{"65454519":["Zabij t\u0119 mi\u0142o\u015B\u0107
Zostaj\u0105 odnalezione zw\u0142oki kobiety, wszystko wskazuje na samob\u00F3jstwo. W trakcie dzia\u0142a\u0144 operacyjnych policji wychodzi na jaw, \u017Ce zosta\u0142a ona zamordowana i kto\u015B zada\u0142 sobie du\u017Co trudu, by zatrze\u0107 \u015Blady. W mi\u0119dzyczasie w klubie bokserskim, do kt\u00F3rego ucz\u0119szcza jeden z policjant\u00F3w, dochodzi do brutalnego pobicia ch\u0142opaka. Szybko okazuje si\u0119, pobicie nie by\u0142o przypadkowe, a ofiara zamieszana jest w nielegalny proceder.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",[]],"65454520":["Urz\u0119dnik
Kto\u015B grozi urz\u0119dnikowi skarbowemu i jego rodzinie. M\u0119\u017Cczyzna zostaje nies\u0142usznie oskar\u017Cony o korupcj\u0119, a jego \u017Cycie zamienia si\u0119 w koszmar. Podczas \u015Bledztwa wychodz\u0105 na jaw skrywane rodzinne sekrety. Natalia i Robert prowadz\u0105 spraw\u0119 kradzie\u017Cy krwi o rzadkiej grupie z jednego z warszawskich szpitali. Pomocny mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 Dawid Hawryluk, detektyw z Lublina, kt\u00F3ry niedawno mia\u0142 do czynienia z podobn\u0105 spraw\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088416.jpg","",["N"]],"65454521":["Dla Gniewomira ponad 20-godzinne bieganie po Bieszczadach to najwi\u0119ksze prze\u017Cycie. J\u00F3zef ma sw\u00F3j spos\u00F3b na odganianie nied\u017Awiedzi, gdy zaskocz\u0105 go w trakcie zbierania grzyb\u00F3w. Wojtek w poszukiwaniu relikwii ze spalonej cerkwi w Balnicy dociera do krypty na S\u0142owacji. Robert zbiera materia\u0142 genetyczny do rozszyfrowania pochodzenia nied\u017Awiedzi. Drwal Czesiek prowadzi wyr\u0105b \u015Bwierk\u00F3w r\u00F3wnie\u017C wed\u0142ug w\u0142asnych zasad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65454522":["Tajemnica Herberta K.
Przez wiele lat Niemiec Herbert Klose, mieszkaniec Dolnego \u015Al\u0105ska, podejrzewany przez UB o dzia\u0142alno\u015B\u0107 antypolsk\u0105 i dowodzenie grup\u0105 niemieckich partyzant\u00F3w \"Wehrwolf\" zwodzi\u0142 organy bezpiecze\u0144stwa twierdz\u0105c, \u017Ce zna tajemnic\u0119 ukrycia z\u0142ota. Nigdy nie odnaleziono legendarnych bogactw, o kt\u00F3rych tak ch\u0119tnie on opowiada\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce jeszcze w latach 70-tych MSW wierzy\u0142o w k\u0142amstwa Klose'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65454523":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65454524":["Karolina \"Namu\" i Mateusz \"Brzoza\" Brzezi\u0144ski wkraczaj\u0105 do \u015Bwiata gry \"LEGO Hobbit\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65454525":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65454526":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65454527":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65454528":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",["N"]],"65454529":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65454530":["Tajemnica Herberta K.
Przez wiele lat Niemiec Herbert Klose, mieszkaniec Dolnego \u015Al\u0105ska, podejrzewany przez UB o dzia\u0142alno\u015B\u0107 antypolsk\u0105 i dowodzenie grup\u0105 niemieckich partyzant\u00F3w \"Wehrwolf\" zwodzi\u0142 organy bezpiecze\u0144stwa twierdz\u0105c, \u017Ce zna tajemnic\u0119 ukrycia z\u0142ota. Nigdy nie odnaleziono legendarnych bogactw, o kt\u00F3rych tak ch\u0119tnie on opowiada\u0142. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak to mo\u017Cliwe, \u017Ce jeszcze w latach 70-tych MSW wierzy\u0142o w k\u0142amstwa Klose'a.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",[]],"65454531":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175502.jpg","",[]],"65454532":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65454533":["Re\u017C.: Akira Toriyama.
Po pokonaniu Majin Buu Goku po wraca na Ziemi\u0119, aby wie\u015B\u0107 \u017Cycie prostego farmera. Na horyzoncie pojawia si\u0119 jednak nowe zagro\u017Cenie. Beerus, jeden z bog\u00F3w zniszczenia i stra\u017Cnik r\u00F3wnowagi w Si\u00F3dmym Wszech\u015Bwiecie, budzi si\u0119 z d\u0142ugiego snu. Jego celem jest pojedynek z legendarnym Super Saiyaninem. Chc\u0105c uratowa\u0107 swoj\u0105 planet\u0119, Goku musi po\u0142\u0105czy\u0107 w sobie moc pi\u0119ciu wojownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835496.jpg","",[]],"65454534":["Z\u0142oto Wroc\u0142awia
Gigantyczny maj\u0105tek, kt\u00F3ry mia\u0142o tworzy\u0107 z\u0142oto wroc\u0142awskich bank\u00F3w jest mitem. W bankach tego miasta nie by\u0142o sztab z\u0142ota, gdy\u017C te przechowywano tylko w banku centralnym lub terenowych oddzia\u0142ach. Dokumenty i realia tamtego czasu pozwalaj\u0105 na jednoznaczne okre\u015Blenie tej sensacyjnej historii jako wymys\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65454535":["Pa\u0142ac na uboczu
Daleko od g\u0142\u00F3wnych szlak\u00F3w do Morawy na Dolnym \u015Al\u0105sku hitlerowcy zwozili bezcenne dzie\u0142a sztuki rabowane w polskich muzeach i prywatnych kolekcjach. C\u00F3rka w\u0142a\u015Bcicieli pa\u0142acu Mellita von Wietersheim-Kramsta opowiada o tamtym czasie. W\u00F3wczas w salonie jej domu sta\u0142y obrazy Leonarda da Vinci, Rembrandta oraz Rubensa. Znajdowa\u0142 si\u0119 tam tak\u017Ce obraz Rafaela Santi \"Portret m\u0142odzie\u0144ca\", kt\u00F3ry do dzi\u015B nie zosta\u0142 odnaleziony. Bogus\u0142aw Wo\u0142osza\u0144ski odkrywa tajemnice zwi\u0105zane z ta zagadk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199124.jpg","",["JM"]],"65454536":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 1
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65454537":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65454538":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65454539":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 4
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65454540":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 5
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65454541":["7 najdziwniejszych odcink\u00F3w w Ricku i Mortym","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"65454542":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187068.jpg","",[]],"65454543":["Dragon Ball Z Kakarot","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170131.jpg","",[]],"65454544":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65454545":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Eksperci przeprowadzaj\u0105 szczeg\u00F3\u0142owe badania, by pozna\u0107 przyczyny wielu spo\u015Br\u00F3d tych zgon\u00F3w. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103918.jpg","",["N"]],"65454546":["Outriders, produkcja autorstwa polskiego studia People Can Fly, mia\u0142a swoj\u0105 premier\u0119 w kwietniu 2021 roku. Osadzona w \u015Bwiecie science-fiction wieloosobowa strzelanka zosta\u0142a bardzo ciep\u0142o przyj\u0119ta zar\u00F3wno przez graczy, jak i recenzent\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191947.jpg","",[]],"65454547":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 1
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2070893.jpg","",[]],"65454548":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 2
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65454549":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 3
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65454550":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 4
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218522.jpg","",[]],"65454551":["Worlds 2021 - p\u00F3\u0142fina\u0142: DK VS T1 - mapa 5
Najlepsze dru\u017Cyny e-sportowe specjalizuj\u0105ce si\u0119 w \"League of Legends\" rywalizuj\u0105 o mistrzostwo \u015Bwiata i pul\u0119 nagr\u00F3d wynosz\u0105c\u0105 2,225,000 dolar\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1964483.jpg","",[]],"65454552":["7 najdziwniejszych odcink\u00F3w w Ricku i Mortym","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170067.jpg","",[]],"65454338":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65454339":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65454340":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65454341":["B\u0142\u0119kitna krew
Arystokratka Lidia von Matenberger jest niezadowolona z powodu zar\u0119czyn swojego syna Fryderyka, kt\u00F3ry o\u015Bwiadczy\u0142 si\u0119 zwyk\u0142ej kosmetyczce Karolinie. Kobieta jest przekonana, \u017Ce dziewczynie zale\u017Cy tylko na pieni\u0105dzach i prosi detektyw\u00F3w, by to udowodnili. Zesp\u00F3\u0142 Malanowskiego rozpoczyna obserwacje Karoliny. Wkr\u00F3tce odkrywa, \u017Ce pracuje ona w agencji towarzyskiej. Nied\u0142ugo potem wychodzi na jaw, \u017Ce dziewczyna ma ogromne d\u0142ugi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65454342":["Otruta i zgwa\u0142cona
Na Malanowskiego i jego partnerk\u0119 wpada Aleksandra Aromi\u0144ska. Dziewczyna b\u0142\u0105ka si\u0119 po ulicach, na jej ciele wida\u0107 \u015Blady pobicia. Niestety, nie mo\u017Ce sobie przypomnie\u0107, co si\u0119 sta\u0142o. Aleksandra trafia do szpitala, gdzie wychodzi na jaw, \u017Ce jest ofiar\u0105 gwa\u0142tu. M\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry potraktowa\u0142 j\u0105 w ten spos\u00F3b, poda\u0142 dziewczynie pigu\u0142k\u0119 gwa\u0142tu. Po niej straci\u0142a pami\u0119\u0107. Detektywi decyduj\u0105 si\u0119 odnale\u017A\u0107 i z\u0142apa\u0107 napastnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835484.jpg","",[]],"65454343":["Stracone dzieci\u0144stwo
Jan umiera we w\u0142asnym domu. M\u0119\u017Cczyzna samotnie wychowywa\u0142 dwie nastoletnie c\u00F3rki, kt\u00F3re teraz trafiaj\u0105 pod opiek\u0119 jego matki, Haliny. Niebawem morderca zaczyna szanta\u017Cowa\u0107 kobiet\u0119, sugeruj\u0105c, \u017Ce jej syn nie umar\u0142 \u015Bmierci\u0105 naturaln\u0105. Je\u015Bli starsza pani nie zap\u0142aci 200 tysi\u0119cy okupu, taki sam los spotka wnuczki. Halina podejrzewa macoch\u0119 dziewczynek, kt\u00F3ra znikn\u0119\u0142a zaraz po \u015Bmierci Jana. Wkr\u00F3tce starsza pani odkrywa mroczn\u0105 przesz\u0142o\u015B\u0107 zmar\u0142ego syna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063167.jpg","",["N"]],"65454344":["Samotna matka pr\u00F3buje odkry\u0107, kto wykorzysta\u0142 jej nastoletni\u0105 c\u00F3rk\u0105 i zmusi\u0142 do aborcji
Nastolatka trafi\u0142a do szpitala po tym, jak pr\u00F3bowa\u0142a pozby\u0107 si\u0119 ci\u0105\u017Cy przy pomocy pigu\u0142ek kupionych w internecie. Dziewczyna mieszka tylko z matk\u0105. Nie chce jej jednak powiedzie\u0107, kto jest ojcem dziecka. Wkr\u00F3tce matka odkrywa, \u017Ce c\u00F3rka zosta\u0142a zgwa\u0142cona. Kieruje podejrzenia w stron\u0119 nauczyciel i szkolnego kolegi poszkodowanej. Niebawem za\u0142amana kobieta u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce wok\u00F3\u0142 jej c\u00F3rki kr\u0119ci si\u0119 kto\u015B jeszcze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65454345":["Nowe \u017Cycie
Bezwzgl\u0119dni porywacze uprowadzaj\u0105 osiemnastoletni\u0105 dziewczyn\u0119. Wszystko dzieje si\u0119 na oczach przera\u017Conego ojczyma. Przest\u0119pcy domagaj\u0105 si\u0119 zap\u0142aty ogromnego okupu w ci\u0105gu dwudziestu czterech godzin. Policja wpada na trop skazanego ju\u017C wcze\u015Bniej za porwanie recydywisty, jednak \u015Bledztwo si\u0119 komplikuje. Tymczasem Natalia Nowak przedstawia kolegom z pracy swojego nowego ch\u0142opaka, \u0141ukasza. Zuza podejmuje decyzj\u0119, kt\u00F3ra na zawsze mo\u017Ce wp\u0142yn\u0105\u0107 na jej relacje z Kub\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65454346":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65454347":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65454348":["Stefan ma zawsze racj\u0119
Stefan (40 l.), Hanna (33 l.) oraz ich dwaj synowie - Tomasz (13 l.) i Krystian (sze\u015B\u0107 miesi\u0119cy) Podolakowie mieszkaj\u0105 w Olsztynie. Rodzina niedawno kupi\u0142a du\u017Cy dom, do kt\u00F3rego zabra\u0142a tak\u017Ce matk\u0119 Stefana - El\u017Cbiet\u0119 (73 l.). Schorowana kobieta nie radzi\u0142a sobie ju\u017C sama w mieszkaniu. Hanna zajmuje si\u0119 domem i dzie\u0107mi, nie pracuje zawodowo, natomiast jej m\u0105\u017C posiada ma\u0142\u0105 firm\u0119 transportow\u0105. M\u0119\u017Cczyzna ma tradycyjne, patriarchalne podej\u015Bcie do rodziny. Wspiera bliskich, ale uwa\u017Ca, \u017Ce powinni by\u0107 pos\u0142uszni jego decyzjom. Pewnego dnia dochodzi do kradzie\u017Cy w firmie. Znika ci\u0119\u017Car\u00F3wka z nowymi samochodami. Sprawc\u0105 jest zast\u0119pca Podolaka, kt\u00F3ry wrobi\u0142 szefa i nie odnowi\u0142 ubezpieczenia. Podczas rozprawy w s\u0105dzie Stefan zostaje uznany za winnego. Musi pokry\u0107 d\u0142ug, przez co komornik wkr\u00F3tce zajmuje dom i ca\u0142y jego maj\u0105tek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225057.jpg","",[]],"65454349":["Monika zgadza si\u0119 przypilnowa\u0107 domu milionera i podaje si\u0119 przed przypadek za jego narzeczon\u0105, a przez to \u015Bci\u0105ga na siebie zagro\u017Cenie
Ogrodniczka Monika przyjmuje propozycj\u0119 bogatego klienta Andrzeja. Pod nieobecno\u015B\u0107 m\u0119\u017Cczyzny ma zaopiekowa\u0107 si\u0119 jego domem. Wzbudza to gwa\u0142town\u0105 niech\u0119\u0107 jej partnera Krystiana i jego matki Doroty. Gdy milioner wyje\u017Cd\u017Ca, w rezydencji zjawiaj\u0105 si\u0119 nieznajomi. Monika podaje si\u0119 za narzeczon\u0105 gospodarza. Niebawem zaczyna wydawa\u0107 si\u0119 jej, \u017Ce jest \u015Bledzona. Kiedy urz\u0105dza kolacj\u0119 dla Krystiana i Doroty, w willi zn\u00F3w zjawiaj\u0105 si\u0119 ci sami m\u0119\u017Cczy\u017Ani. Towarzyszy im tajemnicza kobieta. Przybysze maj\u0105 bro\u0144. Terroryzuj\u0105 Monik\u0119 i jej bliskich. Okazuje si\u0119, \u017Ce by\u0142a partnerka Andrzeja chce wzi\u0105\u0107 na niej odwet.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65454350":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65454351":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65454352":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65454353":["Ch\u0142opak nie wiedzia\u0142, \u017Ce ma cukrzyc\u0119 i dosta\u0142 zapa\u015Bci
19-letni Marcin Wieczorkowski pozna\u0142 niedawno Juli\u0119. Ch\u0142opak ma problem, poniewa\u017C wstydzi si\u0119 swojej matki, Eleonory, kt\u00F3ra jest oty\u0142a i zachowuje si\u0119 w nietuzinkowy spos\u00F3b. Pewnego dnia kobieta upada. Wysuwa si\u0119 jej dysk z kr\u0119gos\u0142upa. Syn wzywa pogotowie. Nied\u0142ugo potem odwiedza Juli\u0119. Po wypiciu alkoholu zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107. Dziewczyna wyrzuca go z domu. Nie chce, by rodzice zobaczyli Marcina w takim stanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2143674.jpg","",["N"]],"65454354":["Dochodzi do ataku na konw\u00F3j przewo\u017C\u0105cy gro\u017Anego gangstera na rozpraw\u0119. Przest\u0119pcy udaje si\u0119 zbiec. Pierwszym podejrzanym zostaje kierowca furgonetki. Detektywi uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce wsp\u00F3\u0142pracowa\u0142 z gangsterem i podejmuj\u0105 decyzj\u0119 o jego obserwacji. Mimo powzi\u0119tych krok\u00F3w m\u0119\u017Cczyzna ginie zastrzelony przez nieznanego napastnika. Podczas dalszego dochodzenia policjanci wpadaj\u0105 na trop by\u0142ej kochanki gangstera, kt\u00F3r\u0105 podejrzewaj\u0105 z zaplanowanie ca\u0142ej akcji. Wkr\u00F3tce jednak kobieta zostaje zabita. Poszukiwania odbitego kryminalisty nadal trwaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224695.jpg","",[]],"65454355":["Artur zagaduje Dorot\u0119, czy nie ma nic przeciwko temu, aby na pewien czas zatrzyma\u0142a si\u0119 u nich Stasia. To dla niej i Tosi szansa, by poprawi\u0142y swoje relacje. Fabian jednak w to nie wierzy. Edward wypytuje Marysi\u0119, czy uda\u0142o jej si\u0119 nak\u0142oni\u0107 Dominik\u0119 do przekazania szpiku do przeszczepu. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta odm\u00F3wi\u0142a. Piotrek informuje wszystkich, czego dowiedzia\u0142 si\u0119 od funkcjonariuszy, kt\u00F3rzy zajmuj\u0105 si\u0119 spraw\u0105 uwolnienia Emilki i Marty z r\u0105k Mateusza. Marysia przekazuje wie\u015Bci \u015Amia\u0142kowi. Florian \u017Ale znosi nieobecno\u015B\u0107 Gabrysi. U\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce bez niej zupe\u0142nie nie radzi sobie w domu. Idzie do Wekslera, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, gdzie jest \u017Cona. Zastaje oburzonego Fabiana, kt\u00F3ry wprost m\u00F3wi mu, co s\u0105dzi o ca\u0142ej tej sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",[]],"65454356":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454357":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65454358":["Przegl\u0105d najwa\u017Cniejszych aktualnych wydarze\u0144 sportowych ze szczeg\u00F3lnym uwzgl\u0119dnieniem osi\u0105gni\u0119\u0107 polskich zawodnik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835413.jpg","",[]],"65454359":["Informacje na temat warunk\u00F3w atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce i Europie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65454360":["Prow.: \u0141ukasz Jurkowski, Karolina Gilon, Jerzy Mielewski.
W sz\u00F3stym sezonie programu pojawi\u0105 si\u0119 zupe\u0142nie nowi zawodnicy - utytu\u0142owani sportowcy i mistrzowie rozmaitych dyscyplin. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C tych, kt\u00F3rzy ju\u017C wiele razy wcze\u015Bniej pr\u00F3bowali swoich si\u0142 na trudnym torze przeszk\u00F3d. Tym razem jednak nie ma w programie pewniak\u00F3w. Show jak zawsze poprowadzi Karolina Gilon. Wyczyny zawodnik\u00F3w skomentuj\u0105 natomiast Jerzy Mielewski i \u0141ukasz \"Juras\" Jurkowski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2225241.jpg","",[]],"65454361":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65454362":["Re\u017C.: Tony Scott.
Frank Barnes jest maszynist\u0105 od 28 lat. W ramach rutynowego zadania ma przetransportowa\u0107 z fabryki cynku 20 wagon\u00F3w surowca. Pomaga mu w tym nowicjusz, Will Colson, kt\u00F3ry jest kierownikiem poci\u0105gu. Pierwszy wsp\u00F3lny dzie\u0144 nie zapowiada si\u0119 dobrze. Frank nie ufa kompetencjom Willa i nie widzi w nim sumiennego pracownika. Tymczasem na stacji Fuller Yard inni kolejarze pope\u0142niaj\u0105 kilka b\u0142\u0119d\u00F3w. Przez ich bezmy\u015Blno\u015B\u0107 bez maszynisty odje\u017Cd\u017Ca poci\u0105g towarowy licz\u0105cy 39 wagon\u00F3w. Wychodzi na jaw, \u017Ce jednym z przewo\u017Conych przez niego materia\u0142\u00F3w jest \u015Bmiertelnie niebezpieczna substancja - p\u0142ynny fenol. Pojawia si\u0119 gro\u017Aba katastrofy ekologicznej, a \u017Cycie tysi\u0119cy ludzi jest zagro\u017Cone. Dyspozytorka Connie Hooper proponuje wykolejenie poci\u0105gu na niezaludnionym terenie, ale prezes zarz\u0105du nie pozwala na zniszczenie cennego sk\u0142adu. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce poci\u0105g znajduje si\u0119 na kursie kolizyjnym z lokomotyw\u0105 kierowan\u0105 przez Barnesa. Do\u015Bwiadczony kolejarz wierzy, \u017Ce mo\u017Ce uratowa\u0107 sytuacj\u0119. Wszystko zale\u017Cy od niego oraz Colsona. M\u0119\u017Cczy\u017Ani musz\u0105 zapomnie\u0107 o animozjach i wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1954280.jpg","",["N"]],"65454363":["Re\u017C.: Michael Keusch.
Marshall Lawson (Steven Seagal) jest dow\u00F3dc\u0105 elitarnego oddzia\u0142u militarnego. W Pary\u017Cu, podczas napadu, kt\u00F3ry sprawia wra\u017Cenie przypadkowego, gin\u0105 trzej komandosi nale\u017C\u0105cy do jego jednostki. Marshall postanawia przeprowadzi\u0107 prywatne \u015Bledztwo i pozna\u0107 okoliczno\u015Bci ataku. Pomagaj\u0105 mu w tym jego dziewczyna Tia (Lisa Lovbrand) oraz przyjaciel Dwayne (David Kennedy). Wkr\u00F3tce wychodz\u0105 na jaw podejrzane okoliczno\u015Bci brutalnego morderstwa. Badaj\u0105c je, nieust\u0119pliwy Lawson odkrywa pilnie strze\u017Cony sekret armii. Jest nim wynaleziony niedawno narkotyk, znany jako CTX. Okazuje si\u0119, \u017Ce w pracach nad jego uzyskaniem bra\u0142a udzia\u0142 r\u00F3wnie\u017C Tia. Substancja ta mo\u017Ce zmieni\u0107 ka\u017Cdego cz\u0142owieka w bezwzgl\u0119dnego morderc\u0119. Wchodz\u0105c w posiadanie tajnych informacji, Lawson staje si\u0119 zbyt du\u017Cym zagro\u017Ceniem dla os\u00F3b zwi\u0105zanych z projektem. Odpowiedzialny za operacj\u0119 \"CTX Majestic\" Werner (Danny Webb) zrobi wszystko, by go wyeliminowa\u0107. Tymczasem okazuje si\u0119, \u017Ce jeden z wynalazc\u00F3w niebezpiecznej substancji, Aroon (Adam Croasdell), zamierza doda\u0107 CTX do uj\u0119cia wody, z kt\u00F3rego zaopatrywany jest ca\u0142y Pary\u017C. Marshall musi za wszelk\u0105 cen\u0119 powstrzyma\u0107 szale\u0144ca, zanim sprawi on, \u017Ce pary\u017Canie zmieni\u0105 si\u0119 w brutalnych morderc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1996402.jpg","",["N"]],"65454364":["Sp\u00F3\u0142dzielnia radiow\u0119ze\u0142
Ferdek i Waldek \u015Bledz\u0105 mecz pi\u0142ki no\u017Cnej w telewizji. W trakcie meczu pojawia si\u0119 plansza o konserwacji nadajnika telewizyjnego. Transmisja zostaje przerwana. Wierni kibice musz\u0105 zadowoli\u0107 si\u0119 radiem. Wkr\u00F3tce wsp\u00F3lnie z s\u0105siadami wpadaj\u0105 na pomys\u0142 za\u0142o\u017Cenia prywatnej rozg\u0142o\u015Bni radiowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65454365":["Kreatura mody
Ferdek po obejrzeniu pokazu mody jest mocno zdegustowany i zawiedziony wygl\u0105dem modelek. Odzywa si\u0119 w nim artystyczna dusza kreatora mody. Postanawia zorganizowa\u0107 profesjonaln\u0105 rewi\u0119 mody we w\u0142asnym domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65454800":["W programie pojawi si\u0119 Marcin Ryszka, zawodnik i za\u0142o\u017Cyciel dru\u017Cyny pi\u0142karskiej Tyniecka Nie Widz\u0119 Przeszk\u00F3d z Krakowa. M\u0119\u017Cczyzna wcze\u015Bniej uprawia\u0142 p\u0142ywanie i ma na swoim koncie wiele sukces\u00F3w w tej dyscyplinie, jest m.in. trzykrotnym mistrzem \u015Bwiata. Widzowie poznaj\u0105 te\u017C zesp\u00F3\u0142 November Project. Ten niezwyk\u0142y projekt powsta\u0142 spontanicznie, podczas zaj\u0119\u0107 z muzykoterapii dla os\u00F3b niepe\u0142nosprawnych. Cz\u0142onkowie zespo\u0142u pokazuj\u0105, \u017Ce niepe\u0142nosprawni, wsp\u00F3lnie z osobami w pe\u0142ni sprawnymi, mog\u0105 tworzy\u0107 niesamowite rzeczy. Na zako\u0144czenie, w cyklu \"Kontakt bez napi\u0119\u0107\", Iwona Cichosz wyja\u015Bni, w jaki spos\u00F3b nale\u017Cy si\u0119 zachowywa\u0107 w towarzystwie os\u00F3b nies\u0142ysz\u0105cych, aby ich nie urazi\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65454801":["Pieski ratuj\u0105 smoka \/ Pieski ratuj\u0105 trzy \u015Bwinki
Marshallowi \u015Bni si\u0119 ziej\u0105cy ogniem smok. Stworzenie zagra\u017Ca bazie Psiego Patrolu. Ryder i czworonogi pomagaj\u0105 tak\u017Ce \u015Bwinkom, kt\u00F3rych zagroda wymaga naprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65454802":["Pieski ratuj\u0105 zatok\u0119 przed kwiatem \/ Pieski ratuj\u0105 kosmo-ma\u0142pk\u0119
Burmistrz Humdinger wr\u0119cza Pani Burmistrz prezent - brzydko pachn\u0105cy kwiat. Kobieta chce go odda\u0107, ale wpada w k\u0142opoty i potrzebuje pomocy piesk\u00F3w. Do zatoki wpada ufo. Pieski pomagaj\u0105 kosmo-ma\u0142pce wr\u00F3ci\u0107 w kosmos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65454803":["Pieski ratuj\u0105 polarne misie\/Piesek w przebraniu owcy
Ryder i reszta piesk\u00F3w lec\u0105 Patrolowcem by ratowa\u0107 polarne nied\u017Awiedzie. Psi Patrol rusza na poszukiwania ma\u0142ej owieczki, gdy ta ucieka farmerowi Alowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65454804":["Pieski ratuj\u0105 autobus szkolny\/Pieski ratuj\u0105 ptaki
Ryder proponuje zawie\u017A\u0107 dzieci do szko\u0142y. Niespodziewanie p\u0119kaj\u0105 wszystkie opony w szkolnym autobusie. Gdy znikaj\u0105 s\u0142ynne \u015Bpiewaj\u0105ce ptaki, Ryder i pieski wyruszaj\u0105 na pomoc.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",["JM"]],"65454805":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65454806":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65454807":["Zesp\u00F3\u0142 programu przybywa do Z\u0142otoryi. Mieszka tu Daria, kt\u00F3ra sama wychowuje syn\u00F3w - Mi\u0142osza i Oskara. Pierwszy choruje na zesp\u00F3\u0142 nerczycowy, ma te\u017C martwic\u0119 mi\u0119\u015Bni i porusza si\u0119 na w\u00F3zku. Drugi cierpi na zesp\u00F3\u0142 Aspergera. Mieszkanie rodziny nosi \u015Blady rozpocz\u0119tych i nigdy niedoko\u0144czonych remont\u00F3w, brakuje centralnego ogrzewania, w \u0142azience jest tylko zimna woda, a w pokoju ch\u0142opc\u00F3w nie ma normalnych \u0142\u00F3\u017Cek. Do tego uk\u0142ad pomieszcze\u0144 uniemo\u017Cliwia Mi\u0142oszowi samodzielne przemieszczanie si\u0119. Ekipa pod wodz\u0105 Katarzyny Dowbor zabiera si\u0119 do pracy, by poprawi\u0107 warunki \u017Cycia Darii i jej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65454808":["Re\u017C.: Mark Jackson.
Przypadek doktor Herman budzi du\u017Ce zainteresowanie w\u015Br\u00F3d lekarzy ze szpitala Grey Sloan Memorial. Amelia stara si\u0119 zgromadzi\u0107 jak najwi\u0119cej wskaz\u00F3wek dotycz\u0105cych maj\u0105cej si\u0119 odby\u0107 operacji. Zanim do niej dojdzie, doktor Herman chce wsp\u00F3lnie z Arizon\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119kszej liczbie przypadk\u00F3w. Kobiety pracuj\u0105 bez wytchnienia. Bailey pragnie tymczasem pom\u00F3c b\u0119d\u0105cej w trudnej sytuacji ci\u0119\u017Carnej kobiecie, kt\u00F3ra jest jej wyj\u0105tkowo bliska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2204637.jpg","",["N"]],"65454809":["Ptaki ciernistych krzew\u00F3w
W parafii Kiepskich zwalnia si\u0119 stanowisko ko\u015Bcielnego. Poprzedni zakrystian przeszed\u0142 na emerytur\u0119. Ksi\u0105dz poszukuje na jego miejsce kogo\u015B m\u0142odszego i bardziej energicznego. Marian Pa\u017Adzioch jest bardzo zainteresowany ofert\u0105 pracy. Ferdek stwierdza jednak, \u017Ce s\u0105siad absolutnie nie jest godzien, aby sprawowa\u0107 tak\u0105 funkcj\u0119. Postanawia sam zosta\u0107 ko\u015Bcielnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",["N"]],"65454810":["Dziwad\u0142o
Halin\u0119 trapi problem znikaj\u0105cych ubra\u0144 m\u0119\u017Ca. Gdy Ferdkowi zostaje ju\u017C tylko pi\u017Cama, wychodzi na jaw, \u017Ce Kiepski wszystkie swoje rzeczy odda\u0142 w zamian za alkohol. Pozbycie si\u0119 starych dres\u00F3w oka\u017Ce si\u0119 dla niego swoistym oczyszczeniem, poniewa\u017C jego dotychczasowe nier\u00F3bstwo odziedziczy nowy nabywca garderoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65454811":["Sto jaj
Kiepski znajduje za piecem schowany przed laty list. Jest to wiadomo\u015B\u0107 od nie\u017Cyj\u0105cej ju\u017C Rozalii Kiepskiej, kt\u00F3ra uczyni\u0142a Ferdka jedynym spadkobierc\u0105 kosztowno\u015Bci. Od bogactwa dzieli go jeden warunek - zjedzenie w obecno\u015Bci adwokata stu jaj ugotowanych na twardo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",["N"]],"65454812":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65454813":["Sylwetki os\u00F3b, kt\u00F3re mimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci s\u0105 aktywne i realizuj\u0105 pasje. Potrafi\u0105 te\u017C doskonale radzi\u0107 sobie w codziennym \u017Cyciu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["JM"]],"65454814":["Dziennikarze prezentuj\u0105 zestawienie najwa\u017Cniejszych wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej, wzbogacane relacjami korespondent\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170138.jpg","",["N"]],"65454815":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65454816":["Go\u015Bcie programu to uczestnicy najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 dnia. Omawiaj\u0105 oni bie\u017C\u0105ce sprawy i przewiduj\u0105, jaki mog\u0105 mie\u0107 wp\u0142yw na przysz\u0142o\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170282.jpg","",["N"]],"65454817":["Pani Agnieszka bardzo m\u0142odo wysz\u0142a za m\u0105\u017C i urodzi\u0142a Weronik\u0119. Po rozpadzie tego zwi\u0105zku raz jeszcze pr\u00F3bowa\u0142a szcz\u0119\u015Bcia. Chocia\u017C drugi partner okaza\u0142 si\u0119 brutalnym i z\u0142ym cz\u0142owiekiem, na \u015Bwiat przysz\u0142a ma\u0142a Nikola. Dziewczynka cierpi na epilepsj\u0119 i wymaga sta\u0142ej opieki. W ko\u0144cu pani Agnieszka pozna\u0142a Karola, kt\u00F3ry stworzy\u0142 jej i c\u00F3rkom prawdziwy dom. Para z trudem kupi\u0142a mieszkanie w starym budynku wielorodzinnym, wymaga ono jednak pilnego remontu, na kt\u00F3ry ma\u0142\u017Conk\u00F3w nie sta\u0107. Teraz pani Agnieszka z c\u00F3rkami mieszka u swojej rodziny, a pan Karol - 50 kilometr\u00F3w dalej. Rodzina marzy o tym, by wreszcie by\u0107 razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65454818":["Katarzyna Dowbor udaje si\u0119 do Kierzk\u00F3wki, ma\u0142ej wsi niedaleko Lublina. W odziedziczonym po babci domu mieszka pani Sylwia i czworo jej dzieci, kt\u00F3re sama wychowuje: Szymon, Kuba, Mateusz oraz Julia. Dziewczynka, kt\u00F3ra jest najm\u0142odsza,, cierpi na epilepsj\u0119. Pani Sylwia stara si\u0119 samodzielnie remontowa\u0107 stary dom, ale sytuacja finansowa nie pozwala jej zmierzy\u0107 si\u0119 z najwi\u0119kszym problemem budynku - brakiem \u0142azienki. Najstarsi synowie chcieliby si\u0119 uczy\u0107, ale nie maj\u0105 do tego warunk\u00F3w, ca\u0142a czw\u00F3rka dzieci mieszka bowiem w jednym pokoju. Architekt Wojciech Strzelczyk staje przed sporym wyzwaniem, bo w niewielkim budynku musi znale\u017A\u0107 miejsce na \u0142azienk\u0119 i wygospodarowa\u0107 przestrze\u0144 dla wszystkich domownik\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088388.jpg","",["N"]],"65454819":["Grzmot
Arnold Boczek zupe\u0142nie niespodziewanie odkrywa w sobie nowy talent. M\u0119\u017Cczyzna objawia si\u0119 znajomym jako niezwykle uzdolniony gracz w golfa. Prezes Koz\u0142owski dostrzega w tym sw\u00F3j interes. Zamierza wykorzysta\u0107 nie\u015Bwiadomego sytuacji rze\u017Anika jako przepustk\u0119 do elitarnego grona golfiarzy. Dzi\u0119ki niemu b\u0119dzie m\u00F3g\u0142 nawi\u0105zywa\u0107 nowe, korzystne finansowo kontakty towarzyskie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65454820":["Zmiana
W\u015Br\u00F3d lokator\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 we Wroc\u0142awiu rozchodzi si\u0119 plotka, jakoby w najbli\u017Cszej przysz\u0142o\u015Bci mia\u0142o doj\u015B\u0107 w Polsce do zasadniczych zmian. Gruntownym przeobra\u017Ceniom ma ulec wszystko, ale tak naprawd\u0119 nie wiadomo co. Poruszeni zas\u0142yszanymi rewelacjami s\u0105siedzi maj\u0105 r\u00F3\u017Cne hipotezy na ten temat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170297.jpg","",["N"]],"65454821":["Patryk i Maryla chc\u0105 przyj\u015B\u0107 z wizyt\u0105 do Tamary i Luizy. Dziewczyny bior\u0105 wolne w fabryce i przygotowuj\u0105 si\u0119 na spotkanie. Maryla przekazuje kole\u017Cankom zaskakuj\u0105ce wie\u015Bci. Tamara i Luiza wci\u0105\u017C ukrywaj\u0105 to, gdzie pracuj\u0105. Atmosfer\u0119 psuje Rze\u017Anik, kt\u00F3ry ujawnia ich k\u0142amstwo. Micha\u0142 wci\u0105\u017C nie mo\u017Ce sobie poradzi\u0107 z t\u0119sknot\u0105 za Czarn\u0105. Laura znajduje lekarstwo na jego bol\u0105czk\u0119, ale gdy sama rozmowa nie przynosi rezultatu, decyduje si\u0119 zastosowa\u0107 mocniejsz\u0105 terapi\u0119. Hubert zaczyna prac\u0119 w salonie pi\u0119kno\u015Bci. Poprawia fryzur\u0119 gospodyni, kt\u00F3ra w ko\u0144cu jest zadowolona z efektu. Hubert zauwa\u017Ca plakat w koszu na \u015Bmieci. Okazuje si\u0119, \u017Ce fundacja \"Unia Kawalerska\" sponsoruje badania nad aktywizacj\u0105 wiejskich m\u0119\u017Cczyzn. Bogna zak\u0142ada si\u0119 z Jolant\u0105, \u017Ce z Klubu Kawalera uczyni Klub Gentlemana.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219419.jpg","",[]],"65454822":["Re\u017C.: F. Gary Gray.
W rz\u0105dowej organizacji, kt\u00F3ra dyskretnie chroni Ziemian przed wrogo nastawionymi przedstawicielami obcych cywilizacji, pojawia si\u0119 nowa osoba. Agentka M mia\u0142a ju\u017C niegdy\u015B do czynienia z kosmitami, ale unikn\u0119\u0142a wymazania pami\u0119ci. Od tej pory pragn\u0119\u0142a dowiedzie\u0107 si\u0119 wi\u0119cej o istotach przyby\u0142ych z r\u00F3\u017Cnych zak\u0105tk\u00F3w wszech\u015Bwiata. Jej kandydatura wielokrotnie by\u0142a odrzucana, ale w ko\u0144cu spe\u0142nia swoje marzenie i dostaje si\u0119 na okres pr\u00F3bny do agencji MiB, kt\u00F3rej wys\u0142annicy s\u0105 rozsiani po ca\u0142ym globie. Decyzj\u0105 prze\u0142o\u017Conych ma wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z agentem H w londy\u0144skim oddziale. Orientuje si\u0119, \u017Ce jej towarzysz, o kt\u00F3rym kr\u0105\u017C\u0105 legendy, ci\u0105gle wpada w tarapaty, bywa porywczy i sk\u0142onny do nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144. Duet musi stawi\u0107 czo\u0142o zupe\u0142nie nowemu zagro\u017Ceniu, by ocali\u0107 ludzko\u015B\u0107 oraz planet\u0119. Okazuje si\u0119, \u017Ce w strukturach jednostki skrywa si\u0119 szpieg. Wsp\u00F3\u0142pracownicy o skrajnie r\u00F3\u017Cnych charakterach rozpoczynaj\u0105 \u015Bledztwo. Maj\u0105 do dyspozycji mi\u0119dzy innymi zaawansowan\u0105 technologicznie bro\u0144. Czeka ich pojedynek z wymagaj\u0105cymi przeciwnikami. Nie wiedz\u0105, komu mog\u0105 zaufa\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2201370.jpg","",["N"]],"65454823":["Re\u017C.: James L. Brooks.
Lisa (Reese Witherspoon) jest 27-letni\u0105 by\u0142\u0105 sportsmenk\u0105, kt\u00F3ra czuje, \u017Ce najlepsze lata ma ju\u017C za sob\u0105. W\u0142a\u015Bnie wyrzucono j\u0105 z dru\u017Cyny softballa, kt\u00F3ra stanowi\u0142a ca\u0142e jej \u017Cycie. Dziewczyna, kt\u00F3ra nie wie, co dalej ze sob\u0105 pocz\u0105\u0107, zaczyna spotyka\u0107 si\u0119 z pewnym siebie sportowcem i niepoprawnym kobieciarzem Mattym (Owen Wilson). Wkr\u00F3tce do Lisy dzwoni George (Paul Rudd), z kt\u00F3rym pragnie zeswata\u0107 j\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ka. M\u0119\u017Cczyzna przechodzi w\u0142a\u015Bnie trudne chwile. Grozi mu nies\u0142uszne oskar\u017Cenie o przest\u0119pstwa finansowe w firmie swojego ojca Charlesa (Jack Nicholson). Z tego powodu traci prac\u0119 i zostaje porzucony przez partnerk\u0119. Spotkanie z Lis\u0105 nie poprawia mu jednak nastroju. Jest wymuszone i przebiega w ca\u0142kowitym milczeniu. George nie ma ochoty ponownie umawia\u0107 si\u0119 z dziewczyn\u0105, a Lisa bardziej anga\u017Cuje si\u0119 w zwi\u0105zek z Mattym. Ten, cho\u0107 oczarowany dziewczyn\u0105, nie zamierza jednak rezygnowa\u0107 ca\u0142kiem ze swojego rozrywkowego trybu \u017Cycia. Wkr\u00F3tce Lisa wprowadza si\u0119 do kochanka. Jego apartament znajduje si\u0119 w budynku, w kt\u00F3rym mieszka r\u00F3wnie\u017C ojciec George'a. Nie trzeba du\u017Co czasu, by drogi tych dwojga ponownie si\u0119 spotka\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1863609.jpg","",["N"]],"65454824":["Boczny tor
Ferdek stwierdza, \u017Ce od jakiego\u015B czasu nikt nie traktuje go powa\u017Cnie - nie zwraca na niego uwagi, nie pyta o zdanie. Postanawia natychmiast zmieni\u0107 t\u0119 sytuacj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1861603.jpg","",[]],"65454825":["W\u0142adek jest pewien, \u017Ce Monika zdradza go z Igorem. Natalia nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie po tym, jak \u0141ukasz napisa\u0142 w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych, \u017Ce jest dziewczyn\u0105 znanego youtubera - GhosTowna. Monika ka\u017Ce mu j\u0105 przeprosi\u0107. Gdy Natalia nie odbiera od niego telefon\u00F3w, \u0141ukasz postanawia zrobi\u0107 jej niespodziank\u0119. W biurowcu Aleks pr\u00F3buje poderwa\u0107 pi\u0119kn\u0105 nieznajom\u0105. Dostaje kosza. Gdy odprowadza Maksa do przedszkola, spotyka j\u0105 ponownie. Okazuje si\u0119, \u017Ce syn kobiety chodzi do tej samej plac\u00F3wki. Jaro nie ukrywa niezadowolenia, \u017Ce Tomasz i Julka zostaj\u0105 w mie\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65454826":["Po pocz\u0105tkowym szoku Natalia jest zachwycona obecno\u015Bci\u0105 GhosTowna na swoim przyj\u0119ciu urodzinowym. Niebawem postanawia razem z \u0141ukaszem w\u0142ama\u0107 si\u0119 do pizzerii W\u0142adka i urz\u0105dzi\u0107 pizza challenge. Filmik z tego wydarzenia staje si\u0119 hitem sieci. Igor nakrywa W\u0142adka, jak przebija opon\u0119 w jego samochodzie. Tomasz zgadza si\u0119, by Julka pomog\u0142a mu w gabinecie. Niestety wraz z ni\u0105 przychodz\u0105 te\u017C ch\u0142opcy W\u0142adka - Kuba i Filip. Teraz m\u0119\u017Cczyzna musi zaj\u0105\u0107 si\u0119 tr\u00F3jk\u0105 dzieci. Aleks, wbrew Maksowi, umawia si\u0119 z Oliwi\u0105 i jej synkiem na placu zabaw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2112495.jpg","",["N"]],"65454827":["Pani Emilia mieszka w starej kamienicy w \u017Byrardowie z dw\u00F3jk\u0105 dzieci: pi\u0119tnastoletni\u0105 Julk\u0105 i dziewi\u0119cioletnim Kub\u0105. Przez internet pozna\u0142a pana Andrzeja, a dzieci nam\u00F3wi\u0142y j\u0105, by wzi\u0119\u0142a z nim \u015Blub. Emilia cierpi z powodu nieoperacyjnego garbu, za\u015B choroba Andrzeja nie pozwala mu pracowa\u0107 na pe\u0142en etat. Skromne dochody rodziny nie pozwalaj\u0105 na remont mieszkania, b\u0119d\u0105cego w fatalnym stanie. Pokoje dzieci s\u0105 zimne, \u0142azienka jest wydzielona niskimi \u015Bciankami, instalacja elektryczna zagra\u017Ca bezpiecze\u0144stwu, ze starego pieca wydobywa si\u0119 dym do wn\u0119trza domu. Katarzyna Dowbor uratuje sytuacj\u0119 i zaprzyja\u017Ani si\u0119 z Kub\u0105, kt\u00F3ry chce zosta\u0107 policjantem, by pomaga\u0107 innym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65454828":["Przygotowania do studni\u00F3wki \/ Uczestniczka wyjazdu integracyjnego zostaje odurzona pigu\u0142k\u0105 gwa\u0142tu
Emilia uczestniczy w wyje\u017Adzie integracyjnym swojej firmy. Kolega z pracy, Micha\u0142, wieczorem w barze dosypuje jej \u015Brodki usypiaj\u0105ce do drinka. Nast\u0119pnie zamyka si\u0119 razem ze swoj\u0105 ofiar\u0105 w pokoju hotelowym i pr\u00F3buje zgwa\u0142ci\u0107. Przest\u0119pstwu zapobiega szef, kt\u00F3ry wzywa policj\u0119. Micha\u0142 zaczyna grozi\u0107 mu paralizatorem. Ilona w tajemnicy za\u017Cywa \u015Brodek o nazwie DNP, by szybko schudn\u0105\u0107 do studni\u00F3wki odbywaj\u0105cej si\u0119 za tydzie\u0144. W szkole dziewczyna zaczyna \u017Ale si\u0119 czu\u0107, ma dreszcze i b\u00F3le mi\u0119\u015Bni. Gdy mdleje, zaniepokojeni koledzy dzwoni\u0105 pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180839.jpg","",["N"]],"65454829":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Morfeusz
Umiera w\u0142a\u015Bcicielka osiedlowego sklepu monopolowego. Ferdynand i Boczek wskutek niefortunnej pomy\u0142ki nie docieraj\u0105 na pogrzeb, co ma dla nich fatalne konsekwencje. Syn zmar\u0142ej postanawia zlikwidowa\u0107 ich zeszyty z kredytem. Pr\u00F3by udobruchania m\u0119\u017Cczyzny nie przynosz\u0105 skutk\u00F3w...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835391.jpg","",["N"]],"65454366":["Ekipa programu go\u015Bci w Tychach. Tam pod lasem mieszka pani Lidia i jej wnuczka, trzynastoletnia Kornelia. Rodzice dziewczynki nadu\u017Cywali alkoholu i zostali pozbawieni praw do opieki nad dzieckiem. Przej\u0119li je dziadkowie. M\u0105\u017C pani Lidii jednak kilka lat temu zmar\u0142. Dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, wymaga remontu. Pani Lidia sama naprawia pod\u0142ogi, sufity i uszczelnia rozpadaj\u0105ce si\u0119 okna. Babcia i wnuczka gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pokoju. Do programu zg\u0142osi\u0142a je nowa s\u0105siadka, pani Marta.","","",["N"]],"65454367":["W\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 jesie\u0144. W gospodarstwie pana Leszka Horosza w W\u00F3lce Ratowieckiej pod Bia\u0142ymstokiem zebra\u0142y si\u0119 c\u00F3rki i wnuczki. To czas kiszenia kapusty. W Karnicach na Dolnym \u015Al\u0105sku zajmuje si\u0119 tym tak\u017Ce rodzina Sznajder\u00F3w. Natomiast Dorota i Konrad Krupi\u0144scy, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 na Mazurach pod Oleckiem przymierzaj\u0105 si\u0119 do koszenia kukurydzy. Tymczasem w Dr\u0105\u017Cnej w Wielkopolsce Krzysztof Gorzela\u0144czyk talerzuje pole. W pracy towarzyszy mu m\u0142odszy brat cioteczny - Bartek, kt\u00F3ry cz\u0119sto jest jego pomocnikiem.","","",["N"]],"65454368":["Nowy narzeczony
Daria przedstawia rodzinie swojego narzeczonego, Ma\u0107ka. Skromny sprzedawca nie przypada do gustu bliskim dziewczyny, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 w\u0142asn\u0105 firm\u0119 i nie narzekaj\u0105 na problemy finansowe. Brat Darii, Wojtek, odkrywa, \u017Ce przysz\u0142y szwagier nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Maciek jest bowiem uwik\u0142any w mafijne interesy i zainteresowa\u0142 si\u0119 jego siostr\u0105 tylko dlatego, by przej\u0105\u0107 firm\u0119 jej ojca. M\u0119\u017Cczyzna jednak wszystkiego si\u0119 wypiera. Zaniepokojona Daria postanawia jednak bli\u017Cej przyjrze\u0107 si\u0119 przesz\u0142o\u015Bci ukochanego.","","",["N"]],"65454369":["Zrobi\u0142bym wszystko
W rzece zostaje znalezione cia\u0142o kobiety. Sprawca przywi\u0105za\u0142 do jej n\u00F3g worki z kamieniami. Zagini\u0119cie kobiety zg\u0142osi\u0142 m\u0105\u017C. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce partnerka na kilka dni wyjecha\u0142a do agroturystyki. W\u0142a\u015Bcicielka obiektu zeznaje, \u017Ce jej go\u015B\u0107 sp\u0119dzi\u0142 ca\u0142y weekend z kochankiem. To on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Szybko jednak wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C ofiary co\u015B ukrywa. Natalia umawia si\u0119 z kim\u015B na wiecz\u00F3r. Kuba stara si\u0119 panowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105.","","",["N"]],"65454370":["Czy kto\u015B mnie s\u0142yszy
Dawid znika bez \u015Bladu. Spraw\u0119 zg\u0142aszaj\u0105 rodzice. Ojciec ch\u0142opaka S\u0142awomir, to by\u0142y wojskowy, nie dogadywa\u0142 si\u0119 z synem. Ch\u0142opakowi nie wiod\u0142o si\u0119 te\u017C w szkole. By\u0142 mocno skonfliktowany ze swoimi r\u00F3wie\u015Bnikami. Koledzy z klasy nawet go pobili. Policjanci odkrywaj\u0105 te\u017C, \u017Ce Dawid zaci\u0105gn\u0105\u0142 po\u017Cyczk\u0119. By\u0107 mo\u017Ce chcia\u0142 op\u0142aci\u0107 oprawc\u00F3w, \u017Ceby dali mu spok\u00F3j. Str\u00F3\u017Ce prawa musz\u0105 to ustali\u0107.","","",["N"]],"65454371":["Kompozytor i poeta Igor Mazurkiewicz podczas koncertu spad\u0142 ze sceny i dozna\u0142 urazu g\u0142owy. Trafia na OIOM z obrz\u0119kiem m\u00F3zgu. Jego ojciec Bogdan ma pretensje do swojej \u017Cony Hanny za to, \u017Ce posy\u0142a\u0142a syna na lekcje muzyki, cho\u0107 powinien on przygotowywa\u0107 si\u0119 do przej\u0119cia rodzinnej firmy. Przy pacjencie przesiaduje jego fanka Maja. Rodzice s\u0105 przekonani, \u017Ce to jego dziewczyna. Na oddzia\u0142 trafia te\u017C Zofia, te\u015Bciowa piel\u0119gniarki Danusi. Kobieta sugeruje synowej, \u017Ce zamieszka z ni\u0105, gdy ta urodzi dziecko, a bobas powinien otrzyma\u0107 imi\u0119 po babci lub dziadku. Danusia jest coraz bardziej w\u015Bciek\u0142a.","","",[]],"65454372":["Sekret matki
18-letni Jakub Kowal prosi detektyw\u00F3w o pomoc w ustaleniu, kim jest jego ojciec. Ch\u0142opak nie wierzy w histori\u0119 matki o przelotnym, wakacyjnym romansie. Malanowski dociera do by\u0142ej wychowawczyni matki Jakuba. Przekonuje j\u0105, by pomog\u0142a ch\u0142opakowi. Nauczycielka podaje nazwisko by\u0142ego ch\u0142opaka Bo\u017Ceny - Romana Wierzbickiego. Tymczasem Tomek znajduje w domu matki klienta stare listy mi\u0142osne podpisane przez niejakiego Miko\u0142aja. W toku \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce wielu osobom zale\u017Cy, by zachowa\u0107 w tajemnicy to\u017Csamo\u015B\u0107 ojca Jakuba.","","",["N"]],"65454373":["Gwiazda w opa\u0142ach
W biurze detektyw\u00F3w zjawia si\u0119 Luna Starr - zwyci\u0119\u017Cczyni programu talent show i wschodz\u0105ca gwiazda muzyki pop. Od jakiego\u015B czasu kto\u015B wysy\u0142a piosenkarce pogr\u00F3\u017Cki, a ostatnio prze\u015Bladowca w\u0142ama\u0142 si\u0119 do jej sypialni i zostawi\u0142 na \u0142\u00F3\u017Cku zdj\u0119cie z obra\u017Aliwym podpisem. \u015Aledczy podejrzewaj\u0105, \u017Ce za tym wszystkim stoi menad\u017Cer artystki lub jego kochanka, g\u0142\u00F3wna rywalka Luny na scenie.","","",["N"]],"65454374":["Po wypadku Zuzia nie chce ju\u017C je\u017Adzi\u0107 na rowerze. Robert postanawia rozwi\u0105za\u0107 problem i kupi\u0107 \u017Conie u\u017Cywany samoch\u00F3d. Tymczasem Disco Frodo marzy o wyst\u0119pie na wielkiej scenie w niedalekiej przysz\u0142o\u015Bci. W tym celu pisze tekst piosenki, kt\u00F3r\u0105 planuje nagra\u0107. Natomiast Rafa\u0142 oddaje si\u0119 w r\u0119ce specjalistki. W sprawach sercowych i swataniu najlepsi s\u0105 zawodowcy, kt\u00F3rzy maj\u0105 do\u015Bwiadczenie i udzielaj\u0105 bezcennych rad.","","",["N"]],"65454375":["Marcin jest samotny, ale nie tylko z powodu bycia singlem. Odczuwa tak\u017Ce brak przyjaci\u00F3\u0142. Z pomoc\u0105 rusza mu Krzysztof, kt\u00F3ry mo\u017Ce zmotywowa\u0107 go do dzia\u0142ania. Tymczasem Snajper si\u0119 o\u015Bwiadcza, a Patrycja m\u00F3wi \"tak\". Teraz Zbyszek ma dodatkow\u0105 motywacj\u0119, by zmieni\u0107 swoje \u017Cycie i ostatecznie sko\u0144czy\u0107 z alkoholem. Do Henia przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 \u0141ukasz z Ul\u0105. Maj\u0105 konkretny cel wizyty. Chc\u0105 zagospodarowa\u0107 jego hektary i wykorzysta\u0107 ich potencja\u0142 na ekologiczne wioski.","","",["N"]],"65454376":["Ram D\u017Cam D\u017Cam
Prezes Koz\u0142owski staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym bohaterem plotek. Kr\u0105\u017C\u0105 opowie\u015Bci na temat jego w\u0105tpliwej moralno\u015Bci. Podobno prezes jest erotomanem. Na dodatek \u017Cona Koz\u0142owskiego \u017C\u0105da rozwodu. Po jej stronie staj\u0105 wszystkie kobiety z osiedla. Osamotniony prezes znajduje wsparcie i zrozumienie u Ferdynanda Kiepskiego i Mariana Pa\u017Adziocha, kt\u00F3rzy r\u00F3wnie\u017C nie ciesz\u0105 si\u0119 najlepsz\u0105 opini\u0105 u swoich partnerek.","","",["N"]],"65454377":["Dinozaur
Ferdek zauwa\u017Ca, \u017Ce Boczek robi dziurki w pasku za pomoc\u0105 dziwnego przedmiotu, przypominaj\u0105cego kie\u0142 dinozaura. Co\u015B podobnego widzia\u0142 w telewizji. S\u0105siad przechwala si\u0119, \u017Ce posiada nie tylko z\u0105b, lecz ca\u0142y szkielet prehistorycznego gada. Kiepski i Pa\u017Adzioch zastanawiaj\u0105 si\u0119, jak wy\u0142udzi\u0107 od Boczka szcz\u0105tki dinozaura. Zamierzaj\u0105 sprzeda\u0107 je z du\u017Cym zyskiem.","","",["N"]],"65454378":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, a tak\u017Ce ciekawostki i plotki.","","",[]],"65454379":["42-latka pr\u00F3buje zdoby\u0107 pieni\u0105dze na ratowanie \u017Cycia swojego m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry okazuje si\u0119 oszustem
42-letnia kobieta dowiaduje si\u0119, \u017Ce jej ukochany m\u0105\u017C jest \u015Bmiertelnie chory. By zebra\u0107 pieni\u0105dze na kosztowne leczenie, jest gotowa nawet sprzeda\u0107 rodzinny dom. Tu\u017C przed zrealizowaniem transakcji 42-latka odkrywa, \u017Ce jej partnerowi nic nie dolega. Wstrz\u0105\u015Bni\u0119ta pr\u00F3buje dowiedzie\u0107 si\u0119, dlaczego m\u0105\u017C w tak perfidny spos\u00F3b chcia\u0142 j\u0105 oszuka\u0107.","","",["N"]],"65454380":["Nowy narzeczony
Daria przedstawia rodzinie swojego narzeczonego, Ma\u0107ka. Skromny sprzedawca nie przypada do gustu bliskim dziewczyny, kt\u00F3rzy prowadz\u0105 w\u0142asn\u0105 firm\u0119 i nie narzekaj\u0105 na problemy finansowe. Brat Darii, Wojtek, odkrywa, \u017Ce przysz\u0142y szwagier nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje. Maciek jest bowiem uwik\u0142any w mafijne interesy i zainteresowa\u0142 si\u0119 jego siostr\u0105 tylko dlatego, by przej\u0105\u0107 firm\u0119 jej ojca. M\u0119\u017Cczyzna jednak wszystkiego si\u0119 wypiera. Zaniepokojona Daria postanawia jednak bli\u017Cej przyjrze\u0107 si\u0119 przesz\u0142o\u015Bci ukochanego.","","",["N"]],"65454381":["Re\u017C.: Mariusz Wojaczek.
Zab\u00F3jcze lekarstwo
Malanowski odbiera telefon od nieznajomej kobiety, kt\u00F3ra prosi go o pomoc, a nast\u0119pnie po\u0142\u0105czenie szybko si\u0119 urywa. Detektywi ustalaj\u0105 adres domu, z kt\u00F3rego dzwoniono. Jad\u0105 tam, ale zastaj\u0105 tylko brata kobiety. Chocia\u017C nie ma \u015Blad\u00F3w w\u0142amania, dom wygl\u0105da na spl\u0105drowany, a brat nie wie, co naprawd\u0119 si\u0119 wydarzy\u0142o. Detektywi znajduj\u0105 w ksi\u0105\u017Cce telefonicznej zaznaczony numer telefonu do Malanowskiego. Brat twierdzi, \u017Ce jego siostr\u0119 \u0142\u0105czy romans z w\u0142a\u015Bcicielem firmy farmaceutycznej, w kt\u00F3rej ona pracuje. Kochanek ma nawet klucze do jej domu. Detektywi zaczynaj\u0105 go obserwowa\u0107 i odkrywaj\u0105, \u017Ce zaginiona odkry\u0142a kompromituj\u0105cy go sekret...","","",[]],"65454382":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65454383":["Ekipa programu go\u015Bci w Tychach. Tam pod lasem mieszka pani Lidia i jej wnuczka, trzynastoletnia Kornelia. Rodzice dziewczynki nadu\u017Cywali alkoholu i zostali pozbawieni praw do opieki nad dzieckiem. Przej\u0119li je dziadkowie. M\u0105\u017C pani Lidii jednak kilka lat temu zmar\u0142. Dom, w kt\u00F3rym mieszkaj\u0105, wymaga remontu. Pani Lidia sama naprawia pod\u0142ogi, sufity i uszczelnia rozpadaj\u0105ce si\u0119 okna. Babcia i wnuczka gnie\u017Cd\u017C\u0105 si\u0119 w jednym pokoju. Do programu zg\u0142osi\u0142a je nowa s\u0105siadka, pani Marta.","","",["N"]],"65454384":["W\u0142a\u015Bnie rozpocz\u0119\u0142a si\u0119 jesie\u0144. W gospodarstwie pana Leszka Horosza w W\u00F3lce Ratowieckiej pod Bia\u0142ymstokiem zebra\u0142y si\u0119 c\u00F3rki i wnuczki. To czas kiszenia kapusty. W Karnicach na Dolnym \u015Al\u0105sku zajmuje si\u0119 tym tak\u017Ce rodzina Sznajder\u00F3w. Natomiast Dorota i Konrad Krupi\u0144scy, kt\u00F3rzy mieszkaj\u0105 na Mazurach pod Oleckiem przymierzaj\u0105 si\u0119 do koszenia kukurydzy. Tymczasem w Dr\u0105\u017Cnej w Wielkopolsce Krzysztof Gorzela\u0144czyk talerzuje pole. W pracy towarzyszy mu m\u0142odszy brat cioteczny - Bartek, kt\u00F3ry cz\u0119sto jest jego pomocnikiem.","","",["N"]],"65454385":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",[]],"65454386":["Upadek w Pieninach
16 wrze\u015Bnia 2015 roku pewien m\u0119\u017Cczyzna zg\u0142asza Podhala\u0144skiej grupie GOPR w Szczawnicy, \u017Ce jego przyjaciel spad\u0142 z urwiska. Nie zna dok\u0142adnej lokalizacji wypadku. Dy\u017Curny decyduje si\u0119 wys\u0142a\u0107 tzw. szpic\u0119, czyli dwuosobowy zesp\u00F3\u0142 na quadzie, by przeszuka\u0142 tereny odpowiadaj\u0105ce opisowi zg\u0142aszaj\u0105cego. Zlokalizowanie poszkodowanego okazuje si\u0119 bardzo trudne.","","",["N"]],"65454387":["Co w cz\u0142owieku mo\u017Cna wymieni\u0107
Przeszczep nerki czy serca ju\u017C na nikim nie robi wra\u017Cenia. W\u0142oski neurochirurg Sergio Canavero twierdzi, \u017Ce jest w stanie przeszczepi\u0107 ludzk\u0105 g\u0142ow\u0119. W odcinku tak\u017Ce prezentacja niezwyk\u0142ego polskiego wynalazku - bionicznej r\u0119ki, daj\u0105cej si\u0119 sterowa\u0107 stop\u0105. Prowadz\u0105ce zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mo\u017Cna przechytrzy\u0107 \u015Bmier\u0107. Porozmawiaj\u0105 z za\u0142o\u017Cycielk\u0105 kontrowersyjnej fundacji Alcor, kt\u00F3ra zamra\u017Ca ludzi.","","",["N"]],"65454388":["Kryzys ci\u0105\u017Cowy
Mi\u0142osz chce wyjecha\u0107 na studia do USA. Niespodziewanie zrywa z nim dziewczyna. Ch\u0142opak odkrywa, \u017Ce przekona\u0142 j\u0105 do tego jego w\u0142asny ojciec. Mi\u0142osz postanawia jak najszybciej wyjecha\u0107 z kraju. W USA poznaje Agat\u0119, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce by\u0142a dziewczyna Mi\u0142osza spodziewa si\u0119 dziecka jego ojca. Agata pomaga partnerowi wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 i odkry\u0107 sekret skrywany przez rodzic\u00F3w.","","",["N"]],"65454389":["Wojtek i Natalia dostaj\u0105 wezwanie do sklepu, z kt\u00F3rego skradziono utarg z ca\u0142ego tygodnia. W\u0142a\u015Bciciel twierdzi, \u017Ce zna sprawc\u0119. Uwa\u017Ca, ze to sprzedawczyni. Str\u00F3\u017Ce prawa jad\u0105 do domu kobiety. Podejrzana do wszystkiego si\u0119 przyznaje. Wydaje si\u0119, \u017Ce sprawa zosta\u0142a zako\u0144czona. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to dopiero pocz\u0105tek problem\u00F3w. W\u0142a\u015Bcicielowi sklepu oraz jego \u017Conie grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. Druga sprawa dotyczy innej kradzie\u017Cy. Po przyje\u017Adzie na miejsce wezwania okazuje si\u0119, \u017Ce zagin\u0105\u0142 pies. Synek w\u0142a\u015Bciciela wpada na niecodzienny pomys\u0142, jak pom\u00F3c policjantom. Dy\u017Curny pokazuje Witackiemu tajemnicze nagranie. Podczas treningu w szkole ta\u0144ca Arek nagle kl\u0119ka przed zaskoczon\u0105 Natali\u0105.","","",["N"]],"65454390":["Mi\u0119czak
Do policjant\u00F3w zg\u0142aszaj\u0105 si\u0119 Monika i jej m\u0105\u017C Rafa\u0142, kt\u00F3rzy stanowi\u0105 rodzin\u0119 zast\u0119pcz\u0105 dla nastoletniego Filipa. Ch\u0142opiec nie wr\u00F3ci\u0142 ze szko\u0142y do domu. Okazuje si\u0119, \u017Ce od kilku miesi\u0119cy mia\u0142 kontakt z biologicznym ojcem Adamem, kryminalist\u0105 kt\u00F3remu zosta\u0142y ograniczone prawa rodzicielskie. Policjanci prowadz\u0105 r\u00F3wnie\u017C poszukiwania na terenie szko\u0142y. Trafiaj\u0105 na ciekawy trop - kto\u015B szanta\u017Cowa\u0142 Filipa, \u017Ce wrzuci do sieci filmik, na kt\u00F3rym przyjacielsko przytula koleg\u0119.","","",["N"]],"65454391":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","","",["N"]],"65454392":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","","",["N"]],"65454393":["Kacper i Marysia s\u0105 w szoku po informacji, kt\u00F3r\u0105 otrzymali. Ch\u0142opak urz\u0105dza konfrontacj\u0119 z rodzicami. Marzena i Emilka rozmawiaj\u0105 na temat Sandry i Eryka. Chc\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119cej na temat ich plan\u00F3w inwestycyjnych. Weksler domy\u015Bla si\u0119, dlaczego Sandra interesuje si\u0119 Wadlewem. Postanawia wraz z Fabianem przyjecha\u0107 do agroturystyki \u015Amia\u0142ka. Kinga waha si\u0119 przed podr\u00F3\u017C\u0105 do Nowej Zelandii. Janek stara si\u0119 przekona\u0107 j\u0105, \u017Ce nie ma si\u0119 o co martwi\u0107, bo ch\u0142opcy doskonale poradz\u0105 sobie bez niej. Tomek postanawia wykorzysta\u0107 ten czas i proponuje Jolce zamieszkanie razem pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w. Tymczasem Marta zaprasza \u0141ukasza do siebie i pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 na wsp\u00F3lne zdj\u0119cie, by pokaza\u0107 je przyjaci\u00F3\u0142ce.","","",["N"]],"65454394":["Hobby
Halina zarzuca Ferdkowi, \u017Ce zupe\u0142nie niczym si\u0119 nie interesuje. Wszyscy inni mieszka\u0144cy kamienicy maj\u0105 swoje hobby. Arnolda poch\u0142ania fotografia, a Marian uwielbia piel\u0119gnowa\u0107 ro\u015Bliny. Gdy Ferdek postanawia zaradzi\u0107 tej sytuacji, wychodzi na jaw, \u017Ce granica dziel\u0105ca pasj\u0119 i szale\u0144stwo jest bardzo cienka.","","",["N"]],"65454395":["Zazdrosna doros\u0142a c\u00F3rka m\u015Bci si\u0119 na matce za to, \u017Ce ta u\u0142o\u017Cy\u0142a sobie \u017Cycie na nowo
Pewna kobieta w \u015Brednim wieku ma do\u015B\u0107 bycia s\u0142u\u017C\u0105c\u0105 dla m\u0119\u017Ca i doros\u0142ej c\u00F3rki. Gdy zakochuje si\u0119 w czaruj\u0105cym m\u0119\u017Cczy\u017Anie, kt\u00F3ry traktuje j\u0105 zupe\u0142nie inaczej ni\u017C jej dotychczasowy partner, postanawia porzuci\u0107 rodzin\u0119. Wkr\u00F3tce nowy ukochany kobiety zostaje brutalnie pobity. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce sprawc\u0105 jest jej m\u0105\u017C. Policyjne \u015Bledztwo w tej sprawie przynosi zaskakuj\u0105ce efekty.","","",["N"]],"65454396":["Ci\u0105\u017Ca wysokiego ryzyka
Ma\u0142gorzata ma dobr\u0105 prac\u0119, elegancki dom i kochaj\u0105cego m\u0119\u017Ca. Do pe\u0142ni szcz\u0119\u015Bcia brakuje jej tylko dziecka. Po kilku miesi\u0105cach stara\u0144 cieszy si\u0119 na widok pozytywnego wyniku testu ci\u0105\u017Cowego. Kobieta jednak bardzo \u017Ale znosi sw\u00F3j odmienny stan. Okazuje si\u0119, \u017Ce cierpi na raka \u017Co\u0142\u0105dka. Para nie wie, co robi\u0107 - usun\u0105\u0107 ci\u0105\u017C\u0119 i jak najszybciej rozpocz\u0105\u0107 leczenie czy te\u017C poczeka\u0107 do dnia narodzin dziecka. Gosia nie potrafi podj\u0105\u0107 decyzji. Tymczasem jej samopoczucie pogarsza si\u0119. Przera\u017Cona dzwoni pod numer 112.","","",["N"]],"65454397":["Kryzys ci\u0105\u017Cowy
Mi\u0142osz chce wyjecha\u0107 na studia do USA. Niespodziewanie zrywa z nim dziewczyna. Ch\u0142opak odkrywa, \u017Ce przekona\u0142 j\u0105 do tego jego w\u0142asny ojciec. Mi\u0142osz postanawia jak najszybciej wyjecha\u0107 z kraju. W USA poznaje Agat\u0119, w kt\u00F3rej si\u0119 zakochuje. Tymczasem wychodzi na jaw, \u017Ce by\u0142a dziewczyna Mi\u0142osza spodziewa si\u0119 dziecka jego ojca. Agata pomaga partnerowi wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 i odkry\u0107 sekret skrywany przez rodzic\u00F3w.","","",["N"]],"65454398":["Wojtek i Natalia dostaj\u0105 wezwanie do sklepu, z kt\u00F3rego skradziono utarg z ca\u0142ego tygodnia. W\u0142a\u015Bciciel twierdzi, \u017Ce zna sprawc\u0119. Uwa\u017Ca, ze to sprzedawczyni. Str\u00F3\u017Ce prawa jad\u0105 do domu kobiety. Podejrzana do wszystkiego si\u0119 przyznaje. Wydaje si\u0119, \u017Ce sprawa zosta\u0142a zako\u0144czona. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to dopiero pocz\u0105tek problem\u00F3w. W\u0142a\u015Bcicielowi sklepu oraz jego \u017Conie grozi \u015Bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo. Druga sprawa dotyczy innej kradzie\u017Cy. Po przyje\u017Adzie na miejsce wezwania okazuje si\u0119, \u017Ce zagin\u0105\u0142 pies. Synek w\u0142a\u015Bciciela wpada na niecodzienny pomys\u0142, jak pom\u00F3c policjantom. Dy\u017Curny pokazuje Witackiemu tajemnicze nagranie. Podczas treningu w szkole ta\u0144ca Arek nagle kl\u0119ka przed zaskoczon\u0105 Natali\u0105.","","",["N"]],"65454399":["Zrobi\u0142bym wszystko
W rzece zostaje znalezione cia\u0142o kobiety. Sprawca przywi\u0105za\u0142 do jej n\u00F3g worki z kamieniami. Zagini\u0119cie kobiety zg\u0142osi\u0142 m\u0105\u017C. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce partnerka na kilka dni wyjecha\u0142a do agroturystyki. W\u0142a\u015Bcicielka obiektu zeznaje, \u017Ce jej go\u015B\u0107 sp\u0119dzi\u0142 ca\u0142y weekend z kochankiem. To on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Szybko jednak wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C ofiary co\u015B ukrywa. Natalia umawia si\u0119 z kim\u015B na wiecz\u00F3r. Kuba stara si\u0119 panowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105.","","",["N"]],"65454400":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","","",["N"]],"65454401":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","","",[]],"65454402":["Kacper i Marysia s\u0105 w szoku po informacji, kt\u00F3r\u0105 otrzymali. Ch\u0142opak urz\u0105dza konfrontacj\u0119 z rodzicami. Marzena i Emilka rozmawiaj\u0105 na temat Sandry i Eryka. Chc\u0105 dowiedzie\u0107 si\u0119 jak najwi\u0119cej na temat ich plan\u00F3w inwestycyjnych. Weksler domy\u015Bla si\u0119, dlaczego Sandra interesuje si\u0119 Wadlewem. Postanawia wraz z Fabianem przyjecha\u0107 do agroturystyki \u015Amia\u0142ka. Kinga waha si\u0119 przed podr\u00F3\u017C\u0105 do Nowej Zelandii. Janek stara si\u0119 przekona\u0107 j\u0105, \u017Ce nie ma si\u0119 o co martwi\u0107, bo ch\u0142opcy doskonale poradz\u0105 sobie bez niej. Tomek postanawia wykorzysta\u0107 ten czas i proponuje Jolce zamieszkanie razem pod nieobecno\u015B\u0107 rodzic\u00F3w. Tymczasem Marta zaprasza \u0141ukasza do siebie i pr\u00F3buje nam\u00F3wi\u0107 na wsp\u00F3lne zdj\u0119cie, by pokaza\u0107 je przyjaci\u00F3\u0142ce.","","",["N"]],"65454403":["Hobby
Halina zarzuca Ferdkowi, \u017Ce zupe\u0142nie niczym si\u0119 nie interesuje. Wszyscy inni mieszka\u0144cy kamienicy maj\u0105 swoje hobby. Arnolda poch\u0142ania fotografia, a Marian uwielbia piel\u0119gnowa\u0107 ro\u015Bliny. Gdy Ferdek postanawia zaradzi\u0107 tej sytuacji, wychodzi na jaw, \u017Ce granica dziel\u0105ca pasj\u0119 i szale\u0144stwo jest bardzo cienka.","","",["N"]],"65454404":["Co w cz\u0142owieku mo\u017Cna wymieni\u0107
Przeszczep nerki czy serca ju\u017C na nikim nie robi wra\u017Cenia. W\u0142oski neurochirurg Sergio Canavero twierdzi, \u017Ce jest w stanie przeszczepi\u0107 ludzk\u0105 g\u0142ow\u0119. W odcinku tak\u017Ce prezentacja niezwyk\u0142ego polskiego wynalazku - bionicznej r\u0119ki, daj\u0105cej si\u0119 sterowa\u0107 stop\u0105. Prowadz\u0105ce zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy mo\u017Cna przechytrzy\u0107 \u015Bmier\u0107. Porozmawiaj\u0105 z za\u0142o\u017Cycielk\u0105 kontrowersyjnej fundacji Alcor, kt\u00F3ra zamra\u017Ca ludzi.","","",["N"]],"65454405":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","","",["N"]],"65454406":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","","",[]],"65454407":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","","",[]],"65454408":["Dla Gniewomira ponad 20-godzinne bieganie po Bieszczadach to najwi\u0119ksze prze\u017Cycie. J\u00F3zef ma sw\u00F3j spos\u00F3b na odganianie nied\u017Awiedzi, gdy zaskocz\u0105 go w trakcie zbierania grzyb\u00F3w. Wojtek w poszukiwaniu relikwii ze spalonej cerkwi w Balnicy dociera do krypty na S\u0142owacji. Robert zbiera materia\u0142 genetyczny do rozszyfrowania pochodzenia nied\u017Awiedzi. Drwal Czesiek prowadzi wyr\u0105b \u015Bwierk\u00F3w r\u00F3wnie\u017C wed\u0142ug w\u0142asnych zasad.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836253.jpg","",["N"]],"65454409":["Prow.: Ewa Wachowicz.
Ewa Wachowicz pokazuje, jak gotowa\u0107 zgodnie z najnowszymi trendami kulinarnymi, zachowuj\u0105c jednocze\u015Bnie polsk\u0105 tradycj\u0119. Gospodyni programu przygotowuje potrawy w swojej kuchni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2148381.jpg","",["N"]],"65454410":["Przybysz z Ameryki
Beata przypadkowo spotyka swojego by\u0142ego ch\u0142opaka, kt\u00F3ry wiele lat temu wyjecha\u0142 do USA. Chris Nowak jest ojcem jednego z jej syn\u00F3w. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna coraz mocniej ingerowa\u0107 w \u017Cycie dawnej partnerki. Beata nigdy nie wyzna\u0142a prawdy swojemu obecnemu partnerowi. Obawia si\u0119, \u017Ce ta informacja ta mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do rozpadu jej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65454411":["Bibliotekarz
Funkcjonariusze Jagoda Strzelecka i Jerzy B\u0105kowski otrzymuj\u0105 zg\u0142oszenie o zagini\u0119ciu Jacka. Informacj\u0119 przekazuje im siostra m\u0119\u017Cczyzny, Marta. Pracuj\u0105cy jako bibliotekarz Jacek jest samotnikiem. Nie za\u0142o\u017Cy\u0142 rodziny. W czasie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze znajduj\u0105 paczk\u0119 amfetaminy. Zar\u00F3wno siostra, jak i przes\u0142uchiwani s\u0105siedzi m\u0119\u017Cczyzny s\u0105 bardzo zdziwieni t\u0105 informacj\u0105. Tymczasem dochodzenie szybko doprowadza \u015Bledczych do jednego z s\u0105siad\u00F3w Jacka, handlarza narkotyk\u00F3w. Wydaje si\u0119, \u017Ce mo\u017Ce by\u0107 on zamieszany w znikni\u0119cie m\u0119\u017Cczyzny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65454412":["Operatorka pomog\u0142a nastolatce
W mieszkaniu Weroniki i jej matki zamieszkuje nowy partner drugiej z nich, Wiktor. M\u0119\u017Cczyzna zaczyna obserwowa\u0107 nastolatk\u0119 i prawi\u0107 jej niestosowne komplementy. Dziewczyna podejrzewa nawet, \u017Ce podgl\u0105da j\u0105 przy pomocy ukrytej kamery. Kiedy matka Weroniki wyje\u017Cd\u017Ca w delegacj\u0119, Wiktor staje si\u0119 natarczywy. Nastolatka dzwoni pod numer alarmowy 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222969.jpg","",["N"]],"65454413":["Wszyscy k\u0142ami\u0105
Ada ulega wypadkowi i zapada w \u015Bpi\u0105czk\u0119. Gdy odzyskuje przytomno\u015B\u0107, zaczyna m\u00F3wi\u0107 po hiszpa\u0144sku, chocia\u017C wcze\u015Bniej nie zna\u0142a tego j\u0119zyka. Na pocz\u0105tku jej m\u0105\u017C nie zwraca na to uwagi. Po pewnym czasie jednak zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce \u017Cona co\u015B przed nim ukrywa. Obawia si\u0119, \u017Ce kobieta przed wypadkiem prowadzi\u0142a podw\u00F3jne \u017Cycie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088411.jpg","",["JM"]],"65454414":["Ksi\u0119gowa rozpoczyna prac\u0119 w fabryce zabawek i staje si\u0119 celem atak\u00F3w nieuczciwej \u017Cony w\u0142a\u015Bciciela
Monika opiekowa\u0142a si\u0119 seniorem, kt\u00F3ry niedawno zmar\u0142. Kobieta otrzymuje posad\u0119 ksi\u0119gowej w fabryce zabawek. Szybko zaprzyja\u017Ania ze swoim szefem Markiem. M\u0119\u017Cczyzna \u017Cali si\u0119 Monice na \u017Con\u0119, z kt\u00F3r\u0105 rzekomo mu si\u0119 nie uk\u0142ada. Tymczasem partnerka szefa zdradza ksi\u0119gowej, \u017Ce spodziewa si\u0119 dziecka. Monika pr\u00F3buje wycofa\u0107 si\u0119 z niewygodnej roli powiernicy sk\u0142\u00F3conych ma\u0142\u017Conk\u00F3w. Tymczasem jej syn Sebastian odkrywa, \u017Ce produkowane przez Marka zabawki zawieraj\u0105 szkodliwe dla dzieci substancje. M\u0119\u017Cczyzna, mimo zakazu Moniki, postanawia rozm\u00F3wi\u0107 si\u0119 z szefem matki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65454415":["51-letnia pani Maria i jej 13-letnia c\u00F3rka Magda maj\u0105 domek na skraju lasu przy ma\u0142ej stacji kolejowej we wsi Jastrz\u0119bna na Podlasiu. Kobieta pracuje w szkolnej kuchni. Jej m\u0105\u017C zmar\u0142 kilka lat temu na nowotw\u00F3r. W budynku jest stary piec, kt\u00F3ry bardzo s\u0142abo ogrzewa pomieszczenia. Nie ma bie\u017C\u0105cej wody ani kanalizacji. Zim\u0105 cz\u0119sto trzeba rozbija\u0107 l\u00F3d na studni, by wydoby\u0107 wod\u0119 do mycia. Ekipa programu postanowi\u0142a poprawi\u0107 warunki \u017Cycia tej dwuosobowej rodziny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65454416":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Pampeluna
Helena Pa\u017Adziochowa razem z m\u0119\u017Cem organizuj\u0105 prezentacj\u0119 eleganckich ko\u0142der. Obiecuj\u0105, \u017Ce ka\u017Cdy nabywca do\u0142\u0105czy do elitarnej grupy klient\u00F3w. Halina bardzo chcia\u0142aby mie\u0107 ten produkt, ale nie sta\u0107 jej na niego. Namawia Ferdka, by sprzedali niepotrzebne dobra rodzinne, a za zarobione pieni\u0105dze kupili ko\u0142dr\u0119. Gdy w ko\u0144cu udaje im si\u0119 zebra\u0107 odpowiedni\u0105 sum\u0119 i naby\u0107 towar, okazuje si\u0119, \u017Ce do grupy elitarnych klient\u00F3w do\u0142\u0105czy\u0142 kto\u015B, kogo na drog\u0105 ko\u0142dr\u0119 zupe\u0142nie nie by\u0142o sta\u0107...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65454417":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Nim poleje si\u0119 krew
Marian Pa\u017Adzioch chce kupi\u0107 od Ferdka jego cz\u0119\u015B\u0107 piwnicy. Zamierza w niej bowiem trzyma\u0107 elementy zamienne do swojego motoru. S\u0105siad oferuje wysok\u0105 kwot\u0119, wi\u0119c Kiepski bez zastanowienia si\u0119 zgadza. Dopiero po rozmowie z Jolasi\u0105 odkrywa, \u017Ce Pa\u017Adzioch go oszuka\u0142. Synowa t\u0142umaczy mu, \u017Ce w piwnicy odkryto poka\u017Ane pok\u0142ady gazu \u0142upkowego, z kt\u00F3rego wydobywania ca\u0142a rodzina mog\u0142aby czerpa\u0107 ogromne korzy\u015Bci. Ferdek postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 anulowa\u0107 niekorzystn\u0105 dla siebie transakcj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65454418":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Dolczewita
Waldek i Jolasia niespodziewanie zjawiaj\u0105 si\u0119 noc\u0105 w mieszkaniu Kiepskich i prosz\u0105 rodzic\u00F3w o nocleg. Twierdz\u0105, \u017Ce nie maj\u0105 gdzie si\u0119 podzia\u0107 po tym, jak ich mieszkanie zosta\u0142o zalane. Wkr\u00F3tce okazuje si\u0119, \u017Ce Jolasia ma konkretny plan zwi\u0105zany z mieszkaniem te\u015Bci\u00F3w. Ferdynand, ostrze\u017Cony przez s\u0105siad\u00F3w, postanawia za wszelk\u0105 cen\u0119 je pokrzy\u017Cowa\u0107. Rozpoczyna si\u0119 przebieg\u0142a gra o dominacj\u0119 w rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088389.jpg","",[]],"65454419":["Uzale\u017Cniony
Halina u\u015Bwiadamia sobie, \u017Ce jej syn jest uzale\u017Cniony od alkoholu. M\u0119\u017Cczyzna przestaje p\u0142aci\u0107 alimenty na swoje dziecko, a z czasem tak\u017Ce zaczyna okrada\u0107 matk\u0119. Niebawem Halina dowiaduje si\u0119, \u017Ce by\u0142a partnerka ch\u0142opaka straci\u0142a dach nad g\u0142ow\u0105. Zrozpaczona kobieta chce przywr\u00F3ci\u0107 \u0142ad w swojej rodzinie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1895357.jpg","",["N"]],"65454420":["Katarzyna Dowbor tym razem chce pom\u00F3c tr\u00F3jce rodze\u0144stwa. Micha\u0142, Filip i Roksana wychowywali si\u0119 w domu pe\u0142nym przemocy i alkoholu. Po \u015Bmierci matki ich ojciec odszed\u0142 do innej kobiety. Najstarszy Micha\u0142, kt\u00F3ry by\u0142 ju\u017C wtedy pe\u0142noletni, uzyska\u0142 od s\u0105du zgod\u0119 na opiek\u0119 nad siostr\u0105 i bratem. Niestety, wkr\u00F3tce potem w ich domu dosz\u0142o do zwarcia instalacji elektrycznej i po\u017Car zniszczy\u0142 wszystkie pomieszczenia. Pozbawione dachu nad g\u0142ow\u0105 dzieci zamieszka\u0142y osobno u rodziny i przyjaci\u00F3\u0142. Chcia\u0142yby by\u0107 znowu razem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65454421":["Kobieta zostawia rodzin\u0119 dla kochanka, ale potem chce do nich wr\u00F3ci\u0107 i udaje, \u017Ce zosta\u0142a porwana
Tomek i Alina wsp\u00F3lnie wychowuj\u0105 ma\u0142\u0105 Kasi\u0119. Pewnego dnia m\u0142oda matka bez s\u0142owa wyja\u015Bnienia znika z domu. Zostawia jedynie wiadomo\u015B\u0107 na stole, w kt\u00F3rej prosi m\u0119\u017Ca, aby jej nie szuka\u0142. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje rozmawia\u0107 ze znajomymi \u017Cony, a gdy te zabiegi nie przynosz\u0105 rezultat\u00F3w, zg\u0142asza zagini\u0119cie Aliny policji. Str\u00F3\u017Ce prawa ustalaj\u0105, \u017Ce kobieta najprawdopodobniej pojecha\u0142a do Berlina w towarzystwie swojego kochanka. Tomek jest zdruzgotany. Kilka tygodni p\u00F3\u017Aniej z zaskoczeniem odbiera telefon od \u017Cony. Alina informuje go, \u017Ce zosta\u0142a uprowadzona.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835398.jpg","",["N"]],"65454422":["Wariatka
Ze szpitala psychiatrycznego ucieka Weronika. Jaki\u015B czas temu kobieta zosta\u0142a ubezw\u0142asnowolniona przez s\u0105d na wniosek m\u0119\u017Ca, Darka. M\u0119\u017Cczyzna wykazywa\u0142 bowiem, \u017Ce Weronika jest agresywna i zn\u0119ca si\u0119 nad ich 6-letni\u0105 c\u00F3rk\u0105, Nin\u0105. Policjanci ustalaj\u0105, \u017Ce w ucieczce pom\u00F3g\u0142 kobiecie Mariusz, kt\u00F3ry pracuje jako sanitariusz. Zar\u00F3wno on, jak I znaj\u0105ca spraw\u0119 Weroniki reporterka utrzymuj\u0105, \u017Ce kobieta jest zdrowa, a do szpitala trafi\u0142a przez k\u0142amstwa m\u0119\u017Ca, kt\u00F3ry chce przej\u0105\u0107 jej maj\u0105tek. Tymczasem poszukiwana porywa c\u00F3rk\u0119. Zachodzi podejrzenie, \u017Ce mo\u017Ce zrobi\u0107 jej krzywd\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",["N"]],"65454423":["Polowanie na kreta
Str\u00F3\u017Ce prawa przeprowadzaj\u0105 nalot na magazyn, z kt\u00F3rego korzysta gang handlarzy broni\u0105. Wpadaj\u0105 w pu\u0142apk\u0119. W trakcie strzelaniny, kt\u00F3ra si\u0119 wywi\u0105zuje, ginie jeden z policjant\u00F3w. Spraw\u0119 przejmuje wydzia\u0142 kryminalny. \u015Aledztwo prowadz\u0105 Olgierd i Krystian. Sprawa szybko si\u0119 komplikuje. Dagmarze sen zak\u0142\u00F3caj\u0105 odg\u0142osy dobiegaj\u0105ce z pobliskiego placu budowy. Olgierd proponuje kole\u017Cance, by na czas remontu przenios\u0142a si\u0119 do niego. Dagmara z rado\u015Bci\u0105 przyjmuje zaproszenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65454424":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454425":["Sprawa rodzinna
W podwarszawskiej miejscowo\u015Bci robotnicy odkopuj\u0105 ludzkie ko\u015Bci. Okazuje si\u0119, \u017Ce nale\u017C\u0105 one do zaginionego trzy lata wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzny. Tu\u017C przed zagini\u0119ciem ofiara odkry\u0142a romans swojej \u017Cony. Detektywi podejrzewaj\u0105, \u017Ce kobieta zamordowa\u0142a partnera, by zatuszowa\u0107 zdrad\u0119. Kuba i Krzysztof chc\u0105 zacz\u0105\u0107 trenowa\u0107 w klubie Adama. Drugi z nich zastanawia si\u0119, czy jego wyjazd do Chin nie by\u0142 b\u0142\u0119dem i czy uda mu si\u0119 nadrobi\u0107 stracony czas.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65454426":["35-letnia urz\u0119dniczka pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 c\u00F3rk\u0119, kt\u00F3ra znikn\u0119\u0142a z domu
Urz\u0119dniczka odchodzi od m\u0119\u017Ca, alkoholika i recydywisty, i nawi\u0105zuje romans z m\u0119\u017Cczyzn\u0105, kt\u00F3ry jest ca\u0142kowitym przeciwie\u0144stwem dawnego partnera. Agresywny by\u0142y jednak nie daje jej spokoju. Niebawem znika nastoletnia c\u00F3rka kobiety. Wszystko wskazuje na to, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest ojciec dziewczyny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217374.jpg","",["N"]],"65454427":["Od Judasza do Kamasza
Mieszka\u0144c\u00F3w kamienicy przy ul. \u0106wiartki 3\/4 elektryzuje wiadomo\u015B\u0107 o zmianie proboszcza. Na miejsce dobrze znanego ksi\u0119dza P\u0105czka przychodzi m\u0142ody i energiczny ksi\u0105dz B\u0105czek. Opinie na temat nowego proboszcza s\u0105 podzielone... Go\u015Bcinnie wyst\u0119puj\u0105 Krzysztof Dracz i Jerzy Cnota.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65454428":["Nad zalewiskiem
Ferdynand odczuwa brak kontaktu z natur\u0105. Marzy mu si\u0119 wyjazd do lasu lub nad jezioro, gdzie nie by\u0142 od wielu lat. Swoimi przemy\u015Bleniami dzieli si\u0119 z Boczkiem. Ten niespodziewanie sk\u0142ada mu atrakcyjn\u0105 propozycj\u0119. Obiecuje, \u017Ce we\u017Amie go ze sob\u0105 nad pi\u0119kne zalewisko do swojej w\u0142asnor\u0119cznie wykonanej ziemianki. Kiepski jest zachwycony perspektyw\u0105 wsp\u00F3lnej wyprawy na \u0142ono natury.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088383.jpg","",["N"]],"65454429":["Ostatnia randka
Syn Ma\u0142gorzaty Zi\u0119tkiewicz zosta\u0142 oskar\u017Cony o zab\u00F3jstwo swojej dziewczyny - wzi\u0119tej modelki Viki. Jego matka jest jednak przekonana, \u017Ce Micha\u0142 jest niewinny. Prosi \u015Bledczych o pomoc. Magda zatrudnia si\u0119 w agencji modelek i odkrywa, \u017Ce szefowa Blanka Perez organizuje spotkania pi\u0119knych podopiecznych z bogatymi m\u0119\u017Cczyznami. Tomek znajduje w telefonie Viki wulgarne SMS-y i nagranie, kt\u00F3rym dziewczyna mog\u0142a szanta\u017Cowa\u0107 prze\u0142o\u017Con\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65454430":["Pro\u015Bba zza grobu
Emerytowany policjant i przyjaciel Malanowskiego umiera na zawa\u0142, pozostawiaj\u0105c niedoko\u0144czone \u015Bledztwo - spraw\u0119 morderstwa Danki Raczkowskiej. Detektyw postanawia kontynuowa\u0107 dochodzenie. Okrywa, \u017Ce jego znajomy by\u0142 przekonany, \u017Ce zab\u00F3jstwa dokona\u0142 jeden z przyjaci\u00F3\u0142 ofiary. W noc, kiedy dosz\u0142o do zbrodni, wszyscy razem \u015Bwi\u0119towali zdane egzaminy na studia. Jednym z uczestnik\u00F3w imprezy by\u0142 Krystian Bethke - syn wp\u0142ywowego adwokata. To w\u0142a\u015Bnie jego ojciec odsun\u0105\u0142 przyjaciela Malanowskiego od sprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003822.jpg","",["N"]],"65454431":["Dzieciaki
Karina jest na ostatnim roku studi\u00F3w. Chcia\u0142aby wyjecha\u0107 potem za granic\u0119, by tam dalej si\u0119 uczy\u0107. Sk\u0142ania j\u0105 do tego tak\u017Ce fakt, i\u017C podejrzewa swojego ch\u0142opaka, Wojtka, o romans. Po tym, jak kobieta prosi o pomoc detektyw\u00F3w, ci \u015Bledz\u0105 jej partnera. Najpierw ustalaj\u0105, \u017Ce w mieszkaniu kolegi, Olesia, Wojtek korzysta z czatu erotycznego. Gdy opowiadaj\u0105 o tym klientce, ta zdaje si\u0119 bardziej zainteresowana osob\u0105 Olesia ni\u017C post\u0119powaniem Wojtka. Trwaj\u0105ce \u015Bledztwo ujawnia nowe zaskakuj\u0105ce fakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65454432":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454433":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65454434":["Program o tematyce ekologicznej prezentuje polsk\u0105 przyrod\u0119 le\u015Bn\u0105. Pokazywane s\u0105 w nim r\u00F3\u017Cne regiony naszego kraju. Eksperci w przyst\u0119pny spos\u00F3b przybli\u017Caj\u0105 zagadnienia dotycz\u0105ce drzewostanu i zwierzyny oraz informuj\u0105 o zagro\u017Ceniach, procesach niszczenia i odtwarzania si\u0119 substancji le\u015Bnej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835346.jpg","",[]],"65454435":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"65454436":["Bohaterem odcinka jest Bartek Mr\u00F3z, kt\u00F3ry jest pierwszym polskim parabadmintonist\u0105 i osi\u0105ga znacz\u0105ce sukcesy w tej dyscyplinie. Z determinacj\u0105 zach\u0119ca osoby, kt\u00F3re s\u0105 w takim samym po\u0142o\u017Ceniu co on, do spe\u0142niania marze\u0144. W odcinku zostanie tak\u017Ce zaprezentowana relacja z Avalon Extreme Race Day Cup, zawod\u00F3w motoryzacyjnych, w kt\u00F3rych do rywalizacji stan\u0119\u0142y zar\u00F3wno osoby sprawne, jak i niepe\u0142nosprawne. Bra\u0142 w nich udzia\u0142 m.in. znany z programu Sebastian Luty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["AD"]],"65454437":["Tw\u00F3rcy programu towarzysz\u0105 policjantom w ich pracy. Razem z oddzia\u0142ami prewencyjnymi patroluj\u0105 ulice miast, dy\u017Curuj\u0105 z wywiadowcami i je\u017Cd\u017C\u0105 na akcje z antyterrorystami. Dzi\u0119ki funkcjonariuszom dokumentali\u015Bci poznaj\u0105 przest\u0119pcze \u017Cycie polskich miast. Dowiaduj\u0105 si\u0119, jak wygl\u0105da codzienna praca str\u00F3\u017C\u00F3w prawa. Przekonuj\u0105 si\u0119, w jaki spos\u00F3b dzia\u0142aj\u0105 drobni przest\u0119pcy i niebezpieczne gangi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835380.jpg","",[]],"65454438":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65454577":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65454578":["Prow.: Marcin Fijo\u0142ek, Grzegorz K\u0119pka.
Rozmowa z najbardziej wp\u0142ywowymi osobami na temat bie\u017C\u0105cych wydarze\u0144 spo\u0142eczno-politycznych. Program prowadzony przez dziennikarzy Polsat News i reporter\u00F3w \"Wydarze\u0144\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835334.jpg","",[]],"65454579":["Prow.: Mariusz Abramowicz, Piotr J\u0119drzejek, Joanna G\u00F3rska, Beata Cholewi\u0144ska, Micha\u0142 Giersz, Joanna Racewicz.
Dynamiczne, poranne pasmo informacyjne. Opr\u00F3cz sta\u0142ych element\u00F3w, news\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata, przegl\u0105du prasy, prognozy pogody, informacji sportowych, widzowie us\u0142ysz\u0105 w nim r\u00F3wnie\u017C wiadomo\u015Bci ze \u015Bwiata show-biznesu. W programie nie zabraknie rozm\u00F3w z gwiazdami oraz przegl\u0105du doniesie\u0144 z najwa\u017Cniejszych, krajowych i zagranicznych, portali internetowych. Istotny element pasma stanowi\u0105 komentarze i opinie widz\u00F3w przesy\u0142ane na specjalne konto mailowe. Najciekawsze z wypowiedzi prezentowane s\u0105 na antenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835383.jpg","",[]],"65454580":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454581":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454582":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65454583":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454584":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454585":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65454586":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454587":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454588":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65454589":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Karolina Soczewka, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",[]],"65454590":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454591":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65454592":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454593":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454594":["Prow.: Jaros\u0142aw Kret, Milena Rostkowska-Galant, Marek Horczyczak, Paulina Sykut-Je\u017Cyna.
Serwis informacyjny przygotowywany pod kierownictwem Marka Horczyczaka. Milena Rostkowska-Galant, Paulina Sykut-Je\u017Cyna oraz Jaros\u0142aw Kret na zmian\u0119 informuj\u0105 o warunkach atmosferycznych w najbli\u017Cszych dniach w Polsce, Europie i na \u015Bwiecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2074324.jpg","",[]],"65454595":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454596":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",["N"]],"65454597":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",["N"]],"65454598":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454599":["Pasmo prezentuj\u0105ce wydarzenia, kt\u00F3r\u0105 maj\u0105 miejsce w ci\u0105gu dnia. W programie nie zabraknie bie\u017C\u0105cej polityki, najwa\u017Cniejszych informacji ze \u015Bwiata, ale tak\u017Ce wydarze\u0144 z kraju, relacjonowanych przez reporter\u00F3w Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170203.jpg","",[]],"65454600":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65454601":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454602":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65454603":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65454604":["Prow.: Marta Budzy\u0144ska, Przemys\u0142aw Talkowski.
Prowadz\u0105cy Marta Budzy\u0144ska i Przemys\u0142aw Talkowski poruszaj\u0105 wa\u017Cne spo\u0142ecznie tematy, ujawniaj\u0105c szerokiej publiczno\u015Bci nieznane kulisy i w\u0105tki spraw, kt\u00F3re dziej\u0105 si\u0119 aktualnie w Polsce. W programie prowadzone s\u0105 r\u00F3wnie\u017C rozmowy z bohaterami obecnych wydarze\u0144 oraz \u015Bledztwa dziennikarskie.","","",[]],"65454605":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454606":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65454607":["Wieczorne podsumowanie pracy dziennikarzy Polsatu News. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 zobaczy\u0107 rozbudowane sportowe podsumowanie dnia oraz prognoz\u0119 pogody.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170246.jpg","",[]],"65454608":["Prow.: Grzegorz Jankowski.
Grzegorz Jankowski rozmawia z publicystami i ekspertami na aktualne tematy. Krytycznie przygl\u0105da si\u0119 politykom, kt\u00F3rzy byli bohaterami mijaj\u0105cego dnia. Program publicystyczny sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00F3ch cz\u0119\u015Bci, w kt\u00F3rych zobaczymy od jednego do trzech go\u015Bci.","","",[]],"65454609":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454610":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65454611":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65454612":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175145.jpg","",["N"]],"65454613":["Kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65454614":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65454615":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",[]],"65454616":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454617":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65454618":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65454619":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454620":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65454621":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65454622":["Prow.: Monika Sawka.
Najnowsze informacje z kraju i ze \u015Bwiata zwi\u0105zane z rozprzestrzenianiem si\u0119 i skutkami zaka\u017Cenia koronawirusem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170078.jpg","",[]],"65454623":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454624":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65454625":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65454626":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65454627":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65454628":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65454629":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65454630":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65454631":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65454632":["Prow.: Magdalena Kaliniak, Piotr J\u0119drzejek, Joanna \u015Apiechowicz, Mateusz Bia\u0142kowski.
Aktualne wiadomo\u015Bci z kraju i ze \u015Bwiata. Relacje korespondent\u00F3w na temat bie\u017C\u0105cej sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907804.jpg","",[]],"65454633":["Kontynuacja flagowego serwisu informacyjnego Telewizji Polsat, w kt\u00F3rym widzowie zobacz\u0105 jeszcze wi\u0119cej materia\u0142\u00F3w z kraju i ze \u015Bwiata w dynamicznej formule.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170235.jpg","",[]],"65454634":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65454635":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65454636":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o, \u017Banetta Ko\u0142odziejczyk-Tymochowicz.
Tygodniowe podsumowanie pracy reporter\u00F3w Interwencji. Najciekawsze reporta\u017Ce z tygodnia pog\u0142\u0119bione o ci\u0105g dalszy los\u00F3w ich bohater\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170109.jpg","",[]],"65454637":["Prow.: Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Beb\u0142o.
Dziennikarze pojawiaj\u0105 si\u0119 wsz\u0119dzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Pokonuj\u0105 absurdy, pomagaj\u0105 pokrzywdzonym przez los, wykorzystanym i bezbronnym. Bezlito\u015Bnie wytykaj\u0105 b\u0142\u0119dy bezdusznych urz\u0119dnik\u00F3w. W wielu przypadkach dziennikarze znacznie przyczynili si\u0119 do poprawy bytu poszkodowanych. Program prowadz\u0105 Milena S\u0142awi\u0144ska, Micha\u0142 Stela i Micha\u0142 Beb\u0142o.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2088399.jpg","",["N"]],"65454638":["Prow.: Przemys\u0142aw Talkowski.
Prawnik i dziennikarz Przemys\u0142aw Talkowski pi\u0119tnuje przypadki korupcji, nepotyzmu oraz nadu\u017Cywania prawa w relacjach mi\u0119dzy polskim pa\u0144stwem a przedsi\u0119biorcami. Ide\u0105, kt\u00F3ra przy\u015Bwieca gospodarzowi programu, jest walka z powszechnym w\u015Br\u00F3d urz\u0119dnik\u00F3w przekonaniem, \u017Ce biznesmeni to potencjalni przest\u0119pcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037003.jpg","",[]],"65454639":["Prow.: Dorota Gawryluk.
W programie informacyjnym \"Wydarzenia\" przedstawiane s\u0105 rzetelnie przygotowane najwa\u017Cniejsze wiadomo\u015Bci na temat sytuacji politycznej, spo\u0142ecznej i gospodarczej z kraju i ze \u015Bwiata z ostatniej doby. Ka\u017Cda informacja wzbogacona jest kilkuminutowym reporta\u017Cem, relacj\u0105 korespondenta czy opini\u0105 eksperta z danej dziedziny. W programie prezentowane s\u0105 tak\u017Ce istotne wydarzenia kulturalne oraz te dotycz\u0105ce \u015Bwiata sportu. Dziennikarze, kt\u00F3rzy przygotowuj\u0105 \"Wydarzenia\", stawiaj\u0105 na wiarygodno\u015B\u0107 i niezale\u017Cno\u015B\u0107. W swojej pracy kieruj\u0105 si\u0119 zawsze obiektywizmem, nie sympatiami politycznymi, poniewa\u017C trzymaj\u0105 dystans do ka\u017Cdej z partii. Zawsze jednak zwracaj\u0105 szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na decyzje podejmowane przez rz\u0105dz\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454640":["Prow.: Piotr Witwicki, Bogdan Rymanowski, Grzegorz K\u0119pka.
Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki i Grzegorz K\u0119pka rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi do studia go\u015B\u0107mi na najwa\u017Cniejsze tematy dnia. W programie mo\u017Cna pos\u0142ucha\u0107 wypowiedzi znanych polityk\u00F3w, ekspert\u00F3w oraz publicyst\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2099812.jpg","",["N"]],"65454641":["Prow.: Agnieszka Gozdyra.
Gospodyni programu Agnieszka Gozdyra przeprowadza ze swoimi go\u015B\u0107mi rzeczowe dyskusje na wa\u017Cne tematy dotycz\u0105ce sytuacji w kraju. W\u015Br\u00F3d rozm\u00F3wc\u00F3w s\u0105 przedstawiciele partii politycznych zasiadaj\u0105cych w polskim parlamencie i eksperci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170206.jpg","",[]],"65454642":["Prow.: Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta, Agnieszka Laskowska.
Podsumowanie najbardziej interesuj\u0105cych informacji ze \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170273.jpg","",[]],"65454643":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65454644":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454645":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65454646":["Prow.: Bartosz Kwiatek.
Bohaterami programu s\u0105 dzieci zmagaj\u0105ce si\u0119 z r\u00F3\u017Cnymi schorzeniami, a tak\u017Ce ich rodzice i opiekunowie. Codzienno\u015B\u0107 to r\u00F3\u017Cne wyzwania, ci\u0119\u017Cka rehabilitacja i efekty, na kt\u00F3re cz\u0119sto trzeba d\u0142ugo czeka\u0107. W prezentowanych reporta\u017Cach widzowie poznaj\u0105 ich wzruszaj\u0105ce historie i walk\u0119 o lepsze \u017Cycie, te \"ma\u0142e-wielkie\" zwyci\u0119stwa. Program prowadzi Bartosz Kwiatek, dziennikarz Polsat News.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2008182.jpg","",["N"]],"65454647":["Prow.: Jaros\u0142aw Guga\u0142a, Joanna Wrze\u015Bniewska-Sieger.
Wydania wieczorne \"Wydarze\u0144\" emitowane codziennie w Polsacie News o godzinie 21:50. Kompleksowe podsumowanie najwa\u017Cniejszych doniesie\u0144 danego dnia z kraju i ze \u015Bwiata po\u0142\u0105czone z informacjami sportowymi i prognoz\u0105 pogody na nast\u0119pny dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1993526.jpg","",["N"]],"65454648":["Prow.: Maria Sikorska.
W programie pokazywane s\u0105 ciekawe miejsca, ludzie z pasjami, regionalne produkty oraz ciesz\u0105ce oko ogrody, b\u0119d\u0105ce wytchnieniem od miejskiego zgie\u0142ku. Popularyzowane jest r\u00F3wnie\u017C \u017Cycie w zgodzie z przyrod\u0105 i trosk\u0105 o planet\u0119. Bohaterowie programu to ludzie mieszkaj\u0105cy na wsi oraz ci miastowi, kt\u00F3rzy zrezygnowali z \u017Cycia w\u015Br\u00F3d zgie\u0142ku na rzecz sielskich klimat\u00F3w. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C znanych os\u00F3b, kt\u00F3re odkry\u0142y na wsi sw\u00F3j cichy azyl. Cykl zast\u0105pi\u0142 miejsce \"Agropasji\". Program, tak jak poprzedni, prowadzi Maria Sikorska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170293.jpg","",["N"]],"65454439":["Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144\u015Bki
Krzysztof Ibisz ze wzgl\u0119du na trwaj\u0105c\u0105 kwarantann\u0119 tym razem po\u0142\u0105czy si\u0119 ze swoimi rozm\u00F3wcami za pomoc\u0105 internetu. O swojej mi\u0142o\u015Bci opowiedz\u0105 Al\u017Cbeta Lenska i Rafa\u0142 Cieszy\u0144ski. Para wr\u00F3ci pami\u0119ci\u0105 do pocz\u0105tku zwi\u0105zku, wspomni o zazdro\u015Bci, kt\u00F3r\u0105 trzeba pokonywa\u0107, i poruszy trudny temat choroby kobiety. Doradzi r\u00F3wnie\u017C, jak zadba\u0107 o nami\u0119tno\u015B\u0107 w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65454440":["Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel
Krzysztof Ibisz po\u0142\u0105czy si\u0119 z rozta\u0144czon\u0105 par\u0105, czyli Katarzyn\u0105 Cichopek i Marcinem Hakielem. Tancerze zdradz\u0105, co o sobie pomy\u015Bleli podczas pierwszego spotkania. Opowiedz\u0105 o pierwszym poca\u0142unku, ale wspomn\u0105 te\u017C o trudnych chwilach w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65454441":["Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona
Krzysztof Ibisz tym razem porozmawia z Zosi\u0105 Zborowsk\u0105-Wron\u0105 oraz Andrzejem Wron\u0105. Para po\u0142\u0105czy si\u0119 ze swojego mazurskiego domu. To w\u0142a\u015Bnie tutaj czekaj\u0105 na koniec narodowej kwarantanny. Para zdradzi nieco swoich zwi\u0105zkowych tajemnic. Opowie, jak wygl\u0105da\u0142o ich pierwsze spotkanie, co im si\u0119 w sobie nawzajem najbardziej podoba i co by\u0142o powodem wzi\u0119cia tak szybkiego \u015Blubu. Podzieli si\u0119 tak\u017Ce swoimi sposobami na radzenie sobie z zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1949991.jpg","",["N"]],"65454442":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65454443":["Cztery mieszkanki Bytomia Irena, Anna, Janina i Jolanta b\u0119d\u0105 musia\u0142y w okre\u015Blonym czasie i za ograniczone \u015Brodki przygotowa\u0107 dwie stylizacje. Tematami przewodnimi odcinka b\u0119d\u0105 pierwszy powiew wiosny oraz formu\u0142a \"nie wszystko z\u0142oto, co si\u0119 \u015Bwieci\". Starania zawodniczek oceni\u0105 jurorzy: Monika Bielkiewicz-Kirschke, Magdalena Kacalak oraz Dorota Wr\u00F3blewska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65454444":["Garbacz to ma\u0142a wie\u015B w wojew\u00F3dztwie \u015Bwi\u0119tokrzyskim. Mieszka tam pani Kasia, kt\u00F3ra samotnie wychowuje dwie c\u00F3reczki, Magd\u0119 i Maj\u0119. Kobieta opiekuje si\u0119 tak\u017Ce swoj\u0105 babci\u0105, Halin\u0105. Starsza pani wiele lat temu dozna\u0142a udaru, ma powa\u017Cne problemy z poruszaniem si\u0119. W domu nie ma wody ani kanalizacji. My\u0107, pra\u0107 i zmywa\u0107 nale\u017Cy, korzystaj\u0105c z misek. Katarzyna Dowbor jest poruszona dramatem m\u0142odej mamy, kt\u00F3ra codziennie przynosi ze studni kilkadziesi\u0105t litr\u00F3w wody. Dziewczynki nie maj\u0105 swojego pokoju, a ich prababcia \u015Bpi w kuchni. Dom ogrzewa zaledwie koza, o kt\u00F3r\u0105 mog\u0105 poparzy\u0107 si\u0119 dzieci. Do akcji wkraczaj\u0105 Maciek Pertkiewicz i Artur Witkowski wraz z ekip\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220566.jpg","",["JM"]],"65454445":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"65454446":["Szukaj\u0105ca mi\u0142o\u015Bci bohaterka odcinka otrzymuje menu w pi\u0119ciu wersjach, przygotowanych przez samotnych m\u0119\u017Cczyzn. Wybierze spo\u015Br\u00F3d nich trzy, aby nast\u0119pnie spotka\u0107 s\u0119 z ich autorami w domach. Po tych trzech randkach m\u0119\u017Cczy\u017Ani przygotowuj\u0105 si\u0119 do wieczornego wyj\u015Bcia na kolacj\u0119 w restauracji, nie b\u0119d\u0105c pewnymi, kt\u00F3rego z nich wybra\u0142a bohaterka odcinka. Tylko jeden z nich zje w towarzystwie kobiety. Pozostali przed swoimi drzwiami znajd\u0105 danie na wynos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170261.jpg","",["N"]],"65454447":["Pi\u0119cioro specjalist\u00F3w spotyka si\u0119 z osobami pragn\u0105cymi zmieni\u0107 sw\u00F3j wizerunek. Zdarza si\u0119, \u017Ce uczestnicy s\u0105 ju\u017C zm\u0119czeni tatua\u017Cami b\u0105d\u017A piercingiem lub ich wygl\u0105d nie jest akceptowany w szkole czy miejscu pracy. Bywa jednak te\u017C tak, \u017Ce kto\u015B pragnie pokaza\u0107 swoje prawdziwe oblicze, wzmocni\u0107 wizerunek. Wszystkimi osobami z podobnymi problemami w programie profesjonalnie zajmuj\u0105 si\u0119 lekarz Marcin Ambroziak, stomatolog Emma Kiworkowa, stylistka Aleksandra Kasprzyk-D\u0105browska, fryzjerka Agnieszka Kober oraz makija\u017Cysta Sta\u015B Wo\u0142osz. Zadbaj\u0105 oni o to, by na twarzach uczestnik\u00F3w na trwa\u0142e zago\u015Bci\u0142 u\u015Bmiech.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2191546.jpg","",[]],"65454448":["Prow.: Izabela Janachowska.
Specjalizuj\u0105ca si\u0119 w organizacji \u015Blub\u00F3w i wesel Izabela Janachowska spotyka si\u0119 z przysz\u0142ymi pannami m\u0142odymi. Dla ka\u017Cdej z nich wyb\u00F3r kreacji na ten jeden z najwa\u017Cniejszych dni w \u017Cyciu jest spraw\u0105 niezwyk\u0142ej wagi. Cho\u0107 jednak \u015Bledz\u0105 modowe trendy, cz\u0119sto maj\u0105 problem ze znalezieniem sukni najlepszej dla siebie. By w pe\u0142ni zaspokoi\u0107 oczekiwania kobiet, Izabela Janachowska we\u017Amie pod uwag\u0119 ich preferencje, ale te\u017C bud\u017Cet. Nast\u0119pnie doradzi wyb\u00F3r tej kreacji, w kt\u00F3rej przysz\u0142a panna m\u0142oda b\u0119dzie si\u0119 prezentowa\u0107 ol\u015Bniewaj\u0105co.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170248.jpg","",[]],"65454449":["Prow.: Wojciech Modest Amaro.
Kolejna edycja kulinarnego show. Wojciech Modest Amaro, szef kuchni w Atelier Amaro - jedynej polskiej restauracji wyr\u00F3\u017Cnionej presti\u017Cow\u0105 Gwiazdk\u0105 Michelina - znowu rzuci wyzwanie mniej do\u015Bwiadczonym kolegom po fachu i amatorom gotowania. Zwyci\u0119zca otrzyma 100 tysi\u0119cy z\u0142otych oraz prac\u0119 w lokalu mistrza kuchni. Po raz pierwszy fani programu b\u0119d\u0105 mogli skosztowa\u0107 da\u0144, kt\u00F3re zostan\u0105 przygotowane przez zawodnik\u00F3w. W poskromieniu uczestnik\u00F3w po raz kolejny Wojciechowi Modestowi Amaro pomaga\u0107 b\u0119d\u0105 Dariusz Ku\u017Aniak oraz Piotr \u015Alusarz, a w roli opiekuna i doradcy ponownie wyst\u0105pi Kurt Scheller.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215327.jpg","",["N"]],"65454450":["Cztery mieszkanki Radomia b\u0119d\u0105 musia\u0142y w okre\u015Blonym czasie i za ograniczone \u015Brodki przygotowa\u0107 dwie stylizacje. Tematami przewodnimi odcinka b\u0119d\u0105 dama pik i \"R\u00F3\u017Cowe lata siedemdziesi\u0105te\". Starania zawodniczek oceni\u0105 jurorzy: Agnieszka Maciejak, Monika Bielkiewicz-Kirschke oraz Jarek Szado.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199118.jpg","",["N"]],"65454451":["Katarzyna sama wychowuje c\u00F3rk\u0119. Pomaga jej babcia, Danuta. Obie kobiety pracuj\u0105 dorywczo. Razem s\u0105 w stanie zarobi\u0107 3000 z\u0142, z czego na \u017Cycie zostaje im 1000 z\u0142. Sylwia i Arek prowadz\u0105 w\u0142asn\u0105, dobrze prosperuj\u0105c\u0105 firm\u0119. Zarz\u0105dzaj\u0105 ni\u0105 g\u0142\u00F3wnie z domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65454452":["Pani Wanda wraz z tr\u00F3jk\u0105 dzieci mieszka w okropnych warunkach. \u015Aciany domu s\u0105 zagrzybione i okopcone sadz\u0105, a wilgotne pod\u0142ogi si\u0119 zapadaj\u0105. Brakuje te\u017C \u0142azienki i toalety. Rodzina prze\u017Cy\u0142a niedawno chwile grozy, zatruwaj\u0105c si\u0119 tlenkiem w\u0119gla z dymi\u0105cego pieca. Cudem ich uratowano. Dzieci pani Wandy, siedmioletnia Oliwka, Wiktor i Adam, s\u0105 bardzo pogodne i kochaj\u0105ce zwierz\u0119ta. Nie maj\u0105 jednak przytulnego i bezpiecznego miejsca do \u017Cycia jak wi\u0119kszo\u015B\u0107 ich r\u00F3wie\u015Bnik\u00F3w. Ekipa programu bierze si\u0119 do pracy, chc\u0105c pom\u00F3c rodzinie zazna\u0107 \u017Cycia w normalnych warunkach. Wies\u0142aw Nowobilski i jego ekipa maj\u0105 przed sob\u0105 bardzo du\u017Co pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65454453":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65454454":["Paulina Otr\u0119ba podejrzewa, \u017Ce ukochany J\u0119drzej j\u0105 zdradza. Para zacz\u0119\u0142a si\u0119 spotyka\u0107 jeszcze w liceum. Kiedy\u015B ch\u0142opak by\u0142 czu\u0142y i wra\u017Cliwy, w ci\u0105gu ostatnich dw\u00F3ch miesi\u0119cy jednak bardzo si\u0119 zmieni\u0142. Nie ma czasu dla ukochanej i nie chce, aby do niego przychodzi\u0142a. Oczekuje te\u017C od dziewczyny odwa\u017Cnego seksu, jakiego wcze\u015Bniej nigdy nie uprawiali. Ekipa rozpoczyna \u015Bledztwo. Szybko wychodzi na jaw, \u017Ce ch\u0142opak odwa\u017Cnie flirtuje z kole\u017Cank\u0105 ze studi\u00F3w, Renat\u0105. Niespodziewanie J\u0119drzej pojawia si\u0119 w domu Pauliny. Tam czule wita go siostra ukochanej, Anna. Paulina jest zdruzgotana, my\u015Bl\u0105c, \u017Ce ch\u0142opak ma romans z jej w\u0142asn\u0105 siostr\u0105. Detektywi pod\u0105\u017Caj\u0105 tym tropem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2038188.jpg","",["N"]],"65454455":["Anna samotnie wychowuje dw\u00F3jk\u0119 dzieci. Rodzina \u017Cyje w jednopokojowym mieszkaniu i korzysta ze wsp\u00F3lnej z s\u0105siadami toalety w korytarzu. Anna do\u015Bwiadczy\u0142a przemocy fizycznej i psychicznej ze strony by\u0142ego partnera, kt\u00F3ry obecnie nie interesuje si\u0119 dzie\u0107mi. Rodzina utrzymuje si\u0119 z zasi\u0142k\u00F3w w \u0142\u0105cznej kwocie 2100 z\u0142otych. Po op\u0142aceniu rachunk\u00F3w zostaje im 600 z\u0142otych. Ma\u0142\u017Conkowie Oliwia i Patryk wychowuj\u0105 roczne dziecko. Ich miesi\u0119czny bud\u017Cet wynosi oko\u0142o 12 tysi\u0119cy z\u0142otych. Para uwielbia podr\u00F3\u017Cowa\u0107, co umo\u017Cliwia jej praca. Oliwia i Patryk prowadz\u0105 bowiem w\u0142asn\u0105 firm\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",["N"]],"65454456":["Oliwia nie znalaz\u0142a jeszcze mi\u0142o\u015Bci swojego \u017Cycia. W programie kobieta umawia si\u0119 z Paw\u0142em, Maksimem i Mykyt\u0105. Ka\u017Cdy z nich b\u0119dzie si\u0119 stara\u0142 j\u0105 przekona\u0107, \u017Ce jest singlem. By wygra\u0107, Oliwia musi w\u0142a\u015Bciwie wskaza\u0107 kawalera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2214093.jpg","",["N"]],"65454457":["Niechciana ci\u0105\u017Ca
Emil Filarowski piastuje stanowisko dyrektora w firmie, kt\u00F3ra zajmuje si\u0119 organizacj\u0105 szkole\u0144. M\u0119\u017Cczyzna s\u0105dzi, \u017Ce jego \u017Cona, Sylwia, ma kochanka. Kobieta jest menad\u017Cerk\u0105 w ekskluzywnej restauracji, a \u017Con\u0105 Emila od p\u00F3\u0142tora roku. Para \u015Bwiadomie podj\u0119\u0142a decyzj\u0119, \u017Ce nie b\u0119dzie mie\u0107 dzieci, by nic ich nie ogranicza\u0142o. Ostatnio Sylwia bardzo si\u0119 zmieni\u0142a. Nie chce sp\u0119dza\u0107 czasu z Emilem. Unika te\u017C z nim blisko\u015Bci. Jest skryta i zamy\u015Blona. M\u0119\u017Cczyzna tak\u017Ce dowiedzia\u0142 si\u0119, \u017Ce jego \u017Cona cz\u0119sto na godzin\u0119 lub dwie wychodzi z pracy. Zlecenie Emila przyjmuje detektyw Petrow.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2003330.jpg","",["N"]],"65454458":["Milena \/ Terapeuta
Milena jest modelk\u0105. Na jednym z pokaz\u00F3w poznaje Kub\u0119. Para zaczyna si\u0119 spotyka\u0107. M\u0119\u017Cczyzna informuje j\u0105, \u017Ce za\u0142atwi\u0142 jej sesj\u0119 dla znanej firmy bieli\u017Aniarskiej. Po sesji jad\u0105 do hotelu i uprawiaj\u0105 seks. Po dw\u00F3ch dniach Milena dostaje przesy\u0142k\u0119. Na p\u0142ycie s\u0105 2 filmiki, na kt\u00F3rych wida\u0107, jak kocha si\u0119 z Kub\u0105, jednak jego twarzy nie wida\u0107. Sandra awansowa\u0142a na stanowisko prezesa i nie radzi sobie ci\u0119\u017Carem odpowiedzialno\u015Bci. Kobieta udaje si\u0119 na wizyt\u0119 u terapeuty Krzysztofa Zwardonia. Para zakochuje si\u0119 w sobie. Po miesi\u0105cu Krzysztof wprowadza si\u0119 do Sandry. Kobieta zaczyna mie\u0107 k\u0142opoty ze zdrowiem i trafia do szpitala.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2199116.jpg","",["N"]],"65454459":["Tiffany Pollard powraca, by upora\u0107 si\u0119 z chorob\u0105 implant\u00F3w i przywr\u00F3ci\u0107 swoim piersiom naturalny rozmiar.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170198.jpg","",[]],"65454461":["Zesp\u00F3\u0142 znanych brytyjskich chirurg\u00F3w pomaga ofiarom nieudanych operacji plastycznych. Ich kr\u00F3lestwem jest sala operacyjna Chelsea and Westminster Hospital w Londynie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216131.jpg","",[]],"65454462":["Julka i Micha\u0142 s\u0105 w sobie zakochani. Aby m\u00F3c razem \u017Cy\u0107, zdecydowali si\u0119 na ucieczk\u0119: ona z domu, on z sieroci\u0144ca. Znale\u017Ali dla siebie opuszczony budynek, bez dost\u0119pu do czystej wody. Panuj\u0105ce tam warunki znacznie nadszarpn\u0119\u0142y zdrowie Julki, kt\u00F3ra w ko\u0144cu trafia do szpitala. Jej rodzice - od kilku miesi\u0119cy prowadz\u0105cy intensywne poszukiwania c\u00F3rki - o wszystkie jej problemy obwiniaj\u0105 Micha\u0142a. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce ch\u0142opak sam jest ci\u0119\u017Cko chory. Matka dziewczyny chce j\u0105 wyleczy\u0107 z tej mi\u0142o\u015Bci, co w efekcie prowadzi do dramatycznych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65454463":["Dr Olga sp\u0119dza d\u0142ugi weekend na dzia\u0142ce, w towarzystwie swojej siostrzenicy Gosi i jej kole\u017Canki, Ja\u015Bminy. Kiedy druga z dziewczynek wraca ju\u017C do domu, Gosia ulega strasznemu wypadkowi. Do przyjazdu karetki dr Olga musi sama zaj\u0105\u0107 si\u0119 niemal umieraj\u0105c\u0105 siostrzenic\u0105. Tymczasem Ja\u015Bmina r\u00F3wnie\u017C zapada na zdrowiu. Okazuje si\u0119, \u017Ce obie pad\u0142y ofiarami zatrucia. Lekarka, podejrzewaj\u0105c, \u017Ce winne by\u0142o jedzenie, kt\u00F3re spo\u017Cywa\u0142y na dzia\u0142ce, przeprowadza w tej sprawie w\u0142asne \u015Bledztwo. Cho\u0107 udaje jej si\u0119 odkry\u0107, co spowodowa\u0142o zatrucie, stan Ja\u015Bminy jest coraz gorszy. W ko\u0144cu lekarze uzmys\u0142owi\u0105 sobie, \u017Ce przyczyn\u0105 sta\u0142a si\u0119 pewna beztlenowa bakteria.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",["N"]],"65454649":["Zestawienie dwudziestu najzabawniejszych filmik\u00F3w tygodnia. Widzowie przekonaj\u0105 si\u0119, co najbardziej bawi Amerykan\u00F3w. W rankingu nie zabraknie domowych filmik\u00F3w wideo, nagra\u0144 z kamer przemys\u0142owych, wpadek w programach na \u017Cywo i potkni\u0119\u0107 celebryt\u00F3w. A wszystko to zostanie opatrzone z\u0142o\u015Bliwymi i zabawnymi komentarzami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170304.jpg","",[]],"65454650":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65454651":["Polska rzeczywisto\u015B\u0107 widziana okiem kamer monitoringu. Urz\u0105dzenia rejestruj\u0105 zdarzenia banalne, \u015Bmieszne, a niekiedy straszne. Ka\u017Cdego dnia, 24 godziny na dob\u0119, operatorzy monitoringu obserwuj\u0105 Polak\u00F3w. To nierzadko od ich refleksu zale\u017Cy zdrowie i \u017Cycie innych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1939758.jpg","",["N"]],"65454652":["W Warszawie Emil \u015Bciga urz\u0119dnik\u00F3w, kt\u00F3rzy za cichym przyzwoleniem Stra\u017Cy Miejskiej parkuj\u0105 swoje auta, gdzie im si\u0119 podoba. Z kolei w \u0141odzi natrafia na absurdalne ustawienie znak\u00F3w znajduj\u0105ce si\u0119 tu\u017C pod siedzib\u0105 miejscowej policji. Nie do\u015B\u0107, \u017Ce rozmieszczenie drogowskaz\u00F3w wprowadza kierowc\u00F3w w b\u0142\u0105d, to jeszcze stwarza dodatkowe niebezpiecze\u0144stwo na jezdni. Emil odwiedza r\u00F3wnie\u017C Wroc\u0142aw, gdzie stra\u017Cnicy miejscy potrafi\u0105 wezwa\u0107 stra\u017C po\u017Carn\u0105 do plamki oleju ro\u015Blinnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65454653":["Widzowie poznaj\u0105 histori\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ry zosta\u0142 nies\u0142usznie oskar\u017Cony o spowodowanie wypadku. Policjant stwierdzi\u0142, \u017Ce brak oznakowania pierwsze\u0144stwa przejazdu to problem kierowcy. Poszkodowany skierowa\u0142 spraw\u0119 do s\u0105du. Natomiast kierowca z Zielonej G\u00F3ry uchroni\u0142 si\u0119 przed mandatem dzi\u0119ki kamerce zainstalowanej w samochodzie. Na koniec tw\u00F3rcy poka\u017C\u0105 nielegaln\u0105 strefa p\u0142atnego parkowania zorganizowan\u0105 w polu kukurydzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1946213.jpg","",["N"]],"65454654":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wracaj\u0105 do Montebello - miejsca, w kt\u00F3rym mo\u017Cna sporo zarobi\u0107, o ile kto\u015B nie obawia si\u0119 ostrej rywalizacji. Darrell i jego syn Brandon skutecznie prowokuj\u0105 innych kupuj\u0105cych, by wykorzysta\u0107 zamieszanie. Rene zabiera na licytacj\u0119 swojego ojca, Guntera. Okazuje si\u0119, \u017Ce to op\u0142acalne posuni\u0119cie. Dave liczy na du\u017Cy zysk, podczas gdy Ivy zdecydowanie wkracza do akcji, nie zwa\u017Caj\u0105c na swoj\u0105 kontuzj\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"65454655":["W dzisiejszym odcinku handlarze starociami wyruszaj\u0105 na poszukiwania skarb\u00F3w do Van Nuys, czyli dzielnicy Los Angeles po\u0142o\u017Conej w dolinie San Fernando. Jarrod i Brandi s\u0105dz\u0105, \u017Ce szybko uwin\u0105 si\u0119 z zadaniem. Nie s\u0105 przygotowani na aukcyjny maraton, kt\u00F3ry ich czeka. Darrell tym razem nie mo\u017Ce liczy\u0107 na pomoc syna. Sam stawia czo\u0142o konkurencji. Ivy jest got\u00F3w na du\u017Ce zakupy, podczas gdy Mary stara si\u0119 sprawia\u0107 wra\u017Cenie powa\u017Cnego nabywcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",["N"]],"65454656":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia element wyposa\u017Cenia ameryka\u0144skich \u017Co\u0142nierzy z czas\u00F3w pierwszej wojny \u015Bwiatowej - to pierwszy metalowy he\u0142m, wykorzystywany przez armi\u0119 USA. Nast\u0119pnie Corey i Rick ogl\u0105daj\u0105 kabur\u0119, kt\u00F3ra by\u0142a rekwizytem w popularnym serialu \"Gunsmoke\", emitowanym od po\u0142owy lat 50. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej Rick dochodzi do wniosku, \u017Ce pracownicy powinni zadba\u0107 o form\u0119. Wynajmuje wi\u0119c trenera personalnego, kt\u00F3ry ma zach\u0119ci\u0107 ich do \u0107wicze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454657":["Tym razem bohaterowie programu ogl\u0105daj\u0105 kartaczownic\u0119 Gatlinga - karabin z czas\u00F3w wojny secesyjnej, kt\u00F3ry by\u0142 jednym z prekursor\u00F3w broni maszynowej. Nast\u0119pnie Corey i dziadek maj\u0105 do czynienia z prawdziwym zabytkiem motoryzacji - wykorzystywanym jako taks\u00F3wka fordem T z 1915 roku. Auto zosta\u0142o gruntownie wyremontowane i jest w idealnym stanie. P\u00F3\u017Aniej Rick ma okazj\u0119 kupi\u0107 bro\u0144, kt\u00F3ra pomog\u0142a wygra\u0107 wojn\u0119 secesyjn\u0105 - karabin Sharpsa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454658":["W pa\u017Adzierniku 1940 roku prezydent Franklin Delano Roosevelt ubiega si\u0119 o trzeci\u0105 kadencj\u0119 w Bia\u0142ym Domu. Jest \u015Bwiadomy tego, \u017Ce 85 procent Amerykan\u00F3w sprzeciwia si\u0119 anga\u017Cowaniu USA w wojn\u0119 w Europie. Zapowiada wi\u0119c swoim rodakom, \u017Ce ameryka\u0144scy synowie i m\u0119\u017Cowie nie b\u0119d\u0105 wysy\u0142ani na zagraniczne fronty. Pomaga mu to wygra\u0107 wybory, ale polityk nie dotrzymuje swojej obietnicy. Do 1945 roku, kiedy to Roosevelt umiera, prawie 15 milion\u00F3w Amerykan\u00F3w walczy na obcej ziemi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187060.jpg","",[]],"65454659":["\u015Awiatowy przeb\u00F3j telewizyjny ukazuj\u0105cy kulisy wi\u0119ziennego \u017Cycia. W celach przebywaj\u0105 nie tylko zagorzali kryminali\u015Bci, ale tak\u017Ce przest\u0119pcy, kt\u00F3rzy si\u0119 nawr\u00F3cili. Widzowie mog\u0105 przygl\u0105da\u0107 si\u0119 ich perypetiom i problemom, takim jak ucieczki z zak\u0142ad\u00F3w karnych, akty przemocy, choroby psychiczne, czy rozterki mi\u0142osne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170302.jpg","",[]],"65454660":["W po\u0142udnie rozpoczyna si\u0119 aukcja w rejonie High Desert. Handlarze uwa\u017Cnie przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 zawarto\u015Bci opuszczonych schowk\u00F3w. Barry Weiss odkrywa przedmioty, kt\u00F3rych w\u0142a\u015Bcicielem by\u0142 niegdy\u015B Suge Knight, legenda hip-hopu. Z kolei Schulz i Dave Hester decyduj\u0105 na ryzykowne posuni\u0119cie, by zdoby\u0107 zabytkowe organy. Nast\u0119pnie Darrell Sheets prezentuje cenne znalezisko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65454661":["W tym odcinku zobaczymy licytacj\u0119 schowk\u00F3w w kalifornijskim mie\u015Bcie Westminster. Barry Weiss zabiera ze sob\u0105 sekretn\u0105 bro\u0144, dzi\u0119ki kt\u00F3rej ma zdoby\u0107 przewag\u0119 nad konkurentami. Dwaj zaci\u0119ci rywale, Dave Hester i Darrell Sheets, walcz\u0105 o magazyn, w kt\u00F3rym mog\u0105 by\u0107 przedmioty o warto\u015Bci 20 tysi\u0119cy dolar\u00F3w. \u017Bona Jarroda ma do niego pretensj\u0119 o dokonanie niepewnej transakcji. Gdy jednak zaczynaj\u0105 ogl\u0105da\u0107 to, co nabyli, oboje s\u0105 pozytywnie zaskoczeni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213626.jpg","",["N"]],"65454662":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65454663":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do spor\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65454664":["Kings and McQueens
Bohaterowie programu s\u0105 zdumieni, gdy w sklepie pojawia si\u0119 m\u0119\u017Cczyzna z lask\u0105, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 dziewi\u0119tnastowieczn\u0105 strzelb\u0105. Przekonamy si\u0119, ile Rick zaoferuje za t\u0119 zabytkow\u0105 bro\u0144. Nast\u0119pnie Rick i Chumlee ogl\u0105daj\u0105 motocykl marki Indian. Pojazd wyprodukowano w 1940 roku i by\u0142 w\u0142asno\u015Bci\u0105 s\u0142ynnego aktora Steve'a McQueena. P\u00F3\u017Aniej do lombardu trafia ksi\u0105\u017Cka wydrukowana przez jednego z ameryka\u0144skich ojc\u00F3w za\u0142o\u017Cycieli, Benjamina Franklina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454665":["Buy the Book
W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia klamra od paska, b\u0119d\u0105cego cz\u0119\u015Bci\u0105 konfederackiego munduru. W klamrze tkwi pocisk karabinowy typu Mini\u00E9, u\u017Cywanego podczas wojny secesyjnej. Bohaterowie programu nabywaj\u0105 r\u00F3wnie\u017C egzemplarz pierwszego wydania powie\u015Bci \"Komu bije dzwon\" Ernesta Hemingwaya. Ksi\u0105\u017Ck\u0119 kupuje nast\u0119pnie znany dziennikarz i prezenter telewizyjny George Stephanopoulos. Kolejny klient lombardu ma na sprzeda\u017C lincolna roadstera z 1932 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454666":["Ateny","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65454667":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65454668":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65454669":["Tajemnica Klasztoru Werbist\u00F3w
Skutki walki o Grup\u0119 w pobli\u017Cu Grudzi\u0105dza w ostatnich dniach lutego 1945 trwale odbi\u0142y si\u0119 na okolicy. Olaf i Radek wiedz\u0105, \u017Ce teren by\u0142 gruntownie przeszukiwany, i postanawiaj\u0105 dosta\u0107 si\u0119 na teren klasztorny, gdzie w 1945 roku stacjonowa\u0142 niemiecki sztab. Efekt ich poszukiwa\u0144 okazuje si\u0119 wyj\u0105tkowo zaskakuj\u0105cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65454670":["Potopione skarby
350 lat temu przez nasz kraj przetoczy\u0142 si\u0119 potop szwedzki. M\u00F3wi si\u0119, \u017Ce w wyniku tego najazdu Polska ponios\u0142a straty proporcjonalnie wi\u0119ksze ni\u017C w czasie II wojny \u015Bwiatowej. Warszawa ucierpia\u0142a najbardziej. Naje\u017Ad\u017Acy zabierali: dzie\u0142a sztuki, r\u0119kopisy, marmury, kosztowno\u015Bci. Jednak nie wszystko uda\u0142o im si\u0119 wywie\u017A\u0107. Olaf z Radkiem wraz z grup\u0105 archeolog\u00F3w korzystaj\u0105c z niskiego stanu Wis\u0142y w Warszawie wyruszaj\u0105 na poszukiwanie zatopionego szwedzkiego transportu z dzie\u0142ami sztuki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65454671":["Zapomniana bitwa. Kunersdorf 1759
W odcinku odwiedziny na polu najwi\u0119kszej europejskiej bitwy XVIII stulecia, bitwy pod Kunersdorfem, czyli Kunowicami. Olaf i Radek wraz z ekip\u0105 poszukiwaczy pod wodz\u0105 dr. Podrucznego przeczesz\u0105 miejsce po wielkiej i zapomnianej bitwie wojny siedmioletniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65454672":["Poci\u0105g pancerny numer 74
W lipcu 1944 w rejonie miejscowo\u015Bci Pogorzel w powiecie mi\u0144skim mia\u0142a miejsce spektakularna bitwa niemieckiego poci\u0105gu pancernego z sowieckim oddzia\u0142em pancernym. Na zaproszenie cz\u0142onk\u00F3w Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytk\u00F3w Fortyfikacji \"Pro Fortalicium\" Ko\u0142a Terenowego \"Przedmo\u015Bcie Warszawa\" ekipa programu szuka \u015Blad\u00F3w po tym wydarzeniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170129.jpg","",["N"]],"65454673":["Pojazdy, kt\u00F3re wyzwoli\u0142y Europ\u0119
Czo\u0142gi, okr\u0119ty i samoloty nie wystarczy\u0142yby do pokonania Niemc\u00F3w. Alianccy \u017Co\u0142nierze u\u017Cywali r\u00F3wnie\u017C takich pojazd\u00F3w jak dwuip\u00F3\u0142tonowe ci\u0119\u017Car\u00F3wki, kt\u00F3rymi dowo\u017Cono zaopatrzenie, czy amfibi\u0119 DUKW, u\u0142atwiaj\u0105ca desanty morskie i przekraczanie rzek. Zaprezentowana te\u017C zostanie wyj\u0105tkowa historia ameryka\u0144skiego \u017Co\u0142nierza i jego harleya.","","",[]],"65454674":["Samob\u00F3jcze oddzia\u0142y
W\u0142ochy, Niemcy oraz Japonia podczas wojny pr\u00F3bowa\u0142y formowa\u0107 oddzia\u0142y \u017Co\u0142nierzy, kt\u00F3rzy dokonywaliby samob\u00F3jczych zamach\u00F3w. Pa\u0144stwa chcia\u0142y w ten spos\u00F3b odwr\u00F3ci\u0107 bieg historii, ale cen\u0119 ponosili m\u0142odzi, niewinni ludzie. Rz\u0105dowi japo\u0144skiemu nie chodzi\u0142o jednak o wynik bitew. W ka\u017Cdej japo\u0144skiej rodzinie mia\u0142 si\u0119 znale\u017A\u0107 bohater, o kt\u00F3rym pami\u0119\u0107 pozwoli\u0142aby zachowa\u0107 tradycj\u0119, kultur\u0119 i religi\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65454675":["Jak zabi\u0107 Hitlera cz. 1","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65454676":["Czo\u0142g na szczycie g\u00F3ry
W kolejnym odcinku tw\u00F3rcy szukaj\u0105 odpowiedzi na pytanie, dlaczego Sebastian pojecha\u0142 sam w Bieszczady. Zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy dojedzie do niego Olaf. Odnaleziony zostaje tak\u017Ce wrak czo\u0142gu w okolicach nieistniej\u0105cej ju\u017C wsi \u0141omna, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 zwi\u0105zany z wydarzeniami z jesieni 1944 roku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65454677":["Re\u017C.: Grzegorz Siedlecki, Daniel Banaczek, Marcin Kolczy\u0144ski.
Opowie\u015B\u0107 o ludziach zajmuj\u0105cych si\u0119 sprzeda\u017C\u0105, renowacj\u0105 i odzyskiwaniem broni. Interesuj\u0105 ich militaria z okresu od drugiej wojny \u015Bwiatowej do czas\u00F3w wsp\u00F3\u0142czesnych. Pani Monika to bizneswoman z Kopanej ko\u0142o Warszawy. Na co dzie\u0144 odzyskuje metale szlachetne ze sprz\u0119tu wojskowego, skupuje czo\u0142gi Leopard, kontenery mieszkalne, odrzutowce Tornado 1 oraz samochody pancerne przeznaczone na z\u0142om. W tym fachu odnale\u017Ali si\u0119 tak\u017Ce bracia Wac\u0142aw i Maciej Widuchowscy, kt\u00F3rzy do swojej pasji przekonali niemal ca\u0142\u0105 rodzin\u0119. Wsp\u00F3lnie opiekuj\u0105 si\u0119 Muzeum Broni Pancernej w Zabrzu, ich ulubion\u0105 zdobycz\u0105 jest czo\u0142g T72. Do ich kolekcji nale\u017C\u0105 r\u00F3wnie\u017C w pe\u0142ni sprawne pojazdy Ludowego Wojska Polskiego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210478.jpg","",["N"]],"65454678":["Program przybli\u017Ca kulisy pracy os\u00F3b zatrudnionych w s\u0142u\u017Cbach odbierania odpad\u00F3w komunalnych. Widzowie maj\u0105 okazj\u0119 przekona\u0107 si\u0119, z jakimi wyzwaniami musz\u0105 mierzy\u0107 si\u0119 oni ka\u017Cdego dnia oraz podejrze\u0107, jak radz\u0105 sobie w trudnych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011208.jpg","",["N"]],"65454679":["Codzienno\u015B\u0107 skazanych osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Tw\u00F3rcy pokazuj\u0105 te\u017C kulisy pracy stra\u017Cnik\u00F3w i personelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65454680":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",["N"]],"65454681":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy podw\u00F3jnego morderstwa, kt\u00F3rego dokonano w Zwoleniu. Jego ofiarami pad\u0142a rodzina Niedzielskich (matka i syn). Dot\u0105d nie uda\u0142o si\u0119 ustali\u0107 motywu zbrodni, ani nie schwytano sprawcy. Druga sprawa dotyczy kobiety, kt\u00F3rej cia\u0142o wy\u0142owiono z Wis\u0142y w Warszawie. Policjanci nie ustalili to\u017Csamo\u015Bci ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65454682":["Dziennikarz \u015Bledczy Micha\u0142 Fajbusiewicz na pro\u015Bb\u0119 policjant\u00F3w z tzw. Archiwum X z Lublina powraca do zbrodni z 1987 roku. Jej ofiar\u0105 pad\u0142a 13-letnia dziewczynka. Morderca, pr\u00F3buj\u0105c zatrze\u0107 \u015Blady, podpali\u0142 mieszkanie. Na miejscu zabezpieczono wiele dowod\u00F3w, m.in. odciski palc\u00F3w. Mimo to sprawcy wci\u0105\u017C nie schwytano. Prowadz\u0105cy zaprezentuje r\u00F3wnie\u017C portret pami\u0119ciowy W\u0142odzimierza \u015Awintkowskiego, od lat poszukiwanego zab\u00F3jcy z Warszawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65454683":["Micha\u0142 Fajbusiewicz prezentuje dwie dot\u0105d nierozwi\u0105zane sprawy. Pierwsza z nich dotyczy potr\u00F3jnego morderstwa. Pod Bydgoszcz\u0105 znaleziono cia\u0142a dw\u00F3ch m\u0142odych prostytutek i ich klienta. Policja nie ustali\u0142a motyw\u00F3w zbrodni, ani jej sprawc\u00F3w. Druga sprawa dotyczy cia\u0142a m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3re wy\u0142owiono z jeziora \u015Awi\u0119tajno na p\u00F3\u0142nocy Polski. Do tej pory nie ustalono to\u017Csamo\u015Bci ofiary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170195.jpg","",["N"]],"65454684":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65454685":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65454686":["Prow.: Maria Rotkiel, Adam Grzanka.
Program, w kt\u00F3rym dwie konkuruj\u0105ce ze sob\u0105 pary musz\u0105 odtworzy\u0107 pozycje seksualne z oryginalnej hinduskiej Kamasutry. Uzupe\u0142nienie akcji stanowi\u0105 szczere wyznania na temat oczekiwa\u0144, fantazji i rozczarowa\u0144, odkrywaj\u0105ce blaski i cienie intymnego po\u017Cycia Polak\u00F3w. Zwierzenia i pozycje komentuje obecny w studiu seksuolog i prowadz\u0105cy - Maria Rotkiel i Adam Grzanka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170281.jpg","",["N"]],"65454687":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65454688":["Fosa Twierdzy Kostrzyn
Wybudowana nad Odr\u0105 Twierdza Kostrzyn od XVI w. broni\u0142a dost\u0119pu do Berlina od wschodu. W lutym 1945 roku oddzia\u0142y Armii Czerwonej przez oko\u0142o 60 dni pr\u00F3bowa\u0142y zdoby\u0107 Festung Kustrin. W czasie tych walk zniszczeniu uleg\u0142o ok 95% budynk\u00F3w miasta. Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii - Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski, staj\u0105 przed okazj\u0105, by podj\u0105\u0107 si\u0119 eksploracji fosy Twierdzy. B\u0119d\u0105 szuka\u0107 pozosta\u0142o\u015Bci po tamtych wydarzeniach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65454498":["Re\u017C.: Daniel Banaczek.
J\u00F3zef udaje si\u0119 na poranny obch\u00F3d. Zauwa\u017Ca, \u017Ce owce uciek\u0142y z \u0142\u0105ki. Stwierdza z przykro\u015Bci\u0105, \u017Ce jedn\u0105 z nich upolowa\u0142y wilki. Krzysztof \u017Bebrowski wraz z synem kontynuuje koszenie trawy. Zanim odpocznie, musi jeszcze nakarmi\u0107 krowy. Po nocnym po\u017Carze stra\u017Cak Pawe\u0142 odwiedza poszkodowan\u0105 rodzin\u0119. Do zagrody kr\u00F3w nale\u017C\u0105cych do Buchajczyk\u00F3w trafia \u0142ania wraz z potomstwem. Aleksander Olejniczak, jego \u017Cona i s\u0105siedzi rozpoczynaj\u0105 zbi\u00F3r og\u00F3rk\u00F3w. Cho\u0107 gospodarz s\u0142ynie z dorodnych upraw, tym razem z powodu suszy plony nie s\u0105 satysfakcjonuj\u0105ce.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65454499":["Nadchodzi czas \u017Cniw. Senior rodu Buchajczyk\u00F3w, Bogdan, przemierza swoje pola kombajnem. Jego synowie spieraj\u0105 si\u0119, jaka b\u0119dzie w tym roku wilgotno\u015B\u0107 zbo\u017Ca, a co za tym idzie - jego jako\u015B\u0107. Po zbiorach og\u00F3rk\u00F3w Aleksander Olejniczak i jego \u017Cona przygotowuj\u0105 warzywa do kiszenia, przede wszystkim dok\u0142adnie je myj\u0105c. Krzysztof i Maria \u017Bebrowscy zajmuj\u0105 si\u0119 krowami. Musz\u0105 je nakarmi\u0107 i wydoi\u0107. Do J\u00F3zefa przyje\u017Cd\u017Caj\u0105 inspektorzy ochrony \u015Brodowiska, by om\u00F3wi\u0107 spraw\u0119 zabitej owcy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65454500":["Bogdan i jego \u017Cona kontynuuj\u0105 \u017Cniwa. Zebrane zbo\u017Ce szybko znajduje kupca i trafia do nowoczesnego silosu. Aleksander Olejniczak po fachowym okiem wybranki pracuje przy kiszeniu og\u00F3rk\u00F3w. J\u00F3zef i jego syn Micha\u0142 rozpoczynaj\u0105 proces golenia owiec. Przygotowuj\u0105 zebran\u0105 we\u0142n\u0119 do sprzeda\u017Cy. Martwi\u0105 si\u0119 tym, \u017Ce handel we\u0142n\u0105 jest z roku na rok mniej op\u0142acalny. Pani Ludmi\u0142a zajmuje si\u0119 swoimi zwierz\u0119tami: kurami, kotami, krowami i wiernym psem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2011969.jpg","",["N"]],"65454501":["W podwarszawskim Hipolitowie mieszka pani Beata i jej trzy wnuczki. Babcia od sze\u015Bciu lat jest dla dziewcz\u0105t rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105. Ich matka przyjmowa\u0142a narkotyki i zostawia\u0142a dzieci bez opieki. Pani Beata dzi\u0119ki ci\u0119\u017Ckiej pracy stworzy\u0142a dziewczynkom bezpieczny dom. Budynek jest jednak w tragicznym stanie. Jedynym \u017Ar\u00F3d\u0142em ciep\u0142a jest stoj\u0105ca w pokoju kobiety koza. Piec dymi, komin si\u0119 zapycha, a pani Beata samodzielnie musi czy\u015Bci\u0107 oblodzony dach. Pomieszczenia s\u0105 zagrzybione, a ma\u0142a \u0142azienka nie ma nawet drzwi. Ekipa Wies\u0142awa Nowobilskiego realizuje projekt architekta Ma\u0107ka Pertkiewicza. W tym czasie Kasia Dowbor zabiera dziewczyny na fantastyczne wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65454502":["Zuza, kt\u00F3rej uda\u0142o si\u0119 uratowa\u0107 bank przed ryzykown\u0105 transakcj\u0105, dostaje od Konrada premi\u0119. Niespodziewanie jednak kobieta robi prze\u0142o\u017Conemu awantur\u0119. Pawe\u0142 staje si\u0119 zazdrosny o Ank\u0119, kt\u00F3ra coraz bardziej zbli\u017Ca si\u0119 do Artura. Patrycja, kt\u00F3ra odwiedzi\u0142a m\u0119\u017Cczyzn\u0119 w szpitalu, dziwnie si\u0119 zachowuje. Wygl\u0105da na przera\u017Con\u0105 i roztrz\u0119sion\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65454503":["Patrycja pr\u00F3buje ukry\u0107 przed wszystkimi swoje spotkanie z Wiktorem. Nie m\u00F3wi te\u017C nikomu, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna wr\u00F3ci\u0142 do Warszawy. Zuza poznaje szczeg\u00F3\u0142y dotycz\u0105ce zwi\u0105zku Renaty i B\u0142a\u017Ceja. Utwierdza j\u0105 to w przekonaniu, \u017Ce w \u017Cadnym wypadku nie mo\u017Ce dopu\u015Bci\u0107 do siebie ojca Kuby. Anka przestaje dogadywa\u0107 si\u0119 z Paw\u0142em. Inga stara si\u0119 skontaktowa\u0107 z mieszkaj\u0105cym w Stanach Zjednoczonych ojcem. Martwi si\u0119, gdy m\u0119\u017Cczyzna nie odpowiada. Niespodziewanie kobieta otrzymuje wiadomo\u015B\u0107 od asystentki Jerzego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116762.jpg","",["N"]],"65454504":["Cappo di tutti Ferdi
Telewizyjne wiadomo\u015Bci pokazuj\u0105 materia\u0142 o cz\u0142owieku, kt\u00F3ry dorobi\u0142 si\u0119 miliona dolar\u00F3w, pior\u0105c brudne pieni\u0105dze. Ferdek, nie ogl\u0105daj\u0105c programu do ko\u0144ca, postanawia wzbogaci\u0107 si\u0119 w identyczny spos\u00F3b. Chce zorganizowa\u0107 w swoim mieszkaniu pralni\u0119 brudnych pieni\u0119dzy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65454505":["Flamingo
Ferdek coraz bardziej denerwuje Halin\u0119. Stawia mu ona ultimatum. Albo jej m\u0105\u017C znajdzie sobie prac\u0119 albo ona rozwiedzie si\u0119 z nim w ci\u0105gu 24 godzin. Ferdek szukaj\u0105c w gazecie ofert pracy znajduje ciekawe og\u0142oszenie. Zdeterminowany zakupuje hiszpa\u0144skiego komara, kt\u00F3ry ma rozwi\u0105za\u0107 wszystkie jego problemy. Sprzedawc\u0105 jest tajemniczy Rodriguez.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65454506":["Kamienny kr\u0105g
Marian Pa\u017Adzioch \u017Cali si\u0119 na b\u00F3l zwi\u0105zany z kamieniami nerkowymi. Babka twierdzi, \u017Ce zna bardzo dobry \u015Brodek na takie dolegliwo\u015Bci...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835356.jpg","",["N"]],"65454507":["Re\u017C.: Andrzej Wajda.
Gda\u0144sk, 1981 rok. W\u0142oska dziennikarka Oriana Fallaci przeprowadza wywiad z Lechem Wa\u0142\u0119s\u0105, szefem niezale\u017Cnych zwi\u0105zk\u00F3w zawodowych. Zatrudniony w Stoczni Gda\u0144skiej elektryk posiada niezwyk\u0142\u0105 charyzm\u0119, kt\u00F3ra pozwoli\u0142a mu stan\u0105\u0107 na czele przybieraj\u0105cych na sile ruch\u00F3w wolno\u015Bciowych. Spotkanie z przedstawicielk\u0105 zagranicznych medi\u00F3w staje si\u0119 dla Wa\u0142\u0119sy okazj\u0105 do wspomnie\u0144. Dzia\u0142acz wraca my\u015Blami do najwa\u017Cniejszych wydarze\u0144 ze swojego \u017Cycia i walki z systemem. Wa\u0142\u0119sa zostaje aresztowany przez SB, gdy jego \u017Cona Danuta jest w pierwszej ci\u0105\u017Cy. Podpisuje deklaracj\u0119 lojalno\u015Bci, by zd\u0105\u017Cy\u0107 na porod\u00F3wk\u0119. Odt\u0105d jest obserwowany przez w\u0142adze. To jednak nie zniech\u0119ca go do buntu. Staje na czele strajku okupacyjnego w stoczni. P\u00F3\u017Aniej niejednokrotnie trafia do aresztu. Nara\u017Ca przy tym \u017Cycie nie tylko swoje, ale i bliskich. Tymczasem jego rodzina si\u0119 powi\u0119ksza. Poch\u0142oni\u0119ty przez opozycyjn\u0105 dzia\u0142alno\u015B\u0107 przyw\u00F3dca Solidarno\u015Bci opiek\u0119 nad dzie\u0107mi zrzuca na barki \u017Cony. Kobieta dzielnie to znosi. Godnie te\u017C reprezentuje m\u0119\u017Ca w Oslo, gdzie w jego imieniu odbiera Pokojow\u0105 Nagrod\u0119 Nobla.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2120747.jpg","",["N"]],"65454508":["Re\u017C.: Andrzej Konic, Janusz Morgenstern.
Hans Kloss jest adiutantem genera\u0142a Fistera. Na jego rozkaz ma dopilnowa\u0107 wysadzenia mostu po przej\u015Bciu wycofuj\u0105cych si\u0119 wojsk niemieckich. J-23 nawi\u0105zuje kontakt z miejscowym ruchem oporu. Polacy planuj\u0105 akcj\u0119 \"Li\u015B\u0107 d\u0119bu\", kt\u00F3rej celem jest przej\u0119cie mostu przed jego zniszczeniem przez Niemc\u00F3w. Oddzia\u0142 spadochroniarzy ma wyl\u0105dowa\u0107 w lesie na ty\u0142ach armii niemieckiej. Kloss w ostatniej chwili dowiaduje si\u0119 jednak, \u017Ce stacjonuj\u0105 tam oddzia\u0142y wroga. Musi sam pom\u00F3c polskim \u017Co\u0142nierzom. Nast\u0119pnie Hans otrzymuje zadanie odnalezienia niemieckiego archiwum, kt\u00F3re ukry\u0142 pu\u0142kownik Ring. W cywilnym ubraniu dociera do domu brata oficera. Podaje si\u0119 za znajomego pu\u0142kownika. Jego bratanica Inga znajduje nieopodal domu rannego inwalid\u0119, Millera. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce to jej stryj strzela\u0142 do niego. Staruszek widzia\u0142, jak Ring zatapia\u0142 w jeziorze wielk\u0105 skrzyni\u0119. Wkr\u00F3tce Miller zostaje zamordowany. Tymczasem do miasta wkracza polskie wojsko. Kloss odkrywa, \u017Ce panna Elken jest agentk\u0105 ameryka\u0144skiego wywiadu i r\u00F3wnie\u017C pr\u00F3buje odnale\u017A\u0107 archiwum. Kiedy Niemcy ponownie wkraczaj\u0105 do miasta, w domu pojawia si\u0119 pu\u0142kownik. Panna Elken sk\u0142ada mu propozycj\u0119 wsp\u00F3\u0142pracy. Kloss nie mo\u017Ce jednak dopu\u015Bci\u0107, aby archiwum przej\u0119li Amerykanie.","","",["N"]],"65454509":["Re\u017C.: Justin Barber.
13 marca 1997 roku nad Phoenix w Arizonie pojawiaj\u0105 si\u0119 tajemnicze \u015Bwiat\u0142a. Troje nastolatk\u00F3w wyrusza na pustyni\u0119. M\u0142odzi ludzie chc\u0105 udokumentowa\u0107 dziwne wydarzenia w ich mie\u015Bcie. Znikaj\u0105 bez \u015Bladu. 20 lat po ich zagini\u0119ciu odnaleziono film z nagraniem ostatnich godzin wyprawy. Prawda o tamtym zdarzeniu wychodzi na jaw.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203978.jpg","",["N"]],"65454510":["Re\u017C.: Piotr Were\u015Bniak.
W centrum wielkiego miasta, gdzie ceny metra kwadratowego ziemi por\u00F3wnywalne s\u0105 do tych ze \u015Bwiatowych metropolii, Maniek (Andrzej Grabowski) i Gienia (Joanna \u017B\u00F3\u0142kowska) Koselowie uprawiaj\u0105 pomidory. Chocia\u017C ch\u0119tnych do zakupu plantacji nie brakuje, Kosela nie zamierza sprzeda\u0107 ani skrawka gruntu. Marzy, by wychowa\u0142y si\u0119 tu jego wnuki. Jednak dw\u00F3jka doros\u0142ych dzieci Ma\u0144ka - Zosia (Ma\u0142gorzata Ko\u017Cuchowska) i Janek (Pawe\u0142 Del\u0105g) - wcale nie zamierza si\u0119 ustatkowa\u0107. Co wi\u0119cej, ani on - wzi\u0119ty ginekolog, kt\u00F3ry s\u0142ynie z licznych romans\u00F3w - ani ona - zasadnicza specjalistka od public relations - nie chc\u0105 przej\u0105\u0107 interesu rodzic\u00F3w. Oboje maj\u0105 jednak powa\u017Cne k\u0142opoty finansowe. Ich d\u0142ugi przejmuje w ko\u0144cu, za po\u015Brednictwem podstawionego prawnika Gustawa Mytnika (Zbigniew Zamachowski), grecki milioner Papas, kt\u00F3ry ma zamiar wykupi\u0107 grunty Kosel\u00F3w. Rodze\u0144stwo przyje\u017Cd\u017Ca wi\u0119c do rodzinnego domu, by sk\u0142oni\u0107 ojca do sprzeda\u017Cy ziemi Grekowi. Nie wiedz\u0105, \u017Ce zorientowany w sytuacji Maniek ma w\u0142asny plan. Scenariusz filmu powsta\u0142 na podstawie sztuki Marka R\u0119bacza \"Dwie morgi utrapienia\". Jego autor, Piotr Were\u015Bniak, jest do\u015Bwiadczonym tw\u00F3rc\u0105 kina komediowego, autorem m.in. scenariusza do \"Kilera\" Juliusza Machulskiego i re\u017Cyserem komedii romantycznej \"Zakochani\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1957732.jpg","",[]],"65454511":["Re\u017C.: Stephen Chow.
Szanghaj, lata 40. XX wieku. Miasto terroryzuje kilka grup przest\u0119pczych, z kt\u00F3rych najgro\u017Aniejszy jest gang Siekier, kierowany przez nieobliczalnego Brata Suma. Sing i Bone, pocz\u0105tkuj\u0105cy z\u0142odzieje, marz\u0105 o tym, by dosta\u0107 si\u0119 do jego bandy. By wst\u0105pi\u0107 w jej szeregi, ci\u0119\u017Cko trenuj\u0105 i zg\u0142\u0119biaj\u0105 tajniki wschodnich sztuk walki. Tylko tak maj\u0105 szans\u0119 zasili\u0107 szeregi mafii. Tymczasem gang Siekier zamierza powi\u0119kszy\u0107 swoje wp\u0142ywy. Przest\u0119pcy postanawiaj\u0105 zaw\u0142adn\u0105\u0107 dzielnic\u0105 miasta, kt\u00F3r\u0105 chroni\u0105 mistrzowie kung-fu na co dzie\u0144 udaj\u0105cy zwyczajnych obywateli. Sing i Bone dostaj\u0105 zlecenie zabicia w\u0142a\u015Bcicieli dzielnicy. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Sing ma nadnaturalne zdolno\u015Bci, o kt\u00F3rych wcze\u015Bniej nic nie wiedzia\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2037305.jpg","",[]],"65454512":["Re\u017C.: Josef Rusnak.
Agent Neil Shaw przez lata pracowa\u0142 dla Organizacji Narod\u00F3w Zjednoczonych. Po przej\u015Bciu na emerytur\u0119 m\u0119\u017Cczyzna dorabia jako doradca techniczny na planach filmowych. Nadal nie mo\u017Ce jednak pogodzi\u0107 si\u0119 z morderstwem swojego mentora zwanego Matk\u0105. Mimo odej\u015Bcia ze s\u0142u\u017Cby nie ustaje w poszukiwaniach sprawcy zbrodni. Przyjaciel Neila, John Garret, ubiega si\u0119 o stanowisko senatora. Tymczasem zostaj\u0105 ujawnione zdj\u0119cia maj\u0105ce go skompromitowa\u0107. Garret wynajmuje Shawa, by odkry\u0142, kto pr\u00F3buje wyeliminowa\u0107 go z politycznego wy\u015Bcigu. Do\u015Bwiadczony agent przez przypadek trafia na trop korupcyjnej afery i spisku na \u017Cycie polityka Phillipsa, w kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 zamieszana senator Carlson. Wkr\u00F3tce Phillips zostaje zamordowany. Wszystkie dowody wskazuj\u0105 na Shawa jako sprawc\u0119. W po\u015Bcig za podejrzanym ruszaj\u0105 agenci s\u0142u\u017Cb specjalnych i zawodowy zab\u00F3jca. M\u0119\u017Cczyzna pr\u00F3buje oczy\u015Bci\u0107 si\u0119 z zarzut\u00F3w i znale\u017A\u0107 cz\u0142owieka, kt\u00F3ry go wrobi\u0142. Poniewa\u017C w spraw\u0119 zamieszane s\u0105 wysoko ustawione osoby z Waszyngtonu, nie b\u0119dzie to \u0142atwe. Neilowi pomaga c\u00F3rka jego zamordowanego mentora. Niebawem okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta nie jest tym, za kogo si\u0119 podaje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189107.jpg","",["N"]],"65454513":["Nigdy wi\u0119cej
W parku znaleziono zw\u0142oki m\u0119\u017Cczyzny. Ofiara zosta\u0142a \u015Bmiertelnie ugodzona no\u017Cem. Trop prowadzi detektyw\u00F3w do organizatora nielegalnych walk. Tymczasem Ewelina informuje Olgierda, \u017Ce Krystian prawdopodobnie uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w. Oboje postanawiaj\u0105 porozmawia\u0107 z ch\u0142opakiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65454514":["Zrobi\u0142bym wszystko
W rzece zostaje znalezione cia\u0142o kobiety. Sprawca przywi\u0105za\u0142 do jej n\u00F3g worki z kamieniami. Zagini\u0119cie kobiety zg\u0142osi\u0142 m\u0105\u017C. M\u0119\u017Cczyzna twierdzi, \u017Ce partnerka na kilka dni wyjecha\u0142a do agroturystyki. W\u0142a\u015Bcicielka obiektu zeznaje, \u017Ce jej go\u015B\u0107 sp\u0119dzi\u0142 ca\u0142y weekend z kochankiem. To on staje si\u0119 g\u0142\u00F3wnym podejrzanym. Szybko jednak wychodzi na jaw, \u017Ce m\u0105\u017C ofiary co\u015B ukrywa. Natalia umawia si\u0119 z kim\u015B na wiecz\u00F3r. Kuba stara si\u0119 panowa\u0107 nad zazdro\u015Bci\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224691.jpg","",["N"]],"65454515":["Ostateczna rozgrywka
By\u0142y naczelnik wydzia\u0142u kryminalnego, Piotr Zar\u0119bski, zostaje postrzelony przez snajpera. Pierwsze podejrzenia padaj\u0105 na siostrzenic\u0119 m\u0119\u017Cczyzny, kt\u00F3ra niedawno wysz\u0142a z wi\u0119zienia i mog\u0142a \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 na niego k\u0142opoty. Kobieta sugeruje jednak, \u017Ce ataku dokona\u0142 \u017C\u0105dny zemsty gangster, kt\u00F3rego \u017Cona zgin\u0119\u0142a w akcji zleconej przez jej wujka. Olgierd tymczasem ma wra\u017Cenie, \u017Ce jest \u015Bledzony. Kto\u015B pojawia si\u0119 pod jego blokiem i obserwuje go z ukrycia. Funkcjonariusz lekcewa\u017Cy zagro\u017Cenie. Wkr\u00F3tce tego \u017Ca\u0142uje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65454516":["Z\u0142a decyzja
Porwano syna zamo\u017Cnego biznesmena. Detektywi s\u0105dz\u0105, \u017Ce to sprawka by\u0142ej dziewczyny uprowadzonego, kt\u00F3ra cierpi na zaburzenia psychiczne. Okazuje si\u0119 w mi\u0119dzyczasie, \u017Ce rodzina ofiary podpad\u0142a podejrzanym ludziom. Natalia i Kuba prowadz\u0105 wy\u015Bcig z czasem, by zapobiec tragedii. W ramach akcji funkcjonariusze udaj\u0105 par\u0119 w hotelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2184743.jpg","",["N"]],"65454517":["Matka odmawia transfuzji krwi
Pani Barbara zapomina o 17. urodzinach swojej c\u00F3rki Natalii. R\u00F3wnie\u017C ch\u0142opak dziewczyny, Julian, nie ma dla ukochanej czasu w tym najwa\u017Cniejszym dla niej dniu w roku. Zdenerwowana Natalia przerywa rozmow\u0119 z ukochanym i odje\u017Cd\u017Ca na rowerze. Chwil\u0119 p\u00F3\u017Aniej Julian s\u0142yszy odg\u0142osy ostrego hamowania i pisk opon. Znajduje na ulicy nieprzytomn\u0105 Natali\u0119. Kierowca samochodu, kt\u00F3ry potr\u0105ci\u0142 dziewczyn\u0119, nie wie, jak si\u0119 zachowa\u0107. Julian dzwoni pod 112, a nast\u0119pnie informuje Barbar\u0119 o wypadku c\u00F3rki. Matka dowiaduje si\u0119 od lekarza, \u017Ce niezb\u0119dna jest transfuzja krwi, bo Natalia jest powa\u017Cnie ranna. Barbara, zwolenniczka medycyny alternatywnej, nie zgadza si\u0119 na ten zabieg. Jest on jednak konieczny - je\u015Bli nie zostanie wykonany, Natalia umrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65454518":["Poprawianie urody
Martyna chce zamieszka\u0107 z Tomkiem. W zaufaniu m\u00F3wi mu o swoim najwi\u0119kszym kompleksie - odstaj\u0105cych uszach. Ukochany przekonuje, by zdecydowa\u0142a si\u0119 na korekcj\u0119 tej niedoskona\u0142o\u015Bci. Wkr\u00F3tce wybranek namawia j\u0105 na kolejne operacje. Dziewczyna decyduje si\u0119 powi\u0119kszy\u0107 sobie biust, ale z powodu z\u0142ego samopoczucia usuwa implanty. W\u00F3wczas Tomek z ni\u0105 zrywa. Ch\u0142opak zaczyna zabiega\u0107 o wzgl\u0119dy jej znajomej, Joli. Now\u0105 partnerk\u0119 tak\u017Ce namawia na zabiegi upi\u0119kszaj\u0105ce. Martyna pr\u00F3buje porozmawia\u0107 z kole\u017Cank\u0105, ta jednak nie chce s\u0142ucha\u0107, podejrzewaj\u0105c o zazdro\u015B\u0107. Gdy w ko\u0144cu decyduje si\u0119 j\u0105 odwiedzi\u0107, znajduje Jol\u0119 nieprzytomn\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1944290.jpg","",["N"]],"65454464":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65454465":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65454466":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65454467":["Prow.: Emil Rau.
Emil Rau toczy wojn\u0119 z bezprawiem na polskich drogach. W programie przedstawione zostan\u0105 historie kierowc\u00F3w, kt\u00F3rzy stali si\u0119 ofiarami nieuczciwych praktyk funkcjonariuszy publicznych. Prowadz\u0105cy odwiedzi urz\u0119dy oraz wska\u017Ce nadu\u017Cycia i przypadki \u0142amania prawa przez urz\u0119dnik\u00F3w. Wsp\u00F3lnie z W\u0142odzimierzem Zientarskim b\u0119d\u0105 komentowali wszystkie sytuacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1951497.jpg","",["N"]],"65454468":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65454469":["Rodzina Gold\u00F3w prowadzi najwi\u0119kszy lombard w Detroit, kt\u00F3ry zajmuje ponad 4600 metr\u00F3w kwadratowych powierzchni. Ka\u017Cdego dnia Les, Seth i Ashley spotykaj\u0105 dziesi\u0105tki klient\u00F3w zainteresowanych sprzeda\u017C\u0105 rozmaitych przedmiot\u00F3w, m.in. instrument\u00F3w muzycznych, bi\u017Cuterii, sprz\u0119tu elektronicznego, a nawet pojazd\u00F3w i broni. Wielu z nich przecenia warto\u015B\u0107 oferowanych przez siebie przedmiot\u00F3w, co prowadzi do sport\u00F3w i niebezpiecznych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1976134.jpg","",[]],"65454470":["Nielegalna mi\u0142o\u015B\u0107
Z transportu wi\u0119ziennego zbiega m\u0142oda osadzona. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest w ci\u0105\u017Cy. Ojciec dziecka m\u00F3g\u0142 pomaga\u0107 jej w ucieczce. W toku \u015Bledztwa pojawia si\u0119 coraz wi\u0119cej podejrzanych. Nowa szefowa wydzia\u0142u kryminalnego, \u0141ucja Wilk, wzywa do siebie Natali\u0119. Ta rozmowa mo\u017Ce mie\u0107 powa\u017Cne konsekwencje. Nikt z wydzia\u0142u nie aprobuje zmiany na stanowisku naczelnika.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65454471":["Ostatni kurs
Kierowca popularnej aplikacji transportowej zostaje zamordowany. W jego samochodzie \u015Bledczy znajduj\u0105 listy z pogr\u00F3\u017Ckami. W czasie \u015Bledztwa okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna skrzywdzi\u0142 wiele kobiet. Lena jest przes\u0142uchiwana przez Wydzia\u0142 Wewn\u0119trzny w sprawie nadu\u017Cycia uprawnie\u0144. Policyjnej informatyk gro\u017C\u0105 powa\u017Cne konsekwencje. Detektywi staraj\u0105 si\u0119 wspiera\u0107 kole\u017Cank\u0119 w trudnych chwilach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2055490.jpg","",["N"]],"65454472":["Moskwa","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65454473":["Lima","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170145.jpg","",["JM"]],"65454474":["Tajemnica opuszczonej wioski","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65454475":["Bitwa pod Uzdowem
Olaf Popkiewicz i Sebastian Witkowski przeszukuj\u0105 pole bitwy pod Tannenbergiem, kt\u00F3rej przebieg zawa\u017Cy\u0142 na wyniku Wielkiej Wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170241.jpg","",["JM"]],"65454477":["Re\u017C.: Emma Stamp.
W odcinku b\u0119dzie mowa o kierowcach s\u0142yn\u0105cych z brawurowej jazdy, spotkaniach pierwszego stopnia z si\u0142ami natury i spektakularnych upadkach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2065614.jpg","",[]],"65454478":["Autorzy filmu staraj\u0105 si\u0119 przybli\u017Cy\u0107 i uzasadni\u0107 geniusz Leonarda Da Vinci. Dzi\u0119ki temu umo\u017Cliwiaj\u0105 widzom zobaczenie \u015Bwiata przez pryzmat jego wyobra\u017Ce\u0144 i pomys\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205202.jpg","",[]],"65454479":["Autorzy filmu staraj\u0105 si\u0119 przybli\u017Cy\u0107 i uzasadni\u0107 geniusz Leonarda Da Vinci. Dzi\u0119ki temu umo\u017Cliwiaj\u0105 widzom zobaczenie \u015Bwiata przez pryzmat jego wyobra\u017Ce\u0144 i pomys\u0142\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2205202.jpg","",[]],"65454482":["
Kolejna seria programu, dzi\u0119ki kt\u00F3remu widzowie mog\u0105 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da rejs luksusowym statkiem. Na pok\u0142adzie ekskluzywnych wycieczkowc\u00F3w cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 takie atrakcje jak np. kasyna, korty czy baseny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170189.jpg","",[]],"65454483":["
Kolejna seria programu, dzi\u0119ki kt\u00F3remu widzowie mog\u0105 si\u0119 przekona\u0107, jak wygl\u0105da rejs luksusowym statkiem. Na pok\u0142adzie ekskluzywnych wycieczkowc\u00F3w cz\u0119sto znajduj\u0105 si\u0119 takie atrakcje jak np. kasyna, korty czy baseny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170189.jpg","",[]],"65454484":["Bernina Express","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2195661.jpg","",[]],"65454485":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze statki \u015Bwiata. Widzowie mog\u0105 zajrze\u0107 do ich wn\u0119trza i zobaczy\u0107, jak \u017Cegluj\u0105 po najr\u00F3\u017Cniejszych morzach i oceanach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2210480.jpg","",[]],"65454486":["Zagadka wielkiego arsena\u0142u
I Wojna \u015Awiatowa przynios\u0142a nowe metody walki i wykorzystanie artylerii na masow\u0105 skal\u0119. Do jej prowadzenia potrzebne by\u0142y olbrzymie ilo\u015Bci amunicji. Armia Niemiecka utworzy\u0142a trzy centralne arsena\u0142y obs\u0142uguj\u0105ce ich machin\u0119 wojenn\u0105. Jednym z nich by\u0142 \"Nahkampfmitteldepot Bentschen\" ulokowany w okolicach dzisiejszego Rogozi\u0144ca. Sk\u0142ada\u0142 si\u0119 z 274 magazyn\u00F3w po\u0142o\u017Conych na powierzchni 4 kilometr\u00F3w kwadratowych. Przechowywano w nim ponad 7 milion\u00F3w sztuk \u015Brodk\u00F3w bojowych. Po wojnie, na mocy traktatu wersalskiego, zosta\u0142 zlikwidowany w 1922 roku. Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski ruszaj\u0105 na poszukiwania pami\u0105tek po tym olbrzymim sk\u0142adzie amunicji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"65454487":["Historia ameryka\u0144skich nalot\u00F3w
Tym razem Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski pojad\u0105 na teren, kt\u00F3ry w czasie drugiej wojny \u015Bwiatowej by\u0142 miejscem lokalizacji pier\u015Bcienia niemieckiej obrony przeciwlotniczej, dla znajduj\u0105cych si\u0119 niedaleko miejscowo\u015Bci Ujazd trzech zak\u0142ad\u00F3w produkuj\u0105cych benzyn\u0119 syntetyczn\u0105. W roku 1944 ameryka\u0144skie si\u0142y powietrzne wielokrotnie pr\u00F3bowa\u0142y doprowadzi\u0107 do zniszczenia tych fabryk, kt\u00F3re zapewnia\u0142y Niemcom 30% ca\u0142ego zapotrzebowania na paliwo. Odnaleziony sygna\u0142 wskazuje na du\u017Cy pojazd. Ca\u0142a przedsi\u0119wzi\u0119cie musi si\u0119 odby\u0107 w ci\u0105gu kr\u00F3tkiego dnia i przy dwunastostopniowym mrozie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",["JM"]],"65454488":["Wojtek na \u015Bcianie w pokoju powiesi\u0142 to, co zosta\u0142o po spaleniu i spacyfikowaniu Balnicy w trakcie akcji \"Wis\u0142a\". Andrzej \"Hos\" przyznaje, \u017Ce wybra\u0142 ci\u0119\u017Cki los, ale za to czuje si\u0119 wolny. Harna\u015B na po\u017Cegnaniu \u015Aliwy sprawdza sw\u00F3j charakter - planuje nie pi\u0107 alkoholu. \"Wazon\" uwa\u017Ca, \u017Ce w Bieszczadach jest ju\u017C zbyt du\u017Co nied\u017Awiedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65454489":["W Balnicy Wojtek znalaz\u0142 swoje miejsce na ziemi. Tymczasem Andrzej \"Hos\" po zawaleniu baraku przeniesie si\u0119 do ukrai\u0144skiej piwnicy. Hanka, mimo \u017Ce mieszka w innym miejscy, nadal uwa\u017Ca \u015Aliw\u0119 za przyjaciela. \"Wazon\" radzi turystom, aby nie g\u0142askali nied\u017Awiedzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835448.jpg","",["N"]],"65454490":["Zalew Sulejowski - zima
Ekipa \"Taaakiej ryby\" odwiedza zamarzni\u0119ty Zalew Sulejowski na Pilicy. Go\u015Bciem programu jest mistrz sp\u0142awika Edmund Gutkiewicz,, kt\u00F3ry uczy cz\u0142onk\u00F3w wyprawy w\u0142a\u015Bciwego zan\u0119cania \u0142owiska. Nagrod\u0105 za pilno\u015B\u0107 w nauce zimowego w\u0119dkowania s\u0105 leszcze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65454491":["Czarna Orawa
Kotlina Orawsko-Nowotarska, rzeka Czarna Orawa, to tu odbywa si\u0119 pierwsze wiosenne w\u0119dkowanie. \u0141owi\u0105c metod\u0105 gruntow\u0105, dzi\u0119ki zan\u0119ceniu \u0142owiska wyj\u0105tkowymi specja\u0142ami, cz\u0142onkowie eskapady \u0142api\u0105 dorodne p\u0142ocie. Poniewa\u017C p\u0142ywaj\u0105 tu praktycznie wszystkie s\u0142odkowodne gatunki ryb, \u0142atwo jest r\u00F3wnie\u017C o inn\u0105 rybk\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170212.jpg","",["N"]],"65454492":["Polska bro\u0144","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65454493":["M\u0119stwo \u017Co\u0142nierza","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222972.jpg","",["JM"]],"65454494":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65454495":["Wroc\u0142awianin Krzysztof Dymkowski zas\u0142yn\u0105\u0142 jako \u0142owca pedofil\u00F3w. W internecie znajduje ludzi, kt\u00F3rzy umawiaj\u0105 si\u0119 z dzie\u0107mi, by uprawia\u0107 z nimi seks, a nast\u0119pnie wsp\u00F3lnie z policj\u0105 organizuje na nich zasadzki. Poza nieod\u0142\u0105cznym towarzyszem - psem Sar\u0105, partneruje mu profesjonalna asystentka-pozorantka. Razem przemierzaj\u0105 Polsk\u0119, aby skutecznie zapobiega\u0107 przest\u0119pczo\u015Bci seksualnej, kt\u00F3rej ofiarami s\u0105 nieletni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170287.jpg","",["N"]],"65454496":["Ksi\u0105dz","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"65454497":["Sponsor Janusz","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170095.jpg","",["N"]],"65454830":["Re\u017C.: Michael Preece.
Alex i Walker udaj\u0105 si\u0119 na sp\u0142yw g\u00F3rski, by odpocz\u0105\u0107. Niestety ich wakacje zamieniaj\u0105 si\u0119 w ci\u0119\u017Ck\u0105 prac\u0119, kiedy jeden z uczestnik\u00F3w wycieczki zostaje zamordowany.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65454831":["Re\u017C.: Joe Coppoletta.
Walker odkrywa, \u017Ce zab\u00F3jca jednego z jego rodzic\u00F3w wci\u0105\u017C przebywa na wolno\u015Bci. W poszukiwaniu sprawiedliwo\u015Bci udaje si\u0119 do Oklahomy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1932374.jpg","",[]],"65454832":["Pani Maryla uciek\u0142a od przemocowego partnera wraz z matk\u0105 i synem. Rodzina znalaz\u0142a schronienie w drewnianym domku, kt\u00F3ry kobieta odziedziczy\u0142a po dziadkach. Budynek jest jednak w bardzo z\u0142ym stanie. Dach i \u015Bciany ziej\u0105 dziurami, brakuje tak\u017Ce kanalizacji i \u0142azienki. Nie mo\u017Cna r\u00F3wnie\u017C otworzy\u0107 nieszczelnych okien, a male\u0144ki piecyk prawie nie daje ciep\u0142a. Ekipa programu odkrywa, \u017Ce budynek jest spr\u00F3chnia\u0142y i nie nadaje si\u0119 do remontu. Artur Witkowski i architekt Wojciech Strzelczyk staj\u0105 w obliczu problemu, jakiego nie mieli nigdy wcze\u015Bniej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188347.jpg","",["JM"]],"65454833":["Marcin pr\u00F3buje ustali\u0107 miejsce pobytu Emilki. Piotrek zawiadamia o jej zagini\u0119ciu policj\u0119. W redakcji trwa zebranie. Wp\u0142yn\u0119\u0142a skarga, \u017Ce w programie pojawi\u0142o si\u0119 niezg\u0142oszone wcze\u015Bniej lokowanie produktu. Teraz trzeba znale\u017A\u0107 winnych. Tymczasem Kinga wraca z Jankiem z wakacji. Ma z\u0142e przeczucia. Spodziewa si\u0119 k\u0142opot\u00F3w w pracy i w domu. Do tego musi doradzi\u0107 Tomkowi w sprawach sercowych. Dorota podpytuje Lucynk\u0119 o prezent dla Artura. Nie ma pomys\u0142u, bo s\u0105dzi, \u017Ce on ma ju\u017C wszystko. Przyjaci\u00F3\u0142ka zauwa\u017Ca, \u017Ce coraz bardziej zale\u017Cy jej na tej relacji. Nie chodzi tylko o wdzi\u0119czno\u015B\u0107 za pomoc przy Tosi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224692.jpg","",["N"]],"65454834":["
Ania i Jana wychowywa\u0142y si\u0119 jako bli\u017Aniaczki, ale r\u00F3\u017Cni\u0105 si\u0119 od siebie niemal we wszystkim. \u017Bycie dw\u00F3ch kobiet wywraca si\u0119 do g\u00F3ry nogami przez nieszcz\u0119\u015Bliwy wypadek, w wyniku kt\u00F3rego ich twarze staj\u0105 si\u0119 trudne do rozpoznania. Podczas identyfikacji bliscy sugeruj\u0105 si\u0119 pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym Ani, kt\u00F3ry przed tragedi\u0105 zabra\u0142a jej krewna. W ten spos\u00F3b Jana zostaje uznana za swoj\u0105 siostr\u0119 i przejmuje jej dotychczasowe \u017Cycie - zyskuje nagle przystojnego narzeczonego i du\u017Co pieni\u0119dzy. Tymczasem Ania jest w \u015Bpi\u0105czce. Gdy si\u0119 budzi, usi\u0142uje odzyska\u0107 pami\u0119\u0107 oraz swoj\u0105 to\u017Csamo\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2202968.jpg","",[]],"65454835":["Hazard
Krystyna nie mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do siebie po rozwodzie z m\u0119\u017Cem, kt\u00F3ry zostawi\u0142 j\u0105 dla m\u0142odszej partnerki. Przyjaci\u00F3\u0142ka Iwona proponuje jej wyj\u015Bcie do hotelowego kasyna, gdzie Krystynie udaje si\u0119 wygra\u0107 du\u017C\u0105 sum\u0119 pieni\u0119dzy. Wkr\u00F3tce wizyty w kasynie staj\u0105 si\u0119 codzienno\u015Bci\u0105 kobiety. Gdy zaczyna jej brakowa\u0107 oszcz\u0119dno\u015Bci, kt\u00F3re mog\u0142aby obstawia\u0107, z pomoc\u0105 przychodzi inny bywalec kasyna, Wiktor. Biznesmen po\u017Cycza Krystynie kilkaset z\u0142otych. Potem zaprasza j\u0105 na potkanie. Uzale\u017Cniona od hazardu kobieta jest zauroczona adoratorem. Pewnego dnia Krystyna wygrywa kilka razy z rz\u0119du, a potem przegrywa wszystko.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2063893.jpg","",["JM"]],"65454836":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65454837":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65454838":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65454839":["
Bezkompromisowa i stanowcza s\u0119dzia Judy Sheindlin z Nowego Jorku potrafi odkry\u0107 ka\u017Cde, nawet najmniejsze k\u0142amstwo i wydoby\u0107 ca\u0142\u0105 prawd\u0119 na \u015Bwiat\u0142o dzienne. W swojej pracy nie uznaje kompromis\u00F3w. Zawsze dba o to, by sprawiedliwo\u015B\u0107 na sali s\u0105dowej zwyci\u0119\u017Cy\u0142a. Podczas kolejnych rozpraw spotyka m.in. sk\u0142\u00F3cone rodze\u0144stwo, rywalizuj\u0105ce pary, nieodpowiedzialnych nastolatk\u00F3w i por\u00F3\u017Cnionych przyjaci\u00F3\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1988114.jpg","",[]],"65454840":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65454841":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65454842":["Za\u0142oga zatrzymuje by\u0142ego wojskowego, kt\u00F3ry w baga\u017Cniku przewozi du\u017C\u0105 ilo\u015B\u0107 narkotyk\u00F3w gotowych do rozprowadzenia. Gdy jest on przes\u0142uchiwany, kto\u015B uprowadza jego rodzin\u0119. Funkcjonariusze proponuj\u0105 obj\u0119cie go programem ochrony \u015Bwiadk\u00F3w w zamian za informacje o ludziach, z kt\u00F3rymi prowadzi narkotykowe interesy. M\u0119\u017Cczyzna godzi si\u0119 na uk\u0142ad, ale prosi o odnalezienie jego bliskich. Tymczasem Bia\u0142ach pr\u00F3buje uzyska\u0107 informacje na temat przesz\u0142o\u015Bci Dominiki. Zwraca si\u0119 o pomoc do ekspertki od programowania. Dziewczynie udaje si\u0119 odblokowa\u0107 zaszyfrowan\u0105 stron\u0119, kt\u00F3rej adres Miko\u0142aj dosta\u0142 od jednego z zatrzymanych. Wychodzi na jaw, \u017Ce Dominika pad\u0142a ofiar\u0105 okrutnego przest\u0119pstwa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65454843":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",["N"]],"65454844":["Prow.: Pawe\u0142 Orlea\u0144ski.
W zakamarkach strych\u00F3w, piwnic czy kredens\u00F3w mog\u0105 kry\u0107 si\u0119 prawdziwe skarby. Pojawia si\u0119 szansa, by odkry\u0107 niepozorne przedmioty, pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107 i nie\u017Ale na nich zarobi\u0107. W show udzia\u0142 mo\u017Ce wzi\u0105\u0107 ka\u017Cdy, kto ma w domu co\u015B, co mo\u017Ce wpa\u015B\u0107 w oko jednemu z dealer\u00F3w sztuki i kolekcjoner\u00F3w. Czekaj\u0105 oni w studiu z portfelami pe\u0142nymi pieni\u0119dzy oraz nadziej\u0105 na z\u0142owienie rzeczy do dalszej sprzeda\u017Cy lub do swoich prywatnych zbior\u00F3w. W\u0142a\u015Bciciele przedmiot\u00F3w poznaj\u0105 ich szacunkow\u0105 warto\u015B\u0107 i fachow\u0105 ocen\u0119 w rozmowie z jednym z ekspert\u00F3w. Potem mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w aukcji, w kt\u00F3rej trzymaj\u0105 w r\u0119ku m\u0142otek licytatora. Kupuj\u0105cymi s\u0105 dealerzy sztuki i kolekcjonerzy, kt\u00F3rzy mi\u0119dzy sob\u0105 licytuj\u0105 oferowane przedmioty. Ostateczna decyzja nale\u017Cy do sprzedaj\u0105cego. Je\u015Bli dobije targu - wychodzi ze studia z got\u00F3wk\u0105, je\u015Bli nie - zabiera sw\u00F3j przedmiot do domu. Program prowadzi Pawe\u0142 Orlea\u0144ski, a tytu\u0142owi \u0142owcy skarb\u00F3w, czyli kupuj\u0105cy, to m.in. architekt i projektantka wn\u0119trz znana z programu \"Nasz nowy dom\", wsp\u00F3\u0142w\u0142a\u015Bcicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk czy wielbiciel staroci i przedmiot\u00F3w z dusz\u0105, tw\u00F3rca sklepu Michael's Bazaar - Micha\u0142 Nowocin. W\u015Br\u00F3d ekspert\u00F3w programu znajduj\u0105 si\u0119 m.in. Krystyna \u0141uczak Sur\u00F3wka - wyk\u0142adowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pi\u0119knych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasio\u0142ek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemios\u0142a, autorka ksi\u0105\u017Cek o wzornictwie czy Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego. Program stanowi polsk\u0105 edycj\u0119 niemieckiego formatu \"Bares f\u00FCr Rares\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215328.jpg","",[]],"65454845":["Podczas patrolu Mi\u0142osz i Szymon zauwa\u017Caj\u0105 po\u017Car w hurtowni fajerwerk\u00F3w. Wbrew rozkazowi dy\u017Curnego, by trzyma\u0107 si\u0119 z daleka, wchodz\u0105 do \u015Brodka, by ratowa\u0107 \u017Cycie ludzi uwi\u0119zionych w budynku. Po bohaterskiej akcji rozpoczyna si\u0119 \u015Bledztwo w sprawie podpalenia hurtowni. Wa\u017Cnym \u015Bwiadkiem okazuje si\u0119 miejscowy w\u0142\u00F3cz\u0119ga. Tymczasem w komendzie pojawia si\u0119 kobieta n\u0119kana przez m\u0119\u017Ca. Sprawa ma drugie dno, o kt\u00F3rym za\u0142oga dowiaduje si\u0119, gdy zjawia si\u0119 podejrzany. Bachleda ma wyrzuty sumienia zwi\u0105zane z ustawion\u0105 wr\u00F3\u017Cb\u0105. Szykuje si\u0119, \u017Ceby wyzna\u0107 Jagnie prawd\u0119. Szymon mu to odradza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224689.jpg","",[]],"65454846":["Podczas napadu na konw\u00F3j z pieni\u0119dzmi zostaje zrabowanych 1,5 miliona z\u0142otych. Ginie jeden z ochroniarzy. Przed \u015Bmierci\u0105 m\u0119\u017Cczyzna wypowiada dziwne s\u0142owa, kt\u00F3rych znaczenia nikt nie potrafi wyja\u015Bni\u0107. \u015Aledczy zak\u0142adaj\u0105, \u017Ce ich rozszyfrowanie pomo\u017Ce znale\u017A\u0107 napastnik\u00F3w. Za\u0142oga zwraca uwag\u0119 na osob\u0119 Boguckiego, kt\u00F3ry niedawno zwolni\u0142 si\u0119 z firmy ochroniarskiej odpowiadaj\u0105cej za transport pieni\u0119dzy. M\u0119\u017Cczyzna nie dogadywa\u0142 si\u0119 z szefem, domaga\u0142 si\u0119 m.in. podwy\u017Cki, kt\u00F3rej nigdy nie otrzyma\u0142. Z czasem liczba podejrzanych ro\u015Bnie, a tajemnicze s\u0142owa wypowiedziane przez umieraj\u0105cego ochroniarza nabieraj\u0105 nowego znaczenia. Ba\u015Bka ma problemy z siostr\u0105. \u017Beby upewni\u0107 si\u0119, czy Go\u015Bka faktycznie bierze narkotyki, Kalicka zmuszona jest uciec si\u0119 do podst\u0119pu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224696.jpg","",[]],"65454847":["Re\u017C.: Harald Franklin.
By\u0142y wojskowy, David Guerra (Jerry Kwarteng), zostaje wynaj\u0119ty przez szemranego milionera. Dostaje zadanie, kt\u00F3re ma polega\u0107 na do odbiciu \u017Cony zleceniodawcy z r\u0105k przyw\u00F3dcy oddzia\u0142u partyzant\u00F3w. Guerra postanawia zebra\u0107 grup\u0119 by\u0142ych najemnik\u00F3w, kt\u00F3rzy maj\u0105 mu pom\u00F3c w przeprowadzeniu skomplikowanej akcji. Sytuacja wymyka si\u0119 jednak spod kontroli.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224137.jpg","",[]],"65454848":["Re\u017C.: Ryan Little.
Oficer Jack Wosick (Luke Goss), skompromitowany na polu walki, otrzymuje szans\u0119, by odkupi\u0107 swoje winy. Musi stan\u0105\u0107 na czele jednostki, kt\u00F3ra z\u0142o\u017Cona jest z \u017Co\u0142nierzy wyrzutk\u00F3w, i razem z ni\u0105 przedosta\u0107 si\u0119 za lini\u0119 wroga. Ich cel to odnale\u017A\u0107, a nast\u0119pnie zniszczy\u0107 eksperymentaln\u0105 wyrzutni\u0119 rakiet V3. Dzi\u0119ki niej szala zwyci\u0119stwa mog\u0142aby przechyli\u0107 si\u0119 na stron\u0119 Niemiec. Oddzia\u0142 wspiera niemiecki weteran Legii Cudzoziemskiej, Hans Picault (Dolph Lundgren), oraz pu\u0142kownik Redding (Mickey Rourke), kt\u00F3ry pami\u0119ta jeszcze okopy I wojny \u015Bwiatowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224138.jpg","",[]],"65454849":["Zaprezentowane nagrania ukazuj\u0105, jakich kontuzji mo\u017Cna si\u0119 nabawi\u0107 podczas jazdy na rolkach, steruj\u0105c \u0142odzi\u0105 czy te\u017C wykonuj\u0105c rowerowe ewolucje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1934786.jpg","",[]],"65454850":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"65454851":["Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy historie ludzi, kt\u00F3rzy zako\u0144czyli \u017Cycie w nietypowy spos\u00F3b. Niekt\u00F3rzy z nich ulegli tragicznym wypadkom, inni stali si\u0119 ofiarami w\u0142asnych nieprzemy\u015Blanych dzia\u0142a\u0144 lub po prostu g\u0142upoty. Przyczyny wielu zgon\u00F3w musz\u0105 stwierdzi\u0107 eksperci na podstawie szczeg\u00F3\u0142owych bada\u0144. Na szcz\u0119\u015Bcie twierdz\u0105 oni, \u017Ce ka\u017Cde cia\u0142o kryje swoj\u0105 niepowtarzaln\u0105 histori\u0119 w tym histori\u0119 \u015Bmierci. W serialu wykorzystano technik\u0119 3D.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1912640.jpg","",["N"]],"65454852":["Po zmianach personalnych w rz\u0105dzie nadszed\u0142 czas wyr\u00F3wnywania rachunk\u00F3w. Antoni szuka sprawiedliwo\u015Bci, a Prezes z Mariuszem szukaj\u0105 dla niego zaj\u0119cia, \u017Ceby z walecznego sprzymierze\u0144ca nie sta\u0142 si\u0119 ich zaciek\u0142ym wrogiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151992.jpg","",[]],"65454853":["Program po\u015Bwi\u0119cony najciekawszym wydarzeniom w sporcie. Co tydzie\u0144 mo\u017Cna pozna\u0107 wybitnych zawodnik\u00F3w i ich osi\u0105gni\u0119cia, zar\u00F3wno w znanych jak i zupe\u0142nie nietypowych dyscyplinach. Kamery Trans World Sport docieraj\u0105 do ka\u017Cdego zak\u0105tka \u015Bwiata, w kt\u00F3rym dzieje si\u0119 co\u015B godnego uwagi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1886242.jpg","",[]],"65454854":["Patrycja Gepner jest osob\u0105 niepe\u0142nosprawn\u0105, jednak nie przeszkadza jej to w uprawianiu parauje\u017Cd\u017Cania. Kobieta ma w sobie mn\u00F3stwo cierpliwo\u015Bci i determinacji, nie brakuje jej tak\u017Ce pozytywnego nastawienia do \u017Cycia. Jej celem jest udowodnienie, \u017Ce ograniczenia s\u0105 wy\u0142\u0105cznie w naszych g\u0142owach. Drugim bohaterem odcinka jest J\u0119drzej Jaxa-Ro\u017Cen. M\u0119\u017Cczyzna uprawia paralotnictwo. Wydaje si\u0119 to paradoksalne, je\u015Bli si\u0119 we\u017Amie pod uwag\u0119, \u017Ce J\u0119drzej je\u017Adzi na w\u00F3zku inwalidzkim w\u0142a\u015Bnie wskutek wypadku, do kt\u00F3rego dosz\u0142o, kiedy uprawia\u0142 sport ekstremalny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65454855":["Igor Sikorski jest znany z poprzedniej serii programu. Wtedy zaprezentowa\u0142 swoj\u0105 pierwsz\u0105 pasj\u0119 - narciarstwo alpejskie. Obserwowali\u015Bmy jego przygotowania do udzia\u0142u w igrzyskach w Pjongczang, gdzie zdoby\u0142 trzecie miejsce. Dzi\u015B poznamy jego kolejn\u0105 pasj\u0119 - sitwake, czyli p\u0142ywanie na desce z lin\u0105 pod\u0142\u0105czon\u0105 do wyci\u0105gu. Drugim bohaterem odcinka jest Sebastian G\u00F3rniak, kt\u00F3ry znalaz\u0142 si\u0119 na w\u00F3zku inwalidzkim wskutek wypadku samochodowego. Teraz uprawia spadochroniarstwo, boks i rugby i nurkuje, a ponadto prowadzi fundacj\u0119 pomagaj\u0105c\u0105 osoby b\u0119d\u0105ce w podobnej sytuacji \u017Cyciowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65454856":["Prow.: Maciej Dowbor.
Historie ludzi, kt\u00F3rzy pomimo swojej niepe\u0142nosprawno\u015Bci potrafi\u0105 \u017Cy\u0107 pe\u0142ni\u0105 \u017Cycia, osi\u0105gaj\u0105c przy tym niesamowite sukcesy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65454857":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65454858":["Parkowa afera\/ Krwawe pianino
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 bogaty producent par\u00F3wek. Uprowadzono jego syna, a porywacze \u017C\u0105daj\u0105 wysokiego okupu. Detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie i jad\u0105 do domu klienta. Postanawiaj\u0105 nadzorowa\u0107 akcj\u0119 przekazania porywaczom pieni\u0119dzy. Sytuacja jednak komplikuje si\u0119. Detektywi zaczynaj\u0105 szuka\u0107 potencjalnych porywaczy w\u015Br\u00F3d konkurent\u00F3w zleceniodawcy. S\u0105 nimi \"cesarzowa kie\u0142basy\", kt\u00F3ra pr\u00F3buje ukry\u0107 pewne pikantne szczeg\u00F3\u0142y ze swojego \u017Cycia, oraz \"imperator paprykarza\". Pracownicy Septagonu zajmuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce zleceniem matki 16-letniej utalentowanej pianistki. Dziewczyna w przeddzie\u0144 wa\u017Cnego koncertu porani\u0142a sobie d\u0142onie ukrytym w kieszeni p\u0142aszcza ostrym narz\u0119dziem. Detektywi prowadz\u0105 obserwacj\u0119 szko\u0142y muzycznej, w kt\u00F3rej uczy si\u0119 dziewczyna. S\u0142ysz\u0105 tam bardzo krytyczne opinie na temat nauczycielki, u kt\u00F3rej c\u00F3rka klientki pobiera lekcje. Detektywi postanawiaj\u0105 przyjrze\u0107 si\u0119 tak\u017Ce oskar\u017Caj\u0105cego starsz\u0105 pianistk\u0119 ch\u0142opakowi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["N"]],"65454859":["Re\u017C.: Douglas Schwartz.
Nasilaj\u0105 si\u0119 emocje w tr\u00F3jk\u0105cie mi\u0142osnym pomi\u0119dzy Courtney, Sladem i Summer. CJ podejmuje prac\u0119 w liceum Malibu Beach High.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65454860":["Re\u017C.: Gregory J. Bonann.
Matt prowokuje Hudsona do motocyklowej przeja\u017Cd\u017Cki wzd\u0142u\u017C urwiska nad Malibu. Wzrasta rywalizacja pomi\u0119dzy Mitchem a Stephanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65454861":["Re\u017C.: Parker Stevenson.
Mitch zadurza si\u0119 w uratowanej przez siebie Catherine. Nie wie, \u017Ce jest ona prawdziw\u0105 ksi\u0119\u017Cniczk\u0105, kt\u00F3ra pragn\u0105c wyrwa\u0107 si\u0119 cho\u0107 na jeden dzie\u0144 do normalnego \u015Bwiata, wyskoczy\u0142a z jachtu ojca. Nie wie te\u017C, \u017Ce na dziewczyn\u0119 poluje dw\u00F3ch porywaczy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170039.jpg","",[]],"65454862":["Re\u017C.: Pete Ariel.
Kto\u015B pr\u00F3buje zabi\u0107 biznesmena Bernda Fischa. Podejrzanym jest Charly, kt\u00F3ry pracuje nad lotnisku. Semir przes\u0142uchuje m\u0119\u017Cczyzn\u0119. Jest on tak sympatyczny, \u017Ce policjantowi trudno uwierzy\u0107 w jego win\u0119. Dopiero gdy Fisch ginie podczas kolejnego zamachu, prawda wychodzi na jaw. Zdemaskowany Charly ma ostatnie \u017Cyczenie - chcia\u0142by sko\u0144czy\u0107 napraw\u0119 samolotu. Semir zgadza si\u0119 na to i wtedy mechanik pr\u00F3buje uciec. Funkcjonariusz nara\u017Caj\u0105c \u017Cycie rozpoczyna po\u015Bcig.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2071721.jpg","",[]],"65454863":["Reporter programu odbywa przeja\u017Cd\u017Ck\u0119 samojezdn\u0105 od\u015Bnie\u017Cark\u0105 parow\u0105 z 1910 roku. Maszyna nadal u\u017Cywana jest do od\u015Bnie\u017Cania szwajcarskich tor\u00F3w. Widzowie zobacz\u0105 r\u00F3wnie\u017C ekstremalne testy, jakim poddana zostaje folia b\u0105belkowa. Przekonaj\u0105 si\u0119 te\u017C, kt\u00F3re opinie dotycz\u0105ce inteligencji s\u0105 faktami, a kt\u00F3re mitami. W odcinku r\u00F3wnie\u017C przegl\u0105d luksusowych sposob\u00F3w na \u017Cycie i mieszkanie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65454864":["Wsp\u00F3lny wr\u00F3g
Karol z Tadziem zn\u00F3w strasznie si\u0119 pok\u0142\u00F3cili. Przyzwyczajone do ich star\u0107 Alina i Danka oceniaj\u0105 t\u0119 k\u0142\u00F3tni\u0119 na jakie\u015B pi\u0119\u0107, sze\u015B\u0107 \"cichych dni\". Tym razem jednak sytuacja jest tak napi\u0119ta, \u017Ce nie mog\u0105 tego wytrzyma\u0107. Dochodz\u0105 do wniosku, \u017Ce trzeba ich jako\u015B pogodzi\u0107. Postanawiaj\u0105 znale\u017A\u0107 wroga, kt\u00F3ry zjednoczy Karola i Tadzia - zamierzaj\u0105 znale\u017A\u0107 m\u0119\u017Cczyzn\u0119, kt\u00F3ry b\u0119dzie je adorowa\u0142.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65454865":["Mi\u0142o\u015B\u0107 jest \u015Blepa
Anita (Anna Samusionek), gwiazda nocnego klubu, zakochuje si\u0119 w Norku. Zdesperowana kobieta niestety jest przekonana, \u017Ce Tadzio nazywa si\u0119 Karol Krawczyk i przychodzi wynegocjowa\u0107 z Alin\u0105 warunki zwr\u00F3cenia Karolowi wolno\u015Bci. W\u00F3wczas zjawia si\u0119 zazdrosny narzeczony Anity.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65454866":["Drawska wraca do pracy. Na komendzie czeka j\u0105 ciep\u0142e powitanie. Miko\u0142aj wypytuje Karolin\u0119 o by\u0142ego narzeczonego. Policjant jest zazdrosny o Kamila, kt\u00F3ry znowu zabiega o wzgl\u0119dy Rachwa\u0142. Tymczasem na patrolu Bia\u0142ach musi si\u0119 zaj\u0105\u0107 spraw\u0105 zagini\u0119cia nastolatki. Podejrzenie pada na ojca dziewczyny, kt\u00F3ry jest zamieszany w handel narkotykami. Pomocni w tej sprawie okazuj\u0105 si\u0119 funkcjonariusze wydzia\u0142u narkotykowego. \u015Aledztwo nabiera tempa, gdy policjanci odkryj\u0105, \u017Ce uprowadzona dziewczyna by\u0142a adoptowana. Kolejne zg\u0142oszenie dotyczy celowego poparzenia cia\u0142a. Ofiara to cz\u0142owiek zajmuj\u0105cy si\u0119 naturalnymi metodami leczenia. M\u0119\u017Cczyzna obawia si\u0119, \u017Ce to jeden z jego przeciwnik\u00F3w mo\u017Ce pr\u00F3bowa\u0107 si\u0119 m\u015Bci\u0107. Po rozmowie z podejrzanym o przest\u0119pstwo lekarzem policjanci odkrywaj\u0105 jednak zupe\u0142nie nowe fakty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2203488.jpg","",["N"]],"65454867":["Poszukiwany wujek
Do Septagonu zg\u0142asza si\u0119 m\u0142oda kobieta, kt\u00F3ra prosi detektyw\u00F3w o odnalezienie przybranego wujka, z kt\u00F3rym przed laty straci\u0142a kontakt. Mimo \u017Ce zachowanie klientki wzbudza podejrzenia, detektywi przyjmuj\u0105 zlecenie. Wkr\u00F3tce udaje im si\u0119 namierzy\u0107 poszukiwanego. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna ma powa\u017Cne problemy i pr\u00F3buje si\u0119 przed kim\u015B ukry\u0107. Nied\u0142ugo p\u00F3\u017Aniej zostaje porwany. G\u0142\u00F3wnym podejrzanym staje si\u0119 kurier, kt\u00F3ry by\u0142 widziany przed domem ofiary. Ruda i Bury przypominaj\u0105 sobie, \u017Ce widzieli tego samego cz\u0142owieka w okolicy domu swojej klientki. Obawiaj\u0105, si\u0119, \u017Ce uprowadzony m\u0119\u017Cczyzna mo\u017Ce by\u0107 w \u015Bmiertelnym niebezpiecze\u0144stwie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835414.jpg","",["JM"]],"65454868":["Fa\u0142szerz i kryminalista nosz\u0105cy pseudonim Grzebie\u0144 podrabia dokumenty dla swojej \u017Cony, Anny. Kobieta jest wyrachowan\u0105 oszustk\u0105 matrymonialn\u0105, kt\u00F3ra przygotowuje si\u0119 w\u0142a\u015Bnie do \u015Blubu z kolejnym m\u0119\u017Cczyzn\u0105. Przest\u0119pczyni nie wie, \u017Ce jej narzeczony, Leszek, kt\u00F3ry nie ma dobrych do\u015Bwiadcze\u0144 z poprzednich zwi\u0105zk\u00F3w, prosi pracownik\u00F3w Septagonu o dyskretne sprawdzenie kobiety. Z pocz\u0105tku detektywi nie znajduj\u0105 nic niepokoj\u0105cego, poniewa\u017C pos\u0142uguje si\u0119 ona fa\u0142szywym nazwiskiem i zaprzesta\u0142a kontakt\u00F3w z prawdziwym m\u0119\u017Cem. Dopiero podczas wesela wychodzi na jaw zbrodniczy plan panny m\u0142odej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1879767.jpg","",["JM"]],"65454869":["Podczas lotu balonem Erich Troger ma atak serca. Udaje mu si\u0119 wyl\u0105dowa\u0107, ale wypada z kosza i traci przytomno\u015B\u0107. Balon unosi si\u0119 w powietrze. Okazuje si\u0119, \u017Ce w \u015Brodku zosta\u0142a ma\u0142a c\u00F3reczka Ericha, Kathi. Za\u0142oga Medicoptera odnajduje Trogera i zabiera go do szpitala. Max odkrywa przy nim nadajnik. S\u0142yszy Kathi, kt\u00F3ra wzywa pomocy. Natychmiast zostaje podj\u0119ta akcja ratunkowa. Szanse na ocalenia dziewczynki s\u0105 jednak niewielkie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2183434.jpg","",[]],"65454870":["SMS
Do Karola przychodzi Tadzio i oznajmia mu, \u017Ce kupi\u0142 w promocji telefon kom\u00F3rkowy. Krawczyk bezlito\u015Bnie go wy\u015Bmiewa, wkr\u00F3tce jednak musi przeprosi\u0107 przyjaciela, gdy\u017C chce zadzwoni\u0107 z jego kom\u00F3rki do Poldka Misiaka. Niestety, myli numer. Dodzwania si\u0119 do jakiej\u015B kobiety, kt\u00F3ra za chwil\u0119 przysy\u0142a mu prowokacyjny SMS. Niespodziewany flirt rozwija si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65454871":["Tajny szyfr
Karol znajduje w tramwaju tajemnicz\u0105 paczk\u0119. Zamiast odnie\u015B\u0107 j\u0105 do biura rzeczy znalezionych, przynosi j\u0105 do domu. W \u015Brodku jest bia\u0142y proszek. Gdy wraz z Tadziem zastanawiaj\u0105 si\u0119, co z tym zrobi\u0107, przychodzi inspektor Kopek, prowadz\u0105cy \u015Bledztwo w sprawie przerzutu narkotyk\u00F3w. Proponuje Karolowi i Tadziowi wsp\u00F3\u0142prac\u0119 przy tej operacji. Przyjaciele zostaj\u0105 tajnymi agentami i porozumiewaj\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy sob\u0105 wy\u0142\u0105cznie konspiracyjnym szyfrem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2215333.jpg","",[]],"65454872":["W odcinku dalszy ci\u0105g przegl\u0105du luksusowych rozwi\u0105za\u0144, na kt\u00F3re mo\u017Cni tego \u015Bwiata nie szcz\u0119dz\u0105 pieni\u0119dzy. Reporterzy odwiedzaj\u0105 boliwijskie miasto wi\u0119zienie La Paz. Osadzeni mog\u0105 mieszka\u0107 tam razem z rodzinami. Widzowie poznaj\u0105 nowoczesne gad\u017Cety, kt\u00F3re umo\u017Cliwiaj\u0105 oszcz\u0119dzanie energii. Zobacz\u0105 r\u00F3wnie\u017C walk\u0119 boksersk\u0105 w zwolnionym tempie, by przekona\u0107 si\u0119, jakie si\u0142y dzia\u0142aj\u0105 na bokser\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222550.jpg","",["N"]],"65454873":["Nell wysy\u0142a Sama, aby spotka\u0142 si\u0119 z informatorem, kt\u00F3ry ma do wyjawienia wa\u017Cne wojskowe tajemnice. Hanna ma problem z tajemniczym napastnikiem. Tymczasem Kensi i Deeks zastanawiaj\u0105 si\u0119 nad kupnem nowego domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65454874":["Podczas napadu w\u0142amywacze znajduj\u0105 cia\u0142o zamordowanego \u017Co\u0142nierza rezerw marynarki. Ekipa NCIS musi wsp\u00F3\u0142pracowa\u0107 z przest\u0119pcami, aby ustali\u0107, kto odpowiada za zbrodni\u0119. Kensi i Deeks nie mog\u0105 si\u0119 zdecydowa\u0107, czy s\u0105 gotowi na zakup domu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223629.jpg","",[]],"65454875":["Obok starej kamienicy znalezione zostaj\u0105 zw\u0142oki, kt\u00F3re zabetonowano tam ponad trzydzie\u015Bci lat wcze\u015Bniej. Od zbrodni up\u0142yn\u0119\u0142o bardzo du\u017Co czasu, \u015Bwiadkowie niewiele pami\u0119taj\u0105, a analizy kryminalistyczne niewiele daj\u0105. Okazuje si\u0119, \u017Ce mniej wi\u0119cej w tym samym czasie znikn\u0119\u0142a m\u0142oda kobieta, kt\u00F3rej m\u0105\u017C twierdzi\u0142, \u017Ce wyjecha\u0142a do pracy do Niemiec. Kryminalni id\u0105 tym tropem, podejrzewaj\u0105c, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna chcia\u0142 zamaskowa\u0107 morderstwo. Czeka ich jednak wiele zaskocze\u0144, a jednym z nich jest nietypowe znalezisko - odci\u0119ta r\u0119k\u0105. Kubis prosi o pomoc King\u0119 Wilk, kt\u00F3ra nadal pozostaje we Wroc\u0142awiu. Okazuje si\u0119, \u017Ce r\u0119k\u0119 odci\u0105\u0142 ten sam sprawca, kt\u00F3ry zabi\u0142 Ewelin\u0119 Bukowsk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192757.jpg","",["N"]],"65454876":["Re\u017C.: Joe Dante.
Tajemniczy podpalacz uprzykrza \u017Cycie parom przebywaj\u0105cym na wyspie. Tymczasem Danny planuje zabra\u0107 Amber na wsp\u00F3ln\u0105 wycieczk\u0119. Ich urlopowe plany niweczy jednak by\u0142y m\u0105\u017C kobiety.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151757.jpg","",["N"]],"65454877":["Program ukazuj\u0105cy kulisy pracy cz\u0142onk\u00F3w policyjnych patroli strzeg\u0105cych bezpiecze\u0144stwa na polskich drogach. Kamery towarzysz\u0105 funkcjonariuszom w codziennej pracy, kt\u00F3r\u0105 wykonuj\u0105 bez wzgl\u0119du na pogod\u0119 i por\u0119 dnia. W programie prezentowane s\u0105 najbardziej spektakularne interwencje drog\u00F3wki. Daj\u0105 one mo\u017Cliwo\u015B\u0107 obserwowania bardzo r\u00F3\u017Cnych, cz\u0119sto zaskakuj\u0105cych, reakcji kierowc\u00F3w. Widzowie mog\u0105 tak\u017Ce zobaczy\u0107, jak przebiegaj\u0105 kontrole radarowe oraz badanie stanu technicznego pojazd\u00F3w. Wszystkie prezentowane w programie sytuacje s\u0105 szczeg\u00F3\u0142owo omawiane przez ekspert\u00F3w, kt\u00F3rzy wskazuj\u0105 b\u0142\u0119dy prowadz\u0105cych pojazdy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835343.jpg","",["JM"]],"65454878":["18-letnia dziewica zdobywa m\u0119\u017Cczyzn\u0119 swoich marze\u0144. Kontroluj\u0105cy ojciec niszczy wakacje marze\u0144 swojej rodziny cz.2
Ci\u0105g dalszy opowie\u015Bci o osiemnastoletniej Magdzie, kt\u00F3ra sp\u0119dza wakacje w Lloret de Mar razem ze swoimi kole\u017Cankami: Sandr\u0105 i Dominik\u0105. Ta druga w wyniku wielu intryg doprowadza w ko\u0144cu do rozstania Magdy z poznanym w Hiszpanii Sebastianem. Wkr\u00F3tce jednak dziewczyna do niego wraca i prze\u017Cywa z nim sw\u00F3j pierwszy raz. Gdy m\u00F3wi o tym kole\u017Cankom, te s\u0105 szczerze zaskoczone. Ich relacje zaczynaj\u0105 si\u0119 jednak poprawia\u0107. Zwi\u0105zek Magdy z Sebastianem przechodzi z kolei trudne chwile.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2097996.jpg","",[]],"65454879":["Seria skeczy z udzia\u0142em popularnego brytyjskiego komika. Benny Hill wciela si\u0119 w r\u00F3\u017Cne komediowe role, przebieraj\u0105c si\u0119 przy tym i zmieniaj\u0105c fryzury. Na og\u00F3\u0142 jego bohater adoruje pi\u0119kne kobiety, zapominaj\u0105c przy tym o dobrych manierach. Cz\u0119sto towarzyszy mu Little Jackie, czyli \u0141ysy Dziadek, grany przez Jackiego Wrighta. Benny Hill (Alfred Hawthorn Hill) zanim zosta\u0142 telewizyjn\u0105 gwiazd\u0105 by\u0142 m.in. mleczarzem i kierowc\u0105. Dopiero po drugiej wojnie \u015Bwiatowej zacz\u0105\u0142 wyst\u0119powa\u0107. Jego karier\u0119 rozpocz\u0105\u0142 udzia\u0142 w programie \"Hi There\" w 1949 r. Widzowie docenili jego talent i w 1954 r. wybrali go najwi\u0119ksz\u0105 osobowo\u015Bci\u0105 telewizyjn\u0105. Autorski program komika by\u0142 nadawany w blisko stu krajach \u015Bwiata.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2116306.jpg","",["N"]],"65454880":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65454881":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","","",[]],"65454882":["Prezentacja atrakcyjnych produkt\u00F3w codziennego u\u017Cytku, kt\u00F3re mo\u017Cna kupi\u0107, nie wychodz\u0105c z domu. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","","",[]],"65454722":["Szkolne rozgrywki
Zostaje uprowadzony 12-latek. Str\u00F3\u017Ce prawa przes\u0142uchuj\u0105 rodzic\u00F3w ch\u0142opca, jego nauczycielk\u0119 oraz pewnego urz\u0119dnika. Dzi\u0119ki rozmowom z nimi wpadaj\u0105 na trop firmy deweloperskiej, kt\u00F3rej w\u0142a\u015Bcicielka grozi\u0142a ojcu uprowadzonego dziecka. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce w porwanie zamieszany jest kto\u015B z otoczenia matki ch\u0142opca. Adam pr\u00F3buje pom\u00F3c Wojtkowi stan\u0105\u0107 na nogi po opuszczeniu zak\u0142adu karnego. Krewny szybko zaczyna nadu\u017Cywa\u0107 jego uprzejmo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65454723":["G\u0142osy
Nastolatek ucieka z o\u015Brodka odwykowego. Wcze\u015Bniej rani swojego opiekuna. Nast\u0119pnie atakuje wuja, kt\u00F3rego niemal zabija. Razem z ch\u0142opakiem znika jego siostra. Detektywi musz\u0105 dociec, czy dziewczyna pomog\u0142a bratu w ucieczce czy te\u017C jest jego kolejn\u0105 ofiar\u0105. Krystian znajduje w rzeczach Eweliny ulotk\u0119, reklamuj\u0105c\u0105 przychodni\u0119 psychologiczn\u0105. Obawia si\u0119, \u017Ce \u017Cona nie m\u00F3wi mu o wszystkich swoich problemach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65454724":["Wiejska sielanka
M\u0119\u017Cczyzna wi\u0119zi i torturuje kobiet\u0119. Ofierze udaje si\u0119 zbiec i dotrze\u0107 na komisariat. Porywacz ginie w tracie policyjnej interwencji. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce mia\u0142 wsp\u00F3lnika. Natalia i Kuba wpadaj\u0105 na trop dramatycznych wydarze\u0144 sprzed lat, o kt\u00F3rych nikt nie chce rozmawia\u0107. Jakub zamierza wzi\u0105\u0107 po\u017Cyczk\u0119, jednak jego wniosek zostaje odrzucony przez bank. Okazuje si\u0119, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna jest zad\u0142u\u017Cony na ponad sto tysi\u0119cy z\u0142otych. Przera\u017Cony detektyw nie ma poj\u0119cia, sk\u0105d wzi\u0105\u0142 si\u0119 ten d\u0142ug. U\u015Bwiadamia sobie jednak, \u017Ce niedawno zgubi\u0142 dow\u00F3d osobisty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2026817.jpg","",["N"]],"65454725":["Po udanej akcji rozbicia grupy handluj\u0105cej trefnymi lekami \u017Beromski wraca do pracy. Poradzi\u0142 sobie z na\u0142ogiem i wszed\u0142 w zwi\u0105zek. Tymczasem zesp\u00F3\u0142 Marii prowadzi \u015Bledztwo w sprawie zagini\u0119cia instruktorki \u017Ceglarstwa, Zuzanny Pawlak. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta mieszka\u0142a z tajemnicz\u0105 dziewczynk\u0105, kt\u00F3ra jednak r\u00F3wnie\u017C znikn\u0119\u0142a bez \u015Bladu. Uczniowie Zuzanny twierdz\u0105, \u017Ce dziecko by\u0142o c\u00F3rk\u0105 przyjaci\u00F3\u0142ki zaginionej. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to nieprawda, a dziewczynka pochodzi\u0142a z innego kraju. Dzi\u0119ki temu odkryciu policjanci trafiaj\u0105 na trop organizacji nios\u0105cej pomoc humanitarn\u0105, w kt\u00F3rej pracuje Konrad Czarnecki. W dniu zagini\u0119cia \u017Ceglarki mi\u0119dzy nim a Zuzann\u0105 dosz\u0142o do ostrej wymiany zda\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"65454726":["Ekipa Marii ma wyja\u015Bni\u0107 spraw\u0119 zab\u00F3jstwa w\u0142a\u015Bcicielki \u017C\u0142obka, Renaty Marciniak. Kobieta zosta\u0142a zepchni\u0119ta ze skarpy. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce prowadzona przez ni\u0105 plac\u00F3wka dzia\u0142a\u0142a nielegalnie. Na list\u0119 podejrzanych trafia m\u0105\u017C ofiary, kt\u00F3ry ok\u0142amywa\u0142 j\u0105 nie tylko w kwestiach finansowych. Podczas \u015Bledztwa grup\u0119 wspiera m\u0142ody policjant Patryk. W \u017Cyciu prywatnym komisarz Matejko tak\u017Ce wiele si\u0119 dzieje. Jej by\u0142y m\u0105\u017C poznaje D\u0119bskiego. Do spotkania dochodzi w niezbyt sprzyjaj\u0105cych dla Krzysztofa okoliczno\u015Bciach. Andrzej postanawia zorganizowa\u0107 wsp\u00F3ln\u0105 kolacj\u0119. Pomys\u0142 ten nie przypada Marii do gustu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"65454727":["Zagin\u0105\u0142 dawny partner Romy i ojciec jej syna, Dominik. \u017Bona m\u0119\u017Cczyzny uwa\u017Ca, \u017Ce policjantka mo\u017Ce mie\u0107 co\u015B wsp\u00F3lnego z t\u0105 spraw\u0105. Jej zdaniem mia\u0142a pow\u00F3d: Dominik chcia\u0142 jej odebra\u0107 prawo do opieki nad \u0141ukaszem. Roma s\u0105dzi jednak, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna po prostu uciek\u0142 od ci\u0119\u017Carnej \u017Cony, bo przestraszy\u0142 si\u0119 odpowiedzialno\u015Bci. Maria i Piotr znajduj\u0105 pobitego Dominika w przechowalni ci\u0119\u017Car\u00F3wek. Wszystkie tropy prowadz\u0105 do Romy, jej koledzy po fachu chc\u0105 jednak mie\u0107 pewno\u015B\u0107, zanim nadadz\u0105 \u015Bledztwu oficjalny bieg. Tymczasem D\u0119bski wprowadza si\u0119 do Marii z powodu awarii, do jakiej dosz\u0142o w jego mieszkaniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"65454728":["Grupa Marii zajmuje si\u0119 zab\u00F3jstwem, do kt\u00F3rego dosz\u0142o w klubie ta\u0144ca. Adam zosta\u0142 zastrzelony z broni my\u015Bliwskiej. Wychodzi na jaw, \u017Ce D\u0119bski przed laty ta\u0144czy\u0142 w klubie, w kt\u00F3rym dosz\u0142o do zbrodni. Prosi Mari\u0119, by informowa\u0142a go o post\u0119pach w \u015Bledztwie. G\u0142\u00F3wn\u0105 podejrzan\u0105 staje si\u0119 Jagoda Strzelecka, kt\u00F3ra by\u0142a kiedy\u015B notowana za kradzie\u017C i pobicie. Okazuje si\u0119, \u017Ce kobieta jest transseksualist\u0105. D\u0119bski zaczyna podejrzewa\u0107, \u017Ce Maria wstydzi si\u0119 zwi\u0105zku z nim. Postanawia wr\u00F3ci\u0107 do swojego mieszkania. Pani komisarz uwa\u017Ca, \u017Ce Piotr znowu uzale\u017Cni\u0142 si\u0119 od lek\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2180286.jpg","",["N"]],"65454729":["Zar\u0119czyny
Frania i Maks co minut\u0119 wyznaj\u0105 sobie mi\u0142o\u015B\u0107. Dla Karoliny jest to bolesny cios. Pr\u00F3buje wybi\u0107 rywalce z g\u0142owy wizj\u0119 ma\u0142\u017Ce\u0144stwa ze Skalskim. On tymczasem kupuje pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy, pokazuje go Konradowi i zobowi\u0105zuje do zachowania sekretu. Poniewa\u017C kamerdyner nie jest zbyt skryty, wiadomo\u015B\u0107 szybko poznaje sama zainteresowana i, nie czekaj\u0105c na oficjalne zar\u0119czyny, powiadamia znajomych. Maks zaprasza wszystkich na kolacj\u0119. Poinstruowani przez Frani\u0119 maj\u0105 udawa\u0107 zaskoczenie. Gdy nadchodzi wiecz\u00F3r, a pan domu si\u0119 sp\u00F3\u017Ania, panna Maj jedzie go odszuka\u0107. Nie wie, \u017Ce ukochanego napadli bandyci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170155.jpg","",["N"]],"65454730":["Pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy
Maks zamierza kupi\u0107 Frani pier\u015Bcionek zar\u0119czynowy. Teresa i jej c\u00F3rka namawiaj\u0105 Skalskiego, by skorzysta\u0142 z oferty wujka Staszka (Jerzy Rogalski) - w\u0142a\u015Bciciela podejrzanego sklepiku z\u0142otniczego, ale Maks w por\u0119 rezygnuje z zakup\u00F3w u niego. Udaje si\u0119 do prawdziwego jubilera (Piotr Pilitowski). Po oficjalnych zar\u0119czynach narzeczeni id\u0105 na wieczorek towarzyski. Panna Maj staje si\u0119 obiektem plotek i drwin bawi\u0105cych si\u0119 tam os\u00F3b. Bardzo to prze\u017Cywa. Skalski, niczego si\u0119 nie domy\u015Blaj\u0105c, zaprasza tych samych ludzi na przyj\u0119cie do siebie do domu. Frania idzie do parku i tam p\u0142acze. Przysiada si\u0119 do niej biedak (Daniel Olbrychski), kt\u00F3ry j\u0105 pociesza. W ramach podzi\u0119kowa\u0144 otrzymuje zaproszenie na imprez\u0119 u Maksa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65454731":["Praca ziomowa
Przygotowania do \u015Blubu panny Maj i Maksa rozpocz\u0119\u0142y si\u0119 na dobre. Frania postanawia wynaj\u0105\u0107 specjalist\u0119 od organizacji takich uroczysto\u015Bci. W tym czasie Skalski usi\u0142uje wyprodukowa\u0107 film z muzyk\u0105 hiphopow\u0105. Nie mo\u017Ce jednak znale\u017A\u0107 obsady do takiego projektu. Frania - kt\u00F3ra przesta\u0142a by\u0107 niani\u0105 - cierpi na brak zaj\u0119cia i decyduje si\u0119 pom\u00F3c ukochanemu. Dowiaduje si\u0119, \u017Ce Igor (Tede), bratanek narzeczonego Apolonii, jest mistrzem hip-hopu. Na chwil\u0119 przed wizyt\u0105 artysty panna Maj odkrywa, \u017Ce ch\u0142opak nie ma talentu raperskiego, lecz... traperski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65454732":["Spotkanie klasowe
Frania idzie z Jolk\u0105 na spotkanie klasowe koleg\u00F3w z liceum. Maks nie mo\u017Ce jej towarzyszy\u0107, poniewa\u017C musi za\u0142atwi\u0107 wa\u017Cne sprawy poza miastem. Panna Maj cieszy si\u0119, bo b\u0119dzie mog\u0142a pochwali\u0107 si\u0119 dawnym kole\u017Cankom swoim pier\u015Bcionkiem zar\u0119czynowym. Okazuje si\u0119, \u017Ce wi\u0119kszo\u015B\u0107 z nich jest ju\u017C rozwiedziona i \u017Ale reaguje na s\u0142owo: \u015Blub. Wol\u0105 opowiada\u0107 o tym, jak nieudane by\u0142y ich zwi\u0105zki. Przysz\u0142a panna m\u0142oda zaczyna si\u0119 obawia\u0107, \u017Ce jej ma\u0142\u017Ce\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C stanie si\u0119 pasem k\u0142\u00F3tni i niepowodze\u0144. W\u0105tpliwo\u015Bci narastaj\u0105, gdy Skalski podczas rozmowy o problemach wychowawczych m\u00F3wi, \u017Ce nie chce mie\u0107 wi\u0119cej dzieci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170075.jpg","",["N"]],"65454733":["Babski wiecz\u00F3r
Ferdek znajduje w lod\u00F3wce butelk\u0119 dobrego wina. Gdy przymierza si\u0119, by go spr\u00F3bowa\u0107, Halina zabrania mu tego kategorycznie. Postanowi\u0142a bowiem zaprosi\u0107 kole\u017Canki na babski wiecz\u00F3r. Na czas wizyty wysy\u0142a m\u0119\u017Ca do teatru razem z Pa\u017Adziochem. Okazuje si\u0119, \u017Ce sztuka wywar\u0142a na s\u0105siedzie Kiepskich niesamowite wra\u017Cenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65454734":["Kape\u0107
Pewnej niedzieli Ferdek wstaje z \u0142\u00F3\u017Cka i nie mo\u017Ce znale\u017A\u0107 swojego lewego kapcia. Wyprowadza go to kompletnie z r\u00F3wnowagi. Przeszukuje ca\u0142e mieszkanie, obwinia rodzin\u0119, a najbardziej m\u0119czy Halin\u0119, kt\u00F3ra nie pojmuje, jak zagini\u0119cie kapcia mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do takiej frustracji. Stopniowo w spraw\u0119 zostaj\u0105 zaanga\u017Cowani nie tylko domownicy, ale i s\u0105siedzi...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65454735":["Kochaj albo ta\u0144cz
Ferdek spotyka na korytarzu Pa\u017Adzioch\u00F3w wracaj\u0105cych z lekcji ta\u0144ca towarzyskiego. Kiedy po powrocie do domu zaczyna z nich \u017Cartowa\u0107, Halina o\u015Bwiadcza mu, \u017Ce ona r\u00F3wnie\u017C zapisa\u0142a si\u0119 na kurs ta\u0144ca i Ferdek - czy chce, czy nie - musi jej towarzyszy\u0107. Ferdek kategorycznie odmawia, ale kiedy \u017Cona u\u017Cywa argument\u00F3w ostatecznych, zgadza si\u0119 p\u00F3j\u015B\u0107 na lekcj\u0119. Nieoczekiwanie nauczyciel dostrzega u niego ogromne predyspozycje i talent. Wr\u00F3\u017Cy mu karier\u0119 tancerza i proponuje udzia\u0142 w presti\u017Cowych zawodach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65454736":["Re\u017C.: Patrick Yoka.
Niestabilno\u015B\u0107
Halina jest poirytowana bezczynno\u015Bci\u0105 i lenistwem swojego m\u0119\u017Ca. Nakazuje mu, by wzi\u0105\u0142 si\u0119 za siebie. Na pocz\u0105tek prosi go o naprawienie stolika. Ferdynand z niech\u0119ci\u0105 wykonuje zadanie. Wkr\u00F3tce spostrzega, \u017Ce wszystkie rzeczy wok\u00F3\u0142 niego si\u0119 chwiej\u0105, a on ma nieodparte wra\u017Cenie, \u017Ce grunt osuwa mu si\u0119 spod n\u00F3g. Problem w tym, \u017Ce tylko Kiepski widzi chybocz\u0105ce si\u0119 przedmioty. Pa\u017Adzioch stara si\u0119 pom\u00F3c s\u0105siadowi i pr\u00F3buje wyja\u015Bni\u0107 mu przyczyny jego z\u0142ego samopoczucia, powo\u0142uj\u0105c si\u0119 na w\u0142asne do\u015Bwiadczenia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65454737":["Kalendarz
Marian Pa\u017Adzioch wiesza na korytarzu kalendarz z przykuwaj\u0105cymi m\u0119sk\u0105 uwag\u0119 zdj\u0119ciami. S\u0105siedzi rozpoczynaj\u0105 dyskusje na temat jego zawarto\u015Bci i roli w \u017Cyciu cz\u0142owieka. Ka\u017Cdy z mieszka\u0144c\u00F3w ma inne zdanie na temat tego, jakie zdj\u0119cia chcieliby codziennie ogl\u0105da\u0107. Ferdek postanawia wzi\u0105\u0107 spraw\u0119 w swoje r\u0119ce. Zaczyna szuka\u0107 atrakcyjnych wizualnie, zawsze aktualnych i u\u017Cytecznych fotografii do w\u0142asnego kalendarza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65454738":["Skok w bok
Marian Pa\u017Adzioch odwiedza w nocy Ferdka i namawia go na skok w bok, czyli \"wypad na dziewczyny\". Ferdek nie podziela entuzjazmu Pa\u017Adziocha, ale w ko\u0144cu decyduje si\u0119 mu towarzyszy\u0107. Wyruszaj\u0105 samochodem do nocnego klubu. Wszystko idzie jak z p\u0142atka do momentu, a\u017C natykaj\u0105 si\u0119 na Boczka...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2091261.jpg","",["N"]],"65454739":["Re\u017C.: Bill D'Elia.
Do szpitala trafia pacjentka pozbawiona mimiki. Zabieg ma pozwoli\u0107 dziewczynie u\u015Bmiechn\u0105\u0107 si\u0119 po raz pierwszy w \u017Cyciu. Shaun kwestionuje jednak konieczno\u015B\u0107 zabiegu, kt\u00F3ry mo\u017Ce przynie\u015B\u0107 wi\u0119cej szk\u00F3d ni\u017C korzy\u015Bci. Tymczasem Melendez, Claire i Morgan zajmuj\u0105 si\u0119 starsz\u0105 kobiet\u0105 z zaka\u017Con\u0105 ran\u0105 pooperacyjn\u0105. Szybko okazuje si\u0119, \u017Ce Lucy nie bra\u0142a przepisanego antybiotyku. Nagle pacjentka znika ze szpitala. Po jakim\u015B czasie kobieta wraca, ale okazuje si\u0119 zupe\u0142nie inn\u0105 osob\u0105. Celez, dziewczyna poparzona podczas wypadku autobusu, i Jared zaczynaj\u0105 co\u015B do siebie czu\u0107. Shaun jest przekonany, \u017Ce Glassman potrzebuje przyjaciela. Aran\u017Cuje wi\u0119c dla niego randk\u0119 z kelnerk\u0105 Debbie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"65454740":["Re\u017C.: Mike Listo.
Glassman wyznaje Shaunowi, \u017Ce ma nowotw\u00F3r m\u00F3zgu i zosta\u0142o mu niewiele czasu. M\u0142ody lekarz nie mo\u017Ce pogodzi\u0107 si\u0119 z t\u0105 diagnoz\u0105 i stara si\u0119 nam\u00F3wi\u0107 dyrektora na dalsze badania. Melendez wraz z rezydentami zajmuje si\u0119 Cadenem, studentem ze z\u0142aman\u0105 kostk\u0105. Podczas operacji stan ch\u0142opaka nagle si\u0119 pogarsza. Park uwa\u017Ca, \u017Ce nale\u017Cy wypyta\u0107 koleg\u0119 chorego, Blake'a. Niebawem Melendez zostaje wezwany do gro\u017Anego przypadku. Lekarz zleca rozproszonemu Shaunowi doko\u0144czenie zabiegu. Kiedy stan pacjenta zn\u00F3w ulega pogorszeniu, podejrzenie o pope\u0142nienie b\u0142\u0119du pada na Murphy'ego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170255.jpg","",[]],"65454741":["Re\u017C.: Mike Listo.
Andrews, nowy dyrektor szpitala \u015Bw. Bonawentury, dokonuje oceny rezydent\u00F3w. Dla Jareda to ostatni dzie\u0144 pracy i postanawia go sp\u0119dzi\u0107 z Shaunem w objazdowej przychodni dla bezdomnych. Lekarz u jednego z jej bywalc\u00F3w podejrzewa zapalenie opon m\u00F3zgowych i postanawia przywie\u017A\u0107 do szpitala na punkcj\u0119. Andrews jest w\u015Bciek\u0142y z powodu jego decyzji. Tymczasem Mel\u00E9ndez odmawia wykonania nowatorskiej operacji, dzi\u0119ki kt\u00F3rej Andrews chce zarobi\u0107. Aoki doradza dyrektorowi, by si\u0119 nie poddawa\u0142 i d\u0105\u017Cy\u0142 do celu wzorem Glassmana. Tymczasem dawny szef plac\u00F3wki oczekuje na wyniki bada\u0144 onkologicznych. Jared namawia Shauna, \u017Ceby udzieli\u0142 przyjacielowi wsparcia, lecz ten wykr\u0119ca si\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176841.jpg","",[]],"65454742":["Re\u017C.: Steve Robin.
Na podstawie niepozornego objawu Shaun rozpoznaje u salowego raka trzustki. Mel\u00E9ndez uwa\u017Ca jednak, \u017Ce jego diagnoza nie jest s\u0142uszna. Mimo wszystko zleca Paulowi zrobi\u0107 wszystkie badania. Tymczasem w szpitalu zjawia si\u0119 nastolatka, kt\u00F3ra prosi o wykonanie u niej kosmetycznej operacji krocza. Doktor Lim pocz\u0105tkowo zamierza j\u0105 odes\u0142a\u0107, ale ostatecznie zgadza si\u0119 przebada\u0107 dziewczyn\u0119. Odkrywa, \u017Ce pacjentka jest ofiar\u0105 \u017Ce\u0144skiego obrzezania. Pani doktor postanawia jej pom\u00F3c bez powiadamiania rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy prawdopodobnie stoj\u0105 za jej okaleczeniem. Glassman wybiera neurochirurga, kt\u00F3ry ma wykona\u0107 operacj\u0119 jego m\u00F3zgu. \u017Baden jednak nie spe\u0142nia jego oczekiwa\u0144. Shaun bezskutecznie pr\u00F3buje mu pom\u00F3c, a doktor Blaize ucieka si\u0119 nawet do szanta\u017Cu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176841.jpg","",[]],"65454743":["Widzowie tym razem przekonaj\u0105 si\u0119, \u017Ce spotkanie z \u017Con\u0105 w niebie nie zawsze jest spe\u0142nieniem ka\u017Cdego m\u0119\u017Cczyzny. W odcinku tak\u017Ce o zazdro\u015Bci, kt\u00F3ra jak si\u0119 okazuje, nie zawsze musi dotyczy\u0107 wy\u0142\u0105cznie ludzi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2186086.jpg","",["N"]],"65454744":["Re\u017C.: Collin Friesen.
Ken (Justin Bartha) niedawno zosta\u0142 tat\u0105. Jednak to weso\u0142e wydarzenie zbiega si\u0119 w czasie z innym - tragicznym. Umiera bowiem jego ojciec, a Ken musi powr\u00F3ci\u0107 do domu, by zaj\u0105\u0107 si\u0119 kwestiami poch\u00F3wku. Sytuacja komplikuje si\u0119 jednak na miejscu. Tam Ken dowiaduje si\u0119, \u017Ce zwyk\u0142y pogrzeb nie za\u0142atwi sprawy - ostatnia wola zmar\u0142ego jest taka, aby jego prochy zosta\u0142y rozrzucone na boisku profesjonalnej dru\u017Cyny sportowej. I to nie byle jakiej - jego ulubionej. Ken jest skonfundowany pro\u015Bb\u0105 wykonania tej osobliwej misji.","","",[]],"65454745":["Do samej \u015Bmierci
Adwokat Tadeusz Milski nie odni\u00F3s\u0142 \u017Cadnych powa\u017Cnych obra\u017Ce\u0144 podczas wypadku drogowego. M\u0119\u017Cczyzna prowadzi\u0142 spraw\u0119 swojej kochanki oskar\u017Conej o spowodowanie samob\u00F3jstwa uczennicy. CW\u015A snuje przypuszczenia, \u017Ce zaj\u015Bcie na drodze nie by\u0142o dzie\u0142em przypadku, lecz zosta\u0142o zaplanowane przez ojca samob\u00F3jczyni. W dniu wypadku znika tak\u017Ce nastoletnia c\u00F3rka oskar\u017Conej Arlety, Ola. Policjanci pr\u00F3buj\u0105 ustali\u0107, jak\u0105 rol\u0119 do odegrania mia\u0142 w tym wszystkim sam prawnik. W prywatnej korespondencji dziewczyny jego posta\u0107 pojawia si\u0119 w nietypowym kontek\u015Bcie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65454746":["Pogrzebowe gry
Detektyw z CW\u015A poszukuje Leny Rodowskiej, kt\u00F3ra jest c\u00F3rk\u0105 genera\u0142a policji. Zw\u0142oki dziewczyny zostaj\u0105 odkryte na cmentarzu, na kt\u00F3rym str\u00F3\u017Cowa\u0142 jej kochanek. Cz\u0142onek rodziny w\u0142a\u015Bciciela zak\u0142adu pogrzebowego by\u0142 \u015Bwiadkiem zdarzenia i chcia\u0142 zaszanta\u017Cowa\u0107 przest\u0119pc\u0119 nagraniem, co obr\u00F3ci\u0142o si\u0119 przeciwko niemu, poniewa\u017C po jakim\u015B czasie r\u00F3wnie\u017C i on zostaje znaleziony martwy. Sytuacja staje si\u0119 jeszcze bardziej zagmatwana, kiedy okazuje si\u0119, \u017Ce w spraw\u0119 zamieszany jest w\u0142a\u015Bciciel firmy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65454747":["Ksi\u0105\u017C\u0119 na bia\u0142ym koniu
Trzyletnia dziewczynka, Eliza Roma\u0144czuk, ginie bez \u015Bladu w parku. Jej matka Maria jest kochank\u0105 eksperta w dziedzinie genetyki Gienka. Niebawem zostaje on zabity, a policja podejrzewa, \u017Ce sprawc\u0105 zbrodni jest eksm\u0105\u017C Marii. Detektywi sprawdzaj\u0105 te\u017C koleg\u0119 z pracy Gienka. Wkr\u00F3tce wychodzi na jaw, \u017Ce Maria i Eliza nie s\u0105 spokrewnione. \u015Aledczy analizuj\u0105 po\u0142\u0105czenia telefoniczne i docieraj\u0105 do pewnej kobiety, kt\u00F3ra okazuje si\u0119 mie\u0107 ze spraw\u0105 wiele wsp\u00F3lnego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101675.jpg","",["N"]],"65454748":["Nastolatek, pomimo \u017Ce nie umia\u0142 p\u0142ywa\u0107, wszed\u0142 do wody i prawie si\u0119 utopi\u0142\/ Weszli do opuszczonej chatki i natkn\u0119li si\u0119 na przest\u0119pc\u00F3w
Tr\u00F3jka przyjaci\u00F3\u0142: Kacper, Ania i Krzysiek, przyjechali nad wod\u0119, aby si\u0119 zrelaksowa\u0107. Krzysiek i Ania, kt\u00F3ra bardzo podoba si\u0119 Kacprowi, postanawiaj\u0105 si\u0119 wyk\u0105pa\u0107. Ch\u0142opak nie chce by\u0107 gorszy i wchodzi do wody, mimo \u017Ce nie potrafi p\u0142ywa\u0107. Zaczyna si\u0119 topi\u0107. Nina i Bartek, spaceruj\u0105c lasem przechodz\u0105 obok opustosza\u0142ej od dawna chatki, kt\u00F3ra teraz wydaje si\u0119 zamieszkana. M\u0142odzi ludzie postanawiaj\u0105 wej\u015B\u0107 do \u015Brodka przez wybite okno, by to sprawdzi\u0107. Nikogo jednak tam nie ma, ale po chwili znajduj\u0105 bro\u0144. Gdy chc\u0105 opu\u015Bci\u0107 domek, nadje\u017Cd\u017Ca auto, z kt\u00F3rego wysiadaj\u0105 nieprzyjemnie wygl\u0105daj\u0105cy m\u0119\u017Cczy\u017Ani.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65454749":["Dziecko \u015Bwiadkiem postrzelenia swojej matki \/ Ch\u0142opak wypija wod\u0119 z wazonu z konwaliami
Kamila zostaje postrzelona na oczach syna przez zakochanego w niej i odrzuconego znajomego. 11-letni Franek wzywa pogotowie, a potem - przy wsparciu operatora 112 - musi udzieli\u0107 wykrwawiaj\u0105cej si\u0119 mamie pierwszej pomocy. Po swojej \"osiemnastce\" Rafa\u0142 gasi pragnienie wod\u0105 z wazonu, w kt\u00F3rym sta\u0142y konwalie. Dwie godziny p\u00F3\u017Aniej odczuwa objawy silnego zatrucia. Jego dziewczyna dzwoni pod 112.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65454750":["Ch\u0142opak wyskakuje z okna i nadziewa si\u0119 na palik\/Bawi\u0142 si\u0119 w kaskadera i prawie si\u0119 udusi\u0142 p\u0119tl\u0105 szubieniczn\u0105
Maciek po raz pierwszy odwiedza swoj\u0105 sympati\u0119 Ol\u0119 w jej domu w s\u0105siedniej miejscowo\u015Bci. Dziewczyna jest nowa w klasie i odznacza si\u0119 nie tylko urod\u0105, ale te\u017C specyficznym poczuciem humoru. Straszy ch\u0142opaka swoim ojcem tak skutecznie, \u017Ce gdy ten nieoczekiwanie staje w drzwiach, Maciek wyskakuje przez okno i nadziewa na palik podtrzymuj\u0105cy pomidory. Rana jest niebezpieczna i pod kierunkiem operatora 112 trzeba natychmiast wykona\u0107 wiele dzia\u0142a\u0144 zabezpieczaj\u0105cych. Marcin i Dawid kr\u0119c\u0105 film. W jednej ze scen Dawid ma pope\u0142ni\u0107 samob\u00F3jstwo, wieszaj\u0105c si\u0119 na p\u0119tli szubienicznej. Pod nieobecno\u015B\u0107 Marcina robi pr\u00F3b\u0119 generaln\u0105 i zak\u0142ada sznur na szyj\u0119. Prowadzi to do nieszcz\u0119\u015Bcia...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65454751":["Amatorka ta\u0144ca doznaje urazu przy rozci\u0105ganiu do szpagatu \/ Autostopowicz okazuje si\u0119 poszukiwanym przest\u0119pc\u0105
27-letnia Aksana od niedawna wraz z przyjaci\u00F3\u0142k\u0105, 24-letni\u0105 Mariann\u0105, trenuje taniec w stylu modern jazz. Wymaga on du\u017Cej elastyczno\u015Bci i rozci\u0105gni\u0119cia. Dziewczyny, cho\u0107 nie do\u015B\u0107 wysportowane, intensywnie pracuj\u0105 nad wykonaniem wymarzonego szpagatu. Efekty nie s\u0105 zadowalaj\u0105ce, dlatego Aksana postanawia zainwestowa\u0107 w sprz\u0119t do rozci\u0105gania \u015Bci\u0119gien i mi\u0119\u015Bni n\u00F3g. Nieroztropne sportsmenki amatorki przyst\u0119puj\u0105 do treningu bez odpowiednio intensywnej rozgrzewki przekonane, \u017Ce specjalistyczny sprz\u0119t ich nie zawiedzie. Sebastian jad\u0105c do swojej dziewczyny Ani zabiera po drodze gapowicza. Odbiera Ani\u0119 i auto rusza w trzyosobowym sk\u0142adzie. Podczas rozmowy wychodzi na jaw imi\u0119 i nazwisko autostopowicza. Dziewczyna sprawdza dane w internecie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835783.jpg","",["N"]],"65454752":["Tajemnica gosposi
Szesnastoletni Radek Majecki przy\u0142apuje swojego ojca w dwuznacznej sytuacji z gosposi\u0105, Mari\u0105. Kobieta pracuje w domu rodziny od lat. Ch\u0142opak podejrzewa, \u017Ce para ma romans. Postanawia to sprawdzi\u0107 i rozpoczyna prywatne \u015Bledztwo. Niebawem Radek odkrywa, \u017Ce Maria ukrywa przed rodzin\u0105 Majeckich wiele fakt\u00F3w ze swojego \u017Cycia.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2021542.jpg","",["N"]],"65454553":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65454554":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65454555":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65454556":["Poranne pasmo muzyczne z energetycznymi przebojami, kt\u00F3re pozytywnie pobudz\u0105 do dzia\u0142ania. W programie zaprezentowane zostan\u0105 dynamiczne utwory w wykonaniu tw\u00F3rc\u00F3w z najwy\u017Cszej muzycznej p\u00F3\u0142ki. Pojawi\u0105 si\u0119 tak\u017Ce teledyski topowych wykonawc\u00F3w, najpopularniejsze utwory i od\u015Bwie\u017Caj\u0105ca dawka najlepszej muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170213.jpg","",[]],"65454557":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454558":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454559":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454560":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454561":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454562":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454563":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454564":["Program z utworami najlepszych wykonawc\u00F3w, gdzie nie mam miejsca na ma\u0142o znane i niszowe kompozycje. Widzowie us\u0142ysz\u0105 wy\u0142\u0105cznie najpopularniejsze i najbardziej rozpoznawalne hity polskich i zagranicznych muzycznych gwiazd.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170163.jpg","",[]],"65454565":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65454566":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65454567":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65454568":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65454569":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65454570":["Gor\u0105ca atmosfera i dobra zabawa w rytmie ulubionych przeboj\u00F3w. Widzowie zostan\u0105 porwani przez najlepsze przeboje muzyki R'n'B, dancehall, dance itp. W pa\u015Bmie us\u0142ysze\u0107 b\u0119dzie mo\u017Cna utwory z czo\u0142owych list przeboj\u00F3w. Idealna propozycja na taneczne spotkanie ze znajomymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170289.jpg","",[]],"65454571":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454572":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454573":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454574":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454575":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454576":["Wyb\u00F3r samych najlepszych polskich przeboj\u00F3w muzyki rozrywkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454208":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65454209":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65454210":["Prowadz\u0105ca program, Ola, odwiedza polskie miasta i zach\u0119ca ludzi, by wybierali piosenki, kt\u00F3re chcieliby us\u0142ysze\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170173.jpg","",[]],"65454211":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65454212":["Lista przeboj\u00F3w, kt\u00F3rej tw\u00F3rcami s\u0105 polscy producenci muzyczni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170218.jpg","",[]],"65454213":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65454214":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65454215":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65454216":["W ka\u017Cdym odcinku przes\u0142uchiwana jest jedna z gwiazd show-biznesu. Tw\u00F3rcy programu zadaj\u0105 jej niewygodne pytania.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170132.jpg","",[]],"65454217":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65454218":["W magazynie prezentowane s\u0105 najlepsze fragmenty program\u00F3w emitowanych na antenie radia Eska.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170045.jpg","",[]],"65454220":["Gospodarz programu Filip \"Rudy\" Rudanacja zaprasza do swojego garbusa znane i lubiane gwiazdy show-biznesu. Podczas wsp\u00F3lnej przeja\u017Cd\u017Cki nie zawaha si\u0119 zapyta\u0107 swojego go\u015Bcia o wszystko, na co ma ochot\u0119 i co chcieliby us\u0142ysze\u0107 widzowie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170197.jpg","",[]],"65454221":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65454222":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65454223":["Zestawienie najpopularniejszych utwor\u00F3w muzycznych i teledysk\u00F3w, kt\u00F3re znajduj\u0105 si\u0119 na szczytach r\u00F3\u017Cnych list przeboj\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170142.jpg","",[]],"65454224":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170257.jpg","",[]],"65454225":["Agnieszka Ko\u0142odziejska i Tomek Florkiewicz odwiedzaj\u0105 Polak\u00F3w, kt\u00F3rych losy rzuci\u0142y w r\u00F3\u017Cne zak\u0105tki \u015Bwiata. Poznaj\u0105 niezwykle ciekawych ludzi oraz ich pasje. Odkryj\u0105 te\u017C niezwyk\u0142e miejsca, kt\u00F3re czasem znajduj\u0105 si\u0119 bli\u017Cej, ni\u017C nam si\u0119 wydaje. Zawitaj\u0105 m.in. do winnic w Gruzji, na lodowce w Islandii, na Pla\u017Ce Cypru oraz w zau\u0142ki Istambu\u0142u.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170266.jpg","",[]],"65454226":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65479719":["Codzienna dawka hit\u00F3w sprzed lat. Widzowie mog\u0105 sprawdzi\u0107, czego s\u0142ucha\u0142o si\u0119 kiedy\u015B, i przekona\u0107, czy przeboje te nadal brzmi\u0105 dobrze.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170094.jpg","",[]],"65454229":["Prow.: Karolina Gilon.
Sz\u00F3sta edycja programu. W pi\u0119knej willi nad brzegiem Morza \u015Ar\u00F3dziemnego zamieszka dziesi\u0119cioro atrakcyjnych singli i singielek. Uczestnicy sp\u0119dz\u0105 kolejne sze\u015B\u0107 tygodni w bajkowej scenerii hiszpa\u0144skiej Andaluzji, gdzie b\u0119d\u0105 pr\u00F3bowali znale\u017A\u0107 mi\u0142o\u015B\u0107 i zdoby\u0107 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. W tych zmaganiach towarzyszy\u0107 im b\u0119dzie prowadz\u0105ca Karolina Gilon. Na miejscu zawodnicy w mi\u0142osnych bojach wezm\u0105 udzia\u0142 w grach i zabawach, dzi\u0119ki kt\u00F3rym lepiej si\u0119 poznaj\u0105. Na wyspie wci\u0105\u017C jednak b\u0119d\u0105 si\u0119 pojawia\u0107 nowi uczestnicy. Co kilka dni po\u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 w pary, a osoby, kt\u00F3rych uczucie nie zostanie odwzajemnione, odejd\u0105 z programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2054689.jpg","",[]],"65479720":["Nietypowa sonda uliczna. Prowadz\u0105cy zadaj\u0105 napotkanym osobom oryginalne, cz\u0119sto wr\u0119cz abstrakcyjne pytania. Nieraz potrafi\u0105 nimi swoich rozm\u00F3wc\u00F3w mocno zaskoczy\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170090.jpg","",[]],"65454231":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65454232":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65454233":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65454234":["Dla tych, kt\u00F3rzy twierdz\u0105, \u017Ce w telewizjach muzycznych i radiach pojawia si\u0119 za ma\u0142o polskiej muzyki, Eska TV proponuje program \"Polska noc\". To ca\u0142onocne pasmo zarezerwowane jest dla krajowych wykonawc\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170294.jpg","",["N"]],"65454235":["Klipy z j\u0119zykiem migowym. Tw\u00F3rcy prezentuj\u0105 najs\u0142ynniejsze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170071.jpg","",["JM"]],"65454236":["Prowadz\u0105cy prezentuj\u0105 produkty gospodarstwa domowego oraz inne gad\u017Cety, kt\u00F3re mo\u017Cna zam\u00F3wi\u0107 telefonicznie. Wi\u0119cej o
TV Okazje<\/a><\/span>.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65454312":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65454313":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65454314":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65454315":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65454316":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65454317":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65454318":["Prow.: Edyta Folwarska.
Idealna muzyczna propozycja dla os\u00F3b poszukuj\u0105cych rozrywki w weekend. Edyta Folwarska podsunie pomys\u0142y na doskona\u0142e sp\u0119dzenie czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170240.jpg","",[]],"65454319":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454320":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65454321":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65454322":["Przegl\u0105d znanych i lubianych przeboj\u00F3w muzyki dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170105.jpg","",[]],"65454323":["Przeb\u00F3j na dzi\u015B. Tw\u00F3rcy stacji polecaj\u0105 widzom najlepsze kawa\u0142ki, kt\u00F3re umil\u0105 dzie\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170230.jpg","",[]],"65454324":["Najlepsze hity disco polo. Gospodarz programu, Wojtek Grodzki ,wypytuje napotkanych widz\u00F3w, czego s\u0142uchaj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454325":["Norbert Bie\u0144kowski przedstawia widzom najnowsze plotki oraz wie\u015Bci ze \u015Bwiata muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170190.jpg","",[]],"65454326":["Ostatnia dekada XX wieku to okres rozkwitu muzyki disco polo. W\u00F3wczas powsta\u0142y najwi\u0119ksze hity tej muzyki. W programie zostan\u0105 przypomniane najwi\u0119ksze z nich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170164.jpg","",[]],"65454327":["Specjalnie dla widz\u00F3w tw\u00F3rcy stacji przygotowali wyb\u00F3r teledysk\u00F3w disco i dance. Gwarancja szampa\u0144skiej zabawy w rytmie jedynie najwi\u0119kszych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170237.jpg","",[]],"65454328":["Prow.: Maciej Smoli\u0144ski, Marcin Miller.
Talent show, w kt\u00F3rym poszukiwane s\u0105 nowe gwiazdy sceny Disco Polo. Nieznani wokali\u015Bci oraz zespo\u0142y prezentuj\u0105 swoje umiej\u0119tno\u015Bci przed wymagaj\u0105c\u0105 tr\u00F3jk\u0105 s\u0119dziowsk\u0105, kabareciarzem Grzegorzem Halam\u0105 i artystami Shazz\u0105 oraz Paw\u0142em \"Mastersem\" Smoli\u0144skim. Program prowadz\u0105 wokalista zespo\u0142u \"Boys\" Marcin Miller i Maciej Smoli\u0144ski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189603.jpg","",[]],"65454329":["Autorzy programu prezentuj\u0105 siedem powi\u0105zanych tematycznie teledysk\u00F3w. Ka\u017Cdy zestaw klip\u00F3w omawiaj\u0105 zaproszone gwiazdy sceny muzycznej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2193148.jpg","",[]],"65454330":["
Kolejny z kolei wielki koncert disco polo w I\u0142owie, b\u0119d\u0105cy muzycznym zako\u0144czeniem wakacji. Na scenie zaprezentuj\u0105 si\u0119 znani arty\u015Bci oraz zespo\u0142y.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220705.jpg","",[]],"65454331":["Notowanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w muzyki disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170202.jpg","",[]],"65454332":["Alina organizuje kolejne przyj\u0119cie. Tym razem dla pary influencer\u00F3w. Pan m\u0142ody relacjonuje wesele w mediach spo\u0142eczno\u015Bciowych. Jego internetowi fani krytykuj\u0105 jednak wodzireja zabawy, Krystiana. Mikrofon przejmuje Robson.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65454333":["Na weselu zjawia si\u0119 niezapowiedziany i nikomu nieznany go\u015B\u0107, Rysiek. Tymczasem Alina pr\u00F3buje skontaktowa\u0107 si\u0119 z Robsonem. Z\u0142oty szef kuchni nie odbiera telefonu, jedynie wysy\u0142a tajemnicze SMS-y. Szefowa podejrzewa, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna m\u00F3g\u0142 zosta\u0107 porwany. Kobieta wzywa na pomoc reszt\u0119 ekipy i wsp\u00F3lnie rozpoczynaj\u0105 dochodzenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222973.jpg","",[]],"65454334":["Gwarancja dobrej zabawy w rytmach muzyki ludowej. Mi\u0142o\u015Bnicy folkowych przeboj\u00F3w mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 w trakcie trwania programu SMS-y z pozdrowieniami dla bliskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454335":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65454336":["
Perypetie tr\u00F3jki przyjaci\u00F3\u0142, kt\u00F3rzy pracuj\u0105 w nocnym klubie w Warszawie. Barman Pawe\u0142, kelnerka Nikola i ochroniarz Daro aktywnie uczestnicz\u0105 w \u017Cyciu lokalu i ka\u017Cdego dnia s\u0105 \u015Bwiadkami niezwyk\u0142ych sytuacji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170156.jpg","",[]],"65454337":["Zbi\u00F3r piosenek disco polo. Tw\u00F3rcy zaprezentuj\u0105 najwi\u0119ksze przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170227.jpg","",[]],"65454186":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65454187":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65454188":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65454189":["Pe\u0142na gama rozrywki: humor, ci\u0119te komentarze prowadz\u0105cego Roberta \"Mykee\" Jarka, sonda uliczna Mariana Skowronka, nasz typ, czyli piosenka wybrana przez redakcj\u0119, rozmowy z gwiazdami o muzyce disco polo, spotkania z zespo\u0142ami muzycznymi w Hot Weekend, wydarzenia medialne, wizyty na planach teledysk\u00F3w i koncertach, ciekawostki, plotki tak\u017Ce z medi\u00F3w spo\u0142eczno\u015Bciowych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454190":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65454191":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65454192":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65454193":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65454194":["Program muzyczny, w kt\u00F3rym prezentowane s\u0105 wszystkie najnowsze utwory z gatunku disco polo i dance.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170285.jpg","",[]],"65454195":["Program, kt\u00F3ry na bie\u017C\u0105co \u015Bledzi wydarzenia w bran\u017Cy disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170187.jpg","",[]],"65454196":["Najlepsze klipy muzyki dance i disco polo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454197":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Marcin Koty\u0144ski przedstawia najlepsze klipy muzyki dance i disco polo. Widzowie mog\u0105 g\u0142osowa\u0107 na swoje ulubione klipy drog\u0105 SMS-ow\u0105 i wygrywa\u0107 nagrody przygotowane przez prowadz\u0105cego.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835438.jpg","",[]],"65454198":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65454199":["Program dla fan\u00F3w weselnych szlagier\u00F3w. Widzowie b\u0119d\u0105 bawi\u0107 si\u0119 przy najlepszych przebojach disco polo i dance, nie zabraknie tak\u017Ce cyga\u0144skich, biesiadnych oraz folkowych rytm\u00F3w, bez kt\u00F3rych nie mo\u017Ce oby\u0107 si\u0119 \u017Cadne przyj\u0119cie \u015Blubne.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170201.jpg","",[]],"65454200":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65454201":["Program skierowany do nocnych mark\u00F3w, kochaj\u0105cych polska muzyk\u0119 rozrywkow\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170144.jpg","",[]],"65454202":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65454203":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65454204":["
Kolejny sezon serialu ukazuj\u0105cego perypetie os\u00F3b zwi\u0105zanych z jednym z warszawskim klub\u00F3w. Pawe\u0142 (Jacek M\u0119drala), Nikola (Joanna Kurowska), Daro (Andrzej Nowak) i ich wsp\u00F3\u0142pracownicy musz\u0105 stawi\u0107 czo\u0142a kolejnym wyzwaniom dnia codziennego. Nawi\u0105zuj\u0105 nowe przyja\u017Anie, do\u015Bwiadczaj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, a tak\u017Ce zdrad i intryg. Poprzedni sezon serialu pozostawi\u0142 widz\u00F3w z wieloma pytaniami. Przekonaj\u0105 si\u0119 oni, jak potocz\u0105 si\u0119 losy paczki przyjaci\u00F3\u0142, m.in. czy nowa inwestycja Paw\u0142a stanie si\u0119 kolejn\u0105 kultow\u0105 imprezowni\u0105 i czy w ko\u0144cu zwi\u0105\u017Ce si\u0119 on na sta\u0142e z Nikol\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170169.jpg","",["N"]],"65454205":["Bimberek
Go\u015Bcie s\u0105 podzieleni. Cz\u0119\u015B\u0107 z nich to specjali\u015Bci od ekskluzywnych alkoholi. Pozostali jednak darz\u0105 szczeg\u00F3lnym afektem bimber p\u0119dzony na Podlasiu. Rodziny nowo\u017Ce\u0144c\u00F3w rywalizuj\u0105 ze sob\u0105 o to, kt\u00F3ra z nich jest lepsza. W trakcie przyj\u0119cia weselnicy zauwa\u017Caj\u0105 karaluchy. Skompromitowana pani Alinka stara si\u0119 uratowa\u0107 sytuacj\u0119, ale go\u015Bcie bior\u0105 sprawy w swoje r\u0119ce. Okazuje si\u0119, \u017Ce kto\u015B podrzuci\u0142 robaki, by zaszkodzi\u0107 domowi weselnemu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"65454206":["Sk\u0105pstwo
Rodzice panny m\u0142odej s\u0105 gotowi na ka\u017Cde nawet najbardziej ryzykowne rozwi\u0105zanie, byle tylko zaoszcz\u0119dzi\u0107. Posuwaj\u0105 si\u0119 nawet do oszustwa wzgl\u0119dem go\u015Bci. Emocje si\u0119gaj\u0105 zenitu, a k\u0142\u00F3tnia, ku przera\u017Ceniu ekipy pani Alinki, przeradza si\u0119 w ostr\u0105 awantur\u0119. Dochodzi te\u017C do zatrucia jedzeniem, co stawia organizator\u00F3w w bardzo trudnym po\u0142o\u017Ceniu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170193.jpg","",["N"]],"65454207":["Teledyski, kt\u00F3re podbi\u0142y listy przeboj\u00F3w. W programie zaprezentowane zostan\u0105 najgor\u0119tsze utwory, kt\u00F3re zachwyci\u0142y szerok\u0105 publiczno\u015B\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170121.jpg","",[]],"65454883":["Tw\u00F3rcy programu prezentuj\u0105 najwi\u0119ksze hity stacji. Pozycja dla tych os\u00F3b, kt\u00F3re uwielbiaj\u0105 nocne imprezy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65454884":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65454885":["Najlepsze piosenki dla najm\u0142odszych widz\u00F3w. Najwi\u0119ksze dzieci\u0119ce hity sprawdz\u0105 si\u0119 idealnie do ta\u0144ca i zabawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454886":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65454887":["Prow.: Marcin Koty\u0144ski.
Prowadz\u0105cy Marcin Koty\u0144ski przedstawia najnowsze notowanie listy przeboj\u00F3w. W programie z pewno\u015Bci\u0105 nie zabraknie interesuj\u0105cych premier.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170284.jpg","",[]],"65454888":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65454889":["Prow.: Pawe\u0142 Pawelec, Norbert Bie\u0144kowski.
Norbert Bie\u0144kowski i Pawe\u0142 Pawelec rzucaj\u0105 wyzwanie codziennej rutynie. Wymy\u015Blaj\u0105 dla siebie rozmaite wyzwania i konkurencje, kt\u00F3re postawi\u0105 ich w zabawnych, a czasem przera\u017Caj\u0105cych sytuacjach.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221070.jpg","",[]],"65454890":["Popo\u0142udniowa muzyczna uczta. Ka\u017Cdy mo\u017Ce zasi\u0105\u015B\u0107 po pracy przed telewizorem i zrelaksowa\u0107 si\u0119, ogl\u0105daj\u0105c najnowsze polskie i zagraniczne przeboje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175499.jpg","",[]],"65454891":["Widzowie programu us\u0142ysz\u0105 najwi\u0119ksze przeboje stacji VOX Music TV.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65454892":["Najlepsza impreza w rytmie ulubionych hit\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170278.jpg","",[]],"65454893":["Wsp\u00F3lne \u015Bpiewanie najwi\u0119kszych hit\u00F3w VOX Music TV","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170280.jpg","",[]],"65507411":["B\u00F3j otwieraj\u0105cy dziewi\u0119tnast\u0105 edycj\u0119 mistrzostw \u015Bwiata. Cho\u0107 Polki wraz z Holenderkami s\u0105 wsp\u00F3\u0142gospodyniami turnieju, z Chorwatkami zmierz\u0105 si\u0119 w Arnhem. Chc\u0105 udanie rozpocz\u0105\u0107 czempionat i w dobrych humorach przyby\u0107 do Gda\u0144ska, gdzie rozegraj\u0105 kolejne mecze w grupie B.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222970.jpg","",[]],"65507412":["To ju\u017C si\u00F3dma gala spod znaku Polsat Boxing Promotions. Tym razem utalentowani pi\u0119\u015Bciarze zaprezentuj\u0105 si\u0119 na ringu w Lublinie. Bardzo trudne zadanie czeka w walce wieczoru Kuba\u0144czyka Osleysa Iglesiasa. Zmierzy si\u0119 on bowiem z by\u0142ym pretendentem do tytu\u0142u mistrza \u015Bwiata w wadze p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej. W ringu wyst\u0105pi te\u017C m.in. Nikodem Je\u017Cewski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",["AD"]],"65454755":["W drugim swoim spotkaniu podczas mistrzostw globu obro\u0144czynie tytu\u0142u zmierz\u0105 si\u0119 z reprezentacj\u0105 Bu\u0142garii. Serbki w tym roku spotka\u0142y si\u0119 na parkiecie z dru\u017Cyn\u0105 prowadzon\u0105 przez Lorenzo Micelliego podczas Ligi Narod\u00F3w. Pokona\u0142y w\u00F3wczas przeciwniczki, nie oddaj\u0105c im \u017Cadnej partii. Je\u015Bli teraz zaprezentuj\u0105 sw\u00F3j normalny, wysoki poziom, nie powinny mie\u0107 k\u0142opot\u00F3w z powt\u00F3rzeniem tamtego wyniku.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218041.jpg","",[]],"65454756":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2192458.jpg","",[]],"65454757":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219795.jpg","",[]],"65454758":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"65454759":["W swoim drugim meczu w grupie B mistrzostw \u015Bwiata Bia\u0142o-Czerwone zagraj\u0105 ze srebrnymi medalistkami ostatniego azjatyckiego czempionatu. Polki rozstrzygn\u0119\u0142y na swoj\u0105 korzy\u015B\u0107 pi\u0119\u0107 ostatnich star\u0107 z Tajkami. S\u0105 r\u00F3wnie\u017C faworytkami tego spotkania, zw\u0142aszcza \u017Ce wyst\u0105pi\u0105 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105, w szcz\u0119\u015Bliwej dla nich tr\u00F3jmiejskiej Ergo Arenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188351.jpg","",[]],"65454760":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218037.jpg","",[]],"65454761":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"65454762":["Szlagier ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narod\u00F3w. Dla obu ekip mecz na Wembley b\u0119dzie wa\u017Cnym testem przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wielkimi krokami mundialem. Bardziej zmotywowani powinni wyj\u015B\u0107 na muraw\u0119 Niemcy, kt\u00F3rzy nie wygrali z Anglikami od pi\u0119ciu lat. Zwyci\u0119stwo w Londynie mo\u017Ce im zapewni\u0107 pierwszy w historii awans do turnieju fina\u0142owego LN.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181785.jpg","",[]],"65507413":["Walk\u0105 wieczoru podczas gali w Zawoni b\u0119dzie pojedynek w wadze ci\u0119\u017Ckiej pomi\u0119dzy Damianem Knyb\u0105 a Aazddinem Aajourem. Mierz\u0105cy 2 metry Polak przygotowywa\u0142 si\u0119 do tego starcia, trenuj\u0105c m.in. z Mariuszem Wachem, Danielem Duboisem i Lawrencem Okoliem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",[]],"65454764":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1907795.jpg","",[]],"65454765":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65507414":["Pojedynek Kuba\u0144czyka i Egipcjanina b\u0119dzie najwa\u017Cniejszym wydarzeniem gali Polsat Boxing Promotions w W\u0119gierskiej G\u00F3rce niedaleko \u017Bywca. Niepokonany Ihosvany Garcia wejdzie na ring po raz pi\u0105ty. Z kolei Nabil Zaky ma za sob\u0105 osiem walk stoczonych w swojej ojczy\u017Anie. Wszystkie wygra\u0142, w tym pi\u0119\u0107 przed czasem. Podczas zawod\u00F3w r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 tak\u017Ce m.in. Konrad Kaczmarkiewicz i Iago Gedenidze, Kewin Gibas i Kamil Zychniewicz oraz Gracjan Kr\u00F3likowski i Grzegorz Radtke.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65454767":["Szlagier ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narod\u00F3w. Dla obu ekip mecz na Wembley b\u0119dzie wa\u017Cnym testem przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wielkimi krokami mundialem. Bardziej zmotywowani powinni wyj\u015B\u0107 na muraw\u0119 Niemcy, kt\u00F3rzy nie wygrali z Anglikami od pi\u0119ciu lat. Zwyci\u0119stwo w Londynie mo\u017Ce im zapewni\u0107 pierwszy w historii awans do turnieju fina\u0142owego LN.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181785.jpg","",[]],"65454768":["Prow.: Bo\u017Cydar Iwanow, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Dziennikarze Polsatu Sport rozmawiaj\u0105 z zaproszonymi go\u015B\u0107mi na tematy zwi\u0105zane z pi\u0142k\u0105 no\u017Cn\u0105. W ka\u017Cdym odcinku widzowie zobacz\u0105 wywiady z gwiazdami rodzimego futbolu, sondy w\u015Br\u00F3d kibic\u00F3w, przegl\u0105d pi\u0142karskich wydarze\u0144 tygodnia, naj\u0142adniejsze gole oraz zapowiedzi nadchodz\u0105cych wydarze\u0144.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2057491.jpg","",["JM"]],"65454769":["Kulisy wielkiego tenisa. W programie m.in. informacje o turniejach - taktyczne analizy ekspert\u00F3w, podsumowania i zapowiedzi. Do tego wywiady i sylwetki najlepszych zawodnik\u00F3w oraz ciekawe historie z tenisowego \u015Bwiata. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek i najnowszych wiadomo\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835378.jpg","",[]],"65507415":["Drugim rywalem Japonek w turnieju s\u0105 reprezentantki Czech. Zespo\u0142y te spotka\u0142y si\u0119 na boisku tylko raz, w 2013 roku podczas zmaga\u0144 w World Grand Prix. Zwyci\u0119stwo w meczu odnios\u0142y zawodniczki z Kraju Kwitn\u0105cej Wi\u015Bni.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2153448.jpg","",[]],"65454771":["W ostatnich meczach na Puskas Arenie w Budapeszcie Madziarzy pokonali 1:0 Anglik\u00F3w oraz zremisowali 1:1 z Niemcami. Wysoka forma i dobre rezultaty podopiecznych Marca Rossiego w tej edycji Ligi Narod\u00F3w s\u0105 du\u017Cym zaskoczeniem, zw\u0142aszcza \u017Ce znale\u017Ali si\u0119 w grupie \u015Bmierci. Mistrzowie Europy spr\u00F3buj\u0105 sprowadzi\u0107 W\u0119gr\u00F3w na ziemi\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223946.jpg","",[]],"65454772":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217382.jpg","",[]],"65454773":["B\u00F3j o prymat na P\u00F3\u0142wyspie Iberyjskim, kt\u00F3ry mo\u017Ce by\u0107 tak\u017Ce walk\u0105 o udzia\u0142 w turnieju fina\u0142owym Ligi Narod\u00F3w. A\u017C cztery poprzednie starcia Portugalczyk\u00F3w z Hiszpanami ko\u0144czy\u0142y si\u0119 remisem. Fani nie mieliby nic przeciwko temu, by ten mecz w Bradze mia\u0142 podobny przebieg jak rozgrywka z M\u015A w 2018 roku. W\u00F3wczas pad\u0142 wynik 3:3.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224136.jpg","",[]],"65507416":["W swoim drugim meczu w grupie B mistrzostw \u015Bwiata Bia\u0142o-Czerwone zagraj\u0105 ze srebrnymi medalistkami ostatniego azjatyckiego czempionatu. Polki rozstrzygn\u0119\u0142y na swoj\u0105 korzy\u015B\u0107 pi\u0119\u0107 ostatnich star\u0107 z Tajkami. S\u0105 r\u00F3wnie\u017C faworytkami tego spotkania, zw\u0142aszcza \u017Ce wyst\u0105pi\u0105 przed w\u0142asn\u0105 publiczno\u015Bci\u0105, w szcz\u0119\u015Bliwej dla nich tr\u00F3jmiejskiej Ergo Arenie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2188351.jpg","",[]],"65454775":["W walce wieczoru wyst\u0105pi Micha\u0142 Andryszak. Dla wojownika, kt\u00F3ry do tej pory by\u0142 zwi\u0105zany z KSW, b\u0119dzie to debiut w zawodach organizowanych przez FEN. Jego rywalem b\u0119dzie Geronimo Dos Santos. Podczas imprezy w Ostrowie Wielkopolskim kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce m.in. Marcina Sianosa i Ivana Slobodiuka, Mateusza Rajewskiego i Giorgiego Esiav\u0119 oraz Damiana Ost\u0119pa i Micha\u0142a Grzesiaka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65479721":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217375.jpg","",[]],"65507417":["Wprowadzenie i przegl\u0105d broni
odcinek","","",["N"]],"65507418":["W czerwcu Du\u0144czycy utarli nosa pewnym siebie Tr\u00F3jkolorowym, pokonuj\u0105c ich na Saint-Denis 2:1. Oba gole strzeli\u0142 dla nich Andreas Cornelius. Mistrzowie \u015Bwiata chc\u0105 w Kopenhadze zrewan\u017Cowa\u0107 si\u0119 gospodarzom i udanie zako\u0144czy\u0107 ten sezon Ligi Narod\u00F3w. Nawet je\u015Bli zrealizuj\u0105 cel, do turnieju fina\u0142owego rozgrywek i tak nie awansuj\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223634.jpg","",[]],"65507419":["Austriacy b\u0119d\u0105 chcieli po raz drugi sprawi\u0107 niespodziank\u0119 i pokona\u0107 wicemistrz\u00F3w \u015Bwiata. Na inauguracj\u0119 tegorocznej LN wygrali bowiem z Chorwatami 3:0. Ponowne zwyci\u0119stwo mo\u017Ce okaza\u0107 si\u0119 niezwykle cenne. Stawk\u0105 jest bowiem utrzymanie w Dywizji A. Gospodarze plasuj\u0105 si\u0119 na razie na ostatnim miejscu w tabeli grupy 1, ale trac\u0105 tylko punkt do b\u0119d\u0105cej tu\u017C nad nimi Francji.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217357.jpg","",[]],"65507420":["Pomara\u0144czowi \u015Bwietnie spisali si\u0119 w pierwszym pojedynku z Belgami, pokonuj\u0105c przeciwnik\u00F3w na ich terenie 4:1. Znakomite zawody rozegra\u0142 Memphis Depay, zdobywaj\u0105c dwie bramki. Je\u015Bli Holendrzy znowu oka\u017C\u0105 si\u0119 lepsi od Czerwonych Diab\u0142\u00F3w, zapewni\u0105 sobie ju\u017C awans do fina\u0142owego turnieju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217365.jpg","",[]],"65507421":["Szlagier ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Narod\u00F3w. Dla obu ekip mecz na Wembley b\u0119dzie wa\u017Cnym testem przed zbli\u017Caj\u0105cym si\u0119 wielkimi krokami mundialem. Bardziej zmotywowani powinni wyj\u015B\u0107 na muraw\u0119 Niemcy, kt\u00F3rzy nie wygrali z Anglikami od pi\u0119ciu lat. Zwyci\u0119stwo w Londynie mo\u017Ce im zapewni\u0107 pierwszy w historii awans do turnieju fina\u0142owego LN.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181785.jpg","",[]],"65507422":["Podczas gali w podwarszawskich Z\u0105bkach walk\u0105 wieczoru b\u0119dzie starcie Oli Thompsona i Micha\u0142a Andryszaka. Triumfator tego pojedynku zdob\u0119dzie mistrzowski pas FEN w kategorii ci\u0119\u017Ckiej. Ciekawie zapowiada si\u0119 r\u00F3wnie\u017C konfrontacja Kacpra Formeli i Nicolae Hantea o pas w wadze w wadze pi\u00F3rkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65507423":["W ostatnich meczach na Puskas Arenie w Budapeszcie Madziarzy pokonali 1:0 Anglik\u00F3w oraz zremisowali 1:1 z Niemcami. Wysoka forma i dobre rezultaty podopiecznych Marca Rossiego w tej edycji Ligi Narod\u00F3w s\u0105 du\u017Cym zaskoczeniem, zw\u0142aszcza \u017Ce znale\u017Ali si\u0119 w grupie \u015Bmierci. Mistrzowie Europy spr\u00F3buj\u0105 sprowadzi\u0107 W\u0119gr\u00F3w na ziemi\u0119","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223946.jpg","",[]],"65507424":["","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835404.jpg","",[]],"65507425":["Program po\u015Bwi\u0119cony koszykarskiej ekstraklasie m\u0119\u017Cczyzn. Widzowie zobacz\u0105 w nim skr\u00F3ty spotka\u0144 ostatniej kolejki, analizy i zapowiedzi mecz\u00F3w oraz wywiady z zawodnikami i trenerami. Nie zabraknie te\u017C ciekawostek.","","",[]],"65507426":["Pomara\u0144czowi \u015Bwietnie spisali si\u0119 w pierwszym pojedynku z Belgami, pokonuj\u0105c przeciwnik\u00F3w na ich terenie 4:1. Znakomite zawody rozegra\u0142 Memphis Depay, zdobywaj\u0105c dwie bramki. Je\u015Bli Holendrzy znowu oka\u017C\u0105 si\u0119 lepsi od Czerwonych Diab\u0142\u00F3w, zapewni\u0105 sobie ju\u017C awans do fina\u0142owego turnieju.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217378.jpg","",[]],"65507427":["Podczas gali w Radomiu w najciekawszej walce wieczoru r\u0119kawice skrzy\u017Cuj\u0105 Piotr Kacprzak i Damian Zorczykowski. Zwyci\u0119zca tej konfrontacji zdob\u0119dzie mistrzowski pas federacji Babilon MMA w wadze pi\u00F3rkowej. Widzowie obejrz\u0105 tak\u017Ce m.in. pojedynek Tymoteusza \"Honey Badgera\" \u0141opaczyka z Kleversonem Sampaio.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65454776":["Na zako\u0144czenie zawod\u00F3w we Wroc\u0142awiu w klatce pojawi mistrz wagi lekkiej, Mateusz R\u0119becki. Wojownik o pseudonimie \"Chi\u0144czyk\" jest niepokonany w FEN. Statusu czempiona spr\u00F3buje go pozbawi\u0107 Arkadiy Osipyan, legitymuj\u0105cy si\u0119 bilansem 7-2.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",["N"]],"65454777":["Niepokonany na zawodowym ringu Stephen Fulton pierwszy pas mistrzowski zdoby\u0142 w 2020 roku. Rok p\u00F3\u017Aniej do tytu\u0142u organizacji WBO do\u0142o\u017Cy\u0142 tytu\u0142 WBC. Teraz 27-letni Amerykanin b\u0119dzie po raz pierwszy broni\u0142 tych dw\u00F3ch pas\u00F3w. Jego przeciwnikiem jest by\u0142y mistrz \u015Bwiata federacji WBA, kt\u00F3rego rekord wynosi 29 zwyci\u0119stw, 3 pora\u017Cki i jeden remis.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217370.jpg","",[]],"65454778":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65454779":["Wydarzeniem gali Rocky Boxin Night w St\u0119\u017Cycy ma by\u0107 fina\u0142owy pojedynek turnieju wagi junior ci\u0119\u017Ckiej. Stawk\u0105 walki jest 50 tysi\u0119cy z\u0142otych i zawodowy kontrakt z grup\u0105 Rocky Boxing Promotion. Kajetan Kalinowski sprawi\u0142 niespodziank\u0119 w p\u00F3\u0142finale, nokautuj\u0105c faworyzowanego medalist\u0119 amatorskich ME - Igora Jakubowskiego. Teraz jego rywalem b\u0119dzie Rafa\u0142 Rze\u017Anik.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218040.jpg","",["N"]],"65454780":["W Legnicy odb\u0119dzie si\u0119 pierwsza gala nowo powsta\u0142ej federacji kickboxingu - KFN. Dojdzie podczas niej do sze\u015Bciu walk mistrzostw Polski K-1 oraz pi\u0119ciu star\u0107 zawodowych. Kibice zobacz\u0105 m.in. pojedynki Mohammada El-Mira z Rafa\u0142em Dudkiem oraz Piotra Tomalskiego z Danielem Majk\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175500.jpg","",["N"]],"65454781":["Przypomnienie i analiza najwi\u0119kszych pojedynk\u00F3w bokserskich w historii tej dyscypliny sportu. Prezentowane s\u0105 w nim m.in. pami\u0119tne walki takich bokser\u00F3w jak: Joe Louis, Muhammad Ali czy Mike Tyson. Najlepsze fragmenty walk s\u0105 opatrzone wsp\u00F3\u0142czesnym komentarzem, oceniaj\u0105cym tamte wydarzenia z perspektywy czasu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176392.jpg","",[]],"65454782":["Jubileuszowa, trzydziesta gala Babilon MMA odb\u0119dzie si\u0119 w amfiteatrze w Mi\u0119dzyzdrojach. W walce wieczoru o pas w kategorii p\u00F3\u0142ci\u0119\u017Ckiej zmierz\u0105 si\u0119 \u0141ukasz Sudolski i Przemys\u0142aw Mysiala. Kibice zobacz\u0105 w akcji tak\u017Ce Marcina Kalat\u0119 i Marcina Sianosa, a tak\u017Ce Eliz\u0119 Kuczy\u0144sk\u0105 i Weronik\u0119 Zygmunt","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65454783":["W pojedynku, kt\u00F3ry zamknie rywalizacj\u0119 podczas gali w Hard Rock Hotel & Casino stan\u0105 naprzeciw siebie byli mistrzowie \u015Bwiata w wadze lekkiej - Jose Pedraza i Richard Commey. Pedraza by\u0142 tak\u017Ce wielokrotnym czempionem w kategorii superpi\u00F3rkowej. Z kolei pi\u0119\u015Bciarz z Ghany cztery razy stawa\u0142 do starcia, kt\u00F3rego stawk\u0105 by\u0142 mistrzowski pas. Dwa razy Commey wykorzysta\u0142 swoj\u0105 szans\u0119. W 2019 roku najpierw zdoby\u0142 tytu\u0142 organizacji IBF, a potem go obroni\u0142. Zdetronizowa\u0142 go pod sam koniec roku Teofimo Lopez.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2161071.jpg","",[]],"65454784":["Od czasu pokonania Jana B\u0142achowicza w lutym 2019 roku kariera Thiago Santosa w UFC wyhamowa\u0142a. Brazylijczyk stoczy\u0142 cztery walki, w tym jedn\u0105 o pas w wadze lekkiej, ale wygra\u0142 tylko jedn\u0105 i nie uda\u0142o mu si\u0119 zdoby\u0107 mistrzowskiego tytu\u0142u. Z kolei wyst\u0119puj\u0105cemu od 2020 roku w UFC Jamahalowi Hillowi wiedzie si\u0119 ca\u0142kiem dobrze. Amerykanin stoczy\u0142 sze\u015B\u0107 pojedynk\u00F3w i przegra\u0142 tylko raz. Ostatnio znokautowa\u0142 w pierwszej rundzie Johnny'ego Walkera.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835452.jpg","",[]],"65454785":["Niepokonanego Polaka czeka najtrudniejsze wyzwanie w dotychczasowej karierze pi\u0119\u015Bciarskiej. Pochodz\u0105cy z Legionowa bokser skrzy\u017Cuje r\u0119kawice z by\u0142ym amatorskim mistrzem \u015Bwiata, uznawanym za jedn\u0105 z najwi\u0119kszych gwiazd boksu olimpijskiego w XXI wieku. Opr\u00F3cz nich podczas gali w Jaworznie wyst\u0105pi m.in. Micha\u0142 Syrowatka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2218039.jpg","",["N"]],"65454786":["Prow.: Pawe\u0142 Januszewski, Przemys\u0142aw Iwa\u0144czyk.
Atleci to magazyn dla wszystkich, kt\u00F3rzy kochaj\u0105 sport. Zar\u00F3wno dla tych, kt\u00F3rzy lubi\u0105 go ogl\u0105da\u0107 jak i dla tych, kt\u00F3rzy preferuj\u0105 czynne uprawianie sportu. W programie relacje z imprez, rozmowy z gwiazdami, a tak\u017Ce praktyczne porady, ciekawi ludzie i wyj\u0105tkowe miejsca na sportowej mapie Polski.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1835465.jpg","",["AD"]],"65454787":["Najwa\u017Cniejszym pojedynkiem gali KSW 54 by\u0142o starcie Mateusza Gamrota z Marianem Zi\u00F3\u0142kowskim o pas mistrzowski w kategorii lekkiej. Pocz\u0105tkowo rywalem niepokonanego Gamera mia\u0142 by\u0107 Szamil Musajew, ale dozna\u0142 kontuzji kolana eliminuj\u0105cej go z udzia\u0142u w pojedynku. Zi\u00F3\u0142kowski bez wahania przyj\u0105\u0142 propozycj\u0119 zast\u0105pienia Rosjanina. Jest bowiem w rytmie treningowym, gdy\u017C podczas tych zawod\u00F3w mia\u0142 walczy\u0107 z Maciejem Kazieczk\u0105. Nazywany Z\u0142otym Ch\u0142opcem polskiego MMA wojownik stan\u0105\u0142 przed ogromn\u0105 szans\u0105 na to, by jego kariera nabra\u0142a tempa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2217381.jpg","",["N"]],"65454788":["Dariusz S\u0119k nie mo\u017Ce zaliczy\u0107 do udanych swojego debiutu w barwach grupy Babilon Promotion. Polak przegra\u0142 w kwietniu bie\u017C\u0105cego roku z Wiktorem Poliakowem. W Mi\u0119dzyzdrojach b\u0119dzie mia\u0142 okazj\u0119 do pokazania si\u0119 od lepszej strony w pojedynku z Markiem Matyj\u0105, kt\u00F3ry w ostatnim swoim wyst\u0119pie pokona\u0142 przed czasem Emmanuela Feuzeu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176395.jpg","",[]],"65454789":["W najwa\u017Cniejszym pojedynku wieczoru Daniel Rutkowski i Adrian Zieli\u0144ski mieli zmierzy\u0107 si\u0119 a\u017C o dwa pasy w wadze pi\u00F3rkowej - FEN i Babilon MMA, ale Zieli\u0144ski nie wype\u0142ni\u0142 limitu tej kategorii, w efekcie walka straci\u0142a rang\u0119 mistrzowskiej. By\u0142a to ju\u017C druga potyczka tych zawodnik\u00F3w. Poprzednia mia\u0142a miejsce w pa\u017Adzierniku 2019 roku. Po pi\u0119ciorundowym starciu jednog\u0142o\u015Bn\u0105 decyzja s\u0119dzi\u00F3w zwyci\u0119\u017Cy\u0142 Rutek i to on by\u0142 posiadaczem tytu\u0142\u00F3w obu federacji. Zieli\u0144ski liczy\u0142 na rewan\u017C.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1991906.jpg","",["N"]],"65454689":["Porzucona \u017Cona, porzucony m\u0105\u017C","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65454690":["Zdrowie i edukacja
Stra\u017Cnicy Ziemi trafiaj\u0105 do regionu Casamance w Senegalu, kt\u00F3ry niedawno zaatakowa\u0142a szara\u0144cza w\u0119drowna. Na miejscu dowiaduj\u0105 si\u0119 o codziennych problemach lokalnej spo\u0142eczno\u015Bci, w tym o g\u0142odzie i chorobach. Ucz\u0105 si\u0119 te\u017C jak niebezpieczne mog\u0105 by\u0107 niekt\u00F3re gatunki owad\u00F3w, m.in. komary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65454691":["Nowoczesna technika
Mistrz opowiada swoim podopiecznym o prze\u0142omowych wynalazkach z historii my\u015Bli technicznej, kt\u00F3re wp\u0142yn\u0119\u0142y na \u017Cycie cz\u0142owieka. Wspomina m.in. stworzenie d\u0142ugopisu, komputera, a tak\u017Ce pierwszych rakiet, kt\u00F3re umo\u017Cliwi\u0142y lot w kosmos.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65454692":["Ameryka
Bohaterowie serii przenosz\u0105 si\u0119 za ocean i dowiaduj\u0105, jak w ci\u0105gu dw\u00F3ch stuleci powsta\u0142y Stany Zjednoczone Ameryki P\u00F3\u0142nocnej. Towarzysz\u0105 te\u017C angielskim pielgrzymom z \"Mayflower\", przygl\u0105daj\u0105 spotkaniu kolonist\u00F3w z Indianami i staj\u0105 si\u0119 \u015Bwiadkami og\u0142oszenia Deklaracji Niepodleg\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65454693":["Rewolucja francuska
W 1789 roku lud Pary\u017Ca zbuntowa\u0142 si\u0119 przeciwko swojemu kr\u00F3lowi i pod has\u0142em \"Wolno\u015B\u0107, r\u00F3wno\u015B\u0107, braterstwo\" wszcz\u0105\u0142 rewolucj\u0119. Bohaterowie serii \u015Bledz\u0105 wydarzenia, kt\u00F3re w ci\u0105gu kilku lat odmieni\u0142y nie tylko Francj\u0119, ale tak\u017Ce ca\u0142\u0105 Europ\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170265.jpg","",[]],"65454694":["Bo\u017Cena samotnie wychowuje 19-letniego Bartosza, kt\u00F3ry jest powa\u017Cnie upo\u015Bledzony intelektualnie. Ch\u0142opiec ma problemy z m\u00F3wieniem i komunikacj\u0105. Ojciec ch\u0142opca porzuci\u0142 rodzin\u0119. Kilka miesi\u0119cy temu, gdy w mieszkaniu nikogo nie by\u0142o, zapali\u0142a si\u0119 instalacja elektryczna i wszystko doszcz\u0119tnie sp\u0142on\u0119\u0142o. Otrzymany przez rodzin\u0119 lokal socjalny sk\u0142ada si\u0119 z male\u0144kiego pokoju i \u0142azienki. Bo\u017Cena nie ma nawet gdzie przechowywa\u0107 posi\u0142k\u00F3w, a Bartek t\u0119skni za dawnym mieszkaniem i \u017Ale znosi zmian\u0119. Ze wzgl\u0119du na to, \u017Ce Bo\u017Cen\u0119 nie sta\u0107 na remont mieszkania, do akcji wkracza ekipa \"Naszego Nowego Domu\".","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175506.jpg","",["JM"]],"65454695":["Przepraszam ci\u0119
Karol przegra\u0142 wysoki zak\u0142ad. Aby odda\u0107 pieni\u0105dze, musi zdoby\u0107 tysi\u0105c z\u0142otych. Tymczasem Tadek niechc\u0105cy podsuwa mu pomys\u0142, jak wygra\u0107 dziesi\u0119ciokrotnie wi\u0119ksz\u0105 sum\u0119. Tak\u0105 kwot\u0119 mo\u017Cna zgarn\u0105\u0107, bior\u0105c udzia\u0142 w programie \"Przepraszam Ci\u0119\". Trzeba tylko kogo\u015B przeprosi\u0107 za swoje winy przed kamerami telewizyjnymi.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1876833.jpg","",[]],"65454696":["W dzisiejszym odcinku do lombardu trafia mechanizm, kt\u00F3ry bohaterowie programu bior\u0105 za celownik bombowy z czas\u00F3w drugiej wojny \u015Bwiatowej. Okazuje si\u0119 jednak, \u017Ce to inna cz\u0119\u015B\u0107 samolotu z tamtego okresu. Nast\u0119pnie Corey i dziadek ogl\u0105daj\u0105 telegraf drukuj\u0105cy ceny akcji. Maszyna pochodzi z lat 30. XX wieku. P\u00F3\u017Aniej ochroniarz Antwaun deklaruje, \u017Ce chcia\u0142by dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o pracy w lombardzie. Chumlee zgadza si\u0119 uczy\u0107 go fachu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454697":["Tym razem w lombardzie w stolicy hazardu pojawia si\u0119 klient z dziewi\u0119tnastowiecznym profesjonalnym zestawem krupierskim. W jego sk\u0142ad wchodz\u0105 r\u00F3wnie\u017C n\u00F3\u017C i pistolet - przydatne w razie, gdyby sytuacja przy stole wymkn\u0119\u0142a si\u0119 spod kontroli. Nast\u0119pnie Chumlee ma okazj\u0119 kupi\u0107 lalk\u0119 wzorowan\u0105 na postaci jego ulubionego rapera, Snoop Dogga. Po godzinach na zapleczu odbywa si\u0119 ma\u0142y turniej pokerowy. Przekonamy si\u0119, czy dziadkowi uda si\u0119 ogra\u0107 pozosta\u0142ych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454698":["Re\u017C.: Sharmila Choudhury.
David bada stworzenia, kt\u00F3re dzi\u0119ki umiej\u0119tno\u015Bci rozci\u0105gania si\u0119 potrafi\u0142y przetrwa\u0107 w \u015Bwiecie przyrody","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2200581.jpg","",[]],"65454699":["Gdy ksi\u0105dz zachowuje si\u0119 nie tak, jak powinien...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65454700":["Krytyka mobilizuje czy parali\u017Cuje?","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170126.jpg","",[]],"65454701":["Rewolucja
Eliza wraca z obozu integracyjnego dla student\u00F3w. Przywozi ze sob\u0105 narzeczonego. Zamierzaj\u0105 pobra\u0107 si\u0119 najszybciej, jak to mo\u017Cliwe. Uwa\u017Caj\u0105, \u017Ce \u015Blub po trzech tygodniach znajomo\u015Bci jest doskona\u0142\u0105 decyzj\u0105. Zakochanych nie przekonuj\u0105 argumenty rodzic\u00F3w, kt\u00F3rzy namawiaj\u0105 ich, by najpierw lepiej si\u0119 poznali i sko\u0144czyli studia. Dziadek, obserwuj\u0105c Majk\u0119, podejrzewa, \u017Ce w ma\u0142\u017Ce\u0144stwie jej i Kuby nie uk\u0142ada si\u0119 najlepiej. S\u0105dzi, \u017Ce dziewczyna wkr\u00F3tce wyst\u0105pi o rozw\u00F3d. Wkr\u00F3tce przekonuje si\u0119, jak bardzo si\u0119 myli\u0142. Majka ma dla wszystkich wspania\u0142\u0105 wiadomo\u015B\u0107 - spodziewa si\u0119 dziecka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2216129.jpg","",[]],"65454702":["Dom i miasto
Mistrz i jego podopieczni przygl\u0105daj\u0105 si\u0119 dynamicznemu rozwojowi miast i problemom, kt\u00F3re trapi\u0105 wielkie metropolie. Wraz z uczniami zastanawia si\u0119 te\u017C, jakie nowoczesne rozwi\u0105zania u\u0142atwi\u0105 \u017Cycie mieszka\u0144c\u00F3w w przysz\u0142o\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65454703":["Klimat: Zanieczyszczenie atmosfery
Mistrz opowiada swoim podopiecznym o dzia\u0142aniach cz\u0142owieka, kt\u00F3re szkodz\u0105 klimatowi. Stra\u017Cnicy Ziemi opracowuj\u0105 szereg rozwi\u0105za\u0144, kt\u00F3re mog\u0142yby pom\u00F3c planecie i rozwi\u0105za\u0107 rozmaite problemy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175493.jpg","",[]],"65454704":["W \u015Aredniowieczu Europ\u0119 niszczy\u0142y wojny i g\u0142\u00F3d. Zainspirowany tym wsp\u00F3lnym cierpieniem Renesans ponownie odkry\u0142 sztuk\u0119 oraz nauk\u0119, toruj\u0105c drog\u0119 nowoczesno\u015Bci.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65454705":["Od XV wieku Europejczycy podbijali \u015Bwiat. Kolumb odkry\u0142 Ameryk\u0119, konkwistadorzy z\u0142upili Nowy \u015Awiat, a sam kontynent prze\u017Cywa\u0142 sw\u00F3j z\u0142oty wiek, bogac\u0105c si\u0119 dzi\u0119ki swoim koloniom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170185.jpg","",[]],"65454706":["Do lombardu Harrison\u00F3w klient przynosi zabytkowy b\u0119ben z czas\u00F3w wojny secesyjnej. Nast\u0119pnie Rick i Corey maj\u0105 okazj\u0119 kupi\u0107 str\u00F3j cz\u0142onka Royal Riders - jednego z pierwszych ameryka\u0144skich klub\u00F3w motocyklowych. Zobaczymy, jak b\u0119d\u0105 przebiega\u0142y negocjacje cenowe. Ochroniarz Antwaun musi wzi\u0105\u0107 kilka dni wolnego. Chumlee deklaruje si\u0119, \u017Ce zast\u0105pi go na czas urlopu. Przekonamy si\u0119, czy Rick zaryzykuje i zgodzi si\u0119 na propozycj\u0119 Austina.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454707":["W halloweenowym odcinku programu w lombardzie w Las Vegas pojawia si\u0119 dziewi\u0119tnastowieczny zestaw do zabijania wampir\u00F3w. W komplecie znajduje si\u0119 bro\u0144 i srebrne kule. Nast\u0119pnie do sklepu przychodzi para, kt\u00F3ra ma na sprzeda\u017C specjalny sprz\u0119t u\u017Cywany do bada\u0144 zjawisk paranormalnych, mi\u0119dzy innymi magnetofony i kamery s\u0142u\u017C\u0105ce do nagrywania duch\u00F3w. P\u00F3\u017Aniej Rick urz\u0105dza dla pracownik\u00F3w lombardu konkurs na najlepsze halloweenowe przebranie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2189097.jpg","",["N"]],"65454708":["Re\u017C.: Kevin McKidd.
Jackson, Cristina, Meredith i April nie zdali egzaminu Ameryka\u0144skiego Towarzystwa Chirurgicznego. W tym czasie w Seattle Grace Hospital zjawia si\u0119 Nick, przyjaciel Arizony z dzieci\u0144stwa. Sze\u015B\u0107 lat temu zdiagnozowano u niego raka. Pilnie potrzebuje operacji. Badania jego narz\u0105d\u00F3w wewn\u0119trznych ujawniaj\u0105 potworn\u0105 prawd\u0119. By\u0107 mo\u017Ce nie ma ju\u017C dla niego szans na ratunek. Na oddzia\u0142 chirurgii trafia te\u017C m\u0119\u017Cczyzna, kt\u00F3ry spad\u0142 z dachu i dozna\u0142 urazu g\u0142owy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65454709":["Re\u017C.: Stephen Cragg.
Meredith, Cristina. Jackson i April jednak zdali egzamin Ameryka\u0144skiego Towarzystwa Chirurgicznego. Teraz najlepsze szpitale w USA staraj\u0105 si\u0119 \u015Bci\u0105gn\u0105\u0107 lekarzy do siebie. Meredith woli zosta\u0107 w Seattle Grace Hospital, ale Derek nalega na wyjazd do Waszyngtonu. Miranda i Ben mieli sp\u0119dzi\u0107 romantyczny weekend razem, ale jej przywi\u0105zanie do pracy zn\u00F3w wygrywa z \u017Cyciem prywatnym. Na oddzia\u0142 chirurgii trafia para, kt\u00F3ra wr\u00F3ci\u0142a z trzeciego miesi\u0105ca miodowego w Tajlandii. M\u0119\u017Cczyzna z powodu problem\u00F3w \u017Co\u0142\u0105dkowych pilnie potrzebuje operacji. Alex nie zaliczy\u0142 egzaminu, ale zrobi\u0142 tak dobre wra\u017Cenie na jednym z czo\u0142owych ameryka\u0144skich chirurg\u00F3w, \u017Ce oferuje mu on prac\u0119 w swoim zespole. Ten jednak woli szanta\u017Cowa\u0107 Owena o podwy\u017Ck\u0119, zamiast odej\u015B\u0107 do znacznie lepszego szpitala. April jest bliska depresji, bo otrzymuje same telefoniczne odmowy. Cristina stara si\u0119 poprawi\u0107 jej samopoczucie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65454710":["W podwarszawskim Hipolitowie mieszka pani Beata i jej trzy wnuczki. Babcia od sze\u015Bciu lat jest dla dziewcz\u0105t rodzin\u0105 zast\u0119pcz\u0105. Ich matka przyjmowa\u0142a narkotyki i zostawia\u0142a dzieci bez opieki. Pani Beata dzi\u0119ki ci\u0119\u017Ckiej pracy stworzy\u0142a dziewczynkom bezpieczny dom. Budynek jest jednak w tragicznym stanie. Jedynym \u017Ar\u00F3d\u0142em ciep\u0142a jest stoj\u0105ca w pokoju kobiety koza. Piec dymi, komin si\u0119 zapycha, a pani Beata samodzielnie musi czy\u015Bci\u0107 oblodzony dach. Pomieszczenia s\u0105 zagrzybione, a ma\u0142a \u0142azienka nie ma nawet drzwi. Ekipa Wies\u0142awa Nowobilskiego realizuje projekt architekta Ma\u0107ka Pertkiewicza. W tym czasie Kasia Dowbor zabiera dziewczyny na fantastyczne wakacje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65454711":["Grodzisko Dolne, wie\u015B nieopodal \u0141a\u0144cuta. Mieszka tam pan Marek, samotny ojciec siedmioletniej Julki. M\u0119\u017Cczyzna kupi\u0142 stary, drewniany budynek, by jak najszybciej wyprowadzi\u0107 si\u0119 z zajmowanego obecnie pokoju w domu rodzic\u00F3w. Nie chce, by Julka dorasta\u0142a w towarzystwie jego uzale\u017Cnionych od alkoholu braci. Nowy dom wymaga jednak generalnego remontu, a m\u0119\u017Cczyzna przeliczy\u0142 si\u0119 ze swoimi mo\u017Cliwo\u015Bciami. Remont trwa ju\u017C 3 lata i tylko jedno pomieszczenie nadaje si\u0119 do zamieszkania. W budynku nadal nie ma kuchni, \u0142azienki ani kanalizacji. Do akcji wkracza ekipa Artura Witkowskiego. Nowy dom dla pana Marka i Julki zaprojektuje Martyna Kupczyk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2187063.jpg","",["JM"]],"65454712":["Re\u017C.: Ron Underwood.
Meredith, Cristina i inni rezydenci rozpoczynaj\u0105 nowy etap swojej kariery. Jedni z nich je\u017Cd\u017C\u0105 na rozmowy kwalifikacyjne, inni wysy\u0142aj\u0105 aplikacje. Do szpitala trafia m\u0142oda kobieta o nieznanej to\u017Csamo\u015Bci. Znaleziono j\u0105 na dnie w\u0105wozu. Jest wych\u0142odzona i poraniona. Ratownicy uznali, \u017Ce mia\u0142a wypadek w g\u00F3rach. Teddy na zdj\u0119ciu rentgenowskim rozpoznaje jednak, \u017Ce to ofiara tortur. \u015Aledczy s\u0105dz\u0105, \u017Ce to dziewczyna, kt\u00F3ra zosta\u0142a uprowadzona w wieku sze\u015Bciu lat. Pacjentka ze wzgl\u0119du na ci\u0119\u017Ckie urazy pilnie potrzebuje operacji. Meredith zdo\u0142a\u0142a nawi\u0105za\u0107 z ni\u0105 kontakt, zostaje przy niej pomimo um\u00F3wionych spotka\u0144 kwalifikacyjnych w sprawie nowej pracy. Richard odwiedza Adele w o\u015Brodku dla os\u00F3b chorych na alzheimera. Poznaje sekret \u017Cony.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65454713":["Re\u017C.: Chandra Wilson.
Cristina i inni rezydenci z jej rocznika w Seattle Grace Hospital lec\u0105 do San Francisco. Zatrzymuj\u0105 si\u0119 w tym samym hotelu, gdzie odb\u0119d\u0105 si\u0119 ich ko\u0144cowe egzaminy. Meredith zarazi\u0142a si\u0119 od c\u00F3rki gryp\u0105 \u017Co\u0142\u0105dkow\u0105, a od niej reszta grupy. Alex interesuje si\u0119 losem wcze\u015Bniaka, kt\u00F3remu uratowa\u0142 \u017Cycie. Okazuje si\u0119, \u017Ce jego ma\u0142a pacjentka - c\u00F3reczka Morgan - pilnie potrzebuje kolejnej operacji. Do szpitala trafia 16-letni kierowca, kt\u00F3ry w wypadku dozna\u0142 urazu brzucha i klatki piersiowej. Richard przylatuje do San Francisco jako egzaminator i zn\u00F3w spotyka matk\u0119 Jacksona. Zaczynaj\u0105 ze sob\u0105 flirtowa\u0107. Mark wyznaje Lexie, \u017Ce t\u0119skni za ni\u0105, z kolei Cristina wyjawia Meredith, \u017Ce chce opu\u015Bci\u0107 Owena.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",["N"]],"65454714":["Gospodyni programu wykorzysta receptury na regionalne przysmaki. Zacznie od zrobienia krakowskiej zupy kminkowej, na danie g\u0142\u00F3wne przygotuje kur\u0119 faszerowan\u0105 pol\u0119dwiczk\u0105 wieprzow\u0105 i filetem z piersi indyka, a na deser ma\u0142drzyki, czyli sma\u017Cone na ma\u015Ble placuszki z sera bia\u0142ego, do kt\u00F3rych poda sos z suszonych moreli i jab\u0142ka.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",[]],"65454715":["Ze wzgl\u0119du na widoczn\u0105 w\u015Br\u00F3d Polak\u00F3w fascynacj\u0105 kultur\u0105 Wschodu Ewa postanowi\u0142a przyrz\u0105dzi\u0107 dania z chi\u0144skim akcentem. Do tradycyjnego polskiego roso\u0142u doda sos sojowy. Zup\u0119 zaserwuje na dwa sposoby: z makaronem, marchewk\u0105 i pietruszk\u0105 i na chi\u0144sk\u0105 mod\u0142\u0119, czyli z makaronem ry\u017Cowym, kolendr\u0105, papryczk\u0105 chili i cytryn\u0105. W ramach drugiego dania Ewa zaserwuje ryb\u0119 po kanto\u0144ski. Marynowanego w soli i imbirze dorsza ugotuje na parze, a potem poda w towarzystwie ry\u017Cu cytrynowego i sa\u0142atki z og\u00F3rk\u00F3w. Na deser b\u0119d\u0105 gofry z mleczkiem kokosowym i ananasem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2152641.jpg","",["N"]],"65454716":["Tym razem histori\u0119 swojego \u017Cycia zaprezentuje Krzysztof Jarz\u0119bski, kt\u00F3ry podr\u00F3\u017Cuje po \u015Bwiecie na rowerze. Odnosi\u0142 tak\u017Ce liczne sukcesy w dziesi\u0119cioboju. Jest cz\u0142owiekiem, kt\u00F3ry ci\u0105gle stara si\u0119 przezwyci\u0119\u017Ca\u0107 w\u0142asne ograniczenia i nieustannie rzuca sobie nowe wyzwania. Bartosz Bierowiec za spraw\u0105 wypraw w towarzystwie ojca od dziecka pasjonuje si\u0119 \u017Ceglarstwem, obecnie jednak trenuje biegi narciarskie. Jest optymist\u0105, kt\u00F3ry nie wyobra\u017Ca sobie \u017Cycia bez sportu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",[]],"65454717":["Wojtek Taraba jest wielkim pasjonatem snowboardu, co jednak doprowadzi\u0142o do wypadku, kt\u00F3ry na jaki\u015B czas wykluczy\u0142 go ze sportu. Wojtek na szcz\u0119\u015Bcie postanowi\u0142 si\u0119 nie poddawa\u0107, a jego determinacja zapewni\u0142a mu powr\u00F3t w wielkim stylu. Maciej Lepiato jest jednym z najbardziej utytu\u0142owanych para olimpijczyk\u00F3w w Polsce. W sportach paraolimpijskich osi\u0105gn\u0105\u0142 wszystko, co by\u0142o mo\u017Cliwe, teraz chcia\u0142by zmierzy\u0107 si\u0119 z osobami w pe\u0142ni sprawnymi podczas igrzysk.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2190278.jpg","",["N"]],"65454718":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65454719":["Magazyn w\u0119dkarski prowadzony przez do\u015Bwiadczonego w\u0119dkarza i doktora ichtiologii, Adama Ta\u0144skiego. W programie pojawi\u0105 si\u0119 malownicze zbiorniki wodne oraz du\u017Co cennych porad dla mi\u0142o\u015Bnik\u00F3w \u0142owienia ryb. Nie zabraknie r\u00F3wnie\u017C ciekawostek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170128.jpg","",[]],"65454720":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",[]],"65454721":["Dalsze kulisy \u017Cycia bieszczadzkich drwali i ich przyjaci\u00F3\u0142. To ludzie niepokorni i twardzi, kt\u00F3rzy wykonuj\u0105 wyj\u0105tkowo niebezpieczny zaw\u00F3d.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1941655.jpg","",["N"]],"65454237":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454238":["Agent CB\u015A
Kazimierz Sender pada ofiar\u0105 oszustwa na wnuczka. Prosi Basi\u0119 o pomoc w imieniu innych mieszka\u0144c\u00F3w. Alicja odrzuca jednak pomys\u0142 napisania artyku\u0142u po\u015Bwi\u0119conego tej tematyce. Dziewczyna, za rad\u0105 Marka, postanawia wydrukowa\u0107 ulotki skierowane do starszych ludzi. W pewnej chwili spostrzega kobiet\u0119, kt\u00F3ra wyrzuca do kosza rozwieszone na osiedlu ostrze\u017Cenia. Wtedy dowiaduje si\u0119 o rzekomej akcji CB\u015A, kt\u00F3ra budzi jej podejrzenia. Dziennikarze postanawiaj\u0105 zamontowa\u0107 kamery w mieszkaniu pani Janiny. Niestety, nie wszystko przebiega zgodnie z planem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170061.jpg","",[]],"65454239":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454240":["Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, czy \u015Bmiech mo\u017Ce zast\u0105pi\u0107 karnet na si\u0142owni\u0119. Witold Tomaszewski opowie o gad\u017Cetach, kt\u00F3re pomagaj\u0105 przetrwa\u0107 w trudnych warunkach. Prowadz\u0105cy odwiedzi kopalni\u0119 soli w K\u0142odawie. W cotygodniowym przegl\u0105dzie ciekawostek ze \u015Bwiata nauki i technologii przyjrzy si\u0119 m.in. lewituj\u0105cym deskorolkom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65454241":["Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego kanapka zawsze spada mas\u0142em do do\u0142u. Opowie te\u017C m.in. o plecaku ratunkowym. Widzowie poznaj\u0105 nowo\u015Bci z segmentu audio. Ekipa programu odwiedzi Pa\u0142ac Kultury i Nauki w Warszawie. Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego mr\u00F3wka jest silna, a kleszcz lubi krew.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65454242":["Od kultury wielbarskiej do kultury Luftwaffe
W Ko\u0142obrzegu w 1945 by\u0142y za\u015Blubiny Polski z morzem, cho\u0107 przed wojn\u0105 by\u0142y to tereny niemieckie. W podmiejskich lasach by\u0142o tu lotnisko Luftwaffe. Tereny le\u015Bne skrywaj\u0105 tak\u017Ce histori\u0119 pradziejowej kultury wielbarskiej z pocz\u0105tku I w. n. e. Archeolodzy natrafili tu na obszar cmentarzyska kurhanowego. Poszukiwania id\u0105 wi\u0119c dwutorowo, a znalezione artefakty mo\u017Ce dzieli\u0107 tysi\u0105c lat. Przeczesywanie lasu z ekspertami i stowarzyszeniem \"Pars\u0119ta\" odkrywa niezwyk\u0142\u0105 histori\u0119 tego miejsca.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170174.jpg","",[]],"65454243":["Tym razem pod przykrywk\u0105 dzia\u0142a Dina Dwyer-Owens, jedna z najwy\u017Cej postawionych os\u00F3b w firmie The Dwyer Group, zajmuj\u0105cej si\u0119 konserwacj\u0105 budynk\u00F3w i pojazd\u00F3w. Na potrzeby programu kobieta udaje uczestniczk\u0119 telewizyjnego show, kt\u00F3ry pozwala przeci\u0119tnym ludziom spr\u00F3bowa\u0107 swoich si\u0142 w wymarzonej przez nich pracy. Dina znalaz\u0142a si\u0119 w firmie tu\u017C po zako\u0144czeniu nauki, a po \u015Bmierci swojego ojca zaj\u0119\u0142a jego stanowisko dyrektora wykonawczego. Dzi\u0119ki tej przygodzie b\u0119dzie mia\u0142a okazj\u0119 odkry\u0107, \u017Ce niekt\u00F3rzy z jej pracownik\u00F3w bardzo lekko traktuj\u0105 firmow\u0105 hierarchi\u0119 warto\u015Bci, oraz przekona\u0107 si\u0119, \u017Ce nie wszyscy do ko\u0144ca ufaj\u0105 swoim pracodawcom.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2176836.jpg","",[]],"65454244":["Tajemnice niszczyciela czo\u0142g\u00F3w
Prospektor, Mario i Kiler zjawiaj\u0105 si\u0119 w Sochaczewie. Spotykaj\u0105 si\u0119 tam z dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzur\u0105 Paw\u0142em Rozd\u017Cestwie\u0144skim. Gdy m\u0119\u017Cczyzna informuje ich, i\u017C otrzyma\u0142 informacj\u0119 o zakopanych w okolicy pozosta\u0142o\u015Bciach po niemieckim poje\u017Adzie pancernym, by\u0107 mo\u017Ce tzw. hetzerze, ruszaj\u0105 w teren. Niestety, miejsce okazuje si\u0119 nieprzyst\u0119pne. S\u0105 to lesiste tereny bagienne. Poniewa\u017C wykrywacz ramowy wskazuje, \u017Ce pod ziemi\u0105 znajduj\u0105 si\u0119 wi\u0119ksze metalowe elementy, na miejsce przyje\u017Cd\u017Ca koparka. Sytuacja si\u0119 komplikuje, gdy maszyna natrafia na amunicj\u0119. Trzeba wezwa\u0107 sapera, kt\u00F3ry b\u0119dzie nadzorowa\u0107 prace. Ostatecznie zostaje znalezionych wiele element\u00F3w wysadzonego w powietrze pojazdu. Pp\u0142k Ogrodniczuk, ekspert z Muzeum Wojska Polskiego, potwierdza, \u017Ce s\u0105 to cz\u0119\u015Bci lekkiego niszczyciela czo\u0142g\u00F3w zwanego hetzerem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170186.jpg","",[]],"65454245":["Misja
Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119 and tym, jaki by\u0142 cel kosmit\u00F3w, je\u015Bli naprawd\u0119 odwiedzali oni nasz\u0105 planet\u0119. Na staro\u017Cytnych sumeryjskich tablicach mo\u017Cna znale\u017A\u0107 opis obcej rasy, kt\u00F3ra przyby\u0142a na Ziemi\u0119 w poszukiwaniu z\u0142ota. Istniej\u0105 egipskie hieroglify oznaczaj\u0105ce stworzenia, kt\u00F3re by\u0142y w po\u0142owie lud\u017Ami, a w po\u0142owie zwierz\u0119tami. By\u0107 mo\u017Ce tajemnicze kr\u0119gi zbo\u017Cowe czy niewyt\u0142umaczalne kryszta\u0142owe czaszki s\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105, kt\u00F3rej cz\u0142owiek nie zdo\u0142a\u0142 jeszcze odszyfrowa\u0107. W historii wielu kultur mog\u0105 istnie\u0107 dowody \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce kosmici zjawiali si\u0119 na Ziemi, aby zdoby\u0107 rzadkie surowce, eksperymentowa\u0107 na ludziach lub podbi\u0107 nasz\u0105 planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65454246":["Misja
Tw\u00F3rcy serii zastanawiaj\u0105 si\u0119 and tym, jaki by\u0142 cel kosmit\u00F3w, je\u015Bli naprawd\u0119 odwiedzali oni nasz\u0105 planet\u0119. Na staro\u017Cytnych sumeryjskich tablicach mo\u017Cna znale\u017A\u0107 opis obcej rasy, kt\u00F3ra przyby\u0142a na Ziemi\u0119 w poszukiwaniu z\u0142ota. Istniej\u0105 egipskie hieroglify oznaczaj\u0105ce stworzenia, kt\u00F3re by\u0142y w po\u0142owie lud\u017Ami, a w po\u0142owie zwierz\u0119tami. By\u0107 mo\u017Ce tajemnicze kr\u0119gi zbo\u017Cowe czy niewyt\u0142umaczalne kryszta\u0142owe czaszki s\u0105 wiadomo\u015Bci\u0105, kt\u00F3rej cz\u0142owiek nie zdo\u0142a\u0142 jeszcze odszyfrowa\u0107. W historii wielu kultur mog\u0105 istnie\u0107 dowody \u015Bwiadcz\u0105ce o tym, \u017Ce kosmici zjawiali si\u0119 na Ziemi, aby zdoby\u0107 rzadkie surowce, eksperymentowa\u0107 na ludziach lub podbi\u0107 nasz\u0105 planet\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2223947.jpg","",[]],"65454247":["W Plutyczach Andrzej ma przygotowa\u0107 w stodole miejsce, aby da\u0142o si\u0119 do niej swobodnie wjecha\u0107 ci\u0105gnikiem. W zwi\u0105zku z tym rolnik musi zlikwidowa\u0107 drewniano-betonowe progi. Z pomoc\u0105 Gienka, Jastrz\u0119bia i Ma\u0107ka przywozi specjalistyczny sprz\u0119t do kruszenia betonu. Po pracy Paulina zaprasza m\u0119\u017Cczyzn na domowy bigos. Podczas posi\u0142ku zgromadzeni rozmawiaj\u0105 o szkodach, jakie regularnie czyni\u0105 wilki w gospodarstwie Ma\u0107ka. Tymczasem w Borowskich Ciborach Bogdan zamierza odrestaurowa\u0107 ganek. W prace remontowe anga\u017Cuj\u0105 si\u0119 tak\u017Ce dzieci. M\u0119\u017Cczyzna chce wymieni\u0107 okna, jednak\u017Ce nie znajduje nowych o takich samych wymiarach. Ostatecznie rolnik decyduje si\u0119 na oszklenie starych ram. Z kolei w Ciemnoszyjach Justyna oraz \u0141ukasz pracuj\u0105 w nowej dojarni, kt\u00F3r\u0105 uda\u0142o si\u0119 postawi\u0107 dzi\u0119ki funduszom unijnym. Budynek jest nowoczesny i skomputeryzowany. Minie jednak troch\u0119 czasu, zanim krowy przyzwyczaj\u0105 si\u0119 do zupe\u0142nie nowych warunk\u00F3w \u017Cycia. Ma\u0142\u017Ce\u0144stwu pomaga ich syn Wojtek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65454248":["Jastrz\u0105b chcia\u0142by kupi\u0107 od Gienka par\u0119 kurcz\u0105t i kacz\u0105t, kt\u00F3re niedawno si\u0119 wyl\u0119g\u0142y. Panowie zabieraj\u0105 dzieci Pauliny, Kasperka i Nin\u0119, na wycieczk\u0119 do gospodarstwa Dominika, kt\u00F3ry hoduje alpaki. W Ciemnoszyjach Justyna i \u0141ukasza przeprowadzaj\u0105 ja\u0142owice na pastwisko. Stado wymaga zaszczepienia. Trzeba r\u00F3wnie\u017C upewni\u0107 si\u0119, czy elektryczny pastuch dzia\u0142a poprawnie. Sarny znowu uszkodzi\u0142y fragment ogrodzenia. Trzeba je naprawi\u0107. Deszcz utrudnia prac\u0119 rolnikom. W Laszkach Emilia i jej babcia karmi\u0105 dr\u00F3b, doj\u0105 owce i kozy. Nast\u0119pnie wyp\u0119dzaj\u0105 na pastwisko te ostatnie. Ma\u0142a Laurka towarzyszy im w pracy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65454249":["Andrzej wyra\u017Ca niezadowolenie z wysokich cen ropy. Gienek chwali si\u0119 swoim nowym gad\u017Cetem. Wraz z Jastrz\u0119biem pomaga Andrzejowi w montowaniu kosiarki. Rozpoczynaj\u0105 si\u0119 sianokosy. Gienek zwraca si\u0119 do s\u0105siadki z pro\u015Bb\u0105 o s\u0142oik miodu, kt\u00F3ry ma by\u0107 prezentem dla Walka. Wr\u00F3ci\u0142 on niedawno ze szpitala. Musi uwa\u017Ca\u0107 na s\u0142o\u0144ce. Bogdana odwiedza dziewczyna - cz\u0119sto pomaga mu w gospodarstwie. Wraz z ni\u0105 przyje\u017Cd\u017Ca Dawid. Chcia\u0142by zakupi\u0107 od Bogdana koby\u0142k\u0119. Nie\u0142atwo j\u0105 jednak z\u0142apa\u0107. Kiedy to si\u0119 w ko\u0144cu udaje, rolnicy myj\u0105 zwierz\u0119. Dawid pokazuje, jak zaple\u015B\u0107 ogon. Monika i Kuba czyszcz\u0105 krow\u0119, kt\u00F3r\u0105 zamierzaj\u0105 pokaza\u0107 na wystawie. Bella r\u00F3wnie\u017C zostaje wyk\u0105pana. Tomek pokazuje synkowi, Bartkowi, jak nale\u017Cy oprowadza\u0107 cielaczka. Monika omawia z kole\u017Cankami sprawy Ko\u0142a Gospody\u0144 Wiejskich.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2222261.jpg","",[]],"65454250":["Tym razem licytacja odbywa si\u0119 w Lancaster, czyli na terytorium Ivy'ego. Darrell chce jednak udowodni\u0107, \u017Ce to on jest prawdziwym kr\u00F3lem magazynowych aukcji. Przekonamy si\u0119, czy Calvin podejmie wyzwanie. W\u015Br\u00F3d zakupionych rzeczy znajduje kolekcj\u0119 bardzo starych kart z opakowa\u0144 po papierosach. Postanawia dowiedzie\u0107 si\u0119, ile s\u0105 warte. Rene i Casey kupuj\u0105 schowek wype\u0142niony po sufit pude\u0142kami. Okazuje si\u0119, \u017Ce s\u0105 w nich pieluchy jednorazowe, kt\u00F3re bez problemu mo\u017Cna sprzeda\u0107 ze sporym zyskiem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65454251":["Tym razem handlarze starociami wyruszaj\u0105 na poszukiwanie okazji do miasta Moreno Valley w po\u0142udniowej Kalifornii. Ivy poluje na przedmioty ekskluzywne i kolekcjonerskie. Jarrod ujawnia Brandi swoje alter ego - skazanego na sukces Maxa Profita. Darrell i Brandon znajduj\u0105 w swoim schowku strojne kostiumy u\u017Cywane przez tancerki egzotyczne. Aby pozna\u0107 ich warto\u015B\u0107, udaj\u0105 si\u0119 do zawodowych tancerek brzucha. Z kolei Rene ociera si\u0119 o \u015Bmier\u0107.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65454252":["Tym razem handlarze starociami udaj\u0105 si\u0119 do nadmorskiego miasta Costa Mesa w hrabstwie Orange. Casey stara si\u0119 poskromi\u0107 sk\u0142onno\u015B\u0107 m\u0119\u017Ca do szastania pieni\u0119dzmi. Z kolei Darrell i Brandon zamierzaj\u0105 wyprzedzi\u0107 konkurencj\u0119, polegaj\u0105c na swojej intuicji. Tymczasem Ivy pr\u00F3buje dyskretnie obserwowa\u0107 Jarroda i Brandi, aby pozna\u0107 ich strategi\u0119. Para znajduje w swoim schowku kolekcj\u0119 starych buteleczek po perfumach. Postanawia da\u0107 je do wyceny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65454253":["\u0141owcy okazji podr\u00F3\u017Cuj\u0105 do Upland, gdzie ma miejsce kolejna aukcja. Podekscytowany Ivy Calvin pr\u00F3buje znale\u017A\u0107 schowki, kt\u00F3re zawieraj\u0105 przedmioty ekskluzywne i kolekcjonerskie. Rene i jego \u017Cona spieraj\u0105 si\u0119 o to, kt\u00F3ry sk\u0142adzik i za ile powinni kupi\u0107. Sytuacja Jarroda i Brandi komplikuje si\u0119, kiedy para wydaje 1300 dolar\u00F3w na jeden magazynek. Tymczasem Darrell postanawia po\u017Cartowa\u0107 sobie z rywali, p\u0142ataj\u0105c im figle w starym stylu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65454254":["Darrell i Brandon odczuwaj\u0105 coraz wi\u0119ksz\u0105 presj\u0119. Musz\u0105 pilnie dokona\u0107 zakup\u00F3w, gdy\u017C w ich sklepie internetowym brakuje towar\u00F3w. W swoim schowku znajduj\u0105 wiele bezwarto\u015Bciowych rzeczy. Natrafiaj\u0105 te\u017C na star\u0105 torebk\u0119 z wbudowanym telefonem. Brandon uwa\u017Ca, \u017Ce przedmiot mo\u017Cna sprzeda\u0107 z zyskiem. Ojciec chce mu udowodni\u0107, \u017Ce si\u0119 myli. Wyczerpanemu Ivy'emu brakuje energii i inicjatywy. Tymczasem Rene jest \u017C\u0105dny sukcesu. Jarrod i Brandi decyduj\u0105 si\u0119 obra\u0107 now\u0105 strategi\u0119. Przekonamy si\u0119, czy b\u0119dzie ona skuteczna.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170258.jpg","",[]],"65454255":["W stanie Waszyngton Brandon Harkness z trudem pokonuje stromizn\u0119 pot\u0119\u017Cn\u0105 29-tonow\u0105 maszyn\u0105. Mike Pihl manewruje, wje\u017Cd\u017Caj\u0105c jeszcze ci\u0119\u017Cszym pojazdem pomi\u0119dzy drzewa. W Indianie zobaczymy z kolei, jak sobie radzi z pi\u0142\u0105 matka Wade'a Ettiene'a, Joann, czule zwan\u0105 przez niego Big Mam\u0105. Natomiast w Kolumbii Brytyjskiej Hogan, dziewi\u0119tnastoletni syn Billy'ego Raya Smitha, poczuje si\u0119 nieco niepewnie, \u015Bcinaj\u0105c drzewo na wysoko\u015Bci prawie 20 metr\u00F3w nad ziemi\u0105.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65454256":["Dzia\u0142aj\u0105cy w stanie Waszyngton Danny Pihl stawia na brutaln\u0105 si\u0142\u0119, chc\u0105c poradzi\u0107 sobie z pot\u0119\u017Cnym stalowym sup\u0142em, kt\u00F3ry doprowadzi\u0142 do zatrzymania wyr\u0119bu. Z kolei ekipa Rygaarda z now\u0105 energi\u0105 rusza do pracy przy kolejnym du\u017Cym zleceniu. W Indianie Wade Etienne zmaga si\u0119 z b\u0142otem, kt\u00F3re coraz bardziej utrudnia operacj\u0119 wyw\u00F3zki drewna. W Kolumbii Brytyjskiej za\u0142oga Billy'ego Raya Smitha musi \u015Bci\u0105\u0107 wiele drzew w tym samym czasie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2219421.jpg","",[]],"65454257":["Gwiazdy lombardu
Kolejny sezon odkrywaj\u0105cy kulisy pracy rodzinnego lombardu w Las Vegas. Biznesem zarz\u0105dza Rick Harrison, kt\u00F3ry przej\u0105\u0142 go od swojego ojca. W sklepie zatrudniony jest tak\u017Ce jego syn, Corey. Bohaterowie programu cz\u0119sto zaskakiwani s\u0105 przez klient\u00F3w, pragn\u0105cych spieni\u0119\u017Cy\u0107 najr\u00F3\u017Cniejsze przedmioty.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211439.jpg","",[]],"65454258":["Dusty podejmuje si\u0119 zadania przewiezienia setek \u017Cywych motyli. Najpierw jednak musi je wszystkie w\u0142asnor\u0119cznie schwyta\u0107. Skrzydlate owady wymagaj\u0105 jednak delikatnego podej\u015Bcia. Z pozoru \u0142atwe zadanie w okamgnieniu zamienia si\u0119 w stresuj\u0105ce polowanie, a Dusty szybko traci cierpliwo\u015B\u0107. Tymczasem Jarrett musi pogodzi\u0107 si\u0119 z pora\u017Ck\u0105, kiedy kurs ze z\u0142otem za \u0107wier\u0107 miliona dolar\u00F3w ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65454259":["Marc zamierza zwodowa\u0107 ogromn\u0105 bark\u0119 mieszkaln\u0105. Operacja przysparza sporych trudno\u015Bci. Jarrett zabiera oryginalny \u0142adunek wraz z towarzyszem podr\u00F3\u017Cy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2220288.jpg","",[]],"65454260":["W roku 2016 naukowcy odkryli, \u017Ce na ewolucj\u0119 cz\u0142owieka znaczny wp\u0142yw mia\u0142y wirusy. Zwolennicy teorii paleoastronautyki zauwa\u017Cyli, \u017Ce ludzko\u015B\u0107 wielokrotnie atakowa\u0142y zarazy o nieznanym pochodzeniu. Czasami, jak by\u0142o to w przypadku hiszpanki w 1918 roku, epidemie wybucha\u0142y w tym samym czasie w wielu odleg\u0142ych lokalizacjach. Niekt\u00F3rzy s\u0105dz\u0105, \u017Ce cz\u0119\u015B\u0107 wirus\u00F3w przybywa spoza Ziemi. Doktor Richard Hoover uwa\u017Ca, \u017Ce obce zarazy trafiaj\u0105 na nasz\u0105 planet\u0119 za spraw\u0105 komet. Tw\u00F3rcy programu zastanawiaj\u0105 si\u0119, czy to mo\u017Cliwe, \u017Ce kosmici kszta\u0142tuj\u0105 ludzi i ich histori\u0119 przy pomocy wirus\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2211024.jpg","",[]],"65454261":["Gienio i Andrzej z Plutycz oczekuj\u0105 na wizyt\u0119 weterynarza, musz\u0105 si\u0119 do niej przygotowa\u0107. Z pomoc\u0105 przychodz\u0105 nowi uczestnicy programu. Na wsi wsp\u00F3\u0142praca s\u0105siedzka jest bezcenna. Micha\u0142 z Haciek pracuje nad now\u0105 inwestycj\u0105, czyli kurnikiem. Wbrew pozorom zapanowanie nad rozbieganym drobiem nie zawsze jest \u0142atwe.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170052.jpg","",[]],"65454262":["22 listopada 1963 rok. Prezydent Kennedy zostaje zamordowany. Jego nast\u0119pca, Lyndon B. Johnson, pogr\u0105\u017Ca kraj za spraw\u0105 wojny w Wietnamie. W ci\u0105gu dekady trzy miliony m\u0142odych Amerykan\u00F3w prze\u017Cywaj\u0105 piek\u0142o. Nagrania z walk w Wietnamie emitowane w telewizji prowadz\u0105 do masowych pokojowych protest\u00F3w. W 1973 roku ameryka\u0144scy \u017Co\u0142nierze wracaj\u0105 do dom\u00F3w. Zwyci\u0119\u017Ca komunizm, ale samo ZSRR jest os\u0142abione. Niemieckie republiki domagaj\u0105 si\u0119 wolno\u015Bci i w 1989 roku upada mur berli\u0144ski. Wkr\u00F3tce w 1991 roku rozpada si\u0119 ZSRR, co oznacza zimnej wojny.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170300.jpg","",[]],"65454263":["Ekipa odwiedza ziemi\u0119 \u015Bwi\u0119tokrzysk\u0105, gdzie ma odszuka\u0107 dzia\u0142o artyleryjskie z czas\u00F3w II wojny \u015Bwiatowej. Dawid, Kiler i Cichy mierzyli si\u0119 ju\u017C z zadaniem odnajdywania ci\u0119\u017Ckiego sprz\u0119tu na przycz\u00F3\u0142ku baranowskim, ale po raz pierwszy celem ich poszukiwa\u0144 jest dzia\u0142o bojowe. W misj\u0119 zaanga\u017Cuje si\u0119 r\u00F3wnie\u017C prawie stuletni \u015Bwiadek, kt\u00F3rego zeznania i wskaz\u00F3wki maj\u0105 doprowadzi\u0107 ekip\u0119 do skarbu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"65454264":["Na pocz\u0105tku roku 1945 w Prusach Wschodnich dosz\u0142o do zaci\u0119tych walk, kt\u00F3re toczy\u0142y si\u0119 r\u00F3wnie\u017C w powietrzu. Armia ZSRR, by raz na zawsze rozprawi\u0107 si\u0119 z wojskami niemieckimi, zgromadzi\u0142a imponuj\u0105ce si\u0142y powietrze. Liczy\u0142y one kilka tysi\u0119cy samolot\u00F3w. Niemcy mierzy\u0142y si\u0119 z pot\u0119\u017Cnym wrogiem, a w dodatku mieli problem z zaopatrzeniem swoich wojsk m.in. w cz\u0119\u015Bci zamienne. Jedna z walk powietrznych mia\u0142a miejsce nad Braniewem. Poszukiwacze postaraj\u0105 si\u0119 odszuka\u0107 szcz\u0105tki rozbitego samolotu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2175491.jpg","",[]],"65454265":["Arka Bruce'a Beacha
Andrzej Meller pozna w Kanadzie w\u0142a\u015Bciciela niezwyk\u0142ej arki i konstruktora schronu przeciwatomowego. Prepersi z Zachodu wydaj\u0105 zdecydowanie wi\u0119cej pieni\u0119dzy na zapewnienie bezpiecze\u0144stwa sobie i najbli\u017Cszym. Ich obawy i stopie\u0144 przygotowania cz\u0119sto mog\u0105 wydawa\u0107 si\u0119 abstrakcyjne, a nawet przesadzone. Bohaterem odcinka b\u0119dzie 81-letni Bruce Beach - w\u0142a\u015Bciciel arki stworzonej z 42 szkolnych autobus\u00F3w, kt\u00F3ra w chwili zagro\u017Cenia stanie si\u0119 miejscem ewakuacji dla niego i 500 innych os\u00F3b. Andrzej Meller zostanie oprowadzony po posiad\u0142o\u015Bci staruszka. Odwiedzi te\u017C by\u0142ego \u017Co\u0142nierza Micheala \"Cookie\" Cooka. Zwiedzi zbudowany przez niego schron przeciwatomowy, kt\u00F3ry znajduje si\u0119 tu\u017C przy domu prepersa.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65454266":["Czego boj\u0105 si\u0119 kanadyjscy prepersi?
Andrzej Meller kontynuuje podr\u00F3\u017C po Kanadzie, podczas kt\u00F3rej odwiedza kolejnych bohater\u00F3w. Che Bodhi to jeden z najbardziej do\u015Bwiadczonych tutaj prepers\u00F3w, tw\u00F3rca Ontario Prepper Survival Network. Uprawia tzw. survival le\u015Bny, potrafi \u0142owi\u0107 zwierzyn\u0119 przy u\u017Cyciu prymitywnych metod, kt\u00F3re stworzyli i kultywowali lokalni Indianie. M\u0119\u017Cczyzna demonstruje r\u00F3\u017Cne metody tworzenia pu\u0142apek. Pokazuje, jakie \u015Brodki przedsi\u0119wzi\u0105\u0142, by przygotowa\u0107 si\u0119 na najgorsze. Z kolei Robert Studer zaprasza Andrzeja do swego campera ucieczkowego i wyja\u015Bnia zasady jego funkcjonowania. Opowiada te\u017C, na jakie zagro\u017Cenia jest przygotowany. Andrzej Meller bierze r\u00F3wnie\u017C udzia\u0142 w szkoleniu z zakresu obrony przed zombie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2179430.jpg","",[]],"65454267":["Bornholm
Po szczycie sezonu turystycznego na wysp\u0119 przybywaj\u0105 mi\u0142o\u015Bnicy \u0142owienia troci. Zmagaj\u0105c si\u0119 z mro\u017Anym wiatrem i falami, poznaj\u0105 uroki \u017Cycia na Bornholmie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65454268":["The Doorsz, cz\u0119\u015B\u0107 1
Bohaterowie odcinka pokazuj\u0105, jak sprawi\u0107, by wyprawa do Norwegii sta\u0142a si\u0119 w\u0119dkarsk\u0105 przygod\u0105 \u017Cycia. Zdradzaj\u0105 r\u00F3\u017Cne sekrety, kt\u00F3re zapewne sprawdz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C na Ba\u0142tyku. Widzowie zobacz\u0105 prawdziwie m\u0119skie starcie z wielkimi rybami, kt\u00F3re rozgrywa si\u0119 na tle surowych, ale niezwykle malowniczych krajobraz\u00F3w dalekiej P\u00F3\u0142nocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65454269":["The Doorsz, cz\u0119\u015B\u0107 2
Bohaterowie odcinka pokazuj\u0105, jak sprawi\u0107, by wyprawa do Norwegii sta\u0142a si\u0119 w\u0119dkarsk\u0105 przygod\u0105 \u017Cycia. Zdradzaj\u0105 r\u00F3\u017Cne sekrety, kt\u00F3re zapewne sprawdz\u0105 si\u0119 r\u00F3wnie\u017C na Ba\u0142tyku. Widzowie zobacz\u0105 prawdziwie m\u0119skie starcie z wielkimi rybami, kt\u00F3re rozgrywa si\u0119 na tle surowych, ale niezwykle malowniczych krajobraz\u00F3w dalekiej P\u00F3\u0142nocy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65454270":["W\u0119dkarskie Eldorado
Wyprawy w\u0119dkarskie wiosn\u0105 maj\u0105 sw\u00F3j niepowtarzalny urok. Warto uda\u0107 si\u0119 zw\u0142aszcza tam, gdzie natura jest pozbawiona \u015Blad\u00F3w cywilizacji. Odcinek prezentuje podr\u00F3\u017C nad wody pi\u0119knego regionu Jamtland w \u015Brodkowej Szwecji. Widzowie zobacz\u0105 cudowne krajobrazy. Nie zabraknie pot\u0119\u017Cnej dawki w\u0119dkarskich atrakcji okraszonych dobrym humorem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170176.jpg","",[]],"65454271":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454272":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454273":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454274":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65454275":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65454276":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454277":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454278":["Magazyn informacyjny o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Micha\u0142 Sobkowski prezentuje w formie kalendarium najciekawsze wydarzenia historyczne zwi\u0105zane z dniem, w kt\u00F3rym jest emitowany odcinek programu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170065.jpg","",[]],"65454279":["Dora's Rescue in Mermaid Kingdom
Dora i Butek udaj\u0105 si\u0119 na podwodn\u0105 przygod\u0119. Musz\u0105 odprowadzi\u0107 zagubion\u0105 syrenk\u0119 z powrotem do Syreniej Zatoki, gdzie czeka jej mama.","","",[]],"65454280":["Pieski ratuj\u0105 Apollo \/ Pieski ratuj\u0105 hipopotamy
Apollo odwiedza Zatok\u0119 Przyg\u00F3d w \u015Bnie Rubble'a. Psiaki musz\u0105 uratowa\u0107 swojego bohatera. Ta\u0144cz\u0105ce hipopotamy Raimunda zawalaj\u0105 cyrkowy namiot. Psi Patrol musi odbudowa\u0107 go przed wyst\u0119pem.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65454281":["Pieski ratuj\u0105 odwa\u017Cnego Danny'ego \/ Pieski na urlopie
Patrol musi interweniowa\u0107, kiedy Danny podejmuje pr\u00F3b\u0119 przeskoczenia przez Kanion Grzechotnika. Nast\u0119pnie Psiaki wyruszaj\u0105 do powietrznej akcji ratunkowej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65454282":["Pieski ratuj\u0105 smoka \/ Pieski ratuj\u0105 trzy \u015Bwinki
Marshallowi \u015Bni si\u0119 ziej\u0105cy ogniem smok. Stworzenie zagra\u017Ca bazie Psiego Patrolu. Ryder i czworonogi pomagaj\u0105 tak\u017Ce \u015Bwinkom, kt\u00F3rych zagroda wymaga naprawy.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170249.jpg","",[]],"65454283":["Totolotek
Irena zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0119\u017Ca, Edwarda. Kilka dni wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wygra\u0142 spor\u0105 kwot\u0119 na loterii. Poniewa\u017C dot\u0105d nie odebra\u0142 wygranej, a swoim szcz\u0119\u015Bciem pochwali\u0142 si\u0119 w lokalnym barze, Irena si\u0119 obawia, \u017Ce kto\u015B go porwa\u0142, \u017Ceby wymusi\u0107 na nim wyznanie, gdzie ukry\u0142 kupon. Funkcjonariusze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce podejrzanymi w tej sprawie s\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy wsi, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 ma\u0142\u017Conkowie. Trop prowadzi ich jednak najpierw do grupy miejscowych z\u0142odziei, a tak\u017Ce do syna Ireny i Edward.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65454284":["Pierwsza mi\u0142o\u015B\u0107
Agata uwa\u017Ca, \u017Ce je m\u0142odszy brat Mi\u0142osz od jakiego\u015B czasu dziwnie si\u0119 zachowuje. Ch\u0142opak wyznaje siostrze, \u017Ce zakocha\u0142 si\u0119 w kole\u017Cance z klasy. Kilku rad udziela nastolatkowi ojciec. Niebawem Mi\u0142osz przedstawia rodzinie And\u017Celik\u0119. Dziewczyna okazuje si\u0119 wulgarna, \u017Ale wychowana i wywiera bardzo z\u0142e wra\u017Cenie. Agata pr\u00F3buje przekona\u0107 brata, \u017Ce nie jest odpowiedni\u0105 partnerk\u0105 dla niego. Ten jednak ignoruje jej rady. Pewnego dnia Agata czyta na komunikatorze internetowym brata, \u017Ce ten um\u00F3wi\u0142 si\u0119 z ukochan\u0105 na libacj\u0119. Dzieci maj\u0105 tylko 12 lat.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2224693.jpg","",[]],"65454285":["Pogotowie przywozi 18-letniego S\u0142awka, kt\u00F3ry prawdopodobnie uleg\u0142 ostremu zatruciu podczas studni\u00F3wki. Na pro\u015Bb\u0119 ch\u0142opaka Antek, jego kolega, szuka grzyb\u00F3w, kt\u00F3re nastolatek przyni\u00F3s\u0142 na bal maturalny. Kiedy mimo wysi\u0142k\u00F3w lekarzy jego stan zdrowie znacznie si\u0119 pogarsza, Antek wyznaje, \u017Ce S\u0142awek zjad\u0142 grzyby z lasu. Tymczasem do szpitala przyje\u017Cd\u017Ca inna uczestniczka studni\u00F3wki, Lucyna, cierpi\u0105ca na silne b\u00F3le brzucha. Zdaniem jej ojca - r\u00F3wnie\u017C lekarza - dziewczyna zatru\u0142a si\u0119 sa\u0142atk\u0105 z cateringu. Tata S\u0142awka, w\u0142a\u015Bciciel firmy odpowiedzialnej za jedzenie na balu, boi si\u0119 oskar\u017Cenia o zbiorowe zatrucie i przekonuje koleg\u0119 syna, \u017Ceby wzi\u0105\u0142 na siebie win\u0119 za przyniesienie grzyb\u00F3w. Podczas operacji lekarze znajduj\u0105 w jelitach Lucyny cia\u0142o obce. Na jaw wychodzi, \u017Ce marz\u0105ca o schudni\u0119ciu dziewczyna od jakiego\u015B czasu po\u0142yka\u0142a wat\u0119.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170081.jpg","",[]],"65454286":["Fatalny d\u0142ug
W jednej z restauracji znalezione zostaj\u0105 zw\u0142oki szefa kuchni - kto\u015B poder\u017Cn\u0105\u0142 mu gard\u0142o. Podejrzewany jest jeden z pracownik\u00F3w, kt\u00F3ry by\u0142 skonfliktowany z ofiar\u0105. Prowadzone przez Natali\u0119 Nowak oraz Kub\u0119 Roguza \u015Bledztwo zatacza coraz szersze kr\u0119gi, w kt\u00F3re uwik\u0142ane s\u0105 mroczne postacie z przest\u0119pczego p\u00F3\u0142\u015Bwiatka. Natalia, kt\u00F3rej dodatkowym zaj\u0119ciem jest praca w hospicjum, martwi si\u0119 o jedn\u0105 z podopiecznych, kt\u00F3ra znikn\u0119\u0142a w tajemniczych okoliczno\u015Bciach. \u0141ucja Wilk odkrywa, \u017Ce Piotr Zar\u0119bski ukrywa alkoholowe problemy Danuty Wszo\u0142ek.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2028808.jpg","",[]],"65454287":["Totolotek
Irena zg\u0142asza zagini\u0119cie swojego m\u0119\u017Ca, Edwarda. Kilka dni wcze\u015Bniej m\u0119\u017Cczyzna wygra\u0142 spor\u0105 kwot\u0119 na loterii. Poniewa\u017C dot\u0105d nie odebra\u0142 wygranej, a swoim szcz\u0119\u015Bciem pochwali\u0142 si\u0119 w lokalnym barze, Irena si\u0119 obawia, \u017Ce kto\u015B go porwa\u0142, \u017Ceby wymusi\u0107 na nim wyznanie, gdzie ukry\u0142 kupon. Funkcjonariusze zdaj\u0105 sobie spraw\u0119, \u017Ce podejrzanymi w tej sprawie s\u0105 wszyscy mieszka\u0144cy wsi, w kt\u00F3rej mieszkaj\u0105 ma\u0142\u017Conkowie. Trop prowadzi ich jednak najpierw do grupy miejscowych z\u0142odziei, a tak\u017Ce do syna Ireny i Edward.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65454288":["Ptaki ciernistych krzew\u00F3w
W parafii Kiepskich zwalnia si\u0119 stanowisko ko\u015Bcielnego. Poprzedni zakrystian przeszed\u0142 na emerytur\u0119. Ksi\u0105dz poszukuje na jego miejsce kogo\u015B m\u0142odszego i bardziej energicznego. Marian Pa\u017Adzioch jest bardzo zainteresowany ofert\u0105 pracy. Ferdek stwierdza jednak, \u017Ce s\u0105siad absolutnie nie jest godzien, aby sprawowa\u0107 tak\u0105 funkcj\u0119. Postanawia sam zosta\u0107 ko\u015Bcielnym.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2101308.jpg","",[]],"65454289":["Dziwad\u0142o
Halin\u0119 trapi problem znikaj\u0105cych ubra\u0144 m\u0119\u017Ca. Gdy Ferdkowi zostaje ju\u017C tylko pi\u017Cama, wychodzi na jaw, \u017Ce Kiepski wszystkie swoje rzeczy odda\u0142 w zamian za alkohol. Pozbycie si\u0119 starych dres\u00F3w oka\u017Ce si\u0119 dla niego swoistym oczyszczeniem, poniewa\u017C jego dotychczasowe nier\u00F3bstwo odziedziczy nowy nabywca garderoby.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65454290":["Sto jaj
Kiepski znajduje za piecem schowany przed laty list. Jest to wiadomo\u015B\u0107 od nie\u017Cyj\u0105cej ju\u017C Rozalii Kiepskiej, kt\u00F3ra uczyni\u0142a Ferdka jedynym spadkobierc\u0105 kosztowno\u015Bci. Od bogactwa dzieli go jeden warunek - zjedzenie w obecno\u015Bci adwokata stu jaj ugotowanych na twardo.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2103324.jpg","",[]],"65454291":["Pochodz\u0105 ze wsi i ma\u0142ych miasteczek. Maj\u0105 niewielkie perspektywy i pracuj\u0105 dorywczo lub na czarno, mimo to wytrwale poszukuj\u0105 partnerek na reszt\u0119 \u017Cycia. Wymy\u015Blaj\u0105 sposoby, kt\u00F3re - na miar\u0119 ich mo\u017Cliwo\u015Bci - pomog\u0105 zaimponowa\u0107 wybranym dziewczynom. W poszukiwaniu tej jedynej odwiedzaj\u0105 dyskoteki, organizuj\u0105 ogniska, a tak\u017Ce korzystaj\u0105 z portali randkowych i biur matrymonialnych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65454292":["Snajper trzy miesi\u0105ce sp\u0119dzi\u0142 na odwyku. Dzi\u0119ki niemu lepiej si\u0119 czuje. Udaje si\u0119 do lombardu, by kupi\u0107 tam pier\u015Bcionek dla Patrycji. Chce jej wynagrodzi\u0107 ostatnie przykro\u015Bci. Krzysztof od lat interesuje si\u0119 motocyklami, ale jest te\u017C otwarty na nowe wyzwania. Przypadek sprawia, \u017Ce jego now\u0105 pasj\u0105 mog\u0105 zosta\u0107 konie.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2212158.jpg","",[]],"65454293":["Andrzej i Gienek domykaj\u0105 spraw\u0119 monta\u017Cu o\u015Bwietlenia i poide\u0142 w oborach dla kr\u00F3w. Pierwszy z m\u0119\u017Cczyzn ma w\u0105tpliwo\u015Bci, czy jego zwierz\u0119ta b\u0119d\u0105 rozumia\u0142y zastosowanie tych urz\u0105dze\u0144. Okazuje si\u0119, \u017Ce niebieska krowa szybko pojmuje, do czego s\u0142u\u017Cy poid\u0142o. Gienek cierpi z powodu spuchni\u0119tej nogi. Jarek zawozi go do lekarza. Bogdan i jego dzieci rozbieraj\u0105 drewnian\u0105 cha\u0142up\u0119. Rolnik skar\u017Cy si\u0119, i\u017C m\u0142odzi nie s\u0105 ch\u0119tni do pracy. Jurek z Cie\u0142uszek kupuje mi\u00F3d od pszczelarza. To okazja, by dowiedzie\u0107 si\u0119 czego\u015B wi\u0119cej o pszczo\u0142ach. Rolnik planuje postawienie u siebie dw\u00F3ch uli. Pszczelarz zgadza si\u0119 pom\u00F3c. Po powrocie na gospodarstwo Jurek ma r\u0119ce pe\u0142ne roboty. Przygotowuje siano pod zbi\u00F3r i sprawdza stan pastwisk i wodopoju. Tymczasem jego \u017Con\u0119 odwiedza ch\u00F3r Ko\u017Aliki. Panie przysz\u0142y na pr\u00F3b\u0119, gdy\u017C czeka je wyst\u0119p na festiwalu pie\u015Bni bia\u0142oruskiej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170286.jpg","",[]],"65454294":["Haga","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170123.jpg","",[]],"65454295":["Przepa\u015B\u0107 mi\u0119dzy lud\u017Ami zamo\u017Cnymi, a tymi, kt\u00F3rzy maj\u0105 naprawd\u0119 niewiele, ro\u015Bnie z roku na rok. Najbogatsi co miesi\u0105c dysponuj\u0105 kwotami przekraczaj\u0105cymi kilkadziesi\u0105t tysi\u0119cy z\u0142otych, najbiedniejsi za\u015B mog\u0105 wydawa\u0107 zaledwie kilka z\u0142otych dziennie. W ka\u017Cdym odcinku pojawi\u0105 si\u0119 dwie rodziny, z kt\u00F3rych jedna op\u0142ywa w luksusy, druga za\u015B \u017Cyje na granicy ub\u00F3stwa. Nast\u0119pnie jej cz\u0142onkowie zamieni\u0105 si\u0119 domami i bud\u017Cetami, by pozna\u0107 \u017Cycie w innej rzeczywisto\u015Bci. Dla tych biedniejszych zmiana warunk\u00F3w bytowych b\u0119dzie jak podr\u00F3\u017C do raju, dla bogatych za\u015B stanie si\u0119 koszmarem. Wszyscy uczestnicy programu prze\u017Cyj\u0105 skrajne emocje. Eksperyment potrwa pi\u0119\u0107 dni. Po ich up\u0142ywie obie rodziny znowu si\u0119 spotykaj\u0105, by podzieli\u0107 do\u015Bwiadczeniami.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2031685.jpg","",[]],"65454296":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65454297":["Re\u017C.: Athena Sawidis.
Serial dokumentalny opowiadaj\u0105cy o codziennym \u017Cyciu wi\u0119\u017Ani\u00F3w osadzonych w zak\u0142adzie w Opolu Lubelskim. Ka\u017Cdy z bohater\u00F3w to inny cz\u0142owiek, z innym pogl\u0105dami, z pomys\u0142ami na \u017Cycie, b\u0105d\u017A ich brakiem. Wielowymiarowo\u015B\u0107 \u017Cycia osadzonych to jeden z g\u0142\u00F3wnych w\u0105tk\u00F3w serialu. Ponadto widzowie b\u0119d\u0105 mogli zobaczy\u0107 m.in. jak np. funkcjonuj\u0105 tzw. wi\u0119\u017Aniowie trudni i jak przeprowadza si\u0119 resocjalizacj\u0119. Kamera poka\u017Ce te\u017C liczne zakamarki zak\u0142adu karnego - od celi, po kuchni\u0119, spacerniak czy gabinety psycholog\u00F3w. Zaprezentuje tak\u017Ce kulisy pracy s\u0142u\u017Cby wi\u0119ziennej.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1942491.jpg","",[]],"65454298":["Ci\u0119\u017Carna
25-letnia Kasia jest w zaawansowanej ci\u0105\u017Cy. Dziewczyna nie wr\u00F3ci\u0142a do domu po ostatnim dniu pracy na stacji benzynowej. Jej m\u0105\u017C Daniel szuka\u0142 jej w szpitalu, ale \u015Blad po niej zagin\u0105\u0142. Policjanci w czasie \u015Bledztwa ustalaj\u0105, \u017Ce poszukiwana mia\u0142a romans i by\u0107 mo\u017Ce jest w ci\u0105\u017Cy z kochankiem. Niepokoi ich te\u017C spok\u00F3j, jaki zachowuje Daniel. Zanim udaje im si\u0119 odkry\u0107, z kim Kasia si\u0119 spotyka\u0142a, jej m\u0105\u017C wyje\u017Cd\u017Ca z miasta.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2151991.jpg","",[]],"65454299":["Ewa jest zamo\u017Cn\u0105, atrakcyjn\u0105 kobiet\u0105. Od kilkunastu tygodni spotyka si\u0119 z prawie o dwadzie\u015Bcia lat m\u0142odszym artyst\u0105 malarzem Leszkiem. M\u0119\u017Cczyzna przygotowuje si\u0119 do wystawy i cz\u0119sto znika w swojej pracowni albo na plenerze. Ew\u0119 niepokoi fakt, \u017Ce partner kilkakrotnie w \u0142\u00F3\u017Cku pomyli\u0142 jej imi\u0119, poza tym na pocz\u0105tku zwi\u0105zku w jego telefonie znalaz\u0142a kilka dwuznacznych SMS-\u00F3w od innej kobiety. Jej ukochany ma syna, kt\u00F3rego odwiedza w weekendy, ale nie chce jej zabra\u0107 na takie spotkanie. T\u0142umaczy to obaw\u0105, by jego matka nie zakaza\u0142a mu kontakt\u00F3w z dzieckiem. Ewa wi\u0105\u017Ce z Leszkiem powa\u017Cne plany, dlatego chce mie\u0107 pewno\u015B\u0107, \u017Ce jej nie ok\u0142amuje.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2165349.jpg","",[]],"65454300":["Re\u017C.: Rob J. Greenlea.
The Face of Change
Lekarze rywalizuj\u0105 o to, kt\u00F3ry z nich zostanie twarz\u0105 szpitala Seattle Grace. Konkurencja robi si\u0119 coraz wi\u0119ksza. Alex i Jackson pracuj\u0105 z nastoletni\u0105 par\u0105 transgenderow\u0105. April musi poradzi\u0107 sobie z nag\u0142ym przypadkiem. W szpitalu zostaj\u0105 wprowadzone nowe zasady, kt\u00F3re wystawiaj\u0105 na pr\u00F3b\u0119 cierpliwo\u015B\u0107 personelu.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/1836259.jpg","",[]],"65454301":["Kabaret Rak
Nale\u017C\u0105cy do Kabaretu Rak Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek stanowi\u0105 dwie silne osobowo\u015Bci sceniczne. Od lat wsp\u00F3lnie wyst\u0119puj\u0105 na polskich i niemieckich estradach, w bezpretensjonalny spos\u00F3b komentuj\u0105c wypadki \u017Cycia codziennego. Ich przedstawienia sk\u0142adaj\u0105 si\u0119 z grupowych skeczy, monolog\u00F3w oraz licznych piosenek. Wszyscy cz\u0142onkowie kabaretu m\u00F3wi\u0105 \u015Bl\u0105skim dialektem, co dodatkowo wyr\u00F3\u017Cnia ich spo\u015Br\u00F3d innych satyryk\u00F3w.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65454302":["Jerzy Kryszak
Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich komik\u00F3w. Jest znany z parodiowania takich postaci jak Lech Wa\u0142\u0119sa, Andrzej Lepper czy Adam Michnik. Ten uwielbiany przez publiczno\u015B\u0107 satyryk nie tylko doskonale na\u015Bladuje g\u0142osy i maniery r\u00F3\u017Cnych osobisto\u015Bci, ale te\u017C potrafi sprawi\u0107, \u017Ce ich wypowiedzi nabior\u0105 ca\u0142kiem nowego sensu. Wyst\u0119py komika to \u015Bwietna zabawa, a jednocze\u015Bnie b\u0142yskotliwy komentarz spraw bie\u017C\u0105cych.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65454303":["Kaylie wspomina okres, kiedy by\u0142a opiekunk\u0105 Aarona - ch\u0142opca, kt\u00F3ry sprawia\u0142 trudno\u015Bci wychowawcze i nie mia\u0142 \u017Cadnych przyjaci\u00F3\u0142. Jego matka zaniedbywa\u0142a go, sp\u0119dzaj\u0105c wieczory ze swoim kochankiem. Pewnego dnia Aaron wyzna\u0142 Kaylie, \u017Ce w nocy do jego pokoju przychodzi dziwna posta\u0107. Wkr\u00F3tce opiekunka przekona\u0142a si\u0119, \u017Ce w wielkim starym domu dziej\u0105 si\u0119 przera\u017Caj\u0105ce rzeczy. W programie tak\u017Ce historia zmagaj\u0105cego si\u0119 z uzale\u017Cnieniem Kellena, kt\u00F3ry zamieszka\u0142 w starym domu na odludziu. Miejsce okaza\u0142o si\u0119 nawiedzone.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2213623.jpg","",[]],"65454304":["Ucieczka
Mary\u015Bka przyje\u017Cd\u017Ca do domu te\u015Bciowej, by pom\u00F3wi\u0107 z Adamem. Prosi m\u0119\u017Ca, by wr\u00F3ci\u0142 do niej razem z Igorem i Kalink\u0105. M\u0119\u017Cczyzna chce, by da\u0142a mu czas do namys\u0142u. Wkr\u00F3tce zjawia si\u0119 z dzie\u0107mi w domu. Takahiro Harada z Interpolu informuje \u0142owc\u00F3w, \u017Ce w Polsce pojawi\u0142 si\u0119 \"Abi\" - Abdul al-Sabur, bogaty Pakista\u0144czyk. Miesi\u0105c wcze\u015Bniej jego \u017Cona, Polka, Lena, uciek\u0142a do kraju razem z synkiem Samirem. Jest ryzyko, \u017Ce m\u0119\u017Cczyzna zechce odzyska\u0107 dziecko. \u0141owcy decyduj\u0105 si\u0119 na obserwacj\u0119 domu Leny. Badaj\u0105 te\u017C kontakty Abiego w Polsce - w tym instytut, w kt\u00F3rym pracuje jego kuzyn Hamid, doktor arabistyki. M\u0119\u017Cczyzna nie przyznaje si\u0119 do kontakt\u00F3w z rodzin\u0105, twierdzi, \u017Ce odcina si\u0119 od przest\u0119pstw Abiego. Wkr\u00F3tce Lena znika z domu...","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170047.jpg","",[]],"65454305":["Moja walka z oty\u0142o\u015Bci\u0105
Kontynuacja historii z poprzedniego odcinka. W wyniku wieloletniego leczenia sterydami Joanna cierpia\u0142a z powodu przepukliny i nadmiaru sk\u00F3ry. Zmaga\u0142a si\u0119 r\u00F3wnie\u017C z niewydolno\u015Bci\u0105 serca i innych wa\u017Cnych organ\u00F3w oraz uci\u0105\u017Cliw\u0105 astm\u0105. W swoim \u017Cyciu przesz\u0142a wiele powa\u017Cnych operacji. Teraz budzi si\u0119 po najpowa\u017Cniejszym z zabieg\u00F3w, jakim j\u0105 poddano. Widzowie dowiedz\u0105 si\u0119, jak b\u0119dzie wygl\u0105da\u0142a rekonwalescencja Joanny po d\u0142ugiej i skomplikowanej operacji. Przekonaj\u0105 si\u0119, czy kobieta odzyska pe\u0142ni\u0119 zdrowia, spe\u0142ni sen o normalnym \u017Cyciu i wreszcie odzyska kontrol\u0119 nad w\u0142asnym cia\u0142em. Niestety, dot\u0105d lekarze odmawiali przeprowadzenia ryzykownego zabiegu, jednak determinacja marz\u0105cej o zdobywaniu g\u00F3rskich szczyt\u00F3w kobiety okaza\u0142a si\u0119 silniejsza.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2181359.jpg","",[]],"65454306":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65454307":["Prezentacja r\u00F3\u017Cnorodnych produkt\u00F3w. Po zapoznaniu si\u0119 z ofert\u0105 widzowie mog\u0105 telefonicznie zam\u00F3wi\u0107 wybrane towary.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170267.jpg","",[]],"65454308":["Kabaret \u0141owcy.B
\u0141owcy.B maj\u0105 za sob\u0105 ju\u017C ponad trzyna\u015Bcie lat dzia\u0142alno\u015Bci scenicznej. Na samym pocz\u0105tku swojego istnienia kabaret zdobywa\u0142 nagrody i wyr\u00F3\u017Cnienia na niemal wszystkich licz\u0105cych si\u0119 festiwalach organizowanych w Polsce. Tym razem program przygotowany przez \u0141owc\u00F3w.B w du\u017Cej mierze sk\u0142ada si\u0119 z improwizacji, piosenek oraz - co jest rzadko\u015Bci\u0105 na rodzimej scenie kabaretowej - wykonywanej na \u017Cywo muzyki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2221068.jpg","",[]],"65454309":["Kabaret Czesuaf - Best off, cz\u0119\u015B\u0107 2","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170231.jpg","",[]],"65454310":["Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego kanapka zawsze spada mas\u0142em do do\u0142u. Opowie te\u017C m.in. o plecaku ratunkowym. Widzowie poznaj\u0105 nowo\u015Bci z segmentu audio. Ekipa programu odwiedzi Pa\u0142ac Kultury i Nauki w Warszawie. Prowadz\u0105cy wyja\u015Bni, dlaczego mr\u00F3wka jest silna, a kleszcz lubi krew.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]],"65454311":["Prowadz\u0105cy sprawdzi, czy proporcje cia\u0142a wsp\u00F3\u0142czesnego cz\u0142owieka s\u0105 idealne. Nast\u0119pnie wyja\u015Bni m.in. mechanizm dzia\u0142ania lataj\u0105cego samochodu i japo\u0144skiego spacerownika. Witold Tomaszewski opowie o pojazdach elektrycznych dost\u0119pnych na rynku. Ekipa programu uda si\u0119 te\u017C do huty szk\u0142a w Piechowicach. Prowadz\u0105cy przeprowadzi eksperyment, by sprawdzi\u0107 wybuchow\u0105 moc mikrofal\u00F3wki.","https://www.polsatgames.pl/image/mini/2170216.jpg","",[]]}