{"65468715":["Urz\u0119dnik
Kto\u015B grozi urz\u0119dnikowi skarbowemu i jego rodzinie. M\u0119\u017Cczyzna zostaje nies\u0142usznie oskar\u017Cony o korupcj\u0119, a jego \u017Cycie zamienia si\u0119 w koszmar. Podczas \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw skrywane rodzinne sekrety. Natalia i Robert prowadz\u0105 spraw\u0119 kradzie\u017Cy krwi o rzadkiej grupie z jednego z warszawskich szpitali. Pomocny mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 Dawid Hawryluk, detektyw z Lublina, kt\u00F3ry niedawno mia\u0142 do czynienia z podobn\u0105 spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"65468716":["Z\u0142odziej morderca
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna nied\u0142ugo po wyj\u015Bciu na wolno\u015B\u0107 zostaje ponownie aresztowany - w baga\u017Cniku samochodu, kt\u00F3rym si\u0119 porusza\u0142 odnalezione zostaj\u0105 zw\u0142oki dziewczyny. Przes\u0142uchuj\u0105cym go Olgierdowi Mazurowi i Krystianowi G\u00F3rskiemu zeznaje, \u017Ce zosta\u0142 wrobiony. Tragiczny splot wydarze\u0144 sprawia, \u017Ce \u015Bmier\u0107 na nowo po\u0142\u0105czy\u0142a dawnych przyjaci\u00F3\u0142. Zagin\u0105\u0142 zubo\u017Ca\u0142y m\u0119\u017Cczyzna. Zdarzenie zg\u0142asza jego syn, kt\u00F3ry martwi si\u0119 o ojca. M\u0119\u017Cczyzna odnajduje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwie, \u017Ceby szybko ponownie znikn\u0105\u0107 w tajemniczych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65468717":["Skarb oboz\u00F3w
Obozy koncentracyjne by\u0142y nie tylko miejscem u\u015Bmiercania setek tysi\u0119cy ludzi. W nazistowskim pa\u0144stwie przynosi\u0142y ogromne dochody Bankowi Centralnemu, a tak\u017Ce oprawcom okradaj\u0105cym swoje ofiary. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105, jak funkcjonowa\u0142 system, kt\u00F3ry ze \u015Bmierci uczyni\u0142 tak dochodowe \u017Ar\u00F3d\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65468718":["J\u00F3zef wspomina przera\u017Caj\u0105c\u0105 chwil\u0119 na wyr\u0119bach, gdy to z r\u0105k wypada\u0142a mu pilarka. Robert by\u0142 \u015Bwiadkiem pojedynk\u00F3w mi\u0119dzy nied\u017Awiedziami. Krzysztof zbudowa\u0142 nad Zalewem Soli\u0144skim india\u0144ski skansen. Gniewko podr\u00F3\u017Cowa\u0142 po ca\u0142ym \u015Bwiecie i tu, gdzie si\u0119 urodzi\u0142, znalaz\u0142 swoje miejsce. Marta i Bross maj\u0105 dobry kontakt z ko\u0144mi. Czes\u0142aw jako drwal nie tylko wycina drzewa, ale te\u017C dba o zalesianie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65468719":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65468720":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65468721":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65468722":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65468723":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65468724":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65468725":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65468726":["Skarb oboz\u00F3w
Obozy koncentracyjne by\u0142y nie tylko miejscem u\u015Bmiercania setek tysi\u0119cy ludzi. W nazistowskim pa\u0144stwie przynosi\u0142y ogromne dochody Bankowi Centralnemu, a tak\u017Ce oprawcom okradaj\u0105cym swoje ofiary. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105, jak funkcjonowa\u0142 system, kt\u00F3ry ze \u015Bmierci uczyni\u0142 tak dochodowe \u017Ar\u00F3d\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"65468727":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65468728":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65468729":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65468730":["Tajemnica Herberta K.
Przez wiele lat Niemiec Herbert Klose, mieszkaniec Dolnego \u015Al\u0105ska, podejrzewany przez UB o dzia\u0142alno\u015B\u0107 antypolsk\u0105 i dowodzenie grup\u0105 niemieckich partyzant\u00F3w \"Wehrwolf\" zwodzi\u0142 organy bezpiecze\u0144stwa twierdz\u0105c, \u017Ce zna tajemnic\u0119 ukrycia z\u0142ota. Nigdy nie odnaleziono legendarnych bogactw, o kt\u00F3rych tak ch\u0119tnie on opowiada\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce jeszcze w latach 70-tych MSW wierzy\u0142o w k\u0142amstwa Klose'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65468731":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 1
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65468732":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65468733":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65468734":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 4
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65468735":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 5
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65468736":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"65468737":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65468738":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65468739":["Outriders, produkcja autorstwa polskiego studia People Can Fly, mia\u0142a swoj\u0105 premier\u0119 w kwietniu 2021 roku. Osadzona w \u015Bwiecie science-fiction wieloosobowa strzelanka zosta\u0142a bardzo ciep\u0142o przyj\u0119ta zar\u00F3wno przez graczy, jak i recenzent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"65468740":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 1
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65468741":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65468742":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65468743":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 4
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65468744":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: EDG VS GEN - mapa 5
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65468533":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65468534":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65468535":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65468536":["Zab\u00F3jcza intryga
Detektywi cudem unikaj\u0105 potr\u0105cenia przez p\u0119dz\u0105cy samoch\u00F3d. Wkr\u00F3tce dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w okolicy dosz\u0142o do morderstwa. Ofiara to 29-letnia Sylwia Paprocka. Podejrzanym o zabicie kobiety jest jej kochanek, Micha\u0142 Jesionek. M\u0119\u017Cczyzna zaprzecza oskar\u017Ceniom i wynajmuje detektyw\u00F3w, by odszukali prawdziwego morderc\u0119. Malanowski i jego zesp\u00F3\u0142 domy\u015Blaj\u0105 si\u0119, \u017Ce zab\u00F3jc\u0105 jest kierowca samochodu, kt\u00F3ry prawie ich potr\u0105ci\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65468537":["Niekochana
Modelka Natalia Sobierajska, tu\u017C przed wa\u017Cnym pokazem mody, doznaje z\u0142amania nogi. Kobieta jest przekonana, \u017Ce sprawczyni\u0105 wypadku jest jej konkurentka, And\u017Celika Walczak. Prosi detektyw\u00F3w, by sprawdzili jej hipotez\u0119. Jednak gdy And\u017Celika l\u0105duje w szpitalu z powa\u017Cnie poparzon\u0105 twarz\u0105, okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B poluje na modelki. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest Jakub Os\u0142oda, kontrowersyjny projektant mody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65468538":["Tr\u00F3jk\u0105t
Maturzystka Olga opiekuje si\u0119 swoj\u0105 chor\u0105 matk\u0105, kt\u00F3ra niedawno przesz\u0142a zawa\u0142. Stan kobiety pogarsza si\u0119. Le\u017C\u0105c na \u0142o\u017Cu \u015Bmierci, Maria wyznaje, \u017Ce tak naprawd\u0119 jest babci\u0105 Olgi, a jej biologiczna matka zgin\u0119\u0142a tragicznie, gdy dziewczynka by\u0142a noworodkiem. Na pogrzebie kobiety pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. Przedstawia si\u0119 jako przyjaciel rodziny, kt\u00F3ry przez lata mieszka\u0142 za granic\u0105. Olga postanawia pozna\u0107 jego histori\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["N"]],"65468539":["38-letnia rozw\u00F3dka pr\u00F3buje odkry\u0107, kto j\u0105 n\u0119ka i niszczy jej \u017Cycie
Fryzjerka rozwodzi si\u0119 z m\u0119\u017Cem. Zamierza dobrze si\u0119 bawi\u0107 i nie wi\u0105za\u0107 z nikim na powa\u017Cnie. Umawia si\u0119 na randki z m\u0142odszymi m\u0119\u017Cczyznami. Niebawem w jej \u017Cyciu zaczynaj\u0105 si\u0119 dzia\u0107 dziwne rzeczy. Kto\u015B pisze negatywne komentarze na stronie jej salonu, niszczy samoch\u00F3d, a w ko\u0144cu grozi \u015Bmierci\u0105. Kobieta uwa\u017Ca, \u017Ce za tymi dzia\u0142aniami stoi by\u0142y m\u0105\u017C. Niebawem jednak odkrywa mroczny sekret swojego nowego kochanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65468540":["Bezdomna mi\u0142o\u015B\u0107
W noclegowni dla bezdomnych zostaje pobita pracuj\u0105ca tam wolontariuszka. Olgierd i Krystian szybko wpadaj\u0105 na trop. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta nie tylko by\u0142a w konflikcie z dyrektork\u0105, lecz mia\u0142a romans z jednym z podopiecznych o\u015Brodka. \u015Aledczy poznaj\u0105 wyj\u0105tkowo bogat\u0105 kryminaln\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 jej kochanka. Tymczasem Maria jest zrozpaczona po stracie swojego m\u0119\u017Ca, Czes\u0142awa. S\u0105dzi, \u017Ce jego \u015Bmier\u0107 spowodowana zosta\u0142a b\u0142\u0119dem lekarskim. Prosi Olgierda o pomoc w wyja\u015Bnieniu sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65468541":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65468542":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65468543":["Dziewczyna mojego narzeczonego
Narzeczony Natalii \u0141ukasik (30 l.), Sebastian Szyma\u0144ski (33 l.), po powrocie z trzymiesi\u0119cznej podr\u00F3\u017Cy s\u0142u\u017Cbowej do Krakowa przedstawia rodzicom Karolin\u0119 Sikorsk\u0105 (27 l.) i og\u0142asza, \u017Ce jest ona jego now\u0105 narzeczon\u0105. Zraniona do \u017Cywego Natalia nie potrafi przebaczy\u0107 m\u0119\u017Cczy\u017Anie, pomimo jego przeprosin. Pewnego dnia przypadkowo spotyka by\u0142ego koleg\u0119 z klasy - Bart\u0142omieja Kowalskiego (30 l.). Czas sp\u0119dzony z Bartkiem koj\u0105co wp\u0142ywa na Natali\u0119 i dzi\u0119ki niemu zapomina ona o swoich problemach. Sebastian i Karolina przygotowuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu, ale kobieta \u017Ale si\u0119 czuje i trafia do szpitala, w kt\u00F3rym Natalia pracuje jako radiolog. Podczas badania USG dziewczyna odkrywa, \u017Ce jej by\u0142y narzeczony nie mo\u017Ce by\u0107 ojcem dziecka Karoliny, jednak nie mo\u017Ce z\u0142ama\u0107 tajemnicy lekarskiej i wyjawi\u0107 Sebastianowi oszustwa nowej partnerki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225057.jpg","",[]],"65468544":["Czterdziestopi\u0119cioletnia Sylwia odkrywa, \u017Ce jest porwanym przed laty dzieckiem
Matka Sylwii umiera po d\u0142ugiej chorobie. Kobieta wraz z c\u00F3rk\u0105 porz\u0105dkuje jej rzeczy. Znajduje swoj\u0105 star\u0105 ksi\u0105\u017Ceczk\u0119 zdrowia. Pami\u0119ta jednak, \u017Ce mia\u0142a inn\u0105. Zapisy w obu dokumentach r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie. Gdy Sylwia pyta o t\u0119 spraw\u0119 ojca, J\u00F3zefa, ten reaguje nerwowo. Kobieta dr\u0105\u017Cy spraw\u0119 i robi test DNA. Odkrywa, \u017Ce nie jest c\u00F3rk\u0105 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3rego ca\u0142e \u017Cycie uwa\u017Ca\u0142a za swojego tat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65468545":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65468546":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65468547":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65468548":["Wdowa
Roman wychodzi z domu. Nied\u0142ugo potem jego \u017Cona dostaje niepokoj\u0105cego SMS-a. Obawia si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. W panice dzwoni na numer alarmowy. Operator radzi, by zg\u0142osi\u0142a na policji zagini\u0119cie. Wkr\u00F3tce kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce samoch\u00F3d jej m\u0119\u017Ca zosta\u0142 znaleziony nad Odr\u0105. Jedzie na miejsce, gdzie ju\u017C pracuj\u0105 s\u0142u\u017Cby. Na brzegu widzi rzeczy nale\u017C\u0105ce do Romana. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce m\u00F3g\u0142 si\u0119 utopi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"65468549":["W jednym z podwarszawskich las\u00F3w znaleziono zw\u0142oki kilku os\u00F3b. Zabezpieczone \u015Blady wskazuj\u0105 na okrutn\u0105 egzekucj\u0119. W trakcie \u015Bledztwa Adam i Ewa odkrywaj\u0105, \u017Ce poszkodowani to cudzoziemcy, kt\u00F3rzy nielegalnie dostali si\u0119 na teren kraju. Do dochodzenia przy\u0142\u0105cza si\u0119 Stra\u017C Graniczna. \u017Beby schwyta\u0107 przest\u0119pc\u00F3w policjanci musz\u0105 podj\u0105\u0107 ogromne ryzyko, kt\u00F3re zagrozi \u017Cyciu Ewy. Do Adama zbli\u017Ca si\u0119 przyjaci\u00F3\u0142ka Wojtka, Kiki. Nawi\u0105zuje tak\u017Ce kontakt z Arturem Kr\u00F3lem, kt\u00F3remu grozi coraz wi\u0119ksze niebezpiecze\u0144stwo. Jego prawdziwa to\u017Csamo\u015B\u0107 w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce zosta\u0107 ujawniona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224695.jpg","",[]],"65468550":["Emilka wybiera si\u0119 z Marcinem do Wadlewa. Namawia Mart\u0119, aby wraz z ni\u0105 odpocz\u0119\u0142a na wsi po traumatycznych wydarzeniach, jakie sta\u0142y si\u0119 ich udzia\u0142em. Stasia nie czuje si\u0119 komfortowo w nowej sytuacji i niech\u0119tnie spe\u0142nia pro\u015Bby Doroty. W ko\u0144cu dochodzi do sprzeczki. Artur stara si\u0119 studzi\u0107 nastroje. Fabian nie ukrywa, \u017Ce jest ciekawy, jak sytuacja w domu kolegi si\u0119 rozwinie, a Brian ocenia jego metody wychowawcze. Masza cieszy si\u0119 na odwiedziny matki, kt\u00F3ra zdecydowa\u0142a si\u0119 przyj\u015B\u0107 na widzenie z c\u00F3rk\u0105. U Eweliny za\u015B zjawia si\u0119 Bartek, kt\u00F3ry opowiada jej o najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w Wadlewie. Po powrocie do celi kobieta zastaje niepocieszon\u0105 towarzyszk\u0119, kt\u00F3ra nagle zostaje wezwana do naczelnika. W klinice We-Med prac\u0119 rozpoczyna nowy lekarz - Samuel. Okazuje si\u0119, \u017Ce on i Weronika dobrze si\u0119 znaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",[]],"65468551":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468552":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65468553":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"65468554":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65468555":["Czternastu uczestnik\u00F3w zamieszka w willi Hell's Kitchen. W ka\u017Cdym odcinku dwie dru\u017Cyny - niebieskich i czerwonych - zmierz\u0105 si\u0119 z kolejnym kulinarnym zadaniem, a zwyci\u0119ska grupa spotka si\u0119 z niezwyk\u0142ymi go\u015B\u0107mi, spr\u00F3buje luksusowych produkt\u00F3w w ekskluzywnych miejscach, czekaj\u0105 j\u0105 tak\u017Ce profesjonalne szkolenia. W tym sezonie przegrani zamiast kary otrzymaj\u0105 \"lekcj\u0119 do odrobienia\", czyli zadanie, kt\u00F3re nauczy ich pokory, szacunku do pracy i poka\u017Ce warto\u015B\u0107 pracy zespo\u0142owej. W domu nie najwi\u0119kszych gwiazd polskiego show-biznesu. Swoich si\u0142 na kulinarnej scenie spr\u00F3buj\u0105: Young Leosia, Blowek, Jacek Fedorowicz, Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska, Janusz Palikot i wielu innych. Ich prace b\u0119d\u0105 koordynowa\u0107 Robert Kondziela i Bart\u0142omiej Kr\u0119\u017Cel. Uczestnik\u00F3w czeka wiele trudnych konkurencji, wymy\u015Blonych przez Mateusza Gesslera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213224.jpg","",[]],"65468556":["Daleki krewny z Ameryki
Badura dostaje list od zamo\u017Cnego wuja z Ameryki (Piotr G\u0105sowski). Ze zdumieniem stwierdza, \u017Ce krewny chce mu podarowa\u0107 spadek. Jedynym warunkiem jest za\u0142o\u017Cenie rodziny, kt\u00F3r\u0105 bogacz chce pozna\u0107 przed przekazaniem fortuny. Samotny Badura ma przebieg\u0142y plan, kt\u00F3ry umo\u017Cliwi mu przej\u0119cie maj\u0105tku i zachowanie kawalerskiego stanu. Proponuje Kiepskim, \u017Ce na czas pobytu go\u015Bcia zamieni si\u0119 rolami z Ferdkiem, a po jego wyje\u017Adzie podzieli si\u0119 pieni\u0119dzmi. Kiepski zg\u0142asza zastrze\u017Cenia, ale Halinka nie zamierza rezygnowa\u0107 z \u0142atwego zarobku. Gdy w drzwiach staje przybysz z USA, sprawy si\u0119 komplikuj\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225970.jpg","",["N"]],"65468557":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65468558":["Re\u017C.: Keoni Waxman.
By\u0142y \u017Co\u0142nierz Tom Jensen (Luke Goss) znajduje zatrudnienie w agencji federalnej, odpowiadaj\u0105cej za eskort\u0119 wi\u0119\u017Ani\u00F3w. Tym razem przewozi z Odessy do Stan\u00F3w Zjednoczonych narkotykowego barona (Florin Piersic Jr.), kt\u00F3ry ma zeznawa\u0107 przeciwko swojemu kartelowi. Po drodze zatrzymuj\u0105 si\u0119 w hotelu w Mamai, gdzie Tom i jego oddzia\u0142 maj\u0105 oczekiwa\u0107 na dalsze instrukcje. Ludzie gangstera szybko wpadaj\u0105 na ich trop. Posi\u0142ki nadejd\u0105 jednak dopiero rano, do tego czasu Tom i jego ludzie musz\u0105 walczy\u0107 o \u017Cycie \u015Bwiadka i swoje z grup\u0105 doskonale wyszkolonych zab\u00F3jc\u00F3w. M\u0119skie kino pe\u0142ne przemocy. W jednej z r\u00F3l nieco zapomniany gwiazdor tej konwencji, Steven Seagal. Jego fani powinni by\u0107 zadowoleni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219112.jpg","",["N"]],"65468559":["Re\u017C.: David S. Ward.
Dow\u00F3dztwo marynarki wojennej USA dowiaduje si\u0119, \u017Ce Rosjanie sprzedaj\u0105 krajom Trzeciego \u015Awiata okr\u0119ty podwodne. Admira\u0142 Dean Winslow (Rip Torn) zamierza sprawdzi\u0107, czy istnieje zagro\u017Cenie z ich strony. W tym celu zarz\u0105dza manewry i zleca oficerowi Thomasowi Dodge'owi (Kelsey Grammer) tajn\u0105 misj\u0119 - ma on niezauwa\u017Calnie dla ultranowoczesnej obrony wybrze\u017Ca dop\u0142yn\u0105\u0107 do wyznaczonego portu. Mianuje go dow\u00F3dc\u0105 \u0142odzi podwodnej. Rado\u015B\u0107 Dodge'a nie trwa jednak d\u0142ugo, gdy\u017C otrzyma\u0142 najgorszy - mocno zdezelowany - okr\u0119t i za\u0142og\u0119 z\u0142o\u017Con\u0105 z nicponi, obibok\u00F3w, \u017Cyciowych pechowc\u00F3w i nieudacznik\u00F3w, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rej jest jedna kobieta, porucznik Emily Lake (Lauren Holly). Mimo to wszyscy ruszaj\u0105 w morze, by przechytrzy\u0107 kontrwywiad. Okazuje si\u0119, \u017Ce razem mog\u0105 wiele zdzia\u0142a\u0107... Udana parodia film\u00F3w, kt\u00F3rych akcja rozgrywa si\u0119 na \u0142odzi podwodnej, m.in. \"Polowania na Czerwony Pa\u017Adziernik\" i \"Karmazynowego przyp\u0142ywu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858478.jpg","",["N"]],"65468560":["Go\u015B\u0107 w dom
W odwiedziny do Boczka przyje\u017Cd\u017Ca rodzina. Niestety nie zastaj\u0105 go w domu. Ferdek zgadza si\u0119, aby go\u015Bcie jego s\u0105siada zaczekali u niego. Kr\u00F3tka wizyta przeci\u0105ga si\u0119 jednak w niesko\u0144czono\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65468561":["Z\u0142ote jajko
Babci\u0119 Kiepsk\u0105 odwiedza baba ze wsi z koszem jaj. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedno z jajek jest z\u0142ote i posiada niezwyk\u0142\u0105 moc. Z\u0142ote jajko spe\u0142nia trzy \u017Cyczenia Ferdka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65468992":["Historia Igora Sikorskiego, narciarza alpejskiego, \u015Bwie\u017Co upieczonego medalisty paraolimpijskiego z Pjongczang. Dziennikarze towarzysz\u0105 mu podczas przygotowa\u0144 do Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie Niepe\u0142nosprawnych w Szczyrku. W odcinku pojawi si\u0119 te\u017C Maks Moroz, nastolatek, kt\u00F3ry po raz pierwszy zmierzy si\u0119 ze startem w mistrzostwach Polski. Kolejnym bohaterem b\u0119dzie Tomasz Karcz - fryzjer, projektant mody, model i dzia\u0142acz spo\u0142eczny. Prowadzi w Krakowie w\u0142asn\u0105 pracowni\u0119. Tomek urodzi\u0142 si\u0119 z zespo\u0142em Polanda - rzadkim zespo\u0142em wad wrodzonych jednej strony cia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65468993":["Pieski ratuj\u0105 gejzer\/ Pieski ratuj\u0105 kucyka
Psi Patrol ma za zadanie odblokowa\u0107 gejzer, by woda nie zala\u0142a ca\u0142ego miasta. Pieski spiesz\u0105 r\u00F3wnie\u017C na pomoc sympatycznemu kucykowi, kt\u00F3ry utkn\u0105\u0142 w w\u0105wozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65468994":["Pieski ratuj\u0105 dzie\u0144 sportu \/ Pieski ratuj\u0105 robozaura
Gdy robot dinozaur nieoczekiwanie o\u017Cywa, Psi Patrol musi jak najszybciej go odnale\u017A\u0107 i powstrzyma\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65468995":["Tracker do\u0142\u0105cza do piesk\u00F3w
Ma\u0142pka Mandy ukrad\u0142a cenn\u0105 koron\u0119. Tracker i reszta dzielnych czworonog\u00F3w z psiego patrolu maj\u0105 za zadanie odnalezienie jej i odzyskanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65468996":["Pieski i nied\u017Awiedzie \/ Pieski ratuj\u0105 tulipany
Odwa\u017Cny Danny tym razem ucieka na drzewo przed nied\u017Awiedziem. Burmistrz Humdinger przed konkursem kwiat\u00F3w niszczy tulipany. Chase i Rocky musz\u0105 ruszy\u0107 na ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65468997":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65468998":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65468999":["Pani Sylwia samotnie wychowuje dziewi\u0119cioletni\u0105 Ilon\u0119, u kt\u00F3rej zdiagnozowano autyzm. Kobieta odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 si\u0119 zgodzi\u0107, by szuka\u0142a dla c\u00F3rki pomocy, i zamieszka\u0142a w domu po babci. Ogromnym wysi\u0142kiem zdo\u0142a\u0142a doprowadzi\u0107 do budynku wod\u0119. Niestety, dalszy remont przekracza jej mo\u017Cliwo\u015Bci. W domu nie ma \u0142azienki ani toalety, brakuje kanalizacji i ciep\u0142ej wody. Dwa stare piece kaflowe ogrzewaj\u0105 tylko jeden pok\u00F3j, a dach pokryty jest rakotw\u00F3rczym eternitem. Ma\u0142a Ilonka marzy o w\u0142asnym pokoju i normalnej \u0142azience. Nowy dom dla matki i jej c\u00F3rki zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65469000":["Re\u017C.: Eric Laneuville.
Amelia przeprowadza operacj\u0119 dr Herman. Asystuje jej Stephanie, a zabieg obserwuje t\u0142um lekarzy. Niestety, operacja okazuje si\u0119 o wiele bardziej skomplikowana, ni\u017C wcze\u015Bniej przypuszcza\u0142a. Tymczasem Bailey sceptycznie podchodzi do faktu, \u017Ce Arizona decyduje si\u0119 na leczenie jednego z przypadk\u00F3w prowadzonych przez dr Herman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65469001":["Cyceron
Helena Pa\u017Adziochowa wpada w pu\u0142apk\u0119 nieustannego d\u0105\u017Cenia do pi\u0119kna. Kobieta postanawia chirurgicznie poprawi\u0107 najwi\u0119ksze atuty swego kobiecego cia\u0142a. Pod jej wp\u0142ywem na kosztowne zmiany w wygl\u0105dzie decyduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Halina. Zrozpaczeni m\u0119\u017Cowie, by powstrzyma\u0107 swoje \u017Cony od marnotrawienia pieni\u0119dzy, s\u0105 zmuszeni si\u0119gn\u0105\u0107 po niezawodne narz\u0119dzie ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny: komplementy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65469002":["Obserwator
Boczek zaprzestaje korzystania ze wsp\u00F3lnej toalety na pi\u0119trze w kamienicy. Zauwa\u017Ca to Ferdynand. Zmiany w zachowaniu s\u0105siada wzbudzaj\u0105 w nim wielki niepok\u00F3j. Zaistnia\u0142a sytuacja doprowadza Kiepskiego do podejrzliwo\u015Bci i sprawia, \u017Ce Halina wraz z Helen\u0105 musz\u0105 jako\u015B zaradzi\u0107 nowemu problemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65469003":["La la la
Ferdynand znajduje si\u0119 w skrajnej depresji. Za namow\u0105 \u017Cony udaje si\u0119 do lekarza specjalisty. Ten zapisuje mu pakiet lek\u00F3w antydepresyjnych, ale ostrzega Ferdka, \u017Ce w trakcie kuracji obowi\u0105zuje ca\u0142kowity zakaz spo\u017Cywania alkoholu. Ferdek staje przed hamletowskim dylematem: \"Pi\u0107 albo nie pi\u0107\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65469004":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65469005":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"65469006":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65469007":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65469008":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"65469009":["W Krzywow\u00F3lce, wsi w pobli\u017Cu Terespola, w jednym ze starych, drewnianych dom\u00F3w mieszka wielopokoleniowa rodzina: pani Anna, jej c\u00F3rka Patrycja z m\u0119\u017Cem i dwojgiem dzieci oraz dwaj synowie: 21-letni Mateusz i 3-letni Adam. M\u0105\u017C pani Anny niedawno zmar\u0142. Po jego \u015Bmierci Mateusz zrezygnowa\u0142 z wymarzonych studi\u00F3w i wr\u00F3ci\u0142 do rodzinnego domu, by pom\u00F3c mamie. Musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 niewielk\u0105 gospodark\u0105, z kt\u00F3rej wszyscy \u017Cyj\u0105. C\u00F3rka i zi\u0119\u0107 s\u0105 osobami niesamodzielnymi, po szkole specjalnej. Potrzebuj\u0105 wi\u0119c pomocy w wychowaniu dzieci. Warunki w jakich mieszka rodzina s\u0105 katastrofalne. Dom jest ciasny, zimny, z dziurawym dachem, a nieszczelne, dymi\u0105ce piece s\u0105 bardzo niebezpieczne. Mimo ci\u0119\u017Ckiej pracy Mateusza rodzina nie ma szans na to, by samodzielnie go wyremontowa\u0107 i poprawi\u0107 swoje warunki \u017Cyciowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65469010":["Babiak to niewielkie miasteczko le\u017C\u0105ce w pobli\u017Cu Ko\u0142a. Mieszka tam pani Alicja oraz jej c\u00F3rka Agata wraz z dwoma synami. Obaj ch\u0142opcy wymagaj\u0105 szczeg\u00F3lnej troski. Zw\u0142aszcza 13-letni autystyczny Kacper, kt\u00F3ry nie kontroluje swoich emocji, ma napady agresji i nie potrafi komunikowa\u0107 si\u0119 z otoczeniem. Dom rodziny jest w fatalnym stanie. Prawie wszystkie \u015Bciany pokrywa grzyb. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, gdy\u017C drugi nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Z remontem zmierzy si\u0119 nowa ekipa pod przewodnictwem Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65469011":["Kto pierwszen, ten lepszen
Pewnego dnia Halina znajduje na \u015Bmietniku wystawion\u0105 tam kanap\u0119 typu naro\u017Cnik. Poniewa\u017C posiadanie takiego mebla by\u0142o jej marzeniem, Kiepska jest zachwycona. Zaczyna przeszukiwa\u0107 kontener w nadziei wydobycia kolejnych potrzebnych jej przedmiot\u00F3w codziennego u\u017Cytku. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce nie tylko ona ma chrapk\u0119 na te \"skarby\". \u015Amietnik jest czujnie obserwowany przez innych mieszka\u0144c\u00F3w osiedla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65469012":["Bo\u017Ce skrawki
Prezes Koz\u0142owski uzmys\u0142awia Ferdkowi, \u017Ce dosz\u0142o ju\u017C do przekroczenia wszelkich norm w zanieczyszczeniu \u015Brodowiska naturalnego. Kiepski zaczyna czu\u0107 si\u0119 odpowiedzialny za los planety. Postanawia u\u015Bwiadomi\u0107 spo\u0142ecze\u0144stwu zagro\u017Cenie. Podejmuje szereg dzia\u0142a\u0144 maj\u0105cych na celu ustalenie stopnia degradacji otoczenia i poznania przyczyn powstawania szkodliwych dla zdrowia czynnik\u00F3w. W akcj\u0119 zostaje zaanga\u017Cowana nawet s\u0142ynna Gesslerowa (El\u017Cbieta Romanowska).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65469013":["Kordas s\u0105dzi, \u017Ce kt\u00F3ra\u015B z jego c\u00F3rek zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Siostry nie wyprowadzaj\u0105 go z b\u0142\u0119du. Tymczasem J\u00F3zek chce poderwa\u0107 Luiz\u0119. Dziewczyna obmy\u015Bla plan pozbycia si\u0119 natr\u0119ta. \u015Awiadkiem jej stara\u0144 staje si\u0119 Kordas, kt\u00F3ry \u017Ale interpretuje t\u0119 sytuacj\u0119 i my\u015Bli, \u017Ce to J\u00F3zek jest ojcem dziecka. Matka Bartosza znajduje w domu pud\u0142o z dziwn\u0105 zawarto\u015Bci\u0105. Zn\u00F3w zaczyna \u017Ale my\u015Ble\u0107 o Magdzie. Ostatecznie jednak postanawia zaprzyja\u017Ani\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105 syna. Bogna rozpoczyna prac\u0119 nad przemian\u0105 cz\u0142onk\u00F3w Klubu Kawalera w gentelman\u00F3w. Prosi ksi\u0119dza Marka o pomoc w nauczeniu ich manier. Gdy gospodyni o wszystkim si\u0119 dowiaduje, pr\u00F3buje odwie\u015B\u0107 duchownego od udzia\u0142u w spisku. Bogna znajduje nowego eksperta od savoir-vivre'u - Krzysztofa Ibisza. Na posterunku Kuba odbywa powa\u017Cn\u0105 rozmow\u0119 z podkomisarz Sk\u00F3r\u0105. Chce wiedzie\u0107, dlaczego od samego pocz\u0105tku prze\u0142o\u017Cona tak surowo go traktuje. Jej odpowied\u017A zaskakuje policjanta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219419.jpg","",[]],"65469014":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Danny Maccabee jest wzi\u0119tym chirurgiem plastycznym, kt\u00F3remu nieco gorzej wiedzie si\u0119 w \u017Cyciu prywatnym. M\u0119\u017Cczyzna jest \u015Bwi\u0119cie przekonany, \u017Ce kobiety s\u0105 zainteresowane \u017Conatymi facetami, dlatego gdy spotyka zjawiskowo pi\u0119kn\u0105 i du\u017Co od siebie m\u0142odsz\u0105 Palmer, ucieka si\u0119 do niewinnego k\u0142amstwa. Roztacza przed ni\u0105 dramatyczn\u0105 wizj\u0119 \u017Cycia u boku okrutnej \u017Cony, kt\u00F3ra go bije i zdradza. Nie bierze pod uwag\u0119, \u017Ce dziewczyna mo\u017Ce by\u0107 do b\u00F3lu uczciwa. Palmer uznaje bowiem, \u017Ce mimo wszelkich k\u0142opot\u00F3w ma\u0142\u017Ce\u0144skich nie chce rozbija\u0107 jego zwi\u0105zku. Zdesperowany Danny wmawia jej wi\u0119c, \u017Ce jest z \u017Con\u0105 w separacji, a ich rozw\u00F3d jest ju\u017C przes\u0105dzony i to tylko kwestia czasu. Na potwierdzenie tych s\u0142\u00F3w m\u0119\u017Cczyzna prosi swoj\u0105 asystentk\u0119 Katherine, by udawa\u0142a jego zo\u0142zowat\u0105 ma\u0142\u017Conk\u0119. W intryg\u0119 zostaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C zaanga\u017Cowane dzieci kobiety oraz kuzyn lekarza. Wkr\u00F3tce wszyscy udaj\u0105 si\u0119 na Hawaje, gdzie maj\u0105 sp\u0119dzi\u0107 uroczy weekend. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce d\u0142ugo go nie zapomn\u0105. Sytuacja bowiem coraz bardziej si\u0119 komplikuje. Danny zr\u0119cznie lawiruje mi\u0119dzy swoimi kolejnymi wymy\u015Blonymi historyjkami. W ko\u0144cu jednak i jemu mo\u017Ce powin\u0105\u0107 si\u0119 noga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1938801.jpg","",["N"]],"65469015":["Re\u017C.: Keoni Waxman.
Do CIA docieraj\u0105 informacje, \u017Ce gro\u017Ana grupa ekstremist\u00F3w planuje po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0142y z kartelem narkotykowym. Do walki z nimi staje agent specjalny John Harmon (Steven Seagal), kt\u00F3ry tworzy specjalny oddzia\u0142 na potrzeby zniszczenia przest\u0119pczej kolaboracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215330.jpg","",[]],"65469016":["Mediolan","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"65469017":["Ania namawia W\u0142adka, aby skontaktowa\u0142 si\u0119 z youtuberem GhosTownem i wzi\u0105\u0142 od niego przepis na pizz\u0119. Tw\u00F3rca stawia warunek. Chce, aby W\u0142adek wzi\u0105\u0142 udzia\u0142 w jego akcji: u\u015Bciski gratis w pizzerii. W lokalu zjawiaj\u0105 si\u0119 t\u0142umy go\u015Bci. S\u0105 tak\u017Ce Natalia i dziewczyna GhosTowna, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 klientk\u0105 Pauliny. Ta, wykorzystuj\u0105c sytuacj\u0119, zaprasza youtubera do siebie. Nie podoba si\u0119 to Czarkowi. Aleks umawia si\u0119 na randk\u0119 z Oliwi\u0105. W godzinach pracy zabiera j\u0105 do siebie. Ela zastaje ich w dwuznacznej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65469018":["W\u015Bciek\u0142a Ela planuje zemst\u0119 na Aleksie. Tymczasem Oliwia uwa\u017Ca, \u017Ce po wsp\u00F3lnej nocy Aleks jest zobowi\u0105zany si\u0119 z ni\u0105 o\u017Ceni\u0107. Ju\u017C planuje ich wsp\u00F3lne \u017Cycie. Ela namawia Oliwi\u0119, aby zrobi\u0142a Aleksowi pikantn\u0105 niespodziank\u0119 w kancelarii. Po akcji z youtuberem W\u0142adek ma coraz wi\u0119cej pracy w pizzerii. Nie cieszy go to jednak. Gdy dowiaduje si\u0119, ile pieni\u0119dzy na swoich filmikach zarabia GhosTown, o\u015Bwiadcza Paulinie, \u017Ce tez co\u015B nakr\u0119ci. Prosi o pomoc Natali\u0119. Efekty s\u0105 zaskakuj\u0105ce. Tomasz podejrzewa, \u017Ce kto\u015B specjalnie truje zwierz\u0119ta","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65469019":["Pani Izabela kilka miesi\u0119cy temu zosta\u0142a wdow\u0105. Samotnie wychowuje szesnastoletniego Szymona, dwunastoletni\u0105 Weronik\u0119, jedenastoletni\u0105 Wiktori\u0119 i niespe\u0142na trzyletni\u0105 Alicj\u0119. Zrozpaczona kobieta zacz\u0119\u0142a na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 remontowa\u0107 ich stary, zrujnowany dom. Przegni\u0142e pod\u0142ogi trzeba by\u0142o budowa\u0107 od pocz\u0105tku. Brak pieni\u0119dzy wymusi\u0142 zatrzymanie rob\u00F3t. Obecnie ca\u0142a pi\u0105tka mieszka w jednym pokoju, \u015Bpi na dw\u00F3ch \u0142\u00F3\u017Ckach. \u0141azienka s\u0142u\u017Cy im za kuchni\u0119. Z przera\u017Ceniem my\u015Bl\u0105 o zimie, bo stary piec zalewa dom wrz\u0105c\u0105 wod\u0105. Przed ekip\u0105 Artura Witkowskiego du\u017Ce wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65469020":["Pulchna dziewczyna pada ofiar\u0105 feedersa
26-letnia Joanna od zawsze zmaga si\u0119 z nadwag\u0105. Ci\u0105g\u0142a dieta nie skutkuje, a ona ma coraz ni\u017Csz\u0105 samoocen\u0119. Wszystko si\u0119 zmienia za sprawa przystojnego Tomasza, kt\u00F3ry akceptuje wybrank\u0119 tak\u0105, jaka jest. Joanna porzuca wi\u0119c diety i \u0107wiczenia, za to objada si\u0119 i leniuchuje, coraz bardziej tyj\u0105c. Po obfitej kolacji zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107 i wymiotuje. Jej kole\u017Canka dzwoni na pogotowie. Podejrzewa, \u017Ce znajoma ma zawa\u0142 serca z przejedzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"65469021":["UFO
Marian Pa\u017Adzioch oznajmia s\u0105siadom, \u017Ce wszed\u0142 w bezpo\u015Bredni kontakt z obc\u0105 cywilizacj\u0105. Twierdzi ponadto, \u017Ce g\u0142\u00F3wn\u0105 bol\u0105czk\u0105 UFO jest ich poga\u0144stwo i brak wiary w wy\u017Csze warto\u015Bci. Kompletuje wi\u0119c ekwipunek, aby wyruszy\u0107 w kosmos z misj\u0105 nawr\u00F3cenia wszech\u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65468562":["W podlaskich Drahlach, w starym drewnianym domu mieszka pan Krystian z \u017Con\u0105 Ann\u0105 i synkiem Kacperkiem oraz ojcem Andrzejem. Ch\u0142opiec cierpi na autyzm i epilepsj\u0119. Pan Krystian pracuje jako sanitariusz w pobliskim szpitalu. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 dochod\u00F3w rodzina przeznacza na leczenie i rehabilitacj\u0119 Kacpra. Pani Ania po\u015Bwi\u0119ca ca\u0142y sw\u00F3j czas dziecku, kt\u00F3re ma tendencje do autoagresji. Dom rodziny nie jest przystosowany do potrzeb chorego ch\u0142opca. Pan Andrzej jaki\u015B czas temu wzi\u0105\u0142 kredyt, by wymieni\u0107 pokrycie dachu. Teraz ci\u0119\u017Cko pracuje, by go sp\u0142aci\u0107. Niestety, sytuacja finansowa nie pozwala rodzinie za\u0142atwi\u0107 innych pilnych spraw - ociepli\u0107 domu ani przystosowa\u0107 do potrzeb ch\u0142opca \u0142azienki.","","",["N"]],"65468563":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"65468564":["Stoj\u0119 za tob\u0105 murem
Karolina i jej m\u0105\u017C wprowadzaj\u0105 si\u0119 do mieszkania, kt\u00F3re kobieta odziedziczy\u0142a po dziadku. Starszy m\u0119\u017Cczyzna kilka lat wcze\u015Bniej zagin\u0105\u0142 w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach. Karolina podejrzewa, \u017Ce w znikni\u0119cia dziadka mog\u0105 by\u0107 zamieszani jej nowi s\u0105siedzi. Postanawia przeprowadzi\u0107 w\u0142asne \u015Bledztwo w tej sprawie.","","",["N"]],"65468565":["Rodzina jest wszystkim
Do domu \u015Bwiadka koronnego w\u0142amuj\u0105 si\u0119 napastnicy. Terroryzuj\u0105 rodzin\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Ten nie ma wyboru i musi poda\u0107 im wszystkie informacje dotycz\u0105ce \u015Bledztwa, w kt\u00F3rym zeznawa\u0142. Adam i Weronika odkrywaj\u0105, \u017Ce z tymi danymi w r\u0119ku bandyci mog\u0105 zaszkodzi\u0107 wielu ludziom. Po s\u0142u\u017Cbie funkcjonariusz Grot spotyka si\u0119 z przystojnym agentem S\u0142u\u017Cby Ochrony Rz\u0105du. Para jaki\u015B czas temu nawi\u0105za\u0142a gor\u0105cy romans.","","",["N"]],"65468566":["Bezdomna
Znika 43-letnia Alina, bezdomna, od kt\u00F3rej Antek kupi\u0142 kiedy\u015B szaliki. Kobieta mieszka\u0142a na dzia\u0142kach w jednym z domk\u00F3w. Jej bliski znajomy, Bogus\u0142aw, tak\u017Ce bezdomny, twierdzi, \u017Ce za jej zagini\u0119ciem stoi para degenerat\u00F3w - kobieta i m\u0119\u017Cczyzna - kt\u00F3rzy zbieraj\u0105 haracze od mieszka\u0144c\u00F3w dzia\u0142ek. Podejrzany jest tak\u017Ce nieznajomy, kt\u00F3ry grozi\u0142 Alinie na bazarze, gdzie sprzedawa\u0142a rysunki, akwarelki i wyroby rzemie\u015Blnicze. Niespodziewanie, podczas poszukiwa\u0144 pojawia si\u0119 podejrzenie, i\u017C zaginiona to ukochana Irka, kt\u00F3ra zagin\u0119\u0142a ponad 25 lat temu.","","",["N"]],"65468567":["Dwaj 70-latkowie Bogdan i Stanis\u0142aw doznali obra\u017Ce\u0144 w czasie po\u017Caru kamienicy. Cho\u0107 jeden wyni\u00F3s\u0142 drugiego na w\u0142asnych plecach, panowie nie przepadaj\u0105 za sob\u0105. Bogdan s\u0105dzi, \u017Ce do zapr\u00F3szenia ognia dosz\u0142o z winy Stanis\u0142awa. Przy szpitalnych \u0142\u00F3\u017Ckach spotykaj\u0105 si\u0119 dzieci pacjent\u00F3w, kt\u00F3rzy przed laty byli par\u0105 i maj\u0105 ze sob\u0105 dziecko. Wkr\u00F3tce jeden ze starszych pan\u00F3w znika. Samoch\u00F3d, kt\u00F3ry Danusia sprzeda\u0142a Lucynie, okazuje si\u0119 niesprawny. Piel\u0119gniarki popadaj\u0105 w konflikt.","","",[]],"65468568":["G\u0142\u00F3wny podejrzany
W biurze zjawiaj\u0105 si\u0119 policjanci, kt\u00F3rzy zatrzymuj\u0105 Malanowskiego jako podejrzanego w sprawie zab\u00F3jstwa Sebastiana Krawca, informatora detektyw\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce funkcjonariusze maj\u0105 zeznania \u015Bwiadka, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce widzia\u0142 Bronis\u0142awa na miejscu zbrodni. \u015Aledczy, przekonani o niewinno\u015Bci szefa, rozpoczynaj\u0105 prywatne dochodzenie. Musz\u0105 sami znale\u017A\u0107 prawdziwego morderc\u0119 i odkry\u0107, kto skorzysta na oczernieniu Malanowskiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce nowemu naczelnikowi policji bardzo zale\u017Cy na zniszczeniu ich szefa.","","",["N"]],"65468569":["Troskliwy ojciec
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Bogdan Rylski. M\u0119\u017Cczyzna pozna\u0142 Adriana Nowackiego, narzeczonego c\u00F3rki - Malwiny. Klient uwa\u017Ca, \u017Ce przysz\u0142y zi\u0119\u0107, co\u015B ukrywa. Zaniepokojony ojciec prosi \u015Bledczych o pomoc. Malanowski, udaj\u0105c starego przyjaciela Bogdana, udaje si\u0119 na rodzinny obiad, by poobserwowa\u0107 podejrzanego. Odkrywa, \u017Ce Adrian rzeczywi\u015Bcie dziwnie si\u0119 zachowuje - jest spi\u0119ty i unika telefon\u00F3w od kogo\u015B. Detektyw odkrywa, \u017Ce Adrian ma d\u0142ugi u pewnego dilera, kt\u00F3ry grozi jemu i Malwinie.","","",["N"]],"65468570":["Rafa\u0142, kt\u00F3ry jest zawsze pomocny na pla\u017Cy, zwr\u00F3ci\u0142 uwag\u0119 pewnej kobiety. Od tamtej pory s\u0105 w sta\u0142ym kontakcie. Wed\u0142ug niego to ju\u017C pocz\u0105tek zwi\u0105zku. W tym czasie Robert z Januszem pracuj\u0105 nad napraw\u0105 samochodu Zuzi. Ona i jej m\u0105\u017C znowu si\u0119 sprzeczaj\u0105. Krzysiek odwiedza Marcina i razem zastanawiaj\u0105 si\u0119 na tym, co trzeba zrobi\u0107, aby w ko\u0144cu zdoby\u0107 upragniona kobiet\u0119.","","",["N"]],"65468571":["Ula i \u0141ukasz s\u0105 urzeczeni przez Henia. Na wsp\u00F3lnym spacerze po okolicy utwierdzaj\u0105 si\u0119 w przekonaniu, \u017Ce chc\u0105 otworzy\u0107 ekowiosk\u0119. Tymczasem Disco Frodo wymienia starego quada na wi\u0119kszy, by w przysz\u0142o\u015Bci m\u00F3c zabiera\u0107 dziewczyny na przeja\u017Cd\u017Cki. Rafa\u0142 nie oszcz\u0119dza na rozwijaniu swoich pasji. Ma wspania\u0142\u0105 kolekcj\u0119 projektor\u00F3w filmowych, a teraz chce si\u0119 zaj\u0105\u0107 motoryzacj\u0105. Marzy mu si\u0119 Halrley, ale na razie musi zadowoli\u0107 si\u0119 czym\u015B mniejszym.","","",["N"]],"65468572":["Momento Mori
Halina Kiepska o\u015Bwiadcza m\u0119\u017Cowi, \u017Ce gdy umrze, nie chce spoczywa\u0107 z nim w tym samym grobie. Uwa\u017Ca, \u017Ce wystarczaj\u0105co d\u0142ugo m\u0119czy\u0142a si\u0119 z nim za \u017Cycia, wi\u0119c nie zamierza robi\u0107 tego r\u00F3wnie\u017C po \u015Bmierci. Roz\u017Calony Ferdek zwierza si\u0119 Pa\u017Adziochowi. S\u0105siad zauwa\u017Ca, \u017Ce rozdzielno\u015B\u0107 maj\u0105tkowa i grobowa sta\u0142a si\u0119 powszechnym problemem we wsp\u00F3\u0142czesnym spo\u0142ecze\u0144stwie.","","",["N"]],"65468573":["Tajfun
Wskutek zmian klimatycznych od wielu tygodni trwaj\u0105 upa\u0142y i susza. Kiepscy robi\u0105 wszystko, by przetrwa\u0107 anomalie pogodowe. W ko\u0144cu wycie\u0144czeni postanawiaj\u0105 pomodli\u0107 si\u0119 w ko\u015Bciele o deszcz. I zaczyna pada\u0107! Niestety obfite ulewy powoduj\u0105 pow\u00F3d\u017A. Ferdynand jest na skraju za\u0142amania nerwowego.","","",["N"]],"65468574":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"65468575":["Zazdrosna doros\u0142a c\u00F3rka m\u015Bci si\u0119 na matce za to, \u017Ce ta u\u0142o\u017Cy\u0142a sobie \u017Cycie na nowo
Pewna kobieta w \u015Brednim wieku ma do\u015B\u0107 bycia s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 dla m\u0119\u017Ca i doros\u0142ej c\u00F3rki. Gdy zakochuje si\u0119 w czaruj\u0105cym m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry traktuje j\u0105 zupe\u0142nie inaczej ni\u017C jej dotychczasowy partner, postanawia porzuci\u0107 rodzin\u0119. Wkr\u00F3tce nowy ukochany kobiety zostaje brutalnie pobity. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce sprawc\u0105 jest jej m\u0105\u017C. Policyjne \u015Bledztwo w tej sprawie przynosi zaskakuj\u0105ce efekty.","","",["N"]],"65468576":["Stoj\u0119 za tob\u0105 murem
Karolina i jej m\u0105\u017C wprowadzaj\u0105 si\u0119 do mieszkania, kt\u00F3re kobieta odziedziczy\u0142a po dziadku. Starszy m\u0119\u017Cczyzna kilka lat wcze\u015Bniej zagin\u0105\u0142 w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach. Karolina podejrzewa, \u017Ce w znikni\u0119cia dziadka mog\u0105 by\u0107 zamieszani jej nowi s\u0105siedzi. Postanawia przeprowadzi\u0107 w\u0142asne \u015Bledztwo w tej sprawie.","","",["N"]],"65468577":["Re\u017C.: Mariusz Wojaczek.
Dom spokojnej staro\u015Bci
W prywatnym domu opieki umiera dw\u00F3jka pensjonariuszy. Obie osoby jeszcze nie tak dawno bardzo dobrze si\u0119 czu\u0142y. Klientka detektyw\u00F3w, kt\u00F3rej matka przebywa w tym samym domu podejrzewa, \u017Ce nie by\u0142y to przypadkowe zgony. Na domiar z\u0142ego jej matka zacz\u0119\u0142a ostatnio skar\u017Cy\u0107 si\u0119 na serce i coraz cz\u0119\u015Bciej napomyka o zmianie testamentu. Zachowanie i samopoczucie starszej pani uleg\u0142y podobno zmianie w momencie, gdy w domu opieki zacz\u0119\u0142a pracowa\u0107 nowa piel\u0119gniarka. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce matk\u0119 klientki odwiedza tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, po wizycie kt\u00F3rego jej stan zdrowia nagle si\u0119 pogarsza...","","",[]],"65468578":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65468579":["W podlaskich Drahlach, w starym drewnianym domu mieszka pan Krystian z \u017Con\u0105 Ann\u0105 i synkiem Kacperkiem oraz ojcem Andrzejem. Ch\u0142opiec cierpi na autyzm i epilepsj\u0119. Pan Krystian pracuje jako sanitariusz w pobliskim szpitalu. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 dochod\u00F3w rodzina przeznacza na leczenie i rehabilitacj\u0119 Kacpra. Pani Ania po\u015Bwi\u0119ca ca\u0142y sw\u00F3j czas dziecku, kt\u00F3re ma tendencje do autoagresji. Dom rodziny nie jest przystosowany do potrzeb chorego ch\u0142opca. Pan Andrzej jaki\u015B czas temu wzi\u0105\u0142 kredyt, by wymieni\u0107 pokrycie dachu. Teraz ci\u0119\u017Cko pracuje, by go sp\u0142aci\u0107. Niestety, sytuacja finansowa nie pozwala rodzinie za\u0142atwi\u0107 innych pilnych spraw - ociepli\u0107 domu ani przystosowa\u0107 do potrzeb ch\u0142opca \u0142azienki.","","",["N"]],"65468580":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"65468581":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"65468582":["Andrzej Skrajny
Historia Andrzeja Skrajnego, ci\u0119\u017Cko rannego podczas swojej drugiej misji w Afganistanie. Pod samochodem, w kt\u00F3rym znajdowa\u0142 si\u0119 \u017Co\u0142nierz, wybuch\u0142 tzw. ajdik, czyli prowizoryczna bomba. Podmuch eksplozji by\u0142 tak pot\u0119\u017Cny, \u017Ce po\u0142ama\u0142 Andrzejowi obie nogi i praktycznie urwa\u0142 stopy. Kilka lat po wypadku weteran nadal walczy o powr\u00F3t do zdrowia.","","",["JM"]],"65468583":["Zesp\u00F3\u0142 Marii prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci Laury Lasockiej. Ofiara nie mia\u0142a oficjalnego partnera, jednak komisarz Matejko uwa\u017Ca, \u017Ce znaleziona w domu kobiety zwi\u0119d\u0142a dalia pochodzi od jakiego\u015B m\u0119\u017Cczyzny. Trop prowadzi do pewnego mi\u0142o\u015Bnika ro\u015Blin - by\u0142ego wi\u0119\u017Ania, kt\u00F3remu Laura pomaga\u0142a w ramach swoich obowi\u0105zk\u00F3w zawodowych. Jest nim Robert Barecki, kt\u00F3ry przebywa\u0142 w zak\u0142adzie karnym za zab\u00F3jstwo \u017Cony. Twierdzi on, \u017Ce mia\u0142 romans z Laur\u0105, ale rozstali si\u0119 w zgodzie. D\u0119bski wierzy w niewinno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny i przekonuje do niej tak\u017Ce Mari\u0119. Niebawem jednak na ubraniu ofiary zostaj\u0105 znalezione \u015Blady DNA Bareckiego, a on sam ucieka podczas pr\u00F3by zatrzymania.","","",["N"]],"65468584":["Straszny zi\u0119\u0107
Konieczniakowie nie akceptuj\u0105 narzeczonego swojej c\u00F3rki, kt\u00F3ry jest Ukrai\u0144cem. M\u0142oda kobieta twierdzi, \u017Ce jej partner jest lekarzem, El\u017Cbieta jednak przypadkowo odkrywa, \u017Ce przysz\u0142y zi\u0119\u0107 sk\u0142ama\u0142 w sprawie wykonywanego przez siebie zawodu. C\u00F3rka nie przejmuje si\u0119 jednak odkryciem matki i zamierza zosta\u0107 z Siergiejem. Tymczasem m\u0119\u017Cczyzna uwodzi m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119 swojej partnerki, Klaudi\u0119.","","",["N"]],"65468585":["G\u00F3ral i Zieli\u0144ski jad\u0105 do komisu samochodowego, z kt\u00F3rego skradziono luksusowe auto. W trakcie rozmowy z w\u0142a\u015Bcicielem i pracownikiem str\u00F3\u017Ce prawa dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z profesjonalistami. P\u00F3\u017Aniej Mi\u0142osz i Szymon zostaj\u0105 wezwani do komendanta. Witacki chce skorzysta\u0107 z pomocy informatora. Wkr\u00F3tce za\u0142oga dostaje cynk, gdzie ma doj\u015B\u0107 do sprzeda\u017Cy skradzionego pojazdu. G\u00F3ral i Zieli\u0144ski jad\u0105 na miejsce, ale z\u0142odzieje si\u0119 nie pojawiaj\u0105. Tymczasem Zapa\u0142a wraca do Wroc\u0142awia i dowiaduje si\u0119, co Sebastian zrobi\u0142 To\u015Bkowi. Wzburzony udaje si\u0119 do mieszkania by\u0142ego wychowawcy. Dochodzi mi\u0119dzy nimi do r\u0119koczyn\u00F3w. Zieli\u0144ska jest za\u0142amana tym, \u017Ce najprawdopodobniej nigdy nie b\u0119dzie mia\u0142a dzieci.","","",["N"]],"65468586":["Ryzykowna wr\u00F3\u017Cba
O zagini\u0119ciu syna Miko\u0142aja i by\u0142ej \u017Cony Beaty zawiadamia policj\u0119 Pawe\u0142. Rozwiedli si\u0119 5 lat temu i od tamtej pory nie mieszkaj\u0105 razem. Z by\u0142\u0105 \u017Con\u0105 m\u0119\u017Cczyzna utrzymywa\u0142 poprawne stosunki, dba\u0142 o kontakt z dzieckiem. Od jakiego\u015B czasu jednak zachowanie Beaty zacz\u0119\u0142o go niepokoi\u0107. Zainteresowa\u0142a si\u0119 bowiem magi\u0105 i okultyzmem, we wszystkich sprawach radzi\u0142a si\u0119 medium. Ten trop doprowadza funkcjonariuszy do wr\u00F3\u017Cki Jasminy, ale \u015Bledztwo utyka w miejscu.","","",["N"]],"65468587":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"65468588":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"65468589":["Marysia konfrontuje si\u0119 z Mateuszem. Dostaje telefon z niespodziewan\u0105 informacj\u0105 ze szpitala. Mateusz odwo\u0142uje spotkanie z Mart\u0105 i proponuje inny termin u niego w mieszkaniu. Kacper jest w szoku po obejrzeniu nagra\u0144 z monitoringu wskazuj\u0105cych na osob\u0119 winn\u0105 postrza\u0142u. Micha\u0142 walczy o \u017Cycie na sali operacyjnej. Policjanci przes\u0142uchuj\u0105 \u015Bwiadk\u00F3w i bliskich os\u00F3b uczestnicz\u0105cych w strzelaninie. Izabela spotyka si\u0119 potajemnie z Weronik\u0105, kt\u00F3r\u0105 chce prosi\u0107 o przys\u0142ug\u0119. Tymczasem Weksler nie pr\u00F3\u017Cnuje podczas pobytu w Wadlewie. Emilka wraz z R\u00F3\u017C\u0105 pr\u00F3buj\u0105 podst\u0119pem dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B od Eryka.","","",["N"]],"65468590":["Interes
Pewnego dnia u Kiepskich zjawia si\u0119 daleka rodzina z prowincji. Wizyta przebiega w mi\u0142ej atmosferze, jednak go\u015Bcie wcale si\u0119 nie kwapi\u0105 do odjazdu. Ferdek jest zaniepokojony, bo jego krewni zaczynaj\u0105 dopytywa\u0107 si\u0119 o mo\u017Cliwo\u015B\u0107 zamieszkania na sta\u0142e w jego domu.","","",[]],"65468591":["M\u0142oda kobieta pomaga starszemu partnerowi zapanowa\u0107 nad jego nastoletnimi dzie\u0107mi
M\u0142oda kobieta nawi\u0105zuje romans ze swoim szefem, kt\u00F3ry jest od niej du\u017Co starszy. Wkr\u00F3tce wprowadza si\u0119 do niego i zaczyna anga\u017Cowa\u0107 si\u0119 w wychowanie jego nastoletnich, sprawiaj\u0105cych mn\u00F3stwo k\u0142opot\u00F3w dzieci. Pewnego dnia w okolicy ich domu samoch\u00F3d potr\u0105ca dziewczynk\u0119. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce za kierownic\u0105 auta siedzia\u0142 syn szefa kobiety.","","",["N"]],"65468592":["Domowa kwarantanna
Pawe\u0142 jest zawodowym kierowc\u0105. Wybuch epidemii koronawirusa zastaje go za granic\u0105. Gdy rz\u0105d wprowadza obostrzenia, m\u0119\u017Cczyzna wraca do domu, by sp\u0119dzi\u0107 ten trudny czas z \u017Con\u0105 i c\u00F3rk\u0105. W drzwiach jednak wita go te\u015Bciowa. Krystyna informuje zi\u0119cia, \u017Ce teraz rodzina powinna trzyma\u0107 si\u0119 razem, dlatego ona i jej m\u0105\u017C postanowili wprowadzi\u0107 si\u0119 do c\u00F3rki. Te\u015B\u0107 obawia si\u0119, \u017Ce Pawe\u0142 jest nosicielem koronawirusa. Ka\u017Ce mu sp\u0119dzi\u0107 dwa tygodnie na kwarantannie - w namiocie. Kierowca nie zamierza na to przysta\u0107. Mi\u0119dzy nim a te\u015Bciem narasta konflikt.","","",["N"]],"65468593":["Straszny zi\u0119\u0107
Konieczniakowie nie akceptuj\u0105 narzeczonego swojej c\u00F3rki, kt\u00F3ry jest Ukrai\u0144cem. M\u0142oda kobieta twierdzi, \u017Ce jej partner jest lekarzem, El\u017Cbieta jednak przypadkowo odkrywa, \u017Ce przysz\u0142y zi\u0119\u0107 sk\u0142ama\u0142 w sprawie wykonywanego przez siebie zawodu. C\u00F3rka nie przejmuje si\u0119 jednak odkryciem matki i zamierza zosta\u0107 z Siergiejem. Tymczasem m\u0119\u017Cczyzna uwodzi m\u0142odsz\u0105 siostr\u0119 swojej partnerki, Klaudi\u0119.","","",["N"]],"65468594":["G\u00F3ral i Zieli\u0144ski jad\u0105 do komisu samochodowego, z kt\u00F3rego skradziono luksusowe auto. W trakcie rozmowy z w\u0142a\u015Bcicielem i pracownikiem str\u00F3\u017Ce prawa dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce maj\u0105 do czynienia z profesjonalistami. P\u00F3\u017Aniej Mi\u0142osz i Szymon zostaj\u0105 wezwani do komendanta. Witacki chce skorzysta\u0107 z pomocy informatora. Wkr\u00F3tce za\u0142oga dostaje cynk, gdzie ma doj\u015B\u0107 do sprzeda\u017Cy skradzionego pojazdu. G\u00F3ral i Zieli\u0144ski jad\u0105 na miejsce, ale z\u0142odzieje si\u0119 nie pojawiaj\u0105. Tymczasem Zapa\u0142a wraca do Wroc\u0142awia i dowiaduje si\u0119, co Sebastian zrobi\u0142 To\u015Bkowi. Wzburzony udaje si\u0119 do mieszkania by\u0142ego wychowawcy. Dochodzi mi\u0119dzy nimi do r\u0119koczyn\u00F3w. Zieli\u0144ska jest za\u0142amana tym, \u017Ce najprawdopodobniej nigdy nie b\u0119dzie mia\u0142a dzieci.","","",["N"]],"65468595":["Rodzina jest wszystkim
Do domu \u015Bwiadka koronnego w\u0142amuj\u0105 si\u0119 napastnicy. Terroryzuj\u0105 rodzin\u0119 m\u0119\u017Cczyzny. Ten nie ma wyboru i musi poda\u0107 im wszystkie informacje dotycz\u0105ce \u015Bledztwa, w kt\u00F3rym zeznawa\u0142. Adam i Weronika odkrywaj\u0105, \u017Ce z tymi danymi w r\u0119ku bandyci mog\u0105 zaszkodzi\u0107 wielu ludziom. Po s\u0142u\u017Cbie funkcjonariusz Grot spotyka si\u0119 z przystojnym agentem S\u0142u\u017Cby Ochrony Rz\u0105du. Para jaki\u015B czas temu nawi\u0105za\u0142a gor\u0105cy romans.","","",["N"]],"65468596":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"65468597":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"65468598":["Marysia konfrontuje si\u0119 z Mateuszem. Dostaje telefon z niespodziewan\u0105 informacj\u0105 ze szpitala. Mateusz odwo\u0142uje spotkanie z Mart\u0105 i proponuje inny termin u niego w mieszkaniu. Kacper jest w szoku po obejrzeniu nagra\u0144 z monitoringu wskazuj\u0105cych na osob\u0119 winn\u0105 postrza\u0142u. Micha\u0142 walczy o \u017Cycie na sali operacyjnej. Policjanci przes\u0142uchuj\u0105 \u015Bwiadk\u00F3w i bliskich os\u00F3b uczestnicz\u0105cych w strzelaninie. Izabela spotyka si\u0119 potajemnie z Weronik\u0105, kt\u00F3r\u0105 chce prosi\u0107 o przys\u0142ug\u0119. Tymczasem Weksler nie pr\u00F3\u017Cnuje podczas pobytu w Wadlewie. Emilka wraz z R\u00F3\u017C\u0105 pr\u00F3buj\u0105 podst\u0119pem dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B od Eryka.","","",["N"]],"65468599":["Interes
Pewnego dnia u Kiepskich zjawia si\u0119 daleka rodzina z prowincji. Wizyta przebiega w mi\u0142ej atmosferze, jednak go\u015Bcie wcale si\u0119 nie kwapi\u0105 do odjazdu. Ferdek jest zaniepokojony, bo jego krewni zaczynaj\u0105 dopytywa\u0107 si\u0119 o mo\u017Cliwo\u015B\u0107 zamieszkania na sta\u0142e w jego domu.","","",[]],"65468600":["Zesp\u00F3\u0142 Marii prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci Laury Lasockiej. Ofiara nie mia\u0142a oficjalnego partnera, jednak komisarz Matejko uwa\u017Ca, \u017Ce znaleziona w domu kobiety zwi\u0119d\u0142a dalia pochodzi od jakiego\u015B m\u0119\u017Cczyzny. Trop prowadzi do pewnego mi\u0142o\u015Bnika ro\u015Blin - by\u0142ego wi\u0119\u017Ania, kt\u00F3remu Laura pomaga\u0142a w ramach swoich obowi\u0105zk\u00F3w zawodowych. Jest nim Robert Barecki, kt\u00F3ry przebywa\u0142 w zak\u0142adzie karnym za zab\u00F3jstwo \u017Cony. Twierdzi on, \u017Ce mia\u0142 romans z Laur\u0105, ale rozstali si\u0119 w zgodzie. D\u0119bski wierzy w niewinno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny i przekonuje do niej tak\u017Ce Mari\u0119. Niebawem jednak na ubraniu ofiary zostaj\u0105 znalezione \u015Blady DNA Bareckiego, a on sam ucieka podczas pr\u00F3by zatrzymania.","","",["N"]],"65468601":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65468602":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"65468603":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65468604":["J\u00F3zef wspomina przera\u017Caj\u0105c\u0105 chwil\u0119 na wyr\u0119bach, gdy to z r\u0105k wypada\u0142a mu pilarka. Robert by\u0142 \u015Bwiadkiem pojedynk\u00F3w mi\u0119dzy nied\u017Awiedziami. Krzysztof zbudowa\u0142 nad Zalewem Soli\u0144skim india\u0144ski skansen. Gniewko podr\u00F3\u017Cowa\u0142 po ca\u0142ym \u015Bwiecie i tu, gdzie si\u0119 urodzi\u0142, znalaz\u0142 swoje miejsce. Marta i Bross maj\u0105 dobry kontakt z ko\u0144mi. Czes\u0142aw jako drwal nie tylko wycina drzewa, ale te\u017C dba o zalesianie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65468605":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"65468606":["Zazdrosny eksm\u0105\u017C nie pozwala Marice zacz\u0105\u0107 \u017Cycia na nowo
Rozw\u00F3dka Marika pr\u00F3buje u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie z Krystianem. Nowy start utrudnia jej by\u0142y m\u0105\u017C, Bogdan, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C wierzy, \u017Ce uda mu si\u0119 odzyska\u0107 dawn\u0105 partnerk\u0119. M\u0119\u017Cczyzna na r\u00F3\u017Cne sposoby uprzykrza \u017Cycie Marice i Krystianowi. W ko\u0144cu postanawia wrobi\u0107 rywala w gangsterskie porachunki. Marika robi wszystko, co w jej mocy, by pom\u00F3c Krystianowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65468607":["Wariatka
Ze szpitala psychiatrycznego ucieka Weronika. Jaki\u015B czas temu kobieta zosta\u0142a ubezw\u0142asnowolniona przez s\u0105d na wniosek m\u0119\u017Ca, Darka. M\u0119\u017Cczyzna wykazywa\u0142 bowiem, \u017Ce Weronika jest agresywna i zn\u0119ca si\u0119 nad ich 6-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105, Nin\u0105. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce w ucieczce pom\u00F3g\u0142 kobiecie Mariusz, kt\u00F3ry pracuje jako sanitariusz. Zar\u00F3wno on, jak I znaj\u0105ca spraw\u0119 Weroniki reporterka utrzymuj\u0105, \u017Ce kobieta jest zdrowa, a do szpitala trafi\u0142a przez k\u0142amstwa m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry chce przej\u0105\u0107 jej maj\u0105tek. Tymczasem poszukiwana porywa c\u00F3rk\u0119. Zachodzi podejrzenie, \u017Ce mo\u017Ce zrobi\u0107 jej krzywd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65468608":["S\u0105siad
Rozwiedziona Helena ca\u0142kowicie po\u015Bwi\u0119ci\u0142a si\u0119 pracy. Pewnego dnia w jej mieszkaniu pojawia si\u0119 nowy s\u0105siad, Waldemar, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce kobieta zala\u0142a mu \u0142azienk\u0119. Nast\u0119pnego dnia na parkingu przed swoj\u0105 firm\u0105 Helena zostaje potr\u0105cona przez auto. Okazuje si\u0119, \u017Ce za kierownic\u0105 siedzia\u0142 Waldemar. Helena chce wezwa\u0107 policj\u0119, ulega jednak pro\u015Bbom m\u0119\u017Cczyzny i wycofuje zg\u0142oszenie. Nie decyduje si\u0119 tak\u017Ce podda\u0107 badaniom. To mo\u017Ce si\u0119 dla niej sko\u0144czy\u0107 tragicznie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222969.jpg","",["N"]],"65468609":["Skrzyd\u0142a anio\u0142a
40-letnia Marianna mieszka na wsi wraz ze swoimi rodzicami. Kobieta nie wysz\u0142a za m\u0105\u017C, cho\u0107 o jej wzgl\u0119dy od dawna zabiega miejscowy policjant Zenek. Pewnego dnia str\u00F3\u017Ce prawa znajduj\u0105 pod lasem ludzkie szcz\u0105tki. Okazuje si\u0119, \u017Ce to cia\u0142o dawnej gosposi rodzic\u00F3w Marianny, Zofii Ptak. S\u0105siedzi zaczynaj\u0105 plotkowa\u0107. Dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce ofiara mia\u0142a romans ze swoim pracodawc\u0105 i dlatego zgin\u0119\u0142a. Marianna postanawia pozna\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"65468610":["Kobieta zostawia rodzin\u0119 dla kochanka, ale potem chce do nich wr\u00F3ci\u0107 i udaje, \u017Ce zosta\u0142a porwana
Tomek i Alina wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 ma\u0142\u0105 Kasi\u0119. Pewnego dnia m\u0142oda matka bez s\u0142owa wyja\u015Bnienia znika z domu. Zostawia jedynie wiadomo\u015B\u0107 na stole, w kt\u00F3rej prosi m\u0119\u017Ca, aby jej nie szuka\u0142. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje rozmawia\u0107 ze znajomymi \u017Cony, a gdy te zabiegi nie przynosz\u0105 rezultat\u00F3w, zg\u0142asza zagini\u0119cie Aliny policji. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta najprawdopodobniej pojecha\u0142a do Berlina w towarzystwie swojego kochanka. Tomek jest zdruzgotany. Kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej z zaskoczeniem odbiera telefon od \u017Cony. Alina informuje go, \u017Ce zosta\u0142a uprowadzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65468611":["Katarzyna Dowbor tym razem chce pom\u00F3c tr\u00F3jce rodze\u0144stwa. Micha\u0142, Filip i Roksana wychowywali si\u0119 w domu pe\u0142nym przemocy i alkoholu. Po \u015Bmierci matki ich ojciec odszed\u0142 do innej kobiety. Najstarszy Micha\u0142, kt\u00F3ry by\u0142 ju\u017C wtedy pe\u0142noletni, uzyska\u0142 od s\u0105du zgod\u0119 na opiek\u0119 nad siostr\u0105 i bratem. Niestety, wkr\u00F3tce potem w ich domu dosz\u0142o do zwarcia instalacji elektrycznej i po\u017Car zniszczy\u0142 wszystkie pomieszczenia. Pozbawione dachu nad g\u0142ow\u0105 dzieci zamieszka\u0142y osobno u rodziny i przyjaci\u00F3\u0142. Chcia\u0142yby by\u0107 znowu razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65468612":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Portfel
Ferdynand obchodzi urodziny. Waldek i Jolasia daj\u0105 mu w prezencie portfel, \u017Cycz\u0105c mu przy okazji, by wype\u0142ni\u0142 si\u0119 on pieni\u0119dzmi, kt\u00F3re uczyni\u0105 go zamo\u017Cnym i szanowanym obywatelem. Wzruszaj\u0105ca sytuacja sk\u0142ania Kiepskiego i jego \u017Con\u0119 do wspomnie\u0144. Ma\u0142\u017Conkowie przypominaj\u0105 sobie chwile z m\u0142odo\u015Bci, analizuj\u0105c przy tym, jak zmienia\u0142a si\u0119 zawarto\u015B\u0107 ich portfeli w ci\u0105gu ca\u0142ego ich \u017Cycia. Wkr\u00F3tce Ferdynand znajduje spos\u00F3b, dzi\u0119ki kt\u00F3remu \u017Cyczenia syna i synowej si\u0119 spe\u0142ni\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65468613":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Happy New Year
Ferdynand i Halina przygotowuj\u0105 si\u0119 do zabawy sylwestrowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce wieczorowe kreacje sta\u0142y si\u0119 dla nich za ciasne, a na nowe niestety ich nie sta\u0107. Ze smutkiem stwierdzaj\u0105, \u017Ce po raz kolejny sp\u0119dz\u0105 sylwestra w domu. Wkr\u00F3tce jednak dostaj\u0105 zaproszenie od tajemniczego Goldenmana do Hollywood, gdzie maj\u0105 przywita\u0107 Nowy Rok w towarzystwie gwiazd show-biznesu. Ferdynand nie mo\u017Ce w to uwierzy\u0107, Halina z kolei rozpoczyna przygotowania do wyjazdu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65468614":["Glonojad
Boczek daje Ferdynandowi w prezencie rybk\u0119 glonojada. Kiepski bardzo anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad stworzeniem, do kt\u00F3rego mocno si\u0119 przywi\u0105zuje. Rodzina nie podziela jednak jego fascynacji rybk\u0105. Jolasia uwa\u017Ca wr\u0119cz, \u017Ce glonojad jest brzydki i postanawia zapewni\u0107 mu bardziej atrakcyjne towarzystwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65468615":["Kinga my\u015Bli, \u017Ce szef j\u0105 podrywa
Kinga podejrzewa, \u017Ce szef usi\u0142uje j\u0105 podrywa\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna poszukuje partnerki dla swojego syna. Ta sytuacja nie podoba si\u0119 ch\u0142opakowi Kingi. Namawia on ukochan\u0105, aby zmieni\u0142a prac\u0119. Kinga ulega jego namowom. Nie wie jednak, \u017Ce partner tak\u017Ce ma wiele na sumieniu. Zdradzona kobieta musi na nowo u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65468616":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje czworo dzieci - King\u0119, Kacpra, Krystiana i Kamila. Dodatkowo musi opiekowa\u0107 si\u0119 swoim tat\u0105 po udarze. Rodzina \u017Cyje w bardzo trudnych warunkach - w ich starym domu nie ma odpowiedniego ogrzewania i \u0142azienki. Z powodu ciasnoty dzieci nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki. Architekt i budowla\u0144cy spr\u00F3buj\u0105 wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na pokoje dla rodze\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65468617":["M\u0119\u017Cczyzna w \u015Brednim wieku odkrywa, \u017Ce jego by\u0142a \u017Cona cierpi na depresj\u0119 poporodow\u0105 i stanowi \u015Bmiertelne zagro\u017Cenie dla swoich dzieci
Pawe\u0142 kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej rozwi\u00F3d\u0142 si\u0119 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra zdradzi\u0142a go i zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119 z innym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Po jakim\u015B czasie poznaje Klaudi\u0119 i zamieszkuje z ni\u0105. Pewnego dnia syn Paw\u0142a, Patryk, ulega wypadkowi przed szko\u0142\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opiec nie dozna\u0142 powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144. Wychowawczyni Patryka informuje jednak Paw\u0142a, \u017Ce jego syn od pewnego czasu dziwnie si\u0119 zachowuje. Ch\u0142opiec coraz rzadziej bywa u ojca i coraz wi\u0119cej czasu sp\u0119dza w domu swojej matki. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna zauwa\u017Ca na plecach syna siniaki. Jest pewien, \u017Ce nowy partner jego by\u0142ej \u017Cony dopuszcza si\u0119 tych akt\u00F3w przemocy. Okazuj si\u0119 jednak, \u017Ce to matka bije Patryka. Kobieta wyznaje Paw\u0142owi, \u017Ce jest w z\u0142ym stanie psychicznym i miewa my\u015Bli samob\u00F3jcze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65468618":["Klub go-go
Krystyna zg\u0142asza zagini\u0119cie 45-letniego syna, Rafa\u0142a. Policjanci s\u0105 zaskoczeni, \u017Ce o znikni\u0119ciu m\u0119\u017Cczyzny nie powiadomi\u0142a ich jego \u017Cona, Paulina. Ta jednak twierdzi, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza. Funkcjonariusze potwierdzaj\u0105 t\u0119 informacj\u0119, gdy docieraj\u0105 do kochanki poszukiwanego, 27-letniej tancerki erotycznej And\u017Celiki. \u015Aledztwo prowadzi ich tak\u017Ce do powi\u0105zanego ze \u015Bwiatem przest\u0119pczym w\u0142a\u015Bciciela klubu ze striptizem, kt\u00F3ry nie chcia\u0142 pozwoli\u0107 kobiecie na odej\u015Bcie z pracy. W dochodzeniu pojawia si\u0119 jednak tak\u017Ce drugi trop. Policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119 o konflikcie, jaki niedawno powsta\u0142 mi\u0119dzy Rafa\u0142em a jego synem. Powodem by\u0142a zazdro\u015B\u0107 o And\u017Celik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65468619":["Sprawa rodzinna
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci robotnicy odkopuj\u0105 ludzkie ko\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce nale\u017C\u0105 one do zaginionego trzy lata wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzny. Tu\u017C przed zagini\u0119ciem ofiara odkry\u0142a romans swojej \u017Cony. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce kobieta zamordowa\u0142a partnera, by zatuszowa\u0107 zdrad\u0119. Kuba i Krzysztof chc\u0105 zacz\u0105\u0107 trenowa\u0107 w klubie Adama. Drugi z nich zastanawia si\u0119, czy jego wyjazd do Chin nie by\u0142 b\u0142\u0119dem i czy uda mu si\u0119 nadrobi\u0107 stracony czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65468620":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468621":["Pod przykrywk\u0105
Zostaje uprowadzona kobieta, kt\u00F3ra sprz\u0105ta\u0142a w willach zamo\u017Cnych warszawiak\u00F3w. Detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiona prawdopodobnie okrada\u0142a swoich pracodawc\u00F3w. Kolejne tropy prowadz\u0105 do pewnego biznesmena, kt\u00F3ry prowadzi niejasne interesy, a tak\u017Ce tajemniczej galerii jubilerskiej. Niebawem na Kabatach zostaj\u0105 znalezione zmasakrowane, cz\u0119\u015Bciowo zw\u0119glone zw\u0142oki. Wiele skazuje na to, \u017Ce ofiar\u0105 tego brutalnego morderstwa jest brata Adama, Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65468622":["37-letnia kobieta pada ofiar\u0105 niezr\u00F3wnowa\u017Conej psychicznie kochanki m\u0119\u017Ca
Kobieta odkrywa, \u017Ce m\u0105\u017C nie jest jej wierny. Para rozstaje si\u0119 po burzliwej k\u0142\u00F3tni. Wkr\u00F3tce potem zdradzona \u017Cona poznaje atrakcyjnego s\u0105siada i zakochuje si\u0119 w nim. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jej nowy wybranek jest \u017Conaty, a w dodatku agresywny. Niebawem kto\u015B zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 kobiet\u0119. Podejrzewa ona swojego kochanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65468623":["Psychuszkin
Ferdynand znajduje w toalecie ksi\u0105\u017Ck\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce zostawi\u0142 j\u0105 Boczek, by s\u0142u\u017Cy\u0142a jako... papier toaletowy. Z nud\u00F3w Kiepski zaczyna j\u0105 czyta\u0107. Niespodziewanie perypetie bohater\u00F3w \u017Cyj\u0105cych na XIX-wiecznej rosyjskiej prowincji tak go wci\u0105gaj\u0105, \u017Ce nie mo\u017Ce przerwa\u0107 lektury. Rodzina i s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 niepokoi\u0107 si\u0119 jego dziwnym zachowaniem. Zw\u0142aszcza \u017Ce inauguracja Euro 2012 ju\u017C nied\u0142ugo...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65468624":["Moje kiepskie \u017Cycie
Halina za namow\u0105 s\u0105siadki, Heleny, postanawia napisa\u0107 autobiografi\u0119. By uatrakcyjni\u0107 swoj\u0105 histori\u0119, ubarwia pewne fakty. Gdy Ferdynand si\u0119 o tym dowiaduje, obra\u017Ca si\u0119 na \u017Con\u0119 i zaczyna grozi\u0107 jej rozwodem. Reakcje s\u0105siad\u00F3w i dzieci Kiepskich na ksi\u0105\u017Ck\u0119 r\u00F3wnie\u017C s\u0105 bardzo gwa\u0142towne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",["N"]],"65468625":["Zmowa milczenia
Mecenas Mirka Piekut, znajoma Tomka, pomaga Radkowi Buconiowi w zdobyciu dowod\u00F3w na to, \u017Ce pad\u0142 ofiar\u0105 mobbingu. Zn\u0119ca\u0142 si\u0119 nad nim w\u0142a\u015Bciciel najwi\u0119kszego zak\u0142adu pracy w ma\u0142ym miasteczku. Magda zatrudnia si\u0119 na miejsce zwolnionego m\u0119\u017Cczyzny. Tymczasem prawniczka nagle znika. Tomek, kt\u00F3ry podejrzewa najgorsze, ustala, \u017Ce w miasteczku panuje zmowa milczenia, poniewa\u017C wszyscy boj\u0105 si\u0119 zwolnie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65468626":["Dziecko mafii
W biurze detektyw\u00F3w zjawia si\u0119 Marika Schmidt, kt\u00F3ra prosi o pomoc w odnalezieniu syna. Jej m\u0105\u017C, szef lokalnej mafii, miesi\u0105c wcze\u015Bniej zgin\u0105\u0142 w ataku bombowym. Detektywi mimo w\u0105tpliwo\u015Bci podejmuj\u0105 si\u0119 zadania. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opak m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 uprowadzony przez jednego z ludzi mafiosa. Wkr\u00F3tce \u015Bledczy ustalaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszana grupa \"Zodiaka\". Tymczasem w domu klientki zjawia si\u0119 Kamil Schmidt. Wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna upozorowa\u0142 w\u0142asn\u0105 \u015Bmier\u0107, a teraz chce zabra\u0107 syna i wyjecha\u0107 z nim z Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65468627":["Nasz gang
Trzydziestoletni Maciek prowadzi serwis motor\u00F3w wy\u015Bcigowych. Ju\u017C od trzech lat m\u0119\u017Cczyzna spotyka si\u0119 z Mari\u0105, ale ostatnio zacz\u0105\u0142 si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce dziewczyna ma kochanka. S\u0105dzi, \u017Ce jest nim Wojtek, nale\u017C\u0105cy do grupy jego przyjaci\u00F3\u0142 fan motoryzacji. Detektywi po przyj\u0119ciu zg\u0142oszenia montuj\u0105 kamery u Marii, ale tak\u017Ce innych cz\u0142onk\u00F3w paczki, kt\u00F3rzy wed\u0142ug nich zachowuj\u0105 si\u0119 podejrzanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65468628":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468629":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65468630":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"65468631":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65468632":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65468633":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65468634":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",["N"]],"65468635":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65468769":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65468770":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"65468771":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65468772":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468773":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468774":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65468775":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468776":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468777":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65468778":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468779":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468780":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65468781":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65468782":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468783":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65468784":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468785":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468786":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65468787":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468788":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"65468789":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65468790":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468791":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65468792":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65468793":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468794":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65468795":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65468796":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"65468797":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468798":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65468799":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"65468800":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65468801":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468802":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65468803":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65468804":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65468805":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"65468806":["Kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65468807":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65468808":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468809":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65468810":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65468811":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468812":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65468813":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65468814":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"65468815":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468816":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65468817":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65468818":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65468819":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65468820":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65468821":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65468822":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65468823":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65468824":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65468825":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"65468826":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65468827":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65468828":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65468829":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65468830":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65468831":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468832":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65468833":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65468834":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65468835":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65468836":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468837":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65468838":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65468839":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65468840":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65468636":["Dorota Chotecka, Rados\u0142aw Pazura","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65468637":["Agnieszka i Wojciech B\u0142achowie","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65468638":["Iwona Burnat-Benjamin, Reggie Benjamin","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65468639":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65468640":["Cztery mieszkanki Radomia b\u0119d\u0105 musia\u0142y w okre\u015Blonym czasie i za ograniczone \u015Brodki przygotowa\u0107 dwie stylizacje. Tematami przewodnimi odcinka b\u0119d\u0105 dama pik i \"R\u00F3\u017Cowe lata siedemdziesi\u0105te\". Starania zawodniczek oceni\u0105 jurorzy: Agnieszka Maciejak, Monika Bielkiewicz-Kirschke oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65468641":["Katarzyna Dowbor odwiedza dom samotnego ojca, pana Ireneusza, kt\u00F3ry wychowuje trzynastoletniego Bartka. M\u0119\u017Cczyzna opiekuje si\u0119 tak\u017Ce swoim osiemdziesi\u0119ciosiedmioletnim ojcem, Zygmuntem. Bartek cierpi na nieuleczaln\u0105 chorob\u0119 - zanik mi\u0119\u015Bni. Od kilku lat porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. W domu, w kt\u00F3rym mieszka rodzina, nie ma \u0142azienki, brakuje tak\u017Ce porz\u0105dnego ogrzewania i kanalizacji. Dziurawe i krzywe pod\u0142ogi utrudniaj\u0105 poruszanie si\u0119 na w\u00F3zku, a w\u0105skie przej\u015Bcia czyni\u0105 niekt\u00F3re pomieszczenia niedost\u0119pnymi dla Bartka. Nad przebudow\u0105 domu czuwaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz ze swoimi ekipami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["N"]],"65468642":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"65468643":["Anna samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina \u017Cyje w jednopokojowym mieszkaniu i korzysta ze wsp\u00F3lnej z s\u0105siadami toalety w korytarzu. Anna do\u015Bwiadczy\u0142a przemocy fizycznej i psychicznej ze strony by\u0142ego partnera, kt\u00F3ry obecnie nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. Rodzina utrzymuje si\u0119 z zasi\u0142k\u00F3w w \u0142\u0105cznej kwocie 2100 z\u0142otych. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w zostaje im 600 z\u0142otych. Ma\u0142\u017Conkowie Oliwia i Patryk wychowuj\u0105 roczne dziecko. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 12 tysi\u0119cy z\u0142otych. Para uwielbia podr\u00F3\u017Cowa\u0107, co umo\u017Cliwia jej praca. Oliwia i Patryk prowadz\u0105 bowiem w\u0142asn\u0105 firm\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"65468644":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223316.jpg","",["AD"]],"65468645":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223316.jpg","",["N"]],"65468646":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223316.jpg","",["N"]],"65468647":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65468648":["Katarzyna, Anna, Dominika i Aleksandra maj\u0105 do wykonania zadanie w Markach. Dziewczyny musz\u0105 stworzy\u0107 dwie stylizacje, kt\u00F3rych tematem przewodnim s\u0105 \"groch z kapust\u0105\" oraz Hollywood. Jurorami w tym odcinku b\u0119d\u0105 Dorota Wr\u00F3blewska, Magdalena Kacalak oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65468649":["Karolina i Serhii wychowuj\u0105 jedno dziecko. \u017Badne z nich nie ma sta\u0142ego zaj\u0119cia. Zarabiaj\u0105, przyjmuj\u0105c dorywcze prace. Na dodatek ci\u0105gnie si\u0119 za nimi niesp\u0142acony kredyt. Musz\u0105 si\u0119 bardzo stara\u0107, by zwi\u0105za\u0107 koniec z ko\u0144cem. Po op\u0142aceniu zobowi\u0105za\u0144 na \u017Cycie zostaje im bowiem 500 z\u0142. Sebastian i Anna maj\u0105 odpowiedzialne i dobrze p\u0142atne posady. Para mieszka w \u0142adnym domu, a jej priorytetem jest zapewnienie jak najlepszego \u017Cyciowego startu swoim dzieciom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65468650":["Pan Sylwester samotnie wychowuje syna i c\u00F3rk\u0119. Ich matka nadu\u017Cywa alkoholu i nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. M\u0119\u017Cczyzna chce pozbawi\u0107 kobiet\u0119 praw rodzicielskich. Warunki, w jakich \u017Cyje rodzina, pozostawiaj\u0105 jednak wiele do \u017Cyczenia. Pan Sylwester i jego pociechy maj\u0105 do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j i kuchni\u0119. W budynku brakuje \u0142azienki, nie ma te\u017C ogrzewania. Gdy Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski pracuj\u0105 nad nowym domem, Katarzyna Dowbor zabiera dzieci na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65468651":["Pani Anna i pan Jacek wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 dwie c\u00F3reczki. Wiwiana ma ci\u0119\u017Ck\u0105 posta\u0107 autyzmu, m\u0142odsza, Nikola, r\u00F3wnie\u017C uczy si\u0119 w szkole specjalnej. Pani Anna nie mo\u017Ce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 rodzinie tyle wysi\u0142ku i czasu, ile by chcia\u0142a, poniewa\u017C nie odzyska\u0142a pe\u0142nej sprawno\u015Bci po dw\u00F3ch udarach. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w male\u0144kim mieszkaniu w W\u0105brze\u017Anie. \u0141azienka z wysok\u0105 wann\u0105 stanowi powa\u017Cne utrudnienie dla pani Anny, nie wszystkie pomieszczenia s\u0105 te\u017C ogrzewane. Ze wzgl\u0119du na niewielki rozmiar mieszkanka Wojtka Strzelczyka czeka trudne zadanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65468652":["Wojtek ma 40 lat, jest instruktorem fitness, prowadzi w\u0142asn\u0105 si\u0142owni\u0119 i od p\u00F3\u0142 roku pozostaje w zwi\u0105zku z 21-letni\u0105 Kasi\u0105. Dziewczyna nigdzie nie studiuje ani nie ma sta\u0142ej pracy. Du\u017Co czasu sp\u0119dza z Monik\u0105, swoj\u0105 starsz\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142a o wiele wcze\u015Bniej ni\u017C Wojtka. Gdy m\u0119\u017Cczyzna odkrywa, \u017Ce Kasia jest w ci\u0105\u017Cy, postanawia jej si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0107. Szybko jednak traci na to ochot\u0119. Dostaje bowiem od anonimowego nadawcy zdj\u0119cia, przedstawiaj\u0105ce Kasi\u0119 w intymnej sytuacji z innym - znacznie m\u0142odszym od niego m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Wojtek zaczyna nawet mie\u0107 w\u0105tpliwo\u015Bci, czy naprawd\u0119 jest ojcem dziecka, kt\u00F3rego spodziewa si\u0119 jego partnerka. Detektywi podejmuj\u0105 \u015Bledztwo. Montuj\u0105 kamery w domu Moniki. Wkr\u00F3tce dochodzi do konfrontacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",["N"]],"65468653":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Cztery uczestniczki walcz\u0105 o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By wygra\u0107, kobiety musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody, Ada Fija\u0142 i Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212506.jpg","",["N"]],"65468654":["Poszukuj\u0105ca swojej drugiej po\u0142\u00F3wki Marta ma si\u0119 spotka\u0107 z trzema m\u0119\u017Cczyznami. Patryk i Robert s\u0105 w zwi\u0105zkach, a Jakub jest singlem. Marta nie zna jednak tych szczeg\u00F3\u0142\u00F3w, a jej \u017Conaci nowi znajomi b\u0119d\u0105 si\u0119 starali ukry\u0107 prawd\u0119 o sobie. Aby zdoby\u0107 nagrod\u0119, kobieta b\u0119dzie musia\u0142a zgadn\u0105\u0107, kt\u00F3rzy z m\u0119\u017Cczyzn j\u0105 oszukuj\u0105, a kto jest szczery.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214093.jpg","",["N"]],"65468655":["Fryzjerka
Maciej Kolubi\u0144ski pracuje jako t\u0142umacz przysi\u0119g\u0142y. Jego \u017Cona Natalia, fryzjerka i manikiurzystka, od niedawna \u015Bwiadczy swoje us\u0142ugi w domach klientek, odwiedzaj\u0105c je osobi\u015Bcie. Od pewnego czasu Maciej podejrzewa, \u017Ce kobieta ma romans. W ko\u0144cu prosi o pomoc detektyw\u00F3w. Ci decyduj\u0105 si\u0119 za\u0142o\u017Cy\u0107 kamery w domach tych ludzi, kt\u00F3rych Natalia odwiedza regularnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65468656":["Wsp\u00F3lnicy \/ Niewierny
El\u017Cbieta jest prezesem oraz wsp\u00F3\u0142udzia\u0142owcem w kancelarii prawniczej. Samotna matka 4-letniej Ani, \u015Bwietnie radzi sobie w biznesie jak i w \u017Cyciu. Wsp\u00F3lnik, Waldemar Nawrocki, umawia j\u0105 na spotkanie z nowym partnerem. El\u017Cbieta i Krzysztof szybko nawi\u0105zuj\u0105 kontakt, a Ela czuje, \u017Ce po raz pierwszy od lat si\u0119 zakocha\u0142a. Po powrocie z upojnego weekendu okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce na firm\u0119 spada seria kontroli skarbowych. Beata za dwa tygodnie ma wzi\u0105\u0107 \u015Blub z ukochanym Robertem. Jednak dowiaduje si\u0119, \u017Ce zdradzi\u0142 on j\u0105 na wieczorze kawalerskim ze striptizerk\u0105. Kobieta wpada w rozpacz i odwo\u0142uje \u015Blub. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej przychodzi do niej striptizerka i wyznaje prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"65468657":["Przed nami ostatni odcinek ekstremalnego przewodnika po medycynie estetycznej. Angielski lekarz Christian Jessen pokazuje, \u017Ce poprawianie urody za pomoc\u0105 skalpela czy zastrzyk\u00F3w wype\u0142niaj\u0105cych czasem ko\u0144czy si\u0119 bardzo \u017Ale. W programie goszcz\u0105 Vanessa i Julie, kt\u00F3re opowiedz\u0105 o swoich traumatycznych do\u015Bwiadczeniach. Po zabiegu korekcji zmarszczek mimicznych ich twarze nie wygl\u0105da\u0142y wcale pi\u0119knie i g\u0142adko, lecz pokry\u0142y si\u0119 szpetnymi guzkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216131.jpg","",[]],"65468658":["Tajlandia kojarzy si\u0119 z wakacjami, morzem i pi\u0119kn\u0105 pogod\u0105. Jednak niekt\u00F3rzy jad\u0105 tam, by podda\u0107 si\u0119 operacji plastycznej. Tw\u00F3rcy dokumentu odwiedzili kobiety, kt\u00F3re zgadzaj\u0105 si\u0119 podda\u0107 ca\u0142ej serii zabieg\u00F3w - wszystko pod wp\u0142ywem zapewnie\u0144, \u017Ce w Tajlandii za nisk\u0105 cen\u0119 mo\u017Cna skorzysta\u0107 z us\u0142ug najlepszych specjalist\u00F3w. Przechodz\u0105 liftingi twarzy, liposukcj\u0119, labioplastyk\u0119, powi\u0119kszenie biustu, podniesienie po\u015Bladk\u00F3w i plastyk\u0119 brzucha. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C osob\u0119, kt\u00F3ra zdecydowa\u0142a si\u0119 na operacj\u0119 zmiany p\u0142ci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1975658.jpg","",[]],"65468660":["Do szpitala trafiaj\u0105 dwaj ch\u0142opcy w identycznym wieku. Jednego z nich czekaj\u0105 kontrolne badania uk\u0142adu moczowego spowodowane przewlek\u0142\u0105 chorob\u0105, drugi zostaje przyj\u0119ty na oddzia\u0142 z przyczyny nag\u0142ego zas\u0142abni\u0119cia. Mali pacjenci nie tylko wygl\u0105daj\u0105 identycznie, ale te\u017C maj\u0105 podobne zainteresowania - obaj fascynuj\u0105 si\u0119 kosmosem. Najpierw dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce kt\u00F3ry\u015B z nich musi by\u0107 klonem przys\u0142anym przez obcych, jednak szybko jeden z ch\u0142opc\u00F3w dowiaduje si\u0119, \u017Ce s\u0105 rozdzielonymi w niemowl\u0119ctwie bra\u0107mi. Postanawiaj\u0105 zamieni\u0107 si\u0119 miejscami i pozna\u0107 swoje adopcyjne mamy. Nie wiedz\u0105 jednak, \u017Ce w ten spos\u00F3b nara\u017Caj\u0105 si\u0119 obaj na \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65468661":["Podczas gdy Adam Blech czy\u015Bci rynny, jego ojciec Marek idzie na schadzk\u0119 z s\u0105siadk\u0105. Przez niezabezpieczony kabel z wysokim napi\u0119ciem ch\u0142opak zostaje pora\u017Cony pr\u0105dem i spada z drabiny. Lekarze oznajmiaj\u0105, \u017Ce w wyniku zatoru Adam mo\u017Ce straci\u0107 nog\u0119. Tymczasem \u017Cona Marka dowiaduje si\u0119 o jego romansie z s\u0105siadk\u0105. Sk\u0142\u00F3ceni nie zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce Kamil, ich m\u0142odszy synek, po\u0142yka bateri\u0119. Stan ch\u0142opca pogarsza si\u0119 z godziny na godzin\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65468841":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65468842":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65468843":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65468844":["Emil zbada, czy stra\u017Cnicy miejscy podejmuj\u0105 dzia\u0142anie, nawet je\u017Celi nie spodziewaj\u0105 si\u0119 zarobi\u0107 na kierowcy. Odwiedzi m.in. Wroc\u0142aw, gdzie przekona si\u0119, na jakich zasadach wybierane s\u0105 samochody przeznaczone do odholowania. Z kolei w Legnicy funkcjonariusze wykazuj\u0105 si\u0119 du\u017C\u0105 pomys\u0142owo\u015Bci\u0105 w interpretacji znak\u00F3w drogowych. Prowadz\u0105cy sprawdzi te\u017C, co si\u0119 dzieje z fotoradarami, kt\u00F3re nie przynosz\u0105 wysokich dochod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65468845":["Widzowie poznaj\u0105 warszawskiego kierowc\u0119, kt\u00F3ry dosta\u0142 mandat, cho\u0107 zap\u0142aci\u0142 za miejsce parkingowe - na w\u0142asne nieszcz\u0119\u015Bcie nie dokona\u0142 tego \"niezw\u0142ocznie\". Emil spr\u00F3buje te\u017C wyja\u015Bni\u0107, kto i dlaczego utrudnia zdanie egzaminu osobom staraj\u0105cym si\u0119 uzyska\u0107 kategori\u0119 A. Poza tym prowadz\u0105cy odwiedzi Pozna\u0144, gdzie zbada spraw\u0119 miejsca parkingowego, kt\u00F3re czasem niespodziewanie zostaje oznakowane jako miejsce dla niepe\u0142nosprawnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65468846":["W po\u0142udnie rozpoczyna si\u0119 aukcja w rejonie High Desert. Handlarze uwa\u017Cnie przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zawarto\u015Bci opuszczonych schowk\u00F3w. Barry Weiss odkrywa przedmioty, kt\u00F3rych w\u0142a\u015Bcicielem by\u0142 niegdy\u015B Suge Knight, legenda hip-hopu. Z kolei Schulz i Dave Hester decyduj\u0105 na ryzykowne posuni\u0119cie, by zdoby\u0107 zabytkowe organy. Nast\u0119pnie Darrell Sheets prezentuje cenne znalezisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65468847":["W tym odcinku zobaczymy licytacj\u0119 schowk\u00F3w w kalifornijskim mie\u015Bcie Westminster. Barry Weiss zabiera ze sob\u0105 sekretn\u0105 bro\u0144, dzi\u0119ki kt\u00F3rej ma zdoby\u0107 przewag\u0119 nad konkurentami. Dwaj zaci\u0119ci rywale, Dave Hester i Darrell Sheets, walcz\u0105 o magazyn, w kt\u00F3rym mog\u0105 by\u0107 przedmioty o warto\u015Bci 20 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. \u017Bona Jarroda ma do niego pretensj\u0119 o dokonanie niepewnej transakcji. Gdy jednak zaczynaj\u0105 ogl\u0105da\u0107 to, co nabyli, oboje s\u0105 pozytywnie zaskoczeni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65468848":["Bohaterowie programu s\u0105 zdumieni, gdy w sklepie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z lask\u0105, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 strzelb\u0105. Przekonamy si\u0119, ile Rick zaoferuje za t\u0119 zabytkow\u0105 bro\u0144. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 motocykl marki Indian. Pojazd wyprodukowano w 1940 roku i by\u0142 w\u0142asno\u015Bci\u0105 s\u0142ynnego aktora Steve'a McQueena. P\u00F3\u017Aniej do lombardu trafia ksi\u0105\u017Cka wydrukowana przez jednego z ameryka\u0144skich ojc\u00F3w za\u0142o\u017Cycieli, Benjamina Franklina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468849":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia klamra od paska, b\u0119d\u0105cego cz\u0119\u015Bci\u0105 konfederackiego munduru. W klamrze tkwi pocisk karabinowy typu Mini\u00E9, u\u017Cywanego podczas wojny secesyjnej. Bohaterowie programu nabywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C egzemplarz pierwszego wydania powie\u015Bci \"Komu bije dzwon\" Ernesta Hemingwaya. Ksi\u0105\u017Ck\u0119 kupuje nast\u0119pnie znany dziennikarz i prezenter telewizyjny George Stephanopoulos. Kolejny klient lombardu ma na sprzeda\u017C lincolna roadstera z 1932 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468850":["Europeizacja \u015Bwiata
Od XV wieku Europejczycy podbijali \u015Bwiat. Kolumb odkry\u0142 Ameryk\u0119, konkwistadorzy z\u0142upili Nowy \u015Awiat, a sam kontynent prze\u017Cywa\u0142 sw\u00F3j z\u0142oty wiek, bogac\u0105c si\u0119 dzi\u0119ki swoim koloniom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65468851":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"65468852":["Tym razem kupuj\u0105cy udaj\u0105 si\u0119 do przypominaj\u0105cego labirynt centrum samoobs\u0142ugowych schowk\u00F3w w kalifornijskim mie\u015Bcie Cerritos. Jarrod Schulz i Dave Hester zwracaj\u0105 uwag\u0119 na magazyn z r\u0119cznie wykonanymi bambusowymi w\u0119dkami. Brandi Passante pr\u00F3buje u\u017Cy\u0107 kobiecych sztuczek, \u017Ceby pokona\u0107 rywali. Tymczasem finansowa przysz\u0142o\u015B\u0107 wnuczki Darrella Sheeta, Zoe, jest w niebezpiecze\u0144stwie. Polowanie na magazynowe skarby jak zwykle przynosi wiele niespodzianek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65468853":["Tym razem kupuj\u0105cy przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na licytacj\u0119 do nadmorskiego miasteczka w po\u0142udniowej Kalifornii, Huntington Beach. Niestety, atmosfera nie jest najlepsza. Mi\u0119dzy Dave'em Hesterem a Darrellem Sheetsem dochodzi do konfliktu. Barry Weiss natrafia na 30-centymetrowy fortepian i podejrzewa, \u017Ce ta miniaturka to co\u015B znacznie cenniejszego ni\u017C banalna dzieci\u0119ca zabawka. Podczas emocjonuj\u0105cej licytacji pada rekordowa kwota w tym sezonie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65468854":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65468855":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65468856":["Cannons and Klingons
Bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 na strzelnic\u0119, aby przetestowa\u0107 dzia\u0142ko, kt\u00F3rego u\u017Cywa\u0142 jeden z bohater\u00F3w \"Magnum\" - popularnego serialu kryminalnego z lat 80. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 zdj\u0119cia ze \u015Bci\u015Ble tajnego ameryka\u0144skiego programu pr\u00F3b j\u0105drowych z lat 50. ubieg\u0142ego wieku. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 imponuj\u0105c\u0105 kolekcj\u0119 pami\u0105tek, zwi\u0105zanych z kultow\u0105 seri\u0105 \"Star Trek\". Kolejny klient przynosi koszul\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142a nale\u017Ce\u0107 do aktora Roya Rogersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468857":["Making Cents
Chumlee jedzie obejrze\u0107 Western Express - dzieci\u0119cy bujak na monety z lat 50. ubieg\u0142ego wieku. Nast\u0119pnie Rick i Corey rozmawiaj\u0105 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra chce sprzeda\u0107 podpisany przez Ala Pacino egzemplarz scenariusza s\u0142ynnego filmu \"Ojciec chrzestny\". Pracownicy lombardu maj\u0105 jednak w\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci autografu. P\u00F3\u017Aniej do sklepu trafia zabytkowy akordeon marki Excelsior. Przekonamy si\u0119, czy bohaterowie programu zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 instrument.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468858":["Moskwa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65468859":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65468860":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65468861":["KFZ 7 z Pilicy
Pojazdy typu KFZ by\u0142y podstawowym koniem poci\u0105gowym niemieckiej armii. Olaf i Radek dostaj\u0105 sygna\u0142, \u017Ce pewna znana w Polsce ekipa specjalizuj\u0105ca si\u0119 w pojazdach pancernych w\u0142a\u015Bnie wydobywa z Pilicy tajemniczy wrak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65468862":["Ostatni prom z Mierzei
Mikoszewo na pocz\u0105tku 1945 roku sta\u0142o si\u0119 kluczowym punktem wielkiej ewakuacji Niemc\u00F3w z Mierzei Wi\u015Blanej. Na brzegu zgromadzi\u0142y si\u0119 wtedy tysi\u0105ce ludzi. Sytuacj\u0119 wykorzysta\u0142o radzieckie lotnictwo, kt\u00F3re zdziesi\u0105tkowa\u0142o czekaj\u0105cych na prom uciekinier\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65468863":["W poszukiwaniu V2
Rakieta V2 by\u0142a najbardziej zaawansowan\u0105 technologicznie broni\u0105 II Wojny \u015Awiatowej. Prace nad ni\u0105 mia\u0142y w hitlerowskich Niemczech najwy\u017Csz\u0105 klauzul\u0119 tajno\u015Bci. Testy rakiet odbywa\u0142y w kilku miejscach Europy w \u015Bcis\u0142ej tajemnicy. Nasi poszukiwacze ruszaj\u0105 na najwi\u0119kszy poligon do\u015Bwiadczalny tych rakiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65468864":["W\u0119druj\u0105cy garnizon
Olaf i Radek ruszaj\u0105 na poszukiwanie \u015Blad\u00F3w bitwy, kt\u00F3ra rozegra\u0142a si\u0119 pomi\u0119dzy Che\u0142mnem a Bydgoszcz\u0105. W starciu Niemcy stracili co najmniej 13 tysi\u0119cy \u017Co\u0142nierzy oraz niemal ca\u0142y sprz\u0119t zmechanizowany wraz z taborami i artyleri\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65468865":["Krosno
Zarz\u0105d huty szk\u0142a Krosno Glass zadecydowa\u0142 o zweryfikowaniu dzia\u0142ania firmy. Jaros\u0142aw Dziadczyk, dyrektor produkcji, udaje Artura, nowo zatrudnionego pracownika ni\u017Cszego szczebla. Jego zadaniem jest ustali\u0107, czy da\u0142oby si\u0119 usprawni\u0107 proces produkcji na kt\u00F3rym\u015B etapie. Krok po kroku uczy si\u0119 opakowa\u0107 kieliszki, wydmucha\u0107 z kropli szk\u0142a czark\u0119 itp.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"65468866":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"65468867":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["N"]],"65468868":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"65468869":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105da codzienna praca policjant\u00F3w. Kamera podgl\u0105da ich rutynowe czynno\u015Bci, towarzyszy im w czasie odpraw, zorganizowanych zasadzek, w zatrzymaniach, po\u015Bcigach i kontrolach. Widzowie obserwuj\u0105 sposoby planowania, obmy\u015Blania strategii, zarz\u0105dzania czasem i radzenia sobie ze stresem. Przekonuj\u0105 si\u0119, jak trudny jest to zaw\u00F3d.","","",["N"]],"65468870":["Wydzia\u0142 realizacji
Funkcjonariusze z Wydzia\u0142u Realizacyjnego Komendy Sto\u0142ecznej Policji s\u0105 szkoleni do zatrzymywania szczeg\u00F3lnie niebezpiecznych przest\u0119pc\u00F3w. Wydarzenia takie jak strzelanina w Norwegii z udzia\u0142em Andersa Breivika inspiruj\u0105 policjant\u00F3w, by przygotowa\u0107 kodeks post\u0119powania na wypadek, gdyby do podobnych tragicznych sytuacji dosz\u0142o w Polsce. Widzowie \u015Bledz\u0105 dzia\u0142ania jednostki specjalnej. Funkcjonariusze zostaj\u0105 wezwani do zatrzymania wyj\u0105tkowo niebezpiecznego cz\u0142onka zorganizowanej grupy handlarzy narkotyk\u00F3w. S\u0105dz\u0105, \u017Ce podejrzany trzyma w domu bro\u0144, kt\u00F3rej mo\u017Ce u\u017Cy\u0107 podczas zatrzymania. Jeden z policjant\u00F3w ma zamontowan\u0105 kamer\u0119, kt\u00F3ra pozwoli widzom \u015Bledzi\u0107 przebieg akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"65468871":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65468872":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65468873":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje histori\u0119 znikni\u0119cia pi\u0119cioosobowej, wielopokoleniowej rodziny. To jedyny taki przypadek w historii polskiej kryminalistyki. Pa\u0144stwo Bogda\u0144scy mieszkali w okolicach \u0141odzi i zajmowali si\u0119 produkcj\u0105 i sprzeda\u017C\u0105 sprz\u0119tu elektronicznego. Jednego dnia wszyscy cz\u0142onkowie familii opu\u015Bcili sw\u00F3j dom i znikn\u0119li. Dziennikarz przedstawi r\u00F3wnie\u017C list go\u0144czy za Robertem Ringertem z Torunia, skazanym na 25 lat wi\u0119zienia za zab\u00F3jstwo kolegi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65468874":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje jedn\u0105 z najg\u0142o\u015Bniejszych, niewyja\u015Bnionych spraw, nad kt\u00F3r\u0105 pracuje sto\u0142eczna policja. W 2002 roku w jednym z blok\u00F3w na warszawskiej Pradze zamordowano dilerk\u0119 narkotyk\u00F3w i jej kochanka. Jedynym \u015Bwiadkiem zbrodni by\u0142a c\u00F3rka kobiety, kt\u00F3ra ukry\u0142a si\u0119 w szafie. Kilka godzin po zab\u00F3jstwie na miejscu zbrodni zjawi\u0142 si\u0119 gangster ps. \u015Awi\u0119ty. Przest\u0119pca i dziecko znikn\u0119li bez \u015Bladu. Do dzi\u015B nie ustalono sprawc\u00F3w zbrodni. Nast\u0119pnie dziennikarz zaprezentuje sylwetk\u0119 Bogumi\u0142a Kaczmarczyka. M\u0119\u017Cczyzna jest poszukiwany przez lubelsk\u0105 policj\u0119 za morderstwo i uczestnictwo w gwa\u0142cie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65468875":["Dziennikarz \u015Bledczy prezentuje list go\u0144czy za zab\u00F3jc\u0105 - obywatelem Armenii od lat mieszkaj\u0105cym w Polsce - oraz dwie niewyja\u015Bnione sprawy. Pierwsza z nich dotyczy morderstwa 18-letniej uczennicy z wojew\u00F3dztwa \u015Bwi\u0119tokrzyskiego. Dziewczyna pojecha\u0142a na spotkanie ze swoim ch\u0142opakiem i w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zosta\u0142a zamordowana. Druga sprawa dotyczy napadu na rodzin\u0119 w domku jednorodzinnym ko\u0142o Pabianic. Dokonali go przest\u0119pcy przebrani za policjant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65468876":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65468877":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65468878":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65468879":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65468880":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65468694":["Wszyscy cz\u0142onkowie rodziny Buchajczyk\u00F3w doskonale znaj\u0105 swoje obowi\u0105zki. Staraj\u0105 si\u0119 jednak wspiera\u0107 i pomaga\u0107 sobie wzajemnie. Aleksander Olejniczak jest zwolennikiem uprawy biodynamicznej. M\u0119\u017Cczyzna pomaga kobietom z ko\u0142a gospody\u0144 wiejskich w przygotowaniu do\u017Cynek. Pani Ludmi\u0142a jedzie na wycieczk\u0119 rowerow\u0105. Po drodze odwiedza cioci\u0119. J\u00F3zef Andrusi\u00F3w lubi pomaga\u0107 innym. Teraz anga\u017Cuje si\u0119 w opiek\u0119 nad zaniedbanymi zwierz\u0119tami. M\u0119\u017Cczy\u017Anie pomaga syn, Micha\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65468695":["Aleksander Olejniczak pomaga gospodyniom wiejskim. Trzeba jednak przygotowa\u0107 te\u017C w\u0142asne specja\u0142y na zbli\u017Caj\u0105ce si\u0119 do\u017Cynki. Rodzina Buchajczyk\u00F3w ma poka\u017Ane stado kr\u00F3w znane na ca\u0142\u0105 wie\u015B. W\u015Br\u00F3d nich znajduj\u0105 si\u0119 te\u017C niesforne zwierz\u0119ta, kt\u00F3re nie daj\u0105 si\u0119 wydoi\u0107. Bogdan na szcz\u0119\u015Bcie wie, jak sobie z tym poradzi\u0107. Pruszkowscy potrzebuj\u0105 pomocy wielu os\u00F3b przy zbiorach owoc\u00F3w. Adam Kaczmarczyk ma problem w postaci uszkodzonego przez jelenie ogrodzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65468696":["Aleksander Olejniczak szykuje si\u0119 na do\u017Cynki. W tym celu musi przygotowa\u0107 stoiska z regionalnymi specja\u0142ami. Pani Ma\u0142gorzata przekonuje si\u0119 na w\u0142asnej sk\u00F3rze, jak niebezpieczne mo\u017Ce by\u0107 bliskie spotkanie z bykiem. Pa\u0144stwo Pruszkowscy prowadz\u0105 zbiory w swoich sadach. Utrzymanie wysokich norm owoc\u00F3w jest wa\u017Cnym aspektem ich uprawy. Adam Kaczmarski musi naprawi\u0107 leciwy ci\u0105gnik. Kiedy maszyna jest ju\u017C sprawna zajmuje si\u0119 odkwaszaniem ziemi. Po ci\u0119\u017Ckim dniu pracy rekompensat\u0105 jest relaksuj\u0105ca jazda na koniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65468697":["Grodzisko Dolne, wie\u015B nieopodal \u0141a\u0144cuta. Mieszka tam pan Marek, samotny ojciec siedmioletniej Julki. M\u0119\u017Cczyzna kupi\u0142 stary, drewniany budynek, by jak najszybciej wyprowadzi\u0107 si\u0119 z zajmowanego obecnie pokoju w domu rodzic\u00F3w. Nie chce, by Julka dorasta\u0142a w towarzystwie jego uzale\u017Cnionych od alkoholu braci. Nowy dom wymaga jednak generalnego remontu, a m\u0119\u017Cczyzna przeliczy\u0142 si\u0119 ze swoimi mo\u017Cliwo\u015Bciami. Remont trwa ju\u017C 3 lata i tylko jedno pomieszczenie nadaje si\u0119 do zamieszkania. W budynku nadal nie ma kuchni, \u0142azienki ani kanalizacji. Do akcji wkracza ekipa Artura Witkowskiego. Nowy dom dla pana Marka i Julki zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65468698":["Pawe\u0142 czuje si\u0119 ju\u017C lepiej. Anka jednak nie pozwala mu wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Na czas rekonwalescencji m\u0119\u017Ca przejmuje wszystkie jego sprawy w kancelarii. B\u0142a\u017Cej proponuje Zuzie, by pojecha\u0142a razem z nim i dzie\u0107mi do jego znajomych na Mazury. Tymczasem Patrycja ma z\u0142o\u017Cy\u0107 zeznania w sprawie pobicia Artura. Gdy w s\u0105dzie orientuje si\u0119, kto reprezentuje napastnika, nie kryje przera\u017Cenia. Inga jest zaniepokojona z powodu braku kontaktu z tat\u0105. Postanawia polecie\u0107 do USA, by sprawdzi\u0107, czy wszystko z nim w porz\u0105dku. Marysia i Hania zostaj\u0105 z ojcami oraz... nowym cz\u0142onkiem rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65468699":["Po wyje\u017Adzie do USA Inga znika bez \u015Bladu. Nie odbiera telefon\u00F3w i nie odpowiada na maile. Przyjaciele i rodzina zaczynaj\u0105 si\u0119 o ni\u0105 martwi\u0107. Pawe\u0142 nadal przebywa w areszcie domowym. Stasiek pilnuje, by pod nieobecno\u015B\u0107 Ani nie pr\u00F3bowa\u0142 pracowa\u0107. Renata prosi Zuz\u0119, by zerwa\u0142a znajomo\u015B\u0107 z jej m\u0119\u017Cem. Kobieta wie, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest zakochany w Markiewicz. Patrycja wci\u0105\u017C ma wyrzuty sumienia po tym, jak da\u0142a si\u0119 ponie\u015B\u0107 emocjom na sali rozpraw. Postanawia rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z Wiktorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65468700":["Jedenastka pana Ferdynanda
Kiepscy dostaj\u0105 bardzo wysoki rachunek za rozmowy telefoniczne. Sprawc\u0105 tego k\u0142opotu okazuje si\u0119 zab\u0142\u0105kany Ufoludek. Skruszony przybysz wyznaje, \u017Ce chcia\u0142 skontaktowa\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 rodzin\u0105. Pomimo tego, gospodarze zaprzyja\u017Aniaj\u0105 si\u0119 z nieproszonym go\u015Bciem. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce jest on wielkim wielbicielem polskiej pi\u0142ki no\u017Cnej. Ferdynand jest wniebowzi\u0119ty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65468701":["Grubas
Ferdynand ostatnio bardzo przyty\u0142. Nie chce jednak rezygnowa\u0107 z kalorycznych posi\u0142k\u00F3w. Z trudem mie\u015Bci si\u0119 nawet w swoich najszerszych spodniach. Halina namawia go na kuracj\u0119 odchudzaj\u0105c\u0105. Kiepski jednak oznajmia \u017Conie, \u017Ce w pe\u0142ni akceptuje swoj\u0105 sylwetk\u0119 i nie zamierza przechodzi\u0107 na diet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["AD"]],"65468702":["Grzech
Arnold Boczek wpada w panik\u0119. Jest przekonany, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 w \u017Cyciu grzechy, za kt\u00F3re niechybnie spotka go straszna kara. Z pomoc\u0105 przychodzi mu Kiepski. Razem z s\u0105siadami proponuje mu za niewielk\u0105 op\u0142at\u0105 ca\u0142kowite oczyszczenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",[]],"65468703":["Gumowy interes
Ferdynand odkrywa, \u017Ce na pobliskim wysypisku \u015Bmieci znajduj\u0105 si\u0119 odpadki z fabryki gumy. M\u0119\u017Cczyzna wpada na genialny pomys\u0142 zarobienia pieni\u0119dzy. Pozornie bezu\u017Cyteczne gumowe przedmioty stanowi\u0105 dla niego doskona\u0142y materia\u0142 do wyprodukowania zabawek. Kiepski sam organizuje produkcj\u0119 i reklam\u0119 swoich wyrob\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",[]],"65468704":["Re\u017C.: Paul Feig.
Erin Gilbert (Kristen Wiig) i Abby Bergman (Melissa McCarthy) s\u0105 autorkami ksi\u0105\u017Cek o zjawiskach paranormalnych. Cho\u0107 wierz\u0105 w s\u0142uszno\u015B\u0107 swojej pracy, nikt nie traktuje ich powa\u017Cnie. Wszystko si\u0119 zmienia, kiedy nag\u0142a inwazja duch\u00F3w pogr\u0105\u017Ca Manhattan w chaosie. W tej sytuacji Erin i Abby bior\u0105 sprawy we w\u0142asne r\u0119ce. Dzie\u0142o Paula Feiga (Gor\u0105cy towar, Agentka) stanowi remake jednego z najwi\u0119kszych hit\u00F3w komediowych lat osiemdziesi\u0105tych. Tym razem w rolach tytu\u0142owych pogromc\u00F3w obsadzono kobiety: nominowan\u0105 do Z\u0142otego Globu Kristen Wiig (Druhny, Marsjanin), kandydatk\u0119 do Oscara Meliss\u0119 McCarthy (Druhny, Agentka), laureatk\u0119 Emmy Kate McKinnon (program telewizyjny Saturday Night Live, Asy bez kasy) oraz Leslie Jones (Wykolejona, Pierwsza pi\u0105tka). Na ekranie towarzyszy im r\u00F3wnie\u017C gwiazda kina akcji, Chris Hemsworth (Wy\u015Bcig, Thor: Mroczny \u015Bwiat). G\u0142\u00F3wnymi atutami produkcji s\u0105 doskona\u0142y humor, pomys\u0142owa oprawa wizualna oraz autentyczna chemia wyczuwalna mi\u0119dzy odtw\u00F3rczyniami g\u0142\u00F3wnych r\u00F3l.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2040896.jpg","",["N"]],"65468705":["Akcja serialu rozpoczyna si\u0119 w 1941 roku. Radziecki wywiad nak\u0142ania do wsp\u00F3\u0142pracy m\u0142odego Polaka, Stanis\u0142awa Kolickiego, kt\u00F3ry jest \u0142udz\u0105co podobny do aresztowanego niedawno porucznika Abwehry, Hansa Klossa. Rosjanie postanawiaj\u0105 wykorzysta\u0107 ich nieprawdopodobne podobie\u0144stwo i wysy\u0142aj\u0105 Kolickiego do Niemiec jako Klossa. Polski oficer jako agent J-23 zaczyna tajn\u0105 misj\u0119 w armii wroga. Jako cz\u0142onek sztabu dywizji ma dost\u0119p do niemieckich plan\u00F3w. Dzi\u0119ki temu Rosjanom udaje si\u0119 uprzedzi\u0107 atak wroga. Jednak gestapo wpada na trop siatki wywiadowczej. Kloss zostaje zdemaskowany, ale pozoruje w\u0142asn\u0105 \u015Bmier\u0107. Po paru miesi\u0105cach powraca. Udaje mu si\u0119 przekona\u0107 Niemc\u00F3w, \u017Ce zgin\u0105\u0142 jego sobowt\u00F3r, a on jest prawdziwym Klossem, kt\u00F3ry chce zmy\u0107 ha\u0144b\u0119 ze swojego nazwiska. \"\u015Aci\u015Ble tajne\". Rok 1942. Dr Pulkowski, kt\u00F3ry przed wojn\u0105 prowadzi\u0142 badania nad nowym typem silnika odrzutowego, zostaje schwytany. In\u017Cynier Reil pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 go do wsp\u00F3\u0142pracy z Niemcami. Kloss otrzymuje zadanie odbicia polskiego naukowca. Wraz z agentem brytyjskim Riolettem, kt\u00F3rego pocz\u0105tkowo podejrzewa o wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gestapo, przygotowuj\u0105 plan dzia\u0142ania. Wkr\u00F3tce doktor zostaje uwolniony, jednak w czasie akcji ginie Reil. Podejrzenie o szpiegostwo zostaje skierowane na Puschkego.","","",["N"]],"65468706":["Re\u017C.: Piotr Were\u015Bniak.
W centrum wielkiego miasta, gdzie ceny metra kwadratowego ziemi por\u00F3wnywalne s\u0105 do tych ze \u015Bwiatowych metropolii, Maniek (Andrzej Grabowski) i Gienia (Joanna \u017B\u00F3\u0142kowska) Koselowie uprawiaj\u0105 pomidory. Chocia\u017C ch\u0119tnych do zakupu plantacji nie brakuje, Kosela nie zamierza sprzeda\u0107 ani skrawka gruntu. Marzy, by wychowa\u0142y si\u0119 tu jego wnuki. Jednak dw\u00F3jka doros\u0142ych dzieci Ma\u0144ka - Zosia (Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska) i Janek (Pawe\u0142 Del\u0105g) - wcale nie zamierza si\u0119 ustatkowa\u0107. Co wi\u0119cej, ani on - wzi\u0119ty ginekolog, kt\u00F3ry s\u0142ynie z licznych romans\u00F3w - ani ona - zasadnicza specjalistka od public relations - nie chc\u0105 przej\u0105\u0107 interesu rodzic\u00F3w. Oboje maj\u0105 jednak powa\u017Cne k\u0142opoty finansowe. Ich d\u0142ugi przejmuje w ko\u0144cu, za po\u015Brednictwem podstawionego prawnika Gustawa Mytnika (Zbigniew Zamachowski), grecki milioner Papas, kt\u00F3ry ma zamiar wykupi\u0107 grunty Kosel\u00F3w. Rodze\u0144stwo przyje\u017Cd\u017Ca wi\u0119c do rodzinnego domu, by sk\u0142oni\u0107 ojca do sprzeda\u017Cy ziemi Grekowi. Nie wiedz\u0105, \u017Ce zorientowany w sytuacji Maniek ma w\u0142asny plan. Scenariusz filmu powsta\u0142 na podstawie sztuki Marka R\u0119bacza \"Dwie morgi utrapienia\". Jego autor, Piotr Were\u015Bniak, jest do\u015Bwiadczonym tw\u00F3rc\u0105 kina komediowego, autorem m.in. scenariusza do \"Kilera\" Juliusza Machulskiego i re\u017Cyserem komedii romantycznej \"Zakochani\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957732.jpg","",[]],"65468707":["Re\u017C.: Nimr\u00F3d Antal.
Ty Hackett (Columbus Short) po powrocie z wojny w Iraku pracuje jako ochroniarz w firmie Eagle Shield Security. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie od nowa. Po \u015Bmierci ojca potrzebuje pieni\u0119dzy. Wychowuje bowiem swojego m\u0142odszego brata Jimmy'ego (Andre Kinney). Pewnego dnia razem z kolegami ma chroni\u0107 furgonetki przewo\u017C\u0105ce 42 miliony dolar\u00F3w. Jego stary przyjaciel Mike Cochrane (Matt Dillon) namawia go do wzi\u0119cia udzia\u0142u w akcji przechwycenia samochod\u00F3w. Wszystko ma wygl\u0105da\u0107 jak napad. Wydaje si\u0119, \u017Ce plan jest doskona\u0142y i musi si\u0119 uda\u0107. Problemy pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce istnieje \u015Bwiadek kradzie\u017Cy - bezdomny m\u0119\u017Cczyzna. Mike zabija go. Zdenerwowany tym Ty barykaduje si\u0119 w jednej z ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Gdy pr\u00F3ba ucieczki si\u0119 nie udaje, w\u0142\u0105cza on alarm zamontowany w samochodzie, kt\u00F3ry informuje zast\u0119pc\u0119 lokalnego szeryfa Jake'a Eckeharta (Milo Ventimiglia). Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy policjant przybywa na miejsce postoju furgonetek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838904.jpg","",["N"]],"65468708":["Re\u017C.: Josef Rusnak.
Agent Neil Shaw przez lata pracowa\u0142 dla Organizacji Narod\u00F3w Zjednoczonych. Po przej\u015Bciu na emerytur\u0119 m\u0119\u017Cczyzna dorabia jako doradca techniczny na planach filmowych. Nadal nie mo\u017Ce jednak pogodzi\u0107 si\u0119 z morderstwem swojego mentora zwanego Matk\u0105. Mimo odej\u015Bcia ze s\u0142u\u017Cby nie ustaje w poszukiwaniach sprawcy zbrodni. Przyjaciel Neila, John Garret, ubiega si\u0119 o stanowisko senatora. Tymczasem zostaj\u0105 ujawnione zdj\u0119cia maj\u0105ce go skompromitowa\u0107. Garret wynajmuje Shawa, by odkry\u0142, kto pr\u00F3buje wyeliminowa\u0107 go z politycznego wy\u015Bcigu. Do\u015Bwiadczony agent przez przypadek trafia na trop korupcyjnej afery i spisku na \u017Cycie polityka Phillipsa, w kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 zamieszana senator Carlson. Wkr\u00F3tce Phillips zostaje zamordowany. Wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Shawa jako sprawc\u0119. W po\u015Bcig za podejrzanym ruszaj\u0105 agenci s\u0142u\u017Cb specjalnych i zawodowy zab\u00F3jca. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje oczy\u015Bci\u0107 si\u0119 z zarzut\u00F3w i znale\u017A\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry go wrobi\u0142. Poniewa\u017C w spraw\u0119 zamieszane s\u0105 wysoko ustawione osoby z Waszyngtonu, nie b\u0119dzie to \u0142atwe. Neilowi pomaga c\u00F3rka jego zamordowanego mentora. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189107.jpg","",[]],"65468709":["Re\u017C.: Tate Taylor.
Missisipi, lata 60. XX w. Niepokorna dziewczyna z Po\u0142udnia, Skeeter, po zako\u0144czeniu studi\u00F3w pragnie realizowa\u0107 swoje pisarskie ambicje. Na przek\u00F3r konserwatywnemu otoczeniu nie widzi siebie w roli \u017Cony i matki. Z niech\u0119ci\u0105 obserwuje ma\u0142omiasteczkowy \u015Bwiat, w kt\u00F3rym obowi\u0105zuje segregacja rasowa. Czarnosk\u00F3re s\u0142u\u017C\u0105ce nie maj\u0105 prawa korzysta\u0107 z tych samych sztu\u0107c\u00F3w ani toalet co zatrudniaj\u0105ce je panie domu. Stoj\u0105 ni\u017Cej w hierarchii spo\u0142ecznej i bez cienia buntu musz\u0105 znosi\u0107 przez ca\u0142e \u017Cycie upokorzenia. Skeeter wpada na pomys\u0142, by przeprowadzi\u0107 wywiad z czarnosk\u00F3r\u0105 s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 jednej z najzamo\u017Cniejszych rodzin w okolicy. Pragnie pozna\u0107 \u015Bwiat kobiet, kt\u00F3rym odebrano godno\u015B\u0107 przez rasistowskie uprzedzenia. \u0141ami\u0105c tabu, wzbudza oburzenie wy\u017Cszych sfer. Aibileen i jej przyjaci\u00F3\u0142ki prze\u0142amuj\u0105 sw\u00F3j l\u0119k, a w ich opowie\u015Bciach znajduje odbicie narastaj\u0105cy latami gniew. Skeeter utrwala na kartach ksi\u0105\u017Cki ich bolesne do\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re stawiaj\u0105 w z\u0142ym \u015Bwietle bia\u0142ych pracodawc\u00F3w. Poruszaj\u0105c niebezpieczny temat, nara\u017Ca nie tylko swoje imi\u0119, ale i \u017Cycie wielu os\u00F3b. Skandal staje si\u0119 jednak pocz\u0105tkiem zmian, o kt\u00F3rych nikt wcze\u015Bniej nie \u015Bmia\u0142 marzy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224394.jpg","",[]],"65468710":["Ostateczna rozgrywka
By\u0142y naczelnik wydzia\u0142u kryminalnego, Piotr Zar\u0119bski, zostaje postrzelony przez snajpera. Pierwsze podejrzenia padaj\u0105 na siostrzenic\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra niedawno wysz\u0142a z wi\u0119zienia i mog\u0142a \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 na niego k\u0142opoty. Kobieta sugeruje jednak, \u017Ce ataku dokona\u0142 \u017C\u0105dny zemsty gangster, kt\u00F3rego \u017Cona zgin\u0119\u0142a w akcji zleconej przez jej wujka. Olgierd tymczasem ma wra\u017Cenie, \u017Ce jest \u015Bledzony. Kto\u015B pojawia si\u0119 pod jego blokiem i obserwuje go z ukrycia. Funkcjonariusz lekcewa\u017Cy zagro\u017Cenie. Wkr\u00F3tce tego \u017Ca\u0142uje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65468711":["Z\u0142a decyzja
Porwano syna zamo\u017Cnego biznesmena. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce to sprawka by\u0142ej dziewczyny uprowadzonego, kt\u00F3ra cierpi na zaburzenia psychiczne. Okazuje si\u0119 w mi\u0119dzyczasie, \u017Ce rodzina ofiary podpad\u0142a podejrzanym ludziom. Natalia i Kuba prowadz\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by zapobiec tragedii. W ramach akcji funkcjonariusze udaj\u0105 par\u0119 w hotelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65468712":["Podw\u00F3jny trup
Na placu do z\u0142omowania aut odnaleziono cia\u0142a dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn ze \u015Bladami anestetyk\u00F3w we w\u0142osach. Szymon Kopczyk i Dawid Gromada zgin\u0119li podczas w\u0142amania do nielegalnego klubu pokerowego. Policja s\u0105dzi, \u017Ce stali si\u0119 ofiarami porachunk\u00F3w gangsterskich. Wkr\u00F3tce potem w mieszkaniu drugiego z denat\u00F3w wybucha po\u017Car. W zgliszczach znajduje si\u0119 cia\u0142o m\u0119\u017Cczyzny do z\u0142udzenia przypominaj\u0105cego Dawida.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"65468713":["Poprawianie urody
Martyna chce zamieszka\u0107 z Tomkiem. W zaufaniu m\u00F3wi mu o swoim najwi\u0119kszym kompleksie - odstaj\u0105cych uszach. Ukochany przekonuje, by zdecydowa\u0142a si\u0119 na korekcj\u0119 tej niedoskona\u0142o\u015Bci. Wkr\u00F3tce wybranek namawia j\u0105 na kolejne operacje. Dziewczyna decyduje si\u0119 powi\u0119kszy\u0107 sobie biust, ale z powodu z\u0142ego samopoczucia usuwa implanty. W\u00F3wczas Tomek z ni\u0105 zrywa. Ch\u0142opak zaczyna zabiega\u0107 o wzgl\u0119dy jej znajomej, Joli. Now\u0105 partnerk\u0119 tak\u017Ce namawia na zabiegi upi\u0119kszaj\u0105ce. Martyna pr\u00F3buje porozmawia\u0107 z kole\u017Cank\u0105, ta jednak nie chce s\u0142ucha\u0107, podejrzewaj\u0105c o zazdro\u015B\u0107. Gdy w ko\u0144cu decyduje si\u0119 j\u0105 odwiedzi\u0107, znajduje Jol\u0119 nieprzytomn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65468714":["Nastolatka odnajduje biologiczn\u0105 matk\u0119 i przez przypadek doprowadza do zawa\u0142u jej babci\u0119
18-letnia Julia Wroniewicz po rozstaniu z ch\u0142opakiem sprawia problemy wychowawcze. Pewnego dnia przypadkowo pods\u0142uchuje rozmow\u0119 rodzic\u00F3w, z kt\u00F3rej wynika, \u017Ce zosta\u0142a adoptowana. Postanawia pozna\u0107 swoj\u0105 biologiczn\u0105 matk\u0119. Rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo, kt\u00F3re prowadzi j\u0105 do prababci, Krystyny Ja\u015Bkiewicz. Dzi\u0119ki niej Julii udaje si\u0119 w ko\u0144cu spotka\u0107 z kobiet\u0105, kt\u00F3ra przed laty zostawi\u0142a j\u0105 w sieroci\u0144cu. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma ona inn\u0105 rodzin\u0119 - m\u0119\u017Ca i dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Mi\u0119dzy Juli\u0105 a dwiema pozosta\u0142ymi kobietami dochodzi do k\u0142\u00F3tni. Zdenerwowana Krystyna doznaje zawa\u0142u serca. Domownicy dzwoni\u0105 pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65468662":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65468663":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65468664":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65468665":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65468666":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65468667":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65468668":["Dla niej wszystko
W tajemniczych okoliczno\u015Bciach znika m\u0142oda zakonnica. Natalia i Kuba prowadz\u0105 \u015Bledztwo. Wiele wskazuje na porwanie, ale panuj\u0105ca w zgromadzeniu zmowa milczenia nie u\u0142atwia rozwik\u0142ania tajemnicy. Natali\u0119 odwiedza niespodziewanie przyjaci\u00F3\u0142ka z rodzinnych Pionek. Pojawienie si\u0119 kobiety sprawia, \u017Ce do funkcjonariuszki wracaj\u0105 demony przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65468669":["Wstydliwa tajemnica
Nastolatka zostaje pobita i brutalnie zgwa\u0142cona. Rodzice podejrzewaj\u0105 koleg\u0119, u kt\u00F3rego bawi\u0142a si\u0119 na urodzinach. Wychodzi jednak na jaw, \u017Ce dziewczyna utrzymywa\u0142a kontakty ze znacznie starszym m\u0119\u017Cczyzn\u0105 - by\u0142ym wi\u0119\u017Aniem. Krystian wraca do pracy w terenie pod warunkiem uczestniczenia w terapii psychologicznej. Tymczasem Piotr Zar\u0119bski z trudem radzi sobie po odej\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby. Jego \u017Cona prosi policjant\u00F3w o pomoc - boi si\u0119, \u017Ce z m\u0119\u017Cem dzieje si\u0119 co\u015B niedobrego. Olgierd i Krystian nieoficjalnie w\u0142\u0105czaj\u0105 by\u0142ego naczelnika do aktualnego \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65468670":["Buenos Aires","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65468671":["Malta","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65468672":["Tajemnice Kamiennej G\u00F3ry
Sebastian Witkowski i Olaf Popkiewicz zg\u0142\u0119biaj\u0105 tajemnic\u0119 kompleksu \"Anton\u00F3wka\" z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65468673":["Bitwa wyrska
1 wrze\u015Bnia 1939 roku pod Tychami mia\u0142a miejsce nierozstrzygni\u0119ta bitwa graniczna. Niemcy mieli nadziej\u0119, \u017Ce uda im si\u0119 odnale\u017A\u0107 s\u0142aby punkt polskiej linii obrony. Poszukiwania przynios\u0142y rezultat. Na szcz\u0119\u015Bcie sztabowcy Wojska Polskiego w sam\u0105 por\u0119 zapobiegli zamiarom wroga. 2 wrze\u015Bnia w Lesie Wyrskim dosz\u0142o do krwawego pojedynku. Poszukiwacze Historii przyjrz\u0105 si\u0119 bli\u017Cej tej walce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65468674":["Zwolennicy paleoastronautyki s\u0105dz\u0105, \u017Ce postacie bog\u00F3w, przedstawione w wielu kulturach, to \u015Bwiadectwa wizyt obcych. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad r\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci\u0105 tych istot - od antropomorficznych ptak\u00F3w i gad\u00F3w, po bog\u00F3w z niebiesk\u0105 sk\u00F3r\u0105 albo wieloma ko\u0144czynami. By\u0107 mo\u017Ce \u015Bwiadczy to o tym, \u017Ce nasz\u0105 planet\u0119 zamieszkiwa\u0142y r\u00F3\u017Cne gatunki kosmit\u00F3w. Autorzy programu zadaj\u0105 pytanie, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce wszystkie te istoty mia\u0142y wsp\u00F3lnych przodk\u00F3w i \u017Ce my r\u00F3wnie\u017C od nich pochodzimy. W programie przywo\u0142ywane jest m.in. peruwia\u0144skie znalezisko - niezwyk\u0142ego kszta\u0142tu czaszki z Paracas, uwa\u017Cane przez niekt\u00F3rych za szcz\u0105tki obcych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65468675":["Re\u017C.: Emma Stamp.
Motoryzacyjne potyczki z prawem, niebezpieczne manewry na drodze i szaleni kierowcy ci\u0119\u017Car\u00F3wek w akcji - to tematyka poruszona w odcinku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"65468676":["\"Proroctwo papie\u017Cy\" to seria 112 kr\u00F3tkich, tajemniczych zwrot\u00F3w w j\u0119zyku \u0142aci\u0144skim, kt\u00F3re maj\u0105 na celu przewidzenie papie\u017Cy rzymskokatolickich, pocz\u0105wszy od Celestyna II. Domniemane proroctwa zosta\u0142y po raz pierwszy opublikowane przez mnicha Arnolda Wiona w 1595 roku. Ten z kolei poda\u0142, \u017Ce ich autorem jest \u015Bw. Malachiasz, XII-wieczny arcybiskup Armagh w Irlandii. Historycy generalnie dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce rzekome proroctwa s\u0105 sfabrykowane, a zosta\u0142y napisane na kr\u00F3tko przed ich opublikowaniem. Niekt\u00F3rzy katoliccy teologowie odrzucili je jako fa\u0142szerstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189610.jpg","",[]],"65468677":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179428.jpg","",[]],"65468678":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179428.jpg","",[]],"65468679":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"65468680":["Podczas II wojny \u015Bwiatowej klasztor na wzg\u00F3rzu Monte Cassino, z uwagi na swoje strategiczne po\u0142o\u017Cenie, zosta\u0142 zbombardowany. Dokument ukazuje polityczne i militarne t\u0142o dzia\u0142a\u0144 kampanii alianckiej we W\u0142oszech w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224396.jpg","",[]],"65468681":["Reinhard Heydrich przeszed\u0142 do historii jako ten, kt\u00F3ry oficjalnie zatwierdzi\u0142 deportacj\u0119 \u017Byd\u00F3w do oboz\u00F3w zag\u0142ady. Czechos\u0142owacki rz\u0105d na wygnaniu zach\u0119cany by\u0142 przez rz\u0105d brytyjski do zorganizowania zamachu na Heydricha. Do przeprowadzenia akcji wybrano dw\u00F3ch specjalnie wyszkolonych oficer\u00F3w brytyjskich Jan Kubi\u0161a i Jozefa Gab\u010D\u00EDka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204639.jpg","",[]],"65468682":["W roku 1938 w nazistowskich Niemczech powsta\u0142a substancja o nazwie Pervetin, kt\u00F3ra by\u0142a dost\u0119pna bez recepty w ka\u017Cdej aptece. Sk\u0142ad stymuluj\u0105cej pigu\u0142ki opiera\u0142 si\u0119 na metamfetaminie, kt\u00F3ra niwelowa\u0142a odczuwanie b\u00F3lu i zm\u0119czenia. Substancj\u0119 t\u0105 dostarczano niemieckim \u017Co\u0142nierzom bior\u0105cym udzia\u0142 w operacji Blitzkriegu. Umo\u017Cliwia\u0142a im ona obycie si\u0119 bez snu i odpoczynku. Pervetin przyjmowa\u0142 r\u00F3wnie\u017C sam Hitler, otrzymuj\u0105c go od osobistego lekarza Theodora Morella. Tw\u00F3rcy dokumentu zastanawiaj\u0105 si\u0119 jak du\u017Ce znaczenie dla przebiegu II wojny \u015Bwiatowej mog\u0142o mie\u0107 za\u017Cywanie przez \u017Co\u0142nierzy i samego F\u00FChrera \u015Brodk\u00F3w stymuluj\u0105cych opartych na amfetaminie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224395.jpg","",[]],"65468683":["Prototypowe pociski
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski udadz\u0105 si\u0119 na poszukiwania w Twierdzy Srebrna G\u00F3ra. W cz\u0119\u015Bci Fortu Rogowego spr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 \u015Blady po testach nowej broni, kt\u00F3re by\u0142y przeprowadzane w 1869 roku. Celem wyprawy jest odnalezienie fragment\u00F3w prototypowych pocisk\u00F3w, kt\u00F3rych masa wynosi\u0142a ponad 70 kilogram\u00F3w. W XIX wieku, podczas testowania mo\u017Adzierza, wystrzelono ich ponad 100. Dotychczas nie znaleziono \u017Cadnego w ca\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"65468684":["Srebrna G\u00F3ra - Wielka ucieczka
Pasjonaci historii Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopi\u0105 z ziemi kolejne skarby. Tym razem miejscem poszukiwa\u0144 b\u0119d\u0105 Fort Ostr\u00F3g i Wysoka Ska\u0142a po\u0142o\u017Cone w miejscowo\u015Bci Srebrna G\u00F3ra. W czasie Drugiej Wojny \u015Awiatowej obydwa forty wchodzi\u0142y w sk\u0142ad Oflagu VIIIB, obozu, w kt\u00F3rym przetrzymywano polskich oficer\u00F3w. Prowadz\u0105cy rusz\u0105 \u015Bladem ucieczki z miejsca, z kt\u00F3rego wed\u0142ug Niemc\u00F3w nie da\u0142o si\u0119 uciec. Dowiedz\u0105 si\u0119, czy mo\u017Cna powiedzie\u0107 co\u015B wi\u0119cej i znale\u017A\u0107 co\u015B jeszcze na tym terenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"65468685":["Krzysztof \"Zb\u00F3j\" napada\u0142 na kolejki turystyczne. Hos za\u015B wr\u00F3ci\u0142 w Bieszczady, gdy\u017C pobito go w mie\u015Bcie. \"\u017Bmiju\" namalowa\u0142 w \"Ober\u017Cy Zakapior\u00F3w\" obraz z najstarszymi bieszczadnikami. Ferdek nie ukrywa, \u017Ce jest kobieciarzem. Jedynymi s\u0105siadami Wojtka w Balnicy s\u0105 zwierz\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65468686":["Hos poluje na g\u00F3rskie pstr\u0105gi. Krzysztof \"Zb\u00F3j\" pozna\u0142 studentk\u0119 Dorot\u0119, kt\u00F3ra si\u0119 nim zaopiekowa\u0142a. Mariola podarowa\u0142a Ferdkowi krawat, lecz on uzna\u0142, \u017Ce jest to rekwizyt raczej do trumny. Rafa\u0142 jest z wykszta\u0142cenia mechanikiem, kt\u00F3ry postanowi\u0142 zosta\u0107 drwalem, poniewa\u017C kocha las i wolno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65468687":["Wiosenne odg\u0142osy
Jurek Biedrzycki i jego towarzysze wybieraj\u0105 si\u0119 na \u015Al\u0105sk, na \u0142owisko Pstr\u0105\u017Cna. Dzi\u0119ki pomocy lokalnych w\u0119dkarzy poznaj\u0105 wiele nowinek technicznych i nowy sprz\u0119t u\u0142atwiaj\u0105cy karpiowanie. Wkr\u00F3tce udaje im si\u0119 z\u0142owi\u0107 olbrzymie karpie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65468688":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"65468689":["Milcz\u0105ca barykada - cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy, kt\u00F3re mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"65468690":["Wybudowana nad Odr\u0105 Twierdza Kostrzyn od XVI w. broni\u0142a dost\u0119pu do Berlina od wschodu. W lutym 1945 roku oddzia\u0142y Armii Czerwonej przez oko\u0142o 60 dni pr\u00F3bowa\u0142y zdoby\u0107 Festung Kustrin. W czasie tych walk zniszczeniu uleg\u0142o ok 95% budynk\u00F3w miasta. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii - Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, staj\u0105 przed okazj\u0105, by podj\u0105\u0107 si\u0119 eksploracji fosy Twierdzy. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tamtych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65468691":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65468692":["Za kilka miesi\u0119cy \u015Aliwa przejdzie na emerytur\u0119, a wtedy, by\u0107 mo\u017Ce, bieszczadzki wypa\u0142 w\u0119gla przestanie istnie\u0107. W przerwach podczas pracy Siwy i Ma\u0142y jak zwykle rozmawiaj\u0105 o kobietach i dzikich zwierz\u0119tach. \u017Bmiju opowiada o znikni\u0119ciu Baranka. Staszek przestrzega, by nie zatraci\u0107 si\u0119 w odkrywaniu zapomnianych wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65468693":["\u015Aliwa wspomina czasy m\u0142odo\u015Bci. W\u0142adek, mimo \u017Ce mieszka na odludziu w domku pozbawiony elektryczno\u015Bci, uwa\u017Ca si\u0119 za szcz\u0119\u015Bciarza. Wazon nabra\u0142 szacunku do wilk\u00F3w. Kirim umie \u015Bpiewa\u0107 w kilku j\u0119zykach. \u017Bmiju opowiada o znajomym rze\u017Abiarzu, kt\u00F3ry chce porzuci\u0107 zgubny na\u0142\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65469022":["Re\u017C.: Tony Mordente.
Zbieg\u0142y wi\u0119zie\u0144 poprzysi\u0119ga zabi\u0107 wszystkich, kt\u00F3rzy przyczynili si\u0119 do jego aresztowania, w tym r\u00F3wnie\u017C Walkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65469023":["Re\u017C.: Tony Mordente.
W Miami Walker podaje si\u0119 za dilera kokainy, by schwyta\u0107 barona narkotykowego i uratowa\u0107 wi\u0119zionego policjanta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65469024":["Pan Sylwester samotnie wychowuje syna i c\u00F3rk\u0119. Ich matka nadu\u017Cywa alkoholu i nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. M\u0119\u017Cczyzna chce pozbawi\u0107 kobiet\u0119 praw rodzicielskich. Warunki, w jakich \u017Cyje rodzina, pozostawiaj\u0105 jednak wiele do \u017Cyczenia. Pan Sylwester i jego pociechy maj\u0105 do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j i kuchni\u0119. W budynku brakuje \u0142azienki, nie ma te\u017C ogrzewania. Gdy Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski pracuj\u0105 nad nowym domem, Katarzyna Dowbor zabiera dzieci na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65469025":["Artur zagaduje Dorot\u0119, czy nie ma nic przeciwko temu, aby na pewien czas zatrzyma\u0142a si\u0119 u nich Stasia. To dla niej i Tosi szansa, by poprawi\u0142y swoje relacje. Fabian jednak w to nie wierzy. Edward wypytuje Marysi\u0119, czy uda\u0142o jej si\u0119 nak\u0142oni\u0107 Dominik\u0119 do przekazania szpiku do przeszczepu. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta odm\u00F3wi\u0142a. Piotrek informuje wszystkich, czego dowiedzia\u0142 si\u0119 od funkcjonariuszy, kt\u00F3rzy zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 uwolnienia Emilki i Marty z r\u0105k Mateusza. Marysia przekazuje wie\u015Bci \u015Amia\u0142kowi. Florian \u017Ale znosi nieobecno\u015B\u0107 Gabrysi. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce bez niej zupe\u0142nie nie radzi sobie w domu. Idzie do Wekslera, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, gdzie jest \u017Cona. Zastaje oburzonego Fabiana, kt\u00F3ry wprost m\u00F3wi mu, co s\u0105dzi o ca\u0142ej tej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",["N"]],"65469026":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65469027":["Patostreamer
Uczennica Nina chodzi z Borysem, koleg\u0105 z klasy. Pewnego dnia biedny ch\u0142opak chce si\u0119 popisa\u0107 przed kolegami i zaczyna je\u017Adzi\u0107 na deskorolce. Ko\u0144czy si\u0119 to bolesnym upadkiem i wizyt\u0105 w szpitalu. Kto\u015B jednak nakr\u0119ci\u0142 ca\u0142\u0105 akcj\u0119 telefonem. Filmik z wypadku Borysa staje si\u0119 hitem w sieci. Nastolatek odkrywa, \u017Ce podobne filmiki ciesz\u0105 si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015Bci\u0105, a tzw. \"patostreamerzy\" na nich zarabiaj\u0105. Borys postanawia, \u017Ce zostanie jednym z nich. Zaczyna robi\u0107 coraz bardziej ryzykowne rzeczy, by zdoby\u0107 uznanie i pieni\u0105dze. Zachowanie partnera nie podoba si\u0119 Ninie. Liczne k\u0142\u00F3tnie prowadz\u0105 do ich rozstania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"65469028":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65469029":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65469030":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65469031":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65469032":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65469033":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65469034":["Podczas patrolu Mi\u0142osz i Szymon zauwa\u017Caj\u0105 po\u017Car w hurtowni fajerwerk\u00F3w. Wbrew rozkazowi dy\u017Curnego, by trzyma\u0107 si\u0119 z daleka, wchodz\u0105 do \u015Brodka, by ratowa\u0107 \u017Cycie ludzi uwi\u0119zionych w budynku. Po bohaterskiej akcji rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo w sprawie podpalenia hurtowni. Wa\u017Cnym \u015Bwiadkiem okazuje si\u0119 miejscowy w\u0142\u00F3cz\u0119ga. Tymczasem w komendzie pojawia si\u0119 kobieta n\u0119kana przez m\u0119\u017Ca. Sprawa ma drugie dno, o kt\u00F3rym za\u0142oga dowiaduje si\u0119, gdy zjawia si\u0119 podejrzany. Bachleda ma wyrzuty sumienia zwi\u0105zane z ustawion\u0105 wr\u00F3\u017Cb\u0105. Szykuje si\u0119, \u017Ceby wyzna\u0107 Jagnie prawd\u0119. Szymon mu to odradza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65469035":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",[]],"65469036":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",[]],"65469037":["Str\u00F3\u017Ce prawa interweniuj\u0105 podczas napadu na bank. Marek i Natalia uczestnicz\u0105 w niebezpiecznej akcji przej\u0119cia zak\u0142adnik\u00F3w. Mr\u00F3z wyst\u0119puje w roli negocjatorki, ale to jednej z pracownic banku udaje si\u0119 unieszkodliwi\u0107 z\u0142odzieja. Niebawem znikaj\u0105 jednak wszystkie pieni\u0105dze z g\u0142\u00F3wnego sejfu. Okazuje si\u0119, \u017Ce odpowiada za to zorganizowana grupa przest\u0119pcza. Zadaniem z\u0142odzieja by\u0142o tylko odci\u0105gni\u0119cie uwagi policji. Marek i Natalia rozpoczynaj\u0105 poszukiwania pieni\u0119dzy. Marek zauwa\u017Ca na twarzy Natalii siniaka. Podpytuje dy\u017Curnego Jacka, co powinien zrobi\u0107, \u017Ceby pom\u00F3c swojej kole\u017Cance z pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65469038":["W mieszkaniu znanym z pijackich awantur dochodzi do nietypowego morderstwa. M\u0119\u017Cczyzna zostaje przebity w\u0142\u00F3czni\u0105. Osoby bior\u0105ce udzia\u0142 w libacji poprzedzaj\u0105cej tragedi\u0119 trafiaj\u0105 do kr\u0119gu podejrzanych. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce na imprezie by\u0142 kto\u015B jeszcze, o kim \u015Bledczy nie mieli poj\u0119cia. G\u00F3rska i Jawor prowadz\u0105 r\u00F3wnoleg\u0142e \u015Bledztwo w sprawie tajemniczej \u015Bmierci Leichmana i Jasienicy. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce kolejn\u0105 ofiar\u0105 mordercy mo\u017Ce by\u0107 doktor Kleszcz. Jednocze\u015Bnie pr\u00F3buj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 tajemnic\u0119 naukowych eksperyment\u00F3w, w kt\u00F3re kobieta oraz zamordowani m\u0119\u017Cczy\u017Ani byli zaanga\u017Cowani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65469039":["Re\u017C.: Nicholas Mastandrea.
Pi\u0119cioro przyjaci\u00F3\u0142: John (Oliver Hudson), jego brat Matt (Eric Lively), dziewczyna Matta Nicki (Michelle Rodriguez) oraz Sara (Taryn Manning) i Noah (Hill Harper), spe\u0142nia swoje marzenie i sp\u0119dza weekend na ma\u0142ej opuszczonej wyspie. Przekonani, \u017Ce s\u0105 na nieznanym l\u0105dzie zupe\u0142nie sami, bawi\u0105 si\u0119 i odpoczywaj\u0105. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce wysp\u0119 zamieszkuje stado zmutowanych genetycznie dzikich ps\u00F3w. Pocz\u0105tkowo wydaj\u0105 si\u0119 one \u0142agodne, ale tak naprawd\u0119 s\u0105 krwio\u017Cerczymi, inteligentnymi zab\u00F3jczymi bestiami. Grupa przera\u017Conych przyjaci\u00F3\u0142 rozpoczyna walk\u0119 o \u017Cycie. Film dla ludzi o mocnych nerwach. Debiut re\u017Cysera Nicholasa Mastandrei. Rol\u0119 Nicki gra Michelle Rodriguez, znana z serialu \"Zagubieni\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223632.jpg","",[]],"65469040":["Re\u017C.: David Ondaatje.
Detektyw Chandler Manning (Alfred Molina) tropi seryjnego morderc\u0119, napadaj\u0105cego na prostytutki pracuj\u0105ce przy Sunset Strip w Hollywood. Spos\u00F3b, w kt\u00F3ry pope\u0142nia zbrodnie, przypomina metody stosowane przez s\u0142ynnego XIX-wiecznego zab\u00F3jc\u0119 z Londynu, Kub\u0119 Rozpruwacza. W trakcie \u015Bledztwa Manning zauwa\u017Ca podobie\u0144stwa mi\u0119dzy zab\u00F3jstwami z Hollywood a tymi dokonanymi przez napastnika schwytanego w USA kilka lat temu. Zaczyna utwierdza\u0107 si\u0119 w przekonaniu, \u017Ce w\u00F3wczas z\u0142apano niewinnego cz\u0142owieka. W kr\u0119gu podejrzanych znajduje si\u0119 tajemniczy Malcolm (Simon Baker), lokator maj\u0105cej problemy emocjonalne gospodyni Ellen Bunting (Hope Davis). Scenariusz filmu powsta\u0142 na podstawie powie\u015Bci autorstwa Marie Belloc Lowndes, kt\u00F3rej ekranizacji podejmowali si\u0119 wcze\u015Bniej m.in. Alfred Hitchcock, Maurice Elvey, John Brahm i Hugo Fregonese.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199120.jpg","",[]],"65469041":["Prezentacja bolesnych wypadk\u00F3w podczas wykonywania salta z mostu, jazdy na snowboardzie i zawod\u00F3w w przeci\u0105ganiu liny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"65469042":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"65469043":["Ka\u017Cdy prezydent miewa k\u0142opoty. Jeden jest zbyt samodzielny, drugiemu zarzucaj\u0105, \u017Ce jest oszustem. Jeden ma problem z ministrami, drugi z komisj\u0105 sejmow\u0105, a obaj - z Prezesem. Tymczasem zwykli ludzie staraj\u0105 si\u0119 \u017Cy\u0107 normalnie i korzysta\u0107 z tego, co pa\u0144stwo im oferuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035265.jpg","",[]],"65469044":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65469045":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65469046":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65469047":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65469048":["Tata za pieni\u0105dze\/Intruzi na kempingu
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 kobieta, kt\u00F3ra podejrzewa, \u017Ce by\u0142y m\u0105\u017C chce odebra\u0107 jej dziecko. Para rozsta\u0142a si\u0119, kiedy syn mia\u0142 niespe\u0142na dwa latka. By\u0142y m\u0105\u017C - egoista wymiguj\u0105cy si\u0119 od p\u0142acenia aliment\u00F3w - zerwa\u0142 kontakt z rodzin\u0105. Przypomnia\u0142 sobie o synu dopiero 5 lat p\u00F3\u017Aniej. Kobieta jest pewna, \u017Ce nie zrobi\u0142 tego bezinteresownie. Tymczasem m\u0105\u017C zarzuca klientce detektyw\u00F3w, \u017Ce jest niestabilna emocjonalnie, i wnosi o ograniczenie jej praw rodzicielskich. Detektywi obserwuj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry podaje si\u0119 za samotnego ojca, by wzbudza\u0107 zainteresowanie kobiet. Kluczem do nag\u0142ego wzrostu uczu\u0107 rodzicielskich okazuje si\u0119 jednak pewne spotkanie... Tymczasem Serb i Diablo zajmuj\u0105 si\u0119 zleceniem w\u0142a\u015Bcicielki o\u015Brodka letniskowego. Kto\u015B wy\u0142ama\u0142 zamek w jednym z jej domk\u00F3w. Klientka s\u0105dzi, \u017Ce tajemniczy napastnik chce zniszczy\u0107 jej biznes. Detektywi udaj\u0105 klient\u00F3w, kt\u00F3rzy wybrali si\u0119 na weekend poza miastem, i prowadz\u0105 dyskretne obserwacje. Bury przypomina sobie, \u017Ce s\u0142ysza\u0142 kiedy\u015B dziwne historie dotycz\u0105ce o\u015Brodka klientki. Maj\u0105 one zwi\u0105zek z tajemniczym zakonem i dawnym skarbem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65469049":["Re\u017C.: Heather Hill.
Na przybrze\u017Cnych wodach pojawiaj\u0105 si\u0119 piraci. Gdy porwana zostaje para bogatych nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w, Mitch i Stephanie wyruszaj\u0105 jachtem w rejs udaj\u0105c zakochan\u0105 par\u0119, aby zwabi\u0107 przest\u0119pc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65469050":["Znalezione na pla\u017Cy zw\u0142oki prowadz\u0105 Garnera na znajome mu z dzieci\u0144stwa boisko do koszyk\u00F3wki. Tymczasem CJ zostaje oszukana przez nowego przyjaciela.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65469051":["Planowana na miejscowym molo przemowa gubernatora mo\u017Ce zosta\u0107 zak\u0142\u00F3cona przez grup\u0119 przest\u0119pc\u00F3w, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 zamach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65469052":["Re\u017C.: Gabriele Heberling.
Andr\u00E9 i Semir dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce kto\u015B planuje zamach na afryka\u0144skiego polityka, Jonathana Agave. Zawiadamiaj\u0105 o tym pracownika ochrony, kt\u00F3ry zmienia tras\u0119 przejazdu zagranicznej delegacji. Funkcjonariusze podejrzewaj\u0105 jednak, \u017Ce jeden z pracownik\u00F3w Agave to zdrajca. Andr\u00E9 znajduje bomb\u0119 w automacie telefonicznym \u0142\u0105cz\u0105cym ze s\u0142u\u017Cbami ratowniczymi. Rozpoczyna si\u0119 wy\u015Bcig z czasem. Konw\u00F3j wioz\u0105cy polityka jest coraz bli\u017Cej...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"65469053":["W odcinku dalszy ci\u0105g przegl\u0105du luksusowych rozwi\u0105za\u0144, na kt\u00F3re mo\u017Cni tego \u015Bwiata nie szcz\u0119dz\u0105 pieni\u0119dzy. Reporterzy odwiedzaj\u0105 boliwijskie miasto wi\u0119zienie La Paz. Osadzeni mog\u0105 mieszka\u0107 tam razem z rodzinami. Widzowie poznaj\u0105 nowoczesne gad\u017Cety, kt\u00F3re umo\u017Cliwiaj\u0105 oszcz\u0119dzanie energii. Zobacz\u0105 r\u00F3wnie\u017C walk\u0119 boksersk\u0105 w zwolnionym tempie, by przekona\u0107 si\u0119, jakie si\u0142y dzia\u0142aj\u0105 na bokser\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65469054":["SMS
Do Karola przychodzi Tadzio i oznajmia mu, \u017Ce kupi\u0142 w promocji telefon kom\u00F3rkowy. Krawczyk bezlito\u015Bnie go wy\u015Bmiewa, wkr\u00F3tce jednak musi przeprosi\u0107 przyjaciela, gdy\u017C chce zadzwoni\u0107 z jego kom\u00F3rki do Poldka Misiaka. Niestety, myli numer. Dodzwania si\u0119 do jakiej\u015B kobiety, kt\u00F3ra za chwil\u0119 przysy\u0142a mu prowokacyjny SMS. Niespodziewany flirt rozwija si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65469055":["Tajny szyfr
Karol znajduje w tramwaju tajemnicz\u0105 paczk\u0119. Zamiast odnie\u015B\u0107 j\u0105 do biura rzeczy znalezionych, przynosi j\u0105 do domu. W \u015Brodku jest bia\u0142y proszek. Gdy wraz z Tadziem zastanawiaj\u0105 si\u0119, co z tym zrobi\u0107, przychodzi inspektor Kopek, prowadz\u0105cy \u015Bledztwo w sprawie przerzutu narkotyk\u00F3w. Proponuje Karolowi i Tadziowi wsp\u00F3\u0142prac\u0119 przy tej operacji. Przyjaciele zostaj\u0105 tajnymi agentami i porozumiewaj\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105 wy\u0142\u0105cznie konspiracyjnym szyfrem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65469056":["Jaskowska nie pojawia si\u0119 na porannej odprawie. Obowi\u0105zek rozdzielenia pracy patrolom spada na dy\u017Curnego Jacka. W tym zamieszaniu pojawia si\u0119 pierwsze wezwanie. Dzwoni recepcjonistka ze szko\u0142y jogi, kt\u00F3ra nie potrafi zapanowa\u0107 nad agresywnym klientem. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce sprawc\u0105 zamieszania jest m\u0105\u017C jednej z klientek. Oskar\u017Ca on instruktork\u0119 o to, \u017Ce manipuluje jego \u017Con\u0105. Tymczasem na komendzie pojawia si\u0119 roztrz\u0119siona kobieta z listem od porywaczy swojej nastoletniej c\u00F3rki. Patrol sz\u00F3sty podejrzewa jednak, \u017Ce dziewczyna wcale nie zosta\u0142a uprowadzona - litery, sk\u0142adaj\u0105ce si\u0119 na list, pochodz\u0105 bowiem z magazynu dla nastolatk\u00F3w. To nasuwa pewne skojarzenia i wyznacza kierunek \u015Bledztwa. Rachwa\u0142 dostaje kolejny prezent od Kamila. Tym razem jest to sentymentalna pami\u0105tka, kt\u00F3ra uruchamia wspomnienia z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65469057":["Pisarz i dziewczyna\/Czaszki
Detektywi z Septagonu pomagaj\u0105 kobiecie, kt\u00F3r\u0105 kto\u015B prze\u015Bladuje. Klientka odbiera g\u0142uche telefony, otrzymuje tajemnicze anonimy, kto\u015B pr\u00F3bowa\u0142 nawet otru\u0107 jej ukochanego psa. Kobieta podejrzewa swojego by\u0142ego partnera - gustuj\u0105cego w odmiennych stanach \u015Bwiadomo\u015Bci kobieciarza, z kt\u00F3rym rozsta\u0142a si\u0119 kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej. Podczas obserwacji detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce klientka ma na pie\u0144ku ze swoim s\u0105siadem, kt\u00F3ry nie potrafi znie\u015B\u0107 ha\u0142a\u015Bliwej obecno\u015Bci ps\u00F3w we wsp\u00F3lnym ogrodzie. Kobieta ma te\u017C k\u0142opoty z jednym ze swoich klient\u00F3w biznesowych, kt\u00F3ry liczy na bardziej za\u017Cy\u0142\u0105 znajomo\u015B\u0107. W trudnych chwilach klientka detektyw\u00F3w mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie przyjaciela. W tym odcinku detektywi prowadz\u0105 tak\u017Ce \u015Bledztwo na zlecenie rodzic\u00F3w ch\u0142opaka, kt\u00F3ry jad\u0105c na rowerze wpad\u0142 na za\u0142o\u017Con\u0105 mi\u0119dzy drzewami stalow\u0105 link\u0119. Ofiara wypadku nie chce jednak rozmawia\u0107 z detektywami ani z policj\u0105, poniewa\u017C nale\u017Cy do nielegalnej grupy zwanej \"Czaszkami\". M\u0142odzi rowerzy\u015Bci maj\u0105 problem z pewnym samozwa\u0144czym str\u00F3\u017Cem porz\u0105dku, kt\u00F3ry zbiera podpisy pod petycj\u0105 o likwidacj\u0119 rampy. Okazuje si\u0119 te\u017C, \u017Ce na tej samej rampie \u0107wiczy konkurencyjna grupa o nazwie \"Ko\u015Bci\". Mi\u0119dzy obiema grupami wybucha otwarta wojna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65469058":["Z detektywami kontaktuje si\u0119 Pawe\u0142. M\u0119\u017Cczyzna opowiada o swoim \u017Cyciu, kt\u00F3re by\u0142o bardzo szcz\u0119\u015Bliwe, dop\u00F3ki jego ojciec nie zosta\u0142 potr\u0105cony przez samoch\u00F3d. M\u0119\u017Cczyzna od miesi\u0105ca le\u017Cy w szpitalu w \u015Bpi\u0105czce, a policja nadal szuka sprawcy. Pawe\u0142 podejrzewa, \u017Ce stoi za tym m\u0142oda \u017Cona ojca, Elwira, kt\u00F3ra stara si\u0119 przej\u0105\u0107 maj\u0105tek nale\u017C\u0105cy do rodziny. Detektywi zaczynaj\u0105 \u015Bledzi\u0107 kobiet\u0119, ale nie dowiaduj\u0105 si\u0119 niczego nowego. Tymczasem w domu \u017Cona m\u00F3wi Paw\u0142owi, \u017Ce widzia\u0142a Elwir\u0119, jak wysiada\u0142a z auta jakiego\u015B m\u0119\u017Cczyzny, z kt\u00F3rym na po\u017Cegnanie si\u0119 ca\u0142owa\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879767.jpg","",["JM"]],"65469059":["Joe Malina poszukuje z\u0142ota w starej, opuszczonej kopalni. Odpala \u0142adunki wybuchowe. W tym samym momencie do kopalni wbiega dziecko jego s\u0105siad\u00F3w, Wally. Niestety, nie mo\u017Cna ju\u017C zapobiec eksplozji. W wyniku wybuchu dziecko zostaje uwi\u0119zione w jednym z korytarzy. Joe jest ci\u0119\u017Cko ranny. Udaje mu si\u0119 jednak powiadomi\u0107 o wypadku Za\u0142og\u0119 A. Natychmiast zostaje podj\u0119ta akcja ratunkowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183434.jpg","",[]],"65469060":["M\u0119ski idea\u0142
W kobiecym magazynie Tadzio znajduje ankiet\u0119 pt.: \"Czy tw\u00F3j partner jest m\u0119skim idea\u0142em?\". Postanawia wype\u0142ni\u0107 j\u0105 za Dank\u0119 i wys\u0142a\u0107. Liczy na to, \u017Ce uda mu si\u0119 wygra\u0107 wycieczk\u0119 do Wenecji. Tymczasem Karol r\u00F3wnie\u017C wype\u0142nia i wysy\u0142a kwestionariusz, uznaj\u0105c siebie za wz\u00F3r m\u0119\u017Cczyzny. Po kilku dniach w domu Krawczyk\u00F3w zjawia si\u0119 dziennikarka. Chce przeprowadzi\u0107 z Alin\u0105 wywiad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65469061":["Trup w szafie
Do zajezdni przychodzi kobieta, kt\u00F3ra chce odebra\u0107 odszkodowanie. Karol niechc\u0105cy uderza j\u0105 w g\u0142ow\u0119 drzwiami od szafki. Petentka przewraca si\u0119 i traci przytomno\u015B\u0107. Przera\u017Cony Krawczyk jest przekonany, \u017Ce zabi\u0142 kobiet\u0119. Nie maj\u0105c wiele czasu do namys\u0142u ukrywa \"zw\u0142oki\" w szafie, kt\u00F3r\u0105 postanawia zabra\u0107 ze sob\u0105 do domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65469062":["Reporterzy sprawdzaj\u0105, jak i gdzie uprawia si\u0119 karczochy, kt\u00F3re we Francji nazywane s\u0105 kr\u00F3lewskim warzywem. Pewien m\u0142ody architekt pr\u00F3buje wyprodukowa\u0107 popularne trampki zgodnie z zasadami fair trade - nie zanieczyszczaj\u0105c \u015Brodowiska, omijaj\u0105c koncerny i daj\u0105c zarobi\u0107 pracownikom. W odcinku spotkanie z projektantem okular\u00F3w w kamiennej oprawie oraz przegl\u0105d element\u00F3w, kt\u00F3re \u015Bwiec\u0105 w ciemno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65469063":["Zwierzchnicy nakazuj\u0105 Kensi zdoby\u0107 wa\u017Cne dla bezpiecze\u0144stwa narodowego informacje. W tym celu musi bezpo\u015Brednio spotka\u0107 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry ma obsesj\u0119 na jej punkcie. W przesz\u0142o\u015Bci przez ni\u0105 trafi\u0142 do wi\u0119zienia. Deeks dok\u0142ada stara\u0144, aby zapewni\u0107 Kensi bezpiecze\u0144stwo. Niebawem zostaje wydalony z NCIS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65469064":["Hetty przydziela Callena do sprawy cz\u0142owieka, kt\u00F3ry zosta\u0142 wraz z \u017Con\u0105 wrobiony w przemyt narkotyk\u00F3w, podczas powrotu do USA. Tymczasem Deeks stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie po utracie posady w NCIS.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65469065":["Bruno Sawicki wraca z Monik\u0105 do kraju. Dawne k\u0142\u00F3tnie odesz\u0142y w przesz\u0142o\u015B\u0107, mi\u0119dzy nimi zn\u00F3w dobrze si\u0119 uk\u0142ada. Monika zastanawia si\u0119 nad tym co chce zrobi\u0107 z reszt\u0105 \u017Cycia i ma ju\u017C pewne pomys\u0142y, kt\u00F3re przedstawi Sawickiemu. Tymczasem Bruno razem z Latoszek prowadzi spraw\u0119 zab\u00F3jstwa Marka Kurkowiaka, w\u0142a\u015Bciciela fundacji pomagaj\u0105cej dzieciom z ubogich rodzin. \u015Alady prowadz\u0105 do pewnej rodziny zast\u0119pczej, z kt\u00F3rej Krukowiak usi\u0142owa\u0142 wydosta\u0107 jedno z dzieci. Kryminalni szybko orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce \u017Cycie w tej rodzinie to nie idylla i wpadaj\u0105 na trop wi\u0119kszej afery. Ola Latoszek cieszy si\u0119 prezentem, jaki dosta\u0142a na urodziny od Dobeckiej - oraz obecno\u015Bci\u0105 dawnego znajomego, kt\u00F3ry wydaje si\u0119 j\u0105 adorowa\u0107. W jednym i drugim wypadku czeka j\u0105 spore zaskoczenie...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192757.jpg","",["N"]],"65469066":["Re\u017C.: Daniel Dae Kim.
McGarrett i Danno prowadz\u0105 wsp\u00F3lnie \u015Bledztwo w sprawie kradzie\u017Cy diamentu. Na czas dochodzenia wprowadzaj\u0105 si\u0119 do obserwowanego mieszkania. Maj\u0105 dzi\u0119ki temu czas, by naprawi\u0107 wzajemne relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151757.jpg","",["N"]],"65469067":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65469068":["24-latek zakochuje si\u0119 w dziewczynie przyjaciela. Zachowanie rodziny stawia \u015Blub c\u00F3rki pod znakiem zapytania
Przyjaciele Marek, Rafa\u0142 i \u0141ukasz jak co roku wybieraj\u0105 si\u0119 na m\u0119ski wakacyjny wypad. Zwykle na takich wyjazdach imprezuj\u0105 i podrywaj\u0105 dziewczyny. Koledzy nie kryj\u0105 wi\u0119c zdziwienia, gdy Rafa\u0142 zjawia si\u0119 na lotnisku ze swoj\u0105 now\u0105 dziewczyn\u0105, Mart\u0105. Koledzy s\u0105 na niego w\u015Bciekli. Tymczasem na miejscu Rafa\u0142 zaniedbuje swoj\u0105 partnerk\u0119, a w ko\u0144cu j\u0105 zdradza. Zrozpaczon\u0105 dziewczyn\u0105 opiekuje si\u0119 Marek. Ch\u0142opak powoli zakochuje si\u0119 w Marcie. Obawia si\u0119 tylko, jak zareaguje Rafa\u0142, gdy dowie si\u0119 o ich zwi\u0105zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"65469069":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"65469070":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65469071":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65469072":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65468914":["Wr\u00F3\u0107 do nas, c\u00F3reczko
Kto\u015B pr\u00F3buje uprowadzi\u0107 kilkuletnie rodze\u0144stwo. Rodzice w ostatniej chwili p\u0142osz\u0105 porywacza. Adam i Weronika typuj\u0105 pierwszych podejrzanych. Wpadaj\u0105 na trop mi\u0119dzynarodowej szajki, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 handlem dzie\u0107mi. Zwi\u0105zek Adama i modelki Martyny przechodzi kryzys. Spraw\u0119 dodatkowo utrudnia pojawienie si\u0119 brata m\u0119\u017Cczyzny, Wojciecha, kt\u00F3ry niedawno opu\u015Bci\u0142 zak\u0142ad karny. Gdy historia policjanta i celebrytki trafia do gazet, par\u0105 zaczyna si\u0119 interesowa\u0107 Szwarc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65468915":["Droga donik\u0105d
W rowie zostaje znaleziony martwy nastolatek. Obok niego le\u017Cy rower. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce ch\u0142opak zosta\u0142 potr\u0105cony przez samoch\u00F3d, a kierowca zbieg\u0142 z miejsca wypadku. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105 tajemnicze wgniecenia na aucie miejscowego notariusza. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak alibi na dzie\u0144 wypadku. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B celowo podrzuca funkcjonariuszom fa\u0142szywe tropy. Krystian i jego \u017Cona decyduj\u0105 si\u0119 na terapi\u0119. Detektyw nie jest pewien, czy on tak\u017Ce potrzebuje pomocy, postanawia jednak wspiera\u0107 partnerk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65468916":["Propozycja nie do odrzucenia
Na le\u015Bnym parkingu zostaje znaleziona zmaltretowana dziewczyna. By\u0142a bita i gwa\u0142cona. Z jej zezna\u0144 jednak niewiele wynika. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce nastolatk\u0119 uprowadzono i przetrzymywano przez kilka dni w ukryciu, lecz uda\u0142o jej si\u0119 zbiec. Spos\u00F3b dzia\u0142ania sprawcy przypomina metody gwa\u0142ciciela sprzed lat, kt\u00F3rego nigdy nie uda\u0142o si\u0119 uj\u0105\u0107. W toku \u015Bledztwa str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105 jednak sekret pokrzywdzonej, kt\u00F3ry kieruje ich na zupe\u0142nie inny trop. Mimo sprzeciwu Szwarca Natalia postanawia przeprowadzi\u0107 prowokacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65468917":["Re\u017C.: Rob J. Greenlea.
Na izb\u0119 przyj\u0119\u0107 trafia m\u0142oda kobieta - ofiara wypadku samochodowego. Zosta\u0142a powa\u017Cnie ranna, gdy broni\u0142a auta przed kradzie\u017C\u0105. Owen anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc pacjentce, gdy wychodzi na jaw, \u017Ce to bezdomna weteranka i w tym skradzionym aucie znajdowa\u0142 si\u0119 ca\u0142y jej dobytek. Derek zabiega, by Meredith i Maggie zbli\u017Cy\u0142y si\u0119 do siebie i zaprasza siostr\u0119 \u017Cony na rodzinn\u0105 kolacj\u0119. Miranda kieruje na obserwacj\u0119 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w \u015Brednim wieku, kt\u00F3ry uskar\u017Ca si\u0119 na b\u00F3l za mostkiem. Przyszed\u0142 do szpitala z objawami zgagi, a badania ujawni\u0142y, \u017Ce ma raka prze\u0142yku. Z niezapowiedzian\u0105 wizyt\u0105, ale w porozumieniu z Jacksonem, w miejscu pracy zjawia si\u0119 matka April.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65468918":["Re\u017C.: Bobby Roth.
Wychodz\u0105 na jaw sekrety zwi\u0105zane z dawnymi uzale\u017Cnieniami Amelii. Zar\u00F3wno ona jak i szpital mog\u0105 mie\u0107 z tego powodu k\u0142opoty. Bailey nadzoruje pierwsz\u0105 samodzieln\u0105 operacj\u0119 Jo. Pod nieobecno\u015B\u0107 dr Herman Arizona musi podj\u0105\u0107 trudn\u0105 decyzj\u0119. Na oddzia\u0142 ratunkowy zostaje przywieziona para ocala\u0142a z po\u017Caru. Lekarze musz\u0105 dzia\u0142a\u0107 szybko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65468919":["Re\u017C.: Rob Corn.
Derek ma odmienne zdanie na temat w\u0142a\u015Bciwego sposobu leczenia jednego z pacjent\u00F3w ni\u017C Maggie i Meredith. Prowadzi to do ma\u0142\u017Ce\u0144skiej k\u0142\u00F3tni. Callie czuje si\u0119 odpowiedzialna za sytuacj\u0119 jednego z jej weteran\u00F3w. Rutynowy zabieg jednego z lekarzy prowadzi do druzgoc\u0105cej diagnozy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65468920":["Re\u017C.: Debbie Allen.
Derek przygotowuje si\u0119 do przeprowadzki do Waszyngtonu. Tymczasem Meredith ma mn\u00F3stwo pracy w szpitalu. Jackson i April musz\u0105 poradzi\u0107 sobie z trudnymi wie\u015Bciami. Arizona i Amelia dyskutuj\u0105, jak w najlepszy spos\u00F3b podej\u015B\u0107 do dr Herman.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65468921":["Praca ziomowa
Przygotowania do \u015Blubu panny Maj i Maksa rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 na dobre. Frania postanawia wynaj\u0105\u0107 specjalist\u0119 od organizacji takich uroczysto\u015Bci. W tym czasie Skalski usi\u0142uje wyprodukowa\u0107 film z muzyk\u0105 hiphopow\u0105. Nie mo\u017Ce jednak znale\u017A\u0107 obsady do takiego projektu. Frania - kt\u00F3ra przesta\u0142a by\u0107 niani\u0105 - cierpi na brak zaj\u0119cia i decyduje si\u0119 pom\u00F3c ukochanemu. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce Igor (Tede), bratanek narzeczonego Apolonii, jest mistrzem hip-hopu. Na chwil\u0119 przed wizyt\u0105 artysty panna Maj odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak nie ma talentu raperskiego, lecz... traperski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65468922":["Spotkanie klasowe
Frania idzie z Jolk\u0105 na spotkanie klasowe koleg\u00F3w z liceum. Maks nie mo\u017Ce jej towarzyszy\u0107, poniewa\u017C musi za\u0142atwi\u0107 wa\u017Cne sprawy poza miastem. Panna Maj cieszy si\u0119, bo b\u0119dzie mog\u0142a pochwali\u0107 si\u0119 dawnym kole\u017Cankom swoim pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym. Okazuje si\u0119, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 z nich jest ju\u017C rozwiedziona i \u017Ale reaguje na s\u0142owo: \u015Blub. Wol\u0105 opowiada\u0107 o tym, jak nieudane by\u0142y ich zwi\u0105zki. Przysz\u0142a panna m\u0142oda zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce jej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C stanie si\u0119 pasem k\u0142\u00F3tni i niepowodze\u0144. W\u0105tpliwo\u015Bci narastaj\u0105, gdy Skalski podczas rozmowy o problemach wychowawczych m\u00F3wi, \u017Ce nie chce mie\u0107 wi\u0119cej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65468923":["Intercyza
Maks postanawia zawrze\u0107 intercyz\u0119 przedma\u0142\u017Ce\u0144sk\u0105. Frania czuje si\u0119 ura\u017Cona jego pomys\u0142em i dochodzi do powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. W kiepskim nastroju narzeczeni udaj\u0105 si\u0119 do ekscentrycznej fotografki, kt\u00F3ra ma dokumentowa\u0107 ich \u015Blub. Wszystko idzie nie tak, jak trzeba. Tymczasem Ada\u015B ulega wypadkowi podczas jazdy na rolkach i trafia do szpitala. Przera\u017Cona Frania chce go odwiedzi\u0107, ale nie zostaje wpuszczona do poszkodowanego, poniewa\u017C nie jest jego krewn\u0105. Maj jednak wie, jak przechytrzy\u0107 nadgorliwy personel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65468924":["Zdenka
Przygotowania do \u015Blubu Frani i Maksa zak\u0142\u00F3ca wiadomo\u015B\u0107 o \u015Bmierci ojca Skalskiego. Na dodatek okazuje si\u0119, \u017Ce zmar\u0142y mia\u0142 c\u00F3rk\u0119 Zdenk\u0119 (Katarzyna Skrzynecka), kt\u00F3rej zapisa\u0142 ca\u0142y maj\u0105tek. Maks jest zaskoczony, poniewa\u017C nie wiedzia\u0142 dot\u0105d, \u017Ce ma siostr\u0119. Na dodatek gro\u017C\u0105 mu k\u0142opoty finansowe. Frania postanawia wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Spotyka si\u0119 ze Zdenk\u0105 i dowiaduje, \u017Ce rodzin\u0119 Skalskich czekaj\u0105 wielkie zmiany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65468925":["Dance macabre
Prezes sp\u00F3\u0142dzielni mieszkaniowej Koz\u0142owski pojawia si\u0119 w kamienicy Kiepskich w celu po\u017Cyczenia euroz\u0142\u0105cza. Ferdek po kr\u00F3tkiej pogaw\u0119dce z nim stwierdza, \u017Ce prezes za bardzo jest zadowolony z sukces\u00F3w prywatnych i zawodowych. Wraz z s\u0105siadami dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce nie m\u00F3g\u0142 on niczego osi\u0105gn\u0105\u0107 uczciwie. Kiedy komentarze na jego temat osi\u0105gaj\u0105 kulminacj\u0119, Halina przychodzi ze szpitala z informacj\u0105 o nieoczekiwanej \u015Bmierci prezesa. Ferdek wraz z Boczkiem i Pa\u017Adziochem postanawiaj\u0105 mimo wszystko odda\u0107 cze\u015B\u0107 jego pami\u0119ci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65468926":["Skowyt
Pewnego dnia Ferdek wyczuwa w sypialni zapach czosnku. Usi\u0142uje ustali\u0107 \u017Ar\u00F3d\u0142o tego zapachu i odkrywa, \u017Ce to Marian Pa\u017Adzioch porozwiesza\u0142 czosnek na ca\u0142ym korytarzu jako ochron\u0119 przeciwko wampirom. S\u0105siad wyjawia Ferdkowi, \u017Ce poluje na Likantropusa. Ferdek podejrzewa, \u017Ce Pa\u017Adzioch oszala\u0142 do reszty, ale wkr\u00F3tce w kamienicy rzeczywi\u015Bcie zaczynaj\u0105 dzia\u0107 si\u0119 dziwne rzeczy...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65468927":["Nienagrodzony
Pewnej nocy Ferdek nie mo\u017Ce zasn\u0105\u0107. Przewraca si\u0119 z boku na bok i \u017Cali si\u0119 na sw\u00F3j los. Halina wyp\u0119dza go z sypialni, twierdz\u0105c, \u017Ce nie ma on prawa obci\u0105\u017Ca\u0107 otoczenia swoim stanem psychicznym. Na korytarzu Ferdek spotyka Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C zwraca mu uwag\u0119, aby nie obarcza\u0142 innych swoimi problemami. Tymczasem frustracja Ferdka narasta za spraw\u0105 docieraj\u0105cych z medi\u00F3w informacji o kolejnych ludziach nagrodzonych za ca\u0142okszta\u0142t dzia\u0142alno\u015Bci. Na dodatek dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego kolega z podstaw\u00F3wki, zosta\u0142 nagrodzony za wybitne osi\u0105gni\u0119cia...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65468928":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Syn Nilu
Halina po kolejnej bezskutecznej rozmowie z Ferdkiem na temat podj\u0119cia przez niego pracy dochodzi do wniosku, \u017Ce musz\u0105 by\u0107 g\u0142\u0119bsze przyczyny jego chorobliwej postawy. Kategorycznie \u017C\u0105da, aby odby\u0142 konsultacj\u0119 psychiatryczn\u0105. Lekarz zaleca Ferdkowi konkretn\u0105 terapi\u0119. Halina pilnuje, by Ferdek przestrzega\u0142 wszelkich zalece\u0144. Kiepski znu\u017Cony kuracj\u0105 postanawia wyjawi\u0107 \u017Conie przyczyn\u0119, dlaczego jest bezrobotny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65468929":["Wszechobecny
Ferdek u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce spotyka Boczka wsz\u0119dzie, gdzie si\u0119 nie obejrzy. Zaczyna go nurtowa\u0107 jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce s\u0105siad tak szybko si\u0119 przemieszcza. Marian Pa\u017Adzioch podejrzewa, \u017Ce obecno\u015B\u0107 Boczka w tak wielu miejscach ma charakter irracjonalny i postanawia przy pomocy nowoczesnego sprz\u0119tu zbada\u0107 to zjawisko. Po d\u0142ugich obserwacjach Ferdka i Pa\u017Adziocha okazuje si\u0119, \u017Ce przyczyna wszechobecno\u015Bci Boczka jest zupe\u0142nie zaskakuj\u0105ca...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65468930":["Konflikt pokole\u0144
Ferdek po kr\u00F3tkiej wymianie zda\u0144 z Mariol\u0105 czuje si\u0119 dotkni\u0119ty niew\u0142a\u015Bciwym zachowaniem c\u00F3rki. Postanawia powa\u017Cniej zaj\u0105\u0107 si\u0119 jej wychowaniem i baczniej przyjrze\u0107 si\u0119 temu, co dziewczyna robi i z kim wychodzi. Szczeg\u00F3lnie jest zaniepokojony jej randkami. Halina broni c\u00F3rki, twierdz\u0105c, \u017Ce jest ju\u017C ona doros\u0142a i ma prawo robi\u0107 co chce. Ferdek jednak jest przekonany, \u017Ce Mariola umawia si\u0119 z niew\u0142a\u015Bciwymi m\u0119\u017Cczyznami. Szczeg\u00F3lnie kategoryczny sprzeciw budzi w nim jej najnowszy ch\u0142opak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65468931":["Zenon w ko\u0144cu zbiera si\u0119 na odwag\u0119 i zaprasza Kasi\u0119 na randk\u0119. Nie wie, \u017Ce Jadzia chce wyswata\u0107 gosposi\u0119 z komornikiem Stachem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie brakuje jednak og\u0142ady. Gdy nazywa Kasi\u0119 staruch\u0105, Zenon wpada w sza\u0142. Mi\u0119dzy Jadwig\u0105 a Henrykiem dochodzi do kolejnej k\u0142\u00F3tni. Obra\u017Cony m\u0119\u017Cczyzny postanawia odreagowa\u0107 w towarzystwie dawnych znajomych. Anna b\u0142aga Piotra, by jak najszybciej sprowadzi\u0142 Henryka do domu. Zamo\u017Cny Kowalski zastaje domownika graj\u0105cego w karty z kumplami... w samej bieli\u017Anie. Gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce Heniek przegra\u0142 swoje ubrania, postanawia odegra\u0107 si\u0119 w jego imieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65468932":["Anna namawia Jadzi\u0119, by za\u0142o\u017Cy\u0142a firm\u0119 krawieck\u0105. Piotr popiera \u017Con\u0119. Niedawno bowiem zosta\u0142 cz\u0142onkiem komisji przyznaj\u0105cej dofinansowania dla ma\u0142ych przedsi\u0119biorstw. Zamierza pom\u00F3c Jadwidze, a przy okazji na tym skorzysta\u0107. Zbli\u017Ca si\u0119 rocznica \u015Blubu ubogich Kowalskich. Henryk postanawia podarowa\u0107 Jadzi obr\u0105czk\u0119 z prawdziwego z\u0142ota. Tymczasem jego \u017Cona staje przed komisj\u0105, ubiegaj\u0105c si\u0119 o dofinansowanie na rozkr\u0119cenie firmy. Sprawa przybiera nieoczekiwany obr\u00F3t, gdy na sali pojawia si\u0119 Henryk wraz ze swoim prezentem. Janek i Nikodem wci\u0105\u017C rywalizuj\u0105 o wzgl\u0119dy Eli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65468933":["Anna nie ma odwagi zwolni\u0107 Kasi, chocia\u017C nie jest zadowolona z efekt\u00F3w jej pracy. Prosi Jadwig\u0119, by j\u0105 wyr\u0119czy\u0142a. Kobieta s\u0105dzi, \u017Ce wykonanie tego zadania nie nastr\u0119czy jej \u017Cadnych problem\u00F3w, szybko jednak mi\u0119knie i prosi Ann\u0119, by da\u0142a Kasi jeszcze jedn\u0105 szans\u0119. Postanawia te\u017C potajemnie pomaga\u0107 gosposi w sprz\u0105taniu. Ela nie chce i\u015B\u0107 na wagary. Gdy Nikodem wstawia si\u0119 za ukochan\u0105, inicjator ca\u0142ego przedsi\u0119wzi\u0119cia... wyzywa go na pojedynek. Ch\u0142opak starannie przygotowuje si\u0119 do starcia, nie potrafi jednak pokona\u0107 rywala. Na ratunek spieszy mu Ela. Henryk przypadkowo pods\u0142uchuje rozmow\u0119 Piotra z nieznan\u0105 kobiet\u0105. Jest przekonany, \u017Ce domownik zdradza Ann\u0119. Udaje si\u0119 do domu domniemanej kochanki, by si\u0119 z ni\u0105 rozm\u00F3wi\u0107. Przy okazji odkrywa sekret Piotra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65468934":["Piotr obawia si\u0119 reakcji Anny na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce wr\u00F3ci\u0142 do hazardu i przegra\u0142 spor\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Chc\u0105c pom\u00F3c domownikowi, Henryk organizuje licytacj\u0119 helikoptera bogatego Kowalskiego w gronie zamo\u017Cnych znajomych Hamleta. Udaje si\u0119 odzyska\u0107 stracone przez Piotra pieni\u0105dze z naddatkiem. Zenon w ko\u0144cu zbiera si\u0119 na odwag\u0119 i zaprasza Kasi\u0119 na randk\u0119. Senior przedawkowuje jednak \u015Brodki na potencj\u0119 i trafia do szpitala. Janek oddaje krew, by ratowa\u0107 dziadka. Anna i Jadwiga boj\u0105 si\u0119, \u017Ce zauroczenie El\u0105 b\u0119dzie mia\u0142 odzwierciedlenie w ocenach obu ch\u0142opc\u00F3w. Postanawiaj\u0105 nam\u00F3wi\u0107 Janka i Nikodema, by odwa\u017Cniej zawalczyli o wzgl\u0119dy dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088453.jpg","",["N"]],"65468935":["Re\u017C.: Ron Shelton.
Duke Diver (Morgan Freeman) jest kierownikiem luksusowego hotelu Villa Capri w Palm Springs. M\u0119\u017Cczyzna nigdy nie m\u00F3wi o swojej przesz\u0142o\u015Bci, jako profesjonalista dba o zadowolenie go\u015Bci odwiedzaj\u0105cy jego pensjonat, co zreszt\u0105 doskonale mu si\u0119 udaje. Jego dobr\u0105 pass\u0119 przerywa przybycie by\u0142ego wojskowego Leo (Tommy Lee Jones). Obaj chc\u0105 pokaza\u0107 sobie nawzajem, na co ich sta\u0107. Zaczynaj\u0105 tak\u017Ce rywalizowa\u0107 o wzgl\u0119dy atrakcyjnej wczasowiczki Suzie (Rene Russo). Niespodziewanie przesz\u0142o\u015B\u0107 Duke'a daje o sobie zna\u0107. Dziarski starszy pan musi po\u0142\u0105czy\u0107 si\u0142y ze swoim niedawnym wrogiem i stawi\u0107 czo\u0142o nadchodz\u0105cemu niebezpiecze\u0144stwu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014261.jpg","",["N"]],"65468936":["Re\u017C.: Daniel Alfredson.
M\u0142oda Lillian (Julia Stiles) wraca do swojego rodzinnego miasta. Staje si\u0119 obiektem prze\u015Bladowa\u0144 ze strony by\u0142ego policjanta, a teraz okrutnego gangstera, Blackwaya (Ray Liotta). Dziewczyna nie s\u0142ucha rad mieszka\u0144c\u00F3w i miejscowego szeryfa, kt\u00F3rzy sugeruj\u0105 jej wyjazd z miasteczka. Postanawia stawi\u0107 czo\u0142o przest\u0119pcy. O pomoc prosi starego drwala Lestera (Anthony Hopkins) i jego tajemniczego pomocnika, Nate'a (Alexander Ludwig).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201985.jpg","",["N"]],"65468937":["Nocna przygoda
Szyma\u0144ska znajduje w swoim domu martwego m\u0119\u017Ca oraz \u015Blady napadu rabunkowego. W pobliskim lesie detektywi odkrywaj\u0105 zw\u0142oki Barbary Trojeckiej. Przypuszczaj\u0105, \u017Ce za oba zab\u00F3jstwa odpowiada \u017Cona zabitego m\u0119\u017Cczyzny. Trop wiedzie jednak do niejakiego Grzegorza Czabatora. \u015Aledczy udaj\u0105 si\u0119 do jego domku my\u015Bliwskiego, gdzie znajduj\u0105 przykut\u0105 do \u015Bciany c\u00F3rk\u0119 Trojeckiej, cia\u0142a podejrzanego i znajomego Agnieszki - Kamila Wilczy\u0144skiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna by\u0142a \u015Bwiadkiem ich w\u0142amania do willi Szyma\u0144skich. Zeznaje, \u017Ce widzia\u0142a \u015Bmier\u0107 tr\u00F3jki os\u00F3b i przyznaje si\u0119 do zab\u00F3jstwa Czabatora w obronie w\u0142asnej. \u015Aledczy nie wierz\u0105 jednak w jej wersj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65468938":["N\u0119dzne usprawiedliwienie
Podczas wyprawy do lasu student Wojtek Szmit zostaje oskar\u017Cony o zgwa\u0142cenie i zamordowanie swojej kole\u017Canki, Ewy \u0141azarskiej. Ch\u0142opak nie przyznaje si\u0119 do winy. Chc\u0105c wyja\u015Bni\u0107 ca\u0142\u0105 sytuacj\u0119, bierze na zak\u0142adnik\u00F3w pozosta\u0142ych uczestnik\u00F3w wycieczki. Na miejsce zjawia si\u0119 Lisowski. Przypuszcza, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest inny student, kt\u00F3ry zem\u015Bci\u0142 si\u0119 w ten spos\u00F3b za to, \u017Ce dziewczyna odkry\u0142a plagiat w jego pracy zaliczeniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65468939":["Dwaj przyjaciele
Daniel Malinowski ginie ugodzony w\u0142asnym sztyletem. Sprawca zostawia tajemniczy napis wykonany krwi\u0105. Na \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 jego siostrze, licz\u0105cej na przej\u0119cie jego mieszkania. W kr\u0119gu podejrzanych jest te\u017C zwolniony przez ofiar\u0119 przyjaciel. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Daniel wraz z koleg\u0105, Szymonem, pracowali kiedy\u015B w piramidzie finansowej. Ich szef, oszukawszy klient\u00F3w, upozorowa\u0142 w\u0142asn\u0105 \u015Bmier\u0107 i uciek\u0142 z pieni\u0119dzmi. Teraz powr\u00F3ci\u0142 do Wroc\u0142awia pod zmienionym nazwiskiem i po operacji plastycznej. Mimo to Szymon go rozpoznaje. Wkr\u00F3tce ginie. Rudzik staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym o dokonanie obu zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65468940":["Ch\u0142opak wyskakuje z okna i nadziewa si\u0119 na palik\/Bawi\u0142 si\u0119 w kaskadera i prawie si\u0119 udusi\u0142 p\u0119tl\u0105 szubieniczn\u0105
Maciek po raz pierwszy odwiedza swoj\u0105 sympati\u0119 Ol\u0119 w jej domu w s\u0105siedniej miejscowo\u015Bci. Dziewczyna jest nowa w klasie i odznacza si\u0119 nie tylko urod\u0105, ale te\u017C specyficznym poczuciem humoru. Straszy ch\u0142opaka swoim ojcem tak skutecznie, \u017Ce gdy ten nieoczekiwanie staje w drzwiach, Maciek wyskakuje przez okno i nadziewa na palik podtrzymuj\u0105cy pomidory. Rana jest niebezpieczna i pod kierunkiem operatora 112 trzeba natychmiast wykona\u0107 wiele dzia\u0142a\u0144 zabezpieczaj\u0105cych. Marcin i Dawid kr\u0119c\u0105 film. W jednej ze scen Dawid ma pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo, wieszaj\u0105c si\u0119 na p\u0119tli szubienicznej. Pod nieobecno\u015B\u0107 Marcina robi pr\u00F3b\u0119 generaln\u0105 i zak\u0142ada sznur na szyj\u0119. Prowadzi to do nieszcz\u0119\u015Bcia...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65468941":["Amatorka ta\u0144ca doznaje urazu przy rozci\u0105ganiu do szpagatu \/ Autostopowicz okazuje si\u0119 poszukiwanym przest\u0119pc\u0105
27-letnia Aksana od niedawna wraz z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, 24-letni\u0105 Mariann\u0105, trenuje taniec w stylu modern jazz. Wymaga on du\u017Cej elastyczno\u015Bci i rozci\u0105gni\u0119cia. Dziewczyny, cho\u0107 nie do\u015B\u0107 wysportowane, intensywnie pracuj\u0105 nad wykonaniem wymarzonego szpagatu. Efekty nie s\u0105 zadowalaj\u0105ce, dlatego Aksana postanawia zainwestowa\u0107 w sprz\u0119t do rozci\u0105gania \u015Bci\u0119gien i mi\u0119\u015Bni n\u00F3g. Nieroztropne sportsmenki amatorki przyst\u0119puj\u0105 do treningu bez odpowiednio intensywnej rozgrzewki przekonane, \u017Ce specjalistyczny sprz\u0119t ich nie zawiedzie. Sebastian jad\u0105c do swojej dziewczyny Ani zabiera po drodze gapowicza. Odbiera Ani\u0119 i auto rusza w trzyosobowym sk\u0142adzie. Podczas rozmowy wychodzi na jaw imi\u0119 i nazwisko autostopowicza. Dziewczyna sprawdza dane w internecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65468942":["Wstrz\u0105s anafilaktyczny po poca\u0142unku\/Kobieta traci przytomno\u015B\u0107 w dmuchanym basenie i ulega podtopieniu
Po pierwszym poca\u0142unku Pauliny i Marka u dziewczyny wyst\u0119puj\u0105 objawy wstrz\u0105su anafilaktycznego. Paulina jest uczulona na orzeszki ziemne, a Marek chwil\u0119 wcze\u015Bniej zjad\u0142 lody o tym smaku. Ch\u0142opak dzwoni pod 112 i udziela jej pierwszej pomocy. Katarzyna razem ze swoj\u0105 mam\u0105 Dorot\u0105 roz\u0142o\u017Cy\u0142y du\u017Cy dmuchany basen w ogrodzie. \u017Bar leje si\u0119 z nieba, wi\u0119c obie siedz\u0105 w nim i rozmawiaj\u0105. Katarzyna proponuje, \u017Ce zrobi lemoniad\u0119. Idzie do kuchni, aby j\u0105 przygotowa\u0107. Dorota przypomina sobie, \u017Ce maj\u0105 r\u00F3wnie\u017C lody. Kobieta szybko wstaje z basenu, robi jej si\u0119 s\u0142abo i kr\u0119ci w g\u0142owie, w ko\u0144cu si\u0119 przewraca. Po powrocie z kuchni Katarzyna zastaje nieprzytomn\u0105 matk\u0119 le\u017C\u0105c\u0105 twarz\u0105 w wodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65468943":["Przesiaduj\u0105cy pod blokiem nastolatkowie ratuj\u0105 narzekaj\u0105cego na nich starego m\u0119\u017Cczyzn\u0119\/ Wynaj\u0119\u0142a mieszkanie dawnej agencji towarzyskiej
Tomek i Artur - ch\u0142opcy z blokowiska - s\u0105 sol\u0105 w oku W\u0142adys\u0142awa, by\u0142ego wojskowego. Codziennie dochodzi mi\u0119dzy nimi do wi\u0119kszych i mniejszych sprzeczek. Jednak gdy W\u0142adys\u0142aw dozna udaru, pomocy udzieli mu w\u0142a\u015Bnie Tomek. Paulina niedawno wynaj\u0119\u0142a mieszkanie. Dziewczyna chce odmalowa\u0107 \u015Bciany w \u0142azience. Jej kole\u017Canka, Justyna, obiecuje podes\u0142a\u0107 swojego koleg\u0119, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by si\u0119 tym zaj\u0105\u0107. Wkr\u00F3tce w mieszkaniu pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry zachowuje si\u0119 dziwnie. Bierze k\u0105piel i domaga si\u0119 seksu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65468944":["Garnitur
Marzena Tandera jest \u017Con\u0105 Krzysztofa. Para ma 24-letniego syna, Paw\u0142a. Kobieta jest zadowolona z rozwoju swojej kariery. Czuje si\u0119 doceniona i adorowana przez m\u0142odszego szefa. Po powrocie z delegacji s\u0142u\u017Cbowej odkrywa, \u017Ce gosposia zatrudniona przez Krzysztofa negatywnie wp\u0142ywa na zachowanie m\u0119\u017Cczyzny. Jej obecno\u015B\u0107 psuje te\u017C relacj\u0119 ojca z synem. Zaniepokojona Marzena podejrzewa m\u0119\u017Ca o romans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"65468745":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65468746":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65468747":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65468748":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65468749":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468750":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468751":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468752":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468753":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468754":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468755":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468756":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65468757":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65468758":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65468759":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65468760":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65468761":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65468762":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65468763":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468764":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468765":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468766":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468767":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468768":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468403":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65468404":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65468405":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"65468406":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65468407":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65468408":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65468409":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65468410":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65468412":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65468413":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65468414":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65468415":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"65468416":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65468417":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65468418":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65468419":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65468420":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"65468421":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65479723":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65468424":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65479724":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65468426":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65468427":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65468428":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65468429":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65468430":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"65468431":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65468507":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65468508":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65468509":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65468510":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65468511":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65468512":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65468513":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65468514":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468515":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65468516":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65468517":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65468518":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65468519":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468520":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65468521":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468522":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65468523":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"65468524":["Autorzy programu prezentuj\u0105 siedem powi\u0105zanych tematycznie teledysk\u00F3w. Ka\u017Cdy zestaw klip\u00F3w omawiaj\u0105 zaproszone gwiazdy sceny muzycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193148.jpg","",[]],"65468525":["Niezwyk\u0142a muzyczna przygoda z Teres\u0105 Werner. Piosenkarka razem z Maciejem Smoli\u0144skim przedstawi \u017Cyczenia przys\u0142ane przez widz\u00F3w. Odbiorcy b\u0119d\u0105 mogli tak\u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0107 bliskim \u017Cyczenia w SMS-ach. Program pe\u0142en \u015Bwietnej muzyki. Nie zabraknie utwor\u00F3w m.in. Mariusza Kalagi czy Dona Wasyla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170209.jpg","",[]],"65468526":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"65468527":["Na weselu kolejnej pary m\u0142odej gwiazd\u0105 wieczoru okazuje si\u0119 ciotka nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w. Kobieta ma w sobie co\u015B, co sprawia, \u017Ce lgn\u0105 do niej wszyscy m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Ponadto na przyj\u0119ciu pojawiaj\u0105 si\u0119 oszukani przez pann\u0119 m\u0142od\u0105 go\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65468528":["Para m\u0142oda ku zaskoczeniu pracownik\u00F3w domu weselnego, jak i go\u015Bci nie pojawia si\u0119 na swoim przyj\u0119ciu. W trakcie oczekiwania babcia nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w postanawia przej\u0105\u0107 inicjatyw\u0119 i zaprasza zgromadzonych do zabawy. Atmosfer\u0119 na parkiecie podgrzewa Seba. Tymczasem Alinka zatrzaskuje si\u0119 wraz z tajemniczym go\u015Bciem w ch\u0142odni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65468529":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65468530":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65468531":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65468532":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"65468381":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65468382":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65468383":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65468384":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468385":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65468386":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65468387":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65468388":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65468389":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65468390":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65468391":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65468392":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65468393":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65468394":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65468395":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65468396":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170144.jpg","",[]],"65468397":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65468398":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65468399":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65468400":["Podczas wesela Sandry i Darka gra muzyka grupy Estrada. Przyj\u0119cie nie obywa si\u0119 bez zaskakuj\u0105cych incydent\u00F3w. Bracia nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w robi\u0105 sporo zamieszania. Krystian najpierw zostaje zaatakowany, a potem w ge\u015Bcie przeprosin dostaje drinka z dopalaczem. Pan Zbyszek musi wyst\u0105pi\u0107 za niego w roli wodzireja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"65468401":["Wesele Przemka i Klaudii to w \u017Cadnym razie nie jest spokojna impreza. \u015Awie\u017Co upieczona m\u0119\u017Catka denerwuje nie tylko swojego wybranka, ale i pani\u0105 Krysi\u0119. Przed prawdziwym problemem staj\u0105 jednak bracia panny m\u0142odej. Zbych i Brych zamierzaj\u0105 rzuci\u0107 si\u0119 w wir zabawy, jednak nag\u0142a \u015Bmier\u0107 babci mo\u017Ce przekre\u015Bli\u0107 te plany. Tragedia odbija si\u0119 tak\u017Ce na \u015Blubie pary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"65468402":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65469073":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65469074":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65469075":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65469076":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65469077":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"65469078":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65469079":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65469080":["Popo\u0142udniowa muzyczna uczta. Ka\u017Cdy mo\u017Ce zasi\u0105\u015B\u0107 po pracy przed telewizorem i zrelaksowa\u0107 si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c najnowsze polskie i zagraniczne przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65469081":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65469082":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65469083":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65468945":["W swoim drugim meczu w grupie B mistrzostw \u015Bwiata Bia\u0142o-Czerwone zagraj\u0105 ze srebrnymi medalistkami ostatniego azjatyckiego czempionatu. Polki rozstrzygn\u0119\u0142y na swoj\u0105 korzy\u015B\u0107 pi\u0119\u0107 ostatnich star\u0107 z Tajkami. S\u0105 r\u00F3wnie\u017C faworytkami tego spotkania, zw\u0142aszcza \u017Ce wyst\u0105pi\u0105 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105, w szcz\u0119\u015Bliwej dla nich tr\u00F3jmiejskiej Ergo Arenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188351.jpg","",[]],"65507428":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Toruniu b\u0119dzie pojedynek Ihosvany Garcii z Ryno Liebenbergiem. Ciekawie zapowiada si\u0119 tak\u017Ce konfrontacja Radomira Obru\u015Bniaka z Zsoltem Osadanem, kt\u00F3ra wy\u0142oni nowego mistrza Polski w kategorii lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"65468947":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"65468948":["W swoim drugim meczu w grupie B mistrzostw \u015Bwiata Bia\u0142o-Czerwone zagraj\u0105 ze srebrnymi medalistkami ostatniego azjatyckiego czempionatu. Polki rozstrzygn\u0119\u0142y na swoj\u0105 korzy\u015B\u0107 pi\u0119\u0107 ostatnich star\u0107 z Tajkami. S\u0105 r\u00F3wnie\u017C faworytkami tego spotkania, zw\u0142aszcza \u017Ce wyst\u0105pi\u0105 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105, w szcz\u0119\u015Bliwej dla nich tr\u00F3jmiejskiej Ergo Arenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188351.jpg","",[]],"65468949":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65468950":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"65468951":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"65468952":["W trzecim spotkaniu podczas M\u015A podopieczne Stefana Lavariniego zagraj\u0105 w Gda\u0144sku z najni\u017Cej notowan\u0105 dru\u017Cyn\u0105 w grupie B. B\u0119dzie to ju\u017C ich czwarty mecz z Koreankami w tym roku. Wszystkie poprzednie - dwa towarzyskie i jeden w Lidze Narod\u00F3w - Bia\u0142o-Czerwone wygra\u0142y bez straty seta. Liczymy na powt\u00F3rk\u0119 z rozrywki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"65468953":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65520064":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218038.jpg","",[]],"65468955":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835404.jpg","",[]],"65507429":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["AD"]],"65507430":["Kolejna impreza pod auspicjami organizacji Tomasza Babilo\u0144skiego. W walce wieczoru wyst\u0105pi Jan Lodzik, dla kt\u00F3rego b\u0119dzie to pi\u0105ty zawodowy pojedynek. Na ringu zobaczymy r\u00F3wnie\u017C innych zawodnik\u00F3w w przesz\u0142o\u015Bci zwi\u0105zanych z kick-boxingiem - Patrika Bal\u00E1\u017Ea oraz Eliasza Jankowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"65468958":["W ostatnich meczach na Puskas Arenie w Budapeszcie Madziarzy pokonali 1:0 Anglik\u00F3w oraz zremisowali 1:1 z Niemcami. Wysoka forma i dobre rezultaty podopiecznych Marca Rossiego w tej edycji Ligi Narod\u00F3w s\u0105 du\u017Cym zaskoczeniem, zw\u0142aszcza \u017Ce znale\u017Ali si\u0119 w grupie \u015Bmierci. Mistrzowie Europy spr\u00F3buj\u0105 sprowadzi\u0107 W\u0119gr\u00F3w na ziemi\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223946.jpg","",[]],"65479725":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001617.jpg","",[]],"65468960":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"65468961":["Zesp\u00F3\u0142 z Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni przez lata pozostawa\u0142 w cieniu reprezentacji Chin. W tym sezonie jednak ju\u017C dwukrotnie pokona\u0142 wy\u017Cej notowane rywalki. Mimo to jego zwyci\u0119stwo w meczu mistrzostw \u015Bwiata by\u0142oby niespodziank\u0105. Chinki to przecie\u017C br\u0105zowe medalistki ostatniego mundialu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195660.jpg","",[]],"65493615":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"65493616":["Szlagier ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narod\u00F3w. Dla obu ekip mecz na Wembley b\u0119dzie wa\u017Cnym testem przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wielkimi krokami mundialem. Bardziej zmotywowani powinni wyj\u015B\u0107 na muraw\u0119 Niemcy, kt\u00F3rzy nie wygrali z Anglikami od pi\u0119ciu lat. Zwyci\u0119stwo w Londynie mo\u017Ce im zapewni\u0107 pierwszy w historii awans do turnieju fina\u0142owego LN.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181785.jpg","",[]],"65493617":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"65507431":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"65468965":["Pierwszej obrony pasa w wadze pi\u00F3rkowej podejmie si\u0119 Kacper Formela, kt\u00F3ry w walce wieczoru zmierzy si\u0119 z Alexandrem Gorshechnikiem. Zawodnik z Ukrainy b\u0119dzie jedynym obcokrajowcem, kt\u00F3ry wyst\u0105pi na gali w Ostr\u00F3dzie. W zesz\u0142ym roku pokona\u0142 on Adriana Zieli\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"65468966":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65507432":["Pistolety
odcinek","","",["N"]],"65507433":["Zaledwie dwa punkty maj\u0105 na swoim koncie reprezentanci S\u0142owenii i zajmuj\u0105 ostatnie miejsce w grupie. Je\u015Bli zesp\u00F3\u0142 prowadzony przez Matja\u017Ea Keka wci\u0105\u017C liczy na utrzymanie w dywizji B, nie mo\u017Ce przegra\u0107 na w\u0142asnym terenie z pierwsz\u0105 w tabeli Norwegi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"65507434":["Portugalia wygra\u0142a pierwszy mecz z Czechami w tym sezonie Ligi Narod\u00F3w 2:0. Je\u015Bli pokona podopiecznych Jaroslava Silhavego r\u00F3wnie\u017C w Pradze, zachowa szanse na wyst\u0119p w turnieju fina\u0142owym. Przed ni\u0105 jednak trudne zadanie. Nasi po\u0142udniowi s\u0105siedzi nie przegrali bowiem meczu u siebie od lipca 2021 roku. W\u00F3wczas ulegli Du\u0144czykom 1:2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223317.jpg","",[]],"65507435":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65507436":["Kulisy wielkiego tenisa. W programie m.in. informacje o turniejach - taktyczne analizy ekspert\u00F3w, podsumowania i zapowiedzi. Do tego wywiady i sylwetki najlepszych zawodnik\u00F3w oraz ciekawe historie z tenisowego \u015Bwiata. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek i najnowszych wiadomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835378.jpg","",[]],"65468985":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"65507437":["Starcie z niepokonanym od ponad dw\u00F3ch lat Patrickiem Rokohlem b\u0119dzie najwi\u0119kszym wyzwaniem Ihosvany'ego Garcii w dotychczasowej karierze. Trenuj\u0105cy w Polsce Kuba\u0144czyk nie mierzy\u0142 si\u0119 dot\u0105d z r\u00F3wnie dobrym pi\u0119\u015Bciarzem. W Arenie B\u0119dzin wyst\u0105pi te\u017C Marcin Siwy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"65507438":["W czerwcu Du\u0144czycy utarli nosa pewnym siebie Tr\u00F3jkolorowym, pokonuj\u0105c ich na Saint-Denis 2:1. Oba gole strzeli\u0142 dla nich Andreas Cornelius. Mistrzowie \u015Bwiata chc\u0105 w Kopenhadze zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 gospodarzom i udanie zako\u0144czy\u0107 ten sezon Ligi Narod\u00F3w. Nawet je\u015Bli zrealizuj\u0105 cel, do turnieju fina\u0142owego rozgrywek i tak nie awansuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223634.jpg","",[]],"65507439":["Austriacy b\u0119d\u0105 chcieli po raz drugi sprawi\u0107 niespodziank\u0119 i pokona\u0107 wicemistrz\u00F3w \u015Bwiata. Na inauguracj\u0119 tegorocznej LN wygrali bowiem z Chorwatami 3:0. Ponowne zwyci\u0119stwo mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 niezwykle cenne. Stawk\u0105 jest bowiem utrzymanie w Dywizji A. Gospodarze plasuj\u0105 si\u0119 na razie na ostatnim miejscu w tabeli grupy 1, ale trac\u0105 tylko punkt do b\u0119d\u0105cej tu\u017C nad nimi Francji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217357.jpg","",[]],"65507440":["Bolesna pora\u017Cka 0:3 w zaleg\u0142ym meczu ze Szkocj\u0105 sprawi\u0142a, \u017Ce reprezentacja Ukrainy spad\u0142a na drugie miejsce w swojej grupie. Podopieczni O\u0142eksandra Petrakowa zostali ca\u0142kowicie zdominowani przez Wyspiarzy i o popraw\u0119 humor\u00F3w powalcz\u0105 w spotkaniu z Armeni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"65507441":["W swoim przedostatnim meczu w kwalifikacjach do mundialu Polacy zmierz\u0105 si\u0119 z Andor\u0105. W pierwszym spotkaniu tych dru\u017Cyn Bia\u0142o-Czerwoni wygrali 3:0 po golach Roberta Lewandowskiego i Karola \u015Awiderskiego. Teraz r\u00F3wnie\u017C nie powinni mie\u0107 problem\u00F3w ze zwyci\u0119stwem. Andora ma na swoim koncie dwa triumfy w tych eliminacjach, jednak by\u0142a lepsza tylko od San Marino.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217362.jpg","",["N"]],"65507442":["Na zako\u0144czenie eliminacji Polacy zmierz\u0105 si\u0119 z rywalem, z kt\u00F3rym je rozpocz\u0119li - W\u0119grami. Mecz na Pusk\u00E1s Ar\u00E9nie w Budapeszcie zako\u0144czy\u0142 si\u0119 remisem 3:3. Na Stadionie Narodowym Bia\u0142o-Czerwoni b\u0119d\u0105 chcieli przypiecz\u0119towa\u0107 zwyci\u0119stwem awans do bara\u017Cy. Jednak Madziarzy to trudny rywal, co udowodnili, urywaj\u0105c punkty Anglii na Wembley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217366.jpg","",["N"]],"65468967":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65468968":["W walce wieczoru gali wyst\u0105pi\u0105 zawodnicy, kt\u00F3rzy mieli walczy\u0107 na gali UFC w Londynie, czyli Darren Stewart i Bartosz Fabi\u0144ski. Przeciwnik Polaka stoczy\u0142 dotychczas 16 walk, z czego 11 wygra\u0142, Fabi\u0144ski natomiast triumfowa\u0142 w 14 z 17 stoczonych pojedynk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"65468969":["Druga ods\u0142ona gali RBK Boxing Night. Atrakcj\u0105 wieczoru b\u0119dzie pojedynek w wadze superci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy niepokonanym dot\u0105d Damianem Knyb\u0105 i Knifem Didierem. Dla pi\u0119\u015Bciarza z Demokratycznej Republiki Konga to powr\u00F3t na ring po ubieg\u0142orocznej pora\u017Cce z Zabitem Samiedowem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"65468970":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65468971":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65468972":["Najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali w SSE Arenie w Belfa\u015Bcie b\u0119dzie pojedynek w kategorii pi\u00F3rkowej pomi\u0119dzy Michaelem Conlanem a Miguelem Marriag\u0105. Dla Irlandczyka to pierwsza walka po przegranym marcowym starciu o pas WBA World z Leigh Woodem. Kolumbijczyk tak\u017Ce \u017Ale wspomina swoj\u0105 poprzedni\u0105 potyczk\u0119, w kt\u00F3rej musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017Cszo\u015B\u0107 Eduarda Ramireza. Obaj maj\u0105 wi\u0119c sobie i swoim krytykom co\u015B do udowodnienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",[]],"65468973":["Wydarzeniem wieczoru podczas gali w Pu\u0142awach b\u0119dzie walka Roberta Rajewskiego i Artema Voskoboynikova. Ciekawie zapowiadaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C inne polsko-bia\u0142oruskie pojedynki. W oktagonie stan\u0105 m.in. Dominik Kaleta i Denis Rajko oraz Dominika Filec i Darya Cedik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",["N"]],"65468974":["Pojedynek z Egine Kayange to dla Eweliny P\u0119kalskiej wa\u017Cny etap przygotowa\u0144 do walki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze muszej. Polka i Tanzanka zmierz\u0105 si\u0119 na dystansie dziesi\u0119ciu dwuminutowych rund. Podczas gali w \u017Byrardowie ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. konfrontacja Macieja Kiwiora i Sylwestra Zi\u0119by.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",["N"]],"65468975":["Podczas gali w American Airlines Center w Dallas dojdzie do rewan\u017Cowego pojedynku pomi\u0119dzy Juliann\u0105 Pen\u0105 i Amand\u0105 Nunes o pas mistrzowski w kategorii koguciej. Ich poprzednie starcie, w grudniu 2021 roku, na swoj\u0105 korzy\u015B\u0107 rozstrzygn\u0119\u0142a reprezentantka Wenezueli. Brazylijka zamierza wyr\u00F3wna\u0107 rachunki z rywalk\u0105. Opr\u00F3cz nich w oktagonie zmierz\u0105 si\u0119 m.in. Brandon Moreno i Kai Kara-France, a tak\u017Ce Alexandre Pantoja i Alex Perez.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"65468976":["W hali Orbita widzowie zobacz\u0105 sze\u015B\u0107 zawodowych pojedynk\u00F3w. Ca\u0142o\u015B\u0107 zwie\u0144czy potyczka dw\u00F3ch czo\u0142owych zawodnik\u00F3w wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Nikodem Je\u017Cewski przegra\u0142 tylko raz na zawodowym ringu, ulegaj\u0105c w 2020 roku Lawrence'owi Okoliemu. Z kolei Artur Mann ma na koncie dwie pora\u017Cki - obie poniesione w walkach, kt\u00F3rych stawk\u0105 by\u0142 pas mistrzowski. W pa\u017Adzierniku ubieg\u0142ego roku Niemiec nie sprosta\u0142 posiadaczowi pasa IBF w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Mairisowi Briedisowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"65468977":["Najciekawsze fragmenty gali, kt\u00F3ra odby\u0142a si\u0119 23 marca 2019 roku w Atlas Arenie w \u0141odzi. Stawk\u0105 pojedynku Philipa De Friesa z Tomaszem Narkunem by\u0142 mistrzowski pas KSW w wadze ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65468978":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"65468979":["Niepokonany dot\u0105d na zawodowym ringu David Adeleye zmierzy si\u0119 z Dominikiem Musilem. Dla 30-letniego Czecha jest to dopiero dziesi\u0105ty pojedynek w karierze. Jego bilans to sze\u015B\u0107 zwyci\u0119stw i trzy pora\u017Cki. W starciu z Brytyjczykiem b\u0119dzie bardzo trudno o popraw\u0119 tego dorobku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"65468881":["Gdy ksi\u0105dz zachowuje si\u0119 nie tak, jak powinien...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65468882":["Co nas czeka jutro?
Stra\u017Cnicy Ziemi pr\u00F3buj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, co czeka cz\u0142owieka w przysz\u0142o\u015Bci. Mistrz prezentuje im pozytywne skutki i negatywne konsekwencje szybkiego rozwoju technologicznego i ci\u0105gle prowadzonych przez naukowc\u00F3w bada\u0144. T\u0142umaczy te\u017C, jakie zagro\u017Cenia czekaj\u0105 na ludzi w kolejnych dekadach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65468883":["Planeta kom\u00F3rek
Trzy i p\u00F3\u0142 miliarda lat temu powsta\u0142a pierwsza kom\u00F3rka. To z niej po wielu milionach lat i licznych etapach ewolucji powsta\u0142 cz\u0142owiek. Jego organizm sk\u0142ada si\u0119 z sze\u015Bciuset tysi\u0119cy miliard\u00F3w kom\u00F3rek. Mistrz opowiada o powstaniu \u017Cycia i pozwala zrozumie\u0107 og\u00F3ln\u0105 budow\u0119 organizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218526.jpg","",[]],"65468884":["Wiosna Lud\u00F3w
Wiek XIX to czas wielkich wynalazk\u00F3w, przemian spo\u0142ecznych i wspania\u0142ej literatury. Mistrz i narrator snuj\u0105 swoj\u0105 opowie\u015B\u0107 o lokomotywie, powstaniach, kt\u00F3re ogarn\u0119\u0142y ca\u0142\u0105 Europ\u0119, i zjednoczeniu W\u0142och. To wszystko dzia\u0142o si\u0119 podczas Wiosny Lud\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65468885":["Och, pi\u0119kna epoka
Ostatnie dekady XIX wieku to belle \u00E9poque - okres rozkwitu przemys\u0142u, post\u0119pu technicznego i wzgl\u0119dnego spokoju politycznego. To r\u00F3wnie\u017C czasy, w kt\u00F3rych powstaj\u0105 liczne ruchy socjalistyczne i rewolucyjne. T\u0119 epok\u0119 przerywa jednak wybuch I wojny \u015Bwiatowej w 1914 roku i rewolucji pa\u017Adziernikowej w 1917 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65468886":["Wola Starogrodzka ko\u0142o Garwolina. Owdowia\u0142y kilka miesi\u0119cy temu pan Zbigniew mieszka tu z trojgiem dzieci - 18-letnim Kacprem, 15-letni\u0105 Weronik\u0105 i 13-letnim Micha\u0142em. Za dom s\u0142u\u017Cy rodzinie zaadaptowany budynek gospodarczy. Niestety, nie spe\u0142nia on jakichkolwiek wymog\u00F3w. Prowizoryczna instalacja elektryczna jest niebezpieczna, za kr\u00F3tki komin powoduje zadymienie pomieszcze\u0144, po\u0142ogi i \u015Bciany s\u0105 zbutwia\u0142e i na nic nie ma miejsca. Ekipa programu b\u0119dzie mia\u0142a du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65468887":["P\u0142yn na porost w\u0142os\u00F3w
Naiwny Karol daje si\u0119 nabra\u0107 parze oszust\u00F3w, kt\u00F3rzy za tysi\u0105c z\u0142otych oferuj\u0105 mu wy\u0142\u0105czno\u015B\u0107 na sprzeda\u017C \"rewelacyjnego\" preparatu na porost w\u0142os\u00F3w. Od profesora z tajnego instytutu dostaje tajemnicz\u0105 receptur\u0119 i sk\u0142adniki. Postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 go na g\u0142owie swojego kierownika, Barczaka. Skutki tego s\u0105 dla obu op\u0142akane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65468888":["Do lombardu Harrison\u00F3w klient przynosi zabytkowy b\u0119ben z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Nast\u0119pnie Rick i Corey maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 str\u00F3j cz\u0142onka Royal Riders - jednego z pierwszych ameryka\u0144skich klub\u00F3w motocyklowych. Zobaczymy, jak b\u0119d\u0105 przebiega\u0142y negocjacje cenowe. Ochroniarz Antwaun musi wzi\u0105\u0107 kilka dni wolnego. Chumlee deklaruje si\u0119, \u017Ce zast\u0105pi go na czas urlopu. Przekonamy si\u0119, czy Rick zaryzykuje i zgodzi si\u0119 na propozycj\u0119 Austina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468889":["W halloweenowym odcinku programu w lombardzie w Las Vegas pojawia si\u0119 dziewi\u0119tnastowieczny zestaw do zabijania wampir\u00F3w. W komplecie znajduje si\u0119 bro\u0144 i srebrne kule. Nast\u0119pnie do sklepu przychodzi para, kt\u00F3ra ma na sprzeda\u017C specjalny sprz\u0119t u\u017Cywany do bada\u0144 zjawisk paranormalnych, mi\u0119dzy innymi magnetofony i kamery s\u0142u\u017C\u0105ce do nagrywania duch\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Rick urz\u0105dza dla pracownik\u00F3w lombardu konkurs na najlepsze halloweenowe przebranie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468890":["Istnieje wiele nieprawdopodobnych informacji na temat kr\u00F3lestwa zwierz\u0105t. Tylko cz\u0119\u015B\u0107 z nich jest prawdziwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"65468891":["Krytyka mobilizuje czy parali\u017Cuje?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65468892":["Czy egoistom jest lepiej w \u017Cyciu?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65468893":["Zbawienna si\u0142a przes\u0105d\u00F3w
Jacek, jako przysz\u0142y dziadek, staje si\u0119 nadopieku\u0144czy i przewra\u017Cliwiony. Tymczasem Jadzia wci\u0105\u017C m\u00F3wi o przer\u00F3\u017Cnych przes\u0105dach dotycz\u0105cych ci\u0105\u017Cy. Pocz\u0105tkowo nikt nie traktuje tego powa\u017Cnie, wkr\u00F3tce jednak ca\u0142a rodzina, w trosce o przysz\u0142\u0105 matk\u0119 i dziecko, zaczyna przestrzega\u0107 najdziwniejszych nawet zalece\u0144. Ich lista wci\u0105\u017C ro\u015Bnie, bo Jadzia nieustannie przypomina sobie kolejne ludowe m\u0105dro\u015Bci. W centrum uwagi znajduje si\u0119 tak\u017Ce druga c\u00F3rka Kwiatkowskich. Rodzice zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce b\u0119d\u0105 musieli ulec namowom Elizy i zgodzi\u0107 si\u0119 na \u015Blub. Teraz pojawia si\u0119 jeszcze tylko jeden problem - sk\u0105d wzi\u0105\u0107 fundusze na wesele i chrzest. Tak\u017Ce tym razem problem udaje si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 dzi\u0119ki ludowym m\u0105dro\u015Bciom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"65468894":["Zdrowie i edukacja
Stra\u017Cnicy Ziemi trafiaj\u0105 do regionu Casamance w Senegalu, kt\u00F3ry niedawno zaatakowa\u0142a szara\u0144cza w\u0119drowna. Na miejscu dowiaduj\u0105 si\u0119 o codziennych problemach lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci, w tym o g\u0142odzie i chorobach. Ucz\u0105 si\u0119 te\u017C jak niebezpieczne mog\u0105 by\u0107 niekt\u00F3re gatunki owad\u00F3w, m.in. komary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65468895":["Nowoczesna technika
Mistrz opowiada swoim podopiecznym o prze\u0142omowych wynalazkach z historii my\u015Bli technicznej, kt\u00F3re wp\u0142yn\u0119\u0142y na \u017Cycie cz\u0142owieka. Wspomina m.in. stworzenie d\u0142ugopisu, komputera, a tak\u017Ce pierwszych rakiet, kt\u00F3re umo\u017Cliwi\u0142y lot w kosmos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65468896":["Od XV wieku Europejczycy podbijali \u015Bwiat. Kolumb odkry\u0142 Ameryk\u0119, konkwistadorzy z\u0142upili Nowy \u015Awiat, a sam kontynent prze\u017Cywa\u0142 sw\u00F3j z\u0142oty wiek, bogac\u0105c si\u0119 dzi\u0119ki swoim koloniom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65468897":["W XVII wieku to Francja wyznacza\u0142a standardy w Europie. Kiedy Wiosna Lud\u00F3w zosta\u0142a krwawo st\u0142umiona, okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jeszcze zbyt wcze\u015Bnie na realizacj\u0119 europejskich marze\u0144 o pokoju i wolno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65468898":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 odrzutowy samolot szkoleniowy L-39 Albatros produkcji czechos\u0142owackiej. W czasach zimnej wojny na tym modelu szkolili si\u0119 piloci ze Zwi\u0105zku Radzieckiego, Czechos\u0142owacji i innych kraj\u00F3w Uk\u0142adu Warszawskiego. Nast\u0119pnie do lombardu trafiaj\u0105 kij i r\u0119kawica z autografem s\u0142ynnego bejsbolisty Babe'a Rutha. P\u00F3\u017Aniej Rick i jego ojciec ogl\u0105daj\u0105 zestaw zabytkowych dziewi\u0119tnastowiecznych bombek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468899":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu podobizn\u0119 prezydenta Abrahama Lincolna z jego podpisem. Rick ma jednak pewne w\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci autografu. Nast\u0119pnie bohaterowie programu wyceniaj\u0105 armat\u0119 z prze\u0142omu XIX i XX wieku, kt\u00F3rej u\u017Cywano do salw honorowych na cze\u015B\u0107 weteran\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Corey i jego dziadek ogl\u0105daj\u0105 sfatygowan\u0105 mandolin\u0119 z lat czterdziestych ubieg\u0142ego wieku. Przekonamy si\u0119, czy zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 instrument.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65468900":["Re\u017C.: Rob Corn.
Cristina, Meredith, Derek, Mark, Lexie oraz Arizona lec\u0105 wyczarterowanym samolotem na konferencj\u0119. W trakcie podr\u00F3\u017Cy dochodzi do katastrofy. Maszyna rozbija si\u0119 na pustkowiu. Ci, kt\u00F3rzy prze\u017Cyli tragiczny lot, rozpoczynaj\u0105 walk\u0119 o prze\u017Cycie. W Seattle nic nie wiedz\u0105 o ich wypadku i nie\u015Bwiadomi tragedii, jaka spotka\u0142a ich przyjaci\u00F3\u0142, przygotowuj\u0105 si\u0119 do uroczystej gali, kt\u00F3r\u0105 Richard wydaje na cze\u015B\u0107 rezydent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65468901":["Re\u017C.: Rob Corn.
Mija miesi\u0105c od katastrofy samolotu. Lekarze z Seattle staraj\u0105 si\u0119 wr\u00F3ci\u0107 do normalnego \u017Cycia. W szpitalu pojawiaj\u0105 si\u0119 nowi sta\u017Cy\u015Bci. Wszyscy przyzwyczajaj\u0105 si\u0119 do obj\u0119tych niedawno stanowisk. Cristina uk\u0142ada sobie na nowo \u017Cycie w Minnesocie. \u017Bycie jednego z lekarzy wisi tymczasem na w\u0142osku. Jest oczywiste, \u017Ce szpital Seattle Grace Mercy West nigdy nie b\u0119dzie ju\u017C taki sam.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65468902":["W starym domu we wsi Liskowate w Bieszczadach mieszka sze\u015Bcioosobowa rodzina: pani Ma\u0142gorzata, jej m\u0105\u017C, pan Adam, ich syn, dziewi\u0119cioletni Mateusz, oraz c\u00F3rka Mariola ze swoim rocznym synkiem Krystianem. Ca\u0142a rodzina ma do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j. W budynku nie ma \u0142azienki, a wod\u0119 do mycia trzeba podgrzewa\u0107 na kaflowej kuchni, s\u0142u\u017C\u0105cej te\u017C do ogrzewania domu. Mateusz marzy o spokojnym miejscu do nauki. Ci\u0119\u017Cko pracuj\u0105ca i utrzymuj\u0105ca ca\u0142\u0105 rodzin\u0119 pani Ma\u0142gorzata nie ma miejsca do spokojnego wypoczynku. Pan Adam z powodu ci\u0119\u017Ckiej choroby nie mo\u017Ce pracowa\u0107. Sytuacja rodziny jest trudna, dlatego w ich domu pojawia si\u0119 Katarzyna Dowbor wraz z architektem Ma\u0107kiem Pertkiewiczem i ekip\u0105 budowlan\u0105 Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65468903":["Pani Renata mieszka\u0142a na warszawskiej Woli wraz z c\u00F3rk\u0105 Gabrysi\u0105 i wnuczkiem Filipem. Gdy Filip mia\u0142 kilka dni, w ich male\u0144kim mieszkaniu wybuch\u0142 po\u017Car. Podmuch ognia uniemo\u017Cliwi\u0142 ucieczk\u0119 Gabrysi. Stra\u017Cakom uda\u0142o si\u0119 j\u0105 uratowa\u0107, ale rodzina straci\u0142a wszystko. Teraz mieszka w pokoju u siostry pani Renaty. Przy ich skromnych dochodach nie mo\u017Ce by\u0107 mowy o remoncie doszcz\u0119tnie spalonego mieszkania. Wyzwanie podejmuje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego. Najtrudniejsze zadanie ma jednak architekt Wojtek Strzelczyk, kt\u00F3ry b\u0119dzie musia\u0142 tak rozplanowa\u0107 male\u0144k\u0105 przestrze\u0144, by ka\u017Cdy z cz\u0142onk\u00F3w rodziny mia\u0142 miejsce dla siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65468904":["Re\u017C.: Kevin McKidd.
Jackson, Cristina, Meredith i April nie zdali egzaminu Ameryka\u0144skiego Towarzystwa Chirurgicznego. W tym czasie w Seattle Grace Hospital zjawia si\u0119 Nick, przyjaciel Arizony z dzieci\u0144stwa. Sze\u015B\u0107 lat temu zdiagnozowano u niego raka. Pilnie potrzebuje operacji. Badania jego narz\u0105d\u00F3w wewn\u0119trznych ujawniaj\u0105 potworn\u0105 prawd\u0119. By\u0107 mo\u017Ce nie ma ju\u017C dla niego szans na ratunek. Na oddzia\u0142 chirurgii trafia te\u017C m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry spad\u0142 z dachu i dozna\u0142 urazu g\u0142owy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65468905":["Re\u017C.: Stephen Cragg.
Meredith, Cristina. Jackson i April jednak zdali egzamin Ameryka\u0144skiego Towarzystwa Chirurgicznego. Teraz najlepsze szpitale w USA staraj\u0105 si\u0119 \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 lekarzy do siebie. Meredith woli zosta\u0107 w Seattle Grace Hospital, ale Derek nalega na wyjazd do Waszyngtonu. Miranda i Ben mieli sp\u0119dzi\u0107 romantyczny weekend razem, ale jej przywi\u0105zanie do pracy zn\u00F3w wygrywa z \u017Cyciem prywatnym. Na oddzia\u0142 chirurgii trafia para, kt\u00F3ra wr\u00F3ci\u0142a z trzeciego miesi\u0105ca miodowego w Tajlandii. M\u0119\u017Cczyzna z powodu problem\u00F3w \u017Co\u0142\u0105dkowych pilnie potrzebuje operacji. Alex nie zaliczy\u0142 egzaminu, ale zrobi\u0142 tak dobre wra\u017Cenie na jednym z czo\u0142owych ameryka\u0144skich chirurg\u00F3w, \u017Ce oferuje mu on prac\u0119 w swoim zespole. Ten jednak woli szanta\u017Cowa\u0107 Owena o podwy\u017Ck\u0119, zamiast odej\u015B\u0107 do znacznie lepszego szpitala. April jest bliska depresji, bo otrzymuje same telefoniczne odmowy. Cristina stara si\u0119 poprawi\u0107 jej samopoczucie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65468906":["Ze wzgl\u0119du na widoczn\u0105 w\u015Br\u00F3d Polak\u00F3w fascynacj\u0105 kultur\u0105 Wschodu Ewa postanowi\u0142a przyrz\u0105dzi\u0107 dania z chi\u0144skim akcentem. Do tradycyjnego polskiego roso\u0142u doda sos sojowy. Zup\u0119 zaserwuje na dwa sposoby: z makaronem, marchewk\u0105 i pietruszk\u0105 i na chi\u0144sk\u0105 mod\u0142\u0119, czyli z makaronem ry\u017Cowym, kolendr\u0105, papryczk\u0105 chili i cytryn\u0105. W ramach drugiego dania Ewa zaserwuje ryb\u0119 po kanto\u0144ski. Marynowanego w soli i imbirze dorsza ugotuje na parze, a potem poda w towarzystwie ry\u017Cu cytrynowego i sa\u0142atki z og\u00F3rk\u00F3w. Na deser b\u0119d\u0105 gofry z mleczkiem kokosowym i ananasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"65468907":["Prowadz\u0105ca przybli\u017Cy kuchni\u0119 g\u00F3ralsk\u0105. Na pocz\u0105tek przygotuje \u017Cur z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 swojskich w\u0119dlin, czyli \u015Bwie\u017Cyzny. Potem upiecze golonk\u0119 wieprzow\u0105, nietypowo z piwem i sosem sojowym. Poda j\u0105 z grulami, tzn. ziemniakami, z pieca oraz kapust\u0105 zasma\u017Can\u0105. Na deser zrobi galaretk\u0119 na bazie zsiad\u0142ego mleka, z odrobin\u0105 orzech\u00F3w w\u0142oskich. Do tego ugotuje kisiel z bor\u00F3wek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"65468908":["Wojtek Taraba jest wielkim pasjonatem snowboardu, co jednak doprowadzi\u0142o do wypadku, kt\u00F3ry na jaki\u015B czas wykluczy\u0142 go ze sportu. Wojtek na szcz\u0119\u015Bcie postanowi\u0142 si\u0119 nie poddawa\u0107, a jego determinacja zapewni\u0142a mu powr\u00F3t w wielkim stylu. Maciej Lepiato jest jednym z najbardziej utytu\u0142owanych para olimpijczyk\u00F3w w Polsce. W sportach paraolimpijskich osi\u0105gn\u0105\u0142 wszystko, co by\u0142o mo\u017Cliwe, teraz chcia\u0142by zmierzy\u0107 si\u0119 z osobami w pe\u0142ni sprawnymi podczas igrzysk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"65468909":["Jako nastolatek Przemek Wieczorek sta\u0142 si\u0119 ofiar\u0105 wypadku, w kt\u00F3rego wyniku straci\u0142 obie r\u0119ce. Obecnie jest m\u0119\u017Cczyzn\u0105 o wielu zainteresowaniach. Twierdzi, \u017Ce to nieszcz\u0119\u015Bliwe zdarzenie sprawi\u0142o, \u017Ce sta\u0142 si\u0119 warto\u015Bciowszym cz\u0142owiekiem. Lena G\u0142uch jest m\u0142od\u0105, tryskaj\u0105c\u0105 optymizmem kobiet\u0105, kt\u00F3ra pasjonuje si\u0119 \u0142ucznictwem. Mi\u0142o\u015B\u0107 do tego sportu zaszczepili w niej rodzice. Mimo wrodzonej niepe\u0142nosprawno\u015Bci dziewczyna pr\u00F3buje udowodni\u0107, \u017Ce je\u015Bli czego\u015B si\u0119 naprawd\u0119 pragnie, to mo\u017Cna to osi\u0105gn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65468910":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65468911":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65468912":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"65468913":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65468432":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468433":["Sprawa Agaty
Do pracownik\u00F3w redakcji zg\u0142asza si\u0119 matka 12-letniej Agatki. Przed cztery laty dziewczynka zosta\u0142a zamordowana. Pomimo wysi\u0142k\u00F3w policji do tej pory nie uda\u0142o si\u0119 odnale\u017A\u0107 sprawcy tej straszliwej zbrodni, w ko\u0144cu \u015Bledztwo zamkni\u0119to. Zdesperowana kobieta prosi, \u017Ceby dziennikarze nag\u0142o\u015Bnili temat. Jest przekonana, \u017Ce dzi\u0119ki temu uda si\u0119 schwyta\u0107 zab\u00F3jc\u0119 jej c\u00F3rki. Na polecenie Alicji spraw\u0105 maj\u0105 si\u0119 zaj\u0105\u0107 Marek i Basia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"65468434":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468435":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy proporcje cia\u0142a wsp\u00F3\u0142czesnego cz\u0142owieka s\u0105 idealne. Nast\u0119pnie wyja\u015Bni m.in. mechanizm dzia\u0142ania lataj\u0105cego samochodu i japo\u0144skiego spacerownika. Witold Tomaszewski opowie o pojazdach elektrycznych dost\u0119pnych na rynku. Ekipa programu uda si\u0119 te\u017C do huty szk\u0142a w Piechowicach. Prowadz\u0105cy przeprowadzi eksperyment, by sprawdzi\u0107 wybuchow\u0105 moc mikrofal\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65468436":["Kuba Marcinowicz sprawdzi, czy mo\u017Cna oszuka\u0107 wariograf. Opowie o dronie pasa\u017Cerskim i p\u0142ytce dla zapominalskich. Witold Tomaszewski zdradzi gad\u017Cety detektywistyczne. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak dzia\u0142a farma wiatrowa w Kisielicach. Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni m.in., czy ko\u0144c\u00F3wki w bananach s\u0105 niezdrowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65468437":["Mniszek
1 lutego 1945 r. miejscowo\u015B\u0107 Mniszek pod Grudzi\u0105dzem sta\u0142a si\u0119 aren\u0105 walk. Gwardyjskie dywizje Armii Czerwonej rozszerza\u0142y swe przycz\u00F3\u0142ki na lewym brzegu Wis\u0142y, by ostatecznie zamkn\u0105\u0107 pier\u015Bcie\u0144 okr\u0105\u017Cenia wok\u00F3\u0142 niemieckiej Festung Graudenz. Le\u015Bne dukty po\u0142o\u017Cone na skraju kompleksu Bor\u00F3w Tucholskich od rana do wieczora rozbrzmiewa\u0142y hukiem detonacji pocisk\u00F3w, \u015Bwistem od\u0142amk\u00F3w i rykiem silnik\u00F3w czo\u0142g\u00F3w. W zgie\u0142ku bitewnym ci\u0119\u017Cko by\u0142o us\u0142ysze\u0107 j\u0119ki konaj\u0105cych. Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski poszukaj\u0105 pozosta\u0142o\u015Bci po tamtym okresie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",[]],"65468438":["Kendall-Jackson Wine Estates
Rick Tigner to wa\u017Cna posta\u0107 w Kendall-Jackson Wine Estates, drugiej na \u015Bwiecie co do wielko\u015Bci rodzinnej firmie zajmuj\u0105cej si\u0119 produkcj\u0105 wina. Tym razem porzuci swoje biuro, aby pod przykrywk\u0105 zwyk\u0142ego sprzedawcy spr\u00F3bowa\u0107 si\u0142 jako szeregowy pracownik w\u0142asnego przedsi\u0119biorstwa. Prezes firmy sta\u0142 si\u0119 dla Ricka drugim ojcem, po jego odej\u015Bciu m\u0119\u017Cczyzna czuje si\u0119 odpowiedzialny za dalsze powodzenie biznesu. Podczas trwania programu spotka pracownik\u00F3w o skandalicznej postawie oraz ludzi, kt\u00F3rzy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce po dwudziestu latach stara\u0144 na rzecz firmy powinni zosta\u0107 bardziej docenieni. Oka\u017Ce si\u0119 te\u017C, \u017Ce Rick ma problemy z kontaktem z w\u0142asnymi podw\u0142adnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"65468439":["Zaginiony zamek w Krzepicach
Tym razem Mario, Kiler i Prospektor przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do miejscowo\u015Bci Krzepice, le\u017C\u0105cej mi\u0119dzy Wieluniem a Cz\u0119stochow\u0105. Na miejscu spotykaj\u0105 si\u0119 z burmistrzem Krystianem Kotyni\u0105. Okazuje si\u0119, i\u017C pragnie on otworzy\u0107 muzeum z eksponatami ze stoj\u0105cego tu w okresie \u015Bredniowiecza zamku. Najpierw poszukiwacze postanawiaj\u0105 jednak zweryfikowa\u0107 legend\u0119 o usytuowaniu na terenie miasta grobu pewnego genera\u0142a. Pomaga im w tym kolega, Maciek, obs\u0142uguj\u0105cy georadar i sprz\u0119t do badania elektrooporowego. Po pewnym czasie znajduje on w ziemi wiele ciekawych artefakt\u00F3w zwi\u0105zanych z zamkiem. Cho\u0107 poszukiwacze nie trafiaj\u0105 na \u015Blad grobu, nadal staraj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 zamkowe mury. Badania przynosz\u0105 zaskakuj\u0105ce rezultaty. Wbrew temu co s\u0105dzili archeolodzy, nie zachowa\u0142y si\u0119 fundamenty. Najwyra\u017Aniej twierdza zosta\u0142a ca\u0142kowicie rozebrana. Kontynuuj\u0105cy badania Mario i jego towarzysze natrafiaj\u0105 w ko\u0144cu na fragment zamkowego muru. Okazuje si\u0119, \u017Ce przy nim zachowa\u0142 si\u0119 skarb - jagiello\u0144skie denary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"65468440":["Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad tym, jakie dziedzictwo pozostawili po sobie kosmici, je\u015Bli rzeczywi\u015Bcie odwiedzali oni nasz\u0105 planet\u0119. W r\u00F3\u017Cnych kulturach zachowa\u0142y si\u0119 opowie\u015Bci o skomplikowanych statkach powietrznych czy zaawansowanych technologicznie urz\u0105dzeniach. W staro\u017Cytnych hinduskich tekstach znajdujemy opisy lataj\u0105cych maszyn, zwanych wimanami. Megalityczne konstrukcje w Egipcie stanowi\u0105 \u015Bwiadectwo niezwyk\u0142ej in\u017Cynieryjnej precyzji. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te przyk\u0142ady zaawansowanej technologii s\u0105 \u015Bwiadectwem ingerencji obcych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65468441":["Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad tym, jakie dziedzictwo pozostawili po sobie kosmici, je\u015Bli rzeczywi\u015Bcie odwiedzali oni nasz\u0105 planet\u0119. W r\u00F3\u017Cnych kulturach zachowa\u0142y si\u0119 opowie\u015Bci o skomplikowanych statkach powietrznych czy zaawansowanych technologicznie urz\u0105dzeniach. W staro\u017Cytnych hinduskich tekstach znajdujemy opisy lataj\u0105cych maszyn, zwanych wimanami. Megalityczne konstrukcje w Egipcie stanowi\u0105 \u015Bwiadectwo niezwyk\u0142ej in\u017Cynieryjnej precyzji. Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy te przyk\u0142ady zaawansowanej technologii s\u0105 \u015Bwiadectwem ingerencji obcych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65468442":["Gienek i Jastrz\u0105b przeprowadzaj\u0105 krowy w miejsce, gdzie jest du\u017Co \u015Bwie\u017Cej trawy. Potem wraz z Andrzejem musz\u0105 zamontowa\u0107 do ci\u0105gnika rozstrz\u0105sark\u0119 do siana. Wiesi\u0119 i Jurka w Cie\u0142uszkach odwiedza Artur. Pokazuje im, jak radzi\u0107 sobie z pszczo\u0142ami. Sprawdza ule. Nast\u0119pnie Jurek zbiera siano. Mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc \u017Cony. W Ha\u0107kach Micha\u0142 i Natalia szukaj\u0105 lepszego sposobu uprawy og\u00F3rk\u00F3w. Wypr\u00F3bowuj\u0105 pomys\u0142 kole\u017Canki, kt\u00F3ra sadzi warzywa w bele siana. Nast\u0119pnie Olek i Micha\u0142 czyszcz\u0105 obor\u0119 i dezynfekuj\u0105 j\u0105. Rolnicy musz\u0105 tak\u017Ce pozbiera\u0107 wi\u015Bnie, \u017Ceby si\u0119 nie zmarnowa\u0142y. Z owoc\u00F3w zrobi\u0105 wino.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65468443":["Gienek i Jastrz\u0105b sk\u0142adaj\u0105 wizyt\u0119 Walkowi. Przynosz\u0105 zepsuty szpikulec potrzebny do pracy na roli. Walek go naprawia. Po powrocie do swojej wsi Gienek i Jastrz\u0105b orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce musz\u0105 jecha\u0107 po rop\u0119, gdy\u017C zaczyna brakowa\u0107 jej w ci\u0105gniku. Id\u0105 z kanistrami na stacj\u0119 benzynow\u0105. Tam znajduj\u0105 podw\u00F3zk\u0119 z powrotem do Plutycz. Kierowc\u0105 jest widz programu. Gienek daje mu w podzi\u0119ce jajka. W Kundziczach Maciek i Ukrainiec Igor organizuj\u0105 drapak dla byka, kt\u00F3ry jako jedyny ze stada nie pasie si\u0119 w lesie. Musz\u0105 r\u00F3wnie\u017C naprawi\u0107 drog\u0119 w gospodarstwie Ma\u0107ka. W Laszkach Emilka wraz z Karolem chc\u0105 po raz pierwszy osiod\u0142a\u0107 dwuletniego Zefira. Ko\u0144 jest dosy\u0107 pos\u0142uszny. Gospodyni decyduje si\u0119 go dosi\u0105\u015B\u0107. Mimo pocz\u0105tkowej nerwowo\u015Bci zwierz\u0119cia wszystko idzie zgodnie z planem. Karola zach\u0119ca to do nauki jazdy konno. Nast\u0119pnie para przygotowuje daszek dla kaczki, kt\u00F3ra niedawno znios\u0142a jaja. Dyskutuje r\u00F3wnie\u017C na temat wychowania c\u00F3rki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65468444":["W Plutyczach Andrzej, Jastrz\u0105b i Gienek zwalczaj\u0105 stonk\u0119, kt\u00F3ra najwidoczniej jest oporna na opryski. Pierwszy z pan\u00F3w zak\u0142ada, \u017Ce problem tkwi w zakupionym preparacie. Gienek i Jastrz\u0105b z pomoc\u0105 Walka musz\u0105 naprawi\u0107 \u015Bcian\u0119 w kom\u00F3rce. W Bronowie Jarek i Agnieszka przygotowuj\u0105 ci\u0105gnik do nawo\u017Cenia \u0142\u0105k. Dzieci s\u0105 wraz z nimi i przyuczaj\u0105 si\u0119 do pracy. W Borowskich Ciborach Bogdan i jego bliscy musz\u0105 wyczy\u015Bci\u0107 pomieszczenia z obornika, gdy\u017C maj\u0105 w nim zamieszka\u0107 nowe zwierz\u0119ta. W tym zadaniu r\u00F3wnie\u017C pomagaj\u0105 dzieci. Agnieszka t\u0142umaczy, \u017Ce dzi\u0119ki temu b\u0119d\u0105 lepiej rozumia\u0142y z czym wi\u0105\u017Ce si\u0119 zaw\u00F3d rolnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65468445":["Trwaj\u0105 ferie \u015Bwi\u0105teczne. Jarrod i Brandi postanawiaj\u0105 zabra\u0107 ze sob\u0105 dzieci do Norwalk, gdzie odbywa si\u0119 kolejna aukcja. Przekonamy si\u0119, czy pociechy pomog\u0105 swoim rodzicom, czy raczej narobi\u0105 im k\u0142opot\u00F3w. Rene i Casey zn\u00F3w dzia\u0142aj\u0105 jak zgrana dru\u017Cyna. Ivy Calvin chce zgromadzi\u0107 wystarczaj\u0105co du\u017Co towaru do swojego sklepu, w kt\u00F3rym wkr\u00F3tce ma rozpocz\u0105\u0107 si\u0119 du\u017Ca wyprzeda\u017C. Tymczasem Darrell zn\u00F3w daje si\u0119 ponie\u015B\u0107 swoim sk\u0142onno\u015Bciom do ryzyka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65468446":["Tym razem \u0142owcy okazji wybieraj\u0105 si\u0119 do Lancaster. Jarrod i Brandi stawiaj\u0105 na dobr\u0105 zabaw\u0119. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 wyprzedzi\u0107 konkurencj\u0119, kupuj\u0105c schowek za 425 dolar\u00F3w. Z kolei Darrell i Brandon maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce zwyci\u0119stwo przyniesie im magazynek, kt\u00F3ry nabyli naprawd\u0119 tanio. Casey chce si\u0119 sprawdzi\u0107 podczas licytacji. Ivy Calvin urz\u0105dza w swoim sklepie prawdziwy dom aukcyjny. Zobaczymy, czy impreza oka\u017Ce si\u0119 op\u0142acalna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65468447":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony Brandi Passante i Jarrodowi Schulzowi, barwnej parze wyst\u0119puj\u0105cej w show od pierwszego sezonu. Brandi i Jarrod wsp\u00F3lnie prowadz\u0105 sklep z u\u017Cywanymi rzeczami w Orange w Kalifornii. Prywatnie r\u00F3wnie\u017C s\u0105 par\u0105 i maj\u0105 dwoje dzieci, Camerona i Payton. W programie zobaczymy ich najbardziej udane transakcje oraz najcenniejsze zdobycze. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C moment\u00F3w, kt\u00F3re najmocniej zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 telewidzom i uczestnikom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65468448":["Odcinek specjalny, stanowi\u0105cy kompilacj\u0119 najbardziej emocjonuj\u0105cych materia\u0142\u00F3w z udzia\u0142em Darrella Sheetsa i jego syna Brandona. Sympatyczni handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w programie od pierwszego sezonu. Ten zesp\u00F3\u0142 ma na swoim koncie naprawd\u0119 du\u017Ce zdobycze, m.in. cztery rysunki Pabla Picassa oraz list napisany przez Abrahama Lincolna. W dzisiejszym programie zobaczymy najwi\u0119ksze sukcesy Darrella i Brandona oraz momenty, kt\u00F3rych woleliby nie pami\u0119ta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65468449":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony najstarszemu bohaterowi programu - wyst\u0119puj\u0105cemu w pierwszych czterech sezonach Barry'emu Weissowi. Zanim przeszed\u0142 on na emerytur\u0119, prowadzi\u0142 z bratem dobrze prosperuj\u0105cy zak\u0142ad produkcyjny. Cho\u0107 kolekcjonowa\u0142 antyki, nigdy nie licytowa\u0142 w aukcji magazynowej. Zmieni\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 producenta i narratora programu, Thoma Beersa, kt\u00F3ry nam\u00F3wi\u0142 Barry'ego na udzia\u0142 w show. Weiss traktowa\u0142 z przymru\u017Ceniem oka rywalizacj\u0119 z innymi kupuj\u0105cymi, staraj\u0105c si\u0119 bardziej o dobr\u0105 zabaw\u0119 ni\u017C du\u017Ce zyski. Zobaczymy najlepsze momenty z jego udzia\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"65468450":["Ekipa Rygaarda ma trudno\u015Bci z poprawieniem przekrzywionej liny, przebiegaj\u0105cej nad g\u0142\u0119bok\u0105 dolin\u0105. Tymczasem Danny Pihl nie oszcz\u0119dza si\u0119, po raz pierwszy samodzielnie kieruj\u0105c pracami. Szybko doprowadza si\u0119 na skraj wyczerpania fizycznego i psychicznego. Sprz\u0119t Franka Harknessa nie wytrzymuje tempa i zawodzi na stromym, o\u015Bnie\u017Conym zboczu. Wade Etienne mocno ryzykuje, realizuj\u0105c plan stworzenia jedynego w swoim rodzaju pojazdu do przewozu drewna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65468451":["Podczas wyr\u0119bu w stanie Waszyngton dochodzi do awarii. Dla Jasona Rygaarda to bardzo trudna sytuacja, gdy\u017C doko\u0144czenie pracy oznacza\u0142oby nara\u017Cenie bezpiecze\u0144stwa za\u0142ogi. Frank Harkness jedzie kopark\u0105 po w\u0105skiej g\u00F3rskiej drodze, gdy zaskakuje go \u015Bnie\u017Cyca. Wade Etienne wreszcie ma okazj\u0119 przetestowa\u0107 wykonany na zam\u00F3wienie pojazd do przewozu drewna. Z kolei Billy Ray Smith sprawdza, jak jego syn Hogan poradzi sobie, pracuj\u0105c w pojedynk\u0119 30 metr\u00F3w nad ziemi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65468452":["Gwiazdy lombardu
Kolejny sezon odkrywaj\u0105cy kulisy pracy rodzinnego lombardu w Las Vegas. Biznesem zarz\u0105dza Rick Harrison, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 go od swojego ojca. W sklepie zatrudniony jest tak\u017Ce jego syn, Corey. Bohaterowie programu cz\u0119sto zaskakiwani s\u0105 przez klient\u00F3w, pragn\u0105cych spieni\u0119\u017Cy\u0107 najr\u00F3\u017Cniejsze przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",[]],"65468453":["Marc zamierza zwodowa\u0107 ogromn\u0105 bark\u0119 mieszkaln\u0105. Operacja przysparza sporych trudno\u015Bci. Jarrett zabiera oryginalny \u0142adunek wraz z towarzyszem podr\u00F3\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65468454":["Jenn dostaje zlecenie na transport wyposa\u017Cenia pola golfowego. Dochodzi do wniosku, \u017Ce okre\u015Blenie \"minigolf\" to zdecydowanie nieadekwatna nazwa. Tymczasem Todd i Tamera s\u0105 w szoku, gdy orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce za\u0142adowanie dzie\u0142a sztuki b\u0119dzie wymaga\u0142o zje\u017Cd\u017Cania na linie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65468455":["W 2019 roku znaleziono szcz\u0105tki kolejnego gatunku archaicznego cz\u0142owieka - Homo luzonensis. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, dlaczego jedynie Homo sapiens przetrwa\u0142, podczas gdy pozosta\u0142e inteligentne gatunki wymar\u0142y. By\u0107 mo\u017Ce rasa ludzka jest efektem eksperyment\u00F3w, w kt\u00F3rych obcy u\u017Cyli wielu rodzaj\u00F3w prototyp\u00F3w. Zwolennicy tej teorii twierdz\u0105, \u017Ce mo\u017Cna znale\u017A\u0107 na to dowody w mitach i dzie\u0142ach sztuki staro\u017Cytnych cywilizacji na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"65468456":["W kolejnym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 nowi bohaterowie: ceniony hodowca koni sok\u00F3lskich Jurek i jego \u017Cona, Wiesia. W ich gospodarstwie niedawno przyszed\u0142 na \u015Bwiat \u017Arebak i teraz musi by\u0107 zbadany przez weterynarza, podobnie jak jego matka. Lekarz sprawdzi r\u00F3wnie\u017C, kt\u00F3ra klacz mo\u017Ce zosta\u0107 zap\u0142odniona przez Rdesta, ogiera rasy sok\u00F3lskiej. Wiesia i Jurek spodziewaj\u0105 si\u0119 go\u015Bci - Agnieszki i Jarka, czyli bohater\u00F3w trzeciego odcinka. U Emilki podczas wykot\u00F3w narodzi\u0142o si\u0119 prawie czterdzie\u015Bci ko\u017Al\u0105t. Staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej niesforne. Podczas jednego z porod\u00F3w wyst\u0119puj\u0105 niebezpieczne komplikacje. Tymczasem Gieniek, Andrzej i Jarek planuj\u0105 m\u0119ski wypad na ryby nad rzek\u0119. Kiedy wy\u0142awiaj\u0105 zan\u0119t\u0119 - czyli ma\u0142e rybki - ze studni, s\u0105 gotowi na wypraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"65468457":["Kronika \u017Cycia ikony okrucie\u0144stwa XX wieku. Portret Hitlera od chwil, kiedy uznano go za malarza-nieudacznika do momentu, w kt\u00F3rym \u015Bwi\u0119ci\u0142 tryumfy jako przyw\u00F3dca nazistowskiego pa\u0144stwa. Tw\u00F3rcy filmu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy ten ma\u0142y cz\u0142owiek, obdarzony niewiarygodn\u0105 charyzm\u0105 by\u0142 szale\u0144cem czy geniuszem. Poddaj\u0105 karier\u0119 wodze III Rzeszy wielostronnej analizie. Dope\u0142nieniem obrazu s\u0105 materia\u0142y filmowe pochodz\u0105ce z licznych archiw\u00F3w, w tym z prywatnego archiwum samego f\u00FChrera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215144.jpg","",[]],"65468458":["Ekipa odwiedzi\u0142a ju\u017C okolice Baboszewa, ma\u0142ej miejscowo\u015Bci na Mazowszu. Poszukiwacze mieli tam odnale\u017A\u0107 ameryka\u0144ski bombowiec. Kiler doskonale orientuje w tym terenie, zna miejscow\u0105 ludno\u015B\u0107 i legendy. W tym odcinku \u015Bmia\u0142kowie podejmuj\u0105 trop ukrytego nazistowskiego depozytu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"65468459":["Dawid, Kiler i Cichy po raz kolejny odwiedz\u0105 przycz\u00F3\u0142ek sandomierski - tym razem po to, by odnale\u017A\u0107 niemiecki czo\u0142g z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Nie s\u0105 pozostawieni sami sobie. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 Janusz, w\u0142a\u015Bciciel Muzeum Or\u0119\u017Ca Ziemi Sandomierskiej. Wszyscy maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce ekipa powt\u00F3rzy sukces z poszukiwa\u0144 radzieckiego czo\u0142gu T34.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"65468460":["Na placu budowy autostrady A1 nale\u017Cy zlikwidowa\u0107 s\u0142up tymczasowy i ustawi\u0107 s\u0142up wysokiego napi\u0119cia. To ryzykowne i wymagaj\u0105ce du\u017Cych nak\u0142ad\u00F3w pracy zadanie, poniewa\u017C taka linia nie mo\u017Ce biec nad budowanym w tym miejscu wiaduktem. W odcinku tak\u017Ce wizyta w Zespole Elektrowni Jaworzno, gdzie znajduje si\u0119 nowy Blok 910, a tak\u017Ce nietypowe wyzwanie dla elektryk\u00F3w - wyprawa quadem i naprawianie niewielkiego s\u0142upa, co tylko z pozoru wydaje si\u0119 prostym zadaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175148.jpg","",[]],"65468461":["Bohaterowie programu musz\u0105 poradzi\u0107 sobie z przewiezieniem element\u00F3w wielkogabarytowych. Ogromny transport ma trafi\u0107 do elektrowni w Jaworznie. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, dlaczego jest on taki wa\u017Cny i jak go skutecznie koordynowa\u0107, by nie dopu\u015Bci\u0107 do kosztownego op\u00F3\u017Anienia. W odcinku tak\u017Ce informacje na temat MUZ, czyli Mobilnego Uk\u0142adu Zasilania, znajduj\u0105cego si\u0119 w Szczawnicy, a na koniec relacja z post\u0119p\u00F3w prac przy budowie autostrady A1. Tam elektrycy b\u0119d\u0105 naci\u0105gali lin\u0119 mi\u0119dzy s\u0142upami, staraj\u0105c si\u0119 zd\u0105\u017Cy\u0107 na czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175148.jpg","",[]],"65468462":["W kr\u00F3lestwie \u0142ososia, cz\u0119\u015B\u0107 1
Opowie\u015B\u0107 pe\u0142na przyg\u00F3d o wyprawie w\u0119dkarskiej na P\u00F3\u0142wysep Kolski. Kilku \u015Bmia\u0142k\u00F3w wyposa\u017Conych w w\u0119dki i namioty pokonuje setki kilometr\u00F3w, by stan\u0105\u0107 oko w oko z kr\u00F3lem tutejszych rzek, \u0142ososiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65468463":["W kr\u00F3lestwie \u0142ososia, cz\u0119\u015B\u0107 2
Opowie\u015B\u0107 pe\u0142na przyg\u00F3d o wyprawie w\u0119dkarskiej na P\u00F3\u0142wysep Kolski. Kilku \u015Bmia\u0142k\u00F3w wyposa\u017Conych w w\u0119dki i namioty pokonuje setki kilometr\u00F3w, by stan\u0105\u0107 oko w oko z kr\u00F3lem tutejszych rzek, \u0142ososiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65468464":["Mazurskie szczupaki, cz\u0119\u015B\u0107 1
Szczupaki nadal pozostaj\u0105 bardzo popularnymi drapie\u017Cnikami naszych w\u00F3d. W\u015Br\u00F3d w\u0119dkarzy kr\u0105\u017C\u0105 legendy o potworach, kt\u00F3re \u0142ami\u0105 w\u0119dki i zrywaj\u0105 najwytrzymalsze zestawy. W rzeczywisto\u015Bci jednak du\u017Ce okazy szczupak\u00F3w \u0142owione s\u0105 niezwykle rzadko. Widzowie poznaj\u0105 metody i odpowiedni sprz\u0119t do \u0142owienia tych ryb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65468465":["Mazurskie szczupaki, cz\u0119\u015B\u0107 2
Szczupaki nadal pozostaj\u0105 bardzo popularnymi drapie\u017Cnikami naszych w\u00F3d. W\u015Br\u00F3d w\u0119dkarzy kr\u0105\u017C\u0105 legendy o potworach, kt\u00F3re \u0142ami\u0105 w\u0119dki i zrywaj\u0105 najwytrzymalsze zestawy. W rzeczywisto\u015Bci jednak du\u017Ce okazy szczupak\u00F3w \u0142owione s\u0105 niezwykle rzadko. Widzowie poznaj\u0105 metody i odpowiedni sprz\u0119t do \u0142owienia tych ryb.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65468466":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468467":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468468":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468469":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65468470":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65468471":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468472":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468473":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65468474":["Let's Go Painting!
Dora i Butek udaj\u0105 si\u0119 do pracowni malarskiej, gdzie razem ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Daniel\u0105 b\u0119d\u0105 malowa\u0107 fresk. Znajd\u0105 si\u0119 na nim wszyscy przyjaciele ma\u0142ej podr\u00F3\u017Cniczki.","","",[]],"65468475":["Pieski ratuj\u0105 zatok\u0119 przed kwiatem \/ Pieski ratuj\u0105 kosmo-ma\u0142pk\u0119
Burmistrz Humdinger wr\u0119cza Pani Burmistrz prezent - brzydko pachn\u0105cy kwiat. Kobieta chce go odda\u0107, ale wpada w k\u0142opoty i potrzebuje pomocy piesk\u00F3w. Do zatoki wpada ufo. Pieski pomagaj\u0105 kosmo-ma\u0142pce wr\u00F3ci\u0107 w kosmos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65468476":["Pieski ratuj\u0105 polarne misie\/Piesek w przebraniu owcy
Ryder i reszta piesk\u00F3w lec\u0105 Patrolowcem by ratowa\u0107 polarne nied\u017Awiedzie. Psi Patrol rusza na poszukiwania ma\u0142ej owieczki, gdy ta ucieka farmerowi Alowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65468477":["Pieski ratuj\u0105 autobus szkolny\/Pieski ratuj\u0105 ptaki
Ryder proponuje zawie\u017A\u0107 dzieci do szko\u0142y. Niespodziewanie p\u0119kaj\u0105 wszystkie opony w szkolnym autobusie. Gdy znikaj\u0105 s\u0142ynne \u015Bpiewaj\u0105ce ptaki, Ryder i pieski wyruszaj\u0105 na pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65468478":["Obcy bliski
Do policjant\u00F3w zajmuj\u0105cych si\u0119 zagini\u0119ciami zg\u0142asza si\u0119 architekt Piotr. M\u0119\u017Cczyzna utrzymuje, \u017Ce po powrocie do domu nie zasta\u0142 \u017Cony, Magdy. Jest przera\u017Cony, poniewa\u017C pracuj\u0105ca jako dziennikarka \u015Bledcza kobieta mia\u0142a wielu wrog\u00F3w. Tymczasem podczas przeszukania domu policjanci znajduj\u0105 test ci\u0105\u017Cowy, a w\u015Bcibska s\u0105siadka zaginionej rzuca podejrzenie na jej m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65468479":["Depresja
Tomasz traci prac\u0119 po tym, jak przy\u0142apuje ukochan\u0105 w intymnej sytuacji ze swoim szefem. Zosia odchodzi do kochanka, zabieraj\u0105c ze sob\u0105 3-letni\u0105 c\u00F3rk\u0119 pary. Tomek przestaje o siebie dba\u0107, zaczyna pi\u0107 i nie za\u017Cywa insuliny, chocia\u017C cierpi na cukrzyc\u0119. Z depresji pr\u00F3buje go wyci\u0105gn\u0105\u0107 s\u0105siadka, Emilia. M\u0119\u017Cczyzna jednak zbywa kobiet\u0119. My\u015Bli o samob\u00F3jstwie. W dniu swoich urodzin Tomasz przyjmuje du\u017C\u0105 dawk\u0119 insuliny. Niespodziewanie w drzwiach jego mieszkania pojawia si\u0119 Zosia, kt\u00F3ra chce si\u0119 pogodzi\u0107. Tomasz dochodzi do wniosku, \u017Ce nie chce pope\u0142nia\u0107 samob\u00F3jstwa i dzwoni pod numer 112. W trakcie rozmowy z operatork\u0105 traci przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224693.jpg","",[]],"65468480":["Adam i Rafa\u0142 s\u0105 w trakcie pakowania kradzionych przedmiot\u00F3w do auta, gdy zjawia si\u0119 policja. Podczas ucieczki Adam bardzo powa\u017Cnie kaleczy si\u0119 o ogrodzenie. Jedzie do szpitala, gdzie ok\u0142amuje lekarzy, kiedy pytaj\u0105, jak si\u0119 zrani\u0142. Rafa\u0142 grozi mu i tym samym zmusza do tajemnicy. Szesnastoletnia Monika straci\u0142a przytomno\u015B\u0107 na lekcji. Teraz bredzi i jest wyra\u017Anie pobudzona. Badania krwi wykaza\u0142y obecno\u015B\u0107 narkotyk\u00F3w. Dziewczyna prawdopodobnie za\u017Cy\u0142a je, by \u0142atwiej posz\u0142a jej nauka. Ojciec stawia c\u00F3rce bardzo wysokie wymagania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"65468481":["Dobre kobiety
Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski dostaj\u0105 zg\u0142oszenie o morderstwie m\u0142odej Bia\u0142orusinki. Wkr\u00F3tce dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce by\u0142a ona opiekunk\u0105 dziecka Doroty i \u017Ce kobiety \u0142\u0105czy\u0142 romans. Ponadto znikn\u0105\u0142 gdzie\u015B Jacek, m\u0105\u017C Doroty, kt\u00F3ry by\u0142 ostatni\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra mog\u0142a widzie\u0107 ofiar\u0119. Detektywi zajmuj\u0105 si\u0119 te\u017C spraw\u0105 zagini\u0119cia szesnastolatka. Rodzice s\u0105 przera\u017Ceni, bo w jego szkolnym plecaku znale\u017Ali skarpetki wypchane metamfetamin\u0105. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce to nie narkotyk, tylko silikonowy \u017Cwirek do kociej kuwety. Jednocze\u015Bnie do by\u0142ej \u017Cony Olgierda przyje\u017Cd\u017Ca jej partner z Anglii, kt\u00F3ry chce zabra\u0107 j\u0105 i Zosi\u0119 ze sob\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"65468482":["Obcy bliski
Do policjant\u00F3w zajmuj\u0105cych si\u0119 zagini\u0119ciami zg\u0142asza si\u0119 architekt Piotr. M\u0119\u017Cczyzna utrzymuje, \u017Ce po powrocie do domu nie zasta\u0142 \u017Cony, Magdy. Jest przera\u017Cony, poniewa\u017C pracuj\u0105ca jako dziennikarka \u015Bledcza kobieta mia\u0142a wielu wrog\u00F3w. Tymczasem podczas przeszukania domu policjanci znajduj\u0105 test ci\u0105\u017Cowy, a w\u015Bcibska s\u0105siadka zaginionej rzuca podejrzenie na jej m\u0119\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65468483":["Cyceron
Helena Pa\u017Adziochowa wpada w pu\u0142apk\u0119 nieustannego d\u0105\u017Cenia do pi\u0119kna. Kobieta postanawia chirurgicznie poprawi\u0107 najwi\u0119ksze atuty swego kobiecego cia\u0142a. Pod jej wp\u0142ywem na kosztowne zmiany w wygl\u0105dzie decyduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C Halina. Zrozpaczeni m\u0119\u017Cowie, by powstrzyma\u0107 swoje \u017Cony od marnotrawienia pieni\u0119dzy, s\u0105 zmuszeni si\u0119gn\u0105\u0107 po niezawodne narz\u0119dzie ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny: komplementy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65468484":["Obserwator
Boczek zaprzestaje korzystania ze wsp\u00F3lnej toalety na pi\u0119trze w kamienicy. Zauwa\u017Ca to Ferdynand. Zmiany w zachowaniu s\u0105siada wzbudzaj\u0105 w nim wielki niepok\u00F3j. Zaistnia\u0142a sytuacja doprowadza Kiepskiego do podejrzliwo\u015Bci i sprawia, \u017Ce Halina wraz z Helen\u0105 musz\u0105 jako\u015B zaradzi\u0107 nowemu problemowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65468485":["La la la
Ferdynand znajduje si\u0119 w skrajnej depresji. Za namow\u0105 \u017Cony udaje si\u0119 do lekarza specjalisty. Ten zapisuje mu pakiet lek\u00F3w antydepresyjnych, ale ostrzega Ferdka, \u017Ce w trakcie kuracji obowi\u0105zuje ca\u0142kowity zakaz spo\u017Cywania alkoholu. Ferdek staje przed hamletowskim dylematem: \"Pi\u0107 albo nie pi\u0107\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65468486":["Snajper kupi\u0142 ju\u017C pier\u015Bcionek. Przed nim jednak o wiele trudniejsze wyzwanie - o\u015Bwiadczyny. W \u017Cy\u0142ach Paw\u0142a p\u0142ynie odrobina kuba\u0144skiej krwi. Mo\u017Ce w\u0142a\u015Bnie dzi\u0119ki temu dziedzictwu podchodzi do \u017Cycia na luzie. Teraz chce nada\u0107 swojemu mieszkaniu odrobin\u0119 fantazyjnych barw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65468487":["Niebezpieczny wypadek zbli\u017Cy\u0142 do siebie Roberta i Zuzi\u0119. M\u0119\u017Cczyzna wspiera\u0142 \u017Con\u0119 w trakcie trwania rehabilitacji. Snajper pokona\u0142 l\u0119k i postanowi\u0142 o\u015Bwiadczy\u0107 si\u0119 Patrycji. Wr\u0119czy\u0142 dziewczynie pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65468488":["Plutycze. Andrzej oraz Jastrz\u0105b zabieraj\u0105 dzieci nad Orlank\u0119, by sprawdzi\u0107 poziom wody. Gienek skar\u017Cy si\u0119 na b\u00F3l nogi i jedzie do szpitala. Andrzej, Jastrz\u0105b oraz Gienek sk\u0142adaj\u0105 wizyt\u0119 s\u0105siadce, kt\u00F3ra pomaga Andrzejowi przygotowa\u0107 przetwory na zim\u0119. Bronowo. Agnieszka i Jarek zbieraj\u0105 warzywa, czyszcz\u0105 studni\u0119 oraz przygotowuj\u0105 og\u00F3rki do kiszenia. Pokaniewo. Tomek wizytuje pole. Monika, razem z synem, przygotowuje krow\u0119 na wystaw\u0119 do Szepietowa. Tomek namawia Monik\u0119 na lot balonem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"65468489":["Miami","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"65468490":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65468491":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65468492":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65468493":["Jak dawniej
Gra\u017Cyna zg\u0142asza zagini\u0119cie m\u0119\u017Ca Henryka, kt\u00F3ry ci\u0119\u017Cko choruje na serce, ale nie wzi\u0105\u0142 ze sob\u0105 lek\u00F3w. Policja podejrzewa, \u017Ce m\u00F3g\u0142 utopi\u0107 si\u0119 w Wi\u015Ble. Przera\u017Cona \u017Cona jedzie na rozpoznanie zw\u0142ok, ale okazuje si\u0119, \u017Ce wy\u0142owiono m\u0119\u017Cczyzn\u0119 podobnego do jej m\u0119\u017Ca. Nie traci nadziei, \u017Ce detektywi odnajd\u0105 Henryka ca\u0142ego i zdrowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65468494":["Liliana i Jerzy Wasilewscy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od 14 lat. Mimo \u017Ce nie mog\u0105 mie\u0107 dzieci, zawsze tworzyli szcz\u0119\u015Bliwy zwi\u0105zek. Po\u0142\u0105czy\u0142a ich wsp\u00F3lna pasja - wycieczki rowerowe. Wszystko zacz\u0119\u0142o si\u0119 zmienia\u0107, kiedy m\u0119\u017Cczyzna dosta\u0142 posad\u0119 dyrektora w jednym z lice\u00F3w og\u00F3lnokszta\u0142c\u0105cych we Wroc\u0142awiu. Sta\u0142 si\u0119 osch\u0142y i nieobecny. Nie ma ochoty ani na seks, ani nawet na wsp\u00F3lne wypady rowerowe. Liliana podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C ma romans. Obawia si\u0119, \u017Ce jego kochank\u0105 mo\u017Ce by\u0107 kt\u00F3ra\u015B z uczennic.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"65468495":["Re\u017C.: Tony Phelan.
Hard Bargain
Sytuacja finansowa szpitala jest coraz gorsza. Owena czeka kilka bardzo trudnych decyzji. Jedn\u0105 z nich jest rezygnacja z kosztownej operacji, od kt\u00F3rej zale\u017Cy \u017Cycie dziecka. Alex i Jo pr\u00F3buj\u0105 ratowa\u0107 noworodka. April prosi Jacksona o rad\u0119 w kwestii randek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"65468496":["Kabaret Elita, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a i Kabaretu Inaczej
Ka\u017Cdy zna kultowe piosenki napisane i wykonywane przez wroc\u0142awski Kabaret Elita. W\u015Br\u00F3d nich mo\u017Cna znale\u017A\u0107 takie przeboje jak \"Do serca przytul psa\", \"Nie odlecimy do ciep\u0142ych kraj\u00F3w\", \"Czego si\u0119 boisz g\u0142upia\" czy \"Warto by\u0142o czeka\u0107\". Podczas wyj\u0105tkowego wyst\u0119pu przygotowanego specjalnie dla stacji Nowa TV Elicie go\u015Bcinnie towarzysz\u0105 panowie z kabaretu Inaczej oraz wielokrotnie nagradzany Kabaret Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65468497":["Kabaret Elita, z go\u015Bcinnym udzia\u0142em Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a i Kabaretu Inaczej
Ka\u017Cdy zna kultowe piosenki napisane i wykonywane przez wroc\u0142awski Kabaret Elita. W\u015Br\u00F3d nich mo\u017Cna znale\u017A\u0107 takie przeboje jak \"Do serca przytul psa\", \"Nie odlecimy do ciep\u0142ych kraj\u00F3w\", \"Czego si\u0119 boisz g\u0142upia\" czy \"Warto by\u0142o czeka\u0107\". Podczas wyj\u0105tkowego wyst\u0119pu przygotowanego specjalnie dla stacji Nowa TV Elicie go\u015Bcinnie towarzysz\u0105 panowie z kabaretu Inaczej oraz wielokrotnie nagradzany Kabaret Czo\u0142\u00F3wka Piek\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65468498":["W programie opowie\u015B\u0107 Kayli, kt\u00F3ra po rozwodzie rodzic\u00F3w przeprowadzi\u0142a si\u0119 ze swoim ojcem, Frankiem, do nowego domu. Wkr\u00F3tce dwunastolatka dokona\u0142a strasznego odkrycia - pod gankiem znalaz\u0142a przera\u017Caj\u0105ce rze\u017Aby wykonane z ko\u015Bci. W tym odcinku poznamy tak\u017Ce histori\u0119 Claire, kt\u00F3ra kupi\u0142a stary dom. Nied\u0142ugo po przeprowadzce zacz\u0119\u0142a by\u0107 \u015Bwiadkiem dziwnych, niewyja\u015Bnionych zdarze\u0144. M\u0142od\u0105 kobiet\u0119 dr\u0119czy\u0142y koszmary i budz\u0105ce groz\u0119 wizje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213623.jpg","",[]],"65468499":["Brudne pieni\u0105dze
\u0141owcy dostaj\u0105 spraw\u0119 napadu na konw\u00F3j przewo\u017C\u0105cy got\u00F3wk\u0119 dla hurtownika. Kierowc\u0119, 40-letniego Marka, bandyci zabrali ze sob\u0105, drugiego z konwojent\u00F3w pozostawili nieprzytomnego na ulicy. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce atak by\u0142 sfingowany, a Henryk, w\u0142a\u015Bciciel hurtowni, chce wy\u0142udzi\u0107 odszkodowanie. \u0141owcy nakrywaj\u0105 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 ze spakowanymi walizkami. Zatrzymuj\u0105 go po kr\u00F3tkim po\u015Bcigu. Na przes\u0142uchaniu Henryk zeznaje, \u017Ce chcia\u0142 uciec przed wierzycielem. Zarzeka si\u0119, \u017Ce napad nie by\u0142 sfingowany. \u0141owcy zamierzaj\u0105 sprawdzi\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, u kt\u00F3rego zad\u0142u\u017Cy\u0142 si\u0119 Henryk oraz jego pracownik\u00F3w. Docieraj\u0105 do siostry Marka, kt\u00F3ra przyznaje, \u017Ce chcia\u0142 on zarobi\u0107 na leczenie ich umieraj\u0105cej matki. Klaudia zauwa\u017Ca u Tomka pistolet. Prosi \u0142owc\u00F3w, by to sprawdzili. Okazuje si\u0119, \u017Ce bro\u0144 jest legalna, a m\u0119\u017Cczyzna przygotowuje si\u0119 do zawod\u00F3w strzeleckich dla niepe\u0142nosprawnych. Jagna udziela mu kilku lekcji na strzelnicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"65468500":["Bajpasy przez dziurk\u0119 od klucza
Do jednej z wa\u017Cniejszych metod pomocy pacjentom ze schorzeniami serca nale\u017C\u0105 tzw. bajpasy. S\u0105 one wszczepiane w miejsce zw\u0119\u017Conych lub zamkni\u0119tych naczy\u0144 krwiono\u015Bnych, dzi\u0119ki czemu zapewniaj\u0105 prawid\u0142owy przep\u0142yw krwi i prac\u0119 serca. Kardiochirurg dr Przemys\u0142aw Sza\u0142a\u0144ski jako jedyny na \u015Bwiecie potrafi przeprowadzi\u0107 ten zabieg bez rozcinania mostka i u\u017Cycia sztucznego p\u0142ucoserca. Niestety, jednak nie u wszystkich pacjent\u00F3w jest to mo\u017Cliwe. Nowatorsk\u0105 metod\u0119 mo\u017Cna zastosowa\u0107 u Urszuli. Inaczej sytuacja wygl\u0105da w przypadku Wac\u0142awa. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest o krok od zawa\u0142u. Konieczny staje si\u0119 zabieg wymagaj\u0105cy rozci\u0119cia ca\u0142ego mostka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"65468501":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65468502":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65468503":["Kabaret Nowaki
Dalsza cz\u0119\u015B\u0107 programu \"Moda na Nowaki\". Tym wyst\u0119pem grupa pokazuje, dlaczego jest jednym z najbardziej lubianych kabaret\u00F3w obecnie dzia\u0142aj\u0105cych w kraju. Tworzone przez nich - nieraz absurdalne i zaskakuj\u0105ce - postaci wywodz\u0105 si\u0119 wprost z codzienno\u015Bci ka\u017Cdego Polaka. Nowaki \u0142\u0105cz\u0105 w sobie m\u0142odo\u015B\u0107 i do\u015Bwiadczenie, dzi\u0119ki czemu ka\u017Cdy ich wyst\u0119p okazuje si\u0119 ogromnym sukcesem. Satyrycy z pewno\u015Bci\u0105 rozbawi\u0105 ka\u017Cdego do \u0142ez. Zapowiada si\u0119 wiecz\u00F3r pe\u0142en dobrego humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65468504":["KSM - Radio. Muzyka. \u017Barty., cz\u0119\u015B\u0107 1","","",[]],"65468505":["Kuba Marcinowicz sprawdzi, czy mo\u017Cna oszuka\u0107 wariograf. Opowie o dronie pasa\u017Cerskim i p\u0142ytce dla zapominalskich. Witold Tomaszewski zdradzi gad\u017Cety detektywistyczne. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, jak dzia\u0142a farma wiatrowa w Kisielicach. Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni m.in., czy ko\u0144c\u00F3wki w bananach s\u0105 niezdrowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65468506":["Prowadz\u0105cy zdradzi fakty i mity o alkomatach. Opowie o nowych emotikonach i we\u017Amie pod lup\u0119 laser. Witold Tomaszewski zdradzi gad\u017Cety do obrony. Gospodarz programu przeprowadzi eksperyment z udzia\u0142em magnezu. Zmierzy si\u0119 te\u017C z pytaniami od widz\u00F3w. Wyja\u015Bni, jak odr\u00F3\u017Cni\u0107 metanol od etanolu, a tak\u017Ce czy spo\u017Cywanie du\u017Cej ilo\u015Bci cukru prowadzi do cukrzycy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}