{"73910922":["Najwi\u0119ksza tajemnica zamku Ksi\u0105\u017C
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski ponownie wr\u00F3ci do zamku Ksi\u0105\u017C. Prowadz\u0105cy opowie histori\u0119 Sali Konrada, w kt\u00F3rej skuto stiuki, obni\u017Cono sufit i przerobiono okna. Ciekawe, \u017Ce komnata ma taki sam uk\u0142ad okien i wymiary co Bursztynowa Komnata. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy sala ta by\u0142a przygotowywana na przyjazd wyposa\u017Cenia komnaty. Byli wi\u0119\u017Aniowie, przymusowi robotnicy w tamtym czasie, kt\u00F3rzy dzi\u015B odwiedzaj\u0105 Ksi\u0105\u017C, twierdz\u0105, \u017Ce brakuje wielkiej hali. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105, czy hala istnia\u0142a i co w niej mog\u0142o by\u0107. Niekt\u00F3rzy podejrzewaj\u0105, \u017Ce mog\u0142y by\u0107 tam przechowywane skrzynie z Bursztynow\u0105 Komnat\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73910923":["Dolina tajemnic
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkryje tajemnic\u0119 sprzed 70 lat. Do Ludwikowic K\u0142odzkich na Dolnym \u015Al\u0105sku przeniesiono w czasie wojny trzyna\u015Bcie niemieckich fabryk. Tw\u00F3rcy odpowiedz\u0105 na pytanie, co w nich produkowano, skoro w budynku zamontowano specjaln\u0105 posadzk\u0119, by nie powodowa\u0142a iskier. Wa\u017Cnym pytaniem jest, jakie mia\u0142o znaczenie po\u0142o\u017Cenie fabryk niedaleko kompleksu Riese. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, do czego s\u0142u\u017Cy\u0142a budowla znana jako \"Mucho\u0142apka\". Prowadz\u0105cy odpowie, czy by\u0142a podstaw\u0105 ch\u0142odni kominowej czy raczej tajny projekt \"Die Glocke\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73910924":["Nowa wojna
Pod Cedyni\u0105, nieopodal brzegu Odry mo\u017Cna znale\u017A\u0107 betonowe przycz\u00F3\u0142ki. Zosta\u0142y one wykorzystane w 1979 roku, podczas \u0107wicze\u0144 Uk\u0142adu Warszawskiego \"Bariera 79\". By\u0107 mo\u017Ce manewry te stanowi\u0142y sprawdzian wielkiej inwazji na Zach\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"73910925":["Decyduj\u0105cy czas
Hitlerowcy wiedzieli, \u017Ce nie maj\u0105 szans w starciu ze znacznie liczniejszymi oddzia\u0142ami Armii Czerwonej. Pomimo beznadziejnej sytuacji w lutym 1945 roku niemieckie wojska rozpocz\u0119\u0142y dwie wielkie operacje na p\u00F3\u0142nocy Polski. Wed\u0142ug jednej z teorii mog\u0142o chodzi\u0107 o obron\u0119 le\u017C\u0105cego na zapleczu teren\u00F3w walk rakietowego o\u015Brodka w Peenem\u00FCnde. Wtedy celem ofensyw by\u0142oby op\u00F3\u017Anienie zaj\u0119cia o\u015Brodka przez aliant\u00F3w i uratowanie dost\u0119pnej tam dokumentacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"73910926":["Prezentacja rozgrywki z \"It Takes Two\", przygodowej platform\u00F3wki wydanej przez Electronic Arts w 2021 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191957.jpg","",[]],"73910927":["Goku, Szatan Serduszko i Tien zwabiaj\u0105 androidy w pewne miejsce, by tam toczy\u0107 z nimi rozstrzygaj\u0105c\u0105 walk\u0119. Tymczasem Krillin o\u017Cywia Yamch\u0119 dzi\u0119ki fasolce Senzu. Yamcha opowiada o zdolno\u015Bci android\u00F3w do poch\u0142aniania energii. Wojownik wraz z Krillinem i Gohanem spiesz\u0105 ostrzec o tym pozosta\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910928":["Android 19 wci\u0105\u017C pobiera energi\u0119 od Goku. Podczas tego procesu nagle pojawia si\u0119 Vegeta, kt\u00F3ry ratuje Goku, kopi\u0105c androida prosto w twarz. Nast\u0119pnie Vegeta p\u0119dzi w stron\u0119 pozosta\u0142ych android\u00F3w i - ku zdziwieniu wszystkich - zmienia si\u0119 w Supersajanina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910929":["Droga do Polski
Walki w schronach w W\u0119gierskiej G\u00F3rce trwa\u0142y kr\u00F3tko, bo tylko p\u00F3\u0142tora dnia. Jednak je\u017Celi we\u017Amie si\u0119 pod uwag\u0119 warunki, w jakich przysz\u0142o si\u0119 broni\u0107 obsadzaj\u0105cym je \u017Co\u0142nierzom - w zabudowaniach brakowa\u0142o wentylacji, a beton, z kt\u00F3rego powsta\u0142y, nie zd\u0105\u017Cy\u0142 jeszcze zaschn\u0105\u0107 - okazuje si\u0119, \u017Ce nawet tych kilkadziesi\u0105t godzin \u015Bwiadczy o niezwyk\u0142ym m\u0119stwie walcz\u0105cych. W Czechach, po drugiej stronie granicy, Niemcy przej\u0119li schrony bez ani jednego wystrza\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"73910930":["Prezentuj bro\u0144
W 1936 roku rozpocz\u0119to wielk\u0105 modernizacj\u0119 polskiej armii. Tw\u00F3rcy programu chc\u0105 wyja\u015Bni\u0107, dlaczego dzia\u0142ania te podj\u0119to dopiero w kilka miesi\u0119cy po \u015Bmierci marsza\u0142ka Pi\u0142sudskiego. Wed\u0142ug niekt\u00F3rych blokowa\u0142 on wprowadzenie zmian w polskim wojsku i tym samym uniemo\u017Cliwi\u0142 lepsze przygotowanie do odparcia atak\u00F3w ze strony hitlerowc\u00F3w i sowiet\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"73910931":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73910932":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"73910933":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"73910934":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73910935":["7 najlepszych gier z uniwersum Dragon Balla","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"73910936":["11 Power Ranger\u00F3w, kt\u00F3rymi zawsze chcieli\u015Bmy zosta\u0107","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"73910937":["Goku, Szatan Serduszko i Tien zwabiaj\u0105 androidy w pewne miejsce, by tam toczy\u0107 z nimi rozstrzygaj\u0105c\u0105 walk\u0119. Tymczasem Krillin o\u017Cywia Yamch\u0119 dzi\u0119ki fasolce Senzu. Yamcha opowiada o zdolno\u015Bci android\u00F3w do poch\u0142aniania energii. Wojownik wraz z Krillinem i Gohanem spiesz\u0105 ostrzec o tym pozosta\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910938":["Android 19 wci\u0105\u017C pobiera energi\u0119 od Goku. Podczas tego procesu nagle pojawia si\u0119 Vegeta, kt\u00F3ry ratuje Goku, kopi\u0105c androida prosto w twarz. Nast\u0119pnie Vegeta p\u0119dzi w stron\u0119 pozosta\u0142ych android\u00F3w i - ku zdziwieniu wszystkich - zmienia si\u0119 w Supersajanina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910939":["11 Power Ranger\u00F3w, kt\u00F3rymi zawsze chcieli\u015Bmy zosta\u0107","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"73910940":["Gry pojedynkowe na pocz\u0105tek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301173.jpg","",[]],"73910941":["\u017Bo\u0142nierze Himmlera","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73910942":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910943":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910944":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"73910945":["Grabie\u017Ccy
Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 pa\u0142acu w Sichowie na Dolnym \u015Al\u0105sku, kt\u00F3rego ostatnim w\u0142a\u015Bcicielem by\u0142 Manfred von Richthofen, a ostatnim lokatorem - generalny gubernator ziem polskich Hans Frank. Ostatni rezydent zamku i jego ludzie ukrywali od sierpnia 1944 roku polskie skarby w tym regionie. Wo\u0142osza\u0144ski sprawdzi, czy s\u0105 one tam do dzisiaj.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73910946":["Lista zaginionych skarb\u00F3w
Po II wojnie \u015Bwiatowej wielu Niemc\u00F3w musia\u0142o opu\u015Bci\u0107 ziemie Dolnego \u015Al\u0105ska. Na ich miejsce sprowadzi\u0142y si\u0119 polskie rodziny. Zanim Polacy osiedlili si\u0119 w tym regionie, pojawili si\u0119 szabrownicy. Rabusie okradali domy, pa\u0142ace, zamki i ko\u015Bcio\u0142y, a nawet profanowali grobowce. Zachowa\u0142y si\u0119 liczne zdj\u0119cia tych miejsc sprzed wojny. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski i jego ekipa por\u00F3wna, jak wygl\u0105daj\u0105 te tereny dzi\u015B z ocala\u0142ymi fotografiami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359195.jpg","",["N"]],"73910947":["Krillin pr\u00F3buje pom\u00F3c Goku, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C walczy z Veget\u0105. Korzysta z techniki walki zwanej Spirit Bomb. W ostatniej chwili ksi\u0119ciu saiya\u0144skiemu udaje si\u0119 uchyli\u0107 przed ciosem. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce Goku przegra, je\u015Bli nie pojawi si\u0119 kto\u015B jeszcze, kto pomo\u017Ce mu pokona\u0107 Veget\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910948":["Goku sprzeciwia si\u0119 zabiciu Vegety w chwili, gdy Krillin zamierza si\u0119, by zada\u0107 mu \u015Bmiertelny cios. Wojownik chce, \u017Ceby jego odwieczny wr\u00F3g \u017Cy\u0142. Tylko wtedy b\u0119dzie m\u00F3c ponownie stan\u0105\u0107 z nim do walki. Krillin niech\u0119tnie si\u0119 na to godzi, a Vegeta opuszcza Ziemi\u0119. W tym samym czasie Master Roshi, Bulma, Chi-Chi i Korin ruszaj\u0105 na spotkanie z Goku, Gohanem i Krillinem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910949":["Po bitwie z Veget\u0105 Goku, Krillin i Gohan powoli dochodz\u0105 do siebie. W szpitalu odwiedzaj\u0105 ich bliscy i przyjaciele. Tymczasem w telewizji wyemitowany zostaje dokument dotycz\u0105cy nowego pojazdu kosmicznego Nappy. Bulma niechc\u0105cy niszczy statek, naciskaj\u0105c niew\u0142a\u015Bciwy przycisk na specjalnym pilocie. W\u00F3wczas pojawia si\u0119 Popo, kt\u00F3ry stwierdza, \u017Ce z pewno\u015Bci\u0105 istnieje inny pojazd kosmiczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"73910950":["And\u017Celika
W klasie pojawia si\u0119 nowa kole\u017Canka And\u017Celika. Dziewczyna czyni w \u017Cyciu Konieczki, Ma\u015Blany i Anusiaka du\u017Co zamieszania. Nie jest ni\u0105 zainteresowany jedynie Czesio, kt\u00F3ry woli muchy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",[]],"73910951":["Wied\u017Ama Shigella
Imieninowe \u015Bliwki Czesia nie wysz\u0142y nikomu na dobre. Zapanowa\u0142a czerwonka, a z ni\u0105 hiperbiegunka. Ch\u0142opaki musz\u0105 si\u0119 zmierzy\u0107 z bakteri\u0105 w szpitalu. Postanawiaj\u0105 zniszczy\u0107 z\u0142\u0105 Shigell\u0119 z Kalnej Wie\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",["AD"]],"73910952":["Higieniczny blues
Higienistka jest nieszcz\u0119\u015Bliwa i \u015Bpiewa smutnego bluesa. Konieczko, Ma\u015Blana, Anusiak i Czesio zamierzaj\u0105 modli\u0107 si\u0119 o jej szcz\u0119\u015Bcie. Wywo\u0142uj\u0105 w \u017Cyciu kobiety du\u017Cy zam\u0119t.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",["AD"]],"73910953":["Nazywam si\u0119 Anusiak
Anusiak wy\u015Bmiewa przy ca\u0142ej klasie nazwiska Konieczki, Ma\u015Blany i Czesia. W odwecie, koledzy organizuj\u0105 spisek, doprowadzaj\u0105cy Anusiaka do rozpaczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",[]],"73910954":["Order dla Ma\u015Blany
Konieczko podczas bitwy zostaje ranny w g\u0142ow\u0119. Higienistka przyznaje mu order za odwag\u0119. Anusiak, Czesio i Ma\u015Blana s\u0105 gotowi znie\u015B\u0107 wiele b\u00F3lu, aby dosta\u0107 tak wysokie odznaczenie od dy\u017Curnej sanitariuszki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957735.jpg","",[]],"73910955":["Agata Pachole oraz Ola Tarnowska zagwarantuj\u0105 dreszczyk emocji w jednym z najlepszych straszak\u00F3w ostatnich lat. Outlast to pierwszoosobowy horror, w kt\u00F3rym dziewczyny wciel\u0105 si\u0119 w dziennikarza \u015Bledczego chc\u0105cego odkry\u0107 mroczny sekret szpitala psychiatrycznego Mount Massive.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379556.jpg","",[]],"73910956":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73910957":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"73910958":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73910959":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73910960":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"73910961":["Wiosenna ods\u0142ona turnieju League of Legends, w kt\u00F3rym zobaczy\u0107 mo\u017Cemy najlepsze europejskie zespo\u0142y. W\u015Br\u00F3d nich jest G2 Esports, czyli zwyci\u0119zca tegorocznego zimowego splitu. Ponownie zobaczymy Jankosa, kt\u00F3ry od grudnia 2022 roku jest zawodnikiem Teamu Heretics. Jak tym razem zaprezentuje si\u0119 Polak, kt\u00F3rego na summoner's rift ogl\u0105damy jako junglera?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"73910962":["7 cyberpunkowych gier, w kt\u00F3re warto zagra\u0107 przed Cyberpunkiem 2077","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"73910756":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73910757":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73910758":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Marek Kacprzak, Bartosz Kurek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73910759":["Re\u017C.: Chris Renaud, Kyle Balda.
Ca\u0142y \u015Bwiat jest zniszczonym pustkowiem, a ziemia dawno temu przesta\u0142a wydawa\u0107 jakiekolwiek owoce. Tymczasem w szczelnie zabudowanym, kolorowym i odizolowanym miasteczku Thneedville wszystko jest sztuczne. Nie ma tu \u017Cywych ro\u015Blin i nawet czyste powietrze sprzedaje si\u0119 w butelkach. W ogr\u00F3dkach ustawione s\u0105 imponuj\u0105ce gatunki drzew, ale prawdziwego nikt dawno nie widzia\u0142. Dwunastoletni Ted, by zaimponowa\u0107 Audrey, kt\u00F3r\u0105 jest zauroczony, postanawia odnale\u017A\u0107 prawdziwe drzewo. Wyrusza poza miasto, by pozna\u0107 Loraksa - zgry\u017Aliwego, a zarazem pe\u0142nego uroku obro\u0144cy drzew. Wsp\u00F3lnie z nim ma szans\u0119 cofn\u0105\u0107 skutki katastrofy ekologicznej. Niestety, o wszystkim dowiaduje si\u0119 chciwy burmistrz Thneedville, Alojzy O'Hare, kt\u00F3ry dzi\u0119ki zanieczyszczeniu \u015Brodowiska dorobi\u0142 si\u0119 maj\u0105tku. Robi on wszystko, by powstrzyma\u0107 ch\u0142opca... Ekranizacja jednej z najpi\u0119kniejszych bajek Dr. Seussa, pomys\u0142odawcy takich postaci, jak Grinch, Kot Prot czy Horton. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142os\u00F3w postaciom u\u017Cyczyli m.in.: Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Monika Piku\u0142a, Tomasz Grochoczy\u0144ski oraz Miriam Aleksandrowicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421266.jpg","",["N"]],"73910760":["Re\u017C.: Thor Freudenthal.
Nowy Jork. Mieszka tu i uczy si\u0119 pozornie przeci\u0119tny nastolatek. Percy Jackson (Logan Lerman) cierpi na dysleksj\u0119 i nadpobudliwo\u015B\u0107. W rzeczywisto\u015Bci ch\u0142opak jest synem greckiego boga Posejdona. Pewnego dnia odwiedza go pi\u0119kna c\u00F3rka Ateny, Annabeth (Alexandra Daddario). Zawiadamia ch\u0142opaka, \u017Ce chroni\u0105ce ob\u00F3z heros\u00F3w drzewo zosta\u0142o zatrute. Mo\u017Ce je uleczy\u0107 jedynie z\u0142ote runo, mityczna sk\u00F3ra baranka posiadaj\u0105ca magiczn\u0105 moc. Aby zdoby\u0107 cudowny przedmiot i zapobiec katastrofie, Percy i Annabeth wyruszaj\u0105 na pe\u0142n\u0105 niebezpiecze\u0144stw wypraw\u0119. Zmierzaj\u0105 ku wyspie, po\u0142o\u017Conej na Morzu Potwor\u00F3w, gdzie wed\u0142ug mit\u00F3w jest ukryte z\u0142ote runo. Okazuje si\u0119, \u017Ce przebywa tu tak\u017Ce m\u0142ody przyjaciel Percy'ego, satyr Grover (Brandon T. Jackson), wi\u0119ziony przez olbrzyma Polifema (Robert Maillet). Niebawem do wyprawy Annabeth i Jacksona do\u0142\u0105czaj\u0105 c\u00F3rka boga Aresa, Clarisse (Leven Rambin), kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C szuka z\u0142otego runa, i cyklop Tyson (Douglas Smith), przyrodni brat Percy'ego. Podczas rejsu statek, kt\u00F3rym p\u0142yn\u0105 \u015Bmia\u0142kowie, zostaje zaatakowany przez morskie potwory, Scyll\u0119 i Charybd\u0119. Scenariusz filmu powsta\u0142 na motywach jednej z powie\u015Bci Ricka Riordana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1866795.jpg","",[]],"73910761":["Re\u017C.: Andrew Stanton, Angus MacLane.
B\u0142\u0119kitna rybka Dory dorasta w oceanicznych g\u0142\u0119binach pod opiek\u0105 troskliwych rodzic\u00F3w. Cierpi na zanik pami\u0119ci kr\u00F3tkotrwa\u0142ej, wi\u0119c mama i tata przy okazji zabawy pr\u00F3buj\u0105 wierszykami zakodowa\u0107 w jej umy\u015Ble, jak ma unika\u0107 niebezpiecze\u0144stwa. Mimo ich usilnych stara\u0144 male\u0144stwo oddala si\u0119 i zostaje poniesione z oceanicznym pr\u0105dem daleko od przytulnego domu i rodziny. Osamotniona rybka podp\u0142ywa do nieznanych jej mieszka\u0144c\u00F3w oceanu i wypytuje o swoich bliskich. Nikt jednak nie potrafi wskaza\u0107 jej drogi do domu... Mijaj\u0105 lata. Dory dorasta, a w jej umy\u015Ble zaciera si\u0119 wspomnienie o dzieci\u0144stwie i bliskich. Jej now\u0105 rodzin\u0105 staj\u0105 si\u0119 b\u0142azenek Marlin i jego synek Nemo. Optymistyczna rybka pomaga te\u017C nauczycielowi p\u0142aszczce w prowadzeniu lekcji w podwodnej szk\u00F3\u0142ce. Podczas zaj\u0119\u0107 Dory ma przeb\u0142ysk pami\u0119ci, kt\u00F3ry u\u015Bwiadamia jej, \u017Ce gdzie\u015B tam czekaj\u0105 na ni\u0105 rodzice. By odnale\u017A\u0107 mam\u0119 i tat\u0119, potrzebuje pomocy marudnej o\u015Bmiornicy Hanka, wala bia\u0142ego Baileya, kt\u00F3ry ma problemy z echolokacj\u0105, oraz cierpi\u0105cej na kr\u00F3tkowzroczno\u015B\u0107 samiczki rekina wielorybiego Nadziei. Mimo swoich s\u0142abo\u015Bci tworz\u0105 oni zgran\u0105 i skuteczn\u0105 ekip\u0119. Czeka ich pe\u0142na przyg\u00F3d podwodna podr\u00F3\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055492.jpg","",[]],"73910762":["Re\u017C.: Sean Anders.
Pete i Ellie, dobrze sytuowane ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, decyduj\u0105 si\u0119 na adopcj\u0119. Ich serca kradnie nastoletnia Lizzy. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dziewczyna ma rodze\u0144stwo - siostr\u0119 i brata. Ma\u0142\u017Conkowie nie chc\u0105 ich rozdziela\u0107 i w ten spos\u00F3b staj\u0105 si\u0119 rodzicami zast\u0119pczymi a\u017C tr\u00F3jki pociech. Pragn\u0105 zbudowa\u0107 z dzie\u0107mi dobr\u0105 relacj\u0119, co nie jest \u0142atwym zadaniem dla os\u00F3b bez rodzicielskiego do\u015Bwiadczenia. Od tej pory drobne wpadki i nieporozumienia staj\u0105 si\u0119 dla nich codzienno\u015Bci\u0105. W dodatku ich pi\u0119tnastoletnia podopieczna, kt\u00F3ra pocz\u0105tkowo zrobi\u0142a na nich dobre wra\u017Cenie, przechodzi okres buntu. Ma\u0142\u017Conkowie jednak nie zamierzaj\u0105 da\u0107 za wygran\u0105, co sprawia, \u017Ce doskonale odnajduj\u0105 si\u0119 w roli opiekun\u00F3w. Ich m\u0142odzi podopieczni znajduj\u0105 u nich prawdziwy dom oraz du\u017Co mi\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2158542.jpg","",["N"]],"73910763":["Re\u017C.: Tom Shadyac.
Buffalo. Prezenter lokalnej telewizji, Evan Baxter (Steve Carell), zostaje wybrany do Kongresu. Wraz z \u017Con\u0105 Joan (Lauren Graham) i trojgiem dzieci przeprowadza si\u0119 do nowego domu na luksusowym osiedlu. Tu\u017C po rozpocz\u0119ciu pracy m\u0119\u017Cczyzna zaczyna otrzymywa\u0107 przesy\u0142ki, w kt\u00F3rych znajduj\u0105 si\u0119 antyczne narz\u0119dzia ciesielskie oraz drewno. Pewnego ranka, na tylnym siedzeniu jego samochodu, siada sam B\u00F3g (Morgan Freeman). Informuje przera\u017Conego Baxtera o nadchodz\u0105cym potopie. Rozkazuje mu zbudowa\u0107 ark\u0119 i zgromadzi\u0107 w niej pary wszystkich \u017Cyj\u0105cych stworze\u0144. Evan ma do swojej dyspozycji prymitywne sprz\u0119ty i podr\u0119cznik \"Budowanie arki dla opornych\". Po pocz\u0105tkowym szoku, m\u0119\u017Cczyzna poddaje si\u0119 woli Stw\u00F3rcy i rozpoczyna gigantyczn\u0105 budow\u0119. Rodzina, s\u0105siedzi i wsp\u00F3\u0142pracownicy uznaj\u0105, \u017Ce kongresman zwariowa\u0142. Jego stan i misja, kt\u00F3rej si\u0119 podj\u0105\u0142 wzbudzaj\u0105 te\u017C niezdrowe zainteresowanie medi\u00F3w, tym bardziej, \u017Ce wygl\u0105d polityka ulega zmianie. Evan nosi bowiem zgrzebn\u0105, p\u0142\u00F3cienn\u0105 szat\u0119 i d\u0142ug\u0105 brod\u0119 upodabniaj\u0105c\u0105 go do biblijnych prorok\u00F3w. W jego otoczeniu przybywa par zwierz\u0105t, co zwiastuje nieuchronnie nadci\u0105gaj\u0105c\u0105 zag\u0142ad\u0119... Sequel zrealizowanego r\u00F3wnie\u017C przez Toma Shadyaca \"Bruce'a Wszechmog\u0105cego\" okaza\u0142 si\u0119 najdro\u017Csz\u0105 komedi\u0105 w historii kina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2289375.jpg","",[]],"73910764":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73910765":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"73910766":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73910767":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
W programie zostan\u0105 pokazane historie ludzi prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105, kt\u00F3rzy od lat walcz\u0105 z niekompetentnymi urz\u0119dnikami i ich bezpodstawnymi decyzjami. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 jaskrawy przyk\u0142ad urz\u0119dniczej samowoli, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do bankructwa przedsi\u0119biorstwa i zwolnienia wielu pracownik\u00F3w. Dziennikarze \"Pa\u0144stwa w pa\u0144stwie\" \u015Bcigaj\u0105 takie przypadki, zarazem pi\u0119tnuj\u0105c karygodne zachowania urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105c si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403398.jpg","",[]],"73910768":["Re\u017C.: Garry Marshall.
Vivian (Julia Roberts) przyjecha\u0142a do Los Angeles z prowincji. Bieda zmusi\u0142a j\u0105 do prostytucji. Pewnego dnia na Hollywood Boulevard, gdzie czeka na klient\u00F3w, spotyka bogatego i przystojnego biznesmena Edwarda Lewisa (Richard Gere). Nowojorczyk w podr\u00F3\u017Cy biznesowej zgubi\u0142 si\u0119 w\u0142a\u015Bnie, pr\u00F3buj\u0105c dotrze\u0107 do hotelu. Vivian zgadza si\u0119 wskaza\u0107 mu drog\u0119. Edward jest do tego stopnia zauroczony pi\u0119kn\u0105 nieznajom\u0105, \u017Ce zaprasza j\u0105 do swojego apartamentu i postanawia wynaj\u0105\u0107 na tydzie\u0144 jako dam\u0119 do towarzystwa. Proponuje dziewczynie trzy tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Z pomoc\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki (Lara San Giacomo), pracownika hotelu (Hector Elizondo) i dzi\u0119ki pieni\u0105dzom Edwarda, kt\u00F3ry inwestuje w ni\u0105 niebagatelne kwoty, prostolinijna dziewczyna z prowincji przeistacza si\u0119 w eleganck\u0105 kobiet\u0119 o nienagannych manierach. Wystrojona w kreacje od najlepszych projektant\u00F3w budzi powszechn\u0105 uwag\u0119 na meczu polo i podczas wizyty w operze. Edward jest ni\u0105 coraz bardziej zafascynowany. Ona odwzajemnia jego uczucie. Tydzie\u0144 jednak szybko si\u0119 ko\u0144czy i zbli\u017Ca si\u0119 czas rozstania. Ta planowana pocz\u0105tkowo jako gorzki dramat komedia romantyczna odnios\u0142a olbrzymi sukces, staj\u0105c si\u0119 jednym z najpopularniejszych film\u00F3w pierwszej po\u0142owy lat 90. i wchodz\u0105c na sta\u0142e do kanonu popkultury. Obraz uczyni\u0142 z Julii Roberts supergwiazd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2122469.jpg","",[]],"73910769":["Re\u017C.: Florian Henckel von Donnersmarck.
Nauczyciel matematyki ze Stan\u00F3w Zjednoczonych, Frank Tupelo, samotnie podr\u00F3\u017Cuje po Europie. Wycieczka ma by\u0107 lekarstwem na jego z\u0142amane serce. W poci\u0105gu zmierzaj\u0105cym do Wenecji dosiada si\u0119 do niego Elise Clifton-Ward. Trudno mu oderwa\u0107 oczy od pe\u0142nej dystyngowanego pi\u0119kna kobiety. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce nie pojawi\u0142a si\u0119 ona na jego drodze przypadkowo. Elise by\u0142a kochank\u0105 Alexandra Pearce'a - geniusza przest\u0119pczo\u015Bci finansowej. Pewnego dnia ukrad\u0142 on wielkie pieni\u0105dze wp\u0142ywowemu gangsterowi, co w p\u00F3\u0142\u015Bwiatku jest r\u00F3wnoznaczne z wydaniem na siebie wyroku \u015Bmierci. Co wi\u0119cej, szukaj\u0105 go brytyjscy agenci z inspektorem Achesonem na czele. W \u015Brodowisku od jakiego\u015B czasu kr\u0105\u017C\u0105 pog\u0142oski, \u017Ce Pearce zmieni\u0142 twarz i ukry\u0142 si\u0119 gdzie\u015B w Europie. Frank zostaje wpl\u0105tany w mi\u0119dzynarodow\u0105 intryg\u0119 i trafia w \u015Brodek wojny mi\u0119dzy rosyjsk\u0105 mafi\u0105 a wspieran\u0105 przez Interpol policj\u0105. Nie ma poj\u0119cia, \u017Ce Elise chce go wykorzysta\u0107 jako przyn\u0119t\u0119 w prowadzonej przez siebie grze. \u017Bycie turysty jest w niebezpiecze\u0144stwie. Nie potrafi on jednak oprze\u0107 si\u0119 kobiecie i brnie w coraz powa\u017Cniejsze tarapaty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257240.jpg","",["N"]],"73910770":["Re\u017C.: Jonathan Mostow.
John Connor, przyw\u00F3dca ludzi w walce z maszynami, cudem unikn\u0105\u0142 \u015Bmierci. Mimo \u017Ce od dramatycznych wydarze\u0144 up\u0142yn\u0119\u0142o dziesi\u0119\u0107 lat, on wci\u0105\u017C \u017Cyje w ukryciu. By nie zosta\u0107 namierzonym, zrezygnowa\u0142 z domu, samochodu i telefonu. Czujnie zaciera \u015Blady swojej obecno\u015Bci. S\u0142usznie podejrzewa, \u017Ce jego prze\u015Bladowcy nie dadz\u0105 za wygran\u0105. Nadchodzi dzie\u0144, gdy z przysz\u0142o\u015Bci przybywa kolejna, udoskonalona wersja cybernetycznego mordercy - robot T-X. Maj\u0105cy posta\u0107 atrakcyjnej kobiety Terminatrix posiada ogromne mo\u017Cliwo\u015Bci techniczne, jest praktycznie niezniszczalny i dysponuje ca\u0142ym arsena\u0142em zab\u00F3jczych gad\u017Cet\u00F3w. Jego zadaniem jest zlikwidowanie kilku os\u00F3b, mi\u0119dzy innymi m\u0142odej weterynarz Kate Brewster. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta ma w przysz\u0142o\u015Bci po\u015Blubi\u0107 Connora. Na razie jednak \u017Cadne z nich o tym nie wie. \u015Acie\u017Cki Kate i Johna krzy\u017Cuj\u0105 si\u0119 w dramatycznym momencie. Pocz\u0105tkowo nieufna kobieta przy\u0142\u0105cza si\u0119 do przyw\u00F3dcy ruchu oporu i razem pr\u00F3buj\u0105 unieszkodliwi\u0107 Terminatrix. Na pomoc przybywa im T-800, ten sam model robota, kt\u00F3ry dziesi\u0119\u0107 lat temu ocali\u0142 \u017Cycie nastoletniemu Connorowi i jego matce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1996661.jpg","",["N"]],"73910771":["Zerwane wi\u0119zi
Arnold Boczek oznajmia z dum\u0105 swoim s\u0105siadom, \u017Ce wybiera si\u0119 na uroczysty zjazd licznej rodziny Boczk\u00F3w. Maj\u0105 na niego przyby\u0107 jego krewni z ca\u0142ego \u015Bwiata. Ferdynand Kiepski postanawia, \u017Ce odszuka cz\u0142onk\u00F3w swojej rodziny, z kt\u00F3rymi do tej pory nie utrzymywa\u0142 kontaktu, i spr\u00F3buje si\u0119 z nimi skontaktowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"73910772":["Impreza
Mariola chcia\u0142aby zorganizowa\u0107 dla swoich przyjaci\u00F3\u0142 i znajomych imprez\u0119. \u017B\u0105da od Haliny i Ferdka, by udost\u0119pnili jej w tym celu ca\u0142e mieszkanie. Oboje rodzice maj\u0105 wyj\u015B\u0107 gdzie\u015B na ca\u0142\u0105 noc, inaczej popsuj\u0105 ca\u0142\u0105 zabaw\u0119. Ferdek za nic nie chce si\u0119 na to zgodzi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","",["N"]],"73910773":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"73911221":["Dagmara i Piotr","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214462.jpg","",["JM"]],"73911222":["Josh stara si\u0119 odgadn\u0105\u0107, jak\u0105 piosenk\u0119 chce za\u015Bpiewa\u0107 Blue. Dzieci ucz\u0105 si\u0119 rozpoznawania d\u017Awi\u0119k\u00F3w i pomagaj\u0105 kurczaczkom przypomnie\u0107 sobie s\u0142owa piosenki.","","",["N"]],"73911223":["Josh i Blue odkrywaj\u0105, jak rosn\u0105 warzywa oraz owoce. Widzowie dowiaduj\u0105 si\u0119, w jak\u0105 gr\u0119 tym razem chce pogra\u0107 Blue.","","",["N"]],"73911224":["Sztywny jak modliszka
Po i Modliszka odwiedzaj\u0105 festiwal figurek. Na miejscu entuzjazm pandy wymyka si\u0119 nieco spod kontroli.","","",["N"]],"73911225":["Po - gro\u017Any \u0142owca
Po odwiedza s\u0142ynnego bohatera wojennego. Sprawy si\u0119 komplikuj\u0105, kiedy panda dowiaduje si\u0119, \u017Ce emerytowany genera\u0142 na staro\u015B\u0107 zdziwacza\u0142.","","",["N"]],"73911226":["Aukcja z \u017Curawiem
Po pomaga \u017Burawiowi odzyska\u0107 honor, po tym jak zosta\u0142 on upokorzony podczas imprezy charytatywnej.","","",["N"]],"73911227":["Skalmar zasn\u0105\u0142 tak g\u0142\u0119bokim snem, \u017Ce SpongeBob i Patryk nie mog\u0105 go dobudzi\u0107. Pan Krab tworzy catering dla wy\u017Cszych sfer.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"73911228":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",[]],"73911229":["Re\u017C.: Simon J. Smith.
Shrek, Fiona, Osio\u0142, Kot w Butach i pozostali przyjaciele bior\u0105 udzia\u0142 w kolejnej zwariowanej przygodzie. Podczas szalonej nocy w Zasiedmiog\u00F3rogrodzie urz\u0105dzaj\u0105 w\u0142asn\u0105 wersj\u0119 \"Idola\", kt\u00F3ry ma wy\u0142oni\u0107 najwi\u0119kszy talent wokalny. Na scenie prezentuj\u0105 si\u0119 m.in. Osio\u0142, Kot w Butach, siostra Kopciuszka Doris, Wilk i Trzy \u015Awinki, Ciastek, a nawet przystojny Ksi\u0105\u017C\u0119. W jury pocz\u0105tkowo zasiadaj\u0105 Fiona, Shrek i Simon Cowell, ale ostatecznie jedynym s\u0119dzi\u0105 zostaje sam Simon.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1952619.jpg","",["N"]],"73911230":["Re\u017C.: Sarah Smith, Barry Cook.
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia. W ci\u0105gu jednej nocy \u015Awi\u0119ty Miko\u0142aj musi dostarczy\u0107 prezenty milionom dzieci na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Pomimo dok\u0142adnie zaplanowanej operacji \"Biegun P\u00F3\u0142nocny\", jedna z dziewczynek nie otrzymuje podarku. Miko\u0142aj oraz jego rezolutny syn Steve uznaj\u0105 to za dopuszczalny b\u0142\u0105d statystyczny. Najm\u0142odszy potomek Miko\u0142aja, wra\u017Cliwy i nieco tch\u00F3rzliwy Artur, nie zamierza jednak tak tego zostawi\u0107 i postanawia naprawi\u0107 pomy\u0142k\u0119. \u015Amia\u0142ek ma zaledwie dwie godziny na dostarczenie ostatniego prezentu przed \u015Bwi\u0105tecznym porankiem. W trudnej misji wspieraj\u0105 go dziadek, stary renifer i elf pakuj\u0105cy prezenty, Briona. Artur i jego towarzysze desperacko staraj\u0105 si\u0119 dotrze\u0107 do miasteczka w Anglii, gdzie mieszka ma\u0142a Gwen... Bajecznie kolorowa animacja pe\u0142na niezwykle trafnych uwag na temat wsp\u00F3\u0142czesnego \u015Bwiata i r\u00F3\u017Cnych postaw ludzkich. Produkcja zosta\u0142a wyr\u00F3\u017Cniona presti\u017Cowymi nominacjami do Z\u0142otego Globu, Bafty i nagr\u00F3d Annie. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Pawe\u0142 Cio\u0142kosz, Pawe\u0142 Szczesny, El\u017Cbieta Gaertner i Tomasz Grochoczy\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2251058.jpg","",["N"]],"73911231":["Re\u017C.: Matthew O'Callaghan.
Zakochany jele\u0144 Elliot planuje \u015Blub ze swoj\u0105 ukochan\u0105 \u0142ani\u0105, Gizel\u0105. Niestety, przygotowania do ceremonii zostaj\u0105 zak\u0142\u00F3cone. Przywr\u00F3cony niedawno naturze jamnik Kabanos, zostaje niespodziewanie uprowadzony przez swoj\u0105 by\u0142\u0105 w\u0142a\u015Bcicielk\u0119. Kobieta nie potrafi \u017Cy\u0107 bez ukochanego pupila, kt\u00F3rego wci\u0105\u017C traktuje jak dziecko. Elliot, nied\u017Awied\u017A Bogu\u015B, wiewi\u00F3rka McSquizzy, je\u017C Buddy oraz pozostali mieszka\u0144cy lasu ruszaj\u0105 do miasta. Ich celem jest uwolnienie porwanego kolegi. Przyjaciele trafiaj\u0105 do \u015Bwiata udomowionych zwierz\u0105t, kt\u00F3rym przewodzi z pozoru \u0142agodny, pudel Fifi. On i jego znajomi nie zamierzaj\u0105 pozwoli\u0107, aby Kabanos tak po prostu opu\u015Bci\u0142 ich towarzystwo. W efekcie Gizela i McSquizzy zostaj\u0105 uwi\u0119zieni przez podopiecznych ludzi. Elliot pr\u00F3buje ich uwolni\u0107. Rozpoczyna si\u0119 zaci\u0119ta rywalizacja mi\u0119dzy mieszka\u0144cami lasu a zwierzakami z miasta. W jej wyniku Fifi traci swoj\u0105 wypiel\u0119gnowan\u0105 sier\u015B\u0107, mieszka\u0144cy lasu dowiaduj\u0105 si\u0119, jak dzia\u0142aj\u0105 elektryczne obro\u017Ce, a Kabanos postanawia wr\u00F3ci\u0107 do dawnego \u017Cycia. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Jaros\u0142aw Boberek (Bogu\u015B), Dariusz Toczek (Elliot), Tomasz Steciuk (Stanley), Zbigniew Suszy\u0144ski (Kabanos), Janusz Wituch (Fifi) oraz Aneta Todorczuk-Perchu\u0107 (Gizela).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2242177.jpg","",["N"]],"73911232":["Re\u017C.: Peter Farrelly, Bobby Farrelly.
Hal Larson (Jack Black) ocenia przedstawicielki p\u0142ci przeciwnej wy\u0142\u0105cznie po wygl\u0105dzie, a jego idea\u0142em kobiecego pi\u0119kna s\u0105 roznegli\u017Cowane modelki z rozk\u0142ad\u00F3wek kolorowych magazyn\u00F3w. Pewnego dnia wszystko si\u0119 zmienia. Hal zostaje zahipnotyzowany przez telewizyjnego guru, kt\u00F3ry nakazuje mu dostrzega\u0107 w p\u0142ci przeciwnej przede wszystkim pi\u0119kno wewn\u0119trzne. Niebawem spotyka monstrualnie oty\u0142\u0105 ochotniczk\u0119 z korpusu pokoju, Rosemary (Gwyneth Paltrow), w kt\u00F3rej zakochuje si\u0119 od pierwszego wejrzenia. Jako jedyny widzi w niej uosobienie pi\u0119kna, kobieco\u015Bci i wdzi\u0119ku. Udaje mu si\u0119 prze\u0142ama\u0107 jej opory, zapewniaj\u0105c o swoim szczerym uczuciu. Niestety, niebawem czar pryska i Hal zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z wyj\u0105tkowo nieatrakcyjn\u0105 kobiet\u0105. Teraz sam musi zdecydowa\u0107, czy wa\u017Cniejsze dla niego jest cia\u0142o czy dusza. Film braci Farrelly, tw\u00F3rc\u00F3w \"Sposobu na blondynk\u0119\" oraz \"Ja, Irena i ja\", nie tylko pobudza widz\u00F3w do \u015Bmiechu, lecz tak\u017Ce sk\u0142ania do g\u0142\u0119bszej refleksji. Pokazuje, jak du\u017Cy wp\u0142yw na nasze postrzeganie innych os\u00F3b maj\u0105 media, kt\u00F3re kreuj\u0105 obraz \u015Bwiata wype\u0142nionego pi\u0119kno\u015Bciami i przystojniakami. Ogromne wra\u017Cenie robi ucharakteryzowana na kobiet\u0119 z monstrualn\u0105 nadwag\u0105 Gwyneth Paltrow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2058186.jpg","",["N"]],"73911233":["Re\u017C.: Jake Kasdan.
Spencer (Alex Wolff) nie czuje si\u0119 dobrze na studiach w Nowym Jorku i znowu traci pewno\u015B\u0107 siebie. Podczas sp\u0119dzanej w domu rodzinnym przerwy \u015Bwi\u0105tecznej si\u0119ga po konsol\u0119, by powr\u00F3ci\u0107 do pe\u0142nego przyg\u00F3d \u015Bwiata Jumanji. Aby go uratowa\u0107, Martha (Morgan Turner), Bethany (Madison Iseman) oraz Fridge (Ser'Darius Blain) natychmiast wkraczaj\u0105 do akcji. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce zasady gry bardzo si\u0119 zmieni\u0142y. Nie mog\u0105 wcieli\u0107 si\u0119 w swoje dawne awatary i musz\u0105 pozamienia\u0107 si\u0119 rolami. Wkr\u00F3tce jako \u0142owca przyg\u00F3d Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), wojowniczka Ruby Roundhouse (Karen Gillan), Mysz (Kevin Hart) i zal\u0119kniony profesor Sheldon Oberon (Jack Black) pod\u0105\u017Caj\u0105 w g\u0142\u0105b nie tylko d\u017Cungli, ale i bezkresnych pusty\u0144 oraz niebezpiecznych g\u00F3rskich \u0142a\u0144cuch\u00F3w. Czeka ich starcie z wieloma zagro\u017Ceniami i pewnym przebieg\u0142ym z\u0142oczy\u0144c\u0105 (Rory McCann). Kontynuacja \"Jumanji: Przygoda w d\u017Cungli\" z 2017 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114629.jpg","",["N"]],"73911234":["\u015Awi\u0119ta Kluska
Kiepscy oraz ich s\u0105siedzi zostaj\u0105 wyznawcami dziwnego kultu: chodz\u0105 z durszlakami na g\u0142owach i odprawiaj\u0105 tajemnicze mod\u0142y, stoj\u0105c na jednej nodze. Okazuje si\u0119, \u017Ce oczekuj\u0105 nadej\u015Bcia Kosmicznej Kluski, kt\u00F3ra ma pom\u00F3c im si\u0119 szybko wzbogaci\u0107. Ferdek jak zawsze pozostaje sceptyczny. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce pieni\u0105dze faktycznie zaczynaj\u0105 sp\u0142ywa\u0107 do wyznawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"73911235":["Re\u017C.: Kuba Czekaj.
Dystans
Nie\u015Bmia\u0142y 16-letni Bartek w tajemnicy przed rodzicami wyrusza w podr\u00F3\u017C do Wiednia. Na miejscu ma nadziej\u0119 si\u0119 spotka\u0107 ze swoj\u0105 internetow\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105. Wyprawa ch\u0142opaka nie przebiega zgodnie z planem, pe\u0142na jest niespodzianek. Mimo to nie zamierza si\u0119 on poddawa\u0107, tym bardziej \u017Ce na swojej drodze spotyka osoby, kt\u00F3re mu udowodni\u0105, \u017Ce o prawdziwe uczucie trzeba walczy\u0107. Bartek robi wi\u0119c co w jego mocy, by dotrze\u0107 na pierwsz\u0105 randk\u0119.","","",["N"]],"73911236":["Re\u017C.: Micha\u0142 Chaci\u0144ski.
Detektor
Dzi\u0119ki aplikacji Planeta Singli Ewa poznaje Jacka, kt\u00F3ry szybko ujmuje j\u0105 swoim poczuciem humoru. Ich pierwsz\u0105 randk\u0119 przerywa pojawienie si\u0119 policji. Dziewczyna przekonuje si\u0119, \u017Ce przez przypadek mog\u0142a znale\u017A\u0107 si\u0119 w z\u0142ym miejscu i w nieodpowiednim czasie. Trafia na komisariat. Podczas przes\u0142uchania b\u0119dzie musia\u0142a zweryfikowa\u0107 swoje dotychczasowe mi\u0142osne relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404967.jpg","",["N"]],"73911237":["Re\u017C.: Marcus Adams.
Rosja. Czecze\u0144scy rebelianci kierowani przez Jegora Zajsana planuj\u0105 uruchomienie reaktora opuszczonej elektrowni j\u0105drowej. Przetrzymuj\u0105 r\u00F3wnie\u017C grup\u0119 ameryka\u0144skich naukowc\u00F3w jako zak\u0142adnik\u00F3w. Zaniepokojone sytuacj\u0105 w\u0142adze Stan\u00F3w Zjednoczonych wysy\u0142aj\u0105 na miejsce grup\u0119 komandos\u00F3w z elitarnej jednostki specjalnej pod dow\u00F3dztwem Paintera. \u017Bo\u0142nierze maj\u0105 uwolni\u0107 zak\u0142adnik\u00F3w i powstrzyma\u0107 przest\u0119pc\u00F3w przed uruchomieniem reaktora. Wkr\u00F3tce Painter odkrywa, \u017Ce misja ma drugi, ukryty cel. Okazuje si\u0119, \u017Ce zadaniem jest jedynie dotarcie do pilnie strze\u017Conego obiektu. Namierzona elektrownia stanie si\u0119 w\u00F3wczas celem ameryka\u0144skich rakiet. Wystrzelone przez USA pociski uruchomi\u0105 reakcj\u0119 j\u0105drow\u0105. Painter zdaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce to jego rz\u0105d - a nie terrory\u015Bci - stanowi teraz najwi\u0119ksze zagro\u017Cenie. Eksplozja zabije bowiem miliony ludzi i wywo\u0142a wojn\u0119 atomow\u0105 mi\u0119dzy Rosj\u0105 a Stanami Zjednoczonymi. \u017Bo\u0142nierz rozpoczyna szale\u0144czy wy\u015Bcig z czasem. Musi dotrze\u0107 do reaktora i go rozbroi\u0107. Je\u015Bli jego misja si\u0119 nie powiedzie, pot\u0119\u017Cny wybuch poch\u0142onie tysi\u0105ce niewinnych istnie\u0144 i zmieni polityczn\u0105 map\u0119 \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013759.jpg","",["N"]],"73911238":["Kenia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2402217.jpg","",["JM"]],"73911239":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce nie zawsze wszystko jest takie, na jakie wygl\u0105da, a tak\u017Ce, \u017Ce szcz\u0119\u015Bcie mo\u017Ce mie\u0107 \u017Ar\u00F3d\u0142o w s\u0142owach \"chc\u0119 rozwodu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"73911240":["Umar\u0142 odbiornik, niech \u017Cyje odbiornik
Przekonamy si\u0119, \u017Ce z\u0142a s\u0142awa wybuchaj\u0105cych telewizor\u00F3w marki \"Rubin\" jest uzasadniona. Tym bardziej, \u017Ce jeden z odbiornik\u00F3w nale\u017Cy do rodziny Kiepskich. Zosta\u0142 pozostawiony na noc pod opiek\u0105 nieprzewidywalnej \u017Cyciowo Babki, czyli te\u015Bciowej bezrobotnego ojca rodziny - Ferdynanda Kiepskiego. Ferdynand wymy\u015Bla kolejny, genialny spos\u00F3b na osi\u0105gni\u0119cie sukcesu finansowego. Postanawia zainstalowa\u0107 w mieszkaniu \"sex telefon\". Partnerami w erotycznych pogaw\u0119dkach z klientami maj\u0105 by\u0107 Kiepscy. Ferdynand zostaje uznany osiedlowym bohaterem, poniewa\u017C dzi\u0119ki podpatrzonemu w telewizji specyficznemu stylowi walki, pokonuje gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119, J\u0105ka\u0142\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"73911241":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Syn Nilu
Halina po kolejnej bezskutecznej rozmowie z Ferdkiem na temat podj\u0119cia przez niego pracy dochodzi do wniosku, \u017Ce musz\u0105 by\u0107 g\u0142\u0119bsze przyczyny jego chorobliwej postawy. Kategorycznie \u017C\u0105da, aby odby\u0142 konsultacj\u0119 psychiatryczn\u0105. Lekarz zaleca Ferdkowi konkretn\u0105 terapi\u0119. Halina pilnuje, by Ferdek przestrzega\u0142 wszelkich zalece\u0144. Kiepski znu\u017Cony kuracj\u0105 postanawia wyjawi\u0107 \u017Conie przyczyn\u0119, dlaczego jest bezrobotny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73911242":["Wszechobecny
Ferdek u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce spotyka Boczka wsz\u0119dzie, gdzie si\u0119 nie obejrzy. Zaczyna go nurtowa\u0107 jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce s\u0105siad tak szybko si\u0119 przemieszcza. Marian Pa\u017Adzioch podejrzewa, \u017Ce obecno\u015B\u0107 Boczka w tak wielu miejscach ma charakter irracjonalny i postanawia przy pomocy nowoczesnego sprz\u0119tu zbada\u0107 to zjawisko. Po d\u0142ugich obserwacjach Ferdka i Pa\u017Adziocha okazuje si\u0119, \u017Ce przyczyna wszechobecno\u015Bci Boczka jest zupe\u0142nie zaskakuj\u0105ca...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73911243":["Konflikt pokole\u0144
Ferdek po kr\u00F3tkiej wymianie zda\u0144 z Mariol\u0105 czuje si\u0119 dotkni\u0119ty niew\u0142a\u015Bciwym zachowaniem c\u00F3rki. Postanawia powa\u017Cniej zaj\u0105\u0107 si\u0119 jej wychowaniem i baczniej przyjrze\u0107 si\u0119 temu, co dziewczyna robi i z kim wychodzi. Szczeg\u00F3lnie jest zaniepokojony jej randkami. Halina broni c\u00F3rki, twierdz\u0105c, \u017Ce jest ju\u017C ona doros\u0142a i ma prawo robi\u0107 co chce. Ferdek jednak jest przekonany, \u017Ce Mariola umawia si\u0119 z niew\u0142a\u015Bciwymi m\u0119\u017Cczyznami. Szczeg\u00F3lnie kategoryczny sprzeciw budzi w nim jej najnowszy ch\u0142opak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"73911244":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73911245":["Pan Sylwester samotnie wychowuje syna i c\u00F3rk\u0119. Ich matka nadu\u017Cywa alkoholu i nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. M\u0119\u017Cczyzna chce pozbawi\u0107 kobiet\u0119 praw rodzicielskich. Warunki, w jakich \u017Cyje rodzina, pozostawiaj\u0105 jednak wiele do \u017Cyczenia. Pan Sylwester i jego pociechy maj\u0105 do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j i kuchni\u0119. W budynku brakuje \u0142azienki, nie ma te\u017C ogrzewania. Gdy Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski pracuj\u0105 nad nowym domem, Katarzyna Dowbor zabiera dzieci na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"73910774":["Owdowia\u0142a Anna wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Mieszka razem z nimi w domu te\u015Bciowej, gdzie ma dla siebie i dzieci tylko jeden ma\u0142y pok\u00F3j. Za pieni\u0105dze z ubezpieczenia kobieta kupi\u0142a niewielkie mieszkanie w bloku w \u017Bywcu. Liczy\u0142a na to, \u017Ce synowie p\u00F3jd\u0105 do przedszkola, a ona wr\u00F3ci do pracy. Niestety, pieni\u0119dzy nie starczy\u0142o jej ju\u017C na remont mieszkania. Mimo wsparcia rodziny wewn\u0105trz strasz\u0105 go\u0142e \u015Bciany, stercz\u0105ce z nich kable i rozpruta \u0142azienka. Sytuacj\u0119 kobiety postanawia poprawi\u0107 El\u017Cbieta Romanowska.","","",["N"]],"73910775":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"73910776":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"73910777":["Chc\u0105c przygotowa\u0107 miejsce w spi\u017Carni na nowe przetwory, prowadz\u0105ca gotuje zup\u0119 pomidorow\u0105 z domowego przecieru. Zabiela j\u0105 jednak nie \u015Bmietan\u0105, a mleczkiem kokosowym. Na drugie danie Ewa Wachowicz poda pierogi. Ale cho\u0107 danie jest polskie, ich nadzienie b\u0119dzie \u015Br\u00F3dziemnomorskie - z ricotty, parmezanu i bazylii. Po obiedzie, jako danie deserowe, pojawi\u0105 si\u0119 bezy z bit\u0105 \u015Bmietan\u0105 i owocami.","","",[]],"73910778":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"73910779":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","","",["AD"]],"73910780":["Mieszka\u0144com kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wci\u0105\u017C zdarzaj\u0105 si\u0119 niewyt\u0142umaczalne wypadki. Kiepscy i ich s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce na ich domu spocz\u0119\u0142a kl\u0105twa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci w budynku, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, znajdowa\u0142 si\u0119 szpital psychiatryczny. Lokatorzy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 jaki\u015B zwi\u0105zek z bie\u017C\u0105cymi wydarzeniami.","","",["N"]],"73910781":["Do szpitala trafia kolejna pacjentka. Jest eskortowana przez oddzia\u0142 antyterroryst\u00F3w. Dziewczyna ma na sobie \u0142adunek wybuchowy. Bomba eksploduje, gdy jej t\u0119tno zacznie spada\u0107. Trzeba jej podawa\u0107 bez przerwy \u015Brodki pobudzaj\u0105ce. Wskazane jest tak\u017Ce straszenie i dzia\u0142anie na zmys\u0142y. Ca\u0142y zesp\u00F3\u0142 pr\u00F3buje ocali\u0107 \u017Cycie dziewczyny, ale tylko jeden lekarz jest w stanie zdj\u0105\u0107 z niej \u0142adunek wybuchowy.","","",[]],"73910782":["Marta G\u0142adysz mieszka ze swoj\u0105 babci\u0105, Barbar\u0105. U starszej kobiety zostaje zdiagnozowana choroba Alzheimera. Pewnego dnia, gdy Marta wraca do domu, zastaje babci\u0119 zap\u0142akan\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce na pokazie sprz\u0119tu AGD podpisa\u0142a ona niekorzystn\u0105 umow\u0119, kt\u00F3ra zobligowa\u0142a j\u0105 do sp\u0142aty wysokich rat za sprz\u0119t. Zdenerwowana Marta o sprawie postanawia powiadomi\u0107 policj\u0119.","","",["N"]],"73910783":["Higienistka stomatologiczna Alicja Krukowska traci m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry umiera z powodu p\u0119kni\u0119cia t\u0119tniaka aorty. Podczas \u017Ca\u0142oby wspiera j\u0105 kolega z pracy, Dariusz. Kobieta martwi si\u0119 o syna, \u0141ukasza, kt\u00F3ry zaczyna sprawia\u0107 problemy wychowawcze. Kiedy przy\u0142apuje go na paleniu marihuany, podejmuje decyzj\u0119, \u017Ce ch\u0142opak b\u0119dzie odt\u0105d sp\u0119dza\u0142 czas po lekcjach w gabinecie stomatologicznym, w kt\u00F3rym ona pracuje. Wkr\u00F3tce w tym miejscu dochodzi do powa\u017Cnego wypadku.","","",["N"]],"73910784":["Detektywi \u015Bledz\u0105 \u0141ukasza Ziembiewicza na zlecenie zaniepokojonych rodzic\u00F3w ch\u0142opaka, kt\u00F3rzy znale\u017Ali w jego rzeczach strzykawk\u0119. Matka jest przekonana, \u017Ce \u0141ukasz bierze narkotyki. Faktycznie ch\u0142opak ma kontakt z uzale\u017Cnionymi i spory d\u0142ug u jednego z diler\u00F3w. Nagle \u0141ukasz znika bez \u015Bladu po k\u0142\u00F3tni z matk\u0105. Kobieta znalaz\u0142a w jego rzeczach wyniki testu na obecno\u015B\u0107 wirusa HIV - jej syn jest nosicielem.","","",["N"]],"73910785":["Rafa\u0142 Borski wzywa detektyw\u00F3w. Klient ca\u0142\u0105 noc imprezowa\u0142 z koleg\u0105 z pracy Jaros\u0142awem Bartoszkiem. Kiedy rano si\u0119 obudzi\u0142, zauwa\u017Cy\u0142, \u017Ce przyjaciel nie \u017Cyje. Malanowski i Tomek jad\u0105 na miejsce. Nie znajduj\u0105 jednak cia\u0142a. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce Rafa\u0142 przesadzi\u0142 z u\u017Cywkami i teraz majaczy. Postanawiaj\u0105 jednak sprawdzi\u0107, co si\u0119 sta\u0142o z Jaros\u0142awem. Jego kom\u00F3rka nie odpowiada, a partnerka jest przekonana, \u017Ce wyjecha\u0142 do Londynu na szkolenie. \u015Aledczy musz\u0105 ustali\u0107, co si\u0119 wydarzy\u0142o feralnej nocy i gdzie si\u0119 podzia\u0142 Jaros\u0142aw.","","",["N"]],"73910786":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"73910787":["Heniek ma dylemat zwi\u0105zany z Marysi\u0105. Targaj\u0105 nim sprzeczne emocje. Tymczasem Sebastian wprowadza rewolucj\u0119 w swoim \u017Cyciu. Chce znale\u017A\u0107 idealn\u0105 kobiet\u0119 przez Internet. Grzegorz po powrocie z Niemiec musi na nowo u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie sw\u00F3j \u015Bwiat.","","",["N"]],"73910788":["Daniel planuje urz\u0105dzenie \u0142azienki w domu. Na razie \u015Bwietnie daje sobie rad\u0119 bez niej. Jednak zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce kobieta b\u0119dzie jej potrzebowa\u0107. Tymczasem Marysia odwiedza Henia. Wreszcie maj\u0105 okazj\u0119 d\u0142u\u017Cej porozmawia\u0107.","","",["N"]],"73910789":["Had\u017Ci ponownie zaczyna odkrywa\u0107 uroki \u017Cycia we dwoje. Pomimo dziel\u0105cej ich odleg\u0142o\u015Bci ponad trzystu kilometr\u00F3w, jego zwi\u0105zek rozwija si\u0119 bardzo szybko. Dj Kaczor ma wiele talent\u00F3w. Teraz pracuje jako pomocnik w komisie samochodowym i stanowi jego g\u0142\u00F3wn\u0105 atrakcj\u0119. Marcin ca\u0142y sw\u00F3j wolny czas sp\u0119dza na dzia\u0142ce u kolegi. Nieoczekiwanie okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce to miejsce sprzyja poznawaniu nowych ludzi. Nawi\u0105za\u0142 tam kontakt z pewn\u0105 kobiet\u0105.","","",["N"]],"73910790":["Ewa Wachowicz wielokrotnie zach\u0119ca\u0142a do jedzenia kiszonek, gdy\u017C kisi\u0107 mo\u017Cna wiele owoc\u00F3w i warzyw, np.: kalafiora, rzodkiewki czy cytryny. Do tej pory jednak nie pokazywa\u0142a jak kisi\u0107 kapust\u0119. W zwi\u0105zku z tym dzisiaj rozpoczyna program w\u0142a\u015Bnie od tego. W dalszej cz\u0119\u015Bci prowadz\u0105ca przyrz\u0105dzi obiad sk\u0142adaj\u0105cy si\u0119 z dw\u00F3ch da\u0144. Na pocz\u0105tek zaserwuje kremow\u0105 zup\u0119 z pieczarek. Nast\u0119pnie pier\u015B z indyka w rumianym sosie \u015Bliwkowym, a do tego zielone pur\u00E9e ziemniaczane oraz sa\u0142atk\u0119 z kapusty. Zako\u0144czeniem posi\u0142ku b\u0119dzie deser w postaci tarty z orzechami i kakao.","","",["N"]],"73910791":["Chc\u0105c przygotowa\u0107 miejsce w spi\u017Carni na nowe przetwory, prowadz\u0105ca gotuje zup\u0119 pomidorow\u0105 z domowego przecieru. Zabiela j\u0105 jednak nie \u015Bmietan\u0105, a mleczkiem kokosowym. Na drugie danie Ewa Wachowicz poda pierogi. Ale cho\u0107 danie jest polskie, ich nadzienie b\u0119dzie \u015Br\u00F3dziemnomorskie - z ricotty, parmezanu i bazylii. Po obiedzie, jako danie deserowe, pojawi\u0105 si\u0119 bezy z bit\u0105 \u015Bmietan\u0105 i owocami.","","",[]],"73910792":["Roman zauwa\u017Ca, \u017Ce Dorota dziwnie si\u0119 zachowuje. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce \u017Cona go zdradza, spotyka si\u0119 z dr. Rudolfem Niskim. Chce si\u0119 poradzi\u0107, jak w takiej sytuacji powinien post\u0105pi\u0107. Specjalista podpowiada mu, \u017Ceby przeszuka\u0142 torebk\u0119 \u017Cony. Roman znajduje tam ksi\u0105\u017Ck\u0119, kt\u00F3r\u0105 w tajemnicy przed Dorot\u0105 zaczyna czyta\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce to romans, od kt\u00F3rego trudno si\u0119 oderwa\u0107. Niebawem Roman, podobnie jak wcze\u015Bniej jego \u017Cona, zaczyna dziwnie si\u0119 zachowywa\u0107. Tymczasem Brygida umawia si\u0119 z Luckiem w hotelu pod pretekstem pokazania mu miejsca, w kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by zorganizowa\u0107 wesele. Jej plan si\u0119 komplikuje, gdy ch\u0142opak przyje\u017Cd\u017Ca na miejsce razem z And\u017Celik\u0105. Do akcji musi wkroczy\u0107 Zenon.","","",["N"]],"73910793":["Roman dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma nie\u015Blubnego syna. Obawiaj\u0105c si\u0119 reakcji Doroty, z pomoc\u0105 przyjaciela, dr. Niskiego, obmy\u015Bla plan unikni\u0119cia problem\u00F3w. Obaj postanawiaj\u0105, \u017Ce w ojcostwo mo\u017Cna wrobi\u0107 Lolka. Problem w tym, \u017Ce trzeba go najpierw do tego przekona\u0107. Tymczasem Zenon zamawia sw\u00F3j portret w rzymskiej todze i z wie\u0144cem laurowym na g\u0142owie. Ma go zamiar wykorzysta\u0107 przy kolejnej pr\u00F3bie udaremnienia \u015Blubu, a tak\u017Ce do zemsty na by\u0142ym koledze ze szko\u0142y - Romanie. Wkr\u00F3tce jednak wizyta w komendzie policji komplikuje chytry plan m\u0119\u017Cczyzny.","","",["N"]],"73910794":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji wesel, spotyka si\u0119 z najwi\u0119kszymi postaciami polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","","",["N"]],"73910795":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","","",["N"]],"73910796":["Inga spotyka przypadkiem Szymona. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuje on jako naganiacz w klubie ze striptizem. Borys jest w\u015Bciek\u0142y, kiedy si\u0119 o tym dowiaduje. Mi\u0142osz odwiedza Ank\u0119, by odda\u0107 jej telefon. Kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce wygl\u0105da on na zmieszanego. Jest pewna, \u017Ce chodzi o to, i\u017C usi\u0142owa\u0142 j\u0105 poca\u0142owa\u0107. Pawe\u0142 nadal nie akceptuje ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Stasia. Stosunki pomi\u0119dzy Patrycj\u0105 i Wiktorem staj\u0105 si\u0119 ch\u0142odne. Oboje staraj\u0105 si\u0119 je naprawi\u0107. Pod\u015Bwiadomie boj\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce znowu si\u0119 o co\u015B pok\u0142\u00F3c\u0105.","","",["N"]],"73910797":["Bartek importuje zabawki z Ukrainy. Do jednego z transport\u00F3w zakrada si\u0119 28-letnia Safa. M\u0119\u017Cczyzna znajduje j\u0105 wyzi\u0119bion\u0105 w samochodzie. Dzwoni po pogotowie. Kacper i Edyta relacjonuj\u0105 na \u017Cywo imprez\u0119 w swoim domu. Na zabawie pojawia si\u0119 tylko jedna kole\u017Canka oraz obcy ch\u0142opak. S\u0142ysz\u0105c \u017Carty na sw\u00F3j temat, nieznajomy wyci\u0105ga n\u00F3\u017C i zaczyna grozi\u0107 Kacprowi.","","",["N"]],"73910798":["Tw\u00F3rcy programu odwiedzaj\u0105 Jerzego Gar\u0119. W prowadzonym przez niego O\u015Brodku Rehabilitacji Je\u017Cy ucz\u0105 si\u0119, na czym polega codzienna opieka nad tymi ssakami. Nast\u0119pnie udaj\u0105 si\u0119 do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, gdzie wraz z dyrektor Ew\u0105 Zgrabczy\u0144sk\u0105 staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami przybycia kolejnych lw\u00F3w ewakuowanych z Doniecka. Transport organizuje Natalia Popowa. Koty docelowo trafi\u0105 do azylu w po\u0142udniowej Afryce. Prowadz\u0105cy poznaj\u0105 tak\u017Ce mieszka\u0144c\u00F3w O\u015Brodka Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Buchwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna, a tak\u017Ce za\u0142o\u017Cycielk\u0119 plac\u00F3wki Ew\u0119 Rumi\u0144sk\u0105. O pocz\u0105tkach swojej dzia\u0142alno\u015Bci charytatywnej opowiada tak\u017Ce Scarlett Szy\u0142ogalis, kt\u00F3ra ratuje stare konie w swoim schronisku o nazwie \"Tara\" w Piskorzynie.","","",["N"]],"73910799":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"73910800":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"73910801":["Adam Str\u0105k mieszka w Chicago od czterech lat. M\u0119\u017Cczyzna pracuje na budowie, a zarobione pieni\u0105dze wysy\u0142a do Polski, gdzie zostali jego \u017Cona i syn. Gdy Adam wygrywa w loterii wizowej zielon\u0105 kart\u0119, decyduje si\u0119 sprowadzi\u0107 do Ameryki swoj\u0105 rodzin\u0119. Po przyje\u017Adzie do Stan\u00F3w Zjednoczonych Ma\u0142gosia, \u017Cona Adama, odkrywa, \u017Ce m\u0105\u017C nie jest w stanie zapewni\u0107 jej i ich synowi godnych warunk\u00F3w do \u017Cycia.","","",["N"]],"73910802":["Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 Ewa, matka Alana, kt\u00F3ry w nocy znikn\u0105\u0142 z domu. Kobieta ostatni raz widzia\u0142a syna, kiedy k\u0142ad\u0142a si\u0119 spa\u0107. Nast\u0119pnego dnia rano ch\u0142opaka ju\u017C nie by\u0142o. Nie odbiera te\u017C telefonu. Alan nigdy wcze\u015Bniej nie sprawia\u0142 k\u0142opot\u00F3w wychowawczych. Zosia i Kamil namierzaj\u0105 aparat kom\u00F3rkowy nastolatka i jad\u0105 na miejsce ostatniego logowania. Na poboczu drogi pod Warszaw\u0105 znajduj\u0105 rozbite urz\u0105dzenie, a tak\u017Ce \u015Blady but\u00F3w ch\u0142opaka i opon furgonetki. \u015Aledczy bior\u0105 pod uwag\u0119 r\u00F3\u017Cne warianty m.in. porwanie lub wypadek samochodowy. Przede wszystkim jednak musz\u0105 ustali\u0107, co robi\u0142 szesnastolatek w \u015Brodku nocy na obrze\u017Cach Warszawy.","","",["N"]],"73910803":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","","",["N"]],"73910804":["Aby poobserwowa\u0107 dzik\u0105 przyrod\u0119, czasami wystarczy uda\u0107 si\u0119 do parku. Odrobina cierpliwo\u015Bci i uwa\u017Cno\u015Bci zapewnia du\u017Co atrakcji. Miasta dla wielu zwierz\u0105t s\u0105 atrakcyjnym miejscem ze wzgl\u0119du na dost\u0119pno\u015B\u0107 jedzenia i brak drapie\u017Cnik\u00F3w.","","",[]],"73910805":["Owdowia\u0142a Anna wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Mieszka razem z nimi w domu te\u015Bciowej, gdzie ma dla siebie i dzieci tylko jeden ma\u0142y pok\u00F3j. Za pieni\u0105dze z ubezpieczenia kobieta kupi\u0142a niewielkie mieszkanie w bloku w \u017Bywcu. Liczy\u0142a na to, \u017Ce synowie p\u00F3jd\u0105 do przedszkola, a ona wr\u00F3ci do pracy. Niestety, pieni\u0119dzy nie starczy\u0142o jej ju\u017C na remont mieszkania. Mimo wsparcia rodziny wewn\u0105trz strasz\u0105 go\u0142e \u015Bciany, stercz\u0105ce z nich kable i rozpruta \u0142azienka. Sytuacj\u0119 kobiety postanawia poprawi\u0107 El\u017Cbieta Romanowska.","","",["N"]],"73910806":["Przeszczep nerki czy serca ju\u017C na nikim nie robi wra\u017Cenia. W\u0142oski neurochirurg Sergio Canavero twierdzi, \u017Ce jest w stanie przeszczepi\u0107 ludzk\u0105 g\u0142ow\u0119. W odcinku tak\u017Ce prezentacja niezwyk\u0142ego polskiego wynalazku - bionicznej r\u0119ki, daj\u0105cej si\u0119 sterowa\u0107 stop\u0105. Prowadz\u0105ce zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mo\u017Cna przechytrzy\u0107 \u015Bmier\u0107. Porozmawiaj\u0105 z za\u0142o\u017Cycielk\u0105 kontrowersyjnej fundacji Alcor, kt\u00F3ra zamra\u017Ca ludzi.","","",["N"]],"73910807":["Poznamy najm\u0142odszego so\u0142tysa w programie. 28-letni Maciej Szwajnos z Chocho\u0142owa wcze\u015Bniej by\u0142 ko\u015Bcielnym w miejscowej parafii. Obecnie ka\u017Cd\u0105 chwil\u0119 po\u015Bwi\u0119ca sprawom mieszka\u0144c\u00F3w wsi, kt\u00F3rej drewniana zabudowa zosta\u0142a wpisana na list\u0119 zabytk\u00F3w UNESCO. Maciej powita now\u0105 mieszkank\u0119 Chocho\u0142owa, a tak\u017Ce odwiedzi starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego \u017Cona przebywa w szpitalu. Emil Ro\u0144da z Henrykowa po raz pierwszy so\u0142tysem zosta\u0142 w wieku 21-lat. Po czternastu latach na stanowisku stara si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 obowi\u0105zki gospodarza i kelnera w olszty\u0144skiej restauracji. Dzia\u0142a w OSP Henrykowo, s\u0142u\u017Cy w ko\u015Bciele, rozwija dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i wspiera akcje charytatywne. Spr\u00F3buje te\u017C nam\u00F3wi\u0107 panie do wst\u0105pienia do Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich. W Ziel\u0105tkowie Ma\u0142gosia zarz\u0105dzi odnawianie figurek zdobi\u0105cych wie\u015B.","","",["N"]],"73910808":["Gospodyni korzysta z us\u0142ug fryzjerskich w salonie Bogny i Zenka. Jest w\u015Bciek\u0142a, widz\u0105c ko\u0144cowy efekt. Gdy tylko opuszcza lokal, mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami dochodzi do ostrej k\u0142\u00F3tni. Zenek poddaje si\u0119 i jedzie z Micha\u0142em do klubu do Wroc\u0142awia. Poniewa\u017C towarzysz nie jest w nastroju na zabaw\u0119, Zenek reszt\u0119 wieczoru raczy si\u0119 trunkami z Hubertem, kt\u00F3rego pozna\u0142 przy barze. Jolanta podejrzewa R\u00F3\u017C\u0119 o zrobienie graffiti na murze w pobli\u017Cu ko\u015Bcio\u0142a. Zg\u0142asza spraw\u0119 na policj\u0119. Bartosz zawiadamia Magd\u0119 o przyje\u017Adzie swojej matki. Na patrolu posterunkowa zwierza si\u0119 Kubie, jak si\u0119 tym martwi. Potem zauwa\u017Ca kobiet\u0119 za\u015Bmiecaj\u0105c\u0105 teren. Poniewa\u017C ta nie przyjmuje mandatu, postanawia j\u0105 zatrzyma\u0107. Niebawem w komisariacie zjawia si\u0119 zaaferowany Bartosz. Twierdzi, \u017Ce jego matka zagin\u0119\u0142a. R\u00F3\u017Ca odpracowuje w barze d\u0142ug po imprezie. Znajduje wsp\u00F3lny j\u0119zyk z Micha\u0142em, kt\u00F3ry te\u017C prze\u017Cywa sercowe rozterki.","","",["N"]],"73910809":["Rano po imprezie Zenek orientuje si\u0119, \u017Ce spa\u0142 w jednym \u0142\u00F3\u017Cku z Hubertem. Kiedy pojawia si\u0119 Bogna, obaj musz\u0105 si\u0119 t\u0142umaczy\u0107. Ca\u0142a sprawa ko\u0144czy si\u0119 jednak anga\u017Cem Huberta do salonu pi\u0119kno\u015Bci. Luiza czuje si\u0119 upokorzona prac\u0105 poni\u017Cej swoich aspiracji. W dodatku okazuje si\u0119, \u017Ce zgubi\u0142a w fabryce tipsa. Przyznaje si\u0119 ojcu, kt\u00F3ry wpada w panik\u0119 i zarz\u0105dza natychmiastowe poszukiwania. Magda chce zatrze\u0107 nieprzyjemne pierwsze wra\u017Cenie, jakie zrobi\u0142a na matce Bartosza i postanawia upiec szarlotk\u0119. Bierze od Kuby przepis. \u017Bbikowski niechc\u0105cy modyfikuje receptur\u0119 na pyszny wypiek i plany posterunkowej spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Mimo komplikacji Magda ma wra\u017Cenie, \u017Ce zaczyna dogadywa\u0107 si\u0119 z przysz\u0142\u0105 te\u015Bciow\u0105.","","",["N"]],"73910810":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"73910811":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"73910812":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"73910813":["Inga spotyka przypadkiem Szymona. Okazuje si\u0119, \u017Ce pracuje on jako naganiacz w klubie ze striptizem. Borys jest w\u015Bciek\u0142y, kiedy si\u0119 o tym dowiaduje. Mi\u0142osz odwiedza Ank\u0119, by odda\u0107 jej telefon. Kobieta zauwa\u017Ca, \u017Ce wygl\u0105da on na zmieszanego. Jest pewna, \u017Ce chodzi o to, i\u017C usi\u0142owa\u0142 j\u0105 poca\u0142owa\u0107. Pawe\u0142 nadal nie akceptuje ma\u0142\u017Ce\u0144stwa Stasia. Stosunki pomi\u0119dzy Patrycj\u0105 i Wiktorem staj\u0105 si\u0119 ch\u0142odne. Oboje staraj\u0105 si\u0119 je naprawi\u0107. Pod\u015Bwiadomie boj\u0105 si\u0119 jednak, \u017Ce znowu si\u0119 o co\u015B pok\u0142\u00F3c\u0105.","","",["N"]],"73910814":["Stanis\u0142aw Bia\u0142obrzewski wysy\u0142a syna z \u017Con\u0105 i dzie\u0107mi do Warszawy i oczekuje przyjazdu pary z miasta, Magdy Bilich i Jakuba Gawora. Pod jego okiem naucz\u0105 si\u0119 oni wykonywa\u0107 typowe rolnicze prace. Tymczasem Damian i Monika, syn i synowa pana Stanis\u0142awa, przekonaj\u0105 si\u0119, co ma im do zaoferowania wielkomiejskie \u017Cycie.","","",["N"]],"73910815":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"73910816":["Poznamy najm\u0142odszego so\u0142tysa w programie. 28-letni Maciej Szwajnos z Chocho\u0142owa wcze\u015Bniej by\u0142 ko\u015Bcielnym w miejscowej parafii. Obecnie ka\u017Cd\u0105 chwil\u0119 po\u015Bwi\u0119ca sprawom mieszka\u0144c\u00F3w wsi, kt\u00F3rej drewniana zabudowa zosta\u0142a wpisana na list\u0119 zabytk\u00F3w UNESCO. Maciej powita now\u0105 mieszkank\u0119 Chocho\u0142owa, a tak\u017Ce odwiedzi starszego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3rego \u017Cona przebywa w szpitalu. Emil Ro\u0144da z Henrykowa po raz pierwszy so\u0142tysem zosta\u0142 w wieku 21-lat. Po czternastu latach na stanowisku stara si\u0119 \u0142\u0105czy\u0107 obowi\u0105zki gospodarza i kelnera w olszty\u0144skiej restauracji. Dzia\u0142a w OSP Henrykowo, s\u0142u\u017Cy w ko\u015Bciele, rozwija dru\u017Cyn\u0119 pi\u0142karsk\u0105 i wspiera akcje charytatywne. Spr\u00F3buje te\u017C nam\u00F3wi\u0107 panie do wst\u0105pienia do Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich. W Ziel\u0105tkowie Ma\u0142gosia zarz\u0105dzi odnawianie figurek zdobi\u0105cych wie\u015B.","","",["N"]],"73910817":["Owdowia\u0142a Anna wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Mieszka razem z nimi w domu te\u015Bciowej, gdzie ma dla siebie i dzieci tylko jeden ma\u0142y pok\u00F3j. Za pieni\u0105dze z ubezpieczenia kobieta kupi\u0142a niewielkie mieszkanie w bloku w \u017Bywcu. Liczy\u0142a na to, \u017Ce synowie p\u00F3jd\u0105 do przedszkola, a ona wr\u00F3ci do pracy. Niestety, pieni\u0119dzy nie starczy\u0142o jej ju\u017C na remont mieszkania. Mimo wsparcia rodziny wewn\u0105trz strasz\u0105 go\u0142e \u015Bciany, stercz\u0105ce z nich kable i rozpruta \u0142azienka. Sytuacj\u0119 kobiety postanawia poprawi\u0107 El\u017Cbieta Romanowska.","","",["N"]],"73910818":["Biwakowicze z Jantaru wstaj\u0105 wcze\u015Bnie rano, by kupi\u0107 \u015Bwie\u017Ce ryby bezpo\u015Brednio od rybak\u00F3w. Podziwiaj\u0105 pla\u017C\u0119 o wschodzie s\u0142o\u0144ca. Mariola i Paulina maj\u0105 problem z przystosowaniem si\u0119 do warunk\u00F3w panuj\u0105cych w o\u015Brodku wypoczynkowym. Agata i \u0141ukasz obchodz\u0105 urodziny swoich bli\u017Aniak\u00F3w. Atrakcj\u0105 wieczoru maj\u0105 by\u0107 chi\u0144skie lampiony szcz\u0119\u015Bcia, unosz\u0105ce si\u0119 w powietrzu. Pomys\u0142 si\u0119 nie udaje, gdy\u017C, mimo licznych stara\u0144, lampiony nie chc\u0105 si\u0119 wznie\u015B\u0107. Rodzice s\u0105 zdenerwowani, a dzieci zawiedzione.","","",["N"]],"73910819":["Roman zauwa\u017Ca, \u017Ce Dorota dziwnie si\u0119 zachowuje. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce \u017Cona go zdradza, spotyka si\u0119 z dr. Rudolfem Niskim. Chce si\u0119 poradzi\u0107, jak w takiej sytuacji powinien post\u0105pi\u0107. Specjalista podpowiada mu, \u017Ceby przeszuka\u0142 torebk\u0119 \u017Cony. Roman znajduje tam ksi\u0105\u017Ck\u0119, kt\u00F3r\u0105 w tajemnicy przed Dorot\u0105 zaczyna czyta\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce to romans, od kt\u00F3rego trudno si\u0119 oderwa\u0107. Niebawem Roman, podobnie jak wcze\u015Bniej jego \u017Cona, zaczyna dziwnie si\u0119 zachowywa\u0107. Tymczasem Brygida umawia si\u0119 z Luckiem w hotelu pod pretekstem pokazania mu miejsca, w kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by zorganizowa\u0107 wesele. Jej plan si\u0119 komplikuje, gdy ch\u0142opak przyje\u017Cd\u017Ca na miejsce razem z And\u017Celik\u0105. Do akcji musi wkroczy\u0107 Zenon.","","",["N"]],"73910820":["Roman dowiaduje si\u0119, \u017Ce ma nie\u015Blubnego syna. Obawiaj\u0105c si\u0119 reakcji Doroty, z pomoc\u0105 przyjaciela, dr. Niskiego, obmy\u015Bla plan unikni\u0119cia problem\u00F3w. Obaj postanawiaj\u0105, \u017Ce w ojcostwo mo\u017Cna wrobi\u0107 Lolka. Problem w tym, \u017Ce trzeba go najpierw do tego przekona\u0107. Tymczasem Zenon zamawia sw\u00F3j portret w rzymskiej todze i z wie\u0144cem laurowym na g\u0142owie. Ma go zamiar wykorzysta\u0107 przy kolejnej pr\u00F3bie udaremnienia \u015Blubu, a tak\u017Ce do zemsty na by\u0142ym koledze ze szko\u0142y - Romanie. Wkr\u00F3tce jednak wizyta w komendzie policji komplikuje chytry plan m\u0119\u017Cczyzny.","","",["N"]],"73910821":["Kolejny odcinek po\u015Bwi\u0119cony potrawom z grilla. Tym razem Ewa Wachowicz poka\u017Ce, jak przyrz\u0105dzi\u0107 bia\u0142\u0105 kie\u0142bas\u0119 w dw\u00F3ch wersjach. Najpierw zamarynuje j\u0105 w przyprawach i jasnym piwie. Druga ods\u0142ona to bia\u0142a kie\u0142basa zawini\u0119ta w foli\u0119 aluminiow\u0105 z sosem barbecue i cebul\u0105. Ponadto znajdzie si\u0119 co\u015B dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w kuchni ro\u015Blinnej - na ruszt trafi\u0105 steki z kalafiora. To wszystko zostanie podane z domowym chlebem na zakwasie oraz w\u0142asnor\u0119cznie przygotowan\u0105 musztard\u0105. Na deser prowadz\u0105ca zaproponuje ciasteczka bazuj\u0105ce na kleiku ry\u017Cowym - z powid\u0142ami i blanszowanymi migda\u0142ami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403399.jpg","",[]],"73910822":["Rozwiedziony pan Karol samotnie wychowuje c\u00F3rk\u0119 Nikol\u0119. \u0141\u0105czy prac\u0119 ze studiami, poniewa\u017C chce podnie\u015B\u0107 swoje kwalifikacje i wi\u0119cej zarabia\u0107. Jednak pomimo stara\u0144 nie uda\u0142o mu si\u0119 wyremontowa\u0107 starego domu, kt\u00F3ry kupi\u0142. W budynku nie ma wody ani kanalizacji, brakuje te\u017C \u0142azienki. Nikola mieszka u rodzic\u00F3w pana Karola, a on sam sp\u0119dza samotne noce w starym budynku. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje przystosowa\u0107 dom do potrzeb c\u00F3rki, ale nie sta\u0107 go na to, by uko\u0144czy\u0107 prace. Katarzyna Dowbor uwa\u017Ca, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna bardzo dobrze sobie radzi w roli rodzica i gor\u0105co wspiera jego wysi\u0142ki. Za remont zabiera si\u0119 ekipa pod kierownictwem Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"73910823":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"73910824":["Dariusz Mietras jest w\u0142a\u015Bcicielem dobrze prosperuj\u0105cej firmy, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w produkcji system\u00F3w grzewczych. M\u0119\u017Cczyzna wi\u0105\u017Ce wielkie nadzieje z projektem opracowanym przez jego syna i bratanka. Dla autor\u00F3w, Kuby i Adama, to tak\u017Ce szansa na stypendium w Mediolanie i \u015Bwietlan\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce dzie\u0144 przed prezentacj\u0105 przed komisj\u0105 \u00F3w projekt znika bez \u015Bladu. Zdesperowany Dariusz postanawia odnale\u017A\u0107 go w ci\u0105gu doby. Tak odkrywa prawd\u0119 o swoich krewnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73910825":["Szybki zarobek
Chirurg plastyczny Andrzej i jego \u017Cona Maria prowadz\u0105 wygodne i dostatnie \u017Cycie. Ich syn Kamil w\u0142a\u015Bnie sko\u0144czy\u0142 studia, chce si\u0119 o\u017Ceni\u0107 i prosi rodzic\u00F3w o pieni\u0105dze na mieszkanie. Andrzej jednak wpada w sza\u0142 i odmawia mu pomocy. Maria obiecuje Kamilowi, \u017Ce wszystko za\u0142atwi z m\u0119\u017Cem. Andrzej jednak nie chce z ni\u0105 rozmawia\u0107. Wkr\u00F3tce potem kobieta odkrywa, \u017Ce znikn\u0119\u0142y wszystkie oszcz\u0119dno\u015Bci rodziny. Andrzej unika jednak odpowiedzi na jakiekolwiek pytania i zaczyna coraz rzadziej bywa\u0107 w domu. Maria podejrzewa, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 zdradza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73910826":["Biurowa rybka
Wac\u0142aw i Karolina planuj\u0105 powi\u0119kszenie rodziny. Kobieta leczy si\u0119 na niep\u0142odno\u015B\u0107. Wac\u0142aw namawia \u017Con\u0119, by rzuci\u0142a prac\u0119 zawodow\u0105 i zadba\u0142a o swoje zdrowie. Sam ma dobr\u0105 posad\u0119, mo\u017Ce te\u017C liczy\u0107 na wsparcie swojej szefowej Marii. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna l\u0105duje w \u0142\u00F3\u017Cku prze\u0142o\u017Conej. Kobieta filmuje kochanka swoim telefonem i wysy\u0142a nagranie do jego \u017Cony. Po tych wydarzeniach Wac\u0142aw i Kalina rozstaj\u0105 si\u0119. Kiedy jednak kobieta poznaje nazwisko Marii, daje m\u0119\u017Cowi jeszcze jedn\u0105 szans\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73910827":["Najpi\u0119kniejszy ogr\u00F3d
Krystyna uwielbia prace ogrodowe. Spokojne \u017Cycie kobiety przerywa Ilona, dawna kole\u017Canka, kt\u00F3ra kiedy\u015B podkochiwa\u0142a si\u0119 w jej m\u0119\u017Cu. Kobieta zamieszkuje w domu obok. Nowej s\u0105siadce nie podoba si\u0119 jab\u0142o\u0144 Krystyny, kt\u00F3ra zacienia jej taras i uniemo\u017Cliwia opalanie. Gdy kobieta i jej m\u0105\u017C wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na urlop, Ilona \u015Bcina drzewo. Ok\u0142amuje jednak Krystyn\u0119, \u017Ce to nie ona. Nieustannie uprzykrza \u017Cycie s\u0105siadce. Zamierza nawet wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w konkursie na najpi\u0119kniejszy ogr\u00F3d tylko po to, aby upokorzy\u0107 Krystyn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73910828":["Trzeba bra\u0107, co jest
Ludwika i Danuta mieszkaj\u0105 w Krakowie i przyja\u017Ani\u0105 si\u0119 od lat. Chocia\u017C maj\u0105 bardzo r\u00F3\u017Cne charaktery, zawsze mog\u0105 liczy\u0107 na swoje wsparcie. Obie s\u0105 rozw\u00F3dkami i nie planuj\u0105 kolejnych zwi\u0105zk\u00F3w. Pewnego dnia Danuta oznajmia jednak kole\u017Cance, \u017Ce wychodzi za m\u0105\u017C. Proponuje te\u017C Ludwice, by za\u0142o\u017Cy\u0142a sobie konto na portalu randkowym. Ta umawia si\u0119 z kilkoma m\u0119\u017Cczyznami, jednak \u017Caden z nich nie przypada jej do gustu. W parku poznaje Juliusza, w\u0142a\u015Bciciela starego psa. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce zwierz\u0119 przed \u015Bmierci\u0105 chce znale\u017A\u0107 mu \u017Con\u0119. Ludwika uznaje, \u017Ce nowy znajomy bardzo nieudolnie j\u0105 podrywa, Juliusz okazuje si\u0119 jednak troskliwym i ciep\u0142ym cz\u0142owiekiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73910829":["Kombajn
M\u0105\u017C Elizy po stracie pracy otwiera wraz z przyjacielem skup z\u0142omu. Firma jednak nie przynosi zysk\u00F3w. Na dodatek m\u0119\u017Cczy\u017Ani k\u0142ami\u0105, jakoby mieli praktykantk\u0119. Kiedy jednak okazuje si\u0119, \u017Ce faktycznie zatrudnili sekretark\u0119, Eliza zaczyna podejrzewa\u0107 m\u0119\u017Ca o romans. Prywatne \u015Bledztwo pozwala jej ustali\u0107, \u017Ce ukochanego nic nie \u0142\u0105czy z now\u0105 pracownic\u0105. Tymczasem przyjaciel jej m\u0119\u017Ca chce kupi\u0107 kombajn. R\u00F3wnie\u017C partner Elizy przeznacza na ten cel wszystkie wsp\u00F3lne oszcz\u0119dno\u015Bci. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to dopiero pocz\u0105tek problem\u00F3w pary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73910830":["Krzywe zwierciad\u0142o
Agata mieszka w rodzicami, kt\u00F3rych uwa\u017Ca za idealn\u0105 par\u0119. Dziewczyna studiuje histori\u0119 sztuki, a w wolnych chwilach maluje. Nie zwraca uwagi na zaloty swojego przyjaciela z dzieci\u0144stwa, Tomasza. Pewnego dnia w \u017Cyciu Agaty pojawia si\u0119 Hanna, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest jej starsz\u0105 siostr\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce przed laty ojciec Agaty porzuci\u0142 swoj\u0105 pierwsz\u0105 partnerk\u0119 z dzieckiem. P\u0142aci\u0142 alimenty, ale nie uczestniczy\u0142 w \u017Cyciu starszej c\u00F3rki. Hanna od 15 roku \u017Cycia mieszka\u0142a w domu dziecka. Agata, gdy poznaje sekret ojca, ucieka z domu. Kilka dni p\u00F3\u017Aniej Hanna prosi j\u0105, by zaj\u0119\u0142a si\u0119 jej synem, Jakubem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"73910831":["Basia wraz z partnerem Micha\u0142em wychowuje Olka i Oskara. Stara si\u0119 stworzy\u0107 ch\u0142opcom dom pe\u0142en ciep\u0142a i mi\u0142o\u015Bci, jakiego sama nigdy nie mia\u0142a. Ojciec i matka oddali bowiem j\u0105 razem z rodze\u0144stwem do pogotowia opieku\u0144czego. Basia dorasta\u0142a w rodzinie adopcyjnej, kt\u00F3ra zapewni\u0142a jej wykszta\u0142cenie, ale nie otoczy\u0142a mi\u0142o\u015Bci\u0105. Obecnie kobieta codziennie stawia czo\u0142a problemom wynikaj\u0105cym z fatalnej sytuacji finansowej. Mieszkanie jej i Micha\u0142a jest w tragicznym stanie. \u0141azienka nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Brakuje te\u017C ciep\u0142ej wody. Z pomoc\u0105 Basi przychodzi ekipa El\u017Cbiety Romanowskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393047.jpg","",[]],"73910832":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna, Adam Zdr\u00F3jkowski.
Wyj\u0105tkowe wydarzenie muzyczne, podczas kt\u00F3rego zostan\u0105 przypomniane piosenki z wielu s\u0142ynnych film\u00F3w animowanych. Gwiazdy polskiej estrady, m.in.: Sara James, Edyta G\u00F3rniak, Roksana W\u0119giel, Kuba Badach, Oskar Cyms i Andrzej Piaseczny, wykonaj\u0105 przeboje m.in. z \"Kr\u00F3la Lwa\", \"Ma\u0142ej syrenki\", \"Tarzana\", \"Krainy lodu\", a tak\u017Ce filmu \"Nasze magiczne Encanto\" i po raz pierwszy z najnowszej produkcji Walt Disney Animation Studios - \"\u017Byczenia\". Koncert poprowadz\u0105 Paulina Sykut-Je\u017Cyna i Adam Zdr\u00F3jkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421867.jpg","",[]],"73910833":["Prow.: Paulina Sykut-Je\u017Cyna, Adam Zdr\u00F3jkowski.
Wyj\u0105tkowe wydarzenie muzyczne, podczas kt\u00F3rego zostan\u0105 przypomniane piosenki z wielu s\u0142ynnych film\u00F3w animowanych. Gwiazdy polskiej estrady, m.in.: Sara James, Edyta G\u00F3rniak, Roksana W\u0119giel, Kuba Badach, Oskar Cyms i Andrzej Piaseczny, wykonaj\u0105 przeboje m.in. z \"Kr\u00F3la Lwa\", \"Ma\u0142ej syrenki\", \"Tarzana\", \"Krainy lodu\", a tak\u017Ce filmu \"Nasze magiczne Encanto\" i po raz pierwszy z najnowszej produkcji Walt Disney Animation Studios - \"\u017Byczenia\". Koncert poprowadz\u0105 Paulina Sykut-Je\u017Cyna i Adam Zdr\u00F3jkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421867.jpg","",[]],"73910834":["Zosia decyduje si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 noc z Piotrem na jachcie nale\u017C\u0105cym niegdy\u015B do jego ojca. W pewnym momencie m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry od pocz\u0105tku ich znajomo\u015Bci mia\u0142 do dziewczyny du\u017Ce zaufanie i ch\u0119tnie jej si\u0119 zwierza\u0142, wyznaje, \u017Ce nie mo\u017Ce mie\u0107 dzieci. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej rodzina gromadzi si\u0119 w zwi\u0105zku z odczytaniem testamentu Jerzego. Ostatnia wola zmar\u0142ego wywo\u0142uje kolejn\u0105 burz\u0119. Najbardziej dziwni wszystkich fakt, \u017Ce najm\u0142odszy syn nie\u017Cyj\u0105cego adwokata, Adam, zosta\u0142 wy\u0142\u0105czony z dziedziczenia. Bracia m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny czuj\u0105 si\u0119 zszokowani i nie wiedz\u0105, czym t\u0142umaczy\u0107 tak\u0105 decyzj\u0119 ojca. Marta postanawia pom\u00F3c Wojtkowi w prowadzeniu restauracji. W zast\u0119pstwie m\u0119\u017Cczyzny podejmuje si\u0119 w bardzo kr\u00F3tkim czasie zorganizowa\u0107 imprez\u0119 plenerow\u0105. Wkr\u00F3tce kobieta przekonuje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142a to dobra decyzja, a ca\u0142a sytuacja wystawia zwi\u0105zek pary na kolejn\u0105 powa\u017Cn\u0105 pr\u00F3b\u0119. Tymczasem Alek odkrywa g\u0142\u0119boko skrywan\u0105 tajemnic\u0119 Aleksandry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393837.jpg","",["N"]],"73910835":["Inga martwi si\u0119 rozpraw\u0105 Wiktora. Ma obawy, \u017Ce mo\u017Ce nie p\u00F3j\u015B\u0107 po jego my\u015Bli. Ignacy w walentynki musi wyjecha\u0107 na szkolenie do Wiednia. Dorota postanawia wi\u0119c wyci\u0105gn\u0105\u0107 Ing\u0119 na miasto. Id\u0105 do knajpki wraz z Andrzejem i Robertem. Tam Dorota dostrzega Ignacego z inn\u0105 kobiet\u0105, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 jego \u017Con\u0105. Hania i Patryk zamierzaj\u0105 podj\u0105\u0107 pr\u00F3b\u0119 naprawy swojej relacji. Wiedz\u0105, \u017Ce to wymaga czasu. W trakcie rozprawy Anka daje z siebie wszystko, ale oskar\u017Cyciel nie odpuszcza. W ostatniej chwili Pawe\u0142 zdobywa nagranie z samochodu, kt\u00F3re mo\u017Ce odmieni\u0107 losy procesu. Dociera do s\u0105du w ostatniej chwili. Po wielu zawirowaniach Anka i Pawe\u0142 postanawiaj\u0105 zosta\u0107 razem. Nieoczekiwanie zjawia si\u0119 Julka. Oznajmia, \u017Ce rozsta\u0142a si\u0119 z Antkiem a zakocha\u0142a si\u0119 w Tomaszu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404965.jpg","",[]],"73910836":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73910837":["Re\u017C.: William Kaufman.
Biznesmena Allana Campbella od jakiego\u015B czasu prze\u015Bladuje pech. Pewnej nocy spotyka on niejakiego Jonasa Arbora, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako zab\u00F3jca na zlecenie. Tajemniczy nieznajomy oferuje Campbellowi, \u017Ce za darmo zlikwiduje pi\u0119cioro jego nieprzyjaci\u00F3\u0142. Allan jest przekonany, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3wi powa\u017Cnie. Dla \u017Cartu przekazuje mu sw\u00F3j prywatny spis wrog\u00F3w. Nast\u0119pnego dnia osoby, kt\u00F3rych nazwiska znalaz\u0142y si\u0119 na kartce, zaczynaj\u0105 kolejno gin\u0105\u0107. Co wi\u0119cej, wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Campbella jako spraw\u0119 zbrodni. \u015Acigany przez policj\u0119 i przepe\u0142niony poczuciem winy Allan robi wszystko, by zapobiec kolejnej egzekucji. Przekonuje si\u0119, jak wiele mo\u017Ce kosztowa\u0107 pozornie upragniona zemsta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2367764.jpg","",["N"]],"73910838":["Zosia decyduje si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 noc z Piotrem na jachcie nale\u017C\u0105cym niegdy\u015B do jego ojca. W pewnym momencie m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry od pocz\u0105tku ich znajomo\u015Bci mia\u0142 do dziewczyny du\u017Ce zaufanie i ch\u0119tnie jej si\u0119 zwierza\u0142, wyznaje, \u017Ce nie mo\u017Ce mie\u0107 dzieci. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej rodzina gromadzi si\u0119 w zwi\u0105zku z odczytaniem testamentu Jerzego. Ostatnia wola zmar\u0142ego wywo\u0142uje kolejn\u0105 burz\u0119. Najbardziej dziwni wszystkich fakt, \u017Ce najm\u0142odszy syn nie\u017Cyj\u0105cego adwokata, Adam, zosta\u0142 wy\u0142\u0105czony z dziedziczenia. Bracia m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny czuj\u0105 si\u0119 zszokowani i nie wiedz\u0105, czym t\u0142umaczy\u0107 tak\u0105 decyzj\u0119 ojca. Marta postanawia pom\u00F3c Wojtkowi w prowadzeniu restauracji. W zast\u0119pstwie m\u0119\u017Cczyzny podejmuje si\u0119 w bardzo kr\u00F3tkim czasie zorganizowa\u0107 imprez\u0119 plenerow\u0105. Wkr\u00F3tce kobieta przekonuje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142a to dobra decyzja, a ca\u0142a sytuacja wystawia zwi\u0105zek pary na kolejn\u0105 powa\u017Cn\u0105 pr\u00F3b\u0119. Tymczasem Alek odkrywa g\u0142\u0119boko skrywan\u0105 tajemnic\u0119 Aleksandry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393837.jpg","",["N"]],"73910839":["Panowie z kancelarii
Piotr i Rafa\u0142 prowadz\u0105 razem kancelari\u0119 prawn\u0105. Zar\u00F3wno Ilona, \u017Cona Piotra, jak i Renata, ma\u0142\u017Conka jego wsp\u00F3lnika, podejrzewaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani je zdradzaj\u0105. Pod r\u00F3\u017Cnymi pretekstami panowie wracaj\u0105 do dom\u00F3w bardzo p\u00F3\u017Ano. R\u00F3wnie\u017C weekendy cz\u0119sto sp\u0119dzaj\u0105 na wyjazdach. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Po zamontowaniu kamer w kancelarii typuj\u0105 podejrzane kobiety. Piotr ma atrakcyjn\u0105 m\u0142od\u0105 asystentk\u0119, And\u017Celik\u0119, a Rafa\u0142 du\u017Co czasu sp\u0119dza z jedn\u0105 ze swoich klientek, zamo\u017Cn\u0105 modelk\u0105 Karolin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73910840":["Utrzymanka
Kazik wzi\u0105\u0142 \u015Blub ze swoj\u0105 szkoln\u0105 mi\u0142o\u015Bci\u0105, Zuzi\u0105. Obecnie m\u0142oda kobieta studiuje w mie\u015Bcie, a jaj ma\u0142\u017Conek mieszka na wsi. Para widuje si\u0119 jedynie w weekendy. Gdy Zuzia kupuje samoch\u00F3d, Kazik zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce jest ona utrzymank\u0105 bogatego m\u0119\u017Cczyzny. Detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta oszukuje m\u0119\u017Ca. Nie studiuje, tylko pracuje w sklepie z drogimi garniturami. Na dodatek podrywa tam bogatych klient\u00F3w. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Zuzia jest w ci\u0105\u017Cy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"73910841":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73910842":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73910843":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73910844":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"73910845":["Oratorium Piotra Rubika opowiadaj\u0105ce o \u017Cyciu i dziele Jana Paw\u0142a II. Muzyczne impresje na temat kolejnych etap\u00F3w \u017Cycia papie\u017Ca od dzieci\u0144stwa a\u017C do \u015Bmierci. Przedstawiona zostanie droga Karola Wojty\u0142y do kap\u0142a\u0144stwa a tak\u017Ce czasy, gdy jako papie\u017C wprowadza\u0142 Ko\u015Bci\u00F3\u0142 w trzecie tysi\u0105clecie. S\u0142owa do muzyki napisane przez Jacka Cygana podkre\u015Blaj\u0105 rol\u0119 mi\u0142o\u015Bci w \u017Cyciu i dzia\u0142aniu Jana Paw\u0142a II.","","",[]],"73910846":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73910847":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73910848":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73910987":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390964.jpg","",[]],"73910988":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387384.jpg","",[]],"73910989":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"73910990":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73910991":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73910992":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73910993":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73910994":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73910995":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73910996":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"73910997":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73910998":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73910999":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73911000":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73911001":["Prow.: Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73911002":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73911003":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"73911004":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73911005":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73911006":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73911007":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386988.jpg","",[]],"73911008":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73911009":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73911010":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73911011":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73911012":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73911013":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73911014":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390961.jpg","",[]],"73911015":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73911016":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73911017":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"73911018":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"73911019":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73911020":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"73911021":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73911022":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73911023":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73911024":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73911055":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73911056":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73911057":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73911058":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73911059":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73911060":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73911061":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73911062":["Dziennikarze zapraszaj\u0105 polityk\u00F3w, komentator\u00F3w i ekspert\u00F3w, z kt\u00F3rymi omawiaj\u0105 najwa\u017Cniejsze bie\u017C\u0105ce wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386104.jpg","",[]],"73911063":["Reporterzy prezentuj\u0105 relacje z obrad Sejmu i Senatu. Bie\u017C\u0105ce pilne tematy omawiaj\u0105 z politykami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2386102.jpg","",[]],"73911064":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73911065":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"73911066":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73911067":["Dokumentali\u015Bci \u015Bledz\u0105 codzienne zmagania stra\u017Cnik\u00F3w Tatrza\u0144skiego Parku Narodowego, pracownik\u00F3w schronisk g\u00F3rskich, ratownik\u00F3w TOPR-u, taternik\u00F3w i przyrodnik\u00F3w. Ich praca to seria wyzwa\u0144 - walka z czasem, \u017Cywio\u0142em, a nawet ze strachem i w\u0142asnymi ograniczeniami. Ka\u017Cdy odcinek to dow\u00F3d na ich niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0119 charakteru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170222.jpg","",[]],"73911068":["Prow.: Jerzy Biedrzycki.
Prowadz\u0105cy program Jerzy Biedrzycki zaprasza na wypraw\u0119 w\u0119dkarsk\u0105. Dzi\u0119ki niej widzowie, lubi\u0105cy w\u0119dkowanie, poznaj\u0105 liczne nowe \u0142owiska i zwiedz\u0105 wiele ciekawych zak\u0105tk\u00F3w Polski i \u015Bwiata. W kolejnych odcinkach nie zabraknie informacji dotycz\u0105cych fauny, flory i walor\u00F3w turystycznych ka\u017Cdego z region\u00F3w, w jakie dotar\u0142a ekipa programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"73911069":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie \"Ko\u0142owrotek\" nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","",[]],"73911070":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73911071":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73911072":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73911073":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
Prowadz\u0105cy Krzysztof Ibisz zaprasza do swojego salonu polskich celebryt\u00F3w, kt\u00F3rzy zdobyli ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107. W atmosferze przyjacielskiego spotkania rozmawia z nimi na temat ich \u017Cycia prywatnego i kariery zawodowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",[]],"73911025":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73911026":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73911027":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387386.jpg","",[]],"73911028":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73911029":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73911030":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2387385.jpg","",[]],"73911031":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73911032":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73911033":["Prow.: Dorota Gawryluk.
Go\u015B\u0107mi programu Doroty Gawryluk b\u0119d\u0105 reprezentanci ka\u017Cdej strony sporu politycznego, eksperci oraz komentatorzy \u017Cycia spo\u0142ecznego. W spos\u00F3b pokojowy b\u0119d\u0105 wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017Ceniami oraz pogl\u0105dami, aby znale\u017A\u0107 najlepsze rozwi\u0105zania dla naszego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413320.jpg","",[]],"73911034":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73911035":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"73911036":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73911037":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73911038":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73911039":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362154.jpg","",[]],"73911040":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73911041":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"73911042":["Prow.: Dorota Gawryluk.
Go\u015B\u0107mi programu Doroty Gawryluk b\u0119d\u0105 reprezentanci ka\u017Cdej strony sporu politycznego, eksperci oraz komentatorzy \u017Cycia spo\u0142ecznego. W spos\u00F3b pokojowy b\u0119d\u0105 wymienia\u0107 si\u0119 spostrze\u017Ceniami oraz pogl\u0105dami, aby znale\u017A\u0107 najlepsze rozwi\u0105zania dla naszego kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413320.jpg","",[]],"73911043":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73911044":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Program walczy z powszechnym przekonaniem, \u017Ce wszyscy prowadz\u0105cy dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105 to potencjalni przest\u0119pcy. Dziennikarze magazynu ujawniaj\u0105 patologie, pi\u0119tnuj\u0105 nieuczciwych urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105 si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych. W ka\u017Cdym odcinku mo\u017Cna pozna\u0107 historie ludzi, kt\u00F3rzy od lat prowadz\u0105 walk\u0119 z urz\u0119dniczymi nieprawid\u0142owo\u015Bciami. Historie te osnute s\u0105 wok\u00F3\u0142 szczeg\u00F3lnie jaskrawych przypadk\u00F3w samowoli, niekompetencji oraz nadu\u017Cy\u0107 w\u0142adzy i patologii w systemie sprawiedliwo\u015Bci - skutkiem kt\u00F3rych s\u0105 bankructwa przedsi\u0119biorstw, osobiste tragedie ludzi, utrata pracy przez pracownik\u00F3w, a tak\u017Ce cz\u0119sto dewastacja \u017Cycia prywatnego ca\u0142ych rodzin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2064247.jpg","",[]],"73911045":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73911046":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73911047":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"73911048":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73911049":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73911050":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73911051":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",["N"]],"73911052":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem lub relacj\u0105 korespondenta. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne i sportowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"73911053":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390962.jpg","",[]],"73911054":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73910850":["Opowie\u015B\u0107 o ludziach, kt\u00F3rzy czuj\u0105 nieodparty apetyt na wszystko, co wydaje si\u0119 niejadalne, od papieru po ceg\u0142y. Tak dziwna dieta mo\u017Ce mie\u0107 tragiczne skutki. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co jest przyczyn\u0105 takich zaburze\u0144.","","",[]],"73910851":["Alicja W\u0119gorzewska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343198.jpg","",[]],"73910852":["Prow.: Krzysztof Ibisz.
W kolejnej ods\u0142onie popularnego talk-show Krzysztof Ibisz zaprasza do studia znane osoby, ale te\u017C ich bliskich i przyjaci\u00F3\u0142. Nikodem Rozbicki i Anna Smo\u0142owik, gwiazdy serialu \"Rodzina na Maxa\", wyjawi\u0105, czy przyja\u017A\u0144 mi\u0119dzy kobiet\u0105 a m\u0119\u017Cczyzn\u0105 jest mo\u017Cliwa, a Zuzanna i Katarzyna Grabowskie opowiedz\u0105 o tym, jak naprawd\u0119 wygl\u0105da\u0142o ich dzieci\u0144stwo u boku s\u0142awnego taty, aktora Andrzeja Grabowskiego. Majka Je\u017Cowska i Joanna Kurowska zdradz\u0105, jaki jest warunek wsp\u00F3lnych udanych wakacji, a Milena Suszy\u0144ska i Karol Dziuba przyznaj\u0105, \u017Ce mieli mie\u0107 tylko romans - a ma\u0142\u017Ce\u0144stwo wysz\u0142o przypadkiem. \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski i Jerzy Mielewski po raz pierwszy szczerze opowiedz\u0105, co \u0142\u0105czy ich partnerki, a Marianna Janczarska wyjawi, co jest najtrudniejsze w \u017Cyciu z jej mam\u0105, Ew\u0105 B\u0142aszczyk. Wszyscy go\u015Bcie tej serii programu podczas rozmowy z Krzysztofem Ibiszem poka\u017C\u0105, kim s\u0105, kiedy gasn\u0105 kamery i opada kurtyna, a zaczyna si\u0119 prawdziwe \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"73910853":["Prow.: Izabela Janachowska.
Izabela Janachowska, kt\u00F3ra specjalizuje si\u0119 w organizacji ceremonii \u015Blubnych i wesel, spotyka si\u0119 ze znanymi osobami z polskiego show-biznesu. Rozmowa b\u0119dzie dotyczy\u0142a ich w\u0142asnych do\u015Bwiadcze\u0144 dotycz\u0105cych \u015Blubu. Opowiedz\u0105, jak w ich przypadku wygl\u0105da\u0142y o\u015Bwiadczyny i jak przebiega\u0142 wyb\u00F3r kreacji. Zwierz\u0105 si\u0119, czy wol\u0105 skromne prywatne ceremonie, czy uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub gwiazdy powinien si\u0119 sta\u0107 medialnym widowiskiem. W programie pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce anegdoty dotycz\u0105ce zaskakuj\u0105cych sytuacji, z kt\u00F3rymi go\u015Bcie odcinka musieli si\u0119 zmierzy\u0107 w tym tak wa\u017Cnym dla nich dniu.","","",[]],"73910854":["P\u00F3\u0142fina\u0142! Czworo uczestnik\u00F3w stanie do ostatniej rozgrywki przed d\u0142ugo wyczekiwanym fina\u0142em. Zawodnicy b\u0119d\u0105 musieli do\u0142o\u017Cy\u0107 wszelkich stara\u0144, aby wyda\u0107 wszystkie dania podczas serwisu. Go\u015B\u0107mi restauracji b\u0119d\u0105 m.in. Sebastian Olma - zwyci\u0119zca 2. edycji \"Top Chefa\" i szef kuchni restauracji Kafe Zielony Nied\u017Awied\u017A, Pawe\u0142 Kibart - p\u00F3\u0142finalista 2. edycji \"Top Chefa\" i szef kuchni na warszawskiej Legii oraz ekspert od nowoczesnej kuchni fit, Joanna Popko i Karolina Rudolf - uczestniczki drugiej edycji \"Hell's Kitchen - Piekielna Kuchnia\" oraz zesp\u00F3\u0142 Papa D. Klienci to nie tylko smakosze, lecz tak\u017Ce kulinarni eksperci. Zadanie b\u0119dzie wi\u0119c wyj\u0105tkowo trudne. Kto nie sprosta wymaganiom szefa Amaro i nie zadowoli go\u015Bci lokalu, po\u017Cegna si\u0119 z marzeniami o wielkim finale.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225060.jpg","",["N"]],"73910855":["Malta","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2416657.jpg","",["AD"]],"73910856":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2415626.jpg","",["AD"]],"73910857":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"73910858":["Pani Agnieszka mieszka w drewnianym domu wybudowanym przez jej pradziadka ponad 100 lat temu. Kobieta samotnie wychowuje trzynastoletni\u0105 Ol\u0119. Panie \u017Cyj\u0105 w dramatycznych warunkach. Elewacja budynku odpada, sufity krusz\u0105 si\u0119 i sypi\u0105, stary piec nie ogrzewa budynku, a pod\u0142ogi \u0142ami\u0105 si\u0119 pod stopami. Rok temu dzi\u0119ki pomocy s\u0105siad\u00F3w w domu powsta\u0142a \u0142azienka. Pani Agnieszka od urodzenia ma problemy z biodrami, nieustannie towarzyszy jej b\u00F3l. Powinna podda\u0107 si\u0119 operacji, jednak warunki, w jakich mieszka, nie sprzyjaj\u0105 rekonwalescencji. Kobieta marzy tak\u017Ce o tym, by znale\u017A\u0107 prac\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2325476.jpg","",["N"]],"73910859":["Anna Wyszkoni i Pola Durczak-Wyszkoni
W tym odcinku Krzysztof Ibisz go\u015Bci wokalistk\u0119 Ann\u0119 Wyszkoni i jej c\u00F3rk\u0119, Pol\u0119 Durczak Wyszkoni. W rozmowie, w kt\u00F3rej a\u017C iskrzy odwieczny konflikt pokole\u0144, opowiedz\u0105, dlaczego Pola nie chce i\u015B\u0107 w \u015Blady mamy, co to s\u0105 \"dzikie szczoty\" i kto bardziej nie lubi sprz\u0105ta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324074.jpg","",[]],"73910860":["Re\u017C.: Steve Antin.
Ali, obdarzona wspania\u0142ym g\u0142osem dziewczyna z prowincjonalnego miasteczka, decyduje si\u0119 na ucieczk\u0119 od szarej codzienno\u015Bci i pod\u0105\u017Ca za marzeniami do Los Angeles. Po serii niepowodze\u0144 nie daje za wygran\u0105 i zostaje w Mie\u015Bcie Anio\u0142\u00F3w. Dzi\u0119ki temu przypadkiem trafia do The Burlesque Lounge, majestatycznego, ale podupadaj\u0105cego teatru rewiowego, gdzie zostaje zatrudniona jako kelnerka przez Tess, w\u0142a\u015Bcicielk\u0119 klubu i gwiazd\u0119 rewii. Nowa praca ca\u0142kowicie odmienia \u017Cycie Ali. Dziewczyna zaprzyja\u017Ania si\u0119 z jedn\u0105 z tancerek, zdobywa te\u017C uczucie Jacka, barmana i muzyka. Wkr\u00F3tce kierownik sceny i konferansjer odkrywaj\u0105 wokalny talent Ali. Spe\u0142nia si\u0119 najwi\u0119ksze marzenie dziewczyny - mo\u017Ce spr\u00F3bowa\u0107 swoich si\u0142 na scenie. Z czasem spektakularny g\u0142os Ali przywraca zapomnianemu miejscu dawn\u0105 \u015Bwietno\u015B\u0107. Nie wszystko jednak uk\u0142ada si\u0119 po my\u015Bli dziewczyny. K\u0142ody pod nogi rzuca jej zazdrosna o talent i urod\u0119 gwiazdka, \u015Bwiadoma, \u017Ce jej czas w\u0142a\u015Bnie przemin\u0105\u0142. Pewnego dnia The Burlesque Lounge odwiedza te\u017C charyzmatyczny przedsi\u0119biorca. M\u0119\u017Cczyzna sk\u0142ada Ali propozycj\u0119 nie do odrzucenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2132491.jpg","",["N"]],"73910861":["Ekipa programu odwiedza wielkopolski Trzek. Mieszka tam pani Teresa i dw\u00F3jka jej dzieci. Kobieta kilka lat temu rozsta\u0142a si\u0119 z uzale\u017Cnionym od alkoholu partnerem. Pani Teresa mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie swoich pracodawc\u00F3w, kt\u00F3rzy pozwalaj\u0105 jej zagl\u0105da\u0107 w ci\u0105gu dnia do dzieci. Mimo to kobiety nie sta\u0107 na remont domu. Uda\u0142o jej si\u0119 wymieni\u0107 dach, jednak dom nasi\u0105kni\u0119ty jest wod\u0105, kt\u00F3ra sp\u0142ywa\u0142a na niego latami. Trzeba tak\u017Ce zainstalowa\u0107 porz\u0105dne ogrzewanie i sko\u0144czy\u0107 \u0142azienk\u0119. Ekipa programu zabiera si\u0119 do pracy z ogromnym zapa\u0142em, zara\u017Cona pozytywn\u0105 energi\u0105 rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2417325.jpg","",["N"]],"73910862":["Ekipa programu go\u015Bci w Do\u0142ach Biskupich, niewielkiej wsi w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. W budynku, znajduj\u0105cym si\u0119 na terenie dawnych zak\u0142ad\u00F3w przemys\u0142owych, mieszka 5-osobowa rodzina. Pani Anna i pan Marek wychowuj\u0105 tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Dwoje z nich zmaga si\u0119 z cukrzyc\u0105, ma\u0142a Nina cierpi te\u017C na zesp\u00F3\u0142 Downa. Pan Marek, ze wzgl\u0119du na cz\u0119ste wizyty w szpitalach, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Najwi\u0119kszym problemem rodziny jest nieogrzewana \u0142azienka, w kt\u00F3rej nie ma ciep\u0142ej wody. Male\u0144kie mieszkanko nie zapewnia te\u017C swoim lokatorom niezb\u0119dnej przestrzeni do \u017Cycia ani prywatno\u015Bci. Na pomoc przybywaj\u0105 Katarzyna Dowbor, architekt Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"73910863":["Design \u017Cycia
Wiktora Stachnika niepokoi zachowanie jego \u017Cony, Sylwii. Od powrotu z urlopu w Egipcie kobieta jest p\u0142aczliwa. Sytuacja pogarsza si\u0119, gdy Wiktor traci prac\u0119 i ma\u0142\u017Ce\u0144stwo zaczyna boryka\u0107 si\u0119 z problemami finansowymi. M\u0119\u017Cczyzna podejrzewa \u017Con\u0119 o romans. Poproszony o pomoc Damian Pietrow ustala, \u017Ce Sylwia spotyka si\u0119 z biznesmenem Denisem Jera\u0144skim, poznanym na wyje\u017Adzie. Detektyw odnosi jednak wra\u017Cenie, \u017Ce kobieta kontynuuje t\u0119 znajomo\u015B\u0107 ze wzgl\u0119d\u00F3w zawodowych. Wiktor nie bierze pod uwag\u0119 jego opinii i wyrzuca Sylwi\u0119 z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",["N"]],"73910864":["Denis to fryzjer z Poznania. Uwielbia luksusowy styl \u017Cycia, jest bardzo towarzyski i ch\u0119tnie imprezuje wraz z przyjaci\u00F3\u0142mi. Pozna rodzin\u0119, kt\u00F3ra boryka si\u0119 z problemami finansowymi. Dzi\u0119ki niej zmieni sw\u00F3j stosunek do pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188663.jpg","",["N"]],"73910865":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 si\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2278679.jpg","",["N"]],"73910866":["Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 rodze\u0144stwo, Dominika i Piotr Bilikowie. M\u0142odzi ludzie podejrzewaj\u0105, \u017Ce ich ojciec, Konrad, ma romans z niejak\u0105 Karin\u0105. W jego laptopie znale\u017Ali bowiem zapisy prywatnych rozm\u00F3w. Boj\u0105 si\u0119, \u017Ce je\u015Bli dowie si\u0119 o tym ich cierpi\u0105ca na depresj\u0119 matka, Monika, jej stan si\u0119 pogorszy. Obserwacja prowadzona przez ekip\u0119 Kosmali nie przynosi jednak spodziewanych rezultat\u00F3w. Konrad rzeczywi\u015Bcie spotyka si\u0119 z Karin\u0105, ale ich zachowanie nie wskazuje na to, aby byli kochankami. Tymczasem uwag\u0119 detektyw\u00F3w zwraca Tomasz, terapeuta Moniki. Wida\u0107, \u017Ce Konrad jest do niego wrogo nastawiony. Zupe\u0142nie inaczej ni\u017C jego \u017Cona, kt\u00F3ra w gabinecie zjawia si\u0119 nie tylko na terapi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"73910867":["Agnieszka, prezydent miasta i lekarka, samotnie wychowuje syna Leona i stara si\u0119 o reelekcj\u0119. Kampania wyborcza j\u0105 stresuje, a zbuntowany nastolatek dok\u0142ada kolejnych zmartwie\u0144. Na joggingu kobieta poznaje m\u0142odszego od niej o 15 lat Marka. Ich znajomo\u015B\u0107 rozwija si\u0119, ale Agnieszka nie jest gotowa, by ujawnia\u0107 sw\u00F3j nowy zwi\u0105zek w obawie o reakcje wyborc\u00F3w. Pewnego dnia dostaje kompromituj\u0105ce zdj\u0119cia z Markiem i \u017C\u0105danie 10 tysi\u0119cy z\u0142otych w zamian za milczenie. Jest pewna, \u017Ce szanta\u017Cuje j\u0105 m\u0142ody kochanek. Prawda jest du\u017Co bardziej skomplikowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"73910868":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"73910870":["S\u0142ynni chirurdzy plastyczni, doktor Terry Dubrow i doktor Paul Nassif, pomagaj\u0105 ofiarom nieudanych operacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"73910871":["S\u0142ynni chirurdzy plastyczni, doktor Terry Dubrow i doktor Paul Nassif, pomagaj\u0105 ofiarom nieudanych operacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"73910872":["Ma\u0142\u017Ce\u0144skie trio
27-letni Patryk podejrzewa, \u017Ce \u017Cona, starsza od niego o trzy lata, ma romans. Samanta jest eleganck\u0105 i zadban\u0105 w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 kilku salon\u00F3w urody i mo\u017Ce zwraca\u0107 uwag\u0119 m\u0119\u017Cczyzn. Damian Pietrow rozpoczyna \u015Bledztwo. Ma wra\u017Cenie, \u017Ce pe\u0142na temperamentu kobieta sama dostarczy mu, pogr\u0105\u017Caj\u0105cych j\u0105 dowod\u00F3w. Wkr\u00F3tce odkrywa jednak, \u017Ce Patryk nie powiedzia\u0142 mu ca\u0142ej prawdy o swoim ma\u0142\u017Ce\u0144stwie. Niespodziewanie \u015Bledztwo, kt\u00F3re prowadzi zaczyna si\u0119 komplikowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",["N"]],"73910873":["By\u0142y m\u0105\u017C
26-letni Dominik od dw\u00F3ch lat jest m\u0119\u017Cem Tatiany. Niedawno jego \u017Cona nawi\u0105za\u0142a kontakt ze swoim by\u0142ym m\u0119\u017Cem - Sergiuszem. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna boi si\u0119, \u017Ce Sergiusz mo\u017Ce uwie\u015B\u0107 i ponownie skrzywdzi\u0107 jego ukochan\u0105. Zatrudnia detektyw\u00F3w, aby poznali zamiary rywala. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki pomocy Damiana i jego koleg\u00F3w, zdo\u0142a ochroni\u0107 swoje ma\u0142\u017Ce\u0144stwo przed rozpadem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",["N"]],"73911074":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"73911075":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"73911076":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"73911077":["W programie prezentowane s\u0105 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",[]],"73911078":["Zima w mie\u015Bcie
Aby poobserwowa\u0107 dzik\u0105 przyrod\u0119, czasami wystarczy uda\u0107 si\u0119 do parku. Odrobina cierpliwo\u015Bci i uwa\u017Cno\u015Bci zapewnia du\u017Co atrakcji. Miasta dla wielu zwierz\u0105t s\u0105 atrakcyjnym miejscem ze wzgl\u0119du na dost\u0119pno\u015B\u0107 jedzenia i brak drapie\u017Cnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"73911079":["Wydra
Wydra wyszukuje po\u017Cywienie na dnie mulistych staw\u00F3w i rzek. W jej menu s\u0105 raki, \u017Caby i raki. Wydra lubi czyst\u0105 wod\u0119 oraz zabawy w \u015Bniegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"73911080":["W \u017Cyciu kawaler\u00F3w do wzi\u0119cia nast\u0105pi\u0142 prze\u0142om. Samotni panowie zacz\u0119li budzi\u0107 zainteresowanie: kobiety do nich dzwoni\u0105, pisz\u0105, zostawiaj\u0105 swoje numery telefon\u00F3w, a niekiedy ich odwiedzaj\u0105. Nawet Ryszardem jest zainteresowana pewna pani... tym razem nie wirtualna. Pani Aniela towarzyszy synowi podczas randki w zoo. Matka Jarusia jest ciekawa, jak wygl\u0105da dziewczyna, kt\u00F3ra zaproponowa\u0142a tak osobliwe miejsce na pierwsze spotkanie. Tomek jest przekonany, \u017Ce gdyby urodzi\u0142 si\u0119 w mie\u015Bcie by\u0142by ju\u017C przyk\u0142adnym m\u0119\u017Cem i ojcem. Tymczasem Bandziorek postanowi\u0142 zmieni\u0107 swoje \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"73911081":["Panu Stasiowi marzy si\u0119, nie tylko pi\u0119kna synowa, lecz tak\u017Ce by Andrzej naby\u0142 nowe umiej\u0119tno\u015Bci. Pan Zenek, nowy bohater, skrywa jak\u0105\u015B tajemnic\u0119. Mieszka samotnie na odludziu. M\u0119\u017Cczyzna chcia\u0142by zmieni\u0107 swoje \u017Cycie. Wojtek nie chce zapesza\u0107, lecz wierzy, \u017Ce w tym roku spotka prawdziw\u0105 mi\u0142o\u015B\u0107. Jerry'emu r\u00F3wnie\u017C znudzi\u0142o si\u0119 \u017Cycie w pojedynk\u0119. Wci\u0105\u017C jednak nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 partnerki do ta\u0144ca i na ca\u0142e \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"73911082":["Reakcja pana Stasia na nowy zwi\u0105zek syna, zasmuci\u0142a Andrzeja. Po pora\u017Cce w ogrodzie zoologicznym Jaru\u015B wr\u00F3ci\u0142 do szarej rzeczywisto\u015Bci. Pani Aniela nie mo\u017Ce zrozumie\u0107, jak tajemnicza nieznajoma mog\u0142a tak potraktowa\u0107 jej ukochanego syna. \u0141ukasz, kucharz z wykszta\u0142cenia, wola\u0142by gotowa\u0107 dla wybranki, lecz na t\u0119 chwil\u0119 musi si\u0119 zadowoli\u0107 kulinarnymi eksperymentami w pojedynk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"73911083":["\u0141ukasz \"Misiek\" nie unika randek. Jest nawet gotowy z\u0142ama\u0107 swoj\u0105 \u017Celazn\u0105 zasad\u0119 i nie czeka\u0107 z seksem do \u015Blubu. Tymczasem 28-letni Dominik, nowy bohater, ma nadziej\u0119, ze w ko\u0144cu spotka dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra go zrozumie, a z czasem - je\u015Bli los pozwoli - go pokocha. Wieczory pana Zenka s\u0105 tak samo samotne jak jego dni. Gazeta z og\u0142oszeniami matrymonialnymi jest jego ostatni\u0105 szans\u0105 na odmian\u0119 \u017Cycia. Z kolei okazuje si\u0119, \u017Ce Tomek i Wojtek to starzy znajomi z tej samej wioski. Panowie czasami spotykaj\u0105 si\u0119 na m\u0119skich pogaw\u0119dkach o \u017Cyciu przy grzanym piwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"73911084":["Dominik my\u015Bli o swojej samotno\u015Bci. Tymczasem przy kawalerskim piwie Wojtek i Tomek marz\u0105 o kobiecie na ca\u0142e \u017Cycie. Po serii niezbyt dobrych do\u015Bwiadcze\u0144 z kobietami, poznanymi przez og\u0142oszenia matrymonialne, Jerry stawia przysz\u0142ej kandydatce na \u017Con\u0119 coraz wy\u017Csze wymagania. Z kolei pan Franek wci\u0105\u017C pozostaje kawalerem do wzi\u0119cia. W chwilach wolnych od poszukiwania wybranki \u0107wiczy cia\u0142o i dusz\u0119 - du\u017Co spaceruje i uczy si\u0119 j\u0119zyka angielskiego. Natomiast \u0141ukasz \"Misiek\" otacza troskliw\u0105 opiek\u0105 Princes\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"73911085":["Costa Coffee
Krzysztof Rabia\u0144ski zarz\u0105dza w Polsce sieci\u0105 londy\u0144skich kawiarni Costa Coffe. W programie zamierza udawa\u0107 Leszka, kt\u00F3ry przyucza si\u0119 do zawodu baristy. Jego zadaniem b\u0119dzie nauczenie si\u0119 obs\u0142ugi ekspresu do kawy, zapoznanie si\u0119 z asortymentem i obs\u0142uga nierzadko wymagaj\u0105cych klient\u00F3w. Odpowie r\u00F3wnie\u017C za czysto\u015B\u0107 w lokalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",["N"]],"73911086":["Perypetie przedsi\u0119biorczych zbieraczy pozornie zb\u0119dnych metalowych odpad\u00F3w. Bohaterowie zmagaj\u0105 si\u0119 z pozyskiwaniem kruszcu: sprz\u0105taj\u0105 ma\u0142e posesje, odbieraj\u0105 z\u0142om z nietypowych miejsc i przeprowadzaj\u0105 rozbi\u00F3rki r\u00F3\u017Cnych budowli. Historie zwi\u0105zane z wykonywanym zawodem uzupe\u0142niaj\u0105 ciekawe wzmianki z \u017Cycia pracownik\u00F3w polskich z\u0142omowisk i du\u017Ca dawki humoru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2403585.jpg","",[]],"73911087":["Perth","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["AD"]],"73911088":["Osaka i Kioto","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",["AD"]],"73911089":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata, by poznawa\u0107 interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73911090":["Ma","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"73911091":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"73911092":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"73911093":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"73911094":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy w gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354457.jpg","",[]],"73911095":["\u017Bubry
\u017Bubry mo\u017Cna zobaczy\u0107 w wielu miejscach w Polsce i Europie, mimo i\u017C tu\u017C po pierwszej wojnie \u015Bwiatowej prawie wygin\u0119\u0142y. Adam Zbyryt i Robert Dr\u00F3\u017Cd\u017C ruszaj\u0105 do Puszczy Bia\u0142owieskiej, kt\u00F3ra od wielu lat jest ostoj\u0105 tych majestatycznych zwierz\u0105t. Obserwuj\u0105 \u017Cycie \u017Cubr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2270296.jpg","",[]],"73911096":["\u0141ukasz pokazuje Jarkowi, jak przygotowa\u0107 ciekaw\u0105 transmisj\u0119 w internecie. Nast\u0119pnie dopytuje go o marzenia. Darek wie, \u017Ce zawsze mo\u017Ce polega\u0107 na swoim szefie, Andrzeju, kt\u00F3ry rozmawia z nim nawet na tematy osobiste. Po wyprowadzce z domu rodzic\u00F3w i wyje\u017Adzie do Jarocina Adam rozpoczyna nowy rozdzia\u0142 w \u017Cyciu. Czekaj\u0105 na niego nieznane dot\u0105d obowi\u0105zki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"73911097":["Darek mia\u0142 trudne dzieci\u0144stwo. Sam jednak chcia\u0142by by\u0107 oparciem dla rodziny, kt\u00F3r\u0105 w przysz\u0142o\u015Bci za\u0142o\u017Cy. Jarkowi podoba si\u0119 pieczenie ciast i pokazywanie ich w internecie, ale \u017Ceby zdoby\u0107 popularno\u015B\u0107 postanowi\u0142 wymy\u015Bli\u0107 co\u015B innego. Daniel \"Go\u0142\u0119biarz\" opowiada o stu kobietach, z kt\u00F3rymi nawi\u0105za\u0142 relacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"73911098":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1920738.jpg","",[]],"73911099":["Pochodz\u0105cy z Wroc\u0142awia Krzysztof Dymkowski s\u0142ynie z tego, \u017Ce w internecie wyszukuje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks. Nast\u0119pnie razem z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Podczas dzia\u0142a\u0144 zawsze towarzyszy mu pies, Sara, oraz zawodowa partnerka, profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, by chroni\u0107 nieletnich przed przest\u0119pstwami seksualnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",[]],"73911100":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73911101":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73911102":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73911103":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73911104":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73911105":["Na prze\u0142omie 1999 i 2000 roku na \u015Al\u0105sku znikaj\u0105 dwie dziewczynki. 22 lutego 2000 roku nie dociera do szko\u0142y 12-letnia Basia Majchrzak z Jastrz\u0119bia Zdroju. Natomiast w listopadzie 1999 roku, tu\u017C po powrocie ze szko\u0142y znika 9-letnia Sylwia Iszczy\u0142owicz z Zabrza. Autor programu podejmuje pr\u00F3b\u0119 odtworzenia ostatnich godzin przed znikni\u0119ciem dziewczynek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"73911106":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73911107":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73911108":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73911109":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"73910904":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Po raz siedemnasty b\u0119dziemy \u015Bwiadkami wokalno-tanecznego wyzwania. Jak zawsze mo\u017Cemy liczy\u0107 na silne emocje, nieoczekiwane metamorfozy, najwi\u0119ksze muzyczne hity oraz znanych i lubianych artyst\u00F3w w nowych aran\u017Cacjach. Do grona juror\u00F3w do\u0142\u0105czy zwyci\u0119zca 15. edycji programu Robert Janowski. Tym razem swoje umiej\u0119tno\u015Bci sceniczne i aktorskie zaprezentuj\u0105: wokalistka i kompozytorka Kasia Wilk, aktorka kabaretowa Ewa B\u0142achnio, gwiazda \"Dziewczyn ze Lwowa\" Katarzyna Ucherska, aktorka Akademii Sztuk Teatralnych Katarzyna Polewany, aktor i biznesmen Micha\u0142 Milowicz, wokalista i aktor Janusz Radek, aktor m\u0142odego pokolenia Jakub Zdr\u00F3jkowski i \u015Bpiewak operowy Robert Szpr\u0119giel. Ta barwna \u00F3semka zawalczy o Z\u0142ot\u0105 Twarz oraz czek na 100 tysi\u0119cy z\u0142otych, kt\u00F3ry zwyci\u0119zca przeka\u017Ce na wybrany cel charytatywny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227326.jpg","",["N"]],"73910905":["Wiek Ludwika XIV
Narrator opowiada o Ludwiku XIV, kt\u00F3ry by\u0142 w\u0142adc\u0105 absolutnym. Za jego panowania Francja przodowa\u0142a w Europie, a jej wojska by\u0142y niezwyci\u0119\u017Cone. Wybitni uczeni i arty\u015Bci, tacy jak Kartezjusz, Pascal, Molier, pod rz\u0105dami tego kr\u00F3la mieli du\u017C\u0105 swobod\u0119 tworzenia i dzia\u0142ania. Dla \u0142askawego monarchy w Wersalu powstawa\u0142 wielki pa\u0142ac.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73910906":["Piotr Wielki
Historia Piotra I Wielkiego, kt\u00F3ry stworzy\u0142 z Rosji pot\u0119g\u0119. Rozpocz\u0105\u0142 on panowanie pod koniec XVII wieku, gdy kraj by\u0142 s\u0142aby i zacofany. Chocia\u017C zasta\u0142 pa\u0144stwo w trudnej sytuacji, uda\u0142o mu si\u0119 zebra\u0107 siln\u0105 flot\u0119 i zbudowa\u0107 na wodzie pierwsze w Europie murowane miasto - Petersburg.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73910907":["Epoka o\u015Bwiecenia
Wiek XVIII to epoka wielkich filozof\u00F3w i pot\u0119\u017Cnych w\u0142adc\u00F3w. S\u0142aw\u0119 zdobywaj\u0105 pisarz Wolter i my\u015Bliciel Immanuel Kant, za\u015B o wp\u0142ywy w Europie walcz\u0105 kr\u00F3l Fryderyk Wielki, caryca Katarzyna i cesarzowa Maria Teresa. To stulecie to r\u00F3wnie\u017C okres wielkiej muzyki Jana Sebastiana Bacha i Mozarta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73910908":["Re\u017C.: Raman Hui.
Kot w Butach powraca, by od razu zosta\u0107 pojmanym przez stra\u017Ce i postawionym przed obliczem Jej Kr\u00F3lewskiej Mo\u015Bci. Ksi\u0119\u017Cniczka prosi go o odzyskanie skradzionego klejnotu. Maj\u0105 mu w tym pom\u00F3c schwytani pomocnicy z\u0142odzieja, kt\u00F3rymi okazuj\u0105 si\u0119 trzy ma\u0142e kotki. By jednak dosz\u0142o do jakiejkolwiek wsp\u00F3\u0142pracy, Kot w Butach b\u0119dzie musia\u0142 najpierw je oswoi\u0107 i przekona\u0107, aby mu zaufa\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1885075.jpg","",["N"]],"73910909":["Re\u017C.: Jill Culton, Anthony Stacchi, Roger Allers.
Bogu\u015B, udomowiony nied\u017Awied\u017A grizzly, prowadzi sielskie \u017Cycie w domu swojej opiekunki Beth i jest lubian\u0105 przez wszystkich gwiazd\u0105 pokaz\u00F3w przyrodniczych. Sytuacja si\u0119 zmienia, gdy poznaje jednorogiego jelenia Elliota, kt\u00F3ry prosi go o uwolnienie z niewoli. Bogu\u015B pomaga zwierzakowi i udaje si\u0119 z nim na nocn\u0105 eskapad\u0119, kt\u00F3ra ko\u0144czy si\u0119 oddaniem misia do lasu. Tymczasem rozpoczyna si\u0119 sezon polowa\u0144. Sympatyczny nied\u017Awied\u017A musi szybko nauczy\u0107 si\u0119 \u017Cycia w dziczy, aby przetrwa\u0107 ataki my\u015Bliwych. Razem z Elliotem \u0142\u0105cz\u0105 si\u0142y i namawiaj\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w lasu, by przeciwstawili si\u0119 uzbrojonym przybyszom. Doskona\u0142a rozrywka dla ca\u0142ej rodziny. Film jest dzie\u0142em tr\u00F3jki artyst\u00F3w: Rogera Allersa (\"Kr\u00F3l lew\"), Jill Culton (\"Toy Story\") i Anthony'ego Stacchiego (\"Jakubek i brzoskwinia olbrzymka\"). Otrzyma\u0142 6 nominacji do presti\u017Cowej nagrody Annie, przyznawanej najlepszym filmom animowanym. W polskiej wersji j\u0119zykowej swoich g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczyli postaciom m.in. Jaros\u0142aw Boberek, Dariusz Toczek, Aneta Todorczuk-Perchu\u0107 i Joanna W\u0119grzynowska-Cybi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028812.jpg","",["N"]],"73910910":["Re\u017C.: Galen T. Chu, Mike Thurmeier.
Do Ziemi zbli\u017Ca si\u0119 ogromna asteroida. Tymczasem g\u0142owy grupki przyjaci\u00F3\u0142 zaprz\u0105taj\u0105 bardziej przyziemne sprawy. Tygrys Diego chce za\u0142o\u017Cy\u0107 rodzin\u0119, a mamut Maniek nie potrafi pogodzi\u0107 si\u0119 z tym, \u017Ce jego c\u00F3rka dorasta. Jedynie niezdarny wiewi\u00F3r niezmiennie pr\u00F3buje zdoby\u0107 upragnionego \u017Co\u0142\u0119dzia. \u015Acigaj\u0105c smako\u0142yk, przypadkowo powoduje katastrof\u0119, kt\u00F3ra mo\u017Ce zagrozi\u0107 wszystkim mieszka\u0144com planety. Maniek, Diego i Sid musz\u0105 zmierzy\u0107 si\u0119 z niezwyk\u0142ymi zjawiskami natury, kt\u00F3ry wywo\u0142uje asteroida. W polskiej wersji j\u0119zykowej wyst\u0119puj\u0105 m.in. Wojciech Malajkat jako Maniek, Piotr Fronczewski w roli Diega oraz Cezary Pazura wcielaj\u0105cy si\u0119 w Sida.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1890431.jpg","",[]],"73910911":["Re\u017C.: Harold Ramis.
Jaskiniowcy Zed (Jack Black) i Oh (Michael Cera), cz\u0142onkowie zgromadzenia \u0142owieckiego, z powodu swojego lenistwa i braku zaanga\u017Cowania w sprawy wioski zostaj\u0105, decyzj\u0105 starszyzny, wygnani ze swej spo\u0142eczno\u015Bci. Pope\u0142nili oni powa\u017Cne przest\u0119pstwo - zjedli owoce z drzewa poznania dobra i z\u0142a. Musieli wi\u0119c ponie\u015B\u0107 najsurowsz\u0105 kar\u0119. Niezra\u017Ceni tym przyjaciele rozpoczynaj\u0105 szalon\u0105, pe\u0142n\u0105 niesamowitych przyg\u00F3d podr\u00F3\u017C. Podczas swojej w\u0119dr\u00F3wki ci dwaj niezdarni my\u015Bliwi nieoczekiwanie bior\u0105 udzia\u0142 w najbardziej kluczowych momentach w dziejach ludzko\u015Bci. Na swojej drodze spotykaj\u0105 patriarch\u0119 Abrahama i powstrzymuj\u0105 go przed zabiciem swojego syna Izaaka, poznaj\u0105 braci Kaina i Abla, a tak\u017Ce trafiaj\u0105 do biblijnej Sodomy. Tam na ich drodze staje pot\u0119\u017Cny arcykap\u0142an. Ich g\u0142\u00F3wnym celem jest uwolni\u0107 May\u0119 (June Diane Raphael) i Eem\u0119 (Juno Temple), kobiety kt\u00F3re kochaj\u0105. W tym celu Zed pr\u00F3buje zawi\u0105za\u0107 sojusz z ksi\u0119\u017Cniczk\u0105 Innan\u0105 (Olivia Wilde). Niestety, wsp\u00F3\u0142praca ta przynosi zupe\u0142nie odwrotny od zamierzonego skutek. Zabawny, pe\u0142en gag\u00F3w obraz wyre\u017Cyserowa\u0142 mistrz komedii - Harold Ramis, autor \"Dnia \u015Bwistaka\" czy \"Depresji gangstera\". W rolach g\u0142\u00F3wnych wyst\u0105pili, nominowany do Z\u0142otego Globu Jack Black, znany z \"Przeboj\u00F3w i podboj\u00F3w\", oraz Michael Cera, kt\u00F3rego widzowie mog\u0105 pami\u0119ta\u0107 z \"Supersamca\" i \"Juno\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240815.jpg","",["N"]],"73910912":["Re\u017C.: F. Gary Gray.
W rz\u0105dowej organizacji, kt\u00F3ra dyskretnie chroni Ziemian przed wrogo nastawionymi przedstawicielami obcych cywilizacji, pojawia si\u0119 nowa osoba. Agentka M mia\u0142a ju\u017C niegdy\u015B do czynienia z kosmitami, ale unikn\u0119\u0142a wymazania pami\u0119ci. Od tej pory pragn\u0119\u0142a dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej o istotach przyby\u0142ych z r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tk\u00F3w wszech\u015Bwiata. Jej kandydatura wielokrotnie by\u0142a odrzucana, ale w ko\u0144cu spe\u0142nia swoje marzenie i dostaje si\u0119 na okres pr\u00F3bny do agencji MiB, kt\u00F3rej wys\u0142annicy s\u0105 rozsiani po ca\u0142ym globie. Decyzj\u0105 prze\u0142o\u017Conych ma wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z agentem H w londy\u0144skim oddziale. Orientuje si\u0119, \u017Ce jej towarzysz, o kt\u00F3rym kr\u0105\u017C\u0105 legendy, ci\u0105gle wpada w tarapaty, bywa porywczy i sk\u0142onny do nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144. Duet musi stawi\u0107 czo\u0142o zupe\u0142nie nowemu zagro\u017Ceniu, by ocali\u0107 ludzko\u015B\u0107 oraz planet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce w strukturach jednostki skrywa si\u0119 szpieg. Wsp\u00F3\u0142pracownicy o skrajnie r\u00F3\u017Cnych charakterach rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Maj\u0105 do dyspozycji mi\u0119dzy innymi zaawansowan\u0105 technologicznie bro\u0144. Czeka ich pojedynek z wymagaj\u0105cymi przeciwnikami. Nie wiedz\u0105, komu mog\u0105 zaufa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375446.jpg","",["N"]],"73910913":["Re\u017C.: Kevin Reynolds.
Przysz\u0142o\u015B\u0107. Globalne ocieplenie doprowadza do stopienia si\u0119 pokryw lodowych na biegunach i og\u00F3lno\u015Bwiatowej powodzi. Ziemia zamienia si\u0119 w wielki ocean. Ludzie, kt\u00F3rym udaje si\u0119 przetrwa\u0107 kataklizm, mieszkaj\u0105 na \u0142odziach i sztucznych platformach. Niekt\u00F3rzy wierz\u0105 w istnienie suchego l\u0105du. \u017Beglarz (Kevin Costner), kt\u00F3ry nale\u017Cy do pierwszego pokolenia mutant\u00F3w wyposa\u017Conych w skrzela, jest jednak do tego sceptycznie nastawiony. Odrzucony przez zwyk\u0142ych \u015Bmiertelnik\u00F3w, \u017Cyje samotnie. Pewnego dnia zawija do jednej z p\u0142ywaj\u0105cych osad. Zostaje uwi\u0119ziony. Wkr\u00F3tce na skupisko napadaj\u0105 Smokersi, dowodzeni przez bezwzgl\u0119dnego Deacona (Dennis Hopper) oceaniczni piraci. W og\u00F3lnym zamieszaniu pi\u0119kna Helen (Jeanne Tripplehorn), kobieta kt\u00F3r\u0105 \u017Beglarz pozna\u0142 wcze\u015Bniej w barze, uwalnia go z wi\u0119zienia. W zamian za to m\u0119\u017Cczyzna ma pom\u00F3c jej i ma\u0142ej Enoli (Tina Majorino) - dziewczynce, kt\u00F3r\u0105 Helen si\u0119 opiekuje - w ucieczce przed piratami. \u017Beglarz zgadza si\u0119 i ca\u0142a tr\u00F3jka rusza w drog\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce to Enola, kt\u00F3ra ma na plecach wytatuowan\u0105 map\u0119 z drog\u0105 do mitycznego suchego l\u0105du, jest celem Smokers\u00F3w. Deacon i jego ludzie nie zamierzaj\u0105 si\u0119 \u0142atwo podda\u0107. \"Wodny \u015Bwiat\" by\u0142 w momencie powstania najdro\u017Cszym filmem w historii kina. Ponad 200 mln dolar\u00F3w zainwestowanych w produkcj\u0119 i promocj\u0119 nie prze\u0142o\u017Cy\u0142o si\u0119 jednak na oczekiwany przez tw\u00F3rc\u00F3w sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2422445.jpg","",["N"]],"73910914":["Re\u017C.: Corey Yuen, Louis Leterrier.
Frank Martin (Jason Statham), by\u0142y cz\u0142onek brytyjskich oddzia\u0142\u00F3w specjalnych, zarabia obecnie jako dostawca nielegalnych przesy\u0142ek. Zawsze przestrzega pewnych regu\u0142 - nie interesuje go prawdziwe nazwisko nadawcy i odbiorcy oraz zawarto\u015B\u0107 przewo\u017Conych paczek. Pewnego dnia ma dostarczy\u0107 przesy\u0142k\u0119 do przest\u0119pcy zwanego Wall Street (Matt Schulze). Wbrew swoim zasadom postanawia zajrze\u0107 do \u015Brodka pakunku, gdy zauwa\u017Ca, \u017Ce co\u015B si\u0119 w nim porusza. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to zwi\u0105zana i zakneblowana m\u0142oda kobieta, Chinka Lai (Qi Shu). Frank zawozi j\u0105 jednak do adresata. Wkr\u00F3tce odkrywa, \u017Ce Wall Street zajmuje si\u0119 nielegalnym przerzucaniem do Francji chi\u0144skich emigrant\u00F3w. W nowej ojczy\u017Anie przybysze s\u0105 wykorzystywani do niewolniczej pracy. Lai dosta\u0142a si\u0119 w r\u0119ce bandyt\u00F3w, gdy pr\u00F3bowa\u0142a im przeszkodzi\u0107. Frank postanawia uwolni\u0107 dziewczyn\u0119 i pom\u00F3c wyzyskiwanym emigrantom. Wpl\u0105tuje si\u0119 w \u015Bmiertelnie niebezpieczn\u0105 intryg\u0119, w kt\u00F3rej nic nie jest takie, jakim si\u0119 wydaje. Pierwszy angloj\u0119zyczny film Coreya Yueana, tw\u00F3rcy kina kung-fu, wyprodukowany zosta\u0142 przez Luca Bessona, autora \"Nikity\", \"Leona Zawodowca\" czy \"Pi\u0105tego elementu\". Ich wsp\u00F3\u0142praca da\u0142a zaskakuj\u0105ce po\u0142\u0105czenie brutalnego kina akcji z ciekaw\u0105 intryg\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861609.jpg","",[]],"73910915":["Re\u017C.: Michael Dowse.
\u017Bycie Stu (Kumail Nanjiani), spokojnego kierowcy Ubera, wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami, kiedy poznaje Vica Manninga (Dave Bautista). \u017Bywio\u0142owy, cho\u0107 nieco podstarza\u0142y, policjant, chwilowo niepe\u0142nosprawny w zwi\u0105zku z operacj\u0105 oka, potrzebuje pomocy w prywatnej wendecie. Zamierza zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na dilerze Oka Tedjo (Iko Uwais), kt\u00F3ry przed laty zabi\u0142 jego partnerk\u0119. Po zabiegu korekty wzroku bardzo s\u0142abo widzi, dlatego nie mo\u017Ce samodzielnie prowadzi\u0107 samochodu. Zmusza Stu do niebezpiecznej przeja\u017Cd\u017Cki po ca\u0142ym Los Angeles i nie zamierza s\u0142ucha\u0107 jego protest\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162859.jpg","",["N"]],"73910916":["Miecz szatana
Przest\u0119pca o pseudonimie Fireman podpala samochody. W jednym z aut zgin\u0105\u0142 cz\u0142owiek. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce znalezione na budowie zw\u0142oki nale\u017C\u0105 do podpalacza. Brat jego ofiary, Tadeusz, zapowiada\u0142 zemst\u0119. Funkcjonariusze odnajduj\u0105 partnerk\u0119 Firemana, Neli. Dzi\u0119ki niej poznaj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107 psychopaty - to student politechniki Filip Putka. Prawdopodobnie dziewczyna wyda\u0142a ukochanego Tadeuszowi i to on go zabi\u0142. Hipoteza jednak si\u0119 nie potwierdza i detektywi ponownie podejmuj\u0105 \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73910917":["W parku miejskim
W K\u0105tach grasuje seryjny morderca uczennic. Pewnego dnia ginie tak\u017Ce lokalny policjant. \u015Aledczy znajduj\u0105 na miejscu zbrodni trop prowadz\u0105cy do Artura Mirskiego, za kt\u00F3rym rusza po\u015Bcig. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedn\u0105 z ofiar by\u0142a jego c\u00F3rka. Wkr\u00F3tce zostaje zamordowana by\u0142a \u017Cona poszukiwanego m\u0119\u017Cczyzny, a jej przyjaciel odnosi rany. W\u015Bciekli mieszka\u0144cy miasta chc\u0105 wymierzy\u0107 sprawiedliwo\u015B\u0107 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Niebawem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Mirski nie m\u00F3g\u0142 pope\u0142ni\u0107 zarzucanych mu czyn\u00F3w. Detektywi musz\u0105 przekierowa\u0107 \u015Bledztwo w inn\u0105 stron\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"73910918":["Warszawski \u017Cigolo
M\u0105\u017C zg\u0142asza zagini\u0119cie \u017Cony. \u015Aledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce pozornie religijna kobieta prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie i umawia\u0142a si\u0119 na seks z przygodnymi m\u0119\u017Cczyznami. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym jest znany warszawski \u017Cigolak. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce jest to bardziej skomplikowane. U znajomego Krystiana znaleziono materia\u0142y wybuchowe. Teraz grozi mu oskar\u017Cenie o terroryzm. Policjant nie wierzy w win\u0119 kolegi i postanawia wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119. Funkcjonariusz nie mo\u017Ce si\u0119 oprze\u0107 urokowi policyjnej informatyczki Leny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"73910919":["Egzekutor
Samotny starszy cz\u0142owiek zostaje znaleziony martwy w mieszkaniu. Zab\u00F3jstwo wygl\u0105da na egzekucj\u0119. M\u0119\u017Cczyzna przed \u015Bmierci\u0105 napr\u0119dce sporz\u0105dzi\u0142 testament, kt\u00F3ry prowadzi policjant\u00F3w do jego bratanka. Od dawna pa\u0142a\u0142 on ch\u0119ci\u0105 zemsty za tragiczne wydarzenia z przesz\u0142o\u015Bci. Na komend\u0119 zg\u0142asza si\u0119 szanta\u017Cowana seksta\u015Bm\u0105 kobieta. Nagrano j\u0105 podczas firmowej imprezy. Jest wielu podejrzanych, ale detektywi robi\u0105 wszystko, by kompromituj\u0105ce nagranie nie ujrza\u0142o \u015Bwiat\u0142a dziennego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"73910920":["Dziewczynie spadaj\u0105ca \u0142y\u017Cwa przeci\u0119\u0142a szyj\u0119 \/ Dziewczyna orientuje si\u0119, \u017Ce jej ch\u0142opak to przemytnik narkotyk\u00F3w
Majka wraca z wakacji w Tajlandii z nowym ch\u0142opakiem, Wojtkiem. Wkr\u00F3tce orientuje si\u0119, \u017Ce Wojtek podrzuci\u0142 do jej walizki paczk\u0119 z narkotykami, kt\u00F3r\u0105 nie\u015Bwiadomie przewioz\u0142a przez granic\u0119. Kiedy on bierze prysznic, Majka wraz ze swoj\u0105 wsp\u00F3\u0142lokatork\u0105 dzwoni\u0105 pod 112. Sylwia przegl\u0105da szafki w poszukiwaniu pi\u0142ki siatkowej. Gdy otwiera jedn\u0105 z nich, wypada z niej \u0142y\u017Cwa, kt\u00F3ra rani jej szyj\u0119. Dziewczyna upada na pod\u0142og\u0119 i bardzo mocno krwawi. Zauwa\u017Ca to jej ch\u0142opak i szybko podbiega, by jej pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73910921":["Ch\u0142opak \u0142amie nog\u0119 na odludziu podczas downhill \/ Dziewczyna rani si\u0119 ceg\u0142\u0105
Adrian przed p\u00F3j\u015Bciem do szko\u0142y postanowi\u0142 poje\u017Adzi\u0107 po lesie i nagra\u0107 nowy film ze zjazdu downhill. Podczas zabawy ch\u0142opak spada ze skarpy. \u0141amie nog\u0119 i r\u0119k\u0119. Na dodatek podczas upadku rozbi\u0142 telefon i nie mo\u017Ce nikogo zawiadomi\u0107 o wypadku. Szcz\u0119\u015Bliwie w pobli\u017Cu pojawia si\u0119 Wojtek, kt\u00F3ry wyszed\u0142 na nordic walking. Z pomoc\u0105 operatora pogotowia usztywnia z\u0142amane ko\u0144czyny i pomaga Adrianowi dosta\u0107 si\u0119 do drogi, gdzie czeka na nich ju\u017C karetka. Dwie nastolatki, Jola i Kasia, graj\u0105 w ogrodzie w ringo. Podczas zabawy k\u00F3\u0142ko zawiesi\u0142o si\u0119 na drzewie. Jola postanawia zdj\u0105\u0107 je bez u\u017Cycia drabiny. Kiedy pr\u00F3buje str\u0105ci\u0107 ringo ceg\u0142\u0105, ta uderza j\u0105 w g\u0142ow\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"73910874":["W potrzasku
Malanowski odbiera dziwny telefon. M\u0142oda kobieta chce zam\u00F3wi\u0107 pizz\u0119. Detektyw szybko orientuje si\u0119, \u017Ce to nie pomy\u0142ka. Rozm\u00F3wczyni jest w niebezpiecze\u0144stwie i usi\u0142uje wezwa\u0107 pomoc. Tomek jedzie pod wskazany adres. Na miejscu zastaje wystraszon\u0105 studentk\u0119 Patrycj\u0119 Chlebick\u0105. Dziewczyna twierdzi, \u017Ce od pewnego czasu prze\u015Bladuje j\u0105 Adam Czech, kt\u00F3ry ma na jej punkcie obsesj\u0119. \u015Aledczy zapewniaj\u0105 ochron\u0119 kobiecie i rozpoczynaj\u0105 poszukiwania stalkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"73910875":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73910876":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73910877":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"73910878":["Podczas I wojny \u015Bwiatowej Niemcy, wskutek upokarzaj\u0105cej kl\u0119ski, musia\u0142y p\u0142aci\u0107 reparacje wojenne. Po doj\u015Bciu do w\u0142adzy Hitler postanowi\u0142 obwini\u0107 za to \u017Byd\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384046.jpg","",[]],"73910879":["Pod koniec II wojny \u015Bwiatowej wydarzy\u0142 si\u0119 niespodziewany zwrot akcji. Amerykanie atakowali, doskonale broni\u0105c\u0105 si\u0119, Japoni\u0119. Ostatecznie Amerykanie zdecydowali si\u0119 zmusi\u0107 wroga do kapitulacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2384046.jpg","",[]],"73910880":["
Seria dokumentalna opowiadaj\u0105ca o zawi\u015Bci i walce o w\u0142adz\u0119. Tw\u00F3rcy przedstawiaj\u0105 historia s\u0142u\u017Calc\u00F3w Hitlera, kt\u00F3rzy stworzyli potwora i doprowadzili do najwi\u0119kszych zbrodni Trzeciej Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2422443.jpg","",[]],"73910881":["
Seria dokumentalna opowiadaj\u0105ca o zawi\u015Bci i walce o w\u0142adz\u0119. Tw\u00F3rcy przedstawiaj\u0105 historia s\u0142u\u017Calc\u00F3w Hitlera, kt\u00F3rzy stworzyli potwora i doprowadzili do najwi\u0119kszych zbrodni Trzeciej Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2422443.jpg","",[]],"73910882":["Przybli\u017Cone zostan\u0105 m.in. plany Hitlera dotycz\u0105ce wycofania oddzia\u0142\u00F3w z p\u00F3\u0142nocnego frontu. F\u00FChrer chcia\u0142 do ko\u0144ca utrzyma\u0107 transporty rudy \u017Celaza i kopalni\u0119 niklu w Petsamo. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C okoliczno\u015Bci ataku Finlandii na Niemc\u00F3w.","","",[]],"73910883":["Druga wojna \u015Bwiatowa powoli zmierza do ko\u0144ca. Niemcy rozpoczynaj\u0105 odwr\u00F3t. Do pokonania s\u0105 tysi\u0105ce kilometr\u00F3w u progu arktycznej zimy. Nazi\u015Bci stosuj\u0105 taktyk\u0119 spalonej ziemi. ZSRR rusza z wielk\u0105 ofensyw\u0105 na p\u00F3\u0142nocy, a Finowie spychaj\u0105 wroga w kierunku linii obronnej.","","",[]],"73910884":["KFZ 7 z Pilicy
Pojazdy typu KFZ by\u0142y podstawowym koniem poci\u0105gowym niemieckiej armii. Olaf i Radek dostaj\u0105 sygna\u0142, \u017Ce pewna znana w Polsce ekipa specjalizuj\u0105ca si\u0119 w pojazdach pancernych w\u0142a\u015Bnie wydobywa z Pilicy tajemniczy wrak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["N"]],"73910885":["Widzowie poznaj\u0105 kolejnych genialnych strateg\u00F3w wojskowych. Autorzy serii tym razem opowiedz\u0105 o dow\u00F3dcach, kt\u00F3rym uda\u0142o si\u0119 wygra\u0107 dzi\u0119ki licznym pu\u0142apkom i szerzeniu dezinformacji. Mowa o brytyjskim premierze Winstonie Churchillu, ameryka\u0144skim generale George'u Pattonie, prezydencie Egiptu, Anwarze Sadacie, oraz premierze ZSRR - Nikicie Chruszczowie. Ka\u017Cdy z nich, uciekaj\u0105c si\u0119 do podst\u0119pnego planu, zdoby\u0142 przewag\u0119 nad wrogiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2398770.jpg","",[]],"73910886":["Guerrilla Warfare
Tematem odcinka jest jedna z najstarszych form walki zbrojnej, czyli wojna partyzancka. Polega ona na zaskoczeniu wroga, prowadzeniu nieregularnych dzia\u0142a\u0144 czy przygotowywaniu zasadzek. Przyw\u00F3dcami, kt\u00F3rzy stosowali ten rodzaj konfrontacji, byli m.in. przewodnicz\u0105cy Chi\u0144skiej Republiki Ludowej - Mao Zedong, kuba\u0144ski rewolucjonista Fidel Castro, przyw\u00F3dca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos\u0142awii Josip Broz Tito oraz wietnamski genera\u0142 Vo Nguyen Gi\u00E1p.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2398770.jpg","",[]],"73910887":["Dokument prezentuje zmieniaj\u0105c\u0105 si\u0119 rol\u0119 i pozycj\u0119 niemieckich kobiet w spo\u0142ecze\u0144stwie od p\u00F3\u017Anych lat 20. XX wieku do chwili doj\u015Bcia nazist\u00F3w do w\u0142adzy, kiedy w latach 1933-1939 sta\u0142y si\u0119 rodzicielkami czystej krwi niemieckich potomk\u00F3w. Kobiety zajmowa\u0142y si\u0119 g\u0142\u00F3wnie domem, wychowaniem i edukacj\u0105 dzieci oraz dbaniem o m\u0119\u017Ca. Nazistowski re\u017Cim przyni\u00F3s\u0142 jednak tymczasow\u0105 emancypacj\u0119 spo\u0142eczn\u0105 kobiet, gdy powierzono im niecodzienne obowi\u0105zki. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich wykonywa\u0142a powinno\u015Bci m\u0119\u017C\u00F3w, kt\u00F3rzy pojechali na front, a jeszcze inne uczestniczy\u0142y w zbrodniach III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178972.jpg","",[]],"73910888":["Dokument prezentuje zmieniaj\u0105c\u0105 si\u0119 rol\u0119 i pozycj\u0119 niemieckich kobiet w spo\u0142ecze\u0144stwie od p\u00F3\u017Anych lat 20. XX wieku do chwili doj\u015Bcia nazist\u00F3w do w\u0142adzy, kiedy w latach 1933-1939 sta\u0142y si\u0119 rodzicielkami czystej krwi niemieckich potomk\u00F3w. Kobiety zajmowa\u0142y si\u0119 g\u0142\u00F3wnie domem, wychowaniem i edukacj\u0105 dzieci oraz dbaniem o m\u0119\u017Ca. Nazistowski re\u017Cim przyni\u00F3s\u0142 jednak tymczasow\u0105 emancypacj\u0119 spo\u0142eczn\u0105 kobiet, gdy powierzono im niecodzienne obowi\u0105zki. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich wykonywa\u0142a powinno\u015Bci m\u0119\u017C\u00F3w, kt\u00F3rzy pojechali na front, a jeszcze inne uczestniczy\u0142y w zbrodniach III Rzeszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178972.jpg","",[]],"73910889":["Kiedy Rosja rozpocz\u0119\u0142a zakrojon\u0105 na szerok\u0105 skal\u0119 inwazj\u0119 na Ukrain\u0119, spodziewano si\u0119, \u017Ce kraj upadnie w ci\u0105gu zaledwie 72 godzin. Tak si\u0119 jednak nie sta\u0142o. Tw\u00F3rcy serii prezentuj\u0105 niezwyk\u0142\u0105 histori\u0119 ukrai\u0144skiego oporu w pierwszej fazie wojny, opowiedzianej przez tych, kt\u00F3rzy do\u015Bwiadczyli dramatycznych wydarze\u0144 na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Widzowie poznaj\u0105 rosyjskiego strzelca Dimitra, kt\u00F3ry znajdowa\u0142 si\u0119 w 64-kilometrowym konwoju zmierzaj\u0105cym w kierunku Kijowa, oraz nale\u017C\u0105cego do obrony terytorialnej Oleksandra. Zaprezentowane zostan\u0105 te\u017C losy taks\u00F3wkarza Iwana, kt\u00F3ry stan\u0105\u0142 przed rosyjskim plutonem egzekucyjnym, projektantki bi\u017Cuterii Evgenii, kt\u00F3ra zosta\u0142a snajperem, a tak\u017Ce prawos\u0142awnego duchownego, Borysa, b\u0119d\u0105cego \u015Bwiadkiem licznych okrucie\u0144stw wyrz\u0105dzonych przez wroga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352059.jpg","",[]],"73910890":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony Wo\u0142odymyrowi Ze\u0142enskiemu, kt\u00F3ry z komika i artysty scenicznego sta\u0142 si\u0119 jednym z najwa\u017Cniejszych przyw\u00F3dc\u00F3w na \u015Bwiecie. Tw\u00F3rcy serii pokazuj\u0105, jak ogromny wp\u0142yw wywar\u0142 on na przebieg wydarze\u0144 wojennych w Ukrainie, jednocz\u0105c nar\u00F3d i mobilizuj\u0105c inne pa\u0144stwa do pomocy Ukrai\u0144com. Zaprezentowane zostan\u0105 te\u017C cenne spostrze\u017Cenia prezydenta, jego bliskiego wsp\u00F3\u0142pracownika oraz pierwszej damy, O\u0142eny Ze\u0142enskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352059.jpg","",[]],"73910891":["Re\u017C.: Willy Papa.
W lutym 2022 roku ca\u0142y \u015Bwiat dowiedzia\u0142 si\u0119, kim jest Wo\u0142odymyr Ze\u0142enski. Kiedy dosz\u0142o do agresji Rosji na Ukrain\u0119, prezydent zaatakowanego kraju zas\u0142yn\u0105\u0142 niebywa\u0142ym heroizmem. Pocz\u0105tki jego kadencji, a nawet kariery politycznej, mog\u0105 jednak zaskakiwa\u0107. Wo\u0142odymyr Ze\u0142enski by\u0142 bowiem aktorem komediowym, znanym przede wszystkim z telewizji. Opozycjoni\u015Bci nigdy nie traktowali go zbyt powa\u017Cnie, z kolei rodacy zdawali si\u0119 zaskoczeni, i\u017C uda\u0142o mu si\u0119 wygra\u0107 wybory prezydenckie. Dokumentali\u015Bci nakre\u015Blaj\u0105 sylwetk\u0119 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry skonfrontowany z prawdziwym problemem okaza\u0142 si\u0119 m\u0119\u017Cem stanu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2415624.jpg","",[]],"73910892":["Gdy 31 grudnia 1999 roku W\u0142adimir Putin zosta\u0142 prezydentem Rosji, specjali\u015Bci ds. wizerunku zabrali si\u0119 do pracy, by stworzy\u0107 image nieustraszonego si\u0142acza. Jego dawni koledzy z KGB u\u0142atwili by\u0142emu szpiegowi obj\u0119cie tego urz\u0119du, widz\u0105c w nim niezagra\u017Caj\u0105cego nikomu przyw\u00F3dc\u0119, kt\u00F3rego z pewno\u015Bci\u0105 b\u0119d\u0105 popiera\u0107 oligarchowie. Putin obieca\u0142 wszystkim, \u017Ce przywr\u00F3ci Rosji utracon\u0105 w latach 90. XX wieku stabilno\u015B\u0107 oraz dum\u0119. W swoim przem\u00F3wieniu z 2005 roku nazwa\u0142 upadek Zwi\u0105zku Radzieckiego najwi\u0119ksz\u0105 katastrof\u0105 geopolityczn\u0105 XX wieku. Rzekoma kl\u0119ska mo\u017Ce by\u0107 uznana za si\u0142\u0119 nap\u0119dow\u0105 agresji mocarstwa na Ukrain\u0119. 24 lutego 2022 roku prezydent Rosji pogr\u0105\u017Cy\u0142 sw\u00F3j kraj i zszokowa\u0142 ca\u0142\u0105 Europ\u0119, wszczynaj\u0105c najwi\u0119ksz\u0105 wojn\u0119 l\u0105dow\u0105 od 1945 roku. Zachodnie pa\u0144stwa nie pozosta\u0142y oboj\u0119tne na autorytarne i bestialskie decyzje przyw\u00F3dcy i na\u0142o\u017Cy\u0142y liczne sankcje na Rosj\u0119. Wydaje si\u0119, \u017Ce nic nie jest jednak w stanie powstrzyma\u0107 by\u0142ego szpiega KGB. Wyczerpuj\u0105ca wojna ze wschodnim s\u0105siadem Polski z pewno\u015Bci\u0105 b\u0119dzie mia\u0142a zatrwa\u017Caj\u0105ce konsekwencje dla ca\u0142ej Europy w nadchodz\u0105cych latach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225969.jpg","",[]],"73910893":["Bro\u0144 XX wieku
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 tajemnicze wydarzenia XX wieku. W tym odcinku zajmie si\u0119 rodzajami broni u\u017Cywanej w obydwu wojnach. Niekt\u00F3re z nich, jak bomba atomowa, sta\u0142y si\u0119 symbolem czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73910894":["Tajna misja starego czo\u0142gu
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 tajemnicze wydarzenia XX wieku. W tym odcinku zajmie si\u0119 histori\u0105 zagini\u0119cia 72 czo\u0142g\u00F3w naszego wojska. Przybli\u017Ca r\u00F3wnie\u017C jedn\u0105 z najciekawszych spraw, w kt\u00F3re by\u0142a zamieszana II RP - sprzeda\u017C broni w latach 30. przez Polski rz\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73910895":["Jak zabi\u0107 dyktatora
Stalin, mimo \u017Ce by\u0142 odpowiedzialny za \u015Bmier\u0107 milion\u00F3w ludzi, nigdy nie sta\u0142 si\u0119 celem zamachu. W 1944 roku Hitler doszed\u0142 do wniosku, \u017Ce jego zgon m\u00F3g\u0142by uchroni\u0107 Niemcy przed kl\u0119sk\u0105. Do zamachu jednak nigdy nie dosz\u0142o, bo osoby, kt\u00F3re mia\u0142y go dokona\u0107, zosta\u0142y aresztowane. Szybko wysz\u0142o na jaw, jak dobrze skonstruowana by\u0142a w ZSRR sie\u0107 bezpiecze\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73910896":["Mazurskie karpie
Tym razem ekipa sk\u0142ada wizyt\u0119 w Puszczy Boreckiej, nad dziewiczym jeziorem Szwa\u0142k. Tutaj grupa zapale\u0144c\u00F3w postanawia zapolowa\u0107 na w\u0105satego karpia, o dwucyfrowej wadze. Okazuje si\u0119, \u017Ce to zadanie wymaga niema\u0142ego do\u015Bwiadczenia i wiedzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73910897":["\u0141owy na ko\u0144cu \u015Bwiata
Ekipa programu wybiera si\u0119 na przyl\u0105dek p\u00F3\u0142nocny Nordkapp w Norwegii. W niesamowitej scenerii, w\u015Br\u00F3d wy\u0142aniaj\u0105cych si\u0119 z morza o\u015Bnie\u017Conych g\u00F3rskich szczyt\u00F3w, uczestnicy ekspedycji poluj\u0105 na ogromne ryby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"73910898":["Magazyn prochu, cz\u0119\u015B\u0107 2
W II po\u0142owie XIX wieku wynaleziono proch bezdymny. Fakt ten zmieni\u0142 bieg historii i sprawi\u0142, \u017Ce dotychczasowa polityka militarna polegaj\u0105ca na blokowaniu mo\u017Cliwych kierunk\u00F3w ofensywy wrog\u00F3w straci\u0142a sens. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, co tak niezwyk\u0142ego by\u0142o w tej substancji i dlaczego w\u0142adze Niemiec nie zauwa\u017Cy\u0142y nadci\u0105gaj\u0105cej zmiany i z uporem budowa\u0142y twierdze i instalowa\u0142y w nich armaty miotaj\u0105ce pociski si\u0142\u0105 prochu czarnego (dymnego).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73910899":["Zdrada monachijska
Program zrealizowany w rejonie miasta Nachod, gdzie w 1937 roku przyst\u0105piono do budowy gigantycznych umocnie\u0144. Schrony bojowe chronione przez \u017Celbetowe \u015Bciany i stropy o grubo\u015Bci do 2,5 m, wyposa\u017Cone w nowoczesne dzia\u0142a i karabiny maszynowe stanowi\u0142yby zapor\u0119 nie do przebycia dla wojsk niemieckich, kt\u00F3re do wybuchu II wojny \u015Bwiatowej nie mia\u0142y ci\u0119\u017Ckiej artylerii obl\u0119\u017Cniczej. A jednak w pa\u017Adzierniku 1938 roku, na mocy postanowie\u0144 z Monachium mocarstwa demokratyczne zdecydowa\u0142y si\u0119 odda\u0107 te umocnienia hitlerowskim Niemcom, cho\u0107 nie by\u0142o to uzgodnione z rz\u0105dem czechos\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"73910900":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73910901":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"73910902":["Re\u017C.: Jerzy Morawski, Irena Morawska.
Tw\u00F3rcy przedstawiaj\u0105 portrety m\u0142odych ludzi, niekiedy maj\u0105cych konflikt z prawem, kt\u00F3rzy znajduj\u0105 si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Sporty walki, treningi i towarzysz\u0105ce im wyrzeczenia kszta\u0142tuj\u0105 ich charakter. Bohaterowie serii uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce taka aktywno\u015B\u0107 mo\u017Ce co\u015B zmieni\u0107 w ich \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177739.jpg","",["N"]],"73910903":["Tymoteusz \"Omen\" podczas konferencji prasowej, kt\u00F3ra odbywa si\u0119 tu\u017C po walce, zapowiada pojedynek w Finlandii. Asia nie b\u0119dzie mog\u0142a mu towarzyszy\u0107. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy poradzi sobie bez wsparcia ukochanej. Tymczasem Dawid \"Harna\u015B\" po kolejnym treningu dostaje ultimatum: albo przy\u0142o\u017Cy si\u0119 do trening\u00F3w, albo zrezygnuje z pomocy Renaty Naczaj. Basia \"Shogun\" staje do kolejnej walki. Tymczasem Ola, nowa bohaterka, dzi\u0119ki trenowaniu sztuk walki wyrwa\u0142a si\u0119 z marazmu. Je\u015Bli b\u0119dzie ci\u0119\u017Cko pracowa\u0107, mo\u017Ce wiele osi\u0105gn\u0105\u0107 na ringu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177739.jpg","",["N"]],"73911246":["Widzowie zobacz\u0105 ceramiczne, r\u0119cznie malowane szachy, kt\u00F3re Micha\u0142 kupi\u0142 na pchlim targu w Holandii. Niezwyk\u0142\u0105 histori\u0119 ma kolejny przedmiot - stuletnia ameryka\u0144ska temper\u00F3wka przyniesiona przez Romana. Licytacji poddane zostan\u0105 komplet krzese\u0142 z PRL-u projektu Mariana Grabi\u0144skiego oraz radio Taraban z wczesnych lat 80. XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2293825.jpg","",["N"]],"73911247":["Maryja: pierwsze cuda
Maryja staje w obliczu dylematu. Pragnie chroni\u0107 syna. Rozumie jednak, \u017Ce ma misj\u0119 do wype\u0142nienia. Do jego trzydziestych urodzin tylko ona i J\u00F3zef wiedz\u0105, jakie jest przeznaczenie Jezusa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2394747.jpg","",[]],"73911248":["Kajfasz: wskrzeszenie \u0141azarza
Kajfasz to arcykap\u0142an \u017Cydowski. Jako przewodnicz\u0105cy Sanhedrynu prowadzi proces przeciwko Jezusowi. Staje przed dylematem. Z jednej strony pragnie chroni\u0107 swoj\u0105 wiar\u0119. Obawia si\u0119 te\u017C pot\u0119gi Rzymu. Musi oceni\u0107, jak du\u017Ce zagro\u017Cenie stwarzaj\u0105 nauki g\u0142oszone przez syna Marii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2394747.jpg","",[]],"73911249":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest popularna w USA us\u0142uga, czyli stacz kolejkowy. Reporter odb\u0119dzie praktyki u tureckiego barbera w Stambule. Oka\u017Ce si\u0119 te\u017C, jak przebiega produkcja garnk\u00F3w w fabryce i manufakturze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",["N"]],"73911250":["W odcinku pojawi si\u0119 inicjatywa skierowana do ludzi bezdomnych: darmowy fryzjer i porady kosmetyczne na ulicy. Oka\u017Ce si\u0119, ile os\u00F3b maksymalnie zmie\u015Bci si\u0119 na naszej planecie. Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C o chi\u0144skiej wiosce, kt\u00F3ra z g\u00F3ry przypomina osiedle wielkich p\u0105czk\u00F3w. Ekipa uda si\u0119 z wizyt\u0105 do pi\u0119ciogwiazdkowego hotelu. Ujawnione zostanie, co zawiera si\u0119 w us\u0142udze wartej kilkana\u015Bcie tysi\u0119cy euro za noc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",["N"]],"73911251":["Zestawienie nieudanych uj\u0119\u0107 scen z drugiego sezonu. Cezary Pazura opowie o istocie aktorstwa i pracy na planie. Widzowie us\u0142ysz\u0105 r\u00F3wnie\u017C ciekawe wypowiedzi Piotra Zelta i Marka Perepeczki. Pokazane zostan\u0105 te\u017C wielokrotne duble czy sceny ukazuj\u0105ce trudno\u015Bci w pracy ze zwierz\u0119tami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73911252":["Re\u017C.: Jean-Marie Poir\u00E9.
Szlachetny, \u015Bredniowieczny rycerz Godefroy de Montmirail (Jean Reno) przygotowuje si\u0119 do \u015Blubu z pi\u0119kn\u0105 Fr\u00E9n\u00E9gonde de Pouille (Muriel Robin). Przygotowania do ceremonii przerywa niespodziewanie ojciec dziewczyny, kt\u00F3ry oznajmia, \u017Ce jego rodzinie skradziono klejnoty rodowe i relikwi\u0119 \u015Bw. Rolanda. By\u0142a ona pieczo\u0142owicie przechowywana przez de Pouille'\u00F3w, poniewa\u017C zapewnia\u0142a p\u0142odno\u015B\u0107 wszystkim kobietom rodu. Dworski czarownik sugeruje, \u017Ce skarby zosta\u0142y przeniesione w przysz\u0142o\u015B\u0107. Je\u015Bli Godefroy pragnie po\u015Blubi\u0107 narzeczon\u0105 i zapewni\u0107 sobie potomstwo, jedynym rozwi\u0105zaniem jest ponowna podr\u00F3\u017C do tera\u017Aniejszo\u015Bci oraz odzyskanie klejnot\u00F3w i relikwii. Przy okazji mo\u017Ce odnale\u017A\u0107 swojego wiernego giermka, Jacquouille'a la Fripouille'a (Christian Clavier), kt\u00F3ry zagin\u0105\u0142 podczas poprzedniej wyprawy. Kontynuacja opowie\u015Bci o dzielnym rycerzu i jego giermku, kt\u00F3rzy wyruszyli w magiczn\u0105 podr\u00F3\u017C w czasie, ze \u015Bredniowiecza w szalone czasy wsp\u00F3\u0142czesne. Pierwsz\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 s\u0142ynnych francuskich \"Go\u015Bci...\" z 1993 roku obejrza\u0142o w samej tylko Francji ponad 14 milion\u00F3w widz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421270.jpg","",[]],"73911253":["Re\u017C.: David Zucker.
Porucznik Frank Drebin (Leslie Nielsen) jest jednym z najbardziej charakterystycznych policjant\u00F3w pracuj\u0105cych w Los Angeles. Wraca z wakacji w Bejrucie, kiedy dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego partner i zarazem najlepszy przyjaciel, detektyw Nordberg (O.J. Simpson), zosta\u0142 ranny. Drebin postanawia odnale\u017A\u0107 sprawc\u0119, kt\u00F3ry go postrzeli\u0142. Podejrzewa wiele wp\u0142ywowych os\u00F3b, m.in. biznesmena Vincenta Ludwiga (Ricardo Montalban). Odkrywa, \u017Ce planuje on zorganizowanie zamachu na podr\u00F3\u017Cuj\u0105c\u0105 po Stanach Zjednoczonych kr\u00F3low\u0105 El\u017Cbiet\u0119 II (Jeannette Charles). Pomaga mu w tym jego sekretarka Jane (Priscilla Presley). Kobieta na polecenie szefa uwodzi policjanta. On jednak opiera si\u0119 jej urokowi i stawia sobie za cel uratowanie kr\u00F3lowej. Autorami filmu jest s\u0142ynne trio \"ZAZ\" (David Zucker, Jim Abrahams i Jerry Zucker), tw\u00F3rcy komedii \"Czy leci z nami pilot?\". Ich znak firmowy to doskona\u0142a zabawa, mn\u00F3stwo gag\u00F3w i wyj\u0105tkowo trafna satyra spo\u0142eczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2158893.jpg","",[]],"73911256":["Reporterzy dokonaj\u0105 oceny skuteczno\u015Bci specyfik\u00F3w przeciw komarom. Nast\u0119pnie ekspert ds. \u017Cywienia wypowie si\u0119 na temat jedzenia du\u017Cej ilo\u015Bci jaj. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 ponadto, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142a ch\u0142odz\u0105ca folia, kt\u00F3rej u\u017Cywa si\u0119 do och\u0142adzania samochod\u00F3w, a nawet dom\u00F3w. Autorzy serii podpowiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C, na co zwraca\u0107 uwag\u0119 przy wyborze parmezanu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392047.jpg","",[]],"73911257":["Autorzy tym razem obserwuj\u0105, jak powstaje prawdziwa rzemie\u015Blnicza czekolada. M\u0142ody pasjonat tego przysmaku opracowa\u0142 receptur\u0119 w\u0142asnego pomys\u0142u. Pr\u00F3buje wyprodukowa\u0107 i z zyskiem sprzeda\u0107 swoje wyj\u0105tkowe s\u0142odycze. \u017Bycie i zwyczaje rdzennych lud\u00F3w Ameryki P\u00F3\u0142nocnej s\u0105 \u017Ar\u00F3d\u0142ami wielu stereotyp\u00F3w. Ekipa programu sprawdza, ile prawdy tkwi w tych przekonaniach. Autorzy odwiedzaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C \u015Bwi\u0105tynie w Bangkoku i poznaj\u0105 przybli\u017Ca \u017Cycie duchowe mieszka\u0144c\u00F3w tej metropolii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392047.jpg","",[]],"73911258":["Re\u017C.: Sam Mendes.
Dwudziestoletni Anthony Swofford (Jake Gyllenhaal) zaci\u0105ga si\u0119 na ochotnika do oddzia\u0142u elitarnej jednostki marines. Nied\u0142ugo po przeszkoleniu wybucha wojna w Zatoce Perskiej i ch\u0142opak zostaje wys\u0142any do Arabii Saudyjskiej. Tak jak wszyscy jest przera\u017Cony, ale i podekscytowany perspektyw\u0105 rozpocz\u0119cia prawdziwej walki i udzia\u0142u w spektakularnych akcjach. Ju\u017C w pierwszych dniach s\u0142u\u017Cby musi zweryfikowa\u0107 swoje oczekiwania. Swoff zostaje snajperem i ma broni\u0107 z\u0142\u00F3\u017C ropy naftowej przed podpaleniem. Ch\u0142opak nie pasuje do swoich towarzyszy. Zamiast pism pornograficznych woli czyta\u0107 Camusa. Zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Troyem (Peter Sarsgaard), dla kt\u00F3rego pobyt w marines jest celem i sensem \u017Cycia. Tymczasem \u017Co\u0142nierze wci\u0105\u017C tylko \u0107wicz\u0105 i wykonuj\u0105 absurdalne rozkazy sier\u017Canta Sykesa (Jamie Foxx), kt\u00F3ry znajduje szczeg\u00F3lne upodobanie w nieludzkim treningu, g\u0142o\u015Bnym pokrzykiwaniu, a nawet biciu podw\u0142adnych. Czas zabijaj\u0105 czekaj\u0105c na listy i przesy\u0142ki z domu, ogl\u0105daj\u0105c filmy, rozgrywaj\u0105c mecze w maskach przeciwgazowych czy kibicuj\u0105c walkom skorpion\u00F3w. W ten spos\u00F3b mija p\u00F3\u0142 roku. Film zrealizowany na podstawie ksi\u0105\u017Cki Anthony'ego Swofforda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1850870.jpg","",[]],"73911259":["Re\u017C.: Dallas Jackson.
By\u0142y komandos Jesse (Michael Jai White) pracuje na stanowisku ochroniarza w nowoczesnej hali sportowej. Zbli\u017Ca si\u0119 wa\u017Cny mecz koszyk\u00F3wki, kiedy grupa terroryst\u00F3w uprowadza w\u0142a\u015Bciciela obiektu oraz c\u00F3rk\u0119 Jessego (Nakai Takawira). By ocali\u0107 ukochane dziecko, m\u0119\u017Cczyzna musi wykorzysta\u0107 swoje do\u015Bwiadczenie z czas\u00F3w, gdy by\u0142 \u017Co\u0142nierzem si\u0142 specjalnych. W pojedynk\u0119 stawia czo\u0142a przest\u0119pcom i stara si\u0119 pokrzy\u017Cowa\u0107 ich zbrodnicze plany. Jednocze\u015Bnie pr\u00F3buje zapewni\u0107 bezpiecze\u0144stwo nie\u015Bwiadomej zagro\u017Cenia publiczno\u015Bci na trybunach. Remake hitu z 1995 roku.","","",[]],"73911260":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",[]],"73911261":["Kara z nieba
W tym odcinku autorzy programu zajmuj\u0105 si\u0119 biblijn\u0105 opowie\u015Bci\u0105 o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy starotestamentowa relacja to fikcja, czy zapis prawdziwej apokaliptycznej katastrofy. Astronomowie, archeolodzy i badacze Biblii szukaj\u0105 fakt\u00F3w kryj\u0105cych si\u0119 za mitem. Zobaczymy dwa stanowiska archeologiczne nad Morzem Martwym, kt\u00F3re prawdopodobnie ods\u0142aniaj\u0105 pozosta\u0142o\u015Bci po biblijnych miastach grzechu. Nowe odkrycia mog\u0105 pozwoli\u0107 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 zniszczenia Sodomy i Gomory. Naukowcy stawiaj\u0105 hipotez\u0119, \u017Ce kataklizm spowodowany by\u0142 upadkiem asteroidy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2133729.jpg","",[]],"73911262":["Gwiazda Betlejemska
W tym odcinku autorzy programu staraj\u0105 si\u0119 przedstawi\u0107 prawdziw\u0105 natur\u0119 astronomicznego fenomenu, jakim by\u0142a opisana w Ewangelii Mateusza gwiazda, kt\u00F3ra zaprowadzi\u0142a M\u0119drc\u00F3w ze Wschodu do Dzieci\u0105tka Jezus. Pojawi\u0142o si\u0119 na ten temat wiele hipotez. Przewodnikiem Trzech Kr\u00F3li mia\u0142y by\u0107 komety, supernowe i meteory. By\u0107 mo\u017Ce jednak prawdy nale\u017Cy szuka\u0107 na styku astronomii z astrologi\u0105. Wed\u0142ug najnowszych teorii \"gwiazd\u0105\" by\u0142 Jowisz w koniunkcji z innymi planetami, gwiazdami i konstelacjami. Te zjawiska zosta\u0142y zinterpretowane przez M\u0119drc\u00F3w ze Wschodu - astrolog\u00F3w i kap\u0142an\u00F3w zaratustria\u0144skich - jako zwiastun narodzin \u017Cydowskiego Mesjasza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2133729.jpg","",[]],"73911263":["Re\u017C.: Marcin Koty\u0144ski.
W programie prezentowane s\u0105 teledyski. Sta\u0142ymi elementami s\u0105 mi\u0119dzy innymi klipy specjalnie wybrane przez Zbyszka Perkowskiego i wywiady z gwiazdami. Nie zabraknie te\u017C relacji z koncert\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73911264":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73911265":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73911266":["Druga seria programu \"Zoo bez tajemnic\". Zobaczymy nowe zwierz\u0119ta, wspania\u0142ych opiekun\u00F3w i dowiemy si\u0119, jak wygl\u0105da Bo\u017Ce Narodzenie w zoo. W ogrodzie w Chester \u017Cyje 200 tys. zwierz\u0105t z 500 gatunk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2131179.jpg","",[]],"73911267":["Re\u017C.: Vincent McEveety.
Jeden z cmentarzy Los Angeles. Porucznik Columbo (Peter Falk) \u017Cegna swoj\u0105 zamordowan\u0105 \u017Con\u0119. Detektyw nie podejrzewa, \u017Ce w\u015Br\u00F3d os\u00F3b, kt\u00F3re op\u0142akuj\u0105 zmar\u0142\u0105, jest chora psychicznie wdowa Vivian Dimitri (Helen Shaver), kt\u00F3ra pragnie pom\u015Bci\u0107 \u015Bmier\u0107 swojego m\u0119\u017Ca. Pan Dimitri zmar\u0142 w wi\u0119zieniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"73911268":["Re\u017C.: Alan J. Levi.
Inspektor Columbo (Peter Falk) prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci dw\u00F3ch m\u0119\u017Cczyzn. Jeden z nich jest by\u0142ym m\u0119\u017Cem, a drugi kochankiem Lydii Corman (Jo Anderson). Kobieta staje si\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 w tej spawie. Niebawem uwag\u0119 ekscentrycznego porucznika zwraca drugi m\u0105\u017C kobiety, dentysta Wesley Corman (James Read), kt\u00F3ry zdaje si\u0119 ukrywa\u0107 jaki\u015B sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",["JM"]],"73911269":["Re\u017C.: Ron Underwood.
Kiedy szesnastoletnia ofiara porwania Amanda ucieka swoim oprawcom, jej rodzice wynajmuj\u0105 Magnuma, \u017Ceby odnalaz\u0142 bandyt\u00F3w. Bliscy dziewczyny s\u0105dz\u0105, \u017Ce b\u0119dzie on najbardziej odpowiednim cz\u0142owiekiem do tego zadania, poniewa\u017C prze\u017Cy\u0142 on podobn\u0105 traum\u0119, b\u0119d\u0105c je\u0144cem wojennym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"73911270":["Re\u017C.: Lin Oeding.
Rick zakochuje si\u0119 w pi\u0119knej Toni, kt\u00F3ra boryka si\u0119 z powa\u017Cnymi k\u0142opotami. Kobieta ma d\u0142ug u mafii i \u017Ceby go sp\u0142aci\u0107 organizuje nielegaln\u0105 gr\u0119 w pokera. Na miejscu pojawiaj\u0105 si\u0119 te\u017C zamaskowani i uzbrojeni napastnicy, kt\u00F3rzy zabieraj\u0105 graczom wszystkie pieni\u0105dze. Magnum musi pom\u00F3c Toni, dopadaj\u0105c sprawc\u00F3w napadu i odzyskuj\u0105c zrabowane pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"73911271":["Re\u017C.: Mark Tinker.
Magnum pomaga klientce znale\u017A\u0107 jej zaginionego kuzyna, Sergieja. M\u0119\u017Cczyzna jest rosyjskim zbiegiem. Kiedy Higgins i Kumu zbyt mocno anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 w spraw\u0119, ich \u017Cyciu grozi niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2317497.jpg","",[]],"73911272":["Pojawia si\u0119 \u015Bwiadek wypadku, w kt\u00F3rym Wojtek bra\u0142 udzia\u0142. Zaczyna on szanta\u017Cowa\u0107 Nied\u017Awieckiego. Tymczasem na komend\u0119 wp\u0142ywa zg\u0142oszenie o napadzie na starsz\u0105 kobiet\u0119 w jej w\u0142asnym mieszkaniu. Podejrzenia padaj\u0105 na syna ofiary, kt\u00F3ry ma problemy z alkoholem i od matki wy\u0142udza pieni\u0105dze. Ofiara napa\u015Bci nie potrafi pom\u00F3c funkcjonariuszom w identyfikacji przest\u0119pcy, poniewa\u017C mia\u0142 on na g\u0142owie kominiark\u0119. Rozpoczyna si\u0119 trudne \u015Bledztwo. Po pracy Natalii i Wojtkowi udaje si\u0119 pogodzi\u0107 zwa\u015Bnionych s\u0105siad\u00F3w oraz polepszy\u0107 los ma\u0142ego pieska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"73911273":["Prywatny darczy\u0144ca przysy\u0142a na komend\u0119 nowy sprz\u0119t komputerowy. Z prezentu ciesz\u0105 si\u0119 wszyscy funkcjonariusze. Gdy komendant Witacki dowiaduje si\u0119, kto stoi za tym hojnym gestem, ka\u017Ce jednak odda\u0107 rzeczy z powrotem. Lena i Bia\u0142ach zatrzymuj\u0105 pirata drogowego, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 ojcem wioz\u0105cym dziecko na przeszczep serca. Str\u00F3\u017Ce prawa proponuj\u0105 eskort\u0119 do samej stolicy. Podr\u00F3\u017C nie jest \u0142atwa, a na patrol czekaj\u0105 niespodziewane wyzwania. Za\u0142oga musi zapobiec rabunkowi w przydro\u017Cnym zaje\u017Adzie i omin\u0105\u0107 drogowe blokady. Podczas jazdy stan dziewczynki si\u0119 pogarsza. Traci ona przytomno\u015B\u0107. Tymczasem w domu Wolskiego pojawia si\u0119 Renata Jaskowska. Jej szef ma dla niej zadanie, kt\u00F3rego by\u0142a pani komendant nie chce si\u0119 podj\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"73911274":["G\u00F3ral do\u015Bwiadcza kolejnych urok\u00F3w bliskiego s\u0105siedztwa z Jagn\u0105. Zalane mieszkanie nadwyr\u0119\u017Ca cierpliwo\u015B\u0107 Bachledy. Postanawia on samodzielnie rozprawi\u0107 si\u0119 z niezno\u015Bn\u0105 kobiet\u0105. Patrol zajmuje si\u0119 spraw\u0105 zrozpaczonej dziewczyny, kt\u00F3ra szuka swojego narzeczonego. Ch\u0142opak od tygodnia ma wy\u0142\u0105czony telefon. Za\u0142oga rozpoczyna poszukiwania od miejskich noclegowni, poniewa\u017C zaginiony nie ma sta\u0142ego miejsca zamieszkania. Z ustale\u0144 funkcjonariuszy wynika, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma problemy z narkotykami. Tymczasem pojawia si\u0119 zg\u0142oszenie dotycz\u0105ce oszustwa \"na policjanta\". Zieli\u0144ski i G\u00F3ral dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce sprawca podawa\u0142 si\u0119 za przedstawiciela s\u0142u\u017Cb do zada\u0144 specjalnych. Udaje si\u0119 go uj\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"73911275":["Natalia zostaje wyznaczona przez Witackiego do udzia\u0142u w pilota\u017Cowym programie wsp\u00F3\u0142pracy z pogotowiem ratunkowym. Funkcjonariuszka jest podekscytowana tym pomys\u0142em i prac\u0105 z m\u0119\u017Cem Arkiem. W karetce poznaje przydzielonego do nich lekarza, kt\u00F3ry nieudolnie j\u0105 podrywa. Natalia jest r\u00F3wnie\u017C \u015Bwiadkiem, jak jej ukochany ratuje ludzkie \u017Cycie. Tymczasem Wojtkowi na s\u0142u\u017Cbie towarzyszy Emilia. Ta dw\u00F3jka od dawna dobrze si\u0119 dogaduje i wida\u0107 to r\u00F3wnie\u017C na polu zawodowym. Prywatnie oboje stracili ukochanych, co zbli\u017Ca ich do siebie. Na patrolu dostaj\u0105 wezwanie do hali sk\u0142adu budowlanego, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bciciel podejrzewa kolejn\u0105 ju\u017C kradzie\u017C. Chwil\u0119 potem okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dosz\u0142o tam do morderstwa i str\u00F3\u017Ce prawa potrzebuj\u0105 pomocy komisarza Szulca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"73911276":["Lena i Ania sp\u0119dzaj\u0105 noc w obskurnym hotelu. Na ratunek przybywa Szulc, kt\u00F3ry zabiera je do swojego mieszkania. Kami\u0144ska usi\u0142uje si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego tak nagle straci\u0142a mieszkanie. Odpowied\u017A poznaje jeszcze tego samego dnia, gdy do komendy przychodzi list o post\u0119powaniu komorniczym. Tymczasem pojawia si\u0119 zg\u0142oszenie dotycz\u0105ce zrozpaczonego kolekcjonera, kt\u00F3remu skradziono cenne dzie\u0142a sztuki wsp\u00F3\u0142czesnej. Do zdarzenia dosz\u0142o podczas jego delegacji. Podejrzenia padaj\u0105 na dziewczyn\u0119 obrabowanego m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra ma sporo do ukrycia. W spraw\u0119 zamieszany jest r\u00F3wnie\u017C niebezpieczny lichwiarz, u kt\u00F3rego kolekcjoner zaci\u0105gn\u0105\u0142 jaki\u015B czas temu po\u017Cyczki na zakup kosztownych obraz\u00F3w. Z kolei Juliusz daje si\u0119 podej\u015B\u0107 mi\u0142ej dziewczynie sprzedaj\u0105cej kanapki. Ca\u0142\u0105 sytuacje ratuje jednak Profos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"73911277":["Str\u00F3\u017Ce prawa rozwi\u0105zuj\u0105 spraw\u0119 finansowych oszustw. Ofiarami kradzie\u017Cy pada wielu posiadaczy rachunk\u00F3w bankowych. Jedna z klientek, Halinka, okazuje si\u0119 jednak odporna na k\u0142amstwa. Udaje jej si\u0119 nagra\u0107 z\u0142odziei. Tymczasem Juliusz chce przeprowadzi\u0107 prowokacj\u0119, dzi\u0119ki kt\u00F3rej by\u0107 mo\u017Ce zatrzyma cz\u0142owieka pr\u00F3buj\u0105cego unikn\u0105\u0107 kary wi\u0119zienia. Funkcjonariusz ma pewien plan, a w jego realizacji pomaga mu Profos. Z kolei w o\u015Brodku dla m\u0142odzie\u017Cy, gdzie prowadzi zaj\u0119cia Zieli\u0144ski, dyrektorka wymy\u015Bla integracj\u0119. Postanawia, \u017Ce wychowankowie wystawi\u0105 przedstawienie, a jego organizacj\u0105 zajmie si\u0119 Szymon. Policjant nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Niepokoi go te\u017C nieobecno\u015B\u0107 Nadii. Zaczyna poszukiwania na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2382800.jpg","",["N"]],"73911278":["Re\u017C.: Jonathan Glassner.
Detektywi prowadz\u0105 dochodzenie w sprawie morderstwa, do kt\u00F3rego dosz\u0142o na przyj\u0119ciu u wp\u0142ywowego milionera. Staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, czy ofiar\u0105 mordercy mia\u0142 by\u0107 milioner, czy te\u017C modelka, z kt\u00F3r\u0105 m\u0119\u017Cczyzna od niedawna si\u0119 spotyka\u0142. Do zespo\u0142u \u015Bledczego przy\u0142\u0105cza si\u0119 Stella, kt\u00F3ra by\u0142a obecna na tragicznej imprezie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375448.jpg","",["N"]],"73911279":["Re\u017C.: Kevin Dowling.
Pi\u0119kna m\u0142oda kobieta zostaje zamordowana w \u0142\u00F3\u017Cku w swoim w\u0142asnym mieszkaniu. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce poprzedniej nocy odwiedzi\u0142 j\u0105 kochanek. Autopsja potwierdza, \u017Ce zmar\u0142a w wyniku uduszenia. Danny i Sheldon odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara zdobywa\u0142a pieni\u0105dze, pozywaj\u0105c restauracje o wielomilionowe odszkodowania. W jej sypialni odkryto \u015Bladowe ilo\u015Bci m\u0105ki. Detektywi analizuj\u0105 tak\u017Ce menu jej ostatniej kolacji. Trop naprowadza ich na \u015Blad smakoszy karaluch\u00F3w, tarantul i \u017Cywych o\u015Bmiornic. Stella i Mac musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 \u015Bmierci m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zosta\u0142 zamordowany w swoim biurze. Odkrywaj\u0105, \u017Ce by\u0142 zaanga\u017Cowany w pewn\u0105 nietypow\u0105 i niebezpieczn\u0105 gr\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375448.jpg","",["N"]],"73911280":["Re\u017C.: Norberto Barba.
M\u0142oda kobieta zostaje znaleziona martwa w wie\u017Cy ci\u015Bnie\u0144, na dachu apartamentowca, w kt\u00F3rym mieszka\u0142a. Mac i Lindsay odkrywaj\u0105, \u017Ce ofiara zdradza\u0142a swojego narzeczonego. Jednak sam motyw nie wystarczy, by oskar\u017Cy\u0107 go o t\u0119 zbrodni\u0119. Wkr\u00F3tce wpadaj\u0105 na kolejny trop. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce zab\u00F3jc\u0105 mo\u017Ce by\u0107 inny mieszkaniec budynku, szanowany lekarz i ojciec rodziny. Okazuje si\u0119, \u017Ce mia\u0142 romans z zamordowan\u0105. Uparcie twierdzi jednak, \u017Ce jest niewinny. Agenci zajmuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce spraw\u0105 morderstwa m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry przed \u015Bmierci\u0105 stoczy\u0142 walk\u0119 boksersk\u0105. Gdy przegra\u0142 - zosta\u0142 powieszony. Znaleziono przy nim kilka zdj\u0119\u0107, kt\u00F3re zrobiono pewnej dziewczynie z ukrycia. Obok miejsca zbrodni mie\u015Bci si\u0119 t\u0142umnie oblegane boisko do koszyk\u00F3wki. Jednak wszyscy potencjalni \u015Bwiadkowie twierdz\u0105, \u017Ce nie widzieli nic podejrzanego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375448.jpg","",["N"]],"73911281":["Re\u017C.: Steve Beck.
Po tragicznej \u015Bmierci \u017Cony Arthur Kriticos (Tony Shalhoub) sam wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci, nastoletni\u0105 Kathy (Shannon Elizabeth) i Bobby'ego (Alec Roberts). Boryka si\u0119 tak\u017Ce z problemami finansowymi. Kiedy w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach ginie jego ekscentryczny wuj Cyrus (F. Murray Abraham), Kriticosowie dostaj\u0105 w spadku imponuj\u0105c\u0105 rezydencj\u0119. Tu\u017C po przeprowadzce okazuje si\u0119, \u017Ce w domu jest uwi\u0119zionych dwana\u015Bcie z\u0142ych duch\u00F3w. Arthur, jego dzieci oraz ich opiekunka Maggie (Rah Digga) znajduj\u0105 si\u0119 w pu\u0142apce. Mog\u0105 si\u0119 z niej wydosta\u0107, je\u015Bli odkryj\u0105 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 nawiedzonego domu. Pomagaj\u0105 im medium Dennis Rafkin (Matthew Lillard) i aktywistka walcz\u0105ca o prawa istot nadprzyrodzonych, Kalina Oretzia (Embeth Davidtz). Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce z\u0142e moce uda im si\u0119 pokona\u0107 jedynie wtedy, gdy w domu zjawi si\u0119 trzynasty duch. Remake horroru Williama Castle'a z 1960 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190281.jpg","",["N"]],"73911282":["Prawda ekranu
Pani Fra\u0142 zabiera uczni\u00F3w na przedstawienie. Gwiazdy telewizyjnych seriali graj\u0105 w teatralnej wersji legendy o smoku wawelskim. Koledzy nie mog\u0105 zrozumie\u0107, co robi\u0105 na scenie aktorzy, kt\u00F3rzy poprzedniego dnia zostali u\u015Bmierceni na ekranie telewizora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"73911283":["Motorynka i myszykiszki
Dziadek obiecuje Anusiakowi w spadku po nim motorynk\u0119. Problem w tym, \u017Ce dziadek czuje si\u0119 \u015Bwietnie i nie zamierza wybiera\u0107 na tamten \u015Bwiat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"73911284":["Fluder
W klasie pojawia si\u0119 nowy kolega - Fluder. Ch\u0142opak jest bardzo du\u017Cy i silny. Przy pomocy strzykawki i ig\u0142y postanawia wyleczy\u0107 wszystkich ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"73911285":["Kosmata demokracja
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Kandyduj\u0105cy na najwy\u017Cszy urz\u0105d w pa\u0144stwie ojciec Anusiaka liczy na du\u017Ce poparcie. Tymczasem jego syn zamierza gospodarzem klasy. Czesio natomiast chcia\u0142by ju\u017C by\u0107 doros\u0142y. Marzy o tym, by mie\u0107 zarost jak prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"73911286":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"73911287":["Z\u0142a passa
Judyta i Wiktor s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem od siedmiu lat, lecz od pewnego czasu ich relacje si\u0119 psuj\u0105. M\u0119\u017Cczyzna od kilku miesi\u0119cy nie ma pracy, co zmusza par\u0119 do przeprowadzenia si\u0119 do innej miejscowo\u015Bci. Judyta z trudem utrzymuje ich ze swojej nauczycielskiej pensji i jest coraz bardziej sfrustrowana. Zaczyna te\u017C podejrzewa\u0107, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 oszukuje, gdy odkrywa, \u017Ce Wiktor pobra\u0142 z ich wsp\u00F3lnego konta spor\u0105 sum\u0119. S\u0105dzi, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 hazardzist\u0105. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce za ca\u0142\u0105 spraw\u0105 stoi s\u0119dziwa wr\u00F3\u017Cka Zofia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"73911288":["O jednego za du\u017Co
Julita wdaje si\u0119 w romans z \u017Conatym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Oczekuje, \u017Ce Ksawery zostawi dla niej ma\u0142\u017Conk\u0119. Sytuacja przeci\u0105ga si\u0119 jednak. Gdy pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna musi odwo\u0142a\u0107 ich spotkanie, Julita zaprasza na kolacj\u0119 nowo poznanego s\u0105siada Alberta. Para szybko znajduje wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Julita zaczyna darzy\u0107 s\u0105siada coraz g\u0142\u0119bszym uczuciem i postanawia zako\u0144czy\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek z Ksawerym. M\u0119\u017Cczyzna nie chce jednak straci\u0107 kochanki. Pokazuje Julicie zdj\u0119cia Alberta z inn\u0105 kobiet\u0105 i prosi, by da\u0142a mu jeszcze jedn\u0105 szans\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1855730.jpg","",["N"]],"73911289":["Upad\u0142a gwiazda
Celina jest nauczycielk\u0105 \u015Bpiewu. Lubi swoja prac\u0119, ale nigdy nie pogodzi\u0142a si\u0119 z tym, \u017Ce nie zosta\u0142a diw\u0105 operow\u0105. Tymczasem jej matka, Lida, to znana niegdy\u015B artystka pop-rockowa. Pewnego razu kobieta zostaje zaproszona do wyst\u0119pu na \u017Cywo w telewizyjnym show. Z powod\u00F3w zdrowotnych nie mo\u017Ce pojawi\u0107 si\u0119 na koncercie. W studiu zjawia si\u0119 Celina, kt\u00F3ra staje si\u0119 wielkim odkryciem. S\u0142awa, pieni\u0105dze i ci\u0105g\u0142e zainteresowanie fan\u00F3w przyt\u0142aczaj\u0105 m\u0142od\u0105 kobiet\u0119. Sytuacja komplikuje si\u0119, gdy z zagranicy wraca ojciec Celiny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097339.jpg","",["JM"]],"73911290":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"73911137":["Z\u0142odziej morderca
M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna nied\u0142ugo po wyj\u015Bciu na wolno\u015B\u0107 zostaje ponownie aresztowany - w baga\u017Cniku samochodu, kt\u00F3rym si\u0119 porusza\u0142 odnalezione zostaj\u0105 zw\u0142oki dziewczyny. Przes\u0142uchuj\u0105cym go Olgierdowi Mazurowi i Krystianowi G\u00F3rskiemu zeznaje, \u017Ce zosta\u0142 wrobiony. Tragiczny splot wydarze\u0144 sprawia, \u017Ce \u015Bmier\u0107 na nowo po\u0142\u0105czy\u0142a dawnych przyjaci\u00F3\u0142. Zagin\u0105\u0142 zubo\u017Ca\u0142y m\u0119\u017Cczyzna. Zdarzenie zg\u0142asza jego syn, kt\u00F3ry martwi si\u0119 o ojca. M\u0119\u017Cczyzna odnajduje si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwie, \u017Ceby szybko ponownie znikn\u0105\u0107 w tajemniczych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73911138":["Wystrza\u0142owa dziewczyna
Warszawa. Nauczycielka znajduje w baga\u017Cniku samochodu \u0142adunek wybuchowy. Podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce sta\u0107 za tym jej by\u0142y m\u0105\u017C, nauczyciel chemii z tej samej szko\u0142y lub stroj\u0105cy sobie \u017Carty uczniowie. Spraw\u0119 wyja\u015Bnia Natalia, kt\u00F3rej pomaga detektyw z Lublina, Dawid Hawryluk. Jednocze\u015Bnie policja zajmuje si\u0119 te\u017C spraw\u0105 okaleczonego studenta. Podczas imprezy zosta\u0142 odurzony, a na twarzy kto\u015B wytatuowa\u0142 mu... kwiatki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73911139":["Fatalna pomy\u0142ka
Podczas pogrzebu okazuje si\u0119, \u017Ce podmieniono cia\u0142o zmar\u0142ego. W trumnie znalaz\u0142 si\u0119 martwy gangster. Olgierd Mazur i Krystian G\u00F3rski ustalaj\u0105, kto jest zamieszany w spraw\u0119 i gdzie s\u0105 zw\u0142oki, kt\u00F3re podmieniono. W ko\u0144cu detektywi wpadaj\u0105 na trop gro\u017Anego gangstera. Policja przyjmuje tak\u017Ce spraw\u0119 ksi\u0119dza, kt\u00F3ry zg\u0142osi\u0142, \u017Ce kto\u015B ukrad\u0142 pieni\u0105dze przeznaczone na leczenie \u015Bmiertelnie chorego ch\u0142opca. Str\u00F3\u017Ce prawa szykuj przebieg\u0142y plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"73911140":["Re\u017C.: David Croft.
Sze\u015B\u0107 wielkich cyc\u00F3w
Ren\u00E9 s\u0105dzi, \u017Ce jego \u017Cycie wreszcie wr\u00F3ci do normalno\u015Bci. Niestety, wkr\u00F3tce zn\u00F3w pojawiaj\u0105 si\u0119 k\u0142opoty - do kafejki przychodz\u0105 zbiegli brytyjscy lotnicy. Tym razem s\u0105 oni przebrani za zakonnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324476.jpg","",[]],"73911141":["Re\u017C.: David Croft.
Zaloty wdowy Artois
Herr Flick otrzymuje z\u0142e wie\u015Bci. Hitler chce mie\u0107 sw\u00F3j obraz. Flick postanawia ukry\u0107 orygina\u0142 w kie\u0142basie, a do Berlina wys\u0142a\u0107 kopi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324476.jpg","",[]],"73911142":["Re\u017C.: David Croft.
Policjant przybywa
Brytyjski wywiad przysy\u0142a agenta Crabtree przebranego za francuskiego policjanta. Ma on pom\u00F3c lotnikom. Tymczasem piloci podejmuj\u0105 w przebraniu krowy pr\u00F3b\u0119 ucieczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2324476.jpg","",[]],"73911143":["Szcz\u0119\u015Bliwe pude\u0142ka
Siostra Aliny, Agata, i jej przem\u0105drza\u0142y m\u0105\u017C Arkadiusz wybieraj\u0105 si\u0119 na wycieczk\u0119 zagraniczn\u0105, kt\u00F3r\u0105 wygrali, odpowiadaj\u0105c na pytania w konkursie. Karol nie potrafi ukry\u0107 zazdro\u015Bci podczas po\u017Cegnania na lotnisku. Jest tym bardziej w\u015Bciek\u0142y, kiedy \u017Cona przyznaje mu, \u017Ce te\u017C marzy o podr\u00F3\u017Cach. Karol zaczyna wi\u0119c kupowa\u0107 wszystkie produkty spo\u017Cywcze, na kt\u00F3rych umieszczono kupony promocyjne. Jego szczeg\u00F3lna uwag\u0119 przyci\u0105ga konkurs o fenomenalnych w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciach odchudzaj\u0105cych chleba. Zaintrygowany odpowiada na pytania. Problem w tym, \u017Ce musi schudn\u0105\u0107 w ci\u0105gu jednego dnia 25 kilogram\u00F3w, aby zdoby\u0107 g\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73911144":["Awans
Za oknem jest du\u017Cy mr\u00F3z, tymczasem z powodu awarii kot\u0142a przesta\u0142o dzia\u0142a\u0107 centralne ogrzewanie. Alinie jest bardzo zimno, tak\u017Ce Danusia i Tadzio cierpi\u0105 z powodu ch\u0142odu. Tylko Karol nie przejmuje si\u0119 tymi problemami, dosta\u0142 bowiem awans. Zaproponowano mu prac\u0119 w charakterze asystenta kasjera. Okazuje si\u0119, \u017Ce nowa posada niesie za sob\u0105 wiele pu\u0142apek. W kasie zagin\u0119\u0142o 300 z\u0142otych, a koledzy kasjerzy wydaj\u0105 si\u0119 tym nie przejmowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73911145":["Wr\u00F3\u017Cka
Alina postanawia zmieni\u0107 \u017Cycie rodziny Krawczyk\u00F3w. Chce urz\u0105dzi\u0107 wszystko za rad\u0105 wr\u00F3\u017Cki zgodnie z zasadami feng shui. Kobieta przestawia w mieszkaniu wszystkie meble, wiesza dzwoneczki, obrazki, gotuje zup\u0119 z bambusa. Karol jest w\u015Bciek\u0142y. Chce, aby wszystko wr\u00F3ci\u0142o do normy. Wieczorem zjawia si\u0119 Tadek z r\u00F3\u017Cd\u017Ck\u0105 radiestezyjn\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105siad te\u017C uleg\u0142 nowej modzie. Karol wpada na genialny pomys\u0142. Chce zmusi\u0107 wr\u00F3\u017Ck\u0119, aby zmieni\u0142a swoje przepowiednie i rady. W tej roli ma wyst\u0105pi\u0107 Tadek. Gdy nast\u0119pnego dnia Krawczykowie czekaj\u0105 na kobiet\u0119, Alinka stwierdza, \u017Ce jednak lepiej by\u0142o tak, jak dawniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73911146":["Ochroniarze
Alin\u0119 znowu porazi\u0142 pr\u0105d. Tymczasem Karol prze\u017Cy\u0142 jeszcze dramatyczniejsze zdarzenie. W po\u0142udnie w centrum stolicy jego tramwaj zosta\u0142 zaatakowany przez dw\u00F3ch napastnik\u00F3w. Karol zachowa\u0142 zimn\u0105 krew i wywi\u00F3z\u0142 pasa\u017Cer\u00F3w w bezpieczne miejsce. Jego bohaterski czyn transmituje telewizja, policja sk\u0142ada mu gratulacje, jedynie pasa\u017Cerowie nie podzielaj\u0105 tej opinii. Karol, po powrocie do domu, nadal zachowuje si\u0119 jak bohater. Kiedy jednak dw\u00F3ch bandyt\u00F3w napada na Alin\u0119 pod ich blokiem, ca\u0142kowicie zmienia postaw\u0119. Wkr\u00F3tce wraz z Tadziem zostaj\u0105 wybrani do Ochotniczej Stra\u017Cy Podw\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73911147":["Sprawa dla dedektywa
Karol jest bardzo wzburzony. Opowiada \u017Conie, \u017Ce zauwa\u017Cy\u0142 w tramwaju Dank\u0119 ca\u0142uj\u0105c\u0105 si\u0119 z jakim\u015B nieznajomym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Przez to omal nie spowodowa\u0142 wypadku. Alina nie wierzy w opowie\u015Bci na temat swojej przyjaci\u00F3\u0142ki, tym bardziej, \u017Ce poprzedniego dnia hucznie obchodzi\u0142a rocznic\u0119 \u015Blubu. Wszystko wydaje si\u0119 jednak przemawia\u0107 na niekorzy\u015B\u0107 Danusi. W tej sytuacji Karol postanawia wr\u0119czy\u0107 przyjacielowi anonim. Nast\u0119pnie z Tadziem zatrudniaj\u0105 prywatnego detektywa, kt\u00F3ry ma wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73911148":["M\u0119ska przyja\u017A\u0144
Tomek i Agata s\u0105 zadowoleni, gdy\u017C Kamil wreszcie ma dziewczyn\u0119. Gdy ch\u0142opak nie radzi sobie z zaproszeniem Oli do kina, pomaga mu rodzina, kt\u00F3ra udziela porad na temat zapraszania na randki. Lekcja op\u0142aca si\u0119. Nast\u0119pnego dnia Kamil, Ola i Tomek wracaj\u0105 z kina razem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73911149":["Wakacje z fina\u0142em cz. 1
Agata wyrusza z ca\u0142\u0105 rodzin\u0105 na wakacje, ale obawia si\u0119, czy firma poradzi sobie bez niej. Dzi\u0119ki namowom Tomka w ko\u0144cu docieraj\u0105 do SPA. Tutaj jednak Agata nie zamierza leniuchowa\u0107 i pracuje nawet podczas opalania. Analizuje dane komputerowe, ale by nie dra\u017Cni\u0107 Tomka, udaje, \u017Ce czyta ksi\u0105\u017Ck\u0119. Marta dzielnie wspiera j\u0105 w tej mistyfikacji, ale prawda szybko wychodzi na jaw...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73911150":["Wakacje z fina\u0142em cz. 2
Tomek nagrywa na kaset\u0119 wyznanie, w kt\u00F3rym przyznaje si\u0119 Agacie, \u017Ce to przez niego straci\u0142a prac\u0119. Z bukietem kwiat\u00F3w, osobi\u015Bcie zapewnia j\u0105, \u017Ce zrobi\u0142 to dla jej dobra. Agata wybacza mu i zaczyna szuka\u0107 nowej posady. Dwa tygodnie p\u00F3\u017Aniej ca\u0142a rodzinka z szampanem czeka na jej powr\u00F3t. S\u0105 ciekawi, czy zdoby\u0142a now\u0105 prac\u0119. Barbara i Tomek wpadaj\u0105 na \u015Bmia\u0142y pomys\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73911151":["R\u0119k\u0105 \u015Bciany nie przebijesz
Nauczycielka Kamila w li\u015Bcie do Agaty radzi, by ch\u0142opiec zacz\u0105\u0142 uprawia\u0107 sport. Rodzina zastanawia si\u0119, jaka dyscyplina by\u0142aby dla niego najlepsza. Tomek proponuje d\u017Cudo i przekonuje do tego pomys\u0142u Agat\u0119. Jako osobisty trener Kamila rozpoczyna z ch\u0142opcem ci\u0119\u017Ckie treningi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301731.jpg","",[]],"73911152":["Krypta
Ksi\u0105dz zach\u0119ca wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, w tym rodzin\u0119 Kiepskich, do wzi\u0119cia udzia\u0142u w parafiadzie. G\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0105 jest mo\u017Cliwo\u015B\u0107 poch\u00F3wku w parafialnej krypcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73911153":["Humor telewizyjny
Ferdynand Kiepski i jego s\u0105siedzi s\u0105 rozczarowani poziomem polskich seriali komediowych puszczanych w telewizji. Postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce. Sami b\u0119d\u0105 produkowa\u0107 programy rozrywkowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73911154":["Niezno\u015Bna lekko\u015B\u0107 bytu
W kamienicy Kiepskich zjawia si\u0119 prorok rozprawiaj\u0105cy o nowej filozofii sztuki \u017Cycia. Jego nauki wci\u0105gaj\u0105 Ferdynanda. Postanawia on zmieni\u0107 swoje dotychczasowe, pe\u0142ne grzechu, \u017Cycie i wst\u0105pi\u0107 na \u015Bcie\u017Ck\u0119 duchowego samorozwoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73911155":["Energetyk
Ludzko\u015B\u0107 stan\u0119\u0142a w obliczu powa\u017Cnego kryzysu energetycznego. Wszystkie \u017Ar\u00F3d\u0142a energii zosta\u0142y wyczerpane. Ziemi grozi katastrofa. Niespodziewanie, Ferdynand Kiepski odkrywa w sobie niewyczerpane pok\u0142ady energii. Zostaje mianowany g\u0142\u00F3wnym energetykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73911156":["Odlot
Nieopodal kamienicy Kiepskich sw\u00F3j namiot rozbijaj\u0105 cyrkowcy. Cz\u0119\u015B\u0107 mieszka\u0144c\u00F3w jest bardzo zadowolona z tego faktu. Niekt\u00F3rzy s\u0105 niech\u0119tni klaunom i ich towarzyszom. Sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce arty\u015Bci postanowili korzysta\u0107 z toalety znajduj\u0105cej si\u0119 w kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73911157":["Wniebowzi\u0119ci
Pomi\u0119dzy Ferdkiem, Pa\u017Adziochem i Boczkiem toczy si\u0119 dyskusja na temat obcych cywilizacji. Marian upiera si\u0119 przy zdaniu, \u017Ce kosmici \u017Cyj\u0105 w\u015Br\u00F3d ziemian. Ferdek kpi z jego pomys\u0142\u00F3w. Nagle wszyscy zostaj\u0105 uprowadzeni przez UFO.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"73911158":["\u017Bycie pracownik\u00F3w posterunku budzi zainteresowanie producent\u00F3w programu \"Wielki Wuj\". Niebawem str\u00F3\u017Ce prawa otrzymuj\u0105 intratn\u0105 propozycj\u0119: dostan\u0105 kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, je\u015Bli zgodz\u0105 si\u0119 na to, by ich codzienna praca by\u0142a przez dziesi\u0119\u0107 dni transmitowana w telewizji. Ku rozczarowaniu wszystkich komendant nie wyra\u017Ca zgody na ten projekt. Jego podw\u0142adni nie maj\u0105 jednak zamiaru traci\u0107 tak du\u017Cej sumy pieni\u0119dzy. Bez wiedzy prze\u0142o\u017Conego podpisuj\u0105 umow\u0119 z pracownikami telewizji. Niebawem na komisariacie zostaj\u0105 zainstalowane kamery. Ich obecno\u015B\u0107 ca\u0142kowicie zmienia zachowanie str\u00F3\u017C\u00F3w prawa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73911159":["Kasi wszystko kojarzy si\u0119 z dzie\u0107mi i nie mo\u017Ce przesta\u0107 o nich my\u015Ble\u0107. Tymczasem komendant przyprowadza na komisariat m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry dziurawi\u0142 wyroby fabryki prezerwatyw. Policjantka podejrzewa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy i wkr\u00F3tce otrzymuje potwierdzenie swoich obaw. Nast\u0119pnie informuje o tym Czarka, dodaj\u0105c, \u017Ce nie zamierza bra\u0107 \u015Blubu i wychowa swoje dziecko sama. Niebawem przeprowadza si\u0119 do And\u017Celi. Mijaj\u0105 dwa miesi\u0105ce, a kobieta wci\u0105\u017C podtrzymuje swoj\u0105 decyzj\u0119. Czarek nie poddaje si\u0119 i walczy o ukochan\u0105 do upad\u0142ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73911160":["Zestawienie nieudanych uj\u0119\u0107 scen z drugiego sezonu. Cezary Pazura opowie o istocie aktorstwa i pracy na planie. Widzowie us\u0142ysz\u0105 r\u00F3wnie\u017C ciekawe wypowiedzi Piotra Zelta i Marka Perepeczki. Pokazane zostan\u0105 te\u017C wielokrotne duble czy sceny ukazuj\u0105ce trudno\u015Bci w pracy ze zwierz\u0119tami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2385140.jpg","",[]],"73911161":["Re\u017C.: Joe Chappelle.
Prywatny samolot rozbija si\u0119 na bagnach Everglades. Prze\u017Cy\u0107 udaje si\u0119 tylko jednej osobie. \u015Aledczych interesuje fakt, \u017Ce cia\u0142o ofiary znaleziono a\u017C pi\u0119\u0107 mil od miejsca katastrofy. Zastanawiaj\u0105 si\u0119 czy by\u0142o to samob\u00F3jstwo, czy mo\u017Ce raczej morderstwo z premedytacj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"73911162":["Re\u017C.: Joe Chappelle.
Kto\u015B zawiesza pewnemu Kolumbijczykowi bomb\u0119 na szyi. \u0141adunek eksploduje i zabija r\u00F3wnie\u017C do\u015Bwiadczonego policjanta z grupy antyterrorystycznej, Ala. By\u0142 on przyjacielem Horatia Caine'a. Odnalezienie jego mordercy staje si\u0119 dla szefa grupy \u015Bledczych szczeg\u00F3lnie wa\u017Cne. Razem ze swoimi wsp\u00F3\u0142pracownikami rozpoczyna \u015Bledztwo od ogl\u0119dzin miejsca zbrodni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"73911163":["Re\u017C.: Tucker Gates.
Rybak znajduje cz\u0119\u015B\u0107 ludzkiego korpusu we wn\u0119trzno\u015Bciach z\u0142owionego rekina. Horatio i Megan rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo w sprawie zab\u00F3jstwa. Ludzkie szcz\u0105tki trafiaj\u0105 do koronera. Alexx znajduje ran\u0119 po kuli - kaliber 45. Dodatkowo tatua\u017C na ramieniu denata wskazuje, \u017Ce m\u00F3g\u0142 by\u0107 uchod\u017Ac\u0105 z Kuby. Tymczasem Delko i Speedle odkrywaj\u0105 porzucon\u0105 \u0142\u00F3d\u017A, a w niej \u0142uski po nabojach, krew oraz inne \u015Blady, kt\u00F3re wskazuj\u0105 na przemyt narkotyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"73911164":["Re\u017C.: Scott Brazil.
Na pla\u017Cy w Miami zostaje znalezione cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny z dziwn\u0105 ran\u0105 na twarzy, jakby rodzajem oparzenia na policzku, oraz ci\u0119ciem na szyi. W pobli\u017Cu miejsca zbrodni porucznik Horatio Caine oraz policjanci z jego grupy \u015Bledczej znajduj\u0105 te\u017C nieprzytomn\u0105 dziewczyn\u0119. \u015Alady prowadz\u0105 do pobliskiej rezydencji. Mieszkaj\u0105 w niej Hamiltonowie, jedna z najbardziej wp\u0142ywowych rodzin na Florydzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362732.jpg","",["N"]],"73911165":["Szczur w szkole
Licealistka Lena \u015Awiderska zostaje zabita ciosem prosto w serce nieopodal swojej szko\u0142y. Dziewczyna by\u0142a podejrzewana o okradanie koleg\u00F3w. W dniu zab\u00F3jstwa mia\u0142a przy sobie aparat fotograficzny, kt\u00F3ry wcze\u015Bniej nale\u017Ca\u0142 do Janka Zab\u0142ockiego z tej samej klasy. Ch\u0142opak wkr\u00F3tce po tragedii zostaje napadni\u0119ty na klatce schodowej swojego domu. W szamotaninie rani napastnika. Trop wiedzie do tajemniczego przyjaciela \u015Awiderskiej z czas\u00F3w jej pobytu w domu dziecka. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce to on jest winien \u015Bmierci Leny. M\u00F3g\u0142 zabi\u0107 w przyp\u0142ywie zazdro\u015Bci za to, \u017Ce odrzuci\u0142a jego zaloty. Sprawa ujawnia sekrety dotycz\u0105ce te\u017C innych maturzyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"73911166":["Internetowa mama
Macocha Klaudii, Justyna, jest pocz\u0105tkuj\u0105c\u0105 influencerk\u0105. Gdy nastolatka niespodziewanie \u0142amie nog\u0119, musi sp\u0119dzi\u0107 jaki\u015B czas w domu. Z przera\u017Ceniem odkrywa, \u017Ce jej macocha uzale\u017Cni\u0142a si\u0119 od medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych i wi\u0119cej czasu po\u015Bwi\u0119ca portalom ni\u017C dziecku, trzyletniej And\u017Celice. Klaudia pr\u00F3buje powiadomi\u0107 o wszystkim ojca, ten jednak bardziej ufa \u017Conie ni\u017C nastoletniej c\u00F3rce. Niebawem Justyna wyprowadza c\u00F3reczk\u0119 na mr\u00F3z w leciutkiej sukience, by zrobi\u0107 sobie z ni\u0105 kilka uroczych zdj\u0119\u0107 na \u015Bniegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73911167":["Z\u0142amane \u017Cycie
Jacek jest \u015Bwietnie zapowiadaj\u0105cym si\u0119 m\u0142odym sportowcem. W drodze na trening zostaje potr\u0105cony przez auto. Okazuje si\u0119, \u017Ce reszt\u0119 \u017Cycia sp\u0119dzi na w\u00F3zku inwalidzkim. Jacek nie potrafi zaakceptowa\u0107 swojego kalectwa. Zrywa z ukochan\u0105 Mart\u0105, by nie sta\u0107 si\u0119 dla niej obci\u0105\u017Ceniem. Dziewczyna pr\u00F3buje przekona\u0107 partnera do zmiany zdania, on jednak nie ulega jej pro\u015Bbom. Zabieraj\u0105c swoje rzeczy z mieszkania Jacka, Marta potyka si\u0119 na schodach i spada pi\u0119tro ni\u017Cej wraz z kartonami, kt\u00F3re niesie. Przera\u017Cony m\u0119\u017Cczyzna dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73911168":["Wymuszona angina
Agnieszka mieszka we Wroc\u0142awiu wraz ze swoim nastoletnim synem. Micha\u0142 nie wie, \u017Ce jest owocem gwa\u0142tu, kt\u00F3rego dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 na jego matce kolega ze studi\u00F3w. Pewnego dnia dawny oprawca kobiety staje w progu ich mieszkania. Agnieszka wyprasza m\u0119\u017Cczyzn\u0119, ten jednak zaczyna j\u0105 nachodzi\u0107. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej kobieta znajduje list, w kt\u00F3rym znajomy wyznaje Micha\u0142owi swoje winy i b\u0142aga go o wybaczenie. Agnieszka nie potrafi zrozumie\u0107, dlaczego jej oprawca tak desperacko szuka kontaktu z synem. Nie mog\u0105c skontaktowa\u0107 si\u0119 z Micha\u0142em, przera\u017Cona dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73911169":["Chcia\u0142 zosta\u0107 z\u0142ot\u0105 r\u0105czk\u0105, porazi\u0142 go pr\u0105d
Adam po utracie pracy w wydawnictwie postanawia zosta\u0107 \"z\u0142ot\u0105 r\u0105czk\u0105\". Zatrudnia si\u0119 w firmie budowlanej. Ok\u0142amuje szefow\u0105, \u017Ce sko\u0144czy\u0142 technikum elektroniczne. Podstaw elektroniki uczy si\u0119 z internetu. W trakcie remontu mieszkania razi go pr\u0105d. Adam spada z drabiny i \u0142amie sobie kr\u0119gos\u0142up. Jego szefowa dzwoni pod numer 112 i wraz z operatorem pomaga pracownikowi. Dochodzi jednak do kolejnego wypadku. Adam zostawi\u0142 bowiem na pod\u0142odze \u017Ale zabezpieczon\u0105 puszk\u0119 z olejem do drewna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2392412.jpg","",["N"]],"73911170":["Casanova
Fabian i Kasia planuj\u0105 \u015Blub i wsp\u00F3lne \u017Cycie. M\u0119\u017Cczyzna, chocia\u017C szczerze kocha swoj\u0105 narzeczon\u0105, ma problem z dochowaniem jej wierno\u015Bci. Kobieta ma ju\u017C do\u015B\u0107 wybaczania ukochanemu kolejnych zdrad. Tymczasem Fabian nie jest w stanie pozby\u0107 si\u0119 swoich kochanek, kt\u00F3re staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej natarczywe, a nawet niebezpieczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"73911171":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"73910963":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73910964":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73910965":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73910966":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373030.jpg","",[]],"73910967":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910968":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910969":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910970":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910971":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910972":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910973":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910974":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373022.jpg","",[]],"73910975":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73910976":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73910977":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73910978":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73910979":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73910980":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373023.jpg","",[]],"73910981":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73910982":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"73910983":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"73910984":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"73910985":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"73910986":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"73910619":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910620":["","","",["JM"]],"73910621":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73910622":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910623":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"73910624":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910625":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"73910626":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910627":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"73910628":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910630":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910632":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910633":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"73910634":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910635":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"73910636":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910637":["Autorzy programu zabieraj\u0105 widz\u00F3w do najciekawszych miejsc w Polsce. Przeprowadzaj\u0105 wywiady, pokazuj\u0105 kulisy swojej pracy, relacjonuj\u0105 wydarzenia, kt\u00F3rym towarzyszy\u0142y kamery Eski TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214098.jpg","",[]],"73910638":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"73910639":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73910640":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73910641":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"73910642":["Re\u017C.: James Burrows.
Monica, Rachel, Ross, Chandler, Joey i Phoebe tworz\u0105 zgran\u0105 paczk\u0119 przyjaci\u00F3\u0142. Wszyscy s\u0105 atrakcyjni i szalenie dowcipni. Wierz\u0105, \u017Ce \u017Cycie oferuje im nieograniczone mo\u017Cliwo\u015Bci. Marz\u0105 o prawdziwej mi\u0142o\u015Bci i poszukuj\u0105 upragnionego partnera. \u017Bycie nie szcz\u0119dzi im jednak niespodzianek. Rachel w\u0142a\u015Bnie zostawi\u0142a narzeczonego przed o\u0142tarzem. Z kolei Ross jest w depresji. Niedawno dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jego ukochana \u017Cona jest lesbijk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73910643":["Re\u017C.: James Burrows.
Monica jest pe\u0142na obaw, jak jej przyjaciele przyjm\u0105 w swoim gronie jej nowego ch\u0142opaka, Alana. Chandler zn\u00F3w zaczyna pali\u0107, bo usi\u0142uje pom\u00F3c Joeyowi przygotowa\u0107 si\u0119 do nowej roli. Okazuje si\u0119, \u017Ce bank przela\u0142 przypadkowo na konto Phoebe 500 dolar\u00F3w. Po tym jak Phoebe poinformowa\u0142a o pomy\u0142ce, na jej rachunek wp\u0142ywa kolejne 500 dolar\u00F3w. Ale to nie koniec niespodzianek, poniewa\u017C firma produkuj\u0105ca napoje wyp\u0142aca dziewczynie 7 tys. dolar\u00F3w odszkodowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73910644":["Re\u017C.: James Burrows.
Joey i Chandler chc\u0105 zrobi\u0107 Rossowi niespodziank\u0119 na urodziny i w ramach prezentu zapraszaj\u0105 go na mecz hokejowy. Niestety w trakcie spotkania zdarza si\u0119 zaskakuj\u0105cy wypadek i Ross trafia do szpitala. Kiedy Rachel otrzymuje swoj\u0105 pierwsz\u0105 wyp\u0142at\u0119, zaczyna rozumie\u0107, \u017Ce jej sytuacja materialna zmieni si\u0119 teraz diametralnie. Przyzwyczajona do korzystania z pieni\u0119dzy ojca musi teraz gospodarowa\u0107 o wiele skromniejszymi \u015Brodkami. Podczas pi\u017Cama party Phoebe, Monica i Rachel odkrywaj\u0105, \u017Ce po drugiej stronie ulicy mieszka przystojny doradca prezydenta Clintona. Zaczynaj\u0105 podgl\u0105da\u0107 atrakcyjnego polityka ze swojego okna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348997.jpg","",[]],"73910645":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381694.jpg","",[]],"73910646":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"73910647":["Re\u017C.: Bartek K\u0119dzierski.
Pe\u0142ne odwa\u017Cnego humoru perypetie czterech o\u015Bmiolatk\u00F3w z klasy II b. Najm\u0105drzejszy z ca\u0142ej paczki Konieczko jest zdeklarowanym ateist\u0105. Dzi\u0119ki swojej inteligencji zamierza przej\u0105\u0107 kiedy\u015B w\u0142adz\u0119 nad \u015Bwiatem. P\u00F3ki co wiedza przeszkadza mu w codziennej komunikacji z otoczeniem. Anusiak odznacza si\u0119 najwi\u0119kszym brakiem kultury i jest najsilniejszy w\u015Br\u00F3d koleg\u00F3w. Jest synem ch\u0142opa i planuje kiedy\u015B za\u0142o\u017Cy\u0107 zwi\u0105zek zawodowy. Najbogatszy i najsprytniejszy Ma\u015Blana to kapitalista, kt\u00F3ry jest przekonany, \u017Ce wszystko mo\u017Cna kupi\u0107. Zombie Czesio, w kt\u00F3rym za \u017Cycia skumulowa\u0142y si\u0119 liczne wady rozwojowe i genetyczne, marzy o tym, by zosta\u0107 piosenkarzem. W przeciwie\u0144stwie do swoich kumpli jest mi\u0142y i \u017Cyczliwy. Ca\u0142a czw\u00F3rka nieustannie nara\u017Ca si\u0119 swojej nauczycielce, surowej pani Fra\u0142. Niesforne \u0142obuzy cz\u0119sto te\u017C dokuczaj\u0105 kole\u017Cance z klasy, And\u017Celice, kt\u00F3ra przeprowadzi\u0142a si\u0119 z rodzicami do Polski ze Stan\u00F3w. Odwa\u017Cna i wygadana dziewczynka w przysz\u0142o\u015Bci planuje bogato wyj\u015B\u0107 za m\u0105\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["N"]],"73910648":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Z okazji Walentynek Leonard i Penny udaj\u0105 si\u0119 na podw\u00F3jn\u0105 randk\u0119 z Howardem i Bernadette do drogiej restauracji.","","",[]],"73910649":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Po nieudanej randce Raj postanawia nigdy wi\u0119cej nie opuszcza\u0107 mieszkania. Sheldon jest pod wra\u017Ceniem aktorskich umiej\u0119tno\u015Bci Penny.","","",[]],"73910650":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73910651":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"73910652":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Sheldon nie jest zachwycony tym, \u017Ce musi pracowa\u0107 ze swoim najwi\u0119kszym wrogiem - Barry'm Kripke'm. Sytuacja powoduje u niego wyrzuty sumienia. Howard i Raj kupuj\u0105 za tysi\u0105c dolar\u00F3w figurki przedstawiaj\u0105ce ich samych.","","",[]],"73910653":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Leonard nie mo\u017Ce znie\u015B\u0107 zachowania Sheldona i wyprowadza si\u0119 do Penny. Amy jest z\u0142a na kole\u017Cank\u0119. Pod nieobecno\u015B\u0107 Howarda Raj sp\u0119dza wiecz\u00F3r z pani\u0105 Wolowitz.","","",[]],"73910654":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73910655":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73910656":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73910657":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73910658":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"73910659":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381695.jpg","",["JM"]],"73910660":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73910733":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73910734":["Kolejna edycja kultowego ju\u017C programu disco polo. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2393631.jpg","",[]],"73910735":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73910736":["Od dawna wiadomo, \u017Ce do tanga trzeba dwojga. W programie fani zobacz\u0105 muzyczne wsp\u00F3\u0142prace i znane po\u0142\u0105czenie, w jakie wchodzi\u0142y gwiazdy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399346.jpg","",[]],"73910737":["Najlepsze polskie przeboje lat 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399352.jpg","",[]],"73910738":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"73910739":["Najlepsze przeboje taneczne z r\u00F3\u017Cnych stron kraju dla wszystkich pokole\u0144. Nie zabraknie piosenek i teledysk\u00F3w g\u00F3ralskich, \u015Bl\u0105skich, kaszubskich i cyga\u0144skich gwiazd. Swoje klipy zaprezentuj\u0105 tacy arty\u015Bci jak Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Kapela Ciupaga, Zb\u00F3je czy Don Vasyl.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399350.jpg","",[]],"73910740":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399354.jpg","",[]],"73910741":["Prow.: Edyta Folwarska, Katarzyna Morawska.
Program, kt\u00F3ry pozwala mi\u0142o\u015Bnikom disco polo by\u0107 na bie\u017C\u0105co z najnowszymi hitami muzycznymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399345.jpg","",[]],"73910742":["W naszym kraju niemal nie ma wesela bez disco polo. W programie poznamy najwi\u0119ksze hity, kt\u00F3re rozgrzewaj\u0105 ka\u017Cdy parkiet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399349.jpg","",[]],"73910743":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"73910744":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73910745":["Prowadz\u0105cy zaprezentuj\u0105 najbardziej popularne koncerty disco polo. Pojawi\u0105 si\u0119 relacje z topowych festiwali, z Mr\u0105gowa, Ostr\u00F3dy, Olsztyna, \u0141odzi czy Augustowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2410587.jpg","",[]],"73910746":["W programie poznamy taneczne nowo\u015Bci. Tu wybrzmi\u0105 tylko najlepsze przeboje. Pojawi\u0105 si\u0119 te\u017C muzyczne zapowiedzi prezenter\u00F3w, kt\u00F3rzy razem z widzami b\u0119d\u0105 testowa\u0107 nowo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399348.jpg","",[]],"73910747":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"73910748":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73910749":["Widzowie wybior\u0105 si\u0119 w podr\u00F3\u017C po ca\u0142ej Europie. Dowiedz\u0105 si\u0119, jakie zwyczaje panuj\u0105 na weselach w innych krajach m.in. we W\u0142oszech, Szwecji, na Ukrainie czy na tradycyjnym romskim weselu. Podczas wydarzenia zagraj\u0105 i za\u015Bpiewaj\u0105: S\u0142awomir, Brathanki, Czadoman, Rui Carlos Ferreira i m.in. Bartek Wrona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"73910750":["Program muzyczny przygotowany przez telewizj\u0119 STARS TV, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 teledyski sprzed kilku lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"73910751":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73910752":["Portrety m\u0142odych m\u0119\u017Cczyzn z miasteczek i wsi, kt\u00F3rzy znale\u017Ali si\u0119 w trudnej sytuacji \u017Cyciowej. Szukaj\u0105 partnerek na ca\u0142e \u017Cycie, ale ich szkolne kole\u017Canki wyjecha\u0142y do miast i nie zmierzaj\u0105 ju\u017C wr\u00F3ci\u0107. Oni sami pracuj\u0105 dorywczo na czarno, w miejscu zamieszkania. W soboty i niedziele spotykaj\u0105 si\u0119 przed sklepami na wsiach, kr\u0105\u017C\u0105 po rynkach lub stoj\u0105 na dworcach autobusowych. Boj\u0105 si\u0119 ludzkich kpin. Nie wierz\u0105, by oni, ubrani w bazarowe ciuchy, je\u017Cd\u017C\u0105cy zdezelowanymi autami, mogli czym\u015B zaimponowa\u0107 dziewczynom. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich w akcie desperacji zg\u0142asza si\u0119 do biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188664.jpg","",[]],"73910753":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"73910754":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
W trzecim sezonie serialu do Damiana Pietrowa i jego pomocnik\u00F3w do\u0142\u0105cza Karolina Twardowska. Nowa psycholog b\u0119dzie dzielnie wspiera\u0107 klient\u00F3w kolegi, kt\u00F3rzy poznali prawd\u0119 o swoich partnerach i prze\u017Cyli wstrz\u0105s zwi\u0105zany ze zdrad\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2413679.jpg","",[]],"73910755":["Najwi\u0119ksze hity disco polo, kt\u00F3re emitowane s\u0105 w radiu. Dowiemy si\u0119, czego s\u0142uchaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy muzyki w ka\u017Cdym wieku. Wyst\u0105pi\u0105 takie gwiazdy jak Mig, Power Play, Playboys i Weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2409625.jpg","",[]],"73910592":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73910593":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73910594":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"73910595":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"73910596":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy bior\u0105 udzia\u0142 w najwa\u017Cniejszych wydarzeniach w bran\u017Cy i przeka\u017C\u0105 \u015Bwie\u017Ce ploteczki ze \u015Bwiata disco. W dodatku Marcin Koty\u0144ski zaprezentuje mn\u00F3stwo przeboj\u00F3w i gor\u0105cych nowo\u015Bci, a tak\u017Ce taneczne debiuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"73910597":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73910598":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73910599":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"73910600":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"73910601":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"73910602":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"73910603":["Prow.: Teresa Werner, Maciej Smoli\u0144ski.
Prawdziwa uczta dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w biesiad i \u015Bl\u0105skich szlagier\u00F3w. Wraz z prowadz\u0105c\u0105, Teres\u0105 Werner, udamy si\u0119 w podr\u00F3\u017C po jej rodzinnym \u015Al\u0105sku. W ka\u017Cdym odcinku towarzyszy\u0107 jej b\u0119dzie muzyk oraz prezenter telewizyjny Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2399353.jpg","",[]],"73910604":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"73910605":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"73910606":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73910607":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"73910608":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"73910609":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73910610":["W domu Jarusia zamieszka\u0142 piesek, lecz znikn\u0119\u0142a z niego Aneta. P\u0105czu\u015B przebiera w kandydatkach na \u017Con\u0119. Mirek boi si\u0119, \u017Ce przypadkowa narzeczona sprzeda jego gospodarstwo. Jurek przygarn\u0105\u0142 kobiet\u0119, kt\u00F3r\u0105 maltretowa\u0142 partner. Krzysztof otoczy\u0142 si\u0119 pluszakami i czeka na wymarzon\u0105 kobiet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73910611":["Andelek szuka kandydatki na \u017Con\u0119, kt\u00F3ra mia\u0142by du\u017Cy biust. Kinia przyje\u017Cd\u017Ca do pana Henia nowym samochodem. P\u0105czu\u015B wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce zdecydowa\u0107, kt\u00F3r\u0105 wybra\u0107 dziewczyn\u0119. B\u0142a\u017Cej i jego \u017Cona zastanawiaj\u0105 si\u0119, kto z nich b\u0119dzie podejmowa\u0142 decyzje. Robert szuka dziewczyny pasuj\u0105cej do wanny. Jaru\u015B zamiast narzeczonej wyprowadza na spacer psa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73910612":["Andeleka czeka spotkanie ze znajom\u0105 z \u0141odzi. Kinia namawia pana Henia, aby porzuci\u0142 wie\u015B. Jacek nawet si\u0119 nie obejrza\u0142, gdy stukn\u0119\u0142a mu czterdziestka. Pan Genek pokazuje Jarusiowi pok\u00F3j, kt\u00F3ry urz\u0105dzi\u0142 dla swojej przysz\u0142ej \u017Cony. Pawe\u0142, gdy my\u015Bli o tym, jak omijaj\u0105 go kobiety, popada w depresj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73910613":["Kinia nie chce rozrzuca\u0107 obornika z panem Heniem. Pawe\u0142 popisywa\u0142 si\u0119 na \u0142y\u017Cwach, ale mimo tego nie wzbudzi\u0142 zainteresowania dziewczyn. B\u0142a\u017Cej i Mirella ustalaj\u0105, kto jest wa\u017Cniejszy w domu. Jaru\u015B planuje wyskoczy\u0107 do Zabrza i sprawdzi\u0107 now\u0105 narzeczon\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73910614":["Kinga postanowi\u0142a dla nowego znajomego zmieni\u0107 wizerunek i wybra\u0107 si\u0119 do jego domu. Jaru\u015B i jego kolega za\u0142o\u017Cyli biznes. Gienek wspomina czasy, gdy kobiety same o zabiega\u0142y o jego wzgl\u0119dy. Robert znalaz\u0142 ju\u017C idealne miejsce na randk\u0119. W \u017Cyciu Grzegorza zacz\u0119\u0142o si\u0119 robi\u0107 nudno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73910615":["Jacek postanowi\u0142, \u017Ce zacznie wszystko od nowa. Mimo nie\u015Bmia\u0142o\u015Bci Kinga postanowi\u0142a walczy\u0107 o przyja\u017A\u0144 z Robertem. Krzysztof nigdy nie by\u0142 \u017Conaty ze wzgl\u0119du na swoje do\u015B\u0107 zdrowe podej\u015Bcie do \u017Cycia. Roman swoj\u0105 pasj\u0105 zabawia ludzi. Pawe\u0142 jest rady, \u017Ce zawsze mo\u017Ce liczy\u0107 na wsparcie rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835454.jpg","",["N"]],"73910616":["Magdalena prowadzi w\u0142asn\u0105 firm\u0119 odzie\u017Cow\u0105. Jej m\u0105\u017C Waldemar przed rokiem mia\u0142 wypadek samochodowy i teraz porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. \u017Bona zapewni\u0142a mu opiek\u0119, ale obawia si\u0119, \u017Ce nie jest jej wierny. Podejrzewa m\u0119\u017Ca o romans z gosposi\u0105, kt\u00F3ra opiekuje si\u0119 nim podczas jej nieobecno\u015Bci. Prosi o pomoc detektywa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"73910617":["Julita Tomecka podejrzewa, \u017Ce jej m\u0105\u017C Dariusz ma romans z jej kuzynk\u0105. Tydzie\u0144 wcze\u015Bniej Tomeccy wraz z siedmioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Ol\u0105 byli na przyj\u0119ciu urodzinowym Natalii, na kt\u00F3rym dzieci bawi\u0142y si\u0119 w chowanego. C\u00F3rka Julity powiedzia\u0142a mamie, \u017Ce widzia\u0142a w szafie tat\u0119 i jubilatk\u0119. Damian Petrov przyjmuje spraw\u0119. \u017Beby z\u0142apa\u0107 Dariusza na gor\u0105cym uczynku, aran\u017Cuje sytuacj\u0119, kt\u00F3ra mo\u017Ce sk\u0142oni\u0107 obserwowanego do niewierno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","",["N"]],"73910618":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"73911291":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73911292":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73911293":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73911294":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73911295":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73911296":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"73911297":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73911298":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"73911299":["Re\u017C.: Oki\u0142 Khamidow.
Bohater\u00F3w tego serialu \u0142\u0105czy ten sam problem - podejrzewaj\u0105 swoich partner\u00F3w o zdrad\u0119. Odkry\u0107 prawd\u0119 pomaga im prywatny detektyw. Po zapoznaniu si\u0119 z efektami jego pracy, zainteresowani sami decyduj\u0105, czy zako\u0144czy\u0107 \u015Bledztwo, czy je kontynuowa\u0107 i z\u0142apa\u0107 drug\u0105 po\u0142ow\u0119 na gor\u0105cym uczynku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863610.jpg","",[]],"73911300":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73911301":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",[]],"73911302":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73911303":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373025.jpg","",[]],"73911172":["Bia\u0142o-Czerwone \u015Bwietnie spisa\u0142y si\u0119 w pierwszym turnieju tegorocznej Ligi Narod\u00F3w. W Antalyi wygra\u0142y wszystkie mecze bez straty seta. Ich ostatnimi rywalkami w zawodach w Arlington b\u0119d\u0105 aktualne mistrzynie olimpijskie. Amerykanki maj\u0105 za sob\u0105 przeci\u0119tny start rozgrywek. W turnieju w Rio de Janeiro wygra\u0142y dwa z czterech star\u0107. Spos\u00F3b na podopieczne Karcha Kiraly'ego znalaz\u0142y Chinki i Brazylijki. Polki ostatnio r\u00F3wnie\u017C ogrywa\u0142y ekip\u0119 zza oceanu. Zrobi\u0142y to zar\u00F3wno w meczu o br\u0105zowy medal ubieg\u0142orocznej Ligi Narod\u00F3w (3:2), jak i w kwalifikacjach olimpijskich (3:1). Mamy nadziej\u0119, \u017Ce ekipa Stefana Lavariniego podtrzyma dobr\u0105 pass\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421866.jpg","",[]],"73911174":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"73911175":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"73911176":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["N"]],"73911177":["Reprezentacja W\u0142och po raz ostatni uleg\u0142a zawodniczkom z Chin w meczu Ligi Narod\u00F3w w sezonie 2021. Od tej pory B\u0142\u0119kitne cztery razy okaza\u0142y si\u0119 lepsze od Azjatek. W ubieg\u0142orocznej edycji rozgrywek zwyci\u0119stwo nie przysz\u0142o im \u0142atwo. Do pokonania przeciwniczek potrzebowa\u0142y pi\u0119ciu set\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"73911178":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"73911179":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"73911180":["W tym spotkaniu zostanie wy\u0142oniony trzeci beniaminek Ekstraklasy. Motor Lublin po raz ostatni w ligowej elicie wyst\u0119powa\u0142 w sezonie 1991\/1992. Przekonamy si\u0119, czy to w\u0142a\u015Bnie zesp\u00F3\u0142 prowadzony przez Mateusza Stolarskiego b\u0119dzie dzi\u015B \u015Bwi\u0119towa\u0142 awans.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2323764.jpg","",[]],"73911181":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1894444.jpg","",[]],"73911182":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"73911183":["Drugie spotkanie fina\u0142owe w tr\u00F3jmiejskiej hali. Sopocianie chcieliby wypracowa\u0107 przewag\u0119 nad broni\u0105cym tytu\u0142u mistrza Polski Kingiem przed przenosinami do Szczecina. Planem minimum jest chocia\u017C jedno zwyci\u0119stwo w pierwszych dw\u00F3ch spotkaniach, aby by\u0107 pewnym, \u017Ce rywalizacja o z\u0142oty medal powr\u00F3ci jeszcze do Sopotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379560.jpg","",[]],"73911184":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345676.jpg","",[]],"73911185":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"73911186":["Nasze zachodnie s\u0105siadki licz\u0105 na komplet punkt\u00F3w w starciu z beniaminkiem. Bu\u0142garki zbieraj\u0105 bowiem dopiero pierwsze szlify w konfrontacjach z najlepszymi dru\u017Cynami \u015Bwiata. W pierwszym tygodniu zmaga\u0144 nie uda\u0142o im si\u0119 wygra\u0107 \u017Cadnego meczu. W tym rozdaniu potencjalnie naj\u0142atwiejszymi przeciwniczkami zespo\u0142u z Ba\u0142kan\u00F3w s\u0105 w\u0142a\u015Bnie Niemki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"73911187":["W ramach dni boksu na warszawskim Torwarze odb\u0119dzie si\u0119 gala boksu olimpijskiego. Widzowie zobacz\u0105 dziewi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w, w kt\u00F3rych zaprezentuj\u0105 utalentowani zawodnicy, kt\u00F3rzy ju\u017C nied\u0142ugo mog\u0105 zacz\u0105\u0107 zdobywa\u0107 medale na mi\u0119dzynarodowych turniejach. W jednej z walk wyst\u0105pi\u0105 panie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"73911188":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"73959696":["Relacja z festiwalu je\u017Adzieckiego, kt\u00F3ry w dniach 23-26 maja 2024 roku odby\u0142 si\u0119 w Babor\u00F3wku, wsi po\u0142o\u017Conej niedaleko Szamotu\u0142 w wojew\u00F3dztwie wielkopolskim. By\u0142a to ju\u017C 16. edycja zawod\u00F3w. O nagrody z puli wynosz\u0105cej 70 tys. euro walczyli zawodnicy z 16 kraj\u00F3w, w tym Niemiec Christoph Wahler, Szwajcar Felix Vogg i Szwedka Louise Romeike.","","",[]],"73911189":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"73911190":["29-letni Pawe\u0142 Czy\u017Cyk powalczy o pierwsze trofea w zawodowe karierze - pasy mistrzowskie WBA Continental oraz IBO International w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. Jego rywalem jest W\u0142och Dragan Lepei legitymuj\u0105cy si\u0119 rekordem: 21 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek i 2 remisy. W ringu wyst\u0105pi te\u017C Ihosvany Garcia w pojedynku z Mirsadem Cebo, a tak\u017Ce niepokonany Konrad Koz\u0142owski w starciu z Bartoszem G\u0142owackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2391358.jpg","",["N"]],"73911191":["Przed nami mecz o br\u0105zowy medal zawod\u00F3w rozgrywanych na boiskach zlokalizowanych na pla\u017Cy Hotelu Anders. Po dziesi\u0119ciu latach najlepsze siatkarki pla\u017Cowe na \u015Bwiecie zawita\u0142y do Starych Jab\u0142onek nad jeziorem Szel\u0105g Ma\u0142y. Turniej rangi Beach Pro Tour Challenge to przedostatnia okazja do zdobycia punkt\u00F3w uprawniaj\u0105cych do startu w igrzyskach olimpijskich w Pary\u017Cu. W\u015Br\u00F3d par, kt\u00F3re przyst\u0105pi\u0142y do rywalizacji, znalaz\u0142y si\u0119 Jagoda Gruszczy\u0144ska i Aleksandra Wachowicz.","","",[]],"73911192":["Przed nami mecz o br\u0105zowy medal zawod\u00F3w rozgrywanych na boiskach zlokalizowanych na pla\u017Cy Hotelu Anders. Po dziesi\u0119ciu latach najlepsi siatkarze pla\u017Cowi na \u015Bwiecie zawitali do Starych Jab\u0142onek nad jeziorem Szel\u0105g Ma\u0142y. Turniej rangi Beach Pro Tour Challenge to przedostatnia okazja do zdobycia punkt\u00F3w uprawniaj\u0105cych do startu w igrzyskach olimpijskich w Pary\u017Cu. W\u015Br\u00F3d par, kt\u00F3re przyst\u0105pi\u0142y do rywalizacji, znale\u017Ali si\u0119 Piotr Kantor i Jakub Zdybek, a tak\u017Ce kuzyni Marco i Esteban Grimaltowie z Chile.","","",[]],"73911193":["Przed nami mecz o br\u0105zowy medal zawod\u00F3w rozgrywanych na boiskach zlokalizowanych na pla\u017Cy Hotelu Anders. Po dziesi\u0119ciu latach najlepsze siatkarki pla\u017Cowe na \u015Bwiecie zawita\u0142y do Starych Jab\u0142onek nad jeziorem Szel\u0105g Ma\u0142y. Turniej rangi Beach Pro Tour Challenge to przedostatnia okazja do zdobycia punkt\u00F3w uprawniaj\u0105cych do startu w igrzyskach olimpijskich w Pary\u017Cu. W\u015Br\u00F3d par, kt\u00F3re przyst\u0105pi\u0142y do rywalizacji, znalaz\u0142y si\u0119 Jagoda Gruszczy\u0144ska i Aleksandra Wachowicz.","","",[]],"73911194":["W programie zawod\u00F3w znalaz\u0142 si\u0119 m.in. bieg na 400 metr\u00F3w przez p\u0142otki. Wezm\u0105 w nim udzia\u0142 Alison dos Santos i Kyron McMaster. Obaj znajduj\u0105 si\u0119 w\u015Br\u00F3d dziesi\u0119ciu najszybszych zawodnik\u00F3w na tym dystansie w historii. Ta konkurencja b\u0119dzie mia\u0142a mocn\u0105 obsad\u0119 tak\u017Ce w \u017Ce\u0144skiej wersji. W Sztokholmie wyst\u0105pi\u0105 wszystkie medalistki ubieg\u0142orocznych mistrzostw \u015Bwiata w Budapeszcie - z\u0142ota Femke Bol, srebrna Shamier Little oraz br\u0105zowa Rushell Clayton.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218043.jpg","",[]],"73911195":["Prow.: Aleksandra Szutenberg, Jerzy Mielewski.
Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ostatnich tygodni w olimpijskich konkurencjach, a tak\u017Ce raport z przygotowa\u0144 do igrzysk w Pary\u017Cu. Jerzy Mielewski i Aleksandra Szutenberg b\u0119d\u0105 rozmawia\u0107 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi o szansach medalowych reprezentant\u00F3w Polski i faworytach poszczeg\u00F3lnych konkurencji. Reporterzy przedstawi\u0105 ciekawostki zwi\u0105zane z olimpiad\u0105, a tak\u017Ce odwiedz\u0105 sportowc\u00F3w przygotowuj\u0105cych si\u0119 do najwa\u017Cniejszej imprezy czterolecia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2411046.jpg","",["JM"]],"73911196":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"73911197":["Podczas gali Fight Exclusive Night w Z\u0105bkach Cezary Oleksiejczuk b\u0119dzie broni\u0142 pasa mistrzowskiego w wadze p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Tytu\u0142 spr\u00F3buje mu odebra\u0107 niepokonany w pi\u0119ciu kolejnych walkach Mansur Abdurzakov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2423214.jpg","",["N"]],"73959697":["W decyduj\u0105cym spotkaniu pucharowym zobaczymy dwie najlepsze dru\u017Cyny ligi saudyjskiej. Al Hilal znokautowa\u0142 przeciwnik\u00F3w, zdobywaj\u0105c mistrzowski tytu\u0142 bez \u017Cadnej pora\u017Cki w 34. kolejkach (trzy remisy). Drugi Al Nassr, w kt\u00F3rym wyst\u0119puje najlepszy strzelec ligi Cristiano Ronaldo, zdoby\u0142 czterna\u015Bcie oczek mniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352780.jpg","",[]],"73911199":["Fina\u0142ow\u0105 batali\u0119 o mistrzostwo Polski czas zacz\u0105\u0107. Rywalizacja toczy\u0107 si\u0119 b\u0119dzie do czterech zwyci\u0119stw. Rok temu z tytu\u0142u cieszyli si\u0119 gracze Kinga Szczecin, kt\u00F3rzy pokonali \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw. W tym sezonie r\u00F3wnie\u017C bior\u0105 udzia\u0142 w decyduj\u0105cej rozgrywce. Ich rywalem jest Trefl Sopot. Zesp\u00F3\u0142 z Tr\u00F3jmiasta w rundzie zasadniczej rozgrywek ust\u0105pi\u0142 tylko Anwilowi W\u0142oc\u0142awek. W p\u00F3\u0142finale natomiast wyeliminowa\u0142 wspomniany \u015Al\u0105sk. Wilki Morskie pokona\u0142y Sp\u00F3jni\u0119 Stargard.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2379560.jpg","",[]],"73959698":["Po dw\u00F3ch pierwszych meczach reprezentantki Francji maj\u0105 na swoim koncie komplet punkt\u00F3w. Tym razem Tr\u00F3jkolorowe zmierz\u0105 si\u0119 na wyje\u017Adzie ze swoimi najgro\u017Aniejszymi rywalkami do awansu, Angielkami. C\u00F3rki Albionu chc\u0105 wygra\u0107, by wskoczy\u0107 na pierwsze miejsce w grupie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1974216.jpg","",[]],"73911201":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2301592.jpg","",[]],"73911203":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217361.jpg","",[]],"73911204":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"73911205":["W programie zawod\u00F3w znalaz\u0142 si\u0119 m.in. bieg na 400 metr\u00F3w przez p\u0142otki. Wezm\u0105 w nim udzia\u0142 Alison dos Santos i Kyron McMaster. Obaj znajduj\u0105 si\u0119 w\u015Br\u00F3d dziesi\u0119ciu najszybszych zawodnik\u00F3w na tym dystansie w historii. Ta konkurencja b\u0119dzie mia\u0142a mocn\u0105 obsad\u0119 tak\u017Ce w \u017Ce\u0144skiej wersji. W Sztokholmie wyst\u0105pi\u0105 wszystkie medalistki ubieg\u0142orocznych mistrzostw \u015Bwiata w Budapeszcie - z\u0142ota Femke Bol, srebrna Shamier Little oraz br\u0105zowa Rushell Clayton.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2419541.jpg","",[]],"73911206":["Piotr Kacprzak stanie do obrony tytu\u0142u w kategorii pi\u00F3rkowej. Zdoby\u0142 go w czerwcu 2022 roku po wygranej z Damianem Zorczykowskim. Teraz zmierzy si\u0119 z Krzysztofem Mendlewskim. Podczas gali wyst\u0105pi r\u00F3wnie\u017C Hubert Lotta, kt\u00F3ry b\u0119dzie walczy\u0107 z niepokonanym Rafa\u0142em Marczukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"73911207":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"73911208":["Pojedynek z Egine Kayange to dla Eweliny P\u0119kalskiej wa\u017Cny etap przygotowa\u0144 do walki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze muszej. Polka i Tanzanka zmierz\u0105 si\u0119 na dystansie dziesi\u0119ciu dwuminutowych rund. Podczas gali w \u017Byrardowie ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C m.in. konfrontacja Macieja Kiwiora i Sylwestra Zi\u0119by.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"73911209":["Gwo\u017Adziem programu gali w Ostrowie Wielkopolskim b\u0119dzie walka Marcina \u0141azarza z Bartoszem Szewczykiem o pas w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W klatce zmierz\u0105 si\u0119 te\u017C m.in. Kamil Kraska i debiutant w federacji FEN Aslambek Arsamikov.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"73911210":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["JM"]],"73911211":["Gwo\u017Adziem programu gali w londy\u0144skiej Copper Box Arenie b\u0119dzie starcie o pasy czempiona WBC Silver i Wsp\u00F3lnoty Narod\u00F3w w wadze \u015Bredniej. R\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 niepokonany Hamzah Sheeraz oraz by\u0142y pretendent do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO Liam Williams. Ten pierwszy pi\u0119\u015Bciarz przyznawa\u0142 w wywiadach, \u017Ce b\u0119dzie to najtrudniejsza walka w jego dotychczasowej karierze. Do pojedynku Brytyjczyk\u00F3w mia\u0142o doj\u015B\u0107 ju\u017C w grudniu, ale Sheeraz dozna\u0142 urazu. Opr\u00F3cz nich tego wieczoru w ringu zobaczymy m.in. Sama Noakesa i Lewisa Sylvestra, a tak\u017Ce Sama Kinga i Bartosza G\u0142owackiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"73911212":["Po serii trzech przegranych pojedynk\u00F3w z rz\u0119du Kamil Szymuszkowski zdo\u0142a\u0142 powr\u00F3ci\u0107 na zwyci\u0119sk\u0105 \u015Bcie\u017Ck\u0119, pokonuj\u0105c Sylwestra Hasnego. Przekonamy si\u0119, czy popularny \"Szymek\" podtrzyma dobr\u0105 pass\u0119 podczas gali Revolta 4: Robs Group Fight Night w Gda\u0144sku. Jego rywalem b\u0119dzie uznawany za faworyta Oskar Herczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"73911213":["Podczas gali Rocky Boxing Night w Koszalinie r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 dwaj przedstawiciele kr\u00F3lewskiej kategorii wagowej. Stawk\u0105 pojedynku Adama Kownackiego z Kacprem Meyn\u0105 b\u0119dzie presti\u017Cowy tytu\u0142 mistrza Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2404968.jpg","",["N"]],"73911214":["Gal\u0119 w Bielsku-Bia\u0142ej u\u015Bwietni pojedynek Adriana B\u0142eszy\u0144skiego z Filipem Tomczakiem. Stawk\u0105 ich konfrontacji b\u0119dzie tymczasowy pas mistrzowski kategorii \u015Bredniej. W co-main evencie r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Kamil Warzybok i Pawe\u0142 Polity\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"73911215":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73911216":["22. walka w karierze Krzysztofa Zimnocha, do kt\u00F3rej dosz\u0142o 22 pa\u017Adziernika 2016 roku. Jego rywal, Marcin Rekowski, wszed\u0142 do ringu po raz 21.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"73911217":["Na zako\u0144czenie gali kibic\u00F3w czeka starcie o pas w wadze pi\u00F3rkowej, w kt\u00F3rym spotkaj\u0105 si\u0119 Salahdine Parnasse i Daniel Torres. Tytu\u0142 mistrzowski dzier\u017Cy Francuz, kt\u00F3ry ju\u017C raz go obroni\u0142 (w grudniu 2019 roku).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"73911218":["We wroc\u0142awskiej hali Orbita Diablo broni pasa mistrzowskiego IBF Inter-Continental w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej, kt\u00F3ry zdoby\u0142 w maju dzi\u0119ki wygranej przez techniczny nokaut z Kaiem Kurzaw\u0105. Dla rywala Polaka dzisiejsza walka jest najwa\u017Cniejsz\u0105 w karierze. Niemiec stoczy\u0142 do tej pory pi\u0119tna\u015Bcie pojedynk\u00F3w, tylko raz schodz\u0105c z ringu pokonanym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2388507.jpg","",[]],"73911219":["odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"73911220":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",["N"]],"73911110":["Poranny program o charakterze poradnikowym dedykowany wszystkim generacjom: dzieciom, rodzicom i dziadkom. Zawiera on wskaz\u00F3wki dotycz\u0105ce budowania relacji, zw\u0142aszcza rodzinnych. W programie znajdziemy odpowied\u017A na pytanie, w jaki spos\u00F3b porozumiewa\u0107 si\u0119 ze sob\u0105 mimo przepa\u015Bci pokoleniowej. Jak wesprze\u0107 najbli\u017Cszych, zadba\u0107 o nich i okaza\u0107 im trosk\u0119, by nie zosta\u0142a ona odrzucona. Poza wskaz\u00F3wkami odnosz\u0105cymi si\u0119 do psychologii i zdrowego trybu \u017Cycia nie zabraknie tak\u017Ce porad w zakresie planowania bud\u017Cetu i r\u00F3\u017Cnych prawnych rozwi\u0105za\u0144 pomagaj\u0105cych upora\u0107 si\u0119 z k\u0142opotliwymi sytuacjami. Program b\u0119dzie nastawiony na interakcj\u0119 z odbiorcami, poprowadz\u0105 go: prezenter Radia Z\u0142ote Przeboje Kamil Baleja wraz z dziennikarkami Katarzyn\u0105 Supe\u0142-Zaboklick\u0105 i Magdalen\u0105 Tacik oraz publicyst\u0105 Markiem Zaj\u0105cem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"73911111":["Wiosna
Maja i Gucio znajduj\u0105 poczwark\u0119. Wygl\u0105da ona tak, jakby potrzebowa\u0142a pomocy. Postanawiaj\u0105 wi\u0119c si\u0119 ni\u0105 zaopiekowa\u0107. Gdy nadchodzi wiosna, ku ich zaskoczeniu podopieczna przeobra\u017Ca si\u0119 w pi\u0119knego motyla. Pszcz\u00F3\u0142ki przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce z poczwarki powsta\u0142 pa\u017A kr\u00F3lowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73911112":["Mila i Nocu\u015B
Maja i Gucio poznaj\u0105 motyla nocnego Nocusia oraz pann\u0119 motylk\u00F3wn\u0119 imieniem Mila. Kiedy ich nowa kole\u017Canka wpada w sid\u0142a paj\u0105ka, dzielny Nocu\u015B ratuje j\u0105 z opresji. Motyl zakochuje si\u0119 w niej. Niestety, Mila jest niezbyt sta\u0142a w uczuciach i ostatecznie odlatuje z innym wielbicielem, motylem dziennym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"73911113":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2420452.jpg","",[]],"73911114":["Przeznaczenie czy przypadek?
Tomasz Kr\u00F3lak i ks. prof. Witold Kawecki CSsR dyskutuj\u0105 o r\u00F3\u017Cnych \u017Cyciowych sytuacjach, kt\u00F3re jedni traktuj\u0105 jako przypadki, a inni jako przeznaczenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"73911115":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227887.jpg","",[]],"73911116":["W odcinku zostan\u0105 przedstawione najwi\u0119ksze umys\u0142y staro\u017Cytno\u015Bci i ich osi\u0105gni\u0119cia - Archimedes i jego s\u0142ynne prawo, Filon i pierwszy robot, Kresibios i jego eksperymenty z pneumatyk\u0105 oraz Heron z Aleksandrii i silnik parowy, automatyczne drzwi i automaty do sprzeda\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"73911117":["Re\u017C.: Mark Osborne.
Historia Ma\u0142ego Ksi\u0119cia opowiedziana z nowej, niezwyk\u0142ej perspektywy. Na czystych ameryka\u0144skich przedmie\u015Bciach mieszka ma\u0142a dziewczynka, kt\u00F3ra niedawno po raz pierwszy wys\u0142ucha\u0142a historii o dobrodusznym ch\u0142opcu pochodz\u0105cym z dalekiej planety. Opowie\u015B\u0107 t\u0119 snuje posiwia\u0142y Pilot, dawny przyjaciel Ma\u0142ego Ksi\u0119cia, a teraz s\u0105siad dziewczynki. Film tw\u00F3rc\u00F3w animacji \"Kung Fu Panda\", kt\u00F3ry zdoby\u0142 nominacj\u0119 do Oscara, to wysokobud\u017Cetowa i pi\u0119knie zrealizowana ekranizacja ksi\u0105\u017Cki Antoine'a de Saint-Exup\u00E9ry'ego. Wygl\u0105d postaci oparty zosta\u0142 na oryginalnych rysunkach samego pisarza. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli: Bernard Lewandowski, Aleksandra Kowalicka, W\u0142odzimierz Press, Anna Cie\u015Blak, Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska, Maciej Musia\u0142, Andrzej Seweryn czy Robert Wi\u0119ckiewicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287137.jpg","",["N"]],"73911118":["Ka\u017Cdego dnia budzimy si\u0119 na innej planecie. Do kolejnego zachodu s\u0142o\u0144ca z kosmosu spadaj\u0105 ca\u0142e tony ska\u0142, chmura py\u0142\u00F3w znad Sahary u\u017Cy\u017Ania Amazoni\u0119, a Biegun P\u00F3\u0142nocny przesuwa si\u0119 o 150 metr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414710.jpg","",[]],"73911119":["Ka\u017Cdego dnia budzimy si\u0119 na innej planecie. Do kolejnego zachodu s\u0142o\u0144ca z kosmosu spadaj\u0105 ca\u0142e tony ska\u0142, chmura py\u0142\u00F3w znad Sahary u\u017Cy\u017Ania Amazoni\u0119, a Biegun P\u00F3\u0142nocny przesuwa si\u0119 o 150 metr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414710.jpg","",[]],"73911120":["Wakacje sko\u0144czy\u0142y si\u0119, ale gospodyni programu postanawia jeszcze poleniuchowa\u0107 i wyrusza nad polskie morze - do Ko\u0142obrzegu. Planuje odpocz\u0105\u0107 i zregenerowa\u0107 si\u0119, ale znajduje czas na gotowanie. Na przystawk\u0119 b\u0119dzie tatar z dorsza i awokado. Nast\u0119pnie, jako danie g\u0142\u00F3wne, poda \u0142ososia przyrz\u0105dzonego na parze, a do niego czarn\u0105 soczewic\u0119 i domowej roboty pesto. Na koniec nie mo\u017Ce zabrakn\u0105\u0107 deseru. Ewa przygotowuje bezowy wieniec z kremem kawowym, truskawkami i jagodami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"73911121":["Planeta Mito","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73911122":["D\u0142uga podr\u00F3\u017C","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73911123":["Kasjopeja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73911124":["Re\u017C.: Steve Carr.
Nick (Ice Cube) i jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubiona \u017Cona Suzanne (Nia Long) marz\u0105 o spokojnym \u017Cyciu w pi\u0119knej okolicy. Pragn\u0105 uciec od ha\u0142asu Manhattanu. Mimo pewnej r\u00F3\u017Cnicy zda\u0144, sprzedaj\u0105 swoje mieszkanie i przenosz\u0105 si\u0119 do zakupionego po okazyjnej cenie uroczego domku na przedmie\u015Bciach. Wkr\u00F3tce sielanka zamienia si\u0119 w koszmar. Okazuje si\u0119, \u017Ce dom wymaga gruntownego remontu. I tak zaczyna si\u0119 ich przygoda z ekip\u0105 remontow\u0105, kt\u00F3rej ko\u0144ca nie wida\u0107. Wyre\u017Cyserowana przez Steve'a Carra (\"Nast\u0119pny pi\u0105tek\", \"Ma\u0142olaty u taty\") kontynuacja komedii \"Daleko jeszcze?\" z 2005 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2421871.jpg","",["N"]],"73911125":["Egzorcysta
Danka jest poch\u0142oni\u0119ta lektur\u0105 pism po\u015Bwi\u0119conych wr\u00F3\u017Cbom i zjawiskom nadprzyrodzonym. Niespodziewanie stwierdza, \u017Ce Karol sta\u0142 si\u0119 bardzo gwa\u0142towny. Podejrzewa, \u017Ce zosta\u0142 op\u0119tany przez demony. Alinka dla spokoju godzi si\u0119 sprowadzi\u0107 egzorcyst\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"73911126":["Ma\u0142gorzata Walewska i pozostali jurorzy miewaj\u0105 problemy, by wytypowa\u0107 najlepszy wyst\u0119p. Ca\u0142a czw\u00F3rka zgodnie twierdzi, \u017Ce wszyscy uczestnicy tej edycji prezentuj\u0105 wysoki poziom. Uznanie cz\u0119sto zyskuje Ewa B\u0142achnio. Artystce i jej kolegom kibicuj\u0105 prowadz\u0105cy, m.in. Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227326.jpg","",["N"]],"73911127":["W odcinku zostan\u0105 przedstawione najwi\u0119ksze umys\u0142y staro\u017Cytno\u015Bci i ich osi\u0105gni\u0119cia - Archimedes i jego s\u0142ynne prawo, Filon i pierwszy robot, Kresibios i jego eksperymenty z pneumatyk\u0105 oraz Heron z Aleksandrii i silnik parowy, automatyczne drzwi i automaty do sprzeda\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"73911128":["Ka\u017Cdego dnia budzimy si\u0119 na innej planecie. Do kolejnego zachodu s\u0142o\u0144ca z kosmosu spadaj\u0105 ca\u0142e tony ska\u0142, chmura py\u0142\u00F3w znad Sahary u\u017Cy\u017Ania Amazoni\u0119, a Biegun P\u00F3\u0142nocny przesuwa si\u0119 o 150 metr\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2414710.jpg","",[]],"73911129":["Tym razem prowadz\u0105ca poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b przyrz\u0105dzi\u0107 krem z pieczonej dyni i marchewki. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaproponuje natomiast pier\u015B g\u0119si marynowan\u0105 i pieczon\u0105 w czerwonym winie, kt\u00F3r\u0105 poda z kisielem na domowych winogronach i ry\u017Cem po persku. Potrawa ta b\u0119dzie tradycyjnie gotowana z szafranem i rodzynkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"73911130":["Tym razem prowadz\u0105ca przyrz\u0105dzi krem z pieczonej dyni i marchewki. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda g\u0119\u015B marynowan\u0105 i pieczon\u0105 w czerwonym winie oraz kompocie malinowym. Na deser za\u015B b\u0119dzie kisiel na domowych winogronach i z ry\u017Cem po persku, gotowanym z szafranem i rodzynkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"73911131":["Tym razem histori\u0119 swojego \u017Cycia zaprezentuje Krzysztof Jarz\u0119bski, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po \u015Bwiecie na rowerze. Odnosi\u0142 tak\u017Ce liczne sukcesy w dziesi\u0119cioboju. Jest cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry ci\u0105gle stara si\u0119 przezwyci\u0119\u017Ca\u0107 w\u0142asne ograniczenia i nieustannie rzuca sobie nowe wyzwania. Bartosz Bierowiec za spraw\u0105 wypraw w towarzystwie ojca od dziecka pasjonuje si\u0119 \u017Ceglarstwem, obecnie jednak trenuje biegi narciarskie. Jest optymist\u0105, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"73911132":["Wojtek Taraba jest wielkim pasjonatem snowboardu, co jednak doprowadzi\u0142o do wypadku, kt\u00F3ry na jaki\u015B czas wykluczy\u0142 go ze sportu. Wojtek na szcz\u0119\u015Bcie postanowi\u0142 si\u0119 nie poddawa\u0107, a jego determinacja zapewni\u0142a mu powr\u00F3t w wielkim stylu. Maciej Lepiato jest jednym z najbardziej utytu\u0142owanych para olimpijczyk\u00F3w w Polsce. W sportach paraolimpijskich osi\u0105gn\u0105\u0142 wszystko, co by\u0142o mo\u017Cliwe, teraz chcia\u0142by zmierzy\u0107 si\u0119 z osobami w pe\u0142ni sprawnymi podczas igrzysk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73911133":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73911134":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"73911135":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",[]],"73911136":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"73910661":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910662":["Zaginiona emerytka","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",[]],"73910663":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910664":["W\u0142oskie odrodzenie
Wiek XV i pocz\u0105tek kolejnego, szesnastego stulecia okaza\u0142y si\u0119 wa\u017Cn\u0105 epok\u0105 nie tylko w historii W\u0142och, ale tak\u017Ce ca\u0142ej Europy. Renesans zaowocowa\u0142 wieloma koncepcjami filozoficznymi, z kt\u00F3rych najwa\u017Cniejsz\u0105 by\u0142 humanizm. By\u0142a to r\u00F3wnie\u017C epoka wielkich malarzy i mecenas\u00F3w sztuki. Widzowie zapoznaj\u0105 si\u0119 m.in. z tw\u00F3rczo\u015Bci\u0105 Leonarda da Vinci i Micha\u0142a Anio\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73910665":["Hiszpa\u0144ski z\u0142oty wiek
W tym odcinku r\u00F3\u017Cne fakty z historii W\u0142och i Hiszpanii - kraj\u00F3w, kt\u00F3re odegra\u0142y wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 w dziejach ludzko\u015Bci. To w\u0142a\u015Bnie z W\u0142och wyruszy\u0142a morska wyprawa Krzysztofa Kolumba, kt\u00F3ry odkry\u0142 Ameryk\u0119, natomiast hiszpa\u0144scy Habsburgowie stworzyli polityczne mocarstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73910666":["Epoka el\u017Cbieta\u0144ska
Za rz\u0105d\u00F3w El\u017Cbiety Anglia panowa\u0142a na morzach i kontrolowa\u0142a rozw\u00F3j wydarze\u0144 politycznych na kontynencie europejskim. Jednym z tych, kt\u00F3rzy przyczynili si\u0119 do umocnienia pozycji kr\u00F3lowej, by\u0142 Francis Drake - wielki \u017Ceglarz i g\u0142\u00F3wny bohater dzisiejszego odcinka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"73910667":["W drugiej ods\u0142onie odcinka autorzy programu kontynuuj\u0105 fascynuj\u0105ce badania nad tym, jakie dziedzictwo pozostawili po sobie kosmici, je\u015Bli rzeczywi\u015Bcie odwiedzali oni nasz\u0105 planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375693.jpg","",[]],"73910668":["Wszystkie tajemnice kolei, parowoz\u00F3w, szyn i pasa\u017Cer\u00F3w. Informacje o dzia\u0142aniu poci\u0105gu oraz osobach, kt\u00F3ra go prowadzi. Kulisy pracy konduktor\u00F3w, a tak\u017Ce sekrety ostatniej czynnej parowozowni na \u015Bwiecie. Ma\u0142o znane wiadomo\u015Bci na temat kolei wysokich pr\u0119dko\u015Bci, klasycznych ekspres\u00F3w i niuans\u00F3w regionalnych przewoz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377135.jpg","",[]],"73910669":["Wszystkie tajemnice kolei, parowoz\u00F3w, szyn i pasa\u017Cer\u00F3w. Informacje o dzia\u0142aniu poci\u0105gu oraz osobach, kt\u00F3ra go prowadzi. Kulisy pracy konduktor\u00F3w, a tak\u017Ce sekrety ostatniej czynnej parowozowni na \u015Bwiecie. Ma\u0142o znane wiadomo\u015Bci na temat kolei wysokich pr\u0119dko\u015Bci, klasycznych ekspres\u00F3w i niuans\u00F3w regionalnych przewoz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2377135.jpg","",[]],"73910670":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia wizyt\u00F3wka owianego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 rewolwerowca Johna Wesleya Hardina, kt\u00F3ry grasowa\u0142 na Dzikim Zachodzie. Zweryfikowanie autentyczno\u015Bci przedmiotu nastr\u0119cza jednak du\u017Ce trudno\u015Bci. P\u00F3\u017Aniej Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 mandolin\u0119 marki Gibson. Pochodz\u0105cy z wczesnych lat 30. ubieg\u0142ego wieku instrument jest w doskona\u0142ym stanie. Nast\u0119pnie Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 maszyn\u0119 stolarsk\u0105 marki Shopsmith z lat 50.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73910671":["Bohaterowie programu s\u0105 przej\u0119ci, gdy\u017C do sklepu trafia ksi\u0119ga pami\u0105tkowa klasy Ronalda Reagana. Sprzedaj\u0105cy m\u00F3wi, \u017Ce rocznik nale\u017Ca\u0142 do jego dziadka, kt\u00F3ry chodzi\u0142 do szko\u0142y \u015Bredniej ze s\u0142ynnym prezydentem. Nast\u0119pny klient przynosi do lombardu lalki i rekwizyty, kt\u00F3re rzekomo pochodz\u0105 z oryginalnego show Buffalo Billa. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 zabytkow\u0105 budk\u0119 telefoniczn\u0105 z lat 50. i 60. wraz z wci\u0105\u017C dzia\u0142aj\u0105cym automatem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73910672":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia m.in. muszkiet z lat 30. XIX wieku. Bro\u0144 pochodzi z presti\u017Cowej oficerskiej szko\u0142y wojskowej West Point. Nast\u0119pny klient ma na sprzeda\u017C kolekcj\u0119 list\u00F3w i licencji pilota, podpisanych przez Orville'a Wrighta - jednego ze s\u0142ynnych braci, kt\u00F3rzy przeszli do historii jako pionierzy lotnictwa i konstruktorzy pierwszego sprawnego samolotu. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119. Ta zabytkowa maszyna hazardowa z lat 30. ubieg\u0142ego wieku zosta\u0142a wyprodukowana przez przedsi\u0119biorstwo Jennings & Company.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73910673":["Tym razem bohaterowie programu wybieraj\u0105 si\u0119 do Utah, aby obejrze\u0107 unikatow\u0105 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 wielolufow\u0105 armat\u0119 Hotchkiss. Takie dzia\u0142a by\u0142y u\u017Cywane podczas wojny hiszpa\u0144sko-ameryka\u0144skiej 1898 roku. Nast\u0119pnie do lombardu w Las Vegas trafia stara szafa graj\u0105ca marki Wurlitzer. Wyceniaj\u0105 j\u0105 Corey i Chumlee. P\u00F3\u017Aniej do sklepu przychodzi klientka, kt\u00F3ra chce sprzeda\u0107 zabytkowy sprz\u0119t do aplikowania elektrowstrz\u0105s\u00F3w - maszyn\u0119 Master Violet Ray.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73910674":["W dzisiejszym odcinku klient przynosi do lombardu kawa\u0142ek marmuru pochodz\u0105cy rzekomo z grobowca Abrahama Lincolna. Nie ma jednak \u017Cadnych dowod\u00F3w na autentyczno\u015B\u0107 przedmiotu. Przekonamy si\u0119, jak potraktuje go Rick. Nast\u0119pnie do sklepu trafia zabytkowy afryka\u0144ski miecz, kt\u00F3ry prawdopodobnie by\u0142 u\u017Cywany do wykonywania egzekucji przez \u015Bci\u0119cie. P\u00F3\u017Aniej dziadkowi i Chumlee'emu odbiera mow\u0119 na widok stuletniej nakr\u0119canej lalki wzorowanej na Charliem Chaplinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73910675":["Bohaterowie programu staraj\u0105 si\u0119 nie okazywa\u0107 emocji na widok srebrnej \u0142y\u017Cki, kt\u00F3ra nale\u017Ca\u0142a do konfederackiego genera\u0142a Roberta Lee, oraz fajki z pianki morskiej genera\u0142a Ulyssesa Granta. Zobaczymy, czy Rickowi uda si\u0119 kupi\u0107 te historyczne przedmioty. Nast\u0119pnie Corey i dziadek ogl\u0105daj\u0105 podkow\u0119, kt\u00F3r\u0105 by\u0142 podkuty jeden z najlepszych koni wy\u015Bcigowych wszech czas\u00F3w - Secretariat - podczas gonitw zaliczaj\u0105cych si\u0119 do Potr\u00F3jnej Korony. Przekonamy si\u0119, czy eksponat przyniesie szcz\u0119\u015Bcie kupuj\u0105cym. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi klient ze starym wykrywaczem metalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",[]],"73910676":["W odcinku pojawi si\u0119 projekt realizowany nieopodal Dubaju. W specjalnych skrzynkach sadzi si\u0119 drzewa. Pojemniki maj\u0105 chroni\u0107 ro\u015Bliny i wspomaga\u0107 ich wzrost. Widzowie poznaj\u0105 najwa\u017Cniejsze informacje o b\u0142onniku i porady dietetyka. Obejrz\u0105 te\u017C reporta\u017C o cz\u0142owieku, kt\u00F3ry wykonuje kostiumy i maski dla aktor\u00F3w odgrywaj\u0105cych role superbohater\u00F3w. Nie zabraknie historii o spe\u0142nianiu marze\u0144. Jej bohaterk\u0105 jest niewidoma kobieta, kt\u00F3ra pobiera lekcj\u0119 pilotowania samolot\u00F3w. Na koniec przybli\u017Cone zostan\u0105 osobliwo\u015Bci kulinarne z Walii i Sri Lanki, m.in. trudna sztuka krojenia warzyw stopami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"73910677":["W programie pojawi si\u0119 historia siedmiodolarowego banknotu z Fid\u017Ci. Zaprezentowane zostan\u0105 porady dotycz\u0105ce uprawy warzyw i owoc\u00F3w, nawet na balkonie. Widzowie obejrz\u0105 reporta\u017C z miasta na Kubie, kt\u00F3re mia\u0142o by\u0107 wzorcowym projektem wykorzystuj\u0105cym elektrowni\u0119 j\u0105drow\u0105. Nie zabraknie pi\u0119ciu ciekawostek na temat historii powstania s\u0142ynnego sosu tabasco.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"73910678":["Za\u0142o\u017Cycielem City Park Hotel & Residence, firmy oferuj\u0105cej us\u0142ugi sprz\u0105taj\u0105cej, jest Wies\u0142aw Jan Prusiecki, kt\u00F3ry postanowi\u0142 przekona\u0107 si\u0119, jak jego pracownicy radz\u0105 sobie z codziennymi obowi\u0105zkami. Do\u015Bwiadcza zm\u0119czenia b\u0119d\u0105cego skutkiem sprz\u0105tania pokoi i czyszczenia \u0142azienek. Praca w housekeepingu wymaga si\u0142y i staranno\u015Bci. Podczas przygotowywania posi\u0142k\u00F3w dla go\u015Bci hotelu Wies\u0142aw Jan Prusiecki zaprzyja\u017Ania si\u0119 te\u017C z personelem kuchennym. Jego zmagania w kuchni oceniaj\u0105 podw\u0142adni. Jeden z pracownik\u00F3w, Tobiasz, okazuje si\u0119 bardzo ambitny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170223.jpg","",[]],"73910679":["W Plutyczach Genek, Jarek i Jastrz\u0105b porz\u0105dkuj\u0105 podw\u00F3rko. Marcin przybywa, by nadzorowa\u0107 uk\u0142adanie kostki. Najwi\u0119ksze problemy z zadaniem ma Genek. Tymczasem Andrzej na polu sieje owies. Marcin, Genek i Jastrz\u0105b jad\u0105 mu w tym pom\u00F3c. Do Bronowa Jarek przywozi zbo\u017Ce, by za\u0142adowa\u0107 je do silosu. Agnieszka pomaga mu pod\u0142\u0105czy\u0107 dmuchaw\u0119 transportuj\u0105c\u0105 ziarno mechanicznie, co oszcz\u0119dza czas rolnik\u00F3w. Jarek ma dla syna, Adama, kilka cennych rad na temat bronowania. W Pokaniewie Monika i Tomek goszcz\u0105 kupc\u00F3w, kt\u00F3rzy chc\u0105 kupi\u0107 byka z ich stada. Wyb\u00F3r nie jest \u0142atwy, ale w ko\u0144cu decyzja zostaje podj\u0119ta. Rolnikom udaje si\u0119 dogada\u0107 w kwestii ceny. Monika i jej c\u00F3rka Maja robi\u0105 porz\u0105dki w szklarni przed zasiewami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"73910680":["Genek, Andrzej, Jastrz\u0105b, Jarek i Marcin uczestnicz\u0105 w uroczystym otwarciu nowego podw\u00F3rka, symbolizowanym przez przeci\u0119cie wst\u0119gi. Teraz trzeba dba\u0107 o odnowiony teren. Nast\u0119pnie rolnicy pomagaj\u0105 Paulinie zaprowadzi\u0107 porz\u0105dek wok\u00F3\u0142 jej domu. Sprz\u0105taj\u0105 m.in. obornik. Dochodzi do sporu mi\u0119dzy Andrzejem i Jarkiem. Emilka i Karol musz\u0105 umie\u015Bci\u0107 odrzuconego przez krow\u0119 malca w osobnej zagrodzie i karmi\u0107 je mlekiem przez smoczek. Potem para wraz z Laur\u0105 odgradza kawa\u0142ek pola u s\u0105siada, kt\u00F3ry zgodzi\u0142 si\u0119 im go odst\u0105pi\u0107. Na \u0142\u0105k\u0119 przyprowadzaj\u0105 konie. Poniewa\u017C znajduje si\u0119 ona blisko ruchliwej jezdni, rolnicy b\u0119d\u0105 musieli regularnie sprawdza\u0107 stan ogrodzenia. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasz \u0142aduj\u0105 maszyn\u0119 s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 do rozsiewania wapna, a nast\u0119pnie jad\u0105 na pole, gdzie spotykaj\u0105 si\u0119 z agrotechnikiem. Dysponuje on wynikami pomiar\u00F3w dotycz\u0105cymi zakwaszenia gleby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"73910681":["Genek i Andrzej wdra\u017Caj\u0105 przygotowania do sadzenia ziemniak\u00F3w. Wraz z Jarkiem i Jastrz\u0119biem jad\u0105 do sk\u0142adu kartofli. Podczas pracy dyskutuj\u0105 na temat dawnych technik sadzenia. W Ha\u0107kach Olek i Micha\u0142 sprawdzaj\u0105 na polu rzepaku, jak kwitn\u0105 ro\u015Bliny. Ze wzgl\u0119du na szkodniki decyduj\u0105 si\u0119 na dodatkowy oprysk. Na pro\u015Bb\u0119 Natalii Micha\u0142 ma pomalowa\u0107 sztachety od p\u0142otu. W Borowskich Ciborach Bogdan i Krzysiek musz\u0105 naprawi\u0107 samoch\u00F3d Agnieszki. Praca nad wymian\u0105 klock\u00F3w hamulcowych nie przebiega bez komplikacji, poniewa\u017C brakuje im odpowiednich narz\u0119dzi. Bogdan narzeka na chaos, kt\u00F3ry powsta\u0142 podczas jego nieobecno\u015Bci. Na pomoc przybywa przyjaciel rodziny, Mateusz. Dzi\u0119ki niemu wszystko idzie jak z p\u0142atka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"73910682":["Rolnicy. Podlasie
W sz\u00F3stej ods\u0142onie serii dokumentalnej eksploruj\u0105cej \u017Cycie wsp\u00F3\u0142czesnego rolnika tw\u00F3rcy wracaj\u0105 na Podlasie, aby przekona\u0107 si\u0119, co s\u0142ycha\u0107 u bohater\u00F3w dobrze znanych fanom programu - m.in. u Moniki i Tomka z Pokaniewa, u rodziny Bogdana z Borowskich Cibor\u00F3w czy u Genka i Andrzeja z Plutycz. Gospodarze bez wzgl\u0119du na por\u0119 roku musz\u0105 wk\u0142ada\u0107 mn\u00F3stwo energii w opiek\u0119 nad swoim inwentarzem. Zwierz\u0119ta ka\u017Cdego dnia wymagaj\u0105 du\u017Co uwagi. P\u00F3l uprawnych r\u00F3wnie\u017C nie mo\u017Cna zaniedba\u0107. Aby polepszy\u0107 swoje warunki \u017Cycia, rolnicy decyduj\u0105 si\u0119 na nowe inwestycje. Dokumentali\u015Bci rejestruj\u0105 codzienne zmagania na polskiej wsi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2375449.jpg","",[]],"73958462":["Miasto Wie\u015B
Rdzenni mieszka\u0144cy teren\u00F3w wiejskich wraz z rodzinami na trzy dni zamieniaj\u0105 si\u0119 domami ze sta\u0142ymi bywalcami miast. Podczas gdy ceni\u0105cy luksus i wygod\u0119 mi\u0142o\u015Bnicy zgie\u0142ku metropolii b\u0119d\u0105 stawia\u0107 czo\u0142a wyzwaniom \u017Cycia blisko natury, rolnicy z dziada pradziada i tradycyjne gospodynie zwiedzaj\u0105 zat\u0142oczone galerie handlowe i poznaj\u0105 atrakcje du\u017Cych miejscowo\u015Bci. W jednym z odcink\u00F3w mieszkaniec mazowieckiej wsi Wierzb\u00F3wiec wraz z \u017Con\u0105 i synem jedzie na trzy dni do polskiej stolicy, a czarnosk\u00F3ry m\u0105\u017C Sylwii, Mark, pr\u00F3buje swoich si\u0142 w dojeniu k\u00F3z.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2422444.jpg","",[]],"73910684":["W Rumunii dochodzi do najwi\u0119kszej liczby \u015Bmiertelnych wypadk\u00F3w samochodowych w Europie. Drugie miejsce zajmuje Bu\u0142garia, gdzie ka\u017Cdego dnia na drogach ginie \u015Brednio dw\u00F3ch kierowc\u00F3w. Jedn\u0105 z najniebezpieczniejszych tam autostrad jest Trakia, po kt\u00F3rej porusza si\u0119 \u015Brednio 100 tysi\u0119cy pojazd\u00F3w na godzin\u0119. Bu\u0142garia jest jednym z najbiedniejszych kraj\u00F3w Unii Europejskiej, a nawierzchnie tamtejszych dr\u00F3g s\u0105 zaniedbane i pe\u0142ne dziur. Ponadto powszechnym sta\u0142o si\u0119 to, \u017Ce kierowcy przekraczaj\u0105 dozwolon\u0105 pr\u0119dko\u015B\u0107 lub prowadz\u0105 pod wp\u0142ywem alkoholu. Na porz\u0105dku dziennym jest tam r\u00F3wnie\u017C wszechobecna korupcja. Okazuje si\u0119, \u017Ce w Bu\u0142garii miesi\u0119cznie dochodzi do oko\u0142o 250 wypadk\u00F3w samochodowych, w kt\u00F3rych ginie prawie 50 os\u00F3b. Tw\u00F3rcy dokumentu opowiedz\u0105 m.in. o tragicznym zdarzeniu, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w 2021 roku, kiedy zgin\u0119\u0142o 44 pasa\u017Cer\u00F3w autobusu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2422446.jpg","",[]],"73910685":["Prawdziwe z\u0142o. Ludzie, kt\u00F3rzy stworzyli nazizm
Tw\u00F3rcy programu analizuj\u0105 biografie czo\u0142owych nazist\u00F3w, szukaj\u0105c odpowiedzi na pytanie, jak z pozoru cywilizowani ludzie mogli okaza\u0107 si\u0119 takimi barbarzy\u0144cami. Cz\u0142onkowie w\u0142adz Trzeciej Rzeszy byli znakomicie wykszta\u0142ceni, inteligentni i obyci, bywali nawet czaruj\u0105cy. Nie zdradzali oznak choroby psychicznej ani sk\u0142onno\u015Bci przest\u0119pczych. Co wi\u0119cej, zyskali poparcie nauczycieli, wyk\u0142adowc\u00F3w uniwersyteckich, urz\u0119dnik\u00F3w, naukowc\u00F3w, lekarzy i prawnik\u00F3w. Dokumentali\u015Bci szukaj\u0105 \u017Ar\u00F3de\u0142 zbrodniczej ideologii narodowego socjalizmu w rozgoryczeniu Niemc\u00F3w - wielkich przegranych pierwszej wojny \u015Bwiatowej. Zobaczymy, jak elity niemieckie zmienia\u0142y si\u0119 w nazistowskich zbrodniarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2417141.jpg","",[]],"73910686":["B\u0119d\u0105ce swego czasu szczytem nowoczesno\u015Bci techniki stoczniowej statki po wyj\u015Bciu ze s\u0142u\u017Cby rdzewiej\u0105 na wielkich cmentarzyskach okr\u0119t\u00F3w, kt\u00F3re stopniowo poch\u0142aniaj\u0105 si\u0142y natury. W tym odcinku tw\u00F3rcy serii przyjrz\u0105 si\u0119 \u0142odzi podwodnej z okresu zimnej wojny. Spr\u00F3buj\u0105 te\u017C si\u0119 dowiedzie\u0107, dlaczego ameryka\u0144ski rz\u0105d podczas I wojny \u015Bwiatowej wyda\u0142 miliony dolar\u00F3w na flot\u0119 okr\u0119t\u00F3w wojennych, kt\u00F3re nast\u0119pnie celowo zniszczy\u0142, oraz dlaczego przodek wsp\u00F3\u0142czesnych jednostek wojennych spoczywa zapomniany pod wod\u0105 na drugim ko\u0144cu \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260125.jpg","",[]],"73910687":["Odcinek po\u015Bwi\u0119cony monumentalnym i zapieraj\u0105cym dech w piersiach mostom, kt\u00F3re przesta\u0142y by\u0107 u\u017Cywane i popad\u0142y w ruin\u0119. Tw\u00F3rcy programu w tym odcinku zaprezentuj\u0105 arcydzie\u0142o in\u017Cynierii, kt\u00F3re mo\u017Ce w ka\u017Cdej chwili znikn\u0105\u0107. Eksperci opowiedz\u0105 te\u017C o najwy\u017Cszym mo\u015Bcie na \u015Bwiecie, kt\u00F3ry zawali\u0142 si\u0119 w mniej ni\u017C minut\u0119, a tak\u017Ce, dlaczego most w Borovsku w Czechach nazywany jest Mostem Hitlera. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C histori\u0119 niewidzialnego mostu w Kapsztadzie, po kt\u00F3rym nie przejecha\u0142 nigdy \u017Caden pojazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260125.jpg","",[]],"73910688":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"73910689":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"73910690":["Tajemnica pa\u0142acu w Czy\u017Cowie
Tym razem Prospektor, Kiler i Mario zjawiaj\u0105 si\u0119 w Czy\u017Cowie Szlacheckim. Znajduje si\u0119 tam p\u00F3\u017Anobarokowy pa\u0142ac, kt\u00F3ry wed\u0142ug poda\u0144 stoi na ruinach \u015Bredniowiecznego zamku. Badacze maj\u0105 zamiar przyjrze\u0107 si\u0119 tej sprawie. Niestety, budowla powa\u017Cnie ucierpia\u0142a podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej, kiedy to zosta\u0142a zbombardowana. Mimo to poszukiwacze skarb\u00F3w natrafiaj\u0105 na dwa tropy - odnajduj\u0105 wej\u015Bcie pod g\u00F3r\u0105 pa\u0142acow\u0105 od strony p\u00F3\u0142nocnej oraz schowek nad kaplic\u0105, wskazany przez \u015Bwiadka - ostatniego spadkobierc\u0119 pa\u0142acu. Po uzyskaniu pozwole\u0144 Dawid, Kiler i Mario przez kilka dni sprawdzaj\u0105 te miejsca, a tak\u017Ce badaj\u0105 teren dooko\u0142a budowli i pobliski staw. \u015Aci\u0105gaj\u0105 tak\u017Ce specjalist\u0119, kt\u00F3ry przeprowadza badania georadarowe oraz elektrooporowe. Dzi\u0119ki temu badacze natrafiaj\u0105 na nieznane pomieszczenie w piwnicach, ukryt\u0105 studni\u0119 i kilka artefakt\u00F3w pochodz\u0105cych ze \u015Bredniowiecza i XVII wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"73910691":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",[]],"73910692":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",[]],"73910693":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73910694":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"73910695":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910696":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910697":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73910698":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73910699":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910700":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910701":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2381692.jpg","",[]],"73910702":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"73910703":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"73910704":["W stron\u0119 Andromedy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73910705":["Cro-Magnonczycy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73910706":["Bunt robot\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73910707":["Planeta Mito","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188665.jpg","",[]],"73910708":["Crepe Escape
Wizyta w fabryce, kt\u00F3ra codziennie produkuje a\u017C 70 milion\u00F3w wy\u015Bmienitych czekoladek. W programie tak\u017Ce kulisy powstawania crepini, kt\u00F3re stanowi\u0105 doskona\u0142e po\u0142\u0105czenie francuskich nale\u015Bnik\u00F3w z rosyjskimi blinami. Widzowie poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C tajemnic\u0119 \u017Celek kszta\u0142tem przypominaj\u0105cych \u017Caby z lasu deszczowego oraz metody wytwarzania ekstraktu waniliowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73910709":["Green with Envy
Dzi\u015B b\u0119dzie mo\u017Cna si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da r\u0119czna i maszynowa produkcja wyj\u0105tkowych cukierk\u00F3w tutti frutti. Ponadto wizyta w fabryce plack\u00F3w ziemniaczano-szpinakowych, kt\u00F3rych powstaje a\u017C 300 tysi\u0119cy sztuk. Nast\u0119pnie widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce wytwarzanie bezglutenowego makaronu shirataki wymaga precyzji, a tak\u017Ce pewnego niezwyk\u0142ego sk\u0142adnika. Na koniec kulisy produkcji zdrowej przek\u0105ski - chips\u00F3w z fasoli pinto i warzyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73910710":["My Cup Runeth Over
Okazuje si\u0119, \u017Ce receptura popularnych czekoladek z mas\u0142em orzechowym nie zmieni\u0142a si\u0119 od niemal wieku, a ka\u017Cdego roku w jednej fabryce wypieka si\u0119 a\u017C 5 milion\u00F3w suflet\u00F3w warzywnych. W programie r\u00F3wnie\u017C historia ciasteczek migda\u0142owych babci pewnego dyrygenta, kt\u00F3re trafi\u0142y do masowej produkcji. Mo\u017Cna po nie si\u0119gn\u0105\u0107 niemal bez wyrzut\u00F3w sumienia. Z kolei do tradycyjnego w\u0142oskiego sosu puttanesca ka\u017Cdego dnia potrzeba prawie 7 tysi\u0119cy kilogram\u00F3w pomidorowej pulpy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73910711":["Chocolate Under Wraps
Wizyta w nowoczesnej fabryce, gdzie produkuje si\u0119 1,5 miliarda czekoladowych trufli rocznie. Ponadto kulisy powstawiania bezglutenowych muffin\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli si\u0119 przekona\u0107, \u017Ce tradycyjne cukierki cynamonowe nadal ciesz\u0105 si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w Stanach Zjednoczonych codziennie powstaj\u0105 ich 73 miliony. Na koniec tajemnica lekkich i kruchych chrupek serowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"73910712":["Program prezentuje widzom, jak funkcjonuj\u0105 poci\u0105gi i jak wygl\u0105da praca na kolei. Jest ona szczeg\u00F3lnie ciekawa, gdy ma si\u0119 \u015Bwiadomo\u015B\u0107, \u017Ce ka\u017Cdy sk\u0142ad skrywa swoje w\u0142asne tajemnice. To program nie tylko dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w kolei.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345146.jpg","",[]],"73910713":["Program prezentuje widzom, jak funkcjonuj\u0105 poci\u0105gi i jak wygl\u0105da praca na kolei. Jest ona szczeg\u00F3lnie ciekawa, gdy ma si\u0119 \u015Bwiadomo\u015B\u0107, \u017Ce ka\u017Cdy sk\u0142ad skrywa swoje w\u0142asne tajemnice. To program nie tylko dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w kolei.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345146.jpg","",[]],"73910714":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Osiem gwiazd stanie do walki o Z\u0142ot\u0105 Twarz, a tak\u017Ce atrakcyjn\u0105 nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 przeka\u017Ce na wybrany cel charytatywny. Tym razem swoje zdolno\u015Bci wokalno-aktorskie zaprezentuj\u0105: Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Je\u017Cyna, Katarzyna \u0141aska, Tomasz Ciachorowski, Klara Williams, Adam Zdr\u00F3jkowski i syn lidera Budki Suflera - Krzysztof Cugowski. Podobnie jak w poprzednich edycjach wyst\u0119py gwiazd oceni czteroosobowe jury: Ma\u0142gorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka ze starego sk\u0142adu oraz dwaj nowi jurorzy - Gromee i Micha\u0142 Wi\u015Bniewski. Program poprowadz\u0105 jak zawsze Piotr G\u0105sowski i Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363061.jpg","",[]],"73910715":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Uczestnicy programu wyruszaj\u0105 do Puszczy Noteckiej. Tam zamieszkaj\u0105 na farmie, mieszcz\u0105cej w odludnej, oddalonej od cywilizacji okolicy. \u015Awiadomie porzuc\u0105 wygodny wielkomiejski tryb \u017Cycia i przenios\u0105 si\u0119 do pozbawionego pr\u0105du, bie\u017C\u0105cej wody i internetu gospodarstwa. W roli prowadz\u0105cych towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczy\u0144ska. Do programu sp\u0142yn\u0119\u0142y tysi\u0105ce zg\u0142osze\u0144, spo\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych tw\u00F3rcy wy\u0142onili kilku uczestnik\u00F3w. Szcz\u0119\u015Bliwc\u00F3w, kt\u00F3rzy ostatecznie trafi\u0105 na farm\u0119, czeka wiele wyzwa\u0144, m.in. pobudki o \u015Bwicie, opieka nad zwierz\u0119tami, a tak\u017Ce obowi\u0105zki, jakie wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z prac\u0105 na roli. Aby wygra\u0107, zdoby\u0107 nagrod\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105, a przede wszystkim przetrwa\u0107, mieszka\u0144cy gospodarstwa b\u0119d\u0105 musieli ze sob\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107. Przy okazji przetestuj\u0105 sw\u00F3j instynkt i si\u0142\u0119 charakteru. Nawi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy nimi wyj\u0105tkowe sojusze, a tak\u017Ce przyja\u017Anie. Co tydzie\u0144 z farm\u0105 po\u017Cegna si\u0119 jeden uczestnik. Zwyci\u0119zca zdob\u0119dzie tytu\u0142 Super Farmera i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. Format sprawdzi\u0142 si\u0119 ju\u017C w ponad 20 krajach, by w ko\u0144cu dotrze\u0107 do Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2135047.jpg","",[]],"73910716":["Prow.: Ilona Krawczy\u0144ska, Marcelina Zawadzka.
Uczestnicy programu wyruszaj\u0105 do Puszczy Noteckiej. Tam zamieszkaj\u0105 na farmie, mieszcz\u0105cej w odludnej, oddalonej od cywilizacji okolicy. \u015Awiadomie porzuc\u0105 wygodny wielkomiejski tryb \u017Cycia i przenios\u0105 si\u0119 do pozbawionego pr\u0105du, bie\u017C\u0105cej wody i internetu gospodarstwa. W roli prowadz\u0105cych towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczy\u0144ska. Do programu sp\u0142yn\u0119\u0142y tysi\u0105ce zg\u0142osze\u0144, spo\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych tw\u00F3rcy wy\u0142onili kilku uczestnik\u00F3w. Szcz\u0119\u015Bliwc\u00F3w, kt\u00F3rzy ostatecznie trafi\u0105 na farm\u0119, czeka wiele wyzwa\u0144, m.in. pobudki o \u015Bwicie, opieka nad zwierz\u0119tami, a tak\u017Ce obowi\u0105zki, jakie wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z prac\u0105 na roli. Aby wygra\u0107, zdoby\u0107 nagrod\u0119 g\u0142\u00F3wn\u0105, a przede wszystkim przetrwa\u0107, mieszka\u0144cy gospodarstwa b\u0119d\u0105 musieli ze sob\u0105 wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107. Przy okazji przetestuj\u0105 sw\u00F3j instynkt i si\u0142\u0119 charakteru. Nawi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy nimi wyj\u0105tkowe sojusze, a tak\u017Ce przyja\u017Anie. Co tydzie\u0144 z farm\u0105 po\u017Cegna si\u0119 jeden uczestnik. Zwyci\u0119zca zdob\u0119dzie tytu\u0142 Super Farmera i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. Format sprawdzi\u0142 si\u0119 ju\u017C w ponad 20 krajach, by w ko\u0144cu dotrze\u0107 do Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2135047.jpg","",[]],"73910717":["Dwudziestu czterech wysportowanych Polak\u00F3w zmierzy si\u0119 z ekstremalnie trudnymi przeszkodami, aby spe\u0142ni\u0107 marzenie o pokonaniu toru, kt\u00F3remu nie sprosta\u0142 jeszcze \u017Caden z Polak\u00F3w. Przed nimi decyduj\u0105ca rozgrywka - wielki fina\u0142, w kt\u00F3rym nale\u017Cy przej\u015B\u0107 podzielony na trzy etapy tor. Na jego kra\u0144cu czeka legendarna g\u00F3ra Midoriyama, kt\u00F3r\u0105 dotychczas zdoby\u0142o tylko 10 os\u00F3b na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2284724.jpg","",[]],"73910718":["35-letnia Marta bardzo kocha swego ojca Miros\u0142awa. Nie ufa natomiast jego drugiej \u017Conie, Malwinie. Marta w\u0105tpi w to, \u017Ce 30-letnia kobieta naprawd\u0119 zakocha\u0142a si\u0119 w 65-latku. Jest prawie pewna, \u017Ce jej macocha potrzebowa\u0142a kogo\u015B, przy kim ustawi si\u0119 na ca\u0142e \u017Cycie. Kiedy\u015B nawet zauwa\u017Cy\u0142a Malwin\u0119 w samochodzie prowadzonym przez m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Poza tym pods\u0142ucha\u0142a, jak przez telefon zwraca\u0142a si\u0119 do kogo\u015B \"ogierze\". W obawie o honor ojca Marta zwraca si\u0119 o pomoc do programu \"Zdrady\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",[]],"73910719":["Martyna chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce narzeczony Mirek dochowa jej wierno\u015Bci podczas wieczoru kawalerskiego. Impreza odbywa si\u0119 w domu jej rodzic\u00F3w, z kt\u00F3rymi Mirek ma \u015Bwietny kontakt. Damian Petrov podejmuje si\u0119 zadania. Mirek wydaje si\u0119 wzorem wiernego partnera, ale podczas imprezy wypija bardzo du\u017Co alkoholu. Jego koledzy szykuj\u0105 dla niego wyj\u0105tkow\u0105 niespodziank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",[]],"73910720":["Artur jest bogatym deweloperem. Dziesi\u0119\u0107 lat temu porzuci\u0142 \u017Con\u0119 dla m\u0142odszej kochanki, a teraz jest ju\u017C z kolejn\u0105, jeszcze m\u0142odsz\u0105 kobiet\u0105 - Matyld\u0105. Podejrzewa, \u017Ce 26-latka go zdradza. Przypuszcza, \u017Ce pozna\u0142a kogo\u015B podczas lekcji ta\u0144ca lub jazdy konnej. Aby sprawdzi\u0107 swe podejrzenia, zatrudnia ekip\u0119 detektyw\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",[]],"73910721":["Weronika pozna\u0142a swego m\u0119\u017Ca Wojciecha, kiedy wa\u017Cy\u0142a prawie 30 kg wi\u0119cej. Gdy w ko\u0144cu uda\u0142o jej si\u0119 schudn\u0105\u0107, m\u0105\u017C zacz\u0105\u0142 dziwnie si\u0119 zachowywa\u0107. Cho\u0107 sam nie mia\u0142 nadwagi, intensywnie \u0107wiczy i coraz bardziej odsuwa si\u0119 od \u017Cony. Zdaniem Weroniki stoi za tym inna kobieta. Druga cz\u0119\u015B\u0107 odcinka. Marzena jest ksi\u0119gow\u0105 w zak\u0142adzie fryzjerskim, kt\u00F3ry prowadzi wsp\u00F3lnie z m\u0119\u017Cem, szwagierk\u0105 Sylwi\u0105 oraz jej m\u0119\u017Cem Paw\u0142em. Ten ostatni flirtuje z pracownicami, co sprawia, \u017Ce Marzena obawia si\u0119 o zachowanie swojego partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088419.jpg","",[]],"73910722":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
Wszyscy nienawidz\u0105 Grze\u015Bka
Zostaje zabity 18-letni Grzesiek Skowro\u0144ski, kt\u00F3ry planowa\u0142 zmian\u0119 p\u0142ci. Wspiera\u0142a go w tym matka, ale koledzy z klasy z tego powodu zn\u0119cali si\u0119 nad ch\u0142opakiem. Prze\u015Bladowali r\u00F3wnie\u017C jego brata Wojtka. Marta Skowro\u0144ska chcia\u0142a wyjecha\u0107 z synami za granic\u0119 zaraz po ich maturach. Sprawcy zbrodni najwyra\u017Aniej si\u0119 to nie spodoba\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"73910723":["Re\u017C.: Maciej Dutkiewicz.
Sekretna dziewczyna
Celebryta i playboy Micha\u0142 Burzy\u0144ski podczas castingu poznaje atrakcyjn\u0105 Mari\u0119 Janick\u0105. Trzy miesi\u0105ce p\u00F3\u017Aniej rodzice m\u0119\u017Cczyzny i jednocze\u015Bnie producenci programu otrzymuj\u0105 kartk\u0119 z \u017C\u0105daniem okupu za dziewczyn\u0119. Anonim donosi, \u017Ce jest ona w ci\u0105\u017Cy z ich synem. Trop prowadzi do przyjaci\u00F3\u0142ki porwanej, Barbary Chudzik, i jej m\u0119\u017Ca, kt\u00F3rzy jako jedyni mogli wiedzie\u0107 o jej odmiennym stanie. Przy zatrzymaniu pary okazuje si\u0119, \u017Ce chwil\u0119 wcze\u015Bniej kto\u015B pobi\u0142 Mari\u0119, chc\u0105c doprowadzi\u0107 do poronienia. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce \u017Cadnej ci\u0105\u017Cy nie by\u0142o...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",[]],"73910724":["\u017Bycie na pokaz
W jednym z dom\u00F3w jednorodzinnych stoj\u0105cych na przedmie\u015Bciach wybuch\u0142 po\u017Car. W \u015Brodku znajdowa\u0142a si\u0119 trzyosobowa rodzina Pawelc\u00F3w. Doro\u015Bli wyszli z katastrofy ca\u0142o, jednak ich pi\u0119cioletni synek zosta\u0142 powa\u017Cnie poparzony i teraz walczy o \u017Cycie. Policja uwa\u017Ca, \u017Ce dosz\u0142o do podpalenia. Gdy rodzina spa\u0142a, kto\u015B wrzuci\u0142 przez okno kilka butelek z benzyn\u0105. Podejrzanymi s\u0105 byli pracownicy Pawelc\u00F3w, kt\u00F3rzy nie otrzymuj\u0105 nale\u017Cnej im zap\u0142aty. Tymczasem Dora jest zazdrosna o now\u0105 znajom\u0105 Grzegorza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"73910725":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73910726":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"73910727":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910728":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"73910729":["Pomocy specjalist\u00F3w potrzebuj\u0105 Bo\u017Cena (54 lata, 121 kg) i jej c\u00F3rka Olga (30 lat, 103 kg), kt\u00F3ra stara si\u0119 zrzuci\u0107 przed zabiegiem jeszcze kilka kilogram\u00F3w. Powa\u017Cnie traktuje zalecenia prof. Pa\u015Bnika. Chodzi na basem i \u0107wiczy. Z kolei Emil i jego mama wracaj\u0105 do szpitala. Waga Eli utrzymuje si\u0119 na tym samym poziomie, a jej syn nareszcie schud\u0142. Ich szcz\u0119\u015Bcie trwa jednak kr\u00F3tko. Przy badaniach kontrolnych okazuje si\u0119, \u017Ce Ela ma problemy kardiologiczne, a wyniki krwi Emila s\u0105 bardzo z\u0142e. Ich operacje zn\u00F3w stoj\u0105 pod znakiem zapytania. Karolina pojawia si\u0119 w szpitalu. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce przyty\u0142a. Ma tylko kilka tygodni na przygotowanie si\u0119 do zabiegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"73910730":["Trwaj\u0105 przygotowania do operacji Emila i jego mamy. Waldkowi, m\u0119\u017Cowi El\u017Cbiety, ci\u0119\u017Cko opanowa\u0107 emocje. Z kolei Bo\u017Cena i Olga id\u0105 na si\u0142owni\u0119, by zgubi\u0107 kilka kilogram\u00F3w przed zabiegiem. Na miejscu spotykaj\u0105 Karolin\u0119, kt\u00F3ra r\u00F3wnie\u017C musi schudn\u0105\u0107. Emil i Ela po operacji jedz\u0105 sw\u00F3j pierwszy posi\u0142ek - kleik. Tymczasem na si\u0142owni Karolina zaczyna mie\u0107 problem z kr\u0119gos\u0142upem i musi opu\u015Bci\u0107 sal\u0119 treningow\u0105. Bo\u017Cena i Olga wyciskaj\u0105 si\u00F3dme poty. Emil po powrocie ze szpitala postanawia nauczy\u0107 swojego pupila Dolara pos\u0142usze\u0144stwa i zapisuje go na tresur\u0119, co te\u017C zwi\u0119ksza aktywno\u015B\u0107 ch\u0142opaka. Ela po incydentach z ci\u015Bnieniem zaczyna regularnie je kontrolowa\u0107. Bo\u017Cena i Olga przechodz\u0105 pr\u00F3b\u0119 wagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390796.jpg","",[]],"73910731":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73910732":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"73911304":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911305":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911306":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911307":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911308":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911309":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911310":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911311":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911312":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911313":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911314":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911315":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911316":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911317":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73911318":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389492.jpg","",[]],"73911319":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911320":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911321":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911322":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911323":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73911324":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",[]],"73911325":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911326":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911327":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911328":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911329":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73911330":["Prow.: Piotr Witwicki, Katarzyna Zdanowicz.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2354857.jpg","",["N"]],"73911331":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2373031.jpg","",["N"]],"73911332":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911333":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911334":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911335":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911336":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73911337":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73911338":["Serwis informacyjny o pogodzie w ca\u0142ym kraju. Sympatyczni prowadz\u0105cy przedstawi\u0105 widzom aktualne prognozy dotycz\u0105ce kapry\u015Bnej aury","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"73911339":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911340":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911341":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911342":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911343":["Program prezentuje aktualne informacje. Widzowie mog\u0105 na bie\u017C\u0105co dowiadywa\u0107 si\u0119 o tym, co dzieje si\u0119 w Polsce i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2389493.jpg","",[]],"73911344":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73911345":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73911346":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"73911347":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73911348":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]],"73911349":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"73911350":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"73911351":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"73911352":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"73911353":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2390960.jpg","",["N"]]}