepski nie mia\u0142by nic przeciwko temu, okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce \u017Cona nie zostawi\u0142a mu \u017Cadnych pieni\u0119dzy. Ferdynand pozbawiony jest wi\u0119c \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia. Kiepski nie traci jednak ducha i postanawia sam zarobi\u0107 na swoje utrzymanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"72454471":["Browar z kominem
Halina zauwa\u017Ca, \u017Ce z kranu w kuchni cieknie dziwna, z\u0142ocista ciesz. Prosi Ferdynanda, by to naprawi\u0142, lecz ten nie ma zamiaru brudzi\u0107 sobie r\u0105k. Tymczasem Pa\u017Adzioch informuje Kiepskiego, \u017Ce wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 w reklamie proszku do prania. Twierdzi, \u017Ce bardzo du\u017Co zarobi\u0142. Ferdynand razem z Waldemarem, Edziem i Boczkiem postanawia wi\u0119c nakr\u0119ci\u0107 w\u0142asny spot. Z braku pomys\u0142\u00F3w panowie robi\u0105 reklam\u0119 piwa \"Mocny Full\". Nied\u0142ugo potem dowiaduj\u0105 si\u0119 o organizowanym w okolicy festiwalu piosenki piwnej, w kt\u00F3rym nagrod\u0105 jest beczka z\u0142ocistego napoju. Postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 w nim udzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"72454472":["Re\u017C.: Sam Raimi.
\u017Bycie prywatne studenta Petera Parkera (Tobey Maguire), kt\u00F3ry jako Spider-Man walczy z zagra\u017Caj\u0105cymi mieszka\u0144com Nowego Jorku przest\u0119pcami, nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. Traci kolejn\u0105 ju\u017C prac\u0119. Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), w kt\u00F3rej jest zakochany, robi karier\u0119 jako aktorka i planuje wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C za s\u0142ynnego astronaut\u0119, Johna Jamesona (Daniel Gillies), syna niech\u0119tnego cz\u0142owiekowi paj\u0105kowi J. Jonaha Jamesona (J.K. Simmons), redaktora naczelnego gazety \"Daily Bugle\". Peter jest zniech\u0119cony - zamierza porzuci\u0107 rol\u0119 superbohatera i rozpocz\u0105\u0107 normalne \u017Cycie. Psuj\u0105 si\u0119 te\u017C jego relacje z przyjacielem, bogatym biznesmenem Harrym Osbornem (James Franco), kt\u00F3ry wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 ze \u015Bmierci\u0105 ojca. O tragedi\u0119 t\u0119 obwinia Spider-Mana. Chce si\u0119 na nim zem\u015Bci\u0107. Aby osi\u0105gn\u0105\u0107 sw\u00F3j cel, zawiera uk\u0142ad z doktorem Otto Octaviusem (Alfred Molina) - pomo\u017Ce mu w jego eksperymentach, je\u015Bli on schwyta i dostarczy mu cz\u0142owieka paj\u0105ka. Dzia\u0142ania naukowca szybko wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli. Przeistacza si\u0119 on w Doktora Octopusa. Mieszka\u0144cy miasta s\u0105 w niebezpiecze\u0144stwie. Wkr\u00F3tce Octopus porywa Mary Jane. Peter zn\u00F3w musi przeobrazi\u0107 si\u0119 w Spider-Mana, by ocali\u0107 nie tylko nowojorczyk\u00F3w, ale i swoj\u0105 ukochan\u0105. Sequel filmu o przygodach cz\u0142owieka paj\u0105ka, bohatera komiks\u00F3w stworzonego przez Stana Lee i Steve'a Ditko, nakr\u0119cony przez Sama Raimiego, kt\u00F3ry wyre\u017Cyserowa\u0142 tak\u017Ce pierwsz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110197.jpg","",["N"]],"72454473":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Kevin Brown (Tommy Lee Jones), kt\u00F3ry dzia\u0142a\u0142 niegdy\u015B jako agent K, zrezygnowa\u0142 z pracy w supertajnej organizacji kontroluj\u0105cej przybysz\u00F3w z obcych planet. Wymazano mu wi\u0119c pami\u0119\u0107. M\u0119\u017Cczyzna od czterech lat wiedzie spokojne \u017Cycie przeci\u0119tnego obywatela. Jego miejsce w firmie zaj\u0105\u0142 agent J (Will Smith), kt\u00F3ry doskonale sobie radzi z kolejnymi zadaniami, jakie zleca mu agencja. Podczas rutynowego dochodzenia w sprawie przest\u0119pstwa pope\u0142nionego przez obcych wpada na trop intrygi przygotowanej przez podst\u0119pn\u0105 kosmitk\u0119 z odleg\u0142ej galaktyki, Serleen\u0119. Ukrywa si\u0119 ona obecnie w ciele atrakcyjnej modelki (Lara Flynn Boyle). Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mo\u017Ce uratowa\u0107 planet\u0119, jest Kevin Brown. Jego by\u0142y partner musi przywr\u00F3ci\u0107 mu pami\u0119\u0107 i nak\u0142oni\u0107 do wsp\u00F3\u0142pracy, w przeciwnym razie \u015Bwiatu grozi zag\u0142ada. Sequel jednego z najwi\u0119kszych hit\u00F3w 1997 roku, kt\u00F3ry powiela pomys\u0142y i gagi z pierwszej cz\u0119\u015Bci. Do roli przebieg\u0142ej kosmitki zaanga\u017Cowana zosta\u0142a pierwotnie Famke Janssen (\"GoldenEye\", \"X-men\"), kt\u00F3ra z powod\u00F3w osobistych musia\u0142a zrezygnowa\u0107, a jej miejsce zaj\u0119\u0142a Lara Flynn Boyle (\"Miasteczko Twin Peaks\", \"Red Rock West\"). W zwi\u0105zku z zamachem terrorystycznym z 11 wrze\u015Bnia 2001 roku zmieniono tak\u017Ce zako\u0144czenie filmu, kt\u00F3re przewidywa\u0142o sceny ukazuj\u0105ce wie\u017Ce WTC.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902610.jpg","",["N"]],"72454474":["Re\u017C.: Brett Ratner.
Nowy Jork. Josh Kovacs (Ben Stiller) jest zarz\u0105dc\u0105 luksusowego apartamentowca, zwanego The Tower. Od ponad dziesi\u0119ciu lat z wielk\u0105 trosk\u0105 dogl\u0105da budynku. Jednym z lokator\u00F3w wie\u017Cowca jest potentat z Wall Street, Arthur Shaw (Alan Alda), obj\u0119ty aresztem domowym za defraudacj\u0119 gigantycznej sumy pieni\u0119dzy. Do ofiar finansowych przekr\u0119t\u00F3w Shawa nale\u017C\u0105 m.in. pracownicy The Tower, kt\u00F3rzy powierzyli mu swoje fundusze emerytalne. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce nieuczciwy biznesmen najprawdopodobniej uniknie kary za swoje czyny. Josh i jego kompani, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych jest m.in. recepcjonista Charlie (Casey Affleck) i zrujnowany inwestor Fitzhugh (Matthew Broderick) postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 odwet na oszu\u015Bcie. Z pomoc\u0105 przebieg\u0142ego Slide'a (Eddie Murphy) zamierzaj\u0105 wykra\u015B\u0107 fortun\u0119, przechowywan\u0105 w mieszkaniu Shawa. Problem w tym, \u017Ce krezus jest strze\u017Cony przez funkcjonariuszy FBI, z agentk\u0105 Claire Denham (T\u00E9a Leoni) na czele. Szajka \"cieci\u00F3w\" jest jednak gotowa na wszystko, aby odzyska\u0107 oszcz\u0119dno\u015Bci \u017Cycia. Zw\u0142aszcza, \u017Ce znaj\u0105 apartamentowiec, jak nikt inny... Zabawna produkcja \u0142\u0105cz\u0105ca humor z elementami kina akcji i krymina\u0142u. Atutem filmu jest gwiazdorska obsada.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271102.jpg","",[]],"72454475":["Re\u017C.: S\u0142awomir Kry\u0144ski.
Seria niefortunnych zdarze\u0144 wywraca do g\u00F3ry nogami \u017Cycie dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn - Andrzeja (Jacek Borusi\u0144ski) i Zygmunta (Krzysztof Stelmaszyk). Ich ojciec (Marian Dzi\u0119dziel) nagle postanawia o\u017Ceni\u0107 si\u0119 z tajemnicz\u0105 nieznajom\u0105 (Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska), a wkr\u00F3tce potem traci wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci. Andrzej, pr\u00F3buj\u0105c desperacko odzyska\u0107 stracon\u0105 fortun\u0119, porywa podejrzan\u0105 o kradzie\u017C dziewczyn\u0119 (Katarzyna Cynke) i zakochuje si\u0119 w niej bez pami\u0119ci. Tymczasem Zygmunt musi zmierzy\u0107 si\u0119 jednocze\u015Bnie z natr\u0119tnym adoratorem (Jacek Braciak) swojej \u017Cony (Iwona Wszo\u0142k\u00F3wna) oraz brzemiennym w skutki romansem nastoletniej c\u00F3rki (debiutuj\u0105ca Delfina Wilko\u0144ska). Bohater szuka pomocy u zaprzyja\u017Anionego doktora (Jan Frycz), jednak ten zaj\u0119ty jest flirtowaniem z pon\u0119tn\u0105 piel\u0119gniark\u0105 (Ma\u0142gorzata Buczkowska-Szlenkier). Jakby tego by\u0142o ma\u0142o, komediow\u0105 intryg\u0119 zagmatwaj\u0105 jeszcze: seksowna uczennica z niekonwencjonalnymi pomys\u0142ami (Maja Bohosiewicz), \u0142asy na pieni\u0105dze i wdzi\u0119ki niewie\u015Bcie specjalista od drzew (S\u0142awomir Orzechowski), dociekliwy ksi\u0105dz (W\u0142adys\u0142aw Kowalski), Wielki Szu w\u015Br\u00F3d adwokat\u00F3w (Jan Nowicki), szef stacji benzynowej zawsze na gazie (Andrzej Grabowski) i pewna tajemnicza posta\u0107 w kolorowym sweterku, kt\u00F3rej poczynania zaskocz\u0105 ka\u017Cdego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270767.jpg","",[]],"72454476":["Re\u017C.: Anne Fletcher.
Nowy Jork. Kanadyjka Margaret Tate pracuje w jednym z najwi\u0119kszych ameryka\u0144skich wydawnictw. Ca\u0142e swoje \u017Cycie podporz\u0105dkowa\u0142a pracy. Wymagaj\u0105ca szefowa nie przebiera w \u015Brodkach, by osi\u0105gn\u0105\u0107 cel, co nie przysparza jej sympatii w\u015Br\u00F3d pracownik\u00F3w. Zaabsorbowana zawodowymi obowi\u0105zkami kobieta zapomina o przed\u0142u\u017Ceniu wizy. W najmniej odpowiednim momencie dowiaduje si\u0119, \u017Ce grozi jej deportacja do ojczyzny. By temu zapobiec, musi niezw\u0142ocznie wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C. Jedynym kandydatem na fikcyjnego narzeczonego jest jej asystent, Andrew. M\u0119\u017Cczyzna z l\u0119ku o prac\u0119 przystaje na ofert\u0119. On i szefowa zaczynaj\u0105 udawa\u0107 zakochan\u0105 par\u0119, cho\u0107 pochodz\u0105 z r\u00F3\u017Cnych \u015Bwiat\u00F3w i nie przepadaj\u0105 za sob\u0105. By podtrzyma\u0107 mistyfikacj\u0119, Margaret postanawia pojecha\u0107 z Andrew na weekend do jego rodziny. Przewra\u017Cliwiona elegantka prze\u017Cywa szok, gdy wysiada z samolotu na Alasce. Wielopokoleniowa i zamo\u017Cna rodzina Andrew zaskakuje j\u0105 jednak bardzo pozytywnie. Ciep\u0142e przyj\u0119cie i niezwyk\u0142a atmosfera sprawiaj\u0105, \u017Ce twarda szefowa zaczyna odkrywa\u0107 w sobie delikatno\u015B\u0107 i kobieco\u015B\u0107. Niepostrze\u017Cenie mi\u0119dzy par\u0105 rodzi si\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390410.jpg","",[]],"72454477":["Zbieg okoliczno\u015Bci
CBP bada spraw\u0119 wypadku, w trakcie kt\u00F3rego zgin\u0119\u0142a m\u0142oda kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce ca\u0142e zaj\u015Bcie by\u0142o zaaran\u017Cowane. Trop wiedzie do firmy handluj\u0105cej samochodami i maszynami budowlanymi. W firmie dosz\u0142o ostatnio do serii nietypowych zdarze\u0144. W\u0142a\u015Bciciel nie wydaje si\u0119 jednak nimi zaniepokojony. Tymczasem Szwarca czeka przes\u0142uchanie przed komisj\u0105 z BSW. Zar\u0119bski postanawia go wesprze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"72454478":["Wy\u015Bcig z czasem
Grupa narkoman\u00F3w atakuje starsze ma\u0142\u017Ce\u0144stwo w ich w\u0142asnym domu. Jeden z napastnik\u00F3w przypadkowo zabija par\u0119. Znika r\u00F3wnie\u017C wnuczka emeryt\u00F3w, kt\u00F3r\u0105 ci zajmowali si\u0119 w dniu napadu. Str\u00F3\u017Ce prawa rozpoczynaj\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by ocali\u0107 dziewczynk\u0119. Iza przeprasza Olgierda za swoj\u0105 wcze\u015Bniejsze zachowanie. M\u0119\u017Cczyzna u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce istnieje co\u015B wi\u0119cej ni\u017C tylko praca i pora zadba\u0107 o \u017Cycie prywatne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143673.jpg","",["N"]],"72454479":["Nigdy wi\u0119cej
W parku znaleziono zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Ofiara zosta\u0142a \u015Bmiertelnie ugodzona no\u017Cem. Trop prowadzi detektyw\u00F3w do organizatora nielegalnych walk. Tymczasem Ewelina informuje Olgierda, \u017Ce Krystian prawdopodobnie uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w. Oboje postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 z ch\u0142opakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"72454480":["Zrobi\u0142bym wszystko
W rzece zostaje znalezione cia\u0142o kobiety. Sprawca przywi\u0105za\u0142 do jej n\u00F3g worki z kamieniami. Zagini\u0119cie kobiety zg\u0142osi\u0142 m\u0105\u017C. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce partnerka na kilka dni wyjecha\u0142a do agroturystyki. W\u0142a\u015Bcicielka obiektu zeznaje, \u017Ce jej go\u015B\u0107 sp\u0119dzi\u0142 ca\u0142y weekend z kochankiem. To on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Szybko jednak wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C ofiary co\u015B ukrywa. Natalia umawia si\u0119 z kim\u015B na wiecz\u00F3r. Kuba stara si\u0119 panowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212510.jpg","",["N"]],"72454481":["Zazdro\u015B\u0107 mog\u0142a by\u0107 przyczyn\u0105 tragedii\/6-letni ch\u0142opiec zjada truj\u0105ce wilcze jagody
Krzysztof od niedawna ma now\u0105 dziewczyn\u0119 o imieniu Sabina. Pewnego dnia odprowadza j\u0105 do domu, nie wie, \u017Ce jest obserwowany przez Marcina, by\u0142ego ch\u0142opaka Sabiny. Gdy Krzysztof oddala si\u0119 od domu dziewczyny, drog\u0119 zaje\u017Cd\u017Ca mu samoch\u00F3d, z kt\u00F3rego wyskakuj\u0105 czterej napastnicy. Obezw\u0142adniaj\u0105 go i wrzucaj\u0105 do baga\u017Cnika auta. Odgra\u017Caj\u0105 si\u0119, \u017Ce wywioz\u0105 go do lasu i pobij\u0105. Nie zd\u0105\u017Cyli mu jednak odebra\u0107 telefonu. Uprowadzony m\u0119\u017Cczyzna dzwoni pod 112 i prosi o pomoc. Nie wie, gdzie go wioz\u0105 napastnicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72454482":["Znikni\u0119cie dzieci\/Uzale\u017Cniony od gier \u0141ukasz traci przytomno\u015B\u0107 w trakcie maratonu przy komputerze
Dzieci pa\u0144stwa Kucharskich, 5-letnia Basia i 6-letni Ksawery, cz\u0119sto zapadaj\u0105 na przezi\u0119bienia. Zm\u0119czeni ci\u0105g\u0142ymi infekcjami rodzice wysy\u0142aj\u0105 pociechy na kr\u00F3tkie wakacje do babci. Kilkulatki tego dnia chc\u0105 si\u0119 pobawi\u0107 przed domem. Babcia Krystyna zgadza si\u0119 na to. Po chwili jednak stwierdza, \u017Ce dzieciom mo\u017Ce by\u0107 zimno i postanawia p\u00F3j\u015B\u0107 po cieplejsze bluzy do domu. Po powrocie odkrywa, \u017Ce wnuk\u00F3w nie ma przed domem. Spanikowana kobieta szuka dzieci w ogrodzie, jednak bez powodzenia. Postanawia wi\u0119c zadzwoni\u0107 pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201369.jpg","",["N"]],"72454425":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o spowodowanie wypadku. Policjant stwierdzi\u0142, \u017Ce brak oznakowania pierwsze\u0144stwa przejazdu to problem kierowcy. Poszkodowany skierowa\u0142 spraw\u0119 do s\u0105du. Natomiast kierowca z Zielonej G\u00F3ry uchroni\u0142 si\u0119 przed mandatem dzi\u0119ki kamerce zainstalowanej w samochodzie. Na koniec tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 nielegaln\u0105 strefa p\u0142atnego parkowania zorganizowan\u0105 w polu kukurydzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72454426":["Emil zbada, czy stra\u017Cnicy miejscy podejmuj\u0105 dzia\u0142anie, nawet je\u017Celi nie spodziewaj\u0105 si\u0119 zarobi\u0107 na kierowcy. Odwiedzi m.in. Wroc\u0142aw, gdzie przekona si\u0119, na jakich zasadach wybierane s\u0105 samochody przeznaczone do odholowania. Z kolei w Legnicy funkcjonariusze wykazuj\u0105 si\u0119 du\u017C\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w interpretacji znak\u00F3w drogowych. Prowadz\u0105cy sprawdzi te\u017C, co si\u0119 dzieje z fotoradarami, kt\u00F3re nie przynosz\u0105 wysokich dochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72454427":["Widzowie poznaj\u0105 warszawskiego kierowc\u0119, kt\u00F3ry dosta\u0142 mandat, cho\u0107 zap\u0142aci\u0142 za miejsce parkingowe - na w\u0142asne nieszcz\u0119\u015Bcie nie dokona\u0142 tego \"niezw\u0142ocznie\". Emil spr\u00F3buje te\u017C wyja\u015Bni\u0107, kto i dlaczego utrudnia zdanie egzaminu osobom staraj\u0105cym si\u0119 uzyska\u0107 kategori\u0119 A. Poza tym prowadz\u0105cy odwiedzi Pozna\u0144, gdzie zbada spraw\u0119 miejsca parkingowego, kt\u00F3re czasem niespodziewanie zostaje oznakowane jako miejsce dla niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72454428":["W Zawierciu kierowcy musz\u0105 s\u0142ono zap\u0142aci\u0107 ju\u017C za sam przejazd po terenie pewnego parkingu, nawet je\u017Celi nie znajd\u0105 na nim ani jednego wolnego miejsca. Emil zbada te\u017C wzrok urz\u0119dnik\u00F3w z Inspekcji Ruchu Drogowego, kt\u00F3rzy zdaj\u0105 si\u0119 nie odr\u00F3\u017Cnia\u0107 kolor\u00F3w czerwonego i zielonego. Natomiast w Radomiu prowadz\u0105cy poszuka niewidocznego drogowskazu, kt\u00F3ry bez przerwy obserwuj\u0105 ukryci za krzakami policjanci. Przeoczenie tego znaku kosztuje kierowc\u00F3w wiele pieni\u0119dzy i punkt\u00F3w karnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72454429":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72454430":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"72454431":["D\u0142ug wdzi\u0119czno\u015Bci
Podczas spaceru zostaje porwany warszawski komornik. Za jego \u017Cycie porywacze \u017C\u0105daj\u0105 wysokiego okupu. Syn ofiary zeznaje, \u017Ce ojciec dostawa\u0142 liczne gro\u017Aby zwi\u0105zane z prac\u0105. Detektywi podejrzewaj\u0105 jednego z d\u0142u\u017Cnik\u00F3w, kt\u00F3rego dom i firma maj\u0105 by\u0107 zlicytowane. Podczas \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw rodzinne sekrety. Funkcjonariusze musz\u0105 zbada\u0107, czy porwanie ma zwi\u0105zek z \u017Cyciem prywatnym czy zawodowym komornika. Matka Stefana namawia Anet\u0119 do p\u00F3j\u015Bcia na zwolnienie ze wzgl\u0119du na zaawansowan\u0105 ci\u0105\u017C\u0119. Mi\u0119dzy kobietami dochodzi do powa\u017Cnego konfliktu, kt\u00F3ry odbija si\u0119 na pracy Anety i Stefana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"72454432":["M\u015Bciciel z Warszawy
Nauczyciel z liceum zostaje porwany. Wkr\u00F3tce potem policjanci znajduj\u0105 jego cia\u0142o oraz wskaz\u00F3wki sugeruj\u0105ce, \u017Ce ofiara molestowa\u0142a seksualnie nieletnich. Detektywi musz\u0105 odnale\u017A\u0107 sprawc\u0119, zanim zabije kolejn\u0105 ofiar\u0119. Policyjny technik Jan W\u00F3jcik przychodzi do komendy ze swoim synkiem Stasiem, kt\u00F3rego nie mia\u0142 z kim zostawi\u0107 w domu. Prosi koleg\u00F3w o pomoc w ukrywaniu dziecka przed s\u0142u\u017Cbistk\u0105 \u0141ucj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"72454433":["Sajgon","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"72454434":["Kambod\u017Ca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"72454435":["Krynica Morska
Krynica Morska jest prawdziw\u0105 mekk\u0105 badaczy historii. Olaf i Radek rozpoczn\u0105 prace archeologiczne przy drodze nazywanej Bal\u00F3wk\u0105. W 1945 roku stanowi\u0142a ona szlak ewakuacji ludno\u015Bci cywilnej i niemieckiego wojska. W \u015Brodowisku poszukiwaczy m\u00F3wi si\u0119, \u017Ce niedaleko pla\u017Cy wykryto bardzo silny sygna\u0142. Prowadz\u0105cy maj\u0105 szans\u0119 trafi\u0107 na jedno z najwi\u0119kszych znalezisk w historii programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"72454436":["Ostatni dzwonek na Mierzei
W 1945, podczas ucieczki przed Armi\u0105 Czerwon\u0105, przez Mierzej\u0119 Wi\u015Blan\u0105 przewin\u0119\u0142o si\u0119 ok. 2 mln Niemc\u00F3w. Bronili oni zaciekle tego miejsca, a ostatnie strza\u0142y pad\u0142y tam dopiero godzin\u0119 po kapitulacji Niemiec, 8 maja 1945 roku. Teraz rz\u0105d planuje przekopanie Mierzei. Olaf i Radek chc\u0105 uratowa\u0107 jak najwi\u0119cej pozosta\u0142o\u015Bci po walkach, zanim ulegn\u0105 one zniszczeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"72454441":["Re\u017C.: Brad Bernstein.
Seria wywiad\u00F3w z osobami, kt\u00F3rzy znaj\u0105 prawdziw\u0105 histori\u0119 wi\u0119zienia Alcatraz. Z ich opis\u00F3w, wspomnie\u0144 i relacji wy\u0142ania si\u0119 niezwyk\u0142y obraz miejsca, kt\u00F3re wywar\u0142o silne pi\u0119tno na narodowej psychice Amerykan\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181361.jpg","",[]],"72454442":["Niekt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce na doskonalenie broni po\u015Bwi\u0119cono wi\u0119cej czasu, wysi\u0142ku i pieni\u0119dzy, ni\u017C zainwestowano w rozw\u00F3j jakiejkolwiek innej dziedziny ludzkiej aktywno\u015Bci. W dzisiejszym odcinku b\u0119dzie mowa m.in. o masowej produkcji torped i wyrzutni rakietowych. Autorzy serii ukazuj\u0105 te\u017C rozw\u00F3j broni chemicznej oraz prze\u0142omowe odkrycia naukowe, jakie stoj\u0105 za skonstruowaniem bomby atomowej. W programie nie zabraknie wyj\u0105tkowych materia\u0142\u00F3w archiwalnych oraz wypowiedzi ekspert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366813.jpg","",[]],"72454443":["W dzisiejszym odcinku dokumentali\u015Bci zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad tym, jakie cechy decyduj\u0105 o tym, \u017Ce lider polityczny staje si\u0119 zwyci\u0119skim przyw\u00F3dc\u0105 czas\u00F3w wojny. Z pewno\u015Bci\u0105 musi by\u0107 wizjonerem i posiada\u0107 umiej\u0119tno\u015B\u0107 inspirowania t\u0142um\u00F3w. Zobaczymy sylwetki wa\u017Cnych postaci z historii XX wieku - od Winstona Churchilla, poprzez Adolfa Hitlera, do Mao Tse-tunga i Saddama Husajna. W programie wypowiadaj\u0105 si\u0119 czo\u0142owi historycy, wykorzystano te\u017C materia\u0142y archiwalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366813.jpg","",[]],"72454444":["II wojna \u015Bwiatowa. Hitler wspomaga si\u0119 trzema rodzajami broni: U-bootami, bombowcami nurkuj\u0105cymi Stuka i czo\u0142gami. Pochodz\u0105ca z Wielkiej Brytanii firma Vickers-Armstrong zaczyna powa\u017Cnie zagra\u017Ca\u0107 Niemcom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388226.jpg","",[]],"72454445":["Wojna sprowokowa\u0142a Amerykan\u00F3w do udoskonalania produkt\u00F3w wojskowych. Wkr\u00F3tce prze\u015Bcign\u0119li pod tym wzgl\u0119dem reszt\u0119 \u015Bwiata. Najbardziej przyczyni\u0142a si\u0119 do tego jedna firma - General Motors.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388226.jpg","",[]],"72454446":["Pogranicze w ogniu
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski zg\u0142\u0119biaj\u0105 histori\u0119 nieznanego epizodu kampanii wrze\u015Bniowej. W 1939 roku na styku wojew\u00F3dztw podlaskiego i warmi\u0144sko-mazurskiego odbywa\u0142y si\u0119 walki. W Baka\u0142arzewie Polacy bronili si\u0119 przed Niemcami, natomiast w Cimochach dosz\u0142o do rajdu polskiego wojska na terytorium III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72454447":["Zielone wzg\u00F3rza nad Sobin\u0105
Tym razem Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski bior\u0105 udzia\u0142 w badaniach osady z czas\u00F3w rzymskich. Prowadz\u0105 je archeolodzy z Uniwersytetu Miko\u0142aja Kopernika. Niebawem dochodzi do interesuj\u0105cego znaleziska. Okazuje si\u0119, \u017Ce spokojna dolina niedu\u017Cej rzeki Sobiny skrywa wiele tajemnic.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"72454448":["Za kilka miesi\u0119cy \u015Aliwa przejdzie na emerytur\u0119, a wtedy, by\u0107 mo\u017Ce, bieszczadzki wypa\u0142 w\u0119gla przestanie istnie\u0107. W przerwach podczas pracy Siwy i Ma\u0142y jak zwykle rozmawiaj\u0105 o kobietach i dzikich zwierz\u0119tach. \u017Bmiju opowiada o znikni\u0119ciu Baranka. Staszek przestrzega, by nie zatraci\u0107 si\u0119 w odkrywaniu zapomnianych wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72454449":["\u015Aliwa wspomina czasy m\u0142odo\u015Bci. W\u0142adek, mimo \u017Ce mieszka na odludziu w domku pozbawiony elektryczno\u015Bci, uwa\u017Ca si\u0119 za szcz\u0119\u015Bciarza. Wazon nabra\u0142 szacunku do wilk\u00F3w. Kirim umie \u015Bpiewa\u0107 w kilku j\u0119zykach. \u017Bmiju opowiada o znajomym rze\u017Abiarzu, kt\u00F3ry chce porzuci\u0107 zgubny na\u0142\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72454450":["Dunajecki OS
Tym razem tw\u00F3rcy programu z Jurkiem Biedrzyckim na czele wyruszaj\u0105 na odcinek specjalny Dunajca. Na prze\u0142omie Gorc\u00F3w i Beskidu S\u0105deckiego b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali swoich si\u0142, w\u0119dkuj\u0105c na sztuczn\u0105 much\u0119 na haku bezzadziorowym. Oczywi\u015Bcie w tym miejscu obowi\u0105zywa\u0107 b\u0119dzie zasada \"catch and release\", czyli \"nie zabija\u0107\". Dzi\u0119ki propagowaniu tej formy w\u0119dkowania dunajecki odcinek specjalny ju\u017C teraz uzna\u0107 mo\u017Cna za bardzo atrakcyjne \u0142owisko. Widzowie zobacz\u0105 uchwycone okiem kamery spotkanie w\u0119dkarzy z dorodn\u0105 g\u0142owacic\u0105 ioraz poka\u017Anym pstr\u0105giem potokowym, a to tylko cz\u0119\u015B\u0107 przyg\u00F3d, jakie spotkaj\u0105 amator\u00F3w \u0142owienia ryb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"72454451":["Ba\u0142tycki dorsz
Jurek Biedrzycki zaprasza nad rzeki Pomorza i Ba\u0142tyk na wsp\u00F3lne w\u0119dkowanie. Go\u015Bciem programu b\u0119dzie mi\u0119dzynarodowy mistrz Polski w w\u0119dkarstwie morskim, Mariusza Getke, kt\u00F3ry opowie widzom o podstawowym wyposa\u017Ceniu prawdziwego w\u0119dkarza morskiego. Nast\u0119pnie ekipa wyruszy na pe\u0142ne morze na po\u0142\u00F3w ba\u0142tyckich dorszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"72454452":["Prezentuj bro\u0144
W 1936 roku rozpocz\u0119to wielk\u0105 modernizacj\u0119 polskiej armii. Tw\u00F3rcy programu chc\u0105 wyja\u015Bni\u0107, dlaczego dzia\u0142ania te podj\u0119to dopiero w kilka miesi\u0119cy po \u015Bmierci marsza\u0142ka Pi\u0142sudskiego. Wed\u0142ug niekt\u00F3rych blokowa\u0142 on wprowadzenie zmian w polskim wojsku i tym samym uniemo\u017Cliwi\u0142 lepsze przygotowanie do odparcia atak\u00F3w ze strony hitlerowc\u00F3w i sowiet\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72454453":["Zapomniani bohaterowie
Nikt ju\u017C nie pami\u0119ta o walkach, kt\u00F3re toczono przez dwa wrze\u015Bniowe dni 1939 roku w schronach bojowych nad Narwi\u0105 pod Nowogrodem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"72454454":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72454455":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72454456":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72454457":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"72454805":["40-letnia Joanna pada ofiar\u0105 stalkera
Joanna odpowiada na t\u0119 sam\u0105 ofert\u0119 pracy co jej przyjaci\u00F3\u0142ka. Kiedy dostaje posad\u0119 menad\u017Cerki w hotelu, kole\u017Canka zrywa z ni\u0105 znajomo\u015B\u0107. Joanna nie tylko dobrze si\u0119 odnajduje w nowej pracy, ale te\u017C poznaje interesuj\u0105cego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Ten jednak okazuje si\u0119 bardzo zaborczy i dziewczyna musi z nim zerwa\u0107. Nied\u0142ugo potem w internecie pojawiaj\u0105 si\u0119 og\u0142oszenia, kt\u00F3re sugeruj\u0105, \u017Ce Joanna dorabia sobie jako prostytutka. Kobieta traci posad\u0119. Jest przekonana, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszana jest jej zazdrosna by\u0142a przyjaci\u00F3\u0142ka. Tymczasem w internecie pojawiaj\u0105 si\u0119 roznegli\u017Cowane zdj\u0119cia Joanny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",[]],"72454806":["Mariola zmaga si\u0119 z dramatycznymi konsekwencjami po wypadku, w kt\u00F3rym uczestniczy\u0142 jej syn
Syn Marioli uwielbia szybk\u0105 i ryzykown\u0105 jazd\u0119 samochodem. Pewnej nocy podczas powrotu z dyskoteki dochodzi do wypadku z udzia\u0142em jego samochodu. Ch\u0142opak doznaje jedynie niewielkich obra\u017Ce\u0144, jednak jego dziewczyna, D\u017Cesika, traci nog\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie ona prowadzi\u0142a auto. Mariola chce przekaza\u0107 pewn\u0105 kwot\u0119 pieni\u0119dzy na rehabilitacj\u0119 m\u0142odej kobiety, jednak ojciec poszkodowanej jest rozgoryczony i nie chce przyj\u0105\u0107 pomocy. Dodatkowo obarcza win\u0105 syna Marioli. Aby op\u0142aci\u0107 kosztown\u0105 rehabilitacj\u0119 dla D\u017Cesiki, organizuje zbi\u00F3rk\u0119 w Internecie. Wkr\u00F3tce dochodzi no napa\u015Bci na syna Marioli, a nast\u0119pnie nieznany sprawca w\u0142amuje si\u0119 tak\u017Ce do domu kobiety. Mariola podejrzewa ojca D\u017Cesiki i jest przera\u017Cona tym, do czego jest on zdolny. Nie ma jednak pewno\u015Bci, \u017Ce to w\u0142a\u015Bnie ten m\u0119\u017Cczyzna odpowiada za oba ataki, ani jaki maj\u0105 one zwi\u0105zek z wypadkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293832.jpg","",[]],"72454807":["Pani Jadwiga mieszka z synem, 14-letnim Dawidem, w parterowym domu w Sobolewie. Odk\u0105d ojciec ch\u0142opca nagle zmar\u0142 we \u015Bnie, byt rodziny bardzo si\u0119 pogorszy\u0142. Kobieta musi utrzyma\u0107 siebie i syna ze skromnej pensji sprzedawczyni. Nie sta\u0107 jej na remont. A w ich mieszkaniu brak jest \u0142azienki i bie\u017C\u0105cej wody. Sedes stoi przy drzwiach wej\u015Bciowych, a wanna w kuchni. Poza tym i mama, i nastolatek potrzebuj\u0105 osobnego k\u0105ta. Ekipa programu przyst\u0119puje do pracy, by zapewni\u0107 im godne warunki i przywr\u00F3ci\u0107 rado\u015B\u0107 \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"72454808":["Odcinek poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski. Pierwszym uczestnikiem b\u0119dzie Pawe\u0142. Przyjedzie on z zielon\u0105 szklan\u0105 butl\u0105 \"antico\" - z charakterystycznymi b\u0105belkami powietrza w masie. Naczynie pochodzi z huty \"Zawiercie\" i powsta\u0142o w latach 70. wed\u0142ug projektu J\u00F3zefa Podlaska. Na nast\u0119pnej licytacji pojawi si\u0119 niemiecki budzik z lat 20. lub 30. O historii czasomierza, stanie zachowania przedmiotu i jego wycenie opowie Janek Rygiel. Jako trzecia spotka \u0142owc\u00F3w Katarzyna, w\u0142a\u015Bcicielka czterech krzese\u0142, kt\u00F3re najpewniej pochodz\u0105 z W\u0142och, z lat 70. lub 80. Ostatni\u0105 sprzedaj\u0105c\u0105 b\u0119dzie Izabela. Jej skarb to zestaw sze\u015Bciu dekoracyjnych secesyjnych talerzyk\u00F3w z motywem ptak\u00F3w i ro\u015Blin, kt\u00F3re zosta\u0142y kupione wraz z nieruchomo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389163.jpg","",[]],"72454809":["Wyb\u00F3r Ewy
Ewa mieszka ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105 oraz z matk\u0105, Ma\u0142gorzat\u0105. By\u0142y m\u0105\u017C m\u0142odszej z kobiet, Jaros\u0142aw, zagin\u0105\u0142 dziesi\u0119ciu lat temu. Ewa, kt\u00F3ra straci\u0142a nadziej\u0119 na jego powr\u00F3t, ma w\u0142a\u015Bnie zamiar ponownie wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C za swojego s\u0105siada, lekarza W\u0142odka. Jednak pewnego dnia Jarek si\u0119 zjawia. T\u0142umaczy, \u017Ce w czasie gdy pracowa\u0142 z dala od domu, zosta\u0142 oszukany. Przez lata nie dawa\u0142 znaku \u017Cycia, poniewa\u017C wstydzi\u0142 si\u0119, \u017Ce nie uda\u0142o mu si\u0119 niczego dorobi\u0107. Ewa chce si\u0119 z nim rozwie\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"72454810":["Dom Daniela
Daniel przed dwoma laty zamierza\u0142 o\u017Ceni\u0107 si\u0119 z Beat\u0105. Zacz\u0105\u0142 nawet budow\u0119 domu. Ukochana postanowi\u0142a jednak wyjecha\u0107 do Warszawy, \u017Ceby rozwija\u0107 si\u0119 zawodowo. Ich kontakt si\u0119 urwa\u0142. Po pewnym czasie m\u0119\u017Cczyzna otrzymuje ofert\u0119 pracy w stolicy. Wystawia swoj\u0105 nieruchomo\u015B\u0107 na sprzeda\u017C. Kupnem interesuje si\u0119 jego by\u0142a partnerka, kt\u00F3ra teraz szykuje si\u0119 do \u015Blubu z Robertem. Kobieta chce ukry\u0107 przed narzeczonym, \u017Ce by\u0142a zwi\u0105zana z Danielem. Ten z kolei poznaje siostr\u0119 Roberta, Mari\u0119. Zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"72454811":["Poranek na ranczu Miko\u0142aja. Karolina zaraz po przebudzeniu w\u0142\u0105cza muzyk\u0119 i zaczyna ta\u0144czy\u0107. Przybiega oburzony Profos, kt\u00F3ry ma wolne i chcia\u0142 si\u0119 wyspa\u0107. Uwa\u017Ca, \u017Ce Karolina jest nienormalna. Tymczasem ona szykuje kolejn\u0105 niespodziank\u0119... Na komend\u0119 przychodzi Jola z c\u00F3reczk\u0105. Odpowiada z wolnej stopy, ale musi si\u0119 raz w tygodniu meldowa\u0107 u dzielnicowego. Karolina j\u0105 pociesza. T\u0142umaczy, \u017Ce to ona jest ofiar\u0105, a jej m\u0105\u017C katem. Policjantka obiecuje te\u017C kobiecie swoj\u0105 pomoc. Wieczorem Miko\u0142aj wraca na ranczo. Profos w najlepsze czyta gazetk\u0119. Proponuje koledze zup\u0119 z dyni. Miko\u0142aj jest w szoku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2340575.jpg","",["AD"]],"72454812":["Demony
W jednym z warszawskich park\u00F3w zostaje postrzelona opiekunka do dziecka. Gdy na miejsce zdarzenie przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 str\u00F3\u017Ce prawa, snajper atakuje ponownie. Tym razem rani policyjnego technika. Tymczasem Kub\u0119 odwiedza by\u0142a dziewczyna, Magda. Kobieta ma nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 naprawi\u0107 stosunki z dawnym partnerem. Chce, by dali sobie jeszcze jedn\u0105 szans\u0119. Desperackie zachowanie Magdy niepokoi Kub\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"72454813":["M\u0142ody superbohater
16-letni Karol Brylak jest mi\u0142o\u015Bnikiem komiks\u00F3w. Ucieczka w \u015Bwiat fantazji pozwala mu chocia\u017C na chwil\u0119 zapomnie\u0107 o \u015Bmierci ojca. Karolowi podoba si\u0119 s\u0105siadka, Natalia. Dziewczyna jednak uwa\u017Ca go za tch\u00F3rza, poniewa\u017C kiedy\u015B nie uj\u0105\u0142 si\u0119 za ni\u0105 i jej bratem, gdy zostali zaatakowani przez chuligan\u00F3w. Karol zapisuje si\u0119 wi\u0119c na karate. Zachowanie syna niepokoi jego matk\u0119 Brygid\u0119. Kobieta znajduje w jego pokoju Karola kominiark\u0119 i paralizator, a w nocy ch\u0142opak wymyka si\u0119 z mieszkania i zostaje zatrzymany przez policj\u0119. Karol wyznaje Natalii, \u017Ce jest superbohaterem i pobi\u0142 jednego z osiedlowych chuligan\u00F3w. Natalia prosi ch\u0142opaka, by zako\u0144czy niebezpieczn\u0105 zabaw\u0119. Karol nie zamierza jednak rezygnowa\u0107. Podczas kolejnego starcia z chuliganami nastolatek zostaje pora\u017Cony paralizatorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"72454814":["Casanova
Fabian i Kasia planuj\u0105 \u015Blub i wsp\u00F3lne \u017Cycie. M\u0119\u017Cczyzna, chocia\u017C szczerze kocha swoj\u0105 narzeczon\u0105, ma problem z dochowaniem jej wierno\u015Bci. Kobieta ma ju\u017C do\u015B\u0107 wybaczania ukochanemu kolejnych zdrad. Tymczasem Fabian nie jest w stanie pozby\u0107 si\u0119 swoich kochanek, kt\u00F3re staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej natarczywe, a nawet niebezpieczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"72454815":["Rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo pe\u0142ne pu\u0142apek i tylko nieliczni znajd\u0105 wskaz\u00F3wk\u0119, kt\u00F3ra pomo\u017Ce wydosta\u0107 si\u0119 z escape roomu. Witowi to si\u0119 jednak nie uda. Filip staje twarz\u0105 w twarz z podpalaczem wystawionym przez op\u0142aconego bandyt\u0119. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 z\u0142o\u017Cy\u0107 w ca\u0142o\u015B\u0107 zniszczone dokumenty, licz\u0105c na to, \u017Ce znajd\u0105 w nich motyw pope\u0142nienia przest\u0119pstwa. Tymczasem Ziomecki cieszy si\u0119, \u017Ce jednego dnia zamkn\u0105\u0142 dwa dochodzenia i dw\u00F3ch morderc\u00F3w. Dla Agaty wszystko to wydaje si\u0119 zbyt proste.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383702.jpg","",[]],"72454816":["Natalia zostaje wyznaczona przez Witackiego do udzia\u0142u w pilota\u017Cowym programie wsp\u00F3\u0142pracy z pogotowiem ratunkowym. Funkcjonariuszka jest podekscytowana tym pomys\u0142em i prac\u0105 z m\u0119\u017Cem Arkiem. W karetce poznaje przydzielonego do nich lekarza, kt\u00F3ry nieudolnie j\u0105 podrywa. Natalia jest r\u00F3wnie\u017C \u015Bwiadkiem, jak jej ukochany ratuje ludzkie \u017Cycie. Tymczasem Wojtkowi na s\u0142u\u017Cbie towarzyszy Emilia. Ta dw\u00F3jka od dawna dobrze si\u0119 dogaduje i wida\u0107 to r\u00F3wnie\u017C na polu zawodowym. Prywatnie oboje stracili ukochanych, co zbli\u017Ca ich do siebie. Na patrolu dostaj\u0105 wezwanie do hali sk\u0142adu budowlanego, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bciciel podejrzewa kolejn\u0105 ju\u017C kradzie\u017C. Chwil\u0119 potem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dosz\u0142o tam do morderstwa i str\u00F3\u017Ce prawa potrzebuj\u0105 pomocy komisarza Szulca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"72454817":["Marta domy\u015Bla si\u0119, \u017Ce Arek i Piotrek pobili si\u0119 o ni\u0105. Jej sytuacja uczuciowa coraz bardziej si\u0119 gmatwa. Tymczasem dochodzi do dramatycznych zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z prowadzonym przez Arka \u015Bledztwem dziennikarskim. Lucynka zajmuje si\u0119 ma\u0142\u0105 Lusi\u0105. Maurycy zdradza dziewczynce sw\u00F3j sekret i prosi, by jej opiekunka si\u0119 o nim nie dowiedzia\u0142a. Nikt nie wierzy Sewerynowi, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce widzia\u0142 Zenona Kazana \u017Cywego. Niebawem policja znajduje w rzece zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Karolina zostaje wezwana, \u017Ceby dokona\u0107 identyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386882.jpg","",[]],"72454818":["Odcinek poprowadzi Krzysztof Ibisz. Stanis\u0142aw zaprezentuje dwa kandelabry z ozdobnymi elementami z majoliki i kamienn\u0105 podstaw\u0105. Na kolejnej licytacji wyst\u0105pi Mariusz, kt\u00F3ry przywiezie ciemnofioletow\u0105 pater\u0119 z porcelitu z lat 60. lub 70. O opatentowanej przez Lucyn\u0119 Kowalsk\u0105 metodzie dekoracji i jej tajemnicach, stanie zachowania rzeczy i jej warto\u015Bci rynkowej opowie Marek Kruczek. Jako trzecia przed \u0142owcami stanie Oliwia, do kt\u00F3rej nale\u017Cy szezlong z lat 90., kupiony na targu staroci w Wielkiej Brytanii. Na ostatniej aukcji pojawi si\u0119 szklany wazon kupiony w sklepie z antykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389163.jpg","",[]],"72454819":["W pokoju str\u00F3\u017C\u00F3w prawa pojawia si\u0119 Witacki w towarzystwie Bia\u0142acha. Miko\u0142aj na polecenie komendanta ma zast\u0105pi\u0107 Korwickiego na patrolu z Natali\u0105. Marek zostaje odsuni\u0119ty od przes\u0142uchania m\u0119\u017Cczyzny, u kt\u00F3rego w domu nocowa\u0142 jego zaginiony syn, Igor. Przes\u0142uchanie nie przynosi prze\u0142omu w tej sprawie. Tymczasem pojawia si\u0119 inne zg\u0142oszenie. W rowie znaleziono m\u0142od\u0105 dziewczyn\u0119. \u017Byje, ale jej stan jest bardzo ci\u0119\u017Cki. W pobli\u017Cu odkryto du\u017Co \u015Blad\u00F3w opon, co mo\u017Ce \u015Bwiadczy\u0107 o nielegalnych wy\u015Bcigach. Funkcjonariusze pod\u0105\u017Caj\u0105 tym tropem i chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej udaj\u0105 si\u0119 do pobliskiego warsztatu samochodowego, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 klubem spotka\u0144 m\u0142odzie\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384759.jpg","",["N"]],"72454820":["Agata ratuje sytuacj\u0119 podczas niedyspozycji Filipa. Komisarz nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z faktem, \u017Ce podpalacz winny \u015Bmierci matki jest chybionym strza\u0142em. W dziesi\u0105tk\u0119 trafia jednak Olaf, kt\u00F3ry pomaga Olkowi w aran\u017Cacji randki ze swoja siostr\u0105, Zuz\u0105. \u017Bona zmar\u0142ego Wita znika w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach, zostawiaj\u0105c na drodze rozbity samoch\u00F3d, a w domu jedynego syna. Pierwszy podejrzany opu\u015Bci areszt, gdy oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce narz\u0119dzie zbrodni zosta\u0142o wykupione na recept\u0119, ale nie na jego nazwisko...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383702.jpg","",[]],"72454821":["Pakulska przepada bez \u015Bladu. Ostatni\u0105 osob\u0105, z kt\u00F3r\u0105 si\u0119 kontaktowa\u0142a, by\u0142 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna tytu\u0142uj\u0105cy si\u0119 jej znajomym. \u015Aledztwo wykazuje, \u017Ce to cz\u0142owiek, kt\u00F3ry przed laty prze\u015Bladowa\u0142 patolo\u017Ck\u0119. W mi\u0119dzyczasie dochodzi do nietypowego przest\u0119pstwa - z zak\u0142adu pogrzebowego zostaj\u0105 wykradzione zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce jedna i druga sprawa ma wsp\u00F3lny mianownik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384763.jpg","",["N"]],"72454822":["Re\u017C.: Keoni Waxman.
Po nieudanej misji specjalnej przeciwko islamskim terrorystom Alexander (Steven Seagal) zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Pr\u00F3buj\u0105c jako\u015B u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie, m\u0119\u017Cczyzna zatrudnia si\u0119 jako z\u0142ota r\u0105czka w kompleksie miejskich apartamentowc\u00F3w w jednym z miast Rumunii. Gdy jedna z mieszkanek Lena (Iulia Verdes) i jej m\u0142odsza siostra Mya (Sofia Nicolaescu) zostaj\u0105 porwani przez gangster\u00F3w, Alexander decyduje si\u0119 je odnale\u017A\u0107. Nieoczekiwanie wpl\u0105tuje si\u0119 w \u015Brodek mafijnej wojny mi\u0119dzy Rosjanami a Chi\u0144czykami. Musi stawi\u0107 czo\u0142a dawnemu \u015Bmiertelnemu wrogowi i tym razem wyeliminowa\u0107 go raz na zawsze. Sensacyjne kino z gwiazd\u0105 gatunku, Stevenem Seagalem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390407.jpg","",[]],"72454823":["Re\u017C.: Lee Daniels.
Oparta na faktach historia m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry w latach 1952-1986 pe\u0142ni\u0142 posad\u0119 s\u0142u\u017C\u0105cego kilku kolejnych ameryka\u0144skich prezydent\u00F3w. Ojciec m\u0142odego Cecila Gainesa zostaje zastrzelony przez w\u0142a\u015Bciciela plantacji. Matka zab\u00F3jcy pomaga osieroconemu ch\u0142opakowi i uczy go zawodu kamerdynera. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Gaines opuszcza po\u0142udnie Stan\u00F3w Zjednoczonych, nieprzyjazne dla czarnosk\u00F3rych. Przez kilka lat pracuje w jednym z luksusowych hoteli w Waszyngtonie. Niebawem za spraw\u0105 szcz\u0119\u015Bliwego zbiegu okoliczno\u015Bci otrzymuje prac\u0119 kamerdynera w Bia\u0142ym Domu. Jest naocznym \u015Bwiadkiem prze\u0142omowych wydarze\u0144 w dziejach kraju, a nawet \u015Bwiata. Kolejne g\u0142owy pa\u0144stwa zmagaj\u0105 si\u0119 ze skutkami zamach\u00F3w na \u017Cycie Johna F. Kennedy'ego i Martina Luthera Kinga. Pr\u00F3buj\u0105 tak\u017Ce za\u0142agodzi\u0107 kontrowersje, naros\u0142e wok\u00F3\u0142 takich wydarze\u0144, jak wojna w Wietnamie czy afera Watergate. Tymczasem Cecil (Forest Whitaker) ma problemy z \u017Con\u0105 Glori\u0105 (Oprah Winfrey), kt\u00F3ra walczy z na\u0142ogami, i aroganckim synem Louisem (David Oyelowo). Niebawem prezydencki kamerdyner staje przed powa\u017Cnym dylematem. Musi wybra\u0107 mi\u0119dzy \u017Cyciem rodzinnym a prac\u0105, kt\u00F3rej jest bezgranicznie oddany. W rolach g\u0142\u00F3wnych wyst\u0119puj\u0105 Forest Whitaker, laureat Oscara i Z\u0142otego Globu za rol\u0119 w filmie \"Ostatni kr\u00F3l Szkocji\", oraz aktorka i osobowo\u015B\u0107 telewizyjna Oprah Winfrey, kandydatka do nagrody Akademii za gr\u0119 w produkcji \"Kolor purpury\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2319625.jpg","",[]],"72454824":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"72454825":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"72454826":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"72454827":["Robert Zarzecki, Tomasz Karcz
Do studia Macieja Dowbora przyby\u0142o dw\u00F3ch go\u015Bci. Pierwszym jest niewidomy Robert Zarzecki, cz\u0142owiek pe\u0142en pasji. Uprawia blind tenisa, gra w teatrze, jest fizjoterapeut\u0105, wyk\u0142ada na uczelni. Jest m\u0119\u017Cem i ojcem. Swym zachowaniem daje wspania\u0142y przyk\u0142ad synowi. Drugim uczestnikiem jest Tomasz Karcz, fryzjer i projektant mody. Urodzi\u0142 si\u0119 on z zespo\u0142em Polanda, co oznacza, \u017Ce nie ma d\u0142oni, a jedna strona jego cia\u0142a jest zdeformowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72454828":["\u0141ukasz Kraso\u0144, Pawe\u0142 Karpi\u0144ski
\u0141ukasz Kraso\u0144 jest m\u00F3wc\u0105 motywacyjnym i pierwszym niepe\u0142nosprawnym trenerem rozwoju osobistego w Polsce. Z powodu zaniku mi\u0119\u015Bni od si\u00F3dmego roku \u017Cycia porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Jednak mimo ogromnych trudno\u015Bci spowodowanych chorob\u0105 nie poddaje si\u0119 i motywuje innych do dzia\u0142ania oraz czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami, o czym opowiada podczas swoich wyk\u0142ad\u00F3w. Bohaterem drugiej cz\u0119\u015Bci odcinka b\u0119dzie dru\u017Cyna rugby, poruszaj\u0105ca si\u0119 na w\u00F3zkach - Avalon Extreme. Jej zawodnicy - z trenerem Tomaszem Bidusiem na czele - to prawdziwi tytani. To w\u0142a\u015Bnie on stworzy\u0142 zesp\u00F3\u0142, kt\u00F3ry ju\u017C w pierwszych miesi\u0105cach swojego istnienia zacz\u0105\u0142 odnosi\u0107 sukcesy. Jest tak\u017Ce pomys\u0142odawc\u0105 i koordynatorem projektu Avalon Extreme, promuj\u0105cego sporty ekstremalne os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Rugby na w\u00F3zkach to sport dla os\u00F3b z pora\u017Ceniem czteroko\u0144czynowym, \u0142\u0105cz\u0105cy w sobie elementy koszyk\u00F3wki, hokeja na lodzie i futbolu ameryka\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72454829":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72454830":["Re\u017C.: Eric Norris.
W mie\u015Bcie maj\u0105 si\u0119 odby\u0107 zawody wrestlingu. Pojawia si\u0119 grupa zawodnik\u00F3w, kt\u00F3ra sk\u0142onna jest walczy\u0107 o zwyci\u0119stwo na wszelkie mo\u017Cliwe sposoby, tak\u017Ce nieuczciwe. Jeden z walcz\u0105cych, przyjaciel Trivette'a, ginie w tajemniczym wypadku. Sydney i Gage postanawiaj\u0105 udawa\u0107 zapa\u015Bnik\u00F3w, \u017Ceby rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119. Poznaj\u0105 w ten spos\u00F3b ciemn\u0105 stron\u0119 wrestlingu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"72454831":["Re\u017C.: Mike Norris.
Cooper, oficer policji, dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego koledzy z wydzia\u0142u handluj\u0105 skonfiskowanymi podczas akcji narkotykami. O ca\u0142ej sprawie funkcjonariusz informuje swoje prze\u0142o\u017Conego, porucznika Shella. Nie wie, \u017Ce on r\u00F3wnie\u017C nale\u017Cy do szajki. Kiedy Cooper szcz\u0119\u015Bliwie uchodzi z \u017Cyciem z zamachu, kt\u00F3ry zorganizowali jego koledzy, zdesperowany wdziera si\u0119 do biura prokuratora i bierze zak\u0142adnik\u00F3w. Walker wkracza do akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"72454832":["Lena i Emilia maj\u0105 zacz\u0105\u0107 s\u0142u\u017Cb\u0119 od asysty komorniczej. Kobieta nie wpuszcza urz\u0119dnika do domu. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce drzwi tarasowe s\u0105 otwarte. Okazuje si\u0119, \u017Ce d\u0142u\u017Cniczka zosta\u0142a ugodzona no\u017Cem w brzuch i le\u017Cy nieprzytomna w salonie. Kiedy ofiara jest transportowana do szpitala, policjantki zajmuj\u0105 si\u0119 przeszukaniem lokalu. Do\u0142\u0105cza do nich Klara, \u017Ceby zabezpieczy\u0107 \u015Blady. Techniczka na kom\u00F3rce poszkodowanej znajduje gro\u017Aby, kt\u00F3re mog\u0105 by\u0107 pierwszym tropem w tej sprawie. Autorem wiadomo\u015Bci jest partner zaatakowanej kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384759.jpg","",["N"]],"72454833":["Re\u017C.: Sebastian Vigg.
Tom i Semir ratuj\u0105 \u017Cycie Markusowi Drewerowi, dealerowi kokainy. Wkr\u00F3tce potem odkrywaj\u0105, \u017Ce Markus rozprowadza\u0142 nowy narkotyk, od kt\u00F3rego cz\u0142owiek uzale\u017Cnia si\u0119 ju\u017C po pierwszej dawce. Jego dystrybucja zapewnia dochody nawet dziesi\u0119ciokrotnie wy\u017Csze ni\u017C handel kokain\u0105 czy heroin\u0105. Detektywi zdaj\u0105 sobie jednak spraw\u0119 z tego, \u017Ce w spraw\u0119 musi by\u0107 zamieszany kto\u015B pot\u0119\u017Cniejszy od Drewera. Rozpoczynaj\u0105 dochodzenie. Niestety, Drewer zostaje zamordowany, zanim Tomowi i Semirowi udaje si\u0119 czegokolwiek dowiedzie\u0107. W rzeczach dealera policjanci znajduj\u0105 tylko notatk\u0119 z numerem lotu z Lizbony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"72454834":["Re\u017C.: Raoul W. Heimrich.
Firma Microprotec stworzy\u0142a rewelacyjny program antywirusowy. Nast\u0119pnie wyprodukowa\u0142a wirusa i wprowadzi\u0142a go do \u015Bwiatowych sieci komputerowych. Teraz szefowie korporacji zacieraj\u0105 r\u0119ce, licz\u0105c na milionowe zyski. Chc\u0105 zarobi\u0107 za wszelk\u0105 cen\u0119 - nawet je\u015Bli jest ni\u0105 \u017Cycie jednego z pracownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"72454835":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454836":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454837":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454838":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454839":["Policjanci z patrolu si\u00F3dmego zostaj\u0105 wezwani do starszej kobiety, kt\u00F3ra wyznaje, \u017Ce jej dom jest nawiedzany przez zmar\u0142ego m\u0119\u017Ca. Policjanci szybko trafiaj\u0105 na \u015Blad, kt\u00F3ry sugeruje, \u017Ce staruszka wcale nie zmy\u015Bli\u0142a tej historii. Zieli\u0144ski opowiada Zato\u0144skiej o swoich przygotowaniach do egzaminu do oddzia\u0142u antyterrorystycznego. Jaskowska \u017Ca\u0142uje, \u017Ce straci dobrego policjanta. Ma\u0142ecki odkrywa, \u017Ce Zuza Kowal umawia si\u0119 z pewnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Nie szcz\u0119dzi jej uszczypliwo\u015Bci. W Akademii kto\u015B nagrywa o\u015Bmieszaj\u0105cy policjant\u00F3w filmik i wrzuca go do sieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"72454840":["Do szpitala trafia m\u0142oda kobieta, pogryziona przez psa. Blizny na twarzy ko\u0144cz\u0105 jej karier\u0119 modelki. Trop wiedzie policjant\u00F3w z patrolu pi\u0105tego do rywalki dziewczyny i jej brata, kt\u00F3rzy s\u0105 w\u0142a\u015Bcicielami niebezpiecznego psa. Rachwa\u0142 wyznaje Drawskiej, \u017Ce jej zwi\u0105zek z Bia\u0142achem nie ma przysz\u0142o\u015Bci. Miko\u0142aj tymczasem planuje odbudow\u0119 swojego rancza i zbiera \u015Brodki na ten cel. Prze\u017Cywa rozczarowanie, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie to proste. Tymczasem Zuza Kowal kontynuuje romans z kardiochirurgiem Branickim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"72454841":["Re\u017C.: Axel Barth.
Siostra Anny Engelhardt, Christina, jest sprawczyni\u0105 powa\u017Cnego wypadku. Spowodowa\u0142a go podczas ucieczki przed uzbrojonymi m\u0119\u017Cczyznami. Kobieta twierdzi, \u017Ce nie wie, czego przest\u0119pcy mog\u0105 od niej chcie\u0107. Prokurator i policjanci jej nie wierz\u0105. Podstaw\u0105 ich podejrze\u0144 s\u0105 znalezione w oponach samochodu Christiny narkotyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2056791.jpg","",[]],"72454842":["Re\u017C.: Raoul W. Heimrich.
Policjanci \u015Bcigaj\u0105 troje przest\u0119pc\u00F3w, kt\u00F3rzy uciekaj\u0105 na motocyklach. Jeden z bandyt\u00F3w ginie, pozostali uciekaj\u0105. Str\u00F3\u017Ce prawa docieraj\u0105 do Sandy Bergsm\u00FCller, bliskiej znajomej nie\u017Cyj\u0105cego przest\u0119pcy, z kt\u00F3r\u0105 ten kiedy\u015B uprawia\u0142 skoki spadochronowe. W pierwszej chwili funkcjonariusze uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce znale\u017Ali kobiet\u0119 z autostrady, gdy\u017C Sandy ma d\u0142ugie jasne w\u0142osy podobnie jak przest\u0119pczyni, kt\u00F3rej szukaj\u0105. Jednak przyjaci\u00F3\u0142ka kobiety potwierdza jej alibi. Wkr\u00F3tce Sandy zostaje zmuszona przez dawnego znajomego, Marca, do kradzie\u017Cy certyfikat\u00F3w kamieni szlachetnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2056791.jpg","",[]],"72454843":["Re\u017C.: Avi Youabian.
Chloe Dawson (Grace Victoria Cox) odkrywa, \u017Ce kto\u015B j\u0105 \u015Bledzi. Thomas i Juliet poszukuj\u0105 jej stalkera. Okazuje si\u0119, \u017Ce sprawa jest bardziej skomplikowana, ni\u017C wygl\u0105da\u0142o to na pierwszy rzut oka. Ethan wybacza Higgins i proponuje jej wyjazd na misj\u0119 Lekarzy bez Granic. Wydarzenie to zbiega si\u0119 w czasie z ch\u0119ci\u0105 Magnuma, by otworzy\u0107 si\u0119 na nowe mo\u017Cliwo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"72454844":["Re\u017C.: Tony Mordente.
Wyprawa na ryby zostaje przerwana, gdy Bobby i Alex staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami sprzeda\u017Cy narkotyk\u00F3w. Sytuacj\u0119 pogarszaj\u0105 obra\u017Cenia Bobby'ego i brak amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"72454845":["Re\u017C.: Tony Mordente.
Walker walczy z rosyjsk\u0105 mafi\u0105, w kt\u00F3rej m\u0142ody gangster pr\u00F3buje wyprze\u0107 konserwatywnych mafios\u00F3w. Z organizacj\u0105 walczy te\u017C moskiewska policja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"72454846":["Re\u017C.: James Hanlon.
Po po\u017Carze z zabezpieczonego kontenera nale\u017C\u0105cego do Departamentu Obrony znikaj\u0105 \u015Bci\u015Ble tajne dokumenty, kt\u00F3re zawiera\u0142y informacje o osobach podejrzanych o terroryzm. Sam i Callen pr\u00F3buj\u0105 odnale\u017A\u0107 te akta. W tym celu do\u0142\u0105czaj\u0105 do ekipy stra\u017Cak\u00F3w i dzia\u0142aj\u0105 pod przykrywk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377134.jpg","",[]],"72454847":["Re\u017C.: John Peter Kousakis.
Sam otrzymuje od swojego syna Aidena wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 wiadomo\u015B\u0107. Szko\u0142a wojskowa, do kt\u00F3rej ucz\u0119szcza ch\u0142opak zosta\u0142a zaatakowana przez grup\u0119 ekstremist\u00F3w dowodzon\u0105 przez Tahira. Zesp\u00F3\u0142 agent\u00F3w wyrusza do San Francisco z nadziej\u0105, \u017Ce uwolni\u0105 zak\u0142adnik\u00F3w i nie dopuszcz\u0105 do tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377134.jpg","",[]],"72454848":["Na obrze\u017Cach miasta zostaje znaleziony martwy m\u0119\u017Cczyzna. Zosta\u0142 uduszony, a wcze\u015Bniej pobity. Osieroci\u0142 3-letni\u0105 c\u00F3reczk\u0119. M\u0119\u017Cczyzna by\u0142 rozwiedziony i przed \u015Bmierci\u0105 robi\u0142 wszystko, by uzyska\u0107 pe\u0142n\u0105 opiek\u0119 nad dziewczynk\u0105. Za\u0142oga typuje na podejrzan\u0105 by\u0142\u0105 \u017Con\u0119 ofiary, kt\u00F3ra nie chcia\u0142a odda\u0107 c\u00F3rki by\u0142emu m\u0119\u017Cowi. Tymczasem do Kornelii odzywa si\u0119 jej ojciec. G\u0142owacki zastanawia si\u0119, jak pom\u00F3c D\u0119bickiemu, kt\u00F3remu grozi zwolnienie z pracy. W ko\u0144cu Piotr podejmuje decyzj\u0119, kt\u00F3ra mo\u017Ce zawa\u017Cy\u0107 na ca\u0142ym jego dotychczasowym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2380719.jpg","",["N"]],"72454849":["W mieszkaniu zostaj\u0105 znalezione zmumifikowane zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Z bada\u0144 wynika, \u017Ce zgin\u0105\u0142 na skutek urazu g\u0142owy, a do jego \u015Bmierci mog\u0142o doj\u015B\u0107 wiele lat temu. W\u0142a\u015Bciciel lokalu zmar\u0142 niedawno i nic nie wskazuje na to, by cokolwiek \u0142\u0105czy\u0142o go z ofiar\u0105. Podejrzenie pada na mieszkaj\u0105cego obok s\u0105siada, kt\u00F3ry od pocz\u0105tku nie m\u00F3wi funkcjonariuszom prawdy. Kluczem do rozwi\u0105zania zagadki staje si\u0119 tajemnicza korespondencja, jak\u0105 zmar\u0142y gospodarz prowadzi\u0142 z pewn\u0105 dziewczyn\u0105. Tymczasem Jagie\u0142\u0142o rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo w sprawie swojego prze\u015Bladowcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2380719.jpg","",["N"]],"72454850":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454851":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"72454852":["Czarna stresuje si\u0119 pierwszym dniem pracy u Luizy. Martwi j\u0105 r\u00F3wnie\u017C nieobecno\u015B\u0107 Micha\u0142a w barze. Poszukuj\u0105c tematu do artyku\u0142u, Lucjan wraz z ksi\u0119dzem znajduje tajemniczy kamper. Pojazd jest zaparkowany w lesie. Organista postanawia sprawdzi\u0107, kim s\u0105 przebywaj\u0105cy w nim m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Laura nie jest zadowolona z odwiedzin i natarczywego zachowania by\u0142ego m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nie chce zostawi\u0107 jej w spokoju. Bia\u0142achowi te\u017C nie podoba si\u0119 agresja Andrzeja. Tymczasem Magda \u017Ale si\u0119 czuje. Uwa\u017Ca, \u017Ce to przez niestrawno\u015B\u0107. \u017Bbikowski znajduje jednak informacje, kt\u00F3re sugeruj\u0105 inn\u0105 przyczyn\u0119 jej niedyspozycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2043439.jpg","",["N"]],"72454853":["Bia\u0142ach i Micha\u0142 staraj\u0105 si\u0119 uspokoi\u0107 agresywnego Andrzeja, kt\u00F3ry nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z odej\u015Bciem \u017Cony. Laura wyja\u015Bnia Miko\u0142ajowi, dlaczego rozwiod\u0142a si\u0119 z by\u0142ym m\u0119\u017Cem. Na plebanii Iwan oraz Stefan t\u0142umacz\u0105 ksi\u0119dzu sytuacj\u0119, w jakiej zastali Lucjana w lesie. Jolanta nie wierzy w histori\u0119, kt\u00F3r\u0105 przedstawia jej organista. M\u0119\u017Cczyzna postanawia poprosi\u0107 \u017Bbikowskiego o pomoc. Magda jest zdziwiona przesadnym zainteresowaniem sier\u017Canta i pozwoleniem na wcze\u015Bniejszy powr\u00F3t do domu. Czarna oraz Luiza m\u0119cz\u0105 si\u0119 podczas pracy w myjni. Postanawiaj\u0105 rozreklamowa\u0107 firm\u0119 ulotkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2043439.jpg","",["N"]],"72454854":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"72454855":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"72454856":["Mam ci\u0119 na oku
Sara wci\u0105ga Majk\u0119 w swoje mi\u0142osne rozgrywki z Igorem. Tymczasem ona usi\u0142uje um\u00F3wi\u0107 si\u0119 na spotkanie z detektywem od Kostkiewicza, kt\u00F3ry jako ostatni widzia\u0142 zaginion\u0105 Ank\u0119. Do \u015Bledczych zg\u0142asza si\u0119 zaniepokojona matka 5-letniej Zosi. Boi si\u0119, \u017Ce dzieckiem zainteresowa\u0142 si\u0119 pedofil. Dziewczynka znikn\u0119\u0142a na kilka godzin z placu zabaw, wcze\u015Bniej dostawa\u0142a od kogo\u015B s\u0142odycze. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce z Zosi\u0105 kontaktuje si\u0119 20-letnia dziewczyna, kt\u00F3ra jest uderzaj\u0105co podobna do zmar\u0142ej tragicznie starszej c\u00F3rki klientki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214467.jpg","",["N"]],"72454857":["Gra
Tw\u00F3rca gier komputerowych Mateusz zauwa\u017Ca na ulicy k\u0142\u00F3c\u0105cych si\u0119 przyjaci\u00F3\u0142 z czas\u00F3w studi\u00F3w - Sylwi\u0119 i Bartka. Pozostaje jednak w ukryciu i nie ujawnia si\u0119. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej publikuje informacj\u0119, \u017Ce pracuje nad now\u0105 gr\u0105. Jej g\u0142\u00F3wna bohaterka jest bardzo podobna do Sylwii. Bartek odkrywa, \u017Ce to zmieniona wersja projektu, nad kt\u00F3rym kiedy\u015B wsp\u00F3lnie pracowali. Chce oskar\u017Cy\u0107 dawnego koleg\u0119 o kradzie\u017C praw autorskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"72454858":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"72454694":["Wybory so\u0142tysa
Zostaje zgwa\u0142cona c\u00F3rka nowo wybranego so\u0142tysa jednej z podwarszawskich miejscowo\u015Bci. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest polityczny rywal jej ojca. M\u0119\u017Cczy\u017Ani nie \u017Cyli ze sob\u0105 w zgodzie. \u015Aledztwo prowadzi jednak str\u00F3\u017C\u00F3w prawa na trop w\u0142a\u015Bciciela pobliskiej mleczarni, z kt\u00F3rym so\u0142tys robi\u0142 nielegalne interesy. Adam chce upozorowa\u0107 \u015Bmier\u0107 swojego brata, by chroni\u0107 go przed zemst\u0105 gangster\u00F3w. Dzieli si\u0119 swoim pomys\u0142em ze Szwarcem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72454695":["Zasi\u0119gi
Zostaje zamordowana znana influencerka. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 zdradzany m\u0105\u017C ofiary. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak alibi. W trakcie \u015Bledztwa okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobieta mia\u0142a o wiele wi\u0119cej na sumieniu i skrzywdzi\u0142a wielu ludzi. Tymczasem siostra Olgierda, Ilona, odnosi wra\u017Cenie, \u017Ce \u015Bledzi j\u0105 dawny prze\u015Bladowca. Prosi brata o pomoc. Str\u00F3\u017C prawa zmaga si\u0119 tak\u017Ce z problemami osobistymi - jego zwi\u0105zek z Dagmar\u0105 przechodzi kryzys.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72454696":["Umowa
W luksusowym apartamencie zostaje ci\u0119\u017Cko pobity m\u0119\u017Cczyzna. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on tancerzem erotycznym. Detektywi szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce ka\u017Cdy, kogo przes\u0142uchiwali, mija\u0142 si\u0119 z prawd\u0105. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce pobity m\u0119\u017Cczyzna popad\u0142 w tarapaty finansowe albo komu\u015B podpad\u0142. Filip Mora usilnie zabiega o spotkanie z Natali\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"72454697":["44-latek zostaje napadni\u0119ty z no\u017Cem w pobli\u017Cu swojego domu. M\u0119\u017Cczyzna walczy o \u017Cycie w szpitalu. Prawdopodobnie to jego burzliwe \u017Cycie mi\u0142osne \u015Bci\u0105gn\u0119\u0142o na niego k\u0142opoty. R\u00F3wnocze\u015Bnie znika Janek, jego 13-letni syn z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335428.jpg","",["N"]],"72454698":["Pochodz\u0105ca z bogatej rodziny 16-letnia Pola ucieka z domu i udaje si\u0119 poci\u0105giem na drugi koniec kraju. Przy\u0142apana przez konduktora wraca z powrotem w towarzystwie m\u0142odszego aspiranta Ma\u0107ka Brysia, gdzie czeka j\u0105 awantura z matk\u0105 Sabin\u0105, z kt\u00F3r\u0105 nie dogaduje si\u0119 od d\u0142u\u017Cszego czasu. Dziewczyna ma te\u017C problemy ze swoim ch\u0142opakiem Alkiem oraz dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej ojciec ma kochank\u0119. Jedyn\u0105 wtajemniczon\u0105 w ucieczk\u0119 osob\u0105 jest najbli\u017Csza przyjaci\u00F3\u0142ka Emilka. Jako pierwsza zauwa\u017Ca te\u017C cz\u0119ste md\u0142o\u015Bci i gorsze samopoczucie Poli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335428.jpg","",["N"]],"72454699":["16-letnia Anka na z\u0142o\u015B\u0107 matce, szanowanej i perfekcyjnej pani doktor, wpada w z\u0142e towarzystwo. Nie stroni od u\u017Cywek i alkoholu. Szuka mi\u0142o\u015Bci i akceptacji, a mama na ka\u017Cdym kroku wypomina jej nadwag\u0119. Kiedy nastolatka poznaje Alka, mrocznego i tajemniczego 19-latka, za wszelk\u0105 cen\u0119 postanawia go odbi\u0107 jego dziewczynie. Anka nie cofnie si\u0119 przed niczym, nawet przed podrabianiem recept.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335428.jpg","",["N"]],"72454700":["17-letni Witek dostaje kosza od kole\u017Canki swojej starszej siostry. Nie\u015Bmia\u0142y ch\u0142opak jest obiektem drwin ze strony koleg\u00F3w, jak i krewnej, kt\u00F3ra si\u0119 go wstydzi. Dochodz\u0105 te\u017C problemy w nauce. Rodzice zatrudniaj\u0105 korepetytork\u0119 dla syna. Wkr\u00F3tce zostaje ona znaleziona martwa. W\u015Br\u00F3d podejrzanych zab\u00F3jstwa jest jej by\u0142y ch\u0142opak, kt\u00F3ry nie m\u00F3g\u0142 sobie poradzi\u0107 z zazdro\u015Bci\u0105, a tak\u017Ce Witek, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce korepetytorka by\u0142a jego dziewczyn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335428.jpg","",["N"]],"72454701":["16-letnia Ada \u017Ale znosi nowy zwi\u0105zek swojego ojca. Nie potrafi si\u0119 dogada\u0107 z macoch\u0105, a zw\u0142aszcza z jej nastoletnim synem, Hubertem. Ada, dot\u0105d wzorowa uczennica, zaczyna sprawia\u0107 problemy wychowawcze, odsuwa si\u0119 od r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w, a w stosunku do ojca jest agresywna i zbuntowana. Przera\u017Cony ojciec prosi o pomoc w dotarciu do c\u00F3rki swojego pasierba. Hubert, zdolny i lubiany przez wszystkich ch\u0142opak, obiecuje zaj\u0105\u0107 si\u0119 Ad\u0105. Niestety jest coraz gorzej, dziewczyna ucieka z domu a rodzic znajduje u niej narkotyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335428.jpg","",["N"]],"72454702":["Zenon w ko\u0144cu zbiera si\u0119 na odwag\u0119 i zaprasza Kasi\u0119 na randk\u0119. Nie wie, \u017Ce Jadzia chce wyswata\u0107 gosposi\u0119 z komornikiem Stachem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie brakuje jednak og\u0142ady. Gdy nazywa Kasi\u0119 staruch\u0105, Zenon wpada w sza\u0142. Mi\u0119dzy Jadwig\u0105 a Henrykiem dochodzi do kolejnej k\u0142\u00F3tni. Obra\u017Cony m\u0119\u017Cczyzny postanawia odreagowa\u0107 w towarzystwie dawnych znajomych. Anna b\u0142aga Piotra, by jak najszybciej sprowadzi\u0142 Henryka do domu. Zamo\u017Cny Kowalski zastaje domownika graj\u0105cego w karty z kumplami... w samej bieli\u017Anie. Gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Heniek przegra\u0142 swoje ubrania, postanawia odegra\u0107 si\u0119 w jego imieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"72454703":["Anna namawia Jadzi\u0119, by za\u0142o\u017Cy\u0142a firm\u0119 krawieck\u0105. Piotr popiera \u017Con\u0119. Niedawno bowiem zosta\u0142 cz\u0142onkiem komisji przyznaj\u0105cej dofinansowania dla ma\u0142ych przedsi\u0119biorstw. Zamierza pom\u00F3c Jadwidze, a przy okazji na tym skorzysta\u0107. Zbli\u017Ca si\u0119 rocznica \u015Blubu ubogich Kowalskich. Henryk postanawia podarowa\u0107 Jadzi obr\u0105czk\u0119 z prawdziwego z\u0142ota. Tymczasem jego \u017Cona staje przed komisj\u0105, ubiegaj\u0105c si\u0119 o dofinansowanie na rozkr\u0119cenie firmy. Sprawa przybiera nieoczekiwany obr\u00F3t, gdy na sali pojawia si\u0119 Henryk wraz ze swoim prezentem. Janek i Nikodem wci\u0105\u017C rywalizuj\u0105 o wzgl\u0119dy Eli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"72454704":["Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak
W kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 trwa remont elewacji. Ekip\u0119 nadzoruje majster Kurdzielak. Wok\u00F3\u0142 budynku zostaj\u0105 rozstawione rusztowania. Odt\u0105d robotnicy zaczynaj\u0105 bezczelnie wtr\u0105ca\u0107 si\u0119 w prywatne \u017Cycie mieszka\u0144c\u00F3w. W efekcie mi\u0119dzy nimi a lokatorami dochodzi licznych nieporozumie\u0144 i konflikt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"72454705":["Z\u0142odziejka
Z mieszkania Kiepskich zaczynaj\u0105 znika\u0107 r\u00F3\u017Cne przedmioty. Ferdynand jest przekonany, \u017Ce za kradzie\u017C odpowiada Jolasia. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w z\u0142odziejski proceder zamieszani s\u0105 r\u00F3wnie\u017C Waldek, Mariola i Halina. Kiepski jest przera\u017Cony ogromn\u0105 skal\u0105 zjawiska. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce on tak\u017Ce ma na sumieniu przyw\u0142aszczenie sobie cudzego mienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"72454706":["Gorzkie gody
Ferdynand i Halina obchodz\u0105 40. rocznic\u0119 \u015Blubu. Jubileusz staje si\u0119 okazj\u0105 do podsumowania zwi\u0105zku. Halina ocenia ten czas bardzo negatywnie. Wkr\u00F3tce oboje dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce to dobry moment, by si\u0119 rozsta\u0107. Tymczasem rodzina i s\u0105siedzi przygotowuj\u0105 dla nich huczne przyj\u0119cie. Kiepskim trudno przyzna\u0107 si\u0119 przed nimi do decyzji o rozwodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"72454707":["Badurka
Ferdynand i Halina chc\u0105 zrobi\u0107 co\u015B dobrego dla innych. Postanawiaj\u0105 odda\u0107 niepotrzebne im rzeczy biednym. Obdarowanym ma by\u0107 m.in. lokalny bezdomny Kazimierz Badura. Zachowanie s\u0105siad\u00F3w powoduje, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C Pa\u017Adziochowie w\u0142\u0105czaj\u0105 si\u0119 do akcji charytatywnej. Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 rywalizowa\u0107 z Kiepskimi o miano najwi\u0119kszych dobroczy\u0144c\u00F3w na osiedlu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"72454708":["Totto Pronto
Pa\u017Adzioch otwiera w swoim mieszkaniu muzeum seksu. Ferdynand i Halina s\u0105 wstrz\u0105\u015Bni\u0119ci i uwa\u017Caj\u0105 pomys\u0142 s\u0105siada za niemoralny. Muzeum cieszy si\u0119 jednak ogromnym zainteresowaniem i przed drzwiami Pa\u017Adzioch\u00F3w ustawiaj\u0105 si\u0119 kolejki. Tak\u017Ce Halina postanawia zaspokoi\u0107 swoj\u0105 ciekawo\u015B\u0107 i dla poszerzenia horyzont\u00F3w zwiedzi\u0107 muzeum. Ferdynand oznajmia, \u017Ce z ni\u0105 nie p\u00F3jdzie. Uwa\u017Ca bowiem, \u017Ce na \u015Bwiecie s\u0105 wa\u017Cniejsze rzeczy ni\u017C seks...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"72454709":["Dymy na wodzie
Pewnego wieczoru Halina odbiera telefon od tajemniczej kobiety, kt\u00F3ra przedstawia si\u0119 jako dobra znajoma jej m\u0119\u017Ca, Dzidka (Krystyna Tkacz). Kiepska postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 spraw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce Dzidka by\u0142a pierwsz\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105 Ferdka. Na z\u0142o\u015B\u0107 Halinie Kiepski postanawia spotka\u0107 si\u0119 z dawn\u0105 ukochan\u0105. Kupuje motor i rusza na Pomorze w poszukiwaniu wspomnie\u0144 sprzed lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091919.jpg","",["N"]],"72454710":["Szcz\u0119\u015Bliwy ojciec
Kacper, przyjaciel Tomka, prosi detektywa o pomoc. Jego partnerka Karolina jest w ci\u0105\u017Cy, ale do ko\u0144ca nie wiadomo, czy si\u0119 z tego cieszy. Kiedy Kacper wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119, Tomek i Magda dyskretnie obserwuj\u0105 kobiet\u0119. To, co odkrywaj\u0105, zaskakuje wszystkich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"72454711":["Demony przesz\u0142o\u015Bci
Detektywom udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 \u017Con\u0119 klienta. W towarzystwie m\u0119\u017Cczyzny zaskakuj\u0105 zaginion\u0105 w pensjonacie, w kt\u00F3rym ukry\u0142a si\u0119 przed \u015Bwiatem. Powody ucieczki wydaj\u0105 si\u0119 by\u0107 z pozoru irracjonalne. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest w ci\u0105\u017Cy. \u015Aledczy kontynuuj\u0105 zlecenie. Musz\u0105 wyja\u015Bni\u0107, czy za dziwnym zachowaniem kobiety kryj\u0105 si\u0119 wi\u0119ksze tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"72454712":["Zamach na komornika
Tomek i Magda na zlecenie klienta obserwuj\u0105 komornika, kt\u00F3ry rzekomo dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 oszustwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie tylko oni \u015Bledz\u0105 urz\u0119dnika. Zarzuty wobec podejrzanego schodz\u0105 na dalszy plan, gdy dochodzi do porwania z \u017C\u0105daniem okupu. Na dodatek kto\u015B urz\u0105dza strzelanin\u0119 w centrum Warszawy. Ekipa Malanowskiego musi zapobiec tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"72454713":["Zastraszeni
Ryszard Birski przychodzi do biura detektyw\u00F3w z pro\u015Bb\u0105 o wyja\u015Bnienie przyczyn \u015Bmierci syna. Ch\u0142opak zmar\u0142 p\u00F3\u0142tora roku, ale ta sprawa wci\u0105\u017C nie daje spokoju rodzinie. Razem z c\u00F3rk\u0105 Ig\u0105 nie wierz\u0105, \u017Ce Daniel m\u00F3g\u0142 pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. \u015Aledczy rozpoczynaj\u0105 dochodzenie i natrafiaj\u0105 na mur niech\u0119ci i wrogo\u015Bci ze strony ludzi mieszkaj\u0105cych w okolicy. S\u0105 wr\u0119cz przez nich zastraszani. Wiedz\u0105, \u017Ce nikt nie chce dobrowolnie pom\u00F3c im w rozwi\u0105zaniu zagadki. Musz\u0105 liczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie na swoje umiej\u0119tno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","",["N"]],"72454714":["Jednor\u0119ki bandyta
Powi\u0105zani z afer\u0105 paliwow\u0105 przest\u0119pcy, uwa\u017Cani za uczciwych przedsi\u0119biorc\u00F3w, pior\u0105 brudne pieni\u0105dze wykorzystuj\u0105c niedoskona\u0142o\u015Bci polskiego prawa. Najlepiej poinformowany w tej dziedzinie jest Ernest von Stein, wa\u017Cna osoba w \u015Bwiecie hazardu. Walczy on o przeforsowanie zwi\u0105zanej z nim ustawy w korzystnym dla \u015Brodowisk przest\u0119pczych kszta\u0142cie. Nie istniej\u0105 dla niego \u017Cadne zasady ani normy moralne. Kiedy jednak usi\u0142uje nak\u0142oni\u0107 do wsp\u00F3\u0142pracy zamo\u017Cnych restaurator\u00F3w, na jego trop wpada OPZ. Sprawa jest bardzo trudna. Potencjalni \u015Bwiadkowie w sprawie albo ju\u017C nie \u017Cyj\u0105, albo boj\u0105 si\u0119 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z policjantami. Von Stein wkracza w rejon kontrolowany przez Bell\u0119 Tati. Prokuratura umarza post\u0119powanie w sprawie M\u0142odego. Mimo to nie mo\u017Ce on wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Jonasz przyzwyczaja si\u0119 do \u017Cycia nowym mie\u015Bcie. W k\u0142opotach pomaga mu kole\u017Canka z OPZ, Czarna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328950.jpg","",[]],"72454715":["Oko za oko
OPZ odkrywa nowe fakty w aferze hazardowej. Pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 dowody przeciwko Ernestowi von Steinowi. M\u0142ody nadal jest zawieszony i nie mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do pracy w policji. Jonasz \u017Ale odbiera zachowanie Czarnej wobec swojej osoby. Prowadzi to do k\u0142\u00F3tni. Za spraw\u0105 Ernesta von Steina wiceminister finans\u00F3w Rokicki zostaje wci\u0105gni\u0119ty w paliwowo-hazardow\u0105 afer\u0119. Bella Tati towarzyszy von Steinowi podczas spotka\u0144 towarzyskich. Pomaga mu w przekupywaniu ludzi maj\u0105cych wp\u0142yw na tworzenie prawa w Polsce. Chocia\u017C robi to bardzo dyskretnie, okazuje si\u0119, \u017Ce OPZ \u015Bledzi ka\u017Cdy jej krok.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328950.jpg","",[]],"72454716":["Dublerzy
Tatiana zamierza wynaj\u0105\u0107 p\u0142atnych morderc\u00F3w. Najpierw jednak chce wypr\u00F3bowa\u0107 ich skuteczno\u015B\u0107. Daje im zadanie, w kt\u00F3rym potwierdz\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci albo zgin\u0105. OPZ podejrzewa Maksymiliana Friege o kontakty z przest\u0119pcami. Jego awans na naczelnika wydzia\u0142u dochodzeniowo-\u015Bledczego wroc\u0142awskiej policji budzi ich w\u0105tpliwo\u015Bci. M\u0142ody zostaje wreszcie przywr\u00F3cony do s\u0142u\u017Cby. Ci\u0105gle jednak walczy ze swoim uzale\u017Cnieniem od narkotyk\u00F3w. Czarna kolejny raz pomaga Kamilowi w jego k\u0142opotach. Rafalski postanawia nauczy\u0107 ma\u0142o do\u015Bwiadczonego Jonasza prawdziwego \u017Cycia. Szajba nadal nie potrafi poradzi\u0107 sobie po \u015Bmierci Izy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328950.jpg","",[]],"72454717":["Figurant
Ernest von Stein, pod nieobecno\u015B\u0107 Andrzeja Salto, zagarnia jego wp\u0142ywy w \u015Bwiecie przest\u0119pczym. Przejmuje kontrol\u0119 nad afer\u0105 paliwow\u0105. Jest bezwzgl\u0119dny wobec wszystkich niepos\u0142usznych mu przest\u0119pc\u00F3w. Jeden z nich, Wujek, napada na cysterny, a z ukradzionego surowca produkuje paliwo gorszej jako\u015Bci. OPZ wpada na \u015Blad jego dzia\u0142alno\u015Bci i organizuje prowokacj\u0119. M\u0142ody wraca do zespo\u0142u. Rafalski szuka innego sposobu pokonania von Steina. Przedstawia Szefowej zaskakuj\u0105cy, bardzo ryzykowny plan - zamierza nam\u00F3wi\u0107 do wsp\u00F3\u0142pracy Tatian\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328950.jpg","",[]],"72454718":["Prezent na wiecz\u00F3r
Zamordowana zostaje studentka Ela Malinowska. Przy jej ciele znaleziony zostaje \u015Blad but\u00F3w sportowych. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a ekskluzywn\u0105 prostytutk\u0105. Niedawno zosta\u0142a wynaj\u0119ta do \"obs\u0142ugi\" m\u0142odego, dobrze zapowiadaj\u0105cego si\u0119 lekkoatlety, Mi\u0144skiego. Do spotkania mia\u0142o doj\u015B\u0107 dzie\u0144 przed jego pr\u00F3b\u0105 biegow\u0105, tak \u017Ceby nie dosta\u0142 si\u0119 on do kadry sztafety. Mi\u0144ski poszukuje cz\u0142owieka, kt\u00F3ry \"sprezentowa\u0142\" dziewczyn\u0119. CW\u015A wpada na trop dzi\u0119ki butom sportowym, kt\u00F3rych \u015Blad zosta\u0142 zabezpieczony przy ofierze. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce obuwie nale\u017Cy do menad\u017Cera dru\u017Cyny, Nowickiego, kt\u00F3remu zale\u017Cy, aby sportowiec zosta\u0142 w dru\u017Cynie i nadal przyci\u0105ga\u0142 sponsor\u00F3w. CW\u015A ustala jednak, \u017Ce prostytutk\u0119 dla niego zam\u00F3wi\u0142 kto\u015B inny, kto mia\u0142 prywatny interes w tym, by Mi\u0144ski nie awansowa\u0142 do kadry. Mi\u0144ski zdemaskowa\u0142 jednak Malinowsk\u0105, a ta zagrozi\u0142a, \u017Ce mo\u017Ce on znale\u017A\u0107 si\u0119 w niebezpiecze\u0144stwie. W obliczu gro\u017Aby kto\u015B postanowi\u0142 pozby\u0107 si\u0119 Eli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72454719":["Niebezpieczna mi\u0142o\u015B\u0107
W baga\u017Cniku samochodu zostaj\u0105 znalezione zw\u0142oki elektryka Roberta Kazimierskiego. M\u0119\u017Cczyzn\u0119 og\u0142uszono i pobito, a nast\u0119pnie porzucono w aucie w lesie, gdzie zamarz\u0142 w mro\u017An\u0105 noc. Kazimierski mia\u0142 bardzo dobr\u0105 opini\u0119. By\u0142 przyk\u0142adnym ojcem i solidnym fachowcem. Niedawno dosta\u0142 intratn\u0105 ofert\u0119 pracy w Niemczech, ale ze wzgl\u0119du na rodzin\u0119 odrzuci\u0142 j\u0105. \u015Aledczy trafiaj\u0105 na trop zwi\u0105zany z konfliktem. Kilka tygodni wcze\u015Bniej Kazimierski robi\u0142 instalacj\u0119 elektryczn\u0105 w gara\u017Cu swojego s\u0105siada. Z niewiadomych przyczyn dosz\u0142o do zap\u0142onu i dom omal nie sp\u0142on\u0105\u0142. S\u0105siad oskar\u017Cy\u0142 go jednak o fuszerk\u0119, \u017C\u0105da\u0142 pieni\u0119dzy i zastrasza\u0142 c\u00F3rk\u0119 elektryka. Wkr\u00F3tce CW\u015A wpada na kolejny trop. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce c\u00F3rka Kazimierskiego - Sylwia by\u0142a niegdy\u015B zwi\u0105zana z drobnym dilerem narkotyk\u00F3w. Ch\u0142opak trafi\u0142 do aresztu, ale za\u0142ama\u0142 si\u0119 i pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Matka zmar\u0142ego oskar\u017Cy\u0142a ojca dziewczyny o to, \u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0142 donos na policji. Kolejny zaskakuj\u0105cy w\u0105tek prowadzi do m\u0142odego studenta ASP, kt\u00F3ry by\u0142 wychowankiem \u017Cony Kazimierskiego - Darii. S\u0105siedzi plotkowali, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna si\u0119 w \"pani z domu kultury\". Policjanci z CW\u015A dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ka\u017Cdy mia\u0142 motyw do zab\u00F3jstwa Roberta, nawet jego c\u00F3rka i \u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72454720":["Nieszkodliwa staruszka
Starsza kobieta zostaje uduszona we w\u0142asnym domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a ona \u015Bwiadkiem wypadku drogowego, a jeden z uczestnik\u00F3w zdarzenia kwestionowa\u0142 jej zeznania. W\u015Br\u00F3d podejrzanych s\u0105 ojciec sprawcy wypadku oraz syn emerytki, by\u0142y wi\u0119zie\u0144. Podczas \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta chcia\u0142a wyda\u0107 swoj\u0105 c\u00F3rk\u0119 za m\u0105\u017C za bogatego Daniela Chruszcza. Najpierw musia\u0142a si\u0119 jednak pozby\u0107 m\u0119\u017Ca c\u00F3rki, biednego, spokojnego nieudacznika W\u0142adka, z kt\u00F3rym wi\u0105za\u0142a si\u0119 jej w\u0142asna historia. Zatrudni\u0142a swojego syna w charakterze p\u0142atnego zab\u00F3jcy. Tymczasem zi\u0119\u0107 nieoczekiwanie zmar\u0142 na skutek ataku serca. \u015Aledztwo wyja\u015Bnia, \u017Ce emerytka i Chruszcz byli przy m\u0119\u017Cczy\u017Anie w chwili ataku, ale nie wezwali pogotowia. C\u00F3rka kobiety zaczyna podejrzewa\u0107 matk\u0119 o udzia\u0142 w \u015Bmierci ukochanego m\u0119\u017Ca, a Chruszcza dr\u0119cz\u0105 wyrzuty sumienia. CW\u015A musi wykluczy\u0107 z kr\u0119gu podejrzewanych odpowiednie osoby i odkry\u0107, komu staruszka przeszkadza\u0142a tak bardzo, \u017Ce postanowi\u0142 si\u0119 jej pozby\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"72454721":["Nastolatek dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 adoptowany
16-letni Kamil Bergiel przypadkowo dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego rodzice s\u0105 szanta\u017Cowani. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo jednak bagatelizuje problem. Mimo to Kamil postanawia pozna\u0107 prawd\u0119. \u015Aledzi ojca, kt\u00F3ry przekazuje pieni\u0105dze tajemniczej kobiecie. Przyparty do muru m\u0119\u017Cczyzna wyznaje synowi prawd\u0119, dodaje jednak, \u017Ce nie ma zamiaru zg\u0142asza\u0107 si\u0119 na policj\u0119. Kamil postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce - wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi uj\u0105\u0107 szanta\u017Cystk\u0119 i odda\u0107 j\u0105 w r\u0119ce str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Niebawem kobieta wyznaje Kamilowi, \u017Ce jest jego biologiczn\u0105 matk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",[]],"72454722":["Porwanie dla okupu
Monika i Olgierd prowadz\u0105 niewielki lombard. Pewnego dnia kobieta kupuje od miejscowego chuligana kamer\u0119 wideo. Olgierd obawia si\u0119, \u017Ce sprz\u0119t jest kradziony. Oboje postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 kamerze. Znajduj\u0105 nagranie, na kt\u00F3rym zarejestrowano atak na operatora. Monika postanawia pojecha\u0107 w miejsce, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zdarzenia. Trop wiedzie j\u0105 do opuszczonego budynku, w kt\u00F3rym spotyka trzech dresiarzy oraz ofiar\u0119 ich napa\u015Bci. Gdy kobieta pr\u00F3buje zadzwoni\u0107 po pomoc, zostaje obezw\u0142adniona. Zaniepokojona nag\u0142ym przerwaniem rozmowy operatorka postanawia wys\u0142a\u0107 na miejsce zdarzenia patrol policji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",[]],"72454723":["Siostry z piek\u0142a rodem
Barbara od kilku miesi\u0119cy pracuje w salonie fryzjerskim, nale\u017C\u0105cym do jej si\u00F3str - Pauliny i Marty. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobiety czerpi\u0105 dodatkowe korzy\u015Bci materialne ze spotka\u0144 ze starszymi m\u0119\u017Cczyznami. Kiedy jednak Paulina zaczyna si\u0119 umawia\u0107 z m\u0119\u017Cem jednej z klientek, postanawia zareagowa\u0107 i powiedzie\u0107 o swoich podejrzeniach \u017Conie m\u0119\u017Cczyzny. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej dochodzi do tragedii - oblana kwasem Patrycja trafia do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"72454724":["Kobieta odkrywa, \u017Ce jej ch\u0142opak jest atakowany z powodu koprolalii
Daniel i Wiktoria od kilku miesi\u0119cy s\u0105 par\u0105. W\u0142a\u015Bnie podj\u0119li decyzj\u0119 o tym, by wsp\u00F3lnie zamieszka\u0107. Niebawem jednak Daniel zostaje zaatakowany na osiedlu. Ataki powtarzaj\u0105 si\u0119. Niebawem Wiktoria dowiaduje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142y dzie\u0142em przypadku czy niekorzystnego zbiegu okoliczno\u015Bci. Dziewczyna poznaje przera\u017Caj\u0105c\u0105 prawd\u0119 na temat swojego ukochanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"72454725":["Siostrzeniec
Ewelina jest kaskaderk\u0105 i wi\u0119kszo\u015B\u0107 swojego \u017Cycia sp\u0119dza na planach filmowych. Kobieta ma szans\u0119 na anga\u017C w intratnym zagranicznym projekcie. Nie mo\u017Ce jednak zabra\u0107 na plan swojego ma\u0142ego synka. Prosi o pomoc siostr\u0119 Mart\u0119, kt\u00F3ra zgadza si\u0119 zamieszka\u0107 na kilka tygodni w domu krewnej. Ewelina wraca do kraju tydzie\u0144 wcze\u015Bniej ni\u017C planowa\u0142a. Z zaskoczeniem odkrywa, \u017Ce ch\u0142opiec znikn\u0105\u0142. Chocia\u017C Marta zapewnia siostr\u0119, \u017Ce wszystko jest w porz\u0105dku, kaskaderka czuje, \u017Ce dzieje si\u0119 co\u015B z\u0142ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"72454512":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72454513":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72454514":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72454515":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"72454516":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454517":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454518":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454519":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454520":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454521":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454522":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454523":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"72454524":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72454525":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72454526":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72454527":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72454528":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72454529":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"72454530":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72454531":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72454532":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72454533":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"72454534":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72454535":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"72454168":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454169":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"72454170":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454171":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72454172":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454173":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72454174":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454175":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"72454176":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454177":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"72454178":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454179":["Wakacyjny program Eski TV nadawany prosto z najpi\u0119kniejszych pla\u017C. Ola Kot zaprezentuje widzom wiele ciekawostek, a w\u015Br\u00F3d nich najnowsze plotki, porady modowe oraz wie\u015Bci muzyczne z kraju i ze \u015Bwiata. Nie zabraknie najnowszych piosenek i teledysk\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, kt\u00F3ry utw\u00F3r zas\u0142u\u017Cy sobie na miano hitu lata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192459.jpg","",[]],"72454180":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454181":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"72454182":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454183":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"72454184":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454185":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"72454186":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"72454187":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72454188":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72454189":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"72454190":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"72454191":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"72454192":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"72454193":["Re\u017C.: Terry Hughes.
Monica zaczyna si\u0119 umawia\u0107 z milionerem. M\u0119\u017Cczyzna do wszystkiego doszed\u0142 w\u0142asn\u0105, ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0105. Nowy znajomy jest niesamowicie inteligentny i naprawd\u0119 przemi\u0142y. Niestety, w og\u00F3le nie poci\u0105ga Moniki fizycznie. Tymczasem Ross jest w\u015Bciek\u0142y i nie mo\u017Ce opanowa\u0107 zazdro\u015Bci, kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Rachel spotyka si\u0119 z Markiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72454194":["Re\u017C.: Terry Hughes.
Joeya porzuca atrakcyjna kole\u017Canka z planu. Wydarzenie to prowokuje go do przemy\u015Ble\u0144. \u017Ba\u0142uje teraz swojego dotychczasowego post\u0119powania wobec kobiet. Tymczasem nowa szefowa Rachel, Joanna, zaczyna si\u0119 spotyka\u0107 z Chandlerem. Kobieta jest zachwycona now\u0105 znajomo\u015Bci\u0105, jednak Chandler coraz bardziej przekonuje si\u0119 do tego, \u017Ce ich zwi\u0105zek nie ma sensu. Monica dowiaduje si\u0119, \u017Ce otrzyma\u0142a w spadku po zmar\u0142ej ciotce domek dla lalek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72454195":["Amy oszukuje Sheldona, \u017Ce ma remont w mieszkaniu, aby m\u00F3c si\u0119 do niego przeprowadzi\u0107. W mieszkaniu Penny odbywa si\u0119 odcinek \"Zabawy z flagami\".","","",[]],"72454196":["Po udanym eksperymencie rekombinacji gen\u00F3w, Sheldon decyduje si\u0119 na prokreacj\u0119 z Amy. Raj zadurza si\u0119 w sprz\u0105taczce ze swojej pracy. Opowiada o niej przyjacio\u0142om, lecz wstydzi si\u0119 przyzna\u0107, jak\u0105 prace wykonuje.","","",[]],"72454197":["Re\u017C.: Michael Lembeck.
Pete decyduje si\u0119 na zakup restauracji. Kiedy zostaje jej w\u0142a\u015Bcicielem, proponuje Monice, aby obj\u0119\u0142a posad\u0119 szefa kuchni. Monica jest pocz\u0105tkowo zachwycona ofert\u0105. Jednak po namy\u015Ble stwierdza, \u017Ce milioner mo\u017Ce chcie\u0107 w ten spos\u00F3b zdoby\u0107 jej mi\u0142o\u015B\u0107. Ostatecznie rezygnuje z ciekawej propozycji. Kiedy jednak Pete po raz pierwszy j\u0105 ca\u0142uje, Monica ponownie zmienia zdanie. Tymczasem Ross rezygnuje z udzia\u0142u w telewizyjnym programie, poniewa\u017C odwozi Rachel do szpitala. Joey kupuje na po\u015Bwi\u0105tecznej wyprzeda\u017Cy \u017Cywe kurcz\u0119 i daje je Chandlerowi. Szybko okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce obaj nie potrafi\u0105 zajmowa\u0107 si\u0119 piskl\u0119ciem. W efekcie Joey zanosi je do schroniska dla zwierz\u0105t. Na miejscu dowiaduje si\u0119, \u017Ce je\u015Bli zostawi zwierz\u0105tko, czeka go \u015Bmier\u0107, tak samo jak pozostawion\u0105 tam wcze\u015Bniej kaczk\u0119. Przera\u017Cony Joey wraca do domu nie tylko z kurczaczkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72454198":["Re\u017C.: Peter Bonerz.
Ross robi wszystko, aby przekona\u0107 Rachel, \u017Ce jej nowy znajomy jest naprawd\u0119 chory umys\u0142owo. Tymczasem sztuka teatralna, w kt\u00F3rej gra Joey, dosta\u0142a same fatalne recenzje. Mimo kiepskiego nastroju Joey usi\u0142uje pocieszy\u0107 Kate. Wsp\u00F3lnie sp\u0119dzaj\u0105 ze sob\u0105 wspania\u0142\u0105 noc. Niestety, ju\u017C nast\u0119pnego dnia Kate wyje\u017Cd\u017Ca do Kalifornii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356984.jpg","",[]],"72454199":["Sheldon i Amy ucz\u0105 si\u0119 wsp\u00F3lnego \u017Cycia. Cooper wprowadza precyzyjny grafik korzystania z \u0142azienki, kt\u00F3ry jego ukochanej zdecydowanie nie odpowiada. Tymczasem Howard i jego \u017Cona s\u0105 skazani na wakacje w domu, gdy\u017C Berandette dopad\u0142a niespodziewana choroba. Raj i Stuart zamierzaj\u0105 korzysta\u0107 z ich jacuzzi.","","",[]],"72454200":["Niespodziewanie Penny staje si\u0119 wielk\u0105 atrakcj\u0105 konwentu komiksowego. Film, w kt\u00F3rym kiedy\u015B zagra\u0142a, jest bowiem niezwykle popularny w\u015Br\u00F3d go\u015Bci zgromadzonych na imprezie. Tymczasem Sheldon i Amy przygotowuj\u0105 przyj\u0119cie dla przyjaci\u00F3\u0142.","","",[]],"72454201":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72454202":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"72454203":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72454204":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72454205":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72454206":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"72454207":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"72454208":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72454281":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72454282":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72454283":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Muzyczna podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo. Tw\u00F3rcy programu przypomn\u0105 najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy. W programie tak\u017Ce aktualno\u015Bci ze sceny disco. Prowadz\u0105cy porozmawiaj\u0105 z gwiazdami na ciekawe i wa\u017Cne tematy oraz wybior\u0105 si\u0119 z kamer\u0105 do ich \u015Bwiata, by pozna\u0107 \u017Cycie artyst\u00F3w od kulis. Nie zabraknie oczywi\u015Bcie najnowszych klip\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357250.jpg","",[]],"72454284":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72454285":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72454286":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"72454287":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"72454288":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"72454289":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72454290":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72454291":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"72454292":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72454293":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72454294":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2383396.jpg","",[]],"72454295":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72454296":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"72454297":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"72454298":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72454299":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72454300":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835502.jpg","",[]],"72454301":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"72454142":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72454143":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72454144":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"72454145":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"72454146":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"72454147":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"72454148":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"72454149":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"72454150":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72454151":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"72454152":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72454153":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"72454154":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"72454155":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72454156":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"72454157":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72454158":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"72454159":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"72454160":["Snajper nie radzi sobie z podrywaniem dziewczyn na imprezach. Z pomoc\u0105 przychodzi trener lokalnej dru\u017Cyny pi\u0142karskiej, kt\u00F3ry uczy go r\u00F3\u017Cnych technik podrywu. Marcin ma 33 lata i od 5 lat jest sam. Poprzedniego zwi\u0105zku nie akceptowa\u0142 jego ojciec, kt\u00F3ry podejrzewa\u0142, \u017Ce partnerka wykorzystuje jego syna. Jarek wys\u0142a\u0142 intymne zdj\u0119cia poznanej w Internecie dziewczynie. Ta jednak wykorzysta\u0142a jego naiwno\u015B\u0107 i opublikowa\u0142a je w sieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72454161":["Sebastian radzi Jarusiowi, jak nie da\u0107 si\u0119 wykorzystywa\u0107 kobietom. Wyja\u015Bnia, jak nale\u017Cy zagada\u0107 dziewczyny na ulicy i jakie tematy porusza\u0107 podczas spotkania. Mimo \u017Ce sam nie znalaz\u0142 jeszcze partnerki, uwa\u017Ca, \u017Ce zdoby\u0142 ju\u017C spore do\u015Bwiadczenie. Robert codziennie robi pompki i brzuszki, aby podoba\u0107 si\u0119 przysz\u0142ej dziewczynie. Chcia\u0142by, aby jego partnerka r\u00F3wnie\u017C lubi\u0142a wysi\u0142ek fizyczny. Heniek nadal czeka, a\u017C odezwie si\u0119 do niego m\u0142odsza o po\u0142ow\u0119 dziewczyna, kt\u00F3ra kiedy\u015B obieca\u0142a mu randk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"72454162":["Gra pozor\u00F3w
Chorobliwie zazdrosny Janusz \u017Cyje w strachu przed tym, \u017Ce jego atrakcyjna \u017Cona mo\u017Ce mie\u0107 romans. Przez jego podejrzliwo\u015B\u0107 ich zwi\u0105zek ju\u017C raz o ma\u0142o si\u0119 nie rozpad\u0142. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna znajduje w sypialni paczk\u0119 prezerwatyw. Problem w tym, \u017Ce Janusz od dawna ju\u017C nie sypia z partnerk\u0105. Prosi o pomoc Damiana Petrowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"72454163":["Szewc
Ilona pos\u0105dza partnera o zdrad\u0119. Jej obawy wzbudzi\u0142y dwuznaczne SMS-y. Wpierw detektyw obserwuje atrakcyjn\u0105 przedstawicielk\u0119 medyczn\u0105, kt\u00F3ra cz\u0119sto przychodzi do apteki pod nieobecno\u015B\u0107 jego klientki. Z czasem okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C Ilony liczy\u0142 jedynie na wycieczk\u0119 zagraniczn\u0105 w prezencie od koncernu farmaceutycznego. Nast\u0119pnie uwag\u0119 Damiana Petrowa wzbudza jedna z pracownic. Wychodzi na jaw, \u017Ce kobieta faktycznie ma romans. Niebawem dochodzi do konfrontacji ca\u0142ej tr\u00F3jki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"72454164":["Re\u017C.: Piotr Sarzy\u0144ski.
Gdzie jest Robert
Magda nie pracuje zawodowo i zajmuje si\u0119 w domu ma\u0142ym dzieckiem. Kobieta zauwa\u017Cy\u0142a, \u017Ce ostatnio jej m\u0105\u017C Robert zacz\u0105\u0142 dba\u0107 o siebie i cz\u0119sto wraca p\u00F3\u017Ano z pracy. Podejrzewa, \u017Ce partner zdradza j\u0105 z now\u0105 szefow\u0105, atrakcyjn\u0105 rozw\u00F3dk\u0105 Iwon\u0105. Ekipa programu bierze m\u0119\u017Ca klientki pod obserwacj\u0119. Ko\u0144czy, gdy m\u0119\u017Cczyzna wchodzi do klatki, w bloku, w kt\u00F3rym mieszka. Ku zaskoczeniu Magdy Robert pojawia si\u0119 w domu kilka godzin p\u00F3\u017Aniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"72454165":["Dwa plus jeden
Anna Skowro\u0144ska p\u00F3\u0142 roku temu urodzi\u0142a c\u00F3rk\u0119. Jest ambitna, dlatego zaraz po urlopie macierzy\u0144skim wr\u00F3ci\u0142a do pracy w agencji reklamowej. Boi si\u0119, \u017Ce po porodzie przesta\u0142a by\u0107 atrakcyjna dla m\u0119\u017Ca. Ostatnio nabra\u0142a podejrze\u0144, \u017Ce Maciek zdradza j\u0105 z opiekunk\u0105 do dziecka. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Odkrywaj\u0105, \u017Ce niania rzeczywi\u015Bcie uprawia seks w mieszkaniu pracodawc\u00F3w, lecz nie z gospodarzem domu. Niemniej Maciek r\u00F3wnie\u017C nie jest \u015Bwi\u0119ty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"72454166":["Classic","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"72454167":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"72454859":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"72454860":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"72454861":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72454862":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"72454863":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72454864":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo, wspominaj\u0105c najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy oraz poznaj\u0105 \u015Bwiat artyst\u00F3w tej muzyki od zupe\u0142nie innej strony. Nie zabraknie te\u017C muzyki. W programie najnowsze klipy i przeboje, a tak\u017Ce wyst\u0119py gwiazd w ka\u017Cdym odcinku. Program prowadz\u0105 Kasia Morawska i Marcin Koty\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"72454865":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72454866":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
W programie prowadzonym przez Paulin\u0119 Sykut-Je\u017Cyn\u0119 pojawi\u0105 si\u0119 historie najwi\u0119kszych gwiazd muzyki disco polo. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi, gdzie wykonawcy szukaj\u0105 natchnienia do tworzenia swoich utwor\u00F3w i co ich motywuje do pracy. Nie zabraknie te\u017C najlepszej muzyki tego gatunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2326411.jpg","",[]],"72454867":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72454868":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72454869":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"72454870":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"72454726":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"72511410":["Cotygodniowy magazyn z najciekawszymi meczami z kort\u00F3w ca\u0142ego \u015Bwiata. W programie najwa\u017Cniejsze pojedynki i wywiady z czo\u0142owymi zawodnikami, a tak\u017Ce prezentacja sylwetek najlepszych tenisist\u00F3w oraz ich droga do kariery.","","",[]],"72454727":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Toruniu b\u0119dzie pojedynek Ihosvany Garcii z Ryno Liebenbergiem. Ciekawie zapowiada si\u0119 tak\u017Ce konfrontacja Radomira Obru\u015Bniaka z Zsoltem Osadanem, kt\u00F3ra wy\u0142oni nowego mistrza Polski w kategorii lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"72485167":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","","",[]],"72454728":["Hubert Hurkacz spr\u00F3buje poprawi\u0107 sw\u00F3j najlepszy wynik w turnieju w Dubaju. Jest nim p\u00F3\u0142fina\u0142 osi\u0105gni\u0119ty w 2022 roku W ubieg\u0142ym sezonie najlepszy obecnie polski tenisista odpad\u0142 w \u0107wier\u0107finale po pora\u017Cce z samym Novakiem Djokoviciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328945.jpg","",[]],"72454729":["Hubert Hurkacz spr\u00F3buje poprawi\u0107 sw\u00F3j najlepszy wynik w turnieju w Dubaju. Jest nim p\u00F3\u0142fina\u0142 osi\u0105gni\u0119ty w 2022 roku W ubieg\u0142ym sezonie najlepszy obecnie polski tenisista odpad\u0142 w \u0107wier\u0107finale po pora\u017Cce z samym Novakiem Djokoviciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328945.jpg","",[]],"72454730":["Po s\u0142abszym okresie gry Akademicy odzyskali rezon. Wygrali ostatnie trzy mecze, w pokonanym polu zostawiaj\u0105c kolejno Skr\u0119, Hemarpol i Resovi\u0119. Pierwszy mecz z GKS-em w Olsztynie zako\u0144czy\u0142 si\u0119 g\u0142adkim zwyci\u0119stwem AZS-u w trzech partiach. Powt\u00F3rka tego wyniku w Katowicach nie by\u0142aby zaskoczeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391530.jpg","",[]],"72527678":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Pucharu Polski. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty oraz analizy mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund, a tak\u017Ce zapowiedzi najciekawszych spotka\u0144. Zwyci\u0119zca PP otrzymuje prawo gry w eliminacjach Ligi Europy i w meczu o Superpuchar Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"72454731":["Mistrz kraju mia\u0142 trudn\u0105 przepraw\u0119 w poprzedniej rundzie, zdobywaj\u0105c awans dopiero po dogrywce z Cracovi\u0105. Teraz o promocj\u0119 do p\u00F3\u0142fina\u0142u powalczy w Gliwicach, gdzie w sierpniu ubieg\u0142ego roku w PKO BP Ekstraklasie uleg\u0142 gospodarzom 1:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390411.jpg","",[]],"72454732":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365707.jpg","",[]],"72454733":["Gda\u0144szczanie nie graj\u0105 ju\u017C tak dobrze jak w pierwszej cz\u0119\u015Bci sezonu, kiedy wygrywali seryjnie. Jednak ich przeciwnicy spisuj\u0105 si\u0119 jeszcze gorzej. W ostatnich tygodniach przegrali mi\u0119dzy innymi z zamykaj\u0105cymi tabel\u0119 dru\u017Cynami - Czarnymi Radom i Cuprum Lubin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375447.jpg","",[]],"72511411":["W tej edycji turnieju najwy\u017Cej rozstawionym tenisist\u0105 jest Alexander Zverev, kt\u00F3ry triumfowa\u0142 z Acapulco w 2021 roku. Obok Niemca na zwyci\u0119stwo w Meksyku maj\u0105 tak\u017Ce apetyt zawodnicy m\u0142odego pokolenia tacy jak Holger Rune z Danii czy Amerykanin Ben Shelton.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72511412":["W tej edycji turnieju najwy\u017Cej rozstawionym tenisist\u0105 jest Alexander Zverev, kt\u00F3ry triumfowa\u0142 z Acapulco w 2021 roku. Obok Niemca na zwyci\u0119stwo w Meksyku maj\u0105 tak\u017Ce apetyt zawodnicy m\u0142odego pokolenia tacy jak Holger Rune z Danii czy Amerykanin Ben Shelton.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72511413":["W tej edycji turnieju najwy\u017Cej rozstawionym tenisist\u0105 jest Alexander Zverev, kt\u00F3ry triumfowa\u0142 z Acapulco w 2021 roku. Obok Niemca na zwyci\u0119stwo w Meksyku maj\u0105 tak\u017Ce apetyt zawodnicy m\u0142odego pokolenia tacy jak Holger Rune z Danii czy Amerykanin Ben Shelton.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153050.jpg","",[]],"72454738":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dru\u017Cyny, kt\u00F3re nie najlepiej rozpocz\u0119\u0142y rund\u0119 wiosenn\u0105 1. ligi. Motor przegra\u0142 w Katowicach z GKS-em 0:2. Bruk-Bet natomiast tylko zremisowa\u0142 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 z Chrobrym G\u0142og\u00F3w 1:1. Pi\u0142karze z Lublina dobrze wiedz\u0105, \u017Ce je\u015Bli chc\u0105 liczy\u0107 si\u0119 w wy\u015Bcigu o awans do Ekstraklasy, nie mog\u0105 sobie pozwoli\u0107 na drug\u0105 strat\u0119 punkt\u00F3w z rz\u0119du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72512501":["Zesp\u00F3\u0142 z Eindhoven wci\u0105\u017C jest niepokonany w tym sezonie Eredivisie i pewnie zmierza po dwudziesty pi\u0105ty tytu\u0142 mistrza Holandii w swojej historii. Obecnie ma dziesi\u0119\u0107 punkt\u00F3w wi\u0119cej od drugiego w tabeli Feyenoordu. Przed nim spotkanie z zajmuj\u0105cym dziesi\u0105t\u0105 lokat\u0119 PEC Zwolle. Podopieczni Petera Bosza mog\u0105 w tym meczu odczuwa\u0107 zm\u0119czenie. Kilka dni temu stoczyli bowiem wyczerpuj\u0105cy b\u00F3j w 1\/8 fina\u0142u Ligi Mistrz\u00F3w z Borussi\u0105 Dortmund. Wynik 1:1 oznacza, \u017Ce sprawa awans do kolejnej rundy rozstrzygnie si\u0119 za trzy tygodnie na stadionie Signal-Iduna-Park.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217364.jpg","",[]],"72454740":["Najwa\u017Cniejsze wydarzenia gali, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 30 wrze\u015Bnia 2022 roku w Bielsku-Bia\u0142ej. W walce wieczoru zmierzyli si\u0119 niepokonany \u0141ukasz Stanioch i czterokrotny pretendent do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata Khoren Gevor. Ponadto r\u0119kawice skrzy\u017Cowali m.in. \u0141ukasz P\u0142awecki i Mateusz Lis, Adrian B\u0142eszy\u0144ski i Werener Hartmann oraz Pablo Mendoza i Damian Kiwior.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",["N"]],"72512502":["Mistrzowie Polski kontynuuj\u0105 pogo\u0144 za liderem ORLEN Superligi, Wis\u0142\u0105 P\u0142ock. Do meczu w Opolu przyst\u0105pi\u0105 cztery dni po wa\u017Cnym spotkaniu z PSG w Champions League. Pi\u0142karze Gwardii zamierzaj\u0105 wykorzysta\u0107 zm\u0119czenie kielczan i zagra\u0107 tak, by kibice byli z nich dumni. Wci\u0105\u017C walcz\u0105 bowiem o miejsce w fazie play-off. Po dwudziestu jeden kolejkach zajmowali dziewi\u0105t\u0105 lokat\u0119, czyli pierwsz\u0105, kt\u00F3ra nie daje prawa gry o medale mistrzostw Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2333557.jpg","",[]],"72512503":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"72454742":["Trwa rywalizacja na kortach Aviation Club Tennis Centre w Dubaju. Bior\u0105 w niej udzia\u0142 m.in. Ugo Humbert, Adrian Mannarino i Hubert Hurkacz. Polak spr\u00F3buje poprawi\u0107 sw\u00F3j najlepszy wynik w turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest nim p\u00F3\u0142fina\u0142 osi\u0105gni\u0119ty w 2022 roku. W ubieg\u0142ym sezonie najlepszy obecnie tenisista znad Wis\u0142y odpad\u0142 w \u0107wier\u0107finale po pora\u017Cce z samym Novakiem Djokoviciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328945.jpg","",[]],"72454743":["Trwa rywalizacja na kortach Aviation Club Tennis Centre w Dubaju. Bior\u0105 w niej udzia\u0142 m.in. Ugo Humbert, Adrian Mannarino i Hubert Hurkacz. Polak spr\u00F3buje poprawi\u0107 sw\u00F3j najlepszy wynik w turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest nim p\u00F3\u0142fina\u0142 osi\u0105gni\u0119ty w 2022 roku. W ubieg\u0142ym sezonie najlepszy obecnie tenisista znad Wis\u0142y odpad\u0142 w \u0107wier\u0107finale po pora\u017Cce z samym Novakiem Djokoviciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328945.jpg","",[]],"72454744":["Sto\u0142eczny Projekt zesp\u00F3\u0142 staje przed szans\u0105 zdobycia pierwszego europejskiego trofeum w swojej historii. Tydzie\u0144 temu pokona\u0142 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105 Mint Vero Volley Monza 3:1. By podopieczni Piotra Grabana mogli \u015Bwi\u0119towa\u0107 po rewan\u017Cowym meczu we W\u0142oszech, wystarczy, \u017Ce wygraj\u0105 w nim dwa sety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2378905.jpg","",[]],"72527679":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Pucharu Polski. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty oraz analizy mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund, a tak\u017Ce zapowiedzi najciekawszych spotka\u0144. Zwyci\u0119zca PP otrzymuje prawo gry w eliminacjach Ligi Europy i w meczu o Superpuchar Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"72454745":["Zesp\u00F3\u0142 z Tych\u00F3w nie wykorzysta\u0142 szansy na zostanie liderem 1. ligi. W zaleg\u0142ym meczu 17. kolejki przegra\u0142 bowiem w \u0141\u0119cznej z G\u00F3rnikiem 0:2. Przed podopiecznymi Dariusza Banasika teoretycznie du\u017Co trudniejsze zadanie. Czeka ich bowiem wyjazdowa konfrontacja z Bia\u0142\u0105 Gwiazd\u0105, kt\u00F3ra traci do nich jedynie trzy punkty. Wi\u015Blakom motywacji do walki z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie. B\u0119d\u0105 chcieli zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 GKS-owi za pora\u017Ck\u0119 0:1 w rundzie jesiennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72454746":["Kacper Formela broni\u0142 pasa mistrza FEN w kategorii pi\u00F3rkowej dwa razy. Oba pojedynki ko\u0144czy\u0142 w pierwszej rundzie. Jak potoczy si\u0119 jego walka z Nurzhanem Akishevem? Tytu\u0142 czempiona w wadze lekkiej b\u0119dzie natomiast stawk\u0105 walki \u0141ukasza Charzewskiego i Patryka Du\u0144skiego. Podczas zawod\u00F3w w Ostr\u00F3dzie kibice zobacz\u0105 tak\u017Ce inne ciekawe potyczki, np. Adriana Zieli\u0144skiego z Maksimem Grabowiczem czy Micha\u0142a Borowskiego z Patrykiem Semeniukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"72454762":["Hubert Hurkacz spr\u00F3buje poprawi\u0107 sw\u00F3j najlepszy wynik w turnieju w Dubaju. Jest nim p\u00F3\u0142fina\u0142 osi\u0105gni\u0119ty w 2022 roku W ubieg\u0142ym sezonie najlepszy obecnie polski tenisista odpad\u0142 w \u0107wier\u0107finale po pora\u017Cce z samym Novakiem Djokoviciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2328945.jpg","",[]],"72512504":["Zesp\u00F3\u0142 z Tych\u00F3w nie wykorzysta\u0142 szansy na zostanie liderem 1. ligi. W zaleg\u0142ym meczu 17. kolejki przegra\u0142 bowiem w \u0141\u0119cznej z G\u00F3rnikiem 0:2. Przed podopiecznymi Dariusza Banasika teoretycznie du\u017Co trudniejsze zadanie. Czeka ich bowiem wyjazdowa konfrontacja z Bia\u0142\u0105 Gwiazd\u0105, kt\u00F3ra traci do nich jedynie trzy punkty. Wi\u015Blakom motywacji do walki z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie. B\u0119d\u0105 chcieli zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 GKS-owi za pora\u017Ck\u0119 0:1 w rundzie jesiennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"72512505":["Strata punkt\u00F3w w spotkaniu z Kilmarnock FC kosztowa\u0142a ekip\u0119 Celticu FC utrat\u0119 pozycji lidera na rzecz Rangers\u00F3w. Celem The Bhoys jest powr\u00F3t na czo\u0142o tabeli. W tym celu musz\u0105 pokona\u0107 Motherwell FC i liczy\u0107 na potkni\u0119cie swoich najwi\u0119kszych rywali do tytu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"72512506":["Po znakomitej w wykonaniu 1.FC Slovacko rundzie jesiennej, oczekiwania wobec dru\u017Cyny Martina Svedika by\u0142y du\u017Ce. Zesp\u00F3\u0142 rozpocz\u0105\u0142 rok 2024 od dw\u00F3ch pora\u017Cek i musi szuka\u0107 prze\u0142amania. O punkty b\u0119dzie jednak niezwykle trudno w starciu z lideruj\u0105c\u0105 AC Spart\u0105 Praga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"72454766":["Podczas gali w \u017Bukowie dojdzie mi\u0119dzy innymi do ciekawie zapowiadaj\u0105cego si\u0119 pojedynku w kategorii junior \u015Bredniej. Niepokonany na zawodowym ringu Evander Riviera zmierzy si\u0119 z Kacprem Salabur\u0105. Bilans 21-letniego Polaka to trzy zwyci\u0119stwa i jedna pora\u017Cka. Poprawienie tego dorobku b\u0119dzie trudnym zadaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"72527680":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72454768":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359197.jpg","",[]],"72454770":["Cotygodniowy magazyn z najciekawszymi meczami z kort\u00F3w ca\u0142ego \u015Bwiata. W programie najwa\u017Cniejsze pojedynki i wywiady z czo\u0142owymi zawodnikami, a tak\u017Ce prezentacja sylwetek najlepszych tenisist\u00F3w oraz ich droga do kariery.","","",[]],"72527681":["Program po\u015Bwi\u0119cony koszykarskiej ekstraklasie m\u0119\u017Cczyzn. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty spotka\u0144 ostatniej kolejki, analizy i zapowiedzi mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie te\u017C ciekawostek.","","",[]],"72512507":["Strata punkt\u00F3w w spotkaniu z Kilmarnock FC kosztowa\u0142a ekip\u0119 Celticu FC utrat\u0119 pozycji lidera na rzecz Rangers\u00F3w. Celem The Bhoys jest powr\u00F3t na czo\u0142o tabeli. W tym celu musz\u0105 pokona\u0107 Motherwell FC i liczy\u0107 na potkni\u0119cie swoich najwi\u0119kszych rywali do tytu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"72454772":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali Babilon MMA 14 by\u0142o starcie Paw\u0142a Pawlaka z Filipem Tomczakiem. Dla drugiego z zawodnik\u00F3w by\u0142 to debiut w organizacji Babilon Promotion.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"72454747":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"72454748":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"72454749":["Wydarzeniem gali Rocky Boxin Night w St\u0119\u017Cycy ma by\u0107 fina\u0142owy pojedynek turnieju wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Stawk\u0105 walki jest 50 tysi\u0119cy z\u0142otych i zawodowy kontrakt z grup\u0105 Rocky Boxing Promotion. Kajetan Kalinowski sprawi\u0142 niespodziank\u0119 w p\u00F3\u0142finale, nokautuj\u0105c faworyzowanego medalist\u0119 amatorskich ME - Igora Jakubowskiego. Teraz jego rywalem b\u0119dzie Rafa\u0142 Rze\u017Anik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"72454750":["Po pora\u017Cce z Holly Holm w 2020 roku Irene Aldana dwa razy pojawi\u0142a si\u0119 w oktagonie i dwa razy wygra\u0142a przed czasem. Teraz ma szans\u0119 si\u0119gn\u0105\u0107 po mistrzowski tytu\u0142. Amanda Nunes b\u0119dzie go broni\u0107 po raz pierwszy. Wywalczy\u0142a go przed rokiem, pokonuj\u0105c w rewan\u017Cowej walce s\u0142ynn\u0105 Juliann\u0119 Pen\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"72454751":["\u0141ukasz Stanioch ma za sob\u0105 pierwsz\u0105 pora\u017Ck\u0119 na zawodowym ringu. We wrze\u015Bniu ubieg\u0142ego roku uleg\u0142 Khorenowi Gevorowi przez techniczny nokaut. S\u0142abszy moment pi\u0119\u015Bciarza z Gryfic postara si\u0119 wykorzysta\u0107 Robert Talarek. Obaj panowie mieli okazj\u0119 zmierzy\u0107 si\u0119 ju\u017C dwa lata temu podczas Polsat Boxing Night 10. W\u00F3wczas na punkty wygra\u0142 Stanioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387500.jpg","",["N"]],"72454752":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["JM"]],"72454753":["Marcin W\u00F3jcik ma za sob\u0105 trzy wygrane pojedynki z rz\u0119du. Przed\u0142u\u017Cenie tej \u015Bwietnej passy b\u0119dzie wyj\u0105tkowo trudnym wyzwaniem. Podczas gali w Jastrz\u0119biu-Zdroju popularny \"Gigant\" skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z by\u0142ym zawodnikiem UFC, Adamem Wieczorkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389003.jpg","",["N"]],"72454754":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"72454755":["W najciekawszej walce wieczoru w kr\u00F3lewskiej kategorii wagowej r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Marcin Sianos i Patryk Dubiela. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji wykona ogromny krok w kierunku pojedynku o mistrzowski pas Babilon MMA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"72454756":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"72454757":["Stawk\u0105 walki Kuba\u0144czyka z Ukrai\u0144cem b\u0119dzie pas mistrza \u015Bwiata IBO w wadze super\u015Bredniej. Iglesias nie poni\u00F3s\u0142 do tej pory pora\u017Cki w zawodowej karierze. Velikovskiy natomiast mo\u017Ce pochwali\u0107 si\u0119 seri\u0105 czternastu wygranych potyczek z rz\u0119du. Podczas gali w Gliwicach kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Konrada Kaczmarkiewicza i Mi\u0142osza Grabowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",["N"]],"72454758":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",["N"]],"72454759":["Przypomnienie zawod\u00F3w zorganizowanych przez najwi\u0119ksz\u0105 polsk\u0105 federacj\u0119 mieszanych sztuk walki. Pierwsza gala pod szyldem KSW odby\u0142a si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott. Imprezy z tego cyklu dzi\u0119ki udzia\u0142owi znakomitych zawodnik\u00F3w zar\u00F3wno z Polski, jak i zagranicy gwarantuj\u0105 wysoki poziom sportowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"72454760":["Niepokonany na zawodowym ringu Polak krzy\u017Cuje r\u0119kawice z du\u017Co bardziej do\u015Bwiadczonym reprezentantem Belgii. W tym roku pi\u0119\u015Bciarz z E\u0142ku pokona\u0142 ju\u017C na gali w Brodnicy Feliksa Lor\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352779.jpg","",[]],"72454761":["Wydarzeniem gali w Poznaniu jest starcie weterana polskiej sceny MMA, 38-letniego Damiana Grabowskiego, z Jose Rodrigiem Guelke, kt\u00F3ry w swojej ojczystej Brazylii nazywany jest kr\u00F3lem nokautu. Wcze\u015Bniej kibice przekonaj\u0105 si\u0119, czy Mateuszowi R\u0119beckiemu uda si\u0119 w pojedynku z \u0141ukaszem Koper\u0105 obroni\u0107 pas mistrzowski w kategorii lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["AD"]],"72454663":["Mi\u0119dzy postem a modn\u0105 diet\u0105...
Agata Pu\u015Bcikowska i ksi\u0105dz doktor Marek Dziewiecki rozmawiaj\u0105 o tym, jaka jest dla cz\u0142owieka wierz\u0105cego r\u00F3\u017Cnica mi\u0119dzy postem a modnymi dietami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"72454664":["W okolicach Na\u0142\u0119czowa mieszkaj\u0105 Janusz i Beata, ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Kobieta jest bezrobotna, natomiast jej partner stara si\u0119 poprawi\u0107 skromny bud\u017Cet pracami dorywczymi. Zarabia jednak tylko 500 z\u0142otych, dodatkowo para otrzymuje po 500 z\u0142 na ka\u017Cde dziecko. Z trudem wi\u0105\u017Ce koniec z ko\u0144cem, cz\u0119sto te\u017C maj\u0105 problem z tym, by ogrza\u0107 dom. Patrycja i Adrian s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem i mieszkaj\u0105 w centrum Warszawy. Maj\u0105 1,5 rocznego syna Oliwiera. Patrycja jest specjalist\u0105 w bran\u017Cy wellness, natomiast Adrian managerem restauracji. Ich miesi\u0119czne zarobki oscyluj\u0105 w granicy 13 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala im na szcz\u0119\u015Bliwe \u017Cycie bez ogranicze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"72454665":["Aleksandra i Marek mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0105tk\u0105 dzieci w P\u0142ocku. Maj\u0105 ogromne problemy finansowe. Gdy brakuje im pieni\u0119dzy na jedzenie, zastawiaj\u0105 swoje rzeczy w lombardzie. W pi\u0119knym domu nad Bugiem mieszka Katarzyna wraz z Marcinem i jego 13-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Laur\u0105 z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 20 tys. z\u0142. Na kilka dni obie rodziny zamieni\u0105 si\u0119 miejscami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"72454666":["W dzisiejszym odcinku Corey ogl\u0105da buicka z lat czterdziestych. Sprzedaj\u0105cy twierdzi, \u017Ce auto nale\u017Ca\u0142o kiedy\u015B do Fidela Castro. Przekonamy si\u0119, czy pracownicy lombardu zdecyduj\u0105 si\u0119 na kupno pami\u0105tki po komunistycznym dyktatorze. Rickowi odbiera mow\u0119 na widok prawa jazdy Charliego Chaplina. P\u00F3\u017Aniej Chumlee postanawia przej\u015B\u0107 od s\u0142\u00F3w do czyn\u00F3w i w ko\u0144cu co\u015B zainwestowa\u0107. Przekonamy si\u0119, czy zyska w ten spos\u00F3b wi\u0119cej pieni\u0119dzy, czy problem\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",["N"]],"72454667":["W dzisiejszym odcinku Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zabytkowe urz\u0105dzenie pompuj\u0105ce powietrze do he\u0142mu b\u0119d\u0105cego cz\u0119\u015Bci\u0105 kombinezonu stra\u017Cackiego. Przedmiot jest jednak wybrakowany, co odbije si\u0119 na jego cenie. Nast\u0119pnie Corey chce spieni\u0119\u017Cy\u0107 stary banknot i znajduje niespodziewany b\u0142\u0105d. Przekonamy si\u0119, czy odbije si\u0119 to na jego portfelu. Chumlee zn\u00F3w sp\u00F3\u017Ania si\u0119 do pracy. Tym razem b\u0119dzie musia\u0142 ponie\u015B\u0107 konsekwencje swojej niepunktualno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178978.jpg","",["N"]],"72454668":["
Autorzy serii opowiadaj\u0105 o codzienno\u015Bci ludzi \u017Cyj\u0105cych w Himalajach, G\u00F3rach Skalistych oraz Andach. Om\u00F3wione zostan\u0105 ekstremalne warunki pogodowe, trudy i wyzwania \u017Cycia w g\u00F3rach, a tak\u017Ce niezwyk\u0142e gatunki tamtejszych zwierz\u0105t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175503.jpg","",[]],"72454669":["Maja gigant
Maja niespodziewanie staje si\u0119 bardzo du\u017Ca. Odk\u0105d uros\u0142a, nikogo i niczego si\u0119 nie boi. Dzielna pszcz\u00F3\u0142ka broni swojego przyjaciela Gucia przed szerszeniami, kt\u00F3re go zaatakowa\u0142y. Czy to, \u017Ce wyruszy\u0142a mu na pomoc, by\u0142o jaw\u0105, czy snem?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"72454670":["\u017Baba, ryba i ptak
Maj\u0119 i Gucia zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 pewien wr\u00F3bel. Uciekaj\u0105c, obie pszcz\u00F3\u0142ki wpadaj\u0105 do wody. Omal nie zostaj\u0105 zjedzone przez ryb\u0119 i \u017Cab\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie, w ostatniej chwili przychodzi ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"72454671":["D\u0142uga podr\u00F3\u017C","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"72454672":["Kasjopeja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"72454673":["Paryskie impresje
Wojtek prze\u017Cywa swoj\u0105 pierwsz\u0105, nieszcz\u0119\u015Bliw\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Anka jest w delegacji, wi\u0119c problem pomocy synowi spada na barki Jacka, kt\u00F3ry w dziedzinie wyra\u017Cania uczu\u0107 czuje si\u0119 zupe\u0142nie niekompetentny. Odwo\u0142uje si\u0119 zatem do pomocy starszych dzieci. Eliza, Filip i Micha\u0142 rozpoczynaj\u0105 intensywne szkolenia Wojtka ze wszelkich umiej\u0119tno\u015Bci przydatnych w zdobywaniu wybranki serca. Niestety, w\u015Br\u00F3d nauczycieli pojawiaj\u0105 si\u0119 istotne r\u00F3\u017Cnice, co do najw\u0142a\u015Bciwszych metod i Wojtek otrzymuje mn\u00F3stwo sprzecznych informacji...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"72454674":["Dzi\u0119ki przemys\u0142owi i koloniom Europa dominowa\u0142a na \u015Bwiecie do 1914 roku. Po 1945 wszystko leg\u0142o w gruzach, a nowymi supermocarstwami walcz\u0105cymi o dominacj\u0119 zosta\u0142y USA i ZSRR.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"72454675":["Re\u017C.: Keebe Kennedy.
Przez miliony lat wiele \u017Cywych gatunk\u00F3w wykaza\u0142o imponuj\u0105ce zdolno\u015Bci adaptacyjne. W obliczu powa\u017Cnych zjawisk geologicznych i ekstremalnych warunk\u00F3w pogodowych fauna i flora okaza\u0142y zdumiewaj\u0105c\u0105 odporno\u015B\u0107 na niesprzyjaj\u0105ce okoliczno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228213.jpg","",[]],"72454676":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re tym razem trafi\u0142y do lombardu, s\u0105 rzeczy z autografem Dana Haggerty'ego, odtw\u00F3rcy roli Grizzly'ego Adamsa w popularnym w Stanach Zjednoczonych serialu z lat 70. XX wieku. Nast\u0119pnie zjawia si\u0119 z klient z fragmentem flagi, kt\u00F3r\u0105 mieli ze sob\u0105 cz\u0142onkowie ameryka\u0144skiego 1 Regimentu Kawalerii Ochotniczej, zwani Surowymi Je\u017Ad\u017Acami Roosevelta. P\u00F3\u017Aniej Chumlee kupuje stary zabytkowy oscylator. Postanawia go wypr\u00F3bowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",["N"]],"72454677":["W dzisiejszym odcinku w r\u0119ce Ricka trafia czek podpisany przez s\u0142ynnego ameryka\u0144skiego bejsbolist\u0119 Babe'a Ruth, znanego jako The Bambino. Przekonamy si\u0119, czy w\u0142a\u015Bciciel lombardu zdecyduje si\u0119 sfinalizowa\u0107 t\u0119 transakcj\u0119. Nast\u0119pnie Corey zastanawia si\u0119 nad kupnem guzik\u00F3w od munduru wojskowego z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Chumlee stara si\u0119 ul\u017Cy\u0107 Rickowi, kt\u00F3rego bol\u0105 plecy. Zobaczymy, czy pomo\u017Ce szefowi, czy tylko spot\u0119guje jego cierpienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",["N"]],"72454678":["Gienek i Jastrz\u0105b odwiedzaj\u0105 Artura, aby pom\u00F3c z przewiezieniem ula. W zamian za wsparcie dostaj\u0105 mi\u00F3d. Do Rogalskich przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 dzieci z USA i pomagaj\u0105 w codziennej pracy. Jarek montuje poid\u0142o dla kr\u00F3w, chocia\u017C Agnieszka ma pewne zastrze\u017Cenia. Bogdan pod nadzorem Micha\u0142a uczy si\u0119 obs\u0142ugi nowego ci\u0105gnika, zam\u00F3wionego przez Krzy\u015Bka za spore pieni\u0105dze. Agnieszka zamierza samodzielnie t\u0142oczy\u0107 na zimno olej rzepakowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2209852.jpg","",["N"]],"72454679":["\u0106wiczenia umys\u0142u
Wszyscy martwi\u0105 si\u0119 stanem Dziadka, kt\u00F3ry ostatnio jest osowia\u0142y i smutny. Nikt nie spodziewa si\u0119, \u017Ce przyczyna jest prozaiczna - chwilowy brak sztucznej szcz\u0119ki. Ulka twierdzi, \u017Ce za stan Dziadka odpowiada skleroza. Organizuje mu wi\u0119c rozrywki, kt\u00F3re maj\u0105 \u0107wiczy\u0107 pami\u0119\u0107 seniora. Dziadek odwiedza kino i wystaw\u0119, idzie te\u017C na bankiet. W ko\u0144cu odzyskuje jednak szcz\u0119k\u0119 i dawny wigor. Nie potrzebuje ju\u017C treningu. Tymczasem Jacek, aby uwolni\u0107 si\u0119 od obowi\u0105zku pomocy w odrabianiu lekcji, wysy\u0142a do Dziadka dzieci, a Ulka og\u0142asza, \u017Ce zamierza zabra\u0107 go na poligon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",["N"]],"72454680":["Gombrowicz stosowany
Filip ma powa\u017Cne problemy z wuefist\u0105. Nauczyciel postawi\u0142 mu ju\u017C dwadzie\u015Bcia pa\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak zamiast lekkiej atletyki wola\u0142by zajmowa\u0107 si\u0119 pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W skryto\u015Bci ducha Jacek przyznaje mu racj\u0119. Filip postanawia udawa\u0107, \u017Ce jest nieszcz\u0119\u015Bliwie zakochany w pani od biologii, kt\u00F3r\u0105 uczuciem darzy r\u00F3wnie\u017C wuefista. W ten przewrotny spos\u00F3b zamierza zmi\u0119kczy\u0107 jego serce. Tymczasem Jadzia postanawia urz\u0105dzi\u0107 u J\u0119drul\u00F3w strajk w\u0142oski. Wszystkie czynno\u015Bci wykonuje trzy razy wolniej. J\u0119drula wpada w sza\u0142, gdy o 17 przynosi mu \u015Bniadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",["N"]],"72454681":["Prywatny detektyw
Dzieci wychodz\u0105 wieczorem z domu. Anka postanawia wi\u0119c przygotowa\u0107 dla Jacka romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Alutka przygotowuje J\u0119druli podobne atrakcje. Jednak na zm\u0119czonym po pracy m\u0119\u017Cczy\u017Anie nic nie robi wra\u017Cenia. Alutka dochodzi do wniosku, \u017Ce m\u0105\u017C przesta\u0142 j\u0105 kocha\u0107. Podejrzewa go nawet o zdrad\u0119. Tymczasem Policjant postanawia dorobi\u0107 sobie do kiepskiej pensji i zostaje prywatnym detektywem. Proponuje Alutce, \u017Ce zacznie \u015Bledzi\u0107 J\u0119drul\u0119. Alutka ma inny pomys\u0142 - prosi Ank\u0119, by um\u00F3wi\u0142a si\u0119 z J\u0119drul\u0105. Zamierza sprawdzi\u0107, czy m\u0105\u017C jest podatny na wdzi\u0119ki innej kobiety. Tymczasem J\u0119drula przychodzi do Jacka i wyznaje, \u017Ce sam ju\u017C nie wie, jak ma spe\u0142ni\u0107 oczekiwania \u017Cony. Jacek rozumie po\u0142o\u017Cenie s\u0105siada. Wieczorem prosi Ank\u0119, \u017Ceby spotka\u0142a si\u0119 z J\u0119drul\u0105 i powiedzia\u0142a, czego mo\u017Ce oczekiwa\u0107 Alutka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2246072.jpg","",["N"]],"72454682":["Ekipa programu go\u015Bci w Do\u0142ach Biskupich, niewielkiej wsi w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. W budynku, znajduj\u0105cym si\u0119 na terenie dawnych zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych, mieszka 5-osobowa rodzina. Pani Anna i pan Marek wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Dwoje z nich zmaga si\u0119 z cukrzyc\u0105, ma\u0142a Nina cierpi te\u017C na zesp\u00F3\u0142 Downa. Pan Marek, ze wzgl\u0119du na cz\u0119ste wizyty w szpitalach, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Najwi\u0119kszym problemem rodziny jest nieogrzewana \u0142azienka, w kt\u00F3rej nie ma ciep\u0142ej wody. Male\u0144kie mieszkanko nie zapewnia te\u017C swoim lokatorom niezb\u0119dnej przestrzeni do \u017Cycia ani prywatno\u015Bci. Na pomoc przybywaj\u0105 Katarzyna Dowbor, architekt Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"72454683":["W okolicach Sochaczewa mieszka pani Aleksandra, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Jeden z nich cierpi na Aspargera. P\u00F3\u017Ano zdiagnozowany i d\u0142ugo nieleczony ch\u0142opiec w og\u00F3le nie nawi\u0105zuje kontaktu z otoczeniem i \u017Cyje w swoim \u015Bwiecie. Pani Aleksandry nie sta\u0107 na remont domu. Do tej pory uda\u0142o jej si\u0119 jedynie naprawi\u0107 ciekn\u0105cy dach. Pop\u0119kane \u015Bciany i rozpadaj\u0105ce si\u0119 pod\u0142ogi wymagaj\u0105 jednak natychmiastowej uwagi. W kuchni stoi tak\u017Ce niebezpieczny dla domownik\u00F3w piec gazowy. Niezb\u0119dnych zmian, pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor, dokonaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"72454684":["Staro\u017Cytni potrafili przeprawi\u0107 wojska przez rzek\u0119 o szeroko\u015Bci kilometra, wydobywa\u0107 rop\u0119 z ziemi bez u\u017Cycia nowoczesnych technik wiertniczych i zbudowa\u0107 zbiornik na wod\u0119 o pojemno\u015Bci prawie 100 mln litr\u00F3w. Autorzy serii t\u0142umacz\u0105, jak by\u0142o to mo\u017Cliwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"72454685":["W programie najwi\u0119ksze statki, jakie p\u0142ywa\u0142y tysi\u0105ce lat temu. Widzowie zobacz\u0105, jak wygl\u0105da\u0142 najwi\u0119kszy okr\u0119t wojenny \u015Bwiata antycznego - grecka trirema.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"72454686":["Ewa Wachowicz na dzisiejszy posi\u0142ek przygotowuje b\u0142yskawiczny krem z por\u00F3w i gruszek. Podaje go z pieczonym boczkiem oraz sma\u017Conymi kr\u0105\u017Ckami cebuli. Drugie danie stanowi niecodzienne leczo z piekarnika. W roli deseru prowadz\u0105ca serwuje bu\u0142eczki serowe z owocami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"72454687":["W tym odcinku Ewa Wachowicz prezentuje dania, kt\u00F3re doskonale sprawdzaj\u0105 si\u0119 podczas imienin czy andrzejkowego spotkania. Pierwsza propozycja, to a\u017C dwie przystawki: w\u0142oska bruschetta oraz tartaletki z kiszon\u0105 kapust\u0105, grzybami i suszonymi \u015Bliwkami. G\u0142\u00F3wnym elementem posi\u0142ku s\u0105 przygotowane przez prowadz\u0105c\u0105 kapsalony holenderskie, czyli niecodzienna wersja domowych frytek. Nie obejdzie si\u0119 tak\u017Ce bez deseru. B\u0119dzie nim brownie. Jednak nie takie zwyk\u0142e z piekarnika, a wyj\u0105tkowe, bo z patelni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214463.jpg","",["N"]],"72454688":["W programie wizyta na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepe\u0142nosprawnych i Parasnowboardzie w Szczyrku. Dziennikarze b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Igorowi Sikorskiemu, medali\u015Bcie paraolimpijskiemu z Pjongczang oraz Maksowi Morozowi, najm\u0142odszemu zawodnikowi i debiutantowi. W programie zostanie te\u017C przedstawiona historia Roberta Zarzeckiego, kt\u00F3ry uprawia blind tenis. Jest te\u017C wyk\u0142adowc\u0105 akademickim, masa\u017Cyst\u0105 oraz aktorem, graj\u0105cym w amatorskim teatrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72454689":["W programie historie Micha\u0142a Pawlaka oraz Sebastiana Flisa. Micha\u0142 nale\u017Cy do kadry narodowej i jest wicemistrzem Europy w parataekwondo. Jest nie tylko zawodnikiem, ale tak\u017Ce trenerem oraz dyrektorem administracyjnym w warszawskim klubie. Jego sparingpartnerem jest inny utytu\u0142owany niepe\u0142nosprawny zawodnik - Przemys\u0142aw Wieczorek. Sylwester Flis uprawia hokej na sledgach. Jest jednym z najlepszych na \u015Bwiecie zawodnik\u00F3w w tej dyscyplinie. Reprezentowa\u0142 Stany Zjednoczone, dla kt\u00F3rych wywalczy\u0142 z\u0142oty medal podczas igrzysk paraolimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Obecnie promuje ten sport w Polsce, gdzie wci\u0105\u017C jest on bardzo ma\u0142o popularny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72454690":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"72454691":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"72454692":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72454693":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"72454209":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454210":["Poszukiwany
Pawe\u0142 Ruczaj jest oskar\u017Cony o zabicie swojej \u017Cony, jednak zdaniem Marka to nie on pope\u0142ni\u0142 t\u0119 zbrodni\u0119. Dziennikarz postanawia pom\u00F3c rzekomemu mordercy. Alicja daje mu zaledwie dwa dni na rozwi\u0105zanie tej zagadki. Basia chce pozna\u0107 tajemnicze losy przyjaciela Marka. Wed\u0142ug zebranych przez ni\u0105 informacji Tomasz Rudnicki pracowa\u0142 z Markiem w \"G\u0142osie Pomorza\". Wsp\u00F3lnie tworzyli dzia\u0142 \u015Bledczy gazety, uda\u0142o im si\u0119 zdemaskowa\u0107 wiele du\u017Cych afer. Przed kilku laty Tomasz zgin\u0105\u0142 w wypadku samochodowym. W jego krwi wykryto obecno\u015B\u0107 narkotyk\u00F3w, a w baga\u017Cniku znaleziono kilkaset gram amfetaminy i ecstasy. Podobno nale\u017Ca\u0142 do mafii z wybrze\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"72454211":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454212":["Eksperyment poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b klienci s\u0105 manipulowani przez koncerny spo\u017Cywcze. Zaprezentowane r\u00F3wnie\u017C zostan\u0105: komputerowa animacja ludzkiego szkieletu podczas jogi, przelot i ewolucje nad Dubajem w rozdzielczo\u015Bci 4K oraz wirtualne latanie. Tw\u00F3rcy serii wyt\u0142umacz\u0105 tak\u017Ce, jak dzia\u0142a Elektrociep\u0142ownia Siekierki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72454213":["\u015Aladem Regenitera
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski \u015Bladem Alfreda Regenitera, asa pancernego Wehrmachtu, udaj\u0105 si\u0119 do miasta Lniano w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim. Szukaj\u0105 szcz\u0105tk\u00F3w dowodzonego przez niego dzia\u0142a pancernego. Nie wszystko przebiega tak, jak zaplanowali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"72454214":["Ludzie listy pisz\u0105
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski zamierzaj\u0105 sprawdzi\u0107 trzy informacje, otrzymane we wiadomo\u015Bciach od widz\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce ka\u017Cdy namiar jest prawdziwy i dotyczy dawnych pojazd\u00F3w. W tym odcinku pierwsze skrzypce graj\u0105 Stug III G, Kubelwagen i Jagdpancer.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"72454215":["Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 dociec, jakie by\u0142y powody upadku cywilizacji Maj\u00F3w. Ten staro\u017Cytny lud dominowa\u0142 w cz\u0119\u015Bci kontynentalnej Ameryki \u015Arodkowej przez prawie 2000 lat, maj\u0105c na swoim koncie wspania\u0142e osi\u0105gni\u0119cia nie tylko w architekturze, lecz tak\u017Ce w matematyce i astronomii. Jednak w IX wieku wspania\u0142e miasta Maj\u00F3w nagle opustosza\u0142y. Dokumentali\u015Bci zastanawiaj\u0105 si\u0119, co kryje si\u0119 za histori\u0105 tego india\u0144skiego pa\u0144stwa. Prezentuj\u0105 tez\u0119, \u017Ce Majowie zawdzi\u0119czali swoj\u0105 wiedz\u0119 kosmitom, a nawet konspirowali z obcymi, by wp\u0142yn\u0105\u0107 na losy \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390409.jpg","",[]],"72454216":["W odcinku pojawi si\u0119 zajazd dla podr\u00F3\u017Cnych, czyli wyj\u0105tkowy punkt odpoczynku przy japo\u0144skiej autostradzie. Przypomina on park rozrywki. Widzowie zobacz\u0105 dziwne przedmioty codziennego u\u017Cytku znane w Indonezji, bez kt\u00F3rych mieszka\u0144cy tego kraju nie potrafi\u0105 si\u0119 obej\u015B\u0107. Oka\u017Ce si\u0119, jak r\u00F3\u017Cne europejskie miasta radz\u0105 sobie z brakiem miejsc parkingowych. Rozwi\u0105zaniem jest ca\u0142kowicie zautomatyzowany wielopoziomowy parking i inteligentny system informacji o wolnych miejscach. Ekipa odpowie na pytanie, co dzieje si\u0119 w ludzkim m\u00F3zgu, gdy pojawi si\u0119 w nim pomys\u0142. Nie zabraknie te\u017C ekskluzywnych da\u0144 zrobionych z zaskakuj\u0105cych sk\u0142adnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72454217":["Przybli\u017Cone zostan\u0105 sekrety baterii w smartfonach. Oka\u017Ce si\u0119 m.in., czy powinni\u015Bmy \u0142adowa\u0107 kom\u00F3rki przez ca\u0142\u0105 noc i jak pogoda wp\u0142ywa na dzia\u0142anie urz\u0105dzenia. Ekipa odwiedza zwariowane restauracje w Tokio, czyli lokal z je\u017Cd\u017C\u0105cymi talerzami lub z obs\u0142ug\u0105 z\u0142o\u017Con\u0105 z wojownik\u00F3w ninja. Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C. Odpowie on na pytania, co \u0142\u0105czy spodnie stretchowe z salami oraz jak produkuje si\u0119 przyjazne \u015Brodowisku d\u017Cinsy. Prowadz\u0105cy poradz\u0105, co robi\u0107, by nie wydawa\u0107 fortuny na rachunki za energi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72454218":["Don Wildman bada podziemia twierdzy templariuszy w Turcji, aby przekona\u0107 si\u0119, czy rzeczywi\u015Bcie legendarne tajne stowarzyszenie mia\u0142o jaki\u015B zwi\u0105zek z masoneri\u0105 oraz za\u0142o\u017Cycielami Ameryki. Prowadz\u0105cy uda si\u0119 te\u017C do Bostonu, Massachusetts i Pensylwanii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387905.jpg","",[]],"72454219":["W Chatsworth ma miejsce rekordowa aukcja. Darrell Sheets przekonuje Marka Balelo do kupna zasobnych magazyn\u00F3w. Za spraw\u0105 znalezionych tam przedmiot\u00F3w atmosfera mi\u0119dzy kupuj\u0105cymi staje si\u0119 bardzo napi\u0119ta i wybuchowa. Herb i Mike maj\u0105 nadziej\u0119 na zwyci\u0119stwo. Barry Weiss natrafia na zabytki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"72454220":["Nad Chatsworth zapada noc. Tymczasem Ivy Calvin ogrywa innych kupuj\u0105cych. Licytuj\u0105cy bez pomocy Brandona Darrell Sheets przejmuje kontrol\u0119 nad aukcj\u0105 i odnosi ogromny sukces. Jarrod i Brandi bior\u0105 byka za rogi i w dzi\u0119ki temu staj\u0105 si\u0119 prawdziwymi zwyci\u0119zcami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170298.jpg","",[]],"72454221":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 na aukcj\u0119 w Rancho Cucamonga. W\u015Br\u00F3d rzeczy, kt\u00F3re nabyli Jarrod i Brandi, jest zestaw ogrodniczy do piel\u0119gnacji bonsai. Para wybiera si\u0119 do eksperta, \u017Ceby dowiedzie\u0107 si\u0119, ile warte s\u0105 miniaturowe sekatory i reszta narz\u0119dzi. Barry przyje\u017Cd\u017Ca na licytacj\u0119 sp\u00F3\u017Aniony. Kupuje zawarto\u015B\u0107 schowka, w kt\u00F3rym znajduj\u0105 si\u0119 stare kamery. Mark Balelo zostaje w\u0142a\u015Bcicielem du\u017Cej drukarki. Przekonamy si\u0119, czy jej gabaryty prze\u0142o\u017C\u0105 si\u0119 na wielki zysk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"72454222":["Podczas licytacji w Orange Barry postanawia podpu\u015Bci\u0107 konkurencj\u0119. Ostatecznie jednak bardzo przep\u0142aca za zawarto\u015B\u0107 magazynu, kt\u00F3r\u0105 nikt nie by\u0142 zainteresowany. Ivy Calvin w swoim schowku natrafia na sporo niewiele wartych przedmiot\u00F3w, a w\u015Br\u00F3d nich - zbi\u00F3r \u015Bwietnie zachowanych kart, kt\u00F3re z pewno\u015Bci\u0105 znajd\u0105 nabywc\u00F3w w\u015Br\u00F3d kolekcjoner\u00F3w. Jarrod i Brandi te\u017C kupuj\u0105 zawarto\u015B\u0107 jednego z magazyn\u00F3w. Przekonamy si\u0119 jednak, czy uda im si\u0119 zarobi\u0107 na tej transakcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170233.jpg","",[]],"72454223":["Rick kupuje lincolna continentala z 1962 roku, ulubiony model mafios\u00F3w. Naprawa samochodu okazuje si\u0119 jednak bardzo droga, a to nie podoba si\u0119 Richardowi. Do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry sprz\u0105taj\u0105c gara\u017C, znalaz\u0142 portfel z 1857 roku. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on pe\u0142en konfederackich banknot\u00F3w. Harrisonowie maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 kupi\u0107 wyj\u0105tkowy instrument - gitar\u0119 Gibson L7 z 1942 roku. Grano na niej na przyj\u0119ciu urodzinowym Ala Capone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",[]],"72454224":["Senior rodu Harrison\u00F3w ma nadziej\u0119 na spory zysk, gdy do lombardu trafia pi\u0142eczka bejsbolowa z autografami cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny New York Yankees, zwyci\u0119zc\u00F3w rozgrywek World Series z 1951 roku. Zanim jednak Richard dokona transakcji, musi zweryfikowa\u0107 autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Z kolei Rick ma k\u0142opot z oszacowaniem zestawu mebli. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 te\u017C okazj\u0119 kupi\u0107 kurtk\u0119 od munduru kadeta West Point, kt\u00F3ra na pocz\u0105tku XX wieku nale\u017Ca\u0142a do s\u0142ynnego genera\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",[]],"72454225":["Naukowcy analizuj\u0105 relacje o olbrzymach, kt\u00F3re pojawi\u0142y si\u0119 ju\u017C w podaniach staro\u017Cytnych cywilizacji \u015Br\u00F3dziemnomorskich. Dowodami na istnienie ogromnych potwor\u00F3w mog\u0105 by\u0107 wielkie megalityczne konstrukcje i odkrycia wysokich szkielet\u00F3w o ludzkich kszta\u0142tach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"72454226":["Na \u015Bwiecie wci\u0105\u017C dochodzi do odkry\u0107 staro\u017Cytnych przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re s\u0105 dla wsp\u00F3\u0142czesnych archeolog\u00F3w zagadk\u0105. Niekt\u00F3re z artefakt\u00F3w mog\u0105 wskazywa\u0107 na to, \u017Ce na ziemi funkcjonowa\u0142y zaawansowane pozaziemskie cywilizacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"72454227":["Podczas pierwszego sianobrania w Plutyczach Andrzej zwozi bele. Nie ma ich zbyt du\u017Co w tym roku z powodu suszy. P\u00F3\u017Aniej z Gienkiem, Markiem i Jastrz\u0119biem znosz\u0105 bele do stodo\u0142y i robi\u0105 ciuki z zesz\u0142orocznego siana. Nast\u0119pnie Andrzej i Genek zdaj\u0105 w sklepie rolniczym naczynia po \u015Brodkach do oprysk\u00F3w. S\u0142u\u017Cy to zapobieganiu zatruwaniu \u015Brodowiska. W Pokaniewie Tomek i Monika przyzwyczajaj\u0105 ja\u0142\u00F3wki do chodzenia na uwi\u0119zi w ramach przygotowa\u0144 do wystawy. Nie jest to \u0142atwe zadanie. Po zako\u0144czeniu pracy Tomek i Wiesiek przyrz\u0105dzaj\u0105 nowy ekologiczny \u015Brodek do oprysku kukurydzy. W Ha\u0107kach Micha\u0142 i Natalia grabi\u0105 siano, a Olek roztrz\u0105sa je maszyn\u0105, co sprzyja wysychaniu pokos\u00F3w. Nast\u0119pnie panowie id\u0105 na pastwiska, by przegoni\u0107 krowy z obszar\u00F3w, na kt\u00F3rych nie ma ju\u017C trawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72454228":["Genek tworzy na podw\u00F3rzu oczko wodne, a nast\u0119pnie wraz ze S\u0142awkiem udaj\u0105 si\u0119 na pole, by usuwa\u0107 kamienie, kt\u00F3re pozosta\u0142y po rozbi\u00F3rce stodo\u0142y. Dzi\u0119ki temu Andrzej b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 swobodnie manewrowa\u0107 tam du\u017Cymi maszynami. Nast\u0119pnie Genek, Jastrz\u0105b i Kacperek myj\u0105 ci\u0105gnik. Ninusia i Paulina przerywaj\u0105 prac\u0119 i proponuj\u0105 wsp\u00F3ln\u0105 zabaw\u0119. W Laszkach Emilka wraz z babci\u0105 musz\u0105 zakolczykowa\u0107 m\u0142ode ciel\u0119. Trzeba zrobi\u0107 to szybko, zanim jeszcze zwierz\u0119 b\u0119dzie zdolne do ucieczki. P\u00F3\u017Aniej stawiaj\u0105 zagrod\u0119. Ma\u0142a Laura pomaga r\u00F3wnie\u017C w sprz\u0105taniu klatki dla kurcz\u0105t. Rolniczki wymieniaj\u0105 te\u017C pod\u0142o\u017Ce i picie. W Bronowie Agnieszka i Jarek prowadz\u0105 na pastwisko m\u0142odego ogiera - okazuje si\u0119 on bardzo \u017Cywio\u0142owy. Agnieszka przygotowuj\u0105 wianki z okazji zbli\u017Caj\u0105cego si\u0119 Bo\u017Cego Cia\u0142a. Po \u015Bwi\u0119cie stawia si\u0119 je w oknach, gdzie stanowi\u0105 one ca\u0142oroczn\u0105 ozdob\u0119. Adam pomaga Jarkowi z wymian\u0105 maski w ci\u0105gniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72454229":["Prezentacja specjalnych betonowych paneli. Opr\u00F3cz podstawowej funkcji s\u0105 te\u017C pod\u0142o\u017Cem dla alg i mchu. To rozwi\u0105zanie, kt\u00F3re pomo\u017Ce oczyszcza\u0107 powietrze w miastach. Pojawi si\u0119 reporta\u017C o rodzinie z USA, kt\u00F3ra kolekcjonuje figowce. W poszukiwanie nieznanych, dzikich odmian ro\u015Blin s\u0105 w\u0142\u0105czeni wszyscy cz\u0142onkowie rodziny. Ekipa w przyst\u0119pny spos\u00F3b opowie o r\u00F3\u017Cnych poziomach internetu i jego mrocznych tajemnicach. Nieszczelne miejsca po odwiertach koncern\u00F3w naftowych to wyzwanie dla kolejnego bohatera. Oka\u017Ce si\u0119, w jaki spos\u00F3b \u0142ata si\u0119 dziury w ziemi, z kt\u00F3rych ulatnia si\u0119 szkodliwy gaz. Podobno 8 na 10 os\u00F3b nie jest w stanie rozpozna\u0107, \u017Ce zamiast mi\u0119snej potrawy je jej ro\u015Blinn\u0105 wersj\u0119. Szef kuchni postanawia przeprowadzi\u0107 eksperyment, podaj\u0105c grupie testowej wega\u0144ski cordon bleu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72454230":["Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C o mi\u0142o\u015Bniku dzikich kot\u00F3w, kt\u00F3ry mieszka z nimi pod jednym dachem. Najszybsze ssaki l\u0105dowe na \u015Bwiecie, czyli gepardy, maj\u0105 do swojej dyspozycji ogromny ogr\u00F3d i kanap\u0119 w salonie. Ekipa sprawdzi, czym r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 sposoby produkcji plecak\u00F3w w firmie w Chinach i ma\u0142ej manufakturze. Pojawi si\u0119 te\u017C pewna szczeg\u00F3lna odmiana luksusowych winogron. Ekipa przyjrzy si\u0119 trendowi w sztuce zdobienia sk\u00F3ry. Odwiedzi studio w Stanach Zjednoczonych, kt\u00F3re s\u0142ynie z tatuowania siniak\u00F3w, zadrapa\u0144 i innych obra\u017Ce\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"72454231":["Prostki - historie znad granicy
Poszukiwacze udaj\u0105 si\u0119 do Prostek, gdzie dawnej znajdowa\u0142a si\u0119 granica. Do dzisiaj pozosta\u0142 po niej zabytkowy s\u0142up z 1545 roku. W okolicy w 1656 roku mia\u0142a miejsce bitwa ze Szwedami, o kt\u00F3rej pisa\u0142 w \"Potopie\" Henryk Sienkiewicz. Tak\u017Ce w tym rejonie krzy\u017Cuj\u0105 si\u0119 \u015Blady I i II wojny \u015Bwiatowej. Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 losy stacji kolejowej w Prostkach oraz dzieje drewnianego ko\u015Bcio\u0142a w miejscowo\u015Bci Ostryk\u00F3\u0142. Opowiadaj\u0105 tak\u017Ce, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 stadion ukryty g\u0142\u0119boko w lesie tu\u017C przy granicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",[]],"72454232":["Do trzech razy Stukas. W poszukiwaniu betonowych bomb
Bombowiec Junkers JU-87, nazywany Stukasem, by\u0142 u\u017Cywany podczas II Wojny \u015Awiatowej. Piloci tych samolot\u00F3w musieli przej\u015B\u0107 wymagaj\u0105ce szkolenia, kt\u00F3re doprowadza\u0142y do \u015Bmierci nawet 1\/3 adept\u00F3w. Do \u0107wiczebnych zrzut\u00F3w u\u017Cywana by\u0142a specjalna betonowa amunicja. Treningi prowadzano na po\u0142udniowo-zachodnich terenach dzisiejszej Polski. Mi\u0142o\u015Bnicy dawnych czas\u00F3w wraz z ekip\u0105 staraj\u0105 si\u0119 dotrze\u0107 do \u015Blad\u00F3w tych przygotowa\u0144. Licz\u0105 tak\u017Ce, \u017Ce uda im si\u0119 odnale\u017A\u0107 jeden z betonowych pocisk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358273.jpg","",[]],"72454233":["W lutym 1945 roku alianci s\u0105 o krok od zwyci\u0119stwa. \"Wielka Tr\u00F3jka\" po raz ostatni spotyka si\u0119 w Ja\u0142cie, aby zadecydowa\u0107 o tym, jak b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142 \u015Bwiat po zako\u0144czeniu wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348635.jpg","",[]],"72454234":["Ekipa Papac Alaska Logging posuwa si\u0119 naprz\u00F3d. Joe i Coatsy wybieraj\u0105 si\u0119 w dalsze dzikie tereny, aby opracowa\u0107 plan kolejnych prac. Tymczasem w stanie Waszyngton za\u0142oga Rygaarda z trudem wywozi drewno. W delcie Missisipi Gary i Eddie musz\u0105 si\u0119 mocniej postara\u0107, aby unikn\u0105\u0107 bankructwa. Na Florydzie Greg Chapman zmuszony jest ulec \u017C\u0105daniom niezadowolonych pracownik\u00F3w. W Luizjanie Shelby Stanga w sam\u0105 por\u0119 otrzymuje du\u017Ce zam\u00F3wienie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2290945.jpg","",[]],"72454235":["Na polu kukurydzy Andrzej, Genek i Jastrz\u0105b orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce cz\u0119\u015B\u0107 kolb wyjad\u0142y dziki. Rolnicy postanawiaj\u0105 wyp\u0142oszy\u0107 szkodniki za pomoc\u0105 petard. Kacperek i Ninusia pomagaj\u0105 im wybra\u0107 sztuczne ognie i pochodnie. Nast\u0119pnie odpalaj\u0105 petardy przy polu kukurydzy. W Bronowie Agnieszka i Jarek znale\u017Ali spos\u00F3b na uporanie si\u0119 z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 obornika. Zainwestowali w nowy rozrzutnik. Obornik jest przeznaczany na u\u017Cy\u017Anianie p\u00F3l. W Kundziczach Maciek i jego pomocnik jedzie na wycink\u0119 drzew. Potem panowie rozpalaj\u0105 ogie\u0144. Na koniec Maciek karmi zebranym s\u0142onecznikiem Wandala, swojego byka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72454236":["W Plutyczach Andrzej, Gienek i Jastrz\u0105b wraz z Marcinem i Arturem z Moniek musz\u0105 usun\u0105\u0107 drzewo z pola. Przeszkadza ono w pracach na polu. Panowie spieraj\u0105 si\u0119, jak nale\u017Cy to zrobi\u0107. Drzewo stawia op\u00F3r i rolnicy potrzebuj\u0105 ci\u0105gnika. Gdy praca jest zako\u0144czona, odje\u017Cd\u017Caj\u0105 do domu. Emilka z Laszek w towarzystwie babci wygania g\u0119si na dw\u00F3r. Laurka si\u0119 ich boi. Rolniczka i Karol nadzoruj\u0105 krycie k\u00F3z. Musz\u0105 te\u017C przetransportowa\u0107 siano na pastwisko, by dokarmi\u0107 zwierz\u0119ta. W Bronowie Agnieszka i Jarek postanowili zainwestowa\u0107 w wiercenie uj\u0119cie wody, co jest konieczne dla pojenia inwentarza. Rolnicy obserwuj\u0105 przebieg pracy. Na czyst\u0105 wod\u0105 b\u0119dzie trzeba poczeka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72454237":["W programie Adama Savage'a i Jamiego Hynemana nigdy nie brakowa\u0142o spektakularnych wybuch\u00F3w, a w tym odcinku specjalnym zobaczymy dwie megaeksplozje. Najpierw tw\u00F3rcy serii sprawdzaj\u0105, na ile realny jest scenariusz filmowy, w kt\u00F3rym bohater ratuje sytuacj\u0119, zalewaj\u0105c mas\u0105 z betoniarki furgonetk\u0119 z materia\u0142ami wybuchowymi tu\u017C przed zaprogramowan\u0105 detonacj\u0105. Potem przekonamy si\u0119, czy poduszkowcem mo\u017Cna bezpiecznie porusza\u0107 si\u0119 po polu minowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189991.jpg","",[]],"72454238":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"72454239":["Spinning nad rzeczk\u0105
Adam zabierze ze sob\u0105 naprawd\u0119 minimum sprz\u0119tu, bo najwa\u017Cniejsza na tej wyprawie b\u0119dzie mo\u017Cliwo\u015B\u0107 szybkiego przemieszczania si\u0119. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy Adam odwr\u00F3ci losy poszukiwania ze spinningiem prawdziwego okonia oraz czy zmiana przyn\u0119ty przyniesie zadowalaj\u0105ce rezultaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72454240":["Pstr\u0105gi z Robertem Taszarkiem
Do Adama do\u0142\u0105czy doskona\u0142y spinningista, Robert Taszarek. Wsp\u00F3lnie wyrusz\u0105 nad ma\u0142\u0105, ale pe\u0142n\u0105 uroku rzek\u0119 Kr\u0105piel. Tam, w ciszy i przy ca\u0142kowitym skupieniu, b\u0119d\u0105 czatowa\u0107 na jedn\u0105 z najciekawszych polskich ryb - pstr\u0105ga. Wywo\u0142aj\u0105 przy tym sporo zamieszania nad i pod wod\u0105. Obserwuj\u0105cy ich starania widzowie poznaj\u0105 przy okazji wiele ciekawostek z zakresu biologii, technik w\u0119dkarskich oraz, co zaskakuj\u0105ce, sposob\u00F3w ochrony przed deszczem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"72454241":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454242":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454243":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454244":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72454245":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72454246":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454247":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454248":["Patrycja i Szymek maj\u0105 niebawem wzi\u0105\u0107 \u015Blub. Zanim jednak pan m\u0142ody rozpocznie przygotowania do ceremonii, musi pom\u00F3c ojcu w transporcie kr\u00F3w. Nast\u0119pnie zak\u0142ada szykowne ubranie, a nast\u0119pnie wraz z \u015Bwiadkiem jad\u0105 przed tykoci\u0144ski ko\u015Bci\u00F3\u0142. W Plutyczach Paulina zbiera jab\u0142ka, kt\u00F3re maj\u0105 by\u0107 przyn\u0119t\u0105 dla byczka Amigo. Pomagaj\u0105 jej Genek i Jastrz\u0105b. Zwierz\u0119 zosta\u0142o um\u00F3wione na kosmetyk\u0119 racic. Procedura polega na dok\u0142adnym czyszczeniu i opi\u0142owaniu, poniewa\u017C byczek jest trzymany na g\u0142\u0119bokiej \u015Bci\u00F3\u0142ce i nie ma okazji, by \u015Bciera\u0107 racice w naturalny spos\u00F3b o twarde pod\u0142o\u017Ce. W Ciemnoszyjach Justyna, jej dzieci i pracownicy oddzielaj\u0105 wi\u0119ksze ja\u0142\u00F3wki od mniejszych, poniewa\u017C te pierwsze nie dopuszczaj\u0105 s\u0142abszych do paszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315558.jpg","",[]],"72454249":["Aktorka
M\u0142oda aktorka zostaje oblana kwasem w garderobie. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest psychofan kobiety, chorobliwie w niej zakochany. Prawda okazuje si\u0119 jednak zupe\u0142nie inna... Znajomi Olgierda zg\u0142aszaj\u0105 kradzie\u017C oszcz\u0119dno\u015Bci. Podejrzenia padaj\u0105 na ich pomoc domow\u0105 i niani\u0119, ale obserwacja domu nie potwierdza jej winy. Krystian wpada na nietypowy pomys\u0142, jak znale\u017A\u0107 z\u0142odzieja...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"72454250":["Child alert
Podczas spaceru zostaje porwana p\u00F3\u0142roczna c\u00F3reczka ma\u0142\u017Ce\u0144stwa wzi\u0119tych warszawskich prawnik\u00F3w. Tropy prowadz\u0105 do drobnych z\u0142odziejaszk\u00F3w, szemranych biznesmen\u00F3w i zwyk\u0142ych bandyt\u00F3w. Pewna dziewczyna pada ofiar\u0105 rozboju i traci znacz\u0105 kwot\u0119 pieni\u0119dzy. O przest\u0119pstwo podejrzany jest doskonale znany policji lokalny rozrabiaka. Analiza wpis\u00F3w na portalach spo\u0142eczno\u015Bciowych przybli\u017Ca policjant\u00F3w do rozwi\u0105zania tej sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"72454251":["Fejkowy policjant
Znikni\u0119cie Marcina zg\u0142asza jego narzeczona Monika. Rano para mia\u0142a jecha\u0107 do Sopotu na wyczekiwany urlop. Jednak kiedy kobieta przyjecha\u0142a do jego mieszkania m\u0119\u017Cczyzny, zobaczy\u0142a otwarte drzwi oraz \u015Blady kradzie\u017Cy wewn\u0105trz. Po przybyciu na miejsce detektywi widz\u0105 tajemniczego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry natychmiast ucieka przez balkon. Dowody wskazuj\u0105, \u017Ce odpowiedzialni za zagini\u0119cie s\u0105 z\u0142odzieje. Policjanci szybko ustalaj\u0105, \u017Ce Monika nie wie wszystkiego o swoim ukochanym. Kobieta orientuje si\u0119, \u017Ce Marcin prowadzi drugie \u017Cycie, kt\u00F3rego szczeg\u00F3\u0142\u00F3w ona nie zna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72454252":["Druga twarz
Znikn\u0119\u0142a Natalia, c\u00F3rka Joanny. Wieczorem m\u0142oda kobieta uda\u0142a si\u0119 do szko\u0142y ta\u0144ca, kt\u00F3r\u0105 prowadzi z Igorem, swoim wsp\u00F3lnikiem. Potem kontakt z ni\u0105 si\u0119 urwa\u0142. Natalia to utytu\u0142owana tancerka, kt\u00F3ra w przesz\u0142o\u015Bci odnosi\u0142a spektakularne sukcesy. Jej karier\u0119 przerwa\u0142 niestety nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek na nartach. Podczas gdy kobieta poddawa\u0142a si\u0119 d\u0142ugotrwa\u0142ej rehabilitacji, jej partner Igor znalaz\u0142 sobie inn\u0105 tancerk\u0119. To bardzo por\u00F3\u017Cni\u0142o par\u0119. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce kilka dni wcze\u015Bniej Natali\u0119 zaatakowa\u0142 grasuj\u0105cy w okolicy gwa\u0142ciciel. Napastnik zak\u0142ada kobietom worki na g\u0142owy, nast\u0119pnie poddusza je i wci\u0105ga do samochodu. Mo\u017Cliwe, \u017Ce tancerka zosta\u0142a jego ofiar\u0105. Jednak niewykluczone jest tak\u017Ce, \u017Ce to Igor postanowi\u0142 ostatecznie pozby\u0107 si\u0119 niewygodnej wsp\u00F3lniczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72454253":["Balladyna
Nastoletni Julian zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej ukochanej, Ani. Oboje wyst\u0119puj\u0105 w teatrze amatorskim i s\u0105 po premierze \"Balladyny\", w kt\u00F3rej dziewczyna gra tytu\u0142ow\u0105 rol\u0119. Premiera okaza\u0142a si\u0119 ogromnym sukcesem, ale m\u0142oda aktorka nie pojawi\u0142a si\u0119 na kolejnym przedstawieniu. Policjanci jad\u0105 do jej domu, gdzie zastaj\u0105 pijan\u0105 matk\u0119 poszukiwanej, \u017Banet\u0119. Kobieta nie potrafi jednak powiedzie\u0107, czy c\u00F3rka spa\u0142a w domu. Konkubent Zenon te\u017C nie zauwa\u017Cy\u0142 zagini\u0119cia nastolatki. Julian m\u00F3wi policjantom, \u017Ce Ania robi\u0142a wszystko, by wyrwa\u0107 si\u0119 z patologicznego \u015Brodowiska. W toku \u015Bledztwa str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce Zenon molestowa\u0142 pasierbic\u0119. Znajduj\u0105 te\u017C \u015Bwiadk\u00F3w, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce poprzedniej nocy m\u0119\u017Cczyzna uderzy\u0142 Ani\u0119. Zatrzymany zeznaje jednak, \u017Ce by\u0142 pijany i nie pami\u0119ta, co si\u0119 wydarzy\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72454254":["Rozta\u0144czony dr Wstrz\u0105s
Szpital dostaje unijne dotacje na kursy doszkalaj\u0105ce dla pracownik\u00F3w. Ordynator \u0141ubicz posy\u0142a na nie doktora Wstrz\u0105sa. Nakazuje r\u00F3wnocze\u015Bnie pozosta\u0142emu personelowi udzielenie mu wszechstronnej pomocy. Wkr\u00F3tce ca\u0142y szpital ta\u0144czy, a doktor Wstrz\u0105s wybiera si\u0119 w ramach szkolenia do Pragi i Miami. Te zagraniczne woja\u017Ce wzbudzaj\u0105 jednak zazdro\u015B\u0107 ordynatora. Przysz\u0142o\u015B\u0107 Rudolfa Wstrz\u0105sa, jako zawodowego tancerza, jest powa\u017Cnie zagro\u017Cona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72454255":["Trzech m\u0142odych student\u00F3w
Doktor Wstrz\u0105s udaje si\u0119 w delegacj\u0119 na lekcje rumby. Po jego wyje\u017Adzie do szpitala przybywaj\u0105 trzej m\u0142odzi studenci na sta\u017C. Wzbudzaj\u0105 du\u017Ce zainteresowanie w\u015Br\u00F3d \u017Ce\u0144skiego personelu. W tym czasie doktor Kidler ulega powa\u017Cnemu wypadkowi. Potrzebna jest operacja. Z braku innych lekarzy na sal\u0119 operacyjn\u0105 zostaj\u0105 oddelegowani wspomniani studenci medycyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72454256":["Ranny ptaszek
Do szpitala trafia ranny ptaszek. Siostra Basen wymusza na m\u0119\u017Cu, by podj\u0105\u0142 si\u0119 jego operacji. Basen, by\u0142y doktor, a obecnie salowy, zgadza si\u0119 niech\u0119tnie. W tym czasie doktor Karinka skar\u017Cy si\u0119 Kidlerowi na natr\u0119tnego znajomego. Doktor zobowi\u0105zuje si\u0119 w razie potrzeby stan\u0105\u0107 w jej obronie. Dla poprawienia swoich szans wznawia, przerwane za m\u0142odu, treningi bokserskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72454257":["Cie\u0144 le\u015Bnej g\u00F3ry
Doktor Kidler ma k\u0142opoty finansowe. Dla podreperowania swojego bud\u017Cetu postanawia wynale\u017A\u0107 lekarstwo na wszystko. Kieruje si\u0119 przy tym wskaz\u00F3wk\u0105, \u017Ce ka\u017Cdy lek powinien brzydko pachnie\u0107. Wkr\u00F3tce w ca\u0142ym szpitalu zaczyna okropnie \u015Bmierdzie\u0107. Aby temu przeciwdzia\u0142a\u0107, salowy Basen, na polecenie \u017Cony, zakupuje dezodorant o znajomo brzmi\u0105cej nazwie Klimat Le\u015Bnej G\u00F3ry. Jego u\u017Cycie wywo\u0142uje nieoczekiwany wp\u0142yw na \u017Cycie ca\u0142ego szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72454258":["G\u0142\u00F3wna nagroda
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 urodziny doktora Wstrz\u0105sa. Ordynator \u0141ubicz zarz\u0105dza organizacj\u0119 imprezy na jego cze\u015B\u0107. Pod nakr\u0119tk\u0105 jednego z zakupionych na t\u0119 okazj\u0119 napoj\u00F3w znajduje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwy los w loterii promocyjnej. Powstaje problem, kto ma odebra\u0107 g\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0119 - samoch\u00F3d. Kandydat\u00F3w jest kilku - jubilat Wstrz\u0105s, organizator przyj\u0119cia \u0141ubicz oraz Kidler, kt\u00F3ry przyni\u00F3s\u0142 nap\u00F3j. Wszystkich niespodziewanie godzi pacjent Nowak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2350351.jpg","",[]],"72454259":["Radny
Marian Pa\u017Adzioch oznajmia swoim s\u0105siadom, \u017Ce postanowi\u0142 kandydowa\u0107 na radnego. Jest przekonany, \u017Ce cieszy si\u0119 og\u00F3lnym poparciem rodzin mieszkaj\u0105cych po s\u0105siedzku, a nawet w ca\u0142ej dzielnicy. Jeden Ferdynand Kiepski uwa\u017Ca, \u017Ce Pa\u017Adzioch nie zas\u0142uguje na tak odpowiedzialne spo\u0142ecznie stanowisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"72454260":["Salomon baba
Halina Kiepska dochodzi do wniosku, \u017Ce w jej \u017Cyciu ma\u0142\u017Ce\u0144skim od lat panuje stagnacja. O\u015Bwiadcza, \u017Ce nadszed\u0142 czas na zmiany. Na pocz\u0105tek postanawia przemeblowa\u0107 mieszkanie, a potem zmieni\u0107 wygl\u0105d zewn\u0119trzny i osobowo\u015B\u0107 m\u0119\u017Ca, Ferdynanda. Jej duchowym przyw\u00F3dc\u0105 zostaje modny guru - Salomon Baba.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"72454261":["Bazar
Po spowodowanym stresem za\u0142amaniu nerwowym Marian Pa\u017Adzioch trafia do szpitala. Helena Pa\u017Adziochowa na czas jego nieobecno\u015Bci proponuje Ferdynandowi Kiepskiemu opiek\u0119 nad ich stoiskiem z majtkami i skarpetkami na osiedlowym bazarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"72454262":["Cz\u0105stki elementarne
Marian Pa\u017Adzioch obsesyjnie szuka pewnej matematycznej formu\u0142y. Twierdzi, \u017Ce pozwoli mu ona okre\u015Bli\u0107 regu\u0142y rz\u0105dz\u0105ce wszech\u015Bwiatem. Ku zdumieniu wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, kt\u00F3rzy pocz\u0105tkowo uwa\u017Caj\u0105 go za idiot\u0119, udaje mu si\u0119 dokona\u0107 pewnego bardzo interesuj\u0105cego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"72454263":["Marsz
Po jednej z wielu ma\u0142\u017Ce\u0144skich k\u0142\u00F3tni Ferdynand Kiepski oznajmia swojej \u017Conie Halinie, \u017Ce wychodzi z domu i nie wie, kiedy wr\u00F3ci. Halina jest przyzwyczajona do takich pogr\u00F3\u017Cek m\u0119\u017Ca i nic sobie z jego s\u0142\u00F3w nie robi. Jak co dzie\u0144 czeka na niego z obiadem. Jednak Ferdek nie wraca ani tego dnia, ani nast\u0119pnego. Co gorsza, Halina dowiaduje si\u0119, \u017Ce widziano go w innym mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",[]],"72454264":["Tajlandia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"72454265":["Skarby
Maria zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego narzeczonego i jego brata. Po tragicznej \u015Bmierci rodzic\u00F3w Miko\u0142aj zaopiekowa\u0142 si\u0119 m\u0142odszym Kornelem. Marysia jest przekonana, \u017Ce bracia padli ofiar\u0105 porwania. Dziewczyna znalaz\u0142a w domu podart\u0105 koszul\u0119 jednego z nich oraz plamy krwi na pod\u0142odze. Ponadto, na parkingu brakuje samochodu Miko\u0142aja, a telefony m\u0119\u017Cczyzn nie dzia\u0142aj\u0105. Komisarze musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 i okre\u015Bli\u0107, gdzie znajduj\u0105 si\u0119 bracia. Postanawiaj\u0105 obserwowa\u0107 innych mieszka\u0144c\u00F3w wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72454266":["48h. Zaginieni 3
Funkcjonariusze Policyjnego Centrum Poszukiwania Zaginionych zajmuj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bnianiem tajemnic dotycz\u0105cych tego, co dzieje si\u0119 z cz\u0142owiekiem, gdy znika bez \u015Bladu. Najwa\u017Cniejsze jest pierwsze 48 godzin i w tym czasie specjalna grupa operacyjna musi przeprowadzi\u0107 dochodzenie oraz ustali\u0107, czy by\u0142 to wypadek, ucieczka, a mo\u017Ce zab\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"72454267":["Kameleon. Mezalians
Pierwsza historia. Teresa Kob\u017Adziej, ekspedientka w wiejskim sklepie spo\u017Cywczym, zauwa\u017Ca zmian\u0119 w zachowaniu m\u0119\u017Ca, Henryka, dostawcy w hurtowni. Odk\u0105d m\u0119\u017Cczyzna wr\u00F3ci\u0142 z targ\u00F3w w Poznaniu namawia \u017Con\u0119 do zmiany stylu ubierania si\u0119 i na eksperymenty w sypialni. Od jakiego\u015B czasu cz\u0119sto r\u00F3wnie\u017C wyje\u017Cd\u017Ca pod pretekstem szkole\u0144 unijnych. Detektywi, do kt\u00F3rych zg\u0142osi\u0142a si\u0119 zaniepokojona Teresa, montuj\u0105 w samochodzie Henryka pods\u0142uch i dowiaduj\u0105 si\u0119 o planowanym spotkaniu w jednym z dro\u017Cszych apartament\u00F3w w mie\u015Bcie. Na miejscu zastaj\u0105 zupe\u0142nie odmienionego Henryka - w nowoczesnych ubraniach, z ciemnymi okularami i drog\u0105 walizk\u0105. Do pokoju m\u0119\u017Cczyzny wchodz\u0105 dwie m\u0142ode dziewczyny. Druga historia. Zamo\u017Cny biznesmen 43-letni Mariusz Str\u00F3\u017Cyk od 6 lat tworzy szcz\u0119\u015Bliwe ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z 8 lat od niego m\u0142odsz\u0105 Iwon\u0105. Kupi\u0142 \u017Conie solarium, by nie nudzi\u0142a si\u0119 w domu. Pewnego dnia kobieta zaczyna si\u0119 inaczej zachowywa\u0107: p\u00F3\u017Ano wraca do domu i nie ma ochoty na seks. Na dodatek Mariusz znajduje w samochodzie czapk\u0119, kt\u00F3ra nie nale\u017Cy ani do niego, ani do Iwony. Prosi \u015Bledczych o zbadanie, czy \u017Cona jest mu wierna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835373.jpg","",[]],"72454268":["Wizerunek
Prezenter telewizyjny zostaje oblany kwasem siarkowym. Detektywi podejrzewaj\u0105 aktywistk\u0119 feministyczn\u0105, kt\u00F3ra oskar\u017Ca\u0142a dziennikarza o molestowanie oraz jego konkurenta ze stacji. Olgierd dowiaduje si\u0119 od Mai, \u017Ce znaleziono spalone zw\u0142oki kobiety, przy kt\u00F3rych by\u0142y dokumenty Pauliny. Detektywi postanawiaj\u0105 nie m\u00F3wi\u0107 o niczym Krystianowi, kt\u00F3ry ca\u0142y czas prze\u017Cywa ucieczk\u0119 swojej by\u0142ej dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",[]],"72454269":["N\u0119dzne usprawiedliwienie
Podczas wyprawy do lasu student Wojtek Szmit zostaje oskar\u017Cony o zgwa\u0142cenie i zamordowanie swojej kole\u017Canki, Ewy \u0141azarskiej. Ch\u0142opak nie przyznaje si\u0119 do winy. Chc\u0105c wyja\u015Bni\u0107 ca\u0142\u0105 sytuacj\u0119, bierze na zak\u0142adnik\u00F3w pozosta\u0142ych uczestnik\u00F3w wycieczki. Na miejsce zjawia si\u0119 Lisowski. Przypuszcza, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest inny student, kt\u00F3ry zem\u015Bci\u0142 si\u0119 w ten spos\u00F3b za to, \u017Ce dziewczyna odkry\u0142a plagiat w jego pracy zaliczeniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"72454270":["Dwaj przyjaciele
Daniel Malinowski ginie ugodzony w\u0142asnym sztyletem. Sprawca zostawia tajemniczy napis wykonany krwi\u0105. Na \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 jego siostrze, licz\u0105cej na przej\u0119cie jego mieszkania. W kr\u0119gu podejrzanych jest te\u017C zwolniony przez ofiar\u0119 przyjaciel. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Daniel wraz z koleg\u0105, Szymonem, pracowali kiedy\u015B w piramidzie finansowej. Ich szef, oszukawszy klient\u00F3w, upozorowa\u0142 w\u0142asn\u0105 \u015Bmier\u0107 i uciek\u0142 z pieni\u0119dzmi. Teraz powr\u00F3ci\u0142 do Wroc\u0142awia pod zmienionym nazwiskiem i po operacji plastycznej. Mimo to Szymon go rozpoznaje. Wkr\u00F3tce ginie. Rudzik staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym o dokonanie obu zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",[]],"72454271":["Odnaleziona, cz\u0119\u015B\u0107 1
Po o\u015Bmiu latach Kornelia ucieka gangowi handlarzy lud\u017Ami. Dziewczyna zeznaje, \u017Ce by\u0142a przetrzymywana razem z innymi dzie\u0107mi. Najprawdopodobniej mia\u0142a trafi\u0107 do domu publicznego. Trop prowadzi do dawnego znajomego rodzic\u00F3w nastolatki, ale okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna znikn\u0105\u0142. \u0141owcy przeszukuj\u0105 jego mieszkanie. Znajduj\u0105 tam materia\u0142y pedofilskie i zdj\u0119cia Kornelii zrobione ju\u017C po porwaniu. Pod blokiem zauwa\u017Caj\u0105 podejrzanie zachowuj\u0105cego si\u0119 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Jagna, kt\u00F3ra wci\u0105\u017C prze\u017Cywa zagini\u0119cie brata, traci nad sob\u0105 panowanie i bije zatrzymanego. Zostaje odsuni\u0119ta od \u015Bledztwa. Tymczasem Brunon wyjawia Julii, \u017Ce jej nowy ch\u0142opak, Mariusz, jest synem gangstera. Zszokowana c\u00F3rka pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, sk\u0105d ojciec to wie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"72454272":["Psychofan
Znana piosenkarka jest przera\u017Cona, bowiem od d\u0142u\u017Cszego czasu dostaje SMS-y i maile od zakochanego fana. Gn\u0119biona wokalistka obawia si\u0119 o swoje \u017Cycie. Zg\u0142osi\u0142a spraw\u0119 na policj\u0119, ale funkcjonariusze - jej zdaniem - nie podj\u0119li \u017Cadnych dzia\u0142a\u0144. Alicja obiecuje jej pom\u00F3c. Do \u015Bledztwa wyznacza Ba\u015Bk\u0119 i Dor\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"72454273":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72454274":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"72454275":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454276":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"72454277":["Prognatyzm
30-letnia Marlena to atrakcyjna m\u0142oda kobieta, kt\u00F3ra cierpi na tzw. syndrom habsburski. Jej \u017Cuchwa jest nienaturalnie wysuni\u0119ta do przodu, co od wielu lat jest \u017Ar\u00F3d\u0142em kompleks\u00F3w. Nie tylko jednak wzgl\u0119dy estetyczne sk\u0142oni\u0142y Marlen\u0119 do poddania si\u0119 operacji. Wada zgryzu jest coraz bardziej bolesna - ka\u017Cdy k\u0119s sprawia, \u017Ce kobieta cierpi. Lekarze zdecydowali si\u0119 przeprowadzi\u0107 skomplikowany zabieg, tzw. operacj\u0119 dwuszcz\u0119kow\u0105, kt\u00F3ry ma nada\u0107 \u017Cuchwie odpowiedni kszta\u0142t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170311.jpg","",[]],"72454278":["Nerwiak m\u00F3zgu
Tw\u00F3rcy przenios\u0105 si\u0119 na oddzia\u0142 laryngologii. B\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 60-letniemu Grzegorzowi, u kt\u00F3rego zwyk\u0142a chrypka okaza\u0142a si\u0119 by\u0107 wynikiem guza krtani. \u017Beby uratowa\u0107 mu \u017Cycie, lekarze wykonaj\u0105 operacj\u0119 wyci\u0119cia krtani. M\u0119\u017Cczyzna musi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce ju\u017C nigdy nie b\u0119dzie normalnie m\u00F3wi\u0142. Kamery b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Grzegorzowi podczas zabiegu, jak r\u00F3wnie\u017C w czasie rehabilitacji. Widzowie zobacz\u0105, jak ci\u0119\u017Cko trzeba pracowa\u0107 , by na nowo zacz\u0105\u0107 m\u00F3wi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170311.jpg","",[]],"72454279":["Tw\u00F3rcy programu sprawdz\u0105, czy mo\u017Cna przej\u015B\u0107 przez Warszaw\u0119 niezauwa\u017Conym przez kamery monitoringu. Nast\u0119pnie zaprezentuj\u0105 mobilny gad\u017Cet \u0142agodz\u0105cy b\u00F3l za pomoc\u0105 impuls\u00F3w elektrycznych o niskiej cz\u0119stotliwo\u015Bci. Udowodni\u0105 te\u017C, \u017Ce z powodu smartfon\u00F3w spada umiej\u0119tno\u015B\u0107 intensywnej koncentracji na jednej czynno\u015Bci. Go\u015Bciem odcinka b\u0119dzie Witold Tomaszewski, kt\u00F3ry opowie o nowych technologiach na rynku urz\u0105dze\u0144 telefonicznych. Ponadto widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak funkcjonuje Energylandia. Pan Korek przeprowadzi r\u00F3wnie\u017C eksperyment, kt\u00F3ry poka\u017Ce oddzia\u0142ywanie kwas\u00F3w i zasad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72454280":["Eksperyment wyja\u015Bni sekrety k\u0142amstwa. Prowadz\u0105cy opowie te\u017C o deskorolkach do latania. Jerzy \u0141abuda wyja\u015Bni ide\u0119 inteligentnego domu. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 codziennym czynno\u015Bciom pracownik\u00F3w poczty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"72454871":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454872":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454873":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454874":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454875":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454876":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454877":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454878":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454879":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",["N"]],"72454880":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454881":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454882":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454883":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454884":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454885":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"72454886":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454887":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454888":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454889":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454890":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454891":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"72454892":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454893":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"72454894":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454895":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454896":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454897":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454898":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454899":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"72454900":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"72454901":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"72454902":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454903":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454904":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454905":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454906":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72454907":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"72454908":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454909":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454910":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454911":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454912":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"72454913":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72454914":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72454915":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"72454916":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"72454917":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"72454918":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72454919":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"72454920":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"72454921":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907806.jpg","",[]],"72454922":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}