{"71295272":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71295273":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71295274":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71295275":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71295276":["Zdzichu przez ponad trzy godziny na siedz\u0105co \u017Conglowa\u0142 pi\u0142k\u0105. To nowy rekord Guinnessa, jednak s\u0119dzia nie w\u0142\u0105czy\u0142 kamery, kt\u00F3ra mog\u0142aby zarejestrowa\u0107 jego wyczyn. Ambitny sklepikarz musi podj\u0105\u0107 wyzwanie po raz drugi. Hos wreszcie ma s\u0105siada. Jest nim jego brat, kt\u00F3ry zainstalowa\u0142 obok swoj\u0105 przyczep\u0119. Hos nie b\u0119dzie wreszcie sp\u0119dza\u0142 wieczor\u00F3w samotnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71295277":["Do Grze\u015Bka na jego now\u0105 dzia\u0142k\u0119 przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny Patryk. Ma mu pom\u00F3c w oczyszczeniu jej z ga\u0142\u0119zi i resztek tarniny, bo pracy jest bardzo du\u017Co. Dla Patryka nocowanie zim\u0105 podczas mroz\u00F3w w namiocie okazuje si\u0119 du\u017Cym wyzwaniem. Piotrek przybli\u017Ca widzom konflikt, kt\u00F3ry ma miejsce mi\u0119dzy le\u015Bnikami reprezentuj\u0105cymi Lasy Pa\u0144stwowe, a ekologami pr\u00F3buj\u0105cymi chroni\u0107 drzewa przed wycink\u0105. Jego zdaniem obie strony maj\u0105 swoje racje i obie chc\u0105 dobra bieszczadzkich las\u00F3w, ale to \"dobro\" definiuj\u0105 w zupe\u0142nie r\u00F3\u017Cny spos\u00F3b. Andrzej \"Hos\" wchodzi na nowy poziom cywilizacji, bo wkr\u00F3tce do jego budy zostanie podpi\u0119ty Internet. Co prawda nie ma w niej jeszcze pr\u0105du, ale chce kupi\u0107 u\u017Cywany agregat. Uwa\u017Ca te\u017C, \u017Ce komputer znajdzie na \u015Bmietniku. Ju\u017C cieszy si\u0119 na my\u015Bl, o tym, \u017Ce b\u0119dzie mia\u0142 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 ogl\u0105da\u0107 dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71295278":["Cz\u0142owiek, kt\u00F3ry chcia\u0142 zabi\u0107 Hitlera
Najs\u0142ynniejszym zamachowcem, kt\u00F3ry planowa\u0142 zabi\u0107 Hitlera, by\u0142 Claus von Stauffenberg. Pr\u00F3bowa\u0142 on zamordowa\u0107 F\u00FChrera w 1944 roku w Wilczym Sza\u0144cu. Jednak inicjatorem tego najbardziej znanego zamachu by\u0142 genera\u0142 Hellmuth Stieff, o kt\u00F3rym historia ca\u0142kowicie zapomnia\u0142a. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski przypomni, jak\u0105 rol\u0119 odegra\u0142 Stieff podczas nieudanego ataku na przyw\u00F3dc\u0119 III Rzeszy, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 zmieni\u0107 bieg wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71295279":["Najwi\u0119ksza tajemnica twierdzy Boyen
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkryje tajemnice twierdzy Boyen pod Gi\u017Cyckiem. Ten XIX-wieczny kompleks odegra\u0142 szczeg\u00F3ln\u0105 rol\u0119 podczas I wojny \u015Bwiatowej. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce obrona starej ceglanej fortecy mog\u0142a mie\u0107 tak ogromny wp\u0142yw na przebieg wojennych zmaga\u0144 i walki toczone przez milionowe armie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"71295280":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295281":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295282":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295283":["Na umieraj\u0105cej planecie Namek wci\u0105\u017C trwa spektakularna walka pomi\u0119dzy Goku Super-Sajaninem a Friez\u0105. Tymczasem na Ziemi King Kai zostaje poinformowany przez Kami, \u017Ce pan Popo zebra\u0142 siedem ziemskich smoczych kul. Oznacza to, \u017Ce posiada ju\u017C ca\u0142y ich komplet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295284":["Shenron wskrzesza wszystkich wojownik\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali zabici na Namek przez Friez\u0119 i jego poplecznik\u00F3w. Tylko Krillina nie udaje mu si\u0119 uratowa\u0107. Tymczasem Wielki Starzec oraz nameckie smocze kule zostaj\u0105 przywiezione z powrotem na planet\u0119. King Kai natychmiast informuje Starca o zaistnia\u0142ej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295285":["Wojownicy kontynuuj\u0105 zaci\u0119t\u0105 walk\u0119. Wszystko wskazuje jednak na to, \u017Ce \u017Caden z przeciwnik\u00F3w nie zd\u0105\u017Cy odnie\u015B\u0107 zwyci\u0119stwa przed wybuchem i zag\u0142ad\u0105 planety. W pewnym momencie Goku orientuje si\u0119, \u017Ce 100% mocy Friezy pr\u0119dko si\u0119 wyczerpuje, gdy\u017C takie zu\u017Cycie energii znacznie os\u0142abia jego organizm. Upatruje w tym swojej szansy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295286":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295287":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"71295288":["Ravenlok + Planet of Lena","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"71295289":["Shenron wskrzesza wszystkich wojownik\u00F3w, kt\u00F3rzy zostali zabici na Namek przez Friez\u0119 i jego poplecznik\u00F3w. Tylko Krillina nie udaje mu si\u0119 uratowa\u0107. Tymczasem Wielki Starzec oraz nameckie smocze kule zostaj\u0105 przywiezione z powrotem na planet\u0119. King Kai natychmiast informuje Starca o zaistnia\u0142ej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295290":["Wojownicy kontynuuj\u0105 zaci\u0119t\u0105 walk\u0119. Wszystko wskazuje jednak na to, \u017Ce \u017Caden z przeciwnik\u00F3w nie zd\u0105\u017Cy odnie\u015B\u0107 zwyci\u0119stwa przed wybuchem i zag\u0142ad\u0105 planety. W pewnym momencie Goku orientuje si\u0119, \u017Ce 100% mocy Friezy pr\u0119dko si\u0119 wyczerpuje, gdy\u017C takie zu\u017Cycie energii znacznie os\u0142abia jego organizm. Upatruje w tym swojej szansy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295291":["Zak\u0142adnicy
Zamaskowany i uzbrojony napastnik przejmuje kontrol\u0119 nad nowoczesn\u0105 will\u0105 jednego z najbogatszych deweloper\u00F3w w mie\u015Bcie i bierze jego rodzin\u0119 jako zak\u0142adnik\u00F3w. Policjanci przy ogromnej presji czasu musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 spraw\u0119, w kt\u00F3rej nikt nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Tymczasem \u017Cona jednego z warszawskich adwokat\u00F3w zg\u0142asza jego tajemnicze zagini\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 porwany, a jego osoba \u0142\u0105czy oba \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71295292":["Podwodne potwory
W sierpniu 2014 roku Rosjanie na pok\u0142adzie Mi\u0119dzynarodowej Stacji Kosmicznej odkryli co\u015B niezwyk\u0142ego - na cz\u0119\u015Bciach okien zauwa\u017Cyli \u017Cyj\u0105cy plankton morski. Je\u015Bli potrafi\u0142 on przetrwa\u0107 w kosmosie, by\u0107 mo\u017Ce odwrotna sytuacja r\u00F3wnie\u017C jest mo\u017Cliwa i nasze oceany s\u0105 zamieszkiwane przez istoty obce. Tw\u00F3rcy programu przywo\u0142uj\u0105 wiele relacji historycznych na temat dziwnych stworze\u0144 kryj\u0105cych si\u0119 w morzach. Szacuje si\u0119, \u017Ce w ziemskich oceanach \u017Cyje od 700 tysi\u0119cy do miliona gatunk\u00F3w, dwie trzecie z nich wci\u0105\u017C pozostaj\u0105 niezbadane. By\u0107 mo\u017Ce kraken czy potw\u00F3r z Loch Ness pochodz\u0105 z kosmosu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"71295293":["Assassin's Creed Valhalla: Gniew Druid\u00F3w","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"71295294":["W trakcie przed\u0142u\u017Caj\u0105cego si\u0119 pobytu na Ziemi Vegeta nauczy\u0142 si\u0119 wykrywa\u0107 pole elektryczne bez pomocy urz\u0105dze\u0144. Dzi\u0119ki temu wyczuwa z daleka Krillina, Gohana i Dend\u0119. Zaniepokojeni tym Hohan i Krillin obni\u017Caj\u0105 moc swojego ki, aby nikt ich nie wykry\u0142. Niestety, Dende nie potrafi tego zrobi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295295":["Krillin i Dende kontynuuj\u0105 podr\u00F3\u017C do domu Wielkiego Starca. W tym samym czasie Vegeta stacza b\u00F3j z Zarbonem, kt\u00F3ry jest praw\u0105 r\u0119k\u0105 Friezy. Szala zwyci\u0119stwa wydaje si\u0119 przechyla\u0107 na stron\u0119 Vegety, gdy nagle Zarbon przechodzi transformacj\u0119, kt\u00F3ra w spos\u00F3b niebywa\u0142y zwi\u0119ksza jego moc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295296":["Krillin i Dende docieraj\u0105 wreszcie do miejsca, w kt\u00F3rym przebywa Wielki Starzec. Okazuje si\u0119 nim bardzo charakterystyczna wie\u017Ca, stoj\u0105ca na pustkowiu. Tam przybysze zostaj\u0105 powitani przez Naila, jednego z najpot\u0119\u017Cniejszych Namekia\u0144skich wojownik\u00F3w i zarazem ochroniarza Starca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295297":["Odm\u0142odzony Vegeta obmy\u015Bla plan, kt\u00F3ry ma na celu kradzie\u017C kul z miejsca, w kt\u00F3rym ukrywa je Frieza. Jednym wystrza\u0142em skumulowanej energii uszkadza statek. Jednocze\u015Bnie wyrzuca kule z miejsca ich ukrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"71295298":["Pr\u00F3hnica
W szkole rozpoczyna si\u0119 Rz\u0105dowy Program Fluoryzacji Z\u0119b\u00F3w. Poniewa\u017C p\u0142yn ma smak any\u017Cku, ch\u0142opaki pr\u00F3buj\u0105 os\u0142odzi\u0107 gorycz w ustach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"71295299":["Pszypadek Czes\u0142awa
Szko\u0142\u0119 odwiedza logopeda. Na podstawie badania ka\u017Cdy z uczni\u00F3w otrzymuje diagnoz\u0119 swojej wady wymowy. W przypadku Czesia potrzebna jest tomografia komputerowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"71295300":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"71295301":["Czech, Cze\u015B i Brambor
W klasie pojawia si\u0119 nowy ucze\u0144 - Honzik. Jak ka\u017Cdy prawdziwy Czech wsz\u0119dzie nosi ze sob\u0105 kij hokejowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2351680.jpg","",[]],"71295302":["Deszcze niespokojne
Szkolna higienistka postanawia odpocz\u0105\u0107, poniewa\u017C ostatnio praca wywo\u0142uje u niej zaburzenia \u015Bwiadomo\u015Bci. \u017Beby si\u0119 zrelaksowa\u0107, zamierza przypomnie\u0107 sobie stare polskie seriale.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2351680.jpg","",[]],"71295303":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227888.jpg","",[]],"71295304":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71295305":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71295306":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"71295307":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"71295308":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"71295309":["Zak\u0142adnicy
Zamaskowany i uzbrojony napastnik przejmuje kontrol\u0119 nad nowoczesn\u0105 will\u0105 jednego z najbogatszych deweloper\u00F3w w mie\u015Bcie i bierze jego rodzin\u0119 jako zak\u0142adnik\u00F3w. Policjanci przy ogromnej presji czasu musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 spraw\u0119, w kt\u00F3rej nikt nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Tymczasem \u017Cona jednego z warszawskich adwokat\u00F3w zg\u0142asza jego tajemnicze zagini\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 porwany, a jego osoba \u0142\u0105czy oba \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"71295087":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"71295088":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71295089":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71295090":["Klas\u00F3wka z \u017Cycia
Detektywi prowadz\u0105 razem z policj\u0105 poszukiwania zaginionej nastolatki, Kamili Wi\u015Bniewskiej. Jej rodzice, Katarzyna i Andrzej, po powrocie z zakup\u00F3w zastali pusty pok\u00F3j c\u00F3rki i \u015Blady krwi na framudze drzwi. Tymczasem Malanowski wraz z komisarzem prowadz\u0105cym \u015Bledztwo w tej sprawie jest \u015Bwiadkiem przepychanki mi\u0119dzy Paw\u0142em, bratem zaginionej, a miejscowym pijaczkiem. Ch\u0142opak oskar\u017Ca go o skrzywdzenie Kamili. Przera\u017Cony m\u0119\u017Cczyzna zapewnia jednak, \u017Ce nie ma z jej znikni\u0119ciem nic wsp\u00F3lnego. Tomek z kolei wpada na trop Denisa Maciaszka, kt\u00F3ry ostatnio zamieszcza\u0142 na portalu spo\u0142eczno\u015Bciowym obra\u017Aliwe teksty pod adresem Kamili. Nied\u0142ugo potem Magda znajduje w piwnicy Wi\u015Bniewskich jej plecak. W \u015Brodku s\u0105 narkotyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71295091":["Zab\u00F3jstwo w ko\u015Bciele
Do biura agencji zg\u0142asza si\u0119 roztrz\u0119siona Krystyna Buczkowska. Kobieta opowiada Malanowskiemu o dziwnym incydencie, kt\u00F3rego by\u0142a \u015Bwiadkiem. Podczas gdy ona opiekowa\u0142a si\u0119 swoj\u0105 wnuczk\u0105, do domu wpad\u0142 jej syn Jerzy. Wyci\u0105gn\u0105\u0142 z sejfu pistolet i bez s\u0142owa wyja\u015Bnienia wybieg\u0142. Krystyna pr\u00F3bowa\u0142a skontaktowa\u0107 si\u0119 z nim i jego \u017Con\u0105, ale \u017Cadne nie odbiera telefon\u00F3w. Zdesperowana kobieta prosi detektyw\u00F3w, by odnale\u017Ali Jerzego, zanim dojdzie do tragedii. Malanowski szybko ustala, \u017Ce m\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo od pewnego czasu otrzymuje gro\u017Aby. Prawdopodobnie ma to zwi\u0105zek z prac\u0105 Jerzego, kt\u00F3ry jest stra\u017Cnikiem wi\u0119ziennym. Wkr\u00F3tce detektywom udaje si\u0119 namierzy\u0107 samoch\u00F3d m\u0119\u017Cczyzny w do\u015B\u0107 nietypowym miejscu. Pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co robi on z broni\u0105 w ko\u015Bciele. Maj\u0105 na to bardzo ma\u0142o czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",["N"]],"71295092":["B\u0142\u0105d w sztuce
Magda przyjmuje na SOR-ze starsz\u0105 kobiet\u0119, Mariol\u0119. Pacjentce towarzyszy doros\u0142y syn, Konrad. Mi\u0119dzy m\u0142odymi lud\u017Ami nawi\u0105zuje si\u0119 ni\u0107 sympatii i zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o tym matka Konrada, robi parze awantur\u0119. Nast\u0119pnego dnia Magda zostaje zawieszona w pracy w zwi\u0105zku z oskar\u017Ceniem o b\u0142\u0105d w sztuce lekarskiej. Odkrywa, \u017Ce oskar\u017Cy\u0142a j\u0105 Mariola. M\u0142oda lekarka postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego starsza pani bojkotuje nowy zwi\u0105zek swojego syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["JM"]],"71295093":["38-letnia Donata odkrywa, \u017Ce jej m\u0105\u017C nagrywa ukryt\u0105 kamer\u0105 seks nastolatk\u00F3w, po czym nagrania s\u0105 sprzedawane do sieci
Pojazdy pewnej firmy sta\u0142y si\u0119 miejscem schadzek nastolatk\u00F3w. W dodatku wychodzi na jaw, \u017Ce erotyczne spotkania par s\u0105 potajemnie rejestrowane. Pikantne nagrania trafiaj\u0105 do internetu. Podejrzenia padaj\u0105 na jednego z pracownik\u00F3w, ale w spraw\u0119 mog\u0105 by\u0107 zaanga\u017Cowani bliscy kobiety, kt\u00F3ra odkry\u0142a proceder - m\u0105\u017C i ch\u0142opak jej c\u00F3rki. Nielegalna dzia\u0142alno\u015B\u0107 mo\u017Ce sko\u0144czy\u0107 si\u0119 tragedi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71295094":["Bezcenny laptop
W trakcie w\u0142amania zostaje zamordowany niepe\u0142nosprawny informatyk. Z jego mieszkania znika laptop, zawieraj\u0105cy poka\u017Any portfel kryptowalut, a tak\u017Ce wa\u017Cne dane pochodz\u0105ce z firmy, w kt\u00F3rej pracowa\u0142a ofiara. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 Agencja Bezpiecze\u0144stwa Narodowego. W czasie wolnym Olgierd prowadzi prywatne \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci Ilony. Bardzo zale\u017Cy mu na tym, aby znale\u017A\u0107 morderc\u0119 siostry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107282.jpg","",["N"]],"71295095":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"71295096":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71295097":["Karp nie prawo
Alicja i Pawe\u0142 s\u0105 bardzo dumni z c\u00F3rki, kt\u00F3ra w\u0142a\u015Bnie zda\u0142a matur\u0119 i dosta\u0142a si\u0119 na studia prawnicze. Dziewczyna oznajmia jednak rodzicom, \u017Ce nie ma zamiaru kontynuowa\u0107 nauki i chce rozpocz\u0105\u0107 prac\u0119 w sklepie w\u0119dkarskim swojego ojca. Pawe\u0142 obawia si\u0119, \u017Ce c\u00F3rka zmarnuje sobie \u017Cycie. Alicja postanawia pozna\u0107 powody, dla kt\u00F3rych dziewczyna podj\u0119\u0142a tak\u0105 decyzj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",["N"]],"71295098":["Koszmarny sen
Weronika Umi\u0144ska niedawno opu\u015Bci\u0142a wi\u0119zienie. Odsiadywa\u0142a wyrok za zab\u00F3jstwo matki. Nie pami\u0119ta wydarze\u0144 feralnej nocy. Jej ojciec Tomasz w\u00F3wczas wyjecha\u0142, a ona mia\u0142a w\u00F3wczas 16 lat i spa\u0142a w swoim pokoju. Gdy nagle si\u0119 ockn\u0119\u0142a, by\u0142a pokryta krwi\u0105, w r\u0119ku mia\u0142a n\u00F3\u017C, a na \u0142\u00F3\u017Cku le\u017Ca\u0142a martwa matka. Wszystkie dowody \u015Bwiadczy\u0142y przeciwko nastolatce, kt\u00F3ra zosta\u0142a skazana na sze\u015B\u0107 lat pozbawienia wolno\u015Bci. Teraz Weronika wraca do domu. Pr\u00F3buje u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie, ale przyjaciele si\u0119 od niej odwr\u00F3cili, s\u0105siedzi jej unikaj\u0105, a do tego nie ma \u017Cadnych szans na znalezienie pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71295099":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71295100":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71295101":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71295102":["Szarlatanka
Pawe\u0142 Ostrowski z \u017Con\u0105 Malwin\u0105 kilka miesi\u0119cy temu kupili dom. W trakcie wieszania zas\u0142on w salonie kobieta spada z drabinki. Lekarz na oddziale ratunkowym przypadkowo wykrywa u niej guza. Konieczny jest zabieg mastektomii. Katarzyna, kuzynka Malwiny, namawia j\u0105 do kuracji naturalnej, prowadzonej przez Sabin\u0119. Sprzeciwia si\u0119 temu Pawe\u0142. Malwina decyduje si\u0119 na wstrzykiwanie w chor\u0105 pier\u015B witaminy C, przez co omal nie umiera. Zrozpaczony m\u0105\u017C dzwoni pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363611.jpg","",["N"]],"71295103":["Granica
Gminny radny zostaje napadni\u0119ty i pobity. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jest on skonfliktowany z opozycj\u0105. Dochodzi do przeszukania domu ofiary. Agenci CBP znajduj\u0105 bi\u017Cuteri\u0119 z arabskimi napisami i spor\u0105 kwot\u0119 zgromadzon\u0105 w dolarach. Nast\u0119pnie odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna cz\u0119sto podr\u00F3\u017Cowa\u0142 do Niemiec i pod granic\u0119 z Bia\u0142orusi\u0105. Funkcjonariusze trafiaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C na trop grupy, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 nielegalnym transportem emigrant\u00F3w. W tym samym czasie Beata przekonuje policjant\u00F3w, \u017Ce Agata nigdy na nich nie donios\u0142a. Nowa cz\u0142onkini zespo\u0142u oferuje nawet pomoc przy \u015Bledztwie w sprawie zab\u00F3jstwa nastolatki, w kt\u00F3re wpl\u0105tany jest Robert Szwarc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363610.jpg","",["N"]],"71295104":["Seweryn jest przekonany, \u017Ce zegarek, kt\u00F3ry Andrzejek dosta\u0142 od ojca, jest kradziony. Nastolatek nie chce jednak dopu\u015Bci\u0107 tej my\u015Bli do siebie i broni dobrego imienia rodzica. Olce udaje si\u0119 odebra\u0107 Arturowi wa\u017Cn\u0105 klientk\u0119. Traci j\u0105 jednak z powodu bezczelnego zachowania, a swoj\u0105 niekompetencj\u0105 nara\u017Ca firm\u0119 na spore straty finansowe. Wszyscy czekaj\u0105 na rozw\u00F3j wydarze\u0144, wiedz\u0105c, \u017Ce Karol Weksler nie\u0142atwo wybacza tego typu b\u0142\u0119dy. Gra\u017Cyna jest w\u015Bciek\u0142a, \u017Ce w klinice, bez jej wiedzy, operowano poszukiwanego przez policj\u0119 gangstera. Wini za to Ma\u0142gosi\u0119. Adam, kt\u00F3ry uczestniczy\u0142 w zabiegu, te\u017C ma k\u0142opoty. Do Wroc\u0142awia przyje\u017Cd\u017Ca Paulina Sawicka (Jowita Budnik), matka Igi. Pracuj\u0105ca jako salowa w domu opieki w Niemczech kobieta wr\u00F3ci\u0142a do Polski na wie\u015B\u0107 o tym, \u017Ce komornik zaj\u0105\u0142 jej mieszkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366275.jpg","",[]],"71295105":["Specjalny blok reklamowy, z kt\u00F3rego dochody zostan\u0105 przekazane na cele charytatywne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365920.jpg","",[]],"71295106":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71295107":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71295108":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"71295109":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71295110":["Re\u017C.: Mitja Okorn.
Ania Kwiatkowska (Agnieszka Wi\u0119d\u0142ocha) pracuje jako nauczycielka muzyki w jednej z warszawskich szk\u00F3\u0142 podstawowych. Jest romantyczk\u0105, ale brakuje jej pewno\u015Bci siebie. Idealnej drugiej po\u0142\u00F3wki szuka na portalach randkowych. Kolejne spotkanie ma si\u0119 odby\u0107 w walentynkowy wiecz\u00F3r, niestety potencjalny partner nie przychodzi. Do Ani dosiada si\u0119 Tomasz Wilczy\u0144ski (Maciej Stuhr), kt\u00F3ry prowadzi najbardziej kontrowersyjny i najpopularniejszy talk-show w kraju. Szefowa m\u0119\u017Cczyzny (Ewa B\u0142aszczyk) chce, by wzbogaci\u0142 on program o nowe tre\u015Bci. Zainspirowany fatalnym spotkaniem z m\u0142od\u0105 nauczycielk\u0105 Wilczy\u0144ski tworzy po\u015Bwi\u0119cony mu skecz. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej przypadkowo zn\u00F3w na siebie wpadaj\u0105. W\u00F3wczas showman sk\u0142ada Ani pewn\u0105 propozycj\u0119: ona opowie mu o swoich nieudanych randkach, a on na antenie zdemaskuje m\u0119\u017Cczyzn, kt\u00F3rzy korzystaj\u0105 z podobnych portali, jednocze\u015Bnie wy\u015Bmiewaj\u0105c kobiety szukaj\u0105ce tam idealnej drugiej po\u0142\u00F3wki. Szalone perypetie Kwiatkowskiej szybko zyskuj\u0105 popularno\u015B\u0107. Wszystko zmienia si\u0119, gdy pewnego dnia dziewczyna poznaje Antoniego (Micha\u0142 Czernecki). Splot wydarze\u0144 sprawia, \u017Ce Tomek nabiera w\u0105tpliwo\u015Bci, czy rzeczywi\u015Bcie jest on tym, za kogo si\u0119 podaje. Zdemaskowanie oszusta by\u0142oby szans\u0105 na poprawienie kondycji programu. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2339756.jpg","",[]],"71295111":["Re\u017C.: Les Mayfield.
Miles Logan bierze udzia\u0142 w spektakularnym napadzie na firm\u0119 jubilersk\u0105. Podczas ucieczki przed policj\u0105 w desperacji ukrywa \u0142up w budowanym w\u0142a\u015Bnie biurowcu. Sprytny z\u0142odziej zostaje jednak zdradzony przez wsp\u00F3lnik\u00F3w. Logan trafia wi\u0119c w r\u0119ce policji i zostaje skazany na na dwa lata wi\u0119zienia. Gdy w ko\u0144cu odzyskuje wolno\u015B\u0107 jego g\u0142ow\u0119 zaprz\u0105ta tylko jedna my\u015Bl - jak odzyska\u0107 diament. Wkr\u00F3tce Miles odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie to trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w budynku, w kt\u00F3rym ukry\u0142 cenny kamie\u0144, obecnie mie\u015Bci si\u0119 komisariat policji. Aby si\u0119 tam dosta\u0107, Logan postanawia udawa\u0107 str\u00F3\u017Ca prawa. Zdobywa fa\u0142szywe dokumenty i jako do\u015Bwiadczony detektyw, kt\u00F3ry zosta\u0142 tu oddelegowany, zjawia si\u0119 na posterunku. Jego partnerem zostaje m\u0142ody, bardzo ambitny detektyw - wyj\u0105tkowy s\u0142u\u017Cbista Carlson... Zabawne sytuacje, b\u0142yskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Re\u017Cyser filmu jest tw\u00F3rc\u0105 takich komedii, jak \"Flubber\" czy \"Cud w Nowym Jorku\". G\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w tym filmie powierzy\u0142 znanemu ameryka\u0144skiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, kt\u00F3ry zagra\u0142 mi\u0119dzy innymi w produkcji \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2027068.jpg","",["N"]],"71295112":["Re\u017C.: Stephen Chow.
Szanghaj, lata 40. XX wieku. Miasto terroryzuje kilka grup przest\u0119pczych, z kt\u00F3rych najgro\u017Aniejszy jest gang Siekier, kierowany przez nieobliczalnego Brata Suma. Sing i Bone, pocz\u0105tkuj\u0105cy z\u0142odzieje, marz\u0105 o tym, by dosta\u0107 si\u0119 do jego bandy. By wst\u0105pi\u0107 w jej szeregi, ci\u0119\u017Cko trenuj\u0105 i zg\u0142\u0119biaj\u0105 tajniki wschodnich sztuk walki. Tylko tak maj\u0105 szans\u0119 zasili\u0107 szeregi mafii. Tymczasem gang Siekier zamierza powi\u0119kszy\u0107 swoje wp\u0142ywy. Przest\u0119pcy postanawiaj\u0105 zaw\u0142adn\u0105\u0107 dzielnic\u0105 miasta, kt\u00F3r\u0105 chroni\u0105 mistrzowie kung-fu na co dzie\u0144 udaj\u0105cy zwyczajnych obywateli. Sing i Bone dostaj\u0105 zlecenie zabicia w\u0142a\u015Bcicieli dzielnicy. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Sing ma nadnaturalne zdolno\u015Bci, o kt\u00F3rych wcze\u015Bniej nic nie wiedzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037305.jpg","",["N"]],"71295113":["Prow.: Wojciech Charewicz.
Ceniony w kr\u0119gach w\u0119dkarstwa sportowego zawodnik, dziennikarz, globtroter i mistrz kulinarny Wojciech Charewicz udaje si\u0119 w podr\u00F3\u017C po bezdro\u017Cach Alaski. W trakcie swojej niezwyk\u0142ej wyprawy odwiedza najdziksze zak\u0105tki tej krainy w poszukiwaniu niezwyk\u0142ych okaz\u00F3w ryb, nieznanych metod ich po\u0142owu, jak r\u00F3wnie\u017C oryginalnych, bo niezmiennych od setek lat, przepis\u00F3w kulinarnych.","","",[]],"71295114":["Katarzyna Dowbor odwiedza wie\u015B Kaliga w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim, gdzie mieszka pani Sylwia z czw\u00F3rk\u0105 dzieci. Pi\u0119cioosobowa rodzina \u017Cyje w jednym pokoju przedzielonym rega\u0142em na cz\u0119\u015B\u0107 sypialn\u0105 i kuchenn\u0105, bez \u0142azienki. \u015Aciany budynku s\u0105 tak zbutwia\u0142e, \u017Ce do \u015Brodka wdziera si\u0119 ch\u0142\u00F3d i wilgo\u0107. Dwunastoletnia Patrycja, jedenastoletni Micha\u0142, dziewi\u0119cioletnia Asia i o\u015Bmioletni Dawid chcieliby mie\u0107 miejsce do rozwoju swoich zainteresowa\u0144. Architekt i budowniczowie postaraj\u0105 si\u0119 im to umo\u017Cliwi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","",["JM"]],"71295558":["W programie pojawi si\u0119 Marcin Ryszka, zawodnik i za\u0142o\u017Cyciel dru\u017Cyny pi\u0142karskiej Tyniecka Nie Widz\u0119 Przeszk\u00F3d z Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna wcze\u015Bniej uprawia\u0142 p\u0142ywanie i ma na swoim koncie wiele sukces\u00F3w w tej dyscyplinie, jest m.in. trzykrotnym mistrzem \u015Bwiata. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C zesp\u00F3\u0142 November Project. Ten niezwyk\u0142y projekt powsta\u0142 spontanicznie, podczas zaj\u0119\u0107 z muzykoterapii dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Cz\u0142onkowie zespo\u0142u pokazuj\u0105, \u017Ce niepe\u0142nosprawni, wsp\u00F3lnie z osobami w pe\u0142ni sprawnymi, mog\u0105 tworzy\u0107 niesamowite rzeczy. Na zako\u0144czenie, w cyklu \"Kontakt bez napi\u0119\u0107\", Iwona Cichosz wyja\u015Bni, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w towarzystwie os\u00F3b nies\u0142ysz\u0105cych, aby ich nie urazi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71295559":["Rodzina, by unikn\u0105\u0107 wysokich op\u0142at za miejsce parkingowe pod galeri\u0105, postanawia zrobi\u0107 zakupy w zaledwie 10 minut. Tymczasem Annie zamartwia si\u0119, gdy Clara specjalnie unika jej oraz Kucka.","","",["N"]],"71295560":["Nadchodzi \u015Bwi\u0119to Halloween. Annie i Kucek usi\u0142uj\u0105 ratowa\u0107 dynie przed wyj\u0105tkowo g\u0142odnymi wronami. Tymczasem polizane przez Kucka jab\u0142ka niespodziewanie okazuj\u0105 si\u0119 wielkim hitem stoiska. Annie stara si\u0119 walczy\u0107 ze swoimi wyrzutami sumienia.","","",["N"]],"71295561":["SpongeBob i Patryk postanawiaj\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w pewnym podejrzanym eksperymencie. Jednak jego skutki wkr\u00F3tce okazuje si\u0119 dos\u0142ownie potworne.","","",["N"]],"71295562":["Sardela nie czuje si\u0119 zadowolona z \u017Cycia. Opuszcza sw\u00F3j r\u00F3d, by je odmieni\u0107. Mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc SpongeBoba i Patryka. Tymczasem Sponge chce odsiedzie\u0107 kar\u0119 za swojego przyjaciela. Patryk stara si\u0119 za\u0142agodzi\u0107 sytuacj\u0119.","","",["N"]],"71295563":["Blogerka Jessica Mercedes i vloger Maciej D\u0105browski pomagaj\u0105 Wojciechowi Modestowi Amaro w wy\u0142onieniu uczestnik\u00F3w, kt\u00F3rzy najlepiej poradz\u0105 sobie w kolejnym zadaniu. Opr\u00F3cz gotowania kucharze musz\u0105 nagra\u0107 filmik, w kt\u00F3rym opowiedz\u0105, jak wykonywali dania i zach\u0119c\u0105 do ich spr\u00F3bowania. Na najlepszych czeka podniebna nagroda. Pozosta\u0142ych czeka kara, kt\u00F3r\u0105 zapami\u0119taj\u0105 na d\u0142ugo. W restauracji pojawia si\u0119 tak\u017Ce gwiazda serialu \"Pierwsza mi\u0142o\u015B\u0107\" - Urszula D\u0119bska. Okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z uczestnik\u00F3w to jej znajomy sprzed lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"71295564":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71295565":["Katarzyna Dowbor wybiera si\u0119 do Czosnowa. Zamierza pom\u00F3c ubogiej, trzyosobowej rodzinie. Pod jedynym dachem mieszkaj\u0105: babcia, pani Wac\u0142awa, jej syn Robert wraz z c\u00F3reczk\u0105, czteroletni\u0105 Maj\u0105. Ojciec dziewczynki prowadzi\u0142 warsztat samochodowy, ale musia\u0142 go zamkn\u0105\u0107, by zaj\u0105\u0107 si\u0119 chorym ojcem. Po jego \u015Bmierci pogorszy\u0142 si\u0119 stan zdrowia matki. Pan Robert ca\u0142kowicie po\u015Bwieci\u0142 si\u0119 opiece nad ni\u0105 i wychowaniu c\u00F3rki. Tymczasem ich dom, b\u0119d\u0105cy przerobionym pomieszczeniem gospodarczym, niszczeje. Nieocieplone \u015Bciany przemarzaj\u0105 i niemal wsz\u0119dzie rozprzestrzeni\u0142 si\u0119 grzyb. Ekipa Kasi zabiera si\u0119 do roboty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","",["JM"]],"71295566":["Totolotek
Irena zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0119\u017Ca, Edwarda. Kilka dni wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wygra\u0142 spor\u0105 kwot\u0119 na loterii. Poniewa\u017C dot\u0105d nie odebra\u0142 wygranej, a swoim szcz\u0119\u015Bciem pochwali\u0142 si\u0119 w lokalnym barze, Irena si\u0119 obawia, \u017Ce kto\u015B go porwa\u0142, \u017Ceby wymusi\u0107 na nim wyznanie, gdzie ukry\u0142 kupon. Funkcjonariusze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce podejrzanymi w tej sprawie s\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy wsi, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 ma\u0142\u017Conkowie. Trop prowadzi ich jednak najpierw do grupy miejscowych z\u0142odziei, a tak\u017Ce do syna Ireny i Edward.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"71295567":["Magiel
Kazimierz Badura namawia Ferdka do kupienia po okazyjnej cenie starego magla, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 u niego na z\u0142omowisku. Kiepski obmy\u015Bla kolejny b\u0142yskotliwy plan, dzi\u0119ki kt\u00F3remu zarobi fortun\u0119. Pe\u0142en entuzjazmu zach\u0119ca swoj\u0105 \u017Con\u0119 do zakupu urz\u0105dzenia. Przekonuje Halink\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki niemu rozkr\u0119c\u0105 rodzinny, intratny interes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"71295568":["\u017Begnaj Laleczko
Waldemar podejrzewa swoj\u0105 \u017Con\u0119 Jolant\u0119 o romans. Postanawia dzia\u0142a\u0107. Poszukuje prywatnego detektywa, kt\u00F3ry przeprowadzi\u0142by \u015Bledztwo i dostarczy\u0142 mu niezbitych dowod\u00F3w potwierdzaj\u0105cych zdrad\u0119 \u017Cony. M\u0142ody Kiepski postanawia wykorzysta\u0107 je w s\u0105dzie podczas rozprawy rozwodowej. Ferdek przedstawia synowi kandydatury kilku kompetentnych os\u00F3b, kt\u00F3re po niezbyt wyg\u00F3rowanej cenie podejm\u0105 si\u0119 tego trudnego zadania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"71295569":["Dom z\u0142y
Mieszka\u0144com kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 wci\u0105\u017C zdarzaj\u0105 si\u0119 niewyt\u0142umaczalne wypadki. Kiepscy i ich s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce na ich domu spocz\u0119\u0142a kl\u0105twa. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci w budynku, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, znajdowa\u0142 si\u0119 szpital psychiatryczny. Lokatorzy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 jaki\u015B zwi\u0105zek z bie\u017C\u0105cymi wydarzeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844902.jpg","",["N"]],"71295570":["Sylwetki czterech os\u00F3b, kt\u00F3rych historie s\u0105 przyk\u0142adami na to, \u017Ce ka\u017Cda zmiana mo\u017Ce w ogromnym stopniu wp\u0142yn\u0105\u0107 na jako\u015B\u0107 \u017Cycia. Z pozoru zwyczajni ludzie poka\u017C\u0105, jak ich codzienno\u015B\u0107 nabra\u0142a barw dzi\u0119ki odrobinie motywacji i determinacji, by \u017Cy\u0107 lepiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362736.jpg","",[]],"71295571":["W \"Piekielnej Kuchni\" zaroi si\u0119 od gwiazd. W nowym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 gwiazdy serialu \"Powiedz TAK\" - Sylwia Gliwa i Miko\u0142aj Roznerski oraz Adam Zdr\u00F3jkowski z serialu \"Rodzinka.pl\" wraz z bratem bli\u017Aniakiem i rodzicami. Uczestnicy b\u0119d\u0105 musieli sprosta\u0107 wysokim wymaganiom go\u015Bci oraz samego szefa Amaro, kt\u00F3ry wr\u0119czy kucharzom czarne bluzy. Na najlepszych czeka te\u017C niesamowita nagroda - wizyta w jednej z berli\u0144skich restauracji, kt\u00F3ra zosta\u0142a wyr\u00F3\u017Cniona dwiema gwiazdkami Michelin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2236582.jpg","",["N"]],"71295572":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71295573":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71295574":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"71295575":["W Piasecznie mieszka pani Teresa wraz z trzema synami: czternastoletnim Kub\u0105 oraz jedenastoletnimi bli\u017Aniakami Oskarem i Hubertem. Oskar urodzi\u0142 si\u0119 wad\u0105 serca, a nast\u0119pnie dosz\u0142o u niego do pora\u017Cenia m\u00F3zgowego, przez co wymaga sta\u0142ej opieki mamy. Kuba i Hubert pasjonuj\u0105 si\u0119 sportem. Na powa\u017Cnie trenuj\u0105 pi\u0142k\u0119 no\u017Cn\u0105 w klubie. Niestety, dom rodziny nie jest przystosowany do ich potrzeb. Brakuje w nim \u0142azienki, pod\u0142ogi s\u0105 pozarywane, a dach jest zrujnowany i podcieka, co powoduje zbieranie si\u0119 wilgoci budynku. Nikt nie ma swojego miejsca do wypoczynku ani do nauki. Martyn\u0119 Kupczyk i Przemek O\u015Blak z ekip\u0105 budowlan\u0105 czeka ogromne wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"71295576":["Pani Sylwia samodzielnie wychowuje dwie c\u00F3rki, Ol\u0119 i Nadi\u0119, odk\u0105d uciek\u0142a od partnera. Rodzina d\u0142ugo szuka\u0142a swojego miejsca w wynajmowanych mieszkaniach, a\u017C w ko\u0144cu dzi\u0119ki niewielkiemu spadkowi i uzyskanemu nie lada wysi\u0142kiem kredytowi pani Sylwia kupi\u0142a stary, bardzo zaniedbany dom. Nie ma w nim \u0142azienki ani porz\u0105dnego ogrzewania. Mieszka\u0144com dokucza te\u017C wilgo\u0107, a komin jest dziurawy, wi\u0119c kominiarz zakaza\u0142 u\u017Cywania pieca. Matka dziewczynek jest osob\u0105 niedowidz\u0105c\u0105 i potrzebuje ich wsparcia w wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Jedna z dziewczynek, Ola, choruje na epilepsj\u0119 i potrzebne jej leki poch\u0142aniaj\u0105 znaczn\u0105 cz\u0119\u015B\u0107 rodzinnego bud\u017Cetu. Ekipa Katarzyny Dowbor postara si\u0119 odmieni\u0107 \u017Cycie ca\u0142ej tr\u00F3jki na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"71295577":["Poza zasi\u0119giem
Halina przyt\u0142oczona ci\u0119\u017Carem spadaj\u0105cych na jej barki codziennych obowi\u0105zk\u00F3w prze\u017Cywa kryzys nerwowy. Z pomoc\u0105 przychodzi jej Helena Pa\u017Adziochowa, kt\u00F3ra proponuje wsp\u00F3ln\u0105 ucieczk\u0119 na kr\u00F3ciutki urlop. Kobiety znikaj\u0105 niespodziewanie. Zaniepokojony Ferdek rozpoczyna poszukiwania. Trop prowadzi bardzo daleko, poza granice kraju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71295578":["Okruchy pami\u0119ci
Halina znajduje w piwnicy stary album rodzinny. Przegl\u0105daj\u0105c i analizuj\u0105c zdj\u0119cia ze \u015Blubu nabiera podejrzenia, \u017Ce Ferdek nigdy nie by\u0142 wobec niej szczery, mia\u0142 romans, a by\u0107 mo\u017Ce nawet dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 zbrodni. Kiepski uparcie twierdzi, \u017Ce niczego nie pami\u0119ta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167992.jpg","",["N"]],"71295579":["S\u0142awek i jego bliscy wybieraj\u0105 si\u0119 na obiad do modnej pizzerii. Nie s\u0105 jednak zadowoleni z obs\u0142ugi, gdy\u017C na posi\u0142ek czekaj\u0105 niemal godzin\u0119. Andrzej rezygnuje z wyjazdu do Chorwacji na rzecz wakacji nad Ba\u0142tykiem. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce niewiele na tym zaoszcz\u0119dzi. Aleksandra i Pawe\u0142 oraz ich dzieci preferuj\u0105 natomiast wypoczynek pod namiotem, co daje im poczucie wolno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"71295580":["Mariusz i Kasia opowiadaj\u0105 o \u015Bcie\u017Cce \u017Cyciowej, jak\u0105 wybrali. S\u0142awomir i jego bliscy wyruszaj\u0105 na wycieczk\u0119 melexem. Zamierzaj\u0105 zwiedzi\u0107 okoliczne atrakcje. Oleg i Ola wraz z c\u00F3rk\u0105 Dian\u0105 sp\u0119dzaj\u0105 wakacje we W\u0142adys\u0142awowie. Dla ukrai\u0144skiej rodziny mieszkaj\u0105cej w Polsce jest to pierwsze spotkanie z Ba\u0142tykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"71295581":["Re\u017C.: Greg Berlanti.
Siedemnastoletni Simon Spier (Nick Robinson) ukrywa przed swoim otoczeniem, \u017Ce jest gejem. Niedawno nawi\u0105za\u0142 przez internet znajomo\u015B\u0107 z koleg\u0105 z klasy. Problem w tym, \u017Ce nie zna jego to\u017Csamo\u015Bci. Pr\u00F3buj\u0105c wybrn\u0105\u0107 z tej trudnej i zarazem komicznej sytuacji, wik\u0142a si\u0119 w wydarzenia, kt\u00F3re na zawsze zmieni\u0105 jego \u017Cycie. Ekranizacja bestsellerowej powie\u015Bci Becky Albertalli \"Simon oraz inni homo sapiens\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365918.jpg","",[]],"71295582":["Re\u017C.: Tsui Hark.
Jack Quinn (Jean-Claude Van Damme), do\u015Bwiadczony tajny agent pracuj\u0105cy dla CIA, chcia\u0142by zako\u0144czy\u0107 s\u0142u\u017Cb\u0119 i wyjecha\u0107 z \u017Con\u0105 do Hongkongu. Zostaje jednak zmuszony przez pracodawc\u00F3w do wykonania jeszcze jednego zadania. Jack ma odnale\u017A\u0107 i unieszkodliwi\u0107 gro\u017Anego mi\u0119dzynarodowego terroryst\u0119 Stavrosa (Mickey Rourke). Jego misja ko\u0144czy si\u0119 niestety kl\u0119sk\u0105, a niebezpieczny przest\u0119pca ucieka. Gin\u0105 jednak dziewczyna Stavrosa i jego syn. Terrorysta o ich \u015Bmier\u0107 obwinia Quinna. Jack, kt\u00F3ry nie wype\u0142ni\u0142 zadania, za kar\u0119 zostaje zamkni\u0119ty w \"Kolonii\" - azylu dla tajnych agent\u00F3w zbyt cennych, by ich zabi\u0107, ale jednocze\u015Bnie zbyt gro\u017Anych, by mogli \u017Cy\u0107 na wolno\u015Bci. Kiedy Stavros porywa, ci\u0119\u017Carn\u0105 \u017Con\u0119 Jacka, Kathryn (Natacha Lindinger), ten ucieka CIA i staje do walki z przest\u0119pc\u0105. Nieoczekiwanie pomaga mu Yaz (Dennis Rodman) - ekscentryczny handlarz broni\u0105, geniusz pirotechniki i szalony wynalazca, kt\u00F3ry w rzeczywisto\u015Bci jest znakomitym agentem i mistrzem kamufla\u017Cu... Hollywoodzki debiut Tsui Harka, re\u017Cysera z Hongkongu, uznawanego obok Johna Woo i Ringo Lama za mistrza tamtejszego kina akcji. Solidny dramat sensacyjny z elementami komicznymi. Uwag\u0119 przykuwa gwiazda koszyk\u00F3wki Dennis Rodman, dla kt\u00F3rego film jest debiutem aktorskim. Ekscentryczny sportowiec przy\u0107mi\u0142 kreacje Van Damme'a czy Rourke.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153447.jpg","",["N"]],"71295583":["U\u015Bmiech losu
Wydaje si\u0119, \u017Ce tym razem rodzinie Kiepskich w ko\u0144cu dopisa\u0142o szcz\u0119\u015Bcie. Wieczni pechowcy, niespodziewanie dostaj\u0105 w spadku okr\u0105g\u0142y milion dolar\u00F3w. Przed oszo\u0142omionymi Kiepskimi otwieraj\u0105 si\u0119 praktycznie nieograniczone mo\u017Cliwo\u015Bci. Jednak wielkie pieni\u0105dze to, jak si\u0119 okazuje, r\u00F3wnie\u017C wielkie k\u0142opoty. Zaskoczeni wysoko\u015Bci\u0105 otrzymanej kwoty Kiepscy nie bardzo wiedza, co zrobi\u0107 z tak ogromnymi pieni\u0119dzmi. Ciekawe, jak Ferdynand i jego rodzina zdecyduj\u0105 si\u0119 je spo\u017Cytkowa\u0107?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71295584":["Sytuacja w domu Moniki i W\u0142adka staje si\u0119 coraz bardziej napi\u0119ta. Ojcowie szykuj\u0105 stroje na bal przebiera\u0144c\u00F3w, jedynie Tomasz kategorycznie odmawia Julce swojego udzia\u0142u. Czarek nadal nie przyznaje si\u0119 Paulinie, \u017Ce straci\u0142 prac\u0119, co wykorzystuje ma\u0142a Wiktoria i szanta\u017Cem wymusza na ojcu wyj\u0105tkowo niem\u0119ski str\u00F3j balowy. Matka Liliany sugeruje Jarkowi, \u017Ceby pilnowa\u0142 narzeczonej. Na balu m\u0119\u017Cczy\u017Ani stawiaj\u0105 si\u0119 w komplecie. Jest tam r\u00F3wnie\u017C Tomasz, kt\u00F3ry decyduje si\u0119 sprawi\u0107 rado\u015B\u0107 Julce. Niestety dziewczynka zdradza niewygodn\u0105 dla Liliany tajemnic\u0119. Mi\u0119dzy Jarem a Tomaszem dochodzi do konfliktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"71295585":["Po b\u00F3jce w przedszkolu Teresa nakazuje Lilianie rozwi\u0105za\u0107 problem Jara i Tomasza, kt\u00F3rzy dostaj\u0105 zakaz wst\u0119pu na teren przedszkola. Dziewczyna wyznaje Jarowi, \u017Ce kocha Tomasza, ale ten nie chce s\u0142ucha\u0107 i o\u015Bwiadcza, \u017Ce wszystko jej wybacza. Tymczasem z Matyld\u0105 poprzysi\u0119gaj\u0105 sobie zniszczenie Tomasza. Monika z W\u0142adkiem oddalaj\u0105 si\u0119 od siebie coraz bardziej, cho\u0107 mieszkaj\u0105 znowu pod jednym dachem. Kobieta jest \u015Bwiadkiem sceny, kt\u00F3ra utwierdza j\u0105 w przekonaniu, \u017Ce W\u0142adek ma romans z Ani\u0105. Z kolei Paulina podejrzewa Czarka o zdrad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"71295586":["Bo\u017Cena samotnie wychowuje 19-letniego Bartosza, kt\u00F3ry jest powa\u017Cnie upo\u015Bledzony intelektualnie. Ch\u0142opiec ma problemy z m\u00F3wieniem i komunikacj\u0105. Ojciec ch\u0142opca porzuci\u0142 rodzin\u0119. Kilka miesi\u0119cy temu, gdy w mieszkaniu nikogo nie by\u0142o, zapali\u0142a si\u0119 instalacja elektryczna i wszystko doszcz\u0119tnie sp\u0142on\u0119\u0142o. Otrzymany przez rodzin\u0119 lokal socjalny sk\u0142ada si\u0119 z male\u0144kiego pokoju i \u0142azienki. Bo\u017Cena nie ma nawet gdzie przechowywa\u0107 posi\u0142k\u00F3w, a Bartek t\u0119skni za dawnym mieszkaniem i \u017Ale znosi zmian\u0119. Ze wzgl\u0119du na to, \u017Ce Bo\u017Cen\u0119 nie sta\u0107 na remont mieszkania, do akcji wkracza ekipa \"Naszego Nowego Domu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"71295587":["Siostry
Bli\u017Aniaczki Olga i Maja r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 nie tylko fizycznie, ale te\u017C psychicznie. \u017Bywio\u0142owa Olga uwielbia ta\u0144czy\u0107, natomiast skromna Maja \u017Cyje w jej cieniu. Pewnego dnia w drodze do szko\u0142y pierwsza z nich wyjmuje paczk\u0119 orzeszk\u00F3w. Zjada kilka z nich i zaczyna si\u0119 dusi\u0107. Maja dzwoni pod numer alarmowy 112. Operator podejrzewa reakcj\u0119 uczuleniow\u0105, okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce dziewczyna zakrztusi\u0142a si\u0119 orzeszkiem, kt\u00F3ry utkwi\u0142 jej w tchawicy. Gdy przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 ratownicy, Olga ju\u017C nie oddycha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"71295588":["Eldorado
Arnold Boczek postanawia w\u0142ama\u0107 si\u0119 do pustego pomieszczenia, znajduj\u0105cego si\u0119 na korytarzu kamienicy. Okazuje si\u0119, \u017Ce w niezamieszka\u0142ym lokalu znajduje si\u0119 kolekcja ekskluzywnych starych win. Kiedy s\u0105siedzi ochoczo przyst\u0119puj\u0105 do konsumpcji, Marian Pa\u017Adzioch u\u015Bwiadamia ich o warto\u015Bci spo\u017Cywanego alkoholu. Okazuje si\u0119, \u017Ce ka\u017Cda z butelek ze szlachetnym trunkiem kosztuje fortun\u0119. Ferdek, Boczek i Pa\u017Adzioch staj\u0105 przed dylematem: pi\u0107 albo nie pi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71295115":["Pani Justyna rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem i obecnie samotnie opiekuje si\u0119 doros\u0142\u0105 c\u00F3rk\u0105 Marzen\u0105, kt\u00F3ra cierpi na zesp\u00F3\u0142 Downa. Obie do niedawna \u017Cy\u0142y razem \u015Al\u0105sku. Ze wzgl\u0119du na zdiagnozowan\u0105 u Marzeny wad\u0119 serca pani Justyna postanowi\u0142a porzuci\u0107 posad\u0119 kierowcy autobusu i przenie\u015B\u0107 si\u0119 z c\u00F3rk\u0105 na Podlasie. Znacznie czystsze powietrze lepiej dzia\u0142a na chor\u0105. Kobiety mieszkaj\u0105 jednak w starym drewnianym domu, w kt\u00F3rym z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych s\u0105siad\u00F3w uda\u0142o si\u0119 przeprowadzi\u0107 proste prace remontowe. W budynku brak \u0142azienki, a ogrzewa go jedynie kilka elektrycznych grzejnik\u00F3w. Przetrwanie zimy w takich warunkach wydaje si\u0119 niemo\u017Cliwe. Z pomoc\u0105 przybywa ekipa Przemka. Projekt pi\u0119knego podlaskiego domku przygotuje natomiast Martyna.","","",["N"]],"71295116":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","","",["N"]],"71295117":["Poligon
Dawid umawia si\u0119 na randk\u0119 z Emm\u0105. W trakcie spotkania zauwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna ma na r\u0119ce siniaki. Ch\u0142opak postanawia przekona\u0107 si\u0119, czy nowa znajoma jest ofiar\u0105 przemocy. W trakcie wizyty w domu Emmy wpada na trop rodzinnej tajemnicy, skrz\u0119tnie skrywanej przez ojca dziewczyny.","","",["JM"]],"71295118":["Za p\u00F3\u017Ano na \u017Cal
Kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do domu zamo\u017Cnego biznesmena. Zostaje ranna c\u00F3rka m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra nakry\u0142a w\u0142amywaczy, a jej ojciec otrzymuje pogr\u00F3\u017Cki. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce g\u0142\u00F3wnym motywem by\u0142a nie kradzie\u017C, lecz ch\u0119\u0107 zemsty na rodzinie. Sprawcy pozostaj\u0105 nieuchwytni, a ofiarom nadal grozi niebezpiecze\u0144stwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce klucz do zagadki kryje si\u0119 w przesz\u0142o\u015Bci jednego z cz\u0142onk\u00F3w rodziny. Zagro\u017Cenie nadchodzi z najmniej oczekiwanej strony.","","",["N"]],"71295119":["Atmosfera w domu Mi\u0142osza si\u0119 uspokaja. Bachleda i Jagna umawiaj\u0105 si\u0119 na wieczorn\u0105 randk\u0119. \u017Badne z nich nie spodziewa si\u0119, \u017Ce to tylko cisza przed burz\u0105, a wiecz\u00F3r nie potoczy si\u0119 wed\u0142ug ich plan\u00F3w. Tymczasem na s\u0142u\u017Cbie za\u0142oga musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 pierwszym zg\u0142oszeniem. Nastolatka odkry\u0142a ukryt\u0105 kamerk\u0119 w \u0142azience. Podejrzenie pada na ojczyma dziewczyny, kt\u00F3ry jest nauczycielem informatyki w jednym z lice\u00F3w. Str\u00F3\u017Ce prawa robi\u0105 wywiad w tej szkole. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie ma dobrej opinii w\u015Br\u00F3d m\u0142odzie\u017Cy, a szczeg\u00F3lnie w\u015Br\u00F3d nastoletnich uczennic. Podczas przerwy Mi\u0142osz i Miko\u0142aj zostaj\u0105 zaanga\u017Cowani przez sier\u017Canta Poniatowskiego do pomocy. B\u0142ahe zadanie staje si\u0119 pocz\u0105tkiem powa\u017Cnej afery.","","",["N"]],"71295120":["Marta przywozi do szpitala 12-letniego synka Krzysia. Ch\u0142opiec choruje na atopowe zapalenie sk\u00F3ry. Jego matka Marta zwierza si\u0119 piel\u0119gniarce, \u017Ce sama wychowuje syna, poniewa\u017C jej m\u0105\u017C przed 7 laty wyjecha\u0142 do Kanady i s\u0142uch po nim zagin\u0105\u0142. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wr\u00F3ci\u0142 i po kryjomu spotyka si\u0119 z synem. M\u0119\u017Cczyzna za\u0142o\u017Cy\u0142 now\u0105 rodzin\u0119. Niebawem wychodzi na jaw, \u017Ce jego 5-letnia c\u00F3rka czeka na przeszczep szpiku, a Krzy\u015B m\u00F3g\u0142by by\u0107 dawc\u0105. Tymczasem Ewa wraca z Florencji. Zwierza si\u0119 Ma\u0142gosi, \u017Ce jej dawny partner Hubert nie daje jej spokoju.","","",[]],"71295121":["Prze\u015Bladowana przez zab\u00F3jc\u0119
Detektywi udaremniaj\u0105 pr\u00F3b\u0119 zamachu na \u017Cycie Niny Skalskiej. Bandycie udaje si\u0119 jednak uciec. W mieszkaniu dziewczyny znajduj\u0105 cia\u0142o jej ch\u0142opaka, kt\u00F3rego zabi\u0142 ten sam m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry strzela\u0142 do niej. Klientka detektyw\u00F3w nie potrafi powiedzie\u0107, dlaczego jej ch\u0142opak zgin\u0105\u0142. Tymczasem bandyci pr\u00F3buj\u0105 ponownie j\u0105 zabi\u0107...","","",[]],"71295122":["Walka o \u017Cycie
Mariola Grochal boi si\u0119 o swojego syna, Grzegorza. Znalaz\u0142a u niego bro\u0144. Nie chce, aby ch\u0142opak sko\u0144czy\u0142 tak samo, jak jego brat, Wojtek, kt\u00F3ry niedawno powiesi\u0142 si\u0119 w klubie bokserskim. Klientka zrobi wszystko, aby nie dopu\u015Bci\u0107 do powt\u00F3rzenia si\u0119 rodzinnej tragedii. Maj\u0105 jej w tym pom\u00F3c detektywi Malanowskiego, kt\u00F3rzy postanawiaj\u0105 obserwowa\u0107 Grzegorza, aby dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej na temat ch\u0142opaka.","","",[]],"71295123":["Bandziorek po wyj\u015Bciu z wi\u0119zienia czuje si\u0119 znakomicie. Ma ju\u017C prac\u0119, a teraz czas znale\u017A\u0107 dziewczyn\u0119. Andelek wpada na pomys\u0142, jak zarobi\u0107 na \u017Cycie, a przy okazji si\u0119 nie nam\u0119czy\u0107. Postanowi\u0142 sprzedawa\u0107 koszulki z swoj\u0105 podobizn\u0105. Do wej\u015Bcia w nowy biznes namawia Marka. Andrzej cz\u0119sto flirtuje z dziewczynami w internecie, ale nie wi\u0105\u017Ce du\u017Cych nadziei z relacjami z sieci. Mimo powodzenia na portalach randkowych nadal nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 kobiety swojego \u017Cycia.","","",["N"]],"71295124":["Marcin po tym jak zostawi\u0142a go \u017Cona, postanowi\u0142 da\u0107 sobie drug\u0105 szans\u0119. Zamierza znale\u017A\u0107 kobiet\u0119 swojego \u017Cycia. Relacje damsko-m\u0119skie to dla niego trudny temat, wi\u0119c jedzie do znajomego zapyta\u0107 o rad\u0119. Andelek rozwija pomys\u0142 sprzeda\u017Cy koszulek z swoj\u0105 podobizn\u0105. Razem z Markiem opracowuj\u0105 plan promocji. Maciek liczy, \u017Ce jego wrodzony talent do ta\u0144ca podbije serce dziewczyny. Trenuje kroki przed kolejn\u0105 imprez\u0105.","","",["N"]],"71295125":["Skok
S\u0105siedzi Marian Pa\u017Adzioch oraz Ferdynand Kiepski nie widz\u0105 \u017Cadnej mo\u017Cliwo\u015Bci zarobienia du\u017Cych pieni\u0119dzy uczciw\u0105 prac\u0105. Po namy\u015Ble postanawiaj\u0105 wkroczy\u0107 na drog\u0119 przest\u0119pcz\u0105. Obmy\u015Blaj\u0105 plan obrabowania pobliskiego banku.","","",["N"]],"71295126":["Radny
Marian Pa\u017Adzioch oznajmia swoim s\u0105siadom, \u017Ce postanowi\u0142 kandydowa\u0107 na radnego. Jest przekonany, \u017Ce cieszy si\u0119 og\u00F3lnym poparciem rodzin mieszkaj\u0105cych po s\u0105siedzku, a nawet w ca\u0142ej dzielnicy. Jeden Ferdynand Kiepski uwa\u017Ca, \u017Ce Pa\u017Adzioch nie zas\u0142uguje na tak odpowiedzialne spo\u0142ecznie stanowisko.","","",["N"]],"71295127":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"71295128":["38-letnia \u017Cona znanego adwokata pr\u00F3buje odkry\u0107, kto i dlaczego zabi\u0142 jej m\u0119\u017Ca
Nieletnia c\u00F3rka okulistki trafia do izby wytrze\u017Awie\u0144. Wybucha skandal, poniewa\u017C m\u0105\u017C kobiety, a ojciec dziewczyny jest znanym adwokatem. Wkr\u00F3tce m\u0119\u017Cczyzna ginie w wypadku samochodowym. Policja odkrywa, \u017Ce kto\u015B celowo uszkodzi\u0142 hamulce w jego aucie. Dalsze \u015Bledztwo wykazuje, \u017Ce prawnik by\u0142 adwokatem mafii. \u017Bycie jego zony i c\u00F3rki r\u00F3wnie\u017C jest zagro\u017Cone.","","",["N"]],"71295129":["Poligon
Dawid umawia si\u0119 na randk\u0119 z Emm\u0105. W trakcie spotkania zauwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna ma na r\u0119ce siniaki. Ch\u0142opak postanawia przekona\u0107 si\u0119, czy nowa znajoma jest ofiar\u0105 przemocy. W trakcie wizyty w domu Emmy wpada na trop rodzinnej tajemnicy, skrz\u0119tnie skrywanej przez ojca dziewczyny.","","",["JM"]],"71295130":["\u015Alepy traf
\u015Aledczy planuj\u0105 kr\u00F3tki wypoczynek na dzia\u0142ce Tomka. Po drodze mijaj\u0105 niedbale zaparkowany samoch\u00F3d, a w nim przestraszone ma\u0142e dziecko. Detektywi rozpoczynaj\u0105 poszukiwania opiekun\u00F3w ch\u0142opca. Przeczesuj\u0105 las. S\u0142ysz\u0105 wystrza\u0142y. Gdy docieraj\u0105 na miejsce, z kt\u00F3rego dochodz\u0105 odg\u0142osy, znajduj\u0105 dw\u00F3ch ch\u0142opc\u00F3w bawi\u0105cych si\u0119 petardami. Niebawem znajduj\u0105 w lesie cia\u0142o - wed\u0142ug ich podejrze\u0144 - ojca opuszczonego dziecka.","","",["N"]],"71295131":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"71295132":["Pani Justyna rozwiod\u0142a si\u0119 z m\u0119\u017Cem i obecnie samotnie opiekuje si\u0119 doros\u0142\u0105 c\u00F3rk\u0105 Marzen\u0105, kt\u00F3ra cierpi na zesp\u00F3\u0142 Downa. Obie do niedawna \u017Cy\u0142y razem \u015Al\u0105sku. Ze wzgl\u0119du na zdiagnozowan\u0105 u Marzeny wad\u0119 serca pani Justyna postanowi\u0142a porzuci\u0107 posad\u0119 kierowcy autobusu i przenie\u015B\u0107 si\u0119 z c\u00F3rk\u0105 na Podlasie. Znacznie czystsze powietrze lepiej dzia\u0142a na chor\u0105. Kobiety mieszkaj\u0105 jednak w starym drewnianym domu, w kt\u00F3rym z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych s\u0105siad\u00F3w uda\u0142o si\u0119 przeprowadzi\u0107 proste prace remontowe. W budynku brak \u0142azienki, a ogrzewa go jedynie kilka elektrycznych grzejnik\u00F3w. Przetrwanie zimy w takich warunkach wydaje si\u0119 niemo\u017Cliwe. Z pomoc\u0105 przybywa ekipa Przemka. Projekt pi\u0119knego podlaskiego domku przygotuje natomiast Martyna.","","",["N"]],"71295133":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"71295134":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","","",["N"]],"71295135":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 zwierz\u0119ta i zajmuj\u0105 si\u0119 pomaganiem im. Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, pomaga\u0142a m.in. w ewakuacji dzikich zwierz\u0105t z ogarni\u0119tej wojn\u0105 Ukrainy. Katarzyna Trotzek za\u0142o\u017Cy\u0142a Azyl dla \u015Awi\u0144 Chrumkowo. Scarlett Szy\u0142ogalis prowadzi schronisko dla koni ocalonych przed \u015Bmierci\u0105 w rze\u017Ani - o nazwie Tara, Jerzy Gara stworzy\u0142 o\u015Brodek rehabilitacji dla je\u017Cy o nazwie Jerzy dla Je\u017Cy. S\u0142awomir Prochocki jako wolontariusz ratuje psy, Tw\u00F3rcy serii odwiedzaj\u0105 tak\u017Ce schronisko dla bezdomnych zwierz\u0105t w J\u00F3zefowie ko\u0142o Legionowa oraz Fundacj\u0119 Albatros - O\u015Brodek Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Bukwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna","","",["N"]],"71295136":["Zenon nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu swojej c\u00F3rki z Luckiem. Prosi o pomoc Brygid\u0119, siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 swojej \u017Cony. Kobieta znajduje fantastyczne miejsce, w kt\u00F3rym mo\u017Cna urz\u0105dzi\u0107 wesele, ale pierwszy wolny termin wypada dopiero... za trzy lata. Zenon liczy na to, \u017Ce do tego czasu m\u0142odzi dawno si\u0119 rozstan\u0105. W domu Ledwoni\u00F3w Roman wprowadza nowe nawyki \u017Cywieniowe. Zamierza schudn\u0105\u0107 na \u015Blub syna przy pomocy diety-cud. Sen z powiek obu rodzinom sp\u0119dzaj\u0105 koszty i organizacja wesela. Zenon wci\u0105\u017C si\u0119 obawia kontroli skarbowej. W domu Nag\u00F3rskich pojawia si\u0119 kolejny m\u0142ody cz\u0142owiek. Tym razem jednak na intrydze m\u0119\u017Cczyzny kto\u015B skorzysta.","","",["N"]],"71295137":["Podczas obiadu u Doroty dr Niski wspomina o nowym programie rz\u0105dowym \"Plus si\u0119 rodzi\". Za zaj\u015Bcie w ci\u0105\u017C\u0119 mo\u017Cna otrzyma\u0107 bezzwrotn\u0105 dotacj\u0119 - nawet sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Bliscy zakochanych dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce Lucek i And\u017Cela powinni z niego skorzysta\u0107. Doktor Niski postanawia wystawi\u0107 dziewczynie za\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re potwierdzi, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Ledwoni\u00F3w przechodzi kryzys. Roman odwiedza doktora Niskiego w gabinecie, a ten radzi mu, aby zorganizowa\u0142 dla Doroty romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Zenon postanawia wynaj\u0105\u0107 detektywa, kt\u00F3ry \u015Bledzi\u0142by Lucka. Tymczasem ch\u0142opak spotyka na pla\u017Cy pewn\u0105 interesuj\u0105c\u0105 nieznajom\u0105.","","",["N"]],"71295138":["Biedny Romek
Justyna w ko\u0144cu zamieszkuje w swoim wymarzonym domu. Szybko jednak odkrywa, \u017Ce elegancka dzielnica skrywa wiele mrocznych tajemnic. Kobieta podejrzewa, \u017Ce ma\u0142oletni syn s\u0105siad\u00F3w, Romek, jest ofiar\u0105 przemocy domowej. Zaczyna obserwowa\u0107 jego rodzin\u0119, by potwierdzi\u0107 swoje przypuszczenia. W ko\u0144cu zauwa\u017Ca na plecach dziecka \u015Blady pobicia. Dochodzi do wniosku, \u017Ce ch\u0142opca skatowa\u0142a niestabilna emocjonalnie matka.","","",["N"]],"71295139":["W komendzie pojawia si\u0119 przera\u017Cona kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce porwano jej wsp\u00F3\u0142lokatork\u0119. Patrol sprawdza monitoring z osiedla, na kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 dwie studentki. Na nagraniu wida\u0107, jak jaki\u015B m\u0119\u017Cczyzna szarpie si\u0119 z zaginion\u0105. Okazuje si\u0119 on by\u0142ym ch\u0142opakiem poszukiwanej dziewczyny. Str\u00F3\u017Ce prawa jad\u0105 go przes\u0142ucha\u0107. Do mieszkania podejrzanego wraz z nimi rusza techniczka Klara, kt\u00F3ra po ostatnim spotkaniu z Markiem postanawia by\u0107 blisko niego podczas ca\u0142ej s\u0142u\u017Cby. Tymczasem kolejny trop w sprawie zagini\u0119cia dziewczyny prowadzi do podejrzanej szko\u0142y jogi. Aby zdoby\u0107 wi\u0119cej informacji, za\u0142oga si\u0119ga po nietypowe metody i stosuje prowokacj\u0119. Natalia wpada przez to w k\u0142opoty.","","",["N"]],"71295140":["Zagini\u0119cie Zuzy
Niespodziewanie znika psycholo\u017Cka Zuza Kr\u00F3l. Kobieta od lat wsp\u00F3\u0142pracuje z policj\u0105 i prowadzi fundacj\u0119, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 poszukiwaniami os\u00F3b zaginionych. C\u00F3rka zaginionej, 16-letnia Aneta, kieruje podejrzenia w stron\u0119 swojego by\u0142ego ch\u0142opaka 29-letniego Oskara. M\u0119\u017Cczyzna grozi\u0142 im, a w noc zagini\u0119cia Zuzy by\u0142 widziany, jak kr\u0105\u017Cy\u0142 pod ich domem. Dochodzenie prowadz\u0105 Irka i Antek. Czynno\u015Bci \u015Bledcze prowadz\u0105 ich do podwarszawskiej wioski. Psycholo\u017Cka pojecha\u0142a tam w sprawie tajemniczego zagini\u0119cia m\u0142odej dziewczyny, do kt\u00F3rego dosz\u0142o przed laty. Na miejscu policjanci znajduj\u0105 samoch\u00F3d kobiety. Niestety nadal nie wiadomo, czy Zuza jest ca\u0142a i zdrowa ani kto odpowiada za jej znikniecie: ludzie ze wsi czy by\u0142y ch\u0142opak jej c\u00F3rki.","","",["N"]],"71295141":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"71295142":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"71295143":["Arek i Marta ciesz\u0105 si\u0119, \u017Ce uda\u0142o im si\u0119 opublikowa\u0107 artyku\u0142 o Darewiczu. Dorota wybiera si\u0119 do Warszawy na rozpraw\u0119 s\u0105dow\u0105 w sprawie Jadwigi, kt\u00F3ra j\u0105 wi\u0119zi\u0142a. Artur nie jest zadowolony z tego wyjazdu, r\u00F3wnie\u017C dlatego \u017Ce jego ukochana ma si\u0119 spotka\u0107 Leszkiem. Tymczasem podczas procesu dochodzi do tragedii. Adam pr\u00F3buje na nowo zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do Ma\u0142gosi. Liczy na powr\u00F3t uczucia, kt\u00F3re po\u0142\u0105czy\u0142o ich na studiach.","","",[]],"71295144":["Piszczyk
Ferdynand twierdzi, \u017Ce od d\u0142u\u017Cszego czasu s\u0142yszy jakie\u015B dziwne d\u017Awi\u0119ki dochodz\u0105ce ze \u015Bciany, jakby rodzaj piszczenia. W poszukiwaniu \u017Ar\u00F3d\u0142a dokuczliwych odg\u0142os\u00F3w opukuje i os\u0142uchuje \u015Bciany w ca\u0142ym mieszkaniu. Rodzina i s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce Ferdek pad\u0142 ofiar\u0105 manii prze\u015Bladowczej. Nikt opr\u00F3cz niego niczego nie s\u0142yszy. Zrozpaczony Kiepski zwierza si\u0119 prezesowi Koz\u0142owskiemu, kt\u00F3ry jako jedyny traktuje spraw\u0119 bardzo powa\u017Cnie.","","",["N"]],"71295145":["45-letnia Izabela po wyje\u017Adzie integracyjnym odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy
45-latka zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119. M\u0105\u017C kobiety uwa\u017Ca, \u017Ce partnerka mia\u0142a romans, poniewa\u017C on uchodzi za bezp\u0142odnego. \u017Bona wyznaje mu, \u017Ce zosta\u0142a zgwa\u0142cona na wyje\u017Adzie integracyjnym. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B zleci\u0142 to przest\u0119pstwo. Podejrzenia padaj\u0105 na zazdrosn\u0105 kole\u017Cank\u0119 pracy.","","",["N"]],"71295146":["Zabi\u0142 moj\u0105 siostr\u0119
Rodzice Mileny nie s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem. Dziewczyna raz na jaki\u015B czas odwiedza swojego ojca Piotra i jego rodzin\u0119, \u017Con\u0119 i c\u00F3rk\u0119 Oliwi\u0119. Ch\u0142opak przyrodniej siostry jest zachwycon\u0105 urod\u0105 go\u015Bcia. Nastolatka staje si\u0119 zazdrosna. Pewnego dnia, wracaj\u0105c do domu ojca, Milena znajduje Oliwi\u0119 w bardzo z\u0142ym stanie. Przera\u017Cona dzwoni pod numer 112.","","",["N"]],"71295147":["Biedny Romek
Justyna w ko\u0144cu zamieszkuje w swoim wymarzonym domu. Szybko jednak odkrywa, \u017Ce elegancka dzielnica skrywa wiele mrocznych tajemnic. Kobieta podejrzewa, \u017Ce ma\u0142oletni syn s\u0105siad\u00F3w, Romek, jest ofiar\u0105 przemocy domowej. Zaczyna obserwowa\u0107 jego rodzin\u0119, by potwierdzi\u0107 swoje przypuszczenia. W ko\u0144cu zauwa\u017Ca na plecach dziecka \u015Blady pobicia. Dochodzi do wniosku, \u017Ce ch\u0142opca skatowa\u0142a niestabilna emocjonalnie matka.","","",["N"]],"71295148":["W komendzie pojawia si\u0119 przera\u017Cona kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce porwano jej wsp\u00F3\u0142lokatork\u0119. Patrol sprawdza monitoring z osiedla, na kt\u00F3rym mieszkaj\u0105 dwie studentki. Na nagraniu wida\u0107, jak jaki\u015B m\u0119\u017Cczyzna szarpie si\u0119 z zaginion\u0105. Okazuje si\u0119 on by\u0142ym ch\u0142opakiem poszukiwanej dziewczyny. Str\u00F3\u017Ce prawa jad\u0105 go przes\u0142ucha\u0107. Do mieszkania podejrzanego wraz z nimi rusza techniczka Klara, kt\u00F3ra po ostatnim spotkaniu z Markiem postanawia by\u0107 blisko niego podczas ca\u0142ej s\u0142u\u017Cby. Tymczasem kolejny trop w sprawie zagini\u0119cia dziewczyny prowadzi do podejrzanej szko\u0142y jogi. Aby zdoby\u0107 wi\u0119cej informacji, za\u0142oga si\u0119ga po nietypowe metody i stosuje prowokacj\u0119. Natalia wpada przez to w k\u0142opoty.","","",["N"]],"71295149":["Za p\u00F3\u017Ano na \u017Cal
Kto\u015B w\u0142amuje si\u0119 do domu zamo\u017Cnego biznesmena. Zostaje ranna c\u00F3rka m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra nakry\u0142a w\u0142amywaczy, a jej ojciec otrzymuje pogr\u00F3\u017Cki. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce g\u0142\u00F3wnym motywem by\u0142a nie kradzie\u017C, lecz ch\u0119\u0107 zemsty na rodzinie. Sprawcy pozostaj\u0105 nieuchwytni, a ofiarom nadal grozi niebezpiecze\u0144stwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce klucz do zagadki kryje si\u0119 w przesz\u0142o\u015Bci jednego z cz\u0142onk\u00F3w rodziny. Zagro\u017Cenie nadchodzi z najmniej oczekiwanej strony.","","",["N"]],"71295150":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"71295151":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"71295152":["Arek i Marta ciesz\u0105 si\u0119, \u017Ce uda\u0142o im si\u0119 opublikowa\u0107 artyku\u0142 o Darewiczu. Dorota wybiera si\u0119 do Warszawy na rozpraw\u0119 s\u0105dow\u0105 w sprawie Jadwigi, kt\u00F3ra j\u0105 wi\u0119zi\u0142a. Artur nie jest zadowolony z tego wyjazdu, r\u00F3wnie\u017C dlatego \u017Ce jego ukochana ma si\u0119 spotka\u0107 Leszkiem. Tymczasem podczas procesu dochodzi do tragedii. Adam pr\u00F3buje na nowo zbli\u017Cy\u0107 si\u0119 do Ma\u0142gosi. Liczy na powr\u00F3t uczucia, kt\u00F3re po\u0142\u0105czy\u0142o ich na studiach.","","",[]],"71295153":["Piszczyk
Ferdynand twierdzi, \u017Ce od d\u0142u\u017Cszego czasu s\u0142yszy jakie\u015B dziwne d\u017Awi\u0119ki dochodz\u0105ce ze \u015Bciany, jakby rodzaj piszczenia. W poszukiwaniu \u017Ar\u00F3d\u0142a dokuczliwych odg\u0142os\u00F3w opukuje i os\u0142uchuje \u015Bciany w ca\u0142ym mieszkaniu. Rodzina i s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce Ferdek pad\u0142 ofiar\u0105 manii prze\u015Bladowczej. Nikt opr\u00F3cz niego niczego nie s\u0142yszy. Zrozpaczony Kiepski zwierza si\u0119 prezesowi Koz\u0142owskiemu, kt\u00F3ry jako jedyny traktuje spraw\u0119 bardzo powa\u017Cnie.","","",["N"]],"71295154":["Zenon nie zamierza dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu swojej c\u00F3rki z Luckiem. Prosi o pomoc Brygid\u0119, siostr\u0119 bli\u017Aniaczk\u0119 swojej \u017Cony. Kobieta znajduje fantastyczne miejsce, w kt\u00F3rym mo\u017Cna urz\u0105dzi\u0107 wesele, ale pierwszy wolny termin wypada dopiero... za trzy lata. Zenon liczy na to, \u017Ce do tego czasu m\u0142odzi dawno si\u0119 rozstan\u0105. W domu Ledwoni\u00F3w Roman wprowadza nowe nawyki \u017Cywieniowe. Zamierza schudn\u0105\u0107 na \u015Blub syna przy pomocy diety-cud. Sen z powiek obu rodzinom sp\u0119dzaj\u0105 koszty i organizacja wesela. Zenon wci\u0105\u017C si\u0119 obawia kontroli skarbowej. W domu Nag\u00F3rskich pojawia si\u0119 kolejny m\u0142ody cz\u0142owiek. Tym razem jednak na intrydze m\u0119\u017Cczyzny kto\u015B skorzysta.","","",["N"]],"71295155":["Podczas obiadu u Doroty dr Niski wspomina o nowym programie rz\u0105dowym \"Plus si\u0119 rodzi\". Za zaj\u015Bcie w ci\u0105\u017C\u0119 mo\u017Cna otrzyma\u0107 bezzwrotn\u0105 dotacj\u0119 - nawet sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Bliscy zakochanych dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce Lucek i And\u017Cela powinni z niego skorzysta\u0107. Doktor Niski postanawia wystawi\u0107 dziewczynie za\u015Bwiadczenia, kt\u00F3re potwierdzi, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Ledwoni\u00F3w przechodzi kryzys. Roman odwiedza doktora Niskiego w gabinecie, a ten radzi mu, aby zorganizowa\u0142 dla Doroty romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Zenon postanawia wynaj\u0105\u0107 detektywa, kt\u00F3ry \u015Bledzi\u0142by Lucka. Tymczasem ch\u0142opak spotyka na pla\u017Cy pewn\u0105 interesuj\u0105c\u0105 nieznajom\u0105.","","",["N"]],"71295156":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 zwierz\u0119ta i zajmuj\u0105 si\u0119 pomaganiem im. Ewa Zgrabczy\u0144ska, dyrektorka ogrodu zoologicznego w Poznaniu, pomaga\u0142a m.in. w ewakuacji dzikich zwierz\u0105t z ogarni\u0119tej wojn\u0105 Ukrainy. Katarzyna Trotzek za\u0142o\u017Cy\u0142a Azyl dla \u015Awi\u0144 Chrumkowo. Scarlett Szy\u0142ogalis prowadzi schronisko dla koni ocalonych przed \u015Bmierci\u0105 w rze\u017Ani - o nazwie Tara, Jerzy Gara stworzy\u0142 o\u015Brodek rehabilitacji dla je\u017Cy o nazwie Jerzy dla Je\u017Cy. S\u0142awomir Prochocki jako wolontariusz ratuje psy, Tw\u00F3rcy serii odwiedzaj\u0105 tak\u017Ce schronisko dla bezdomnych zwierz\u0105t w J\u00F3zefowie ko\u0142o Legionowa oraz Fundacj\u0119 Albatros - O\u015Brodek Rehabilitacji Ptak\u00F3w Dzikich w Bukwa\u0142dzie ko\u0142o Olsztyna","","",["N"]],"71295157":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"71295158":["Pan Julian ma dwie c\u00F3rki - Monik\u0119 i Bernadett\u0119, oraz \u017Con\u0119 Mari\u0119, z kt\u00F3r\u0105 od trzydziestu lat tworzy szcz\u0119\u015Bliwe ma\u0142\u017Ce\u0144stwo. Ich stary, drewniany, bieszczadzki dom jest w katastrofalnym stanie. Wymaga natychmiastowego remontu. Niepe\u0142nosprawna Monika, kt\u00F3ra po domu porusza si\u0119 na kolanach, nieustannie rani si\u0119 i obija, poniewa\u017C pod\u0142oga jest dziurawa, a deski spr\u00F3chnia\u0142e. Bez pomocy siostry lub ojca, dziewczyna nie jest w stanie skorzysta\u0107 z \u0142azienki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2110940.jpg","",["JM"]],"71295159":["Tu\u017C przed Dniem Kobiet Ewa Wachowicz odwiedzi g\u00F3rali w Beskidzie Makowskim, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, co le\u017Cy w zakresie obowi\u0105zk\u00F3w m\u0119\u017Cczyzny. Nast\u0119pnie poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 proste potrawy, kt\u00F3re dla ukochanej mo\u017Ce przyrz\u0105dzi\u0107 niezbyt wprawny w kulinarnych bojach wybranek. Zacznie od zaskakuj\u0105cej przystawki w postaci pieczonej cebuli. Nast\u0119pnie ugotuje zup\u0119 serow\u0105. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda udka indycze w warzywach i karmelowym piwie, a na deser pieczone banany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71295160":["Losy ludzi, kt\u00F3rzy zerwali z luksusami miejskiego \u017Cycia, by podj\u0105\u0107 niespodzianki i wyzwania, towarzysz\u0105ce obcowaniu z przyrod\u0105 na peryferiach cywilizacji. Kamery ukazuj\u0105 portrety niepowtarzalnych bieszczadzkich zakapior\u00F3w, outsider\u00F3w, palaczy i drwali oraz ich codzienno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71295161":["Fa\u0142szywa rodzina
Maja nie ma partnera i nie lubi swojej pracy. Dziedziczy dom po zmar\u0142ych dziadkach i zamieszkuje w nim. Jej s\u0105siadem jest Micha\u0142, kt\u00F3ry samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Maja czasami dorabia sobie jako opiekunka jego pociech. Pewnego dnia do dziewczyny dzwoni ciotka Janina z USA, o kt\u00F3rej istnieniu nie mia\u0142a poj\u0119cia. Okazuje si\u0119, \u017Ce matka Mai ok\u0142ama\u0142a krewn\u0105 i wm\u00F3wi\u0142a jej, \u017Ce jej c\u00F3rka ma rodzin\u0119. Dziewczyna podtrzymuje k\u0142amstwo. Wysy\u0142a krewnej zdj\u0119cia Micha\u0142a i jego pociech. S\u0105dzi, \u017Ce niewinne k\u0142amstwo nie b\u0119dzie mia\u0142o \u017Cadnych konsekwencji. Ale nied\u0142ugo potem ciotka zaczyna wysy\u0142a\u0107 Mai prezenty i dolary. Maja, kt\u00F3ra ma problemy finansowe, postanawia brn\u0105\u0107 w k\u0142amstwo. Par\u0119 tygodni p\u00F3\u017Aniej dostaje od ciotki wiadomo\u015B\u0107. Janina przylatuje do Polski, by w ko\u0144cu pozna\u0107 Maj\u0119 i jej wspania\u0142\u0105 rodzin\u0119. Dziewczyna nie wie, co robi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71295162":["Malinowe ciasto
Olga Skulska pracuje jako cukierniczka i jednocze\u015Bnie jest w\u0142a\u015Bcicielka ma\u0142ej knajpy, w kt\u00F3rej serwuje swoje wyroby. Od tygodnia jej lokal odwiedza bardzo przystojny Mariusz. M\u0119\u017Cczyzna prawi jej komplementy i chwali ciasto malinowe. Wkr\u00F3tce Olga i Mariusz zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107. Kobieta ma jednak problem. Na pocz\u0105tku znajomo\u015Bci przedstawi\u0142a si\u0119 jako m\u0142odsza i teraz ma obawy, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna rzuci j\u0105, gdy prawda wyjdzie na jaw. Olga zaprasza Mariusza do domu, a swojego syna, Adama, przedstawia jako ucznia cukiernictwa. Nied\u0142ugo po tym spotkaniu okazuje si\u0119, \u017Ce jej wybranek ma \u017Con\u0119, a tego samego dnia kobieta odkrywa, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy. Teraz ju\u017C nie wiadomo, co w ich zwi\u0105zku jest prawd\u0105, gdy\u017C oboje k\u0142amali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",["N"]],"71295163":["Szalona siostrzyczka
Karol z \u017Con\u0105 Olg\u0105 zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej siostry Sabiny. Rodze\u0144stwo nie utrzymywa\u0142o ze sob\u0105 kontakt\u00F3w. Po raz ostatni widzieli si\u0119 rok temu. Karola zaniepokoi\u0142o to, \u017Ce siostra nie zg\u0142osi\u0142a si\u0119 po spadek po zmar\u0142ej ciotce, wie bowiem, \u017Ce na pewno nie pogardzi\u0142aby odziedziczonymi pieni\u0119dzmi. Telefon Sabiny ostatni raz logowa\u0142 si\u0119 w klubie motocyklowym, w kt\u00F3rym cz\u0119sto przesiaduje jej by\u0142y ch\u0142opak, Thor. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma z\u0142\u0105 opini\u0119. Bez skrupu\u0142\u00F3w stosuje przemoc wobec swojej nowej dziewczyny. Sprawa wydaje si\u0119 jasna, gdy \u015Bledczy znajduj\u0105 przy nim dokumenty zaginionej. Motocyklista staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71295164":["Bez \u015Bladu
Mateusz i Patrycja wracaj\u0105 z podr\u00F3\u017Cy po\u015Blubnej. Odkrywaj\u0105, \u017Ce podczas ich nieobecno\u015Bci okradziono im mieszkanie. Nast\u0119pnego dnia kobieta znika bez \u015Bladu. M\u0119\u017Cczyzna rusza na poszukiwanie ukochanej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"71295165":["Zemsta dotyka rodzin\u0119 Zofii, za przest\u0119pstwo pope\u0142nione w przesz\u0142o\u015Bci przez jej m\u0119\u017Ca
Krawcowa Zosia i jej m\u0105\u017C Tomasz s\u0105 rodzicami Ewy. W dniu swoich dwudziestych urodzin dziewczyna idzie do cukierni, by odebra\u0107 tort, i nie wraca do domu. Wkr\u00F3tce do jej rodzic\u00F3w dzwoni policja z informacj\u0105, \u017Ce kto\u015B zaatakowa\u0142 dziewczyn\u0119. Mocno uderzona w ty\u0142 g\u0142owy Ewa przebywa w szpitalu. Jej stan jest powa\u017Cny. Wkr\u00F3tce potem Zofia dostaje kartk\u0119, na kt\u00F3rej widnieje tylko jedno s\u0142owo - \"zemsta\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335427.jpg","",["N"]],"71295166":["W okolicach Sochaczewa mieszka pani Aleksandra, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Jeden z nich cierpi na Aspargera. P\u00F3\u017Ano zdiagnozowany i d\u0142ugo nieleczony ch\u0142opiec w og\u00F3le nie nawi\u0105zuje kontaktu z otoczeniem i \u017Cyje w swoim \u015Bwiecie. Pani Aleksandry nie sta\u0107 na remont domu. Do tej pory uda\u0142o jej si\u0119 jedynie naprawi\u0107 ciekn\u0105cy dach. Pop\u0119kane \u015Bciany i rozpadaj\u0105ce si\u0119 pod\u0142ogi wymagaj\u0105 jednak natychmiastowej uwagi. W kuchni stoi tak\u017Ce niebezpieczny dla domownik\u00F3w piec gazowy. Niezb\u0119dnych zmian, pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor, dokonaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71295167":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Telewizja marze\u0144
Pa\u017Adzioch prosi Ferdynanda, by pom\u00F3g\u0142 mu naprawi\u0107 telewizor. Mariola przez przypadek od\u0142\u0105cza wtyczk\u0119. Gdy umieszcza j\u0105 w gniazdku ponownie, dochodzi do zwarcia. Okazuje si\u0119, \u017Ce Kiepski zyska\u0142 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 przenoszenia si\u0119 do program\u00F3w telewizyjnych. Wysy\u0142a wi\u0119c Pa\u017Adziocha do jednej z audycji, gdzie ten spotyka Krzysztofa Ibisza. Wkr\u00F3tce Ferdynand sprowadza s\u0105siada z powrotem do domu. Mi\u0119dzy nimi wybucha k\u0142\u00F3tnia. W ko\u0144cu obaj postanawiaj\u0105 podzieli\u0107 si\u0119 zadaniami w telewizji. Ferdynand ma gra\u0107 w serialach, a Marian - zosta\u0107 prowadz\u0105cym. Problem pojawia si\u0119, gdy pilot ulega awarii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71295168":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Nie chcem, ale muszem
Ferdek przy\u0142apuje Halin\u0119 jak w nocy si\u0119 objada. Teraz ju\u017C wie dlaczego jego \u017Cona ostatnio tak tyje. Stwierdza, \u017Ce ma to u niej charakter na\u0142ogowy. Halina zdenerwowana o\u015Bwiadcza, \u017Ce objada si\u0119 z nerw\u00F3w i przestanie, je\u017Celi Ferdek rzuci na\u0142ogowe spo\u017Cywanie alkoholu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71295169":["Jesie\u0144 \u015Bredniowieczna
Marian Pa\u017Adzioch wyjawia Ferdkowi sw\u00F3j sekret. Wynalaz\u0142 maszyn\u0119 czasu, za pomoc\u0105 kt\u00F3rej zamierza przenie\u015B\u0107 si\u0119 do roku 1970. Chce odwr\u00F3ci\u0107 los i nie wst\u0119powa\u0107 w zwi\u0105zek ma\u0142\u017Ce\u0144ski ze swoj\u0105 \u017Con\u0105, Helen\u0105. Na pr\u00F3b\u0119 postanawia wys\u0142a\u0107 w przesz\u0142o\u015B\u0107 Arnolda Boczka... Go\u015Bcinnie w tym odcinku wyst\u0105pi\u0105: Zofia Czerwi\u0144ska jako Malinowska oraz Henryk Go\u0142\u0119biowski w roli Tajsona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71295170":["Wszystko mnie boli
\u0141ucja bierze po\u017Cyczk\u0119 w banku, \u017Ceby sfinansowa\u0107 synowi przyj\u0119cie z okazji osiemnastych urodzin w restauracji. Pieni\u0105dze jednak znikaj\u0105 z jej torebki. M\u0105\u017C przyznaje, \u017Ce zabra\u0142 got\u00F3wk\u0119 na sp\u0142at\u0119 karty. Okazuje si\u0119, \u017Ce rzuci\u0142 prac\u0119 i uwa\u017Ca, \u017Ce jest ci\u0119\u017Cko chory. Wyniki bada\u0144 s\u0105 dobre, ale m\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce z pewno\u015Bci\u0105 zosta\u0142y pomylone. \u0141ucja nie zamierza tolerowa\u0107 lenistwa partnera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"71295171":["Pani Bo\u017Cena uciek\u0142a wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci z domu, w kt\u00F3rym rz\u0105dzi\u0142 nadu\u017Cywaj\u0105cy alkoholu brutalny m\u0105\u017C. Dzi\u0119ki pomocy przyjaci\u00F3\u0142ki uda\u0142o jej si\u0119 wynaj\u0105\u0107 ma\u0142y, stary, pozbawiony \u0142azienki budynek. Po \u015Bmierci m\u0119\u017Ca rodzina mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do rodzinnego domu. Budynek zosta\u0142 jednak zdewastowany przez alkoholika. Pani Bo\u017Cenie uda\u0142o si\u0119 zgromadzi\u0107 cz\u0119\u015B\u0107 materia\u0142\u00F3w, potrzebnych do remontu, jednak reszta jest poza jej zasi\u0119giem finansowym. Tymczasem w\u0142a\u015Bciciel wynaj\u0119tego budynku chce, by rodzina wyprowadzi\u0142a si\u0119. Katarzyna Dowbor i jej ekipa spieszy na ratunek potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71295172":["Gorzka konwalia sta\u0142a si\u0119 dla Kamili zapachem mi\u0142o\u015Bci
Kamila samotnie wychowuje Marysi\u0119. Dziewczyna potrzebuje pomocy logopedy. By j\u0105 dziecku zapewni\u0107, Kamila musi znale\u017A\u0107 dodatkowe \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu. Na placu zabaw poznaje Ludwika, kt\u00F3ry proponuje jej etat graficzki w swojej firmie produkuj\u0105cej perfumy. Kobieta bez wahania przyjmuje ofert\u0119, zatajaj\u0105c przed pracodawc\u0105, \u017Ce straci\u0142a w\u0119ch. W ko\u0144cu jednak postanawia wyzna\u0107 prawd\u0119. Z zaskoczeniem odkrywa, \u017Ce Ludwik nadal chce j\u0105 zatrudni\u0107. Z czasem okazuje si\u0119, \u017Ce bogaty biznesmen uwa\u017Ca, \u017Ce Marysia jest jego wnuczk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335427.jpg","",["N"]],"71295173":["Decyzja Micha\u0142a
Znika wiejski weterynarz Micha\u0142. Jego samoch\u00F3d znaleziono porzucony na drodze w lesie. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce jest dw\u00F3ch podejrzanych. Pierwszym z nich jest Rzecki, hodowca byd\u0142a, kt\u00F3ry obwinia lekarza o \u015Bmier\u0107 stada kr\u00F3w. Drugi trop prowadzi do Stefana, emerytowanego nauczyciela z pocz\u0105tkami demencji, kt\u00F3ry walczy z ka\u017Cdym, kto wejdzie na jego teren. Policjanci musz\u0105 odkry\u0107 sekwencj\u0119 wydarze\u0144, kt\u00F3re doprowadzi\u0142y do zagini\u0119cia Micha\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",["N"]],"71295174":["Kontrola gier
Pracownik S\u0142u\u017Cby Celno-Skarbowej zostaje napadni\u0119ty i w ci\u0119\u017Ckim stanie trafia do szpitala. Jego kilkuletnia c\u00F3rka znika, ale udaje si\u0119 j\u0105 odnale\u017A\u0107. Prowadz\u0105cy \u015Bledztwo Adam i Olga s\u0105dz\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 ofiar\u0105 gangster\u00F3w, kt\u00F3rym odm\u00F3wi\u0142 wsp\u00F3\u0142pracy. Zeznania najbli\u017Cszej rodziny poszkodowanego wskazuj\u0105 jednak na inny przebieg zdarze\u0144. Wygl\u0105da na to, \u017Ce urz\u0119dnik by\u0142 cz\u0142owiekiem mafii, kt\u00F3ry postanowi\u0142 zerwa\u0107 \u0142\u0105cz\u0105cy go z przest\u0119pcami uk\u0142ad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366273.jpg","",["N"]],"71295175":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71295176":["Para biegaczy znajduje w lesie zw\u0142oki uczennicy pobliskiej szko\u0142y z internatem. Ofiara zosta\u0142a powieszona. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce zwi\u0105zek ze \u015Bmierci\u0105 m\u0142odej kobiety m\u00F3g\u0142 mie\u0107 jej by\u0142y ch\u0142opak. W toku \u015Bledztwa wychodz\u0105 jednak na jaw fakty, kt\u00F3re kieruj\u0105 ich uwag\u0119 w stron\u0119 grupy kryminalist\u00F3w. Okazuje si\u0119 tak\u017Ce, \u017Ce zagro\u017Cone jest \u017Cycie kole\u017Canki ofiary. W tym samym czasie Natalia, kt\u00F3ra przebywa na urlopie, otrzymuje pismo od prawnika biologicznej matki Antosia. Kobieta chce si\u0119 stara\u0107 o przywr\u00F3cenie jej pe\u0142ni praw rodzicielskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366273.jpg","",["N"]],"71295177":["Przeprowadzka
Paulina mieszka ze swoim m\u0119\u017Cem Markiem i synem z pierwszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, Micha\u0142em. Kobieta rok wcze\u015Bniej rozwiod\u0142a si\u0119 z ojcem ch\u0142opca, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C nie umie pogodzi\u0107 si\u0119 z jej decyzj\u0105. Kwestionuje j\u0105 r\u00F3wnie\u017C wierny tradycyjnym warto\u015Bciom ojciec Pauliny. Spokojne \u017Cycie rodziny zostaje wywr\u00F3cone do g\u00F3ry nogami, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce Marek dosta\u0142 dobrze p\u0142atn\u0105 prac\u0119 w Hiszpanii i prosi bliskich, by przynie\u015Bli si\u0119 wraz z nim za granic\u0119 na dwa lata. Jego partnerka nie chce zostawia\u0107 swojego samotnego ojca bez opieki. Obawia si\u0119 tak\u017Ce tego, jak w nowych warunkach odnajdzie si\u0119 Micha\u0142. Po wielu przemy\u015Bleniach Paulina decyduje si\u0119 jednak na wyjazd. Adama nie zamierza jednak pu\u015Bci\u0107 syna za granic\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",["N"]],"71295178":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wszystko na sprzeda\u017C
Marian Pa\u017Adzioch sk\u0142ada s\u0105siadom ofert\u0119 nie do odrzucenia. Zamierza zatrudni\u0107 ich w swojej prywatnej korporacji. Ferdek jest oburzony. Warunki finansowe proponowane przez Pa\u017Adziocha okazuj\u0105 si\u0119 jednak bardzo korzystne. W tej sytuacji Halina zmusza m\u0119\u017Ca do podj\u0119cia pracy, gro\u017C\u0105c rozwodem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71295179":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Opowie\u015B\u0107 o lekkim zabarwieniu erotycznym
Ferdek, Pa\u017Adzioch i Boczek dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce zachowanie kobiet w ich otoczeniu staje si\u0119 niepokoj\u0105ce i prowokuj\u0105ce. Marian twierdzi, \u017Ce to zgubny wp\u0142yw medi\u00F3w, kt\u00F3re kreuj\u0105 wizerunek wyzwolonej ladacznicy. M\u0119\u017Cczy\u017Ani postanawiaj\u0105 przeciwdzia\u0142a\u0107 temu zjawisku...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2095390.jpg","",["N"]],"71295180":["Pozory
75-letnia Jadwiga zg\u0142asza zagini\u0119cie wnuczki, Ady. Poprzedniego dnia dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a z pracy do domu, ale babcia za\u0142o\u017Cy\u0142a, \u017Ce spotka\u0142a si\u0119 ona ze swoim ch\u0142opakiem Mariuszem i nocowa\u0142a u niego. Kiedy jednak nie pojawi\u0142a si\u0119, \u017Ceby zawie\u017A\u0107 j\u0105 do lekarza, a jej telefon jest wy\u0142\u0105czony, zacz\u0119\u0142a si\u0119 martwi\u0107. Policjanci nie wykluczaj\u0105, \u017Ce Ada mog\u0142a mie\u0107 do\u015B\u0107 opiekowania si\u0119 starsz\u0105 kobiet\u0105 i zwyczajnie j\u0105 porzuci\u0142a, ale musz\u0105 sprawdzi\u0107 wszystkie tropy. Bior\u0105 pod lup\u0119 by\u0142ego ch\u0142opaka Ady, Paw\u0142a, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z odwyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136022.jpg","",["N"]],"71295181":["Weso\u0142y domek
Hodowca kr\u00F3w Bogdan ma atrakcyjn\u0105 \u017Con\u0119, Karolin\u0119. Poniewa\u017C ich ma\u0142\u017Ce\u0144stwo nie jest ju\u017C tak udane jak wcze\u015Bniej, m\u0119\u017Cczyzna podejrzewa, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 zdradzany. S\u0105dzi, \u017Ce Karolina ma romans z s\u0105siadem, Jackiem. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzn\u0119 \u0142\u0105cz\u0105 za\u017Cy\u0142e relacje ze studentk\u0105, kt\u00F3ra mieszka niedaleko razem z innymi m\u0142odymi lud\u017Ami w wynajmowanym domu. Bogdan ze zdziwieniem przyjmuje informacj\u0119, \u017Ce jego \u017Cona w sekrecie przed nim cz\u0119sto odwiedza student\u00F3w. \u015Aledczym udaje si\u0119 zamontowa\u0107 kamery w wynajmowanym domu. Ich uwag\u0119 zwraca przede wszystkim Adrian.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"71295182":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71295183":["Tym razem Ewa Wachowicz zaproponuje widzom kilka postnych potraw na kolacj\u0119 wigilijn\u0105. Prowadz\u0105ca zaprezentuje przepis na wegetaria\u0144ski pasztet z czerwonej soczewicy, zup\u0119 piernikow\u0105, a tak\u017Ce krokiety ziemniaczane z w\u0119dzonym \u0142ososiem. W programie pojawi si\u0119 tak\u017Ce pomys\u0142 na \u015Bwi\u0105teczny deser, czyli makie\u0142ki z bakaliami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71295184":["W \u015Bwi\u0105tecznym wydaniu programu prowadz\u0105ca poka\u017Ce, jak ratowa\u0107 sytuacj\u0119, gdy zabraknie w domu majonezu. W tym celu przygotowuje specjalny sos. Korzystaj\u0105c z niego, Ewa u\u0142o\u017Cy warstwow\u0105 sa\u0142atk\u0119 ze \u015Bledziem. P\u00F3\u017Aniej ugotuje zup\u0119 orzechow\u0105 i upiecze schab w mleku i bulionie. Na deser poda za\u015B tort makowy z mas\u0105 \u015Bmietanow\u0105 i brzoskwiniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71295185":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"71295186":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"71295187":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"71295188":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"71295189":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71295334":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71295335":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"71295336":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"71295337":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295338":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295339":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71295340":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295341":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295342":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71295343":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295344":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295345":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71295346":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Karolina Soczewka, Mateusz Bia\u0142kowski, Monika Sawka.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"71295347":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295348":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71295349":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295350":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295351":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"71295352":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"71295353":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"71295354":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71295355":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"71295356":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71295357":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71295358":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71295360":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71295361":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71295362":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"71295363":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"71295364":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71295365":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71295366":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71295367":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71295368":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"71295369":["Prow.: Olaf Popkiewicz, Rados\u0142aw Biczak.
Archeolog Olaf Popkiewicz i poszukiwacz skarb\u00F3w Rados\u0142aw Biczak na tropie historii. Prowadz\u0105cy wspierani przez fachowc\u00F3w, m.in. p\u0142etwonurk\u00F3w, historyk\u00F3w i pasjonat\u00F3w dawnych dziej\u00F3w, wyruszaj\u0105 na poszukiwania relikt\u00F3w przesz\u0142o\u015Bci. Widzowie poznaj\u0105 ciekawe fakt z historii Polski. Badacze przesz\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 m.in. o wydarzeniach zwi\u0105zanych z wrze\u015Bniem 1939 roku, walkach w 1945 roku, okresie napoleo\u0144skim oraz pewnym wydarzeniu sprzed 2 tysi\u0119cy lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178979.jpg","",["N"]],"71295370":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71295371":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71295372":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71295373":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71295374":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71295375":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71295376":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71295377":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227872.jpg","",[]],"71295378":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71295379":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"71295380":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71295381":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71295382":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"71295383":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71295384":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71295385":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71295386":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71295387":["Prow.: Magdalena Kaliniak, \u0141ukasz Smardzewski, Katarzyna Zdanowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"71295388":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",[]],"71295389":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71295390":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71295391":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"71295392":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71295393":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"71295394":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"71295395":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"71295396":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"71295397":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"71295398":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71295399":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71295400":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71295401":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2362155.jpg","",["N"]],"71295402":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"71295403":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"71295190":["Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144\u015Bki
Krzysztof Ibisz ze wzgl\u0119du na trwaj\u0105c\u0105 kwarantann\u0119 tym razem po\u0142\u0105czy si\u0119 ze swoimi rozm\u00F3wcami za pomoc\u0105 internetu. O swojej mi\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144ski. Para wr\u00F3ci pami\u0119ci\u0105 do pocz\u0105tku zwi\u0105zku, wspomni o zazdro\u015Bci, kt\u00F3r\u0105 trzeba pokonywa\u0107, i poruszy trudny temat choroby kobiety. Doradzi r\u00F3wnie\u017C, jak zadba\u0107 o nami\u0119tno\u015B\u0107 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"71295191":["Oliwia jest na wycieczce w muzeum. Na wystawie widzi zdj\u0119cie swojej babci z m\u0142odo\u015Bci w towarzystwie dziewczyny, kt\u00F3ra wygl\u0105da jak jej siostra bli\u017Aniaczka. Oliwia postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 pozna\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 nieznajomej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71295192":["30-letnia Katarzyna Bi\u0142ka do tej pory mieszka z toksyczn\u0105 matk\u0105 - Mari\u0105. Pewnego dnia w ich domu zjawia si\u0119 nieznajoma kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce to wykl\u0119ta przez rodzin\u0119 ciotka Aniela, ca\u0142kowite przeciwie\u0144stwo swojej siostry Marii. Katarzyna zaprzyja\u017Ania si\u0119 z nowo odnalezion\u0105 krewn\u0105. Dzi\u0119ki niej odkrywa, \u017Ce ca\u0142e \u017Cycie by\u0142a ok\u0142amywana. Na jaw wychodz\u0105 tajemnice z przesz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71295193":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334306.jpg","",["N"]],"71295194":["W Nowej Wsi mieszka wielopokoleniowa rodzina - rodzice, ich c\u00F3rka z m\u0119\u017Cem, a tak\u017Ce dwoje dzieci m\u0142odszej z par. Ma\u0142y Olek porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Kanciasty dom dziadk\u00F3w, cho\u0107 pe\u0142en mi\u0142o\u015Bci i ciep\u0142a, nie jest odpowiednim miejscem dla niepe\u0142nosprawnego dziecka. W dodatku budynek jest bardzo ma\u0142y, co wyklucza jak\u0105kolwiek prywatno\u015B\u0107. Najwi\u0119kszy problem dla wszystkich stanowi brak \u0142azienki. Ekip\u0119 programu czeka trudne zadanie, kt\u00F3re dodatkowo komplikuje zimowa aura. Mimo to Maciek Pertkiewicz postara si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie matki i c\u00F3rki, kt\u00F3re \u015Bni\u0105 o oddzielnych kuchniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365437.jpg","",["N"]],"71295195":["Teresa i Miros\u0142aw wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w Katowicach. M\u0119\u017Cczyzna cz\u0119sto wyje\u017Cd\u017Ca do Niemiec, gdzie pracuje. Teresa jest bezrobotna, cho\u0107 chcia\u0142aby znale\u017A\u0107 zatrudnienie. Miesi\u0119czny bud\u017Cet rodziny wraz ze \u015Bwiadczeniami socjalnymi wynosi 2900 z\u0142otych. We Wroc\u0142awiu wraz z dw\u00F3jk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 Natalia i Andrea. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi swoje restauracje. R\u00F3wnie\u017C kobieta ma w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. \u0141\u0105cznie zarabiaj\u0105 oko\u0142o 16 tysi\u0119cy z\u0142otych, co pozwala im wie\u015B\u0107 luksusowe \u017Cycie. Rodziny zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71295196":["Renata marzy o muzycznej karierze, ale na przeszkodzie stoi jej wygl\u0105d. Opieka nad czworgiem dzieci sprawi\u0142a, \u017Ce nie mia\u0142a czasu zadba\u0107 o siebie. Beata szuka pracy po tym, jak postanowi\u0142a zmieni\u0107 zaw\u00F3d. Chce \u0142adniej wygl\u0105da\u0107, aby by\u0107 lepiej postrzegan\u0105 przez przysz\u0142ego pracodawc\u0119. Obie zostan\u0105 odm\u0142odzone w 10 dni pod okiem Mai Sablewskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2240813.jpg","",["N"]],"71295197":["Trzydziestoletnia Maja planuje sw\u00F3j drugi \u015Blub. Marzy o prostym i eleganckim stroju, w kt\u00F3rym wygl\u0105da\u0142aby zwiewnie. Sukienka, w kt\u00F3rej po raz pierwszy z\u0142o\u017Cy\u0142a przysi\u0119g\u0119, by\u0142a kupowana na wariackich papierach. Tym razem kobieta chcia\u0142aby dokona\u0107 przemy\u015Blanego wyboru. Pomog\u0105 jej w tym mama, siostra, a tak\u017Ce pi\u0119cioletnia c\u00F3rka Zosia. Na zakup kreacji przysz\u0142a panna m\u0142oda planuje przeznaczy\u0107 maksymalnie 3 000 z\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357357.jpg","",[]],"71295198":["Rywalizowa\u0107 ze sob\u0105 b\u0119d\u0105 zr\u00F3wnowa\u017Cona Anastazja, nauczycielka i projektantka bi\u017Cuterii Ewelina, pracuj\u0105ca na budowie Wioleta oraz przyby\u0142a prosto z porod\u00F3wki Weronika, matka czworga dzieci. Przygotuj\u0105 kreacje w tematach \"Moda eco\" oraz \"Nastolatki z PRL-u\". Postaraj\u0105 si\u0119 oczarowa\u0107 juror\u00F3w; aktork\u0119 Ad\u0119 Fija\u0142, krytyczk\u0119 Dorot\u0119 Wr\u00F3blewsk\u0105 oraz recenzenta Tomasza Jacykowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170168.jpg","",["N"]],"71295199":["O tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w b\u0119d\u0105 zabiega\u0107: Klaudia, kt\u00F3ra dopiero co wysz\u0142a za m\u0105\u017C, jej m\u0142odsza siostra cukierniczka Aleksandra, prawniczka Ola i animatorka zabaw dla dzieci oraz przedstawiciela handlowa Patrycja. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dwa tematy, do kt\u00F3rych uczestniczki musz\u0105 stworzy\u0107 stylizacje - \"G\u0142owa w chmurach\" i \"Marynarka\". Podczas pokazu ocenia\u0107 je b\u0119d\u0105 specjali\u015Bci: krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w, stylista gwiazd Jarek Szado oraz aktorka Ada Fija\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["N"]],"71295200":["W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, a druga funkcjonuje na granicy ub\u00F3stwa. Ich cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami, a tak\u017Ce bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by porozmawia\u0107 o swoich do\u015Bwiadczeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"71295201":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334306.jpg","",["N"]],"71295202":["Pani Ewa mieszka wraz z 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 i 10-letnim Patrykiem w Siedlcu, ma\u0142ej wsi w wojew\u00F3dztwie \u0142\u00F3dzkim. Kobieta odesz\u0142a od uzale\u017Cnionego od alkoholu m\u0119\u017Ca. Dzieci czuj\u0105 si\u0119 wykluczone spo\u0142ecznie z powodu ojca, kt\u00F3ry ma problemy z prawem. Rodzina mieszka w domu, do kt\u00F3rego nie mo\u017Cna nikogo zaprosi\u0107. Dziurawy i przeciekaj\u0105cy dach, niedzia\u0142aj\u0105ca instalacja elektryczna, brak \u015Bwiat\u0142a czy nawet ciep\u0142ej wody, to warunki, w kt\u00F3rych zmuszeni s\u0105 \u017Cy\u0107 domownicy. Brakuje mebli, dzieci nie maj\u0105 zabawek, a z wilgotnych \u015Bcian odpada farba. Ekipa programu ma przed sob\u0105 nie lada wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"71295203":["Ekipa wybiera si\u0119 do \u015Alubowa, po\u0142o\u017Conego na Mazowszu. Mieszka tam sze\u015Bcioosobowa rodzina, pani Agnieszka, wraz z 18-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Klaudi\u0105, 11-letni\u0105 Wiktori\u0105 oraz trzema synami - Dawidem, Kacprem oraz Dominikiem. Uzale\u017Cniony od alkoholu m\u0105\u017C i ojciec dzieci pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. Kobieta, by odci\u0105\u0107 si\u0119 od trudnej przesz\u0142o\u015Bci, postanowi\u0142a kupi\u0107 i wyremontowa\u0107 stary dom. Jednak renowacja i jej koszty ostatecznie j\u0105 przyt\u0142oczy\u0142y. Rodzina \u017Cyje wiec w skromnych warunkach. W domu jest wilgotno, zimno, brakuje miejsca zar\u00F3wno do nauki, jak i odpoczynku. Ich lokum wymaga natychmiastowego remontu. Do\u015Bwiadczony architekt Wojtek Strzelczyk staje wi\u0119c przed nie lada wyzwaniem. Musi zastosowa\u0107 niedrogie i bezpieczne ogrzewanie budynku. Na dachu z kolei umieszczone zostan\u0105 panele fotowoltaiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"71295204":["Dwa plus jeden
Anna Skowro\u0144ska p\u00F3\u0142 roku temu urodzi\u0142a c\u00F3rk\u0119. Jest ambitna, dlatego zaraz po urlopie macierzy\u0144skim wr\u00F3ci\u0142a do pracy w agencji reklamowej. Boi si\u0119, \u017Ce po porodzie przesta\u0142a by\u0107 atrakcyjna dla m\u0119\u017Ca. Ostatnio nabra\u0142a podejrze\u0144, \u017Ce Maciek zdradza j\u0105 z opiekunk\u0105 do dziecka. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119. Odkrywaj\u0105, \u017Ce niania rzeczywi\u015Bcie uprawia seks w mieszkaniu pracodawc\u00F3w, lecz nie z gospodarzem domu. Niemniej Maciek r\u00F3wnie\u017C nie jest \u015Bwi\u0119ty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844173.jpg","",["N"]],"71295205":["Prow.: Joanna Horody\u0144ska.
Kolejna edycja formatu po\u015Bwi\u0119conego modzie. W ka\u017Cdym odcinku cztery nowe uczestniczki spotykaj\u0105 si\u0119 w centrum handlowym. Ka\u017Cda z nich otrzymuje okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119 na zrobienie zakup\u00F3w. Ogranicza je te\u017C czas. Zadaniem kobiet jest przedstawienie dw\u00F3ch kompletnych stylizacji na r\u00F3\u017Cne okazje. Zwie\u0144czeniem ka\u017Cdego odcinka jest prezentacja wybranych stylizacji na wybiegu oraz poddanie si\u0119 ocenie pozosta\u0142ych uczestniczek. Ta z nich, kt\u00F3ra zdob\u0119dzie uznanie rywalek i zgromadzi najwi\u0119cej punkt\u00F3w, wygra koron\u0119 kr\u00F3lowej i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105 w postaci bonu na zakupy w centrum handlowym. W ka\u017Cdym odcinku stylizacje uczestniczek komentuj\u0105 tak\u017Ce modowi eksperci. Tym razem b\u0119d\u0105 to: stylista Tomasz Jacyk\u00F3w, aktorka Ada Fija\u0142, fotografka mody Lidia Popiel, blogerka Marta Lech-Maciejewska oraz influencerka Monika Miller. Program prowadzi Joanna Horody\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",["AD"]],"71295206":["Singielka Marzena spotyka si\u0119 z Dawidem, Ireneuszem i Albertem. Jej zadanie polega na wskazaniu, kt\u00F3ry z nich jest kawalerem. Nie b\u0119dzie to jednak proste, poniewa\u017C wszyscy trzej b\u0119d\u0105 udawa\u0107, \u017Ce nie znale\u017Ali jeszcze swojej drugiej po\u0142\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204316.jpg","",["N"]],"71295207":["Modelka Alina spotyka si\u0119 pi\u0142karzem Piotrem. Czuje si\u0119 przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 traktowana jak ozdoba. Na dodatek niedawno znikn\u0105\u0142 on na kilka dni, nie odbiera\u0142 telefon\u00F3w, a w jego rzeczach kobieta znalaz\u0142a kartk\u0119 z serduszkiem i czu\u0142\u0105 dedykacj\u0105. Detektywi szybko ustalaj\u0105, \u017Ce w rzeczywisto\u015Bci Piotr ma z\u0142e zdanie o swojej dziewczynie, a do zwi\u0105zku z ni\u0105 namawia go matka, poniewa\u017C jako para s\u0105 bardzo popularni w sieci. Najgorsze jednak wychodzi na jaw, gdy na horyzoncie pojawia si\u0119 Ola, rzekoma kuzynka m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra przyje\u017Cd\u017Ca z do jego matki z synkiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120742.jpg","",["N"]],"71295208":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71295209":["Podw\u00F3jny tatu\u015B\/Uczciwy oszust
Ewa Janowicz jest w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 firmy kosmetycznej i od ponad pi\u0119ciu lat \u017Con\u0105 Norberta. M\u0119\u017Cczyzna jest przedstawicielem handlowym firmy farmaceutycznej. Pewnego dnia Ewa zauwa\u017Ca na ulicy ma\u0142ego miasteczka niedaleko Wroc\u0142awia auto swojego m\u0119\u017Ca. Do samochodu na miejsce kierowcy wsiada obca kobieta. W drugiej cz\u0119\u015Bci tego odcinka historia Meli. Ta bizneswoman, handluj\u0105ca sprz\u0119tem fotograficznym, pozna\u0142a w centrum handlowym Darka, zadbanego biznesmena. Zacz\u0119li si\u0119 spotyka\u0107. Na przeszkodzie ich mi\u0142o\u015Bci stoi uczucie jej s\u0105siada, kt\u00F3ry od dawna kocha si\u0119 w niej. Mela wybiera jednak Darka. Udziela mu du\u017Cej po\u017Cyczki w pilnej dla niego sprawie. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Darek j\u0105 oszuka\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"71295210":["W 2010 roku w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od siedemnastu lat na \u015Bwiat przysz\u0142y sze\u015Bcioraczki. Podczas oczekiwania na dzieci ich rodzice, Vicky i Andy Lambowie, musieli si\u0119 zmierzy\u0107 z wieloma trudno\u015Bciami: ci\u0105\u017Ca by\u0142a zagro\u017Cona, w dodatku stanowi\u0142a ryzyko dla matki. Rozwi\u0105zanie nast\u0105pi\u0142o trzy miesi\u0105ce przed terminem, jednak sze\u015Bcioraczki wygra\u0142y t\u0119 trudn\u0105 walk\u0119 o \u017Cycie.","","",[]],"71295212":["Single konkuruj\u0105 o znalezienie drugiej po\u0142\u00F3wki na Majorce. Uczestnicy marz\u0105 zar\u00F3wno o mi\u0142o\u015Bci, jak i o pieni\u0105dzach. G\u0142\u00F3wn\u0105 wygran\u0105 jest 50 tysi\u0119cy funt\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2343200.jpg","",[]],"71295213":["Widzowie zobacz\u0105 co si\u0119 wydarzy, je\u015Bli wybierzemy partnera na podstawie ubra\u0144, jakie dla nas przygotowa\u0142. W programie singiel lub singielka, kt\u00F3rzy chc\u0105 odnale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107, oddadz\u0105 w r\u0119ce trzech nieznajomych wyb\u00F3r swojej garderoby. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, kto trafi w ich gusta, a kto zdecyduje si\u0119 na co\u015B zupe\u0142nie niepasuj\u0105cego do danej osoby.","","",[]],"71295404":["Podczas aukcji w Rancho Palos Verdes Rene jest bezwzgl\u0119dny. Zawarto\u015B\u0107 magazynu, kt\u00F3ry wylicytowa\u0142a Mary, wydaje si\u0119 podejrzana. Tymczasem Justin udowadnia, \u017Ce niewielka inwestycja mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 krociowe zyski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71295405":["Emily musi przetrwa\u0107 m\u0119ski dzie\u0144 w Paramount. Justin radzi si\u0119 Ivy'ego w sprawie zabytkowych cz\u0119\u015Bci do cadillaca. Tymczasem Kenny od razu \u017Ca\u0142uje, \u017Ce si\u0119 odezwa\u0142 w trakcie aukcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71295406":["W Adelanto Ivy natrafia na cenny \u0142up. Brandi i Jarrod badaj\u0105 grunt i dobrze na tym wychodz\u0105. R\u00F3wnie\u017C Mary ma powody do rado\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",[]],"71295407":["Zwi\u0105zek pani Anieli kwitnie. Micha\u0142 czuje si\u0119 samotny. Radek ma ogromne serce, kt\u00F3rym chcia\u0142by pokocha\u0107 w\u0142a\u015Bciw\u0105 kobiet\u0119. Tata Kamila i Sylwii zastanawia si\u0119, dlaczego nadal nie ma synowej. Kucharz Micha\u0142 postanawia podbi\u0107 serce kobiety poezj\u0105. SuperMario zamieszcza wymy\u015Blne matrymonialne. Grabarz Bogdan, kt\u00F3ry odsiaduje wyrok, w ko\u0144cu si\u0119 zakocha\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71295408":["Sylwia chcia\u0142aby, \u017Ceby jej brat Kamil zamkn\u0105\u0142 komputer i zacz\u0105\u0142 poszukiwa\u0107 dziewczyny. Ch\u0142opak zmienia sw\u00F3j wizerunek. Bogdan ma zosta\u0107 \u015Bwiadkiem na \u015Blubie Ryszarda. Kilka miesi\u0119cy temu \u0141ukasz pozna\u0142 dziewczyn\u0119, kt\u00F3r\u0105 nazwa\u0142 Kwiatuszkiem. Samotno\u015B\u0107 Janka pszczelarza zabijaj\u0105 wizyty s\u0105siad\u00F3w. Jaru\u015B wierzy, \u017Ce pani Aniela przygarnie go jak ukochanego syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71295409":["Wirtualny \u015Bwiat sprawi\u0142, \u017Ce Kampio znalaz\u0142 partnerk\u0119, o kt\u00F3rej dzi\u015B m\u00F3wi w czasie przesz\u0142ym, ale jej obecno\u015B\u0107 czuje w ka\u017Cdej sekundzie. Po tym jak pani Aniela nakaza\u0142a Jarusiowi wymeldowa\u0107 si\u0119 z jej mieszkania, Jaru\u015B znikn\u0105\u0142 jej z oczu. Pewna panna z w\u0142a\u015Bciwej p\u00F3\u0142ki, zobaczy\u0142a Bogdana w telewizji i zapragn\u0119\u0142a zobaczy\u0107 go u swego boku. I do Supermario nareszcie zacz\u0119\u0142o u\u015Bmiecha\u0107 si\u0119 szcz\u0119\u015Bcie w postaci tajemniczej nieznajomej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",["N"]],"71295410":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"71295411":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"71295412":["Drzycim. Od s\u0142owia\u0144skich do XX-wiecznych znalezisk
W miejscowo\u015Bci Drzycim 5 kwietnia 1091 roku wojska ksi\u0119cia W\u0142adys\u0142awa Hermana stoczy\u0142y krwaw\u0105 bitw\u0119 z Pomorzanami. Tysi\u0105c lat p\u00F3\u017Aniej, we wrze\u015Bniu 1939 roku pod naporem armii Trzeciej Rzeszy przez te tereny cofaj\u0105 si\u0119 jednostki Wojska Polskiego, pozostawiaj\u0105c militarne \u015Blady swojej obecno\u015Bci. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, trafi\u0105 na pozosta\u0142o\u015Bci tamtych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71295413":["Skarby poligonu w Czarnem
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 obszary dawnego poligonu Hammerstein. S\u0105 tam ukryte tajemnice uzbrojenia I i II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71295414":["Bitwa pod Szczytnem
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski tym razem wybior\u0105 si\u0119 w okolice Szczytna. Tutaj rozegra\u0142a si\u0119 jedna z najbardziej zapomnianych bitew kampanii wrze\u015Bniowej 1939 roku. \u017Bo\u0142nierze polscy Armii Pomorze oraz 15 Dywizji Piechoty Armii Pozna\u0144, wspierani oddzia\u0142em Obrony Narodowej \"Nak\u0142o\", przez trzy dni krwawych walk skutecznie powstrzymali wrogie wojska w marszu na Warszaw\u0119. Dzi\u0119ki temu genera\u0142 Tadeusz Kutrzeba zyska\u0142 bezcenny czas na przegrupowanie i wydanie Niemcom Bitwy nad Bzur\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71295415":["Ciemne moce
W wi\u0119kszo\u015Bci kultur spotykamy opowie\u015Bci i wierzenia o pochodz\u0105cych nie z tego \u015Bwiata przeciwstawnych si\u0142ach - Boga i Szatana, dobra i z\u0142a, \u015Bwiat\u0142a i ciemno\u015Bci. Autorzy serii zadaj\u0105 pytanie o to, czy te moce naprawd\u0119 istniej\u0105 i jaka jest ich natura. Przywo\u0142uj\u0105 postaci i organizacje historyczne, oskar\u017Cane o sojusz ze z\u0142em, m.in. Rasputina i SS. Przypominaj\u0105 te\u017C histori\u0119 Aleistera Crowleya, okultysty, kt\u00F3ry przy u\u017Cyciu czarnej magii mia\u0142 przywo\u0142a\u0107 nadnaturaln\u0105 istot\u0119. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy ludzko\u015B\u0107 jest jedynie pionkiem w kosmicznej grze pomi\u0119dzy si\u0142ami \u015Bwiat\u0142a i ciemno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2352057.jpg","",["N"]],"71295416":["W Orange Kenny oddaje si\u0119 wspominkom, Brandi i Jarrod zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy w magazynie z narz\u0119dziami, natomiast Darrell i jego wnuczka dokopuj\u0105 si\u0119 do czego\u015B zgo\u0142a niesamowitego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",["N"]],"71295417":["Licytacja odbywa si\u0119 w West Covina. W trakcie aukcji handlarze trac\u0105 g\u0142ow\u0119. Kenny pr\u00F3buje upolowa\u0107 pum\u0119, ale zamiast tego znajduje przeno\u015Bn\u0105 ambon\u0119. Ivy pokazuje paniom, jaki ubi\u00F3r zapewnia sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",["N"]],"71295418":["W Moreno Valley Justin zapewnia sobie \u017Cyczliwo\u015B\u0107 Renego, a tak\u017Ce szans\u0119 na awans. Darrell za\u015B testuje blokad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2237969.jpg","",["N"]],"71295419":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71295420":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71295421":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71295422":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia wizyt\u00F3wka owianego z\u0142\u0105 s\u0142aw\u0105 rewolwerowca Johna Wesleya Hardina, kt\u00F3ry grasowa\u0142 na Dzikim Zachodzie. Zweryfikowanie autentyczno\u015Bci przedmiotu nastr\u0119cza jednak du\u017Ce trudno\u015Bci. P\u00F3\u017Aniej Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 mandolin\u0119 marki Gibson. Pochodz\u0105cy z wczesnych lat 30. ubieg\u0142ego wieku instrument jest w doskona\u0142ym stanie. Nast\u0119pnie Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 maszyn\u0119 stolarsk\u0105 marki Shopsmith z lat 50.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71295423":["Bohaterowie programu s\u0105 przej\u0119ci, gdy\u017C do sklepu trafia ksi\u0119ga pami\u0105tkowa klasy Ronalda Reagana. Sprzedaj\u0105cy m\u00F3wi, \u017Ce rocznik nale\u017Ca\u0142 do jego dziadka, kt\u00F3ry chodzi\u0142 do szko\u0142y \u015Bredniej ze s\u0142ynnym prezydentem. Nast\u0119pny klient przynosi do lombardu lalki i rekwizyty, kt\u00F3re rzekomo pochodz\u0105 z oryginalnego show Buffalo Billa. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 zabytkow\u0105 budk\u0119 telefoniczn\u0105 z lat 50. i 60. wraz z wci\u0105\u017C dzia\u0142aj\u0105cym automatem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71295424":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia m.in. muszkiet z lat 30. XIX wieku. Bro\u0144 pochodzi z presti\u017Cowej oficerskiej szko\u0142y wojskowej West Point. Nast\u0119pny klient ma na sprzeda\u017C kolekcj\u0119 list\u00F3w i licencji pilota, podpisanych przez Orville'a Wrighta - jednego ze s\u0142ynnych braci, kt\u00F3rzy przeszli do historii jako pionierzy lotnictwa i konstruktorzy pierwszego sprawnego samolotu. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 jednor\u0119kiego bandyt\u0119. Ta zabytkowa maszyna hazardowa z lat 30. ubieg\u0142ego wieku zosta\u0142a wyprodukowana przez przedsi\u0119biorstwo Jennings & Company.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71295425":["Sztokholm
W dzisiejszym odcinku Tomasz Florkiewicz wybiera si\u0119 do Sztokholmu. Odwiedza mieszkaj\u0105cych tu Polak\u00F3w: in\u017Cyniera Bartosza, kierowc\u0119 Bartka, krawcow\u0105 Agnieszk\u0119 i cukiernik\u00F3w Alicj\u0119 i Piotra. Zdradz\u0105, za czym t\u0119skni\u0105 najbardziej. Ka\u017Cde z nich do stolicy Szwecji przyjecha\u0142o za chlebem. Ale te\u017C \u017Cadne z nich nie \u017Ca\u0142uje swojej decyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71295426":["Berlin
Berlin - niegdy\u015B stolica podzielona murem. Dzi\u015B mur jest symbolem i atrakcj\u0105 turystyczn\u0105. To tutaj Polacy stali \"co drugi chodnik\". W dzisiejszym odcinku Tomasz Florkiewicz przedstawi trzech mieszka\u0144c\u00F3w stolicy Niemiec: \u0141ukasza, Waldka i Krzysztofa, kt\u00F3rzy w Berlinie z powodzeniem prowadz\u0105 interesy, ale ju\u017C nie na chodniku. Widzowie zobacz\u0105, jak mo\u017Cna \"wzi\u0105\u0107\" BMW z ulicy oraz dowiedz\u0105 si\u0119, dlaczego Angela Merkel urz\u0119duje w \"pralce\" i ile kosztuje polska kie\u0142basa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71295427":["Amsterdam 2
W Amsterdamie, mie\u015Bcie w kt\u00F3rym jest wi\u0119cej rower\u00F3w ni\u017C mieszka\u0144c\u00F3w, ekipa \"Polak\u00F3w na \u015Bwiecie\" zdo\u0142a\u0142a za\u0142adowa\u0107 na dwuko\u0142owca sprz\u0119t i pod\u0105\u017Cy\u0107 za Micha\u0142em, jednym z bohater\u00F3w odcinka. Kobiece spojrzenie na stolic\u0119 Holandii zdradzi Ania, pracownica jednej z najwi\u0119kszych korporacji w bran\u017Cy fotograficznej. Jednym s\u0142owem dzi\u015B Tomasz Florkiewicz opowie o Amsterdamie, mie\u015Bcie wielu perspektyw, z wielu perspektyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71295428":["Wilno
W dzisiejszym odcinku tw\u00F3rcy serii zastanowi\u0105 si\u0119, dlaczego nie wszyscy Polacy z Wilna wr\u00F3cili do Polski i dlaczego niekt\u00F3rzy wyjechali do stolicy Litwy, by tu w\u0142a\u015Bnie rozwija\u0107 swoj\u0105 karier\u0119. Tomasz Florkiewicz przedstawi trojga mieszka\u0144c\u00F3w Wilna. Beata jest jedyn\u0105 cudzoziemk\u0105 w jednej z najwi\u0119kszych grup telekomunikacyjnych nad Ba\u0142tykiem. Bartek zatrudnia w swojej multimedialnej firmie... psa. Dentysta Darek potrafi po z\u0119bach pozna\u0107, czy pacjent jest Polakiem, Litwinem, czy te\u017C Rosjaninem. \u0141\u0105czy ich Wilno, wpojona mi\u0142o\u015B\u0107 do wieszcza i smyka\u0142ka do interes\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203980.jpg","",["N"]],"71295429":["Tajemnica Legii Pozna\u0144skiej z 1807
Pod koniec wojny Napoleona z Prusami w 1807 roku do walki z Prusakami, broni\u0105cymi si\u0119 w Ko\u0142obrzegu skierowany zosta\u0142 1. Pu\u0142k Legii Pozna\u0144skiej pod dow\u00F3dztwem pu\u0142kownika Antoniego Paw\u0142a Su\u0142kowskiego. Olaf z Radkiem ruszaj\u0105 w stron\u0119 Ko\u0142obrzegu, aby odnale\u017A\u0107 miejsce obozowania polskich \u017Co\u0142nierzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"71295430":["Tygrys z Przepa\u0142kowa
Profesjonalny archeolog razem z do\u015Bwiadczonym poszukiwaczem postaraj\u0105 si\u0119 potwierdzi\u0107 histori\u0119 walk w le\u017C\u0105cym ko\u0142o Bydgoszczy Przepa\u0142kowie. W 1997 roku odnaleziono tam pojazd bojowy Stug IV. Wed\u0142ug zapisk\u00F3w z dziennika bojowego niemieckiej 4 Dywizji Pancernej bagna otaczaj\u0105ce miejscowo\u015B\u0107 mog\u0105 kry\u0107 jeszcze trzy pojazdy, w tym s\u0142ynnego Tygrysa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"71295431":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 w r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tkach \u015Bwiata. Dzi\u0119ki temu poznaj\u0105 wielu interesuj\u0105cych ludzi oraz ich oryginalne pasje. Zwiedzaj\u0105 wspania\u0142e miejsca, kt\u00F3re cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 zaskakuj\u0105co blisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71295432":["Re\u017C.: Jerzy Janusz Morawski.
Rodziny jad\u0105 z r\u00F3\u017Cnych kra\u0144c\u00F3w Polski nad Morze Ba\u0142tyckie. Dla niekt\u00F3rych z nich b\u0119dzie to pierwszy wakacyjny wyjazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"71295433":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"71295434":["Codzienne losy skazanych odsiaduj\u0105cych swoje wyroki w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ludzie ci r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 charakterem, pogl\u0105dami i pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Kamery poka\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C zakamarki plac\u00F3wki: cele, kuchni\u0119, spacerniak oraz gabinety psycholog\u00F3w, a tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71295435":["Nastolatkowie, cho\u0107 w wielu kwestiach tak od siebie r\u00F3\u017Cni, objawiaj\u0105 si\u0119 wieloma podobie\u0144stwami. Wszyscy s\u0105 m\u0142odzi i wolni, podobnie te\u017C \u017Cyj\u0105 - zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce m\u0142ode pokolenie, urodzone w XXI wieku, zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170137.jpg","",["AD"]],"71295436":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2353610.jpg","",["N"]],"71295437":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71295438":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71295439":["Fosa Twierdzy Kostrzyn
Wybudowana nad Odr\u0105 Twierdza Kostrzyn od XVI w. broni\u0142a dost\u0119pu do Berlina od wschodu. W lutym 1945 roku oddzia\u0142y Armii Czerwonej przez oko\u0142o 60 dni pr\u00F3bowa\u0142y zdoby\u0107 Festung Kustrin. W czasie tych walk zniszczeniu uleg\u0142o ok 95% budynk\u00F3w miasta. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii - Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, staj\u0105 przed okazj\u0105, by podj\u0105\u0107 si\u0119 eksploracji fosy Twierdzy. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tamtych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71295440":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71295441":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje sylwetk\u0119 Jaros\u0142awa \"Iwana\" Iwa\u0144czuka, mordercy z Warszawy, kt\u00F3ry wci\u0105\u017C si\u0119 ukrywa. Nast\u0119pnie przedstawia histori\u0119 28-letniej Beaty Kotwickiej-Iwanowskiej z Poznania. Policja nie ma najmniejszych w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce w\u0142a\u015Bcicielka biura nieruchomo\u015Bci zosta\u0142a zamordowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"71295442":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71295443":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71295444":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71295445":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2357963.jpg","",["N"]],"71295248":["Miko\u0142aj rozmawia z Laur\u0105 o \u015Bmierci Daniela Sobola. Lekarka boi si\u0119 o \u017Cycie swoje i Emila. Witacki informuje Bia\u0142acha o zatrzymaniu adwokata. Nie ko\u0144cz\u0105 si\u0119 problemy Magdy z w\u0142a\u015Bcicielem wynajmowanego mieszkania. Poszukiwania nowego lokum spe\u0142zaj\u0105 na niczym. Na wie\u015B\u0107 o tym Bartek ponownie proponuje posterunkowej wprowadzenie si\u0119 do niego. Mimo pocz\u0105tkowych obaw kobieta przyjmuje ofert\u0119. Bracia Wojtalowie szykuj\u0105 si\u0119 do wyjazdu z plebanii. Do gospodyni przychodz\u0105 Rosi\u0144ska i sklepowa. Maj\u0105 plan, by pozbawi\u0107 Bia\u0142acha funkcji so\u0142tysa. Chc\u0105c zapisa\u0107 swoje postulaty, si\u0119gaj\u0105 po, jak si\u0119 okazuje, zapisan\u0105 kartk\u0119. Gdy nie ma gospodyni, czytaj\u0105 zawarto\u015B\u0107. S\u0105 oburzone. Wszystkie trzy id\u0105 do baru postawi\u0107 Miko\u0142ajowi ultimatum. Ten og\u0142asza Jolant\u0119 p.o. so\u0142tysa. Rosi\u0144ska protestuje, twierdz\u0105c, \u017Ce nie jest ona czysta moralnie. Arleta przywozi Ani\u0119 do Bartosza. Potem jedzie samochodem na szkolenie manicure. Rozmawia przez telefon z mam\u0105 i jest coraz bardziej z\u0142a. Przek\u0142ada si\u0119 to na jej nierozwa\u017Cn\u0105 jazd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187066.jpg","",["N"]],"71295249":["Bartosz, na wie\u015B\u0107 o wypadku Arlety, natychmiast jedzie do szpitala. Od lekarza dowiaduje si\u0119, \u017Ce kobieta straci\u0142a pami\u0119\u0107 - my\u015Bli, \u017Ce jest rok 2007 i ma 20 lat. Doktor zaleca, by na si\u0142\u0119 nie przypomina\u0107 jej przesz\u0142o\u015Bci, gdy\u017C mo\u017Ce mie\u0107 to destrukcyjne skutki dla jej m\u00F3zgu. Tymczasem policjanci w komisariacie zajmuj\u0105 si\u0119 Ani\u0105. Dziewczynka zyskuje ich sympati\u0119. Rosi\u0144ska i sklepowa przepraszaj\u0105 gospodyni\u0119 za nies\u0142uszne podejrzenia. Wkr\u00F3tce zjawia si\u0119 ksi\u0105dz Wincenty. Okazuje si\u0119, \u017Ce to panie po przeczytani listu \u015Bci\u0105gn\u0119\u0142y go z sanatorium. Jolanta i jej kole\u017Canki przygotowuj\u0105 spotkanie dla najwa\u017Cniejszych ludzi w Uroczysku. Bia\u0142ach dziwnie si\u0119 zachowuje podczas \u015Bniadania u Laury. Ma podejrzenia wobec Emila, ale nie zdradza ich narzeczonej. Kobieta zawozi ukochanemu obiad do komendy we Wroc\u0142awiu. Przypadkowo s\u0142yszy rozmow\u0119 Miko\u0142aja z Witackim. Jest przestraszona jej tre\u015Bci\u0105. Bia\u0142ach wraca do domu Laury, gdzie szuka Emila. Po ch\u0142opaku jednak nie ma \u015Bladu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187066.jpg","",["N"]],"71295250":["Bartosz martwi si\u0119, poniewa\u017C Arleta nie pami\u0119ta o istnieniu Ani. Odwozi c\u00F3rk\u0119 do swojej mamy. Decyduje si\u0119 udawa\u0107 przed by\u0142\u0105 \u017Con\u0105, \u017Ce wci\u0105\u017C jest 2007 rok. Magda nie jest przekonana, czy to dobry pomys\u0142. Wr\u00F3bel przychodzi do Laury na konsultacj\u0119 wynik\u00F3w. Z zachowania lekarki wnioskuje, \u017Ce nie jest z nim najlepiej. W gabinecie niespodziewanie zjawia si\u0119 Emil, kt\u00F3ry \u017Cegna si\u0119 z siostr\u0105 przed wyjazdem. Witacki jest z\u0142y z powodu jego ucieczki. Zaczyna \u017Ca\u0142owa\u0107, \u017Ce Bia\u0142ach zosta\u0142 zaanga\u017Cowany do sprawy. Miko\u0142aj dowiaduje si\u0119 o wizycie Laury w komendzie i \u017C\u0105da od niej wyja\u015Bnie\u0144. Luiza jest przybita romansem ojca. Na popraw\u0119 humoru robi internetowe zakupy. Tamarze nie podoba si\u0119 jej zachowanie. Patryk przed komputerem odpowiada na pytania swoich fanek. Od jednej z nich dostaje zaproszenie do private roomu. Prawie rozpoznaje dziewczyn\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187066.jpg","",["N"]],"71295251":["Re\u017C.: \u0141ukasz Bajbak.
Pani Halina stworzy\u0142a rodzin\u0119 zast\u0119pcz\u0105 dla swoich wnuk\u00F3w, Patryka i Julii. C\u00F3rka kobiety przez wiele lat walczy\u0142a z chorob\u0105 alkoholow\u0105. Jaki\u015B czas temu straci\u0142a kontakt z rzeczywisto\u015Bci\u0105. By stworzy\u0107 dzieciom nowy bezpieczny dom, pani Halina kupi\u0142a stary drewniany budynek w s\u0105siedniej wsi. Nie nadaje si\u0119 on jednak do zamieszkania. \u015Aciany i pod\u0142ogi gnij\u0105, instalacja elektryczna nie dzia\u0142a, w budynku brakuje te\u017C \u0142azienki. Pani Halina rozpoczyna wy\u015Bcig z czasem. Je\u015Bli dzieci szybko nie zamieszkaj\u0105 w bezpiecznym miejscu, zostan\u0105 jej odebrane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365077.jpg","",["JM"]],"71295252":["Inga przygotowuje Hani\u0119 do wyjazdu do Nowego Jorku. Jest szcz\u0119\u015Bliwa, poniewa\u017C c\u00F3rka wyje\u017Cd\u017Ca tylko na 2 tygodnie, a nie, jak chcia\u0142 Andrzej, na ca\u0142y rok. Z okazji podr\u00F3\u017Cy za ocean organizuje po\u017Cegnaln\u0105 imprez\u0119. Po przegranej przez Paw\u0142a sprawie Anka sk\u0142ada wym\u00F3wienie w kancelarii Wiktora. Zale\u017Cy jej na tym, by jej by\u0142y m\u0105\u017C zrozumia\u0142, \u017Ce nie mia\u0142a nic wsp\u00F3lnego z machlojkami jej dawnego szefa. Jerzy proponuje Indze wsparcie finansowe. Zuza pojawia si\u0119 na po\u017Cegnalnej imprezie u Ingi. Jest zestresowana, poniewa\u017C wie, \u017Ce spotka Jerzego. Do salonu Patrycji wpada \u0142adna, m\u0142oda dziewczyna, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce spotyka si\u0119 z Micha\u0142em.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",["N"]],"71295253":["Zuza zostawia rano pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy w \u0142azience. Jest potem przekonana, \u017Ce go zgubi\u0142a. Patrycja i Micha\u0142 przygotowuj\u0105 si\u0119 do rozprawy rozwodowej. Od znajomych przyjaci\u00F3\u0142ki wiedz\u0105, jakie padn\u0105 pytania i chc\u0105 wsp\u00F3lnie ustali\u0107 odpowiedzi. Tomek tymczasem pragnie udobrucha\u0107 Patrycj\u0119 po wpadce podczas szkolnego meczu. Anka, za\u0142amana zdrad\u0105 Paw\u0142a, samotnie wychodzi do klubu. Z trudem opiera si\u0119 ch\u0119ci zam\u00F3wienia alkoholu. Gdy smutna popija sok, przy\u0142\u0105cza si\u0119 do niej Artur. Inga bardzo t\u0119skni za Hani\u0105, kt\u00F3ra wyjecha\u0142a z ojcem i Anit\u0105 do Nowego Jorku. Gdy w ko\u0144cu udaje si\u0119 jej po\u0142\u0105czy\u0107 z c\u00F3rk\u0105 na komunikatorze, Hania o\u015Bwiadcza, \u017Ce w Stanach jest wspaniale i nie wie, kiedy wr\u00F3ci do Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1854917.jpg","",[]],"71295254":["Los, bigos i uroda
Ferdek poznaje ceny ekskluzywnych kosmetyk\u00F3w. Opracowuje w\u0142asn\u0105 receptur\u0119 i rozkr\u0119ca interes drogeryjny pod nazw\u0105 \"Jean Paul Kiepski\". Wkr\u00F3tce zaczynaj\u0105 si\u0119 problemy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71295255":["Lunatyk
Arnold Boczek zostaje przy\u0142apany przez Kiepskiego na lunatykowaniu. Ku rado\u015Bci s\u0105siada okazuje si\u0119 wkr\u00F3tce, \u017Ce w lunatycznym transie wykonuje on bez wahania wszystkie powierzone mu polecenia. Pa\u017Adzioch widzi w tym \u015Bwietn\u0105 sposobno\u015B\u0107 do zrobienia pieni\u0119dzy i natychmiast zaczyna w niecny spos\u00F3b wykorzystywa\u0107 Boczka do pracy na czarno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71295256":["Niezno\u015Bna lekko\u015B\u0107 bytu
W kamienicy Kiepskich zjawia si\u0119 prorok rozprawiaj\u0105cy o nowej filozofii sztuki \u017Cycia. Jego nauki wci\u0105gaj\u0105 Ferdynanda. Postanawia on zmieni\u0107 swoje dotychczasowe, pe\u0142ne grzechu, \u017Cycie i wst\u0105pi\u0107 na \u015Bcie\u017Ck\u0119 duchowego samorozwoju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71295257":["Energetyk
Ludzko\u015B\u0107 stan\u0119\u0142a w obliczu powa\u017Cnego kryzysu energetycznego. Wszystkie \u017Ar\u00F3d\u0142a energii zosta\u0142y wyczerpane. Ziemi grozi katastrofa. Niespodziewanie, Ferdynand Kiepski odkrywa w sobie niewyczerpane pok\u0142ady energii. Zostaje mianowany g\u0142\u00F3wnym energetykiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","",["N"]],"71295258":["Lato w mie\u015Bcie
Waldek ogl\u0105da w telewizji reklamy biur podr\u00F3\u017Cy oferuj\u0105cych wakacje za granic\u0105 w egzotycznej scenerii. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna marzy\u0107 o wyje\u017Adzie do ciep\u0142ych kraj\u00F3w. Zwierza si\u0119 ze swych plan\u00F3w s\u0105siadowi. Ferdek jednak zachwala Polsk\u0119, kt\u00F3ra jest wed\u0142ug niego najpi\u0119kniejszym krajem na \u015Bwiecie. Ta rozmowa nasuwa mu pomys\u0142 otwarcia firmy turystycznej i organizacji wczas\u00F3w na du\u017C\u0105 skal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71295259":["Pa\u0142a, czyli dw\u00F3ja
U Pa\u017Adzioch\u00F3w zatrzymuje si\u0119 bogata kuzynka, kt\u00F3ra przyjecha\u0142a zdawa\u0107 egzaminy wst\u0119pne na studia. Za namow\u0105 Ferdka dziewczyna udziela korepetycji Waldkowi, by m\u00F3g\u0142 on kontynuowa\u0107 nauk\u0119 w szkole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71295260":["Armagiedon
W telewizji og\u0142oszono, \u017Ce zbli\u017Ca si\u0119 koniec \u015Bwiata. Przera\u017Ceni mieszka\u0144cy kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 rozpoczynaj\u0105 przygotowania do ewakuacji. Pa\u017Adzioch konstruuje \"Ark\u0119 Mariana\", gdy\u017C jest przekonany, \u017Ce w momencie zag\u0142ady \u015Bwiat nawiedzi wielkie trz\u0119sienie ziemi, kt\u00F3re wywo\u0142a gigantyczn\u0105 pow\u00F3d\u017A. Boczek tworzy ogromny balon, a babka Rozalia wraz z cz\u0142onkami k\u00F3\u0142ka r\u00F3\u017Ca\u0144cowego buduje w piwnicy schron, by ukry\u0107 si\u0119 przed ognistym deszczem. Tymczasem Ferdek spokojnie czeka na armagedon, pij\u0105c piwo przed telewizorem...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71295261":["Bara-bara
Ferdek bierze si\u0119 za wychowanie dorastaj\u0105cej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca bowiem, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 czasu sp\u0119dza ona w nieodpowiednim towarzystwie. Mariolka dostaje zakaz wychodzenia z domu. Ferdek postanawia zorganizowa\u0107 jej czas i wype\u0142ni\u0107 go po\u017Cyteczn\u0105 nauk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"71295262":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
17-letnia Julia Morska mieszka z rodzin\u0105 w USA. Chodzi do dobrej szko\u0142y, ma oddanych przyjaci\u00F3\u0142 i pasj\u0119, kt\u00F3r\u0105 jest muzyka. Prowadzi te\u017C kana\u0142 w internecie, kt\u00F3ry cieszy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy rodzice dziewczyny podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o powrocie do Polski. Po pe\u0142nym emocji po\u017Cegnaniu z przyjaci\u00F3\u0142mi Julia wyrusza do kraju, kt\u00F3ry zna niemal wy\u0142\u0105cznie ze s\u0142yszenia. Mimo to z ciekawo\u015Bci\u0105 wygl\u0105da pierwszego dnia w nowej szkole. Tam jednak spotyka si\u0119 z odrzuceniem. Klasowa outsiderka, Magenta, wprowadza j\u0105 w tajniki \u017Cycie polskich nastolatk\u00F3w. W liceum, do kt\u00F3rego trafi\u0142a Julka, rz\u0105dzi ekipa, kt\u00F3rej przewodzi zarozumia\u0142a Wiktoria. Dziewczyna, widz\u0105c w przyby\u0142ej z zagranicy kole\u017Cance zagro\u017Cenie, upokarza j\u0105 i o\u015Bmiesza. W dodatku nadaje Julii obra\u017Aliwe miano MISFIT, czyli ma\u0142o instagramowej, snapchatowej i t\u0119pej, co w praktyce oznacza spo\u0142eczny ostracyzm. Pe\u0142na optymizmu nastolatka nie zamierza si\u0119 jednak poddawa\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o konkursie muzycznym, w kt\u00F3rym do wygrania jest stypendium w USA, staje do walki z grup\u0105 Wiktorii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073066.jpg","",["N"]],"71295263":["Re\u017C.: Jonathan Mostow.
Chocia\u017C Bruce Willis najbardziej znany jest z r\u00F3l twardzieli w mocno osadzonych we wsp\u00F3\u0142czesno\u015Bci filmach sensacyjnych, zaskakuj\u0105co dobrze wypada tak\u017Ce w kinie akcji spod znaku science fiction. Przyk\u0142adem tego jest jego udzia\u0142 w filmie \"12 ma\u0142p\" z 1995 roku czy te\u017C w powsta\u0142ym dwa lata p\u00F3\u017Aniej \"Pi\u0105tym elemencie\". Tym razem hollywoodzki gwiazdor stworzy\u0142 ciekawa kreacj\u0119 w produkcji re\u017Cysera Jonathana Mostowa, tw\u00F3rcy mi\u0119dzy innymi tak widowiskowych hit\u00F3w, jak \"U-71\" czy \"Terminator 3: Bunt maszyn\". Bli\u017Cej nieokre\u015Blona przysz\u0142o\u015B\u0107. Ludzie \u017Cyj\u0105 w zupe\u0142nej izolacji i utrzymuj\u0105 ze sob\u0105 kontakt jedynie za po\u015Brednictwem robot\u00F3w zwanych surogatami. Zosta\u0142y one stworzone jako doskonalsze wersje swoich ludzkich odpowiednik\u00F3w. W tym niemal idealnym \u015Bwiecie nie ma miejsca na przemoc, bowiem tw\u00F3rcy robot\u00F3w bardzo d\u0142ugo pracowali, aby j\u0105 wyeliminowa\u0107. Niespodziewanie jednak w tajemniczych okoliczno\u015Bciach zostaj\u0105 zniszczone dwa surogaty, a nast\u0119pnie w wyniku obra\u017Ce\u0144 gin\u0105 ludzie, kt\u00F3rzy nimi kierowali. Agent FBI Tom Greer wraz ze swoj\u0105 partnerk\u0105 Jennifer Peters rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce zab\u00F3jstwa dokonano prototypowym rodzajem broni, kt\u00F3ra jest w stanie jednocze\u015Bnie pozbawi\u0107 \u017Cycia surogata i jego operatora. Nowoczesna technologia obraca si\u0119 przeciwko ludziom. Trop wiedzie do firmy, kt\u00F3ra stworzy\u0142a surogat\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178985.jpg","",["N"]],"71295264":["Re\u017C.: Nimr\u00F3d Antal.
Ty Hackett (Columbus Short) po powrocie z wojny w Iraku pracuje jako ochroniarz w firmie Eagle Shield Security. Stara si\u0119 u\u0142o\u017Cy\u0107 sobie \u017Cycie od nowa. Po \u015Bmierci ojca potrzebuje pieni\u0119dzy. Wychowuje bowiem swojego m\u0142odszego brata Jimmy'ego (Andre Kinney). Pewnego dnia razem z kolegami ma chroni\u0107 furgonetki przewo\u017C\u0105ce 42 miliony dolar\u00F3w. Jego stary przyjaciel Mike Cochrane (Matt Dillon) namawia go do wzi\u0119cia udzia\u0142u w akcji przechwycenia samochod\u00F3w. Wszystko ma wygl\u0105da\u0107 jak napad. Wydaje si\u0119, \u017Ce plan jest doskona\u0142y i musi si\u0119 uda\u0107. Problemy pojawiaj\u0105 si\u0119, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce istnieje \u015Bwiadek kradzie\u017Cy - bezdomny m\u0119\u017Cczyzna. Mike zabija go. Zdenerwowany tym Ty barykaduje si\u0119 w jednej z ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Gdy pr\u00F3ba ucieczki si\u0119 nie udaje, w\u0142\u0105cza on alarm zamontowany w samochodzie, kt\u00F3ry informuje zast\u0119pc\u0119 lokalnego szeryfa Jake'a Eckeharta (Milo Ventimiglia). Sprawy komplikuj\u0105 si\u0119 jeszcze bardziej, gdy policjant przybywa na miejsce postoju furgonetek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838904.jpg","",["N"]],"71295265":["Re\u017C.: Roel Rein\u00E9.
Matt Conlin osiem lat temu straci\u0142 prac\u0119 w policji. Wtedy rozpad\u0142o si\u0119 tak\u017Ce jego \u017Cycie prywatne - rozwi\u00F3d\u0142 si\u0119 z \u017Con\u0105 i straci\u0142 kontakt ze swoj\u0105 c\u00F3rk\u0105. M\u0119\u017C-czyzna nie widzi ju\u017C sensu swojej egzystencji. Wtedy w\u0142a\u015Bnie spotyka tajemniczego cz\u0142owieka, kt\u00F3ry sk\u0142ada mu intratn\u0105 propozycj\u0119. Oferuje sp\u0142at\u0119 wszystkich d\u0142ug\u00F3w plus 100 tysi\u0119cy dolar\u00F3w w zamian za pewn\u0105 przys\u0142ug\u0119. Matt ma odt\u0105d wykonywa\u0107 wszelkie jego polecenia. G\u0142\u00F3wnym zadaniem, jakie dostaje, jest odnalezienie trzech wskazanych przez m\u0119\u017Cczyzn\u0119 os\u00F3b. Gdy Conlin zdaje sobie spraw\u0119, kto jest jego ostatnim celem, zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107, po kt\u00F3rej stronie ma stan\u0105\u0107. Wykonanie zadania utrudnia tak\u017Ce n\u0119kaj\u0105ca go choroba alkoholowa. Steven Seagal to ju\u017C troch\u0119 cz\u0142owiek instytucja. Jako wytrawny mistrz sztuk walki zrobi\u0142 aktorsk\u0105 karier\u0119 w Hollywood - tworz\u0105c charakterystyczne kino sensacyjne. Potem zacz\u0105\u0142 tak\u017Ce pisa\u0107 dla siebie scenariusze, a nawet produkowa\u0107 filmy. We wszystkich on sam gra g\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119, a ka\u017Cda z takich produkcji opiera si\u0119 na dobrze znanym schemacie walki dobra ze z\u0142em. Produkcje z Seagalem to ju\u017C znak firmowy przyzwoitej rozrywki sensacyjnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365438.jpg","",[]],"71295266":["Re\u017C.: Edgar Wright.
Baby (Ansel Elgort) to zdolny kierowca, kt\u00F3ry uwik\u0142a\u0142 si\u0119 we wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z gangsterami i od tego czasu pozostaje na ich us\u0142ugach. Jego zadanie jest proste - ma jak najszybciej zabra\u0107 ca\u0142\u0105 ekip\u0119 z miejsca napadu. Opr\u00F3cz jazdy samochodem wielk\u0105 pasj\u0105 ch\u0142opaka jest muzyka. Pewnego dnia poznaje on wymarzon\u0105 dziewczyn\u0119 - Deborah (Lily James). Postanawia zerwa\u0107 z przest\u0119pczym p\u00F3\u0142\u015Bwiatkiem i rozpocz\u0105\u0107 nowe, normalne \u017Cycie. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce nie b\u0119dzie to wcale \u0142atwe. Mafijny boss (Kevin Spacey) zmusza ch\u0142opaka do udzia\u0142u w kolejnym skoku, kt\u00F3ry mo\u017Ce wp\u0142yn\u0105\u0107 na ca\u0142\u0105 przysz\u0142o\u015B\u0107 m\u0142odego kierowcy. Dzie\u0142o Edgara Wrighta w niepowtarzalny spos\u00F3b \u0142\u0105czy cechy heist movie z filmem muzycznym. W tytu\u0142ow\u0105 posta\u0107 wcieli\u0142 si\u0119 nominowany za ten wyst\u0119p do Z\u0142otego Globu Ansel Elgort. Na ekranie towarzysz\u0105 mu m.in. dwukrotny laureat Oscara Kevin Spacey oraz nagrodzony dwoma Z\u0142otymi Globami Jon Hamm. Niew\u0105tpliwym atutem obrazu jest starannie dobrana \u015Bcie\u017Cka d\u017Awi\u0119kowa, kt\u00F3ra nadaje rytm ca\u0142ej historii. Produkcja otrzyma\u0142a trzy nominacje do Nagrody Akademii - za d\u017Awi\u0119k, monta\u017C oraz monta\u017C d\u017Awi\u0119ku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1865480.jpg","",["N"]],"71295267":["Droga donik\u0105d
W rowie zostaje znaleziony martwy nastolatek. Obok niego le\u017Cy rower. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce ch\u0142opak zosta\u0142 potr\u0105cony przez samoch\u00F3d, a kierowca zbieg\u0142 z miejsca wypadku. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105 tajemnicze wgniecenia na aucie miejscowego notariusza. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak alibi na dzie\u0144 wypadku. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B celowo podrzuca funkcjonariuszom fa\u0142szywe tropy. Krystian i jego \u017Cona decyduj\u0105 si\u0119 na terapi\u0119. Detektyw nie jest pewien, czy on tak\u017Ce potrzebuje pomocy, postanawia jednak wspiera\u0107 partnerk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"71295268":["Propozycja nie do odrzucenia
Na le\u015Bnym parkingu zostaje znaleziona zmaltretowana dziewczyna. By\u0142a bita i gwa\u0142cona. Z jej zezna\u0144 jednak niewiele wynika. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce nastolatk\u0119 uprowadzono i przetrzymywano przez kilka dni w ukryciu, lecz uda\u0142o jej si\u0119 zbiec. Spos\u00F3b dzia\u0142ania sprawcy przypomina metody gwa\u0142ciciela sprzed lat, kt\u00F3rego nigdy nie uda\u0142o si\u0119 uj\u0105\u0107. W toku \u015Bledztwa str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105 jednak sekret pokrzywdzonej, kt\u00F3ry kieruje ich na zupe\u0142nie inny trop. Mimo sprzeciwu Szwarca Natalia postanawia przeprowadzi\u0107 prowokacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"71295269":["Re\u017C.: Mariusz Palej.
\u017Bycie wieczne
W rurach w piwnicy zostaje znaleziony ludzki kciuk. W jednym z mieszka\u0144 kamienicy detektywi natykaj\u0105 si\u0119 na cia\u0142o emerytki Heleny Jankowskiej. Odkryty palec nale\u017Ca\u0142 do jej opiekunki, Wiolety. Kobieta zosta\u0142a napadni\u0119ta w lokalu swojej chlebodawczyni. Podejrzenie pada na siostrzenic\u0119 staruszki, Ann\u0119. Kiedy to przypuszczenie si\u0119 nie potwierdza, \u015Bledczy zaczynaj\u0105 interesowa\u0107 si\u0119 w\u0105tkiem znajomo\u015Bci Wiolety z bogatym filantropem Piotrem Ryszkowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"71295270":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Nadgryziona reszka
Biznesmen Micha\u0142 Pa\u0142asz zostaje utopiony w wannie. Po dokonaniu zab\u00F3jstwa sprawca przebiera si\u0119 w ubranie ofiary i na oczach przechodni\u00F3w skacze z mostu, udaj\u0105c samob\u00F3jstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce mieszkanie denata okradziono. Znikn\u0119\u0142y monety kolekcjonerskie o warto\u015Bci ponad 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. G\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi staj\u0105 si\u0119 siostra Pa\u0142asza i jej kolega. Monety interesowa\u0142y r\u00F3wnie\u017C Grzegorza Bukowskiego - eksperta i handlarza numizmatami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"71295271":["Ostatnie \u017Cyczenie
Kamila cierpi na hafefobi\u0119, czyli l\u0119k przed dotykiem. Pogodzi\u0142a si\u0119 ju\u017C z tym, \u017Ce nie znajdzie partnera. Nie potrafi tego zaakceptowa\u0107 jej matka Jagoda, kt\u00F3ra zmaga si\u0119 ze stwardnieniem rozsianym. Ma niewiele czasu, gdy\u017C choroba jest w zaawansowanym stadium. Niebawem umiera. Kamila nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 ze strat\u0105. Wbrew swoim ograniczeniom postanawia znale\u017A\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, z kt\u00F3rym spr\u00F3buje zbudowa\u0107 zwi\u0105zek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2226356.jpg","",["N"]],"71295214":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71295215":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71295216":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71295217":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"71295218":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71295219":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"71295220":["G\u0142\u0119bokie uczucia
Przedstawiciel handlowy znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Mia\u0142 przy sobie znaczn\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki. Policja podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna sfingowa\u0142 swoje znikni\u0119cie we wsp\u00F3\u0142pracy ze swoim szefem. \u017Bona wyjawia mroczne fakty, dotycz\u0105ce zaginionego, kt\u00F3re przera\u017Caj\u0105 detektyw\u00F3w. R\u00F3wnolegle toczy si\u0119 \u015Bledztwo w sprawie akt\u00F3w wandalizmu na jednym z warszawskich osiedli. Dewastowane s\u0105 auta, a g\u0142\u00F3wnym beneficjentem ca\u0142ego procederu wydaje si\u0119 by\u0107 w\u0142a\u015Bciciel jednego z warsztat\u00F3w lakierniczych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"71295221":["Hipochondryk
W\u0142a\u015Bciciel agencji reklamowej nagle umiera. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 otruty. Ilo\u015B\u0107 lek\u00F3w, kt\u00F3re za\u017Cywa\u0142, niepokoi\u0142a rodzin\u0119 i wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna ukrywa\u0142 wiele sekret\u00F3w. Detektywi pr\u00F3buj\u0105 odkry\u0107 prawd\u0119 i zapobiec kolejnej tragedii. Druga sprawa tego dnia. Drobni handlarze s\u0105 regularnie okradani na jednym z osiedli. Narasta napi\u0119cie w\u015Br\u00F3d poszkodowanych, z\u0142odzieje s\u0105 nieuchwytni. Eskalacja napad\u00F3w wisi w powietrzu, detektywi obawiaj\u0105 si\u0119 samos\u0105du.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070551.jpg","",["N"]],"71295222":["Amsterdam","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"71295223":["Haga","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"71295224":["Po\u0142\u00F3w na rzece Drawa
W obawie przed Polsk\u0105 Niemcy na pocz\u0105tku lat 30. rozpocz\u0119li budow\u0119 systemu umocnie\u0144 na wschodniej granicy III Rzeszy. Do tego kompleksu nale\u017Ca\u0142 Pommerrstellung, czyli Wa\u0142 Pomorski, ci\u0105gn\u0105cy si\u0119 od Dar\u0142owa po Gorz\u00F3w Wielkopolski. W 1945 roku t\u0119 pozycj\u0119 zdoby\u0142y oddzia\u0142y 1 Armii LWP. Na zaproszenie miejscowej grupy poszukiwaczy ekipa telewizyjna udaje si\u0119 na wsp\u00F3ln\u0105 wypraw\u0119 wzd\u0142u\u017C rzeki Drawy, b\u0119d\u0105cej elementem Wa\u0142u Pomorskiego. Tym razem Piotr i Olaf skorzystaj\u0105 ze sprz\u0119tu nurkowego oraz magnesu neodymowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",["AD"]],"71295225":["Kierat pana Juliana
Historia jednego z naszych najcenniejszych odkry\u0107. W wojew\u00F3dztwie \u015Bl\u0105skim, w niewielkim gospodarstwie u pana Juliana jest zakopana wie\u017Ca czo\u0142gu. Po wojnie obiekt s\u0142u\u017Cy\u0142 za podstaw\u0119 kieratu, urz\u0105dzenia wykorzystuj\u0105cego si\u0142\u0119 zwierz\u0105t do nap\u0119dzania maszyn rolniczych. Prowadz\u0105cy chc\u0105 ustali\u0107, co to za czo\u0142g i dlaczego sta\u0142 si\u0119 w\u0142asno\u015Bci\u0105 gospodarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71295226":["Wozy bojowe
Po raz pierwszy czo\u0142gi na polu bitwy pojawi\u0142y si\u0119 podczas I wojny \u015Bwiatowej. W 1916 roku podczas starcia nad Somm\u0105 Brytyjczycy, chc\u0105c wesprze\u0107 piechot\u0119, u\u017Cyli woz\u00F3w bojowych oznaczonych jako Mark 1. To wydarzenie na zawsze zmieni\u0142o oblicze konflikt\u00F3w zbrojnych i sta\u0142o si\u0119 pocz\u0105tkiem wieku innowacji technologicznych w pojazdach pancernych. W programie zobaczymy ranking woz\u00F3w bojowych, kt\u00F3re mia\u0142y najwi\u0119kszy wp\u0142yw na losy dwudziestowiecznych wojen. Zaprezentowane zostan\u0105 m.in. ameryka\u0144skie M4 Sherman i M1 Abrams, niemieckie PzKpfw IV i sowieckie T-34.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366813.jpg","",[]],"71295227":["Akcja Many\u0142owa
Ekipa programu bada spraw\u0119 zwi\u0105zan\u0105 z I wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105 i ofensyw\u0105 Armii Rosyjskiej. W 1914 roku dosz\u0142o do ob\u0142awy na Przemy\u015Bl. Bitwy, do kt\u00F3rych w\u00F3wczas dosz\u0142o mi\u0119dzy Rosjanami i Austriakami by\u0142y zaci\u0119te i krwawe. Dopiero wysadzenie przez saper\u00F3w Austro-W\u0119gier szczytu g\u00F3ry Many\u0142owa, o kt\u00F3ry z determinacj\u0105 walczono, przechyli\u0142o szal\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["JM"]],"71295228":["Opowie\u015Bci o ludziach, kt\u00F3rzy byli odpowiedzialni za zmienianie si\u0119 i tworzenie nowego \u015Bwiata. Historia ludzko\u015Bci to nieko\u0144cz\u0105ca si\u0119 opowie\u015B\u0107 o przemianach - zar\u00F3wno rewolucyjnych, jak i ewolucyjnych. Jednak \u017Cadne stulecie nie odmieni\u0142o \u015Bwiata tak drastycznie, jak XX wiek.","","",[]],"71295229":["Opowie\u015Bci o ludziach, kt\u00F3rzy byli odpowiedzialni za zmienianie si\u0119 i tworzenie nowego \u015Bwiata. Historia ludzko\u015Bci to nieko\u0144cz\u0105ca si\u0119 opowie\u015B\u0107 o przemianach - zar\u00F3wno rewolucyjnych, jak i ewolucyjnych. Jednak \u017Cadne stulecie nie odmieni\u0142o \u015Bwiata tak drastycznie, jak XX wiek.","","",[]],"71295230":["Ka\u017Cdego roku na \u015Bwiecie sprzedawanych jest prawie 56 milion\u00F3w ton odzie\u017Cy. Dzi\u0119ki przyst\u0119pnym cenom klienci mog\u0105 nieustannie wymienia\u0107 garderob\u0119. Wytwarzanie tanich ubra\u0144 w b\u0142yskawicznym tempie odbywa si\u0119 jednak kosztem \u015Brodowiska. Bran\u017Ca tekstylna jest druga - po przemy\u015Ble naftowym - na li\u015Bcie najwi\u0119kszych trucicieli. Najbardziej cierpi\u0105 jej pracownicy, kt\u00F3rzy sp\u0119dzaj\u0105 w fabrykach od 12 do 15 godzin za mniej ni\u017C po\u0142ow\u0119 stawki minimalnej. Pracuj\u0105 w strasznych warunkach. Chemikalia, u\u017Cywane w zak\u0142adach, szkodz\u0105 nie tylko zatrudnionym, lecz tak\u017Ce okolicznym mieszka\u0144com. W tym tempie nie ma te\u017C czasu na tworzenie swoich projekt\u00F3w; coraz cz\u0119\u015Bciej kopiuje si\u0119 produkty konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180834.jpg","",[]],"71295231":["Tw\u00F3rcy dokumentu pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy bambusow\u0105 rurk\u0119 mo\u017Cna uzna\u0107 za pierwszy w historii pistolet. Z kolei w staro\u017Cytnym r\u0119kopisie opisano pociski smugowe.","","",[]],"71295232":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"71295233":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 haniebne karty historii II wojny \u015Bwiatowej. Staraj\u0105 si\u0119 odpowiedzie\u0107 na pytanie, dlaczego mieszka\u0144cy podbitych przez III Rzesz\u0119 terytori\u00F3w decydowali si\u0119 na wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z nazistami, m.in. Quisling w Norwegii, rz\u0105d Vichy we Francji, wielki mufti w Jerozolimie, getto \u017Cydowskie w \u0141odzi. Autorzy pr\u00F3buj\u0105 pozna\u0107 motywy kolaborant\u00F3w. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, czy za decyzj\u0105 o s\u0142u\u017Cbie nazistom sta\u0142y dobre ch\u0119ci, bark wyboru, czy te\u017C wojna wyzwoli\u0142a w ludziach mroczne instynkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193147.jpg","",[]],"71295234":["Widzowie zobacz\u0105 \"lataj\u0105cy kosz na \u015Bmieci\" i dowiedz\u0105 si\u0119 jak\u0105 rol\u0119 spe\u0142ni\u0142y p\u0142ywaj\u0105ce przystanie podczas alianckiej inwazji na Normandi\u0119 w 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365924.jpg","",[]],"71295235":["Podczas wojny korea\u0144skiej armia USA ma twardy orzech do zgryzienia. Aby wygra\u0107 starcie z komunistycznym re\u017Cimem, konieczne staje si\u0119 zwi\u0119kszenie mobilno\u015Bci na polu walki. Na pocz\u0105tku lat 50. jednak helikoptery wojskowe nie s\u0105 wystarczaj\u0105co szybkie. Zaczynaj\u0105 si\u0119 gor\u0105czkowe poszukiwania nowego sprz\u0119tu. W firmie Bell Aerosystems wyobra\u017Ani\u0119 in\u017Cynier\u00F3w rozpala paliwo rakietowe. Powstaje ikona ameryka\u0144skiej technologii militarnej - podobny do plecaka sprz\u0119t do latania o nap\u0119dzie odrzutowym. Aby zwi\u0119kszy\u0107 potencja\u0142 bojowy, zaprojektowano nawet miniaturowy silnik odrzutowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365924.jpg","",[]],"71295236":["Tajemnica ameryka\u0144skiego bombowca
Sebastian i Olaf na zaproszenie jednego ze stowarzysze\u0144 z zachodniopomorskiego trafili w okolice Ko\u0142obrzegu. Oka\u017Ce si\u0119, czy tajemnica ameryka\u0144skiego bombowca zostanie odkryta przez ekip\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"71295237":["Kolejnym miejscem na mapie programu jest rodzinne miasto Olafa. Poszukiwacze prowadz\u0105 prace eksploracyjne na terenie schronu piechoty, kt\u00F3ry po\u0142o\u017Cony jest nieopodal stacji Toru\u0144 G\u0142\u00F3wny. Najprawdopodobniej ten XIX-wieczny schron stanowi\u0142 magazyn dla Wehrmachtu. Po wojnie Wojsko Polskie dokona\u0142o tam porz\u0105dk\u00F3w, usuwaj\u0105c zb\u0119dne przedmioty porzucone przez wycofuj\u0105cych si\u0119 Niemc\u00F3w. Tematem odcinka jest logistyka II wojny \u015Bwiatowej, a tak\u017Ce rozpoznawanie r\u00F3\u017Cnorodnych przedmiot\u00F3w, niezb\u0119dnych III Rzeszy w prowadzeniu wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",["N"]],"71295238":["Przy pomocy koni, Ferdek \u015Bci\u0105ga bale z bieszczadzkich ost\u0119p\u00F3w. Andrzej \"\u017Bmiju\" postanawia nie ingerowa\u0107 w \u015Bwiat wilk\u00F3w i poprzestaje jedynie na ich obserwacji. Po latach nieobecno\u015Bci, Kirim wraca w Bieszczady. Trzech amator\u00F3w bimbru rozpoczyna produkcj\u0119 trunku w zagubionej czatowni. Mariola, niegdy\u015B pracownica sejmu, odnajduje swoje miejsce na ziemi, kt\u00F3re znajduje si\u0119 niedaleko Cisnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"71295239":["W Bieszczady Zenek trafi\u0142 dawno temu, jako hippis. Fredek, Krzysiek \"P\u0142etwa\" i Jurek to amatorzy mocnych trunk\u00F3w, kt\u00F3rzy postanowili zrobi\u0107 calvados znad Sanu. Ca\u0142e swoje \u017Cycie Mariola po\u015Bwi\u0119ca zwierz\u0119tom. Staszek \"Pidor\" wycina drzewa i bada historie spalonych wsi. Kiedy przyby\u0142 w Bieszczady, Fredek my\u015Bla\u0142, \u017Ce nie znajdzie tam Boga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"71295240":["Wiosenne odg\u0142osy
Jurek Biedrzycki i jego towarzysze wybieraj\u0105 si\u0119 na \u015Al\u0105sk, na \u0142owisko Pstr\u0105\u017Cna. Dzi\u0119ki pomocy lokalnych w\u0119dkarzy poznaj\u0105 wiele nowinek technicznych i nowy sprz\u0119t u\u0142atwiaj\u0105cy karpiowanie. Wkr\u00F3tce udaje im si\u0119 z\u0142owi\u0107 olbrzymie karpie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71295241":["Skr\u00F3cony zestaw z gum\u0105
Jurek Biedrzycki zaprosi\u0142 do programu mistrz\u00F3w sp\u0142awika: Edmunda i Ernesta Gutkiewicz\u00F3w. W deszczowej aurze, przy wyj\u0105tkowo niskim ci\u015Bnieniu panowie wyruszaj\u0105 na kolejn\u0105 wypraw\u0119. Zamierzaj\u0105 przetestowa\u0107 metod\u0119 skr\u00F3conego zestawu. W odcinku nie zabraknie rad dotycz\u0105cych doboru sp\u0142awik\u00F3w, a widzowie us\u0142ysz\u0105 liczne anegdotki zwi\u0105zane z w\u0119dkarskimi eskapadami do Norwegii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"71295242":["Linia Mo\u0142otowa
Dla niekt\u00F3rych ukszta\u0142towanie oraz warunki budowy linii Mo\u0142otowa sugeruj\u0105, \u017Ce atak Hitlera na ZSRR 22 czerwca 1941 o dwa tygodnie uprzedzi\u0142 agresj\u0119 ze strony Stalina. Jednak prawda jest inna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71295243":["Tajemnica miasta
Kilka kilometr\u00F3w od \u015Awinouj\u015Bcia, w Golm znajduje si\u0119 cmentarz ofiar wielkiego nalotu alianckich bombowc\u00F3w. Odpowied\u017A na pytanie, dlaczego pod koniec wojny nadmorski kurort sta\u0142 si\u0119 celem ataku, nie jest wcale taka oczywista. Okazuje si\u0119, \u017Ce istnia\u0142y plany, by uczyni\u0107 ze \u015Awinouj\u015Bcia gigantyczn\u0105 baz\u0119 okr\u0119t\u00F3w podwodnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"71295244":["Kocham, kocham, kocham cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71295245":["Masa\u017C na kocyku","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"71295246":["W czatowni nad Sanem Andrzej \"\u017Bmiju\" podgl\u0105da dzikie zwierz\u0119ta. Kiedy Tomek \"Wi\u015Bnia\" pracuje w lesie, jego mama, Basia, przeczuwa wypadek. Piotrek przetrwa\u0142 starcie z nied\u017Awiedziem. Hania jest z\u0142a na Grzesia \"\u015Aliw\u0119\", \u017Ce zamiast wype\u0142nia\u0107 swoje domowe obowi\u0105zki przesiaduje przed sklepem z piwem w r\u0119ku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835444.jpg","",["N"]],"71295247":["Adam jak co roku podchodzi do egzaminu na drwala. Mo\u017Ce tym razem uda mu si\u0119 zdoby\u0107 licencj\u0119. Andrzej \"\u017Bmiju\" gorzej sobie radzi z kobietami ni\u017C z wilkami i nied\u017Awiedziami. Nie mo\u017Cna tego powiedzie\u0107 o Ja\u015Bku, kt\u00F3ry po spotkaniu z \"misiem\" ma niesprawne d\u0142onie i bark. Grze\u015B \"\u015Aliwa\" i Hania odwiedzaj\u0105 drwali na cmentarzu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835444.jpg","",["N"]],"71295589":["Re\u017C.: Clarence Gilyard Jr..
Stra\u017Cnicy Teksasu likwiduj\u0105 kolejn\u0105 wytw\u00F3rni\u0119 amfetaminy. Aziz, szef grupy przest\u0119pczej \"Parabola\", do kt\u00F3rej ona nale\u017Ca\u0142a, wydaje wyrok \u015Bmierci na Walkera. Jeden z cz\u0142onk\u00F3w gangu podrzuca bomb\u0119 do baru CD'ego. W czasie rozbrajania \u0142adunku dochodzi do eksplozji. Cordell Walker traci wzrok. Aziz nie rezygnuje i wysy\u0142a kolejnych ludzi do domu Walkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71295590":["Re\u017C.: Michael Preece.
Pastor Chavez prowadzi \u015Bwi\u0105teczn\u0105 akcj\u0119 dobroczynn\u0105 na rzecz dzieci. Mieszka\u0144cy Dallas przywo\u017C\u0105 do ko\u015Bcio\u0142a paczki z prezentami. Tu\u017C przed \u015Bwi\u0119tami do zakrystii ko\u015Bcio\u0142a w\u0142amuje si\u0119 gang m\u0142odzie\u017Cowy. Z\u0142odzieje kradn\u0105 wszystkie upominki. Pastor, kt\u00F3ry jest przypadkowym \u015Bwiadkiem zdarzenia, zostaje ci\u0119\u017Cko ranny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71295591":["W \u0141ubowie, ma\u0142ej wsi niedaleko Czaplinka, pan Piotr samotnie wychowuje troje dzieci: Dawida, Mart\u0119 i Paw\u0142a. Ich matka odesz\u0142a i nie interesuje si\u0119 losem rodziny, kt\u00F3ra zosta\u0142a wyrzucona z wynajmowanego lokum. Pan Piotr kupi\u0142 p\u00F3\u0142 zrujnowanego domu; wszyscy \u015Bpi\u0105 w jednym pokoju, a do dyspozycji maj\u0105 zimn\u0105 \u0142azienk\u0119 i star\u0105 kuchni\u0119. Katarzyna Dowbor stara si\u0119 pom\u00F3c rodzinie. Martyna Kupczyk przygotowuje odwa\u017Cny projekt, a Maciej Pertkiewicz musi go zrealizowa\u0107 w pi\u0119\u0107 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1902612.jpg","",["JM"]],"71295592":["Zdani na \u0142ask\u0119 ochroniarzy gangstera Arek i Marta znajduj\u0105 si\u0119 w \u015Bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwie. Do kobiety powracaj\u0105 traumatyczne wspomnienia. Kalina i Oskar postanawiaj\u0105 powa\u017Cnie porozmawia\u0107 z Karolem Wekslerem na temat niekompetencji i bezczelnego zachowania nowej pracownicy, Olki. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak zupe\u0142nie inne zdanie w tej kwestii. Karolina Kazanowa wyra\u017Anie widzi, \u017Ce Andrzejek jest pod coraz wi\u0119kszym wp\u0142ywem biologicznego ojca. Mo\u017Ce si\u0119 to jednak zmieni\u0107, poniewa\u017C pojawia si\u0119 podejrzenie, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 kradzie\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366275.jpg","",[]],"71295593":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
Grono kolekcjoner\u00F3w i dealer\u00F3w antyk\u00F3w, przedmiot\u00F3w vintage, designu i sztuki licytuje mi\u0119dzy sob\u0105 przyniesione do studia przedmioty uczestnik\u00F3w programu. W pierwszych odcinkach nowej serii w roli prowadz\u0105cego pojawi si\u0119 Krzysztof Ibisz, kt\u00F3ry obok Paw\u0142a Orlea\u0144skiego b\u0119dzie gospodarzem show.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",["N"]],"71295594":["Dochodzi do napadu na ludzi stoj\u0105cych w kolejce po ekskluzywne buty z kolekcji firmowanej przez popularny zesp\u00F3\u0142 muzyczny. Na miejscu jest Alicja Morawska, kt\u00F3ra nagrywa zdarzenie kom\u00F3rk\u0105. Sprawa jest badana przez zesp\u00F3\u0142. Tymczasem Zapa\u0142a i Morawska zostaj\u0105 te\u017C wezwani do dziewczyny, kt\u00F3ra za\u017Cy\u0142a szkodliwe leki na odchudzanie. Okazuje si\u0119, \u017Ce w niebezpiecze\u0144stwie jest tak\u017Ce jej siostra. Nie wiadomo jednak, gdzie si\u0119 ona znajduje. Funkcjonariusze wyruszaj\u0105 na poszukiwania dziewczyny. Krzysiek kupuje u jubilera prezent, kt\u00F3ry bardzo przypada do gustu obdarowanej osobie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316965.jpg","",["N"]],"71295595":["Miko\u0142aj Bia\u0142ach rozmawia z komendant Jaskowsk\u0105 i policjantem z Biura Spraw Wewn\u0119trznych. Rano Ol\u0119 odwiedza nowy s\u0105siad, Micha\u0142. M\u0119\u017Cczyzna dzi\u0119kuje policjantce za opiek\u0119 nad synem i zaprasza j\u0105 na kolacj\u0119. Pierwsze wezwanie dotyczy nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku. Trzech ch\u0142opak\u00F3w popisywa\u0142o si\u0119 akrobacjami na rowerze i jeden z nich z\u0142ama\u0142 kr\u0119gos\u0142up. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce nie by\u0142 to przypadek, ale zaplanowana akcja. Patrol 05 zajmie si\u0119 te\u017C spraw\u0105 nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w, kt\u00F3rym podczas wesela znikn\u0119\u0142y wszystkie koperty zawieraj\u0105ce ofiarowane przez go\u015Bci pieni\u0105dze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316965.jpg","",["N"]],"71295596":["\u015Amier\u0107 za prawd\u0119
Zostaje zastrzelona dziennikarka \u015Bledcza. Morderstwo wygl\u0105da na typow\u0105 egzekucj\u0119. Ofiara pogr\u0105\u017Cy\u0142a w swoich artyku\u0142ach wielu przest\u0119pc\u00F3w, lista os\u00F3b pragn\u0105cych zemsty na niej jest wi\u0119c d\u0142uga. Prowadz\u0105cy dochodzenie w tej sprawie Natalia i Kuba ustalaj\u0105, \u017Ce dziennikarce bardziej ni\u017C gangsterzy zagra\u017Cali... jej bliscy. Kluczem do rozwi\u0105zania zagadki okazuje si\u0119 autobiografia ofiary. Tymczasem do Anety i Stefana przyje\u017Cd\u017Ca Wiktoria. Kobieta przypadkowo dowiaduje si\u0119, \u017Ce Stefan nie jest biologicznym ojcem R\u00F3\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71295597":["Niew\u0142a\u015Bciwie u\u017Cywanie bie\u017Cni powoduje wypadek\/M\u0142oda matka upuszcza dziecko
Daria pr\u00F3buje uwie\u015B\u0107 trenera personalnego, Arka. Jest zazdrosna, gdy widzi wybranka flirtuj\u0105cego z jej kole\u017Cank\u0105 Emili\u0105. Kiedy dziewczyna doznaje gro\u017Anego wypadku na bie\u017Cni i uszkadza kr\u0119gos\u0142up, podejrzenie pada na Dari\u0119. Ania przez nieuwag\u0119 upuszcza swojego kilkumiesi\u0119cznego synka. Ma\u0142y Kacperek nie rusza si\u0119 i nie daje \u017Cadnych oznak \u017Cycia. Ojciec dziecka dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"71295598":["Pechowy amulet
Do biura Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Renata, przera\u017Cona pracownica salonu masa\u017Cu, kt\u00F3ry \u015Bwiadczy r\u00F3wnie\u017C us\u0142ugi erotyczne. Kobieta chce, by detektywi schwytali m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry od pewnego czasu napada na pracownice salonu. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce za napa\u015Bciami stoi jeden z klient\u00F3w salonu. Wkr\u00F3tce zostaje porwana przyjaci\u00F3\u0142ka Renaty. Malanowski i jego detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce porwa\u0142 j\u0105 ten sam m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry napada kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71295599":["Podw\u00F3jny b\u0142\u0105d
Hanna jest przekonana, \u017Ce jej m\u0105\u017C S\u0142awek ma kochank\u0119. Zatrudnia Malanowskiego, aby zdoby\u0107 dowody jego zdrady. Detektywi rozpoczynaj\u0105 obserwacj\u0119 S\u0142awka i odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna w tajemnicy przed \u017Con\u0105 wynajmuje w Warszawie dwa mieszkania. W jednym z mieszka\u0144 detektywi odkrywaj\u0105 zdj\u0119cia dziewczyn, kt\u00F3re S\u0142awek najwyra\u017Aniej obserwowa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"71295600":["Po przes\u0142uchaniu kr\u0119gu os\u00F3b, kt\u00F3re mog\u0105 mie\u0107 zwi\u0105zek z morderstwem w muzeum, policjanci nie s\u0105 zadowoleni z post\u0119p\u00F3w w \u015Bledztwie. Ze sprzecznych zezna\u0144 nie spos\u00F3b wywnioskowa\u0107, kto m\u00F3wi prawd\u0119. Na domiar z\u0142ego morderca nie zostawi\u0142 \u017Cadnych \u015Blad\u00F3w biologicznych, a sekcja zw\u0142ok r\u00F3wnie\u017C nie wnios\u0142a \u017Cadnych nowych informacji do sprawy. Dzi\u0119ki eksperymentowi komisarza Ziomeckiego pojawia si\u0119 jednak nowy trop. Wkr\u00F3tce w miasteczku dochodzi do kolejnego szokuj\u0105cego zdarzenia. W\u00F3wczas dochodzenie wkracza na nowe tory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71295601":["Wychodz\u0105c do pracy, Marek spotyka na klatce schodowej dziewczyn\u0119, kt\u00F3ra prosi o pomoc. Kto\u015B zaatakowa\u0142 w mieszkaniu jej starsz\u0105 siostr\u0119. Kobieta zosta\u0142a uderzona w ty\u0142 g\u0142owy i straci\u0142a przytomno\u015B\u0107. Korwicki rozpoczyna poszukiwania sprawcy, w czym pomaga mu Natalia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara napa\u015Bci to c\u00F3rka lokalnego polityka. Jeden z trop\u00F3w prowadzi do jej terapeuty, kt\u00F3rego widziano, gdy rano opuszcza\u0142 jej mieszkanie. Patrol pr\u00F3buje si\u0119 z nim skontaktowa\u0107. Tymczasem Matylda, kt\u00F3ra po raz kolejny wpakowa\u0142a si\u0119 w tarapaty, trafia do szpitala. Natalia za\u0142atwia siostrze ochron\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2356982.jpg","",["N"]],"71295602":["Mariusz Petrucki ma nadziej\u0119, \u017Ce jego syn Rafa\u0142 zgodnie z tradycj\u0105 rodzinn\u0105 r\u00F3wnie\u017C p\u00F3jdzie do szko\u0142y policyjnej. Tymczasem ch\u0142opak ma w\u0105tpliwo\u015Bci, co jest powodem coraz cz\u0119stszych napi\u0119\u0107 mi\u0119dzy nimi. Familia jednoczy si\u0142y, gdy okazuje si\u0119, \u017Ce Rafa\u0142 jest prze\u015Bladowany przez tajemniczego stalkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995524.jpg","",["JM"]],"71295603":["W odcinku, kt\u00F3ry poprowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, pierwszym licytowanym skarbem b\u0119dzie nale\u017C\u0105ca do Rafa\u0142a srebrna portmonetka z pieskiem. Znaleziono j\u0105 w opuszczonym starym budynku w Niemczech. Adrian przyjedzie do programu z porcelanow\u0105 figurk\u0105 \u017Cyrafy. Kolejny przedmiot to damska pi\u0142ka r\u0119czna z PRL-u. Jako ostatni wyst\u0105pi Jan z du\u0144sk\u0105 trzyosobow\u0105 sof\u0105 \"bananow\u0105\" zakupion\u0105 na norweskim pchlim targu. Mebel w stylu mid-century modern pochodzi z lat 60.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335432.jpg","",[]],"71295604":["Zrozpaczeni rodzice zg\u0142aszaj\u0105 znikniecie swojej c\u00F3rki. \u015Aledztwo rozpoczyna si\u0119 od przeszukania pokoju nastolatki. Podczas rozmowy z dziewczyn\u0105, u kt\u00F3rej zaginiona mia\u0142a nocowa\u0107, Marek i Natalia uzyskuj\u0105 nieznane dot\u0105d informacje. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszukiwana wcale nie by\u0142a u kole\u017Canki i mia\u0142a si\u0119 z kim\u015B spotka\u0107. Podejrzenia padaj\u0105 na by\u0142ego ch\u0142opaka, kt\u00F3ry nie potrafi\u0142 pogodzi\u0107 si\u0119 z rozstaniem. Tego samego dnia Korwicki i Mr\u00F3z interweniuj\u0105 w sprawie awantury w sklepie. Sprzedawczyni przy\u0142apa\u0142a klientk\u0119 na p\u0142aceniu fa\u0142szywymi pieni\u0119dzmi. Winna oszustwa wygl\u0105da na zaskoczon\u0105 ca\u0142ym zaj\u015Bciem. Natomiast jej kilkuletni syn przekazuje funkcjonariuszom szczeg\u00F3\u0142y zaj\u015Bcia. Marek przez ca\u0142\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 zachowuje du\u017Cy dystans do swojej policyjnej partnerki. T\u0119 sytuacj\u0119 wykorzystuje Klara i umawia si\u0119 z Korwickim na spotkanie po pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71295605":["Do Uroczyska przyje\u017Cd\u017Ca grupa m\u0142odych sportowc\u00F3w z Krakowa. Wkr\u00F3tce ginie jedna z przyby\u0142ych, 17-letnia Iza. Wychodzi na jaw, \u017Ce nastolatkowie, kt\u00F3rzy znali zaginion\u0105, skrywaj\u0105 wiele tajemnic. Filip znajduje pami\u0119tnik dziewczyny, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 cenn\u0105 wskaz\u00F3wk\u0105 w \u015Bledztwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365434.jpg","",[]],"71295606":["Latoszek i Lipka zostaj\u0105 pilnie wezwane w teren. Podczas pr\u00F3by wypo\u017Cyczenia samochodu na minuty pan Marek, niedosz\u0142y kierowca, odkry\u0142, \u017Ce w jego baga\u017Cniku le\u017Cy cz\u0142owiek - zakrwawiony i z wyra\u017Anymi \u015Bladami tortur. Kiedy poszed\u0142 zawiadomi\u0107 s\u0142u\u017Cby, kto\u015B najwyra\u017Aniej wypo\u017Cyczy\u0142 auto i odjecha\u0142. Za\u0142oga rozpoczyna po\u015Bcig po mie\u015Bcie. Kiedy udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 auto, baga\u017Cnik jest ju\u017C pusty. W tym samym czasie komenda otrzymuje informacj\u0119, \u017Ce Adrianna wr\u00F3ci\u0142a do kraju. Ola widzi, \u017Ce ten temat dalej jest dra\u017Cliwy dla Ka\u015Bki. Dziewczyny spotykaj\u0105 si\u0119 po pracy, \u017Ceby o tym porozmawia\u0107. Lipka skrywa przed kole\u017Cank\u0105 pewien sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335423.jpg","",["N"]],"71295607":["Re\u017C.: Michael Keusch.
Marshall Lawson (Steven Seagal) jest dow\u00F3dc\u0105 elitarnego oddzia\u0142u militarnego. W Pary\u017Cu, podczas napadu, kt\u00F3ry sprawia wra\u017Cenie przypadkowego, gin\u0105 trzej komandosi nale\u017C\u0105cy do jego jednostki. Marshall postanawia przeprowadzi\u0107 prywatne \u015Bledztwo i pozna\u0107 okoliczno\u015Bci ataku. Pomagaj\u0105 mu w tym jego dziewczyna Tia (Lisa Lovbrand) oraz przyjaciel Dwayne (David Kennedy). Wkr\u00F3tce wychodz\u0105 na jaw podejrzane okoliczno\u015Bci brutalnego morderstwa. Badaj\u0105c je, nieust\u0119pliwy Lawson odkrywa pilnie strze\u017Cony sekret armii. Jest nim wynaleziony niedawno narkotyk, znany jako CTX. Okazuje si\u0119, \u017Ce w pracach nad jego uzyskaniem bra\u0142a udzia\u0142 r\u00F3wnie\u017C Tia. Substancja ta mo\u017Ce zmieni\u0107 ka\u017Cdego cz\u0142owieka w bezwzgl\u0119dnego morderc\u0119. Wchodz\u0105c w posiadanie tajnych informacji, Lawson staje si\u0119 zbyt du\u017Cym zagro\u017Ceniem dla os\u00F3b zwi\u0105zanych z projektem. Odpowiedzialny za operacj\u0119 \"CTX Majestic\" Werner (Danny Webb) zrobi wszystko, by go wyeliminowa\u0107. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z wynalazc\u00F3w niebezpiecznej substancji, Aroon (Adam Croasdell), zamierza doda\u0107 CTX do uj\u0119cia wody, z kt\u00F3rego zaopatrywany jest ca\u0142y Pary\u017C. Marshall musi za wszelk\u0105 cen\u0119 powstrzyma\u0107 szale\u0144ca, zanim sprawi on, \u017Ce pary\u017Canie zmieni\u0105 si\u0119 w brutalnych morderc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1996402.jpg","",["N"]],"71295608":["Re\u017C.: Ethan Coen, Joel Coen.
Stan Minnesota w USA. Sprzedawca samochod\u00F3w, Jerry Lundegaard (William H. Macy), postanawia zaaran\u017Cowa\u0107 porwanie w\u0142asnej \u017Cony, by w ten spos\u00F3b wy\u0142udzi\u0107 od bogatego te\u015Bcia okup i przeznaczy\u0107 go na sp\u0142at\u0119 powa\u017Cnych d\u0142ug\u00F3w. W tym celu spotyka si\u0119 z par\u0105 drobnych rzezimieszk\u00F3w, Carlem (Steve Buscemi) i Gaearem (Peter Stormare), kt\u00F3rzy maj\u0105 wykona\u0107 to pozornie niezbyt trudne zadanie. Niestety, wydarzenia wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli, a sprawy przybieraj\u0105 nieoczekiwany obr\u00F3t. Podczas rutynowej kontroli drogowej, jeden z porywaczy wpada w panik\u0119 i zabija funkcjonariusza, a tak\u017Ce przeje\u017Cd\u017Caj\u0105cych w tym czasie drog\u0105 dw\u00F3ch przypadkowych \u015Bwiadk\u00F3w zdarzenia. Spraw\u0119 potr\u00F3jnego zab\u00F3jstwa przejmuje szefowa miejscowej policji, Marge Gunderson (Frances McDormand). Tymczasem zdezorientowani i zdesperowani przest\u0119pcy dokonuj\u0105 kolejnych zbrodni. Pomys\u0142 na scenariusz filmu zosta\u0142 zaczerpni\u0119ty z kronik policyjnych odnotowuj\u0105cych tragedi\u0119, jaka rozegra\u0142a si\u0119 w Ameryce w 1987 roku. Obraz przyni\u00F3s\u0142 braciom Coen presti\u017Cowe wyr\u00F3\u017Cnienia i nagrody, m.in. Oscary za scenariusz oraz dla odtw\u00F3rczyni roli policjantki Frances McDormand.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2284726.jpg","",[]],"71295609":["Europejskie Centrum Solidarno\u015Bci
Ciekawostki o eksponatach z najnowszej historii Polski, kt\u00F3re zgromadzono w Europejskim Centrum Solidarno\u015Bci w Gda\u0144sku.","","",[]],"71295610":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71295611":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991903.jpg","",[]],"71295612":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"71295613":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71295614":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71295615":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71295616":["Babski klub
Do detektyw\u00F3w z Septagonu zg\u0142asza si\u0119 33-letnia Jagoda, kt\u00F3ra w telefonie swojego syna przypadkiem zobaczy\u0142a zdj\u0119cia... damskiego biustu. Co prawda biust by\u0142 w staniku i nawet nie wiadomo, czy ch\u0142opak mia\u0142 wi\u0119cej takich zdj\u0119\u0107, ale m\u0142oda mama licealisty boi si\u0119 skandalu. Kobiecie nie podoba si\u0119 te\u017C my\u015Bl, \u017Ce jej syn ju\u017C zacz\u0105\u0142 si\u0119 interesowa\u0107 kobietami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"71295617":["Z urz\u0119du miasta za\u0142oga otrzymuje zg\u0142oszenie o alarmie bombowym. Aspiranci sztabowi Mr\u00F3z i Korwicki maj\u0105 przeprowadzi\u0107 ewakuacj\u0119 budynku i wraz z psem tropi\u0105cym przeczesa\u0107 teren. Na miejscu przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce nie by\u0142 to fa\u0142szywy alarm. To Marek uruchamia czujnik i uzbraja bomb\u0119. W mi\u0119dzyczasie pojawia si\u0119 saper. Niestety m\u0119\u017Cczyzna nie jest w stanie podo\u0142a\u0107 zadaniu. Natalia decyduje si\u0119 ratowa\u0107 swojego partnera. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej patrol otrzymuje informacj\u0119, \u017Ce to nie jest jednorazowa akcja. Jaki\u015B szaleniec prowadzi z funkcjonariuszami gr\u0119. Musz\u0105 oni odkry\u0107, gdzie pod\u0142o\u017Cony zostanie kolejny \u0142adunek. W spraw\u0119 zaanga\u017Cowany jest komendant Witacki, a tak\u017Ce policyjna techniczka Klara Skrzypek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2335431.jpg","",["N"]],"71295618":["Re\u017C.: Thomas Nikel.
Umys\u0142owo chory Martens pchn\u0105\u0142 no\u017Cem swojego psychologa i uciek\u0142 z kliniki. Zbieg dociera do posiad\u0142o\u015Bci rodziny Tremel\u00F3w, gdzie w\u0142a\u015Bnie odbywa si\u0119 \u015Blub Sabriny Tremel. Martens porywa dziewczyn\u0119 i zamyka si\u0119 ze swoj\u0105 zak\u0142adniczk\u0105 w opuszczonej stodole. W zamian za uwolnienie dziewczyny chce dosta\u0107 do swojej dyspozycji Medicopter. Grozi, \u017Ce je\u015Bli jego \u017C\u0105dania nie zostan\u0105 spe\u0142nione, podpali stodo\u0142\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2197269.jpg","",[]],"71295619":["Re\u017C.: Axel Barth.
Elfriede, matka Hotte, przypadkowo wchodzi w posiadanie schematu po\u0142\u0105cze\u0144 alarmowych, nale\u017C\u0105cego do z\u0142odziejki Seliny. Zdeterminowana kobieta robi wszystko, aby odzyska\u0107 swoj\u0105 w\u0142asno\u015B\u0107. Nie zawaha si\u0119 nawet przed morderstwem. Niejaki Garber udziela detektywom nieprawdziwych informacji dotycz\u0105cych plan\u00F3w Seliny. Intuicja podpowiada jednak Elfriedzie, \u017Ce nie wszystko jest tak, jak by\u0107 powinno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"71295620":["Re\u017C.: Axel Barth.
Jan i Semir prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie serii morderstw diler\u00F3w narkotykowych. Ostatnia ofiara zosta\u0142a zastrzelona przez nieznanego sprawc\u0119, nosz\u0105cego policyjny mundur. Kiedy detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce narz\u0119dzie zbrodni pochodzi\u0142o z przechowalni dowod\u00F3w, zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce maj\u0105 do czynienia ze skorumpowanymi policjantami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"71295621":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71295622":["Codzienno\u015B\u0107 skazanych osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 te\u017C kulisy pracy stra\u017Cnik\u00F3w i personelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71295623":["Tadzio Krawczyk, Karol Norek
Doktor Zawisza zamierza przeprowadzi\u0107 eksperyment psychiatryczny. Namawia Karola i Tadzia, \u017Ceby poddali si\u0119 hipnozie. Eksperyment polega na zamianie osobowo\u015Bci i udaje si\u0119 wy\u015Bmienicie. Pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak pewne niepokoj\u0105ce objawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71295624":["J\u0119zyk cia\u0142a
Karol wywo\u0142a\u0142 awantur\u0119 w pracy, kt\u00F3ra zako\u0144czy\u0142a si\u0119 wizyt\u0105 u psychiatry. Pr\u00F3buje za wszelk\u0105 cen\u0119 przekona\u0107 \u017Con\u0119, \u017Ce jest zdrowy na umy\u015Ble, poniewa\u017C w przeciwnym wypadku nie b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 jecha\u0107 z Tadziem na ryby. Te\u015B\u0107 przekazuje mu sw\u00F3j spos\u00F3b na zachowanie spokoju: mo\u017Cna si\u0119 wy\u0142\u0105czy\u0107 i komunikowa\u0107 z otoczeniem tylko za pomoc\u0105 odczytywania j\u0119zyka cia\u0142a rozm\u00F3wcy. Alina z Norkiem zaniepokojeni dziwnym zachowaniem Karola, prosz\u0105 o rad\u0119 doktora Zawisz\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71295625":["Na komendzie pojawia si\u0119 wzburzona kobieta. Oskar\u017Ca policjant\u00F3w, \u017Ce doprowadzili jej m\u0119\u017Ca do pr\u00F3by samob\u00F3jczej. Z jej zezna\u0144 wynika, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 szanta\u017Cowany przez przedstawicieli w\u0142adzy. W domu poszkodowanego Wysocka i J\u00F3\u017Awiak znajduj\u0105 wezwania do sp\u0142aty odsetek karnych zwi\u0105zanych z przest\u0119pstwami gospodarczymi. Dokumenty te zawieraj\u0105 tak\u017Ce gro\u017Aby. Ola i Borys docieraj\u0105 do ksi\u0119gowej przedsi\u0119biorcy. Wed\u0142ug kobiety firma prowadzona by\u0142a wzorowo. Sam szef inspektoratu do walki z przest\u0119pczo\u015Bci\u0105 gospodarcz\u0105 zaprzecza, by prowadzone by\u0142o post\u0119powanie wobec tej instytucji. Zosia bardzo si\u0119 cieszy ze swoich zar\u0119czyn. Liczy te\u017C na szybki awans. Tymczasem patrol l 07 interweniuje w sprawie kradzie\u017Cy w ko\u015Bciele. Znikn\u0119\u0142y wszystkie pieni\u0105dze uzbierane na tac\u0119, a z\u0142odziej nie kryje swojej to\u017Csamo\u015Bci...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["N"]],"71295626":["Patrol Miko\u0142aja i Karoliny zostaje wezwany do domu starszego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa. Kto\u015B rzuci\u0142 kamie\u0144 do pokoju, w kt\u00F3rym bawi\u0142a si\u0119 ich wnuczka. Dziadkowie podejrzewaj\u0105 matk\u0119 dziewczynki, kt\u00F3ra niedawno opu\u015Bci\u0142a wi\u0119zienie. Obawiaj\u0105 si\u0119, \u017Ce kobieta, maj\u0105ca niegdy\u015B problem z alkoholem, b\u0119dzie pr\u00F3bowa\u0142a odzyska\u0107 c\u00F3rk\u0119. Bia\u0142ach i Rachwa\u0142 rozpoczynaj\u0105 poszukiwania oskar\u017Conej. W mi\u0119dzyczasie docieraj\u0105 do jej kuratora, a tak\u017Ce wsp\u00F3\u0142lokatorki. Podczas przerwy obiadowej Karolina komentuje relacje Wysockiej i J\u00F3\u017Awiaka. Jej zdaniem tych dwoje zaczyna zachowywa\u0107 si\u0119 jak para. Miko\u0142aj jest wyra\u017Anie dotkni\u0119ty tym spostrze\u017Ceniem i nie ukrywa irytacji. Tymczasem musz\u0105 interweniowa\u0107 w sprawie s\u0105siedzkiego konfliktu, na kt\u00F3rym ucierpia\u0142y zwierz\u0119ta. Najpierw hodowca drobiu straci\u0142 swoje kury, a potem cz\u0142owiekowi, kt\u00F3rego o to obwinia\u0142, otru\u0142 psa. Bia\u0142ach musi te\u017C rozwi\u0105za\u0107 problem na wsi, na kt\u00F3re mieszka. Zg\u0142asza spraw\u0119 agresywnego Edka do dzielnicowego, ale napotyka na nieoczekiwany op\u00F3r. W efekcie Miko\u0142aj rezygnuje z zeznania i pr\u00F3buje poprowadzi\u0107 prywatne \u015Bledztwo. Mieszka\u0144cy nie chc\u0105 mu jednak pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199507.jpg","",["N"]],"71295627":["Re\u017C.: Peter Weller.
Jasnowidzka maj\u0105ca wizj\u0119 morderstwa zwraca si\u0119 do Magnuma i Higgins z pro\u015Bb\u0105 o jego powstrzymanie. Juliet zastanawia si\u0119, czy powinna wyjawi\u0107 fakt ze swojej przesz\u0142o\u015Bci. Kumu jest przes\u0142uchiwana przez Katsumoto. Jej dane zostaj\u0105 znalezione na odzyskanych po kradzie\u017Cy kosztowno\u015Bciach nale\u017C\u0105cych kiedy\u015B do popularnej Imeldy Marcos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"71295628":["Re\u017C.: Kurt Jones.
Do Thomasa wpada z wizyt\u0105 jego wuj Bernardo. M\u0119\u017Cczyzna ujawnia szokuj\u0105c\u0105 tajemnic\u0119 na temat matki detektywa. Juliet decyduje si\u0119 powiedzie\u0107 Ethanowi prawd\u0119 o swojej przesz\u0142o\u015Bci. Tymczasem TC proponuje Shammy'emu karier\u0119 pilota i zwraca si\u0119 o pomoc do Higgins. Wydaje mu si\u0119, \u017Ce podczas lotu helikopterem m\u00F3g\u0142 by\u0107 \u015Bwiadkiem pr\u00F3by morderstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2331473.jpg","",[]],"71295629":["Re\u017C.: Clarence Gilyard Jr..
Stra\u017Cnicy Teksasu likwiduj\u0105 kolejn\u0105 wytw\u00F3rni\u0119 amfetaminy. Aziz, szef grupy przest\u0119pczej \"Parabola\", do kt\u00F3rej ona nale\u017Ca\u0142a, wydaje wyrok \u015Bmierci na Walkera. Jeden z cz\u0142onk\u00F3w gangu podrzuca bomb\u0119 do baru CD'ego. W czasie rozbrajania \u0142adunku dochodzi do eksplozji. Cordell Walker traci wzrok. Aziz nie rezygnuje i wysy\u0142a kolejnych ludzi do domu Walkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71295630":["Re\u017C.: Michael Preece.
Pastor Chavez prowadzi \u015Bwi\u0105teczn\u0105 akcj\u0119 dobroczynn\u0105 na rzecz dzieci. Mieszka\u0144cy Dallas przywo\u017C\u0105 do ko\u015Bcio\u0142a paczki z prezentami. Tu\u017C przed \u015Bwi\u0119tami do zakrystii ko\u015Bcio\u0142a w\u0142amuje si\u0119 gang m\u0142odzie\u017Cowy. Z\u0142odzieje kradn\u0105 wszystkie upominki. Pastor, kt\u00F3ry jest przypadkowym \u015Bwiadkiem zdarzenia, zostaje ci\u0119\u017Cko ranny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71295631":["Re\u017C.: Larry Teng.
Zesp\u00F3\u0142 \u015Bledczych musi odnale\u017A\u0107 osob\u0119 odpowiedzialn\u0105 za wyciek formu\u0142y \u015Bci\u015Ble tajnej szczepionki, kt\u00F3r\u0105 opracowa\u0142a firma zajmuj\u0105ca si\u0119 biotechnik\u0105. Deeks wraca do pracy w terenie i musi zmierzy\u0107 si\u0119 nie tylko ze spraw\u0105, ale i z w\u0142asnymi emocjami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2252068.jpg","",[]],"71295632":["Re\u017C.: Tony Wharmby.
Podczas \u015Bledztwa w sprawie porwania m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry podaje si\u0119 za ojca Callena, ekipa agent\u00F3w NCIS stawia czo\u0142a \u015Bmiertelnemu niebezpiecze\u0144stwu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2252068.jpg","",[]],"71295633":["Zbli\u017Ca si\u0119 dzie\u0144 \u015Blubu Pauliny. Funkcjonariuszka pr\u00F3buje z\u0142agodzi\u0107 towarzysz\u0105cy jej stres i zaj\u0105\u0107 si\u0119 prac\u0105. Gdy Walczak orientuje si\u0119, \u017Ce Wach przysz\u0142a na komend\u0119, odsy\u0142a j\u0105 jednak do domu. Wiecz\u00F3r panie\u0144ski przebiega bez wi\u0119kszych zak\u0142\u00F3ce\u0144, ale pomi\u0119dzy Kropelk\u0105 i Pakulsk\u0105 zaostrza si\u0119 rywalizacja. Z kolei wiecz\u00F3r kawalerski w m\u0119skim gronie przybiera nieoczekiwany obr\u00F3t. Prawdziwy pech zaczyna si\u0119 nast\u0119pnego ranka, w dniu ceremonii. Pan m\u0142ody dostaje telefon z pa\u0142acyku, gdzie mia\u0142a odby\u0107 si\u0119 uroczysto\u015B\u0107. Na skutek powa\u017Cnej awarii budynek jest niedost\u0119pny i wygl\u0105da na to, \u017Ce trzeba odwo\u0142a\u0107 imprez\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2107283.jpg","",["N"]],"71295634":["Matka zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej c\u00F3rki, Dominiki. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie \u017Cyje. Wszystko wskazuje na samob\u00F3jstwo, lecz pojawiaj\u0105 si\u0119 w\u0105tpliwo\u015Bci. Dziewczyna skrywa\u0142a sekret, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 komu\u015B bardzo zaszkodzi\u0107. Tymczasem Paulina Wach pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 si\u0119 po wypadku. K\u0142opot\u00F3w przysparza jej jednak dorastaj\u0105ca c\u00F3rka Agata. Restauracji S\u0142onia i Walczaka coraz s\u0142abiej prosperuje. Kuba wpada na pomys\u0142, kt\u00F3ry rozwi\u0105\u017Ce wszystkie problemy. Wsp\u00F3lnik jest jednak sceptyczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365919.jpg","",["N"]],"71295635":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71295636":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"71295637":["Mariusz, kt\u00F3ry zaczyna sp\u0119dza\u0107 z Sabin\u0105 coraz wi\u0119cej czasu, zakochuje si\u0119 w niej. Pewnego dnia spotyka jej by\u0142ego ch\u0142opaka, Gabriela, kt\u00F3ry prosi go, by zostawi\u0142 j\u0105 w spokoju. Twierdzi, \u017Ce jest nieuleczalnie chory i chcia\u0142by sp\u0119dzi\u0107 swoje ostatnie miesi\u0105ce \u017Cycia przy boku ukochanej. Tymczasem do jednej z restauracji wpada psychopata. Zaczyna grozi\u0107 klientom pistoletem i bierze zak\u0142adnik\u00F3w. Policjanci przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na miejsce zdarzenia, ale nie podejmuj\u0105 akcji szturmowej, poniewa\u017C czekaj\u0105 na wsparcie \u017Co\u0142nierzy jednostek specjalnych. Dariusz postanawia zosta\u0107 bohaterem i osobi\u015Bcie obezw\u0142adni\u0107 napastnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345969.jpg","",["N"]],"71295638":["Z winy Dariusza rozp\u0119tuje si\u0119 w komisariacie afera mi\u0119sna, kt\u00F3ra zatacza coraz szersze kr\u0119gi. Sytuacj\u0119 komplikuje fakt, \u017Ce produkty, kt\u00F3re zarekwirowa\u0142 Dariusz, nale\u017Ca\u0142y do te\u015Bciowej szefa. Portret pami\u0119ciowy sprawc\u00F3w, za spraw\u0105 Romana, przybiera r\u00F3\u017Cne oblicza. Grzesiek wy\u015Bwiadcza swojemu koledze, Aleksowi, przys\u0142ug\u0119. Znajomy chce si\u0119 o\u015Bwiadczy\u0107 ukochanej w niebanalny spos\u00F3b. Plan si\u0119 komplikuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2345969.jpg","",["N"]],"71295639":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["N"]],"71295640":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332891.jpg","",["N"]],"71295641":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71295642":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71295643":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"71295478":["Z\u0142a decyzja
Porwano syna zamo\u017Cnego biznesmena. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce to sprawka by\u0142ej dziewczyny uprowadzonego, kt\u00F3ra cierpi na zaburzenia psychiczne. Okazuje si\u0119 w mi\u0119dzyczasie, \u017Ce rodzina ofiary podpad\u0142a podejrzanym ludziom. Natalia i Kuba prowadz\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by zapobiec tragedii. W ramach akcji funkcjonariusze udaj\u0105 par\u0119 w hotelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"71295479":["Nic osobistego
Na komend\u0119 zg\u0142asza si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry twierdzi \u017Ce zamordowa\u0142 m\u0142od\u0105 kobiet\u0119. Detektywi badaj\u0105 spraw\u0119. Szybko odkrywaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wymy\u015Bli\u0142 ca\u0142e zdarzenie. Wychodzi jednak na jaw, \u017Ce \u017Conie i dziecku mistyfikatora naprawd\u0119 zagra\u017Ca niebezpiecze\u0144stwo. Tymczasem po nocy sp\u0119dzonej z Natali\u0105 Kuba sk\u0142ada wym\u00F3wienie i prosi o przeniesienie do Komendy G\u0142\u00F3wnej. Natalia prowadzi \u015Bledztwo wraz z Micha\u0142em Rafalskim. Spotyka si\u0119 z Kub\u0105 i prosi, by wr\u00F3ci\u0142 na komend\u0119. Ten jednak odmawia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71295480":["Psychologia k\u0142amstwa
Zostaje brutalnie okaleczony policyjny psycholog. Podejrzenia padaj\u0105 na seryjnego gwa\u0142ciciela, w kt\u00F3rego sprawie poszkodowany zeznawa\u0142 niedawno. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany r\u00F3wnie\u017C prawnik przest\u0119pcy, specjalizuj\u0105cy si\u0119 beznadziejnych przypadkach. Tymczasem Piotr Zar\u0119bski powoli wraca do zdrowia po postrzale. Bardzo interesuje si\u0119 spraw\u0105, poniewa\u017C poszkodowany jest jego bliskim znajomym. By\u0142y naczelnik sugeruje str\u00F3\u017Com prawa, \u017Ceby skorzystali z pomocy jego zaufanej informatorki, prostytutki Kariny Morello.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"71295481":["Przypadek
Aldona jest rzutk\u0105 bizneswoman. Kobieta nie ma jednak czasu na \u017Cycie prywatne. Pewnego dnia, gdy jej auto nie chce odpali\u0107, pojawia si\u0119 tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pomaga rozwi\u0105za\u0107 problem. Aldona i jej wybawiciel, Mieszko, zaczynaj\u0105 si\u0119 spotyka\u0107, a niebawem bior\u0105 \u015Blub. Kobieta, kt\u00F3ra choruje na endometrioz\u0119, postanawia si\u0119 leczy\u0107. Bardzo \u017Ale znosi terapi\u0119. Gdy dolegliwo\u015Bci si\u0119 nasilaj\u0105, dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363611.jpg","",["N"]],"71295482":["Cia\u0142opozytywni
Szymon awansuje na szefa zespo\u0142u w du\u017Cej agencji nieruchomo\u015Bci. Aby zdoby\u0107 serce Jagody, kt\u00F3ra od dawna mu si\u0119 podoba, postanawia schudn\u0105\u0107. W tym celu kupuje nielegalne suplementy. M\u0119\u017Cczyzna ignoruje kiepskie samopoczucie, kt\u00F3re wywo\u0142uj\u0105 te \u015Brodki. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej, podczas treningu, zaczyna si\u0119 bardzo \u017Ale czu\u0107. Jagoda dzwoni do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pr\u00F3buj\u0105 udzieli\u0107 pomocy ukochanemu, sama doznaje urazu kr\u0119gos\u0142upa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2363611.jpg","",["N"]],"71295483":["Re\u017C.: Michael Preece.
Zawzi\u0119ty stra\u017Cnik Teksasu pomaga Walkerowi i Trivette'owi odszuka\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry planuje zamach na senatora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71295484":["Re\u017C.: Michael Preece.
Zawzi\u0119ty stra\u017Cnik Teksasu pomaga Walkerowi i Trivette'owi odszuka\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry planuje zamach na senatora.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71295485":["
Niez\u0142omny str\u00F3\u017C prawa Cordell Walker (Chuck Norris) ma za sob\u0105 wiele lat do\u015Bwiadczenia w walce ze z\u0142em. Zawsze spieszy na pomoc potrzebuj\u0105cym, nie bacz\u0105c na niebezpiecze\u0144stwo. Intuicja oraz znajomo\u015B\u0107 sztuk walki sprawiaj\u0105, \u017Ce zawsze wychodzi zwyci\u0119sko z potyczek ze z\u0142oczy\u0144cami. W jego misjach towarzyszy mu czarnosk\u00F3ry przyjaciel James Trivette (Clarence Gilyard). Walker mo\u017Ce r\u00F3wnie\u017C liczy\u0107 na wsparcie uroczej prokurator Alex Cahill (Sheree J. Wilson).","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088382.jpg","",[]],"71295486":["Teges-\u015Bmeges
Okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce Frania jednak nie by\u0142a w ci\u0105\u017Cy. Skalscy bezskutecznie staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Zaniepokojona brakiem rezultat\u00F3w Frania decyduje si\u0119 podda\u0107 m\u0119\u017Ca kuracji uzdrowiciela z Dalekiego Wschodu. Efektem ubocznym jej stara\u0144 jest kr\u00F3tki, nami\u0119tny romans Konrada i Karoliny. Maks dostaje zaproszenie do telewizyjnego teleturnieju z udzia\u0142em gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71295487":["Bia\u0142e szale\u0144stwo
Frania ma obsesj\u0119 na punkcie zaj\u015Bcia w ci\u0105\u017C\u0119. Maks, kt\u00F3ry dosta\u0142 zaproszenie na bankiet z Billem Clintonem w Zakopanem, namawia \u017Con\u0119 na wyjazd. Liczy, \u017Ce przestanie ona cho\u0107 na moment my\u015Ble\u0107 o dziecku. W stolicy polskich Tatr Skalski uczy ma\u0142\u017Conk\u0119 je\u017Cd\u017Cenia na nartach. Niespodziewanie utykaj\u0105 w za\u015Bnie\u017Conej grocie, gdzie mog\u0105 chwil\u0119 poby\u0107 sami. Jaki\u015B czas p\u00F3\u017Aniej Frania zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107. Lekarz nie chce jej da\u0107 antybiotyku i ka\u017Ce najpierw zrobi\u0107 dodatkowe badania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71295488":["Zemsta Janiny
Frani\u0119 odwiedza ciotka Janina (Iwona Bielska). Ma \u017Cal, \u017Ce nie dosta\u0142a od siostrzenicy zaproszenia na \u015Blub z Maksem. Jak zwykle obwinia o wszystko Teres\u0119 i postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107. W imieniu swojego zmar\u0142ego, bogatego m\u0119\u017Ca kupuje kamienic\u0119, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 rodzice Frani, a nast\u0119pnie bez skrupu\u0142\u00F3w wyrzuca ich z mieszkania. Majowie zamieszkuj\u0105 u c\u00F3rki. Po pewnym czasie Frania ma do\u015B\u0107 matki, kt\u00F3ra ci\u0105gle j\u0105 strofuje i poucza. Wpada na genialne rozwi\u0105zanie tego problemu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71295489":["Seksowna mamu\u015Bka
Frania i Maks id\u0105 do doktor Sadowskiej (Marta Lipi\u0144ska). Okazuje si\u0119, \u017Ce za dwa tygodnie Skalska b\u0119dzie ju\u017C mog\u0142a pozna\u0107 p\u0142e\u0107 dziecka, kt\u00F3rego si\u0119 spodziewa. W oczekiwaniu na badanie USG kobieta wybiera si\u0119 z Adasiem do jego wymarzonej przysz\u0142ej szko\u0142y. Ch\u0142opak wdaje si\u0119 tam w b\u00F3jk\u0119 z nastolatkiem, kt\u00F3ry \u017Ale si\u0119 wyra\u017Ca o Frani. Tymczasem Konrad nie ma odwagi wyzna\u0107 Karolinie, \u017Ce j\u0105 kocha. Rezydencj\u0119 Skalskich odwiedza Beata Tyszkiewicz. Ma podpisa\u0107 z Maksem kontrakt. Przy okazji pomaga Konradowi w jego sercowych problemach i pr\u00F3buje zrobi\u0107 z Frani dam\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"71295490":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Wi\u0119cej, lepiej, taniej, weselej
Pewnego dnia z wizyt\u0105 u Ferdka zjawia si\u0119 prezes Koz\u0142owski. Podczas rozmowy informuje go, \u017Ce zamierza kandydowa\u0107 w zbli\u017Caj\u0105cych si\u0119 wyborach. Potrzebuje jednak no\u015Bnego has\u0142a. Kiepski postanawia pom\u00F3c mu w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Wkr\u00F3tce Mariola i Waldek z \u017Con\u0105 tak\u017Ce decyduj\u0105 si\u0119 go wesprze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71295491":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Ucze\u0144 czarnoksi\u0119\u017Cnika
Ferdynand dowiaduje si\u0119, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch zajmuje si\u0119 czarn\u0105 magi\u0105. Odkrywa tak\u017Ce, \u017Ce jest on z\u0142ym czarnoksi\u0119\u017Cnikiem, kt\u00F3ry swoimi czarami mo\u017Ce zagra\u017Ca\u0107 nawet ca\u0142emu osiedlu. Kiepski usi\u0142uje wi\u0119c nauczy\u0107 czar\u00F3w swojego syna Waldemara, aby w pojedynku czarnoksi\u0119\u017Cnik\u00F3w pokona\u0142 on z\u0142ego maga Pa\u017Adziocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71295492":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Krew z krwi, ko\u015B\u0107 z ko\u015Bci
Pewnego dnia Ferdynand stwierdza ze smutkiem, \u017Ce m\u0142ode pokolenie zupe\u0142nie nie szanuje tradycji rodzinnych i narodowych. Halinka za taki stan rzeczy obwinia jego, gdy\u017C jako ojciec dawa\u0142 dzieciom z\u0142y przyk\u0142ad. Kiepski postanawia nadrobi\u0107 stracone lata. Obiecuje sobie, \u017Ce nie spocznie, p\u00F3ki nie przeka\u017Ce Waldkowi najcenniejszej tradycji rodzinnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71295493":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Sprawa dla redaktora
Pewnego dnia Marian pokazuje Ferdkowi stary film, na kt\u00F3rym wida\u0107 Arnolda Boczka, wykonuj\u0105cego pewne tajemnicze czynno\u015Bci. Kiepski i Pa\u017Adzioch postanawiaj\u0105 prze\u015Bwietli\u0107 przesz\u0142o\u015B\u0107 s\u0105siada. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 on... ludo\u017Cerc\u0105. Spraw\u0119 przekazuj\u0105 w r\u0119ce do\u015Bwiadczonego reportera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71295494":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Czu\u0142e s\u0142\u00F3wka
Ferdynand dochodzi do wniosku, \u017Ce otaczaj\u0105ca go rzeczywisto\u015B\u0107 jest zupe\u0142nie inna od tej pokazywanej w telewizji. Kiepski ma do\u015B\u0107 szarej i ponurej rzeczywisto\u015Bci. Postanawia zmieni\u0107 swoje \u017Cycie. Wkr\u00F3tce zakochuje si\u0119 w pi\u0119knej modelce, kt\u00F3r\u0105 zobaczy\u0142 w telewizyjnej reklamie szamponu do w\u0142os\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71295495":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Zima le\u015Bnych ludzi
Ferdynand zn\u00F3w k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Halin\u0105. Stwierdza, \u017Ce \u017Cona jest nieuczciwa w stosunku do niego. Obra\u017Cony postanawia wyprowadzi\u0107 si\u0119 z domu i zamieszka\u0107 w pobliskim lesie. Wkr\u00F3tce spotyka w nim Mariana Pa\u017Adziocha, kt\u00F3ry tak samo jak on uciek\u0142 od ma\u0142\u017Conki i przeni\u00F3s\u0142 si\u0119 na \u0142ono natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332456.jpg","",["N"]],"71295496":["Brygida dostaje list z Hollywood adresowany do And\u017Celi. Sprytny Zenon tak konstruuje intryg\u0119, aby jego c\u00F3rka zrobi\u0142a karier\u0119 za oceanem. Ma nadziej\u0119, \u017Ce dzi\u0119ki temu termin \u015Blubu b\u0119dzie si\u0119 odwleka\u0107 w niesko\u0144czono\u015B\u0107. And\u017Cela \u017Cyje wyjazdem do fabryki sn\u00F3w i m\u00F3wi o swoich planach Luckowi. Ten jednak nie jest zachwycony pomys\u0142em. Na uroczyste odczytanie listu z Ameryki do domu Nag\u00F3rskich przyje\u017Cd\u017Ca babcia Bo\u017Cena. Kobieta u\u015Bwiadamia jednak domownikom, \u017Ce w najbli\u017Cszym czasie nikt nigdzie nie pojedzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365923.jpg","",["N"]],"71295497":["Pati i Lolek wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na urlop. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie umie prowadzi\u0107 elektrycznego auta. Musz\u0105 wr\u00F3ci\u0107 do domu, poniewa\u017C kobieta nie ma prawa jazdy. Tymczasem Roman poszukuje w ca\u0142ym mie\u015Bcie ko\u015Bcio\u0142a, w kt\u00F3rym by\u0142by wolny termin, nie udaje mu si\u0119 jednak takiego znale\u017A\u0107. Jak zawsze z pomoc\u0105 przychodzi doktor Niski. Zenon wpada na kolejny desperacki pomys\u0142, jak nie dopu\u015Bci\u0107 do \u015Blubu c\u00F3rki ze znienawidzonym Luckiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365923.jpg","",["N"]],"71295498":["Zbli\u017Ca si\u0119 dzie\u0144 \u015Blubu And\u017Celiki i Lucjana. Obie rodziny maj\u0105 jeszcze mn\u00F3stwo spraw do za\u0142atwienia. Roman, Lolek i dr Niski wybieraj\u0105 si\u0119 do lokalu, w kt\u00F3rym ma si\u0119 odby\u0107 wiecz\u00F3r kawalerski. R\u00F3wnie\u017C Violetta, Brygida i babcia Bo\u017Cena odwiedzaj\u0105 klub, gdzie nied\u0142ugo b\u0119dzie si\u0119 bawi\u0107 z kole\u017Cankami And\u017Cela. Dziewczyna tu\u017C przed wyj\u015Bciem na imprez\u0119 robi test ci\u0105\u017Cowy. Zenon za\u015B decyduje si\u0119 wprowadzi\u0107 w \u017Cycie sw\u00F3j plan pozbycia si\u0119 niechcianego przysz\u0142ego zi\u0119cia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365923.jpg","",["N"]],"71295499":["Rano w dzie\u0144 \u015Blubu zar\u00F3wno Lucjan, jak i Zenon znajduj\u0105 si\u0119 gdzie\u015B pod Tatrami. Ch\u0142opak budzi si\u0119 w przydro\u017Cnym rowie, nie\u015Bwiadomy, \u017Ce to przysz\u0142y te\u015B\u0107 przywi\u00F3z\u0142 go tu po\u017Cyczonym pickupem i porzuci\u0142. Lucek za wszelk\u0105 cen\u0119 usi\u0142uje wr\u00F3ci\u0107 do domu, by zd\u0105\u017Cy\u0107 na w\u0142asny \u015Blub. Zenon te\u017C si\u0119 spieszy z powrotem. Niestety, znika mu auto. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani wpadaj\u0105 do ko\u015Bcio\u0142a mocno sp\u00F3\u017Anieni. Kiedy wydaje si\u0119, \u017Ce nic ju\u017C nie mo\u017Ce stan\u0105\u0107 na drodze do szcz\u0119\u015Bcia m\u0142odej parze, los przynosi kolejn\u0105 niespodziank\u0119...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365923.jpg","",["N"]],"71295500":["Osadnicy wraz z Ubbe na otwartym morzu zdani s\u0105 ju\u017C jedynie na wyroki natury. Tymczasem pomi\u0119dzy Ubbe i Othere narasta konflikt, gdy Ragnar, syn Ubbe oraz Torvi, zaczyna s\u0142abn\u0105\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71295501":["Alfred, kr\u00F3l Wesseksu, dowiaduje si\u0119, \u017Ce synowie Ragnara zjawili si\u0119 z pot\u0119\u017Cn\u0105 armi\u0105. Zdaje sobie spraw\u0119 z tego, \u017Ce musi jak najszybciej podj\u0105\u0107 w\u0142a\u015Bciwe kroki. Wojska wiking\u00F3w postanawiaj\u0105 rozbi\u0107 ob\u00F3z i zaczeka\u0107 z atakiem na najlepszy moment.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71295502":["Ubbe wraz z osadnikami dop\u0142ywaj\u0105 do l\u0105du. Gdy rozpoczynaj\u0105 przeczesywanie teren\u00F3w, nagle zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce nie s\u0105 sami. Tymczasem w Wesseksie kr\u00F3l Alfred organizuje pot\u0119\u017Cne si\u0142y przeciwko zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wikingom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71295503":["Gdy Ubbe i osadnicy zostaj\u0105 okr\u0105\u017Ceni przez niebezpiecznych tubylc\u00F3w, musz\u0105 bez zastanowienia rozpocz\u0105\u0107 z nimi ostro\u017Cn\u0105 gr\u0119 dyplomatyczn\u0105. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce s\u0105 jednymi z wielu obcych przybysz\u00F3w na tym l\u0105dzie. Tymczasem w Wesseksie wikingowie szykuj\u0105 zasadzk\u0119 na wojska saskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71295504":["W fina\u0142owym odcinku na nowym l\u0105dzie oraz w Anglii dochodzi do ostatecznych star\u0107 i wielkiej tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114630.jpg","",[]],"71295505":["Zaczarowany las
Jakub Wieniawski zabiera do swojego auta prostytutk\u0119, kt\u00F3r\u0105 spotka\u0142 na stacji benzynowej. Wkr\u00F3tce potem m\u0119\u017Cczyzna znika bez \u015Bladu. \u017Bona Jakuba, Nina, i jego te\u015B\u0107 Grzegorz prosz\u0105 o pomoc agent\u00F3w CW\u015A. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce prostytutk\u0119 przywi\u00F3z\u0142 na stacj\u0119 benzynow\u0105 recydywista Janusz Raszewski. W komputerze przest\u0119pcy CW\u015A znajduje maila, kt\u00F3ry zawiera makabryczny za\u0142\u0105cznik. Jest to filmik przedstawiaj\u0105cy zab\u00F3jstwo Jakuba i towarzysz\u0105cej mu prostytutki. Agentom udaje si\u0119 jednak odnale\u017A\u0107 kobiet\u0119 ca\u0142\u0105 i zdrow\u0105. Wychodzi na jaw, \u017Ce to Grzegorz op\u0142aci\u0142 Raszewskiego, kt\u00F3ry mia\u0142 da\u0107 s\u0142yn\u0105cemu z niewierno\u015Bci Jakubowi nauczk\u0119. Sfingowa\u0142 wi\u0119c na jego u\u017Cytek zab\u00F3jstwo prostytutki, nieoczekiwanie jednak okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce jego zi\u0119\u0107 r\u00F3wnie\u017C nie \u017Cyje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71295506":["Rusa\u0142ka
W sieci pojawiaj\u0105 si\u0119 zdj\u0119cia zamordowanej dziewczyny. Ofiara mia\u0142a na sobie str\u00F3j rusa\u0142ki. CW\u015A ustala, \u017Ce zdj\u0119cia zosta\u0142y zrobione na imprezie firmowej Pol-Planingu - firmy, nale\u017C\u0105cej do Ignacego Baranowskiego. Str\u00F3\u017Ce prawa nie znajduj\u0105 jednak w budynku organizacji cia\u0142a ani \u017Cadnych \u015Blad\u00F3w zbrodni. Ustalaj\u0105, \u017Ce podczas imprezy dziewczyna rozmawia\u0142a z trzema pracownikami firmy. Wszyscy oni jednak zaprzeczaj\u0105, jakoby mieli jakikolwiek udzia\u0142 w zbrodni. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce nikt nie zaprasza\u0142 na imprez\u0119 dziewczyny przebranej za rusa\u0142k\u0119. Wkr\u00F3tce znika kolejny pracownik firmy, Kamil. Podejrzanym w sprawie zostaje Stefan Michalski, biznesowy rywal Baranowskiego. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce dziewczyna wysz\u0142a z przyj\u0119cia ca\u0142a i zdrowa. Tymczasem odnajduje si\u0119 Kamil. Wkr\u00F3tce potem \u015Bledczy znajduj\u0105 w lesie cia\u0142o kolejnej dziewczyny w stroju rusa\u0142ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71295507":["Cyborg na \u017C\u0105danie
Zamordowany zostaje w\u0142a\u015Bciciel salonu masa\u017Cu, Edward Sztaba. Zab\u00F3jca odcina mu praw\u0105 d\u0142o\u0144. By\u0142y partner biznesowy m\u0119\u017Cczyzny informuje str\u00F3\u017C\u00F3w prawa, \u017Ce zamordowany mia\u0142 wszyty pod sk\u00F3r\u0119 elektroniczny czip, na kt\u00F3rym zakodowane by\u0142y dane do jego kart bankowych i kody do sejf\u00F3w. By\u0142a pracownica Sztaby wyznaje natomiast, \u017Ce salon masa\u017Cu stanowi\u0142 tylko przykrywk\u0119 dla prawdziwej dzia\u0142alno\u015Bci m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry pod tym adresem prowadzi\u0142 agencj\u0119 towarzysk\u0105. Edward mia\u0142 pono\u0107 \u015Bledzi\u0107 pracuj\u0105ce tam kobiety za pomoc\u0105 nadajnik\u00F3w GPS. W\u0142a\u015Bnie takie urz\u0105dzenie zostaje znalezione w domu kryminalisty Kamila Rybskiego. Okazuje si\u0119, \u017Ce jedna z prostytutek okrad\u0142a bandyt\u0119 i zgubi\u0142a w jego domu sw\u00F3j nadajnik. CW\u015A pr\u00F3buje namierzy\u0107 dziewczyn\u0119, korzystaj\u0105c ze znalezionego na urz\u0105dzeniu DNA.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035975.jpg","",["N"]],"71295508":["Przysz\u0142y pan m\u0142ody zrywa zar\u0119czyny dzie\u0144 przed \u015Blubem\/Dzieci pr\u00F3buj\u0105 na sobie znaleziony paralizator
Dzie\u0144 \u015Blubu Przemka i Ewy. M\u0119\u017Cczyzna dla \u017Cartu o\u015Bwiadcza narzeczonej, \u017Ce zrywa zar\u0119czyny. Wstrz\u0105\u015Bni\u0119ta Ewa zaczyna odczuwa\u0107 ogromny b\u00F3l g\u0142owy. Przemek dzwoni po pogotowie. Dyspozytorka podejrzewa p\u0119kni\u0119cie t\u0119tniaka. Pierwsz\u0105 pomoc utrudnia jednak ojciec panny m\u0142odej... W czasie rodzinnej uroczysto\u015Bci Wojtu\u015B i Zosia si\u0119 nudz\u0105. Znajduj\u0105 torebk\u0119 cioci, a w niej paralizator, kt\u00F3rym zaczynaj\u0105 si\u0119 bawi\u0107. Ch\u0142opiec razi towarzyszk\u0119. Anna znajduje nieprzytomn\u0105 dziewczynk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71295509":["Tatua\u017C z henny przyczyn\u0105 wstrz\u0105su anafilaktycznego u 7-letniej Julki\/Pracownik zostaje pobity przez szefa
7-letnia Julia obchodzi urodziny. Animatorka Katarzyna pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w dziewczynki robi jej tatua\u017C z henny. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej ma\u0142a solenizantka dostaje gwa\u0142townej reakcji alergicznej. Dochodzi u niej do wstrz\u0105su anafilaktycznego. Ekonomista Micha\u0142 rozpoczyna prac\u0119 na budowie. Brak wiedzy i do\u015Bwiadczenia powoduje, \u017Ce nie wywi\u0105zuje si\u0119 on odpowiednio z obowi\u0105zk\u00F3w. Inwestorka przez niego zwalnia ca\u0142\u0105 ekip\u0119. W\u015Bciek\u0142y szef nie p\u0142aci ch\u0142opakowi. Gdy Micha\u0142 upomina si\u0119 o nale\u017Cne pieni\u0105dze, zostaje brutalnie pobity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841639.jpg","",["N"]],"71295510":["Na cmentarzu
W niewielkiej miejscowo\u015Bci dochodzi do napadu na jubilera. Skradzion\u0105 bi\u017Cuteri\u0119 przypadkowo znajduj\u0105 Tymon i jego niewidoma kuzynka. M\u0142odzi postanawiaj\u0105 przeprowadzi\u0107 prywatne \u015Bledztwo. Kieruj\u0105 podejrzenia w stron\u0119 swojego wujka, Tadeusza. Nie wiedz\u0105 jednak, czy mog\u0105 poinformowa\u0107 o nich policj\u0119, poniewa\u017C nie maj\u0105 dowod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"71295310":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71295311":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71295312":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71295313":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"71295314":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295315":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295316":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295317":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295318":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295319":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295320":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295321":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"71295322":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71295323":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71295324":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71295325":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71295326":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71295327":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"71295328":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71295329":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71295330":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71295331":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71295332":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"71295333":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71294954":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294955":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"71294956":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294957":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71294958":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294959":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71294960":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294961":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71294962":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294963":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71294964":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294965":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"71294966":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294967":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"71294968":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294969":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"71294970":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294971":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"71294972":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"71294973":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71294974":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71294975":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"71294976":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"71294977":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71294978":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"71294979":["Re\u017C.: Dana DeVally.
Joey wraca z kolejnej, bezowocnej rozmowy o prac\u0119. Zniech\u0119cony, postanawia samodzielnie napisa\u0107 sztuk\u0119, w kt\u00F3rej b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 zagra\u0107. Poniewa\u017C Ross nudzi si\u0119 na przymusowym urlopie, oferuje Joeyowi swoj\u0105 pomoc. Pocz\u0105tkowe zaanga\u017Cowanie Joeya szybko si\u0119 ko\u0144czy, co irytuje Rossa. Za kar\u0119 wyrzuca bilety na mecz hokeja, na kt\u00F3ry wybierali si\u0119 Chandler i Joey. Fakt ten sk\u0142ania Joeya do napisania kr\u00F3tkiej sztuki o dw\u00F3ch sk\u0142\u00F3conych wsp\u00F3\u0142lokatorach. Ross i Chandler podczas pr\u00F3by wcielaj\u0105 si\u0119 w g\u0142\u00F3wne postaci. Tymczasem Phoebe, w stroju \u015Awi\u0119tego Miko\u0142aja, zbiera pieni\u0105dze na cele charytatywne. Okazuje si\u0119, \u017Ce jej przebranie paradoksalnie odstrasza potencjalnych ofiarodawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71294980":["Re\u017C.: Joe Regalbuto.
Zbli\u017Ca si\u0119 Nowy Rok. Przyjaciele zdradzaj\u0105 sobie swoje noworoczne postanowienia. Ross ka\u017Cdego dnia zamierza robi\u0107 co\u015B, co go uszcz\u0119\u015Bliwia. Rachel obiecuje, \u017Ce przestanie plotkowa\u0107. Chandler postanawia, \u017Ce przestanie stroi\u0107 sobie z innych \u017Carty. Joey natomiast prosi Phoebe, \u017Ceby zacz\u0119\u0142a uczy\u0107 go gry na gitarze. Monika chce za\u015B uwieczni\u0107 wszystkie przygody przyjaci\u00F3\u0142 na zdj\u0119ciach. Wszystkie postanowienia ko\u0144cz\u0105 si\u0119 tymczasem na pobo\u017Cnych \u017Cyczeniach. Randka Rossa okazuje si\u0119 totaln\u0105 katastrof\u0105, z czego dowcipkuje Chandler. Joey z trudem znosi lekcje nauki gry na gitarze. Rachel z kolei s\u0142yszy przez przypadek intymn\u0105 rozmow\u0119 Moniki i Chandlera. Nie mo\u017Ce si\u0119 powstrzyma\u0107, \u017Ceby nie powiedzie\u0107 o tym Joeyowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71294981":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Penny, kt\u00F3ra chcia\u0142aby zrozumie\u0107, na czym polega praca Leonarda, prosi Shledona, \u017Ceby jej to wyt\u0142umaczy\u0142. Tymczasem Howard staje si\u0119 zazdrosny o Bernadette, kt\u00F3rej Leonard okazuje swoje zainteresowanie.","","",[]],"71294982":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Matka Leonarda przyje\u017Cd\u017Ca z bo\u017Conarodzeniow\u0105 wizyt\u0105. Sheldon jest pod wielkim wra\u017Ceniem kobiety, a Leonard wkr\u00F3tce odkrywa, \u017Ce o wielu rzeczach, kt\u00F3re go dotycz\u0105, nie mia\u0142 do tej pory poj\u0119cia.","","",[]],"71294983":["Re\u017C.: Kevin Bright.
Jest \u015Awi\u0119to Dzi\u0119kczynienia. Przyjaciele wspominaj\u0105 swoje najlepsze i najgorsze prze\u017Cycia zwi\u0105zane z tym dniem. Chandler powraca my\u015Blami do \u015Bwi\u0105t, gdy jego ojciec, kt\u00F3ry odkry\u0142 w sobie sk\u0142onno\u015Bci homoseksualne, zostawi\u0142 jego matk\u0119. Phoebe natomiast przenosi si\u0119 w \u015Awi\u0119ta Dzi\u0119kczynienia ze swojego poprzedniego \u017Cycia. By\u0142a wtedy piel\u0119gniark\u0105 pomagaj\u0105c\u0105 ofiarom wojny secesyjnej. Najgorsze wspomnienia ma Monica. Tego dnia w 1987 roku przypadkowo us\u0142ysza\u0142a, jak nastoletni w\u00F3wczas Chandler powiedzia\u0142, \u017Ce jest gruba. W nast\u0119pne \u015Bwi\u0119ta Monica by\u0142a ju\u017C znacznie szczuplejsza i postanowi\u0142a zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na Chandlerze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71294984":["Re\u017C.: Gary Halvorson.
Monica i Chandler wci\u0105\u017C ukrywaj\u0105, \u017Ce s\u0105 par\u0105. Tylko Joey wie, co ich \u0142\u0105czy. Ch\u0142opak za wszelk\u0105 cen\u0119 nie chce dopu\u015Bci\u0107 do zdemaskowania zakochanych. Kiedy Phoebe zauwa\u017Ca w pokoju Moniki m\u0119sk\u0105 bielizn\u0119, Joey wmawia jej, \u017Ce to jego i wymy\u015Bla wym\u00F3wk\u0119, dlaczego si\u0119 tam znalaz\u0142a. R\u00F3wnie\u017C inne fakty pr\u00F3buje wzi\u0105\u0107 na siebie. Damska golarka w jego \u0142azience, kolacja przy \u015Bwiecach i kamera video przygotowana do nakr\u0119cenia uniesie\u0144 mi\u0142osnych wzbudzaj\u0105 jednak w przyjacio\u0142ach coraz wi\u0119cej podejrze\u0144...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2360746.jpg","",[]],"71294985":["Leonard, Howard i Raj wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 na pustyni\u0119, by m\u00F3c obserwowa\u0107 deszcz meteor\u00F3w. Tymczasem Penny ma nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek i doznaje bolesnej kontuzji. Z pro\u015Bb\u0105 o pomoc musi si\u0119 zwr\u00F3ci\u0107 do Sheldona.","","",[]],"71294986":["Re\u017C.: Mark Cendrowski.
Na antenie znanego radia Barry Kripke z\u0142o\u015Bliwie za\u017Cartowa\u0142 sobie z Sheldona. Upokorzony naukowiec postanawia si\u0119 zem\u015Bci\u0107. Pom\u00F3c w tym maj\u0105 mu jego przyjaciele. Tymczasem Howard za wszelk\u0105 cen\u0119 stara si\u0119 nie popsu\u0107 swojego zwi\u0105zku z Bernadette.","","",[]],"71294987":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71294988":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3 D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088379.jpg","",[]],"71294989":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71294990":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71294991":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71294992":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"71294993":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"71294994":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71295066":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71295067":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71295068":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71295069":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71295070":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"71295071":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71295072":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"71295073":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71295074":["Prow.: Justyna Adamczak.
Tw\u00F3rcy programu zapraszaj\u0105 artyst\u00F3w do nowoczesnego studia, w kt\u00F3rym zapoznaj\u0105 si\u0119 z ich prawdziw\u0105 drug\u0105 stron\u0105. Prowadz\u0105cy show przeka\u017Ce widzom smaczki z \u017Cycia prywatnego oraz zawodowego zaproszonych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"71295075":["Prow.: Justyna Adamczak.
Tw\u00F3rcy programu zapraszaj\u0105 artyst\u00F3w do nowoczesnego studia, w kt\u00F3rym zapoznaj\u0105 si\u0119 z ich prawdziw\u0105 drug\u0105 stron\u0105. Prowadz\u0105cy show przeka\u017Ce widzom smaczki z \u017Cycia prywatnego oraz zawodowego zaproszonych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"71295076":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"71295077":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71295078":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71295079":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365435.jpg","",[]],"71295080":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"71295081":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"71295082":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71295083":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71295084":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71295085":["Krystyna Zaj\u0105czek ju\u017C pi\u0119tna\u015Bcie lat prowadzi dom weselny. W pracy wspiera j\u0105 pan Zbyszek, a tak\u017Ce syn Krystian. Podczas organizowanych przez nich uroczysto\u015Bci go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 przy hitach granych przez B\u0142a\u017Ceja Draba z zespo\u0142em Estrada, Endrju, Mr Sebii i zwyci\u0119zc\u0119 pierwszej edycji programu \"Disco Band Weselny Show\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",[]],"71295086":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"71294927":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71294928":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71294929":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"71294930":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316594.jpg","",[]],"71294931":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71294932":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71294933":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315663.jpg","",[]],"71294934":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315664.jpg","",[]],"71294935":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71294936":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"71294937":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"71294938":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"71294939":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2316592.jpg","",[]],"71294940":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"71294941":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71294942":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"71294943":["Top Girls","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71294944":["Pudzian Band","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71294945":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315661.jpg","",[]],"71294946":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2315665.jpg","",[]],"71294947":["Podczas wesela Sandry i Darka gra muzyka grupy Estrada. Przyj\u0119cie nie obywa si\u0119 bez zaskakuj\u0105cych incydent\u00F3w. Bracia nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w robi\u0105 sporo zamieszania. Krystian najpierw zostaje zaatakowany, a potem w ge\u015Bcie przeprosin dostaje drinka z dopalaczem. Pan Zbyszek musi wyst\u0105pi\u0107 za niego w roli wodzireja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"71294948":["Wesele Przemka i Klaudii to w \u017Cadnym razie nie jest spokojna impreza. \u015Awie\u017Co upieczona m\u0119\u017Catka denerwuje nie tylko swojego wybranka, ale i pani\u0105 Krysi\u0119. Przed prawdziwym problemem staj\u0105 jednak bracia panny m\u0142odej. Zbych i Brych zamierzaj\u0105 rzuci\u0107 si\u0119 w wir zabawy, jednak nag\u0142a \u015Bmier\u0107 babci mo\u017Ce przekre\u015Bli\u0107 te plany. Tragedia odbija si\u0119 tak\u017Ce na \u015Blubie pary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"71294949":["Po wyje\u017Adzie Justyny ekip\u0119 pani Krysi wspiera Marysia. Podczas wesela Beaty i Konrada ma mn\u00F3stwo pracy. Na samym pocz\u0105tku zabawy wychodzi na jaw, \u017Ce panna m\u0142oda jest przy nadziei, co nie uszcz\u0119\u015Bliwia jej m\u0119\u017Ca. Konrad wci\u0105\u017C my\u015Bli o swojej poprzedniej partnerce, a Beat\u0119 po\u015Blubi\u0142, poniewa\u017C tak wypada\u0142o. Nam\u00F3wi\u0142a go do tego matka, kt\u00F3ra spiskuje z jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubion\u0105 \u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"71294950":["Paw\u0142a i Judyt\u0119 po\u0142\u0105czy\u0142a mi\u0142o\u015B\u0107, jednak ich rodziny prowadz\u0105 mi\u0119dzy sob\u0105 zaciek\u0142\u0105 walk\u0119 biznesow\u0105. Par\u0119 m\u0142od\u0105 ma\u0142o obchodz\u0105 rodzinne spory. Wkr\u00F3tce po d\u0142ugim oczekiwaniu b\u0119d\u0105 mogli skonsumowa\u0107 sw\u00F3j zwi\u0105zek. Nie wiadomo tylko czy nic im w tym nie przeszkodzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"71294951":["Przed pani\u0105 Krysi\u0105 nie lada zadanie. Razem ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyprawia wesele dla Igi i Sebastiana. Przyj\u0119cie op\u0142aca wuj z Ameryki, wi\u0119c nowo\u017Ce\u0144cy zdecydowali si\u0119 na wyj\u0105tkowe menu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce wesele nie przypada hojnemu krewnemu do gustu, co zrodzi problemy. W dodatku nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w czeka noc po\u015Blubna, a dla Igi b\u0119dzie to pierwszy stosunek w \u017Cyciu. Gdy do koleg\u00F3w pana m\u0142odego dociera informacja, \u017Ce jego wybranka jest dziewic\u0105, wymy\u015Blaj\u0105 pewien plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183420.jpg","",["N"]],"71294952":["Pi\u0119kni i m\u0142odzi","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"71294953":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"71295644":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71295645":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71295646":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"71295647":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71295648":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"71295649":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71295650":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Prowadz\u0105cy program, Wojtek Kaczmarczyk, b\u0119dzie mia\u0142 wiele wyzwa\u0144 dla gwiazd, kt\u00F3re zmierz\u0105 si\u0119 w trzech konkurencjach. Liczy\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 odwaga, refleks i przede wszystkim dystans do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2277353.jpg","",[]],"71295651":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71295652":["Program muzyczny \u0142\u0105cz\u0105cy g\u00F3ralskie rytmy, folk i biesiad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"71295653":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71295654":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"71295655":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"71295511":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71295512":["Podczas gali kibice b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zobaczy\u0107 w akcji \u0141ukasza Staniocha. Niepokonany Polak w swojej dziewi\u0105tej walce w zawodowej karierze zmierzy si\u0119 z do\u015Bwiadczonym Khorenem Gevorem. Ormianin ma za sob\u0105 pojedynki o mistrzostwo \u015Bwiata w wadze \u015Bredniej z takimi pi\u0119\u015Bciarzami jak Felix Sturm czy Arthur Abraham.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"71295513":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"71295515":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71295516":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2288032.jpg","",[]],"71295517":["Druga ods\u0142ona pucharowej rywalizacji kielczan z Legi\u0105. W 1\/16 fina\u0142u Korona po rzutach karnych wyeliminowa\u0142a rezerwy Wojskowych. O \u0107wier\u0107fina\u0142 powalczy z pierwsz\u0105 dru\u017Cyn\u0105, kt\u00F3ra broni tytu\u0142u. W PKO BP Ekstraklasie przegra\u0142a z ni\u0105 przy \u0141azienkowskiej 0:1.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365922.jpg","",[]],"71295518":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217368.jpg","",[]],"71295519":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218032.jpg","",["N"]],"71295520":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"71295521":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222465.jpg","",[]],"71295522":["Podczas gali w O\u017Carowie Mazowieckim w najciekawszej walce wieczoru na dystansie o\u015Bmiu rund zmierzyli si\u0119 \u0141ukasz Stanioch i Hadillah Mohoumadi. Do\u015Bwiadczony francuski pi\u0119\u015Bciarz jest dobrze znany polskim kibicom. Przed laty pokona\u0142 bowiem Paw\u0142a G\u0142a\u017Cewskiego, pretendenta do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata WBO w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"71295523":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2333557.jpg","",[]],"71295524":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71295525":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"71295526":["Mimo problem\u00F3w kadrowych sto\u0142eczna dru\u017Cyna by\u0142a niepokonana po siedmiu kolejkach PlusLigi. Zatrzyma\u0142a j\u0105 dopiero Skra Be\u0142chat\u00F3w w meczu rozegranym 25 listopada. Spotkaniem z Wart\u0105 Projekt zacznie seri\u0119 star\u0107 z najsilniejszymi ekipami ligi. One zweryfikuj\u0105, na co naprawd\u0119 sta\u0107 podopiecznych Piotra Grabana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2365917.jpg","",[]],"71295527":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165351.jpg","",[]],"71295528":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348143.jpg","",[]],"71295529":["Po raz drugi gala FEN zawita do Ostrowa Wielkopolskiego. Kibice zobacz\u0105 mi\u0119dzy innymi starcie pochodz\u0105cego z tego miasta Kamila Kraski z Kamilem Do\u0142gowskim. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy si\u0119 z Marcinem Filipczakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"71295546":["Program dla fan\u00F3w rodeo. Znajd\u0105 si\u0119 w nim relacje z zawod\u00F3w organizowanych przez organizacj\u0119 PBR (Professional Bull Riders), w kt\u00F3rych bior\u0105 udzia\u0142 kowboje m.in. z USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Australii i Nowej Zelandii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170050.jpg","",[]],"71295547":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71295548":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"71295549":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835528.jpg","",[]],"71295550":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184745.jpg","",[]],"71295551":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",["N"]],"71295552":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"71295553":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"71295554":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359197.jpg","",[]],"71295555":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"71295556":["Podczas gali w Radomiu w najciekawszej walce wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Piotr Kacprzak i Damian Zorczykowski. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji zdob\u0119dzie mistrzowski pas federacji Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej. Widzowie obejrz\u0105 tak\u017Ce m.in. pojedynek Tymoteusza \"Honey Badgera\" \u0141opaczyka z Kleversonem Sampaio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"71295557":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"71295530":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"71295531":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"71295532":["W Legnicy odb\u0119dzie si\u0119 pierwsza gala nowo powsta\u0142ej federacji kickboxingu - KFN. Dojdzie podczas niej do sze\u015Bciu walk mistrzostw Polski K-1 oraz pi\u0119ciu star\u0107 zawodowych. Kibice zobacz\u0105 m.in. pojedynki Mohammada El-Mira z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Piotra Tomalskiego z Danielem Majk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227886.jpg","",["N"]],"71295533":["Atrakcj\u0105 wieczoru podczas gali w Toruniu b\u0119dzie pojedynek Ihosvany Garcii z Ryno Liebenbergiem. Ciekawie zapowiada si\u0119 tak\u017Ce konfrontacja Radomira Obru\u015Bniaka z Zsoltem Osadanem, kt\u00F3ra wy\u0142oni nowego mistrza Polski w kategorii lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"71295534":["Piotr Kacprzak stanie do obrony tytu\u0142u w kategorii pi\u00F3rkowej. Zdoby\u0142 go w czerwcu 2022 roku po wygranej z Damianem Zorczykowskim. Teraz zmierzy si\u0119 z Krzysztofem Mendlewskim. Podczas gali wyst\u0105pi r\u00F3wnie\u017C Hubert Lotta, kt\u00F3ry b\u0119dzie walczy\u0107 z niepokonanym Rafa\u0142em Marczukiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"71295535":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"71295536":["Przypomnienie zawod\u00F3w, kt\u00F3re pod koniec sierpnia 2023 roku odby\u0142y si\u0119 w amfiteatrze w Mr\u0105gowie. Kibice zobaczyli dziewi\u0119\u0107 pojedynk\u00F3w. W najwa\u017Cniejszym z nich, w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej, Adrian Zieli\u0144ski zmierzy\u0142 si\u0119 z Kamilem Krask\u0105. Obu wojownik\u00F3w \u0142\u0105czy fakt, \u017Ce maj\u0105 za sob\u0105 przegrane walki mistrzowskie z Cezarym Oleksiejczukiem. Podczas gali FEN 49 naprzeciw siebie stan\u0119li tak\u017Ce Bartosz Szewczyk i Cristian Macedo, Robert Maruszak i Damian Bujkowski, a tak\u017Ce Piotr Kami\u0144ski i Witalij Jakimienko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"71295537":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217376.jpg","",["JM"]],"71295538":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218042.jpg","",[]],"71295539":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2348143.jpg","",[]],"71295540":["Mckenzie Dern w ubieg\u0142ym roku dwa razy wychodzi\u0142a do klatki. W kwietniu pokona\u0142a niejednog\u0142o\u015Bn\u0105 decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w Teci\u0119 Torres, w pa\u017Adzierniku za\u015B uleg\u0142a na punkty Yan Xiaonan. Z kolei 38-letnia Angela Hill w dw\u00F3ch ostatnich walkach odnios\u0142a dwa zwyci\u0119stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"71295541":["Stawk\u0105 walki wieczoru podczas gali w \u017Bukowie b\u0119dzie pas WBC Francophone w wadze ci\u0119\u017Ckiej. Zawalcz\u0105 o niego Kacper Meyna, aktualny mistrz Polski w tej kategorii, oraz Krzysztof Twardowski maj\u0105cy na koncie m.in. zwyci\u0119stwo nad Krzysztofem Zimnochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",["N"]],"71295542":["Naj\u015Bwie\u017Csze wiadomo\u015Bci z pi\u0119\u015Bciarskiego \u015Bwiata. Fani boksu znajd\u0105 w tym programie m.in. wyniki najwa\u017Cniejszych walk, zapowiedzi gal oraz ciekawostki zwi\u0105zane z t\u0105 widowiskow\u0105 dyscyplin\u0105 sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"71295543":["Na zako\u0144czenie imprezy w warszawskim ATM Studiu Roberto Soldi\u0107 stanie do kolejnej obrony tytu\u0142u mistrzowskiego w kategorii p\u00F3\u0142\u015Bredniej. Fani zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy Robocop zn\u00F3w zako\u0144czy pojedynek nokautem, jak czyni\u0142 to w pi\u0119ciu z sze\u015Bciu zwyci\u0119skich star\u0107 w KSW. Przed reprezentantem Chorwacji jednak bardzo trudne zadanie. Patrik Kincl wejdzie bowiem do klatki podbudowany seri\u0105 pi\u0119ciu wygranych pojedynk\u00F3w. Do konfrontacji tych znakomitych zawodnik\u00F3w mia\u0142o doj\u015B\u0107 podczas KSW 50 w Londynie. Ostatecznie spotkaj\u0105 si\u0119 prawie dwa lata p\u00F3\u017Aniej w Warszawie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"71295544":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"71295545":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",[]],"71295446":["Najciekawsze fragmenty interaktywnego programu, w kt\u00F3rym para gospodarzy - \u015Bwiecki i duchowny - rozmawia z widzami i internautami na temat spraw i warto\u015Bci wa\u017Cnych dla ka\u017Cdego z nas. W studiu podejmowane s\u0105 takie tematy, jak: kwestia przebaczania czy istnienia mi\u0142o\u015B\u0107 bez zazdro\u015Bci. Widzowie mog\u0105 si\u0119 te\u017C np. dowiedzie\u0107, w jaki spos\u00F3b rozmawia\u0107 z dzieckiem o Bogu oraz jak m\u0105drze pomaga\u0107 potrzebuj\u0105cym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"71295447":["Ewelina i Sebastian wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w \u0141odzi. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na prze\u017Cycie zostaje im 1500 z\u0142. Samotna matka i jej czworo pociech miesi\u0119cznie maj\u0105 do dyspozycji oko\u0142o 9 tys. z\u0142. Obie rodziny na 5 dni zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71295448":["Kamila wychowuje samotnie siedmioro dzieci, z czego troje uczy si\u0119 w szkole dla g\u0142uchoniemych. Kobieta utrzymuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie z zasi\u0142k\u00F3w, cho\u0107 stara si\u0119 te\u017C pracowa\u0107 dorywczo, a dzieci w sezonie zbieraj\u0105 na sprzeda\u017C jagody. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na wy\u017Cywienie o\u015Bmiorga os\u00F3b zostaje 2 tysi\u0105ce z\u0142otych. Filip i Diana mieszkaj\u0105 wraz z pi\u0119cioletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 w Bia\u0142ymstoku. Kobieta jest psychologiem, a jej partner ma w\u0142asn\u0105 firm\u0119. Para ch\u0119tnie anga\u017Cuje si\u0119 w pomoc potrzebuj\u0105cym. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet to 16 tysi\u0119cy z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"71295449":["Stargazer L - 1011","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71295450":["Twin Otter","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71295451":["Tematem odcinka jest savoir-vivre podczas przygotowywania prezent\u00F3w i obdarowywania nimi bliskich os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2229211.jpg","",[]],"71295452":["Kornik","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71295453":["Wyprawa do lasu
Maja, Gucio i Filip wybieraj\u0105 si\u0119 na wycieczk\u0119 do lasu. Niestety, przytrafia im si\u0119 przykra przygoda. Zostaj\u0105 zaatakowani przez chrz\u0105szcza grabarza. Nie maj\u0105 poj\u0119cia, jak si\u0119 od niego uwolni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2332459.jpg","",[]],"71295454":["Czasy Peryklesa
Autorzy przedstawiaj\u0105 \u017Cycie i osi\u0105gni\u0119cia staro\u017Cytnego m\u0119\u017Ca stanu - Peryklesa. W okresie z\u0142otego wieku by\u0142 on zarz\u0105dc\u0105 greckich Aten.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"71295455":["Cesarstwo Rzymskie
W tym odcinku Mistrz opowiada, jak wygl\u0105da\u0142o imperium rzymskie za czas\u00F3w Juliusza Cezara. Narrator pokazuje, w jaki spos\u00F3b budowano tam drogi i kiedy dosz\u0142o do powstania kalendarza julia\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"71295456":["M\u0119skie nami\u0119tno\u015Bci
Filip znajduje spor\u0105 kwot\u0119 pieni\u0119dzy. Pod presj\u0105 rodzic\u00F3w wywiesza og\u0142oszenie, co wywo\u0142uje lawin\u0119 telefon\u00F3w od oszust\u00F3w. Tymczasem J\u0119drul\u00F3w nawiedza m\u0105\u017C Jadzi, niejaki Lesio. M\u0119\u017Cczyzna, z niejasnych pocz\u0105tkowo powod\u00F3w, domaga si\u0119 od J\u0119druli, by m\u00F3g\u0142 wyst\u0105pi\u0107 w produkowanym przez niego serialu \"Z jak zazdro\u015B\u0107\". Zaanga\u017Cowany w niewielki epizod, Lesio zaczyna szarog\u0119si\u0107 si\u0119 na planie. Wywo\u0142uje to lawin\u0119 dymisji w ekipie produkcyjnej. Zar\u00F3wno jego, jak i i rzekomych w\u0142a\u015Bcicieli pieni\u0119dzy mog\u0105 powstrzyma\u0107 jedynie radykalne \u015Brodki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","",[]],"71295457":["Miasto","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287138.jpg","",[]],"71295458":["Wie\u015B","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2287138.jpg","",[]],"71295459":["Bohaterowie programu maj\u0105 przed sob\u0105 jeden z najbardziej rozchwytywanych przedmiot\u00F3w w ameryka\u0144skiej historii - plakat z listem go\u0144czym wystawionym za Johnem Wilkesem Boothem, zab\u00F3jc\u0105 prezydenta Abrahama Lincolna. Nast\u0119pnie do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna, chc\u0105cy sprzeda\u0107 skafander przeciwprzeci\u0105\u017Ceniowy pilota my\u015Bliwca F-18, kt\u00F3ry bra\u0142 udzia\u0142 w wojnie nad Zatok\u0105 Persk\u0105 1991. P\u00F3\u017Aniej Rick ogl\u0105da odznak\u0119 policyjn\u0105 z Chicago z ery Ala Capone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71295460":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia element wyposa\u017Cenia ameryka\u0144skich \u017Co\u0142nierzy z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej - to pierwszy metalowy he\u0142m, wykorzystywany przez armi\u0119 USA. Nast\u0119pnie Corey i Rick ogl\u0105daj\u0105 kabur\u0119, kt\u00F3ra by\u0142a rekwizytem w popularnym serialu \"Gunsmoke\", emitowanym od po\u0142owy lat 50. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej Rick dochodzi do wniosku, \u017Ce pracownicy powinni zadba\u0107 o form\u0119. Wynajmuje wi\u0119c trenera personalnego, kt\u00F3ry ma zach\u0119ci\u0107 ich do \u0107wicze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"71295461":["W Plutyczach Gienek i Jastrz\u0105b wstaj\u0105 bardzo wcze\u015Bnie i wyprowadzaj\u0105 krowy na pastwisko. Nast\u0119pnie musz\u0105 nakarmi\u0107 stada. Pierwszy z gospodarzy zdradza, \u017Ce dla niego wstawanie o \u015Bwicie to chleb powszedni. Nast\u0119pnie z Andrzejem udaj\u0105 si\u0119 na pastwisko, aby zaprowadzi\u0107 krowy do wodopoju. Jedna z nich ucieka. Andrzej wyrusza na poszukiwania. Monika i jej kole\u017Canki piek\u0105 ciasto. Podzia\u0142 r\u00F3l w jej domu jest tradycyjny, ale Tomek ostatnio dozna\u0142 kontuzji i teraz to ona musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 ci\u0119\u017Cszymi pracami. W Bronowie weterynarz upewnia si\u0119, czy klacze s\u0105 za\u017Arebione. Rolnicy maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty, gdy\u017C musz\u0105 przenie\u015B\u0107 silos i za\u0142adowa\u0107 go. Jarkowi dopisuje dobry humor. Agnieszka stwierdza, \u017Ce stanowi\u0105 udan\u0105 par\u0119, chocia\u017C czasami si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",["AD"]],"71295462":["Wczasy wewn\u0119trzne
Posterunkowy musi wykorzysta\u0107 zaleg\u0142y urlop. Niestety, dotkliwy brak pieni\u0119dzy nie pozwala mu na wyjazd nawet do Zegrza. W ko\u0144cu policjant postanawia, \u017Ce sp\u0119dzi ten urlop na biwaku... w ogr\u00F3dku Kwiatkowskich. Odrobin\u0119 jego plany utrudnia fakt, \u017Ce jest akurat listopad. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce pomys\u0142 ten jest wyj\u0105tkowo k\u0142opotliwy, zar\u00F3wno dla rodziny Kwiatkowskich, jak i dla samego wczasowicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178983.jpg","",[]],"71295463":["Kucharz przysz\u0142o\u015Bci
Karol Krawczyk obmy\u015Bla plan, jak zbi\u0107 fortun\u0119. Tym razem zamierza sprzedawa\u0107 w lokalnej stacji telewizyjnej wielofunkcyjne urz\u0105dzenie kuchenne. O swoim pomy\u015Ble informuje s\u0105siada, Tadzia Norka. Przyjaciel, skuszony wizj\u0105 wyst\u0105pienia w telewizji i perspektyw\u0105 szybkiego wzbogacenia si\u0119, zgadza si\u0119 zainwestowa\u0107 w projekt Karola. Na drodze do fortuny staje jednak Alina, \u017Cona Krawczyka, kt\u00F3ra zbyt dobrze pami\u0119ta wszystkie nieudane inwestycje swojego m\u0119\u017Ca. Nazajutrz Karol i Tadzio udaj\u0105 si\u0119 do studia, gdzie w przerwie na reklamy b\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 zaprezentowa\u0107 sw\u00F3j produkt telewidzom. Na co dzie\u0144 pewny siebie Krawczyk ma trem\u0119 przed kamer\u0105 i zapomina wyuczonych kwestii. Ostatecznie kolejny pomys\u0142 Karola i Tadzia okazuje si\u0119 kompletn\u0105 klap\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71295464":["Kto PITa nie b\u0142\u0105dzi
Karol przegl\u0105da poczt\u0119 i z ubolewaniem stwierdza, \u017Ce otrzymuje wy\u0142\u0105cznie kolejne rachunki do op\u0142acenia. Na szcz\u0119\u015Bcie znajduje r\u00F3wnie\u017C d\u0142ugo wyczekiwane pismo z Urz\u0119du Skarbowego ze zwrotem nadp\u0142aconego podatku. Oczami wyobra\u017Ani widzi ju\u017C, jak wypoczywa razem z Alin\u0105 na Mazurach i \u0142owi ryby. Otwiera list, lecz zamiast potwierdzenia przelewu znajduje w nim wezwanie do urz\u0119du. Przera\u017Cony ca\u0142\u0105 noc siedzi nad wype\u0142nionym PIT-em i szuka, gdzie pope\u0142ni\u0142 b\u0142\u0105d, skoro \u015Bciga go urz\u0105d podatkowy. Przychodzi Tadzio i sugeruje, by Karol przypomnia\u0142 sobie o dochodach, kt\u00F3re ukry\u0142 w zeznaniu. Nast\u0119pnego dnia Krawczyk z dusz\u0105 na ramieniu i przyjacielem u boku udaje si\u0119 do urz\u0119du. Na widok ksi\u0119gowej puszczaj\u0105 mu nerwy i wymienia wszystkie dochody, kt\u00F3rych nie uwzgl\u0119dni\u0142 w zeznaniu, m.in. niewielk\u0105 wygran\u0105 w bilard i w lokalnych wy\u015Bcigach w workach. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Karol Krawczyk zosta\u0142 wezwany do urz\u0119du wy\u0142\u0105cznie dlatego, \u017Ce zapomnia\u0142 podpisa\u0107 PIT.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71295465":["Azor
Karol chce przypodoba\u0107 si\u0119 dyrektorowi Marsza\u0142kowi i decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowadzonej przez \u017Con\u0119 szefa akcji pomocy zoo. Postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 os\u0142em. Pamela z tej okazji odwiedza osobi\u015Bcie pani\u0105 Krawczykow\u0105 i informuj\u0105 j\u0105 o tym w taki spos\u00F3b, \u017Ce Alinka zaczyna podejrzewa\u0107 Karola o posiadanie nie\u015Blubnego dziecka z inn\u0105 kobiet\u0105. Wkr\u00F3tce wszystko si\u0119 wyja\u015Bnia, bo Krawczyk wraca do domu ze zwierz\u0119ciem. Okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu remontu w ogrodzie zoologicznym ka\u017Cdy opiekun musi wzi\u0105\u0107 swojego pupila do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","",[]],"71295466":["Katarzyna Dowbor tym razem chce pom\u00F3c tr\u00F3jce rodze\u0144stwa. Micha\u0142, Filip i Roksana wychowywali si\u0119 w domu pe\u0142nym przemocy i alkoholu. Po \u015Bmierci matki ich ojciec odszed\u0142 do innej kobiety. Najstarszy Micha\u0142, kt\u00F3ry by\u0142 ju\u017C wtedy pe\u0142noletni, uzyska\u0142 od s\u0105du zgod\u0119 na opiek\u0119 nad siostr\u0105 i bratem. Niestety, wkr\u00F3tce potem w ich domu dosz\u0142o do zwarcia instalacji elektrycznej i po\u017Car zniszczy\u0142 wszystkie pomieszczenia. Pozbawione dachu nad g\u0142ow\u0105 dzieci zamieszka\u0142y osobno u rodziny i przyjaci\u00F3\u0142. Chcia\u0142yby by\u0107 znowu razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"71295467":["Pani Ma\u0142gorzata wychowuje czworo dzieci - King\u0119, Kacpra, Krystiana i Kamila. Dodatkowo musi opiekowa\u0107 si\u0119 swoim tat\u0105 po udarze. Rodzina \u017Cyje w bardzo trudnych warunkach - w ich starym domu nie ma odpowiedniego ogrzewania i \u0142azienki. Z powodu ciasnoty dzieci nie maj\u0105 warunk\u00F3w do nauki. Architekt i budowla\u0144cy spr\u00F3buj\u0105 wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 na pokoje dla rodze\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"71295468":["Ilyushin IL-76","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71295469":["Airbus A400M","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202281.jpg","",[]],"71295470":["W tym odcinku Ewa Wachowicz przygotuje dania smaczne, ale przed wszystkim zdrowe. Najpierw porozmawia z dietetyczn\u0105, a nast\u0119pnie, kieruj\u0105c si\u0119 jej wskaz\u00F3wkami, przyrz\u0105dzi \u015Bniadanie, obiad i deser. B\u0119d\u0105 to: kasza z jarmu\u017Cem, orzechami, serem kozim i \u015Bliwkami, filet z indyka zapiekany z warzywami oraz delikatny pudding ry\u017Cowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",[]],"71295471":["Tym razem Ewa zaprezentuje przepisy, kt\u00F3re u\u0142atwi\u0105 widzom dbanie o odporno\u015B\u0107. Zacznie od przygotowania napoju cytrynowego z imbirem i kurkum\u0105. Nast\u0119pnie przyrz\u0105dzi domowy sos pesto, do kt\u00F3rego zamiast bazylii doda jednak czosnku nied\u017Awiedziego. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda kasz\u0119 jaglan\u0105 z grillowanym filetem z kurczaka marynowanym w curry. Na deser Ewa zaserwuje nale\u015Bniki przyrz\u0105dzane na bazie m\u0105ki gryczanej. Poka\u017Ce r\u00F3wnie\u017C, jak zasia\u0107 rze\u017Cuch\u0119 i przygotowa\u0107 nalewk\u0119 na propolisie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"71295472":["Historia Igora Sikorskiego, narciarza alpejskiego, \u015Bwie\u017Co upieczonego medalisty paraolimpijskiego z Pjongczang. Dziennikarze towarzysz\u0105 mu podczas przygotowa\u0144 do Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Parasnowboardzie Niepe\u0142nosprawnych w Szczyrku. W odcinku pojawi si\u0119 te\u017C Maks Moroz, nastolatek, kt\u00F3ry po raz pierwszy zmierzy si\u0119 ze startem w mistrzostwach Polski. Kolejnym bohaterem b\u0119dzie Tomasz Karcz - fryzjer, projektant mody, model i dzia\u0142acz spo\u0142eczny. Prowadzi w Krakowie w\u0142asn\u0105 pracowni\u0119. Tomek urodzi\u0142 si\u0119 z zespo\u0142em Polanda - rzadkim zespo\u0142em wad wrodzonych jednej strony cia\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"71295473":["W programie wizyta na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepe\u0142nosprawnych i Parasnowboardzie w Szczyrku. Dziennikarze b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 Igorowi Sikorskiemu, medali\u015Bcie paraolimpijskiemu z Pjongczang oraz Maksowi Morozowi, najm\u0142odszemu zawodnikowi i debiutantowi. W programie zostanie te\u017C przedstawiona historia Roberta Zarzeckiego, kt\u00F3ry uprawia blind tenis. Jest te\u017C wyk\u0142adowc\u0105 akademickim, masa\u017Cyst\u0105 oraz aktorem, graj\u0105cym w amatorskim teatrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"71295474":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71295475":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",["JM"]],"71295476":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"71295477":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"71294995":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71294996":["Bohaterski malec
Kacprem Jagielskim opiekuje si\u0119 stara, schorowana babcia. Ch\u0142opiec straci\u0142 matk\u0119, ojca nigdy nie pozna\u0142. Dziesi\u0119ciolatek chce jako\u015B zwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 swojego taty. Wraz z kolegami wpada na pomys\u0142, by sfingowa\u0107 w\u0142amanie do s\u0105siad\u00F3w. Kacper ma udaremni\u0107 napad i wezwa\u0107 policj\u0119, a tym samym sta\u0107 si\u0119 bohaterem z pierwszych stron gazet. Niestety, obmy\u015Blany przez dzieci plan wymyka si\u0119 spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71294997":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71294998":["Eksperyment wyja\u015Bni sekrety k\u0142amstwa. Prowadz\u0105cy opowie te\u017C o deskorolkach do latania. Jerzy \u0141abuda wyja\u015Bni ide\u0119 inteligentnego domu. Prowadz\u0105cy przyjrzy si\u0119 codziennym czynno\u015Bciom pracownik\u00F3w poczty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71294999":["Goliaty z Pisza
Stowarzyszenie Piska Pozycja Ryglowa zaprasza tw\u00F3rc\u00F3w programu na poszukiwania cz\u0119\u015Bci niemieckiego pojazdu nazywanego Goliathem, czyli produkowanej od 1942 roku zdalnie sterowanej miny samobie\u017Cnej. Niemieckie wojska u\u017Cywa\u0142y jej m.in. przeciwko powsta\u0144com w Warszawie. Olaf i Piotr poszukaj\u0105 odpowiedzi na pytanie, sk\u0105d wzi\u0119\u0142y si\u0119 Goliathy na tych terenach, opowiedz\u0105 te\u017C o tym, w jaki spos\u00F3b stosowano te pojazdy. Podziel\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C danymi na temat modelu oraz liczby min tego typu pozostawionych w lesie pod Piszem przez wojska niemieckie podczas ofensywy styczniowej w 1945 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",[]],"71295000":["Kubinka - historia na wyci\u0105gni\u0119cie r\u0119ki
Tw\u00F3rcy programu przekonuj\u0105 si\u0119, \u017Ce wycieczka do legendarnej miejscowo\u015Bci Kubinka i po\u0142o\u017Conego w Rosji Parku Patriot mo\u017Ce by\u0107 r\u00F3wnie interesuj\u0105ca, jak prawdziwe wykopaliska. Poszukiwaczom uda si\u0119 znale\u017A\u0107 wa\u017C\u0105ce po kilkadziesi\u0105t ton metalowe elementy o d\u0142ugo\u015Bci si\u0119gaj\u0105cej wielu metr\u00F3w. W programie specjalnym Olaf opowie o pojazdach, kt\u00F3re sta\u0142y si\u0119 bohaterami poprzednich odcink\u00F3w: Tygrysie, Panterze, Mausie i innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361077.jpg","",[]],"71295001":["Od staroegipskiego symbolu do szesnastowiecznej szwajcarskiej ilustracji i wsp\u00F3\u0142czesnych nagra\u0144, zarejestrowanych przez samoloty wojskowe - wydaje si\u0119, \u017Ce jest do\u015B\u0107 dowod\u00F3w, by stwierdzi\u0107, \u017Ce statki obcych nie tylko istniej\u0105, lecz tak\u017Ce przylatuj\u0105 na Ziemi\u0119 od tysi\u0119cy lat. Tw\u00F3rcy serii przywo\u0142uj\u0105 relacje opisuj\u0105ce r\u00F3\u017Cne rodzaje UFO. Dzi\u0119ki nowoczesnej technologii by\u0107 mo\u017Ce wkr\u00F3tce odkryjemy, \u017Ce niezidentyfikowanych obiekt\u00F3w lataj\u0105cych jest daleko wi\u0119cej, ni\u017C przypuszczali\u015Bmy, i \u017Ce to nie obcy s\u0105 w naszej przestrzeni powietrznej, ale... my w ich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205203.jpg","",[]],"71295002":["Tw\u00F3rcy programu przedstawiaj\u0105 niesamowite konstrukcje sprzed tysi\u0119cy lat. W tym odcinku m.in. o Piramidzie Cheopsa, kt\u00F3ra przez wieki by\u0142a najwy\u017Csz\u0105 budowl\u0105 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71295003":["Tw\u00F3rcy serii odkrywaj\u0105 nowe oblicze Izraela. To kraj, kt\u00F3ry osi\u0105gn\u0105\u0142 wiele w dziedzinie nowoczesnych technologii. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak wygl\u0105da kariera u ortodoksyjnych \u017Byd\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce w izraelskiej rodzinie oboje partner\u00F3w mo\u017Ce spe\u0142nia\u0107 si\u0119 zawodowo i jako rodzic. Mistrz r\u0119kodzie\u0142a zaprezentuje, jak tworzy owoce z marcepanu, kt\u00F3re na pierwszy rzut oka nie r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 niczym od prawdziwych. W odcinku te\u017C o ma\u0142ym \u017Cyj\u0105tku wodnym, kt\u00F3ry odgrywa wa\u017Cn\u0105 rol\u0119 przy oczyszczaniu wody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71295004":["Lokale nale\u017C\u0105ce do Hudson Group znale\u017A\u0107 mo\u017Cna na lotniskach, stacjach i dworcach w Stanach Zjednoczonych. Flagow\u0105 mark\u0105 grupy jest Hudson News, jedyna sie\u0107 kiosk\u00F3w dzia\u0142aj\u0105ca na terenie ca\u0142ego kraju. W miejscach tych mo\u017Cna kupi\u0107 ksi\u0105\u017Cki, magazyny, upominki, przek\u0105ski i napoje, czyli wszystko to, co przydaje si\u0119 podr\u00F3\u017Cnym. Firm\u0119 za\u0142o\u017Cy\u0142 w latach 80. Mario DiDomizio, ojciec Joego. Po sukcesie przedsi\u0119biorstwa m\u0119\u017Cczyzna zapragn\u0105\u0142, aby jego syn pewnego dnia przej\u0105\u0142 rodzinny biznes. Joe zaczyna\u0142 karier\u0119 jako zwyk\u0142y sprzedawca, ale teraz stoi na czele firmy. Pragnie si\u0119 upewni\u0107, \u017Ce Hudson News to, zgodnie z mottem przedsi\u0119biorstwa, \"najlepszy przyjaciel ka\u017Cdego podr\u00F3\u017Cnika\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189605.jpg","",[]],"71295005":["Tym razem tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o afrodyzjakach. Uwa\u017Ca si\u0119, \u017Ce marynowane szparagi produkowane przez Safie Specialty Foods zawdzi\u0119czaj\u0105 swoje niezwyk\u0142e w\u0142a\u015Bciwo\u015Bci po\u0142\u0105czeniu witaminy E i ostrych papryczek. Kolejna z prezentowanych firm ma wiekow\u0105 tradycj\u0119 - na pocz\u0105tku swojego istnienia dostarcza\u0142a s\u0142odycze samemu Ludwikowi XIV. Teraz wytwarza s\u0142odko\u015Bci, kt\u00F3re przywodz\u0105 na my\u015Bl sam zakazany owoc. Staro\u017Cytni Rzymianie uznawali buraki za doskona\u0142y afrodyzjak. Skorzysta\u0142o z tego pewne kanadyjskie przedsi\u0119biorstwo, kt\u00F3re wypu\u015Bci\u0142o na rynek produkt o nazwie Love Beets. Na koniec kamery odwiedz\u0105 dw\u00F3ch przemys\u0142owc\u00F3w z San Francisco, kt\u00F3rzy w swojej ofercie maj\u0105 syropy w ponad 130 smakach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198817.jpg","",[]],"71295006":["Tym razem bohaterowie programu powracaj\u0105 do Montebello - miejsca, w kt\u00F3rym znalezione zosta\u0142y najwi\u0119ksze skarby i dochodzi\u0142o do gorsz\u0105cych scen. Ivy nigdy nie mia\u0142 tutaj szcz\u0119\u015Bcia, wi\u0119c teraz jest bardzo zmotywowany. Za wszelk\u0105 cen\u0119 chce kupi\u0107 zawarto\u015B\u0107 schowka, kt\u00F3ra przyniesie mu zysk. Jarrod i Brandi s\u0105 zdeterminowani, \u017Ceby nie da\u0107 sobie sprz\u0105tn\u0105\u0107 sprzed nosa kolejnego du\u017Cego magazynu. Tymczasem Dave zamierza licytowa\u0107 ostro\u017Cnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71295007":["Moreno Valley znajduje si\u0119 nieco na uboczu, ale podczas ka\u017Cdej aukcji magazynowej mog\u0105 trafi\u0107 si\u0119 ukryte skarby, dlatego bohaterowie programu nie odpuszczaj\u0105. Mary dochodzi do wniosku, \u017Ce w ko\u0144cu powinna wzi\u0105\u0107 sprawy w swoje r\u0119ce i zaryzykowa\u0107 now\u0105 strategi\u0119. Tymczasem Ivy post\u0119puje ostro\u017Cnie i decyduje si\u0119 kupi\u0107 zawarto\u015B\u0107 magazynu, w kt\u00F3rym swoje rzeczy sk\u0142adowa\u0142 jaki\u015B robotnik. Rene stara si\u0119 nie koncentrowa\u0107 na innych kupuj\u0105cych, lecz na przedmiocie licytacji. Dave wchodzi mu jednak w drog\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71295008":["Na pustyni panuj\u0105 ekstremalnie wysokie temperatury, ale podczas aukcji magazynowych w kalifornijskim Palm Desert atmosfera jest jeszcze gor\u0119tsza. Bohaterowie programu musieli pokona\u0107 d\u0142ug\u0105 drog\u0119, by tu dotrze\u0107, i s\u0105 zdeterminowani, \u017Ceby podr\u00F3\u017C im si\u0119 op\u0142aci\u0142a. Rene Nezhoda przekonuje si\u0119, \u017Ce miejscowi licytuj\u0105cy to mocna konkurencja. Tymczasem Mary przekracza sw\u00F3j bud\u017Cet. Darrell i Brandon chc\u0105 upolowa\u0107 okazj\u0119, podczas gdy Jarrod i Brandi musz\u0105 zda\u0107 si\u0119 na niezbyt solidnego pomocnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"71295009":["W Michigan Rick postanawia zaryzykowa\u0107, kupuj\u0105c he\u0142m jeszcze z czas\u00F3w I wojny \u015Bwiatowej, a tak\u017Ce zabytkowy automat do coca coli. Tymczasem Corey prowadzi negocjacje w sprawie zakupu jedynej w swoim rodzaju rze\u017Aby z kultowego filmu \"Rocky III\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170292.jpg","",[]],"71295010":["W wielu kulturach na ca\u0142ym \u015Bwiecie znane s\u0105 opowie\u015Bci o \u015Bwi\u0119tych przej\u015Bciach do krainy bog\u00F3w - bramach, kt\u00F3re pozwalaj\u0105 podr\u00F3\u017Cowa\u0107 w czasie i przestrzeni. Tw\u00F3rcy cyklu pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, czy takie gwiezdne wrota istnia\u0142y naprawd\u0119. W Grecji badacze odkrywaj\u0105 tajemnicz\u0105 jaskini\u0119, kt\u00F3r\u0105 staro\u017Cytni uwa\u017Cali za bram\u0119 piek\u0142a. Inkowie wierzyli, \u017Ce ich imperium powsta\u0142o, kiedy bogowie przekroczyli g\u00F3rskie portale. Naukowcy tworz\u0105 technologie, kt\u00F3re pozwol\u0105 cz\u0142owiekowi podr\u00F3\u017Cowa\u0107 do gwiazd. By\u0107 mo\u017Ce umo\u017Cliwiaj\u0105ce to bramy powsta\u0142y tysi\u0105ce lat temu i nadal funkcjonuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"71295011":["Na wszystkich kontynentach powstawa\u0142y legendy o dzieciach, kt\u00F3re wyr\u00F3\u017Cnia\u0142y si\u0119 nadnaturalnymi zdolno\u015Bciami i wiedz\u0105 niedost\u0119pn\u0105 nawet doros\u0142ym. W kulturach staro\u017Cytnych Grek\u00F3w, Egipcjan oraz innych cywilizacji istnia\u0142y mity o potomkach ludzi i bog\u00F3w. Tw\u00F3rcy cyklu zastanawiaj\u0105 si\u0119, co kryje si\u0119 za tymi opowie\u015Bciami. Chc\u0105 ustali\u0107, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce obecnie na Ziemi rodz\u0105 si\u0119 dzieci, kt\u00F3re dzi\u0119ki kosmicznym genom maj\u0105 specjalne moce. Autorzy programu przywo\u0142uj\u0105 te\u017C przepowiedni\u0119 Edgara Cayce'a, kt\u00F3ry prorokowa\u0142, \u017Ce pomi\u0119dzy 1998 a 2015 rokiem na \u015Bwiecie pojawi si\u0119 grupa ludzi na kolejnym etapie ewolucji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"71295012":["Agnieszka i Jarek wraz z dzie\u0107mi odwiedzaj\u0105 w Cie\u0142uszkach Wiesi\u0119 i Jurka. Podczas gdy mama pokazuje Agnieszce, jak upiec pyszny chleb, Jurek oprowadza zi\u0119cia po gospodarstwie. Pokazuje mu swoje maszyny - cho\u0107 stare, nadal sprawne. Gienek i Andrzej w towarzystwie Jarka i Jastrz\u0119bia sp\u0119dzaj\u0105 mi\u0142o czas. Nad ogniskiem piek\u0105 apetyczne kie\u0142baski. W Laszkach Emilka cieszy si\u0119 z narodzin ma\u0142ych kr\u00F3liczk\u00F3w. Pokazuje je mamie i babci. Przygarni\u0119te przez rolniczk\u0119 k\u00F3zki by\u0142y dotychczas w kwarantannie. Teraz mog\u0105 wreszcie zosta\u0107 zaprowadzone do koziarni. W tym odcinku Emilka postanawia wypr\u00F3bowa\u0107 r\u00F3wnie\u017C lon\u017Cownik, w kt\u00F3ry niedawno zainwestowa\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"71295013":["W Plutyczach Gienio i Andrzej maj\u0105 r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Musz\u0105 przyszykowa\u0107 nowe pomieszczenie dla ciel\u0119cia. Wyprawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do lasu ze smako\u0142ykami dla dzikich zwierz\u0105t. Podczas spaceru pies Andrzeja dokonuje interesuj\u0105cego odkrycia. Jak to cz\u0119sto bywa w Plutyczach podczas \u015Bnie\u017Cyc, ga\u015Bnie \u015Bwiat\u0142o. To niweczy plany Andrzeja, kt\u00F3ry zamierza\u0142 zrobi\u0107 placki z jab\u0142kami. Emilka dostaje od brata ma\u0142ego owczarka szkockiego. Wraz z nim rolniczka przygotowuje przer\u0119ble w skutym lodem stawie, aby jej stadko mia\u0142o sk\u0105d czerpa\u0107 wod\u0119. Gospodyni przygotowuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C do przyj\u015Bcia na \u015Bwiat jej c\u00F3reczki. Imi\u0119 jest ju\u017C wybrane. Tomek i jego dzieci dbaj\u0105 zim\u0105 o zwierz\u0119ta le\u015Bne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"71295014":["W odcinku om\u00F3wione zostan\u0105 nowoczesne technologie u\u017Cywane w Izraelu, kt\u00F3ry odpowiada za wynalezienie specjalnej metody pozyskiwania wody. Tw\u00F3rcy wspomn\u0105 r\u00F3wnie\u017C o startupie, proponuj\u0105cym u\u017Cytkownikom us\u0142ug\u0119 za\u0142atwienia w ich imieniu r\u00F3\u017Cnych spraw, a tak\u017Ce o rybie wyprodukowanej w warunkach laboratoryjnych. Oka\u017Ce si\u0119, jak\u0105 rol\u0119 w naszym \u017Cyciu odgrywa zwyk\u0142y \u015Bmiech. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C czego\u015B wi\u0119cej na temat inicjatywy \u0142\u0105cz\u0105cej ekologi\u0119 i czekolad\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2334312.jpg","",[]],"71295015":["Wielka Wojna w Bieszczadach
Rejon Bieszczad podczas I Wojny \u015Awiatowej odgrywa\u0142 niezwykle wa\u017Cn\u0105 rol\u0119. Gdyby Rosjanom uda\u0142oby si\u0119 przeprowadzi\u0107 przez karpackie prze\u0142\u0119cze swoj\u0105 wielk\u0105 armi\u0119, ich zwyci\u0119stwo nad Cesarstwem Austro-W\u0119gierskim by\u0142oby przes\u0105dzone. Co za tym idzie, Wielka Wojna mog\u0142aby zako\u0144czy\u0107 si\u0119 szybciej. W lutym 1915 roku armia rosyjska prze\u0142amuje front we wschodniej cz\u0119\u015Bci Beskidu Niskiego, zajmuje Przemy\u015Bl i zbli\u017Ca si\u0119 do osi\u0105gni\u0119cia celu. Monarchia Austro-W\u0119gierska zwraca si\u0119 o pomoc do swoich sojusznik\u00F3w - Niemiec. 2 maja ruszy\u0142a licz\u0105ca 217 tys. \u017Co\u0142nierzy pot\u0119\u017Cna niemiecko-austro-w\u0119gierska kontrofensywa. W tym odcinku Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wyrusz\u0105 w Biszczady, aby poszuka\u0107 \u015Blad\u00F3w walk po jednej z najwa\u017Cniejszych kampanii I Wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"71295016":["W\u0119grzy w Bieszczadach
Wedle niepotwierdzonych relacji \u015Bwiadk\u00F3w, we wrze\u015Bniu 1943 roku na zboczach g\u00F3ry Kiczera dosz\u0142o do ogromnej tragedii. Prawdopodobnie ca\u0142a dywizja w\u0119gierskiej piechoty wesz\u0142a na miny, co sko\u0144czy\u0142o si\u0119 \u015Bmierci\u0105 wszystkich \u017Co\u0142nierzy. W Almanachach Karpackich zapisano wstrz\u0105saj\u0105c\u0105 relacje z tego wydarzenia. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski postawili sprawdzi\u0107 fakty i potwierdzi\u0107 lub podwa\u017Cy\u0107 prawdziwo\u015B\u0107 tych opis\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2359390.jpg","",[]],"71295017":["W programie staro\u017Cytna katapulta, kt\u00F3ra wystrzeliwa\u0142a pocisk, wykorzystuj\u0105c pot\u0119g\u0119 pary. Ponadto staro\u017Cytny okr\u0119t wi\u0119kszy od lotniskowca i promienie \u015Bmierci, kt\u00F3rymi mo\u017Cna by\u0142o spali\u0107 statki wroga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199121.jpg","",[]],"71295018":["Polska bro\u0144
Kultowy program Bogus\u0142awa Wo\u0142osza\u0144skiego. Fascynuj\u0105ca historia XX wieku wci\u0105\u017C kryje w sobie wiele tajemnic. Do tej pory historykom nie uda\u0142o si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 wielu z nich. Niestrudzony Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski ruszy tropem sekretnych wydarze\u0144, niewyja\u015Bnionych tajemnic i zaginionych fortun. Karabinek Maroszka by\u0142 rewolucyjn\u0105 konstrukcj\u0105. Pod tym wzgl\u0119dem w ko\u0144cu lat 30-tych wyprzedzili\u015Bmy mocarstwa \u00F3wczesnego \u015Bwiata, kt\u00F3re p\u00F3\u017Aniej uzbroi\u0142y swoich \u017Co\u0142nierzy w bro\u0144 powtarzaln\u0105. Niestety, do wybuchu wojny uda\u0142o si\u0119 wyprodukowa\u0107 150 egzemplarzy. Sam konstruktor mia\u0142 ze swojego karabinu zestrzeli\u0107 niemiecki samolot.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",[]],"71295019":["M\u0119stwo \u017Co\u0142nierza
Kilka tygodni przed niemieck\u0105 agresj\u0105 rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 budowa umocnie\u0144 na zagro\u017Conych odcinkach. W rezultacie, gdy Niemcy uderzy\u0142y, polscy \u017Co\u0142nierze zaj\u0119li stanowiska w niegotowych schronach. I dzielnie walczyli do ko\u0144ca. M\u0119stwo \u017Co\u0142nierza nie mog\u0142o jednak nadrobi\u0107 b\u0142\u0119d\u00F3w w\u0142adz wojskowych i pa\u0144stwowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",[]],"71295020":["W krainie Bayou w delcie Missisipi Shelby trenuje szczeniaka w poszukiwaniu drewna. W stanie Waszyngton ekipa Rygaarda odpala swoj\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 bro\u0144. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce zwi\u0119kszenie produkcji prowadzi do totalnego chaosu. Ekipa Papac Alaska Logging ma problemy, kiedy Coats pr\u00F3buje swoich si\u0142 za kierownic\u0105 wci\u0105garki. Na Florydzie ludzie Chapmana prze\u017Cywaj\u0105 chwile grozy, gdy natykaj\u0105 si\u0119 na grup\u0119 aligator\u00F3w. Dreadknots maj\u0105 powa\u017Cne k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2280660.jpg","",[]],"71295021":["Dominik i jego mama to nowi bohaterowie programu. Razem prowadz\u0105 do\u015B\u0107 nietypowe gospodarstwo. Hoduj\u0105 alpaki. Dla dobra zwierz\u0105t musz\u0105 je co roku strzyc. W ten spos\u00F3b pozyskuj\u0105 we\u0142n\u0119, kt\u00F3ra jest bardzo droga, ale przy tym delikatna i ciep\u0142a. Uczestnicy programu pokazuj\u0105, jak wygl\u0105da strzy\u017Cenie alpak i wypas. Klacze Gienia czekaj\u0105 wiosenne spotkania z rumakami. Problem w tym, \u017Ce gospodarz nie zawsze potrafi dogada\u0107 si\u0119 z Andrzejem. Bogdan i jego dzieci pomagaj\u0105 im przetransportowa\u0107 konie do ogiernika Wienia. Gienio i Andrzej mierz\u0105 si\u0119 te\u017C z zadaniem ca\u0142kiem innego typu - musz\u0105 zorganizowa\u0107 zaj\u0119cia dla Kacperka i Ninki. U Agnieszki i Jarka trwa ma\u0142e zamieszanie. Aby wykona\u0107 korekcj\u0119 racic kr\u00F3w, nale\u017Cy przeprowadzi\u0107 je z obory na specjalne stanowisko. Nie jest to ca\u0142kiem bezpieczne, poniewa\u017C zwierz\u0119ta nie lubi\u0105 tego zabiegu i nie wahaj\u0105 si\u0119 okaza\u0107 niezadowolenia. Po pracy Agnieszka i Jarek wybieraj\u0105 si\u0119 na spacer na dostojnym karym ogierze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361076.jpg","",[]],"71295022":["Tej wiosny w Plutyczach na \u015Bwiat przychodzi wiele ma\u0142ych zwierz\u0105t - ciel\u0119ta, koci\u0119ta i kaczki. To jednak dopiero pocz\u0105tek, poniewa\u017C wnuki Gienka zg\u0142aszaj\u0105 ch\u0119\u0107 opieki nad ma\u0142ymi kr\u00F3likami. Gienio chce skontaktowa\u0107 si\u0119 ze znajom\u0105, kt\u00F3r\u0105 zajmuje si\u0119 hodowl\u0105 tych zwierz\u0105t - Emili\u0105 z Laszek. Gienio i Andrzej zabieraj\u0105 Nink\u0119 i Kacperka na wycieczk\u0119 po kr\u00F3liki. W Ha\u0107kach gospodarze przygotowuj\u0105 si\u0119 do wypasu kr\u00F3w. W tym roku dojdzie do niego do\u015B\u0107 p\u00F3\u017Ano ze wzgl\u0119du na susz\u0119 i niskie temperatury. Teraz jednak nadszed\u0142 czas, by krowy zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pa\u015B\u0107 na \u015Bwie\u017Cym powietrzu. Dzi\u0119ki temu gospodarze maj\u0105 mniej pracy, a zwierz\u0119ta - okazj\u0119 do zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2361076.jpg","",[]],"71295023":["Kulisy codziennej pracy stra\u017Cak\u00F3w ochotnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zmagaj\u0105 si\u0119 z wieloma przeciwno\u015Bciami losu, a ponadto ryzykuj\u0105 \u017Cycie i zdrowie, ratuj\u0105c ludzi i ich dobytek. W kolejnych odcinkach s\u0105 prezentowane spektakularne akcje ratunkowe, a tak\u017Ce przebieg przygotowa\u0144 do wyjazdu na nie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C aspekty techniczne, pos\u0142uguj\u0105c si\u0119 grafik\u0105 komputerow\u0105, i zwracaj\u0105 uwag\u0119 na wyzwania, stoj\u0105ce przed ruszaj\u0105cymi do po\u017Caru czy wypadku stra\u017Cakami. Pozwala to widzom pozna\u0107 zar\u00F3wno specyfik\u0119 tej s\u0142u\u017Cby, jak i struktur\u0119 Ochotniczej Stra\u017Cy Po\u017Carnej oraz formy jej dzia\u0142ania w Polsce, gdzie funkcjonuje 16 tysi\u0119cy jednostek OSP.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182242.jpg","",[]],"71295024":["Dawid, Kiler i Cichy po raz kolejny odwiedz\u0105 przycz\u00F3\u0142ek sandomierski - tym razem po to, by odnale\u017A\u0107 niemiecki czo\u0142g z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Nie s\u0105 pozostawieni sami sobie. W spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 Janusz, w\u0142a\u015Bciciel Muzeum Or\u0119\u017Ca Ziemi Sandomierskiej. Wszyscy maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce ekipa powt\u00F3rzy sukces z poszukiwa\u0144 radzieckiego czo\u0142gu T34.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"71295025":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71295026":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"71295027":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71295028":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71295029":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71295030":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71295031":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71295032":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71295033":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71295034":["Andrzej, Jastrz\u0105b i Gienek s\u0105 na \u0142\u0105ce, gdzie musz\u0105 uporz\u0105dkowa\u0107 skoszone siano. Pierwszy z pan\u00F3w zachwala now\u0105 maszyn\u0119 - rozstrz\u0105sark\u0119. Gienek opowiada o czasach, kiedy nie by\u0142o takich urz\u0105dze\u0144. Nast\u0119pnie wraz z Jastrz\u0119biem idzie do Walka, kt\u00F3remu trzeba pom\u00F3c przy produkcji preparatu do oprysk\u00F3w. Gienek ma okazj\u0119 nauczy\u0107 si\u0119 u\u017Cywa\u0107 opryskiwacza. W Ciemnoszyjach \u0141ukasz wykorzystuje okres przed \u017Cniwami. Przygotowuje si\u0119 do budowy nowej obory. Tymczasem Justyna zajmuje si\u0119 szczepieniem kr\u00F3w. Ten zabieg pozwala utrzymywa\u0107 zwierz\u0119ta w dobrym zdrowiu. Artur jedzie do Jurka, by pom\u00F3c mu z oczyszczaniem studni. Okazuje si\u0119, \u017Ce praca jest zbyt wyczerpuj\u0105ca i czasoch\u0142onna nawet dla dw\u00F3ch os\u00F3b. Panowie planuj\u0105 wykorzysta\u0107 pomp\u0119 przy innej okazji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264868.jpg","",[]],"71295035":["Nad jeziorem
Para dwudziestolatk\u00F3w zostaje zaatakowana nad jeziorem przez zamaskowanego m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Ch\u0142opak ginie, ale jego dziewczynie udaje si\u0119 uciec. Ocalona podejrzewa swoich braci dresiarzy, kt\u00F3rzy od dawna byli przeciwni ich zwi\u0105zkowi. Jednak z zezna\u0144 braci wynika, \u017Ce ch\u0142opaka m\u00F3g\u0142 zabi\u0107 kto\u015B zupe\u0142nie inny... R\u00F3wnocze\u015Bnie w k\u0142opoty wpada policyjna informatorka - Natasza. Zg\u0142asza detektywom, \u017Ce kto\u015B j\u0105 \u015Bledzi. By\u0107 mo\u017Ce to gangster, kt\u00F3ry odkry\u0142, \u017Ce prostytutka donosi policji. W \u015Bledztwie pomaga Olgierdowi Maja, kt\u00F3ra wci\u0105\u017C waha si\u0119, czy w ich rozwijaj\u0105cym si\u0119 zwi\u0105zku zrobi\u0107 kolejny krok...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"71295036":["Szalona siostrzyczka
Karol z \u017Con\u0105 Olg\u0105 zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej siostry Sabiny. Rodze\u0144stwo nie utrzymywa\u0142o ze sob\u0105 kontakt\u00F3w. Po raz ostatni widzieli si\u0119 rok temu. Karola zaniepokoi\u0142o to, \u017Ce siostra nie zg\u0142osi\u0142a si\u0119 po spadek po zmar\u0142ej ciotce, wie bowiem, \u017Ce na pewno nie pogardzi\u0142aby odziedziczonymi pieni\u0119dzmi. Telefon Sabiny ostatni raz logowa\u0142 si\u0119 w klubie motocyklowym, w kt\u00F3rym cz\u0119sto przesiaduje jej by\u0142y ch\u0142opak, Thor. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma z\u0142\u0105 opini\u0119. Bez skrupu\u0142\u00F3w stosuje przemoc wobec swojej nowej dziewczyny. Sprawa wydaje si\u0119 jasna, gdy \u015Bledczy znajduj\u0105 przy nim dokumenty zaginionej. Motocyklista staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71295037":["I b\u0119dziesz siedzia\u0142
Jola spotyka przed domem zap\u0142akan\u0105 dziewczyn\u0119 swojego syna Patryka, Agat\u0119. Ch\u0142opak m\u00F3wi matce, \u017Ce zerwa\u0142 z ukochan\u0105, dlatego ta si\u0119 zdenerwowa\u0142a. Nast\u0119pnego dnia jednak matka Agaty wyznaje jej, \u017Ce Patryk zgwa\u0142ci\u0142 jej c\u00F3rk\u0119, a sprawa zosta\u0142a zg\u0142oszona policji. Jola nie potrafi uwierzy\u0107 synowi, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce nie zrobi\u0142 niczego z\u0142ego. Jej m\u0105\u017C Darek staje po stronie syna. Wywozi Patryka do swojej matki, by unikn\u0105\u0142 spotkania z policj\u0105. Tymczasem str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 si\u0119 interesowa\u0107 Dariuszem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",[]],"71295038":["55-letnia Krystyna Bizo\u0144 musi si\u0119 broni\u0107 przed utrat\u0105 interesu swojego \u017Cycia
Krystyna prowadzi niewielk\u0105 gospod\u0119 w ma\u0142ym miasteczku. Zatrudnia w niej syna swojej siostry, Damiana, kt\u00F3ry nie dosta\u0142 si\u0119 na aplikacj\u0119 prawnicz\u0105. Nowatorskie pomys\u0142y ch\u0142opaka nie podobaj\u0105 si\u0119 jednak ani Krystynie ani jej kucharzowi, Sebastianowi. Tymczasem Damian informuje ciotk\u0119, \u017Ce w jej lokalu ma si\u0119 niebawem zjawi\u0107 mafia. W dodatku kto\u015B demoluje zaplecze i kradnie pieni\u0105dze z kasy. Krystyna podejrzewa Sebastiana. Po k\u0142\u00F3tni z w\u0142a\u015Bcicielk\u0105 kucharz rzuca prac\u0119. Tymczasem Damian namawia ciotk\u0119, by odsprzeda\u0142a sw\u00F3j lokal tajemniczemu inwestorowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2364198.jpg","",[]],"71295039":["Wybieram
Wojciech uczestniczy w weselu swojego przyjaciela Andrzeja. W trakcie przyj\u0119cia gwa\u0142ci jego \u015Bwie\u017Co po\u015Blubion\u0105 \u017Con\u0119, Mart\u0119. Kobieta nie ma odwagi, by powiedzie\u0107 o tym m\u0119\u017Cowi. Po pewnym czasie okazuje si\u0119, \u017Ce Marta jest w ci\u0105\u017Cy. Test DNA wykazuje, \u017Ce ojcem jej dziecka jest Wojciech. Tymczasem Andrzej cieszy si\u0119, \u017Ce zostanie ojcem. Niebawem Wojtek zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 Mart\u0119. Ta, nie chc\u0105c straci\u0107 ukochanego m\u0119\u017Cczyzny, decyduje si\u0119 na aborcj\u0119. Ostatecznie jednak zmienia zdanie i rodzi dziecko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",[]],"71295040":["Z\u017Cyta rodzina
Lech po \u015Bmierci \u017Cony, Anny, samotnie wychowuje dwoje nastoletnich dzieci. Pewnego dnia w domu rodziny pojawia si\u0119 tajemnicza kobieta, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest biologiczn\u0105 matk\u0105 rodze\u0144stwa. M\u0119\u017Cczyzna rzekomo znalaz\u0142 dzieci w P\u0142ocku i adoptowa\u0142 je. Lech przekonuje Antonin\u0119, \u017Ce to pomy\u0142ka. Zbyszek twierdzi jednak, \u017Ce wierzy nieznajomej, bo jego i ojca nic nie \u0142\u0105czy. Wkr\u00F3tce potem w lokalnej gazecie pojawia si\u0119 artyku\u0142, kt\u00F3ry przybli\u017Ca t\u0119 histori\u0119. Chocia\u017C nazwiska bohater\u00F3w zosta\u0142y zmienione na potrzeby tekstu, Lech ani jego bliscy nie maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce chodzi o nich. Wkr\u00F3tce potem Marysia wyznaje ojcu, \u017Ce pami\u0119ta Antonin\u0119, ale nienawidzi za to, \u017Ce porzuci\u0142a j\u0105 i Zbyszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2358687.jpg","",[]],"71295041":["Zapomniany pacjent
Zawodzi dok\u0142adna do tej pory rachunkowo\u015B\u0107 szpitala. Nie zgadza si\u0119 ilo\u015B\u0107 wydawanych posi\u0142k\u00F3w i zmiany po\u015Bcieli. Ordynator podejmuje b\u0142yskawiczn\u0105 decyzj\u0119 - w\u0142\u0105cza do akcji tajnego agenta. Agent 0007, znany wcze\u015Bniej jako doktor Kidler, by rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119, prowadzi zakonspirowane \u015Bledztwo. Gdy jest ju\u017C blisko odkrycia tajemnicy, niezb\u0119dne okazuj\u0105 si\u0119 tortury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71295042":["Rekord Ginesa
Kiedy ordynator wyje\u017Cd\u017Ca na zimowy urlop, szpital zamienia si\u0119 w lodowisko. Dzieje si\u0119 tak za spraw\u0105 pewnej butelki. Tylko pacjent Nowak jest z tego zadowolony. Mimo tak niesprzyjaj\u0105cych warunk\u00F3w lekarze postanawiaj\u0105 dokona\u0107 jakiego\u015B wspania\u0142ego czynu. Po burzliwej naradzie ca\u0142ego personelu i lekturze Ksi\u0119gi rekord\u00F3w Guinnessa doktor Basen, Kidler i Wstrz\u0105s decyduj\u0105 si\u0119 na operacj\u0119, jakiej jeszcze nikt nie przeprowadzi\u0142. Po jej zako\u0144czeniu ca\u0142kowicie wyczerpani oczekuj\u0105 powrotu ordynatora. Jego reakcja na ich wyczyn jest jednak zupe\u0142nie inna, ni\u017C si\u0119 spodziewali.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71295043":["M\u015Bciciel w masce
Doktor Kidler zdobywa kolejne kobiece serca. Koledzy zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce te sukcesy bardzo go odmieni\u0142y. Wspania\u0142y nastr\u00F3j doktora zostaje jednak zepsuty przez tajemniczego m\u015Bciciela, Rogacza. Przybiera on wiele postaci, co doprowadza Kidlera do rozstroju nerwowego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71295044":["\u017Bywy test
W szpitalu wybucha panika. Okazuje si\u0119, \u017Ce z Brukseli przy\u015Bl\u0105 wkr\u00F3tce prawdziwego chorego i lekarze sami b\u0119d\u0105 musieli zdiagnozowa\u0107, co mu dolega. Boj\u0105 si\u0119, czy poradz\u0105 sobie z tym \u017Cywym testem ich kompetencji. Niebawem w kilnice pojawia si\u0119 tajemniczy jegomo\u015B\u0107 (Tadeusz Ross), kt\u00F3ry, jak si\u0119 okazuje, nie m\u00F3wi po polsku. Siostra Basia usi\u0142uje si\u0119 z nim porozumie\u0107. Wszyscy nabieraj\u0105 przekonania, \u017Ce pacjent pochodzi z Portugalii. Nie wiedz\u0105 jednak na co choruje obcokrajowiec. Dr Kidler, dr Basen i dr Wstrz\u0105s dwoj\u0105 si\u0119 i troj\u0105, by odkry\u0107 prawd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2001242.jpg","",[]],"71295045":["Kurze ziele
Arnold Boczek doznaje objawienia. Anio\u0142 rozkazuje mu porzuci\u0107 prac\u0119 rze\u017Anika i po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 pomocy cierpi\u0105cym. M\u0119\u017Cczyzna zostaje znachorem. Za wizyty nie pobiera od pacjent\u00F3w \u017Cadnej op\u0142aty. S\u0105siedzi, narzekaj\u0105cy na pa\u0144stwow\u0105 s\u0142u\u017Cb\u0119 zdrowia, ch\u0119tnie korzystaj\u0105 wi\u0119c z jego us\u0142ug.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71295046":["Widziad\u0142o
Pewnej nocy w mieszkaniu Kiepskich pojawia si\u0119 duch nieznajomego m\u0119\u017Cczyzny. Zaniepokojona rodzina opowiada o tym s\u0105siadom. Okazuje si\u0119, \u017Ce to samo widmo pojawia si\u0119 r\u00F3wnie\u017C u Pa\u017Adzioch\u00F3w. Ferdynand i Marian staraj\u0105 si\u0119 ustali\u0107, kim jest zjawa i dlaczego zak\u0142\u00F3ca im spok\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71295047":["Ten teges
Ferdynand i Halina s\u0105 zaniepokojeni faktem, \u017Ce Waldek i Jolasia nie maj\u0105 dzieci. Kiepska oskar\u017Ca o wszystko synow\u0105. Twierdzi, \u017Ce jest ma\u0142o wra\u017Cliwa i nie interesuje j\u0105 macierzy\u0144stwo. W opinii Ferdynanda brak potomstwa jeszcze bardziej pog\u0142\u0119bi kryzys gospodarczy w Polsce. W trosce o przysz\u0142o\u015B\u0107 ojczyzny i rodu Kiepskich oboje staraj\u0105 si\u0119 zach\u0119ci\u0107 m\u0142odych do powi\u0119kszenia rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71295048":["I'm \u0142oczing you
Halina i Helena postanawiaj\u0105 przekszta\u0142ci\u0107 swoje rodziny w sprawnie funkcjonuj\u0105ce firmy. Korzystaj\u0105 przy tym z procedur stosowanych w najwi\u0119kszych korporacjach. Niebawem zatrudniaj\u0105 cz\u0142onk\u00F3w swoich familii jako pracownik\u00F3w etatowych. Ferdynand jest oburzony takim rozwi\u0105zaniem. Zw\u0142aszcza \u017Ce \u017Cona zaproponowa\u0142a mu jedynie umow\u0119 zlecenie...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150983.jpg","",[]],"71295049":["Chorwacja","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"71295050":["Szalona siostrzyczka
Karol z \u017Con\u0105 Olg\u0105 zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej siostry Sabiny. Rodze\u0144stwo nie utrzymywa\u0142o ze sob\u0105 kontakt\u00F3w. Po raz ostatni widzieli si\u0119 rok temu. Karola zaniepokoi\u0142o to, \u017Ce siostra nie zg\u0142osi\u0142a si\u0119 po spadek po zmar\u0142ej ciotce, wie bowiem, \u017Ce na pewno nie pogardzi\u0142aby odziedziczonymi pieni\u0119dzmi. Telefon Sabiny ostatni raz logowa\u0142 si\u0119 w klubie motocyklowym, w kt\u00F3rym cz\u0119sto przesiaduje jej by\u0142y ch\u0142opak, Thor. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma z\u0142\u0105 opini\u0119. Bez skrupu\u0142\u00F3w stosuje przemoc wobec swojej nowej dziewczyny. Sprawa wydaje si\u0119 jasna, gdy \u015Bledczy znajduj\u0105 przy nim dokumenty zaginionej. Motocyklista staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71295051":["48h. Zaginieni 3
Funkcjonariusze Policyjnego Centrum Poszukiwania Zaginionych zajmuj\u0105 si\u0119 wyja\u015Bnianiem tajemnic dotycz\u0105cych tego, co dzieje si\u0119 z cz\u0142owiekiem, gdy znika bez \u015Bladu. Najwa\u017Cniejsze jest pierwsze 48 godzin i w tym czasie specjalna grupa operacyjna musi przeprowadzi\u0107 dochodzenie oraz ustali\u0107, czy by\u0142 to wypadek, ucieczka, a mo\u017Ce zab\u00F3jstwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2271501.jpg","",[]],"71295052":["Paulina Otr\u0119ba podejrzewa, \u017Ce ukochany J\u0119drzej j\u0105 zdradza. Para zacz\u0119\u0142a si\u0119 spotyka\u0107 jeszcze w liceum. Kiedy\u015B ch\u0142opak by\u0142 czu\u0142y i wra\u017Cliwy, w ci\u0105gu ostatnich dw\u00F3ch miesi\u0119cy jednak bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Nie ma czasu dla ukochanej i nie chce, aby do niego przychodzi\u0142a. Oczekuje te\u017C od dziewczyny odwa\u017Cnego seksu, jakiego wcze\u015Bniej nigdy nie uprawiali. Ekipa rozpoczyna \u015Bledztwo. Szybko wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opak odwa\u017Cnie flirtuje z kole\u017Cank\u0105 ze studi\u00F3w, Renat\u0105. Niespodziewanie J\u0119drzej pojawia si\u0119 w domu Pauliny. Tam czule wita go siostra ukochanej, Anna. Paulina jest zdruzgotana, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce ch\u0142opak ma romans z jej w\u0142asn\u0105 siostr\u0105. Detektywi pod\u0105\u017Caj\u0105 tym tropem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",[]],"71295053":["Dla ciebie wszystko
Kobieta w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy zostaje napadni\u0119ta i zamordowana. \u015Alady prowadz\u0105 do jej ch\u0142opaka, z kt\u00F3rym wielokrotnie k\u0142\u00F3ci\u0142a si\u0119 i chcia\u0142a si\u0119 rozsta\u0107. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce kobiet\u0119 nachodzi\u0142 w pracy tajemniczy m\u0119\u017Cczyzna. W tym samym czasie policjanci otrzymuj\u0105 nietypowe zg\u0142oszenie - m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 znaleziony zwi\u0105zany w studiu fotograficznym. Twierdzi, \u017Ce sp\u0142oszy\u0142 w\u0142amywaczy, kt\u00F3rzy napadli go i zamkn\u0119li w \u015Brodku, ale wszystko wskazuje na to, \u017Ce facet ma co\u015B do ukrycia. Na domiar z\u0142ego m\u0142odszy aspirant Stefan Dobosz jest dziwnie rozkojarzony, jakby si\u0119 zakocha\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"71295054":["Duch z przesz\u0142o\u015Bci
Kto\u015B dokonuje serii brutalnych morderstw. Dramat rozgrywa si\u0119 w ci\u0105gu kilku dni. Ofiarami s\u0105 kobiety w r\u00F3\u017Cnym wieku, kt\u00F3re przed \u015Bmierci\u0105 zosta\u0142y zgwa\u0142cone. Pierwsze podejrzenia \u015Bledczych padaj\u0105 na pewnego szale\u0144ca, ten jednak okazuje si\u0119 niewinny. Wszystkie zab\u00F3jstwa zosta\u0142y bowiem dok\u0142adnie zaplanowane, chocia\u017C agenci CW\u015A nie potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 \u017Cadnego zwi\u0105zku pomi\u0119dzy ofiarami. Odpowied\u017A znajduj\u0105 w przesz\u0142o\u015Bci czterech koleg\u00F3w: Marcina Iwa\u0144skiego, Aleksandra Kulawika, Ryszarda Sielskiego i Igora Rybczaka. Wszyscy byli kiedy\u015B uczniami szko\u0142y sportowej, a po latach po\u0142\u0105czy\u0142y ich szemrane interesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",[]],"71295055":["Uzbrojona pi\u0119kno\u015B\u0107
Zostaje zastrzelona \u017Cona zamo\u017Cnego biznesmena, Marina. Kobieta ginie w swoim samochodzie. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, co kobieta robi\u0142a p\u00F3\u017Anym wieczorem w opuszczonym miejscu i dlaczego mia\u0142a na sobie seksown\u0105 bielizn\u0119. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 m\u0105\u017C ofiary, Wiktor. Biznesmenowi zapewnia jednak alibi przyjaciel, Olek. Okazuje si\u0119 ono jednak fa\u0142szywe. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce Wiktor mia\u0142 kochank\u0119 i m\u00F3g\u0142 planowa\u0107 pozbycie si\u0119 \u017Cony. Niebawem pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak dowody \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 ofiar\u0105 spisku, uknutego przez Marin\u0119 i jej kochanka... Olka. Oboje chcieli sprawi\u0107, by Wiktor uwierzy\u0142, \u017Ce zamordowa\u0142 swoj\u0105 \u017Con\u0119. Str\u00F3\u017Ce prawa usi\u0142uj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, kim jest wobec tego kobieta, kt\u00F3ra ponios\u0142a \u015Bmier\u0107 w samochodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",[]],"71295056":["Na tropie wampira
Graficiarze znajduj\u0105 cia\u0142o nastolatki. Dziewczyna zosta\u0142a brutalnie pobita i otrzyma\u0142a kilkana\u015Bcie cios\u00F3w no\u017Cem. Sprawa zab\u00F3jstwa nastolatki trafia do \u0142owc\u00F3w. Okoliczno\u015Bci zbrodni wskazuj\u0105 bowiem na seryjnego zab\u00F3jc\u0119, kt\u00F3ry grasowa\u0142 w mie\u015Bcie kilkana\u015Bcie lat temu - \"Wampira z Mokotowa\". Problem w tym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna trafi\u0142 do wi\u0119zienia, w kt\u00F3rym pope\u0142ni\u0142 samob\u00F3jstwo. \u015Aledczy docieraj\u0105 do syna zab\u00F3jcy, czterdziestoletniego Micha\u0142a. Okazuje si\u0119, \u017Ce cz\u0119sto dostaje on listy od fan\u00F3w jego ojca - zazwyczaj os\u00F3b niezr\u00F3wnowa\u017Conych psychicznie. \u0141owcy postanawiaj\u0105 sprawdzi\u0107 ten trop. Po identyfikacji zw\u0142ok i podejrzeniu, \u017Ce jej brat nie \u017Cyje, Jagna jest rozbita. Rozwa\u017Ca nawet odej\u015Bcie z pracy. Gdy Brunon odwozi kobiet\u0119 do domu, dochodzi mi\u0119dzy nimi do poca\u0142unku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"71295057":["Psychofan
Znana piosenkarka jest przera\u017Cona, bowiem od d\u0142u\u017Cszego czasu dostaje SMS-y i maile od zakochanego fana. Gn\u0119biona wokalistka obawia si\u0119 o swoje \u017Cycie. Zg\u0142osi\u0142a spraw\u0119 na policj\u0119, ale funkcjonariusze - jej zdaniem - nie podj\u0119li \u017Cadnych dzia\u0142a\u0144. Alicja obiecuje jej pom\u00F3c. Do \u015Bledztwa wyznacza Ba\u015Bk\u0119 i Dor\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"71295058":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71295059":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"71295060":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71295061":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"71295062":["C\u00F3reczko, nie b\u00F3j si\u0119, cz\u0119\u015B\u0107 1
33-letnia Dominika cierpi na zesp\u00F3\u0142 Downa. Jej najwi\u0119ksz\u0105 pasj\u0105 jest taniec i uto\u017Csamianie si\u0119 z bohaterami seriali telewizyjnych. Niedawno zacz\u0119\u0142a skar\u017Cy\u0107 si\u0119 na mrowienie w r\u0119kach. Ma te\u017C problemy z chodzeniem. Po wielu konsultacjach z neurologami trafi\u0142a do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, gdzie dr Rafa\u0142 G\u00F3rski postawi\u0142 wreszcie prawid\u0142ow\u0105 diagnoz\u0119. Specjali\u015Bci zdecydowali si\u0119 na przeprowadzenie bardzo ryzykownej operacji stabilizacji kr\u0119g\u00F3w szyjnych. Kamera b\u0119dzie towarzyszy\u0107 pacjentce i jej bliskim podczas przygotowa\u0144 do zabiegu i w trakcie jego trwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"71295063":["C\u00F3reczko, nie b\u00F3j si\u0119, cz\u0119\u015B\u0107 2
33-letnia Dominika cierpi na zesp\u00F3\u0142 Downa. Jej najwi\u0119ksz\u0105 pasj\u0105 jest taniec i uto\u017Csamianie si\u0119 z bohaterami seriali telewizyjnych. Niedawno zacz\u0119\u0142a skar\u017Cy\u0107 si\u0119 na mrowienie w r\u0119kach. Ma te\u017C problemy z chodzeniem. Po wielu konsultacjach z neurologami trafi\u0142a do szpitala w Grodzisku Mazowieckim, gdzie dr Rafa\u0142 G\u00F3rski postawi\u0142 wreszcie prawid\u0142ow\u0105 diagnoz\u0119. Specjali\u015Bci zdecydowali si\u0119 na przeprowadzenie bardzo ryzykownej operacji stabilizacji kr\u0119g\u00F3w szyjnych. Kamera b\u0119dzie towarzyszy\u0107 pacjentce i jej bliskim podczas przygotowa\u0144 do zabiegu i w trakcie jego trwania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2366397.jpg","",[]],"71295064":["Prowadz\u0105cy przeprowadza eksperyment. Do\u015Bwiadczenie ma wykaza\u0107, kto ma bardziej podzieln\u0105 uwag\u0119 - kobiety czy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"71295065":["Eksperyment poka\u017Ce, kt\u00F3ra kabina w toalecie publicznej cieszy si\u0119 najwi\u0119ksz\u0105 popularno\u015Bci\u0105 lub odznacza czysto\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}