{"63840139":["Zak\u0142adnicy
Zamaskowany i uzbrojony napastnik przejmuje kontrol\u0119 nad nowoczesn\u0105 will\u0105 jednego z najbogatszych deweloper\u00F3w w mie\u015Bcie i bierze jego rodzin\u0119 jako zak\u0142adnik\u00F3w. Policjanci przy ogromnej presji czasu musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 spraw\u0119, w kt\u00F3rej nikt nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Tymczasem \u017Cona jednego z warszawskich adwokat\u00F3w zg\u0142asza jego tajemnicze zagini\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 porwany, a jego osoba \u0142\u0105czy oba \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"63840140":["Wszystko na sprzeda\u017C
Detektywi prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie wyci\u0119cia nerki, kt\u00F3rego ofiar\u0105 pad\u0142 m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna. Pi\u0119kna femme fatale oraz mi\u0119dzynarodowy trop sprawiaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zaanga\u017Cowany zostaje oficer lubelskiej policji, Dawid Hawryluk. Bezkompromisowy i nie uznaj\u0105cy sprzeciwu detektyw wzbudza niech\u0119\u0107 policjant\u00F3w wydzia\u0142u kryminalnego. Czas ucieka, a konflikty pomi\u0119dzy \u015Bledczymi coraz bardziej zaogniaj\u0105 sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"63840141":["DAG
Niemcy uwierzyli F\u00FChrerowi, \u017Ce przywr\u00F3ci wielko\u015B\u0107 ich narodu i naprawi szkod\u0119 morlana i fizyczn\u0105 wyrz\u0105dzon\u0105 im w 1918 roku. Opowiedzieli si\u0119 wi\u0119c za zbrojeniami i wojn\u0105, nie zdaj\u0105c sobie sprawy, \u017Ce nie s\u0105 do niej przygotowani. Ju\u017C w listopadzie 1939 roku, ponad miesi\u0105c po zako\u0144czeniu walk w Polsce dow\u00F3dztwo wojsk niemieckich rozpocz\u0119\u0142o intensywne przygotowania do naprawienia przedwojennego b\u0142\u0119du, czyli niedostatecznego uzbrojenia armii. Jednym z dzia\u0142a\u0144 by\u0142a decyzja o wybudowaniu wielkich zak\u0142ad\u00F3w amunicyjnych DAG Fabrik Bromberg pod Bydgoszcz\u0105. Te zak\u0142ady nigdy nie by\u0142y atakowane przez alianckie lotnictwo, cho\u0107 dzia\u0142aj\u0105ca na ich terenie kom\u00F3rka wywiadu AK przesy\u0142a\u0142a do Londynu precyzyjne informacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d16b5f3884a52da58469ef7ab87ac421",["JM"]],"63840142":["Adam oraz jego mi\u0119dzynarodowa ekipa wyruszaj\u0105 na trzydniow\u0105 w\u0119dr\u00F3wk\u0119 konn\u0105 na W\u0119gry. Wojtek zdradza, \u017Ce wszystkie jego ksi\u0105\u017Cki, wiersze i piosenki zosta\u0142y napisane pod wp\u0142ywem. M\u0119\u017Cczyzna ma nadzieje, w Bieszczadach to si\u0119 zmieni. Krzysztof zosta\u0142 sam. Hanka wytrze\u017Awia\u0142a i wyjecha\u0142a do Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63840143":["Prezentacja rozgrywki z \"LEGO Batman 3: Poza Gotham\". Przygod\u00F3wka studia Traveller's Tales ukaza\u0142a si\u0119 w roku 2014, m.in. na PlayStation 4, Android, Xbox One oraz Xbox 360.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63840144":["Prezentacja rozgrywki z \"LEGO Batman 3: Poza Gotham\". Przygod\u00F3wka studia Traveller's Tales ukaza\u0142a si\u0119 w roku 2014, m.in. na PlayStation 4, Android, Xbox One oraz Xbox 360.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63840145":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"63840146":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63840147":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63840148":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"63840149":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63840150":["DAG
Niemcy uwierzyli F\u00FChrerowi, \u017Ce przywr\u00F3ci wielko\u015B\u0107 ich narodu i naprawi szkod\u0119 morlana i fizyczn\u0105 wyrz\u0105dzon\u0105 im w 1918 roku. Opowiedzieli si\u0119 wi\u0119c za zbrojeniami i wojn\u0105, nie zdaj\u0105c sobie sprawy, \u017Ce nie s\u0105 do niej przygotowani. Ju\u017C w listopadzie 1939 roku, ponad miesi\u0105c po zako\u0144czeniu walk w Polsce dow\u00F3dztwo wojsk niemieckich rozpocz\u0119\u0142o intensywne przygotowania do naprawienia przedwojennego b\u0142\u0119du, czyli niedostatecznego uzbrojenia armii. Jednym z dzia\u0142a\u0144 by\u0142a decyzja o wybudowaniu wielkich zak\u0142ad\u00F3w amunicyjnych DAG Fabrik Bromberg pod Bydgoszcz\u0105. Te zak\u0142ady nigdy nie by\u0142y atakowane przez alianckie lotnictwo, cho\u0107 dzia\u0142aj\u0105ca na ich terenie kom\u00F3rka wywiadu AK przesy\u0142a\u0142a do Londynu precyzyjne informacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d16b5f3884a52da58469ef7ab87ac421",["JM"]],"63840151":["Tym razem w\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 okazj\u0119 wzbogaci\u0107 swoj\u0105 kolekcj\u0119 o jedn\u0105 z najbardziej rozpoznawalnych statuetek na \u015Bwiecie - Grammy. Do sklepu trafia nagroda przyznana w 1970 roku dla Generala Johnsona za najlepsz\u0105 piosenk\u0119 rhythmandbluesow\u0105. Corey i Chumlee chc\u0105 naby\u0107 niezwykle rzadk\u0105 minilod\u00F3wk\u0119 Coca-Coli, pochodz\u0105c\u0105 z lat 30. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej w lombardzie zjawia si\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z riksz\u0105, kt\u00F3ra u\u017Cywana by\u0142a do wo\u017Cenia tygrys\u00F3w podczas wyst\u0119p\u00F3w duetu magik\u00F3w Siegfrieda i Roya.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170306.jpg","",["N"]],"63840152":["Tym razem do lombardu trafia wyj\u0105tkowy sygnet - mistrzowski pier\u015Bcie\u0144 NBA, przyznany podczas fina\u0142u ligi rozgrywanego w 2006 roku. Nast\u0119pnie Rick zastanawia si\u0119 nad kupnem cenionego przez kolekcjoner\u00F3w samochodu - niewielkiego sportowego austina-healeya sprite'a z 1964 roku. P\u00F3\u017Aniej do sklepu wchodzi m\u0119\u017Cczyzna z bardzo rzadkim i starym he\u0142mem nurka, pochodz\u0105cym z XIX wieku. Przekonamy si\u0119, czy Rick utopi pieni\u0105dze w tej inwestycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170306.jpg","",["N"]],"63840153":["Sharks and Cobras
Rick i jego ojciec zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem klasycznego samochodu wy\u015Bcigowego, kt\u00F3ry nale\u017Cy do najdro\u017Cszych aut kolekcjonerskich - modelu Shelby Cobra z 1965 roku. Najpierw jednak pojazd musi obejrze\u0107 fachowiec, kt\u00F3ry stwierdzi jego autentyczno\u015B\u0107. Przekonamy si\u0119, czy uda si\u0119 sfinalizowa\u0107 t\u0119 transakcj\u0119. W\u0142a\u015Bciciele lombardu maj\u0105 r\u00F3wnie\u017C okazj\u0119 naby\u0107 zegar okr\u0119towy z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej, a tak\u017Ce kolekcj\u0119 z\u0119b\u00F3w... prehistorycznego rekina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63840154":["Atmosfera w lombardzie staje si\u0119 naprawd\u0119 napi\u0119ta, kiedy Corey \u0142amie jedn\u0105 z zasad swojego ojca i wydaje du\u017C\u0105 kwot\u0119 pieni\u0119dzy na zakup ogromnego dwunastoosobowego balonu. P\u00F3\u017Aniej klient pr\u00F3buje sprzeda\u0107 klasyczn\u0105 gitar\u0119 gibson les paul z 1960, jednak Rick nie wie, czy powinien j\u0105 kupi\u0107. Nast\u0119pny go\u015B\u0107 przynosi butelk\u0119 leczniczego whisky z czasu prohibicji, a dziadek musi zdecydowa\u0107, czy jest to op\u0142acalna oferta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63840155":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63840156":["Tajemnica Klasztoru Werbist\u00F3w
Skutki walki o Grup\u0119 w pobli\u017Cu Grudzi\u0105dza w ostatnich dniach lutego 1945 trwale odbi\u0142y si\u0119 na okolicy. Olaf i Radek wiedz\u0105, \u017Ce teren by\u0142 gruntownie przeszukiwany, i postanawiaj\u0105 dosta\u0107 si\u0119 na teren klasztorny, gdzie w 1945 roku stacjonowa\u0142 niemiecki sztab. Efekt ich poszukiwa\u0144 okazuje si\u0119 wyj\u0105tkowo zaskakuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f8eab217c3fae6dc9366252f59c234ae",["N"]],"63840157":["Guardians of the Galaxy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"63840158":["Ultraliga - Wiosna 2022 - fina\u0142: RGO VS TEG - mapa 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63840159":["Ultraliga - Wiosna 2022 - fina\u0142: RGO VS TEG - mapa 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63840160":["Ultraliga - Wiosna 2022 - fina\u0142: RGO VS TEG - mapa 3","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63840161":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63840162":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"63840163":["Warka Planet of Gamers 2022
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63840164":["Warka Planet of Gamers 2022
odcinek","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"63840165":["Gameplay z wysokobud\u017Cetowych gier, kt\u00F3re zosta\u0142y wydane w ostatnim czasie. Dzi\u0119ki testom najpopularniejszej streamerki w Polsce, widzowie maj\u0105 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 sprawdzenia, czy tw\u00F3rcy oczekiwanych produkcji spe\u0142nili swoje przedpremierowe obietnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63840166":["Gameplay z wysokobud\u017Cetowych gier, kt\u00F3re zosta\u0142y wydane w ostatnim czasie. Dzi\u0119ki testom najpopularniejszej streamerki w Polsce, widzowie maj\u0105 mo\u017Cliwo\u015B\u0107 sprawdzenia, czy tw\u00F3rcy oczekiwanych produkcji spe\u0142nili swoje przedpremierowe obietnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"63840167":["Prow.: Tadeusz Zieli\u0144ski, Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz.
Rados\u0142aw Na\u0142\u0119cz i Tadeusz Zieli\u0144ski dokonuj\u0105 przegl\u0105du najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze \u015Bwiata gier. W nowoczesnym studiu goszcz\u0105 tak\u017Ce przedstawiciele gamedevu, gamingu oraz e-sportu, kt\u00F3rzy opowiadaj\u0105 na pytania dotycz\u0105ce bran\u017Cy komputerowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"63840168":["Paliwo wojny cz. 1
Fabryka benzyny syntetycznej Hydrierwerke P\u00F6litz w Policach w szczytowym okresie produkowa\u0142a z w\u0119gla ponad p\u00F3\u0142 miliona ton paliw rocznie. Cho\u0107 by\u0142a to produkcja ca\u0142kowicie nieop\u0142acalna. Wytworzenie tony benzyny syntetycznej wymaga\u0142o zu\u017Cycia 7 ton w\u0119gla. Hitlerowskie Niemcy nie mog\u0142y jednak zwa\u017Ca\u0107 na rachunek ekonomiczny w sytuacji, gdy wojsku brakowa\u0142o benzyny. A to brak paliwa ostatecznie przyczyni\u0142 si\u0119 do kl\u0119ski nazizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170162.jpg","",["JM"]],"63840169":["Paliwo wojny cz. 2
Gigantyczna fabryka benzyny syntetycznej Hydrierwerke P\u00F6litz w Policach w szczytowym okresie produkowa\u0142a z w\u0119gla ponad p\u00F3\u0142 miliona ton paliw rocznie. Dzia\u0142anie to by\u0142o ca\u0142kowicie nieop\u0142acalne. Wytworzenie tony benzyny syntetycznej wymaga\u0142o zu\u017Cycia 7 ton w\u0119gla. Hitlerowskie Niemcy nie mog\u0142y jednak zwa\u017Ca\u0107 na rachunek ekonomiczny, gdy\u017C wojsku brakowa\u0142o benzyny. Jego brak ostatecznie przyczyni\u0142 si\u0119 do kl\u0119ski nazizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63839957":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"63839958":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63839959":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63839960":["Demony przesz\u0142o\u015Bci
Detektywom udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 \u017Con\u0119 klienta. W towarzystwie m\u0119\u017Cczyzny zaskakuj\u0105 zaginion\u0105 w pensjonacie, w kt\u00F3rym ukry\u0142a si\u0119 przed \u015Bwiatem. Powody ucieczki wydaj\u0105 si\u0119 by\u0107 z pozoru irracjonalne. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest w ci\u0105\u017Cy. \u015Aledczy kontynuuj\u0105 zlecenie. Musz\u0105 wyja\u015Bni\u0107, czy za dziwnym zachowaniem kobiety kryj\u0105 si\u0119 wi\u0119ksze tajemnice.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bfbea726df26a194f71a4f746faa9c5b",["N"]],"63839961":["Zamach na komornika
Tomek i Magda na zlecenie klienta obserwuj\u0105 komornika, kt\u00F3ry rzekomo dopu\u015Bci\u0142 si\u0119 oszustwa. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie tylko oni \u015Bledz\u0105 urz\u0119dnika. Zarzuty wobec podejrzanego schodz\u0105 na dalszy plan, gdy dochodzi do porwania z \u017C\u0105daniem okupu. Na dodatek kto\u015B urz\u0105dza strzelanin\u0119 w centrum Warszawy. Ekipa Malanowskiego musi zapobiec tragedii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175931.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fd877822bf97d42f62dc825153a98efb",["N"]],"63839962":["Niezno\u015Bni s\u0105siedzi
Spokojne \u017Cycie emerytki, pani Ireny, zaburzaj\u0105 nowi s\u0105siedzi, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 bardzo beztroskie, imprezowe \u017Cycie. Samotna kobieta pr\u00F3buje doj\u015B\u0107 do porozumienia z nowymi lokatorami. Z czasem odkrywa, \u017Ce s\u0105siad maltretuje swoj\u0105 \u017Con\u0119 i dzieci. Prosi o pomoc policj\u0119. Interwencja str\u00F3\u017C\u00F3w prawa nie na wiele si\u0119 jednak zdaje...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7f97050ed97e7f346df6f8fdb4c8452d",["N"]],"63839963":["Stracone \u017Cycie
Wychowankowie zak\u0142adu poprawczego padaj\u0105 ofiarami zatrucia arszenikiem. Kierownictwo plac\u00F3wki jest nieufne wobec Kuby i Natalii. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce opiekunowie m\u0142odzie\u017Cy co\u015B ukrywaj\u0105. Ich przypuszczenia potwierdza jeden z podopiecznych. W tym samym czasie Zar\u0119bski znajduje w swoim \u015Bwie\u017Co wyremontowanym mieszkaniu pods\u0142uch. Natalia pomaga naczelnikowi dowiedzie\u0107 si\u0119, komu zale\u017Ca\u0142o na znalezieniu na niego haka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63839964":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63839965":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63839966":["Moja przyjaci\u00F3\u0142ka
Gabriela Mazo\u0144 jest mocno zwi\u0105zana ze swoim synem Marcinem. Po nieoczekiwanej \u015Bmierci m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry zmar\u0142 na zawa\u0142, wychowywa\u0142a go sama. Bardzo prze\u017Cy\u0142a \u015Blub Marcina i jego wyprowadzk\u0119 do innego miasta. Po pewnym czasie zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Tomaszem, z kt\u00F3rym zamieszka\u0142a. Para jednak ma dla siebie ma\u0142o czasu, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna pracuje jako kierowca tira i rzadko bywa w domu. Z czasem stan psychiczny kobiety pogarsza si\u0119. Zauwa\u017Ca to jej przyjaci\u00F3\u0142ka, Hanna. Pewnego dnia Gabriela nie pojawia si\u0119 w pracy ani na rehabilitacji, na kt\u00F3r\u0105 razem ucz\u0119szcza\u0142y. Hanna robi wszystko, co w jej mocy, by podnie\u015B\u0107 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 na duchu. To jednak nic nie daje i stan Gabrieli nieustannie si\u0119 pogarsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879764.jpg","",["N"]],"63839967":["Przedma\u0142\u017Ce\u0144ski kryzys
Weronika spodziewa si\u0119 dziecka. Przygotowuje si\u0119 te\u017C do \u015Blubu ze swoim ch\u0142opakiem Paw\u0142em, chocia\u017C nie znaj\u0105 si\u0119 d\u0142ugo. Pawe\u0142 bardzo powa\u017Cnie traktuj\u0119 t\u0119 spraw\u0119 - zmieni\u0142 nawet prac\u0119, aby zapewni\u0107 rodzinie stabilizacj\u0119 finansow\u0105. Niespodziewanie Weronika dostaje od anonimowego nadawcy zdj\u0119cia, na kt\u00F3rych widzi Paw\u0142a siedz\u0105cego w restauracyjnym ogr\u00F3dku z obc\u0105 kobiet\u0105. Zachowanie obojga sugeruje, \u017Ce s\u0105 na randce. Pawe\u0142 zapewnia ukochan\u0105, \u017Ce zdj\u0119cia zosta\u0142y zrobione, zanim si\u0119 poznali. M\u0119\u017Cczyzna nie potrafi przypomnie\u0107 sobie danych poznanej przez aplikacj\u0119 randkow\u0105 kobiety, z kt\u00F3r\u0105 si\u0119 w\u00F3wczas spotka\u0142, i nie wie, dlaczego mia\u0142aby chcie\u0107 rozbi\u0107 jego zwi\u0105zek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163822.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3e9ff51dfe707403c77d80251f842c4b",["N"]],"63839968":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63839969":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63839970":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"63839971":["Pijawki
Wdowiec Robert samotnie wychowuje 10-letniego Grzesia. Ojca i syna \u0142\u0105czy wsp\u00F3lna pasja - pi\u0142ka no\u017Cna. Niebawem do ich mieszkania wprowadza si\u0119 ukochana Roberta, Alicja. Gdy kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce Grze\u015B cierpi na atopowe zapalenie sk\u00F3ry, namawia partnera, by zabra\u0142 go na hirudoterapi\u0119. Poniewa\u017C jednak Robert si\u0119 nie zgadza, Alicja wciela w \u017Cycie okrutny plan. Za spraw\u0105 jej intrygi Grze\u015B zostaje pobity przez koleg\u00F3w z klasy. W\u00F3wczas Robert decyduje si\u0119 zabra\u0107 syna na zabieg. Ch\u0142opiec jednak bardzo \u017Ale go znosi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/81b8ebe29ea39ca8ef60d6e25d57d256",["N"]],"63839972":["D\u0142uga noc
Zostaje zgwa\u0142cona m\u0142oda kobieta. Okazuje si\u0119, \u017Ce ofiara nielegalnie prowadzi\u0142a taks\u00F3wk\u0119 i zaatakowano j\u0105 podczas jednego z kurs\u00F3w. Krystian pojawia si\u0119 na komendzie. Ma nadziej\u0119, \u017Ce ju\u017C nied\u0142ugo b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 wr\u00F3ci\u0107 do pracy. Musi jednak uzyska\u0107 zgod\u0119 lekarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176385.jpg","",["N"]],"63839973":["Marzena i jej kole\u017Canki zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad tajemnic\u0105 nawiedzonego domu w Wadlewie. Zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce m\u0119\u017Cczy\u017Ani wracaj\u0105 z warty pod wp\u0142ywem alkoholu. Postanawiaj\u0105 przekona\u0107 si\u0119, czym panowie w rzeczywisto\u015Bci zajmuj\u0105 si\u0119 ka\u017Cdej nocy. Kazanowej udaje si\u0119 ustali\u0107, czego tak naprawd\u0119 obawia\u0142 si\u0119 Bo\u017Cydarek. Laura udaje si\u0119 do Wroc\u0142awia, by przekaza\u0107 Ance smutne wie\u015Bci. Kolega Micha\u0142a nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 powod\u00F3w, kt\u00F3re op\u00F3\u017Ani\u0142yby otwarcie nowego oddzia\u0142u w klinice Gra\u017Cyny. Marysia dopi\u0119\u0142a wszystko na ostatni guzik. Kinga rozmawia z Mart\u0105 na temat problem\u00F3w w relacji z Jankiem. Przyjaci\u00F3\u0142ka dochodzi do wniosku, \u017Ce wsp\u00F3lna praca nie pozwala im od siebie odpocz\u0105\u0107. Mateuszowi nie podoba si\u0119, \u017Ce Marta odwo\u0142a\u0142a spotkanie. Ukrywa to jednak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63839974":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63839975":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63839976":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"63839977":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63839978":["Re\u017C.: Ridley Scott.
Rok 2089. Dwoje archeolog\u00F3w, Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) i Charlie Holloway (Logan Marshall-Green), odkrywa w Szkocji piktogramy wykonane ponad 35000 lat wcze\u015Bniej. Ilustruj\u0105 one uk\u0142ad gwiazd, zbli\u017Cony do tych, kt\u00F3re stworzyli przedstawiciele poznanych dot\u0105d staro\u017Cytnych cywilizacji. Naukowcy uznaj\u0105, \u017Ce ludzko\u015B\u0107 zosta\u0142a zapocz\u0105tkowana przez pozaziemsk\u0105 inteligencj\u0119, kt\u00F3r\u0105 nazywaj\u0105 In\u017Cynierami. Kilka lat p\u00F3\u017Aniej miliarder Peter Weyland (Guy Pearce) sponsoruje ekspedycj\u0119 naukow\u0105 na odleg\u0142y ksi\u0119\u017Cyc LV-223. Na pok\u0142adzie statku Prometeusz s\u0105 mi\u0119dzy innymi: Shaw i Holloway, kapitan statku Janek (Idris Elba), szefowa wyprawy z ramienia Weyland Corporation - Meredith Vickers (Charlize Theron) oraz android David (Michael Fassbender). Cz\u0142onkowie za\u0142ogi przybywaj\u0105 na miejsce w 2093 roku. Na LV-223 natrafiaj\u0105 na tajemnicz\u0105 budowl\u0119 oraz \u015Blady obcej cywilizacji. Dopiero teraz Elizabeth i jej towarzysze zostaj\u0105 poinformowani, \u017Ce celem ich misji jest ustalenie, kto stworzy\u0142 ludzko\u015B\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do jej ko\u0144ca... Pierwszy od czasu legendarnego \"\u0141owcy android\u00F3w\" film science fiction Ridleya Scotta odni\u00F3s\u0142 wielki kasowy sukces.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178151.jpg","",[]],"63839979":["Re\u017C.: Simon West.
Uzale\u017Cniony od hazardu Nick Wild \u015Bwiadczy swoje us\u0142ugi w kasynach Las Vegas jako ochroniarz. Jest czujny, nigdy nie daje si\u0119 oszuka\u0107 i potrafi w pojedynk\u0119 znokautowa\u0107 band\u0119 zabijak\u00F3w, a to umiej\u0119tno\u015Bci bardzo po\u017C\u0105dane w mie\u015Bcie grzechu. Klienci go ceni\u0105. Jednemu z nich pomaga zaimponowa\u0107 atrakcyjnej nieznajomej w barze, aran\u017Cuj\u0105c sytuacj\u0119, w kt\u00F3rej nieudacznik ma szans\u0119 odegra\u0107 rol\u0119 bohatera. Dostaje te\u017C intratne zlecenie od m\u0142odego milionera Cyrusa Kinnicka, kt\u00F3rego ma oprowadzi\u0107 po stolicy hazardu - miejscu wielkich szans i pu\u0142apek. Wszystko w \u017Cyciu Nicka zmienia pro\u015Bba dawnej przyjaci\u00F3\u0142ki, Holly. Pracuj\u0105ca jako luksusowa prostytutka dziewczyna zosta\u0142a skatowana i pozostawiona na parkingu. Wild ma ustali\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 jej oprawc\u00F3w i pom\u00F3c w wymierzeniu sprawiedliwo\u015Bci. Szybko dociera do sadysty - gangstera Danny'ego DeMarco. Razem z Holly sk\u0142adaj\u0105 mu wizyt\u0119, by go upokorzy\u0107. Zabieraj\u0105 mu te\u017C 50 tys. dol. W ten spos\u00F3b Nick wik\u0142a si\u0119 w brutalne porachunki podziemia. Zamierza postawi\u0107 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119 - pomno\u017Cy\u0107 odebrane bandycie pieni\u0105dze w kasynie i opu\u015Bci\u0107 Las Vegas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178148.jpg","",["JM"]],"63839980":["Re\u017C.: Steven C. Miller.
Podczas napadu na bank grupa napastnik\u00F3w zabija jednego z pracownik\u00F3w plac\u00F3wki. Sprawa tylko z pozoru wydaje si\u0119 oczywista. Detektyw Montgomery podejrzewa, \u017Ce kradzie\u017C pieni\u0119dzy, kt\u00F3re bandyci po akcji oddali na Ko\u015Bci\u00F3\u0142, by\u0142a tylko przykrywk\u0105 dla ich prawdziwych dzia\u0142a\u0144. Uwa\u017Ca, \u017Ce przest\u0119pcom chodzi\u0142o o zamordowanie wyznaczonego cz\u0142owieka. Jedynym znalezionym na miejscu zbrodni \u015Bladem jest odcisk palca m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry od kilku lat by\u0142 uznawany za zmar\u0142ego. Funkcjonariusz przypuszcza, \u017Ce w spraw\u0119 mo\u017Ce by\u0107 zamieszany w\u0142a\u015Bciciel banku, bogacz Hubert. W trakcie \u015Bledztwa odkrywa, \u017Ce finansista w przesz\u0142o\u015Bci straci\u0142 m\u0142odszego brata podczas nieudanej akcji policji. By\u0107 mo\u017Ce teraz szuka zemsty. Tymczasem dochodzi do kolejnych, brutalnych napad\u00F3w. Do akcji wkracza FBI. \u015Aledztwo zatacza coraz szersze kr\u0119gi. W\u015Br\u00F3d podejrzanych znajduj\u0105 si\u0119 te\u017C zamo\u017Cni klienci banku i zarazem znajomi Huberta. Agenci czuj\u0105 jednak, \u017Ce w sprawie nie chodzi jedynie o pozbycie si\u0119 niewygodnych os\u00F3b i pomno\u017Cenie maj\u0105tku. Odkrywaj\u0105 korupcyjn\u0105 afer\u0119 w kr\u0119gach wp\u0142ywowych elit.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114292.jpg","",[]],"63839981":["Ostatni cham
Pewnego dnia rz\u0105d postanawia wprowadzi\u0107 podatek od chamstwa. Wszyscy obywatele s\u0105 zobowi\u0105zani do zdania pa\u0144stwowego egzaminu z kultury osobistej. Ferdek i Waldek s\u0105 powa\u017Cnie zaniepokojeni tym faktem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4092",["N"]],"63839982":["Przezorny zawsze ubezpieczony
W domu Kiepskich pojawia si\u0119 akwizytor firmy ubezpieczeniowej. Oferuje na niezwykle atrakcyjnych warunkach ubezpieczenie od wszelkich kl\u0119sk \u017Cyciowych. Po namy\u015Ble, Ferdek wykupuje pakiet ubezpieczenia dla ca\u0142ej rodziny. Postanawia stworzy\u0107 sytuacj\u0119 zagro\u017Cenia, aby wy\u0142udzi\u0107 wysokie odszkodowanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4164",[]],"63840420":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"63840421":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63840422":["Pieski ratuj\u0105 papug\u0119
Pieski wybieraj\u0105 si\u0119 do d\u017Cungli. Maj\u0105 pom\u00F3c przyjacielowi Carlosowi w poszukiwaniach jego zaginionej papugi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63840423":["Pieski ratuj\u0105 psyrenk\u0119
W noc Magicznego Syreniego Ksi\u0119\u017Cyca pieski i kapitan Turbot wyruszaj\u0105 na biwak. Niespodziewanie zaczynaj\u0105 si\u0119 dzia\u0107 magiczne rzeczy. Zwiedzione mityczn\u0105 pie\u015Bni\u0105 psyrenki, psa z syrenim ogonem, pieski zmieniaj\u0105 si\u0119 w syreny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0a2b674b26b8f7a3492107d2af5090ec",["JM"]],"63840424":["Pieski ratuj\u0105 rodzin\u0119 s\u0142oni
Wycieczka na sawann\u0119 nieoczekiwanie zamienia si\u0119 w misj\u0119 ratunkow\u0105. Dru\u017Cyna piesk\u00F3w musi szybko uratowa\u0107 i zn\u00F3w po\u0142\u0105czy\u0107 rodzin\u0119 s\u0142oni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"63840425":["Krokodyl Po
Po traci pami\u0119\u0107. Fung i jego krokodyla ekipa wykorzystuj\u0105 jego braki w pami\u0119ci, przekonuj\u0105c Smoczego Wojownika, \u017Ce w rzeczywisto\u015Bci jest on ich przyw\u00F3dc\u0105.","","",["N"]],"63840426":["Patryk oprowadza przyjezdnego po najciekawszych zak\u0105tkach swojego miasta. SpongeBob nie chce zej\u015B\u0107 dobrowolnie z dachu restauracji, poniewa\u017C si\u0119 boi. Zamierza sp\u0119dzi\u0107 tam ca\u0142e \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175504.jpg","",["N"]],"63840427":["iShock America","","",["N"]],"63840429":["Pani Agnieszka mieszka ze swoj\u0105 trzyletni\u0105 c\u00F3reczk\u0105 Maj\u0105 i niepe\u0142nosprawnymi rodzicami - mam\u0105 po wylewie i g\u0142uchoniemym ojcem. Z powodu braku podstawowych wyg\u00F3d w domu kobieta nie mo\u017Ce nale\u017Cycie si\u0119 nimi zajmowa\u0107. Przed wszystkim nie ma ciep\u0142ej wody i kanalizacji. Brakuje prawdziwej \u0142azienki, a ubikacja jest na zewn\u0105trz. Rodzinie uda\u0142o si\u0119 wymieni\u0107 dach, jednak nie orynnowano budynku, kt\u00F3ry w czasie deszczu nasi\u0105ka wod\u0105. Ekipa zajmuje si\u0119 remontem, a Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164363.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5909b2ae1d5b4f8282ed2524850d2ef0",["JM"]],"63840430":["Opieka spo\u0142eczna na wniosek s\u0105du odbiera Tomaszowi Julk\u0119. Dziewczynka trafia do Matyldy, kt\u00F3ra z premedytacj\u0105 prowokuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Aleks obiecuje zaj\u0105\u0107 si\u0119 spraw\u0105 przyjaciela. Monika nie akceptuje swobodnego podej\u015Bcia do wychowania, kt\u00F3re prezentuje Karol. \u0141ukasz spotyka si\u0119 z Dorot\u0105. Kobieta organizuje w jego domu imprez\u0119 zakrapian\u0105 alkoholem. W\u0142adek jest w\u015Bciek\u0142y. Jedna z klientek nakrywa Czarka na pracy w szarej strefie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"63840431":["Podczas pielgrzymki Wincenty przez pomy\u0142k\u0119 bierze plecak Kacpra. Znajduje w \u015Brodku ikony. Rozpoznaje jedn\u0105 z nich jako nale\u017C\u0105c\u0105 do ksi\u0119dza Zieli\u0144skiego. M\u00F3wi o wszystkim Laurze, kt\u00F3ra doradza zachowanie spokoju. Dla pewno\u015Bci jednak prosi Bia\u0142acha, by sprawdzi\u0142 ikon\u0119. Miko\u0142aj razem z organist\u0105 badaj\u0105 spraw\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce co\u015B jest na rzeczy. Do Patryka przychodzi kolejny klient, Adam. Prosi o przetestowanie wierno\u015B\u0107 swojej przysz\u0142ej narzeczonej, Weroniki. By wykona\u0107 zlecenie, Patryk do\u0142\u0105cza do treningu jogi, w kt\u00F3rym bierze udzia\u0142 dziewczyna. W komisariacie trwaj\u0105 przygotowania do konkursu policyjnych talent\u00F3w. \u017Bbikowski spotyka w barze sier\u017Canta Czajkowskiego, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C wybiera si\u0119 na t\u0119 imprez\u0119. Janusz postanawia wi\u0119c przyspieszy\u0107 wyjazd. Jeszcze tego samego dnia udaje si\u0119 z Magd\u0105 na miejsce. Tymczasem Tamara pr\u00F3buje za\u0142atwi\u0107 Dawidowi posad\u0119 kierowcy Julii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63840432":["Kiedy ksi\u0105dz Wincenty wyg\u0142asza przemow\u0119, Laura wykrada Kacprowi dow\u00F3d osobisty. Duchowni prosz\u0105 Bia\u0142acha o pomoc. W parafiach, w kt\u00F3rych Alicja restaurowa\u0142a dzie\u0142a sztuki, r\u00F3wnie\u017C podmieniono ikony. Miko\u0142aj poleca ksi\u0119dzu Markowi, by zadzwoni\u0142 do kustoszki i zaprosi\u0142 j\u0105 na plebani\u0119 do Uroczyska. Mi\u0119dzy \u017Bbikowskim a Czajkowskim rozpoczyna si\u0119 zaci\u0119ta rywalizacja. Magda podejrzewa swojego sier\u017Canta o zamiar oszustwa, on jednak zaprzecza. Mimo to policjantka wpada na pomys\u0142 sabota\u017Cu. W celu jego przeprowadzenia nawi\u0105zuje wsp\u00F3\u0142prac\u0119 z Czajkowskim. Ostatecznie zespo\u0142y obu funkcjonariuszy ponosz\u0105 szkod\u0119. Patryk stara si\u0119 poderwa\u0107 Weronik\u0119. Po zaj\u0119ciach jogi dziewczyna prosi go o wymian\u0119 ko\u0142a w aucie. Ch\u0142opak zaprasza j\u0105 do swojego mieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170271.jpg","",[]],"63840433":["Magister jego ma\u0107
Po latach bezczynno\u015Bci Ferdynand zamierza podj\u0105\u0107 sta\u0142\u0105 prac\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce potrzebuje do tego tytu\u0142u magistra, najlepiej z presti\u017Cowej uczelni. Niezra\u017Cony tym faktem, Ferdynand postanawia kupi\u0107 odpowiedni papier na pobliskim bazarze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4152",["N"]],"63840434":["Dzie\u0144, w kt\u00F3rym zapcha\u0142 si\u0119 kibel
W kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 dochodzi do awarii toalety. Mieszka\u0144cy natychmiast wzywaj\u0105 na pomoc hydraulika. On jednak nie jest w stanie naprawi\u0107 ubikacji. Nast\u0119pnie na miejsce przybywa magik, kt\u00F3ry r\u00F3wnie\u017C nie rozwi\u0105zuje problemu. W ko\u0144cu Ferdynand bierze sprawy w swoje r\u0119ce i postanawia przywr\u00F3ci\u0107 WC do u\u017Cytku. Pomaga mu Waldemar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4074",[]],"63840435":["Re\u017C.: Tom Verica.
M\u0142odzi lekarze zaciekle rywalizuj\u0105 o posad\u0119 szefa rezydentury. Owen ma zdecydowa\u0107, kto najlepiej nadaje si\u0119 na to stanowisko. Cristina pr\u00F3buje wywrze\u0107 na nim presj\u0119, odmawiaj\u0105c kochankowi seksu. Alex i Miranda z sukcesem przeprowadzili operacj\u0119 dziecka z Afryki. Starsza siostra m\u0142odego pacjenta, kt\u00F3ra przyby\u0142a do Seattle, by si\u0119 nim opiekowa\u0107, ma atak ostrego b\u00F3lu. Okazuje si\u0119, \u017Ce nastoletnia dziewczynka jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Teddy wyznaje Henry'emu, \u017Ce jej partner ma wyjecha\u0107 do bazy wojskowej w Niemczech. Kobieta zastanawia si\u0119, czy mu towarzyszy\u0107. Do szpitala zg\u0142asza si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry podejrzewa, \u017Ce ma raka p\u0142uc. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce w jego ciele uros\u0142o... drzewo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63840436":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",[]],"63840437":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["JM"]],"63840438":["Ekipa programu odwiedzi podkarpack\u0105 wie\u015B Zagorzyce G\u00F3rne. Mieszkaj\u0105 tam pan Mariusz i pani Dominika wraz z czworgiem swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna kilka lat temu uleg\u0142 powa\u017Cnemu wypadkowi. Od tego czasu stan jego zdrowia nie pozwala na podj\u0119cie sta\u0142ej pracy. Sze\u015B\u0107 os\u00F3b ma do dyspozycji tylko dwa pomieszczenia, kt\u00F3re pe\u0142ni\u0105 te\u017C funkcj\u0119 kuchni. W domku rodziny brakuje \u0142azienki, a wod\u0119 trzeba przynosi\u0107 ze studni. Remont szybko si\u0119 komplikuje. Dodatkowe utrudnienie stanowi niespodziewana choroba architekta Wojtka Strzelczyka. Na ratunek spiesz\u0105 Martyna Kupczyk i Maciej Pertkiewicz.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63840439":["Na podkarpackiej wsi, w ma\u0142ym domku pozbawionym \u0142azienki i kanalizacji, mieszkaj\u0105 pani Jadwiga i jej c\u00F3rka Martyna. Kobiecie z trudem uda\u0142o si\u0119 wyzwoli\u0107 spod w\u0142adzy agresywnego, nadu\u017Cywaj\u0105cego alkoholu m\u0119\u017Ca. Domowego tyrana eksmitowano. W D\u0105br\u00F3wce Starze\u0144skiej zjawia si\u0119 ekipa programu, kt\u00F3r\u0105 czeka bardzo trudny remont. Dodatkowe utrudnienie stanowi dojazd do posesji. Samochody dostawcze z trudem pn\u0105 si\u0119 po stromym zboczu, ton\u0105c w b\u0142ocie i glinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63840440":["\u015Amier\u0107 i Ferdynand
Ferdynand, Waldemar i Pa\u017Adzioch ogl\u0105daj\u0105 w telewizji mecz. Przy okazji trenuj\u0105 rzuty puszkami po piwie do kosza. Jedna z nich trafia w Halin\u0119. Rozz\u0142oszczona kobieta odgra\u017Ca si\u0119, \u017Ce sko\u0144czy z pija\u0144stwem m\u0119\u017Ca i syna. Wymawia zakl\u0119cie. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce piwo spo\u017Cywane przez Kiepskich i Mariana zaczyna \u015Bmierdzie\u0107. Po pewnym czasie w ich mieszkaniu pojawia si\u0119 \u015Amier\u0107. Przysz\u0142a po Ferdynanda, ale ten nie zamierza z ni\u0105 odchodzi\u0107. W ko\u0144cu domownicy przyzwyczajaj\u0105 si\u0119 do jej obecno\u015Bci. Nadaj\u0105 jej nawet imi\u0119 - Gienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4135",["N"]],"63840442":["Re\u017C.: Sylwester Ch\u0119ci\u0144ski.
Kresy Wschodnie przed II wojn\u0105 \u015Bwiatow\u0105. Mi\u0119dzy dwiema rodzinami - Kargul\u00F3w i Pawlak\u00F3w - nieustannie wybuchaj\u0105 s\u0105siedzkie k\u0142\u00F3tnie i wci\u0105\u017C dochodzi do nieporozumie\u0144. W ich wyniku sp\u0142on\u0119\u0142y dwie stodo\u0142y, pola\u0142a si\u0119 te\u017C krew. Jasiek Pawlak (Zdzis\u0142aw Karczewski), musi ucieka\u0107 do Ameryki, by unikn\u0105\u0107 wi\u0119zienia. Po wielu latach odwiedza krewnych w Polsce i ze zdziwieniem stwierdza, \u017Ce obie rodziny \u017Cyj\u0105 teraz w przyja\u017Ani, nadal ze sob\u0105 s\u0105siaduj\u0105c, ale ju\u017C na Ziemiach Odzyskanych. Brat Ja\u015Bka, Kazimierz (Wac\u0142aw Kowalski), opowiada mu, jak potoczy\u0142a si\u0119 historia spor\u00F3w mi\u0119dzy nim a W\u0142adys\u0142awem Kargulem (W\u0142adys\u0142aw Ha\u0144cza). Spotkanie sk\u0142\u00F3conych od pokole\u0144 rodzin na Ziemiach Zachodnich doprowadzi\u0142o bowiem do ma\u0142\u017Ce\u0144stwa c\u00F3rk\u0105 W\u0142adys\u0142awa i synem Kazimierza. Chc\u0105 oni, by Jasiek zosta\u0142 ojcem chrzestnym ich c\u00F3rki Ani. Nie\u015Bmiertelny przeb\u00F3j polskiego kina. Min\u0119\u0142o ponad 40 lat od dnia premiery filmu, a sentencje wyg\u0142aszane przez Wac\u0142awa Kowalskiego i W\u0142adys\u0142awa Ha\u0144cz\u0119 nadal bawi\u0105 widz\u00F3w. Wywodz\u0105ca si\u0119 z tradycji Fredrowskiej \"Zemsty\" komedia \u017Cartobliwie komentuje narodowe stereotypy i jest, jak zawsze, zaskakuj\u0105co aktualna. Autorem scenariusza jest Andrzej Mularczyk, kt\u00F3ry pomys\u0142 na opowie\u015B\u0107 o repatriantach zaczerpn\u0105\u0142 ze wspomnie\u0144 rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1850873.jpg","",["N"]],"63840443":["Re\u017C.: Rob Minkoff.
Tripp Kennedy udaje si\u0119 do banku, by rozmieni\u0107 pieni\u0105dze. W chwili gdy rozmawia z sympatyczn\u0105 kasjerk\u0105 Kaitlin, orientuje si\u0119, \u017Ce wybra\u0142 pechowy moment na wizyt\u0119 - na bank napadaj\u0105 dwie dzia\u0142aj\u0105ce niezale\u017Cnie grupy przest\u0119pcze. Jednym wej\u015Bciem wbiegaj\u0105 Darrien, Gates i Weinstein. S\u0105 zamaskowani, ubrani niczym wojownicy ninja i uzbrojeni jak komandosi. Sprawiaj\u0105 wra\u017Cenie profesjonalist\u00F3w. Z drugiej strony uderzaj\u0105 zblazowani amatorzy w rockowych strojach - Billy Ray oraz Jelly. System bezpiecze\u0144stwa zamyka wszystkich w budynku. Pracownicy i klienci banku staj\u0105 si\u0119 zak\u0142adnikami zdezorientowanych bandyt\u00F3w. Wkr\u00F3tce dochodzi do strzelaniny, w kt\u00F3rej prawdopodobnie przez przypadek ginie agent federalny. Dociekliwy Kennedy nie mo\u017Ce uwierzy\u0107, \u017Ce sytuacja jest konsekwencj\u0105 zbiegu okoliczno\u015Bci. Jako jedyny dostrzega szczeg\u00F3\u0142y, kt\u00F3re sugeruj\u0105, \u017Ce spotkanie dw\u00F3ch nieudolnych band w\u0142amywaczy nie by\u0142o dzie\u0142em przypadku. W rozwik\u0142aniu zagadki pomaga mu b\u0142yskotliwa kasjerka Kaitlin. Przy okazji oboje u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce nie s\u0105 sobie oboj\u0119tni. Tymczasem wraz z kolejnymi eksplozjami i wymianami ognia atmosfera w banku g\u0119stnieje...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2034939.jpg","",["N"]],"63840444":["Program dla fan\u00F3w polskiej sceny kabaretowej. Widzowie zobacz\u0105 w nim najlepsze skecze ostatnich lat w wykonaniu rodzimych grup, Ani Mru-Mru, Kabaretu M\u0142odych Pan\u00F3w, \u0141owc\u00F3w.B, Neo-N\u00F3wki i wielu innych. Dobra zabawa gwarantowana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835336.jpg","",[]],"63840445":["Manager
Nadia i Adam pomagaj\u0105 muzykom ze znanego zespo\u0142u disco polo w zmaganiach z nieuczciwym menad\u017Cerem. Dla dobra sprawy Nadia postanawia zmieni\u0107 to\u017Csamo\u015B\u0107 i udaje pocz\u0105tkuj\u0105c\u0105 piosenkark\u0119. W kancelarii pojawia si\u0119 nowy klient Mateusza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63840446":["Cwaniak
Nadia i Adam zmagaj\u0105 si\u0119 z nieuczciwym przedsi\u0119biorc\u0105. M\u0119\u017Cczyzna ma mn\u00F3stwo d\u0142ug\u00F3w, ale znajomo\u015B\u0107 kruczk\u00F3w prawnych pozwala mu unika\u0107 sp\u0142acania wierzytelno\u015Bci. Nawet komornik jest bezradny. Nadia nie mo\u017Ce si\u0119 z tym pogodzi\u0107. Tymczasem Murek i Bu\u017Aka wy\u015Bwiadczaj\u0105 przys\u0142ug\u0119 dawnemu znajomemu S\u0142awka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170226.jpg","",["AD"]],"63840447":["Pani Jadwiga mieszka z synem, 14-letnim Dawidem, w parterowym domu w Sobolewie. Odk\u0105d ojciec ch\u0142opca nagle zmar\u0142 we \u015Bnie, byt rodziny bardzo si\u0119 pogorszy\u0142. Kobieta musi utrzyma\u0107 siebie i syna ze skromnej pensji sprzedawczyni. Nie sta\u0107 jej na remont. A w ich mieszkaniu brak jest \u0142azienki i bie\u017C\u0105cej wody. Sedes stoi przy drzwiach wej\u015Bciowych, a wanna w kuchni. Poza tym i mama, i nastolatek potrzebuj\u0105 osobnego k\u0105ta. Ekipa programu przyst\u0119puje do pracy, by zapewni\u0107 im godne warunki i przywr\u00F3ci\u0107 rado\u015B\u0107 \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/07205edf383fd3f17c36413053405780",["JM"]],"63840448":["Stop agresji na drodze
Marta i Dariusz St\u0119pniewscy s\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144stwem z 8-letnim sta\u017Cem. Po powrocie z wakacji w Egipcie kobieta zaczyna si\u0119 \u017Ale czu\u0107. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry pono\u0107 jest bezp\u0142odny, proponuje \u017Conie, by mimo wszystko zrobi\u0142a test ci\u0105\u017Cowy. Ten ma pozytywny wynik. Jad\u0105c do lekarza, kobieta wdaje si\u0119 w awantur\u0119 z furiatem, kt\u00F3ry brutalnie j\u0105 atakuje. Marta, czuj\u0105c narastaj\u0105cy b\u00F3l w klatce piersiowej, dzwoni pod 112. W trakcie tej rozmowy traci przytomno\u015B\u0107. Tymczasem do mieszkania wraca Dariusz. Widz\u0105c nieprzytomn\u0105 \u017Con\u0119 i kieruj\u0105c si\u0119 wskaz\u00F3wkami operatora, udziela jej pierwszej pomocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5ab032ba8bafd8a2c3a65b4cb6f206c3",["N"]],"63840449":["Kape\u0107
Pewnej niedzieli Ferdek wstaje z \u0142\u00F3\u017Cka i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 swojego lewego kapcia. Wyprowadza go to kompletnie z r\u00F3wnowagi. Przeszukuje ca\u0142e mieszkanie, obwinia rodzin\u0119, a najbardziej m\u0119czy Halin\u0119, kt\u00F3ra nie pojmuje, jak zagini\u0119cie kapcia mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do takiej frustracji. Stopniowo w spraw\u0119 zostaj\u0105 zaanga\u017Cowani nie tylko domownicy, ale i s\u0105siedzi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/57f36bc7ea9660c1f5a2f6ffff1f6ca9",["N"]],"63839983":["Rozw\u00F3dka, pani Iza, samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina mieszka w J\u0119drzejowie, ich lokum pozostawia jednak wiele do \u017Cyczenia. Wewn\u0105trz strasz\u0105 pokryte grzybem \u015Bciany, niedoko\u0144czona \u0142azienka i zniszczone po nieudolnych pr\u00F3bach samodzielnego remontu pokoje. Syn kobiety, Dawid, mieszka w internacie. Chocia\u017C przyje\u017Cd\u017Ca do domu na weekendy, stara si\u0119 sp\u0119dza\u0107 w budynku jak najmniej czasu. Pani Iza wraz z c\u00F3rk\u0105 wynajmuje mikroskopijne mieszkanie. Kobiecie i jej dzieciom pomog\u0105 architekt Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","","",["JM"]],"63839984":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"63839985":["Chrzest
M\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, Agata i Piotr, po wielu latach stara\u0144 mo\u017Ce si\u0119 w ko\u0144cu cieszy\u0107 upragnionym potomkiem. Na \u015Bwiat przychodzi ma\u0142y Grze\u015B. W czasie przyj\u0119cia, zorganizowanego z okazji chrztu ch\u0142opca, jego rodzice otrzymuj\u0105 tajemniczy list. Autorem pisma okazuje si\u0119 anonimowy szanta\u017Cysta, kt\u00F3ry \u017C\u0105da pieni\u0119dzy w zamian za nieujawnianie prawdy zwi\u0105zanej z przesz\u0142o\u015Bci\u0105 m\u0142odych rodzic\u00F3w.","","",["N"]],"63839986":["Z\u0142y belfer
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 zgwa\u0142cona uczennica. Jej zeznania wskazuj\u0105 na jednego z jej nauczycieli. Wyniki bada\u0144 potwierdzaj\u0105 t\u0119 wersj\u0119. Nauczyciel nie przyznaje si\u0119 jednak do winy. Str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce dziewczyna nie jest z nimi ca\u0142kowicie szczera. Tymczasem Krystian i Ewelina staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. M\u0119\u017Cczyzna ka\u017Cd\u0105 najdrobniejsz\u0105 zmian\u0119 w zachowaniu partnerki interpretuje jako oznak\u0119 ci\u0105\u017Cy, co bardzo irytuje policjantk\u0119. Niebawem jednak m\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo otrzymuje wiadomo\u015B\u0107, kt\u00F3ra ca\u0142kowicie zmienia ich dotychczasowe \u017Cycie.","","",["N"]],"63839987":["Klub
58-letni prawnik January Kowalski zawiadamia policj\u0119 o zagini\u0119ciu \u017Cony, Katarzyny. Wczoraj wyszli razem na imprez\u0119 i straci\u0142 j\u0105 z oczu. My\u015Bla\u0142, \u017Ce \u017Ale si\u0119 poczu\u0142a i wcze\u015Bniej wr\u00F3ci\u0142a do domu, ale tak si\u0119 nie sta\u0142o. Historia opowiadana przez Januarego jest niesp\u00F3jna, m\u0119\u017Cczyzna nie chce ujawnia\u0107 zbyt wielu szczeg\u00F3\u0142\u00F3w i policjanci musz\u0105 sami wydobywa\u0107 od niego kolejne informacje. Ostatecznie ustalaj\u0105, \u017Ce miejscem, w kt\u00F3rym m\u0105\u017C widzia\u0142 \u017Con\u0119 po raz ostatni by\u0142 do\u015B\u0107 wyj\u0105tkowy klub.","","",["N"]],"63839988":["Na oddzia\u0142 pediatryczny trafia nastolatka z objawami zatrucia lekami nasennymi. Lekarze podejrzewaj\u0105, \u017Ce chcia\u0142a pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Badania wykazuj\u0105, \u017Ce m\u0142oda pacjentka ma niedowag\u0119 i anemi\u0119. W szpitalu zjawiaj\u0105 si\u0119 jej rodzice, kt\u00F3rzy byli zbyt zaj\u0119ci swoimi k\u0142\u00F3tniami, by dostrzec problemy c\u00F3rki. Skryta nastolatka, kt\u00F3ra nie rozstaje si\u0119 z laptopem, zwierza si\u0119 piel\u0119gniarce Ewie i wspomina jej o swoim ch\u0142opaku, Vladzie. Tylko on j\u0105 rozumie. Rodzice nigdy nie widzieli ukochanego c\u00F3rki. S\u0105 coraz bardziej zaniepokojeni. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna jest w wirtualnym zwi\u0105zku. Tymczasem piel\u0119gniarka Ewa zwierza si\u0119 Ani, \u017Ce t\u0119skni za Hubertem. W szpitalu zaczepia j\u0105 przystojny wujek jednej z jej ma\u0142ych pacjentek. Jej uczucie do Huberta zostaje wystawione na pr\u00F3b\u0119.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4613786f3d537b2406a5f17bb4f27aec",[]],"63839989":["Fa\u0142szywy m\u0105\u017C
Do detektyw\u00F3w zg\u0142asza si\u0119 Lucyna Hajda, kt\u00F3rej m\u0105\u017C, Patryk, znikn\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Malanowski i jego ekipa podejrzewaj\u0105, \u017Ce Patryk zosta\u0142 uprowadzony. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C klientki od d\u0142u\u017Cszego czasu jest poszukiwany listem go\u0144czym i naprawd\u0119 nazywa si\u0119 Miros\u0142aw Wojkowski. Detektywi sprawdzaj\u0105, czy Patryk dla ma\u0142\u017Ce\u0144stwa oszuka\u0142 Lucyn\u0119.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bf39afdba9e09469b1dfae9b7691804c",[]],"63839990":["Za szybki numerek
Do agencji Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 34-letni Adrian Czaplik. M\u0119\u017Cczyzna poprzedniej nocy sp\u0119dzi\u0142 noc z tajemnicz\u0105 \u017Banet\u0105. Gdy rano si\u0119 obudzi\u0142 okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce kobieta ukrad\u0142a bi\u017Cuteri\u0119 jego \u017Cony. Klient prosi detektyw\u00F3w, by odnale\u017Ali skradzione kosztowno\u015Bci, zanim jego \u017Cona zauwa\u017Cy ich brak. Nieoczekiwanie sprawy si\u0119 komplikuj\u0105, gdy kto\u015B zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 Adriana...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/de1f969f0c1f1d9783fe018310be1e2a",[]],"63839991":["\u0141ukasz, nowy bohater, to ch\u0142opak wolny, zdolny i na zwi\u0105zek gotowy. Bandziorek snuje si\u0119 przez \u017Cycie ze swym jednym pragnieniem. Wobec braku kobiety pan Janek koncentruje si\u0119 na domowym \u017Cyciu z czworono\u017Cnymi rezydentami. Aniela nie mo\u017Ce si\u0119 doczeka\u0107, kiedy wreszcie prze\u015Bwietli przysz\u0142\u0105 synow\u0105.","","",["N"]],"63839992":["Pani Aniela niczym wytrawny \u015Bledczy sprawdza przysz\u0142\u0105 synow\u0105. Po pracy Radek pomknie skuterkiem te kilkadziesi\u0105t kilometr\u00F3w po mi\u0142o\u015B\u0107. Po wielu latach pan Piotr, cz\u0142owiek wolny jak ptak, zapragn\u0105\u0142 wydoby\u0107 si\u0119 z samotno\u015Bci. Wszyscy poznajdowali swoje panie na wsp\u00F3lne \u017Cycie, nawet Kapsel. Tylko Michalina wci\u0105\u017C czeka.","","",["N"]],"63839993":["Zaci\u0119ta p\u0142yta
Mi\u0119dzy Ferdynandem i Halin\u0105 dochodzi do powa\u017Cnej k\u0142\u00F3tni. Kiepski zarzuca \u017Conie, \u017Ce zepsu\u0142a kran. Twierdzi, \u017Ce nie potrafi ona zakr\u0119ci\u0107 go zgodnie z instrukcj\u0105, co doprowadzi\u0142o do awarii. W odwecie Halina wyrzuca m\u0119\u017Cowi, \u017Ce rozrzuca po ca\u0142ym domu swoje skarpety. Wzajemne pretensje coraz bardziej zaostrzaj\u0105 sytuacj\u0119. Konflikt mi\u0119dzy ma\u0142\u017Conkami wci\u0105\u017C przybiera na sile.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3912",["N"]],"63839994":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Salon masa\u017Cu towarzyskiego
Mieszka\u0144cy kamienicy dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch postanowi\u0142 otworzy\u0107 w swoim mieszkaniu dom publiczny. Informacja o tym kontrowersyjnym pomy\u015Ble wprowadza spore zamieszanie w \u017Cycie s\u0105siad\u00F3w. Lokatorzy dziel\u0105 si\u0119 na zwolennik\u00F3w i przeciwnik\u00F3w tego przedsi\u0119wzi\u0119cia.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3911",["N"]],"63839995":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"63839996":["Podw\u00F3jna to\u017Csamo\u015B\u0107
Krysia przy\u0142apuje swojego narzeczonego, Wojtka, na k\u0142amstwie. M\u0119\u017Cczyzna dziwnie si\u0119 zachowuje i coraz cz\u0119\u015Bciej znika z domu, niczego nie wyja\u015Bniaj\u0105c. Kobieta rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo. Niebawem odkrywa, \u017Ce jej partner prowadzi podw\u00F3jne \u017Cycie i w pewnych kr\u0119gach znany jest jako Jerzy. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna kilka lat wcze\u015Bniej zosta\u0142 obj\u0119ty programem ochrony \u015Bwiadk\u00F3w. Spotka\u0142 jednak przypadkowo swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0119 i dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce ma syna. Chc\u0105c stan\u0105\u0107 na wysoko\u015Bci zadania, postanowi\u0142 pom\u00F3c kobiecie i dziecku.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e49b5bbf7cde1e985d59925b241c48fa",["N"]],"63839997":["Chrzest
M\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, Agata i Piotr, po wielu latach stara\u0144 mo\u017Ce si\u0119 w ko\u0144cu cieszy\u0107 upragnionym potomkiem. Na \u015Bwiat przychodzi ma\u0142y Grze\u015B. W czasie przyj\u0119cia, zorganizowanego z okazji chrztu ch\u0142opca, jego rodzice otrzymuj\u0105 tajemniczy list. Autorem pisma okazuje si\u0119 anonimowy szanta\u017Cysta, kt\u00F3ry \u017C\u0105da pieni\u0119dzy w zamian za nieujawnianie prawdy zwi\u0105zanej z przesz\u0142o\u015Bci\u0105 m\u0142odych rodzic\u00F3w.","","",["N"]],"63839998":["Dzie\u0144 zapomnienia
Tomek Orlik i Magda D\u0119bska zauwa\u017Caj\u0105 przy drodze samoch\u00F3d, kt\u00F3ry wpad\u0142 w po\u015Blizg i wyl\u0105dowa\u0142 w rowie. W aucie znajduje si\u0119 ranna kobieta, kt\u00F3ra odzyskuje przytomno\u015B\u0107. Niestety, nie wie jak si\u0119 nazywa, ani sk\u0105d i dok\u0105d jecha\u0142a. Nie umie te\u017C poda\u0107 swojego adresu, nie ma przy sobie telefonu ani dokument\u00F3w. Detektywi ustalaj\u0105 jednak, \u017Ce samoch\u00F3d jest zarejestrowany na m\u0119\u017Cczyzn\u0119 o nazwisku Michalik...","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a4f9bbae2cb10cb2f1bea38a9b84340f",[]],"63839999":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"63840000":["Rozw\u00F3dka, pani Iza, samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina mieszka w J\u0119drzejowie, ich lokum pozostawia jednak wiele do \u017Cyczenia. Wewn\u0105trz strasz\u0105 pokryte grzybem \u015Bciany, niedoko\u0144czona \u0142azienka i zniszczone po nieudolnych pr\u00F3bach samodzielnego remontu pokoje. Syn kobiety, Dawid, mieszka w internacie. Chocia\u017C przyje\u017Cd\u017Ca do domu na weekendy, stara si\u0119 sp\u0119dza\u0107 w budynku jak najmniej czasu. Pani Iza wraz z c\u00F3rk\u0105 wynajmuje mikroskopijne mieszkanie. Kobiecie i jej dzieciom pomog\u0105 architekt Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105 budowlan\u0105.","","",["JM"]],"63840001":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"63840002":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"63840003":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"63840004":["Bezrobotny Pawe\u0142 ju\u017C od jakiego\u015B czasu nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 sobie zaj\u0119cia. Opiekuje si\u0119 wi\u0119c dzie\u0107mi, podczas gdy jego \u017Cona Emilia podejmuje si\u0119 dorywczych prac. Po op\u0142aceniu wszystkich rachunk\u00F3w rodzinie zostaje na \u017Cycie oko\u0142o 1000 z\u0142. Piotr prowadzi dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Nie ma go w domu ca\u0142ymi dniami. Jego partnerka Inez opiekuje si\u0119 dzie\u0107mi. Miesi\u0119czny bud\u017Cet pary to oko\u0142o 14000 z\u0142.","","",["N"]],"63840005":["Wr\u00F3\u017Cka
Jola jest analityczk\u0105 w firmie consultingowej. Dobrze zarabia, poznaje tak\u017Ce sympatycznego Marka. Kobieta ma tylko jedn\u0105 s\u0142abo\u015B\u0107 - ch\u0119tnie s\u0142ucha rad wr\u00F3\u017Cki. Wprowadzaj\u0105 si\u0119 do niej ciotka i kuzynka, kt\u00F3re zaczynaj\u0105 na niej \u017Cerowa\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce wr\u00F3\u017Cka jest w zmowie z obiema kobietami.","","",["N"]],"63840006":["Zieli\u0144ska i Kami\u0144ska jad\u0105 do szko\u0142y, w kt\u00F3rej dosz\u0142o do pobicia. Poszkodowany ch\u0142opak twierdzi, \u017Ce nie zaatakowa\u0142 go inny ucze\u0144. Obwinia swojego opiekuna z rodzinnego domu dziecka. M\u0119\u017Cczyzna nie ma alibi, wi\u0119c zostaje zatrzymany. Wkr\u00F3tce Lena oraz Asia odkrywaj\u0105, \u017Ce nastolatek znikn\u0105\u0142. Wychodzi na jaw, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 zwi\u0105zek z jego biologicznym ojcem. W agencji detektywistycznej Zapa\u0142y zjawia si\u0119 klientka. Pyta o cz\u0142owieka, kt\u00F3rego widzia\u0142a podczas ostatniej wizyty. Okazuje si\u0119, \u017Ce bardzo jej pom\u00F3g\u0142. Krzysiek postanawia skontaktowa\u0107 si\u0119 z Romanem i zaproponowa\u0107 mu prac\u0119. Tymczasem Lena przygotowuje si\u0119 do randki z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 poznanym poprzez aplikacj\u0119.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/28f0f870ddc9f602d4491e5b6197d2a1",["N"]],"63840007":["Wycieczka
W czasie szkolnej wycieczki do Warszawy opiekunowie m\u0142odzie\u017Cy z Nowego Targu orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce na noc nie wr\u00F3ci\u0142a dw\u00F3jka uczni\u00F3w Monika i Konrad. Zaalarmowani przez dyrektora szko\u0142y policjanci wszczynaj\u0105 poszukiwania. Dziewczyna cierpi na cukrzyc\u0119, a zapas insuliny pozostawi\u0142a ze swoim rzeczami. Wychodzi na jaw, \u017Ce jeden z uczni\u00F3w, Mi\u0142osz, pobi\u0142 si\u0119 z Konradem o Monik\u0119. Dzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej wycieczka kontynuuje zwiedzanie stolicy, a policja wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce ustali\u0107, co sta\u0142o si\u0119 z nastolatkami. Okazuje si\u0119, \u017Ce Monice od dawna imponowa\u0142a Warszawa i \u015Bwiat celebryt\u00F3w. Mo\u017Cliwe, \u017Ce kto\u015B wykorzysta\u0142 jej naiwno\u015B\u0107.","","",["N"]],"63840008":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"63840009":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"63840010":["Sebastian jest zadowolony z pracy Bia\u0142ego. Zaprasza go na imprez\u0119, na kt\u00F3rej ch\u0119tnie zobaczy te\u017C Julit\u0119. Kinga przeprowadza z Magd\u0105 wywiad w telewizji. Zbli\u017Caj\u0105ca si\u0119 premiera filmu \"#Kocham\u017Bycie\" jest wa\u017Cnym wydarzeniem medialnym. Emilka zostaje zatrzymana przez patrol policji w drodze do Wadlewa. Rutynowa kontrola nie ko\u0144czy si\u0119 jednak po jej my\u015Bli. \u015Amia\u0142ek postanawia pom\u00F3c c\u00F3rce w jej problemie. Pani Gabrysia czyta sw\u00F3j horoskop, wed\u0142ug kt\u00F3rego ma spotka\u0107 j\u0105 wielka niespodzianka. Fabian nie wierzy w przepowiednie, ale ma zamiar sprawi\u0107 rado\u015B\u0107 przyjaci\u00F3\u0142ce. Tymczasem Mi\u0142ka zabiera Magd\u0119 i Lucynk\u0119 na przymiark\u0119 kreacji na premier\u0119 filmu na podstawie jej ksi\u0105\u017Cki.","","",[]],"63840011":["T\u0142usty czwartek
Zbli\u017Ca si\u0119 t\u0142usty czwartek i wszyscy czuj\u0105 przymus zakupienia i zjedzenia jak najwi\u0119kszej ilo\u015Bci p\u0105czk\u00F3w. Ferdek stwierdza, \u017Ce nie przepada za nimi, a kupowanie ich w du\u017Cych ilo\u015Bciach uwa\u017Ca za marnowanie pieni\u0119dzy, kt\u00F3re mo\u017Cna przeznaczy\u0107 na po\u017Cyteczniejsze artyku\u0142y, jak na przyk\u0142ad alkohol. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest odosobniony w swoich przekonaniach. W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w rozpocznie si\u0119 powa\u017Cna debata na temat znaczenia p\u0105czk\u00F3w w tradycji narodowej.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77cea27d1a4321ef28cd92286c572b6a",["N"]],"63840012":["K\u0142opoty matki
Ojciec Damiana popada w alkoholizm, a w dodatku, od kilku miesi\u0119cy jest bezrobotny. Domem zajmuje si\u0119 g\u0142\u00F3wnie matka, kt\u00F3ra pracuje na kilka etat\u00F3w. Syn stara si\u0119 j\u0105 wspiera\u0107, jednak nie jest w stanie wiele zrobi\u0107. Wkr\u00F3tce w domu omal nie dochodzi do wybuchu po\u017Caru, przez co ojciec z nadci\u015Bnieniem trafia do szpitala. Wtedy Damian dowiaduje si\u0119, \u017Ce za wszystkimi k\u0142opotami w domu sta\u0142a matka, a ojciec ukrywa\u0142 przed synem fakt, \u017Ce kobieta kilka miesi\u0119cy wcze\u015Bniej zacz\u0119\u0142a pi\u0107. Damian chce za wszelk\u0105 cen\u0119 uratowa\u0107 zwi\u0105zek rodzic\u00F3w.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/142fb1a0ddae6d4f19d15f3e9f1d2c27",["N"]],"63840013":["\u017Bartowni\u015B dzwoni na 112, karetka sp\u00F3\u017Ania si\u0119 do rannej kobiety
Matylda Dworniczak pod nieobecno\u015B\u0107 m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry wyjecha\u0142 za granic\u0119, samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci - szesnastoletni\u0105 Arlet\u0119 i o\u015Bmioletniego Antka. Nie potrafi zaakceptowa\u0107 nowego ch\u0142opaka swojej c\u00F3rki. Gdy nastolatka rozstaje si\u0119 ze swoj\u0105 sympati\u0105, kobieta - chc\u0105c jako\u015B zaj\u0105\u0107 jej my\u015Bli - proponuje ma\u0142y remont. Po szkole jednak dziewczyna znowu umawia si\u0119 z ch\u0142opakiem. Nastolatkowie postanawiaj\u0105 dla \u017Cartu zadzwoni\u0107 pod numer 112 i blokuj\u0105 go. W tym czasie Matylda, przygotowuj\u0105c mieszkanie do remontu, ulega powa\u017Cnemu wypadkowi. Jej syn Antek, nie mog\u0105c dodzwoni\u0107 si\u0119 do siostry, pr\u00F3buje dodzwoni\u0107 si\u0119 pod numer alarmowy.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4123da509963c3904bc36c6be3dbeb20",["N"]],"63840014":["Wr\u00F3\u017Cka
Jola jest analityczk\u0105 w firmie consultingowej. Dobrze zarabia, poznaje tak\u017Ce sympatycznego Marka. Kobieta ma tylko jedn\u0105 s\u0142abo\u015B\u0107 - ch\u0119tnie s\u0142ucha rad wr\u00F3\u017Cki. Wprowadzaj\u0105 si\u0119 do niej ciotka i kuzynka, kt\u00F3re zaczynaj\u0105 na niej \u017Cerowa\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce wr\u00F3\u017Cka jest w zmowie z obiema kobietami.","","",["N"]],"63840015":["Zieli\u0144ska i Kami\u0144ska jad\u0105 do szko\u0142y, w kt\u00F3rej dosz\u0142o do pobicia. Poszkodowany ch\u0142opak twierdzi, \u017Ce nie zaatakowa\u0142 go inny ucze\u0144. Obwinia swojego opiekuna z rodzinnego domu dziecka. M\u0119\u017Cczyzna nie ma alibi, wi\u0119c zostaje zatrzymany. Wkr\u00F3tce Lena oraz Asia odkrywaj\u0105, \u017Ce nastolatek znikn\u0105\u0142. Wychodzi na jaw, \u017Ce mo\u017Ce to mie\u0107 zwi\u0105zek z jego biologicznym ojcem. W agencji detektywistycznej Zapa\u0142y zjawia si\u0119 klientka. Pyta o cz\u0142owieka, kt\u00F3rego widzia\u0142a podczas ostatniej wizyty. Okazuje si\u0119, \u017Ce bardzo jej pom\u00F3g\u0142. Krzysiek postanawia skontaktowa\u0107 si\u0119 z Romanem i zaproponowa\u0107 mu prac\u0119. Tymczasem Lena przygotowuje si\u0119 do randki z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 poznanym poprzez aplikacj\u0119.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/28f0f870ddc9f602d4491e5b6197d2a1",["N"]],"63840016":["Z\u0142y belfer
Na policj\u0119 zg\u0142asza si\u0119 zgwa\u0142cona uczennica. Jej zeznania wskazuj\u0105 na jednego z jej nauczycieli. Wyniki bada\u0144 potwierdzaj\u0105 t\u0119 wersj\u0119. Nauczyciel nie przyznaje si\u0119 jednak do winy. Str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce dziewczyna nie jest z nimi ca\u0142kowicie szczera. Tymczasem Krystian i Ewelina staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. M\u0119\u017Cczyzna ka\u017Cd\u0105 najdrobniejsz\u0105 zmian\u0119 w zachowaniu partnerki interpretuje jako oznak\u0119 ci\u0105\u017Cy, co bardzo irytuje policjantk\u0119. Niebawem jednak m\u0142ode ma\u0142\u017Ce\u0144stwo otrzymuje wiadomo\u015B\u0107, kt\u00F3ra ca\u0142kowicie zmienia ich dotychczasowe \u017Cycie.","","",["N"]],"63840017":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"63840018":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"63840019":["Sebastian jest zadowolony z pracy Bia\u0142ego. Zaprasza go na imprez\u0119, na kt\u00F3rej ch\u0119tnie zobaczy te\u017C Julit\u0119. Kinga przeprowadza z Magd\u0105 wywiad w telewizji. Zbli\u017Caj\u0105ca si\u0119 premiera filmu \"#Kocham\u017Bycie\" jest wa\u017Cnym wydarzeniem medialnym. Emilka zostaje zatrzymana przez patrol policji w drodze do Wadlewa. Rutynowa kontrola nie ko\u0144czy si\u0119 jednak po jej my\u015Bli. \u015Amia\u0142ek postanawia pom\u00F3c c\u00F3rce w jej problemie. Pani Gabrysia czyta sw\u00F3j horoskop, wed\u0142ug kt\u00F3rego ma spotka\u0107 j\u0105 wielka niespodzianka. Fabian nie wierzy w przepowiednie, ale ma zamiar sprawi\u0107 rado\u015B\u0107 przyjaci\u00F3\u0142ce. Tymczasem Mi\u0142ka zabiera Magd\u0119 i Lucynk\u0119 na przymiark\u0119 kreacji na premier\u0119 filmu na podstawie jej ksi\u0105\u017Cki.","","",[]],"63840020":["T\u0142usty czwartek
Zbli\u017Ca si\u0119 t\u0142usty czwartek i wszyscy czuj\u0105 przymus zakupienia i zjedzenia jak najwi\u0119kszej ilo\u015Bci p\u0105czk\u00F3w. Ferdek stwierdza, \u017Ce nie przepada za nimi, a kupowanie ich w du\u017Cych ilo\u015Bciach uwa\u017Ca za marnowanie pieni\u0119dzy, kt\u00F3re mo\u017Cna przeznaczy\u0107 na po\u017Cyteczniejsze artyku\u0142y, jak na przyk\u0142ad alkohol. Okazuje si\u0119, \u017Ce nie jest odosobniony w swoich przekonaniach. W\u015Br\u00F3d s\u0105siad\u00F3w rozpocznie si\u0119 powa\u017Cna debata na temat znaczenia p\u0105czk\u00F3w w tradycji narodowej.","","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77cea27d1a4321ef28cd92286c572b6a",["N"]],"63840021":["Bezrobotny Pawe\u0142 ju\u017C od jakiego\u015B czasu nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 sobie zaj\u0119cia. Opiekuje si\u0119 wi\u0119c dzie\u0107mi, podczas gdy jego \u017Cona Emilia podejmuje si\u0119 dorywczych prac. Po op\u0142aceniu wszystkich rachunk\u00F3w rodzinie zostaje na \u017Cycie oko\u0142o 1000 z\u0142. Piotr prowadzi dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Nie ma go w domu ca\u0142ymi dniami. Jego partnerka Inez opiekuje si\u0119 dzie\u0107mi. Miesi\u0119czny bud\u017Cet pary to oko\u0142o 14000 z\u0142.","","",["N"]],"63840022":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"63840023":["Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","","",["N"]],"63840024":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835442.jpg","",[]],"63840025":["Propozycje na przyj\u0119cie sylwestrowe. Na przystawk\u0119 Ewa przygotowuje n\u00F3\u017Cki i golonk\u0119 w galarecie wieprzowej oraz \u015Bledzie z orzechami w\u0142oskimi i suszonymi \u015Bliwkami, kt\u00F3re zostan\u0105 zalane olejem z pestek dyni. Daniem g\u0142\u00F3wnym b\u0119dzie gulasz z kaczych piersi z ziemniaczanym pur\u00E9e. Na deser zostanie podany dwukolorowy sernik zebra na spodzie z pokruszonych ciasteczek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"63840026":["Tu\u017C przed Dniem Kobiet Ewa Wachowicz odwiedzi g\u00F3rali w Beskidzie Makowskim, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, co le\u017Cy w zakresie obowi\u0105zk\u00F3w m\u0119\u017Cczyzny. Nast\u0119pnie poka\u017Ce, jak przygotowa\u0107 proste potrawy, kt\u00F3re dla ukochanej mo\u017Ce przyrz\u0105dzi\u0107 niezbyt wprawny w kulinarnych bojach wybranek. Zacznie od zaskakuj\u0105cej przystawki w postaci pieczonej cebuli. Nast\u0119pnie ugotuje zup\u0119 serow\u0105. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda udka indycze w warzywach i karmelowym piwie, a na deser pieczone banany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2098993.jpg","",["N"]],"63840027":["Nie wolno przekre\u015Bla\u0107 Doroty
Andrzej i Iza wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 c\u00F3reczk\u0119 Alicj\u0119. Kobieta, kt\u00F3ra jest kierowniczk\u0105 dzia\u0142u ekspedycji w du\u017Cej hurtowni spo\u017Cywczej, powinna ju\u017C wr\u00F3ci\u0107 do pracy, boi si\u0119 jednak powierzy\u0107 dziecko obcej osobie. Par\u0119 odwiedza ciotka Renata wraz z c\u00F3rk\u0105 Dorot\u0105. M\u0142odsza z kobiet chce pom\u00F3c w opiece nad dzieckiem. Ma\u0142\u017Conkowie decyduj\u0105 si\u0119 j\u0105 zatrudni\u0107. Iza bardzo prze\u017Cywa rozstanie z c\u00F3rk\u0105 i obawia si\u0119, \u017Ce Dorota \u017Ale si\u0119 zajmuje jej dzieckiem. Wszystko jednak wskazuje na to, \u017Ce jej podejrzenia s\u0105 bezzasadne. Kt\u00F3rego\u015B dnia po powrocie do domu Iza nie zastaje w domu Doroty ani swojego dziecka, a telefon kuzynki milczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161666.jpg","",["N"]],"63840028":["Podw\u00F3jne \u017Cycie Dominiki
Znika 21-letnia Dominika, kt\u00F3ra ma za sob\u0105 pr\u00F3b\u0119 samob\u00F3jcz\u0105. Jej matka Barbara mieszka we W\u0142oszech, ale stara si\u0119 mie\u0107 ci\u0105g\u0142y kontakt z c\u00F3rk\u0105. Tymczasem dziewczyna od dw\u00F3ch dni nie odbiera telefonu. Policjanci trafiaj\u0105 na pewien trop. Podejrzewaj\u0105, \u017Ce by\u0107 mo\u017Ce w zagini\u0119cie Dominiki jest zamieszany dawny przyjaciel kobiety, niepe\u0142nosprawny Rafa\u0142. \u015Aledztwo zmierza jednak w zupe\u0142nie innym kierunku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63840029":["Opiekunka
Piotr i Magda postanawiaj\u0105 wypisa\u0107 swojego synka Stasia z przedszkola. Ch\u0142opiec bowiem bez przerwy przynosi do domu r\u00F3\u017Cne choroby. Para decyduje si\u0119 zatrudni\u0107 opiekunk\u0119. Wyb\u00F3r ma\u0142\u017Conk\u00F3w pada na emerytk\u0119 Eugeni\u0119. Piotr postanawia pozna\u0107 metody pracy nowej niani. Zwalnia si\u0119 z pracy i z ukrycia obserwuj kobiet\u0119. Nie zauwa\u017Ca jednak niczego niepokoj\u0105cego. Mimo to Sta\u015B wydaje si\u0119 coraz bardziej przera\u017Cony, gdy ma zosta\u0107 sam na sam ze swoj\u0105 niani\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63840030":["Uprowadzona
Osiemnastoletni Micha\u0142 znajduje w koszu na \u015Bmieci test ci\u0105\u017Cowy. W ten spos\u00F3b dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego starsza o sze\u015B\u0107 lat dziewczyna Maja zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. Cieszy si\u0119 na my\u015Bl o zostaniu ojcem, jednocze\u015Bnie nie potrafi wybaczy\u0107 ukochanej, \u017Ce o niczym mu nie powiedzia\u0142a. Zaczyna by\u0107 wobec niej podejrzliwy. Wkr\u00F3tce potem odkrywa, \u017Ce Maja spotka\u0142a si\u0119 z wytatuowanym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. 25-latka wyja\u015Bnia, \u017Ce to jej kuzyn, kt\u00F3ry przez kilka lat pracowa\u0142 w Anglii. Micha\u0142 jej jednak nie wierzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63840031":["\u0141atwe pieni\u0105dze
Rozwiedziona fryzjerka Monika prowadzi w\u0142asny salon. Pewnego dnia kobieta odwiedza swojego ojca Kazimierza, kt\u00F3ry mieszka z ukrai\u0144sk\u0105 opiekunk\u0105, Waleri\u0105. Na miejscu odkrywa, \u017Ce rodzic nie \u017Cyje, a jego pomocnica znikn\u0119\u0142a i nie odbiera telefonu. Zrozpaczona Monika dzwoni po swojego m\u0142odszego brata, Igora, a nast\u0119pnie zg\u0142asza spraw\u0119 policji. Nast\u0119pnego dnia kobiet\u0119 odwiedza Marta Winnicka z fundacji na rzecz ofiar przemocy. Twierdzi, \u017Ce niedawno zg\u0142osi\u0142a si\u0119 do nich Waleria, kt\u00F3ra zosta\u0142a pobita i zgwa\u0142cona przez swojego pracodawc\u0119. Monika nie wierzy jednak s\u0142owom Ukrainki. Po wizycie u notariusza rodze\u0144stwo odkrywa, \u017Ce ich ojciec zapisa\u0142 Walerii cz\u0119\u015B\u0107 domu. Monika chce rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z Ukraink\u0105, okazuje si\u0119 to jednak nie\u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2017232.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/55f13f06e43663bc898ca1104a7c1923",["N"]],"63840032":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","","",["JM"]],"63840033":["Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z rozs\u0105dku
Mariola g\u0142o\u015Bno deklaruje, \u017Ce nie zamierza wychodzi\u0107 za m\u0105\u017C. Ferdek obawia si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107 jedynej c\u00F3rki. Uwa\u017Ca, \u017Ce dziewczyna m\u00F3wi tak, bo po prostu nie pozna\u0142a jeszcze odpowiedniego m\u0119\u017Cczyzny dla siebie. Troskliwy ojciec zaczyna organizowa\u0107 jej randki. Aby zach\u0119ci\u0107 Mariol\u0119 do spotka\u0144, roztacza przed ni\u0105 wizj\u0119 szcz\u0119\u015Bliwego ma\u0142\u017Ce\u0144stwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b445dfddcba75f77044fa6f3711c3b77",["N"]],"63840034":["Pies ogrodnika
Marian Pa\u017Adzioch nie ust\u0119puje w walce z Arnoldem Boczkiem, kt\u00F3ry mimo pr\u00F3\u015Bb i gr\u00F3\u017Ab nadal bezprawnie korzysta ze wsp\u00F3lnej toalety na pi\u0119trze. Postanawia raz na zawsze uniemo\u017Cliwi\u0107 s\u0105siadowi wst\u0119p do tego miejsca. W tym celu zamierza u\u017Cy\u0107 najnowocze\u015Bniejszych zabezpiecze\u0144. W dzia\u0142ania Pa\u017Adziocha anga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C ca\u0142a rodzina Kiepskich. Przeciwnik okazuje si\u0119 jednak niezwykle przebieg\u0142y...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2ace8fac22689d23a44e4ac491094d57",["N"]],"63840035":["Bankomat
Halina, wyp\u0142acaj\u0105c pieni\u0105dze z bankomatu, przez roztargnienie zapomina je zabra\u0107. Jest za\u0142amana tym, co jej si\u0119 przytrafi\u0142o i nabiera przekonania, \u017Ce got\u00F3wka trafi\u0142a w niepowo\u0142ane r\u0119ce. Ferdek przeprowadza w tej sprawie prywatne \u015Bledztwo. Ustala, \u017Ce tak nieuczciwego czynu m\u00F3g\u0142 dopu\u015Bci\u0107 si\u0119 ich s\u0105siad, Marian Pa\u017Adzioch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8c01072bd1aa2facfc989acb7c88d5f6",["N"]],"63840036":["Kryzys wieku \u015Bredniego powodem \u017Cyciowych zmian 42 latka
\u017Bona porzuca Jacka dla m\u0142odszego m\u0119\u017Cczyzny. Kawaler z odzysku postanawia pos\u0142ucha\u0107 rady przyjaciela i zacz\u0105\u0107 si\u0119 umawia\u0107 z m\u0142odymi kobietami. \u017Badna z nich jednak nie przypada mu do gustu. W ko\u0144cu Jacek zakochuje si\u0119 w starszej od siebie bibliotekarce, kt\u00F3ra niebawem ma zosta\u0107 babci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"63840037":["Pan Sylwester samotnie wychowuje syna i c\u00F3rk\u0119. Ich matka nadu\u017Cywa alkoholu i nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. M\u0119\u017Cczyzna chce pozbawi\u0107 kobiet\u0119 praw rodzicielskich. Warunki, w jakich \u017Cyje rodzina, pozostawiaj\u0105 jednak wiele do \u017Cyczenia. Pan Sylwester i jego pociechy maj\u0105 do dyspozycji tylko jeden pok\u00F3j i kuchni\u0119. W budynku brakuje \u0142azienki, nie ma te\u017C ogrzewania. Gdy Martyna Kupczyk i Wies\u0142aw Nowobilski pracuj\u0105 nad nowym domem, Katarzyna Dowbor zabiera dzieci na wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2163824.jpg","",["JM"]],"63840038":["Moje Dziecko
Ilona i Marek Koperscy uchodz\u0105 za idealn\u0105 par\u0119. Nad ich sielankowym \u017Cyciem wisi tylko jedna chmura - dot\u0105d nie zostali rodzicami. Ma\u0142\u017Conkowie zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do prywatnej kliniki leczenia niep\u0142odno\u015Bci i niebawem dowiaduj\u0105, \u017Ce ich marzenie o rodzicielstwie si\u0119 spe\u0142ni. Markowi jednak nie daje spokoju jedna rzecz. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce Ilona jest w 2. miesi\u0105cu ci\u0105\u017Cy. Tymczasem on by\u0142 w\u00F3wczas w delegacji. Marek postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, czy to na pewno jest ojcem wymarzonego dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167718.jpg","",["N"]],"63840039":["Franek
Urszula zg\u0142asza zagini\u0119cie syna, Franka. Pierwszym podejrzanym jest by\u0142y m\u0105\u017C Olgierd ojciec ch\u0142opca, kryminalista, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Kolejne tropy prowadz\u0105 do mieszkaj\u0105cego na odludziu starszego m\u0119\u017Cczyzny oraz dw\u00F3ch chuligan\u00F3w, kt\u00F3rzy napadaj\u0105 na prowadz\u0105cego poszukiwania detektywa - Antoniego Godul\u0119. Mijaj\u0105 kolejne godziny. Policjanci s\u0105 coraz bli\u017Cej rozwik\u0142ania zagadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"63840040":["Zemsta na zimno
Kobieta zostaje oblana w windzie swojego apartamentowca silnym kwasem. Sprawca by\u0142 zamaskowany. Trop prowadzi \u015Bledczych do by\u0142ego m\u0119\u017Ca kobiety. M\u0119\u017Cczyzna po rozwodzie straci\u0142 wszystko i m\u00F3g\u0142 szuka\u0107 zemsty. Wkr\u00F3tce detektywi znajduj\u0105 dow\u00F3d, kt\u00F3ry potwierdza win\u0119 podejrzanego. Prowadz\u0105cy dochodzenie \u015Bledczy zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce w rzeczywisto\u015Bci kto\u015B nimi manipuluje. Sytuacja Kuby znowu si\u0119 komplikuje, gdy pewne formalno\u015Bci staj\u0105 mu na drodze w otrzymaniu pieni\u0119dzy z ubezpieczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63840041":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840042":["Ucieknij ze mn\u0105
Z taks\u00F3wki uprowadzony zostaje 15-letni pasa\u017Cer. Wszystkie tropy prowadz\u0105 policj\u0119 do ojca, kt\u00F3ry tu\u017C po rozwodzie straci\u0142 wszelkie prawa do dziecka. W trakcie dochodzenia detektywi odkrywaj\u0105, \u017Ce rzeczywisto\u015Bci ch\u0142opak pr\u00F3bowa\u0142 uciec przed niebezpiecze\u0144stwem. Tymczasem Adam dowiaduje si\u0119 od kadet\u00F3w z klubu judo, \u017Ce Natan Kotulski wpad\u0142 w tarapaty w nowej szkole. Detektyw postanawia mu pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63840043":["Znachor
Janusz wraca do Polski po wielu latach sp\u0119dzonych w Niemczech. Odnawia relacj\u0119 ze swoim bratem Karolem i poznaje jego \u017Con\u0119 Paulin\u0119. Atrakcyjna kobieta robi bardzo dobre pierwsze wra\u017Cenie. Z czasem jednak okazuje si\u0119, \u017Ce ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Karola nie jest szcz\u0119\u015Bliwe. M\u0119\u017Cczyzna nie radzi sobie bowiem z agresywn\u0105 Paulin\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162059.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/28c02752f0404cf1676220816b2b86b4",["N"]],"63840044":["Cz\u0105stki elementarne
Marian Pa\u017Adzioch obsesyjnie szuka pewnej matematycznej formu\u0142y. Twierdzi, \u017Ce pozwoli mu ona okre\u015Bli\u0107 regu\u0142y rz\u0105dz\u0105ce wszech\u015Bwiatem. Ku zdumieniu wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, kt\u00F3rzy pocz\u0105tkowo uwa\u017Caj\u0105 go za idiot\u0119, udaje mu si\u0119 dokona\u0107 pewnego bardzo interesuj\u0105cego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3953",[]],"63840045":["Marsz
Po jednej z wielu ma\u0142\u017Ce\u0144skich k\u0142\u00F3tni Ferdynand Kiepski oznajmia swojej \u017Conie Halinie, \u017Ce wychodzi z domu i nie wie, kiedy wr\u00F3ci. Halina jest przyzwyczajona do takich pogr\u00F3\u017Cek m\u0119\u017Ca i nic sobie z jego s\u0142\u00F3w nie robi. Jak co dzie\u0144 czeka na niego z obiadem. Jednak Ferdek nie wraca ani tego dnia, ani nast\u0119pnego. Co gorsza, Halina dowiaduje si\u0119, \u017Ce widziano go w innym mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168345.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3952",[]],"63840046":["Dla dobra dzieci
Do Malanowskiego zg\u0142asza si\u0119 Bogdan Jarz\u0119bowski. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 swoich dzieci. Do pomocy w domu zatrudnia gosposi\u0119. Dotkn\u0119\u0142a go straszna tragedia - \u017Cona zmar\u0142a przy porodzie trzeciego dziecka. Jakby tego by\u0142o ma\u0142o, najm\u0142odszy syn zapad\u0142 na seps\u0119, a lekarzom nie uda\u0142o si\u0119 go uratowa\u0107. Bogdan zrobi co w jego mocy, by chroni\u0107 pozosta\u0142e dzieci. Ma jednak problem z najstarszym synem, Patrykiem. Szesnastolatek, kt\u00F3ry bardzo prze\u017Cy\u0142 \u015Bmier\u0107 matki, bardzo si\u0119 zmieni\u0142 po tym wydarzeniu. Jest agresywny i wyzywa swoich opiekun\u00F3w. Przera\u017Cony ojciec podejrzewa, \u017Ce to z powodu narkotyk\u00F3w albo wp\u0142ywu jakiej\u015B sekty. Malanowski zgadza si\u0119 obserwowa\u0107 nastolatka. Wysy\u0142a Marka, by ten udawa\u0142a koleg\u0119 z pracy Jarz\u0119bowskiego i dyskretnie przeszuka\u0142 pok\u00F3j ch\u0142opaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/72e5ca0d9a39c39dedd91d04ebde418c",["N"]],"63840047":["Wysoka stawka
Do Malanowskiego dzwoni Irena Zabecka, \u017Cona Ryszarda, jednego z koleg\u00F3w Bronka z czas\u00F3w jego pracy w policji. Roztrz\u0119siona kobieta prosi, by detektyw przyjecha\u0142 do niej jak najszybciej. Na miejscu Malanowski dowiaduje si\u0119 o niej i jej c\u00F3rki, Joanny, o uzale\u017Cnieniu Ryszarda od hazardu. M\u0119\u017Cczyzna nie pojawi\u0142 si\u0119 w domu od kilku dni. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 poszukiwania zaginionego. Magda i Tomek sprawdzaj\u0105 po kolei warszawskie kasyna. W ko\u0144cu trafiaj\u0105 do po\u0142o\u017Conego na uboczu miejsca, w kt\u00F3rym nielegalnie gra si\u0119 w pokera. Udaje im si\u0119 ustali\u0107 miejsce pobytu Ryszarda. Malanowski odwozi swojego koleg\u0119 do domu. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce Irena - po rozmowie z Joann\u0105 - postanowi\u0142a wyprowadzi\u0107 si\u0119 z od m\u0119\u017Ca i wyst\u0105pi\u0107 o rozw\u00F3d. W przyp\u0142ywie z\u0142o\u015Bci Ryszard robi Malanowskiemu wyrzuty, \u017Ce ten nie pom\u00F3g\u0142 mu, gdy zosta\u0142 wyrzucony z policji. Miesi\u0105c p\u00F3\u017Aniej Irena i Joanna ponownie zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 do detektywa. Kobiety podejrzewaj\u0105, \u017Ce Ryszard znowu ma jakie\u015B k\u0142opoty. Okazuje si\u0119, \u017Ce Zabecki prowadzi podejrzane interesy z gro\u017Anym gangsterem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167424.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e1d22b4061a2c4c0a21da4d3d886c7a6",["N"]],"63840048":["Tatiana Kowalik ma 23 lata, studiuje architektur\u0119. Jej ojciec Leszek o\u017Ceni\u0142 si\u0119 po raz drugi z o kilka lat m\u0142odsz\u0105 od siebie Dorot\u0105. Tatiana jest bardzo z\u017Cyta z ojcem, martwi\u0105 j\u0105 jego problemy zdrowotne. Tatiana boi si\u0119, \u017Ce ekscesy macochy mog\u0105 te problemy pog\u0142\u0119bi\u0107. Dziewczyna podejrzewa, \u017Ce Dorota prowadzi rozwi\u0105z\u0142y tryb \u017Cycia. Zdaniem Tatiany kilka tygodni temu podczas wakacji na Ibizie wda\u0142a si\u0119 w romans. Z m\u0119\u017Cczyzn\u0105 lub kobiet\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1852394.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4150154d60b6e23151dbe129bd95684c",["N"]],"63840049":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840050":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63840051":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"63840052":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63840053":["Kamila Kubas trenowa\u0142a kajakarstwo jeszcze przed wypadkiem samochodowym, w kt\u00F3rym mia\u0142a nieszcz\u0119\u015Bcie uczestniczy\u0107. Jej pasja i zdeterminowanie okaza\u0142y si\u0119 jednak wystarczaj\u0105co silne, by dosz\u0142a do poziomu mistrzowskiego w tym sporcie w kategorii os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Drugim bohaterem odcinka jest Tadeusz Kruszelnicki. Tadeusz marzy\u0142 o karierze sportowej, ale jako nastolatek straci\u0142 nog\u0119. Mimo to uprawia\u0142 szermierk\u0119 i koszyk\u00F3wk\u0119, a w tenisie na w\u00F3zku zdoby\u0142 ju\u017C wiele tytu\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3314ba43f8de1146b5c2bd2342810a47",["N"]],"63840054":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0ad4fb17c3b7e6365f4072c6a85517ae",["N"]],"63840055":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63840194":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63840195":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"63840196":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"63840197":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840198":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840199":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63840200":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840201":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840202":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63840203":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840204":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840205":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63840206":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"63840207":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840208":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63840209":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840210":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840211":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"63840212":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840213":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"63840214":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"63840215":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840216":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"63840217":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63840218":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840219":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63840220":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63840221":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"63840222":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840223":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63840224":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"63840225":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",["N"]],"63840226":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840227":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63840228":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63840229":["Ekipa filmowa towarzyszy funkcjonariuszom w ich codziennej pracy w dbaniu o bezpiecze\u0144stwo na warszawskich drogach. Nieoznakowane i oznakowane wozy policyjne s\u0105 wyposa\u017Cone w nowoczesny sprz\u0119t - wideorejestratory. W programie nie zabraknie po\u015Bcig\u00F3w za piratami drogowymi, a z zespo\u0142em wypadkowym b\u0119d\u0105 dokumentowane tragiczne kolizje i wypadki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835379.jpg","",["N"]],"63840230":["Prow.: Jakub W\u0105t\u0142y, Jacek Balkan.
Jacek Balkan i Kuba W\u0105t\u0142y doradzaj\u0105, jak kupi\u0107 u\u017Cywany samoch\u00F3d i nie \u017Ca\u0142owa\u0107. Eksperci ruszaj\u0105 w Polsk\u0119 i w poszukiwaniu prawdziwych okazji odwiedzaj\u0105 komisy w ca\u0142ym kraju. Za pomoc\u0105 ukrytych kamer obna\u017Caj\u0105 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o handlu u\u017Cywanymi autami. Pokazuj\u0105, do jakich oszustw s\u0105 zdolni sprzedawcy, i demaskuj\u0105 ich nieuczciwe metody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174220.jpg","",["N"]],"63840231":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63840232":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63840233":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840234":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63840235":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63840236":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840237":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"63840238":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"63840239":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840240":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63840241":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63840242":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"63840243":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63840244":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63840245":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63840246":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63840247":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Agnieszka Mos\u00F3r, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"63840248":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"63840249":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63840250":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63840251":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"63840252":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"63840253":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63840254":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"63840255":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63840256":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840257":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"63840258":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"63840259":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840260":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63840261":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"63840262":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63840263":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"63840264":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"63840265":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"63840056":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/57a80941e5dc5e272e92f2af04c58cf9",["N"]],"63840057":["Edyta, studentka Akademii Muzycznej w klasie fortepianu, pod okiem profesora Szczyg\u0142a przygotowuje si\u0119 do zagranicznych koncert\u00F3w. Jej ch\u0142opak Micha\u0142 nie wierzy, \u017Ce \u0107wiczenia s\u0105 tak intensywne i podejrzewa, \u017Ce pianistk\u0119 i mistrza \u0142\u0105czy romans. Pewnego dnia zaczepia wyk\u0142adowc\u0119 i zaczyna mu grozi\u0107. Wkr\u00F3tce po tym incydencie profesor o\u015Bwiadcza zaskoczonej Edycie, \u017Ce na tourn\u00E9e pojedzie inna artystka. Anna, instruktorka jogi i mama dw\u00F3ch dorastaj\u0105cych ch\u0142opc\u00F3w, zatrudnia do pomocy Ol\u0119, kt\u00F3ra ma zaj\u0105\u0107 si\u0119 jej synami. Dziewczyna doskonale sprawdza si\u0119 w roli niani i staje si\u0119 niemal cz\u0142onkiem rodziny. Sielanka ko\u0144czy si\u0119 tu\u017C przed wsp\u00F3lnym wyjazdem na sylwestra. Ola wyznaje swojej pracodawczyni, \u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy, a ojcem dziecka jest Micha\u0142, m\u0105\u017C Anny...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170160.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b736c53ea3712915097f59a3974432f9",["N"]],"63840058":["Randkowicz\u00F3w czeka walka w kisielu w dmuchanym basenie. Nast\u0119pnie namaluj\u0105 obrazy przy wykorzystaniu w\u0142asnego cia\u0142a. Druga para b\u0119dzie mia\u0142a okazj\u0119 uczestniczy\u0107 w profesjonalnej sesji zdj\u0119ciowej. Zajrz\u0105 te\u017C do ekskluzywnego hotelu, gdzie zjedz\u0105 wspania\u0142\u0105 kolacj\u0119, a potem trafi\u0105 do jacuzzi z grami towarzyskimi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170229.jpg","",["N"]],"63840059":["Dorota Rabczewska
Pochodz\u0105ca z Ciechanowa Dorota Rabczewska szybko opanowa\u0142a tamtejsze sceny. Gdy wygra\u0142a ju\u017C wszystkie lokalne konkursy piosenki, zadebiutowa\u0142a na antenie telewizji Polsat, a p\u00F3\u017Aniej dosta\u0142a si\u0119 do studia wokalnego El\u017Cbiety Zapendowskiej i w ko\u0144cu do teatru Buffo. To sk\u0142oni\u0142o j\u0105 do przerwania kariery lekkoatletycznej. Zanim sta\u0142a si\u0119 s\u0142ynn\u0105 Dod\u0105, pracowa\u0142a m.in., podk\u0142adaj\u0105c g\u0142osy w reklamach i w modelingu. W wieku 16 lat podpisa\u0142a sw\u00F3j pierwszy kontrakt fonograficzny. By\u0142a ju\u017C wtedy wokalistk\u0105 zespo\u0142u Virgin. Wkr\u00F3tce zdoby\u0142a sopockiego s\u0142owika publiczno\u015Bci i pierwsz\u0105 Telekamer\u0119. Kariera solowa Dody ugruntowa\u0142a jej pozycj\u0119 w show-biznesie, a jej unikalny styl bycia sta\u0142 si\u0119 popkulturowym zjawiskiem. Dwukrotna laureatka MTV Music Award nie zawraca sobie g\u0142owy opiniami i przyjemno\u015Bci\u0105 \u0142amie kolejne tabu i m\u0119skie serca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b1a4bd26714c6a64c0aec14586e403d4",["N"]],"63840060":["El\u017Cbieta Romanowska
Prowadz\u0105cy rozmawia z El\u017Cbiet\u0105 Romanowsk\u0105, kt\u00F3ra ol\u015Bni\u0142a publiczno\u015B\u0107 rolami musicalowymi, m.in. w kultowym \"Hair\". Gwiazda uwa\u017Ca, \u017Ce jest nie\u015Bmia\u0142a i staro\u015Bwiecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e4f6c7b0da1dbd0a69d3254212e9b779",["N"]],"63840061":["Babiak to niewielkie miasteczko le\u017C\u0105ce w pobli\u017Cu Ko\u0142a. Mieszka tam pani Alicja oraz jej c\u00F3rka Agata wraz z dwoma synami. Obaj ch\u0142opcy wymagaj\u0105 szczeg\u00F3lnej troski. Zw\u0142aszcza 13-letni autystyczny Kacper, kt\u00F3ry nie kontroluje swoich emocji, ma napady agresji i nie potrafi komunikowa\u0107 si\u0119 z otoczeniem. Dom rodziny jest w fatalnym stanie. Prawie wszystkie \u015Bciany pokrywa grzyb. Rodzina gnie\u017Adzi si\u0119 w jednym pokoju, gdy\u017C drugi nie nadaje si\u0119 do u\u017Cytku. Z remontem zmierzy si\u0119 nowa ekipa pod przewodnictwem Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63840062":["Cztery uczestniczki walcz\u0105 o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017Cn\u0105, kt\u00F3r\u0105 mo\u017Cna wykorzysta\u0107 w centrum handlowym. By wygra\u0107, kobiety musz\u0105 stworzy\u0107 dwie ca\u0142kowite stylizacje - str\u00F3j oraz pasuj\u0105ce do niego makija\u017C i fryzur\u0119 - wed\u0142ug temat\u00F3w podanych przez Joann\u0119 Horody\u0144sk\u0105. Na wykonanie zadania uczestniczki otrzymuj\u0105 okre\u015Blon\u0105 kwot\u0119. R\u00F3wnie\u017C czas na dokonanie zakupu potrzebnych produkt\u00F3w i przygotowanie ca\u0142o\u015Bci jest ograniczony. Na koniec kobiety prezentuj\u0105 swoje kreacje na wybiegu. Oceniaj\u0105 je konkurentki, a tak\u017Ce specjali\u015Bci \u015Bwiata mody, Ada Fija\u0142 i Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63840063":["Prow.: Jolanta Fajkowska.
Jolanta Fajkowska zaprasza znane kobiety o r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105dach, ekspertki, autorytety w r\u00F3\u017Cnych dziedzinach i gwiazdy, do wsp\u00F3lnej rozmowy o tym, co jest dla nich najwa\u017Cniejsze. Widzowie poznaj\u0105 kobiecy punkt widzenia na najwa\u017Cniejsze wydarzenia mijaj\u0105cego tygodnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170243.jpg","",[]],"63840064":["Waldemar D\u0105browski z c\u00F3rk\u0105 Mart\u0105","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170264.jpg","",[]],"63840065":["Jednym z go\u015Bci specjalnych dzisiejszego odcinka b\u0119dzie Beata Kozidrak. Obdarzona nietuzinkowym g\u0142osem wokalistka zespo\u0142u Bajm, zosta\u0142a zaproszona na dziczyzn\u0119, za kt\u00F3r\u0105 nie przepada. Zawodnicy programu postaraj\u0105 si\u0119 przygotowa\u0107 danie, kt\u00F3re przekona j\u0105 do jedzenia tego rodzaju mi\u0119sa. Opr\u00F3cz Beaty Kozidrak w programie zagoszcz\u0105 znana \u015Bpiewaczka operowa Alicja W\u0119gorzewska oraz Prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce, Maciej Dobrzyniecki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170112.jpg","",["N"]],"63840066":["Do rywalizacji o tytu\u0142 Kr\u00F3lowej Zakup\u00F3w stan\u0105: pedagog i logopeda Paulina, instruktorka zumby Paula, stylistka paznokci Klaudia oraz instruktorka snowboardu Beata. Joanna Horody\u0144ska wybra\u0142a dla nich dwa tematy: \"Dresiara\" i \"Niebo na Ziemi\". Wykonane przez uczestniczki stylizacje oceni\u0105 profesjonali\u015Bci: modelka Lidia Popiel, aktorka Ada Fija\u0142 oraz krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63840067":["Walk\u0119 o koron\u0119 podejm\u0105: doradczyni w banku Karolina, przysz\u0142a dziennikarka Kamila, licealistka Maja oraz mi\u0142o\u015Bniczka ksi\u0105\u017Cek Wiktoria. Uczestniczki b\u0119d\u0105 mia\u0142y godzin\u0119 i dziewi\u0119\u0107set z\u0142otych, by wykona\u0107 dwie pe\u0142ne kreacje. Tematy przewodnie, jakie tym razem wybra\u0142a Joanna Horody\u0144ska, to \"Paski\" oraz \"Dooko\u0142a \u015Bwiata\". Efekty oceni\u0105 znawcy \u015Bwiata mody: aktorka Ada Fija\u0142, krytyk Tomasz Jacyk\u00F3w oraz fotografka i modelka Lidia Popiel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170153.jpg","",[]],"63840068":["Agnieszka samotnie wychowuje dwie c\u00F3rki, poniewa\u017C m\u0105\u017C porzuci\u0142 j\u0105 i dzieci kilka lat temu. Kobieta stara si\u0119 zapewni\u0107 potomstwu dobry start, ale nie jest jej \u0142atwo. Rodzina nie mo\u017Ce si\u0119 pochwali\u0107 dobrymi warunkami mieszkaniowymi. Do tego w okolicy jest du\u017Ce bezrobocie. Agnieszka jest zdana tylko na siebie. Honorata i Georg, kt\u00F3rzy wychowuj\u0105 syna, nie maj\u0105 takich problem\u00F3w. Nie brakuje im pieni\u0119dzy, wi\u0119c ciesz\u0105 si\u0119 \u017Cyciem. Po pracy pozwalaj\u0105 sobie na wiele ciekawych aktywno\u015Bci. Obie rodziny na kilka dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami zamieszkania i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"63840069":["Katarzyna Dowbor odwiedza Stary Karolin\u00F3w, gdzie mieszka pani Ewa. Kobieta samotnie wychowuje dwoje dzieci, Oliwk\u0119 i Filipa. Odesz\u0142a od m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry nadu\u017Cywa\u0142 alkoholu. Wykupi\u0142a cz\u0119\u015B\u0107 domu i stara si\u0119 zapewni\u0107 c\u00F3rce i synkowi jak najlepsze warunki. Nie jest to jednak \u0142atwe. W przedsionku, w kt\u00F3rym zamiast sufitu wisi stara folia, urz\u0105dzi\u0142a kuchni\u0119, pomieszczenia ogrzewaj\u0105 tylko stare piece. W domu nie ma te\u017C \u0142azienki ani toalety. Pani Ewa uko\u0144czy\u0142a liczne kursy, ale ze wzgl\u0119du na Filipa, kt\u00F3ry jest bardzo chorowitym dzieckiem, nie mo\u017Ce podj\u0105\u0107 sta\u0142ej pracy. Martyna Kupczyk i Wiesiek Nowobilski wraz z ekip\u0105 pomog\u0105 jej stworzy\u0107 dzieciom pi\u0119kny dom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63840070":["Pani Jadwiga i pan Stanis\u0142aw mieszkaj\u0105 w Gorlicach, niewielkiej miejscowo\u015Bci, w kt\u00F3rej kiedy\u015B wydobywano rop\u0119 naftow\u0105. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo jest rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105 dla swojego wnuka, dwunastoletniego Kuby. Ich dom nie nadaje si\u0119 do zamieszkania, poniewa\u017C brakuje w nim \u0142azienki, dlatego dziadkowie wynajmuj\u0105 male\u0144ki pok\u00F3j. Wynajem obci\u0105\u017Ca bud\u017Cet rodziny, a ch\u0142opiec nie ma w\u0142asnego k\u0105ta do nauki. Ekipa programu przyje\u017Cd\u017Ca na miejsce i odkrywa, \u017Ce w domu rodziny trzeba zrobi\u0107 w\u0142a\u015Bciwie wszystko - wymieni\u0107 dach, doprowadzi\u0107 wod\u0119, kanalizacj\u0119 oraz znale\u017A\u0107 spos\u00F3b na ogrzewanie pomieszcze\u0144. Wojtek Strzelczyk i Artur Witkowski zabieraj\u0105 si\u0119 do pracy, a Katarzyna Dowbor proponuje dziadkom i wnukowi wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63840071":["Piekarz Jarek rok wcze\u015Bniej zwi\u0105za\u0142 si\u0119 z Justyn\u0105, kt\u00F3r\u0105 pozna\u0142 w pracy. Kobieta porzuci\u0142a dla niego poprzedniego partnera. Para trzy miesi\u0119cy temu wzi\u0119\u0142a \u015Blubu. Mimo kr\u00F3tkiego sta\u017Cu zwi\u0105zku m\u0119\u017Cczyzna zaczyna podejrzewa\u0107 ukochan\u0105 o zdrad\u0119. Ze swoich obaw zwierza si\u0119 szwagrowi, Sebastianowi, on jednak nie wierzy w win\u0119 siostry. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Justyna udost\u0119pnia ich wsp\u00F3lne mieszkanie na schadzki zam\u0119\u017Cnej kole\u017Cance, Marysi. Jarkowi jednak takie wyja\u015Bnienie nie wystarcza. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna poznaje szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119 o swojej ukochanej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088384.jpg","",["N"]],"63840072":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170262.jpg","",[]],"63840073":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144, psycholo\u017Cek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170262.jpg","",[]],"63840074":["Joanna spotka si\u0119 z trzema m\u0119\u017Cczyznami. Spr\u00F3buje wydedukowa\u0107, kt\u00F3ry to singiel. Jest nim Maciej, a pozosta\u0142a dw\u00F3jka, Andrzej i Bartosz, maj\u0105 \u017Cony. Nie zamierzaj\u0105 jednak o tym wspomina\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170303.jpg","",["N"]],"63840075":["Szkolna mi\u0142o\u015B\u0107
Detektyw\u00F3w prosi o pomoc 41-letnia Danuta Ko\u0142odziejska. Kobieta od 22 lat jest \u017Con\u0105 dentysty Leszka. Po tym, jak ich dzieci wyjecha\u0142y na studia, m\u0119\u017Cczyzna bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Rzadko bywa w domu, chodzi na si\u0142owni\u0119, kupuje du\u017Co ubra\u0144, kosmetyk\u00F3w i modnych gad\u017Cet\u00F3w. Danuta jest przekonana, \u017Ce stoi za tym jaka\u015B kobieta. Detektywi zaczynaj\u0105 obserwowa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce wynaj\u0105\u0142 on specjalist\u0119 od podrywania, kt\u00F3ry ma go nauczy\u0107 tej sztuki. Do \u017Cadnej zdrady jednak nie dochodzi. Gdy \u015Bledczy nabieraj\u0105 pewno\u015Bci, \u017Ce Leszek nie ma kochanki, okazuje si\u0119, \u017Ce dla niego do Polski przylatuje Alicja, mieszkaj\u0105ca obecnie w Szwecji dawna kole\u017Canka z liceum, z kt\u00F3r\u0105 od dawna flirtowa\u0142 przez Internet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",["N"]],"63840076":["Inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, wstrz\u0105saj\u0105ce historie kobiet, kt\u00F3re zawiod\u0142y si\u0119 na relacjach z m\u0119\u017Cczyznami. Ka\u017Cdy odcinek to dwie opowie\u015Bci o mi\u0142o\u015Bci, oszustwie i bolesnym rozczarowaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170043.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/53680b13a49b532ad7225a7e32c91fa9",["N"]],"63840077":["Dr Dubrow pomaga stroni\u0105cej od ludzi kobiecie, kt\u00F3ra dzi\u0119ki korekcie piersi chce odzyska\u0107 pewno\u015B\u0107 siebie. Dr Nassif poprawia \u017Ale zoperowany nos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170200.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c256d32c8d0a496b9a6e326a28a7987a",[]],"63840078":["Rosyjska wersja znanego programu, dzi\u0119ki kt\u00F3remu na pomoc mog\u0105 liczy\u0107 osoby zmagaj\u0105ce si\u0119 z kr\u0119puj\u0105cymi i intymnymi chorobami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170087.jpg","",[]],"63840079":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175492.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1629c79ede31dcb26f6c240ac4a99ad7",["N"]],"63840080":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175492.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ea9142c76efb151961a00bbb0108c8d2",["N"]],"63840266":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"63840267":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/73f9789e5400d244f3c49d534b19d8a7",["N"]],"63840268":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9c91dc6d3c5589e0f88ea0f69d01f72d",["N"]],"63840269":["W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie o odpowiedzialno\u015Bci. Przedstawi, jak Stra\u017C Miejska i Policja jej unikaj\u0105, a tak\u017Ce jak do odpowiedzialno\u015Bci poci\u0105gany niewinny obywatel.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/eb37953a71e2d1d5fac4a9b0f24bbad9",["N"]],"63840270":["Emil tropi absurdy na polskich drogach. W tym odcinku prowadz\u0105cy opowie, jak Stra\u017C Graniczna karze za w\u0142asne przywidzenia. Uka\u017Ce te\u017C jak Stra\u017C Miejska \u0142apie za jazd\u0119 bez celu oraz zaprezentuje, jak nadle\u015Bnictwo zmienia cele dzia\u0142alno\u015Bci i zamienia si\u0119 w punkt poboru op\u0142at od kierowc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7a725ae3f90e672a66faa7dd646c8fd5",["N"]],"63840271":["Darrell Sheets \u015Bwi\u0119ci sukcesy w aukcji, kt\u00F3ra odbywa si\u0119 w Azusa, uwa\u017Canym za najlepsze miasteczko w ca\u0142ych Stanach Zjednoczonych. Jarred i Brandi dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce zamiast na ilo\u015B\u0107 warto postawi\u0107 na jako\u015B\u0107. Maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce nic nie przeszkodzi im w realizacji ich przemy\u015Blanej strategii. Barry Weiss staje przed trudnym wyborem.","","",["N"]],"63840272":["Kupuj\u0105cy jad\u0105 na rozpalon\u0105 kalifornijsk\u0105 pustyni\u0119 w Hemet. Barry Wise pr\u00F3buje walczy\u0107 z irytuj\u0105cym nawykiem Dave'a, kt\u00F3ry sta\u0142 si\u0119 ju\u017C s\u0142ynny za spraw\u0105 g\u0142o\u015Bnego \"Yuup!\" wykrzykiwanego w trakcie licytacji. Darrell jest zagubiony i poirytowany, ale jemu r\u00F3wnie\u017C udaje si\u0119 odnie\u015B\u0107 sukces. Dave ma tym razem nadziej\u0119 na du\u017Cy zarobek.","","",["N"]],"63840273":["Tym razem do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 m.in. osiemnastowieczne skrzypce. Sprzedaj\u0105cy twierdzi, \u017Ce to stradivarius i \u017Ce znalaz\u0142 instrument w skrzyni w nowo kupionym domu. Rick jednak uwa\u017Ca, \u017Ce nie s\u0105 to oryginalne skrzypce wykonane przez Stradivariego. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 naturalnej wielko\u015Bci figury postaci z \"Gwiezdnych wojen\" - Jar Jar Binksa i Dartha Maula. P\u00F3\u017Aniej Rick i dziadek ogl\u0105daj\u0105 oktant pochodz\u0105cy z samolotu z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63840274":["W tym odcinku bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 list podpisany przez jednego z najwybitniejszych polityk\u00F3w XX wieku, Winstona Churchilla. Nie s\u0105 jednak pewni autentyczno\u015Bci dokumentu. Rick i dziadek rozmawiaj\u0105 z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 relikwi\u0119 \u015Bw. El\u017Cbiety Seton, pierwszej Amerykanki kanonizowanej przez Ko\u015Bci\u00F3\u0142 katolicki. Do lombardu trafia te\u017C miniaturowy zdalnie sterowany hummer. Pojazd jest uszkodzony, ale Chumlee chce go naprawi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63840275":["Nuklearne zagro\u017Cenie
Historia starcia z 1961 roku z berli\u0144skiego Checkpoint Charlie, gdy radzieckie T-54 stan\u0119\u0142y naprzeciw ameryka\u0144skich M-48 Patton. Gdyby ta utarczka przerodzi\u0142a si\u0119 w otwarty konflikt z zaanga\u017Cowaniem wszystkich si\u0142, na placu boju z pewno\u015Bci\u0105 pojawi\u0142by si\u0119 radziecki bojowy w\u00F3z piechoty BWP-1, najmniejszy ameryka\u0144ski taktyczny \u0142adunek nuklearny oraz eksperymentalny lataj\u0105cy jeep.","","",[]],"63840276":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"63840277":["Tym razem aukcje odbywaj\u0105 si\u0119 w zamo\u017Cnej okolicy Westminster. Darrell Sheets zjawia si\u0119 tam z du\u017C\u0105 sum\u0105 pieni\u0119dzy i jeszcze wi\u0119ksz\u0105 ochot\u0105 na sukces. Dave Hester znajduje cz\u0119\u015Bci do starych samochod\u00F3w. Brandi planuje kupi\u0107 du\u017Cy magazyn, ale jej m\u0105\u017C nie jest pewien tej decyzji. Barry natrafia na zabytkowy przyrz\u0105d medyczny, kt\u00F3ry chce jak najszybciej wyceni\u0107.","","",["N"]],"63840278":["Kupuj\u0105cy przenosz\u0105 si\u0119 do spokojnego miasteczka Simi Valley. Darrell i Brandon s\u0105 przygotowani na ostr\u0105 rywalizacj\u0119. Jarrod i Brandi natrafiaj\u0105 na sejfy i zdobywaj\u0105 prawdziwy piracki skarb. Dave'owi Hesterowi zn\u00F3w dopisuje szcz\u0119\u015Bcie, jednak ostatecznie handlarz nie spe\u0142ni marze\u0144 o du\u017Cym zarobku. Barry Weiss na aukcj\u0119 przyje\u017Cd\u017Ca na zabytkowym motocyklu.","","",["N"]],"63840279":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63840280":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63840281":["Bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 limuzyn\u0119 w gangsterskim stylu - cadillaca fleetwood z 1962 roku. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 kolekcj\u0119 pier\u015Bcieni mistrzowskich, kt\u00F3re w latach 90. XX wieku zawodnicy dru\u017Cyny bejsbolowej Atlanta Braves otrzymali jako zwyci\u0119zcy World Series. P\u00F3\u017Aniej do lombardu przychodzi m\u0119\u017Cczyzna z dwoma zapalniczkami w kszta\u0142cie pistolet\u00F3w. W tym odcinku wyst\u0119puj\u0105 te\u017C go\u015Bcie specjalni - cz\u0142onkowie kwartetu The Oak Ridge Boys, ulubionego zespo\u0142u dziadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63840282":["Tym razem do lombardu trafia wst\u0105\u017Cka z czas\u00F3w kampanii prezydenckiej Abrahama Lincolna w 1860 roku. Przekonamy si\u0119, czy Harrisonowie zdecyduj\u0105 si\u0119 kupi\u0107 ten kawa\u0142ek historii. Chumlee i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 naby\u0107 w pe\u0142ni sprawny dziewi\u0119tnastowieczny zapalnik, przeznaczony do detonowania dynamitu. P\u00F3\u017Aniej w sklepie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 par\u0119 but\u00F3w Air Jordan. Chumlee ma zaskakuj\u0105co du\u017Co do powiedzenia o tym klasycznym modelu sportowego obuwia z 1990 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63840283":["Melbourne
Dzie\u0144, w kt\u00F3rym ekipa odwiedzi\u0142a Melbourne, to jedno z najwa\u017Cniejszych \u015Bwi\u0105t w kalendarzu ka\u017Cdego Australijczyka - wielki fina\u0142 Australian Football League. Autorzy sprawdz\u0105, czy atmosfera sportowego \u015Bwi\u0119ta udzieli\u0142a si\u0119 mieszkaj\u0105cym tam Polakom, m.in. wyk\u0142adowcy uniwersyteckiemu i konsultantowi ONZ Bartkowi oraz Marysi, dziewczynie zajmuj\u0105cej si\u0119 modelami finansowymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/be1fc92c85524c365b2e7d77174c083e",["N"]],"63840284":["Nowy Jork
Przez dziesi\u0119ciolecia do Nowego Jorku przyby\u0142o kilkana\u015Bcie milion\u00F3w emigrant\u00F3w w poszukiwaniu wolno\u015Bci, pracy i miejsca, gdzie marzenia staj\u0105 si\u0119 mo\u017Cliwe. Obecnie ka\u017Cdego roku miasto to odwiedzaj\u0105 miliony turyst\u00F3w z ca\u0142ego \u015Bwiata. Ekipa programu sprawdzi, czy rzeczywi\u015Bcie Nowy Jork to brama do lepszego \u017Cycia i miejsce, gdzie ka\u017Cdy mo\u017Ce by\u0107, kim tylko chce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4b99159e348d4e0e2ad7f7cf5bad0172",["N"]],"63840285":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63840286":["Codzienno\u015B\u0107 skazanych osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 te\u017C kulisy pracy stra\u017Cnik\u00F3w i personelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63840287":["Tajemnice liceum
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski po raz kolejny na tropie najciekawszych wydarze\u0144 historycznych - tym razem z prze\u0142omu 1918 i 1919 roku. Zapaleni poszukiwacze docieraj\u0105 do trzech ksi\u0105\u017Ceczek wojskowych z tych lat, kt\u00F3re przez sto lat pozostawa\u0142y ukryte na strychu inowroc\u0142awskiego liceum.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/5edb27157cd455d76121221aa48307c7",["JM"]],"63840288":["Czy mo\u017Cna znale\u017A\u0107 tygrysa?
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski otrzymuj\u0105 informacj\u0119, \u017Ce w okolicach M\u0142awy mo\u017Cna znale\u017A\u0107 Tygrysa. Poszukiwacze podejmuj\u0105 trop, jednak bez przekonania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ace271719cc18cc1fc978af24214d71f",["JM"]],"63840289":["Odkopane w Brzegu
Sebastian Witkowski i Olaf Popkiewicz odwiedzaj\u0105 miasto Brzeg. Na pro\u015Bb\u0119 burmistrza weryfikuj\u0105 jedn\u0105 z legend. W tym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C go\u015Bcie. Pasjonaci historii docieraj\u0105 do ciekawych odkry\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d4bd642b4fe05c7eb33dd78c994a7957",["JM"]],"63840290":["Wa\u0142cz - \u015Bladem relacji Piwowara
W kolejnym odcinku programu Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski odwiedzaj\u0105 Wa\u0142 Pomorski. Cho\u0107 teren ten jest ju\u017C dok\u0142adnie przeszukany, bohaterowie serii udowodni\u0105, \u017Ce nadal mo\u017Cna znale\u017A\u0107 tam interesuj\u0105ce artefakty. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 \u015Blad\u00F3w walk w okolicach Wa\u0142cza. Sebastian poczuje si\u0119 jak w wehikule czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63840291":["Kulisy operacji Overlord. Widzowie poznaj\u0105 \u015Bci\u015Ble tajne decyzje, kt\u00F3re w tamtym czasie podj\u0119li przyw\u00F3dcy. Sprawdz\u0105 te\u017C stopie\u0144 zaanga\u017Cowania wysokich rang\u0105 oficer\u00F3w i tajnych agent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178146.jpg","http://www.ipla.tv/r/vod-hash/d62f6c15e98e237b96d900bcea909a09",[]],"63840292":["Tw\u00F3rcy serii udowadniaj\u0105, \u017Ce za przedmiotami zwi\u0105zanymi z by\u0142ym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zag\u0142ady Auschwitz-Birkenau kryj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142e historie. Opowiadaj\u0105 koleje losu znanego napisu \"Arbeit macht frei\", znajduj\u0105cego si\u0119 nad bram\u0105 wej\u015Bciow\u0105. Wchodz\u0105 tak\u017Ce do zamkni\u0119tego dla zwiedzaj\u0105cych bloku eksperyment\u00F3w pseudomedycznych. Widzowie poznaj\u0105 opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci zwi\u0105zan\u0105 z dwoma wyj\u0105tkowymi puklami w\u0142os\u00F3w. Zajrz\u0105 do jednej z najnowocze\u015Bniejszych na \u015Bwiecie pracowni konserwatorskich. Wys\u0142uchaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C wspomnie\u0144 by\u0142ych wi\u0119\u017Ani\u00F3w i wi\u0119\u017Aniarek obozu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",[]],"63840293":["Tw\u00F3rcy serii udowadniaj\u0105, \u017Ce za przedmiotami zwi\u0105zanymi z by\u0142ym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i zag\u0142ady Auschwitz-Birkenau kryj\u0105 si\u0119 niezwyk\u0142e historie. Opowiadaj\u0105 koleje losu znanego napisu \"Arbeit macht frei\", znajduj\u0105cego si\u0119 nad bram\u0105 wej\u015Bciow\u0105. Wchodz\u0105 tak\u017Ce do zamkni\u0119tego dla zwiedzaj\u0105cych bloku eksperyment\u00F3w pseudomedycznych. Widzowie poznaj\u0105 opowie\u015B\u0107 o mi\u0142o\u015Bci zwi\u0105zan\u0105 z dwoma wyj\u0105tkowymi puklami w\u0142os\u00F3w. Zajrz\u0105 do jednej z najnowocze\u015Bniejszych na \u015Bwiecie pracowni konserwatorskich. Wys\u0142uchaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C wspomnie\u0144 by\u0142ych wi\u0119\u017Ani\u00F3w i wi\u0119\u017Aniarek obozu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",[]],"63840294":["Wojna zimowa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63840295":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",[]],"63840296":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["AD"]],"63840297":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63840298":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"63840299":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz na pro\u015Bb\u0119 policjant\u00F3w z tzw. Archiwum X z Lublina powraca do zbrodni z 1987 roku. Jej ofiar\u0105 pad\u0142a 13-letnia dziewczynka. Morderca, pr\u00F3buj\u0105c zatrze\u0107 \u015Blady, podpali\u0142 mieszkanie. Na miejscu zabezpieczono wiele dowod\u00F3w, m.in. odciski palc\u00F3w. Mimo to sprawcy wci\u0105\u017C nie schwytano. Prowadz\u0105cy zaprezentuje r\u00F3wnie\u017C portret pami\u0119ciowy W\u0142odzimierza \u015Awintkowskiego, od lat poszukiwanego zab\u00F3jcy z Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/93e03791fdc2c47d3274179021496956",["N"]],"63840300":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie dot\u0105d nierozwi\u0105zane sprawy. Pierwsza z nich dotyczy potr\u00F3jnego morderstwa. Pod Bydgoszcz\u0105 znaleziono cia\u0142a dw\u00F3ch m\u0142odych prostytutek i ich klienta. Policja nie ustali\u0142a motyw\u00F3w zbrodni, ani jej sprawc\u00F3w. Druga sprawa dotyczy cia\u0142a m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3re wy\u0142owiono z jeziora \u015Awi\u0119tajno na p\u00F3\u0142nocy Polski. Do tej pory nie ustalono to\u017Csamo\u015Bci ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/88bcd95b782a790d75af51716b057a12",["N"]],"63840301":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje histori\u0119 znikni\u0119cia pi\u0119cioosobowej, wielopokoleniowej rodziny. To jedyny taki przypadek w historii polskiej kryminalistyki. Pa\u0144stwo Bogda\u0144scy mieszkali w okolicach \u0141odzi i zajmowali si\u0119 produkcj\u0105 i sprzeda\u017C\u0105 sprz\u0119tu elektronicznego. Jednego dnia wszyscy cz\u0142onkowie familii opu\u015Bcili sw\u00F3j dom i znikn\u0119li. Dziennikarz przedstawi r\u00F3wnie\u017C list go\u0144czy za Robertem Ringertem z Torunia, skazanym na 25 lat wi\u0119zienia za zab\u00F3jstwo kolegi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4d20944cf728dd59337cbe74c20f563e",["N"]],"63840302":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63840303":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63840304":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"63840305":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63840306":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"63840117":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63840118":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63840119":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"63840120":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167990.jpg","",["N"]],"63840121":["Inga odzyskuje dawn\u0105 figur\u0119. Coraz cz\u0119\u015Bciej poddaje si\u0119 te\u017C nowym zabiegom medycyny estetycznej. Rozpoczyna intensywne randkowanie. Dorota osi\u0105gn\u0119\u0142a sukces zawodowy, nadal doskwiera jej jednak samotno\u015B\u0107. \u017Bycie rodzinne Patrycji uk\u0142ada si\u0119 szcz\u0119\u015Bliwie. Mimo to kobieta przewiduje katastrof\u0119. Zuza wraca z p\u00F3\u0142rocznej terapii w Stanach Zjednoczonych. Jest zaskoczona zmianami i czuje si\u0119 obco we w\u0142asnym domu. Na dodatek od razu na pocz\u0105tku k\u0142\u00F3ci si\u0119 z Ja\u015Bkiem. Codzienno\u015B\u0107 Anki zaczyna si\u0119 stabilizowa\u0107. Pawe\u0142 zn\u00F3w pracuje w zawodzie, a Julka powa\u017Cnie podchodzi do roli matki. Gdy wydaje si\u0119, \u017Ce sprawy zmierzaj\u0105 w dobrym kierunku, Pawe\u0142 czyni wyznanie, kt\u00F3re wszystko psuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2e485c09c4df7a92148e7c4ecaaec83f",["N"]],"63840122":["Pawe\u0142 przekonuje Ank\u0119, \u017Ce jego wyznanie nic nie znaczy. Stara si\u0119 odnosi\u0107 do rodziny jakby nic si\u0119 nie sta\u0142o. W pewnej chwili Strzelecka traci panowanie nad sob\u0105. Wtedy m\u0105\u017C m\u00F3wi, \u017Ce ma do niej \u017Cal. Oczekiwa\u0142, \u017Ce partnerka b\u0119dzie go wspiera\u0107 w walce z nowym uczuciem. Anka nie potrafi funkcjonowa\u0107 jak dawniej. St\u0119skniony po p\u00F3\u0142rocznym rozstaniu Jasiek proponuje Zuzie wsp\u00F3lny wypad do hotelu. Niestety w o\u015Brodku na ka\u017Cdym korku dochodzi do awarii. Ostatecznie upojna noc ko\u0144czy si\u0119 dla pary na komisariacie... Inga ju\u017C na dobre odda\u0142a si\u0119 randkowaniu. Niespodziewanie okazuje si\u0119, \u017Ce Hania jest w tej dziedzinie bieglejsza ni\u017C mama. Swoich rad dotycz\u0105cych ubioru udziela r\u00F3wnie\u017C by\u0142y m\u0105\u017C kobiety. Patrycja czuje si\u0119 prze\u015Bladowana przez nieustanne telefony. Okazuje si\u0119, \u017Ce nieznany numer nale\u017Cy do firmy architektonicznej, w kt\u00F3rej od niedawna pracuje Wika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835791.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/90edc046315a7bf73aef1e2c3f0d6abc",["N"]],"63840123":["Plastu\u015B
Do Ferdynanda Kiepskiego przychodzi w odwiedziny kolega z podstaw\u00F3wki. M\u00F3wi mu, \u017Ce prze\u015Bladuje go ich by\u0142y profesor o przezwisku Belfegor. Ferdynand Kiepski jest przera\u017Cony. Musi zda\u0107 egzamin, do kt\u00F3rego nie jest kompletnie przygotowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4036",[]],"63840124":["Kto rano wstaje
Ferdek i Waldek zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak zdoby\u0107 wi\u0119ksz\u0105 ilo\u015B\u0107 got\u00F3wki, nie wk\u0142adaj\u0105c w to wi\u0119kszego wysi\u0142ku. Przypadkowo otrzymuj\u0105 informacj\u0119, gdzie i kiedy za darmo mo\u017Cna wej\u015B\u0107 w posiadanie r\u00F3\u017Cnych d\u00F3br materialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4035",[]],"63840125":["Z\u0142ote kierpce
Kiepskich odwiedza rodzina Haliny. Przyjechali na festiwal piosenki ludowej, w kt\u00F3rym zamierzaj\u0105 wyst\u0105pi\u0107. Niestety, podczas pr\u00F3by stryjek ulega drobnemu wypadkowi. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 sytuacj\u0119, postanawia zaj\u0105\u0107 jego miejsce w zespole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4180",["N"]],"63840126":["Z\u0142oty gol
Podczas szalej\u0105cej epidemii grypy, miejscowa dru\u017Cyna pi\u0142karska zostaje zdziesi\u0105tkowana. Odwo\u0142ano zaplanowany wcze\u015Bniej mecz. Tymczasem Waldek my\u015Bli o zg\u0142oszeniu si\u0119 do klubu i rozpocz\u0119ciu pi\u0142karskiej kariery. Ferdek natomiast postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asny klub.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4185",["N"]],"63840127":["Z\u0142y Boczek
Ferdek dochodzi do wniosku, \u017Ce Arnold Boczek to zwyk\u0142a \u015Bwinia. Wychodzi na jaw, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch ma od lat podobne zdanie na ten temat. W tej sytuacji s\u0105siadom pozostaje tylko jedno. Musz\u0105 udowodni\u0107 nie\u015Bwiadomemu Boczkowi ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o nim samym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4005",["N"]],"63840128":["Re\u017C.: Filip Zylber.
Daria i Filip przyja\u017Ani\u0105 od lat i wiedz\u0105 o sobie niemal wszystko. Mieszkaj\u0105 pod jednym dachem, bo oboje nie u\u0142o\u017Cyli sobie \u017Cycia i pozostaj\u0105 samotni. Ona - cicha i niepewna siebie - wci\u0105\u017C czeka na tego wymarzonego m\u0119\u017Cczyzn\u0119, u boku kt\u00F3rego znajdzie szcz\u0119\u015Bcie. On za\u015B jest niedojrza\u0142ym podrywaczem, kt\u00F3ry z\u0142ama\u0142 wiele serc i nigdy nie my\u015Bla\u0142 o \u015Blubie i dzieciach. Preferuje przelotne znajomo\u015Bci. Pewnego ranka budzi si\u0119 obok kolejnej dziewczyny. Dochodzi do wniosku, \u017Ce chce to zmieni\u0107, wreszcie si\u0119 ustatkowa\u0107 i zosta\u0107 ojcem. Przypomina przyjaci\u00F3\u0142ce obietnic\u0119, kt\u00F3r\u0105 z\u0142o\u017Cyli sobie kilka lat wcze\u015Bniej. Poprzysi\u0119gli w\u00F3wczas, \u017Ce je\u015Bli do uko\u0144czenia trzydziestego roku \u017Cycia nie znajd\u0105 sobie partner\u00F3w, to wezm\u0105 \u015Blub i za\u0142o\u017C\u0105 rodzin\u0119. Daria, na pocz\u0105tku niezbyt przychylnie nastawiona do pomys\u0142u przyjaciela, w ko\u0144cu jednak ulega. Oboje musz\u0105 odpowiedzie\u0107 sobie na pytanie, co tak naprawd\u0119 do siebie czuj\u0105. Decyzja o zostaniu rodzicami na zawsze bowiem zwi\u0105\u017Ce ich ze sob\u0105. Kibicuj\u0105 im przyjaciele. Niestety, gdy los pary \u017Cyciowych rozbitk\u00F3w zmienia si\u0119 na lepsze, zaskakuj\u0105ce wydarzenie krzy\u017Cuje ich plany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176388.jpg","",["N"]],"63840129":["Re\u017C.: Les Mayfield.
Miles Logan bierze udzia\u0142 w spektakularnym napadzie na firm\u0119 jubilersk\u0105. Podczas ucieczki przed policj\u0105 w desperacji ukrywa \u0142up w budowanym w\u0142a\u015Bnie biurowcu. Sprytny z\u0142odziej zostaje jednak zdradzony przez wsp\u00F3lnik\u00F3w. Logan trafia wi\u0119c w r\u0119ce policji i zostaje skazany na na dwa lata wi\u0119zienia. Gdy w ko\u0144cu odzyskuje wolno\u015B\u0107 jego g\u0142ow\u0119 zaprz\u0105ta tylko jedna my\u015Bl - jak odzyska\u0107 diament. Wkr\u00F3tce Miles odkrywa, \u017Ce b\u0119dzie to trudniejsze, ni\u017C przypuszcza\u0142. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce w budynku, w kt\u00F3rym ukry\u0142 cenny kamie\u0144, obecnie mie\u015Bci si\u0119 komisariat policji. Aby si\u0119 tam dosta\u0107, Logan postanawia udawa\u0107 str\u00F3\u017Ca prawa. Zdobywa fa\u0142szywe dokumenty i jako do\u015Bwiadczony detektyw, kt\u00F3ry zosta\u0142 tu oddelegowany, zjawia si\u0119 na posterunku. Jego partnerem zostaje m\u0142ody, bardzo ambitny detektyw - wyj\u0105tkowy s\u0142u\u017Cbista Carlson... Zabawne sytuacje, b\u0142yskotliwe, humorystyczne dialogi i szybka akcja to atuty tej produkcji. Re\u017Cyser filmu jest tw\u00F3rc\u0105 takich komedii, jak \"Flubber\" czy \"Cud w Nowym Jorku\". G\u0142\u00F3wn\u0105 rol\u0119 w tym filmie powierzy\u0142 znanemu ameryka\u0144skiemu komikowi Martinowi Lawrence'owi, kt\u00F3ry zagra\u0142 mi\u0119dzy innymi w produkcji \"Bad Boys\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177305.jpg","",["N"]],"63840130":["Re\u017C.: Mark Neveldine, Brian Taylor.
Osiem lat pod wydarzeniach przedstawionych w filmie \"Ghost Rider\" Johnny Blaze (Nicolas Cage) ukrywa si\u0119 w Europie. M\u0119\u017Cczyzna wci\u0105\u017C pr\u00F3buje zwalczy\u0107 kl\u0105tw\u0119, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce przemienia si\u0119 w Ghost Ridera, ognistego demona po\u017Ceraj\u0105cego dusze grzesznik\u00F3w. Tymczasem we Francji katolicki mnich Moreau (Idris Elba) dowiaduje si\u0119, \u017Ce ciemne moce pr\u00F3buj\u0105 op\u0119ta\u0107 ch\u0142opca o imieniu Danny (Fergus Riordan). Zakonnik wraz z matk\u0105 nastolatka, Nady\u0105 (Violante Placido), zwracaj\u0105 si\u0119 o pomoc do Johnny'ego. W zamian za wsparcie ich sprawy Moreau obiecuje m\u0119\u017Cczy\u017Anie pomoc w uwolnieniu si\u0119 od kl\u0105twy. Johnny postanawia podj\u0105\u0107 si\u0119 niebezpiecznej misji. Jako Ghost Rider b\u0119dzie musia\u0142 chroni\u0107 przybyszy przed gangiem dowodzonym przez by\u0142ego ch\u0142opaka Nadyi, Raya (Johnny Whitworth), a przede wszystkim nie dopu\u015Bci\u0107 do tego, by dusz\u0119 Danny'ego posiad\u0142 diabe\u0142. Je\u015Bli bowiem s\u0142uga ciemno\u015Bci op\u0119ta ch\u0142opca, przejmie tak\u017Ce w\u0142adz\u0119 nad ca\u0142ym \u015Bwiatem. Druga cz\u0119\u015B\u0107 kasowego hitu z 2007 roku. \"Ghost Rider 2\" przyci\u0105ga uwag\u0119 wartk\u0105 akcj\u0105 i widowiskowymi efektami specjalnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170143.jpg","",["JM"]],"63840131":["Re\u017C.: Pete Travis.
W Hiszpanii zostaje zorganizowana konferencja, kt\u00F3rej tematem przewodnim jest walka z terroryzmem. Jednym z g\u0142\u00F3wnych uczestnik\u00F3w sesji jest prezydent Stan\u00F3w Zjednoczonych, Ashton (William Hurt). Polityk wyg\u0142asza przem\u00F3wienie na placu w Salamance, gdzie gromadz\u0105 si\u0119 t\u0142umy ludzi. Nagle rozlegaj\u0105 si\u0119 dwa strza\u0142y. Ranny przyw\u00F3dca pada na ziemi\u0119. Szybko wybucha panika. Chaos wzmaga jeszcze wybuch bomby. Wydarzenia te ukazane zostaj\u0105 z perspektywy o\u015Bmiu os\u00F3b: od agent\u00F3w ochrony, przez przypadkowych widz\u00F3w, po sprawc\u00F3w zamachu. W\u015Br\u00F3d \u015Bwiadk\u00F3w dramatycznego ataku znajduj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze s\u0142u\u017Cb specjalnych Thomas Barnes (Dennis Quaid) i Kent Taylor (Matthew Fox), kt\u00F3rzy ochraniali g\u0142ow\u0119 pa\u0144stwa, ameryka\u0144ski turysta Howard Lewis (Forest Whitaker), kt\u00F3ry nakr\u0119ci\u0142 ca\u0142e wydarzenie za pomoc\u0105 kamery wideo i s\u0105dzi, \u017Ce uda\u0142o mu si\u0119 zarejestrowa\u0107 r\u00F3wnie\u017C zab\u00F3jc\u0119, oraz producentka wiadomo\u015Bci telewizyjnych Rex (Sigourney Weaver), kt\u00F3ra na \u017Cywo relacjonuje milionom widz\u00F3w przebieg zdarze\u0144. Pr\u00F3buj\u0105 oni na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 odnale\u017A\u0107 i zidentyfikowa\u0107 zamachowca. Niespodziewanie odkrywaj\u0105 szokuj\u0105c\u0105 prawd\u0119. Dynamiczny thriller polityczny w gwiazdorskiej obsadzie i z pomys\u0142ow\u0105 fabu\u0142\u0105, w kt\u00F3rej to samo wydarzenie zostaje ukazane oczami o\u015Bmiu os\u00F3b.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1875850.jpg","",["N"]],"63840132":["Re\u017C.: Andrzej Wajda.
Gda\u0144sk, 1981 rok. W\u0142oska dziennikarka Oriana Fallaci przeprowadza wywiad z Lechem Wa\u0142\u0119s\u0105, szefem niezale\u017Cnych zwi\u0105zk\u00F3w zawodowych. Zatrudniony w Stoczni Gda\u0144skiej elektryk posiada niezwyk\u0142\u0105 charyzm\u0119, kt\u00F3ra pozwoli\u0142a mu stan\u0105\u0107 na czele przybieraj\u0105cych na sile ruch\u00F3w wolno\u015Bciowych. Spotkanie z przedstawicielk\u0105 zagranicznych medi\u00F3w staje si\u0119 dla Wa\u0142\u0119sy okazj\u0105 do wspomnie\u0144. Dzia\u0142acz wraca my\u015Blami do najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze swojego \u017Cycia i walki z systemem. Wa\u0142\u0119sa zostaje aresztowany przez SB, gdy jego \u017Cona Danuta jest w pierwszej ci\u0105\u017Cy. Podpisuje deklaracj\u0119 lojalno\u015Bci, by zd\u0105\u017Cy\u0107 na porod\u00F3wk\u0119. Odt\u0105d jest obserwowany przez w\u0142adze. To jednak nie zniech\u0119ca go do buntu. Staje na czele strajku okupacyjnego w stoczni. P\u00F3\u017Aniej niejednokrotnie trafia do aresztu. Nara\u017Ca przy tym \u017Cycie nie tylko swoje, ale i bliskich. Tymczasem jego rodzina si\u0119 powi\u0119ksza. Poch\u0142oni\u0119ty przez opozycyjn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 przyw\u00F3dca Solidarno\u015Bci opiek\u0119 nad dzie\u0107mi zrzuca na barki \u017Cony. Kobieta dzielnie to znosi. Godnie te\u017C reprezentuje m\u0119\u017Ca w Oslo, gdzie w jego imieniu odbiera Pokojow\u0105 Nagrod\u0119 Nobla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2162455.jpg","",[]],"63840133":["Re\u017C.: Neil LaBute.
Umiera ojciec Arona (Chris Rock) i Ryana (Martin Lawrence). Na pogrzebie seniora rodu zjawia si\u0119 ca\u0142a rodzina. \u017Ba\u0142obna uroczysto\u015B\u0107 przybiera jednak zupe\u0142nie inny obr\u00F3t, ni\u017C \u017Cyczyliby sobie tego pogr\u0105\u017Ceni w \u017Calu bliscy. Tajemnice, skrywane \u017Cale, rodzinne problemy i nieporozumienia to dopiero pocz\u0105tek k\u0142opot\u00F3w. Ten smutny dzie\u0144 szybko zmienia si\u0119 w katastrof\u0119. Pracownicy domu pogrzebowego myl\u0105 cia\u0142a. Na dodatek ca\u0142a odpowiedzialno\u015B\u0107 za zorganizowanie ceremonii spada na najstarszego syna, Arona, kt\u00F3ry denerwuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C przed wyg\u0142oszeniem mowy po\u017Cegnalnej. Na uroczysto\u015Bci zjawia si\u0119 jego m\u0142odszy brat Ryan - przebojowy pisarz, uwielbiaj\u0105cy przechwala\u0107 si\u0119 swoimi sukcesami. Aron, niespe\u0142niony literat, kt\u00F3rego nie sta\u0107 na op\u0142acenie wszystkich wydatk\u00F3w zwi\u0105zanych z pogrzebem, prosi wi\u0119c zamo\u017Cnego krewnego, by pokry\u0142 cz\u0119\u015B\u0107 koszt\u00F3w zwi\u0105zanych z ceremoni\u0105, lecz sk\u0105py krewny odmawia. Jednocze\u015Bnie Ryan nie traci czasu nawet na pogrzebie rodzica - podrywa du\u017Co m\u0142odsz\u0105 od niego, atrakcyjn\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0119 rodziny. Na dodatek jeden z go\u015Bci (Columbus Short) zamiast \u015Brodka uspokajaj\u0105cego za\u017Cywa \u015Brodek o w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciach halucynogennych i zaczyna sprawia\u0107 k\u0142opoty. Sytuacja komplikuje si\u0119 jeszcze bardziej, gdy na pogrzebie zjawia si\u0119 karze\u0142 Frank (Peter Dinklage), kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce przez wiele lat by\u0142 kochankiem nieboszczyka. Na dow\u00F3d pokazuje Aronowi zdj\u0119cia. M\u0119\u017Cczyzna grozi, \u017Ce wyjawi wszystkim kompromituj\u0105cy sekret zmar\u0142ego, je\u015Bli nie dostanie 30 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Aron informuje o wszystkim brata. Razem postanawiaj\u0105 zapobiec wybuchowi skandalu. Ryan wpada na szalony pomys\u0142 pozbycia si\u0119 intruza. Wsp\u00F3lnie z bratem wrzuca nieprzytomnego kar\u0142a do trumny razem z ojcem. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011725.jpg","",["N"]],"63840134":["Ostatnia impreza
Zostaje zamordowany szef niewielkiej firmy budowanej. M\u0119\u017Cczyzna poprzedniej nocy bawi\u0142 si\u0119 na imprezie wraz ze swoimi pracownikami. Oni jednak twierdz\u0105, \u017Ce gdy si\u0119 rozstawali z prze\u0142o\u017Conym, by\u0142 ca\u0142y i zdr\u00F3w. Tymczasem siostra Leny pada ofiar\u0105 fa\u0142szywego instruktora nauki jazdy. M\u0119\u017Cczyzna okrada j\u0105 i zostawia sam\u0105 na \u015Brodku drogi. Policjanci podejrzewaj\u0105 pracownika jednej z warszawskich szk\u00F3\u0142 nauki jazdy, niedawno oskar\u017Conego o kradzie\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63840135":["Jeden z naszych
Studentka Magda zostaje zgwa\u0142cona niedaleko baru, w kt\u00F3rym sp\u0119dzi\u0142a wiecz\u00F3r. Zeznania kobiety wprawiaj\u0105 detektyw\u00F3w w os\u0142upienie. Ofiara twierdzi bowiem, \u017Ce zgwa\u0142ci\u0142 j\u0105 policjant... Tymczasem w dniu swojego \u015Blubu znika kuzynka Natalii, Dagmara. Natalia pr\u00F3buje odtworzy\u0107 krok po kroku szalony wiecz\u00F3r panie\u0144ski dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2150984.jpg","",["N"]],"63840136":["Dziewczyna z balkonu
Nastolatka spada z balkonu. Pocz\u0105tkowo str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce tylko pr\u00F3bowa\u0142a upozorowa\u0107 wypadek. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna - mimo bardzo m\u0142odego wieku - wykonywa\u0142a najstarszy zaw\u00F3d \u015Bwiata. Policjanci musz\u0105 dotrze\u0107 do osoby, kt\u00F3rej mog\u0142o zale\u017Ce\u0107 na jej \u015Bmierci. W trakcie przes\u0142uchania ojca ofiary pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne komplikacje. M\u0119\u017Cczyzna traci przytomno\u015B\u0107, konieczne okazuje si\u0119 wezwanie karetki pogotowia. Olgierd prosi Krystiana, aby nie wspomina\u0142 o tym zaj\u015Bciu Szwarcowi, jednak szef CBP i tak znajduje spos\u00F3b, by dotrze\u0107 do nietypowej informacji. Str\u00F3\u017Ce prawa zaczynaj\u0105 podejrzewa\u0107, \u017Ce Krystian na nich donosi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63840137":["Toksyczny rolnik
Zostaje znalezione cia\u0142o rolnika. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna by\u0142 domowym tyranem, a tak\u017Ce potajemnie bra\u0142 udzia\u0142 w nielegalnej utylizacji niebezpiecznych odpad\u00F3w. Niebawem do winy przyznaje si\u0119 znajomy ofiary. Detektywi jednak maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci. Mno\u017C\u0105 si\u0119 one, gdy kto\u015B pr\u00F3buje przejecha\u0107 prowadz\u0105cych \u015Bledztwo policjant\u00F3w maszyn\u0105 rolnicz\u0105. Natalia spotyka si\u0119 ze swoj\u0105 przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Edyt\u0105, kt\u00F3ra choruje na depresj\u0119. Kobieta jaki\u015B czas temu uleg\u0142a powa\u017Cnemu wypadkowi, nie chce jednak podj\u0105\u0107 rehabilitacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167719.jpg","",["N"]],"63840138":["Zbrodnia z zazdro\u015Bci - otrucie, bohaterowie w wieku licealnym \/ Zderzenie na \u015Bcie\u017Cce rowerowej
Marta jest zazdrosna o now\u0105 uczennic\u0119 w klasie, Joann\u0119, kt\u00F3ra szybko zaskarbi\u0142a sobie sympati\u0119 wszystkich w klasie, r\u00F3wnie\u017C jej ch\u0142opaka B\u0142a\u017Ceja. Nie podoba jej si\u0119, gdy ukochany przyprowadza na zorganizowanego przez ni\u0105 grilla konkurentk\u0119. W\u015Bciek\u0142a dziewczyna podaje Joannie leki przeciwpadaczkowe swojego brata, co ko\u0144czy si\u0119 bardzo \u017Ale... Iga namawia swojego ch\u0142opaka Krzysztofa na nauk\u0119 jazdy na rolkach. Sama czuje si\u0119 bardzo pewnie i porusza si\u0119 bez kasku i ochraniaczy na \u0142okcie. Gdy partner, zniech\u0119cony nieudanymi pr\u00F3bami wraca do samochodu, ona jeszcze kontynuuje jazd\u0119. Zagaduje si\u0119 z kole\u017Cank\u0105 przez telefon i wpada na rowerzyst\u0119 jad\u0105cego z naprzeciwka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1858481.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c1a325c3dbeb5ae0654080be90a3cba1",["N"]],"63840081":["Jeden z kierowc\u00F3w z Lw\u00F3wka udzieli\u0142 pierwszej pomocy ofiarom kraksy, kt\u00F3rej by\u0142 \u015Bwiadkiem. W ramach podzi\u0119kowania dosta\u0142 wysoki mandat za spowodowanie wypadku. Na szcz\u0119\u015Bcie ca\u0142e zdarzenie uwieczni\u0142 za pomoc\u0105 kamery samochodowej. Emil us\u0142yszy r\u00F3wnie\u017C o czujnym s\u0105siedzie-policjancie, kt\u00F3ry ch\u0119tnie donosi na wszystkich wok\u00F3\u0142. Zarzuca im m.in., \u017Ce parkuj\u0105 na swoich w\u0142asnych posesjach. Opr\u00F3cz tego w odcinku b\u0119dzie mowa o fotoradarze w okolicach \u015Awi\u0119toch\u0142owic. Jeden z widz\u00F3w programu dysponuje opini\u0105 bieg\u0142ego, kt\u00F3ry stwierdzi\u0142, \u017Ce urz\u0105dzenie dzia\u0142a\u0142o nieprawid\u0142owo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6d195cd116641535017182f605a28143",["N"]],"63840082":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fea50cdabc15f183ef71c594f7ff9c4a",["N"]],"63840083":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/df4094e46962e936757ab9f4ca24d823",["N"]],"63840084":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/675e6bd61af44cdf6f5343d78a40d28b",["N"]],"63840085":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63840086":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"63840087":["Gliniarski freestyle
Nastolatek zostaje pobity po wyj\u015Bciu ze szko\u0142y. Nieprzytomny trafia do szpitala. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opak mia\u0142 powi\u0105zania z lokalnymi dilerami. Adam i Agnieszka skupiaj\u0105 si\u0119 na mrocznej przesz\u0142o\u015Bci liceum poszkodowanego. Kadeci na treningach judo coraz bardziej doceniaj\u0105 Adama. Jeden z uczni\u00F3w bierze udzia\u0142 w \u015Bledztwie. Nauczyciel w nietypowy spos\u00F3b postanawia si\u0119 odwdzi\u0119czy\u0107 podopiecznym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63840088":["Nieszcz\u0119sny kurs
Kierowca firmy przewozowej zostaje pobity przez zamaskowanych napastnik\u00F3w. O napa\u015B\u0107 oskar\u017Ca taks\u00F3wkarzy, kt\u00F3rzy wielokrotnie mu grozili. \u015Aledczy odkrywaj\u0105 mi\u0119dzynarodowy w\u0105tek sprawy. Olgierd i Krystian obserwuj\u0105, jak opiekunka Stasia flirtuje z Janem. U\u015Bwiadamiaj\u0105 koledze, jak ta sytuacja wygl\u0105da z boku. Jan postanawia porozmawia\u0107 z opiekunk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",["N"]],"63840089":["Sardynia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170089.jpg","",["JM"]],"63840090":["Amsterdam
Amsterdam - miasto nieograniczonych mo\u017Cliwo\u015Bci, gdzie mo\u017Cna zacz\u0105\u0107 od zera nowe \u017Cycie, bez znajomo\u015Bci j\u0119zyka i grosza przy duszy. Wystarczy tylko pomys\u0142, charyzma i determinacja. Udowodnili to Radek i Przemek, bohaterowie dzisiejszego odcinka, kt\u00F3rzy opowiedz\u0105, jak rozkr\u0119cili swoje biznesy. Zdradz\u0105 r\u00F3wnie\u017C, czy miasto s\u0142yn\u0105ce z wolno\u015Bci ma jakie\u015B ograniczenia i limity. W\u0142a\u015Bnie one z pewno\u015Bci\u0105 najbardziej zainteresuj\u0105 tych, kt\u00F3rzy do stolicy Holandii przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 g\u0142\u00F3wnie po to, by z tej swobody skorzysta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/f47a6ee9b586408297518f70414e89a5",["N"]],"63840091":["Praga
W dzisiejszym odcinku Tomasz Florkiewicz odwiedza stolic\u0119 ojczyzny Milana Kundery. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 m.in. czy j\u0119zyk czeski jest tak \u015Bmieszny, jak wydaje si\u0119 Polakom, czy Batman to w rzeczywisto\u015Bci Netoperek, a drzewny kocur - wiewi\u00F3rka oraz jak \"szuka\" Czech, a jak - Polak. Krzysztof, Ania i Piotrek, mieszka\u0144cy Pragi pochodz\u0105cy z Polski, wyja\u015Bni\u0105 wiele j\u0119zykowych zagadek. Ponadto zdradz\u0105 sekrety czeskiego piwa i powiedz\u0105, gdzie mo\u017Cna najszybciej nauczy\u0107 si\u0119 j\u0119zyka s\u0105siad\u00F3w z po\u0142udnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170161.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0219283ac503252d74889f11a118aa2b",["N"]],"63840092":["Historia ameryka\u0144skich nalot\u00F3w
Tym razem Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pojad\u0105 na teren, kt\u00F3ry w czasie drugiej wojny \u015Bwiatowej by\u0142 miejscem lokalizacji pier\u015Bcienia niemieckiej obrony przeciwlotniczej, dla znajduj\u0105cych si\u0119 niedaleko miejscowo\u015Bci Ujazd trzech zak\u0142ad\u00F3w produkuj\u0105cych benzyn\u0119 syntetyczn\u0105. W roku 1944 ameryka\u0144skie si\u0142y powietrzne wielokrotnie pr\u00F3bowa\u0142y doprowadzi\u0107 do zniszczenia tych fabryk, kt\u00F3re zapewnia\u0142y Niemcom 30% ca\u0142ego zapotrzebowania na paliwo. Odnaleziony sygna\u0142 wskazuje na du\u017Cy pojazd. Ca\u0142a przedsi\u0119wzi\u0119cie musi si\u0119 odby\u0107 w ci\u0105gu kr\u00F3tkiego dnia i przy dwunastostopniowym mrozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ed3ae0ae222f7445e1067188c38459bc",["JM"]],"63840093":["Prototypowe pociski
Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski udadz\u0105 si\u0119 na poszukiwania w Twierdzy Srebrna G\u00F3ra. W cz\u0119\u015Bci Fortu Rogowego spr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 \u015Blady po testach nowej broni, kt\u00F3re by\u0142y przeprowadzane w 1869 roku. Celem wyprawy jest odnalezienie fragment\u00F3w prototypowych pocisk\u00F3w, kt\u00F3rych masa wynosi\u0142a ponad 70 kilogram\u00F3w. W XIX wieku, podczas testowania mo\u017Adzierza, wystrzelono ich ponad 100. Dotychczas nie znaleziono \u017Cadnego w ca\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bdff31f884bde8e9e059777122ecdef4",["JM"]],"63840094":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"63840095":["Bob Blumer, pomys\u0142odawca kilku zadziwiaj\u0105cych kucharskich rekord\u00F3w Guinessa (m.in. przygotowanie 168 pizz w ci\u0105gu godziny i obranie 50 funt\u00F3w cebuli w niespe\u0142na trzy minuty), zabiera telewidz\u00F3w do oryginalnych i niekonwencjonalnych restauracji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178144.jpg","",[]],"63840096":["Dial 1-800-Weird","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178147.jpg","",[]],"63840097":["Czo\u0142gi to najwa\u017Cniejsza bro\u0144 XX wieku, kt\u00F3ra zrewolucjonizowa\u0142a wojn\u0119 l\u0105dow\u0105. W serialu przedstawiono najbardziej imponuj\u0105ce machiny wojenne.","","",[]],"63840098":["Re\u017C.: Rupert Wingfield-Hayes.
29 kwietnia 2016 roku w\u0142adze Korei P\u00F3\u0142nocnej wydali\u0142y reportera BBC Ruperta Wingfielda-Hayesa za brak szacunku i \"zniekszta\u0142canie fakt\u00F3w\". Dziennikarz opowiada filmie o swoim pobycie w tym kraju. Zastanawia si\u0119 , czy mo\u017Cliwa jest poprawa sytuacji polityczno-gospodarczej Korei. Zadaje sobie r\u00F3wnie\u017C pytanie, czy obywatele faktycznie s\u0105 lojalni wobec Kim Dzong Una, czy te\u017C ich pos\u0142usze\u0144stwo wynika jedynie z terroru.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177301.jpg","",[]],"63840099":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63840100":["Brutalna rzeczywisto\u015B\u0107 jednego z angielskich wi\u0119zie\u0144 ukazana bez upi\u0119ksze\u0144, z dokumentaln\u0105 dok\u0142adno\u015Bci\u0105 i filmow\u0105 wra\u017Cliwo\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177302.jpg","",[]],"63840101":["Prow.: Yumi Araki.
Mieszkaj\u0105ca na co dzie\u0144 w Waszyngtonie dziennikarka Yumi Araki wraca do kraju, w kt\u00F3rym si\u0119 urodzi\u0142a. Obserwuje, jak wsp\u00F3\u0142czesna, patriarchalna Japonia odnajduje si\u0119 w rewolucyjnej erze prze\u0142amywania wielowiekowych wzorc\u00F3w kulturowych i spo\u0142ecznych. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107, co obecnie oznacza bycie Japo\u0144czykiem i jak niekt\u00F3rzy obywatele definiuj\u0105 swoj\u0105 przynale\u017Cno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177741.jpg","",[]],"63840102":["Prow.: Yumi Araki.
Mieszkaj\u0105ca na co dzie\u0144 w Waszyngtonie dziennikarka Yumi Araki wraca do kraju, w kt\u00F3rym si\u0119 urodzi\u0142a. Obserwuje, jak wsp\u00F3\u0142czesna, patriarchalna Japonia odnajduje si\u0119 w rewolucyjnej erze prze\u0142amywania wielowiekowych wzorc\u00F3w kulturowych i spo\u0142ecznych. Pr\u00F3buje zrozumie\u0107, co obecnie oznacza bycie Japo\u0144czykiem i jak niekt\u00F3rzy obywatele definiuj\u0105 swoj\u0105 przynale\u017Cno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177741.jpg","",[]],"63840103":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177735.jpg","",[]],"63840104":["Todd Sampson wyrusza w \u015Bwiat, by z pomoc\u0105 nauki pozna\u0107 niezwyk\u0142y potencja\u0142 ludzkiego cia\u0142a i umys\u0142u oraz dowie\u015B\u0107, \u017Ce cz\u0142owiek mo\u017Ce wytrzyma\u0107 niemal wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177735.jpg","",[]],"63840105":["\u015Aladami wrze\u015Bniowych legend
Olaf i Sebastian odnajd\u0105 szcz\u0105tki samolotu PZL P11C, pilotowanego przez kapitana Laskowskiego, kt\u00F3ry zosta\u0142 zestrzelony w 1939 roku w okolicy miejscowo\u015Bci Gruta. Poszukiwacze historii spr\u00F3buj\u0105 potwierdzi\u0107 teori\u0119, m\u00F3wi\u0105c\u0105 o tym, \u017Ce Polacy, dzie\u0144 p\u00F3\u017Aniej, w czasie zmasowanego ataku pod Me\u0142nem odnie\u015Bli zdecydowane zwyci\u0119stwo nad si\u0142ami niemieckimi, powoduj\u0105c jego zdziesi\u0105tkowanie i rozbicie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","",["JM"]],"63840106":["Jedno ogniwo
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski badaj\u0105 miejscowo\u015B\u0107 Rumoka, gdzie w styczniu 1945 roku nast\u0105pi\u0142 odwr\u00F3t Niemc\u00F3w w stron\u0119 Prus. W okolicy odnaleziono ogniwo pojazdu, pochodz\u0105ce z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Poszukiwacze postanawiaj\u0105 odnale\u017A\u0107 inne elementy samochodu, by dowiedzie\u0107 si\u0119, z jakiego pojazdu korzystali Niemcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170247.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e8f771bc39d585fec77ea5517d8f6ba3",["JM"]],"63840107":["Krzysztof Bross nak\u0142ania konie do wej\u015Bcia do Zalewu Soli\u0144skiego. Grzegorz \u015Aliwa skutecznie unika lekarzy. Janek \"Samolot\" w pracy drwala jest nie do \"zdarcia\". Fredek niespodziewanie straci\u0142 wzrok w jednym oku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63840108":["Robert wyrusza tropem wilk\u00F3w. Marioli zaczyna przeszkadza\u0107 bieszczadzki spok\u00F3j. Staszek \"Pidor\" przyznaje, \u017Ce drwalem zosta\u0142 ca\u0142kowicie przypadkowo. \"Pele\" wspomina dawne czasy. \u015Aliwa chwali si\u0119, \u017Ce ma powodzenie u kobiet po sze\u015B\u0107dziesi\u0105tce. Stanis\u0142aw dochodzi do wniosku, \u017Ce zaw\u00F3d drwala to ju\u017C prze\u017Cytek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63840109":["Szczupak na \u017Cywca
Jurek Biedrzycki przybli\u017Ca w\u0119dkarzom ma\u0142o znan\u0105 i rzadko stosowan\u0105 metod\u0119 po\u0142owu szczupak\u00F3w na martw\u0105 i \u017Cyw\u0105 rybk\u0119. Przygoda nad niewielkim jeziorem zaczyna si\u0119 od pozyskania odpowiednich \u017Cywc\u00F3w, czyli przyn\u0119ty. Cz\u0142onkowie ekipy przypominaj\u0105 sobie, jakie emocje towarzysz\u0105 w\u0119dkowaniu przy u\u017Cyciu retro w\u0119dziska bambusowego i pozosta\u0142ego oprzyrz\u0105dowania rodem z poprzedniej epoki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/a5e57a636d7dd9b9a505179c318148d4",["N"]],"63840110":["Tymiankowy lipie\u0144
Ekipa programu sk\u0142ada wizyt\u0119 w szczeg\u00F3lnie atrakcyjnym pod wzgl\u0119dem w\u0119dkarskim miejscu, kt\u00F3rym jest prze\u0142om Dunajca na wysoko\u015Bci przysi\u00F3\u0142ka K\u0142odne. Na tym odcinku rzeki mo\u017Cna \u0142owi\u0107 wy\u0142\u0105cznie na sztuczn\u0105 much\u0119, u\u017Cywaj\u0105c haka bezzadziorowego. Tym razem, jak na jesienn\u0105, g\u00F3rsk\u0105 rzek\u0119 przysta\u0142o na w\u0119dkach zacz\u0119\u0142y pojawia\u0107 si\u0119 pachn\u0105ce tymiankiem lipienie. Oczywi\u015Bcie, ka\u017Cda z\u0142owiona ryba odzyskiwa\u0142a zaraz wolno\u015B\u0107 i powraca\u0142a w czyste wody rzeki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/833df02d869a451095b4d8dadaad9c6a",["N"]],"63840111":["Ostatnia twierdza
Wrzesie\u0144, 1939 rok. Polskie wojska cofaj\u0105ce si\u0119 przed Wehrmachtem stawiaj\u0105 twardy op\u00F3r w twierdzy Modlin. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy innymi, dlaczego Sztab G\u0142\u00F3wny WP nie zaplanowa\u0142 obrony na linii Wis\u0142y w starych twierdzach, takich jak Osowiec czy D\u0119blin.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63840112":["Droga przez Wis\u0142\u0119
Rosjanie przez dziesi\u0119ciolecia budowali twierdz\u0119 D\u0119blin. Mieli nadziej\u0119, \u017Ce zapewni ona ochron\u0119 wa\u017Cnych szlak\u00F3w. Niespodziewanie forteca zosta\u0142a zburzona. Widzowie odkryj\u0105, \u017Ce sta\u0142o si\u0119 to za spraw\u0105 g\u0142upoty jednego cz\u0142owieka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170048.jpg","",["JM"]],"63840113":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"63840114":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bb0ecd1ad734b7015938d149fc2af459",["N"]],"63840115":["Wydzia\u0142 realizacji
Funkcjonariusze z Wydzia\u0142u Realizacyjnego Komendy Sto\u0142ecznej Policji s\u0105 szkoleni do zatrzymywania szczeg\u00F3lnie niebezpiecznych przest\u0119pc\u00F3w. Wydarzenia takie jak strzelanina w Norwegii z udzia\u0142em Andersa Breivika inspiruj\u0105 policjant\u00F3w, by przygotowa\u0107 kodeks post\u0119powania na wypadek, gdyby do podobnych tragicznych sytuacji dosz\u0142o w Polsce. Widzowie \u015Bledz\u0105 dzia\u0142ania jednostki specjalnej. Funkcjonariusze zostaj\u0105 wezwani do zatrzymania wyj\u0105tkowo niebezpiecznego cz\u0142onka zorganizowanej grupy handlarzy narkotyk\u00F3w. S\u0105dz\u0105, \u017Ce podejrzany trzyma w domu bro\u0144, kt\u00F3rej mo\u017Ce u\u017Cy\u0107 podczas zatrzymania. Jeden z policjant\u00F3w ma zamontowan\u0105 kamer\u0119, kt\u00F3ra pozwoli widzom \u015Bledzi\u0107 przebieg akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fe4cd4a03239eab831c6427d402ea4ea",["N"]],"63840116":["Zadymy ci\u0105g dalszy?
Mecze pi\u0142karskie od lat s\u0105 miejscem, w kt\u00F3rych dochodzi do najwi\u0119kszych zamieszek. Pseudokibice zantagonizowanych dru\u017Cyn d\u0105\u017C\u0105 do konfrontacji, kt\u00F3ra nie rzadko zmienia pi\u0142karskie widowisko w stadionow\u0105 bitw\u0119. Tym razem widzowie b\u0119d\u0105 mogli przyjrze\u0107 si\u0119 pracy policjant\u00F3w przy zabezpieczaniu meczu Legia Warszawa - Lech Pozna\u0144. Na stadion przyje\u017Cd\u017Ca oko\u0142o 30 tys. kibic\u00F3w sto\u0142ecznej dru\u017Cyny. Jeden z operator\u00F3w z ukryt\u0105 kamer\u0105 wchodzi podczas meczu na \u017Cylet\u0119 - trybun\u0119 na kt\u00F3rej spotykaj\u0105 si\u0119 najbardziej zagorzali kibice - by obserwowa\u0107 agresywnych fan\u00F3w pi\u0142ki no\u017Cnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/b947a660a4dd506ad38713c2b2908ccc",["N"]],"63840450":["W drodze na ob\u00F3z integracyjny dla trudnej m\u0142odzie\u017Cy, jeden z podopiecznych Walkera okrada furgonetk\u0119. Zabiera z niej walizk\u0119 pe\u0142n\u0105 pieni\u0119dzy, nale\u017C\u0105cych do kartelu narkotykowego. Kiedy przest\u0119pcy dowiaduj\u0105 si\u0119, gdzie znajduje si\u0119 walizka, ruszaj\u0105 w po\u015Bcig. Kiedy m\u0142ody z\u0142odziej przyznaje si\u0119 do kradzie\u017Cy, jest ju\u017C za p\u00F3\u017Ano. Obozowicze musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a gangsterom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63840451":["Walker opowiada histori\u0119 Hayesa Coopera, stra\u017Cnika Teksasu z Dzikiego Zachodu, kt\u00F3ry, podobnie jak dickensowski Ebenezer Scrooge, poznaje w ko\u0144cu istot\u0119 Bo\u017Cego Narodzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2015841.jpg","",[]],"63840452":["Pan Ferdynand wychowuje pi\u0119tnastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0119 Agatk\u0119. M\u0119\u017Cczyzna sam wymieni\u0142 dach domu i stworzy\u0142 prowizoryczn\u0105 \u0142azienk\u0119, ale budynek nadal pozostawia wiele do \u017Cyczenia. Kiedy okaza\u0142o si\u0119, \u017Ce samotny ojciec jest chory na raka, nie by\u0142o ju\u017C mowy o dalszym remoncie. Tymczasem nastolatka marzy o pi\u0119knym pokoju, a Ferdynand potrzebuje dobrych warunk\u00F3w, by doj\u015B\u0107 do zdrowia. Katarzyna Dowbor nie zamierza przej\u015B\u0107 obok ich problem\u00F3w oboj\u0119tnie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2090855.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/3a5f2af49ae18a9cca3e11ed14d6d91f",["JM"]],"63840453":["Grzegorz pr\u00F3buje zrozumie\u0107 trudn\u0105 sytuacj\u0119 Wowy. Widzi, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest przestraszony. Postanawia mu pom\u00F3c. Kierownikowi budowy nie podoba si\u0119 postawa Grzegorza i zamierza mu przeszkodzi\u0107. Emilka spotyka si\u0119 z matk\u0105 Maszy. Chce porozmawia\u0107 na temat toksycznej relacji, w kt\u00F3rej kobieta tkwi. Mateusz zajmuje si\u0119 przezi\u0119bion\u0105 Mart\u0105. Daje jej tak\u017Ce wykonany przez siebie prezent. Laura martwi si\u0119 o Grzegorza, kt\u00F3ry nie wraca z pracy o ustalonej porze. Nie mo\u017Ce si\u0119 do niego dodzwoni\u0107. Celina rozmawia z Romanem na temat swojej sytuacji. Kobieta dobrze si\u0119 czuje w towarzystwie m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164765.jpg","",[]],"63840454":["Diler
Kacper to lekkoduch, kt\u00F3ry wolny czas po\u015Bwi\u0119ca na s\u0142uchanie muzyki, granie na konsoli i palenie trawy wraz ze swoim koleg\u0105, dilerem Czarkiem. Gdy matka ch\u0142opaka traci prac\u0119, musi on sam zarobi\u0107 na swoje utrzymanie. Chc\u0105c mu pom\u00F3c, znajomy proponuje mu handel narkotykami. Kacper ch\u0119tnie si\u0119 zgadza, jednak ich rozmow\u0119 s\u0142yszy matka i robi mu awantur\u0119. W trakcie k\u0142\u00F3tni kobieta doznaje zawa\u0142u serca. Przej\u0119ty Kacper obiecuje, \u017Ce znajdzie uczciw\u0105 prac\u0119. Dzi\u0119ki pomocy s\u0105siadki, Ani, zatrudnia si\u0119 w magazynie. Pomi\u0119dzy nim a dziewczyn\u0105 rodzi si\u0119 uczucie. Pewnego dnia para idzie na imprez\u0119. Ania niespodziewanie doznaje zapa\u015Bci i trafia na intensywn\u0105 terapi\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a pod wp\u0142ywem narkotyk\u00F3w. Kacper jest przekonany, \u017Ce sprzeda\u0142 je Czarek. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce w okolicy dzia\u0142a nowy diler.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"63840455":["Uwodzicielka z s\u0105siedztwa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",["JM"]],"63840456":["Dziewczyna, kt\u00F3r\u0105 mam na my\u015Bli","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176839.jpg","",["JM"]],"63840457":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63840458":["
Widzowie \u015Bledz\u0105 rozprawy s\u0105dowe, kt\u00F3rym przewodniczy s\u0119dzia Judy Sheindlin, s\u0142yn\u0105ca ze stanowczo\u015Bci, zdroworozs\u0105dkowego podej\u015Bcia, przenikliwo\u015Bci oraz ci\u0119tego j\u0119zyka i charakterystycznych dowcipnych komentarzy. Prowadzone przez ni\u0105 post\u0119powania dotycz\u0105 drobnych spraw cywilnych takich jak niesp\u0142acone d\u0142ugi, niedotrzymane umowy, zerwane zar\u0119czyny, problemy dotycz\u0105ce wsp\u00F3lnych nieruchomo\u015Bci czy uszkodzenia cia\u0142a lub w\u0142asno\u015Bci prywatnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2046563.jpg","",[]],"63840459":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63840460":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63840461":["Ania, c\u00F3rka Leny, obchodzi 18. urodziny. Dziewczyna pod nieobecno\u015B\u0107 matki szykuje potajemn\u0105 imprez\u0119 w domu Szulca. Z konwoju ucieka niebezpieczny przest\u0119pca, kt\u00F3ry szuka schronienia w bloku policjanta i trafia na urodzinowe spotkanie. Tam zaczyna terroryzowa\u0107 go\u015Bci nabit\u0105 broni\u0105. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 negocjacje z policj\u0105. Przest\u0119pca \u017C\u0105da sprowadzenia do lokalu jego \u017Cony, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 kluczem w tej sprawie. Witacki wysy\u0142a do domu Szulca oddzia\u0142 antyterroryst\u00F3w. Lena strasznie boi si\u0119 o c\u00F3rk\u0119. Tymczasem na obrze\u017Cach miasta dochodzi do wypadku busa pasa\u017Cerskiego podr\u00F3\u017Cuj\u0105cego z Holandii. Jest du\u017Co ofiar. Bia\u0142ach ma z\u0142e przeczucia, a do tego dzwoni do niego m\u0142odsza c\u00F3rka z niepokoj\u0105cymi informacjami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["AD"]],"63840462":["Re\u017C.: Eric Laneuville.
Podczas kempingowej wycieczki dru\u017Cyny skautek, do kt\u00F3rej nale\u017Cy Grace, c\u00F3rka Danny'ego, uzbrojony m\u0119\u017Cczyzna strzela do McGarretta i zamyka wszystkich w starym magazynie. Bierze zak\u0142adnik\u00F3w. Wspania\u0142a wyprawa zmienia si\u0119 w ob\u00F3z przetrwania. Tymczasem Adam przedstawia Kono swojego brata, Michaela, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63840463":["Re\u017C.: Gwyneth Horder-Payton.
Max codziennie zatrzymuje si\u0119 przy oddziale banku, by z\u0142o\u017Cy\u0107 depozyt i poflirtowa\u0107 ze \u015Bliczn\u0105 kasjerk\u0105 Leilani, w kt\u00F3rej si\u0119 podkochuje. Pewnego dnia, tu\u017C po tym jak kobieta zgadza si\u0119 um\u00F3wi\u0107 z nim na randk\u0119, do plac\u00F3wki wpadaj\u0105 zamaskowani m\u0119\u017Cczy\u017Ani i ka\u017C\u0105 pracownikom opr\u00F3\u017Cni\u0107 kasy. Jeden z klient\u00F3w, Jim Reynolds, postanawia sprzeciwi\u0107 si\u0119 z\u0142odziejom, przez co on i Leilani zostaj\u0105 postrzeleni. Maksowi udaje si\u0119 udzieli\u0107 obojgu pierwszej pomocy. Wkr\u00F3tce zjawia si\u0119 z odsiecz\u0105 oddzia\u0142 policji. Tymczasem Danny rozpoczyna dochodzenie w sprawie listu z pogr\u00F3\u017Ckami, zaadresowanego do modelki Victoria's Secret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63840464":["Obok komendy pojawia si\u0119 cz\u0142owiek z koktajlem Mo\u0142otowa w r\u0119ku. Bia\u0142ach rozpoznaje w nim swojego szkolnego koleg\u0119. To pozwala szybciej nawi\u0105za\u0107 mu z nim kontakt i w rezultacie opanowa\u0107 niebezpieczn\u0105 sytuacj\u0119. W czasie przes\u0142uchania okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zosta\u0142 oskar\u017Cony o \u015Bmiertelne potr\u0105cenie m\u0142odej kobiety, do czego si\u0119 nie przyznaje. Twierdzi, \u017Ce zosta\u0142 wrobiony. Rozpoczyna si\u0119 \u017Cmudne \u015Bledztwo. Tymczasem na komendzie pojawia si\u0119 zatroskana Jaskowska. By\u0142a komendant oferuje jej swoj\u0105 pomoc. Lena i Szulc spotykaj\u0105 si\u0119 w tajemnicy. Kami\u0144ska postanawia wyzna\u0107 swojej c\u00F3rce prawd\u0119 o nowym zwi\u0105zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178970.jpg","",["AD"]],"63840465":["Matka zg\u0142asza zagini\u0119cie swojej c\u00F3rki, Dominiki. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna nie \u017Cyje. Wszystko wskazuje na samob\u00F3jstwo, lecz pojawiaj\u0105 si\u0119 w\u0105tpliwo\u015Bci. Dziewczyna skrywa\u0142a sekret, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142 komu\u015B bardzo zaszkodzi\u0107. Tymczasem Paulina Wach pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 si\u0119 po wypadku. K\u0142opot\u00F3w przysparza jej jednak dorastaj\u0105ca c\u00F3rka Agata. Restauracji S\u0142onia i Walczaka coraz s\u0142abiej prosperuje. Kuba wpada na pomys\u0142, kt\u00F3ry rozwi\u0105\u017Ce wszystkie problemy. Wsp\u00F3lnik jest jednak sceptyczny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178977.jpg","",["N"]],"63840466":["Re\u017C.: Ryan Little.
Oficer Jack Wosick (Luke Goss), skompromitowany na polu walki, otrzymuje szans\u0119, by odkupi\u0107 swoje winy. Musi stan\u0105\u0107 na czele jednostki, kt\u00F3ra z\u0142o\u017Cona jest z \u017Co\u0142nierzy wyrzutk\u00F3w, i razem z ni\u0105 przedosta\u0107 si\u0119 za lini\u0119 wroga. Ich cel to odnale\u017A\u0107, a nast\u0119pnie zniszczy\u0107 eksperymentaln\u0105 wyrzutni\u0119 rakiet V3. Dzi\u0119ki niej szala zwyci\u0119stwa mog\u0142aby przechyli\u0107 si\u0119 na stron\u0119 Niemiec. Oddzia\u0142 wspiera niemiecki weteran Legii Cudzoziemskiej, Hans Picault (Dolph Lundgren), oraz pu\u0142kownik Redding (Mickey Rourke), kt\u00F3ry pami\u0119ta jeszcze okopy I wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175927.jpg","",[]],"63840467":["Re\u017C.: Joseph Zito.
Komandos Specnazu Niko\u0142aj (Dolph Lundgren) zostaje wys\u0142any do Afryki na niebezpieczn\u0105 misj\u0119. Jej celem jest wyeliminowanie antykomunistycznych si\u0142 opozycyjnych. Na miejscu Nikolai obserwuje, jak Kuba\u0144czycy i Rosjanie zn\u0119caj\u0105 si\u0119 nad miejscow\u0105 ludno\u015Bci\u0105. Przera\u017Caj\u0105ca machina wojenna sprawia, \u017Ce postanawia stan\u0105\u0107 po stronie uci\u015Bnionych. Rozpoczyna samotn\u0105 krucjat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178152.jpg","",[]],"63840468":["Prowadz\u0105cy prezentuje najbardziej odwa\u017Cne i szalone nagrania odnalezione w sieci, ukazuj\u0105ce nieszcz\u0119\u015Bliwe wypadki \"domoros\u0142ych\" kaskader\u00F3w. Nast\u0119pnie wyja\u015Bnia przyczyny niepowodze\u0144 \u015Bmia\u0142k\u00F3w, zestawiaj\u0105c je z prawami fizyki, chemii czy biologii. Wykorzystuje w tym celu specjalnie przygotowane animacje, a tak\u017Ce emituje materia\u0142 filmowy w zwolnionym tempie, omawiaj\u0105c go sekunda po sekundzie. Widzowie zobacz\u0105 zmagania \"bohater\u00F3w\" w r\u00F3\u017Cnych sytuacjach. Filmiki s\u0105 bardzo dok\u0142adnie analizowane, obna\u017Caj\u0105c przy tym brak wyobra\u017Ani lub wiedzy ryzykant\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"63840469":["Star Death: The Last Generation","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",["N"]],"63840470":["Death: Putting the Fun in Funeral","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",["N"]],"63840471":["Pierwszym z bohater\u00F3w odcinka jest Rafa\u0142 Miszkiel, kt\u00F3ry po powa\u017Cnym wypadku straci\u0142 r\u0119k\u0119 oraz wyl\u0105dowa\u0142 na w\u00F3zku inwalidzkim. Nie za\u0142ama\u0142 si\u0119 jednak i postanowi\u0142 za\u0142o\u017Cy\u0107 kana\u0142 na YouTubie, gdzie pokazuje jak wygl\u0105da codzienne \u017Cycie osoby niepe\u0142nosprawnej. Rozwija te\u017C swoje zainteresowania, takie jak gotowanie, gry wideo czy sport. Drugi super cz\u0142owiek to Rafa\u0142 Gr\u0119\u017Alikowski, kt\u00F3rzy marzy\u0142, aby zosta\u0107 zawodowym \u017Co\u0142nierzem. Jego plany pokrzy\u017Cowa\u0142 jednak rak ko\u015Bci oraz powi\u0105zana z nim amputacja nogi. M\u0119\u017Cczyzna postanowi\u0142 skupi\u0107 si\u0119 na uprawianiu sportu. Pr\u00F3bowa\u0142 wielu dyscyplin, lecz najwi\u0119cej sukces\u00F3w odni\u00F3s\u0142 w podnoszeniu sztangi le\u017C\u0105c - jest w niej wielokrotnym mistrzem Polski. Obecnie jego najwi\u0119ksza pasja to podr\u00F3\u017Ce rowerowe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/679cebd019cad7e8d314dd28ca3f55b2",["N"]],"63840472":["Marcin Szyca wyl\u0105dowa\u0142 na w\u00F3zku po wypadku na motocrossie. Pocz\u0105tkowo by\u0142 za\u0142amany, jednak zdecydowa\u0142 si\u0119 zawalczy\u0107 o swoje \u017Cycie poprzez mordercz\u0105 rehabilitacj\u0119. Ci\u0119\u017Cka praca zaowocowa\u0142a szcz\u0119\u015Bciem rodzinnym oraz powodzeniem w biznesie. Marcin otworzy\u0142 m.in. w\u0142asny o\u015Brodek, w kt\u00F3rym pomaga osobom znajduj\u0105cym si\u0119 w podobnej sytuacji. Kolejna bohaterka odcinka to Adrianna Zawadzi\u0144ska choruj\u0105ca na rdzeniowy zanik mi\u0119\u015Bni. W 2016 roku kobieta postanowi\u0142a wystartowa\u0107 w konkursie pi\u0119kno\u015Bci i zdoby\u0142a tytu\u0142 Miss Polski na W\u00F3zku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/0443efc197e587ec562e953a52acfb04",["N"]],"63840473":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"63840474":["Bohater odcinka to Bartek Osta\u0142owski, kt\u00F3ry w wieku 19 lat straci\u0142 obie r\u0119ce w wypadku komunikacyjnym. Mimo wszystko, zosta\u0142 pierwszym na \u015Bwiecie zawodowym kierowc\u0105 prowadz\u0105cym samoch\u00F3d za pomoc\u0105 st\u00F3p. Poza driftem, Bartek zajmuje si\u0119 tak\u017Ce malarstwem i tworzy przepi\u0119kne obrazy. W kolejnej cz\u0119\u015Bci programu autorzy przygotowali relacj\u0119 z konkursu Miss \u015Awiata na W\u00F3zku, w kt\u00F3rym udzia\u0142 wzi\u0119\u0142a Adrianna Zawadzi\u0144ska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835518.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ade6aec60ea0f6d3404ac8193f0a54da",["N"]],"63840475":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63840476":["Wielkie odliczanie. Szanta\u017C
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 w\u0142a\u015Bciciel salonu samochodowego, kt\u00F3ry jest szanta\u017Cowany. M\u0119\u017Cczyzna otrzymuje zdj\u0119cia sugeruj\u0105ce, \u017Ce \u0142\u0105cz\u0105 go bliskie stosunki z atrakcyjn\u0105 asystentk\u0105, cho\u0107 nie jest to prawd\u0105. Szanta\u017Cysta chce dosta\u0107 10 tysi\u0119cy z\u0142otych w ci\u0105gu trzech dni, w przeciwnym razie opublikuje fotografie. Klient obawia si\u0119, \u017Ce w jego rzekomy romans uwierzy \u017Cona, kt\u00F3ra uchodzi za bardzo zazdrosn\u0105. Zleceniodawca podejrzewa, \u017Ce za szanta\u017Cem mo\u017Ce sta\u0107 kto\u015B z jego pracownik\u00F3w. Novy rozpoczyna prac\u0119 w salonie, mo\u017Ce tak\u017Ce liczy\u0107 na pomoc Francuzki. Tymczasem Serb i Diablo zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 zagini\u0119cia 19-letniego ch\u0142opaka. Zosta\u0142 on oskar\u017Cony o w\u0142amanie do sklepu. Starszy brat ch\u0142opaka obawia si\u0119, \u017Ce ten ponownie do\u0142\u0105czy\u0142 do gangu. Ma jednak nadziej\u0119, \u017Ce uda si\u0119 jeszcze zawr\u00F3ci\u0107 go na dobr\u0105 drog\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/14f5b7bcc0ef4f6cc7904875bda41ef8",["N"]],"63840477":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103641.jpg","",["JM"]],"63840478":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63840479":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63840480":["
Malownicza pla\u017Ca w s\u0142onecznym Santa Monica sprawia wra\u017Cenie raju na ziemi, lecz to tylko pozory. W morzu i na wybrze\u017Cu czyha wiele niebezpiecze\u0144stw. Zesp\u00F3\u0142 ratownik\u00F3w, kt\u00F3rego szefem jest do\u015Bwiadczony Mitch Buchannon (David Hasselhoff), czuwa nad bezpiecze\u0144stwem pla\u017Cowicz\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowuje nastoletniego syna Hobiego. Do zespo\u0142u nale\u017Cy atrakcyjna April (Kelly Packard) oraz odwa\u017Cni Craig (Parker Stevenson) i Newman (Michael Newman). Na egzotycznym wybrze\u017Cu czeka m\u0142odych ratownik\u00F3w wiele trudnych zada\u0144, przyg\u00F3d i p\u0142omiennych romans\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"63840481":["Re\u017C.: Helmut Metzger.
Na autostradzie ginie kierowca ci\u0119\u017Car\u00F3wki. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B wcze\u015Bniej majstrowa\u0142 przy jego samochodzie. Andr\u00E9 i Semir nie wiedz\u0105, \u017Ce by\u0142 to ostatni z serii wypadk\u00F3w na zam\u00F3wienie. Ju\u017C od pewnego czasu Lutz Heitkamp i J\u00FCrgen Henze za\u0142atwiali ubezpieczenia i przekupywali kierowc\u00F3w, aby celowo uszkadzali oni swoje samochody. Dochodzi\u0142o do kolizji. Heitkamp stwierdza\u0142 p\u00F3\u017Aniej, \u017Ce przewo\u017Cony towar do niczego si\u0119 ju\u017C nie nadaje. Henze go odkupywa\u0142 i nast\u0119pnie sprzedawa\u0142 na pchlim targu. Jeden z kierowc\u00F3w dowiedzia\u0142 si\u0119 o wszystkim i chcia\u0142 przyst\u0105pi\u0107 do sp\u00F3\u0142ki. \u015Aci\u0105gn\u0105\u0142 przez to na siebie niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"63840482":["W programie pojawi si\u0119 wega\u0144ski bekon, czyli kuchenne sztuczki na zast\u0105pienie produkt\u00F3w pochodzenia zwierz\u0119cego ich ro\u015Blinnymi odpowiednikami. Widzowie poznaj\u0105 symbol Meksyku - aksolotla. Zwierz\u0119 jest zagro\u017Cone. Ekipa opowie o projekcie na rzecz jego ratowania oraz o jego roli w kulturze kraju. Przedstawione zostan\u0105 te\u017C ciekawostki dotycz\u0105ce kawy oraz ekologicznej inwestycji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63840483":["Azor
Karol chce przypodoba\u0107 si\u0119 dyrektorowi Marsza\u0142kowi i decyduje si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w prowadzonej przez \u017Con\u0119 szefa akcji pomocy zoo. Postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 os\u0142em. Pamela z tej okazji odwiedza osobi\u015Bcie pani\u0105 Krawczykow\u0105 i informuj\u0105 j\u0105 o tym w taki spos\u00F3b, \u017Ce Alinka zaczyna podejrzewa\u0107 Karola o posiadanie nie\u015Blubnego dziecka z inn\u0105 kobiet\u0105. Wkr\u00F3tce wszystko si\u0119 wyja\u015Bnia, bo Krawczyk wraca do domu ze zwierz\u0119ciem. Okazuje si\u0119, \u017Ce z powodu remontu w ogrodzie zoologicznym ka\u017Cdy opiekun musi wzi\u0105\u0107 swojego pupila do siebie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/2a085d1e7d25de2917caefe46886b95e",[]],"63840484":["Ukryte kamery
Karol da\u0142 si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 i zgodzi\u0142 si\u0119 na zainstalowanie w swoim mieszkaniu ukrytych kamer. Nie powiedzia\u0142 jednak nic o tym Alinie. Ca\u0142a okolica, a tak\u017Ce s\u0105siedzi i rodzina, mo\u017Ce teraz ogl\u0105da\u0107 to, co dzieje si\u0119 w domu Krawczyk\u00F3w. Karol i Tadek postanawiaj\u0105 uatrakcyjni\u0107 nieco to widowisko. W tym celu pisz\u0105 scenariusz serialu. Wtedy pojawiaj\u0105 si\u0119 prawdziwe k\u0142opoty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/21b216b37ac9defe113a603cb4fce105",[]],"63840485":["Rachwa\u0142 odwiedza siostra. Stara si\u0119 przekona\u0107 Karolin\u0119, \u017Ce jej problemy nale\u017C\u0105 do przesz\u0142o\u015Bci. Policjantka nie daje si\u0119 jednak zmanipulowa\u0107. Po wizycie Ewy Karolina zauwa\u017Ca, \u017Ce z jej portfela znikn\u0119\u0142y pieni\u0105dze. Na odprawie Jaskowska przedstawia nowego pracownika, Juliusza. Policjanci domy\u015Blaj\u0105 si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma pom\u00F3c zm\u0119czonemu Profosowi. Tymczasem Miko\u0142aj i Karolina interweniuj\u0105 w sprawie nielegalnej wyprzeda\u017Cy gara\u017Cowej. Sprawa ko\u0144czy si\u0119 interwencj\u0105 Biura Operacji Antyterrorystycznych. Jeszcze tego samego dnia patrol otrzymuje wezwanie ze studia filmowego, gdzie kto\u015B ukrad\u0142 nowy film i wrzuci\u0142 go do sieci na dwa miesi\u0105ce przed premier\u0105. Technicy musz\u0105 zbada\u0107 \u015Blady i spr\u00F3bowa\u0107 opowiedzie\u0107 na pytanie, w jaki spos\u00F3b obraz przedosta\u0142 si\u0119 do sieci. W trakcie \u015Bledztwa na jaw wychodzi romans monta\u017Cysty z jedn\u0105 z aktorek. Karolin\u0119 zatrzymuje Mariusz. Ma do przekazania wa\u017Cne informacje na temat jej siostry.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175497.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8dfbdf52520506195ed0032dcd720fee",["N"]],"63840486":["Potworne znalezisko\/UFO
Agata wzywa detektyw\u00F3w do domu, boj\u0105c si\u0119 zdradzi\u0107, czego dotyczy sprawa. Od jakiego\u015B czasu jej m\u0105\u017C, Maciek, zachowuje si\u0119 podejrzanie. Kobieta obawia si\u0119, \u017Ce jest on seryjnym morderc\u0105. Znalaz\u0142a w jego rzeczach r\u00F3\u017Cnokolorowe kosmyki w\u0142os\u00F3w. Septagon odbiera r\u00F3wnie\u017C zg\u0142oszenie od zdesperowanej \u017Cony lokalnego biznesmena z pobliskiego miasteczka, kt\u00F3ry zagin\u0105\u0142 na polowaniu, na kt\u00F3re wybra\u0142 si\u0119 razem z bratem. Okazuje si\u0119, \u017Ce rodze\u0144stwo prowadzi wsp\u00F3lnie dochodow\u0105 firm\u0119. W trakcie \u015Bledztwa Diablo i Szef przepytuj\u0105 okoliczne osoby, kt\u00F3re opowiadaj\u0105 o dziwnych odg\u0142osach i \u015Bwiat\u0142ach w lesie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/8434bbe6b0a7dec13da71ad794632b04",["JM"]],"63840487":["Wymarzona mama
Kto\u015B sabotuje randki Doroty, w\u0142a\u015Bcicielki sklepu z deskorolkami. Podejrzewa ona by\u0142ego partnera, Tadka, kt\u00F3ry nie m\u00F3g\u0142 pogodzi\u0107 si\u0119 z ich rozstaniem. Prosi o pomoc swoj\u0105 kole\u017Cank\u0119, Majk\u0119. Ekspertka sprawdza, czy jej zarzuty s\u0105 s\u0142uszne. Plan jest nast\u0119puj\u0105cy: trzeba zastawi\u0107 pu\u0142apk\u0119 na niezno\u015Bnego sabota\u017Cyst\u0119. Do tego zadania idealnie nadaje si\u0119 Cyryl, wieloletni wsp\u00F3\u0142pracownik biura Anki. Tymczasem 17-letni Mi\u0142osz, kt\u00F3ry dorabia sobie w sklepie Doroty, zwierza si\u0119 ojcu z dr\u0119cz\u0105cej go sercowej rozterki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2149625.jpg","",["N"]],"63840488":["Joe Malina poszukuje z\u0142ota w starej, opuszczonej kopalni. Odpala \u0142adunki wybuchowe. W tym samym momencie do kopalni wbiega dziecko jego s\u0105siad\u00F3w, Wally. Niestety, nie mo\u017Cna ju\u017C zapobiec eksplozji. W wyniku wybuchu dziecko zostaje uwi\u0119zione w jednym z korytarzy. Joe jest ci\u0119\u017Cko ranny. Udaje mu si\u0119 jednak powiadomi\u0107 o wypadku Za\u0142og\u0119 A. Natychmiast zostaje podj\u0119ta akcja ratunkowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170096.jpg","",[]],"63840489":["Jajeczko Faberge
Karol by\u0142 na przyj\u0119ciu u dyrektora Marsza\u0142ka. Przyni\u00F3s\u0142 stamt\u0105d Alinie - w\u015Bciek\u0142ej, \u017Ce nie zosta\u0142a zabrana na imprez\u0119, ma\u0142y prezent. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to bardzo cenne ozdobne jajeczko Faberge. \u017Bona szefa, Pamela Marsza\u0142ek, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce ono zosta\u0142o skradzione, postanawia je odzyska\u0107 i zawiadamia policj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/1ab9e3cb77d51dc094a1d9cdaa72a70b",[]],"63840490":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170244.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/fdcd9fbbde14a41ed28e0382dec9fa71",[]],"63840491":["Ekipa odwiedzi sklep, w kt\u00F3rym klienci robi\u0105c zakupy bior\u0105 udzia\u0142 w badaniach rynku i testowaniu nowych produkt\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 Brytyjczyka, kt\u00F3ry lubi chodzi\u0107 w szpilkach i sp\u00F3dnicach oraz mistrza etykiety, kt\u00F3ry prowadzi kursy savoir vivre'u. Specjalny wys\u0142annik spr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, kto jest autorem pierwszego przepisu na tortellini. W tej sprawie toczy si\u0119 sp\u00F3r mi\u0119dzy Moden\u0105 a Boloni\u0105. Nie zabraknie ciekawostek o niezwyk\u0142ej azjatyckiej ro\u015Blinie - pandanie. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bni\u0105, czym jest statyczna elektryczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2047806.jpg","",["N"]],"63840492":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown.
W jednym z kontener\u00F3w na \u015Bmieci zostaje znalezione cia\u0142o m\u0142odego m\u0119\u017Cczyzny. Detektywi badaj\u0105 okoliczno\u015Bci jego \u015Bmierci. Odkrywaj\u0105, \u017Ce zmar\u0142y, Walter Danzig, pracowa\u0142 jako dor\u0119czyciel s\u0105dowy. W ci\u0105gu ostatniego miesi\u0105ca dor\u0119czy\u0142 a\u017C 200 pozw\u00F3w - lista podejrzanych jest wi\u0119c wyj\u0105tkowo d\u0142uga. W toku dochodzenia wychodzi na jaw, \u017Ce prawdziw\u0105 pasj\u0105 ofiary by\u0142y gry komputerowe. Morderstwo pope\u0142niono tu\u017C przed rozpocz\u0119ciem mistrzostw. Okazuje si\u0119, \u017Ce na konwencie dosz\u0142o do wielu wirtualnych zbrodni. \u015Aledczy zastanawiaj\u0105 si\u0119, dlaczego wi\u0119c Walter sta\u0142 si\u0119 prawdziwym celem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170093.jpg","",[]],"63840493":["Re\u017C.: Allison Liddi-Brown, Jerry Levine.
Detektyw Mac Tylor otrzymuje na sw\u00F3j telefon kom\u00F3rkowy zdj\u0119cie martwej m\u0142odej kobiety, kt\u00F3ra le\u017Cy na za\u015Bnie\u017Conych schodach. Jo Danville otrzyma\u0142a identyczn\u0105 wiadomo\u015B\u0107. Ofiar\u0105 jest ich podw\u0142adna, laborantka Jessica Drake. Fotografia wygl\u0105da jak upiorna kopia starego zdj\u0119cia. W latach 50. w szokuj\u0105co podobnych okoliczno\u015Bciach zgin\u0119\u0142a Lana Gregory. \u015Aledczy rozpoczynaj\u0105 dochodzenie. Morderca sprzed lat nigdy nie zosta\u0142 odnaleziony. Lindsay i Danny uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce kluczem do rozwi\u0105zania zagadki jest fakt, \u017Ce przest\u0119pca starannie zatar\u0142 wszelkie \u015Blady i dopilnowa\u0142 wszystkich szczeg\u00F3\u0142\u00F3w. Musi by\u0107 to osoba, kt\u00F3ra dobrze zna\u0142a spraw\u0119 z lat 50. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 Harlan Porter, pracownik dzia\u0142u balistyki nowojorskiego CSI. Technik podkochiwa\u0142 si\u0119 w zmar\u0142ej kobiecie, fascynowa\u0142 si\u0119 morderstwem sprzed lat i na dodatek znikn\u0105\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170093.jpg","",[]],"63840494":["Nad ranem nieznani sprawcy w\u0142amuj\u0105 si\u0119 na teren magazynu Izby Celnej. Gin\u0105 dwie tony tytoniu, kt\u00F3re by\u0142y w depozycie. W trakcie w\u0142amania ginie stra\u017Cnik. Policjanci szukaj\u0105 punkt\u00F3w zaczepienia, ale przest\u0119pcy byli dobrze przygotowani do tego napadu. Jedynym \u017Ar\u00F3d\u0142em informacji mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 kierowca wcze\u015Bniej przechwyconego transportu z tytoniem. Ten jednak dobrze si\u0119 ukry\u0142 przed policj\u0105. W miar\u0119 rozwoju \u015Bledztwa sytuacja staje si\u0119 coraz bardziej niebezpieczna. Tymczasem G\u00F3rska znika w trakcie pracy. Dziewczyna udaje si\u0119 do sypialni ze swoim ch\u0142opakiem. Jagie\u0142\u0142o ma dla Kubisa kilka wa\u017Cnych informacji dotycz\u0105cych Bossa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170184.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6d5a05bc28cdbfe20375b7f01aa7a28a",["N"]],"63840495":["Re\u017C.: Larry Teng.
Gubernator Denning zleca oddzia\u0142owi McGarretta dyskretne \u015Bledztwo w sprawie morderstwa prostytutki. Dziewczyn\u0119 znaleziono martw\u0105 w \u0142\u00F3\u017Cku kongresmena Chrisa Freeda. Polityk gdzie\u015B znikn\u0105\u0142. Tymczasem Danny idzie do s\u0105du, gdzie toczy si\u0119 sprawa o opiek\u0119 nad jego c\u00F3rk\u0105. Je\u015Bli uda mu si\u0119 uzyska\u0107 cz\u0119\u015Bciow\u0105 opiek\u0119 nad Grace, jej matka nie b\u0119dzie mog\u0142a wywie\u017A\u0107 dziewczynki z wyspy, na kt\u00F3r\u0105 funkcjonariusz przeprowadzi\u0142 si\u0119 z New Jersey tylko po to, by nie traci\u0107 kontaktu z dzieckiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170084.jpg","",["N"]],"63840496":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"63840497":["Podw\u00F3jne \u017Cycie 31 latka wychodzi na jaw
Sylwia leci z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105 Aldon\u0105 na Ibiz\u0119, gdzie partner tej pierwszej, Mateusz, pracuje jako agent nieruchomo\u015Bci. Sylwia chce mu zrobi\u0107 niespodziank\u0119. Nie wie, \u017Ce Mateusz prowadzi podw\u00F3jne \u017Cycie - na wyspie zdradza j\u0105 z Maj\u0105, kt\u00F3ra nie wie o istnieniu Sylwii. M\u0119\u017Cczyzna dziwnie si\u0119 zachowuje i trzyma Sylwi\u0119 na dystans, co budzi jej podejrzenia. W ko\u0144cu prawda wychodzi na jaw. Zdradzana kobieta chce wraca\u0107 do kraju, ale Aldona namawia j\u0105 na przygotowanie zemsty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2113209.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/89052f2708931bf6e18646afec58f7db",["N"]],"63840498":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"63840499":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63840500":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"63840501":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"63840340":["Porwanie z nami\u0119tno\u015Bci
Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0119\u017Ca biznesmena. Wszystko wskazuje na porwanie, ale nikt nie \u017C\u0105da okupu. W trakcie \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw nowe fakty z \u017Cycia zaginionego. Detektywi walcz\u0105 z czasem, \u017Ceby odszuka\u0107 przedsi\u0119biorc\u0119 \u017Cywego oraz zapobiec kolejnemu rozlewowi krwi... Pawe\u0142 Lasecki chce wr\u00F3ci\u0107 do s\u0142u\u017Cby po postrzale, ale okazuje si\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie to takie proste. Natalia i Kuba podtrzymuj\u0105 koleg\u0119 na duchu i wspieraj\u0105 go w walce o powr\u00F3t do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63840341":["Syn
Nastolatek zostaje porwany spod szko\u0142y. Okazuje si\u0119, \u017Ce ucze\u0144 od dawna sprawia\u0142 k\u0142opoty, mia\u0142 te\u017C do czynienia z narkotykami. Sprawa komplikuje si\u0119, gdy wychodz\u0105 na jaw hazardowe d\u0142ugi ojca ch\u0142opaka i jego kontakty z podejrzanymi naci\u0105gaczami. W rozwi\u0105zaniu sprawy Olgierdowi i Krystianowi pomaga Maja, kt\u00F3ra prowadzi w \u015Ar\u00F3dmie\u015Bciu \u015Bledztwo w sprawie oszust\u00F3w z salon\u00F3w gier. Olgierd zdaje sobie spraw\u0119, \u017Ce wci\u0105\u017C czuje co\u015B do swojej kole\u017Canki i inicjuje spotkanie na prywatnym gruncie...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63840342":["\u017Bycie od kuchni
W jad\u0142odajni zostaje zamordowana kucharka. Pocz\u0105tkowo \u015Bledztwo wskazuje na napad, kt\u00F3rego ofiara mog\u0142a by\u0107 \u015Bwiadkiem. Tragiczna przesz\u0142o\u015B\u0107 kobiety oraz jej niejasne kontakty z klientami naprowadzaj\u0105 detektyw\u00F3w na w\u0142a\u015Bciwy trop. Tymczasem Natalia ustala, \u017Ce Danuta spotyka si\u0119 z nowym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej na temat adoratora przyjaci\u00F3\u0142ki. Piotr jest zaniepokojony takim obrotem sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",["N"]],"63840343":["Anka wykrzykuje Paw\u0142owi, \u017Ce nie zamierza czeka\u0107 na niego w kuchni. Przypomina, \u017Ce je\u015Bli mu si\u0119 to nie podoba, mo\u017Ce si\u0119 wyprowadzi\u0107. Zuza dostaje pochwa\u0142\u0119 od prezes banku za wyniki w pracy. Patrycj\u0119 i Micha\u0142a odwiedza Edyta, kole\u017Canka m\u0119\u017Cczyzny z Kopenhagi. Pretekstem jej wizyty s\u0105 wsp\u00F3lne zdj\u0119cia z wyjazdu. Inga poznaje Anit\u0119. Hania jest ni\u0105 zachwycona, co wzbudza w Indze zazdro\u015B\u0107. Pozosta\u0142e przyjaci\u00F3\u0142ki martwi\u0105 si\u0119 o Gruszewsk\u0105 i wyci\u0105gaj\u0105 j\u0105 na kr\u0119gle. Dorota zapisuje siebie i \u0141ukasza do szko\u0142y rodzenia. M\u0119\u017Cczyzna przypomina jej, \u017Ce nie zostaje ojcem po raz pierwszy. Jasiek zabiera Zuz\u0119 na przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 poza Warszaw\u0119. Patrycja po powrocie z pracy zastaje w domu zamiast Micha\u0142a, jego matk\u0119. Tymczasem w\u0142a\u015Bciciel lokalu, w kt\u00F3rym mie\u015Bci si\u0119 muffiniarnia, podnosi czynsz o sto procent.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844177.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/38d2a638c52426a1b88c7b64524c4a4b",["N"]],"63840344":["Kate przychodzi do mieszkania Ingi i o\u015Bwiadcza, \u017Ce si\u0119 do niej wprowadza. Zaskoczona Inga martwi si\u0119 swoj\u0105 nie najlepsz\u0105 kondycj\u0105 finansow\u0105. Anka z kolei smuci si\u0119, \u017Ce b\u0119dzie musia\u0142a zamkn\u0105\u0107 muffiniarni\u0119. Pawe\u0142 namawia j\u0105, by zosta\u0142a \"luksusow\u0105 pani\u0105 domu\". Za rad\u0105 Zuzy i Patrycji Inga i Anka decyduj\u0105 si\u0119 zamkn\u0105\u0107 lokal. Dziewczyny niepokoj\u0105 si\u0119 o przysz\u0142o\u015B\u0107, ale Zuza nastraja je optymistycznie. Nowy asystent Markiewicz, Darek, wyznaje jej, \u017Ce praca w banku nie sprawia mu przyjemno\u015Bci, a jego prawdziw\u0105 pasj\u0105 jest \u015Bpiew i kabaret. Prze\u0142o\u017Cona namawia go, by spr\u00F3bowa\u0142 swoich si\u0142. Patrycja i Micha\u0142 chc\u0105 wej\u015B\u0107 do nowego mieszkania, by zmierzy\u0107 kuchni\u0119 i \u0142azienk\u0119. Na ich drodze staje dozorca, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce nie mo\u017Ce ich wpu\u015Bci\u0107. Micha\u0142 jest w\u015Bciek\u0142y, a zarazem zaniepokojony ca\u0142\u0105 sytuacj\u0105. Kolejnego dnia, gdy telefonicznie ustala z deweloperem przyczyny zaj\u015Bcia, przypadkowo potr\u0105ca Sebo, kt\u00F3ry w\u0142a\u015Bnie wychodzi\u0142 z Patrycj\u0105 z salonu fryzjerskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844177.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6aa90202385ad825c14d169a8bfb46f3",["N"]],"63840345":["Dorota proponuje Indze, \u017Ce wkr\u0119ci j\u0105 do swojej bran\u017Cy. Inga nie sprawdza si\u0119 jednak w roli sprzedawcy nieruchomo\u015Bci i podejmuje wyzwanie w banku Zuzy. Micha\u0142 prosi Markiewicz o porad\u0119 dotycz\u0105c\u0105 finans\u00F3w. Sp\u0142acanie kredytu staje si\u0119 dla niego coraz trudniejsze. On i Patrycja mog\u0105 straci\u0107 wymarzone mieszkanie. Zuza obiecuje, \u017Ce nic nie powie przyjaci\u00F3\u0142ce. Anka nie wychodzi z roli \"ekskluzywnej pani domu\", co wyra\u017Anie nie podoba si\u0119 Paw\u0142owi. Kobieta organizuje wystawn\u0105 kolacj\u0119 i zaprasza przyjaci\u00F3\u0142ki wraz z partnerami. Dziewczyny maj\u0105 okazj\u0119 pozna\u0107 Janka i Roberta. Inga, Zuza i ich towarzysze ko\u0144cz\u0105 wiecz\u00F3r w klubie. Po powrocie do mieszkania Zuza i Jasiek nami\u0119tnie si\u0119 ca\u0142uj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844177.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e50ce8766bb56c48ca943d52c3ce4724",["N"]],"63840346":["Inga poznaje w nowej pracy przystojnego W\u0142ocha o imieniu Francesco (Stefano Terrazzino). Okazuje si\u0119, \u017Ce jest on prezesem zagranicznego inwestora banku. Jego zadaniem jest wprowadzenie zmian w strukturze zespo\u0142u. Wszystkie kobiety pracuj\u0105ce w banku s\u0105 pod ogromnym wra\u017Ceniem Francesca. Jedyn\u0105 osob\u0105, kt\u00F3ra nie podziela tych zachwyt\u00F3w, jest Zuza. Wsp\u00F3lna praca Ingi i Zuzy pocz\u0105tkowo uk\u0142ada si\u0119 bardzo dobrze. Kilka najbli\u017Cszych tygodni ma przes\u0105dzi\u0107, czy dziewczyny dogadaj\u0105 si\u0119 na stopie zawodowej. Przed powrotem do Danii Micha\u0142 organizuje w domu romantyczn\u0105 kolacj\u0119. Patrycja jest pozytywnie zaskoczona, cho\u0107 ca\u0142y czas czuje, \u017Ce co\u015B jest nie tak. Nadal nie wie o problemach kredytowych Micha\u0142a, kt\u00F3ry za wszelk\u0105 cen\u0119 pr\u00F3buje za\u0142atwi\u0107 t\u0119 spraw\u0119, nie m\u00F3wi\u0105c o niczym \u017Conie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1844177.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/bc7395881872c29c750db24e709c83a1",["N"]],"63840347":["Materialistka
Frania spotyka na przyj\u0119ciu Ank\u0119, swoj\u0105 dawn\u0105 kole\u017Cank\u0119 z Pragi, kt\u00F3ra zrobi\u0142a karier\u0119 dzi\u0119ki ma\u0142\u017Ce\u0144stwu z bogatym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Anka namawia Frani\u0119 na randk\u0119 z przyjacielem m\u0119\u017Ca, r\u00F3wnie zamo\u017Cnym biznesmenem Waldemarem. Frania pocz\u0105tkowo nie ma na to ochoty, ale w ko\u0144cu postanawia spr\u00F3bowa\u0107. Okazuje si\u0119, \u017Ce Waldemar, wprawdzie mi\u0142y, dowcipny i bardzo bogaty, ma siedemdziesi\u0105t lat. Frania daje si\u0119 jednak zaprosi\u0107 na podr\u00F3\u017C do Pary\u017Ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63840348":["Oda do Kayah
W odwiedziny do Skalskich przychodzi ojciec Karoliny, Witold. Okazuje si\u0119 sympatycznym starszym panem z wielkim poczuciem humoru. Witold zaprzyja\u017Ania si\u0119 z Frani\u0105 i zaprasza j\u0105 na koncert Kayah. Frania jest tym bardzo podekscytowana. Karolina udaje, \u017Ce przyja\u017A\u0144 niani i Witolda nic j\u0105 nie obchodzi, ale jest bardzo zazdrosna. Na dodatek przy\u0142apuje ich w sytuacji, kt\u00F3r\u0105 odbiera jako zaloty. Konrad sugeruje Karolinie, \u017Ce Frania mo\u017Ce zosta\u0107 jej... macoch\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63840349":["Niania porywaczka
Frania pomaga na przystanku kobiecie, kt\u00F3ra ma pod opiek\u0105 kilkoro dzieci i mn\u00F3stwo baga\u017Cu. Gdy bierze na r\u0119ce niemowl\u0119, jego matka znika w tramwaju porwana przez t\u0142um. Frania zostaje na ulicy z obcym dzieckiem w ramionach, zabiera wi\u0119c je do domu Skalskich. Ca\u0142a rodzina jest zauroczona niemowl\u0119ciem. Wtedy w telewizji ukazuje si\u0119 portret pami\u0119ciowy Frani i informacja o porwaniu dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63840350":["Ka\u017Cdy potrzebuje babci
W domu spokojnej staro\u015Bci trwa remont i babcia Frani, Apolonia, musi wyprowadzi\u0107 si\u0119 na kilka dni. Teresa przyprowadza j\u0105 do domu Skalskich. Niestety ani Maks, ani Frania nie zdaj\u0105 sobie sprawy, ile k\u0142opot\u00F3w mo\u017Ce przysporzy\u0107 jedna \u017Cywotna staruszka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176837.jpg","",["N"]],"63840351":["Plajstejszyn
W mieszkaniu Kiepskich zjawia si\u0119 Badura, kt\u00F3ry daje Ferdynandowi w prezencie gr\u0119 komputerow\u0105. Pocz\u0105tkowo nie jest on zainteresowany podarunkiem, wkr\u00F3tce jednak odkrywa jego zalety. Okazuje si\u0119 bowiem, \u017Ce gra staje si\u0119 pasjonuj\u0105ca dla wielu os\u00F3b. Ferdynand dochodzi te\u017C do wniosku, \u017Ce mo\u017Ce ona zast\u0105pi\u0107 Halinie rozrywki, kt\u00F3rych on nie jest jej w stanie zapewni\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d54009f60778bcd451130e86d5140438",["N"]],"63840352":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Kontener
Pa\u017Adzioch proponuje s\u0105siadom, by z\u0142o\u017Cyli si\u0119 na kontener, do kt\u00F3rego wyrzuc\u0105 wszystkie \u015Bmieci z domu i piwnicy. Gdy pojemnik pojawia si\u0119 pod kamienic\u0105, mieszka\u0144cy korzystaj\u0105 z okazji i pozbywaj\u0105 si\u0119 wszystkiego, co maj\u0105 pod r\u0119k\u0105. Wierz\u0105, \u017Ce wkr\u00F3tce kupi\u0105 sobie nowe i lepsze rzeczy. Problem pojawia si\u0119, gdy kobiety dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce to ich zaniedbani m\u0119\u017Cowie nie pasuj\u0105 do wyremontowanych wn\u0119trz kamienicy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e7ec4c5c51e41af16bd2b8058804378d",["N"]],"63840353":["Kapelusz D\u017Ceksona
Arnold Boczek przez przypadek wchodzi w posiadanie kapelusza, kt\u00F3ry nale\u017Ca\u0142 do Michaela Jacksona. W efekcie sam staje si\u0119 bardzo s\u0142awny. Jest zapraszany do program\u00F3w radiowych i telewizyjnych. Non stop kontaktuj\u0105 si\u0119 z nim tak\u017Ce potencjalni kupcy kapelusza. Boczek za rad\u0105 Pa\u017Adziocha stara si\u0119 jak najwi\u0119cej zarobi\u0107 na cennej pami\u0105tce i stale podbija cen\u0119. Wkr\u00F3tce jednak media o nim zapominaj\u0105 i znajduj\u0105 sobie nowy obiekt zainteresowania. On tymczasem, za\u0142amany faktem, \u017Ce nikogo ju\u017C nie obchodzi, popada w alkoholizm i melancholi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77770b50f45e3094f02f9a7077f9afca",["N"]],"63840354":["Trzeba zabi\u0107 t\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107
Halina, Mariola i Helena s\u0105 wielkimi sympatyczkami telenoweli \"Przepis na mi\u0142o\u015B\u0107\". \u017Bona Ferdynanda, \u015Bledz\u0105c perypetie g\u0142\u00F3wnej bohaterki serialu, Danuty, dochodzi do wniosku, \u017Ce ma z ni\u0105 wiele wsp\u00F3lnego. Tymczasem rozchodzi si\u0119 plotka, \u017Ce Danuta ma umrze\u0107. Jej fanki popadaj\u0105 w rozpacz...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/77779ef30cbb1d2ded2fae738fe90836",["N"]],"63840355":["Ch\u0142opi
Halina spotyka na korytarzu kamienicy znajomego lekarza (Krzysztof Dracz) z pracy. Jest zaskoczona, gdy dowiaduje si\u0119, \u017Ce mieszka on u Pa\u017Adzioch\u00F3w. Kiepska zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Helena za plecami m\u0119\u017Ca romansuje z doktorem. Wkr\u00F3tce w mieszkaniu s\u0105siad\u00F3w pojawiaj\u0105 si\u0119 inni obcy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777be16085cc79256deabb401f41a63",["N"]],"63840356":["Powi\u0119kszenie
Jolasia nie jest zadowolona ze swojego wygl\u0105du. Postanawia co\u015B z tym zrobi\u0107 i decyduje si\u0119 powi\u0119kszy\u0107 sobie biust. Niestety, zabieg jest bardzo kosztowny, dlatego te\u017C \u017Cona Waldka szuka r\u00F3\u017Cnych, nie zawsze legalnych sposob\u00F3w, by zdoby\u0107 fundusze. Wkr\u00F3tce zostaje aresztowana i trafia do wi\u0119zienia. Jej spraw\u0119 s\u0105dow\u0105 transmituje telewizja.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777aeaf72f04288143cc03536dfcc43",["N"]],"63840357":["Czumulungma
W mediach pojawia si\u0119 informacja o wielkiej kumulacji w loterii pieni\u0119\u017Cnej. Ferdynand i jego s\u0105siedzi ruszaj\u0105 do kolektury wype\u0142ni\u0107 kupony. Okazuje si\u0119, \u017Ce g\u0142\u00F3wna wygrana pada we Wroc\u0142awiu, a zwyci\u0119zc\u0105 jest mieszkaniec ich osiedla. Kiepski, Pa\u017Adzioch, Boczek i pozostali s\u0105siedzi zaczynaj\u0105 zastanawia\u0107 si\u0119, kto zosta\u0142 milionerem i nie chce si\u0119 do tego przyzna\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/777700c1c18d9d5c019532e1eb416c2d",["N"]],"63840358":["Krzy\u017Cacy
Ferdynand jest zaniepokojony, poniewa\u017C trzy noce z rz\u0119du \u015Bni\u0105 mu si\u0119 Krzy\u017Cacy. Wkr\u00F3tce dowiaduje si\u0119, \u017Ce podobne sny maj\u0105 pozostali mieszka\u0144cy osiedla. Prezes Koz\u0142owski dochodzi do wniosku, \u017Ce nocne wizje s\u0105 ostrze\u017Ceniem dla polskiego narodu przed kolejn\u0105 niemieck\u0105 inwazj\u0105...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777d0392ef07e1e74bb3621f6282f44",["N"]],"63840359":["Poszukiwana, poszukiwany
Halina ma dla m\u0119\u017Ca dobr\u0105 wiadomo\u015B\u0107 - znalaz\u0142a mu znakomit\u0105 posad\u0119. Praca jest lekka, \u0142atwa i przyjemna. Problem w tym, \u017Ce przeznaczona jest dla kobiety. Halina naciska na Ferdynanda, by mimo tego j\u0105 przyj\u0105\u0142. Ten w ko\u0144cu ulega \u017Conie i decyduje si\u0119 podj\u0105\u0107 wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777021cfe93bc260d283ececb4f7646",["N"]],"63840360":["Od Judasza do Kamasza
Mieszka\u0144cy kamienicy przy ulicy \u0106wiartki 3\/4 dowiaduj\u0105 si\u0119 o zmianie proboszcza swojej parafii. Dobrze wszystkim znanego ksi\u0119dza P\u0105czka zast\u0119puje m\u0142ody i energiczny ksi\u0105dz B\u0105czek. Opinie o nowym duchownym s\u0105 podzielone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7777ce5c16155da8a3755527f489b498",["N"]],"63840361":["Re\u017C.: Harold Snoad.
The Candlelight Supper
Hiacynta wydaje kolejn\u0105 kolacj\u0119 przy \u015Bwiecach. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce go\u015Bcie, kt\u00F3rych zaprosi\u0142a na ten wiecz\u00F3r, nie mog\u0105 przyj\u015B\u0107. Za to zjawia si\u0119 nieoczekiwanie R\u00F3\u017Ca. Za siostr\u0105 Hiacynty pod\u0105\u017Caj\u0105 jej dwaj kolejni narzeczeni, kt\u00F3rzy budz\u0105 przera\u017Cenie pani domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63840362":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hyacinth Tees Off
Pa\u0144stwo Bukiet wybieraj\u0105 si\u0119 na odpoczynek na wie\u015B. Wyjazd ten jest szczeg\u00F3lnie wa\u017Cny dla Ryszarda, kt\u00F3ry ma nadziej\u0119, \u017Ce zagra w golfa z majorem. Niestety, sprawy nie tocz\u0105 si\u0119 zgodnie z jego oczekiwaniami. Tymczasem Hiacynta daje si\u0119 we znaki personelowi hotelu oraz go\u015Bciom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63840363":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Problems with Relatives
Tym razem ojciec gubi si\u0119 Stokrotce i Powolniakowi w mie\u015Bcie. Trwaj\u0105 gor\u0105czkowe poszukiwania zaginionego staruszka. Hiacynta anga\u017Cuje do pomocy El\u017Cbiet\u0119 i jej brata Emmeta. Oczywi\u015Bcie stara si\u0119 zrobi\u0107 wszystko, by s\u0105siedzi nie zdo\u0142ali si\u0119 zorientowa\u0107 w jej prawdziwej sytuacji rodzinnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63840364":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Tym razem ojciec gubi si\u0119 Stokrotce i Powolniakowi w mie\u015Bcie. Trwaj\u0105 gor\u0105czkowe poszukiwania zaginionego staruszka. Hiacynta anga\u017Cuje do pomocy El\u017Cbiet\u0119 i jej brata Emmeta. Oczywi\u015Bcie stara si\u0119 zrobi\u0107 wszystko, by s\u0105siedzi nie zdo\u0142ali si\u0119 zorientowa\u0107 w jej prawdziwej sytuacji rodzinnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63840365":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Hiacynt\u0119 zez\u0142o\u015Bci\u0142 bardzo pomy\u0142kowy telefon z pytaniem o chi\u0144sk\u0105 restauracj\u0119. Zmusza Ryszarda, by zadzwoni\u0142 do ambasady chi\u0144skiej z interwencj\u0105. Pani Bukiet dowiaduje si\u0119, \u017Ce wikary poprosi\u0142 Emmeta, by zagra\u0142 dla s\u0119dziwych parafian. Postanawia towarzyszy\u0107 s\u0105siadowi w charakterze \u015Bpiewaczki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63840366":["Re\u017C.: Harold Snoad.
Ojcu Hiacynty znowu uda\u0142o si\u0119 uciec z domu. Ca\u0142a rodzina rozpoczyna poszukiwania. Odnajduj\u0105 staruszka w sklepie i dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce wykupi\u0142 niemal ca\u0142y dzia\u0142 zabawek. Pani Bukiet zastanawia si\u0119, jak zatuszowa\u0107 ca\u0142\u0105 spraw\u0119, by nikt si\u0119 nie dowiedzia\u0142 o tym kompromituj\u0105cym zaj\u015Bciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2141670.jpg","",[]],"63840367":["Objazd
W trakcie \u015Bledztwa, dotycz\u0105cego skradzionego auta, str\u00F3\u017Ce prawa przypadkowo znajduj\u0105 zbiorow\u0105 mogi\u0142\u0119. Niebawem odkrywaj\u0105, \u017Ce pojazd ukrad\u0142 W\u0142adys\u0142aw Szumski, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 si\u0119 ukry\u0107 przed lud\u017Ami lokalnego mafiosa, Ma\u0142olepszego. M\u0119\u017Cczyzna mia\u0142 jednak pecha. Uciekaj\u0105c, wpad\u0142 w r\u0119ce szajki z\u0142odziei i zosta\u0142 przez nich zamordowany. W\u0142adys\u0142aw mia\u0142 przy sobie materia\u0142y kompromituj\u0105ce Ma\u0142olepszego, kt\u00F3re zdoby\u0142a kochanka przest\u0119pcy, Wiktoria Dorociak. Pozyskanie tych plik\u00F3w zleci\u0142 kobiecie Adam, brat W\u0142adys\u0142awa i by\u0142y partner Wiktorii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63840368":["Duch z przesz\u0142o\u015Bci
Kto\u015B dokonuje serii brutalnych morderstw. Dramat rozgrywa si\u0119 w ci\u0105gu kilku dni. Ofiarami s\u0105 kobiety w r\u00F3\u017Cnym wieku, kt\u00F3re przed \u015Bmierci\u0105 zosta\u0142y zgwa\u0142cone. Pierwsze podejrzenia \u015Bledczych padaj\u0105 na pewnego szale\u0144ca, ten jednak okazuje si\u0119 niewinny. Wszystkie zab\u00F3jstwa zosta\u0142y bowiem dok\u0142adnie zaplanowane, chocia\u017C agenci CW\u015A nie potrafi\u0105 znale\u017A\u0107 \u017Cadnego zwi\u0105zku pomi\u0119dzy ofiarami. Odpowied\u017A znajduj\u0105 w przesz\u0142o\u015Bci czterech koleg\u00F3w: Marcina Iwa\u0144skiego, Aleksandra Kulawika, Ryszarda Sielskiego i Igora Rybczaka. Wszyscy byli kiedy\u015B uczniami szko\u0142y sportowej, a po latach po\u0142\u0105czy\u0142y ich szemrane interesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63840369":["Uzbrojona pi\u0119kno\u015B\u0107
Zostaje zastrzelona \u017Cona zamo\u017Cnego biznesmena, Marina. Kobieta ginie w swoim samochodzie. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, co kobieta robi\u0142a p\u00F3\u017Anym wieczorem w opuszczonym miejscu i dlaczego mia\u0142a na sobie seksown\u0105 bielizn\u0119. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 m\u0105\u017C ofiary, Wiktor. Biznesmenowi zapewnia jednak alibi przyjaciel, Olek. Okazuje si\u0119 ono jednak fa\u0142szywe. Str\u00F3\u017Ce prawa odkrywaj\u0105, \u017Ce Wiktor mia\u0142 kochank\u0119 i m\u00F3g\u0142 planowa\u0107 pozbycie si\u0119 \u017Cony. Niebawem pojawiaj\u0105 si\u0119 jednak dowody \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna pad\u0142 ofiar\u0105 spisku, uknutego przez Marin\u0119 i jej kochanka... Olka. Oboje chcieli sprawi\u0107, by Wiktor uwierzy\u0142, \u017Ce zamordowa\u0142 swoj\u0105 \u017Con\u0119. Str\u00F3\u017Ce prawa usi\u0142uj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, kim jest wobec tego kobieta, kt\u00F3ra ponios\u0142a \u015Bmier\u0107 w samochodzie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993765.jpg","",["N"]],"63840370":["Siostrzana mi\u0142o\u015B\u0107
Nastoletnia Zosia Tarnowska szuka przez internet ch\u0142opaka dla swojej siostry bli\u017Aniaczki - Beaty. Nie wie, \u017Ce dziewczyna jest ju\u017C zakochana w jej w\u0142asnym partnerze, Franku. Beata postanawia zdoby\u0107 wymarzonego ch\u0142opaka. Podszywaj\u0105c si\u0119 pod Zosi\u0119, zaczyna umawia\u0107 si\u0119 z Frankiem. Gdy dziewczyna przy\u0142apuje siostr\u0119 i swojego ch\u0142opaka w \u0142\u00F3\u017Cku, zap\u0142akana wybiega z domu. Franek wybiega za ni\u0105. Niebawem dochodzi do nieszcz\u0119\u015Bliwego wypadku, w kt\u00F3rym ch\u0142opak zostaje ranny. Siostry dzwoni\u0105 pod numer 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c11ac8d90c1dba2dffb860c8054fb8f9",["N"]],"63840371":["Idealna rodzina
Adam ma dobr\u0105 prac\u0119, ciekawe hobby i kochaj\u0105c\u0105 rodzin\u0119. Nie zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce stan psychiczny jego \u017Cony Natalii, po\u015Bwi\u0119caj\u0105cej si\u0119 domowi i opiece nad dzie\u0107mi, systematycznie si\u0119 pogarsza. Kobieta nie tylko zrezygnowa\u0142a z pracy, lecz stopniowo straci\u0142a wi\u0119kszo\u015B\u0107 znajomych. Z czasem pojawi\u0142a si\u0119 r\u00F3wnie\u017C depresja. Pewnego dnia m\u0119\u017Cczyzna wraca z pracy do domu i zastaje \u017Con\u0119 w wannie pe\u0142nej krwi. Kobieta za\u017Cy\u0142a leki uspokajaj\u0105ce i podci\u0119\u0142a sobie \u017Cy\u0142y. Adam dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63840372":["Chcia\u0142a zosta\u0107 wr\u00F3\u017Ck\u0105
Marzena od d\u0142u\u017Cszego czasu nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 pracy. Zawiera znajomo\u015B\u0107 z wr\u00F3\u017Ck\u0105 Alicj\u0105, kt\u00F3ra uczy j\u0105 rozk\u0142ada\u0107 tarota. Niebawem kobieta zaczyna zarabia\u0107 na nowym hobby. Pewnego dnia zostaje zaatakowana przez niezr\u00F3wnowa\u017Con\u0105 psychicznie klientk\u0119. Marzenie udaje si\u0119 schroni\u0107 w \u0142azience i przy pomocy operatora 112 uspokoi\u0107 histeryczk\u0119. Gdy jednak decyduje si\u0119 opu\u015Bci\u0107 kryj\u00F3wk\u0119, klientka ponownie wpada w sza\u0142. Popycha Marzen\u0119, kt\u00F3ra upada prosto na rozbite szk\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63840373":["Przez swoje przekonania m\u00F3g\u0142 straci\u0107 syna
Do bloku, w kt\u00F3rym mieszka Sebastian z rodzin\u0105, wprowadzaj\u0105 si\u0119 dwie lesbijki, intensywnie dzia\u0142aj\u0105ce na rzecz mniejszo\u015Bci seksualnych. M\u0119\u017Cczyzna jest przeciwny takim postawom, irytuje go tak\u017Ce widok ca\u0142uj\u0105cych si\u0119 na klatce schodowej kobiet. W\u00F3wczas syn Sebastiana, Mariusz wyznaje, \u017Ce jest gejem, i wyprowadza si\u0119 od rodzic\u00F3w. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej ch\u0142opak zostaje zaatakowany przez agresywnego s\u0105siada. Ugodzony kijem w g\u0142ow\u0119 Mariusz traci przytomno\u015B\u0107. Sebastian dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"63840374":["Spos\u00F3b na kryzys
Student Szymon chce sp\u0119dzi\u0107 wakacje w rodzinnym domu. Nie wie, co si\u0119 sta\u0142o z jego matk\u0105, kt\u00F3ra znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. T\u0142umaczenia ojca niczego tak naprawd\u0119 nie wyja\u015Bniaj\u0105. Niebawem Szymona odkrywa mroczny rodzinny sekret.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["N"]],"63840170":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63840171":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63840172":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63840173":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"63840174":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840175":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840176":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840177":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840178":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840179":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840180":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840181":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"63840182":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63840183":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63840184":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63840185":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63840186":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63840187":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"63840188":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63840189":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63840190":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63840191":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63840192":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63840193":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63839828":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63839829":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63839830":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"63839831":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63839832":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"63839833":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63839834":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63839835":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63839836":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63839837":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63839838":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"63839839":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"63839840":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"63839841":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"63839842":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63839843":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"63839844":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"63839845":["Prowadz\u0105cy sprawdzaj\u0105, czego s\u0142uchaj\u0105 przypadkowo spotkani na ulicy ludzie. Pytaj\u0105 ich o ulubione piosenki oraz wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170076.jpg","",[]],"63839846":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63839847":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"63839848":["Ekipa wyrusza w tras\u0119. Jeden z cz\u0142onk\u00F3w dru\u017Cyny kosztuje r\u0119ki Ma\u0142ej. Dziewczyny walcz\u0105 z kanalizacj\u0105, a \u015Awie\u017Cak o kolejne klikni\u0119cie. Ewelina prze\u017Cywa zakupow\u0105 rozpacz.","","",[]],"63839849":["Ekipa urz\u0105dza dom\u00F3wk\u0119. \u015Awie\u017Cak po\u017Cycza majtki, \u017Ceby \"nietoperz\" by\u0142 w 3D. Alan udaje koguta, a Pawe\u0142 go\u0142\u0119bia. Na koniec imprezy wszyscy budz\u0105 si\u0119 na polu minowym.","","",[]],"63839850":["Marta Wierzbicka2","","",[]],"63839851":["Marta Wierzbicka3","","",[]],"63839852":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63839853":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63839854":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63839855":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"63839856":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"63839857":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63839933":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63839934":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63839935":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63839936":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63839937":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63839938":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63839939":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"63839940":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63839941":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63839942":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63839943":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"63839944":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"63839945":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63839946":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63839947":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"63839948":["Najwi\u0119ksze gwiazdy disco polo zaprezentuj\u0105 swoje ulubione piosenki. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 wielu ciekawostek na ich temat, poznaj\u0105 tajemnice i przygody artyst\u00F3w zwi\u0105zane z wybranymi przebojami. Gwiazdy zdradz\u0105 przy tym swoje muzyczne gusta, opowiedz\u0105 czego s\u0142uchaj\u0105, by si\u0119 zrelaksowa\u0107 oraz przy jakich hitach lubi\u0105 si\u0119 bawi\u0107. W dwunastu odcinkach swoje tajemnice wyjawi\u0105 m.in. Zenek Martyniuk, Radek Liszewski, Pi\u0119kni i M\u0142odzi, After Party, Power Play, Czadoman, Mig, Top Girls.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170199.jpg","",[]],"63839949":["Kultowy program disco polo w zupe\u0142nie nowej ods\u0142onie. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170239.jpg","",[]],"63839950":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"63839951":["W domu weselnym zjawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie. Rodzina pana m\u0142odego, Tarasa jest z Ukrainy. Natomiast bliscy Sabiny s\u0105 Polakami. Do \u015Blubu jednak nie dochodzi, poniewa\u017C panna m\u0142oda przed ceremoni\u0105 rozbi\u0142a lustro. Postanowi\u0142a odwo\u0142a\u0107 \u015Blub, boj\u0105c si\u0119 z\u0142ej wr\u00F3\u017Cby. Rodzice pary nie maj\u0105 zamiaru odwo\u0142a\u0107 zabawy weselnej, kt\u00F3ra zosta\u0142a ju\u017C z g\u00F3ry op\u0142acona. Nie chc\u0105, by wszystko si\u0119 zmarnowa\u0142o, a go\u015Bcie wr\u00F3cili do domu niezadowoleni. Rodzina pana m\u0142odego jest z\u0142a na Sabin\u0119, kt\u00F3ra wierzy w zabobony. Niespodziewanie na przyj\u0119ciu zjawia si\u0119 kuzyn Tarasa, Oleg. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce potrafi odgania\u0107 z\u0142e uroki i mo\u017Ce im pom\u00F3c. Nast\u0119pnie zamyka drzwi na klucz, odprawia rytua\u0142y i ka\u017Ce Sabinie rozebra\u0107 si\u0119 oraz po\u0142o\u017Cy\u0107 na \u0142\u00F3\u017Cku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",[]],"63839952":["Marysia, Seba i Robson dzie\u0144 przed weselem urz\u0105dzaj\u0105 w\u0142asn\u0105 imprez\u0119. Nast\u0119pnego dnia zaczynaj\u0105 dzie\u0144 pracy od kaca. Alina jest na ich z\u0142a. Krystian stara si\u0119 ratowa\u0107 ca\u0142\u0105 sytuacj\u0119. Jednak przyj\u0119cie weselne i tak musi si\u0119 zacz\u0105\u0107. Panna m\u0142oda Zosia przed tym, gdy spotka\u0142a swojego przysz\u0142ego m\u0119\u017Ca Janka by\u0142a w kilku zwi\u0105zkach, w tym w jednym przygodnym z dziewczyn\u0105. Jej ciotka Klara decyduje si\u0119 wykorzysta\u0107 t\u0119 histori\u0119, by siostrzenica nabra\u0142a w\u0105tpliwo\u015Bci w kwestii decyzji o swoim ma\u0142\u017Ce\u0144stwie. Sama jest przeciwniczk\u0105 brania \u015Blubu i ma ogromn\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce uda jej si\u0119 przekona\u0107 Zofi\u0119 do tego, \u017Ce pope\u0142nia b\u0142\u0105d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",[]],"63839953":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"63839954":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63839955":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"63839956":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"63839818":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63839819":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63839820":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"63839821":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"63839822":["Przed pani\u0105 Krysi\u0105 nie lada zadanie. Razem ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyprawia wesele dla Igi i Sebastiana. Przyj\u0119cie op\u0142aca wuj z Ameryki, wi\u0119c nowo\u017Ce\u0144cy zdecydowali si\u0119 na wyj\u0105tkowe menu. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce wesele nie przypada hojnemu krewnemu do gustu, co zrodzi problemy. W dodatku nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w czeka noc po\u015Blubna, a dla Igi b\u0119dzie to pierwszy stosunek w \u017Cyciu. Gdy do koleg\u00F3w pana m\u0142odego dociera informacja, \u017Ce jego wybranka jest dziewic\u0105, wymy\u015Blaj\u0105 pewien plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63839823":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63839824":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63839825":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"63839826":["Pora na wesele Jagody i Alana. Podczas przyj\u0119cia nie braknie niespodzianek, a nie wszystkie s\u0105 przyjemne. Bliscy panny m\u0142odej wcale nie wiedzieli, \u017Ce jej ukochany jest czarnosk\u00F3ry. Ojca panny m\u0142odej, Bart\u0142omieja, spotyka ogromny wstrz\u0105s, niekoniecznie jednak zwi\u0105zany z pochodzeniem zi\u0119cia. Na zabaw\u0119 trafia kto\u015B, kogo nikt si\u0119 nie spodziewa\u0142. Mo\u017Ce to sk\u0142oni\u0107 Bartka do podzielenia si\u0119 swoj\u0105 najwi\u0119ksz\u0105 tajemnic\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63839827":["Podczas pierwszego wesela wyprawianego przez pani\u0105 Alink\u0119 dochodzi do wielu nieprzyjemnych incydent\u00F3w. Panna m\u0142oda jest starsza od w\u0142asnej te\u015Bciowej, ale nie brakuje jej energii. \u015Awie\u017Co upieczony m\u0105\u017C z kolei nie umie dochowa\u0107 wierno\u015Bci swojej \u017Conie ju\u017C w trakcie przyj\u0119cia. Matka pana m\u0142odego nie ustaje w wysi\u0142kach, by pozby\u0107 si\u0119 synowej. Jego kolega natomiast nie potrafi powstrzyma\u0107 zazdro\u015Bci o pewn\u0105 osob\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175507.jpg","",["N"]],"63840502":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63840503":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63840504":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63840505":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63840506":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63840507":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"63840508":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63840509":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"63840510":["Prow.: Pawe\u0142 Doncbach.
Pawe\u0142 Doncbach odkrywa sekrety gwiazd, kt\u00F3re cieszy\u0142y si\u0119 ogromn\u0105 popularno\u015Bci\u0105 w latach 90.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170124.jpg","",[]],"63840511":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"63840375":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63840376":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"63906047":["Ruszaj\u0105 rozgrywki o tytu\u0142 dru\u017Cynowego mistrza Polski. Zespo\u0142y rywalizuj\u0105 na trzech poziomach. Najwy\u017Csz\u0105 z nich jest Superliga, w kt\u00F3rej wyst\u0119puje osiem zespo\u0142\u00F3w. Faza zasadnicza potrwa do po\u0142owy sierpnia. Wielki fina\u0142 zaplanowano w grudniu w Zielonej G\u00F3rze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168131.jpg","",[]],"63840378":["Ewentualny sz\u00F3sty mecz o z\u0142oty medal Energa Basket Ligi. \u015Al\u0105sk, pi\u0105ty zesp\u00F3\u0142 sezonu zasadniczego, znalaz\u0142 si\u0119 w finale mistrzostw Polski po osiemnastu latach przerwy. Z kolei Legia, kt\u00F3ra w play-offach pokona\u0142a Stal Ostr\u00F3w Wlkp. i Anwil, ma szans\u0119 zdoby\u0107 medal po raz pierwszy od 1969 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2167722.jpg","",[]],"63840379":["Relacja z trzeciego mityngu w tegorocznym cyklu. W programie zawod\u00F3w znalaz\u0142 si\u0119 konkurs skoku o tyczce m\u0119\u017Cczyzn z udzia\u0142em m.in. dwukrotnego mistrza \u015Bwiata Sama Kendricksa oraz rekordzisty globu, Armanda Duplantisa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"63840380":["Na pomo\u015Bcie w stolicy Albanii pojawi\u0105 si\u0119 m.in. panie rywalizuj\u0105ce w kategorii do 59 kg. Wed\u0142ug ekspert\u00F3w du\u017Ce szanse na z\u0142oty medal ma Francuzka Dora Tchakounte. Polsk\u0119 w tej konkurencji reprezentuje Monika Szymanek. Z kolei w zawodach pan\u00F3w do 67 kg wyst\u0105pi\u0105 dwaj nasi rodacy - Marek Komorowski i Kacper Urban.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178153.jpg","",[]],"63840381":["Podczas uroczystej gali zostanie podsumowana dwudziestoletnia dzia\u0142alno\u015B\u0107 Polskiej Ligi Siatk\u00F3wki oraz ostatni sezon w Tauron Lidze i PlusLidze. Zostan\u0105 wybrani najlepsi siatkarze i siatkarki zako\u0144czonej niedawno kampanii. Organizatorzy wr\u0119cz\u0105 tak\u017Ce nagrody specjalne dla wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105cych si\u0119 sportowc\u00F3w ostatnich dw\u00F3ch dekad.","","",["AD"]],"63840382":["Wy\u015Bcig ulicami Monte Carlo i La Condamine uchodzi za jeden z najbardziej widowiskowych w kalendarzu F1. W tym roku w gronie faworyt\u00F3w rywalizacji jest bardzo dobrze znaj\u0105cy ten tor Monakijczyk Charles Leclerc. Kierowca Ferrari po pi\u0119ciu grand prix by\u0142 liderem klasyfikacji generalnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2160921.jpg","",[]],"63878071":["Ruszaj\u0105 rozgrywki o tytu\u0142 dru\u017Cynowego mistrza Polski. Zespo\u0142y rywalizuj\u0105 na trzech poziomach. Najwy\u017Csz\u0105 z nich jest Superliga, w kt\u00F3rej wyst\u0119puje osiem zespo\u0142\u00F3w. Faza zasadnicza potrwa do po\u0142owy sierpnia. Wielki fina\u0142 zaplanowano w grudniu w Zielonej G\u00F3rze.","","",[]],"63840384":["Na zako\u0144czenie zawod\u00F3w we Wroc\u0142awiu w klatce pojawi mistrz wagi lekkiej, Mateusz R\u0119becki. Wojownik o pseudonimie \"Chi\u0144czyk\" jest niepokonany w FEN. Statusu czempiona spr\u00F3buje go pozbawi\u0107 Arkadiy Osipyan, legitymuj\u0105cy si\u0119 bilansem 7-2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63840385":["Pistolety maszynowe
odcinek","","",["N"]],"63892149":["Zwyci\u0119zca tego spotkania zagra w przysz\u0142ym sezonie w Ekstraklasie. Mo\u017Ce wyst\u0105pi\u0107 w nim Korona Kielce, o ile w p\u00F3\u0142fina\u0142owym meczu bara\u017Cowym pokona Odr\u0119 Opole. Po raz ostatni Scyzoryki rywalizowa\u0142y w elicie w sezonie 2019\/2020. Ich fani licz\u0105 na to, \u017Ce w kolejnej kampanii na Suzuki Aren\u0119 ponownie zawitaj\u0105 Lech Pozna\u0144 i inne czo\u0142owe kluby w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63892150":["Przypomnienie zawod\u00F3w, kt\u00F3re odby\u0142y si\u0119 12 pa\u017Adziernika 2019 roku we wroc\u0142awskiej hali Orbita. W karcie walk znalaz\u0142y si\u0119 dwa starcia o mistrzowski pas. W pierwszym, w K-1 w wadze do 77 kg, zmierzyli si\u0119 broni\u0105cy tytu\u0142u Dominik Zadora i Wojciech Wierzbicki. Nast\u0119pnie naprzeciw siebie stan\u0119li wojownicy MMA Andrzej Grzebyk i Robert Fonseca. Dla Polaka pojedynek z Brazylijczykiem mia\u0142 by\u0107 ostatnim w kategorii \u015Bredniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63840388":["Program dla sympatyk\u00F3w lekkiej atletyki. Znajd\u0105 si\u0119 w nim m.in. najnowsze wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata kr\u00F3lowej sportu, wyniki ostatnich mityng\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami z r\u00F3\u017Cnych kraj\u00F3w. Nie zabraknie te\u017C licznych ciekawostek.","","",[]],"63892151":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63840390":["Karabinki AR
odcinek","","",["N"]],"63892152":["Naprzeciw siebie stan\u0105 dwie najs\u0142absze obecnie dru\u017Cyny w Konferencji Wschodniej MLS. Toronto FC w trzynastu dotychczas rozegranych meczach zdoby\u0142 dwana\u015Bcie punkt\u00F3w, a zesp\u00F3\u0142 Chicago Fire - o jeden mniej. Bli\u017Csza sercom polskich kibic\u00F3w jest dru\u017Cyna Stra\u017Cak\u00F3w, kt\u00F3rej bramki strze\u017Ce Gabriel S\u0142onina, a za strzelanie bramek odpowiada m.in. Kacper Przyby\u0142ko. Trudno jednak uzna\u0107 j\u0105 za faworyta konfrontacji na stadionie BMO Field.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63892153":["Zwyci\u0119zca tego spotkania zagra w przysz\u0142ym sezonie w Ekstraklasie. Mo\u017Ce wyst\u0105pi\u0107 w nim Korona Kielce, o ile w p\u00F3\u0142fina\u0142owym meczu bara\u017Cowym pokona Odr\u0119 Opole. Po raz ostatni Scyzoryki rywalizowa\u0142y w elicie w sezonie 2019\/2020. Ich fani licz\u0105 na to, \u017Ce w kolejnej kampanii na Suzuki Aren\u0119 ponownie zawitaj\u0105 Lech Pozna\u0144 i inne czo\u0142owe kluby w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63840394":["Na pomo\u015Bcie w stolicy Albanii stan\u0105 m\u0119\u017Cczy\u017Ani w kategorii do 67 kg. Spo\u015Br\u00F3d medalist\u00F3w poprzednich mistrzostw Europy w zawodach wyst\u0105pi tylko trzeci w\u00F3wczas Walentin Gienczew. Polsk\u0119 b\u0119d\u0105 reprezentowa\u0107 Kacper Urban i Marek Komorowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63840395":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63892154":["Wydarzeniem gali w E\u0142ku by\u0142a walka w kategorii superlekkiej mi\u0119dzy pochodz\u0105cym z tego miasta Micha\u0142em Syrowatk\u0105 i s\u0142yn\u0105cym z nokautuj\u0105cego ciosu reprezentantem Niemiec, Atill\u0105 Kayabasim. Polak obiecywa\u0142, \u017Ce w ringu zaprezentuje si\u0119 lepiej ni\u017C w pojedynku z Maksimem Churbanowem, kt\u00F3ry wygra\u0142 niejednog\u0142o\u015Bnie na punkty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",["N"]],"63895754":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63895755":["Kulisy wielkiego tenisa. W programie m.in. informacje o turniejach - taktyczne analizy ekspert\u00F3w, podsumowania i zapowiedzi. Do tego wywiady i sylwetki najlepszych zawodnik\u00F3w oraz ciekawe historie z tenisowego \u015Bwiata. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek i najnowszych wiadomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835378.jpg","",[]],"63895756":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63895757":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63895758":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177311.jpg","",[]],"63895759":["W walce wieczoru podczas gali Babilon MMA 11 zmierzyli si\u0119 Daniel Skibi\u0144ski i Lom-Ali Nalgiev. Zwyci\u0119stwo nad Rosjaninem oznacza\u0142o, \u017Ce popularny Skiba obroni tytu\u0142 mistrza wagi p\u00F3\u0142\u015Bredniej, kt\u00F3ry uda\u0142o mu si\u0119 zdoby\u0107 w grudniu 2018 roku. Pokona\u0142 w\u00F3wczas decyzj\u0105 s\u0119dzi\u00F3w Paw\u0142a Pawlaka. By\u0142o to si\u00F3dme z kolei zwyci\u0119stwo Skibi\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63895761":["38-letni Micha\u0142 ''Masakra'' Kita (17 zwyci\u0119stw, 10 pora\u017Cek) stanie do walki z 36-letnim Arturem G\u0142uchowskim (6 zwyci\u0119stw, 5 pora\u017Cek). Dla ''G\u0142uchego'' to pierwszy pojedynek w MMA od listopada 2015 roku, dla obu zawodnik\u00F3w, wyst\u0119puj\u0105cych w wadze ci\u0119\u017Ckiej, - debiut w organizacji Babilon MMA. [Pojedynek z 25 stycznia 2019 r.]","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63895762":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895763":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895764":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"63895765":["Zwyci\u0119zca tego spotkania zagra w przysz\u0142ym sezonie w Ekstraklasie. Mo\u017Ce wyst\u0105pi\u0107 w nim Korona Kielce, o ile w p\u00F3\u0142fina\u0142owym meczu bara\u017Cowym pokona Odr\u0119 Opole. Po raz ostatni Scyzoryki rywalizowa\u0142y w elicie w sezonie 2019\/2020. Ich fani licz\u0105 na to, \u017Ce w kolejnej kampanii na Suzuki Aren\u0119 ponownie zawitaj\u0105 Lech Pozna\u0144 i inne czo\u0142owe kluby w Polsce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2168235.jpg","",[]],"63895766":["Relacja z walki o pas mistrzowski federacji FEN, kt\u00F3r\u0105 Daniel Rutkowski stoczy\u0142 z Adrianem Zieli\u0144skim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63906049":["Do tej pory reprezentacja Polski tylko raz w historii wygra\u0142a mecz z Angli\u0105. 6 czerwca 1973 roku w Chorzowie pokona\u0142a rywali 2:0 po golach Roberta Gadochy i W\u0142odzimierza Luba\u0144skiego. Teraz podopieczni Paula Sousy staj\u0105 przed szans\u0105 napisania nowego rozdzia\u0142u w historii polsko-brytyjskich potyczek. 31 marca na Wembley przegrali z Synami Albionu 1:2, cho\u0107 niewiele brakowa\u0142o, by wywie\u017Ali z Londynu cenny punkt. Tak si\u0119 jednak nie sta\u0142o, w efekcie sytuacja Bia\u0142o-Czerwonych w tabeli grupy I nie jest obecnie najlepsza. By zachowa\u0107 szanse przynajmniej na awans do bara\u017Cy, Robert Lewandowski i sp\u00F3\u0142ka nie mog\u0105 na stadionie PGE Narodowym przegra\u0107 z Anglikami. O tym, jak trudne jest to zadanie, \u015Bwiadczy fakt, \u017Ce ekipa pod wodz\u0105 Garetha Southgate'a jest niepokonana w regulaminowym czasie gry od trzynastu spotka\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",["N"]],"63840397":["Najwa\u017Cniejszy pojedynek gali Babilon MMA 12 w \u0141om\u017Cy. Jego stawk\u0105 by\u0142 pas w kategorii \u015Bredniej. Pawlak, dla kt\u00F3rego by\u0142a to jubileuszowa, dwudziesta walka w MMA, liczy\u0142 na szesnaste zwyci\u0119stwo. W zawodach wyst\u0105pili te\u017C m.in. Piotr Przepi\u00F3rka i Marcin Zembala oraz Adam Biega\u0144ski i Mateusz Ostrowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"63840398":["Niepokonany na zawodowym ringu Nikodem Je\u017Cewski zmierzy si\u0119 w walce wieczoru z Tamasem Lodim. 30-letni przeciwnik polskiego pi\u0119\u015Bciarza ma na koncie 34 stoczone pojedynki, z czego 20 zako\u0144czy\u0142o si\u0119 jego zwyci\u0119stwem. Je\u017Cewski boksowa\u0142 w osiemnastu walkach, z kt\u00F3rych dziewi\u0119\u0107 zako\u0144czy\u0142 przed czasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63840399":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63840400":["Podczas gali w Minneapolis uwaga kibic\u00F3w b\u0119dzie zwr\u00F3cona na pojedynek Tima Tszyu z Terrellem Gaush\u0105. Triumfator tej konfrontacji otworzy sobie drog\u0119 do stoczenia mistrzowskiej walki o cztery pasy w wadze junior \u015Bredniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63840401":["W Hali Globus w Lublinie walk\u0105 wieczoru by\u0142o starcie Romana Szyma\u0144skiego i Salahdine'a Parnasse'a o tymczasowy pas mistrzowski w kategorii pi\u00F3rkowej. Dosz\u0142o te\u017C m.in do pojedynku weterana polskiego MMA \u0141ukasza Jurkowskiego ze Stjepanem Bekavacem. Polak chcia\u0142 zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 Chorwatowi za pora\u017Ck\u0119 sprzed 14 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63840402":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"63840403":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63840404":["W najciekawszej walce wieczoru zmierz\u0105 si\u0119 Adrian B\u0142eszy\u0144ski i Piotr Wawrzyniak. Za faworyta tego starcia uznawany jest popularny \"Ares\", kt\u00F3ry w minionym roku stoczy\u0142 dwa kapitalne pojedynki z Paw\u0142em Pawlakiem, aktualnym mistrzem Babilon MMA w wadze \u015Bredniej. Trium nad Wawrzyniakiem mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 dla niego przepustk\u0105 do trzeciej konfrontacji z Pawlakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63840405":["Wydarzeniem wieczoru jest starcie w wadze junior ci\u0119\u017Ckiej Micha\u0142 Cie\u015Blak zmierzy si\u0119 z Rosjaninem Jurijem Kaszinskim. Stawk\u0105 tego pojedynku jest prawo do walki o pas federacji IBF. Polak w swoim ostatnim starciu, w grudniu ubieg\u0142ego roku, pokona\u0142 Taylora Mabik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63840406":["Maciej Jewtuszko (12 zwyci\u0119stw, 4 pora\u017Cki) z Berserkers Team b\u0119dzie si\u0119 pojedynkowa\u0142 z Vaso Bakocevicem (36 zwyci\u0119stw, 18 pora\u017Cek). Zwany Irokezem Polak pokona\u0142 Czarnog\u00F3rca podczas walki w 2014 roku przez nokaut w trzeciej rundzie. Dla obu zawodnik\u00F3w to debiut w organizacji Fight Exclusive Night.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63840407":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",[]],"63840408":["4 marca 2016 roku Krzysztof W\u0142odarczyk stoczy\u0142 pierwszy pojedynek po ponad dwunastomiesi\u0119cznej przerwie od boksu. Jego rywalem by\u0142 w\u00F3wczas do\u015Bwiadczony Rosjanin, Walery Brudow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"63840307":["Gdy bliska osoba traci wiar\u0119...
Ewa Kiedio i o. Micha\u0142 Legan OSPPE rozmawiaj\u0105 o tym, jak reagowa\u0107, gdy bliska osoba traci wiar\u0119 w Boga, kontestuje zasady religii chrze\u015Bcija\u0144skiej i nauczanie Ko\u015Bcio\u0142a, przestaje te\u017C uczestniczy\u0107 w mszach \u015Bwi\u0119tych. Specjali\u015Bci radz\u0105, jak przekonywa\u0107, aby nie odstraszy\u0107, nie zrani\u0107 i nie odrzuci\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63840308":["Gutenberg i druk
Dzi\u0119ki pismu mo\u017Cliwe sta\u0142o si\u0119 utrwalanie informacji. Cz\u0142owiek nie musia\u0142 ju\u017C wszystkiego zapami\u0119tywa\u0107. W dzisiejszym odcinku Mistrz przedstawia histori\u0119 pisma - od pisma obrazkowego, poprzez egipskie hieroglify, sumeryjskie pismo klinowe, chi\u0144ski system zapisu. W filmie r\u00F3wnie\u017C o wynalazku Jana Gutenberga - druku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63840309":["Leonardo da Vinci
W dzisiejszym odcinku najm\u0142odsi poznaj\u0105 posta\u0107 geniusza renesansu - Leonarda da Vinci. By\u0142 on malarzem, rze\u017Abiarzem, interesowa\u0142 si\u0119 architektur\u0105, teori\u0105 sztuki i filozofi\u0105, a tak\u017Ce matematyk\u0105, geometri\u0105, optyk\u0105, anatomi\u0105, zoologi\u0105, botanik\u0105, geologi\u0105 i hydrologi\u0105. Podobnie jak wielu wsp\u00F3\u0142czesnych mu artyst\u00F3w pasjonowa\u0142y go r\u00F3wnie\u017C in\u017Cynieria wojskowa i mechanika. Wi\u0119kszo\u015B\u0107 wynalazk\u00F3w artysty pozosta\u0142a niezrealizowana. Jednak ich oryginalno\u015B\u0107 i fakt, \u017Ce wyprzedza\u0142y swoj\u0105 epok\u0119, uzasadniaj\u0105 nazwanie Leonarda jednym z najwi\u0119kszych wynalazc\u00F3w w dziejach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63840310":["Stra\u017Cnicy planety
Stra\u017Cnicy Ziemi postanawiaj\u0105 za\u0142o\u017Cy\u0107 gazet\u0119, w kt\u00F3rej b\u0119d\u0105 ukazywa\u0142y si\u0119 artyku\u0142y poruszaj\u0105ce wa\u017Cne problemy, jak g\u0142\u00F3d na \u015Bwiecie lub kl\u0119ski ekologiczne. Z pomoc\u0105 Mistrza Stra\u017Cnicy chc\u0105 w ten spos\u00F3b przyczyni\u0107 si\u0119 do ratowania planety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63840311":["Klimat na dalekiej p\u00F3\u0142nocy
Stra\u017Cnicy Ziemi szukaj\u0105 nowego tematu na artyku\u0142. Postanawiaj\u0105 om\u00F3wi\u0107 problem efektu cieplarnianego i jego konsekwencji dla \u017Cycia na planecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63840312":["Re\u017C.: \u0141ukasz Bajbak.
Pani Halina stworzy\u0142a rodzin\u0119 zast\u0119pcz\u0105 dla swoich wnuk\u00F3w, Patryka i Julii. C\u00F3rka kobiety przez wiele lat walczy\u0142a z chorob\u0105 alkoholow\u0105. Jaki\u015B czas temu straci\u0142a kontakt z rzeczywisto\u015Bci\u0105. By stworzy\u0107 dzieciom nowy bezpieczny dom, pani Halina kupi\u0142a stary drewniany budynek w s\u0105siedniej wsi. Nie nadaje si\u0119 on jednak do zamieszkania. \u015Aciany i pod\u0142ogi gnij\u0105, instalacja elektryczna nie dzia\u0142a, w budynku brakuje te\u017C \u0142azienki. Pani Halina rozpoczyna wy\u015Bcig z czasem. Je\u015Bli dzieci szybko nie zamieszkaj\u0105 w bezpiecznym miejscu, zostan\u0105 jej odebrane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"63840313":["Ziarnko do ziarnka
Mama Alinki proponuje zi\u0119ciowi, by przeprowadzi\u0142 si\u0119 z \u017Con\u0105 do Milan\u00F3wka i zamieszka\u0142 w jej s\u0105siedztwie. W tym celu wp\u0142aci\u0142a nawet na konto Krawczyk\u00F3w pewn\u0105 sum\u0119. Karol nie chce si\u0119 na to zgodzi\u0107. Niestety, zawiedziona te\u015Bciowa czuje si\u0119 bardzo ura\u017Cona. Alinka w\u0142a\u015Bciwie te\u017C nie zamierza ulega\u0107 matce i zastanawia si\u0119, jak wybrn\u0105\u0107 z ca\u0142ej sytuacji. Postanawia zwr\u00F3ci\u0107 pieni\u0105dze. Jej m\u0105\u017C wpada na ten sam pomys\u0142...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170139.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/ad0c9029e26de9813530b197bb9344c5",[]],"63840314":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia m.in. os\u0142ona termiczna pochodz\u0105ca ze statku kosmicznego, kt\u00F3ry polecia\u0142 w misj\u0119 Apollo 13. Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 klasyczny enduro z 1973 roku - motocykl marki Husqvarna. Stan pojazdu jest daleki od idealnego i jego remont mo\u017Ce nastr\u0119czy\u0107 problem\u00F3w. Kolejny klient przynosi oryginalny projekt graficzny autorstwa Todda McFarlane'a, wykorzystany w odcinku komiksu o Spidermanie z 1989 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63840315":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 jeden ze najs\u0142ynniejszych modeli samochod\u00F3w - replik\u0119 Batmobila z kinowego hitu \"Batman\" z 1989 roku. Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 dziewi\u0119tnastowieczny list podpisany przez ameryka\u0144skich ojc\u00F3w za\u0142o\u017Cycieli Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona. Do lombardu trafia tak\u017Ce zabytkowe biureczko, kt\u00F3re w \u015Brodku kryje co\u015B wi\u0119cej ni\u017C papeteri\u0119, oraz kolekcja pami\u0105tek po mistrzu bilardowym Williem Mosconim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63840316":["Tym razem bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 kajdany, kt\u00F3re kiedy\u015B nale\u017Ca\u0142y do s\u0142ynnego iluzjonisty i specjalisty od ucieczek, Harry'ego Houdiniego. Nast\u0119pnie do lombardu wkracza klient, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 Nagrod\u0119 Vince'a Lombardiego dla zwyci\u0119zc\u00F3w Super Bowl z 1999 roku - dru\u017Cyny St. Louis Rams. P\u00F3\u017Aniej Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 kolekcj\u0119 przypinek z postaciami z komiks\u00F3w. Te gad\u017Cety by\u0142y do\u0142\u0105czane do p\u0142atk\u00F3w \u015Bniadaniowych w latach 40. ubieg\u0142ego wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170158.jpg","",[]],"63840317":["Interaktywny i emitowany na \u017Cywo program o charakterze publicystycznym. Gospodarzami programu s\u0105 \u015Bwiecki i duchowny, kt\u00F3rzy rozmawiaj\u0105 ze sob\u0105 oraz odbiorcami na tematy, kt\u00F3re dotycz\u0105 w\u0142a\u015Bciwie ka\u017Cdego z nas. Porusz\u0105 kwesti\u0119 przebaczenia i umiej\u0119tno\u015Bci proszenia o nie. Porozmawiaj\u0105 o mi\u0142o\u015Bci i towarzysz\u0105cych jej emocjach, tak\u017Ce tych negatywnych, jak zazdro\u015B\u0107. To \u015Bwietna okazja do porozmawiania o Bogu i o tym, jak traktowa\u0107 zagadnienie wiary w relacji z dzieckiem. Prowadz\u0105cy pochyl\u0105 si\u0119 nad ka\u017Cdym pytaniem zadanym przez widz\u00F3w i internaut\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63840318":["Dlaczego m\u0142odzie\u017C rezygnuje z lekcji religii?
Agata Pu\u015Bcikowska i ks. Wojciech Szychowski dyskutuj\u0105 o tym, dlaczego m\u0142odzie\u017C coraz cz\u0119\u015Bciej rezygnuje z lekcji religii w szkole","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"63840319":["Dylematy w\u0142adzy
Majka dostaje awans. Zostaje kierownikiem dzia\u0142u w gazecie, w kt\u00F3rej pracuje. Wkr\u00F3tce przekona si\u0119, \u017Ce zarz\u0105dzanie lud\u017Ami nie jest \u0142atwe. Zosia ma k\u0142opoty w szkole. Dziewczynka postanawia zmieni\u0107 swoje plany edukacyjne i przenie\u015B\u0107 si\u0119 do technikum fryzjerskiego. Stwierdza, \u017Ce lepiej by\u0107 zadowolon\u0105 z \u017Cycia fryzjerk\u0105 ni\u017C sfrustrowan\u0105, niedouczon\u0105 pani\u0105 magister. Wkr\u00F3tce odwiedza j\u0105 korepetytor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170301.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7866",[]],"63840320":["Henryk \u017Beglarz i kartografia
Henryk \u017Beglarz, syn kr\u00F3la Portugalii Jana I Wielkiego, \u017Cy\u0142 na prze\u0142omie XIV i XV wieku. Na swoim dworze w Sagres ch\u0119tnie go\u015Bci\u0142 astronom\u00F3w i kartograf\u00F3w. Z ich pomoc\u0105 organizowa\u0142 wyprawy oceaniczne wzd\u0142u\u017C zachodnich wybrze\u017Cy Afryki. Uczestniczy\u0142 w podr\u00F3\u017Cach do Maroka. Jego dzia\u0142alno\u015B\u0107 zapocz\u0105tkowa\u0142a epok\u0119 wielkich odkry\u0107 geograficznych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"63840321":["Re\u017C.: Martine Delumeau.
Opowie\u015B\u0107 o tym, jak trwaj\u0105ca na przestrzeni wielu lat rywalizacja mi\u0119dzy markami, znanymi postaciami i instytucjami wywiera wp\u0142yw na rozw\u00F3j gospodarki, technologii, nauki czy sportu. Autorzy serii ukazuj\u0105 ponadto, jakie techniki s\u0105 stosowane do przechytrzenia konkurenta i wywalczenia pozycji lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63840322":["Re\u017C.: Martine Delumeau.
Opowie\u015B\u0107 o tym, jak trwaj\u0105ca na przestrzeni wielu lat rywalizacja mi\u0119dzy markami, znanymi postaciami i instytucjami wywiera wp\u0142yw na rozw\u00F3j gospodarki, technologii, nauki czy sportu. Autorzy serii ukazuj\u0105 ponadto, jakie techniki s\u0105 stosowane do przechytrzenia konkurenta i wywalczenia pozycji lidera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174647.jpg","",[]],"63840323":["Do lombardu trafiaj\u0105 tak niezwyk\u0142e rzeczy, jak kultowa gra Pac-Man czy \u015Bredniowieczny he\u0142m. Ich w\u0142a\u015Bciciele zapewniaj\u0105, \u017Ce to oryginalne przedmioty. Je\u015Bli to prawda, mog\u0105 by\u0107 warte nawet 30 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Tymczasem pewien staruszek przynosi do sklepu karabin z 1884 roku. Harrisonowie odkupuj\u0105 go, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce bro\u0144 wci\u0105\u017C dzia\u0142a. W\u0142a\u015Bciciel strzelnicy rozwiewa jednak ich z\u0142udzenia, ostrzegaj\u0105c przed u\u017Cytkowaniem karabinu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63840324":["Rick zastanawia si\u0119 nad kupnem dziewi\u0119tnastowiecznego dzia\u0142a, kt\u00F3re mo\u017Ce by\u0107 warte nawet 40 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. Jednak zanim si\u0119 zdecyduje, chce sprawdzi\u0107, czy armata jest oryginalna. W tym celu chce j\u0105 przetestowa\u0107. Miejscowy stolarz potrzebuje pieni\u0119dzy, by uratowa\u0107 sw\u00F3j biznes. Chce zastawi\u0107 wa\u017C\u0105c\u0105 p\u00F3\u0142torej tony sto\u0142ow\u0105 pilark\u0119 tarczow\u0105. Harrisonowie zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak wnie\u015B\u0107 j\u0105 do sklepu. W lombardzie zjawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry chce sprzeda\u0107 replik\u0119 rzymskiej zbroi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63840325":["W tym odcinku do lombardu prowadzonego przez Harrison\u00F3w trafia szabla z czas\u00F3w wojny secesyjnej. W\u0105tpliwo\u015Bci co do autentyczno\u015Bci broni budzi fakt, \u017Ce nigdy nie by\u0142a ona ostrzona. Rick negocjuje z w\u0142a\u015Bcicielem gitary elektrycznej, podpisanej przez Chucka Berry'ego. Wygl\u0105da na to, \u017Ce trudno b\u0119dzie o porozumienie w kwestii warto\u015Bci instrumentu. Na koniec Harrisonowie wyceniaj\u0105 kas\u0119 pochodz\u0105c\u0105 z 1916 roku i zdecydowa\u0107 si\u0119, czy wezm\u0105 j\u0105 w zastaw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170077.jpg","",["N"]],"63840326":["Re\u017C.: Stephen Cragg.
Do szpitala przyje\u017Cd\u017Ca ekipa telewizyjna, by nakr\u0119ci\u0107 dokument o pracownikach, kt\u00F3rzy przed sze\u015Bcioma miesi\u0105cami byli uczestnikami strzelaniny na terenie plac\u00F3wki. Meredith opowiada o bohaterstwie Cristiny. Kobieta odzyskuje prawo do uczestniczenia w zabiegach. Tymczasem Derek, Owen, Mark i Callie postanawiaj\u0105 przeprowadzi\u0107 operacj\u0119 przeszczepu r\u0119ki. Dawc\u0105 jest kierowca, kt\u00F3ry uleg\u0142 \u015Bmiertelnemu wypadkowi, a biorc\u0105 drwal, kt\u00F3ry straci\u0142 d\u0142onie w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63840327":["Re\u017C.: Tony Phelan.
Zaj\u0119cia przygotowane przez Owena doprowadzaj\u0105 rezydent\u00F3w do kresu wytrzyma\u0142o\u015Bci. Wszyscy zostaj\u0105 wezwani na ostry dy\u017Cur. Na izbie przyj\u0119\u0107 na pomoc czekaj\u0105 ranni podczas awaryjnego l\u0105dowania samolotu. Na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce to jedynie \u0107wiczenia. Cristina musi obserwowa\u0107 pacjenta znajduj\u0105cego si\u0119 w stanie krytycznym. Kolejny raz doznaje za\u0142amania nerwowego. Bailey usi\u0142uje pozna\u0107 przyczyny tajemniczej \u015Bmierci pacjentki. Callie i Arizona planuj\u0105 wypraw\u0119 do Afryki. Mark organizuje dla nich przyj\u0119cie po\u017Cegnalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63840328":["Pani El\u017Cbieta cierpi na dzieci\u0119ce pora\u017Cenie m\u00F3zgowe. Z wiekiem jej stan si\u0119 pogarsza. Kobieta mieszka wraz z c\u00F3rk\u0105 Agnieszk\u0105 w domu, kt\u00F3ry pilnie wymaga remontu. Wszelkie plany przekre\u015Bli\u0142a \u015Bmier\u0107 m\u0119\u017Ca kobiety. Pani El\u017Cbiety nie sta\u0107 na wymian\u0119 dziurawego dachu, doprowadzenie kanalizacji ani budow\u0119 \u0142azienki. Budynek nale\u017Cy tak\u017Ce dostosowa\u0107 do potrzeb niepe\u0142nosprawnej kobiety, dla kt\u00F3rej wysokie progi i schody stanowi\u0105 przeszkod\u0119 nie do pokonania. Remont nadzoruje ekipa Wie\u015Bka Nowobilskiego, a zmiany zaprojektuje architekt Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63840329":["Pani Jadwiga i pan Krzysztof wychowuj\u0105 swojego wnuka, Wiktora. Rodzice ch\u0142opca nie interesowali si\u0119 synem, decyzj\u0105 s\u0105du zamieszka\u0142 on wi\u0119c z dziadkami. Budynek, kt\u00F3ry zajmuje rodzina, wymaga jednak pilnego remontu. Trzeba go dostosowa\u0107 do potrzeb pana Krzysztofa, kt\u00F3ry po amputacji stopy porusza si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim. Wiktor potrzebuje osobnego pokoju, w kt\u00F3rym m\u00F3g\u0142by po\u015Bwi\u0119ci\u0107 si\u0119 nauce czy pasjom. Remontem zajmie si\u0119 ekipa Przemka O\u015Blaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175144.jpg","",["N"]],"63840330":["Re\u017C.: Michael Pressman.
Doktor Webber dowiaduje si\u0119, \u017Ce od czasu strzelaniny Alex ma l\u0119ki zwi\u0105zane z je\u017Cd\u017Ceniem wind\u0105. R\u00F3wnie\u017C Cristinie musi zwalczy\u0107 traum\u0119, by powr\u00F3ci\u0107 na sal\u0119 operacyjn\u0105. Po incydencie w trakcie zabiegu psychiatra radzi, by zarz\u0105d szpitala przydzieli\u0142 lekarce mniej stresuj\u0105ce zaj\u0119cie. Derek sprzeciwia si\u0119 zawodowej degradacji i grozi odej\u015Bciem z pracy. Niespodziewanie odwiedza jego m\u0142odsza siostra Amelia. Rodze\u0144stwu wreszcie udaje si\u0119 doj\u015B\u0107 do porozumienia w kilku spornych kwestiach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63840331":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Lekarze ze szpitala Seattle Grace rywalizuj\u0105 o milionow\u0105 nadwy\u017Ck\u0119 bud\u017Cetow\u0105 na badania. Szefowie r\u00F3\u017Cnych specjalizacji musz\u0105 jak najlepiej zaprezentowa\u0107 si\u0119 przed dyrektorem Webberem, do kt\u00F3rego nale\u017Cy ostateczna decyzja w sprawie przyznania pieni\u0119dzy. Tymczasem los pacjent\u00F3w spoczywa w r\u0119kach rezydent\u00F3w, kt\u00F3rzy przez jeden dzie\u0144 musz\u0105 samodzielnie decydowa\u0107 o ich leczeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170252.jpg","",["N"]],"63840332":["Ewa sp\u0119dza kolejny weekend nad Ba\u0142tykiem. Tym razem odwiedzi port rybacki. To miejsce jest doskonale znane nie tylko mieszka\u0144com miasta, ale tak\u017Ce wczasowiczom i kuracjuszom, kt\u00F3rzy przed powrotem do domu chc\u0105 naby\u0107 \u015Bwie\u017C\u0105 ryb\u0119. Po powrocie na kwater\u0119 Ewa ugotuje \u017Curek na wywarze rybnym. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego poda kacze udka pieczone na soli. Na deser b\u0119d\u0105 jagodzianki, czyli dro\u017Cd\u017C\u00F3wki z bor\u00F3wkami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/94b0b9de75cb8eaefb0dfd8fda100714",[]],"63840333":["Ewa Wachowicz jedzie do Krakowa, gdzie przygotuje typowe dla Ma\u0142opolski potrawy. W pierwszej kolejno\u015Bci przyrz\u0105dzi liptauera, czyli past\u0119 kanapkow\u0105 z sera bia\u0142ego oraz bryndzy, kt\u00F3r\u0105 przyprawi anchois i suszon\u0105 papryk\u0105. Na obiad poda barszcz czerwony na \u015Bwie\u017Cych burakach oraz ozorek w sosie chrzanowym. Na deser Ewa upiecze tort migda\u0142owy z kremem morelowym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/559e0a171037d052dc4e169160dcfd82",["N"]],"63840334":["Patryk jest wielkim fanem motoryzacji. Od zawsze marzy\u0142 o tym, \u017Ceby je\u017Adzi\u0107 na motocrossie. Niepe\u0142nosprawny ch\u0142opak postanowi\u0142 zawalczy\u0107 o swoje marzenia samodzielnie buduj\u0105c sobie protez\u0119 r\u0119ki. Monika jest osob\u0105 niewidom\u0105, ale mimo to uprawia strzelectwo, zajmuje si\u0119 sportami walki, je\u017Adzi konno, rozwija si\u0119 wokalnie oraz maluje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/6bdd84965c3091fa6dbbdc99827652a3",[]],"63840335":["Kamil Aleksejew jest na pocz\u0105tku swojej kariery sportowej. Mimo niepe\u0142nosprawno\u015Bci, pr\u00F3buje swoich si\u0142 w r\u00F3\u017Cnych dyscyplinach, m.in. sportach walki, bieganiu czy wspinaczce. Tymczasem Kamil Fabisiak jest cz\u0142onkiem kadry narodowej w tenisie na w\u00F3zkach i z dum\u0105 reprezentuje kraj na najwa\u017Cniejszych zawodach sportowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1887281.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/cb7660e4324aee9c59b2220ffc4835b2",["N"]],"63840336":["Okonie z lodu","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/e9d374d6d8b8b0bb54a7a44a7081deee",[]],"63840337":["W poszukiwaniu troci","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170296.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/c6fa7cce26e56e0934f2aaa95c95ed60",[]],"63840338":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"63840339":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"63839858":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839859":["Psychofan
Znana piosenkarka jest przera\u017Cona, bowiem od d\u0142u\u017Cszego czasu dostaje SMS-y i maile od zakochanego fana. Gn\u0119biona wokalistka obawia si\u0119 o swoje \u017Cycie. Zg\u0142osi\u0142a spraw\u0119 na policj\u0119, ale funkcjonariusze - jej zdaniem - nie podj\u0119li \u017Cadnych dzia\u0142a\u0144. Alicja obiecuje jej pom\u00F3c. Do \u015Bledztwa wyznacza Ba\u015Bk\u0119 i Dor\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"63839860":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839861":["Tw\u00F3rcy zadaj\u0105 sobie pytanie, kto ma bardziej podzieln\u0105 uwag\u0119 - kobiety czy m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Przeprowadz\u0105 eksperyment, aby to ustali\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/7ed3f27f5bc14bd5d9c3848f00800203",[]],"63839862":["Tw\u00F3rcy programu przyjrz\u0105 si\u0119 przebiegowi eksperymentu, kt\u00F3rego celem jest ustalenie, kt\u00F3ra kabina w toaletach publicznych jest najbardziej oblegana, a w kt\u00F3rej jest najczy\u015Bciej. Om\u00F3wi\u0105 r\u00F3wnie\u017C nowinki naukowo - technologiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170044.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/76cb8a01b35b78a338d03c2854d212fa",[]],"63839863":["Blitzkrieg - zag\u0142ada 9. Dywizji
Bunkry i obszary le\u015Bne dawnego poligonu niemieckiego Hammerstein, dzi\u015B miejscowo\u015B\u0107 Czarne na Pomorzu, kryj\u0105 tajemnice uzbrojenia pierwszej i drugiej wojny \u015Bwiatowej, w tym chwilowo stacjonuj\u0105cych tam wojsk kolaboruj\u0105cego z III Rzesz\u0105 francuskiego rz\u0105du z Vichy. Prowadz\u0105cy szukaj\u0105 \u015Blad\u00F3w tamtych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",[]],"63839864":["Tym razem Brett Rogers i Cliff Quinn przekonaj\u0105 si\u0119, jak ci\u0119\u017Cka i niebezpieczna by\u0142a praca kanadyjskich drwali na prze\u0142omie XIX i XX wieku. W tym celu przyjaciele wyruszaj\u0105 na p\u00F3\u0142noc - do Jukonu, gdzie b\u0119d\u0105 pracowa\u0107 przy wyr\u0119bie lasu. Ich zadanie polega na znalezieniu odpowiedniej liczby drzew, kt\u00F3re nast\u0119pnie zetn\u0105, przetransportuj\u0105 nad rzek\u0119 i sp\u0142awi\u0105 do miejsca docelowego. Zobaczymy, czy uda im si\u0119 dostarczy\u0107 wystarczaj\u0105c\u0105 ilo\u015B\u0107 drewna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178145.jpg","",[]],"63839865":["Uczestnikami czwartego odcinka s\u0105 Magda i Marek Tacikowscy z Warszawy i troje ich dzieci oraz czteroosobowa rodzina Wojtka i Wiesi Paszkowskich z Kolonii Nowe Miasto. Prawniczka i informatyk ze stolicy odwiedz\u0105 wie\u015B, gdzie zaopiekuje si\u0119 nimi syn Paszkowskich, dziewi\u0119tnastoletni Szymon, pasjonat pracy w gospodarstwie i ucze\u0144 technikum rolniczego. Warszawiacy b\u0119d\u0105 musieli wydoi\u0107 krowy, zrobi\u0107 sery i zaj\u0105\u0107 si\u0119 przygotowaniem przetwor\u00F3w. Tymczasem Paszkowscy wraz ze swoimi sze\u015Bcioletnimi c\u00F3reczkami naucz\u0105 si\u0119 gotowa\u0107 i je\u017Adzi\u0107 na \u0142y\u017Cwach. Podejm\u0105 r\u00F3wnie\u017C wyzwanie cukiernicze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63839866":["Luftwaffe
W tym odcinku autorzy serii ukazuj\u0105 fenomen niemieckiego lotnictwa wojskowego. W ca\u0142ej Europie mo\u017Cna znale\u017A\u0107 szcz\u0105tki \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce Luftwaffe by\u0142o w pewnym momencie najskuteczniejsz\u0105 si\u0142\u0105 powietrzn\u0105 drugiej wojny \u015Bwiatowej. Hitlerowskie lotnictwo bojowe zbudowano od podstaw i w tajemnicy, wykorzystuj\u0105c innowacyjne technologie. W programie zobaczymy najwi\u0119ksze projekty lotnicze, kt\u00F3re mia\u0142y zapewni\u0107 Niemcom dominacj\u0119 nad \u015Bwiatem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175928.jpg","",[]],"63839867":["Zwolennicy koncepcji staro\u017Cytnych astronaut\u00F3w utrzymuj\u0105, \u017Ce rozw\u00F3j techniki nie jest wy\u0142\u0105cznym dzie\u0142em ludzi, du\u017C\u0105 rol\u0119 odegra\u0142y w tym kontakty z pozaziemskimi przybyszami. Historie z przesz\u0142o\u015Bci kryj\u0105 dowody na istnienie takich kosmicznych nadzorc\u00F3w. W Ksi\u0119dze Henocha pojawiaj\u0105 si\u0119 istoty zwane Obserwatorami, kt\u00F3re przyby\u0142y na Ziemi\u0119, by pomaga\u0107 ludziom. Inkaska legenda g\u0142osi, \u017Ce wiedz\u0119 na temat astronomii, rolnictwa i innych zaawansowanych umiej\u0119tno\u015Bci przekaza\u0142 cz\u0142owiekowi b\u00F3g Wirakocza. Z kolei Majowie wierzyli, \u017Ce to b\u00F3g Kukulkan nauczy\u0142 ludzi sztuki pisania, matematyki i nauk przyrodniczych. A wedle staro\u017Cytnej chi\u0144skiej legendy wynalazki, takie jak ko\u0142o, krosno tkackie czy pismo wprowadzi\u0142 Huang Di. Autorzy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy wsp\u00F3\u0142czesne uzale\u017Cnienie od komputer\u00F3w, telefon\u00F3w kom\u00F3rkowych, tablet\u00F3w i internetu na pewno ma ziemskie pocz\u0105tki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175929.jpg","",[]],"63839868":["Tym razem pod przykrywk\u0105 dzia\u0142a Dina Dwyer-Owens, jedna z najwy\u017Cej postawionych os\u00F3b w firmie The Dwyer Group, zajmuj\u0105cej si\u0119 konserwacj\u0105 budynk\u00F3w i pojazd\u00F3w. Na potrzeby programu kobieta udaje uczestniczk\u0119 telewizyjnego show, kt\u00F3ry pozwala przeci\u0119tnym ludziom spr\u00F3bowa\u0107 swoich si\u0142 w wymarzonej przez nich pracy. Dina znalaz\u0142a si\u0119 w firmie tu\u017C po zako\u0144czeniu nauki, a po \u015Bmierci swojego ojca zaj\u0119\u0142a jego stanowisko dyrektora wykonawczego. Dzi\u0119ki tej przygodzie b\u0119dzie mia\u0142a okazj\u0119 odkry\u0107, \u017Ce niekt\u00F3rzy z jej pracownik\u00F3w bardzo lekko traktuj\u0105 firmow\u0105 hierarchi\u0119 warto\u015Bci, oraz przekona\u0107 si\u0119, \u017Ce nie wszyscy do ko\u0144ca ufaj\u0105 swoim pracodawcom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"63839869":["Corey i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 rewolwer Colt Paterson z 1838 roku. Bro\u0144 nale\u017Ca\u0142a do konfederackiego pu\u0142kownika, walcz\u0105cego w wojnie secesyjnej. Nast\u0119pnie w lombardzie zjawia si\u0119 klient z listem napisanym przez Franklina Delano Roosevelta, polityka, kt\u00F3ry sprawowa\u0142 urz\u0105d prezydenta USA przez cztery kadencje. Dokument, kt\u00F3ry ogl\u0105daj\u0105 pracownicy sklepu, powsta\u0142, gdy Roosevelt dochodzi\u0142 do siebie po przebytym polio. P\u00F3\u017Aniej Rick rozpoczyna poszukiwania winnego zagini\u0119cia jego lunchu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63839870":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 zabytkowego forda roadstera z 1932 roku. Samoch\u00F3d by\u0142 wykonany na zam\u00F3wienie i ma na liczniku mniej ni\u017C 800 kilometr\u00F3w, wi\u0119c sprzedaj\u0105cy podaje wysok\u0105 cen\u0119. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 figurk\u0119 Marilyna Mansona, kt\u00F3ra wyst\u0119powa\u0142a w animowanej serii \"Pojedynek gwiazd\". P\u00F3\u017Aniej Rick wycenia dyplom olimpijski z 1912 roku. Dokument wystawiono dla sportowca, kt\u00F3ry zaj\u0105\u0142 drugie miejsce w wy\u015Bcigu p\u0142ywackim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63839871":["Bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 poczt\u00F3wk\u0119 podpisan\u0105 przez legendarnego pi\u0119\u015Bciarza Johna Johnsona, pierwszego czarnosk\u00F3rego zawodnika, kt\u00F3ry zdoby\u0142 tytu\u0142 mistrza wagi ci\u0119\u017Ckiej. Nast\u0119pnie Corey i Chumlee negocjuj\u0105 cen\u0119 za kolekcj\u0119 rekwizyt\u00F3w z serii \"Star Trek\". W zbiorze znajduje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C pierwszy szkic scenariusza \"Star Trek 4: Powr\u00F3t na Ziemi\u0119\". P\u00F3\u017Aniej Chumlee dochodzi do wniosku, \u017Ce potrzebuje w\u0142asnego biurka. Zobaczymy, czy przekona do tego swoich szef\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63839872":["W dzisiejszym odcinku bohaterowie show ogl\u0105daj\u0105 szekel - licz\u0105c\u0105 dwa tysi\u0105ce lat monet\u0119 z Bliskiego Wschodu. Takie same srebrniki otrzyma\u0142 Judasz jako zap\u0142at\u0119 za zdrad\u0119 Chrystusa. Nast\u0119pnie Rick i dziadek maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 par\u0119 kolt\u00F3w z lat 60. XIX wieku. Wkr\u00F3tce Harrisonowie dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce szekel, za kt\u00F3ry Rick zap\u0142aci\u0142 1600 dolar\u00F3w, mo\u017Ce by\u0107 kradziony. Do lombardu trafia tak\u017Ce skrzynka z wod\u0105 w puszkach - awaryjnym zapasem wojskowym z 1962 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170279.jpg","",[]],"63839873":["Tym razem \u0142owcy okazji wybieraj\u0105 si\u0119 do Lancaster. Jarrod i Brandi stawiaj\u0105 na dobr\u0105 zabaw\u0119. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 wyprzedzi\u0107 konkurencj\u0119, kupuj\u0105c schowek za 425 dolar\u00F3w. Z kolei Darrell i Brandon maj\u0105 nadziej\u0119, \u017Ce zwyci\u0119stwo przyniesie im magazynek, kt\u00F3ry nabyli naprawd\u0119 tanio. Casey chce si\u0119 sprawdzi\u0107 podczas licytacji. Ivy Calvin urz\u0105dza w swoim sklepie prawdziwy dom aukcyjny. Zobaczymy, czy impreza oka\u017Ce si\u0119 op\u0142acalna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"63839874":["Odcinek specjalny po\u015Bwi\u0119cony Brandi Passante i Jarrodowi Schulzowi, barwnej parze wyst\u0119puj\u0105cej w show od pierwszego sezonu. Brandi i Jarrod wsp\u00F3lnie prowadz\u0105 sklep z u\u017Cywanymi rzeczami w Orange w Kalifornii. Prywatnie r\u00F3wnie\u017C s\u0105 par\u0105 i maj\u0105 dwoje dzieci, Camerona i Payton. W programie zobaczymy ich najbardziej udane transakcje oraz najcenniejsze zdobycze. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C moment\u00F3w, kt\u00F3re najmocniej zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 telewidzom i uczestnikom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63839875":["Odcinek specjalny, stanowi\u0105cy kompilacj\u0119 najbardziej emocjonuj\u0105cych materia\u0142\u00F3w z udzia\u0142em Darrella Sheetsa i jego syna Brandona. Sympatyczni handlarze starociami bior\u0105 udzia\u0142 w programie od pierwszego sezonu. Ten zesp\u00F3\u0142 ma na swoim koncie naprawd\u0119 du\u017Ce zdobycze, m.in. cztery rysunki Pabla Picassa oraz list napisany przez Abrahama Lincolna. W dzisiejszym programie zobaczymy najwi\u0119ksze sukcesy Darrella i Brandona oraz momenty, kt\u00F3rych woleliby nie pami\u0119ta\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178150.jpg","",[]],"63839876":["Marca Springera czeka konfrontacja z poirytowanym klientem, kt\u00F3ry ma wobec niego nierealne oczekiwania. Jarret ma dostarczy\u0107 do muzeum dwie unikatowe rze\u017Aby. Ma na to niewiele czasu. Zadanie przysparza mu trudno\u015Bci. Na miejscu kustosz dokonuje pewnego odkrycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63839877":["Roy wpada w powa\u017Cne k\u0142opoty, gdy niszczy olbrzymi\u0105 rze\u017Ab\u0119 przedstawiaj\u0105c\u0105 s\u0142ynnego bejsbolist\u0119 Williego Maysa. Tymczasem Jennifer pr\u00F3buje podnie\u015B\u0107 na duchu klienta, kt\u00F3ry op\u0142akuje swoje cenne pami\u0105tki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170194.jpg","",[]],"63839878":["Temperatura powietrza wynosi oko\u0142o 50 stopni Celsjusza. Vernon Strange i jego wsp\u00F3lnicy maj\u0105 problem z maszyn\u0105, kt\u00F3ra wskutek piekielnych upa\u0142\u00F3w przestaje pracowa\u0107. \u017Beby wyj\u015B\u0107 na swoje, musz\u0105 dogada\u0107 si\u0119 z s\u0105siadami, kt\u00F3rzy mogliby u\u017Cyczy\u0107 im sprz\u0119tu. Mahoneyowie walcz\u0105 z czasem, aby uzyska\u0107 jak najwi\u0119cej cennego kruszcu, zanim ekstremalne temperatury uniemo\u017Cliwi\u0105 dalsze wydobycie. Zestresowany Greg stawia \u017Conie ultimatum - je\u015Bli nie znajdzie z\u0142ota, przenosz\u0105 si\u0119 na inn\u0105 dzia\u0142k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170276.jpg","",[]],"63839879":["Sezon nieub\u0142aganie dobiega ko\u0144ca. Wskutek ekstremalnych upa\u0142\u00F3w wydobycie trzeba zawiesi\u0107. Los Vernona i jego wsp\u00F3lnik\u00F3w zale\u017Cy od powodzenia planu Jake'a, kt\u00F3ry w ci\u0105gu jedenastu godzin chce przerobi\u0107 800 ton urobku. Przekonamy si\u0119, czy uda im si\u0119 uzyska\u0107 100 uncji z\u0142ota, kt\u00F3rych desperacko potrzebuj\u0105. Alex Stead, kt\u00F3ry zaryzykowa\u0142 swoje oszcz\u0119dno\u015Bci i ma\u0142\u017Ce\u0144stwo, nie odpuszcza do ko\u0144ca. W ch\u0142odniejszym klimacie wschodniego wybrze\u017Ca Wiktorii Neville Perry i Mick Clark musz\u0105 znale\u017A\u0107 jeszcze 13 uncji. Zobaczymy, czy natrafi\u0105 na cenn\u0105 bry\u0142k\u0119, czy te\u017C na ich dzia\u0142ce nie ma ju\u017C wi\u0119cej kruszcu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170276.jpg","",[]],"63839880":["Rodziny ze wsi i miasta zamieniaj\u0105 si\u0119 miejscami. Osoby na co dzie\u0144 pracuj\u0105ce na roli wierz\u0105, \u017Ce w ten spos\u00F3b odpoczn\u0105 wreszcie od swoich obowi\u0105zk\u00F3w. Opieka nad gospodarstwem trwa ca\u0142y dzie\u0144 i tylko w \u015Bwi\u0119ta Bo\u017Cego Narodzenia rolnicy pozwalaj\u0105 sobie na chwil\u0119 wytchnienia. Miastowi, kt\u00F3rzy zast\u0105pi\u0105 ich w obowi\u0105zkach w kurniku, stajni itp., przekonaj\u0105 si\u0119 na w\u0142asnej sk\u00F3rze, \u017Ce zwierz\u0119tom nale\u017Cy okazywa\u0107 du\u017Co cierpliwo\u015Bci i uwagi. Zar\u00F3wno uczestnik\u00F3w programu, jak i widz\u00F3w przed telewizorami czeka wiele niespodzianek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63839881":["Masa\u017Cysta Piotr i ksi\u0119gowa Marta wychowuj\u0105 dw\u00F3jk\u0119 dzieci, jedenastoletni\u0105 Tosi\u0119 i o\u015Bmioletniego Maciusia. Obowi\u0105zki zawodowe pary sprawiaj\u0105, \u017Ce bardzo rzadko udaje im si\u0119 sp\u0119dzi\u0107 beztrosko czas w rodzinnym gronie. Piotr i Marta chcieliby w ko\u0144cu odci\u0105\u0107 si\u0119 od codzienno\u015Bci. Aneta Rybarczyk i jej c\u00F3rka Paula prowadz\u0105 gospodarstwo agroturystyczne w Nowej Wsi Kosowskiej. Zajmuj\u0105 si\u0119 przede wszystkim ko\u0144mi. Aneta cz\u0119sto otrzymuje pomoc od starszej c\u00F3rki, Klaudii. To w\u0142a\u015Bnie ona poka\u017Ce go\u015Bciom z miasta, na czym polega praca na wsi. Opiek\u0105 nale\u017Cy otoczy\u0107 nie tylko konie, lecz tak\u017Ce owce, kozy i lamy. W tym samym czasie Aneta i Paula zrealizuj\u0105 harmonogram opracowany przez Piotra i Mart\u0119. Odwiedz\u0105 m.in. tor gokartowy i stylist\u0119 fryzur.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175926.jpg","",[]],"63839882":["W tym odcinku pr\u00F3ba odpowiedzi na pytanie, czy wyst\u0119puj\u0105ce w r\u00F3\u017Cnych kulturach opowie\u015Bci o \u017Cyciu na Marsie to tylko mity. By\u0107 mo\u017Ce nasza fascynacja Czerwon\u0105 Planet\u0105 \u015Bwiadczy o pozaziemskich kontaktach cz\u0142owieka lub jego kosmicznym pochodzeniu. Od 40 lat sondy wysy\u0142aj\u0105 naukowcom informacje o Marsie. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego atmosfera przypomina ziemskie powietrze po wybuchu j\u0105drowym. Fotografie tajemniczej planety ukazuj\u0105 g\u00F3rskie masywy i dziwn\u0105, przypominaj\u0105c\u0105 ludzk\u0105 twarz rze\u017Ab\u0119 w marsja\u0144skiej skale. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy NASA znalaz\u0142a na Marsie \u015Blady inteligentnych istot i ukrywa te fakty przed opini\u0105 publiczn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63839883":["Szamani s\u0105 w stanie wp\u0142ywa\u0107 na natur\u0119, maj\u0105 dost\u0119p do wymiar\u00F3w niewidzialnych dla zwyk\u0142ych \u015Bmiertelnik\u00F3w i mog\u0105 kontaktowa\u0107 si\u0119 z istotami z za\u015Bwiat\u00F3w. Od wiek\u00F3w uzdrawiaj\u0105 i chroni\u0105 cz\u0142onk\u00F3w swoich spo\u0142eczno\u015Bci oraz doradzaj\u0105 w najwa\u017Cniejszych kwestiach. Autorzy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy plemienni przyw\u00F3dcy duchowi jedynie odprawiaj\u0105 staro\u017Cytne rytua\u0142y, czy mo\u017Ce pozostaj\u0105 w kontakcie z przedstawicielami cywilizacji pozaziemskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170312.jpg","",[]],"63839884":["Podczas pierwszej wojny \u015Bwiatowej za\u0142ogi U-Boot\u00F3w relacjonowa\u0142y spotkania z dziwacznymi potworami. Dokumentali\u015Bci zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mo\u017Ce to \u015Bwiadczy\u0107 o istnieniu morskich stworze\u0144, nieznanych wsp\u00F3\u0142czesnej nauce. W programie tak\u017Ce o niezwyk\u0142ej broni, kt\u00F3r\u0105 podczas drugiej wojny \u015Bwiatowej stworzyli Japo\u0144czycy. Poznamy r\u00F3wnie\u017C hipotezy na temat motywacji Hitlera, kt\u00F3ry podczas ewakuacji Dunkierki nakaza\u0142 wstrzymanie ofensywy. Historycy od dziesi\u0119cioleci debatuj\u0105 na temat tej decyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178149.jpg","",[]],"63839885":["Dawid, Kiler i Cichy na pro\u015Bb\u0119 Stowarzyszenia Blechhammer 1944 poszukuj\u0105 tajemniczych element\u00F3w obrony przeciwlotniczej Luftwaffe. S\u0105 one pozosta\u0142o\u015Bciami po s\u0142ynnej, intensywnej bitwie o paliwo w K\u0119dzierzynie-Ko\u017Alu. Kampania lotnicza by\u0142a elementem szerszej ofensywy bombowej Si\u0142 Powietrznych Armii USA przeciwko instalacjom produkcji paliw na terenie kraj\u00F3w okupowanych przez Niemcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63839886":["Ekipa programu zostaje zaproszona przez archeologa do Zamo\u015Bcia, gdzie b\u0119dzie musia\u0142a zbada\u0107 miejscow\u0105 legend\u0119. G\u0142osi ona, \u017Ce miasto ma rozbudowany system korytarzy podziemnych, o czym maj\u0105 \u015Bwiadczy\u0107 m.in. wyrobiska kredowe. Dawid, Kiler i Cichy s\u0105 zaciekawieni. Musz\u0105 przebada\u0107 obszerne tereny miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"63839887":["Kiedy zawieje
W Chorzowie dosz\u0142o do awarii, z kt\u00F3rej powodu winda utkn\u0119\u0142a na dziewi\u0105tym pi\u0119trze. Elektrycy musz\u0105 usun\u0105\u0107 stary transformator i zainstalowa\u0107 nowy, a pogotowie d\u017Awigowe pomaga osobom, kt\u00F3re s\u0105 uwi\u0119zione w windzie. Tymczasem na \u015Al\u0105sku ekipa usuwa skutki wichur, kt\u00F3re doprowadzi\u0142y do tego, \u017Ce ponad dziesi\u0119\u0107 linii wysokiego napi\u0119cia musia\u0142o zosta\u0107 wy\u0142\u0105czonych z u\u017Cytku, a ponad 400 000 u\u017Cytkownik\u00F3w skar\u017Cy si\u0119 na brak pr\u0105du. Firmy s\u0105 nara\u017Cone na ogromne straty, a zwykli mieszka\u0144cy nie mog\u0105 normalnie funkcjonowa\u0107. Piotrek, \u0141ukasz, Heniek i Jacek musz\u0105 usun\u0105\u0107 drzewa, kt\u00F3re zalegaj\u0105 na liniach. To bardzo niebezpieczne zadanie. W Szczawnicy trwaj\u0105 prace nad usuni\u0119ciem awarii na wyci\u0105gu w Jaworkach. Dla w\u0142a\u015Bciciela ka\u017Cda kolejna godzina bez pr\u0105du to wielkie straty. Elektrycy musz\u0105 si\u0119 za\u015B liczy\u0107 z konieczno\u015Bci\u0105 pracy po ciemku i nieprzespan\u0105 noc\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63839888":["Trudny dojazd
Z powodu zimy dotarcie do miejsca awarii jest utrudnione. Zawodz\u0105 nawet skutery \u015Bnie\u017Cne i quad. Dominik b\u0119dzie musia\u0142 z helikoptera zlokalizowa\u0107 \u017Ar\u00F3d\u0142o usterki na linii, a Tomek i Staszek czekaj\u0105 na informacj\u0119 od niego, by nast\u0119pnie dosta\u0107 si\u0119 do wskazanego miejsca. Akcja jest brawurowa, a warunki pogodowe s\u0105 nieprzewidywalne. W Gliwicach elektrycy robi\u0105 spink\u0119 na linii wysokiego napi\u0119cia, aby zabezpieczy\u0107 dostawy pr\u0105du do miejscowo\u015Bci o nazwie Wodzis\u0142aw. Najpierw nale\u017Cy jednak przygotowa\u0107 dojazd. Teren jest jednak rozmi\u0119k\u0142y po zimie i istnieje ryzyko, \u017Ce nawet d\u017Awig si\u0119 zakopie. Ekipa jednak jest zdeterminowana, by zrealizowa\u0107 swoj\u0105 misj\u0119. W Jaworznie Krzysztof wyja\u015Bni regu\u0142y dzia\u0142ania nowoczesnej instalacji w nowoczesnym bloku 910.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176835.jpg","",[]],"63839889":["Jesienne drapie\u017Cniki
Duet do\u015Bwiadczonych w\u0119dkarzy udaje si\u0119 na wypraw\u0119 nad skandynawskie jezioro. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak mo\u017Cna skutecznie zapolowa\u0107 jesienn\u0105 por\u0105 na wielkie szczupaki, sandacze i okonie. W programie nie zabraknie praktycznej wiedzy o zastosowaniu przyn\u0119t gumowych w \u0142owieniu jeziorowych drapie\u017Cnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63839890":["Ba\u0142tycki trolling
Odcinek po\u015Bwi\u0119cony sztuce \u0142owienia kr\u00F3la przybrze\u017Cnych w\u00F3d - \u0142ososia. Widzowie zobacz\u0105, na czym polega amatorski trolling morski. Dowiedz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, dlaczego na \u0142odzi niezb\u0119dny jest \"pies\" i do czego w\u0119dkarzowi s\u0142u\u017Cy winda.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"63839891":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63839892":["Do\u015Bwiadczony w\u0119dkarz i doktor ichtiologii, Adam Ta\u0144ski, wyrusza nad malownicze zbiorniki wodne w Polsce w poszukiwaniu najbardziej okaza\u0142ych ryb. W programie nie zabraknie cennych porad dla pasjonat\u00F3w w\u0119dkowania oraz ciekawostek o wodnych stworzeniach i ich \u015Brodowisku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"63839893":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839894":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839895":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839896":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63839897":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63839898":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839899":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839900":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839901":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"63839902":["Ruth i Lindsey mieszkaj\u0105 z c\u00F3rkami w domu z lat 90. w pobli\u017Cu Middelsbrough. Nieruchomo\u015B\u0107 nie spe\u0142nia oczekiwa\u0144 rodziny. W\u0105ski przedpok\u00F3j, ma\u0142a kuchnia, w kt\u00F3rej brakuje miejsc do przechowywania i niewielki salon to g\u0142\u00F3wne bol\u0105czki w\u0142a\u015Bcicieli. Przez niefortunny rozk\u0142ad pomieszcze\u0144 domownicy nie mog\u0105 przebywa\u0107 ze sob\u0105 w jednym pokoju w tym samym czasie. W poszukiwaniu dodatkowej przestrzeni Ruth chce po\u015Bwi\u0119ci\u0107 gara\u017C, z kolei Lindsey - podw\u00F3rze. Laura sprytnie \u0142\u0105czy cz\u0119\u015B\u0107 reprezentacyjn\u0105 domu z zapomnianym nieco ogrodem, z kolei Robert proponuje rozwi\u0105zania oparte na naturalnych materia\u0142ach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170040.jpg","",[]],"63839903":["Fishing for Spuds
Kulisy produkcji tr\u00F3jczekoladowego sernika i chrupi\u0105cych frytek ze s\u0142odkich ziemniak\u00F3w. Ponadto historia wypieku krakers\u00F3w w kszta\u0142cie r\u00F3\u017Cnych zwierz\u0105tek. Na koniec tofu w nowym wydaniu. Z dania bez wyrazu stanie si\u0119 s\u0142odko-pikantnym rarytasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170219.jpg","",[]],"63839904":["Ci\u0119\u017Carna
25-letnia Kasia jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a do domu po ostatnim dniu pracy na stacji benzynowej. Jej m\u0105\u017C Daniel szuka\u0142 jej w szpitalu, ale \u015Blad po niej zagin\u0105\u0142. Policjanci w czasie \u015Bledztwa ustalaj\u0105, \u017Ce poszukiwana mia\u0142a romans i by\u0107 mo\u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy z kochankiem. Niepokoi ich te\u017C spok\u00F3j, jaki zachowuje Daniel. Zanim udaje im si\u0119 odkry\u0107, z kim Kasia si\u0119 spotyka\u0142a, jej m\u0105\u017C wyje\u017Cd\u017Ca z miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63839905":["Dziewczyna uciek\u0142a handlarzom \u017Cywym towarem
C\u00F3rka Irminy i Artura, 19-letnia Karolina wyje\u017Cd\u017Ca w wakacje za granic\u0119, by podj\u0105\u0107 prac\u0119 jako kelnerka. Jednak dwa dni p\u00F3\u017Aniej rodzice ca\u0142kowicie trac\u0105 kontakt dziewczyn\u0105 i pogr\u0105\u017Caj\u0105 si\u0119 w smutku. Niemal rok p\u00F3\u017Aniej Irmina zauwa\u017Ca na ulicy kobiet\u0119 bardzo podobn\u0105 do jej c\u00F3rki. Wraz z m\u0119\u017Cem postanawia przeszuka\u0107 lokalne squoty i odnajduj\u0105 Karolin\u0119, kt\u00F3ra jest bezdomna i na dodatek uzale\u017Cniona od narkotyk\u00F3w. Wkr\u00F3tce zaginiona c\u00F3rka przyznaje, \u017Ce za granic\u0105 pad\u0142a ofiar\u0105 handlarzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy zmusili j\u0105 do prostytucji. Dziewczynie uda\u0142o si\u0119 uciec, ale chc\u0105c uchroni\u0107 swoich rodzic\u00F3w przed zemst\u0105 przest\u0119pc\u00F3w, postanowi\u0142a nie wraca\u0107 do domu rodzinnego. Suleccy chc\u0105 zawie\u015B\u0107 c\u00F3rk\u0119 na komend\u0119. Jednak nagle kto\u015B puka do drzwi. Gdy Artur je otwiera, do domu dostaj\u0105 si\u0119 fa\u0142szywi policjanci. Karolinie udaje si\u0119 schowa\u0107 w sypialni, sk\u0105d dzwoni na numer alarmowy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170238.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/d088073b00c684ea042d88b4386d710a",[]],"63839906":["Serial opowiada o ma\u0142ych pacjentach oddzia\u0142u pediatrii i chirurgii Szpitala Dzieci\u0119cego. Do plac\u00F3wki trafi\u0105 zar\u00F3wno przedszkolaki, jak i zbuntowani nastolatkowie. Za ka\u017Cdym przypadkiem medycznym, kryje si\u0119 osobna historia. Widzowie mog\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 skomplikowanym relacjom rodzinnym, zaniedbaniom, nadopieku\u0144czo\u015Bci\u0105, lekkomy\u015Blno\u015Bci\u0105 lub czyj\u0105\u015B brawur\u0105. W serii zostan\u0105 ukazane tak\u017Ce osobiste rado\u015Bci, tragedie i dylematy fachowc\u00F3w pracuj\u0105cych w szpitalu. Czwarty sezon serii jest kontynuacj\u0105 los\u00F3w lekarzy: Anny Kocha\u0144skiej, Tomasza Ciska, Olgi Wieczorek oraz wci\u0105\u017C poszukuj\u0105cej swojej drugiej po\u0142\u00F3wki piel\u0119gniarki Eweliny Le\u015Bniewskiej. Do szpitala powr\u00F3ci tak\u017Ce kto\u015B, kto opu\u015Bci\u0142 szpital w bardzo dramatycznych okoliczno\u015Bciach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4cb769707cbd9a644679bb6f5fd510f0",[]],"63839907":["Pod prysznicem w klubie sportowym zostaje znalezione cia\u0142o brytyjskiego boksera. Policja ustala, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zajmowa\u0142 si\u0119 nielegalnym handlem sterydami. W\u015Br\u00F3d podejrzanych znajduj\u0105 si\u0119 sportowy rywal ofiary i jego agresywny trener. Tymczasem Olgierda odwiedza przyrodnia siostra. Jej syn nie wr\u00F3ci\u0142 na noc do domu i pozostawi\u0142 niepokoj\u0105cy list. Detektyw obawia si\u0119, \u017Ce nastolatek naprawd\u0119 m\u00F3g\u0142 zrobi\u0107 sobie krzywd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2014643.jpg","",[]],"63839908":["Ci\u0119\u017Carna
25-letnia Kasia jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a do domu po ostatnim dniu pracy na stacji benzynowej. Jej m\u0105\u017C Daniel szuka\u0142 jej w szpitalu, ale \u015Blad po niej zagin\u0105\u0142. Policjanci w czasie \u015Bledztwa ustalaj\u0105, \u017Ce poszukiwana mia\u0142a romans i by\u0107 mo\u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy z kochankiem. Niepokoi ich te\u017C spok\u00F3j, jaki zachowuje Daniel. Zanim udaje im si\u0119 odkry\u0107, z kim Kasia si\u0119 spotyka\u0142a, jej m\u0105\u017C wyje\u017Cd\u017Ca z miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63839909":["Zbrodnia i kara
Pa\u017Adzioch urz\u0105dza sobie suto zakrapian\u0105 kolacj\u0119. Wkr\u00F3tce znika bez wie\u015Bci. Jego \u017Cona obawia si\u0119 najgorszego. Ferdek i Waldek nie bez powodu czuj\u0105 si\u0119 winni zaistnia\u0142ej sytuacji. Prawda okazuje si\u0119 bardzo trywialna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4048",[]],"63839910":["Balcyrewicz musi odej\u015B\u0107
Pewnego dnia Ferdek okrywa straszn\u0105 rzecz. Lod\u00F3wka jest ca\u0142kowicie pusta. Zwierza si\u0119 ze swego odkrycia Boczkowi. Obaj m\u0119\u017Cczy\u017Ani dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce cierpi\u0105 n\u0119dz\u0119 i g\u0142\u00F3d. Wpadaj\u0105 na pomys\u0142, \u017Ce wszystkiemu winien jest minister Balcyrewicz. W ich g\u0142owach kie\u0142kuje pewien plan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4047",[]],"63839911":["Krypta
Ksi\u0105dz zach\u0119ca wszystkich mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy, w tym rodzin\u0119 Kiepskich, do wzi\u0119cia udzia\u0142u w parafiadzie. G\u0142\u00F3wn\u0105 nagrod\u0105 jest mo\u017Cliwo\u015B\u0107 poch\u00F3wku w parafialnej krypcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1847290.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/4046",[]],"63839912":["Przysz\u0142a te\u015Bciowa Asi, pani Tereska, prze\u015Bwietla narzeczon\u0105 syna lepiej ni\u017C promienie rentgenowskie. Jaru\u015B przemierza Polsk\u0119, kolekcjonuj\u0105c kobiece serca. Sylwia, czekaj\u0105ca na mi\u0142o\u015B\u0107 siostra Kampia, nie zostawia suchej nitki na m\u0119\u017Cczyznach. Bandziorek zmienia sw\u00F3j image. Samotnych braci \u0141ukasza i S\u0142awka prze\u015Bladuje pech, ale nie do ko\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63839913":["Gospodarstwo Janka Pszczelarza odwiedza kobieta. Elvis czuje si\u0119 gotowy na mi\u0142o\u015B\u0107 i sta\u0142y zwi\u0105zek. Papuga mia\u0142a tylko ubarwi\u0107 smutne \u017Cycie Jarusia, a przynios\u0142a prawdziw\u0105 rado\u015B\u0107. Pani\u0105 Aniel\u0119 spotyka dotkliwa przykro\u015B\u0107. Porzucony Kampio koncentruje si\u0119 na w\u0142asnej urodzie. S\u0142awek i Iwona wiedz\u0105, \u017Ce czekali na siebie ca\u0142e \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1985899.jpg","",[]],"63839914":["Andrzej i Gienek jako nieliczni w Plutyczach zajmuj\u0105 si\u0119 jeszcze upraw\u0105 ziemniak\u00F3w. Musz\u0105 za\u0142adowa\u0107 worki kartofli i zsypa\u0107 je do bunkra, gdzie panuj\u0105 idealne warunki do przechowywania tych warzyw - jest to sucha piwnica o niewysokiej temperaturze. Jarka i Agnieszk\u0119 odwiedza pan Kazimierz. Chce sprawdzi\u0107, czy przywieziona przez niego klacz b\u0119dzie mia\u0142a potomstwo. Okazuje si\u0119, \u017Ce prawdopodobnie tak. Aby to potwierdzi\u0107, nale\u017Cy przeprowadzi\u0107 badanie weterynaryjne. Kiepskie warunki pogodowe uniemo\u017Cliwiaj\u0105 rolnikom koszenie kukurydzy. Aby jednak nie marnowa\u0107 czasu, Jarek i Agnieszka decyduj\u0105 si\u0119 na wybetonowanie nowego podjazdu do obory. Mog\u0105 liczy\u0107 na pomoc Ma\u0107ka. Po pracy gospodarze odwiedzaj\u0105 pana Kazimierza, kt\u00F3ry z kolei potrzebuje ich wsparcia przy \u017Arebaczku, kt\u00F3rego nie chce matka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"63839915":["Szanghaj","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"63839916":["Magda mieszka wraz z sze\u015Bciorgiem dzieci we wsi Dolina. Ich dom znajduje si\u0119 w lesie, a odleg\u0142o\u015B\u0107 do sklepu i szko\u0142y to a\u017C siedem kilometr\u00F3w. Rodzina nie ma internetu ani zasi\u0119gu telefonicznego. W domu brakuje wanny i prysznica. Paulina i Dominik, rodzice p\u00F3\u0142torarocznego Olafa, nie narzekaj\u0105 na niskie zarobki. Ich dopiero co postawiona willa kosztowa\u0142a prawie dwa miliony z\u0142otych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/85cf9f6872e6ac46b4dc05282719300a",[]],"63839917":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63839918":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"63839919":["Mi\u0119czak
Do policjant\u00F3w zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 Monika i jej m\u0105\u017C Rafa\u0142, kt\u00F3rzy stanowi\u0105 rodzin\u0119 zast\u0119pcz\u0105 dla nastoletniego Filipa. Ch\u0142opiec nie wr\u00F3ci\u0142 ze szko\u0142y do domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce od kilku miesi\u0119cy mia\u0142 kontakt z biologicznym ojcem Adamem, kryminalist\u0105 kt\u00F3remu zosta\u0142y ograniczone prawa rodzicielskie. Policjanci prowadz\u0105 r\u00F3wnie\u017C poszukiwania na terenie szko\u0142y. Trafiaj\u0105 na ciekawy trop - kto\u015B szanta\u017Cowa\u0142 Filipa, \u017Ce wrzuci do sieci filmik, na kt\u00F3rym przyjacielsko przytula koleg\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"63839920":["Karol zajmuje si\u0119 kr\u0119ceniem film\u00F3w promocyjnych. O pomoc detektyw\u00F3w prosi jego partnerka, Ania. Kobieta twierdzi, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna przesta\u0142 si\u0119 ni\u0105 interesowa\u0107 i nie m\u00F3wi ju\u017C o \u015Blubie, kt\u00F3ry planowali jeszcze niedawno. Detektywi \u015Bledz\u0105 Karola, gdy ten jedzie do eleganckiego domu, w kt\u00F3rym razem z ekip\u0105 ma pracowa\u0107 nad kolejnym filmem reklamowym. Podejrzenia o romans z Karolem padaj\u0105 a\u017C na trzy kobiety: zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 kostiumami Wiol\u0119 i dwie modelki, Id\u0119 i Ad\u0119. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce detektywi musz\u0105 wzi\u0105\u0107 pod uwag\u0119 tak\u017Ce atrakcyjn\u0105 producentk\u0119 Monik\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"63839921":["Grey's Anatomy: Chirurdzy 10
Lekarze z Grey Sloan Memorial wsp\u00F3lnie prze\u017Cywaj\u0105 zawodowe i osobiste problemy. Musz\u0105 wsp\u00F3lnie poradzi\u0107 sobie ze zniszczeniami, kt\u00F3re pozostawi\u0142a po sobie burza. Meredith musi podj\u0105\u0107 trudne decyzje, kt\u00F3re b\u0119d\u0105 mia\u0142y wp\u0142yw na \u017Cycie jej bliskich. Callie jest za\u0142amana zdrad\u0105 Arizony, a \u017Cyciu Richarda grozi niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170291.jpg","",[]],"63839922":["Andrzej Grabowski
Andrzej Grabowski na estradzie wyst\u0119puje cz\u0119sto jako \"Andrzej Grabowski Show\". W jego arcy\u015Bmiesznym programie pojawi\u0105 si\u0119 zar\u00F3wno skecze widowni ju\u017C dobrze znane, jak i ca\u0142kiem nowe numery komentuj\u0105ce aktualne wydarzenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63839923":["Kabaret na Koniec \u015Awiata
Kabaret na Koniec \u015Awiata to piwniczny kabaret literacki. Wyst\u0119puj\u0105 w nim aktorzy, kt\u00F3rych na co dzie\u0144 mo\u017Cna ogl\u0105da\u0107 m.in. w warszawskich teatrach Dramatycznym, Ateneum czy Narodowym. W swoich skeczach si\u0119gaj\u0105 po absurd, abstrakcj\u0119, purnonsens, a w repertuarze grupy znalaz\u0142y si\u0119 zar\u00F3wno liryczne piosenki, jak i improwizacje czy b\u0142azenady. Od niedawna arty\u015Bci prezentuj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C przed szersz\u0105 widowni\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63839924":["Rebecca DeMornay, Michael Rapaport, Margaret Cho
Aktorka i re\u017Cyserka Rebecca De Mornay wspomina moment, gdy by\u0142a bliska \u015Bmierci. Twierdzi, \u017Ce powita\u0142y j\u0105 wtedy anio\u0142y. Komik i aktor Michael Rapaport wraca pami\u0119ci\u0105 do czas\u00F3w, gdy by\u0142 uczniem liceum. Opowiada, jak on i jego przyjaciele natkn\u0119li si\u0119 na duchy w piwnicy swojej szko\u0142y. Margaret Cho, popularna aktorka komediowa i dzia\u0142aczka na rzecz spo\u0142eczno\u015Bci LGBT, po przeprowadzce odkry\u0142a, \u017Ce w jej nowym domu mieszka kto\u015B jeszcze...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170070.jpg","",[]],"63839925":["Pomy\u0142ka
W eksplozji samochodu ginie by\u0142y policjant, kolega Patryka, Andrzej. S\u0105siad ofiary naprowadza ekip\u0119 na Le\u0144skiego, oszusta z powi\u0105zaniami w \u015Bwiecie przest\u0119pczym, ale okazuje si\u0119, \u017Ce nie ma on z zamachem nic wsp\u00F3lnego. \u0141owcy id\u0105 wi\u0119c tropem materia\u0142\u00F3w, u\u017Cytych do produkcji bomby. Trafiaj\u0105 do domu, w kt\u00F3rym sprawca zostawi\u0142 tykaj\u0105cy \u0142adunek. Mary\u015Bka rozwa\u017Ca rezygnacj\u0119 z pracy w policji. Nie chce nara\u017Ca\u0107 bliskich. Wbrew jej obawom Adam zapewnia j\u0105 o swoim wsparciu i namawia do pozostania w jednostce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"63839926":["Pomocy specjalist\u00F3w potrzebuj\u0105 Bo\u017Cena (54 lata, 121 kg) i jej c\u00F3rka Olga (30 lat, 103 kg), kt\u00F3ra stara si\u0119 zrzuci\u0107 przed zabiegiem jeszcze kilka kilogram\u00F3w. Powa\u017Cnie traktuje zalecenia prof. Pa\u015Bnika. Chodzi na basem i \u0107wiczy. Z kolei Emil i jego mama wracaj\u0105 do szpitala. Waga Eli utrzymuje si\u0119 na tym samym poziomie, a jej syn nareszcie schud\u0142. Ich szcz\u0119\u015Bcie trwa jednak kr\u00F3tko. Przy badaniach kontrolnych okazuje si\u0119, \u017Ce Ela ma problemy kardiologiczne, a wyniki krwi Emila s\u0105 bardzo z\u0142e. Ich operacje zn\u00F3w stoj\u0105 pod znakiem zapytania. Karolina pojawia si\u0119 w szpitalu. Niestety, okazuje si\u0119, \u017Ce przyty\u0142a. Ma tylko kilka tygodni na przygotowanie si\u0119 do zabiegu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176840.jpg","",[]],"63839927":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63839928":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"63839929":["Kabaret Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych
Program stanowi podsumowanie ostatnich lat Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, podczas kt\u00F3rych grupa zdoby\u0142a ogromn\u0105 popularno\u015B\u0107 w telewizji i internecie. Formacja s\u0142ynie z improwizacji i interakcji z publiczno\u015Bci. Widownia zgromadzona w Teatrze Capitol z pewno\u015Bci\u0105 stanie si\u0119 \u015Bwiadkiem niepowtarzalnego spektaklu, w kt\u00F3rym odegra te\u017C niema\u0142\u0105 rol\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"63839930":["Kabaret Czesuaf - Best off, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174650.jpg","",[]],"63839931":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"63839932":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","https://polsatgo.pl/resolve-media/1/9f21b02b325a7489e3db00af8c34e234",[]]}