{"67204270":["Upadek
Dochodzi do egzekucji jednego z cz\u0142onk\u00F3w gangu narkotykowego. Po kolejnym zab\u00F3jstwie Natalia i Kuba wpadaj\u0105 na trop sprawcy. Policjanci podejrzewaj\u0105, \u017Ce jest nim by\u0142y policjant dotkni\u0119ty rodzinn\u0105 tragedi\u0105. Danuta wraca do pracy po wypadku. W rekonwalescencji pomaga jej syn Nikodem, z kt\u00F3rym wreszcie znalaz\u0142a wsp\u00F3lny j\u0119zyk. Kuba, pe\u0142en obaw wobec nowego ch\u0142opaka Natalii, postanawia go prze\u015Bwietli\u0107. Fakty, jakie odkrywa z pomoc\u0105 \u0141ucji, bardzo go niepokoj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67204271":["Test
Kobieta zg\u0142asza zagini\u0119cie nieletniej c\u00F3rki. Dziewczyna choruje na ci\u0119\u017Cki typ cukrzycy i stale powinna za\u017Cywa\u0107 odpowiednie leki. Podejrzenie pada na by\u0142ego ch\u0142opaka nastolatki oraz jej bliskiego koleg\u0119. By\u0107 mo\u017Ce wszystkiemu winne jest z\u0142amane serce... Do Krystiana przychodzi przera\u017Cona Alicja, kt\u00F3ra twierdzi, \u017Ce jest \u015Bledzona przez Paulin\u0119, jego by\u0142\u0105 partnerk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce chorobliwie zazdrosna kobieta ma problemy psychiczne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67204272":["Pa\u0144stwo Hitlera
W grudniu 1940 roku Hitler wyda\u0142 rozkaz wybudowania nowej kwatery - w Gier\u0142o\u017Cy. Kompleks ten jest nazywany Wilczym Sza\u0144cem. Dooko\u0142a schronu F\u00FChrera wyros\u0142y tajne kwatery jego najbli\u017Cszych wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w, m.in. Hermanna G\u00F6ringa, Martina Bormanna, Joachima von Ribbentropa, Alberta Speera oraz Heinricha Himmlera. Ka\u017Cdy z tych obiekt\u00F3w ods\u0142ania ciekaw\u0105, dot\u0105d nieznan\u0105 histori\u0119 III Rzeszy. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje odkry\u0107 wszystkie tajemnice Wilczego Sza\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67204273":["Dla Marioli jazda ko\u0144mi huculskimi to nieod\u0142\u0105czna cz\u0119\u015B\u0107 \u017Cycia w Bieszczadach. Trzech bimbrownik\u00F3w szykuje ju\u017C szklanki. Andrzej \"\u017Bmiju\" udaje si\u0119 do starego tartaku, gdzie szuka w\u0119\u017Cy. Zdaniem Majsterka za \u015Bmier\u0107 jego \u017Cony mog\u0142o by\u0107 odpowiedzialne u\u017C\u0105dlenie przez pszczo\u0142\u0119. W\u0142adek przyjecha\u0142 w g\u00F3ry po wojsku i nigdzie si\u0119 nie wybiera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"67204274":["Zak\u0142adnicy
Zamaskowany i uzbrojony napastnik przejmuje kontrol\u0119 nad nowoczesn\u0105 will\u0105 jednego z najbogatszych deweloper\u00F3w w mie\u015Bcie i bierze jego rodzin\u0119 jako zak\u0142adnik\u00F3w. Policjanci przy ogromnej presji czasu musz\u0105 rozwi\u0105za\u0107 skomplikowan\u0105 spraw\u0119, w kt\u00F3rej nikt nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Tymczasem \u017Cona jednego z warszawskich adwokat\u00F3w zg\u0142asza jego tajemnicze zagini\u0119cie. Okazuje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 porwany, a jego osoba \u0142\u0105czy oba \u015Bledztwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67204275":["Wszystko na sprzeda\u017C
Detektywi prowadz\u0105 \u015Bledztwo w sprawie wyci\u0119cia nerki, kt\u00F3rego ofiar\u0105 pad\u0142 m\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna. Pi\u0119kna femme fatale oraz mi\u0119dzynarodowy trop sprawiaj\u0105, \u017Ce w spraw\u0119 zaanga\u017Cowany zostaje oficer lubelskiej policji, Dawid Hawryluk. Bezkompromisowy i nie uznaj\u0105cy sprzeciwu detektyw wzbudza niech\u0119\u0107 policjant\u00F3w wydzia\u0142u kryminalnego. Czas ucieka, a konflikty pomi\u0119dzy \u015Bledczymi coraz bardziej zaogniaj\u0105 sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"67204276":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67204277":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67204278":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67204279":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"67204280":["Mass Effect 3: Legendary Edition","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170251.jpg","",[]],"67204281":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"67204282":["Prezentacja rozgrywki z platform\u00F3wki Kangurek Kao wydanej w 2022 roku. Oparta na kultowej serii produkcja Tate Multimedia zosta\u0142a ciep\u0142o przyj\u0119ta przez recenzent\u00F3w i u\u017Cytkownik\u00F3w r\u00F3\u017Cnych platform.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227880.jpg","",[]],"67204283":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67204284":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"67204285":["Kto chcia\u0142 zabi\u0107 Hitlera?
Ostatnio ujawnione dokumenty ameryka\u0144skiego wywiadu OSS z 1944 roku wskazuj\u0105, \u017Ce Amerykanie nie wierzyli w prawdziwo\u015B\u0107 zamachu na Hitlera w lipcu tego roku. Sadzili, \u017Ce Hitler si\u0119gn\u0105\u0142 po tak nadzwyczajny \u015Brodek, aby usun\u0105\u0107 niech\u0119tnych mu genera\u0142\u00F3w i terrorem zmusi\u0107 pozosta\u0142ych do pos\u0142usze\u0144stwa. Prowadz\u0105cy opowiedz\u0105, na czym ameryka\u0144scy analitycy opierali swoje opinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67204286":["Ewa Maria Szczepanowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170147.jpg","",[]],"67204287":["7 idiotycznych motyw\u00F3w z anime, kt\u00F3re i tak lubimy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"67204288":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"67204289":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",[]],"67204290":["Program opowiada o kobietach, kt\u00F3re wi\u0105\u017C\u0105 si\u0119 z m\u0119\u017Cczyznami z miasta. Ich kandydaci cz\u0119sto bywaj\u0105 brutalni, miewaj\u0105 te\u017C problemy z prawem. Tw\u00F3rcy serii pr\u00F3buj\u0105 zrozumie\u0107, co sk\u0142ania kobiety do takich wybor\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217379.jpg","",["N"]],"67204291":["Widzowie przenios\u0105 si\u0119 do uniwersum \"Thief\". Wydana w 2014 roku gra by\u0142a rebootem kultowego cyklu skradanek z prze\u0142omu XX i XXI wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"67204292":["LEC - Winter Split 2023","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"67204105":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67204106":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67204107":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67204108":["Re\u017C.: Timothy Reckart.
Bo jest ma\u0142ym osio\u0142kiem, kt\u00F3ry codziennie pracuje przy mieleniu zbo\u017Ca w wiejskim m\u0142ynie. Jego najwi\u0119kszym marzeniem jest wyrwanie si\u0119 z ma\u0142ej obory. Du\u017Co starszy kolega Bo sugeruje mu, \u017Ce ju\u017C czas pogodzi\u0107 si\u0119 z codzienno\u015Bci\u0105. Zdeterminowany do walki o lepsze \u017Cycie osio\u0142ek postanawia jednak si\u0119 nie poddawa\u0107 i ucieka. Na swojej drodze spotyka m.in. sympatyczn\u0105, ale upart\u0105 owieczk\u0119 Ruth, kt\u00F3ra od\u0142\u0105czy\u0142a si\u0119 od swojej trzody. Razem z nowymi przyjaci\u00F3\u0142mi Bo pod\u0105\u017Ca za gwiazd\u0105. Wkr\u00F3tce poznaj\u0105 dobrodusznych m\u0142odych ludzi, Maryj\u0119 i J\u00F3zefa. Piosenka z filmu w wykonaniu Mariah Carey by\u0142a nominowana do Z\u0142otych Glob\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2032660.jpg","",["N"]],"67204109":["Re\u017C.: Shawn Levy.
Larry Daley, by\u0142y str\u00F3\u017C z nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej, jest w\u0142a\u015Bcicielem firmy produkuj\u0105cej przedmioty domowego u\u017Cytku. Pewnego dnia dowiaduje si\u0119, \u017Ce eksponaty z jego by\u0142ego miejsca zatrudnienia uznane zosta\u0142y za przestarza\u0142e i maj\u0105 trafi\u0107 do magazyn\u00F3w Instytutu Smithsona w Waszyngtonie. Larry, nie zastanawiaj\u0105c si\u0119 d\u0142ugo, jedzie do stolicy, aby ocali\u0107 dobrze znane sobie postacie Rzymianina Octaviusa i kowboja Jedediaha. Na miejscu natrafia jednak na powa\u017Cne przeszkody. W\u0142adz\u0119 w muzeum przej\u0105\u0142 bowiem wybudzony z trwaj\u0105cego trzy tysi\u0105ce lat snu egipski w\u0142adca Kahmunrah, kt\u00F3remu pomagaj\u0105 Iwan Gro\u017Any, Napoleon Bonaparte i Al Capone. Niespodziewanie Daley znajduje sojusznik\u00F3w w\u015Br\u00F3d innych o\u017Cywionych eksponat\u00F3w muzeum. Po jego stronie staj\u0105 mi\u0119dzy innymi: bohater wojny secesyjnej genera\u0142 George Armstrong Custer, prezydent Theodore Roosevelt i pi\u0119kna Amelia Earhart. Kontynuacja przeboju kinowego z 2006 roku. Jest to sprawne po\u0142\u0105czenie filmu przygodowego z komedi\u0105. W g\u0142\u00F3wnej roli ponownie wyst\u0119puje s\u0142yn\u0105cy z talentu satyrycznego Ben Stiller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268771.jpg","",["N"]],"67204110":["Re\u017C.: Jennifer Yuh Nelson.
Po jest Smoczym Wojownikiem. Razem z przyjaci\u00F3\u0142mi i mistrzami kung-fu, Pot\u0119\u017Cn\u0105 Pi\u0105tk\u0105, chroni Dolin\u0119 Spokoju. Mimo sukcesu, panda musi kontynuowa\u0107 sw\u00F3j trening, koncentruj\u0105c si\u0119 na szukaniu wewn\u0119trznego spokoju. Pewnego dnia na wiosk\u0119 le\u017C\u0105c\u0105 u st\u00F3p Jadeitowego Pa\u0142acu napada wataha wilk\u00F3w. Bandyci kradn\u0105 metal. Po dostrzega na uzbrojeniu jednego z napastnik\u00F3w tajemniczy symbol, kt\u00F3ry na chwil\u0119 wy\u0142\u0105cza go z walki. Ma te\u017C wizj\u0119, w kt\u00F3rej pojawia si\u0119 jego matka uciekaj\u0105ca przed wilkami. Panda postanawia zapyta\u0107 ojca, Pana Pinga, o swoje pochodzenie. Tak dowiaduje si\u0119, \u017Ce zosta\u0142 adoptowany. Tymczasem Shifu otrzymuje wiadomo\u015B\u0107 z Gongmen. Do miasta powr\u00F3ci\u0142 nijaki Lord Shen. Zabi\u0142 on Mistrza Nosoro\u017Cca - przyw\u00F3dc\u0119 rady kung-fu i opiekuna tamtejszej ludno\u015Bci. Pojawiaj\u0105 si\u0119 plotki, \u017Ce tajemniczy z\u0142oczy\u0144ca zamierza podbi\u0107 ca\u0142e Chiny za pomoc\u0105 nowej broni. Po i Pot\u0119\u017Cna Pi\u0105tka wyruszaj\u0105 do Gongmen, by powstrzyma\u0107 Lorda Shena. Podczas starcia z wrogiem panda odkrywa swoj\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2059640.jpg","",[]],"67204111":["Re\u017C.: Carlos Saldanha.
Mamut Maniek oraz jego towarzysze: leniwiec Sid, tygrys szablastoz\u0119bny Diego oraz oposy Zdzich i Edek pr\u00F3buj\u0105 znale\u017A\u0107 miejsce, w kt\u00F3rym b\u0119d\u0105 mogli spokojnie \u017Cy\u0107. Zwierz\u0119tom zale\u017Cy na czasie, poniewa\u017C Maniek i jego partnerka Ela maj\u0105 wkr\u00F3tce zosta\u0107 rodzicami. Sid obawia si\u0119, \u017Ce po narodzinach ma\u0142ego mamuta jego przyjaciel zupe\u0142nie o nim zapomni. Tak\u017Ce Diego prze\u017Cywa ci\u0119\u017Ckie chwile, gdy\u017C jest przekonany, \u017Ce zamieni\u0142 si\u0119 w starego, niegro\u017Anego kota. Aby odzyska\u0107 dawn\u0105 werw\u0119, postanawia wyruszy\u0107 samotnie w dalek\u0105 podr\u00F3\u017C. W tym czasie Sid znajduje trzy tajemnicze jaja. Chocia\u017C Maniek odradza mu ten pomys\u0142, leniwiec zabiera je ze sob\u0105 i otacza troskliw\u0105 opiek\u0105. Wkr\u00F3tce wykluwaj\u0105 si\u0119 z nich ma\u0142e tyranozaury, a Sid zostaje ich przybranym ojcem. Szcz\u0119\u015Bcie bohatera nie trwa jednak d\u0142ugo. Pojawia si\u0119 bowiem prawdziwa mama maluch\u00F3w, kt\u00F3ra zabiera zar\u00F3wno swoje dzieci, jaki i Sida. Przyjaciele leniwca ruszaj\u0105 mu na ratunek. W rezultacie trafiaj\u0105 do tajemniczej podziemnej krainy, zamieszkanej przez dinozaury. Kontynuacja przyg\u00F3d grupki prehistorycznych zwierz\u0105t. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu bohaterom u\u017Cyczyli: Cezary Pazura, Wojciech Malajkat, Piotr Fronczewski, Karina Szafra\u0144ska, Jacek Kawalec i Waldemar Barwi\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1884579.jpg","",[]],"67204112":["Re\u017C.: Rupert Sanders.
Zjawiskowo pi\u0119kna Ravenna (Charlize Theron) uwodzi owdowia\u0142ego kr\u00F3la Magnusa (Noah Huntley) i zostaje jego \u017Con\u0105. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce jest ona przebieg\u0142\u0105, spragnion\u0105 w\u0142adzy wied\u017Am\u0105. Kr\u00F3lowa zabija w\u0142adc\u0119, zasiada na tronie i wtr\u0105ca do lochu c\u00F3rk\u0119 Magnusa, \u015Anie\u017Ck\u0119. Mija kilka lat. Ogarni\u0119ta obsesj\u0105 na punkcie swojego wygl\u0105du Ravenna robi wszystko, by zachowa\u0107 m\u0142odo\u015B\u0107 i urod\u0119. Tymczasem magiczne lustro m\u00F3wi kobiecie, \u017Ce doros\u0142a i coraz pi\u0119kniejsza \u015Anie\u017Cka (Kristen Stewart) pozbawi j\u0105 w\u0142adzy. Ravenna wydaje na rywalk\u0119 wyrok \u015Bmierci. Gdy dziewczyna ucieka z zamku i ukrywa si\u0119 w lesie pe\u0142nym tajemniczych stwor\u00F3w, w\u015Bciek\u0142a macocha wysy\u0142a w po\u015Bcig za ni\u0105 m\u0142odego my\u015Bliwego. \u0141owca (Chris Hemsworth) nie chce jednak skrzywdzi\u0107 \u015Anie\u017Cki - zostaje jej obro\u0144c\u0105 i nauczycielem, kiedy ta \u0107wiczy si\u0119 w sztuce wojennej. C\u00F3rka Magnusa, wspierana przez krasnoludki i innych wiernych poddanych swego zmar\u0142ego ojca, postanawia bowiem stawi\u0107 czo\u0142o z\u0142ej kr\u00F3lowej i walczy\u0107 o swoje dziedzictwo. Tak\u017Ce Ravenna nie daje za wygran\u0105 - za spraw\u0105 intrygi i czar\u00F3w chce raz na zawsze pozby\u0107 si\u0119 \u015Anie\u017Cki... Zrealizowana z rozmachem produkcja nawi\u0105zuj\u0105ca do s\u0142ynnej ba\u015Bni braci Grimm.","","",[]],"67204113":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67204114":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"67204115":["Prow.: Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67204116":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
W programie zostan\u0105 pokazane historie ludzi prowadz\u0105cych dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105, kt\u00F3rzy od lat walcz\u0105 z niekompetentnymi urz\u0119dnikami i ich bezpodstawnymi decyzjami. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 jaskrawy przyk\u0142ad urz\u0119dniczej samowoli, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do bankructwa przedsi\u0119biorstwa i zwolnienia wielu pracownik\u00F3w. Dziennikarze \"Pa\u0144stwa w pa\u0144stwie\" \u015Bcigaj\u0105 takie przypadki, zarazem pi\u0119tnuj\u0105c karygodne zachowania urz\u0119dnik\u00F3w i upominaj\u0105c si\u0119 o sprawiedliwo\u015B\u0107 dla pokrzywdzonych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949672.jpg","",[]],"67204117":["Prow.: Piotr Gumulec, Ewa B\u0142achnio.
Kolejna edycja lubianego przez widz\u00F3w programu. Tym razem rol\u0119 gospodarzy pe\u0142ni\u0107 b\u0119d\u0105 Ewa B\u0142achnio i Piotr Gumulec. T\u0142em dla premierowych skecz\u00F3w stanie si\u0119 za\u015B redakcja news\u00F3w. \"Powa\u017Cnych\" dziennikarzy wespr\u0105 \"szalone\" dziennikarki, znane z Klinki Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, czyli Adrianna Borek i Dominika Najdek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164761.jpg","",[]],"67204118":["Re\u017C.: Luke Greenfield.
Justin Miller (Damon Wayans Jr.) i Ryan O'Malley (Jake Johnson) s\u0105 przyjaci\u00F3\u0142mi od dziecka. Justin pracuje w firmie zajmuj\u0105cej si\u0119 produkcj\u0105 gier wideo, Ryan, kiedy\u015B gwiazd dru\u017Cyny futbolowej, nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 sta\u0142ej pracy. Pewnego wieczoru przebieraj\u0105 si\u0119 na imprez\u0119 za policjant\u00F3w. Potem ruszaj\u0105 w miasto. Wszyscy, \u0142\u0105cznie z prawdziwymi funkcjonariuszami, daj\u0105 si\u0119 nabra\u0107 na ich przebranie. Przyjaciele doskonale si\u0119 bawi\u0105 i osi\u0105gaj\u0105 przy okazji szereg rozmaitych korzy\u015Bci. Cho\u0107 Justin boi si\u0119 zdemaskowania, postanawiaj\u0105 kontynuowa\u0107 maskarad\u0119. Ryan kupuje w tym celu prawdziwy radiow\u00F3z, koguty policyjne oraz radiowy skaner. Niestety, swoim zachowaniem \u015Bci\u0105gaj\u0105 uwag\u0119 mafioza Mossiego Kasica (James D'Arcy), kt\u00F3ry postanawia pozby\u0107 si\u0119 sprawiaj\u0105cych k\u0142opoty funkcjonariuszy...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1936117.jpg","",[]],"67204119":["Re\u017C.: Roland Emmerich.
Lata 50. XX wieku. Francuzi przeprowadzaj\u0105 pr\u00F3by nuklearne na po\u0142udniowym Pacyfiku. W wyniku eksperymentu napromieniowaniu ulegaj\u0105 jaja \u017Cyj\u0105cych tam gad\u00F3w. Czterdzie\u015Bci lat p\u00F3\u017Aniej nieznane monstrum atakuje japo\u0144ski statek. M\u0142ody ameryka\u0144ski naukowiec, dr Niko Tatopoulos (Matthew Broderick), wraz z par\u0105 paleontolog\u00F3w, maj\u0105 wyja\u015Bni\u0107 przyczyn\u0119 tragedii. Tymczasem z jedynym ocala\u0142ym rybakiem rozmawia tajemniczy Francuz, Philippe Roach\u00E9 (Jean Reno). Zszokowany m\u0119\u017Cczyzna powtarza s\u0142owo \"Godzilla\" - imi\u0119 legendarnego gada morskiego. S\u0142owa rybaka potwierdzaj\u0105 fakty - badacze odnale\u017Ali bowiem na l\u0105dzie i burcie zniszczonego statku \u015Blady ogromnych pazur\u00F3w. Tymczasem Godzilla atakuje Nowy Jork, szerz\u0105c zniszczenie i ogromn\u0105 panik\u0119 w\u015Br\u00F3d mieszka\u0144c\u00F3w. Akcja wojska ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem. Potw\u00F3r pozostaje w ukryciu, got\u00F3w w ka\u017Cdej chwili znowu zaatakowa\u0107. Tymczasem przyby\u0142y do Nowego Jorku Tatopoulos rusza razem z Roach\u00E9m tropem jaszczura. Nie wiedz\u0105, \u017Ce \u015Bledzi ich by\u0142a dziewczyna Niko, reporterka Audrey (Maria Pitillo). Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce w ruinach Madison Square Garden znajduje si\u0119 kilkaset jaj Godzilli. Naukowiec, wspierany przez Philippe'a, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 by\u0107 tajnym agentem, pr\u00F3buje zapobiec najgorszemu. Spektakularne katastroficzne widowisko. Pierwsza filmowa wersja Godzilli\" w re\u017Cyserii Ishir\u00F4 Hondy powsta\u0142a w 1954 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989035.jpg","",["N"]],"67204120":["Nie b\u00F3j \u017Caby
Halina i Ferdek wybieraj\u0105 si\u0119 w podr\u00F3\u017C do wujka. Wszyscy pomagaj\u0105 im pakowa\u0107 walizk\u0119. Po wyje\u017Adzie rodzic\u00F3w Mariolka zaprasza do mieszkania koleg\u0119, kt\u00F3ry twierdzi, \u017Ce potrafi wywo\u0142a\u0107 diab\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67204121":["Umar\u0142 odbiornik, niech \u017Cyje odbiornik
Przekonamy si\u0119, \u017Ce z\u0142a s\u0142awa wybuchaj\u0105cych telewizor\u00F3w marki \"Rubin\" jest uzasadniona. Tym bardziej, \u017Ce jeden z odbiornik\u00F3w nale\u017Cy do rodziny Kiepskich. Zosta\u0142 pozostawiony na noc pod opiek\u0105 nieprzewidywalnej \u017Cyciowo Babki, czyli te\u015Bciowej bezrobotnego ojca rodziny - Ferdynanda Kiepskiego. Ferdynand wymy\u015Bla kolejny, genialny spos\u00F3b na osi\u0105gni\u0119cie sukcesu finansowego. Postanawia zainstalowa\u0107 w mieszkaniu \"sex telefon\". Partnerami w erotycznych pogaw\u0119dkach z klientami maj\u0105 by\u0107 Kiepscy. Ferdynand zostaje uznany osiedlowym bohaterem, poniewa\u017C dzi\u0119ki podpatrzonemu w telewizji specyficznemu stylowi walki, pokonuje gro\u017Anego przest\u0119pc\u0119, J\u0105ka\u0142\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153849.jpg","",["N"]],"67204517":["Adrianna Zawadzi\u0144ska i Krzysztof Stern
Maciej Dowbor spotka si\u0119 z Adriann\u0105 Zawodzi\u0144sk\u0105, kt\u00F3ra mimo swoich problem\u00F3w ze zdrowiem zara\u017Ca innych optymizmem. Adrianna to miss Polski na w\u00F3zku i finalistka wybor\u00F3w Miss \u015Awiata na w\u00F3zku. W studiu go\u015Bci tak\u017Ce Krzysztof Stern, kt\u00F3ry zajmuje si\u0119 organizacj\u0105 oboz\u00F3w sportowych dla os\u00F3b z niepe\u0142nosprawno\u015Bci\u0105. Sam porusza si\u0119 na w\u00F3zku, ale nie przeszkadza mu to w uprawianiu sportu. Wspieraj\u0105 go \u017Cona i c\u00F3rka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67204518":["Pieski ratuj\u0105 autobus szkolny\/Pieski ratuj\u0105 ptaki
Ryder proponuje zawie\u017A\u0107 dzieci do szko\u0142y. Niespodziewanie p\u0119kaj\u0105 wszystkie opony w szkolnym autobusie. Gdy znikaj\u0105 s\u0142ynne \u015Bpiewaj\u0105ce ptaki, Ryder i pieski wyruszaj\u0105 na pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67204519":["Pieski ratuj\u0105 gejzer\/Pieski ratuj\u0105 kucyka
Psi Patrol ma za zadanie odblokowa\u0107 gejzer, by woda nie zala\u0142a ca\u0142ego miasta. Pieski spiesz\u0105 r\u00F3wnie\u017C na pomoc sympatycznemu kucykowi, kt\u00F3ry utkn\u0105\u0142 w w\u0105wozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"67204520":["Sardela nie czuje si\u0119 zadowolona z \u017Cycia. Opuszcza sw\u00F3j r\u00F3d, by je odmieni\u0107. Mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc SpongeBoba i Patryka. Tymczasem Sponge chce odsiedzie\u0107 kar\u0119 za swojego przyjaciela. Patryk stara si\u0119 za\u0142agodzi\u0107 sytuacj\u0119.","","",["N"]],"67204521":["Patryk chce zdoby\u0107 odznak\u0119 p\u0142ywack\u0105. Pani Puf postanawia podj\u0105\u0107 wyzwanie i nauczy\u0107 go p\u0142ywa\u0107. SpongeBob zostaje sam na obozie. Nie przeszkadza mu to jednak, by si\u0119 dobrze bawi\u0107.","","",["N"]],"67204522":["Hirek boi si\u0119 utraty swoich m\u0119skich cech, gdy\u017C ca\u0142y czas przebywa z dziewczynami. Postanawia wi\u0119c zorganizowa\u0107 z Czarkiem m\u0119ski wypad. Tymczasem Hirek znajduje Hani prac\u0119 w pizzerii. Wkr\u00F3tce zaczyna cz\u0119sto prosi\u0107 j\u0105 o r\u00F3\u017Cne przys\u0142ugi.","","",["N"]],"67204523":["Hirek zostaje zapisany przez mam\u0119 na zaj\u0119cia pi\u0142ki no\u017Cnej. Ch\u0142opak anga\u017Cuje Hel\u0119, by go zast\u0105pi\u0142a na treningach. Hercia przepowiada przysz\u0142o\u015B\u0107 Hirkowi, a ten staje si\u0119 hipochondrykiem.","","",["N"]],"67204524":["Re\u017C.: Steve Hickner.
W r\u0119ce Czkawki, Astrid, \u015Aledzika i Pyskacza trafia Smoczy Podr\u0119cznik. Przegl\u0105daj\u0105c ksi\u0105\u017Ck\u0119, przyjaciele poznaj\u0105 tajemnice smok\u00F3w. Pyskacz opowiada pozosta\u0142ym histori\u0119 Borka Pechowca, kt\u00F3ry jako pierwszy opisa\u0142 te niezwyk\u0142e stworzenia. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Grzegorz Drojewski, Tomasz Traczy\u0144ski, Julia Kami\u0144ska oraz Janusz Wituch.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2119579.jpg","",["N"]],"67204525":["Re\u017C.: Rob Letterman, Conrad Vernon.
Kalifornia. Susan jest zwyczajn\u0105 dziewczyn\u0105. W dniu \u015Blubu jednak jej \u017Cycie zmienia si\u0119 nieodwracalnie. W pann\u0119 m\u0142od\u0105 uderza meteoryt. W konsekwencji Susan zaczyna b\u0142yskawicznie rosn\u0105\u0107, budz\u0105c panik\u0119 w\u015Br\u00F3d weselnych go\u015Bci. W ko\u0144cu osi\u0105ga ona niewiarygodny wzrost ponad pi\u0119tnastu metr\u00F3w. Na dodatek okazuje si\u0119, \u017Ce zyska\u0142a olbrzymi\u0105 si\u0142\u0119. Dziewczyna zostaje przewieziona przez wojsko do specjalnego rz\u0105dowego o\u015Brodka, strefy 51. Spotyka tam r\u00F3wnie dziwne postaci jak ona. Na pocz\u0105tku obawia si\u0119 potwor\u00F3w. Wkr\u00F3tce jednak udaje si\u0119 jej z nimi zaprzyja\u017Ani\u0107. \u017Badnemu z nich nigdy nie uda\u0142o si\u0119 wydosta\u0107 z zamkni\u0119tego terenu. Tymczasem Ziemi zaczyna zagra\u017Ca\u0107 armia obcych. Do walki z kosmitami bezradne w\u0142adze kieruj\u0105 grup\u0119 dziwol\u0105g\u00F3w, w\u015Br\u00F3d kt\u00F3rych jest Susan. Tylko oni mog\u0105 stawi\u0107 czo\u0142o nieznanemu przeciwnikowi. Wyprodukowany przez wytw\u00F3rni\u0119 DreamWorks obraz zosta\u0142 nagrodzony Saturnem w kategorii najlepszy film animowany. Humor, nawi\u0105zania do hit\u00F3w kinowych i doskona\u0142a realizacja tworz\u0105 wyborn\u0105 rozrywk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2261982.jpg","",["N"]],"67204526":["Re\u017C.: Sven Unterwaldt Jr..
Kr\u00F3lewna \u015Anie\u017Cka (Cosma Shiva Hagen) prze\u017Cy\u0142a liczne przygody zaprzyja\u017Aniaj\u0105c si\u0119 z krasnoludkami. Jeden z nich okaza\u0142 si\u0119 nawet jej zaginionym ojcem. Teraz cieszy si\u0119 ona z nale\u017Cnej jej pozycji w pa\u0142acu i zajmuje si\u0119 wychowywaniem ma\u0142ego synka. Pewnego dnia w kr\u00F3lestwie zjawia si\u0119 Ten, Kt\u00F3rego Imienia Nikt Nie Pami\u0119ta (Axel Neumann). Ohydny potw\u00F3r oznajmia przera\u017Conej \u015Anie\u017Cce, \u017Ce w pierwsze urodziny kr\u00F3lewskiego syna przyb\u0119dzie ponownie, by go zabra\u0107. Gro\u017Aba si\u0119 nie spe\u0142ni je\u015Bli do tego czasu kr\u00F3lewna zdo\u0142a odgadn\u0105\u0107 imi\u0119 tajemniczej postaci. Zdesperowana \u015Anie\u017Cka nie uzyskuj\u0105c od nikogo pomocy udaje si\u0119 do krasnoludk\u00F3w. Na miejscu odkrywa, \u017Ce krasnale dawno opu\u015Bci\u0142y swoj\u0105 chatk\u0119 i rozesz\u0142y si\u0119 po \u015Bwiecie. W domku pozosta\u0142 tylko Loczek (Otto Waalkes), kt\u00F3ry niezw\u0142ocznie wyrusza w poszukiwaniu towarzyszy. W ten spos\u00F3b trafia nawet do wsp\u00F3\u0142czesnego Berlina, gdzie usi\u0142uje rozwi\u0105za\u0107 zagadk\u0119 imienia potwora. Czas biegnie jednak nieub\u0142aganie i zbli\u017Ca si\u0119 data pierwszych urodzin syna \u015Anie\u017Cki... Kontynuacja przebojowej bajko-komedii dla dzieci i doros\u0142ych w re\u017Cyserii Svena Unterwaldta Jra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2076149.jpg","",[]],"67204527":["Re\u017C.: Jay Russell.
Szkocja, czasy drugiej wojny \u015Bwiatowej. Angus MacMorrow (Alex Etel) jest dwunastoletnim ch\u0142opcem, kt\u00F3remu cz\u0119sto doskwiera samotno\u015B\u0107. Jednak pewnego dnia jego \u017Cycie ca\u0142kowicie si\u0119 odmienia. Na brzegu jeziora Loch Ness znajduje on bowiem ogromne, tajemnicze jajo. Wkr\u00F3tce wykluwa si\u0119 z niego niezwyk\u0142e stworzenie. Okazuje si\u0119, \u017Ce jest to znany jedynie z legend ko\u0144 wodny. Przej\u0119ty Angus postanawia nada\u0107 mu imi\u0119 Crusoe. Ch\u0142opiec nie chce, \u017Ceby jego mama - Anne (Emily Watson) - dowiedzia\u0142a si\u0119 o istnieniu mitycznego zwierz\u0119cia. Wkr\u00F3tce jednak okazuje si\u0119, \u017Ce zachowanie tajemnicy b\u0119dzie wyj\u0105tkowo trudne, gdy\u017C nowy przyjaciel Angusa niewiarygodnie szybko ro\u015Bnie i nie da si\u0119 ju\u017C go tak \u0142atwo ukrywa\u0107. Pewnego dnia ch\u0142opiec razem ze swoimi przyjaci\u00F3\u0142mi postanawia podarowa\u0107 koniowi wodnemu wolno\u015B\u0107. Chce wypu\u015Bci\u0107 go na wodach Loch Ness. Decyzja ta ma niezwyk\u0142e konsekwencje. Dobre kino familijne. Jego wyj\u0105tkowy urok doceni\u0105 szczeg\u00F3lnie mi\u0142o\u015Bnicy urzekaj\u0105cych, bajkowych krajobraz\u00F3w Szkocji. Tw\u00F3rc\u00F3w filmu zainspirowa\u0142a stara szkocka legenda. Scenariusz powsta\u0142 na podstawie powie\u015Bci Dicka King-Smitha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835433.jpg","",["N"]],"67204528":["Re\u017C.: Nikolaj Arcel.
Postapokaliptyczna rzeczywisto\u015B\u0107. Roland Deschain (Idris Elba), ostatni \u017Cyj\u0105cy rewolwerowiec, przemierza pustkowia w poszukiwaniach Mrocznej Wie\u017Cy. To mityczne miejsce spaja ze sob\u0105 poszczeg\u00F3lne \u015Bwiaty. Roland prowadzi odwieczn\u0105 walk\u0119 z Walterem O'Dimem, nazywanym te\u017C Cz\u0142owiekiem w czerni (Matthew McConaughey). Ta tajemnicza posta\u0107 pragnie doprowadzi\u0107 do zburzenia wie\u017Cy. Tymczasem w USA \u017Cyje ma\u0142y Jake (Tom Taylor). Ch\u0142opca od lat niepokoj\u0105 sny, cz\u0119sto przybieraj\u0105ce form\u0119 koszmar\u00F3w. Jake widzi w nich tajemnicze, nieznane nikomu potwory, a tak\u017Ce wysok\u0105 wie\u017C\u0119. Czuje, \u017Ce jego nocne widzenia s\u0105 wa\u017Cne i nie chce zapomnie\u0107 \u017Cadnego z nich, dlatego rysuje zapami\u0119tane fragmenty sn\u00F3w i przyozdabia nimi pok\u00F3j. Mroczne wizje syna niepokoj\u0105 jego matk\u0119. Pewnego dnia w domu rodziny pojawia si\u0119 para tajemniczych ludzi, kt\u00F3rzy podaj\u0105 si\u0119 za lekarzy ze szpitala psychiatrycznego. Przekonuj\u0105 oni kobiet\u0119, \u017Ce wizje Jake'a to pocz\u0105tek gro\u017Anej choroby psychicznej i ch\u0142opiec powinien podda\u0107 si\u0119 leczeniu w prowadzonym przez nich o\u015Brodku. Jake rozpoznaje w nieznajomych potwory ze swoich sn\u00F3w i, korzystaj\u0105c z ich nieuwagi, ucieka. Znajduje schronienie w tajemniczym, zrujnowanym domu, kt\u00F3ry tak\u017Ce pojawi\u0142 si\u0119 w kilku jego wizjach. Okazuje si\u0119, \u017Ce wewn\u0105trz ukryty jest portal, b\u0119d\u0105cy tunelem pomi\u0119dzy \u015Bwiatami. Dzi\u0119ki niemu Jake trafia do nieznanej pustynnej krainy. Tam znajduje go Roland. Tak rozpoczyna si\u0119 ich wsp\u00F3lna w\u0119dr\u00F3wka. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce obecno\u015B\u0107 Jake'a w obcym \u015Bwiecie nie jest przypadkowa. Posiada on bowiem cenny dar, zwany l\u015Bnieniem, kt\u00F3rego potrzebuje Walter. Przy pomocy Jake'a i podobnych jemu dzieci mo\u017Ce on bowiem zniszczy\u0107 Wie\u017C\u0119. Kolejna adaptacja sagi Stephena Kinga \u0142\u0105czy w sobie elementy kina fantasy, science fiction i westernu. W g\u0142\u00F3wnych rolach wyst\u0105pili Idris Elba, nagrodzony w 2012 roku Z\u0142otym Globem za swoj\u0105 rol\u0119 w serialu \"Luther\", oraz laureat Oscara Matthew McConaughey. Za kamer\u0105 stan\u0105\u0142 Nikolaj Arcel, zdobywca Srebrnego Nied\u017Awiedzia za film \"Kochanek kr\u00F3lowej\". Zdj\u0119cia do filmu powstawa\u0142y w Kapsztadzie, Nowym Jorku oraz Los Angeles.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2035971.jpg","",["JM"]],"67204529":["Fachowiec
W mieszkaniu Kiepskich kolejno dochodzi do powa\u017Cnych awarii. Zawodzi system hydrauliczny, elektryczny i grzewczy. Ferdek czuje si\u0119 bezradny i twierdzi, \u017Ce nie ma kwalifikacji, by naprawi\u0107 usterki. Szybko jednak \u017Ca\u0142uje tych deklaracji, gdy\u017C Halina zwraca si\u0119 z pro\u015Bb\u0105 o pomoc do Boczka. Ku niezadowoleniu Kiepskiego s\u0105siad przedstawia si\u0119 jako sprawdzony fachowiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67204530":["Orinoko
Marian Pa\u017Adzioch zdradza Ferdkowi w tajemnicy, \u017Ce od wielu lat jest kolekcjonerem egzotycznych odmian motyli. Prezentuje s\u0105siadowi swoje zbiory i oznajmia, \u017Ce do pe\u0142ni szcz\u0119\u015Bcia brakuje mu jeszcze tylko jednego niezwyk\u0142ego okazu o nazwie Orinoko. Proponuje Kiepskiemu wypraw\u0119 do Ameryki Po\u0142udniowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"67204531":["Re\u017C.: Fergal Reilly, Clay Kaytis.
Na spokojnej, egzotycznej wyspie \u017Cyje stado kolorowych ptak\u00F3w nielot\u00F3w. W tej rajskiej spo\u0142eczno\u015Bci nie brakuje i outsider\u00F3w takich jak porywczy Red, szybki niczym wiatr Chuck czy wybuchowy Bomb. Nieoczekiwanie ich szcz\u0119\u015Bcie zostaje przerwane przez pojawienie si\u0119 tajemniczych zielonych \u015Bwinek. Obraz zachwyca dopracowan\u0105 animacj\u0105. Pe\u0142na humoru i pozytywnej energii produkcja, kt\u00F3rej fabu\u0142a nawi\u0105zuje do popularnej gry na smartfony \"Angry Birds\", przypadnie do gustu zar\u00F3wno m\u0142odszym, jak i starszym widzom. Re\u017Cyserii filmu podj\u0119li si\u0119 dwaj debiutanci: Clay Kaytis i Fergal Reilly; a w polskiej wersji j\u0119zykowej us\u0142ysze\u0107 mo\u017Cna g\u0142osy m.in. Jacka Bo\u0144czyka, Janusza Zadury, Piotra B\u0105ka i Marty Dobeckiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2108831.jpg","",[]],"67204532":["Re\u017C.: Shane Abbess.
Wi\u0119kszo\u015B\u0107 dusz zmar\u0142ych ludzi trafia do czy\u015B\u0107ca, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 mrocznym, upad\u0142ym miastem. Miejsce to opanowane jest przez si\u0142y z\u0142a, na kt\u00F3rych czele stoi siej\u0105cy groz\u0119 Sammael (Dwaine Stevenson) - anio\u0142 wyp\u0119dzony z nieba za sprzeciwianie si\u0119 woli Boga. Kolejne pr\u00F3by odzyskania w\u0142adzy w metropolii przez siedmiu archanio\u0142\u00F3w zako\u0144czy\u0142y si\u0119 pora\u017Ck\u0105, a najpot\u0119\u017Cniejszy z nich, Michael, zagin\u0105\u0142 bez \u015Bladu. Teraz ca\u0142a nadzieja zwi\u0105zana jest z misj\u0105 ostatniego archanio\u0142a, Gabriela (Andy Whitfield). Aby wnie\u015B\u0107 \u015Bwiat\u0142o do upad\u0142ego miasta, przyjmuje on ludzk\u0105 posta\u0107. Boski wys\u0142annik desperacko walczy, by nie ulec - tak jak jego poprzednicy - szata\u0144skim pokusom. Udany debiut australijskiego re\u017Cysera i scenarzysty Shane'a Abbessa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054242.jpg","",["N"]],"67204533":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce istnieje spos\u00F3b na to, aby past\u0119 do z\u0119b\u00F3w poleci\u0142o 10\/10 dentyst\u00F3w oraz \u017Ce k\u0142\u00F3tnia wymaga niekiedy wezwania posi\u0142k\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"67204534":["Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce przysi\u0119ga ma\u0142\u017Ce\u0144ska nie zawsze oznacza dla ka\u017Cdego to samo, a idealna rozmowa kwalifikacyjna mo\u017Ce mie\u0107 r\u00F3\u017Cne oblicza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"67204535":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie z \u017Con\u0105 w niebie nie zawsze jest spe\u0142nieniem ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny. W odcinku tak\u017Ce o zazdro\u015Bci, kt\u00F3ra jak si\u0119 okazuje, nie zawsze musi dotyczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"67204536":["Macedonia","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67204537":["Albania","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["JM"]],"67204538":["Pani Wioleta wprowadzi\u0142a si\u0119 z dwiema swoimi i dwiema osieroconymi przez siostr\u0119 c\u00F3rkami do male\u0144kiego, wynaj\u0119tego mieszkania. Urz\u0105d miasta przyzna\u0142 kobiecie lokal, ale jest on ca\u0142kowicie zrujnowany. \u015Aciany s\u0105 pop\u0119kane prawie na wylot, nie ma \u017Cadnej instalacji, a \u0142azienka jest zdemolowana. Do ogrzewania s\u0142u\u017C\u0105 dwa piece kaflowe, jednak p\u0142omienie przedostaj\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy kafelkami na zewn\u0105trz. Ekipa programu przyst\u0119puje do remontu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835473.jpg","",["JM"]],"67204539":["Zerwane wi\u0119zi
Karolina Bednarska samotnie wychowuje maturzyst\u0119 Ma\u0107ka. Niespodziewanie w \u017Cyciu ch\u0142opaka pojawia si\u0119 niewidziany od pi\u0119tnastu lat ojciec, Wojciech. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna przebywa\u0142 w wi\u0119zieniu. Chocia\u017C Karolina jest sceptycznie nastawiona do t\u0142umacze\u0144 by\u0142ego partnera, Maciek postanawia da\u0107 ojcu szans\u0119. Wojciech pomaga synowi zdoby\u0107 wzgl\u0119dy kole\u017Canki, Agnieszki Graczyk, obiecuje te\u017C zasponsorowa\u0107 mu zakup wymarzonego auta. W dniu zakupu pojazdu Karolina nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 do syna. Zrozpaczona zg\u0142asza zagini\u0119cie na policji. Funkcjonariusze znajduj\u0105 w mieszkaniu Wojtka zakrwawion\u0105 koszulk\u0119 syna. Karolina nie zamierza jednak pozostawi\u0107 sprawy w r\u0119kach policji. Zaczyna szuka\u0107 syna na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2259364.jpg","",["N"]],"67204540":["Nocne br\u0105chanie
Robi\u0105c domowe porz\u0105dki, Halina natrafia w rzeczach Ferdka na ukryty g\u0142\u0119boko biustonosz o du\u017Cym rozmiarze. Znawca damskiej bielizny, Marian Pa\u017Adzioch, stwierdza, \u017Ce jest to jeden z trzech egzemplarzy superekskluzywnej serii \"Barbarella\". Podejrzliwa Halina wszczyna \u015Bledztwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"67204122":["Pani Cecylia wychowuje jedenastoletni\u0105 prawnuczk\u0119 Emilk\u0119. Matka dziewczynki zostawi\u0142a j\u0105, wyprowadzaj\u0105c si\u0119 do innego miasta, natomiast ojciec dziecka zmar\u0142. Prababcia z Emilk\u0105 zajmuj\u0105 mieszkanie socjalne na czwartym pi\u0119trze. Pani Cecylia jest po dw\u00F3ch zawa\u0142ach i pokonywanie schod\u00F3w stanowi dla niej powa\u017Cne zagro\u017Cenie. Jej podopieczna odziedziczy\u0142a po ojcu niewielkie mieszkanie w bloku na parterze. Kawalerka ze star\u0105 zniszczon\u0105 kuchni\u0105 i gro\u017C\u0105c\u0105 po\u017Carem instalacj\u0105 elektryczn\u0105 nie jest jednak odpowiednim miejscem do \u017Cycia i nauki. By lokatorki mog\u0142y si\u0119 tam wprowadzi\u0107, ekipa programu staje przed wyzwaniem, jakim jest zmieszczenie dw\u00F3ch pokoi, kuchni i \u0142azienki na 27 metrach kwadratowych.","","",["N"]],"67204123":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","","",["N"]],"67204124":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","","",["N"]],"67204125":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"67204126":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"67204127":["Martyna, Kamil, Kacper, Amelia i Kinga zmagaj\u0105 si\u0119 ze sporymi trudno\u015Bciami finansowymi. Mieszkaj\u0105 w fatalnych warunkach, na \u015Bcianach jest grzyb, a na \u017Cycie pozostaje im 12 z\u0142otych dziennie. Eryk, Matylda, Max i Bruno mieszkaj\u0105 w bardzo \u0142adnym, zadbanym budynku, miesi\u0119cznie dysponuj\u0105 kwot\u0105 16 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","","",[]],"67204128":["\u015Awi\u0119ta Kluska
Kiepscy oraz ich s\u0105siedzi zostaj\u0105 wyznawcami dziwnego kultu: chodz\u0105 z durszlakami na g\u0142owach i odprawiaj\u0105 tajemnicze mod\u0142y, stoj\u0105c na jednej nodze. Okazuje si\u0119, \u017Ce oczekuj\u0105 nadej\u015Bcia Kosmicznej Kluski, kt\u00F3ra ma pom\u00F3c im si\u0119 szybko wzbogaci\u0107. Ferdek jak zawsze pozostaje sceptyczny. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce pieni\u0105dze faktycznie zaczynaj\u0105 sp\u0142ywa\u0107 do wyznawc\u00F3w.","","",["N"]],"67204129":["Bardzo m\u0119skie imi\u0119
Dr Karinka zakocha\u0142a si\u0119 na zab\u00F3j. Nie mo\u017Ce sobie przypomnie\u0107 jednak imienia ukochanego oraz jego wygl\u0105du. Wie natomiast, \u017Ce na pewno jest wyj\u0105tkowy i ma bardzo m\u0119skie imi\u0119. Ordynator dla podniesienia swojego presti\u017Cu zapuszcza brod\u0119. Zapocz\u0105tkowuje to now\u0105 mod\u0119 w\u015Br\u00F3d m\u0119skiej cz\u0119\u015Bci personelu. Dr Kidler odkrywa w sobie zdolno\u015Bci do robienia interes\u00F3w. Postanawia zbi\u0107 niez\u0142e pieni\u0105dze na nowej modzie.","","",[]],"67204130":["Operator zas\u0142ab\u0142 podczas kierowania akcj\u0105 ratunkow\u0105 dziecka z depresj\u0105
C\u00F3rka Marcina i Glorii, Magda, po lockdownie ma problem z powrotem do szko\u0142y. Dziewczynka sta\u0142a si\u0119 zamkni\u0119ta i ma objawy depresji. Rodzice staraj\u0105 si\u0119 jej pom\u00F3c. Zapisuj\u0105 j\u0105 do specjalist\u00F3w, lecz na wizyt\u0119 trzeba zaczeka\u0107. W mi\u0119dzyczasie Marcin traci prac\u0119. Niebawem dochodzi do tragedii. Magda pr\u00F3buje targn\u0105\u0107 si\u0119 na swoje \u017Cycie, podcinaj\u0105c sobie \u017Cy\u0142y. Ojciec dzwoni pod numer alarmowy 112 i dzi\u0119ki udzielonym wskaz\u00F3wkom pr\u00F3buje ratowa\u0107 dziewczyn\u0119. Podczas rozmowy operator CPR zaczyna mie\u0107 obawy udaru. Pomagaj\u0105 mu koledzy, kt\u00F3rzy przejmuj\u0105 tak\u017Ce rozmow\u0119 z Marcinem.","","",["N"]],"67204131":["Presja rodzinna
Szesnastoletnia Agata Zaj\u0105czkowska uczy si\u0119 w liceum sportowym. Dziewczyna podczas wakacji nieco przyty\u0142a i jej mama namawia j\u0105, by przesz\u0142a na diet\u0119 i schud\u0142a. Wkr\u00F3tce Agata ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w turnieju szermierki. Matka nalega, aby do tego czasu nastolatka zrzuci\u0142a kilka kilogram\u00F3w. Niestety dziewczyna nie radzi sobie z napami g\u0142odu. \u017Beby nad nimi zapanowa\u0107, postanawia zastosowa\u0107 bardzo niebezpieczny dla zdrowia spos\u00F3b na odchudzanie.","","",["N"]],"67204132":["Zaginiony pan m\u0142ody
Malanowski i jego ekipa zostaj\u0105 zaproszeni na \u015Blub c\u00F3rki znajomej. Niestety pan m\u0142ody nie pojawia si\u0119 w ko\u015Bciele. Detektywi rozpoczynaj\u0105 poszukiwania. Dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce w trakcie wieczoru kawalerskiego m\u0119\u017Cczyzna spotka\u0142 si\u0119 z prostytutk\u0105, a w jego mieszkaniu znajduj\u0105 rozk\u0142ad jazdy poci\u0105g\u00F3w do Krakowa. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce niedosz\u0142y pan m\u0142ody znikn\u0105\u0142, aby unikn\u0105\u0107 \u015Blubu...","","",[]],"67204133":["Re\u017C.: Szymon Jakubowski.
Nietutejsza
Do agencji zg\u0142asza si\u0119 Renata Papiernik, samotna matka, kt\u00F3ra obawia si\u0119, \u017Ce jej c\u00F3rce mo\u017Ce grozi\u0107 niebezpiecze\u0144stwo. Prosi detektyw\u00F3w, by \u015Bledzili s\u0105siada Leona Flisa, kt\u00F3rego podejrzewa o otrucie psa i obra\u017Aliwe napisy na p\u0142ocie. Detektywi badaj\u0105 spraw\u0119.","","",[]],"67204134":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"67204135":["Marcin nie chce ju\u017C d\u0142u\u017Cej by\u0107 samotny. Nie zale\u017Cy mu na urodzie, chcia\u0142by za to, aby przysz\u0142a partnerka by\u0142a zaradna. Pan Henio dosta\u0142 od swojej wybranki odr\u0119cznie napisany list. Nie podoba mu si\u0119 jednak, \u017Ce nie za\u0142\u0105czy\u0142a do niego zdj\u0119cia ani numeru telefonu. \u0141ukasz, zwany Motylkiem, od kilku lat szuka partnerki na portalach randkowych. Znajomo\u015Bci te jednak zazwyczaj szybko si\u0119 ko\u0144cz\u0105.","","",["N"]],"67204136":["U Stefana zjawia si\u0119 Laura. Ma nadziej\u0119 na ciekaw\u0105 znajomo\u015B\u0107. Dziewczyna zaprzyja\u017Ania si\u0119 z siostr\u0105 wybranka Karin\u0105. Henio odpisuje na list od nieznajomej. Musi odr\u0119cznie przygotowa\u0107 odpowied\u017A, zaadresowa\u0107 i wys\u0142a\u0107 poczt\u0105. Nie ukrywa, \u017Ce taka forma kontaktu go nie interesuje. Ochroniarz Patryk prowadzi kulinarnego videobloga. Jego pasja podoba si\u0119 kobietom, kt\u00F3re ch\u0119tnie go zagaduj\u0105. Arek na sta\u0142e mieszka w Holandii. Liczy, \u017Ce w Polsce uda mu si\u0119 znale\u017A\u0107 \u017Con\u0119.","","",["N"]],"67204137":["Stefan nie chce jeszcze przedstawia\u0107 Laury jako swojej dziewczyny. Kobieta zastanawia si\u0119, czy podj\u0119\u0142a dobr\u0105 decyzj\u0119, zatrzymuj\u0105c si\u0119 u niego na kilka dni. Piotrek chce wraz ze swoj\u0105 drug\u0105 po\u0142\u00F3wk\u0105 odwiedzi\u0107 Kub\u0119. Destynacj\u0119 wybra\u0142 nieprzypadkowo, gdy\u017C Kuba\u0144czykiem jest jego ojciec. Pracownik ochrony P\u0105czu\u015B prezentuje nowe kajdanki. Nie zamierza ich jednak wykorzystywa\u0107 w pracy...","","",["N"]],"67204138":["Ramen w ostatnich latach podbija polski rynek. Ewa poka\u017Ce, w jaki spos\u00F3b przygotowa\u0107 go w domu. W ramach dania g\u0142\u00F3wnego prowadz\u0105ca zaserwuje makaron z sosem na bazie gotowanych burak\u00F3w cukrowych. Na deser poda za\u015B ciasto koksowe. Poka\u017Ce te\u017C, jak przygotowa\u0107 bia\u0142y ser w oliwie.","","",["N"]],"67204139":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Miss Polski z 1992 roku, Ewa Wachowicz, pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej prywatnej kuchni.","","",["N"]],"67204140":["Grupa Marii Matejko prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci 24-letniego studenta, Micha\u0142a Majeckiego. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna wynajmowa\u0142 pok\u00F3j w domu 65-letniej Franceski Guerrini-Kowalik. Znaleziono go w jeziorze, ugodzonego harpunem u\u017Cywanym przez rybak\u00F3w. Maria ustala, \u017Ce Francesca w nietypowy spos\u00F3b dorabia sobie do emerytury - piecze ciastka z marihuan\u0105. Policjanci s\u0105dz\u0105, \u017Ce zamordowany student m\u00F3g\u0142 by\u0107 dilerem starszej pani. W kr\u0119gu podejrzanych pojawia si\u0119 te\u017C zakochany we Francesce 70-letni artysta Henryk. W \u017Cyciu rodzinnym Maria unika rozm\u00F3w z Andrzejem i \u0141ukaszem o przysz\u0142o\u015Bci. Ostatecznie kobieta prosi Andrzeja o rozw\u00F3d. Natomiast Helena postanawia rzuci\u0107 prac\u0119 w policji i wr\u00F3ci\u0107 na studia medyczne, kt\u00F3re przerwa\u0142a na pi\u0105tym roku.","","",["N"]],"67204141":["Beata Tadla","","",["N"]],"67204142":["Kasia uwielbia je\u015B\u0107 i gotowa\u0107, szczeg\u00F3lnie dla swojego narzeczonego, Marcina. Kobieta ma ju\u017C kilka pomys\u0142\u00F3w na zorganizowanie \u015Blubu i wesela. Nie mo\u017Ce si\u0119 jednak zdecydowa\u0107 na wyb\u00F3r rodzaju kreacji. Marzy jej si\u0119 zar\u00F3wno romantyczna sukienka w stylu boho, jak i elegancka suknia godna rodziny kr\u00F3lewskiej. By\u0107 mo\u017Ce jednak Izabela Janachowska nam\u00F3wi Kasi\u0119 na jeszcze inn\u0105 stylizacj\u0119.","","",["N"]],"67204143":["Anka, kt\u00F3ra postanowi\u0142a odpocz\u0105\u0107 od rodzinnych problem\u00F3w, nadal mieszka w hotelu. Pawe\u0142 zaczyna zdawa\u0107 sobie spraw\u0119 z pope\u0142nionych przez siebie b\u0142\u0119d\u00F3w. Inga dowiaduje si\u0119, \u017Ce Robert i Sara s\u0105 par\u0105. Czuje si\u0119 oszukana przez swatk\u0119. Zastanawia si\u0119 tak\u017Ce, jak powinna post\u0105pi\u0107 z \u0141ukaszem. M\u0119\u017Cczyzna jej si\u0119 podoba, ale zaznaczy\u0142, \u017Ce nie chce zwi\u0105zku. Zuza szuka sposobu, by pom\u00F3c B\u0142a\u017Cejowi. Kto\u015B pr\u00F3buje zepsu\u0107 reputacj\u0119 jego firmy. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce jest to dzia\u0142anie by\u0142ego wsp\u00F3\u0142pracownika B\u0142a\u017Ceja. Markiewicz stara si\u0119 tak\u017Ce naprawi\u0107 relacje mi\u0119dzy Stef\u0105 i Hubertem. Zaprasza ich na obiad. Wiktor chce, by Patrycja i Miko\u0142aj przeprowadzili si\u0119 do niego. Okazuje si\u0119, \u017Ce bez zgody kobiety znalaz\u0142 najemc\u0119 na jej mieszkanie. Patrycja staje przed dylematem.","","",["N"]],"67204144":["Agresywny m\u0119\u017Cczyzna w restauracji
Po powrocie z misji m\u0105\u017C Anny, Kostek, ma objawy stresu bojowego. Jest to przyczyn\u0105 kryzysu w ich zwi\u0105zku. Z tego powodu te\u017C kobieta wdaje si\u0119 w romans. Kostek, podejrzewaj\u0105c, co si\u0119 dzieje, za namow\u0105 kolegi postanawia si\u0119 leczy\u0107. Zaprasza te\u017C \u017Con\u0119 na romantyczny obiad z okazji rocznicy ich \u015Blubu. Tu\u017C przed wyj\u015Bciem Anna dowiaduje si\u0119, \u017Ce m\u0105\u017C j\u0105 oszukuje i nie uczestniczy w terapii. W restauracji dochodzi do eskalacji konfliktu.","","",["N"]],"67204145":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","","",[]],"67204146":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"67204147":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","","",["N"]],"67204148":["Prow.: Krzysztof Ibisz, Wiktoria G\u0105siewska.
W zabawie bierze udzia\u0142 dwuosobowa dru\u017Cyna. Jeden z graczy odpowiada na pytania. Poprawna odpowied\u017A powoduje otwarcie ogromnej klatki wype\u0142nionej po brzegi nagrodami. Drugi z graczy ma za zadanie wynie\u015B\u0107 z niej jak najwi\u0119cej przedmiot\u00F3w. Ka\u017Cda poprawna odpowied\u017A jego towarzysza powoduje zwi\u0119kszenie limitu czasu. Po jego up\u0142ywie lub w przypadku b\u0142\u0119dnej odpowiedzi drzwi klatki zamykaj\u0105 si\u0119 i dalsza gra nie jest ju\u017C mo\u017Cliwa. Ka\u017Cda dru\u017Cyna mierzy si\u0119 z 10 pytaniami. W rolach prowadz\u0105cych wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Ibisz i Wiktoria G\u0105siewska.","","",["N"]],"67204149":["Spojrzenie na codzienno\u015B\u0107 zam\u0119\u017Cnych kobiet z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk i b\u0119d\u0105cych na odmiennych etapach drogi \u017Cyciowej. Mieszkaj\u0105 w niewielkich wsiach b\u0105d\u017A metropoliach, s\u0105 tu\u017C po \u015Blubie albo maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C wiele lat ma\u0142\u017Ce\u0144stwa, nale\u017C\u0105 do os\u00F3b spokojnych lub energicznych. Wszystkie jednak wytrwale, czuj\u0105c rado\u015B\u0107, ale nierzadko te\u017C decyduj\u0105c si\u0119 na wyrzeczenia, buduj\u0105 ma\u0142\u017Ce\u0144skie szcz\u0119\u015Bcie. Kasia jest wielkomiejsk\u0105 artystk\u0105, po uszy zakochan\u0105 w swoim narzeczonym, raperze. Irenka ma m\u0119\u017Ca od kilkudziesi\u0119ciu lat. Nadal czerpie wiele rado\u015Bci ze sp\u0119dzanych wsp\u00F3lnie z nim chwil. Basi\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107 do m\u0119\u017Cczyzny zaprowadzi\u0142a do gospodarstwa wiejskiego \"na ko\u0144cu \u015Bwiata\". Patrycja na co dzie\u0144 dba nie tylko o m\u0119\u017Ca, ale i tr\u00F3jk\u0119 dzieci. Zawsze jednak znajduje te\u017C czas dla siebie.","","",["N"]],"67204150":["Pani Beata mieszka wraz z synem Dawidem w Boczkach Che\u0142mo\u0144skich obok \u0141owicza. Ojciec ch\u0142opca po d\u0142ugiej batalii przegra\u0142 walk\u0119 z nowotworem. Pani Beata zbiera\u0142a pieni\u0105dze na lek, kt\u00F3ry m\u00F3g\u0142by uratowa\u0107 m\u0119\u017Cowi \u017Cycie, jednak nie starczy\u0142o jej czasu. W domu, kt\u00F3ry zajmuj\u0105 matka i syn, nie ma kuchni, a instalacja elektryczna grozi awari\u0105. Dawid, kt\u00F3ry marzy o karierze kucharza, nie ma miejsca na nauk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u00F3wnie\u017C mama ch\u0142opca posiada pewien talent, kt\u00F3ry mo\u017Ce zapewni\u0107 schorowanej kobiecie sta\u0142e \u017Ar\u00F3d\u0142o dochodu.","","",["N"]],"67204151":["Pani Cecylia wychowuje jedenastoletni\u0105 prawnuczk\u0119 Emilk\u0119. Matka dziewczynki zostawi\u0142a j\u0105, wyprowadzaj\u0105c si\u0119 do innego miasta, natomiast ojciec dziecka zmar\u0142. Prababcia z Emilk\u0105 zajmuj\u0105 mieszkanie socjalne na czwartym pi\u0119trze. Pani Cecylia jest po dw\u00F3ch zawa\u0142ach i pokonywanie schod\u00F3w stanowi dla niej powa\u017Cne zagro\u017Cenie. Jej podopieczna odziedziczy\u0142a po ojcu niewielkie mieszkanie w bloku na parterze. Kawalerka ze star\u0105 zniszczon\u0105 kuchni\u0105 i gro\u017C\u0105c\u0105 po\u017Carem instalacj\u0105 elektryczn\u0105 nie jest jednak odpowiednim miejscem do \u017Cycia i nauki. By lokatorki mog\u0142y si\u0119 tam wprowadzi\u0107, ekipa programu staje przed wyzwaniem, jakim jest zmieszczenie dw\u00F3ch pokoi, kuchni i \u0142azienki na 27 metrach kwadratowych.","","",["N"]],"67204152":["Druk 3D
Tw\u00F3rcy zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak w przysz\u0142o\u015Bci rozwinie si\u0119 wykorzystanie druku 3D. Pokazuj\u0105, dlaczego dzi\u0119ki tej technice bilety lotnicze mog\u0105 by\u0107 ta\u0144sze. Pytaj\u0105 tak\u017Ce, jaki jest sens w drukowaniu dom\u00F3w oraz czy da si\u0119 wydrukowa\u0107 serce lub trzustk\u0119.","","",["N"]],"67204153":["Martyna, Kamil, Kacper, Amelia i Kinga zmagaj\u0105 si\u0119 ze sporymi trudno\u015Bciami finansowymi. Mieszkaj\u0105 w fatalnych warunkach, na \u015Bcianach jest grzyb, a na \u017Cycie pozostaje im 12 z\u0142otych dziennie. Eryk, Matylda, Max i Bruno mieszkaj\u0105 w bardzo \u0142adnym, zadbanym budynku, miesi\u0119cznie dysponuj\u0105 kwot\u0105 16 000 z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami na 5 dni.","","",[]],"67204154":["Zwolnienie Mietka spowodowa\u0142o, \u017Ce \u017Cycie na zamku zn\u00F3w sta\u0142o si\u0119 trudne. \u017Bbikowski proponuje mamie Czarnej, by zamieszka\u0142a razem z nim. Bo\u017Cena bez wahania si\u0119 zgadza. Ksi\u0105dz jest z\u0142y na organist\u0119 za popsucie plan\u00F3w sprowadzenia Jolanty na plebani\u0119. Lucjan prosi Wincentego, by pozwoli\u0142 mu zaj\u0105\u0107 si\u0119 t\u0105 spraw\u0105. Klub Kawalera w porozumieniu z ksi\u0119\u017Cmi organizuje na plebanii imprez\u0119. Przerywa j\u0105 niespodziewana wizyta biskupa Mruga\u0142y, kt\u00F3ry jest wstrz\u0105\u015Bni\u0119ty widokiem, jaki zastaje. Stawia on Jolancie ultimatum - albo b\u0119dzie gospodyni\u0105, albo so\u0142tysem. Kordas powiadamia c\u00F3rki, \u017Ce si\u0119 zar\u0119czy\u0142. Tamara gratuluje ojcu, a Luiza jest na niego z\u0142a. P\u00F3\u017Aniej pokazuje siostrze obrazy, kt\u00F3re maj\u0105 jej przynie\u015B\u0107 znaczny zysk. Tamara odkrywa, \u017Ce to podr\u00F3bki. Luiza nie mo\u017Ce dodzwoni\u0107 si\u0119 do Stasi\u0144skiego. Pod uczelni\u0105 dowiaduje si\u0119, \u017Ce profesor ju\u017C tu nie pracuje.","","",["N"]],"67204155":["Julia i Kordas bior\u0105 potajemny \u015Blub w Las Vegas. C\u00F3rki m\u0119\u017C\u0107zyzny dowiaduj\u0105 si\u0119 o wszystkim po powrocie pary m\u0142odej. Dziewczyny s\u0105 w szoku. Luiza jest zrozpaczona, \u017Ce da\u0142a si\u0119 oszuka\u0107 w sprawie obrazu. Tamara prosi Bia\u0142acha, by pom\u00F3g\u0142 jej siostrze. Miko\u0142aj przeszukuje rzeczy Stasi\u0144skiego i znajduje w nich wizyt\u00F3wk\u0119. Udaje si\u0119 odnale\u017A\u0107 profesora. Luiza wymierza mu sprawiedliwo\u015B\u0107. Magda m\u00F3wi Bartoszowi o swoich podejrzenia, \u017Ce Arleta odzyska\u0142a pami\u0119\u0107. Weterynarz nie chce w to wierzy\u0107. Przypadkiem o ich rozmowach dowiaduje si\u0119 matka Arlety. W przyp\u0142ywie z\u0142o\u015Bci utwierdza posterunkow\u0105 w jej przypuszczeniach. Bogna i Zenek s\u0105 zirytowani go\u015Bcinno\u015Bci\u0105 mieszka\u0144c\u00F3w Uroczyska. Chc\u0105 jak najszybciej st\u0105d wyjecha\u0107. W barze mijaj\u0105 si\u0119 ze \u017Bbikowskim, w kt\u00F3rym wzbudzaj\u0105 podejrzenia.","","",["N"]],"67204156":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","","",["N"]],"67204157":["Kulisy codziennego \u017Cycia w zak\u0142adzie karnym. Osadzone tu wi\u0119\u017Aniarki zosta\u0142y skazane za r\u00F3\u017Cne przest\u0119pstwa, od drobnych kradzie\u017Cy czy paserstwa po zab\u00F3jstwa. Jedna z nich odbywa wyrok za to, \u017Ce b\u0119d\u0105c pod wp\u0142ywem alkoholu, zabi\u0142a przyjaciela. Zar\u00F3wno ona, jak i jej wsp\u00F3\u0142wi\u0119\u017Aniarki musia\u0142y nauczy\u0107 si\u0119 funkcjonowa\u0107 w specyficznej atmosferze zak\u0142adu karnego, gdzie na co dzie\u0144 czekaj\u0105 na nie jedynie relacje z innymi osadzonymi oraz s\u0142u\u017Cb\u0105 wi\u0119zienn\u0105. Mimo to pr\u00F3buj\u0105 normalnie \u017Cy\u0107: rozmawiaj\u0105 przy kawie, farbuj\u0105 w\u0142osy i robi\u0105 makija\u017C, \u015Bwi\u0119tuj\u0105 urodziny, \u017Cartuj\u0105 z siebie i p\u0142acz\u0105. Serial przybli\u017Ca tak\u017Ce prac\u0119 kobiecej s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej: oddzia\u0142owych, wychowawczy\u0144","","",["N"]],"67204158":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"67204159":["S\u0119dzia okr\u0119g\u00F3wki
Wanda Chodura zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego 45-letniego syna Ludwika. M\u0119\u017Cczyzna nie za\u0142o\u017Cy\u0142 rodziny, na co dzie\u0144 pracuje jako listonosz, a w weekendy s\u0119dziuje w lidze okr\u0119gowej. Nie wr\u00F3ci\u0142 z ostatniego meczu rozgrywanego w jednym z mazowieckich miasteczek. Od miejscowych kibic\u00F3w policjanci dowiaduj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie, w kt\u00F3rym s\u0119dziowa\u0142 Ludwik zako\u0144czy\u0142o si\u0119 awantur\u0105 - kibice lokalnej dru\u017Cyny wtargn\u0119li na boisko. Str\u00F3\u017Ce prawa podejrzewaj\u0105, \u017Ce to oni mog\u0105 by\u0107 odpowiedzialni za znikni\u0119cie arbitra.","","",["N"]],"67204160":["Uczestnikami czwartego odcinka s\u0105 Magda i Marek Tacikowscy z Warszawy i troje ich dzieci oraz czteroosobowa rodzina Wojtka i Wiesi Paszkowskich z Kolonii Nowe Miasto. Prawniczka i informatyk ze stolicy odwiedz\u0105 wie\u015B, gdzie zaopiekuje si\u0119 nimi syn Paszkowskich, dziewi\u0119tnastoletni Szymon, pasjonat pracy w gospodarstwie i ucze\u0144 technikum rolniczego. Warszawiacy b\u0119d\u0105 musieli wydoi\u0107 krowy, zrobi\u0107 sery i zaj\u0105\u0107 si\u0119 przygotowaniem przetwor\u00F3w. Tymczasem Paszkowscy wraz ze swoimi sze\u015Bcioletnimi c\u00F3reczkami naucz\u0105 si\u0119 gotowa\u0107 i je\u017Adzi\u0107 na \u0142y\u017Cwach. Podejm\u0105 r\u00F3wnie\u017C wyzwanie cukiernicze.","","",[]],"67204161":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"67239275":["
Relacja z uroczystej gali, na kt\u00F3rej zostan\u0105 og\u0142oszone wyniki tegorocznego plebiscytu tygodnika \"Pi\u0142ka No\u017Cna\", jednego z najpopularniejszych magazyn\u00F3w futbolowych w Polsce. Poznamy zdobywc\u00F3w nagr\u00F3d m.in. w kategoriach pi\u0142karz, trener, ligowiec, dru\u017Cyna oraz odkrycie roku. Plebiscyt jest organizowany od 1973 roku.","","",["N"]],"67204163":["Grupa Marii Matejko prowadzi \u015Bledztwo w sprawie \u015Bmierci 24-letniego studenta, Micha\u0142a Majeckiego. M\u0142ody m\u0119\u017Cczyzna wynajmowa\u0142 pok\u00F3j w domu 65-letniej Franceski Guerrini-Kowalik. Znaleziono go w jeziorze, ugodzonego harpunem u\u017Cywanym przez rybak\u00F3w. Maria ustala, \u017Ce Francesca w nietypowy spos\u00F3b dorabia sobie do emerytury - piecze ciastka z marihuan\u0105. Policjanci s\u0105dz\u0105, \u017Ce zamordowany student m\u00F3g\u0142 by\u0107 dilerem starszej pani. W kr\u0119gu podejrzanych pojawia si\u0119 te\u017C zakochany we Francesce 70-letni artysta Henryk. W \u017Cyciu rodzinnym Maria unika rozm\u00F3w z Andrzejem i \u0141ukaszem o przysz\u0142o\u015Bci. Ostatecznie kobieta prosi Andrzeja o rozw\u00F3d. Natomiast Helena postanawia rzuci\u0107 prac\u0119 w policji i wr\u00F3ci\u0107 na studia medyczne, kt\u00F3re przerwa\u0142a na pi\u0105tym roku.","","",["N"]],"67204165":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"67204166":["Wojtek krytykuje leniwych my\u015Bliwych, kt\u00F3rzy zan\u0119caj\u0105 zwierz\u0119ta padlin\u0105, aby je upolowa\u0107. Artur, aby przebi\u0107 si\u0119 przez \u015Bnie\u017Cne zaspy, zak\u0142ada na spychacz \u0142a\u0144cuchy. \u0141abi, kt\u00F3ry by\u0142 elektrykiem i pastuchem w fermie byk\u00F3w, teraz zosta\u0142 mieszka\u0144cem Bieszczad bez konkretnego zaj\u0119cia. Hanka nowy rok powita\u0142a sama.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67204167":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",[]],"67204168":["W okolicach Sochaczewa mieszka pani Aleksandra, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w. Jeden z nich cierpi na Aspargera. P\u00F3\u017Ano zdiagnozowany i d\u0142ugo nieleczony ch\u0142opiec w og\u00F3le nie nawi\u0105zuje kontaktu z otoczeniem i \u017Cyje w swoim \u015Bwiecie. Pani Aleksandry nie sta\u0107 na remont domu. Do tej pory uda\u0142o jej si\u0119 jedynie naprawi\u0107 ciekn\u0105cy dach. Pop\u0119kane \u015Bciany i rozpadaj\u0105ce si\u0119 pod\u0142ogi wymagaj\u0105 jednak natychmiastowej uwagi. W kuchni stoi tak\u017Ce niebezpieczny dla domownik\u00F3w piec gazowy. Niezb\u0119dnych zmian, pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor, dokonaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67204169":["Braterska niepomoc
Anna i jej m\u0105\u017C Tomasz kupuj\u0105 wymarzone mieszkanie. Tu\u017C przed przeprowadzk\u0105 kto\u015B kradnie m\u0119\u017Cczy\u017Anie aparat, przy pomocy kt\u00F3rego zarabia na \u017Cycie. W tej sytuacji para musi sprzeda\u0107 lokal. M\u0142odzi zamieszkuj\u0105 u brata Tomka, Marcina, kt\u00F3ry tak\u017Ce proponuje m\u0119\u017Cczy\u017Anie prac\u0119. Ten jednak \u017Ale si\u0119 czuje na stanowisku poni\u017Cej swoich kwalifikacji. Tymczasem Marcin zaczyna podrywa\u0107 Ann\u0119. Kobieta mu ulega. W tym czasie bratanica, Ada, pomaga Tomkowi wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 skradzionego aparatu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67204170":["S\u0142uchaj m\u0119\u017Ca swego
Zawodowa fryzjerka, Alina Bartnik, nie pracuje odk\u0105d urodzi\u0142a c\u00F3rk\u0119. Gdy dziewczyna staje si\u0119 pe\u0142noletnia, kobieta znowu mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do zawodu. Ten pomys\u0142 nie podoba si\u0119 jej m\u0119\u017Cowi, kt\u00F3ry stanowczo si\u0119 mu sprzeciwia. M\u0119\u017Cczyzna realizuje ka\u017Cdy, nawet najbardziej szalony pomys\u0142, aby nie pozwoli\u0107 \u017Conie pracowa\u0107. T\u0119 dziwn\u0105 sytuacj\u0119 wyja\u015Bni dopiero jeden z klient\u00F3w Aliny, Sylwester, kt\u00F3ry pracuje jako detektyw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67204171":["Za wysokie progi
Ilona i jej matka Beata wprowadzaj\u0105 si\u0119 do mieszkania odziedziczonego po babci. W nowej miejscowo\u015Bci nastolatka poznaje Dawida, syna m\u0142odzie\u0144czej mi\u0142o\u015Bci swojej matki, i zakochuje si\u0119 w nim z wzajemno\u015Bci\u0105. Beata sprzeciwia si\u0119 temu zwi\u0105zkowi. Prawda, kt\u00F3ra stoi za jej decyzj\u0105, okazuje si\u0119 jednak szokuj\u0105ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67204172":["Przekr\u0119t nigeryjski
Dorota jest rozw\u00F3dk\u0105 poszukuj\u0105c\u0105 mi\u0142o\u015Bci. Kobieta anga\u017Cuje si\u0119 w znajomo\u015B\u0107 z poznanym w internecie m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Ignoruje przestrogi siostry, El\u017Cbiety, i po\u017Cycza nowemu znajomemu pieni\u0105dze, kt\u00F3rych ten rzekomo potrzebuje na leczenie matki. Krewna oszukanej kobiety odkrywa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna podszywa si\u0119 pod nie\u015Bwiadomego niczego Wojtka. Niebawem okzuje si\u0119, \u017Ce naci\u0105gacz jest cz\u0142onkiem rodziny si\u00F3str.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67204173":["Kryzys ci\u0105\u017Cowy
Mi\u0142osz chce wyjecha\u0107 na studia do USA. Niespodziewanie zrywa z nim dziewczyna. Ch\u0142opak odkrywa, \u017Ce przekona\u0142 j\u0105 do tego jego w\u0142asny ojciec. Mi\u0142osz postanawia jak najszybciej wyjecha\u0107 z kraju. W USA poznaje Agat\u0119, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce by\u0142a dziewczyna Mi\u0142osza spodziewa si\u0119 dziecka jego ojca. Agata pomaga partnerowi wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 i odkry\u0107 sekret skrywany przez rodzic\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143670.jpg","",["N"]],"67204174":["Anka martwi si\u0119 o Stasia, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 ze szpitala. Ch\u0142opiec potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Pawe\u0142 jednak nie dopuszcza do siebie tej my\u015Bli. Inga dowiaduje si\u0119 problemach Marysi w szkole. Pami\u0119taj\u0105c o ultimatum, jakie postawi\u0142 jej Rafa\u0142, nie decyduje si\u0119 na spotkanie z \u0141ukaszem. Zuza i B\u0142a\u017Cej dostaj\u0105 od Huberta pude\u0142ko zabawek. Kobieta jest w\u015Bciek\u0142a. Iza szanta\u017Cuje B\u0142a\u017Ceja. Patrycja wci\u0105\u017C martwi si\u0119 Wiktora, cho\u0107 ten twierdzi, \u017Ce czuje si\u0119 lepiej. Wkr\u00F3tce potem m\u0119\u017Cczyzna ma atak i odchodzi w nieznane. Nie ma z nim kontaktu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153848.jpg","",["N"]],"67204175":["Pani Aneta z m\u0119\u017Cem Leszkiem oraz dzie\u0107mi: dwunastoletnim Szymonem i siedmioletni\u0105 Zuzi\u0105 niedawno zakupi\u0142a stary dom do remontu w Mak\u00F3wcu, rolniczej wsi w wojew\u00F3dztwie kujawsko-pomorskim. Zuzia cierpi przez wadliw\u0105 budow\u0119 m\u00F3zgu, kt\u00F3ra sprawia, \u017Ce jest dzieckiem le\u017C\u0105cym i nie m\u00F3wi. Komunikuje si\u0119 jednak ze \u015Bwiatem na sw\u00F3j w\u0142asny spos\u00F3b. To w\u0142a\u015Bnie ze wzgl\u0119du na potrzeby c\u00F3rki rodzina postanowi\u0142a opu\u015B\u0107 mieszkanie na czwartym pi\u0119trze bez windy i dopasowa\u0107 do nich stary dom na wsi. Niestety koszty remontu przeros\u0142y ich mo\u017Cliwo\u015Bci i teraz w domu trzeba zrobi\u0107 praktycznie wszystko. Brakuje kuchni i \u0142azienki, a tak\u017Ce wi\u0119kszo\u015Bci mebli. Ekipa pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor zabiera si\u0119 do pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215715.jpg","",["N"]],"67239276":["
Relacja z uroczystej gali, na kt\u00F3rej zostan\u0105 og\u0142oszone wyniki tegorocznego plebiscytu tygodnika \"Pi\u0142ka No\u017Cna\", jednego z najpopularniejszych magazyn\u00F3w futbolowych w Polsce. Poznamy zdobywc\u00F3w nagr\u00F3d m.in. w kategoriach pi\u0142karz, trener, ligowiec, dru\u017Cyna oraz odkrycie roku. Plebiscyt jest organizowany od 1973 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264130.jpg","",["N"]],"67204177":["Grupa Marii zajmuje si\u0119 zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w klubie ta\u0144ca. Adam zosta\u0142 zastrzelony z broni my\u015Bliwskiej. Wychodzi na jaw, \u017Ce D\u0119bski przed laty ta\u0144czy\u0142 w klubie, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zbrodni. Prosi Mari\u0119, by informowa\u0142a go o post\u0119pach w \u015Bledztwie. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Jagoda Strzelecka, kt\u00F3ra by\u0142a kiedy\u015B notowana za kradzie\u017C i pobicie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest transseksualist\u0105. D\u0119bski zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Maria wstydzi si\u0119 zwi\u0105zku z nim. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swojego mieszkania. Pani komisarz uwa\u017Ca, \u017Ce Piotr znowu uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"67204178":["Po kontroli w domu Tomasza opieka spo\u0142eczna jedzie sprawdzi\u0107 sytuacj\u0119 w przedszkolu. Czarek stara si\u0119 rozwi\u0105za\u0107 problem aliment\u00F3w dla Teresy. Tymczasem Paulina znajduje w jego spodniach pieni\u0105dze. Planuje, na co je wydadz\u0105. Partner pochopnie m\u00F3wi jej, \u017Ce powinni oszcz\u0119dza\u0107 , poniewa\u017C rozpocz\u0105\u0142 starania o kredyt hipoteczny na dom. Monika zacie\u015Bnia relacje z tajemniczym klientem, Karolem. Przez przypadek dzwoni z pracy do pizzerii W\u0142adka. Niebawem m\u0119\u017Cczyzna si\u0119 z ni\u0105 konfrontuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"67204179":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67204180":["Re\u017C.: Paul Verhoeven.
Naukowiec Sebastian Caine (Kevin Bacon) wraz z grup\u0105 wsp\u00F3\u0142pracownik\u00F3w prowadzi badania zmierzaj\u0105ce do stworzenia substancji zapewniaj\u0105cej ludziom niewidzialno\u015B\u0107. Wkr\u00F3tce udaje si\u0119 stworzy\u0107 \u00F3w specyfik. Po serii udanych eksperyment\u00F3w na zwierz\u0119tach Sebastian \u0142amie rozkaz zwierzchnik\u00F3w z Pentagonu i wypr\u00F3bowuje jego dzia\u0142anie na samym sobie. Zabieg przebiega bez zak\u0142\u00F3ce\u0144 i Caine staje si\u0119 cz\u0142owiekiem bez cia\u0142a. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce antidotum nie dzia\u0142a i naukowiec nie mo\u017Ce wr\u00F3ci\u0107 do dawnej postaci. Jego wsp\u00F3\u0142pracownicy pr\u00F3buj\u0105 poprawi\u0107 receptur\u0119, jednak bez rezultatu. Sebastian powoli u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce ju\u017C nigdy nie b\u0119dzie normalnie funkcjonowa\u0107. W wyniku eksperymentu zyska\u0142 ogromn\u0105 si\u0142\u0119, lecz pozby\u0142 si\u0119 te\u017C wszelkich skrupu\u0142\u00F3w moralnych. Zaczyna uwa\u017Ca\u0107 swoich koleg\u00F3w za najwi\u0119kszych wrog\u00F3w, staje si\u0119 agresywny i nieobliczalny. Na dodatek jest zazdrosny o swoj\u0105 by\u0142\u0105 dziewczyn\u0119, Lind\u0119 McKay (Elisabeth Shue), jedn\u0105 z cz\u0142onki\u0144 grupy badawczej, kt\u00F3ra zwi\u0105za\u0142a si\u0119 z Matthew Kensingtonem (Josh Brolin). Naukowcy postanawiaj\u0105 zawiadomi\u0107 zwierzchnika, \u017Ce stracili kontrol\u0119 nad eksperymentem. Niestety, jest za p\u00F3\u017Ano. Caine wypowiada im wojn\u0119 na \u015Bmier\u0107 i \u017Cycie. Nominowany do Oscara za efekty specjalne film jest dzie\u0142em Paula Verhoevena, tw\u00F3rcy takich hit\u00F3w, jak \"Nagi instynkt\", \"Showgirls\", \"RoboCop\" czy \"Pami\u0119\u0107 absolutna\" z 1990 roku. Za re\u017Cyseri\u0119 \"Cz\u0142owieka widmo\" otrzyma\u0142 on Nagrod\u0119 Publiczno\u015Bci na festiwalu w Locarno.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2262660.jpg","",["AD"]],"67204181":["Znana polska wokalistka spr\u00F3buje znale\u017A\u0107 tego jedynego. Pomo\u017Ce jej w tym psycholog Leszek Mellibruda. To w\u0142a\u015Bnie z nim b\u0119dzie omawia\u0107 kolejne spotkania z kandydatami. W trakcie rozm\u00F3w z terapeut\u0105 wokalistka ods\u0142oni swoj\u0105 prawdziw\u0105 twarz, dalek\u0105 od barwnej scenicznej osobowo\u015Bci. Program potrwa 40 dni, a w tym czasie Doda przeniesie si\u0119 do wynaj\u0119tego eleganckiego domu, aby uciec od zgie\u0142ku miasta i zapewni\u0107 sobie komfort i spok\u00F3j. B\u0119d\u0105 j\u0105 wspiera\u0107 przyjaciele: oficjalny sobowt\u00F3r Mariusz Z\u0105bkowski \"D\u017Caga\" i przyjaci\u00F3\u0142ka Oliwka. Kandydaci, z kt\u00F3rymi artystka spotyka si\u0119 w programie, zostali wybrani na podstawie jej w\u0142asnych preferencji. To m\u0119\u017Cczy\u017Ani pochodz\u0105cy z r\u00F3\u017Cnych \u015Brodowisk, o r\u00F3\u017Cnym statusie spo\u0142ecznym, tak\u017Ce obcokrajowcy. Po odbyciu 12 randek Doda wybierze czterech pan\u00F3w, z kt\u00F3rymi spotyka si\u0119 ponownie. Na koniec wska\u017Ce tego jedynego i sp\u0119dzi z nim romantyczny weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260413.jpg","",[]],"67204182":["Lady Strzygo\u0144
Zofia i Oskar wyje\u017Cd\u017Caj\u0105 do Anglii na zaproszenie swojej krewnej - wywodz\u0105cej si\u0119 z brytyjskiej arystokracji Lady Doe. Wszyscy mieszka\u0144cy kamienicy s\u0105 pod wra\u017Ceniem. Ta koligacja nie imponuje tylko Ferdkowi. M\u0119\u017Cczyzna jest pewien, \u017Ce s\u0105siedzi k\u0142ami\u0105 na temat swoich arystokratycznych krewnych. Nie daje si\u0119 przekona\u0107 nawet wtedy, gdy Zofia i Oskar wracaj\u0105 do kamienicy jako lordowie i zaczynaj\u0105 wprowadza\u0107 nowe porz\u0105dki. Kiepski postanawia zdemaskowa\u0107 uzurpator\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"67204183":["\u015Awi\u0119ta Kluska
Kiepscy oraz ich s\u0105siedzi zostaj\u0105 wyznawcami dziwnego kultu: chodz\u0105 z durszlakami na g\u0142owach i odprawiaj\u0105 tajemnicze mod\u0142y, stoj\u0105c na jednej nodze. Okazuje si\u0119, \u017Ce oczekuj\u0105 nadej\u015Bcia Kosmicznej Kluski, kt\u00F3ra ma pom\u00F3c im si\u0119 szybko wzbogaci\u0107. Ferdek jak zawsze pozostaje sceptyczny. Zauwa\u017Ca jednak, \u017Ce pieni\u0105dze faktycznie zaczynaj\u0105 sp\u0142ywa\u0107 do wyznawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258881.jpg","",["N"]],"67204184":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67204185":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67204186":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67204187":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67204188":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67204189":["Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 w Polsce i w Ameryce. Dziennikarze \u015Bledz\u0105 \u017Cycie Polonii ameryka\u0144skiej, pokazuj\u0105c jej liczne sukcesy.","","",[]],"67204190":["Koncert zatytu\u0142owany \"The Best Of The Best\" odby\u0142 si\u0119 we Wroc\u0142awiu, w katedrze \u015Bw. Marii Magdaleny. Piotr Rubik wyst\u0105pi\u0142 z orkiestr\u0105 symfoniczn\u0105, ch\u00F3rem oraz sze\u015Bcioma solistami. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli us\u0142ysze\u0107 najbardziej znane oratoria tego kompozytora.","","",[]],"67204191":["J\u00F3zef wspomina przera\u017Caj\u0105c\u0105 chwil\u0119 na wyr\u0119bach, gdy to z r\u0105k wypada\u0142a mu pilarka. Robert by\u0142 \u015Bwiadkiem pojedynk\u00F3w mi\u0119dzy nied\u017Awiedziami. Krzysztof zbudowa\u0142 nad Zalewem Soli\u0144skim india\u0144ski skansen. Gniewko podr\u00F3\u017Cowa\u0142 po ca\u0142ym \u015Bwiecie i tu, gdzie si\u0119 urodzi\u0142, znalaz\u0142 swoje miejsce. Marta i Bross maj\u0105 dobry kontakt z ko\u0144mi. Czes\u0142aw jako drwal nie tylko wycina drzewa, ale te\u017C dba o zalesianie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"67204192":["Wydzia\u0142 realizacji
Funkcjonariusze z Wydzia\u0142u Realizacyjnego Komendy Sto\u0142ecznej Policji s\u0105 szkoleni do zatrzymywania szczeg\u00F3lnie niebezpiecznych przest\u0119pc\u00F3w. Wydarzenia takie jak strzelanina w Norwegii z udzia\u0142em Andersa Breivika inspiruj\u0105 policjant\u00F3w, by przygotowa\u0107 kodeks post\u0119powania na wypadek, gdyby do podobnych tragicznych sytuacji dosz\u0142o w Polsce. Widzowie \u015Bledz\u0105 dzia\u0142ania jednostki specjalnej. Funkcjonariusze zostaj\u0105 wezwani do zatrzymania wyj\u0105tkowo niebezpiecznego cz\u0142onka zorganizowanej grupy handlarzy narkotyk\u00F3w. S\u0105dz\u0105, \u017Ce podejrzany trzyma w domu bro\u0144, kt\u00F3rej mo\u017Ce u\u017Cy\u0107 podczas zatrzymania. Jeden z policjant\u00F3w ma zamontowan\u0105 kamer\u0119, kt\u00F3ra pozwoli widzom \u015Bledzi\u0107 przebieg akcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835390.jpg","",["N"]],"67204193":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67204317":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"67204319":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"67204320":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"67204321":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204322":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67204323":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204324":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67204325":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67204326":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204327":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204328":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"67204329":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204330":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski, Igor Soko\u0142owski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"67204331":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204332":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204333":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204334":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"67204335":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Piotr Witwicki.
Zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacone relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2130794.jpg","",["N"]],"67204336":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"67204337":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67204338":["Prow.: \u0141ukasz Jankowski.
Zaproszeni do studia go\u015Bcie, w tym politycy i publicy\u015Bci, wsp\u00F3lnie z dziennikarzem pr\u00F3buj\u0105 przeanalizowa\u0107 wydarzenia nadchodz\u0105cego tygodnia.","","",[]],"67204339":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204340":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67204341":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"67204342":["Prow.: Dominika Tarczy\u0144ska.
Program informuje o klimacie i ochronie \u015Brodowiska: od najwa\u017Cniejszych decyzji dotycz\u0105cych polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze \u015Bwiata technologii i ich wp\u0142ywu na klimat, a\u017C po porady dotycz\u0105ce mo\u017Cliwo\u015Bci zmiany otaczaj\u0105cego nas \u015Brodowiska. Program prowadzi Dominika Tarczy\u0144ska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczn\u0105 stron\u0119 programu odpowiada Agata Ka\u017Amierska, autor program\u00F3w przyrodniczych Polsatu Marcin Szumowski oraz Wojciech Brzezi\u0144ski.","","",[]],"67204343":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204344":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170191.jpg","",[]],"67204345":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a.
W programie poruszane s\u0105 najbardziej istotne zagadnienia ze \u015Bwiata polityki, gospodarki, dotycz\u0105cej m.in. zasad funkcjonowania pa\u0144stwa, pozycji Polski na arenie mi\u0119dzynarodowej. W ka\u017Cdy pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r swoich komentarzy udziel\u0105 politycy, kt\u00F3rzy na co dzie\u0144 przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 z boku dynamicznie zmieniaj\u0105cym si\u0119 wydarzeniom. Do programu zapraszani s\u0105 byli premierzy i prezydenci Polski. Program prowadzi Jaros\u0142aw Guga\u0142a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170217.jpg","",["N"]],"67204346":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67204347":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67204348":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67204349":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204350":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67204351":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67204352":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204353":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
W programie b\u0119d\u0105 poruszane bie\u017C\u0105ce tematy. Tw\u00F3rcy cyklu dog\u0142\u0119bnie przeanalizuj\u0105: transhumanizm, polityk\u0119 historyczn\u0105 oraz polsk\u0105 inteligencj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"67204354":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67204355":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67204356":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204357":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67204358":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"67204359":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67204360":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227879.jpg","",[]],"67204361":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67204362":["Prow.: Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger, Grzegorz K\u0119pka.
W niedzielne przedpo\u0142udnie w studiu Polsatu News goszcz\u0105 dziennikarze wiod\u0105cych tytu\u0142\u00F3w prasowych i internetowych. Dyskutuj\u0105, komentuj\u0105 i oceniaj\u0105 najwa\u017Cniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Naprzeciw siebie si\u0105d\u0105 dziennikarze r\u00F3\u017Cnych pogl\u0105d\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170074.jpg","",[]],"67204363":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67204364":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"67204365":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67204366":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"67204367":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204368":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255984.jpg","",["N"]],"67204369":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"67204370":["Prow.: Bogdan Rymanowski.
Om\u00F3wienie najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 minionego tygodnia z kraju i ze \u015Bwiata, wzbogacone o opinie polityk\u00F3w oraz ekspert\u00F3w. Go\u015Bcie jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce b\u0119d\u0105 si\u0119 wypowiada\u0107 na temat tego, co mo\u017Ce si\u0119 wydarzy\u0107 w sprawach interesuj\u0105cych dla mieszka\u0144c\u00F3w Polski, w mniej oficjalny spos\u00F3b, z odrobin\u0105 humoru. Dojdzie r\u00F3wnie\u017C do bezpo\u015Brednich star\u0107 na argumenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"67204371":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67204372":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204373":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67204374":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67204375":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"67204376":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"67204377":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"67204194":["Lara Gessler","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"67204195":["Marianna Gierszewska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200094.jpg","",["N"]],"67204196":["Ka\u017Cda para m\u0142oda marzy, by dzie\u0144 ich \u015Blubu przebiega\u0142 idealnie, bez \u017Cadnych wpadek czy innych nieprzyjemno\u015Bci. Bywa jednak, \u017Ce podczas wesela dochodzi do zaskakuj\u0105cych zdarze\u0144. W programie wypowiedz\u0105 si\u0119 osoby, kt\u00F3re by\u0142y \u015Bwiadkami zabawnych, ale i czasami zatrwa\u017Caj\u0105cych incydent\u00F3w na zabawach weselnych.","","",[]],"67204197":["Dwie rodziny o zupe\u0142nie innym statusie materialnym na kilka dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami. Ubodzy zakosztuj\u0105 nieznanego dot\u0105d luksusu, a bogaci przekonaj\u0105 si\u0119, jak trudne jest \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie starcza nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.","","",[]],"67204198":["Dwie rodziny o zupe\u0142nie innym statusie materialnym na kilka dni zamieni\u0105 si\u0119 miejscami. Ubodzy zakosztuj\u0105 nieznanego dot\u0105d luksusu, a bogaci przekonaj\u0105 si\u0119, jak trudne jest \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie starcza nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.","","",[]],"67204199":["Adamowo-Osiedle to ma\u0142a wie\u015B na \u017Bu\u0142awach. Mieszka tam pi\u0119cioosobowa rodzina - pani Beata oraz pan Ireneusz wraz z trojgiem swoich dzieci. M\u0119\u017Cczyzna kilka lat temu uleg\u0142 wypadkowi, w wyniku kt\u00F3rego straci\u0142 nog\u0119. Z tego powodu nie pracuje zawodowo, lecz zajmuje si\u0119 domem i dzie\u0107mi. Rodzin\u0119 utrzymuje pani Beata, pracuj\u0105c w pobliskiej fabryce. Wszyscy gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pomieszczeniu. Ciasnota nie pozwala panu Irkowi porusza\u0107 si\u0119 po domu o kulach, a dzieci nie maj\u0105 gdzie si\u0119 uczy\u0107. Nie ka\u017Cdy ma te\u017C swoje w\u0142asne \u0142\u00F3\u017Cko. W budynku brakuje \u0142azienki, kt\u00F3ra jest najwi\u0119kszym marzeniem rodziny, a dach domu pokrywa szkodliwy eternit. Katarzyna Dowbor zabiera rodzin\u0119 na wakacje, a Maciek Pertkiewicz i Wiesiek Nowobilski rozpoczynaj\u0105 remont.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67204200":["Siostry Martyna i Roksana ze swoimi dzie\u0107mi mieszkaj\u0105 we Wroc\u0142awiu. \u017Byj\u0105 w bardzo z\u0142ych warunkach, w lokalu bez toalety. Na dodatek maj\u0105 d\u0142ugi. M\u0142ode kobiety dorasta\u0142y w o\u015Brodkach wychowawczych. Jedna z nich straci\u0142a partnera, gdy by\u0142a w ci\u0105\u017Cy, przez co przesz\u0142a za\u0142amanie nerwowe. Obecnie marzy o studiach. Patrycja i Krystian wychowuj\u0105 dwoje dzieci. Mieszkaj\u0105 w bogato wyposa\u017Conym domu. Kobieta ma kierownicze stanowisko, a jej partner jest trenerem personalnym i modelem. Ich miesi\u0119czne dochody wynosz\u0105 od 15 do 20 tysi\u0119cy z\u0142otych. Rodziny zamieniaj\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami na 5 dni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67204201":["Wychowywani przez zamo\u017Cnych rodzic\u00F3w m\u0142odzi ludzie robi\u0105 wielki krok poza swoj\u0105 stref\u0119 komfortu. Na kilka dni opuszczaj\u0105 bogato urz\u0105dzone apartamenty, by zamieszka\u0107 z rodzinami, kt\u00F3re ledwie wi\u0105\u017C\u0105 koniec z ko\u0144cem. B\u0119d\u0105 mieli okazj\u0119 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da \u017Cycie, gdy pieni\u0119dzy nie ma nie tylko na kaprysy, ale na codzienne potrzeby, i nauczy\u0107 si\u0119 czego\u015B wa\u017Cnego o \u017Cyciu. Program oparty na brytyjskim formacie \"Rich Kids Go Skint\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188663.jpg","",["N"]],"67204202":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"67204203":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054691.jpg","",["N"]],"67204204":["Gra\u017Cyna Szapo\u0142owska i Katarzyna Jungowska","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225468.jpg","",[]],"67204205":["Ewa Minge","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170092.jpg","",[]],"67204206":["Re\u017C.: Jeffrey Blitz.
Eloise (Anna Kendrick) mia\u0142a by\u0107 druhn\u0105, ale w wyniku podst\u0119pu pewnego m\u0142odzie\u0144ca zosta\u0142a pozbawiona tego zaszczytu. Mimo to dziewczyna postanawia przyby\u0107 na wesele. Dostaje miejsce przy stoliku nr 19, u boku innych niechcianych go\u015Bci.","","",[]],"67204207":["Ewelina i Sebastian wraz z czw\u00F3rk\u0105 dzieci mieszkaj\u0105 w \u0141odzi. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w na prze\u017Cycie zostaje im 1500 z\u0142. Samotna matka i jej czworo pociech miesi\u0119cznie maj\u0105 do dyspozycji oko\u0142o 9 tys. z\u0142. Obie rodziny na 5 dni zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"67204208":["Kaszubska wie\u015B Po\u0142chowo. Mieszka tam pani Halina, jej syn Leszek z \u017Con\u0105 Ew\u0105 i wnuki - siedmioletnie bli\u017Aniaczki Eliza i Amanda oraz dwuletni Kuba. U ojca rodziny niedawno zdiagnozowano nowotw\u00F3r z\u0142o\u015Bliwy. Mimo to m\u0119\u017Cczyzna nie zrezygnowa\u0142 z pracy zarobkowej. Jego dochody nie wystarcz\u0105 jednak na przeprowadzenie remontu. W budynku w\u0142a\u015Bciwie nie ma kuchni, a ca\u0142o\u015B\u0107 ogrzewaj\u0105 dwa rozpadaj\u0105ce si\u0119 piece. Nowy dom zaprojektuje Maciej Pertkiewicz, a zbuduje ekipa Artura Witkowskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"67204209":["Polska edycja randkowego show, w kt\u00F3rym znani single poszukiwa\u0107 b\u0119d\u0105 swojej drugiej po\u0142\u00F3wki w\u015Br\u00F3d os\u00F3b niezwi\u0105zanych z show-biznesem. Szcz\u0119\u015Bcia w znalezieniu wymarzonego partnera lub partnerki przed kamerami spr\u00F3buj\u0105: Sylwia Made\u0144ska - tancerka i zwyci\u0119\u017Cczyni pierwszej edycji programu \"Love Island\", Rafa\u0142 Jonkisz - Mister Polski 2015, Monika Miller - modelka, aktorka i influencerka, Mariusz Sobczak - tiktoker i trener personalny oraz Zusje, czyli Kamila Smogulecka - by\u0142a modelka, influencerka, zawodniczka federacji freak-fightowych Fame MMA i High League. Wszystko pod czujnym okiem ekspert\u00F3w. Udaj\u0105cy si\u0119 na randk\u0119 uczestnicy b\u0119d\u0105 mogli bowiem liczy\u0107 na wsparcie psycholog\u00F3w: Barbary Str\u00F3jw\u0105s, Marcina Ma\u0144ki i \u0141ukasza Dar\u0142aka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257632.jpg","",["N"]],"67204210":["Polska edycja randkowego show, w kt\u00F3rym znani single poszukiwa\u0107 b\u0119d\u0105 swojej drugiej po\u0142\u00F3wki w\u015Br\u00F3d os\u00F3b niezwi\u0105zanych z show-biznesem. Szcz\u0119\u015Bcia w znalezieniu wymarzonego partnera lub partnerki przed kamerami spr\u00F3buj\u0105: Sylwia Made\u0144ska - tancerka i zwyci\u0119\u017Cczyni pierwszej edycji programu \"Love Island\", Rafa\u0142 Jonkisz - Mister Polski 2015, Monika Miller - modelka, aktorka i influencerka, Mariusz Sobczak - tiktoker i trener personalny oraz Zusje, czyli Kamila Smogulecka - by\u0142a modelka, influencerka, zawodniczka federacji freak-fightowych Fame MMA i High League. Wszystko pod czujnym okiem ekspert\u00F3w. Udaj\u0105cy si\u0119 na randk\u0119 uczestnicy b\u0119d\u0105 mogli bowiem liczy\u0107 na wsparcie psycholog\u00F3w: Barbary Str\u00F3jw\u0105s, Marcina Ma\u0144ki i \u0141ukasza Dar\u0142aka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2257632.jpg","",["AD"]],"67204211":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"67204212":["Bardzo pomocni przyjaciele
Agnieszka, kt\u00F3ra zg\u0142asza si\u0119 do detektyw\u00F3w, opowiada, \u017Ce jej m\u0105\u017C Olek unika ostatnio blisko\u015Bci. Tymczasem kobieta znalaz\u0142a w domu fragment opakowania po prezerwatywach. Poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna pracuje u swojego te\u015Bcia, \u015Bledczy montuj\u0105 kamery zar\u00F3wno w mieszkaniu pary, jak i w siedzibie firmy. Ju\u017C pierwszego dnia okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna flirtuje z kole\u017Cankami z biura. Zdrada wychodzi jednak na jaw dopiero kilka dni p\u00F3\u017Aniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"67204213":["Najwi\u0119kszym marzeniem Emilii jest kariera modelki. Tych plan\u00F3w nie akceptuje jej ch\u0142opak Maciek. Pewnego dnia dziewczyna przypadkiem poznaje profesjonalnego fotografa Kamila, kt\u00F3ry uj\u0119ty jej urod\u0105 zaprasza j\u0105 na sesj\u0119 do swojego mieszkania. Na miejscu nalega, by pozowa\u0142a mu nago. Gdy ta odmawia, na szcz\u0119\u015Bcie bezskutecznie pr\u00F3buje uniemo\u017Cliwi\u0107 jej wyj\u015Bcie. Wkr\u00F3tce potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 j\u0105, \u017Ce przerobi zdj\u0119cia, by wygl\u0105da\u0142y na nagie i wy\u015Ble jej rodzinie. W ko\u0144cu okazuje si\u0119, \u017Ce to Maciek zatrudni\u0142 fotografa w nadziei, \u017Ce ukochana porzuci swoje plany. Nie wiedzia\u0142 jednak, \u017Ce Kamil posunie si\u0119 tak daleko. Ostatecznie szanta\u017Cysta umieszcza zdj\u0119cia w internecie. Emilia prosi o pomoc policj\u0119, a ta aresztuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Karolina i Jaros\u0142aw od dawna staraj\u0105 si\u0119 o dziecko. Kolejna wizyta w klinice leczenia niep\u0142odno\u015Bci za\u0142amuje kobiet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce znowu nie zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119. M\u0105\u017C pr\u00F3buje przekona\u0107 j\u0105 do adopcji, ale taki proces trwa bardzo d\u0142ugo. Zdesperowana kobieta przez internet poznaje dziewi\u0119tnastoletni\u0105 Joann\u0119. Dziewczyna zasz\u0142a w ci\u0105\u017C\u0119, ale chce odda\u0107 dziecko. Karolina prosi, by po urodzeniu poda\u0142a do dokumentacji nazwisko jej m\u0119\u017Ca jako ojca - w\u00F3wczas Jarek od razu otrzyma prawa do opieki nad dzieckiem. M\u0119\u017Cczy\u017Anie jednak nie podoba si\u0119 ten pomys\u0142, co prowadzi do k\u0142\u00F3tni. W ko\u0144cu prosz\u0105 o rad\u0119 prawnika, kt\u00F3ry podsuwa inne rozwi\u0105zanie problemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"67204214":["Historie ludzi, kt\u00F3rzy chcieli uatrakcyjni\u0107 sw\u00F3j wygl\u0105d zewn\u0119trzny, lecz efekt ko\u0144cowy okaza\u0142 si\u0119 przera\u017Caj\u0105cy. W niecodziennym salonie pi\u0119kno\u015Bci dziesi\u0105tka m\u0142odych, ale do\u015Bwiadczonych fryzjer\u00F3w, kosmetolog\u00F3w i dietetyk\u00F3w udzieli im pomocy. Bohaterowie programu padli ofiar\u0105 nieudolnych zabieg\u00F3w, terapii i kuracji. Skutki niekt\u00F3rych z nich s\u0105 szokuj\u0105ce, inne nawet zabawne, ale tylko dla osoby postronnej. Widzowie zobacz\u0105, czy ekspertom uda si\u0119 pom\u00F3c ofiarom kosmetycznych fuszerek.","","",[]],"67204215":["Do kliniki zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 kolejni pacjenci. By\u0142y zawodowy surfer liczy na rozwi\u0105zanie swojego problemu. Kolejny klient chce mie\u0107 idealny nos, a pewna kulturystka marzy o doskona\u0142ej sylwetce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"67204216":["Dwie rodziny o zupe\u0142nie innych przyzwyczajeniach zamieni\u0105 si\u0119 domami, by sprawdzi\u0107, jak odnajd\u0105 si\u0119 w obcym stylu \u017Cycia. Jedna z nich pochodzi z wielkiego miasta, druga mieszka na prowincji. Dla obu b\u0119dzie to bardzo ciekawe, ale i momentami trudne do\u015Bwiadczenie, kt\u00F3re pomo\u017Ce im inaczej spojrze\u0107 na w\u0142asne \u017Cycie.","","",[]],"67204217":["Program po\u015Bwi\u0119cony najnowszym modowym trendom. Nie zabraknie materia\u0142\u00F3w z festiwali, pokaz\u00F3w mody i najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 show-biznesu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak ubieraj\u0105 si\u0119 najwi\u0119ksze gwiazdy, kt\u00F3re dodatki s\u0105 najistotniejsze w kreacji i co obecnie jest na czasie. Wypowiedz\u0105 si\u0119 eksperci od wizerunku, a tak\u017Ce same gwiazdy, kt\u00F3re wspomn\u0105 nie tylko o udanych stylizacjach, ale i o swoich wpadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2239477.jpg","",[]],"67204218":["Prow.: Sian Williams, Stefan Gates.
Dziennikarz Sian Williams razem ze Stefanem Gatesem, pisarzem skupiaj\u0105cym si\u0119 na temacie jedzenia, ods\u0142aniaj\u0105 tajemnice produkcji i sprzeda\u017Cy \u017Cywno\u015Bci w supermarketach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2266260.jpg","",[]],"67204378":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"67204379":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"67204380":["Losy rybak\u00F3w z Massachusetts, kt\u00F3rzy wraz ze swoimi za\u0142ogami pr\u00F3buj\u0105 schwyta\u0107 najsprytniejsze i najtrudniejsze do z\u0142owienia morskie stworzenia \u015Bwiata, tu\u0144czyki b\u0142\u0119kitnop\u0142etwe. Ka\u017Cde wyp\u0142yni\u0119cie kutra jest dla rybak\u00F3w ryzykown\u0105 gr\u0105, w kt\u00F3rej mog\u0105 straci\u0107 tysi\u0105ce dolar\u00F3w. Autorzy programu towarzysz\u0105 im z kamer\u0105 m.in. podczas codziennych zmaga\u0144 na oceanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170253.jpg","",[]],"67204381":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67204382":["Pstr\u0105gi \u017Ar\u00F3dlane z Pilicy
Jurek Biedrzycki i jego towarzysze wybieraj\u0105 si\u0119 nad dzik\u0105 Pilic\u0119, meandruj\u0105c\u0105 rzek\u0119 o charakterze g\u00F3rskim. W\u0119dkarze licz\u0105 na spotkanie z dorodnymi pstr\u0105gami i lipieniami. Ekipie towarzysz\u0105 cz\u0142onkowie Klubu G\u0142owatka, kt\u00F3rzy zdradzaj\u0105 najskuteczniejsze przyn\u0119ty na wiosenne okazy, m.in. kie\u0142\u017C dedykowany muszkarzom oraz woblerki imituj\u0105ce wiosenny narybek dla spinningist\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",[]],"67204383":["Agata uwa\u017Ca, \u017Ce ich s\u0105siadka kokietuje \u0141ukasza. Chce zmieni\u0107 fryzur\u0119, by lepiej si\u0119 czu\u0107 i wygl\u0105da\u0107. Lidia i jej dzieci z niecierpliwo\u015Bci\u0105 czekali na wypraw\u0119 statkiem wycieczkowym. Dopad\u0142a ich jednak choroba morska. Tylko Marcinowi uda\u0142o si\u0119 zachowa\u0107 dobre samopoczucie. Ola jest bardzo wdzi\u0119czna mamie za pe\u0142en atrakcji wyjazd. Po powrocie do Warszawy chce si\u0119 jej jako\u015B zrewan\u017Cowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"67204384":["Mariusz, Kasia oraz dw\u00F3jka ich ma\u0142ych dzieci, przejechali ca\u0142\u0105 Polsk\u0119, aby sp\u0119dzi\u0107 wakacje nad Ba\u0142tykiem. Jako miejsce odpoczynku wybrali Jantar. Druga rodzina to Mariusz, Katarzyna i troje ich nastoletnich syn\u00F3w. Pierwsza wizyta na pla\u017Cy okazuje si\u0119 by\u0107 dla rodziny pewn\u0105 niespodziank\u0105. W\u0142a\u015Bnie trwa renowacja brzegu. Tymczasem do W\u0142adys\u0142awowa docieraj\u0105 Agata i \u0141ukasz wraz z trojgiem kilkuletnich dzieci. To ich pierwsze wsp\u00F3lne wakacje nad morzem. Droga na pole kampingowe jest dla rodziny ci\u0119\u017Ckim i d\u0142ugim spacerem. Z kolei Mariola i Andrzej razem z dzie\u0107mi zatrzymuj\u0105 si\u0119 w \u0141azach. Tu\u017C po przyje\u017Adzie decyduj\u0105 si\u0119 p\u00F3j\u015B\u0107 na pla\u017C\u0119. Niestety na miejscu okazuje si\u0119, \u017Ce jest sztorm i powiewa czerwona flaga.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"67204385":["Agata, \u0141ukasz i ich dzieci wysiadaj\u0105 z poci\u0105gu. Musz\u0105 przej\u015B\u0107 dwa kilometry z ci\u0119\u017Ckim baga\u017Cem, by dosta\u0107 si\u0119 na pole kempingowe. Nie s\u0105 zadowoleni z pocz\u0105tku swoich wakacji. Darek szuka os\u00F3b ch\u0119tnych do przeja\u017Cd\u017Cki na \"wodnym bananie\". Organizuje szkolenia i opowiada, jak powinno si\u0119 zachowa\u0107 po upadku do wody. W\u0142a\u015Bciciel pola namiotowego opowiada o swoich spostrze\u017Ceniach dotycz\u0105cych r\u00F3\u017Cnych rodzaj\u00F3w wczasowicz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170099.jpg","",["N"]],"67204386":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial pokazuje, jak wygl\u0105daj\u0105 relacje mi\u0119dzy lud\u017Ami, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 rodzinne interesy. Uczestnicy programu czasem si\u0119 k\u0142\u00F3c\u0105, jednak w trudnych sytuacjach zawsze mog\u0105 na siebie liczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2228927.jpg","",["N"]],"67204387":["Wielkie zmiany w \u017Cyciu Bandziorka odciskaj\u0105 swoje pi\u0119tno nie tylko na nim, ale tak\u017Ce na jego bliskich. Najbardziej przyczynia si\u0119 do nich Danusia, kt\u00F3ra ma na niego bardzo pozytywny wp\u0142yw i wr\u0119cz go odmieni\u0142a. Darek uwa\u017Ca, \u017Ce nikt nie potrafi zaspokoi\u0107 jego kulinarnych oczekiwa\u0144, wi\u0119c omija restauracje i sam sobie gotuje. Sebastian nazywany \"Jezusem\" sprawdza mo\u017Cliwo\u015Bci jakie daje Internet. Wbrew temu co mo\u017Ce si\u0119 wydawa\u0107, znalezienie partnerki w aplikacjach randkowych wcale nie jest \u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67204388":["Rafa\u0142 dostrzega, \u017Ce alkohol u kobiet zdecydowanie przeszkadza mu w u\u0142o\u017Ceniu sobie \u017Cycia na nowo. Na zarobek do Niemiec pojecha\u0142a Zuzia, m\u0142oda \u017Cona Roberta. M\u0119\u017Cczyzna \u017Ale to znosi i codziennie pr\u00F3buje z ni\u0105 chocia\u017C porozmawia\u0107 przez telefon. Portale internetowe nie zawsze s\u0105 dobrym sposobem na znalezienie uczciwej i ciekawej osoby. Przekona\u0142 si\u0119 o tym Artur, kt\u00F3ry ma z\u0142e do\u015Bwiadczenia z poszukiwaniem partnerki w Internecie. \u017Bycie towarzyskie Rafa\u0142a rozkr\u0119ci\u0142o si\u0119 po jego wyst\u0119pie w programie. Sta\u0142 si\u0119 rozpoznawalny i nie skar\u017Cy si\u0119 na brak zainteresowania ze strony p\u0142ci pi\u0119knej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67204390":["Praca na budowie nie nale\u017Cy do naj\u0142atwiejszych. W serii 'Budowla\u0144cy' widzowie zobacz\u0105, jak radz\u0105 sobie profesjonalne ekipy budowlane, amatorzy i osadzeni w zak\u0142adzie karnym. B\u0119dzie tak\u017Ce pokazane, jak wygl\u0105da atmosfera na placu budowy oraz wyja\u015Bnione, co znacz\u0105 np. szalunki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989566.jpg","",["N"]],"67204391":["Zaw\u00F3d rolnika jest jednym z najbardziej tradycyjnych i najtrudniejszych w Polsce. Trzeba pracowa\u0107 przez 7 dni w tygodniu przez ca\u0142y rok, wstawa\u0107 o 4 rano i k\u0142a\u015B\u0107 si\u0119 spa\u0107 o 23. Rolnik musi oporz\u0105dzi\u0107 gospodarstwo domowe, zwierz\u0119ta, a tak\u017Ce pole. Nie ma wolnych weekend\u00F3w, a nawet dni. W serii \"Rolnicy\" przedstawione s\u0105 m.in. trudy pracy na gospodarstwie. Ka\u017Cdego z bohater\u00F3w cechuje wytrwa\u0142o\u015B\u0107, pracowito\u015B\u0107, hart ducha, cierpliwo\u015B\u0107 i mi\u0142o\u015B\u0107 do przyrody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67204392":["Re\u017C.: Jakub Kowalski.
Rodzina Walczak\u00F3w prowadzi lombard w Siemianowicach \u015Al\u0105skich i pokazuje widzom, na czym polega praca w miejscu, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sprzedawa\u0107 zb\u0119dne przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170062.jpg","",["N"]],"67204393":["Sajgon","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"67204394":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268560.jpg","",["N"]],"67204395":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"67204396":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"67204397":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"67204398":["Re\u017C.: Rafa\u0142 W\u00F3jcik.
Od zarania dziej\u00F3w na najwy\u017Cszych szczytach \u017Cyje odosobniona spo\u0142eczno\u015B\u0107 - g\u00F3rale. Stanowi\u0105 oni najbardziej niezwyk\u0142\u0105 i odr\u0119bn\u0105 grup\u0119 etniczn\u0105 w Polsce. Od reszty mieszka\u0144c\u00F3w naszego kraju wyr\u00F3\u017Cniaj\u0105 j\u0105 zwyczaje, oryginalne stroje, architektura, gwara, muzyka oraz nieust\u0119pliwy charakter. Tw\u00F3rcy programu opowiadaj\u0105 o ich \u017Cyciu. Ludzie mieszkaj\u0105cy w g\u00F3rach korzystaj\u0105 ze spokoju, kt\u00F3ry daj\u0105 im tamtejsze tereny. \u017Byj\u0105 w symbiozie z natur\u0105 i porami roku. Nigdzie si\u0119 nie spiesz\u0105 i akceptuj\u0105 to, co daje im los. Kamera towarzyszy im przy wykonywaniu codziennych czynno\u015Bci. Widzowie b\u0119d\u0105 mogli prze\u017Cywa\u0107 z bohaterami ich rado\u015Bci, jak r\u00F3wnie\u017C obserwowa\u0107 pora\u017Cki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088450.jpg","",["N"]],"67204399":["Kambod\u017Ca","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",["N"]],"67204400":["Pa\u0144stwo Olejniczak na co dzie\u0144 zajmuj\u0105 si\u0119 sortowaniem ziemniak\u00F3w. W gospodarstwie Ryszarda i Ma\u0142gorzaty na Podlasiu jest tak du\u017Co pracy, \u017Ce parze pomaga\u0107 musi 15-letnia c\u00F3rka Paulina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67204401":["Adamowi Kaczmarczykowi w obowi\u0105zkach pomaga kolega Tomek. Pracy jest okazuje si\u0119 jednak wyj\u0105tkowo du\u017Co. Kiedy g\u0142owa rodziny i jego syn bawi\u0105 si\u0119 ze swoimi psami, m\u0142odsi bracia, \u0141ukasz i Kuba Buchajczykowie, uruchamiaj\u0105 maszyny i ruszaj\u0105 na pole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"67204402":["Rafix jest w pe\u0142ni \u015Bwiadomy swoich fizycznych atut\u00F3w. Wie, \u017Ce dopracowana klatka piersiowa i wyrze\u017Abione mi\u0119\u015Bnie brzucha dzia\u0142aj\u0105 na niejedn\u0105 kobiet\u0119. Robert rozwa\u017Ca sprzeda\u017C auta i powr\u00F3t do jazdy na skuterze. Nie chce trzyma\u0107 bezu\u017Cytecznego pojazdu, kt\u00F3ry od wyjazdu Zuzi tylko zajmuje miejsce na podw\u00F3rzu. Rafa\u0142 ma wiele pasji. Cho\u0107 muzyka nie jest jego najwa\u017Cniejszym hobby, to pr\u00F3buje swoich si\u0142 w hip-hopie. Wspiera go Dawid, kt\u00F3ry pomaga mu w nauce trudnej sztuki rymowania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67204403":["Rafa\u0142 wymienia ju\u017C coraz bardziej pikantne zdj\u0119cia z Barbar\u0105. W ich internetowym zwi\u0105zku temperatura zdecydowanie ro\u015Bnie. Pan Piotr dla dobra potomstwa \u017Cyje w zgodzie ze swoj\u0105 by\u0142\u0105 partnerk\u0105 i bierze pe\u0142ni\u0119 odpowiedzialno\u015Bci za dzieci. Skomplikowana sytuacja \u017Cyciowa go z tego nie zwalnia. Samotno\u015B\u0107 nadal doskwiera Tadeuszowi. Jego gospodarstwo si\u0119 rozwija, przybywa w nim kur, ale ci\u0105gle brakuje towarzyszki, kt\u00F3ra obdzieli\u0142aby go mi\u0142o\u015Bci\u0105 i pomog\u0142a w codziennych pracach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191946.jpg","",["N"]],"67204404":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67204405":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["AD"]],"67204406":["Strzykawka cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67204407":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67204408":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2002899.jpg","",["N"]],"67204409":["Dzie\u0144 dziecka cz. 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67204410":["Punkt G","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"67204411":["Micha\u0142 Fajbusiewicz powraca do serii zab\u00F3jstw nastolatek na Kaszubach w latach 1994-1995. Wszystkie zbrodnie zosta\u0142y dokonane na tle seksualnym. Dziennikarz przedstawia te\u017C podobne morderstwo, kt\u00F3rego ofiar\u0105 by\u0142a Iza, trzynastoletnia mieszkanka Gdyni. Nast\u0119pnie reporter kontaktuje si\u0119 z rodzin\u0105 Brzozowskich z Zelowa, w\u0142a\u015Bcicielami hurtowni materia\u0142\u00F3w budowlanych. Kilka lat temu usi\u0142owano zamordowa\u0107 jednego z ich syn\u00F3w, kt\u00F3ry przez prawie cztery lata przed \u015Bmierci\u0105 by\u0142 w stanie wegetatywnym. Do tej pory nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 motyw\u00F3w zbrodni, ani schwyta\u0107 przest\u0119pc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67204412":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67204413":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67204414":["Prow.: Maria Rotkiel, Rafa\u0142 Rutkowski.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje z ze s\u0142ynnego indyjskiego traktatu seksualnego. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. To, co dzieje si\u0119 na scenie, komentuj\u0105 seksuolog Maria Rotkiel oraz Rafa\u0142 Rutkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178980.jpg","",["N"]],"67204415":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz na pro\u015Bb\u0119 policjant\u00F3w z tzw. Archiwum X z Lublina powraca do zbrodni z 1987 roku. Jej ofiar\u0105 pad\u0142a 13-letnia dziewczynka. Morderca, pr\u00F3buj\u0105c zatrze\u0107 \u015Blady, podpali\u0142 mieszkanie. Na miejscu zabezpieczono wiele dowod\u00F3w, m.in. odciski palc\u00F3w. Mimo to sprawcy wci\u0105\u017C nie schwytano. Prowadz\u0105cy zaprezentuje r\u00F3wnie\u017C portret pami\u0119ciowy W\u0142odzimierza \u015Awintkowskiego, od lat poszukiwanego zab\u00F3jcy z Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67204416":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie dot\u0105d nierozwi\u0105zane sprawy. Pierwsza z nich dotyczy potr\u00F3jnego morderstwa. Pod Bydgoszcz\u0105 znaleziono cia\u0142a dw\u00F3ch m\u0142odych prostytutek i ich klienta. Policja nie ustali\u0142a motyw\u00F3w zbrodni, ani jej sprawc\u00F3w. Druga sprawa dotyczy cia\u0142a m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3re wy\u0142owiono z jeziora \u015Awi\u0119tajno na p\u00F3\u0142nocy Polski. Do tej pory nie ustalono to\u017Csamo\u015Bci ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"67204251":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67204252":["Karolina kieruje stadnin\u0105, kt\u00F3r\u0105 za\u0142o\u017Cono specjalnie po to, by chroni\u0107 konie rasy huculskiej. Obecnie stado sk\u0142ada si\u0119 ju\u017C z osiemdziesi\u0119ciu pi\u0119ciu zwierz\u0105t. Zdzichu zrealizowa\u0142 sw\u00F3j cel i pobi\u0142 rekord Guinessa w \u017Conglowaniu tradycyjn\u0105 pi\u0142k\u0105 futbolow\u0105. Teraz chce podj\u0105\u0107 si\u0119 nowego wyzwania i przerzuci\u0107 si\u0119 na pi\u0142eczki tenisowe. Zaczyna te\u017C wspomina\u0107 o wersji z pi\u0142eczk\u0105 do ping-ponga. Janek marzy o powrocie do pracy w lesie. Niestety musi kombinowa\u0107, jak zarobi\u0107 w inny spos\u00F3b, bo zlece\u0144 z nadle\u015Bnictwa nie ma. Ci\u0119\u017Cko mu jednak zmieni\u0107 tryb pracy na godzinowy, bo ca\u0142e \u017Cycie trudni\u0142 si\u0119 wycink\u0105 na akord. Zbychu twierdzi, \u017Ce chorob\u0105 zawodow\u0105 ludzi pracuj\u0105cych przy wypale jest alkoholizm. Sprzyja temu samotno\u015B\u0107 i brak kobiety u boku. Sam tak\u017Ce przyznaje si\u0119 do alkoholizmu, ale twierdzi, \u017Ce jest \"d\u0142ugodystansowcem\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67204253":["Gospodarstwo Ferdka znowu odwiedzi\u0142a wataha. Okoliczne wilki pr\u00F3bowa\u0142y porwa\u0107 jego psy, ale na szcz\u0119\u015Bcie w por\u0119 interweniowa\u0142 i wszystko zako\u0144czy\u0142o si\u0119 dobrze. Hania prowadzi tryb \u017Cycia zgodny z porami roku. Zadba\u0142a ju\u017C o zapasy nar\u0105banego drewna na zim\u0119, a teraz szykuje si\u0119 do przygotowywania przetwor\u00F3w, kt\u00F3re przynios\u0105 ukojenie w d\u0142ugie i ch\u0142odne wieczory. Ola para si\u0119 zio\u0142olecznictwem, wi\u0119c dba o higien\u0119 duchow\u0105 i dobr\u0105 energi\u0119, bo wie, \u017Ce przenosi si\u0119 ona na ro\u015Bliny. W zwi\u0105zku z tym wprowadza do swojej codzienno\u015Bci zestaw \u0107wicze\u0144, kt\u00F3re dosta\u0142a od bioenergoterapeuty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67204254":["Jurek urodzi\u0142 si\u0119 w Bieszczadach i od wczesnych lat \u017Cycia interesuje si\u0119 dziedzictwem tego obszaru. \u015Aci\u015Ble wi\u0105\u017Ce si\u0119 to z jego nietypow\u0105 pasj\u0105, kt\u00F3r\u0105 jest \u015Bpiewanie starych bojkowskich i \u0142emkowskich pie\u015Bni. Takich ludzi jest w Polsce niewielu, ale wszyscy dbaj\u0105 o to, by zachowa\u0107 resztki pami\u0119ci o mieszka\u0144cach, kt\u00F3rzy zostali przesiedleni. Grzesiek wspomina, jak rok temu sp\u0119dzi\u0142 mro\u017Any luty w namiocie. Teraz jest lepiej przygotowany, bo ociepli\u0142 ju\u017C i przygotowa\u0142 swoj\u0105 przyczep\u0119. Mo\u017Ce wreszcie m\u00F3wi\u0107, \u017Ce jest szcz\u0119\u015Bliwy. To ju\u017C pi\u0119\u0107 lat odk\u0105d Antek przeprowadzi\u0142 si\u0119 do wsi Nowe Sady. To ostatni przysi\u00F3\u0142ek przed granic\u0105 z Ukrain\u0105. Przyjmuje u siebie turyst\u00F3w, ale przede wszystkim rozs\u0142awia si\u0119 dzia\u0142alno\u015Bci\u0105 na rzecz Turnickiego Parku Narodowego. I zupe\u0142nie nie przejmuje si\u0119 faktem, \u017Ce przylgn\u0119\u0142a do niego \u0142atka ekoterrorysty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67204255":["Re\u017C.: Steve Hickner, Simon J. Smith.
New Hive City to uroczy zak\u0105tek nowojorskiego Central Parku. Tam od urodzenia mieszka pszczo\u0142a Barry B. Benson. M\u0142odzieniec w\u0142a\u015Bnie zosta\u0142 absolwentem niez\u0142ej uczelni i teraz czeka go podj\u0119cie decyzji, jak\u0105 prac\u0119 chce wykonywa\u0107 do ko\u0144ca \u017Cycia w rodzinnym ulu. Przed rozpocz\u0119ciem nudnego zaj\u0119cia Barry postanawia pozna\u0107 wielki \u015Bwiat. W poszukiwaniu przyg\u00F3d wraz z kilkoma towarzyszami udaje si\u0119 zatem na Manhattan. Ju\u017C na samym pocz\u0105tku wyprawy grozi mu \u015Bmier\u0107. W ostatniej chwili ratuje go jednak kwiaciarka Vanessa. Chc\u0105c si\u0119 odwdzi\u0119czy\u0107, Barry \u0142amie pszczeli kodeks i przemawia do niej ludzkim g\u0142osem. Staje si\u0119 to pocz\u0105tkiem ich niezwyk\u0142ej przyja\u017Ani. Pewnego razu kobieta zabiera pszczo\u0142\u0119 na zakupy do supermarketu. Widok sklepowych p\u00F3\u0142ek wype\u0142nionych s\u0142oikami miodu jest szokiem dla m\u0142odego Bensona. Dopiero teraz u\u015Bwiadamia on sobie, \u017Ce cz\u0142owiek w okrutny spos\u00F3b wykorzystuje ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0119 jego braci. Barry zbiera dowody niecnego procederu i oskar\u017Ca ludzk\u0105 ras\u0119 o wyzysk swojego gatunku... W polskiej wersji j\u0119zykowej postaciom g\u0142osu u\u017Cyczyli m.in. Maciej Stuhr, Joanna Trzepieci\u0144ska, Tomasz Bednarek i Piotr Zelt.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2232287.jpg","",["N"]],"67204256":["Re\u017C.: Gary Trousdale.
Akcja filmu jest umiejscowiona przed wydarzeniami z filmu \"Madagaskar\". Zwierz\u0119ta z nowojorskiego zoo przygotowuj\u0105 si\u0119 do Gwiazdki. Kiedy nadchodzi czas \u015Bwi\u0119towania, Skipper, Kowalski i Rico zauwa\u017Caj\u0105, \u017Ce nie ma z nimi Szeregowego. Pingwin chcia\u0142 znale\u017A\u0107 podarek dla swojego przyjaciela, Teda, kt\u00F3ry Bo\u017Ce Narodzenie mia\u0142 sp\u0119dzi\u0107 samotnie. W wyniku nieszcz\u0119\u015Bliwego zbiegu wydarze\u0144 zamiast zdoby\u0107 prezent, Szeregowiec sam zosta\u0142 kupiony. Przyjaciele ruszaj\u0105 mu na ratunek. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Grzegorz Pawlak, Jacek Lenartowicz, Tomasz Steciuk i Janusz Zadura.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2255381.jpg","",["N"]],"67204257":["Re\u017C.: Tom McGrath, Eric Darnell.
Grupa uciekinier\u00F3w z nowojorskiego zoo - lew Alex, zebra Marty, \u017Cyrafa Melman i hipopotamica Gloria - wci\u0105\u017C przebywa na Madagaskarze. Przyjaciele trafili tam przez przypadek i w nowych warunkach nie czuj\u0105 si\u0119 najlepiej. Najch\u0119tniej wr\u00F3ciliby do wielkomiejskiego ogrodu, gdzie byli gwiazdami uwielbianymi przez t\u0142umy, dostarczano im po\u017Cywienie i zapewniano opiek\u0119 medyczn\u0105. Wydaje si\u0119, \u017Ce marzenie zwierz\u0105t o powrocie spe\u0142ni si\u0119, kiedy pingwiny Skipper, Kowalski, Szeregowy i Rico naprawiaj\u0105 stary samolot, kt\u00F3ry przed laty rozbi\u0142 si\u0119 na wyspie. Niestety, w trakcie lotu jeden z silnik\u00F3w maszyny przestaje dzia\u0142a\u0107, a drugi zapala si\u0119. Za\u0142oga musi awaryjnie l\u0105dowa\u0107 - jak si\u0119 okazuje w najdzikszych rejonach Afryki. W ten spos\u00F3b lew, zebra, hipopotamica i \u017Cyrafa poznaj\u0105 w ko\u0144cu swoich wsp\u00F3\u0142braci \u017Cyj\u0105cych w naturalnych warunkach. Czarny Kontynent staje si\u0119 dla nich na tyle atrakcyjny, \u017Ce trac\u0105 przekonanie o s\u0142uszno\u015Bci idei powrotu w cieplarniane warunki ogrodu zoologicznego. Kontynuacja przyg\u00F3d bohater\u00F3w przeboju kinowego \"Madagaskar\". W polskiej wersji j\u0119zykowej postaciom g\u0142os\u00F3w u\u017Cyczaj\u0105 m.in.: Artur \u017Bmijewski, Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska i Piotr Adamczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2164760.jpg","",["N"]],"67204258":["Re\u017C.: David Soren.
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 walentynki, ulubione \u015Bwi\u0119to lwa Aleksa. Z okazji dnia zakochany Melman planuje niespodziank\u0119 dla Glorii, a Marty pr\u00F3buje zaimponowa\u0107 nowym znajomym. W dodatku wszyscy czekaj\u0105 na atrakcje, kt\u00F3re ma zapewni\u0107 kr\u00F3l Julian. W polskiej wersji j\u0119zykowej g\u0142osu postaciom u\u017Cyczyli m.in. Jaros\u0142aw Boberek, Artur \u017Bmijewski, Piotr Adamczyk oraz Lidia Sadowa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1838909.jpg","",["N"]],"67204259":["Re\u017C.: Amy Heckerling.
Ksi\u0119gowa Mollie (Kirstie Alley) zachodzi w ci\u0105\u017C\u0119 ze swoim pracodawc\u0105. Poniewa\u017C kochanek jest \u017Conaty, kobieta decyduje si\u0119 samotnie wychowywa\u0107 dziecko. W dniu porodu bezinteresown\u0105 pomoc\u0105 s\u0142u\u017Cy jej sympatyczny taks\u00F3wkarz James Ubriacco (John Travolta). Niebawem zaprzyja\u017Aniaj\u0105 si\u0119. Nowy znajomy cz\u0119sto j\u0105 odwiedza i pomaga jej w opiece nad male\u0144stwem. James, mimo swojej lekkomy\u015Blno\u015Bci, wydaje si\u0119 znakomitym kandydatem na tat\u0119 dla malucha. W tym momencie w \u017Cyciu Mollie ponownie pojawia si\u0119 jednak biologiczny ojciec ch\u0142opca. Oryginalny pomys\u0142 wykorzystany w filmie polega na tym, \u017Ce wydarzenia komentuje kilkumiesi\u0119czne niemowl\u0119. W wersji oryginalnej g\u0142osu ma\u0142emu bohaterowi u\u017Cyczy\u0142 sam Bruce Willis. Film zyska\u0142 wielk\u0105 popularno\u015B\u0107 na ca\u0142ym \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1961821.jpg","",["AD"]],"67204260":["Re\u017C.: Dennis Dugan.
Haru (Chris Farley), cho\u0107 nosi japo\u0144skie imi\u0119, jest rodowitym Amerykaninem. Jego rodzice zgin\u0119li w katastrofie morskiej, za\u015B jego samego uratowa\u0142 i wychowa\u0142 klan wojownik\u00F3w ninja. Jego cz\u0142onkowie wi\u0105zali z dzieckiem wielkie plany, s\u0105dz\u0105c, \u017Ce jest ono postaci\u0105, o kt\u00F3rej m\u00F3wi jedna z legend. Kiedy ch\u0142opiec dorasta, okazuje si\u0119, \u017Ce nie nadaje si\u0119 on na wojownika. Niezdarny m\u0119\u017Cczyzna uchodzi za zaka\u0142\u0119 klanu. Jego nauczyciel dostrzega w nim jednak pewne talenty. Wkr\u00F3tce Haru trafia do Beverly Hills, gdzie musi wykona\u0107 skomplikowane zadanie, zwi\u0105zane z tajemnicz\u0105 blondynk\u0105, Allison (Nicollette Sheridan). Pomagaj\u0105 mu Gobei (Robin Shou), ninja wys\u0142any bez wiedzy Haru, aby czuwa\u0142 nad jego bezpiecze\u0144stwem, oraz Joey (Chris Rock), jego nowy ameryka\u0144ski przyjaciel. W roli tytu\u0142owej gwiazdor programu \"Saturday Night Live\", Chris Farley.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2177744.jpg","",["N"]],"67204261":["Re\u017C.: Barry Sonnenfeld.
Na Ziemi przebywa wielu kosmit\u00F3w, cho\u0107 wi\u0119kszo\u015B\u0107 ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Kontrol\u0119 nad przybyszami z innych planet sprawuje supertajna organizacja z siedzib\u0105 w Nowym Jorku. Jej cz\u0142onkowie nie maj\u0105 prawa do \u017Cycia prywatnego. Zamiast imion i nazwisk pos\u0142uguj\u0105 si\u0119 jednoliterowymi pseudonimami. Nosz\u0105 czarne garnitury i ciemne okulary. Traktuj\u0105 kosmit\u00F3w pokojowo, ale je\u015Bli odkryj\u0105, \u017Ce kt\u00F3ry\u015B z przybysz\u00F3w mo\u017Ce by\u0107 niebezpieczny dla Ziemian, bezwzgl\u0119dnie go unieszkodliwiaj\u0105. Do\u015Bwiadczony, wzorowy agent K (Tommy Lee Jones) w\u0142a\u015Bnie znajduje sobie nowego partnera. Wybiera m\u0142odego policjanta Jamesa Edwardsa (Will Smith), kt\u00F3ry ws\u0142awi\u0142 si\u0119 po\u015Bcigiem za jednym z kosmit\u00F3w. Pocz\u0105tkowo James nie ma ochoty wst\u0119powa\u0107 do organizacji. Decyduje si\u0119 jednak to zrobi\u0107, gdy K udowadnia mu, jak wielu obcych \u017Cyje w jego otoczeniu. K i J dostaj\u0105 kolejne, tym razem bardzo niebezpieczne zadanie. W ciele farmera Edgara (Vincent D'Onofrio) ukrywa si\u0119 bardzo gro\u017Any kosmita. Zmierza on do Nowego Jorku, by przechwyci\u0107 tajemniczy kamie\u0144 o pot\u0119\u017Cnej mocy. K i J musz\u0105 go powstrzyma\u0107, gdy\u017C w przeciwnym razie ludziom grozi zag\u0142ada. Sukcesem okaza\u0142 si\u0119 nie tylko sam film, ale tak\u017Ce piosenka \"Man in Black\" wykonywana przez Willa Smitha. Kasowa produkcja doczeka\u0142a si\u0119 kontynuacji w 2002 i 2012 roku, w kt\u00F3rych r\u00F3wnie\u017C wyst\u0105pili Will Smith i Tommy Lee Jones.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835789.jpg","",["N"]],"67204262":["Re\u017C.: Steven Spielberg.
Rok 1935. W nocnym klubie w Szanghaju Indiana Jones (Harrison Ford) przeprowadza transakcj\u0119 z Lao Che (Roy Chiao), szefem chi\u0144skiego gangu. Przest\u0119pca do podanego na zgod\u0119 kieliszka szampana wrzuca trucizn\u0119. Dzi\u0119ki pomocy ameryka\u0144skiej piosenkarki Willie Scott (Kate Capshaw) archeologowi udaje si\u0119 zdoby\u0107 antidotum i uciec przed bandytami. Wkr\u00F3tce wraz z ni\u0105 i sprytnym Chi\u0144czykiem Shortem Roundem (Jonathan Ke Quan) Jones dociera na lotnisko i dostaje si\u0119 na pok\u0142ad samolotu lec\u0105cego do Indii. Niestety, piloci - na polecenie Lao Che - wyskakuj\u0105 na spadochronach. Indianie i jego towarzyszom udaje si\u0119 jednak szcz\u0119\u015Bliwie wyl\u0105dowa\u0107. Trafiaj\u0105 do indyjskiej wioski, w kt\u00F3rej spotykaj\u0105 przedstawicieli tajemniczego plemienia. Prosz\u0105 oni s\u0142ynnego awanturnika o odnalezienie \u015Bwi\u0119tego kamienia, skradzionego im przez wyznawc\u00F3w okrutnej bogini Kali. Archeolog z przyjaci\u00F3\u0142mi wyrusza na poszukiwania. Nagrodzony Oscarem za efekty specjalne prequel przebojowych \"Poszukiwaczy zaginionej Arki\" z 1981 roku. Powo\u0142any do \u017Cycia przez Stevena Spielberga i George'a Lucasa Indiana Jones sta\u0142 si\u0119 bohaterem masowej wyobra\u017Ani i pierwowzorem takich postaci jak Lara Croft czy Rick O'Connell.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2009548.jpg","",["N"]],"67204263":["Re\u017C.: John McTiernan.
Policjant John McClane (Bruce Willis) leci z Nowego Jorku do Los Angeles, aby spotka\u0107 si\u0119 ze swoj\u0105 bardzo zapracowan\u0105 \u017Con\u0105, Holly (Bonnie Bedelia), i sp\u0119dzi\u0107 z ni\u0105 Bo\u017Ce Narodzenie. Udaje si\u0119 do firmy, w kt\u00F3rej ona pracuje. Siedziba przedsi\u0119biorstwa znajduje si\u0119 w 34-pi\u0119trowym wie\u017Cowcu Nakatomi Plaza. Odbywa si\u0119 tu w\u0142a\u015Bnie \u015Bwi\u0105teczne spotkanie wszystkich jej pracownik\u00F3w. Kiedy John na chwil\u0119 wychodzi z przyj\u0119cia, budynek zostaje opanowany przez grup\u0119 terroryst\u00F3w, kt\u00F3rzy chc\u0105 zrabowa\u0107 ze skarbca 60 milion\u00F3w dolar\u00F3w. Pocz\u0105tkowo niezauwa\u017Cony przez bandyt\u00F3w John robi wszystko, \u017Ceby oswobodzi\u0107 zak\u0142adnik\u00F3w, w tym w\u0142asn\u0105 \u017Con\u0119, i zwr\u00F3ci\u0107 na siebie uwag\u0119 miejscowej policji. Ma przy sobie jedynie niewielki pistolet. Wkr\u00F3tce jego obecno\u015B\u0107 wychodzi na jaw. Terrory\u015Bci chc\u0105 go zlikwidowa\u0107. Policjant zabija jednak kolejnych przest\u0119pc\u00F3w, zw\u0142aszcza \u017Ce ogromny budynek daje mu wiele mo\u017Cliwo\u015Bci do ukrycia si\u0119 i zastawienia pu\u0142apek. W pewnym momencie McClane staje oko w oko z szefem terroryst\u00F3w, Gruberem (Alan Rickman). Adaptacja powie\u015Bci Rodericka Thorpa zosta\u0142a doskonale zrealizowana. Obraz otrzyma\u0142 cztery nominacje do Oscara, m.in. za monta\u017C i efekty specjalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267898.jpg","",[]],"67204264":["Re\u017C.: Piotr Were\u015Bniak.
W centrum wielkiego miasta, gdzie ceny metra kwadratowego ziemi por\u00F3wnywalne s\u0105 do tych ze \u015Bwiatowych metropolii, Maniek (Andrzej Grabowski) i Gienia (Joanna \u017B\u00F3\u0142kowska) Koselowie uprawiaj\u0105 pomidory. Chocia\u017C ch\u0119tnych do zakupu plantacji nie brakuje, Kosela nie zamierza sprzeda\u0107 ani skrawka gruntu. Marzy, by wychowa\u0142y si\u0119 tu jego wnuki. Jednak dw\u00F3jka doros\u0142ych dzieci Ma\u0144ka - Zosia (Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska) i Janek (Pawe\u0142 Del\u0105g) - wcale nie zamierza si\u0119 ustatkowa\u0107. Co wi\u0119cej, ani on - wzi\u0119ty ginekolog, kt\u00F3ry s\u0142ynie z licznych romans\u00F3w - ani ona - zasadnicza specjalistka od public relations - nie chc\u0105 przej\u0105\u0107 interesu rodzic\u00F3w. Oboje maj\u0105 jednak powa\u017Cne k\u0142opoty finansowe. Ich d\u0142ugi przejmuje w ko\u0144cu, za po\u015Brednictwem podstawionego prawnika Gustawa Mytnika (Zbigniew Zamachowski), grecki milioner Papas, kt\u00F3ry ma zamiar wykupi\u0107 grunty Kosel\u00F3w. Rodze\u0144stwo przyje\u017Cd\u017Ca wi\u0119c do rodzinnego domu, by sk\u0142oni\u0107 ojca do sprzeda\u017Cy ziemi Grekowi. Nie wiedz\u0105, \u017Ce zorientowany w sytuacji Maniek ma w\u0142asny plan. Scenariusz filmu powsta\u0142 na podstawie sztuki Marka R\u0119bacza \"Dwie morgi utrapienia\". Jego autor, Piotr Were\u015Bniak, jest do\u015Bwiadczonym tw\u00F3rc\u0105 kina komediowego, autorem m.in. scenariusza do \"Kilera\" Juliusza Machulskiego i re\u017Cyserem komedii romantycznej \"Zakochani\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268778.jpg","",[]],"67204265":["Re\u017C.: Jan Kidawa-B\u0142o\u0144ski.
Dzia\u0142kowa historia
Po po\u017Carze spowodowanym wybuchem na pogorzelisku zostaje znalezione cia\u0142o z dokumentami Stanis\u0142awa Skulskiego. Podejrzan\u0105 o jest by\u0142a \u017Cona m\u0119\u017Cczyzny, Klara. Wkr\u00F3tce \u015Bledczy odkrywaj\u0105, \u017Ce zw\u0142oki nale\u017C\u0105 do sier\u017Canta policji Bara\u0144skiego. Funkcjonariusz z pomoc\u0105 pracownika Starostwa Powiatowego i notariusza przejmowa\u0142, a nast\u0119pnie odsprzedawa\u0142 atrakcyjne grunty, wykorzystuj\u0105c do tego celu dokumenty Skulskiego. O wszystkim dowiedzia\u0142a si\u0119 Klara i zacz\u0119\u0142a szanta\u017Cowa\u0107 Bara\u0144skiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"67204266":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
Wszyscy nienawidz\u0105 Grze\u015Bka
Zostaje zabity 18-letni Grzesiek Skowro\u0144ski, kt\u00F3ry planowa\u0142 zmian\u0119 p\u0142ci. Wspiera\u0142a go w tym matka, ale koledzy z klasy z tego powodu zn\u0119cali si\u0119 nad ch\u0142opakiem. Prze\u015Bladowali r\u00F3wnie\u017C jego brata Wojtka. Marta Skowro\u0144ska chcia\u0142a wyjecha\u0107 z synami za granic\u0119 zaraz po ich maturach. Sprawcy zbrodni najwyra\u017Aniej si\u0119 to nie spodoba\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088425.jpg","",["N"]],"67204267":["W szpitalu
Lekarka zostaje zgwa\u0142cona zaraz po swoim dy\u017Curze. Podejrzenia padaj\u0105 na jednego z pacjent\u00F3w, kt\u00F3ry grozi\u0142 ofierze. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak solidne alibi. W trakcie \u015Bledztwa detektywi wpadaj\u0105 na trop seryjnego gwa\u0142ciciela. Tymczasem Agnieszka zaczyna korzysta\u0107 z aplikacji randkowej i umawia si\u0119 na spotkanie z atrakcyjnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Randka nie jest jednak udana. Policjantka zastanawia si\u0119, czy jest ju\u017C gotowa na nowy zwi\u0105zek. Wci\u0105\u017C bowiem t\u0119skni za zmar\u0142ym m\u0119\u017Cem. Niebawem jednak policjantka poznaje koleg\u0119 Adama. Oboje wpadaj\u0105 sobie w oko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67204268":["Znalezisko
Robotnicy znajduj\u0105 w lesie ludzi szkielet. Udaje si\u0119 ustali\u0107, \u017Ce nale\u017Cy do zaginionej dziesi\u0119\u0107 lat wcze\u015Bniej kobiety, kt\u00F3ra intensywnie dzia\u0142a\u0142a w lokalnym komitecie osiedlowym. Detektywi wracaj\u0105 do sprawy i raz jeszcze sprawdzaj\u0105 alibi wszystkich os\u00F3b, zwi\u0105zanych ze spraw\u0105. Postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 bli\u017Cej jej kochankowi, biznesmenowi podejrzanemu o nieczyste interesy. Ten jednak okazuje si\u0119 niewinny. Prawda, gdy w ko\u0144cu wychodzi na jaw, zaskakuje wszystkich. Tymczasem Mateusz, siostrzeniec Olgierda, nie zdaje matury. Ch\u0142opak buntuje si\u0119 i nie zamierza kolejny raz podchodzi\u0107 do egzaminu. Olgierd wpada na pomys\u0142, jak go do tego przekona\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1995525.jpg","",["N"]],"67204269":["Taks\u00F3wkarz
Taks\u00F3wkarz Micha\u0142 Kurzawski i jego \u017Cona Anna oczekuj\u0105 narodzin swojego pierwszego dziecka. Gdy pewnego dnia ma ju\u017C wraca\u0107 do domu, zauwa\u017Ca na postoju swojego koleg\u0119, kt\u00F3ry czo\u0142ga si\u0119, zostawiaj\u0105c za sob\u0105 \u015Blady krwi. Natychmiast dzwoni na numer alarmowy, ale ranny umiera na jego r\u0119kach. Policjantom nie udaje ustali\u0107 sprawcy napadu. Niebawem Micha\u0142 ko\u0144czy kurs na peryferiach miasta. Gdy chce wraca\u0107 do bazy, do jego auta wsiada nastoletni ch\u0142opak z dziewczyn\u0105. Kierowca rozpoznaje w nich napastnik\u00F3w, kt\u00F3rzy zabili jego przyjaciela. Szybko opuszcza taks\u00F3wk\u0119 i pr\u00F3buje wezwa\u0107 pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165350.jpg","",["N"]],"67204219":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67204220":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67204221":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67204222":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"67204223":["Re\u017C.: Michael Lachmann.
Panuje opinia, \u017Ce czerwone mi\u0119so szkodzi, powoduje raka i znacznie skraca \u017Cycie. Michael Mosley podchodzi do tych zarzut\u00F3w sceptycznie. Postanawia sprawdzi\u0107, czy czerwone mi\u0119so (wo\u0142owina, jagni\u0119cina i wieprzowina) oraz mi\u0119so przetworzone (jak boczek, szynka i r\u00F3\u017Cnego rodzaju wyroby mi\u0119sne, np. kie\u0142basa) s\u0105 rzeczywi\u015Bcie tak niedobre, jak si\u0119 to ludziom wmawia. Mosley o zdanie pyta naukowc\u00F3w i lekarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189100.jpg","",[]],"67204224":["Tajemnica Herberta K.
Przez wiele lat Niemiec Herbert Klose, mieszkaniec Dolnego \u015Al\u0105ska, podejrzewany przez UB o dzia\u0142alno\u015B\u0107 antypolsk\u0105 i dowodzenie grup\u0105 niemieckich partyzant\u00F3w \"Wehrwolf\" zwodzi\u0142 organy bezpiecze\u0144stwa twierdz\u0105c, \u017Ce zna tajemnic\u0119 ukrycia z\u0142ota. Nigdy nie odnaleziono legendarnych bogactw, o kt\u00F3rych tak ch\u0119tnie on opowiada\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce jeszcze w latach 70-tych MSW wierzy\u0142o w k\u0142amstwa Klose'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67204225":["Skarb oboz\u00F3w
Obozy koncentracyjne by\u0142y nie tylko miejscem u\u015Bmiercania setek tysi\u0119cy ludzi. W nazistowskim pa\u0144stwie przynosi\u0142y ogromne dochody Bankowi Centralnemu, a tak\u017Ce oprawcom okradaj\u0105cym swoje ofiary. Tw\u00F3rcy programu wyja\u015Bniaj\u0105, jak funkcjonowa\u0142 system, kt\u00F3ry ze \u015Bmierci uczyni\u0142 tak dochodowe \u017Ar\u00F3d\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67204226":["Specjali\u015Bci analizuj\u0105 upadek zakonu w 1307 roku. Zakodowane symbole prowadz\u0105 ich do klasztoru w Hiszpanii. W opactwie mog\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 wskaz\u00F3wki, kt\u00F3re pozwol\u0105 odpowiedzie\u0107 na pytanie, co sta\u0142o si\u0119 ostatecznie z templariuszami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"67204227":["Siedem lat po rzekomym upadku zakonu w Portugalii zn\u00F3w zacz\u0119\u0142y si\u0119 pojawia\u0107 jego znaki. Specjali\u015Bci analizuj\u0105 plan wskrzeszenia bractwa templariuszy. Jednocze\u015Bnie zastanawia si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, by potajemnie przejmowali oni w\u0142adz\u0119 na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"67204228":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67204229":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67204230":["Od lat wulkany, trz\u0119sienia ziemi i huragany stanowi\u0105 powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla setek milion\u00F3w ludzi na ca\u0142ym \u015Bwiecie. Naukowcy zacz\u0119li bada\u0107 wzajemne powi\u0105zaniach mi\u0119dzy tymi kl\u0119skami \u017Cywio\u0142owymi. Zrealizowana w jako\u015Bci HD produkcja wykorzystuje efekty wizualne, najnowsze kamery i zdj\u0119cia lotnicze, by pokaza\u0107, jak atrakcyjne i przera\u017Caj\u0105ce zarazem s\u0105 \u017Cywio\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189112.jpg","",[]],"67204231":["KFZ 7 z Pilicy
Pojazdy typu KFZ by\u0142y podstawowym koniem poci\u0105gowym niemieckiej armii. Olaf i Radek dostaj\u0105 sygna\u0142, \u017Ce pewna znana w Polsce ekipa specjalizuj\u0105ca si\u0119 w pojazdach pancernych w\u0142a\u015Bnie wydobywa z Pilicy tajemniczy wrak.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67204232":["Ostatni prom z Mierzei
Mikoszewo na pocz\u0105tku 1945 roku sta\u0142o si\u0119 kluczowym punktem wielkiej ewakuacji Niemc\u00F3w z Mierzei Wi\u015Blanej. Na brzegu zgromadzi\u0142y si\u0119 wtedy tysi\u0105ce ludzi. Sytuacj\u0119 wykorzysta\u0142o radzieckie lotnictwo, kt\u00F3re zdziesi\u0105tkowa\u0142o czekaj\u0105cych na prom uciekinier\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"67204233":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"67204234":["Opowiedziana z lotu ptaka wyj\u0105tkowa historia ka\u017Cdego narodu. Seria ukazuje, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142alno\u015B\u0107 cz\u0142owieka pozostawia widoczny \u015Blad w krajobrazie Ziemi oraz jak ten krajobraz wp\u0142yn\u0105\u0142 z kolei na rozw\u00F3j konkretnych kraj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225467.jpg","",[]],"67204235":["Re\u017C.: Rowan Crawford.","","",[]],"67204236":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"67204237":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2174644.jpg","",[]],"67204239":["Ka\u017Cdego roku na \u015Bwiecie sprzedawanych jest prawie 56 milion\u00F3w ton odzie\u017Cy. Dzi\u0119ki przyst\u0119pnym cenom klienci mog\u0105 nieustannie wymienia\u0107 garderob\u0119. Wytwarzanie tanich ubra\u0144 w b\u0142yskawicznym tempie odbywa si\u0119 jednak kosztem \u015Brodowiska. Bran\u017Ca tekstylna jest druga - po przemy\u015Ble naftowym - na li\u015Bcie najwi\u0119kszych trucicieli. Najbardziej cierpi\u0105 jej pracownicy, kt\u00F3rzy sp\u0119dzaj\u0105 w fabrykach od 12 do 15 godzin za mniej ni\u017C po\u0142ow\u0119 stawki minimalnej. Pracuj\u0105 w strasznych warunkach. Chemikalia, u\u017Cywane w zak\u0142adach, szkodz\u0105 nie tylko zatrudnionym, lecz tak\u017Ce okolicznym mieszka\u0144com. W tym tempie nie ma te\u017C czasu na tworzenie swoich projekt\u00F3w; coraz cz\u0119\u015Bciej kopiuje si\u0119 produkty konkurencji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180834.jpg","",[]],"67204240":["Grundmann
Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa kolejne tajemnice historii minionego stulecia. Mimo i\u017C fascynuj\u0105ca historia XX wieku, powsta\u0142a na naszych oczach, wci\u0105\u017C pozostaje tajna. Do tej pory historykom nie uda\u0142o si\u0119 wyja\u015Bni\u0107 wielu zagadek II wojny \u015Bwiatowej. Prowadz\u0105cy w tym odcinku opowie o niemieckim konserwatorze - G\u00FCntherze Grundmannie. M\u0119\u017Cczyzna pozostawi\u0142 list\u0119 sk\u0142adnic znajduj\u0105cych si\u0119 na Dolnym \u015Al\u0105sku, do kt\u00F3rych zwo\u017Cono najcenniejsze zabytki niemieckiej kultury. Tw\u00F3rcy programu pr\u00F3buj\u0105 odpowiedzie\u0107, czy lista ta by\u0142a zaszyfrowana, aby uniemo\u017Cliwi\u0107 jej odczytanie i odnalezienie niezwykle warto\u015Bciowych magazyn\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67204241":["Wehrwolf
Przez 10 powojennych lat Urz\u0105d Bezpiecze\u0144stwa Publicznego \u015Bciga\u0142 oddzia\u0142y niemieckiej partyzantki Wehrwolf, dzia\u0142aj\u0105cej na terenie Dolnego \u015Alaska. Tw\u00F3rcy programu staraj\u0105 si\u0119 dowiedzie\u0107, czy rzeczywi\u015Bcie by\u0142a to tak gro\u017Ana organizacja, \u017Ce broni\u0142a si\u0119 do 1956 roku o czym \u015Bwiadcz\u0105 meldunki UB.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67204242":["Paliwo wojny, cz\u0119\u015B\u0107 1
Fabryka benzyny syntetycznej Hydrierwerke P\u00F6litz w Policach w szczytowym okresie produkowa\u0142a z w\u0119gla ponad p\u00F3\u0142 miliona ton paliw rocznie. Cho\u0107 by\u0142a to produkcja ca\u0142kowicie nieop\u0142acalna. Wytworzenie tony benzyny syntetycznej wymaga\u0142o zu\u017Cycia 7 ton w\u0119gla. Hitlerowskie Niemcy nie mog\u0142y jednak zwa\u017Ca\u0107 na rachunek ekonomiczny w sytuacji, gdy wojsku brakowa\u0142o benzyny. A to brak paliwa ostatecznie przyczyni\u0142 si\u0119 do kl\u0119ski nazizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"67204243":["Czarnomorski zawr\u00F3t g\u0142owy
Kolejna afryka\u0144ska wyprawa ekipy TAAAKIEJ RYBY na terytorium p\u00F3\u0142nocnego Sudanu. Po przygotowaniu ekstremalnie mocnego sprz\u0119tu statek w\u0119dkarski wyp\u0142ywa w morze na sze\u015B\u0107 dni i siedem nocy, tym razem bez zawijania do portu. Pierwsz\u0105 metod\u0105 po\u0142owu jest trolling przy u\u017Cyciu ogromnych wobler\u00F3w. Dzienne w\u0119dkowanie ko\u0144czy si\u0119 sukcesem, a na w\u0119dkach uczestnik\u00F3w morskiego \u0142owienia pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00F3\u017Cnokolorowe karnaksy, tu\u0144czyki bonito i dogg, oraz przepi\u0119kne kr\u00F3lewskie makrele wahoo. Prawdziwy zawr\u00F3t g\u0142owy uwie\u0144czony wspania\u0142\u0105 rybn\u0105 kolacj\u0105. .","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"67204244":["Paliwo wojny, cz\u0119\u015B\u0107 2
Gigantyczna fabryka benzyny syntetycznej Hydrierwerke P\u00F6litz w Policach w szczytowym okresie produkowa\u0142a z w\u0119gla ponad p\u00F3\u0142 miliona ton paliw rocznie. Dzia\u0142anie to by\u0142o ca\u0142kowicie nieop\u0142acalne. Wytworzenie tony benzyny syntetycznej wymaga\u0142o zu\u017Cycia 7 ton w\u0119gla. Hitlerowskie Niemcy nie mog\u0142y jednak zwa\u017Ca\u0107 na rachunek ekonomiczny, gdy\u017C wojsku brakowa\u0142o benzyny. Jego brak ostatecznie przyczyni\u0142 si\u0119 do kl\u0119ski nazizmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200096.jpg","",["JM"]],"67204245":["Milcz\u0105ca barykada, cz\u0119\u015B\u0107 1
Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67204246":["Milcz\u0105ca barykada, cz\u0119\u015B\u0107 2
Ci\u0105g dalszy poprzedniego odcinka. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski prezentuje Mi\u0119dzyrzecki Rejon Umocniony - gigantyczne umocnienia latami budowane wzd\u0142u\u017C wschodniej granicy III Rzeszy, kt\u00F3re mia\u0142y zatrzyma\u0107 ka\u017Cde uderzenie wrogiej armii nacieraj\u0105cej ze wschodu. Tymczasem nigdy nie spe\u0142ni\u0142y swojego zadania, cho\u0107 budowano je kosztem wyekwipowania pi\u0119ciu dywizji pancernych. Od samego pocz\u0105tku umocnienia te pe\u0142ni\u0142y jedynie funkcj\u0119 dekoracyjn\u0105 Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski spr\u00F3buje pozna\u0107 tajemnice tych fortyfikacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["N"]],"67204247":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67204248":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"67204249":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 sportowc\u00F3w, kt\u00F3rzy nie mieli \u0142atwego dzieci\u0144stwa. Rodzice Piotrka \"Judo\" byli alkoholikami, zdarza\u0142o si\u0119, \u017Ce w domu brakowa\u0142o pieni\u0119dzy na jedzenie. Od kilku lat uprawia sporty walki. W\u0142a\u015Bnie trenuje przed najwa\u017Cniejsz\u0105 walk\u0105. Tym razem czuje, \u017Ce zwyci\u0119stwo nale\u017Cy do niego. Z kolei Basia \"Shogun\" trenuje MMA. To nie\u0142atwy sport, zw\u0142aszcza dla kobiety, jednak wierzy, \u017Ce kiedy\u015B zostanie mistrzyni\u0105. Dzieci\u0144stwo Basi min\u0119\u0142o z zegarkiem w r\u0119ku, dziewczyna by\u0142a szkolona i musia\u0142a wszystko zrobi\u0107 w terminach wyznaczonych przez rodzic\u00F3w. Nierzadko w jej domu dochodzi\u0142o do akt\u00F3w przemocy. W wieku 13 lat w jej \u017Cyciu wydarzy\u0142o si\u0119 co\u015B, co ca\u0142kowicie j\u0105 zmieni\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170210.jpg","",["N"]],"67204250":["Basia \"Shogun\" Nalepka wci\u0105\u017C zmaga si\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci\u0105. Dziewczyna musi si\u0119 jednak skoncentrowa\u0107, pokona\u0107 swoje s\u0142abo\u015Bci i nabra\u0107 pewno\u015Bci siebie, poniewa\u017C bierze udzia\u0142 w Mistrzostwach Polski w kategorii m\u0142odzie\u017Cowc\u00F3w w \u017Byrardowie. Do tych samych zawod\u00F3w staje Tymoteusz \"Omen\" \u015Awi\u0105tka. Jak dot\u0105d m\u0142ody sportowiec nie ma sobie r\u00F3wnych. Ch\u0142opak nie opu\u015Bci\u0142 ani jednego treningu, mimo \u017Ce musi doje\u017Cd\u017Ca\u0107 20 km. Zawodnik wierzy nie tylko w siebie, lecz tak\u017Ce kibicuje swojej dziewczynie Asi, pocz\u0105tkuj\u0105cej mi\u0142o\u015Bniczce sztuk walki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170210.jpg","",["N"]],"67204541":["Go\u015B\u0107mi Mariusza W\u0119g\u0142owskiego s\u0105 prze\u0142amuj\u0105ca stereotypy i bariery DJ-Wika, czyli Wirginia Szmyt, oraz eksplorator tajemniczych obiekt\u00F3w z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej, Henryk Macanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1989568.jpg","",["JM"]],"67204542":["\u015Awi\u0119te miasto, \u015Awi\u0119ty Graal
Pr\u00F3ba odpowiedzi na pytanie, czy zakon rzeczywi\u015Bcie upad\u0142 w 1307 roku. Badacze analizuj\u0105, czy mo\u017Cliwe jest, aby rycerze nadal dzia\u0142ali, ale w ukryci. \u015Aledztwo zaczyna si\u0119 w Jerozolimie, gdzie sw\u00F3j pocz\u0105tek ma historia templariuszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179431.jpg","",[]],"67204543":["Judasz: zdrada
Jeden z uczni\u00F3w wyda\u0142 syna Maryi w r\u0119ce \u017Co\u0142nierzy. W programie pr\u00F3ba odpowiedzi na pytanie, czemu wyst\u0105pi\u0142 przeciwko przyjacielowi i nauczycielowi, a potem odebra\u0142 sobie \u017Cycie. Zagadka ma sw\u00F3j pocz\u0105tek w chwili przybycia Jezusa i towarzysz\u0105cych mu aposto\u0142\u00F3w do Jerozolimy na \u015Bwi\u0119to Paschy","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2264133.jpg","",[]],"67204544":["W programie pojawi si\u0119 luksusowy minihotel na wodzie. Widzowie poznaj\u0105 autor\u00F3w tego oryginalnego projektu. Ekipa przybli\u017Cy ciekawostki o Paragwaju, m.in. tzw. \"prysznic samob\u00F3jcy\" oraz nietypow\u0105 zup\u0119. Pokazana zostanie inicjatywa na rzecz ratowania kur wyeksploatowanych w przemys\u0142owych fermach. Zamiast trafi\u0107 do ubojni sp\u0119dzaj\u0105 spokojn\u0105 staro\u015B\u0107 jako zwierz\u0119ta domowe. Specjalista podpowie, na co warto zwr\u00F3ci\u0107 uwag\u0119 przy sprawdzaniu auta na podno\u015Bniku. Oka\u017Ce si\u0119, \u017Ce unikatowe czarne kwiaty, o kt\u00F3rych kr\u0105\u017C\u0105 legendy, rosn\u0105 tylko w Turcji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",["N"]],"67204545":["Widzowie zobacz\u0105 reporta\u017C o niezwyk\u0142ym aligatorze, kt\u00F3ry pracuje jako zwierz\u0119 terapeutyczne. Pokazany zostanie te\u017C rewolucyjny proces recyklingu zu\u017Cytych opon samochodowych, w wyniku kt\u00F3rego powstaj\u0105 cenne surowce. Ekipa uda si\u0119 z wizyt\u0105 do nowoczesnego hotelu, w kt\u00F3rym go\u015Bcie podr\u00F3\u017Cuj\u0105 wind\u0105 razem ze swoim autem i parkuj\u0105 pod drzwiami do apartamentu. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czym jest okara. To odpad powstaj\u0105cy przy produkcji tofu o wyj\u0105tkowych w\u0142a\u015Bciwo\u015Bciach od\u017Cywczych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2147317.jpg","",["N"]],"67204546":["Re\u017C.: Jonathan Frakes.
Poszukiwacz skarb\u00F3w i podr\u00F3\u017Cnik, Flynn Carsen (Noah Wyle), w tym samym czasie rozstaje si\u0119 z dziewczyn\u0105 i nara\u017Ca na szwank bud\u017Cet biblioteki, w kt\u00F3rej pracuje. Za\u0142amany tymi wydarzeniami m\u0119\u017Cczyzna wpada w depresj\u0119. Znajomi Judson (Bob Newhart) i Charlene (Jane Curtin) sugeruj\u0105 mu, aby uda\u0142 si\u0119 wreszcie na zas\u0142u\u017Cony urlop. Flynn postanawia jecha\u0107 wi\u0119c do Nowego Orleanu. Miasto to cz\u0119sto pojawia\u0142o si\u0119 bowiem w jego osobliwych wizjach. Na miejscu uwag\u0119 m\u0119\u017Cczyzny przykuwa atrakcyjna francuska piosenkarka, Simone Renoir (Stana Katic). Bibliotekarz nie wie, \u017Ce kobieta jest stra\u017Cniczk\u0105 legendarnego kielicha Judasza, kt\u00F3rego usilnie poszukuje grupa by\u0142ych agent\u00F3w KGB. \u017Bywi\u0105 oni przekonanie, i\u017C artefakt pomo\u017Ce im wskrzesi\u0107 ksi\u0119cia Drakul\u0119, a ten z kolei zapocz\u0105tkuje stworzenie armii wampir\u00F3w, kt\u00F3ra odbuduje pot\u0119g\u0119 Rosji. Okazuje si\u0119, \u017Ce w spisek zamieszany jest wybitny rumu\u0144ski historyk, Lazlo (Bruce Davison). Profesor zosta\u0142 porwany i zmuszony przez Rosjan do wsp\u00F3\u0142pracy. Flynn i Simone jednocz\u0105 si\u0142y, by pokrzy\u017Cowa\u0107 plany dawnym szpiegom. Kontynuacja przyg\u00F3d bibliotekarza-awanturnika, nie bez powodu budz\u0105cego skojarzenia z Indian\u0105 Jonesem. W posta\u0107 Flynna Carsena ponownie wcieli\u0142 si\u0119 Noah Wyle.","","",[]],"67204547":["Re\u017C.: Raja Gosnell.
Dwaj agenci FBI, Malcolm Turner (Martin Lawrence) i John (Paul Giamatti), ruszaj\u0105 w po\u015Bcig za zbieg\u0142ym z wi\u0119zienia Lesterem Vesco (Terrence Dashon Howard). Malcolm zastawia pu\u0142apk\u0119 w domu Hattie Mae Pierce (Ella Mitchell), starszej kobiety zwanej Mamu\u015Bk\u0105, kt\u00F3r\u0105 ma odwiedzi\u0107 dawna dziewczyna zbiega, Sherry Pierce (Nia Long) i jej kilkuletni syn, Trent (Jascha Washington). Plany krzy\u017Cuje nag\u0142y wyjazd gospodyni z miasta. Zdesperowany Malcolm, nie maj\u0105c innego wyj\u015Bcia, przebiera si\u0119 za Hattie i przejmuje jej obowi\u0105zki. Wywo\u0142uje to wiele zabawnych sytuacji. Pe\u0142na niewybrednego humoru produkcja z komikiem Martinem Lawrencem w roli agenta Malcolma Turnera, kt\u00F3ry dla dobra sprawy musi przebra\u0107 si\u0119 za starsz\u0105 kobiet\u0119 o obfitych kszta\u0142tach. John Whitesell zrealizowa\u0142 jeszcze dwa sequele filmu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2106052.jpg","",["N"]],"67204548":["Re\u017C.: Bryan Singer.
Druga wojna \u015Bwiatowa. W kwietniu 1943 roku pu\u0142kownik Claus von Stauffenberg pr\u00F3buje ratowa\u0107 \u017Co\u0142nierzy ze swojego oddzia\u0142u i zostaje ci\u0119\u017Cko ranny podczas walk w Tunezji. Traci oko i d\u0142o\u0144. Po dwumiesi\u0119cznej rekonwalescencji w szpitalu okaleczony wojskowy obejmuje funkcj\u0119 oficera sztabowego Og\u00F3lnego Urz\u0119du Si\u0142 Zbrojnych w berli\u0144skim biurze. Tam on i inni wysokiej rangi wojskowi, m.in. genera\u0142 Henning von Tresckow, zawi\u0105zuj\u0105 spisek maj\u0105cy na celu odsuni\u0119cie nazist\u00F3w od w\u0142adzy. Ich zdaniem Niemcy jak najszybciej powinny przerwa\u0107 dzia\u0142ania wojenne. Operacja nosi kryptonim \"Walkiria\", a jej pierwszym etapem ma by\u0107 zamach na Adolfa Hitlera. Stauffenberg postanawia dokona\u0107 go osobi\u015Bcie. Pocz\u0105tkowo planuje jednoczesne zab\u00F3jstwo F\u00FChrera i Himmlera, ale ostatecznie postanawia zg\u0142adzi\u0107 Hitlera. 20 lipca 1944 roku jedzie do Wilczego Sza\u0144ca na Mazurach - pilnie strze\u017Conej kwatery g\u0142\u00F3wnej, gdzie ma wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w naradzie wojskowej. W teczce obok dokument\u00F3w ma przy sobie dwa \u0142adunki wybuchowe. Od powodzenia tej operacji zale\u017C\u0105 losy wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267656.jpg","",[]],"67204549":["Pierwszy licytowany przedmiot w tym odcinku znaleziony zosta\u0142 za szaf\u0105 dziadka przez Aleksandr\u0119. To tajemniczy obraz olejny na p\u0142\u00F3tnie Leszka Dutki - artysty, malarza, eseisty. Bogumi\u0142a ze Skierniewic przywiezie do programu barek w stylu art d\u00E9co, b\u0119d\u0105cy pami\u0105tk\u0105 rodzinn\u0105. Sylwester z Warszawy przedstawi imbryczek \u0142\u0105cz\u0105cy dwie znane polskie marki: Zak\u0142ady Porcelany Sto\u0142owej \"Lubiana\" i FSO. Na koniec widzowie poznaj\u0105 dw\u00F3ch Roman\u00F3w, czyli serwis o tej nazwie z chodzieskiej fabryki porcelany oraz jego w\u0142a\u015Bciciela, pana Romana z Poznania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67204550":["Oka\u017Ce si\u0119, kto to jest lampucer i co to jest lampuceria. Opowie o tym pan Janusz, reprezentuj\u0105cy zapomniany dzi\u015B, cho\u0107 niegdy\u015B bardzo szanowany fach. Jego skarb to lampa naftowa marki Ditmar w rzadko spotykanej wersji z dwoma palnikami. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C pradziadka, a w\u0142a\u015Bciwie prababci\u0119, wsp\u00F3\u0142czesnych gamingowych urz\u0105dze\u0144, czyli konsol\u0119 typu Pong wyprodukowan\u0105 w latach 70. w Hongkongu, a przywiezion\u0105 do programu przez Marcina z Bodzentyna. Globus, na kt\u00F3rym daremnie szuka\u0107 Polski, podobnie jak kilku innych kraj\u00F3w, zaoferuje \u0142owcom pan Dariusz. Kupuj\u0105cych najbardziej zachwyci jednak przywieziony przez pana Krzysztofa secesyjny serwis z serii Malmaison z bawarskiej wytw\u00F3rni Rosenthala z prze\u0142omu XIX i XX wieku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67204551":["Widzowie poznaj\u0105 adeptk\u0119 szermierki samurajskiej, Justyn\u0119, kt\u00F3ra pojawi si\u0119 w studiu z japo\u0144skim drzeworytem z XIX wieku autorstwa tw\u00F3rcy pochodz\u0105cego ze znanego rodu artyst\u00F3w. O tym, na czym polega\u0142a ich wyj\u0105tkowo\u015B\u0107 oraz o przedstawionej na obrazku dzielnicy uciech Yoshiwara, zamieszkanej przez gejsze, opowie Agnieszka Gniotek. W pojawi si\u0119 te\u017C per\u0142a polskiego designu, mebel wystawiany w najlepszych muzeach - przywiezione przez pana Piotra krzes\u0142o stolarskie projektu Wandy Gengi z ko\u0144ca lat 50. XX wieku. Patryk zaprezentuje star\u0105 srebrn\u0105 tac\u0119 z zagadkowym monogramem. Nie zabraknie tak\u017Ce stylowej porcelany, kt\u00F3r\u0105 reprezentowa\u0107 b\u0119dzie przywieziony przez pana Micha\u0142a serwis kawowy \"Iza\" z Chodzie\u017Cy zaprojektowany przez J\u00F3zefa Wrze\u015Bnia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260123.jpg","",["N"]],"67204552":["Re\u017C.: Simon West.
Po o\u015Bmiu latach sp\u0119dzonych w wi\u0119zieniu za spowodowanie nieumy\u015Blnego zab\u00F3jstwa Cameron Poe (Nicolas Cage), by\u0142y \u017Co\u0142nierz i bohater wojenny, ma wreszcie zosta\u0107 wypuszczony na wolno\u015B\u0107. Marzy o powrocie do ukochanej \u017Cony i c\u00F3reczki, kt\u00F3rej jeszcze nigdy nie widzia\u0142. Przypadek sprawia, \u017Ce w drodze do domu trafia na pok\u0142ad wi\u0119ziennego samolotu, kt\u00F3ry przewozi grup\u0119 najgro\u017Aniejszych przest\u0119pc\u00F3w w ca\u0142ych Stanach Zjednoczonych. Jest w\u015Br\u00F3d nich czarnosk\u00F3ry morderca Diamond Dog (Ving Rhames), a tak\u017Ce psychopatyczny gwa\u0142ciciel Johnny-23 (Danny Trejo). Zaraz po starcie dowodzeni przez szalonego Cyrusa \"Wirusa\" Grissoma (John Malkovich) bandyci przejmuj\u0105 kontrol\u0119 nad maszyn\u0105. Poe przekonuje przest\u0119pc\u00F3w, \u017Ce jest po ich stronie. W tajemnicy nawi\u0105zuje jednak kontakt z nadzoruj\u0105cym z ziemi lot agentem federalnym (John Cusack). Film otrzyma\u0142 dwie nominacje do Oscara - za najlepsz\u0105 piosenk\u0119 (Diane Warren - \"How Do I Live\") i d\u017Awi\u0119k. Na uwag\u0119 zas\u0142uguje r\u00F3wnie\u017C rola geniusza i maniaka zarazem, w kt\u00F3r\u0105 wcieli\u0142 si\u0119 znakomity John Malkovich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268776.jpg","",[]],"67204553":["Re\u017C.: Craig Moss.
Po powrocie z wojny w Wietnamie Frank Vega (Shalim Ortiz) dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego ukochana wysz\u0142a za m\u0105\u017C za innego. Co gorsza, odniesione podczas walk rany nie pozwalaj\u0105 mu podj\u0105\u0107 wymarzonej pracy w policji. Pozostawiony bez \u015Brodk\u00F3w do \u017Cycia weteran gorzknieje i zamyka si\u0119 w sobie. Mija czterdzie\u015Bci lat. Pewnego dnia s\u0119dziwy ju\u017C Frank (Danny Trejo) jedzie miejskim autobusem. Prowokowany przez dw\u00F3ch m\u0142odych skinhead\u00F3w, z powodzeniem odpiera ich atak i natychmiast staje si\u0119 lokalnym bohaterem. Wkr\u00F3tce jego najlepszy przyjaciel, Klondike Washington (Harrison Page), zostaje zamordowany. Vega, zirytowany opiesza\u0142o\u015Bci\u0105 policji, postanawia przeprowadzi\u0107 \u015Bledztwo na w\u0142asn\u0105 r\u0119k\u0119 i dopa\u015B\u0107 sprawc\u00F3w. Z czasem wpada na trop wielkiej afery, w kt\u00F3r\u0105 zaanga\u017Cowani s\u0105 m.in. skorumpowany burmistrz Williams (Ron Perlman) oraz gangster Panther (Charles S. Dutton). Idealna propozycja dla fan\u00F3w produkcji w stylu \"Maczety\" czy \"W\u0142\u00F3cz\u0119gi ze strzelb\u0105\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2030200.jpg","",["N"]],"67204554":["Dzieci Boga
Amy Bril opowiada o swoich szokuj\u0105cych do\u015Bwiadczeniach z dzieci\u0144stwa sp\u0119dzonego w sekcie. Wraz z innymi by\u0142ymi wychowankami ze wsp\u00F3lnoty Dzieci Boga zwraca si\u0119 z apelem do innych pobratymc\u00F3w, kt\u00F3rzy cz\u0119sto pr\u00F3buj\u0105 odbiera\u0107 sobie \u017Cycie. W kr\u0119gu tej sekty dochodzi\u0142o do akt\u00F3w pedofilii i prostytucji.","","",[]],"67204555":["Rzymscy in\u017Cynierowie
Tw\u00F3rcy serii szukaj\u0105 odpowiedzi na pytanie, czy konstrukcje wzniesione przez staro\u017Cytnych Rzymian maj\u0105 tajemny zwi\u0105zek ze S\u0142o\u0144cem. Nowe odkrycia archeologiczne, kt\u00F3ra potwierdzi\u0142y dane zgromadzone przez NASA, wskazuj\u0105 na to, \u017Ce rzymscy w\u0142adcy u\u017Cywali astronomii i architektury do cel\u00F3w politycznych i prywatnych. Na ich polecenie in\u017Cynierowie projektowali specjalne budowle, kt\u00F3re zas\u0142aniaj\u0105c lub przepuszczaj\u0105c \u015Bwiat\u0142o s\u0142oneczne, tworzy\u0142y zdumiewaj\u0105ce efekty. W ten spos\u00F3b powsta\u0142 np. obelisk i o\u0142tarz, kt\u00F3re zas\u0142ania\u0142y s\u0142o\u0144ce w rocznic\u0119 morderstwa Juliusza Cezara.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2133729.jpg","",[]],"67204556":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67204557":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67204558":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67204559":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67204560":["Feralny Bestseller\/\u0141apacz jeleni
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 znany autor krymina\u0142\u00F3w, kt\u00F3ry boi si\u0119 o \u017Cycie swoje i najbli\u017Cszych. Po tym jak wyda\u0142 bestseller, otrzymuje pogr\u00F3\u017Cki. Podejrzenie pada na jego sfrustrowanego koleg\u0119 po fachu, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 zazdrosny o sukces. Niebawem jednak, gdy porwany zostaje syn klienta, okazuje si\u0119, \u017Ce prze\u015Bladowc\u0105 jest kto\u015B znacznie bardziej niebezpieczny. Gangster wysuwa nietypowe \u017C\u0105danie. Tymczasem Szay i Novy prowadz\u0105 spraw\u0119 prezesa ko\u0142a \u0142owieckiego. Kto\u015B pod\u0142o\u017Cy\u0142 jednemu z my\u015Bliwych felerny nab\u00F3j, kt\u00F3ry eksplodowa\u0142 w broni i rani\u0142 pechowca. Detektywi wyruszaj\u0105 na polowanie, podczas kt\u00F3rego udaje im si\u0119 odnale\u017A\u0107 wa\u017Cny trop. Bohaterskie zachowanie Szay pokazuje, \u017Ce ona i jej koledzy s\u0105 w stanie wiele po\u015Bwi\u0119ci\u0107 dla bezpiecze\u0144stwa swoich klient\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1846537.jpg","",["JM"]],"67204561":["Widzowie zobacz\u0105 nowe zwierz\u0119ta i wspania\u0142ych opiekun\u00F3w. W ogrodzie w Chester \u017Cyje 200 tys. zwierz\u0105t z 500 gatunk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148380.jpg","",[]],"67204562":["
Peter Falk wyst\u0119puje w swojej najbardziej znanej roli - porucznika Columbo. Jego niezwyk\u0142e metody cz\u0119sto brane s\u0105 przez ludzi zamieszanych w sprawy morderstw, kt\u00F3re Columbo prowadzi, za g\u0142upot\u0119, ale jego niezwyk\u0142y zmys\u0142 obserwacji i inteligencja zawsze w ko\u0144cu tryumfuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088404.jpg","",[]],"67204563":["Re\u017C.: Karola Hattop.
M\u0142oda dziewczyna o imieniu Constanze (Sinja Dieks) wyrusza na poszukiwanie swoich braci, kt\u00F3rzy zostali zakl\u0119ci w \u0142ab\u0119dzie. Odk\u0105d spad\u0142a na nich kl\u0105twa, wszyscy przebywaj\u0105 gdzie\u015B w okolicznych lasach. By ich odnale\u017A\u0107, dziewczyna musi uda\u0107 si\u0119 w podr\u00F3\u017C w przesz\u0142o\u015B\u0107. W trakcie swojej niezwyk\u0142e wyprawy Constanze poznaje ksi\u0119cia Markusa (Andr\u00E9 Kaczmarczyk) i zakochuje si\u0119 w nim z wzajemno\u015Bci\u0105. Mimo to dziewczyna wci\u0105\u017C marzy, \u017Ce pewnego dnia uda jej odczarowa\u0107 braci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1920097.jpg","",[]],"67204564":["W pierwszym odcinku na trudnym torze przeszk\u00F3d zobaczymy modela i fizjoterapeut\u0119 Micha\u0142a Baryz\u0119. M\u0119\u017Cczy\u017Anie b\u0119dzie kibicowa\u0107 mama. Swoich si\u0142 spr\u00F3buje tak\u017Ce gwiazda Tik Toka, Filip Zabielski. Go\u015Bciem specjalnym odcinka b\u0119dzie polski sobowt\u00F3r Chucka Norrisa, Marcin Olpi\u0144ski. M\u0119\u017Cczyzna stanie do rywalizacji z w\u0142asnym synem, Szymonem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170181.jpg","",["N"]],"67204565":["Patrol si\u00F3dmy zostaje wezwany do zdemolowanego domu psychologa. \u015Alad wiedzie do konkurencyjnego gabinetu, kt\u00F3rego w\u0142a\u015Bciciel znikn\u0105\u0142. Ekspertyza farby, jak\u0105 sprawca stworzy\u0142 napisy w gabinecie, przynosi zaskakuj\u0105ce rezultaty. Pojawia si\u0119 tak\u017Ce tajemniczy list z \u017C\u0105daniem okupu. Tymczasem ojciec Zato\u0144skiej chce kupi\u0107 c\u00F3rce prezent. Nie wszystko jednak przebiega zgodnie z planem. Zieli\u0144skiego nurtuje sprawa b\u0142\u0119du lekarskiego, pope\u0142nionego przez dawnego partnera Kowal. Gdy lekarz zjawia si\u0119 na komendzie, Zuza postanawia zainscenizowa\u0107 pewn\u0105 scenk\u0119 i pom\u00F3c Zieli\u0144skiemu w zdobyciu dowod\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67204566":["M\u0142ody cz\u0142owiek, je\u017Cd\u017C\u0105cy wyczynowo na rolkach, ulega powa\u017Cnemu wypadkowi. Policjanci z patrolu sz\u00F3stego nie maj\u0105 w\u0105tpliwo\u015Bci, \u017Ce kto\u015B uszkodzi\u0142 rolki. Pierwszym podejrzanym staje si\u0119 rywal poszkodowanego. Sprawa jednak przybiera zupe\u0142nie nieoczekiwany obr\u00F3t. Nied\u017Awiecki jedzie na patrol z Drawsk\u0105, kt\u00F3ra jednak ma do niego wiele pretensji. Gdy pojawia si\u0119 napastnik z no\u017Cem, Nied\u017Awiecki ma szans\u0119 si\u0119 zrehabilitowa\u0107. Na komendzie kto\u015B kradnie par\u00F3wki. Okazuje si\u0119, \u017Ce mi\u0119so zabiera policyjny pies, kt\u00F3ry nie nadaje si\u0119 do s\u0142u\u017Cby. Juliusz chce zaopiekowa\u0107 si\u0119 zwierz\u0119ciem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67204567":["Policjant z drog\u00F3wki zostaje zatrzymany po te\u015Bcie narkotykowym. Funkcjonariusz ucieka jednak policjantom z patrolu pi\u0105tego, kt\u00F3rzy po niego przyje\u017Cd\u017Caj\u0105. Jaskowska surowo upomina swoich podw\u0142adnych. Wychodzi na jaw, \u017Ce zbieg\u0142y funkcjonariusz porzuci\u0142 rodzin\u0119 i skrywa mroczn\u0105 tajemnic\u0119 z przesz\u0142o\u015Bci. Bia\u0142ach i Rachwa\u0142 zaczynaj\u0105 si\u0119 coraz lepiej dogadywa\u0107. Wok\u00F3\u0142 nich wci\u0105\u017C jednak kr\u0105\u017Cy cie\u0144 Borysa, kt\u00F3ry nie mo\u017Ce zapomnie\u0107 o Karolinie. Gdy pijany m\u0119\u017Cczyzna zostaje osaczony przez policj\u0119, w jego r\u0119kach pojawia si\u0119 bro\u0144. Borys celuje w by\u0142\u0105 partnerk\u0119 i towarzysz\u0105cego jej Bia\u0142acha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67204568":["Dawny przeciwnik Bia\u0142acha z ringu, niebezpieczny Borys, nadal zagra\u017Ca Miko\u0142ajowi i jego bliskim. Policjant, kt\u00F3ry pr\u00F3bowa\u0142 walczy\u0107 z wrogiem, trzymaj\u0105c si\u0119 swoich zasad, obawia si\u0119, \u017Ce pope\u0142ni\u0142 powa\u017Cny b\u0142\u0105d, kt\u00F3ry mo\u017Ce skutkowa\u0107 powa\u017Cnymi konsekwencjami nie tylko dla niego, ale r\u00F3wnie\u017C dla bliskich mu kobiet - Oli i Karoliny. Miko\u0142aj obawia si\u0119, \u017Ce bezwzgl\u0119dny Borys nie b\u0119dzie mia\u0142 skrupu\u0142\u00F3w przed skrzywdzeniem kt\u00F3rej\u015B z nich. Bia\u0142ach zaczyna si\u0119 zastanawia\u0107 nad tym, czy nie zacz\u0105\u0107 walczy\u0107 z rywalem, stosuj\u0105c jego - nie zawsze zgodne z prawem - metody. Str\u00F3\u017C prawa postanawia tak\u017Ce uporz\u0105dkowa\u0107 swoje \u017Cycie osobiste i podj\u0105\u0107 szereg wa\u017Cnych decyzji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"67204569":["Wszyscy na komendzie wci\u0105\u017C prze\u017Cywaj\u0105 \u015Bmier\u0107 Karoliny Rachwa\u0142. Najtrudniej jest Bia\u0142achowi, jej by\u0142emu partnerowi w \u017Cyciu prywatnym i zawodowym. M\u0119\u017Cczyzna zamieszkuje na odludziu i nie stroni od kieliszka. Komendant Jaskowska pr\u00F3buje zmobilizowa\u0107 Miko\u0142aja do powrotu. W tym samym czasie pies Juliusza znajduje na spacerze ludzk\u0105 ko\u015B\u0107. Policjanci zostaj\u0105 wezwani do awantury domowej. Okazuje si\u0119, \u017Ce pobity przez w\u0142asnego ojca dziewi\u0119tnastolatek ma za sob\u0105 traumatyczne prze\u017Cycia. Ch\u0142opak by\u0142 ofiar\u0105 handlu lud\u017Ami. Policjanci rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo w tej sprawie. Jeden z nich musi podj\u0105\u0107 ryzyko i przenikn\u0105\u0107 do \u015Brodowiska handlarzy. Zaczyna si\u0119 niebezpieczna gra.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1881472.jpg","",["N"]],"67204570":["Re\u017C.: Jeffrey Hunt.
McGarrett szuka zab\u00F3jcy swojego dawnego przyjaciela z marynarki, Billy'ego. M\u0119\u017Cczyzna zgin\u0105\u0142 podczas wykonywania wraz z Catherine zleconego im zadania. Nast\u0119pnie prosi White'a o pomoc w odnalezieniu matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2182238.jpg","",["N"]],"67204571":["W odcinku czo\u0142g i walec zmia\u017Cd\u017C\u0105 samoch\u00F3d osobowy, by sprawdzi\u0107, kt\u00F3ra maszyna spowoduje wi\u0119ksze zniszczenia. Reporterzy odwiedz\u0105 r\u00F3wnie\u017C indyjsk\u0105 wiosk\u0119 nietykalnych, kt\u00F3rej mieszka\u0144cy \u017Cyj\u0105 z przyrz\u0105dzania surowicy z jadu w\u0119\u017Cy i \u017Cywi\u0105 si\u0119 g\u0142\u00F3wnie szczurami. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, czy medyczne aplikacje w smartfonie mog\u0105 postawi\u0107 prawid\u0142ow\u0105 diagnoz\u0119. Bohaterem odcinka jest brazylijski skater, kt\u00F3ry startuje w profesjonalnych zawodach jazdy na deskorolce, cho\u0107 nie ma obu n\u00F3g.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170277.jpg","",["N"]],"67204572":["Callen i ludzie z NCIS oferuj\u0105 Katyi, jako przyn\u0119t\u0119, Ann\u0119. Licz\u0105, \u017Ce uratuj\u0105 Joelle z r\u0105k Rosjan przed kolejnymi torturami. Callenowi udaje si\u0119 odkry\u0107, kto oskar\u017Cy\u0142 go o szpiegostwo na rzecz Rosjan.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67204573":["Re\u017C.: James Hanlon.
Anna jest przetrzymywana przez grup\u0119, kt\u00F3ra zajmowa\u0142a si\u0119 jej wychowywaniem. Ekipa musi j\u0105 uratowa\u0107, zanim zostanie wywieziona z powrotem do Rosji. Tymczasem Nell dostaje powa\u017Cn\u0105 ofert\u0119 od admira\u0142a Kilbride'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"67204574":["Re\u017C.: Anthony Hickox.
By\u0142y policjant Matt Soerensen (Dolph Lundgren) prowadzi prywatne \u015Bledztwo w sprawie tajemniczej \u015Bmierci swojego brata Michaela. Jest przekonany, \u017Ce sprawc\u0105 jego \u015Bmierci jest przedsi\u0119biorca budowlany \"Big Jim\" Conway (Charles Seixas), kt\u00F3remu Michael - znany geolog - uniemo\u017Cliwi\u0142 przeprowadzenie budowy tunelu, kt\u00F3rym mia\u0142a przebiega\u0107 nowa linia metra. W miar\u0119 post\u0119powania dochodzenia odkrywa prawdziwe oblicze swojego najbli\u017Cszego krewnego - okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142 on cz\u0142owiekiem s\u0142yn\u0105cym z nami\u0119tno\u015Bci do perwersyjnych i zakazanych rozrywek. Te sk\u0142onno\u015Bci podziela\u0142a jego \u017Cona, Irene (Danielle Brett), kobieta z wyj\u0105tkowo nieciekaw\u0105 przesz\u0142o\u015Bci\u0105. Wkr\u00F3tce Matt decyduje si\u0119 porwa\u0107 Comaya, maj\u0105c nadziej\u0119, \u017Ce w ten spos\u00F3b uda mu si\u0119 dotrze\u0107 do morderc\u00F3w brata. Jego \u017Cyciu grozi teraz \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2154117.jpg","",[]],"67204575":["Pozytywna wibracja
Pani Fra\u0142 odczuwa pustk\u0119. Ch\u0142opcy podejrzewaj\u0105, \u017Ce to z powodu jej ma\u0142o zadawalaj\u0105cego \u017Cycia erotycznego. Szukaj\u0105 sposobu, by jej pom\u00F3c.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"67204576":["Mem\u0119to mori
Ch\u0142opcy szukaj\u0105 odpowiedniej dla siebie religii, ale w \u017Cadnej nie odnajduj\u0105 akceptacji dla swojego post\u0119powania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"67204577":["Kosmata demokracja
Zbli\u017Caj\u0105 si\u0119 wybory prezydenckie. Kandyduj\u0105cy na najwy\u017Cszy urz\u0105d w pa\u0144stwie ojciec Anusiaka liczy na du\u017Ce poparcie. Tymczasem jego syn zamierza gospodarzem klasy. Czesio natomiast chcia\u0142by ju\u017C by\u0107 doros\u0142y. Marzy o tym, by mie\u0107 zarost jak prawdziwy m\u0119\u017Cczyzna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260126.jpg","",["AD"]],"67204578":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67204579":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67204580":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"67204581":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"67204445":["Drapie\u017Cnik
Dochodzi do brutalnego pobicia i zgwa\u0142cenia modelki pracuj\u0105cej w agencji. Natalia i Kuba odkrywaj\u0105, \u017Ce za zgod\u0105 szefowej ofiara dorabia\u0142a jako dama do towarzystwa. W noc poprzedzaj\u0105c\u0105 zdarzenie by\u0142a na imprezie u znanego warszawskiego sportowca. Tymczasem Stefan bardzo prze\u017Cywa pobyt Anety i R\u00F3\u017Cy w szpitalu. Stan zdrowia matki i c\u00F3reczki nie jest stabilny. Policjanci wspieraj\u0105 koleg\u0119 w trudnych chwilach. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce najgorsze dopiero przed nim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67204446":["Tango
Tomasz znajduje swoj\u0105 dziewczyn\u0119 powieszon\u0105 w mieszkaniu. M\u0119\u017Cczyzna nie wierzy w samob\u00F3jstwo partnerki. Olgierd i Krystian dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce jej list po\u017Cegnalny zosta\u0142 sfa\u0142szowany. Tymczasem Krystian martwi si\u0119 o Paulin\u0119, kt\u00F3ra nie sypia i dziwnie si\u0119 zachowuje. Kiedy dziewczyna zostaje przy\u0142apana na kradzie\u017Cy, G\u00F3rski namawia j\u0105 do porozmawiania z psychologiem policyjnym, Alicj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67204447":["Ostatni taniec
W szkole ta\u0144ca dochodzi do brutalnego pobicia i gwa\u0142tu na jednej z najlepszych tancerek. W\u015Br\u00F3d podejrzanych jest chorobliwie zazdrosny by\u0142y ch\u0142opak ofiary. M\u0119\u017Cczyzna jednak pr\u00F3buje zrzuci\u0107 win\u0119 na trenera - obwinia go o molestowanie podopiecznych. Tymczasem Natalia orientuje si\u0119, \u017Ce u Kuby mieszka Natasza. Atmosfera, jaka zapada w komendzie, powoduje, \u017Ce \u015Bledztwo w sprawie tancerki policjantka prowadzi dalej ze Stefanem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"67204448":["Re\u017C.: Bill D'Elia.
Do szpitala trafia pacjentka pozbawiona mimiki. Zabieg ma pozwoli\u0107 dziewczynie u\u015Bmiechn\u0105\u0107 si\u0119 po raz pierwszy w \u017Cyciu. Shaun kwestionuje jednak konieczno\u015B\u0107 zabiegu, kt\u00F3ry mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 wi\u0119cej szk\u00F3d ni\u017C korzy\u015Bci. Tymczasem Melendez, Claire i Morgan zajmuj\u0105 si\u0119 starsz\u0105 kobiet\u0105 z zaka\u017Con\u0105 ran\u0105 pooperacyjn\u0105. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Lucy nie bra\u0142a przepisanego antybiotyku. Nagle pacjentka znika ze szpitala. Po jakim\u015B czasie kobieta wraca, ale okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inn\u0105 osob\u0105. Celez, dziewczyna poparzona podczas wypadku autobusu, i Jared zaczynaj\u0105 co\u015B do siebie czu\u0107. Shaun jest przekonany, \u017Ce Glassman potrzebuje przyjaciela. Aran\u017Cuje wi\u0119c dla niego randk\u0119 z kelnerk\u0105 Debbie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"67204449":["Re\u017C.: Mike Listo.
Glassman wyznaje Shaunowi, \u017Ce ma nowotw\u00F3r m\u00F3zgu i zosta\u0142o mu niewiele czasu. M\u0142ody lekarz nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z t\u0105 diagnoz\u0105 i stara si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 dyrektora na dalsze badania. Melendez wraz z rezydentami zajmuje si\u0119 Cadenem, studentem ze z\u0142aman\u0105 kostk\u0105. Podczas operacji stan ch\u0142opaka nagle si\u0119 pogarsza. Park uwa\u017Ca, \u017Ce nale\u017Cy wypyta\u0107 koleg\u0119 chorego, Blake'a. Niebawem Melendez zostaje wezwany do gro\u017Anego przypadku. Lekarz zleca rozproszonemu Shaunowi doko\u0144czenie zabiegu. Kiedy stan pacjenta zn\u00F3w ulega pogorszeniu, podejrzenie o pope\u0142nienie b\u0142\u0119du pada na Murphy'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"67204450":["Re\u017C.: Mike Listo.
Andrews, nowy dyrektor szpitala \u015Bw. Bonawentury, dokonuje oceny rezydent\u00F3w. Dla Jareda to ostatni dzie\u0144 pracy i postanawia go sp\u0119dzi\u0107 z Shaunem w objazdowej przychodni dla bezdomnych. Lekarz u jednego z jej bywalc\u00F3w podejrzewa zapalenie opon m\u00F3zgowych i postanawia przywie\u017A\u0107 do szpitala na punkcj\u0119. Andrews jest w\u015Bciek\u0142y z powodu jego decyzji. Tymczasem Mel\u00E9ndez odmawia wykonania nowatorskiej operacji, dzi\u0119ki kt\u00F3rej Andrews chce zarobi\u0107. Aoki doradza dyrektorowi, by si\u0119 nie poddawa\u0142 i d\u0105\u017Cy\u0142 do celu wzorem Glassmana. Tymczasem dawny szef plac\u00F3wki oczekuje na wyniki bada\u0144 onkologicznych. Jared namawia Shauna, \u017Ceby udzieli\u0142 przyjacielowi wsparcia, lecz ten wykr\u0119ca si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176841.jpg","",[]],"67204451":["Re\u017C.: Steve Robin.
Na podstawie niepozornego objawu Shaun rozpoznaje u salowego raka trzustki. Mel\u00E9ndez uwa\u017Ca jednak, \u017Ce jego diagnoza nie jest s\u0142uszna. Mimo wszystko zleca Paulowi zrobi\u0107 wszystkie badania. Tymczasem w szpitalu zjawia si\u0119 nastolatka, kt\u00F3ra prosi o wykonanie u niej kosmetycznej operacji krocza. Doktor Lim pocz\u0105tkowo zamierza j\u0105 odes\u0142a\u0107, ale ostatecznie zgadza si\u0119 przebada\u0107 dziewczyn\u0119. Odkrywa, \u017Ce pacjentka jest ofiar\u0105 \u017Ce\u0144skiego obrzezania. Pani doktor postanawia jej pom\u00F3c bez powiadamiania rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy prawdopodobnie stoj\u0105 za jej okaleczeniem. Glassman wybiera neurochirurga, kt\u00F3ry ma wykona\u0107 operacj\u0119 jego m\u00F3zgu. \u017Baden jednak nie spe\u0142nia jego oczekiwa\u0144. Shaun bezskutecznie pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, a doktor Blaize ucieka si\u0119 nawet do szanta\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176841.jpg","",[]],"67204452":["Re\u017C.: Marcin Zi\u0119bi\u0144ski.
17-letnia Julia Morska mieszka z rodzin\u0105 w USA. Chodzi do dobrej szko\u0142y, ma oddanych przyjaci\u00F3\u0142 i pasj\u0119, kt\u00F3r\u0105 jest muzyka. Prowadzi te\u017C kana\u0142 w internecie, kt\u00F3ry cieszy si\u0119 du\u017C\u0105 popularno\u015Bci\u0105. Wszystko si\u0119 zmienia, gdy rodzice dziewczyny podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o powrocie do Polski. Po pe\u0142nym emocji po\u017Cegnaniu z przyjaci\u00F3\u0142mi Julia wyrusza do kraju, kt\u00F3ry zna niemal wy\u0142\u0105cznie ze s\u0142yszenia. Mimo to z ciekawo\u015Bci\u0105 wygl\u0105da pierwszego dnia w nowej szkole. Tam jednak spotyka si\u0119 z odrzuceniem. Klasowa outsiderka, Magenta, wprowadza j\u0105 w tajniki \u017Cycie polskich nastolatk\u00F3w. W liceum, do kt\u00F3rego trafi\u0142a Julka, rz\u0105dzi ekipa, kt\u00F3rej przewodzi zarozumia\u0142a Wiktoria. Dziewczyna, widz\u0105c w przyby\u0142ej z zagranicy kole\u017Cance zagro\u017Cenie, upokarza j\u0105 i o\u015Bmiesza. W dodatku nadaje Julii obra\u017Aliwe miano MISFIT, czyli ma\u0142o instagramowej, snapchatowej i t\u0119pej, co w praktyce oznacza spo\u0142eczny ostracyzm. Pe\u0142na optymizmu nastolatka nie zamierza si\u0119 jednak poddawa\u0107. Gdy dowiaduje si\u0119 o konkursie muzycznym, w kt\u00F3rym do wygrania jest stypendium w USA, staje do walki z grup\u0105 Wiktorii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2073066.jpg","",["N"]],"67204453":["Re\u017C.: Harold Ramis.
Phil Connors (Bill Murray) jest egocentrycznym i cynicznym prezenterem pogody w jednej z filadelfijskich stacji telewizyjnych. Co roku, 2 lutego, Phil osobi\u015Bcie odpowiada za relacj\u0119 z Dnia \u015Awistaka, obchodzonego w prowincjonalnym miasteczku Punxsutawney. Zgodnie z tradycj\u0105, tego dnia wychodz\u0105cy z nory \u015Bwistak przepowiada pogod\u0119 na nadchodz\u0105cych sze\u015B\u0107 tygodni. Phil nie znosi tego \u015Bwi\u0119ta i kolejna podr\u00F3\u017C - mimo \u017Ce odbywa j\u0105 w towarzystwie pi\u0119knej producentki Rity (Andie MacDowell) - wywo\u0142uje w nim w\u015Bciek\u0142o\u015B\u0107. Tym razem los szykuje mu niemi\u0142\u0105 niespodziank\u0119 - Phil wpada w pu\u0142apk\u0119 czasu. Znienawidzony przez niego Dzie\u0144 \u015Awistaka powtarza si\u0119 od nowa - budzi go ta sama melodia w radiu, spotyka tych samych ludzi. Desperacko pr\u00F3buj\u0105c wyrwa\u0107 si\u0119 z czasowej p\u0119tli, pr\u00F3buje nawet pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo. Na pr\u00F3\u017Cno. Wci\u0105\u017C budzi si\u0119 w hotelu rankiem, drugiego lutego. Czas ruszy z miejsca dopiero wtedy, gdy Phil zmieni sw\u00F3j charakter i podej\u015Bcie do \u015Bwiata. Wtedy tez uda mu si\u0119 zdoby\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 uroczej Rity. Film otrzyma\u0142 Nagrod\u0119 BAFTA i Nagrod\u0119 Londy\u0144skiego Stowarzyszenia Krytyk\u00F3w Filmowych za scenariusz, zosta\u0142 tak\u017Ce uznany w Wielkiej Brytanii za najlepsz\u0105 komedi\u0119 1993 roku. Andie MacDowell zdoby\u0142a Nagrod\u0119 Saturna, a Bill Murray by\u0142 nominowany do Nagrody MTV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267359.jpg","",["N"]],"67204454":["Proca Amora
W nocy przez otwarte okno do mieszkania Kiepskich trafia Amor z uszkodzonym skrzyd\u0142em. Naprawa uszkodze\u0144 i rozmowa z Ferdkiem powoduj\u0105 powa\u017Cne op\u00F3\u017Anienia w realizacji mi\u0142osnych zlece\u0144. Zagubiony Amor oddala si\u0119 po\u015Bpiesznie, pozostawiaj\u0105c w r\u0119kach gospodarza swoj\u0105 bro\u0144. Ferdek, korzystaj\u0105c z okazji, postanawia j\u0105 wypr\u00F3bowa\u0107 i wywo\u0142uje w ten spos\u00F3b pot\u0119\u017Cne zamieszanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67204455":["Wszystko dla Ciebie
Halina ogl\u0105da w telewizji program o m\u0119\u017Cczyznach, kt\u00F3rzy dokonuj\u0105 niezwyk\u0142ych czyn\u00F3w, by okaza\u0107 swoim kobietom mi\u0142o\u015B\u0107. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce od lat Ferdek nie pokaza\u0142 jej, \u017Ce j\u0105 kocha.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67204456":["Zaczadzony umys\u0142
Ferdek wypala bardzo du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 papieros\u00F3w. Traci przytomno\u015B\u0107. Lekarz stwierdza u niego zaczadzenie umys\u0142u. Pociesza, \u017Ce jest to powszechna choroba w naszym kraju. Cierpi\u0105 na ni\u0105 nawet ludzie z kr\u0119gu polityki i udaje im si\u0119 z tym \u017Cy\u0107. Zaczadzony Ferdek pr\u00F3buje wykorzysta\u0107 sw\u00F3j stan do \u017Cyciowych cel\u00F3w. Opracowuje w\u0142asn\u0105 koncepcj\u0119 produkcji biopaliw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67204457":["Z\u0142ote kierpce
Kiepskich odwiedza rodzina Haliny. Przyjechali na festiwal piosenki ludowej, w kt\u00F3rym zamierzaj\u0105 wyst\u0105pi\u0107. Niestety, podczas pr\u00F3by stryjek ulega drobnemu wypadkowi. Ferdek, chc\u0105c ratowa\u0107 sytuacj\u0119, postanawia zaj\u0105\u0107 jego miejsce w zespole.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67204458":["Z\u0142oty gol
Podczas szalej\u0105cej epidemii grypy, miejscowa dru\u017Cyna pi\u0142karska zostaje zdziesi\u0105tkowana. Odwo\u0142ano zaplanowany wcze\u015Bniej mecz. Tymczasem Waldek my\u015Bli o zg\u0142oszeniu si\u0119 do klubu i rozpocz\u0119ciu pi\u0142karskiej kariery. Ferdek natomiast postanawia za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asny klub.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"67204459":["Z\u0142y Boczek
Ferdek dochodzi do wniosku, \u017Ce Arnold Boczek to zwyk\u0142a \u015Bwinia. Wychodzi na jaw, \u017Ce Marian Pa\u017Adzioch ma od lat podobne zdanie na ten temat. W tej sytuacji s\u0105siadom pozostaje tylko jedno. Musz\u0105 udowodni\u0107 nie\u015Bwiadomemu Boczkowi ca\u0142\u0105 prawd\u0119 o nim samym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",["N"]],"67204460":["Re\u017C.: William Kaufman.
Biznesmena Allana Campbella od jakiego\u015B czasu prze\u015Bladuje pech. Pewnej nocy spotyka on niejakiego Jonasa Arbora, kt\u00F3ry przedstawia si\u0119 jako zab\u00F3jca na zlecenie. Tajemniczy nieznajomy oferuje Campbellowi, \u017Ce za darmo zlikwiduje pi\u0119cioro jego nieprzyjaci\u00F3\u0142. Allan jest przekonany, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna nie m\u00F3wi powa\u017Cnie. Dla \u017Cartu przekazuje mu sw\u00F3j prywatny spis wrog\u00F3w. Nast\u0119pnego dnia osoby, kt\u00F3rych nazwiska znalaz\u0142y si\u0119 na kartce, zaczynaj\u0105 kolejno gin\u0105\u0107. Co wi\u0119cej, wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Campbella jako spraw\u0119 zbrodni. \u015Acigany przez policj\u0119 i przepe\u0142niony poczuciem winy Allan robi wszystko, by zapobiec kolejnej egzekucji. Przekonuje si\u0119, jak wiele mo\u017Ce kosztowa\u0107 pozornie upragniona zemsta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1841640.jpg","",["N"]],"67204461":["Re\u017C.: Steve Beck.
Po tragicznej \u015Bmierci \u017Cony Arthur Kriticos (Tony Shalhoub) sam wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci, nastoletni\u0105 Kathy (Shannon Elizabeth) i Bobby'ego (Alec Roberts). Boryka si\u0119 tak\u017Ce z problemami finansowymi. Kiedy w niewyja\u015Bnionych okoliczno\u015Bciach ginie jego ekscentryczny wuj Cyrus (F. Murray Abraham), Kriticosowie dostaj\u0105 w spadku imponuj\u0105c\u0105 rezydencj\u0119. Tu\u017C po przeprowadzce okazuje si\u0119, \u017Ce w domu jest uwi\u0119zionych dwana\u015Bcie z\u0142ych duch\u00F3w. Arthur, jego dzieci oraz ich opiekunka Maggie (Rah Digga) znajduj\u0105 si\u0119 w pu\u0142apce. Mog\u0105 si\u0119 z niej wydosta\u0107, je\u015Bli odkryj\u0105 mroczn\u0105 tajemnic\u0119 nawiedzonego domu. Pomagaj\u0105 im medium Dennis Rafkin (Matthew Lillard) i aktywistka walcz\u0105ca o prawa istot nadprzyrodzonych, Kalina Oretzia (Embeth Davidtz). Wkr\u00F3tce odkrywaj\u0105, \u017Ce z\u0142e moce uda im si\u0119 pokona\u0107 jedynie wtedy, gdy w domu zjawi si\u0119 trzynasty duch. Remake horroru Williama Castle'a z 1960 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190281.jpg","",[]],"67204462":["Inne warto\u015Bci
Trwa \u015Bledztwo w sprawie zab\u00F3jstwa Marii Krasickiej, kt\u00F3rej \u015Bmier\u0107 upozorowano na wypadek samochodowy. M\u0105\u017C kobiety zarzeka si\u0119, \u017Ce w czasie zdarzenia by\u0142 ze swoj\u0105 kochank\u0105 Katarzyn\u0105 P\u0142o\u0144sk\u0105. Detektywi ustalaj\u0105, \u017Ce jego \u017Cona wynaj\u0119\u0142a sobowt\u00F3ra. Sama za\u015B \u015Bledzi\u0142a partnera. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce zabito niew\u0142a\u015Bciw\u0105 kobiet\u0119. Ofiar\u0105 sta\u0142a si\u0119 podstawiona Anita Turska. W trakcie \u015Bledztwa wychodzi na jaw, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracuje z band\u0105 fa\u0142szerzy pieni\u0119dzy, do kt\u00F3rej nale\u017Cy tak\u017Ce jego kochanka. Maria zosta\u0142a porwana przez ich grup\u0119. CW\u015A udaje si\u0119 rozpracowa\u0107 organizacj\u0119 i uwolni\u0107 kobiet\u0119. Ustala r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce Krasicki wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z przest\u0119pcami, by uratowa\u0107 \u017Con\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67204463":["Wybawiciel
W zat\u0142oczonym miejscu publicznym kto\u015B porzuca trzymiesi\u0119cznego ch\u0142opczyka. Na ubranku dziecka znajduj\u0105 si\u0119 \u015Blady krwi. \u015Aledczy pr\u00F3buj\u0105 wi\u0105za\u0107 spraw\u0119 niemowl\u0119cia z innym pope\u0142nionym w tym dniu przest\u0119pstwem. Wkr\u00F3tce ustalaj\u0105, \u017Ce ch\u0142opca pozostawi\u0142 Jacek Kami\u0144ski, kt\u00F3ry nast\u0119pnie zosta\u0142 \u015Bmiertelnie otruty. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 jest jego \u017Cona, Ewa. W toku dochodzenia wychodz\u0105 na jaw fakty dotycz\u0105ce matki dziecka, osiemnastoletniej Izabeli Mirskiej. Cztery lata wcze\u015Bniej wraz ze swoim wsp\u00F3lnikiem Jakubem Michalakiem szanta\u017Cowa\u0142a ona zamo\u017Cnych biznesmen\u00F3w. Uwodzi\u0142a ich i filmowa\u0142a spotkania z ukrycia. Po aresztowaniu kompana kobieta uciek\u0142a do Wroc\u0142awia i wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Grzegorza. Teraz Jakub wychodzi z wi\u0119zienia i \u017C\u0105da od niej pieni\u0119dzy. Iza obmy\u015Bla perfidny plan pozbycia si\u0119 niewygodnego \u015Bwiadka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67204464":["Na prawo i lewo
Znaleziono zw\u0142oki studenta Marcina Rybackiego. Od znajomego zamordowanego detektywi dowiaduj\u0105 si\u0119 o wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Dwie kobiety, kt\u00F3re go tam odwiedza\u0142y, staj\u0105 si\u0119 g\u0142\u00F3wnymi podejrzanymi. Okazuje si\u0119, \u017Ce Rybacki w zmowie z wyk\u0142adowczyni\u0105 Kalinowsk\u0105 szanta\u017Cowa\u0142 swoj\u0105 kochank\u0119 - \u017Con\u0119 dziekana - nagraniami, na kt\u00F3rych uprawiaj\u0105 seks. Marcin zdoby\u0142 od zastraszonej Krajewskiej kopie dokument\u00F3w \u015Bwiadcz\u0105cych o machinacjach Kalinowskiej z wydatkami uczelni. W rezultacie obie panie mia\u0142y wystarczaj\u0105cy pow\u00F3d, by si\u0119 go pozby\u0107. Stopniowo wychodz\u0105 na jaw inne mroczne tajemnice si\u0119gaj\u0105ce najwy\u017Cszych w\u0142adz uniwersytetu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"67204465":["Kobieta uprowadza nie\u015Blubne dziecko zmar\u0142ego syna
Sandra, mama Nikodema, rok temu wysz\u0142a za m\u0105\u017C za Wiktora. M\u0119\u017Cczyzna uwielbia jej syna z poprzedniego zwi\u0105zku i ca\u0142a tr\u00F3jka wiedzie szcz\u0119\u015Bliwe, pozbawione trosk \u017Cycie. W mieszkaniu Sandry pojawia si\u0119 jednak Zofia Fryc, matka biologicznego ojca ch\u0142opca. Sandra nie chce, by kobieta utrzymywa\u0142a kontakty z wnukiem. Niebawem ch\u0142opiec znika w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. Sandra podejrzewa Zofi\u0119. Kobieta m jednak alibi. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce Wiktor odsiadywa\u0142 wyrok w wi\u0119zieniu. To rzuca ca\u0142kiem nowe \u015Bwiat\u0142o na spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67204466":["Dziecko gubi si\u0119 w lesie, w okolicy grasuj\u0105 zdzicza\u0142e psy
Ma\u0142\u017Ce\u0144stwo Blanki i Waldemara Paw\u0142owskich prze\u017Cywa kryzys, poniewa\u017C m\u0119\u017Cczyzna nie potrafi z\u0142apa\u0107 balansu mi\u0119dzy prac\u0105 a \u017Cyciem rodzinnym. Blanka postanawia na jaki\u015B czas wyjecha\u0107 z synkiem do rodzic\u00F3w. Waldemar namawia \u017Con\u0119 na weekendowy wypad do lasu. W\u0142a\u015Bciciel domku letniskowego ostrzega ma\u0142\u017Ce\u0144stwo przez sfor\u0105 dzikich ps\u00F3w, b\u0142\u0105kaj\u0105cych si\u0119 po lesie. Pod nieobecno\u015B\u0107 Blanki Waldemar odbiera telefon z pracy i traci syna z oczu. Gdy orientuje si\u0119, \u017Ce dziecko wysz\u0142o z domu, pr\u00F3buje je odszuka\u0107. Blanka decyduje zadzwoni\u0107 si\u0119 pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67204467":["Wierny jak pies
Jolanta Starczewska postanawia rzuci\u0107 prac\u0119 w pa\u0144stwowej firmie i za\u0142o\u017Cy\u0107 w\u0142asn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 gospodarcz\u0105. Szybko zdobywa renom\u0119 i wysokie dochody. W jej \u017Cyciu pojawia si\u0119 tak\u017Ce pracownik, kt\u00F3ry pr\u00F3buje j\u0105 omota\u0107. Stefan czuje, \u017Ce \u017Cona coraz bardziej si\u0119 od niego oddala. Pewnego dnia Jolanta wychodzi na spacer z psem. Do domu zwierz\u0119 wraca jednak samo, ci\u0105gn\u0105c za sob\u0105 zakrwawion\u0105 smycz. Stefan znajduje poturbowan\u0105, nieprzytomn\u0105 \u017Con\u0105 przy torach kolejowych. Torebka kobiety trafi\u0142a do pijanego bezdomnego, w kr\u0119gu podejrzanych znajduje si\u0119 te\u017C jej kochanek. Nieprzytomna Jolanta zostaje przewieziona do szpitala. Zagadka jej stanu wyja\u015Bni si\u0119 jednak dopiero, gdy odzyska przytomno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67204468":["Para nastolatk\u00F3w zamawia fa\u0142szywe prawo jazdy przez internet
Para siedemnastolatk\u00F3w, Janek i Asia, zamawiaj\u0105 podrobione prawo jazdy przez internet. Handlarz sprzedaje im tak\u017Ce pistolet, a potem zaczyna szanta\u017Cowa\u0107, m\u00F3wi\u0105c, \u017Ce z broni tej zastrzelono cz\u0142owieka. Gdy nastolatkowie pr\u00F3buj\u0105 pozby\u0107 si\u0119 pistoletu, odkrywaj\u0105, \u017Ce \u015Bledzi ich grupa tajemniczych ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"67204469":["Bli\u017Aniacy
Jerzy jest ojcem bli\u017Aniak\u00F3w, Antka i Sta\u015Bka. M\u0119\u017Cczyzna potrzebuje przeszczepu w\u0105troby. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce Antek nie mo\u017Ce zosta\u0107 dawc\u0105, poniewa\u017C nie jest synem Jerzego. Chory podejrzewa, \u017Ce zosta\u0142 zdradzony przez \u017Con\u0119. Kolejne badania wykazuj\u0105 jednak, \u017Ce Sta\u015B jest biologicznym dzieckiem Jerzego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"67204293":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67204294":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67204295":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67204296":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"67204297":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204298":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204299":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204300":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204301":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204302":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204303":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204304":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"67204305":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67204306":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67204307":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67204308":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67204309":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67204310":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"67204311":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67204312":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67204313":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67204314":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227881.jpg","",[]],"67204315":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67204316":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67203978":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67203979":["","","",["JM"]],"67203980":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67203981":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67203982":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67203983":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67203984":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67203985":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67203986":["Lista czterdziestu najgor\u0119tszych hit\u00F3w w Polsce. Widzowie us\u0142ysz\u0105 najpopularniejsze aktualnie przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170111.jpg","",[]],"67203987":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"67203988":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67203990":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"67203991":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"67203992":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"67203994":["Tw\u00F3rcy programu zaprezentuj\u0105 widzom zbi\u00F3r najnowszych klip\u00F3w.","","",[]],"67203995":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67203996":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67203997":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"67203998":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67203999":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67204000":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67204001":["Doda ma ju\u017C za sob\u0105 12 randek. Piosenkarka porozmawia z psychologiem, kt\u00F3ry pomo\u017Ce jej ocenia\u0107 wszystkie spotkania i wybra\u0107 czterech kandydat\u00F3w, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 mieli szans\u0119 pozna\u0107 gwiazd\u0119 lepiej. Doda poka\u017Ce wybrankom cz\u0119\u015B\u0107 swojego \u015Bwiata. Wcze\u015Bniej jednak b\u0119dzie musia\u0142a przeanalizowa\u0107 swoje zachowania i wyci\u0105gn\u0105\u0107 wnioski z pope\u0142nionych b\u0142\u0119d\u00F3w. Pozwoli to zrozumie\u0107 mechanizmy, kt\u00F3re w przesz\u0142o\u015Bci nie pozwala\u0142y jej budowa\u0107 szcz\u0119\u015Bliwej relacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260413.jpg","",[]],"67204002":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67204003":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"67204004":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"67204005":["Nastolatkowie, cho\u0107 w wielu kwestiach tak od siebie r\u00F3\u017Cni, objawiaj\u0105 si\u0119 wieloma podobie\u0144stwami. Wszyscy s\u0105 m\u0142odzi i wolni, podobnie te\u017C \u017Cyj\u0105 - zawieraj\u0105 przyja\u017Anie, \u0142ami\u0105 stereotypy i walcz\u0105 z rozmaitymi przeciwno\u015Bciami losu. Tw\u00F3rcy programu pokazuj\u0105, \u017Ce m\u0142ode pokolenie, urodzone w XXI wieku, zmienia \u015Bwiat na lepsze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170137.jpg","",[]],"67204006":["Prow.: Rafa\u0142 Zawierucha.
Aktor Rafa\u0142 Zawierucha odkrywa uroki Dubaju. Poka\u017Ce widzom, dlaczego warto odwiedzi\u0107 t\u0119 nowoczesn\u0105 metropoli\u0119, zabieraj\u0105c ich do jej najciekawszych miejsc. Podr\u00F3\u017C po atrakcjach turystycznych pozwoli lepiej zapozna\u0107 si\u0119 m.in. z miejscow\u0105 kultur\u0105, kuchni\u0105 oraz histori\u0105 najwi\u0119kszego miasta Zjednoczonych Emirat\u00F3w Arabskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268775.jpg","",[]],"67204009":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67204010":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67204011":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67204012":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"67204013":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"67204014":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67204082":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67204083":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"67204084":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67204085":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"67204086":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67204087":["Najlepsze teledyski wprawiaj\u0105ce w dobry nastr\u00F3j.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170041.jpg","",[]],"67204088":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"67204089":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"67204090":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67204091":["Kultowy program disco polo w zupe\u0142nie nowej ods\u0142onie. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189609.jpg","",[]],"67204092":["Niezwyk\u0142a muzyczna przygoda z Teres\u0105 Werner. Piosenkarka razem z Maciejem Smoli\u0144skim przedstawi \u017Cyczenia przys\u0142ane przez widz\u00F3w. Odbiorcy b\u0119d\u0105 mogli tak\u017Ce z\u0142o\u017Cy\u0107 bliskim \u017Cyczenia w SMS-ach. Program pe\u0142en \u015Bwietnej muzyki. Nie zabraknie utwor\u00F3w m.in. Mariusza Kalagi czy Dona Wasyla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170209.jpg","",[]],"67204093":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"67204094":["Prow.: Robert Klatt.
Autorski program lidera zespo\u0142u Classic, Roberta Klatta, kt\u00F3ry prezentuje najciekawsze wydarzenia w muzyce disco polo oraz aktualne notowanie listy przeboj\u00F3w Disco Polo Live. Opr\u00F3cz du\u017Cej dawki najnowszych i kultowych teledysk\u00F3w w ka\u017Cdym odcinku programu pojawiaj\u0105 si\u0119 go\u015Bcie specjalni. Gwiazdy muzyki disco zdradz\u0105 widzom swoje najwi\u0119ksze tajemnice i opowiedz\u0105 o kultowych piosenkach, kt\u00F3re \u015Bpiewa ca\u0142a Polska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170204.jpg","",[]],"67204095":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2234535.jpg","",[]],"67204096":["Kultowy program disco polo w zupe\u0142nie nowej ods\u0142onie. Prowadz\u0105cy Tomasz Samborski prezentuje widzom najwi\u0119ksze hity disco polo i dance. Nie zabraknie tak\u017Ce muzycznych nowo\u015Bci oraz wywiad\u00F3w z artystami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189609.jpg","",[]],"67204097":["
Druga edycja talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y z r\u00F3\u017Cnych cz\u0119\u015Bci Polski prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 czw\u00F3rk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, znanymi z wielu przeboj\u00F3w artystami, Shazz\u0105, Marcinem Millerem, Rados\u0142awem Liszewskim oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Jasionowskim.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2262255.jpg","",[]],"67204098":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"67204099":["W domu weselnym odbywa si\u0119 przyj\u0119cie Beaty i Bartka. Go\u015Bcie bawi\u0105 si\u0119 na parkiecie. W pewnym momencie panna m\u0142oda postanawia przeliczy\u0107 pieni\u0105dze z prezent\u00F3w. Okazuje si\u0119, \u017Ce wiele os\u00F3b da\u0142o w kopercie znacznie mniej, ni\u017C powinni. Beata oczekuje od rodziny i przyjaci\u00F3\u0142, \u017Ce do\u0142o\u017C\u0105 si\u0119, aby op\u0142aci\u0107 wesele. Tymczasem Marysia otrzymuje smutn\u0105 wiadomo\u015B\u0107 od hrabiego. Wsp\u00F3\u0142pracownicy dziewczyny wspieraj\u0105 za\u0142aman\u0105 kole\u017Cank\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67204100":["Sebastian przygotowuje na wesele pa\u0144stwa Bocian\u00F3w zabawy tematyczne, czym Alinka chwali si\u0119 w internecie. Marysia po rozstaniu z hrabi\u0105 postanawia zem\u015Bci\u0107 si\u0119 na m\u0119\u017Cczyznach. Zamierza ich uwodzi\u0107, a nast\u0119pnie porzuca\u0107. W czym wspiera j\u0105 Alinka, kt\u00F3ra znalaz\u0142a dla niej pierwsz\u0105 ofiar\u0119. Tymczasem kucharz Robson, kt\u00F3ry dopiero co si\u0119 zar\u0119czy\u0142, ma problemy z kontroluj\u0105c\u0105 go Balbin\u0105. Narzeczona urz\u0105dza mu te\u017C awantury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",[]],"67204101":["Helena i Szymon sp\u0119dzili mn\u00F3stwo czasu, by zaplanowa\u0107 swoje wesele. Wymarzyli sobie niewielkie przyj\u0119cie w rodzinnym gronie. Przed sal\u0105 ich uwag\u0119 zwraca troje m\u0142odych ludzi, kt\u00F3rych nie kojarz\u0105. Kuba, Marek i Dagmara zapewniaj\u0105 jednak nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w, \u017Ce s\u0105 ich dalsz\u0105 rodzin\u0105. Wiod\u0105 prym w zabawie i zaczynaj\u0105 przy\u0107miewa\u0107 par\u0119 m\u0142od\u0105. Dagmara flirtuje z Robsonem, co bardzo si\u0119 kucharzowi podoba. Gdy mija p\u00F3\u0142noc, wujek pana m\u0142odego dostaje ataku serca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268770.jpg","",[]],"67204102":["Wielu znajomych pary m\u0142odej, Izy i Roberta, jest ze \u015Brodowiska LGBT. Tymczasem ich rodziny s\u0105 raczej konserwatywne. Podczas zabawy ojciec nowo\u017Ce\u0144ca, wdowiec, nie kryje zachwytu jedn\u0105 z pa\u0144, kt\u00F3r\u0105 wyra\u017Anie ciesz\u0105 komplementy m\u0119\u017Cczyzn. Lusi jest jednak do\u015B\u0107 skryta. Czas sp\u0119dza raczej na parkiecie ni\u017C przy w\u00F3dce. Jeden z go\u015Bci to niegdysiejszy partner Marysi. Prowadzi to do kilku zabawnych incydent\u00F3w. Kelnerka postanawia odegra\u0107 si\u0119 na swoim by\u0142ym","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268770.jpg","",[]],"67204103":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67204104":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"67203956":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67203957":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67203958":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"67203959":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67203960":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski, Katarzyna Morawska.
Widzowie odb\u0119d\u0105 podr\u00F3\u017C po trzech dekadach nurtu disco polo, wspominaj\u0105c najpi\u0119kniejsze i najwa\u017Cniejsze momenty w bran\u017Cy oraz poznaj\u0105 \u015Bwiat artyst\u00F3w tej muzyki od zupe\u0142nie innej strony. Nie zabraknie te\u017C muzyki. W programie najnowsze klipy i przeboje, a tak\u017Ce wyst\u0119py gwiazd w ka\u017Cdym odcinku. Program prowadz\u0105 Kasia Morawska i Marcin Koty\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227883.jpg","",[]],"67203961":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67203962":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67203963":["Jak co roku gospodarzami imprezy b\u0119d\u0105 Ela Romanowska i Rafa\u0142 Maserak, czyli festiwalowe ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z 6-letnim sta\u017Cem. W roli pana m\u0142odego - rodowitego g\u00F3rala spod samiu\u015Bkich Tatr - zobaczymy Andrzeja Koz\u0142owskiego, a w roli panny m\u0142odej - konkretnej i lubi\u0105cej stawia\u0107 na swoim \u015Al\u0105zaczki - Ewelin\u0119 Wojtak. Ich \u015Bwiadkami b\u0119d\u0105 Klaudia Halejcio i \u0141ukasz \u017Bak. W pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r w mr\u0105gowskim amfiteatrze us\u0142yszymy najwi\u0119ksze weselne hity. Wyst\u0105pi\u0105 m.in. Brathanki, Urszula, S\u0142awomir, Golec uOrkiestra, Masters, Classic czy Boys. Drugiego dnia odb\u0119dzie si\u0119 natomiast wielki jubileusz 25-lecia zespo\u0142u Ich Troje, podczas kt\u00F3rego wyst\u0105pi\u0105 m.in. Doda i Nocny Kochanek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220565.jpg","",[]],"67203964":["Jak co roku gospodarzami imprezy b\u0119d\u0105 Ela Romanowska i Rafa\u0142 Maserak, czyli festiwalowe ma\u0142\u017Ce\u0144stwo z 6-letnim sta\u017Cem. W roli pana m\u0142odego - rodowitego g\u00F3rala spod samiu\u015Bkich Tatr - zobaczymy Andrzeja Koz\u0142owskiego, a w roli panny m\u0142odej - konkretnej i lubi\u0105cej stawia\u0107 na swoim \u015Al\u0105zaczki - Ewelin\u0119 Wojtak. Ich \u015Bwiadkami b\u0119d\u0105 Klaudia Halejcio i \u0141ukasz \u017Bak. W pi\u0105tkowy wiecz\u00F3r w mr\u0105gowskim amfiteatrze us\u0142yszymy najwi\u0119ksze weselne hity. Wyst\u0105pi\u0105 m.in. Brathanki, Urszula, S\u0142awomir, Golec uOrkiestra, Masters, Classic czy Boys. Drugiego dnia odb\u0119dzie si\u0119 natomiast wielki jubileusz 25-lecia zespo\u0142u Ich Troje, podczas kt\u00F3rego wyst\u0105pi\u0105 m.in. Doda i Nocny Kochanek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220565.jpg","",[]],"67203965":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67203966":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227876.jpg","",[]],"67203967":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"67203968":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67203969":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"67203970":["Prow.: Wojciech Kaczmarczyk.
Gwiazdy disco polo stawiaj\u0105 czo\u0142a wyzwaniom, jakie przygotowa\u0142 dla nich prowadz\u0105cy Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im si\u0119 zmierzy\u0107, b\u0119d\u0105 czasem zabawne, \u0142atwe, a innym razem ekstremalne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2227874.jpg","",[]],"67203971":["W domu weselnym organizowane jest kolejne przyj\u0119cie. Tym razem panna m\u0142oda jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy i w ka\u017Cdej chwili mo\u017Ce urodzi\u0107 dziecko. Go\u015Bcie pij\u0105 zdrowie nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w, gdy nagle ga\u015Bnie \u015Bwiat\u0142o. Pomi\u0119dzy stolikami zaczyna grasowa\u0107 tajemniczy z\u0142odziej. Wesele mo\u017Ce uratowa\u0107 ju\u017C tylko wodzirej Artur.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210479.jpg","",["N"]],"67203972":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170144.jpg","",[]],"67203973":["Urz\u0119dniczka Helena marzy o karierze wokalistki. Szef dziewczyny sceptycznie podchodzi do jej zainteresowa\u0144. Postanawia ona jednak spr\u00F3bowa\u0107 swoich si\u0142 w muzyce. Max dowiaduje si\u0119, \u017Ce jego kuzyn mia\u0142 wypadek i musi jecha\u0107 do szpitala. Swoje obowi\u0105zki przekazuje Darii. Kobieta jednak podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zaczyna co\u015B przed ni\u0105 ukrywa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"67203974":["Nikola odkrywa, \u017Ce Daro zosta\u0142 pobity. Dziewczyna chce mu pom\u00F3c. Tymczasem do Alberta przychodzi policjant z informacj\u0105 o tym, \u017Ce w okolicy kr\u0119ci si\u0119 diler. Pracownicy klubu mobilizuj\u0105 si\u0119 i chc\u0105 z\u0142apa\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119 z narkotykami. Nazajutrz w dyskotece zjawia si\u0119 kolejny funkcjonariusz. Okazuje si\u0119, \u017Ce przest\u0119pca podaje si\u0119 za jednego z policjant\u00F3w. Albert jest zdezorientowany t\u0105 sytuacj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"67203975":["\u0141ukasz, pracownik zagranicznej korporacji, jest bardzo przes\u0105dny. Podczas wycieczki rowerowej spotyka Cygank\u0119, kt\u00F3ra rzuca na niego kl\u0105tw\u0119. Powoduje to wiele negatywnych zdarze\u0144 w jego \u017Cyciu. M\u0119\u017Cczyzna postanawia odnale\u017A\u0107 kobiet\u0119, by zdj\u0119\u0142a z niego z\u0142y urok. Klaudia od jakiego\u015B czasu \u017Ale si\u0119 czuje. Okazuje si\u0119, \u017Ce dziewczyna jest w ci\u0105\u017Cy. Daria odkrywa, \u017Ce Max jest oszustem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"67203976":["Classic","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225979.jpg","",[]],"67203977":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"67204582":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67204583":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67204584":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67204585":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"67204586":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67204587":["Widzowie VOX Music TV ruszaj\u0105 w po\u015Bcig za \u015Awi\u0119tym Miko\u0142ajem. Jego z\u0142apanie zapewni szcz\u0119\u015Bliwcom wyj\u0105tkowe, muzyczne prezenty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2247722.jpg","",[]],"67204588":["Prow.: Klaudia Bednarz.
Klaudia Bednarz spotyka si\u0119 z mieszka\u0144cami Warszawy. Uczestnicy muzycznego show musz\u0105 zdecydowa\u0107, czy odpowiedzie\u0107 szczerze na niewygodne pytanie. W zamian mog\u0105 podj\u0105\u0107 trudne wyzwanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"67204589":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67204590":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"67204591":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"67204470":["By\u0142y pretendent do mistrzowskiego pasa UFC w wadze ci\u0119\u017Ckiej zmierzy si\u0119 w walce wieczoru z Sergeyem Spivakiem. Mo\u0142dawianin w poprzednim roku stoczy\u0142 dwie walki i obie wygra\u0142 przed czasem. Z kolei do\u015Bwiadczony Derrick Lewis odwrotnie. Oba jego zesz\u0142oroczne wyst\u0119py zako\u0144czy\u0142y si\u0119 dla niego pora\u017Ckami. W obu przypadkach zosta\u0142 znokautowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",[]],"67204471":["Od czasu przegranej z Resovi\u0105 18 grudnia ubieg\u0142ego roku Projekt wygra\u0142 kolejno sze\u015B\u0107 spotka\u0144. O przed\u0142u\u017Cenie tej serii b\u0119dzie mu niezwykle trudno. Mierzy si\u0119 bowiem z mistrzami Polski, kt\u00F3ry w ostatniej serii gier pokonali w\u0142a\u015Bnie lidera PlusLigi Resovi\u0119 Rzesz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835480.jpg","",[]],"67204472":["Rywalizacja dw\u00F3jek toczy\u0142a si\u0119 pod dyktando Niemc\u00F3w, kt\u00F3rzy zaj\u0119li miejsca pierwsze, drugie i czwarte. Niespodziank\u0105 by\u0142o dopiero pi\u0105te miejsce Brada Halla. Przekonamy si\u0119, czy Brytyjczyk prowadz\u0105cy w klasyfikacji generalnej Pucharu \u015Awiata powetuje sobie to niepowodzenie w rywalizacji czw\u00F3rek. Tytu\u0142u broni Francesco Friedrich z Niemiec.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67204473":["PGE Skra awansowa\u0142a niedawno do \u0107wier\u0107fina\u0142u Pucharu CEV, ale w rodzimych rozgrywkach spisuje si\u0119 du\u017Co poni\u017Cej oczekiwa\u0144. W ostatniej kolejce uleg\u0142a w trzech partiach Barkomowi Lw\u00F3w. By\u0142a to jej sz\u00F3sta pora\u017Cka z rz\u0119du w PlusLidze. Pierwsze spotkanie ze \u015Alepskiem w sezonie tak\u017Ce zako\u0144czy\u0142o si\u0119 pora\u017Ck\u0105 be\u0142chatowian do zera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2265668.jpg","",[]],"67204474":["Stycze\u0144 by\u0142 bardzo korzystnym czasem dla siatkarzy ze Lwowa. Z pi\u0119ciu pojedynk\u00F3w trzy zako\u0144czy\u0142y si\u0119 dla nich pomy\u015Blnie. Pokonali po kolei GKS, Cuprum i Skr\u0119. Bardzo mo\u017Cliwe, \u017Ce kolejny miesi\u0105c rozpoczn\u0105 od wygranej. Ich przeciwnicy ci\u0105gle nie mog\u0105 wyj\u015B\u0107 z do\u0142ka. W ostatniej kolejce Czarni przegrali siedemnaste spotkanie z rz\u0119du w lidze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268777.jpg","",[]],"67204475":["Prow.: Paulina Chylewska.
W programie znajd\u0105 si\u0119 fachowe zapowiedzi, podsumowania i analizy konkurs\u00F3w Pucharu \u015Awiata w skokach narciarskich. Prowadz\u0105ca Paulina Chylewska wraz z go\u015B\u0107mi skomentuje ostatnie wydarzenia w tej tak lubianej przez Polak\u00F3w dyscyplinie sportu ze szczeg\u00F3lnych uwzgl\u0119dnieniem wyst\u0119p\u00F3w Bia\u0142o-Czerwonych na czele z Kamilem Stochem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2136900.jpg","",[]],"67204476":["By\u0142y pretendent do mistrzowskiego pasa UFC w wadze ci\u0119\u017Ckiej zmierzy si\u0119 w walce wieczoru z Sergeyem Spivakiem. Mo\u0142dawianin w poprzednim roku stoczy\u0142 dwie walki i obie wygra\u0142 przed czasem. Z kolei do\u015Bwiadczony Derrick Lewis odwrotnie. Oba jego zesz\u0142oroczne wyst\u0119py zako\u0144czy\u0142y si\u0119 dla niego pora\u017Ckami. W obu przypadkach zosta\u0142 znokautowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"67204477":["Od czasu przegranej z Resovi\u0105 18 grudnia ubieg\u0142ego roku Projekt wygra\u0142 kolejno sze\u015B\u0107 spotka\u0144. O przed\u0142u\u017Cenie tej serii b\u0119dzie mu niezwykle trudno. Mierzy si\u0119 bowiem z mistrzami Polski, kt\u00F3ry w ostatniej serii gier pokonali w\u0142a\u015Bnie lidera PlusLigi Resovi\u0119 Rzesz\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217367.jpg","",[]],"67204478":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",["N"]],"67267546":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195654.jpg","",[]],"67204480":["Przewodz\u0105cy rozgrywkom \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw nie mia\u0142 ostatnio najlepszej passy. W czterech kolejkach wygra\u0142 zaledwie jedno spotkanie. Z kolei czwarci w tabeli koszykarze z Sopotu spisuj\u0105 si\u0119 bardzo dobrze. Pi\u0119\u0107 ostatnich wyst\u0119p\u00F3w zako\u0144czyli z bilansem czterech triumf\u00F3w i jednej pora\u017Cki. Przegrali ze Stal\u0105 Ostr\u00F3w Wielkopolski po dogrywce. Te wyniki pokazuj\u0105, \u017Ce King ma du\u017Ce spore szanse na zrewan\u017Cowanie si\u0119 wroc\u0142awianom za wysok\u0105 pora\u017Ck\u0119 z pierwszej rundy 78:103.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67204481":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",["N"]],"67204482":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"67204483":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2114018.jpg","",[]],"67204484":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222549.jpg","",[]],"67204485":["Program po\u015Bwi\u0119cony rozgrywkom pi\u0142karskiego Coppa Italia. Widzowie znajd\u0105 w nim m.in. skr\u00F3ty mecz\u00F3w poszczeg\u00F3lnych rund oraz ciekawostki z oboz\u00F3w dru\u017Cyn bior\u0105cych udzia\u0142 w rywalizacji. Pierwsza edycja Pucharu W\u0142och odby\u0142a si\u0119 w 1922 roku. Najcz\u0119\u015Bciej po trofeum si\u0119ga\u0142 Juventus - czterna\u015Bcie razy.","","",[]],"67204486":["Sebastian Szyma\u0144ski robi furor\u0119 w Holandii. Bez niego Feyenoord nie bi\u0142by si\u0119 o tytu\u0142 mistrza. W klasyku Eredivisie by\u0142y pi\u0142karz warszawskiej Legii i jego koledzy spr\u00F3buj\u0105 odegra\u0107 si\u0119 na PSV za pora\u017Ck\u0119 3:4 w meczu rundy jesiennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"67204487":["Trwa koszmar FC Groningen, kt\u00F3re przegra\u0142o siedem ostatnich spotka\u0144 w lidze i nieuchronnie zmierza ku ni\u017Cszej klasie rozgrywkowej. Kibice ze stadionu Euroborg rozpaczliwie licz\u0105 na prze\u0142amanie swojej dru\u017Cyny. Pokonanie FC Twente b\u0119dzie jednak niezwykle trudne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218036.jpg","",[]],"67204488":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67204506":["Przewodz\u0105cy rozgrywkom \u015Al\u0105sk Wroc\u0142aw nie mia\u0142 ostatnio najlepszej passy. W czterech kolejkach wygra\u0142 zaledwie jedno spotkanie. Z kolei czwarci w tabeli koszykarze z Sopotu spisuj\u0105 si\u0119 bardzo dobrze. Pi\u0119\u0107 ostatnich wyst\u0119p\u00F3w zako\u0144czyli z bilansem czterech triumf\u00F3w i jednej pora\u017Cki. Przegrali ze Stal\u0105 Ostr\u00F3w Wielkopolski po dogrywce. Te wyniki pokazuj\u0105, \u017Ce King ma du\u017Ce spore szanse na zrewan\u017Cowanie si\u0119 wroc\u0142awianom za wysok\u0105 pora\u017Ck\u0119 z pierwszej rundy 78:103.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065606.jpg","",[]],"67204507":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143171.jpg","",[]],"67204511":["Sebastian Szyma\u0144ski robi furor\u0119 w Holandii. Bez niego Feyenoord nie bi\u0142by si\u0119 o tytu\u0142 mistrza. W klasyku Eredivisie by\u0142y pi\u0142karz warszawskiej Legii i jego koledzy spr\u00F3buj\u0105 odegra\u0107 si\u0119 na PSV za pora\u017Ck\u0119 3:4 w meczu rundy jesiennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217357.jpg","",[]],"67204512":["Trwa koszmar FC Groningen, kt\u00F3re przegra\u0142o siedem ostatnich spotka\u0144 w lidze i nieuchronnie zmierza ku ni\u017Cszej klasie rozgrywkowej. Kibice ze stadionu Euroborg rozpaczliwie licz\u0105 na prze\u0142amanie swojej dru\u017Cyny. Pokonanie FC Twente b\u0119dzie jednak niezwykle trudne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161069.jpg","",[]],"67204514":["Najciekawsze fragmenty mecz\u00F3w pi\u0142karskich, kt\u00F3re zapad\u0142y w pami\u0119\u0107 kibicom na ca\u0142ym \u015Bwiecie i przesz\u0142y do historii futbolu. Fani przypomn\u0105 sobie pi\u0119kne akcje, niesamowite gole oraz fenomenalne interwencje bramkarzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835457.jpg","",[]],"67204515":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2157625.jpg","",[]],"67204516":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"67204489":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["N"]],"67204490":["W Legnicy odb\u0119dzie si\u0119 pierwsza gala nowo powsta\u0142ej federacji kickboxingu - KFN. Dojdzie podczas niej do sze\u015Bciu walk mistrzostw Polski K-1 oraz pi\u0119ciu star\u0107 zawodowych. Kibice zobacz\u0105 m.in. pojedynki Mohammada El-Mira z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Piotra Tomalskiego z Danielem Majk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",["N"]],"67204491":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835486.jpg","",[]],"67204492":["\u0141ukasz Sudolski powraca na ring po pierwszej pora\u017Cce w karierze. Na gali Dana White's Contender Series pokona\u0142 go Ihor Potieria. 28-latek b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 powetowa\u0107 to niepowodzenie w walce wieczoru z Micha\u0142em Pasternakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"67204493":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"67204494":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2013211.jpg","",[]],"67204495":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",[]],"67204496":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"67204497":["Niepokonany dot\u0105d na zawodowym ringu Nick Ball staje do drugiej w karierze obrony pasa WBC Silver w wadze pi\u00F3rkowej. W lipcu tego roku Brytyjczyk utrzyma\u0142 tytu\u0142 mistrza, pokonuj\u0105c Nathanaela Kakolol\u0119. Podczas gali w Londynie o jego zdetronizowanie postara si\u0119 Jesus Ramirez Rubio z Meksyku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218033.jpg","",[]],"67204498":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"67204499":["Relacja z gali zorganizowanej przez najwi\u0119ksz\u0105 w Polsce federacj\u0119 zajmuj\u0105c\u0105 si\u0119 promowaniem mieszanych sztuk walki. Pierwsze zawody pod szyldem KSW odby\u0142y si\u0119 27 lutego 2004 roku w warszawskim hotelu Marriott.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",[]],"67204500":["Starcie wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, Joe Joyce, z by\u0142ym czempionem wagi ci\u0119\u017Ckiej Josephem Parkerem stanowi g\u0142\u00F3wny punkt programu gali w Manchesterze. Zwyci\u0119zca tego pojedynku zostanie pretendentem do tytu\u0142u mistrza WBO i wkr\u00F3tce zmierzy si\u0119 z Aleksandrem Usykiem lub Anthonym Joshu\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67204501":["Wydarzeniem wieczoru podczas gali w Koninie b\u0119dzie pojedynek Amina Ayouba z Ahmedem Amirem. Triumfator tego starcia zdob\u0119dzie tytu\u0142 mistrza \u015Bwiata Brave Combat Federation w wadze lekkiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["AD"]],"67204502":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",[]],"67204503":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176386.jpg","",["N"]],"67204504":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217355.jpg","",["N"]],"67204505":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217373.jpg","",["N"]],"67204417":["Najlepsze fragmenty z magazynu \"Mamma mia!\", kt\u00F3rych prowadz\u0105cy zajmuj\u0105 si\u0119 poradnictwem w zakresie spraw domowych i relacji rodzinnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170299.jpg","",[]],"67204418":["Teatr
Jest bardzo brzydka pogoda. Wci\u0105\u017C pada ulewny deszcz. Wszyscy mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki nudz\u0105 si\u0119. Nie maj\u0105 pomys\u0142u, co mo\u017Cna robi\u0107 w tak\u0105 pogod\u0119. Wskutek braku zaj\u0119cia staj\u0105 si\u0119 dra\u017Cliwi i niemili, wi\u0119c co chwila wybuchaj\u0105 k\u0142\u00F3tnie i swary. W ko\u0144cu Maja wpada na wspania\u0142y pomys\u0142, \u017Ceby napisa\u0107 scenariusz przedstawienia, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie je wystawi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204419":["Zawody w lataniu
Mieszka\u0144cy \u0142\u0105ki postanowili zorganizowa\u0107 wielkie zawody sportowe. Niestety, ci\u0105gle kto\u015B im przeszkadza w realizacji tego pomys\u0142u. Rezolutna Maja z pomoc\u0105 Gucia postanawia wyja\u015Bni\u0107 t\u0119 zagadkow\u0105 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204420":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"67204421":["Ko\u015Bcielny savoir-vivre
Weronika Kostrzewa i o. Micha\u0142 Legan OSPPE rozmawiaj\u0105 o tym, jak nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w r\u00F3\u017Cnych sytuacjach w ko\u015Bciele i w kontaktach z osobami duchownymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"67204422":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175508.jpg","",[]],"67204423":["Oty\u0142o\u015B\u0107","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175494.jpg","",[]],"67204424":["Re\u017C.: Timothy Reckart.
Bo jest ma\u0142ym osio\u0142kiem, kt\u00F3ry codziennie pracuje przy mieleniu zbo\u017Ca w wiejskim m\u0142ynie. Jego najwi\u0119kszym marzeniem jest wyrwanie si\u0119 z ma\u0142ej obory. Du\u017Co starszy kolega Bo sugeruje mu, \u017Ce ju\u017C czas pogodzi\u0107 si\u0119 z codzienno\u015Bci\u0105. Zdeterminowany do walki o lepsze \u017Cycie osio\u0142ek postanawia jednak si\u0119 nie poddawa\u0107 i ucieka. Na swojej drodze spotyka m.in. sympatyczn\u0105, ale upart\u0105 owieczk\u0119 Ruth, kt\u00F3ra od\u0142\u0105czy\u0142a si\u0119 od swojej trzody. Razem z nowymi przyjaci\u00F3\u0142mi Bo pod\u0105\u017Ca za gwiazd\u0105. Wkr\u00F3tce poznaj\u0105 dobrodusznych m\u0142odych ludzi, Maryj\u0119 i J\u00F3zefa. Piosenka z filmu w wykonaniu Mariah Carey by\u0142a nominowana do Z\u0142otych Glob\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2032660.jpg","",["N"]],"67204425":["Sprawa dla dedektywa
Karol jest bardzo wzburzony. Opowiada \u017Conie, \u017Ce zauwa\u017Cy\u0142 w tramwaju Dank\u0119 ca\u0142uj\u0105c\u0105 si\u0119 z jakim\u015B nieznajomym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Przez to omal nie spowodowa\u0142 wypadku. Alina nie wierzy w opowie\u015Bci na temat swojej przyjaci\u00F3\u0142ki, tym bardziej, \u017Ce poprzedniego dnia hucznie obchodzi\u0142a rocznic\u0119 \u015Blubu. Wszystko wydaje si\u0119 jednak przemawia\u0107 na niekorzy\u015B\u0107 Danusi. W tej sytuacji Karol postanawia wr\u0119czy\u0107 przyjacielowi anonim. Nast\u0119pnie z Tadziem zatrudniaj\u0105 prywatnego detektywa, kt\u00F3ry ma wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67204426":["Autorzy filmu staraj\u0105 si\u0119 przybli\u017Cy\u0107 i uzasadni\u0107 geniusz Leonarda Da Vinci. Dzi\u0119ki temu umo\u017Cliwiaj\u0105 widzom zobaczenie \u015Bwiata przez pryzmat jego wyobra\u017Ce\u0144 i pomys\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205202.jpg","",[]],"67204427":["Autorzy filmu staraj\u0105 si\u0119 przybli\u017Cy\u0107 i uzasadni\u0107 geniusz Leonarda Da Vinci. Dzi\u0119ki temu umo\u017Cliwiaj\u0105 widzom zobaczenie \u015Bwiata przez pryzmat jego wyobra\u017Ce\u0144 i pomys\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205202.jpg","",[]],"67204428":["Piskl\u0119
Maja postanawia zaopiekowa\u0107 si\u0119 piskl\u0119ciem, kt\u00F3re znalaz\u0142a na \u0142\u0105ce. Male\u0144stwo czasem sprawia jej du\u017Co k\u0142opot\u00F3w, lecz mimo to dzielna pszcz\u00F3\u0142ka \u015Bwietnie sobie z nim radzi. Kiedy ptaszek troch\u0119 podrasta, Maja uczy go fruwa\u0107 i wreszcie jej wychowanek mo\u017Ce odlecie\u0107 do swoich pobratymc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204429":["Maja gigant
Maja niespodziewanie staje si\u0119 bardzo du\u017Ca. Odk\u0105d uros\u0142a, nikogo i niczego si\u0119 nie boi. Dzielna pszcz\u00F3\u0142ka broni swojego przyjaciela Gucia przed szerszeniami, kt\u00F3re go zaatakowa\u0142y. Czy to, \u017Ce wyruszy\u0142a mu na pomoc, by\u0142o jaw\u0105, czy snem?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204430":["\u017Baba, ryba i ptak
Maj\u0119 i Gucia zaczyna prze\u015Bladowa\u0107 pewien wr\u00F3bel. Uciekaj\u0105c, obie pszcz\u00F3\u0142ki wpadaj\u0105 do wody. Omal nie zostaj\u0105 zjedzone przez ryb\u0119 i \u017Cab\u0119. Na szcz\u0119\u015Bcie, w ostatniej chwili przychodzi ratunek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204431":["Re\u017C.: Kriv Stenders.
Historia bezpa\u0144skiego psa, kt\u00F3ry trafia do robotniczej miejscowo\u015Bci Dampier. Zwierz\u0119 zjednuje sobie sympati\u0119 za\u0142ogi. Mieszka\u0144cy nadaj\u0105 mu imi\u0119 Red Dog. Pochodzi ono od charakterystycznego koloru tamtejszej ziemi. Pies jest dobrem wsp\u00F3lnym, nie nale\u017Cy do nikogo. Gdy do miasteczka przyje\u017Cd\u017Ca John (Josh Lucas), m\u0119\u017Cczyzna zostaje zaakceptowany przez zwierz\u0119 i wkr\u00F3tce mianowany jego w\u0142a\u015Bcicielem. Film oparto na prawdziwych wydarzeniach, kt\u00F3re do dzi\u015B stanowi\u0105 australijsk\u0105 legend\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088461.jpg","",["N"]],"67204432":["Ciocia Jadzia
Do Krawczyk\u00F3w przyje\u017Cd\u017Ca w odwiedziny krewna Aliny, ciocia Jadzia. Wprowadza to sporo komplikacji w \u017Cyciu gospodarzy. W ko\u0144cu Karol postanawia pozby\u0107 si\u0119 go\u015Bcia. Najlepszym sposobem wydaje mu si\u0119 wyswatanie samotnej krewnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"67204433":["Prow.: Maciej Dowbor, Piotr G\u0105sowski.
Jedenasta edycja show, w kt\u00F3rym osoby z pierwszych stron gazet przeistaczaj\u0105 si\u0119 w najwi\u0119ksze ikony polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Uczestnicy nie tylko musz\u0105 perfekcyjnie za\u015Bpiewa\u0107 piosenk\u0119, lecz tak\u017Ce mo\u017Cliwie jak najbardziej upodobni\u0107 si\u0119 do artysty wykonuj\u0105cego orygina\u0142. O Z\u0142ot\u0105 Twarz i 100 tysi\u0119cy z\u0142otych na dowolny cel charytatywny walczy o\u015Bmiu uczestnik\u00F3w: El\u017Cbieta Romanowska, Stanis\u0142aw Karpiel-Bu\u0142ecka, Antek Smykiewicz, Kazimierz Mazur, Iga Krefft, Kamil Pawelski (Ekskluzywny Menel), Katarzyna D\u0105browska i Marta Wiejak. W jury zasiadaj\u0105: Katarzyna Skrzynecka, Pawe\u0142 Kr\u00F3likowski, Ma\u0142gorzata Walewska oraz Kacper Kuszewski. Program prowadz\u0105 Piotr G\u0105sowski i Maciej Dowbor.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214460.jpg","",["N"]],"67204434":["Opowie\u015B\u0107 o niesamowitej ucieczce z obozu. Czterej wi\u0119\u017Aniowie wykradli esesma\u0144skie auto i przebrali si\u0119 w mundury \u017Co\u0142nierzy niemieckich. Zaryzykowali wszystko, poniewa\u017C chcieli odzyska\u0107 upragnion\u0105 wolno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",[]],"67204435":["W tym odcinku historia rampy z obozu. Specjali\u015Bci z Muzeum Auschwitz-Birkenau badaj\u0105 nowo odkryte dokumenty na jej temat. Widzowie zobacz\u0105 tak\u017Ce Album Lili Jacob, kt\u00F3ra odnalaz\u0142a ten cenny przedmiot tu\u017C po opuszczeniu obozu. Na zdj\u0119ciach s\u0105 ludzie, kt\u00F3rzy w nim przebywali. W\u0142a\u015Bcicielka znaleziska rozpozna\u0142a na nich siebie oraz swoich bliskich. Autorzy opowiedz\u0105, jak mog\u0142o doj\u015B\u0107 do ich powstania. Ogl\u0105daj\u0105cy poznaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C histori\u0119 pary, kt\u00F3ra wzi\u0119\u0142a \u015Blub w Auschwitz. To jedyny taki znany przypadek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170207.jpg","",["AD"]],"67204436":["Ekipa programu spieszy na pomoc pani El\u017Cbiecie. Kobieta samotnie wychowuje dwunastoletniego wnuka Eryka, kt\u00F3rego matka, a jej c\u00F3rka, zmar\u0142a kilka lat wcze\u015Bniej. Pani El\u017Cbieta zrobi\u0142a wszystko, co w jej mocy, by stworzy\u0107 ch\u0142opcu ciep\u0142y, rodzinny dom. Z pomoc\u0105 \u017Cyczliwych os\u00F3b uda\u0142o si\u0119 uzyska\u0107 mieszkanie s\u0142u\u017Cbowe. Dzi\u015B jednak pani El\u017Cbieta jest ju\u017C na emeryturze i musi opu\u015Bci\u0107 lokum. W jej w\u0142asnym domu nie ma jednak warunk\u00F3w odpowiednich do wychowania dziecka. Brakuje bie\u017C\u0105cej wody, \u0142azienki i toalety. Instalacja elektryczna jest stara i grozi po\u017Carem. Dom nie jest ocieplany i brakuje w nim ogrzewania. Babcia boi si\u0119, \u017Ce z powodu nieodpowiednich warunk\u00F3w wnuk trafi do sieroci\u0144ca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037304.jpg","",["JM"]],"67204437":["Ewa Wachowicz przygotuje dania odpowiednie na uroczysty obiad z okazji listopadowego \u015Bwi\u0119ta narodowego. Zup\u0105 b\u0119dzie barszcz czerwony z w\u0119dzonych \u017Ceberek wieprzowych, z kawa\u0142kami mi\u0119sa, jajkiem poszetowym i kleksem \u015Bmietany. Nast\u0119pnie przyjdzie czas na pieczon\u0105 g\u0119si\u0105 pier\u015B z sosem czere\u015Bniowym i sur\u00F3wk\u0105 z czerwonej kapusty. Na s\u0142odko ciasto malinowo-brzoskwiniowe z bez\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"67204438":["Ewa Wachowicz odwiedza niewielk\u0105 rodzinn\u0105 winnic\u0119. Tam przygotowuje potrawy z udzia\u0142em winogron i wina. Na przystawk\u0119 poda grillowany camembert, a w ramach dania g\u0142\u00F3wnego zaserwuje kurczaka duszonego w czerwonym winie. Na deser natomiast poda jab\u0142ecznik z budyniem gotowanym na bia\u0142ym winie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"67204439":["Renata \u015Aliwi\u0144ska uprawia lekkoatletyk\u0119. Marcin Grabi\u0144ski nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez biegania. Uko\u0144czy\u0142 ju\u017C w \u017Cyciu wiele maraton\u00F3w, dzi\u0119ki czemu uda\u0142o mu si\u0119 spe\u0142ni\u0107 marzenie i reprezentowa\u0107 kraj w tej dyscyplinie. Wielu ludzi mog\u0142oby si\u0119 od niego uczy\u0107 determinacji i czerpania z \u017Cycia pe\u0142nymi gar\u015Bciami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"67204440":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"67204441":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67204442":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67204443":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"67204444":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"67204015":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67204016":["Porwanie
Dora pr\u00F3buje pocieszy\u0107 Ba\u015Bk\u0119 po ostatniej rozmowie z narzeczonym. Marek dostaje informacj\u0119 o uprowadzeniu 4-letniej Julki Branickiej. Dora zbiera informacje o rodzinie i porwaniach dzieci w Polsce. Z kolei Adam i Ba\u015Bka jad\u0105 do przedszkola, gdzie ucz\u0119szcza\u0142a dziewczynka. Dyrektorka plac\u00F3wki jednak odmawia wsp\u00F3\u0142pracy. Marek rozmawia z matk\u0105 Julki. Przed kilkoma miesi\u0105cami Klara rozwiod\u0142a si\u0119 z agresywnym m\u0119\u017Cem. S\u0105d pozbawi\u0142 go praw rodzicielskich. M\u0119\u017Cczyzna ma jednak mocne alibi. Tymczasem Adam trafia na trop pedofila, kt\u00F3ry niedawno wyszed\u0142 z wi\u0119zienia. Wkr\u00F3tce na jaw wychodz\u0105 nowe fakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"67204017":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67204018":["Malowanie pod\u0142ogi
Podczas sprz\u0105tania Pat i Mat niechc\u0105cy zarysowuj\u0105 szaf\u0119. Na pocz\u0105tek pr\u00F3buj\u0105 to zamalowa\u0107, ale farba okazuje si\u0119 z\u0142ego koloru. Co gorsza, kilka kropel upada na pod\u0142og\u0119. Kiedy nie udaje si\u0119 zmy\u0107 farby, przyjaciele postanawiaj\u0105 zamalowa\u0107 ca\u0142\u0105 posadzk\u0119. U\u0142atwi\u0107 ma im to specjalne urz\u0105dzenie zrobione z czajnika. Nagle u\u015Bwiadamiaj\u0105 sobie, \u017Ce Pat utkn\u0105\u0142 w k\u0105cie. Pr\u00F3buj\u0105c ochroni\u0107 \u015Bwie\u017Co pomalowan\u0105 pod\u0142og\u0119, Mat wycina kawa\u0142ki dywanu i uk\u0142ada je przed Patem, \u017Ceby umo\u017Cliwi\u0107 mu bezpieczne wyj\u015Bcie. Nie wie jeszcze, \u017Ce wsz\u0119dzie zostawia za sob\u0105 pi\u0119kne, czerwone \u015Blady but\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67204019":["K\u00F3\u0142eczka
Przyjaciele znajduj\u0105 w skrzynkach pocztowych ulotki reklamuj\u0105ce \"system k\u00F3\u0142kowy\" - wszystko na k\u00F3\u0142kach. Stopniowo wyposa\u017Caj\u0105 kolejne meble w malutkie k\u00F3\u0142ka, zaopatruj\u0105 si\u0119 te\u017C w pilot do zdalnego sterowania. Niestety, sprz\u0119ty wkr\u00F3tce wymykaj\u0105 si\u0119 spod kontroli, a dom pogr\u0105\u017Ca si\u0119 w chaosie. Poza tym ma\u0142o wytrzyma\u0142e k\u00F3\u0142eczka zaczynaj\u0105 si\u0119 psu\u0107. Ostatecznie koledzy dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce wszystko to nie by\u0142 wcale dobry pomys\u0142, i kupuj\u0105 sobie rolki. Ko\u0144cz\u0105 ten pe\u0142en wra\u017Ce\u0144 dzie\u0144 skomplikowanym ta\u0144cem synchronicznym na wrotkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67204020":["Psia buda
Mat obchodzi urodziny i z tej okazji Pat ma dla niego prezent - podobizn\u0119 psa. To bardzo udany podarek, ale od rze\u017Aby czy plakatu jeszcze lepszy by\u0142by prawdziwy pies. Czas rozpocz\u0105\u0107 wielkie przygotowania. Zanim wezm\u0105 si\u0119 za budowanie budy, przyjaciele szukaj\u0105 inspiracji. Konstrukcja musi by\u0107 dostatecznie du\u017Ca, \u017Ceby pomie\u015Bci\u0107 w sobie bernardyna. Obaj koledzy maj\u0105 nadziej\u0119 stworzy\u0107 prawdziwe arcydzie\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67204021":["Puzzle
Uwielbiane przez kolejne pokolenia perypetie dw\u00F3ch domoros\u0142ych majsterkowicz\u00F3w, kt\u00F3rych pomys\u0142y nie zawsze znajduj\u0105 zastosowanie w rzeczywisto\u015Bci. Niezra\u017Ceni pora\u017Ck\u0105 przyjaciele potrafi\u0105 jednak znale\u017A\u0107 wyj\u015Bcie z ka\u017Cdej sytuacji. Tym razem Pat i Mat pr\u00F3buj\u0105 u\u0142o\u017Cy\u0107 puzzle ze swoj\u0105 w\u0142asn\u0105 podobizn\u0105. Rzecz jasna, si\u0119gaj\u0105 po niebanalne metody. Niezale\u017Cnie od dokonanych przy okazji zniszcze\u0144 obaj s\u0105 bardzo zadowoleni z efektu swojej ci\u0119\u017Ckiej pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170221.jpg","",[]],"67204022":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak\u0105 budowl\u0119 wojska alianckie uzna\u0142y za wyj\u0105tkowo niebezpieczn\u0105, bombarduj\u0105c j\u0105 dziewi\u0119\u0107 razy. Ponadto w okolicach Polic znajduj\u0105 si\u0119 ruiny wa\u017Cnego obiektu niemieckiej machiny wojennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220699.jpg","",[]],"67204023":["Jamie i Adam nie uznaj\u0105 pora\u017Cki. Postanawiaj\u0105 ponownie sprawdzi\u0107, czy szybsze jest dryfowanie, czy jazda po b\u0142ocie. Nast\u0119pnie odwa\u017Cny duet powr\u00F3ci do swojego ulubionego eksperymentu, w kt\u00F3rym przekona si\u0119, czym jest kuloodporno\u015B\u0107. Ponadto panowie zamierzaj\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119, czy zapalniczka umieszczona w akwarium mo\u017Ce zatrzyma\u0107 kul\u0119. Na ko\u0144cu prowadz\u0105cy zbadaj\u0105, czy mo\u017Cna prze\u017Cy\u0107 dwie eksplozje, znajduj\u0105c si\u0119 dok\u0142adnie pomi\u0119dzy miejscami wybuch\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189991.jpg","",[]],"67204024":["Nadchodzi wyj\u0105tkowo ostra zima. Guy Couture przemierzy prawie dwie\u015Bcie kilometr\u00F3w, aby sprawdzi\u0107 swoj\u0105 pu\u0142apk\u0119. Natomiast Cor Guimond opuszcza dom, wiedz\u0105c, \u017Ce w tym roku musi zdoby\u0107 jedzenie nie tylko dla siebie, ale r\u00F3wnie\u017C dla swojej \u017Cony i dziecka. Megan Melanson i jej m\u0105\u017C Brian po raz pierwszy wybior\u0105 si\u0119 do obozu w odleg\u0142ym buszu z dwuletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 Tasin. Kobieta jest zdeterminowana, aby udowodni\u0107, \u017Ce jej rodzina mo\u017Ce utrzyma\u0107 si\u0119 z pu\u0142apki. Do firmy Mike'a Willarda do\u0142\u0105cza Dave Bruss. W\u0142a\u015Bciciel liczy, \u017Ce nowy pracownik przeprowadzi go przez niebezpieczny lodowiec, gdzie zdob\u0119d\u0105 kolejne futra, kt\u00F3re ocal\u0105 jego biznes.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2238470.jpg","",[]],"67204025":["Najwspanialsze trasy kolejowe Europy
Podr\u00F3\u017Cowanie poci\u0105gami jest jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej ekologicznych i ekonomicznych sposob\u00F3w przemieszczania si\u0119 do innych miast czy kraj\u00F3w. Mi\u0119dzynarodowe po\u0142\u0105czenia kolejowe co roku pozwalaj\u0105 prawie miliardowi pasa\u017Cer\u00F3w dosta\u0107 si\u0119 do najpi\u0119kniejszych zak\u0105tk\u00F3w Europy. Tw\u00F3rcy serii b\u0119d\u0105cej praktycznym poradnikiem dla podr\u00F3\u017Cnik\u00F3w opowiedz\u0105 o uwielbianych przez turyst\u00F3w regionach kontynentu, ciekawych pomys\u0142ach na zwiedzanie ich, a tak\u017Ce modnych i tradycyjnych restauracjach. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C tajemnice poci\u0105g\u00F3w, kt\u00F3re cz\u0119sto okazuj\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie egzotyczne, jak i cel, do kt\u00F3rego nas zabieraj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268772.jpg","",[]],"67204026":["Fiat","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2198135.jpg","",[]],"67204027":["Pracownicy lombardu maj\u0105 do czynienia z podr\u0119cznikiem dla dzieci jeszcze z okresu konfederacji. Tymczasem Rick decyduje si\u0119 na zakup porsche. Jego wsp\u00F3\u0142pracownicy my\u015Bl\u0105, \u017Ce przechodzi kryzys wieku \u015Bredniego. Corey i Chumlee przyjrz\u0105 si\u0119 te\u017C zestawowi oryginalnych lalek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67204028":["Do lombardu w Las Vegas trafiaj\u0105 unikatowe bilety na film \"Noc po ci\u0119\u017Ckim dniu\", kt\u00F3ry w polskich kinach w 1965 roku by\u0142 wy\u015Bwietlany pod tytu\u0142em \"The Beatles\". Przedstawia on 36 godzin z \u017Cycia cz\u0142onk\u00F3w s\u0142ynnej grupy muzycznej. Nast\u0119pnie Corey ogl\u0105da medal z po\u0142owy XIX wieku, nadany przez prezydenta Millarda Fillmore'a jednemu z india\u0144skich wodz\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej dochodzi do konfliktu o ustawienia termostatu. Przekonamy si\u0119, jak gor\u0105ca b\u0119dzie temperatura sporu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67204029":["W\u015Br\u00F3d przedmiot\u00F3w, kt\u00F3re w dzisiejszym odcinku trafiaj\u0105 do sklepu, jest dziewi\u0119tnastowieczny karabin. Przekonamy si\u0119, czy Rick zdecyduje si\u0119 na zakup zabytkowej broni. Nast\u0119pnie Corey ma okazj\u0119 poczu\u0107 si\u0119 niemal jak w Parku Jurajskim - ogl\u0105da bowiem dwa jaja... dinozaura. P\u00F3\u017Aniej Chumlee organizuje wyprzeda\u017C gara\u017Cow\u0105. Rick chce naby\u0107 stare laleczki przedstawiaj\u0105ce zawodniczki wrestlingu. Zobaczymy, kto oka\u017Ce si\u0119 lepszym negocjatorem - Chumlee czy jego szef.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67204030":["W dzisiejszym odcinku do lombardu w Las Vegas trafia para but\u00F3w sportowych, kt\u00F3re mia\u0142y nale\u017Ce\u0107 do koszykarskiej legendy - Juliusa Ervinga znanego pod pseudonimem Dr. J. Sprzedaj\u0105cy obuwie twierdzi, \u017Ce s\u0142ynny zawodnik mia\u0142 je na sobie podczas jednego z mecz\u00F3w. Nast\u0119pnie bohaterowie programu maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 rzadk\u0105 monet\u0119 pi\u0119ciodolarow\u0105 z czas\u00F3w wojny secesyjnej. P\u00F3\u017Aniej Rick postanawia zaradzi\u0107 co\u015B na to, \u017Ce wszyscy po\u017Cyczaj\u0105 drobne z jego s\u0142oika z bilonem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2185773.jpg","",[]],"67204031":["Kryptonim szef
W\u0142a\u015Bciciele, dyrektorzy i mened\u017Cerowie wielkich korporacji zatrudniaj\u0105 si\u0119 incognito na najni\u017Cszych stanowiskach w swoich przedsi\u0119biorstwach. Dzi\u0119ki temu mog\u0105 oni z zupe\u0142nie innej perspektywy oceni\u0107 funkcjonowanie swojej firmy, jej atuty oraz s\u0142abo\u015Bci, a tak\u017Ce pozna\u0107 panuj\u0105ce w\u015Br\u00F3d pracownik\u00F3w nastroje. Co tydzie\u0144 inny szef zamieni sw\u00F3j luksusowy styl \u017Cycia na codzienno\u015B\u0107 swoich podw\u0142adnych, \u017Ceby odkry\u0107, co mo\u017Ce zrobi\u0107, aby biznes sta\u0142 si\u0119 jeszcze lepszy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170305.jpg","",[]],"67204032":["John, dzi\u0119ki najnowszym dowodom wskazuj\u0105cym na mo\u017Cliw\u0105 lokalizacj\u0119 skarbca pod wodospadem, jest zdeterminowany, aby dosta\u0107 si\u0119 do \u015Brodka. Na drodze jednak staje mu matka natura. Tymczasem w tunelu odnaleziony zostaje n\u00F3\u017C, kt\u00F3ry kto\u015B wcze\u015Bniej tam zostawi\u0142. Wskaz\u00F3wka odkryta w kraterze znanym jako Breach 6 sk\u0142ania zesp\u00F3\u0142 do dzia\u0142ania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170214.jpg","",[]],"67204033":["Porzucone konstrukcje
Na \u015Bwiecie znajduje si\u0119 wiele niezwyk\u0142ych in\u017Cynieryjnych projekt\u00F3w, kt\u00F3re stworzono, aby u\u0142atwi\u0107 ludziom ich dotychczasowe \u017Cycie. Niekt\u00F3re z nich za spraw\u0105 spor\u00F3w politycznych czy problem\u00F3w finansowych zosta\u0142y ostatecznie porzucone. Tw\u00F3rcy serii prezentuj\u0105 historie tych konstrukcji oraz ludzi, kt\u00F3rzy je stworzyli b\u0105d\u017A byli zaanga\u017Cowani w ich realizacj\u0119. Za ka\u017Cd\u0105 z konstrukcji kryj\u0105 si\u0119 bowiem pasjonuj\u0105ce i wyj\u0105tkowe dzieje. Widzowie poznaj\u0105 najbardziej spektakularne przyk\u0142ady opuszczonych budowli z ca\u0142ego \u015Bwiata i nie tylko. Dowiedz\u0105 si\u0119 te\u017C, jak i dlaczego zosta\u0142y one zbudowane, co doprowadzi\u0142o do ich upadku, a tak\u017Ce ile pieni\u0119dzy, materia\u0142\u00F3w i wysi\u0142ku w\u0142o\u017Cono w realizacj\u0119 najbardziej zjawiskowych projekt\u00F3w. W pierwszej serii programu zaprezentowane zostan\u0105 m.in. cmentarzyska okr\u0119t\u00F3w, monumentalne mosty czy wymar\u0142e obszary miejskie w Prypeci w Ukrainie i na japo\u0144skiej wyspie Hashima.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2260125.jpg","",[]],"67204034":["Na polu kukurydzy Andrzej, Gienek i Jastrz\u0105b orientuj\u0105 si\u0119, \u017Ce cz\u0119\u015B\u0107 kolb wyjad\u0142y dziki. Rolnicy postanawiaj\u0105 wyp\u0142oszy\u0107 szkodniki za pomoc\u0105 petard. Kacperek i Ninusia pomagaj\u0105 im wybra\u0107 sztuczne ognie i pochodnie. Nast\u0119pnie odpalaj\u0105 petardy przy polu kukurydzy. W Bronowie Agnieszka i Jarek znale\u017Ali spos\u00F3b na uporanie si\u0119 z du\u017C\u0105 ilo\u015Bci\u0105 obornika. Zainwestowali w nowy rozrzutnik. Obornik jest przeznaczany na u\u017Cy\u017Anianie p\u00F3l. W Kundziczach Maciek i jego pomocnik jedzie na wycink\u0119 drzew. Potem panowie rozpalaj\u0105 ogie\u0144. Na koniec Maciek karmi zebranym s\u0142onecznikiem Wandala, swojego byka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"67204035":["W Plutyczach Andrzej, Gienek i Jastrz\u0105b wraz z Marcinem i Arturem z Moniek musz\u0105 usun\u0105\u0107 drzewo z pola. Przeszkadza ono w pracach na polu. Panowie spieraj\u0105 si\u0119, jak nale\u017Cy to zrobi\u0107. Drzewo stawia op\u00F3r i rolnicy potrzebuj\u0105 ci\u0105gnika. Gdy praca jest zako\u0144czona, odje\u017Cd\u017Caj\u0105 do domu. Emilka z Laszek w towarzystwie babci wygania g\u0119si na dw\u00F3r. Laurka si\u0119 ich boi. Rolniczka i Karol nadzoruj\u0105 krycie k\u00F3z. Musz\u0105 te\u017C przetransportowa\u0107 siano na pastwisko, by dokarmi\u0107 zwierz\u0119ta. W Bronowie Agnieszka i Jarek postanowili zainwestowa\u0107 w wiercenie uj\u0119cie wody, co jest konieczne dla pojenia inwentarza. Rolnicy obserwuj\u0105 przebieg pracy. Na czyst\u0105 wod\u0105 b\u0119dzie trzeba poczeka\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"67204036":["Rolnicy. Podlasie
W pi\u0105tym sezonie programu dokumentali\u015Bci powracaj\u0105 na Podlasie, aby sprawdzi\u0107, jak wiedzie si\u0119 znanym wszystkim widzom bohaterom serii, m.in.: Emilce i Karolowi z Laszek, Tomkowi z Pokaniewa, rodzinie Bogdana mieszkaj\u0105cego w Borowskich Ciborach czy Gieniowi z Plutycz i jego bliskim. W ich \u017Cyciu teraz wiele si\u0119 dzieje. Szykuj\u0105 si\u0119 powa\u017Cne zmiany. Ich gospodarstwa si\u0119 rozwijaj\u0105, pojawiaj\u0105 si\u0119 nowe zwierz\u0119ta. Rolnicy snuj\u0105 coraz \u015Bmielsze plany dotycz\u0105ce ich pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258293.jpg","",[]],"67204037":["Cz\u0142owiek do zada\u0144 specjalnych
Pewnego letniego dnia Magda, znana na ROD Katarzynka jako z\u0142ota r\u0105czka, odwiedza w\u0142a\u015Bcicielki ogr\u00F3dk\u00F3w, aby pom\u00F3c im w pracy. Odwiedza Sylwi\u0119 i Stasi\u0119. Kiedy po sko\u0144czonej pracy Magda odpoczywa z drug\u0105 z pa\u0144 w przeno\u015Bnym basenie, wizyt\u0119 sk\u0142ada im Piotr. Tymczasem Marek montuje monitoring na dzia\u0142ce s\u0105siadki na jej pro\u015Bb\u0119. Kobieta obawia si\u0119 o swoje bezpiecze\u0144stwo po wtargni\u0119ciu na dzia\u0142ki intruza. Prezes przypomina Markowi o zasadach panuj\u0105cych na ROD. W \u015Awinouj\u015Bciu na dzia\u0142kach trwa kontrola sieci elektrycznej. Pan Tadeusz ma za zadanie zamontowa\u0107 w wyznaczonych ogr\u00F3dkach liczniki pr\u0105du. Napotyka pewne przeszkody. Musi te\u017C odwiedzi\u0107 jednego z d\u0142u\u017Cnik\u00F3w, zalegaj\u0105cych z op\u0142at\u0105 za energi\u0119. Dzia\u0142kowicz zapewnia, \u017Ce ui\u015Bci nale\u017Cno\u015B\u0107. Pani Tamara daje wyk\u0142ad na temat zak\u0142adania grz\u0105dek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2178592.jpg","",[]],"67204038":["Tw\u00F3rcy dokumentu opowiadaj\u0105 o Grupie Wagnera, czyli prywatnej firmie wojskowej, kt\u00F3ra jest powi\u0105zana z rosyjskim wywiadem. Prezesem organizacji jest bliski W\u0142adimirowi Putinowi i obj\u0119ty licznymi mi\u0119dzynarodowymi sankcjami biznesmen Jewgienij Prigo\u017Cyn. Nale\u017C\u0105cy do tej grupy najemnicy maj\u0105 za zadanie rozszerza\u0107 strefy wp\u0142yw\u00F3w Federacji Rosyjskiej, zw\u0142aszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a tak\u017Ce prowadzi\u0107 kampanie dezinformacyjne i destabilizuj\u0105ce mocarstwa zachodnie. Wagnerowcy dokonuj\u0105 te\u017C zbrodni wojennych oraz zab\u00F3jstw na zlecenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268773.jpg","",[]],"67204039":["W lutym 1945 roku alianci s\u0105 o krok od zwyci\u0119stwa. \"Wielka Tr\u00F3jka\" po raz ostatni spotyka si\u0119 w Ja\u0142cie, aby zadecydowa\u0107 o tym, jak b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142 \u015Bwiat po zako\u0144czeniu wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2196264.jpg","",[]],"67204040":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"67204041":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1930611.jpg","",[]],"67204042":["Arka Bruce'a Beacha
Andrzej Meller pozna w Kanadzie w\u0142a\u015Bciciela niezwyk\u0142ej arki i konstruktora schronu przeciwatomowego. Prepersi z Zachodu wydaj\u0105 zdecydowanie wi\u0119cej pieni\u0119dzy na zapewnienie bezpiecze\u0144stwa sobie i najbli\u017Cszym. Ich obawy i stopie\u0144 przygotowania cz\u0119sto mog\u0105 wydawa\u0107 si\u0119 abstrakcyjne, a nawet przesadzone. Bohaterem odcinka b\u0119dzie 81-letni Bruce Beach - w\u0142a\u015Bciciel arki stworzonej z 42 szkolnych autobus\u00F3w, kt\u00F3ra w chwili zagro\u017Cenia stanie si\u0119 miejscem ewakuacji dla niego i 500 innych os\u00F3b. Andrzej Meller zostanie oprowadzony po posiad\u0142o\u015Bci staruszka. Odwiedzi te\u017C by\u0142ego \u017Co\u0142nierza Micheala \"Cookie\" Cooka. Zwiedzi zbudowany przez niego schron przeciwatomowy, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 tu\u017C przy domu prepersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"67204043":["Czego boj\u0105 si\u0119 kanadyjscy prepersi?
Andrzej Meller kontynuuje podr\u00F3\u017C po Kanadzie, podczas kt\u00F3rej odwiedza kolejnych bohater\u00F3w. Che Bodhi to jeden z najbardziej do\u015Bwiadczonych tutaj prepers\u00F3w, tw\u00F3rca Ontario Prepper Survival Network. Uprawia tzw. survival le\u015Bny, potrafi \u0142owi\u0107 zwierzyn\u0119 przy u\u017Cyciu prymitywnych metod, kt\u00F3re stworzyli i kultywowali lokalni Indianie. M\u0119\u017Cczyzna demonstruje r\u00F3\u017Cne metody tworzenia pu\u0142apek. Pokazuje, jakie \u015Brodki przedsi\u0119wzi\u0105\u0142, by przygotowa\u0107 si\u0119 na najgorsze. Z kolei Robert Studer zaprasza Andrzeja do swego campera ucieczkowego i wyja\u015Bnia zasady jego funkcjonowania. Opowiada te\u017C, na jakie zagro\u017Cenia jest przygotowany. Andrzej Meller bierze r\u00F3wnie\u017C udzia\u0142 w szkoleniu z zakresu obrony przed zombie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"67204044":["Ukryte skarby przycz\u00F3\u0142ku sandomierskiego
Dawid, Kiler i Cichy powracaj\u0105 w regiony Sandomiarza i namierzaj\u0105 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry by\u0142 \u015Bwiadkiem potyczki mi\u0119dzy Niemcami i Rosjanami i jest w stanie wskaza\u0107 jej lokalizacj\u0119. Kiler i Cichy skupiaj\u0105 si\u0119 na poszukiwaniach, a Dawid kontynuuje wywiad. Odwiedza kilku \u015Bwiadk\u00F3w i w ko\u0144cu trafia na trop radzieckiego czo\u0142gu. Razem z ekip\u0105 bada sad, w kt\u00F3rym wed\u0142ug doniesie\u0144 zniszczona zosta\u0142a maszyna. Po przeci\u0105gaj\u0105cych si\u0119 poszukiwaniach wykopuje g\u0105sienice i inne elementy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170148.jpg","",[]],"67204045":["Tw\u00F3rcy serii rejestruj\u0105 przygotowania TOPR-owc\u00F3w do akcji ratowniczych. Grupa spotyka si\u0119 nad Wodogrzmotami Mickiewicza, by przej\u015B\u0107 szkolenie. Jeden ze scenariuszy akcji zak\u0142ada ratowanie ludzi z trudno dost\u0119pnej rzeki. Ka\u017Cdy cz\u0142onek TOPR powinien by\u0107 na to przygotowany. Tymczasem Grzegorz Bryniarski i Staszek Dziado\u0144 udaj\u0105 si\u0119 do Doliny Pi\u0119ciu Staw\u00F3w, gdzie musz\u0105 przeprowadzi\u0107 rutynowe zadania. Dokonuj\u0105 tam pewnego odkrycia. Dwaj do\u015Bwiadczeni alpini\u015Bci, Rafa\u0142 i Bartek, wyruszaj\u0105 na wypraw\u0119 \u015Bladami pierwszych taternik\u00F3w. Planuj\u0105 zdoby\u0107 Zamar\u0142\u0105 Turni\u0119. Maria Kr\u00F3l w towarzystwie czterech kobiet, pracownic TPN i odkrywczy\u0144, prowadz\u0105 natomiast inwentaryzacj\u0119 jaski\u0144, wy\u0142\u0105czonych z dost\u0119pu dla turyst\u00F3w. Cho\u0107 czeka je trudne zadanie, dopisuj\u0105 im bardzo dobre humory.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170250.jpg","",[]],"67204046":["Ba\u0142tyckie trocie
Dwaj zapaleni w\u0119dkarze, Pawe\u0142 Mirecki i Tomasz Krysiak, udaj\u0105 si\u0119 na Gotlandi\u0119 - rejon po\u0142owu troci. By z\u0142owi\u0107 te ryby, b\u0119d\u0105 musieli znie\u015B\u0107 wiele niedogodno\u015Bci: kamieniste dno, lodowat\u0105 wod\u0119 i silne fale. Udany po\u0142\u00F3w zrekompensuje jednak ich wysi\u0142ek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"67204047":["Letnie pstr\u0105gi
Adam i Mariusz brodz\u0105 w bardzo p\u0142ytkiej wodzie podczas po\u0142owu pstr\u0105g\u00F3w, kt\u00F3re z powodu letniej suszy sta\u0142o si\u0119 prawdziwym wyzwaniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67204048":["Jezioro Sierakowo
Adam udaje si\u0119 nad znane z zimowej przygody jezioro, aby z\u0142owi\u0107 ryby karpiowate. Widzowie zobacz\u0105 nowe \u0142owisko, poznaj\u0105 nowe strategie polowania drapie\u017Cnik\u00F3w na swoje po\u017Cywienie. Pos\u0142uchaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C r\u00F3\u017Cnych ciekawostek z \u017Cycia zwierz\u0105t wodnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"67204049":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67204050":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67204051":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67204052":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67204053":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67204054":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"67204055":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"67204056":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"67204057":["W programie pojawi\u0105 si\u0119 utwory skierowane przede wszystkim do najm\u0142odszych widz\u00F3w. Odrobina muzyki uprzyjemni pobudk\u0119 ca\u0142ej rodziny i pomo\u017Ce w weso\u0142y spos\u00F3b rozpocz\u0105\u0107 ka\u017Cdy weekend.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170133.jpg","",[]],"67204058":["Szerszenie, cz\u0119\u015B\u0107 1
Maja zostaje uwi\u0119ziona przez szerszenie. Dzielna pszcz\u00F3\u0142ka planuje ucieczk\u0119. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce wcale nie jest \u0142atwo wydosta\u0107 si\u0119 z pu\u0142apki. Maj\u0119 czeka bardzo trudne zadanie. Kiedy pszcz\u00F3\u0142ka dowiaduje si\u0119 o planowanym przez szerszenie ataku na ul, jest przera\u017Cona. Musi natychmiast uprzedzi\u0107 inne pszczo\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204059":["Szerszenie, cz\u0119\u015B\u0107 2
Maja najszybciej, jak mo\u017Ce wraca do ula, \u017Ceby ostrzec pozosta\u0142e pszczo\u0142y przed planowanym atakiem szerszeni. Kr\u00F3lowa pszcz\u00F3\u0142 zarz\u0105dza przygotowania do obrony. Po zwyci\u0119stwie Maja decyduje si\u0119 zosta\u0107 w ulu, \u017Ceby uczy\u0107 ma\u0142e pszcz\u00F3\u0142ki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204060":["Wiosna, poszukiwanie Filipa
Maja s\u0142yszy opowie\u015B\u0107 o tym, jak Filip uratowa\u0142 ma\u0142e chrz\u0105szcze z po\u017Caru i sam przepad\u0142 bez \u015Bladu. Przej\u0119ta pszcz\u00F3\u0142ka razem z Guciem wyrusza na jego poszukiwania. Okazuje si\u0119, \u017Ce Aleksander Wielki znalaz\u0142 Filipa i zaopiekowa\u0142 si\u0119 nim podczas zimy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204061":["Biedronka Herman, zawody si\u0142aczy
Aleksander zaprasza nowo poznanych przyjaci\u00F3\u0142 na pyszn\u0105 zup\u0119 kukurydzian\u0105. Kiedy po obiedzie wszyscy wybieraj\u0105 si\u0119 na zbi\u00F3r kukurydzy, spotykaj\u0105 olbrzymi\u0105 biedronk\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce po zjedzeniu ogromnych warzyw Herman przybra\u0142 monstrualne rozmiary. Prawdopodobnie takie jedzenie mu zaszkodzi\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204062":["Letni koncert
Tekli udaje si\u0119 uwi\u0119zi\u0107 \u015Bliczn\u0105 Klotyld\u0119, jest bowiem zazdrosna o to, \u017Ce ta ma bardzo pi\u0119kny g\u0142os. Paj\u0119czyca za\u015B nie \u017Cyczy sobie konkurencji. Na szcz\u0119\u015Bcie, w spraw\u0119 anga\u017Cuje si\u0119 Maja. Rezolutnej pszcz\u00F3\u0142ce szybko udaje si\u0119 wyja\u015Bnia nieporozumienie. Dzi\u0119ki niej Klotylda mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w letnim konkursie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2258290.jpg","",[]],"67204063":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186204.jpg","",[]],"67204064":["
Kulisy codziennej pracy w klinice stomatologicznej. Znana dentystka, Emma Kiworkowa, wraz ze swoim zespo\u0142em przyjmuje zar\u00F3wno ludzi znanych z pierwszych stron gazet, jak i tych, kt\u00F3rzy postanowili odda\u0107 sw\u00F3j u\u015Bmiech w r\u0119ce najlepszych specjalist\u00F3w. Ka\u017Cdy z nich traktowany jest tu w pe\u0142ni profesjonalnie. Dotyczy to tak\u017Ce wychowank\u00F3w dom\u00F3w dziecka, kt\u00F3rych dr Kiworkowa otacza opiek\u0105, oraz podopiecznych za\u0142o\u017Conej przez ni\u0105 Fundacji Wiewi\u00F3rki Julii. Zdarza si\u0119 r\u00F3wnie\u017C, \u017Ce do kliniki przychodz\u0105 listy z pro\u015Bb\u0105 o pomoc. S\u0105 one skrupulatnie analizowane.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186204.jpg","",[]],"67204065":["John i Zack projektuj\u0105 niewielki dom dla pary narzeczonych z Little Rock, planuj\u0105cych po \u015Blubie wyruszy\u0107 w podr\u00F3\u017C. Przyszli ma\u0142\u017Conkowie zamierzaj\u0105 wydzieli\u0107 w nowym domu spor\u0105 przestrze\u0144 na prezenty od go\u015Bci przyby\u0142ych na ceremoni\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192457.jpg","",[]],"67204066":["Wioletta, Konrad i ich dzieci m\u00F3wi\u0105, \u017Ce mieszkaj\u0105 biednie, ale nie tragicznie. Wydaj\u0105 si\u0119 nie zauwa\u017Ca\u0107 wilgoci i grzyba na \u015Bcianach. Miesi\u0119czny bud\u017Cet Adriana i Agnieszki wynosi 20000 z\u0142otych. Kobieta zajmuje si\u0119 dzie\u0107mi, a Adrian prowadzi w\u0142asny zak\u0142ad stolarski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67204067":["Katarzyna samotnie wychowuje dw\u00F3ch syn\u00F3w, odk\u0105d zosta\u0142a opuszczona przez partnera. Kobieta mieszka z dzie\u0107mi w starej kamienicy, kt\u00F3ra wymaga remontu i w kt\u00F3rej nie ma centralnego ogrzewania. Natalia i Jaros\u0142aw pochodz\u0105 z Ukrainy. Tam wiod\u0142o im si\u0119 \u017Ale, ale sze\u015B\u0107 lat ci\u0119\u017Ckiej pracy w Polsce zaowocowa\u0142o otworzeniem pierwszego - z planowanych trzech - w\u0142asnego sklepu. Para wychowuje syna. Na pi\u0119\u0107 dni zamieni si\u0119 z Katarzyn\u0105 i jej dzie\u0107mi miejscem zamieszkania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"67204068":["Belfast","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67204069":["Monachium","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"67204070":["Re\u017C.: Konrad Smuga.
Program \u0142\u0105czy w sobie wyst\u0119py artyst\u00F3w kabaretowych, muzyk\u0119, ciekawych go\u015Bci, interesuj\u0105ce rozmowy, a tak\u017Ce liczne niespodzianki. Prowadz\u0105cy, arty\u015Bci z Kabaretu Skecz\u00F3w M\u0119cz\u0105cych, zapraszaj\u0105 do studia plejad\u0119 gwiazd. W\u015Br\u00F3d go\u015Bci pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Pawe\u0142 Ko\u015Blik oraz aktorka Monika Dryl. Za opraw\u0119 muzyczn\u0105 tego wydarzenia odpowiada zesp\u00F3\u0142 Enej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253533.jpg","",[]],"67204071":["W tym odcinku wyst\u0105pi\u0105: Micha\u0142 W\u00F3jcik, Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret K2 oraz Monika Dryl i Adrianna Borek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2253533.jpg","",[]],"67204072":["Re\u017C.: George Clooney.
Stephen Meyers (Ryan Gosling) jest rzecznikiem prasowym charyzmatycznego gubernatora Pensylwanii, Mike'a Morrisa (George Clooney), kt\u00F3ry walczy o nominacj\u0119 prezydenck\u0105 z ramienia Partii Demokratycznej. Formalnie podlega szefowi sztabu wyborczego Paulowi Zarze (Philip Seymour Hoffman), w rzeczywisto\u015Bci jednak sam podejmuje strategiczne decyzje. Jest profesjonalist\u0105, zale\u017Cy mu na zrobieniu kariery, ale zarazem wierzy, \u017Ce Morris jest zdolny odmieni\u0107 oblicze kraju. Na ka\u017Cde potkni\u0119cie gubernatora czyha jego rywal partyjny, senator Pullman (Michael Mantell),oraz dziennikarze na czele z cyniczn\u0105 reporterk\u0105, Id\u0105 Horowicz (Marisa Tomei). Stephen pozostaje lojalny wobec Morrisa, nawet gdy szef sztabu kontrkandydata, Tom Duffy (Paul Giamatti), sk\u0142ada mu atrakcyjn\u0105 propozycj\u0119. W tym samym czasie Meyers nawi\u0105zuje romans z m\u0142odziutk\u0105 sta\u017Cystk\u0105 Molly Stearns (Evan Rachel Wood), co mo\u017Ce zaszkodzi\u0107 nie tylko jemu, ale tak\u017Ce ca\u0142ej kampanii. Odkrywa te\u017C niepokoj\u0105ce fakty z \u017Cyciorysu Morrisa. Sytuacja Stephena staje si\u0119 coraz trudniejsza... Nominowany do Oscara scenariusz powsta\u0142 na podstawie sztuki Beau Willimona, kt\u00F3ry pracowa\u0142 przy wielu kampaniach wyborczych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268372.jpg","",[]],"67204073":["Re\u017C.: John Hillcoat.
Mija kilka lat od tajemniczej katastrofy, kt\u00F3ra doszcz\u0119tnie zniszczy\u0142a Ziemi\u0119. Ludzka cywilizacja leg\u0142a w gruzach wraz z wi\u0119kszo\u015Bci\u0105 jej przedstawicieli. Ci, kt\u00F3rzy przetrwali, w walce o prze\u017Cycie i po\u017Cywienie grupuj\u0105 si\u0119 w bezwzgl\u0119dne gangi i staj\u0105 si\u0119 kanibalami. W takich okoliczno\u015Bciach, otoczeni przez przyt\u0142aczaj\u0105ca pustk\u0119 i szaro\u015B\u0107, pewien m\u0119\u017Cczyzna (Viggo Mortensen) i jego syn (Kodi Smit-McPhee) w\u0119druj\u0105 w stron\u0119 morza. Zmuszeni do opuszczenia dawnej kryj\u00F3wki, przemierzaj\u0105 zrujnowan\u0105 Ameryk\u0119 w poszukiwaniu ciep\u0142a, schronienia i ludzi, kt\u00F3rzy, tak jak oni, wzbraniaj\u0105 si\u0119 przed totalnym upadkiem. Do niedawna towarzyszy\u0142a im matka ch\u0142opca (Charlize Theron). Kobieta nie wytrzyma\u0142a jednak psychicznie i podda\u0142a si\u0119, zostawiaj\u0105c ojca i syna samych. W\u0119drowcy nie posiadaj\u0105 nic opr\u00F3cz tego, co maj\u0105 na sobie oraz kilku ci\u0119\u017Cszych rzeczy, kt\u00F3re wioz\u0105 w w\u00F3zku z supermarketu. Ich jedynym zabezpieczeniem jest pistolet z dwoma nabojami w magazynku. Przeciwko nim jest ca\u0142y wyniszczony i z\u0142owrogi \u015Bwiat... Ekranizacja bestsellerowej powie\u015Bci Cormaca McCarthy'ego, za kt\u00F3r\u0105 autor otrzyma\u0142 Nagrod\u0119 Pulitzera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2268774.jpg","",[]],"67204074":["S\u0142awni aktorzy, prezenterzy, muzycy i sportowcy opowiadaj\u0105 o niezwyk\u0142ych wydarzeniach ze swojego \u017Cycia. Okazuje si\u0119, \u017Ce ameryka\u0144scy celebryci wierz\u0105 w zjawiska nadprzyrodzone, gdy\u017C do\u015Bwiadczyli ich na w\u0142asnej sk\u00F3rze. Pos\u0142uchamy niepokoj\u0105cych historii o duchach i gro\u017Anych demonach oraz mro\u017C\u0105cych krew \u017Cy\u0142ach relacji z wizyt w nawiedzonych domach. Bohaterowie programu do\u015Bwiadczyli te\u017C dzia\u0142ania kl\u0105tw i magii.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186203.jpg","",[]],"67204075":["Kabaret pod Wyrwigroszem 18+
Pochodz\u0105cy z Krakowa Kabaret pod Wyrwigroszem jest jednym z najpopularniejszych kabaret\u00F3w w Polsce. W \"Variat\u00E9\" - najnowszym programie grupy - widzowie mog\u0105 znale\u017A\u0107 najnowsze skecze, monologi i piosenki. Dzi\u0119ki szybkiemu tempu programu, ci\u0105gowi inteligentnych skojarze\u0144 i mocy dowcipnych aktualno\u015Bci kabaret odnosi sukces na estradach ca\u0142ego kraju. Spotkanie z Kabaretem pod Wyrwigroszem to klucz do rozrywki na ca\u0142y wiecz\u00F3r.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67204076":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67204077":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"67204078":["Kabaret Ko\u0144 Polski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"67204079":["Formacja Chatelet - po\u017Cegnanie Buby, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2267662.jpg","",[]],"67204080":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]],"67204081":["Prow.: Kuba Marcinowicz.
Kuba Marcinowicz wraz ze swoj\u0105 ekip\u0105 wyrusza w Polsk\u0119, aby zajrze\u0107 do fabryk i wielkich koncern\u00F3w, w kt\u00F3rych poznaje tajniki powstawania r\u00F3\u017Cnych przedmiot\u00F3w. Klocki, najpopularniejsze zabawki dzieci\u0119ce, odkryto ju\u017C w staro\u017Cytno\u015Bci, ale ich masow\u0105 produkcj\u0119 rozpocz\u0119to dopiero w XIX w. Prowadz\u0105cy odwiedza fabryk\u0119, w kt\u00F3rej powstaj\u0105 pomys\u0142y na coraz to nowsze zestawy tych zabawek. Ekipa udaje si\u0119 te\u017C do fabryki po\u0144czoch i rajstop, kt\u00F3re jako pierwsi nosili m\u0119\u017Cczy\u017Ani. W XIX wieku \u017Caden arystokrata nie wyobra\u017Ca\u0142 sobie wej\u015Bcia na salony bez tego elementu garderoby. Widzowie poznaj\u0105 tak\u017Ce m.in. tajniki produkcji makaron\u00F3w, kt\u00F3re uwielbiali Napoleon i Sofia Loren, szybowc\u00F3w czy polskiego miodu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170120.jpg","",[]]}